Sidst opdateret: 04. februar 2020 Give Kommenteret Kirkebog 1700 - 1817

Tilbage Nørvang-Herred oversigt.

Give fortløbende ukommenteret kirkebog 1700 - 1719.
Den originale kirkebog i den originale rækkefølge.

Links til de kommenterede sider:
Døbte 1700 - 1817alle: Sorterbar Klapbar Tekst
mandkøn: Sorterbar Klapbar Tekst
kvindekøn: Sorterbar Klapbar Tekst
Begravede 1700 - 1840 alle: Sorterbar Klapbar Tekst
mandkøn: Sorterbar Klapbar Tekst
kvindekøn: Sorterbar Klapbar Tekst
Viede 1700 - 1818 alle: Sorterbar Klapbar Tekst
Skriftemaal 1700 - 1766 alle (22): Klapbar Tekst
Personliste 1700 - 1817 alle: Sorterbar 13.000 linier med personnævnelser (meget stor med 4,4 MB, langsom)

Det anbefales at begynde med de sorterede versioner af viede, begravede og døbte, for deri finder man lynhurtigt personer efter navn og steder i sognet. Der sorteres på navne, steder, fødselsår tildels på faderen, manden eller konen, hvis de er kendt, på sogne ved vielser.
Desuden er der en overskriftslinie for hver indførsel. Der anføres personens fulde navn, hvis kendt, fx "Nils Sillesthoved" vises som "Niels Christensen Sillesthoved". Koner angives med navn, hvis kendt, fx "Hans Christensen kone i Ulkær Mølle" med hendes navn Maria Nielsdatter. Ved begravelser bruges hvis muligt alderen fra folketællinger og andre kilder som bedre skøn end kirkebogsalderen og fødselsåret er tilbageregnet med hensyn til begravelsesdatoen (fx død jan. 1720, 10 år - hvilket er 10-11 år, derfor *1709c. Regel før juli i et år: alder forhøjes om et år før fratrækning.)
Ved de døbte angives foruden faderen, med sit fulde navn hvis kendt, også moderen, hvis hun er kendt. Barnets efternavn angives.
Ved mange indførsler er der anbragt notitser, som angiver en kilde, en folketællingsalder, dåbsdato ved begravelsen. Alle kendte kilder er benyttet såsom skifter, skøder, tingbøger, amtsregnskaber, reserveruller, kirkebøger i andre sogne etc.
Kirkebogen er ført i høj kvalitet og udførligt 1700-1705. 1706-10 perioden er uregelmæssig, næsten ingen faddere. 1711-19 kun enkelte måneder. 1720 udførlig. Ud af ialt 252 måneder i perioden 1700-1720 er kirkebogen kun ført i 133 måneder - det er 53% dvs kun ført det halve af tiden!
I perioden marts 1745 til juli 1754 er kirkebogen ikke ført, der mangler ni et halvt år, hvilket svarer til ganske groft skønnet 130 børn. Af disse kendes kun ca. 50.
Fra omtrent juli 1800 til og med 1805 blev ingen optegnelser gjort, men der er efter 1805 (nøjagtig hvornår er ikke klart) blevet opstillet en "Fortegnelse" i den nye kirkebog over fødte som ikke er indført i ministerialbøgerne. Denne fortegnelse med angivne forældre og vidner indeholder for Give sogn 38 fødte (hvoraf to falder udenfor tidsrammen nemlig i 1814 og 1815 og een findes i den gamle kirkebog 1700-1800) og desuden kendes yderligere 14, fra begravelser, folketællingen FT 1801 og andre kilder. I alt 50. Gennemsnittet af fødte per år før og efter denne periode er 21, således blev der i de fem et halvt år født ca. 115 børn, dvs. kun knap halvdelen kendes. I Øster Nykirke sogn, som jo er et pastorat med Give, er sagen værre: der findes ingen optegnelser 1800 - 1815, kun fortegnelsen 1800-05.
For hver af begravede, viede og døbte findes tre versioner: normal tekst, klapbare overskrifter hvor kirkebogsteksten klapper ud når man klikker på overskriften og endelig de sorterede versioner, som er opdelt i spalter og indeholder overskriften og ved et klik får man kirkebogsteksten at se. Disse sidste sorterede versioner anbefales her nok engang kraftigt for deri kan man ganske hurtigt løse problemer, som ellers ville tage timer af søgen rundt i mangfoldige sider.

Afkortelser:
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for dåbsdato eller år.
75s = skønnet alder mest fra folketællinger. 67c = 67 +- 5 år. 20.10 = 20 år 10 måneder.

Specielt interessant er meddelelser om personer, der er flyttet ud af sognet. I forbindelse med blot eet sogn er de meget svære at finde. Hvis du har sådanne eller andre oplysninger ville jeg være taknemmelig for en mail:
Tema:
Meddelelse:
Klik her:

Eksempler fra Brande kirkebog, samme system som Give Kirkebog.
Eksempel 1: begravede normal tekst.
Overskriftslinie: Nr. 6434 1798.05.06 Søren Jensen, Brandlund, 72c (å.m), 72 år, DØBT: 1725c.
Kirkebogsteksten:12. d 9 Maj blev begraven Søren Jensen i Lund 72 Aar Gl:
Bemærkning: NOTITS: DKB. PKB har 73 år. Han er ikke opført i FT 1787. Dette er Søren Kierkegårds bedstefar på mødrene side.
Eksempel 2: begravede klapbar.
Nr. 6432 1798.03.07 udøbt , Skærlund, 0.01 (å.m), 3 uger, DØBT: 1798.02. FAR: Peder Andersen.
Nr. 6433 1798.03.25 Inger Pedersdatter, Brandlund, 65c (å.m), 65 år, DØBT: 1732c.
Nr. 6434 1798.05.06 Søren Jensen, Brandlund, 72c (å.m), 72 år, DØBT: 1725c.
Nr. 6435 1798.05.20 Thomas Mathiasen, Grarup, 0.02 (å.m), 2 m., DØBT: 1798.03.18. FAR: Mathis Christensen.
Nr. 6436 1798.05.23 Palle Pedersen Boel, Borup, 61c (å.m), 61 år, DØBT: 1736c.

Eksempel 3: begravede, her sorteret på sted.
Brande Kirkebog, begravede sorteret

Teknikken:
XML filer benyttes som grundsystem. Her et par eksempler fra begravede i Brande:
Teknikken:
Dette XSLT program (stylesheet) genererer HTML tekstsiden udfra XML filen:


Dette XSLT program (stylesheet) genererer den klapbare side udfra samme XML fil:


Dette XSLT program genererer den sorterbare version igen udfra samme XML fil:

På lignende måde genereres databasen eller databaser.