Niels Andersen Wong *1673c †1756 Vonge

Første version: 2005

Sidst opdateret: 17. oktober 2018


Fra Give Kirke, en mindeplade om Niels Andersen Wonges højt elskede datter Birgitte, der var gift med Hr. Christen Pedersen til Hvejsel Lundgaard og Donneruplund:
"Her Huiler salig Bergite Nielsdatter som bode og døde paa Donneruplund d. 15. December 1748. Hendes Alder er 38 Ar. Di tøre Ben i det Mld skal Gud med Ære Pryde Skal dog op staa saa fryde fuld og ævig glede nyde".
Det sidste er vel et salmevers. Ifølge kirkebogen blev hun døbt fastelavnssøndag 1711, hun var altså lige knap de 38 år mindepladen siger.


Dr. Med Vet. Axel Thomsen påstår dette er Christen Pedersen Donnerups underskrift i 1792. Christen var da 72 år. Jeg formoder, det er skrevet af en professionel skriver. Stregen over n'et betyder det fordobles. Der står dermed "Donnerup". Det er interessant, at han selv kalder sig Donnerup.Skriftstykke 1792 skrevet i Store Hestlund. Christen Pedersen vil have et skudsmål for sin søn Anders, som er skrevet nedenunder og kan ikke ses her.


Nyt: Christen Pedersen Donnerups mor fundet i skifte.
Nyt: Tørring Kro og Ditlev Johan Hansen.
Nyt: Skifte efter Henning Hansens søster Elisabeth Margrethe på Katholm 1784.
Nyt: Zakarias Eriksen (Wichmann) fundet i Gadbjerg 1801 og 1805.
Nyt: Magdalene Andersdatter Wong begravet 1806 i Balling.
Nyt: Jacob Andersen i Ørnsholt, Ø. Nykirke.
Nyt: Andreas Nikolaj Bagger fundet som byfoged i Skanderborg 1802-20.
Nyt: Erik Wichmann i Hundsholt (en almindelig gård), Lejrskov sogn, datter Hedvig Margrethe *1770.
Nyt: Niels Jørgensen Donnerups dødsår.
Nyt: jomfru Birte Pedersen! (Christensdatter) datter af Christen Pedersen! Donnerup gift 1790 i Give af Store Hestlund.
Nyt: Peder Poder fundet i 1748 folketælling Vejle by med tre børn.
Nyt: Zacharias Eriksen Wichmann fundet i Gadbjerg 1800.
Nyt: Anders Nielsen Wong's to døtres tilladelse 1759 til at vies hjemme på Donneruplund.
Nyt: Erik Zachariasen ejede 1774 Skibbild, Arnborg en kort tid.
Nyt: Anders Eriksen Wickmann *1774 i Skibbild, Arnborg fundet gift i Haderslev
Børn i skiftet 1795 efter Andreas Bagger i Vejle

Dokument År Forfatter
Hartkornet i Dynastiet Wong 2005 Villy M. Sorensen
Dynastiet Wong 2005 Villy M. Sorensen
Niels Andersen Wong handler 2005 Villy M. Sorensen
Godsoversigt Wong 2005 Villy M. Sorensen
Slægtsoversigt Wong 2005 Villy M. Sorensen
Slægtsoversigt Peder Sørensen Poder 2005 Villy M. Sorensen
Folk med navn PODER, blandet 2005 Villy M. Sorensen
Om Christen Pedersen Donnerup 2005 Villy M. Sorensen
Slægten Borreschmidt 2006 Villy M. Sorensen
Skifter i Tørring sogn 2018 Villy M. Sorensen
Fra kirkebøgerne 2005 Villy M. Sorensen
Skifte 1749 efter Birgitte Wong 1749 Udskrift: Arne Jensen, Grindsted.
Skøde Donneruplund 1755 2005 Udskrift: Give Lokalarkiv
Om Niels Andersen Wong 1988 Johannes Hansen, Skovlund
Legat til de fattige i Nykirke og Give sogne 1756 Udskrift: Johannes Hansen, Skovlund
Skjærris 1988 Johannes Hansen, Skovlund

Med tak til Hanna Andersen, Vera Mundbjerg, Else Skovbo Jensen og Kristian Udbye.


Wong dynastiet her som alle med navnet Wong, Vong og Bagger og svigersønnen Christen Pedersen først gift med Birgitte Nielsdatter Wong. Der er kun regnet hovedgårde med over 8 tønder hartkorn. Hovedgården selv og godset er regnet fuldt, tiende gods med det halve. Hartkornet fordeler sig på Donneruplund (Give), Hvejsel Lundgaard (Hvejsel), Skovgaard (Kollerup), Hastrup (Thyregod), Nr. Karstoft (Skarrild) og Søndersthoved (Give).
Tallene mellem 1719 og 1749 er interpolerede, dvs det er antaget at Niels Andersen Wong i gennemsnit har købt 5,5 tdr. hartkorn til om året. I 1753 springer tallet op, fordi Christen Pedersen køber Skovgaard med 105 tønder, som her regnet. Da han sælger Skovgaard igen 1757 falder tallet tilsvarende ned igen. Men Niels Jørgensen Donnerup har imellemtiden købt Søndersthoved med 40 tønder som her regnet. Han sælger den igen til Anders Nielsen Wong i 1761. I 1760-61 bliver det løse gods til Donneruplund solgt på auktion. Derfor købes Hastrup og Søndersthoved. Søndersthoved sælges straks videre derfor købes Nr. Karstoft til i 1766. Efter Hastrup går på tvangsauktion i 1781 bliver der kun de 70 tønder hartkorn på Donneruplund tilbage, hvor Christen Pedersen har holdt sig. Han sælger 1785.


Dynastiet Wong - udtales paa korrekt jysk vuungg, uden stød med langt u og langt g uden en ekstra stavelse ge som i Vonge for enden - begynder med Niels Andersen Wong fra Vonge. Han blev født c1673 og døde i Vonge 1756. Traditionen siger han tjente sine penge ved studehandel. Han tjente mange, som han anbragte i en stor sparekasse, der hed jord. I 1719 købte han den lille hovedgård Donneruplund i Give, den havde 12 tønder hartkorn til gården og 18 tønder hartkorn gods. Godset ville svare til ca. 4 helgårde. I løbet af de næste 36 år købte han til og til, indtil der var 211 tønder hartkorn gods og 15 tønder hartkorn i tiender.

Han tjente sine penge ved at handle siger traditionen. Og han investerede dem i gods. Han ses ikke at have solgt ret meget, men at have købt til stædigt, sikkert og urokkeligt. Han har ikke levet af godset - det forsøgte hans efterkommere og havde ret store problemer med det - men investerede det han tjente i gods. Han har altid haft rede penge, for han køber meget ved auktioner og får det derved ret billigt. Han køber i 1719 Donneruplund for 909 rigsdaler og køber meget løst gods til. I 1755 sælger han det for 12.000 rigsdaler. Hans efterkommere har ikke rede penge og må sælge det løse gods for at købe andre herregårde, og sætte godset i pant for at købe mere. For Niels Andersen Wong kørte godset som et sidespor og som opsparing. For efterkommerne var det hovedsagen, det var at gå i adelsslægternes fodspor. I sammenligning med mange holdt sig efterslægten pænt længe nemlig med Hastrup til 1781. Christen Pedersen og Poderne holdt sig endnu længere. En sønnesøn bringer det til god velstand: Niels Andersen Vong den yngre. Han har møller og store gårde og handler typisk nok også med stude. I 1801 siges der i folketællingen, at han har "midler".
Niels Andersen Wong vidste om hans gode skæbne og rigdom. Bare to måneder før han dør i 1756, indretter han et legat til de fattige i Nykirke og Give sogne for at "giøre godt, mens vi endnu har Tiid, mod vores trængende Næste". Niels og Bodil har "mærcket Gud den Allerhøjestes Velsignelse i det legemlige, at han det lidet har formeeret til det overflødige". Det er ikke ofte man ser at et menneske mener at have i overflod, men her har vi et eksempel. Gud har, siger han "velsignet vore Hænders Gierninger". Han har været en rigtig patriark, havde kontrol over godset til han var over 80 år. Sønnen Anders, som efterhånden var over 40 år, har ikke fået lov at købe og sælge gods. Efter Niels død kommer det til en eksplosion af godshandler. Den næste generation er ikke tilfreds med at samle gods, men vil have glans, glorie og prestige.
Tre af hans børn levede fra 1730 til 1755 på Donneruplund, to af dem døde der. Christen Pedersen gift med Birgitte Wong forpagtede fra c1743 til 1753 det halve af Donneruplund. Den anden halvdel havde sønnen Anders Nielsen Wong. Efter Birgitte Wongs død i 1748, gifter Christen Pedersen sig c1749 ind i en rig familie med Anne Olufsdatter, hvis mor Kirsten Frandsdatter havde giftet sig anden gang med den hovedrige Peder Sørensen Poder. Peder Poder køber 1750 herregården Skovgaard med godt 100 tønder hartkorn i Kollerup sogn lige nord for Jelling. Den skøder han videre til stedsvigersønnen Christen Pedersen i 1753, der overtager den og bor der til 1757, da han sælger den igen. I 1759 er Christen Pedersen paa Hvejsel Lundgaard med 8 tønder hartkorn. I Hvejsel fødes hans datter Maren i 1759. Peder Poder køber Hundsbæk (i Læborg sogn mellem Vejen og Vorbasse, halv så stor som Skovgaard). Tre af hans børn er i 1787 i Bække, fem km nordøst for Hundsbæk. Sønnen Jonas Poder fortsætter senere som proprietær med at have herregårde.
Anders Nielsen Wong får hele Donneruplund i forpagtning efter 1753. Han var den eneste, der levede længe af børnene. Han fik skøde på Donneruplund i 1755 et år før faderens død. I 1759 får to af hans døtre ægteskabsbevilling til at gifte sig hjemme på Donneruplund hovedgård. Else Cathrine får kongelig tilladelse i januar, men gifter sig dog i Grejs med en anden mand. Bodil bliver gift hjemme paa Donneruplund vel i stor stil med den aggressive - han satte for eksempel i 1774 Søren Kierkegaard's bedstefar fra gård og fæste og lod dennes ejendelene gå på auktion - og ambitiøse prokurator Anders Bagger fra Jelling i 1759. Sigtet var nu den store herregård Hastrup, der ikke havde meget mere gods men omså mere prestige. Prætentionerne var steget gevaldigt an i dynastiet. Derfor blev meget af det løse gods på Donneruplund solgt fra i en mægtig auktion. Det gamle Donneruplund selv blev som det var og blev i dynastiet overtaget af Christen Pedersen, som havde haft den store gård Hvejsel Lundgaard og Skovgaard en tid. Han var solid og blev længe på Donneruplund. Anders Nielsen Wong købte Hastrup med 83 tønder hartkorn og 236 tønder hartkorn i gods i 1761 for 17.500 rigsdaler. Fire år senere overlod han den til svigersønnen Anders Bagger for 19.500 rigsdaler.
Det må være kommet til et brud mellem Anders Wong og svigersønnen, for Anders Wong er ikke fadder ved nogen af Baggers børn. Både Anders Wong og hans anden svigersøn Wickmann flytter til Brande efter Bagger har overtaget Hastrup. I 1766 er de i hvert fald i Brande by. I Østergård i Brande, som var blevet købt af Niels Andersen Wong, og senere blev opført under Hastrup er det sandsynlige sted, hvor de boede. I 1772 opføres de i fadderlister som fra Brande. I 1773 er de vel flyttet tilbage til Vesterdam i Thyregod ikke langt fra Hastrup. Østergård i Brande var nemlig 1774 i Bertel Pedersen Arevads besiddelse. Det må således være kommet til en forståelse igen med Bagger.
Anders Bagger blev 17 år på Hastrup. I 1781 lod pantehaveren den gå på tvangsauktion og Monsr Bagger må blive logerende i Vejle på hans sidste år.
En af Anders Nielsen Wongs døtre bliver degnekone. En anden bliver gift med Sr. Erik Wichmann af Aarupgaard ved Horsens, men han hænger på ved hans svigerfar på Hastrup. De bor en tid i Brande. Erik Wichmann dør så. Datteren bor derefter ved moderen på Vesterdam. Sønnen Niels Andersen Wong den yngre har først Arvad Mølle i Brande, så Ulkjær Mølle i Give og til sidst en gård i Bregnhoved. Han er formuende, handler med stude, men holder sig pænt i anden rang.
Navnet Wong som tilnavn (ikke stednavn) dukker i hvert fald op allerede i 1732, da Jørgen Nielsen Vonge får et barn døbt i Give kirke.

Slægtsoversigt Wong

Anders Jakobsen og Birgitte Sørensdatter, Bregnbjerg, Hammer, datter Bodil Andersdatter
Anders Laursen, Vonge, søn Niels Andersen.
   Peder Matzen Borresmith, Tørring, søn Christen Pedersen Donnerup, Anders Pedersen Borresmith, Ulkjær, Sindbjerg.
   Detlef Johan Hansen, Tørring, søn Henning Hansen af Tørring kro.
  Niels Andersen Wong og Bodil Andersdatter, Vonge. Jørgen, Brigitte, Anders.
  Oluf Steffensen og Kirsten Frandsdatter, Give. Anne.
  Peder Sørensen Poder og Kirsten Frandsdatter, Give, Skovgaard, Lindeballe. Ole, Jens, Jonas.
    Jørgen Nielsen Wong og Birte Sørensdatter, Donneruplund. Niels.
    Anders Nielsen Wong og Birte Marie Albertsdatter, Hastrup. Else Cathrine, Bodil, Niels, Birgitte, Magdalene.
      Niels Andersen Vong og Anne Christine Christensdatter, Ulkjær Mølle. Birthe Marie, Chrisen, Anne Kristine, Maren, Anders, Bodil.
      Bodil Andersdatter Wong og Anders Bagger, Hastrup. Jens Christian, Stephan Albert, Birte Maria.
      Else Cathrine Andersdatter Wong og Erik Zachariasen Wichmann, Thyregod. Sophia, Anders, Birthe Maria.
    Birgitte Nielsdatter Wong og Christen Pedersen (1. gift), Donneruplund. Boel Marie, Niels, Peder.
      Peder Christensen Donnerup og Maren Ericksdatter, Bøllund. Christen, Birte Marie, Maren, Erick, Peder, Anne, Karen.
      Niels Christensen Donnerup og Margrete Brochman, Sønderholm, Brande. Birthe, Kristine, Niels.
      Boel Marie Christensdatter og Henning Hansen, Tørring, Give, sidst Overtolder.
Christen Pedersen Donnerup(2. gift) og Anne Olesdatter, Donneruplund. Anne Christine (gift med Niels Andersen Vong), Berthe, Maren, Ole Christian, Anna Catharina, Anders.
  Anders Christensen og Kirsten Thomasdatter, Store Hestlund. Ane, Birthe Marie, Thomas Christian.

?Anders Laursen nævnt 1683 [Hanna Andersen:] i Vonge på samme gård som Niels Andersen Wong, Extra skat til Koldinghus 1683, Kopskat 1687
gift med    
 
Børn: *1673c Vonge †1756 Vonge Niels Andersen Wong, se nedenfor.
    [Hanna Andersen:] Kirsten Andersdatter gift med Jørgen Johansøn i Wong. Bærer Niels Andersens børn, fadder fx 1706 Anders, omvendt 1705 hvor Bodil bærer hendes søn.
    [Hanna Andersen:] Karen Andersdatter, gift med Peder Christensen Pors i Vonge.
    [Hanna Andersen:] ?Laurits Andersen, Bjerlev.
Anders Jakobsen Breinbjerg †1706-1710 Stedet Bregnbjerg i Hammer sogn. Nøvnt 1664 og 1688 i Matriklerne
gift med Birgitte Sørensdatter † efter 1711  
 
Børn: *1675cc Vonge †1757 Vonge Bodil (Boel) Andersdatter gift før 1701 med Niels Andersen Wonge. Birgitte nævnes som Mormor ved Bodils børns dåb fx 1710 ved datteren Karens dåb.
    ?Søren Andersen i Breinbjerg, fadder og børn i kirkebogen
    [Hanna Andersen:] Sidsel Andersdatter, Bregnbjerggaard, Hammer, 1. gift med Mads Hansen døde tidligt, 2. gift med Niels Hansen, bror til Peder Hansen i Ulkær Mølle (BREJL: Horsens Købstad Skifteuddrag nr.811)
  *1687c Bregnbjerg, Hammer †1768 Ørnsholt, Øster Nykirke [Hanna Andersen, Villy:] Jacob Andersen i Ørnsholt, Ø. Nykirke gift 2.? gang med Karen Sørensdatter †1788 Øster Nykirke.
Har datter Birthe Jacobsdatter gift 1755 i Øster Nykirke med enkemand Morten Sørensen i Bøllund i Give sogn.
Datter Bodil Jakobsdatter gift med Niels Madsen i Ørnsholt.
Søn Anders Jacobsen g.m. Anne Sørensdatter, f. 1734 i Haustrup, (datter af Søren Sørensen og Maria Margrethe Andersdatter Bredahl)
    [Hanna Andersen:] Jens Andersen i Hjortsvang, Hammer.
    [Hanna Andersen:] Peder Andersen i Ørnsholt, Ø. Nykirke.
    [Hanna Andersen:] Anders Andersen i Myllerup, Ø. Nykirke. Gift 1719 med Sidsel Marcusdatter.
Brejl: "Anders Andersen i Møllerup, og Sidsel Marcusdatter i Vrønding, 1719 i Hammer. (Iflg. Hvirring KB)."
Peder Matzen (Borresmith?) †1755 Tørring sogn
gift med Maren Andersdatter †1753 (skifte) Tørring sogn
 
Børn: *1705c †1770 Give Mads Pedersen [fundet af Else Skovbo Jensen] Østergaard, Tørring.
Fadder med broderen Anders til Christens datter Anne Christine født 1753 paa Skovgaard, Kollerup.
[Else Skovbo Jensen:] Tørring 15. maj 1742 døbt en datter for Matz Pedersen. Susc.: Niels Andersens datter af Wange . Testes: Christen Pedersen, ...
[Else Skovbo Jensen formoder der er to Mads Pedersener i Tørring paa den tid:]
I 1745 får Matz Pedersen en søn døbt Søren. Barnet bæres af Matz Pedersens kone ( det er sikkert ikke moderen) og en af fadderne er Matz Pedersen jun. 16. marts 1752 prædikede jeg over Matz Pedersens hustru Anne Pedersdatter, men
1753, 18. februar døbt Matz Pedersens søn, Christen. En af fadderne er " madam" ?Christen Donnerup.
  *1712cc Tørring †1752 (skifte) Tørring Anne Pedersdatter
Gift med en Mads Pedersen i Tørring. Fem børn *1738-50 Tørring. Se Skovgaard #61 skifte efter hende.
    Karen Pedersdatter
Gift med Christen Christensen i Tørring.
  *1717c Tørring †1797 Give Christen Pedersen, se Birgitte Andersdatter Wong.
  *1722 Tørring †aug. 1791 Sindbjerg [Else Skovbo] Anders Pedersen, Sindbjerg kirkebog [Else Skovbo Jensen:] "15. april 1754 blev Anders Pedersen Borresmith af Tørring copuleret med enken Else Olufsdatter af Ulkjær".
Ulkjær i Sindbjerg sogn FT 1787:
Anders Pedersen, 65 , gift, Mand, Bonde og husmand
Else Olufsdatter, 80 , gift, Kone
Oluf Pedersen, 38 , enke, Hendes søn af 1. ægteskab
Maren Andersen, 32 , ugift, Deres ægte datter

Får i 1791 skøde på to huse i Sindbjerg af broderen Christen

Stedsønnen Ole vies 28. sept. 1799 i Vindelev: "enkemand Ole Pedersen i Ulkier og pigen Ane Else Olesdatter blev sammenviede i Vindelev kirke. Forlovere: Ole Pedersen Poder i Nyborg og Christen Andersen Kyed i Ulkier"
  *1725 Tørring [Else Skovbo Jensen:] Maren Pedersdatter
Ses 1753 i skiftet efter moderen.
  *1730c Tørring Laurids Pedersen
Ses 1753 i skiftet efter moderen.
Detlef Johan Hansen [liste Svend Aage Eriksen] †1751 Tørring sogn
gift 1733 i Tørring med Inger Sørensdatter Basse    
 
Børn: *1733 Tørring †1784 Katholm, Aalsø sogn Elisabeth Margrethe Hansdatter, husholderske paa Katholm, Skifte
  *1735 †1736 Tørring Henning
  *1737 Tørring Frederik Hansen
  *1739 Tørring †1779 Øster Starup Henning Hansen, se senere, gift med Boel Marie Christensdatter af Donneruplund.
  *1740 Tørring Christen Hansen
  *1741 Tørring Carl Gustav Hansen
  *1743 Tørring Frederica Augusta
  *1746 Tørring Maximillianus Wilhelm
  *1751 Tørring Søren, vel opnævnt efter moderens far

Niels Andersen Wong *1673c Vonge †1756 Vonge Studehandler, siges det, og sikker godssamler i stor stil, Donneruplund og strøgods. Ham og hans kone blev boende i Vonge selv efter han købte Donneruplund i 1719. 1756: "d 22 Martz blef Sr: Niels Andersen i Wonge begravet, gammel 82 aar."
gift med Bodil Andersdatter *1675cc †1757 Vonge forældre se Anders Breinbjerg, 1757: "7 post Trinit. Denne dag blev og Bodil Andersdater af Wonge begraven."
 
Børn: *1703 Jørgen Nielsen, gift 1730 med Birte Sørensdatter i Give, mange børn døde
  *1706 †1714- Anders Nielsen, han formodes død før 1714, hvor næste søn igen kaldes Anders. Der ses ikke senere nogen Anders Nielsen *1706.
  *1710 †1710 Karen Nielsdatter, 18 uger og 5 dage gammel
  *1711 Birgitte Nielsdatter, gift med Christen Pedersen til Hvejsel Lundgaard
  *1714 Anders Nielsen Wonge, se denne

Oluf Steffensen *1687c †1734 Give Måske fra Gadbjerg
gift 1729 med Kirsten Frandsdatter *1709c Give †1795 Bække fra Givskov. Gift anden gang med Peder Poder. Hun døde ved hendes søn af andet ægteskab Franz i Bække. [Hanna Andersen:] forældre Frands Jensen, Givskov, nævnt i kopfskat 1705 med anden kone (første Kirsten Jensdatter, Skærhoved +1708). Frands far vel Jens Mortensen +1700, betalte extraskat 1683. Jens far vel Morten Christensen på "Eskelund" (Givskov) skatteliste 1662, stokkemand på Nørvang Herredsting.
 
Børn: *1731c Anne Oluffsdatter, gift med Christen Pedersen, Donneruplund

Peder Sørensen Poder *1707c Nørre Snede †1790 Amlund Lindeballe Han er nævnt i Give indtil 1743. Kirkebogen ikke ført 1745-1754.
Ses i Vejle som købmand 1748 med tre børn Anne Olufsdatter 17, Oluf Pedersen 9 og Frands Pedersen 5.
I 1750 er han rig og køber herregården Skovgaard i Kollerup sogn, lige nord for Jelling. Denne afgiver han til stedsvigersønnen Christen Pedersen Donneruplund i 1753. Han køber i stedet 1752 Hundsbæk (i Læborg sogn mellem Vejen og Vorbasse, halv så stor som Skovgaard), som han sælger igen 1764.
I 1764 er han ejer af Bække kirke og køber Bække kro for 600 rdl. af Anders Jensen Horsbøl. Peder "glemmer at betale" og bliver gentagent dømt for herredstinget. Endnu 1773 har ikke engang betalt, og de 600 er blevet til 847 rdl med renter og renters rente.
1761-73 nævnt mangfoldige gange af Bække i Koldinghus birks tingbog, mest for gæld han dømmes til at betale. I den tid holder han kro i Bække og smugler af og til stude.
I 1782 køber han Amlund, Lindeballe paa auktion.
FT 1787 paa Amlund. 1790 ligtræ i Lindeballe kirke.
Husstand FT 1787:
Peder Poder, 80 , Gift, Hosbond, Bonde og Gaardbeboer
Kirsten Fransdaatter, 78 , Gift, og hans Kone
Jens Jørgensen, 35 , -, Tieneste Karl
Maren Pedersdaatter, 12 , -, Hyrde
gift 1734 med Kirsten Frandsdatter *1709c Give †1795 Bække gift anden gang. Forældre se ovenfor gift med Oluf Steffensen.
 
Børn: *1735 Tvende dødfødte børn
  *1736 Dødfødt barn
  *1738 Olle Pedersen Poder, havde 1774 Farre Ny Mølle, Give. FT 1787 i Langskov. FT 1801 Nyeborg, Langskov sogn. Gift 2. gang 1787 med Maren Andersdatter *1755 Ulkær, Sindbjerg †før 1801 vel i Langskov. Her er en tværforbindelse: hun er datter af Anders Pedersen Borresmith (se ham) i Ulkær, Sindbjerg. (Else Skovbo)
  *1741 Give Franz Pedersen Poder, skoleholder 1774-1807 i Bække, gift 1786 med Anne Margrethe Krog Christensdatter *1754 †1799.
  *1743 Dødfødt barn
  *1745c Give Søren Pedersen Poder, overtager Amlund 1790, da faderen dør, sælger det 1793
  *1750c Give †1801 Bække Christen Pedersen Poder, 1787 kromand i Bække, ejer ½ Kirke fæster præstens ½ annexgaard i Bække. Gift 1786 i Årre kirke med Maren Hansdatter Friis *1749 †1810.
  *1751 Kollerup Jonas (Jonnas) Pedersen Poder, (Arkivalier Online meget svag, næsten ulæselig). Christen Pedersen er ved dåben fadder af Donneruplund. 1787 i Bække ejer af ½ Kirke. Gift med Margrete Sørensdatter *c1761. Det er vel denne Jonas der 1798-1803 køber herregården Laage i Sindbjerg sogn, ca. 8 km fra Skovgaard. Senere 1802-1811 har han Nielsbygaard ved Kongeåen i Føvling sogn, Malt herred, 15 km sydvest for Hundsbæk, som faderen havde.

Jørgen Nielsen *1703 Vonge †1740 Give Levede på Donneruplund, som faderen havde købt 1719
gift 1730 i Give med Birte Sørensdatter *1707c †1769 "1769: 22. Jan. "Dom Septuagesima blev Birthe Donrup i Giuve i sit alders 62 aar og 7 dage begravet." Boede 1755 i et hus i Give med hendes mor.
 
Børn: *1730 †1730 Karen Jørgensdatter, Donneruplund, døde 1 dag gammel, båren af faderens moder Bodel Andersdatter i Vonge
  *1731 †1739 Bodil Jørgensdatter, "1731 Dom 2 p: Trin: hafde Jørgen Nielsen paa Donneruplund en datter til daab kaldet Bodel. Frembaaren af Niels Andersens hustru i Vonge. Faddere vare."
1739 "dom xxiii p: Trinit: blef jordet Bodel Nielsdatter [Jørgensdatter] af Donneruplund. Gaml: 8 aar og nogle uger."
  *1732 †1762+ Niels Jørgensen, som senere kalder sig Donnerup. Gift 1753c og købte (for hans arv, vel) Søndersthoved i Give. Han fik et barn før 1754, som dør i en epidemi 1756 og Birthe Marie *1755 også død i epidemien 1756. I 1761 sælger han Søndersthoved og flytter så vidt vides til Øster Nykirke sogn, hvor han ses i Nørre Kollemorten 1762. Han bor i præst Stallknechts indberetning af 1766 i Øster Nykirke sogn og ejer kvægtienden til kirken. Hans fødsel: "Dom 24 p: Trin: hafde Jørgen Nielsen på Donneruplund en søn til daaben kaldet Niels. Frembaaren af Birret Nielsdatter i Vonge. Faddere vare Mads Bech i Byllund Marie Pedersdatter ib:, Niels Vrads i Give og Kirsten Fransdatter ib:" Dødsår 1820 i TRAP V er for Niels Christensen Donnerup i Brande sogn ikke Niels Jørgensen Donnerup.
  *1734 †1734 Søren Jørgensen "Dom 6 p: Pasch: hafde Jørgen Nielsen af Donneruplund en søndtil daaben kaldet Søren. Frembaaren af af Mad: Bilhardt i Præstegaarden. Faddere vare Anders Nielsen i Vonge, Peder Sørensen af Give, Jomfrue Lene Margrethe af Byllund, Marie pedersdatter ibid:"
Død 24 uger og nogle dage gammel.
  *1735 †1735 Dom 7 p: Trinit: blev begravet Jørgen Nielsens tvende dødfødte børn af Donneruplund.
  *1736 †1737 Maren Jørgensdatter "Fer: 3 Nativ: Chris: hafde Jørgen Nielsen af Donneruplund et barn til daaben kaldet Maren. Frembaaren af af Maren Jensdatter i Overgaard i Ikast sogn. Faddere vare Jens Østergaard i Nederdonnerup, Anders Nielsen i Vonge i Nykirke sogn, Johanne Johansdatter af Nederdonnerup, Anne Vestergaard i Give"
Død 23 uger og 3 dage gammel.
  *1738 †1738 dødfødt barn
  *1740 †1740 Boel Jørgensdatter. "Fest 2 Pentecostes hafde Jørgen Nielsen af Donneruplund en datter til daab som blef kaldet Boel. Blef frembaaren af Niels Andersens hustru i Vong. Faddere vare Anders Nielsen og hustru i Østerhoed og Bertte Nielsdatter i Vong og Peder Pedersen i Give og Olle Vellesen i Nygaard."
Død 14 uger gammel.

Anders Nielsen Wong *1714 Vonge †1777 Thyregod 1740 Østerhoved, Givskud
1740-61 Donneruplund, som faderen havde købt 1719.
1761-64 Hastrup herregaard i Thyregod.
1765-73 Østergaard i Brande by
1773-77 Vesterdam ved Hastrup.
gift 1739 med Birthe Marie Albertsdatter *1712c †1793 Thyregod Hvejsel juni 1738, fadder fra herregaarden Mindstrup, hvor hun vel tjener
Hvejsel marts 1739, fadder fra Mindstrup
Hvejsel 29. Okt. 1739 copuleret [Brejl]: "Anders Nielsen i Vonge og Birgitte Marie Albertsdatter"
 
Børn: *1740c Else Cathrine Andersdatter, gift "Erik Zachariasen Wichmann i Årupgård, og Else Cathrine Vonge på Donneruplund, 1759 i Grejs."
Erik Wichman *1730c, 1746 konf. i Tamdrup †1780 Vesterdam, søn af Zakarias Wickmann †1764 til Aarupgaard, Tamdrup.
Erik Wichmann ejede Aarupgaard 1759 til 1761. 12 tønder hartkorn.
"56a 1760 Erik Wichmann på Årupgård - søn Zacharias, født i Tamdrup". Zakarias Eriksen gift med Johanne Jensdatter *1778c †1805 Gadbjerg. Bosat Gadbjerg.
1762 er Sr. Wikman forpagter på Hastrup.
Datter Liva Maria *1762 Thyregod.
1763 i Skjærlund, Brande. Nævnt i skøde på Sandfeldbjerre 17. okt. 1763 fra Anders Niels Wong til Knud Terkildsen Møller af Brandlund (senere Arvad mølle).
1766-1773 i Brande, fadderliste i Give og Thyregod kirkebøger.
1774 gården Skibbild i Arnborg, som han havde købt af Poul Østergaard..
Søn Anders Eriksen Wickmann *1774 i Skibbild, Arnborg, viet 1797 i Haderslev til Christina Petersdatter, datter af afdøde Peter Bertelsen og Anna Magdalena Petersdatter i Vonge, Øster Nykirke. Se nedenfor.
Datter Birthe Marie Eriksdatter *1775 Kokborg, Thyregod.
  *1742 †1782 Hastrup Bodil Andersdatter, "Dom .. p: Trinit hafde Anders Nielsen paa Donruplund en barn til daab som blef frembaaren af Bertte Nielsdatter af Vong. Faddere vare af Nederdonnerup og Give. Dens nafn er Bodel." Gift 1759 i Give med Anders Bagger, Jelling, se denne.
  *1745c †1815 Niels Andersen Vong, der er et hul i kirkebogen 1745-54, på den tid hvor Niels bliver født.
  *1750c †1818 Thyregod Birgitte Andersdatter, 1. gift 1766 i Thyregod med Johan Ravn Hansen Bering *c1734 †1794, søn af præsten i Thyregod Hans Pedersen Bering og Karen Madsdatter Humble, 2. gang 1794 med Degn i Thyregod Gregers Zakariasen Wilslev *1728c †1804 (skifte Gejstlig Nørvang).
  *1754c †1806 Balling Magdalene Andersdatter Wong, gift 1775 i Thyregod med enkemand præst Nicolai Galthen Hansen Bering søn af præsten i Thyregod Hans Pedersen Bering og Karen Madsdatter Humble. FT 1787 er hun i Balling sogn i Rødding Herred
  †1755 "Seigr: Anders Nielsens barn af Donneruplund begravet. gaml:" født før 26. jul 1754, hvor kirkebogen begynder igen efter 10 års pause. Ingen navn eller alder angivet.

Birgitte Nielsdatter *1711 Vonge †1748 Give Se Niels Andersen Wong, mindetavle i Give kirke
gift efter 15. maj 1742 med Christen Pedersen *1717c †1797 Hestlund Give forældre se Peder Matzen, Tørring. Gift anden gang med Anne Olesdatter, se Christen Pedersen
 
Børn: *1744c Boel Marie Christensdatter, gift 1762 i give med Mons: Henning Hansen fra Tørring kro
  *1746c †1820 Niels Christensen Donnerup, ses mest i Brande sogn (Uhre, Blæsbjerg, efter 1799 Sønderholm)
  *1748c †1821 Peder Christensen Donnerup, Farre mølle, Store Hestlund (som faderen overtog c1785), Byllund

Christen Pedersen *1717c †1797 Give Forældre se Peder Matzen, Tørring.
gift 2. gang c1753 med Anne Olesdatter *1731 Give †1784 Give skifte, [Hanna Andersen:] datter af Olluff Steffensen †1734 blev Gift med Kirsten Fransdatter (*c1709) fra "Givskov" 1729 og de fik datteren Anne 1731 , Olluff døde 1734. Kirsten giftede sig igen 1734 med Peder Sørensen Poder (*c1707 †1790 Lindeballe) fra Nørre Snede, de får vel sønnen Ole, som overtager eller bygger Farre Ny Mølle
 
Børn: *1753 Skovgaard, Kollerup †1829 Anne Christine Christensdatter, gift 1770 i Give med Niels Andersen Vonge
  *1757 Skovgaard, Kollerup †1799 Store Hestlund, Give Birgitte Christensdatter, gift som jomfru Birthe Pedersen efter faderen 1790 af Store Hestlund i Give med Jens Christensen Skov *1763 Givskov, Give †1820 Store Hestlund, Give søn af Christen Johansen i Givskov. Hun fik to børn Ane Jensdatter *1792 og Margrethe Jensdatter *1796. Han blev gift 2. gang med Maria Hansdatter *1757c Skærlund, Brande †1839 Store Hestlund, Give datter af Hans Pedersen Møller *1715c Ulkær Mølle, Give †1799 Skærlund, Brande gift med Karen Sørensdatter *1724c †1793 Skærlund, Brande
  *1759 Hvejsel Maren Christensdatter, gift 1777 i Give med Jes Hansen Schølvad *c1743 Jernved sogn. Han var søn af Maren Hansdatter *c1717.
  *1762 †1763 An Cathrine Christensdatter, død 1 år gammel
  *1764 Ole Christian Christensen
  *1766 Anna Catharina Christensdatter
  *1769 †1771 Anders Christensen, død 1 3/4 år gammel
  *1772 †1836 Anders Christensen overtog Store Hestlund, gift med Kirsten Tomasdatter af Jernved. Anders var lærer for sin søster Marens børn i Jernved i 1792, og har der vel mødt Kirsten Tomasdatter.
Anders Christensen døde 3. august 1836 som aftægtsmand i St. Hestlund, 64 ½ år.
Hans søn Thomas Christian Andersen *1806 overtager senere Store Hestlund. [Axel Thomsen: "Paa Rejse, Minder fra et rigt liv", Kbh. 1961]

Niels Andersen Vong *1745c Give †1815 Forældre se Anders Nielsen Wong. Arvad mølle 1769 i Thyregod kirkebog, 1774 stævnet af Brande by, Ulkjær mølle, Hedegaard, Breinhoved (1801 "husmand med midler")
gift med Ane Kirstine Christensdatter *1755cc †1829 se Anders Nielsen Wong
 
Børn: *1775cc Birthe Marie Nielsdatter gift 1794 med Jørgen Christensen
  *1775 Arvad Christen Nielsen, [Else Skovbo Jensen:] gift 1800 i Øster Nykirke af Breinhoved til Karen Pedersdatter i Nr. Kollemorten
FT 1801 i Bregnhoved har dem begge
  *1777 Arvad, Brande †1857 Ørbæk, Hoven Anne Kristine Nielsdatter, [Else Skovbo Jensen:] gift 1798 i Give med Bertel Johannesen *1771 Ørbæk, Hoven †1826 Ørbæk, bosat Ørbæk. Hun sidder 1845 i aftægt ved sønnen Niels Berthelsen *1807c.
  *1780 Ulkjær Mølle Maren Nielsdatter, gift 1814 med Jens Madsen i Risbjerg
  *1783 Ulkjær Mølle †1868 Bregnhoved, Give Anders Nielsen, gift med Mette Andersdatter *1794 Bregnhoved †1876 Bregnhoved datter af Anders Johansen *1766 Bøllund †1845 Bregnhoved og Else Larsdatter *1761c †1826 Bregnhoved.
  *1787 Hedegaard, Give Bodil Nielsdatter, 1. gift 1815 med Niels Knudsen, 2. gift 1818 med Iver Truelsen *1783 Lille Langkær, Brande
  *1790c Anders Nielsen (ikke indført som født i Give kirkebog)

Bodil Andersdatter *1742 †1783 Hastrup forældre se Anders Nielsen Wong. Skifte 1783, uddrag Hanna Andersen.
gift 1759 i Give med Anders Bagger *1724c †1794 Vejle Procurator i Jelling, Donneruplund 1761, bor 1755-62 i Nørregaard (hartkorn 3 5 3 2) Jelling, 1763 maj nævnt i Hastrup (Thyregod Kbog), Hastrup 1764-81, Nr. Karstoft 1766-71, 1787 logerende i Vejle, skifte 14.3.1795 Vejle Købstad
 
Børn: *1760c †1781 Vesterdam Thyregod Jens Christian Andreasen Bagger, vel født i Jelling
  *1763 Jelling †1827 Skanderborg Andreas Nikolaj Bagger, i skiftet 1783 efter moderen Bodil Andersdatter. Gift med Karen Hasselmann Voetmann *1791 †1848, hun flyttede 1811 til Aarhus med børnene.
1783 fulmægtig hos rådmand Bering i Viborg
1795 prokurator og forvalter på Bygholm
1796 procurator i Horsens (Jens Peter Hansen "Landsbyen Sønder Kollemorten", 1998, side 16.)
1802 - 1820 byfoged i Skanderborg.
Havde stor gæld, døde fra den.
  * ? Margrethe Sofia Bagger, født hvor ?
1783 Conditiainde? paa Hammergaard
1795 Enke i Vejle
  *1764 Hastrup Stephan Albert Andreasen Bagger
1783 skriver ved herredsfogeden i Brædstrup
1795 examinatus juris i København
  *1766 Hastrup †1767 Matthias Georg Andreasen Bagger, død 7 måneder gammel
  *1769 Hastrup †før 1783 Birte Maria Andreasdatter Bagger

Else Cathrine Andersdatter *1740c †1803 Thyregodlund Forældre se Anders Nielsen Wong. Begravet af Thyregodlund, 64 år gammel. Hun var først i 1759 "forlovet" med Jørgen Holm af Tørring og de fik ægteskabsbevilling til at giftes hjemme på Donneruplund i januar. Denne "forlovelse" blev brudt, for hun gifter sig senere i 1759 med Erik i Grejs.
gift 1759 i Grejs med Erik Zachariasen Wichmann *1730c †1780 Vesterdam Thyregod født på Aarupgaard, Tamdrup ved Horsens. Søn af Zacharias Wichmann til Aarupgaard †1764 i Tamdrup.
1759-61 ejer af Aarupgaard
1762 forpagter på Hastrup (Thyregod kirkebog)
1763 Skærlund, Brande (skøde på Sandfeldbjerre, Brande Gårdhistorie 4, side 39)
1765-68 Østergaard i Brande by
1768-70 Hundsholt, Lejrskov sogn.
1773 Østergaard i Brande by
1774 Skibbild, Arnborg en kort tid. Købt fra Poul Østergaard, Nr. Karstoft, Skarrild. Men vel ikke betalt. Se skifte efter Poul Østergaard's kone 1774.
1775 Kokborg Thyregod
1780 Vesterdam Thyregod
 
Børn: *1760 Aarupgaard Tamdrup Zacharias Eriksen, findes i 1800 gift i Gadbjerg med Johanne Jensdatter, hvor de faar en søn Erik.
  *1762 Thyregod Liva Maria Eriksdatter
  *1763c Brande †1776 Thyregod Sophia Eriksdatter, død 13 år gammel, ikke fundet døbt i Thyregod kirkebog
  *1766 jan. Brande? †1768 Hundsholt, Lejrskov Birgitte Eriksdatter
  *1768 Hundsholt, Lejrskov Andreas Christian Eriksen Wickmann
  *1770 Hundsholt, Lejrskov †3 måneder gammel Hedvig Margrethe
  *1774 Arnborg Anders Eriksen Wickmann *1774 Skibbild, Arnborg (nævnt af Brande, hvor han opvoksede, ved hans vielse 1797 i Haderslev). Forlovet og viet med Christina Pedersdatter - datter af Peder Bertelsen og Anna Magdalena Pedersdatter i Vonge, Øster Nykirke - i Haderslev Vor Frue (se DIS-tråd):
"Ægteskab: Aa047A-17-2 Haderslev Vor Frue 1797 (opslag 63) Forlovede: 23 04 1797 Andreas Erichsen Wichmann, en tjenestekarl, med Christina Petersdatter, en ægte datter af Peter Bertelsen fra Ohm{?}, {Øster} Nykirke sogn i Jylland og Anna Magdalena født Petersdatter af pastor Schrøder, Test: Jürgen Ravn fra Wilstrup og Johanna Schrøder.
Aa047A-17-7 Haderslev Vor Frue 1797 (opslag 366): Ægteskab Andreas Erichsen Wichmann, en tjenestekarl fra Kielstrup, en ægte søn af afdøde Erich Wichmann fra Brand[e] i Jylland og Elsa Catharina født Andersdatter fra Vang {Vong}, samme sted, med Christina Petersdatter, ægte datter af afdøde Peter Bertelsen fra Ohm{?}, Nykirke sogn i Jylland, og Anna Magdalena født Petersdatter, samme sted, af pastor Schrøder."
  *1775 Thyregod Birthe Maria Eriksdatter

Peder Christensen Donnerup *1748 Donneruplund †1821 Beksgaard Give Forældre se Christen Pedersen. 1774-6 Farre mølle, 1775 nævnes han af Arvad mølle (her har han vel mødt Maren, som boede et par km væk i Usseltoft), 1779-85 Store Hestlund, 1786-efter 1801 Byllund. I 1774 ejede han en gård i Brandlund. Den blev stedet for oprør i Brande sogn. Et inkvisitionshold fra Vejle havde konfiskeret en svaletønde til at lave brændevin i Sønder Askjær. Klokken 2 over midnat tog "næsten hele Brande sogn" svaletønden fra holdet og tvang det til at underskrive, at det ikke ville inkvirere mere. Se mit hefte "Brændevin i Brande 1774 eller Vellykket oprør i Brande sogn" i Brande Lokalarkiv. Død ved datteren Birte Marie i Beksgaard
gift 1776 i Give med Maren Ericksdatter *1752c Usseltoft Brande †1820 Give forældre Erick Sørensen Usseltoft *1700cc †1755c i Usseltoft Brande og Maren Usseltoft *c1720 †1778 Usseltoft Brande. Se Villy M. Sorensen: "Selvmord i rige Usseltoft i Brande 1782", fx på Brande Lokalarkiv.
 
Børn: *1776 Farre Mølle †1812 Give Christen Pedersen kaldet Bøllund, begravet som almisselem
  *1779 Store Hestlund †1853 Syndertshoved mark Birte Marie Pedersdatter, gift 1814 af Give by med enke Anders Christensen i Beksgaard (*c1767, 1801 Højgaard, 1834 Syndersthovedgaard et hus). 1845 enke. Forlovere pigens far Peder Christensen Bøllund etc.
  *1781 Store Hestlund †1843 Give Maren Pedersdatter, opkaldt efter Maren Usseltoft. Gift med Christoffer Jensen Nørskov. 2 børn.
  *1783 Store Hestlund †1819 Søndersthoved Erick Pedersen, opkaldt efter Erick Usseltoft. Gift 1813 i Give med enke Ane Marie Jørgensdatter *1790 Givskov, Give. 3 børn: Kludehandler Jens Peder Erichsen *1813 Bøllund, Give †1870 Lejrskov sogn + to andre børn. Hun var datter af Jørgen Christensen og An Marie Bertelsdatter i Givskov. John Piilgaard (2009).
  *1786 Byllund Peder Pedersen kaldet Bøllund gift 1819 i St. Nikolaj, Vejle med med Ane Marie Andersdatter *1794 Engum datter af degn og skoleholder Anders Stephansen Bruun og Maren Pedersdatter. Bosat Vejle, Engum, Sindbjerg 1826-efter 1841. 9 børn.
  *1789 Byllund Anne Pedersdatter
  *1792 Byllund Karen Pedersdatter

Niels Christensen Donnerup *1746c Donneruplund †1820 Sønderholm Forældre se Christen Pedersen. Niels ses 1774 i Give, 1775 Uhre Brande, 1776 Blæsbjerg Brande, derefter Brande by, 1799 skøde på Sønderholm nær Brandholm
gift med Margrethe Elisabeth Brochmand *1739 Grindsted †1833 Borris [Else Skovbo Jensen:] datter af degn og skoleholder i Grindsted Niels Abraham Brochmand *1703c Varde? †1758 Grindsted gift 1731 i Grindsted Christine Jørgensdatter Ancher *1707c †1762 Grindsted. Han var søn af Abraham Mathiesen Brochmann 1660c †1712 Varde og 1. kone Ingeborg Pedersdatter †1703 Varde, se Wadschier.
 
Børn: *1775 Uhre †1776 Niels Nielsen, død 1 år gammel
  *1777 Brande †1852 Brande Birthe (Bergitte) Nielsdatter, gift 1800 i Brande af Sønderholm med bødker Hans Christensen, Kragsig *1773c †1846, søn af Christen Hansen af Kragsig *1740c †1820 og Johanne Jensdatter *1742c †1825.
  *1780 Brande †1852 Borris Kristine Nielsdatter, tjener 1802 Madame Kjersgaard i Brande, gift 1810 i Brande med enkemand degn i Borris og Faster Studiosus Otte Dierich Bjerrum †før 1834.
Hun kaldes efter 1840 Christine Bjerrum.
  *1782 Brande †1794 Brande Niels Nielsen


Boel Marie Christensdatter *1744c Donneruplund †1827 Harresø Givskud Forældre se Brigitte Nielsdatter Wong og Christen Pedersen. Hun kaldes også Bodil. Efter mandens død står hun vel ene med mange børn. I 1784 er de stadig samlet i Give by, men i 1787 er de spredt. Birgitte, 15, tjener i Harresø. Christiane, 13, er ved Boels far i Store Hestlund, og den mindste Ditlev, 10, er ved halvmosteren Maren i Jernved. Hvor de andre eller hun selv er ved folketællingen er ikke set. Efter dette at dømme har Boel Marie ikke kunne klare at have børnene og de mindste er blevet opdelt paa familien. Dette kunne være af økonomiske grunde efter mandens død eller af psykiske. Hun lever meget længe og dør i Harresø.
gift 1762 i Give med Mons: Henning Hansen fra Tørring kro.[Else Skovbo Jensen:] Hans forældre var Ditlev Johan Hansen †1751 Tørring Kro gift 1733 i Tørring med Inger Sørensdatter Basse *1710c Gødvad †1766 Tørring Kro, de havde mindst 7 børn. *1739 Tørring †1779 Øster Starup   parret boede 1762-71 i Tørring, drev Tørring Kro fra 1766, 1774 i Give. Overtoldbetjent ved Kongeaaen, [D. E. Ruggaard: død i Skanderup er med garanti forkert, Overtoldbetjent måske også]. Aagaard i Øster Starup sogn, hvor han dør, ligger 10 km nord for Kolding. [Else Skovbo Jensen:] Han nævnes som serg. [sergeant, men i hvad?] Henning Hansen. Hun er i 1784 i Give by, er ikke set i 1787 eller 1801. I Tørring kro var Hennings søster Frederika gift med Niels Tomsen. Se skifte efter Henning Hansens søster Elisabeth Margrethe Hansen på Katholm #176 i 1784.
 
Børn: *1764 Tørring †1769 Tørring Birgitte Henningsdatter, død 5 år gammel
  *1766 Tørring Inger Henningsdatter, 1784 i Mandal, Norge ved farbror Frederik Hansen. [Else Skovbo Jensen:] Generalkrigskommissær Berent Holm *1765c †1829 gift 1791 i Kristiansand med Inger Hansen. Døtrene kalder sig afvekslende Henningsdatter og Hansen. Ruggaard - se nedenfor - har måske fået den falske datter gift med Holm.
  *1768 Tørring Ellen Henningsdatter, 1784 i Give by
  *1771 Tørring †1814 Harresø Birgitte Henningsdatter, 1784 i Give by, 1787 tjenestepige ved Mads Clausen i Harresø, Givskud, gift 1791 med Mads Clausen *1766 †1826. [Ruggaard:] Han var søn af Klaus Pedersen Skovbølling *1723 Jelling †1782 Givskud og Anne Madsdatter Hauge *1742 Tørring †1822 Harresø.
Birgitte mor dør i Harresø 1827.
  *1774 Give Christiane Henningsdatter, 1784 i Give by, 1787 ved morfar Christen Pedersen Store Hestlund. [Ruggaard: (har måske taget fejl, hendes søster blev med sikkerhed gift med Berent Holm, se ovenfor, Christiane kan allerhøjest være hans anden kone)] gift med Generalkrigskommissær, Grosserer B. Harris Holm i Kristianssand i Norge. Ejede Stenalt ved Randers 1810-13. Tabte i statsbankerotten.
  *1777 Aagaard Øster Starup Ditlev Johan Henningsen, 1784 i Give by. 1787 i Jernved ved halvmoster Maren Christensdatter, 10 år gammel. [D. E. Ruggaard:] Lærte sukkerkogeri i Flensborg. Sukkerrafineri i Horsens, flyttede det til Aarhus.[Ende Ruggaard] [Else Skovbo Jensen:]1803 FT i Flensborg 1803    Flensburg Købstad, Sankt Nicolai sogn 5ten Districht, Grosse Strasse Wester Seite, 649/650 F 1086, FT-1803    Andreas Christiansen, 60 , Verheir., Hausvater, Zukkerraffinadeur und Kaufmann,    Catharina Maria Andersen, 56 , Verheir., dessen Frau, ,    Christian Andreas Christiansen, 23 , Unverheir., Ihre Kinder, ,    ... ialt 10 Dienstboten    Detlef Henningsen, 26 , Unverheir., Dienstboten, , ?Gift i Aarhus domsogn 1814 til Else Cathrine Poulsen/Colding, 3 maaneder senere første barn.


Anders Christensen *1772 St. Hestlund †1836 St. Hestlund Forældre se Christen Pedersen. Huslærer som ung ved søsteren Maren i Jernved 1792, og har der vel mødt Kirsten Tomasdatter. Anders Christensen døde 3. august 1836 som aftægtsmand i St. Hestlund, 64 ½ år.
Hans søn Thomas Christian Andersen *1806 overtager senere Store Hestlund.
[Axel Thomsen: "Paa Rejse, Minder fra et rigt liv", Kbh. 1961]
gift med Kirsten Tomasdatter *1775c Jernved †1845-50 St. Hestlund   
 
Børn: *c1800 St. Hestlund Ane Andersdatter
  *1804c St. Hestlund Birthe Marie Andersdatter, har problemer i livet
Gift 1. gang i maj 1828 med Jens Iversen af Thyregodlund. Allerede i juli samme år har de amtets bevilling til en separation. Hun opholder sig hos hendes forældre. De har alstå ikke levet sammen mere end nogle uger måske et par måneder. I 1831 er der forsøgt ægteskabsmægling mellem dem, men i januar 1832 bliver ægteskabet opløst. I maj samme år gifter hun sig igen med Søren Madsen af Lille Hestlund. De får flere børn, hvoraf Birthe Marie født 1836, som i 1840 er ved forældrene, men i 1845 ved broderen Thomas Christian i Store Hestlund.
  *1806 St. Hestlund Thomas Christian Andersen, driver St. Hestlund videre, som han overtager efter faderen Anders Christensen, gift 1841 med Mette Nielsdatter *1816 Risbjerg, Brande †1873 Give datter af Niels Poulsen *1780 Risbjerg, Brande †1836 Risbjerg gift 1. 1811 i Brande med Abelone Marie Frandsdatter af Skærlund *1791c Egvad †1823 Risbjerg.


Niels Andersen Wong Lovværge i Horsens 1730 og 1743

fra Brejl: Skifteuddrag Horsens
"682 Nikolaj Knudsen, ugift i Horsens. 23.8.1730, fol.532.
A:
1) morbror Hans Jochumsen Rodenborg, rådmand i Horsens
2) moster Lene Jochumsdatter Rodenborg ved søn Jochum Rodenborg
3) faster Maren Thomasdatter, [skifte 22.11.1719 lbnr.456], var g.m. Anders Jensen, rådmand i Horsens, [skifte 4.9.1706 lbnr.220]. 4B:
a Thomas Andersen Vinter, løjtnant i Galten
b Anne Andersdatter, enke efter Jens Hansen Fly, [skifte 6.2.1720 lbnr.463]. LV: Poul Rasmussen, bogholder ved toldvæsenet i Horsens
c Vibeke Andersdatter i Horsens. FM: Thomas Madsen, købmand i Horsens
d Elsebeth Andersdatter g.m. Kjeld Jensen i Holbæk
4) faster Anne Thomasdatter, [skifte 13.5.1724 lbnr.558], var g.m. Johan Apoteker. Første ægteskab med [Jens Nielsen Thonbo, skifte 19.9.1689 lbnr.48]. B: Anne Jensdatter Thonbo. LV: Didrik von Ham i Horsens, Maren Jensdatter Thonbo, enke efter Søren Terkildsen, degn i Øster Snede. LV: Niels Andersen Vonge i Øster Nykirke."

960 Anne Jensdatter Thonbo i Horsens. 3.7.1743, fol.529. A: søster Maren Jensdatter Thonbo, degneenke i Øster Snede. LV: Niels Andersen i Vonge, Laurids Torup, skrædder i Horsens. (Sml. lbnr.558).

Det er ikke klart, om Niels Andersen Wong er i familie med Maren Jensdatter Thonbo eller Søren Terkildsen.


Niels Andersen Wong handler


Fra Skifte efter Madame Anne Catrina Jæger, Lauridts Jensen Holstebroes, degn i Thyregod, død 20. Jan. 1742.
(Skifte interessant, fordi den gejslige justits - degn Laurids - ved Hr. Bilhardt Ø. Nykirke knalder på Birkedommeren - fæster Laurids - i Hastrup Hr. Paaske, som varetager Sophie Geddes interesser. Det går meget hårdt til, hver af dem forsegler separat boet og forbyder den anden at bryde seglene. en juridisk slåskamp)

Der bliver holdt auktion over indbo og løsøre 20. April 1743:
En Ferdinand i Give køber ret meget, hvem er han?
Senere i opgørelsen skyldig i gæld:
til Jørren Nielsens Sterfboe [†1740] på Donnerup 1 Rdl. 5 M 8 S
Peder Poeder i Gifve 7 Rdl 1 M 9 S

Niels Andersen Wong handler altså i hvert fald med heste. Der bliver to embedsvogne solgt, han køber den gamle, billige for kun 5 mark ikke den dyre for 3 Rdl.
Genstand: Solgt til: Rdl. Mark Skilling
... ... - - -
2 Heste Niels Anders Vong 20 - -
1 sten te Potte Mons: Niels Andersen - - 6
1 Messing Kieddel Niels Anderson i Wong - 1 10
1 Dørslag Niels Andersen i Wong - - 9
eldre embedsvogn med fulde behør Niels andersen i Wong - 5 1
Nogle hollandske Krus Niels Andersen i V: - - 6
stor Messing fyr bechen Monsr Anders Nielssen Don: 1 - 15
Dragkiste Monsr Anders N: D: 3 4 15
1 Hoved ... ... ... monsr Pedersen på Don: - - 3
... ... - - -


Godsoversigt i dynastiet Wong

Niels Andersen Wong, Donneruplund og mængder af løs gods i sognene omkring
Jørgen Nielsen Wong, Donneruplund
Christen Pedersen, Donneruplund, Hvejsel Lundgaard, Skovgaard
Anders Nielsen Wong, Donneruplund, Hastrup
Anders Bagger, Hastrup etc.
Niels Andersen Vong, Arvad og Ulkjær møller.


Niels Andersen Wong c1673 Vonge - 1756 Vonge
1719-1755 Donneruplund, boede ikke der, men i Vonge
erhvervet fra Kongen:
1721
Hvejsel sogn, Ildved 1 gaard uden hartkorn, 3 rdl
Brande sogn, Uhre by 1/4 gaard 0 6 3 2
Borup by ½ gaard 1 6 1 2½
Borup by en gaard 1 0 2 1
Borup en gaardpart 1 5 3 1
Sønder Askjær 3 3 3 0
1723
Nykirke sogn, Ørensholt 1 gard 1 1 3 0
½ gaard 5 0 0 0
1724
Brande sogn, Brande by 3 3 1 1
1744
Hvejsel sogn, Hvejsel by Hallund 1 4 2 0
1747
Brande sogn, Uhre by 4 4 0 1
Vorbasse sogn, Vorbasse by 3 0 3 2

Jørgen Nielsen, søn af Niels Andersen Wong
1730-1740 skriver sig til Donneruplund

Anders Nielsen Wong, søn af Niels Andersen Wong
1742-1755 skriver sig til Donneruplund
1755-1761 ejer af Donneruplund
1761-1762 Søndersthoved, Give
1761-1764 Hastrup, Thyregod
1760-1768 Kirken i Brande

Christen Pedersen, svigersøn til Niels Andersen Wong
c1717- 1797 Store Hestlund Give
1. gift med Birgitte Andersdatter Wong -1748
2. gift med Anne Olesdatter (Poder) -1784
Hovedgaarde
c1740-1749 måske på Donneruplund, Give
1749-1763 Lundgaard, Hvejsel
1753-1757 Skovgaard, Kollerup (TRAP har ikke forbundet Chr. Pedersen med Christen Pedersen)
1760-1785 Donneruplund, Give
Normal gård
1784-1797 Store Hestlund, Give

Anders Bagger, svigersøn til Anders Nielsen Wong
1761-1761 Donneruplund, Give
1762-1763 Søndersthoved, Give
1764-c1768 Hvejsel Lundgaard, Hvejsel
1766-1771 Nørre Karstoft, Skarrild
1764-1781 Hastrup, Thyregod
Normal gård
1763-1768 Arvad Mølle, Brande

Niels Andersen Vong
1768-c1780 Arvad mølle
c1780-c1785 Ulkjær mølle
1761-1791 Skjerris, 2a -1804Om Christen Pedersen Donnerup

fra Ruggaard: "Fremragende danske Bønder", 1871, Kap 8. Klaus Pedersen Skovbølling
Klaus Pedersen skrev en slags dagbog. Herfra:

2. April. 1759 kom en del tyskere med to læs trukne af stude. De havde "Ertaaffel" (kartofler) med og gav Klaus nogen for logiet. Næste år 1760 skriver Klaus, at han uddelte nogen til en bror og til Christen Pedersen Donnerup. I 1761 til endnu flere bl. a. omegnes præster.

Ruggaard, som vel delvis citerer Klaus's optegnelser: "Da han [Christen Pedersen Donnerup] den 23. April 1769 red fra Harresøgård, hvor han havde været at hilse på sin såkaldte 'Broder' Klavs Pedersen på dennes Fødselsdag, blev han overfalden af 4 Ulve i Ris Krat, men fældede dem alle 4 dels ved Skud og dels ved Slag af sin Ridepisdsk. 'Det var de sidste Ulve, der dræbtes i Givskud Sogn'."
Ruggaard spiller på ulvens frygtindgydende mytiske omdømme. Mere sandsynligt er, at Christen angreb ulvene. At man skulle kunne slå en ulv ihjel med en ridespisk, er vel et sagn fra gamle dage.Slægten Borreschmidt

Slægten Borresmith som også staves Borgsmed eller Borreschmidt kommer her ind i billedet over Christen Pedersen Donnerup som også var en Borreschmith. Se Slægtsoversigt Wong. Dansk Biografisk Leksikon 3. udgave har en kort artikel om Peder Borgsmed †1572, som var præst og reformator i Horsens. Ruggaard fører hans familie op til Peder Madsen Borresmith i Tørring.

Se ogsaa Testamente 1776 for Peder Olesen Borreschmidt i Jelling.


Skifter i Tørring sogn (Brejl, Stovgaard gods 1720-54)

67 Maren Andersdatter i Tørring. 30.4.1753, fol.234B.
E: Peder Madsen. B:
1) Anne Pedersdatter, [skifte 21.3.1752 lbnr.61]. E: Mads Pedersen i Tørring. 5B:

a Peder Madsen 15
b Oluf Madsen 12
c Anne Madsdatter 9
d Søren Madsen 7
e Peder Madsen 3
2) Karen Pedersdatter g.m. Christen Christensen i Tørring
3) Mads Pedersen i Tørring
4) Christen Pedersen på Donnerup
5) Anders Pedersen 30
6) Maren Pedersdatter 28
7) Laurids Pedersen 23.

61 Anne Pedersdatter i Tørring. 21.3.1752, fol.226.
E: Mads Pedersen. B:
1) Peder Madsen 14
2) Oluf Madsen 13
3) Anne Madsdatter 11
4) Søren Madsen 8
5) Peder Madsen 2.
FM:
1 morbror Mads Pedersen Østergaard i Tørring
2 morbror Christen Pedersen i Donnerup.

12 Anne Nielsdatter i Tørring. 6.8.1730, fol.85B.
E: Peder Madsen. B:
1) Karen Pedersdatter g.m. Anders Vistisen i Plovstrup [i Tørring sogn]
2) Mads Pedersen 26 {Villy: gift med Anne Pedersdatter ovenfor}
3) Oluf Pedersen 17
4) Christen Pedersen 16
5) Niels Pedersen 13.
FM:
1 født værge Niels Nielsen Bech
2 født værge Knud Nielsen i Tørring.Kirkebogs-udskrifter

Tamdrup
Give
Thyregod

Tamdrup Kirkebog
1742-1752, blandet
16a 1743 Konf. Datter i Årupgård
16b 1743 Begr. Hr. Zacharias datter på Årupgård
24b 1746 Konf. Margrethe Zachariasdatter fra Årupgård
38b 1750 Konf. Christiane Wichmann
1752-1784
født
56a 1760 Erik Wichmann på Årupgård - Zacharias
65b 1764 Jens Christian Fussing på Årupgård - Elisabeth Catharina [ny slægt på Aarupgaard!]
74a 1768 Mogens Brasch på Årupgård - Karen [igen ny slægt på Aarupgaard!]
begravet
131b 1764 Zacharias Wichmann på Årupgård
Tamdrup sogn 1742-1784, copulerede og absolverede
158a 1745 Copul. Johan Johansen Meisner af Fyn og Birgitte Zachariasdatter på Årupgård
157a 1747 Copul. Peder Jørgensen Stauning og Peder Møllers enke af Skjold, i huset på Årupgård
104b 1753 Copul. Christen Martinus Svenstrup af Ringkloster og jumfru Margrethe Sophie Wichmann fra Årupgård
106b 1760 Copul. Hans Severin Haar fra Julingholms Mølle og Christiana Wichmann på Årupgård


Give Kirkebog
citeret efter udskrift af Britte Rauff & Jens Erik Starup
1727: 12. Okt. Oluf Villadsen paa Donneruplund

1727: 30. Nov. Trol. Søren Pedersen i Ærensholt i Nykirke sogn trolovelse med Margrethe Christensdatter paa Donneruplund.

1729: 14. Maj. "d. 14 May blev Hl: Capit: Johan Berendt Jæger viet udi Give kirke til Sal: Capit: Krabbis enkefrue Anna Søhr, logerendis paa Donneruplund.

1730: 15. Jan. "Dom 2 p: Epiph: hafde Jørgen Nielsen Vonge Bryllup med Berthe Sørensdatter i Give efter forgangen og holden trolovelse."

1732: 27. Jul. "Dom 7 p: Trin: blev Mads Beck i Byllund en søn døbt kalder Søren. Frembaaren af min kone. Faddere var Jørgen Nielsen af Donneruplund, Mads Pedersen af [Ørring], hans hustrue ib: og Anne Pedersdatter af Eegholm."

1732: 1. Nov. Jørgen Donnerup

1733: 26. Apr. "Eod: d: hafde Henrik Pedersen af Skierhoed en datter til daab kaldet Anne Marie. Frembaaren af Anne Dorthea af Green. Faddere vare Anders Andersen, Jens Sørensen af Nør Kollemorten, Else Jensdatter af Østerhoed og Birete Sørensdatter af Donneruplund.

1735: 26. Dec. "Fer: 2 Nativ: Chr: hafde Anders Laursen af Breinhoed et barn til daaben kaldet Lars. Frembaaren af Else Nielsdatter ibid: Faddere vare Niels Kræmmer af Give, Søren Johansen af Breinhoed, Birethe Sørensdatter af Donneruplund, Mette Festersdatter af Byllund."

1737: 2. Jun. "Eod: d: hafde Jens Villadsen af Breinhoed et barn til daaben kaldet Villads. Frembaaren af Birrithe Sørensdatter paa Donneruplund. Faddere vare Johan Sørensen af Breinhoed, Søren Jensen af Hedegaard, Marie Pedersdatter af Byllund, Else Nielsdatter af Breinhoed."

1737: 10. Nov. "Dom 21 p: Trin: hafde Las Jørgensen af Nederdonnerup et barn til daaben kaldet Søren. Frembaaren af Birret Sørensdatter paa Donneruplund. Faddere vare Jens Østergaard af Nederdonnerup, Jens Jensen Hedegaard ibid:, Anna Vestergaard i Give, Inger Hage ibid:"

1739: 18. Maj. "Fest: ii Pentec:, hafde Søren Jensen i Heedgaard en barn til daab frembaaren af Jørgen Nielsens hustru paa Donneruplund. Barnets nafn var Jens. Faddere vare af Heedgaard og Byllund."

1743: 27 Okt. "Dom xx post Trinitates. Jørgen Sørensen af Gifve et barn til daaben kaldet Boeld. Frembaaren af Birthe Sørensdatter ibid: Faddere vare af Give."
1744: 1. Mar. "Dom iii Oculi. Christen Mosgaard et barn til daaben kaldet Iens. Frembaaren af Berrette Sørensdatter i Gifve. Faddere vare Christen Larsen af Donneruplund, Christen Tygesen ibid: Christen Jensen og Berette Sørensdatter, Kirsten Nielsdatter alle af Gifve.

1755: 5. Okt. "Samme dag hafde Sigr: Niels Nørgensen paa Syndershoed et barn til daaben frembaaren af Christen Thomsens kone i Nye Faare Mølle kaldet Birthe Marie. Faddere vare Sigr: Anders Nielsens kone, Anders Nielsen paa Donrup, Sigr: Christen Pedersen paa Schougaard og Sigr: Jens Nørschou"

1757: 1. Maj. "Dom 3 p: Pascha hafde Jacob Vestergaard i Give en søn til daaben kaldet Jens. Frembaaren af Niels Jyrgensens hustru paa Syndershoed. Faddere vare Anders Møllers hustru i Give, An Marie Troelsdatter ibid:, Christen Jensen og Jens Hyldeløv.

1757: 20. Nov. "Dom 24 post Trinit: hafde Segr: Niels Jørgensen paa Søndersthoed et barn til daaben kaldet Jørgen. Frembaaren af Segr: Poders hustru fra Hundsbech. Faddere vare Mons: Poder, Mons: Christen Pedersen fra Lundgaard i Hveisel sogn, Christian i Farre Mølle etc:"

1759: 11. Feb. "Paa Taksigelsens Fest d: 11 Februar hafde Morten Sørensen af Byllund en søn til daaben Albert Christian kaldet. Frembaaren af Jomfr: Else Cathrine Vonge fra Donrup. Faddere vare Hans Sørensen og Laust Lassen ibid:, Jens Hyldeløf og Niels Jensen af Store Hestlund."

1759: 13. Jun. "d: 13 Juni blef Segr: Anders Nielsens datter paa Donrupgaard Bodel Andersdatter Vonge copuleret i huuset efter Kongl: bevilling til ædle Segr: Bagger i Jellinge."

1761: 5. Apr. "Die Dom 2 Paschates hafde Søren Smid i Gifve en søn til daaben Christen kaldet. Frembaaren af Farre Mølle kone. Faddere var Mons: Donrup fra Nørrecollemorten, Matthias Kornbech, Smedens broder, Chrisen Houer og Veste Vestesen alle ibid."

1762: 2. Feb. "Kyndelmissedag hafde Mons: Pedersen paa Donrup en datter til daaaben nafnlig Anne Cathrine. Frembaaren af Mad: Thomnsen udi Schiærhoed. Faddere vare Mons: Vonge fra Hatrupgaard, item Mons: Bagger fra Jellinge og Mons: Donrup i Collemorten, Hr. Birchedommer Høeberg, Mons: Vichmann, Mons: Nørskou og Mad: Bagger.
død 1763.

1762: 17. Dec. "d: 17 Decemb: blef Mons: Henning Hansen fra Tørring kroe copuleret til Jomfrue Boel Marie fra Donnerup, Mons: Pedersens datter ibid:, copuleret i Give kirke uden foregaaende trolovelse og tillysning af prædikestolen efter Kongl: dispensation."

1764: 4. Apr. "4 April hafde Mons: Christen Pedersen paa Donnerupgaard en søn til daaben navnlig Ole Christian. Frembaaren af hushodersken paa Søndersthoed. Faddere vare Mons: Hansen i Tørring, Mons: Donnerup i Nør Kollemorten, Mons: Nørshou og Mons: [Silleman], Item Mad: Bagger fra Hastrup."

1766: 4. dec. "d: 4 December hafde Mons: Pedrsen paa Donnerupgaard en datter til daaben An Cathrine kaldet. Frembaaren af en Jomfru paa Søndersthoed. Faddere var Hr.: Cammeraad Dørken paa Søndersthoed, Mons: Bagger paa hastrup, Mons: Donrup i Vonge, Mons: Nørschou i Schiærhoed, Mons: Vichmann i Brande og Mons: Vonge ibid:"

1768: 29. Sep. "Festo Michaelis hafde Morten Sørensen i Byllund en søn til daaben Anders kaldet. Frembaaren af Jomfr: Vonge fra Brande. Faddere vare Jens Hyldeløv, Jørgen Sørensen af Store Hestlund, Søren Hansens kone og Johan Jørgensen af Byllund, Smeden af Tromborg etc:"

1769: 22. Jan. "Dom Septuagesima blev Birthe Donrup i Giuve i sit alders 62 aar og 7 dage begravet."

1769: 8. Jun. "d: 8 Juny hafte Mons: Pedersen paa Donrup en søn til daaben Anders kaldet. Frembaaren af min kone. Faddere vare Mons: Niels Andersen fra Ardvad Mølle, Sr: Anders Nielsens datter i Brande, Sr: Poders 2de sønner, Las Beche kone, item Mons: Hansens kone af Tørring."
død 1771.

1769: 19. Nov. "Dom 26 post Trinit: hafde degnen Mons: [Worsøe] en søn til daaben peder Ludvig kaldet. Frembaaren af Jomfru Pedersen paa Donrup. Faddere vare Mads Hag, Veste Vestesen og Erik Philipsen hustru i Giuve, Mons: Pedersens søn Niels og avlskarlen paa Donrup."

1770: 16. Sep. "Dom 14 post Trinit: blev Mads Pedersen paa Donrupgaard i sit alders 65 aar begravet"

1770: 5. Dec. "d: 5 December blev Mons: Niels Andersen Vonge fra Brande sogn copuleret i Giuve kirke til Jomfru An Kirstine Pedersen paa Donrupgaard."

1772: 29. Maj. "d: 29 May havde Mons: Pedersen paa Donrupgaard en søn til daaben Anders kaldet. Frembaaren af min datter jomfru Johanne Sophie Stallknecht. Faddere vare (Fands) Hr: Bagger paa Hastrupgaard, Mons: Niels Christensen Donrup, Mons: Peder Christensen Donrup, Mad: Vonge fra Arvad Mølle og Mad: Biering fra Hastrup Mølle.

1773: 27. Feb. "d: 27 February hafde Mons: Nørskou i Skiærhoed en søn til daaben Niels kaldet. Frembaaren af Præstens kone. Faddere vare Mons: Pedersen og Mons: Peder Donrup, item Mons: Thistrup paa Søndersthoed og degne konen i Giufve."

1774: 23. Okt. "d: 21 Søndag post Trinit: hafde Henning Hansen i Giufve en datter til daaben Christiane kaldet. Frembaaren af Niels Donrups kone i Brande sogn. Faddere vare Sr: Pedersen paa Donrupgaard og Sr: Peder Donrup i Farre Mølle, Sr: Niels Andersen fra Arvad Mølle og Jens Nørskou i Skiærhoed."

1775: 15. Jan. "d: 2den Søndag post Epiphan havde Mons: Nørskou i Schiærhoed en søn til daaben Christopher kaldet. Frembaaren af jomfru Donrup paa Donrupgaard. Faddere vare Mons: Risbeck fra Refstrup, Mons: (Thim) paa Søndersthoed, Mons: Donrup i Farre Mølle, Mad: Pedersen pa Donrupgaard etc:"

1776: 22. Sep. "Dom 16 post Trinit: hafde Peder Christensen og Maren Eriksdatter i Farre Mølle en søn til daaben Christen kaldet. Frembaaren af jomfru Maren Christensdatter paa Donrupgaard. Faddere vare Sr: Nørskou fra Skiørhoed, Sergent Henning Hansen og broderen Niels Christensen [Donnerup] fra Blesbierg i Brande."

1777: 7. Nov. "d: 7 November blev unge karl Mons: Jes Hansen ægteviet i Giuve kirke til jomfru Maren Pedersen Donrup fra Donrupgaard.

1778: 28. Feb. "d: 28 Februar hafde Sr. Nørskou og Marie Jochumsdatter i Skiærhoed en søn til daaben Johannes kaldet. Frembaaren af Frue Rodenborg fra Linneballe. Faddere vare Sr: Christen Pedersen fra Donrup, Mons: Mammen, forpagter paa Søndersthoedgaard, Sr: Ole Poder i Farre Mølle og Maren Ehneman i Giuve."

1779: 12. Jan. "d: 12 January blev enkemanden Friderik Ernst Ringive copuleret i huuset til Maren Christensdatter Donrup i Farre Mølle."
Hvem er Maren Christensdatter Donrup???

1779: 14. Feb. "Fastelavnssøndag hafde Peder Christensen og Maren Erichsdatter i Store Hestlund en datter til daaben Birthe Marie kaldet. Frembaaren af Mons: Pedersens hustru paa Donrupgaard. Faddere vare Mons: Nørskou, Møller Ole Pedersen i Farre Mølle og jomfru Ehneman."

1780: 13 Aug. "Samme dag hafde Sr: Niels Andersen og Ane Kirstine Christensdatter i Ulkiær Mølle en datter til daaben Maren kaldet. Frembaaren af Sr: Ole Poders hustru af Farre Mølle. Faddere vare jomfru Ehneman, Sr: Peder Donrup af Store Hestlund, Christen Hag af Hedegaard og Ole Christian fra Donrupgaard."

1781: 16. Apr. "2den Paaskedag hafde Peder Donrup og Maren Eriksdatter i Store Hestlund en datter til daaben Maren kaldet. Faddere vare Sr: Niels Andersens hustru som bar barnet. Niels Christensen Donrup, Ole Christian fra Donruplund og Sr: Nørskou fra Skiærhoed, Jomfru Ehneman af Giuve."

1782: 27.Jan. "Dom Septuag: hafde Sr: Jens Nørskou og Marie Jokumsdatter i Skiærhoed en datter til daaben Maren kaldet. Frembaaren af Rechnagels kone i Giuve. Faddere vare Johannes Nielsen af Nørskou, Sr: Ole Poeder, Sr: Christen Pedersen paa Donrupgaard, jomfru Stallknect og jomfru Ehneman."

1783: 15 Jun. "Dom Trinit: havde Peder Donrup og Maren Eriksdatter i Store Hestlund en søn til daaben Erich kaldet. Frembaaren af Zidsel Lasdatter fra Usseltoft i Brande. Faddere vare Neils Donnerup, Niels Andersen i Ulkiær Mølle, Johan Jørgensen i Byllund og Niels Sørensens kone i Lille Hestlund."

1783: 24. Aug. "Dom 10 post Trinit: havde Sr. Niels Andersen og An Kirstine Christensdatter i Ulkiær Mølle en søn til daaben Anders kaldet. Frembaaren af jomfru Biering paa Søndersthoed, Niels Christensen Donrup, Ole Christian paa Donrupgaard og Farre Møller kone."

1784: 10. Jul. "d: 10 Juny blev Sr. Christen Pedersens kone af Store Hestlund Mad: Anna Olufsdatter Pedersen i sit alders 53 aar og nogle uger begravet"


Thyregod Kirkebog
Ejnar Bjerres udskrift.
1764 No. 731
Fredag eft. Fest. Trinit. sc. d. 22 Junii døbt Seigr. Baggers Søn af Hastrup: Stephan Albert. Faddere: Proust Lohman. Sr. Christ. Pedersen. Msr. Skiønning. Simon af N. Snede. Mad Sejer af Rørbek. Jonas Stub af Brande Præstegd. Mad. Jørgensen af Collemorten bar barnet.

1766 No. 766
Onsdag efter Dom. 13 post Trinit. sc. d. 27 Augusti, døbt Segr. And. Baggers Søn af Hastrup: Matthias Georg. Faddere: Hr. Zwitzer Præst i Scharild. Poul Østergaard af Hammergaard. Hr. Niels Galthen Bering. Madame Wichman af Brande. Jomfru Zwitzer af Scharild. Jomfru Birrethe Vong af Brande bar Barnet.

1771 No. 860
Madame Vonge af Brande bar ham. (hvem er det?) Fadder Madm. Vonge i Arvad Mølle.

1774 No. 251
Fredagen efter Dom. 7 post Trin. d. 4de Aug. Enkemanden Hr. Niels Galthen Bering og Jomfr. Magdalene Wong, efter Kongelig Allernaadigst Tilladelse af Hr Matthias Bering copulerede paa Hastrup, da Brudgommen i Forveyen ved Skrivelse af 23die Aug. a. c., hvilken herved heftes, havde underrettet mig, saavel om hans Broder, som forrettede Brudevielsen, som og at de selv ville være ansvarlig til aldt i Følge det Allernaadigst meddeelte Kongebrev.


Arnborg Kirkebog
1774
Den 10. Julii fremstillet Herren i Kirken Monsr. Wichmans nemlig Erich Wichmans Barn af Schibild navnlig Andreas, som den 29. Junii var hiemmedøbt. Mad. Bagger {Bodil Andersdatter Wong} af Hastrup bar det.

Skifter Katholm
1784
176. Side 353. Elisabeth Margrethe Hansen på Katholm. Omk. 50 år. 29. Februar 1784. A: Frederik Hansen i Mandal i Norge, broder, Christen Hansen i Aabenraa i Holsten!!, Maximilianus Wilhelm Hansen i Middelfart, Søren Hansen i København, Frederika Hansen i Tørring Kro, Aale Sogn, gift med Niels Tomsen i Tørring Kro, Aale sogn, Henning Hansen i Give By, Nykirke Sogn, død, enken er Bodil Marie [Christensdatter] i Give By, Nykirke Sogn, og efterladte børn: Inger Henningsen i Mandal hos Frederike Hansen, Ellen Henningsen i Give By, Nykirke Sogn, Birgitte Henningsen i Give By, Nykirke Sogn, Christiane Henningsen i Give By, Nykirke Sogn, Ditlev Henningsen i Give By, Nykirke Sogn. Deb: Jørgen Sørensen i Høberg. Kr: Smith i Glatved, skræder, Mette Bødkers i Aalsrode, Jens Christensen Slot på Katholm, Anders Jakobsen i Høberg. Vm: Mads Andersen Ladefoged på Katholm, Jens Christensen Slot på Katholm, Søren Hansen Hiort på Katholm.

ribe, Gørding, Jernved, Jernved, , Skjoldvadgaard, , FT-1787
Jes Hansen, 44 , Gift, Hosbond, Selveyer Gaardbeboer
Maren Christensdatter, 28 , Gift, Madmoder
Maren Hansdatter, 70 , Enke, Hosbondens Moder
Maren Jesdatter, 8 , Ugift, Barn af første Ægteskab
Anna Jesdatter, 5 , Ugift, Barn af første Ægteskab
Barbara Lena Jesdatter, 3 , Ugift, Barn af første Ægteskab
Margretha Jesdatter, 1 , Ugift, Barn af første Ægteskab
Søren Sørensen, 25 , Ugift, Tyende
Jes Jepsen, 29 , Ugift, Tyende
Ole Jepsen, 13 , Ugift, Tyende
Ditlev Heningsen, 10 , Ugift, Tyende
Margaretha Pedersdatter, 22 , Ugift, Tyende


Navnet PODER
i TRAP
Rødegaard, Faarevejle sogn, Ods Herred, Holbæk amt
Opført af ridefoged til Dragsholm, senere birkedommer Christen Pedersen Poder †1683, epitaf i Faarevejle kirke.
Nielsbygaard, Føvling sogn, Malt herred, Ribe amt
1802 køber Jonas PODER (tidligere til Laage) den for 17.110 rigsdaler på auktion
1811 sælger Jonas PODER Nielsbygaard
Laage, Sinbjerg sogn, Nørvang herred, Vejle amt
1798 købt af Jonas Poder paa auktion
1803 skødet til Sønnike Møller
1750 køber Peder PODER Skovgaard, Kollerup sogn, 19, 10 og 81 tønder hartkorn for 5.000 rigsdaler og 100 speciesdukater (kaldes af Hundsbæk)
1752 køber Peder PODER (†1790) Hundsbæk i Læborg sogn, Malt Herred, Ribe amt for 2.759 rigsdaler 20 tdr. hartkorn, gods 38 tdr. Peder PODER skriver sig til Skovgaard i Tørrild herred.
1753 sælger Peder PODER Skovgaard til Christen Pedersen
1757 sælger Christen Pedersen Skovgaard 21, 10 og 80 tdr hartkorn til Hans Goldbech
1764 sælger Peder PODER Hundsbæk for 3.990 rdl til Jens Lassen fra Sneumgaard.
1790 Peder PODER død i Lindeballe, i Lindeballe kirke i koret ligtræ over Peder PODER †1790.

i Give Kirkebog
30 okt. 1729 "Dom XX p: Trin: hafde Oluf Staffensen i Give bryllup med Kirsten Frandsdatter af Givskov efter at de tilfore vare troegivne."
10 jun. 1731: "Dom 3 p: Trin: blev Oluf Stephansen af Give en datter fød kaldet Anne. Frembaaren af Maren Kræmmers ib: etc:"
22 apr. 1734: "Fest: Virid: blev begravet Olle Steffensen af Give Gl: 47 aar."
24 okt. 1734: "Dom 18 p: Trin: blev Peder Sørensen Pode af Give copuleret til Kirsten Frandsdatter ibid:"
15 maj 1735: "Dom 5 p: Pasch: blev begravet Peder Sørensen Pode hans tvende dødfødte børn af Give."
21 nov. 1736: "Onsdag d: 21 Novembr: blev Peder Sørensen Pode hans barn som var dødfødt begravet."
8 apr. 1738 "Fer. 3 p: Pasch, hafde Peder Sørensen Pode af Give et barn til daaben kaldet Olle. Fremb: af Maren Christensdatter af Givskov. Fadd: vare Niels Kremmer af Give, Christen Christensen af Givskov, Anna Vestergaard og Inge af Give."
12 mar 1741: "Dom Lætare hafde Peder PODER her i Give en barn til daab som blef frembaaren af Anne Olufsdatter i Biid[?]. Fadderne vare af Give. Barnets nafn var Jens."

Kollerup Kirkebog
1751 "dend 4 Julij var til Daaben fra Schougaard Monsr [Poder] ... barn [kaldet] [Jonnas?] faddere: Petter Høg af [Gøe..alle Mølle], Christen Pedersen af Donneruplund, Søren ... ... ... ... ... ."
1753 "d. 17de Junij var til Daaben Sr. Christen Pedersen til Skougaard hans barn kaldet Ane Kierstien. Fadere Mads Pedersen, Anders Pedersen, Christen Sørensen fra Schougaard Kiersten Frandsdatter fra ... ... Nielsdatter fra Hygom."
1755 "d. 29? Sept. var til Daaben Sr ... Andersens barn af Skougaard kaldet Birgithe. Faddere: Sr Niels Donnerup N. Hau.. ... ..., M..... fra Donneruplund og Margrethe Hansdatter."
1756 "d 17de Martij blev begravet Christen Pedersens barn af Schougaard."
1757 "d 6te Martij var til Daaben Monsr Christen Pedersens barn fra Schougaard kaldet Birgitte. Faddere Mons. PODER, Monsr Goldbæk, Monsr Donnerup, Madme Donnerup Madme Hada[?]ler."

Lindeballe Kirkebog
1736 d 15 marty trolovede og derefter fest Joh. Bapt. copulerede jeg Jørgen Sørensen PODER og Anne Elisabeth Lasdatter af præstegården.
1790 d 6 april blev seigr. Peder Poder af Amlund begravet 83 år gammel. 1490

Hvejsel Kirkebog
1737: "Dom 22. Trin var Peder Nielsens Barn af Nørregaarden i Bierlef her i kircke til daabens Confirmation baaren af Sigr Niels Andersøns daatter i Vonge, var tilforn hiemmedøbt og i daaben kaldet lass. Faddere vare Peder Christensen, Anders Jørgensen fra ... ... ..."
1748 "faddere ... , Birrete {Birgitte Andersdatter, præst i Brande Jens Risoms plejebarn, 22c år} Ross af Brande Præstegaard."
1759 Christen Pedersen Donnerups datter: Maren Christensdatter er døbt i Hvejsel, nemlig 26. august 1759
Brejl Vielser og Fæsteprotokoller
Jørgen Sørensen, PODER i Give, og Anne Elisabeth Clausdatter i Præstegården, 1736 i Ringive.
Søren Mikkelsen i Boring i Hvirring sogn, og Anne Jensdatter PODER, 1806 i Åle.

Brejl: Bjerre gods, Fæsteprotokol, 1684-1790, G 350-1
182 Peder Jensen PODER fæster det hus i Åle, som [mgl] Lauridsen sidst beboede. 29.5.1732, fol.32B.
208 Peder Christensen Bødker fæster det hus i Åle, som Peder Jensen PODER sidst beboede. 22.10.1736, fol.40.
209 Peder Jensen PODER fæster et nyt hus i Åle. 24.10.1736, fol.40.
420 Jens PODER i Åle fæster det hus i Åle, som hans far Peder PODER har afstået. 29.9.1781. fol.101B

Brejl: Bjerre gods, Skifteprotokol, 1719-1780, G 350-3
198 Peder Jensen PODER og hustru Karen Nielsdatter i Åle. 3.4.1778, side 643.
B: Jens 37, Anne, død, var g.m. Anders Andersen i Hesselballe. 1B: Anders, Maren g.m. Morten Andersen i Uldum, Margrethe. FM: Johan Rudolf Jørgensen i Åle.

Brejl: Vejle Købstad, Skifteprotokol, 1778-1821, B 69 - 209
408 Anders Bagger , prokurator i Vejle. 14.3.1795, fol.423B, 426, 428B, 441B, 442, 480B, 481B, 640B. [Enkemand efter Bodil Andersdatter Vonge, begravet 1783 i Thyregod]. B: 1) Margrethe Sofie Svanefjord Bagger i Vejle, enke 2) Andreas Nikolaj Bagger, prokurator og forvalter på Bygholm 3) Stefan Albert Bagger, examinatus juris i København.

I Internettet http://hjem.get2net.dk/erik_roennebech/genealogi/slaegt/nielslaegt2.html
Fra "Bække Sogn" af John Kvist, 1936 og bogen "Bække sogn" af Valdemar Andersen, 1973: Bække Sogn, gård matr. nr. 21, Romlundgård, er en del af den gård, som Thomas Ibsen havde, da byen blev udskiftet, og som ejedes af Peder PODER. Thomas Ibsen fik dog 1804 selv skøde på den. Den ejedes senere af Jens Jensen Houborg og derefter af dennes svigersøn, Niels Abrahamsen. Senere har den været ejet af Peder Hansen, Grene, og 1870 af Martinus Laugesen fra Teglgård. Han overdrog gården til sin svigersøn, Søren Stagelund, hvis enke i 1913 solgte den til Mads J. Andersen, og i 1855 Holger Frederiksen, og i 1970 Sofie K. Frederiksen.

http://mazanti.net/ferdinan.htm
Major, proprietær og studehandler Johannes Peter Ingwersen blev født 28.09.1773 i Fredericia og døde 25.09.1852 i Viuf, han blev gift (1) 20.06.1794 samme sted med Marie Elisabeth Soel, født 08.01.1772 samme sted, død juli 1811 samme sted, og gift (2) 12.09.1813 samme sted med Kirstine PODER, født 1788 i Bække, død 23.02.1875 i Kolding.

http://home2.inet.tele.dk/kjartan/Slaegts/fam/fam00611.html
Husband: Christen Pedersen PODER (P360)
Born: ABT 1750 at: Årre sogn, Ribe (Forkert: Født i Give)
Married: 1786 at: Årre kirke, Ribe
Died: 1801 at: Bække sogn, Ribe
Wife: Maren Hansdatter FRIIS (F620)
Born: 1749 at: Årre sogn, Ribe
Died: 6 MAR 1810 at: Bække sogn, Ribe
Father:Hans Hansen FRIIS
Mother:Mette Lauridsdatter LUND
Other Spouses: Anders Jochumsen LUND

http://www.sitecenter.dk/martander/anerigindingherred2/
B 1272. Niels Gregersen. Død 1691 i Kisum og begravet 29/4 1691 i Estvad. Gift 7/12 1679 i Estvad kirke med
B 1273. Karen Pedersdatter PODER. Fælles børn: Margrethe (1680-), Sidsel (1682-), Gregers (1683-), Peder (1685-) og Karen (1687-).
B 2514. Peder Puoder. Boede vistnok i PODERsgård, Kisum, Estvad sogn.
B 2552. Christen PODER. Død efter 1706. Gift med B 2553. Anna Isachsdatter. Født ca. 1626. Død 1706 i Estvad og begravet 14/3 1706 i Estvad.

Folketællinger
Vejle By 1748, ved Ole Degn, fra Ribe Stiftsarkiv B9-1027.
PODER, Peder, husbond, købmand
PODER Anne Olufsdatter, datter, 17
PODER, Oluf Pedersen, 9
PODER, Frands Pedersen, 5

ribe, Anst, Bække, Becke, , Gaard Folk, , FT-1787
Christen PODER, 37 , Gift, Hosbond, den ½ Kirke Eyer Kromand samt Fæster af Præstens ½ Annex Gaard,
Maren Hansdatter Friis, 35 , Gift, Madmod.
Povel Jenssen, 24 , Ugift, Tieneste Folk
Maren Andersdatter, 15 , Ugift, Tieneste Folk

Jonas PODER, 36 , Gift, Hosbond, d and ½ Kirke Eyer samt Gaardbeboer
Margrete Sørensdatter, 26 , Gift, Madmod.
Christen PODER, 5 , -, Børn
Kirsten PODER, 1 , -, Børn
Anders Johnsen, 23 , Ugift, Tieneste Folk, Nation. Soldat
Giertrud Vognsdatter, 19 , Ugift, Tieneste Folk

Frantz PODER, 46 , Gift, Hosbond, Skole-Holder og Gaardbeboer
Anne Margr. Christensdatter, 29 , Gift, Madmod.
Sven Børre, 9 , -, af 1ste Ægteskab
Christen Børre, 7 , -, af 1ste Ægteskab
Anne Marie Johansdatter, 14 , -, Tieneste Pige

ribe, Malt, Læborg, Sædegården Hundsbæk, , , 1, FT-1801
Lass Salomonsen, 48 , Gift, Husbonde, Sædegårdsejer og bruger
Mette Nielsdatter PODER, 40 , Gift, Hans kone
Salomon Lassen, 2 , Ugift, Deres søn
Peder Hansen, 22 , Ugift, Tjenestekarl
Inger Kirstine Madsdatter, 19 , Ugift, Tjenestepige

ribe, Malt, Læborg, Gammelbye, , , 7, FT-1801
Jens Nielsen PODER, 37 , Gift, Husbonde, Bonde og gårdbeboer
Hedevig Pedersdatter, 22 , Gift, Hans kone
Niels Jensen PODER, 5 , Ugift, Deres barn
Ane Jensdatter PODER, 3 , Ugift, Deres barn
Mette Jensdatter PODER, 2 , Ugift, Deres barn
Else Marie Pedersdatter, 25 , Ugift, Tjenestepige
Ane Christensdatter, 71 , Enke, Mandens moder, Nyder aftægt af gården

http://www.godt.de/documents/Book-EWII/Pages/page30.htm
Hans Peder Godt (31 January 1799--unknown) born in Norballe. His first wife was Ane Jonasdatter PODER (1796--unknown) of Lintrup. They were married 5 March 1826 and divorced 23 September 1848. He then married Jensine Jensdatter (1820--unknown) on 16 December 1848 in Soeby. According to the records, he had three children from the first wife. He also had one child from the second wife before their marriage and one child after the marriage. However, the names of only three children from the first wife and the one child from the second wife before the marriage were recorded. He was the owner of Rugballegaard, Horsens.

Ruggaard "Fremragende danske Bønder", 1871, side 115
Klavs Pedersen Skovbølling [*1723 †1782] og hans Familie maa have staaet sig godt hos Jorddrotten Peder PODER til Hundsbæk (i Læborg Sogn) og Skovgaard (i Kollerup Sogn); thi denne løste ham ikke blot fra Stavnsbaandet, "hælst da han sit Brød andetstæds agter at skaffe og sin Lykke at grunde", men medgav ham endog en Anbefalings-Skrivelse af 10. Marts 1753, hvori han "paa det bædste anbefaler Klavs Pedersen Skovbølling til fræmturendes promission og forfræmmelse hos alle forekommendes", og til Slutning "ynsker hannem fræmgang, hæld og lykke".

Koldinghus birks tingbog 1761-70 (Johannes Linds hjemmeside, http://www.geltzer.dk/tingbog.php)
1761 - 22. september:
15/9. Sentence i amtsforvalterens sag ctr. Peder Jensen, husmand af Asbo i Bække sogn, formedelst hans ublu, løsagtige og voldsomme omgængelse med hyrde Anders Olesens datter Margrethe Andersdatter i hendes alders 11. år den 19/1 mandag aften i hans eget hus, og ctr. hans hustru Maren Lauridsdatter, der imod rettens sekvestrationsforretning over deres bohave, vurderet ialt til 5 rdl. 13 mk., har fjernet bohavet og er bortrømt med det. - Aftenen efter sin onde gerning har Peder Jensen tilstået, at han i sit eget hus har voldtaget pigen, først over sine knæ og siden i sengen. Voldtægten er bekræftet i retten af koner, der har synet pigen, samt siden af pigen selv, der i retten har gentaget den forklaring, som hun havde givet ved synet. Peder PODER, der er Peder Jensens husbond, har indleveret hans fripas med vedkommende præsts påtegnede skudsmål. Der foreligger attest fra pastor Hagelund angående de saggivnes skudsmål og opførsel i menigheden. - I henhold til lovens 6-13-16 og 6-13-18 bør den bortrømte Peder Jensen miste sit liv og være fredløs. Han skal pågribes og indbringes, hvor han end måtte findes. Konen skal i.h.t. 2-21-17 betale sin voldsbod med tre fyrre lod sølv (60 rdl.) iflg. 1-24-4, når hun pågribes. I mangel deraf skal hun lide straf på kroppen. Desuden skal hun betale det sekvestrerede gods med 5 rdl. 13 sk. Ægteparret skal betale sagens omkostninger. Men da de ikke har noget at betale med, påhviler udgiften amtet. - Meddomsmænd: Hans Jensen og Bertel Christensen af Ferup, Jep Pedersen og Peder Sørensen af Højrup, Jørgen Jensen og Ole Jensen af Vrå samt Hans Hansen og Christen Hansen af Seest.
1764 - 17. april:
Hans Buch af Rugsted ctr. Peder PODER fra Bække ang. køb af en gård i Mejsling. 8/5
1764 - 18. december:
Hans Buch i Rugsted lovbød 3. gang den gård i Mejsling, som han på auktion har købt af Søren Christensen. Peder PODER begærede skøde. De to foregående lovbydelser skete den 13. og 20. december 1963.
1765 - 23. april:
188b: Lorents Hansens enke af Åbenrå ctr. Peder PODER i Bække for gæld. 21/5
1765 - 30. juli:
Peder PODER af Bække ctr. Hans Andersen Lie ibidem vedr. en eng og en toft. Peder PODER vælger blandt sine to sager at fremme den om toften. 20/8
1765 - 1. oktober:
209b:
3/9. Dom: Lorents Hansens enke af Åbenrå ctr. Peder PODER i Bække for gæld på 95 rdl. Peder PODER har ikke modsagt fordringen, men har fremlagt et bevis med Lorents Hansens navn under, hvori forsikres, at ved betaling af de 95 rdl. skulle blive godtgjort 45 rdl. enten i varer eller i penge. Dette bevis har en påtegning af Peder PODER til Nis Jacobsen i Åbenrå med anvisning på betale 51 rdl. med formodning om, at de 45 rdl. bliver "delauteret". Enken nægter, at dette bevis er underskrevet af hendes mand, og at Nis Jacobsen har betalt ham noget. Hun har fremlagt et brev fra sin mand til deres søn, og deraf kan man se, at hans underskrift er anderledes end på Peder Poders bevis. Hun har også fremlagt en erklæring fra Nis Jacobsen om, at han ikke har betalt noget til hendes mand. Peder Poder har svaret, at det er ham lige meget, om Lorents Hansen selv har skrevet og underskrevet beviset, eller om han har ladet andre gøre det, og så har han fremlagt et bevis på, at Nis Jacobsen skylder ham 51 rdl. - Peder PODER dømmes til at betale.

1766 25/11. Dom: Anders Jensen Horsbøl af Bække ctr. Peder PODER. Denne har købt Bække kro af Anders Horsbøl for 600 rdl., men nægter at betale under det påskud, at noget af kroen henhører under Bække kirke, som han ejer. Til bevis herfor har han fremlagt en kopi af et skøde, der er påtegnet "Rigtig efter originalen, tester H. Lund". Denne kopi har modparten protesteret imod som uefterrettelig. - Peder PODER skal betale til Anders Horsbøl de 600 rdl. med rente fra Viborg omslagstermin 1764, indtil betaling sker, samt den afgift af Bække kro, som Anders Horsbøl beviser at have betalt, endnu mens Peder PODER har benyttet sig af kroen. Processens omkostninger skal han betale med 5 rdl. Det er hans ret som ejer af Bække kirke at indtale dens ret til det, som ulovligt måtte være kommet derfra.

1768 26/1. Dom: Amtmand Bülow ctr. Peder PODER i Bække for 32 rdl., der er skyldige renter af en obligation på 800 rdl. Dem skal han betale.

1768 20/9. Dom: Højesteretsprokurator Matthias Bruun i København ctr. Peder PODER i Bække for gæld. Peder Poder har i 1764 udgivet en forskrivning på 580 rdl. Der foreligger også et bevis på 7 rdl. 4 mk., som han skal betale på forlangende. Peder PODER har forsinket sagen uden at fremme den med andet end en seddel af 26/5-65, hvori Jens Nielsen melder om sagsøgerens bevis på 210 rdl., som Peder PODER skal have betalt til Matthias Bruun. Men da han ikke har bevist, at det drejer sig om afdrag på den fordring, han er stævnet for, så dømmes han til at betale 125 rdl. i rente og renters rente af gælden samt 7 rdl. 4 mk. Desuden får han en bøde på 2 rdl. til justitskassen for at opholde så klar en sag.

1769 24/10. Oberstinde Graboe til Urup ctr. Peder PODER i Bække for gæld. Sagen er afgjort.

1769 28/11. Dom: Niels Nielsen Bundsgaard af Vester Gesten ctr. Peder PODER i Bække for gæld. Ifl.g. købekontrakt på en halv gård i Vorbasse skylder Peder PODER 92 rdl. Dem skal han betale.

1770 6/3. Læst amtmandens foranstaltning af 23/2 til amtsforvalteren til Peder PODER i Bække om krohold samt til de andre to, nemlig Holmeshave og Stovstrup. Findes indført fol. 507.
1770 27/2. Se fol. 506. Skrivelsen ang. Peder PODERs krohold i Bække og Niels Bangs i Stovstrup samt krohold i Holmshave.

1770 - 28. maj: (mandag)
Gæsteretten sat på Koldinghus birketingstue af borgmester og byfoged Hans Junghans af Kolding som kst. sættedommer i vakancetiden samt rådmand og adjungeret birkeskriver Hans Paabye tillige med 2 testes, Bunde Hansen og Hans Basse af Kolding.
516b: Kontrollør Vorbasse ctr. Peder PODER i Bække og Just Laursen Kjergaard om indsmugling af 28 stude. 1/6

1770 27/11. Sr. Østergaard af Vejen mølle ctr. Peder PODER i Bække for gæld. 15/1

Anst-Jerlev-Slavs herredsting (Koldinghuus birk blev nedlagt 1770)
1770 18/11. Dom: Poul Østergaard af Vejen mølle ctr. Peder PODER i Bække for gæld på 37 rdl., hvoraf 20 rdl. er afskrevet ved betaling til Jonas Wissing. Peder PODER har ikke bevist en påstand om, at han skulle have leveret nogle varer til Poul Østergaards broder som afdrag på den resterende gæld. Han skal betale, men reserveres sin ret til søgsmål for det, som han måtte have tilgode hos sr. Østergaard.

1771 15/1. Peder PODER i Bække ctr. Mads Henriksen i Mejsling for gæld. 5/2

1771 15/1. Gæsteret (politiret). Grænsekontrollør Steffen Vorbasse ctr. Peder PODER i Bække og Just Lauridsen på Kjærsgård i Vendsyssel. Der indgås forlig. Sagen har drejet sig om indsmugling af nogle stude.

1771 22/1. Dom: Peder PODER i Bække ctr. Mads Henriksen i Mejsling for gæld på 1000 rdl., der er købesummen for den gård, Mads Henriksen købte i 1769. Han har tilstået at være 800 rdl. skyldig, idet han har betalt 200 rdl. i Kolding amtstue for gårdens selvejerrettigheder. Dette beløb har han ikke forevist kvittering for. - Han skal betale de 1000 rdl. til Peder PODER med fradrag af 200 rdl., hvis han beviser, at disse penge er blevet betalt. Renter skal han kun betale fra stævningens dato, da Peder PODER ikke har fremlagt nogen forskrivning, som forpligter til rente.

1772 23/6. Dom: Landsdommer de Leth ctr. Anders Horsbøl og Peder PODER i Bække. - Arvingerne efter kammerassessor Lautrup fik den 16/9-66 ved birketinget dom over Anders Horsbøl på en gæld på 600 rdl. Denne dom har Anders Horsbøl påtegnet med et notat om, at kreditorerne får henholde sig til pantet, da han har solgt kroen til Peder PODER, der endnu ikke har betalt. Den 13/1 året efter har han så erhvervet dom over Peder PODER på de samme 600 rdl. - Den over Anders Horsbøl den 16/9-66 erhvervede dom fornyes herved i henhold til forordning af 14/5-1660 i alle ord og måder til eksekutions kraft.

1772 21/7. Dom: Fuldmægtig Christian Lund på amtstuen ctr. kromanden Peder PODER i Bække for gæld på 99 rdl. af kgl. skatter, som Lund har udlagt for ham. Han har efter sagsanlægget betalt 13 rdl. - Han skal betale resten.

1773 4/5. Dom: Christen Jensen i Bække ctr. Peder PODER ibidem for gæld på 16 rdl. Christen Jensen har ikke kunnet bevise sin fordring. Derimod har Peder PODER med vidner bevist, at de har gjort afregning, og at han ved citanten skal have fået penge tilgode. Christen Jensen har tillige påanket, at Peder PODER forholdt ham hans pas, fordi citanten har forpligtet sig til med familie at underkaste sig Peder PODER som husbond og til den ende at tage fæste på et hus, som skulle forundes ham uden indfæstning. Men ingen af parterne har fremlagt fæstebrev. Det kendes for ret, at Peder PODER bør udlevere til Christen Jensen hans pas, da det ikke er kommet til opfyldelse med fæstebrev på huset, men derimod bør Peder PODER være fri for videre tiltale fra Christen Jensen, hvad de 16 rdl. angår.

1773 22/6. Dom: Landsdommer de Leth ctr. Peder PODER i Bække. Der henvises til domme af 13/1-67 og 4/8-72. - Anders Horsbøl har lånt 600 rdl. på Bække kro, og da han solgte den til Peder PODER, betalte denne ikke. - Peder PODER har ikke anført noget til at svække den tidligere dom, men har blot trukket tiden ud. Dommen af 13/1-67 fornyes til eksekutions kraft til afbetaling på Anders Horsbøls gæld, der nu med renter er oppe på 847 daler.


Ægteskabsbevillinger
Knud Kermits udskrifter fra Jyske registre: 1758 - 1765 (å dog skrevet som historisk aa).
10
Jørgen Holm af Tørring by i Aarhus stift, bevilling at vies hiemme i huset af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Jørgen Holm af Tørring bye i Aarhus stift, og Else Kathrine Vange af Donneruplund i Ribe stift [Give sogn], maa uden foregaaende trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formaa, naar den paabudne accise efter consumptions forordningen er bleven betalt, og ellers intet befindes, deres ægteskab lovligen at kunne forhindre; Dog skal den rette sognepræst, som det ellers kunne tilkomme, samme vielse at forrette, saavel som Kirken og dens øvrige betiente, samt skolen, fattige og andre vedkommende, intet derover i deres rettighed afgaa; Saa skal og denne vielse, forrettes af en ved en ordentlig menighed beskikket præst, som for ægteskabs rigtighed kand være ansvarlig.
Christiansborg den 12 januar 1759.
[Som det ses ovenfor gik "forlovelsen" mellem Jørgen Holm og Else Cathrine Wong i stykker. Senere i 1759 gifter hun sig i Grejs med Erik Zachariasen]

26
Procurator Andreas Bagger af Coldinghus amt, bevilling at vies hiemme i huset af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at procurator Andreas Bagger fra Jelling, og Bodil Andersdatter Vang fra Donneruplund udi Coldinghus amt, maa uden foregaaende trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kan formaa etc.
Christiansborg den 2 februar 1759.Skifte efter Birgitte Nielsdatter Wong på Donneruplund marts 1749

Skifte efter: Birgitte Nielsdatter Wong *1711 †1748 15. december
Enke: Christen Pedersen Donnerup, forpagter af den halve Donneruplund
Foretaget af: Birkedommer Hans Lottrup, Jelling
Vurderingsmænd: Christen Sørensen, Nederdonnerup, Give
Niels Bertelsen, Mosegaard, Give
Boets værdi: 1.197 rigsdaler
Arv: Bodel Maria Christensdatter *c1744, 5 år, 125 rigsdaler
Niels Christensen *c1746, 3 år, 250 rigsdaler
Peder Christensen *1748, 12 uger, 250 rigsdaler
Arven bliver stående i boet. Niels Andersen Wong kautionerer for de 625 rigsdaler og 5% rente om året skal tilfalde Christen Pedersen, så længe børnene er umyndige.
Christen Pedersen Donnerup får lov at sidde i uskiftet bo.
På umyndiges børns vegne: Niels Andersen Wong
Anders Nielsen Wong (søn af Niels, forpagter af den anden halvdel af Donneruplund)
Kilde: Coldinghuus Amts Skifteprotokol, B6C-212 Foliosider 124-131, (126-7 for dårlige til kopi, mangler)
Udskrift: Arne Jensen, Grindsted. (Dog "å" ændret tilbage til "aa". "Sterboe" til "Stervboe")


Hovedinhold:

Skiftet foregår i et rigt hjem. Ved et skifte på samme tid i Thyregod kommer værdien af boet efter auktion på degnens ikke fattige fæstegård til lidt under 200 rigsdaler, her til 1.200 rigsdaler. I Thyregod er der 2 heste og 5 styk kvæg, her 4 heste og 40 styk kvæg. På gårdene Niels Andersen Wong stædigt har købt til, står 7 styk kvæg opstaldet til foder, mest stude. 4 stude står på Skovgaard i Kollerup sogn.

Birgitte og Christen har deres egen fløj i Donneruplund. Men som forpagter af halvdelen af Donneruplund delte Christen stalde med Birgittes bror Anders, som forpagtede den anden halvdel af Donneruplund.
Christen Pedersen har overhovedet ingen gæld. Han har i 1748 købt en gård på 4 tdr. hartkorn i Uve, Ringgive. Han gjorde det på samme måde som også Niels Andersen Wong gjorde, købte billigt på auktion. 35 rigsdaler er billigt for 4 tønder hartkorn. Desuden skylder Hr. Michel Haasum i Nykirke sogn ham 74 rdl. ialt og Peder Poder - hans senere stedsvigerfar - i Give 48 rigsdaler. Desuden det halve af en obligation på Skovgaard i Kollerup sogn lige nord for Jelling, som ejes af Niels Jørgensen Møller †1751. Skovgaard bliver for øvrigt året efter købt af Peder Poder.
Skovgaard har også fire af Christens stude til foder.
Desuden er der stude og kvier til "foder" - også kaldet fodernød i landgilde listerne - på ejede gårde i
Thyregod sogn:
Dørken
Brande sogn:
Grarup, købt 1741, Oluf Christensen er fæster i 1741
Grarup, købt 1741, Jens Jensen er fæster i 1741
Lille Langkier, købt 1741, Christen Jensen er fæster 1749 ved skiftet
Borup, købt 1721 og senere. 4 gaarde ialt, en kvie paa en, en ung stud paa en anden
Brandlund, købt 1741, Niels Jakobsen er fæster i 1741
Alt i alt er 14 stude og kvier til "foder" rundt omkring.
En hest skønnes fra andre auktioner at have kostet ca. 12 rdl, Christens del af hestene er skønnet til 53 rigsdaler dvs 4½ heste (eller ni heste på Donneruplund ialt).

Dette skifte er fyldt af harmonisk overflod. Christen Pedersen giver frivilligt mere end nødigt og det er intet problem for Niels Andersen Wong at kautionere for 625 rdl. De 5% renter af dette beløb er lidt mystiske. De skal vel forstås således: de 625 rigsdaler skal blive stående i boet til 5% om året eller 31 rigsdaler. Disse renter skal Christen Pedersen anvende til børnenes opdragelse og så længe han gør det "usvigteligt", kan han beholde dem. Summa summarum, da han ikke betaler renter til sig selv, bliver pengene simpelthen stående. Det er svært at undgå indtrykket, at Niels har elsket sin datter - mindetræet i kirken - og er kommet rigtig godt ud af det med sin svigersøn Christen Pedersen, som vel er lidt af en samlernatur ligesom Niels.

Man ser ved enden af skiftet, at Wong i 1749 var blevet antaget som navn. Selv sønnen Anders underskriver med Anders Nielsen Wong, selv om han ikke boede i Vonge, men netop på Donneruplund. Først væsentlig senere fører Christen Pedersen og hans to ældste sønner - Niels og Peder her i skiftet - navnet Donnerup. Ruggaard har "historier" om Christen Pedersen som skytte. Men der er ikke noget gevær i boet. Det er en smule svært at forklare.
Oversigt Christen Pedersens ejendele og deres værdi ca. Rdl.
Indboet, allene i sølv og mønter 160 415
Heste ca. 4½ 53
40 Stude, køer og kvier 300
Korn, rug og en smule boghvede 100
Jordegods, 4 tdr. hartkorn gård i Uve, Ringgive 35
Tilgode ved andre (Haasum, Poder, Niels Møller Skovgaard) 272
Summe 1.197


Ludvig Wilhelm von Bylov.
Kongelige Maiystæts Kammerherre og Amtmand over Coldinghuus Amt.
Giør Vitterligt:
At skiftet efter afg. Birgitte Nielsdatter Christen Pedersens Hustrue paa Donneruplund, er foretaget saaledes:
ANNO 1749 dend 3die Marty, indfandt sig udi Stervboen paa Donnerulund, efter afg. Sal. Birgitte Nielsdatter, som var udi Ægteskab med Christen Pedersen som haver dend halve Donneruplunds Gaard i forpagtning, paa Skifteforvalteren Hoy og Velbaarne Hr. Kammerherre og Amtmand von Bylov paa Coldinghuus hans veigne efter Commission og Begiæring, Birkedommer Hans Lottrup fra Jelling med til sig tagne 2de Wurderingmænd navnlig Christen Sørensen af nedre Donnerup og Niels Bertelsen af Mosegaard, for at registrere og lovlig Wurdere bemelte Stervboes forefundne Effecter og Løsøre item levende Creatuer og hvad som maatte forefindes, og det til endelig Skiftes afhandling imellem dend Sal. Kones efterladte Mand Christen Pedersen paa dend Eene, og deres med hinanden udi Ægteskab sammen auvlede Børn som er 3de. En Datter Bodel Maria Chrestensdatter i 5te Aar, en Søn Niels Christensen 3 aar, en Søn Peder Christensen 12 Ugger gl. paa dend anden Siide, paa hvilke umyndige Børns vegne var tilstæde deres Morfader Velfornemme Sgr. Niels Andersen af Vonge tilligmed deres Morbroder Monsr. Anders Nielsen her ved Stædet og er da først foretaget Registrering og Wurdering som følger:
  I DAGLIGSTUEN: Rdl. Mark Skilling
1 Stor rund Slagbord med aaben Eegefoed 1 4 -
1 Gl. dags Hviidstukken Borddekken - 5 -
1 anstrøgen Æge Dragkiste 4 - -
1 Derudi fandtes i en Læder Pung - - 4
  14 stk. Specier a stk. 7 Mk. er 16 2 4
  Udi en Lærrets Pung 31 stk. Croner a 4 Mk. 4 Sk. er 21 5 12
3de Guld Ringe i en liden Æske Vurderet for 8 - -
2 smaae Fløyels Armbaand med en Ducat omlagt 4 4 -
  Dend Sal. Kones Lintøy og andre smaae Ting som Børne-Huer, Snipper, Børne-Skiørter, List, og Svøber vurder 6 - -
1 Fyr anstrøgen Hengeskab 1 - -
  Derudi: - - -
1   stor forgylt Beggere med Dek vog 30 ½ Lod 18 - -
1   Sukker Bytte vog 22 Lod 11 - -
1   Sølv Begger og 2 mindre dito vog 29 Lod a 3 Mk. er 14 3 -
12   Sølv Skeeder vog 37 ½ Lod a 3 Mk. er 18 4 8
2   andre Sølv Beggere og 2 Sølv Skeeder staar i Pant fir 9 2 -
1   stor Kruus med Sølvlog og et forgylt Specie [klik på billedet] 8 - -
  Lateris = 144 - 4
1 Beslagen Kuffert-kiste 4 - -
  Derudi fandtes: - - -
4   alen rød hiemgiort Rye - 5 -
4   alen Linnet hiemgiort Canifar a 12 Sk. er - 3 -
    Noget rød og blaae ... hvid Linnet og ulden Garn væg. 3 pund - 4 -
1 aflang Fyr Benke-Kiste - 2 8
1 Jern beslagen Ovn staar paa Jern Føder 6 - -
1 Messing Fad - 3 -
1 Lispunds Vægt 1 4 -
1 Stue Uhr 6 4 -
1 Messing Strygejern - 4 -
1 lidet Kaaber Fyrfad - 1 -
1 tre kandtet Peramil - - 8
1 gl. dags forgylt Speil - 2 -
1 gl. fier kantet Skring uden Laas - 1 4
1 dito af Eeg noget beslagen - 2 -
2 røde Bøgetræe Stoele - 2 8
1 .ge Stoele med sort Læder overtragt - 3 -
1 Tin Thepotte og Spolko...begge - 4 -
1 stor Glas Boetellie - - 8
8 stk. Porcelains dito a 4 Sk. er - 2 -
1 gl. Flint med Krudhorn og Hauelpung 1 - -
  I DEND VESTRE-STUE:      
1 rund anstrøgen Slagbord - 1 2
1 Lateris 171 1 8
Foliosiderne 126-7 mangler (for daarlige til at kopiere fra). Disse to sider har vurderede sager til ca. 200 rigsdaler.
  Sted?: Rdl. Mark Skilling
  Transport 370 2 7
2 smaae Hollands Kr..... - - 8
1 Eege Melke Skab 2 - -
1 Lidet Bord - 2 -
1 Træe Krus - - 8
1 gl. Fielt Stol - - 2
  I PIGERNES KAMMER:      
1 Blaaestribet ulden Overdyne 1 2 -
1 Vadmels Underdyne - 4 -
2 Puder - 3 -
2 Blaaegarns Lagen - 2 8
1 Sengeklæde - - 12
1 Øltønde - 2 -
2 Øll Fierdinger a 1 Mk. er - 2 -
2 halv Ankere - 1 4
1 Kierne - - 12
1 Deigntrug - 1 8
1 stor Eege Kar 1 2 -
1 mindre dito - 3 -
1 mindre dito - 2 -
1 Øret Balle - 1 -
1 Spand - - 12
2 Stripper - - 8
  I KARLENES KAMMER:      
1 Sengstan bestoed af 2 ulden Dyner - - -
1 Hoveddyne og 2de Blorgarns Lagner 3 - -
  I GAARDEN:      
1 beslagen Vogn med Fading grøn anstrøgen 14 - -
Træe Vogn med sit Behør 5 2 -
1 Ploug med Behør 1 2 -
Harve - 4 -
1 Høelee med behørige trang og Meitøj 1 - -
1 gl. Høelee - 1 -
½ Skiærtøj til Hakkelse - 1 8
  Transp. 405 2 14
1 Tørve Spade - 1 -
1 Lyng Lee - - 12
1 Øxe - 1 4
1 Høe Fork - - 8
1 Pik Tøj - 1 -
1 liden og en stor Naur - - 12
1 Eege Korn Beng 1 4 -
  PAA LOFTET:      
  Aftærsket Korn Ruug 45 Tdr: a 2 Rd. er 90 - -
  Boghvede 3 Tønder a 8 Mr. er 4 - -
  BÆSTER OG KREATURE:      
  Christen Pedersen andel af de paa Stædet værende [bæster = heste] gl. og unge ansat og vurderet for 53 - -
16 Stude a 12 Rd. 192 - -
2 Nok et par som er kommen tilskade 9 - -
2 Par ung-nøds Stude 5 2 -
2 Aarings Kalve 2 - -
1 Qvie Sorthielmet 3 2 -
2de Kiør, en vare Sort og en Sorthielmet 12 - -
2de andre en Graae og en Sorthielmet begge 8 - -
2de Qvier med Kalv 8 - -
4 Paa Skougaard er til foder 4 stk. Stude 7 Rd. 28 - -
2de Kiør ude paa Beye[?] vurderet for 8 - -
1 ung Stud og en liden Qvie til foer i Dyrkin [Dørken, Thyregod sogn] 6 - -
2 unge Stude paa foeder i Grarup [Brande sogn] vurd. for 12 - -
1 dito i Langkier [Lille Langkjær, Brande sogn] 8 - -
  Transp. 856 4 7
1 dito ung Stud paa foeder i Boerup [Brande sogn] 5 - -
1 Qvie sammesteds 3 - -
1 Qvie i Brandlund [Brande sogn] - - -
  GIEDER OG BUKKER:      
7 tredie aars Bukke a stk 5 Mk. er 5 5 -
4 Gieder a 2 Mk. 8 Sk 1 4 -
20 stk. gl. Faar a stk 3 Mk. er 10 - -
4 stk. aaringer 1 2 -
3 ung Sviin a 8 Mk. 4 - -
  Enkemanden Christen Pedersen blev tilspurt om hand vidste videre berøre at angive til Registrering og Vurdering end allerede udi pennen er forfattet og i denne forretning indført, hvor til Hand svarede neij, hand vidste eij andet end hans Salig Koenes gang Klæder, som hand haabede tilstædeværende, Børnenes Morfader og Morbroder lod hands eeneste Datter efter hendes Salige Moeder u=vurderet beholde, allerheldst da de fleste deraf nok ville behøves til hendes Klæder førend hun blev voxen, hvilket da med Skifteforvalterens Høj og Velbaarne Hr. Kammerherre og Amtmandens formodentlig gunstig Approbation og Confence gierne indvelynder. Derimod angav Christen Pedersen at Stervboet endnu var at bereigne til Indtægt: - - -
1 noget Jordegods i Uve Bye Ringive Sogn som bestod af Hartkorn 4 Tdr. 2 Skp 1 f: og hvilket Hand havde tilkiøbt sig i afvigte Aar paa Auction for 35 - -
  Efterfølgende Gield som hand havde tilgode:      
  Hos Hr. Michel Haasum i Nyekirche efter Obligation 50 - -
  Endnu efter hans bevies og haand reede laante Penge 21 2 -
  Laant ham aparte 12 Skp. skal koste 3 - -
  Hos Sgr. Peder Poder i Give efter bevis skyldig 48 - -
  Late.. 1047 4 2
  Hos Sgr. Niels Møller paa Schougaard efter en Oblig. h.. til Christen Pedersen har foru.. dend halve Pe.. [Part?] af 300 Rdr. som Niels Andersen tilstod saaledes rigtig at være hvorfor de halve af samme Capital tilkommer Stervboed og er Penge 150 - -
  Summa 1197 4 2

Meere vidste hverken Enkemanden eller Børnenes Morfader og Morbroder at angive til Indtægt og hvad dends Giæld og Besværing anlanger da forklarede Enkemanden at hand hist og her vel var noget Rest skyldig der kunde beløbe sig hen til 50 Rd:, men hand vilde ikke anføre samme Gield, eller hvad hand kunde udtage til sin Begravelse efter Loven, Stervboen til udgift, desuden vilde han betale Skiftets Bekostning og tillegge sine Børn saa meget, at hver Søn kunde ankomme 250 rdr: og Datteren 125 Rdr:, hvorimoed han formodede, at dend heele Boe blev overladt til hans Disposition naar Børnene fik god Forsikring for deres Arvelodde. Børnenes Morfader og Morbroder holdte det ikke allene for gandske billigt, at Enkemanden beholdt Boen u=adspredt, allerheldst da Børnene vare meget smaae og deres opdragelse vilde falde ham temmelig Kostbar, men fandt endogsaa hans Tilbud langt fordelagtigere for Børnene end at til dem skulde udlæg af Boens Effecter og det dem tilfaldne løsøre paa deres bekostning, og Halpart sættes paa Auction og ...... derfor ikke at .... Skifte Retten ligeledes tog imod forbemeldte Tilbud.
Skifte Retten kunde ikke skiønne rettere end at ... Børnene profiterede ved dette deres Faders Tilbud og derfor, dog paa Hr. Kammerherre og Amtmand von Bulovs nærmere Approbation, bevilgede at Enkemanden Christen Pedersen paa forhen beskrevne Vilkaar beholde dend heele Stervboe til hans fri Disposition ..d bliver Børnenes Arve Lodder som følger.
Søn Niels Christensens 250 Rd.
Søn Peder Christensens 250 Rd.
Bodild Maria Christensdtr: 125 Rd.

Resten, Fem Hundrede Halffierdssindsti.. og toe Rigsdaler 4 Mk. 2 Sk. tilkommer Faderen Christen Pedersen. Børnenes Andeel tilsammen Sexhundret... og fem Rigsdaler bliver hos ders Fader Christen Pedersen, (som herved beskikkes til deres Formynder:) bestaaende imod Børnenes Morfaders Niels Andersens Caution som hand tilbød, og lovede til dend Ende at underskrive denne Act, som Cautionist og Selvskyldner, imod at deraf svares Aarligen 5 Pro Cento, Rente, hvilken Rente dog Faderen nyder saalænge hand forsyner sine Børn med en skikkelig og usvigtelig Opdragelse saaledes som hand agter at forsvare for Gud og sin Samvittighed og at giøre. Stervboens Gield afbetaler Faderen Christen Pedersen efter forhen giorte tilbud alleene, uden at Børnene tager deel deri. Viedere fandtes ved denne Skifteforretning intet at erindre hvorfor dend saaledes blev sluttet og med vedkommendes Underskrifte og Signeter stadfæstet som skeede i Stervboen paa Donneruplund ut supra.

    H. Lotterup    Christen Pedersen

Paa de u=myndiges veigne og tilstædeværende underskriver
    Niels Andersen Vong og    Anders Nielsen Vong

Som Vurderingsmænd underskriver
    Niels Bertelsen og Christen C S S Sørensen

Som Cautionist og Selvskyldener
    Niels Andersen VongSkøde på Donneruplund 1755

Skøde fra: Niels Andersen Wong
Skøde til: Anders Nielsen Wong
På: Donneruplund og løs gods
Pris: 12.000 rigsdaler
Hartkorn: Hovedgården: 11 tønder
Skovskyld hovedgården: 2 skepper
Give sogns korntiende: 15 tønder
Bøndergods: 211 tønder
Dato: 1755
Kilde: Viborg Landstings Skøde- og Panteprotokol
Udskrift: Give Lokalarkiv, tak til Kristian Udbye


Hovedinhold:

Dette er kun den første side af skødet.
Anders Nielsen Wong var den eneste arving på det tidspunkt. Sønnen Jørgen (det er hans enke Birte Sørensdatter, der har et hus med moderen i Give by nedenfor) var død 1740 og datteren Brigitte 1748. Da Niels Andersen Wong købte Donneruplund i 1719 for 909 rigsdaler på auktion, havde den 18 tønder bøndergods. Nu, da han sælger den, har den 211 tønder bøndergods og endda 15 tønder tiende. Niels har altså, i de 36 år han ejede den, købt 193 tønder løst gods til i mange forskellige sogne vidt omkring. Og desuden de 15 tønder korntiende af Give sogn. Dette kaldes her "kompletteret".


Viborg Landsting No. 61/420.

No. 16, Frid. 5tus Halvtrediesindstyve Rixdaler.
1755.
Kiendes Jeg undreskrevne Niels Andersen Wong til Donnerup-Lund og hermed vitterlig giør, at jeg med min frie Vilie og velberaad Hue haver soldt og afhændet, ligesom jeg og hermed sælger, skiøder og afhænder fra mig og mine andre Arvinger til min Søn Anders Nielsen en mig tilhørende completteret Sædegaard udi Coldinghuus Ampt, Nørvangs Herredt, i Give Sogn, Donnerup-Lund kaldet, bestaaende af Hartkorn efter Landmaalingens nye Matricul Ager og Eng Elleve Tønder, een Skieppe, en Fierdingkar og Skovskyld Toe Skiepper, tre Fierdingkar, en Album. Iligemaade Give Sogns Konge-Korn-Tiende, som er Hartkorn Femten Tønder, item det under forbemte. Sæde-gaard, Donneruplund henlagde og herefter specificerede Hartkorn Bønder Gods, som beboes af efterskrevne Beboere, Coldinghuus Ampt,

Give Sogn og Bye Hartkorn
Christen Christensen 3 1 0 2
Peder Michelsen 3 0 1 0
Niels Beckes Huus 0 1 0 0
Birthe Sørensdatter og hendes moder et Huus
Jacob Lassen 3 4 0 0
Neder Donnerup  
Søren Fæstesen 2 4 1 2½
Niels Sørenssen 2 5 1 2½
Jørgen Lassen 2 1 0 0
Søren Madsen og Søren Jensen 4 2 0 0
Maren Christensdatter et Huus
Jæsper Jensen et Huus
Breinhoed  
Jørgen Johansen 3 4 0 1
Jens Villadssen 3 1 3 0
Jens Pedersen 1 7 1 0
Heedegaard  
Søren Jenssen 2 3 1 0
Lille Niels Larsen 2 3 1 0
etc. etc.Om Niels Andersen Wong

Indhold: Om Niels Andersen Wong
Forfatter: Johannes Hansen, Skovlund, Thyregod
Dato: c1988


Hovedinhold:

Dette er den oversigt, som Johannes Hansen, havde skrevet til sin slægts beskrivelse. Niels Andersen Vong - den yngre - blev født c1745 og var gift med Anne Christine Christensdatter ikke med Ane Jørgensdatter. Ane Jørgensdatter af Arvad var gift med Niels Pedersen, Arvad. Niels Andersen Vong havde Arvad Mølle en tid. Niels Pedersens søn Otto Arevad til Brandholm i Brande er en af Johannes aner over Døslund, se nedenfor. Da Otto Arevad dør i 1835, tager præsten i Brande gruelig fejl og skriver han var søn af Niels Andersen Vong. Dette sker vel fordi præsten ikke kunne forestille sig, hvordan han ellers skulle kunne komme til en mindre herregård. Forklaringen er, at hans farbror Bertel Pedersen var strømpehandler i København og dette blev Otto Arevad også. Derved tjente han hans penge.
Johannes holdt fast ved Niels Andersen Vong. Da jeg også selv afstammer fra Otto Arevad, prøvede jeg længe at finde slægtsforbindelsen, men den var der simpelthen ikke.
"Durup" er med stor sikkerhed en fejllæsning for "Donrup", hvor Niels Andersen Wong og hans kone Bodil i øvrigt aldrig boede. De blev i Vonge hele deres liv. Se under "Legat til de fattige i Nykirke og Give sogne 1756".
[Kommentar af Villy M. Sorensen] vises sådan.

Niels Andersen Vong var født i 1673 eller 1674. Han havde tjent penge ved handel, om det var med stude eller andre ting er ikke til at se. I 1719 var han blevet så velhavende, at han kunne købe herregården Donneruplund. Han ejede dog også andre gårde f. eks. gården, der senere fik matr. nr. 8 i Hvejsel, den var på 3 Tdr. 2 skp. 2 fkr. 1 alb. i hartkorn. Den solgte han i 1728 til Peder Jensen Buch, der var tidligere ryttersoldat.
Niels Andersen havde en datter, der var gift med Christen Pedersen, en bondesøn fra Vonge (han var af slægten Borgsmitt). Chr. Pedersen var født 1717, d. 24. juni 1757 købte han Hvejsel Lundgård, senere købte han Donneruplund af boet, og i 1787 flyttede han til St. Hestlund, hvor han døde i 1797.
I 1763 havde han solgt Hvejsel Lundgaard til H. U. Nees fra Odense, der allerede i 1764 solgte videre til prokurator Anders Bagger i Jelling. Niels Andersen Vong død i 1756 og blev begravet d. 22. marts. Hans datter Birgitte Nielsdatter var født i 1710 [1711], hun boede på Donneruplund, hvor hun døde i 1748. Hun blev begravet foran alteret i Give kirke. Niels Andersen Vongs hustru hed Boel Andersdatter. De skal have boet på selvejergården "Durup"? i Vonge [Donrup: Donneruplund i Give], men de ejede også hovedgården Søndersthoved [ikke rigtigt, først i 1761 med Anders Nielsen Wonge] og en del gods i Vrads herred. I 1755 havde Niels Andersen Vong skødet Donneruplund til sin søn Anders Nielsen Vong, der i 1761 købte hovedgården Hastrup i Thyregod sogn. Anders Nielsen Vong var født i 1711, hans hustru Birthe Marie Albertsdatter Vong var født 1712. Der må sættes spørgsmålstegn ved Anders Nielsen Vongs fødselsår, der andre steder opgives til 1714, da han skal have været 63 år, da han i 1777 døde på Vesterdam i Thyregod sogn. Antagelig var han født omkring 1706, da han i 1728 fik sønnen Niels Andersen "den yngre". Da Anders Nielsen Vong overtog Hastrup i 1761, skødede han samtidig en gård i Skjerris til denne søn.
En datter af Anders Nielsen Vong, Else Cathrine Andersdatter boede sammen med moderen på Vesterdam Thyregod, efter at faderen var død. En anden datter blev gift med prokurator Anders Bagger fra Jelling, der overtog Hastrup i 1763. En tredie datter Birgithe Andersdatter Vong blev gift med enkemand, møller Johan Raun Bering i Hastrup Mølle [Senere degn i Thyregod, søn af præsten Hans Pedersen Bering i Thyregod, tak til Erik Brejl], og da han døde i 1794, blev hun gift med degnen i Thyregod Gregers Zachariassen Wilslev [Winsløv]. Hun døde i Thyregod i 1818. Hendes moder Birgithe Marie Albertsdatter døde i Thyregod i september 1793.
Den unge Niels Andersen havde foruden gården i Skjerris, Arvad mølle, Vester Arvad og Ulkjær mølle, senere også andre gårde. Han var født i 1728. I 1775 boede han i Arvad mølle, hvor sønnen Christen Nielsen blev født, i 1783 boede han i Ulkjær mølle. Hans hustru hed Ane Jørgensdatter [forkert, Ane er Niels Pedersen Arvads kone, Niels Andersen Wong den yngre's kone hed Ane Kirstine Christensdatter], og hun var født i 1729 og døde i 1799. Niels Andersen Vong døde 1797.
En af hans [nej, en af Niels Pedersen's] sønner, Peder Nielsen overtog Vester Arvad, han var født i 1758 og døde i 1809. Han var gift med Ane Henriksdatter fra Branduhre.
En anden søn Otto Arvad Nielsen, der var født i 1765 blev gift med Johanne Kiersgaard til Brandholm. De fik 10 børn, bl. a. Ane Kirstine, g. m. Lars Hansen, Dørslund. Niels Andersen Vong og Bodil Andersdatter optræder første gang i Øster Nykirke Kirkebog i 1701 ved en barnedåb.

1703 D. 2. p. Tr. Niels Andersen barn Jørgen dødt. Faddere Laurs Andersen i Bjerlev og Anders Jensen i Vonge.

1706 D. 7 p. Tr. havde Niels Andersen i Vonge et barn til Daab, som blev kaldet Anders, frembaaren af Anders Breinbjergs hustru ved navn Birgitte Sørensdatter, faddere var: Anders Breinbjerg, Niels Pedersen i Bjerlev, Lavrs Andersen ibid. Jørgen Johansen i Vonge og hans hustru Kirsten Andersdatter.

1710 Dom inter Festum Circums. et Festum Epiph. blef Niels Andersens Barn i Wong ved Navn Karen hendis Daab confirmeret, som tilforn for sine Aarsagers Skyld var hieme døbt, og blef frembaaren af sin Mormoder sc. Anders Breenbergs Hustru. Faddere vare: Søren Andersen af Breenberg, Jørgen Johansøn af Wong, Lavrs Rasmussen i Wong, Peder Christensen i Eegholm og hans Hustru, navnlig Anne Berche.

1711 Dom. Esto Mihi, hafde Niels Andersen i Wong et Barn til Daab, som blef kaldet Birgitte, som blef frembaaren af Anders Breenbergs Hustru ved Navn Birgitte Sørensdatter. Faddere vare: Jørgen Johansøn i Wong, Lavrs Rasmussen ibid. Søren Andersen i Breenberg, Margaret Nielsdatter i Wong, Karen Povelsdatter og An Matsdatter i Wong.

1714. D. 20 p. Trin. hafde Niels Andersen i Wong et Barn til Daab, som blef kaldet Anders, frembaaret af min Datter, Mette. Faddere vare: Lavrs Pedersen i Wong, Niels Sørensen ibid. Jørgen Johansøn ibid. og Hustru, Kirsten Andersdatter ibid. Karen Povelsdatter ibid.
Legat til de fattige i Nykirke og Give sogne

Indhold: Legat til de fattige i Nykirke og Give sogne
Kilde: uklar, vist i et arkiv i Give
Udskrift: Johannes Hansen, Skovlund, Thyregod, c1986
Dato: 14. januar 1756


Hovedinhold:

Dette legat blev stiftet to måneder før Niels Andersen Wongs død i marts 1756. Han var da 82 år gammel.
Da han og hans kone har "mærcket Gud den Allerhøjestes Velsignelse i det legemlige, at han det lidet har formeeret til det overflødige" og "velsignet vore Hænders Gierninger" vil de nu "giøre godt, mens vi endnu har Tiid, mod vores trængende Næste". Derfor giver de 8 rigsdaler om året - 4% rente af 200 rigsdaler - til de fattige i Nykirke og Give sogne. Præsten, som var fælles for de to sogne, skal foretage for uddelingen. Kapitalen 200 rdl. skal stå i Donrupgård, som året før, 1755, blev overskrevet til sønnen Anders Nielsen Wong. Niels Andersen Wong har forventet ("eller efterkommere"), at sønnen ville beholde Donneruplund og arve det videre, som han selv havde gjort. Det kom ganske anderledes, idet den næste generation ville prestige med Hastrup. Efter samler kommer spreder. Allerede fire år efter dette legat var Donneruplund splittet op og solgt.
"Durup" er med stor sikkerhed en fejllæsning for "Donrup". Vores "forhen tilhørende Donrupgaard" var ja, som nævnt ovenfor, året før blevet overskrevet til "vor Søn Anders Nielsen".
[Kommentar af Villy M. Sorensen] vises sådan.

Niels Andersen Wong og Hustrue Boel Andersdatter givet til Nye Kircke og Gifve Sogners Fattige Renten af 200 Rigsdaller, som skal staae i Durup og forrentes med 4 pro cento under Sognepræstens Dispositon dateret 14 Januarii 1756 og lyder saaledes:

Siden jeg Niels Andersen Wong med min kjære Hustrue Boel Andersdatter i vores langvarige Ægteskab kendeligen har mærcket Gud den Allerhøjestes Velsignelse i det legemlige, at han det lidet har formeeret til det overflødige, og i alle Tilfælde, indtil vores nuværende høye Alder, ladet alting lyckes for os, ja velsignet vore Hænders Gierninger, hvorfore vi ey alleene har Aarsag at takke Herren for sin Godhed, men endog i Gierningen at viise vor Tacknemmelighed i at meddeele og giøre godt, mens vi endnu har Tiid, mod vores trængende Næste.
Saa har jeg Niels Andersen Wong og min Hustrue Boel Andersdatter, begge boende i Vonge i den Hellig Trefoldigheds Navn besluttet med velberaad Hu, samt fælles indbyrdes Overlæggelse, at ville bortskiænke og give i vores levende Live den Capital 200 Rdl. hvilken summa vi og aldeeles herved bortgiver til de fattige og meest tængende i Nye Kircke og Gifve Sogner, som haver sin Begyndelse ved mit Døds-Fald. Og skal ovenmeldte Capital alletiider fast blive staaende i vores forhen tilhørende Durupgaard hos vor Søn, Anders Nielsen eller Efterkommere, i hvo den i Fremtiiden kommer til at eye, hvoraf aarligen svares 4 pro cento, som er aarlig 8 Rdl., hvilke Renter ligeligen deeles imellem Nye Kircke og Gifve Sogners Fattige, og betales aarligen til Sognepræsten for bemeldte Sogner, der efter bedste Skiønsomhed uddeeler dem til de Høysttrængende.
Skulde der i nogen af Sognerne ey findes Fattige nok, der kunde trænge til disse Renter, helst da desforuden af Sognerne svares til de Fattige, saa anvendes det overskydende til Forklaringer og Nye Testamenter for fattige Børn, at de derved kand veyleedes til dend sande og saliggiørende Jesu Kundskab, hvortil vi alleene vil have de anførte 200 Rdlr. med disses aarlige Renter uryggeligen og bestandig legeret, og at dette vores Gave-Brev ey skal forkomme, har vi overleveret en ligelydende Gjenpart til vores Sognepræst Hr. Stalknecht med vores Hænders egne Underskrivt og hostryckte Signet, samt og tillige bedet vor Søn, Anders Nielsen paa Durup [Durup = Donrup: sikkert Donneruplund] og Nis Skolemester i Vonge dette med os til Vitterlighed at underskrive. Testerer Vonge dend 14de Januarii 1756.
Niels Andersen Wong.
Boel Andersdatter.

Anders Nielsen Wong. Niels Jepsen, Skoleholder.


Lidt om Skjerrisgård og vor bedstefars slægt

Indhold: Lidt om Skjerrisgård og vor bedstefars slægt
Forfatter: Johannes Hansen, Skovlund, Thyregod, c1986


Hovedinhold:

Om gården Skjerris i Brande sogn specielt i Klemmen Andersens tid og hans efterfølgere.
[Kommentar af Villy M. Sorensen] vises sådan.

Efter de gamle oplysninger og indberetniger har der kun været een gård i Skjerris. Den var, som mange andre gårde i Brande sogn, en fæstegård under Hastrup gods. Ifølge Nørvang-Tørrild herredes panteprotokol har godsejer Anders Nielsen Vonge på Hastrup i 1771 tilskædet sin søn Niels Andersen Vonge gården med 3 ½ tdr. Hartkorn. Niels Andersen Vonge boede i Arvad mølle, og har aldrig selv boet på gården.
Fæsteren på gården hed Klemmen Andersen. Hans navn findes på Brande sogns skatteliste for ekstraskatten 1764 [1762-3]. Den blev så senere købt af ham og hans bror Lars Andersen [ingen bror Lars Andersen er kendt], der begge to var født på Skjerrisgård. Lars i 1716 og Klemmen i 1728. Senere overtog Klemmen Andersen hele matr. nr. 1, mens Lars flyttede til Hyvild [manden i Hyvild hed Lars Clemmensen †1746 og var født i Hyvild, ikke i Skerris. Denne sammenblanding er vel kommet fra navnet Klemmen, fejlen har spredt sig i internettet]. En sønnesøn af ham [Lars Clemmensen, se Søren Kierkegaard's Mother's Genealogy], Jens Klemmensen købte i 1835 en gård i Thyregodlund og blev stamfar til den familie Klemmensen, der endnu bor i Thyregod sogn.
Klemmen Andersens første kone hed Karen, den anden hed Ane Margrethe og den tredie Ane Thomasen [Thomasdatter]. Hun var født i Jelling d. 29 september 1759 som datter gårdmand Thomas Pedersen og hustru Johanne Jensdatter. Det er hende, vi nedstammer fra. Som ung pige kom hun til Brande præstegård som kokkepige, og derfra blev hun gift med den 31 år ældre Klemmen, der forøvrigt også havde hentet hendes forgænger i ægtestanden i Brande Præstegård.
Klemmen Andersen havde mange børn i de tre ægteskaber, hvoraf en del dog døde som små. Af dem, som levede og blev gamle, kan nævnes Peder Klemmensen, f. 1771. Han blev gift med Mikke Hyvilds datter Sidsel og overtog gården Vester Hyvild. Jens Klemmensen, født 1778, død 1831, 52 år gammel blev 1817 gift med Ane Sørensdatter, Brandlund. (en søster til Sørens Kierkegårds mor), hvor de kom til at bo. Karen Klemmensdatter, født 1781, blev 1817 gift med enkemand Jens Pedersen, Blæsbjerg. Det var børnene af de to første ægteskaber. Af tredie ægteskab var der: Ane Margrethe Klemmensdatter, født 1790. Hun blev 1817 gift med Knud Pedersen, Grarup. Thomas Klemmensen født 1794. Jens Klemmensen, født 1800 blev 1849 gift med Karen Pedersdatter og bosatte sig i Smal Grarup.
Der må have været krudt i den gamle fyr. Den yngste søn blev født, da han var 72 år gammel!
Klemmen Andersen døde i 1802, 74 år gammel. Hans enke blev 1803 gift med Peder Knudsen, Langkjær. I 1823 afstod de Skjerris til Thomas Klemmensen, som blev gift samme år med Karen Jensdatter, Sdr. Askjær. De havde 4 sønner og 3 døtre.

Ane Thomasen, født 1826 blev gift med Chresten Halh [Hahl] Christensen og fik en parcel fra gården. Jens Thomasen, født 1830 overtog gården og blev 1860 gift med Mette Johanne Madsen, Langkjær. Ane Johanne Thomasen, født 1833, blev 1858 gift med Mathias Madsen, Langkjær. Petrine Thomassen, født 1836, blev gift med enkemand Søren Madsen, Thyregod. Klemmen Thomasen, født 1838, som var snedker, blev 1867 gift med Kirsten Marie Pedersen og bosatte sig på Borup mark. Frands P. Thomasen, født 1841, fald under krigen i 1864. Jens Peder Thomasen ( eller Thomsen) født 1844, som også var snedker, blev 1874 gift med Claudiane Jensen fra St. Kastbjerg i Bølling sogn.
Jens Thomasens søn Georg Jensen overtog gården, Senere gik den over på fremmede hænder.