Første version 26. marts 2017
Sidste ændring 26. marts 2017Give, skifte efter Kirsten Jespersdatter i Stenbjerglund 1805.

Der er ikke set eller søgt et afsluttet skifte. Dette er registrering og vurdering.
Da de fire første børn Mette, Margrethe, Anne Barbara og Claus er født i kirkebogshullet 1745-54 er dette skifte vigtigt for at rekonstruere hvilke børn der er født i den periode.
Kirsten Jespersdatter og hendes mand Veste Vestesen den Ældre har boet i aftægt ved sønnen Veste Vestesen den Yngre, der omkring 1798 købte Stenbjerglund ved Farre i Give sogn. De havde før den tid haft et husmandssted i Give By.

Liste af personer, 15 i alt, nævnt 1805:
Navn Sted Bemærkning
Kirsten Jespersdatter Stenbjerglund, Give Den afdøde.
Veste Vestesen den Ældre Stenbjerglund, Give Enkemanden efter den afdøde. Han og konen havde 1760 - 1774c et husmandssted i Give By
Veste Vestesen den Yngre Stenbjerglund, Give Søn af den afdøde, har forældrene på aftægt.
Claus Vestesen Stoustrup, Ullerup sogn Søn af den afdøde.
Søren Vestesen Frederikssted?, Haderslev Amt Søn af den afdøde.
Margrethe Vestesdatter Hvejsel By Datter af afdøde, gift med Knud Jepsen.
Barbara Vestesdatter Uhe, Ringive Datter af afdøde, gift med Peder Hansen.
Mette Vestesdatter Flensborg Datter af afdøde, gift med Jense Nielsen.
Ane Marie Vestesdatter Egtved Datter af afdøde. Afdød, var gift med Poul Michelsen.
Michel Poulsen Egtved 14 år, søn af Ane Marie Vestesdatter.
Kirsten Poulsdatter Egtved 9 år, datter af Ane Marie Vestesdatter.
Peder Jensen Hedegaard, Give Har lånt 99 rigsdaler i 1795 fra afdøde og mand.
Fridrich Rechnagel Givskov, Give Tidligere sognefoged i Give, kunne skrive.
Mads Bech Give By Sognefoged.
Steenstrup Vejle By Herredsfoged, kun nænvt.

[....] ikke læsbar, antal prikker er det skønnede antal bogstaver.
{...} kommentar Villy M. Sorensen.

Skifte registrering og vurderings forretning efter Kirsten Jespersdatter
Nørvang Herredes Skifteprotokol 1805 - 1810, fs 37B, opslag 38
Nørvang Skifteprotokol 1805 - 1810, fs 37B.
Udskrift: Villy M. Sorensen 2017.

Folioside 37b
AO opslag 38
Registerings og Vurdeings Forretning efter afgl Kirsten Jespers Datter , Veste Vestesens Hustrue i Steenberglund , Give Sogn.

[....] 1805 den 23de Julii indfandt sig paa Skifteforvalteren Makkreraad og Herredsfoged Steenstrups Vegne , undertegende Fred. Rechnagel og Sognefoged Mads [Bech] begge af Giufve , i Stervboen efter afdøde Kirsten Jespers Datter , Veste Vestesens Hustrue i Stenbierglund , Giuifve Sogn , for at begynde Skiftet med Registrering og Vurdering imellem Enkemanden forbente Veste Veste-
Folioside 38
sen og den Adødes efterladte børn som var
1. En Søn Claus Vestesen boendes i Stoustrup , Ullerup Sogn ,
2. En dto Søren Vestesen boendes i Fredi[sted?] , Haderslev Amt ,
3. En dto Veste Vestesen i Steenbjerglund Guifve Sogn ,
4. En Datter Magrethe Vestedsdatter , givt med Knud Jepsen i Hveisel ,
5. En dto, Barbara givt med Peder Hansen i Uhe Bye Ringgiufve Sogn ,
6. en Dto Mette givt med Jens Nielsen boendes i Flensborg og
7. en dto Ane Marie som var givt med Poul Michelsen i Egtved Bye , men er død og efterladt sig 2 Børn , nemlig
En Søn Michel Poulsen 14 Aar gl:
og En Datter Kirsten Poulsdatter 9 Aar gl:,
siden dessens Fader og var tilstæde blev deres Morbroder Veste Vestesen i Steenbierglund beskikket som Formynder i deres Faders Sted - -

Og begynder da denne Forretning saaledes:

AntalSag Rdl.MarkSkil.
1en Skjørt 1 2
1gl brun dto og Trøye 3
1sort Kjole 3
1gl: blare Trøye 8
1gl: Sort 2
1dto 1 2
1pr ulden Handsker 4
1gl: [Vord] 2
1blaa og Hvid Hoved dyn 2 8
1par blaegarns Lagner 2 8
1rød Skjort 3 4
1dto bunden Nattrøye
1blaae og hviid Forklæde 2 8
1gl: Særk 2
1kurv med Linnet, [u.i] 2 4
1blaa og hviid Olmerdugs Overdyne 2
1dto Pude 1 1
1The kjedel 4
Er 8rd 2 Mk 8 s

Derefter blev tilspurgt om der fandtes nogle reede Medler boen til Jndtægt , og blev derpaa anmeldt:
Efter Obligation , dat: 19de Juny 1795 hos Peder Jensen i Heedegaard staar 99 - -
Men siden disse Penge mundtlig er opsagt, og ey er indkommen , saa i Stædet for Orriginal , følger her en lige lydende Gjenpart , som lyder saaledes En videre blev tilspurgt om de stilstædeværende videre vidste ngoet til Jndtægt , hvortil de svarede Ney. -

Altsaa Boets Jndtægt 107rd 2 Mk 8 s


Paa Boet hæfter ingen Gjeld , efter et de tilstedværendes Forsikring. Da nu intet videre forefandtes uden kopie af Aftægts kontrakt som lyder saaledes , blev denne Dags Forretning med Hænders underskrivt befkræftet
Datu ut Supra
Paa Skifteforvalteres Vegne
Frid: Rechnagel , Mads Bech
Som Enkemand Veste Vestesen den Ældre
Som Formynder Veste Vestesen den yngre.

{Slut}