Borris Kommenteret Kirkebog 
Begravede alle 1702 - 1712
Klapversion - kirkebogsteksten og notitser klapper ud
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Borris kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender dåbens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter stedet står den best skønnede alder. 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for at være afvigende fra den rigtige alder. Afvigelser op til 8 år findes let.
Dernæst DØBT, som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
Examinerede 1703-04 findes under konfirmerede.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.

Klik på en linie, så klapper kirkebogsteksten ud. Klik nok engang, så går teksten væk igen.
Vis alle tekster (klik) .... Vis kun en linie per tekst (klik)
Nr. 6001 1702.03.01 Jens Jakobsen Hanskemager, Borris By (Degneboligen).
Nr. 6002 1702.10.26 Jakob Pedersen, Hannerup, sogn: Faster. FAR: Peder Hannerup. MOR: ? Jakobsdatter.
Nr. 6003 1702.11.14 Herman Ga?, .
Nr. 6004 1703.01.21 Anders Christensen, Sønderskov. FAR: Christen Andersen. MOR: ? Christen Andersens kone.
Nr. 6005 1703.02.15 Peder Jensen, Hjoptarp (Meldgaard). FAR: Jens Clemmensen. MOR: Karen Christensdatter.
Nr. 6006 1703.04.10 Niels Mortensen, Dalager. FAR: Morten Bush. MOR: ? Morten Bushs kone.
Nr. 6007 1703.04.29 ? Olufsdatter, Kvodbøl, SAND ALDER: 30+, DØBT: 1673c-.
Nr. 5995 1703.10.05 Kirsten Jensdatter Vorup, Præstegaarden.
Nr. 6008 1703.11.02 Maren Villadsdatter, .
Nr. 6009 1704.01.16 Dynes Debelmose, Debelmose.
Nr. 6010 1704.02.21 ? Dynes Debelmoses mor, Debelmose, SAND ALDER: 50cc, DØBT: 1660c-.
Nr. 6011 1704.02.20 Laurids Skrædder, Kirken-Ved.
Nr. 6012 1704.02.20 Else Christensdatter Amme, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 30cc, DØBT: 1680c-.
Nr. 6013 1704.02.21 Birgitte Marie Knudsdatter, Sønderby. FAR: Knud Jensen Sønderby. MOR: Birgitte Michelsdatter.
Nr. 6014 1704.03.09 Navnløs, Odderskær. FAR: Clemmend Madsen. MOR: Maren Svendsdatter.
Nr. 6015 1704.03.09 Navnløs, Odderskær. FAR: Clemmend Madsen. MOR: Maren Svendsdatter.
Nr. 6016 1704.03.16 ? Jakobsdatter, Hvollig. FAR: Jakob Jensen Hvollig. MOR: ? Jakob Jensen Hvolligs kone.
Nr. 6017 1704.04.17 ? Gravers Debelmoses kone, Debelmose.
Nr. 5999 1704.07.31 Kirsten Andersdatter, Astrup, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1704.07.24. FAR: Anders Astrup. MOR: ? Anders Astrups kone.
Nr. 6018 1704.08.21 Jens Mosgaard, Mosgaard.
Nr. 6019 1704.10.15 Peder Hvollig, Hvollig.
Nr. 6020 1704.11.08 Abbelone Kodbøl, Kodbøl.
Nr. 6021 1704.11.12 Jakob Christensen, Aagaard, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1704.09.18. FAR: Christen Nielsen? Aagaard. MOR: ? Christen Aagaards kone.
Nr. 6022 1704.12.15 Maren Mortensdatter, Ahlergaard, SAND ALDER: 0.10 (å.m), DØBT: 1704.02.17. FAR: Morten Jensen Ahler. MOR: Karen Jakobsdatter.
Nr. 6023 1704.12.15 Oluf Pedersen, Hvollig. FAR: Peder Hvollig. MOR: ? Peder Hvolligs kone.
Nr. 6024 1704.12.30 Gammel-Person1, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 50+, DØBT: 1654c-.
Nr. 6025 1704.12.30 Gammel-Person2, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 50+, DØBT: 1654c-.
Nr. 6026 1705.01.01 Maren Aschou, .
Nr. 6027 1705.01.18 Mads Jensen, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 2.03 (å.m), DØBT: 1702.10.11. FAR: Jens Madsen. MOR: ? Jens Madsens kone.
Nr. 6028 1705.02.08 Morten Jensen Ahler, Ahlergaard.
Nr. 6029 1705.03.01 Jens Larsen, Sønderskov. FAR: Lars Jensen Sønderskov. MOR: Maren Christensdatter.
Nr. 6030 1705.03.08 Maren Christensdatter, Sønderskov.
Nr. 6031 1705.03.15 Lucie? Agger, Agger.
Nr. 6032 1705.03.29 Jens Justesen, Sønderskov.
Nr. 6033 1705.04.13 Kirsten Jørgensdatter, Helgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1705.03.22. FAR: Jørgen Helgaard. MOR: ? Jørgen Helgaards kone.
Nr. 6034 1705.04.13 Dødfødt, Dalager, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1705.04.08. FAR: Christen 'Toft. MOR: ? Christen Tofts kone..
Nr. 6035 1705.04.19 ? Niels Snedkers kone, Debelmose.
Nr. 6036 1705.04.20 Mette Larsdatter, Toften, SAND ALDER: 50c+, DØBT: 1655c-.
Nr. 6037 1705.05.18 Niels Snedker, Debelmose, SAND ALDER: 50c+, DØBT: 1655c-.
Nr. 6038 1705.06.02 Peder Larsen, Lodal, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1705.02.22. FAR: Lars Pedersen Smed. MOR: Kirsten Jakobsdatter.
Nr. 6039 1705.08.05 Morten Olsen Kodbøl, Kodbøl, SAND ALDER: 65c+, DØBT: 1640c-.
Nr. 6040 1705.10.14 Margrethe Nielsdatter, , SAND ALDER: 19c, DØBT: 1686c.
Nr. 6041 1705.10.30 ? Morten Jensen Lindvigs kone, Lindvig.
Nr. 6042 1705.11.26 Bodil Hansdatter, Hjoptarp (Søndergaard).
Nr. 6043 1705.12.18 Lars Jepsen, Dalager, SAND ALDER: 45c+, DØBT: 1660c-.
Nr. 6044 1705.12.23 Maren Pedersdatter, Ahlergaard, SAND ALDER: 55c+, DØBT: 1650c-.
Nr. 6045 1706.01.24 Kirsten Væver, , sogn: Faster.
Nr. 6046 1706.01.24 Tiggerske, .
Nr. 6047 1706.01.27 ? Christens/en/datter, , SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1705.12.28. FAR: Christen Thomsen Højer. MOR: Appollone Sørensdatter Bush.
Nr. 6048 1706.01.27 ? Christensdatter, Aagaard, SAND ALDER: 4+, DØBT: 1702-. FAR: Christen Nielsen Aagaard. MOR: Mette Pedersdatter.
Nr. 6049 1706.02.11 Kirsten Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard).
Nr. 6050 1706.03.07 ? Thomas Ejstrups mor, Ejstrup, sogn: Faster.
Nr. 6051 1706.04.17 Karen Christensdatter, Sønderskov, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1706.04.01. FAR: Christen Andersen Sønderskov. MOR: ? Christen Andersen Sønderskovs kone.
Nr. 6052 1706.04.25 Christen Nygaard, Nygaard.
Nr. 6053 1706.06.20 Niels Christensen Krog, Krog.
Nr. 6054 1706.06.20 Bodil Olufsdatter, Klokmose (Meldgaard). FAR: Oluf Meldgaard. MOR: ? Oluf Melgaards kone.
Nr. 6055 1706.06.27 Peder Madsen, Debelmose (Vestergaard), SAND ALDER: 4+, DØBT: 1702-. FAR: Mads Pedersen den Yngre. MOR: ? Mads Pedersen den Yngres kone.
Nr. 5998 1706.07.01 Hans Madsen, Klokmose, sogn: Faster.
Nr. 6056 1706.07.11 Niels Nielsen Nygaard, Hjoptarp (Søndergaard).
Nr. 6057 1706.07.16 Peder Christensen Paarup, Fastergaard, sogn: Faster.
Nr. 6058 1706.08.29 Karen Jakobsdatter, Hvollig, SAND ALDER: 4+, DØBT: 1702-. FAR: Jakob Hvollig.
Nr. 6059 1706.09.08 Mette Pedersdatter, Hvollig, SAND ALDER: 4+. FAR: Peder Hvollig. MOR: ? Peder Hvolligs kone.
Nr. 6060 1706.09.21 ? Peders/en/datter, Fastergaard, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1706.09.14. FAR: Peder Christensen Paarup. MOR: Anne Jensdatter.
Nr. 6061 1706.09.29 Mads Huus, Skravhøj.
Nr. 6062 1706.11.26 An Dynesdatter, Debelmose.
Nr. 6063 1706.12.01 Anders Nielsen, Vesterby, SAND ALDER: 4+, DØBT: 1702-. FAR: Niels Andersen Vesterby. MOR: Margrethe Jakobsdatter.
Nr. 6064 1706.12.01 Jens Klokmose, Klokmose, sogn: Faster.
Nr. 6065 1706.12.17 Jens Madsen, Hannerup, sogn: Faster.
Nr. 5996 1706.12.17 Svend, Aas, sogn: Faster.
Nr. 6066 1706.12.17 FattigKvinde, Aas, sogn: Faster.
Nr. 6067 1707.01.13 An Ahler?, .
Nr. 6068 1707.03.03 ? Tjenestepige, Debelmose (Gosvig).
Nr. 6069 1707.03.20 ? Stephen Votkærs mor, Votkær, SAND ALDER: 70cc, DØBT: 1640cc.
Nr. 6070 1707.05.04 Jens Thomsen, Vindelbo, SAND ALDER: 19c, DØBT: 1688c. FAR: Thomas Jensen Vindelbo. MOR: ? Thomas Jensens kone.
Nr. 6071 1707.05.12 Dødfødt, Præstegaarden, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1707.05.07. FAR: Peder Pedersen Stauning. MOR: Sophie Christensdatter Møborg.
Nr. 6072 1707.06.10 Niels Jørgensen, Helgaard, SAND ALDER: 0.11 (å.m), DØBT: 1706.07.04. FAR: Jørgen Helgaard. MOR: Maren Helgaard.
Nr. 6073 1707.06.11 Bodil Odderskær, Odderskær, SAND ALDER: 50-, DØBT: 1657+.
Nr. 6074 1707.06.14 Peder Thomasen, Gravel, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1707.05.29. FAR: Thomas Gravel. MOR: ? Thomas Gravels kone.
Nr. 6075 1707.06.14 Jens Pedersen, Stier, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1707.03.27. FAR: Peder Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris. MOR: Dorethe Stier.
Nr. 6076 1707.06.19 Lauge Christensen, Sønderby, SAND ALDER: 1.09 (å.m), DØBT: 1705.09.23. FAR: Christen Laugesen Sønderby. MOR: ? Christen Laugesen Sønderbys kone.
Nr. 6077 1707.07.10 ? Christen Jensen Gosvig kones mor, Gosvig, SAND ALDER: 50+, DØBT: 1757c-.
Nr. 5997 1707.07.24 ? Christen Kjærs 1. kone, Tarp, SAND ALDER: 45c+, DØBT: 1660c-.
Nr. 6078 1707.11.05 Abbelone Sørensdatter, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 3.05 (å.m), DØBT: 1704.04.20. FAR: Søren Madsen Klokmose. MOR: Karen Jakobsdatter.
Nr. 6079 1708.03.11 Peder Jakobsen Gaasdal, Gaasdal- Store.
Nr. 6080 1708.03.18 Jakob Lodal, Lodal, sogn: Faster.
Nr. 6081 1708.03.18 Jens Jensen, Debelmose (Vestergaard), SAND ALDER: 0.11 (å.m), DØBT: 1707.04.03. FAR: Jens Christensen Vestergaard. MOR: ? Jens Christensen Vestergaards kone.
Nr. 6082 1708.04.06 Kirsten Pedersdatter Stauning, Præstegaarden, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1708.03.29. FAR: Peder Pedersen Stauning. MOR: Sophie Christensdatter Møborg.
Nr. 6083 1708.04.06 Margrethe Pedersdatter Stauning, Præstegaarden, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1708.03.29. FAR: Peder Pedersen Stauning. MOR: Sophie Christensdatter Møborg.
Nr. 6084 1708.04.15 Thomas Pedersen LilleGaasdal, Gaasdal- Lille, SAND ALDER: 48+, DØBT: 1660c-.
Nr. 6085 1708.05.29 Else Laustdatter, Tarp, SAND ALDER: 1.01 (å.m), DØBT: 1707.04.10. FAR: Laust Tarp. MOR: An Laust Tarps kone..
Nr. 6086 1708.09.30 Mette Christensdatter, Hjoptarp (Søndergaard), SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1708.06.03. FAR: Christen Jakobsen Søndergaard. MOR: ? Christen Jakobsen Søndergaards kone.
Nr. 6087 1708.11.11 Edel Jensdatter, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1708.09.24. FAR: Jens Marcussen. MOR: ? Jens Madsens enke.
Nr. 6088 1708.12.09 Peder Thomasen, Gravel, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1708.10.14. FAR: Thomas Gravel. MOR: ? Thomas Gravels kone.
Nr. 6089 1708.12.26 Maren Helgaard, Helgaard, SAND ALDER: 25c+, DØBT: 1683c-.
Nr. 6090 1709.02.02 Peder Germandsen, Kvisthus, SAND ALDER: 50c+, DØBT: 1660c-.
Nr. 6091 1709.02.11 Hans Christensen Soldat, Kodbøl, SAND ALDER: 20c+, DØBT: 1689c-.
Nr. 6092 1709.02.17 Karen Nielsdatter, Fasterkær, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1708.11.18. FAR: Niels Jakobsen. MOR: ? Niels Jakobsens kone.
Nr. 6093 1709.03.14 Christen Dynesen, Debelmose, SAND ALDER: 50cc+, DØBT: 1660cc-.
Nr. 6094 1709.04.10 Anne Jensdatter, Gaasdal- Store, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1708.10.28. FAR: Jens Giødesen. MOR: ? Christensdatter.
Nr. 6095 1709.04.14 Jens Gaasdal, Gaasdal.
Nr. 6096 1709.04.28 ? Jørgen Helgaards 1. kone, Hekgaard, SAND ALDER: 20c+, DØBT: 1690c-.
Nr. 6097 1709.05.01 Bodil Christendatter Degn, Borris Kirkeby (Degneboligen).
Nr. 6098 1709.05.12 Stakkel af Tim, Klokmose, sogn: Fasterr.
Nr. 6099 1709.05.26 Bodil Vesterby, Tarp (Vesterby).
Nr. 6100 1709.05.26 Morten Andersen, , SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1709.04.02. FAR: Anders Thomsen Vindelbo. MOR: Maren Christensdatter.
Nr. 6101 1709.08.20 Johanne Mortensdatter, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 50cc+, DØBT: 1660cc-.
Nr. 6102 1709.09.29 Karen Bødker, Kirken- Ved.
Nr. 6103 1709.10.20 Maren Poulsdatter, Kirken- Ved.
Nr. 6104 1709.12.09 Morten Jensen Lindvig, Lindvig, SAND ALDER: 55cc+, DØBT: 1655cc-.
Nr. 6105 1710.01.01 Niels Andersen, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 55cc+, DØBT: 1655cc-.
Nr. 6106 1710.01.22 Kirsten Marie Sørensdatter, Kvisthus, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1709.10.13. FAR: Søren Sørensen Huus. MOR: ? Søren Sørensen Huus' kone.
Nr. 6107 1710.02.09 Jesper Christensen Helgaard, Helgaard, SAND ALDER: 70cc+, DØBT: 1640c-.
Nr. 6108 1710.02.23 Maren Christensdatter, Tarp. FAR: Christen Jensen Kjær.
Nr. 6109 1710.03.12 Carsten Christiansen Høyer, . FAR: Christian Thomsen Høyer.
Nr. 6110 1710.03.23 Søren Duedal, Duedal.
Nr. 6111 1710.04.13 Morten Christensen, Sønderskov, SAND ALDER: 0.07 (å.m), DØBT: 1708.09.24. FAR: Christen Andersen. MOR: ? Christen Andersens kone.
Nr. 6112 1710.05.02 Johanne Jensdatter, Agger. FAR: Jens Nielsen Agger. MOR: Maren Jens Nielsen Aggers kone.
Nr. 6113 1710.05.04 ? Niels Søndergaards kone, Hjoptarp (Søndergaard).
Nr. 6114 1710.05.07 Niels Gravel Gammel, , SAND ALDER: 50cc+, DØBT: 1660cc.
Nr. 6115 1710.06.09 Sidsel Clemmensdatter, Skobæk, SAND ALDER: 8+, DØBT: 1702-. FAR: Clemmen Bertelsen Skobæk. MOR: ? Clemmen Bertelsens kone.
Nr. 6116 1710.11.05 Maren Madsdatter Ahler, Ahlergaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1710.10.06. FAR: Mads Christensen Ahler. MOR: Karen Jakobsdatter.
Nr. 6117 1710.11.30 Dynes Madsen, Debelmose (Vestergaard), DØBT: 1710.06.15. FAR: Mads Pedersen Vestergaard. MOR: ? Mads Pedersen Vestergaards kone.
Nr. 6118 1710.12.21 ? Michelsdatter, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 8+, DØBT: 1702-. FAR: Michel Hannerup. MOR: ? Michel Hannerups kone.
Nr. 6119 1710.12.26 Anna Larsdatter, Helgaard, SAND ALDER: 21c, DØBT: 1689cc. FAR: Lars Helgaard. MOR: ? Lars Helgaards kone.
Nr. 6120 1711.01.01 ? Christen Pedersen Degns mor, Debelmose, SAND ALDER: 55c+, DØBT: 1655cc.
Nr. 6121 1711.02.08 Anne Lund, Fasterlund, sogn: Faster.
Nr. 6122 1711.02.11 Mette? Christensdatter, Dalager, SAND ALDER: 7.10 (å.m), DØBT: 1703.05.17. FAR: Christen Toft. MOR: ? Christen Tofts kone.
Nr. 6123 1711.02.11 Jens Christensen, Debelmose (Gosvig), SAND ALDER: 3.01 (å.m), DØBT: 1708.01.22. FAR: Christen Jensen Gosvig. MOR: Mette Sørensdatter.
Nr. 6124 1711.02.15 Elles, Kvisthus.
Nr. 6125 1711.02.20 Niels Larsen Gjaldbæk den Ældre, Gjaldbæk.
Nr. 6126 1711.02.22 Niels Mouridsen, Debelmose.
Nr. 6127 1711.03.01 Abbelone Andersdatter, Debelmose, SAND ALDER: 3.01 (å.m), DØBT: 1708.02.11. FAR: Anders Lauridsen Debelmose. MOR: ? Anders Lauridsen Debelmoses kone.
Nr. 6128 1711.03.04 ? Christensdatter, Fonager, SAND ALDER: 24c+, DØBT: 1687c-. FAR: Christen Fonager Smed. MOR: Kirsten Fonager.
Nr. 6129 1711.03.08 El, Gjaldbæk.
Nr. 6130 1711.03.11 Anders Christensen Hvollig, Hvollig, SAND ALDER: 40c+, DØBT: 1670c-.
Nr. 6131 1711.03.18 Jens Jensen, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 1.05 (å.m), DØBT: 1709.10.06. FAR: Jens Marcussen. MOR: ? Jens Marcussens kone.
Nr. 6132 1711.03.22 Maren Christensdatter, Debelmose, SAND ALDER: 7.04 (å.m), DØBT: 1704.01.01. FAR: Christen Pedersen Degn. MOR: Kirsten Nielsatter.
Nr. 6133 1711.03.25 Hartvig Christensen, Tarp, SAND ALDER: 1.10 (å.m), DØBT: 1709.06.09. FAR: Christen Jensen Kjær. MOR: ? Christen Jensen Kjærs kone.
Nr. 6134 1711.03.29 Jens Clemmensen, Skobæk, SAND ALDER: 9+, DØBT: 1702-. FAR: Clemmen Bertelsen Skobæk. MOR: ? Clemmen Bertelsens kone.
Nr. 6135 1711.03.29 ? Sørensen, Kvisthus, SAND ALDER: 3+, DØBT: 1708-. FAR: Søren Sørensen Huus. MOR: ? Søren Sørensen Huus' kone.
Nr. 6136 1711.04.03 Maren Sørensdatter, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 4.05 (å.m), DØBT: 1706.12.08. FAR: Søren Madsen Klokmose. MOR: Karen Jakobsdatter.
Nr. 6137 1711.04.07 Morten Jakobsen, Hvollig, SAND ALDER: 4.11 (å.m), DØBT: 1706.05.02. FAR: Jakob Jensen Hvollig. MOR: ? Jakob Jensen Hvolligs kone.
Nr. 6138 1711.04.12 Bodil Andersdatter, Hvollig, SAND ALDER: 7.11 (å.m), DØBT: 1703.05.20. FAR: Anders Christensen Hvollig. MOR: Anne? Knudsdatter?.
Nr. 6139 1711.04.19 Jakob Larsen, Lodal, sogn: Faster, SAND ALDER: 4.11 (å.m), DØBT: 1706.05.30. FAR: Lars Pedersen Smed. MOR: Kirsten Jakobsdatter.
Nr. 6140 1711.04.19 Niels Boltrup Hansen, Dalager, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1711.03.01. FAR: Hans Jakob. MOR: ? Hans Jakobs kone.
Nr. 6141 1711.04.26 Mads Hansen, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 5.11 (å.m), DØBT: 1705.05.08. FAR: Hans Madsen. MOR: Karen Thomasdatter.
Nr. 6142 1711.04.26 Hans Laustsen, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1710.10.22. FAR: Laurits Sørensen Klokmose. MOR: Karen Thomasdatter.
Nr. 6143 1711.05.10 Maren Nielsdatter, Tarp (Vesterby), SAND ALDER: 1.08 (å.m), DØBT: 1709.09.22. FAR: Niels Andersen Vesterby. MOR: Margrethe Jakobsdatter.
Nr. 6144 1711.06.03 Barbara, Tarp. FAR: ? Christensen Christen Feldbereders søn.
Nr. 6145 1711.06.10 ? Peder Søndergaards kone, Hjoptarp (Søndergaard), SAND ALDER: 50c+, DØBT: 1660c-.
Nr. 6146 1711.06.21 El Fonager, Fonager.
Nr. 6147 1711.07.05 Christen Larsen, Sønderskov, SAND ALDER: 3.08 (å.m), DØBT: 1707.11.13. FAR: Lars Jensen Sønderskov. MOR: ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone.
Nr. 6148 1711.08.16 Villads Jensen, Kirken- Ved, SAND ALDER: 9+, DØBT: 1702-. FAR: Jens Villadsen. MOR: ? Jens Villadsens kone.
Nr. 6149 1711.08.23 Maren Nielsdatter, Hjoptarp (Meldgaard), SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1711.06.07. FAR: Niels Meldgaard. MOR: ? Niels Meldgaards kone.
Nr. 6150 1711.08.30 ? Thomas Gaasdals mor, Gaasdal, SAND ALDER: 50c+, DØBT: 1660c-.
Nr. 6151 1711.08.30 Laust Justesen, Klokmose, sogn: Faster.
Nr. 6152 1711.09.13 Mette Christensdatter, Borris- Krog, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1711.08.16. FAR: Christen Knudsen Krog. MOR: Kirsten Eskesdatter.
Nr. 6153 1711.10.07 ? Poul Hannerups mor, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 50c+, DØBT: 1660cc-.
Nr. 6154 1712.05.11 Niels Boltrup Jakobsen, Lindvig, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1712.04.17. FAR: Jakob Jensen Lindvig Barfod. MOR: Margrethe Nielsdatter Boltrup.
Nr. 6155 1712.05.25 Dødfødt, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1712.05.20. FAR: Jens Marcussen. MOR: ? Jens Marcussens kone.
Nr. 6156 1712.06.12 Christen Elkær, Fastergaard, sogn: Faster, SAND ALDER: 20cc, DØBT: 1690cc.
Nr. 6157 1712.08.21 Jesper Christensen, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1712.04.30. FAR: Christen Michelsen Hannerup. MOR: Karen Jeppesdatter.
Nr. 6158 1712.10.19 Mads Vestergaard den Gamle, Debelmose (Vestergaard).
Nr. 6159 1712.11.01 Johanne, Debelmose, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1712.09.25. FAR: Oluf Jakobsen Debelmose.
Nr. 6160 1712.11.20 Sidsel Pedersdatter Gammel, Kirken- Ved.
Nr. 6161 1712.12.04 Jens Thomsen, Vindelbo, SAND ALDER: 10+, DØBT: 1702-. FAR: Thomas Jensen Vindelbo. MOR: ? Thomas Jensen Vindelbos kone.
Nr. 6162 1712.12.27 Eske? Nielsen Krog, Borris- Krog.
Nr. 6163 1713.01.17 ? Pedersen, Grønborg, SAND ALDER: 12c, 12, DØBT: 1701c. FAR: Peder Eskesen Grønborg. MOR: Karen Jensdatter.
Nr. 6164 .. , .