Borris-Faster Kommenteret Kirkebog 
Begravede alle 1702 - 1760
Klapversion - kirkebogsteksten og notitser klapper ud
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Borris-Faster kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender dåbens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter stedet står den best skønnede alder. 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for at være afvigende fra den rigtige alder. Afvigelser op til 8 år findes let.
Dernæst DØBT, som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
Examinerede 1703-04 findes under konfirmerede. Kirkebogshuller 1721-24 og 1729.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.

Klik på en linie, så klapper kirkebogsteksten ud. Klik nok engang, så går teksten væk igen.
Vis alle tekster (klik) .... Vis kun en linie per tekst (klik)
Nr. 6001 1702.03.01 Jens Jakobsen Hanskemager, Borris By (Degneboligen), sogn: Borris.
Nr. 6002 1702.10.26 Jakob Pedersen, Hannerup, sogn: Faster. FAR: Peder Hannerup. MOR: ? Jakobsdatter.
Nr. 6003 1702.11.14 Herman Ga?, , sogn: Borris.
Nr. 6004 1703.01.21 Anders Christensen, Sønderskov, sogn: Borris. FAR: Christen Andersen. MOR: ? Christen Andersens kone.
Nr. 6005 1703.02.15 Peder Jensen, Hjoptarp (Meldgaard), sogn: Borris. FAR: Jens Clemmensen. MOR: Karen Christensdatter.
Nr. 6006 1703.04.10 Niels Mortensen, Dalager, sogn: Borris. FAR: Morten Bush. MOR: ? Morten Bushs kone.
Nr. 6007 1703.04.29 ? Olufsdatter, Kvodbøl, sogn: Borris, SAND ALDER: 30+, DØBT: 1673c-.
Nr. 5995 1703.10.05 †1703.10.02 Kirsten Jensdatter Vorup, Præstegaarden, sogn: Borris.
Nr. 6008 1703.11.02 Maren Villadsdatter, , sogn: Borris.
Nr. 6009 1704.01.16 Dynes Debelmose, Debelmose, sogn: Borris.
Nr. 6010 1704.02.21 ? Dynes Debelmoses mor, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 50cc, DØBT: 1660c-.
Nr. 6011 1704.02.20 Laurids Skrædder, Kirken-Ved, sogn: Borris.
Nr. 6012 1704.02.20 Else Christensdatter Amme, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 30cc, DØBT: 1680c-.
Nr. 6013 1704.02.21 Birgitte Marie Knudsdatter, Sønderby, sogn: Borris. FAR: Knud Jensen Sønderby. MOR: Birgitte Michelsdatter.
Nr. 6014 1704.03.09 Navnløs, Odderskær, sogn: Borris. FAR: Clemmend Madsen. MOR: Maren Svendsdatter.
Nr. 6015 1704.03.09 Navnløs, Odderskær, sogn: Borris. FAR: Clemmend Madsen. MOR: Maren Svendsdatter.
Nr. 6016 1704.03.16 ? Jakobsdatter, Hvollig, sogn: Borris. FAR: Jakob Jensen Hvollig. MOR: Johanne Mortensdatter.
Nr. 6017 1704.04.17 ? Gravers Debelmoses kone, Debelmose, sogn: Borris.
Nr. 5999 1704.07.31 Kirsten Andersdatter, Astrup, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1704.07.24. FAR: Anders Christensen Astrup. MOR: Maren Jespersdatter.
Nr. 6018 1704.08.21 Jens Mosgaard, Mosgaard, sogn: Borris.
Nr. 6019 1704.10.15 Peder Hvollig, Hvollig, sogn: Borris.
Nr. 6020 1704.11.08 Abbelone Kodbøl, Kodbøl, sogn: Borris.
Nr. 6021 1704.11.12 Jakob Christensen, Aagaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1704.09.18. FAR: Christen Nielsen? Aagaard. MOR: ? Christen Aagaards kone.
Nr. 6022 1704.12.15 Maren Mortensdatter, Ahlergaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.10 (å.m), DØBT: 1704.02.17. FAR: Morten Jensen Ahler. MOR: Karen Jakobsdatter.
Nr. 6023 1704.12.15 Oluf Pedersen, Hvollig, sogn: Borris. FAR: Peder Hvollig. MOR: ? Peder Hvolligs kone.
Nr. 6024 1704.12.30 Gammel-Person1, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 50+, DØBT: 1654c-.
Nr. 6025 1704.12.30 Gammel-Person2, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 50+, DØBT: 1654c-.
Nr. 6026 1705.01.01 Maren Aschou, , sogn: Borris.
Nr. 6027 1705.01.18 Mads Jensen, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 2.03 (å.m), DØBT: 1702.10.11. FAR: Jens Madsen. MOR: ? Jens Madsens kone.
Nr. 6028 1705.02.08 Morten Jensen Ahler, Ahlergaard, sogn: Borris.
Nr. 6029 1705.03.01 Jens Larsen, Sønderskov, sogn: Borris. FAR: Lars Jensen Sønderskov. MOR: Maren Christensdatter.
Nr. 6030 1705.03.08 Maren Christensdatter, Sønderskov, sogn: Borris.
Nr. 6031 1705.03.15 Lucie? Agger, Agger, sogn: Borris.
Nr. 6032 1705.03.29 Jens Justesen, Sønderskov, sogn: Borris.
Nr. 6033 1705.04.13 Kirsten Jørgensdatter, Helgaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1705.03.22. FAR: Jørgen Helgaard. MOR: ? Jørgen Helgaards kone.
Nr. 6034 1705.04.13 Dødfødt, Dalager, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1705.04.08. FAR: Christen Toft. MOR: ? Christen Tofts kone..
Nr. 6035 1705.04.19 ? Niels Snedkers kone, Debelmose, sogn: Borris.
Nr. 6036 1705.04.20 Mette Larsdatter, Toften, sogn: Borris, SAND ALDER: 50c+, DØBT: 1655c-.
Nr. 6037 1705.05.18 Niels Snedker, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 50c+, DØBT: 1655c-.
Nr. 6038 1705.06.02 Peder Larsen, Lodal, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1705.02.22. FAR: Lars Pedersen Smed. MOR: Kirsten Jakobsdatter.
Nr. 6039 1705.08.05 Morten Olsen Kodbøl, Kodbøl, sogn: Borris, SAND ALDER: 65c+, DØBT: 1640c-.
Nr. 6040 1705.10.14 Margrethe Nielsdatter, , sogn: Borris, SAND ALDER: 19c, DØBT: 1686c.
Nr. 6041 1705.10.30 ? Morten Jensen Lindvigs kone, Lindvig, sogn: Borris.
Nr. 6042 1705.11.26 Bodil Hansdatter, Hjoptarp (Søndergaard), sogn: Borris.
Nr. 6043 1705.12.18 Lars Jepsen, Dalager, sogn: Borris, SAND ALDER: 45c+, DØBT: 1660c-.
Nr. 6044 1705.12.23 Maren Pedersdatter, Ahlergaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 55c+, DØBT: 1650c-.
Nr. 6045 1706.01.24 Kirsten Væver, , sogn: Faster.
Nr. 6046 1706.01.24 Tiggerske, , sogn: Borris.
Nr. 6047 1706.01.27 ? Christens/en/datter, , sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1705.12.28. FAR: Christen Thomsen Højer. MOR: Appollone Sørensdatter Bush.
Nr. 6048 1706.01.27 ? Christensdatter, Aagaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 4+, DØBT: 1702-. FAR: Christen Nielsen Aagaard. MOR: Mette Jakobsdatter.
Nr. 6049 1706.02.11 Kirsten Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), sogn: Borris.
Nr. 6050 1706.03.07 ? Thomas Ejstrups mor, Ejstrup, sogn: Faster.
Nr. 6051 1706.04.17 Karen Christensdatter, Sønderskov, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1706.04.01. FAR: Christen Andersen Sønderskov. MOR: ? Christen Andersen Sønderskovs kone.
Nr. 6052 1706.04.25 Christen Nygaard, Nygaard, sogn: Borris.
Nr. 6053 1706.06.20 Niels Christensen Krog, Krog, sogn: Borris.
Nr. 6054 1706.06.20 Bodil Olufsdatter, Klokmose (Meldgaard), sogn: Borris. FAR: Oluf Meldgaard. MOR: ? Oluf Melgaards kone.
Nr. 6055 1706.06.27 Peder Madsen, Debelmose (Vestergaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 4+, DØBT: 1702-. FAR: Mads Pedersen den Yngre. MOR: ? Mads Pedersen den Yngres kone.
Nr. 5998 1706.07.01 Hans Madsen, Klokmose, sogn: Faster.
Nr. 6056 1706.07.11 Niels Nielsen Nygaard, Hjoptarp (Søndergaard), sogn: Borris.
Nr. 6057 1706.07.16 Peder Christensen Paarup, Fastergaard, sogn: Faster.
Nr. 6058 1706.08.29 Karen Jakobsdatter, Hvollig, sogn: Borris, SAND ALDER: 4+, DØBT: 1702-. FAR: Jakob Hvollig.
Nr. 6059 1706.09.08 Mette Pedersdatter, Hvollig, sogn: Borris, SAND ALDER: 4+. FAR: Peder Hvollig. MOR: ? Peder Hvolligs kone.
Nr. 6060 1706.09.21 ? Peders/en/datter, Fastergaard, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1706.09.14. FAR: Peder Christensen Paarup. MOR: Anne Jensdatter.
Nr. 6061 1706.09.29 Mads Huus, Skravhøj, sogn: Borris.
Nr. 6062 1706.11.26 An Dynesdatter, Debelmose, sogn: Borris.
Nr. 6063 1706.12.01 Anders Nielsen, Vesterby, sogn: Borris, SAND ALDER: 4+, DØBT: 1702-. FAR: Niels Andersen Vesterby. MOR: Margrethe Jakobsdatter.
Nr. 6064 1706.12.01 Jens Klokmose, Klokmose, sogn: Faster.
Nr. 6065 1706.12.17 Jens Madsen, Hannerup, sogn: Faster.
Nr. 5996 1706.12.17 Svend, Aas, sogn: Faster.
Nr. 6066 1706.12.17 FattigKvinde, Aas, sogn: Faster.
Nr. 6067 1707.01.13 An Ahler?, , sogn: Borris.
Nr. 6068 1707.03.03 ? Tjenestepige, Debelmose (Gosvig), sogn: Borris.
Nr. 6069 1707.03.20 ? Stephen Votkærs mor, Votkær, sogn: Borris, SAND ALDER: 70cc, DØBT: 1640cc.
Nr. 6070 1707.05.04 Jens Thomsen, Vindelbo, sogn: Borris, SAND ALDER: 19c, DØBT: 1688c. FAR: Thomas Jensen Vindelbo. MOR: ? Thomas Jensens kone.
Nr. 6071 1707.05.12 Dødfødt, Præstegaarden, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1707.05.07. FAR: Peder Pedersen Stauning. MOR: Sophie Christensdatter Møborg.
Nr. 6072 1707.06.10 Niels Jørgensen, Helgaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.11 (å.m), DØBT: 1706.07.04. FAR: Jørgen Helgaard. MOR: Maren Helgaard.
Nr. 6073 1707.06.11 Bodil Odderskær, Odderskær, sogn: Borris, SAND ALDER: 50-, DØBT: 1657+.
Nr. 6074 1707.06.14 Peder Thomasen, Gravel, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1707.05.29. FAR: Thomas Gravel. MOR: ? Thomas Gravels kone.
Nr. 6075 1707.06.14 Jens Pedersen, Stier, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1707.03.27. FAR: Peder Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris. MOR: Dorethe Stier.
Nr. 6076 1707.06.19 Lauge Christensen, Sønderby, sogn: Borris, SAND ALDER: 1.09 (å.m), DØBT: 1705.09.23. FAR: Christen Laugesen Sønderby. MOR: ? Christen Laugesen Sønderbys kone.
Nr. 6077 1707.07.10 ? Christen Jensen Gosvig kones mor, Gosvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 50+, DØBT: 1657c-.
Nr. 5997 1707.07.24 ? Christen Kjærs 1. kone, Tarp, sogn: Borris, SAND ALDER: 45c+, DØBT: 1660c-.
Nr. 6078 1707.11.05 Abbelone Sørensdatter, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 3.05 (å.m), DØBT: 1704.04.20. FAR: Søren Madsen Klokmose. MOR: Karen Jakobsdatter.
Nr. 6079 1708.03.11 Peder Jakobsen Gaasdal, Gaasdal- Store, sogn: Borris.
Nr. 6080 1708.03.18 Jakob Lodal, Lodal, sogn: Faster.
Nr. 6081 1708.03.18 Jens Jensen, Debelmose (Vestergaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 0.11 (å.m), DØBT: 1707.04.03. FAR: Jens Christensen Vestergaard. MOR: Margrethe Jens Christensen Vestergaards kone.
Nr. 6082 1708.04.06 Kirsten Pedersdatter Stauning, Præstegaarden, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1708.03.29. FAR: Peder Pedersen Stauning. MOR: Sophie Christensdatter Møborg.
Nr. 6083 1708.04.06 Margrethe Pedersdatter Stauning, Præstegaarden, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1708.03.29. FAR: Peder Pedersen Stauning. MOR: Sophie Christensdatter Møborg.
Nr. 6084 1708.04.15 Thomas Pedersen LilleGaasdal, Gaasdal- Lille, sogn: Borris, SAND ALDER: 48+, DØBT: 1660c-.
Nr. 6085 1708.05.29 Else Laustdatter, Tarp, sogn: Borris, SAND ALDER: 1.01 (å.m), DØBT: 1707.04.10. FAR: Laust Tarp. MOR: An Laust Tarps kone..
Nr. 6086 1708.09.30 Mette Christensdatter, Hjoptarp (Søndergaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1708.06.03. FAR: Christen Jakobsen Søndergaard. MOR: ? Christen Jakobsen Søndergaards kone.
Nr. 6087 1708.11.11 Edel Jensdatter, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1708.09.24. FAR: Jens Marcussen. MOR: ? Jens Madsens enke.
Nr. 6088 1708.12.09 Peder Thomasen, Gravel, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1708.10.14. FAR: Thomas Gravel. MOR: ? Thomas Gravels kone.
Nr. 6089 1708.12.26 Maren Helgaard, Helgaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 25c+, DØBT: 1683c-.
Nr. 6090 1709.02.02 Peder Germandsen, Kvisthus, sogn: Borris, SAND ALDER: 50c+, DØBT: 1660c-.
Nr. 6091 1709.02.11 Hans Christensen Soldat, Kodbøl, sogn: Borris, SAND ALDER: 20c+, DØBT: 1689c-.
Nr. 6092 1709.02.17 Karen Nielsdatter, Fasterkær, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1708.11.18. FAR: Niels Jakobsen. MOR: ? Niels Jakobsens kone.
Nr. 6093 1709.03.14 Christen Dynesen, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 50cc+, DØBT: 1660cc-.
Nr. 6094 1709.04.10 Anne Jensdatter, Gaasdal- Store, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1708.10.28. FAR: Jens Giødesen. MOR: ? Christensdatter.
Nr. 6095 1709.04.14 Inger Gaasdal, Gaasdal, sogn: Borris.
Nr. 6096 1709.04.28 ? Jørgen Helgaards 1. kone, Hekgaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 20c+, DØBT: 1690c-.
Nr. 6097 1709.05.01 Bodil Christendatter Degn, Borris Kirkeby (Degneboligen), sogn: Borris.
Nr. 6098 1709.05.12 Stakkel af Tim, Klokmose, sogn: Fasterr.
Nr. 6099 1709.05.26 Bodil Vesterby, Tarp (Vesterby), sogn: Borris.
Nr. 6100 1709.05.26 Morten Andersen, , sogn: Borris, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1709.04.02. FAR: Anders Thomsen Vindelbo. MOR: Maren Christensdatter.
Nr. 6101 1709.08.20 Johanne Mortensdatter, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 50cc+, DØBT: 1660cc-.
Nr. 6102 1709.09.29 Karen Bødker, Kirken- Ved, sogn: Borris.
Nr. 6103 1709.10.20 Maren Poulsdatter, Kirken- Ved, sogn: Borris.
Nr. 6104 1709.12.09 Morten Jensen Lindvig, Lindvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 55cc+, DØBT: 1655cc-.
Nr. 6105 1710.01.01 Niels Andersen, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 55cc+, DØBT: 1655cc-.
Nr. 6106 1710.01.22 Kirsten Marie Sørensdatter, Kvisthus, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1709.10.13. FAR: Søren Sørensen Huus. MOR: ? Søren Sørensen Huus' kone.
Nr. 6107 1710.02.09 Jesper Christensen Helgaard, Helgaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 70cc+, DØBT: 1640c-.
Nr. 6108 1710.02.23 Maren Christensdatter, Tarp, sogn: Borris. FAR: Christen Jensen Kjær.
Nr. 6109 1710.03.12 Carsten Christiansen Høyer, , sogn: Borris. FAR: Christian Thomsen Høyer.
Nr. 6110 1710.03.23 Søren Duedal, Duedal, sogn: Borris.
Nr. 6111 1710.04.13 Morten Christensen, Sønderskov, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.07 (å.m), DØBT: 1708.09.24. FAR: Christen Andersen. MOR: ? Christen Andersens kone.
Nr. 6112 1710.05.02 Johanne Jensdatter, Agger, sogn: Borris. FAR: Jens Nielsen Agger. MOR: Maren Jens Nielsen Aggers kone.
Nr. 6113 1710.05.04 ? Niels Søndergaards kone, Hjoptarp (Søndergaard), sogn: Borris.
Nr. 6114 1710.05.07 Niels Gravel Gammel, , sogn: Borris, SAND ALDER: 50cc+, DØBT: 1660cc.
Nr. 6115 1710.06.09 Sidsel Clemmensdatter, Skobæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 8+, DØBT: 1702-. FAR: Clemmen Bertelsen Skobæk. MOR: ? Clemmen Bertelsens kone.
Nr. 6116 1710.11.05 Maren Madsdatter Ahler, Ahlergaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1710.10.06. FAR: Mads Christensen Ahler. MOR: Karen Jakobsdatter.
Nr. 6117 1710.11.30 Dynes Madsen, Debelmose (Vestergaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1710.06.15. FAR: Mads Pedersen Vestergaard. MOR: ? Mads Pedersen Vestergaards kone.
Nr. 6118 1710.12.21 ? Michelsdatter, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 8+, DØBT: 1702-. FAR: Michel Hannerup. MOR: ? Michel Hannerups kone.
Nr. 6119 1710.12.26 Anna Larsdatter, Helgaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 21c, DØBT: 1689cc. FAR: Lars Helgaard. MOR: ? Lars Helgaards kone.
Nr. 6120 1711.01.01 ? Christen Pedersen Degns mor, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 55c+, DØBT: 1655cc.
Nr. 6121 1711.02.08 Anne Lund, Fasterlund, sogn: Faster.
Nr. 6122 1711.02.11 Mette? Christensdatter, Dalager, sogn: Borris, SAND ALDER: 7.10 (å.m), DØBT: 1703.05.17. FAR: Christen Toft. MOR: ? Christen Tofts kone.
Nr. 6123 1711.02.11 Jens Christensen, Debelmose (Gosvig), sogn: Borris, SAND ALDER: 3.01 (å.m), DØBT: 1708.01.22. FAR: Christen Jensen Gosvig. MOR: Mette Sørensdatter.
Nr. 6124 1711.02.15 Elles, Kvisthus, sogn: Borris.
Nr. 6125 1711.02.20 Niels Larsen Gjaldbæk den Ældre, Gjaldbæk, sogn: Borris.
Nr. 6126 1711.02.22 Niels Mouridsen, Debelmose, sogn: Borris.
Nr. 6127 1711.03.01 Abbelone Andersdatter, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 3.01 (å.m), DØBT: 1708.02.11. FAR: Anders Lauridsen Debelmose. MOR: ? Anders Lauridsen Debelmoses kone.
Nr. 6128 1711.03.04 ? Christensdatter, Fonager, sogn: Borris, SAND ALDER: 24c+, DØBT: 1687c-. FAR: Christen Fonager Smed. MOR: Kirsten Fonager.
Nr. 6129 1711.03.08 El, Gjaldbæk, sogn: Borris.
Nr. 6130 1711.03.11 Anders Christensen Hvollig, Hvollig, sogn: Borris, SAND ALDER: 40c+, DØBT: 1670c-.
Nr. 6131 1711.03.18 Jens Jensen, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 1.05 (å.m), DØBT: 1709.10.06. FAR: Jens Marcussen. MOR: ? Jens Marcussens kone.
Nr. 6132 1711.03.22 Maren Christensdatter, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 7.04 (å.m), DØBT: 1704.01.01. FAR: Christen Pedersen Degn. MOR: Kirsten Nielsatter.
Nr. 6133 1711.03.25 Hartvig Christensen, Tarp, sogn: Borris, SAND ALDER: 1.10 (å.m), DØBT: 1709.06.09. FAR: Christen Jensen Kjær. MOR: ? Christen Jensen Kjærs kone.
Nr. 6134 1711.03.29 Jens Clemmensen, Skobæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 9+, DØBT: 1702-. FAR: Clemmen Bertelsen Skobæk. MOR: ? Clemmen Bertelsens kone.
Nr. 6135 1711.03.29 ? Sørensen, Kvisthus, sogn: Borris, SAND ALDER: 3+, DØBT: 1708-. FAR: Søren Sørensen Huus. MOR: ? Søren Sørensen Huus' kone.
Nr. 6136 1711.04.03 Maren Sørensdatter, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 4.05 (å.m), DØBT: 1706.12.08. FAR: Søren Madsen Klokmose. MOR: Karen Jakobsdatter.
Nr. 6137 1711.04.07 Morten Jakobsen, Hvollig, sogn: Borris, SAND ALDER: 4.11 (å.m), DØBT: 1706.05.02. FAR: Jakob Jensen Hvollig. MOR: Johanne Mortensdatter.
Nr. 6138 1711.04.12 Bodil Andersdatter, Hvollig, sogn: Borris, SAND ALDER: 7.11 (å.m), DØBT: 1703.05.20. FAR: Anders Christensen Hvollig. MOR: Anne? Knudsdatter?.
Nr. 6139 1711.04.19 Jakob Larsen, Lodal, sogn: Faster, SAND ALDER: 4.11 (å.m), DØBT: 1706.05.30. FAR: Lars Pedersen Smed. MOR: Kirsten Jakobsdatter.
Nr. 6140 1711.04.19 Niels Boltrup Hansen, Dalager, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1711.03.01. FAR: Hans Jakob. MOR: ? Hans Jakobs kone.
Nr. 6141 1711.04.26 Mads Hansen, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 5.11 (å.m), DØBT: 1705.05.08. FAR: Hans Madsen. MOR: Karen Thomasdatter.
Nr. 6142 1711.04.26 Hans Laustsen, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1710.10.22. FAR: Laurits Sørensen Klokmose. MOR: Karen Thomasdatter.
Nr. 6143 1711.05.10 Maren Nielsdatter, Tarp (Vesterby), sogn: Borris, SAND ALDER: 1.08 (å.m), DØBT: 1709.09.22. FAR: Niels Andersen Vesterby. MOR: Margrethe Jakobsdatter.
Nr. 6144 1711.06.03 Barbara, Tarp, sogn: Borris. FAR: ? Christensen Christen Feldbereders søn.
Nr. 6145 1711.06.10 ? Peder Søndergaards kone, Hjoptarp (Søndergaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 50c+, DØBT: 1660c-.
Nr. 6146 1711.06.21 El Fonager, Fonager, sogn: Borris.
Nr. 6147 1711.07.05 Christen Larsen, Sønderskov, sogn: Borris, SAND ALDER: 3.08 (å.m), DØBT: 1707.11.13. FAR: Lars Jensen Sønderskov. MOR: ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone.
Nr. 6148 1711.08.16 Villads Jensen, Kirken- Ved, sogn: Borris, SAND ALDER: 9+, DØBT: 1702-. FAR: Jens Villadsen. MOR: ? Jens Villadsens kone.
Nr. 6149 1711.08.23 Maren Nielsdatter, Hjoptarp (Meldgaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1711.06.07. FAR: Niels Meldgaard. MOR: ? Niels Meldgaards kone.
Nr. 6150 1711.08.30 ? Thomas Gaasdals mor, Gaasdal, sogn: Borris, SAND ALDER: 50c+, DØBT: 1660c-.
Nr. 6151 1711.08.30 Laust Justesen, Klokmose, sogn: Faster.
Nr. 6152 1711.09.13 Mette Christensdatter, Borris- Krog, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1711.08.16. FAR: Christen Knudsen Krog. MOR: Kirsten Eskesdatter.
Nr. 6153 1711.10.07 ? Poul Hannerups mor, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 50c+, DØBT: 1660cc-.
Nr. 6154 1712.05.11 Niels Boltrup Jakobsen, Lindvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1712.04.17. FAR: Jakob Jensen Lindvig Barfod. MOR: Margrethe Nielsdatter Boltrup.
Nr. 6155 1712.05.25 Dødfødt, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1712.05.20. FAR: Jens Marcussen. MOR: ? Jens Marcussens kone.
Nr. 6156 1712.06.12 Christen Elkær, Fastergaard, sogn: Faster, SAND ALDER: 20cc, DØBT: 1690cc.
Nr. 6157 1712.08.21 Jesper Christensen, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1712.04.30. FAR: Christen Michelsen Hannerup. MOR: Karen Jeppesdatter.
Nr. 6158 1712.10.19 Mads Vestergaard den Gamle, Debelmose (Vestergaard), sogn: Borris.
Nr. 6159 1712.11.01 Johanne Olufsdatter, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1712.09.25. FAR: Oluf Jakobsen Debelmose.
Nr. 6160 1712.11.20 Sidsel Pedersdatter Gammel, Kirken- Ved, sogn: Borris.
Nr. 6161 1712.12.04 Jens Thomsen, Vindelbo, sogn: Borris, SAND ALDER: 10+, DØBT: 1702-. FAR: Thomas Jensen Vindelbo. MOR: ? Thomas Jensen Vindelbos kone.
Nr. 6162 1712.12.27 Eske? Nielsen Krog, Borris- Krog, sogn: Borris.
Nr. 6163 1713.01.01 †1712.12.26 Dødfødt, Grønborg, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Peder Eskesen Grønborg. MOR: Karen Jensdatter.
Nr. 6164 1713.01.17 ? Pedersen, Grønborg, sogn: Borris, SAND ALDER: 12c, 12, DØBT: 1701c. FAR: Peder Eskesen Grønborg. MOR: Karen Jensdatter.
Nr. 6165 1713.02.09 Kirstine Marie Jakobsdatter, Dalager- Lille, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1713.02.01. FAR: Jakob Pedersen Scandrup. MOR: Anne Margrethe Boldevin.
Nr. 6166 1713.02.23 Christen Jakobsen, Vesterby, sogn: Borris.
Nr. 6167 1713.04.09 Jacob Christensen, Helgaard?, sogn: Borris. FAR: Christen Helgaard?.
Nr. 6168 1713.04.27 Christen Feldbereder Feldbereder, , sogn: Borris.
Nr. 6169 1713.05.21 †1713.05.18 Niels Jakobsen, Lindvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 5 uger, DØBT: 1713.04.13. FAR: Jakob Jensen Lindvig Barfod. MOR: Margrethe Nielsdatter Boltvig.
Nr. 6170 1713.06.06 Elle Jensdatter, Klokmose, sogn: Faster.
Nr. 6171 1713.08.18 Christen Nielsen Seerup, Tarp (Præstegaarden), sogn: Borris, SAND ALDER: 54.01 (å.m), DØBT: 1659.07.29.
Nr. 6172 1714.01.07 †1713.12.30 Maren Christensdatter, Fasterkær, sogn: Faster.
Nr. 6173 1714.01.29 †1714.01.25 Navnløs, Dalager- Lille, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1714.01.25. FAR: Jakob Pedersen Schandrup. MOR: Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin.
Nr. 6174 1714.03.29 †1714.03.25 Niels Pedersen, Grønborg, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1714.03.25. FAR: Peder Eskesen Grønborg. MOR: Karen Jensdatter.
Nr. 6175 1714.04.07 Maren Hestlund, Kirken- Ved, sogn: Borris.
Nr. 6176 1714.04.08 Kirsten Krog Gammel, Borris- Krog, sogn: Borris.
Nr. 6177 1714.04.10 Barbara, Tarp, sogn: Borris.
Nr. 6178 1714.04.22 Mette Christensdatter, Borris- Krog, sogn: Borris, SAND ALDER: 1.10 (å.m), DØBT: 1712.06.26. FAR: Christen Knudsen Krog. MOR: Kirsten Eskesdatter.
Nr. 6179 1714.09.05 ? Fattig-Kvinde, , sogn: Borris.
Nr. 6180 1714.10.25 An Winter?, Debbelmose, sogn: Borris.
Nr. 6181 1714.11.04 Jens Clemmensen, Hjoptarp, sogn: Borris.
Nr. 6182 1714.11.09 Svend Jørgensen Odderskær, Odderskær, sogn: Borris.
Nr. 6183 1714.11.14 Maren Christensdatter, Slikdal, sogn: Borris.
Nr. 6184 1715.01.30 Markus Jensen, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 1.02 (å.m), DØBT: 1713.10.22. FAR: Jens Markussen. MOR: ? Jens Markussens kone.
Nr. 6185 1715.04.17 ? Laust Sørensen Klokmoses mor, Klokmose, sogn: Faster.
Nr. 6186 1715.06.16 Mette Nielsdatter, Odderskær, sogn: Borris, SAND ALDER: 2.07 (å.m), DØBT: 1712.12.07. FAR: Niels Odderskær. MOR: Kirsten Niels Odderskærs kone.
Nr. 6187 1715.06.30 Christen Christensen, Sønderskov, sogn: Borris.
Nr. 6188 1715.07.28 Laust Laustsen, , sogn: Borris, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1715.06.01. FAR: Laust Andersen Holst. MOR: Maren Jakobsdatter.
Nr. 6189 1715.07.28 Dødfødt 1, Sønderskov, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1715.07.23. FAR: Anders Larsen Sønderskov. MOR: An Christensdatter.
Nr. 6190 1715.07.28 Dødfødt 2, Sønderskov, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1715.07.23. FAR: Anders Larsen Sønderskov. MOR: An Christensdatter.
Nr. 6191 1715.07.28 Christen Sørensen, Fasterkiær, sogn: Faster.
Nr. 6192 1715.10.17 Maren Christensdatter, Vindelbo, sogn: Borris.
Nr. 6193 1715.10.17 †1715.10.15 Anna Andersdatter, Vindelbo, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 11 dage, DØBT: 1715.10.04. FAR: Anders Thomsen Vindelbo. MOR: Maren Christensdatter.
Nr. 6194 1715.10.31 Giøde Jensen Slikdal, Slikdal, sogn: Borris.
Nr. 6195 1715.12.22 Eske Christensen, Borris- Krog, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1715.11.10. FAR: Christen Knudsen Krog. MOR: Kirsten Eskesdatter.
Nr. 6196 1716.02.23 †1716.02.19 Christen Christensen, Lodal, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1716.02.19. FAR: Christen Lodal. MOR: ? Christen Lodals kone.
Nr. 6197 1716.02.23 Jens Jeppesen, Gjaldbæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger, DØBT: 1716.01.19. FAR: Jeppe Markussen Gjaldbæk. MOR: Kirsten Jensdatter.
Nr. 6198 1716.03.02 Mette Christensdatter Uglbjerg, Annexgaard, sogn: Faster, SAND ALDER: 89.05 (å.m), 89 år 5 m. 2 uger, DØBT: 1626.09.19.
Nr. 5994 1716.04.01 Navnløs, , sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1716.04.01. FAR: Erik Christensen. MOR: Maren Koch.
Nr. 6199 1716.04.05 Peder, , sogn: Borris.
Nr. 6200 1716.04.09 Thomas Christensen Paarup, Fastergaard, sogn: Faster.
Nr. 6201 1716.06.14 Maren Thomasdatter, Gaasdal- Lille, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.11 (å.m), DØBT: 1715.05.30. FAR: Thomas Pedersen Gaasdal. MOR: Mette Christensdatter Feldbereder.
Nr. 6202 1716.06.21 Jakob Nielsen, Aas, sogn: Faster, SAND ALDER: 9.05 (å.m), DØBT: 1707.01.07. FAR: Niels Jakobsen. MOR: ? Niels Jakobsens kone.
Nr. 6203 1716.07.30 Maren Koch, Tingsted, sogn: Bølling.
Nr. 6204 1716.11.08 Kirsten Poulsdatter, Hannerup, sogn: Faster, 6 m., DØBT: 1716.05.08. FAR: Poul Hannerup. MOR: Maren Christensdatter.
Nr. 6205 1717.01.14 Christen Bødiker, , sogn: Borris.
Nr. 6206 1717.02.03 Niels Jensen, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 16c, 16, DØBT: 1700c. FAR: Jens Houlisen, Bølling. MOR: Katarina Nielsdatter, Bølling.
Nr. 6207 1717.02.24 Eske? Pedersen, Gravel, sogn: Borris, SAND ALDER: 8.00 (å.m), 8 år, DØBT: 1709.02.27. FAR: Peder Gravel. MOR: ? Peder Gravels kone.
Nr. 6208 1717.02.28 Johanne Ovesdatter, , sogn: Faster.
Nr. 6209 1717.03.07 Dødfødt, Hannerup (Meldgaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1717.03.04. FAR: Peder Nielsen Meldgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
Nr. 6210 1717.03.14 Mads Nielsen, Debbelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 1.07 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1715.08.21. FAR: Niels Madsen. MOR: ? Niels Madsens kone.
Nr. 6211 1717.03.20 Maren Jensdatter, Debelmose, sogn: Borris.
Nr. 6212 1717.04.04 Christen Christensen, Nygaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 3.10 (å.m), 3 å 6 m., DØBT: 1713.06.18. FAR: Christen Jepsen Nygaard. MOR: Ida Margrethe Christensdatter.
Nr. 6213 1717.04.18 Anne Marie Christensdatter, Nygaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.08 (å.m), 8 m., DØBT: 1716.08.12. FAR: Christen Jepsen Nygaard. MOR: Ida Margrethe Christensdatter.
Nr. 6214 1717.05.09 Kirsten Jørgensdatter, Helgaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.07 (å.m), 6 m., DØBT: 1716.11.08. FAR: Jørgen Helgaard. MOR: Maren Thomasdatter.
Nr. 6215 1717.05.30 Karen Christensdatter, Hjoptarp (Meldgaard), sogn: Borris.
Nr. 6216 1717.06.13 Anne Nielsdatter, Gjaldbæk, sogn: Borris.
Nr. 6217 1717.07.11 Peder Nielsen, Hjoptarp, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 12 uger, DØBT: 1717.04.18. FAR: Niels Jensen Meldgaard Hjoptarp. MOR: Karen Christensdatter.
Nr. 6218 1717.08.22 Maren Nielsdatter, , sogn: Borris.
Nr. 6219 1717.09.09 Kirsten? Pedersdatter, Skobæk, sogn: Borris.
Nr. 6220 1717.10.13 ? Jens Markussens kones mor, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 90c, 90 år, DØBT: 1627c.
Nr. 6221 1717.10.24 Jakob Skovbjerg, Dalager, sogn: Borris.
Nr. 6222 1717.12.05 ? Jens Christensen Stiers mor, Stier, sogn: Borris.
Nr. 6223 1717.12.12 An Justesdatter, Sønderskov, sogn: Borris.
Nr. 6224 1718.01.15 †178.01.12 Peder Jakobsen, , sogn: Borris.
Nr. 6225 1718.01.23 Jakob Olufsen, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 6 uger, DØBT: 1717.12.05. FAR: Oluf Jakobsen Debelmose. MOR: ? Oluf Jakobsens kone.
Nr. 6226 1718.02.11 Knud Christensen, Borris- Krog, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 dage, DØBT: 1718.02.06. FAR: Christen Knudsen Krog. MOR: Kirsten Eskesdatter.
Nr. 6227 1718.04.06 Abelone Niels Tarps kone, Tarp, sogn: Borris.
Nr. 6228 1718.04.07 Else, , sogn: Borris.
Nr. 6229 1718.04.14 Jep Gravel, Gravel, sogn: Borris.
Nr. 6230 1718.04.24 Kirsten Bertelsdatter, Skobæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 50cc, DØBT: 1670cc.
Nr. 6231 1718.05.18 Niels Pedersen Præstgaard, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 60cc, DØBT: 1660cc.
Nr. 6232 1718.05.22 Niels 1 Nielsen, Slikdal, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1718.05.13. FAR: Niels Thomsen Slikdal. MOR: Dorte Gravel.
Nr. 6233 1718.05.22 Niels 2 Nielsen, Slikdal, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1718.05.13. FAR: Niels Thomsen Slikdal. MOR: Dorte Gravel.
Nr. 6234 1718.05.26 Christen Larsen, Sønderskov, sogn: Borris, SAND ALDER: 2.00 (å.m), 2 år, DØBT: 1716.04.13. FAR: Lars Jensen Sønderskov . MOR: ? Lars Jensens 2. kone.
Nr. 6235 1718.06.01 Maren, Tarp (Vesterby), sogn: Borris.
Nr. 6236 1718.07.17 Maren Jensdatter, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 11 uger, DØBT: 1718.05.01. FAR: Jens Lysgaard, Klokmose, Faster. MOR: Kirsten Andersdatter.
Nr. 6237 1718.07.31 Karen Nielsdatter, Hjoptarp (Meldgaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 5 uger, DØBT: 1718.06.26. FAR: Niels Jensen Meldgaard. MOR: ? Niels Jensen Meldgaards kone.
Nr. 6238 1718.08.07 Margrethe Nielsdatter, Slikdal, sogn: Borris, SAND ALDER: 1.11 (å.m), 2 år, DØBT: 1716.09.27. FAR: Niels Thomsen Slikdal. MOR: Dorte Gravel.
Nr. 6239 1718.10.30 Mette Pedersdatter, Kirken- Ved, sogn: Borris.
Nr. 6240 1718.11.06 Anders Debelmose, Skobæk, sogn: Borris.
Nr. 6241 1719.04.26 Oluf Gjaldbæk, Gjaldbæk, sogn: Borris.
Nr. 6242 1719.05.14 Niels Nielsen, Hannerup, sogn: Faster, DØBT: 1718.12.27. FAR: Niels Jensen Tømmermand Soldat. MOR: Inger Nielsdatter Huuskone.
Nr. 6243 1719.05.18 Dorthea Pedersdatter, Hannerup (Meldgaard), sogn: Faster, SAND ALDER: 1.00 (å.m), 1 år, DØBT: 1718.05.08. FAR: Peder Nielsen Meldgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
Nr. 6244 1719.06.03 Mette Nielsdatter, Slumstrup, sogn: Sædding.
Nr. 6245 1719.07.26 Dødfødt, Tarp, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Thomas Tarp. MOR: ? Thomas Tarps kone.
Nr. 6246 1719.11.25 Navnløs, Sønderskov, sogn: Borris. FAR: Mads Sønderskov. MOR: ? Mads Sønderskovs kone.
Nr. 6247 1719.12.03 †1719.12.03 ? Nielsdatter, Hjoptarp (Meldgaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger 3 dage, DØBT: 1719.10.23. FAR: Niels Jensen Meldgaard. MOR: ? Niels Jensen Meldgaards kone.
Nr. 6248 1719.12.21 Anne Margrethe Larsdatter, Sønderskov, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.11 (å.m), 1 år, DØBT: 1719.02.02. FAR: Lars Jensen Sønderskov. MOR: ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone.
Nr. 6249 1720.01.14 Niels Nielsen, Gjaldbæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 6 m., DØBT: 1719.07.18. FAR: Niels Nielsen Gjaldbæk den Yngre. MOR: Anne Marie Jakobsdatter Barfod.
Nr. 6250 1720.02.09 Elle, Sønderby, sogn: Borris.
Nr. 6251 1720.03.23 Elles Simonsdatter, Debelmose, sogn: Borris.
Nr. 6252 1720.03.23 Anne Nielsdatter, Busk, sogn: Borris.
Nr. 6253 1720.07.21 Gravers Olufsen, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 6.06 (å.m), 6 år, DØBT: 1714.01.14. FAR: Oluf Jakobsen Debelmose. MOR: ? Oluf Jakobsen Debelmoses kone.
Nr. 6254 1720.07.21 Niels Madsen, Tarp, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.09 (å.m), 38 uger, DØBT: 1719.11.02. FAR: Mads Nielsen Tarp. MOR: Kirsten Christensdatter.
Nr. 6255 1720.07.28 Jens Nielsen Agger, Agger, sogn: Borris, SAND ALDER: 60+, DØBT: 1660-.
Nr. 6256 1720.07.28 Niels Pedersen, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 5 m., DØBT: 1720.03.06. FAR: Peder Nielsen Meldgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
Nr. 6257 1720.08.17 Niels Olufsen, , sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1720.08.13. FAR: Oluf Justesen Skomager. MOR: Elisabeth Marie Nielsdatter Boltrup.
Nr. 6258 1720.08.18 Lucie, Sønderskov, sogn: Borris, SAND ALDER: 30c, 30, DØBT: 1690c.
Nr. 6259 1720.10.20 Anne Nielsdatter, Grønborg, sogn: Borris, SAND ALDER: 4.07 (å.m), 5 år, DØBT: 1716.03.25. FAR: Niels Thomasen Grønborg. MOR: ? Niels Thomassens kone..
Nr. 6260 1720.11.14 †1720.11.10 Christen Jensen, Hvollig, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 13 dage, DØBT: 1720.11.10. FAR: Jens Jakobsen Hvollig. MOR: An Christensdatter Kjær.
Nr. 6261 1720.11.17 Anders Christensen Astrup, Astrup, sogn: Faster.
Nr. 6262 1720.11.17 Karen Nielsdatter, Slikdal, sogn: Borris, SAND ALDER: 1.05 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1719.06.07. FAR: Niels Thomsen Slikdal. MOR: Dorte Gravel.
Nr. 6263 1720.12.15 Gravers Jensen, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1720.11.27. FAR: Jens Markussen, Hannerup, Faster. MOR: Inger Graversdatter.
Nr. 6264 1721.01.01 †1720.12.30 Dødfødt, Gjaldbæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1720.12.30. FAR: Jeppe Markussen Gjaldbæk. MOR: Kirsten Jensdatter.
Nr. 6265 1722.02.10 Christen Langelund Jakobsen, Lindvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 1.06 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1720.08c. FAR: Jakob Jensen Lindvig Barfod. MOR: Margrethe Nielsdatter Boltvig.
Nr. 6266 1722.02.15 Michel Jensen, Stier, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 11 uger, DØBT: 1721.11.30c. FAR: Jens Christensen Stier. MOR: Bodil Nielsdatter.
Nr. 6267 1722.04.02 Jens Pedersen Vium Moesgaard, Moesgaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 42cc, DØBT: 1680cc.
Nr. 6268 1722.04.06 Karen Jespersdatter, Hannerup, sogn: Faster.
Nr. 6269 1722.04.19 Lars Larsen, Gaasdal- Store, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 8 dage, DØBT: 1722.04.07. FAR: Lars Larsen Gaasdal. MOR: Inger Jakobsdatter.
Nr. 6270 1722.04.27 Peder Pedersen Stauning, Tarp (Præstegaarden), sogn: Borris, SAND ALDER: 47c, DØBT: 1675c.
Nr. 6300 1724.04.18 Jens Giødesen, Gaasdal- Store, sogn: Borris, SAND ALDER: 50cc, DØBT: 1675cc.
Nr. 6301 1724.07.23 Inger Jakobsdatter, Gaasdal- Store, sogn: Borris.
Nr. 5992 1724.07.26 Mette Nielsdatter, Brunbjerg, sogn: Assing, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1724.07.14. FAR: Niels Lauridsen. MOR: ? Niels Lauridsens kone.
Nr. 6302 1724.10.21 Abelone Madsdatter, Hannerup?, sogn: Faster.
Nr. 6303 1724.11.08 Christen Jensen, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 44+, DØBT: 1680c-.
Nr. 6304 1724.11.08 Morten Pedersen Præstgaard, Præstgaard, sogn: Faster.
Nr. 6305 1724.11.26 Christen Christensen, Debelmose, sogn: Borris.
Nr. 6306 1724.12.06 Thomas Jensen Vindelbo, Vindelbo, sogn: Borris, SAND ALDER: 70cc, DØBT: 1655c-.
Nr. 6307 1724.12.17 Anders Nielsen, Hjoptarp (Melgaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1724.11.26. FAR: Niels Jensen Melgaard. MOR: Ingeborg Niels Jensen Melgaards kone.
Nr. 6308 1725.01.21 Dødfødt, Hvollig, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Jens Christensen Rindum. MOR: Mette Andersdatter.
Nr. 6309 1725.03.11 ? Fattig Mand, Gjaldbæk, sogn: Borris.
Nr. 6310 1725.04.15 ? Jørgen Nielsen Skrædders kone, Debelmose, sogn: Borris.
Nr. 6311 1725.04.15 Søren Sørensen, Gosvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 23+, DØBT: 1702-. FAR: Søren Gosvig. MOR: ? Søren Gosvigs kone.
Nr. 6312 1725.05.03 Kirsten Eskesdatter, Borris- Krog, sogn: Borris.
Nr. 6313 1725.05.03 Anne Christensdatter, Borris- Krog, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1725.04.25. FAR: Christen Knudsen Krog. MOR: Kirsten Eskesdatter.
Nr. 6314 1725.05.04 Peder Mortensen, Præstgaard, sogn: Faster, SAND ALDER: 19.06 (å.m), DØBT: 1704.11.09. FAR: Morten Pedersen Præstgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Sønderskov.
Nr. 6315 1725.05.04 ? Niels Skjerns mor, Tarp, sogn: Borris.
Nr. 6316 1725.05.06 Kirsten Christensdatter, Gaasdal- Store, sogn: Borris.
Nr. 6317 1725.05.16 Mette, Brunbjerg, sogn: Borris.
Nr. 6318 1725.05.27 Peder Nielsen, Aagaard, sogn: Borris. FAR: Niels Christensen Aagaard. MOR: Mette Aagaard.
Nr. 6319 1725.05.27 Christen Hansen, , sogn: Borris. FAR: Hans Skrædder. MOR: ? Hans Skrædders kone.
Nr. 6320 1725.05.20 Dødfødt, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1725.05.16. FAR: Hans Jensen. MOR: Dorte Dynesdatter.
Nr. 6321 1725.06.03 Jens Mortensen, Kodbøl- Vester, sogn: Borris, SAND ALDER: 45+, DØBT: 1680c-.
Nr. 6322 1725.07.11 Karen Pedersdatter, Sønderskov, sogn: Borris. FAR: Peder Sønderskov. MOR: ? Peder Sønderskovs kone.
Nr. 6323 1725.09.13 Else Nielsdatter, Skravhøj, sogn: Borris.
Nr. 6324 1725.11.05 ? Oluf Pedersen Ejstrups mor, Ejstrup, sogn: Faster.
Nr. 6325 1725.11.18 Anne Jensdatter, Kodbøl- Vester, sogn: Borris. FAR: Jens Mortensen Kodbøl. MOR: Johanne Madsdatter.
Nr. 6326 1725.12.16 Christen Madsen Fonager, Fonager, sogn: Borris.
Nr. 6327 1726.02.10 Christen Jensen Gosvig, Gosvig, sogn: Borris.
Nr. 6328 1726.02.17 ? Morten Jensen Votkærs kone, Votkær, sogn: Borris.
Nr. 6329 1726.04.08 Maren Thomasdatter, Tarp, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1726.03.31. FAR: Thomas Tarp. MOR: Inger.
Nr. 6330 1726.04.10 Anne Sophie Olufsdatter, Dalager, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1726.02.24. FAR: Oluf Justesen Vinter. MOR: Elisabeth Marie Nielsdatter Boltrup.
Nr. 6331 1726.05.15 Kirsten Nielsdatter, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 18.06 (å.m), DØBT: 1707.12.22. FAR: Niels Madsen. MOR: ? Niels Madsens kone.
Nr. 6332 1726.06.23 ? Karen Pedersdatters mor, Tarp, sogn: Borris, SAND ALDER: 56c+, DØBT: 1670c-.
Nr. 6333 1726.07.10 Mette Madsdatter, Ahlergaard, sogn: Borris.
Nr. 6334 1726.08.04 Kirsten Nielsdatter, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 46c+, DØBT: 1680c-.
Nr. 6335 1726.09.01 Margrethe Christensdatter, , sogn: Borris, 7.01, DØBT: 1719.08.13. FAR: Christen Pedersen Degn. MOR: Kirsten Nielsdatter.
Nr. 6336 1726.09.01 Dødfødt, Dalager, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1726.08.27c. FAR: Mads Jakobsen Dalager. MOR: Maren Andersdatter.
Nr. 6337 1726.09.08 An Niels Kringetofts kone, Kringeltoft, sogn: Borris, SAND ALDER: 56+, DØBT: 1670-.
Nr. 6338 1726.11.03 Maren Nygaard, Nygaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 66c+, DØBT: 1660c-.
Nr. 6339 1726.11.06 Niels Kringeltoft, Kringeltoft, sogn: Borris, SAND ALDER: 56+, DØBT: 1670-.
Nr. 6340 1726.11.15 Jens Poulsen, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 17.09 (å.m), DØBT: 1709.01.27. FAR: Poul Hannerup. MOR: Maren Christensdatter.
Nr. 6341 1726.12.18 An Christensdatter Kjær, Hvollig, sogn: Borris, SAND ALDER: 40cc, DØBT: 1686c.
Nr. 6342 1726.12.29 ? Peder Gaasdals mor, Gaasdal- Lille, sogn: Borris, SAND ALDER: 50c+, DØBT: 1676c-.
Nr. 6343 1727.01.26 Christen Olufsen, Hannerup, sogn: Faster.
Nr. 6344 1727.02.02 Jeppe Christensen, Nygaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 4c, DØBT: 1723c. FAR: Christen Jepsen Nygaard. MOR: Ida Margrethe Christensdatter.
Nr. 6345 1727.03.05 Dødfødt, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1727.03.01. FAR: Jens Lysgaard. MOR: ? Jens Lysgaards kone.
Nr. 6346 1727.04.06 Jens Bertelsen, Skobæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1727.03.25. FAR: Bertel Clemmensen Skobæk. MOR: Lucie Jensdatter Agger.
Nr. 6347 1727.04.20 ? Hansen Hans Skrædders søn, , sogn: Borris, SAND ALDER: 0.09 (å.m), DØBT: 1726.07.14. FAR: Hans Skrædder. MOR: ? Hans Skrædders kone.
Nr. 6348 1727.05.04 Abelone Christensdatter, Dalager, sogn: Borris, SAND ALDER: 25c+, DØBT: 1702-. FAR: Christen Toft. MOR: Anne Christen Tofts kone.
Nr. 6349 1727.05.22 Niels Odderskær, Odderskær, sogn: Borris, SAND ALDER: 38c+, DØBT: 1689cc.
Nr. 6350 1727.05.25 ? Nielsdatter Niels Melgaards datter, Hjoptarp (Melgaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1727.05.21. FAR: Niels Jensen Melgaard. MOR: Ingeborg Niels Jensen Melgaards kone.
Nr. 6351 1727.05.29 Jakob Nielsen, Gjaldbæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 1.02 (å.m), DØBT: 1726.03.24. FAR: Niels Nielsen Gjaldbæk. MOR: Anne Marie Jakobsdatter Barfod.
Nr. 6352 1727.05.30 ? Peder Nielsen Aas' kone, Aas, sogn: Faster.
Nr. 6353 1727.06.29 ? Grønborg, Grønborg, sogn: Borris.
Nr. 6354 1727.07.13 Karen Nielsdatter, Hjoptarp (Melgaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 6c, DØBT: 1721c. FAR: Niels Jensen Melgaard. MOR: Ingeborg Niels Jensen Melgaards kone.
Nr. 6355 1727.08.03 Maren Andersdatter I, Dalager, sogn: Borris, SAND ALDER: 32c+, DØBT: 1695c-.
Nr. 6356 1727.08.10 Lars Larsen Duedal den Gamle, Duedal, sogn: Borris, SAND ALDER: 67c+, DØBT: 1660cc.
Nr. 6357 1727.08.17 Maren Christensdatter, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 42c+, DØBT: 1685c-.
Nr. 6358 1727.08.31 Dødfødt, Hannerup (Meldgaard), sogn: Faster, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1727.08.27. FAR: Peder Nielsen Meldgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
Nr. 6359 1727.10.29 ? Mads Pedersen Klokmoses kone, Klokmose, sogn: Faster.
Nr. 6360 1727.12.12 Ane Knudsdatter Due, Degneboligen, sogn: Borris.
Nr. 6361 1728.02.29 Maren Nielsdatter, Gravel, sogn: Borris, SAND ALDER: 15.04 (å.m). FAR: Niels Andersen Gravel. MOR: Voldborg Thomasdatter.
Nr. 6362 1728.03.26 Anders Gravel, Gravel, sogn: Borris.
Nr. 6363 1728.04.11 Niels Andersen, Dalager- Lille, sogn: Borris.
Nr. 6364 1728.04.11 Anne Pedersdatter, Borris- Krog, sogn: Borris, SAND ALDER: 10.05 (å.m), DØBT: 1717.10.17. FAR: Peder Eskesen Krog. MOR: Kirsten Christensdatter.
Nr. 6365 1728.07.04 Oluf Jensen, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 17.00 (å.m), DØBT: 1711.07.17. FAR: Jens Lysgaard. MOR: ? Jens Lysgaards kone.
Nr. 6366 1728.08.29 Margrethe? Andersdatter, Vindelbo, sogn: Borris, SAND ALDER: 15.09 (å.m), DØBT: 1711.12.02. FAR: Anders Thomsen Vindelbo. MOR: Maren Christensdatter.
Nr. 6367 1728.09.22 Jakob Jensen Hvollig, Hvollig, sogn: Borris.
Nr. 6368 1728.09.19 Jeppe Markussen Gjaldbæk, Gjaldbæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 38c+, DØBT: 1690c-.
Nr. 6369 1728.10.13 Mads Pedersen Klokmose, Klokmose, sogn: Faster.
Nr. 6370 1728.11.25 ? Oluf Vinthers kone, , sogn: Borris.
Nr. 6371 1728.11.28 Maren Huus, Dalager, sogn: Borris.
Nr. 6372 1728.12.09 ? Peder Skanborgs kone, , sogn: Faster.
Nr. 6373 1728.12.19 Clemmen Madsen, Odderskær, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1728.11.28. FAR: Mads Svendsen Odderskær. MOR: Anna Laustdatter Nørgaard.
Nr. 6374 1729.01.02 Anders Nielsen, Hjoptarp (Melgaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1728.12.05. FAR: Niels Jensen Melgaard. MOR: Ingeborg.
Nr. 6375 1729.01.16 Sidsel Hvollig, Hvollig, sogn: Borris, SAND ALDER: 59c+, DØBT: 1670c-.
Nr. 6376 1729.02.18 Jakob Christensen Kyndesen, Degneboligen, sogn: Borris.
Nr. 5993 1729.07.01 Inger Christensdatter, Hjoptarp (Søndergaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 40c+, DØBT: 1690c-.
Nr. 6380 1730.01.16 Kirsten Jensdatter Hviid, Tarp (Præstegaarden), sogn: Borris.
Nr. 6381 1730.03.15 Jens Østerskjern, Tarp, sogn: Borris.
Nr. 6382 1730.07.05 Marie Christensdatter, Nygaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1730.04.16. FAR: Christen Jepsen Nygaard. MOR: Ida Margrethe Christensdatter.
Nr. 6383 1730.08.12 Dødfødt, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1730.08.08. FAR: Jørgen Karlsen. MOR: Kirsten Lauridsdatter.
Nr. 6384 1730.09.24 Jens Jeppesen, Gjaldbæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 7c, DØBT: 1723c. FAR: Jeppe Markussen Gjaldbæk. MOR: Kirsten Jensdatter.
Nr. 6385 1730.10.08 Peder Graversen, Debelmose, sogn: Borris.
Nr. 6386 1730.10.15 Bertel Clemmensen Skobæk, Skobæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 35cc, DØBT: 1695cc.
Nr. 6387 1730.11.19 ? Peder Lambeks kone, , sogn: Borris.
Nr. 6388 1730.11.28 Dødfødt, Klokmose?, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1730.11.24. FAR: Jan Petersen. MOR: ? Jan Petersens kone.
Nr. 6389 1730.12.10 Kirsten Christensdatter, Stier, sogn: Borris. FAR: Christen Olufsen Stier. MOR: Ingeborg?.
Nr. 6390 1730.12.22 Villum Nielsen Egvig, Egvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 70cc, DØBT: 1660cc.
Nr. 6391 1730.12.24 Jens Villadsen, Kirken- Ved, sogn: Borris.
Nr. 6392 1730.12.24 ?1 Vinbæk, Vinbæk, sogn: Borris.
Nr. 6393 1731.01.21 ?2 Vinbæk, Vinbæk, sogn: Borris.
Nr. 6394 1731.02.02 ? Peder Gravels kone, Gravel, sogn: Borris.
Nr. 6395 1731.02.11 ? Christen Pedersen Gravels mor, Gravel, sogn: Borris.
Nr. 6396 1731.02.18 ? Karen Kousgaards søn, , sogn: Faster. FAR: ? Karen Kousgaards barnefar. MOR: Karen Kousgaard.
Nr. 6397 1730.02.21 Maren Kodbøl, Kodbøl- Øster, sogn: Borris, SAND ALDER: 53c+, DØBT: 1678c-.
Nr. 6398 1731.02.28 Anne Jensdatter, Hvollig, sogn: Borris. FAR: Jens Jakobsen. MOR: An Christensdatter Kjær.
Nr. 6399 1731.03.17 Christen Nielsen Aagaard, Aagaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 60cc, DØBT: 1670cc.
Nr. 6400 1731.03.07 Oluf Jensen, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1731.02.18. FAR: Jens Lysgaard. MOR: ? Jens Lysgaards kone.
Nr. 6401 1731.05.20 Karen? Nielsdatter, , sogn: Borris, SAND ALDER: 5.00 (å.m), DØBT: 1726.05.05. FAR: Niels Andersen Gravel. MOR: Voldborg Thomasdatter.
Nr. 6402 1731.05.26 Kirsten Laugesdatter, Vinbæk, sogn: Borris.
Nr. 6403 1731.06.06 ? Thomas/en/datter, Nygaard, sogn: Borris. FAR: Thomas Harke?. MOR: ? Thomas Harkes kone.
Nr. 6404 1731.06.23 ? Niels Lauridsen Nørgaards kones mor, Hjoptarp (Nørgaard), sogn: Borris.
Nr. 6405 1731.09.05 Anne Pedersdatter, Hannerup (Meldgaard), sogn: Faster, DØBT: 1731.08.30c. FAR: Peder Nielsen Meldgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
Nr. 6406 1731.09.05 Malene Votkær, Votkær, sogn: Borris.
Nr. 6407 1731.09.30 Daniel Philip Jakobsen, Lindvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1731.09.12. FAR: Jakob Jensen Lindvig Barfod. MOR: Margrethe Nielsdatter Boltvig.
Nr. 6408 1731.11.14 ? Peders/en/datter, Odderskær, sogn: Borris, DØBT: 1731.11.09. FAR: Peder Odderskær. MOR: ? Peder Odderskærs kone.
Nr. 6409 1732.01.13 ? Nielsdatter, Aagaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1732.01.08. FAR: Niels Christensen Aagaard. MOR: Mette Aagaard.
Nr. 6410 1732.01.13 Dødfødt, Stier, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1732.01.09. FAR: Christen Olufsen Stier. MOR: Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone.
Nr. 6411 1732.03.09 Maren Pedersdatter, Sønderskov, sogn: Borris.
Nr. 6412 1732.03.29 Niels Jensen Tømmermand, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 40c+, DØBT: 1692c-.
Nr. 6413 1732.04.20 Johanne Daller, Dalager, sogn: Borris, SAND ALDER: 42c+, DØBT: 1690c-.
Nr. 6414 1732.05.09 ? Oluf Jakobsen Debelmoses kone, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 46c+, DØBT: 1686c-.
Nr. 6415 1732.08.20 Else Kodbøl, Kodbøl, sogn: Borris.
Nr. 5991 1732.09.14 Dødfødt?, Gravel, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1732.09.14. FAR: Niels Gravel. MOR: ? Niels Gravels kone.
Nr. 6416 1732.12.04 Bodil Larsdatter Duedal, Duedal, sogn: Borris, SAND ALDER: 36c+, DØBT: 1696c-.
Nr. 6417 1733.01.06 Niels Tømmermand, Debelmose, sogn: Borris.
Nr. 6418 1733.01.14 Dødfødt, Stier, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1733.01.10. FAR: Christen Olufsen Stier. MOR: Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone.
Nr. 6419 1733.03.01 Ane Nielsdatter, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.11 (å.m), DØBT: 1732.04.02. FAR: Niels Jensen Tømmermand. MOR: Inger Nielsdatter.
Nr. 6420 1733.03.15 Mette Gregersdatter, , sogn: Borris.
Nr. 6421 1733.07.26 Thomas Pedersen Gaasdal, Gaasdal- Store, sogn: Borris, SAND ALDER: 53c+, DØBT: 1680c-.
Nr. 6422 1733.07.26 Clemmen Madsen, Odderskær, sogn: Borris, SAND ALDER: 3.05 (å.m), DØBT: 1730.03.01. FAR: Mads Svendsen Odderskær. MOR: Anna Laustdatter Nørgaard.
Nr. 6423 1733.09.20 Dødfødt, Skravhøj, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Anders Daller Skravhøj. MOR: ? Anders Daller Skravhøjs 1. kone.
Nr. 6424 1733.10.04 Sophie Jakobsdatter Lindvig, Aagaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 33c, DØBT: 1700c.
Nr. 6425 1733.10.18 ? Anders Daller Skravhøjs 1. kone, Skravhøj, sogn: Borris.
Nr. 6426 1733.10.30 Jens Larsen, Fasterlund, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1733.10.11. FAR: Lars Lund. MOR: ? Lars Lunds kone.
Nr. 6427 1733.11.01 Johanne Pedersdatter, Kirken- Ved, sogn: Borris.
Nr. 6428 1733.11.08 Dødfødt, Stier, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1733.11.04. FAR: Christen Olufsen Stier. MOR: Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone.
Nr. 6429 1733.11.22 Niels Nielsen, Votkær, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1733.07.02. FAR: Niels Nielsen Votkær. MOR: Ane Ovesdatter.
Nr. 6430 1734.01.01 Maren Vistesdatter, Kodbøl- Vester, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.06 (å.m), DØBT: 1733.05.25. FAR: Viste Christensen Rahbek. MOR: Karen Andersdatter Vindelbo.
Nr. 6431 1734.01.10 Kirsten Olufsdatter, Busk, sogn: Borris, SAND ALDER: 18.07 (å.m), DØBT: 1715.06.02. FAR: Oluf Busk. MOR: Kirsten Busk.
Nr. 6432 1734.02.13 Peder Villadsen, Aagaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1733.09.27. FAR: Villads Pedersen Aagaard. MOR: Sophie Jakobsdatter Lindvig.
Nr. 6433 1734.02.21 Laurs Jensen, Hannerup (Nørgaard), sogn: Faster, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1734.02.14. FAR: Jens Nørgaard. MOR: ? Jens Nørgaards kone.
Nr. 6434 1734.05.25 Jakob Pedersen Skanderup, Dalager- Lille, sogn: Borris, SAND ALDER: 74cc, DØBT: 1660cc.
Nr. 6435 1734.09.12 Kirsten Nielsdatter, Slikdal, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1734.05.11. FAR: Niels Thomsen Slikdal. MOR: Dorte Gravel.
Nr. 6436 1734.10.24 Mette Sørensdatter Gosvig, Tarp, sogn: Borris, SAND ALDER: 54cc, DØBT: 1680cc.
Nr. 6437 1734.11.28 Dødfødt, Stier, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1734.11.24. FAR: Christen Olufsen Stier. MOR: Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone.
Nr. 6438 1734.12.05 Ingeborg?, Stier, sogn: Borris, SAND ALDER: 34cc, DØBT: 1700cc.
Nr. 6439 1735.01.06 Oluf Busk, Busk, sogn: Borris.
Nr. 6440 1735.02.13 Dødfødt, Nygaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1735.02.09. FAR: Christen Jepsen Nygaard. MOR: Ida Margrethe Christensdatter.
Nr. 6441 1735.04.03 ? Niels Kjærs 1. kone, Fasterkær, sogn: Faster.
Nr. 6442 1735.06.19 Dødfødt, Aagaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1735.06.15. FAR: Villads Pedersen Aagaard. MOR: Mette Nielsdatter.
Nr. 6443 1735.06.19 Dødfødt, Hjoptarp (Nørgaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1735.06.15. FAR: Knud Lauridsen Nørgaard. MOR: Dorte Andersdatter.
Nr. 6444 1735.06.28 Mette Christensdatter, , sogn: Borris, SAND ALDER: 2.00 (å.m), DØBT: 1733.06.07. FAR: Christen Christensen, Debelmose, Borris. MOR: Ane Marie Svendsdatter.
Nr. 6445 1735.07.29 Peder Christensen, Grønborg, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1735.07.15. FAR: Christen Pedersen Grønborg. MOR: Bodil Aaes.
Nr. 6446 1735.11.20 Søren Sørensen? Klokmose, Klokmose, sogn: Faster.
Nr. 6447 1735.11.27 Anne Marie Jakobsdatter Barfod, Gjaldbæk, sogn: Borris.
Nr. 6448 1735.11.28 Svend Madsen Odderskær, Odderskær, sogn: Borris, SAND ALDER: 18.01 (å.m), DØBT: 1717.10.24. FAR: Mads Svendsen Odderskær. MOR: Anna Laustdatter Nørgaard.
Nr. 6449 1735.12.04 Christen Lauridsen Sønderby Colding, Sønderby, sogn: Borris, SAND ALDER: 65cc, DØBT: 1660cc.
Nr. 6450 1736.01.15 †1736.01.06 Niels Nielsen Tarp, Tarp, sogn: Borris.
Nr. 6451 1736.02.02 Ane Katrine Christensdatter, Fonager, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1735.11.13. FAR: Christen Fonager Smed. MOR: ? Christen Foanger Smeds kone.
Nr. 6452 1736.03.30 Mette Hansdatter, Kirken- Ved, sogn: Borris. FAR: Hans Skrædder. MOR: Kirsten Poulsdatter.
Nr. 6453 1736.03.30 Ane Hansdatter, Kirken- Ved, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1736.03.11. FAR: Hans Skrædder. MOR: Kirsten Poulsdatter.
Nr. 6454 1736.05.27 Anders Olufsen Busk, Busk, sogn: Borris, SAND ALDER: 23.00 (å.m), DØBT: 1713.05.07. FAR: Oluf Busk. MOR: Kirsten Busk.
Nr. 6455 1736.06.10 Laust Sørensen Klokmose, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 54cc, DØBT: 1682cc.
Nr. 6456 1736.06.14 Jakob Jensen Lindvig Barfod, Lindvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 66cc, DØBT: 1660cc.
Nr. 6457 1736.06.17 Anne Gregersdatter, Vinbæk, sogn: Borris.
Nr. 6458 1736.07.01 Lars Madsen Duedal den Unge, Duedal, sogn: Borris, SAND ALDER: 56cc, DØBT: 1680cc.
Nr. 6459 1736.07.18 Ane Pedersdatter, Debelmose, sogn: Borris.
Nr. 6460 1736.10.17 Laurids Jensen, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 36c+, DØBT: 1700c-.
Nr. 6461 1736.12.05 Margrethe, Debelmose, sogn: Borris.
Nr. 6462 1737.01.16 Kirsten Ejstrup, Kirken- Ved, sogn: Borris.
Nr. 6463 1737.01.27 Maren Pedersdatter Smed, Debelmose, sogn: Borris.
Nr. 6464 1737.02.06 Poul Larsen, Kirken- Ved, sogn: Borris.
Nr. 6465 1737.02.21 Ane Nielsdatter, Gravel, sogn: Borris.
Nr. 6466 1737.03.24 Just Andersen Klokmose, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 72cc, DØBT: 1665cc.
Nr. 6467 1737.04.04 Jakob Andersen Ahler Harboe, Ahlergaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 87cc, DØBT: 1650cc.
Nr. 6468 1737.04.06 Kirsten Christensdatter Nafr?, , sogn: Faster.
Nr. 6469 1737.04.14 Maren Christensdatter, Dalager, sogn: Borris.
Nr. 6470 1737.05.15 Karen Viig, , sogn: Borris.
Nr. 6471 1737.07.30 Anne Margrethe Rudolfsdatter Boldevin, Dalager- Lille, sogn: Borris, SAND ALDER: 57cc, DØBT: 1680cc.
Nr. 6472 1737.09.04 Jens Huusmand, Skravhøj, sogn: Borris, SAND ALDER: 62cc, DØBT: 1675cc.
Nr. 6473 1737.10.02 Karen Christensdatter, Gaasdal- Store, sogn: Borris, DØBT: 1700cc.
Nr. 6474 1737.10.06 Christen Knudsen Krog, Borris- Krog, sogn: Borris, SAND ALDER: 52cc, DØBT: 1685cc.
Nr. 6475 1737.01.16 Karen Jakobsdatter, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 54cc, DØBT: 1683cc.
Nr. 6476 1737.11.10 Morten Pedersen, Hvollig, sogn: Borris.
Nr. 6477 1738.02.23 Christen Christensen, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 31.00 (å.m), DØBT: 1707.02.02.
Nr. 6478 1738.03.09 Voldborg Thomasdatter, Gravel, sogn: Borris.
Nr. 6479 1738.03.09 ?1 Peders/en/datter Huus, , sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1738.03.05. FAR: Peder Huus. MOR: Sidsel Jensdatter, Borris.
Nr. 6480 1738.03.09 ?2 Peders/en/datter Huus, , sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1738.03.05. FAR: Peder Huus. MOR: Sidsel Jensdatter, Borris.
Nr. 6481 1738.04.27 Karen Jakobsdatter Ahler, Ahlergaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 60c, DØBT: 1678c.
Nr. 6482 1738.07.06 Christen Jensen Kjær, Skobæk (Færgehust), sogn: Borris, SAND ALDER: 73cc, DØBT: 1665cc.
Nr. 6483 1738.07.23 Lisbeth Christensdatter, Lindvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1738.02.16. FAR: Christen Jensen, Debelmose, Borris. MOR: Christence Jakobsdatter Lindvig.
Nr. 6484 1738.09.29 Else Lauridsdatter, Tarp, sogn: Borris, SAND ALDER: 27.05 (å.m), DØBT: 1709.04.21. FAR: Laust Tarp. MOR: An Laust Tarps kone.
Nr. 6485 1738.10.12 Laust Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 68cc, DØBT: 1670cc.
Nr. 6486 1738.10.12 Margrethe Jakobsdatter Vesterby, Vesterby, sogn: Borris, SAND ALDER: 63cc, DØBT: 1675cc.
Nr. 6487 1738.10.14 Abelone, Kirken- Ved, sogn: Borris.
Nr. 6488 1738.11.01 An Duedal, Duedal, sogn: Borris, DØBT: 1660cc.
Nr. 6489 1739.04.05 ? Madsdatter, Fasterlund, sogn: Faster. FAR: Mads Nielsen Lund. MOR: Anne Jensdatter.
Nr. 6490 1739.04.20 Jørgen Jensen, Helgaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1738.12.28. FAR: Jens Jørgensen Helgaard. MOR: ? Jens Jørgensen Helgaards kone.
Nr. 6491 1739.07.02 Jens Christensen Vestergaard, Debelmose (Vestergaard), sogn: Borris.
Nr. 5990 1739.10.24 Dødfødt, , sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1739.10.24. FAR: Sergeant Brynning. MOR: ? Sergeant Brynnings kone.
Nr. 6492 1739.11.05 Kirsten Vesterby, Vesterby, sogn: Borris.
Nr. 6493 1739.11.08 Hans Skrædder, Kirken- Ved, sogn: Borris.
Nr. 6494 1739.11.18 Johanne Duedal, Duedal, sogn: Borris.
Nr. 6495 1739.12.13 Lucie Jensdatter Agger, Skobæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 33.03 (å.m), DØBT: 1706.09.19.
Nr. 6496 1739.12.20 Kirsten Christensdatter, Borris- Krog, sogn: Borris, SAND ALDER: 59cc, DØBT: 1690cc.
Nr. 6497 1739.12.20 Niels Thomasen Grønborg, Grønborg, sogn: Borris, SAND ALDER: 49cc, DØBT: 1690cc.
Nr. 6498 1739.12.27 Maren Jensdatter, Hvollig, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1739.10.18. FAR: Jens Jakobsen. MOR: Margrethe Jensdatter.
Nr. 6499 1740.01.01 Morten Jensen Votkær, Votkær, sogn: Borris.
Nr. 6500 1740.02.21 Kirsten Oluf Villadsen Meldgaards kone, Klokmose, sogn: Faster.
Nr. 6501 1740.02.26 Oluf Villadsen Meldgaard, Klokmose, sogn: Faster.
Nr. 6502 1740.03.05 ? Jens Pedersens kone, Debelmose, sogn: Borris.
Nr. 6503 1740.04.19 Christen Pedersen Degn, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 60cc, DØBT: 1680cc.
Nr. 6504 1740.04.27 Kirsten Borup, Brunbjerg, sogn: Borris.
Nr. 6505 1740.05.26 Dødfødt, Aagard, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1740.05.26. FAR: Otto Jensen, ?, Strellev. MOR: Maren Nielsdatter.
Nr. 6506 1740.07.06 Kirsten Fonager, Fonager, sogn: Borris, SAND ALDER: 72c+, DØBT: 1668c-.
Nr. 6507 1740.08.05 Maren Jeppesdatter, Astrup, sogn: Faster.
Nr. 6508 1740.08.17 Christen Larsen Debelmose, Debelmose, sogn: Borris.
Nr. 6509 1740.09.13 Michel Smed, Vinbæk, sogn: Borris.
Nr. 6510 1740.11.13 Else Christensdatter, Egvig, sogn: Borris.
Nr. 6511 1740.11.14 Mads Christensen Kjær Ahler, Ahlergaard, sogn: Borris.
Nr. 6512 1740.12.14 Jens Debelmose, Debelmose, sogn: Borris.
Nr. 6513 1740.12.08 Ane Christensdatter, Egvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.08 (å.m), DØBT: 1740.04.03. FAR: Christen Toft, Dahlager, Borris. MOR: Kirsten Knudsdatter Egvig.
Nr. 6514 1741.03.22 Ingeborg Nielsdatter Gjaldbæk, Gjaldbæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 20.04 (å.m), DØBT: 1720.11.27. FAR: Niels Nielsen Gjaldbæk Jakobsdatter. MOR: Anne Marie Jakobsdatter Barfod.
Nr. 6515 1741.05.26 Christen Poulsen, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 28.01 (å.m), DØBT: 1713.04.13. FAR: Poul Jensen Hannerup. MOR: Maren Christensdatter.
Nr. 6516 1741.06.04 Peder Larsen? Helgaard, Helgaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 51c+, DØBT: 1690cc.
Nr. 6517 1741.06.11 ? Christen Lodals kone, Lodal, sogn: Faster, SAND ALDER: 51c+, DØBT: 1690c-.
Nr. 6518 1741.08.13 Christence Jakobsdatter Lindvig, Lindvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 23.09 (å.m), DØBT: 1717.11.24. FAR: Jakob Jensen Lindvig Barfod. MOR: Margrethe Nielsdatter Boltvig.
Nr. 6519 1741.10.12 Mette Jakobsdatter, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 41c+, DØBT: 1700cc.
Nr. 6520 1741.11.09 Christen Jakobsen Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 51c+, DØBT: 1690cc.
Nr. 6521 1742.01.14 Margrethe Jensdatter? Jens Christensen Vestergaards kone., Debelmose (Vestergaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 62c+, DØBT: 1680cc.
Nr. 6522 1742.02.28 Mette Larsdatter Duedal, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 46c, DØBT: 1696c. FAR: Lars Larsen Duedal. MOR: An Duedal.
Nr. 6523 1742.04.15 Peder Sørensen, Sønderskov, sogn: Borris, SAND ALDER: 62c+, DØBT: 1680cc.
Nr. 6524 1742.04.15 Inger Madsdatter, Odderskær, sogn: Borris, SAND ALDER: 22.03 (å.m), DØBT: 1720.01.21. FAR: Mads Svendsen Odderskær. MOR: Anne Laustdatter Nørgaard.
Nr. 6525 1742.04.11 Kirsten Pedersdatter, Astrup, sogn: Faster.
Nr. 6526 1742.04.22 ? Niels Lauridsen Nørgaards kone, Hjoptarp (Nørgaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 40+, DØBT: 1702-.
Nr. 6527 1742.05.30 Thomas Larsen? Tarp, Tarp, sogn: Borris.
Nr. 6528 1742.06.03 Peder Laursen, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1742.02.25. FAR: Laurs Hannerup.
Nr. 6529 1742.06.17 Laurids Nielsen, Fasterkær, sogn: Faster, SAND ALDER: 1.01 (å.m), DØBT: 1741.05.23. FAR: Niels Kjær. MOR: Maren Lauridsdatter.
Nr. 6530 1742.07.08 ? ? Laugesdatters barn, Brunbjerg, sogn: Borris. MOR: ? Laugesdatter.
Nr. 6531 1742.09.02 Niels Lauridsen Tarp Lille, Tarp, sogn: Borris, SAND ALDER: 40+, DØBT: 1702-.
Nr. 6532 1742.11.04 Jens Madsen, Fasterlund, sogn: Faster. FAR: Mads Nielsen Lund. MOR: Anne Jensdatter.
Nr. 6533 1742.12.23 Laurids Jakobsen Hvollig, Hvollig, sogn: Borris, SAND ALDER: 40+, DØBT: 1702-. FAR: Jakob Jensen Hvollig. MOR: Johanne Mortensdatter.
Nr. 6534 1742.12.30 Anne Knudsdatter, Hvollig, sogn: Borris, SAND ALDER: 62c+, DØBT: 1680c-.
Nr. 6535 1743.01.06 Maren Mortensdatter, Astrup, sogn: Faster, SAND ALDER: 3.00 (å.m), DØBT: 1739.12.26. FAR: Morten Jensen Astrup. MOR: Kirsten Pedersdatter.
Nr. 6536 1743.01.13 Karen Michelsdatter, Hannerup, sogn: Faster.
Nr. 6537 1743.01.20 Johanne Mortensdatter, Hvollig, sogn: Borris, SAND ALDER: 78cc, DØBT: 1665cc.
Nr. 6538 1743.02.10 Mette Jensdatter, Hvollig, sogn: Borris, SAND ALDER: 24.05 (å.m), DØBT: 1718.09.06. FAR: Jens Jakobsen Hvollig. MOR: An Christensdatter Kjær.
Nr. 6539 1743.02.11 Laust Olesen Vejle Krog, Borris- Krog, sogn: Borris, SAND ALDER: 28.06 (å.m), DØBT: 1714.08.12.
Nr. 6540 1743.02.17 Jens Jakobsen Hvollig, Hvollig, sogn: Borris, SAND ALDER: 53cc, DØBT: 1690cc.
Nr. 6541 1743.02.24 Karen Christensdatter, , sogn: Borris.
Nr. 6542 1743.03.03 Kirsten Pedersdatter, Astrup, sogn: Faster, SAND ALDER: 38c, DØBT: 1705c.
Nr. 6543 1743.03.27 Jens Giødesen, Gaasdal- Store, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1743.01.27. FAR: Giøde Jensen Gaasdal. MOR: ? Giøde Jensen Gaasdals kone.
Nr. 6544 1743.03.31 Christen Pedersen Gravel, Gravel, sogn: Borris.
Nr. 6545 1743.04.16 David Christiansen, Sønderby, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1743.04.09. FAR: Christian Knudsen Sønderby. MOR: Abbelone Marie Eskildsdatter.
Nr. 6546 1743.05.02 Karen Andersdatter Vindelbo, Kodbøl- Vester , sogn: Borris, SAND ALDER: 33.01 (å.m), DØBT: 1710.03.19.
Nr. 6547 1743.05.02 Karen Vistesdatter, Kodbøl- Vester, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.06 (å.m), DØBT: 1742.10.07. FAR: Viste Christensen Rahbek. MOR: Karen Andersdatter Vindelbo.
Nr. 6548 1743.05.05 Navnløs, Vinbæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1743.04.14. FAR: Bertel Sørensen Smed. MOR: Marie Jørgensdatter.
Nr. 6549 1743.06.11 Anne Christensdatter, , sogn: Borris.
Nr. 6550 1743.06.26 Karen Jensdatter, Grønborg, sogn: Borris, SAND ALDER: 69cc, DØBT: 1674cc.
Nr. 6551 1743.07.07 Knud Jensen Egvig Bjerre, Egvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 63cc, DØBT: 1680cc.
Nr. 6552 1743.07.11 Christen Jensen Gaasdal, Gaasdal- Store, sogn: Borris, SAND ALDER: 49cc, DØBT: 1694c.
Nr. 6553 1743.08.22 Johanne Sønderskov, Sønderskov, sogn: Borris.
Nr. 6554 1743.10.06 Jeppe Christensen, Nygaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 15.03 (å.m), DØBT: 1728.07.02. FAR: Christen Jepsen Nygaard. MOR: Ida Margrethe Christensdatter.
Nr. 5989 1743.10.06 Svend Jensen, Odderskær, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger, DØBT: 1743.09.18. FAR: Jens Pedersen, Oksvang, Skast. MOR: Kirsten Madsdatter.
Nr. 6555 1743.10.11 ? Niels Jensen Melgaards kone Ingeborgs moder, Hjoptarp (Melgaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 48c+, DØBT: 1695c-.
Nr. 6556 1743.12.01 Christen Jepsen Nygaard, Nygaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 58cc, DØBT: 1685cc.
Nr. 6557 1744.01.09 Mette Andersdatter Vindelbo, Klokmose (Meldgaard), sogn: Faster, SAND ALDER: 30.02 (å.m), DØBT: 1713.11.19.
Nr. 6558 1744.01.22 ? Oster Jensens kone, , sogn: Borris.
Nr. 6559 1744.02.02 Navnløs, Vinbæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1744.01.26. FAR: Bertel Sørensen Vinbæk. MOR: Marie Jørgensdatter.
Nr. 6560 1744.03.01 Søren Sørensen Huus, Kvisthus, sogn: Borris, SAND ALDER: 74cc, DØBT: 1670cc.
Nr. 6561 1744.04.26 Niels Jensen Agger, Agger, sogn: Borris, SAND ALDER: 42c+, DØBT: 1702c-.
Nr. 6562 1744.04.26 Johanne Cathrine Jensdatter, Sønderskov, sogn: Borris, SAND ALDER: 4.04 (å.m), DØBT: 1739.12.20. FAR: Jens Larsen Sønderskov. MOR: Kirsten Pedersdatter.
Nr. 6563 1744.05.14 Knud Madsen, Slikdal, sogn: Borris.
Nr. 6564 1744.06.07 Jens Jensen, , sogn: Borris.
Nr. 6565 1744.06.21 Maren Olufsdatter, Sønderby, sogn: Borris, SAND ALDER: 30cc, DØBT: 1714cc.
Nr. 6566 1744.07.12 Poul Jensen Hannerup, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 64cc, DØBT: 1680cc.
Nr. 6567 1744.10.04 Karen Jensdatter, Vindelbo, sogn: Borris.
Nr. 6568 1744.10.11 Navnløs, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1744.09.13. FAR: Niels Jensen Villadsen. MOR: Maren Poulsdatter.
Nr. 6569 1745.03.07 Sidsel Madsdatter, Fasterlund?, sogn: Faster, SAND ALDER: 65cc, DØBT: 1680cc.
Nr. 6570 1745.06.07 Dødfødt, Aagaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1745.05.30. FAR: Villads Pedersen Aagaard. MOR: Mette Nielsdatter.
Nr. 6571 1745.06.30 Maren Olufsdatter, Skobæk (Færgehuset), sogn: Borris, SAND ALDER: 75cc, DØBT: 1670cc.
Nr. 6572 1745.07.11 Karen Christensdatter, Vesterby, sogn: Borris.
Nr. 6573 1745.09.12 Anders Thomsen Vindelbo, Vindelbo, sogn: Borris, SAND ALDER: 65c, DØBT: 1680c.
Nr. 6574 1745.10.10 Anders Christensen, Vindelbo, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1745.08.08. FAR: Christen Andersen Vindelbo. MOR: Maren Sørensdatter.
Nr. 6575 1745.11.14 Dødfødt, Gaasdal, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1745.11.10. FAR: Mads Gaasdal. MOR: ? Mads Gaasdals kone.
Nr. 6576 1745.11.21 Dødfødt, Vinbæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1745.11.17. FAR: Bertel Sørensen Smed. MOR: Marie Jørgensdatter .
Nr. 6577 1745.12.08 Ane Jensdatter? Hannerup Gammel, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 70cc, DØBT: 1675cc.
Nr. 6578 1745.12.23 Kirsten, Vesterby, sogn: Borris, SAND ALDER: 52cc, DØBT: 1693cc.
Nr. 6579 1745.12.27 Dødfødt, Gravel, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1745.12.23. FAR: Thomas Christensen Gravel. MOR: Mette Christensdatter.
Nr. 6580 1746.01.01 Sidsel Cathrine Giødesdatter, Gaasdal- Store, sogn: Borris, SAND ALDER: 4.05 (å.m), DØBT: 1741.08.06. FAR: Giøde Jensen Gaasdal. MOR: ? Giøde Jensen Gaasdals kone.
Nr. 6581 1746.01.02 Dødfødt, , sogn: Faster, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Jakob Sørensen Klokmose. MOR: Mette Andersdatter Vindelbo.
Nr. 6582 1746.02.20 Lars Jensen Sønderskov, Sønderskov, sogn: Borris, SAND ALDER: 76cc, DØBT: 1670cc.
Nr. 6583 1746.03.20 Jakob Larsen, Gaasdal- Store, sogn: Borris, SAND ALDER: 27.02 (å.m), DØBT: 1719.01.22. FAR: Lars Larsen. MOR: Inger Jakobsdatter.
Nr. 6584 1746.03.20 Kirsten Sørensdatter, , sogn: Borris.
Nr. 6585 1745.04.08 Peder Graversen, Debelmose, sogn: Borris.
Nr. 6586 1746.04.17 Birgitte Nielsdatter, Skobæk, sogn: Borris.
Nr. 6587 1746.05.03 Karen Christensdatter, Astrup, sogn: Faster.
Nr. 6588 1746.05.27 Morten Jensen Astrup, Astrup, sogn: Faster, SAND ALDER: 56cc, DØBT: 1690cc.
Nr. 6589 1746.06.08 †1746.06.03 Jørgen Nielsen Skrædder, Debelmose, sogn: Borris.
Nr. 6590 1746.06.19 †1746.06.15 Maren Mortensdatter Præstgaard, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 39.04 (å.m), DØBT: 1707.02.13.
Nr. 6591 1746.07.03 Anne Marie Jensdatter, Helgaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1746.05.01. FAR: Jens Lauridsen Helgaard. MOR: Karen Pedersdatter.
Nr. 6592 1746.08.21 Niels Nielsen Gjaldbæk, Gjaldbæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 56c+, DØBT: 1690c-.
Nr. 6593 1746.09.04 ? Jens Nørgaards kone, Hannerup (Nørgaard), sogn: 'Faster.
Nr. 6594 1746.09.11 Morten Olufsen, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1746.06.12. FAR: Oluf Christian Pedersen Tranmose. MOR: Maren Mortensdatter.
Nr. 6595 1746.09.11 Peder Olufsen, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1746.06.12. FAR: Oluf Christian Pedersen Tranmose. MOR: Maren Mortensdatter.
Nr. 6596 1746.10.16 Niels Thomasen, Grønborg, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1746.10.04. FAR: Thomas Nielsen Grønborg. MOR: Johanne Jensdatter.
Nr. 6597 1746.10.16 Johanne Christensdatter, Vindelbo, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1746.09.18. FAR: Christen Andersen Vindelbo. MOR: Maren Sørensdatter.
Nr. 6598 1746.10.16 Knud Pedersen, Egvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 1.02 (å.m), DØBT: 1745.08.29. FAR: Peder Christensen. MOR: Karen Knudsdatter Egvig.
Nr. 6599 1747.03.25 Oluf Helgaard, Helgaard, sogn: Borris.
Nr. 6600 1747.05.07 1. Tvilling, Vinbæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1747.05.04. FAR: Bertel Sørensen Smed. MOR: Marie Jørgensdatter.
Nr. 6601 1747.05.07 2. Tvilling, Vinbæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1747.05.04. FAR: Bertel Sørensen Smed. MOR: Marie Jørgensdatter.
Nr. 6602 1747.06.04 Dødfødt, Vesterby, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1747.05.31. FAR: Christen Christensen Kousgaard. MOR: Maren Nielsdatter.
Nr. 6603 1747.06.11 Karen Knudsdatter, Egvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 31.02 (å.m), DØBT: 1716.04.01. FAR: Knud Jensen Egvig. MOR: Else Villumsdatter.
Nr. 6604 1747.06.24 Maren Helgaard, Helgaard, sogn: Borris.
Nr. 6605 1747.07.29 Christen Jespersen Kjær, Fasterkær, sogn: Faster, SAND ALDER: 52c+, DØBT: 1695c-.
Nr. 6606 1747.08.13 Anne Christensdatter, Sønderskov, sogn: Borris, SAND ALDER: 57cc, DØBT: 1690cc.
Nr. 6607 1747.09.17 Niels Andersen Vesterby, Vesterby, sogn: Borris.
Nr. 6608 1747.10.29 Anne Madsdatter Bjerg, , sogn: Borris. FAR: Mads Justesen. MOR: ? Mads Justesens kone.
Nr. 6609 1747.12.26 Niels Jensen Melgaard, Hjoptarp (Melgaard), sogn: Borris.
Nr. 6610 1748.01.14 Anne Jakobsdatter, Lindvig?, sogn: Borris, SAND ALDER: 25c, DØBT: 1721c.
Nr. 6611 1748.01.14 Peder Frandsen, Lindvig?, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.10 (å.m), DØBT: 1747.03.27. FAR: Frands Mortensen. MOR: Anne Jakobsdatter.
Nr. 6612 1748.01.16 Karen Thomasdatter, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 68cc, DØBT: 1680cc.
Nr. 6613 1748.02.25 Niels Jensen, Helgaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1747.11.05. FAR: Jens Lauridsen Helgaard. MOR: Karen Pedersdatter.
Nr. 6614 1748.03.10 Dødfødt, Grønborg, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1748.03.06. FAR: Eske Pedersen Grønborg. MOR: Margrethe Cathrine Christensdatter.
Nr. 6615 1748.03.10 Navnløs, Hvollig, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1748.02.17. FAR: Peder Hvollig. MOR: ? Peder Hvolligs kone.
Nr. 6616 1748.03.17 Peder Pedersen Tarp, Tarp, sogn: Borris, SAND ALDER: 63cc, DØBT: 1685cc.
Nr. 6617 1748.03.17 Sidsel Sørensdatter Gosvig, Tarp, sogn: Borris, SAND ALDER: 63cc, DØBT: 1685cc.
Nr. 6618 1748.04.03 Niels Kjær, Fasterkær, sogn: Faster, SAND ALDER: 48cc+, DØBT: 1700c-.
Nr. 6619 1748.04.03 Maren Lauridsdatter, Fasterkær, sogn: Faster.
Nr. 6620 1748.04.24 Jørgen Karlsen, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 48cc+, DØBT: 1700cc-.
Nr. 6621 1748.04.24 Else Madsdatter, Debelmose (Vestergaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 68cc+, DØBT: 1680c-.
Nr. 6622 1748.04.24 Johanne Huuskone, , sogn: Borris.
Nr. 6623 1748.05.10 ? Bertelsen, Vinbæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1748.04.19. FAR: Bertel Sørensen Smed. MOR: Marie Jørgensdatter.
Nr. 6624 1748.05.15 Niels Christensen Aagaard, Aagaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 49c, DØBT: 1699c.
Nr. 6625 1748.05.29 Villads Pedersen Aagaard, Aagaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 41c+, DØBT: 1707c-.
Nr. 6626 1748.07.02 Dødfødt, Fastergaard, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1748.06.28. FAR: Milter Nielsen. MOR: Lisbeth Christensdatter.
Nr. 6627 1748.08.08 Kirsten? Jensdatter, Busk, sogn: Borris, SAND ALDER: 5.02 (å.m), DØBT: 1743.05.19. FAR: Jens Olesen Busk. MOR: Ane Christensdatter.
Nr. 6628 1748.08.26 Ole Jensen, Busk, sogn: Borris, SAND ALDER: 2.10 (å.m), DØBT: 1745.10.10. FAR: Jens Olesen Busk. MOR: Ane Christensdatter.
Nr. 6629 1748.09.01 Ane Jensdatter, Tarp, sogn: Borris.
Nr. 6630 1748.09.29 Johanne Pedersdatter, Lodal, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1748.09.15. FAR: Peder Larsen? Lodal. MOR: ? Peder Lodals kone.
Nr. 6631 1748.11.03 Johanne Jensdatter Risbjerg, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 63cc, DØBT: 1685cc. FAR: Jens Nielsen Grønborg, Grønborg, Borris.
Nr. 6632 1748.11.10 An Kirstine Thomasdatter, Fasterkær, sogn: Faster, SAND ALDER: 1.05 (å.m), DØBT: 1747.06.18. FAR: Thomas Kjær. MOR: ? Thomas Kjærs kone.
Nr. 6633 1748.12.01 Anne Hvollig, Hvollig, sogn: Borris.
Nr. 6634 1748.12.01 Else Jensdatter, Egvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.07 (å.m), DØBT: 1748.05.10. FAR: Jens Pedersen, Debelmose, Borris. MOR: Kirsten Knudsdatter Egvig.
Nr. 6635 1748.12.15 Anne Marie Jensdatter, Helgaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1748.11.03. FAR: Jens Lauridsen Helgaard. MOR: Karen Pedersdatter.
Nr. 6636 1749.02.11 Karen Votkær, Votkær, sogn: Borris.
Nr. 6637 1749.02.11 ? Laurs/en/datter, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1749.01.28. FAR: Laurs Hannerup. MOR: ? Laurs Hannerups kone.
Nr. 6638 1749.02.23 Peder Nielsen Gjørklint, Hvollig, sogn: Borris.
Nr. 6639 1749.03.02 Abelone Hoven, Hvollig, sogn: Borris.
Nr. 6640 1749.04.03 Maren Moesgaard, Moesgaard, sogn: Borris.
Nr. 6641 1749.05.04 ? Peder Jakobsen Lindvigs 1. kone, Lindvig, sogn: Borris.
Nr. 6642 1749.06.11 Ellen Jochumsdatter Købke, Kirken- Ved, sogn: Borris, DØBT: 1710.04.17.
Nr. 6643 1749.06.29 Knud Jensen, Sønderby, sogn: Borris, SAND ALDER: 1.06 (å.m), DØBT: 1747.12.27. FAR: Jens Michael Knudsen. MOR: Karen Pedersdatter.
Nr. 6644 1749.07.13 Dødfødt, Fastergaard, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Milter Nielsen. MOR: Lisbeth Christensdatter.
Nr. 6645 1749.08.03 Ane Gravel, Gravel, sogn: Borris.
Nr. 6646 1749.11.07 Christen, Astrup, sogn: Faster.
Nr. 6647 1749.12.07 ? Niels Jensens mor, , sogn: Borris.
Nr. 6648 1750.01.06 Mads Justesen Bjerg Glarmester, Kirken- Ved, sogn: Borris.
Nr. 6649 1750.02.08 Knud Jensen Sønderby, Sønderby, sogn: Borris, SAND ALDER: 70c+, DØBT: 1680c-.
Nr. 5988 1750.02.08 Christen Pedersen, Vesterby, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1750.01.25. FAR: Peder Christensen Vesterby. MOR: Mette Madsdatter.
Nr. 6650 1750.02.11 Dødfødt, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1750.02.07. FAR: Laurs Hannerup. MOR: ? Laurs Hannerups kone.
Nr. 6651 1750.03.04 Birgitte Michelsdatter Købke, Sønderby, sogn: Borris, SAND ALDER: 70c+, DØBT: 1680c-.
Nr. 6652 1750.03.27 Eske Pedersen Grønborg, Grønborg, sogn: Borris, SAND ALDER: 48.02 (å.m), DØBT: 1702.01.10.
Nr. 6653 1750.05.24 Peder Nielsen Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), sogn: Faster, SAND ALDER: 80cc, DØBT: 1670cc.
Nr. 6654 1750.08.30 Just Foersom, , sogn: Faster.
Nr. 6655 1750.09.13 Knud Jensen, Sønderby, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1750.05.24. FAR: Jens Michael Knudsen. MOR: Karen Pedersdatter.
Nr. 6656 1750.09.29 ? Christen Kærlers kone, Borris- Krog, sogn: Borris.
Nr. 6657 1750.11.01 Niels Jensen, Helgaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1750.10.25. FAR: Jens Lauridsen Helgaard. MOR: Karen Pedersdatter.
Nr. 6658 1750.11.22 Inger Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 85cc, DØBT: 1665cc.
Nr. 6659 1750.12.17 Niels Larsen Egvig, Egvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 60cc, DØBT: 1690cc.
Nr. 6660 1750.12.17 ? Mads Svendsen Odderskærs datter, Odderskær, sogn: Borris. FAR: Mads Svendsen Odderskær. MOR: Anna Laustdatter Nørgaard.
Nr. 6661 1751.01.06 Navnløs, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1750.12.14c. FAR: Jens Jepsen Risbjerg. MOR: Anne Kirstine.
Nr. 6662 1751.01.17 Anne Kirstine, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 28c+, DØBT: 1723c-.
Nr. 6663 1751.03.07 An, Dalager, sogn: Borris, SAND ALDER: 70cc, DØBT: 1680cc.
Nr. 6664 1751.03.10 ? Jens Mortensens kone, , sogn: Faster.
Nr. 6665 1751.03.21 Anders Vindelbo, Vindelbo, sogn: Borris.
Nr. 6666 1751.03.21 Christen Nielsen Ejstrup, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 71cc, DØBT: 1680cc.
Nr. 6667 1751.03.24 Hans Markussen, Gjaldbæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 3.09 (å.m), DØBT: 1747.06.18. FAR: Markus Jeppesen Gjaldbæk. MOR: ? Markus Jeppesen Gjaldbæks kone.
Nr. 6668 1751.04.21 Navnløs, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1751.04.07c. FAR: Laurs Hannerup. MOR: ? Lars Hannerups kone.
Nr. 6669 1751.05.09 Peder? Odderskær, Odderskær, sogn: Borris.
Nr. 6670 1751.05.20 Laurids Berndsen, Tarp, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1751.04.09. FAR: Bernd Tarp. MOR: Maren Andersdatter.
Nr. 6671 1751.07.25 Jørgen Carl Nielsen, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Niels Poulsen. MOR: Marie Debelmose.
Nr. 6672 1751.11.09 ? Niels Ejstrups søster, Ejstrup, sogn: Faster.
Nr. 6673 1751.11.16 Navnløs, Grønborg, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1751.11.02. FAR: Thomas Nielsen Grønborg. MOR: Johanne Jensdatter.
Nr. 6674 1751.11.25 ? Lars Jensens 2. kone, Sønderskov, sogn: Borris, SAND ALDER: 71cc, DØBT: 1680cc.
Nr. 6675 1752.02.02 Mads Christensen, Kodbøl- Øster, sogn: Borris, SAND ALDER: 52cc, DØBT: 1700cc.
Nr. 6676 1752.02.22 Christen Vesterby, Vesterby, sogn: Borris.
Nr. 6677 1752.02.22 Dødfødt, Helgaard, sogn: Borris, DØBT: 1752.02.18c. FAR: Jens Lauridsen Helgaard. MOR: Karen Pedersdatter.
Nr. 6678 1752.05.10 Mads Feldbereder, Debelmose, sogn: Borris.
Nr. 6679 1752.05.19 Peder Nielsen Aas, , sogn: Borris.
Nr. 6680 1752.05.22 ? Jensdatter Jens Østergaard Klokmoses datter, Klokmose (Østergaard), sogn: Faster. FAR: Jens Østergaard. MOR: Kirsten Olufsdatter.
Nr. 6681 1752.07.20 Hans Jeppesen Gjaldbæk, Gjaldbæk, sogn: Borris.
Nr. 6682 1752.08.16 Ane? Niels Larsen Egvigs kone, Egvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 52+, DØBT: 1700cc-.
Nr. 6683 1752.08.16 Kirsten Nielsdatter, Tarp, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1752.03.15. FAR: Niels Rasmussen, Bukkær, Assing. MOR: Kirsten Thomasdatter.
Nr. 6684 1752.10.11 Dødfødt, Dalager- Lille, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1752.10.07c. FAR: Sten Danielsen Rasch. MOR: Agnete Cathrine Sivertsdatter Harck.
Nr. 6685 1752.12.06 Maren Andersdatter II, Dalager, sogn: Borris.
Nr. 6686 1753.01.10 Christen Lodal, Lodal, sogn: Faster, SAND ALDER: 63c+, DØBT: 1690c-.
Nr. 6687 1753.02.19 Ingeborg Vinbæk, Vinbæk, sogn: Borris.
Nr. 6688 1753.03.18 Kirsten Miltersdatter, Fastergaard, sogn: Faster, SAND ALDER: 78c, DØBT: 1675c.
Nr. 6689 1753.04.11 Thomas Christensen Kjær, Fasterkær, sogn: Faster.
Nr. 6690 1753.05.27 Jens Østergaard Klokmose, Klokmose, sogn: Faster.
Nr. 5987 1753.07.01 Pejter Knudsen, , sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1753.06.24. FAR: Knud Engsig. MOR: Karen Engsig.
Nr. 6691 1753.07.05 Maren Nielsdatter Gravel, Debelmose (Vestergaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 40.08 (å.m), DØBT: 1712.11.06.
Nr. 6692 1753.07.06 Jus Christensen Hvollig Nygaard, Hvollig, sogn: Borris, SAND ALDER: 30c, DØBT: 1723c.
Nr. 6693 1753.08.12 Else Husted, , sogn: Borris.
Nr. 6694 1753.08.12 Laurids Jensen, Helgaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1753.05.31. FAR: Jens Lauridsen Helgaard. MOR: Karen Pedersdatter.
Nr. 6695 1753.09.07 ? Lund, , sogn: Borris.
Nr. 6696 1753.10.21 Else Villumsdatter Egvig, Egvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 73cc, DØBT: 1680cc.
Nr. 6697 1753.10.22 Terman Jensen, , sogn: Faster.
Nr. 6698 1753.11.01 Anna Marie Poulsdatter Kjær, Fasterkær, sogn: Faster.
Nr. 6720 1753.11.01 Ane Kirstine Thomasdatter, Fasterkær, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1753.09.16. FAR: Thomas Christensen Kjær. MOR: Anne Marie Poulsdatter Kjær.
Nr. 6699 1753.11.25 Christen Dynesen, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 53cc, DØBT: 1700cc.
Nr. 6700 1753.12.02 Dorthe Frandsdatter, , sogn: Borris.
Nr. 6701 1753.12.16 Niels Madsen Vestergaard?, Debelmose (Vestergaard), sogn: Borris.
Nr. 6702 1753.12.16 Jakob Pedersen, Hvollig, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1753.08.26. FAR: Peder Hvollig. MOR: ? Peder Hvolligs kone.
Nr. 6703 1754.03.03 Maren Gravel, Gravel, sogn: Borris.
Nr. 6704 1754.03.17 Mette Aagaard, Aagaard, sogn: Borris.
Nr. 6705 1754.03.24 An Jakobsdatter, Aas, sogn: Faster.
Nr. 6706 1754.03.31 Else Marie Christensdatter, Odderskær, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1754.02.11. FAR: Christen Odderskær. MOR: Sara Eriksdatter.
Nr. 6707 1754.04.23 Hans Nielsen Krog, Borris- Krog, sogn: Borris.
Nr. 6708 1754.05.05 Jens Jensen, Sønderby, sogn: Borris, SAND ALDER: 1cc, DØBT: 1753cc. FAR: Jens Michael Knudsen. MOR: Karen Pedersdatter.
Nr. 6709 1754.05.05 Niels Jakobsen? Aas, Aas, sogn: Faster, SAND ALDER: 74c+, DØBT: 1680c-.
Nr. 6710 1754.06.09 Else Votkær, Votkær, sogn: Borris.
Nr. 6711 1754.06.16 Søren Sønderskov, Sønderskov, sogn: Borris.
Nr. 6712 1754.06.23 Mads Sørensen Gaasdal, Gaasdal- Store, sogn: Borris.
Nr. 6713 1754.07.07 Lambert Danielsen Rasch, , sogn: Borris, SAND ALDER: 46.03 (å.m), DØBT: 1708.04.18.
Nr. 6714 1754.07.21 Anders Christensen, Vindelbo, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1754.05.05. FAR: Christen Andersen Vindelbo. MOR: Maren Sørensdatter.
Nr. 6715 1754.08.04 Dødfødt, Fastergaard, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1754.08.01. FAR: Milter Nielsen. MOR: Lisbeth Christensdatter.
Nr. 6716 1754.08.18 Karen Thomasdatter, Gravel, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1754.04.14. FAR: Thomas Christensen Gravel. MOR: Mette Christensdatter.
Nr. 6717 1754.09.15 ? Jens Feldbereders kone, , sogn: Borris.
Nr. 6718 1754.09.30 †1754.09.15 Jørgen Knudsen Lang, , sogn: Borris, SAND ALDER: 71c, DØBT: 1683c.
Nr. 6719 1754.10.12 Ingeborg, Hjoptarp (Meldgaard), sogn: Borris.
Nr. 6721 1754.11.10 ? Peders/en/datter, Lindvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1754.10.27c. FAR: Peder Lindvig. MOR: Karen Jensdatter.
Nr. 6722 1754.12.11 Maren Larsdatter Aas, , sogn: Borris.
Nr. 6723 1754.12.15 Ingeborg Gregersdatter, Gaasdal- Lille, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1754.10.17. FAR: Gregers Michelsen Lildgaasdal. MOR: Edel Lauridsdatter.
Nr. 6724 1754.12.22 Avild Knudsen, , sogn: Borris, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1754.09.15. FAR: Knud Engsig. MOR: Karen Engsig.
Nr. 6725 1755.02.02 Stine, Dalager, sogn: Borris.
Nr. 6726 1755.05.20 Christen Poulsen, , sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1755.04.27. FAR: Poul Furland. MOR: ? Poul Furlands kone.
Nr. 6727 1755.08.03 Christen Jakobsen Moesgaard, Moesgaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 57cc, DØBT: 1698cc.
Nr. 6728 1755.10.12 ? Ane Maris barn, , sogn: Borris. MOR: Ane Mari.
Nr. 6729 1755.11.02 Mads Jensen, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 2.10 (å.m), DØBT: 1753.01.01. FAR: Jens Andersen Debelmose. MOR: Karen Madsdatter.
Nr. 6730 1755.11.09 Lars Debelmose, Debelmose, sogn: Borris.
Nr. 6731 1755.11.09 Oster Jensen, Sønderskov, sogn: Borris.
Nr. 6732 1755.12.05 ? Christen Gravels kone, Gravel, sogn: Borris.
Nr. 6733 1755.12.14 ? Christen Jakobsen Minds kone, Hjoptarp (Søndergaard), sogn: Borris.
Nr. 6734 1756.01.16 Malene Vogelius, Præstegaarden, sogn: Borris.
Nr. 6735 1756.01.25 Mette Offersdatter, Dalager, sogn: Borris, SAND ALDER: 4.00 (å.m), DØBT: 1752.01.01. FAR: Offer Pedersen Daller. MOR: Johanne Olufsdatter.
Nr. 6736 1756.02.25 Lauge Christensen Debelmose, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 76cc, DØBT: 1680cc.
Nr. 6737 1756.02.29 Karen Jensdatter, , sogn: Borris.
Nr. 6738 1756.03.28 Dødfødt, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Lars Hannerup. MOR: ? Lars Hannerups kone.
Nr. 6739 1756.03.31 Ingeborg Lauridsdatter, Hjoptarp (Nørgaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 0.09 (å.m), DØBT: 1755.06.22. FAR: Laurids Knudsen Nørgaard. MOR: Ane Kirstine Christensdater Stier.
Nr. 6740 1756.04.04 Christen Graversen, , sogn: Borris.
Nr. 6741 1756.04.29 Bodil Kirstine Jensdatter, , sogn: Borris, SAND ALDER: 21c, DØBT: 1735c.
Nr. 6742 1756.05.02 Jens Sørensen, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1755.12.27. FAR: Søren Laustsen Klokmose. MOR: Maren Christensdatter Lodal.
Nr. 6743 1756.05.05 Lars Sønderskov, Sønderskov, sogn: Borris.
Nr. 6744 1756.05.05 Ane Katrine Knudsdatter, Hjoptarp (Søndergaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 12.02 (å.m), DØBT: 1744.03.08. FAR: Knud Christensen Søndergaard. MOR: Mette Sørensdatter.
Nr. 6745 1756.05.09 Anders Christensen, , sogn: Borris, SAND ALDER: 0.08 (å.m), DØBT: 1755.08.31 . FAR: Christen Andersen Vindelbo. MOR: Maren Sørensdatter.
Nr. 6746 1756.05.09 Karen Knudsdatter, Hjoptarp (Søndergaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1756.01.11. FAR: Knud Christensen Søndergaard. MOR: Mette Sørensdatter.
Nr. 6747 1756.05.23 Karen Larsdatter, Hannerup, sogn: Faster, DØBT: 1746.07.10. FAR: Lars Hannerup. MOR: ? Lars Hannerups kone.
Nr. 6748 1756.05.23 Jens Larsen, Hjoptarp (Melgaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 2.00 (å.m), DØBT: 1754.05.12. FAR: Lars Nielsen Melgaard. MOR: Marie Jensdatter Hvolvig.
Nr. 6749 1756.05.27 Christen Pedersen, Vesterby, sogn: Borris, SAND ALDER: 6.04 (å.m), DØBT: 1750.01.25. FAR: Peder Christensen Vesterby. MOR: Mette Madsdatter.
Nr. 6750 1756.05.30 Navnløs, Dalager, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1756.05.23. FAR: Christen Daller. MOR: Else Nielsdatter.
Nr. 6751 1756.06.07 Inger Jakobsdatter, Gaasdal- Store, sogn: Borris, SAND ALDER: 68c, DØBT: 1688c- .
Nr. 6752 1756.06.24 Niels Kjær, Fasterkær, sogn: Faster, SAND ALDER: 56cc, DØBT: 1700cc.
Nr. 6753 1756.06.27 Cornelius Hannerup, Hannerup, sogn: Faster.
Nr. 6754 1756.08.01 ? Poul Christensen Debelmoses kone, Debelmose, sogn: Borris.
Nr. 6755 1756.11.14 Knud Engsig, , sogn: Borris.
Nr. 6756 1756.11.28 Karen Christensdatter, , sogn: Faster.
Nr. 6757 1756.12.05 Dødfødt, Hannerup, sogn: Faster. FAR: Thomas Hannerup. MOR: Maren Laugesdatter.
Nr. 6758 1756.12.05 Ane Moesgaard, , sogn: Borris, SAND ALDER: 51cc, DØBT: 1705cc.
Nr. 6759 1756.12.26 Johanne Kirstine Jensdatter, Busk, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1756.10.17. FAR: Jens Olesen Busk. MOR: Ane Christensdatter.
Nr. 6760 1757.02.13 Jens Nielsen, Kirken- ved, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.06 (å.m), DØBT: 1756.08.22. FAR: Niels Jensen. MOR: Maren Amme.
Nr. 6761 1757.02.23 Anna Jensdatter, Fasterlund, sogn: Faster.
Nr. 6762 1757.02.27 Anne Andersdatter Helgaard, Helgaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 67c, DØBT: 1690c.
Nr. 6763 1757.03.13 Birgitte Cathrine Pedersdatter, , sogn: Faster, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1756.11.01. FAR: Peder Corneliusen. MOR: Kirsten Christensdatter.
Nr. 6764 1757.03.16 Navnløs, Gosvig, sogn: Borris. FAR: Jens Christensen Gosvig. MOR: Kirsten Madsdatter Tarp.
Nr. 6765 1757.03.27 Lauge Hjoptarp, Hjoptarp, sogn: Borris.
Nr. 6766 1757.04.07 Anne Kirstine Jensdatter, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 3.09 (å.m), DØBT: 1753.07.22. FAR: Jens Jepsen Risbjerg. MOR: Maren Jensdatter.
Nr. 6767 1757.04.24 ?, , sogn: Borris. FAR: Peder Graversen. MOR: ? Peder Graversens kone.
Nr. 6768 1757.05.01 Erik Christensen Votkær, Votkær, sogn: Borris, SAND ALDER: 59cc, DØBT: 1698c.
Nr. 6769 1757.05.27 Sten Danielsen Rasch, Dalager, sogn: Borris, SAND ALDER: 46.08 (å.m), DØBT: 1710.09.21.
Nr. 6770 1757.06.26 Sidsel Christensdatter, Dalager, sogn: Borris, SAND ALDER: 1.01 (å.m), DØBT: 1756.05.27. FAR: Christen Pedersen Daller. MOR: Else Nielsdatter Grønborg.
Nr. 6771 1757.07.24 Kirsten Pedersdatter, Klokmose (Meldgaard), sogn: Faster, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1757.03.20. FAR: Peder Meldgaard. MOR: Maren Thomasdatter.
Nr. 6772 1757.08.09 Marie Sørensdatter Skobæk, Skobæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 18.11 (å.m), DØBT: 1738.08.31. FAR: Søren Skobæk. MOR: Lucie Jensdatter Agger.
Nr. 6773 1757.11.10 Inger Thomas Tarps enke, Tarp, sogn: Borris, SAND ALDER: 62cc, DØBT: 1695cc.
Nr. 6774 1757.12.04 Navnløs, Hannerup, sogn: Faster, DØBT: 1757.11.20c. FAR: Lars Hannerup. MOR: ? Lars Hannerups kone.
Nr. 6775 1757.12.18 Navnløs, Sønderskov, sogn: Borris, DØBT: 1757.12.01c. FAR: Jep Larsen Sønderskov. MOR: Else Davidsdatter.
Nr. 6776 1757.12.20 Ane Elisabeth Albertin, , sogn: Borris, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1757.07.18. FAR: Peder Albertin de, Slumstrup, Sædding. MOR: Cathrine Christine Hansdatter Folsach, Slumstrup, Sædding.
Nr. 6777 1758.01.01 Birgitte Huus, Kvisthus?, sogn: Borris.
Nr. 6778 1758.01.06 Niels Jensen, Kirken- Ved?, sogn: Borris.
Nr. 6779 1758.02.12 Anne Marie Christensdatter, Duedal, sogn: Borris, SAND ALDER: 16.06 (å.m), DØBT: 1741.07.30. FAR: Christen Duedal. MOR: ? Christen Duedals kone.
Nr. 6780 1758.04.21 Kirsten Pedersdatter, Astrup, sogn: Faster, SAND ALDER: 1.00 (å.m), DØBT: 1757.04.02. FAR: Peder Mortensen Astrup.
Nr. 6781 1758.05.24 Margrethe Nielsdatter Boltvig, Lindvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 68cc, DØBT: 1690c.
Nr. 6782 1758.06.06 Anne Mortensdatter, Gaasdal- Lille, sogn: Borris, SAND ALDER: 68c, DØBT: 1690c.
Nr. 6783 1758.07.02 Dødfødt, Ejstrup, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Niels Ejstrup. MOR: ? Niels Ejstrups kone.
Nr. 6784 1758.07.30 Søren Christensen, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1758.02.19. FAR: Christen Lervad. MOR: ? Christen Lervads kone.
Nr. 6785 1758.07.30 Christen Pedersen, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1758.03.19. FAR: Peder Christensen Klokmose. MOR: Maren Thomasdatter.
Nr. 6786 1758.08.13 Peder Pedersen II Tarp, Tarp, sogn: Borris, SAND ALDER: 45.02 (å.m), DØBT: 1713.06.14.
Nr. 6787 1758.10.21 Karen Jakobsdatter, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 4.00 (å.m), DØBT: 1754.10.06. FAR: Jakob Klokmose. MOR: ? Jakob Klokmoses kone.
Nr. 6788 1758.10.22 Jens Pedersen, Debelmose, sogn: Borris.
Nr. 6789 1758.10.29 Kirsten Jensdatter, Fasterkær, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1758.10.21. FAR: Jens Nielsen Kjær. MOR: Ane Marie Jensdatter.
Nr. 6790 1758.11.05 Jakob Markussen, Gjaldbæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1758.08.13. FAR: Markus Jeppesen Gjaldbæk. MOR: ? Markus Jeppesen Gjaldbæks kone.
Nr. 6791 1758.12.07 Maren Agger, Krog, sogn: Borris, SAND ALDER: 83cc, DØBT: 1675cc.
Nr. 6792 1758.12.24 Morten Kodbøl, Kodbøl- Øster, sogn: Borris, SAND ALDER: 58cc, DØBT: 1700cc.
Nr. 6793 1759.01.14 ? Christen Husteds kone, Dalager?, sogn: Borris, SAND ALDER: 54cc, DØBT: 1705cc.
Nr. 6794 1759.01.21 Jens Pedersen, Moesgaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 2.00 (å.m), DØBT: 1757.02.02. FAR: Peder Moesgaard. MOR: ? Peder Moesgaards kone.
Nr. 6795 1759.03.18 Mads Jakobsen Daller, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 63cc, DØBT: 1696c-.
Nr. 6796 1759.03.20 Dorte Lisbeth Christensdatter Daller, , sogn: Borris, SAND ALDER: 11.00 (å.m), DØBT: 1750.03.30. FAR: Christen Pedersen Daller. MOR: Else Nielsdatter Grønborg.
Nr. 6797 1759.04.01 Lars Pedersen Smed, Lodal, sogn: Faster, SAND ALDER: 78cc, DØBT: 1681c.
Nr. 6798 1759.04.04 Maren Sørensdatter, Sønderskov, sogn: Borris, SAND ALDER: 20.08 (å.m), DØBT: 1738.07.20. FAR: Søren Sønderskov. MOR: ? Søren Sønderskovs kone.
Nr. 6799 1759.04.04 Johanne Olufsdatter Daller, Dalager, sogn: Borris, SAND ALDER: 39.10 (å.m), DØBT: 1719.06.07.
Nr. 6800 1759.04.17 Ane Jensdatter, , sogn: Faster.
Nr. 6801 1759.04.18 Karen Mortensdatter Sønderby, Sønderby, sogn: Borris, SAND ALDER: 79cc, DØBT: 1680c.
Nr. 6802 1759.05.20 Ane Cathrine Poulsdatter, Fonager, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1759.04.17. FAR: Poul Christensen Fonager. MOR: Birgitte Pedersdatter.
Nr. 6803 1759.07.15 Peder Christensen, Odderskær, sogn: Borris, DØBT: 1759.06.10. FAR: Christen Pedersen Odderskær. MOR: Sara Eriksdatter.
Nr. 6804 1759.07.21 Kirsten Slikdal, Slikdal, sogn: Borris.
Nr. 6805 1759.11.25 Jens Fyrstenborg, Hannerup?, sogn: Faster.
Nr. 6806 1759.12.16 Peder Eskesen Krog, Borris- Krog, sogn: Borris, SAND ALDER: 73cc, DØBT: 1686cc.
Nr. 6807 1759.12.16 Dødfødt, , sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1759.12.12. FAR: Poul Furland. MOR: ? Poul Furlands kone.
Nr. 6808 1760.01.13 Peder LilleGaasdal, Gaasdal- Lille, sogn: Borris, SAND ALDER: 71c, 71, DØBT: 1689c.
Nr. 6809 1760.01.17 Kirsten Jakobsdatter, Lodal, sogn: Faster, SAND ALDER: 75c, 75, DØBT: 1785c.
Nr. 6810 1760.01.25 Karen Laursdatter, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 13.07 (å.m), 13, DØBT: 1746.07.10. FAR: Laurs Hannerup. MOR: ? Laurs Hannerups kone.
Nr. 6811 1760.01.27 Ane Jensdatter, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.11 (å.m), DØBT: 1759.02.25. FAR: Jens Christensen Kastbjerg. MOR: Dorte Nielsdatter.
Nr. 6812 1760.01.21 Hans Jensen Brun, Borris By, sogn: Borris, SAND ALDER: 61c, 61, DØBT: 1699c.
Nr. 6813 1760.03.23 Lars Larsen Gaasdal, Gaasdal- Store, sogn: Borris, SAND ALDER: 78c, 78, DØBT: 1682c.
Nr. 6814 1760.04.27 ? Thomas Hannerups mor, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 61c, 61, DØBT: 1699c.
Nr. 6815 1760.05.03 Junker Albertin von, , sogn: Borris, SAND ALDER: 0.10 (å.m), 1, DØBT: 1759.06.16. FAR: Peder Albertin de, Slumstrup, Sædding. MOR: Cathrine Christine Hansdatter Folsach, Slumstrup, Sædding.
Nr. 6816 1760.05.04 Michael Nielsen, Debelmose (Vestergaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 1.00 (å.m), 1, DØBT: 1759.04.29. FAR: Niels Jensen Vestergaard. MOR: Kirsten Mikkelsdatter.
Nr. 6817 1760.05.09 ? Mons Høgs datter, , sogn: Borris, DØBT: 1759.11c. FAR: ? Høg. MOR: ? Mons Høgs kone.
Nr. 6818 1760.05.15 Peder Moesgaard, Moesgaard, sogn: Borris, 50, DØBT: 1710c.
Nr. 6819 1760.05.27 Anne Marie, , sogn: Borris, SAND ALDER: 73c, 73, DØBT: 1687c.
Nr. 6820 1760.06.12 Søren Skobæk, Skobæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 64c, 64, DØBT: 1696c.
Nr. 6821 1760.08.03 Ane Mortensdatter, Fasterkær, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1760.04.27. FAR: Morten Thomsen. MOR: Ing Fasterkær.
Nr. 6822 1760.09.04 Thomas Frederiksen Bodenik?, Grønborg, sogn: Borris, SAND ALDER: 60c, 60, DØBT: 1700c.
Nr. 6823 1760.09.07 Dødfødt, Sønderskov, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1760.09.03. FAR: Jep Larsen Sønderskov. MOR: Else Davidsdatter.
Nr. 6824 1760.09.25 Peder Hesselvig Hvollig, Hvollig, sogn: Borris, SAND ALDER: 75c, 75, DØBT: 1685c.
Nr. 6825 1760.10.12 Dødfødt, Dalager, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1760.10.08. FAR: Christen Pedersen Daller. MOR: Else Nielsdatter Grønborg.
Nr. 6826 1760.11.30 Else Marie Christensdatter, Odderskær, sogn: Borris, SAND ALDER: 3.05 (å.m), DØBT: 1757.06.19. FAR: Christen Pedersen Odderskær. MOR: Sara Eriksdatter.
Nr. 6827 1760.12.07 ? Jensdatter, Sønderby, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.02c (å.m), DØBT: 1760.09c. FAR: Jens Michael Knudsen. MOR: Karen Pedersdatter.
Nr. 6828 .. , , sogn: Borris.