Borris simuleret, kommenteret og kompleteret folketælling  1705
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Borris folketællinger.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er ikke godt overskuelig.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.

Stednavne rækkefølge: alfabetisk efter stednavn.
Afkortelser:
KB kirkebog. FT folketælling. STILiH: Stilling i Husstand. FT TEKST: foklarende tekst i folketællingen.
inds: indsidder. plejeb: plejebarn. SA: sand alder fra dåbsdato.
1722c betyder 1722+-5 år. 1722cc betyder 1722 +-15 år. 1722- er 1722 eller før, 1722+ 1722 eller efter.
12+ betyder over tolv år. 11- betyder 11 år eller mindre.
Børn over 12 år bliver angivet i skattemandtal uden navn, her gives navnene i rødt evt. med forbehold men linieen selv i sort.
Husstands-overskrift i rød farve: ikke i mandtallet men tilføjet udfra andre kilder.
Linie i rød farve: denne person ikke talt i skattemandtallet men er før og efter 1705 i Borris sogn. Se sandsynligheden i procent i spalten med overskrift "%".
Eller linie i rød farve: Barn under 12 år fra kirkebogen, disse anses for at være hjemme.
Navn eller del af navn i rød farve: tilføjet kendt patronym eller tilnavn fra andre kilder, ofte kirkebogen.


Nr. 7401. Agger Jens Nielsen Agger
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Jens Nielsen Agger45+ 1660c-      
kone170850Maren Agger        #2096 i 1708.
mand170490Mads Pedersen Agger35c+ *1680c- Lem   Viet nr.7913
Gifter sig 1704 med Else Madsdatter enke efter Dynes Debbelmose.

Nr. 7402. Ahlergaard Jakob Andersen Harboe Ejer: Jakob Andersen Harboe, Hartkorn: 8 4 0 0
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Jakob Andersen Ahler Harboe65cc 1650cc Ribe1737AhlergaardBorris†1737.04.04 Ahlergaard
kone 98Maren Pedersdatter     1705AhlergaardBorrisBegravet nr.6044
†1705.12.23, kort efter Mandtall.
dat. 98Karen Jakobsdatter Ahler27c 1678cAhlergaardBorris1738AhlergaardBorris†1738.04.19 (skifte) Ahlergaard
dat. mand170598Morten Jensen Sønderby Ahler     1705AhlergaardBorrisBegravet nr.6028
 
dat. dat.174380Else Mortensdatter2c 1703cAhlergaardBorris1743Skt. JacobiVardeVel født mellem juni og oktober i kirkebogshulle i Borris kirke (ca. 4 sider mangler). †1743.04.08 (Knud Ølgaards kærest) St. Jacobi, Varde.

Nr. 7403. Borris Kirke ved Poul Frandsen
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Poul Frandsen     1717+  I Mandtall direkte beskrevet som ved Borris kirke. "som bødicher nogit lidet, men sidder dog i megit slet Tilstand." Han beskrives 24. oktober 1705 som gift idet konen er fadder, men det siges ikke at Karen Bødiker er konen, men det synes en naturlig antagelse med tilnavnet Bødiker og at Poul Frandsen er bødker.
LINK: Poul Fransens kone fadder okt 1705.
kone?1705100Karen Bødiker     1709Kirken- VedBorris†1709.09.29. I Mandtall direkte beskrevet som ved Borris kirke. "Noch ved Kierchen en Huus-Qvinde, der har intet andet at lefve af, end det hun ved hendis Hænders Arbeid ved Vinden og Spinden kand fortiene."
dat.?1705100Maren Poulsdatter     1709Kirken- VedBorris†1709.10.20. I Mandtall 1705 beskrevet som fattig ved Borris kirke.
dat.1712100Kirsten Poulsdatter9c 1694c-  1717+  ?Fadder #2182 1712.06.26. Sikker 1717 #2287 med navn Kirsten.

Nr. 7404. Borris Kirke ved Jens Villadsen
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Jens Villadsen     1728+  I Mandtall direkte beskrevet som ved Borris kirke. "En fattig Huusmand, som er lam paa sin eene Been, er desforuden gandske suag, huilcken undertiden, naar Legmens Styrche det vil tillade, arbeide for got Folch nogit lidet med Hammer og Øxe, derved at fortiene en ringe Skilling til sin fattige Hustruis og smaae Børns Underholdning."
kone 100? Jens Villadsens kone     1715+  "fattige Hustruis" ovenfor. Fadder 1715.
søn 100Villads Jensen  1702-  1711Kirken- VedBorrisBegravet nr.6148
Begravet †1711.08.16, druknet, født før kirkebogen begynder 1702. "Smaae Børns" altså mindst to.
søn1728100Niels Jensen Villadsen     1758Debbelmose?BorrisFørst set som fadder 1728.08.22 som Jens Villadsens søn. †1758.01.06 (Niels Jensen). Gift 1742.04.08 i Borris med Maren Gravel. Bosat Debbelmose.

Nr. 7405. Borris Kirke ved Else Hestlund
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
kvinde1705100Else Hestlund     1711+  I Mandtall 1705 beskrevet som fattig ved Borris kirke. Nævnt 1711 #2160 hvor datter Maren er fadder. Maren muligvis ved moderen 1705 i Mandtall. 1713 er Maren fadder, †1714.04.07 Ved Kirken.

Nr. 7406. Borris Kirke ved Karen Odderskær
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
kvinde1705100Karen Odderskær        I Mandtall 1705 beskrevet som fattig ved Borris kirke.

Nr. 7407. Borris Kirke ved Mette Pedersdatter
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
kvinde1705100Mette Pedersdatter     1718Kirken- VedBorrisBegravet nr.6239
I Mandtall 1705 beskrevet som fattig ved Borris kirke. †1718.10.30 Ved Kirken.

Nr. 7408. Borris Kirke ved Sidsel Pedersdatter
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
Kvinde1705100Sidsel Pedersdatter     1712Kirken- VedBorrisI Mandtall 1705 beskrevet som fattig ved Borris kirke. †1712.11.20.

Nr. 7409. Borris Kirke ved Kirsten Øvig
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
kvinde1705100Kirsten Øvig   ØvigSkarrild   I Mandtall 1705 beskrevet som fattig ved Borris kirke.

Nr. 7410. Borris Kirke ved? Degneenke
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
enke1705100Bodil Christensdatter Degneenke70ccI Borris Sogn findis 2'de forarmede Degne-Enker, Moderen og Datteren. Den eene er 70 Aar gammel, den anden har tvende smaae Børn, og sidder de begge i stor Elændighed, ti har de intet til Lifvitz ophold uden det, som de med it Traaed at spinde sig kand fortiene.*1635cc  1709Kirken- Ved?BorrisBegravet nr.6097
†1709.05.01. Ikke beskrevet som ved Borris kirke, men det ville være nogenlunde sandsynligt. Se skifte efter manden den Bertel Clemmensen Humble 1699. Hendes navn Bodil Christensdatter i næste skifte #14 efter svigersøn næste degn Jens Handskemager.
LINK: Bertel Clemmensen Humble skifte 1699 #13.
dat.1705100Kirsten Bertelsdatter Degneenke        Den unge degneenke, datter af den gamle degneenke. Var gift med Jens Jakobsen Hanskemager degn i Borris 1699 - 1702. †1702.03. Clemmend Bertelsen i Skobæk i Borris er Kirstens bror.
barn1705100? Jensdatter4+ 1700cDegneboligBorris   "Tvende smaa børn ovenfor". I skiftet efter faderen Jens Jakobsen Handskemager 30. marts 1702 "liden umyndig datter".
dat170298Jens Jensen3.01 1702DegneboligBorris   Dåb nr.2001
*1702.09.17.

Nr. 7411. Borris Krog Eske Nielsen Gods: Lundenæs, Hartkorn: ½ af 8 1 1 0
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1704100Eske Nielsen Krog  1650cc  1712Borris- KrogBorris†1712.10.27.
kone  ? Eske Nielsens kone     1705+  ?gammel Kirsten Krog †1714.04.08 Krog.
søn1705100Niels Eskesen        Niels Krog †1706.06.20 er Niels Christensen, se næste husstand. Niels Eskesen er fadder 1708 #2110.
søn170480Peder Eskesen Krog     1759Borris- KrogBorrisSe dåb #2029. †1759.12.16 Krog. Gift 1714.04.08 i Borris med Kirsten Christensdatter †1725.05.03.
LINK: "Niels Krog . peder Krog . begge Esche Krogs sønner"
datter171080Kirsten Eskesdatter  1685ccBorris- KrogBorris1725Borris- KrogBorris†1725.05.03 Krog. Gift 1710.11.02 med Christen Knudsen †1737.10.06 Krog.

Nr. 7412. Borris Krog Niels Christensen Gods: Lundenæs, Hartkorn: ½ af 8 1 1 0
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1704100Niels Christensen Krog     1706Borris- KrogBorrisBegravet nr.6053
†1706.06.20.
LINK: " Niels Christens_ Krog"

Nr. 7413. Brunbjerg Christen Bjerre
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Christen Bjerre         
kone1705100? Christen Bjerres kone         
dat.170598Maren Christensdatter0.07 1705BrunbjergBorris   Dåb nr.2043
*1705.05.03.

Nr. 7414. Dalager Morten Bush
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Morten Bush         
kone170480? Morten Bushs kone        Se daab 28. februar 1704 #2020.
søn170480Niels Mortensen1.09 1704DalagerBorris   *1704.02.28.
kvinde1705100? Vanfør kvinde        En fattig vanfør Qvinde hos Morten Busk

Nr. 7415. Dalager Christen Olesen Dalager
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Christen Olesen Dalager        Der er kun to Christen i Dalager: Christen Toft og Christen Dalager, Olesen er den sidste, for i #2010 er hans kone Maren fadder ved Christen Toft..
kone170370Maren        Se dåb #2010.
søn170760Oluf Christensen16c 1689c     Se dåb d. 27. marts 1707, hvor han første gang er fadder, regnet til 18 år.
dat171350Ellen Christensdatter15c 1690c     Gift 1713.10.26 med Jøs Gjaldbæk.
dat.170960Mette Christensdatter14c 1691c     Se dåb 1. januar 1709. Fadder første gang antaget 18 år.
søn170760Niels Christensen13c 1692c     Se dåb d. 2. februar 1707 #2071, hvor han første gang er fadder, regnet til 15 år.
søn171350Peder Christensen13 1700cDalagerBorris   Se dåb d. 07. maj 1713.
søn171450Mads Christensen9c 1696c     Se dåb den 14. januar 1714.

Nr. 7416. Dalager Christen Toft
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Christen Toft         
kone1705100? Christen Tofts kone         
dat.1703100Mette Christensdatter2.06       *1703.05.17.
kones søs.1705100? Christen Tofts kones søster         
kones mor1705100? Christen Tofts kones mor         

Nr. 7417. Dalager Laurids Jepsen, Hartkorn: 8 1 0 2
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Laurids Jepsen45+ 1660c-  1705DalagerBorrisBegravet nr.6043
Ses i Markbogen 1683.
søn1705100Jep Lauridsen22c 1683c     Ses 1703 #2001 og 1704 #2019 i Dalager, konfirmeret 1705 af Præstegaarden i Faster tjenende ved Morten Præstegaard.
søn170390Jens Lauridsen19c 1684c     Se fadder i dåb #2010 den 1703.05.17.
dat.170390Malene Lauridsdatter18c 1685c     Se bærer i dåb #2010 den 1703.05.17.

Nr. 7399. Dalager Jakob Olesen Dalager
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand170390Jakob Olesen Dalager65cc 1640cc  1709+  Ses 1703.05.17 #2010 med datterdatter Maren, ses 1708.10.13 #2110 og 1709.01.01 #2115 med datter Mette. Jakob Olesen er vel på aftægt i en af de fire husstande her i Dalager, det vides blot ikke hvilken, derfor separat opført.
dat.170960Mette Jakobsdatter18+ 1690c-  1709+  Ses 1709.01.01 #2115.

Nr. 7418. Debelmose Christen Jensen Gosvig
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Christen Jensen Gosvig    Borris   Viet nr.7920
Gosvig fra trolovelsen.
kone1705100Mette Sørensdatter35c 1680cGosvigBorris1734TarpBorris†1734.10.24.
søn1705100Søren Christensen0.03 1705DebbelmoseBorris   Dåb nr.2048
*1705.08.02.
kones søs.171070Sidsel Sørensdatter20c 1685cGosvigBorris1748TarpBorris†1748.03.17 Tarp. Gift 1710.03.09 i Borris med Peder Pedersen af Tarp †1748+.
kones mor170760? Christen Jensens Kones mor50+ 1757c-  1707GosvigBorrisBegravet nr.6077
†1707.07.10 Gosvig som Christen Jensens kones mor, skrevet af Debelmose (Gosvig ligger mellem Tarp og Debelmose).

Nr. 7419. Debelmose Christen Nielsen Ejstrup
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand 21705100Christen Nielsen Ejstrup  1680ccEjstrupFaster1751 BorrisViet nr.7909
Gift 1704.01.01 i Faster eller Borris. †1751.03.21. Det er en antagelse at Christen Ejstrup er født i Ejstrup i Faster, tilnavnet kan have andre grunde.
kone1705100Maren Pedersdatter Smed     1737 BorrisViet nr.7909
†1737.01.27. Gift 2. 1704.01.01 i Faster eller Borris med Christen Ejstrup. Gift 1. med Niels Smed i Faster †1702-.

Nr. 7420. Debelmose Jens Dynesen
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Jens Dynesen     1728+   
kone1704100? Jens Dynesens kone     1708+   
dat.170498Kirsten Jensdatter19c 1688c     Examineret (konfirmeret) 13.11.1704 antaget 16c år ved examination.
mands mor170698An Dynesdatter     1706DebelmoseBorris†20.11.1706.
fattig1705100Christen Dynesen     1709DebelmoseBorris†1709.03.14. Vel familie til Jens Dynesen, måske bror.

Nr. 7421. Debelmose Christen Christensen
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Christen Christensen     1724DebelmoseBorrisKone ikke set. Søn Christen Christensen den Yngre *1707 Debelmose †1738.02.23, gift 1726.06.11 med Mette Jakobsdatter af Debelmose.

Nr. 7422. Debelmose Niels Madsen
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Niels Madsen Vestergaard     1732+  ?†1753.12.16 Debelmose ikke angivet.
kone170480? Niels Madsens kone     1725+  Datter Kirsten *1707.12.22, søn Eske *1711.09.06.
dat.170498Bodil Nielsdatter1.06 1704DebelmoseBorris   Dåb nr.2029
*1704.06.01.
kvinde1705100Karen Vig     1737 Borris†1737.05.17.

Nr. 7423. Debelmose Anders Lauridsen Debelmose
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Anders Lauridsen Debelmose         
kone179480? Anders Lauridsens kone     1704+  Muligvis †1713+.
dat.171150Abbelone Andersdatter9+ 1702-  1711DebelmoseBorris†1711.01.01.
dat.170498Kirsten Andersdatter1.08 1704DebelmoseBorris   Dåb nr.2025
*1704.04.13. Hun får som 14-årig i 1718 et barn med Jens Lysgaard ved hvem hun tjente.
kvinde1705100Kirsten Væver     1706 BorrisBegravet nr.6045
Ved Anders Lauridsen i december 1705. Begravet †1706.01.24 i Faster, hvor hun vel kom fra.

Nr. 7424. Debelmose Peder Graversen
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Peder Graversen     1730 Borris†1730.10.08.
kone170340Maren Peder Graversens kone         
LINK: Navnet Maren i introduktion 1703.
søn170330Gravers/Jens? Pedersen2.09 1703DebelmoseBoris   Dåb nr.2008
*1703.03.13, navnet ufuldstændigt "....rs", kan også være Anders.
?1705100Gravers Debbelmose        Muligvis Peder Graversens far, skrives ibid. altså boende på samme gård. Muligvis en fejltagelse, for Gravers Pedersen i Debelmose begraves i april 1704 et år før Mandtall.
kone170770? Gravers Debelmoses kone        Hun ses i dåben den 2. februar 1707 #2071.

Nr. 7425. Debelmose Mads Pedersen den Yngre, Hartkorn: 2 1 1 1
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Mads Pedersen den Yngre Vestergaard  1680cc Lem   Viet nr.7913
Han kaldes den 9. august 1705 i dåb #2049 Mads Vestergaard. Der er to fæstere på Vestergaard denne Mads Pedersen og så Jens Christensen.
kone170490Else Madsdatter  1680c-DebelmoseBorris   Viet nr.7913
Gift 1. gang med Dynes, 2. gang 1704 i Borris med Mads Pedersen den Yngre
søn170698Peder Madsen4+ 1702-  1706DebelmoseBorrisBegravet nr.6055
†1706.06.27 ingen alder angivet.
aftægt?171298Mads Vestergaard gammel     1712DebelmoseBorrisBegravet nr.6158
†1712.10.19 gammel Mads Vestergaard. Han er muligvis på den anden halvgård ved Jens Christensen.

Nr. 7426. Debelmose Jens Christensen, Matr. Nr: 33?, Hartkorn: 2 7 1 ½
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Jens Christensen Vestergaard  1680cc  1739DebelmoseBorrisBegravet nr.6491
Se dåb 1707.04.03.
kone170780Margrethe Jensdatter?  1680cc  1742DebelmoseBorrisBegravet nr.6521
 

Nr. 7427. Debelmose Jørgen Nielsen Skrædder Debelmose
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
  Jørgen Nielsen Debelmose     1713+  Glemt i Mandtall, men han er i Debelmose 1704 se #2029 og i 1706 se dåb den 18. juli 1706. Altså skulle han også være der i dec. 1705, da mandtallet skrives. Han ses 1713 som fadder med kone #2209.
kone170460? Jørgen Debelmoses kone.     1713+  Se i 1704 fx #2027 og #2029, #2209.

Nr. 7428. Debelmose Christen Pedersen Degn
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Christen Pedersen Degne-Embedet betienes af en Studiosus, som er Sogne-Degn, huis Tilstand er ikkun slet og ringe. Hand er gift, dog uden Børn. Holder huerken Folk eller Hæste, og sit lidet Afling hand hafver leier hand stædze giordt og drifvis ved fremmede.      Viet nr.7905
Han gifter sig med Kirsten Nielsdatter af Debelmose og ses der i
kone  Kirsten Nielsdatter {Nævnes som kone i kommentar til degnen.}      Viet nr.7905
Han skriver 1712 som Christen Degn i Debelmose. Fadderne i hans børns dåb før den tid er mest fra Debelmose.
dat.170490Ellets Christensdatter0.11 1704Debelmose?Borris   Dåb nr.2039
*1704.12.07

Nr. 7429. Degnebolig Jacob Christensen Kyndesen
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
degn170298Jacob Christensen Kyndesen65c 1640cc Holstebro1729DegneboligBorrisIkke nævnt i Mandtall. Jacob var uden fornuft, derfor har præsten vel ikke nævnt ham.(den udførende degn var Christen Pedersen Degn ofte nævnt i kirkebogen, som boede i Debelmose). Han ses i edslisten for Ribe stift i 1702 og er nævnt indirekte 8. okt. 1709, hvor Jacob Degns kone er fadder. I 1719 er han "elendig, ganske uden Fornuft og Forstand med hans gl. Hustru, 80 Aar, fattig og arm med Substituten allernaadigst forskaanet". Forskånet for skat. Han var ikke aktiv degn for Borris og Faster sogne i 28 år! Hans far var Christen Kyndesen Schmidt i Holstebro, skifte 1696.04.15.
kone170598Anne Knudsdatter Due30+ 1675c-  1727DegneboligBorrisIkke nævnt i Mandtall. Skifte 13.12.1727. Begravet †1727.12.12. Hun nævnes 1705.09.23 og 1709.10.08.

Nr. 7430. Duedal Lars Larsen Duedal, Hartkorn: 1 2 3 2
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1704100Lars Larsen Duedal55cc 1660cc  1727DuedalBorris*1660cc †1727.08.10 Duedal.
kone173840Ane?55cc 1660cc  1738DuedalBorris?Ane Duedal †1738.11.01 Duedal, hun kan have været kone nr. 2.
søn170480Jens Larsen19c *1686c-     Soldat 1705, 1708 "publice absolveret for horeri".
søn171440Niels Larsen10c+ 1695c-     Gift 1718.07.17 i Borris med Maren Jakobsdatter Væver ved Borris kirke.
dat.171240Mette Larsdatter9c+ 1696c-  1742DebelmoseBorris*1696c- †1742.02.28 Debelmose
dat.171050Bodil Larsdatter9c+ 1696c-  1732DuedalBorris*1696c- †1732.12.04, tjener 1710 i Gjaldbæk.
person1705100Søren Duedal Søren Dudal ibid.   1710DuedalBorris †1710.03.23. Begravet som "Søren Dudal". Da han i Mandtall skrives som "Søren Dudal" antages, at han boede på Duedal i en eller anden funktion vel på aftægt.

Nr. 7431. Egvig Villem Nielsen Egvig, Hartkorn: 0 7 2 2
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Villum Nielsen Egvig45cc 1660cc  1730EgvigBorris*1660cc †1730.12.22 Egvig.
kone1705100? Villum Nielsen Egvigs kone     1705+   
dat.171760Else Villumsdatter25c 1680cc  1751  *1680cc †1753.10.21 Egvig .
dat.171740Maren Villumsdatter15c 1690cc     Gift 1717.08.21 i Borris med enkemand Niels Jensen af Brandlund, Brande.
LINK: Niels Jensen af Brandlund.

Nr. 7432. Fonager Christen Madsen Fonager, Hartkorn: 0 5 0 2
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Christen Madsen Fonager Smed  1660c-  1725FonagerBorrisBegravet nr.6326
 
kone170590Kirsten Christen Fonagers kone     1740  Fadder 1703 se dåb #2019 "Kirsten Fonager Christen Smidtz". †1740.07.06.
LINK: Kirsten Fonager.
dat.170370? Christensdatter Fonager18c 1685c-  1711FonagerBorrisBegravet nr.6128
†1711.03.04.
kvinde1705100El Fonager     1711FonagerBorrisBegravet nr.6147
Husarm, fattig, eller svag i 1705.

Nr. 7433. Gjaldbæk Niels Larsen
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Niels Larsen Gjaldbæk den Ældre  1660c-  1711GjaldbækBorrisBegravet nr.6125
†1711.02.20 Gjaldbæk
kvinde170590An Nielsdatter Gjaldbæk     1717GjaldbækBorrisNiels Larsen Gjaldbæks kone, #2050. Muligvis Anne Marie #2171. Begravet †1717.06.13 som "Niels {den unge} Gjældbæks moder An Nielsdatter". Niels den Unge Gjaldbæk †1746.08.21 gift med Kirsten Gjaldbæk †1735.11.27 Gjaldbæk.
søn171160Niels Nielsen Gjaldbæk den Yngre  1690cGjaldbækBorris1746GjaldbækBorris*1690c- †1746.08.21 Gjaldbæk. Han er muligvis i et andet sogn i 1705, hans navn ses ikke sikkert før 1711 i Gjaldbæk.
kvinde171150El     1711GjaldbækBorrisBegravet nr.6129
Formodes at være en ældre kvinde. Kun nævnt i begravelsen. †1711.03.08. Muligvis ikke her men ved Christen Pedersen Smed i Gjaldbæk.

Nr. 7434. Gjaldbæk Christen Pedersen Smed
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand170470Christen Pedersen Smed     1716+  I kirkebogen 1704 #2020.
LINK: Christen Pedersen Smed i Gjaldbæk.
kone170850? Christen Pedersen Smeds kone     1716+   Fadder 1708.09.24.

Nr. 7435. Gravel Jakob Gravel
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Jakob Gravel     1713+  I 1709 "som tilforn boede i Grauild" og nu tjener Jakob Ahler i Ahlergaard. 1713 tilbage i Gravel. Ikke set efter 1713.
kone170590? Jakob Gravels kone        Hun bærer i #2041.
LINK: Jakob Gravels kone bærer.

Nr. 7436. Gravel Niels Nielsen Gravel
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Niels Nielsen Gravel25c 1680ccGravelBorris1761GravelBorris 
kone170595? Niels Gravels kone     1713+  Se dåb 1713.04.23, hvor hun bærer.
søn170595Niels Nielsen0.07 1705GravelBorris   Dåb nr.2041
*1705.03.22.
mands far1705100Niels Gammel Niels Gravel45ccNiels Gravels far1660cc  1710GravelBorrisBegravet nr.6114
†1710.05.07. Ses 1683 i Markbogen.

Nr. 7437. Gravel Peder Gravel
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Peder Gravel     1731+   
kone170698? Peder Gravels kone     1731GravelBorris†1731.02.02.
søn170290Christen Pedersen3.01 1702GravelBorris   Dåb nr.2002
*1702.09.24.

Nr. 7438. Grønborg Peder Eskesen Grønborg
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Peder Eskesen Grønborg30cc 1675ccDyrvigHoven    *1675cc Hoven.
kone170598Karen Jensdatter30cc 1675ccGrønborgBorris1743GrønborgBorris†1743.06.26 (Eske Grønborgs Moder)
søn171360? Pedersen4c 1701cGrønborgBorris1713GrønborgBorris*1701c †1713.01.17 Grønborg 12 år gammel.
søn170298Eske Pedersen3.01 1702GrønborgBorris1750GrønborgBorrisDåb nr.2005
*1702.10.01 Grønborg †1750.03.27 Grønborg
dat170598El Pedersdatter0.02 1705GrønborgBorris   Dåb nr.2046
*1705.06.24 Grønborg.

Nr. 7439. Grønborg Anders Vestesen Grønborg, Hartkorn: 1 5 1 0
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Anders Vestesen Grønborg45cc 1660cc  †1710+  Nævnt 1692 i Sophie Rostrups pantebrev. Sidst set 1710.07.20. Ingen kone set nævnt i kirkebogen.
LINK: Sophie Rostrups pantebrev 1692.
søn171150Jakob Andersen20cc 1685ccGrønborgBorris   Gift 1711- med Else Marie nævnt som fadder 1715.06.02.
hus- mand1705100Husmand Indrullered Hos hannem {Anders Grønborg} en fattig indrullered Huusmand.      1727.06.29 begrov Rejnholdt Grønborg?? Indrullered: antaget som soldat i lægsrullen.
Stak- kel1705100Stakkel {ved Anders Grønborg} item en anden stachels ben-bruden Mand tillige med sin Hustrue.       
Stak- kel kone1705100? Gift med Stakkel         

Nr. 7440. Gaasdal- Lille Thomas Pedersen, Hartkorn: 2 3 2 2
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Thomas Pedersen45c+ 1660cc-  1708Gaasdal- LilleBorris†1708.04.15. Ses 1683 i Markbogen.
kone1705100? Thomas Pedersens kone40cc+ 1665cc  1726Gaasdal- LilleBorris†1726.12.29 "Peder Gaasdalls moder".

Nr. 7441. Gaasdal- Store Peder Jakobsen Gaasdal
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Peder Jakobsen Gaasdal25c+ 1680c-Gaasdal- StoreBorris1708Gaasdal- StoreBorris†1708.03.11 Store Gaasdal. Ser ud til at have overtaget gården før 1702. Ingen kone set.
mands søs170490Inger Jakobsdatter17c+ 1688c-Gaasdal- StoreBorris1756Gaasdal- StoreBorris†1756.06.07 Store Gaasdal
mands søs171450Karen Jakobsdatter9c 1696c-Gaasdal- StoreBorris   Fadder 1712.06.05 "Inger Gaasdal søster Karen."
mands bror171940Jakob Jakobsen Gaasdal6c 1701c-Gaasdal- StoreBorris1742+ Assing1742 bosat i Hvedde i Assing sogn (ses i et stort skifte).

Nr. 7442. Gaasdal- Store Jens Giødsen
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Jens Giødsen30c+ 1672c-SlikdalBorris1724Gaasdal- StoreBorris †1724.04c Gaasdal.
kone170490? Christensdatter30c+ 1672c-Gaasdal- StoreBorris   Formodet datter af Christen Hansen i Store Gaasdal i Markbogen 1783, første sete søn Christen.
søn171560Thomas Jensen10c 1692cGaasdal- StoreBorris   Fadder 1708.10.28 #2112.
dat.171560Kirsten Jensdatter9c 1696ccGaasdal- StoreBorris   Fadder 1715.05.30.
søn171560Peder Jensen8c 1697ccGaasdal- StoreBorris   Fadder 1715.08.25.
dat.171460Karen Jensdatter7c 1698ccGaasdal- StoreBorris   Fadder 1714.11.21.
søn172020Christen Jensen4c 1701ccGaasdal- StoreBorris   Fadder 1720.07.21.
søn170498Giøde Jensen Gaasdal1.09 1704Gaasdal- StoreBorris1791Gaasdal- StoreBorrisDåb nr.2018
*1704.02.12 Gaasdal, Borris †1791.07.17 Gaasdal
enke1705100? Hermanns enke     1705+  Ikke identificeret, hun må bo på en af de to halvgårde i Store Gaasdal. Hun står i listen efter Jens Giødsen.

Nr. 7443. Helgaard Lars Helgaard
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Lars Helgaard     1717+   
kone171230? Lars Helgaards kone     1712+   
dat.170740Anna Larsdatter16c 1689cc  1710GrønborgBorrisBegravet nr.6119
Fadder 1707.05.29 #2085. †1710.12.26 tjenestepige ved Jakob Andersen Grønborg.
dat.171450Abbelone Larsdatter13c 1692c     gift 1714.10.28 i Borris med Christen Pedersen af Gravel i Lille ?Bundgaard
dat.171540Margrethe Larsdatter12c 1693cc     Gift 1715.03.07 i borris med Thomas Christensen
søn?174120Jens? Lauridsen  1716c-     Usikker.

Nr. 7444. Helgaard Jørgen Helgaard
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Jørgen Helgaard     1730+  +1738-, ikke fadder ved søn Jens' søn Jørgen.
kone170580Maren Helgaard     1708HelgaardBorrisHun begraves 26 dec. 1708 som Maren Helgaard uden mands nævnelse, men Jørgen trolover sig igen den 7. juli 1709 i Borris med hans anden kone Maren Thomasdatter, derfor må Maren være hans kone.
dat.170690Abbelone Jørgensdatter15+ 1688c-     Fadder 1706 #2055.
aftægt1705100Jesper Christensen Helgaard75c+ 1640c-  1710HelgaardBorrisBegravet nr.6107
Han skrives fattig som Jesper Hælgaard, hvor han hører til. Kan også være ved Lars Helgaard. Han ses i matriklen 1664 og Markbogen 1683. Fadder 1706.07.04 ved Jørgen Helgaards søn Niels. †1710.02.09 som Jesper Helgaard.

Nr. 7445. Hjoptarp Laust Nørgaard, Hartkorn: 6 0 0 0
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Laust Nørgaard35cc 1670cc  1738HjoptarpBorris†1738.10.12 Hjoptarp. Luise eller Line Laustdatter kaldes 1703 ved daaben hans 6. barn.
kone171540Inger35cc 1670cc  1750HjoptarpBorris †1750.11.22 Nørgaard. Hun kaldes Inger 1715.08.25, 1716.09.27 og 1717.09.26, men kaldes Karen 1714.04.22.
dat.172850Sidsel Laustdatter        Fadder 1728.
dat.170870Inger Laustdatter13c 1692c-HjoptarpBorris    
søn172160Knud Lauridsen11c 1694cHjoptarpBorris1768HjoptarpBorris*1694c †1768.10.30 Nørgaard, Hjoptarp. Overtager gården.
dat.171470Anna Laustdatter10c 1695cHjoptarpBorris1730+  Gift 1714.10.21 med Mads Odderskær.
søn172130Niels Lauridsen3+ 1702-HjoptarpBorris1742+  Gift 1. 1728- med NN †1742.04.22 Nørgaard
dat.170390Line Laustdatter2.07 1703HjoptarpBorris   Dåb nr.2009
*1703.04.05.
dat.170598Birgitte Laustdatter0.03 1705HjoptarpBorris   Dåb nr.2047
*1705.07.26.
inder- ster1705100Inderster        Husarm eller fattig.

Nr. 7446. Hjoptarp Jens Clemmensen
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Jens Clemmensen     1714HjoptarpBorris†1714.11.04 Hjoptarp.
kone170598Karen Christensdatter     1717HjoptarpBorrisBærer 1705.05.03. †1717.05.30 .
søn170599Niels Jensen20+ 1685c-     Fadder: 1703.12.30, 1705.07.26, 1708.06.03.
dat.170490Maren Jensdatter19+ 1686c-     Gift 1708.03.18 i Borris med Peder Mortensen af Dejbjerg.

Nr. 7447. Hjoptarp Niels Jakobsen Søndergaard
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Niels Jakobsen Søndergaard     1716+  Gift 1. gang med føste kone †1710. Gift 2. 1716.01.06 med Inger Christensdatter. Jakobsen fordi bror til Christen Vesterby i Tarp begravet 1713 som Jakobsen.
kone 1171090? Niels Søndergaards 1. kone     1710Hjoptarp Begravet nr.6113
†1710.05.04.
søn?170730Peder Søndergaard25cc 1782cc     Han ses den 2. februar 1707, hvor han absolveres for synd mod det sjette bud med Dorethe Stier.
LINK: Absolvering 1707.02.02.
aftægt1705100Niels Nygaard     1706HjoptarpBorrisBegravet nr.6056
†1706.07.11. Muligvis ved datter eller søn i Hjoptarp.
aftægt kone170598Bodil Hansdatter     1705HjoptarpBorrisBegravet nr.6042
†1705.11.26.

Nr. 7448. Hvollig Anders Christensen Hvollig, Hartkorn: 4 7 2 2
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Anders Christensen Hvollig32c+ 1673-HvolligBorris1711HvolligBorris*1673- †1711.03.11 Hvollig.
kone170498Anne Knudsdatter25c+ *1680-  1742HvolligBorris†1742 Hvollig.
dat.171450Anne Andersdatter14c 1696-HvolligBorris    
dat.170390Bodil Andersdatter2.05 1703HvolligBorris1711HvolligBorrisDåb nr.2012
Begravet nr.5013
*1703.05.20 †1711.04.12 Hvollig knap otte år gammel.
dat.170490Dorte Andersdatter1.00 1704HvolligBorris1779HjoptarpBorrisDåb nr.2038
*1704.11.26 †1779 Nørgaard, Hjoptarp, Borris. Gift 1722-24 i kirkebogshul med Knud Lauridsen Nørgaard.
Hus- kone1705100Huskvinde        Ved Anders Hvolvig. Fattig.

Nr. 7449. Hvollig Jakob Jensen Hvollig, Hartkorn: 4 7 2 2
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Jakob Jensen Hvollig35c+ 1680c-  1728HvolligBorris*1680c- †1728.09.22 Hvollig
LINK: Patronym Jensen: Jakob Jensens enke i skøde 1741.
kone174120? Jakob Jensen Hvolligs kone35c+ 1680c-  1741+   
søn172530Jens Jakobsen5c 1700ccHvolligBorris1743HvolligBorris †1743.02.17 Hvollig. 1725 fadder.
dat170670Karen Jakobsdatter4+ 1700ccHvolligBorris1706HvolligBorrisBegravet nr.6058
†1706.08.29 Hvollig. Født før kirkebogen.
søn172530Niels Jakobsen3c 1702-HvolligBorris   Fadder 1725, 1732, 1733 af Hvolvig.
søn172530Laust Jakobsen1.10 1704HvolligBorris1725+  Dåb nr.2016
*1704.01.06. Fadder 1725 af Hvolvig.

Nr. 7450. Kirken- Ved Else Hestlund etc.
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
kvinde1705100Else Hestlund        Dette er fattige og arme kvinder.
kvinde dat.1705100Maren Poulsdatter        Se 1711.06.21, datter af Else Hestlund
kvinde1705100Karen Odderskær        Gift 1710.04.29 med Michel Nielsen Engsig.
kvinde1705100Mette Pedersdatter        Ikke identificiert.
kvinde1705100Sidsel Nielsdatter        Ikke identificiert.
kvinde1705100Kirsten Øvig   Øvig?Skarrild?   Ikke identificiert.

Nr. 7451. Kringeltoft Jens Kringeltoft, Hartkorn: 0 5 1 0
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Jens Kringeltoft        Han gifter sig tilsyneladende sent omkring 1730. Der ses ingen kone før 1732, da han får et barn.
mands far?170980Niels Kringeltoft     1726KringeltoftBorris †1726.11.06 Kringeltoft.
mands mor?170280An Kringeltoft     1726KringeltoftBorris†1726.09.08 Kringeltoft.

Nr. 7452. Kodbøl Erik Nielsen Kodbøl
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Erik Nielsen Kodbøl        Nielsen se trolovelse 24. maj 1714.
kone170490Maren Erik Kodbøls kone     1731KodbølBorris†1731.02.21. Maren se 1714.02.25. Johanne Madsdatter er gift med enten Erik eller Jens Kodbøl. Se #2004 den 29. sept. 1702. Altsaa er hun Jens Kodbøls kone.
mands søs.171460Kirsten Nielsdatter15cc 1690ccKodbølBorris.   Se trolovelse 24. maj 1714. Gift med Christen Nørgaard i Bølling sogn.

Nr. 7453. Kodbøl Jens Mortensen Kodbøl
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Jens Mortensen Kodbøl     1725KodbølBorris†1725.06.03.
kone1705100Johanne Madsdatter        Johanne Madsdatter er gift med enten Erik eller Jens Kodbøl. Se #2004 den 29. sept. 1702. Men da Eriks kone hedder Maren (se dåb 1714.02.25) er Johanne Madsdatter Jens Kodbøls kone.
?170370? Jens Mortensen Kodbøls barn2.01 1703KodbølBorris   Dåb nr.1997
*1703.10.21, rekonstrueret ud fra introduktion af konen den 10. dec. 1703, født i hul i kirkebogen i 1703. Muligvis datter Anne †1725.11.24,
tj-pige170690? Peder Gravels kones søster        Den 15. marts 1706 fadder: "Peder Grauilds kones søster tjendendis Jens Kuedbøl". Vintertjenesten var 15. okt. 1705 til 15. april 1706.

Nr. 7454. Kvisthus Peder Germandsen, Hartkorn: 0 3 2 2
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Peder Germandsen75c+ 1630c-  1709KvisthusBorrisBegravet nr.6090
†1709.02.02 Kvisthus. Udskriften har Peder Christensen, hvor Christensen er en fejllæsning. I et skøde fra Ida Lange til Herredsfoged i “Øster-Nørherred” Jens Jensen Sæby nævnes Peder Germandsen i Kvisthus. I Markbogen 1683 ses Peder Germandsen som fæster af en gård med hartkorn 3 0 3 1 i Tarp i Borris.
kone171190Elles     1711KvisthusBorrisBegravet nr.6124
Kun nævnt dette ene sted 1711.
aftægt1705100Hans Kvisthuus        Hans i Kvisthus. Ses her "ved Peder Germandsen". Ellers ikke identificeret.

Nr. 7455. Lindvig Morten Jensen Lindvig
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Morten Jensen Lindvig     1709LindvigBorris†1709.12.09 Lindvig.
kone170599? Morten Jensen Lindvigs kone     1705LindvigBorris†1705.10.30 Lindvig. Hun lever i 1705 men hun er teknisk set ikke i live den 15. nov. 1705, da Mandtall 1705 skrives.
dat.170780Lisbeth Mortensdatter17c+ 1688c-LindvigBorris   Gift 1708.08.26 i Borris med Peder Pedersen af Skarrild Grene.
søn170770Jens Mortensen16+ 1689c-LindvigBorris   Se dåb 21. april 1707 "Morten Lindvigs søn Jens".

Nr. 7456. Moesgaard Anne Nielsdatter
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
enke170570Anne Nielsdatter     1705+  Viet nr.7927
Moesgaard er ikke opført i Mandtall 1705, men ses i kirkebogen samme år 1705. Ved vielsen 21. maj 1705 angives hun at være salig Jens Moesgaards enke.
LINK: Jens Moesgaard †1704.08.21 #6018.
dat.171350Kirsten Jensdatter10c 1695c-MoesgaardBorris   Viet nr.8001
Steddatter af Jens Pedersen Vium. Se dåb 1713.02.02. Kirsten se dåb 1713.11.05. Gift 1714.06.07 med Jep Gjaldbæk.
dat.171850Niels Jensen8c 1697c-MoesgaardBorris   Stedsøn af Jens Pedersen Vium. Se dåb 1716.01.19. Ses vel 1724.11.26 i Hjoptarp.
mand 2170570Jens Pedersen Vium     1722MoesgaardBorris.Viet nr.7927
Jens er fra Nørre Vium. †1722.04.02 Moesgaard.

Nr. 7457. Nygaard Christen Nygaard, Hartkorn: 2 5 3 0
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Christen Nygaard     1706NygaardBorris†1706.04.25 Nygaard
kone170598? Christen Nygaards kone     1726NygaardBorris†1726.11.03 Nygaard.
dat.170970Ida Margrethe Christensdatter19c 1686cNygaardBorris1775NygaardBorris†1775.07.02 Nygaard. Gift 1709.12.19 i Borris med Christen Jepsen af Oddum.
dat.171770Maren Christensdatter8c+ 1697c-NygaardBorris   Gift 1717.09.07 i Borris med Niels Henriksen Møller i Bundsbæk Mølle, Dejbjerg sogn.

Nr. 7458. Odderskær Svend Jørgensen Odderskær
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Svend Jørgensen Odderskær45+ 1660c-  1714OdderskærBorris *1660c- †1714.11.14 Odderskær. Han har formodentlig overgivet fæstet til Jens Jensen Odderskær (nedenfor) da denne blev gift 1. jan. 1705. En kone er ikke set i kirkebogen.
dat.1705100Maren Svendsdatter23c 1682ccOdderskærBorris   Gift 1. 1704.01.27 i Borris med Clemmen Madsen. Gift 2. 1714 med Laurids Christensen af Øster Rabjerg, Dejbjerg sogn.
dat. mand170480Clemmen Madsen     1714-  Han er af Skjern. Konen gifter sig igen 1714.
dat.171560Kirsten Svendsdatter7c 1698c-OdderskærBorris   Fadder 1715.08.18. 1724 søn med Jens NN.

Nr. 7459. Odderskær Jens Jensen Odderskær
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Jens Jensen Odderskær     1730?OdderskærBorrisViet nr.7925
?†1730.03.15 Odderskær.
kone170598Kirsten Jensdatter Kye   KyeBølling   Viet nr.7925
 
mand ind- sidder1705100Anders Odderskær         
kone1705100? Anders Odderskærs kone         
barn1705100? Anders/en/datter4+ 1702-     Barn af Anders Odderskær. Muligvis mere end to børn.
søn1705100Jens Andersen1.02 1704OdderskærBorris   Dåb nr.2032
*1704.09.14. Barn af Anders Odderskær.

Nr. 7460. Præste- gaarden Peder Pedersen Stauning
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
enke- mand1705100Peder Pedersen Stauning Præsten for hands egen Person er allernaadigst forskaanit. Hand hafver huerken Hustrue eller Børn. Hands Folk er: En Karl, 1 Dreng, 1 Pige.1676c Stauning1722Præste- gaardenBorrisGift 1. 1702.08.10 i Velling med Kirsten . Forskaanet for skat.
Karl1705100? Karl ved præsten18+ 1687c-      
Dreng1705100? Dreng ved præsten12+ 1693c-      
Pige1705100? Tjenestepige ved præsten12+ 1693c-      
Gamle præst170598Christen Nielsen Seerup46.05 1659 Ribe1713PræstegaardenBorris*1659.07.29 Ribe †1713.08.18 Borris. Ikke nævnt i Mandtall, men han bor i præstegaarden. Ses også som fadder i kirkebogen.
Gamle præst kone170598Kirsten Jensdatter Hviid  1660ccPræstegaardenBorris1730PræstegaardenBorris†1730.01c. Ikke nævnt i Mandtall, men hun bor i præstegaarden. Ses også som fadder i kirkebogen.

Nr. 7461. Skobæk Clemmen Bertelsen Skobæk
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Clemmen Bertelsen Skobæk45cc 1670ccDegneboligBorris   *1670cc Borris, søn af degnen Bertel Clemmensen Humble.
kone170490Kirsten? Pedersdatter     †1704+  Kirsten ikke helt sikkert.
søn171940Bertel Clemmensen4+ 1695ccSkobækBorris1730SkobækBorrisFadder 10. april 1719. †1730.10.15 Skobæk
dat.171070Sidsel Clemmensdatter4+ 1701-SkobækBorris1710SkobækBorris†1710.06.09 Skobæk.
søn171170Jens Clemmensen4+ 1701-SkobækBorris1711SkobækBorris†1711.03.29 Skobæk.
dat.170490Bodil Clemmensdatter1.01 1704SkobækBorris   Dåb nr.2034
*1704.10.11.

Nr. 7462. Skravhøj Mads Huus
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Mads Huus     1706SkravhøjBorris†1706.09.29.
søn1705100Niels Madsen Huus        For Madsen se trolovelsen den 17. April 1706. Moderen til deres uægte barn er Kirsten Nielsdatter som han så trolover sig med. Der er skrifte.
LINK: Skrifte Niels Madsen Huus 8. nov. 1705.
søns kvinde170580Kirsten Nielsdatter20c 1788c-     Dåb nr.2052
Uægte søn Oluf med Niels Madsen Huus i oktober 1705. Hun er muligvis et andet sted i Borris, men hun er i Borris i 1705 for de bliver trolovet i april 1706.
søns søn1705100Oluf Nielsen0.02 1705Skravhøj?Borris   Dåb nr.2052
Døbt 24. okt. 1705 uægte.

Nr. 7463. Slikdal Giøde Jensen Slikdal, Hartkorn: 0 5 0 0
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Giøde Jensen Slikdal65cc 1640cc  1715SlikdalBorris*1640cc †1715.10.31 Slikdal.
kone171460Maren Christensdatter     1714SlikdalBorris†1714.11.14 Slikdal
dat.170780Karen Giødesdatter23cc 1682ccSlikdalBorris   Gift 1707.01.23 i Borris med Christen Hartvigsen. Formodet datter, ikke ganske sikker.
boende1705100Mette Hestlund        Der er en Hestlund i Give sogn og een i Bording sogn.

Nr. 7464. Stier Jens Christensen Stier, Hartkorn: 2 1 2 2
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Jens Christensen Stier35ccHos hannem en forarmit Huus-Mand, som arbeider for got Folck, naar hand noget kand faae at fortiene til sin og sin fattige Hustruis og Børns Underholdning. {Se Niels Stier nedenfor.}1680cc  1725+  *1680cc †1725+. Familien flytter til et andet sogn i 1725. Christen Olufsen overtager fæstet.
kone170490Bodil Nielsdatter35cc 1680cc     Hun synes at være noget særligt, hun skrives mest med eget navn ikke som Jens Stiers kone.
søn170490Niels Jensen1.06 1704StierBorris   Dåb nr.2027
*1704.05.01 Stier (kirkebogen: "første barn").
far170590Christen Jens Christensens far60cc 1645cc  1705+  Nævnt i daab #2051 1705.10.11 .
LINK: "Jens {Christensen} Stiers fadr", som fadder.
mor171760? Jens Christensens mor60cc 1645cc  1717StierBorrisBegravet nr.6222
†1717.12.05 Stier (Jens Stiers Moder).
boende  Dorothe        Ved Jens Stier.
Hus- mand1705100Niels Stier     1726+   
Hus- mands kone1705100? Niels Stiers kone         
Hus- mands søn1713100Mads Nielsen15cc 1690cc     Viet nr.7992
Viet 1713.10.22 til Christen Feldbereders datter Kirsten Christensdatter.
Hus- mands dat.1712100? Nielsdatter7cc 1698cc     Tjener 1712.04.30 ved Jens Marcussen i Hannerup i Faster sogn.
Hus- mands dat.1705100Maren Nielsdatter        Der er mindst tre børn, der kan være flere.

Nr. 7465. Sønderskov Lars Jensen Sønderskov
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Lars Jensen Sønderskov35cc 1670cc  1746SønderskovBorris†1746.02.20 Sønderskov
kone 1170540Maren Christensdatter30cc 1675cc  1705SønderskovBorrisBegravet nr.6030
†1705.03.08 Sønderskov. Sønnen Jens dør samtidigt en uge før, smitsom sygdom vel. Hun er formelt død før Mandtallsdatoen den 15. november 1705, indsat her for sammenhængen.
dat. 1171460Lucie Larsdatter7c 1698cSønderskovBorris1720SønderskovBorris†1720.08.18 Sønderskov, fadder 1714.
søn 1170540Jens Larsen3c? 1702SønderskovBorris1705SønderskovBorrisDåb nr.2004
Begravet nr.6029
Moderen dør en uge efter. Han er formelt død før Mandtallsdatoen den 15. november 1705, indsat her for sammenhængen.

Nr. 7466. Sønderskov Christen Olufsen
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Christen Olufsen         
kone171730An Justesdatter     1717SønderskovBorris†1717.12.12 Sønderskov.
dat.170270Kirsten Christensdatter19c 1686cSønderskovBorris   Bærer 1702.09.29 #2004.
tj-pige170690? Christensdatter20cc 1685cc Oddum   Fadder 1. april 1706 ", Christen Grendspils datter i Oddum tienendes Christen Ollufsen i Synderskou".
Inds?170490Jens Justesen     1705SønderskovBorrisBegravet nr.6032
†1705.03.29. Strengt taget ikke i live mere, da Mandtallet tælles, men her taget med for børnene.
Inds? søn170490Søren Jensen19c+ 1686c-      
LINK: #2063
Inds? dat.170940Karen Jensdatter17c+ 1688c-  1709+   
LINK: #2072

Nr. 7467. Sønderskov Christen Christensen
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Christen Christensen     1715SønderskovBorris†1715.06.30 Sønderskov
kone170690? Christen Christensens kone        Fadder 1706.04.01.
søn171625Niels Christensen5c 1700ccSønderskovBorris   Fadder 1716.01.19.

Nr. 7468. Sønderskov Christen Andersen
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Christen Andersen         
kone170690? Christen Andersens kone     1707+   
dat.171230? Christensdatter11c 1694c-Sønderskov?Borris   Fadder #2171 i 1712.
dat.170370? Christensdatter2.00 1703     Dåb nr.2013
*1703.11.21.

Nr. 7469. Sønderby Knud Jensen
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Knud Jensen Sønderby  1680c-Sønderby?Borris?1750SønderbyBorrisBegravet nr.6649
1680c- Sønderby? †1750.02.08 Sønderby .
kone170490Birgitte Michelsdatter Købke  1680c- Vorgod1750SønderbyBorrisBegravet nr.6651
*1680c- Vorgod †1750.03.04 Sønderby. Datter af Degn i Vorgod Michel Jochumsen Købke *1636c †1719.02.20 Vorgod.
søn170495Henning Knudsen1.02 1704SønderbyBorris   Dåb nr.2031
*1704.09.07.
mands søs.170450? Jensdatter  1686c-SønderbyBorris   "Knud Synderbyes søster" fadder 1704.09.07 og senere.

Nr. 7470. Sønderby Christen Lauridsen
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Christen Laugesen Colding45cc 1660ccColding?Stauning?1735SønderbyBorris*1660cc †1735.12.04 Sønderby.
kone170598Karen Mortensdatter25c 1680cLindvigBorris1759 Borris*1680c Lindvig, Borris †1759.04.18 Borris.
søn170599Lauge Christensen0.03 1705SønderbyBorris1707SønderbyBorrisDåb nr.2050
*1705.08.09 druknet †1707.06.14.

Nr. 7471. Tarp Christen Jensen Kjær, Hartkorn: 1 5 2 0
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Christen Jensen Kjær     1738SkobækBorrisJensen fra Lundenæs Restance 1728 i Bølling Tingbog som formand til næste fæster. †1738.07.06. Gift 2. 1708.11.04 i Borris med Maren Olufsdatter. Første kone nedenfor.
kone 1170798? Christen Jensen Kjærs 1. kone45+ 1660c-  1707TarpBorrisBegravet nr.5997
†1707.07.24.
søn 1170690Mads Christensen Kjær20c 1685c     Identificeret den 1709.06.09 #2123 som far og søn. Ses første gang 1706.05.13 #2058.
dat. 1170490Sidsel Christensdatter15c 1686c-     Ses som fadder 1704.11.16.

Nr. 7472. Tarp Laust Tarp
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Laust Tarp30cc 1675cc      
kone171530An Laust Tarps kone        An, set som fadder 1715.03.10.
dat.170490El Laustdatter1.00 1704TarpBorris   Dåb nr.2037
*1704.11.16.
boende1705100Kirsten Koch {Ved Laust Tarp}       

Nr. 7473. Tarp Niels Tarp
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Niels Tarp     1736TarpBorris†1736.01.15 Tarp. Ses første gang 1707.04.10.
kone170970Abbelone     1718TarpBorris†1718.04.06. Ses 1709.06.09 som fadder.

Nr. 7474. Tarp Jens Øster-Skjern
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Jens Øster-Skjern         
kone  Karen Øster-Skjern        Ses 1704.11.16 som fadder. Som Jens Øster-Skjerns kone 1713.06.14.

Nr. 7475. Tarp Christen Feldbereder
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Christen Feldbereder     1713TarpBorris†1713.04.27. 1704.02.12 datter NN Christensdatter tjenende i Vindelbo.
dat.170480Karen Christensdatter        Tjener 1704.10.29 i Vindelbo. Tjener 1707.02.20 ved Præsten.
dat.170960Kirsten Christensdatter Feldbereder        Fadder 1709.04.22 som datter af Christen Feldbereder. Gift 1713.08.27 i Borris med Mads Nielsen, som tjente i Præstegaarden.
dat.171150Mette Christensdatter Feldbereder        Viet 1711.02.15 i Borris med Thomas Gaasdal.
dat.171730An Kirstine Christensdatter Feldbereder        Fadder 1717.09.07 som datter af Christen Feldbereder.

Nr. 7476. Vesterby Christen Jakobsen Vesterby, Hartkorn: 2 3 2 1
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Christen Jakobsen Vesterby     1713TarpBorrisJakobsen i begravelsen †1713.02.23.
kone170480Maren Christen Vesterbys kone        Maren i introduktion 1704.02.02.
søn170380Søren Christensen1.10 1703VesterbyBorris   *1703.12.30.

Nr. 7477. Vesterby Niels Andersen Vesterby
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Niels Andersen Vesterby25cc 1680cc  1747VesterbyBorris†1747.09.17. 1706.07.14 søn Jakob. 1709 tvillinger.
kone170685Margrethe Jakobsdatter  1683cSlumstrup MølleSædding1738VesterbyBorrisBærer 1716.06.21.
søn170690Anders Nielsen  1702-  1706VesterbyBorrisBegravet nr.6063
Født før 1702, †1706.12.01.
boende1705100Bodil Vesterby {Ved Niels Vesterby.}   1709TarpBorrisBegravet nr.6099
†1709.05.26.

Nr. 7478. Vindelbo Thomas Jensen, Hartkorn: 2 2 1 0
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand170490Thomas Jensen50cc 1655cc  1724VindelboBorris*1655cc †1724.12.06 Vindelbo. Peder Christensen angives i udskriften, dette er en fejl, en gentagelse af navnet under Kvisthus lige før Vindelbo i rækkefølgen. Ogsaa Peder Christensen er fejl udlæst for Kvisthus, det skulle være Peder Germandsen. Hans kone er ikke set nævnt, formodet død 1702- før kirkebogen. Datteren Johanne Thomasdatter *1682c Vindelbo †1734.06.11 Holtum, Arnborg gift 1704 året før Mandtall med Niels Pedersen i Holtum.
søn170880Anders Thomsen25c 1680cVindelboBorris1745VindelboBorris *1680c Vindelbo †1745.10.17 Vindelbo.
søn170790Jens Thomsen17c 1690c-VindelboBorris1707VindelboBorris*1690c- †1707.05.04 Vindelbo
dat.171920Mette Thomasdatter4c 1702-VindelboBorris   *1702- (før kirkebogen). Gift 1727.11.23 i Borris med Niels Jensen Paarup (Assing?)

Nr. 7479. Votkær Morten Jensen Votkær, Hartkorn: ½ af 6 7 2 0
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Morten Jensen Votkær     1740VotkærBorris†1740.01.01. Jensen fra Restance Lundenæs 1728 Bølling Herreds Tingbog.
kone172610? Morten Jensen Votkærs kone     1726VotkærBorris†1726.02.17.

Nr. 7480. Votkær Stephen Nielsen Votkær, Hartkorn: ½ af 6 7 2 0
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Stephen Nielsen Votkær41cc 1664cc  1705+  Nielsen fra Restance Lundenæs 1728 Bølling Herreds Tingbog. *1664cc †1705+. Kone ikke set nævnt.

Nr. 7481. Aagaard Jens Olsen Aagaard, Hartkorn: ½ af 11 2 1 0
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Jens Olsen Aagaard25+ 1660c-     Ses allerede 1683, meget stor gård efter hartkornet.
kone170370Karen Jens Olsen Aagaards kone        Fadder 1703.04.05. Navn Karen 1713.02.02.
søn170490Ole Jensen Aagaard        Fadder 1704.09.14 og 1706.08.19. Gift før aug. 1706.
søn170980Christen Jensen        Fadder 1709.07.28.

Nr. 7482. Aagaard Christen Nielsen Aagaard, Hartkorn: ½ af 11 2 1 0
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1705100Christen Nielsen Aagaard35cc 1670cc  1731AagaardBorris†1731.03.17.
kone170380Mette Pedersdatter        Se dåb 1703.11.21.
dat.170690?4+ 1702-  1706AagaardBorris†1706.01.27. Ikke set født 1702-05.
søn171740Niels Christensen Aagaard        "Niels Christen Aagaards søn" 1717.12.16.
søn171080Jens Christensen Aagaard  1709AagaardBorris1779KrogBorrisDåb nr.2126
Kaldes senere Krog. *1709.07.28 Aagaard †1779.05.01 Krog. Gift 1740 i Borris med Mette Mortensdatter *1710.04.18 Annexgaarden i Faster.