Borris-Faster Kommenteret Kirkebog 
Begravede alle 1702 - 1760
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Borris-Faster kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Dvs. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter navnet står den best skønnede alder (Ald.). 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for afvigelser op til 8 år, sjældent mere.
Dernæst Født (egentlig døbt), som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45 som er 45.00 til 45.11 måneder), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
Examinerede 1703-04 findes under konfirmerede. Kirkebogshuller 1721-24 og 1729.
En linje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   1774.11.27 Dødfødt, , Lundfod, Knud Thomsen, Inger Pedersdatter

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   1774.12.25 Sidsel Sørensdatter, Flø, Søren Sørensen, Mette Pedersdatter

Født bruges her for døbe dato eller år.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 6001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den døde
Nr.DatoNavnEfternavnStedAld.KB alderFødtFamilieKirkebogstekst
60011702.03.01Jens Jakobsen Hanskemager Borris By     KONE: Kirsten Bertelsdatter (Degneboligen), Borris. {REKONSTRUKTION: fra afløsning som degn: 'I 1702 døde degnen i Borris Jens Jakobsen Hanskemager.'}
NOTITS: Dato tilnærmelig. Efterfølger degneed 20. august 1702. Se bogen Hardsyssels Degne.
Dåb nr. 2001
60021702.10.26Jakob Pedersen Hannerup    FAR: Peder Hannerup.MOR: ? Jakobsdatterd: 26 October blef Peder Hannerups Slg: Søn Jacob begrafven.
NOTITS: Slg: = Salig. Antages spæd, for faderen er ung.
60031702.11.14Herman Ga?      d: 22 p. Trin: Blef Herman Ga…. Begrafven d: 14 Novembr.
NOTITS: I aaret 1702 døde syv, 3 unge og 4 gamle.
60041703.01.21Anders Christensen Sønderskov    FAR: Christen Andersen.MOR: ? Christen Andersens kone. d: 21 Janvarij blef Christen Anderß: i Synderschou hans søn Anders begrafven.
60051703.02.15Peder Jensen Hjoptarp    FAR: Jens Clemmensen.MOR: Karen Christensdatterd: 15 februarij blef Jens Clemmensøn hans søn Peder begrafven.
NOTITS: Se mandtallet 1705.
60061703.04.10Niels Mortensen Dalager    FAR: Morten Bush.MOR: ? Morten Bushs kone. 10. april, 3. paaskedag, blef Morten Busch hans søn Niels begrafen.
NOTITS: Dalager i Mandtal 1705
60071703.04.29? Olufsdatter Kvodbøl 30+  1673c-  d: 29 April Do 3 p Pascha blef den gamle pige af Kuedbøl begrafven nafnlig ….. Ollufsdatter.
59951703.10.05Kirsten Jensdatter Vorup Præstegaarden     MAND: Peder Pedersen Stauning, Præstegaarden, Borris. {REKONSTRUKTION: fra skiftet 2. nov. 1703: 'begravet præst Peder Staunings kone Kirsten Jensdatter Vorup.'}
NOTITS: De blev gift 1702.08.10 i Velling. Hun er formentlig død i barselsseng.
60081703.11.02Maren Villadsdatter      MAND: Søren, Borris. d. 2 nov.?, blef Søren ……..s kone Maren Villadsdatter begrafen.
60091704.01.16Dynes Debelmose Debelmose     KONE: Else Madsdatter, Debelmose, Borris. Onsdagen d: 16 Januarij blef Dynis Debelmoes begrafven.
NOTITS: Konens navn Else Madsdatter ses, da hun gifter sig igen de 15. juni 1704 i Borris.
60101704.02.21? Dynes Debelmoses mor Debelmose 50cc  1660c-  SØN: Dynes Debelmose, Debelmose, Borris. d: 14 Febr: berettede ieg Dynis Debelmoes hans Moder.
NOTITS: Ikke noteret begravet, antaget død en uge efter den sidste olie. Datoen er en antagelse.
60111704.02.20Laurids Skrædder Kirken-Ved     d: 20 Febr: blef Lauridz Schræder ved Kirchen begrafven.
60121704.02.20Else Christensdatter Amme Klokmose 30cc  1680c-  MAND: Søren Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster. Noch samme dag begrof ieg Søren {Sørensen} Klochmoes hans hustru Else Amme.
NOTITS: Gift 27. dec. 1703, to måneder før begravelsen. Christensdatter fra vielsen.
60131704.02.21Birgitte Marie Knudsdatter Sønderby    FAR: Knud Jensen Sønderby.MOR: Birgitte Michelsdatterd: 21 Febr: begrof ieg Knud {Jensen} Synderbye hans barn Birgite Marie.
60141704.03.09Navnløs Odderskær    FAR: Clemmend Madsen.MOR: Maren Svendsdatter. MORS FAR: Svend Jørgensen, Odderskær, Borris. Samme dag begrof ieg Suend [Jørgensen] Odderschiers datters tvende tvillinger tvilling 1.
NOTITS: Gift 6 uger før.
Dåb nr. 2021
60151704.03.09Navnløs Odderskær    FAR: Clemmend Madsen.MOR: Maren Svendsdatter. MORS FAR: Svend Jørgensen, Odderskær, Borris. Samme dag begrof ieg Suend [Jørgensen] Odderschiers datters tvende tvillinger tvilling 2.
NOTITS: Gift 6 uger før.
Dåb nr. 2022
60161704.03.16? Jakobsdatter Hvollig    FAR: Jakob Jensen Hvollig.MOR: Johanne Mortensdatter. Samme dag {d 9 Martij}, bereddede ieg til døden Jacob i Houlvigs yngste datter.
NOTITS: Antaget begravet en uge efter sidste olie. Kan betvivles. Moderens navn Johanne Mortensdatter fra begravelse #6537.
60171704.04.17? Gravers Debelmoses kone Debelmose     MAND: Gravers Pedersen Debelmose, Debelmose, Borris. . 3. {April} bereddede ieg Gravers {Pedersen} Debelmoes hans hustrue til døden.
NOTITS: Hun er ikke set død, men antages begravet to uger efter den sidste olie. Dato den 17. april er en antagelse, et skøn.
59991704.07.31Kirsten Andersdatter Astrup 0.01  1704.07.24 FAR: Anders Christensen Astrup.MOR: Maren Jespersdatterd . 31 Julij begrof ieg Anders {Christensen} Astrup første barn nafnlig Kiersten som alleeniste var hiemmedøbt .
NOTITS: Hjemmedøbt.
Dåb nr. 2030
60181704.08.21Jens Mosgaard Mosgaard     d: 21 Augustij begrof ieg Salig Jens Moesgd .
60191704.10.15Peder Hvollig Hvollig     d: 15 blef Peder Holvig begrafven.
60201704.11.08Abbelone Kodbøl Kodbøl     d 8 begrof ieg Apollone Kuedbøl.
60211704.11.12Jakob Christensen Aagaard 0.02  1704.09.18 FAR: Christen Nielsen? Aagaard.MOR: ? Christen Aagaards kone. d: 12 begrof ieg Christen {Nielsen?} Aagds Søn Jacob.
Dåb nr. 2033
60221704.12.15Maren Mortensdatter Ahlergaard 0.10  1704.02.17 FAR: Morten Jensen Ahler.MOR: Karen Jakobsdatterd: 15 Begrofe ieg Mort_ Alers datter Maren Mortensdatter.
Dåb nr. 5020
60231704.12.15Oluf Pedersen Hvollig    FAR: Peder Hvollig.MOR: ? Peder Hvolligs kone. d 18 begrof ieg peder holvigs søn Oluf.
60241704.12.30Gammel-Person1 Klokmose 50+  1654c-  HUSBOND: Just Andersen, Klokmose, Faster. Samme dag {d. 18 dec.} beRættede ieg de tu gamle folch j Klochmoes hos Just {Andersen}.
NOTITS: Fik sidste olie den 18. dec., ikke set døde, men regnes begravet godt en uge efter. Det tillades at betvivle dette. Men antagelsen at de lever længe efter anses for usandsynlig.
60251704.12.30Gammel-Person2 Klokmose 50+  1654c-  HUSBOND: Just Andersen, Klokmose, Faster. Samme dag {d. 18 dec.} beRættede ieg de tu gamle folch j Klochmoes hos Just {Andersen}.
NOTITS: Fik sidste olie den 18. dec., ikke set døde, men regnes begravet godt en uge efter. Det tillades at betvivle dette. Men antagelsen at de lever længe efter anses for usandsynlig.
60261705.01.01Maren Aschou      Samme dag {d:1 Janvarius} begrof[ue] ieg Maren Aschou.
60271705.01.18Mads Jensen Hannerup 2.03  1702.10.11 FAR: Jens Madsen.MOR: ? Jens Madsens kone. Samme dag blef Jens Matzøns søn Matz i Hannerup begrafven .
Dåb nr. 2006
60281705.02.08Morten Jensen Ahler Ahlergaard     KONE: Karen Jakobsdatter Ahler, Ahlergaard, Borris. d: 8 Febr: Dom: Septuag: begrof ieg Slg: Morten Aler .
60291705.03.01Jens Larsen Sønderskov    FAR: Lars Jensen Sønderskov.MOR: Maren Christensdatterd: 1 Martji begrof ieg Las {Jensen} Synderschoufs Søn Jens .
NOTITS: Muligvis døbt 24. september 1702. Moderen begravet en uge efter sønnen Jens' begravelse.
60301705.03.08Maren Christensdatter Sønderskov     MAND: Lars Jensen Sønderskov, Sønderskov, Borris. d: 8 Martji begrofue ieg Las {Jensen} Synderschous Kone Maren Christensdatter .
60311705.03.15Lucie? Agger Agger     d: 15 Martji blef [Lucie] Aggers begrafven .
60321705.03.29Jens Justesen Sønderskov     Søndagen Efter Midfaste begrof ieg Jens Justesen af Synderschou .
60331705.04.13Kirsten Jørgensdatter Helgaard 0.01  1705.03.22 FAR: Jørgen Helgaard.MOR: ? Jørgen Helgaards kone. 2den Paaschedag d: 13 April begrof ieg Jørgen Holgaards datter Kiersten, som blef opprimeret hos forældrene .
Dåb nr. 2042
60341705.04.13Dødfødt Dalager 0.00  1705.04.08 FAR: Christen Toft.MOR: ? Christen Tofts kone.. Noch samme dag begrof ieg Christen Tofftis barn, som blef dødfød .
60351705.04.19? Niels Snedkers kone Debelmose     MAND: Niels Snedker, Debelmose, Borris. Samme dag {d: 19 April} begrof ieg Niels Snedichers Kone i Debelmoes .
60361705.04.20Mette Larsdatter Toften 50c+  1655c-  Mandagen d: 20 April begrof ieg den gamle Kone paa Tofften Met Lasdatter .
60371705.05.18Niels Snedker Debelmose 50c+  1655c-  KONE: ? Niels Snedkers kone, Debelmose, Borris. Dom 5ta p: Pascha: d: 18 Maji begrof ieg gamble Niels Snedcher i Debelmoes .
60381705.06.02Peder Larsen Lodal 0.03  1705.02.22 FAR: Lars Pedersen Smed.MOR: Kirsten Jakobsdatter3die Pintzedag begrof ieg Las {Pedersen} Smid i Lodal hs Søn Peder .
Dåb nr. 2040
60391705.08.05Morten Olsen Kodbøl Kodbøl 65c+  1640c-  SØN: Jens Mortensen Kodbøl, Borris. d 5 August En onsdag blef Slg Mort_ {Olsen} Koedbøl begrafven.
NOTITS: Han ses i matriken 1664 og 1683 i Markbogen.
60401705.10.14Margrethe Nielsdatter  19c  1686c  HUSBOND: Christen Toft, Dalager, Borris. onsdagen d 14 Otb begrafu_ Margrete Nielsdatter [som hafde] tiendt Christen Tofft j Faster Kierchegaard .
NOTITS: Hun bliver begravet i Faster kirkegaard, saa hun er født i Faster, men hun tjente i Dalager i Borris ved Christen Toft.
60411705.10.30? Morten Jensen Lindvigs kone Lindvig     MAND: Morten Jensen Lindvig, Lindvig, Borris. Fredagen d: 30 Octbr: begrof ieg Morten {Jensen} Lindvigs Kone
60421705.11.26Bodil Hansdatter Hjoptarp     MAND: Niels Nielsen Nygaard, Nygaard, Borris. Torsdagen d: 26 Novbr. begrof ieg Niels {Nielsen} Nygds Kone Boel Hansdatter .
NOTITS: I Nygaard Matriklen 1664, Markbogen 1683. I Mandtall 1705 ses de på aftægt i Søndergaard i Hjoptarp.
60431705.12.18Lars Jepsen Dalager 45c+  1660c-  d: 18 Decbr. blef Slg. Las Jeps_ i Dalagger begrafvet .
NOTITS: Ses 1683 i Markbogen. Kaldes i mandtallet 1705 Laurids Jepsen i Dalager.
60441705.12.23Maren Pedersdatter Ahlergaard 55c+  1650c-  MAND: Jakob Andersen Harboe, Ahlergaard, Borris. Onsdagen d: 23 December begrof ieg Jacob {Andersen Harboe} Alers Kone Maren Pedersdatter .
NOTITS: Første barn Lene *1676c.
60451706.01.24Kirsten Væver      Søndagn d 24 Janvarij blef Kiersten Væfver j Faster soghn begrafven.
60461706.01.24Tiggerske      Item 1 fattig tigger Qvinde.
60471706.01.27? Christens/en/datter  0.01  1705.12.28 FAR: Christen Thomsen Højer.MOR: Appollone Sørensdatter Bush. d: 27 Januarji begrofe ieg Apollone Bushis {Sørensdatter} barn.
NOTITS: Apppollone tjener ved Morten Bush, derfra tilnavnet.
Dåb nr. 2053
60481706.01.27? Christensdatter Aagaard 4+  1702- FAR: Christen Nielsen Aagaard.MOR: Mette JakobsdatterNoch same dag begrofu ieg Christen {Nielsen} Aagds datter.
NOTITS: Hun er ikke født i kirkebogen 1702-06, så hun må være født 1702-.
60491706.02.11Kirsten Nørgaard Hjoptarp     d 11 begrofu ieg Kirsten nørgd
NOTITS: Formodentlig en ældre kvinde.
60501706.03.07? Thomas Ejstrups mor Ejstrup     SØN: Thomas Ejstrup, Ejstrup, Faster. d. 7.Martij, blef Thomas Eystrups Modr begrafvn af Hr. Lambret.
60511706.04.17Karen Christensdatter Sønderskov 0.01  1706.04.01 FAR: Christen Andersen Sønderskov.MOR: ? Christen Andersen Sønderskovs kone. Løfverdgen d: 17 April begrof ieg Christen Andersen j Syndershou hs barn Karen.
NOTITS: To uger gammel.
Dåb nr. 2056
60521706.04.25Christen Nygaard Nygaard     d: 25 April blef Slg Xsten Nygd begrafven.
60531706.06.20Niels Christensen Krog Krog     d: 20 Junij begrof ieg Niels {Christensen} Krog.
NOTITS: Niels Krog nævnes som fadder #2033 i september 1704 som Niels Christensen Krog. Det kan ikke være Niels Eskesen, der er fadder 1708.
60541706.06.20Bodil Olufsdatter Klokmose    FAR: Oluf Meldgaard.MOR: ? Oluf Melgaards kone. Samme dag {d: 20 Junij} begrof ieg Olluf Mælgds datter j Faster ved nafn B[oe]l.
NOTITS: Klokmose i Mandtall 1705.
60551706.06.27Peder Madsen Debelmose 4+  1702- FAR: Mads Pedersen den Yngre.MOR: ? Mads Pedersen den Yngres kone. d: 27 Junji begrof ieg Matz Pedersens Søn i Debelmoes Peder.
59981706.07.01Hans Madsen Klokmose     KONE: Karen Thomasdatter, Klokmose, Faster. {REKONSTRUKTION: fra Mandtall 1705 og dåb #2084 : 'Mellem 15. november 1705 og 17. maj 1707 begravet Hans Madsen i Klokmose.'}
NOTITS: Dato kun meget groft tilnærmelig midt imellem sidste dato nævnt i live og første dato nævnt død. I Mandtall 1705 af den 15. nov. 1705 er Hans Madsen opført under Klokmose. I dåb #2084 af den 17. maj 1707 nævnes Hans Klokmoses enke som fadder.
60561706.07.11Niels Nielsen Nygaard Hjoptarp     KONE: Bodil Hansdatter, Borris. d: 11 Julji begrofu ieg Slg Niels Nygd.
NOTITS: At han bor på aftægt i Hjoptarp ses i Mandtall 1705 og i kirkebogen. Nielsen fra Markbogen Nygaard 1683.
60571706.07.16Peder Christensen Paarup Fastergaard     KONE: Anne Jensdatter, Fastergaard, Faster. d: 16 Julij begrofu ieg Slg Peder {Christensen} Poerup.
NOTITS: Formodes født i Paarup i Assing sogn. Ses i Mandtall 1705 "Fastergaard, Peder Paarup, som besidder Rytter-Gods". Gift i Velling 18. maj 1704 vel ikke første gang med Anne Jensdatter
60581706.08.29Karen Jakobsdatter Hvollig 4+  1702- FAR: Jakob Hvollig. Samme dag {29. aug.} blefue Jacob Holvigs datter Karen begrafven.
NOTITS: Født før kirkebogen begynder 1702.
60591706.09.08Mette Pedersdatter Hvollig 4+   FAR: Peder Hvollig.MOR: ? Peder Hvolligs kone. d. 8. blef salig Peder Holvigs datter Mette begrafven.
NOTITS: Kan eventuelt formodes 10-30 år gammel.
60601706.09.21? Peders/en/datter Fastergaard 0.01  1706.09.14 FAR: Peder Christensen Paarup.MOR: Anne JensdatterTirsdagen d: 21 blef Peder {Christensen} Poerups barn begrafven.
NOTITS: Faderen †1706.07.16 to måneder før. Forældrene gift i maj 1704, ingen børn set døbt februar 1705 - september 1706, derfor antages at barnet er nyfødt og ikke døbt endnu.
Dåb nr. 2064
60611706.09.29Mads Huus Skravhøj     S: Michels dag d: 29 Septbr: begrofu ieg Matz Hius.
NOTITS: Skravhøj fra Mandtall 1705.
60621706.11.26An Dynesdatter Debelmose     MAND: Dynes, Borris. SØN: Jens Dynesen, Debelmose, Borris. d 26 Novbr. begrafu ieg Jens Dynes Moder An Dynesdatter.
NOTITS: Jens Dynesen i Debelmose i Mandtall 1705.
60631706.12.01Anders Nielsen Vesterby 4+  1702- FAR: Niels Andersen Vesterby.MOR: Margrethe Jakobsdatterd 1ste begrafue ieg Niels {Andersen} Væsterbys barn Anders.
60641706.12.01Jens Klokmose Klokmose     Samme dag {d 1ste} j Faster begrafu ieg Jens Klochmos.
NOTITS: Ikke ellers nævnt.
60651706.12.17Jens Madsen Hannerup     d 17 begrafue ieg Jens Matzen af Hannerup.
59961706.12.17Svend Aas     HUSBOND: Peder Nielsen Aas, Aas, Faster. Noch samme dag {d 17} begrof ieg og Svend hos Peder Aaes.
Dåb nr. https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=160375#160375,26955565
60661706.12.17FattigKvinde Aas     Noch samme dag {d 17} 1 fattig qvinde hos Peder Aaes.
60671707.01.13An Ahler?      d 13 Janv: blef An [Ahler] begrafven.
NOTITS: "h" i Ahler er meget lille, "r" tvivlsom, tydning usikker.
60681707.03.03? Tjenestepige Debelmose     HUSBONDE: Christen Jensen Gosvig, Debelmose, Borris. d 3die Martji begrafue ieg Christen Jens: {Gosvig} i debelmoes hds pige.
60691707.03.20? Stephen Votkærs mor Votkær 70cc  1640cc  SØN: Stephen Votkær, Votkær, Borris. d 20 Martji begrof ieg Stephen Votkiærs Moder.
NOTITS: Stephen Votkær ses i Mandtall 1705 i Votkær.
60701707.05.04Jens Thomsen Vindelbo 19c  1688c FAR: Thomas Jensen Vindelbo.MOR: ? Thomas Jensens kone. d 4 Maji blef Thomas {Jensen} Vindelboes søn Jens begrafuen af Hr Lambreth.
NOTITS: Det antages, at denne Jens er den samme, der blev examineret (konfirmeret) til første altergang den 29. oktober 1704, hvor han ville være omkring 16 år.
60711707.05.12Dødfødt Præstegaarden 0.00  1707.05.07 FAR: Peder Pedersen Stauning.MOR: Sophie Christensdatter Møborg12. maj, blef min første datter ved min kiæreste Sophie Christensdatter begrafven, som var fød død til Verden 7ende ejusdem.
Dåb nr. 2083
60721707.06.10Niels Jørgensen Helgaard 0.11  1706.07.04 FAR: Jørgen Helgaard.MOR: Maren Helgaard. d 10. juni, begrof ieg Jørgen Helgaards barn Niels.
Dåb nr. 2060
60731707.06.11Bodil Odderskær Odderskær 50-  1657+  MAND: Anders Odderskær, Odderskær, Borris. d 11 begrof ieg Boel Oddershiær.
NOTITS: Hun får en søn Jens i 1704.
60741707.06.14Peder Thomasen Gravel 0.01  1707.05.29 FAR: Thomas Gravel.MOR: ? Thomas Gravels kone. d 14 Junji Feria 3tia Pentecostis begrafu ieg Thomas Grauilds Søn Peder.
NOTITS: Begravet to uger gammel. Thomas Gravel nævnes første gang i kirkebogen i dåben her i 1707.
Dåb nr. 2085
60751707.06.14Jens Pedersen Stier 0.02  1707.03.27 FAR: Peder Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris.MOR: Dorethe Stier. Noch samme dag {d 14 Junji Feria 3tia Pentecostis} begrof ieg Dorethe Stiers barn som var et u-Ecte Bharn {Jens}.
NOTITS: Dorethe Stier er muligvis søster til Bodil Nielsdatter der formodes født i Stier og er gift med Jens Christensen kaldet Stier. Faderen Peder Søndergaard ses i skriftemålet den 2. februar 1707, han er muligvis en formodet søn af Per Christensen, der ses 1683 i Søndergaard.
Dåb nr. 2075
60761707.06.19Lauge Christensen Sønderby 1.09  1705.09.23 FAR: Christen Laugesen Sønderby.MOR: ? Christen Laugesen Sønderbys kone. d 19 Junji begrafu ieg Christen {Laugesen} Synderby hands barn {Lauge} som druchnede.
Dåb nr. 2050
60771707.07.10? Christen Jensen Gosvig kones mor Gosvig 50+  1657c-  SVIGERSØN: Christen Jensen Gosvig, Gosvig, Borris. Samme dag {d 10 Juli}, begrof ieg Christ_ Gosvigs ko[nes] Moder.
NOTITS: Gosvig ligger i Tarp i Borris.
59971707.07.24? Christen Kjærs 1. kone Tarp 45c+  1660c-  MAND: Christen Jensen Kjær, Tarp, Borris. Samme dag {d 24 Julij} begrov ieg Christ_ {Jensen} Kiærs hustrue .
NOTITS: At det er Christen Jensen Kjær i Tarp i Borris sogn og ikke Christen Sørensen Kjær i Faster sogns kone fremgår af at Christen Jensen gifter sig igen og får en søn i 1709 #2123, hvor har han en voksen søn Mads som fadder.
60781707.11.05Abbelone Sørensdatter Klokmose 3.05  1704.04.20 FAR: Søren Madsen Klokmose.MOR: Karen Jakobsdatterd. 5. begrof ieg Søren Klochmoesls datter {Maren}.
NOTITS: Kunne også være Abbelone *1704.04.20.
Dåb nr. 2026
60791708.03.11Peder Jakobsen Gaasdal Gaasdal- Store     d 11 Martij begrof ieg Peder {Jakobsen} Gaasdal.
60801708.03.18Jakob Lodal Lodal     d 18 Martij begrof Jeg Jacob Lodall.
NOTITS: Formodes at være en ældre mand, ikke nævnt før i kirkebogen, ikke nævnt i Mandtall 1705.
60811708.03.18Jens Jensen Debelmose 0.11  1707.04.03 FAR: Jens Christensen Vestergaard.MOR: Margrethe Jens Christensen Vestergaards kone. noch samme dag begrof ieg Jens Debelmoes hands lille barn Jens.
Dåb nr. 2077
60821708.04.06Kirsten Pedersdatter Stauning Præstegaarden 0.01  1708.03.29 FAR: Peder Pedersen Stauning.MOR: Sophie Christensdatter MøborgLangfredag d: 6te April blef mine 2de smaa tvillinger begrafuet {Kirsten}.
NOTITS: Tvilling.
Dåb nr. 2097
60831708.04.06Margrethe Pedersdatter Stauning Præstegaarden 0.01  1708.03.29 FAR: Peder Pedersen Stauning.MOR: Sophie Christensdatter MøborgLangfredag d: 6te April blef mine 2de smaa tvillinger begrafuet {Margrethe}.
NOTITS: Tvilling.
Dåb nr. 2098
60841708.04.15Thomas Pedersen LilleGaasdal Gaasdal- Lille 48+  1660c-  KONE: ? Thomas Pedersens kone, Borris. Samme dag {D 15de Dom 1 ma p Pascha} begrofu Jeg thomas {Pedersen} af lil gaasdall.
NOTITS: Thomas Pedersen ses i Markbogen 1683 i Lille Gaasdal, han maa være født 1660c-.
60851708.05.29Else Laustdatter Tarp 1.01  1707.04.10 FAR: Laust Tarp.MOR: An Laust Tarps kone.. Noch samme dag {d 29 Maji 3die Pintzedag} begrov Jeg Laust Tarp hans barn {Else].
NOTITS: Sidst fødte barn.
Dåb nr. 2079
60861708.09.30Mette Christensdatter Hjoptarp 0.04  1708.06.03 FAR: Christen Jakobsen Søndergaard.MOR: ? Christen Jakobsen Søndergaards kone. Samme dag {d 30 Septbr:} begrov Jeg Christen Syndergaards datter {Mette} i Hioptarp.
NOTITS: Fire måneder gammel. Moderen †1722+.
Dåb nr. 2103
60871708.11.11Edel Jensdatter Hannerup 0.02  1708.09.24 FAR: Jens Marcussen.MOR: ? Jens Madsens enke. d 11 begrof jeg Jens Marcusens datter Edel af Hannerup, 10 ugger.
NOTITS: Jens Marcussen blev 1707 gift med Jens Madsens enke i Hannerup.
Dåb nr. 2107
60881708.12.09Peder Thomasen Gravel 0.02  1708.10.14 FAR: Thomas Gravel.MOR: ? Thomas Gravels kone. Samme dag {9 dec} begrof jeg Thomas Grauilds barn {Peder}.
Dåb nr. 2111
60891708.12.26Maren Helgaard Helgaard 25c+  1683c-  MAND: Jørgen Helgaard, Helgaard, Borris. 26 dec begrof jeg Maren Hælgaard.
NOTITS: Jørgen Helgaards 1. kone.
60901709.02.02Peder Germandsen Kvisthus 50c+  1660c-  d 2 begrof jeg Peder {Germandsen} i Kvist Huus.
NOTITS: Ses i Markbogen 1683 i Tarp.
60911709.02.11Hans Christensen Soldat Kodbøl 20c+  1689c-  HUSBOND: Jens Mortensen Kodbøl, Kodbøl-, Borris. d 11 begrof jeg Hans Christens_ soldat, som tiente Jens {Mortensen} Kuedbøl.
60921709.02.17Karen Nielsdatter Fasterkær 0.03  1708.11.18 FAR: Niels Jakobsen.MOR: ? Niels Jakobsens kone. d l7 febr . begrof jeg Niels Jacob af fasterkiær hds datter {Karen}.
60931709.03.14Christen Dynesen Debelmose 50cc+  1660cc-  d 14 Marti begrof ieg Christen Dyne.
NOTITS: Har datter 1707, se #2073.
60941709.04.10Anne Jensdatter Gaasdal- Store 0.05  1708.10.28 FAR: Jens Giødesen.MOR: ? Christensdatterd 10 begrof Jeg Jens giødsens datter {Anne} j Gaasdal.
Dåb nr. 2112
60951709.04.14Inger Gaasdal Gaasdal     d 14 begrof jeg [Ing] Gaasdal.
NOTITS: Ikke identificeret. Ikke Jens Giødesen, der begraves †1724.04c.
60961709.04.28? Jørgen Helgaards 1. kone Hekgaard 20c+  1690c-  MAND: Jørgen Helgaard, Helgaard, Borris. Samme dag {28 april} begrof Jeg og {Jørgen} Hælgds kone.
NOTITS: Jørgen identificeret indirekte, fordi han gifter sig anden gang godt to måneder senere 07. juli 1709. Kan have været gift mere en een gang før.
60971709.05.01Bodil Christendatter Degn Borris Kirkeby     MAND: Bertel Clemmensen Humble, Kirken- Ved, Borris. d 1ste begrof ieg Boel {Christensdatter} degns.
NOTITS: Hendes navn angives ikke i Hardsyssels Degnehistorie, derimod i skiftet efter svigersønnen næste degn Jens Handskemager †1702..
60981709.05.12Stakkel af Tim Klokmose     Samme dag {d 12 maj} begrof Jeg j stachil af Thim, som var død i Klochmoes.
60991709.05.26Bodil Vesterby Tarp     HUSBOND: Niels Andersen Vesterby, Tarp (Vesterby), Borris. d 26 maj begrof jeg Boel Væsterbye.
NOTITS: Mandtall 1705 er hun boende ved Niels Andersen Vesterby.
61001709.05.26Morten Andersen  0.02  1709.04.02 FAR: Anders Thomsen Vindelbo.MOR: Maren ChristensdatterSamme dag begrof Jeg Anders {Thomsen} Vindelboes søn Morten.
NOTITS: Otte uger gammel.
Dåb nr. 2122
61011709.08.20Johanne Mortensdatter Klokmose 50cc+  1660cc-  SØN: Oluf Klokmose, Klokmose, Faster. 20 aug begrof ieg Olluf Klochmoesis Mo{der} Johanne Mortensdattr.
61021709.09.29Karen Bødker Kirken- Ved     d 29 septbr begrof ieg Karen Bødicher.
NOTITS: Ses "Ved Kirken" i Mandtall 1705 som "Huus-Qvinde".
61031709.10.20Maren Poulsdatter Kirken- Ved     Samme dag {d 20 octbr} begrof Jeg Slg Maren Poflsdatter.
NOTITS: Kan være datter af Poul Frandsen Ved-Kirken. Død tre uger efter Karen Bødker også Ved-Kirken. I Mandtall 1705 "fattig ved Borris kirke".
61041709.12.09Morten Jensen Lindvig Lindvig 55cc+  1655cc-  d 9de decembr begrov Jeg Morten {Jensen} Lindvig.
NOTITS: Ses i Markbogen 1683, hvor han nævnes for 1681.
61051710.01.01Niels Andersen Hannerup 55cc+  1655cc-  d 1ste begrov ieg Niels anders_ af Hannerup.
NOTITS: Har voksen søn Peder Nielsen Nørgaard med børn.
61061710.01.22Kirsten Marie Sørensdatter Kvisthus 0.03  1709.10.13 FAR: Søren Sørensen Huus.MOR: ? Søren Sørensen Huus' kone. d 22 Janv blef Søren {Sørensen} Huusis datter {Kirsten Marie} begraven.
NOTITS: Tre måneder gammel.
Dåb nr. 2133
61071710.02.09Jesper Christensen Helgaard Helgaard 70cc+  1640c-  Samme dag {9de} begrof jeg Jespr {Christensen} Helgaard.
NOTITS: Ses i Markbogen 1683 og i Mandtall 1705 aftægt ved Jørgen Helgaard.
61081710.02.23Maren Christensdatter Tarp    FAR: Christen Jensen Kjær. d 23 febr: begrov ieg Xsten {Jensen} Kiærs datter Maren.
NOTITS: Ikke set døbt 1702-1710.
61091710.03.12Carsten Christiansen Høyer     FAR: Christian Thomsen Høyer. NB 12 Martij begrof ieg Leuitenant Højers søn Casten foruden ligpræchen.
NOTITS: Casten ikke set født, skulle være en voksen søn for at få en ligprædiken. Christian Høyer er ellers korporal, her er han blevet til løjtnant.
61101710.03.23Søren Duedal Duedal     d 23 martii begrov ieg Søren Dudal.
NOTITS: Ses i Mandtall 1705 som Søren Dudal vel på aftægt.
61111710.04.13Morten Christensen Sønderskov 0.07  1708.09.24 FAR: Christen Andersen.MOR: ? Christen Andersens kone. d 13 begrov ieg Xsten Andersens søn Morten j Syndershou.
NOTITS: Begravet syv måneder gammel.
Dåb nr. 2108
61121710.05.02Johanne Jensdatter Agger    FAR: Jens Nielsen Agger.MOR: Maren Jens Nielsen Aggers kone. d 2den begrov jeg Jens aggers datter Johanne.
61131710.05.04? Niels Søndergaards kone Hjoptarp     MAND: Niels Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris. d 4 Maji begrov ieg Niels Syndergaards kone.
61141710.05.07Niels Gravel Gammel  50cc+  1660cc  SØN: Niels Nielsen Gravel, Gravel, Borris. d 7de begraue ieg Gl: Niels grauild.
61151710.06.09Sidsel Clemmensdatter Skobæk 8+  1702- FAR: Clemmen Bertelsen Skobæk.MOR: ? Clemmen Bertelsens kone. d 9de 2de Pintzedag begrov Jeg Clemmend Shobæchs datter Zidsel.
61161710.11.05Maren Madsdatter Ahler Ahlergaard 0.01  1710.10.06 FAR: Mads Christensen Ahler.MOR: Karen Jakobsdatterd 5 Novbr begrov ieg Matz {Christensen} alers datter Maren.
NOTITS: Begravet en måned gammel.
Dåb nr. 2149
61171710.11.30Dynes Madsen Debelmose 0.05  1710.06.15 FAR: Mads Pedersen Vestergaard.MOR: ? Mads Pedersen Vestergaards kone. d 30 begrov jeg Matz {Pedersen} Væstergrds barn Dynis .
Dåb nr. 2144
61181710.12.21? Michelsdatter Hannerup 8+  1702- FAR: Michel Hannerup.MOR: ? Michel Hannerups kone. d 21 decembr begrov ieg Michel Hannerups datter.
61191710.12.26Anna Larsdatter Helgaard 21c  1689cc FAR: Lars Helgaard.MOR: ? Lars Helgaards kone. HUSBOND: Jakob Andersen Grønborg, Grønborg, Borris. d 26 dec begrov ieg Las Hælgaards datter Anna {Larsdatter}, som tiente Jacob {Andersen} Grønborg.
61201711.01.01? Christen Pedersen Degns mor Debelmose 55c+  1655cc  SØN: Christen Pedersen Degn, Debelmose, Borris. d 1ste Janv: begrov ieg Christen Degns Moder som er regnit til det afvigte Aar.
NOTITS: Christen Degn formodet 25c, da han gifter sig 1702, moderen 20c, da han blev født.
61211711.02.08Anne Lund Fasterlund     d 8de begrov ieg An Lund.
NOTITS: Formodet i Fasterlund. Eneste sete nævnelse.
61221711.02.11Mette? Christensdatter Dalager 7.10  1703.05.17 FAR: Christen Toft.MOR: ? Christen Tofts kone. d 11 febr: begrof Chist_ toftis dattr {Mette?}.
NOTITS: Eneste kendte datter af Christen Toft, men der kan være andre født før 1702. Mette er en antagelse.
Dåb nr. 2010
61231711.02.11Jens Christensen Debelmose 3.01  1708.01.22 FAR: Christen Jensen Gosvig.MOR: Mette SørensdatterNoch Samme dag {d 11 febr:} begrov Cresten {Jensen} gosvigs Søn Jens.
Dåb nr. 2094
61241711.02.15Elles Kvisthus     MAND: Peder Germandsen Huus, Kvisthus, Borris. Noch samme dag {d 15 febr:} begrov ieg Elletz Peder {Germandsen} Huusis kone.
61251711.02.20Niels Larsen Gjaldbæk den Ældre Gjaldbæk     KONE: Anna Nielsdatter Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris. d 20 febr: begrov ieg Niels {Larsen} Gialdbæch.
NOTITS: Se #2050.
61261711.02.22Niels Mouridsen Debelmose     d 22 febr begrov ieg Niels Mouridzen af Debelmoes.
NOTITS: Formodet ældre mand, ikke identificeret.
61271711.03.01Abbelone Andersdatter Debelmose 3.01  1708.02.11 FAR: Anders Lauridsen Debelmose.MOR: ? Anders Lauridsen Debelmoses kone. Noch begrov ieg anders Debelmoesis datter Apollone Samme dag {d 1ste}.
Dåb nr. 2095
61281711.03.04? Christensdatter Fonager 24c+  1687c- FAR: Christen Fonager Smed.MOR: Kirsten Fonagerd 4de begrov ieg Christen Smeds datter af Fonagger.
NOTITS: Datteren er fadder 1703.12.30, antaget 16 år, *1687c. Moderen se #2019 "Kirsten Fonager Christen Smidtz", muligvis stedmor.
61291711.03.08El Gjaldbæk     d 8de Martij begrov ieg El af gialdbech.
NOTITS: Formodes ældre, eneste sete nævnelse.
61301711.03.11Anders Christensen Hvollig Hvollig 40c+  1670c-  KONE: Anne Knudsdatter, Hvollig, Borris. d 11 marti begrov ieg anders {Christensen} holvig.
NOTITS: Var muligvis gift flere gange. Anne Knudsdatter gifter sig 1712 som enke anden gang.
61311711.03.18Jens Jensen Hannerup 1.05  1709.10.06 FAR: Jens Marcussen.MOR: ? Jens Marcussens kone. d 18 Marti begrov ieg Jens Marcussen hds søn Jens.
Dåb nr. 2130
61321711.03.22Maren Christensdatter Debelmose 7.04  1704.01.01 FAR: Christen Pedersen Degn.MOR: Kirsten Nielsatterd 22 Marti begrov ieg Christen {Pedersen} degns datter Maren.
Dåb nr. 2015
61331711.03.25Hartvig Christensen Tarp 1.10  1709.06.09 FAR: Christen Jensen Kjær.MOR: ? Christen Jensen Kjærs kone. d 25 Marti begrov ieg Christen Kiærs Søn Hartvig .
Dåb nr. 2123
61341711.03.29Jens Clemmensen Skobæk 9+  1702- FAR: Clemmen Bertelsen Skobæk.MOR: ? Clemmen Bertelsens kone. d 29 begrov ieg Clemend shoebæchs Søn Jens.
NOTITS: Født før kirkebogen begynder 1702.
61351711.03.29? Sørensen Kvisthus 3+  1708- FAR: Søren Sørensen Huus.MOR: ? Søren Sørensen Huus' kone. Noch Søren Huusis Søn Samme dag {d 29}.
NOTITS: Ikke født i Borris. Søren Sørensen kommer til Kvisthus i Borris i 1709.
61361711.04.03Maren Sørensdatter Klokmose 4.05  1706.12.08 FAR: Søren Madsen Klokmose.MOR: Karen Jakobsdatterd 3die begrov ieg Søren {Madsen} j Klochmoesis datter Maren.
Dåb nr. 2067
61371711.04.07Morten Jakobsen Hvollig 4.11  1706.05.02 FAR: Jakob Jensen Hvollig.MOR: Johanne MortensdatterSamme dag begrov ieg Morten Jacob {Jensen} Holvigs Søn.
NOTITS: Navnet Johanne Jensdatter se begravelse #6537.
Dåb nr. 2057
61381711.04.12Bodil Andersdatter Hvollig 7.11  1703.05.20 FAR: Anders Christensen Hvollig.MOR: Anne? Knudsdatter?d 12 april begrov ieg anders {Christensen} Holvigs datter boel.
Dåb nr. 2012
61391711.04.19Jakob Larsen Lodal 4.11  1706.05.30 FAR: Lars Pedersen Smed.MOR: Kirsten Jakobsdatterd 19 begrov ieg Las {Pedersen} Smids barn Ja{..}b.
Dåb nr. 2059
61401711.04.19Niels Boltrup Hansen Dalager 0.02  1711.03.01 FAR: Hans Jakob.MOR: ? Hans Jakobs kone. {No}ch samme dag {d 19}, begrov ieg Hans Jacobs barn Niels Boltrup.
NOTITS: Døbeteksten har Niels, men han må være døbt Niels Boltrup.
Dåb nr. 2153
61411711.04.26Mads Hansen Klokmose 5.11  1705.05.08 FAR: Hans Madsen.MOR: Karen Thomasdatter. STEDFAR: Laust Sørensen Klokmose, Borris. d 26 april begrov ieg Laurits {Sørensen} Klochmoes stifsøn Matz Hansen.
Dåb nr. 2045
61421711.04.26Hans Laustsen Klokmose 0.05  1710.10.22 FAR: Laurits Sørensen Klokmose.MOR: Karen Thomasdatterd 26 april begrov ieg Laurits {Sørensen} Klochmoes stifsøn Matz Hansen. Noch samme dag hands egen søn Hans Lauritsøn.
Dåb nr. 2150
61431711.05.10Maren Nielsdatter Tarp 1.08  1709.09.22 FAR: Niels Andersen Vesterby.MOR: Margrethe Jakobsdatterd 10 maji Dom 5ta post Pascha begrov ieg Niels {Andersen} Væsterbys datter Maren.
NOTITS: Tvilling.
Dåb nr. 2129
61441711.06.03Barbara Tarp    FAR: ? Christensen Christen Feldbereders søn. BEDSTEFAR: Christen Feldbereder, Tarp, Borris. d 3die begrov ieg Christen Feldberæders søns barn j lille Pige nafnlig Barbara.
NOTITS: Enten hjemmedøbt eller ikke døbt i Borris eller Faster. Christen Feldbereders søn ellers ikke set fx som fadder.
61451711.06.10? Peder Søndergaards kone Hjoptarp 50c+  1660c-  MAND: Peder Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris. d 10 begrof ieg Peder Syndergrds kone.
NOTITS: Peder Søndergaard ses i Markbogen 1683 i Tarp.
61461711.06.21El Fonager Fonager     d 21 begrov ieg El fonagger.
61471711.07.05Christen Larsen Sønderskov 3.08  1707.11.13 FAR: Lars Jensen Sønderskov.MOR: ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone. d 5 Julj begrov ieg Las Syndershous søn Christ_.
Dåb nr. 2091
61481711.08.16Villads Jensen Kirken- Ved 9+  1702- FAR: Jens Villadsen.MOR: ? Jens Villadsens kone. Samme dag {d 16} begrov ieg Jens Villatzøns søn Villatz som var druchnet.
61491711.08.23Maren Nielsdatter Hjoptarp 0.02  1711.06.07 FAR: Niels Meldgaard.MOR: ? Niels Meldgaards kone. d 23 aug begrof ieg Niels Mællgaard j Hioptarp hds datter {Maren}.
Dåb nr. 2158
61501711.08.30? Thomas Gaasdals mor Gaasdal 50c+  1660c-  SØN: Thomas Gaasdal, Gaasdal, Borris. d 30 aug: begrof ieg thomas gaasdals Moder.
61511711.08.30Laust Justesen Klokmose     Samme dag {d 30 aug:} begrof Jeg Laust Justsen j Faster j Klochmoes.
61521711.09.13Mette Christensdatter Borris- Krog 0.01  1711.08.16 FAR: Christen Knudsen Krog.MOR: Kirsten EskesdatterNoch samme dag {d 13 septembr} begrof Jeg Christen {Knudsen} Krogs barn {Mette}.
Dåb nr. 2164
61531711.10.07? Poul Hannerups mor Hannerup 50c+  1660cc-  SØN: Poul Hannerup, Hannerup, Faster. d 7de begrafu Jeg Povel Hannerups Moder.
61541712.05.11Niels Boltrup Jakobsen Lindvig 0.03  1712.04.17 FAR: Jakob Jensen Lindvig Barfod.MOR: Margrethe Nielsdatter Boltrupd 11 Maji begrafu Jeg Jacob Lindvigs lelle barn Niels boltrup.
NOTITS: Døbeteksten har kun Niels. Kirkedåb 8 uger efter hjemmedåb.
Dåb nr. 2175
61551712.05.25Dødfødt Hannerup 0.00  1712.05.20 FAR: Jens Marcussen.MOR: ? Jens Marcussens kone. d 25 blef Jens Marcussens datter j Hannerup jordet som blef død føed.
Dåb nr. 2179
61561712.06.12Christen Elkær Fastergaard 20cc  1690cc  d 12 Junij begrov Jeg Christen Elkiær som tiendte pa Fastergaard.
NOTITS: Formodes at komme fra Elkær i Skarrild sogn.
61571712.08.21Jesper Christensen Hannerup 0.04  1712.04.30 FAR: Christen Michelsen Hannerup.MOR: Karen Jeppesdatterd 21 begrafu Jeg Christen {Michelsen} Hannerups søn Jesper.
NOTITS: Fire måneder, første barn.
Dåb nr. 2176
61581712.10.19Mads Vestergaard den Gamle Debelmose     d 19 octbr begrafu jeg Gl. Matz Vestergaard i Debelmoes.
61591712.11.01Johanne Olufsdatter Debelmose 0.01  1712.09.25 FAR: Oluf Jakobsen Debelmose. PRÆST: Lambert Andersen Guldager, Bølling. d 1ste begrafu Hr. Lambret Olluf debelmoesis datter {Johanne}.
NOTITS: Een måned gammel.
Dåb nr. 2185
61601712.11.20Sidsel Pedersdatter Gammel Kirken- Ved     d 20 Novbr begrafu jeg Gl. Zidsel {Pedersdatter} ved Kirchen.
NOTITS: Pedersdatter fra Mandtall 1705.
61611712.12.04Jens Thomsen Vindelbo 10+  1702- FAR: Thomas Jensen Vindelbo.MOR: ? Thomas Jensen Vindelbos kone. d 4 begrafu jeg og jordede thomas Vindelboes søn Jens {Thomsen}.
NOTITS: Født før kirkebogen begynder 1702. En anden søn Jens Thomsen †1707.05.04. Ville betyde han havde to sønner med navn Jens, der begge levede.
61621712.12.27Eske? Nielsen Krog Borris- Krog     KONE: ? Eske Nielsen Krogs kone, Borris- Krog, Borris. d 27 begrof Jeg [Eshe] Krog.
NOTITS: Se selv affotograferingen. Der kunne muligvis stå "Else", "Eshe", uklart. Der findes en Eske Krog. Der er et spørgsmålstegn ved navnet Eske.
61631713.01.01Dødfødt Grønborg 0.00   FAR: Peder Eskesen Grønborg.MOR: Karen Jensdatterjanvarius 1713. d 1ste begrafu Jeg Peder Grønborgs datter som blef Død i det Gl aar .
Dåb nr. 2194
61641713.01.17? Pedersen Grønborg 12c 12 1701c FAR: Peder Eskesen Grønborg.MOR: Karen Jensdatterd 17 begrof jeg peder {Eskesen} grønborgs søn som var 12 aar gl:
61651713.02.09Kirstine Marie Jakobsdatter Dalager- Lille 0.01  1713.02.01 FAR: Jakob Pedersen Scandrup.MOR: Anne Margrethe Boldevind 9 febr blev heredsfogdens {Jakob Pedersen Scandrup} datter Kirstine Marie begrafvet.
NOTITS: Kunne være en ældre datter, men da moderen introduceres kort efter 25 marts 1713 er det denne hjemmedøbte og døde datter hun introduceres for. Hjemmedåben er tilføjet i disse sider.
Dåb nr. 1991
61661713.02.23Christen Jakobsen Vesterby     KONE: Maren Vesterby, Vesterby, Borris. d 23 febr : begrafu Jeg Christe Jacobs_ af Vesterbye.
61671713.04.09Jacob Christensen Helgaard?    FAR: Christen Helgaard?. d 9de Aprilis begrof Jeg Crestin [Heilr]grd hds søn Jacob .
NOTITS: Faderens efternavn uklart, dåb ikke identificeret.
61681713.04.27Christen Feldbereder Feldbereder      d 27 blef Cristen fæld[bræde] begraven.
NOTITS: Udskrift vanskelig.
61691713.05.21Niels Jakobsen Lindvig 0.01 5 uger 1713.04.13 FAR: Jakob Jensen Lindvig Barfod.MOR: Margrethe Nielsdatter Boltvigd 21 Maji begrafu Jeg Jacob Lindivs Søn Niels som var hiemldøbt shiertorsdag og døde førend dend kom i kirche til daabs Confirmation. var 5 ugger og nogle timer .
NOTITS: Skærstorsdag 1713 var den 13 april + fem uger er den 18 maj, som må være dødsdatoen.
Dåb nr. 2203
61701713.06.06Elle Jensdatter Klokmose     Junnie d 6 begrafu Jeg Elle Jensdatter Klochmoese.
61711713.08.18Christen Nielsen Seerup Tarp 54.01  1659.07.29  KONE: Kirsten Jensdatter Hviid, Tarp (Præstegaarden), Borris. Augustus d 18 begrof ieg Slg Hr Christen {Nielsen} Seerup.
NOTITS: Døbt i Ribe Domkirke 29. juli 1659.
61721714.01.07Maren Christensdatter Fasterkær     SØN: Christen Sørensen, Fasterkær, Faster. d 7de Janv begruv Jeg Chresten Søfrensens Moder Maren Chrestensdatter som var død j den Gl aar.
NOTITS: Dødsdatoen er sat til en sandsynlig dato i det gamle år 1713.
61731714.01.29Navnløs Dalager- Lille 0.01  1714.01.25 FAR: Jakob Pedersen Schandrup.MOR: Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevind 25 Janv døbte jeg Herritzfogeden Jacob {Pedersen} Scandrup hds datter Kierstine Margrete hiemme j huset som var fød samme Morgen. Den anden tvilling døde Nafnløs og blev begraven d 29 Ejusd.
NOTITS: Levede vel kun få timer.
Dåb nr. 2217
61741714.03.29Niels Pedersen Grønborg 0.01  1714.03.25 FAR: Peder Eskesen Grønborg.MOR: Karen Jensdatterd 25 Marti døbte jeg hieme j huset Peder {Eskesen} Grønborgs Søn Niels som var heel Vanshabt. Gud bevare enhuer Erlig Moder for at føde sadan et barn. d. 29. Marti, begrof ieg ovenmælde spede barn - Gud være ære, som dend forløste.
NOTITS: Død snart efter fødsel.
Dåb nr. 2221
61751714.04.07Maren Hestlund Kirken- Ved     Løverdagen d 7d i april begrou jeg Maren Hæstlund.
NOTITS: Ikke identificeret. En Mette Hestlund ses i mandtallet 1705 i Slikdal i Borris og bor ved Giøde Jensen Slikdal. Maren Hestlund har i 1711 en datter Else (Hestlund).
61761714.04.08Kirsten Krog Gammel Borris- Krog     d 8 April begrov jeg Gl: Kirsten Krog.
NOTITS: Ikke identificeret. Unge Kirsten Krog er Kirsten Eskesdatter *1685cc †1725 Borriskrog.
61771714.04.10Barbara Tarp     MAND: Christen Tarp, Tarp, Borris. d 18 april begrov ieg Christen Tarpis Enke Barbara.
NOTITS: I Tarp er Christen Feldbereder †1713 den eneste kandidat, men han eller hans døtre kaldes altid Felbereder i kirkebogen. Der kan eventuelt eksistere en Christen Tarp der ikke bor i Tarp, men ingen er set.
61781714.04.22Mette Christensdatter Borris- Krog 1.10  1712.06.26 FAR: Christen Knudsen Krog.MOR: Kirsten Eskesdattersamme dag {d 22 April} begrofu Jeg Christen {Knudsen} Krogs datter Mette.
Dåb nr. 2182
61791714.09.05? Fattig-Kvinde      Onsdagen d 5te Septemb begrafu ieg dend fattige qvinde der druchnede j borris=Aae .
NOTITS: Skjern Å er altså blevet kaldt Borris Å dengang.
61801714.10.25An Winter? Debbelmose     SVIGERSØN: Jens Debbelmose, Debbelmose, Borris. d 25 Octobr blef An [Winter] Jens Deblenmosis sui=moder begraven af Hr Lambert {Andersen Guldager}., [d.....] var j {S...}
61811714.11.04Jens Clemmensen Hjoptarp     KONE: Karen Christensdatter, Hjoptarp, Borris. Novbr: d 4de begrouf Jeg Jens Clemmensøn af Hioptarp.
NOTITS: Han ses i mandtallet 1705 i Hjoptarp
61821714.11.09Svend Jørgensen Odderskær Odderskær     D 9de Novbr begrou Jeg Slg Svend Odderschiær
61831714.11.14Maren Christensdatter Slikdal     MAND: Giøde Jensen Slikdal, Slikdal, Borris. d 14 Novbr begrou Jeg giøde {Jensen} Slikdals Hustrue Maren Christensdatter .
61841715.01.30Markus Jensen Hannerup 1.02  1713.10.22 FAR: Jens Markussen.MOR: ? Jens Markussens kone. d. 30., begrov jeg Jens Marcussøns lille søn Marcus.
Dåb nr. 2211
61851715.04.17? Laust Sørensen Klokmoses mor Klokmose     SØN: Laust Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster. aprilis d 17 april begrafu Jeg Laust {Sørensen} Klochmosis Moder.
61861715.06.16Mette Nielsdatter Odderskær 2.07  1712.12.07 FAR: Niels Odderskær.MOR: Kirsten Niels Odderskærs kone. d 16 Juni begrov jeg Niels Oddershiers datter Mette.
NOTITS: Moderens navn #2290.
Dåb nr. 2189
61871715.06.30Christen Christensen Sønderskov     d 30 Juni begrov Jeg Christen Christens_ af Syndershou.
61881715.07.28Laust Laustsen  0.02  1715.06.01 FAR: Laust Andersen Holst.MOR: Maren Jakobsdatterd 28 Juli begrov jeg Laust (Andersen) Holstis Søn Laust.
Dåb nr. 2237
61891715.07.28Dødfødt 1 Sønderskov 0.00  1715.07.23 FAR: Anders Larsen Sønderskov.MOR: An ChristensdatterSamme dag {d 28 Juli 1715} begrov ieg Anders {Larsen} Syndershous 2de død=føde Sønner.
NOTITS: Fødsel sat 5 dage før begravelsen.
Dåb nr. 1994
61901715.07.28Dødfødt 2 Sønderskov 0.00  1715.07.23 FAR: Anders Larsen Sønderskov.MOR: An ChristensdatterSamme dag {d 28 Juli 1715} begrov ieg Anders {Larsen} Syndershous 2de død=føde Sønner.
NOTITS: Fødsel sat 5 dage før begravelsen.
Dåb nr. 1993
61911715.07.28Christen Sørensen Fasterkiær     Noch samme dag 28 Juli begrov Jeg Christen Søfrens_ af Fasterkiær.
61921715.10.17Maren Christensdatter Vindelbo     MAND: Anders Thomsen Vindelbo, Vindelbo, Borris. d 17 octbr blef Anders {Thomsen} Vindelbois Kone Maren {Christensdatter} begraven.
61931715.10.17Anna Andersdatter Vindelbo 0.01 11 dage 1715.10.04 FAR: Anders Thomsen Vindelbo.MOR: Maren Christensdatterd 17 octbr blef Anders Vindelbois Kone Maren begraven. Samme dag begrov Jeg og hds datter Anna.
NOTITS: Levede 11 dage. Moderen døde i barselsseng #6192.
Dåb nr. 1992
61941715.10.31Giøde Jensen Slikdal Slikdal     KONE: Maren Christensdatter, Slikdal, Borris. d 31 octobr Fest [Omn: Lautorum] begrov Jeg Giøde {Jensen} Slichdall.
61951715.12.22Eske Christensen Borris- Krog 0.01  1715.11.10 FAR: Christen Knudsen Krog.MOR: Kirsten Eskesdatterd 22 decembr: begrov Jeg Christen {Knudsen} Krogs Søn Esche 6 uger Gl.
Dåb nr. 2243
61961716.02.23Christen Christensen Lodal 0.01  1716.02.19 FAR: Christen Lodal.MOR: ? Christen Lodals kone. d 23 febr : begrov Jeg Christen Loudals lille barn Christen som døde strax dend var fød.
NOTITS: Dødsdato skønnet 4 dage før begravelsen.
Dåb nr. 2251
61971716.02.23Jens Jeppesen Gjaldbæk 0.01 4 uger 1716.01.19 FAR: Jeppe Markussen Gjaldbæk.MOR: Kirsten JensdatterNoch Samme {d 23 febr :} begrof Jep Gialbæchs søn Jens 4re ugger gammel .
Dåb nr. 2248
61981716.03.02Mette Christensdatter Uglbjerg Annexgaard 89.05 89 år 5 m. 2 uger 1626.09.19  MAND: Peder Nielsen, Uglbjerg, Dejbjerg. SØN: Morten Pedersen Præstgaard, Annexgaarden, Faster. d 4de Martii begrof Jeg Morten {Pedersen} Prstgrds Moder Met Ugelberg , som var 90 aar Ringer 6 Maaneder 2 ugger og 3 dage .
NOTITS: Uglbjerg er et sted i Dejbjerg sogn.
59941716.04.01Navnløs  0.01  1716.04.01 FAR: Erik Christensen.MOR: Maren Koch. {REKONSTRUKTION: fra moderens halshugning: ' NB d 30 Julij fuldte jeg Maren Koch til Rætterstædet , som blef hals huggen paa bølling Herredt fordj hun hafde myrdet sit barn j det hun hafde kast dend for Svien .'}
NOTITS: Datoen er arbitrær lagt tre måneder før moderens halshugning.
Dåb nr. 1990
61991716.04.05Peder      d 5te April begrof Jeg Peder [S...l] .
NOTITS: Kan eventuelt være i Faster sogn. Efternavnet ser ud til at være 5 bogstaver.
62001716.04.09Thomas Christensen Paarup Fastergaard     d 9de April begrafu Jeg thomas {Christensen} paarup .
NOTITS: Christensen ses i skifte Lundenæs #39, hvor han i 1722 skrives af Faster Præstegaard. I februar 1715 ses han stadig på Fastergaard, hvor han var forvalter efter Peder Christensen Paarup. Thomas Paarus skiftedato (skiftet ikke bevaret) 18 april 1716.
62011716.06.14Maren Thomasdatter Gaasdal- Lille 0.11  1715.05.30 FAR: Thomas Pedersen Gaasdal.MOR: Mette Christensdatter Feldberederd 14 begrou Jeg thomas {Pedersen} gosdals lille Datter {Maren Thomasdatter} .
Dåb nr. 2236
62021716.06.21Jakob Nielsen Aas 9.05  1707.01.07 FAR: Niels Jakobsen.MOR: ? Niels Jakobsens kone. d 21 Junij begrof Jeg Niels Jacobsens Søn Jacob .
Dåb nr. 2069
62031716.07.30Maren Koch Tingsted     NB d 30 Julij fuldte jeg Maren Koch til Rætterstædet , som blef hals huggen paa bølling Herredt fordj hun hafde myrdet sit barn j det hun hafde kast dend for Svien .
62041716.11.08Kirsten Poulsdatter Hannerup  6 m. 1716.05.08 FAR: Poul Hannerup.MOR: Maren ChristensdatterSamme dag {8 Nov} begrof Jeg Poul hannerups datter Kirsten 6 maaneder gammel .
Dåb nr. 2258
62051717.01.14Christen Bødiker      KONE: Maren Nielsdatter, Borris. d 14 Janv: blev slg Christen Bødiher begravet, ofuer ham predichede Hr. Lampret {Lambert Andersen Guldager præst i Bølling} , saasom ieg {præst i Borris og Faster sogne Peder Pedersen Stauning} var til begravelse i Greis prstgrd .
NOTITS: Christen Bødker nævnes i juni (datter) og august (konen) 1710 i fadderlisterne.
62061717.02.03Niels Jensen Hannerup 16c 16 1700c FAR: Jens Houlisen, Bølling.MOR: Katarina Nielsdatter, Bølling. d 3 febr begrof ieg Jens Houlisens søn Niels, som døde hos Peder Hannerup 16 aar Gl.
62071717.02.24Eske? Pedersen Gravel 8.00 8 år  1709.02.27 FAR: Peder Gravel.MOR: ? Peder Gravels kone. d 24 febr begrou jeg Peder grauilds Søn {Eske?} [Otte?] aar gammel .
NOTITS: Navn ikke sikker, men sandsynlig.
Dåb nr. 2117
62081717.02.28Johanne Ovesdatter      d 28 febr begrou Jeg Johanne Ovesdatter .
NOTITS: Navnet ellers ikke set. Christen Ovesen ses i Faster 1704. Derfor er Faster sogn antaget, men det kan være Borris.
62091717.03.07Dødfødt Hannerup 0.00  1717.03.04 FAR: Peder Nielsen Meldgaard.MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebod 7de begrou Jeg Peder {Nielsen} Mælgrds barn som var død fød j hannerup 1 Søn.
Dåb nr. 2276
62101717.03.14Mads Nielsen Debbelmose 1.07 1 år 6 m. 1715.08.21 FAR: Niels Madsen.MOR: ? Niels Madsens kone. Samme dag {d 14 Martii} begrof Jeg Niels MatzSøn j debelmos hans Søn Matz 1½ aar gammel ,
Dåb nr. 2241
62111717.03.20Maren Jensdatter Debelmose     MAND: Peder Graversen, Debelmose, Borris. d 20 Martii begrou Jeg Peder graversøn Hustrue Maren Jensdatter .
62121717.04.04Christen Christensen Nygaard 3.10 3 å 6 m. 1713.06.18 FAR: Christen Jepsen Nygaard.MOR: Ida Margrethe Christensdatterd 4de begrou Jeg Christen Nygaards Søn Christen 3½ aar Gl:
Dåb nr. 2207
62131717.04.18Anne Marie Christensdatter Nygaard 0.08 8 m. 1716.08.12 FAR: Christen Jepsen Nygaard.MOR: Ida Margrethe ChristensdatterSamme dag {d 18 April} begrou ieg Christen {Jepsen} Nygaards datter {Anne Marie Christensdatter} otte maaneder Gl .
Dåb nr. 2262
62141717.05.09Kirsten Jørgensdatter Helgaard 0.07 6 m. 1716.11.08 FAR: Jørgen Helgaard.MOR: Maren Thomasdatterd 9de begrou Jeg Jørgen Hellgrds datter {Kirsten Jørgensdatter} 6 Maaneder gammel .
Dåb nr. 2267
62151717.05.30Karen Christensdatter Hjoptarp     MAND: Jens Clemmensen Meldgaard, Hjoptarp (Meldgaard), Borris. SØN: Niels Jensen Meldgaard, Hjoptarp (Meldgaard), Borris. d 30 Maji introducered Jeg Niels Mælgaards Kone j hjoptarp. Noch begrou hans Moder Karen Christensdatter .
62161717.06.13Anne Nielsdatter Gjaldbæk     MAND: Niels Larsen Gjaldbæk den Ældre, Gjaldbæk, Borris. SØN: Niels Nielsen Gjaldbæk den Yngre, Borris. Samme dag {d 13 Junii} begrou Jeg Niels {Nielsen den Yngre} Gialdbæchs Moder An Nielsdatter .
62171717.07.11Peder Nielsen Hjoptarp 0.03 12 uger 1717.04.18 FAR: Niels Jensen Meldgaard Hjoptarp.MOR: Karen Christensdatter. d 11 Juliij begrou Jeg Niels {Jensen} Meldgaard Søn {Peder Nielsen} 12 ugger gammel.
NOTITS: Moderen Karen Christensdatter †1717.05.30 Meldgaard i barselsseng.
Dåb nr. 2280
62181717.08.22Maren Nielsdatter      MAND: Christen Bødker, Borris. d 22 Aug begrou jeg slg Christen Bødichers enche Maren Nielsdatter .
62191717.09.09Kirsten? Pedersdatter Skobæk     MAND: Clemmen Bertelsen Skobæk, Skobæk, Borris. d 9de begrof Jeg Clemmend {Bertelsen} shobæchs Kone {Kirsten? Pedersdatter} .
62201717.10.13? Jens Markussens kones mor Hannerup 90c 90 år 1627c  DAT: ? Jens Markussens kone, Hannerup, Faster. SVIGERSØN: Jens Markussen, Hannerup, Faster. d 23 Octobr begrou Jeg Jens Marcussen i Hannerup hds Hustrues [Moder] 90 aar gammel.
62211717.10.24Jakob Skovbjerg Dalager     Samme dag {d 24 Octbr} begrov jeg Slg Jacob Scoubierg af Dalagger, som døde meget fattig.
NOTITS: Skovbjerg er et sted i Sønder Felding. Han er nævnt 1706 og 1709 i Borris kirkebog, og har en datter Mette Jakobsdatter.
62221717.12.05? Jens Christensen Stiers mor Stier     SØN: Jens Christensen Stier, Borris. d 5 December begrou Jeg Jens {Christensen} stiers Moder .
NOTITS: "Moder" er meget svagt læsbart. Hun må være der i mandtallet 1705.
62231717.12.12An Justesdatter Sønderskov     MAND: Christen Olufsen, Sønderskov, Borris. d 12 decembr begrou Jeg An Justisdatter Christen Ollufsøns kone af Synderskou .
62241718.01.15Peder Jakobsen      d 15 Janvarii begrou Jeg en fremmit Chargeant nafnlig Peder Jacobsøn under Oberste Lothigs regiment , som var druchnet j borris Aae {Skjern Aa} d 12 Janvarii .
62251718.01.23Jakob Olufsen Debelmose 0.02 6 uger 1717.12.05 FAR: Oluf Jakobsen Debelmose.MOR: ? Oluf Jakobsens kone. d 23 Janv begrof jeg Olluf {Jakobsen} Debelmosis Søn Jacob 6 ugger Gl:
Dåb nr. 2291
62261718.02.11Knud Christensen Borris- Krog 0.01 2 dage 1718.02.06 FAR: Christen Knudsen Krog.MOR: Kirsten Eskesdatterd 11 febr: begrou Jeg Christen {Knudsen} Krogs Søn Knud 2 dage gammel .
Dåb nr. 1989
62271718.04.06Abelone Niels Tarps kone Tarp     MAND: Niels Tarp, Tarp, Borris. Onsdagen d 6 April begrou Jeg Niels tarpis Hustrue Appollone .
62281718.04.07Else      MAND: Jens Huusmand, Borris. torsdagen d 7 April begrou Jeg Else Jens Huus Mds hustrue .
NOTITS: Ikke identificeret.
62291718.04.14Jep Gravel Gravel     torsdagen d 14 April begrou Jeg Jep Grauild .
NOTITS: Kun nævnt een gang før i 1707 som fadder.
62301718.04.24Kirsten Bertelsdatter Skobæk 50cc  1670cc  BROR: Clemmen Bertelsen, Skobæk, Borris. FAR: Bertel Clemmensen Humble, Borris. d 24 April begrou Jeg Kirsten ber{....}datter af Scobæk .
NOTITS: Et stykke af kirkebogssiden mangler. Kirsten og Clemmen er børn af degnen 1664-99 i Borris Bertel Clemmensen Humble
62311718.05.18Niels Pedersen Præstgaard Hannerup 60cc  1660cc  d 18 Maji begrou Jeg Niels {Pedersen} prstgrd j Hannerup .
62321718.05.22Niels 1 Nielsen Slikdal 0.01  1718.05.13 FAR: Niels Thomsen Slikdal.MOR: Dorte Graveld 22 Maji begrou Jeg Niels {Thomsen} Slichdals tvillinger {Niels 1} s ej komb i Kirche .
NOTITS: En uge gammel. To tvillingssønner af samme navn. Thomsen se #2443.
Dåb nr. 2298
62331718.05.22Niels 2 Nielsen Slikdal 0.01  1718.05.13 FAR: Niels Thomsen Slikdal.MOR: Dorte Graveld 22 Maji begrou Jeg Niels {Thomsen} Slichdals tvillinger {Niels 2} s ej komb i Kirche .
NOTITS: En uge gammel. To tvillingssønner af samme navn. Thomsen se #2443.
Dåb nr. 2299
62341718.05.26Christen Larsen Sønderskov 2.00 2 år 1716.04.13 FAR: Lars Jensen Sønderskov .MOR: ? Lars Jensens 2. kone. Noch {d 26 Maji} begrou Jeg Las {Jensen} Syndershous Søn {Christen} 2 aar Gl:
Dåb nr. 2256
62351718.06.01Maren Tarp     MAND: Christen Jakobsen Vesterby, Tarp (Vesterby), Borris. d 1ste Junius begrou Jeg Christen {Jakobsen} Væsterbys Hustrue Maren .
62361718.07.17Maren Jensdatter Debelmose 0.03 11 uger 1718.05.01 FAR: Jens Lysgaard, Klokmose, Faster.MOR: Kirsten Andersdatter. MOR- FAR: Anders Lauridsen Debelmose, Debelmose, Borris. d 17 Julij begrou Kirsten {Andersdatter} Anders {Lauridsen} debelmosis datter hendes barn Maren som var aflit ved Jens Lysgaard , og var barnet 11 ugger gl:
NOTITS: Kirsten Andersdatter havde været tjenestepige ved Jens Lysgaard i Klokmose i Faster sogn. Hun var kun 14 år gammel.
Dåb nr. 2296
62371718.07.31Karen Nielsdatter Hjoptarp 0.01 5 uger 1718.06.26 FAR: Niels Jensen Meldgaard.MOR: ? Niels Jensen Meldgaards kone. Noch samme dag {d 31 julii} begrou Jeg Niels {Jensen Meldgaar} Hioptarps datter femb ugger Gl:
NOTITS: Niels Jensen kaldes her Hjoptarp men oftest Meldgaard, som ligger i Hjoptarp.
Dåb nr. 2300
62381718.08.07Margrethe Nielsdatter Slikdal 1.11 2 år 1716.09.27 FAR: Niels Thomsen Slikdal.MOR: Dorte Graveld 7de Augustus begrou Jeg Nielß {Thomsen} Slikdals datter {Margrethe} næsten 2 Aar Gl.
NOTITS: Thomsen se #2443.
Dåb nr. 2265
62391718.10.30Mette Pedersdatter Kirken- Ved     d 30 octbr begrou Jeg Mette {Pedersdatter} ved Kirchen.
NOTITS: 1705 fattig.
62401718.11.06Anders Debelmose Skobæk     d 6te Nov: begrof Jeg Anders debelmos af Shobæch .
NOTITS: Ikke klart om dette er Anders Lauridsen førhen af Debelmose.
62411719.04.26Oluf Gjaldbæk Gjaldbæk     d 26 April begrou Jeg Olluf gialdbeg som døde hos Morten prstgrd .
NOTITS: Formodentlig ung født lige før kirkebogen begynder 1702
62421719.05.14Niels Nielsen Hannerup   1718.12.27 FAR: Niels Jensen Tømmermand Soldat.MOR: Inger Nielsdatter Huuskone. d 14 Majus begrof ieg An huuskone som er Niels Tømmermad Soldat hans hustrue, hends lille Søn Nielß 20 ugger gammel.
NOTITS: Forkert formuleret i original. Det er An Huuskones datter Inger Nielsdatter der er moderen og er gift i Bølling men i december 1718 bor ved Poul Hannerup i Faster. Ved begravelsen bor hun stadig ved Poul Hannerup. De tyve uger er optalt efter kalenderen.
Dåb nr. 2307
62431719.05.18Dorthea Pedersdatter Hannerup 1.00 1 år 1718.05.08 FAR: Peder Nielsen Meldgaard.MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebod 18 Maius begrof ieg Peder {Nielsen} Mælgrd j Hannerup hans datter {Dorthea} j aar Gl.
Dåb nr. 2297
62441719.06.03Mette Nielsdatter Slumstrup     MAND: Jens Poulsen Skanderup, Slumstrup, Sædding. d 3die Junius begrou Jeg Jens Poulsens {Skanderups} kone Mette Nielsdatter paa Slumpstrup {i Sædding sogn} .
NOTITS: Faster kirkebog men herregården Slumstrup ligger i Sædding sogn. Jens Poulsen har som det jævnligt ses opnået frit præstevalg og har vel ikke kunnet med præsten i Sædding.
62451719.07.26Dødfødt Tarp 0.00   FAR: Thomas Tarp.MOR: ? Thomas Tarps kone. d 26 Julii begrof ieg thomas tarpis Søn, som blef død fød d 22 Jui tilforn og var vanfør . Gud Være Ære [der] forløste dend .
Dåb nr. 2319
62461719.11.25Navnløs Sønderskov    FAR: Mads Sønderskov.MOR: ? Mads Sønderskovs kone. d 25 Nov: begrou Jeg Matz Syndershous barn .
NOTITS: Ikke identificeret. Kan være et udøbt eller dødfødt barn, der er ikke set en dåb i tiden før denne begravelse, hvis hjemmedøbt eller døbt angiver præsten Peder Stauning dette i næsten alle tilfælde. Uklar om det er Mads Christensen Rahbek Sønderskov ses 1728-42 i Sønderskov.
62471719.12.03? Nielsdatter Hjoptarp 0.01 4 uger 3 dage 1719.10.23 FAR: Niels Jensen Meldgaard.MOR: ? Niels Jensen Meldgaards kone. d 3 dec: Niels {Jensen} Mælgaard j hioptarp hans datter begraven 4 ugger og 3 dage Gl:
NOTITS: Alderen er for lille, ville give født 31 november 1719 (forudsat død tre dage før begravelsen), men hun er døbt 8 dage før.
Dåb nr. 2323
62481719.12.21Anne Margrethe Larsdatter Sønderskov 0.11 1 år 1719.02.02 FAR: Lars Jensen Sønderskov.MOR: ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone. d 21 dec : begrof Jeg Las {Jensen} Syndershous datter An Margrete [næsten] et aar Gl.
Dåb nr. 2309
62491720.01.14Niels Nielsen Gjaldbæk 0.06 6 m. 1719.07.18 FAR: Niels Nielsen Gjaldbæk den Yngre.MOR: Anne Marie Jakobsdatter Barfodd 14 Janv. begrou Jeg Niels {Nielsen} gialdbegs lille Søn Niels næsten 6 maaneder gammel .
Dåb nr. 2318
62501720.02.09Elle Sønderby     MAND: Michel Jochumsen Købke, Vorgod. DATTER: Birgitte Michelsdatter, Sønderby, Borris. SVIGER- SØN: Knud Jensen Sønderby, Sønderby, Borris. d 9de febr: begrou Jeg Knud {Jensen} Synderbys hustrues {Birgitte Michelsdatter} Moder {Elle} som var Michel {Jochumsen Købke} degns Kone af Vorgoed .
NOTITS: Elle flyttede efter mandens død til datteren i Borris.
62511720.03.23Elles Simonsdatter Debelmose     DATTER: Kirsten Nielsdatter, Debelmose, Borris. SVIGER- SØN: Christen Pedersen Degn, Debelmose, Borris. d 23 Martji fest Annun[ct] Mariæ begrofu Jeg Christen {Pedersen} degns Kones {Kirsten Nielsdatter} Moder Elletz Simonsdatter .
62521720.03.23Anne Nielsdatter Busk     Noch samme dag {d 23 Martji begrofu Jeg} An Nielsdatter Busk.
NOTITS: Ikke identificeret.
62531720.07.21Gravers Olufsen Debelmose 6.06 6 år 1714.01.14 FAR: Oluf Jakobsen Debelmose.MOR: ? Oluf Jakobsen Debelmoses kone. Julius d 21 Dom 8 p Trinit . blef Olluf debelmoes Søn Graues begraven 6 aar Gl.
Dåb nr. 2215
62541720.07.21Niels Madsen Tarp 0.09 38 uger 1719.11.02 FAR: Mads Nielsen Tarp.MOR: Kirsten ChristensdatterNoch {Julius d 21 Dom 8 p Trinit} Matz {Nielsen} tarpis Søn Niels ligeledis begraves 38 uger gammel.
Dåb nr. 2322
62551720.07.28Jens Nielsen Agger Agger 60+  1660-  KONE: Maren, Agger, Borris. {....} rof Jeg Sl: Jens Agger .
NOTITS: Hans ses i Markbogen 1683 og Mandtallet 1705. Dato 28. juli er lagt efter den 21 juli og før august, datoen er afrevet af siden.
62561720.07.28Niels Pedersen Hannerup 0.05 5 m. 1720.03.06 FAR: Peder Nielsen Meldgaard.MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebo{.....} Peder Mælgrds Søn j Han{....} {....} {Niels} {....} Maaneder Gl :
NOTITS: Navn Niels fra dåben. Dato 28. juli er lagt efter den 21 juli og før august, datoen er udrevet af siden.
62571720.08.17Niels Olufsen  0.01  1720.08.13 FAR: Oluf Justesen Skomager.MOR: Elisabeth Marie Nielsdatter Boltrupd 17 Aug: begrou jeg samme Olluf {Justesen} Skoemager søn {Niels} .
NOTITS: Navnet Niels fra hjemmedåben.
Dåb nr. 2336
62581720.08.18Lucie Sønderskov 30c 30 1690c  [samme] dag {18 Aug} begrofu Jeg Lucie Las Syn{dershous} [....] j Pige paa 30 Aar .
NOTITS: Hun siges i dåb 15. august 1717 at være søster til Anders Larsen Sønderskov. Ikke afklaret.
62591720.10.20Anne Nielsdatter Grønborg 4.07 5 år 1716.03.25 FAR: Niels Thomasen Grønborg.MOR: ? Niels Thomassens kone.. Samme dag {? d 20 octbr} er Niels {Thomassen} Grønborgs datter {Anne} begraven 5 aar Gl:
NOTITS: Navnet Anne fra dåben. Ikke læsbart i kirkebogen under døde.
Dåb nr. 2254
62601720.11.14Christen Jensen Hvollig 0.01 13 dage 1720.11.10 FAR: Jens Jakobsen Hvollig.MOR: An Christensdatter Kjærd 14 nov. begrofu Jeg Jens {Jakobsen} Holvigs Søn Christen 13 dage gammel.
Dåb nr. 2344
62611720.11.17Anders Christensen Astrup Astrup     KONE: Maren Jespersdatter, Astrup, Borris. d 17 nov d 25 p: trinit begrofu Jeg Sl: Anders {Christensen} Astrup han døde meget hastig af et slag efter j thimes forløb .
62621720.11.17Karen Nielsdatter Slikdal 1.05 1 år 6 m. 1719.06.07 FAR: Niels Thomsen Slikdal.MOR: Dorte GravelSamme dag {d 17 nov d 25 p: trinit} j borris begr{..} ieg Niels Slichdals datter Karen halfanden aar gammel .
NOTITS: Thomsen se #2443.
Dåb nr. 2314
62631720.12.15Gravers Jensen Debelmose 0.01 14 dage 1720.11.27 FAR: Jens Markussen, Hannerup, Faster.MOR: Inger Graversdatter. Samme dag {d 15 Decembr Dom 3ta adv:} begraven Inger Grauersdatter Uægte Søn {Gravers} 14 dage .
NOTITS: Inger Graversdatter er datter af Gravers Pedersen og Maren i Debelmose i Borris.
Dåb nr. 2340
62641721.01.01Dødfødt Gjaldbæk 0.00  1720.12.30 FAR: Jeppe Markussen Gjaldbæk.MOR: Kirsten JensdatterSamme dag {d 1ste Janvariis} begrofu Jeg {Markussen} Gialdbechs Søn fød i afvigte aar d 30 december og fremkomb til Verden uden Lif {Dødfødt} .
Dåb nr. 2342
62651722.02.10Christen Langelund Jakobsen Lindvig 1.06 1 år 6 m. 1720.08c FAR: Jakob Jensen Lindvig Barfod.MOR: Margrethe Nielsdatter Boltvigd 10 febr blef Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs Søn Christen Langelund begraven som var halfanden aar Gl:
Dåb nr. 2335
62661722.02.15Michel Jensen Stier 0.03 11 uger 1721.11.30c FAR: Jens Christensen Stier.MOR: Bodil Nielsdatterd 15 febr blef Jens {Christensen} Stiers søn Michel begraven 11 ugger Gl.
Dåb nr. 2345
62671722.04.02Jens Pedersen Vium Moesgaard Moesgaard 42cc  1680cc  KONE: Anne Nielsdatter, Moesgaard, Borris. d 2den Aprilis som var shærstorsdat begr{...} ieg Salig Jens {Pedersen Vium} Moesgaard .
62681722.04.06Karen Jespersdatter Hannerup     MAND: Christen Michelsen Hannerup, Borris. d 6 April fer: 2da pasch: beg{...} Christen {Michelsen} hannerups hustru[e/s] {...} Karen Jesnperd : .
NOTITS: Denne tekst mangler lidt i venstre side af bladet, hvor et kort ord ikke delvis mangler. Linjen før er "Christen Hannerups hustru[e/s] {...} Karen Jesperd:" - nu hedder Christen Hannerups kone virkelig Karen Jespersdatter, så hun antages her død. Men hvis der står hustrues endende på s kan meningen have været en anden. Men Christen Hannerups kone hedder alligevel Karen Jespersdatter. De blev trolovet 1712.02.28 i Faster.
62691722.04.19Lars Larsen Gaasdal- Store 0.01 8 dage 1722.04.07 FAR: Lars Larsen Gaasdal.MOR: Inger Jakobsdatterd 19 April blef {Las} {Larsen} Gaasdals søn Las 8 dage Gl. begraven af ærværdige Hr. Just {Frederik Hammerich} saasom ieg var syg.
NOTITS: Præsten Peder Pedersen Stauning nævner her at han er syg. Han er meget syg for der er kun et linje mere i kirkebogen af ham, så er det slut. Han døde en uge efter denne indførsel omkring den 27. april for skiftet er den 27. maj 1722 normalt en måned efter.
Dåb nr. 2353
62701722.04.27Peder Pedersen Stauning Tarp 47c  1675c  KONE: Sophie Christensdatter Møborg, Tarp (Præstegaarden), Borris. {REKONSTRUKTON: ud fra at han skriver sig syg i kirkebogen #6269 den 19 april 1722 og skiftet 27 maj 1722: 'Omkring den 27 april 1722 blev sognepræst i Borris og Faster Hr. Peder Pedersen Stauning begravet.'}
NOTITS: Sophie Christensdatter Møborg er hans 2. kone. Hans alder skønnet ud fra, at han blev student i Kolding 1693. Han er født omkring 1675c og er dermed født i Stauning, hvor hans far Peder Jørgensen Jelling var præst 1659-84 og gift med Anne Pedersdatter Hegelund. Peder Pedersen Staunings kirkebog for Borris og Faster sogne 1702-22 er meget nøjagtig, dette kan ikke siges om hans efterfølger. Men hans skrift er møgsvær at læse.
63001724.04.18Jens Giødesen Gaasdal- Store 50cc  1675cc  KONE: ? Christensdatter?, Gaasdal- Store, Borris. 1724 Ditto {d 18 April} begrov Jens Giødesen i Gaasdal .
63011724.07.23Inger Jakobsdatter Gaasdal- Store     d 23. {Julij} begrov Inger Jacobsd: Gaasdall -
NOTITS: Dette er en ældre Inger Jakobsdatter. Der findes samtidig en yngre Inger Jakobsdatter *1688-, som bliver gift i 1709 med Lars Larsen og dør 1756 i Gaasdal. Den yngre formodes opnævnt efter den ældre. Den ældre, der dør her, kan være mor til Jakob Christensen, der nævnes 1683 men er død før 1702, da kirkebogen begynder.
59921724.07.26Mette Nielsdatter Brunbjerg 0.01  1724.07.14 FAR: Niels Lauridsen.MOR: ? Niels Lauridsens kone. 1724 d : 30 {Julij} introd : Niels Lauridsens hustrue paa Brunbierg, og samme dag, begrov deris datter Mette, som er hiemmedøbt —'}
NOTITS: Skønnet død 4 dage før begravelsen.
Dåb nr. 2382
63021724.10.21Abelone Madsdatter Hannerup?     d: 21 . {Oct:} begrov Apelone Madsdatter af [Handrup?] .
NOTITS: Ikke identificeret.
63031724.11.08Christen Jensen Debelmose 44+  1680c-  KONE: Mette Sørensdatter Gosvig, Debelmose, Borris. d : 8 Nov: begrov Christen Jensen {Gosvig} develmose .
NOTITS: Han ses i Mandtallet 1705, gift 1704 muligvis anden gang med Mette Sørensdatter Gosvig. Drev vel gården Gosvig, der regnes til Debelmose eller til Tarp i Borris.
63041724.11.08Morten Pedersen Præstgaard Præstgaard     KONE: Kirsten Christensdatter Sønderskov, Præstgaard, Faster. Samme dag {d: 8 Oct :} begrov Morten Peders_ i Faster Præstgaard —
63051724.11.26Christen Christensen Debelmose     KONE: ? Christen Christensens kone, Debelmose, Borris. d : 26 . begrov Christen Christens_ develmose .
NOTITS: Får søn 1707, også Christen Christensen.
63061724.12.06Thomas Jensen Vindelbo Vindelbo 70cc  1655c-  KONE: ? Thomas Jensen Vindelbos kone, Vindelbo, Borris. d: 6 Dec: begrov Thomas {Jensen} Vindelboe .
NOTITS: Ses i Markbogen 1683 i Vindelbo.
63071724.12.17Anders Nielsen Hjoptarp 0.01  1724.11.26 FAR: Niels Jensen Melgaard.MOR: Ingeborg Niels Jensen Melgaards kone. d: 17. begrov Niels Meldgaards Søn Anders {Nielsen}
NOTITS: Har kun været nogle uger gammel.
Dåb nr. 2385
63081725.01.21Dødfødt Hvollig 0.00   FAR: Jens Christensen Rindum.MOR: Mette Andersdatter{d : 12 .} begrov ieg Jens Christensen {Rindum} hvolvigs død fødder barn .
63091725.03.11? Fattig Mand Gjaldbæk     d : 11 Martij begrov en fattig fremmit Mand , som døde i Gialdbeck —
63101725.04.15? Jørgen Nielsen Skrædders kone Debelmose     MAND: Jørgen Nielsen Skrædder, Debelmose, Borris. d: 15 April begrov Jørgen {Nielsen} Skrædders hustrue .
63111725.04.15Søren Sørensen Gosvig 23+  1702- FAR: Søren Gosvig.MOR: ? Søren Gosvigs kone. Samme dag {d: 15 April} begrov Søren Gosvigs Søn , Søren {Sørensen}
63121725.05.03Kirsten Eskesdatter Borris- Krog     MAND: Christen Knudsen Krog, Borris- Krog, Borris. d : 3 Maij begrov Christen {Knudsen} Krogs hustrue {Kirsten Eskesdatter} , og hendis daatter Anna —
63131725.05.03Anne Christensdatter Borris- Krog 0.01  1725.04.25 FAR: Christen Knudsen Krog.MOR: Kirsten Eskesdatterd : 3 Maij begrov Christen {Knudsen} Krogs hustrue {Kirsten Eskesdatter} , og hendis daatter Anna {Christensdatter}
NOTITS: Begravet en uge gammel. Hendes tvillingssøskend Kirsten overlever.
Dåb nr. 2398
63141725.05.04Peder Mortensen Præstgaard 19.06  1704.11.09 FAR: Morten Pedersen Præstgaard.MOR: Kirsten Christensdatter Sønderskov1725 d : 4 Maij begrov Morten Præstgaards Søn Peder {Mortensen}
Dåb nr. 2036
63151725.05.04? Niels Skjerns mor Tarp     SØN: Niels Skjern, Tarp, Borris. d: 4. begrov Niels Skirnis Moder i Tarp —
NOTITS: Niels Skjern kaldtes før Niels Tarp.
63161725.05.06Kirsten Christensdatter Gaasdal- Store     MAND: Thomas Pedersen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris. d : 6. begrov Thomas {Pedersen} Gaadalls hustrue {Kirsten Christensdatter} .
NOTITS: Gift 1724.11.05 i Faster. Hans 2. kone.
63171725.05.16Mette Brunbjerg     d : 16 begrov Mette A[mme?] af bruunbierg .
NOTITS: Amme, hvis m mangler streg over til fordobling. Andre læsarter "Anne" og "Ane".
63181725.05.27Peder Nielsen Aagaard    FAR: Niels Christensen Aagaard.MOR: Mette Aagaardd: 27. {Maji} begrov Niels {Christensen} Aagaards Søn Peder {Nielsen} .
NOTITS: Denne Peder må være født mellem april 1722 og april 1724, da kirkebogen ikke blev født.
63191725.05.27Christen Hansen     FAR: Hans Skrædder.MOR: ? Hans Skrædders kone. Ditto {d: 27. Maji} begrov Hans Skreders Søn Christen {Hansen} .
63201725.05.20Dødfødt Debelmose 0.00  1725.05.16 FAR: Hans Jensen.MOR: Dorte Dynesdatter. Samme dag {27. Maji} pulice absolv: Dorthe Dynisdaatter develmose , som udlagde til barnefadder en Karl af synden nafnl: Hans Jenßen , samme qvindes barn blev dødfød
NOTITS: Dorte er steddatter af Mads Pedersen Vestergaard den Yngre. Datoer skønnet en uge tilbage fra absolveringen.
Dåb nr. 2399
63211725.06.03Jens Mortensen Kodbøl- Vester 45+  1680c-  KONE: Johanne Madsdatter, Kodbøl- Vester, Borris. d : 3 Junij begrov Jens Mortensen Koodbøll —
63221725.07.11Karen Pedersdatter Sønderskov    FAR: Peder Sønderskov.MOR: ? Peder Sønderskovs kone. d. 11 . {Julij} begrov Peder Synderskovs daatter Kare_
NOTITS: Ikke identificeret.
63231725.09.13Else Nielsdatter Skravhøj     MAND: Niels Skravhøj, Borris. d: 13 Sept: begrov Else Nielsdatter Skrafhøj —
NOTITS: Hun introduceres kort før, skønnet Niels Skravhøjs kone.
63241725.11.05? Oluf Pedersen Ejstrups mor Ejstrup     SØN: Oluf Pedersen Ejstrup, Ejstrup, Faster. d : 5 Oct: begrov Oluf {Pedersen} Eistrups Moder.
NOTITS: Oluf Ejstrups første datter hedder Kirsten *1717, så moderen kan have heddet Kirsten. Eller også Oluf Pedersens kone Johanne Christensdatters mor hed Kirsten.
63251725.11.18Anne Jensdatter Kodbøl- Vester    FAR: Jens Mortensen Kodbøl.MOR: Johanne Madsdatterd : 24. begrov Jens {Mortensen} Koodbøls daatter Anne {Jensdatter}
NOTITS: Hun er enten født 1702- eller 1722-24.
63261725.12.16Christen Madsen Fonager Fonager     KONE: Kirsten Christen Madsen Fonagers kone, Fonager, Borris. Endnu samme dag begrov Christen Madsen Faanagger
NOTITS: Hans patronym kendes kun fra dette sted.
63271726.02.10Christen Jensen Gosvig Gosvig     KONE: Mette Sørensdatter, Gosvig, Borris. Dom : 5ta post Epiph : begrov Christen Gaarsvig
NOTITS: Dette Gaarsvig menes at være Gosvig i Tarp i Borris. Christen Jensen Gosvig ses der i mandtallet 1705. Et Gaarsvig eller Gaardsvig ligger lige over sognegrænsen mellem Borris og Sønder Felding sogn. Gaarsvig hører under Sønder Felding.
63281726.02.17? Morten Jensen Votkærs kone Votkær     MAND: Morten Jensen Votkær, Votkær, Borris. Samme dag {Dom 7tuages} begrov Morten {Jensen} Votkærs hustrue .
63291726.04.08Maren Thomasdatter Tarp 0.01  1726.03.31 FAR: Thomas Tarp.MOR: Ingerd : 8 April begrov Thomas Tarpis daatter Maren {Thmasdatter}
NOTITS: Begravet tre uger gammel.
Dåb nr. 2417
63301726.04.10Anne Sophie Olufsdatter Dalager 0.02  1726.02.24 FAR: Oluf Justesen Vinter.MOR: Elisabeth Marie Nielsdatter Boltrupd : 10 : begrov Oluf {Justesen}Vinthers daatter Anne Sophie {Olufsdatter}
NOTITS: Begravet syv uger gammel.
Dåb nr. 2413
63311726.05.15Kirsten Nielsdatter Debelmose 18.06  1707.12.22 FAR: Niels Madsen.MOR: ? Niels Madsens kone. d: 15 {Maij} begrov Niels Madsens daatter i develm : Kirsten
Dåb nr. 2093
63321726.06.23? Karen Pedersdatters mor Tarp 56c+  1670c-  DATTER: Karen Pedersdatter, Tarp, Borris. SVIGERSØN: Niels Tarp, Tarp, Borris. Den jma à Trin : begrov Niels Tarpis kones {Karen Pedersdatters} Moder
NOTITS: Niels Tarps 2. kone er Karen Pedersdatter.
63331726.07.10Mette Madsdatter Ahlergaard     d : 10 Julij begrov Mette Madsdatter i Ahler.
NOTITS: Uklar. En hypotese er, at dette er Mads Christensen Kjærs mor; hun ville så være født 1660cc omkring 66 år gammel. Det er ikke Mads Christensen Kjærs datter Mette Madsdatter *1707 for hun gifter sig 1731 med Jens Christensen Rahbek, der overtager Ahlergaard i 1741.
63341726.08.04Kirsten Nielsdatter Debelmose 46c+  1680c-  MAND: Christen Pedersen Degn, Borris. d: 4de Aug : begrov Christen {Pedersen} Degns hustrue {Kirsten Nielsdatter}
63351726.09.01Margrethe Christensdatter   7.01 1719.08.13 FAR: Christen Pedersen Degn.MOR: Kirsten Nielsdatter d: 1 Sept : begrov Christen {Pedersen} Degns daatter Magrette ,
Dåb nr. 2320
63361726.09.01Dødfødt Dalager 0.00  1726.08.27c FAR: Mads Jakobsen Dalager.MOR: Maren AndersdatterEndnu samme dag {d : 1 Sept :} Mads {Jakobsen} Dalaggers Dødføde barn.
Dåb nr. 2422
63371726.09.08An Niels Kringetofts kone Kringeltoft 56+  1670-  MAND: Niels Kringeltoft, Kringeltoft, Borris. d: 8. begrov Niels Kringeltoftis Hustrue {An} .
63381726.11.03Maren Nygaard Nygaard 66c+  1660c-  SVIGERSØN: Christen Jepsen Nygaard, Nygaard, Borris. DATTER: Ida Margrethe Christensdatter, Borris. Dom : 20 à Trin : begrov Christen {Jepsen} Nygaards Konis {Ida Margrethe Christensdatter} Moder {Maren Nygaard}
63391726.11.06Niels Kringeltoft Kringeltoft 56+  1670-  KONE: An Niels Kringeltofts kone, Borris. d : 6 Nov: begrov Niels Kringeltoft
63401726.11.15Jens Poulsen Hannerup 17.09  1709.01.27 FAR: Poul Hannerup.MOR: Maren Christensdatterd: 15 Nov: begrov Povl Handerups Søn , Jens
Dåb nr. 2116
63411726.12.18An Christensdatter Kjær Hvollig 40cc  1686c  MAND: Jens Jakobsen Hvollig, Hvollig, Borris. d _ 18 Dec: begrov Jens Jacobsen Hvolvigs hustrue An Christensdatter Kjær .
63421726.12.29? Peder Gaasdals mor Gaasdal- Lille 50c+  1676c-  SØN: Peder Gaasdal, Gaasdal- Lille, Borris. d: 29 begrov Peder Gaasdalls Moder .
NOTITS: Peder Gaasdal ikke afklaret.
63431727.01.26Christen Olufsen Hannerup     1727 d: 26 Janv: begrov Christen Olufsen af Handerup —
NOTITS: Navn Christen Olufsen ikke set i Faster, men i Dalager og Sønderskov i Borris.
63441727.02.02Jeppe Christensen Nygaard 4c  1723c FAR: Christen Jepsen Nygaard.MOR: Ida Margrethe Christensdatter1727 Dca 4ta post Epiphan: begrov Christen {Jepsen} Nygaards Søn Jeppe.
NOTITS: Født 1723c i kirkebogshul.
Dåb nr. 2368
63451727.03.05Dødfødt Klokmose 0.00  1727.03.01 FAR: Jens Lysgaard.MOR: ? Jens Lysgaards kone. d: 5 Martij begrov Jens Lysgaards dødføde barn —
Dåb nr. 2426
63461727.04.06Jens Bertelsen Skobæk 0.01  1727.03.25 FAR: Bertel Clemmensen Skobæk.MOR: Lucie Jensdatter AggerDca: Palm: begrov Bertel {Clemmensen} Skobæks søn, Jens {Bertelsen} .
NOTITS: Begravet to uger gammel.
Dåb nr. 2428
63471727.04.20? Hansen Hans Skrædders søn  0.09  1726.07.14 FAR: Hans Skrædder.MOR: ? Hans Skrædders kone. d: 20 April begrov Hans Skrædders Søn
NOTITS: Navn mangler i dåben. Begravet 9 måneder gammel.
Dåb nr. 2420
63481727.05.04Abelone Christensdatter Dalager 25c+  1702- FAR: Christen Toft.MOR: Anne Christen Tofts kone. d : 4de Maij begrov Christen toftis daatter Apelone .
NOTITS: Abelone er fadder i 1722 #2351.
63491727.05.22Niels Odderskær Odderskær 38c+  1689cc  KONE: Kirsten Niels Odderskærs kone, Odderskær, Borris. d : 22 Maij begrov Niels Odderskier
63501727.05.25? Nielsdatter Niels Melgaards datter Hjoptarp 0.01  1727.05.21 FAR: Niels Jensen Melgaard.MOR: Ingeborg Niels Jensen Melgaards kone. d: 25 {Maij} begrov Niels {Jensen} Meldgaards daatter som var hiemdøbt —
NOTITS: Død kort efter fødslen, hjemmedøbt, ikke i kirken.
Dåb nr. 2430
63511727.05.29Jakob Nielsen Gjaldbæk 1.02  1726.03.24 FAR: Niels Nielsen Gjaldbæk.MOR: Anne Marie Jakobsdatter Barfodd: 29 {Maij} begrov Niels {Nielsen} Gialdbeks Søn , Jacob
Dåb nr. 2415
63521727.05.30? Peder Nielsen Aas' kone Aas     MAND: Peder Nielsen Aas, Aas, Faster. d: 30 Maij begrov Peder {Nielsen} Aasis hustrue
63531727.06.29? Grønborg Grønborg     Dca 3tie à Trin: begrov P[..]jnholdt Grønborg .
NOTITS: Svært at tyde.
63541727.07.13Karen Nielsdatter Hjoptarp 6c  1721c FAR: Niels Jensen Melgaard.MOR: Ingeborg Niels Jensen Melgaards kone. Samme dag {Dca 5ta à Trin:} begrov ieg Niels {Jensen} Meldgaards daatter Karen
NOTITS: Født 1721c ud fra introduktion uden indført dåb.
Dåb nr. 2357
63551727.08.03Maren Andersdatter I Dalager 32c+  1695c-  MAND: Mads Jakobsen Daller, Dalager, Borris. Dom : 8 à Trin : begrov Mads {Jakobsen} Dallers hustrue {Maren Andersdatter I}
NOTITS: Hans 2. kone er Maren Andersdatter II.
63561727.08.10Lars Larsen Duedal den Gamle Duedal 67c+  1660cc  KONE: An Duedal, Duedal, Borris. Dom: 9 à Trin : begrov gl: Las {Larsen} Dudall
63571727.08.17Maren Christensdatter Hannerup 42c+  1685c-  MAND: Poul Hannerup, Hannerup, Faster. Dca 10ma à Trin: begrov ieg Povl Handerups Hustrue {Maren Christensdatter}
NOTITS: Gift 1705 #7929. Ansat mindst 20 i 1705 giver *1685c-.
63581727.08.31Dødfødt Hannerup 0.00  1727.08.27 FAR: Peder Nielsen Meldgaard.MOR: Kirsten Christensdatter BjerreboDom 12 à Trin : begrov Peder {Nielsen} Meldgaards dødfødde Søn —
Dåb nr. 2434
63591727.10.29? Mads Pedersen Klokmoses kone Klokmose     MAND: Mads Pedersen Klokmose, Klokmose, Faster. d : 29 oct: begrov Mads Pedersen Klokmosis hustrue
NOTITS: Mads Klokmose nævnes 1709-12 og her i 1727.
63601727.12.12Ane Knudsdatter Due Degneboligen     MAND: Jakob Christensen Kyndius, Degneboligen, Borris. d: 12 Dec: begrov Degnens {Jakob Christensen Kyndius} Hustrue {Ane Knudsdatter Due} .
63611728.02.29Maren Nielsdatter Gravel 15.04   FAR: Niels Andersen Gravel.MOR: Voldborg ThomasdatterDca Oculj begrov Niels {Andersen} Graulds daatter , Maren {Nielsdatter} .
NOTITS: Navn uklar.
63621728.03.26Anders Gravel Gravel     Langfredag . begrov Anders Graild
NOTITS: Ikke identificeret. Formodet ældre.
63631728.04.11Niels Andersen Dalager- Lille     HUSBOND: Jakob Pedersen Skanderup, Dalager- Lille, Borris. Dom : Miseric : begrov {Jakob Pedersen} Skanderups Karl Niels Andersen ,
63641728.04.11Anne Pedersdatter Borris- Krog 10.05  1717.10.17 FAR: Peder Eskesen Krog.MOR: Kirsten ChristensdatterSamme dag {Dom : Miseric : } begrov Peder {Eskesen} Krogs daatter Anna .
Dåb nr. 2289
63651728.07.04Oluf Jensen Klokmose 17.00  1711.07.17 FAR: Jens Lysgaard.MOR: ? Jens Lysgaards kone. Dom 6ta à Trin : begrov Jens Lysgaards Søn , Oluf
NOTITS: Faderen kaldes i dåben 1711 Jens Klokmose.
Dåb nr. 2162
63661728.08.29Margrethe? Andersdatter Vindelbo 15.09  1711.12.02 FAR: Anders Thomsen Vindelbo.MOR: Maren ChristensdatterSamme dag {Dom : 14 à Trin :} begrov Anders {Thomsen} Vindelbos daatter {Margrethe?}
NOTITS: Margrethe er død før arven efter faderen udbetales i 1749. Der er ikke set andre døtre, der kunne passe her.
Dåb nr. 2167
63671728.09.22Jakob Jensen Hvollig Hvollig     KONE: Johanne Mortensdatter, Hvollig, Borris. d: 22 Sept : begrov Jakob {Jensen} Hvolvig
63681728.09.19Jeppe Markussen Gjaldbæk Gjaldbæk 38c+  1690c-  KONE: Kirsten Jensdatter, Gjaldbæk, Borris. Dom : 17 à Trin : begrov Jeppe {Markussen} Gjaldbæk
63691728.10.13Mads Pedersen Klokmose Klokmose     KONE: ? Mads Pedersen Klokmoses kone, Klokmose, Faster. d: 13 Oct: begrov Mads {Pedersen} Klokmose
63701728.11.25? Oluf Vinthers kone      MAND: Oluf Vinther, Borris. d : 25 Nov: begrov Oluf Vinthers hustrue
NOTITS: Uklart hvilket sted Oluf Vinther levede i Borris sogn.
63711728.11.28Maren Huus Dalager     HUSBOND: Peder Jakobsen Daller, Dalager, Borris. Dom : 1ma Advent : begrov Maren Huus værende hos Peder {Jakobsen} Daller.
NOTITS: Huus benyttes som tilnavn for folk i Kvisthuse i Borris ikke langt fra Dalager. Navnet Maren er ikke set i Kvisthuse.
63721728.12.09? Peder Skanborgs kone      MAND: Peder Skanborg, Faster. d : 9 Dec: begrov Peder Skanborgs hustrue
NOTITS: Ikke identificeret.
63731728.12.19Clemmen Madsen Odderskær 0.01  1728.11.28 FAR: Mads Svendsen Odderskær.MOR: Anna Laustdatter NørgaardDo : 4to Adv: begrov Mads {Svendsen} Odderskiers Søn , Clemend
NOTITS: Begravet tre uger gammel.
Dåb nr. 2457
63741729.01.02Anders Nielsen Hjoptarp 0.01  1728.12.05 FAR: Niels Jensen Melgaard.MOR: IngeborgSamme dag {Dom post Ciecumcis} begrov ieg bemt Niels {Jensen} Meldgaards Søn Anders
NOTITS: Anders begraves to steder i kirkebogen, 1. gang på hans dåbsdag, hvilket ikke er muligt, 2. gang den 2 januar her.
Dåb nr. 2458
63751729.01.16Sidsel Hvollig Hvollig 59c+  1670c-  Dom : 2 post Epiph : begrov Sidsel Hvolvig
NOTITS: Sidsel kaldes i 1720 jordemoder i #2339. Har en datter Kirsten, der er fadder i 1712 - antaget 18 år mindst, født *1794c.
63761729.02.18Jakob Christensen Kyndesen Degneboligen     KONE: Anne Knudsdatter Due, Borris. {REKONSTRUKTION fra skifte efter konen: 'Begravet forhenværende degn i Borris og Faster Jakob Christensen Kyndesen '}
NOTITS: Hans dødsdato ses i skiftet efter konen. Kirkebogen har et hul 17 januar 1729 til 28 februar 1730.
59931729.07.01Inger Christensdatter Hjoptarp 40c+  1690c-  MAND: Niels Jakobsen Søndergaard, Borris. {REKONSTRUKTION: Niels Jakobsens 3. trolovelse 1730.10.15 i Borris: 'Niels Jakobsen Søndergaards 2. kone Inger Christensdatter begravet. '}
NOTITS: Inger Christensdatter var Niels Søndergaards 2. kone trolovet 1716.01.06 i Borris. Hun må være død i Borris kirkebogshul 1729. Datoen 1. juli er sat til midt i året - burde ikke være mere end 8 måneder forkert. Niels Søndergaard gifter sig igen
63801730.01.16Kirsten Jensdatter Hviid Tarp     MAND: Christen Nielsen Seerup, Tarp (Præstegaarden), Borris. {REKONSTRUKTION fra skifte: 'Begravet enke efter præst Christen Jensen Seerup i Borris og Faster Kirsten Jensdatter Hvid '}
63811730.03.15Jens Østerskjern Tarp     KONE: Karen, Tarp, Borris. d : 15 ditto {Martij} begrov Jens Østerskiern
63821730.07.05Marie Christensdatter Nygaard 0.03  1730.04.16 FAR: Christen Jepsen Nygaard.MOR: Ida Margrethe Christensdatterd: 5 Julij begrov Christen {Jepsen} Nygaards daatter Marie .
Dåb nr. 2465
63831730.08.12Dødfødt Debelmose 0.00  1730.08.08 FAR: Jørgen Karlsen.MOR: Kirsten Lauridsdatterd: 12 Aug : begrov Jørgen Karlsens dødføde barn —
Dåb nr. 2468
63841730.09.24Jens Jeppesen Gjaldbæk 7c  1723c FAR: Jeppe Markussen Gjaldbæk.MOR: Kirsten Jensdatter. STEDFAR: Jakob Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris. Dom . 16 à Trin. begrov Jacob Gialdbeks stif søn , Nafnl: Jens {Jeppesen}
NOTITS: Født i kirkebogshullet 1721-24.
Dåb nr. 2369
63851730.10.08Peder Graversen Debelmose     KONE: Maren Rasmusdatter, Debelmose, Borris. Dom: 18 à Trin begrov Peder Graversen
63861730.10.15Bertel Clemmensen Skobæk Skobæk 35cc  1695cc  KONE: Lucie Jensdatter Agger, Skobæk, Borris. Dom: 19 à Trin begrovBertel {Clemmensen} Skobek
63871730.11.19? Peder Lambeks kone      MAND: Peder Lambek, Borris. Dom : 24 à Trin. begrov Peder Lambeks hustrue .
NOTITS: Ikke identificeret. Skrives 23.04.1730 "Her. Lambeks datter Kirsten".
63881730.11.28Dødfødt Klokmose? 0.00  1730.11.24 FAR: Jan Petersen.MOR: ? Jan Petersens kone. d: 28 Nov : begrov Jan Petersens dødfødde barn —
NOTITS: Jan Petersens kone er Laurids (Laust Sørensen) Klokmoses steddatter gift 1730.10.22 i Faster. Petersen med t tyder på, at han stammer fra Sønderjylland dvs Slesvig, som det hed dengang.
Dåb nr. 2475
63891730.12.10Kirsten Christensdatter Stier    FAR: Christen Olufsen Stier.MOR: Ingeborg?Dom : 2 Adventis begrov Christen Stiers daatter Kirsten {Christensdatter} .
NOTITS: Hun er ikke set født i Borris.
63901730.12.22Villum Nielsen Egvig Egvig 70cc  1660cc  d: 22 dec: begrov Villum {Nielsen} Egvig
63911730.12.24Jens Villadsen Kirken- Ved     Dom : 4ta Adv : begrov Jens Villadsen
63921730.12.24?1 Vinbæk Vinbæk     Ditto {Dom : 4ta Adv :} begrov{... tom plads ...} udi Vinbæk.
NOTITS: Mulig er Niels Vinbæk Soldat og hans kone Maren Vinbæk og deres barn Peder Nielsen Vinbæk *1719.
63931731.01.21?2 Vinbæk Vinbæk     Dom: 7g:ma begrov {... tom plads ...} udi Vinbek .
NOTITS: Mulig er Niels Vinbæk Soldat og hans kone Maren Vinbæk og deres barn Peder Nielsen Vinbæk *1719.
63941731.02.02? Peder Gravels kone Gravel     MAND: Peder Gravel, Borris. Kyndelm: dag , begrov Peder Graulds hustrue
NOTITS: Hendes navn kendes ikke. Kyndelmisse blev fejret den 2 februar.
63951731.02.11? Christen Pedersen Gravels mor Gravel     SØN: Christen Pedersen Gravel, Gravel, Borris. Tak sig : fæst , begrov Christen {Pedersen} Graulds Moder .
NOTITS: Taksigelses fest før 1760 blev fejret den 11 februar.
63961731.02.18? Karen Kousgaards søn     FAR: ? Karen Kousgaards barnefar.MOR: Karen Kousgaard. Ditto {2 Søndag i faste} begrov Karen Kousgaards søn
NOTITS: Navnet Karen Kousgaard ellers ikke set i Faster.
63971730.02.21Maren Kodbøl Kodbøl- Øster 53c+  1678c-  MAND: Erik Nielsen Kodbøl, Kodbøl- Øster, Borris. d: 21 ditto {febr:} begrov Maren Kodbøl
63981731.02.28Anne Jensdatter Hvollig    FAR: Jens Jakobsen.MOR: An Christensdatter Kjær. d: 28 ditto {febr:} begrov samme Mands {Jens Jakobsens} daatter Anne
NOTITS: Formodes født 1723c i det store kirkebogshul
Dåb nr. 1986
63991731.03.17Christen Nielsen Aagaard Aagaard 60cc  1670cc  KONE: Mette Jakobssdatter, Aagaard, Borris. 17 ditto {Martij} begrov Christen {Nielsen} Aagaard
64001731.03.07Oluf Jensen Klokmose 0.01  1731.02.18 FAR: Jens Lysgaard.MOR: ? Jens Lysgaards kone. d : 7de Martij begrov Jens {Lysgaard?} Klokmosis Søn, Oluf
NOTITS: Tre uger gammel. Faderens identifikation som Lysgaard ikke helt sikker.
Dåb nr. 2478
64011731.05.20Karen? Nielsdatter  5.00  1726.05.05 FAR: Niels Andersen Gravel.MOR: Voldborg ThomasdatterDitto {Festo ....} begrov Niels {Andersen} Gravels daatter{Karen?}
NOTITS: Efter 20 maj før 26 maj, 20 maj antaget. Antaget Karen som er den yngste af tre døtre. De andre Maren og Anne er ældre.
Dåb nr. 2418
64021731.05.26Kirsten Laugesdatter Vinbæk     d: 26 Maij begrov Kiersten Laugisdaatter Viinbek —
NOTITS: Ikke identificeret. Formodentlig voksen.
64031731.06.06? Thomas/en/datter Nygaard    FAR: Thomas Harke?.MOR: ? Thomas Harkes kone. d: 6 Junij begrov Thomas Harkisis barn i Nygaard —
NOTITS: Thomas Harke ikke identificeret.
64041731.06.23? Niels Lauridsen Nørgaards kones mor Hjoptarp     DATTER: ? Niels Lauridsen Nørgaard kone, Hjoptarp (Nørgaard), Borris. SVIGERSØN: Niels Lauridsen Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris. d: 23 Junij begrov Niels {Lauridsen} Nørgaards Hustruis Moder
NOTITS: Niels Lauridsen Nørgaard er født i Nørgaard og er ikke set gift i Borris, så det formodes at konen og konens mor er fra et andet sogn.
64051731.09.05Anne Pedersdatter Hannerup   1731.08.30c FAR: Peder Nielsen Meldgaard.MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebod : 5 Sept : begrov Peder {Nielsen} Meldgaards daatter, Ane , der tilforn var hiemmedøbt —
NOTITS: Fødselsdato skønnet, formodet nogenlunde nøjagtig.
Dåb nr. 2489
64061731.09.05Malene Votkær Votkær     d: 5 Sept : begrov Maline Votkier
NOTITS: Ikke identificeret.
64071731.09.30Daniel Philip Jakobsen Lindvig 0.01  1731.09.12 FAR: Jakob Jensen Lindvig Barfod.MOR: Margrethe Nielsdatter BoltvigDom : 19 à Trin : begrov samme {Jacob Lindvigs Søn} Daniel Filip
Dåb nr. 2490
64081731.11.14? Peders/en/datter Odderskær   1731.11.09 FAR: Peder Odderskær.MOR: ? Peder Odderskærs kone. d : 14de Nov: begrov Peder Odderskiers Barn , som blev døbt af Jorde Moderen —
NOTITS: Fødseldato skønnet til fem dage før begravelsen, menes nogenlunde nøjagtig.
Dåb nr. 2493
64091732.01.13? Nielsdatter Aagaard 0.01  1732.01.08 FAR: Niels Christensen Aagaard.MOR: Mette Aagaardd : 13 Janv : begrov Niels {Christensen} Aagaards daatter , som var døbt af Jorde Moederen —
NOTITS: Fødslen skønnet til 5 dage før begravelsen, kan anfægtes.
Dåb nr. 2498
64101732.01.13Dødfødt Stier 0.00  1732.01.09 FAR: Christen Olufsen Stier.MOR: Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone. Ditto {d : 13 Janv :} begrov Christen {Olufsen} Stiers dødfødde Barn —
NOTITS: Fødsel ansat fire dage før begravelsen.
Dåb nr. 2499
64111732.03.09Maren Pedersdatter Sønderskov     2de Søndag i faste begrov Maren Pedersdatter synderskov .
NOTITS: Ikke identificeret.
64121732.03.29Niels Jensen Tømmermand Hannerup 40c+  1692c-  KONE: Inger Nielsdatter, Hannerup, Faster. d. 29 Martij druknede Niels {Jensen} Tømmermand i Skierne Aae ved Skobek —
NOTITS: Var 1719 soldat.
64131732.04.20Johanne Daller Dalager 42c+  1690c-  Dom : 1ma post Pascha begrov Johanne Daller .
NOTITS: Er fadder i 1710 #2145. Ikke ellers identificeret.
64141732.05.09? Oluf Jakobsen Debelmoses kone Debelmose 46c+  1686c-  MAND: Oluf Jakobsen Debelmose, Debelmose, Borris. Almindelig Bededag begrøv Oluf {Jakobsen} develmos hustrue
NOTITS: Hun ses ikke gift i Borris, formodentlig født i et andet sogn. Ses fra 1711, får børn.
64151732.08.20Else Kodbøl Kodbøl     d : 20 Aug: begrov Else Koodbøll
NOTITS: Formodes at være ældre, ikke ellers set.
59911732.09.14Dødfødt? Gravel 0.00  1732.09.14 FAR: Niels Gravel.MOR: ? Niels Gravels kone. {REKONSTRUKTION fra Introduktionen: '1732 Festo oium Sanct: introd : Niels Graulds hustrue'. Niels Gravel et barn i Gravel. }
NOTITS: Formodes dødfødt, ellers hvis levende "døbt af jordemoderen."
Dåb nr. 2509
64161732.12.04Bodil Larsdatter Duedal Duedal 36c+  1696c-  MAND: Lars Madsen Duedal, Borris. d : 4de Dec: begrov Ung Las {Madsen} Dudals hustrue {Bodil Larsdatter Duedal}
NOTITS: Han kaldes også Lars Duedal den Unge. Lars Larsen Duedal kaldes den Ældre, han er Bodil Larsdatters far.
64171733.01.06Niels Tømmermand Debelmose     KONE: Inger Nielsdatter, Debelmose, Borris. 1733. Festo Epiph: begrov Niels Tømmermand Niels Tømmermand
NOTITS: Dette er Niels Tømmermands anden begravelse. Den første var den 29 marts 1732 ni måneder før i Faster kirkebog efter hvilken han druknede i Skjern Aa ved Skobæk. Det er ikke klart, hvilken begravelse er den rigtige, og hvad den anden så er.
64181733.01.14Dødfødt Stier 0.00  1733.01.10 FAR: Christen Olufsen Stier.MOR: Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone. d : 14 janv: begrov Christen Olufsen {Stiers} dødfødde Barn.
NOTITS: Fødsel ansat fire dage før begravelsen. Nøjagtig et år efter et andet dødfødt barn.
Dåb nr. 2514
64191733.03.01Ane Nielsdatter Hannerup 0.11  1732.04.02 FAR: Niels Jensen Tømmermand.MOR: Inger Nielsdatter2 Sønd i Faste begrov Sal: Niels {Jensen} Tømmermands d : Ane
NOTITS: Dette salig betyder jo, at faderen er død, enten vel nærmest 29 marts 1732 begravet i Faster kirkebog, eller 6 januar 1733 i Borris kirkebog.
Dåb nr. 2501
64201733.03.15Mette Gregersdatter      j ste Sønd : efter Midfaste begrov Mette Gregersd:
NOTITS: Ikke set uden her. 1704 nævnes en Greis Nielsen? af Odderup i Oddum sogn i Borris kirkebog.
64211733.07.26Thomas Pedersen Gaasdal Gaasdal- Store 53c+  1680c-  Dom : 8 à Trin : begrov Thomas {Pedersen} Gaasdall
NOTITS: Hans 2. kone Karen Christensdatter †1725.05.06 Store Gaasdal. Muligvis gift tredje gang i et andet sogn.
64221733.07.26Clemmen Madsen Odderskær 3.05  1730.03.01 FAR: Mads Svendsen Odderskær.MOR: Anna Laustdatter NørgaardDitto {Dom : 8 à Trin } begrov Mads {Svendsen} Odderkiers Søn , Clemend
NOTITS: Tvilling.
Dåb nr. 2463
64231733.09.20Dødfødt Skravhøj 0.00   FAR: Anders Daller Skravhøj.MOR: ? Anders Daller Skravhøjs 1. kone. Ditto {Dom : 16 à Trin :} begrov Anders {Daller} Skrafhøjs dødfødde Barn —
NOTITS: Barn med Anders Daller Skravhøjs 1. kone †1733.10.18 i barselseng fire uger efter dette dødfødte barn.
64241733.10.04Sophie Jakobsdatter Lindvig Aagaard 33c  1700c  MAND: Villads Pedersen Aagaard, Aagaard, Borris. Dom : 18 à Trin : begrov Sophie {Jakobsdatter Lindvig} Aagaard
NOTITS: Gift 11 måneder før. Død en uge efter første fødsel.
64251733.10.18? Anders Daller Skravhøjs 1. kone Skravhøj     MAND: Anders Daller Skravhøj, Skravhøj, Borris. Dom : 20 à Trin : begrov Anders {Daller} Skrafhøjs {1.} hustrue
NOTITS: Død i barselssen 4 uger efter dødfødt barn.
64261733.10.30Jens Larsen Fasterlund 0.01  1733.10.11 FAR: Lars Lund.MOR: ? Lars Lunds kone. d: 30 Oct : begrov fornfte Las Lunds Søn , Jens
NOTITS: Tre uger gammel. Fornfte går på fornævnte dåb, nemlig Jens Larsens dåb.
Dåb nr. 2529
64271733.11.01Johanne Pedersdatter Kirken- Ved     Festo oium {Omnium} Sanct: begrov Johanne Pedersd : ved Kirken .
NOTITS: Ikke ellers set.
64281733.11.08Dødfødt Stier 0.00  1733.11.04 FAR: Christen Olufsen Stier.MOR: Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone. Dom : 23 à Trin : begrom Christen {Olufsen} Stiers dødføde Barn —
NOTITS: Fødsel ansat fire dage før begravelsen. Ti måneder efter det sidste dødfødt barn. Tre dødfødte børn i træk 1732, 1733, 1733.
Dåb nr. 2530
64291733.11.22Niels Nielsen Votkær 0.04  1733.07.02 FAR: Niels Nielsen Votkær.MOR: Ane OvesdatterDom : 25 à Trin begrov Niels {Nielsen} Votkiers Søn , Niels
Dåb nr. 2523
64301734.01.01Maren Vistesdatter Kodbøl- Vester 0.06  1733.05.25 FAR: Viste Christensen Rahbek.MOR: Karen Andersdatter Vindelbo1734 festo Novi Anni begrov Vidsted {Christensen Rahbek} Koodbøls daatter {Maren} .
Dåb nr. 2521
64311734.01.10Kirsten Olufsdatter Busk 18.07  1715.06.02 FAR: Oluf Busk.MOR: Kirsten BuskDom : j post Epiph : begrov Oluf Buskis d: Kirsten
Dåb nr. 2238
64321734.02.13Peder Villadsen Aagaard 0.05  1733.09.27 FAR: Villads Pedersen Aagaard.MOR: Sophie Jakobsdatter LindvigDom: 6 p : Epiph : begrov Villads {Pedersen} Aagaards Søn {Peder}
NOTITS: Moderen døde i barselsseng efter hans fødsel i september 1733.
Dåb nr. 2528
64331734.02.21Laurs Jensen Hannerup 0.01  1734.02.14 FAR: Jens Nørgaard.MOR: ? Jens Nørgaards kone. Dca 7gesma begrov Jens Nørgaards Søn , Laurids
Dåb nr. 2535
64341734.05.25Jakob Pedersen Skanderup Dalager- Lille 74cc  1660cc  KONE: Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin, Dalager- Lille, Borris. d: 25 Maij begrov Bye g Herridsfoeget {Jakob Pedersen} Skanderup
NOTITS: Var byfoged i Ringkøbing og herredsfoged i Bølling Herred.
64351734.09.12Kirsten Nielsdatter Slikdal 0.04  1734.05.11 FAR: Niels Thomsen Slikdal.MOR: Dorte GravelDom : 12 à Trin : begrov Niels {Thomsen} Slikdals d: Kiersten
NOTITS: Fire måneder gammel.
Dåb nr. 2537
64361734.10.24Mette Sørensdatter Gosvig Tarp 54cc  1680cc  MAND: Christen Jensen Gosvig, Gosvig, Borris. Dom : 18 à Trin : begrov Mette {Sørensdatter} Gosvig i Tarp —
NOTITS: Gosvig er en enestegård, der skrives under både Tarp og af og til Debelmose.
64371734.11.28Dødfødt Stier 0.00  1734.11.24 FAR: Christen Olufsen Stier.MOR: Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone. Ditto {Dom : 1 adv:} begrov Christen {Olufsen} Stiers dødfødde barn —
NOTITS: Fødselsdato sat til fire dage før begravelsen. Moderen døde i barselsseng.
Dåb nr. 2539
64381734.12.05Ingeborg? Stier 34cc  1700cc  MAND: Christen Olufsen Stier, Stier, Borris. Dom: 2 adv : begrov Christen {Olufsen} Stiers hustrue {Ingeborg?}
NOTITS: Død i barselsseng.
64391735.01.06Oluf Busk Busk     KONE: Kirsten Busk, Busk, Borris. Festo Epiph : begrov Oluf Busk
64401735.02.13Dødfødt Nygaard 0.00  1735.02.09 FAR: Christen Jepsen Nygaard.MOR: Ida Margrethe ChristensdatterDom : 6gma begrov Christen {Jepsen} Nygaards dødfødde barn —
NOTITS: Fødseldato sat til fire dage før begravelsen.
Dåb nr. 2542
64411735.04.03? Niels Kjærs 1. kone Fasterkær     MAND: Niels Kjær, Fasterkær, Faster. Palme Søndag begrov Niels Kiers hustrue
64421735.06.19Dødfødt Aagaard 0.00  1735.06.15 FAR: Villads Pedersen Aagaard.MOR: Mette NielsdatterDca 2 à Trin : begrov Villads {Pedersen} Aagaards og Knud {Lauridsen} Nørgaards dødfødde børn —
NOTITS: Mette Nielsdatter 2. kone.
Dåb nr. 2548
64431735.06.19Dødfødt Hjoptarp 0.00  1735.06.15 FAR: Knud Lauridsen Nørgaard.MOR: Dorte AndersdatterDca 2 à Trin : begrov Villads {Pedersen} Aagaards og Knud {Lauridsen} Nørgaards dødfødde børn —
Dåb nr. 2549
64441735.06.28Mette Christensdatter  2.00  1733.06.07 FAR: Christen Christensen, Debelmose, Borris.MOR: Ane Marie Svendsdatterd: 28 Junij begrov ieg Ane Marie {Svendsdatter} hendis barn , Mette
NOTITS: Svendsdatter fra skriftet 27 sept 1733.
Dåb nr. 2522
64451735.07.29Peder Christensen Grønborg 0.01  1735.07.15 FAR: Christen Pedersen Grønborg.MOR: Bodil Aaesd : 29 Julij begrov Christen {Pedersen} Grønborgs Søn , Peder
NOTITS: Christen Pedersen Grønborg *1708 Grønborg søn af Peder Eskesen Grønborg. Gift to måneder før 1735.05.22 i Borris med Bodil Aaes vel af Faster. De skulle giftes. Antagelse gift lige før fødslen (formodet to uger før begravelsen), barnet hjemmedøbt, men ingen dåb noteret i Borris kirkebog. Det kan anfægtes, barnet kan være født i et andet sogn, men er ikke døbt i Faster sogn, hvor moderen kom fra.
Dåb nr. 2550
64461735.11.20Søren Sørensen? Klokmose Klokmose     Dom : 24 a Trin : begrov Søren {Sørensen?} Klokmose
NOTITS: Kan også være den noget yngre Søren Madsen i Klokmose.
64471735.11.27Anne Marie Jakobsdatter Barfod Gjaldbæk     MAND: Niels Nielsen Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris. Dom : j adv: begrov Niels {Nielsen} Gialdbeks hustrue {Anne Marie Jakobsdatter Barfod}
64481735.11.28Svend Madsen Odderskær Odderskær 18.01  1717.10.24 FAR: Mads Svendsen Odderskær.MOR: Anna Laustdatter Nørgaardd : 28 Nov: begrov Svend {Madsen} Odderskier
Dåb nr. 2290
64491735.12.04Christen Lauridsen Sønderby Colding Sønderby 65cc  1660cc  KONE: Karen Mortensdatter, Sønderby, Borris. Dom : 2 Adv: begrov Christen Laurids: {Colding} Sønderby —
64501736.01.15Niels Nielsen Tarp Tarp     1736 . Dca 2 p : Epiph : begrov Niels {Nielsen} Tarp
NOTITS: Skifte Slumstrup. Dødsdato fra skiftet.
64511736.02.02Ane Katrine Christensdatter Fonager 0.03  1735.11.13 FAR: Christen Fonager Smed.MOR: ? Christen Foanger Smeds kone. Festo Baptimii xti begrov Christen {Fonager} Smeds datter Ane Cathrine .
Dåb nr. 2555
64521736.03.30Mette Hansdatter Kirken- Ved    FAR: Hans Skrædder.MOR: Kirsten PoulsdatterLangfredag begrov Hans Skreders døttre , Mette og Ane.
NOTITS: Mettes dåb ikke fundet, må være før juni 1735.
64531736.03.30Ane Hansdatter Kirken- Ved 0.01  1736.03.11 FAR: Hans Skrædder.MOR: Kirsten PoulsdatterLangfredag begrov Hans Skreders døttre , Mette og Ane .
Dåb nr. 2558
64541736.05.27Anders Olufsen Busk Busk 23.00  1713.05.07 FAR: Oluf Busk.MOR: Kirsten BuskDitto {festo sftæ Trinit:} begrov Anders {Olufsen} Busk
NOTITS: Faderen Oluf Busk †1735
64551736.06.10Laust Sørensen Klokmose Klokmose 54cc  1682cc  KONE: Karen Thomasdatter, Klokmose, Faster. Dom : 2da à Trin : begrov Laurs {Sørensen} Klokmose
64561736.06.14Jakob Jensen Lindvig Barfod Lindvig 66cc  1660cc  KONE: Margrethe Nielsdatter Boltvig, Lindvig, Borris. d : 14de Junij begrov Jacob {Jensen Barfod} Lindvig .
64571736.06.17Anne Gregersdatter Vinbæk     Dom : 3 à Trin: begrov Ane Gregersd : af Viinbek .
NOTITS: Ikke ellers set.
64581736.07.01Lars Madsen Duedal den Unge Duedal 56cc  1680cc  KONE: Johanne, Duedal, Borris. Dom : 5 a Trin: begrov Las {Madsen} Dudall {den Unge}
NOTITS: Lars Larsen Duedal er den Ældre. Johanne er Lars Duedal den Unges 2. kone.
64591736.07.18Ane Pedersdatter Debelmose     d: 18 Julij 1736 begrov Ane Pedersdaatter i Develmoße .
NOTITS: Ikke identificeret.
64601736.10.17Laurids Jensen Hannerup 36c+  1700c-  d : 17 Oct : begrov Laurids Jensen Handrup .
NOTITS: 1725.07.01 fadder som tjenestekarl i Fasterkær.
64611736.12.05Margrethe Debelmose     d: 5 Dec: begrov Magrethe i develmoße —
NOTITS: Hun er ikke Jens Christensen Vestergaards kone ligeledes kaldet Margrethe, der dør †1742.01.14 Vestergaard, Debelmose.
64621737.01.16Kirsten Ejstrup Kirken- Ved     1737 d : 16 janv : begrov Kirsten Ejstrup ved Kirken —
NOTITS: Ikke ellers set. Hun må være fra Ejstrup i Faster sogn.
64631737.01.27Maren Pedersdatter Smed Debelmose     MAND: Christen Nielsen Ejstrup, Debelmose, Borris. Dom : 3 p : Epiphan : begrov Christen {Nielsen} Eistrups hustrue {Maren Pedersdatter Smed}
NOTITS: Hun var først gift med Niels Smed, derefter 1704 med Christen Nielsen Ejstrup.
64641737.02.06Poul Larsen Kirken- Ved     d: 6 febr: begrov Poul Lassen ved Kierken —
NOTITS: Ikke identificeret.
64651737.02.21Ane Nielsdatter Gravel     d: 21 : febr: begrov Ane Nielsdatter af Grauld —
NOTITS: Ikke identificeret.
64661737.03.24Just Andersen Klokmose Klokmose 72cc  1665cc  Kone: Anne Madsdatter, Klokmose, Faster. Dca 3tia [...] Oculi begrov Just {Andersen} Klokmose
NOTITS: Søn Laust Justsen †1711, ansat 20 år gammel.
64671737.04.04Jakob Andersen Ahler Harboe Ahlergaard 87cc  1650cc  KONE: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Ahlergaard, Borris. d : 4 April begrov Sl : Jacob {Andersen Harboe} Ahler
NOTITS: Else Marie er hans 2. kone.
64681737.04.06Kirsten Christensdatter Nafr?      Dom: Judica begrov Kiersten Christensdaatter Nafr
64691737.04.14Maren Christensdatter Dalager     Samme dag {Dca Palmarum} begrov Maren Christensd: i Daller —
NOTITS: Christen Olesen Dalager er i 1703 gift med en Maren, muligvis denne Maren.
64701737.05.15Karen Viig      d : 15 Maij begrov Karen Viig
NOTITS: Ikke eller set.
64711737.07.30Anne Margrethe Rudolfsdatter Boldevin Dalager- Lille 57cc  1680cc  MAND: Jakob Pedersen Skanderup, Borris. d : 30 Julij begrov Mad: Skandrup {Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin} i Bølling kirke.
NOTITS: Herredsfoged Jakob Skanderup †1734.06.12 Lille Dalager, Borris.
64721737.09.04Jens Huusmand Skravhøj 62cc  1675cc  KONE: Johanne Thomasdatter, Skravhøj, Borris. d: 4 Sept begrov Jens Huusmand
NOTITS: Johanne Thomasdatter er hans anden kone.
64731737.10.02Karen Christensdatter Gaasdal- Store   1700cc  MAND: Thomas Pedersen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris. d : 2 Oct: begrov Karen Christensdatter i Store Gaasdal —
NOTITS: Gift 1724.11.05 i Faster, hvor hun vel er født.
64741737.10.06Christen Knudsen Krog Borris- Krog 52cc  1685cc  KONE: Maren Agger, Borris- Krog, Borris. Ditto {Dom : 16 à Trin :} begrov Christen {Knudsen} Krog
NOTITS: Maren Agger er hans 2. kone.
64751737.01.16Karen Jakobsdatter Klokmose 54cc  1683cc  MAND: Søren Madsen Klokmose, Klokmose, Faster. Samme dag {Dom : 23 à Trin :} begrov Karen Jakobsdatter
NOTITS: Hun er født i Slumstrup Mølle i Sædding sogn.
64761737.11.10Morten Pedersen Hvollig     Dom : 21 à Trin : begrov Morten Pedersen fra Hvolvig —
NOTITS: Ikke identificeret.
64771738.02.23Christen Christensen Debelmose 31.00  1707.02.02  KONE: Mette Jakobsdatter, Debelmose, Borris. Dom : Invocavit begrov Christen Christens: i develmose .
NOTITS: I 1735 barn med Ane Marie Svendsdatter af Odderskær i Borris. Viet 1726.10.06 i Borris nitten år 8 måneder gammel. Begravet 31 år gammel. Identifikation sikker fordi enken Mette Jakobsdatter gifter sig 2. gang den 31 dec samme år 1738 med Jens Hansen.
Dåb nr. 2071
64781738.03.09Voldborg Thomasdatter Gravel     MAND: Niels Andersen Gravel, Gravel, Borris. Dom : Oculi begrov Voldborg {Thomasdatter} Gravuld og Peder Huusis Tvillinger —
64791738.03.09?1 Peders/en/datter Huus  0.00  1738.03.05 FAR: Peder Huus.MOR: Sidsel Jensdatter, Borris. Dom : Oculi begrov Voldborg Gravuld og Peder Huusis Tvillinger ?1 Peders/en/datter
NOTITS: Tvilling. Huus bruges som tilnavn i stederne Kvisthus, Skravhøj og Ved-Kirken. Fødslen sat til fire dage før begravelsen. Antagelse: tvillingerne var dødfødte eller måske døde ganske få dage gammel. Peder Huus trolovet i Faster kirke 1735.01.16.
Dåb nr. 2584
64801738.03.09?2 Peders/en/datter Huus  0.00  1738.03.05 FAR: Peder Huus.MOR: Sidsel Jensdatter, Borris. Dom : Oculi begrov Voldborg Gravuld og Peder Huusis Tvillinger ?2 Peders/en/datter
NOTITS: Tvilling. Huus bruges som tilnavn i stederne Kvisthus, Skravhøj og Ved-Kirken alle i Borris. Fødslen sat til fire dage før begravelsen. Antagelse: tvillingerne var dødfødte eller måske døde ganske få dage gammel.
Dåb nr. 2585
64811738.04.27Karen Jakobsdatter Ahler Ahlergaard 60c  1678c  MAND: Mads Christensen Kjær, Ahlergaard, Borris. Dca 3tia p : Pascha begrov Sr Mads {Christensen Kjær} Ahlers hustrue {Karen Jakobsdatter Ahler}
NOTITS: Der er skifte efter hende.
64821738.07.06Christen Jensen Kjær Skobæk 73cc  1665cc  KONE: Maren Olufsdatter, Borris. Ditto {Dca 5ta à Trin :} begrov Christen {Jensen} Kier i Skobek —
NOTITS: Christen Jensen Kjær levede i Tarp i Borris, hvor han ses op til 1683 og 1705-16. Gift 2. 1708.11.04 med Maren Olufsdatter.
64831738.07.23Lisbeth Christensdatter Lindvig 0.05  1738.02.16 FAR: Christen Jensen, Debelmose, Borris.MOR: Christence Jakobsdatter Lindvig. d : 23 Julij begrov Christence {Jakobsdatter} Lindvigs uegte barn , Lisbeth
NOTITS: Moderen Christence er datter af Jakob Jensen Barfod Lindvig.
Dåb nr. 2581
64841738.09.29Else Lauridsdatter Tarp 27.05  1709.04.21 FAR: Laust Tarp.MOR: An Laust Tarps kone. Festo Michaelis begrov Else Lauridsdaatter i Tarp —
NOTITS: Begravet 27 år gammel.
Dåb nr. 2119
64851738.10.12Laust Nørgaard Hjoptarp 68cc  1670cc  KONE: Inger Laust Nørgaards kone, Hjoptarp (Nørgaard), Borris. Dom : 19 a Trin : begrov Laust Nørgaard i hiuptarp —
NOTITS: Datter Inger Laustdatter fadder 1708, altså hvis 16 født 1692-, så faderen må være født omkring 1670.
64861738.10.12Margrethe Jakobsdatter Vesterby Vesterby 63cc  1675cc  MAND: Niels Andersen Vesterby, Borris. Ditto {Dom : 19 a Trin :} begrov Magrethe {Jakobsdatter} vesterbye
64871738.10.14Abelone Kirken- Ved     d : 14 Oct: begrov Apelone ved Kirken —
NOTITS: Ikke ellers set.
64881738.11.01An Duedal Duedal   1660cc  MAND: Lars Larsen Duedal, Duedal, Borris. Festo Oium Sanct: beegrov Ane Dudall
NOTITS: Søn Jens Larsen fadder 1704, 18+, giver født 1686c-. Se for hendes navn og mand #2323.
64891739.04.05? Madsdatter Fasterlund    FAR: Mads Nielsen Lund.MOR: Anne Jensdatter1739. Dom : 1ma p Pascha begrov Mads {Nielsen} Lunds datter
NOTITS: Mindst tre døtre 1730-39.
64901739.04.20Jørgen Jensen Helgaard 0.04  1738.12.28 FAR: Jens Jørgensen Helgaard.MOR: ? Jens Jørgensen Helgaards kone. Dom : j p: Pasch : begrov Jens {Jørgensen} Helgaards Søn Jørgen
Dåb nr. 2593
64911739.07.02Jens Christensen Vestergaard Debelmose     KONE: Margrethe, Debelmose (Vestergaard), Borris. Festo visit: Mariæ begrov Jens Christens: develm : —
59901739.10.24Dødfødt  0.00  1739.10.24 FAR: Sergeant Brynning.MOR: ? Sergeant Brynnings kone. {REKONSTRUERET: ud fra introduktionen: 'Dom : 26 à Trin : introd : Sergantens Hustrue , hvis barn var dødfød —'. Sergeant Brynning et barn Dødfødt . }
NOTITS: Dato skønnet fire uger før introduktion. Navnet Sergeant Brynning se #2612 den 24 august 1740, fadder.
Dåb nr. 2602
64921739.11.05Kirsten Vesterby Vesterby     MAND: Christen Jensen Vesterby, Vesterby, Borris. d: 5 Nov : begrov en Sognefattig Kiersten Vesterbye
NOTITS: Ses 1720 #2327, 1721 #2350 og 1728 #2458.
64931739.11.08Hans Skrædder Kirken- Ved     KONE: Kirsten Poulsdatter, Kirken- Ved, Borris. Dom : 24 à Trin : begrov en Sognefattig , Hans Skræder
NOTITS: Viet 1724.06.05 i Borris.
64941739.11.18Johanne Duedal Duedal     MAND: Lars Madsen Duedal den Unge, Duedal, Borris. d: 18 Nov : begrov Johanne dudall
64951739.12.13Lucie Jensdatter Agger Skobæk 33.03  1706.09.19  MAND: Søren Skobæk, Skobæk, Borris. Dom : 3tia Adv : begrov Søren Skobeks hustrue {Lucie Jensdatter Agger}
NOTITS: Begraves bare 33 år gammel.
Dåb nr. 2065
64961739.12.20Kirsten Christensdatter Borris- Krog 59cc  1690cc  MAND: Peder Eskesen Krog, Borris- Krog, Borris. Dom : 4ta Adv: begrov Peder {Eskesen} Krogs hustrue {Kirsten Christensdatter}
NOTITS: Viet 1714 i Borris.
64971739.12.20Niels Thomasen Grønborg Grønborg 49cc  1690cc  KONE: ? Niels Thomasen Grønborgs kone, Grønborg, Borris. Ditto {Dom : 4ta Adv:} begrov Niels {Thomasen} Grønborg
NOTITS: Thomasen ses i Ahlergaards Jordebog 1738 i skifte efter Karen Jakobsdatter Ahler.
64981739.12.27Maren Jensdatter Hvollig 0.02  1739.10.18 FAR: Jens Jakobsen.MOR: Margrethe JensdatterFeria 3tia Nativ: xti begrov Jens {Jakobsen} Hvolvigs Daatter , Maren
NOTITS: Margrethe Jensdatter er hans 2. kone.
Dåb nr. 2601
64991740.01.01Morten Jensen Votkær Votkær     KONE: ? Morten Jensen Votkærs kone, Votkær, Borris. Festo Novi Anni begrov Morten {Jensen} Votkier
NOTITS: Jensen fra Lundenæs Restancer 1728 i Bølling Herreds Tingbog.
65001740.02.21Kirsten Oluf Villadsen Meldgaards kone Klokmose     MAND: Oluf Villadsen Meldgaard, Klokmose, Faster. Dca 7ma begorv Oluf {Villadsen} Meldgaards hustrue {Kirsten} i Klokm: —
65011740.02.26Oluf Villadsen Meldgaard Klokmose     MAND: Kirsten Oluf Villadsen Meldgaards kone, Klokmose, Faster. d: 26 febr: begrov Oluf {Villadsen} Meldgaard i Klokm: —
65021740.03.05? Jens Pedersens kone Debelmose     MAND: Jens Pedersen, Debelmose, Borris. d: 5 Martij begrov Jens Pedersens hustrue i develmose —
65031740.04.19Christen Pedersen Degn Debelmose 60cc  1680cc  KONE: Else Thuesdatter, Debelmose, Borris. Feria 3tia pasch: begrov Christen {Pedersen} Degn i Develm : —
65041740.04.27Kirsten Borup Brunbjerg     d : 27 Apr : begrov Kirsten Borup
NOTITS: Det nærmeste sted Borup ligger i Brande sogn 30 km væk. Hun ses 1725 #2406 i Brunbjerg i Borris. Formodes ugift.
65051740.05.26Dødfødt Aagard 0.00  1740.05.26 FAR: Otto Jensen, ?, Strellev.MOR: Maren Nielsdatter. {REKONSTRUKTION: fra den 26 juni 1740: 'Dca 2da à Trin : absolv: Maren Nielsd : i Aagaard for begangen lejermaal med Otto Jensen nu tienendis Herredsfoget Fischer i Øster g Nørre [...], samme qvindes uægte barn blev dødfød, og er tilforn begravet —'. Maren Nielsdatter i Aagaard et barn Dødfødt .
NOTITS: Dato skønnet en måned før skriftet, kan være flere måneder forkert.
Dåb nr. 2608
65061740.07.06Kirsten Fonager Fonager 72c+  1668c-  MAND: Christen Madsen Fonager Smed, Borris. d : 6 Julij begrov Kirsten Fonager
NOTITS: Datter *1686c †1711.03.04 Fonager.
65071740.08.05Maren Jeppesdatter Astrup     MAND: Niels Jensen Astrup, Faster. d: 5 Aug : begrov Niels {Jensen} Astrups hustrue {Maren Jeppesdatter}
NOTITS: Trolovet 1722.03.26 #8048.
65081740.08.17Christen Larsen Debelmose Debelmose     KONE: ? Christen Larsens kone, Debelmose, Borris. d : 17 Aug : begrov Christen Lassen develmose —
NOTITS: Barn 1725.
65091740.09.13Michel Smed Vinbæk     KONE: ? Michel Smeds kone, Vinbæk, Borris. d : 13 Sept : begrov Michel smed i Vinbek —
NOTITS: Han er fadder 1735 i Fjelstervang i Vorgod sogn.
65101740.11.13Else Christensdatter Egvig     Dom : 22 à Trin : begrov Elße Christensd i Egvig —
NOTITS: Hun er med en vis sandsynlighed kone til Villum Nielsen Egvig †1730.12.22 Egvig.
65111740.11.14Mads Christensen Kjær Ahler Ahlergaard     MAND: Karen Jakobsdatter Ahler, Ahlergaard, Borris. d : 14 Nov: begrov Matz {Christensen Kjær} Ahler
65121740.12.14Jens Debelmose Debelmose     Dom : 2da Adv: begrov Jens Develmose
NOTITS: Jens Dynesen?, Villadsen?
65131740.12.08Ane Christensdatter Egvig 0.08  1740.04.03 FAR: Christen Toft, Dahlager, Borris.MOR: Kirsten Knudsdatter Egvig. d : 8 dec: begrov Kiersten {Knudsdatter} Egvigs uægte barn {Ane}
NOTITS: Otte måneder gammel.
Dåb nr. 2606
65141741.03.22Ingeborg Nielsdatter Gjaldbæk Gjaldbæk 20.04  1720.11.27 FAR: Niels Nielsen Gjaldbæk Jakobsdatter.MOR: Anne Marie Jakobsdatter Barfod1741. d: 22 Martij begrov Ingeborg {Nielsdatter} Gialdbek
Dåb nr. 2346
65151741.05.26Christen Poulsen Hannerup 28.01  1713.04.13 FAR: Poul Jensen Hannerup.MOR: Maren Christensdatterd : 26 Maj begrov Christen Poulsen Handrup —
Dåb nr. 2202
65161741.06.04Peder Larsen? Helgaard Helgaard 51c+  1690cc  KONE: Anne Andersdatter, Helgaard, Borris. Dca jma à Trin : begrov Peder Helgaard
65171741.06.11? Christen Lodals kone Lodal 51c+  1690c-  MAND: Christen Lodal, Lodal, Faster. Dom : 21 à Trin : begrov Christen Laadals hustrue
NOTITS: Første barn i kirkebogen 1704.
65181741.08.13Christence Jakobsdatter Lindvig Lindvig 23.09  1717.11.24 FAR: Jakob Jensen Lindvig Barfod.MOR: Margrethe Nielsdatter BoltvigDca jj ma à Trin : begrov Christence {Jakobsdatter} Lindvig
Dåb nr. 2292
65191741.10.12Mette Jakobsdatter Debelmose 41c+  1700cc  MAND: Christen Christensen Debelmoses kone, Debelmose, Borris. d : 12 {Oct:} begrov Christen {Christensen} dvlmos hustrue {Mette Jakobsdatter}
NOTITS: Der ses en Christen Christensen (Mette Jakobsdatter) og en Christen Jensen (ugift) i Debelmose på den tid.
65201741.11.09Christen Jakobsen Nørgaard Hjoptarp 51c+  1690cc  KONE: Kirsten Nielsdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris. d : 9de Nov : begrov Christen {Jakobsen} Nørgaard , der formeldelst hand var blind gik vild paa vejen imellem Albek Mølle g Borris kirke g fandtis død i Albek Kiær , synet af Forv : {Steen Rasch} med 4re Mænd —
65211742.01.14Margrethe Jensdatter? Jens Christensen Vestergaards kone. Debelmose 62c+  1680cc  MAND: Jens Christensen Vestergaard, Debelmose (Vestergaard), Borris. Dca 2da p : Epiph : begrov Sl {Salig} Jens {Christensen} Vestergaards hustrue {Margrethe ?Jensdatter} i Develm:
NOTITS: Jens Christensen Vestergaard †1739.07.02 #6491 med navn Christensen. Navn Margrethe se #2320. Jensdatter fra 1. søn.
65221742.02.28Mette Larsdatter Duedal Debelmose 46c  1696c FAR: Lars Larsen Duedal.MOR: An DuedalD : 28 Febr : begrov Mette {Larsdatter} Dudall i Develmose .
NOTITS: Fadder 1. gang 1712 se #2181. 1719-22 indepige i præstegården. Derefter vel tjenestepige i Debelmose.
65231742.04.15Peder Sørensen Sønderskov 62c+  1680cc  Dca 3tia p : Pascha begrov Peder Sørensen i Sønderskov.
NOTITS: Muligvis far til Søren (Pedersen?) Sønderskov †1754.06.16. Datter Karen †1724.07.11.
65241742.04.15Inger Madsdatter Odderskær 22.03  1720.01.21 FAR: Mads Svendsen Odderskær.MOR: Anne Laustdatter NørgaardDitto {Dca 3tia p : Pascha } begrov Inger Madsd : Odderskier —
Dåb nr. 2328
65251742.04.11Kirsten Pedersdatter Astrup     d : jj Apr: begrov Kirsten Pedersdatter
NOTITS: Kunne være: Peder Nielsen Nørgaards datter *1698c. Morten Jensen Astrups kone er det næppe, han får børn kort efter.
65261742.04.22? Niels Lauridsen Nørgaards kone Hjoptarp 40+  1702-  MAND: Niels Lauridsen Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris. Dcy qvarta p : Pascha begrov Niels {Lauridsen} Nørgaards husture i hiupt: —
65271742.05.30Thomas Larsen? Tarp Tarp     KONE: Inger Thomas Larsen? Tarps kone, Tarp, Borris. d: 30 Maij begrov Thomas {Larsen?} Tarp
NOTITS: Konens navn Inger se dåb #2338. Thomas Tarp først nævnt i kirkebogen 1719.
65281742.06.03Peder Laursen Hannerup 0.03  1742.02.25 FAR: Laurs Hannerup. Dca 2da à Trin : begrov forrestaaende barn {Laurs handerups Søn Peder} , Peder {Laurisen} Handrup
NOTITS: *1742.02.25.
65291742.06.17Laurids Nielsen Fasterkær 1.01  1741.05.23 FAR: Niels Kjær.MOR: Maren LauridsdatterDca 4ta à Trin : begrov Niels Kiærs Søn , Nafnl: Laurids
NOTITS: *1741.05.23.
65301742.07.08? ? Laugesdatters barn Brunbjerg    MOR: ? Laugesdatter. MORFAR: Lauge Brunbjerg, Brunbjerg, Borris. Samme dag {Dca 7ma à Trin :} begrov Lauges paa Brunbierg daatters uægte barn .
NOTITS: Barnet ikke set født i Borris, Lauge på Brunbjerg heller ikke set.
65311742.09.02Niels Lauridsen Tarp Lille Tarp 40+  1702-  KONE: Kirsten Christensdatter, Tarp, Borris. Dom : 15ta à Trin : begrov Lille Niels {Lauridsen} Tarp
NOTITS: Lille Niels Tarp er søn af Laurids Tarp
65321742.11.04Jens Madsen Fasterlund    FAR: Mads Nielsen Lund.MOR: Anne JensdatterDitto {Dca 24 à Trin:} begrov Mads {Nielsen} Lunds Søn Jens
NOTITS: Muligvis *1731.06.24 Fasterlund, barn uden navn.
65331742.12.23Laurids Jakobsen Hvollig Hvollig 40+  1702- FAR: Jakob Jensen Hvollig.MOR: Johanne MortensdatterDca 4ta Adventus begrov Laust {Jakobsen} Hvolvig
NOTITS: Var karl ved broderen Jens Jakobsen Hvollig. Johanne Mortensdatter se begravelse #6537.
Dåb nr. 2016
65341742.12.30Anne Knudsdatter Hvollig 62c+  1680c-  MAND: Peder Hesselvig Hvollig, Hvollig, Borris. Dca p : Nat : xti begrov Peder {Hesselvig} Hvolvigs hustrue {Anne Knudsdatter}
Dåb nr. 2605
65351743.01.06Maren Mortensdatter Astrup 3.00  1739.12.26 FAR: Morten Jensen Astrup.MOR: Kirsten Pedersdatter. Festo epiph : begrov Morten {Jensen} Astrups Daatter Maren
Dåb nr. 2605
65361743.01.13Karen Michelsdatter Hannerup     Dom : 1ma p : Epiph : begrov Karen Michelsdatter i handrup —
NOTITS: Ellers ikke set. Kunne være datter af Michel Hannerup set 1704-18, hvis børn er født før 1700. I så fald ville hun være 53cc.
65371743.01.20Johanne Mortensdatter Hvollig 78cc  1665cc  MAND: Jakob Jensen Hvollig, Hvollig, Borris. Dca 2da p : Epiph : begrov Johanne Mortensd : Hvolvig —
NOTITS: Første kendte barn Jens Jakobsen *1690cc- i Hvollig. Mortensdatter ses kun her i begravelsen, ellers altid Jakobs Hvolligs kone. Jakob Jensen Hvollig †1728.09.22, hun fæster derefter gården - Jakob Jensens enke 1741.
65381743.02.10Mette Jensdatter Hvollig 24.05  1718.09.06 FAR: Jens Jakobsen Hvollig.MOR: An Christensdatter KjærDca 7gesima begrov Jens {Jakobsen} Hvolvigs daatter Mette
Dåb nr. 2302
65391743.02.11Laust Olesen Vejle Krog Borris- Krog 28.06  1714.08.12  KONE: Anne Jensdatter Krog, Borris- Krog, Borris. Taksigelsens Fæst begrov Laust {Olesen Vejle} Krog
NOTITS: Søn af Oluf Jensen Vejle i Skjern.
65401743.02.17Jens Jakobsen Hvollig Hvollig 53cc  1690cc  Kone: Margrethe Jensdatter, Hvollig, Borris. Samme dag {Dca Sexages :} begrov Jens Jacobsen Hvolvig
65411743.02.24Karen Christensdatter      Dca Esto mihi begrov Karen Christensd :
NOTITS: Ikke identificeret, der er mange Karen Christensdøtre i Borris på den tid.
65421743.03.03Kirsten Pedersdatter Astrup 38c  1705c  MAND: Morten Jensen Astrup, Astrup, Faster. d: 3die Martij begrov Morten {Jensen} Astrups hustrue {Kirsten Pedersdatter}
NOTITS: Datter af Peder Bentsen Skonning i Øvig i Skarrild.
65431743.03.27Jens Giødesen Gaasdal- Store 0.02  1743.01.27 FAR: Giøde Jensen Gaasdal.MOR: ? Giøde Jensen Gaasdals kone. d : 27 Martij begrov Giøde {Jensen} Gaasdals barn , {Jens} , der døde hos dem —
65441743.03.31Christen Pedersen Gravel Gravel     KONE: Abelone Larsdatter, Gravel, Borris. Ditto {3die Søndag i Faste} begrov Christen {Pedersen} Grauld
NOTITS: Gift 1714.10.28 i Borris. Ses 1714-43 i Gravel i Borris.
65451743.04.16David Christiansen Sønderby 0.01  1743.04.09 FAR: Christian Knudsen Sønderby.MOR: Abbelone Marie EskildsdatterFeria 3tia Pasch: begrov Christian {Knudsen} Synd: søn David
NOTITS: Må være hjemmedøbt dato derfor skønnet født en uge *1743.04.09 før begravelsen. Formodet død kun dage gammel. Moderen bliver introduceret 12 maj 1743.
65461743.05.02Karen Andersdatter Vindelbo Kodbøl- Vester  33.01  1710.03.19  MAND: Viste Christensen Rahbek, Kodbøl- Vester, Borris. d: 2 Maij begrov Vidsted {Christensen Rahbek} Koodbølls hustrue {Karen Andersdatter Vindelbo} og Mindste daatter —
Dåb nr. 2141
65471743.05.02Karen Vistesdatter Kodbøl- Vester 0.06  1742.10.07 FAR: Viste Christensen Rahbek.MOR: Karen Andersdatter Vindelbod: 2 Maij begrov Vidsted {Christensen Rahbek} Koodbølls hustrue og Mindste daatter {Karen Vistesdatter}
NOTITS: Tvilling med Anders.
65481743.05.05Navnløs Vinbæk 0.01  1743.04.14 FAR: Bertel Sørensen Smed.MOR: Marie JørgensdatterDom : 3 p : Pascha begrov Bertel {Sørensen} smed i Vinbek hans spæde barn
NOTITS: *1743.04.14cc, skønnet født tre uger før begravelsen.
65491743.06.11Anne Christensdatter      MAND: Christen Lauridsen Seerup, Borris. d : 11 Junij begrov Christen {Lauridsen} Seerups hustrue {Anne Christensdatter}
NOTITS: Trolovet 1738.12.04 i Borris. Christen Seerup synes at have forladt Borris sogn derefter, ikke set mere.
65501743.06.26Karen Jensdatter Grønborg 69cc  1674cc  MAND: Eske Pedersen Grønborg, Grønborg, Borris. d : Junij begrov Eske {Pedersen} Grønborgs Moder {Karen Jensdatter}
65511743.07.07Knud Jensen Egvig Bjerre Egvig 63cc  1680cc  KONE: Else Villumsdatter, Egvig, Borris. Dca 4ta à Trin : begrov stackelen Knud {Jensen} Egvig
65521743.07.11Christen Jensen Gaasdal Gaasdal- Store 49cc  1694c  KONE: ? Christen Jensen Gaasdals kone, Gaasdal- Store, Borris. d : jj Julij begrov Christen {Jensen} Gaasdal
65531743.08.22Johanne Sønderskov Sønderskov     d : 22 ditto {Aug :} begrov Johanne Synderskov
NOTITS: Kunne være Søren Sønderskovs kone eller Peder Sørensens kone eller Lars Jensens anden kone eller noget helt tredje.
65541743.10.06Jeppe Christensen Nygaard 15.03  1728.07.02 FAR: Christen Jepsen Nygaard.MOR: Ida Margrethe ChristensdatterDca 17ma à Trin : begrov Christen {Jepsen} Nygaards Søn Jeppe {Christensen}
Dåb nr. 2449
59891743.10.06Svend Jensen Odderskær 0.01 3 uger 1743.09.18 FAR: Jens Pedersen, Oksvang, Skast.MOR: Kirsten Madsdatter. Ditto {Dca 17ma à Trin :} begrov Kirsten Odderskiers uægte Søn , Svend
65551743.10.11? Niels Jensen Melgaards kone Ingeborgs moder Hjoptarp 48c+  1695c-  DATTER: Ingeborg Niels Jensen Melgaards kone, Hjoptarp (Melgaard), Borris. SVIGERSØN: Niels Jensen Melgaard, Hjoptarp (Melgaard), Borris. d : jj ditto {Oct: 1743.} begrov Niels {Jensen} Meldgaard i hiuptarp hans hustruis {Ingeborg} Moder
65561743.12.01Christen Jepsen Nygaard Nygaard 58cc  1685cc  KONE: Ida Margrethe Christensdatter, Nygaard, Borris. Dom jma Adv : begrov Christen {Jepsen} Nygaard
NOTITS: Han er født i Oddum sogn.
65571744.01.09Mette Andersdatter Vindelbo Klokmose 30.02  1713.11.19  MAND: Jakob Sørensen Meldgaard, Klokmose (Meldgaard), Faster. d: 9 Janv : begrov Jakob {Sørensen} Meldgaards hustrue {Mette Andersdatter Vindelbo} i Klocmose .
Dåb nr. 2213
65581744.01.22? Oster Jensens kone      MAND: Oster Jensen, Borris. Samme dag {d : 22 janv:} begrov bemte {fra sønnens dåb samme dag} Oster Jensens hustrue
NOTITS: Hendes dreng Jens Ostersen døbt samme dag. Denne Oster Jensen †1755 i Sønderskov her i Borris passer ikke ind i familien Jens Ostersen †1777 i Birkebæk i Assing sogn. Der findes en del Oster og Ostersen i Gjellerup sogn tillige.
65591744.02.02Navnløs Vinbæk 0.01  1744.01.26 FAR: Bertel Sørensen Vinbæk.MOR: Marie JørgensdatterFesto Purif : Mariæ begrov Bertel {Sørensen} Vinbeks nafnløse Søn .
NOTITS: Fødselsdatoen skønnet til en uge før begravelsen. Kan være nogle uger forkert.
65601744.03.01Søren Sørensen Huus Kvisthus 74cc  1670cc  KONE: ? Nielsdatter, Kvisthus, Borris. Dca Reminise: begrov Søren {Sørensen} Huus
NOTITS: Datter Karen Sørensdatter fadder 1714.
65611744.04.26Niels Jensen Agger Agger 42c+  1702c-  KONE: Bodil Thomasdatter, Agger, Borris. Dca 3tia p: Pascha begrov Niels {Jensen} Ager
65621744.04.26Johanne Cathrine Jensdatter Sønderskov 4.04  1739.12.20 FAR: Jens Larsen Sønderskov.MOR: Kirsten PedersdatterDitto {Dca 3tia p: Pascha} begrov Jens lassen Synderskovs daatter Johan Cathrin .
Dåb nr. 2604
65631744.05.14Knud Madsen Slikdal     Festo Ascensionis xti begrov Knud Madsen
NOTITS: Ses som fadder #2407 og #2414 i Slikdal i Borris 1725-26. Formodet bror til Christen Madsen Lund i Fasterlund i Faster sogn.
65641744.06.07Jens Jensen      Dom : 1ma à Trin : begrov Jens Jensen
NOTITS: Svær. Det kunne være Jens Jensen *1709.07.02 i Agger i Borris, men han er ikke set efter dåben i Borris.
65651744.06.21Maren Olufsdatter Sønderby 30cc  1714cc  MAND: Christian Knudsen Sønderby, Sønderby, Borris. Dom : 3 à Trin : begrov Christian {Knudsen} Sønderb: hustrue {Maren Olufsdatter} .
NOTITS: Viet 1739.06.17. Navnet Maren Olufsdatter i skiftet efter ham 27 marts 1773 i Tarm.
65661744.07.12Poul Jensen Hannerup Hannerup 64cc  1680cc  KONE: Maren Jensdatter, Hannerup, Faster. Dom : 6ta à Trin : begrov Poul {Jensen} Handerup
NOTITS: Patronym Jensen i 2. vielse 1728.06.20 i Borris.
65671744.10.04Karen Jensdatter Vindelbo     MAND: Anders Thomsen Vindelbo, Vindelbo, Borris. Dom : 18 [an?] à Trin : begrov Anders {Thomsen} Vindelbois hustrue {Karen Jensdatter}
NOTITS: 3. kone. Hun er formodentlig ældre, da de troloves 1735.09.29 i Borris, for de får ingen børn sammen.
65681744.10.11Navnløs Debelmose 0.01  1744.09.13 FAR: Niels Jensen Villadsen.MOR: Maren PoulsdatterDitto {Dom: 19 à Trin :} begrov Niels {Jensen} Villadsens hiemdøbte Søn , der af Moderen (Maren Poulsdatter) blev opprimerit
NOTITS: Sønnen var hjemmedøbt og havde et navn, men dette er ikke indført i kirkebogen. Niels Villadsen ses som fadder 1725-31. Fødselsdagen skønnet til tre uger før begravelsen, kan være flere uger forkert.
65691745.03.07Sidsel Madsdatter Fasterlund? 65cc  1680cc  MAND: Hans? Nielsen? Feldbereder?, Fasterlund?, Faster. Dca 7ma begrov Sidsel Madsdaatter
NOTITS: Hans Nielsen Feldbereder i Faster trolovet 1704.02.14 i Faster med Sidsel Madsdatter af Nørgaard i Bølling sogn. Hun ses 1718-19 i Kirkebogen. Begravelsen er noteret i Borris kirkebog, men hører vel til Faster.
65701745.06.07Dødfødt Aagaard 0.00  1745.05.30 FAR: Villads Pedersen Aagaard.MOR: Mette NielsdatterSamme dag {Feria 2da Pent:} Villads Aagaards hustrue , hvis barn dødfød til forn er bleven iordet —
NOTITS: Skønnet født *1745.05.30c en uge før introduktionen. Kan være flere uger forkert.
65711745.06.30Maren Olufsdatter Skobæk 75cc  1670cc  MAND: Christen Jensen Kjær, Skobæk, Borris. d : 30 Julij begrov Maren Olufsd : i Færgehuset.
NOTITS: Tidligste nævnelse af Færgehuset ved Skjern å i Skobæk.
65721745.07.11Karen Christensdatter Vesterby     MAND: Peder Christensen Vesterby, Vesterby, Borris. Ditto {Dom : 4ta à trin:} begrov samme {Peder Christensen Vesterbys Daatter , Karen} barns Moder {Karen}
NOTITS: Christensdatter fra Slumstrup skifteprotokol.
65731745.09.12Anders Thomsen Vindelbo Vindelbo 65c  1680c  KONE: Karen Jensdatter, Vindelbo, Borris. Dom : 13 à Trin : begrov Anders {Thomsen} Vindelboe
65741745.10.10Anders Christensen Vindelbo 0.02  1745.08.08 FAR: Christen Andersen Vindelbo.MOR: Maren SørensdatterDitto {Dom : 17ma à Trin :} begrov Christen {Andersen} Vindelbois Søn {Anders}
NOTITS: *1745.08.08.
65751745.11.14Dødfødt Gaasdal 0.00  1745.11.10 FAR: Mads Gaasdal.MOR: ? Mads Gaasdals kone. Dom : 22 à Trin : begrov Mads Gaasdals dødfødde barn —
NOTITS: Fødslen skønnet til fire dage før begravelsen.
65761745.11.21Dødfødt Vinbæk 0.00  1745.11.17 FAR: Bertel Sørensen Smed.MOR: Marie Jørgensdatter Ditto {Dom : 23 a Trin :} begrov Vinbek Smeds {Bertel Sørensen} Dødfødde barn.
65771745.12.08Ane Jensdatter? Hannerup Gammel Hannerup 70cc  1675cc  MAND: Niels. d : 8 Dec: begrov gl. Ane Handrup
NOTITS: Muligvis hende der i 1718 kaldes Huuskone i Hannerup fx #2297. Denne har voksne døtre Nielsdøtre, så *1675cc. Det er vel hende, der er Poul Jensen Hannerups søster, derfor Jensdatter.
65781745.12.23Kirsten Vesterby 52cc  1693cc  MAND: Christen Vesterby, Vesterby, Borris. d : 23 dec : begrov Christen Vesterbyes hustrue {Kirsten}
NOTITS: Trolovet 1718.11.01 i Borris.
65791745.12.27Dødfødt Gravel 0.00  1745.12.23 FAR: Thomas Christensen Gravel.MOR: Mette ChristensdatterFeria 3tia Nat : xti begrov Thomas {Christensen} Graulds dødfødde barn —
NOTITS: Forældre gift 1745.05.16 i Borris.
65801746.01.01Sidsel Cathrine Giødesdatter Gaasdal- Store 4.05  1741.08.06 FAR: Giøde Jensen Gaasdal.MOR: ? Giøde Jensen Gaasdals kone. 1746. Festo Novi Anni begrov Sidsel Cathrin af Gaasdal —
65811746.01.02Dødfødt  0.00   FAR: Jakob Sørensen Klokmose.MOR: Mette Andersdatter Vindelbo1746. Dom int : Nov: An. et Epiph : begrov Jakob {Sørensen} Klokmosis dødfødde barn —
NOTITS: Forældre trolovet 1740.03.24 Borris.
65821746.02.20Lars Jensen Sønderskov Sønderskov 76cc  1670cc  KONE: ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone, Sønderskov, Borris. Dom : Esto Mihi begrov Las {Jensen} synderskov
65831746.03.20Jakob Larsen Gaasdal- Store 27.02  1719.01.22 FAR: Lars Larsen.MOR: Inger JakobsdatterMidfaste Søndag begrov Jakob Lassen Gaasdal —
Dåb nr. 2308
65841746.03.20Kirsten Sørensdatter      Tiio {Midfaste Søndag} begrovKirsten Sørensdaatter
NOTITS: Ikke identificeret.
65851745.04.08Peder Graversen Debelmose     KONE: Ane Lisbeth, Borris. Langfredag begrov Peder Gravers: , som døde i Hiuptarp —
NOTITS: Trolovet 1728.09.25 #8095. Boede i Debelmose, han må have været på besøg i Hjoptarp. Konens navn ikke afsikret. Muligvis denne Peder Graversen af Lille Dalager, død i Hjoptarp.
65861746.04.17Birgitte Nielsdatter Skobæk     MAND: Søren Skobæk, Skobæk, Borris. Dom : 1ma p: pascha begrov Søren Skobeks hustrue {Birgitte Nielsdatter}
NOTITS: Trolovet 1740.05.22 i Borris, ikke ellers kendt.
65871746.05.03Karen Christensdatter Astrup     SØN: Morten Jensen Astrup, Astrup, Faster. d: 3 Maj begrov Morten {Jensen} Astrups moder {Karen Christensdatter}
NOTITS: Morten Jensen Astrup er søn af Jens Andersen Astrup *1646c Videbæk, Vorgod †1723 Astrup og Karen Christensdatter *1660c Sædding †1746.05.03 (denne begravelse).
65881746.05.27Morten Jensen Astrup Astrup 56cc  1690cc  KONE: Kirsten Pedersdatter, Astrup, Faster. d : 27 maij begrov Morten {Jensen} Astrup
65891746.06.08Jørgen Nielsen Skrædder Debelmose     KONE: ? Jørgen Nielsen Skrædders 2. kone, Debelmose, Borris. d : 8 Junij begrov Jørgen {Nielsen} Skrædder som døde d: 3 hujus —
65901746.06.19Maren Mortensdatter Præstgaard Debelmose 39.04  1707.02.13  MAND: Oluf Christian Pedersen Tranmose, Debelmose, Borris. Som: 2 à Trin : begrov Oluf {Christian Pedersen} Tranmoses hustru {Maren Mortensdatter Præstgaard} , som død d: 15 Junij —
NOTITS: Trolovet 19.04.1745 i Borris, barn før ægteskab 1739.09.27 #2600 i Hannerup i Faster. Tvillinger døbt 12 juni 1746, moderen begravet en uge efter 19 juni 1746.
Dåb nr. 2072
65911746.07.03Anne Marie Jensdatter Helgaard 0.02  1746.05.01 FAR: Jens Lauridsen Helgaard.MOR: Karen PedersdatterDom : 4ta à Trin begrov Jens Lauridsen Helgaards spæde daatter {Ane Marie} , der blev opprimerit af Forældrene —
NOTITS: Forældrene viet 1741.10.15 i Borris
65921746.08.21Niels Nielsen Gjaldbæk Gjaldbæk 56c+  1690c-  KONE: Anne Marie Jakobsdatter Barfod, Gjaldbæk, Borris. Dom : jjma à Trin : begrov Niels {Nielsen} Gjaldbæk
65931746.09.04? Jens Nørgaards kone Hannerup     MAND: Jens Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), Faster. Dom : 13tia begrov Jens Nørgaards hustrue
65941746.09.11Morten Olufsen Debelmose 0.03  1746.06.12 FAR: Oluf Christian Pedersen Tranmose.MOR: Maren MortensdatterDitto {Dom : 15ta à Trin :} begrov Oluf {Christian Pedersen} Tranmoses Tvillinger {Thomas}
65951746.09.11Peder Olufsen Debelmose 0.03  1746.06.12 FAR: Oluf Christian Pedersen Tranmose.MOR: Maren MortensdatterDitto {Dom : 15ta à Trin :} begrov Oluf {Christian Pedersen} Tranmoses Tvillinger {Peder}
65961746.10.16Niels Thomasen Grønborg 0.01  1746.10.04 FAR: Thomas Nielsen Grønborg.MOR: Johanne JensdatterDitto {Dca 19 à Trin :} begrov Thomas {Nielsen} Grønborgs Søn Niels
65971746.10.16Johanne Christensdatter Vindelbo 0.01  1746.09.18 FAR: Christen Andersen Vindelbo.MOR: Maren SørensdatterDitto {Dca 19 à Trin :} begrov Christen {Andersen} vindelbois d : Johanne
65981746.10.16Knud Pedersen Egvig 1.02  1745.08.29 FAR: Peder Christensen.MOR: Karen Knudsdatter Egvig. Ditto {Dca 19 à Trin :} begrov Karen {Knudsdatter} Egvigs uægte Søn , Knud
65991747.03.25Oluf Helgaard Helgaard     Mariæ Bebudelses dag begrov Oluf Helgd , der druknede i Aaen ved Hvolvig —
NOTITS: Ingen set af det navn i Hvollig. Må være voksen, børn omtales ikke med fornavn og sted. Druknet i Omme å.
66001747.05.071. Tvilling Vinbæk 0.01  1747.05.04 FAR: Bertel Sørensen Smed.MOR: Marie JørgensdatterDitto {Dca 5 ta p : Pascha} begrov Vinbek smeds {Bertel Sørensen Smed} Tvillinger {1. Tvilling} , som havde [havit?] daab hiemme j par dage tilforn —
NOTITS: Hjemme-dåbsdagen "et par dage før" skønnet til tre dage før begravelsen. Dåbsnavn ikke noteret i kirkebogen.
66011747.05.072. Tvilling Vinbæk 0.01  1747.05.04 FAR: Bertel Sørensen Smed.MOR: Marie JørgensdatterDitto {Dca 5 ta p : Pascha} begrov Vinbek smeds {Bertel Sørensen Smed} Tvillinger {2. Tvilling} , som havde [havit?] daab hiemme j par dage tilforn —
NOTITS: Hjemme-dåbsdagen "et par dage før" skønnet til tre dage før begravelsen. Dåbsnavn ikke noteret i kirkebogen.
66021747.06.04Dødfødt Vesterby 0.00  1747.05.31 FAR: Christen Christensen Kousgaard.MOR: Maren NielsdatterDitto {Dom: 1ma à Trin :} begrov dend 2den Tvilling , som var dødfød
NOTITS: Tvilling. Fødsel skønnet 4 dage før begravelsen. Forældre trolovet 1739.04.13 i Borris.
66031747.06.11Karen Knudsdatter Egvig 31.02  1716.04.01 FAR: Knud Jensen Egvig.MOR: Else VillumsdatterDitto {Dca 2da à Trin :} begrov Karen Knudsd : , der var i de Fattigis tal —
NOTITS: Karen fik med hosekræmmer Peder Christensen en søn Knud i 1745 som døde 1746 fjorten måneder gammel.
Dåb nr. 2255
66041747.06.24Maren Helgaard Helgaard     Festo Johannis B: {Baptistæ} begrov stachlen Maren Helgd
NOTITS: Dette kan være: 1. Maren Thomasdatter der var gift 1709 med Jørgen Helgaard. 2. Maren gift med Peder Helgaard ses 1720 #2332. 3. Maren Jørgensdatter *1723c (fra konfirmation) datter af Jørgen Helgaard.
66051747.07.29Christen Jespersen Kjær Fasterkær 52c+  1695c-  KONE: ? Christen Jespersen Kjærs kone, Fasterkær, Faster. d : 29 Julij begrov Christen {Jespersen} Kiær
66061747.08.13Anne Christensdatter Sønderskov 57cc  1690cc  MAND: Anders Larsen Sønderskov, Sønderskov, Borris. Ditto {Dom : jja à Trin :} begrov sal : Anders {Jensen} Synderskovs Enke{Anne Christensdatter}
66071747.09.17Niels Andersen Vesterby Vesterby     KONE: Margrethe Jakobsdatter, Vesterby, Borris. Dom : 16 à Trin : begrov Niels {Andersen} Vesterby
66081747.10.29Anne Madsdatter Bjerg     FAR: Mads Justesen.MOR: ? Mads Justesens kone. Dom : 22 à Trin : introd : Mads Justesens hustrue — Ditto begrov samme Mands daatter Ane Bierg
NOTITS: Mads Justesen får sønnen Daniel døbt 27 aug 1747 i Borris. Kun nævnt disse to gange i Borris kirkebog. Navnet Bjerg bruges blandt andet i nabosognet Sønder Felding.
66091747.12.26Niels Jensen Melgaard Hjoptarp     KONE: Ingeborg, Hjoptarp (Melgaard), Borris. Festo 2da Nat: Xti begrov Niels {Jensen} Meldgd i hiuptarp —
66101748.01.14Anne Jakobsdatter Lindvig? 25c  1721c  MAND: Frands Mortensen, Borris. Dca 2da p : Epiph : begrov Frands Mortensens hustrue {Anne Jakobsdatter} og hendis Søn {Peder et} Aar gl : —
Dåb nr. 1987
66111748.01.14Peder Frandsen Lindvig? 0.10  1747.03.27 FAR: Frands Mortensen.MOR: Anne JakobsdatterDca 2da p : Epiph : begrov Frands Mortensens hustrue {Anne Jakobsdatter} og hendis Søn {Peder} {et} Aar gl : —
NOTITS: *1747.03.27
66121748.01.16Karen Thomasdatter Klokmose 68cc  1680cc  SØN: Søren Laustsen Klokmose, Klokmose, Faster. 1748. d : 16 Janv: begrov Søren {Laustsen} Klokmosis Moder {Karen Thomasdatter}
66131748.02.25Niels Jensen Helgaard 0.04  1747.11.05 FAR: Jens Lauridsen Helgaard.MOR: Karen PedersdatterDitto {D a Esto mihi :} begrov Jens {Lauridsen} Helgaaards Søn Niels
66141748.03.10Dødfødt Grønborg 0.00  1748.03.06 FAR: Eske Pedersen Grønborg.MOR: Margrethe Cathrine ChristensdatterDitto {2den Søndag i Faste} begrov Eske {Pedersen} Grønborgs dødfødde Søn —
66151748.03.10Navnløs Hvollig 0.01  1748.02.17 FAR: Peder Hvollig.MOR: ? Peder Hvolligs kone. Ditto {2den Søndag i Faste} begrov Peder Hvolvigs liden daatter
NOTITS: Fødselsdato skønnet tre uger før begravelsen *1748.02.17, kan være flere uger forkert. Ikke beskrevet som hjemmedøbt. Peder Hvollig ikke identificeret.
66161748.03.17Peder Pedersen Tarp Tarp 63cc  1685cc  KONE: Sidsel Sørensdatter Gosvig, Tarp, Borris. 3die Søndag i Faste begrov Peder Pedersen i Tarp g hustrue {Sidsel Sørensdatter Gosvig} —
NOTITS: Trolovet 1710.03.02 i Borris.
66171748.03.17Sidsel Sørensdatter Gosvig Tarp 63cc  1685cc  MAND: Peder Pedersen Tarp, Tarp, Borris. 3die Søndag i Faste begrov Peder Pedersen i Tarp g hustrue {Sidsel Sørensdatter Gosvig}
NOTITS: Trolovet 1710.03.02 i Borris.
66181748.04.03Niels Kjær Fasterkær 48cc+  1700c-  KONE: Maren Lauridsdatter, Fasterkær, Faster. d : 3 April begrov Niels Kjær og H :{ustrue} —
NOTITS: I Borris kirkebog, men bor i Fasterkær i Faster sogn. Trolovet 1736.06.05 i Faster #8145. Mand og 2. kone død samme dag. Niels Kjær nævnt første gang 1725.
66191748.04.03Maren Lauridsdatter Fasterkær     MAND: Niels Kjær, Fasterkær, Faster. d : 3 April begrov Niels Kjær og H:{ustrue} {Maren Lauridsdatter} : —
NOTITS: I Borris kirkebog, men bor i Fasterkær i Faster sogn. Trolovet 1736.06.05 i Faster #8145. Mand og 2. kone død samme dag.
66201748.04.24Jørgen Karlsen Debelmose 48cc+  1700cc-  KONE: Kirsten Lauridsdatter, Debelmose, Borris. d : 24 April begrov Jørgen Karlsen
NOTITS: Trolovet 1724.09.21 Faster med Kirsten Lauridsdatter.
66211748.04.24Else Madsdatter Debelmose 68cc+   1680c-  MAND: Mads Pedersen Vestergaard, Debelmose (Vestergaard), Borris. Ditto {d : 24 April} begrov Mads {Pedersen} vestergaards hustrue {Else Madsdatter}
66221748.04.24Johanne Huuskone      Ditto {d : 24 April} begrov Johan Huuskone
NOTITS: Anne Huuskone ses i Hannerup i Faster, er død, og Inger Nielsdatter Huuskone også i Hannerup. Johanne Huuskone ikke set.
66231748.05.10? Bertelsen Vinbæk 0.01  1748.04.19 FAR: Bertel Sørensen Smed.MOR: Marie JørgensdatterAlmindel: bededag introd : {muligvis for begrov} Bertel {Sørensen Smed} Vinbeks Søn , som døde , efter at det var hiemdøbt —
NOTITS: Fødslen skønnet tre uger før introduktionen, kan være flere uger forkert.
66241748.05.15Niels Christensen Aagaard Aagaard 49c  1699c  KONE: Mette Aagaard, Aagaard, Borris. d: 157e Maij begrov Niels {Christensen} Aagaard
66251748.05.29Villads Pedersen Aagaard Aagaard 41c+  1707c-  KONE: Mette Nielsdatter, Aagaard, Borris. d: 28 May begrov Villads {Pedersen} Aagaard
66261748.07.02Dødfødt Fastergaard 0.00  1748.06.28 FAR: Milter Nielsen.MOR: Lisbeth Christensdatterd : 2 July begrov Milther Fasterg : dødfødde barn —
NOTITS: Fødselsdagen skønnet fire dage før begravelsen, kan være noget forkert.
66271748.08.08Kirsten? Jensdatter Busk 5.02  1743.05.19 FAR: Jens Olesen Busk.MOR: Ane ChristensdatterDitto {d: 8 Aug :} begrov Jens {Olesen} Buskis daatter{Kirsten?}
NOTITS: Kirsten er en datter af Jens Busk, men det er ikke helt afsikret om det er hende der begraves her. Sandsynligt jo.
66281748.08.26Ole Jensen Busk 2.10  1745.10.10 FAR: Jens Olesen Busk.MOR: Ane Christensdatterd: 26 Aug: begrov Jens {Olsen} Buskis Søn , Oluf
NOTITS: Begravet knap tre år gammel.
Dåb nr. 2684
66291748.09.01Ane Jensdatter Tarp     Dom : 12 begrov Ane Jensdaatter i Tarp —
NOTITS: Ikke identificeret.
66301748.09.29Johanne Pedersdatter Lodal 0.01  1748.09.15 FAR: Peder Larsen? Lodal.MOR: ? Peder Lodals kone. {Dom : 9 à Trin : confirmerede Peder laadals daatters hiemmedaab , Johanne ...}. Festo Michaelis begrov samme barn {Johanne}
NOTITS: Peder Larsen i Lodal nævnes 1727-37 i kirkebogen, søn af Lars Pedersen Smed i Lodal. Identifikation ikke sikker.
66311748.11.03Johanne Jensdatter Risbjerg Debelmose 63cc  1685cc FAR: Jens Nielsen Grønborg, Grønborg, Borris. MAND: Jep Andersen, Risbjerg, Brande. Ditto {Dom : 21} begrov Johanne {Jensdatter} Risberg
NOTITS: Gift 1710.03.09 i Borris med Jep/Jeppe Andersen af Risbjerg i Brande. Deres barn Jens Jepsen Risbjerg bliver trolovet 1748.02.16 i Borris med Anne Kirstine og de bosætter sig i Debelmose i Borris, hvor hans mor, Johanne Risbjerg her, er flyttet med.
66321748.11.10An Kirstine Thomasdatter Fasterkær 1.05  1747.06.18 FAR: Thomas Kjær.MOR: ? Thomas Kjærs kone. Dom : 22 à Trin : begrov Thomas Kiærs daatter {An Kirstine}
66331748.12.01Anne Hvollig Hvollig     Ditto {Dom : 1ma Adv :} begrov Ane Hvolv
NOTITS: Ikke identificeret.
66341748.12.01Else Jensdatter Egvig 0.07  1748.05.10 FAR: Jens Pedersen, Debelmose, Borris.MOR: Kirsten Knudsdatter Egvig. Ditto {Dom : 1ma Adv :} begrov Kirsten {Knudsdatter} Egvigs spede barn {Else}
66351748.12.15Anne Marie Jensdatter Helgaard 0.01  1748.11.03 FAR: Jens Lauridsen Helgaard.MOR: Karen PedersdatterDom: 3 Adv : begrov Jens {Lauridsen} helgaards spede barn {Ane Marie}
66361749.02.11Karen Votkær Votkær     Taksig : Fæst begrov Karen Votkier
NOTITS: Dette kan være Karen Nielsdatter *1734.10.10 Votkær 14 år datter af Niels Nielsen Votkær. Eller det kan være på den anden halvgård Erik Christensens kone, hvis navn ikke kendes.
66371749.02.11? Laurs/en/datter Hannerup 0.01  1749.01.28 FAR: Laurs Hannerup.MOR: ? Laurs Hannerups kone. Taksig : Fæst begrov Las Handerups spede barn
NOTITS: Fødsel skønnet to uger før begravelsen, kan være uger forkert.
66381749.02.23Peder Nielsen Gjørklint Hvollig     STED: Peder Nielsen Gjørklint, Gjørklint, Holsted. Ditto {Dca jma Jejun : c: Dca Invoc:} begrov Peder Nielsen Giørklink, som døde i Hvolvig paa sin Rejse —
NOTITS: Døde på rejse, kom fra Gjørklint i Holsted sogn nær Vejen.
66391749.03.02Abelone Hoven Hvollig     2den Søndag i Faste begrov Apelone Hoven , som døde i Hvolvig —
NOTITS: Ikke identificeret.
66401749.04.03Maren Moesgaard Moesgaard     Skiærtorsdag begrov Maren Mosgaard
66411749.05.04? Peder Jakobsen Lindvigs 1. kone Lindvig     MAND: Peder Jakobsen Lindvig, Borris. Ditto {Dca 4ta p : Pascha} begrov Peder {Jakobsen} Lindvigs hustrue
66421749.06.11Ellen Jochumsdatter Købke Kirken- Ved   1710.04.17  MAND: Mads Justesen Bjerg Glarmester, Borris. d : jj Junj begrov Mads {Justesen Bjerg} Glarmesters hustrue {Ellen Jochumsdatter Købke}
NOTITS: Brejl skifte Lundenæs #194: "194 Ellen Jochumsdatter Købke ved Borris Kirke. 19.6.1749, fol.44. E: Mads Justesen Bjerg, glarmester. B: Johanne Marie 8, Marie Kirstine 6, David 1½." Ingen af børnene født i Borris. Hun er søster til degn Michel Jochumsen Købke i Vorgod †1719.02.20, hvis datter Birgitte Michelsdatter Købke er gift med Knud Jensen i Sønderby i Borris. Ellen og Mads er flyttet til Borris 1748c. Mads skal have været Glarmester i Ringkøbing. Ellen Jochumsdatter *1710 i Vorgod og Michel Jochumsen er børn af degn Jochum Michelsen Købke og Maren Vistesdatter i Vorgod.
66431749.06.29Knud Jensen Sønderby 1.06  1747.12.27 FAR: Jens Michael Knudsen.MOR: Karen PedersdatterDitto {Dom : 4ta à Trin :} begrov Jens Michaels {Knudsen} søn Knud
66441749.07.13Dødfødt Fastergaard 0.00   FAR: Milter Nielsen.MOR: Lisbeth ChristensdatterDom : 6ta à Trin : begrov Milther {Nielsen} fastergds barn som var dødfød
66451749.08.03Ane Gravel Gravel     Dom : 9 à Trin : begrov Ane Grauld
NOTITS: Ikke identificeret.
66461749.11.07Christen Astrup     STED: Christen Stakkel, Hee. d : 7 Nov: begrov en stachel af Hee Sogn, som døde i Astrup , og skal heede Christen
66471749.12.07? Niels Jensens mor      SØN: Niels Jensen, Borris. Dom : 2da Adv: begrov Niels Jensens Moder
NOTITS: Muligvis Niels Jensen i Debelmose trolovet 1741.10.03 med Maren Poulsdatter
66481750.01.06Mads Justesen Bjerg Glarmester Kirken- Ved     KONE: Ellen Jochumsdatter Købke, Kirken- Ved, Borris. Festo Epiphan : begrov Mads {Justesen Bjerg} Glarmester
NOTITS: Skifte Brejl Lundenæs #202: "202 Mads Justesen [Bjerg], glarmester ved Borris Kirke. 2.1.1750, fol.58. [Enke efter Ellen Jochumsdatter, skifte 19.6.1749 lbnr.194]. B: Johanne Marie 12, Marie Kirstine 7, David 2. FM: morbror Mikkel Jochumsen, hattemager i Ringkøbing."
66491750.02.08Knud Jensen Sønderby Sønderby 70c+  1680c-  KONE: Birgitte Michelsdatter Købke, Sønderby, Borris.  Dom ca esto mihi begrov Knud {Jensen} Sønderbye
59881750.02.08Christen Pedersen Vesterby 0.01  1750.01.25 FAR: Peder Christensen Vesterby.MOR: Mette Madsdatter. REKONSTRUKTION ud fra dåben (død under navnet Christen): 'Peder Christensen og Mette Madsdatter i Vesterby deres søn begravet Christen '.
NOTITS: Dødsdato arbitrær ansat til to uger efter dåben, kan være op til måneder forkert.
Dåb nr. 2763
66501750.02.11Dødfødt Hannerup 0.00  1750.02.07 FAR: Laurs Hannerup.MOR: ? Laurs Hannerups kone. Taksig : Fæst begrov Las Handrups dødfødde barn —
NOTITS: Fødsel skønnet fire dage før begravelsen, kan være nogle dage forkert.
66511750.03.04 Birgitte Michelsdatter Købke Sønderby 70c+  1680c-  MAND: Knud Jensen Sønderby, Sønderby, Borris. d : 4de Maij begrov Birgithe {Michelsdatter Købke} Sønderbye
NOTITS: Der er en svag mulighed for at det ikke er Knud Jensen Sønderbys kone men i stedet datteren Birgitte Marie Knudsdatter *1709.10.20 Sønderby og 41 år gammel. Det ses ofte at ægtefæller dør kort tid efter partnerens død.
66521750.03.27Eske Pedersen Grønborg Grønborg 48.02  1702.01.10  KONE: Margrethe Cathrine Christensdatter, Grønborg, Borris. Langfredag begrov Eske {Pedersen} Grønborg
66531750.05.24Peder Nielsen Nørgaard Hannerup 80cc  1670cc  KONE: Kirsten Jakobsdatter, Faster. Festo s sta Trin : begrov Peder {Nielsen} Nørgaard
NOTITS: Identifikation ikke helt sikker.
66541750.08.30Just Foersom      Dom : 14 à Trin : begrov Just Foersum
NOTITS: Skulle være født i Foersum i Egvad sogn. Ikke set ellers.
66551750.09.13Knud Jensen Sønderby 0.04  1750.05.24 FAR: Jens Michael Knudsen.MOR: Karen PedersdatterDom : 16 à Trin : begrov Jens Michaels {Knudsen} Søn {Knud}
66561750.09.29? Christen Kærlers kone Borris- Krog     MAND: Christen Kærler, Præstegaarden (Aftensang), Egtved. Festo Michaelis begrov Christian Kærlers hustrue som døde i Krog paa sin rejse til Ringkiøbing med træe tøfler , Manden angav sig at være fra Egtvad Sogn , boende i et afbygger Huus paa Præstegaardens Mark, Aftensang kaldit —
66571750.11.01Niels Jensen Helgaard 0.01  1750.10.25 FAR: Jens Lauridsen Helgaard.MOR: Karen PedersdatterFesto oium {Omnium} Sanct : begrov Jens {Lauridsen} Helgaards Søn {Niels}
66581750.11.22Inger Nørgaard Hjoptarp 85cc  1665cc  MAND: Laurids Nørgaard, Borris. Ditto {Dca 26} Inger Nørgaard
66591750.12.17Niels Larsen Egvig Egvig 60cc  1690cc  MAND: ? Niels Larsen Egvigs kone, Egvig, Borris. Dom : 3tia Adv: begrov Niels {Larsen} Egvig
66601750.12.17? Mads Svendsen Odderskærs datter Odderskær    FAR: Mads Svendsen Odderskær.MOR: Anna Laustdatter NørgaardDitto {Dom : 3tia Adv :} Mads {Svendsen} Odderskiers daatter
NOTITS: Der er tre mulige døtre: Karen 35, Anna 28 og Karen 20.
66611751.01.06Navnløs Debelmose 0.01  1750.12.14c FAR: Jens Jepsen Risbjerg.MOR: Anne Kirstine1751 . Festo Epiph : begrov Jens {Jepsen} Risbergs spede Barn
NOTITS: *1750.12.14c. Jens Risbjerg har en to årig søn Jeppe *1749.01.06, men det menes, at når præsten Hauch skrive spæd, så er der tale om et barn som er nogle uger gammel, i de fleste tilfælde udøbt. Og konen Ane Kirstine dør i barselseng en uge efter.
66621751.01.17Anne Kirstine Debelmose 28c+  1723c-  MAND: Jens Jepsen Risbjerg, Debelmose, Borris. Ditto {Dca 2da p : Epiph :} begrov Jens Risbergs h : {Anne Kirstine}
66631751.03.07An Dalager 70cc  1680cc  MAND: Christen Toft, Dalager, Borris. Dca Reminisc : begrov Christen Tofts h : {An}
NOTITS: Christen Toft kunne have været gift to gange.
66641751.03.10? Jens Mortensens kone      MAND: Jens Mortensen, Faster. d : 10 Martij begrov Jens Mortensens h :
NOTITS: Jens Mortensen ikke identificeret.
66651751.03.21Anders Vindelbo Vindelbo     Midfaste Søndag begrov Anders Vindelboe
NOTITS: Dette er Anders Vindelbos anden begravelse. Hans første begravelse (se link nedenfor) menes at være den rigtige. Måske er Vindelbo her en fejlskrivning.
66661751.03.21Christen Nielsen Ejstrup Debelmose 71cc  1680cc  KONE: Maren Pedersdatter Smed, Debelmose, Borris. KONE: Maren Lauridsdatter, Debelmose, Borris. Ditto {Midfaste Søndag} begrov Christen {Nielsen} Ejstrup
NOTITS: Trolovet 1. 1704.01.01 i Faster til Maren Pedersdatter Smed, som var enke efter Niels Smed vel i Faster. Trolovet 2. 1737.10.24 i Borris med Maren Lauridsdatter.
66671751.03.24Hans Markussen Gjaldbæk 3.09  1747.06.18 FAR: Markus Jeppesen Gjaldbæk.MOR: ? Markus Jeppesen Gjaldbæks kone. d : 24 Martij begrov Marcus {Jeppesen} Gjaldbeks Søn {Hans}
NOTITS: Hans er den eneste søn set døbt.
66681751.04.21Navnløs Hannerup 0.01  1751.04.07c FAR: Laurs Hannerup.MOR: ? Lars Hannerups kone. d : 21 April begrov Las Handrups spede Barn
NOTITS: Fødsel skønnet 14 dage før begravelsen, kan være ret forkert.
66691751.05.09Peder? Odderskær Odderskær     Dom : 4 p : Pascha begrov [Peder?] Odderskier
NOTITS: Fornavnet Peder er problematisk, det er skrevet oven over et andet gennestreget navn Christen, som dækker over noget af fornavnet. Der er ikke ellers set en Peder i Odderskær.
66701751.05.20Laurids Berndsen Tarp 0.01  1751.04.09 FAR: Bernd Tarp.MOR: Maren AndersdatterDitto {Dom : 5ta p : Pascha} begrov Bend Tarpis sped barn, Laurids
66711751.07.25Jørgen Carl Nielsen Debelmose    FAR: Niels Poulsen.MOR: Marie DebelmoseDca 7na à Trin : begrov Niels Poulsens develmosis liden Barn , {Jørgen Carl} , som af vaade blev opprimerit i Sengen hos Forældrene —
66721751.11.09? Niels Ejstrups søster Ejstrup     BROR: Niels Ejstrup, Ejstrup, Faster. d : 9 Nov : begrov Niels Eistrups Syster
NOTITS: Hvis Niels Ejstrup er søn af Jens Ejstrup og er født *1710.02.09 så er søsteren vel Gertud Jensdatter *1716.03.08 Ejstrup, 35 år gammel.
66731751.11.16Navnløs Grønborg 0.01  1751.11.02 FAR: Thomas Nielsen Grønborg.MOR: Johanne Jensdatterd : 16 Nov : begrov Thomas {Nielsen} Grønborgs spede barn
NOTITS: Fødslen skønnet til 14 dage før begravelsen. Kan være en del forkert, men ikke mange måneder.
66741751.11.25? Lars Jensens 2. kone Sønderskov 71cc  1680cc  SØN: Jens Larsen Sønderskov, Sønderskov, Borris. MAND: Lars Jensen, Sønderskov, Borris. d : 25 Nov: begrov Jens Lassens Moder {Lars Jensens 2. kone}
NOTITS: Lars Jensen og 2.kone gift 1705c, ikke i Borris.
66751752.02.02Mads Christensen Kodbøl- Øster 52cc  1700cc  KONE: Margrethe Jakobsdatter, Kodbøl- Øster, Borris. 1752 Kyndelmisse dag begrov Mads {Christensen} Kodbøl -.
66761752.02.22Christen Vesterby Vesterby     KONE: Kirsten, Vesterby, Borris. 2den Søndag i Faste begrov Christen Vesterby — o —
NOTITS: Gift 1718.11.01 med Kirsten tjenende i Tarp
66771752.02.22Dødfødt Helgaard   1752.02.18c FAR: Jens Lauridsen Helgaard.MOR: Karen PedersdatterDitto {2den Søndag i Faste} begrov Jens Lauridsen Helgaards dødføde barn -
Dåb nr. 2805
66781752.05.10Mads Feldbereder Debelmose     KONE: ? Mads Feldbereders kone, Debelmose, Borris. Domn : 6 p : Pascha begrov Mads Feldbereder .
NOTITS: Han ses 1725 - 1752 i Debelmose.
66791752.05.19Peder Nielsen Aas      KONE: ? Peder Nielsen Aas' kone, Aas, Faster. Ditto {Festo 3tia pentec:} begrov Peder {Nielsen} Aas — o —
NOTITS: Peder Aas tjener 1740-41 i præstegården i Borris.
66801752.05.22? Jensdatter Jens Østergaard Klokmoses datter Klokmose    FAR: Jens Østergaard.MOR: Kirsten OlufsdatterDom: 2 à Trin : begrov Jens {Østergaard} Klokmosis daatter .
NOTITS: Mulige er Karen 16 *1737.04.22, Kirsten 14 *1739.09.06, Ane 11 *1742.09.23 eller Mette Jensdatter 09 *1744.10.25.
66811752.07.20Hans Jeppesen Gjaldbæk Gjaldbæk     KONE: Karen Nielsdatter Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris. d : 28 Junij begrov Hans {Jeppesen Hjarup} Gialdbek
NOTITS: Kaldes i begyndelsen også Hjarup.
66821752.08.16Ane? Niels Larsen Egvigs kone Egvig 52+  1700cc-  SØN: Peder Nielsen Egvig, Egvig, Borris. MAND: Niels Larsen Egvig, Egvig, Borris. d : 16 Aug begrov Ane? Peder {Nielsen} Egvigs Moder
NOTITS: An se #2777 fadder.
66831752.08.16Kirsten Nielsdatter Tarp 0.05  1752.03.15 FAR: Niels Rasmussen, Bukkær, Assing.MOR: Kirsten Thomasdatter. Ditto {d : 16 Aug} begrov Karen Thomasdatters uægte Barn {Kirsten Nielsdatter} .
NOTITS: Karen Thomasdatter *1720.07.21 i Tarp, datter af Thomas Larsen? Tarp.
66841752.10.11Dødfødt Dalager- Lille 0.00  1752.10.07c FAR: Sten Danielsen Rasch.MOR: Agnete Cathrine Sivertsdatter HarckDom : 20 à Trin begrov Forv{alter}: {Sten Danielsen} Raschis dødfødde søn
Dåb nr. 2816
66851752.12.06Maren Andersdatter II Dalager     MAND: Mads Jakobsen Daller, Borris. Dom : 2da Adventis begrov Mads {Jakobsen} dallers H{ustrue}: {Maren Andersdatter II} .
NOTITS: Mads Jakobsen Daller 1. trolovet 1719.12.17 Borris med Maren Andersdatter I †1727.08.03. 2. trolovet 1727.10.12 Borris Maren Andersdatter II.
66861753.01.10Christen Lodal Lodal 63c+  1690c-  KONE: ? Christen Lodals kone, Lodal, Faster. d : 10 Janv : begrov Christen Laadall
NOTITS: Får børn 1704 - 1720c.
66871753.02.19Ingeborg Vinbæk Vinbæk     d : 19 Febr : begrov Ingeborg Vinbek — o —
NOTITS: Uklar. Mulig spekulation: Michel Smed Vinbæks †1740.09.13 kone.
66881753.03.18Kirsten Miltersdatter Fastergaard 78c  1675c  MAND: Niels Nielsen Søhale, Fastergaard, Faster. 2 den Søndag i Faste begrov Niels {Nielsen Søhale} Fastergds Hustrue {Kirsten Miltersdatter} o
NOTITS: Se Bendtsen og Milthers: SLÆGTEN FRA FASTERGAARD 1534 - 1843, Odense 1906.
66891753.04.11Thomas Christensen Kjær Fasterkær     KONE: Anna Marie Poulsdatter, Fasterkær, Faster. d: 11 April begrov Thomas {Christensen} Kiær — o —
NOTITS: Ses 1747 - 1753 i Fasterkær. Konens navn fra Slumstrup skifte efter Thomas Christensen Kjær.
66901753.05.27Jens Østergaard Klokmose Klokmose     KONE: ? Olufsdatter, Klokmose, Faster. Dom 4ta p : Pascha begrov Jens {Østergaard} Klokmose — o —
NOTITS: Jens Klokmose = Jens Østergaard i dåb 1737.04.22, intro 1737.04.22 sammenlignet.
59871753.07.01Pejter Knudsen  0.01  1753.06.24 FAR: Knud Engsig.MOR: Karen Engsig{REKONSTRUKTION: fra dåben: 'Pejter, død. Festo Joh : Bapt : døbte Knud Engsigs Søn , Pejter , baarn af ... '}
NOTITS: Se dåben.
Dåb nr. 2825
66911753.07.05Maren Nielsdatter Gravel Debelmose 40.08  1712.11.06  MAND: Niels Jensen Vestergaard, Debelmose (Vestergaard), Borris. d : 5te Julj begrov Niels {Jensen} Vestergaards H. {Maren Nielsdatter Gravel} — o —
NOTITS: Gift 1742.02.13 i Borris.
Dåb nr. 2184
66921753.07.06Jus Christensen Hvollig Nygaard Hvollig 30c  1723c  KONE: Mette Jensdatter Stier, Hvollig, Borris. d : 6 ditto {Julj} begrov Jus {Christensen Nygaard} Hvolvig
NOTITS: Født i kirkebogshullet 1721-24.
Dåb nr. 1985
66931753.08.12Else Husted      Dom ca 8vs à Trin : begrov Else Husted
NOTITS: Forbindelse til Christen Husted? Datter?
66941753.08.12Laurids Jensen Helgaard 0.02  1753.05.31 FAR: Jens Lauridsen Helgaard.MOR: Karen PedersdatterDitto {Dom ca 8vs à Trin :} Jens {Lauridsen} Helgaards Søn ,Laust
NOTITS: Døbt Laurids.
Dåb nr. 2824
66951753.09.07? Lund      d : 7 Sept : begrov hr. Lund.
NOTITS: Formodentlig ikke præst; selv om titlen er hr. Mulig forbindelse til Thomas Thomsen Lund ejer af Slumstrup i Sædding sogn eller hans familie.
66961753.10.21Else Villumsdatter Egvig Egvig 73cc  1680cc  MAND: Knud Jensen Egvig, Borris. Ditto {Dom : 18 à Trin :} begrov Else {Villumsdatter} Egvig
NOTITS: Gift 1706.07.25 i Borris.
66971753.10.22Terman Jensen      NAEVNT: Johan Gjæstgiver?, Ringkøbing. d : 29 Oct : begrov Terman Jensen — {i lille skrift tilføjet:} Johan Gjæst[giver] Ringkg .
NOTITS: Uklar.
66981753.11.01Anna Marie Poulsdatter Kjær Fasterkær     MAND: Thomas Christensen Kjær, Fasterkær, Faster. Festo onum Sanct : begrov An Mari {Poulsdatter} Kjær
NOTITS: Ses i skifte Slumstrup gods efter Thomas Christensen Kjær †1753.04.11.
67201753.11.01Ane Kirstine Thomasdatter Fasterkær 0.01  1753.09.16 FAR: Thomas Christensen Kjær.MOR: Anne Marie Poulsdatter Kjær. I november 1773 datter i Fasterkær af Thomas Christensen Kjær og Anne Marie Poulsdatter Kjær Ane Kirstine Thomasdatter
NOTITS: Begravet fem uger gammel. Ud fra skiftet efter Thomas Christensen Kjær †1753.04.11 Fasterkjær (skifte Slumstrup). Siden moderen er begravet næsten samme tid, er barnet vel glemt i kirkebogen eller begravet ved familie i et andet sogn, men selv da passer datoen nogenlunde.
Dåb nr. 2831
66991753.11.25Christen Dynesen Hannerup 53cc  1700cc  KONE: Mette Madsdatter Mølle, Hannerup, Faster. Dom : 23 à Trin : begrov Christen dynes: — o —
NOTITS: Gift 1728.04.01 Faster.
67001753.12.02Dorthe Frandsdatter      Dom : 24 à Trin : begrov Dorthe Frandsd:
NOTITS: Uklar.
67011753.12.16Niels Madsen Vestergaard? Debelmose     Dom : 3tia Adv : begrov Niels Madsen g Peder Hvolvigs barn — o —
67021753.12.16Jakob Pedersen Hvollig 0.04  1753.08.26 FAR: Peder Hvollig.MOR: ? Peder Hvolligs kone. Dom : 3tia Adv : begrov Niels Madsen g Peder Hvolvigs barn {Jakob} — o —
Dåb nr. 2829
67031754.03.03Maren Gravel Gravel     Ditto {1ste Søndag i Faste} begrov stachelen Maren Grauld
NOTITS: Ikke identificeret.
67041754.03.17Mette Aagaard Aagaard     MAND: Erik Holst, Aagaard, Borris. 3die Søndag i Faste begrov Mette Aagaard — o —
67051754.03.24An Jakobsdatter Aas     1754 Dom : Lætare begrov An Jacobsd : Aas
NOTITS: Ikke identificeret.
67061754.03.31Else Marie Christensdatter Odderskær 0.02  1754.02.11 FAR: Christen Odderskær.MOR: Sara EriksdatterDitto {1ste Søndag efter Midfaste} begrov Christen Odd: spede barn {Else Marie Christensdatter}
Dåb nr. 2834
67071754.04.23Hans Nielsen Krog Borris- Krog     KONE: Anne Jensdatter, Borris- Krog, Borris. d : 23 Apr: begrov Hans {Nielsen} Krog
67081754.05.05Jens Jensen Sønderby 1cc  1753cc FAR: Jens Michael Knudsen.MOR: Karen PedersdatterDitto {Dom 3tia p: Pascha} begrov Jens Michaels {Knudsen} Søn ;Jens
NOTITS: Ingen søn Jens døbt til Jens Michael i kirkebogen. Antaget født circa et år før begravelsen. Kan være helt forkert.
Dåb nr. 2822
67091754.05.05Niels Jakobsen? Aas Aas 74c+  1680c-  KONE: ? Niels Jakobsen Aas' kone, Aas, Faster. Dom 3tia p: Pascha begrov Niels {Jakobsen?} Aas
NOTITS: Niels Andersen Aas ville også være mulig, men han ses sidste gang 1707 i kirkebogen. Niels Jakobsen Aas nævnes vel 1747.
67101754.06.09Else Votkær Votkær     Festo Trinit : begrov Elße Votkier — o —
NOTITS: Ikke identificeret, Else Nielsdatter *1738.02.02 Votkær #2580 gift 1758.09.10 i Borris med Niels Andersen Sandbek.
67111754.06.16Søren Sønderskov Sønderskov     KONE: ? Søren Sønderskovs kone, Sønderskov, Borris. Dom : 1ma à Trin : begrov Søren Sønderschou
NOTITS: Han ses i kirkebogen 1735 - 1754 i Sønderskov i Borris.
67121754.06.23Mads Sørensen Gaasdal Gaasdal- Store     KONE: Ingeborg Pedersdatter, Gaasdal- Store, Borris. Dom : 2da à Trin : begrov Mads {Sørensen} Gaasdal
NOTITS: Nævnes 1745 - 1754 i kirkebogen. For patronym og kone se Kbh originale skifter #1362 sluttet 1763.06.21 (Brejl). Tre børn.
67131754.07.07Lambert Danielsen Rasch  46.03  1708.04.18  KONE: Margrethe Odderbech, Borris. Dom : 4ta à Trin : begrov Lambert {Danielsen} Rasch
NOTITS: *1708.04.18 i Varde.
67141754.07.21Anders Christensen Vindelbo 0.02  1754.05.05 FAR: Christen Andersen Vindelbo.MOR: Maren SørensdatterDom : 6ta à Trin : begrov Christen {Andersen} Vindelbois Søn {Anders}
Dåb nr. 2839
67151754.08.04Dødfødt Fastergaard 0.00  1754.08.01 FAR: Milter Nielsen.MOR: Lisbeth ChristensdatterDom : 8va à Trin : begrov Milther Nielsens dødfødde Barn —
NOTITS: Fødedato sat til 3 dage før begravelsen.
Dåb nr. 2844
67161754.08.18Karen Thomasdatter Gravel 0.04  1754.04.14 FAR: Thomas Christensen Gravel.MOR: Mette ChristensdatterDom : 10 à Trin : begrov Thomas {Christensen} Grauld barn {Karen}
Dåb nr. 2838
67171754.09.15? Jens Feldbereders kone      MAND: Jens Feldbereder, Borris. Dom : ca 14ta à Trin : begrov Jens Feldbereders H{ustrue}: — o —
NOTITS: Jens Feldbereder ellers ikke set.
67181754.09.30Jørgen Knudsen Lang  71c  1683c  KONE: Sophie Poulsdatter Stauning, Dejbjerg. d: 30 Sept : begrov Her Jørgen {Knudsen} Lang
NOTITS: Præst i Dejbjerg fra 1717 til 1754. Begravelsen har været i Dejbjerg, men noteret her i Borris kirkebog. Dødsdato fra Nygaards Sedler.
67191754.10.12Ingeborg Hjoptarp     SØN: Lars Nielsen Meldgaard, Hjoptarp (Meldgaard), Borris. MAND: Niels Jensen Melgaard, Hjoptarp (Meldgaard), Borris. d : 12 Oct: begrov Las {Nielsen} Meldgaards Moder {Ingeborg}
NOTITS: Navn Ingeborg se #2268.
67211754.11.10? Peders/en/datter Lindvig 0.01  1754.10.27c FAR: Peder Lindvig.MOR: Karen JensdatterDitto {Dom : 22 à Trin:} begrov Peder Lindvigs nye Barn
NOTITS: Karen Jensdatter er hans tredje kone gift 1754.09.29 i Borris seks uger før barnet fødes. Fødedatoen arbitrær sat til to uger før begravelsen. Skulle ikke være meget forkert. Kaldes "nye Barn", hvilket udsiger at det ikke var dødfødt.
Dåb nr. 2852
67221754.12.11Maren Larsdatter Aas      d: 11 Dec: begrov Maren Lasd : Aas
NOTITS: Ikke ellers set. Noteret i Borris kirkebog, men muligvis boede hun i Aas i Faster sogn.
67231754.12.15Ingeborg Gregersdatter Gaasdal- Lille 0.02  1754.10.17 FAR: Gregers Michelsen Lildgaasdal.MOR: Edel LauridsdatterDom : 3tia Adv: begrov Gregers {Michelsen} Lildgaasdals af vaade opprimerede barn {Ingeborg}
Dåb nr. 2851
67241754.12.22Avild Knudsen  0.03  1754.09.15 FAR: Knud Engsig.MOR: Karen EngsigDom : 4ta Adv: begrov Knud Engsigs af Vaade opprim barn , Avild , over huis død var taget lovlig syn , og derpaa resolv : af Amtmanden —
NOTITS: Moderen Karens navn i introduktion 26. 12. 1755.
Dåb nr. 2847
67251755.02.02Stine Dalager     HUSBOND: Sten Danielsen Rasch, Dalager, Borris. Festo Purif : Mariæ begrov lille Jomfr: Stinesom Forv: Rasch havde taget til sig fra Viborg.
NOTITS: Ikke identificeret.
67261755.05.20Christen Poulsen  0.01  1755.04.27 FAR: Poul Furland.MOR: ? Poul Furlands kone. Ditto {Feria 3tia Pentec :} begrov Poul Furlands spede barn {Christen}
NOTITS: Furland ikke i TRAPs stedregister. Viborg Amts Gejstlige skifter se Furland gods.
67271755.08.03Christen Jakobsen Moesgaard Moesgaard 57cc  1698cc  Ditto {Dom : 10ma à Trin:} begrov Christen {Jakobsen} Mosgd - o -
NOTITS: Ikke klart, om han var gift. Der ses ikke en Christen Moesgaards kone som fadder.
67281755.10.12? Ane Maris barn     MOR: Ane Mari. Ditto {Dom : 20} begrov Ane Mari datters uægte barn
NOTITS: Formodes, at der skulle have stået fx Ane Mari "Niels"datters barn. Kan også læses som at en datter af Ane Mari fik et uægte barn. Ikke identificeret.
67291755.11.02Mads Jensen Debelmose 2.10  1753.01.01 FAR: Jens Andersen Debelmose.MOR: Karen Madsdatter. Dom : 23 à Trin : begrov Jens {Andersen} develmoses Søn {Mads}
Dåb nr. 2817
67301755.11.09Lars Debelmose Debelmose     KONE: Kirsten Graversdatter, Debelmose, Borris. Ditto {Dom : 24 à Trin :} begrov Las develmose
67311755.11.09Oster Jensen Sønderskov     Ditto {Dom : 24 à Trin :} begrov Oster Jensen i Synderschou —
NOTITS: 1?. kone begravet 22 jan 1744 fra barselsseng.
67321755.12.05? Christen Gravels kone Gravel     MAND: Christen Gravel, Gravel, Borris. d: 5 Dec : begrov Christen Graulds H :
NOTITS: Ikke identificeret.
67331755.12.14? Christen Jakobsen Minds kone Hjoptarp     MAND: Christen Jakobsen Minds, Hjoptarp (Søndergaard), Borris. SØN: Knud Christensen Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris. Ditto {Dom : 3tia Adv :} Knud {Christensen} Syndergaards Moder
67341756.01.16Malene Vogelius Præstegaarden     d : 16 Janv : begrov Sal : An El[?] Malene Wogel: —e—
NOTITS: Formodes at være beslægtet med præsten i Vorgod 1743-65 Mathias Jakob Vogelius
67351756.01.25Mette Offersdatter Dalager 4.00  1752.01.01 FAR: Offer Pedersen Daller.MOR: Johanne OlufsdatterDitto {Dom : 3tia P : Epiph :} begrov Offer {Pedersen} Dallers daatter {Mette}
NOTITS: Yngste datter, har to andre ældre Karen og Else Marie.
Dåb nr. 2804
67361756.02.25Lauge Christensen Debelmose Debelmose 76cc  1680cc  KONE: Johanne Pedersdatter, Debelmose, Borris. d : 25 Febr : begrov Lauge {Christensen} develose —o—
67371756.02.29Karen Jensdatter      Dom : esto mihi begrov Karen Jensd :
NOTITS: Der er på den tid fx en Karen Jensdatter i Præstegaarden. Karen Jensdatter i Lindvig †1789.03.08 Lindvig.
67381756.03.28Dødfødt Hannerup 0.00   FAR: Lars Hannerup.MOR: ? Lars Hannerups kone. Midfaste Søndag begrov Las handerups dødføde Barn —
67391756.03.31Ingeborg Lauridsdatter Hjoptarp 0.09  1755.06.22 FAR: Laurids Knudsen Nørgaard.MOR: Ane Kirstine Christensdater Stierd : 31 Martij begrov Laurids {Knudsen} Nørgaars daatter {Ingeborg}
NOTITS: Første barn. Hun står ikke i skiftet efter faderen 1796.
67401756.04.04Christen Graversen      Dca Judica begrov Christen Graversen
NOTITS: Ikke før nævnt i Borris kirkebog. Ikke identificeret.
67411756.04.29Bodil Kirstine Jensdatter  21c  1735c  d : 29 April begrov Bodil Kierstine Jensdaatter .
NOTITS: Konfirmeret 1751.04.18 af Borris.
67421756.05.02Jens Sørensen Klokmose 0.04  1755.12.27 FAR: Søren Laustsen Klokmose.MOR: Maren Christensdatter LodalDca 2da p: Pascha begrov Søren {Laustsen} Klokmosis Søn Jens .
67431756.05.05Lars Sønderskov Sønderskov     d : 5 Maij begrov Las synderskov —e—
NOTITS: Ikke identificeret.
67441756.05.05Ane Katrine Knudsdatter Hjoptarp 12.02  1744.03.08 FAR: Knud Christensen Søndergaard.MOR: Mette SørensdatterDitto {d : 5 Maij} begrov Knud {Christensen} syndergaars daatter {Ane Katrine}
NOTITS: Her siges datter - fire dage senere begraves Knud syndergaars barn, som tages at være det sidst fødte, nemlig Karen, fire måneder gammel.
67451756.05.09Anders Christensen  0.08  1755.08.31  FAR: Christen Andersen Vindelbo.MOR: Maren SørensdatterDom: 3 p : Pascha begrov Christen Vindelboes barn{Anders}
67461756.05.09Karen Knudsdatter Hjoptarp 0.04  1756.01.11 FAR: Knud Christensen Søndergaard.MOR: Mette SørensdatterDitto {Dom: 3 p : Pascha} begrov Knud syndergaards barn{Karen}
67471756.05.23Karen Larsdatter Hannerup   1746.07.10 FAR: Lars Hannerup.MOR: ? Lars Hannerups kone. Dom : 5 p : Pascha begrov Las Handrups d: Karen
NOTITS: Knap 10 år gammel.
Dåb nr. 2700
67481756.05.23Jens Larsen Hjoptarp 2.00  1754.05.12 FAR: Lars Nielsen Melgaard.MOR: Marie Jensdatter Hvolvig. Dom : 5te p: Pascha begrov Las Meldgaards Søn , Jens
67491756.05.27Christen Pedersen Vesterby 6.04  1750.01.25 FAR: Peder Christensen Vesterby.MOR: Mette MadsdatterDitto {Festo Ascens : Xti} begrov Peder {Christensen} Vesterbyis Søn , Christen
67501756.05.30Navnløs Dalager 0.01  1756.05.23 FAR: Christen Daller.MOR: Else NielsdatterDom : 6ta p : Pascha begrov Christen Dallers spede Tvilling Søn {Navnløs}
NOTITS: Få dage gammel. Tvilling til Sidsel Christensdatter *1756.05.27.
67511756.06.07Inger Jakobsdatter Gaasdal- Store 68c  1688c-   MAND: Lars Larsen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris. Feria 2da Pent : begrov Las {Larsen} Gaasdals h : {Inger Jakobsdatter} —e—
67521756.06.24Niels Kjær Fasterkær 56cc  1700cc  KONE: Maren Lauridsdatter, Fasterkær, Faster. Festo Johannis begrov Niels Kjær —e—
67531756.06.27Cornelius Hannerup Hannerup     Dca 2da á Trin : begrov Cornelius Handerup
NOTITS: Ikke identificeret.
67541756.08.01? Poul Christensen Debelmoses kone Debelmose     MAND: Poul Christensen Debelmose, Debelmose, Borris. Dom : 7 à Trin : begrov Povl develm : h: {Poul Christensen Debelmoses kone}
67551756.11.14Knud Engsig      KONE: Karen Engsig, Borris. Dom : 22 à Trin : begrov Knud Engsig
67561756.11.28Karen Christensdatter       Dom : 1 Adv : begrov Karen Christensd: —e—
NOTITS: Muligvis ung af Hannerup.
67571756.12.05Dødfødt Hannerup    FAR: Thomas Hannerup.MOR: Maren LaugesdatterDom : 2da Adv : begrov Thomas Handerups dødføde barn —
67581756.12.05Ane Moesgaard  51cc  1705cc  Ditto {Dom : 2da Adv :} begrov Ane Mosgaard—o—
NOTITS: Bærer 1730 #2470. Christen Jakobsen Moesgaard eventuelle kone? Muligvis Nielsdatter.
67591756.12.26Johanne Kirstine Jensdatter Busk 0.02  1756.10.17 FAR: Jens Olesen Busk.MOR: Ane ChristensdatterDitto {Feria 2da Nat: Xti} begrov Jens {Olesen} Busks spede barn {Johanne Kirstine}
67601757.02.13Jens Nielsen Kirken- ved 0.06  1756.08.22 FAR: Niels Jensen.MOR: Maren AmmeDom Sexages : begrov Niels Jens: ved Kirken hs barn {Jens}
NOTITS: Niels Jensen første nævnelse Ved Kirken.
67611757.02.23Anna Jensdatter Fasterlund     MAND: Mads Nielsen Lund, Fasterlund, Faster. d : 23 Febr: begrov Mads {Nielsen} Lunds Hustrue {Anna Jensdatter} —e—
NOTITS: Skifte Slumstrup gods.
67621757.02.27Anne Andersdatter Helgaard Helgaard 67c  1690c  MAND: Peder Helgaard, Helgaard, Borris. 1ste Sønd : i Faste begrov Ane {Andersdatter} Helgaard
NOTITS: Gift 1714.12.27 i Borris.
67631757.03.13Birgitte Cathrine Pedersdatter  0.04  1756.11.01 FAR: Peder Corneliusen.MOR: Kirsten Christensdatter3die Søndag i Faste begrov Peder Cornelis daatter {Birgitte Cathrine}
NOTITS: Moderens navn FT 1787 Debelmose i Borris.
67641757.03.16Navnløs Gosvig    FAR: Jens Christensen Gosvig.MOR: Kirsten Madsdatter Tarpd: 16 Martij begrov Jens {Christensen} Goesvigs Søn
NOTITS: Ingen dåb antaget død udøbt kort efter fødslen.
67651757.03.27Lauge Hjoptarp Hjoptarp     Dom : 1ma p: Midfaste begrov Lauge Hiuptarp
NOTITS: Ikke set en Lauge i Hjoptarp. Lauge forveksles normalt ikke med Laurids eller Lars eller Laust.
67661757.04.07Anne Kirstine Jensdatter Debelmose 3.09  1753.07.22 FAR: Jens Jepsen Risbjerg.MOR: Maren JensdatterDitto {Skiærtorsdag} begrov Jens {Jepsen} Risbergs daatter {Anne Kirstine}
NOTITS: 2. kone.
Dåb nr. 2826
67671757.04.24?     FAR: Peder Graversen.MOR: ? Peder Graversens kone. Dom : 2da p: Pascha begrov Ped_ Graversens barn
NOTITS: Denne Peder Graversen ellers ikke set. Ingen dåb. Kunne handle sig om barn der kun levede nogle dage.
67681757.05.01Erik Christensen Votkær Votkær 59cc  1698c  KONE: ? Erik Christensen Votkærs kone, Borris. Dom: 3tia p: Pascha begrov Erik {Christensen} Votkær
67691757.05.27Sten Danielsen Rasch Dalager 46.08  1710.09.21  KONE: Agnete Cathrine Sivertsdatter Harck, Dalager, Borris. d: 27 Maij begrov forv:{alter} {Sten Danielsen} Rasch
NOTITS: *1710.09.21 Skjern †1757.05.27 Dalagergaard, Borris. Forvalter på Lundenæs lige over grænsen til Skjern sogn.
67701757.06.26Sidsel Christensdatter Dalager 1.01  1756.05.27 FAR: Christen Pedersen Daller.MOR: Else Nielsdatter GrønborgDitto {Dom : 3 à Trin :} begrov Christen {Pedersen} Dallers barn {Sidsel}
67711757.07.24Kirsten Pedersdatter Klokmose 0.04  1757.03.20 FAR: Peder Meldgaard.MOR: Maren ThomasdatterDom : 7ma à Trin : begrov Peder Meldgd Klokm : barn {Kirsten}
67721757.08.09Marie Sørensdatter Skobæk Skobæk 18.11  1738.08.31 FAR: Søren Skobæk.MOR: Lucie Jensdatter Aggerd : 9 Aug : begrov Marie Skobæk
67731757.11.10Inger Thomas Tarps enke Tarp 62cc  1695cc  MAND: Thomas Tarp, Tarp, Borris. d : 10de Nov : begrov Thomas Tarpis Enke {Inger}
NOTITS: Navn Inger i dåb #2338.
67741757.12.04Navnløs Hannerup   1757.11.20c FAR: Lars Hannerup.MOR: ? Lars Hannerups kone. Dom : 2da Adv : begrov Las Handrups spede barn {Navnløs}
NOTITS: Udøbt barn.
67751757.12.18Navnløs Sønderskov   1757.12.01c FAR: Jep Larsen Sønderskov.MOR: Else DavidsdatterDom : 4ta Adv : begrov Jep {Larsen} synderskous nafnløse Barn.
67761757.12.20Ane Elisabeth Albertin  0.05  1757.07.18 FAR: Peder Albertin de, Slumstrup, Sædding.MOR: Cathrine Christine Hansdatter Folsach, Slumstrup, Sædding. d : 20 Dec : blev Hr Etatsraad v: Albertins mindste Sal: Frøichen Daatter {Ane Elisabeth} begraven —
NOTITS: Han navn er ikke von Albertin men de Albertin.
67771758.01.01Birgitte Huus Kvisthus?     Ditto {Festo Novi Anni } begrov Birgithe Huus —o—
NOTITS: Muligvis Birgitte Nielsdatter gift med Søren Sørensen Huus †1744.03.01 Kvisthus Borris.
67781758.01.06Niels Jensen Kirken- Ved?     Festo Epiph : begrov Niels Jensen
NOTITS: Uklar. Niels Jensen ved Kirken får 1757 en søn Jens med konen Maren Amme. Andre Niels Jensener ville blive kaldt Niels Vestergaard, Niels Kringeltoft, Niels Melgaard eller lignende.
67791758.02.12Anne Marie Christensdatter Duedal 16.06  1741.07.30 FAR: Christen Duedal.MOR: ? Christen Duedals kone. Ditto {Dom : Invoc: } begrov Christen dudals daatter {Anne Marie}
67801758.04.21Kirsten Pedersdatter Astrup 1.00  1757.04.02 FAR: Peder Mortensen Astrup. Almindelig bededag begrov Peder Astrups daatter {Kirsten}
67811758.05.24Margrethe Nielsdatter Boltvig Lindvig 68cc  1690c  SÖN: Peder Jakobsen Lindvig, Lindvig, Borris. d : 24 Maij begrov Peder {Jakobsen} lindvigs Moder {Margrethe Nielsdatter Boltvig}
67821758.06.06Anne Mortensdatter Gaasdal- Lille 68c  1690c  MAND: Peder LilleGaasdal, Gaasdal- Lille, Borris. Dom : 2da à Trin : begrov Peder Lildgaasdals h{ustrue}: {Anne Mortensdatter}
NOTITS: Fødsel ud fra gift 1711.
67831758.07.02Dødfødt Ejstrup 0.00   FAR: Niels Ejstrup.MOR: ? Niels Ejstrups kone. Festo Vis Mariæ begrov Niels Eistrups dødføde barn —
NOTITS: Eventuelt Niels Jensen? Ejstrup.
67841758.07.30Søren Christensen Debelmose 0.05  1758.02.19 FAR: Christen Lervad.MOR: ? Christen Lervads kone. Dom : 10ma à Trin : begrov Christe_ Leervads barn , som blev oppri: af Forældr: Søren
NOTITS: Lervad ligger i Hanning sogn, hvor faderen Christen formodes at komme fra.
67851758.07.30Christen Pedersen Klokmose 0.04  1758.03.19 FAR: Peder Christensen Klokmose.MOR: Maren ThomasdatterDom : 10ma à Trin : begrov Peder {Christensen} vester Klokmosis barn som blev opprim: af Forældrene i Sengs {Christen}
67861758.08.13Peder Pedersen II Tarp Tarp 45.02  1713.06.14  KONE: Karen Nielsdatter, Tarp, Borris. Ditto {Dom : 12 à Trin :} Peder {Pedersen II} Tarp —o—
67871758.10.21Karen Jakobsdatter Klokmose 4.00  1754.10.06 FAR: Jakob Klokmose.MOR: ? Jakob Klokmoses kone. Ditto {d : 21 Oct:} begrov Karen Jacobsd : Klokmose —o—
NOTITS: Muligvis forkert.
Dåb nr. 2848
67881758.10.22Jens Pedersen Debelmose     KVINDE: Kirsten Knudsdatter Egvig, Egvig, Borris. Dom : 22 à Trin : begrov Jens Pedersen develmose —
NOTITS: Faar 1748 et barn med Kirsten Knudsdatter Egvig som udlagde først en mand fra synden, men i skriftet angiver hun Jens Pedersen.
67891758.10.29Kirsten Jensdatter Fasterkær 0.01  1758.10.21 FAR: Jens Nielsen Kjær.MOR: Ane Marie JensdatterDom : 23 begrov Jens Kiærs datter {Kirsten} , blev opprim: af [Moderen] —
NOTITS: Nogle dage gammel.
67901758.11.05Jakob Markussen Gjaldbæk 0.03  1758.08.13 FAR: Markus Jeppesen Gjaldbæk.MOR: ? Markus Jeppesen Gjaldbæks kone. Dom : 24 à Trin : begrov Marcus {Jeppesen} gialdbeks Søn — Jacob
67911758.12.07Maren Agger Krog 83cc  1675cc  MAND: Christen Knudsen, Krog, Borris. d: 7 Dec: begrov Maren Agger
NOTITS: Kaldes af og til Maren Krog.
67921758.12.24Morten Kodbøl Kodbøl- Øster 58cc  1700cc  KONE: Margrethe Christensdatter, Kodbøl- Øster, Borris. Dom : 4ta Adv : begrov Morten Kodbøl
67931759.01.14? Christen Husteds kone Dalager? 54cc  1705cc  MAND: Christen Husted, Borris. Dom 2do p : Epiph : begrov Christen Husteds h:{ustrue} —e
67941759.01.21Jens Pedersen Moesgaard 2.00  1757.02.02 FAR: Peder Moesgaard.MOR: ? Peder Moesgaards kone. Dom : 3tia p: Epiph : begrov Peder Mosgaards barn {Jens}
67951759.03.18Mads Jakobsen Daller Debelmose 63cc  1696c-  KONE: Kirsten Hvid, Debelmose, Borris. d : 18 Martij begrov Mads {Jakobsen} Daller i develm : —
67961759.03.20Dorte Lisbeth Christensdatter Daller  11.00  1750.03.30 FAR: Christen Pedersen Daller.MOR: Else Nielsdatter Grønborgd : 28 Martij begrov Dorthe {Lisbeth} Christensd: Daller .
Dåb nr. 2769
67971759.04.01Lars Pedersen Smed Lodal 78cc  1681c  KONE: Kirsten Jakobsdatter, Lodal, Faster. Sønd: efter Midfaste begrov Las {Pedersen} smed —o—
67981759.04.04Maren Sørensdatter Sønderskov 20.08  1738.07.20 FAR: Søren Sønderskov.MOR: ? Søren Sønderskovs kone. d : 4de April begrov Maren Sørensd: Synderschou —
NOTITS: Faderen Søren Sønderskov †1754.06.16 Sønderskov.
Dåb nr. 2590
67991759.04.04Johanne Olufsdatter Daller Dalager 39.10   1719.06.07  MAND: Christen Pedersen Daller, Dalager, Borris. Ditto {d : 4de April} begrov Johanne {Olufsdatter} Daller
NOTITS: Gift 1745.03.07 i Borris.
Dåb nr. 2313
68001759.04.17Ane Jensdatter      Feria 2da Pasch : begrov stachels Ane Jensd :
NOTITS: Stakkels Ane Jensdatter må have været behindret fysisk eller mentalt. Ikke identificeret.
68011759.04.18Karen Mortensdatter Sønderby Sønderby 79cc  1680c  MAND: Christen Laursen Colding, Borris. d : 18 April begrov Karen {Mortensdatter} Synderbye
NOTITS: Gift 1704.08.13 i Borris med Christen Laursen (Colding) *1660cc †1735.12.04 Sønderby.
68021759.05.20Ane Cathrine Poulsdatter Fonager 0.01  1759.04.17 FAR: Poul Christensen Fonager.MOR: Birgitte PedersdatterDom : 5ta p : Pascha begrov Poul {Christensen} Fonagers spede barn {An Cathrine}
68031759.07.15Peder Christensen Odderskær   1759.06.10 FAR: Christen Pedersen Odderskær.MOR: Sara EriksdatterDom : 5ta à Trin : introd : Christen {Pedersen} Odderkiers h : {ustrue} —o —. Ditto begrov hendis {Sara Eriksdatters} spede barn {Peder}
68041759.07.21Kirsten Slikdal Slikdal     d : 21 Julij begrov Kiersten Slikdal
NOTITS: Niels Thomsen Slikdal og Dorte Gravel har to døtre Kirsten, den ene død 1734 med angivet navn, den anden gift med Peder Christensen i Bjødstrup i Gjellerup. Ikke identificeret.
68051759.11.25Jens Fyrstenborg Hannerup?     Dom : 24 à Trin : begrov Jens Fyrstenborg
NOTITS: Nævnes 1744 i Hannerup i Faster som fadder af Tarm i Egvad sogn. Her begraves han i Faster, sandsynligvis ved Lars Hannerup, der synes at være familie, se dåb #2658. Muligvis hedder han Jens Lauridsen Møller gift med Maren Andersdatter i Tarm.
68061759.12.16Peder Eskesen Krog Borris- Krog 73cc  1686cc  KONE: Kirsten Christensdatter, Borris- Krog, Borris. Dom : 3 i Adv: begrov Peder {Eskesen} Krog —e
NOTITS: *1686cc Krog †1759.12.16 Krog
68071759.12.16Dødfødt  0.00  1759.12.12 FAR: Poul Furland.MOR: ? Poul Furlands kone. Ditto {Dom : 3 i Adv:} begrov Povl Furlands dødføde barn —
68081760.01.13Peder LilleGaasdal Gaasdal- Lille 71c 71 1689c  KONE: Anne Mortensdatter, Gaasdal- Lille, Borris. Ditto {Dom : 1ma p : Epiph :} begrov Peder lildgaasdal —o— 71 aar.
NOTITS: Første indførsel med alder under døde i Borris kirkebog, 71 skrevet i meget lille skrift. Anne Mortensdatter død halvandet år før †1758.06.06 #6782.
68091760.01.17Kirsten Jakobsdatter Lodal 75c 75 1785c  MAND: Lars Pedersen Smed, Lodal, Faster. d : 17de Janv : begrov Sal : Las {Pedersen} smeds Enke {Kirsten Jakobsdatter} o 75.
NOTITS: Første dødsalder i Faster kirkebog.
68101760.01.25Karen Laursdatter Hannerup 13.07 13 1746.07.10 FAR: Laurs Hannerup.MOR: ? Laurs Hannerups kone. d : 25 Janv: begrov Las Handrups d:{atter} {Karen} —e— 13.
Dåb nr. 2700
68111760.01.27Ane Jensdatter Debelmose 0.11  1759.02.25 FAR: Jens Christensen Kastbjerg.MOR: Dorte NielsdatterDom : 3tia p : Epiph : begrov Jens Kastbrgs d{atter} {Ane} —1—
NOTITS: Dette er muligvis forkert! Født i Bølling. Efter Dortes død (Hugo Dynesen har hende død 1800) giftede Jens Kastbjerg sig til en gård i Debelmose i Borris. Forældrene gift 1756.03.11 i Bølling.
68121760.01.21Hans Jensen Brun Borris By 61c 61 1699c  KONE: Lene Marie Markusdatter Listo, Borris By, Borris. d : 21 Febr : begrov Degnen Hans {Jensen} Bruun 61 aar.
NOTITS: Der er udarvings-skifte efter ham, ingen børn.
68131760.03.23Lars Larsen Gaasdal Gaasdal- Store 78c 78 1682c  KONE: Inger Jakobsdatter, Gaasdal- Store, Borris. Ditto {Dom : Judica} begrov Las {Larsen} Gaasdal — 78
68141760.04.27? Thomas Hannerups mor Hannerup 61c 61 1699c  SØN: Thomas Hannerup, Faster. Ditto {Festo 3tia Pasch} begrov Thomas Handerups Moder 61
68151760.05.03Junker Albertin von  0.10 1759.06.16 FAR: Peder Albertin de, Slumstrup, Sædding.MOR: Cathrine Christine Hansdatter Folsach, Slumstrup, Sædding. d : 3 Maij begrov Junker v : Albertin — — 1 —
NOTITS: *1759.06.16 Slumstrup i Sædding kirkebog. Peder de Albertin har fået frit præstevalg af kongen, har ikke kunnet med præsten i Sædding derfor begravelsen i Borris kirke.
68161760.05.04Michael Nielsen Debelmose 1.00 1759.04.29 FAR: Niels Jensen Vestergaard.MOR: Kirsten MikkelsdatterDom : 4 p : Pascha begrov Niels {Jensen} Vestergaards Søn {Michael} — 1 —
68171760.05.09? Mons Høgs datter    1759.11c FAR: ? Høg.MOR: ? Mons Høgs kone. d : 9de Maij begrov Monr Høgs daatter —e— ½ —
NOTITS: Ikke identificeret.
68181760.05.15Peder Moesgaard Moesgaard  50 1710c  KONE: Karen Jensdatter, Moesgaard, Borris. Festo Ascent: xti begrov Peder Moesgd — 50 —
68191760.05.27Anne Marie  73c 73 1687c  d : 29 Maij begrov Stachels Ane Marie — 73 —
NOTITS: Ikke identificeret.
68201760.06.12Søren Skobæk Skobæk 64c 64 1696c  KONE: Birgitte Nielsdatter, Borris. d : 12 Junij begrov Søren Skobæk — 64 —
68211760.08.03Ane Mortensdatter Fasterkær 0.03  1760.04.27 FAR: Morten Thomsen.MOR: Ing Fasterkær. Dom : 9na à Trin : begrov Ing Uegte daatter {Ane} — ½ aar
NOTITS: Ingen Inger Fasterkær set født i Fasterkær. Ikke identificeret. Blev besovet på Ahlergaard.
68221760.09.04Thomas Frederiksen Bodenik? Grønborg 60c 60 1700c  AMTMAND: Peder Albertin de, Slumstrup, Sædding. d : 4 Sept : begrov een fattig omløber, nafnl: Thomas Frideriksen [Bodenik] , som druknede i noget vand mellem Grønborg og Kirken , over dend afdøde blev taget syn førind Jordes paakastelße , samme Syn blev extraderit EtatsRaaden — 60 —
NOTITS: Omløber er et ord for natmand.
68231760.09.07Dødfødt Sønderskov 0.00  1760.09.03 FAR: Jep Larsen Sønderskov.MOR: Else DavidsdatterDom : 14ta à Trin: begrov Jep {Larsen} synderskovs dødføde barn.
NOTITS: Fødedato skønnet omtrentlig fire dage før begravelsen.
68241760.09.25Peder Hesselvig Hvollig Hvollig 75c 75 1685c  KONE: Anne Knudsdatter, Hvollig, Borris. d : 25 Ditto {Sept:} begrovPeder {Hesselvig} Hvolvig — 75 —
68251760.10.12Dødfødt Dalager 0.00  1760.10.08 FAR: Christen Pedersen Daller.MOR: Else Nielsdatter GrønborgDom : 19 à Trin : begrov Christ_ {Pedersen} dallers dødfødde Barn.
NOTITS: Fødedato skønnet fire dage før begravelsen.
68261760.11.30Else Marie Christensdatter Odderskær 3.05  1757.06.19 FAR: Christen Pedersen Odderskær.MOR: Sara EriksdatterDitto {Dom : 1ma Adv :} begrov Christen {Pedersen} Odderskiers daatterElse Marie — ½ —
NOTITS: Problem: alderen angive til ½ år, men 14 dage før begravelsen døbes deres dreng Peder, så det er ikke muligt. Der stod først "barn" men det er overstreget og "daatter" tilføjet.
68271760.12.07? Jensdatter Sønderby 0.02c  1760.09c FAR: Jens Michael Knudsen.MOR: Karen PedersdatterDom : ca 2da Av: begro Jens Mich: {Knudsens} daatter — ½ —
NOTITS: Dåben glemt i kirkebogen, men moderen introduceret 30 november 1760 uden dåb. Faderen kaldes altid Jens Michael, aldrig Knudsen. Når præsten angiver ½ år betyder det født indenfor det sidste år ikke seks måneder.
6828..