Borris Kommenteret Kirkebog 
Begravede alle 1702 - 1708
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Borris kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Dvs. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter navnet står den best skønnede alder (Ald.). 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for afvigelser op til 8 år, sjældent mere.
Dernæst Født (egentlig døbt), som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45 som er 45.00 til 45.11 måneder), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
Examinerede 1703-04 findes under konfirmerede.
En linje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   1774.11.27 Dødfødt, , Lundfod, Knud Thomsen, Inger Pedersdatter

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   1774.12.25 Sidsel Sørensdatter, Flø, Søren Sørensen, Mette Pedersdatter

Født bruges her for døbe dato eller år.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 6001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den døde
Nr.DatoNavnEfternavnStedAld.KB alderFødtFamilieKirkebogstekst
60011702.03.01Jens Jakobsen Hanskemager Borris By     KONE: Kirsten Bertelsdatter (Degneboligen), Borris. {REKONSTRUKTION: fra afløsning som degn: 'I 1702 døde degnen i Borris Jens Jakobsen Hanskemager.'}
NOTITS: Dato tilnærmelig. Efterfølger degneed 20. august 1702. Se bogen Hardsyssels Degne.
Dåb nr. 2001
60021702.10.26Jakob Pedersen Hannerup    FAR: Peder Hannerup.MOR: ? Jakobsdatterd: 26 October blef Peder Hannerups Slg: Søn Jacob begrafven.
NOTITS: Slg: = Salig. Antages spæd, for faderen er ung.
60031702.11.14Herman Ga?      d: 22 p. Trin: Blef Herman Ga…. Begrafven d: 14 Novembr.
NOTITS: I aaret 1702 døde syv, 3 unge og 4 gamle.
60041703.01.21Anders Christensen Sønderskov    FAR: Christen Andersen.MOR: ? Christen Andersens kone. d: 21 Janvarij blef Christen Anderß: i Synderschou hans søn Anders begrafven.
60051703.02.15Peder Jensen Hjoptarp    FAR: Jens Clemmensen.MOR: ? Jens Clemmensens kone. d: 15 februarij blef Jens Clemmensøn hans søn Peder begrafven.
NOTITS: Se mandtallet 1705.
60061703.04.10Niels Mortensen Dalager    FAR: Morten Bush.MOR: ? Morten Bushs kone. 10. april, 3. paaskedag, blef Morten Busch hans søn Niels begrafen.
NOTITS: Dalager i Mandtal 1705
60071703.04.29? Olufsdatter Kvodbøl 30+  1673c-  d: 29 April Do 3 p Pascha blef den gamle pige af Kuedbøl begrafven nafnlig ….. Ollufsdatter.
60081703.11.02Maren Villadsdatter      MAND: Søren, Borris. d. 2 nov.?, blef Søren ……..s kone Maren Villadsdatter begrafen.
60091704.01.16Dynes Debelmose Debelmose     KONE: Else Madsdatter, Debelmose, Borris. Onsdagen d: 16 Januarij blef Dynis Debelmoes begrafven.
NOTITS: Konens navn Else Madsdatter ses, da hun gifter sig igen de 15. juni 1704 i Borris.
60101704.02.21? Dynes Debelmoses mor Debelmose 50cc  1660c-  SØN: Dynes Debelmose, Debelmose, Borris. d: 14 Febr: berettede ieg Dynis Debelmoes hans Moder.
NOTITS: Ikke noteret begravet, antaget død en uge efter den sidste olie. Datoen er en antagelse.
60111704.02.20Laurids Skrædder Kirken-Ved     d: 20 Febr: blef Lauridz Schræder ved Kirchen begrafven.
60121704.02.20Else Christensdatter Amme Klokmose 30cc  1680c-  MAND: Søren Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster. Noch samme dag begrof ieg Søren {Sørensen} Klochmoes hans hustru Else Amme.
NOTITS: Gift 27. dec. 1703, to måneder før begravelsen. Christensdatter fra vielsen.
60131704.02.21Birgitte Marie Knudsdatter Sønderby    FAR: Knud Jensen Sønderby.MOR: Birgitte Michelsdatterd: 21 Febr: begrof ieg Knud {Jensen} Synderbye hans barn Birgite Marie.
60141704.03.09Navnløs Odderskær    FAR: Clemmend Madsen.MOR: Maren Svendsdatter. MORS FAR: Svend Jørgensen, Odderskær, Borris. Samme dag begrof ieg Suend [Jørgensen] Odderschiers datters tvende tvillinger tvilling 1.
NOTITS: Gift 6 uger før.
Dåb nr. 2021
60151704.03.09Navnløs Odderskær    FAR: Clemmend Madsen.MOR: Maren Svendsdatter. MORS FAR: Svend Jørgensen, Odderskær, Borris. Samme dag begrof ieg Suend [Jørgensen] Odderschiers datters tvende tvillinger tvilling 2.
NOTITS: Gift 6 uger før.
Dåb nr. 2022
60161704.03.16? Jakobsdatter Hvollig    FAR: Jakob Jensen Hvollig.MOR: ? Jakob Jensen Hvolligs kone. Samme dag {d 9 Martij}, bereddede ieg til døden Jacob i Houlvigs yngste datter.
NOTITS: Antaget begravet en uge efter sidste olie. Kan betvivles.
60171704.04.17? Gravers Debelmoses kone Debelmose     MAND: Gravers Pedersen Debelmose, Debelmose, Borris. . 3. {April} bereddede ieg Gravers {Pedersen} Debelmoes hans hustrue til døden.
NOTITS: Hun er ikke set død, men antages begravet to uger efter den sidste olie. Dato den 17. april er en antagelse, et skøn.
59991704.07.31Kirsten Andersdatter Astrup 0.01  1704.07.24 FAR: Anders Astrup.MOR: ? Anders Astrups kone. d . 31 Julij begrof ieg Anders Astrup første barn nafnlig Kiersten som alleeniste var hiemmedøbt .
NOTITS: Hjemmedøbt.
Dåb nr. 2030
60181704.08.21Jens Mosgaard Mosgaard     d: 21 Augustij begrof ieg Salig Jens Moesgd .
60191704.10.15Peder Hvollig Hvollig     d: 15 blef Peder Holvig begrafven.
60201704.11.08Abbelone Kodbøl Kodbøl     d 8 begrof ieg Apollone Kuedbøl.
60211704.11.12Jakob Christensen Aagaard 0.02  1704.09.18 FAR: Christen Nielsen? Aagaard.MOR: ? Christen Aagaards kone. d: 12 begrof ieg Christen {Nielsen?} Aagds Søn Jacob.
Dåb nr. 2033
60221704.12.15Maren Mortensdatter Ahlergaard 0.10  1704.02.17 FAR: Morten Jensen Ahler.MOR: Karen Jakobsdatterd: 15 Begrofe ieg Mort_ Alers datter Maren Mortensdatter.
Dåb nr. 5020
60231704.12.15Oluf Pedersen Hvollig    FAR: Peder Hvollig.MOR: ? Peder Hvolligs kone. d 18 begrof ieg peder holvigs søn Oluf.
60241704.12.30Gammel-Person1 Klokmose 50+  1654c-  HUSBOND: Just Andersen, Klokmose, Faster. Samme dag {d. 18 dec.} beRættede ieg de tu gamle folch j Klochmoes hos Just {Andersen}.
NOTITS: Fik sidste olie den 18. dec., ikke set døde, men regnes begravet godt en uge efter. Det tillades at betvivle dette. Men antagelsen at de lever længe efter anses for usandsynlig.
60251704.12.30Gammel-Person2 Klokmose 50+  1654c-  HUSBOND: Just Andersen, Klokmose, Faster. Samme dag {d. 18 dec.} beRættede ieg de tu gamle folch j Klochmoes hos Just {Andersen}.
NOTITS: Fik sidste olie den 18. dec., ikke set døde, men regnes begravet godt en uge efter. Det tillades at betvivle dette. Men antagelsen at de lever længe efter anses for usandsynlig.
60261705.01.01Maren Aschou      Samme dag {d:1 Janvarius} begrof[ue] ieg Maren Aschou.
60271705.01.18Mads Jensen Hannerup 2.03  1702.10.11 FAR: Jens Madsen.MOR: ? Jens Madsens kone. Samme dag blef Jens Matzøns søn Matz i Hannerup begrafven .
Dåb nr. 2006
60281705.02.08Morten Jensen Ahler Ahlergaard     KONE: Karen Jakobsdatter Ahler, Ahlergaard, Borris. d: 8 Febr: Dom: Septuag: begrof ieg Slg: Morten Aler .
60291705.03.01Jens Larsen Sønderskov    FAR: Lars Jensen Sønderskov.MOR: Maren Christensdatterd: 1 Martji begrof ieg Las {Jensen} Synderschoufs Søn Jens .
NOTITS: Muligvis døbt 24. september 1702. Moderen begravet en uge efter sønnen Jens' begravelse.
60301705.03.08Maren Christensdatter Sønderskov     MAND: Lars Jensen Sønderskov, Sønderskov, Borris. d: 8 Martji begrofue ieg Las {Jensen} Synderschous Kone Maren Christensdatter .
60311705.03.15Lucie? Agger Agger     d: 15 Martji blef [Lucie] Aggers begrafven .
60321705.03.29Jens Justesen Sønderskov     Søndagen Efter Midfaste begrof ieg Jens Justesen af Synderschou .
60331705.04.13Kirsten Jørgensdatter Helgaard 0.01  1705.03.22 FAR: Jørgen Helgaard.MOR: ? Jørgen Helgaards kone. 2den Paaschedag d: 13 April begrof ieg Jørgen Holgaards datter Kiersten, som blef opprimeret hos forældrene .
Dåb nr. 2042
60341705.04.13Dødfødt Dalager 0.00  1705.04.08 FAR: Christen 'Toft.MOR: ? Christen Tofts kone.. Noch samme dag begrof ieg Christen Tofftis barn, som blef dødfød .
60351705.04.19? Niels Snedkers kone Debelmose     MAND: Niels Snedker, Debelmose, Borris. Samme dag {d: 19 April} begrof ieg Niels Snedichers Kone i Debelmoes .
60361705.04.20Mette Larsdatter Toften 50c+  1655c-  Mandagen d: 20 April begrof ieg den gamle Kone paa Tofften Met Lasdatter .
60371705.05.18Niels Snedker Debelmose 50c+  1655c-  KONE: ? Niels Snedkers kone, Debelmose, Borris. Dom 5ta p: Pascha: d: 18 Maji begrof ieg gamble Niels Snedcher i Debelmoes .
60381705.06.02Peder Larsen Lodal 0.03  1705.02.22 FAR: Lars Pedersen Smed.MOR: Kirsten Jakobsdatter3die Pintzedag begrof ieg Las {Pedersen} Smid i Lodal hs Søn Peder .
Dåb nr. 2040
60391705.08.05Morten Olsen Kodbøl Kodbøl 65c+  1640c-  SØN: Jens Mortensen Kodbøl, Borris. d 5 August En onsdag blef Slg Mort_ {Olsen} Koedbøl begrafven.
NOTITS: Han ses i matriken 1664 og 1683 i Markbogen.
60401705.10.14Margrethe Nielsdatter  19c  1686c  HUSBOND: Christen Toft, Dalager, Borris. onsdagen d 14 Otb begrafu_ Margrete Nielsdatter [som hafde] tiendt Christen Tofft j Faster Kierchegaard .
NOTITS: Hun bliver begravet i Faster kirkegaard, saa hun er født i Faster, men hun tjente i Dalager i Borris ved Christen Toft.
60411705.10.30? Morten Jensen Lindvigs kone Lindvig     MAND: Morten Jensen Lindvig, Lindvig, Borris. Fredagen d: 30 Octbr: begrof ieg Morten {Jensen} Lindvigs Kone
60421705.11.26Bodil Hansdatter Hjoptarp     MAND: Niels Nielsen Nygaard, Nygaard, Borris. Torsdagen d: 26 Novbr. begrof ieg Niels {Nielsen} Nygds Kone Boel Hansdatter .
NOTITS: I Nygaard Matriklen 1664, Markbogen 1683. I Mandtall 1705 ses de på aftægt i Søndergaard i Hjoptarp.
60431705.12.18Lars Jepsen Dalager 45c+  1660c-  d: 18 Decbr. blef Slg. Las Jeps_ i Dalagger begrafvet .
NOTITS: Ses 1683 i Markbogen. Kaldes i mandtallet 1705 Laurids Jepsen i Dalager.
60441705.12.23Maren Pedersdatter Ahlergaard 55c+  1650c-  MAND: Jakob Andersen Harboe, Ahlergaard, Borris. Onsdagen d: 23 December begrof ieg Jacob {Andersen Harboe} Alers Kone Maren Pedersdatter .
NOTITS: Første barn Lene *1676c.
60451706.01.24Kirsten Væver      Søndagn d 24 Janvarij blef Kiersten Væfver j Faster soghn begrafven.
60461706.01.24Tiggerske      Item 1 fattig tigger Qvinde.
60471706.01.27? Christens/en/datter  0.01  1705.12.28 FAR: Christen Thomsen Højer.MOR: Appollone Sørensdatter Bush. d: 27 Januarji begrofe ieg Apollone Bushis {Sørensdatter} barn.
NOTITS: Apppollone tjener ved Morten Bush, derfra tilnavnet.
Dåb nr. 2053
60481706.01.27? Christensdatter Aagaard 4+  1702- FAR: Christen Nielsen Aagaard.MOR: Mette PedersdatterNoch same dag begrofu ieg Christen {Nielsen} Aagds datter.
NOTITS: Hun er ikke født i kirkebogen 1702-06, så hun må være født 1702-.
60491706.02.11Kirsten Nørgaard Hjoptarp     d 11 begrofu ieg Kirsten nørgd
NOTITS: Formodentlig en ældre kvinde.
60501706.03.07? Thomas Ejstrups mor Ejstrup     SØN: Thomas Ejstrup, Ejstrup, Faster. d. 7.Martij, blef Thomas Eystrups Modr begrafvn af Hr. Lambret.
60511706.04.17Karen Christensdatter Sønderskov 0.01  1706.04.01 FAR: Christen Andersen Sønderskov. Løfverdgen d: 17 April begrof ieg Christen Andersen j Syndershou hs barn Karen.
NOTITS: To uger gammel.
60521706.04.25Christen Nygaard Nygaard     d: 25 April blef Slg Xsten Nygd begrafven.
60531706.06.20Niels Christensen Krog Krog     d: 20 Junij begrof ieg Niels {Christensen} Krog.
NOTITS: Niels Krog nævnes som fadder #2033 i september 1704 som Niels Christensen Krog. Det kan ikke være Niels Eskesen, der er fadder 1708.
60541706.06.20Bodil Olufsdatter Klokmose    FAR: Oluf Meldgaard.MOR: ? Oluf Melgaards kone. Samme dag {d: 20 Junij} begrof ieg Olluf Mælgds datter j Faster ved nafn B[oe]l.
NOTITS: Klokmose i Mandtall 1705.
60551706.06.27Peder Madsen Debelmose 4+  1702- FAR: Mads Pedersen den Yngre.MOR: ? Mads Pedersen den Yngres kone. d: 27 Junji begrof ieg Matz Pedersens Søn i Debelmoes Peder.
59981706.07.01Hans Madsen Klokmose     KONE: Karen Thomasdatter, Klokmose, Faster. {REKONSTRUKTION: fra Mandtall 1705 og dåb #2084 : 'Mellem 15. november 1705 og 17. maj 1707 begravet Hans Madsen i Klokmose.'}
NOTITS: Dato kun meget groft tilnærmelig midt imellem sidste dato nævnt i live og første dato nævnt død. I Mandtall 1705 af den 15. nov. 1705 er Hans Madsen opført under Klokmose. I dåb #2084 af den 17. maj 1707 nævnes Hans Klokmoses enke som fadder.
60561706.07.11Niels Nielsen Nygaard Hjoptarp     KONE: Bodil Hansdatter, Borris. d: 11 Julji begrofu ieg Slg Niels Nygd.
NOTITS: At han bor på aftægt i Hjoptarp ses i Mandtall 1705 og i kirkebogen. Nielsen fra Markbogen Nygaard 1683.
60571706.07.16Peder Christensen Paarup Fastergaard     KONE: Anne Jensdatter, Fastergaard, Faster. d: 16 Julij begrofu ieg Slg Peder {Christensen} Poerup.
NOTITS: Formodes født i Paarup i Assing sogn. Ses i Mandtall 1705 "Fastergaard, Peder Paarup, som besidder Rytter-Gods". Gift i Velling 18. maj 1704 vel ikke første gang med Anne Jensdatter
60581706.08.29Karen Jakobsdatter Hvollig 4+  1702- FAR: Jakob Hvollig. Samme dag {29. aug.} blefue Jacob Holvigs datter Karen begrafven.
NOTITS: Født før kirkebogen begynder 1702.
60591706.09.08Mette Pedersdatter Hvollig 4+   FAR: Peder Hvollig.MOR: ? Peder Hvolligs kone. d. 8. blef salig Peder Holvigs datter Mette begrafven.
NOTITS: Kan eventuelt formodes 10-30 år gammel.
60601706.09.21? Peders/en/datter Fastergaard 0.01  1706.09.14 FAR: Peder Christensen Paarup.MOR: Anne JensdatterTirsdagen d: 21 blef Peder {Christensen} Poerups barn begrafven.
NOTITS: Faderen †1706.07.16 to måneder før. Forældrene gift i maj 1704, ingen børn set døbt februar 1705 - september 1706, derfor antages at barnet er nyfødt og ikke døbt endnu.
Dåb nr. 2064
60611706.09.29Mads Huus Skravhøj     S: Michels dag d: 29 Septbr: begrofu ieg Matz Hius.
NOTITS: Skravhøj fra Mandtall 1705.
60621706.11.26An Dynesdatter Debelmose     MAND: Dynes, Borris. SØN: Jens Dynesen, Debelmose, Borris. d 26 Novbr. begrafu ieg Jens Dynes Moder An Dynesdatter.
NOTITS: Jens Dynesen i Debelmose i Mandtall 1705.
60631706.12.01Anders Nielsen Vesterby 4+  1702- FAR: Niels Andersen Vesterby.MOR: Margrethe Jakobsdatterd 1ste begrafue ieg Niels {Andersen} Væsterbys barn Anders.
60641706.12.01Jens Klokmose Klokmose     Samme dag {d 1ste} j Faster begrafu ieg Jens Klochmos.
NOTITS: Ikke ellers nævnt.
60651706.12.17Jens Madsen Hannerup     d 17 begrafue ieg Jens Matzen af Hannerup.
60661706.12.17FattigKvinde Aas     Noch samme dag {d 17} 1 fattig qvinde hos Peder Aaes.
60671707.01.13An Ahler?      d 13 Janv: blef An [Ahler] begrafven.
NOTITS: "h" i Ahler er meget lille, "r" tvivlsom, tydning usikker.
60681707.03.03? Tjenestepige Debelmose     HUSBONDE: Christen Jensen Gosvig, 'Debelmose, Borris. d 3die Martji begrafue ieg Christen Jens: {Gosvig} i debelmoes hds pige.
60691707.03.20? Stephen Votkærs mor Votkær 70cc  1640cc  SØN: Stephen Votkær, Votkær, Borris. d 20 Martji begrof ieg Stephen Votkiærs Moder.
NOTITS: Stephen Votkær ses i Mandtall 1705 i Votkær.
60701707.05.04Jens Thomsen Vindelbo 19c  1688c FAR: Thomas Jensen Vindelbo.MOR: ? Thomas Jensens kone. d 4 Maji blef Thomas {Jensen} Vindelboes søn Jens begrafuen af Hr Lambreth.
NOTITS: Det antages, at denne Jens er den samme, der blev examineret (konfirmeret) til første altergang den 29. oktober 1704, hvor han ville være omkring 16 år.
60711707.05.12Dødfødt Præstegaarden 0.00  1707.05.07 FAR: Peder Pedersen Stauning.MOR: Sophie Christensdatter Møborg12. maj, blef min første datter ved min kiæreste Sophie Christensdatter begrafven, som var fød død til Verden 7ende ejusdem.
Dåb nr. 2083
60721707.06.10Niels Jørgensen Helgaard 0.11  1706.07.04 FAR: Jørgen Helgaard.MOR: Maren Helgaard. d 10. juni, begrof ieg Jørgen Helgaards barn Niels.
Dåb nr. 2060
60731707.06.11Bodil Odderskær Odderskær 50-  1657+  MAND: Anders Odderskær, Odderskær, Borris. d 11 begrof ieg Boel Oddershiær.
NOTITS: Hun får en søn Jens i 1704.
60741707.06.14Peder Thomasen Gravel 0.01  1707.05.29 FAR: Thomas Gravel.MOR: ? Thomas Gravels kone. d 14 Junji Feria 3tia Pentecostis begrafu ieg Thomas Grauilds Søn Peder.
NOTITS: Begravet to uger gammel. Thomas Gravel nævnes første gang i kirkebogen i dåben her i 1707.
Dåb nr. 2085
60751707.06.14Jens Pedersen Stier 0.02  1707.03.27 FAR: Peder Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris.MOR: Dorethe Stier. Noch samme dag {d 14 Junji Feria 3tia Pentecostis} begrof ieg Dorethe Stiers barn som var et u-Ecte Bharn {Jens}.
NOTITS: Dorethe Stier er muligvis søster til Bodil Nielsdatter der formodes født i Stier og er gift med Jens Christensen kaldet Stier. Faderen Peder Søndergaard ses i skriftemålet den 2. februar 1707, han er muligvis en formodet søn af Per Christensen, der ses 1683 i Søndergaard.
Dåb nr. 2075
60761707.06.19Lauge Christensen Sønderby 1.09  1705.09.23 FAR: Christen Laugesen Sønderby.MOR: ? Christen Laugesen Sønderbys kone. d 19 Junji begrafu ieg Christen {Laugesen} Synderby hands barn {Lauge} som druchnede.
Dåb nr. 2050
60771707.07.10? Christen Jensen Gosvig kones mor Gosvig 50+  1757c-  SVIGERSØN: Christen Jensen Gosvig, Gosvig, Borris. Samme dag {d 10 Juli}, begrof ieg Christ_ Gosvigs ko[nes] Moder.
NOTITS: Gosvig ligger i Tarp i Borris.
60781707.11.05Maren Sørensdatter Klokmose 0.11  1706.12.08 FAR: Søren Madsen Klokmose.MOR: Karen Jakobsdatterd. 5. begrof ieg Søren Klochmoesls datter {Maren}.
NOTITS: Kunne også være Abbelone *1704.04.20.
Dåb nr. 2067
60791708.03.11Peder Jakobsen Gaasdal Gaasdal- Store     d 11 Martij begrof ieg Peder {Jakobsen} Gaasdal.
60801708.03.18Jakob Lodal Lodal     d 18 Martij begrof Jeg Jacob Lodall.
NOTITS: Formodes at være en ældre mand, ikke nævnt før i kirkebogen, ikke nævnt i Mandtall 1705.
60811708.03.18Jens Jensen Debelmose 0.11  1707.04.03 FAR: Jens Christensen Vestergaard.MOR: ? Jens Christensen Vestergaards kone. noch samme dag begrof ieg Jens Debelmoes hands lille barn Jens.
Dåb nr. 2077
60821708.04.06Kirsten Pedersdatter Stauning Præstegaarden 0.01  1708.03.29 FAR: Peder Pedersen Stauning.MOR: Sophie Christensdatter MøborgLangfredag d: 6te April blef mine 2de smaa tvillinger begrafuet {Kirsten}.
NOTITS: Tvilling.
Dåb nr. 2097
60831708.04.06Margrethe Pedersdatter Stauning Præstegaarden 0.01  1708.03.29 FAR: Peder Pedersen Stauning.MOR: Sophie Christensdatter MøborgLangfredag d: 6te April blef mine 2de smaa tvillinger begrafuet {Margrethe}.
NOTITS: Tvilling.
Dåb nr. 2098
60841708.04.15Thomas Pedersen LilleGaasdal Gaasdal- Lille 48+  1660c-  KONE: ? Thomas Pedersens kone, Borris. Samme dag {D 15de Dom 1 ma p Pascha} begrofu Jeg thomas {Pedersen} af lil gaasdall.
NOTITS: Thomas Pedersen ses i Markbogen 1683 i Lille Gaasdal, han maa være født 1660c-.
60851708.05.29Else Laustdatter Tarp 1.01  1707.04.10 FAR: Laust Tarp.MOR: An Laust Tarps kone.. Noch samme dag {d 29 Maji 3die Pintzedag} begrov Jeg Laust Tarp hans barn {Else].
NOTITS: Sidst fødte barn.
Dåb nr. 2079
60861708.09.30Mette Christensdatter Hjoptarp 0.04  1708.06.03 FAR: Christen Jakobsen Søndergaard.MOR: ? Christen Jakobsen Søndergaards kone. Samme dag {d 30 Septbr:} begrov Jeg Christen Syndergaards datter {Mette} i Hioptarp.
NOTITS: Fire måneder gammel. Moderen †1722+.
Dåb nr. 2103
60871708.11.11Edel Jensdatter Hannerup 0.02  1708.09.24 FAR: Jens Marcussen.MOR: ? Jens Madsens enke. d 11 begrof jeg Jens Marcusens datter Edel af Hannerup, 10 ugger.
NOTITS: Jens Marcussen blev 1707 gift med Jens Madsens enke i Hannerup.
Dåb nr. 2107
60881708.12.09Peder Thomasen Gravel 0.02  1708.10.14 FAR: Thomas Gravel.MOR: ? Thomas Gravels kone. Samme dag {9 dec} begrof jeg Thomas Grauilds barn {Peder}.
Dåb nr. 2111
60891708.12.26Maren Helgaard Helgaard 25c+  1683c-  MAND: Jørgen Helgaard, Helgaard, Borris. 26 dec begrof jeg Maren Hælgaard.
NOTITS: Jørgen Helgaards 1. kone.
6090..