Borris Kommenteret Kirkebog 
Begravede alle 1702 - 1723
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Borris kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Dvs. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter navnet står den best skønnede alder (Ald.). 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for afvigelser op til 8 år, sjældent mere.
Dernæst Født (egentlig døbt), som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45 som er 45.00 til 45.11 måneder), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
Examinerede 1703-04 findes under konfirmerede.
En linje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   1774.11.27 Dødfødt, , Lundfod, Knud Thomsen, Inger Pedersdatter

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   1774.12.25 Sidsel Sørensdatter, Flø, Søren Sørensen, Mette Pedersdatter

Født bruges her for døbe dato eller år.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 6001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den døde
Nr.DatoNavnEfternavnStedAld.KB alderFødtFamilieKirkebogstekst
60011702.03.01Jens Jakobsen Hanskemager Borris By     KONE: Kirsten Bertelsdatter (Degneboligen), Borris. {REKONSTRUKTION: fra afløsning som degn: 'I 1702 døde degnen i Borris Jens Jakobsen Hanskemager.'}
NOTITS: Dato tilnærmelig. Efterfølger degneed 20. august 1702. Se bogen Hardsyssels Degne.
Dåb nr. 2001
60021702.10.26Jakob Pedersen Hannerup    FAR: Peder Hannerup.MOR: ? Jakobsdatterd: 26 October blef Peder Hannerups Slg: Søn Jacob begrafven.
NOTITS: Slg: = Salig. Antages spæd, for faderen er ung.
60031702.11.14Herman Ga?      d: 22 p. Trin: Blef Herman Ga…. Begrafven d: 14 Novembr.
NOTITS: I aaret 1702 døde syv, 3 unge og 4 gamle.
60041703.01.21Anders Christensen Sønderskov    FAR: Christen Andersen.MOR: ? Christen Andersens kone. d: 21 Janvarij blef Christen Anderß: i Synderschou hans søn Anders begrafven.
60051703.02.15Peder Jensen Hjoptarp    FAR: Jens Clemmensen.MOR: Karen Christensdatterd: 15 februarij blef Jens Clemmensøn hans søn Peder begrafven.
NOTITS: Se mandtallet 1705.
60061703.04.10Niels Mortensen Dalager    FAR: Morten Bush.MOR: ? Morten Bushs kone. 10. april, 3. paaskedag, blef Morten Busch hans søn Niels begrafen.
NOTITS: Dalager i Mandtal 1705
60071703.04.29? Olufsdatter Kvodbøl 30+  1673c-  d: 29 April Do 3 p Pascha blef den gamle pige af Kuedbøl begrafven nafnlig ….. Ollufsdatter.
59951703.10.05Kirsten Jensdatter Vorup Præstegaarden     MAND: Peder Pedersen Stauning, Præstegaarden, Borris. {REKONSTRUKTION: fra skiftet 2. nov. 1703: 'begravet præst Peder Staunings kone Kirsten Jensdatter Vorup.'}
NOTITS: De blev gift 1702.08.10 i Velling. Hun er formentlig død i barselsseng.
60081703.11.02Maren Villadsdatter      MAND: Søren, Borris. d. 2 nov.?, blef Søren ……..s kone Maren Villadsdatter begrafen.
60091704.01.16Dynes Debelmose Debelmose     KONE: Else Madsdatter, Debelmose, Borris. Onsdagen d: 16 Januarij blef Dynis Debelmoes begrafven.
NOTITS: Konens navn Else Madsdatter ses, da hun gifter sig igen de 15. juni 1704 i Borris.
60101704.02.21? Dynes Debelmoses mor Debelmose 50cc  1660c-  SØN: Dynes Debelmose, Debelmose, Borris. d: 14 Febr: berettede ieg Dynis Debelmoes hans Moder.
NOTITS: Ikke noteret begravet, antaget død en uge efter den sidste olie. Datoen er en antagelse.
60111704.02.20Laurids Skrædder Kirken-Ved     d: 20 Febr: blef Lauridz Schræder ved Kirchen begrafven.
60121704.02.20Else Christensdatter Amme Klokmose 30cc  1680c-  MAND: Søren Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster. Noch samme dag begrof ieg Søren {Sørensen} Klochmoes hans hustru Else Amme.
NOTITS: Gift 27. dec. 1703, to måneder før begravelsen. Christensdatter fra vielsen.
60131704.02.21Birgitte Marie Knudsdatter Sønderby    FAR: Knud Jensen Sønderby.MOR: Birgitte Michelsdatterd: 21 Febr: begrof ieg Knud {Jensen} Synderbye hans barn Birgite Marie.
60141704.03.09Navnløs Odderskær    FAR: Clemmend Madsen.MOR: Maren Svendsdatter. MORS FAR: Svend Jørgensen, Odderskær, Borris. Samme dag begrof ieg Suend [Jørgensen] Odderschiers datters tvende tvillinger tvilling 1.
NOTITS: Gift 6 uger før.
Dåb nr. 2021
60151704.03.09Navnløs Odderskær    FAR: Clemmend Madsen.MOR: Maren Svendsdatter. MORS FAR: Svend Jørgensen, Odderskær, Borris. Samme dag begrof ieg Suend [Jørgensen] Odderschiers datters tvende tvillinger tvilling 2.
NOTITS: Gift 6 uger før.
Dåb nr. 2022
60161704.03.16? Jakobsdatter Hvollig    FAR: Jakob Jensen Hvollig.MOR: ? Jakob Jensen Hvolligs kone. Samme dag {d 9 Martij}, bereddede ieg til døden Jacob i Houlvigs yngste datter.
NOTITS: Antaget begravet en uge efter sidste olie. Kan betvivles.
60171704.04.17? Gravers Debelmoses kone Debelmose     MAND: Gravers Pedersen Debelmose, Debelmose, Borris. . 3. {April} bereddede ieg Gravers {Pedersen} Debelmoes hans hustrue til døden.
NOTITS: Hun er ikke set død, men antages begravet to uger efter den sidste olie. Dato den 17. april er en antagelse, et skøn.
59991704.07.31Kirsten Andersdatter Astrup 0.01  1704.07.24 FAR: Anders Astrup.MOR: ? Anders Astrups kone. d . 31 Julij begrof ieg Anders Astrup første barn nafnlig Kiersten som alleeniste var hiemmedøbt .
NOTITS: Hjemmedøbt.
Dåb nr. 2030
60181704.08.21Jens Mosgaard Mosgaard     d: 21 Augustij begrof ieg Salig Jens Moesgd .
60191704.10.15Peder Hvollig Hvollig     d: 15 blef Peder Holvig begrafven.
60201704.11.08Abbelone Kodbøl Kodbøl     d 8 begrof ieg Apollone Kuedbøl.
60211704.11.12Jakob Christensen Aagaard 0.02  1704.09.18 FAR: Christen Nielsen? Aagaard.MOR: ? Christen Aagaards kone. d: 12 begrof ieg Christen {Nielsen?} Aagds Søn Jacob.
Dåb nr. 2033
60221704.12.15Maren Mortensdatter Ahlergaard 0.10  1704.02.17 FAR: Morten Jensen Ahler.MOR: Karen Jakobsdatterd: 15 Begrofe ieg Mort_ Alers datter Maren Mortensdatter.
Dåb nr. 5020
60231704.12.15Oluf Pedersen Hvollig    FAR: Peder Hvollig.MOR: ? Peder Hvolligs kone. d 18 begrof ieg peder holvigs søn Oluf.
60241704.12.30Gammel-Person1 Klokmose 50+  1654c-  HUSBOND: Just Andersen, Klokmose, Faster. Samme dag {d. 18 dec.} beRættede ieg de tu gamle folch j Klochmoes hos Just {Andersen}.
NOTITS: Fik sidste olie den 18. dec., ikke set døde, men regnes begravet godt en uge efter. Det tillades at betvivle dette. Men antagelsen at de lever længe efter anses for usandsynlig.
60251704.12.30Gammel-Person2 Klokmose 50+  1654c-  HUSBOND: Just Andersen, Klokmose, Faster. Samme dag {d. 18 dec.} beRættede ieg de tu gamle folch j Klochmoes hos Just {Andersen}.
NOTITS: Fik sidste olie den 18. dec., ikke set døde, men regnes begravet godt en uge efter. Det tillades at betvivle dette. Men antagelsen at de lever længe efter anses for usandsynlig.
60261705.01.01Maren Aschou      Samme dag {d:1 Janvarius} begrof[ue] ieg Maren Aschou.
60271705.01.18Mads Jensen Hannerup 2.03  1702.10.11 FAR: Jens Madsen.MOR: ? Jens Madsens kone. Samme dag blef Jens Matzøns søn Matz i Hannerup begrafven .
Dåb nr. 2006
60281705.02.08Morten Jensen Ahler Ahlergaard     KONE: Karen Jakobsdatter Ahler, Ahlergaard, Borris. d: 8 Febr: Dom: Septuag: begrof ieg Slg: Morten Aler .
60291705.03.01Jens Larsen Sønderskov    FAR: Lars Jensen Sønderskov.MOR: Maren Christensdatterd: 1 Martji begrof ieg Las {Jensen} Synderschoufs Søn Jens .
NOTITS: Muligvis døbt 24. september 1702. Moderen begravet en uge efter sønnen Jens' begravelse.
60301705.03.08Maren Christensdatter Sønderskov     MAND: Lars Jensen Sønderskov, Sønderskov, Borris. d: 8 Martji begrofue ieg Las {Jensen} Synderschous Kone Maren Christensdatter .
60311705.03.15Lucie? Agger Agger     d: 15 Martji blef [Lucie] Aggers begrafven .
60321705.03.29Jens Justesen Sønderskov     Søndagen Efter Midfaste begrof ieg Jens Justesen af Synderschou .
60331705.04.13Kirsten Jørgensdatter Helgaard 0.01  1705.03.22 FAR: Jørgen Helgaard.MOR: ? Jørgen Helgaards kone. 2den Paaschedag d: 13 April begrof ieg Jørgen Holgaards datter Kiersten, som blef opprimeret hos forældrene .
Dåb nr. 2042
60341705.04.13Dødfødt Dalager 0.00  1705.04.08 FAR: Christen Toft.MOR: ? Christen Tofts kone.. Noch samme dag begrof ieg Christen Tofftis barn, som blef dødfød .
60351705.04.19? Niels Snedkers kone Debelmose     MAND: Niels Snedker, Debelmose, Borris. Samme dag {d: 19 April} begrof ieg Niels Snedichers Kone i Debelmoes .
60361705.04.20Mette Larsdatter Toften 50c+  1655c-  Mandagen d: 20 April begrof ieg den gamle Kone paa Tofften Met Lasdatter .
60371705.05.18Niels Snedker Debelmose 50c+  1655c-  KONE: ? Niels Snedkers kone, Debelmose, Borris. Dom 5ta p: Pascha: d: 18 Maji begrof ieg gamble Niels Snedcher i Debelmoes .
60381705.06.02Peder Larsen Lodal 0.03  1705.02.22 FAR: Lars Pedersen Smed.MOR: Kirsten Jakobsdatter3die Pintzedag begrof ieg Las {Pedersen} Smid i Lodal hs Søn Peder .
Dåb nr. 2040
60391705.08.05Morten Olsen Kodbøl Kodbøl 65c+  1640c-  SØN: Jens Mortensen Kodbøl, Borris. d 5 August En onsdag blef Slg Mort_ {Olsen} Koedbøl begrafven.
NOTITS: Han ses i matriken 1664 og 1683 i Markbogen.
60401705.10.14Margrethe Nielsdatter  19c  1686c  HUSBOND: Christen Toft, Dalager, Borris. onsdagen d 14 Otb begrafu_ Margrete Nielsdatter [som hafde] tiendt Christen Tofft j Faster Kierchegaard .
NOTITS: Hun bliver begravet i Faster kirkegaard, saa hun er født i Faster, men hun tjente i Dalager i Borris ved Christen Toft.
60411705.10.30? Morten Jensen Lindvigs kone Lindvig     MAND: Morten Jensen Lindvig, Lindvig, Borris. Fredagen d: 30 Octbr: begrof ieg Morten {Jensen} Lindvigs Kone
60421705.11.26Bodil Hansdatter Hjoptarp     MAND: Niels Nielsen Nygaard, Nygaard, Borris. Torsdagen d: 26 Novbr. begrof ieg Niels {Nielsen} Nygds Kone Boel Hansdatter .
NOTITS: I Nygaard Matriklen 1664, Markbogen 1683. I Mandtall 1705 ses de på aftægt i Søndergaard i Hjoptarp.
60431705.12.18Lars Jepsen Dalager 45c+  1660c-  d: 18 Decbr. blef Slg. Las Jeps_ i Dalagger begrafvet .
NOTITS: Ses 1683 i Markbogen. Kaldes i mandtallet 1705 Laurids Jepsen i Dalager.
60441705.12.23Maren Pedersdatter Ahlergaard 55c+  1650c-  MAND: Jakob Andersen Harboe, Ahlergaard, Borris. Onsdagen d: 23 December begrof ieg Jacob {Andersen Harboe} Alers Kone Maren Pedersdatter .
NOTITS: Første barn Lene *1676c.
60451706.01.24Kirsten Væver      Søndagn d 24 Janvarij blef Kiersten Væfver j Faster soghn begrafven.
60461706.01.24Tiggerske      Item 1 fattig tigger Qvinde.
60471706.01.27? Christens/en/datter  0.01  1705.12.28 FAR: Christen Thomsen Højer.MOR: Appollone Sørensdatter Bush. d: 27 Januarji begrofe ieg Apollone Bushis {Sørensdatter} barn.
NOTITS: Apppollone tjener ved Morten Bush, derfra tilnavnet.
Dåb nr. 2053
60481706.01.27? Christensdatter Aagaard 4+  1702- FAR: Christen Nielsen Aagaard.MOR: Mette PedersdatterNoch same dag begrofu ieg Christen {Nielsen} Aagds datter.
NOTITS: Hun er ikke født i kirkebogen 1702-06, så hun må være født 1702-.
60491706.02.11Kirsten Nørgaard Hjoptarp     d 11 begrofu ieg Kirsten nørgd
NOTITS: Formodentlig en ældre kvinde.
60501706.03.07? Thomas Ejstrups mor Ejstrup     SØN: Thomas Ejstrup, Ejstrup, Faster. d. 7.Martij, blef Thomas Eystrups Modr begrafvn af Hr. Lambret.
60511706.04.17Karen Christensdatter Sønderskov 0.01  1706.04.01 FAR: Christen Andersen Sønderskov.MOR: ? Christen Andersen Sønderskovs kone. Løfverdgen d: 17 April begrof ieg Christen Andersen j Syndershou hs barn Karen.
NOTITS: To uger gammel.
60521706.04.25Christen Nygaard Nygaard     d: 25 April blef Slg Xsten Nygd begrafven.
60531706.06.20Niels Christensen Krog Krog     d: 20 Junij begrof ieg Niels {Christensen} Krog.
NOTITS: Niels Krog nævnes som fadder #2033 i september 1704 som Niels Christensen Krog. Det kan ikke være Niels Eskesen, der er fadder 1708.
60541706.06.20Bodil Olufsdatter Klokmose    FAR: Oluf Meldgaard.MOR: ? Oluf Melgaards kone. Samme dag {d: 20 Junij} begrof ieg Olluf Mælgds datter j Faster ved nafn B[oe]l.
NOTITS: Klokmose i Mandtall 1705.
60551706.06.27Peder Madsen Debelmose 4+  1702- FAR: Mads Pedersen den Yngre.MOR: ? Mads Pedersen den Yngres kone. d: 27 Junji begrof ieg Matz Pedersens Søn i Debelmoes Peder.
59981706.07.01Hans Madsen Klokmose     KONE: Karen Thomasdatter, Klokmose, Faster. {REKONSTRUKTION: fra Mandtall 1705 og dåb #2084 : 'Mellem 15. november 1705 og 17. maj 1707 begravet Hans Madsen i Klokmose.'}
NOTITS: Dato kun meget groft tilnærmelig midt imellem sidste dato nævnt i live og første dato nævnt død. I Mandtall 1705 af den 15. nov. 1705 er Hans Madsen opført under Klokmose. I dåb #2084 af den 17. maj 1707 nævnes Hans Klokmoses enke som fadder.
60561706.07.11Niels Nielsen Nygaard Hjoptarp     KONE: Bodil Hansdatter, Borris. d: 11 Julji begrofu ieg Slg Niels Nygd.
NOTITS: At han bor på aftægt i Hjoptarp ses i Mandtall 1705 og i kirkebogen. Nielsen fra Markbogen Nygaard 1683.
60571706.07.16Peder Christensen Paarup Fastergaard     KONE: Anne Jensdatter, Fastergaard, Faster. d: 16 Julij begrofu ieg Slg Peder {Christensen} Poerup.
NOTITS: Formodes født i Paarup i Assing sogn. Ses i Mandtall 1705 "Fastergaard, Peder Paarup, som besidder Rytter-Gods". Gift i Velling 18. maj 1704 vel ikke første gang med Anne Jensdatter
60581706.08.29Karen Jakobsdatter Hvollig 4+  1702- FAR: Jakob Hvollig. Samme dag {29. aug.} blefue Jacob Holvigs datter Karen begrafven.
NOTITS: Født før kirkebogen begynder 1702.
60591706.09.08Mette Pedersdatter Hvollig 4+   FAR: Peder Hvollig.MOR: ? Peder Hvolligs kone. d. 8. blef salig Peder Holvigs datter Mette begrafven.
NOTITS: Kan eventuelt formodes 10-30 år gammel.
60601706.09.21? Peders/en/datter Fastergaard 0.01  1706.09.14 FAR: Peder Christensen Paarup.MOR: Anne JensdatterTirsdagen d: 21 blef Peder {Christensen} Poerups barn begrafven.
NOTITS: Faderen †1706.07.16 to måneder før. Forældrene gift i maj 1704, ingen børn set døbt februar 1705 - september 1706, derfor antages at barnet er nyfødt og ikke døbt endnu.
Dåb nr. 2064
60611706.09.29Mads Huus Skravhøj     S: Michels dag d: 29 Septbr: begrofu ieg Matz Hius.
NOTITS: Skravhøj fra Mandtall 1705.
60621706.11.26An Dynesdatter Debelmose     MAND: Dynes, Borris. SØN: Jens Dynesen, Debelmose, Borris. d 26 Novbr. begrafu ieg Jens Dynes Moder An Dynesdatter.
NOTITS: Jens Dynesen i Debelmose i Mandtall 1705.
60631706.12.01Anders Nielsen Vesterby 4+  1702- FAR: Niels Andersen Vesterby.MOR: Margrethe Jakobsdatterd 1ste begrafue ieg Niels {Andersen} Væsterbys barn Anders.
60641706.12.01Jens Klokmose Klokmose     Samme dag {d 1ste} j Faster begrafu ieg Jens Klochmos.
NOTITS: Ikke ellers nævnt.
60651706.12.17Jens Madsen Hannerup     d 17 begrafue ieg Jens Matzen af Hannerup.
59961706.12.17Svend Aas     HUSBOND: Peder Nielsen Aas, Aas, Faster. Noch samme dag {d 17} begrof ieg og Svend hos Peder Aaes.
Dåb nr. https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=160375#160375,26955565
60661706.12.17FattigKvinde Aas     Noch samme dag {d 17} 1 fattig qvinde hos Peder Aaes.
60671707.01.13An Ahler?      d 13 Janv: blef An [Ahler] begrafven.
NOTITS: "h" i Ahler er meget lille, "r" tvivlsom, tydning usikker.
60681707.03.03? Tjenestepige Debelmose     HUSBONDE: Christen Jensen Gosvig, 'Debelmose, Borris. d 3die Martji begrafue ieg Christen Jens: {Gosvig} i debelmoes hds pige.
60691707.03.20? Stephen Votkærs mor Votkær 70cc  1640cc  SØN: Stephen Votkær, Votkær, Borris. d 20 Martji begrof ieg Stephen Votkiærs Moder.
NOTITS: Stephen Votkær ses i Mandtall 1705 i Votkær.
60701707.05.04Jens Thomsen Vindelbo 19c  1688c FAR: Thomas Jensen Vindelbo.MOR: ? Thomas Jensens kone. d 4 Maji blef Thomas {Jensen} Vindelboes søn Jens begrafuen af Hr Lambreth.
NOTITS: Det antages, at denne Jens er den samme, der blev examineret (konfirmeret) til første altergang den 29. oktober 1704, hvor han ville være omkring 16 år.
60711707.05.12Dødfødt Præstegaarden 0.00  1707.05.07 FAR: Peder Pedersen Stauning.MOR: Sophie Christensdatter Møborg12. maj, blef min første datter ved min kiæreste Sophie Christensdatter begrafven, som var fød død til Verden 7ende ejusdem.
Dåb nr. 2083
60721707.06.10Niels Jørgensen Helgaard 0.11  1706.07.04 FAR: Jørgen Helgaard.MOR: Maren Helgaard. d 10. juni, begrof ieg Jørgen Helgaards barn Niels.
Dåb nr. 2060
60731707.06.11Bodil Odderskær Odderskær 50-  1657+  MAND: Anders Odderskær, Odderskær, Borris. d 11 begrof ieg Boel Oddershiær.
NOTITS: Hun får en søn Jens i 1704.
60741707.06.14Peder Thomasen Gravel 0.01  1707.05.29 FAR: Thomas Gravel.MOR: ? Thomas Gravels kone. d 14 Junji Feria 3tia Pentecostis begrafu ieg Thomas Grauilds Søn Peder.
NOTITS: Begravet to uger gammel. Thomas Gravel nævnes første gang i kirkebogen i dåben her i 1707.
Dåb nr. 2085
60751707.06.14Jens Pedersen Stier 0.02  1707.03.27 FAR: Peder Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris.MOR: Dorethe Stier. Noch samme dag {d 14 Junji Feria 3tia Pentecostis} begrof ieg Dorethe Stiers barn som var et u-Ecte Bharn {Jens}.
NOTITS: Dorethe Stier er muligvis søster til Bodil Nielsdatter der formodes født i Stier og er gift med Jens Christensen kaldet Stier. Faderen Peder Søndergaard ses i skriftemålet den 2. februar 1707, han er muligvis en formodet søn af Per Christensen, der ses 1683 i Søndergaard.
Dåb nr. 2075
60761707.06.19Lauge Christensen Sønderby 1.09  1705.09.23 FAR: Christen Laugesen Sønderby.MOR: ? Christen Laugesen Sønderbys kone. d 19 Junji begrafu ieg Christen {Laugesen} Synderby hands barn {Lauge} som druchnede.
Dåb nr. 2050
60771707.07.10? Christen Jensen Gosvig kones mor Gosvig 50+  1657c-  SVIGERSØN: Christen Jensen Gosvig, Gosvig, Borris. Samme dag {d 10 Juli}, begrof ieg Christ_ Gosvigs ko[nes] Moder.
NOTITS: Gosvig ligger i Tarp i Borris.
59971707.07.24? Christen Kjærs 1. kone Tarp 45c+  1660c-  MAND: Christen Jensen Kjær, Tarp, Borris. Samme dag {d 24 Julij} begrov ieg Christ_ {Jensen} Kiærs hustrue .
NOTITS: At det er Christen Jensen Kjær i Tarp i Borris sogn og ikke Christen Sørensen Kjær i Faster sogns kone fremgår af at Christen Jensen gifter sig igen og får en søn i 1709 #2123, hvor har han en voksen søn Mads som fadder.
60781707.11.05Abbelone Sørensdatter Klokmose 3.05  1704.04.20 FAR: Søren Madsen Klokmose.MOR: Karen Jakobsdatterd. 5. begrof ieg Søren Klochmoesls datter {Maren}.
NOTITS: Kunne også være Abbelone *1704.04.20.
Dåb nr. 2026
60791708.03.11Peder Jakobsen Gaasdal Gaasdal- Store     d 11 Martij begrof ieg Peder {Jakobsen} Gaasdal.
60801708.03.18Jakob Lodal Lodal     d 18 Martij begrof Jeg Jacob Lodall.
NOTITS: Formodes at være en ældre mand, ikke nævnt før i kirkebogen, ikke nævnt i Mandtall 1705.
60811708.03.18Jens Jensen Debelmose 0.11  1707.04.03 FAR: Jens Christensen Vestergaard.MOR: ? Jens Christensen Vestergaards kone. noch samme dag begrof ieg Jens Debelmoes hands lille barn Jens.
Dåb nr. 2077
60821708.04.06Kirsten Pedersdatter Stauning Præstegaarden 0.01  1708.03.29 FAR: Peder Pedersen Stauning.MOR: Sophie Christensdatter MøborgLangfredag d: 6te April blef mine 2de smaa tvillinger begrafuet {Kirsten}.
NOTITS: Tvilling.
Dåb nr. 2097
60831708.04.06Margrethe Pedersdatter Stauning Præstegaarden 0.01  1708.03.29 FAR: Peder Pedersen Stauning.MOR: Sophie Christensdatter MøborgLangfredag d: 6te April blef mine 2de smaa tvillinger begrafuet {Margrethe}.
NOTITS: Tvilling.
Dåb nr. 2098
60841708.04.15Thomas Pedersen LilleGaasdal Gaasdal- Lille 48+  1660c-  KONE: ? Thomas Pedersens kone, Borris. Samme dag {D 15de Dom 1 ma p Pascha} begrofu Jeg thomas {Pedersen} af lil gaasdall.
NOTITS: Thomas Pedersen ses i Markbogen 1683 i Lille Gaasdal, han maa være født 1660c-.
60851708.05.29Else Laustdatter Tarp 1.01  1707.04.10 FAR: Laust Tarp.MOR: An Laust Tarps kone.. Noch samme dag {d 29 Maji 3die Pintzedag} begrov Jeg Laust Tarp hans barn {Else].
NOTITS: Sidst fødte barn.
Dåb nr. 2079
60861708.09.30Mette Christensdatter Hjoptarp 0.04  1708.06.03 FAR: Christen Jakobsen Søndergaard.MOR: ? Christen Jakobsen Søndergaards kone. Samme dag {d 30 Septbr:} begrov Jeg Christen Syndergaards datter {Mette} i Hioptarp.
NOTITS: Fire måneder gammel. Moderen †1722+.
Dåb nr. 2103
60871708.11.11Edel Jensdatter Hannerup 0.02  1708.09.24 FAR: Jens Marcussen.MOR: ? Jens Madsens enke. d 11 begrof jeg Jens Marcusens datter Edel af Hannerup, 10 ugger.
NOTITS: Jens Marcussen blev 1707 gift med Jens Madsens enke i Hannerup.
Dåb nr. 2107
60881708.12.09Peder Thomasen Gravel 0.02  1708.10.14 FAR: Thomas Gravel.MOR: ? Thomas Gravels kone. Samme dag {9 dec} begrof jeg Thomas Grauilds barn {Peder}.
Dåb nr. 2111
60891708.12.26Maren Helgaard Helgaard 25c+  1683c-  MAND: Jørgen Helgaard, Helgaard, Borris. 26 dec begrof jeg Maren Hælgaard.
NOTITS: Jørgen Helgaards 1. kone.
60901709.02.02Peder Germandsen Kvisthus 50c+  1660c-  d 2 begrof jeg Peder {Germandsen} i Kvist Huus.
NOTITS: Ses i Markbogen 1683 i Tarp.
60911709.02.11Hans Christensen Soldat Kodbøl 20c+  1689c-  HUSBOND: Jens Mortensen Kodbøl, Kodbøl-, Borris. d 11 begrof jeg Hans Christens_ soldat, som tiente Jens {Mortensen} Kuedbøl.
60921709.02.17Karen Nielsdatter Fasterkær 0.03  1708.11.18 FAR: Niels Jakobsen.MOR: ? Niels Jakobsens kone. d l7 febr . begrof jeg Niels Jacob af fasterkiær hds datter {Karen}.
60931709.03.14Christen Dynesen Debelmose 50cc+  1660cc-  d 14 Marti begrof ieg Christen Dyne.
NOTITS: Har datter 1707, se #2073.
60941709.04.10Anne Jensdatter Gaasdal- Store 0.05  1708.10.28 FAR: Jens Giødesen.MOR: ? Christensdatterd 10 begrof Jeg Jens giødsens datter {Anne} j Gaasdal.
Dåb nr. 2112
60951709.04.14Inger Gaasdal Gaasdal     d 14 begrof jeg [Ing] Gaasdal.
NOTITS: Ikke identificeret. Ikke Jens Giødesen, der begraves †1724.04c.
60961709.04.28? Jørgen Helgaards 1. kone Hekgaard 20c+  1690c-  MAND: Jørgen Helgaard, Helgaard, Borris. Samme dag {28 april} begrof Jeg og {Jørgen} Hælgds kone.
NOTITS: Jørgen identificeret indirekte, fordi han gifter sig anden gang godt to måneder senere 07. juli 1709. Kan have været gift mere en een gang før.
60971709.05.01Bodil Christendatter Degn Borris Kirkeby     MAND: Bertel Clemmensen Humble, Kirken- Ved, Borris. d 1ste begrof ieg Boel {Christensdatter} degns.
NOTITS: Hendes navn angives ikke i Hardsyssels Degnehistorie, derimod i skiftet efter svigersønnen næste degn Jens Handskemager †1702..
60981709.05.12Stakkel af Tim Klokmose     Samme dag {d 12 maj} begrof Jeg j stachil af Thim, som var død i Klochmoes.
60991709.05.26Bodil Vesterby Tarp     HUSBOND: Niels Andersen Vesterby, Tarp (Vesterby), Borris. d 26 maj begrof jeg Boel Væsterbye.
NOTITS: Mandtall 1705 er hun boende ved Niels Andersen Vesterby.
61001709.05.26Morten Andersen  0.02  1709.04.02 FAR: Anders Thomsen Vindelbo.MOR: Maren ChristensdatterSamme dag begrof Jeg Anders {Thomsen} Vindelboes søn Morten.
NOTITS: Otte uger gammel.
Dåb nr. 2122
61011709.08.20Johanne Mortensdatter Klokmose 50cc+  1660cc-  SØN: Oluf Klokmose, Klokmose, Faster. 20 aug begrof ieg Olluf Klochmoesis Mo{der} Johanne Mortensdattr.
61021709.09.29Karen Bødker Kirken- Ved     MAND: Poul Frandsen, Kirken- Ved, Borris. d 29 septbr begrof ieg Karen Bødicher.
NOTITS: Ses "Ved Kirken" i Mandtall 1705 som "Huus-Qvinde". Hun antages gift med Poul Frandsen, der er bødker, og som har en kone, der er fadder 1705.
61031709.10.20Maren Poulsdatter Kirken- Ved     Samme dag {d 20 octbr} begrof Jeg Slg Maren Poflsdatter.
NOTITS: Kan være datter af Poul Frandsen Ved-Kirken. Død tre uger efter Karen Bødker også Ved-Kirken. I Mandtall 1705 "fattig ved Borris kirke".
61041709.12.09Morten Jensen Lindvig Lindvig 55cc+  1655cc-  d 9de decembr begrov Jeg Morten {Jensen} Lindvig.
NOTITS: Ses i Markbogen 1683, hvor han nævnes for 1681.
61051710.01.01Niels Andersen Hannerup 55cc+  1655cc-  d 1ste begrov ieg Niels anders_ af Hannerup.
NOTITS: Har voksen søn Peder Nielsen Nørgaard med børn.
61061710.01.22Kirsten Marie Sørensdatter Kvisthus 0.03  1709.10.13 FAR: Søren Sørensen Huus.MOR: ? Søren Sørensen Huus' kone. d 22 Janv blef Søren {Sørensen} Huusis datter {Kirsten Marie} begraven.
NOTITS: Tre måneder gammel.
Dåb nr. 2133
61071710.02.09Jesper Christensen Helgaard Helgaard 70cc+  1640c-  Samme dag {9de} begrof jeg Jespr {Christensen} Helgaard.
NOTITS: Ses i Markbogen 1683 og i Mandtall 1705 aftægt ved Jørgen Helgaard.
61081710.02.23Maren Christensdatter Tarp    FAR: Christen Jensen Kjær. d 23 febr: begrov ieg Xsten {Jensen} Kiærs datter Maren.
NOTITS: Ikke set døbt 1702-1710.
61091710.03.12Carsten Christiansen Høyer     FAR: Christian Thomsen Høyer. NB 12 Martij begrof ieg Leuitenant Højers søn Casten foruden ligpræchen.
NOTITS: Casten ikke set født, skulle være en voksen søn for at få en ligprædiken. Christian Høyer er ellers korporal, her er han blevet til løjtnant.
61101710.03.23Søren Duedal Duedal     d 23 martii begrov ieg Søren Dudal.
NOTITS: Ses i Mandtall 1705 som Søren Dudal vel på aftægt.
61111710.04.13Morten Christensen Sønderskov 0.07  1708.09.24 FAR: Christen Andersen.MOR: ? Christen Andersens kone. d 13 begrov ieg Xsten Andersens søn Morten j Syndershou.
NOTITS: Begravet syv måneder gammel.
Dåb nr. 2108
61121710.05.02Johanne Jensdatter Agger    FAR: Jens Nielsen Agger.MOR: Maren Jens Nielsen Aggers kone. d 2den begrov jeg Jens aggers datter Johanne.
61131710.05.04? Niels Søndergaards kone Hjoptarp     MAND: Niels Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris. d 4 Maji begrov ieg Niels Syndergaards kone.
61141710.05.07Niels Gravel Gammel  50cc+  1660cc  SØN: Niels Nielsen Gravel, Gravel, Borris. d 7de begraue ieg Gl: Niels grauild.
61151710.06.09Sidsel Clemmensdatter Skobæk 8+  1702- FAR: Clemmen Bertelsen Skobæk.MOR: ? Clemmen Bertelsens kone. d 9de 2de Pintzedag begrov Jeg Clemmend Shobæchs datter Zidsel.
61161710.11.05Maren Madsdatter Ahler Ahlergaard 0.01  1710.10.06 FAR: Mads Christensen Ahler.MOR: Karen Jakobsdatterd 5 Novbr begrov ieg Matz {Christensen} alers datter Maren.
NOTITS: Begravet en måned gammel.
Dåb nr. 2149
61171710.11.30Dynes Madsen Debelmose   1710.06.15 FAR: Mads Pedersen Vestergaard.MOR: ? Mads Pedersen Vestergaards kone. d 30 begrov jeg Matz {Pedersen} Væstergrds barn Dynis .
61181710.12.21? Michelsdatter Hannerup 8+  1702- FAR: Michel Hannerup.MOR: ? Michel Hannerups kone. d 21 decembr begrov ieg Michel Hannerups datter.
61191710.12.26Anna Larsdatter Helgaard 21c  1689cc FAR: Lars Helgaard.MOR: ? Lars Helgaards kone. HUSBOND: Jakob Andersen Grønborg, Grønborg, Borris. d 26 dec begrov ieg Las Hælgaards datter Anna {Larsdatter}, som tiente Jacob {Andersen} Grønborg.
61201711.01.01? Christen Pedersen Degns mor Debelmose 55c+  1655cc  SØN: Christen Pedersen Degn, Debelmose, Borris. d 1ste Janv: begrov ieg Christen Degns Moder som er regnit til det afvigte Aar.
NOTITS: Christen Degn formodet 25c, da han gifter sig 1702, moderen 20c, da han blev født.
61211711.02.08Anne Lund Fasterlund     d 8de begrov ieg An Lund.
NOTITS: Formodet i Fasterlund. Eneste sete nævnelse.
61221711.02.11Mette? Christensdatter Dalager 7.10  1703.05.17 FAR: Christen Toft.MOR: ? Christen Tofts kone. d 11 febr: begrof Chist_ toftis dattr {Mette?}.
NOTITS: Eneste kendte datter af Christen Toft, men der kan være andre født før 1702. Mette er en antagelse.
Dåb nr. 2010
61231711.02.11Jens Christensen Debelmose 3.01  1708.01.22 FAR: Christen Jensen Gosvig.MOR: Mette SørensdatterNoch Samme dag {d 11 febr:} begrov Cresten {Jensen} gosvigs Søn Jens.
Dåb nr. 2094
61241711.02.15Elles Kvisthus     MAND: Peder Germandsen Huus, Kvisthus, Borris. Noch samme dag {d 15 febr:} begrov ieg Elletz Peder {Germandsen} Huusis kone.
61251711.02.20Niels Larsen Gjaldbæk den Ældre Gjaldbæk     KONE: Anna Nielsdatter Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris. d 20 febr: begrov ieg Niels {Larsen} Gialdbæch.
NOTITS: Se #2050.
61261711.02.22Niels Mouridsen Debelmose     d 22 febr begrov ieg Niels Mouridzen af Debelmoes.
NOTITS: Formodet ældre mand, ikke identificeret.
61271711.03.01Abbelone Andersdatter Debelmose 3.01  1708.02.11 FAR: Anders Lauridsen Debelmose.MOR: ? Anders Lauridsen Debelmoses kone. Noch begrov ieg anders Debelmoesis datter Apollone Samme dag {d 1ste}.
Dåb nr. 2095
61281711.03.04? Christensdatter Fonager 24c+  1687c- FAR: Christen Fonager Smed.MOR: Kirsten Fonagerd 4de begrov ieg Christen Smeds datter af Fonagger.
NOTITS: Datteren er fadder 1703.12.30, antaget 16 år, *1687c. Moderen se #2019 "Kirsten Fonager Christen Smidtz", muligvis stedmor.
61291711.03.08El Gjaldbæk     d 8de Martij begrov ieg El af gialdbech.
NOTITS: Formodes ældre, eneste sete nævnelse.
61301711.03.11Anders Christensen Hvollig Hvollig 40c+  1670c-  KONE: Anne Knudsdatter, Hvollig, Borris. d 11 marti begrov ieg anders {Christensen} holvig.
NOTITS: Var muligvis gift flere gange. Anne Knudsdatter gifter sig 1712 som enke anden gang.
61311711.03.18Jens Jensen Hannerup 1.05  1709.10.06 FAR: Jens Marcussen.MOR: ? Jens Marcussens kone. d 18 Marti begrov ieg Jens Marcussen hds søn Jens.
Dåb nr. 2130
61321711.03.22Maren Christensdatter Debelmose 7.04  1704.01.01 FAR: Christen Pedersen Degn.MOR: Kirsten Nielsatterd 22 Marti begrov ieg Christen {Pedersen} degns datter Maren.
Dåb nr. 2015
61331711.03.25Hartvig Christensen Tarp 1.10  1709.06.09 FAR: Christen Jensen Kjær.MOR: ? Christen Jensen Kjærs kone. d 25 Marti begrov ieg Christen Kiærs Søn Hartvig .
Dåb nr. 2123
61341711.03.29Jens Clemmensen Skobæk 9+  1702- FAR: Clemmen Bertelsen Skobæk.MOR: ? Clemmen Bertelsens kone. d 29 begrov ieg Clemend shoebæchs Søn Jens.
NOTITS: Født før kirkebogen begynder 1702.
61351711.03.29? Sørensen Kvisthus 3+  1708- FAR: Søren Sørensen Huus.MOR: ? Søren Sørensen Huus' kone. Noch Søren Huusis Søn Samme dag {d 29}.
NOTITS: Ikke født i Borris. Søren Sørensen kommer til Kvisthus i Borris i 1709.
61361711.04.03Maren Sørensdatter Klokmose 4.05  1706.12.08 FAR: Søren Madsen Klokmose.MOR: Karen Jakobsdatterd 3die begrov ieg Søren {Madsen} j Klochmoesis datter Maren.
Dåb nr. 2067
61371711.04.07Morten Jakobsen Hvollig 4.11  1706.05.02 FAR: Jakob Jensen Hvollig.MOR: ? Jakob Jensen Hvolligs kone. Samme dag begrov ieg Morten Jacob {Jensen} Holvigs Søn.
Dåb nr. 2057
61381711.04.12Bodil Andersdatter Hvollig 7.11  1703.05.20 FAR: Anders Christensen Hvollig.MOR: Anne? Knudsdatter?d 12 april begrov ieg anders {Christensen} Holvigs datter boel.
61391711.04.19Jakob Larsen Lodal 4.11  1706.05.30 FAR: Lars Pedersen Smed.MOR: Kirsten Jakobsdatterd 19 begrov ieg Las {Pedersen} Smids barn Ja{..}b.
Dåb nr. 2059
61401711.04.19Niels Boltrup Hansen Dalager 0.02  1711.03.01 FAR: Hans Jakob.MOR: ? Hans Jakobs kone. {No}ch samme dag {d 19}, begrov ieg Hans Jacobs barn Niels Boltrup.
NOTITS: Døbeteksten har Niels, men han må være døbt Niels Boltrup.
Dåb nr. 2153
61411711.04.26Mads Hansen Klokmose 5.11  1705.05.08 FAR: Hans Madsen.MOR: Karen Thomasdatter. STEDFAR: Laust Sørensen Klokmose, Borris. d 26 april begrov ieg Laurits {Sørensen} Klochmoes stifsøn Matz Hansen.
Dåb nr. 2045
61421711.04.26Hans Laustsen Klokmose 0.05  1710.10.22 FAR: Laurits Sørensen Klokmose.MOR: Karen Thomasdatterd 26 april begrov ieg Laurits {Sørensen} Klochmoes stifsøn Matz Hansen. Noch samme dag hands egen søn Hans Lauritsøn.
Dåb nr. 2150
61431711.05.10Maren Nielsdatter Tarp 1.08  1709.09.22 FAR: Niels Andersen Vesterby.MOR: Margrethe Jakobsdatterd 10 maji Dom 5ta post Pascha begrov ieg Niels {Andersen} Væsterbys datter Maren.
NOTITS: Tvilling.
Dåb nr. 2129
61441711.06.03Barbara Tarp    FAR: ? Christensen Christen Feldbereders søn. BEDSTEFAR: Christen Feldbereder, Tarp, Borris. d 3die begrov ieg Christen Feldberæders søns barn j lille Pige nafnlig Barbara.
NOTITS: Enten hjemmedøbt eller ikke døbt i Borris eller Faster. Christen Feldbereders søn ellers ikke set fx som fadder.
61451711.06.10? Peder Søndergaards kone Hjoptarp 50c+  1660c-  MAND: Peder Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris. d 10 begrof ieg Peder Syndergrds kone.
NOTITS: Peder Søndergaard ses i Markbogen 1683 i Tarp.
61461711.06.21El Fonager Fonager     d 21 begrov ieg El fonagger.
61471711.07.05Christen Larsen Sønderskov 3.08  1707.11.13 FAR: Lars Jensen Sønderskov.MOR: ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone. d 5 Julj begrov ieg Las Syndershous søn Christ_.
Dåb nr. 2091
61481711.08.16Villads Jensen Kirken- Ved 9+  1702- FAR: Jens Villadsen.MOR: ? Jens Villadsens kone. Samme dag {d 16} begrov ieg Jens Villatzøns søn Villatz som var druchnet.
61491711.08.23Maren Nielsdatter Hjoptarp 0.02  1711.06.07 FAR: Niels Meldgaard.MOR: ? Niels Meldgaards kone. d 23 aug begrof ieg Niels Mællgaard j Hioptarp hds datter {Maren}.
Dåb nr. 2158
61501711.08.30? Thomas Gaasdals mor Gaasdal 50c+  1660c-  SØN: Thomas Gaasdal, Gaasdal, Borris. d 30 aug: begrof ieg thomas gaasdals Moder.
61511711.08.30Laust Justesen Klokmose     Samme dag {d 30 aug:} begrof Jeg Laust Justsen j Faster j Klochmoes.
61521711.09.13Mette Christensdatter Borris- Krog 0.01  1711.08.16 FAR: Christen Knudsen Krog.MOR: Kirsten EskesdatterNoch samme dag {d 13 septembr} begrof Jeg Christen {Knudsen} Krogs barn {Mette}.
Dåb nr. 2164
61531711.10.07? Poul Hannerups mor Hannerup 50c+  1660cc-  SØN: Poul Hannerup, Hannerup, Faster. d 7de begrafu Jeg Povel Hannerups Moder.
61541712.05.11Niels Boltrup Jakobsen Lindvig 0.03  1712.04.17 FAR: Jakob Jensen Lindvig Barfod.MOR: Margrethe Nielsdatter Boltrupd 11 Maji begrafu Jeg Jacob Lindvigs lelle barn Niels boltrup.
NOTITS: Døbeteksten har kun Niels. Kirkedåb 8 uger efter hjemmedåb.
Dåb nr. 2175
61551712.05.25Dødfødt Hannerup 0.00  1712.05.20 FAR: Jens Marcussen.MOR: ? Jens Marcussens kone. d 25 blef Jens Marcussens datter j Hannerup jordet som blef død føed.
Dåb nr. 2179
61561712.06.12Christen Elkær Fastergaard 20cc  1690cc  d 12 Junij begrov Jeg Christen Elkiær som tiendte pa Fastergaard.
NOTITS: Formodes at komme fra Elkær i Skarrild sogn.
61571712.08.21Jesper Christensen Hannerup 0.04  1712.04.30 FAR: Christen Michelsen Hannerup.MOR: Karen Jeppesdatterd 21 begrafu Jeg Christen {Michelsen} Hannerups søn Jesper.
NOTITS: Fire måneder, første barn.
Dåb nr. 2176
61581712.10.19Mads Vestergaard den Gamle Debelmose     d 19 octbr begrafu jeg Gl. Matz Vestergaard i Debelmoes.
61591712.11.01Johanne Olufsdatter Debelmose 0.01  1712.09.25 FAR: Oluf Jakobsen Debelmose. PRÆST: Lambert Andersen Guldager, Bølling. d 1ste begrafu Hr. Lambret Olluf debelmoesis datter {Johanne}.
NOTITS: Een måned gammel.
Dåb nr. 2185
61601712.11.20Sidsel Pedersdatter Gammel Kirken- Ved     d 20 Novbr begrafu jeg Gl. Zidsel {Pedersdatter} ved Kirchen.
NOTITS: Pedersdatter fra Mandtall 1705.
61611712.12.04Jens Thomsen Vindelbo 10+  1702- FAR: Thomas Jensen Vindelbo.MOR: ? Thomas Jensen Vindelbos kone. d 4 begrafu jeg og jordede thomas Vindelboes søn Jens {Thomsen}.
NOTITS: Født før kirkebogen begynder 1702. En anden søn Jens Thomsen †1707.05.04. Ville betyde han havde to sønner med navn Jens, der begge levede.
61621712.12.27Eske? Nielsen Krog Borris- Krog     KONE: ? Eske Nielsen Krogs kone, Borris- Krog, Borris. d 27 begrof Jeg [Eshe] Krog.
NOTITS: Se selv affotograferingen. Der kunne muligvis stå "Else", "Eshe", uklart. Der findes en Eske Krog. Der er et spørgsmålstegn ved navnet Eske.
61631713.01.01Dødfødt Grønborg 0.00   FAR: Peder Eskesen Grønborg.MOR: Karen Jensdatterjanvarius 1713. d 1ste begrafu Jeg Peder Grønborgs datter som blef Død i det Gl aar .
Dåb nr. 2194
61641713.01.17? Pedersen Grønborg 12c 12 1701c FAR: Peder Eskesen Grønborg.MOR: Karen Jensdatterd 17 begrof jeg peder {Eskesen} grønborgs søn som var 12 aar gl:
61651713.02.09Kirstine Marie Jakobsdatter Dalager- Lille 0.01  1713.02.01 FAR: Jakob Pedersen Scandrup.MOR: Anne Margrethe Boldevind 9 febr blev heredsfogdens {Jakob Pedersen Scandrup} datter Kirstine Marie begrafvet.
NOTITS: Kunne være en ældre datter, men da moderen introduceres kort efter 25 marts 1713 er det denne hjemmedøbte og døde datter hun introduceres for. Hjemmedåben er tilføjet i disse sider.
Dåb nr. 1991
61661713.02.23Christen Jakobsen Vesterby     KONE: Maren Vesterby, Vesterby, Borris. d 23 febr : begrafu Jeg Christe Jacobs_ af Vesterbye.
61671713.04.09Jacob Christensen Helgaard?    FAR: Christen Helgaard?. d 9de Aprilis begrof Jeg Crestin [Heilr]grd hds søn Jacob .
NOTITS: Faderens efternavn uklart, dåb ikke identificeret.
61681713.04.27Christen Feldbereder Feldbereder      d 27 blef Cristen fæld[bræde] begraven.
NOTITS: Udskrift vanskelig.
61691713.05.21Niels Jakobsen Lindvig 0.01 5 uger 1713.04.13 FAR: Jakob Jensen Lindvig Barfod.MOR: Margrethe Nielsdatter Boltvigd 21 Maji begrafu Jeg Jacob Lindivs Søn Niels som var hiemldøbt shiertorsdag og døde førend dend kom i kirche til daabs Confirmation. var 5 ugger og nogle timer .
NOTITS: Skærstorsdag 1713 var den 13 april + fem uger er den 18 maj, som må være dødsdatoen.
Dåb nr. 2203
61701713.06.06Elle Jensdatter Klokmose     Junnie d 6 begrafu Jeg Elle Jensdatter Klochmoese.
61711713.08.18Christen Nielsen Seerup Tarp 54.01  1659.07.29  KONE: Kirsten Jensdatter Hviid, Tarp (Præstegaarden), Borris. Augustus d 18 begrof ieg Slg Hr Christen {Nielsen} Seerup.
NOTITS: Døbt i Ribe Domkirke 29. juli 1659.
61721714.01.07Maren Christensdatter Fasterkær     SØN: Christen Sørensen, Fasterkær, Faster. d 7de Janv begruv Jeg Chresten Søfrensens Moder Maren Chrestensdatter som var død j den Gl aar.
NOTITS: Dødsdatoen er sat til en sandsynlig dato i det gamle år 1713.
61731714.01.29Navnløs Dalager- Lille 0.01  1714.01.25 FAR: Jakob Pedersen Schandrup.MOR: Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevind 25 Janv døbte jeg Herritzfogeden Jacob {Pedersen} Scandrup hds datter Kierstine Margrete hiemme j huset som var fød samme Morgen. Den anden tvilling døde Nafnløs og blev begraven d 29 Ejusd.
NOTITS: Levede vel kun få timer.
Dåb nr. 2217
61741714.03.29Niels Pedersen Grønborg 0.01  1714.03.25 FAR: Peder Eskesen Grønborg.MOR: Karen Jensdatterd 25 Marti døbte jeg hieme j huset Peder {Eskesen} Grønborgs Søn Niels som var heel Vanshabt. Gud bevare enhuer Erlig Moder for at føde sadan et barn. d. 29. Marti, begrof ieg ovenmælde spede barn - Gud være ære, som dend forløste.
NOTITS: Død snart efter fødsel.
Dåb nr. 2221
61751714.04.07Maren Hestlund Kirken- Ved     Løverdagen d 7d i april begrou jeg Maren Hæstlund.
NOTITS: Ikke identificeret. En Mette Hestlund ses i mandtallet 1705 i Slikdal i Borris og bor ved Giøde Jensen Slikdal. Maren Hestlund har i 1711 en datter Else (Hestlund).
61761714.04.08Kirsten Krog Gammel Borris- Krog     d 8 April begrov jeg Gl: Kirsten Krog.
NOTITS: Ikke identificeret. Unge Kirsten Krog er Kirsten Eskesdatter *1685cc †1725 Borriskrog.
61771714.04.10Barbara Tarp     MAND: Christen Tarp, Tarp, Borris. d 18 april begrov ieg Christen Tarpis Enke Barbara.
NOTITS: I Tarp er Christen Feldbereder †1713 den eneste kandidat, men han eller hans døtre kaldes altid Felbereder i kirkebogen. Der kan eventuelt eksistere en Christen Tarp der ikke bor i Tarp, men ingen er set.
61781714.04.22Mette Christensdatter Borris- Krog  1.10 1712.06.26 FAR: Christen Knudsen Krog.MOR: Kirsten Eskesdattersamme dag {d 22 April} begrofu Jeg Christen {Knudsen} Krogs datter Mette.
Dåb nr. 2182
61791714.09.05? Fattig-Kvinde      Onsdagen d 5te Septemb begrafu ieg dend fattige qvinde der druchnede j borris=Aae .
NOTITS: Skjern Å er altså blevet kaldt Borris Å dengang.
61801714.10.25An Winter? Debbelmose     SVIGERSØN: Jens Debbelmose, Debbelmose, Borris. d 25 Octobr blef An [Winter] Jens Deblenmosis sui=moder begraven af Hr Lambert {Andersen Guldager}., [d.....] var j {S...}
61811714.11.04Jens Clemmensen Hjoptarp     KONE: Karen Christensdatter, Hjoptarp, Borris. Novbr: d 4de begrouf Jeg Jens Clemmensøn af Hioptarp.
NOTITS: Han ses i mandtallet 1705 i Hjoptarp
61821714.11.09Svend Jørgensen Odderskær Odderskær     D 9de Novbr begrou Jeg Slg Svend Odderschiær
61831714.11.14Maren Christensdatter Slikdal     MAND: Giøde Jensen Slikdal, Slikdal, Borris. d 14 Novbr begrou Jeg giøde {Jensen} Slikdals Hustrue Maren Christensdatter .
61841715.01.30Markus Jensen Hannerup 1.02  1713.10.22 FAR: Jens Markussen.MOR: ? Jens Markussens kone. d. 30., begrov jeg Jens Marcussøns lille søn Marcus.
61851715.04.17? Laust Sørensen Klokmoses mor Klokmose     SØN: Laust Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster. aprilis d 17 april begrafu Jeg Laust {Sørensen} Klochmosis Moder.
61861715.06.16Mette Nielsdatter Odderskær 2.07  1712.12.07 FAR: Niels Odderskær.MOR: Kirsten Niels Odderskærs kone. d 16 Juni begrov jeg Niels Oddershiers datter Mette.
NOTITS: Moderens navn #2290.
61871715.06.30Christen Christensen Sønderskov     d 30 Juni begrov Jeg Christen Christens_ af Syndershou.
61881715.07.28Laust Laustsen  0.02  1715.06.01 FAR: Laust Andersen Holst.MOR: Maren Jakobsdatterd 28 Juli begrov jeg Laust (Andersen) Holstis Søn Laust.
Dåb nr. 2237
61891715.07.28Dødfødt 1 Sønderskov 0.00  1715.07.23 FAR: Anders Larsen Sønderskov.MOR: An ChristensdatterSamme dag {d 28 Juli 1715} begrov ieg Anders {Larsen} Syndershous 2de død=føde Sønner.
NOTITS: Fødsel sat 5 dage før begravelsen.
Dåb nr. 1994
61901715.07.28Dødfødt 2 Sønderskov 0.00  1715.07.23 FAR: Anders Larsen Sønderskov.MOR: An ChristensdatterSamme dag {d 28 Juli 1715} begrov ieg Anders {Larsen} Syndershous 2de død=føde Sønner.
NOTITS: Fødsel sat 5 dage før begravelsen.
Dåb nr. 1993
61911715.07.28Christen Sørensen Fasterkiær     Noch samme dag 28 Juli begrov Jeg Christen Søfrens_ af Fasterkiær.
61921715.10.17Maren Christensdatter Vindelbo     MAND: Anders Thomsen Vindelbo, Vindelbo, Borris. d 17 octbr blef Anders {Thomsen} Vindelbois Kone Maren {Christensdatter} begraven.
61931715.10.17Anna Andersdatter Vindelbo 0.01 11 dage 1715.10.04 FAR: Anders Thomsen Vindelbo.MOR: Maren Christensdatterd 17 octbr blef Anders Vindelbois Kone Maren begraven. Samme dag begrov Jeg og hds datter Anna.
NOTITS: Levede 11 dage. Moderen døde i barselsseng #6192.
Dåb nr. 1992
61941715.10.31Giøde Jensen Slikdal Slikdal     KONE: Maren Christensdatter, Slikdal, Borris. d 31 octobr Fest [Omn: Lautorum] begrov Jeg Giøde {Jensen} Slichdall.
61951715.12.22Eske Christensen Borris- Krog 0.01  1715.11.10 FAR: Christen Knudsen Krog.MOR: Kirsten Eskesdatterd 22 decembr: begrov Jeg Christen {Knudsen} Krogs Søn Esche 6 uger Gl.
Dåb nr. 2243
61961716.02.23Christen Christensen Lodal 0.01  1716.02.19 FAR: Christen Lodal.MOR: ? Christen Lodals kone. d 23 febr : begrov Jeg Christen Loudals lille barn Christen som døde strax dend var fød.
NOTITS: Dødsdato skønnet 4 dage før begravelsen.
Dåb nr. 2251
61971716.02.23Jens Jeppesen Gjaldbæk 0.01 4 uger 1716.01.19 FAR: Jeppe Markussen Gjaldbæk.MOR: Kirsten JensdatterNoch Samme {d 23 febr :} begrof Jep Gialbæchs søn Jens 4re ugger gammel .
Dåb nr. 2248
61981716.03.02Mette Christensdatter Uglbjerg Annexgaard 89.05 89 år 5 m. 2 uger 1626.09.19  MAND: Peder Nielsen, Uglbjerg, Dejbjerg. SØN: Morten Pedersen Præstgaard, Annexgaarden, Faster. d 4de Martii begrof Jeg Morten {Pedersen} Prstgrds Moder Met Ugelberg , som var 90 aar Ringer 6 Maaneder 2 ugger og 3 dage .
NOTITS: Uglbjerg er et sted i Dejbjerg sogn.
59941716.04.01Navnløs  0.01  1716.04.01 FAR: Erik Christensen.MOR: Maren Koch. {REKONSTRUKTION: fra moderens halshugning: ' NB d 30 Julij fuldte jeg Maren Koch til Rætterstædet , som blef hals huggen paa bølling Herredt fordj hun hafde myrdet sit barn j det hun hafde kast dend for Svien .'}
NOTITS: Datoen er arbitrær lagt tre måneder før moderens halshugning.
Dåb nr. 1990
61991716.04.05Peder      d 5te April begrof Jeg Peder [S...l] .
NOTITS: Kan eventuelt være i Faster sogn. Efternavnet ser ud til at være 5 bogstaver.
62001716.04.09Thomas Christensen Paarup Fastergaard     d 9de April begrafu Jeg thomas {Christensen} paarup .
NOTITS: Christensen ses i skifte Lundenæs #39, hvor han i 1722 skrives af Faster Præstegaard. I februar 1715 ses han stadig på Fastergaard, hvor han var forvalter efter Peder Christensen Paarup. Thomas Paarus skiftedato (skiftet ikke bevaret) 18 april 1716.
62011716.06.14Maren Thomasdatter Gaasdal- Lille 0.11  1715.05.30 FAR: Thomas Pedersen Gaasdal.MOR: Mette Christensdatter Feldberederd 14 begrou Jeg thomas {Pedersen} gosdals lille Datter {Maren Thomasdatter} .
Dåb nr. 2236
62021716.06.21Jakob Nielsen Aas 9.05  1707.01.07 FAR: Niels Jakobsen.MOR: ? Niels Jakobsens kone. d 21 Junij begrof Jeg Niels Jacobsens Søn Jacob .
Dåb nr. 2069
62031716.07.30Maren Koch Tingsted     NB d 30 Julij fuldte jeg Maren Koch til Rætterstædet , som blef hals huggen paa bølling Herredt fordj hun hafde myrdet sit barn j det hun hafde kast dend for Svien .
62041716.11.08Kirsten Poulsdatter Hannerup  6 m. 1716.05.08 FAR: Poul Hannerup.MOR: Maren ChristensdatterSamme dag {8 Nov} begrof Jeg Poul hannerups datter Kirsten 6 maaneder gammel .
Dåb nr. 2258
62051717.01.14Christen Bødiker      KONE: Maren Nielsdatter, Borris. d 14 Janv: blev slg Christen Bødiher begravet, ofuer ham predichede Hr. Lampret {Lambert Andersen Guldager præst i Bølling} , saasom ieg {præst i Borris og Faster sogne Peder Pedersen Stauning} var til begravelse i Greis prstgrd .
NOTITS: Christen Bødker nævnes i juni (datter) og august (konen) 1710 i fadderlisterne.
62061717.02.03Niels Jensen Hannerup 16c 16 1700c FAR: Jens Houlisen, Bølling.MOR: Katarina Nielsdatter, Bølling. d 3 febr begrof ieg Jens Houlisens søn Niels, som døde hos Peder Hannerup 16 aar Gl.
62071717.02.24Eske? Pedersen Gravel 8.00 8 år  1709.02.27 FAR: Peder Gravel.MOR: ? Peder Gravels kone. d 24 febr begrou jeg Peder grauilds Søn {Eske?} [Otte?] aar gammel .
NOTITS: Navn ikke sikker, men sandsynlig.
Dåb nr. 2117
62081717.02.28Johanne Ovesdatter      d 28 febr begrou Jeg Johanne Ovesdatter .
NOTITS: Navnet ellers ikke set. Christen Ovesen ses i Faster 1704. Derfor er Faster sogn antaget, men det kan være Borris.
62091717.03.07Dødfødt Hannerup 0.00  1717.03.04 FAR: Peder Nielsen Meldgaard.MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebod 7de begrou Jeg Peder {Nielsen} Mælgrds barn som var død fød j hannerup 1 Søn.
Dåb nr. 2276
62101717.03.14Mads Nielsen Debbelmose 1.07 1 år 6 m. 1715.08.21 FAR: Niels Madsen.MOR: ? Niels Madsens kone. Samme dag {d 14 Martii} begrof Jeg Niels MatzSøn j debelmos hans Søn Matz 1½ aar gammel ,
Dåb nr. 2241
62111717.03.20Maren Jensdatter Debelmose     MAND: Peder Graversen, Debelmose, Borris. d 20 Martii begrou Jeg Peder graversøn Hustrue Maren Jensdatter .
62121717.04.04Christen Christensen Nygaard 3.10 3 å 6 m. 1713.06.18 FAR: Christen Jepsen Nygaard.MOR: Ida Margrethe Christensdatterd 4de begrou Jeg Christen Nygaards Søn Christen 3½ aar Gl:
Dåb nr. 2207
62131717.04.18Anne Marie Christensdatter Nygaard 0.08 8 m. 1716.08.12 FAR: Christen Jepsen Nygaard.MOR: Ida Margrethe ChristensdatterSamme dag {d 18 April} begrou ieg Christen {Jepsen} Nygaards datter {Anne Marie Christensdatter} otte maaneder Gl .
Dåb nr. 2262
62141717.05.09Kirsten Jørgensdatter Helgaard 0.07 6 m. 1716.11.08 FAR: Jørgen Helgaard.MOR: Maren Thomasdatterd 9de begrou Jeg Jørgen Hellgrds datter {Kirsten Jørgensdatter} 6 Maaneder gammel .
62151717.05.30Karen Christensdatter Hjoptarp     MAND: Jens Clemmensen Meldgaard, Hjoptarp (Meldgaard), Borris. SØN: Niels Jensen Meldgaard, Hjoptarp (Meldgaard), Borris. d 30 Maji introducered Jeg Niels Mælgaards Kone j hjoptarp. Noch begrou hans Moder Karen Christensdatter .
62161717.06.13Anne Nielsdatter Gjaldbæk     MAND: Niels Larsen Gjaldbæk den Ældre, Gjaldbæk, Borris. SØN: Niels Nielsen Gjaldbæk den Yngre, Borris. Samme dag {d 13 Junii} begrou Jeg Niels {Nielsen den Yngre} Gialdbæchs Moder An Nielsdatter .
62171717.07.11Peder Nielsen Hjoptarp 0.03 12 uger 1717.04.18 FAR: Niels Jensen Meldgaard Hjoptarp.MOR: Karen Christensdatter. d 11 Juliij begrou Jeg Niels {Jensen} Meldgaard Søn {Peder Nielsen} 12 ugger gammel.
NOTITS: Moderen Karen Christensdatter †1717.05.30 Meldgaard i barselsseng.
Dåb nr. 2280
62181717.08.22Maren Nielsdatter      MAND: Christen Bødker, Borris. d 22 Aug begrou jeg slg Christen Bødichers enche Maren Nielsdatter .
62191717.09.09Kirsten? Pedersdatter Skobæk     MAND: Clemmen Bertelsen Skobæk, Skobæk, Borris. d 9de begrof Jeg Clemmend {Bertelsen} shobæchs Kone {Kirsten? Pedersdatter} .
62201717.10.13? Jens Markussens kones mor Hannerup 90c 90 år 1627c  DAT: ? Jens Markussens kone, Hannerup, Faster. SVIGERSØN: Jens Markussen, Hannerup, Faster. d 23 Octobr begrou Jeg Jens Marcussen i Hannerup hds Hustrues [Moder] 90 aar gammel.
62211717.10.24Jakob Skovbjerg Dalager     Samme dag {d 24 Octbr} begrov jeg Slg Jacob Scoubierg af Dalagger, som døde meget fattig.
NOTITS: Skovbjerg er et sted i Sønder Felding. Han er nævnt 1706 og 1709 i Borris kirkebog, og har en datter Mette Jakobsdatter.
62221717.12.05? Jens Christensen Stiers mor Stier     SØN: Jens Christensen Stier, Borris. d 5 December begrou Jeg Jens {Christensen} stiers Moder .
NOTITS: "Moder" er meget svagt læsbart. Hun må være der i mandtallet 1705.
62231717.12.12An Justesdatter Sønderskov     MAND: Christen Olufsen, Sønderskov, Borris. d 12 decembr begrou Jeg An Justisdatter Christen Ollufsøns kone af Synderskou .
62241718.01.15Peder Jakobsen      d 15 Janvarii begrou Jeg en fremmit Chargeant nafnlig Peder Jacobsøn under Oberste Lothigs regiment , som var druchnet j borris Aae {Skjern Aa} d 12 Janvarii .
62251718.01.23Jakob Olufsen Debelmose 0.02 6 uger 1717.12.05 FAR: Oluf Jakobsen Debelmose.MOR: ? Oluf Jakobsens kone. d 23 Janv begrof jeg Olluf {Jakobsen} Debelmosis Søn Jacob 6 ugger Gl:
Dåb nr. 2291
62261718.02.11Knud Christensen Borris- Krog 0.01 2 dage 1718.02.06 FAR: Christen Knudsen Krog.MOR: Kirsten Eskesdatterd 11 febr: begrou Jeg Christen {Knudsen} Krogs Søn Knud 2 dage gammel .
62271718.04.06Abelone Niels Tarps kone Tarp     MAND: Niels Tarp, Tarp, Borris. Onsdagen d 6 April begrou Jeg Niels tarpis Hustrue Appollone .
62281718.04.07Else      MAND: Jens Huusmand, Borris. torsdagen d 7 April begrou Jeg Else Jens Huus Mds hustrue .
NOTITS: Ikke identificeret.
62291718.04.14Jep Gravel Gravel     torsdagen d 14 April begrou Jeg Jep Grauild .
NOTITS: Kun nævnt een gang før i 1707 som fadder.
62301718.04.24Kirsten Bertelsdatter Skobæk 50cc  1670cc  BROR: Clemmen Bertelsen, Skobæk, Borris. FAR: Bertel Clemmensen Humble, Borris. d 24 April begrou Jeg Kirsten ber{....}datter af Scobæk .
NOTITS: Et stykke af kirkebogssiden mangler. Kirsten og Clemmen er børn af degnen 1664-99 i Borris Bertel Clemmensen Humble
62311718.05.18Niels Pedersen Præstgaard Hannerup 60cc  1660cc  d 18 Maji begrou Jeg Niels {Pedersen} prstgrd j Hannerup .
62321718.05.22Niels 1 Nielsen Slikdal 0.01  1718.05.13 FAR: Niels Slikdal.MOR: Dorte Graveld 22 Maji begrou Jeg Niels Slichdals tvillinger {Niels 1} s ej komb i Kirche .
NOTITS: En uge gammel. To tvillingssønner af samme navn.
Dåb nr. 2298
62331718.05.22Niels 2 Nielsen Slikdal 0.01  1718.05.13 FAR: Niels Slikdal.MOR: Dorte Graveld 22 Maji begrou Jeg Niels Slichdals tvillinger {Niels 2} s ej komb i Kirche .
NOTITS: En uge gammel. To tvillingssønner af samme navn.
Dåb nr. 2299
62341718.05.26Christen Larsen Sønderskov 2.00 2 år 1716.04.13 FAR: Lars Jensen Sønderskov .MOR: ? Lars Jensens 2. kone. Noch {d 26 Maji} begrou Jeg Las {Jensen} Syndershous Søn {Christen} 2 aar Gl:
Dåb nr. 2256
62351718.06.01Maren Tarp     MAND: Christen Jakobsen Vesterby, Tarp (Vesterby), Borris. d 1ste Junius begrou Jeg Christen {Jakobsen} Væsterbys Hustrue Maren .
62361718.07.17Maren Jensdatter Debelmose 0.03 11 uger 1718.05.01 FAR: Jens Lysgaard, Klokmose, Faster.MOR: Kirsten Andersdatter. MOR- FAR: Anders Lauridsen Debelmose, Debelmose, Borris. d 17 Julij begrou Kirsten {Andersdatter} Anders {Lauridsen} debelmosis datter hendes barn Maren som var aflit ved Jens Lysgaard , og var barnet 11 ugger gl:
NOTITS: Kirsten Andersdatter havde været tjenestepige ved Jens Lysgaard i Klokmose i Faster sogn. Hun var kun 14 år gammel.
62371718.07.31Karen Nielsdatter Hjoptarp 0.01 5 uger 1718.06.26 FAR: Niels Jensen Meldgaard.MOR: ? Niels Jensen Meldgaards kone. Noch samme dag {d 31 julii} begrou Jeg Niels {Jensen Meldgaar} Hioptarps datter femb ugger Gl:
NOTITS: Niels Jensen kaldes her Hjoptarp men oftest Meldgaard, som ligger i Hjoptarp.
62381718.08.07Margrethe Nielsdatter Slikdal 1.11 2 år 1716.09.27 FAR: Niels Slikdal.MOR: Dorte Graveld 7de Augustus begrou Jeg Nielß Slikdals datter {Margrethe} næsten 2 Aar Gl.
Dåb nr. 2265
62391718.10.30Mette Pedersdatter Kirken- Ved     d 30 octbr begrou Jeg Mette {Pedersdatter} ved Kirchen.
NOTITS: 1705 fattig.
62401718.11.06Anders Debelmose Skobæk     d 6te Nov: begrof Jeg Anders debelmos af Shobæch .
NOTITS: Ikke klart om dette er Anders Lauridsen førhen af Debelmose.
62411719.04.26Oluf Gjaldbæk Gjaldbæk     d 26 April begrou Jeg Olluf gialdbeg som døde hos Morten prstgrd .
NOTITS: Formodentlig ung født lige før kirkebogen begynder 1702
62421719.05.14Niels Nielsen Hannerup   1718.12.27 FAR: Niels Jensen Tømmermand Soldat.MOR: An Huuskone. d 14 Majus begrof ieg An huuskone som er Niels Tømmermad Soldat hans hustrue, hends lille Søn Nielß 20 ugger gammel.
NOTITS: I dåben ses at An Huuskone egentlig er gift i Bølling men i december 1718 bor ved Poul Hannerup i Faster. Ved begravelsen bor hun stadig ved Poul Hannerup. De tyve uger er optalt efter kalenderen.
62431719.05.18Dorthea Pedersdatter Hannerup 1.00 1 år 1718.05.08 FAR: Peder Nielsen Meldgaard.MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebod 18 Maius begrof ieg Peder {Nielsen} Mælgrd j Hannerup hans datter {Dorthea} j aar Gl.
62441719.06.03Mette Nielsdatter Slumstrup     MAND: Jens Poulsen Skanderup, Slumstrup, Sædding. d 3die Junius begrou Jeg Jens Poulsens {Skanderups} kone Mette Nielsdatter paa Slumpstrup {i Sædding sogn} .
NOTITS: Faster kirkebog men herregården Slumstrup ligger i Sædding sogn. Jens Poulsen har som det jævnligt ses opnået frit præstevalg og har vel ikke kunnet med præsten i Sædding.
62451719.07.26Dødfødt Tarp 0.00   FAR: Thomas Tarp.MOR: ? Thomas Tarps kone. d 26 Julii begrof ieg thomas tarpis Søn, som blef død fød d 22 Jui tilforn og var vanfør . Gud Være Ære [der] forløste dend .
62461719.11.25Navnløs Sønderskov    FAR: Mads Sønderskov.MOR: ? Mads Sønderskovs kone. d 25 Nov: begrou Jeg Matz Syndershous barn .
NOTITS: Ikke identificeret. Kan være et udøbt eller dødfødt barn, der er ikke set en dåb i tiden før denne begravelse, hvis hjemmedøbt eller døbt angiver præsten Peder Stauning dette i næsten alle tilfælde. Uklar om det er Mads Christensen Rahbek Sønderskov ses 1728-42 i Sønderskov.
62471719.12.03? Nielsdatter Hjoptarp 0.01 4 uger 3 dage 1719.10.23 FAR: Niels Jensen Meldgaard.MOR: ? Niels Jensen Meldgaards kone. d 3 dec: Niels {Jensen} Mælgaard j hioptarp hans datter begraven 4 ugger og 3 dage Gl:
NOTITS: Alderen er for lille, ville give født 31 november 1719 (forudsat død tre dage før begravelsen), men hun er døbt 8 dage før.
62481719.12.21Anne Margrethe Larsdatter Sønderskov 0.11 1 år 1719.02.02 FAR: Lars Jensen Sønderskov.MOR: ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone. d 21 dec : begrof Jeg Las {Jensen} Syndershous datter An Margrete [næsten] et aar Gl.
62491720.01.14Niels Nielsen Gjaldbæk 0.06 6 m. 1719.07.18 FAR: Niels Nielsen Gjaldbæk den Yngre.MOR: Anne Marie Jakobsdatter Barfodd 14 Janv. begrou Jeg Niels {Nielsen} gialdbegs lille Søn Niels næsten 6 maaneder gammel .
62501720.02.09Elle Sønderby     MAND: Michel Jochumsen Købke, Vorgod. DATTER: Birgitte Michelsdatter, Sønderby, Borris. SVIGER- SØN: Knud Jensen Sønderby, Sønderby, Borris. d 9de febr: begrou Jeg Knud {Jensen} Synderbys hustrues {Birgitte Michelsdatter} Moder {Elle} som var Michel {Jochumsen Købke} degns Kone af Vorgoed .
NOTITS: Elle flyttede efter mandens død til datteren i Borris.
62511720.03.23Elles Simonsdatter Debelmose     DATTER: Kirsten Nielsdatter, Debelmose, Borris. SVIGER- SØN: Christen Pedersen Degn, Debelmose, Borris. d 23 Martji fest Annun[ct] Mariæ begrofu Jeg Christen {Pedersen} degns Kones {Kirsten Nielsdatter} Moder Elletz Simonsdatter .
62521720.03.23Anne Nielsdatter Busk     Noch samme dag {d 23 Martji begrofu Jeg} An Nielsdatter Busk.
NOTITS: Ikke identificeret.
62531720.07.21Gravers Olufsen Debelmose 6.06 6 år 1714.01.14 FAR: Oluf Jakobsen Debelmose.MOR: ? Oluf Jakobsen Debelmoses kone. Julius d 21 Dom 8 p Trinit . blef Olluf debelmoes Søn Graues begraven 6 aar Gl.
Dåb nr. 2215
62541720.07.21Niels Madsen Tarp 0.09 38 uger 1719.11.02 FAR: Mads Nielsen Tarp.MOR: Kirsten ChristensdatterNoch {Julius d 21 Dom 8 p Trinit} Matz {Nielsen} tarpis Søn Niels ligeledis begraves 38 uger gammel.
62551720.07.28Jens Nielsen Agger Agger 60+  1660-  KONE: Maren, Agger, Borris. {....} rof Jeg Sl: Jens Agger .
NOTITS: Hans ses i Markbogen 1683 og Mandtallet 1705. Dato 28. juli er lagt efter den 21 juli og før august, datoen er afrevet af siden.
62561720.07.28Niels Pedersen Hannerup 0.05 5 m. 1720.03.06 FAR: Peder Nielsen Meldgaard.MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebo{.....} Peder Mælgrds Søn j Han{....} {....} {Niels} {....} Maaneder Gl :
NOTITS: Navn Niels fra dåben. Dato 28. juli er lagt efter den 21 juli og før august, datoen er udrevet af siden.
62571720.08.17Niels Olufsen  0.01  1720.08.13 FAR: Oluf Skomager.MOR: ? Oluf Skomagers kone. d 17 Aug: begrou jeg samme Olluf Skoemager søn {Niels} .
NOTITS: Navnet Niels fra hjemmedåben. Oluf Skomager ellers ikke set.
62581720.08.18Lucie Sønderskov 30c 30 1690c  [samme] dag {18 Aug} begrofu Jeg Lucie Las Syn{dershous} [....] j Pige paa 30 Aar .
NOTITS: Hun siges i dåb 15. august 1717 at være søster til Anders Larsen Sønderskov. Ikke afklaret.
62591720.10.20Anne Nielsdatter Grønborg 4.07 5 år 1716.03.25 FAR: Niels Thomasen Grønborg.MOR: ? Niels Thomassens kone.. Samme dag {? d 20 octbr} er Niels {Thomassen} Grønborgs datter {Anne} begraven 5 aar Gl:
NOTITS: Navnet Anne fra dåben. Ikke læsbart i kirkebogen under døde.
Dåb nr. 2254
62601720.11.14Christen Jensen Hvollig 0.01 13 dage 1720.11.07 FAR: Jens Jakobsen Hvollig.MOR: An Christensdatter Kjærd 14 nov. begrofu Jeg Jens {Jakobsen} Holvigs Søn Christen 13 dage gammel.
62611720.11.17Anders Astrup Astrup     d 17 nov d 25 p: trinit begrofu Jeg Sl: Anders Astrup han døde meget hastig af et slag efter j thimes forløb .
62621720.11.17Karen Nielsdatter Slikdal 1.05 1 år 6 m. 1719.06.07 FAR: Niels Slikdal.MOR: Dorte GravelSamme dag {d 17 nov d 25 p: trinit} j borris begr{..} ieg Niels Slichdals datter Karen halfanden aar gammel .
62631720.12.15Gravers Jensen Debelmose 0.01 14 dage 1720.11.27 FAR: Jens Markussen, Hannerup, Faster.MOR: Inger Graversdatter. Samme dag {d 15 Decembr Dom 3ta adv:} begraven Inger Grauersdatter Uægte Søn {Gravers} 14 dage .
NOTITS: Inger Graversdatter er datter af Gravers Pedersen og Maren i Debelmose i Borris.
62641721.01.01Dødfødt Gjaldbæk 0.00  1720.12.30 FAR: Jeppe Markussen Gjaldbæk.MOR: Kirsten JensdatterSamme dag {d 1ste Janvariis} begrofu Jeg {Markussen} Gialdbechs Søn fød i afvigte aar d 30 december og fremkomb til Verden uden Lif {Dødfødt} .
62651722.02.10Christen Langelund Jakobsen Lindvig 1.06 1 år 6 m. 1720.08c FAR: Jakob Jensen Lindvig Barfod.MOR: Margrethe Nielsdatter Boltvigd 10 febr blef Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs Søn Christen Langelund begraven som var halfanden aar Gl:
62661722.02.15Michel Jensen Stier 0.03 11 uger 1721.11.30c FAR: Jens Christensen Stier.MOR: Bodil Nielsdatterd 15 febr blef Jens {Christensen} Stiers søn Michel begraven 11 ugger Gl.
62671722.04.02Jens Pedersen Vium Moesgaard Moesgaard 42cc  1680cc  KONE: Anne Nielsdatter, Moesgaard, Borris. d 2den Aprilis som var shærstorsdat begr{...} ieg Salig Jens {Pedersen Vium} Moesgaard .
62681722.04.06Karen Jespersdatter Hannerup     MAND: Christen Michelsen Hannerup, Borris. d 6 April fer: 2da pasch: beg{...} Christen {Michelsen} hannerups hustru[e/s] {...} Karen Jesnperd : .
NOTITS: Denne tekst mangler lidt i venstre side af bladet, hvor et kort ord ikke delvis mangler. Linjen før er "Christen Hannerups hustru[e/s] {...} Karen Jesperd:" - nu hedder Christen Hannerups kone virkelig Karen Jespersdatter, så hun antages her død. Men hvis der står hustrues endende på s kan meningen have været en anden. Men Christen Hannerups kone hedder alligevel Karen Jespersdatter. De blev trolovet 1712.02.28 i Faster.
62691722.04.19Lars Larsen Gaasdal- Store 0.01 8 dage 1722.04.07 FAR: Lars Larsen Gaasdal.MOR: Inger Jakobsdatterd 19 April blef {Las} {Larsen} Gaasdals søn Las 8 dage Gl. begraven af ærværdige Hr. Just {Frederik Hammerich} saasom ieg var syg.
NOTITS: Præsten Peder Pedersen Stauning nævner her at han er syg. Han er meget syg for der er kun et linje mere i kirkebogen af ham, saa er det slut. Han døde en uge efter denne indførsel omkring den 27. april for skiftet er den 27. maj 1722 normalt en maaned efter.
62701722.04.27Peder Pedersen Stauning Tarp 47c  1675c  KONE: Sophie Christensdatter Møborg, Tarp (Præstegaarden), Borris. {REKONSTRUKTON: ud fra at han skriver sig syg i kirkebogen #6269 den 19 april 1722 og skiftet 27 maj 1722: 'Omkring den 27 april 1722 blev sognepræst i Borris og Faster Hr. Peder Pedersen Stauning begravet.'}
NOTITS: Sophie Christensdatter Møborg er hans 2. kone. Hans alder skønnet ud fra, at han blev student i Kolding 1693. Han er født omkring 1675c og er dermed født i Stauning, hvor hans far Peder Jørgensen Jelling var præst 1659-84 og gift med Anne Pedersdatter Hegelund. Peder Pedersen Staunings kirkebog for Borris og Faster sogne 1702-22 er meget nøjagtig, dette kan ikke siges om hans efterfølger. Men hans skrift er møgsvær at læse.
6271..