Skarrild Kommenteret Kirkebog 
Døbte mandkøn 1725 - 1820
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Skarrild kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per dåb være bedre. Bruges også hvis man kender dåbens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.
3. Kun tekst- og klapversionen har fadderlister med kommentarer separat, disse er udeladt af pladsgrunde i den sorterbare version.

Døbte sorteret efter navn, efternavn, sted, faderen, moderen, dato, dåbens nummer.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Christen Pedersen Nørgaards Kone", som hed Ane Henningsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
PKB: Præstens KirkeBog. DKB: Degnens KirkeBog. Huller i Skarrild kirkebog 1773.
En linje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   1774.11.27 Dødfødt, , Lundfod, Knud Thomsen, Inger Pedersdatter

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   1774.12.25 Sidsel Sørensdatter, Flø, Søren Sørensen, Mette Pedersdatter

I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 2001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den døbte
Nr.DatoNavnEfternavnStedFaderenModerenKirkebogstekst
20011724.12.03Dødfødt  Erik Andersen Maren Eriksdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sepult Erich Andersens barn ßom blev Dødfød. dom 1 Adv.}
Begravelse nr. 6001
NOTITS: Fødsel ansat fire dage før begravelsen.
20021725.02.10? {....} fachs: [...s] d 10 Febr. [.....] ars barn nafnlig ? Christen {Thomsen} Lunds Kone Mad. {Helvig Christensdatter Haderup} bar dd, fad: grethe El {.....} aatter, Karen Heesgaard {.....} Anders Søfrens etc:
NOTITS: Venstre side af bladet revet af.
20091725.12.17Anders Pedersen  Peder Studsgaard ? Peder Studsgaards kone Døbt Peder {St}utzgaard ßøn Erich {An}ders og Hustrue Christen {K}link Erich Anders: pige {Ba}rnet blev kaldet Anders. {Do}m 3 Adv:
20121726.03.24Christen Christensen  Christen Larsen ? Christen Larsens kone Dom 3. Fast: Christen Lass: Barn Bapt: nafnl Christen. Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dend, Zitzel pindvig jens benneds /: var fadder jens bennetsens Hustr, {Birgitte Nielsdatter} Bent Pedersen etc:
20131726.04.13Niels Arntsen Skarrild By Arnt Nielsen Bisted Abelone Christensdatter Lund Fest: Pasch: Præst: {Arnt Nielsen Bisted} Barn fød nafnlig Niels døde 8 [tende] dagen dereffter og blev begrafven d. 6 p Pasch: Effter at dd til moderens {Abelone Christensdatter Lund} [Kchegg] {Kirkegang} var ind ßat udj [Kichen] {Kirken}.
Begravelse nr. 6015
NOTITS: Barnet blev 8 dage gammel, blev hensat 5 uger i en gruft eller lignende i kirken og begravet, da moderen igen kunne gå i kirken. Se begravelsen. Dette var ret så usædvanligt, men det var moderens første barn.
20171726.09.29Niels Mortensen Klink Morten Klink ? Morten Klinks kone Bapt: d: 15 p T Morten Klinks barn nafnl Niels, Zecilia bar {dd}, Peder Stutsgd, Peder Stutzgaards Kone, Erich Andersen, Maren Bechtoft etc:
20181726.10.13Rasmus Bringelsen  Bringel Eilersen ? Bringel Eilersens kone Dom: 17 p Trinit Bapt: Bringels barn nafnlig Rasmus. Zecilia bar dend. Fadere Christen Møller og hustr: Simon Been Præstens pige Maren etc:
Begravelse nr. 6410
NOTITS: Begravet 1775 Pindvig.
20221727.06.15Peder Christensen Lustrup Christen Lustrup ? Christen Lustrups kone Bapt d: 1 p Trinit Christen Lustrups barn nafnl Peder. Zecilia bar fadere Maren Bechsgd Margrethe Lustr jens g gaard Maren Jensdaatter etc:
20241727.09.14Thomas Jensen  Jens Thomasen ? Jens Thomasens kone Bapt: Dom: 14 p T Jens Thomasens barn nafnlig Thomas. Præstek. {Abelone Christensdatter Lund} bar dd Fad: Berete Gren Zitzel pindvig, johanne Thommes: Peder graversen etc:
Begravelse nr. 6039
NOTITS: Begravet 3 å gammel i 1730.
20261727.11.23Peder Nielsen Døvling Niels Døvling ? Niels Døvlings kone Bapt: dom: 24 p Trinit Niels [Døvl]: barn nafnlig Peder , Anne Karstoft bar dd Christen døfling og hustr , Anders Hansen etc:
20281728.02.08Niels Pedersen Hesselvig Peder Hesselvig ? Peder Heselvigs kone Bapt: fast: l: {fastelavn} søndag peder Hesselvigs Barn nafnl Niels Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd , johan ødevig Mette Mølle Peder Smeed etc:
20291728.02.15Michel Laugesen  Lauge Michelsen ? Lauge Michelsens kone Bapt: 1 Dom: i Fasten Lauges Mich: S: barn nafnl Michel , Maren Ronum bar dd , Michel ßmed Christen Møller og hustr Christen Ronnums datter etc:
Begravelse nr. 6041
NOTITS: Begravet 3 år gammel i 1731.
20301728.03.07Jens Andersen Elkær Anders Elkær ? Anders Elkærs kone Midfaste Søndag døbt Anders Elk: barn nafnlig Jens , Præstens Koene {Abelone Christensdatter Lund} bar dd Niels Elk: og Hust Christen Søfr: Jens Thom: etc:
20341729.03.06Jens Jensen Høgild Karstoft- Nørre Jens Jensen Høgild Sophie Amalie Christensdatter Svenstrup Bapt: jens {Jensen} Høgils ßøn paa Karst: nafnlig Jens , Mad: {Manasse} Tøxens {Birgitte Christensdatter Svenstrup} Hr Søfren {Christensen} Svenstrop Christen Lauritzen. Præstekonen {Abelone Christensdatter Lund} Hans Anders og Hustr: etc 1ste Søndag i Fasten.
NOTITS: Han ses i Reserverullen 1741 i Arvad Mølle, Brande, som faderen har overtaget.
LINK: Reserverullen 1741 Arvad Mølle.
20351729.03.13Christen Sørensen Bektoft Søren Bektoft ? Søren Bektofts kone Søfren Bechtofts Barn døbt Nafnl Christen, jens {Jensen} Høgilds Kone {Sophie Amalie Christensdatter Svenstrup} bar dend Jens {Jensen} Høgild Søfren jensens Kone Niels olufsen etc: 2 Søndag i fasten bapt:
20371729.06.19Peder Christensen  Christen Larsen ? Christen Larsens kone Bapt: Christen Lassen Barn til Daab dom: 1 p Trinit: nafnlig Peder, Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd Jens Bennets: og Hustr: {Birgitte Nielsdatter} Jens Christenßen Lauritz Hols[..]ns daatter etc.
20381729.07.12Dødfødt  Jens Bekgaard ? Jens Bekgaards kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sepult: Dom 5 p Trinit jens bechgaards barn død-fød. '}
Begravelse nr. 6030
NOTITS: Fødsel ansat fire dage før begravelsen.
20411729.11.06Jens Christensen Skarrild By Christen Møller ? Christen Møllers kone Bapt: Christen Møllers Barn, nafnlig jens Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd. Erich Anders_ Jens {Jensen} Høgild Lauritz Shrædder johan {Johanne Pedersdatter] ødevig etc. Dom 21 post Trinit:
NOTITS: Senere vel kaldet Jens Christensen Smed.
20491730.10.01Gravers Jensen Skarrild By Jens Becksgaard ? Jens Becksgaards kone Dom: 17 p Trinit jens Bechsgds Barn nafnl Gravers præstek {Abelone Christensdatter Lund} bar dd Jens Ibsen og Hustr Zitzel Pindvig og daatter etc:
20511730.10.22Niels Jensen Silstrup Jens Bennetsen Birgitte Nielsdatter Dom, 20 p Trinit jens bennetsens barn nafnlig Niels præstekonen {Abelone Christensdatter Lund} bar dend Niels Grene og Hustr. etc:
20521731.01.02Peder Nielsen Øvig Niels Nielsen Øvig Johanne Pedersdatter Bapt: Niels {Nielsen} ødevigs Barn nafnlig Peder. Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dend fadere jens Boedsen og Hustrue {Anne Christensdatter}, Bendt Pedersen dom 1 p Nat:
Begravelse nr. 6742
NOTITS: Begravet 1811 godt 80 år gammel.
20531731.02.11Oluf Bringelsen  Bringel Eilersen ? Bringel Eilersens kone Bapt: Bringel Eilersens barn nafnl Oluf præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd, Christen Møller, Christen Klinch og Hustr: Dom 2 i fasten.
20541731.03.04Erik Pedersen Hesselvig Peder Hesselvig ? Peder Hesselvigs kone Bapt: Midfaste ßøndag: Peder Hesselvigs barn nafnet Erich. Præstek. {Abelone Christensdatter Lund} bar dd, faderne Povel Hesselvig og hustru oluf Møl og hustru etc.
20551731.04.08Peder Pedersen  Peder Studsgaard ? Peder Studsgaards kone Bapt: 2 dom: p Pasc: Peder studsgds barn, kaldet Peder præstekonen {Abelone Christensdatter Lund} bar dd faderne Christen Søffrensen og Hustr, Christen Møler og daatter etc:
Begravelse nr. 6068
NOTITS: Begravet knap 2 år gammel.
20561731.08.12Mads Andersen  Anders Elkær ? Anders Elkærs kone Døbt d 12 Trinit Anders Elk: barn kaldet Matz, Anne Bechsgd bar dd: fadere Peder Pindvig og hustr.
20571731.08.26Niels Sørensen  Søren Madsen ? Søren Madsens kone Døbt d 14 p Trinit Søfren Matz: barn nafnl Niels præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd. faderne Jens Boedsen, Peder studzgd, Nils Pedersen Met Bechtoft etc:
20581731.09.02Peder Sørensen  Søren Poulsen ? Søren Poulsens kone Bapt: 15 p Trin: Søfren Pov:s: Barn kaldet Peder. Christen {Nielsen} Ron: Kone bar dd Niels Olufßen johan Søfrens Daatter , Bennedt grene, Peder schav.
20591731.09.09Niels Arntsen Bisted Skarrild By Arnt Nielsen Bisted Abelone Christensdatter Lund Bapt: d 16 p Trinit præst: {Arnt Nielsen Bisted} Barn nafnl Niels Præst: Moder {Ellen Ottosdatter Grønbæk} Bar dd, Hr: L.{aurids} Fog og Hustr: {Margrethe Knudsdatter Guldager} Hr Man:{asse} Tøxen og Hustr: {Birgitte Svendsdatter Svendstrup} etc:
Begravelse nr. 6253
NOTITS: Begravet 1757 i Skarrild, knap 26 år gammel.
20601731.09.23Ib Jensen Pindvig Jens Ibsen Pindvig Kirstine Christensdatter Døbt d [18] p Trinit jens {Ibsen} pindvigs Barn kaldet ib præstek. {Abelone Christensdatter Lund} bar dd. Jens Bennets: og hust: {Brigitte Nielsdatter} Maren ibsdatter, Niels Olufss:
20611731.09.29Peder Poulsen Hesselvig Poul Hesselvig ? Poul Hesselvigs kone Bapt: Mich Dag Povel Hiss: Barn nafnl Peder Mette {Pedersdatter} Tovdal bar dd , Anders green Peder {Pedersen den Ældre} Ronnum etc. Møllerens {Christen Møller} Hustr Peder pindvigs daatter.
20621731.11.15Rasmus Jakobsen Silstrup Jakob Silstrup ? Jakob Silstrups kone Bapt: jacob selstr: Barn kald: Rasm_ Margrethe jacobsdaatter bar dd Anne gren, Maren Søfrens daatter Magrethe jacobsdaatter, Lauritz Jacobsen jens skræder etc.
NOTITS: Dato skønnet efter forrige dåb 29. sept. og før 31. dec. Ingen dato nævnt. Margrethe Jakobsdatter er nævnt både som bærer og som fadder.
20631732.01.27Peder Michelsen  Michel Minds ? Michel Minds kone Bapt: d 27 janv: Michel Mintzes Barn , nafnl Peder Ellen {Christensdatter} Lund bar dd Povel Hesselvig, præst: Kone {Abelone Christensdatter Lund} Peder Pindvigs daatter etc;
20671732.06.14Michel Lavesen  Lave Michelsen ? Lave Michelsens kone Bapt: d 14 jun: Lave Mich: Barn Døbt kaldet Michel , Elen {Christensdatter} Lunds bar dd , fadere Kirsten Klinch, Møllerkonen Anders skræder etc:
20681732.10.15Søren Sørensen  Søren Poulsen ? Søren Poulsens kone Onsdagen d 15 oct: Søfren Povels: Barn Døbt nafnl Søfren , Elen {Christensdatter} Lunds bar dd , fadere Christ: Møller Peder {Pedersen den Ældre} Ronum Christen {Nielsen} Ron: Daatter etc:
20691732.11.30Christen Lauridsen  Laurids Skrædder ? Laurids Skrædders kone Bapt: Lauritz shræders Barn d 30 Nov: kaldet Christen Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd , fadere Christen Møller , Peder {Pedersen den Ældre} Ron: og hustr Christen {Nielsen} Ron: etc.
20701733.02.25? Anders/en/datter  Anders Nielsen Else Volske obs: Else Volskes uægte barn fød d 25 febr: , samme dag døbt og død, udlagt til barnfader Ander Nielsen tiennendes udj Schierlund i Brand-Sogn_
20711733.04.02Niels Nielsen Øvig Niels Nielsen Øvig Johanne Pedersdatter Bapt d 2 Apr: Niels {Nielsen} ødevigs Barn , døbt kaldet Niels , Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dend , fadere, Erich niels: jens Boeds: , Bendt Peders: Anne Møl etc:
20731733.05.17Christen Jensen Pindvig Jens Ibsen Pindvig Kirstine Christensdatter Døbt d 6 Dom: p pasc: jens ibs: Barn udj Pindvig døbt Navnlig xsten Pr: K: {Abelone Christensdatter Lund} bar dend. fadere Peder {Christensen} Pindvig og Hustr: og daatter {Kirsten Pedersdatter} , jens Christens: maren ibsDaat etc:
20771733.09.06Dødfødt  Christen Sørensen ? Christen Sørensens kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sept: d 6 Sept: Christen Søfrensens Barn dødfød .'
Begravelse nr. 6074
20811734.04.04Erik Ottesen Skarrild By Otte Pedersen Maren Eriksdatter Bapt: d 4 Apr: otze Peders: Barn nafnl Erich , P K: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd fadere jens bbech , Anders Erichs: Cathrine Christ: Daat: , Karen veylgd etc:
Begravelse nr. 6081
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel. Moderens navn Maren Eriksdatter fra Jytte Duholm 2018.
20851734.05.23Eske Sørensen  Søren Poulsen ? Søren Poulsens kone Bap: d 4 Dom: p pas. Søfren Povels: Barn Esche , Mette Eshes dat: bar dd , Michel Tersher , Mette pedersd: jens christ: etc.
20861734.06.14Hans Morsing Sørensen  Søren Rasmussen Degn Katrine Christensdatter Bapt : d 14 jun: Søfren {Rasmussen} Degns Barn Hans Morsing kaldet . Johanne Marie Hansd: bar dd , fad: xsten heesgd , jens Matzen Cathrine [...cht]: etc:
NOTITS: Degnens kones navn i næste dåb #2087.
20881734.10.03Jens Nielsen Øvig Niels Nielsen Øvig Johanne Pedersdatter Bapt: d 3 oct: Niels ødevigs Barn , nafnl jens Ellen {Christensdatter} Lund bar dd , jens Boeds: Henning {Rasmussen} Krog Christ: Møllers Kone Cathrine Christ: daatter.
20891734.11.25Christen Arntsen Bisted Skarrild By Arnt Nielsen Bisted Abelone Christensdatter Lund Bapt: d 25 Nov: Præst: {Arnt Nielsen Bisted} Barn , nafnlig Christen , Mad: Lunds {Helvig Christensdatter Haderup} bar dd Hr vitus Bering og hustr {Elisabeth Lauridsdatter Lassen} Hr Man.{anasse} Tøx{en} og hustr. {Birgitte Svendsdatter Svenstrup} , Thomas {Christensen} Lund etc.
20901735.01.30Niels Jakobsen Skave Jakob Christensen Skave Maren Nielsdatter Bapt: jacob {Christensen} schaves Barn , kaldet Niels Maren Søfr: Daat: bar dend , Peder Andersen , Else jacobsdaatter , ingeborg And.: daat: etc: d 30 janvar.
20911735.02.02Peder Eriksen Lustrup Erik Pedersen Lustrup ? Erik Pedersens kone Bapt: d 2 febr: Erich Pedersens barn nafnl Peder , Anne grav. d: bar dd fad: Oluf Lustrop og hustr: Søfr: Søfrens: Maren Sørens Daatter.
20921735.02.06Søren Sørensen  Søren Sørensen ? Søren Sørensens kone Bapt: d 6 febr: Søfr: Søfr: søn nafnl Søfren P: K: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd , fadere Christen {Nielsen} Ronum , Anders Erichs: Lauritz shræders Kone viviche Brasch Peder {Pedersen den Ældre} Ronum etc:
20941735.04.11Thomas Jensen Pindvig Jens Ibsen Kirstine Christensdatter Bapt: 2 paashedag jens ibsens barn nafnl Thomas Præstek. {Abelone Christensdatter Lund} bar dd , fad: Christ: {Nielsen} Ron: peder Pindvig og daatter , Søfren Søfrens: etc:
Begravelse nr. 6100
NOTITS: Begravet 1 år 9 måneder gammel.
20951735.05.19Søren Andersen  Anders Elkær ? Anders Elkærs kone Bapt: d 19 Maj And: Elkiers barn nafnl Søfren , Anne graversD: bar dd , fad: Niels Elk: og hustr og ßøn og daatter etc:
20961735.05.30Morten Christensen  Christen Mortensen Heesgaard ? Christen Heesgaards kone Bapt: 2 Pintzedag Christen Heesgaards ßøn nafnl Morten fad: jens {Ibsen} Pindvig , Niels olufs: othe Peders: Maren Mortens — daatter etc:
Begravelse nr. 6092
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel.
20981735.08.27Dødfødt  Christen Sørensen ? Christen Sørensens kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sepult: d 1 sept: Christen Søfrensens Barn dødfød.'}
Begravelse nr. 6089
NOTITS: Fødsel ansat fire dage før begravelsen.
21001736.05.29Erik Ottesen Skarrild By Otte Pedersen Maren Eriksdatter Bapt: d 29 Maj Othe Peders: Barn Nafnl Erich , Præst: K: bar dd Peder Erichs: Anders Erichs: , Anne Erichsdaat , Christen Søfr:s etc.
21011736.05.06Hans Andersen Døvling Anders Hansen ? Anders Hansens kone Døbt Dom 5 p pasch: Anders Hansens Barn nafnl Hans. Hendes Syster bar dd fad: Christ: Døfling Niels døfl: og hustr:, Søfren Karstoft og pige etc:
21041736.11.11Ib Christensen Heesgaard Christen Mortensen Heesgaard ? Christen Heesgaards kone Bapt: d 11 Nov: Christ: Hessgds barn kaldet Ib , Præst: K: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd , fad: jens Bennetsen , jens Ibs: Kirsten Heesgd , Anne ibsdaatter etc:
Begravelse nr. 6545
NOTITS: Brændevinsbrænder i Vester Kvarter i Kbh. Begravet i Skarrild 1789.
21081736.12.23Jens Jakobsen Skave Jakob Christensen Skave Maren Nielsdatter Døbt 4 Adv : jacob {Christensen} schav: barn nafnl jens , fad: Anne Amme , Ingeborg Shaffv Maren Tershes , Joh:{anne Pedersdatter} ødevig , Peder Hesselvig etc:
21091737.01.20Christen Olufsen  Oluf Jensen ? Oluf Jensens kone Bapt: d 20 jav Oluf jens: barn nafnl Christen , Margrethe Mølle bar dend , fad: oluf Peders; Anders Peders: og Søfren Povels: Hust, Kirsten xstensd: etc:
NOTITS: Kunne være af Silstrup.
21101737.03.10Cort Lauridsen  Laurids Skrædder Maren Skrædders Bapt: d 10 Mars Lauritz shræders søn døbt nafnlig Cort , Degnek: {Cathrine Christensdatter eller M. Lauridsdatter} bar dd fad: othe Pedersen , Christen {Jensen} Møller jens {Boesen} ødevig og pige etc:
NOTITS: For moderens navn se #2107. Degnekonen hedder enten Cathrine Christensdatter eller M. Lauridsdatter, fra skiftet efter Søren Rasmussen Degn †1771 Øster Horne Herred gejstlig. Cort Lauridsen begravet 1795.06 af Bukkær, Assing. Gift med Anne Nielsdatter. Et barn Niels *1779c.
21121737.04.06Dødfødt Hesselvig Peder Hesselvig ? Peder Hesselvigs kone {REKONSTRUKTION fra begravelsen 'Sepult: Peder Hisselvigs hustr føde et død barn d 6 Apr: og blev begr: d 10 Apr:' }
Begravelse nr. 6103
21131737.04.06Lars Poulsen Hesselvig Poul Hesselvig ? Poul Hesselvigs kone Bapt: Eodem die {d 6 Apr:} Povel Hiss: søn nafnl Lars , Mette Niels d: bar dend fad: jens {Boesen} ødevig , Bendt Peders: {Skonning}, Maren Erichs d: etc:
21151737.04.23Jørgen Sørensen  Søren Rasmussen Degn ? Søren Rasmussen 1. eller 2. kone Bapt: 3 Paasche dag Degnens {Søren Rasmussen} Barn nafnl jørgen , Degnens {Ole Andersen Friis} kone {Birgitte Pedersdatter} fra {Sønder} felding bar dd , fad: Bendt Pedersen {Skonning} Christen {Nielsen} ronum Niels {Nielsen} ødevig Berrethe Nielsdatter etc:
LINK: Degn Ole Andersen Friis i Sønder Felding (Nygaards sedler).
21161737.05.05Thomas Jensen Pindvig Jens Ibsen Pindvig Kirstine Christensdatter Bapt: d 5 Maj jens {Ibsen} Pindv: søn nafnl Thomas Anne bexsgd bar dd Christen {Nielsen} Ron: Christen Heesgaard og hustr: Anne ibs-daatter , Christen {Jensen} pindvig etc:
NOTITS: Da Jens Christensen får en pige Johanne en måned før må dette være Jens Ibsen i Pindvig, som allerede i 1735 fik en Thomas, der døde.
21171737.05.12Peder Pedersen Døvling Peder Skomager ? Peder Skomagers kone Bapt d 12 Maj Peder shoemagers søn nafnl Peder , fad : Christen Karstofft , pallie And: Maren tersher Mette Niels datter bar dd. etc:
Begravelse nr. 6118
NOTITS: Begravet 1 år og 1 måned gammel i 1738.
21181737.05.19Knud Sørensen Gammelgaard Søren Gammelgaard ? Søren Gammelgaards kone Bapt: d 19 Maj Søfr: GGens {læst som Gammel Gaardens} barn nafnl Knud , Leene Knudsdaatter bar ddd Niels {Nielsen} Ronum, Maren Knuds daatter Peder Ron: og hustr etc:
NOTITS: Søren GGens læst som GammelGaardens, tvivl tillades. Søren Gammelgaards kone formodes at hedde NN Knudsdatter.
21201737.08.04Laurids Arntsen Bisted Skarrild By Arnt Nielsen Bisted Abelone Christensdatter Lund Bapt: d 4 Aug Præst: barn nafnlig Laurids . jomfrue {Ellen Christensdatter} Lunds bar dd, Hr. {Manasse Pedersen} Tøxen (af Sønder Felding) og hustr {Birgitte Christensdatter Svendstrup} Seigr {Claus Eriksen} Svitzer {til Juellingshom, Sønder Omme} Hr {Jakob Rasmussen} Schov {Gjellerup sogn} Christen Lauridz:
Begravelse nr. 6111
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel. Opkaldelsen kunne have med Christen Lauridsen at gøre.
21211737.08.10Jakob Pallesen Skarrild By Palle Andersen ? Palle Andersens kone Bapt: 10 Aug: Palli And: barn nafnl Jacob jomfru {Ellen Christensdatter} Lunds bar dd fad: Jens Møl , Peder stutzgaard og hustr etc:
Begravelse nr. 6116
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel.
21231737.10.28Morten Pedersen Studsgaard Peder Studsgaard ? Peder Studsgaards kone Bapt: d 28 Hujus {octob:} Peder stutzgr barn kaldet Morten , Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd fad: othe Peders: og hustr: og pige Peder Erichs: etc:
21251738.02.02Peder Christensen Skarrild Mølle Christen Jensen Møller ? Christen Jensen Møllers kone Bapt: d 2 Febr: Christen {Jensen} Møllers søn nafnl Peder PræstK: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd Niels {Nielsen} ødevig og hustr , Christen Jensen , Søfren Lauridtzen.
21281739.01.22Christen Nielsen Skarrild By Niels Christensen ? Niels Christensens kone Bapt: d 22 janv: Niels xstensens barn , Nafnl xsten , Møller=Konen {Christen Jensen Møllers kone} bar dd fad: Anne bexgaard Oluf peders. lauge ßmid , Birrethe Bendsdaatter . etc:
Begravelse nr. 6122
NOTITS: Begravet 2 uger gammel.
21301739.08.23Peder Ottesen Skarrild By Otte Pedersen Maren Eriksdatter Bapt: 23 Aug othe Peders: barn Nafnl Peder , PræstK: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd, fad: Niels Olufsen Peder Erichsen , Christen Møller og Hustr , Anne [j]D: etc:
21321739.10.12Jens Christensen Døvling Christen Døvling ? Christen Døvlings kone Bapt: d 12 oct: Christen Døvlings barn døbt Nafnl jens . Fad: Niels døfl Hustr bar dd Anders hansen og Hustr Kirsten jensdaatter, ingeborg shafve.
21341739.10.30Michel Andersen Silstrup Anders Madsen ? Anders Madsens 1. kone Bapt d 30 oct : Anders Matzens barn , Nafnl Michel , Maren Søfd bar Fad: Matz degn og daatter (Helene?) jens Matzen og Hustr etc:
NOTITS: Moderens navn fra skifte 1773 Johanne Jørgensdatter i Døvling.
21351739.12.14Søren Pedersen Lustrup Peder Christensen Lustrup Kirsten Sørensdatter Bapt: d 14 Dec: Peder Lust barn Nafnl Søfren , Hands Kones ßyster bar dd , Fad: Søfren Olufsen, Thøger Søfrens: Christen {Jensen} Møller Anne Erichsdaatter etc:
21361739.12.20Jørgen Jensen Pindvig Jens Ibsen Kirstine Christensdatter Bapt d 20 Dec: jens ibs: barn Nafnl jørgen P K {Præstens Kone: Abelone Christensdatter Lund} bar dd Fad: Oluf Thomesen, Niels olufs: Zitze{l} jens daatter Maren [Søfsd]:
21371739.12.26Anders Pallesen Skarrild By Palle Andersen ? Palle Andersens kone Bapt: 2=den juledag Pallie Anders: Barn Nafnlig Anders P K {Præstens Kone: Abelone Christensdatter Lund} Bar dend Fad: Oluf Thomesen Peder Søfrensen Anders jacobsen Magrethe Stutzgaard og Magrethe Mølle.
21401740.03.14Erik Nielsen Øvig Niels Nielsen Øvig Johanne Pedersdatter Døbt d 14 Mart: Niels {Nielsen} ødevigs barn døbt Nafnl Erich Møllerens {Christen Jensen Møller} Kone bar dd Fad: jens boedsen og hustr: {Anne Christensdatter} Erich Niels: Michel xstens: Maren vindeløv etc:
NOTITS: Anne Christensdatter er moderens mor.
21431740.12.18Christen Pedersen  Peder Madsen ? Peder Madsens kone Dom 4 Adv: Døbt Peder Matzens barn Nafnl xsten Zezilia bar dd Fad: xsten Niels: jens Erichs: jens Matzen , Anna ibsdaatter og magrethe Niels daatter etc:
Begravelse nr. 6142
NOTITS: Begravet 2 år 5 måneder gammel i 1743.
21441741.03.05Christen Pedersen Døvling Peder Døvling ? Peder Døvlings kone Bapt: d 3 Dom: jejun: Peder Døfflings barn kaldet Christen Kirsten jens daatter bar dend Fad : jens Nielsen , jens {Christensen} pindvig Peder {Pedersen den Ældre} Ronnum, Degnekonen {Cathirne Christensdatter eller M. Lauridsdatter gift med Søren Rasmussen Degn.} , etc:
NOTITS: Dato 3 Dom: jejun: usikker oversat (i fasten?), er mellem 1. jan. og 10 maj fra kontekst.
21461741.06.18Dødfødt Heesgaard Christen Mortensen Heesgaard ? Christen Heesgaards kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sepult d 22 jun: fich xsten heesgds Hustr et død fød bar{.}.'}
Begravelse nr. 6132
NOTITS: Antaget født 4 dage før begravelsen.
21471741.06.25Cort Arntsen Bisted Skarrild By Arnt Nielsen Bisted Abelone Christensdatter Lund Bapt: d 25 Jun: Blev Præst: {Arnt Nielsen Bisted} barn døbt nafnlig Cort Mad: Lund {Helvig Christensdatter Haderup} bar dd fad : jens Boedsen og Hustr. {Else Marie Nielsdatter Boltrup} Christen {Jensen} Møller , Degne {Søren Rasmussen Degn} Konen etc:
21501742.05.20Mads Jensen  Jens Madsen ? Jens Madsens kone Bapt d 20 Maj jens Matzsens barn nafnl Matz Matz degns Kone bar dd fad: Anders Matzen og Hustr: , Niels jensen , Christen Jensen.
21521742.05.25Christen Pedersen Skarrild By Peder Studsgaard ? Peder Studsgaards kone Bapt d 25 Maj Peder studzgd barn nafnl Christen , jomfrue Bonsach bar dd fad : Peder i præstegden , Oluf Thomesen , Anders Studzgd , Maren Søfrens daatter .
21531742.09.02Otte Christian Arntsen Bisted Skarrild By Arnt Nielsen Bisted Abelone Christensdatter Lund Bapt d 15 Dom : p Trinit Præstens Søn Othe Christian kaldet inger johanne Bisted bar dd Thomas {Christensen} Lund , jens {Christensen} Lund og Mad : Tøxen {Birgitte Christensdatter Svendstrup, Sønder Felding} , jomfr Bonsach var fadere . etc.
NOTITS: Moderens brødre Thomas og Jens Lund er faddere og faderens søster Inger Johanne Bisted fra Them.
21571743.03.06Peder Jensen Pindvig Pindvig Jens Christensen Kirsten Pedersdatter Bapt : d 6 Mart: jens xstens: barn Nafnl Peder , Christen Heesgaards hustr: bar dend , fad: Zitsel pindvig , Christen {Jensen} pindvig , Anne ibs daatter , Peder Erichs:
21581743.03.06Peder Jakobsen Skave Jakob Christensen Skave Maren Nielsdatter Bapt eodem die {d 6 Mart:} jacob {Christensen} shafves barn nafnl Peder , Maren SøfrDaatter bar dd Pallie {Andersen} ggd , Karen shyt , Christen Elkier etc :
21591743.05.16Peder Pedersen Lustrup Peder Christensen Lustrup Kirsten Sørensdatter Bapt d 16 Maj Peder Lustr: Nafnl Peder Zezilia bar dd fad : oluf Pedersen , Anne Elk: Maren Jensdatter , Christen Elk og syster.
Begravelse nr. 6146
21601743.06.23Mads Nielsen Øvig Niels Nielsen Øvig Johanne Pedersdatter Bapt : d 23 Maj Niels {Nielsen} ødevigs barn nafnl Matz Elen Lund bar dend fad: oluf peders , Anne Elkr Maren jensdaatter Bendt Peders: Henning {Rasmussen} Krog etc:
21641743.12.19Peder Christensen Pindvig Christen Pedersen Pindvig ? Christen Pindvigs kone Bapt dom 4 Advendt, xsten Pindvigs barn Nafnl Peder Pr: K : {Præstens Kone Abelone Christensdatter Lund} bar dend Fad: Peder {Christensen} Pindv jens xstens: og hustr {Kirsten Pedersdatter} , xsten Elkr Christen Heesgd og hustru.
Begravelse nr. 6182
21661744.02.02Peder Larsen Karstoft- Nørre Lars Pedersen Dørslund Inger Pedersdatter NB Bapt Marie Renselsesdag Huusholdernes Nafnlig Inger {Pedersdatter} hendes u ægte barn , kalded Peder Mette Esches daatter bar dende fad: Anne Erichsdaatter , Matz Søfrens: Niels [.eht] etc: udlagt til Børnefader Lars Pedersen {Dørslund} paa Karstoft.
NOTITS: Lars Pedersen Dørslund (Døsling) er 1739-53 ladefoged på Nørre Karstoft for Peder Paaske (ses i skiftet 1754) i Hastrup Mølle, Thyregod. Dørslund er et sted i Brande sogn, nabo til Skarrild. Inger Pedersdatter husholderske udbetales i 1754 løn for 1752-53 4 rigsdaler 1 Mk. 10 sk. Patronym Pedersdatter ses i skiftet.
LINK: Paaske skiftet 1754.
21681744.05.01Henrik Jensen Døvling Jens Nielsen Kirsten Jensdatter Bapt : Jens Nielsens barn d 4 fredag efter Paashen dend Store Bededag , Niels Døflings Kone bar dd, dd blev kaldet Henrich fad : Niels døfling , jacob døfling Kirsten Jensder Søfren døflins daatter etc:
Begravelse nr. 6151
21741744.11.01Christen Pedersen Døvling Peder Døvling ? Peder Døvlings kone Bapt : d 1 Nov : Peder døflg barn Navnl Christen , Møllerens Kone bar dd fad Niels olufsen , Christen Nisen , Kirsten døfling etc;
21761745.03.11Dødfødt Hesselvig Thomas Hesselvig Ingeborg Thomas Hesselvigs kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sepult d 11 Mars Thomas Hesselvigs kone {Ingeborg} og en dødfød barn.'}
Begravelse nr. 6153
21781745.04.01Dødfødt Skave Jakob Christensen Skave Maren Nielsdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sepult d - jacob {Christensen} shafves dødfød barn.'}
Begravelse nr. 6155
21801745.05.01Dødfødt Heesgaard Christen Mortensen Heesgaard ? Christen Heesgaards kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sepult d 5 May: Christen {Mortensen} Heesgaard som var dødfød.'}
Begravelse nr. 6156
21811745.05.29Mads Andersen Silstrup Anders Madsen ? Anders Madsens 1. kone Bapt: d. 29 May Anders Madsen baren Døbt Navlig Mads, Jens Madsen Hustru bar den fad: Lars Bechtoft og Bendt Jenssen og Edel Christen Datter og El Mads dat og Maren Jens datter etc:
Begravelse nr. 6170
NOTITS: Begravet 1 år 10 måneder gammel. Moderens navn fra skifte 1773 Johanne Jørgensdatter i Døvling.
21831745.07.18Thomes Christian Bendtsen Øvig Bendt Pedersen Ellen Christensdatter Lund Bapt: d 5te Søndag i Trinitatis Bent Pedersen Baren Nafl: Thomas Christian. Christiana {Bisted} bar den fd: Jens {Christensen} lund Jens {Boesen} Ødvig og Hustru {Johanne Pedersdatter} Lauris {Ebbesen} degn og hustru {Maren Christensdatter} og Møler Kone El Eriech Datter.
21851746.04.17Niels Nielsen Øvig Niels Nielsen Øvig Johanne Pedersdatter Bapt: d 17 April: Niels {Nielsen} Ødvig baren døbt navlig Niels Bent Pedersen Husgtru {Johanne Pedersdatter} bar den. faderne Jens {Boesen} Ødvig Henning Rasmussen og Peder Eriechsen og Maren Sørrensdatter og Peder Hesßelvigs Hustru.
Begravelse nr. 5992
NOTITS: Begravet 1746-50, for ikke i skiftet efter moderen aug. 1750.
19971746.07.01Erik Nielsen Karstoft- Sønder Niels Olufsen Ane Eriksdatter {REKONSTRUKTION: fra skiftet 1773 og alderen: 'Niels Olufsen i Sønder Karstoft en søn Erik døbt.'}
Begravelse nr. 6391
NOTITS: Glemt døbt i kirkebogen.
21871746.07.02Dødfødt Heesgaard Christen Mortensen Heesgaard ? Christen Heesgaards kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 2 Juli døde Christen Heesgaard barn som var død fød.'}
21881746.07.17Niels Christensen Pindvig Christen Pedersen Pindvig ? Christen Pedersen Pindvigs kone Bapt d 6te Søndag Efter Trinitates Chresten Pedersen Barn navlig Niels El {Ellen Christensdatter} Lund bvar dd faderne Chresten Heesgaard og Las {Pedersen Dørslund} Karstoft og Niels Nielsen.
Begravelse nr. 6302
NOTITS: Begravet knap 18 år gammel.
21891746.09.11Evert Lauridsen Skarrild By Laurids Ebbesen Degn Maren Christensdatter Bapt: d 14 Søndag Efter Trinitatis Lauris {Ebbesen} Degnes Barn Døbt navlig Ebbert, Ellen {Marie} Bisted bar den faderne Chresten heesgaar og Chresten {Jensen} Møller og Hustru og Maren Knuds Datter Etc.
Begravelse nr. 6812
NOTITS: Begravet 74 år gammel.
21901746.11.01Eske Christian Hansen Karstoft- Sønder Hans Eskesen Karstoft Birte Christensdatter Bapt: d 1 Novem: Hans Eshesen Barn navlig Eshe Christian Jahan{ne} Rasmus datter bar dd og faderne Mads Sørrensen og las Pedersen {Dørslund} og Niels Ollesen og Karen Rasmus datter og Anne Sørrens Datter Etc.
Begravelse nr. 6202
21941747.08.06Thomas Albertsen Arntsen Bisted Skarrild By Arnt Nielsen Bisted Abelone Christensdatter Lund Bapt: d 6 Augustus blef Præstens Barn døbt naflig Thommes Albert, Prostinend {provstinden} {Helvig Christensdatter Lund} bar den faderne Jens {Christensen} Lund og Søster {Ellen Christensdatter Lund} Og Degens {Laurids Ebbesen} Hustru {Maren Christensdatter} og Cresten Pedersen og Hustru. Etc.d 6te Augustus Blef Præstens Barn Døbt navlig Thommes Albertsen , Prostinen bar den faderne Jens lund og ßøster og deges Hustru, og Chresten Pedersen og Hustru.
NOTITS: Dette Albertsen er lidt mærkeligt, men der står Albertsen ikke Arntsen, som præsten heller ikke kalder hans andre børn.
21971747.12.15Ole Christensen Heesgaard Christen Mortensen Heesgaard ? Christen Mortensens kone Bapt d 15 December blef Chresten Mortensens Barn døbt Navlig Olle Præsten Hustru {Abelone Christensdatter Lund} bar dd 5 fader Chresten Pedersen og Hustru og Anne Las Datter og Kiesten Mortens Datter.d: 15 desember Blev Chresten Mortensens baren døbt Nafl {Morten gennemstreget} Olle Pærste{!} Hustru {Abelone Christensdatter Lund} bar dend.
21981748.01.05Dødfødt  Ole Jensen ? Ole Jensens kone Anno 1748 [.....] d: 5te Janvari blev Olle Jensen Baren Død fød.Bapt: d 5 Feb: {præstens fejl} Olle Jenssen død fød. Barn [..].
NOTITS: Usædvanlig indført mellem de døbte, ellers ikke tilfældet. Præsten skriver forkert måned.
21991748.04.04Niels Christensen Elkær Christen Elkær ? Christen Elkærs kone Bapt: d: 4 April blev Chresten Elkiærs Barn døbt Navlig Niels Christiana {20, Arntsdatter Bisted} bar dd fad Olle Lustrup og Maren Niels Datter og Maren Sørrens Datter N: N:sen og Chresten Erichsen [..]; d: 4d April blev Chresten El kieres barn døft nafli Niels , Jomfru [.....] bar den , fadere Olle Lustrup og Maren Niels datter og Maren Sørens datter og Niels Niels:og Chresten Eriechsen af Lustrup [Ch]resten Nielssen.
Begravelse nr. 6195
NOTITS: Begravet knap to år gammel.
22001748.05.05Søren Christensen Lustrup Christen Eriksen Lustrup ? Christen Lustrups kone Bapt: d 5 May Chresten [Eriksen] lustrup 2de børn døbt Navlig Søren og Peder Præstens Hustru {Abelone Christensdatter Lund} og Datter {20, Christiana Arntsen Bisted) bar dem fad Olle Pedersen Chresten Nielsßen og Anders Stusgd Thomes Jenssen Chresten {Mortensen} Heesgaard Hustru {Maren Ibsdatter} og {Laurids Olesen} skummager.d 5te May blev Chresten Eriechsen udi lustrup 2de børen døhbt Nafnl Søren og peder præst: hustru og datter dem til deres Lauris sku[..] [..]agn og Olle Pedersen Chresten Nielss: og Anders Stusgaar Thomas Jensen Chresten Heesgaars hustru og Chresten Nielss: hustr: og Olle Pedersen datter.
NOTITS: Tvilling. Degnens kirkebog røber at Christen Lustrup er Christen Eriksen. Laurids Skomager hedder Olesen se begravelse #6405.
22011748.05.05Peder Christensen Lustrup Christen Eriksen Lustrup ? Christen Lustrups kone Bapt: d 5 May Chresten [Eriksen] lustrup 2de børn døbt Navlig Søren og Peder Præstens Hustru {Abelone Christensdatter Lund} og Datter {20, Christiana Arntsen Bisted) bar dem fad Olle Pedersen Chresten Nielsßen og Anders Stusgd Thomes Jenssen Chresten Heesgaard Hustru og skummager.]d 5te May blev Chresten Eriechsen udi lustrup 2de børen døhbt Nafnl Søren og peder præst: hustru og datter dem til deres Lauris sku[..] [..]agn og Olle Pedersen Chresten Nielss: og Anders Stusgaar Thomas Jensen Chresten Heesgaars hustru og Chresten Nielss: hustr: og Olle Pedersen datter.
NOTITS: Tvilling. Degnens kirkebog røber at Christen Lustrup er Christen Eriksen.
22051749.04.27Christen Hansen Karstoft- Sønder Hans Eskesen Karstoft Birte Christensdatter Bapt: 27 April blev Hans Eskesen barn døbt navlig Chresten Elen {Arntsdatter} Bisted bar dd fader Peder Chrestensen og Hustru og Jens Nielssen og Niels Ollesen og Anne Nielsd.d: 27 April , Bleff Hans {Eskesen} Castoft baren døbt nafnl: Chresten , Jomfrue Biste bar dend, faderne Peder Christensen og hustrue og Jens Nielsen og daatter og Niles Ollesens Hustrue.
NOTITS: I følge degnen er Niels Olesens kone fadder og Jens Nielsen og datter. , Det er her antaget, at præsten får det forkert.
22091749.10.19Terkel Thomasen Hesselvig Thomas Hesselvig ? Thomas Hesselvigs kone Bapt: d 19 October blev Thommes Hesßelvig barn døbt Navlig Terckel , Peder Hesßelvig Hustru bar den faderne Niels {Nielsen} Ødvig og Peder {Andersen} Skaue og Maren Vindeløf og Maren Hesßelvig , Søndagen d: 19 octob da blev Thammas Hesselvig baren Døbt nafl: Terchel Peder {Hesselvig} hustru bar dend faderne , Niels {Nielsen} Ødvig peder Andersen og Klues {Klaus} grene Maren Vende løf og Maren VaunKoene ,
NOTITS: Maren Hesselvig må være den samme som Maren VaunKoene.
22101749.11.09Jens Bentsen Silstrup Bent Jensen Silstrup Mette Pedersdatter Bapt: d 9de Nov: blev Bent {Jensen} Selsterup Baren døbt navlig Jens, Maren Selstrup bar ded fad: Sørren Sørrensen og Klhus og Anders gren og Hustru {Maren Andersdatter} og Maren Niels d:d 9de November da blef Bent Jenssen, baren døbt nafl: Jens , Maren Jen daatter , bar dend faderne Søren Sørse og maren Niels daatter , Klaues Pete og Anders gren og hans hustrue søster.
NOTITS: Hvis "hans hustrue søster" går på faderen og ikke Anders grene, så hedder moderen Andersdatter. Men Anders grenes kone hedder også Andersdatter. Forældrene gift 1748 i Sønder Omme, hvor hun skrives af Bøvl.
22111749.12.29Søren Madsen Karstoft- Nørre Mads Sørensen Inger Pedersdatter uægte, Bapt: d 29 decemb: Enger {Pedersdatter} Kastoft uægte Baren døbt udlagt til Barne fader Mads Sørensen af Sønder Karstoft.uægte d 29 Decemb blefv en uægte Barn født Paa Nør Karstoft Navlig Sørren fader Mads Sørrensen, Moderen Jenger Peders Datter ulagt {gennemstreget} til faderne Jens Ollesen Jens Nielssen Jens Ladssen og Beret Bens Datter og Beret Chrestens Datter.
NOTITS: Moderen Inger Pedersdatter er husholderske på herregården Nørre Karstoft. Dette er hendes andet barn uden for ægteskab. Første #2166 i 1744 med ladefoged Lars Pedersen Dørslund.
LINK: Paaske skiftet 1754.
22161750.07.06Bent Jensen Karstoft- Sønder Jens Olesen Karen Rasmusdatter Bapt: d 6 Julius blev Jens Ollesen Barn døbt Bent Præstens datter {Ellen Marie, 23, eller Christiana, 22, Arntsdatter Bisted} bar den fad: Niels og Hustrue Hans Eshesen og Hustrue.d. 6t Julius Blev Jens Ollesen Baren Døbt Ben[.ne], Præstens daatter bar dend faderne Niels Olles: og Hus Hans Eshensen og Hustru Søren Olle[..] Pige fader ,
NOTITS: Moderen Karen Rasmusdatter se #2273.
22181750.11.01Søren Christensen Elkær Christen Elkær ? Christen Elkærs kone Bapt d 1 Nov blev Chresten Elkiers Barn døbt Nav Sørren Præstens Datter {Ellen, 23, eller Christiana, 22, Arntsdatter Bidsted} Chresten pinvig og Mads {...}[..]sen Magrete Nielsdatter.d: 1 November , blev Chresten Elkiers baren døbt navenlig Sørren Præsten daatter bar dend faderne Chresten Pedersen og Chresten Nielssen og Mads Lausen Tammes Hesselvigs Hustru Marete Nielsdatter {tilsyneladende tilføjet senere:} Christen Pedersen og Hustrue.
Begravelse nr. 6208
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel. Christen Pindvig hedder Pedersen ses i degnens version, hvilket passer med beboerne i Pindvig.
22261751.05.22Mads Thomasen Hesselvig Thomas Hesselvig ? Thomas Hesselvigs kone Bapt Samme dag {d 22 May} Thomas Hesßelvigs baren Navnlig Mads peder Hesßelvigs hustru barn dd: fad: Peder {Nielsen} Øvig og Peder {Christensen} Hesselv og Maren Vindeløv og henings dat.Samme dag {d: 22 Maj} thomas hesselvigs baren døbt Nafl: Mads faderne Peder {Christensen Hesselvigs} hustru bar dd: peder hesselvig Mar Vendeløf, Karen [Jen.] daatter peder {Nielsen} Ødvig Beret peder daatter.
Begravelse nr. 6212
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.
22271751.07.18Christen Christensen Silstrup Christen Christensen Silstrup ? Christen Christensen Silstrups kone Bapt: d 18 Julli blev Cresten Selstrups barn døbt Nav: Cresten Præstens Hustru {Abelone Christensdatter Lund} bar dd fad: Cresten lassen og Hustru og Bent Jensßen og Maren Niels dat og Kirsten gre.d: 18 Julius af selstrup blev {Christen} Christensen baren døbt Nafl: Cristen, Præste hustrue {Abelone Christensdatter Lund} bar dend, faderne Christen lassen bent jensen og Mads Lausen Maren Niels daatter. Kierst Anders datter af Grene i skarrild [...].
NOTITS: Præsten og degnen tilsammen giver Kirsten Andersdatter i Skarrildgrene.
22281751.12.19Christen Pedersen Lustrup Peder Christensen Lustrup Kirsten Sørensdatter Bapt d 4de Søndag i Advin blev Peder {Christensen} Lustrups baren døbt N: Chresten, Jumfru {Anne Lisbet Arntsdatter} bistedt bar dd faderne Anders Møl i Kibech og Chresten Anderßen og Jens Jako{...} og Chresten Nielssen og Mette lustrup og hans tieneste pige {Anne Olesdatter}.d 4de Søndag i A[...] Blev Peder {Christensen} lustrup baren døbt nafnl: Christen, Præsten datter Anne lisbet {Arntsdatter Bisted} faderne Anders Møle i Kibech Christen Andersen Jens Jachopsen Christen Nielsen hustrup {hustru/Selstrup?} og Olle peders: da[ater].
NOTITS: Præsten og degnen sammen giver at Ole Pedersens datter er tjenestepigen ved faderen Peder Christensen Lustrup. Hun ses i kirkebogen at hedde Anne.
22291752.01.01Anders Christensen Elkær Christen Elkær ? Christen Elkærs kone Bapt: Anno 1752. Bapt d 1 Janvari blev Chresten Elkiærs baren døbt Anders Jomfru bistedt bar dd fad: Chresten Nielssen og Chresten {Lauridsen} degn og Maren Niels datter og Søster.Anno 1752 d: 1sted Janv: blev Christen Elkiær baren døbt Naflig Anders Præsten daatter bar ham, faderne Christen Nielsen Søren Skred{..} Christen {Lauridsen} degn, maren Nielsdaatter og søster.
22301752.07.06Christen Christensen Skarrild Mølle Christen Møller ? Christen Møllers kone Bapt d 6 Julius blev Chrestens Møllers barn døbt Navnlig Chresten Jumfru Anne Lisbedt {Arntsdatter Bisted} bar den fad fl: Christen Møller og Mas Laueßen og Anne Mari og Jens Bodßen Hustru {Else Marie Nielsdatter Boltrup}.d 6. Julus blev Chris Mølers baren døbt : naflig, Christen Præsten daatter Anne Lisbet dend, faderne Gl: Christen Møler Mas Lausen Anne Søren datte Maria Christens datter Jens {Bodsen} Ødvig Hustrue {Else Marie Nielsdatter Boltrup}.
NOTITS: Præstens Anne Mari ser ud som en fejllæsning af degnens "Anne Sørensdatt Maria Christen datter".
22311752.09.10Niels Nielsen Ronnum Niels Christensen Ronnum Kirstine Nielsdatter Bapt: d 15 Søndag i Trinitatis Niels {Christensen} Ronnums barn døbt Nav Niels hans Moder {Maren Ronnum} bar dd fad Chresten {Nielsen} Ronnum og Peder Hesßelvig og og{!} degns {Laurids Ebbesen} Søn.d: 15 Syndag i Trinitatis Blev Niels {Christensen} Ronnums barn Døbt Nafl: Niels faderens Morder {Maren Ronnum} bar, dend fader Christen {Nielsen} Ronnum peder hesselvig degen {Laurids Ebbesen} søn Laues Peder {Pedersen den Yngre} Ronnums Hustru Magete Vendeløf datter.
Begravelse nr. 6747
NOTITS: Degnen har sønnen som Laues, som ellers ikke er kendt. Flyttede til Silstrup i Skarrild og blev der kaldet Niels Nielsen Ronnum. Begravet 1812 59 år gammel.
22321752.10.22Anders Pedersen Skave Peder Andersen ? Peder Andersens kone Bapt d 21 Søndag efter trintatis Peder Andersen baren døbt Anders Hans broder {degnen: søster Ingeborg Andersdatter} bar den fad: peder {Christensen} lustrup.d 21 S: i tr. blev peder Andersen i Skauve hans barn Døbt Nafl: Anders Engborg skaue bar den fard peder {Christensen} lustrup Jachopsøn [...] peder {Pedersen den Yngre} Ronnum , [....elg...] Maren Ander datter.
22331752.10.29Knud Thomasen Hesselvig Thomas Hesselvig ? Thomas Hesselvigs kone Bapr d 22 dito Blev Thomas Hesßelvig baren døbt Navlg: Knud Jumfru [Christian Arntsdatter} Bisted dd fd Niels {Christensen} Ødvig og Jens Pede{...}.d 22 S: dag tri blev Thomas Hesselvigs baren Knud {gennerstreget} døbt Nafl: Knud , præstens datter bar dend farderne Niels {Christensen} Ødvig jens pedersen Marens hesselvig , Maren Vindeløf, peder hesselvigs
Begravelse nr. 6218
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel.
22361753.03.09Søren Jakobsen Døvling Jakob Sørensen Døvling Elisabeth Andersdatter Bapt: d 4 Martius blev Jacob Døvling baren døbt Nav. Sørren Perder Anderssens Hustru br dd fadr Niels Madssen og peder Andersen og Jens døvling datter.Jesu Nafn Anno 1753 føde/ Søndagen d: 4de Marsi[..] blev Jachop døfl: Baren døbt naflig Søren, peder Andersen hustru bar den farderne Niels Massen peder Andersen Jens døfling daatter peder døflling hustru Niels Jpsen.
NOTITS: Jakob Sørensen Døvling se #2242. Moderens navn fra FT 1801.
22411753.07.13Peder Bentsen Silstrup Bent Jensen Silstrup Mette Pedersdatter Bapt: d 13 Julius blev Bent Selstrups baren døbt Peder Jumfru Anne Lisbedt bar dd fad Chresten {Pedersen} Ørbech og Chresten {Lauridsen} Degn og Chresten {fejl for Rasmus} pinvig Hustru.{....} Søndag efter trinitatis blev Bent Jensen Baren døbt Naflig peder, Ann{.} lisbhet udi Præstegaarden farderne Christen Pedersen Ørbech Christen Laurisen Rausm penvigs hustrue, Christen Penvigs hustru Anne skøt af Selstrup.
NOTITS: Præsten skriver ikke rigtig af og tager fejl ved "Christen Pindvis hustru", det skulle være Rasmus Pindvigs kone, hvorved Rasmus antaget for Rausm.
19921754.05.19Mads Nielsen Døvling Niels Madsen ? Niels Madsens kone Bapt: d 5 Søndag efter Paaske blev Niels Madsen baren døbt Navlig Mads Jumfrue Christian {Arntsdatter Bisted, præstens datter} bar den faderen Jen Ollesen og Jacob {Sørensen} Døvling peder Jepsen og peder {Andersen} Døvling og Anne jep Datter. d: 5te Søndag efter Paa{..} Blev Niels Madsen Barn døbt Navlig M{...} {.....} Christiana ba{....} Faderne Jens Olesen Jacob Døfvling peder {......} Karstoft Gret Døfling Anne Jep daatter.
22461754.08.18Erik Christensen Lustrup Christen Eriksen ? Christen Eriksens kone Bapt d 10 Søndag efter Trinitatis blev Chresten Erichsen barn Døbt Navnlig Erich Jumfru Bistedt bar den Faderne Thomas {Madsen} Hesßelvig og Laridtz {Ebbesen} Deg{n} og Jens Pedersens Hustru. d: 10de Søndag efter Trinitastus blef Chresten Erichsen baren døbt Nafnl: Eriech, Præstens daatter bar dend. faderne Laris Ebbesen Mari Christensdatter Thomas Hesselvig Jens Pedersen Hustru.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22471754.08.18Peder Christensen Pindvig Christen Pedersen Pindvig ? Christen Pindvigs kone Bapt: d 11 Søndag efter trinitatus blev Cresten pinvigs baren døbt Peder Jumfru Christiana {Bisted} bar dd Fad: Niels Elkiær og Jens Jacobsen og Kirsten Rasmusdatter Bendt {Jensen} Selstrup Hustru.d ii Søndag efter trinitatus, blev Cristen Penvig baren døbt nafnl: Peder Faderene Christiane {Bisted} bar dend Faderne Niels Elkier Jens Jachobsen Jens Christensen Kirsten Rasmusdaatter Bent Jensen Hustru {Mette Pedersdatter}.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22491754.10.08Christen Madsen Lustrup Mads Lauesen ? Mads Lauesens kone Bapt: d 8 October blev Maeds Lauesen baren døbt Nav Chresten Jumfru Christiana {Bisted} bar den Fader Laue Mechelsen og Mechel Chrestensen og Chresten Nielsen Hustru {?Maren Christensdatter af Ronnum} og Karen Chrestens dat.d 8te October Blev Mas Lausen baren døbt Naflig Christen Chriane{!} bar den Fadderne Lau Mechelsen Mechel Christensen Olle Mins Christensen {Christen?} Nielssen Hustru og Karen Christda Anne Catrine og Maren Vindel{..} af Krog ,
Begravelse nr. 6241
NOTITS: Begravet to år gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22501754.12.22Ole Jensen Karstoft- Sønder Jens Olesen Karen Rasmusdatter Bapt: d 22 December blev Jens Ollesen baren døbt Navl Olle Niels Madsens Hustru {Døvling} bar dd Faderne Niels Ollesen og Hustru og Mechel Chresten og Lauridtz Lauridtzen og Dort Mechels datter og Hans {præstens mislæsning af degnen, se denne} pige.d: 22 Decmber blev Jens Ollesen udi Sønder Castoft hans Søn Døbt Naflig Olle, Niels Massen Hustru udi døfling bar dend Faderne Niels Olsen og Hustrue Mechel Christensen og Laurs Laurissen og Dorte Mechel daatter og ha{ns?} Castoft og h[u]s pige.
NOTITS: "Hus pige" muligvis hans pige. Moderens navn Karen Rasmusdatter se #2273.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22521755.03.05Morten Olesen Klink Ole Mortensen ? Ole Mortensens kone Bapt: Anno 1755 d: 5te marts blev Olle Mortensens barn døbt Nafvlig Morten Jomfru Jahhane bisted bar den faderne Jens pedersen og Peder Christensen Niels Mortensen Thommas {Madsen} Hesselvigs kone {Kirsten Mrie Terkelsdatter} og Karen Niels Daatter. I Jesus Nafn 1755 d: 5te Mart: Blev Olle Mortensen paa Klinch hans Baren Døbt Naflig Morten Jomfru Johanne bistid bar dend faderene Jens pedersen og peder Christensen Niels Mortensen thomas Hesselvigs hustru og Karen Nielsdaatter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22571755.06.22Peder Christensen Silstrup Christen Christensen ? Christen Christensens kone Bapt d: 22 Junis blev Christ Chrestensen barn døbt Nafl: Peder Faderne Sørren Pedersen og Hustrup Christen hiøl{...} pige Christen tarp pige Præstens daatter bar den.d: 22 Junis blef Christen Christensen baren udi Selstrup hans baren døbt Nafnl: peder fad Søren Pedersen og hust Christen Hiølund pige Christen tarp pige og Præsten datter bar d{...}.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22591756.03.07Oluf Olesen Lustrup Ole Minds ? Ole Minds kone Bapt den føste søndag udi faste blev olle Mins barn døbt Naflig Oluf Olle Pedersen daatter bar den faderne boed Jacobsen Peder {Christensen} Lustrup Maes Lausen og Ib Christensen Karen Christen daatter og Mette jens daatter.dend føsted Søndag udi fasted belv Olle Mins barn døbt Nafl: Oluf Olle Pedersen datter bar dend faderne Boe Jacobsen Peder {Christensen} Lustrup Mas Lauesen og Ib Christensen Karen Christendat. og Mette Jensdat
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22641756.11.28Niels Christensen Elkær Christen Elkær ? Christen Elkærs kone Bapt d: 1 søndag i Avend blev Christen Elckier {..}rn døbt Nafnl: Niels Præstens Datter bar Den Faderne Christen {Pedersen} Pinvig Jens hesselvig Ib Christensen Ole Mortensen Hustru og Magrete Niels daatter Mari Christen datter.d 1 Søndag i Aven ble{.} Christen Elkiers baren døbt Niels preste daatter bar dend Faderne Christen Pinvig, Jens Hesselvig, Ib Christensen Olle {Mortensen} Klinches hustr Magrette Neils datte{.} Marie Christens datt{..}.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22651756.12.24Niels Jensen Skarrild By? Jens Nielsen ? Jens Nielsens kone Bapt. d: 24 Decembr: blev Jens Nielssen barn døbt nafnl: Niels Præsten daatter bar dend Anders {Nielsen} Gren og hustru Rasmus Buchier {Anders Pedersen] studsgaard.D 24. Dember{!} Blev Jens Nielsen baren døbt Naflig Niels Præstens daatter bar faderne Anders green og Hustrue Rasmus Buchkier, Ander stusgaar.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22701757.05.15Christen Madsen Lustrup Mads Lauesen ? Mads Lauesens kone Bapr d: 15 May blev Mas Lausen barn døbt Naflig Christen Jomfru {Anne Lisbeth} Bisted var dd fd Christen Nielssen Olle Minnes og Anders studgaard.d: 15 May: Blev Mas lauesen baren døb Christen Jomfrue Anne Lisbeth bar dend Faderne Christen Nielsen Olle Mins og Anders stus.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22711757.05.18Anders Christensen Lustrup Christen Pedersen ? Christen Pedersens kone Bapt d: 18 May blev Chresten Pedersen barn døbt Naflig Anders Madme Bisted {Abelone Christensdatter Lund} bar den Faderne Niels Elkier og Hustru Chresten Elkiers {fejllæsning for Pindvigs} Hustru og Rasmus Penvig.d: 18 Maysius blev Chresten Pederssen barn døft{!} Naflig Anders Præstens Koene bar dend faderne Nils Elkier og Hustrue og Christen Penvig Hustrue og Rasmus penvig.
NOTITS: Degnen opfinder den latinske måned Maysius. Præsten Arnt Bisted laver flere og flere fejl når han kopierer navne over fra degnens kirkebog. Han er 61 og dør næste år, så det går ham dårligt. Må være Christen Pedersen i Lustrup for Christen Pindvigs kone er fadder, det ville hun ikke være, hvis hun var moderen.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22741757.12.11Rasmus Nielsen Døvling Niels Madsen ? Niels Madsens kone Bapt d: 11 december blev Niels Madssen barn døbt Naflig Rasmus Anna Lisbeth {præstens datter} bar dd fd dort{..} Lendroth og Peder Andersen Lisabeth Madsdaat{..] Niels Japsen og Peder {Andersen} Døfvling daater.d: 11 December Blef Niels Madssen barn døbt Navflig Rasmus Anna Lisbet bar den fad: Dorete Leindrotch og peder Andersen Lisbet Madsdat: Niels jepsen og peder {Andersen} døfvling datter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22781758.06.02Peder Christensen Lustrup Christen Eriksen ? Christen Eriksens kone Bapt. d: 2. Junnius da blev Christen Erichsen Barn døbt Naflig Peder Prætens daatter bar den Faderne Peder skumager og Peder Møl Anne Christen daatter.d: 2 Junis da blev Christen Erechsen Baren døbt nafl: peder Præstedaatter bar den fade{...} peder Skumager og ped{..} Møl Anne Christen daatt{..}.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22801758.07.23Eske Christian Hansen Karstoft- Sønder Hans Eskesen Karstoft Birte Christensdatter Bapt d: 23 juli blev [....] Hans {Eskesen} Carstoft barn døbt Naflig Elsse Christiana Møller kone bar dd fa[...] Niels Christensen og Peder Christensen Kort Lauridssen {formodet fejl for Madsen} Sørren Skreder Hustru Niels Olufsen daatter.d 23 Juli blev Hans Castoft Baren Døbt nafl: Eshee Christiean Møller Koene Bar ham, Faderne Niels Christensen og Peder Christensen og Kort Laurisen, Sørren Skræders Hustrue og Niels Ollesens Daatt{..}
NOTITS: Degnen skriver direkte "bar ham" og Hans Eskesen fik 1746 en søn Eske Christian †1750. Præsten gør barnet til en pige Else Christiana.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22831758.09.22Poul Gotfred Liebe Poulsen Østergaard Karstoft- Nørre Poul Jensen Østergaard Anne Dorthe Poulsdatter Liebe Bapt d: 22 Sepbem: Blev Sr Povel {Jensen} Østergaard Barn Døbt Naflig Povel Gotzfred Liiber og Hans Svige Moder {Margrethe Louise Saltou} Bar den Faderne var Monsr {Claus Eriksen} Sviitzer og Hendes søster {halvsøster Johanne Barbara Jonasdatter} og broder {halvbroder Poul Gotfred Jonassen} og Hans Broder Anders {Jensen Østergaard}.d: 22 September Blev Sr Povel Øster gaar Paa Nørre Castoft hans baren Døbt Nafl: Povel Gotfer Liiber, og hans olde Morder bar ham og han hafde 4re Fadere.
Begravelse nr. 6299
NOTITS: Den første dåb for den nye præst Christen Clausen Svitzer. Drengens navn er dels Liiber i kirkebogen, meningen er tydelig nok moderens navn Liebe. Det er blevt læst Berber mange steder. Drengen begraves 1. juli 1663 knap fem år gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
LINK: Poul Østergaard.
22841759.05.13Peder Pedersen Karstoft- Sønder Peder Mortensen Kirsten Nielsdatter Dend 13 May Blev Peder Mortensen udi Sønder Castoft hans Baren Døbt Peder, Niels Ollesen hustru bar dd Faderne, Monsiur {Poul Jensen} Øster Gaar, bertel døfling, Jens Ollesen og hustru hans Eskesen og Degen daatter {Helene Madsdatter} ,1950 d: 13 May blev peder Mortensen barn døbt Nafl: peder og Niels Ollesen hustru bar dend fadere bertil døfling og Monsiur Østergaard paa Castoft Jens Ollesen hustru og Hans Eshesen Husru og degn daatter.
Begravelse nr. 6266
LINK: Moderens navn Kirsten Nielsdatter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22861759.06.17Peder Nielsen Skarrild By Niels Mortensen ? Niels Mortensens kone d: 9de Junius Blev Niels Morten sen her i Byen hans Baren Døbt Nafnl: Peder, Møler-Koen Bar dend, Faderne Peder Christen sen og Degen søn Laurs Olle Klinch og peder stusgaar daat: El.d 1 Søndag i tritaus {17. juni} Blev Niels Mortensen baren døbt, her udi byen Nafl: Peder Møler hustrue bar den Faderne Peder Christensen og degen Søn Lauris, og Olle Klinch, og peder stusgaard datter, og Jens Pedersen Hustru ,
Begravelse nr. 6269
NOTITS: Begravet tre måneder gammel. Præsten og degnen er en uge fra hverandre om datoen.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22871759.07.25Christen Nielsen Ronnum Niels Christensen Ronnum Kierstine Nielsdatter d: 25 Juli Blev Niels {Christensen} Ronnum Baren døbt Nafl: Christen Monsie{.} Øster gaars Koene {Anne Dorte Liebe} Paa Nøre Castoft Bar den Faderne Henning Rasmusen Jørgen {Jakobsen} Hesselvig Degn søn Lauris Jens pedersen hustr Maren Vindeløf.d 25 Juli blev Niels Ronnum barn døbt Nafl: Christen Sig Øster gaar koene paa Nør Castoft Bar dend Faderne Henning Rasmusen Jørgen hesselvig og degen Søn Lauris Jens pedersen hustru Maren Viendeløf.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22891759.11.18Anders Pedersen Skave Peder Andersen ? Peder Andersens kone 1759 d 23 {?} Søndag efter Trinit blef Peder Andersens Baren i Skave døbt og kaldet Anders.
NOTITS: Dato usikker. Ser ud som 27. Søndag efter Trinitatis, men 24. er den sidste i kalenderen. 23 antaget.
LINK: Præsten affotografering.
22901760.01.13Jannes Poulsen Østergaard Karstoft- Nørre Poul Jensen Østergaard Anne Dorte Poulsdatter Liebe Føde Anno 1760. Dend 13 Janvarius Blev Monsiur Øster gaar paa Nørre Castoft hans Baren døbt Jannes, Madme Biermand {Anna Henriksdatter Himmerig} af {Sønder} Felding Bar ham Faderne Monsiur Bier Mand, og hans Koenes Søster {Anna Amalia eller Johanne Barbara Vissing} af Kolding, og hans Broder {Anders Jensen Østergaard}.J Jesu Nafn Ao 1760, d: 13 Janvarius, Blev Monsiur Øster gaar hans Baren døbt paa Nørre Castoft Nafl: Jannes. Madme Bir Ma{..} af Felding bar ham, Faderne Monsiu bir Ma{..} og Jomfru af Kolding som er hans Koenes søster og hans broder.
Begravelse nr. 6282
NOTITS: Begravet halvandet år gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22911760.02.17Lave Madsen Lustrup Mads Lauesen ? Mads Lauesens kone d 17 Februri , da blev Mas Lauesen udi Lustrup hans Baren døbt Laue , Møle koen Bar ham, Faderne Christen Nielsen og Morten {Pedersen} stusgaar Degn Søn Lauris Karen Christen daatter.Søndag d: 17 Febr. blev lau Massen hans Baren Døbt Nafl: Laue Møler {h....} bar dend Fadere Christen Nielsen Morten stusgaar Laurs {Ebbesen} Degn søn Laris og Maren Mechel dat dat Karen [Kiersten] Andersdaatter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22931760.05.11Mads Pedersen Døvling Peder Jakobsen ? Peder Jakobsens kone d: 6te Søndag efter Paaske Blev peder Jacobsen, udi døfling hans Baren døbt Mas , Jens Nielsen daatter Bar den, Faderne Olle {Nielsen} Mins Peder døfling Søn Christen , Maren Jensdaatter peder Jepsen og Anne Japdaatter.d: 6te Søndag efter paaske Blev peder Jacobsen udi døfling hans Barn døbt Nafnl: Mas Jens Væster gaar datt Bar den Faderne Olle Niels: Maren Jensdat: peder døfling søn peder Jepsen og Søster Anne Jep dattr.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22961761.01.04Niels Pedersen Karstoft- Sønder Peder Mortensen Kirsten Nielsdatter Føde Anno 1761.d: 4de Janvarius blev Peder Mortensen, udi Sønder Castoft hans Søn døbt Niels, hans Broders Hustru Bar ham, faderne. Anders Mortensen hans Eskesen, Degn søn Lauris Jens Ollesen Jens Nielsen daatter Peder {Andersen} døfling koene.Ao 1761 d: 4de Janvari da Blev peder Mortensen udi Sønder Castoft hans søn Døbt Nafnl: Niels hans broder Hustr [Beade] ham, fader Anders Mortensen og hans Castoft og Olle Nielsen og Degen søn Lauris Jens Ollesen Hus{...} Jens Trovelsen daatter Peder døfling Hustru,
NOTITS: Sognet er ikke angivet for Anders Mortensen, men menes at være Oddum og hans kone er moderens mor.
LINK: Moderens navn Kirsten Nielsdatter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22991761.03.08Peder Nielsen Skarrild By Niels Mortensen ? Niels Mortensens kone d 5te Søndag udi Fastend, Blev Niels Mortensen her udi Byen, Baren døbt Peder Jomfrue Hiøer bar dend, faderne Peder Christensen Morten pedersen og Else studsgaar, Mas Lausen.d: 5te Søndag [dedt] Fasted, Blev Niels Mortensen Barn Døbt Nafl: Peder Jomfrue Hiøer bar dend, Fader Peder Christensen Morten pedersen Mas Lausen Hust Else stus gaard Niels Mortensen {...}
NOTITS: Hiøer læst som Højer.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23011761.04.30Lars Christensen Silstrup Christen Christensen ? Christen Christensens kone d: 30 April Blev Christen Christ:sen udi Selstrup hans Baren døbt Las Mølle Koene bar dend , Faderne Christen {Christensen} hiølund degn søn Kort ,d 30 April, da Blev Christen Christensen udi Selstrup hans baren Døbt Las Møllerdat Bar dend Faderne Chr{...}Hiølund Cort degn og Anders Massen Koene Søren {Pedersen} Hiølund daatter {? Sørensdatter}.
NOTITS: Christen Christensen og Søren Pedersen i Store Hjøllund i Arnborg sogn, nabo til, se Folk og Steder i Arnborg sogn.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
LINK: Søren Pedersen og Christen Christensen i Store Hjøllund i Arnborg.
23031761.08.23Niels Jensen Karstoft- Sønder Jens Troelsen ? Jens Troelsens kone d: 14 Søndag udi Trinitaus Blev Jens trovelsen udi Castoft baren døbt Niels hans daatter bar den Fadderne Olle Niels: Kort Lauris Anne Møle ,d: 14 Søndag udi trinaus , Blev Jens trovelsen Baren udi Sønder Castoft Døbt nafnl: Niels og hans daatter bar dend , Faderne Olle Niels: Kort Lauriss: Anders Castoft , Anne Møl , og Jens Ollesen.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23041761.09.23Bertel Madsen Lustrup Mads Lauesen ? Mads Lauesens kone d 23 September, blev Mas {Lauesen} Lustrup Baren Døbt Bertel og hans M[o]rder søster bar ham, Faderne Bertel Nielsen degnsøn {Cort Lauridsen}.d 23 September , Blev Bertel Nielsen udi Lustrup hans Svoger Barn Døbt, Nafl: Bertel og stinne Bertelsdaatter, bar dend Faderne, Bertel Niels: Kort Laurissen, Erich pedersen hustru Karen Christen daatter Kirsten Christen daatter ,
NOTITS: Mads Lauesen er altså Bertel Nielsens svoger. Bertel Nielsens kone er enten en Lauesdatter eller Mads Lauesens kone en Nielsdatter. På første blik er Mads Lauesens kone en Bertelsdatter (søster Stine Bertelsdatter), så muligvis er forbindelsen længere ude. Men hvis svoger betyder svigersøn, er Mads Lauesen gift med Bertel Nielsens datter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23051761.11.07Mads Andersen Silstrup Anders Madsen Dorte Mikkelsdatter d 7de November Blev Anders Massen udi Selstrup døbt Mas,.d 7 November , da Blev Andes Massen udi Selstrup hans Baren døbt Mas Hans Moster bar dend , Faderne Jens Massen , og degn Søn {Cort Lauridsen}, Jens Nielsen Koene Niel Lustrup og Hustru ,
NOTITS: Mosteren kan være faderens eller barnets.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23061761.12.26Peder Pedersen Ronnum Peder Pedersen Ronnum den Yngre Maren Nielsdatter d 9de Dito {Janvius} blev peder {Pedersen den Yngre} Ronnum Baren døbt , Peder, Anne Niels dat Øvig bar dend Faderne Niels {Christensen} Ronnum Christen {Christensen} Sandfeld {-Bjerre, Brande} Kort Lauris Jens {Nielsen} Ødvig Christen Møller datter {Sidsel Christensdatter}.d 26 December da Blev peder {Pedersen den Yngre} Ronnum Baren Døbt peder Anne Niels daatter Bar ham Faderne Niels {Christensen} Ronnum Christen {Christensen} Sandfeld {Bjerre, Brande} Koret Laurissen og Jens {Nielsen} Ødevig og Zesel Christens daatter ,
NOTITS: Præsten har vel dåben i kirken og degnen hjemmedåben. Sidsel Christensdatter identificeres her som datter af Christen Møller.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23071762.01.01Rasmus Jensen Karstoft- Sønder Jens Olesen Karen Rasmusdatter Føde Anno 1762. d førsted Janvius Blev Jens Ollesen udi Sønder Castoft hans baren døbt Rasmus, Hans Eskesen Hustru {Birte Christensdatter} bar dend Faderne Jens Trouelsen Kort degn og Søster,Ao 1762 , d 1 Janvaris da Blev Jens Ollesen, baren Døbt Rasmus , og hans pige bar dend Faderne Jens trovelsen Kort Laurisen lene Lauris daatter, Kirsten Niels daatter.
NOTITS: Præsten og degnen er uenige om, hvem der bærer. Moderens navn Karen Ramusdatter se #2273.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23091762.01.13Jens Poulsen Østergaard Karstoft- Nørre Poul Jensen Østergaard Anne Dorte Poulsdatter Liebe d 13 Janvarius Blev Monsiur Østergaar paa Nørre Castoft døbt Jens , Hans koene Søster {halvsøster: Johanne Barbara Jonasdatter Vissing} Bar Ham Faderne Monsiur BierMand, Anders Østergaard, Jomfru Larense,I Jesu Navn 1762 d: 13 Janvarius blev Monsiur Øster gaard Hans baren paa Nøre Castoft Døbt Jens , og hans Koenes Søster var den Faderne Monsr Bir Mand og Anders {Jensen} Øster gaard og Jomfrue Laurense, og Jomfrue J Malli {Anna Malia Jonasdatter Vissing} af Kiderich Mølle {Rind sogn} ,
Begravelse nr. 6291
NOTITS: Begraves fem måneder gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23111762.05.02Jens Nielsen Silstrup Niels Pedersen Karen Jensdattter d 2 May Blev Niels pedersen baren døbt Jens Kiersten Hees gaar , bar den Fadren Jens Ibsen Anne Jens dat peder Christ:sen ,d 2 May Blev Niels pedersen, Baren Døbt, Jens Kiersten hees gaard, Bar dend Jens Ibsen, Jens Pedersen, Jens Christensen Anne Jens daatter Maren peder datter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23121762.05.02Peder Jensen Silstrup Jens Nielsen ? Jens Nielsens kone Samme dag {d 2 May} Jens Nielsen Baren udi Selstrup døbt peder, Møle Konne bar den, faderne Jens Massen Anders Mort: degn dat {Lene Lauridsdatter} Anne Ibsdatter.Samme dag {d 2 May} Jens Nielsen Baren udi Selstrup døbt peder Anne Møl bar dend, Faderne Jens Massen Ander stusgaar Anne Ib daatter og Leene Lauris daatter degen.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23131762.05.04Arnt Christensen Svitzer Skarrild By Christen Clausen Svitzer Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted d: 4de May Hr: Sviser Baren døbt Arent Hr. Jessen og Kiersted {Cathrine Sofie Gassum} udi ansager bar ham, Faderne Hr Jesseng , Monsiur Bir Mand Madame Høy og Jomfrue {Edel/Margrethe Manassesdatter} Tøxen og Monsiur Lassen ,d 4de May Hr svizer Baren Nafenlig Arent , Madme Jesseng Konne bar dend Faderne Hr Jesseng , Monsiur Bier mand Madma Hiøg og Jomfrue Tøxsen Og Monsiur Lassen.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23141762.06.20Jens Pedersen Døvling Peder Jakobsen ? Peder Jakobsens kone d: anden Søndag udi trinitatus peder Jacobsen baren udi døfling døbt Jens Ander {Jensen} Østergaar hustru Bar dend, Faderne Ander {Nielsen} gren og Peder Jepsen Bent Jensen ,d anden Søndag Efter trinitatstus Peder Jacobsen Baren udi Døfl: Naflig Jens Ander Øster gaard Hustru bar dend Faderne, Anders gren, og peder Jeps Ander Østergaard Bent døfling og peder {Andersen} døfling dat.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23191763.06.03Eske Hansen Karstoft- Sønder Hans Eskesen Karstoft Birte Christensdatter d: 3di Juins Blev Hans {Eskesen} Castoft Baren døbt Eske Møller daatter Bar dend Faderne Peder Christensen Mechel Andersen Peder Jacobsen og Jens Trovelsens, og Maren Møl,d 3 juins Blev Hans Castoft da Baren fød {navn udeladt}, Hans Mølerens daatter Bar dend, faderne Peder Christensen og Mechel Andersen og Peder Jacobsen og Jens troeulsen Konne, og Maren Møl.
Begravelse nr. 6298
NOTITS: Begravet 14 dage gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23201763.06.12Jeppe Pedersen Døvling Peder Jepsen ? Peder Jepsens kone d 12 junius Blev Peder Jepsen han Baren døbt Jeppe Præsten Kiereste {Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted} bar dend, Faderne peder Mortensen Niels Jepsen Mechel Jepsen, Bent {Jensen} Hustru {Mette Pedersdatter} peder Døf{..} daatter {Kirsten Pedersdatter},Søndagen d: 12te Junius, da Blev Peder Jpsen, hans Baren Døbt Nafl: Jp, Peder Mortensen og Niels Jpsen og Mechel Jpsen Bent Jensen og Hustru {Mette Pedersdatter}, og peder døfling daatter og Præsten konne bar dend.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
19981763.07.01Poul Gotfred Poulsen Østergaard Karstoft- Nørre Poul Jensen Østergaard Anne Dorte Poulsdatter Liebe {REKONSTRUKTION: fra skiftet 1774 efter moderen: 'Poul Østergaards søn Poul Gotfred i Nørre Karstoft '}
NOTITS: I skiftet efter moderen Anne Dorte Poulsdatter Liebe den 16. november 1774 på Nørre Karstoft nævnes "Een Søn Poul Gotfred 11 Aar".
LINK: Skifte efter Anne Dorte Poulsdatter Liebe 1774 Nørre Karstoft.
23221763.07.24? ? Bertelsdatters barn Hesselvig  ? Bertelsdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen DKB: ' d 29 [dito Julius] Berte Hesse[l]vig daters barn død fød [straxen?] f[a] '}
Begravelse nr. 6300
NOTITS: Dato omtrendtlig. Saa vidt det kan ses har præsten kopieret dette helt forkert og fået Bertel Hesselvigs datter begravet 7 uger gammel. Bertel Heselvig er for gammel til at få børn, han fik børn 20 år før.
23231763.09.11Laurids Christensen Døvling Christen Lauridsen Koch D 11 September, blev en uægte Baren døbt af Døfling nafnlig Lauris og udlagt til barne fader Christen Koche som er Soldatte, og peder døfling daatter {Kirsten Pedersdatter} bar dend. Niels Masen og Niels Jepsen var Fadderne.d: 11 September, blev en uæge {!} Baren fød udj Døfling og Døbt Lauris og udlagt til Barnefader Christen Laurissen Kook af Omme ,
NOTITS: Moderens navn nævnes ikke. Bliver gift 1789 i Hover sogn i Ringkøbing amt med Anna Thomasdatter.
LINK: Christen Lauridsen Koch i Hallundbæk i Sønder Omme.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23251763.09.30Anders Pedersen Karstoft- Sønder Peder Mortensen Kirsten Nielsdatter d: 30 dito {September} peder Mortense Baren Døbt Anders Jomfru Svizer {Claudiane 21, formodet} Faderne Jens Nielssen og Degn Søn kort Laurissen,d 30 dito {September} peder Mortensen barn Anders Jomfru Sviser {Claudiane?} bar dend Faderne Jens Nielsen og degne søn kort Jens trovelsen og hans dat og peder døfling datter kiersten {Pedersdatter}.
LINK: Moderens navn Kirsten Nielsdatter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23261763.11.27Jens Olesen Lustrup Ole Nielsen Minds ? Ole Nielsen Minds kone Føde Anno: 1764 Dend Nye Kirche aar. Ao d: 1sted Søndag udi Aven Blev olle Miens Barn døbt Jens, Monsiur Bier Mand bar ham, faderne, Boe Heede Niels Mortensen Jens pedersen Karen Christensdaatter peder {Christensen} Lustrup.Dend Nye Kirche aar Ao 1764 , d: førsted Søndag ui Aven, Blev Olle Mensses Baren Døbt nafnl: Jens og Monsiur Bier mand Bar dend Faderne Boe Heede og Niels Mortensen hust Jens Pedersen daater Karen Christens daatter Peder lustrup.
NOTITS: Usædvanligt at en mand bærer.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23291763.12.27Claus Christensen Svitser Skarrild By Christen Clausen Svitzer Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted d: Tridie Julle dag Blev Hr Sviser hans Baren døbt Claus , Madmme Sviser bar dend Faderne, Hr {Jens Nielsen} Gielstrup {præst i Sønder Felding} Jens {Christensen} Lund Monsieur Bier Mand og Jomfrue Sviser {Claudiane, 21, formodet} Monsiur Øster gaar.d tridie Julle Præsten baren Naflig Claus Madamme Sviser ba dend , Faderne Hr Gelstrup og Jens Lund og Monsiur bier Mand og Jomfru Sviser og Østergaard og Kiersted.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23311764.03.04Niels Christian Nielsen Skarrild By Niels Michelsen ? Niels Michelsens kone Paa fasted lavnsgedag Niels Mechelsen udj Sønder gaard Hans Baren døbt naflig Niels Christian Christen Møller dat bar dend , Faderne Peder Christensen og kort laurissen og Søren Christensen og Zesel Møl.
LINK: Degnen affotografering.
23321764.07.01? Pedersen Døvling Peder Mortensen Kirsten Nielsdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen DKB: ' d: 12te Junius døde Peder Mortensen {søn} udi Døfling udi Sin Alder 12 uger '}{REKONSTRUKTION: fra begravelsen DKB: 'd: 12 Julius døde Peder Mortensen Søn udi sin alder 12 {..} '}
Begravelse nr. 6304
NOTITS: Dato omtrentlig. Dåben glemt i kirkebogen. 12 dage antaget, for ellers for snert på forrige dåb i familien.
LINK: Moderens navn Kirsten Nielsdatter.
23331764.07.08Niels Nielsen Skarrild By Niels Christensen Mette Nielsdatter d 8de Juliius Blev Niels Christensen udi Sønder gaard hans 2de Sønner Døbt Niels og Christen, Jomfrue {Claudiane Clausdatter, 23, formodentlig} Sviser bar Niels og Jomfru {Anne Malene, 19} Bisted bar Christen. Faderne Peder Christensen og Søren Christen Jens Nielsen Kort laurissen Povel {Nielsen} hellesvig {Hesselvig} og hustru {Mette Thomasdatter} Karen Jens datter.
NOTITS: Moderen Mette Nielsdatter ses i skiftet efter Niels Christensen 1773 i Silstrup i Skarrild.
LINK: Degnen affotografering.
23341764.07.08Christen Nielsen Skarrild By Niels Christensen Mette Nielsdatter d 8de Juliius Blev Niels Christensen udi Sønder gaard hans 2de Sønner Døbt Niels og Christen , Jomfrue {Claudiane Clausdatter, 23, formodentlig} Sviser bar Neils og Jomfru {Anne Malene, 19} Bisted bar Christen. Faderne Peder Christensen og Søren Christen Jens Nielsen Kort laurissen Povel {Nielsen} hellesvig {Hesselvig} og hustru {Mette Thomasdatter} Karen Jens datter.
Begravelse nr. 6324
NOTITS: Moderen Mette Nielsdatter ses i skiftet efter Niels Christensen 1773 i Silstrup i Skarrild.
LINK: Degnen affotografering.
23351764.07.31Jens Toflin? Poulsen Østergaard Karstoft- Nørre Poul Jensen Østergaard Anne Dorte Poulsdatter Liebe Ties dagen d: 31 Julius , Blef Monsiur Øster gaard paa Castoft hans Baren Døbt Jens Toflin? og hans Konne Moder {Margrethe Louise Saltou} bar dend Fadere Hr {Niels Galten?} Biering {Thyregod} og hans Broder {Anders Jensen Østergaard} konne og Monsiur [Freng], og Monsiur [Bl..] [.....] [...] og [......] og Jomfru {Claudiane?} Sviser og Broder Christian.
LINK: Degnen affotografering.
23371764.09.30Svend Eriksen Lustrup Erik Pedersen Lustrup Margrethe Svendsdatter d: 30 dito {September} Eriech Lustrup, Baren døb Svend , hans olde Moder {bedstemor}, Bar dend Faderne , Christen Svendsen og Broder Niels pedersen.d: 30 dito {September} Eriech Lustrup Søn Svend , og hans Olde Moder Bar den Faderne Christen Svendsen og Broder ... lauris [.....] og Broder Kort Niels pedersen [....].
Begravelse nr. 6758
NOTITS: Begravet 1814 i Silstrup knap 49 år gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23431765.03.20Morten Pedersen Døvling Peder Mortensen Kirsten Nielsdatter d: 30 dito {September} peder Mortensen hans Baren Døbt Morten og hans konnes Søstr Bar dend faderne Jens Døfling og hans {Eskesen} Castoft Jens Troelsen daatter og Degn daatter {Lene Lauridsdatter},Onsdagen d: 20 Mar Blev peder Mortensen udi Døuling hans Barn døbt Nafl Morten og hans konnes Søster Bar dend, faderne Jens {Nielsen} døfling og [Elet] Laurissen hans Castoft konne Jens trovelse dat Christen døfling.
Begravelse nr. 6322
NOTITS: Præsten har indføjet denne dåb helt galt, da han skrev den af efter degnen. Degnens rækkefølge er robust efter kalenderen.
LINK: Moderens navn Kirsten Nielsdatter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23441765.04.21Poul? Jensen  Jens Nielsen ? Jens Nielsens kone d: anden Søndag efter Paaske dag da blev Jens Nielsen barn døbt naflig [Po]uel degndat bar dend faderne Jens pedersen og Peder penvig og Maren Mas dat El Niels dat og Maren Søre dag dat og.
LINK: Degnen affotografering.
23461765.09.26Poul Andersen Karstoft- Nørre Anders Jensen Østergaard ? Anders Jensen Østergaards 1. kone d: 26 September, Blev Ander Østergaard hans Baren døbt Povel, Jomfrue {Claudiane Clausdatter} Sviser Bar dend faderne Monsiur {Poul Jensen} Øster gaard, Jens Massen og Broder Degn daatter Anne Jensdaatter ,Søndagen d: 25 Septem Blev Anders Øster gaard, hans Baren døbt Pouel Jomfru {Claudiane Clausdatter} Sviser udi Sønder gaard bar dend fad Monsiur Øster gaar af nr Castoft Jens Massen og Broder Lene Lauris dat og Anne Jens datter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23471765.10.13Jannes Poulsen Østergaard Karstoft- Nørre Poul Jensen Østergaard Anne Dorte Poulsdatter Liebe Dend 13 October Blev Monsiur {Poul Jensen} Øster gaard paa Nørre Castoft hans Baren døbt Jannes Madme Bager {Bodil Andersdatter Wong, Hastrup, Thyregod} Hr {Mogens Ottesen} Lassen udi Rind og hr. Bering udi Tyre gaar {Thyregod} og Jomfru {Anne Malene} Bisted Jomfru {Claudiane Clausdatter} Sviser Monsiur {Laurids Hansen} Buch Paa Tanderup {Herning sogn}.d 13 Octorber da Blev Monsiur Øster gaar barn Døbt nafl: Janns Madme Bager bar dend fader Monsiur Bager hr lassen og hr Bering og Jomfrue Sviser Jomfrue Bisted og Buch og kirsted {Ingeborre Lauridsdatter Nyeboe} paa Tanderup.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23481765.12.22Niels Pedersen Ronnum Peder Pedersen Ronnum den Yngre Maren Nielsdatter Anno 1766 D 4de Søndag udi Afven blev Peder {Pedersen} Ronnum {den Yngre} Søn døbt Niels Niels {Christensen} Konne {Kirstine Nielsdatter} Bar den faderne Niels {Christensen} Ronnum og Olle {Nielsen} Minds og Degnes Daatter {Lene Lauridsdatter} Peder {Christensen} Smed og Søster og Jens {Nielsen} Øvig.Dend Nye kirche aar Ao 1766. d: 4de Søndag udi Afven Blev Peder Ronnum Søn døbt Niels Niels Ronnum Konne Bar dend, faderne Niels Ronnum og Olle mins Degn daatter Peder Smed og Søster og Jens Ødvig ,
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23491766.03.05Peder Frandsen Krog Frans Pedersen ? Frans Pedersens kone Bapt d 5te Mars blev frans Pedersen udi Krog hans baren døbt navlig Peder Anders Østergaard kounne bar den faderne Olle {Nielsen} Minds Jens {Nielsen} Øvig boed Jacobsen Peder {Christensen} smed Christen Møller Daatter {Sidsel?}d: 5te Masi Blev Frans pedersen udi krog hans Bar{..} døbt Naflig Peder Ander Østergaard konne bar dend faderne Olle Mins Jens Ødvig Boed Jacobsen peder smed Christen Møler daatter,
Begravelse nr. 6328
NOTITS: Begravet 26 uger gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23501766.03.09Jens Christensen Lustrup Christen Nielsen Skrædder Jegin Anne Madsdatter Bapt d 9 Marsi blev Christen Jeing baren døbt Navlig Jens Madame Bisted {Abelone Jensdatter Lund, præst Svitzers svigermor} var dem Faderme Kems {Christensen} Lund Ebbert {Ewert} Lauridsen Boed {Jakobsen} Hustru degnens daatter {Lene Lauridsdatter} An Møl og broder.d: 9 Masi Blev Christ{..} Skræder udi Lustrup hans Baren døbt Nafl: Jens [Grien] Madme Bisted bar dend, faderne Jens Lund Ebert Lauris Boe hustru degn daatter Ander Møl og søn,
NOTITS: Moderens navn fra skifte Anne Madsdatter i Lustrup 31.10.1785.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23551766.10.05Niels Olesen Lustrup Ole Nielsen Minds ? Ole Nielsen Minds kone Bapt d 5te Ogtober blev Olle {Nielsen} Minds barn døbt Niels og Jomfru {Maren} Biøren {Svitzer} bar ham faderne bertel hesgaard [barhede] karen Jensdatt lene Lauridsdaatter.
Begravelse nr. 6340
NOTITS: Begravet halvandet år gammel. Mangler i degnens kirkebog.
LINK: Præsten affotografering.
23591767.07.01Niels Poulsen Hesselvig Poul Nielsen Mette Thomasdatter {REKONSTRUKTION: fra lægdsrullen og FT: 'Poul Nielsen Hesselvig en søn døbt Niels i Hesselvig.'}
NOTITS: Datoen er omtrentlig midt i året, kun som orientation. Faderen ses i 1763 og 1770 i Hesselvig, denne dåb er glemt i kirkebogen. Niels Poulsen senere bosat Arnborg Grene.
23601767.07.02Christen Pedersen Lustrup Peder Christensen Smed Mette Katrine d 2 Julii Blev Peder {Christensen} Smed Baren døbt Christe{.} Anne Møl bar dend faderne, Christen Møler Povel Andersen peder Ollesen, Ebert Laurissen, Mari Christendat Anne Ander dat Maren Jens dat,
LINK: Degnen affotografering.
23611767.07.14Niels Jensen Øvig Jens Nielsen Øvig Kirsten Christensdatter d: 14 Julus blv Jens Nielsen Baren udi Ødvig, hans Baren døbt Niels , hans konnes Søster bar dend, faderne Peder {Pedersen} Ronnum {den Yngre} og Ebert Laurissen og Christe{..} Mechelsen, Maren Chris{..} dat Met thomasdatt.
LINK: Degnen affotografering.
23631767.07.26Christen Nielsen Silstrup Niels Christensen ? Niels Christensens kone d 6te søn dag udi Trinitatus blev Niels Christensen udi Selstrup hans Baren døbt nfl Christen Jens {Ibsen} Pindvig daatter {Kirsten Jensdatter} Bar dend fadene hans {Eskesen} castoft Ebert {Lauridsen} Povel Nie{.}sen og hustru {Mette Thomasdatter}
LINK: Degnen affotografering.
23641768.02.28Jens Andersen Østergaard Karstoft- Nørre Anders Jensen Østergaard ? Anders Jensen Østergaards 1. kone d 28 Febr Blev Anders {Jensen} Østergaar Baren Døbt Jens Degen dat {Lene Lauridsdatter} Bar ham fadderne Boe Jacobsen Ebert Laurissen Anne Jens dat Olle Christensen Zesel Christen dat Johannes Ricart Johanne Christen daatter.
LINK: Degnen affotografering.
23651768.03.27Jens Eriksen  Erik Hansen Gjertrud Frandsdatter Palllum Søndagen udægte baren Jens og udlagt til fader Erech hanssen af Hadesløfens Moder gierdru frans dat fød i fyn , og Mari Christens dat bar dend, og 2de af Præstens piger bar fadere til dend.
LINK: Degnen affotografering.
23671768.06.27Dødfødt Hesselvig Søren Sørensen Skrædder ? Søren Sørensen Skrædders kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Søren Sørensen Skrædder en Dødfødt søn.'}
Begravelse nr. 6342
NOTITS: Datoen er fem dage før begravelsen.
23681768.07.02Jens Nielsen Skarrild By Niels Pedersen ? Niels Pedersens kone d 2 dend Julis blev Niels pedersen Baren udi Skarild Bye hans Baren døbt Jens , Boe {Jakobsen} konne Bar dend faderne Jens pedersen og dat, Anders {Pedersen} stus og Morten {Pedersen} stusgaar og degne dat {Lene Lauridsdatter} og Søn {Ebert Lauridsen} Søren Massen.
LINK: Degnen affotografering.
23691768.08.05Erik Christensen Svitzer Skarrild By Chrsiten Clausen Svitzer Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted d: 5te Augsti blev hr {Christen Clausen} Svizer baren døbt Naflig Eriech Monsiur {Andreas} bager kiersted {Bodil Andersdatter Wong} bar dend faderne Hr {Niels Nielsen} gielstrup {præst i Sønder Felding}, hr Clauseng {Niels Christian Clausen præst i Brande} Monsiur {Andreas} Bager degen af Varde hr Lassen og kiersted.
Begravelse nr. 6343
NOTITS: Begravet 14 dage gammel.
LINK: Degnen affotografering.
23701768.12.11Poul? Christensen Lustrup Christen Nielsen Skrædder Jegin Anne Madsdatter Dend Nye Kierche Aar Ao 1769. d Tridie Syndag udi Afven Blev Christen {Nielsen Jegin} Skræder Baren døbt Pule Kierstin Degen dat Bar den faderne Christen Nielssen. Olle {Christensen} hees gaard og Peder Christensen konne Jens Andersen konne Anne Jens datt.
NOTITS: Skifte efter moderen 31.10.1785 med børnenes navne. Derudfra skulle denne søn være død spæd, ikke opført i skiftet.
LINK: Degnen affotografering.
23711769.01.29Christen Nielsen Silstrup Niels Christensen Mette Nielsdatter d 29 Javius , Blev Niels Christensen udi selstrup hans baren døbt Christen Jens {Ibsen} Penvigs datter Anne Bar den faderne Ricart Skomager Peder Christensen {Smeds} kone {Mette Katrine Smed} Degne Søn Povel {Nielsen} Hesselvigs kone {Mette Thomasdatter} Jacob udi Præstegg.
Begravelse nr. 6362
NOTITS: Begravet godt to år gammel.
LINK: Degnen affotografering.
23731769.02.02Søren Andersen Ronnum Anders Pallesen Else Sørensdatter d 2 Februvi blev Ander Palisens i Ronnum hans Baren døbt Søren, Præstens koene {Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted} bar dend faderne Søren Christensen og degn Søn Peder {Pedersen} Ronnum {den Yngre} koene {Malene Knudsdatter} Peder Sørensen Anne Jens daatter Maren Christensdaatter af Skaue.
LINK: Degnen affotografering.
23741769.02.12Peder Mortensen Studsgaard Morten Pedersen Studsgaard Maren Ibsdatter d 12 Feruvij Blev Morten Stusgaard Baren døbt peder Jomfru Maren Biøren {Clausdatter Svitzer} bar dend fader Jb af døfing Ander {Pedersen} Stusgaard degne Søn og Jens Peder{sen} daatter {Johanne} og Morten pige.
LINK: Degnen affotografering.
23751769.02.28Peder Christensen Døvling Christen Pedersen den Unge ? Christen Døvlings kone d 28 februvai Blev Christen {Pedersen den Unge} døfling Baren døbt Peder og hans Søster Kiersten {Pedersdatter} Bar dend , faderne Niels Christensen udi Selstrup , Maren Niels daatter , Peder Jpsen Kone {Anne Nielsdatter} , Ricart Skumager , og hans karel Jens og Karen pederdat.
LINK: Degnen affotografering.
23771769.04.02Mads Sørensen Skarrild By Søren Madsen ? Søren Madsens kone d anden April Blev Søren Massen her udi Byen døbt Mas , Anne Møl bar dend faderne Niels Mortensen Olle {Christensen} hees gaar og stine bertelsd: Niels Pedersens Koene her i Byen.
LINK: Degnen affotografering.
23801769.08.08Christen Jensen Øvig Jens Nielsen Kirsten Christensdatter Søndagen d 8te Julius {formodet fejl for August} blev Jens Nielsen udi Ødvig hans ban døbt , Christen og hans Koenes Søster {Maren Nielsdatter i Krog formodentlig} bar dend, faderne peder {Pedersen} Ronnum {den Yngre} Kort Laurissen Christen {Mikkelsen} Toxvig Mette smed Anne Møl Maren Krog.
NOTITS: Denne dåb er indført i rækkefølge efter den 24. juli og antages derfor at være i august i stedet for.
LINK: Degnen affotografering.
23811769.12.01Erik Christensen Svitzer Skarrild By Christen Clausen Svitzer Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted Det Nye Kirche aar Ao 1770 d: 1 december Blev Præsten {Christen Clausen Svitzer} baren døbt Erech Madme Linnet {Anne Margrethe Christiansdatter Fogh} bar den fadr Hr Klausen Monsiur {Poul Jensen} Øster gaar [Maren] Lystrup Hr {Jens Nielsen} Glestrup.
Begravelse nr. 6379
NOTITS: Begravet knap 3 år gammel.
LINK: Degnen affotografering.
23831770.02.04Peder Jensen  Jens Glarmester ? Jens Glarmesters kone d 4 februvius Blev Jens Glamaster baren døbt Peder , og Olle Mins Kone bar dend, faderne Peder Skumager Mechel gl: gaard Kiersten Jens datter Anne Ib daatter Giert Glamaster.
LINK: Degnen affotografering.
23851770.04.08Hans Hansen Karstoft- Sønder Hans Eskesen Karstoft Birte Christensdatter d 8 April Blev Hans Eskendesen Baren døbt Nafl. hans Jens Ibsen fæste Mød bar den faderne Peder Christensen Christen hansen Anne trol{..}daatter Niels Christensen hustru og Erech Nielssen.
Begravelse nr. 6355
NOTITS: Begravet 3 uger gammel.
LINK: Degnen affotografering.
23861770.05.20Bertel Andersen Grene Anders Bertelsen ? Anders Bertelsens kone d 20 Maj Blev Ander Bertelsen Baren døbt Bertel. Peder Andersens Koene i Skave bar dend , faderne Anders {Nielsen} gren og dat Berrit {Birte Andersdatter} og Christen hanssen Christen Lustrup og Christen {Pedersen} Skaue konne.
Begravelse nr. 6366
NOTITS: Begravet godt et år gammel. Stedet Grene fra begravelsen.
LINK: Degnen affotografering.
23871770.05.27Thomas Poulsen Hesselvig Poul Nielsen Mette Thomasdatter d: 27 Maj Blev Povel Nielssen, Baren udi Hesselvig døbt thomas og hans konnes Søster {Margrethe Thomasdatter} Niels {Christensen} Ronnum og Jens {Nielsen} Øvig Niels thomessen, Peder {Pedersen} Ronnum {den Yngre} konne {Malene Knudsdatter} og Niels Christensen Konne degne daatter.
LINK: Degnen affotografering.
23891770.07.29Anders Christian Pedersen Lustrup Peder Christensen Smed Mette Katrine Smed d: 7 Søndag udi Trinitaus Blev Peder {Christensen} smed Baren døbt Anders Christian, hans Kon{...} Søster, Bar dend faderne Povel {Veke} gaar og Hust. Anne Jens daat Peder {Nielsen} Ødvig degne Søn.
LINK: Degnen affotografering.
24001772.02.02Palle Andersen Krog Anders Pallesen Else Sørensdatter d 2 Februs Blev Anders Pallesen Baren udi Krog døbt Pali Peder Sørensen udi hiøllund {Arnborg sogn} hans hustru {Maren Pedersdatter} bar den. faderne Christen Jacobsen Giert Glad {Glar} Mæste Jørgen {Nielsen} Krog Bertel Hesgaard daatter
Begravelse nr. 6376
NOTITS: Begravet 10 dage gammel.
LINK: Degnen affotografering.
19961772.07.01Peder Christensen Lustrup Christen Pedersen Lustrup Maren Gødesdatter {REKONSTRUKTION: fra skifte 1776 efter moderen: 'Christen Pedersen Lustrup og Maren Gødesdatter en søn født Peder .'}
NOTITS: Dato arbitrær midt i året 1772. Kirkebogen ikke ført det meste af året 1772.
LINK: Se faderen Christen Pedersen Lustrup.
24011772.12.01Jens Eriksen Karstoft- Sønder Erik Nielsen Anne Jensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 8de Decembr: Terkel Jensens Sted=Søn Jens — 1 aar.'}{REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 8te decbr døde Terkel Jensen baren Jens i hans aldr i aar.'}
Begravelse nr. 6399
NOTITS: Datoen for dåben er omtrentlig fra alderen 1 år. Moderens navn fra FT 1787.
24021773.02.10? Anders/en/datter Krog Anders Vistesen Krog Marianne Christensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 20 dito {Febr} døde Anders {Vistesen} Krog baren udi sin korte 10 dage.'}
Begravelse nr. 6384
NOTITS: Vistesen kan være fejl, for Anders Pallesen får barn for tæt på denne dato. Datoen for dåben er omtrentlig fra alderen 10 dage.
24031773.05.01? ? ? ? ? {... Begyndelsen mangler ...} daatter udi Søndergaard bar dend, faderne Peder {Christensen} smed, Peder Klinks Konne Anne Møl Giert Jensen .
NOTITS: Dette er enden af et brud i degnens kirkebog hvor ca. 2 foliosider mangler mellem den 2. februar 1772 og den 20. juni 1773.
LINK: Degnen affotografering.
24041773.06.20Peder Andersen Krog Anders Pallesen Else Sørensdatter Dom: d anden Søn dag J Trinitus Blev Anders Pallisen hans Barn døbt Peder Christen Møler dat {Anne Christensdatter Mølle} Bar dend faderne Søren Pedersen og giert Jensen , stienne Bertels dat og Mette Skaue
LINK: Degnen affotografering.
24051773.09.19Anders Pedersen Lustrup Peder Christensen Smed Mette Katrine Smed Dom: XV post Trin: Peder Smeds barn døbt Anders.d 15 Søndag i Trinitas {..} Peder {Christensen} smed barn døbt Anders og hans Konnes søster bar dend, fader Povel Andersen udi Selstrup Peder Nielsen Olle {Nielsen} Mins Karen Andersdat Kiersten ChristenDat.
Begravelse nr. 6450
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24071773.10.24Niels Jensen Karstoft- Sønder Jens Jensen Pindvig Anne Nielsdatter Den 24 Octobr: Jens Jensens {Pindvigs} barn af Karstoft døbt Niels . - - - - - - - - - - bar det fadderne: Jens Troelsen , Terkel Jensen , Ebert Lauridsen , Christen Hansen, Mariane Christensd: og Syster Mette af Heesgaard . d 24 Ogtober Blev Jens Jensen udi Carstoft hans baren døbt navnlig Niels faderne Jens Trovelsen og Terkel Jensen og Ebbert Laurids og Christen Hansen og beg{ge} hesgaar Piger og Mette Niels Daatter Carstoft.
NOTITS: Anne Nielsdatter fra FT 1787 og FT 1801.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24081774.02.27Viste Andersen Krog Anders Vistesen Krog Marianne Christensdatter Den 27de febr: døbt Anders {Vistesen} Krogs barn Viste , Mad: {Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted} Svitser bar det, fadderne : Ole {Nielsen} Minds, Jens {Nielsen} Ødevig , Mette {Katrine} Smedde Kone, Ebert lauridsen , Cort {Arntsen} Bisted.Anno 1774 d 27 Feebruius Blev Anders Krog baren døbt nafl: Viisted og Madme Sviser Bar den , faderne Olle Miends og Jens Ødvig og Mette Smede Kone Degne Søn Ebbert Kort Bisted.
Begravelse nr. 6402
NOTITS: Begravet 9 uger gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24091774.03.20Giøde Richard Christensen Lustrup Christen Pedersen Lustrup Maren Gødesdatter 20de Martæ blev Christen Pedersens barn af Lustrup døbt Giøtti Richardt . Margrethe Olsdatter af Moesgaard bar det .d 20 Marti blev Christen pedersen baren udi Ludstrup hans barn døbt giøde Ricart , Magrete Oledat af Mosgaard bar dend fadere Ricart og Ingerborg Ole {Nielsen} Mins Las Mechelsen.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24111774.05.08Ib Mortensen Studsgaard Morten Pedersen Studsgaard Maren Ibsdatter 5te Søndag efter Paaske Morten {Pedersen} Studsgaards barn døbt Ib . Mosteren {Mette Ibsdatter} bar det : faddderne Ib {Pedersen} i Aggersig , Lars {Nielsen} fielstervang {Vorgod} . Degnens Søn {Ebert Lauridsen}d 5te Søndag efter Paaske blev Morten stusgaar hans bar{..} Døbt Ib . hans Kones Søster bar den. fader Ib udi Assing og Lars felstervang og degne Søn ,
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24121774.06.12Christian Jensen Øvig Jens Nielsen Øvig Kirsten Christensdatter 2 Søndag efter Trin: Jens {Nielsen} Ødevigs barn Christian . Mad: Svitzer {Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted} bar det —d 2 Søndag udi Trinitaus blev Jens Ødvigs Baren døbt Christian Madme Svisser {Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted} bar dend , faderne Mechel {Christensen} Toxvig , Peder {Nielsen} Ødvig Povel {Nielsen} Hesselvig konne {Mette Thomasdatter} Ander {Vistesen} Krog Anne {Christensdaater} Møl Maren Christen daatter hesselvig ,
Begravelse nr. 6407
NOTITS: Begravet 7 uger gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24131774.06.21Jens Poulsen Østergaard Karstoft- Nørre Poul Jensen Østergaard Anne Dorthe Liebe Tiirsdagen den 21de Junii Monsieur {Poul Jensen} Østergaards Barn af Nørre Carstoft , som tilforn var hiemmedøbt i Præstegaarden , fremstillet Herren i Kirken . Mad: Sejer {Elisabeth Hansdatter Bering} paa Rørbek bar det, Fadderne : Mons: {Andreas} Bagger paa Hastrup {Thyregod} , Hr. {Niels Christian} Claussen i Brande Hr {Johan Jakob} Sejer paa Rørbek {Vester sogn} .Tirs dagen d 21 Junis blev der Monsirs Øster gaar hans baren døbt Jens , og Madme Seier paa Rørbech, bar dend faderne Monsiur Bager Paa hastrup Hr Klaussing og Mon Sierij Paa Ørbech.
NOTITS: Præsten har ikke glemt navnet, det anføres ellers ved hjemmedåben, som i dette tilfælde ikke er set. Moderen døde i fødslen. Det noteres at Poul Østergaard kaldes monsieur som også Andreas Bagger, mens Johan Jakob Sejer kun kaldes Hr., selv om Rørbæk hovedgård egentlig var større end Nørre Karstoft
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24141774.07.10Nikolaj Rasmussen Heesgaard Rasmus Nikolajsen Inger Hansdatter 6te Søndag efter Trin: fremstillet Rasmus Nicolajsens barn af Præstegaarden navnl: Nicolai , OldeModeren bar det , fadderne : Hans {Rasmussen} Greene {Arnborg} , Niels Thomassen, Povel {Nielsen} Hesselvigs Kone {Mette Thomasdtter} .d 6t Søndag udi Trinitaus blev Rasmus Nicholaisen hans baren døbt naflig Niculai hans Konnes Moder bar dend, faderne hans {Rasmussen} gren {Arnborg} Niels Thomassen Povel hesselvig Konne [...ne] tiensted Pige.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24171774.10.16Christian Johannessen Lustrup Johannes Giødesen Gertrud Christensdatter 20de Søndag efter Trin: Johannes Giødesens barn af Lustrup , Christian Maren Richart bar det.
NOTITS: Moderens navn fra FT 1787.
LINK: Degnen affotografering.
24181775.01.12Lars Christensen Døvling Christen Pedersen ? Christen Pedersens kone Dom: 2. p Epiphani : var Christen Pedersens Barn af Deufling i Kirke Navnlig Las , som tilforn af Jordmoderen var hiemmedøbt. Faderens Syster den gamle Christen Pedersens Hustru bar det frem.Dend anden Søndag efter helig tre Kongers dag Blev Christen Pedersen udi døfling hans barn Døbt Las gl Christen Pedersen Konne bar dend faderne Christen Pedersen Jens Bentsen og Johannes gert Jenssens Konne {Maren Nielsdatter} Rasmus {Bringelsen} Penvigs Pige Mette Mas daatter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24191775.03.05Hans Olesen Beksgaard Ole Christensen Beksgaard Agnete Hansdatter Dom Invocavit var Ole Christensens Barn af Beksgaard i Kirke navnlig Hans , som tilforn var hiemme døbt af JordeModeren . Offer [circa] 3 Mk. 8ß.d 1 Søndag udi faste blev Olle Christensen barn Døbt Nafnl: Hans hans konnes Søster bar dend fadere Søren {Christensen} heesgaar degne Søn {Evert Lauridsen} Anders stusgaar og Morten {Pedersen} stus gaard konne {Maren Ibsdatter} og Peder Jensen Alling.
Begravelse nr. 6415
NOTITS: Begravet 10 uger gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24201775.03.19Christen Sørensen Heesgaard Søren Christensen Heesgaard Marianne Christensdatter Dom : Oculi var Søren Christensens Barn af Heesgaard i Kirke navnlig Christen Offer circa 5 Mk 8[7] ß.d 3de Søndag udi faste blev Søren heesgaar hans Baren døbt. Christen hans konnes Søster Bar dend faderne Olle Christensen og [Terhen] Jensen Jens {Jensen} Pendvigs konne, Degne Søn Ebbert {Lauridsen} Maren Tarp daatter.
Begravelse nr. 6447
NOTITS: Begravet fire år gammel i 1779.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24241775.05.12Dødfødt Grene Anders Bertelsen ? Anders Bertelsens kone {REKONSTRUKTION fra begravelsen Almindelig Bededag den 4 Tirsdag efter Paaske blev begravet et dødfødt Barn Søn Af Anders Berthelsen i Greene. NB.' }{REKONSTRUKTION fra begravelsen 'd 10 May Anders bertelsen i gren død fød drenge Baren udi gren - -.' }
Begravelse nr. 6414
24251775.05.28Viste Andersen Krog Anders Vistesen Marianne Christensdatter 6te Søndag efter Paaske var Anders Vestesens Barn Veste i Kirke fra Krog. Det var tilforn for . . . . . Uger siiden døbt i Præstegaarden .d 6te Søndag efter Paas{..} Anders Krog baren [...] Krog Naflig Visted Madamme Østergaa{..} {Ambrosia Brink} paa Castoft Bar dend. fader Jomfrue Nessen Jomfru Øster gaard {Inger Brink} paa Castoft, Søren {Pedersen} Ronnum Ebbert Laurissen , og Mette Anders daatter.
Begravelse nr. 6418
NOTITS: Begravet 16 uger gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
19941775.08.05Dødfødt søn Hesselvig Peder Nielsen Øvig Maren Christensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Onsdagen d 9 Augusti blev begravet Peder Nielsens dødfødte Søn af Hesselvig var Liig = Prædiken.d 28 Juli Peder Nielsen Dødfød drenge Baren udi hesselvig.'}
Begravelse nr. 6417
NOTITS: Konens navn fra FT 1787. Dato sat til fire dage før begravelsen.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24271775.09.24Jakob Christensen Døvling Christen Pedersen den Ældre Kirsten Pedersdatter Dom : 15 post Trinit d 24 Septemr blev døbt Christen Pedersens Senioris Barn fra Deufling navnlig Jacob , som var det andet Barn , bemeldete Mand havde avlet i ægteskab med sin da værende Hustrue . den unge Christen Pedersens Hustru bar det frem .d 15 Søndag i trinitaus Blev Christen døfling Baren døbt Jacob Christen Pedersen Kone bar dend faderne Jens Nielsen Christen Pedersen Lene Bentsdat Ander Jenssen og Kirsten Jens dat.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24281775.12.10Jesper Lorens Nielsen Karstoft- Sønder Niels Larsen ? Niels Larsens kone i Dom : II Advent døbt Niels Larsens søn Jesper Lorentz af S_ Carstoft : Mad : Østergaard {Ambrosia Brink} bar det .Dend anden Søndag udi Afven Niels Lassen, udi Sønder Castof hans baren døbt Jesper lorens, og Madmme. Øster gaar paa Castoft, Bar den, faderne Jens {Jensen} Pinvig og konne {Anne Nielsdatter} . Terchel Jensen og Konne {Anne Jensdatter} Lauris Jensen Jens Lassen,
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24301776.01.21Christen Sørensen Skarrild By Søren Madsen Kirsten Christensdatter ii d 20 Januar : begierede Søren Madsen af Skarild mig at døbe hans og Hustrues Kirsten Christensdatters Søn, som blev fød forrige Nat og skulde kaldes Christen blev døbt 3 Sønd: efter H. 3 Konger {1776.01.21}. Præsten Koene bar det .d 3die Søndag efter hellig tre konger dag blev Søren Massen baren Døbt Christen Præsten konne bar dend faderne Niels Mortensen og Olle Jensen degnesøn Ebbert Rasmus [Skrefvel] konne, Morten stus Pige Anne Jacobsdaatter,
Begravelse nr. 6448
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24311776.03.14Jakob Poulsen Silstrup Poul Andersen Veilgaard Karen Jakobsdatter III Midfaste Søndag d 14 Martii Povel Andersns Barn døbt navnlig Jacob af Seltrup.Mifst Søndag blev Povel seljstrup baren Døbt Navnelig Jacob karen Andes Daatter af Døfling bar den faderne Anders Pallisen og Niels Knusen og Peder Jensen og Peder {Christensen} smes konne {Mette Katrine} og Mette Ibsdaatter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24321776.04.08Ib Jensen Karstoft- Sønder Jens Jensen Pindvig Anne Nielsdatter IV Anden Paaaske Dag Jens Jensens {Pindvig} Søn fra Sønder Karstoft døbt navnlig Ib. d anden Paaske dag var Jens Jensen i Castoft hans baren til Daab. Nafl. Ib, og Terkel Jensen konne {Anne Jensdatter} bar ham, farderne Niels Lassen og konne, og terkel {Jensen} og Christen {Pedersen} Døfling hans {Eskesen} Castoft daatter Else {Hansdatter} ,
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24391776.11.03Niels Gertsen Skarrild By Gert Jensen Maren Nielsdatter Søndagen d. 20 octobr : hiemmedøbt Geert Jensens Barn i Søndergaard navnlig Niels. var i kirke 22 Søndag efter trinit:. d 3di November giert Jenssen Baren døbt Niels.
NOTITS: Faderen Gert Jensen begravet 1791 52c år gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24411776.12.26Peder Andreasen Lustrup Andreas Pedersen Karen Pedersdatter NB: 1776 d 20 Novembr: hiemme døbt Karen Pedersdatters Uægte Barn i Lustrup navnlig Peder og udlagt til Barne=Fader ægtemanden Andreas Andersen Controlleur i Lintrup i Holsteen —.ovenmeldte Uægte Barn var i Kirke 2den Jule Dag og samme, som ovenfor af Lindtrup Sogn og Bye af Lintrup Sogn og Bye blev udlagt til Barnefader Præstekonen {Maren Andersdatter Skovby} bar det.1776 d 20 Novbr Blev hiemm døbt Karen Peder dat udi Lustrup hendes uægte baren Peder og udlagt til barn fader ægte Mand Andres Anders Contel{..} udi Holsten.
NOTITS: Præsten Hegelahr nævner dette i Liber Daticus "Den 8. Januar 1777 blev Karen Pedersdatters Leiermaal meldt for Amtsforvalteren, og han blev spurgt om Sognepræsten i Lintrup skulle underrettes om Barnefaderen, som var udlagt, og blev tilmeldt Amtsforvalteren".
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24421777.01.03Giøde Richard Johannesen Lustrup Johannes Giødesen Gertrud Christensdatter Den 3 januar : 1777 hiemmedøbt Johannes Giødesens Barn af Lustrup navnlig Giøde Richard .
Begravelse nr. 6428
NOTITS: Hejmmedøbt, begravet to uger gammel.
LINK: Præsten affotografering.
24461777.04.13Niels Jensen Gunbek Jens Sørensen Gertrud Nielsdatter ii. 2 Søndag efter Paaske døbt i Kirken Jens Sørensens ved [Guebek] paa Nør : Karstoft Mark hans Barn navnlig Niels . Madam: Østergaard {Ambrosia Brink} paa Nør Karstoft bar det Fadderne: Christen Sandgaard , Ebert Lauritsen, Lauritz Jensen tienende paa Nør Carstoft Mette Jensdatter tienende ibidem og Johanne Hansdatter fra Sønder Karstoft etc :4. anden Søndag efter Paaske blev Jens Sørensen baren døbt Niels Madme Østergaar bar dend faderne Christen Sand gaar lauris Jensen Ebert degen Anne Jens dat Anne Niels datter Mette Paa Castoft.
NOTITS: Præsten og degnen har ret forskellige faddere.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24471777.05.25Jens Christian Pedersen Skarrild By Peder Smed ? Peder Smeds kone III. 2 Pintze Dag hiemmedøbt Peder Smeds Barn i Søndergaard navnlig Jens Christian . Dette Barn var i kirke Festo Trinitat: {1777.05.25} Anne {Christensdatter} Møle bar det. Fadderne vare: Peder {Jensen} Pindvig, den unge Ole Mintz , Degnens Søn Ebert Inger i Præstegaarden Anne Pederdatter ibidem .3 foldigheds Søndag blev Peder Baren døbt Jens Christian Anne Møl bar den faderne Peder Penvig Olle Mins og degen søn Ebbert Povel {Andersen} Selstrup konnne {Karen Jakobsdatter} og Enge udi Præste gaar Anne Pedersdat.
Begravelse nr. 6433
NOTITS: Begravet en måned gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24481777.05.25Knud Jensen Døvling Jens Jakobsen Bartholine Knudsdatter IV. Festo Trinit : døbt i Kirken Jens Jacobsens Tarps og Bartholine Knudsdatters barn af Deufling navnlig Knud . Mette Hartvigsdatter bar det. Fadderne vare Jens Nielsen Knud Olesen Jens Bentzen Karen Pedersdatter og Anders Deuflings kone , Karen Jacobsdatter Tarp.samme dag {3 foldigheds Søndag} Jens Jacobsen Baren udi døflig døbt Knud Mette h[.st..g] bar den faderne Jens Nielsen Knud Ollesen Jens Bentsen Karen Peder dat [......] døfling konne og Karen Tarp.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24531777.12.11Dødfødt Døvling Anders Andersen Døvling Anne Nielsdatter Anders Andersens dødfødde Drengebarn ii Decembr:. Ander døfling død fød dreng baren ,
Begravelse nr. 6436
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24551778.01.18Niels Pedersen Hesselvig Peder Nielsen Hesselvig Maren Christensdatter Dom: 2 post Epiph: havde Peder Nielsen af Hesselvig og Maren Christensdatter en Søn til Daaben navnlig Niels Moderens Søster af Høesvig Bennet Christensdatter bar det Fadderne: Ole Jensen af Præstegaarden Magrethe {Thomasdatter} Ødevig. Mette Christensdatter Ingeborg Povelsdatter.Søndagen d 18 Janvius Peder Hesselvigs baren døbt Niels hans konnes Søster af Høxvig bar dend Faderne Niels Høxvig og Christen {Pedersen} sandful Olle Jensen Margrete Ødvig Mette Christensdat Jngerborg Poveldatter.
Begravelse nr. 6717
NOTITS: Begravet 1808 lige gift og godt 30 år gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24561778.03.29Hans Rasmussen Heesgaard Rasmus Nikolajsen Skibbild Inger Hansdatter d 13de Febr : 1778 hiemmedøbt Rasmus Nicolaisens og Inger Hansdatters barn i Præstegaarden navnlig Hans .Midfaste Søndag blev Rasmus Nicolaisen og Inger Hansdatter Barn Hans af Præstegaarden fremstillet Herren i Kirken Præste Hustrue bar det Fadderne : Sr {Poul} Østergaard og Madame Østergaard {Ambrosia Brink} med hendes Syster Inger Brink af Nør Carstoft Christen Møllers Søn Christen {Christensen} og Datter Anne {Christensdatter}.M. fast Søndag Rasmus Skifvels baren døbt Hans Præsten Kiersted bar dend faderne Monsiur Østergar{..} og Kierste og hendes Søster Christen Møllers Søn Christen Anne Møle Anne Jensdatter..
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24571778.03.01Rasmus Andersen Grene Anders Pedersen Margrethe Sørensdatter d 21 Febr : hiemmedøbt i Præstegaarden Anders Pallesens og Magrethe Sørensdatters barn af Greene i Scharild Sogn navnl: Rasmus Dette barn var i Kirke Dom: Qvingaesima Søren {Pedersen} Ronnums Hustrue {Maren Rasmusdatter} bar det . fadderne: Søren {Pedersen} Ronnum, Peder Sørensen Høllund {Arnborg} . Ole Jensen i Præsteg: etc:Fastelavns Søndag blev Anders Pallisen udi Gren hans baren døbt Rasmus Søren Ronnum Kone bar den faderne Søren Ronnum Peder søren Olle Jensen Maren Skau {Skave} Jens Gren Konne og Søster Magrete Peders daatter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24591778.07.05Nikolaj Hegelahr Christensen Lustrup Christen Pedersen Margrethe Pedersdatter Den 18 Maji hiemmedøbt Christen Pedersen Barn i Lustrup navnlig Nicolai Hegelahr . Dom : 3 post Trin: var Christen Pedersens Barn Nicolai Hegelahr af Lustrup i Kirke Præsten Hustrue {Maren Andersdatter Skovby} bar det fadderne Christen Christensen af Præstegaarden Peder {Christensen} Lustrup og Hustrue {Kirsten Jensdatter}.d 3 Søndag [...] 3 foldighed blev Christen Ludstrup baren døbt Nafl Nicolai heglar Præsten konne bar dend faderne Peder Ludstrup og Johannes {Giødesen} og Peder {Christenen} Konne Engerborg Christen shreder Søn ,
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24601778.09.06Christen Christensen Lustrup? Christen Nielsen Skrædder Anne Pedersdatter 12 Søndag efter Trin: ɔ: Dom: XII p. Trin : var Anne Pedersdatter uægte barn i Kirke og udlagt til barne fader Christen Skræder gift i Lustrup.d 12 Søndag efter 3foldig En u ægte barn Christen og ud lagt til barenfader Christen {Nielsen Jegin} skræder i lustrup og hafde 5 fadere.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24611778.09.27Peder Christian Larsen Hesselvig Lars Madsen ? Lars Madsens kone d 21 Sept: hiemmedøbt, Lars Madsens Barn af Hesselvig navnl: Peder Christian i Præstegaarden.Dom : 15 post Trin: var ovenmeldte barn i Kirke Maren Thomasdatter i Lustrup bar det : Fadderne vare: Peder Christensen {Lustrup} etc.d: 15 Søndag efter 3 foldighed Las Massen baren døbt Peder Christian og hafde 5 faderne.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24621778.11.15Anders Mortensen Studsgaard Morten Pedersen Studsgaard Maren Ibsdatter Morten {Pedersen} Studsgaards barn Anders døbt af Jordemoderen og strax død in November.
Begravelse nr. 6444
NOTITS: Blev 1 dag gammel.
LINK: Præsten affotografering.
24641779.01.23? Poulsen Silstrup Poul Andersen Veilgaard Karen Jakobsdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen 'd. 6 Febr . begravet Povel {Andersen Veilgaard} Silstrups liden Søn 14 Dage gammel.' }
Begravelse nr. 6446
NOTITS: Begravet 14 dage gammel.
LINK: Præsten affotografering.
24651779.02.14Johan Herman Hegelahr Skarrild By Nicolaus Hegelahr Maren Andersdatter Skovby Fastelavns Søndag var i kirken til Daabs Publication Præsten barn Johan Herman .d 14 februvius Præsten baren døbt Johan hir Mand Jomfrue Magrete {Poulsdatter Østergaard} paa Castoft bar dend faderne Olle {Nielsen} Miens {Peder Nielsen} hesselvig og Povel {Nielsen} heselvig Jens {Nielsen} Ødvigs konne {Margrethe Thomasdatter} og Ma[.]en {Ibsdatter} stus gaar karen Olle Jenssen konne Jona[.....] he[es] og Maren Mi[ch]es dat.
Begravelse nr. 6709
NOTITS: Begravet 1807 28 år gammel. Ellers har præst Hegelahr haft faddere fra fjern og præstefamilier, denne gang er det ganske lokale folk.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24661779.05.16Jens Christensen Lustrup Christen Pedersen Lustrup Margrethe Pedersdatter 6te Søndag efter Paaske publicert Heimmedaab for Christen Pedersens Barn af Lustrup navnlig Jens .d 6te Søndag efter Paaske Blev Christen Pedersen Baren døbt Jens og Anne Catrine udi Lustrup bar dend faderne peder {Christensen} Lustrup Lauris jensen Peder Lustrup Pige Magrete , Johannes {Giødesens} konne giertrud Christen daatter udi Lustrup.
NOTITS: Kun10 måneder og 11 dage efter sidste fødsel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24671779.05.24Erik Terkelsen Karstoft- Sønder Terkel Jensen Anne Jensdatter 2den Pintse Dag døbt i Kirken Terkel Jensens barn af Karstoft navnlig Erick .d anden pinsedag Blev Terkel Jenssen hans baren døbt Erech Jens Pinvig konne bar dend faderne jens {Jensen} Penvig Lauris Jensen Olle Jenssen Rasmus {Nikolajsens} konne {Inger Hansdatter} Jens Castoft dat Else {Jensdatter}.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24681779.08.01Knud Nielsen Silstrup Niels Knudsen Anne Pedersdatter 9de Søndag efter Trinit publicert hiemmedaab for Niels Knudsens barn navnl : Knud .d 9de Søndag udi tritanst , Blev Niels Knudsen baren døbt Knud Magrete {Olesdatter?} Mines faderne Povel Andersen {Veilgaard} og Niels Rasmus Sidsel {Christensdatter} Penvig.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24691779.10.10Anders Christensen Grene Christen Jensen Mosgaard Bennet Andersdatter 19 Søndag efter Trin: døbt i Kirken Christen Jensens barn af Greene navnl: Anders .dend 19 Søndag udi tintaus Blev Christen Jensen Baren udi gren døbt Anders og hans konnes Søster bar dend, fader hans fader Jens Massen Ander {Pedersen} Skau og Søster og Anders bertelsen konne ,
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24701779.12.03Jens Poulsen Karstoft- Nørre Poul Jensen ? Poul Jensens kone Poul Jensens Barn af Sandgaard Huus ha{---------} Dom: 1mom: Adventus kaldet Jens.
NOTITS: Dette er ikke Poul Jensen Østergaard på Nørre Karstoft.
LINK: Præsten affotografering.
24711779.12.19Niels Jensen Døvling Jens Jakobsen Bartoline Knudsdatter Dom: [4]te Adventus døbt i Kirken Jens {---------} [..]toline Knudsdatters barn fra Deu {---------} Koenens Syster fra Tarp i Felding {---------} bar det , Fadderne Christen Deufling , {---------} Jens Nielsens Pige Kirsten Pedersdatter {---------} [...]toft d 4de Søndag Avent 1779 Jens Jacobsen udi døfling Blev hans baren døbt Niels og hans Søster udi Tarp Karen {Jakobsdatter} bar hannem faderne Christen {Pedersen} døfling Jens Bertelsen Anders {Andersen} Døfling Jens Nielsen Pige og Anne Jens dat udi Castoft.
NOTITS: {---------} højre side af bladet afrevet. Antal linier nøjagtig som i præstens kirkebog.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24731780.01.16Jens Jensen Karstoft- Sønder Jens Jensen Pindvig Anne Nielsdatter Dom : IIda post Epiphan : vare sidstmeldte {---------} i Kirke Jomfrue Magrethe Bergitha Østergaard bar {---------} og Anders Agersigs Kone af Assing bar det sidste {---------} Søren Bektoft og Hustrue , Hans Carstoft og Datter {---------} sen Søn Ole — Det sidstes Faddere : Anders {---------} Stusgaard Peder Nielsen , Jens Pederens Datter og Ing[....] {---------} Jacobsdatter. d 16 Janvius 1780 Blev J[ens] Jenssen Baren Døbt Jens Jomfrue Østergaar bar dend faderne Søren Massen og konne hans Castoft og daatter Ole Miens Søn O[le].
NOTITS: Præstens sidstmeldte børn er misvisende, kun det ene af dem, Anders, er før nævnt hjemmedøbt. Dette barn Jens ikke.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24741780.02.20Thomas Jensen Øvig Jens Nielsen Øvig Margrethe Thomasdatter d 17de ejusdem {Febr:} hiemmedøbt Jens {Nielsen} Ødevigs og Magrette {---------} Barn Thomas . d 20de ejusdem {Febr:} var dette sidste barn , J Kirke {---------} bar det ; Faderne Niels {Thomasen} Holtum ; Peder {Nielsen} Ødevig {---------} Ebert , Peder {Nielsen} Øvigs Kone {Maren Christensdatter} , Ole Mindtses Daatter {---------} Christensdatter. d 2 Søndag fasten Blev Jens Ødvigs baren døbt Thomas Niels holt dom konne {Maren Pedersdatter} bar dend, faderne Niels Holt tom og Peder {Nielsen} Ødvig degnen Søn Ebert {Lauridsen} peder {Nielsen} Ødvigs konne {Maren Christensdatter} Olle {Nielsen} Miens daatter Anne Christen daatter.
Begravelse nr. 6461
NOTITS: Begravet ni dage gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24761780.03.07Dødfødt Døvling Christen Pedersen Døvling den Unge ? Christen Pedersen Døvling den Unge {REKONSTRUKTION fra begravelsen 'd 7 Maris Christen Pedersen død fød baren i døfling.' }
Begravelse nr. 6462
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24771780.05.20Jens Christian Poulsen Silstrup Poul Andersen Veilgaard Karen Jakobsdatter {------------------} Ole Minsen {------------------} {--------------} Jesen Ibs Søn i Assing {-------------} {-----------------} [...ter] Apollone — Søndagen d 20 May blev Povel {Andersen Veilgaard} Selstrup barn døbt Jens Christian faderne Niels Knudsen Peder Jensen Ib Søn udi assing Christen [Sv]endsen konne Christen {Nielsen Jegin} Skreder dat og Olle {Nielsen} Mins dat Magrete {Olesdatter} bar dend ,
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24781780.05.27Maren Larsdatter Lustrup Lars Madsen Anne Pedersdatter {-----------} og Anne Pedersdattes barn fremsti {------} {-----------} Magrethe Mins bar det, Fadderne: {---------} Jegin, Kirsten Madsdatter, Magrethe Pedersdatt {-------} esdatter.Søndagen d 27 May blev Las Massen baren Døbt Maren Magrete {Olesdatter} Miens bar dend faderne Mas Mechelsen Christen {Nielsen Jegin} Skræder Kirsten Mas dat Magrete Peder dat Anne Catrine ,
Begravelse nr. 6811
NOTITS: Begravet 1820 40 år gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24791780.07.02Christen Sørensen Heesgaard Søren Christensen Heesgaard Marianne Christensdatter {-------} Trin : blev Søren {Christensen} Heesgaard forhen hiemme Døbte {-------}[.....]illet Herren; navnlig Christen; Moderens Syster {-------}[...]derne : Faderens broder og Syster , Ole {Christensen} Beksgaard.d 6te søndag J Trini[...] Søren hes gaar baren døbt Christen; hans konnes Søster {Mette? Christensdatter, 25} bar det fad{erne} hans broder og Søster Olle bechgaar og søster Mette.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24841781.01.14Giøde Richard Johannesen Lustrup Johannes Giødesen Gertrud Christensdatter I Onsdagen d 13 Dec : hiemmedøbt i Præstegaarden Johannes Giødesens barn af Lustrup Navnl: Giøde Richard —Dom 2 post Epiph : ovenmeldte Johannes Giødesens barn hiemmedøbt til Daabs Publication ; Magrethe [..]øes af Assing Sogn bar det, Fadderne: Christen {Nielsen} Jegin og Søn {Christen Christensen Jegin} og Datter {Marianne, Abelone eller Bodil Kirstine} , Lauritz {Jensen} Elkiær , Ole {Nielsen} Mintz .d anden Søndag efter 3 kon blev Johannes baren udi Ludstrup døbt Giøde Ricart Magrete bar dend fader Christen Skræder og Søn og dater Lauris Elkier og Olle Miens.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24871781.04.12Christen Pedersen Hesselvig Peder Nielsen Øvig Maren Christensdatter {--------} aarsdag var Peder Hesselvigs forhen hiemmedøbte {--------} Christen i Kirke gamle Anne Hesselvig bar det , {--------}derne: Oster {Jensen} Skave, Cort Lauritsen , Christen {Nielsen} Jegin {--------} Hesselvig .Skiertorsdag , Peder hesselvig baren Christen gl. Anne heselvig bar dend faderne Oster Skau [Ebert] Laurissen Christen Skræder og Mette hesselvig og Mette Christen daatter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24881781.04.15Bendt Lauridsen Elkær Laurids Jensen Elkær Birte Bendtsdatter {------} ske Dag var Lauritz {Jensen} Elkiærv forhen hiemmedøbte {----} i Kirke navnlig Bendict . Jens {Pedersen} Bukkiærs Kone {Johanne Thomasdatter} bar det. Fadderne: Jens {Andersen} Smed fra Brandholm , Jens Ben= dictsens Kone {Kirsten Marie Christensdatter}.Paaske dag lauris Elkiers baren døbt Bent Jens Buch Kier konne bar den faderne Hans fader og hans broder Peder og Søster Jens bentsen konne Olle {Nielsen} mins.
Begravelse nr. 6486
NOTITS: Begravet godt et år gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24891781.05.24Dødfødt Lustrup Christen Pedersen Lustrup Margrethe Pedersdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd. 24 Maji begravet Christen {Pedersen} Lustrups dødfødde Drenge = barn.d 24 may Christen Lustrup død fød dreng. .'}
Begravelse nr. 6473
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
19931781.06.24Bendt Jensen Døvling Jens Bendtsen Kirsten Marie Christensdatter {---} 21 Maji hiemmedøbt Jens Bendictsens Barn af Deufling {---} Præstegaarden navnl: Bendict . Laurits Elkiærs Kone {---} det Fadderne Knud Jensen, Peder Bendictsen , Lau= ritzs Elkiær , Niels Andersen. Bartholine Knudsdatter. Dette {.}arn var i Kirke dom: 2da post Trinit: {1781.06.24}.d anden Søndag efter Trintaus Jens bentsen barn udi døfling hans baren døbt Bent og Lauris Elkir konne bar dend faderne Knud Jensen Peder Bentsen Lauris Elkier Niels Andersen Bertelin Kirsten Peder daatter
Begravelse nr. 6679
NOTITS: †1803 knap 22 år gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24901781.06.24Peder Nielsen Silstrup Niels Pedersen Karen Jensdatter samme Dag {1781.06.24} Niels Pedersen af Selstrup hans barn Peder , som tilforn d 20 Junii var hiemmedøbt , fremstillet Herren i Kirken ; Povel {Andersen Veilgaard} Selstrups Hustrue {Karen Jakobsdatter} bar det , Fadderne Niels Nielsen {Ronnum den Ældre} , Christen Svendsen , Jacob Egeriis og Johanne Marie Nielsdatter .samme dag Niels Pedersen baren i Silstrup døbt Peder Povel Andersen konne, faderne Niels Nielssen og Christen Svensen og Jacob [..]rissen og Niels {Nielsen Ronnum den Ældre} Konne {Ane Lauridsdatter} og datter {Johanne Marie Nielsdatter} ,
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24911781.07.01Jens Terkelsen Karstoft- Sønder Terkel Jensen Anne Jensdatter VI. Den 26 Maji blev hiemmedøbt Terkel Jensens barn af S. Carstoft navnl: Jens og var i Kirke Dom: 3 post Trin: Jomfrue Charlottea Østergaard fra nør Carstoft bar det , Fadderne Jens {Andersen} Smed fra Brandholm , Jens Bentsen af Deufling Knud Jensen af Sønder Carstoft og Fæstemøe Else Hansdatter.
Begravelse nr. 6501
NOTITS: Begravet godt tre år gammel.
LINK: Præsten affotografering.
24921781.09.16Jens Jensen Karstoft- Sønder Jens Jensen Pindvig Ane Nielsdatter Moederens Navn skal herefter lige saavel som Faderens antegnes ved hvert barns daab. den 19de Juli 1781. [Hllar] Dom: 14 post Trinit: var Jens Jensens og Ane Nielsdatters ægtebarn af Sønd: Carstoft i Kirke. Det var tilforn hiemmedøbt i Præstegaard {...} mig paa Sængen /: i en Sygdom :/ Laus Deo ! {....} Navn er Jens Sr Østergaars Koene Karen Humble Bering paa Nør: Carstoft b{..} det ; fadderne vare Knud Jensen fra S: {.....} Og dennes Fæsgtemøe {Else Hansdatter}. Terkel Jensen . Rasmus Nicolajsens Kone {Inger Hansdatter} Anders {Pedersen} Schave.d 14 Søndag i Trintaus Jens Penvigs baren døbt Jens Jomfrue Øster gaar bar dend fadderne Terkel Jensen og broder knud Rasmus [konne] og dat knud fæsted Møe Anders Pedersen Skaue.
NOTITS: Det skønnes at degnen har taget fejl af, hvem der bærer.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24931781.12.30Jens Jensen Døvling Jens Jakobsen Bartoline Knudsdatter Dom XXII post Trin: hiemmedøbt i Præstegaarden Jens Jacogsens {-----} Knudsdatters Barn Jens af Deufling.Søndagen efter Juul var Jens Jacobsens og Bartholine Knudsdatter barn Jens i Kirken til Daabs Publication /: tilforn d 22 Søndag efter Trin: hiemmedøbt i Præstegaarden :/ Maren Tarp bar det , Fadderne Anders Andersen af Deufling . Villads Tarp . Jens {Bendtsen} Deufling Jens Bentsens Kone {Kirsten Marie Christensdatter} . Magrethe {Olesdatter} Mintz.Jens Jakopsen baren udi døfling døbp Jens og Maren Tarp bar ham faderne Veles tarp Ander døfling Jens døfleng Jens Bentsen konne Mgete Miens.
NOTITS: Dette er nogle måneder før degnen Laurids Ebbesen dør, han kan ikke stavningen og det hele mere.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24941782.02.19Anders Pedersen Lustrup Peder Andersen Karen Pedersdatter I. d. 19de Februar : hiemmedøbt Peder Andersens og Karen Pedersdatters Barn i Lustrup navnlig Anders.
NOTITS: Hjemmedåb.
LINK: Præsten affotografering.
24961782.06.16Jakob Bering Hegelahr Skarrild By Nicolaus Hegelahr Maren Andersdatter Skovby II. d. 22 April hiemmedøbt i Præstegaarden Præstens Nicolaj Hegelahr og hans Hustrues Maren Andersdatters Schoubyes barn nauf: Jacob Bering . Samme Barn fremstillet Herren i Kirken 3 post Trinit {1782.06.16} Jomfrue Johanne Nielsdatter fra Høgild bar det : Fadderen Her Clausen i Brande . Christopher Nyrup Hegelahr, Ebert Lauridsen , Jomfru Magdalene Spend . Anne Nielsdatter . Maren Ibsdatter . Kirsten Jensdatter .Ao 1782. d 16 Junj var her til Daab i Skarild Kircke Hr Hegelahr hans liden Søn Jacob Bering , Jomfru Johanne Niels Daatter fra Høgild bar ham Faderne var Hr Clausen i Brande , Mons Christopher Nyerup Hegelahr , Ebbert Lauritzen Jomfrue Magdalena Spend Anne Niels Daatter i Byen Maren Jbsdaatter , Kiersten JensDaatter [Smeed] ,
Begravelse nr. 6686
NOTITS: Begravet 22 år gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25011782.10.06Dødfødt Øvig Peder Christensen Øvig Margrethe Thomasdatter NB Et dødfød Dreng=barn fra Ødevig Forældrene Peder Christensen og Magrethe Thomasdatter.Peder Ødevis barn dødfødt begravet 19d Trinitatis.
Begravelse nr. 6486
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25031782.12.26Jens Arentsen Skarrild By Arent Jensen Johanne Jensdatter III. [D 12] Decembr hiemmedøbt i Præstegaarden Arent Jensens og {........} Jensdatters barn Jens af Scharrild Bye. 2den Jule Dag{.....} Kirke. Christen Birkebeks Kone bar det . Faddere Christen Birkebek, Ole {Christensen} Stusgaard. Peder {.....} Smedens Hustrue.II) den 15de Decbr fød og Hiemmedøbt Arnt Jensen og Johanne Jens Daatter deres barn Nl: Jens fremstillet Herren i Kircken paa 2den Juuledag , Christen Birckebechs Kone bar den , Faddere Christen Birckebech , Olle studsgrd , Peder Niels: Smedens Kone, {... revet ud ...} Jens [...].
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25041783.01.17Poul Lauridsen Hesselvig Laurids Christensen Ingeborg Poulsdatter II. [D 12] Decembr hiemmedøbt i Hesselvig fæstemøens Ingebor Povelsdatters barn navlig Povel .d. 17 Januar i 1783 ovenmeldte Jngeborg Povelsd : barn fremstillet Herren i Scharild Kirke. Faderen Laurids Christensen af Uhre . Faddere: Mette Povelsdatter bar det. Faddere Jens Troelsen Christen Josvæsen. Graves Fielstervangs kone og Jngeborg Graversdatter.III) Fredagen dend 17 Janv: 1783 fremstillet Herren i Kircke Lauritz Christensen og Ingebor PoulsDaattr i hesselvig deres barn naunlig , Poul , hendes syster Mette bar den Fadere Jens Troelsen i Uhre, Chris{..} Josvæsen , grauis Fielstervang Kone Mette , Pigen Ingebor Garuis Daatter - -.
NOTITS: Faderen og moderen er trolovet, men ikke gift endnu. Forældrene bosætter sig i Brandlund i Brande sogn.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
LINK: hammerum-herred.dk — Graves Jensen Fjelstervang, født *1730.10.01 Beksgaard i Skarrild.
LINK: Graves Jensen dåb *1730.10.01 i Beksgaard.
25051783.01.19Lars Gertsen Krog Gert Jensen Maren Nielsdatter I. Dom: 1ma Adventis hiemmedøbt i Krog Geert Jensens og Maren Nielsdatters barn Lars .{.....} post Epiphanus var Giertt Jensens ovenmledte barn Lars {.....} {..}rken navnlig Lars. Maren Rasmusdatter af Heesgaard {.....} det; Fadderne vare Rasmus {Nikolajsen Skivild} Heesgaard, Peder Christensen i {.....} Peder {Christensen} Smeds Hustrue {Kirsten Jensdatter} . Maren Christensdatter.I. Advent Søndag d 1ste Decbr Giirt jensen og Maren Niels Daatters barn hiemme Døbt ved navn Lars.2den Søndag efter Hellig 3. Kong: dag fremstillet Herren i Kirken: Girt Jenßen og Maren Niels daatter deres barn Nl: Lars, Maren RasmusDaatter i Heesgaard bar den, Fadere Rasmus Heesgaard, Peder Ødevig , Peder Smed{.} Hustrue Pigen Maren ChristensDaa{...}.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering 1.
LINK: Degnen affotografering 2.
25061783.03.02Peder Andersen Skarrild- Grene Anders Bertelsen Anne Margrethe Pedersdatter {......} {.}iemmedøbt i Præstegaarden Anders Bertelsens og Anne Magrethe Pe{......} af Greene navnlig Peder . Magrethe Pedersdatter af Schave bar det , de{...} {.....} post Epiphan: blev femstillet Herren i Kirken . Fadderne Oster Jensen {.........} , Niels Knudsen , Anders Pallesens Hustrue {Else Sørensdatter} . Pigen Maren Andersdatter .IV) Dend 3die Febr: Heimme døbt i Præstegaarden, Anders Bertelsen og Anne magrette Peders daatter deres barn naunl: Peder , - Magrete Pedersdaatter af Skaue bar den Faddere Oster Jensen , Anders Skaue , Niels Knudß i greene Anders Pallesens Kone, Maren Andersdatter i Ødevig - - .
Begravelse nr. 6504
NOTITS: Begravet halvandet år gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25071783.04.06Christen Jensen Døvling Jens Bendtsen Kirsten Marie Christensdatter {......} hiemmedøbt i Deufling Jens Bendtsens og Kirsten Christensdat {...} barn navnl: Christen og d 5 Søndag i Faste 6de Aprilis fremstillet {..}erren i Kirken . Niels {Andersen} Møllers Kone {Karen Christensdatter} i Kibek {Assing sogn} bar det . Fadderne Niels {Andersen} Møl{...} Kibek . Laurids {Jensen} Elkiær . Peder Bendtsen . Jens Jacobsens Kone {Bartoline Knudsdatter} i Deufling Kirsten Marie Pedersdatter .V) Dend 21de Febr Hiemme Døbt jens Bentsen og Kiersten Mariæ ChristensDaatter deres barn Nl: Christen 5te Søndag i Faste 6te Aprilj fremstillet Herren i Kirken Niels Møller Kone i Kibeck bar den Faddere Niels Møller i Kikek Mølle, Lauritz Elkier, Peder Bents jens Jacobsens Kone i Deuling Kiersten Mariæ Peders Daatter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25101783.06.29Peder Amoesen Silstrup Amoes Pedersen Anne Katrine Andersdatter 2 Sønd: efter Trin: d 29 Juni blev det hiemmedøbte Amoes Pedersens Barn Peder og Hustrue Anne Cathrine Andersdat. fremstillet Herren i Kirken Pigen Mette Rasmusdatter af Heesgaard bar det , Fadderne Povel Andersen {Veilgaard} . Christen Svendsen . Jens Olesen Minds . Niels Pedersens Kone i Pindvig {Sønder Karstoft, Karen Jensdatter} , Johanne Marie Nielsdatter.VI 1782 d 10de May blev Amoes Pedersen og An Catrinæ A: Daat deres Søn hiemme døbt Nl: Peder Mette Rasmus Daatter bar dend , faddere Poul Anderßen , Christen Svendsen Jens Ollesen Mindtz , Niels pedersens Kone i Pinvig , Johanne Mariæ Niels Datter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25121783.08.31Niels Nielsen Karstoft- Sønder Niels Pedersen Karen Jensdatter VII. d. 19 Julii Hiemmedøbt i Præstegaarden Niels Pedersens og Karen Jensdatters Baren af S: Castoft navnlig Niels . d: 31 Augusti fremstillet i Kirken Inger Jensdatter i Skarild bar det . Fadderne Hans {Eskesen} Carstoft. Terkel {Jensen} K{..}toft . Jens Skræder . Jens {Jensen} Pindvigs Kone {Anne Nielsdatter} . Pigen Maren Christensdatter. VII Dend 19 Julj er fød og hiemme Døbt Niels pedersen og Karen Jens Daatter i Synder Castoft deres barn Naunl: Niels den 31te Augusti fremstillen her i Kircken , Inger jensdat i byen bar den , Faddere hans Castoft Tærckel Kastoft , Jens Skræder Jens Pindvigs Kone , Pigen Maren Christens Daatter — —.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25141783.10.08Jens Christensen Toxvig Christen Jensen Sidsel Jensdatter d 8 Octobr: hiemmedøbt i Præstegaarden Christen Jensens og {....}l Jensdat{..} Barn af Toxvig navnl: Jens NB Dette Hører til Arnborg.
NOTITS: Forkert indført i Skarrild kirkebog i stedet for Arnborg.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Se dåb #2283 i Arnborg kirkebog.
25171784.05.02Dødfødt Øvig Peder Christensen Øvig Mette Katrine Byrgesdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'Den 3die Søndag efter Paaske begravet Peder Christensens og Mette Cathrine Byrgesdatter af Ødevig deres dødfødde Drenge = Barn .'}
Begravelse nr. 6499
LINK: Præsten affotografering.
25191784.06.06Christen Jensen Karstoft- Sønder Jens Jensen Pindvig Anne Nielsdatter I) 4 Sødnag efter Paaske blev Jens Jensens {Pindvig} og Anne Nielsdat ægte barn af Sønder Carstoft hiemmedøbt i Præstegaarden navnlig Christen .Trefoldigheds Fest fremstillet Herren i Kirken ovenmeldte {....} døbte Jens Jensens og Anne Nielsdatters Barn Christ{...} Ronnums Hustrue bar det . Fadderne . Ole {Christensen} Studsgaard , Jen {.....} Lars Christensen . Niels Pedersens Hustrue og Pigen Maren Ra {.....}.{I}V Jens Pinvig og Anne Niels Daatter i Kastoft Deres liden Søn himme Døbt Naunl: Christen . 4de Søndag Eftr Paaske fremstillet Herren i Kircken Trinitatis Søndag {1784.06.06} , Søren Ronnums Kone bar den Faddere Olle Studsgrd , Jens Nielsen Lars Christensen , Niels Peders Kone i Karstoft Pigen Maren Rasmus Daatter.
Begravelse nr. 6518
NOTITS: Begravet 2 år gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25221784.07.18Niels Christian Andersen Bektoft Anders Jensen Anne Margrethe Christensdatter [I]I) Den 16de Junii hiemmedøbt Anders Jensens og Magrethe Christensdatters Barn fra Bektoft navnlig Niels Christian. Dette Barn var i Kirken dom: 6 post Trin: {1784.07.18} Pigen Maren {.......} bar det. Faderne Søren (Pedersen) Ronnum Mads Pedersen . og Jens Christensen p{..} Jens {Sørensen} Huuses Kone {Gertrud Nielsdatter} og Bo[di]l Andersdatter ibidem {Nørre Karstoft}.VI. Anders Jensen og Anne Magretta Christens Daatter deres Liden Søn hiemme døbt d 16 Junj Naunlig Niels Christian. 6te Post Trinit: {1784.07.18} fremstillet Herreni Kirken Pigen Maren Christens Daattr bar den Faddere Søren Ronnum, Mads [.....] og Jens Christensen paa Kastoft , Jens Hu[....] Kone , Mette Mariæ Jens Daatter og Bodill Anders Daatter i[...]
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25231784.08.22Jens Terkelsen Karstoft- Sønder Terkel Jensen Anne Jensdatter III Samme Dom: 6 p Trin : hiemmedøbt, Terkel Jensens og Anne Jensdatter barn af S : Carstoft navnl: Jens , i Præstegaarden. Dom : XI post Trin: var ovenmeldte Terkel Jernsens Barn til Daabs Publication i Kirken Mad: Østergaard {Karen Humble Bering} af Nør Carstoft bar det Fadderne :{...} Terkel Jensens Barn Jens frembaaren i Kirken Dom. 11 post Trin: Mad: Østergaard bar det Fadere : Jens {Andersen} Smed . Laurids {Jensen} Elkiær Mads Pedersen . Jens Skræder , Jomfrue Østergaard {Charlotte Amalia Poulsdatter} . Bergithe Bendtsdatter. VII. Tærckel Jensen og Anne Jens Daatter Deres Liden Søn fød d 15 Julj hiemme Døbt 6te post: Trinit: Naunl: Jens. Fremstillet Herren i Kirken 11 Post: Tr{...} {1784.08.22} Madamme Østergrd bar ham , Fadderne Jens Pin[.]ed , Laurs Elkier . Mads Peders Jens Skræder , Jomfru Østegrd: Bergitte BentsDaatr Knud Kastofts Kone.
LINK: Præsten affotografering 1.
LINK: Præsten affotografering 2 og 3.
LINK: Degnen affotografering.
25251784.09.26Peder Nielsen Skarrild- Grene Niels Knudsen Anne Pedersdatter [I]V Den 6te Augusti hiemmedøbt i Præstegaard Niels Knudsens og A{....} Pedersdatters Barn af Greene navnlig Peder .{....}eldte Niels Knudsens Barn Peder frembaaret i Kirken {....} 16 post Trin : Anne Magrethe i Elkiær bar det. Fadderne: {.....} Pallesen. Christen Carstensen . Peder Mindses Kone . Anne Ma {.......}dersdatter .VIII Niels Knudsen og Anne Peders Daater i gre{..} deres liden Søn fød og hiemme Døbt d 6 Aug Naunl: Peder. 16 post Trin: {1784.09.26} Anne Magrette Elkier bar den , Fadderne Anders Pallesen Christen Carstensen Peder Mindtz hans Kone Anne Mariæ Anders Daatter.
LINK: Præsten affotografering 1.
LINK: Præsten affotografering 2.
LINK: Degnen affotografering.
25261784.09.26Thomas Christian Mortensen Hesselvig Morten Pedersen Hesselvig Johanne Thomasdatter d. 26 Aug : hiemmedøbt i Præstegaarden Morten Pedersens og Johanne Thomasdatters Barn af Hesselvig navnl: Thomas Christian .X. Morten Pedersen og Johanne Mariæ Thomas Daattr Deres liden Søn fød og hiemme Døbt d 26de August: Naunl: Tomas Christian. fremstillet Herreni Kircken 16 post: Trin: {1784.09.26} Mads Peders: Kone {Anne Christensdatter} i Huen {Hoven} Grene bar den , Faddere Mads Pedersen , og Jens Ludvigs{..} i Greene {indskud over linjen: f[......] } , Tærchel {Jensen} Kastoft hans Kone Anne Jens Daatter ung karl Peder Nielsen , Pige Maren Anders Daatr i Hesselvig.
NOTITS: "hans Kone Anne Jensdatter" er her virkelig Terkel Karstofts kone, ellers ikke reglen.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25291785.01.02Niels Nielsen Silstrup Niels Nielsen Ronnum Sidsel Christensdatter XI. Niels Nielsen {Ronnum} og Zidsel Chri{...} Daatr deres liden Søn fød og hiemme Døbt d: 20de Novbr: Naunl: Niels =I. Den 20de Novembr: 84. Døbt i Præstegaarden Niels Nielssens og Cidsel Christensdatters Barn af Selstrup navnlig Niels . Fremstillet Herren i Kirken Søndagen imellem NytAar og h. 3. K. Dag . Faderens Syster Maren {Nielsdatter} bar det . Fadderne Peder {Jensen} Pindvig . Ebert Lauridsen. Peder Christian {Pedersen i Gammelgaard} . Christen Svendsens Kone {Maren Jepsdatter} . Faderens Syster Johanne Marie {Nielsdatter}.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25311785.03.27Laurids Nielsen Pindvig Niels Pedersen Maren Madsdatter II. Den 20de Februar : 85 hiemmedøbt Niels Pedersens og Maren Madsdatters barn i Pindvig navnl: Laurids fremstillet Herren Paaske Dag {1785.03.27} . Anne Nielsdatter Arnborg Greene bar det , Fadderne Mads {Nielsen} Pindivg Niels {...} bierg . Poul {Christensen} thodal . Anne Kirstine Berthelsdatter {...} Kone.IV Niels Pedersen i Pinvig og Maren Mads Daatter deres liden Søn fød d: 15de Febr og hiemme døbt d 20de Ditto Nl: Lauritz . Paaske dag {1785.03.27} fremstillet Herren i Kircken , Anne Niels Daatter i Arnborg greene , Faddere Mads Pinvig , Niels {Madsen? Skovbjerg?} Skobierg, Poul Toudal, An Kierstiin Bert: D: Amoes {Pedersens} Kone {Anne Katrine Andersdatter}.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25321785.05.01Rasmus Nielsen Skarrild Mølle Niels Rasmussen Winde Margrethe Olufsdatter III. Den 10de Martii hiemmedøbt Niels Rasmussen Wiendes {..} Magrete Olufsdatters barn i Møllen navnlig Rasmus Fremstillet i Kirken 5te Søndag efter Paaske {1785.05.01} . Fadderne Sunds Møller . Arvad Møller . Jens Minds . Magrethe Olufsdatter fra Paarup . Mette Rasmusdatter fra Heesgaard .V. Niels Rasmussen Viende i Skarild Mølle og Magrette Ollufs Daatter Deres Liden Søn, fød og hiemmedøbt dend 10de Martj= Naunlig Rasmus . — Fremstillet Herren i Kirken 5te Søndag efter Paaske {1785.05.01}, {Jens Christian Nielsen} Møllers Koene {Agnete Rasmusdatter Winde} i Sunds , Fadere Olle {Nielsen} Minds . Jens { Christian Nielsen} i Sunds Mølle, Jesper {Nielsen} i Arrevad Mølle {Brande sogn} , Jens {Olesen} Mindtz , Magrette Ollufs Daatter fra Paarup {Assing sogn} , Mette Rasmus Datter i Heesgaard . —
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25331785.04.22Mads Larsen Skarrild By Lars Madsen Anne Pedersdatter IV. Den 30te April hiemmedøbt Lars Madsens og Anne Pedersdatters Barn i Ludstrup navnlig Mads Fremstillet i Kirken trefoldighedsFæst {1785.05.22} Apollone {Christensdatter} Skræd{..} bar det . Fadderne: Mads Michelsen . Søren {Pedersen} Skomager Christen {Nielsen Jegin} Skræder, Niels Madsens Kone {Karen Jensdatter} . Pigerne Maren Rasmusdatter og Magrethe Christensdatter .VI. Lars Madsen og Anne Peders Daatter deres liden Søn fød, d 30 Aprili og himme Døbt Naunlig Mads. Fremstillet Herren i Kirken Treefoldigheds [Fæst] {1785.05.22} Appolonne Skræder bar den fadere , Mads Michelsen , Søren Skoemager , Christen Skræder [Niels] Madsens Kone , Pigerne Maren Rasmus Daatter , og Magrettra Xstens daatter.
Begravelse nr. 6526
NOTITS: Begravet knap to år gammel 1787.01.28.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25341785.06.12Jens Pedersen Skarrild- Greme Peder Larsen Johanne Jensdatter V. Den 5 Maji hiemmedøbt i Præstegaarden Peder Larsens og Johanne Jensdatters barn af Greene navnlig Jens fremstillet i Kirken 3die Søndag efter Trinit: {1785.06.12} Søren {Jensen} Bukkiærs Kone bar det . Fadderne Lille Christen {Christensen Jegin} Skræder Niels Knudsens Kone {Anne Pedersdatter} . Pigen Anne Marie Andersdatter .Peder Larssen og Johanne Jens Daatter deres Liden [...] fød dend 5te May. hiemmedøbt i Præstegaarden naunl: Jens. Fremstillet Herren i Kirken 3die Sønd: efter Trin: Søren [...]Kiers Kone bar den , Faddere Christen Birkebæk . Søren Bukier, Lille Christen Jegin , Niels [Knudsens] Kone i greene An Mariæ anders Daatter ibdem.
Begravelse nr. 6546
NOTITS: Begravet godt fire år gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25361785.08.24Anders Pedersen Silstrup Peder Jensen Karen Andersdatter VIII. Den 12 Aug : Hiemmedøbt Peder Jensens og Karen Andersdatter barn i Selstrup navnlig Anders fremstillet i Kirken d 24 Aug: Poul Skræders Kone af Vordegod bar det . Fadderne Poul Skræder . Poul {Andersen Veilgaard} Hareskou {Assing sogn} Peder Andersen fra Vejlgaard {Assing sogn}. Pigen Johanne Marie Nielsdatter i Selstrup .XI. Peder Jensen og Karen Andersdt Selstrup deres liden Søn fød d 11 Augusti og hiemmedøbt d 12te Ditto Naunl: Anders. Fremstillet Herren i Kirken d 24de Ejusdem Poul Skræder fra Vordegod hans kone bar den Fadere Poul Skræder forbemelt: Poul Hareskou. Peder andersen fra Veilgaard, koene Johanne fra Birkmose i Timring Sogn. Pigen Johanne Mariæ Niels Daatter i Selstrup.
NOTITS: Moderen Karen Andersdatter er datter af Anders Andersen Veilgaard II *1678c †1761.02.09 Veilgaard, Assing og Bodil Larsdatter *1701c †1769.03.26 Veilgaard.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25371785.09.11Jens Pedersen Hesselvig Peder Nielsen Øvig Maren Christensdatter VI Den 28 Julii hiemmedøbt Peder Nielssens og Maren Christensdatters barn af Hesselvig navnlig Jens . Fremstillet Herren i Kirken Dom: 16de post Trin: Niels {Nielsen} Høxsvigs Kone bar det {Høgsvig i Sønder Felding sogn} . Fadderne Peder {Christensen} Ødevig . Morten {Pedersen} Hesselvig . Niels {Nielsen} Høxvigs Søn Niels {Nielsen} , Niels {Jensen} Ødevig . Cort {Lauridsen} i Bukkiær {Assing sogn} hans Kone {hendes navn er Anne Nielsdatter} Anne Nielsdatter . Pigen Maren Andersdatter {tjenestepige ved Peder Nielsen Øvig}.IX. Peder Nielsen {Øvig} i Hesselvig og Maren Christens Daatter deris liden Søn fød og hiemmedøbt d. 28de Julii Naunl: Jens . Fremstillet Herren i Kirken 16 p: Trin: Niels Høxvigs kone bar den , faddere , Peder Ødevig: Morten Hesselvig , Niels Høxvigs Søn Niels , Niels Ødevig , Cort i Bukier hans kone , Anne Niels Daatter Pigen Maren Andersdatter.
Begravelse nr. 6529
NOTITS: Normalt ville "Cort hans Kone Anne Nielsdatter" betyde 1. Corts kone var fadder og 2. Anne Nielsdatter var fadder. Her er en undtagelse.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25381785.09.18Jens Pedersen Øvig Peder Christensen Øvig Mette Katrine Byrgesdatter VI[I]. Den 3 Aug : hiemmedøbt Peder Christensens og Mette Cathrine Byrgesdatters Barn navnlig Jens af Ødevig . Fremstillet i Kirken Dom: 17 post Trin: {1785.09.18} Simon {Nielsen} Huuses Kone {Else Christensdatter} bar det . Fadderne : gamle Christen {Pedersen} Hesselvig Morten {Pedersen} ibidem . Niels {Jensen} Ødevig . Peder {Neilsen} Hesselvigs Kone {Maren Christensdatter} Ødevig Pige .X. Peder Christensen og Mette Catrinæ Byrges Daatter i Ødevig deres liden Søn fød og hiemme Døbt d 3 Augustii Naunl: Jens. Fremstillet Herren i Kircken 17 post: Trin {1785.09.18} Simon Huuses Kone bar den Faddere , gml: Christen Hesselvig Morten ibdem Niels Ødevig , Peder Hesselvigs kone , Ødevig Pige.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25391785.12.04Ole Jensen Døvling Jens Jakobsen Bartoline Knudsdatter Dom: IIda Adventus døbt i kirken Jens Jacobsens og Bartholine Knudsdatter barn af Deufling navnl: Ole Apollone Christesdatter bar det. Fadderne Knud Olesen. Jens Bendsen Jeppe Pedersen.I. Jens Jacobsen og Bertelina Knudsdaatter i Deuling deres Liden Søn Olle fød d 1ste Decembr. Fremstilled Herren i Kircken ved Daaben 2den Søndag i Advent . Fæstemøe i Ludstrup Appolonne Skræder bar den , fadderne Knud Deuling, Jens Bæntsen, fæstermand Jeppe Pedersen, Jens bentsens Kone {Kirsten Marie Christensdatter} Pigen Mette Peders Daatter i Deuling . —
Begravelse nr. 6515
NOTITS: Begravet 3 uger gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25401786.01.25Dødfødt Skarrild By Poul Christensen Tovdal Anne Pedersdatter Niels Thodals dødfødte Drenge barn in Januario .{REKONSTRUKTION: fra begravelsen DKB: 'III. Poul Christensen og Anne Peders Daatter deres Dødfødte drengebarn samme dag (30. Januar) '}.
Begravelse nr. 6517
NOTITS: Fødedatoen omtrentlig regnet 5 dage tilbage fra begravelsen.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25411786.03.30Mads Johannesen Lustrup Johannes Giødesen Gertrud Christensdatter Den 30te Martii hiemmedøbt Johannes Giødesens og Giertrud Christensdatter barn i Lustrup navnlig Mads .II. Johannes Giødesen og Giertrud Christians Daatter Deres Liden Søn fød d 29 Marti hiemme Døbt den 30te Ditto Naunlig Mads. Bemelte barn Død den 31te April , da den var 4½ Uge gammel . —
Begravelse nr. 6519
NOTITS: Begravet 4½ uger gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25461786.12.17Peder Christian Mortensen Hesselvig Morten Pedersen Hesselvig Johanne Marie Thomasdatter Samme Dag {29de Octobr :} Morten Pedersens og Johanne Marie Thomasdatters Barn navnl: Peder Christian hiemmedøbt i Hesselvig.{V.} Morten pedersen og Hustrue Johanne Mariæ Tomas Daatter i Hesselvig deres Liden Søn Fød den 28de Octob og hiemmedøbt den 29de Ditto naunl: Peder Christian. Fremstillet Herren i Kircken 3die Sønd: i Advent . Peder Hesselvigs kone bar den Faddere Knud {Jensen} Castoft Peder {Nielsen Øvig} Hesselvig , Peder {Christensen} Ødevig , Niels Jensen i Ødevig Christen {Christensen} Skaues kone {Mette Pedersdatter} , Maren Andersdaatter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25491787.01.14Samuel Jensen Døvling Jens Bendtsen Katrine Marie Christensdatter I. Jens Bæntsen og Kiersten Mariæ Christens Daatter i Deuling deres Liden Søn Fød den 7de Decbr 1786 , og hiemme Døbt den 8de Ditto Naunl: Samuel . Fremstillet Herren i Kirken 2den Søndag eftr Hell: 3 Kong: Dag , Else Bænts daattr Bar den, Fadere . Olle {Christensen} Studsgrd Jeppe Pedersen Peder Christian {Pedersen} . Jens Jacobsens kone {Bartoline Knudsdatter} Piigen Enger Jens Daatr . —
Begravelse nr. 6541
NOTITS: Begravet knap to år gammel.
LINK: Degnen affotografering.
25511787.04.05Ole Jensen Døvling Jens Jakobsen Bartoline Knudsdatter III. (II.) Jens Jacobsen og Bertelina Knuds Daatter i Vester Deuling deres Liden Søn fød den 26de Jan: Naunl: Olle hiemme Døbt den 29de Ditto. Fremstillet Herren i Kirken Skiærtorsdag Jens Bærentsens kone {Kirsten Marie Christensdatter} bar ham, Faddere Knud Ollesen Jens Bentsen, Olle {Pedersen} Skræder i Felding , Jeppe {Pedersen} Deulings kone , Pigen Mette Peders Daatter.
Begravelse nr. 6665
NOTITS: Begravet 1801 fjorten år gammel.
LINK: Degnen affotografering.
25531787.05.27Jens Lauridsen Elkær Laurids Jensen Birte Bentsdatter VII. Lauritz Jensen og Birgitte {Birte} Bænts Daattr i Ælkier Deres Liden Søn Fød den 20de May og hiemme Døbt den 21de Ditto Nl: Jens . Fremstillet Herren i Kircken Pintse dag {1787.05.27} Terkel {Jensen} Kastofts kone {Anne Jensdatter} bar den . Faddere Jens {Andersen} Smed Jens Bæntsen, Rasmus {Nikolajsen} Heesgard, Peder Bæntsen Peder Christian {Pedersen}, Knud {Jensen} Kastofts kone {Else Hansdatter}, Jens Bæntsens kone {Kirsten Marie Pedersdatter}. Pigen Else Bæntsdaatter . —
LINK: Degnen affotografering.
25541787.05.28Ole Nielsen Skarrild Mølle Niels Rasmussen Viinde Margrethe Olufsdatter Minds {V.} Niels {Rasmussen} Wiinde , og Magretta Ollufs Daatter i Scharild Mølle, deres liden Søn Fød den 26de April hiemme Døbt sa͞me Dag Naunl: Olle Fremstillen Herren i Kirken 2den Pintse dag . Olle {Nielsen} Mindtz hans kone Bar den , Faddere Jens {Christian Jensen} Møller i Sunds, Jesper {Nielsen} Møller i Arrevad Mølle Peder Ollesen Mindtz, Arrevad Møller Kone {Ane Jensdatter Leth} , Kiersten Peders Daatter i gamelgaard . —
LINK: Degnen affotografering.
25551787.12.26Jens Andersen Karstoft- Nørre Anders Jensen Kirstine Nielsdatter VIII. Anders Jensen og hustrue Kierstine Niels datter udi Sandgrd huus, deres Liden Søn hieme døbt den 17de Novemb: Nl: Jens .
Begravelse nr. 6721
NOTITS: Begravet 1809 21 år gammel.
LINK: Degnen affotografering.
25571788.01.23Dødfødt Skarrild By Jens Christensen Nexgaard Charlotte Amalie Poulsdatter Østergaard Den 23 Januar: dødfødt et Drengebarn af Ægtefolkene Jens Christensen Annexgaard og Charlotte Amalia Østergaard af Søndergaard .Jens Sigaard og Carlote deres Liden Søn død fød den 23de Januar. —
Begravelse nr. 6536
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25581788.03.24Peder Christensen Lustrup Christen Christensen Jegin Kirsten Pedersdatter Samme 17de Martii født i Lustrup Christen Christensens og Kristen Pedersdatters Barn , og samme Dag hiemmedøbt i Præstegaarden navnlig Peder ; fremstillet Herren i Kirken 2den Paaske Dag. Mosteren Apollone bar Det. Testes. Thomas Lustrup , Ebert og begge barnets Morbrødre Jacob og Søren . Edel Christensdatter og Bodild Christensd: Maren Degns .Samme ditto Christen Christensen Jegin og kiersten Pedersdatter i Lustrup Deres Liden søn fød og hiemme døbt den 17de Marts Naun{.} Peder ; Fremstillet Herren i kirken 2.den Paaskedag og hans Moster [....] Apolone bar ham , faderne var Thomas Lustrup, og Ebert og bege dens Morbrodere Jacob og Sørren Edel Christensdatter og bodild C. d. og Maren degns .
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25591788.04.13Christen Christensen Lustrp Christen Nielsen Jegin Edel Christendsdatter Den 9de April hiemmedøbt Skrædernes Christen Nielsen Jegin og Hustrus Edel Christensdatters Barn af Lustrup navnl: Christen , som Aftenen tilforn var født. Den 9de April hiemmedøbtes Christen Nielsen Jegin og Edel Christensdatter af Lustrup , deres Ægtebarn navnlig Christen. Jordemoederen Inger Hansdatter af Heesgaard bar det.Samme Dag {13e April} fremstillet i Kirken, det Christen Nielssen Jegins Barn Christen af Lustrup , nest foregaaende 9de sammes var hiemmedøbt . Oldemoderen Else {Nielsdatter} {Store} Høelund {Arnborg} bar det , Fadderne : Thomas {Jensen} Lustrup , Christen Christensen Jegin, Christen {Christensen} Høelund , Anne Jacobsdatter . Apollone Christensdatter {Jegin}, Bodil Christensdatter. Maren {Christensdatter} Degn . Denne Forretning skeede i Scharrild Kirke.Christen Nielsen Jegen og Ellen Christensda: af Lustrup Deres Liden Søn fød den 10de April og hiemme døbt Nl: Christen. Fremstillet Herrn i kierken den 13den Oldemoderen Else Hiøllund bar ham Faderne vare tomas Lustrup, og christen Jegen, Christen Hiøllund, Anne Jacosd: Apelonne Jegen , Bodild , og Maren degns.
NOTITS: Præsten har tre indførsler for dette barn: 1. i Hegelahrs kirkebog 1773-74 og 1788. 2. i kirkebogen 1788-1814 for hjemmedåben, 3. i kirkebogen 1788-1814 for selve dåben.
LINK: Præsten affotografering 1.
LINK: Præsten affotografering 2.
LINK: Præsten affotografering 3.
LINK: Degnen affotografering.
25601788.04.27Christen Pedersen Øvig Peder Christensen Mette Byrgesdatter Den 17de Martii Peder Christensens og Mette Byrgesdatter ægtebarn af Ødevig født , og hiemmedøbt i Præstegaarden navnlig Christen .Dom: Rogate blev fremstillet Herren i Scharrild Kirke Peder Christensens og Mette Byrgesdatters ægte Barn af Ødevig navnl: Christen , som den 17de Martii forhen var hiemmedøbt i Præstegaarden ; Jens Christensens Annexgaards Hustrue , Charlotte Amalia Østergaard, bar det ; Fadderne vare: Jens Nexgaard , Christen {Pedersen} Ødevig . Peder {Nielsen Øvig} Hesselvig . Maren {Christensdatter} Hesselvig og Maren {Rasmusdatter} Heesgaard.III Peder Ødevig og Mette Byrgesdatter Liden Søn fød og hieme døbt den 17de [Mart.] Navl: Christen,Fremstilet Herren i kirken den 27de Aprilj Jens Nixgaars bar ham Faderne vare Nixgaar Christen Ødevig Peder Hisselvig , Maren Hisselvig , og Maren Heesgaard . —
NOTITS: Den sidste indførsel i Degnens Kirkebog er ufuldstændig.
LINK: Præsten affotografering 1.
LINK: Præsten affotografering 2.
LINK: Degnen affotografering 1.
LINK: Degnen affotografering 2.
25621788.05.12Troels Larsen Heesgaard Lars Madsen Anne Pedersdatter Den 12de maji , som var anden Pindtse Dag , Lars Madsens og Anne Pedersatters af Heesgaard , deres den 23de April hiemmedøbte barn Troels fremstillet Herren i Kirken . Maren Rasmusdatter bar ham , Fadderne: Rasmus Nicolajsen , Peder Nielsen , Maren Michelsdatter, Maren Madsdatter , Inger Jensdatter.Den 23de April hiemmedøbt i Præstegaarden Lars Madsens og Anne Pedersdatters Ægtebarn af Heesgaard navnlig Troels. Jordemoderen Jnger Hansdatter holdt det over Daaben . Fremstilet Herren i kirken den 12 Maj Maren Rasmusdsdatter bar ham Faderne vare Rasmus Heesgaard , Peder Nielsen Maren Mikelsdatter , Maren Madsdatter og Enger Jensdatter . —
NOTITS: †1870.01.31 Hobro. Gift med Kirsten Hansdatter *1781.07.28 Heeboeltoft, Velling †1861.06.13 Høislev
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25631788.05.25Sejer Nielsen Karstoft- Nørre Niels Nielsen Knude Anne Madsdatter Den 29de Martii født et ægtebarn af Forældrene Niels Knude og . . . . . . . . . ., som blev hiemmedøbt i Degneboligen den 30te sammes navnlig Sejer . Forældrene boede i Egeberg Huus ved Nør: Castoft.Den 25de Maji fremstillet Herre i Scharrild Kirke Niels {Nielsen} Knudses og Hustrues Anne Madsdattters liden Søn Sejer , som den 30te Martii var døbt af Nørre karstoft . Hr: {Laurids} Langes Pige Ingeborg bar det , Fadderne Hans {Eskesen} Karstoft . Christen Bøtte . Lille Peder {Pedersen} Gammelgaard . Lars {Poulsen} Bierreboes Kone {Else Andersdatter} og Mette Andersdatter Greene .VI Niels knude og hustrues Liden Søn Fød den 29de Martj hieme døbt den 30te ditto Navnl: Seyr;6te fremstillet Herreni kirken 25de Maj Hr. Langes Pige Engebore bar ham Faderne vare Hans karstoft Christen [bøtte] Lille Peder gamelgard Lars biereboes kone og Mette Andersdatt. grene.
NOTITS: Knude er et sted i Hvejsel sogn
LINK: Præsten affotografering 1.
LINK: Præsten affotografering 2.
LINK: Degnen affotografering 1.
LINK: Degnen affotografering 2.
25641788.05.13Dødfødt Karstoft- Sønder Knud Jensen Karstoft Else Hansdatter Den 18de Maji begravet Knud {Jensen} Karstofts og Hustrues Else Hansdatters dødfødte Søn .VII knud sønder kars toft og Else Hansdatter deres Liden søn dødfød den 13 May . —
Begravelse nr. 6539
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25681789.04.13Jens Jensen Døvling Jens Jakobsen Bartoline Knudsdatter Den 2den Paaske=Dag fremstillet Herren i Kirken Jens Jacobsens og Bartholine Knudsdatters Barn af Deuling navnlig Jens , som tilforn af Jordemoderen, dets Oldemoder , var hiemmedøbt ; fasteren Kirsten Jacobsdatter bar det, Fadd : Oledfaderen Knud {Olufsen Overby} , Jens {Christensen} Thodal , Jens Bentsen , Bodil {Christensdatter} Thodal og Maren Pedersdatter af Thodal —
Begravelse nr. 6549
NOTITS: Begravet 8 måneder gammel. Forældrene stammer begge fra Sønder Felding, forbindelsen til Tovdal i Anrborg sogn uklar, men nabo Bendt Jensens datter Else er gift med Jens Christensen Tovdal.
LINK: Affotografering.
25691789.04.26Josva Christensen Skarrild By Christen Josvasen Lund Maren Jensdatter Den 9de Martii hiemmedøbt Christen Josvasens og Hustrues Maren Jensdatters Barn navnlig Josva I Scharrild Bye ; Oldemoderen Kirsten {Sørensdatter} Lund bar det .Den 26 April fremstillet i Kirken ovenmeldte Christen Josvæsens barn Josva . Oldemoderen Kirsten Josvæ bar det , Fadderne : Sognefogden {Morten Pedersen Studsgaard} , Peder Nielssøn , Jonas Pedersen , Birthe {Bendtsdatter} Elkiær , Maren Rasmusdatter af Heesgaard .
Begravelse nr. 6544
NOTITS: Begravet syv uger gammel.
LINK: Affotografering 1.
LINK: Affotografering 2.
25701789.05.10Christen Mortensen Hesselvig Morten Pedersen Hesselvig Johanne Thomasdatter Den 26de Martii hiemmedøbt i Præstegaarden Morten Pedersens og Johanne Thomasdatters Barn af Hesselvig navnlig Christen . Jordemoderen Inger Hansdatter af Heesgaard holdt det.Den 10de Maji belv ovenmeldte Morten Hesselvigs barn Christen fremstillet i Kirken. Bodil Christensdatter Jegin Bar , Fadder: Peder {Nielsen} Hesselvig, Christen {Pedersen} Ødevig . Peder {Christensen} Ødevigs Hustrue Mette Byregesdatter . Peder {Christensen} Klinkes Datter Anne {Pedersdatter} —
Begravelse nr. 6570
LINK: Affotografering 1.
LINK: Affotografering 2.
25721789.07.12Christiane Jensdatter Skarrild By Jens Christensen Nexgaard Charlotte Amalia Østergaard Jens {Christensen} Nexgaards og Charlotte Amalia Østergaards Barn Christiane hiemdøbt d 30te Maji .Fremstillet i kirken den 12te Julii Fasteren Mette {Christensdatter} Nexgaard bar det , Fadd: Christen Nexgaard, Peder {Christensen} Ødevig og Hustrue Mette {Byrgesdatter} , Peder Minds, Pigen Johanne —
Begravelse nr. 6794
NOTITS: Begravet 1818 29 år gammel.
LINK: Affotografering.
25751789.12.14Peder Christian Olufsen Silstrup Oluf Pedersen Skrædder Sidsel Marie Christensdatter Oluf Pedersen Skærders og Cidsel Marie Christensdatters af Selstrup Dere Barn hiemmedøbt i Præstegaarden den 6te Decembr : navnlig : Peder Christian . Fremstillet i kirken den 14de Decembr: Niels Christians {Christiansens} Hustrue {Kirsten Svendsdatter} Abilddrup {Vorgod} bar det , Fadderne : Niels Svendsen, Niles Pedersen, Svend Erichsen, Anne Cathrine Erichsdatter og Niels Svendsens Kone udi Videbek {Assing}
Begravelse nr. 6551
NOTITS: Begravet 14 dage gammel.
LINK: Affotografering.
25821790.08.04Dødfødt Karstoft- Nørre  Laurids Lasson Jørgensen Lange Karen Brasch II Den 4 Augusti Hr: {Laurids Lasson Jørgensen} Langes og Mad: Karen Brasch Deres dødfødte Søn af Nør: Carstoft —.
Begravelse nr. 6556
LINK: Affotografering.
25841790.10.07Rasmus Pedersen Heesgaard Peder Christian Pedersen Mette Rasmusdatter III den 7 Octobr: blev Peder Christian Pedersens og Hustrues Mette Rasmusdatters Søn hiemmedøbt , navnl: Rasmus . Hensovet tidlig i Herren.
Begravelse nr. 6558
NOTITS: Begravet ni dage gammel.
LINK: Affotografering.
25851790.11.28Jens Pedersen  Pindvig Peder Jensen Pindvig Anne Kirstine Madsdatter IV den 18 Octobr : Peder {Jensen} Pindvigs og Hustrues Anne Kirstine deres barn hiemedøbt nafvnl: Jens? Fremstillet Herren i Kierken Dom 1 Advent : Maren Andersdatter Greene bar det . Fadd: Lars Pindvig Suend Erichsen og Hustru : Christen Carstensen og Hustrue.
LINK: Affotografering.
25861790.11.15Peder Christian Ebenezersen Perle Skarrild- Grene Ebenezer Pedersen Perle Kirstine Nielsdatter V Ebenzer Pedersen Perles og Hustrues Kristine Nielsdatters barn hiemmedøbt i Degne Huset den 15te Novembr: af Greene navnlig Peder Christian Hensovet tidlig i Herren V.
Begravelse nr. 6561
NOTITS: Knap to uger gammel.
LINK: Affotografering.
25891791.01.09Peder Jeppesen  Lustrup Jeppe Pedersen Døvling Abelone Christensdatter III D. 28 Decembr : Jeppe {Pedersen} Deulings og Apallone Christensd: Søn fød i Lustrup navnl : Peder . Hiemmedaaben publiceret i Kirken d 9 Jan : Mette fasteren bar ham Fadd : Christen {Nielsen} Jegin og Hustr : {Edel Christensdatter} og Datter Bodil {Christensdatter} Laurids {Jensen} Elkiær , Jens {Christensen} Thodal .
LINK: Affotografering.
25901791.02.20Jens Christian Jensen  Døvling Jens Jakobsen Bartholine Knudsdatter II den 4 Januar : hiemmedøbt i Præstegaarden Jens Jacobsens og Bartholine Knudsdatters barn af Deuling navnl : Jens Christian . Søndag Septuagesima fremstillet i Kirken . Mette Schaue bar det, Fadd: Ole {Jensen} Deuling, Jens Bentsen Jens {Olesen} Thodal , Barnets Broder Jakob {Jensen} Jens {Christensen} Thodals kone {Else Pedersdatter Studsgaard} og Bodild {Andersdatter} Provst.
LINK: Affotografering.
25911791.04.25Jens Thomassen Skarrild- Grene Thomas Jensen Grene Mette Christensdatter IV . D. 8 Martii Thomas {Jensen} Greenes og Mette Christensdatters Søn født Jens . 2den Paaskedag hiemmedaaben publiceret i Kirken Møller-Konen {Margrethe Olesdatter Minds} bar det , Fadd: Dynes {Christensen} i Felding , Jens Minds . Anne {Pedersdatter} Deulemose . Jens {Christensen} Nexgaards Pige Johanne .
LINK: Affotografering.
25921791.04.25Samuel Jensen Døvling Jens Bendtsen Kirsten Marie Christensdatter V. Samme Dag {D. 8 Martii} Jens Bentsens og Hustrues Søn fød, som i Daaben kaldtes Samuel . Samme Dag {2den Paaskedag} Fremstillet i Kriken . Fasteren Else Bar det. Fadd : Jens Jacobsen Peder Bendtsen . Jens Todal . Bartholine Knudsdatter. Else {Kirstine} Terkelsdatter.
Begravelse nr. 6605
NOTITS: †1794.03.02, begravet knap 3 år gammel.
LINK: Affotografering.
25941791.05.29Carsten Christensen  Krog Christen Carstensen Mette Christensdatter VII . D . 21 April Christen Carstensens og hustrues {Mette Christensdatters} Søn, født og i Daaben kaldet Carsten . 5 Søndag efter Paaske fremstillet Herren i Kirken . Mad: Hegelahr {Maren Andersdatter Skovby} bar ham . Fadd: Lars {Carstensen} Pindvig Svend {Eriksen} Selstrup . Jens {Olesen} Minds. Maren Jepsdatter , Anne Cathrine Erichsdatter .
LINK: Affotografering.
2596.179..0. 0Anders Pedersen  Lustrup Peder Andersen Birk Anne Katrine. Christensdatter IX . Den 1ste August . fød og hiemmedøbt . Peder {Andersen} Birch og Hustr : Anne Catharines {Christensdatter} Søn Anders døde samme Dag .
Begravelse nr. 6569
NOTITS: Blev kun een dag gammel.
LINK: Affotografering.
25971791.08.16Dødfødt søn Elkær Laurids Jensen Elkær Birte Bendtsdatter  X. Den 16 Aug : Laurids {Jensen} Elkiærs og Hustrues Berthes {Bendtsdatters} Barn Dødfød , en Søn.
Begravelse nr. 6572
LINK: Affotografering.
25991791.10.09Peder Christensen Lustrup Christen Christensen Jegin den Unge Skrædder Kirsten Pedersdatter XII . d 24 Aug Unge Christen {Christensen Jegin} Skræders og Hustrues {Kirsten Pederdatters} Søn født og i daaben kaldet Peder Fremstillet Herren i Kken 16de Søndag efter Trinit: Mosteren Apollone bar det . Fadd : Jacob {Pedersen} Hvedde , Jeppe {Pedersen} Deuling , Jens {Christensen} Thodal , Laurids {Pedersen} Hvede . Bodild {Christensdatter} Skræder .
LINK: Affotografering.
26001791.09.21Peder Christian Olufsen  Oluf Pedersen Skrædder Maren Christensdatter XIII d 21 Sept: Oluf {Pedersen} Skræders og Hustr: Maren Christensdatters Søn født og døbt navnl: Peder Christian . Død efter 3 Uger 4 Dage.
Begravelse nr. 6573
NOTITS: Begravet tre uger gammel.
LINK: Affotografering.
26011791.10.09Peder Poulsen Skarrild- Grene Poul Christensen Tovdal Anne Pedersdatter  XIV d 4 Oct : Poul {Christensen} Thodals og Hustr : Anne Pedersdatters Søn født og hiemmedøbt Peder . Fremstillet Herren i Kirken 16 søndag efter Trin : Mosteren Bodild {Pedersdatter} bar det, Fadd : Jens Bendtsen, Ole Jensen , Jens {Christensen} Thodal Bartholine {Knudsdatter} og Birthe Kirke.
LINK: Affotografering.
26031792.20.01Hans Nielsen  Lustrup Niels Sørensen Flø Inger Hansdatter II Niels Sørensens og Jnger Hansdatters Tvilling Sønner Hans og Søren.
Begravelse nr. 6582
NOTITS: Hjemmedøbt. Begravet fire uger gammel og samme dag som broderen Søren blev døbt i kirken.
LINK: Affotografering.
26041792.02.19Søren Nielsen  Lustrup Niels Sørensen Flø Inger Hansdatter III Niels Sørensens og Jnger Hansdatters Tvilling Sønner af Lustrup hiemmedøbte navnlig Hans og Søren III Niels Sørensens og Jnger Hansdatters Tvilling Sønner af Lustrup hiemmedøbte navnlig Hans og Søren . Søren blev fremstillet i kirken d 19 Februar : Cidsel Klink bar ham . Fadd : Peder {Christensen} Klink. Datter Ellen Johanne {Pedersdatter} . Peder Christensen Niels Jensen Pindvig . Else {Jensdatter} Flø Husum {Brande} Anne Jacobsdatter.
Begravelse nr. 6619
NOTITS: Flø i Niels Sørensen Flø fra begravelsen #6582 af den anden tvilling Hans.
LINK: Affotografering.
26061792.04.22Oluf Andersen  Lustrup Anders Jensen Anne Pedersdatter V. Et uægte Barn d 3 Martii hiemmedøbt navnlig Oluf . Moderen er Anne Pedersdatter , Niels {Nielsen} Deulemoses Hustrue af Lustrup . udlagt som Barne Fader . Huusmand Anders Jensen givt i Elkiærgaarden. Fremstillet i Kirken d 22 April Inger Hansdatter i Lustrup bar det , Fadd: Christen {Nielsen} Jegin . Ebert Lauridsen . Niels {Sørensen} Fløe . Gjertrud {Christensdatter} . Her blev samme Barnefader udlagt , som i Hjemdaaben . øvrige Faddere . Kirsten {Jensdatter} Smedens Hustrue . Ingeborg Kirstine Christensdatter Lustrup .
NOTITS: GANSKE USÆDVANLIG. Gift kone angiver ikke mand som far til barn, men en anden gift mand. Ægteskabet holder.
LINK: Niels Nielsen Debelmose i Lustrup.
LINK: Affotografering.
26081792.05.28Lars Nielsen  Lustrup Niels Pedersen Maren Madsdatter VI. D. 19 April hiemdøbt i Præstegaarden Niels Pedersens og Maren Madsdatters Barn af Lustrup navnl: Lars . Fremstillet i Kken 2 Pintse Dag Sognefogdens Datter Johanne {Mortensdatter} bar det . Fadd: Rasmus {Nikolajsen} Heesgaard . Jonas {Pedersen} , Jens Christensen fra Assing Kirke . Jens {Christensen} Nexgaards Pige . Oluf {Pedersen} Skrædders Hustrue {Maren Christensdatter} .
LINK: Affotografering.
26111792.09.16Benedikt Lauridsen  Elkær Laurids Jensen Elkær Birte Bendtsdatter X. Den 17 Aug : Laurids {Jensen} Elkiærs og Hustr : Birthe Bendtsdatters barn døbt navnl : Bendict . 15de Søndag eftter Trinit : fremstillet i Kirken Else Gammelgaard bar ham . Fadd: Peder {Pedersen} Gammelgaard {den Yngre} . Peder Christian {Pedersen} Jens {Olesen} Minds . Mette {Rasmusdatter} Heesgaard . Anders Jensens Hustrue {Kirsten Nielsdatter} .
LINK: Affotografering.
26161793.02.24Anders Pedersen  Lustrup Peder Andersen Birk Anne Katrine Christensdatter II. Den 16 Januar : blev Peder {Andersen} Birck og Hustrues Anne Cathrines {Christensdatters} Søn hiem døbt navnl: Anders . Fremstillet i Kirken 2den Søndag i Faste {24. feb. 1793} . Fasteren {Mette Andersdatter Birck} bar det. Fadd: Anders {Pedersen} Birck. Christen Birck. Peder Nielsen. Maren Madsdatter Cidsel {Andersdatter} Heesgaard {formodet fejl for Klink}.
LINK: Affotografering.
26181793.04.01Peder Jensen  Døvling Jens Bendtsen Kirsten Marie Christensdatter IV. Den 20 Martii blev Jens Bendtsens og Hustru: Kirsten Christensdatters Tvillinger døbte navnlig Peder og Anne Malene. Fremstillet i Kirken 2den Paaske Dag . Else = og Birgithe Bendtsdatter bar dem . Fadd: Jens Jacobsen. Oluf {Jensen} Deuling . Peder Ben{dt}sen . Peder Nielssen Jens {Christensen} Thodal Anne Ibsdatter Anne Pedersdatter Apollone Christensdatter . Birgithe Jacobsdatter .
Begravelse nr. 6599
NOTITS: Begravet 5 måneder gammel.
LINK: Affotografering.
26211793.07.04Clemmen Jespersen Klink Jesper Clemmensen Maren Pedersdatter VIII D. 4 Julii blev Jesper Clemensens og Maren Pedersdatters Barn fød og hiemdøbt navnlig Clemen - - - Døde samme Dag.
Begravelse nr. 6597
NOTITS: Døde kun få timer gammel.
LINK: Affotografering.
26221793.07.07Lars Jensen Døvling Jens Jakobsen Bartholine Knudsdatter VII. D. 1ste Junii blev Jens Jacobsens og Bartholine Knudsdatters Barn døbt navnl: Lars . Fremstillet i Kirken Dom: VI post trin : {7. juli 1793} Lars {Jakobsen} Kodbøls Kone {Kirsten Jensdatter Sønderby} bar det- Fadd_ Øars {Jakobsen} Kodbøl {Borris sogn} Jens Bendtsen . Jens {Christensen} Thodal Jacob Jensen . Anne Ibsdatter Mette Pedersdatter.
NOTITS: Lars Kodbøl kaldes i Borris Laurids.
LINK: Lars/Laurids Kodbøl i Borris sogn.
LINK: Affotografering.
26251793.09.13Terkel Peder Pedersen Gammelgaard Peder Pedersen Gammelgaard Else Kirstine Terkelsdatter XI. Den 9de Sept: Peder {Pedersen} Gammelgaards og Else Terkelsdatters Barn hiemdøbt navnl: Terkel Peter . Fremstillet i Kirken Dom : XX p Trin : {13. okt. 1793} Peder {Olesen Minds} Skaues kone {Kirsten Pedersdatter} bar ham Fadd: vare Oldefædrene {bedstefædre} Peder {Pedersen Brorsbøl} Gammelgaard og Terkel {Jensen} Karstoft . Morten {Pedersen} Hesselvig hustr: {Johanne Thomasdatter} Peder Christian {Pedersen} og Hustrue {Mette Rasmusdatter} Else Jensdatter Kastoft Laurids {Jensen} Elkiær og Hustr: {Birte Bendtsdatter}
LINK: Affotografering.
26261793.10.06Søren Jensen Lustrup Jens Synderfra Bodil Christensdatter XIII D j Octobr: hiemdøbt et uægte Barn i Lustrup navnl: Søren . Moderen den ugifte Qvinde Bodild Christensdatter udlagde som Barnefader en Karl af Synden navnlig Jens , som gik med Kram . Fremstillet i Kirken Dom XIX post Trin : {6. okt. 1793} Gamle Christen Jeg{ins} kone {Edel Christensdatter} bar det . Fadd: Unge Christen {Christensen} Jegin. Peder Nielssen . Gjertrud {Christiansdatter} . Anne Jacobsdatter. Anne {Rasmusdatter} Heesgaard . Udlagt til Barnefader : En Karl af Synden navnl: Jens .
NOTITS: Moderen vel datter af Christen Nielsen Jegin den Gamle. I skiftet efter moderen 1785 kaldes hun Bodil Kirstine.
LINK: Affotografering.
26271793.10.30Dødfødt  Ronnum Søren Pedersen Ronnum Anne Marie Andersdatter XVI Den 30 Oct: Søren {Pedersen} Ronnums og Anne Marie Andersdatters Søn dødfødt .
Begravelse nr. 6601
LINK: Affotografering.
26281793.11.03Christen Christensen  Lustrup Christen Christensen Jegin Kirsten Pedersdatter  XII. D. 9 Sept Unge Christen {Christensen} Jegin og Kirsten Pedersdatters Barn døbt navnl: Christen . Fremstillet i Kirken Dom: XXIII p Trin: {3. nov. 1793} fasteren Apallone bar det. Fadd: Gamle Christen {Nielsen} Jegin Jeppe {Pedersen} Deuling {i Skave} . Gjertrud og Anne Pedersdatter fra Hvede {Assing sogn}.
LINK: Affotografering.
26301793.11.03Peder Pedersen Øvig Peder Christensen Sandfeld Mette Byrgesdatter XV D. 29 Octobr: blev Enkens Mette Byrgesdatters barn døbt navnl: Peder . Manden og Faderen Peder Christensen {Sandfeld} døde in{!} Februar. Fremstillet i Kirken Dom XXIII p Trin: {3. nov. 1793} Maren {Christensdatter} Hesselvig bar det . Fadd: Peder {Nielsen} Hesselvig . Morten {Pedersen} Hesselvig og Hustr : {Petronille Pedersdater} Christen {Jensen} Ødevig . Anne Rasmusdatter.
Begravelse nr. 6761
NOTITS: Begravet 1814 knap 21 år gammel. Faderen Peder Christensen Sandfeld †1793.02.27 #6591, otte måneder før fødslen.
LINK: Affotografering.
26311794.04.17Rasmus Pedersen  Heesgaard Peder Christian Pedersen Mette Rasmusdatter Kirkeaar 1794. I. Den 7 Martii Peder Christian Pedersens og Hustrues Mette Rasmusdatters Søn født og hiemdøbt navnl: Rasmus af Heesgaard . Fremstillet i Kirken Skiertorsdag {1794.04.17} . Inger {Hansdatter} Heesgaard bar det . Fadderne Morten {Pedersen} Hesselvig, Laurids {Jensen} Elkiær . Peder {Lauridsen} Skave , Peder {Pedersen} Gammelgrd . Johannes {Giødesen} Peder Nielsen {Øvig af Hesselvig?} Nicolaus Rasmussen . Elisabeth Hegelahr . Birgithe {Bendtsdatter} Elkiær . Petronille Pedersdatter.
LINK: Affotografering.
26321794.05.24Dødfødt Karstoft- Sønder Knud Jensen Karstoft Else Hansdatter D 24 Maji Knud {Jensen} Karstofts og Else Hansdatters Søn dødfødt .
Begravelse nr. 6606
LINK: Affotografering.
26331794.06.01Peder Mortensen  Hesselvig Morten Pedersen Hesselvig Petronille Pedersdatter II. d. 18 April Morten Pedersens og Hustrues Petronelle Pedersdatters Barn født og hiemdøbt navnlig Peder . af Hesselvig. Fremstillet i Kirken 6te Søndag efter Paaske {1. juni 1794} . Elisabeth Hegelar bar det Fadder : Peder {Pedersen} Gammelgaard senior og Junior . Peder {Lauridsen} Skave , Peder {Nielsen} Hesselvig og Søn Niels {Pedersen} og Jacob {Christensen} ibidem Peder Christensen og Hustrue {Kirsten Jensdatter} , Pouline og Maren Hegelahr .
LINK: Affotografering.
26341794.06.29Christen Jensen Skarrild- Grene Jens Christensen Drantum Anne Margrethe Christensdatter  III D. 17 Maji Jens Christensens og Hustrues Anne Margrethes {Christensdatters} Barn født og Heimdøbt navnl: Christen . af Greene. Fremstillet i Kirken d 29de Junii . Else {Christensdatter} Simons bar det. Fadd. Nis Hansen . Lars {Carstensen} Pindvig og Søn Niels {Larsen} . Michel {Andersen} Greene Datter {Johanne Michelsdatter} og Mette {Katrine Byrgesdatter} Ødevig .
Begravelse nr. 6608
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel. Moderen kaldes mest Margrethe Christensdatter. FT 1801 i Skarrild By.
LINK: Affotografering.
26361794.08.10Oluf Pedersen Skave Peder Olufsen Skave Kirsten Pedersdatter VI D. 3 Julii Peder Olufsens og Hustrues Kirsten Pedersdatters Barn i Skaue født og heimdøbt navnl: Oluf . Fremstillet i Kirken 8 Søndag efter Trinitatis Møller Konen {Margrethe Olesdatter Minds} bar det , Fadderne : Peder {Pedersen} Gammelgaard Morten {Pedersen} Hesselvig Peder Christian {Pedersen} Erich Terkelsen . Else {Terkelsdatter} Gammelgaard , Gaml Oluf Minds Hustrue . Apollone Jensdatter af Deuling.
LINK: Affotografering.
26371794.08.31Oluf Jensen Skarrild By Jens Olufsen Minds Mette Marie Sørensdatter VII D. 20 Juliii Jens Olufsen Minds og Hustrues Mette Marie {Sørensdatter} Barn født og hiemdøbt navnlig . Oluf . Fremstillet i Kirken jj Søndag efter Trinit: {31. aug. 1794} .
Begravelse nr. 6607
NOTITS: Begravet 6 uger gammel.
LINK: Affotografering.
26381794.09.21Clemmen Jespersen Klink Jesper Clemmensen Klink Maren Pedersdatter VIII D. 7 August Jesper {Clemmensen} Klinks og Hustrues Maren Pedersdatters Barn født og hiemdøbt navnl : Clemen . Fremstillet i Kirken 14. Sønd : efter Trinit {21. sep. 1794} efter Trinit. Else Jensdatter af S: Carstoft bar det . Fadd: Peder {Pedersen} Gammelgaard og Hustrue {Else Terkelsdatter} . Peder Christensen Paarup {gift med Else Jensdatter Pindvig som bærer} . Jens {Sørensen} Bektoft . Ellen Johanne {Pedersdatter} Klink .
Begravelse nr. 6610
NOTITS: Begravet fem måneder gammel.
LINK: Affotografering.
26411794.10.15Dødfødt Skarrild By Anders Jensen Kirsten Nielsdatter XII D. 15 Octobr dødfødt Anders Jensens og Kirsten Christensdatters {fejl for Nielsdatter} Søn i Scharrildbye.
Begravelse nr. 6609
LINK: Affotografering.
26441795.02.01Poul Nielsen Skarrild- Grene Niels Poulsen Mette Kirstine Jensdatter  I Jesu navn 1795 I Den 18de Decembr : hiemdøbt i Greene Niels Poulsens og Mette Kirstine Jensdatters barn navnl Poul . Søndagen Septuagesima {1. feb. 1795} fremstillet i Kirken. Simon {Nielsen} Greenes Hustrue {Karen Kirstine Pedersdatter} bar det , Fadd: Jens Huus . Jens {Christensen Drantum} Greene . Svends {Eriksens} Hustrue {Mette Marie Nielsdatter} i Selstrup Johan Herman Hegelahr og Maren Hegelahr.
LINK: Affotografering.
26451795.03.01Christen Jensen Døvling Jens Christensen Tovdal Else Bendtsdatter II d. 10 Januar : Hiemdøbt Jens {Christensen} Thodals og Else Bentsdatters Søn navnlig Christen . Fremstillet i Kirken 2den Søndag i Faste {1. marts 1795} . Else Jacobsdatter fra Arnborg {Kirkegaard} bar det Fadd: Jens Bendtsen, Ole Jensen . Mette Peersd: Jens Jacobsens Hustrue {Bartholine Knudsdatter} og søn Jacob {Jensen} .
LINK: Affotografering.
26461795.03.29Peder Christian Olesen  Lustrup Ole Pedersen Skrædder Anne Christensdatter  III Den 5 Februar . Hiemdøbt i Lustrup Ole {Pedersen} Skræders og Anne Christensdatters Søn navnlig Peder Christian . Fremstillet i Kirken Dom : Palmarum {29. marts 1795} , Farbroderens Hustrue bar det, Fadderne Farbroderen Niels {Pedersen} Knud Pedersen Drongstrup {Sønder Felding} Peder Mortensen Studsgaard , Degnens {Christen Pedersen Lustrup} Kone {Margrethe Pedersdatter} Laurids {Jensen} Elkiærs Pige .
NOTITS: Familien i Sønder Felding (Drongstrup) ikke udredet.
LINK: Affotografering.
26481795.07.19Ib Pedersen Gammelgaard Peder Pedersen Gammelgaard Else Kirstine Terkelsdatter IV Den 6te Maji hiemdøbt Peder Pedersen Gammelgaards og Else Terkelsdatters Barn navnlig Ib . Dom IVta post Trin {19. juli 1795}. fremstillet i Kirken. Moderens Moder {Anne Jensdatter} bar det , Fadd: Morten {Pedersen} Hesselvig . Peder Christian {Pedersen} Heesgaard og Hustrue {Mette Rasmusdatter} Pigen Anne Jensdatter Pindvig Peder {Olufsen} Skave og Erich Bertelsen.
NOTITS: Opkaldelse mærkelig, ingen af forældrene har Ib i familien, som er set.
LINK: Affotografering.
26521795.10.04Mads Larsen  Lustrup Lars Madsen Anne Pedersdatter V d. 28de Aug: døbt i Præstegaarden Lars Madsens og Anne Pedersdatters Baren af Lustrup navnlig Mads . Dom: XVIII post Trin : {4. okt. 1795} fremstillet i Kirken . Degnens {Christen Pedersen Lustrup} Kone {Margrethe Pedersdatter} bar det. Fadderne : Ebert {Lauridsen} . Peder {Nielsen} Lustrup , Oluf {Pedersen} Skræders Hustrue {Anne Christensdatter} , Barnets Sydskende , Peder {Larsen} og Anne Marie {Anne Kirstine Larsdatter} .
Begravelse nr. 6805
NOTITS: Begravet 1820 knap 25 år gammel.
LINK: Affotografering.
26531795.10.25Peder Sørensen Ronnum Søren Pedersen Ronnum Anne Marie Andersdatter VI d 11te Septembr : døbt i Præstegaarden Søren {Pedersen} Ronnums og Anne Marie Andersdatters Søn navnl: Peder . Dom : XXI p Trin : {25. okt. 1795} fremstillet i Kirken Mette Andersd: af Greene bar det . Fadderne . Niels Knudsen og Hustrue {Maren Andersdatter} Hans {Pedersen} Seltrup . Dorthe Nielsdatter Christen Jensen.
LINK: Affotografering.
26551795.11.22Christen Madsen Karstoft- Nørre Mads Jepsen Birte Christensdatter VII D. 6te Octobr: hiemdøbt i Egeberg-Huus Mads Jepsens og Berthe Christensdatters ægte Barn , navnl: Christen . Dom : XXV p: Trin {22. nov. 1795} fremstillet i Kirken . Mette Henrichsdatter {Uhre, Brande} bar det. Fadderne Knud Jensen, Erich Terkelsen . Niels {Jensen} Pindvig og Syster Anne {Jensdatter Pindvig} og Mette Pindvig.
LINK: Affotografering.
26641797.01.15Thomas Christian Jensen Karstoft- Sønder Jens Nielsen Skrædder Karen Carstensdatter D. 9 Nov : døbt i Præstegaarden Jens Nielsen Skræders og Hustrues Karen Carstensdatters Barn af S: Carstoft Thomas Christian . Fremstillet i Kirken Dom IIda p Epiphan : Faderens Stedmoder Niels Pedersens Hustr {Sidsel Jensdatter} : bar det . Fadd: Peder Skave . Knud {Jensen} Karstoft . Jens {Jensen} Pindvigs søn Niels {Jensen} , Niels Larsen af Selstrup . Christen Carstensens Hustrue {Mette Christensdatter} . Anne Cathrine Erichsdatter.
LINK: Affotografering.
26651797.02.12Jens Christian Jensen Skarrild- Grene Jens Christensen Drantum Margrethe Christensdatter Kirkeaar 1797 J. Jesu Navn . I. Den 15de Decembr : 1796 hiemdøbt i Præstegaarden Jens Christensens gaardmand i Greene og Hustrues Magrethe Christensdatters Søn navnlig Jens Christian . Fremstillet i Kirken Dom . Septuagesima Mette Andersdatter i Greene bar det . Fadderne : Peder Christian {Pedersen} Ole Pindvig . Jonas Pedersen . Peder {Christensen} Tyvkiærs kone {Kirsten Hansdatter} Michel {Andersen} Greenes Datter {Johanne Michelsdatter} .
LINK: Affotografering.
26661797.03.05Jens Christian Christensen Skarrild- Grene Christen Hansen Askær Anne Marie Jensdatter II. Den 5te Martii , som var 1ste Søndag i Faste, blev døbt i Kirken Christen Hansen Askkiærs og Anne Marie Jensdatters Barn af Greene , navnlig Jens Christian . Mosteren Marie {Jensdatter} bar det , Fadderne Peder Schave . Else {Christensdatter} Simons . Mette Andersdatter begge Morbrødrene Hans {Jensen} og Niels {Jensen} .
LINK: Affotografering.
26691797.05.28Søren Nielsen Pindvig Niels Sørensen Flø Inger Hansdatter Samme 1ste Maji døbt i Præstegaarden Niels Sørensens og Inger Hansdatters Barn af Pindvig navnlig Søren . Fremstillet 6te Søndag efter Paaske . Kirsten Pedersdatter Pindvig bar det , fadderne : Jens {Olesen} Minds Søren Fløe . Johan Herman Hegelahr . Peder Hansen . Anne Kirstine Peders Pindvigs kone . Ole Pindvigs kone . Maren Hegelahr . Dorthe {Nielsdatter}, som tiener Knud {Jensen} Carstoft .
NOTITS: Niels Sørensen Flø ses 1791-92 i Lustrup, 1796-97 i Pindvig. Ole Pindvig og Peder Pindvig ikke identificeret.
LINK: Affotografering.
26701797.06.04Bendt Jensen Døvling Jens Christensen Tovdal Else Bendtsdatter Den 17de April døbt i Præstegaarden Jens {Christensen} Thodals og Else Bendsdatters Barn af Deuling navnl: Bendt . Dette skeede den 17de April , som var 2den Paaske Dag . Fremstillet 1ste Pintse=Dag . Jens Bendtsens kone {Kirsten Marie Christensdatter} bar det . Fadderne : Poul {Christensen} Thodal Christen Jacobsen Arnborg . Birthe Jacobsdatter . Mette Pedersdatter . Are[.]nt Jensens Hustrue {Johanne Jensdatter}.
Begravelse nr. 6660
NOTITS: Begravet tre år gammel.
LINK: Affotografering.
26731797.08.13Anders Nielsen  Silstrup Niels Knudsen Maren Andersdatter Den 4de Julii døbt i Præstegaarden Niels Knudsens og Hustrues Maren Andersdatters Søn Anders af Selstrup . Fremstillet i Kirken Dom : IXna p Trin : Mette Andersdatter bar det, Fadderne : Søren {Pedersen} Ronnum , Christen Jensen, Peder Hansen . Dorthe Nielsdatter . Niels {Nielsen} Ronnums {Sidsel Christensdatter} og Christen Jensens Hustruer {Katrine Marie Christensdatter}.
Begravelse nr. 6638
NOTITS: Begravet et år gammel.
LINK: Affotografering.
26761797.11.01Dødfødt Karstoft- Nørre Christen Carstensen Mette Christensdatter Christen Carstensens og Mette Christensdatters dødfødte Drengebarn af Nør : Castoft .
Begravelse nr. 6629
LINK: Affotografering.
26791798.04.08Samuel Jensen  Døvling Jens Bendtsen Kirsten Marie Christensdatter I Jesu Navn Aar 1798 . Den 1 Febr : døbt i Præstegaarden Jens Bendtsens og Hustrues Kirsten Marie Christensdatters Barn af Deuling navnlig : Samuel . Fremstillet i kirken 1ste Paaske Dag.
Begravelse nr. 6658
NOTITS: Begravet to år gammel.
LINK: Affotografering.
26801798.03.25Jens Christensen Lustrup Christen Christensen Jegin Kirsten Pedersdatter Den 13de Martii døbt i Præstegaarden Christen Christensen Skræders {Jegins} og Hustrues Kirsten Pedersdatters Søn af Lustrup navnlig Jens Død og begraven med sin Moder den 25de Martii.
Begravelse nr. 6633
NOTITS: Begravet en uge gammel, sammen med moderen.
LINK: Moderen Kirsten Pedersdatters begravelse.
LINK: Affotografering.
26811798.06.03Søren Jensen Skarrild By Jens Olesen Minds Mette Marie Sørensdatter Den 25de April hiemdøbt Jens Olesens og Hustrues Mette Marie Sørensdatters Barn i Lille Søndergaard , navnlig Søren - - - Fremstillet i Kirken Festo Trinitatis . Niels {Christensen} Haulunds kone {Kirstine Nielsdatter} i Pindvig bar det . Fadderne Niels {Rasmussen Winde} Møller . Peder {Olesen} Skaue . Niels {Christensen} Haulund . Maren Minds .
LINK: Affotografering.
26851799.01.01Carsten Christensen  Silstrup Christen Carstensen Mette Christensdatter I Jesu Navn Aar 1799ve. Den 3 Decembr : 1798 hiemdøbt i Præstegaarden Gaardmand Christen Carstensens og Hustrues Mette Christensdatters Søn Carsten af Selstrup. Fremstillet i kirken paa Nytaars Dag . Niels Pedersens Hustrue {Sidsel Jensdatter} Fadderne Lars Carstensen , Peder Hansen Jens {Nielsen} Skræders kone {Karen Carstensdatter} . Sven Erichsens kone {Mette Marie Nielsdatter} . Anne Kirstine Andersdatter.
LINK: Affotografering.
26901799.06.02Peder Pedersen Skave Peder Olesen Skave Kirsten Pedersdatter Den 28de April hiemdøbt i Præstegaarden Peder Olesens og Hustrues Kirsten Pedersdatters Barn af Skaue , navnlig Peder . Fremstillet i kirken Dom : IIda post Trin : Mosteren Petronella {Pedersdatter} af Hesselvig bar det . Fadderne : Jens {Olesen} Minds og Hustr: {Mette Marie Sørensdatter} . Morten {Pedersen} Hesselvig . Peder Christian {Pedersen} Heesgaard og Hustrue {Mette Rasmusdatter} . Gamle Peder {Pedersen} Gammelgaard Jens Jacobsens datter {Abbelone Jensdatter} . Michel {Andersen} Greenes Datter {Johanne Michelsdatter} . Jens Pedersen . Christen Nielssen {Jegin?} .
Begravelse nr. 6733
NOTITS: Begravet elleve et halvt år gammel.
LINK: Affotografering.
26911799.06.23Giøde Richard Pedersen  Lustrup Peder Andersen Birk Anne Katrine Christensdatter Den 23de Junii døbt i Præstegaarden Gaardmand Peder {Andersen} Birchs og Hustrues Anne Cathrine Christensdatters Søn Giøde Richard af Lustrup . Død begravet d 30 Junii.
Begravelse nr. 6649
NOTITS: Død et par dage gammel.
LINK: Affotografering.
26921799.06.30Anders Pedersen Pindvig? Peder Andersen Kirsten Pedersdatter Pindvig Den 23de Maji døbt i Præstegaarden Huusmand Peder Andersens og Hustrues Kirsten Pedersdatter Pindvigs Barn af Trendes Huus , navnlig Anders . Fremstillet i kirken Dom : VI post Trin . Anne Jensdatter Pindvig bar det Fadderne :
NOTITS: Moderen kaldes Kirsten Pedersdatter Pindvig datter af Peder Jensen Pindvig. Forældrene bor FT 1801 i Sønder Kartoft til leje ved Peder Nielsen Hauge. "Trendes Huus" ligger ved Nørre Karstoft se begravelse #6691 og FT 1801.
LINK: Affotografering.
26931799.07.15Dødfødt  Silstrup Niels Larsen Anne Katrine Eriksdatter Den 4 Aug : introduceret Niels Larsens Hustrue Anne Cathrine {Eriksdatter} af Seltrup efter et Dødfødt Drengebarn .
Begravelse nr. 5993
NOTITS: Datoen den 15. juli 1799 er skønnet og ansat tre uger før introduktionen af moderen 4. august 1799.
LINK: Affotografering.
26941799.08.04Peder Larsen  Døvling Lars Christensen Maren Nielsdatter Den 27de Junii døbt i Præstegaarden gaardmand Lars Christensens og Hustrues Maren Nielsdatters Søn af Deuling navnlig Peder . Fremstillet i kirken Dom : XIma post Trin: fasteren Maren {Christensdatter} i Bukkiær bar det , fadderne :
LINK: Affotografering.
26991800.01.26Niels Andersen  Skarrild By Anders Jensen Kirsten Christensdatter Den 24de Decembr : hiemdøbt i Degneboligen Anders Jensens og Kirsten Christensdatters ægte Barn navnlig Niels . Fremstillet i kirken Dom : IIItia post Epiph : Maren Johannisdatter bar det , Fadderne : Erich Terkelsen.
LINK: Affotografering.
27011800.05.09Michel Madsen Skarrild- Grene Mads Christensen Anne Marie Michelsdatter Den 7de April døbt i Præstegaarden Huusmands Mads Christensens og Hustrues Anna Maria Michelsdatter Barn af Greene navnlig Michel . Fremstillet i kirken den 9de Maji Peder {Olufsen} Schaues Hustrue {Kirsten Pedersdatter} bar det . Fadderne : Peder {Olufsen} Schaue . Peder Hansen , Barnets Morbroder {Søren Michelsen} og Moster {Johanne? Michelsdatter} , Jens Iversens kone {Margrethe Christensdatter Hvipskov} .
LINK: Affotografering.
27021800.06.15Christen Jensen Beksgaard Jens Christensen Drantum Margrethe Christensdatter Den 8de Maji døbt i Præstegaarden Jens Christensens {Drantums} og Hustrues Magrethe Christensdatters Barn af Beksgaard , navnlig : Christen . Fremstillet i kirken Dom : 1ma post Trin : den 15te Junii Mette {Rasmusdatter} Heesgaard bar det , Fadderne : Peder {Pedersen} Gammelgaard, Peder {Mortensen} Stusgaard , Jens Pedersen . Else {Kirstine Terkelsdatter} Gammelgaard og Lydia Birgitha Hegelahr .
Begravelse nr. 6668
NOTITS: Begravet et år gammel.
LINK: Affotografering.
27041800.06.29Christen Jespersen  Klink Jesper Clemmensen Maren Pedersdatter Den 16de Maji hiemmedøbt Jesper Clemensens og Maren Pedersdatters Ægte barn af Klink navnlig Christen . Fremstillet i kirken Dom : IIItia post Trin: Pauline Hegelahr bar det ; Fadderne : Johan Herman Hegelahr . Maren Hegelahr . Christen {Christensen/Nielsen} Jegin og Hustr: {Mette Lauridsdatter/Anne Kirstine Madsdatter} .
Begravelse nr. 6662
NOTITS: Begravet tre måneder gammel.
LINK: Affotografering.
27061800.08.17Knud Nielsen  Silstrup Niels Knudsen Maren Andersdatter Den 8de Julii døbt i Præstegarden Niels Knudsens og Maren Andersdatters ægte Barn af Selstrup navnlig Knud . Fremstillet i kirken Dom : Xma post Trin : Halvsysteren Dorthe Nielsdatter bar det . Fadderne Søren {Pedersen} Ronnum . Sven Erichsen . Pigen Kirsten Nielsdatter . Niels Nielsen {Ronnums} Hustrue {Sidsel Christensdatter} .
LINK: Affotografering.
27071801.02.08Jens Pedersen Karstoft- Nørre Peder Jensen Kirsten Nielsdatter Kirkeaar 1801. J Jesu Navn. Dom: Sexagesima den 8de Februar døbt i Kirken Peder Jensens og Hustrues Kirsten Nielsdatters Søn af Egeberg navnlig Jens . Terkels [Jensens} Hustrue {Anne Jensdatter} bar det , Fadderne : Terkel Jensen . Jens Terkelsen . Dorthe Nielsdatter . Anne Jensdatter . Peder {Pedersen} Gammelgaards Hustrue {Else Kirstine Terkelsdatter} .
LINK: Affotografering.
27081801.03.29Bendt Jensen Døvling Jens Christensen Tovdal Else Bendtsdatter Den 20de Febr: døbt i Præstegaarde Jens {Christensen} Thodals og Hustrues Else Bentsdatters Søn af Deuling , navnl: Bendt . Fremstillet i kirken Plame=Søndag . Jens Bendtsens Datter Mette Kristine {Jensdatter} bar det . Jens Bendtsen og søn Bendt {Jensen} Jacob Jensen og Apollone Jensdatter . Kirsten {Pedersdatter} Skaue .
Begravelse nr. 6669
NOTITS: †1801.08.02 seks måneder gammel.
LINK: Affotografering.
27101801.05.31Christen Jensen  Silstrup Jens Nielsen Skrædder Karen Carstensdattter Den 25de Martii døbt i Præstegaarden Jens Nielsen Skræders og Hustrues Karen Carstensdatters Søn af Selstrup navnlig Christen . Festo Trinitat : fremstillet i kirken . Peder {Pedersen Lyhr} Schoubergs Kone {Susanne Christensdatter, Sønder Felding} bar det . Fadd : Niels {Nielsen} Ronnum , Ib Jensen, Jonas Pedersen . Niels Nielssens {Ronnums} Hustru: {Sidsel Christensdatter} Malene Lauridsdatter.
NOTITS: Moderen har to brødre Christen og Lars Carstensen i Skarrild, men de optræder ikke.
LINK: Affotografering.
27131801.09.27Christian Peder Nielsen Silstrup Niels Larsen Anne Katrine Eriksdatter 23de August : døbt i Præstegaarden Niels Larsens og Hustrues Anne Cathrine Erichsdatter Barn af Selstrup navnlig Christian Peter . Dom XVIIma post Trin: den 27de Septembr: fremstillet i kirken . Barnets Faster fra Felding bar det , Fadderne : Niels {Nielsen} Ronnum , Niels Pedersen , Peder Hansen , Niels Pedersens Hustrue {Sidsel Jensdatter} , Niels Nielsens Hustrue {Elles Marie Christensdatter} .
NOTITS: Her ses Niels Nielsen Ronnum og Niels Nielsen i Silstrup begge sammen som faddere. Niels Larsen er søn af Lars Carstensen og en kvinde. Søsteren kunne være en halvsøster.
LINK: Affotografering.
27151801.12.26Michel Sørensen Skarrild- Grene Søren Michelsen Kirsten Jensdatter Den 10de Novembr: døbt i Krogager Søren Michelsens og Kirsten Jensdatters ægte barn , navnlig Michel af Grene . Fremstillet i Kirken anden Juledag Hans {Pedersen} Grenes kone {Kirstine Pedersdatter} bar det , Fadderne Christen Ødevig . Peder Hansen {Ravnholt} . Christen Vejlgaard . Jens Iversens kone {Margrethe Christensdatter Hvipskov} Niels {Nielsen} Ronnums Datter Kirsten {Nielsdatter} .
NOTITS: Dåben fandt sted i Krogager? Der findes intet sogn Krogager, men et sted Krogager fx i Grindsted.
LINK: Affotografering.
27161801.12.26Peder Pedersen Heesgaard Peder Christian Pedersen Mette Rasmusdatter Den 28de Novembr : hiemmedøbt Peder Christian Pedersens og Mette Rasmusdatters Ægte barn af Heesgaard navnlig Peder . Fremstillet i kirken 2den Juledag Degnekonen {Anne Troelsdatter} bar det . Fadderne : Morten {Pedersen} Hesselvig . Laurids {Jensen} Elkiær Christen {Pedersen} Hesselvig . Peder {Christensen} Degn Jonas {Pedersen} Laurids Elkiærs kone {Birte Bendtsdatter} Anne Rasmusdatter . Maren Jensd : Pauline Hegelahr . Malene Lauridsdatter .
Begravelse nr. 6673
NOTITS: Begravet fem måneder gammel.
LINK: Affotografering.
27171802.01.24Jens Pedersen  Peder Jensen Glejbjerg Anne Marie Brunsdatter Den 14de Novembr : døbt i Præstegaarden Peder {Jensen} Glejbjergs og Anne Marie Brunsdatters Søn Jens af Bekhuset. Fremstillet i kirken Dom : 3tia p Epiph : Terkels {Jensens} Pige Karen bar det . Fadderne : Jeppe {Pedersen} Niels Jensen {Pindvig i Sønder Karstoft} Jonas {Pedersen} . Anne Kirstine Andersdatter og Jens {Olesen} Mindses Hustrue {Mette Marie Sørensdatter} .
LINK: Affotografering.
27181802.02.21Niels Pedersen Lustrup Peder Nielsen Inger Nielsdatter Kirkeaar 1802 . I: J : Navn d 29de Nov: 1801. Den 11te Januar døbt i Præstegaarde Peder Nielsens og Inger Nielsdatters Barn af Lustrup navnlig Niels — Fremstillet i kirken Dom : Sexagesima . Degnens {Christen Pedersen Lustrup} kone {Anne Troelsdatter} bar det Fadd: Peder Christian {Pedersen} Heesgaard og Hustr {Mette Rasmusdatter} Evert {Lauridsen} . Søren Madsen af Paarup {Assing} . Lars Madsens Hustr : {Anne Pedersdatter} Peder Christensen Lustrup : Mette Cathrine Pedersdatter .
LINK: Affotografering.
27211802.05.30Peder Pedersen Gammelgaard Peder Pedersen Gammelgaard Else Kirstine Terkelsdatter Den 8de April Hiemmedøbt Peder Pedersens Gammelgaards og Else {Kirstine} Terkelsdatters ægte Barn , navnlig Peder I Scharild bye Gammelgaard. Fremstillet i kirken 30te Maji Dom: Exaudi Morten {Pedersen} Hesselvigs Hustr {Petronille Pedersdatter} bar det . Fadderne : Morten {Pedersen} Hesselvig Peder {Olufsen} Schaue Jonas Pedersen . Niels Nielsen . Peder {Olufsen} Schaues Hustr : {Kirsten Pedersdatter} Peder Christensens Hustr : {Silstrup? Kirsten Hansdatter} Malene Lauridsdatter .
LINK: Affotografering.
27221802.07.18Christen Jensen Beksgaard Jens Christensen Drantum Margrethe Christensdatter Den 25de Maji hiemmedøbt Jens Christensens {Drantums} og Hustrues Magrethe Christensdatters Barn af Beksgaard navnlig Christen . Fremstillet i kirken Dom : 5ta post Trin : den 18de Julii . Degnens {Christen Pedersen Lustrup} Datter Ingeborg {Christensdatter} bar det , Fadder : Præstens Datter Maren {Hegelahr} .
Begravelse nr. 6723
NOTITS: Begravet syv et halvt år gammel.
LINK: Affotografering.
27241802.12.12Christen Nielsen Silstrup Niels Nielsen Elles Marie Christensdatter Den 28de Octobr : døbt i Præstegaarden Niels Nielsens og Hustrues Elles Marie Christensdatters Barn af Selstrup navnlig Christen . Fremstillet i kirken Dom : IIItie Advent: d 12te Decembr: Barnets Moster bar det . Fadderne Barnest Moster . Søren {Nielsen} Ronnum , Niels Knudsen . Barnets Farbroder Niels {Nielsen} . Pigen Marianne Thomasdatter.
LINK: Affotografering.
27251803.03.23Niels Christensen Krog Christen Christensen Jegin Mette Lauridsdatter Den 29 Decembr : hiemdøbt i Præstegaarden Christen Christensens og Hustrues Mette Lauridsdatter Barn af Krog , navnlig Niels . Fremstillet i Kirken den 23de Martii , da Faderen blev begravet , Peder Lustrups Kone bar det . Fadderne Jonas Pedersen , Niels Nielsen . Christen {Pedersen?} Studsgaard . Mette Pindvig og Mette Cathrine Pedersdatter.
LINK: Faderens Christen Christensen Jegins begravelse.
LINK: Affotografering.
27291803.05.08Peder Nielsen Bektoft Niels Pedersen Anne Kirstine Andersdatter Den 8de Maji Heimdøbt i Præstegaarden et uægte Barn af Greene , som blev kaldet Peder , Jens Iversen af Greene , i hvis Huus det var født , tilligemed Hans Pedersens Hustrue {Kirstine Pedersdatter} , som holdt det for Daaben , bevidnede at Barnets Moder er den ugivte Qvinde Anne Kirstine Andersdatter Bektoft , som opholder sig i Greene og at hun har udlagt som Barnefader den ugivte unge Person Niels Pedersen af Hejnsvig Sogn. Dette Barn blev begraven d 19de Maji Christi Himmelfarts Dag .
Begravelse nr. 6682
NOTITS: Begravet 11 dage gammel. Moderen er 23 år gammel.
LINK: Affotografering
27301803.06.12Dødfødt dreng Døvling Jens Christensen Tovdal Else Bendtsdatter Dom : 1ma p Trin : blev Jens {Christensen} Thodals kone af Deuling Else Bendtsdatter indledet efer at hun d 12te Maji havde født et dødfødt Foster af Mandkiønnet . Anno 1803 d 14de Maji gav Gjordemoderen Inger Hansdatter af Heesgaard i Scharild Sogn mig undertegnede følgende Anmeldelse mundtlig , angaaende et dødfødt Barn ved hvis Fødsel hun den 12te Maji have været brugt i Deuling Scharild Sogn. Forældrenes Navne ere : Jens Christensen Thodal og Hustrue Else Bendtsdatter . Moderen kom ikke for tidlig . Fosteret blev født baglænds , saa at Fødderne kom først , og det kom let frem indtil Brystet , og var saa længe levende , men saa gik fødselsveerne længe fra Moderen , hvorover Barnet døde indet det var født ; En hel Time forgik fra den Tid man bemerkede Liv i fosteret , indtil det blev fuldkommen født . Fosteren var af Mandkiønnet . Gjordemoderen brugte slet intet Haandgreb eller Middel for at faae det til Live , saasom hun ansaae det alt for sildig , og enhver tilstedeværende saae , at det var virkelig dødt . Moderen har ikke tilforn født noget dødfødt Barn . Datum ut supra i Scharild Præstegaard. N Hegelahr Sognepræst for Scharild og Arnborg Meenigheder i Hammerum Herred. Den 17de Julii 1803 har Sognepræsten Nicolaus Heglahr oplest dette for os undertegenede , som vare nærværende ved ovenmeldte fødsel , og vi bevidne , at alting har sig i Sandhed saaledes, som Gjordemoderen har forklaret det Datum Scharild Degnebolig ut supra. Barnets Moder Else Bendtsdatter med paaholden Pen. En Nabokone Kirsten Marie Christensdatter med Paaholden Pen . Ligeledes har Sognepræsten oplæst dette for mig , som tilstaaer , at alting gik til med bemeldte Fødsel , som Gjordemoderen har bekiendt . Dette bevidnes af mig , som Naboerske . Scharild Præstegaard den 14de August 1803. Bartholine Bergithe Knudsdatter . I følge Cancellie=Skrivelse af 24 Dec : 1802 Indsendes dette til Riber Stifts Physicus med det oprigtige Ønske , at de Haandbreb eller Midler , som befindes tienlige til at bringe Dødfødte til live , maatte vorde almindelig bekindtegjorte; thi en uexamineret Gjordemoder , som vores er , er ellers uvidende om Mueligheden deraf . Listen over copulerede , fødte og Døde affærdiget d 21de Nov: 1803 . [.] D: Gloria !
Begravelse nr. 6681
NOTITS: Forordningen fra december 1802 foranledigede lange skrivelser fra præsterne om dødfødte børn og hvad der var blevet gjort for at bringe børn til live. Hegelahr her ansporer meget fornuftigt, at det skal bekendtgøres, hvad der er muligt. Præsten Ludvig Michael Lund i Brande sogn brugte forordningen til at voldsomt genere jordemødrene, som til sidst ikke vil komme til fødsler, fordi de vidste om Lunds urimelige, usaglige beskyldninger.
LINK: Affotografering
LINK: Ludvig Lund i Brande sogn om fødsler.
27311803.10.23Troels Jespersen Klink Jesper Clemmensen Maren Pedersdatter Den 9de Septembr døbt i Præstegaarden Jesper Clemmensens og Hustrues Maren Pedersdatters Søn af Klink navnlig Troels . Fremstillet Dom XXma den 23de Octobr : Anne Kirstine {Andersdatter} Bektoft bar det . Fadd: Peder {Christensen} Klink. Johan Herman Hegelahr Carsten {korrekt: Christen} Carstensen . Pigen Anne Rasmusdatter . Sven Erichsens Kone {Mette Marie Nielsdatter} .
NOTITS: Præsten Hegelahr skrev Carsten Carstensen en fejl for Christen Carstensen.
LINK: Affotografering
27331803.11.27Jens Sørensen Skarrild- Grene Søren Michelsen Kirsten Jensdatter Den 20de Octobr døbt i Præstegaarden Søren Michelsens og Hustrues Kirsten Jensdatters Søn af Green navnlig Jens . Anne {Pedersdatter?} Buckiær bar det frem Dom: 1ma Adventus Fadderene Hendes {Anne Bukkærs} Mand Niels Nils {Debbelmose?} og Christen {Jensen} Ødevigs kone {Katrine Marie Christensdatter} Christen Bukkiær . Peder Hansen {Ravnholt} . Hans {Pedersen} Greenes kone {Kirstine Pedersdatter} Johanne {Pedersdatter} Hesselvig .
LINK: Affotografering.
27341804.01.29Christen Pedersen Lustrup Peder Christensen Lustrup Christiane Christensdatter Den 16. Decembr : 1803 døbt i Degneboligen Peder Christensens {Lustrups} og Hustrues Christiane Christensdatters Søn Christen . Fremstillet Dom : Septuagesima Degnekonen {Anne Troelsdatter} bar det . Fadd : Peder {Olufsen} Skaue . Rasmus {Nielsen} Winde . Johannes {Giødesens} og Datter Maren {Johannesdatter} , Ingeborg {Christensdatter} Lustrup .
LINK: Affotografering.
27351804.03.11Jens Christensen Skarrild By Christen Jensen Øvig Katrine Marie Christensdatter Den 14de Januar 1804 hjemdøbt Christen Jensen Ødevigs og Hustrues Cathrine Marie Christensdatters Søn i Scharild Bye navnlig Jens . Fremstillet i Kirken Dom Lætare den iite Martii . Sven {Pedersen} Ødevigs Hustruer bar det . Fadderne : Niels Pedersen Hesselvig . Malene Lauridsdatter Elkiær.
LINK: Affotografering.
27361804.02.26Gravers Christian Pedersen Silstrup Peder Christensen Hjuler Maren Graversdatter Den 18de januar Hiemdøbt Peder Christensens og Maren Graversdatters Ægte=Søn i Selstrup navnlig Gravers Christian . Fremstillet 2en Søndag i Fasten Anne Graversdatter bar det , Fadderne : Peder Andersen , Jørgen Sørensen af Lille Fjelstervang {Vorgod sogn} Peder {Christensen} Tyvkiær , Lille Niels {Nielsen} Ronnum , Karen {Carstensdatter} Skrædder , Kirsten Nielsdatter Ronnum.
NOTITS: Maren og Anne Graversdatters far er Gravers Jensen *1730 Beksgaard i Skarrild, han flyttede til Lille Fjelstervang i Vorgod. Faderen Peder Christensens tilnavn Hjuler fra hans far Christen Sørensen Hjuler fx i Tarp i Brande FT 1801.
LINK: Affotografering.
27381804.04.02Niels Pedersen  Peder Pedersen Gammelgaard Else Kirstine Terkelsdatter Den 7de martii hiemdøbt i Gammelgaard Peder Pedersens {Gammelgaards} og Hustrues Else Kirstine Terkelsdatters Søn navnlig Niels . Fremstillet 2den Paaskedag . Præstens Kone {Maren Andersdatter Skovby} Morten {Pedersen} Hesselvig . Laurids {Jensen} Elkiær og Datter {Malene Lauridsdatter, 21} , Jens Terkelsen Morten {Pedersen} Hesselvigs Hustrue {Petronille Pedersdatter} :
LINK: Affotografering.
27411804.05.21Niels Pedersen Karstoft- Nørre Peder Jensen Kirsten Nielsdatter Den 9de April døbt i Præstegaarden Peder Jensens og Kirsten Nielsdatters Ægtebarn af Trendeshuus navnlig Niels . Fremstillet feria secunda Pentecostes den 21e Maji . Peder Larsens Hustrue {Johanne Jensdatter} af Schaue Huus bar det . Fadderne : Knud Jensen . Jens Terkelsen . Jens Bendtsens datter {Miette Kirstine Jensdatter} .
LINK: Affotografering.
27431804.09.09Peder Christian Mortensen Hesselvig Morten Pedersen Hesselvig Petronille Pedersdatter Den 22de Julii Hiemdøbt i Hesselvig Morten Pedersens og Hustrues Petronelle Pedersdatters Søn navnlig Peder Christian . Fremstillet i Kirken Dom XVta post Trin : Præstekonen {Maren Andersdatter Skovby} bar det , Faddere : Suen {Pedersen} Ødevig . Peder {Olufsen} Schaue Peder {Pedersen} Gammelgaard : Mette {Rasmusdatter} Heesgaard . Pauline Hegelahr .
LINK: Affotografering.
27441804.09.16Morten Studsgaard Jensen Lustrup Jens Pedersen Johanne Mortensdatter Den 24de Julii Hiemdøbt , i Lustrup Jens Pedersens og Hustrues Johanne Mortensdatters Søn, navnlig Morten Studsgaard . Fremstillet i kirken Dom XVIta Faderens Datter af første Ægteskab bar det . Fadderne : Rasmus {Nikolajsen} Heesgaard . Jonas {Pedersen} Mette {Rasmusdatter} Heesgaard . Mette Cathrine Pedersdatter.
NOTITS: Opkaldt efter moderens far Morten Pedersen Studsgaard.
LINK: Affotografering.
27471805.06.03Poul Richardsen Lustrup Richard Madsen Birte Marie Poulsdatter Kirke = Aar 1805 I: J: N: Den 28de Februar: døbt i Præstegaarden Richard Madsens og Berthe Marie Poulsdatters Barn af Lustrup navnlig Poul . — fremstillet i kirken 2den Pintse Dag den 3die Junii . Præstens Datter Maren Hegelahr bar det . Faddere . Præstekonen {Maren Andersdatter Skovby} Mette {Rasmusdatter} , Rasmus Nicolajsen, Laurids {Jensen} Elkiær , Johan Herman Hegelahr , Pigen Karen Carstensdatter . Moderen introduceret med Barnet .
LINK: Affotografering.
27491805.07.28Christen Pedersen Silstrup Peder Christensen Hjuler Maren Graversdatter Den 11te Junii hiemdøbt Peder Christensens og Maren Graversdatters Barn i Selstrup navnlig Christen . Dom: 7ma p Trin: fremstillet i kirken . Anne Andersdatter Skoubye bar det . Fadderne : Præstens Datter Maren Hegelahr.
Begravelse nr. 6694
NOTITS: Begravet tre måneder gammel.
LINK: Affotografering.
27511805.10.20Peder Christian Svendsen Heesgaard Beksgaard Svend Eriksen Mette Marie Christensdatter Den 30te August døbt i Præstegaarden Sven Erichsens og Hustrues Mette Marie Christensdatters - - - Barn af Beksgaard navnlig Peder Christian Heesgaard . Fermstillet i kirken den 20de Octobris . Mette Rasmusd: Heesgaard bar det . Fadderne : Morten Pedersen Hesselvig og Hustrue {Petronille Pedersdatter} Peder Nielsen Silstrup {22c}, Kirsten {Pedersdatter} Skau . Maren Beksgaard og Mosteren Anne Christensdatter.
NOTITS: Moderens navn Mette Marie ?Nielsdatter? i FT 1801.
LINK: Affotografering.
27521805.11.24Jens Bertelsen Karstoft- Sønder Bertel Christensen Anne Jensdatter Den 6te Octobr døbt i Præstegaarden Berthel Christensens og Hustrues Anne Jensdatters Søn af Sønder Castoft navnlig Jens . Mosteren Else Jensdatter bar det frem i Scharild Kirke Dom XXII den 24de Nov : Faddere . Morbrødrene Niels, Ib og Jens . Jens Terkelsen . Moderen introduceret med Barnet.
LINK: Affotografering.
27531805.12.28Dødfødt dreng Skave Peder Olufsen Skave Kirsten Pedersdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'I Jesu navn Søndagen efter Nytaar den 5te Januar {1806} begravet Peder {Olufsen} Skaves og Hustrues Kirsten Pedersdatters dødfødte Drenge barn . Anno 1805 den 28de Decembr : indfandt Gjordemoderen Inger Hansdatter sig her i Præstegaarden og tilmeldte mig et Dødfødt Barns Fødsel ... '}
Begravelse nr. 6695
27551806.02.16Christen Jonsen Nielsen Pindvig Niels Christensen Haulund Kirsten Nielsdatter Kirke = Aar 1806 I. Jesu Navn . Den 9de Decembr: 1805 døbt i Præstegaarden Niels {Christensen} Haulunds og Hustrues Kirstine Nielsdatters Søn Christen (Jonsen) af Pindvig. Fremstillet i kirken Fastelavns Søndag den 16de Febriar: Else {Kirstine} Gammelgaard bar det. Faddere: Peder {Pedersen} Gammelgaard , Niels {Nielsen} Ronnum , Niels Knudsens Søn {Peder Nielsen} Niels Larsens Kone {Anne Katrine Eriksdatter} Barnet blev kaldet Christen Jonsen . Moderen introduceret tillige .
LINK: Affotografering.
27561806.02.03Ole Jensen Skarrild- Grene Jens Olesen Mette Marie Sørensdatter Den 3die Februar : 1806 hiemmedøbt Jens Olesens og hustrues Mette Marie Sørensdatters Søn i Greene navnlig Ole — Døde førend det kom i kirken. Moderen introduceret den 2den Martii.
Begravelse nr. 6696
NOTITS: Begravet 14 dage gammel. I begravelsen stor erklæring af jordemoderen Inger Hansdatter, hvordan det kom til fødslen.
LINK: Affotografering.
27571806.05.27Niels Nielsen Silstrup Niels Nielsen Elles Marie Christensdatter Den 31te Martii døbt i Præstegaarden Niels Nielsen og Hustrues Elles Marie Christensdatter Barn af Selstrup navnlig Niels . Fremstillet i kirken paa anden Pindtse Dag , da Moderen blev introduceret .
LINK: Affotografering.
27591806.07.13Peder Christian Pedersen Lustrup Peder Andersen Kirsten Pedersdatter Den 11te Junii hiemdøbt Peder Andersens og Hustrues Kirsten Pedersdatters Søn i Degneboligen navnlig Peder Christian . Fremstillet i kirken Dom VIta p Trin : den 13de Julii . Jomfrue Anne Marie {Lauridsdatter} Lange bar det . Faddere Peder {Nielsen} Hauge , Mette {Rasmusdatter} Heesgaard . Johan Herman Hegelahr . Maren Hegelahr . Moderen indledet s: {..} .
NOTITS: Peder Andersen FT 1801 indsidder i Sønder Karstoft ved Peder Nielsen Hauge.
LINK: Affotografering.
27611807.02.01Jens Christensen Lustrup Christen Nielsen Væring Kirsten Nielsdatter Den 6te Novembr indsendt Listen {Fødte og Døde} til Krigscommisairen . og den 11 Dec : til Provsten. Kirkeaaret 1807 I Jesu Navn. Den 30te Novbr: Dom : 1ma Advent : døbt i Præstegaarden Christen Nielsen Værings og Hustrues Kirsten Nielsdatters Barn af Lustrup , navnlig Jens . Fremstillet i kirken den 1ste Februar : Niels Hauges Hustrue bar det Fadd: begravet den 8te Martii — Moderen introduceret s: Dag.
Begravelse nr. 6703
NOTITS: Tre måneder gammel.
LINK: Affotografering.
27631807.03.08Peder Christian Pedersen Gammelgaard Peder Pedersen Gammelgaard Else Kirstine Terkelsdatter Den 20de Januarii hiemmedøbt Peder Pedersens og Husrues Else Terkelsdatters Søn Peder Christian i Gammelgaard. Den 8 Martii Dom : Lætare fremstillet Herren i Kirken : Mette {Rasmusdatter} Heesgaard bar det . Faddere : Terkel {Jensen} Peder {Olufsen} Schau . Morten {Pedersen} Hesselvig og Hustr : {Petronille Pedersdatter} Jens Elkiær . Erich Terkelsen . Maren Hegelahr . Maren Heesgaard . Lene {Anne Malene Lauridsdatter} Elkiær. Moderen introduceret .
LINK: Affotografering.
27671807.10.04Ole Jensen Skarrild- Grene Jens Olesen Mette Marie Sørensdatter Den 3die Septembr døbt i Præstegaarden Jens Olesens og Hustrues Mette Marie Sørensdatters Barn Ole af Green. Fremstillet den 4de Octobr : Møllerkonen {Margrethe Olesdatter Minds} bar , Faddere Mølleren {Niels Rasmussen Winde} , Søn {Ole Nielsen} og Datter {Anne Marius Nielsdatter} , Peder {Olufsen} Skaues Datter {Maren Pedersdatter}. Moderen introduceret s: D.
LINK: Affotografering.
27681807.11.08Søren Pedersen Bekhus Peder Jensen Glejbjerg Anne Marie Brunsdatter Den 4de Octobr: døbt i Præstegarden Peder Jensens {Glejbjergs} og Hustrues Anne Marie Bruunsdatters Barn Søren af Bekhuus . Fremstillet i kirken den 8de Novbr : Dom: XXIVta post Trin: Peder Larsens Kone {Johanne Jensdatter} bar det . Fadd : Friederich Smeds Kone . Pigen Elles af Nør Castoft . Peder Brelund . Moderen introduce: s : D .
LINK: Affotografering.
27691807.12.26Anders Sørensen Skarrild- Grene Søren Michelsen Kirsten Jensdatter Den 22de Novembr : døbt i Præstegaarden Gaardmands Søren Michelsens og Hustrues Kirsten Jensdatters Søn navnlig Anders af Green . Fremstillet i kirken 2den JuleDag Kirsten Marie Pedersdatter fra Skouberg {Sønder Felding} bar det . Fadd: Peder {Olufsen} Skau . Mads {Christensen} fra Felding . Peder Poulsen . Peder Hansens Kone {Margrethe Jensdatter} Hans {Pedersen} Greenes Datter {Anne Hansdatter} . Moderen introduceret tillige .
LINK: Affotografering.
27711808.05.22Peder Christian Jensen Lustrup Jens Pedersen Maren Larsdatter Den 10de April , Palme=Søndag , Hiemdøbt i Lustrup Jens Pedersens og Hustrues Maren Lardatters Barn navnlig Peder Christian . Jomfru Anne Marie Lange bar det frem i Kirken den 22de Maji Dom : Rogate , Fadd : Lars Madsen . Oster Pedersen . Peder Andersens kone {Kirsten Pedersdatter} . Pigen Elles og Anne Kirstine Larsdatter . Moderen introduceret tillige .
LINK: Affotografering.
27721808.07.17Hans Peder Richardsen Lustrup Richard Madsen Birte Marie Poulsdatter Den 4de Junii døbt i Præstegaarden Richard Madsens og Hustrues Birthe Marie Poulsdatters Barn af Lustrup , navnlig Hans Peter . Fremstillet dend 17de Julii . Degnekonen {Anne Troelsdatter} var det . Fadderen Christen Pedersen Ødevig . Jens {Lauridsen} Elkiær Niels {Christensen} Haulund . Jonas {Pedersen} Hustrue {Mette Katrine Pedersdatter} Barnets søster Anne Marie. Moderen introduceret s: D .
LINK: Affotografering.
27741808.11.06Peder Christian Jonassen Lustrup Jonas Pedersen Mette Katrine Pedersdatter Den 14de Sepbembr døbt i Store Søndergaard i Scharild . Jonas Pedersens og Hustrues Mette Cathrine Pedersdatters Søn af Lustrup, navnlig Peder Christian . Fremstillet den 6te Nobembr . Cidsel {Christensdatter} Kirke {Kirkegaard, Arnborg sogn} bar det . Faddere: Moderen introduceret s . D .
Begravelse nr. 6739
NOTITS: Begravet to år fem måneder gammel.
LINK: Affotografering.
27781808.12.26Mads Christian Pedersen Gammelgaard Peder Christensen Lustrup Christiane Christensdatter Den 19de Novbr døbt i Præstegaarden Skoleholder Peder {Christensen} Lustrups og Hustrues Christiane Christensdatters Søn af Gammelgaard Huus, navnlig: Mads Christian . Fremstillet 2den Juledag . Pigen Maren {Pedersdatter} Skau bar det . Fadd: Peder {Olufsen} Skau , Johannes {Giødesen} . Anne Dorthe Jensdatter , Maren Johannesd : Peder {Mortensen} Studsgaards Kone {Mette Andersdatter} . Moderen introduceret tillige . Summa {kirkeår 1808} 5 Drenge 5 Piger med det Dødfødte.
LINK: Affotografering.
27791809.01.01Hans Nielsen Pindvig Niels Christensen Haulund Kirstine Nielsdatter D 27de Octobr: døbt i Præstegaarden Niels {Christensen} Haulunds og Kirstine Nielsdatters Søn af Pindvig navnlig Hans . Fremstillet Nytaarsdag 1809. Degnekonen {Anne Troelsdatter} bar det . Faddere Peder Nielsen . Johannes {Giødesen} og Datter {Maren Johannesdatter} . Moderen indledet s : Dag .
LINK: Affotografering.
27811809.03.12Jens Christian Nielsen Silstrup Niels Nielsen Elles Marie Christensdatter Den 14de Januarii blev efter Faderens Indberetning til mig , Niels Nielssens og Elles Marie Christensdatters Søn døbt af Mette Christensdatter i Selstrup , navnlig Jens Christian i Selstrup. Fremstillet i Kirken den 12te Martii Midfaste Søndag . Niels Knudsens Kone {Maren Andersdatter} bar det . Barnets Hjemmedaab blev aoffentlig bevidnet . Fadddere : Christen {Nielsen} Væring , Peder Nielsen . Peder {Christensen} Tyvkærs hustr : {Kirsten Hansdatter} Rasmus Tornvig Hustr: Degnens {Christen Pedersen Lustrup} Pige og Maren Thomasdatter Moderen introduceret tillige .
LINK: Affotografering.
27851809.08.20Søren Jensen Skarrild- Grene Jens Christensen Drantum Margrethe Christensdatter Den 27de Maji døbt i Præstegaarden Huusmand Jens {Christensen} Drantums og Hustrues Magrethe Christensdatters Søn Søren af Green . Fremstillet i kirken Dom : XIIma post Trin : den 20de August . Pigen Mariane {Pedersdatter} Tavkjær bar det . Fadderne : Søren Michelsen . Peder Hansen Peder Tyvkjærs yngre Datter {Johanne Marie Pedersdatter} og Søn Christen {Pedersen} . Hans {Pedersen} Greenes Datter Anne {Hansdatter} . Moderen introduceret s : D :
Begravelse nr. 6737
NOTITS: Begravet 1 år 8 måneder gammel.
LINK: Affotografering.
27861809.10.01Niels Christian Pedersen Skave Peder Olufsen Kirsten Pedersdatter Den 16de Augusti døbt i Skaue , Peder Olesens og Hustrues Kirsten Pedersdatters Søn, Niels Christian . Fremstillet i kirken den iste Octobris Systeren Maren {Pedersdatter} bar det . Faddere : Morten {Pedersen} Hesselvig . Christen {Pedersen} Heesgaard og begges Hustruer {Petronille Pedersdatter og Mette Rasmusdatter} Christen Jensen Deuling . Rasmus {Nielsen} Møller. Malene Jensdatter . Karen {Pedersdatter} Skau . Moderen introduceret tillige .
LINK: Affotografering.
27881809.10.15Hans Pedersen Skarrild- Grene Peder Hansen Ravnholt Margrethe Jensdatter Ligeledes Hjemmedøbt samme Tid {1ste Septembr :} og Sted {Præstegaarden} Peder Hansens og Magrethe Jensdatters Barn af Green navnlig Hans . Fremstillet den 15de October — Fadermoderen {Kirstine Pedersdatter} bar det . Fadderne :
Begravelse nr. 6724
NOTITS: Begravet fem måneder gammel.
LINK: Affotografering.
27891809.11.12Carsten Larsen Bektoft Lars Carstensen Anne Kirstine Christensdatter Den 18de Septembr : døbt i Ødevig . Lars Carstensens og Hustrues Anne Kirstine Christensdatter Tvillinger af Bektoft , nemlig en Søn navnlig Carsten og en Datter navnlig Birthe Marie . Sidstnævnte er den Ældre . Disse Børn bleve begge fremstillede i kirken den {... tom plads ...} . Sum i Aaret {kirkeåret} 1809 = 6 Drenge 5 Piger - Tilsammen 11ve .
NOTITS: Datoen 12. november er sat midt imellem forrige dåb og kirkeårets ende, dvs mellem 22. oktober og 26. november.
LINK: Affotografering.
27911810.04.22Knud Pedersen Gammelgaard Peder Pedersen Gammelgaard Else Kirstine Terkelsdatter Kirke = Aar 1810 . I Jesu Navn ! Den 13de Martii hjemmedøbt Peder {Pedersen} Gammelgaards og Else {Kirstine} Terkelsdatters søn i Gammelgaard , navnlig Knud . Fremstillet i kirken den 22de April som var første Paaskedag . Jomfru Anne Marie Lange bar det . Faddere : Morten {Pedersen} Hesselvig , Hustr. {Petronille Pedersdatter} . Erich {Terkelsen} og Terkel {Jensen} Carstoft . Peder {Olufsen} Skau . Laurids {Jensen} Elkjær , Hustrue {Birte Bendtsdatter} og Søn Jens {Lauridsen} . Christen {Pedersen} Heesgaard , Hustr {Mette Rasmusdatter} og Maren {Rasmusdatter} Heesgaard . Degnens {Christen Pedersen Lustrup} Kone {Anne Troelsdatter} Knud {Jensen} Carstoft og Kone {Else Hansdatter} Jens Terkelsen . Maren {Pedersdatter} Skau . Moderen introduceret tillige .
NOTITS: Den store udvidede familie.
LINK: Affotografering.
27921810.03.23Niels Christiian Jensen Silstrup Jens Jensen Kirsten Nielsdatter Den 23de Martii døbt i Præstegaarden Jens Jensens og Kirsten Nielsdatters Søn af Selstrup , navnlig Niels Christian . Død og begravet den 11te April . Moderen indledet 2den Paaskedag {23. april 1810}.
Begravelse nr. 6728
NOTITS: Begravet fjorten dage gammel.
LINK: Affotografering.
27931810.05.06Michel Larsen Lustrup Lars Michelsen Else Marie Larsdatter Den 30te Martii døbt i Præstegaarden Lars Michelsens og Else Marie Larsdatters Barn af Lustrup navnlig Michel . Fremstillet i Kirken Dom : misericord : {6. maj 1810} .
NOTITS: Gift 14. januar 1810 i høje tid.
LINK: Affotografering.
27941810.04.19Lars Jensen Heesgaard Jens Pedersen Maren Larsdatter Den 19de April siges Jens Pedersens og Maren Larsdatter Tvillingsønner at være fødte i Heesgaard og døbte af Gjordemoderen Anne Pedersdatter af Lustrup. {Citeret fra begravelsen:} Den 23de April , anden Paaskedag , blev Huusmandens Jens Pedersens Tvilling Sønner af Elkjærgaarden begraven . De bleve fødte paa Skjærtorsdag {19. april 1810} og siges, at være døbte af Gjordemoderen , samt , at de døde inden 24 Timer efter Fødselen . Men, uagtet fleer [......] varseler , har Gjordemoderen ikke givet mig Efterretning . Den 26de April tilmeldte nu uexamineret Gjordemoder , Anne Pedersdatter af Lustrup udi Scharild Sogn mig følgende Jndberetning angaaende et Par Tvillinger , med hvis fødsel hun havde været behjelpelig den 19de April sidstvigte , saaledes som følger : I Scharild Sogn i Heesgaard boe Forældrene , Jens Pedersen og Maren Larsdatter . Begge fosterne vare Drenge . Moderen fødde i 7de eller 8de Maaned efter Svangerskabet , da hun selv sagde , at hun nedkom 7 Uger for tidlig Fødselen varede ikke længe . Begge Fostere blev baglænds fødte , eller med Fødderne først , og begge levede og bleve døbte . Den Førstfødte blev døbt sidst og kaldet Peder den Sidstfødte blev døbt først og kaldet Lars . Den førstefødte levede omtrent 3 Timer , og og{!} den Sidstfødte omtrent 7 timer . Moderen har tilforn ikkun født eet Barn , som lever endnu i sit 3die Aar . Datum ut supra N Hegelahr, Sognepræst for Scharild og Arnborg .
Begravelse nr. 6730
NOTITS: Levede 3 timer.
LINK: Affotografering.
27951810.04.19Peder Jensen Heesgaard Jens Pedersen Maren Larsdatter Den 19de April siges Jens Pedersens og Maren Larsdatter Tvillingsønner at være fødte i Heesgaard og døbte af Gjordemoderen Anne Pedersdatter af Lustrup. {Citeret fra begravelsen:} Den 23de April , anden Paaskedag , blev Huusmandens Jens Pedersens Tvilling Sønner af Elkjærgaarden begraven . De bleve fødte paa Skjærtorsdag {19. april 1810} og siges, at være døbte af Gjordemoderen , samt , at de døde inden 24 Timer efter Fødselen . Men, uagtet fleer [......] varseler , har Gjordemoderen ikke givet mig Efterretning . Den 26de April tilmeldte nu uexamineret Gjordemoder , Anne Pedersdatter af Lustrup udi Scharild Sogn mig følgende Jndberetning angaaende et Par Tvillinger , med hvis fødsel hun havde været behjelpelig den 19de April sidstvigte , saaledes som følger : I Scharild Sogn i Heesgaard boe Forældrene , Jens Pedersen og Maren Larsdatter . Begge fosterne vare Drenge . Moderen fødde i 7de eller 8de Maaned efter Svangerskabet , da hun selv sagde , at hun nedkom 7 Uger for tidlig Fødselen varede ikke længe . Begge Fostere blev baglænds fødte , eller med Fødderne først , og begge levede og bleve døbte . Den Førstfødte blev døbt sidst og kaldet Peder den Sidstfødte blev døbt først og kaldet Lars . Den førstefødte levede omtrent 3 Timer , og og{!} den Sidstfødte omtrent 7 timer . Moderen har tilforn ikkun født eet Barn , som lever endnu i sit 3die Aar . Datum ut supra N Hegelahr, Sognepræst for Scharild og Arnborg .
Begravelse nr. 6729
NOTITS: Levede 7 timer.
LINK: Affotografering.
27961810.06.10Nicolaj Jensen Præstegaarden Jens Terkelsen Pauline Hegelahr Den 30te April Hjem=døbt i Præstegaarden Forpagterens Jens Terkelsen Karstofts og Hustrues Pauline Hegelahrs Søn navnlig Nicolaj . Paa 1ste Pindsedag den 10de Junii blev dette Barn fremstillet i Kirken . Præstekonen {Maren Andersdatter Skovby} bar det . Fadderne : Terkel {Jensen} og Hustr: {Anne Jensdatter} Erich {Terkelsen} og Hustr. {Birgitte Marie Jensdatter} Peder {Pedersen} Gammelgaard, Hustr: {Else Kirstine Terkelsdatter} og Søn Terkel Peter {Pedersen} . Jomfrue {Anne Marie} Lange . Møllerens Sønner Rasmus {Nielsen} og Ole {Nielsen} . Moderen indledet samme Dag . Saavidt gik det Udtog , som forsegledes til Krigscommisairen den 2den Maji . S. D. G. !
NOTITS: Opnævnt efter moderens far præsten Nicolaus Hegelahr.
LINK: Affotografering.
27971810.07.01Rasmus Pedersen Elkær Peder Andersen Kirsten Pedersdatter Den 16de Maji Hjemdøbt i Elkjærhuus Peder Andersens og Hustrues Kirste Pederdatters Barn navnlig Rasmus . Fremstillet i Kirken Dom IIItia p Trin : den 8de Julii . Jens {Laursen} Krogs Kone bar det . Fadderne : Jens {Laursen} Krog . Laurids {Jensen} Elkjær og Søn Jens {Lauridsen} . Jens {Christensen} Nexgaard og Datter Anne Dorthe {Jensdatter} , Mette Skræder . Moderen introduceret s : D :
LINK: Affotografering.
27981810.09.02Anders Dynesen Lustrup Dynes Andersen Korshøj Inger Marie Andersdatter Den 21de Julii døbt i Præstegaarden et uægte Barn navnlig Anders . Tvende Koner , som bare det nemlig Gjordemoder Mette Cathrine Christensdatter af Lille Søndergaard og Jens Gregersens Kone Mette Andersdatter af Lustrup anmeldte , at Barnets Moder er ugivt Qvinde Inger Marie Andersdatter , som har udlagt som Barnefader Enkemand Dynes Andersen i Vester Høgild i Rind Sogn. Moderen opholder sig nu hos sin Svoger bemeldte Jens Gregersen i Lustrup. Sidstnævnte uægte Barn var i Kirke Dom XIma post Trin : da Dynes Andersen Korshøy af Rind Sogn blev udlagt som Barnefader . Præstens Datter Maren Hegelahr bar det . Fadderne : Jens Gregersen af Lustrup og Hustrue {Mette Andersdatter} . Karl Jens {Lauridsen} Elkjær og Pige Anne Magrethe Jacobsdatter .
NOTITS: Faderen Dynes Andersen formentlig *1769c †1837.12.20 Rind. 41c år her, gift 1795.09.09 i Rind med Mariane Poulsdatter *1770c †1807.02.23 Kollund, Rind. FT 1801 i Lind i Rind. Dynes trolovet 2. 1810.08.11 i Rind med Susanne Marie Hansdatter.
LINK: Affotografering.
28001810.10.21Niels Jensen Skarrild- Grene Jens Olesen Mette Marie Sørensdatter Den 2den Septembr døbt i Præstegaarden Jens Olesens og Mette Marie Sørensdatters Søn af Green navnlig Niels — Det under 2den September døbte Barn var i Kirken Dom XVIIIva p Trin : den 21de October . Møllerens {Niels Rasmussen Winde} Datter Anne Marius {Nielsdatter} bar det . Faddere : den 6 [Novem] 1810 visiterede undertegnede i Skarrild Kirke hvor Menigheden fra Arnborg var tilstæde de Confirmerede besvarede godt de i Religionen givne spørgsmaal - De Uconfirmerede læste nogle faae undtagen temmelig godt i bog og gavde temmelig god Rede for [tedh..den] af det læste . Koefoed {stiftsprovst i Ribe} Sum {kirkeår 1810} 10 Drenge hvoraf 2 døde faa Timer efter Fødselen . Iblandt dem alle 2 {kun 1 set indført i kirkebogen?} Uægte . 1 Pige —
NOTITS: Conrad Daniel Koefoed var i 1810 ikke biskop men stiftsprovst i Ribe og præst ved Ribe Domkirke.
LINK: Affotografering.
28031811.04.14Peder Christensen Døvling Christen Pedersen Sandfeld Abelone Jensdatter Den 12 Martii døbt i Præstegaarden Christen Pedersens og Hustrues Apellone Jensdatters Søn af Deuling navnlig . Peder . Fremstillet i Kirken 1ste Paaskedag den 12de April . Fasteren {Ane Pedersdatter} fra Sandfeld {Store Sandfeld, Brande sogn} bar det . Faddere . Morfaderen Jens Jacobsen, Jacob Jensen fra Drongstrup {Sønder Felding sogn} . Faderbroderen {Peder Pedersen} fra Sandfeld. Jens Bendtsens Datter {26, Mette Kirstine Jensdatter} og Poul {Christensen} Thodals ældste Datter {Bodil Poulsdatter} . Moderen indledet tillige .
LINK: Affotografering.
28041811.04.21Jens Jensen Silstrup Jens Jensen Kirsten Nielsdatter Den 19de Martii døbt i Præstegaarden Jens Jensens og Hustrues Kirsten Nielsdatters Søn Jens af Selstrup . Fremstillet den 21de April Farbroderen Niels Jensens Hustru {Mette Johanne Christensdatter} fra Kibek bar det Faddere : bemelte Niels Jensen , Berthel {Nielsen} Kastoft .
LINK: Affotografering.
28051811.08.18Peder Pedersen Skave Peder Olufsen Minds Kirsten Pedersdatter Den 1 Juliii døbt i Præstegaarden Præstegaarden {!} Peder Olesens og Kirsten Pedersdatters Søn af Schau navnlig Peder . Fremstillet den 18de August Peder Pedersens Hustrue {Else Kirstine Terkelsdatter} af Ronnum bar det . Fadd : Thyge Brock af Felding . Peder Nielsen Selstrup . Ole Nielsen Møller . Jens {Olesen} Minds Ole {Pedersen} Skau . Mette {Rasmusdatter} Heesgard . Karen {Pedersdatter, 19} Skau. Moderen introduceret tillige .
LINK: Affotografering.
28081811.10.27Peder Sørensen Skarrild- Grene Søren Michelsen Kirsten Jensdatter Den 22de September døbt i Præstegaarden Søren Michelsens og Kirsten Jensdatters Barn af Green navnlig Peder . Fremstillet Dom : XX p. Trin. Anne {Pedersdatter} Hesselvig bar det. Fadd : Christen Nielsen Christen {Jensen} Sutdsgaard . Johanne Hesselvig .
LINK: Affotografering.
28091811.11.10Christen Jensen Skarrild- Grene Jens Christensen Drantum Margrethe Christensdatter Den 2den October døbt i Præstegaarden Jens {Christensen} Drantums og Magrethe Christensdatters Søn af Green navnlig Christen . Fremstillet den 20de November , Præstens Datter Maren Hegelahr bar det . Fadd : Sum : 5 Drenge 4 Piger . Alt 9 Børn {Kirkeår 1811}.
Begravelse nr. 6752
NOTITS: Begravet 1813 et år otte måneder gammel.
LINK: Affotografering.
28131812.05.18Jens Eriksen Karstoft- Sønder Erik Terkelsen Birgitte Marie Jensdatter Den 7te April døbt i Præstegaarden Erich Terkelsens og Birthe Jensdatters Barn af Sønder Karstoft navnlig Jens . Fremstillet 2den Pindsedag.
LINK: Affotografering.
28141812.07.12John Nielsen Pindvig Niels Christensen Haulund Kirstine Nielsdatter Den 5te Junii døbt i Præstegaarden Niels {Christensen} Haulunds og Kirstine Nielsdatter Barn af Pindvig navnlig John . Fremstillet Dom: 7ma post Trin : den 12te Julii . Præstens Datter Maren Hegelahr bar det : Fadd : Johan Møller, Barnets Broder Niels Christian {Nielsen} , Johns Kone , Degnekonen {Anne Troelsdatter} , Maren {Pedersdatter} Skave . Moederen indtroduceret tillige.
Begravelse nr. 6777
NOTITS: Begravet 1816 fire år gammel. Moderen Kirstine Nielsdatter er datter i Ølgod af Niels Hansen Lindberg og Johanne Marie Joensdatter (måske derfra John).
LINK: Affotografering.
28151812.08.09Anders Christensen Døvling Christen Andersen Hvedde Mette Kirstine Jensdatters Den 28de Junii døbt i Præstegaarden Christen Andersens og Hustrues Mette Kristine Jensdatters Søn af Deuling , navnlig Anders . Fremstillet Dom : 11ma den 9de Auguste . Fasteren fra Agersig {Assing sogn} bar det , Fadderne Ib Agersig, Jens Bendtsen, Farbroderen Jacob {Amdersem} , Jens Henningsen . Mosteren Malene {Jensdatter} , Maren Skau , Christen {Pedersen} Devlings Kone {Abelone Jensdatter}. Moderen introduceret tillige .
Begravelse nr. 6751
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel. Moderen Mette Kirstine Jensdatter er datter af Jens Bendtsen i Døvling. Faderen Christen Andersen født i Hvedde i Assing sogn.
LINK: Affotografering.
28201812.10.11Frederik Johan Nielsen Gammelgaard Niels Jensen Anne Cicilie Frederichsdatter Den 8de Septbr Hjemdøbt Niels Jensens og Anne Cicilie Friderichsdatter Søn af Gammelgaard , navnlig Friderick Johan . Fremstillet den 11te October . Mosteren bar det . Faddere : Jens Jacobsen , Friderich Johan Christiansen . Apollone Jensdatter , Christen {Jensen} Øvigs kone . Magdalene Pedersdatter . Moderen indledet tillige . Sum 4 Drenge 6 levende og 1 dødfødt Pigebarn {Kirkeår 1812}.
LINK: Affotografering.
28211813.01.17Mads Christian Pedersen Skarrild By Peder Christensen Tyvkær Karen Pedersdatter Kirker = Aar 1813 I Jesu Navn. Den 22de December 1812 kom Almisselem Anne Kirstine Madsdatter og Kristen Pedersdatter, Peder Andersens Kone her til Præstegaarden med et Drengebarn , som de begjerede , at maatte blive døbt . De bevidnede , at Moderen til Barnet er Karen Pedersdatter , en ugivt Qvinde , som opholder sig hos sin Moder her i Byen i Gammelgaardhuus og at hun havde udlagt som Barnefader den givte Mand Peder Christensen Tyvkjær , hvis kone {Kirsten Hansdatter} opholder sig her i Ronnum men han opholder sig i Vildberg Sogn . Barnet døbtes og kaldtes Mads Christian . Dette Barn blev fremstillet i Kirken Dom: 11de post Epph : den 17de Januar : Jens Gregersens kone {Mette Andersdatter} fra Lustrup bar det og udlagde som Moder Karen Pedersdatter og som Barnefader Peder Christensen Tyvkjær . Faddere : Peder Andersen og Hustrue {Kirsten Pedersdatter} , Peder {Mortensen} Studsgaard, Niels {Christensen} Piilgaard , Pigen Anne Nielsdatter af Præstegaarden .
NOTITS: Peder Christensen Tyvkær er 56 år gammel.
LINK: Affotografering.
28231813.05.16Laurids Jensen Elkær Jens Lauridsen Anne Pedersdatter Den 5te April Hjemdøbt Jens Lauridssens og Anne Pedersdatters Søn i Elkjærgaarden navnlig Laurids . Fremstillet den 16de Maji Ivar {Olesen} Hesselvigs kone {Anne Malene Lauridsdatter} bar det . Fadderne : Laurids {Jensen} Elkjær og datter Mette Kirstine {Lauridsdatter} . Christen {Pedersen} Heesgaard og Hustrue {Mette Rasmusdatter} . Rasmus {Nielsen Winde} Mølle , Bendt Lauridssen . Maren Rasmusdatter Inger Cathrine Heesgaard . Maren {Sørensdatter} Bæksgaard . Moderen indledet tillige .
LINK: Affotografering.
28251813.08.08Jens Christensen Døvling Christen Andersen Hvedde Mette Kirstine Jensdatter Den 21de junii døbt i Præstegaarden Christen Andersens og Mette Kirtine Jensdatter Søn af Deuling navnlig Jens . Dom : VIIIma post Trin: fremstillet i Kirken . Moster Gunner {Marie Jensdatter} bar det , Faddere : Anders {Christensen} Hvede . Christen {Pedersen} Sandfeld Christen {Pedersen} Paarup, Jens Jacobsens Kone {Bartoline Knudsdatter} Mosteren Anne Malene {Jensdatter} Jens {Christensen} Todals datter {Bodil Kirstine Jensdatter} og Søn {Christen Jensen} . Christen {Christensen} Jegin . Moderen indledet tillige .
NOTITS: Moderen Mette Kirstine Jensdatter er datter af Jens Bendtsen i Døvling.
LINK: Affotografering.
28261813.09.05Jens Christensen Døvling Christen Pedersen Sandfeld Abelone Jensdatter Den 21de Julii døbt i Præstegaarden Christen Pedersens og Apollone Jensdatters Søn af Deuling navnlig Jens . Den 5te Septbr : Dom: XII ma . Blev dette Barn fremstillet . Fadd : Jens Jacobsen, Jørgen {Andersen} Arvad og Kone {Ane Pedersdatter} , Jacob {Jensen} Dromstrup og Kone {Inger Kirstine Knudsdatter} . Peder {Pedersen} Sandfeld . Faster Anne {Pedersdatter} . Niels {Jensen} Gammelgaard , Christen {Andersen} Hvedde og Kone {Mette Kirstine Jensdatter} Else Bendtsdatter og Datter. Moderen indledet tillige .
LINK: Affotografering.
28281813.11.21Jens Ibsen Silstrup Ib Jensen Anne Sørensdatter Den 19de Octobr døbt i Præstegaarden Ib Jensens og Hustrues Anne Sørensdatters barn af Selstrup navnlig Jens . Fremstillet Dom XXIII den 21de November . Jens Jensens Kone {Kirsten Nielsdatter} bar det . Fadd : Jens {Jensen} Pindvig , Jens Jensen , Berthel {Christensen} Karstoft . Jens Terkelsen . Fasteren Else {Jensdatter} Anne Marius {Nielsdatter Winde} Mølle . Moderen indledet tillige .
LINK: Affotografering.
28291813.12.12Niels Hesselvig Iversen Hesselvig Iver Olesen Hesselvig Anne Malene Lauridsdatter Den 25de October døbt i Præstegaarden Iver Olesens og Malene Lauridsdatter Søn af Hesselvig navnlig Niels Hesselvig . Fremstillet Dom: IIItia advent . Jens {Lauridsen} Elkiær og Søn Jens {Lauridsen} , Sven {Pedersen} Øvig . Christen Kjær . Peder {Mortensen} Hesselvig . Pernille {Pedersdatter} Johanne Marie Mortensdatter . Mette Kirstine Lauridsdatter . Moderen indledet tillige.
LINK: Affotografering.
28301813.12.12Niels Pedersen Skave Peder Olufsen Minds Kirsten Pedersdatter Den 28de October døbt i Præstegaarden Peder Olesens og Kristen Pedersdatters Søn af Skau , navnlig Niels . Samme dag Dom IIItia Adv: Fremstillet. Møller {Niels Rasmussen Winde} Kone {Margrethe Olesdatter Minds} bar det . Faddere Berthel {Jensen} Gaarsvig . Jens {Olesen} Minds Christen {Pedersen} Heesgaard og Kone {Mette Rasmusdatter} . Ole {Nielsen Winde} Mølle . Ole {Pedersen} Skau . Terkel Peder {Pedersen} Else {Else Kirstine Terkelsdatter} Ronnum . Mette {Marie Pedersdatter} Skau . Inger Cathrine {Mortensdatter} Heesgaard . Bodil Cathrine {Pedersdatter} Ronnum . Karen Baltzarsdatter. Moderen indledet tillige . Sum i Kirke = Aar 1813 = 7 Drenge , hvoraf 1 Uægte 3 Piger tilsammen 10 Børn .
LINK: Affotografering.
28311814.01.26Dødfødt dreng Skarrild- Grene Jens Hansen Inger Christensdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen 'Den 30te Januar begravet Jens Hansens dødfødte drengebarn af Green.' }
Begravelse nr. 6754
28341814.06.28Peder Jensen Skarrild Mølle Jens? Anne Marius Nielsdatter den 28de Junii døbt i Møllen ugivt Qvindes Anne Marius Nielsdatters uægte Barn, navnlig Peter Jensen — Begravet den 10de Julii.
Begravelse nr. 6759
NOTITS: Begravet en uge gammel. Moderen Anne Marius Nielsdatter er født den 17. august 1791 i Skarrild Mølle, hun er ved fødslen 23 år gammel.
LINK: Affotografering.
28361814.12.26Anders Hvedde Christensen Døvling Christen Andersen Hvedde Mette Kirstine Jensdatter Den 29de Octobr døbt i Præstegaarden Christen Andersens og Mette Kirstine Jensdatters Søn af Deuling navnlig Anders Hvede . 1814 paa 2den Juledag fremstillet Jacob {Andersen} Hvedes Kone {Edel Andersdatter} af Bukkjær {Assing sogn} bar det. Faddere : Jacob {Andersen} Hvede . Christen Paarup . Christen {Pedersen} Sandfeld og Hustr: {Abelone Jensdatter} Peder Lausens datter Jens {Christensen} Thodals datter {Bodil Kirstine Jensdatter} . Moderen introduceret tillige . {Kirkeår 1814:} Sum 2 drenge , hvoaf 1 Uægte - 3 Piger og - 1 dødfødt Sum 6 .
LINK: Affotografering.
28381815.03.19Christen Pedersen Skave Peder Olufsen Kirsten Pedersdatter Den 10de Januarii døbt i Præstegaarden Peder Olesens og Kirsten Pedersdatters Søn af Skau navnlig Christen . Fremstillet Palme=Søndag den 19 Martii . Systeren Karen {Pedersdatter} bar det . Faddere : Broderen Ole {Pedersen} , Moderen indledet tillige .I. 2. Aar 1815 10 Januarii Christen Pedersen. døbt i Præstegaarden 10 Januarii 1815 Fremstillet i Kirken Palmsøndag den 12 Martii. Gmd Peder Oelsen og Kone Kirsten Pedersdatter i Skau. Barnets Syster Karen, som er Pige hos Forældrene. Broderne Ole Karl sammesteds . Gmd Christen Pedersen i Heesgaard Gmd Berthel Jensen i Gaarsvig S- Felding Sogn og dennes Kone Maren Pedersdatter , Barnets Syster.
LINK: Affotografering gammel KB.
LINK: Affotografering ny KB.
28431815.07.23Peder Christian Jonassen Lustrup Jonas Pedersen Mette Katrine Pedersdatter Den 29de Maji døbt i Præstegaarden Jonas Pedersens og Kones Mette Cathrine Pedersdatter Søn af Lustrup navnlig Peder Christian . Fremstillet Dom: IX den 23 Julii Ivar {Olesen} Hesselvigs Hustr {Anne Malene Lauridsdatter} bar det Fadd .III. 7. Peder Chrisian Jonassen. Døbt i Præstegaarden 29 Maji fremstillet i Kirken 23 Julii. Hdm: Jonas Pedersen og Kone Mette Cathrine Pedersdatter i Lustrup. Malene Lauridsdatter som er Sognefogdens Ivar Olesens Kone i Hesselvig. Enkens [sjælg...ds] Søn Mads Larsen og Kone Magdalene Pedersdatter i Lustrup Gmd Jens Pedersen i Lustrup. K Rasmus Peder Christiansen i Heesgaard .
LINK: Affotografering gammel KB.
LINK: Affotografering ny KB.
28441815.07.02Mads Mortensen Hesselvig Morten Pedersen Hesselvig Pernille Pedersdatter Den 16 Maji født og døbt i Præstegaarden Morten Pedersens og Pernille Pedersdatters Søn af Hesselvig navnlig Mads Fremstillet Dom : 6 p. t den 3 Julii . Barnets Syster Karen {Mortensdatter} bar det . Fadd .IV. 8. 16 Maji. Mads Mortensen døbt i Præstegaarden 16 Maji . Fremstillet i Kirken 2 Julii . Gmd: Morten Pedersen og Kone Pernille Pedersdatter i Hesselvig . P. Karen Mortensdatter , Barnets Syster af Hesselvig . Sognefoged Ivar Olesen ibidem. Gmd : Peder Pedersen og Kone Else Terkelsdatter af Ronnum Barnets Syster Mette {Mortensdatter} tjenende i Hoven Sogn.
LINK: Affotografering gammel KB.
LINK: Affotografering ny KB.
28451815.08.03Søren Christian Pedersen Beksgaard Peder Nielsen Maren Sørensdatter Den 3 August født , og døbt i Præstegaarden Peder Nielsens og Maren Olufsdatters {!Sørensdatter} Søn af Beksgaard , navnlig Søren Christian .V. 9. 3 August Søren Christian Pedersen døbt i Præstegaarden 3 August. Fremstillet i Kirken den 24 September. Gmd. Peder Nielsen og Kone Maren Sørensdatter i Bæksgaard . P. Peder {Pedersen Gammelgaard} Ronums datter . Bodild Cathrine {Pedersdatter}. Niels Knudsen og Søn Knud {Nielsen} af Selstrup barnets Bedstefader og Farbroder. P Bodild Marie Jacobsdatter af Studsgaard og Gmd: Jens {Jensen} Tornvig af Selstrup.
LINK: Affotografering gammel KB.
LINK: Affotografering ny KB.
28491815.12.25Poul Hesselvig Nielsen Ronnum Niels Poulsen Ane Christensdatter 6. 1815 den 30 November. Poul Hesselvig Nielsen døbt i Præstegaarden af Hr Vinfeld Kapellan i Ikast I Kirken den 25 December. Hmd Snedker Nielse Poulsen og Kone Ane Christensdatter. Indisiddere i Ronnum. Gmd Thomas {Poulsen} Arnborg Grene , Kone Else {Jakobsdatter} Peder {Pedersen Gammelgaard} Ronnums hans søn Ib {Pedersen} og datter Ane {Pedersdatter} .
LINK: Affotografering.
28501816.01.14Jens Jørgen Pedersen Ronnum Peder Pedersen Gammelgaard Else Kirstine Terkelsdatter 7. 13 December Jens Jørgen Pedersen døbt i Præstegaarden den 17 December og i Kirke den 14 Januar 1816 . Gmd Peder Pedersen {Gammelgaard} Ronnum og Kone Else {Kirstine} Terkelsdatter af Ronnum . Hr: {Laurids} Langes datter af Nørre Karstoft Helene Katrine . Erik {Terkelsen} Gmd i Sønder karstoft og kone Birthe {Marie Jensdatter} K. Ole Pedersen Skaue og P Mette Pedersdatter Skaue .
LINK: Affotografering.
28521816.04.11Christen Larsen Bektoft Lars Carstensen Ane Kirstine Christensdatter 1. 1816 15de Februar Christen Larsen Bektoft . døbt af Gjordemoderen i Kirke den 11te April. Boelsmand Lars Karstensen og Kone Ane Kirstine Christensdatter af Bektoft . Pigen Maren Christensdatter af Øvig Gaardmand Niels Larsen af Selstrup Boelsmand Knud Sels . P. Johanne Marie {Nielsdatter?} og K: Ib {Pedersen} Ronnum.
NOTITS: Ane Kirstine Christensdatter er Lars Carstensens 3. kone. Lars Carstensen er 67 her.
LINK: Affotografering.
28551816.09.26Dødfødt dreng Døvling Christen Andersen Hvedde Mette Kirstine Jensdatter Kristen Andersen og Kone Mette Kirstine Jens Datter deres Dødfødte Barn hvorom Gjordemoeder Kirstine Larsdatter gav følgede Beretning: den 26de September hos Kristen Andersens Kone i Deuling . Fosteret var i den 10de Maaned, af Manskjøn, besværlig med Vending, var [....] ikke Liv i det da det fødtes . Moderen har ikke født døde børn før . Overensstemmende med Gjordemoderens Indberetning test Hjorth Pastor l[.]i .
Begravelse nr. 6779
LINK: Affotografering.
28561816.10.06Niels Vinde Rasmussen Skarrild By Rasmus Nielsen Winde Johanne Pedersdatter 3. 9de August. Niels Vinde Rasmussen . Hjemmedøbt den 9de August, i Kirke den 6te October . Smed , Rasmus Nielsen og Kone Johanne Pedersdatter . Møllerens {Niels Rasmussen Winde} Kone Magrethe Olsdatter . Gmd Jens {Lauridsen} Elkjær , Jakob Andersen i Boukjer {Bukkær Assing sogn} , Peder {Pedersen Gammelgaard} Rønnums Søn Ib og P Elisabeth .
LINK: Affotografering.
28571816.10.27Michael Karl Frederik Hjorth Præstegaarden Laurids Henrik Hjorth Frederikke Lytz 2. 3die {antaget fejl for 23.} August Micael Karl Frederik . Hjemmedøbt den 23 August, i Kirken den 27 October. Sognepræsten Laurits Henrik Hjorth og Kone Federikke Lytz. Jomfru {Helle Katrine Margrethe} Lange fra Nørre karstoft bar Barnet . Faddere : Hr: Pastor {Johan} Engelken {Sønder Felding sogn} Hr. {Laurids} Lange, Mads {Christensen Rahbek} Skovbjerg {Sønder Felding} og degnens {Christen Pedersen Lustrup} Kone {Anne Troelsdatter} .
NOTITS: Måske har præsten Laurids Hjorth skrevet forkert født 3die August, skulle vel være 23 August. Hjemmedåb normalt på selve fødselsdagen eller højst en dag efter.
LINK: Affotografering.
28581817.03.30Christen Nielsen Rahbek Gammelgaard Niels Christensen Rahbek Margrethe Nielsdatter 1. 1817 23 Februar Kristen Nielsen Rahbeck . Hjemmedøbt 25 Februar publiceret den 30 Marti . Gmd: Niels {Christensen} Rahbeck og Kone Magrethe Nielsdatter af Gammelgaard. sognepræstens Kone Frederikke Lytz . Gdmand Mads {Christensen} Skouberg af S. Felding , Gmd Jens {Christensen} Rahbeck af S. Felding . K. Ole Nielsen i Skarrild Mølle og P Johanne Magrethe Frederiksdatter .
LINK: Affotografering.
28591817.04.20Dødfødt dreng Lustrup Jonas Pedersen Ingeborg Christensdatter 4. Husmand Jonas Pedersen og Hustrue Ingeborg Kristensdatter af Lustrup i Skarrild Sogn et dødfødt Barn den 20 April 1817 . Herved gav Gjordemoderen Ane Kirstine Larsdatter følgende Beretning : Fosteret var af Mandkjøn i 10de Maaned af Svangerskabet . var gaaet i foraadnelse og altsaa var med alle Midler til at bringe det til Live forgjæves . Overenstemmende med Gjordemoderens Indberetning. Test Hjorth Sognepræst .
Begravelse nr. 6781
LINK: Affotografering.
28631817.10.12Jens Peder Nissen Silstrup Nis Pedersen Ane Kirstine Andersdatter 2. 25 Auguster Jens Peter Nissen . Hiemdøbt 25de August i Kirken den 12te October . Hmd : Nis Pedersen og Kone , Ane Kirstine Andersdatter af Selstrup . Pigen Magrethe Nielsdatter K Kristen Nielsen af Krausig i Brande Sogn . Mette Sørensdatter Braarup af Brande Sogn Gmd: Niels Nielsen af Selstrup .
NOTITS: Moderen Ane Kirstine Andersdatter er født *1780 i Uhre i Brande sogn.
LINK: Affotografering.
28641817.10.27Jens Andersen Krog Anders Jensen Ane Henningsdatter 3. 26 Oktober Jens Andersen Krog . Hjemmedøbt 27 October . Gmds: Søn Anders Jensen af Krog og Kone Ane Henningsdatter .
Begravelse nr. 6783
NOTITS: Begravet 14 dage gammel. Forældrene gift dagen før dåben. Gårdmanden er faderens far Jens Larsen i Krog.
LINK: Affotografering.
28681818.01.14Dødfødt dreng Beksgaard Peder Nielsen Maren Sørensdatter 4. Gaardmand Peder Nielsen i Bechsgaard Skarrildbye og Hustru Maren Sørensdatter et dødfødt Barn den 14de Januar 1818. Herved gav den uexaminerede Gjordemoder Ane Kirstine Larsdatter følgende Indberetning : Fosteret var af Mandskjøn fuldbaaret altsaa i 10de Maaned af Svangerskabet. Moderen [kunde ej førs] , men Fosteret var nær dødt , maatte udleges med Magt , og Moderen døde 5 dage derefter. Overenstemmende med Gjordemoderens Indberetning test Hjorth Sognepræst .
Begravelse nr. 6784
NOTITS: Moderen Maren Sørensdatter døde 5 dage efter 19. januar 1818.
LINK: Affotografering.
28711818.05.17Niels Jensen Tornvig Silstrup Jens Jensen Tornvig Dorthea Nielsdatter 1818 1. 2den April Niels Jensen Tornvig . Hjemmedøbt den 3die April i Kirken den 17. Maj . Gmd: Jens Jensen Tornvig og Kone Dorthea Nielsdatter .P. Karen Nielsdatter af Selstrup Gmd: Niels Nielsen og Kone Ellen {Elles!} Marie Kristensdatter , Niels Knudsen og Søn Knud {Nielsen} .
LINK: Affotografering.
28731818.06.14Jens Tovdal Christensen Skave Christen Jensen Tovdal Karen Pedersdatter 3. 29 Maji . Jens Thoudal Hjemmedøbt den 29 Maji i Kirken den 14 Juni . Moderen Karen Pedersdatter af Skaue . Som Barnefader blev udlagt Kristen Jensen Thoudal Ungkarl af Skibild i Ahrnborg Sogn . Kristen {Andersen} Hvedes Kone Mette Kirstine Jensdatter af Deuling Gmd: Peder {Pedersen Gammelgaard} Rønnum , Kone Else {Kirstine} Terkelsdatter og datter Ane {Pedersdatter} Karl Ole Pedersen Skaue og Ole Nielsen Møller {Winde} .
Begravelse nr. 6796
NOTITS: Begravet 7 måneder gammel. Moderen er 26. Faderen Christen Jensen Tovdal er 23, han er født og opvokset i Døvling nabo til Skave. For nogle måneder siden flyttet med faderen fra Døvling i Skarrild til Skibbild i Arnborg.
LINK: Affotografering.
28741818.06.28Peder Hesselvig Jensen Elkær Jens Lauridsen Elkær Ane Pedersdatter 2 . 25 Maji . Peder Hesselvig Jensen . Hjemmedøbt den 25e Maji , i Kirken den 28 Juni . Gmd: Jens Lauritsen og Kone , Ane Pedersdatter af Elkjergaard . Rasmus {Nielsen} Møllers {Windes} Kone af lille Søndergaard, Johanne {Pedersdatter}. Gmd: Peder {Nielsen} Bechsgaard og Kone Edel Kirstine Ovesdatter Krl Ole Nielsen Møller {Winde}
LINK: Affotografering.
28751818.08.12Gert Nielsen Ronnum Niels Gertsen Kirstine Christensdatter 5. 12te August Gert Nielsen . Hjemmedøbt 12te August . Indsidder Niels Gjertsen og Kone Kirstine Kristensdatter i Ronnum. Daglønnere .
Begravelse nr. 6792
NOTITS: Tvilling, Begravet 26 dage gammel.
LINK: Affotografering.
28761818.08.12Christen Nielsen Ronnum Niels Gertsen Kirstine Christensdatter 6. 12te August Christen Nielsen . Hjemmedøbt 12te August . Indsidder Niels Gjertsen og Kone Kirstine Kristensdatter i Ronnum. Daglønnere .
Begravelse nr. 6790
NOTITS: Tvilling, Begravet 14 dage gammel.
LINK: Affotografering.
28781818.09.26Christen Nicolajsen Lustrup Nicolai Christensen Johanne Madsdatter 7. 26de September Kristen Nicolaisen . Hjemmedøbt samme dag. Hmd Nicolai Kristensen og Kone Johanne Madsdatter af Lustrup.
Begravelse nr. 6797
NOTITS: Begravet 12 dage gammel.
LINK: Affotografering.
28811819.03.21Niels Christian Nielsen Silstrup? Niels Lorentsen Mette Malene Olesdatter 1819. 1. 20 Februar Niels Kristian Nielsen . Hjemmedøbt samme dag i Kirken publiceret d 21 Marts . Indsidder , Skomager Niels Lorentsen fra Vorgod Sogn og hustru Mette Malene Olesdatter . P Metet Kirstine Larsdatter Skaue af Bukkær {Assing sogn} . Indsidder Lars Skaue af Ahrnborg . Kl. Niels {Nielsen} Rønnum og Syster maren Nielsdatter . P. Maren Pedersdatter Studsgaard.
NOTITS: Det er ikke klart hvor Niels Lorentzen er indsidder, men de fleste faddere er fra Silstrup, som er antaget.
LINK: Affotografering.
28811819.03.21Niels Christian Nielsen Silstrup? Niels Lorentsen Mette Malene Olesdatter 1819. 1. 20 Februar Niels Kristian Nielsen . Hjemmedøbt samme dag i Kirken publiceret d 21 Marts . Indsidder , Skomager Niels Lorentsen fra Vorgod Sogn og hustru Mette Malene Olesdatter . P Mette Kirstine Larsdatter Skaue af Bukkær {Assing sogn} . Indsidder Lars Skaue af Ahrnborg . Kl. Niels {Nielsen} Rønnum og Syster Maren Nielsdatter . P. Maren Pedersdatter Studsgaard.
NOTITS: Senere ses Niels Lorentsen (*1787c †1842.08.04 Sønder Lem) i Heden, Sønder Lem sogn. Mette Malene Olesdatter *1795cc Ringkøbing By †1878.12.04 Sønder Lem.
LINK: Affotografering.
28821819.04.12Niels Pedersen Beksgaard Peder Nielsen Ellen Kirstine Ovesdatter 2. 14 Marts Niels Pedersen Bæksgaard . Hejmmedøbt den 15 Marts i Kirken den 12te April 2den Paasked . Gmd: Peder Nielsen i Bæksgaard og hustru Ellen Kirstine Ovesdatter . Ung k: Kristen Ovesen , Gmd: Henning Kristensen og Søn K. Ove Henningsen . Gmd: Anders Jensen . P. Ane Marie Jensdatter Nexgaard .
LINK: Affotografering.
28901819.10.31Christen Jegin Skarrild By Jens Nielsen Kirstine Christensdatter 3. 15de September Christen Jegin Hjemmedøbt den 16 September i Kirken publiceret den 31 October . Moderen Kirstine Kristensdatter . Som Barnefader blev udlagt Jens Nielsen fra Holmsland tjenende i Ringkjøbing . Væverpigen Ane Marie Jensdatter nexgaard . Indsidder Peder Andersen i Elkjærhuus . Jens Arentsens Kone {Christiane Jensdatter Nexgaard} . Ane Dorthea Jensdatter K: Niels {Christensse} Jegin P Maren Pedersdatter Studsgaard.
Begravelse nr. 6802
NOTITS: Begravet fire måneder gammel. Den udlagte far Jens Nielsen fra Holmsland tjener i Ringkøbing. Moderen Kirstine Chrisensdatter *1799 i Lustrup datter af skrædder Christen Christensen Jegin.
LINK: Affotografering.
28911819.11.21Christen Bertelsen Karstoft- Sønder Bertel Christensen Ane Jensdatter 4. 13 October Kristen Bertelsen . Hjemmedøbt den 17de October publiceret den 21 November . Gmd : Bertel Kristensen af Sønder Karstoft moderen Ane Jensdatter . Niels {Nielsen} Moesbøls Kone af Grindsted Sogn , Karen Kristensdatter . Gmd : Erik Terkilsen og Kone Birte {Brigitte Marie} Jensdatter Jens Vad og Kone Ellen Marie , Søn Knud {Jensen} og kone Mette .
LINK: Bertel Christensen afstamning se faderen i Morsbøl i Grindsted - Karen Christensdatter som søster.
LINK: Affotografering.
28961820.04.03Niels Peder Annas Olesen Klink Ole Thomsen Kirstine Nielsdatter 5. 13 December Niels Peder Annas Olesen . Hjemmedøbt den 20de December i Kirken 2 Paaskedag 3die April . Ugift Qvinde Kirstine Nielsdatter paa Klink. Ole Thomsen fra Grindsted i Vesterrolighed blev udlagt som Barnefader . Moderen Kirstine Nielsdatter. K: Jens Kristensen Studsgaard . Bedstefaderen Niels {Nielsen} Develmose paa Klink . P. Ane Hansdatter tjenende i Studsgaard og P. Elisabeth Falch i Præstegaarden.
NOTITS: Een Ole Thomsen er *1784.10.03 i Grindsted By, ville være 35 år gammel.
LINK: Affotografering.
28971820.05.14Jens Christian Pedersen Krog Peder Poulsen Ane Johanne Jensdatter 1820. 1. 7de April Jens Kristian Pedersen . Hjemmedøbt den 8de April. stedfæstet i Kirken den 14de Maij . Moderen Ane Johanne Jensdatter af Skarrild Krog . Barnefader Peder Poulsen i Gren blev udlagt .Barnets Bedstemoder Maren Jespersdatter , Bedstefader , Jens {Larsen} Krog og Morbroder Anders {Jensen Kjærgaard} Krog samt dennes Kone Ane Henningsdatter sognefogdens {Iver Olesen} Kone Lene {Anne Malene Lauridsdatter} K. Peder {Mortensen} Hesselv.
NOTITS: Peder Poulsen er 28, *1791 i Skarrild-Grene søn af Poul Christensen Tovdal.
LINK: Affotografering.
28981820.05.22Jens Knudsen Karstoft- Sønder Knud Jensen Mette Nielsdatter Bjerre 2. 22 April Jens Knudsen Karstoft . Hjemmedøbt den 22 de April i Kirken stedfæstet 2den Pintsedag d 22de Maij . Gmd: Søn Knud Jensen af Sønder Karstoft . Moederen Mette Nielsdatter Bjerre . Barnets Bedstemoder Gmd: Jens Vads Kone Ellen Marie. Gmd : Erik Terkelsen og Kone Birthe {Birgitte Marie Jensdatter} . Gmd. Bertel {Christensen} Karstoft og Gmd : Niels {Christensen} Rahbek .
NOTITS: Forældre Knud Jensen (*1800c FT 1845 født Skarrild, ikke fundet) og Mette Nielsdatter (*1796.05.31 Sønder Felding) gift 1819.05.29 i Sønder Felding.
LINK: Affotografering.
29011820.10.01Peder Bendtsen Christensen Døvling Christen Andersen Hvedde Mette Kirstine Jensdatter 4. 5te September Peder Bendtsen Deuling . Hjemmedøbt den 5te September i Kirken stadfæstet den 1ste October . Gmand Kristen Andersen {Hvedde} . Moderen Mette Kirstine Jensdatter af Deuling . Kristen {Pedersen} Sandfeldts Kone i Deuling Apolone Jensdatter . Gmd: Kristen {Pedersen} Sandfeldt . Gmd: Peder Sørensen . K: Ole Kjær og Mette Jensdatter , Peder Sørensens Kone.
LINK: Affotografering.
29021820.10.15Jens Christian Eriksen (Karstoft) Karstoft- Sønder Erik Terkelsen Birgitte Marie Jensdatter 3. 24de August Jens Kristian Eriksen. Karstoft {senere tilføjet:} Fik med kgl. bevilling af 1903 2 Februar Tilladelse til af føre navnet: Jens Kristian Karstoft. Hjemmedøbt den 25 August i Kirken stadfæstet den 15de October . Gmd: Erik Terkelsen af Sønder karstoft . Moderen Birthe Jensdatter . Niels {Christian Sørensen} Hauges Kone Stine {Ellen Kirstine Christensdatter} fra Nørre Karstoft . Niels Kristian {Sørensen Hauge} Eier af Nørre Karstoft . Knud {Jensen} Vad og kone Mette Neilsdatter. Berthel {Christensen} Karstoft . P. Inger Katrine {Pedersdatter} .
NOTITS: Fra 1903 navneændring til Jens Kristian Karstoft.
LINK: Affotografering.
29031820.12.26Jens Pedersen Døvling Peder Sørensen Mette Jensdatter 5. 31te Octobr . Jens Pedersen Deuling . Hjemmedøbt den 31te October . stadfæstet i Kirken den 26de December. Gmd: Peder Sørensen , Moderen Mette Jensdatter af Deuling . Maren {Pedersdatter} Jens {Pedersen} Nedergaards Kone . Gmd: Kristen Pedersen {Sandfeld} . Gmd Kristen Andersen {Hvedde} , Jens Andersen i Green , K : Thomas Kristian {Jensen} P. Magrethe Andersdatter.
NOTITS: Peder Sørensen er *Ronnum, Mette Jensdatter *Tarp, Brande.
LINK: Affotografering.