Brande simuleret, kommenteret og kompleteret folketælling  1741
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Brande folketællinger.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er ikke godt overskuelig.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.

Stednavne rækkefølge: alfabetisk efter stednavn.
Afkortelser:
BG: Brande Gårdhistorie i 12 ejerlav, fx BG 9 (hefte Brandlund), s. 84. B og G: Bonde og Gaardbeboer.
KB kirkebog. FT folketælling. STILiH: Stilling i Husstand. FT TEKST: foklarende tekst i folketællingen.
inds: indsidder. plejeb: plejebarn. SA: sand alder fra dåbsdato.
1722c betyder 1722+-5 år. 1722cc betyder 1722 +-15 år. 1722- er 1722 eller før, 1722+ 1722 eller efter.
12+ betyder over tolv år. 11- betyder 11 år eller mindre.
Børn over 12 år bliver angivet i skattemandtal uden navn, her gives navnene i rødt evt. med forbehold men linieen selv i sort.
Husstands-overskrift i rød farve: ikke i mandtallet men tilføjet udfra andre kilder.
Linie i rød farve: denne person ikke talt i skattemandtallet men er før og efter 1741 i Brande sogn. Se sandsynligheden i procent i spalten med overskrift "%".
Eller linie i rød farve: Barn under 12 år fra kirkebogen, disse anses for at være hjemme.
Navn eller del af navn i rød farve: tilføjet kendt patronym eller tilnavn fra andre kilder, ofte kirkebogen.


Nr. 7001. Alkærlund Christen Sørensen Gods: Brandholm Ejer: Jens Risom
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster1745100Christen Sørensen     1745-62AlkærlundBrandeSkøde paa Brandholm 1731, 1742. Nørvang Gejstlig Justitsprotokol C37B, fs 291b, 22-mar-1745, Skattemandtal 1762, stedet kaldet Algierlund
kone1745100Kirsten Villadsdatter     1763-73AlkærlundBrandeNørvang Gejstlig Justitsprotokol C37B, fs 291b, 22-mar-1745, Skattemandtal 1762
søn1741100Thomas Christensen14 1727AlkærlundBrande   Reserverullen 1741
søn1741100Søren Christensen10 1731AlkærlundBrande   Reserverullen 1741

Nr. 7002. Alkærlund Jens Povelsen Gods: Brandholm Ejer: Jens Risom
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
ind- sidder?174590Jens Povelsen        Nørvang Gejstlig Justitsprotokol C37B, fs 291b, 22-mar-1745
kone174590Anne Cathrine Nielsdatter        Nørvang Gejstlig Justitsprotokol C37B, fs 291b, 22-mar-1745

Nr. 7003. Arvad Jens Pedersen Gods: Brandholm Ejer: Jens Risom
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster1750100Jens Pedersen46 1695UhreBrande1753-62ArvadBrande1711 Skanderborg Ryttergods Skifte efter faderen Peder Pedersen i Uhre, 1713 Skanderborg Rytter fæstebrev, 1750 Nørvang Tørrild Herreds Ting Løverdagen d. 16 Maj 1750 (skelsætning Lille Harrild, nævnt som vidne), 1753 nævnes hans kone i Vrads kirkebog, men ikke som enke. 1762 Skattemandtal hvor han ikke mere ses. Sønnen Hans Jensen Smed er ikke mere hjemme i 1741.
kone175390Mette46cc 1695cc  1753-62ArvadBrandeBærer ved sønnen Christen Jensen Fauerholts barn Jens i 1753 i Vrads, se kirkebogen der. Navn efter opnævnelser.
søn1741100Peder Jensen28 1713ArvadBrande1781FløBrandeReserverullen 1741. Bosat Flø. 1. gift 1745c med Ane Pallesdatter, Flø 2. Maren Nielsdatter af Uhre.
søn1741100Christen Jensen Fauerholt18Ligeledes [En Smuch Dreng]1723ArvadBrande1785FauerholtVradsReserverullen 1741. Gift 1749 i Vrads med enken Sidsel Andersdatter af Fauerholt *1710c †1798 Store Bredlund, Vrads (ved sønnen Anders).
dat.175560Karen Jensdatter  1735-ArvadBrande   Bærer broder Christens datter Mette i 1755 i Vrads.
?søn176360Peder Jensen Arvad5 1736cArvadBrande1772 KøbenhavnHan kaldes Peder Jensen Arvad i København. Indskrives sep. 1763 i Københavns Borgerbog, gift en måned efter med enken Brigita Nielsdatter efter Brændevinsbrænder Jacob Madsen Nørregade, København. Seks børn hvoraf to bliver voksne. Der er intet kildebevis for hans afstamning, men indicierne er stærke, navnet Arvad, patronymet Jensen, han er fra Jylland (ses i Borgerbogen).

Nr. 7004. Arvad Peder Bertelsen Gods: Brandholm Ejer: Jens Risom
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster1741100Peder Bertelsen45c 1696cArvadBrande1763-73ArvadBrandeSkanderborg Ryttergods: 1696 faderen Bertel Nielsen får fæstet. 1716 faderen død, Peder Bertelsen overtager fæstet. Reserverullen 1741 hoved-lægsmand for Brandholm gods, Skattemandtal 1762
kone1741100? Nielsdatter?     1763-73ArvadBrandeSkattemandtal 1762. To sønner ved navn Niels, derfor formodningen at hun hedder Nielsdatter.
søn1741100Bertel Pedersen Arvad21Vexelig1720ArvadBrande1784Østergade?KøbenhavnReververullen 1741, København Sankt Nikolaj Kirkebog: Hosekræmmer 1754 Østergade, død 1784. Gift med Else Marie Nielsdatter Møller.
datter1781100Inger Pedersdatter9 1732cArvadBrande1798BrandlundBrandeBegravet nr.6434
Hun ses at være enke efter Asser Pedersen Møller, tobaksfabrikant i Århus, død 1781, se Brejl: Århus Købstad, Skifteprotokol. I skiftet ses hun at være søster til Bertel Arevad i København. Bor i folketællingen 1787 ved sin lillebror Anders i Uhre, Brande, med en søn Peder Assersen *1777c.
datter1764100Kirsten Pedersdatter7 1734cArvadBrande1828 RindGift 23. november 1764 i Brande kirke med Christen Christensen af Vovlund, Rind sogn. Noteret i Rind kirkebog. Tak til Jørn Jensen, Karup for henvisning.
søn1741100Niels Pedersen Arvad den Yngre4c 1737cArvadBrande1810 HørupPersonalhistorisk Tidsskrift, 1984, s. 102. Agnes Laustsen: "En hosekræmmerslægt fra Hammerum Herred" om slægten Royen. Niels var hosekræmmer og forpagter efter svigerfaderen på Riisbak i Sjørslev sogn. Han var gift med Ellen Cathrine Christensdatter Royen *1749 Herning §1815 Levring sogn. De havde ingen børn. Hendes far var Christen Madsen Royen *1702 Sunds §1759 Sjørslev, der senest 1754 blev forpagter på Riisbak. Christen var gift med Kirsten Sørensdatter *1711c §1776. Sjørslev ligger midt imellem Silkeborg og Viborg i Viborg amt. Peder Bertelsen i Arvad har endnu en ældre søn Niels Pedersen født 1728c, som overtager gården i Arvad før 1762. Han skulle med ca. 13 år være ført i Reserverullen 1741, som hans far jo førte, men dette er ikke tilfældet. Det kan formodes, at Niels den ældre tjener udenfor Brande sogn. Da Peder Bertelsen har to sønner af navn Niels, antages det, at hans kone hed Nielsdatter. Artiklen ovenfor nævner desuden fra folketællingen 1787 i Sjørslev endnu en søsterdatter og en brodersøn Jørgen. Denne folketælling er skrevet forkert ud paa DDD med Søren i stedet for Jørgen. Se FT 1801 Levring Jørgen Nielsen Arevad. Da Niels den ældre var gift med en Jørgensdatter, er det formodentlig hans søn. Søsteren til Bertel, Niels den ældre og Niels den yngre har været gift med en Anders, for datteren hedder Anne Andersdatter *1765c.
søn177450Anders Pedersen1c 1740cArvadBrande1815UhreBrandeBegravet nr.6671
Hans søster, Inger Pedersdatter, bor i folketællingen 1787 ved ham i Uhre. Hun ses at være enke efter Asser Pedersen Møller, tobaksfabrikant i Århus, død 1781, se Brejl: Århus Købstad, Skifteprotokol. Hun nævnes i 1787 med en søn Peder Assersen. I skiftet ses hun at være søster til Bertel Arevad i København. Anders nævnes første gang i kilderne, da han får et barn i 1774.

Nr. 7005. Arvad Mølle Jens Jensen Høgild Ejer: Jens Risom
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster1740100Jens Jensen Høgild41+ 1700-HøgildRind1745cArvad MølleBrande1740, Brejl: Rodsteenseje gods Skifteprotokol nr. 67. Ses 1728-9 paa Nørre Karstoft i Skarrild sogn. 1731-38 i Salholt i Herning sogn. 1740 i Arvad mølle. Skrives seigneur og Hr. i kirkebøgerne. Har sandsynligvis fæstet Arvad mølle fra sent i 1738, da Jens Risom købte den. Senere skøder nævner fæstepenge paa 40 rigsdaler per år. Søn af Jens Christensen *Simmelkær †1716 Øster Høgild, Rind og Anne Mikkelsdatter (ses i 1723, gift 2. gang, 1. gang med Jens Jørgensen i Fastrup).
kone1740100Sophie Amalie Christensdatter Svenstrup40c 1701cPræste- gaardenNøvling1786Hoven MølleHoven1740, Brejl: Rodsteenseje gods Skifteprotokol nr. 67. I Karstoft: "Fra det nedlagte gamle Sdr. Omme-Hoven Pastorat", Kolding 1948, side 104-5. Hun er gift 1. gang med Jens Høgild som fæstede Arvad mølle begyndende mellem 1738 og 1740, 2. gang 1746c med Knud Terkelsen
datter172840Dorothea Augusta Jensdatter Høgild13 1728KarstoftSkarrild   Skarrild kirkebog i begyndelsen af 1728 "Seign. Jens Høgilds Dorothea Augusta. Hr. Manasse Tøxens kone [Birgitte Christensdatter Svenstrup, søster til Jens Høgilds kone Sophie Amalie Christensdatter Svenstrup begge født i Nøvling præstegaard] b. B. [bar Barnet] Hr. Manasse Tøxen [præst i Sønder Felding], Hr. Søren Svenstrup, præstekonen [Arent Nielsen Bisted's kone Abelone Cathrine Christensdatter Lund], præstens syster etc". Dorothea Augusta er ikke død i Skarrild eller Herning kirkebog, men kan være død i Arvad Brande før 1741.
søn1740100Jens Jensen Høgild10udebleven1729KarstoftSkarrild   Reserverullen 1741. Alderen skulle være 11. Skarrild kirkebog 1729 "Jens Høgilds barn paa Karstoft Jens. Mad. Tøxen hr. Søfren Søfrensen, Søfren Svenstrup, Christen Lauridsen, præstekonen, Hans Andersen m. fl.". Præsten i Skarrild er Arent Nielsen Bisted, præstekonen er Abelone Cathrine Christensdatter Lund. I begyndelsen af 1728 får Jens Høgild en datter Dorothea Augusta og kaldes Seign. (Seigneur eller Herre) i samme kirkebog.
søn173150Christen Jensen Høgild10 1731SalholtHerning   Herning kirkebog 1731: "Døbt en søn Christen: far Jens Høgild i Salholt". Ikke død i Herning kirkebog.
datter173860Anne Jensdatter Høgild3 1738SalholtHerning   Herning kirkebog 1738: "Døbt en datter Anne: far Hr. Jens Høgild". Ikke død i Herning kirkebog.

Nr. 7006. Askær- Nørre Lars Sørensen Gods: Strøgods Ejer: Jens Risom
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster173950Lars Sørensen     1763-73Askær- NørreBrandeLas Askiær og kone nævnt som fadder i Thyregod KB 1739, dåb nr. 308. Skattemandtal 1762: Det antages her, at Lars Sørensen og kone "til huuse" sidder på aftægt er Søren Larsens far og stedmor: Tvivl mulig.
kone173950? Lars Sørensens 1. kone     1746cAskær- NørreBrandeLas Askiær og kone nævnt som fadder i Thyregod KB 1739, dåb nr. 308. Skattemandtal 1762: Det antages her, at Lars Sørensen og kone "til huuse" sidder på aftægt er Søren Larsens far og stedmor: Tvivl mulig. Ejer efter BG 6,2 s. 83
søn1741100Bertel Larsen12 1729     Reserverullen 1741. Ikke født i Nørre-Askær, som faderen først fæster i 1737 eller 1738.

Nr. 7007. Askær- Sønder Niels Knudsen Gods: strøgods Ejer: Niels Andersen Wong, Donneruplund
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster173999Niels Knudsen     1761-Askær- SønderBrandeReserverullen 1741 Donneruplund gods. Thyregod Kirkebog 1739 Daab No. 308 "Niels Knudsens Kone af Askiær". Nørvang Tørrild Herred Skøde og Panteprotokol 1773-88 No. 2, Fs 334, B70 SP 5, Skøde paa vestre gård "som Niels Knudsens enke paaboer" i Sønder Askjær 1761 til Christen Jensen, Risbjerg fra Andreas Bagger, Hastrup.
kone173999Maren     1763-73Askær- SønderBrandeThyregod Kirkebog 1739 Dåb No. 308 "Niels Knudsens Kone af Askiær", 1744 Daab No. 397 "Niels Askiers kone, Maren". Skøde 1755 til Anders Nielsen Wong, fæster Niels Knudsen BG 6,2 s. 95. Nørvang Tørrild Herred Skøde og Panteprotokol 1773-88 No. 2, Fs 334, B70 SP 5, Skøde paa vestre gård "som Niels Knudsens enke paaboer" i Sønder Askjær 1761 til Christen Jensen, Risbjerg fra Andreas Bagger, Hastrup. Altså ses: mellem 1755 og 1761 er Askær blevet delt i to halvgårde.
søn1741100Knud Nielsen15 1726Askær- SønderBrande   Reserverullen 1741

Nr. 7008. Blæsbjerg Henning Jensen Gods: Hastrup Ejer: Hastrup
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster1750100Henning Jensen40c 1700ccUhreBrande1753cBlæsbjergBrandeReserverullen 1741, nævner to sønner som følger. Hartkornsindberetning fra Hastrup til Coldinghuus amt 1750.
søn1741100Jens Henningsen14 1727BlæsbjergBrande1794PaarupAssingReserverullen 1741, gift 1755c i Arnborg med Ellen Jensdatter af Annexgaarden. Ses Kirkegaard Arnborg (Annexgaarden) 1755-68, senere ved sønnen Henning Jensen i Sønder Felding, som flytter til Paarup Assing.
dat. 95Mette Henningsdatter13c 1728cBlæsbjergBrande1812UhreBrandeBegravet nr.6638
Kirkebogen i Brande. Ugift.
dat. 95Ane Henningsdatter12c 1729cBlæsbjergBrande1801UhreBrandeBegravet nr.6492
Kirkebogen i Brande. Gift 1. 1757c med Niels Christensen †1765c-73 i Uhre, gift 2. 1765+ med Christen Pedersen Nørgaard *1745c †1823 Uhre i Uhre.
søn1741100Niels Henningsen11 1730BlæsbjergBrande1799HedebyRingiveReserverullen 1741. Gift 1. 1756 i Give med enken Maren Madsdatter af Lille Hestlund bosat Lille Hestlund. 2. med Maren Lauesdatter bosat Stenbjerglund, Give. Flytter 1788 til Hedeby, Ringive.
søn 90Christen Henningsen3c 1738cBlæsbjergBrande1799UhreBrandeBegravet nr.6457
Identificeret over patronym og stedet Uhre, for børnene synes efter faderens død at holde til ved dennes bror i Uhre Jens Jensen. Henning er et sjældent navn.

Nr. 7009. Blæsbjerg Lars Jensen Smed Gods: Hastrup Ejer: Hastrup
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
smed1741100Lars Jensen Smed20bortrømt1721BlæsbjergBrande   Reserverullen 1741

Nr. 7010. Borup Jens Lassen Gods: Strøgods Ejer: Niels Andersen Wong
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster174098Jens Lassen        Reserverullen 1740, nævner hans tre sønner som følger.
søn1741100Laurs Jensen25udebleven, og skal efter Niels Andersens [Wong] Fæstebrev af 28. Decbr 1738 have fæsted.1716BorupBrande BorupBrandeReserverullen 1741. BG 3, s. 74: skøde 1760 paa Økær, Borup til Mag. Borch i Grejs fæster "Lars Økjær". Skattemandtal 1762. Præsten N. C. Clausen anlægger en meget stor sag imod ham 1769. Lars slår konen. Se Dokumenter til Nørvang Herreds Justitsprotokol 1769.
søn1741100Christen Jensen22 1719BorupBrande   Reserverullen 1741.
søn1741100Jens Jensen14 1727BorupBrande1804TarpBrandeBegravet nr.6521
Skøde til Niels Andersen Wong 1737, fæstere Jens Nielsen og Jens Lassen. Reserverullen 1741. Skattemandtal 1762 fæster af Matr. 5A i Borup, Søndergård. Død i Tarp se BG 3, s. 50

Nr. 7011. Borup Jens Nielsen Gods: Strøgods Ejer: Niels Andersen Wong
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster173770Jens Nielsen         BG 3, s. 4: skøde til Niels Andersen Wong 1737, fæstere Jens Nielsen og Jens Lassen.

Nr. 7012. Borup Christen Jakobsen Gods: Strøgods
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster1740100Christen Jakobsen  1690ccBorupBrande1762-BorupBrandeViborg Landstings Skøde- og Pantebøger kopibind 114, fs 508: 1705 Pantebrev fra præst Søren Ottesen Brandt til Laurits Fog, Hastrup bl. a. Borup 3 3 1 2 1/2 fæstere "Christen Jakobsen og Peder Madsen". Reserverullerne 1736, 1737, 1740. BG 3, s. 5: Auktionsskøde 1738 fra Ingeborg Ottesdatter Herr Hans Busches arvinger bl. a. (Meldgård) "3 3 1 2 1/2 beboes af Christen Jakobsen"
søn1741100Niels Christensen27 1714BorupBrande1773cBorupBrande Reserverullen 1741. Nørvang Herreds Justitsprotokol, Dokumenter 1769, deri han og konen nævnt som vidne.Hans sønner nævnt 1774 i Brande kirkebog som Niels Borups sønner, deraf formodes, at han er død kort før.
søn1741100Jakob Christensen16 1725BorupBrande    Reserverullen 1741.

Nr. 7013. Borup Troels Jensen Gods: Strøgods
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster173880Troels Jensen         BG 3, s. 5: 1738 Auktionsskøde Ødekiær 3 4 3 1 Troels Jensen og Mads Pedersen

Nr. 7014. Borup Mads Pedersen Gods: Strøgods
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster173880Mads Pedersen         BG 3, s. 5: 1738 Auktionsskøde Ødekiær 3 4 3 1 Troels Jensen og Mads Pedersen

Nr. 7015. Brande By Jens Risom Ejer: Jens Risom
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
Præst1741100Jens Lauridsen Risom48c 1693cPræstegd.Smidstrup1758Brande ByBrandeReserverullen 1741, Skattemandtal 1743. Ejer selv ret meget gods og med sin svoger Hr. Hans Ahrensberg i Hvejsel Brandholm. Risom kalder Brandholm en "liden sædegaard", hvilket er en passende beskrivelse. Han er søn af Laurits Jensen Risom født på Nebbegaard, præst i Smidstrup fra 1689 og Dorothea Andersdatter Roesteen af Grimstrup. Se Wiberg.
kone1741100Maren Pedersdatter Ahrensberg    Hvejsel1759Brande ByBrandeSkifte efter hendes første mand Henrik Jerne, 1717, sognepræst i Brande. Hendes anden mand er Jens Risom, der efterfulgte Jerne. Hendes far er Peder Nielsen Ahrensberg *1669c †1733, provst og sognepræst i Hvejsel og Givskud sogne. Hendes mor er Christiane Wandel. Se Wiberg.
pleje-d. 70Birgitte Katrine Andersdatter Ross15c 1726cHauge HusJelling1807 Herlufsholm Jens Risom og kones plejedatter, "som fra barnsben er opdraget i vort hus" i testamentet fra 1750, hvor hun endnu ikke er gift. Hun skal stædes i brød med 200 rigsdaler, når hun får et konvenabelt ægteskab. Hun gifter sig med efterfølgeren Knud Peder Christensen Søltoft, præst i Brande. På et lidt senere tidspunkt findes en Jakob Ross i Brande. I 1750 nævner de desuden Jens Risom Arendsberg, et lille barn de har taget til sig. Det er vel Maren Ahrensbergs brors søn. Han anses at være for lille til at have været der i 1741. Se Nygaards Sedler. Hun ses i FT 1787 i Eltang ved sønnen. FT 1801, 75, ved datteren Kirsten Marie Søltoft og hendes mand Peder Rosenmejer, proprietær i Falling sogn og by syd for Odder. I 1807 på Herlufsholm hvor svigersønnen er spisemester og økonom.
tj-karl174395?        Skattemandtal 1743
tj-karl174395?        Skattemandtal 1743
tj-pige174395?        Skattemandtal 1743

Nr. 7016. Brande By Niels Jensen Smed Gods: Strøgods
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
Grovsmed174380Niels Jensen Smed         Skattemandtal 1743, Thyregod Kirkebog 1743, dåb nr. 367 "...Faddere: Niels Smid af Brande...".

Nr. 7017. Brande By Peder Nielsen Brandt Gods: Strøgods
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
Degn1743100Niels Pedersen     1743+Brande ByBrandeBundgaard Lassen: "Brande Sogns Historie", s. 143. Aflagde ed 1698 i Ribe som Brande Degn . Skattemandtal 1743 "opholder sig hos sin Søn, der bor paa en Fæstegaard".
Søn1743100Peder Nielsen Brandt36c 1705ccBrande ByBrande1775Brande ByBrandeBegravet nr.6032
Skattemandtal 1743 Peder Nielsen Brandt "fæster" og "forretter Degne embedet som Substitut." Thyregod Kirkebog 1743: dåb nr. 367 "...Faddere: Niels Smid af Brande, Peder Nielsen ibid....".

Nr. 7018. Brande By Jakob ? Gods: Strøgods
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
ung mand1741100Jens Jakobsen15Var paa Vej til Weylle, men af Sygdom maatte vende tilbage igien1726Brande ByBrande   Reserverullen 1741.
ung mand1741100Poul Jakobsen12 1729Brande ByBrande   Reserverullen 1741.

Nr. 7019. Brande By Peder Madsen Gods: Strøgods
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster1742100Peder Madsen    Brande1750cBrande ByBrandeLægsmand i Reserverullen 1742. Gift i Thyregod 1729 med Anne Mortensdatter. Se Ejnar Bjerre om Østergård i Sejrup, hvor Anne Mortensdatter giftede sig anden gang.
kone1741100Anne Mortensdatter  1707HesselbjerreThyregod1770SejrupThyregodGift i Thyregod 1729 med Peder Madsen. Datter af Morten Morten Christensen og Sidsel i Hesselbjerre. Se Ejnar Bjerre om Østergård i Sejrup: Anne Mortensdatter giftede sig anden gang ca. 1751 med Mads Pedersen paa Østergård, der ogsaa var gift anden gang.
dat.174199Mette Pedersdatter11 1730cBrande ByBrande1767-73Sandfeld- StoreBrandeGift med Troels Jørgensen i Store Sandfeld.
søn?1741100Mads Pedersen10 1731Brande ByBrande   Reserverullen 1741
dat.177099Sidsel Pedersdatter1 1740cBrande ByBrande1770LindetVesterGift med Jens Christensen af Lindet, Vester.

Nr. 7020. Brande By Jens Nielsen
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster174297Jens Nielsen  1710cc  1763-73Brande ByBrandeLægsmand i Reserverullen 1742. Antagelse: til lægsmand tager man en stedkendt erfaren mand, ikke en nytilkommer.
kone177697? Jens Nielsens kone26cc 1715cc  1789+  Ses som fadder 1776 og 1789 i #2341.
søn178797Mads Jensen6c 1735cBrande ByBrande1800Brande ByBrandeBegravet nr.6462
 

Nr. 7021. Brande By Gods: Juellingholm
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
Ung Mand1741100Jens Nielsen11er hiemme i Brande1730     Reserverullen 1741.

Nr. 7022. Brandholm Jens Risom Gods: Brandholm Ejer: Jens Nielsen Skærlund den Yngres arvinger
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
tj-karl1741100Jens Jørgensen20fra Sandfeld-Store1721Sandfeld-StoreBrande   Reserverullen 1741. NB: Der må have været en bestyrer på Brandholm, for Risom havde andet at gøre some præst og boede i Brande. Intet vides om dette.
tj-karl1741100Poul Thomsen15Een Smuch Dreng1726 Brande   Reserverullen 1741.
tj-karl174397?        Skattemandtalle 1743. Formodes i 1741 at have været Christen Christensen af Flø. Han står i denne liste under Flø.

Nr. 7023. Brandholm Elisabeth von Høveln Gods: Brandholm
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
dame1741100Elisabeth Høveln (von)76 1665 Lübeck1741BrandholmBrandeBundgaard Lassen: "Brande Sogns Historie", Brande, 1972 s. 77. Se også Finn Holbeks sider fra DAA.
dame1741100Brigitte Parsberg54c 1687cBrandholmBrande1744BrandholmBrandeBundgaard Lassen: "Brande Sogns Historie", Brande, 1972 s. 78.

Nr. 7024. Brandlund Laurids Christensen Gods: Donneruplund
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster1741100Laurids Christensen        Reserverullen 1741. Faderen er nævnt med navn i reserverullen for Donneruplund.
søn1741100Jens Lauridsen15 1726BrandlundBrande   Reserverullen 1741.

Nr. 7025. Brandlund Christen Christensen Gods: Donneruplund
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster1741100Christen Christensen38 1703c  1783BrandlundBrandeReserverullen 1741. Skattemandtal 1762. Brande Kirkebog.
søn1741100Christen Christensen15 1728BrandlundBrande   Reserverullen 1741. Ikke set efter 1741.

Nr. 7026. Brandlund Peder Jensen Gods: Juellingholm
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
lægsmand1741100Peder Jensen  1670cc  1750-62BrandlundBrandeSkifte efter første kone Kirsten Christensdatter Koldinghus Rytter 1710. Hun var gift med en Kjeld første gang indtil 1696c, søn Christen Kjeldsen født 1697c. Reserverullerne 1734, 1741. Skifte efter datteren Kirsten Pedersdatter 1750 Uhre. Skattemandtal 1762. BG 9, s.24-29. Fødselsår: ældste datter Anne Margrethe født 1696, Jens antaget 25 aar gammel dette aar.
kone 21741100? Peder Jensens kone     1763-73BrandlundBrandeGift 1711c. Reserverullen 1741. Skifte efter datteren Kirsten Pedersdatter 1750 Uhre. Skattemandtal 1762. BG 9, s.24
søn?1741100Christen Pedersen27Siug erfter Præste Attest1714BrandlundBrande   Reserverullen 1741. Der er ikke set en anden Peder i Brandlund, men kan være søn af en anden mand.
søn?1741100Jens Pedersen20er og i Brandlund1721BrandlundBrande   Reserverullen 1741. Der er ikke set en anden Peder i Brandlund, men kan være søn af en anden mand. Ser ud til at have overtaget fæstet. Se skattemandtal 1763.
datter175040Kirsten Pedersdatter19c 1722cBrandlundBrande1750UhreBrandeSkifte 1750. Nørvang Herred Gejstlig Skifte og Justitsprotokol 1715-52, C37B-3 fs 13b ff. Hun får et barn 1744, Niels Nielsen.
søn?1741100Niels Pedersen17er og i Brandlund1724BrandlundBrande1790Sandfeld- LilleBrandeBegravet nr.6294
Reserverullen 1741. Der er ikke set en anden Peder i Brandlund, men kan være søn af en anden mand. Se ægteskabsbevilling 1757 Niels Petersen af Lund og Dorte Jørgensdatter af Sandfeld.
søn?1741100Troels Pedersen13er og i Brandlund1728BrandlundBrande1809LundfodBrandeReserverullen 1741. Der er ikke set en anden Peder i Brandlund, men kan være søn af en anden mand. Ser ud til at have overtaget fæstet på en anden gård i Brandlund. Se skattemandtal 1763.

Nr. 7027. Brandlund Christen Jensen Gods: Juellingholm
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster173440Christen Jensen        Reserverullen 1734.
søn?1741100Troels Christensen23er og i Brandlund1718BrandlundBrande   Reserverullen 1741. Kan også være søn af Christen Nielsen, lidt usandsynlig på grund af Christen Nielsens alder.
søn?1741100Peder Christensen17Een smuch Dreng. Er og i Brandlund1724BrandlundBrande   Reserverullen 1741. Kan også være søn af Christen Nielsen, lidt usandsynlig på grund af Christen Nielsens alder.

Nr. 7103. Brandlund Christen Nielsen
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
aftægt?174495Christen Nielsen  1665cc  1744+Brandlund?Brande?Brejl: Engelsholm skifteprotokol 1737-86. Skifte #144 i Trøgelborg, Ringive 24.05.1744. Maren Christensdatter *1691c formodentlig ikke i Brandlund, fordi Christen Nielsen ikke er der i 1688 matriklen. Enke Jens Jespersen. Far: Christen Nielsen i Brandlund. Ringive kirkebog: "1744 d 8 maj Jens Jespersens hustru af Trøgelborg begravet og var 53." Hun er nævnt som fadder 1728 i Ringive kirkebog. Jens Jespersen giftede sig igen i Grindsted 1745 med Maren Pedersdatter af præstegården i Grindsted.

Nr. 7028. Brandlund Niels Jakobsen Gods: Donneruplund Ejer: Niels Andersen Wong
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster174090Niels Jakobsen  1690cc     Reserverullen 1734. Skøde April 1740 fra Jens Risom til Niels Andersen Wong se BG 9, s. 8. Ifølge Reserverullen 1734 har han to Sønner Christen Nielsen *1714 og Jakob Nielsen *1723.

Nr. 7029. Brandlund Jens Mortensen Gods: Donneruplund Ejer: Niels Andersen Wong
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
Præstens Husmænd174090Jens Mortensen        Skøde April 1740 fra Jens Risom til Niels Andersen Wong se BG 9, s. 8. Det halve af Overgård var blevet delt mellem 5 husmænd da præsten Jens Risom købte gården før 1740. De blev kaldt præstens husmænd og skulle hver yde 20 skilling til de fattige i sognet årligt.

Nr. 7030. Brandlund Niels Kleis Gods: Donneruplund Ejer: Niels Andersen Wong
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
Præstens Husmænd174090Niels Kleis        Skøde April 1740 fra Jens Risom til Niels Andersen Wong se BG 9, s. 8.

Nr. 7031. Brandlund Anders Christensen Gods: Donneruplund Ejer: Niels Andersen Wong
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
Præstens Husmænd174090Anders Christensen        Skøde April 1740 fra Jens Risom til Niels Andersen Wong se BG 9, s. 8.

Nr. 7032. Brandlund Mette Jakobsdatter Gods: Donneruplund Ejer: Niels Andersen Wong
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
Præstens Husmænd174090Mette Jakobsdatter        Skøde April 1740 fra Jens Risom til Niels Andersen Wong se BG 9, s. 8.

Nr. 7033. Brandlund Jens Christensen
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
Tækkemand174390Jens Christensen  1701c  1775BrandlundBrandeBegravet nr.6031
Skattemandtal 1743. "Jens Christensen udi bemeldte Brandlund, lader sig bruge undertiden til at hugge og tække et Bondehus". Skattemandtal 1762.

Nr. 7034. Brandlund Niels Madsen Ejer: Ebbe Pedersen, Omvraa
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster173670Niels Madsen  1695cc  1762-BrandlundBrandeReserverullen 1736. Skattemandtal 1762.

Nr. 7035. Brandlund Jakob Nielsen Ejer: Ebbe Pedersen, Omvraa
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster173775Jakob Nielsen        Reserverullen 1737.

Nr. 7036. Brandlund Anders Nielsen Skræder
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
Skræder174390Anders Nielsen Skræder        Skattemandtal 1743. "Anders Nielsen Skræder, som syer Vadmel, haver et Hus i fæste i Brandlund".

Nr. 7037. Brandlund Mads Michelsen Gods: Strøgods
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster1741100Mads Michelsen24har fæsted, og er en Slet Karl1717BrandlundBrande   Skattemandtal 1741.
far174085Michel Madsen        Reserverullen 1740. 1 søn: Mads Michelsen.

Nr. 6999. Brandlund Inge Christensdatter
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
kvinde174090Inge Christensdatter?       Give kirkebog dåb 6 juni 1740 i Ullerup ved Hans Nielsen. "Frembaaren af Enge Christensdatter i Brandlund". Kunne være mor eller søster til konen.

Nr. 7038. Brogaard Søren Nielsen Gods: Donneruplund Ejer: Niels Andersen Wong
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster1741100Søren Nielsen23fæster hans gamle skrøbelige faders gaard af Niels Andersen [Wong]1718  1778Brande ByBrandeBegravet nr.6067
1755 Hastrup skøde: Søren Nielsen, Brogård, 1 1 2 1. Brande Kirkebog 1778: "No. 6067. 2. 1ma p: Epiph: blev Søren Brogaard begravet". Far se næste linie.
aftægt1741100Niels Pedersen "gamle skrøbelige fader"1688cc     Reserverullen 1741 for Donneruplund gods og strøgodset.
søn1741100Peder Nielsen28udebleven, tiener i Holsten med tilladelse1713     Reserverullen 1741 for Donneruplund gods.
søn1741100Anders Nielsen26 1715     Reserverullen 1741 for strøgodset. Gift 20. april 1743 i Thyregod kirke med Cathrine Jensdatter af Thyregod bye.

Nr. 7039. Dørslund Peder Nielsen Gods: Hastrup
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster172540Peder Nielsen   DørslundBrande   Viet 1725 i Rind: "15/4 Peder Nielssøn i Dørslund i Brande sogn og Cidsel Jakobsdatr. i V. Lind." Skifte 1755 Peder Jakobsen, Fjederholt, Rind Sogn. Søster Sidsel Jakobsdatter.
kone1755-40Sidsel Jakobsdatter  1703ccLind- VesterRind1755-DørslundBrandeViet 1725 i Rind: "15/4 Peder Nielssøn i Dørslund i Brande sogn og Cidsel Jakobsdatr. i V. Lind." Skifte 1755 Peder Jakobsen, Fjederholt, Rind Sogn. Søster Sidsel Jakobsdatter.
søn1741100Jakob Pedersen12 1729DørslundBrande   Skifte 1755 Peder Jakobsen, Fjederholt, Rind Sogn. Søster Sidsel Jakobsdatter. Jakob tjener 1755 i København. Hans søster Anne *1735 tjener 1755 ved Niels Pedersen, Dørslund.
datter1755100Anne Pedersdatter6 1735DørslundBrande   Skifte 1755 Peder Jakobsen, Fjederholt, Rind Sogn. Anne *1735 tjener 1755 ved Niels Pedersen, Dørslund.

Nr. 7040. Dørslund Hans Larsen Gods: Hastrup
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand175380Hans Larsen31cc 1710cc  1769-73DørslundBrande 
kone176580? Hans Larsens kone23+ 1718-  1765-73Dørslund?Brande?Hun bærer ved datteren Inger i Arnborg i 1765.
søn176780Lars Hansen3c 1738cDørslundBrande1779DørslundBrandeBegravet nr.6115
 
dat.176480Inger Hansdatter0c 1741cDørslundBrande1808HeesgaardSkarrildGift 1762c med Rasmus Nikolajsen af Skibbild, Arnborg

Nr. 7041. Dørslund ? Ejer: Jens Risom
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde

Nr. 7042. Drantum
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
ung mand1741100Søren Knudsen        Reserverullen 1741. I 1736 er Jakob Nielsen fæster og har sønnerne Niels Jakobsen *1709c og Thomas Jakobsen *1713c. Sønnerne er i 1736 hjemme. Det formodes, at der er en anden fæster i 1741.

Nr. 7043. Flø Peder Jensen Ejer: Peder Jensen?
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
selvejer?27c100Peder Jensen  1714c  1781FløBrandeBegravet nr.6144
Skifte 1753 efter konen Ane Pallesdatter. Gift 2. gang 1754c med Maren Nielsdatter af Uhre.

Nr. 7044. Flø Palle Christensen Gods: Strøgods Ejer: Peder Ebbesen? Omvraa
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster173695Palle Christensen   FløBrande1762-FløBrandeSkøde 1736 fra Ebbe Pedersen Omvrå til sønnen Peder Ebbesen Omvrå, Sønder Omme.
kone173695Else Bjerre   Sandfeld-Bjerre?Brande?1763-73FløBrandeSkøde 1736 fra Ebbe Pedersen Omvrå til sønnen Peder Ebbesen Omvrå, Sønder Omme. Else Bjerre nævnt i skødet.
datter1753100Ane Pallesdatter15c 1726cFløBrande1753FløBrandeGift med Peder Jensen, Flø. Skifte 1753.
søn1741100Christen Pallesen9 1732FløBrande1804FløBrandeBegravet nr.6518
Reserverullen 1741. Skattemandtal 1763. Brande Kirkebog.

Nr. 7045. Flø Niels Christensen Gods: Strøgods
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster17410Niels Christensen     1752BjødstrupGjellerupReserverullerne 1737, 1741. Føres som lægsmand, men ser ud til at have "byttet" gård med Lars Jørgensen Sandfeld i Bjødstrup, Gjellerup omkring 1736. Han antages at være angivet som lægsmand af formelle grunde, fordi han var det før, men at have boet i Bjødstrup fra 1736. 1736 var Lars Jørgensen af Flø lægsmand. Niels Christens Flø havde med sikkerhed følgende tre børn 1. Dorte Nielsdatter *1721c †1773 Agerskov, Gjellerup gift 1746- med Peder Andersen, Agerskov. 2. Anne Margrethe *1727c gift 1752 med Peder Christensen overtog hendes fødegaard. 3. Kirsten Nielsdatter *1735c †1771. 4. Søren Nielsen Flø *1739 Bjødstrup, Gjellerup †1798 Vester Herborg paa besøg ved søn Niels Sørensen. Gift med Anne Larsdater †1796 Skarrild. De boede i Skibbild, Haunstrup, Fjelstervang og Lustrup i Skarrild.
søn?1741100Jens Nielsen15 1726Flø?Brande   Reserverullen 1741. Ser ud til at have forladt Flø.
søn?1741100Povel Nielsen12 1729Flø?Brande   Reserverullen 1741. Ser ud til at have forladt Flø.

Nr. 7077. Flø Lars Jørgensen Sandfeld
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster174280Lars Jørgensen Sandfeld34cc 1708ccSandfeld- StoreBrande1757SilstrupSkarrildGjellerup Kirkebog: "Viet 2. juli 1733 Las Jørgensen af Brande sogn og Inger Lauridsdatter i Bjødstrup". Døbt: "27. juni 1734 Las Jørgensen i Bjødstrups søn Laust." Dåb: "1. jan. 1735 Chr. Lauridsen i Gjellerup Bys søn Michel. Fadder Las Sandfeld i Bjødstrup etc." Dette Sandfeld identificerer ham. Arnborg degnens kirkebog: "10. april 1742 Peder Jørgensens Barn Nafnl: Jørgen, Lars Sandfelds hustru bar dend. Faddere Michel Holtum og Thomas Pedersen og Anders Smed og Thomas pige." (Peder Jørgensen i Holtum er bror til Lars.) Familien er 1736c flyttet fra Gjellerup tilbage til Flø, hvor han vel bytter gård med Niels Christensen, som ses i Flø før 1736 og i Bjødstrup, Gjellerup 1739 og fremad. At han i Arnborg kirkebog bliver kaldt Lars Sandfeld er til at forstå, for han er født og opvokset i Store Sandfeld.
kone174280Inger Lauridsdatter29cc 1713ccBjødstrupGjellerup1756+  Gjellerup Kirkebog: "Viet 2. juli 1733 Las Jørgensen af Brande sogn og Inger Lauridsdatter i Bjødstrup". Arnborg degnens kirkebog: "10. april 1742 Peder jørgensens Barn Nafnl: Jørgen, Lars Sandfelds hustru bar dend. Faddere Michel Holtum og Thomas Pedersen og Anders Smed og Thomas pige."
søn174170Lars Larsen7 1734BjødstrupGjellerup   Gjellerup kirkebog, døbt: "27. juni 1734 Las Jørgensen i Bjødstrups søn Laust." Ikke død i Gjellerup, kan være død i Brande i ung alder.
?søn174120Jørgen Larsen5c 1736cSandfeld- StoreBrande1775+  Skøder 1762, 1771, Ekstraskatten 1763 i Brande By, 1773 i Uhre, etc..
?søn174120Niels Larsen1c 1740cSandfeld- StoreBrande    Ekstraskatten 1763 i Brande By.

Nr. 7046. Flø Christen Pedersen Gods: Strøgods Ejer: Maren Lasdatter, Lille Brande, Sønder Omme
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster1741100Christen Pedersen        Auktion begæret 20. oktober 1741 af Maren Lasdatter, Lille Brande. BG 4,2 s. 11-12. Hartkorn 2 2 2 0 halvgård. Fæstere Christen Pedersen og Jens Madsen.
Ung Mand1741100Christen Christensen18Een Knop1723FløBrande   Reserverullen 1741. Står under Brandholm gods. Tjener vel paa Brandholm gods.

Nr. 7047. Flø Mads Pallesen Gods: Strøgods Ejer: Maren Lasdatter i Lille Brande, Sønder Omme
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster1739100Mads Pallesen        Reserverullen 1739, 1740. Angivet med søn Jens Madsen *1720, opholdt sig 1739 i Flø. Han har en anden søn Palle *1722c. Auktion begæret 20. oktober 1741 af Maren Lasdatter, Lille Brande. BG 4,2 s. 11-12. Hartkorn 2 2 2 0 halvgaard.
søn1741100Jens Madsen21Udebleven, siiges at have Fæstebrev af en Piige.1720FløBrande1784FløBrandeReserverullen 1741. Er i 1762 i Flø. Skattemandtal 1762. Brande Kirkebog 1784. I auktion begæret 20. oktober 1741 af Maren Lasdatter, Lille Brande. BG 4,2 s. 11-12. Hartkorn 2 2 2 0 halvgård. Fæstere Christen Pedersen og Jens Madsen.

Nr. 7048. Flø Jørgen Jakobsen Gods: Strøgods
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
Husmand1741100Jørgen Jakobsen38Har været Soldat og da for udøgtighed Casseret.1703     Reserverullen 1741.

Nr. 7049. Flø X Gods: Strøgods
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
Ung Mand1741100Dynes Larsen10ligeleedes [Udebleven]1731FløBrande1822Langkær- LilleBrandeBegravet nr.6754
Reserverullen 1741. Dinnes Lassen. Ses senere i Uhre.

Nr. 7050. Flø ? Gods: Strøgods Ejer: Jens Lassen, Lille Brande, Sønder Omme, 1737
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster173770Olle Christensen        Reserverullen 1737. Har ogsaa søn Christen Ollesen *1713 i reserverullen 1737.
Ung Mand1741100Peder Ollesen11udebleven1730FløBrande   Reserverullen 1741.

Nr. 7051. Grarup Jens Jensen Ejer: Niels Andersen Wong
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster174095Jens Jensen        BG 8, s. 28 har Jens Nielsen og BG 9. s 8 har Jens Jensen. Den sidste anses some rigtig her.
søn?1741100Peder Jensen15Ligeleedes [Een Smuch Dreng]1726GrarupBrande   Reserverullen 1741.
søn?1741100Iver Jensen11 1730GrarupBrande   Reserverullen 1741. Navnet skrives "Ifver".

Nr. 7052. Grarup Henrik Andersen Ejer: Niels Andersen Wong
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster174050Henrik Andersen37c 1704c  1779GrarupBrandeBegravet nr.6092
Skøde 25. April 1740 Risom til Niels Andersen Wong. BG Brandlund har "Pedersen", BG Grarup "Andersen" fra samme kilde. Derfor kun 50% sandsynlighed. Se FT1763 simuleret.
kone174050? Henrik Andersens kone     1763-73GrarupBrandeSkøde 25. April 1740 Risom til Niels Andersen Wong. Se FT1763 simuleret.
datter1741100Ane? Henriksdatter11c 1730cGrarupBrande1777GrarupBrandeBegravet nr.6065
Skattemandtal 1762. Brande kirkebog 1777. Gift med eftermanden efter Henrik, som var Niels Larsen. Niels flytter 1791 til Risbjerg Brande.

Nr. 7053. Grarup Oluf Christensen Ejer: Niels Andersen Wong
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster174090Oluf Christensen        Skøde 25. April 1740 Risom til Niels Andersen Wong. Reserverullen 1739 nævner en Olle Christensen maaske af Flø, som har en Søn Peder Ollesen på 15 år i hvert fald i Flø. BG sætter Oluf Christensen paa Meldgård i Grarup, men der er tvivl. Sønnen Peder tjener måske ude af sognet, således at han ikke opføres i reserverullen i Brande.

Nr. 7054. Grarup Niels Nielsen Ejer: Niels Andersen Wong
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster1741100Niels Nielsen        Hartkorn 1 7 1 0. Skøde 19. juli 1741 fra afgangne Jens Nielsen Skærlund til Brandholm til Niels Andersen Wong.

Nr. 7055. Grarup Lars Sørensen
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
Ung Mand1741100Lars Sørensen26 1715c  1763+  Reserverullen 1741. Skattemandtal 1762, ser ud til at blive i Grarup.

Nr. 7056. Harrild Erick Jensen Gods: Hastrup
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster173198Erik Jensen  1700cc  1750-HarrildBrandeNævnes ifølge BG 2, s. 41 i 1731. Gift 1. gang med NN, maaske enke efter Erik Eriksen set 1715. Gifter sig 2. gang i Rind 1736.
kone 2173698Sidsel Jensdatter  1710ccHøgild-Vester?Rind?1753-63HarrildBrande1750 og 1753 ifølge BG 2, s. 41 er Erick Jensens enke i Harrild.
søn 11741100Erik Eriksen I10 1731HarrildBrande1796HarrildBrandeBegravet nr.6409
Søn i Erik Jensens 1. ægteskab med NN.
søn 1178798Jens Eriksen7c 1734cHarrildBrande1796HarrildBrandeBegravet nr.6403
Søn i Erik Jensens 1. ægteskab med NN. Beskrives som bror i FT 1787.

Nr. 7057. Harrild Jens Pedersen Gods: Hastrup
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster175090Jens Pedersen41cc 1700cc  1763-73HarrildBrandeSkelsætning Lille Harrild 1750, ikke påvist før det år. Skattemandtal 1762. I 1723 i et Hastrup skøde er Henrik Jørgensen på gården. Jens Pedersen formodes at have taget fæstet i det år efter sønnens fødsel at dømme.
kone175090Anne Eriksdatter36c 1705c  1790HarrildBrandeBegravet nr.6299
Navn fra Brejl: Lundenæs og Bøvling Amt nr. 738. Tak til Leif H. Bagger for henvisning.
søn/ karl?1741100Lars Jensen17 1724HarrildBrande   Reserverullen 1741. Enten karl i Harrild, eller søn af Jens Pedersen evt. 1. ægteskab, næppe af evt. 2. ægteskab med Anne Eriksdatter, hun er for ung til at passe som mor. Ikke set efter 1741. Ingen dokumentation at Jens Pedersen skulle være gift to gange eller ikke gift to gange.
dat.178190Johanne Jensdatter12c 1729cHarrildBrande1781Fasterholt- BjerreArnborgGift med Niels Christensen *1720c Fasterholt Bjerre †1802 Fasterholt Bjerre.
søn178190Erik Jensen8c 1733cHarrildBrande1822HarrildBrandeBegravet nr.6751
 
søn178190Peder Jensen6c- 1735c+HarrildBrande1781+ Rind?Alle børnene ses i skifte efter Johanne Jensdatter †1781 Fasterholt Bjerre, Arnborg.
dat.178790Karen Jensdatter1c 1741cHarrildBrande1801+Harrild- Mellem?EjstrupGift med Christen Sørensen Skytte i Mellem Harrild, Ejstrup *1731c †1801+.

Nr. 7058. Husum Jakob Jensen Gods: Brandholm
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster174560Jakob Jensen     1763-73HusumBrande1745 Nørvang Gejstlig Justitsprotokol. Skattemandtal 1762. Der er et problem her: BG 7,2 s. 86 nævner at et skøde på Brandlund 25.5.1742 har Peder Christensen, der også 1731 var på gården, som fæster. Da Jens Jakobsen, nedenfor, nævnes 1741 i Husum, antages det her, at Jakob Jensen allerede var på gården i 1741. Mange gange ser man at fæsternes navne kopieres fra et skøde til det næste, skønt de længst er døde. Jakobs måske første søn Poul Jakobsen er født ca. 1724 og vel ikke i Husum.
kone175050? Jakob Jensens kone     1763-73HusumBrande1745 Nørvang Gejstlig Justitsprotokol. Skattemandtal 1762
søn176360Poul Jakobsen17c 1724cHusumBrande1798HusumBrandeBegravet nr.6442
Nævnt 1763 med forældrene til huse, Jakob Jensen og kone.
søn1741100Jens Jakobsen13udebleven1728HusumBrande   Reserverullen 1741.
dat.177450Anne Jakobsdatter? 1732ccHusumBrande   Nævnt som søster til Poul Jakobsen i skiftet efter hendes mand Mads Pedersen Smed af Grarup død 1774.

Nr. 7059. Hyvild Las Clemmensen Gods: Brandholm
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster 100Las Clemmensen  1710ccHyvild?Brande?1746HyvildBrandeNævnt 1734. 1746 får enken ægteskabsbevilling til at gifte sig med Christen Thomsen.
kone1746100Anne Poulsdatter53c 1710c  1786HyvildBrandeBegravet nr.6218
Begravet som Clemen {Larsen} Hyvilds mor.
datter 90Maren Larsdatter11c 1730cHyvildBrande1821BrandlundBrandeBegravet nr.6748
BG 9, s. 72. Hun er Søren Kierkegaards bedstemor.
datter 95Anna Larsdatter3c 1738cHyvildBrande1798Askær- NørreBrandeBegravet nr.6427
Se "Søren Kierkegaard's Mother's Ancestors".

Nr. 7060. Hyvild Peder Sørensen Gods: Hastrup
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster176390Peder Sørensen     1763-73HyvildBrandeSe skattemandtal 1763, hvor han og konen er til huse.
kone176390? Peder Sørensens kone     1763-73HyvildBrandeSe skattemandtal 1763, hvor han og konen er til huse.
søn174170Niels Pedersen14 1727     Reserverullen 1741.
søn177490Michel Pedersen13 1728cHyvildBrande1797HyvildBrandeBegravet nr.6416
 
søn177490Søren Pedersen2 1739cHyvildBrande1793HyvildBrandeBegravet nr.6349
 

Nr. 7061. Kragsig Jens Sørensen Gods: Brandholm
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster1741100Jens Sørensen35c 1707c  1778KragsigBrandeBegravet nr.6071
BG 11, s. 57 har ham som fæster 1730 i Kragsig. 1762 Skattemandtal.
kone1741100? Jens Sørensens 1. kone     1763-73KragsigBrande1745 Nørvang Gejstlig Justitsprotokol. Skattemandtal 1762.
datter174050Maren Jensdatter1cc 1740cc      1759: Lejermål ægtemand Knud Nielsen Brandlund (under Donneruplund) med tjenestepige Maren Jensdatter af Kragsig. Rev. Regnskaber Koldinghus 1746-62.
Ung Mand1741100Peder Thomsen18Een Smuch Dreng1728     Reserverullen 1741. Han må vel have tjent i Kragsig og være født andetsteds.

Nr. 7062. Langkær- Lille Christen Jensen Gods: Strøgods Ejer: Niels Andersen Wong
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster1740100Christen Jensen35cc 1705cc  1763cLangkær- LilleBrandeBG 6,1 s. 67. Først nævnt 1740 i skøde til Niels Andersen Wong. Skattemandtal 1762. Følges af Søren Christensen med første barn født 1764.
søn1741100Jens Christensen11 1730Langkær- LilleBrande   Reserverullen 1741. Skifte i Brande by 1805 efter broderen Niels med udarvinger.
dat.178799Karen Christensdatter10c 1731cLangkær- LilleBrande1789HarrildBrandeBegravet nr.6275
Udarvingsskifte efter broderen Niels 1803.
søn180399Søren Christensen3c 1738ccLangkær- LilleBrande1771-73Langkær- LilleBrandeSkifte i Brande by 1803 efter broderen Niels, som er født 1741c, med udarvinger. Søren er ældre end Niels og følger faderen som fæster i Lille Langkær.

Nr. 7063. Langkær- Store Kjeld Thomasen Gods: Hastrup
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster175080Kjeld Thomasen29c 1712cLangkær- StoreBrande1787Langkær- StoreBrandeBegravet nr.6240
Sønnen Kjeld Thomasen antages at have overtaget fæstet omkring 1741.
kone175080? Kjeld Thomasens kone31c 1710c  1798Langkær- StoreBrandeBegravet nr.6440
Reserverullen 1741, kirkebogen 1798.
bror1741100Lars Thomasen21 1720Langkær- StoreBrande   Reserverullen 1741.
bror1741100Niels Thomasen18 1723Langkær- StoreBrande   Reserverullen 1741
far172340Thomas Nielsen61c 1680c  1741+Langkær- StoreBrandeNiels Thomassen antages at leve, men kan være død. Da Kjeld og Christen Thomasen anses for sønner af Thomas Nielsen, og begge begynder at få børn omkring 1740 menes at de har overtaget to af fæstegårdene i 1740c. Ellers ville de nemlig være ført i Reserverullen men der ses kun de senere fødte brødre Niels og Lars. En fæster bliver ikke indført i reserverullen, han behøver ikke at springe soldat.

Nr. 7064. Langkær- Store Peder Jensen Gods: Strøgods? Ejer: Hastrup
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster176160Peder Jensen     1763-73Langkær- LilleBrandeBG 6,1 s. 3.
kone176160? Peder Jensens kone     1763-73Langkær- StoreBrandeBG 6,1 s. 3.
søn176160Jens Pedersen9c 1732c  1813GrarupBrandeBegravet nr.6651
BG 6,1 s. 3. Brande Kirkebog 1813.
dat.177450Mette Pedersdatter5c 1736c  1787TromborgGiveHun skrives af Langkær i 1774 da hun gifter sig, det er sandsynligt, at hun er datter af Peder Jensen, men hun kan være i Langkær af en anden grund, hun er altså ikke sikker. Gift 1. 1774 i Brande med Peder Hansen af Tromborg, Give. Gift 2. 1786 i Give med Christen Caspersen af Hodde, som bliver i Tromborg.

Nr. 7065. Langkær- Store Christen Thomasen Gods: Hastrup
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster176170Christen Thomasen34c 1707cLangkær- Store?Brande?1791Langkær- StoreBrandeBegravet nr.6330
Gift 1740cc med Ane Andersdatter af Skerris. Se skifte efter Christen Andersen Skerris med udarvinger 1811 i Grarup, Brande.
kone176350Ane Andersdatter  1720ccSkerris 1763-73Langkær- StoreBrande 
datter176160Johanne Christensdatter1c 1740cLangkær- StoreBrande1805+ Give?Gift med Christen Møll, Sillesthoved, se skifte efter Christen Andersen Skerris i Grarup 1805 med udarvinger.

Nr. 7066. Langkær Gods: Strøgods
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
Ung Mand1741100Laurs Jensen20her [...], udgaar Brandholm1720LangkærBrande   Reserverullen 1741.

Nr. 7067. Lundfod Tyge Lundfod Gods: Hastrup
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster176240Tyge Pedersen Lundfod46c 1695cc  1763-73LundfodBrandeAuktionsskøde 1738, bor paa 0 1 3 1 med Christen Jakobsen. Skattemandtal 1762. "Tilhuse" ved sønnen Lars Thygesen.
søn1741100Lars Thygesen22c 1719LundfodBrande1763-73LundfodBrandeSkattemandtal 1762. Lars Thygesen og kone "tilhuse" faderen Tyge Lundfod.
datter175270Maren Thygesdatter21c 1720cLundfodBrande1787+ Nørre SnedeGift 1752 i Klovborg med Hans Eskildsen Grætrup, Nørre Snede. Senere med Jens Madsen Grætrup, Nørre Snede. FT1787 er Marens alder 68
datter176350NN Thygesdatter  1720ccLundfodBrande   Nævnt i skattemandtallet 1763, hvor hun er på almisse i Lundfod ved faderen.

Nr. 7068. Lundfod Gods: Brandholm
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
Ung Mand1741100Christen Christensen10 1731LundfodBrande   Reserverullen 1741.

Nr. 7069. Lundfod Gods: Strøgods
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster173880Christen Jakobsen Lundfod  1695cc     Auktionsskøde 1738, bor på 0 1 3 1 med Tyge Pedersen.
Ung Mand1741100Peder Christensen21bortrømt1720LundfodBrande   Reserverullen 1741.
Ung Mand1741100Niels Christensen9 1732LundfodBrande   Reserverullen 1741.

Nr. 7070. Lundfod Gods: Hastrup
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
Ung Mand1741100? Rasmussen27bortrømt1716LundfodBrande   Reserverullen 1741.

Nr. 7071. Risbjerg Jens Nielsen Gods: Hastrup
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster175480Jens Nielsen41cc 1700ccRisbjerg?Brande1754-61RisbjergBrandeSkøder Hastrup 1754, 1761 "Jens Nielsens enke", 1764. Skattemandtal 1762.
kone176180Elles Christensdatter?  1700cc  1763-73RisbjergBrandeSkattemandtal 1762 "mandens mor", manden er Poul Jensen, se nedenfor. Første søn opkaldt efter hans far, anden søn vel efter hendes far. Navnet Elles er sikkert - Skattemandtallet 1762 - Christensdatter formodes.
søn1741100Niels Jensen14 1727RisbjergBrande1787+HarreskovAssingReserverullen 1741. Gift 1754 i Assing med Jens Jørgensens enke i Harreskov, Karen Christensdatter *1714c †1787+.
søn1741100Christen Jensen11 1730RisbjergBrande1783Askær-SønderBrandeBegravet nr.6173
Reserverullen 1741. Gift 1760c i Brande med Karen Nielsdatter af Sønder Askær.
søn1741100Povel Jensen6c 1735cRisbjergBrande1791RisbjergBrandeBegravet nr.6326
Skattemandtal 1762. Overtog fæstet efter faderen. Brande kirkebog 1791. Gift 2. gang 1773c med Mette Nielsdatter. Han har måske to brødre mere: Søren og Lars. Lars nævnt 1766 Svinbæk, Thyregod.

Nr. 7072. Risbjerg Gods: Hastrup
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
Ung Mand1741100Peder Jensen22Een ?1719RisbjergBrande   Reserverullen 1741. Kan ikke let være søn af Jens Nielsen, der ikke findes i 1723 skødet over Hastrup, derimod en Niels Andersen som måske er Jens' far. Hvis Jens Nielsen fæster et andet sted først ville det være muligt.

Nr. 7073. Risbjerg ? Gods: Hastrup
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
Ung Mand1741100Jens Sørensen24Een gl: slet og udøgtig Karl1717RisbjergBrande   Reserverullen 1741.

Nr. 7074. Risbjerg ? Gods: ?
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde

Nr. 7075. Risbjerg ? Gods: ?
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde

Nr. 7076. Sandfeld- Store Jørgen Pedersen Sandfeld Gods: Brandholm
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster1741100Jørgen Pedersen Sandfeld   Sandfeld- StoreBrande1762-Sandfeld- StoreBrandeFadder i Holtum, Arnborg Kirkebog med kone 18-Sep-1740 "Bapt d. 18 7br Peder Jørgens barn Nafnl Mickel, fadderene Jørgen Sanfels hustru bar det Thomas pedersen, jørgen Sanfeld, Peder Jørgensen og syster." Jørgen Sandfeld har to sønner med navn Peder Jørgensen, den ene i Holtum Arnborg, den anden overtager det halve af Store Sandfeld - det er ham, der er fadder. Skattemandtal 1762. Ejner Bjerres "Brande Sogn" ordner i Give Lokalarkiv, se under Sandfeld.
kone176180? Jørgen Pedersen Sandfelds kone     1763-73Sandfeld- StoreBrandeBærer søns Peder Jørgensens barn i Holtum, Arnborg Kirkebog 1740 med mand. Skattemandtal 1763 ved sønnen Troels Jørgensen i Store Sandfeld.
søn1741100Troels Jørgensen17Vexelig1724Sandfeld- StoreBrande1790Sandfeld- StoreBrandeBegravet nr.6296
Reserverullen 1741. Skattemandtal 1762, overtager fæstet af den halve gård. Hans bror Peder Jørgensen køber den anden halve gård. Brande Kirkebog 1790.
søn1741100Søfren Jørgensen14Een smuch Dreng1728Sandfeld- StoreBrande   Reserverullen 1741. Se ogsaa Jens Jørgensen *1721 tj-karl i Brandholm, han er fra Store Sandfeld.
datter178780Ane Jørgensdatter12 1729cSandfeld- StoreBrande1798ArvadBrandeBegravet nr.6443
Gift 1757c med Niels Pedersen Arvad den ældre i Vester Arvad.
datter174180Dorte Jørgensdatter4 1737cSandfeld- StoreBrande1810Sandfeld-LilleBrandeBegravet nr.6600
Gift 1757 med Niels Pedersen af Brandlund, bosat Lille Sandfeld. Jyske Register, Ægteskabsbevillinger. "Dothe Jørgensdatter af Sandfeld".

Nr. 7078. Sandfeld-Lille Gods: Brandholm
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
Ung Mand1741100Søfren Jensen14Lam og gebreklig, Udøgtig1727Sandfeld- LilleBrande   Reserverullen 1741. Denne linie er skrevet af præsten Jens Risom, der skælner imellem Sandfeld (Lille) og St. Sandfeld. Der kendes ingen fæstere i Lille Sandfeld mellem 1688 Peder Pedersen og 1762 (gift 1757) Niels Pedersen.

Nr. 7079. Sandfeld- Bjerre
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster176250Christen Christensen        Skattemandtal 1762. Matrikel 1688. Synes at være flere generationer Christen Christensen.

Nr. 7080. Skerris Anders Christensen Gods: Strøgods Ejer: Niels Andersen Wong
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster1740100Anders Christensen  1695ccSkerrisBrande1763-73SkerrisBrandeReserverullerne 1739, 1740 som far til sønnerne nedenfor. Skattemandtal 1762.
kone?174160Johanne Skerris48c 1692c  1782SkerrisBrandeBegravet nr.6166
Skattemandtal 1762. Anders Christensen og kone.
datter174160Ane Andersdatter21cc 1720ccSkerrisBrande1763-73Langkær-StoreBrandeSkifte 1805 i Grarup efter Christen Andersen med udarvinger. Gift 1741cc med Christen Thomsen Store Langkær 3a
søn1741100Christen Andersen Skerris18 1723SkerrisBrande1805GrarupBrandeBegravet nr.6544
Reserverullen 1741. Skifte efter ham 1805 i Grarup med udarvinger.
datter174185Karen Andersdatter16cc 1725ccSkerrisBrande1763-73BrandlundBrandeSkifte 1805 i Grarup efter Christen Andersen med udarvinger. Gift 1745cc med Christen Christensen, Brandlund 5a.
søn1741100Clemmen Andersen10 1731SkerrisBrande1802SkerrisBrandeBegravet nr.6501
Reserverullen 1741. Skattemandtal 1762. Brande Kirkebog 1802.
datter174195Johanne Andersdatter4c 1737cSkerrisBrande1805+ Give?Skifte 1805 i Grarup efter Christen Andersen med udarvinger. Gift med Søren Hansen i Tromborg, Give *1746c †1813. Alder fra FT 1801 Tromborg, Give.

Nr. 7081. Skerris ?
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde

Nr. 7082. Skærlund Christen Langballe Ejer: Christen Langballe
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
godsejer174390Christen Sørensen Langballe   LangballeVrads1767+Lystruphave?Vrads?Ægteskabsbevillinger 1722. Skattemandtal 1743. Han har to døtre.
kone175680Maren Rasmusdatter  1700cSkærlundBrande1756LystruphaveVradsHun er datter af Rasmus Nielsen Skærlund, som fæster en gård i Skærlund af Skanderborg Rytterdistrikt 1698. Skifte efter hende 1756. Hendes mand Christen Sørensen Langballe er en fætter, for hans mor Kirsten Nielsdatter er søster til Rasmus Nielsen.
datter174760Maren Christensdatter Langballe18c 1723cSkærlundBrande1747MølbygårdAnsagerGift 1744c med Jørgen Michelsen *1724 Mølbygård, Ansager Sogn †1773 Mølbygård, Ansager Sogn. Skifte efter hende 1747 to små børn.
datter175860Vita Christensdatter Langballe16- 1724+SkærlundBrande1775+ Vrads?Gift 1760 med Anders Nielsen Dørup †1775+, 1758 Vester Mølle ejede Ansø Mølle i Vrads, så Kolpegaard i Bryrup, senere Ansøgaard i Vrads. Se Kurt Kermit Breve til Amtmanden 1758, hvor Anders skal have lovet ægteskab til Giertrud Cathrine Busch i Hammerum herred.
kones mor1743100Maren Christensdatter Skærlund70cc 1670cc  1744-46Skærlund?Brande?Hendes første mand Anders Jensen nævnes i 1687 som enkemand, i 1698, da han dør og der er skifte i Skanderborg Rytterdistrikt er han gift vel 2. gang, Maren har derfor været ung, hvilket også ses i at hun stadig lever i 1743, hvor hun ejer en gård i Holtum, Arnborg som "Sl. Rasmus Schierlunds enke" og to gårde i Snejbjerg sogn Studsgaard og Gjessinggaard "Maren Schierlund i Brand sogn", dette ses i Hammerum Herreds Tingbog, bilag til retssagen om Skattemandtallet 1743, se Arnborg og Snejbjerg i http://www.hammerum-herred.dk/skat/mandtal_1743/index.html .
tj-karl174395?        Skattemandtal 1743
tj-pige174380?        Skattemandtal 1743.

Nr. 7083. Skærlund Maren Jensdatter Gods: Brandholm Ejer: Maren Jensdatter, Jens Nielsen Skærlund den Yngres enke
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
godsejer1741100Maren Jensdatter Jens Nielsen Skærlunds enke     1742+  Skifte efter Jens Nielsen Omvraa/Skærlund den Yngre 1742 Koldinghuus Amt 1679-1746, B6C-1 Fol. 321. Jens Nielsen Skærlund er vel død i begyndelsen af 1741. Udtog af skødet på Brandholm 1742: "13de Enken reserver Een Karl af goedset nafnlig Thomas Jacobson, hvis [....] hindes Sahlig Mand Selv haver forskaffet sig. Og Endelig: 14de udi dend i Brande Kirke til Brandholm liggende og indrettede Stoel Reserverer Enken sig det ydreste stade, Nemli udi dend stoel hvor tienistepigerne forhen haver haftt Stade". Da drengene Niels og Jens føres under Skærlund i denne reserverulle som er dateret oktober 1741, er enken vel allerede flyttet fra Brandholm og til Skærlund.
dat.1741100Anna Marie Jensdatter Omvraa16 1725c     Skiftet efter faderen Jens Nielsen Skærlund 1742.
dat.1741100Karen Jensdatter Omvraa13 1728c     Skiftet efter faderen Jens Nielsen Skærlund 1742. Gift med Las Jensen i Lillebrande, Sønder Omme.
søn1741100Niels Jensen Omvraa11 1730Skærlund?Brande1799BindesbølAadumSkiftet efter faderen Jens Nielsen Skærlund 1742. Gift med Engel Kirstine Lauridsdatter af Bindesbøl, Aadum sogn.
søn1741100Jens Jensen Omvraa9 1732BrandholmBrande   Skiftet efter faderen Jens Nielsen Skærlund 1742.
søn1741100Jens Jensen Skærlund7 1734BrandholmBrande1801+ Nørre Bork?Skiftet efter faderen Jens Nielsen Skærlund 1742. To sønner af navn Jens. Gift med Anne Christine Larsdatter af Vester Vistorp, Haderup sogn, Ringkøbing amt.
tj-karl1741100Thomas Jakobsen24 1717BrandlundBrande   Reserverullen 1741. Reserverullen 1737: far Jakob Nielsen i Brandlund. Thomas tjener 1737 i Langkær.

Nr. 7085. Tarp Christen Poulsen Gods: Brandholm
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster176240Christen Poulsen Tarp36cc 1705ccTarpBrande1773cTarpBrandeFaderen Poul Christensen nævnt i skattemandtallet 1697 og 1717 Skifte efter Anders Christensen i Brande by. Se dåb #2033, at han er død kort før 1775.
kone1741100Christen Tarps kone24c 1717c  1780TarpBrandeBegravet nr.6128
Skattemandtal 1762. Brande Kirkebog 1780 mit No. 6127. "14. D 14 p:T: blev Christen Tarpes kone begravet 63 Aar gammel."

Nr. 7086. Tarp Henrik Jensen Gods: Brandholm
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster174280Henrik Jensen29c 1712c  1792TarpBrandeBegravet nr.6334
Han nævnes 1742 i skøde på Brandholm. Han er muligvis Ane's anden mand, dermed kan de være blevet gift mellem 1741 og 1746. Deres første kendte datter Maren Henriksdatter er født 1746c, gift med Søren Eriksen, Usseltoft.
kone176270Ane Poulsdatter39c 1702cTarpBrande1787TarpBrandeBegravet nr.6252
Hun formodes at være datter af Poul Jensen, Skattemandtallet 1697 i Tarp.

Nr. 7087. Uhre Niels Nielsen Ejer: Christen Asserbøl
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster1741100Niels Nielsen Skoleholder28c 1712cUhreBrande1774UhreBrandeBegravet nr.6006
Skolen i Uhre oprettet 1741, se Bundgaard Lassen "Brande Sogns Historie", s. 120. Han bliver gift 1743c med Kirsten Pedersdatter af Brandlund, datter af Peder Jensen i Brandlund.

Nr. 7088. Uhre Peder Bundgaard Ejer: Kolding Hospital
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster1741100Peder Christensen Bundgaard46cc 1695ccBorupBrande1762-UhreBrandeFæsteliste Koldinghus Hospital. Fæster 1729. Nævnes sidste gang 1746.
søn1741100Knud Pedersen20Een Smuch Dreng1721BorupBrande   Reserverullen 1739 som søn af Peder Christensen. Reserverullen 1741. Tjener 1739 i Tarp på Niels Andersen Wong's gods.
søn?1741100Christen Pedersen9 1732UhreBrande   Reserverullen 1741 under Strøgods, som Knud Pedersen også. Ikke sikker søn.

Nr. 7089. Uhre Peder Spring Ejer: Kolding Hospital
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster1741100Peder Christensen Spring     1759-63Uhre?Brande?Fæsteliste Koldinghus Hospital. Fæster 1733. Nævnes sidste gang 1759. Kaldes også Sprøugs. Havde lejermaals sager med børn 1748 med Maren Steensdatter - 5 Rdl - og 1759 med Karen Jensdatter af Store Thorlund i Ejstrup. Fra Rigsarkivet Rentekammeret Reviderede Regnskaber Koldinghus Amt.

Nr. 7090. Uhre Peder Pedersen Gods: Juellingholm 1734
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster174180Peder Pedersen21c 1720cUhreBrande1782UhreBrandeBegravet nr.6162
Gift 1740c, første datter Dorte født c1741. Brande Kirkebog 1782. G
kone174180? Peder Pedersens kone17c 1724c  1799UhreBrandeBegravet nr.6454
Brande Kírkebog 1799.
datter174170Dorte Pedersdatter0c 1741cUhreBrande1785DørslundBrandeBegravet nr.6209
BG 12, s.16. Gift med Christen Nielsen, Dørslund.

Nr. 7091. Uhre Erik Andersen? Gods: Juellingholm 1734
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde

Nr. 7092. Uhre Niels Pedersen? Gods: Juellingholm 1734
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde

Nr. 7093. Uhre Peder Thomasen Gods: Hastrup
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster1741100Peder Thomasen  1707c  1783UhreBrandeLægsmand i Reserverullen 1741. Lægsmand for Hastrup gods i Brande sogn. I et Hastrup skøde fra 1754 er han stadig på gården. Han er på en opdelt gård hvor hans mulige far Thomas Pedersen i 1723 fæstede en halvgård - skøde 1723 på Hastrup. Skattemandtal 1762.
kone1741100Mette? Peder Thomasens 1. kone     1765cUhreBrandePeder Thomasen gifter sig som enkemand 1766 2. gang i Assing med pige Marie Agnete Pedersdatter. Første datter med Marie hedder Mette.
søn?1741100Anders Pedersen11 1730UhreBrande   Reserverullen 1741 under Hastrup. Der var 6 fæstere på Hastrup gods i 1724 og 5 i 1754. En anden af fæsterne i 1741 kan også have heddet Peder og være en mulig far.
datter1741100Karen Pedersdatter6c 1735cUhreBrande1775SkerrisBrandeBegravet nr.6028
Gift 1762c med Clemmen Andersen i Skerris.

Nr. 7094. Uhre Niels Christensen Gods: Hastrup
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster172360Niels Christensen     1763-73UhreBrandeSkøde 1723 paa Hastrup, eneste sandsynlige Niels. I et 1754 skøde på Hastrup ikke mere fæster.
søn?1741100Niels Nielsen20 1721UhreBrande1792UhreBrandeBegravet nr.6341
Reserverullen 1741. Skattemandtal 1762. Brande Kirkebog 1792. Han veksler fra en Hastrup gård til en Brandholm gaard.
søn?1741100Morten Nielsen19 1722UhreBrande   Reserverullen 1741.
søn?1741100Jens Nielsen14 1727UhreBrande   Reserverullen 1741.

Nr. 7095. Uhre ? Gods: Hastrup
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde

Nr. 7096. Uhre ? Gods: Hastrup
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde

Nr. 7097. Uhre ? Gods: Hastrup
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde

Nr. 7098. Uhre Gods: Hastrup
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
Ung Mand174970Niels Christensen17cc 1724ccUhreBrande   Kirkebog Sønder Omme. Viede. "Trolovet 24. Okt. 1749 viet til Margrethe Olufsdatter af Simmelshus. Viet 24 July 1750 udi Brande kirke."

Nr. 6998. Uhre Anders Thomsen Ejer: Christen Sørensen Langballe, Skærlund
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster174298Anders Thomsen40cc 1700ccUhreBrande   Ses 1731 i skøde fra Claus Cordtzen til Jens Nielsen, ses 1742 i Skøde til Christen Sørensen Langballe i Skærlund, Brande. Identificeret udfra hartkornet.

Nr. 7099. Usseltoft Erick Sørensen Gods: Brandholm Ejer: Jens Risom
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster178299Erik Sørensen Usseltoft41cc 1700ccUsseltoftBrande1755cUsseltoftBrandeKendt fra skifte efter sønnen Søren Eriksen 1782. Se Villy M. Sorensen "Selvmord i Rige Usseltoft Brande 1782" fx paa Brande Lokalarkiv.
kone 1174199? Erik Sørensens kone     1741cUsseltoftBrandeKendt fra skifte efter sønnen Søren Eriksen 1782. Se Villy M. Sorensen "Selvmord i Rige Usseltoft Brande 1782" fx på Brande Lokalarkiv. Hendes død efter første barn med næste kone.
søn1741100Lars Eriksen14 1727UsseltoftBrande1782-  Kendt fra skifte efter halvbroderen Søren Eriksen 1782. Se Villy M. Sorensen "Selvmord i Rige Usseltoft Brande 1782" fx paa Brande Lokalarkiv. Han er død længe før 1782. I 1782 vides ikke engang, hvor hans tre børn opholder sig.
datter174199Anna Eriksdatter11c 1730cUsseltoftBrande1794BrandholmBrandeBegravet nr.6389
Kendt fra skifte efter halvbroderen Søren Eriksen 1782. Se Villy M. Sorensen "Selvmord i Rige Usseltoft Brande 1782" fx paa Brande Lokalarkiv.

Nr. 7100. Brande Sogn Gods: Brandholm
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
Ung Mand1741100Niels Pedersen12 1729 Ejstrup   Reserverullen 1741. Må have tjent i Brande sogn på Brandholm gods et sted. Det er ikke angivet hvor.

Nr. 7101. Brande Sogn Gods: Brandholm
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
Ung Mand1741100Peder Jensen15 1726RørkierHostrup   Reserverullen 1741. Tjener 1741 på en gård i Brandholm gods. Han kommer fra Hostrup sogn, som ligger lige ved byen Tønder.

Nr. 7102. Brande Sogn Gods: Brandholm
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
Ung Mand1741100Jakob Andersen24tiner med tilladelse og Pas i Hastrup [Thyregod sogn] 1717?Brande   Reserverullen 1741. Åbenbart født på en gård i Brandholm gods.