Skarrild sogn: Skifte efter Anne Dorthe Liebe, Nørre Karstoft, †1774

Sidst ændret 08. oktober 2016

Skifte efter Anne Dorthe Liebe død den 13. juni 1774 i barselseng, begravet den 21. juni samme dag som sønnen blev døbt.
      Hun var gift med Poul Jensen Østergaard til Nørre Karstoft, Skarrild og der er fem levende børn. Poul Østergaard holder dette skifte i november 1774 for at kunne gifte sig igen den 28. marts 1775 i Brande med jomfru Ambrosia Brink i Brande Præstegård.

INDHOLDSFORTEGNELSE
SKIFTETS DELE I SKIFTEPROTOKOLLEN
HOVEDINDHOLDET KORT BESKREVET
NØRRE KARSTOFT HOVEDGÅRD
VEJEN MØLLE
GODSOVERSIGT
HOVEDPERSONER
Anne Dorthe Liebe *1729 Sct. Nikolaj, Kolding †1774 Nr. Karstoft, Skarrild
Poul Jensen Østergaard *1736c †1797 Bording Mølle, Bording
Jonas Vissing nævnt 1758, 1774 vejer og måler, Kolding
PERSONER NÆVNT I SKIFTET (20)
TAK TIL
NOTITSER TIL UDSKRIFTEN
SKIFTETS ORIGINALTEKST UDSKREVET

SKIFTETS DELE I SKIFTEPROTOKOLLEN:
A. Kongelig Bevilling til uskiftet bo og samfrende skifte (1 side)
Poul Østergaard må selv foretage skiftet med samfrender, når han vil og forbliver indtil da i uskiftet bo.
B. Registrering, vurdering og deling (4 sider)

HOVEDINHOLDET KORT BESKREVET
      Skiftet, som ikke er et ægte uvildigt skifte, foretages og underskrives kun af Poul Østergaard selv, der har fået et heri citeret kongebrev på at kunne forblive i uskiftet bo og slutte skiftet med samfrender, når han selv ville, men før han gifter sig igen. Da han vil giftes igen, vælger han at holde skifte straks og formuleringerne kunne også tyde på, at han har villet forebygge senere krav fra børnene. Kongebrevet er udstedt den 1. juli 1774 kun 18 dage efter konens død; Poul Østergaard har haft ualmindelig gode forbindelser til høje kredse.
       Værdien af boet er 9.046 rigsdaler, gælden 8.806 rigsdaler, tilovers bliver 240 rigsdaler, som deler sig mistænkeligt belejligt og regnenemt i 120 til Poul selv, 30 til tre sønner og 15 til to døtre, der får gangklæder for deres 15 rigsdaler - det så hænder sig, at der lige var klæder som gav to gange 15 rigsdaler. Det var så pigernes arv og den sag forbi! Han synes at ville give lidt til børnene og har, som det ser ud, justeret tallene derefter - både op og ned er tænkeligt, for han var tilsyneladende altid dybt i gæld.
       Vurderingen er langt fra komplet. I et lignende skifte 1755 fra Brandholm i Brande er vurderingen dobbelt så lang og meget mere detaljeret. Således er der her i skiftet ingen korn angivet, selv om der skal en del korn til for at fodre 45 høveder, 6 heste og 90 får igennem en forestående vinter. Der er to vurderingsmænd nævnt, men de underskriver ikke. Den eneste underskrift er Poul Østergaards, der således effektiv selv har bestemt, hvad der kom ind i skiftet og hvad der blev udeladt.
      Hans gods er hovedgården Nørre Karstoft her angivet med 12 tønder hartkorn for 1.800 rigsdaler, 4.900 rigsdaler udestående for den solgte Vejen Mølle, 920 rigsdaler har han tilgode. Han skylder den tidligere ejer af Karstoft - herredsfoged Linnet - 3.600 af købesummen, hvor der er "med videre" foruden Karstoft. Siden hovedgården er vurderet til 1.800 må der være mindst 1.800 i bøndergods og tiender, dette foruden hvad Poul Østergaard har betalt Linnet i forskud. Dette mere er ikke opført som indtægt, hvad det burde have været, men så ville han have skullet uddele mindst 1.000 rigsdaler til børnene i arv og de penge har han med garanti ikke haft eller været villig til at udrede. Men i skødet året efter i 1775 på Karstoft er prisen 7.200 rigsdaler og 20 tønder hartkorn til hovedgården og 29 i tiender. Dette passer slet ikke sammen.
      Hvis Nørre Karstoft med tiender var blevet sat til de rigtige værdier skulle tienderne også være blevet opført. Boet ville i så fald komme circa 2.000 rigsdaler i plus. Poul Østergaard har sat handelen med Nørre Karstoft til lige nøjagtig det halve, nemlig 3.600 rigsdaler - af den rigtige størrelse 7.200 rigsdaler.
      Registreringslisten omfatter:
Gods
Tilstående gæld (til Poul Østergaard)
Indboe
Besetning
Salig kones gangklæder
Gæld

NØRRE KARSTOFT I SKARRILD
Nørre Karstoft er først nævnt omkring 1600. Den kommer til Corfitz Uldfeldt og forbliver ret længe i hans familie. I matriklen 1664 og til dels den i 1688 ejer hans bror Jakob Uldfeldt ret mange gårde i Brande sogn. Efter 1680 er Karstoft vel en tid øde, for den bliver indraget af kronen og delvis forpagtet ud. Poul Østergaard besidder den to gange. Første gang fra 1759-66 anden gang 1775-78, men blev boende længere nemlig 1773-87. Ifølge dette skifte havde hovedgården selv mærkeligt, mærkværdigt og uforklarligt nok 12 tønder hartkorn. I TRAP handles den i omtrendt hundrede år med 20 tønder hartkorn. Hvorved bøndergods og tiendegods ikke er medregnet.
       Besætningen i 1774 er med 8 stude, 24 kør og kvier, 90 får, 6 heste og 8 svin vurderet til 362 rigsdaler. Til sammenligning Brandholm hovedgård i Brande sogn 1755, som har 12 tønder hartkorn: 28 stude, 17 kør og kvier, 49 får, 5 heste og 4 svin vurderet til 437 rigsdaler. Nørre Karstoft har således ikke nogen stor besætning for sine angivelige 20 tønder hartkorn. Indboet med sølv og møbler og porcelain er vurderet til 479 rigsdaler. Heraf er seks sengesteder med omhang vurderet til 100 rigsdaler. Stuehuset har tre kakkelovne. En sammenligning siger at indboet i Karstoft er meget mere værd end det i fx Brandholm.
For generelle informationer se
Nørre Karstoft i Skarrild.

VEJEN MØLLE
Af skiftet fremgår at Vejen Mølle har været en ret så stor mølle i 1774, for Poul Østergaard har solgt den for en høj sum 4.900 rigsdaler, som skulle betales ved snapstinget 1775, to uger fra den 26. april, i Viborg. Desuden har han holdt auktion over løsøret for mere end 300 rigsdaler. Så meget har han nemlig endnu i behold i november 1774.

Vejen Mølle 1774 Rigsdaler
Møllen selv solgt for 4.900
Løsøre auktion 1774 > 300
1. prioritet pant, Hr. Maj 3.460
2. prioritet pant Procurator Torsten, Viborg 1.000

Som det ses af listen nedenfor, har køberen i 1774 vel været Søren Gejsing.

Se også DIS-tråd Erik Rahbek Østergaard for
Simon Madsen i Vejen Mølle, citeret fra "Vald. Andersen: Foldingbro, Ribe 1973" og "Slægten Legarth fra Glibstrup (Andst sogn)" og en artikel om familien Termansen i Vejen Mølle, "Fra Ribe Amt" 1968-71 siderne 267-298

År Ejer Erklæring
1392   Gammel Weghen mølenstede. TRAP V.
1710cc Simon Madsen Gift med Karen Knudsdatter †1745 (skifte), datter af Knud Terkelsen *1650c Foldingbro †1732+ og Maren. Karen Knudsdatter var gift 2. gang med Ib Vindfeldt. Simon Madsen var søn af Agathe Johansdatter Garp og Mads Termansen.
1770-74 Poul Østergaard Nævnt i Anst tingbog 1770-73 og her i skiftet. Ikke nævnt i Vejen kirkebog, var flyttet til Nørre Karstoft, Skarrild før december 1773. Vejen Mølle solgt for 4.900 rigsdaler i 1774.
1787 Søren Geising Folketællingen. *1739c. Gift 1777c med Ellen Johannesdatter Torp *1740c, 6 tjenestefolk.
1801 Jess Lorentzen Folketællingen. *1755c. Gift med Ellen Johannesdatter, 4 tjenestefolk.
1834 Christen Poder Folketællingen. *1764c. Gift med Magdalene Dorthea Fogh, 3 betjente ved møllen, 6 tjenestefolk.
1835 Dorthea Poder Født Fogh, enke og "kapitalist" i folketællingen 1840. Hun blev ejer i 1835. †1842.
1835 Christian Termansen den yngre  *1815c, Øster Linnet sogn, Haderslev amt. Søn af Christen Termansen den ældre *1772 †1835 til Estrup (1830) i Malt sogn gift med Maren Jepsen. Christian blev gift med Christiane Jensine Fogh *1814c, plejedatter ved hendes fars søster Dorthea ovenfor. Købesum 4.000 rigsdaler. Vejen Mølle regnedes dengang for større økonomisk end hovedgården Estrup, der dog havde 23 tdr. hartkorn. En mølle var et priviligeret monopol, korn måtte ikke males andetsteds.
1840 Christian Termansen Folketællingen. 11 tjenestefolk.
1845 Christian Termansen Folketællingen. 3 betjente ved møllen, 8 tjenestefolk deriblandt en Husjomfru, konens søster, og en Lærerinde.
1850 Christian Termansen Folketællingen. 2 betjente ved møllen, 7 tjenestefolk, konens søster, huslærer.
1870cc H. E. Friis Forpagter i circa 3 år Jens Theodor Hermansen *1843, søn af Christian Termansen den yngre. Jens Theodor forfattede memoirer. Hans svoger apotheker H. E. Friis i Vejle er gift med søsteren Marentza.
  Joachim Termansen *1838c, Bror til Jens Theodor, havde arvet Non Mølle og kørt den ned, arvede efter konen og kørte så Vejen Mølle ned.
  H. E. Friis Lod møllen gå på auktion
  Christiansen Slesviger. Købesum 46.000 kr.
  Brodersøn til Christiansen  


GODSOVERSIGT
Gårde eller Eng Sted Sogn Kommentar
1 Nørre Karstoft Skarrild Hovedgård 12 tdr. hartkorn i skiftet, ellers 20. Poul Østergaard køber den 1775 for 7.200 rigsdaler med tiender til.
1 Vejen Mølle Vejen Stor mølle, lige solgt for 4.900 rigsdaler.
2 Borup Brande To gårde solgt til Anders Nielsen Wong, Vesterdam, Thyregod. Anders skylder Poul Østergaard 380 rigsdaler for dem.
2 Grarup Brande Købt fra Mag. Borch i Grejs, der ejede dem og gårde i Borup i 1762. Østergaard skylder ham stadig 275 rigsdaler for dem. Solgt videre til Jens Smeds enke og Peder Jensen Bjerre.
1 Blæsbjerg Brande Sat til 50 rigsdaler
1 Brande by Brande Ses som ejer foråret 1774 i Nørvang Tingbog.
1 Skibbild Arnborg Solgt til Erik Wickmann, der stadig skylder købesummen til Poul Østergaard.
1 Røjgaard Hvilsted Nord for Odder. En eng som kaldes Ko Eng.

HOVEDPERSONER
Anne Dorthe Liebe *1729 Sct. Nikolaj, Kolding †1774 Nørre Karstoft, Skarrild
      Hun er datter af Poul Gotfred Liebe †1732 og Margrethe. I andet ægteskab er moderen Margrethe gift med stedfaderen Jonas Vissing, vejer og måler i Kolding.
Hun blev gift med Poul Østergaard 1758 i Kolding.
Hun når at få ni børn i 16 år, men dør i barselsseng ved det sidste barn, 45 år gammel. Af de ni børn lever kun fem, da hun dør.
Hun har damaskes gang klæder og fine tee servicer.

Poul Østergaard *1736c †1797 Bording Mølle, Bording
       Hans far hedder Jens Andersen Østergaard, men kendes kun fra folketællingen 1787, hvor han bor ved sønnen Poul på Nørre Karstoft. Gift 1. gang i Kolding 1758 med Anne Dorthe Liebe †1774. Gift 2. gang 1775 i Brande kirke med Ambrosia (Brink?) †1781-. Gift 3. gang 1781 med Karen Humble Bering *1764 præstegården, Nørre Omme †1797+.
      Det vides ikke, hvor han er født. Han ses første gang ved vielsen i Kolding 1758. I 1759 får han første gang skøde på Nørre Karstoft, som han sælger 1766 og køber Hammergård i Hammer sogn. Der er han 1766-69. 1770-73 er han i Vejen mølle. 1773-87 opholder han sig for anden gang på Nørre Kartoft, som han kun ejer 1775-78, men familien lader ham bo videre der. 1788-89 er han i Brandlund Brande og 1789 og 1792 i Klode Mølle, Engesvang. I 1797 dør han i Bording Mølle.
      Han var konstant indblandet i retssager, hvor han selv forsvarede eller anklagede. Af opbrusende natur bliver han et par gange bremset af retten. Han sætter sine spor i det mindste i Andst og Nørvang herred. Det skulle undre, om han ikke er præsent i Hammerum tingbog også. På sine hovedgårde Nørre Karstoft og Hammergård lever han af at sælge bøndergods fra.
Se
Poul Østergaard

Jonas Vissing, Kolding, viet 1733 med Anne Dorthe Liebes mor Margrethe, nævnt 1774 Nørre Karstoft, Skarrild
      Han er vejer og måler i Kolding. En datter er Amalie Jonasdatter Vissing *1742 Sct. Nikolaj, Kolding, gift 1762c med mølleren Christen Christen Møller i Kideris Mølle, Rind. Jonas fik 5 børn med Margrethe. Han havde en bror, som kaldes Sr. Michel Vissing, også i Sct. Nikolaj sogn, Kolding.

PERSONER NÆVNT I SKIFTET (20):
Anne Dorthe LiebeNørre Karstoft, Skarrild *1729 Kolding †1774 Nørre Karstoft, Skarrild. Skiftet er efter hende. Død den 13. juni på Nørre Karstoft i barselsseng. Gift 1758 i Kolding med Poul Østergaard. Fik 9 børn med ham hvoraf 5 lever. Havde ret pæne luksus genstande i huset. Hendes forældre i Kolding var Poul Gotfred Liebe †1732 og Margrethe, som i andet ægteskab er gift med Jonas Vissing, vejer og måler i Kolding, der er tilstede ved skiftet.
Poul ØstergaardNørre Karstoft, Skarrild *1736c †1797 Bording Mølle, Bording. Har 1774 Nørre Karstoft, som han dog ikke får betalt, men en svoger køber ham ud 1777. Han får lov til at blive på Nørre Karstoft indtil 1788. Havde før 1774 allerede haft Nørre Karstoft en gang, derefter Hammergaard i Hammer sogn, så Vejen Mølle før perioden 1773-1788 i Nørre Karstoft. Derefter et år i Brandlund, Brande, så Klode Mølle i Engesvang og til sidst Bording Mølle, Bording, hvor han døde. Opbrusende, indblandet i talrige retssager. I 1787 har han sin bror og far på og nær Nørre Karstoft. Se Poul Østergaard
Margrethe Birgitte Poulsdatter ØstergaardNørre Karstoft, Skarrild *1761 Nørre Karstoft, Skarrild. Lever 1797 ved skiftet efter faderen, uvist hvor. Datter af Poul Østergaard og Anne Dorthe Liebe.
Poul Gotfred Poulsen ØstergaardNørre Karstoft, Skarrild * 1763 Nørre Karstoft, Skarrild. Lever 1797 ved skiftet efter faderen, men uvist hvor. Søn af Poul Østergaard og Anne Dorthe Liebe.
Charlotte Amalia Poulsdatter ØstergaardNørre Karstoft, Skarrild *1766 Hammergaard, Hammer †1840-45. Datter af Poul Østergaard og Anne Dorthe Liebe. Gift 1786 i Skarrild med Jens Christensen *1744c †1840-45 kaldet Nexgaard af Annexgården, selvejer og tømrer i Skarrild. Hun kalder sig selv Charlotte Amalie Østergaard i folketællingerne 1787 og 1801. I 1801 har de tre børn. I 1834 er de på aftægt og hun kaldes fejlagtigt Charlotte Amalie Jakobsen. En datter Ane Dorthe Jensdatter har overtaget gården med hendes mand Jens Arentsen. 1840 er Jens Christensen 85 og Charlotte Amalie 74.
Ole Secher Poulsen ØstergaardNørre Karstoft, Skarrild *1768 Hammergaard, Hammer. Lever 1797 men ved faderens skifte uvist hvor han lever. Søn af Poul Østergaard og Anne Dorthe Liebe. Opkaldt efter svogeren Ole Christian Secher senere til Lynderupgaard.
Jens Poulsen ØstergaardNørre Karstoft, Skarrild * 1774 Nørre Karstoft, Skarrild. I 1797 i Ravnholt, Bording. Søn af Poul Østergaard og Anne Dorthe Liebe. Moderen døde ved eller lige efter hans fødsel. Gift 1797 i Bording med Inger Nielsdatter. I 1801 er Jens "Huusmand med jord og strømpebindere". Han har mindst to børn med Inger: Anna Jensdatter *1798c og Niels Jensen *1800c. Han bruger i 1801 ikke navnet Østergaard.
Jonas VissingKolding Stedsvigerfar, Poul Østergaard skylder ham 280 rigsdaler, som han lånte for 18 år siden efter brylluppet i Kolding med Anne Dorthe Liebe.
Hans Ditlevsen Linnet Gjellerup † 1785 Gjellerup. Herredsfoged, solgte Nørre Karstoft til Poul Østergaard, som skylder ham 3.600 rigsdaler for hovedgården. Gift 1. gang 1758c i Kolding med Anne Margrethe Jørgensdatter Fogh †1772 Nørre Kartoft, Skarrild.
Hr. Maj {sted mangler} Har første prioritets pant med 3.460 rigsdaler i Vejen Mølle, som Poul Østergaard lige har solgt
Hr. Torsten Viborg Procurator, har anden prioritet i Vejen Mølle for 1.000 rigsdaler
Peder Jørgensen Holtum, Arnborg Er vurderingsmand ved skiftet, og 57 år gammel. Han er på aftægt og har allerede afhændet gården i Holtum til en datter med mand. Peder Jørgensen var født i Store Sandfeld, Brande og en formuende mand. Han havde i 1764 købt Fasterholt 5 ½ tønder hartkorn med to halvgårde af Poul Østergaard. Han ejede foruden hans egen gård i Holtum også i 1762 hans bror Peder Troelsens gård i Store Sandfeld, Brande
Ole Olufsen Minds Skarrild Vurderingsmand, for patronym se Brejl skifte Møltrup gods nr. 1
Johan Jacob Sejer Rørbæk, Vester *1727c Rørbæk, Vester. Værge for børnene. Rørbæk er en mindre hovedgård.
Anders Nielsen Wong Vesterdam, Thyregod Anders har købt to gårde i Borup Brande af Poul Østergaard og skylder stadig 380 rigsdaler for dem. For Anders Nielsen Wong se Dynastiet Wong
Erik Wickmann Skibbild, Arnborg Skylder Poul Østergaard 250 rigsdaler. Der er pant i en gård for dem, men hvilken gård? Det må være Skibbild gård selv. Gift med Anders Nielsen Wonges datter Else Cathrine Andersdatter Wong. Han opholder sig lidt under et år i Skibbild. Han kunne slet klare sig, bor til sidst ved svigerfaderen Anders Wong i Vesterdam, Thyregod. For Erik Wickmann se Dynastiet Wong
Jens Smeds Enke Grarup, Brande Hun og manden har købt hendes gård af Poul Østergaard for 120 rigsdaler, som ikke er betalt endnu. Hvis smeden er Jens Nielsen, død januar 1774, så hedder enken Ane Christensdatter.
Peder Bjerre Grarup, Brande Har købt hans gård af Poul Østergaard for 120 rigsdaler, som ikke er betalt endnu. Hedder vel Peder Jensen og bebor 1762 en af de seks gårde eller halvgårde, som Mag. Borch præst i Grejs ejede. Det er sikkert disse gårde, som Poul Østergaard har købt i alt fald nogen af. Derfor skylder han stadig Mag. Borch 275 rigsdaler.
Peder Nielsen Arnborg Skylder Poul Østergaard 50 rigsdaler.
Mag. Borch Grejs Peder Lauridsen Borch, præst i Grejs 1770-77, før 1770 kapellan. Ejede i 1762 10 halvgårde i Borup og Grarup i Brande. Poul Østergaard skylder ham 275 rigsdaler.


TAK TIL:
En tak til John Søndergaard Nielsen for kirkebogsudskrifter og Erik Brejl for skifteuddrag.
Endelig en tak til Arne Feldborg og hammerum-herred.dk, hvor skiftet kunne hentes i billder i tilstrækkelig opløsning, at hver side kunne forstørre til A3 og læses nogenlunde. Billerne blev skærpede og kontrasten forhøjet selektivt med PaintShop.

NOTITSER TIL UDSKRIFTEN:
Klammer [..] betyder et ulæseligt ord eller i hvert fald et, som jeg ikke kan læse. Antallet af punkte er det formentlige antal bogstaver i ordet.
[Andre] fx, betyder at denne udskrift er nogenlunde, men ikke helt, sikker.
Navne i latinske bogstaver står i kursiv skrift.
{Tilføjet tekst} på steder fx tabeller, hvor dette er nødvendigt. Disse ord indenfor parenteserne forekommer ikke i det originale skifte.

1774
Udskrift: Villy M. Sorensen, Marts 2009
Lundenæs og Bøvling amters skifteprotokol, 1774-1781, B 8 - 1082 , 16.11.1774, fol. 397


Billede fra www.hammerum-herred.dk

128
Samfrender Skifte efter Poul Østergards Hustru Anne Dorthe Liebes forrettet og sluttet d. 16. November 1774 paa Nørre Car{s}toft.
No. 2 Chrtimus I Rixdaller
Anno 1774 den 16 Novembr: i Anleedning og følge Hans Kongl. Mayst: Allernaadigste Bevilling af d. 1te Julj 1774 saaleedes Lydende
CrtimusFiire Rixdaller
1774 -
Vii Christian den Syvende af guds naade Konge til Danmark og Norge de Venders og Gothers Hertug udi Slesvig Holsten Stormarn og Dijtmarsken Greve udi Oldenborg og Delmenhorst Giøre Alle Vitterligt, at vi efter Poul Østergaard af Nørre Castoft udi Lundenis Amt i vort Land Nørre Nylland, hans herom Allerunderdanigst giorde Ansøgning og Begiering, allernaadist have bevilgit og tilladt, Saasom og hermed bevilge og tillade, at hand foruden Rættens Middels Forseigling, Registering og Wurdering efter Loven, med hans og hans afgangen hustrue Anne Dorthe Liebes fælles sammenaulede umyndige Børn, udi uskift Boe maa blive Besiddende, Saa Længe hand Eenlig stand forbliver, og om hand imidlertiid skulle blive tilsinds at Skifte og deele maae hand self indbyrdes med Samfrender handle og slutte en Skifte forhandling om den Arv, Som bemte hans Børn efter fornevnte hans Afgangen Hustrue Børnenes Moder, kand tilkomme som hand med dennem til Børnenes Gavn best kunde forenis, foruden Rettens Middels overværelse eller Viidere Registering og Vurdering efter Loven dog haver bemte Samfrender et skriftlig Instruments derover at forfatte, som billigt kand Være, og de i fremtiiden naar børnene komme til deres Myndige Aar, eragte at [L{vel skrivefejl for k}]unde forsvare, og ville vi herfor have befalet dem som dette skifte i saa maade forrettende Varder, at de i alle maader holde sig den første Articul udi den om adskilligt Justitien Vedkommende den 31te Marti 1719 udgangen forordning Allerunderdanigst efterrettelige, hvilket og skal skee Af din Øvrighed og Rettens Betient som det ellers kunde tilkomme Samme Skifte at forvalte, for saavidt bemelte Articul dem angaar, som og derefter intet i deres Rættighed skal afgaa. Forbydende Alle og enhver herimod som forskrevet staar, at hindre eller udi nogen maade forfang At giøre under vor hyldest og naade,
Givet paa vor Slot Christiansborg udi vores kongelige Resitentz Stad Kiøbenhaun dend første Jully 1774 -
Lyder vort Signet LS
Efter hans Kongl Mayst Allernaadigste Befaling
      Luxdorph       P: Aagaard -

Poul Østergaard af Nørre Kastoft i Jylland Bevilling at sidde i uskift Boe, og siden skifte med Samfrænder.

Haver ieg underskreven Poul Østergaard paa Nørre Castoft foretaget skifte og Deel efter min d. 13 Juni Sidst ved Døden afgl: Hustrue Anne Dorthe Liebe, imellem mig paa dend eene, og mine med Hinde Sammenaulede og efterlevende 5 Umyndige Børn nemlig.
En Daatter Margrethe Birgithe gl: 13 Aar,
Een søn Poul Gotfred 11 Aar,
Een Daatter Charlotta Amalia 8 Aar,
en Søn Ole Secher 5 Aar, og
een søn Jens 22 uger,
paa den Anden siide alt med tilstædeværende Samfrender min Sl: Hustrues Stiffader Jonas Wissing Veier og Maaler i Colding, og som til sines værge med skifte Behandlingen paa Børnenes Vægne Sr. Johan Jacob Sejer til Rørbech, Vurderings Mænd Ole Minds af Scharild og Peder Jørgensen af Holtum, og da forrettet som følger.-

Hvor da først belv foretaget Vurderit, og da forrettet som følger.-

og beregnet Stereboens Indtægt og formue -
Saasom:
{Antal}{Sag} rdMkß
 {GODS}    
 Kastoft Hovedgaard af Hartkorn 12 Tdr 2 Skpr: med de paa [S?]:f. s: Gaarden Mark værende 3de Afbyggere 1.800  
 Den mig forhen Tilhørende og nu solgte Weien {Vejen} Mølle hvis købe Summa til førstkommende Snapsting {26. april 1775 i Viborg} betalis 4.900  
 Og desuden ved Auction samme steds {Vejen Mølle} bortsolgte Løsøhre hvoraf endu er i behold 300  
 En bonde gaard Blæsjerg kaldet i Brande sogn 50  
 Et stycke skov og Grund af Roygaards hoved gaards Taxt Koe Eng kaldet 100  
      
 TILSTAAENDE GIELD    
 Hos Hr. Wichmann i Schivild efter Pandte forsikring 250  
 Hos Sr. Anders Nielsen Wonge i Westerdam {Thyregod} efter Kiøbe Contract om 2de Gaarde i Baarup {Borup} i Brande Sogn 380  
 Jens Smed Enche i Grarup {Brande}, Kiøbe Summen for hendes paaboende gaard 120  
 Peder Bierre ibid {Grarup, Brande} Liigesaa Kiøbe Summen for sin gaard 120  
 Peder Nielsen i Arnborg skyldig efter Beviis 50  
      
      
 INDBOE    
18sølv spiise skeer og 12 Thee skeer 36  
jSølv Potage skee 6  
jkaaber {kobber} Brøgge Kieddel og 3de mindre kaaber keddeler 60  
10kaabber Potter 8  
jmalm Gryde og 2de Morterer 3  
2deKaabber Castroller 2  
4reMissing Keddeler 5  
jFyhr [Beiten] 1  
2Messing fyhr fade 1 rdl, 3 Jern Gryder 2 rdl, er 9  
j[..rte] Pande og 3 bager Jern 3 mk, i Jern Bismer 1 d[..] er 42 
jIldskoul med klemme og noget meere smaat Jern tøy  4 
2deKaabber Thee Kedler og j do Thee Machine 3  
11Thee fade 8 rdl, 2 Dusin do Tællerkener 4 rdl er 12  
2deTinskaaller 4 M, 1 tin Øll Kande 3 M er 11 
½Servis Porcelains tøyr 20  
 Thee og Caffe Tøy af samme slags for 4  
 Daglig Thee Tøy 1 rdr, 1 Jern [Ryst] og i do Pande 3 m, er 13 
1Jern Bismer 12 
 Brøgger Kar og spander, med øvrige do Træ Redskaber for 6  
5Øll Tønder 22 
1Canape overtræiket med gl. Plyds 32 
8Leehn stoele 9 rdr 4 m, 15 Læder overtræiket stoele 10 rdr er 194 
10Borde 10 rdlr. 2de store Speigle 10 rdl er 20  
4resmaa Ditto {borde} 4 rdlr, 1 do større 2 rdlr 3de Drag Kister 12 rdlr 204 
jChatol med skab[emen?] paa og skuffer hedentil 10  
jNøgle skab 4 m, 3 stue Uhrer 20 rdlr 3 kister og 3 coffert 10 rdlr er 304 
6Sængesteder med omhæng og [..rude] værende og tilhørende sængeklæder og Lagener i stue værelserne udregnet til 100  
8stkr folide {f fejlskrift for s?} stege 40 rdlr, 6 Dreiels Duge 12 rdlr er 52  
6Dusin do Servietter 12  
6handklæder 1 rdlr, 6 par vindue Gardiner 2 rdlr er 3  
3deBielegger Jern kakelovne 26  
      
 BESETNING    
8stude 80  
24stk kiør og qvier 130  
90faar høvder 582 
6Bester 84 rdlr, 8 svin 10 rdlr er 94  
8Beslagen Vogne med Drætte Tøy og tilbehør 80  
4thræe Vogne 12  
3deplove og 3de harrer med tilbehør 4  
5høeler 2 hackels Knive med Kister og andre Gaard Redskaber af [.per] spader og [...lige] 64 
      
 DEND SALIG KONES GANG KLÆDER    
jRød Damasker Klædning 10 rldr j guul do 7 rdlr er 17  
jMørk [Sirtzes] ditto 3  
jBomulds do 4 rdlr, 1 grøn Damaskes Ermkaabe med [... .....] 8  
jRødulden Damaskes do med skind underforet 2  
      
 SUMMA INDTÆGT 9.046  
      
 Dernæst følger boens BESVÆRING OG GIELD! Saasom    
 skyldig til Hr Herretsfoged Linnet af kiøbe Summen for Castoft med viidere hannem afkiøbte efter Contract 3.600  
 Til Hr: Maj i { tom plads } Paa første Prioritet do Weien {Vejen} Mølle 3.460  
 Til Hr: Procurator Torsten i Wiborg paa 2de Prioritet i bemt {Vejen} Møl. 1.000  
 Til Jonas Wissing i Colding efter Obligation af 21 April 1758 280  
 Til Hr. Bagger til Hastrup 180  
 Til Hr Mag: Borch i Greis 275  
 Dette skiftes Bekostning 10  
      
 SUMMA GIELD OG UDGIFT rdlr 8806  
      
 Bliver Altsaa til Deeling rdlr 240  

{Hvem}Rigsdaler
Heraf tilkommer faderen den halve part som er 120
og Børnene den anden halv part neml:  
Sønnen Poul Gotfred Een Broderlod 30
Sønnen Ole Secher Een Broderlod 30
Sønnen Jens Østergaard Een Broderlod 30
Daatteren Margrethe Birgithe en Systerlod 15
Daatteren Carlotte Amalia Een Systerlod 15
Giør rdlr 120

Dernest faderen af Kierlighed skienkede berørte sine 2de Døttre, de ovenanførte deres Sal: Moders Gangklæder, neml. Margrette Birgitte Een Rød Damaskes Klædning, Een Mørk Sirtzes Ditto og een Rød ulden Damaskes Ermkobe med skind underfoeret Wurderit tilhobe for 15 rdl, og Charlotte Amalia Een Guul Damaskes Klædning, Een Bomulds do og een Damaskes Ermkobe Liigel. Wurderit for 15 rdlr. De øvrige af Moderens Dagl: Gang Klæder af ulden og Linnet blef beholden til samtl. Børnenes Brug og [nøtte] i deres opdragelse. i alt øvrige lover faderen at bekoste og besørge Børnenes opfostrelse med [skichelig] underholdning samt Lærdom og undervii[esing] i deres Christendom med videre Efter Vilckaar og Leilighed, indtil de paa een eller anden Maade kand blive forseet eller Retirere sig selv, uden noget i dennem deris Liden arv eller gavn dennem at afkorte eller forlange videre end Renterne af deris anførte Arvelodder. Dernæst ogsaa forpligtede sig, ei allene at svare og Clarere vedkommende for anførte Specificerede Gield mens endog om noget mere end denne forretning u[vyrk]lig ei skulle være bleven erindret at angive ligeledes Saavidt Retmæssig maatte Befindes af Barns formue og sin Egen Lod at udreeede og svare. Hvormed da dette skifte sluttes under vore Hænder, og hostrykte Signeter til Stadfæstelse -
Datum Nørre Castoft Dend 16 Nov. 1774
Conform med Orginalen Testerer P: Østergaard.