Skarrild Kommenteret Kirkebog 
Døbte mandkøn 1725 - 1775
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Skarrild kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender dåbens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per dåb være bedre. Bruges også hvis man kender dåbens nummer.
3. Kun tekst- og klapversionen har separate kommentarer til fadderlister, disse er udeladt af pladsgrunde i den sorterbare version. Disse kommentarer bringer yderligere oplysninger om fadderne og de nævnte personer.

Døbte i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Christen Pedersen Nørgaards Kone", som hed Ane Henningsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
PKB: Præstens KirkeBog. DKB: Degnens KirkeBog. Huller i Skarrild kirkebog 1773.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.

I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 2001 03.12.1724 Dødfødt, . FAR: Erik Andersen. MOR: ? Erik Andersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sepult Erich Andersens barn ßom blev Dødfød. dom 1 Adv.}
Begravelse nr. 6001
NOTITS: Fødsel ansat fire dage før begravelsen.


Nr. 2002 10.02.1725 ?, ?. FAR: ?. MOR: ?.
BÅREN AF: Helvig Christensdatter Haderup, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild, Forrige præst Christen Thomsen Lunds kone.
FADDER Nr. 1: Grethe Elkær, Elkær, Skarrild
FADDER Nr. 2: Karen Heesgaard, Hesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anders Sørensen, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Thomsen Lund, Skarrild By, Skarrild, Forrige præst. Hans datter Abelone gift med nuværende præst Arnt Bisted.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{....} fachs: [...s] d 10 Febr. [.....] ars barn nafnlig ? Christen {Thomsen} Lunds Kone Mad. {Helvig Christensdatter Haderup} bar dd, fad: grethe El {.....} aatter, Karen Heesgaard {.....} Anders Søfrens etc:
NOTITS: Venstre side af bladet revet af.


Nr. 2009 17.12.1725 Anders Pedersen, . FAR: Peder Studsgaard. MOR: ? Peder Studsgaards kone.
FADDER Nr. 1: Erik Andersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Erik Andersens Kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Klink, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Erik Andersens pige, Skarrild, Tjenestepige.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Døbt Peder {St}utzgaard ßøn Erich {An}ders og Hustrue Christen {K}link Erich Anders: pige {Ba}rnet blev kaldet Anders. {Do}m 3 Adv:


Nr. 2012 24.03.1726 Christen Christensen, . FAR: Christen Larsen. MOR: ? Christen Larsens kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Sidsel Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Bennetsen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Birgitte Nielsdatter, Silstrup, Skarrild, Jens Bennetsens kone
FADDER Nr. 4: Bendt Pedersen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 3. Fast: Christen Lass: Barn Bapt: nafnl Christen. Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dend, Zitzel pindvig jens benneds /: var fadder jens bennetsens Hustr, {Birgitte Nielsdatter} Bent Pedersen etc:


Nr. 2013 13.04.1726 Niels Arntsen, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abelone Christensdatter Lund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fest: Pasch: Præst: {Arnt Nielsen Bisted} Barn fød nafnlig Niels døde 8 [tende] dagen dereffter og blev begrafven d. 6 p Pasch: Effter at dd til moderens {Abelone Christensdatter Lund} [Kchegg] {Kirkegang} var ind ßat udj [Kichen] {Kirken}.
Begravelse nr. 6015
NOTITS: Barnet blev 8 dage gammel, blev hensat 5 uger i en gruft eller lignende i kirken og begravet, da moderen igen kunne gå i kirken. Se begravelsen. Dette var ret så usædvanligt, men det var moderens første barn.


Nr. 2017 29.09.1726 Niels Mortensen, Klink. FAR: Morten Klink. MOR: ? Morten Klinks kone.
BÅREN AF: Cecilia, Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Peder Studgaards kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: Erik Andersen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Bechtoft, Bækltoft, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d: 15 p T Morten Klinks barn nafnl Niels, Zecilia bar {dd}, Peder Stutsgd, Peder Stutzgaards Kone, Erich Andersen, Maren Bechtoft etc:


Nr. 2018 13.10.1726 Rasmus Bringelsen, . FAR: Bringel Eilersen. MOR: ? Bringel Eilersens kone.
BÅREN AF: Cecilia, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Møller, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Møllers kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: Simon Been, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Præstens tjenestepige, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 17 p Trinit Bapt: Bringels barn nafnlig Rasmus. Zecilia bar dend. Fadere Christen Møller og hustr: Simon Been Præstens pige Maren etc:
Begravelse nr. 6410
NOTITS: Begravet 1775 Pindvig.


Nr. 2022 15.06.1727 Peder Christensen, Lustrup. FAR: Christen Lustrup. MOR: ? Christen Lustrups kone.
BÅREN AF: Cecilia, Skarrild
FADDER Nr. 1: Maren Bæksgaard, Bæksgaard, Skarrild
FADDER Nr. 2: Margrethe Lustrup, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jens Gammelgaard, Gammelgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d: 1 p Trinit Christen Lustrups barn nafnl Peder. Zecilia bar fadere Maren Bechsgd Margrethe Lustr jens g gaard Maren Jensdaatter etc:


Nr. 2024 14.09.1727 Thomas Jensen, . FAR: Jens Thomasen. MOR: ? Jens Thomasens kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Birte Grene, Grene, Skarrild
FADDER Nr. 2: Sidsel Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Johanne Thomasdatter, Skarrild, Muligvis faderens søster.
FADDER Nr. 4: Peder Graversen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Dom: 14 p T Jens Thomasens barn nafnlig Thomas. Præstek. {Abelone Christensdatter Lund} bar dd Fad: Berete Gren Zitzel pindvig, johanne Thommes: Peder graversen etc:
Begravelse nr. 6039
NOTITS: Begravet 3 å gammel i 1730.


Nr. 2026 23.11.1727 Peder Nielsen, Døvling. FAR: Niels Døvling. MOR: ? Niels Døvlings kone.
BÅREN AF: Anne Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Døvling, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Christen Døvlings kone, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anders Hansen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: dom: 24 p Trinit Niels [Døvl]: barn nafnlig Peder , Anne Karstoft bar dd Christen døfling og hustr , Anders Hansen etc:


Nr. 2028 08.02.1728 Niels Pedersen, Hesselvig. FAR: Peder Hesselvig. MOR: ? Peder Heselvigs kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Johan Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Mette Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Smed, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: fast: l: {fastelavn} søndag peder Hesselvigs Barn nafnl Niels Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd , johan ødevig Mette Mølle Peder Smeed etc:


Nr. 2029 15.02.1728 Michel Laugesen, . FAR: Lauge Michelsen. MOR: ? Lauge Michelsens kone.
BÅREN AF: Maren Christensdatter Ronnum, Ronnum, Skarrild, Begravet samme år 1728.
FADDER Nr. 1: Michel Smed, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Møller, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Christen Møllers kone, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Christensdatter, Ronnum, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: 1 Dom: i Fasten Lauges Mich: S: barn nafnl Michel , Maren Ronum bar dd , Michel ßmed Christen Møller og hustr Christen Ronnums datter etc:
Begravelse nr. 6041
NOTITS: Begravet 3 år gammel i 1731.


Nr. 2030 07.03.1728 Jens Andersen, Elkær. FAR: Anders Elkær. MOR: ? Anders Elkærs kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
FADDER Nr. 1: Niels Elkær, Elkær, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Niels Elkærs kone, Elkær, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Sørensen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Jens Thomsen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Midfaste Søndag døbt Anders Elk: barn nafnlig Jens , Præstens Koene {Abelone Christensdatter Lund} bar dd Niels Elk: og Hust Christen Søfr: Jens Thom: etc:


Nr. 2034 06.03.1729 Jens Jensen Høgild, Karstoft- Nørre. FAR: Jens Jensen Høgild. MOR: Sophie Amalie Christensdatter Svenstrup.
BÅREN AF: Birgitte Christensdatter Svenstrup (Præstegaarden), Sønder Felding, Søster til moderen, præst Manasse Tøxens kone.
FADDER Nr. 1: Søren Christensen Svenstrup, Sunds, Moderens bror, præst.
FADDER Nr. 2: Christen Lauridsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild, Præsten i Skarrild Arnt Bisteds kone.
FADDER Nr. 4: Hans Andersen, Skarrild?, Ejede Karstoft 1697-1720.
FADDER Nr. 5: ? Hans Andersens kone, Skarrild?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: jens {Jensen} Høgils ßøn paa Karst: nafnlig Jens , Mad: {Manasse} Tøxens {Birgitte Christensdatter Svenstrup} Hr Søfren {Christensen} Svenstrop Christen Lauritzen. Præstekonen {Abelone Christensdatter Lund} Hans Anders og Hustr: etc 1ste Søndag i Fasten.
NOTITS: Han ses i Reserverullen 1741 i Arvad Mølle, Brande, som faderen har overtaget.

LINK: Reserverullen 1741 Arvad Mølle.


Nr. 2035 13.03.1729 Christen Sørensen, Bektoft. FAR: Søren Bektoft. MOR: ? Søren Bektofts kone.
BÅREN AF: Sophie Amalie Christensdatter Svenstrup, Karstoft- Nørre, Skarrild, Gift med Jens Jensen Høgild.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Høgild, Karstoft- Nørre, Skarrild, Konen Sophie Amalie Svenstrup bærer.
FADDER Nr. 2: ? Søren Jensens kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: Niels Olufsen, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Søren Jensen, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søfren Bechtofts Barn døbt Nafnl Christen, jens {Jensen} Høgilds Kone {Sophie Amalie Christensdatter Svenstrup} bar dend Jens {Jensen} Høgild Søfren jensens Kone Niels olufsen etc: 2 Søndag i fasten bapt:


Nr. 2037 19.06.1729 Peder Christensen, . FAR: Christen Larsen. MOR: ? Christen Larsens kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præsten Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Jens Bennetsen, Silstrup, Skarrild, Konen Birgitte Nielsdatter også fadder.
FADDER Nr. 2: Birgitte Nielsdatter, Silstrup, Skarrild, Jens Bennetsens kone.
FADDER Nr. 3: Jens Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Lauridsdatter, Laurids hols?ns datter.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Hols?ns, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Christen Lassen Barn til Daab dom: 1 p Trinit: nafnlig Peder, Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd Jens Bennets: og Hustr: {Birgitte Nielsdatter} Jens Christenßen Lauritz Hols[..]ns daatter etc.


Nr. 2038 12.07.1729 Dødfødt, (Bekgaard). FAR: Jens Bekgaard. MOR: ? Jens Bekgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sepult: Dom 5 p Trinit jens bechgaards barn død-fød. '}
Begravelse nr. 6030
NOTITS: Fødsel ansat fire dage før begravelsen.


Nr. 2041 06.11.1729 Jens Christensen, Skarrild By (Skarrild Mølle). FAR: Christen Møller. MOR: ? Christen Møllers kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Erik Andersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Jensen Høgild, Karstoft- Nørre, Skarrild
FADDER Nr. 3: Laurids Skrædder, Skarrild
FADDER Nr. 4: Johan Øvig, Øvig?, Skarrild, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Christen Møllers Barn, nafnlig jens Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd. Erich Anders_ Jens {Jensen} Høgild Lauritz Shrædder johan ødevig etc. Dom 21 post Trinit:


Nr. 2049 01.10.1730 Gravers Jensen, Skarrild By (Becksgaard). FAR: Jens Becksgaard. MOR: ? Jens Becksgaards kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Jens Ibsen, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Jens Ibsens kone, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Sidsel Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Sidsels Pindvigs datter, Pindvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 17 p Trinit jens Bechsgds Barn nafnl Gravers præstek {Abelone Christensdatter Lund} bar dd Jens Ibsen og Hustr Zitzel Pindvig og daatter etc:


Nr. 2051 22.10.1730 Niels Jensen, Silstrup. FAR: Jens Bennetsen. MOR: Birgitte Nielsdatter.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
FADDER Nr. 1: Niels Grene, Skarrild Grene, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Niels Grenes kone, Skarrild Grene, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom, 20 p Trinit jens bennetsens barn nafnlig Niels præstekonen {Abelone Christensdatter Lund} bar dend Niels Grene og Hustr. etc:


Nr. 2052 02.01.1731 Peder Nielsen, Øvig. FAR: Niels Nielsen Øvig. MOR: Johanne Pedersdatter.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Jens Boesen, Øvig, Skarrild, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Anne Christensdatter, Øvig, Skarrild, Moderens mor, gift med Jens Boesen.
FADDER Nr. 3: Bendt Pedersen Øvig, Øvig, Skarrild, Moderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Niels {Nielsen} ødevigs Barn nafnlig Peder. Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dend fadere jens Boedsen og Hustrue {Anne Christensdatter}, Bendt Pedersen dom 1 p Nat:


Nr. 2053 11.02.1731 Oluf Bringelsen, . FAR: Bringel Eilersen. MOR: ? Bringel Eilersens kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Klinch, Klink, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Christen Klinchs kone, Klink, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Bringel Eilersens barn nafnl Oluf præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd, Christen Møller, Christen Klinch og Hustr: Dom 2 i fasten.


Nr. 2054 04.03.1731 Erik Pedersen, Hesselvig. FAR: Peder Hesselvig. MOR: ? Peder Hesselvigs kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Poul Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Poul Hesselvigs kone, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Oluf Møl, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Oluf Møls kone, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Midfaste ßøndag: Peder Hesselvigs barn nafnet Erich. Præstek. {Abelone Christensdatter Lund} bar dd, faderne Povel Hesselvig og hustru oluf Møl og hustru etc.


Nr. 2055 08.04.1731 Peder Pedersen, (Studsgaard). FAR: Peder Studsgaard. MOR: ? Peder Studsgaards kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Christen Sørensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Christen Sørensens kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Christensdatter, Skarrild Mølle, Skarrild, 16+, *1715- Christen Møllers datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: 2 dom: p Pasc: Peder studsgds barn, kaldet Peder præstekonen {Abelone Christensdatter Lund} bar dd faderne Christen Søffrensen og Hustr, Christen Møler og daatter etc:
Begravelse nr. 6068
NOTITS: Begravet knap 2 år gammel.


Nr. 2056 12.08.1731 Mads Andersen, . FAR: Anders Elkær. MOR: ? Anders Elkærs kone.
BÅREN AF: Anne Bæksgaard (Bæksgaard), Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Peder Pindvigs kone, Pindvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Døbt d 12 Trinit Anders Elk: barn kaldet Matz, Anne Bechsgd bar dd: fadere Peder Pindvig og hustr.


Nr. 2057 26.08.1731 Niels Sørensen, . FAR: Søren Madsen. MOR: ? Søren Madsens kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Jens Boedsen, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 3: Niels Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Mette Bæktoft, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Døbt d 14 p Trinit Søfren Matz: barn nafnl Niels præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd. faderne Jens Boedsen, Peder studzgd, Nils Pedersen Met Bechtoft etc:


Nr. 2058 02.09.1731 Peder Sørensen, . FAR: Søren Poulsen. MOR: ? Søren Poulsens kone.
BÅREN AF: ? Christen Nielsen Ronnums kone, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 1: Niels Olufsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Johanne Sørensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 3: Bennet Grene, Grene, Skarrild
FADDER Nr. 4: Peder Skave, Skave, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Ronnum, Ronnum, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: 15 p Trin: Søfren Pov:s: Barn kaldet Peder. Christen {Nielsen} Ron: Kone bar dd Niels Olufßen johan Søfrens Daatter , Bennedt grene, Peder schav.


Nr. 2059 09.09.1731 Niels Arntsen Bisted, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abelone Christensdatter Lund.
BÅREN AF: Ellen Ottosdatter Grønbæk, Præst Bisteds mor.
FADDER Nr. 1: Laurids Fog, Lønborg, Præst Bisteds morbror. Kaldes også Grønbæk. Præst in Lønborg og Egvad.
FADDER Nr. 2: Margrethe Knudsdatter Guldager, Lønborg, Laurids Fogs kone.
FADDER Nr. 3: Manasse Pedersen Tøxen, Sønder Felding, Præst i nabosognet Sønder Felding.
FADDER Nr. 4: Birgitte Svendsdatter Svendstrup, Sønder Felding, Manasse Tøxens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 16 p Trinit præst: {Arnt Nielsen Bisted} Barn nafnl Niels Præst: Moder {Ellen Ottosdatter Grønbæk} Bar dd, Hr: L.{aurids} Fog og Hustr: {Margrethe Knudsdatter Guldager} Hr Man:{asse} Tøxen og Hustr: {Birgitte Svendsdatter Svendstrup} etc:
Begravelse nr. 6253
NOTITS: Begravet 1757 i Skarrild, knap 26 år gammel.


Nr. 2060 23.09.1731 Ib Jensen, Pindvig. FAR: Jens Ibsen Pindvig. MOR: Kirstine Christensdatter.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Jens Bennetsen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Birgitte Nielsdatter, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Maren Ibsdatter, Skarrild, Formodet søster til faderen.
FADDER Nr. 4: Niels Olufsen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Døbt d [18] p Trinit jens pindvigs Barn kaldet ib præstek. {Abelone Christensdatter Lund} bar dd. Jens Bennets: og hust: {Brigitte Nielsdatter} Maren ibsdatter, Niels Olufss:


Nr. 2061 29.09.1731 Peder Poulsen, Hesselvig. FAR: Poul Hesselvig. MOR: ? Poul Hesselvigs kone.
BÅREN AF: Mette Pedersdatter Tovdal, Tovdal, Arnborg
FADDER Nr. 1: Anders Grene, Skarrild- Grene, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Ronnum den Ældre, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Christen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Peder Pindvigs datter, Pindvig, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Pindvig, Pindvig, Skarrild, Datter fadder-
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Mich Dag Povel Hiss: Barn nafnl Peder Mette {Pedersdatter} Tovdal bar dd , Anders green Peder {Pedersen den Ældre} Ronnum etc. Møllerens {Christen Møller} Hustr Peder pindvigs daatter.


Nr. 2062 15.11.1731 Rasmus Jakobsen, Silstrup. FAR: Jakob Silstrup. MOR: ? Jakob Silstrups kone.
BÅREN AF: Margrethe Jakobsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Anne Grene, Skarrild- Grene, Skarrild
FADDER Nr. 2: Maren Sørensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 3: Laurids Jakobsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Jens Skrædder, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: jacob selstr: Barn kald: Rasm_ Margrethe jacobsdaatter bar dd Anne gren, Maren Søfrens daatter Magrethe jacobsdaatter, Lauritz Jacobsen jens skræder etc.
NOTITS: Dato skønnet efter forrige dåb 29. sept. og før 31. dec. Ingen dato nævnt. Margrethe Jakobsdatter er nævnt både som bærer og som fadder.


Nr. 2063 27.01.1732 Peder Michelsen, . FAR: Michel Minds. MOR: ? Michel Minds kone.
BÅREN AF: Ellen Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 19c, præsten Bisteds kones søster.
FADDER Nr. 1: Poul Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Abelone Chritensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 3: ? Pedersdatter, Pindvig, Skarrild, Peder Pindvigs datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 27 janv: Michel Mintzes Barn , nafnl Peder Ellen {Christensdatter} Lund bar dd Povel Hesselvig, præst: Kone {Abelone Christensdatter Lund} Peder Pindvigs daatter etc;


Nr. 2067 14.06.1732 Michel Lavesen, . FAR: Lave Michelsen. MOR: ? Lave Michelsens kone.
BÅREN AF: Ellen Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Søster til præst Bisteds kone Abelone.
FADDER Nr. 1: Kirsten Klink (Klink), Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Christen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anders Skrædder, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 14 jun: Lave Mich: Barn Døbt kaldet Michel , Elen {Christensdatter} Lunds bar dd , fadere Kirsten Klinch, Møllerkonen Anders skræder etc:


Nr. 2068 15.10.1732 Søren Sørensen, . FAR: Søren Poulsen. MOR: ? Søren Poulsens kone.
BÅREN AF: Ellen Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Søster til præst Bisteds kone Abelone.
FADDER Nr. 1: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Ronnum den Ældre, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Christensdatter, Ronnum, Skarrild, Datter af Christen Nielsen Ronnum.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Ronnum, Ronnum, Skarrild, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsdagen d 15 oct: Søfren Povels: Barn Døbt nafnl Søfren , Elen {Christensdatter} Lunds bar dd , fadere Christ: Møller Peder {Pedersen den Ældre} Ronum Christen {Nielsen} Ron: Daatter etc:


Nr. 2069 30.11.1732 Christen Lauridsen, . FAR: Laurids Skrædder. MOR: ? Laurids Skrædders kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Ronnum den Ældre, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Peder Pedersen Ronnum den Ældres kone, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 4: Christen Nielsen Ronnum, Ronnum, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Lauritz shræders Barn d 30 Nov: kaldet Christen Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd , fadere Christen Møller , Peder {Pedersen den Ældre} Ron: og hustr Christen {Nielsen} Ron: etc.


Nr. 2070 25.02.1733 ? Anders/en/datter, . FAR: Anders Nielsen, Brande (Skærlund). MOR: Else Volske.
KIRKEBOGSTEKSTEN: obs: Else Volskes uægte barn fød d 25 febr: , samme dag døbt og død, udlagt til barnfader Ander Nielsen tiennendes udj Schierlund i Brand-Sogn_


Nr. 2071 02.04.1733 Niels Nielsen, Øvig. FAR: Niels Nielsen Øvig. MOR: Johanne Pedersdatter.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Erik Nielsen, Øvig?, Skarrild, Formodentlig faderens bror, en bror på gården i Skattelisten 1743.
FADDER Nr. 2: Jens Boesen, Øvig, Skarrild, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 3: Bendt Pedersen, Øvig, Skarrild, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Anne Møl, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 2 Apr: Niels {Nielsen} ødevigs Barn , døbt kaldet Niels , Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dend , fadere, Erich niels: jens Boeds: , Bendt Peders: Anne Møl etc:


Nr. 2073 17.05.1733 Christen Jensen, Pindvig. FAR: Jens Ibsen Pindvig. MOR: Kirstine Christensdatter.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Pindvig, Pindvig, Skarrild, Ses i skifte 1713 i Pindvig.
FADDER Nr. 2: ? Peder Christensen Pindvigs kone, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Kirsten Pedersdatter, Pindvig, Skarrild, Datter af Peder Pindvig, gifter sig 1736 med Jens Christensen. Kunne være en anden datter.
FADDER Nr. 4: Jens Christensen, Skarrild, Formodes at være den Jens Christensen af Silstrup, der i 1736 gifter sig med Kirsten Pedersdatter af Pindvig (ovenfor).
FADDER Nr. 5: Maren Ibsdatter, Skarrild, Formodet søster til faderen, datter af Ib Jensen †1730.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Døbt d 6 Dom: p pasc: jens ibs: Barn udj Pindvig døbt Navnlig xsten Pr: K: {Abelone Christensdatter Lund} bar dend. fadere Peder {Christensen} Pindvig og Hustr: og daatter {Kirsten Pedersdatter} , jens Christens: maren ibsDaat etc:


Nr. 2077 06.09.1733 Dødfødt, . FAR: Christen Sørensen. MOR: ? Christen Sørensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sept: d 6 Sept: Christen Søfrensens Barn dødfød .'
Begravelse nr. 6074


Nr. 2081 04.04.1734 Erik Ottesen, Skarrild By. FAR: Otte Pedersen. MOR: ? Otte Pedersens kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Jens Birkebæk, Skarrild
FADDER Nr. 2: Anders Eriksen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Katrine Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Karen Veilgaard, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 4 Apr: otze Peders: Barn nafnl Erich , P K: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd fadere jens bbech , Anders Erichs: Cathrine Christ: Daat: , Karen veylgd etc:
Begravelse nr. 6081
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.


Nr. 2085 23.05.1734 Eske Sørensen, . FAR: Søren Poulsen. MOR: ? Søren Poulsens kone.
BÅREN AF: Mette Eskesdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Michel Tærsker, Skarrild
FADDER Nr. 2: Mette Pedersdatter, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jens Christensen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bap: d 4 Dom: p pas. Søfren Povels: Barn Esche , Mette Eshes dat: bar dd , Michel Tersher , Mette pedersd: jens christ: etc.


Nr. 2086 14.06.1734 Hans Morsing Sørensen, . FAR: Søren Rasmussen Degn. MOR: Katrine Christensdatter.
BÅREN AF: Johanne Marie Hansdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Heesgaard (Heesgaard), Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Madsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Katrine, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt : d 14 jun: Søfren {Rasmussen} Degns Barn Hans Morsing kaldet . Johanne Marie Hansd: bar dd , fad: xsten heesgd , jens Matzen Cathrine [...cht]: etc:
NOTITS: Degnens kones navn i næste dåb #2087.


Nr. 2088 03.10.1734 Jens Nielsen, Øvig. FAR: Niels Nielsen Øvig. MOR: Johanne Pedersdatter.
BÅREN AF: Ellen Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præstens kones søster.
FADDER Nr. 1: Jens Boesen, Øvig, Skarrild, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Hennring Rasmussen Krog, Krog, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Christen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 4: Katrine Christensdatter, Skarrild, Degnen Søren Rasmussens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 3 oct: Niels ødevigs Barn , nafnl jens Ellen {Christensdatter} Lund bar dd , jens Boeds: Henning {Rasmussen} Krog Christ: Møllers Kone Cathrine Christ: daatter.


Nr. 2089 25.11.1734 Christen Arntsen Bisted, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abelone Christensdatter Lund.
BÅREN AF: Helvig Christensdatter Haderup, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Moderens rmor.
FADDER Nr. 1: Vitus Pedersen Bering, Rind
FADDER Nr. 2: Elisabeth Lauridsdatter Lassen, Rind, Vitus Berings kone.
FADDER Nr. 3: Manasse Pedersen Tøxen, Sønder Felding
FADDER Nr. 4: Birgitte Svendsdatter Svenstrup, Sønder Felding, Manasse Tøxens kone.
FADDER Nr. 5: Thomas Christensen Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 18c, moderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 25 Nov: Præst: {Arnt Nielsen Bisted} Barn , nafnlig Christen , Mad: Lunds {Helvig Christensdatter Haderup} bar dd Hr vitus Bering og hustr {Elisabeth Lauridsdatter Lassen} Hr Man.{anasse} Tøx{en} og hustr. {Birgitte Svendsdatter Svenstrup} , Thomas {Christensen} Lund etc.


Nr. 2090 30.01.1735 Niels Jakobsen, Skave. FAR: Jakob Christensen Skave. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Else Jakobsdatter, Skarrild, Formodet søster til faderen.
FADDER Nr. 2: Ingeborg Andersdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: jacob {Christensen} schaves Barn , kaldet Niels Maren Søfr: Daat: bar dend , Peder Andersen , Else jacobsdaatter , ingeborg And.: daat: etc: d 30 janvar.


Nr. 2091 02.02.1735 Peder Eriksen, . FAR: Erik Pedersen. MOR: ? Erik Pedersens kone.
BÅREN AF: Anne Graversdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Oluf Lustrup, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Oluf Lustrups kone, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Søren Sørensen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Sørensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 2 febr: Erich Pedersens barn nafnl Peder , Anne grav. d: bar dd fad: Oluf Lustrop og hustr: Søfr: Søfrens: Maren Sørens Daatter.


Nr. 2092 06.02.1735 Søren Sørensen, . FAR: Søren Sørensen. MOR: ? Søren Sørensens kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Ronnum, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 2: Anders Eriksen, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Laurids Skrædders kone, Skarrild
FADDER Nr. 4: Viveke Brasch, Skarrild By? (Præstegaarden?), Skarrild
FADDER Nr. 5: Peder Pedersen Ronnum den Ældre, Ronnum, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Laurids Skrædder, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 6 febr: Søfr: Søfr: søn nafnl Søfren P: K: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd , fadere Christen {Nielsen} Ronum , Anders Erichs: Lauritz shræders Kone viviche Brasch Peder {Pedersen den Ældre} Ronum etc:


Nr. 2094 11.04.1735 Thomas Jensen, Pindvig. FAR: Jens Ibsen. MOR: Kirstine Christensdatter.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Ronnum, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Pedersdatter, Pindvig, Skarrild, Peder Pindvigs datter.
FADDER Nr. 4: Søren Sørensen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: 2 paashedag jens ibsens barn nafnl Thomas Præstek. {Abelone Christensdatter Lund} bar dd , fad: Christ: {Nielsen} Ron: peder Pindvig og daatter , Søfren Søfrens: etc:
Begravelse nr. 6100
NOTITS: Begravet 1 år 9 måneder gammel.


Nr. 2095 19.05.1735 Søren Andersen, (Elkær). FAR: Anders Elkær. MOR: ? Anders Elkærs kone.
BÅREN AF: Anne Graversdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Niels Elkær (Elkær), Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Niels Elkærs kone (Elkær), Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Nielsen (Elkær), Skarrild, Niels Elkærs søn.
FADDER Nr. 4: ? Nielsdatter (Elkær), Skarrild, Niels Elkærsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 19 Maj And: Elkiers barn nafnl Søfren , Anne graversD: bar dd , fad: Niels Elk: og hustr og ßøn og daatter etc:


Nr. 2096 30.05.1735 Morten Christensen, (Heesgaard). FAR: Christen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
FADDER Nr. 1: Jens Ibsen Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Niels Olufsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Otte Pedersen, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Mortensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: 2 Pintzedag Christen Heesgaards ßøn nafnl Morten fad: jens {Ibsen} Pindvig , Niels olufs: othe Peders: Maren Mortens — daatter etc:
Begravelse nr. 6092
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel.


Nr. 2098 27.08.1735 Dødfødt, . FAR: Christen Sørensen. MOR: ? Christen Sørensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sepult: d 1 sept: Christen Søfrensens Barn dødfød.'}
Begravelse nr. 6089
NOTITS: Fødsel ansat fire dage før begravelsen.


Nr. 2100 29.05.1736 Erik Ottesen, Skarrild By. FAR: Otte Pedersen. MOR: ? Otte Pedersens kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Peder Eriksen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Anders Eriksen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Eriksdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Christen Sørensen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 29 Maj Othe Peders: Barn Nafnl Erich , Præst: K: bar dd Peder Erichs: Anders Erichs: , Anne Erichsdaat , Christen Søfr:s etc.


Nr. 2101 06.05.1736 Hans Andersen, Døvling. FAR: Anders Hansen. MOR: ? Anders Hansens kone.
BÅREN AF: ? Anders Hansens kones søster, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Døvling, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Niels Døvling, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Niels Døvlings kone, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 4: Søren Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Søren Karstofts tjenestepige, Karstoft- Sønder, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Døbt Dom 5 p pasch: Anders Hansens Barn nafnl Hans. Hendes Syster bar dd fad: Christ: Døfling Niels døfl: og hustr:, Søfren Karstoft og pige etc:


Nr. 2104 11.11.1736 Ib Christensen, Heesgaard. FAR: Christen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Jens Bennetsen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Ibsen, Pindvig?, Skarrild
FADDER Nr. 3: Kirsten Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: Anne Ibsdatter, Pindvig?, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 11 Nov: Christ: Hessgds barn kaldet Ib , Præst: K: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd , fad: jens Bennetsen , jens Ibs: Kirsten Heesgd , Anne ibsdaatter etc:


Nr. 2108 23.12.1736 Jens Jakobsen, Skave. FAR: Jakob Christensen Skave. MOR: Maren Nielsdatter.
FADDER Nr. 1: Anne Amme, Skarrild
FADDER Nr. 2: Ingeborg Skave, Skave, Skarrild
FADDER Nr. 3: Maren Tærskes, Skarrild, Søren Tærskers kone.
FADDER Nr. 4: Johanne Pedersdatter Øvig, Øvig, Skarrild, Niels Nielsens kone.
FADDER Nr. 5: Peder Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Døbt 4 Adv : jacob {Christensen} schav: barn nafnl jens , fad: Anne Amme , Ingeborg Shaffv Maren Tershes , Joh:{anne Pedersdatter} ødevig , Peder Hesselvig etc:


Nr. 2109 20.01.1737 Christen Olufsen, . FAR: Oluf Jensen. MOR: ? Oluf Jensens kone.
BÅREN AF: Margrethe Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Oluf Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Anders Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Søren Poulsens kone, Skarrild
FADDER Nr. 4: Kirsten Christensdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Søren Poulsen, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 20 jav Oluf jens: barn nafnl Christen , Margrethe Mølle bar dend , fad: oluf Peders; Anders Peders: og Søfren Povels: Hust, Kirsten xstensd: etc:
NOTITS: Kunne være af Silstrup.


Nr. 2110 10.03.1737 Cort Lauridsen, . FAR: Laurids Skrædder. MOR: Maren Skrædders.
BÅREN AF: ? Degnekonen, Skarrild, Hun hedder enten Cathrine Christensdatter eller M. Lauridsdatter, fra skiftet efter Søren Rasmussen Degn †1771 Øster Horne Herred gejstlig.
FADDER Nr. 1: Otte Pedersen, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jens Boesen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Jens Boesen Øvigs tjenestepige, Øvig, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Søren Rasmussen Degn, Skarrild, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 10 Mars Lauritz shræders søn døbt nafnlig Cort , Degnek: {Cathrine Christensdatter eller M. Lauridsdatter} bar dd fad: othe Pedersen , Christen {Jensen} Møller jens {Boesen} ødevig og pige etc:
NOTITS: For moderens navn se #2107. Degnekonen hedder enten Cathrine Christensdatter eller M. Lauridsdatter, fra skiftet efter Søren Rasmussen Degn †1771 Øster Horne Herred gejstlig.


Nr. 2112 06.04.1737 Dødfødt, Hesselvig. FAR: Peder Hesselvig. MOR: ? Peder Hesselvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen 'Sepult: Peder Hisselvigs hustr føde et død barn d 6 Apr: og blev begr: d 10 Apr:' }
Begravelse nr. 6103


Nr. 2113 06.04.1737 Lars Poulsen, Hesselvig. FAR: Poul Hesselvig. MOR: ? Poul Hesselvigs kone.
BÅREN AF: Mette Nielsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Boesen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Bendt Pedersen Skonning, Øvig, Skarrild, Jens Boesens stedsøn.
FADDER Nr. 3: Maren Eriksdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Eodem die {d 6 Apr:} Povel Hiss: søn nafnl Lars , Mette Niels d: bar dend fad: jens {Boesen} ødevig , Bendt Peders: {Skonning}, Maren Erichs d: etc:


Nr. 2115 23.04.1737 Jørgen Sørensen, . FAR: Søren Rasmussen Degn. MOR: ? Søren Rasmussen 1. eller 2. kone.
BÅREN AF: Birgitte Pedersdatter Sønder Feldings Degnekone, Sønder Felding, 55 år, gift med degn Ole Andersen Friis.
FADDER Nr. 1: Bendt Pedersen Skonning, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen Ronnum, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 4: Birte Nielsdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Ole Andersen Friis, Sønder Felding, Konen Birgitte Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: 3 Paasche dag Degnens {Søren Rasmussen} Barn nafnl jørgen , Degnens {Ole Andersen Friis} kone {Birgitte Pedersdatter} fra {Sønder} felding bar dd , fad: Bendt Pedersen {Skonning} Christen {Nielsen} ronum Niels {Nielsen} ødevig Berrethe Nielsdatter etc:
LINK: Degn Ole Andersen Friis i Sønder Felding (Nygaards sedler).


Nr. 2116 05.05.1737 Thomas Jensen, Pindvig. FAR: Jens Ibsen Pindvig. MOR: Kirstine Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Bæksgaard, Bæksgaard, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Ronnum, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 2: Anne Ibsdatter, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Christen Heesgaards kone, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 5: Christen Jensen Pindvig, Pindvig, Skarrild, Faderens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 5 Maj jens {Ibsen} Pindv: søn nafnl Thomas Anne bexsgd bar dd Christen {Nielsen} Ron: Christen Heesgaard og hustr: Anne ibs-daatter , Christen {Jensen} pindvig etc:
NOTITS: Da Jens Christensen får en pige Johanne en måned før må dette være Jens Ibsen i Pindvig, som allerede i 1735 fik en Thomas, der døde.


Nr. 2117 12.05.1737 Peder Pedersen, Døvling. FAR: Peder Skomager. MOR: ? Peder Skomagers kone.
BÅREN AF: Mette Nielsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 2: Palle Andersen, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 3: Maren Tærsker, Skarrild, Gift med Søren Tærsker.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 12 Maj Peder shoemagers søn nafnl Peder , fad : Christen Karstofft , pallie And: Maren tersher Mette Niels datter bar dd. etc:
Begravelse nr. 6118
NOTITS: Begravet 1 år og 1 måned gammel i 1738.


Nr. 2118 19.05.1737 Knud Sørensen, Gammelgaard. FAR: Søren Gammelgaard. MOR: ? Søren Gammelgaards kone.
BÅREN AF: Lene Knudsdatter, Skarrild, Formodentlig moderens søster.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Ronnum, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 2: Maren Knudsdatter, Skarrild, Formodentlig moderens søster.
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Ronnum den Ældre, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Peder Pedersen Ronnum den Ældres kone, Ronnum, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 19 Maj Søfr: GGens {læst som Gammel Gaardens} barn nafnl Knud , Leene Knudsdaatter bar ddd Niels {Nielsen} Ronum, Maren Knuds daatter Peder Ron: og hustr etc:
NOTITS: Søren GGens læst som GammelGaardens, tvivl tillades. Søren Gammelgaards kone formodes at hedde NN Knudsdatter.


Nr. 2120 04.08.1737 Laurids Arntsen Bisted, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abelone Christensdatter Lund.
BÅREN AF: Ellen Christensdatter Lund, Skarrild, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Manasse Pedersen Tøxen (Præstegaarden), Sønder Felding
FADDER Nr. 2: Birgitte Christensdatter Svendstrup (Præstegaarden), Sønder Felding, Præst Tøxen i Sønder Feldings kone.
FADDER Nr. 3: Claus Eriksen Svitzer, Juellingholm, Sønder Omme, Ejer godset Juellingsholm.
FADDER Nr. 4: Jakob Rasmussen Skov, Gjellerup, Identifikation næster sikker.
FADDER Nr. 5: Christen Lauridsen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 4 Aug Præst: barn nafnlig Laurids . jomfrue {Ellen Christensdatter} Lunds bar dd, Hr. {Manasse Pedersen} Tøxen (af Sønder Felding) og hustr {Birgitte Christensdatter Svendstrup} Seigr {Claus Eriksen} Svitzer {til Juellingshom, Sønder Omme} Hr {Jakob Rasmussen} Schov {Gjellerup sogn} Christen Lauridz:
Begravelse nr. 6111
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel. Opkaldelsen kunne have med Christen Lauridsen at gøre.


Nr. 2121 10.08.1737 Jakob Pallesen, Skarrild By. FAR: Palle Andersen. MOR: ? Palle Andersens kone.
BÅREN AF: Ellen Christensdatter Lund, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Møl, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Peder Studsgaards kone, Studsgaard, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: 10 Aug: Palli And: barn nafnl Jacob jomfru {Ellen Christensdatter} Lunds bar dd fad: Jens Møl , Peder stutzgaard og hustr etc:
Begravelse nr. 6116
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel.


Nr. 2123 28.10.1737 Morten Pedersen, Studsgaard. FAR: Peder Studsgaard. MOR: ? Peder Studsgaards kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Otte Pedersen, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Otte Pedersens kone, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Otte Pedersens tjenestepige, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 4: Peder Eriksen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 28 Hujus {octob:} Peder stutzgr barn kaldet Morten , Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd fad: othe Peders: og hustr: og pige Peder Erichs: etc:


Nr. 2125 02.02.1738 Peder Christensen, Skarrild Mølle. FAR: Christen Jensen Møller. MOR: ? Christen Jensen Møllers kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Johanne Pedersdatter, Øvig, Skarrild, Niels Nielsens kone.
FADDER Nr. 3: Christen Jensen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Søren Lauridsen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 2 Febr: Christen {Jensen} Møllers søn nafnl Peder PræstK: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd Niels {Nielsen} ødevig og hustr , Christen Jensen , Søfren Lauridtzen.


Nr. 2128 22.01.1739 Christen Nielsen, Skarrild By. FAR: Niels Christensen. MOR: ? Niels Christensens kone.
BÅREN AF: ? Christen Jensen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Anne Bæksgaard, Bæksgaard, Skarrild
FADDER Nr. 2: Oluf Pedersen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Lauge Smed, Skarrild
FADDER Nr. 4: Birte Bennetsdatter, Silstrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 22 janv: Niels xstensens barn , Nafnl xsten , Møller=Konen {Christen Jensen Møllers kone} bar dd fad: Anne bexgaard Oluf peders. lauge ßmid , Birrethe Bendsdaatter . etc:
Begravelse nr. 6122
NOTITS: Begravet 2 uger gammel.


Nr. 2130 23.08.1739 Peder Ottesen, Skarrild By. FAR: Otte Pedersen. MOR: ? Otte Pedersens kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Niels Olufsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Eriksen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Christen Jensen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Jensdatter?, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: 23 Aug othe Peders: barn Nafnl Peder , PræstK: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd, fad: Niels Olufsen Peder Erichsen , Christen Møller og Hustr , Anne [j]D: etc:


Nr. 2132 12.10.1739 Jens Christensen, Døvling. FAR: Christen Døvling. MOR: ? Christen Døvlings kone.
BÅREN AF: ? Niels Døvlings kone, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 1: Anders Hansen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Anders Hansens kone, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 3: Kirsten Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Ingeborg Skave, Skave, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Niels Døvling, Døvling, Skarrild, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 12 oct: Christen Døvlings barn døbt Nafnl jens . Fad: Niels døfl Hustr bar dd Anders hansen og Hustr Kirsten jensdaatter, ingeborg shafve.


Nr. 2134 30.10.1739 Michel Andersen, Silstrup. FAR: Anders Madsen. MOR: ? Anders Madsens kone.
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Mads Degn, Selstrup?, Skarrild
FADDER Nr. 2: Helene? Madsdatter, Selstrup?, Skarrild, Mads Degns datter.
FADDER Nr. 3: Jens Madsen, Skarrild, Formodet bror til faderen.
FADDER Nr. 4: ? Jens Madsens kone, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 30 oct : Anders Matzens barn , Nafnl Michel , Maren Søfd bar Fad: Matz degn og daatter (Helene?) jens Matzen og Hustr etc:


Nr. 2135 14.12.1739 Søren Pedersen, Lustrup. FAR: Peder Christensen Lustrup. MOR: Kirsten Sørensdatter.
BÅREN AF: ? Peder Lustrups kones søster, Skarrild
FADDER Nr. 1: Søren Olufsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Thøger Sørensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 4: Anne Eriksdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 14 Dec: Peder Lust barn Nafnl Søfren , Hands Kones ßyster bar dd , Fad: Søfren Olufsen, Thøger Søfrens: Christen {Jensen} Møller Anne Erichsdaatter etc:


Nr. 2136 20.12.1739 Jørgen Jensen, Pindvig. FAR: Jens Ibsen. MOR: Kirstine Christensdatter.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Oluf Thomsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Niels Olufsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Sidsel Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Sørensdatter?, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 20 Dec: jens ibs: barn Nafnl jørgen P K {Præstens Kone: Abelone Christensdatter Lund} bar dd Fad: Oluf Thomesen, Niels olufs: Zitze{l} jens daatter Maren [Søfsd]:


Nr. 2137 26.12.1739 Anders Pallesen, Skarrild By (Gammelgaard). FAR: Palle Andersen. MOR: ? Palle Andersens kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Oluf Thomsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Sørensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anders Jakobsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Margrethe Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 5: Margrethe Mølle, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: 2=den juledag Pallie Anders: Barn Nafnlig Anders P K {Præstens Kone: Abelone Christensdatter Lund} Bar dend Fad: Oluf Thomesen Peder Søfrensen Anders jacobsen Magrethe Stutzgaard og Magrethe Mølle.


Nr. 2140 14.03.1740 Erik Nielsen, Øvig. FAR: Niels Nielsen Øvig. MOR: Johanne Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Christen Jensen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Boedsen, Øvig, Skarrild, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Anne Christensdatter, Øvig, Skarrild, Moderens mor, Jens Boedsens kone.
FADDER Nr. 3: Erik Nielsen, Øvig, Skarrild, Mandens bror, nævnt i skattelisten 1743.
FADDER Nr. 4: Michel Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Vindeløv, Bæksgaard, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Døbt d 14 Mart: Niels {Nielsen} ødevigs barn døbt Nafnl Erich Møllerens {Christen Jensen Møller} Kone bar dd Fad: jens boedsen og hustr: {Anne Christensdatter} Erich Niels: Michel xstens: Maren vindeløv etc:
NOTITS: Anne Christensdatter er moderens mor.


Nr. 2143 18.12.1740 Christen Pedersen, . FAR: Peder Madsen. MOR: ? Peder Madsens kone.
BÅREN AF: Cecilia, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Eriksen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jens Madsen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 4: Anne Ibsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Margrethe Nielsdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 4 Adv: Døbt Peder Matzens barn Nafnl xsten Zezilia bar dd Fad: xsten Niels: jens Erichs: jens Matzen , Anna ibsdaatter og magrethe Niels daatter etc:
Begravelse nr. 6142
NOTITS: Begravet 2 år 5 måneder gammel i 1743.


Nr. 2144 05.03.1741 Christen Pedersen, Døvling. FAR: Peder Døvling. MOR: ? Peder Døvlings kone.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Ronnum den Ældre, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Degmekonen, Skarrild, Cathirne Christensdatter eller M. Lauridsdatter gift med Søren Rasmussen Degn.
NÆVNT Nr. 1: Søren Rasmussen Degn, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 3 Dom: jejun: Peder Døfflings barn kaldet Christen Kirsten jens daatter bar dend Fad : jens Nielsen , jens {Christensen} pindvig Peder {Pedersen den Ældre} Ronnum, Degnekonen {Cathirne Christensdatter eller M. Lauridsdatter gift med Søren Rasmussen Degn.} , etc:
NOTITS: Dato 3 Dom: jejun: usikker oversat (i fasten?), er mellem 1. jan. og 10 maj fra kontekst.


Nr. 2146 18.06.1741 Dødfødt, Heesgaard. FAR: Christen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sepult d 22 jun: fich xsten heesgds Hustr et død fød bar{.}.'}
Begravelse nr. 6132
NOTITS: Antaget født 4 dage før begravelsen.


Nr. 2147 25.06.1741 Cort Arntsen Bisted, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abelone Christensdatter Lund.
BÅREN AF: Helvig Christensdatter Haderup, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild, Moderens mor, Madam Lund.
FADDER Nr. 1: Jens Boedsen, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Øvig, Skarrild, Gift 1738.10 i Borris med Jens Boedsen.
FADDER Nr. 3: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Degn Søren Rasmussens kone, Skarrild, Enten Cathrine Crhistensdatter eller M. Lauridsdatter.
NÆVNT Nr. 1: Søren Rasmussen Degn, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 25 Jun: Blev Præst: {Arnt Nielsen Bisted} barn døbt nafnlig Cort Mad: Lund {Helvig Christensdatter Haderup} bar dd fad : jens Boedsen og Hustr. {Else Marie Nielsdatter Boltrup} Christen {Jensen} Møller , Degne {Søren Rasmussen Degn} Konen etc:


Nr. 2150 20.05.1742 Mads Jensen, . FAR: Jens Madsen. MOR: ? Jens Madsens kone.
BÅREN AF: ? Mads Degns kone, Skarrild
FADDER Nr. 1: Anders Madsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Anders Madsens kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: Niels Jensen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Christen Jensen, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Mads Degn, Skarrild, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 20 Maj jens Matzsens barn nafnl Matz Matz degns Kone bar dd fad: Anders Matzen og Hustr: , Niels jensen , Christen Jensen.


Nr. 2152 25.05.1742 Christen Pedersen, Skarrild By (Klink). FAR: Peder Studsgaard. MOR: ? Peder Studsgaards kone.
BÅREN AF: ? Bonsach?, Præstegaarden (Skarrild By), Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder, Præstegaarden (Skarrild By), Skarrild
FADDER Nr. 2: Oluf Thomsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anders Studsgaard, Klink, Skarrild, Faderens søn, se skattelisten 1743.
FADDER Nr. 4: Maren Sørensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 25 Maj Peder studzgd barn nafnl Christen , jomfrue Bonsach bar dd fad : Peder i præstegden , Oluf Thomesen , Anders Studzgd , Maren Søfrens daatter .


Nr. 2153 02.09.1742 Otte Christian Arntsen Bisted, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abelone Christensdatter Lund.
BÅREN AF: Inger Johanne Bisted, Skarrild, Faderens søster, gift med skovridder i Them Christian Jørgensen.
FADDER Nr. 1: Thomas Christensen Lund, Skarrild, 26c, moderens bror, feltskærer Holstenske Regiment.
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Lund, Skarrild, 30c, moderens bror, senere degn i Aulum.
FADDER Nr. 3: Birgitte Christensdatter Svenstrup, Sønder Felding, Skarrild, Præst Manasse Tøxens kone.
FADDER Nr. 4: ? Bonsach, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, For en tid i præstegården.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 15 Dom : p Trinit Præstens Søn Othe Christian kaldet inger johanne Bisted bar dd Thomas {Christensen} Lund , jens {Christensen} Lund og Mad : Tøxen {Birgitte Christensdatter Svendstrup, Sønder Felding} , jomfr Bonsach var fadere . etc.
NOTITS: Moderens brødre Thomas og Jens Lund er faddere og faderens søster Inger Johanne Bisted fra Them.


Nr. 2157 06.03.1743 Peder Jensen Pindvig, Pindvig. FAR: Jens Christensen. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Christen Heesgaards kone (Heesgaard), Skarrild
FADDER Nr. 1: Sidsel Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Jensen Pindvig, Pindvig, Skarrild, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Anne Ibsdatter, Pindvig, Skarrild, Datter af Ib Jensen Pindvig.
FADDER Nr. 4: Peder Eriksen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt : d 6 Mart: jens xstens: barn Nafnl Peder , Christen Heesgaards hustr: bar dend , fad: Zitsel pindvig , Christen {Jensen} pindvig , Anne ibs daatter , Peder Erichs:


Nr. 2158 06.03.1743 Peder Jakobsen, Skave. FAR: Jakob Christensen Skave. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Palle Andersen Gammelgaard, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 2: Karen Skytte, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Elkær, Elkær, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt eodem die {d 6 Mart:} jacob {Christensen} shafves barn nafnl Peder , Maren SøfrDaatter bar dd Pallie {Andersen} ggd , Karen shyt , Christen Elkier etc :


Nr. 2159 16.05.1743 Peder Pedersen, Lustrup. FAR: Peder Christensen Lustrup. MOR: Kirsten Sørensdatter.
BÅREN AF: Cecilia, Skarrild
FADDER Nr. 1: Oluf Pedersen, Lustrup, Skarrild, Vel nabo.
FADDER Nr. 2: Anne Elkær, Elkær, Skarrild
FADDER Nr. 3: Maren Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Christen Pedersen Elkær, Elkær, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Pedersdatter Christen Elkærs søster, Elkær, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 16 Maj Peder Lustr: Nafnl Peder Zezilia bar dd fad : oluf Pedersen , Anne Elk: Maren Jensdatter , Christen Elk og syster.
Begravelse nr. 6146


Nr. 2160 23.06.1743 Mads Nielsen, Øvig. FAR: Niels Nielsen Øvig. MOR: Johanne Pedersdatter.
BÅREN AF: Ellen Christensdatter Lund, Skarrild By, Skarrild, Søster til præsten Arnt Bisteds kone Abelone Christensdatter Lund.
FADDER Nr. 1: Oluf Pedersen, Lustrup, Skarrild, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Anne Elkær, Elkær, Skarrild
FADDER Nr. 3: Maren Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Bendt Pedersen, Øvig, Skarrild, Bror til moderen.
FADDER Nr. 5: Henning Rasmussen Krog, Krog, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt : d 23 Maj Niels {Nielsen} ødevigs barn nafnl Matz Elen Lund bar dend fad: oluf peders , Anne Elkr Maren jensdaatter Bendt Peders: Henning {Rasmussen} Krog etc:


Nr. 2164 19.12.1743 Peder Christensen, Pindvig. FAR: Christen Pedersen Pindvig. MOR: ? Christen Pindvigs kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Præstegaarden (Skarrild By), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Christensen, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Kirsten Pedersdatter, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 4: Christen Elkær, Elkær, Skarrild
FADDER Nr. 5: Christen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 6: ? Christen Heesgaards kone, Heesgaard, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt dom 4 Advendt, xsten Pindvigs barn Nafnl Peder Pr: K : {Præstens Kone Abelone Christensdatter Lund} bar dend Fad: Peder {Christensen} Pindv jens xstens: og hustr {Kirsten Pedersdatter} , xsten Elkr Christen Heesgd og hustru.
Begravelse nr. 6182


Nr. 2166 02.02.1744 Peder Larsen, Karstoft- Nørre. FAR: Lars Pedersen Dørslund, Karstoft- Nørre, Skarrild. MOR: Inger Pedersdatter.
BÅREN AF: Mette Eskesdatter, Karstoft- Nørre, Skarrild
FADDER Nr. 1: Anne Eriksdatter, Skarrild
FADDER Nr. 2: Mads Sørensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Niels, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
NB Bapt Marie Renselsesdag Huusholdernes Nafnlig Inger {Pedersdatter} hendes u ægte barn , kalded Peder Mette Esches daatter bar dende fad: Anne Erichsdaatter , Matz Søfrens: Niels [.eht] etc: udlagt til Børnefader Lars Pedersen {Dørslund} paa Karstoft.
NOTITS: Lars Pedersen Dørslund (Døsling) er 1739-53 ladefoged på Nørre Karstoft for Peder Paaske (ses i skiftet 1754) i Hastrup Mølle, Thyregod. Dørslund er et sted i Brande sogn, nabo til Skarrild. Inger Pedersdatter husholderske udbetales i 1754 løn for 1752-53 4 rigsdaler 1 Mk. 10 sk. Patronym Pedersdatter ses i skiftet.

LINK: Paaske skiftet 1754.


Nr. 2168 01.05.1744 Henrik Jensen, Døvling. FAR: Jens Nielsen. MOR: ? Jens Nielsens kone.
BÅREN AF: ? Niels Døvlings kone, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 1: Niels Døvling, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jakob Døvling, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 3: Kirsten Jensdatter, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Sørensdatter, Døvling, Skarrild, Søren Døvlings datter
NÆVNT Nr. 1: Søren Døvling, Døvling, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt : Jens Nielsens barn d 4 fredag efter Paashen dend Store Bededag , Niels Døflings Kone bar dd, dd blev kaldet Henrich fad : Niels døfling , jacob døfling Kirsten Jensder Søfren døflins daatter etc:
Begravelse nr. 6151


Nr. 2174 01.11.1744 Christen Pedersen, Døvling. FAR: Peder Døvling. MOR: ? Peder Døvlings kone.
BÅREN AF: ? Christen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Niels Olufsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Nisen?, Skarrild
FADDER Nr. 3: Kirsten Døvling, Døvling, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt : d 1 Nov : Peder døflg barn Navnl Christen , Møllerens Kone bar dd fad Niels olufsen , Christen Nisen , Kirsten døfling etc;


Nr. 2176 11.03.1745 Dødfødt, Hesselvig. FAR: Thomas Hesselvig, Hesselvig, Skarrild. MOR: Ingeborg Thomas Hesselvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sepult d 11 Mars Thomas Hesselvigs kone {Ingeborg} og en dødfød barn.'}
Begravelse nr. 6153


Nr. 2178 01.04.1745 Dødfødt, Skave. FAR: Jakob Christensen Skave. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sepult d - jacob {Christensen} shafves dødfød barn.'}
Begravelse nr. 6155


Nr. 2180 01.05.1745 Dødfødt, Heesgaard. FAR: Christen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sepult d 5 May: Christen Heesgaard som var dødfød.'}
Begravelse nr. 6156


Nr. 2181 29.05.1745 Mads Andersen, Silstrup. FAR: Anders Madsen. MOR: ? Anders Madsens kone.
BÅREN AF: ? Jens Madsens kone, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 1: Lars Bechtoft, Bæktoft, Skarrild
FADDER Nr. 2: Bendt Jensen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 3: Edel Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: El Madsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Jensdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Madsen, Silstrup, Skarrild, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d. 29 May Anders Madsen baren Døbt Navlig Mads, Jens Madsen Hustru bar den fad: Lars Bechtoft og Bendt Jenssen og Edel Christen Datter og El Mads dat og Maren Jens datter etc:
Begravelse nr. 6170
NOTITS: Begravet 1 år 10 måneder gammel.


Nr. 2183 18.07.1745 Thomes Christian Bendtsen, Øvig. FAR: Bendt Pedersen. MOR: Ellen Christensdatter Lund.
BÅREN AF: Christiana Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds datter, moderen er hendes moster.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen Lund, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild, 35, student stadig i 1752 ved moderen. Senere degn i Aulum og Sinding.
FADDER Nr. 2: Jens Boesen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen Øvig, Øvig, Skarrild, Gift med Johanne Pedersdatter, som er søster til faderen.
FADDER Nr. 4: Johanne Pedersdatter, Øvig, Skarrild, Faderens søster, gift med Niels Nielsen.
FADDER Nr. 5: Laurids Ebbesen Degn, Skarrild, Konen Maren Christensdatter også fadder.
FADDER Nr. 6: Maren Christensdatter, Skarrild, Laurids Ebbesen degns kone.
FADDER Nr. 7: ? Christen Jensen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 8: El Eriksdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 5te Søndag i Trinitatis Bent Pedersen Baren Nafl: Thomas Christian. Christiana {Bisted} bar den fd: Jens {Christensen} lund Jens {Boesen} Ødvig og Hustru {Johanne Pedersdatter} Lauris {Ebbesen} degn og hustru {Maren Christensdatter} og Møler Kone El Eriech Datter.


Nr. 2185 17.04.1746 Niels Nielsen, Øvig. FAR: Niels Nielsen Øvig. MOR: Johanne Pedersdatter.
BÅREN AF: Ellen Christensdatter Lund, Øvig, Skarrild, Gift med moderens bror Bendt Pedersen.
FADDER Nr. 1: Jens Boesen Øvig, Øvig, Skarrild, Først gift med moderens stedmor Anne Christensdatter.
FADDER Nr. 2: Henning Rasmussen, Krog, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Eriksen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Sørensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Peder Hesselvigs kone, Hesselvig, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Bendt Pedersen, Øvig, Skarrild, Bror til moderen, konen Ellen Christensdatter Lund bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 17 April: Niels {Nielsen} Ødvig baren døbt navlig Niels Bent Pedersen Husgtru {Johanne Pedersdatter} bar den. faderne Jens {Boesen} Ødvig Henning Rasmussen og Peder Eriechsen og Maren Sørrensdatter og Peder Hesßelvigs Hustru.


Nr. 1997 01.07.1746 Erik Nielsen, Karstoft- Sønder. FAR: Niels Olufsen. MOR: Ane Eriksdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet 1773 og alderen: 'Niels Olufsen i Sønder Karstoft en søn Erik døbt.'}
Begravelse nr. 6391
NOTITS: Glemt døbt i kirkebogen.


Nr. 2187 02.07.1746 Dødfødt, Heesgaard. FAR: Christen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 2 Juli døde Christen Heesgaard barn som var død fød.'}


Nr. 2188 17.07.1746 Niels Christensen, Pindvig. FAR: Christen Pedersen Pindvig. MOR: ? Christen Pedersen Pindvigs kone.
BÅREN AF: Ellen Christensdatter Lund, Øvig, Skarrild, Bendt Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 2: Lars Pedersen Karstoft, Karstoft- Nørre, Skarrild, Også kaldet Dørslund.
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen, Øvig?, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 6te Søndag Efter Trinitates Chresten Pedersen Barn navlig Niels El {Ellen Christensdatter} Lund bvar dd faderne Chresten Heesgaard og Las {Pedersen Dørslund} Karstoft og Niels Nielsen.
Begravelse nr. 6302
NOTITS: Begravet knap 18 år gammel.


Nr. 2189 11.09.1746 Evert Lauridsen, Skarrild By. FAR: Laurids Ebbesen Degn. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Ellen Marie Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 19, præst Bisteds datter
FADDER Nr. 1: Christen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Christen Jensen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Knudsdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 14 Søndag Efter Trinitatis Lauris {Ebbesen} Degnes Barn Døbt navlig Ebbert, Ellen {Marie} Bisted bar den faderne Chresten heesgaar og Chresten {Jensen} Møller og Hustru og Maren Knuds Datter Etc.
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel.


Nr. 2190 01.11.1746 Eske Christian Hansen, Karstoft- Sønder. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: Birte Christensdatter.
BÅREN AF: Johanne Rasmusdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Mads Sørensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Lars Pedersen Dørslund, Karstoft- Nørre, Skarrild
FADDER Nr. 3: Niels Olesen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Karen Rasmusdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Sørensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 1 Novem: Hans Eshesen Barn navlig Eshe Christian Jahan{ne} Rasmus datter bar dd og faderne Mads Sørrensen og las Pedersen {Dørslund} og Niels Ollesen og Karen Rasmus datter og Anne Sørrens Datter Etc.
Begravelse nr. 6202


Nr. 2194 06.08.1747 Thomas Albertsen Arntsen Bisted, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abelone Christensdatter Lund.
BÅREN AF: Helvig Christensdatter Haderup, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild, Provstinden, moderens mor.
FADDER Nr. 1: Jens Chrsitensen Lund, Skarrild By, Skarrild, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Ellen Christensdatter Lund, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Skarrild, Laurids Ebbesen degns kone.
FADDER Nr. 4: Chrsiten Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Christen Pedersens kone, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Laurids Ebbesen Degn, Skarrild, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 6 Augustus blef Præstens Barn døbt naflig Thommes Albert, Prostinend {provstinden} {Helvig Christensdatter Lund} bar den faderne Jens {Christensen} Lund og Søster {Ellen Christensdatter Lund} Og Degens {Laurids Ebbesen} Hustru {Maren Christensdatter} og Cresten Pedersen og Hustru. Etc.
{DKB:} d 6te Augustus Blef Præstens Barn Døbt navlig Thommes Albertsen , Prostinen bar den faderne Jens lund og ßøster og deges Hustru, og Chresten Pedersen og Hustru.

NOTITS: Dette Albertsen er lidt mærkeligt, men der står Albertsen ikke Arntsen, som præsten heller ikke kalder hans andre børn.


Nr. 2197 15.12.1747 Ole Christensen, . FAR: Christen Mortensen. MOR: ? Christen Mortensens kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Christen Pedersens kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Larsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Kirsten Mortensdatter, Skarrild, Formodentlig faderens søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d 15 December blef Chresten Mortensens Barn døbt Navlig Olle Præsten Hustru {Abelone Christensdatter Lund} bar dd 5 fader Chresten Pedersen og Hustru og Anne Las Datter og Kiesten Mortens Datter.
{DKB:} d: 15 desember Blev Chresten Mortensens baren døbt Nafl {Morten gennemstreget} Olle Pærste{!} Hustru {Abelone Christensdatter Lund} bar dend.


Nr. 2198 05.01.1748 Dødfødt, . FAR: Ole Jensen. MOR: ? Ole Jensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} Anno 1748 [.....] d: 5te Janvari blev Olle Jensen Baren Død fød.Bapt: d 5 Feb: {præstens fejl} Olle Jenssen død fød. Barn [..].
NOTITS: Usædvanlig indført mellem de døbte, ellers ikke tilfældet. Præsten skriver forkert måned.


Nr. 2199 04.04.1748 Niels Christensen, Elkær. FAR: Christen Elkær. MOR: ? Christen Elkærs kone.
BÅREN AF: Christiana Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 20, præst Bisteds datter.
FADDER Nr. 1: Ole Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Maren Nielsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 3: Maren Sørensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Niels Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 5: Christen Erichsen, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 6: Christen? Nielsen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d: 4 April blev Chresten Elkiærs Barn døbt Navlig Niels Christiana {20, Arntsdatter Bisted} bar dd fad Olle Lustrup og Maren Niels Datter og Maren Sørrens Datter N: N:sen og Chresten Erichsen [..];
{DKB:} d: 4d April blev Chresten El kieres barn døft nafli Niels , Jomfru [.....] bar den , fadere Olle Lustrup og Maren Niels datter og Maren Sørens datter og Niels Niels:og Chresten Eriechsen af Lustrup [Ch]resten Nielssen.

Begravelse nr. 6195
NOTITS: Begravet knap to år gammel.


Nr. 2200 05.05.1748 Søren Christensen, Lustrup. FAR: Christen Eriksen Lustrup. MOR: ? Christen Lustrups kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
FADDER Nr. 1: Ole Pedersen, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Christen Nielsens kone, Skarrild
FADDER Nr. 4: Anders Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 5: Thomas Jensen, Skarrild
FADDER Nr. 6: ? Christen Heesgaards kone, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 7: Laurids Olesen Skomager, Skarrild, Se begravels #6405.
FADDER Nr. 8: ? Olesdatter, Lustrup, Skarrild, Datter af Ole Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 5 May Chresten [Eriksen] lustrup 2de børn døbt Navlig Søren og Peder Præstens Hustru {Abelone Christensdatter Lund} og Datter {20, Christiana Arntsen Bisted) bar dem fad Olle Pedersen Chresten Nielsßen og Anders Stusgd Thomes Jenssen Chresten Heesgaard Hustru og {Laurids Olesen} skummager.
{DKB:} d 5te May blev Chresten Eriechsen udi lustrup 2de børen døhbt Nafnl Søren og peder præst: hustru og datter dem til deres Lauris sku[..] [..]agn og Olle Pedersen Chresten Nielss: og Anders Stusgaar Thomas Jensen Chresten Heesgaars hustru og Chresten Nielss: hustr: og Olle Pedersen datter.

NOTITS: Tvilling. Degnens kirkebog røber at Christen Lustrup er Christen Eriksen. Laurids Skomager hedder Olesen se begravelse #6405.


Nr. 2201 05.05.1748 Peder Christensen, Lustrup. FAR: Christen Eriksen Lustrup. MOR: ? Christen Lustrups kone.
BÅREN AF: Christiana Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
FADDER Nr. 1: Ole Pedersen, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Christen Nielsens kone, Skarrild
FADDER Nr. 4: Anders Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 5: Thomas Jensen, Skarrild
FADDER Nr. 6: ? Christen Heesgaards kone, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 7: Laurids Olesen Skomager, Skarrild
FADDER Nr. 8: ? Olesdatter, Lustrup, Skarrild, Datter af Ole Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 5 May Chresten [Eriksen] lustrup 2de børn døbt Navlig Søren og Peder Præstens Hustru {Abelone Christensdatter Lund} og Datter {20, Christiana Arntsen Bisted) bar dem fad Olle Pedersen Chresten Nielsßen og Anders Stusgd Thomes Jenssen Chresten Heesgaard Hustru og skummager.]
{DKB:} d 5te May blev Chresten Eriechsen udi lustrup 2de børen døhbt Nafnl Søren og peder præst: hustru og datter dem til deres Lauris sku[..] [..]agn og Olle Pedersen Chresten Nielss: og Anders Stusgaar Thomas Jensen Chresten Heesgaars hustru og Chresten Nielss: hustr: og Olle Pedersen datter.

NOTITS: Tvilling. Degnens kirkebog røber at Christen Lustrup er Christen Eriksen.


Nr. 2205 27.04.1749 Christen Hansen, Karstoft- Sønder. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: Birte Christensdatter.
BÅREN AF: Ellen Marie Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 22, præst Bisteds datter.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Peder Christensens kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Anne Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Niels Olesens kone, Karstoft- Sønder, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Niels Olesen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: 27 April blev Hans Eskesen barn døbt navlig Chresten Elen {Arntsdatter} Bisted bar dd fader Peder Chrestensen og Hustru og Jens Nielssen og Niels Ollesen og Anne Nielsd.
{DKB:} d: 27 April , Bleff Hans {Eskesen} Castoft baren døbt nafnl: Chresten , Jomfrue Biste bar dend, faderne Peder Christnsen og hustrue og Jens Nielsen og daatter og Niles Ollesens Hustrue.

NOTITS: I følge degnen er Niels Olesens kone fadder og Jens Nielsen og datter. , Det er her antaget, at præsten får det forkert.


Nr. 2209 19.10.1749 Terkel Thomasen, Hesselvig. FAR: Thomas Hesselvig. MOR: ? Thomas Hesselvigs kone.
BÅREN AF: ? Peder Hesselvigs kone, Hesselvig, Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Andersen Skave, Skave, Skarrild
FADDER Nr. 3: Maren Vindelev, Bæksgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 5: Klaus Grene, Grene, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Peder Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 19 October blev Thommes Hesßelvig barn døbt Navlig Terckel , Peder Hesßelvig Hustru bar den faderne Niels {Nielsen} Ødvig og Peder {Andersen} Skaue og Maren Vindeløf og Maren Hesßelvig ,
{DKB:} Søndagen d: 19 octob da blev Thammas Hesselvig baren Døbt nafl: Terchel Peder {Hesselvig} hustru bar dend faderne , Niels {Nielsen} Ødvig peder Andersen og Klues {Klaus} grene Maren Vende løf og Maren VaunKoene ,

NOTITS: Maren Hesselvig må være den samme som Maren VaunKoene.


Nr. 2210 09.11.1749 Jens Bentsen, Silstrup. FAR: Bent Jensen Silstrup. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter Silstrup, Silstrup, Skarrild, Formodentlig faderens søster.
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Klaus Grene, Grene, Skarrild, Vel Klaus Peter eller Klaus Pedersen.
FADDER Nr. 3: Anders Nielsen Grene, Grene, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Andersdatter, Grene, Skarrild, Gift med Anders Nielsen Grene.
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 6: ? Pedersdatter, Søster til moderen, måske fra Sønder Omme.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 9de Nov: blev Bent {Jensen} Selsterup Baren døbt navlig Jens, Maren Selstrup bar ded fad: Sørren Sørrensen og Klhus og Anders gren og Hustru {Maren Andersdatter} og Maren Niels d:
{DKB:} d 9de November da blef Bent Jenssen, baren døbt nafl: Jens , Maren Jen daatter , bar dend faderne Søren Sørse og maren Niels daatter , Klaues Pete og Anders gren og hans hustrue søster.

NOTITS: Hvis "hans hustrue søster" går på faderen og ikke Anders grene, så hedder moderen Andersdatter. Men Anders grenes kone hedder også Andersdatter. Forældrene gift 1748 i Sønder Omme, hvor hun skrives af Bøvl.


Nr. 2211 29.12.1749 Søren Madsen, Karstoft- Nørre. FAR: Mads Sørensen, Karstoft- Sønder, Skarrild. MOR: Inger Pedersdatter.
FADDER Nr. 1: Jens Olesen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jens Larsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Beret Bentsdatter?, Skarrild, Teksten er Bensdatter.
FADDER Nr. 5: Beret Christensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} uægte, Bapt: d 29 decemb: Enger {Pedersdatter} Kastoft uægte Baren døbt udlagt til Barne fader Mads Sørensen af Sønder Karstoft.
{DKB:} uægte d 29 Decemb blefv en uægte Barn født Paa Nør Karstoft Navlig Sørren fader Mads Sørrensen, Moderen Jenger Peders Datter ulagt {gennemstreget} til faderne Jens Ollesen Jens Nielssen Jens Ladssen og Beret Bens Datter og Beret Chrestens Datter.

NOTITS: Moderen Inger Pedersdatter er husholderske på herregården Nørre Karstoft. Dette er hendes andet barn uden for ægteskab. Første #2166 i 1744 med ladefoged Lars Pedersen Dørslund.

LINK: Paaske skiftet 1754.


Nr. 2216 06.07.1750 Bent Jensen, Karstoft- Sønder?. FAR: Jens Olesen. MOR: ? Jens Olesens kone.
BÅREN AF: Ellen Marie Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 23, præst Bisteds datter, kunne også være Christiana, 22.
FADDER Nr. 1: Niels Olesen, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Niels Olsen Kone, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 3: Hans Eskesen, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Hans Eskesens kone, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Søren Ollesens tjenestepige, Karstoft- Sønder, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Søren Olesen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Tjenestepigen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 6 Julius blev Jens Ollesen Barn døbt Bent Præstens datter {Ellen Marie, 23, eller Christiana, 22, Arntsdatter Bisted} bar den fad: Niels og Hustrue Hans Eshesen og Hustrue.
{DKB:} d. 6t Julius Blev Jens Ollesen Baren Døbt Ben[.ne], Præstens daatter bar dend faderne Niels Olles: og Hus Hans Eshensen og Hustru Søren Olle[..] Pige fader ,


Nr. 2218 01.11.1750 Søren Christensen, Elkær. FAR: Christen Elkær. MOR: ? Christen Elkærs kone.
BÅREN AF: Ellen Marie Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 23, præst Bisteds datter, kunne også være Christiana, 22.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Pindvig, Pindvig, Skarrild, Driver vel en del af Pindvig.
FADDER Nr. 2: ? Christen Pedersens kone, Pindvig?, Skarrild
FADDER Nr. 3: Margrethe Nielsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Mads Lausen, Skarrild
FADDER Nr. 5: Christen Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 6: ? Thomas Hesselvigs kone, Hesselvig, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Thomas Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d 1 Nov blev Chresten Elkiers Barn døbt Nav Sørren Præstens Datter {Ellen, 23, eller Christiana, 22, Arntsdatter Bidsted} Chresten pinvig og Mads {...}[..]sen Magrete Nielsdatter.
{DKB:} d: 1 November , blev Chresten Elkiers baren døbt navenlig Sørren Præsten daatter bar dend faderne Chresten Pedersen og Chresten Nielssen og Mads Lausen Tammes Hesselvigs Hustru Marete Nielsdatter {tilsyneladende tilføjet senere:} Christen Pedersen og Hustrue.

Begravelse nr. 6208
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel. Christen Pindvig hedder Pedersen ses i degnens version, hvilket passer med beboerne i Pindvig.


Nr. 2226 22.05.1751 Mads Thomasen, Hesselvig. FAR: Thomas Hesselvig. MOR: ? Thomas Hesselvigs kone.
BÅREN AF: ? Peder Christensen Hesselvigs 2. kone, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen Øvig, Øvig, Skarrild, 20, søn af Niels Nielsen Øvig.
FADDER Nr. 3: Maren Vindelev, Bæksgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: Beret Pedersdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Karen Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 6: Maren Henningsdatter, Krog, Skarrild, 18, uklar!, kun præsten. Henning Rasmussens datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt Samme dag {d 22 May} Thomas Hesßelvigs baren Navnlig Mads peder Hesßelvigs hustru barn dd: fad: Peder {Nielsen} Øvig og Peder {Christensen} Hesselv og Maren Vindeløv og henings dat.
{DKB:} Samme dag {d: 22 Maj} thomas hesselvigs baren døbt Nafl: Mads faderne Peder {Christensen Hesselvigs} hustru bar dd: peder hesselvig Mar Vendeløf, Karen [Jen.] daatter peder {Nielsen} Ødvig Beret peder daatter.

Begravelse nr. 6212
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.


Nr. 2227 18.07.1751 Christen Christensen, Silstrup. FAR: Christen Christensen Silstrup. MOR: ? Christen Christensen Silstrups kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Christen Lassen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Christen Lassens 2. kone, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Bent Jensen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Nielsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Kirsten Andersdatter Grene, Grene, Skarrild
FADDER Nr. 6: Mads Hansen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 18 Julli blev Cresten Selstrups barn døbt Nav: Cresten Præstens Hustru {Abelone Christensdatter Lund} bar dd fad: Cresten lassen og Hustru og Bent Jensßen og Maren Niels dat og Kirsten gre.
{DKB:} d: 18 Julius af selstrup blev {Christen} Christensen baren døbt Nafl: Cristen, Præste hustrue {Abelone Christensdatter Lund} bar dend, faderne Christen lassen bent jensen og Mads Lausen Maren Niels daatter. Kierst Anders datter af Grene i skarrild [...].

NOTITS: Præsten og degnen tilsammen giver Kirsten Andersdatter i Skarrildgrene.


Nr. 2228 19.12.1751 Christen Pedersen, Lustrup. FAR: Peder Christensen Lustrup. MOR: Kirsten Sørensdatter.
BÅREN AF: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 18, præstens datter.
FADDER Nr. 1: Anders Mølle, Kibæk, Assing
FADDER Nr. 2: Christen Andersen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jens Jakobsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Christen Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 5: Mette Lustrup, Lustrup, Skarrild, Vel gift med Christen Nielsen, sammenlign præst og degns version nedenfor.
FADDER Nr. 6: Anne Olesdatter, Lustrup, Skarrild, 21, Peder Christensen Lustrups tjenestepige
NÆVNT Nr. 1: Ole Pedersen, Lustrup, Skarrild, Datter Anne 21, fadder, tjener ved Peder Christensen Lustrup, faderen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d 4de Søndag i Advin blev Peder {Christensen} Lustrups baren døbt N: Chresten, Jumfru {Anne Lisbet Arntsdatter} bistedt bar dd faderne Anders Møl i Kibech og Chresten Anderßen og Jens Jako{...} og Chresten Nielssen og Mette lustrup og hans tieneste pige {Anne Olesdatter}.
{DKB:} d 4de Søndag i A[...] Blev Peder {Christensen} lustrup baren døbt nafnl: Christen, Præsten datter Anne lisbet {Arntsdatter Bisted} faderne Anders Møle i Kibech Christen Andersen Jens Jachopsen Christen Nielsen hustrup {hustru/Selstrup?} og Olle peders: da[ater].

NOTITS: Præsten og degnen sammen giver at Ole Pedersens datter er tjenestepigen ved faderen Peder Christensen Lustrup. Hun ses i kirkebogen at hedde Anne.


Nr. 2229 01.01.1752 Anders Christensen, Elkær. FAR: Christen Elkær. MOR: ? Christen Elkærs kone.
BÅREN AF: Anne Lisbet Arntsdatter Bisted, Skarrild, Kan være en anden af præstens døtre.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Lauridsen Degn, Skarrild By, Skarrild, 17+, degn Laurids Ebbesens søn.
FADDER Nr. 3: Maren Nielsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Nielsdatter, Skarrild, Søster til Maren Nielsdatter.
FADDER Nr. 5: Søren Skrædder?, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: Anno 1752. Bapt d 1 Janvari blev Chresten Elkiærs baren døbt Anders Jomfru bistedt bar dd fad: Chresten Nielssen og Chresten {Lauridsen} degn og Maren Niels datter og Søster.
{DKB:} Anno 1752 d: 1sted Janv: blev Christen Elkiær baren døbt Naflig Anders Præsten daatter bar ham, faderne Christen Nielsen Søren Skred{..} Christen {Lauridsen} degn, maren Nielsdaatter og søster.


Nr. 2230 06.07.1752 Christen Christensen, Skarrild Mølle. FAR: Christen Møller. MOR: ? Christen Møllers kone.
BÅREN AF: Anne Lisbet Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 19, præstens datter.
FADDER Nr. 1: Christen Møller gammel, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 2: Mads Lauesen, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Sørensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maria Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Øvig, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Bodsen Øvig, Øvig, Skarrild, Konen Else Marie Nielsdatter Boltrup fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d 6 Julius blev Chrestens Møllers barn døbt Navnlig Chresten Jumfru Anne Lisbedt {Arntsdatter Bisted} bar den fad fl: Christen Møller og Mas Laueßen og Anne Mari og Jens Bodßen Hustru {Else Marie Nielsdatter Boltrup}.
{DKB:} d 6. Julus blev Chris Mølers baren døbt : naflig, Christen Præsten daatter Anne Lisbet dend, faderne Gl: Christen Møler Mas Lausen Anne Søren datte Maria Christens datter Jens {Bodsen} Ødvig Hustrue {Else Marie Nielsdatter Boltrup}.

NOTITS: Præstens Anne Mari ser ud som en fejllæsning af degnens "Anne Sørensdatt Maria Christen datter".


Nr. 2231 10.09.1752 Niels Nielsen, Ronnum. FAR: Niels Christensen Ronnum. MOR: Kirstine Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Ronnum, Ronnum, Skarrild, Faderens mor.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Ronnum, Ronnum, Skarrild, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Lauridsen, Skarrild By, Skarrild, 18+, degnens søn.
FADDER Nr. 4: Maren Nielsdatter, Ronnum, Skarrild, Gift med Peder Pedersen Ronnum den Yngre.
FADDER Nr. 5: ? Margrethe Vindelevs datter, Bæksgaard, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Laurids Ebbesen Degn, Skarrild By, Skarrild, Sønnen Christen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Margrethe Vindelev, Bæksgaard, Skarrild, Datter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Pedersen den Yngre Ronnum, Ronnum, Skarrild, Konen Maren Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 15 Søndag i Trinitatis Niels {Christensen} Ronnums barn døbt Nav Niels hans Moder {Maren Ronnum} bar dd fad Chresten {Nielsen} Ronnum og Peder Hesßelvig og og{!} degns {Laurids Ebbesen} Søn.
{DKB:} d: 15 Syndag i Trinitatis Blev Niels {Christensen} Ronnums barn Døbt Nafl: Niels faderens Morder {Maren Ronnum} bar, dend fader Christen {Nielsen} Ronnum peder hesselvig degen {Laurids Ebbesen} søn Laues Peder {Pedersen den Yngre} Ronnums Hustru Magete Vendeløf datter.

NOTITS: Degnen har sønnen som Laues, som ellers ikke er kendt.


Nr. 2232 22.10.1752 Anders Pedersen, Skave. FAR: Peder Andersen. MOR: ? Peder Andersens kone.
BÅREN AF: Ingeborg Andersdatter Skave, Skave, Skarrild, Vel faderens søster.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Lustrup, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jakob Sørensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Ronnum den Yngre, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Andersdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d 21 Søndag efter trintatis Peder Andersen baren døbt Anders Hans broder {degnen: søster Ingeborg Andersdatter} bar den fad: peder {Christensen} lustrup.
{DKB:} d 21 S: i tr. blev peder Andersen i Skauve hans barn Døbt Nafl: Anders Engborg skaue bar den fard peder {Christensen} lustrup Jachopsøn [...] peder {Pedersen den Yngre} Ronnum , [....elg...] Maren Ander datter.


Nr. 2233 29.10.1752 Knud Thomasen, Hesselvig. FAR: Thomas Hesselvig. MOR: ? Thomas Hesselvigs kone.
BÅREN AF: Christiana Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 24, præstens datter.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen
FADDER Nr. 3: Maren Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Vindelev, Bæksgaard, Skarrild
FADDER Nr. 5: Peder Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapr d 22 dito Blev Thomas Hesßelvig baren døbt Navlg: Knud Jumfru [Christian Arntsdatter} Bisted dd fd Niels {Christensen} Ødvig og Jens Pede{...}.
{DKB:} d 22 S: dag tri blev Thomas Hesselvigs baren Knud {gennerstreget} døbt Nafl: Knud , præstens datter bar dend farderne Niels {Christensen} Ødvig jens pedersen Marens hesselvig , Maren Vindeløf, peder hesselvigs

Begravelse nr. 6218
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel.


Nr. 2236 09.03.1753 Søren Jakobsen, Døvling. FAR: Jakob Sørensen Døvling. MOR: ? Jakob Døvlings kone.
BÅREN AF: ? Peder Andersens kone, Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Andersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Niels Madsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Jensdatter, Døvling, Skarrild, Jens Døvlings datter.
FADDER Nr. 4: ? Peder Døvlings kone, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 5: Niels Jepsen, Døvling, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Døvling, Døvling, Skarrild, Datter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Døvling, Døvling, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 4 Martius blev Jacob Døvling baren døbt Nav. Sørren Perder Anderssens Hustru br dd fadr Niels Madssen og peder Andersenog Jens døvling datter.
{DKB:} Jesu Nafn Anno 1753 føde/ Søndagen d: 4de Marsi[..] blev Jachop døfl: Baren døbt naflig Søren, peder Andersen hustru bar den farderne Niels Massen peder Andersen Jens døfling daatter peder døflling hustru Niels Jpsen.

NOTITS: Jakob Sørensen Døvling se #2242.


Nr. 2241 13.07.1753 Peder Bentsen, Silstrup. FAR: Bent Jensen Silstrup. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Lisbet Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 20, præst Bisteds datter.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Ørbæk, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Lauridsen Degn, Skarrild By, Skarrild, 19+, søn af degnen Laurids Ebbesen.
FADDER Nr. 3: Kirsten Pedersdatter, Pindvig, Skarrild, Rasmus Bringelsens kone.
FADDER Nr. 4: Anne Skytte?, Silstrup, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Pindvig, Pindvig, Skarrild, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Rasmus Bringelsen Pindvig, Pindvig, Skarrild, Konen Kirsten Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 13 Julius blev Bent Selstrups baren døbt Peder Jumfru Anne Lisbedt bar dd fad Chresten {Pedersen} Ørbech og Chresten {Lauridsen} Degn og Chresten {fejl for Rasmus} pinvig Hustru.
{DKB:} {....} Søndag efter trinitatis blev Bent Jensen Baren døbt Naflig peder, Ann{.} lisbhet udi Præstegaarden farderne Christen Pedersen Ørbech Christen Laurisen Rausm penvigs hustrue, Christen Penvigs hustru Anne skøt af Selstrup.

NOTITS: Præsten skriver ikke rigtig af og tager fejl ved "Christen Pindvis hustru", det skulle være Rasmus Pindvigs kone, hvorved Rasmus antaget for Rausm.


Nr. 2243 19.05.1754 Mads Nielsen, Døvling. FAR: Niels Madsen. MOR: ? Niels Madsens kone.
BÅREN AF: Christiana Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 26, præstens datter.
FADDER Nr. 1: Jens Olesen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jakob Sørensen Døvling, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Jepsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Peder Andersen Døvling, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Jepsdatter, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 6: Grethe Døvling, Døvling, Skarrild, Degnens kirkebog.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 5 Søndag efter Paaske blev Nielse Madsen baren døbt Navlig Mads Jumfrue Christian {Arntsdatter Bisted, præstens datter} ar den faderen Jen Ollesen og Jacob {Sørensen} Døvling peder Jepsen og peder {Andersen} Døvling og Anne jep Datter.
{DKB:} d: 5te Søndag efter Paa{..} Blev Niels Madsen Barn døbt Navlig M{...} {.....} Christiana ba{....} Faderne Jens Olesen Jacob Døfvling peder {......} Karstoft Gret Døfling Anne Jep daatter.


Nr. 2246 18.08.1754 Erik Christensen, Lustrup. FAR: Christen Eriksen. MOR: ? Christen Eriksens kone.
BÅREN AF: Christiana Arntsdatter Bisted, Præstegaarden, Skarrild, 26, præstens datter. Kan være en anden datter.
FADDER Nr. 1: Thomas Madsen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Laurids Ebbesen Degn, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 3: Marie Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Jens Pedersens kone, Skarrild By, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Skarrild By, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d 10 Søndag efter Trinitatis lbev Chresten Erichsen barn Døbt Navnlig Erich Jumfru Bistedt bar den Faderne Thomas {Madsen} Hesßelvig og Laridtz {Ebbesen} Deg{n} og Jens Pedersens Hustru.
{DKB:} d: 10de Søndag efter Trinitastus blef Chresten Erichsen baren døbt Nafnl: Eriech, Præstens daatter bar dend. faderne Laris Ebbesen Mari Christensdatter Thomas Hesselvig Jens Pedersen Hustru.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2247 18.08.1754 Peder Christensen, Pindvig. FAR: Christen Pedersen Pindvig. MOR: ? Christen Pindvigs kone.
BÅREN AF: Christiana Arntsdatter Bisted, Præstegaarden, Skarrild, 16, præstens datter.
FADDER Nr. 1: Niels Elkær, Elkær, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Jakobsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jens Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Kirsten Rasmusdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Mette Pedersdatter, Silstrup, Skarrild, Bendt Silstrups kone
NÆVNT Nr. 1: Bendt Jensen Silstrup, Silstrup, Skarrild, Konen Mette Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 11 Søndag efter trinitatus blev Cresten pinvigs baren døbt Peder Jumfru Christiana {Bisted} bar dd Fad: Niels Elkiær og Jens Jacobsen og Kirsten Rasmusdatter Bendt {Jensen} Selstrup Hustru.
{DKB:} d ii Søndag efter trinitatus, blev Cristen Penvig baren døbt nafnl: Peder Faderene Christiane {Bisted} bar dend Faderne Niels Elkier Jens Jachobsen Jens Christensen Kirsten Rasmusdaatter Bent Jensen Hustru {Mette Pedersdatter}.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2249 08.10.1754 Christen Madsen, Lustrup. FAR: Mads Lauesen. MOR: ? Mads Lauesens kone.
BÅREN AF: Christiana Arntsdatter Bisted, Præstegaarden, Skarrild, Præstens datter.
FADDER Nr. 1: Laue Michelsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Michel Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Ronnum?, Skarrild, Christen Nielsens kone. Identifikation ikke sikker, men sandsynlig.
FADDER Nr. 4: Karen Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Vindelev, Krog, Skarrild, Degnens KB:
FADDER Nr. 6: Ole Minds, Skarrild, Degnens KB:
FADDER Nr. 7: Anne Katrine, Skarrild, Degnens KB:
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen, Ronnum?, Skarrild, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 8 October blev Maeds Lauesen baren døbt Nav Chresten Jumfru Christiana {Bisted} bar den Fader Laue Mechelsen og Mechel Chrestensen og Chresten Nielsen Hustru {?Maren Christensdatter af Ronnum} og Karen Chrestens dat.
{DKB:} d 8te October Blev Mas Lausen baren døbt Naflig Christen Chriane{!} bar den Fadderne Lau Mechelsen Mechel Christensen Olle Mins Christensen {Christen?} Nielssen Hustru og Karen Christda Anne Catrine og Maren Vindel{..} af Krog ,

Begravelse nr. 6241
NOTITS: Begravet to år gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2250 22.12.1754 Ole Jensen, Kartoft- Sønder?. FAR: Jens Olesen. MOR: ? Jens Olesens kone.
BÅREN AF: ? Niels Madsens kone, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 1: Niels Olesen, Kartoft- Sønder, Skarrild, Formodet bror til faderen.
FADDER Nr. 2: ? Niels Olesens kone, Kartoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 3: Michel Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Laurids Lauridsen, Skarrild
FADDER Nr. 5: Dorte Michelsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 6: ? Hans Eskildsen Karstofts tjenestepige?, Kartoft- Sønder, Skarrild, Hans Eskildsen usikker.
NÆVNT Nr. 1: Niels Madsen, Døvling, Skarrild, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Hans Eskildsen Kartoft, Kartoft- Sønder, Skarrild, ?Hus pigen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 22 December blev Jens Ollesen baren døbt Navl Olle Niels Madsens Hustru {Døvling} bar dd Faderne Niels Ollesen og Hustru og Mechel Chresten og Lauridtz Lauridtzen og Dort Mechels datter og Hans {præstens mislæsning af degnen, se denne} pige.
{DKB:} d: 22 Decmber blev Jens Ollesen udi Sønder Castoft hans Søn Døbt Naflig Olle, Niels Massen Hustru udi døfling bar dend Faderne Niels Olsen og Hustrue Mechel Christensen og Laurs Laurissen og Dorte Mechel daatter og ha{ns?} Castoft og h[u]s pige.

NOTITS: "Hus pige" muligvis hans pige.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2252 05.03.1755 Morten Olesen, Klink. FAR: Ole Mortensen. MOR: ? Ole Mortensens kone.
BÅREN AF: Johanne Bisted, Præstegaarden, Skarrild, Præsten Bisted har ingen datter Johanne, slægtning?
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Knud Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Niels Mortensen, Skarrild By?, Skarrild, Formodet bror til faderen.
FADDER Nr. 4: Kirsten Marie Terkelsdatter, Hesselvig, Skarrild, Thomas Madsens Hesselvigs kone.
FADDER Nr. 5: Karen Nielsdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Thomas Madsen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Konen Kirsten Marie Terkelsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: Anno 1755 d: 5te marts blev Olle Mortensens barn døbt Nafvlig Morten Jomfru Jahhane bisted bar den faderne Jens pedersen og Peder Christensen Niels Mortensen Thommas {Madsen} Hesselvigs kone {Kirsten Mrie Terkelsdatter} og Karen Niels Daatter.
{DKB:}I Jesus Nafn 1755 d: 5te Mart: Blev Olle Mortensen paa Klinch hans Baren Døbt Naflig Morten Jomfru Johanne bistid bar dend faderene Jens pedersen og peder Christensen Niels Mortensen thomas Hesselvigs hustru og Karen Nielsdaatter.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2257 22.06.1755 Peder Christensen, Silstrup. FAR: Christen Christensen. MOR: ? Christen Christensens kone.
BÅREN AF: Christiana? Arntsdatter Bisted, Præstegaarden, Skarrild, Kan være en anden af præst Bisteds døtre.
FADDER Nr. 1: Søren Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Søren Pedersens kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Christen Hjøllunds tjenestepige, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Christen Tarps tjenestepige, Skarrild, Tarp: Sønder Felding eller Brande? I Tarp i Brande Christen Poulsen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Hjøllund, Skarrild, Arnborg?
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d: 22 Junis blev Christ Chrestensen barn døbt Nafl: Peder Faderne Sørren Pedersen og Hustrup Christen hiøl{...} pige Christen tarp pige Præstens daatter bar den.
{DKB:}d: 22 Junis blef Christen Christensen baren udi Selstrup hans baren døbt Nafnl: peder fad Søren Pedersen og hust Christen Hiølund pige Christen tarp pige og Præsten datter bar d{...}.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2259 07.03.1756 Oluf Olesen, Lustrup. FAR: Ole Minds. MOR: ? Ole Minds kone.
BÅREN AF: ? Olesdatter, Skarrild, Datter af Ole Pedersen.
FADDER Nr. 1: Bod Jakoben, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Lustrup, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Mads Lauersen, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 4: Ib Christensen, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 5: Karen Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 6: Mette Jensdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Ole Pedersen, Skarrild, Datter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt den føste søndag udi faste blev olle Mins barn døbt Naflig Oluf Olle Pedersen daatter bar den faderne boed Jacobsen Peder {Christensen} Lustrup Maes Lausen og Ib Christensen Karen Christen daatter og Mette jens daatter.
{DKB:}dend føsted Søndag udi fasted belv Olle Mins barn døbt Nafl: Oluf Olle Pedersen datter bar dend faderne Boe Jacobsen Peder {Christensen} Lustrup Mas Lauesen og Ib Christensen Karen Christendat. og Mette Jensdat

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2264 28.11.1756 Niels Christensen, Elkær. FAR: Christen Elkær. MOR: ? Christen Elkærs kone.
BÅREN AF: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Præstegaarden, Skarrild, 23, præstens datter. Kan være en anden datter.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Ib Christensen, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Ole Mortensen Klinks kone, Klink, Skarrild
FADDER Nr. 5: Margrethe Nielsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 6: Marie Christensdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Ole Mortensen Klink, Klink, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d: 1 søndag i Avend blev Christen Elckier {..}rn døbt Nafnl: Niels Præstens Datter bar Den Faderne Christen {Pedersen} Pinvig Jens hesselvig Ib Christensen Ole Mortensen Hustru og Magrete Niels daatter Mari Christen datter.
{DKB:} d 1 Søndag i Aven ble{.} Christen Elkiers baren døbt Niels preste daatter bar dend Faderne Christen Pinvig, Jens Hesselvig, Ib Christensen Olle {Mortensen} Klinches hustr Magrette Neils datte{.} Marie Christens datt{..}.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2265 24.12.1756 Niels Jensen, Døvling?. FAR: Jens Nielsen. MOR: ? Jens Nielsens kone.
BÅREN AF: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Præstegaarden, Skarrild, 23, præstens datter. Kan være en anden datter.
FADDER Nr. 1: Anders Nielsen Grene, Grene, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Anders Nielsen Grenes kone, Grene, Skarrild
FADDER Nr. 3: Rasmus Bukkær, Bukkær, Assing
FADDER Nr. 4: Anders Pedersen Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt. d: 24 Decembr: blev Jens Niels sen barn døbt nafnl: Niels Præsten daatter bar dend Anders {Nielsen} Gren og hustru Rasmus Buchier {Anders Pedersen] studsgaard.
{DKB:}D 24. Dember{!} Blev Jens Nielsen baren døbt Naflig Niels Præstens daatter bar faderne Anders green og Hustrue Rasmus Buchkier, Ander stusgaar.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2270 15.05.1757 Christen Madsen, Lustrup. FAR: Mads Lauesen. MOR: ? Mads Lauesens kone.
BÅREN AF: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Præstegaarden, Skarrild, 24, præstens datter.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Ole Minds, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anders Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapr d: 15 May blev Mas Lausen barn døbt Naflig Christen Jomfru {Anne Lisbeth} Bisted var dd fd Christen Nielssen Olle Minnes og Anders studgaard.
{DKB:} d: 15 May: Blev Mas lauesen baren døb Christen Jomfrue Anne Lisbeth bar dend Faderne Christen Nielsen Olle Mins og Anders stus.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2271 18.05.1757 Anders Christensen, Lustrup. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild, Madame Bisted, præstens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Elkær, Elkær, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Niels Elkærs kone, Elkær, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Christen Pinvigs kone, Pinvig, Skarrild
FADDER Nr. 4: Rasmus Bringelsen Pinvig, Pinvig, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Elkær, Elkær, Skarrild, Koen fadder
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d: 18 May blev Chresten Pedersen barn døbt Naflig Anders Madme Bisted {Abelone Christensdatter Lund} bar den Faderne Niels Elkier og Hustru Chresten Elkiers {fejllæsning for Pindvigs} Hustru og Rasmus Penvig.
{DKB:} d: 18 Maysius blev Chresten Pederssen barn døft{!} Naflig Anders Præstens Koene bar dend faderne Nils Elkier og Hustrue og Christen Penvig Hustrue og Rasmus penvig.

NOTITS: Degnen opfinder den latinske måned Maysius. Præsten Arnt Bisted laver flere og flere fejl når han kopierer navne over fra degnens kirkebog. Han er 61 og dør næste år, så det går ham dårligt. Må være Christen Pedersen i Lustrup for Christen Pindvigs kone er fadder, det ville hun ikke være, hvis hun var moderen.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2274 11.12.1757 Rasmus Nielsen, Døvling. FAR: Niels Madsen. MOR: ? Niels Madsens kone.
BÅREN AF: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Præstegaarden, Skarrild, 24, præstens datter.
FADDER Nr. 1: Dorthe Linderoth, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Andersen, Døvling, Skarrild, Datter fadder.
FADDER Nr. 3: Lisbet Madsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Niels Jepsen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Pedersdatter, Døvling, Skarrild, Peder Andersen Døvlings datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d: 11 december blev Niels Madssen barn døbt Naflig Rasmus Anna Lisbeth {præstens datter} bar dd fd dort{..} Lendroth og Peder Andersen Lisabeth Madsdaat{..] Niels Japsen og Peder {Andersen} Døfvling daater.
{DKB:} d: 11 December Blef Niels Madssen barn døbt Navflig Rasmus Anna Lisbet bar den fad: Dorete Leindrotch og peder Andersen Lisbet Madsdat: Niels jepsen og peder {Andersen} døfvling datter.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2278 02.06.1758 Peder Christensen, Lustrup. FAR: Christen Eriksen. MOR: ? Christen Eriksens kone.
BÅREN AF: ? Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præstens datter.
FADDER Nr. 1: Peder Skomager, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Møl, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Christensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt. d: 2. Junnius da blev Christen Erichsen Barn døbt Naflig Peder Prætens daatter bar den Faderne Peder skumager og Peder Møl Anne Christen daatter.
{DKB:} d: 2 Junis da blev Christen Erechsen Baren døbt nafl: peder Præstedaatter bar den fade{...} peder Skumager og ped{..} Møl Anne Christen daatt{..}.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2280 23.07.1758 Eske Christian Hansen, Karstoft- Sønder. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: Birte Christensdatter.
BÅREN AF: ? Christen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Niels Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Cort Madsen, Skarrild, Lauridsen anses for fejl for Cort Madsen, søn af Mads Degn..
FADDER Nr. 4: ? Søren Skrædders kone, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Niels Olufsens datter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Søren Skrædder, Skarrild, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Olufsen, Karstoft- Sønder, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d: 23 juli blev [....] Hans {Eskesen} Carstoft barn døbt Naflig Elsse Christiana Møller kone bar dd fa[...] Niels Christensen og Peder Christensen Kort Lauridssen {formodet fejl for Madsen} Sørren Skreder Hustru Niels Olufsen daatter.
{DKB:} d 23 Juli blev Hans Castoft Baren Døbt nafl: Eshee Christiean Møller Koene Bar ham, Faderne Niels Christensen og Peder Christensen og Kort Laurisen, Sørren Skræders Hustrue og Niels Ollesens Daatt{..}

NOTITS: Degnen skriver direkte "bar ham" og Hans Eskesen fik 1746 en søn Eske Christian †1750. Præsten gør barnet til en pige Else Christiana.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2283 22.09.1758 Poul Gotfred Liebe Poulsen Østergaard, Karstoft- Nørre. FAR: Poul Jensen Østergaard. MOR: Anne Dorthe Poulsdatter Liebe.
BÅREN AF: Margrethe Louise Saltou, Kolding, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Claus Eriksen Svitzer, Skarrild By, Skarrild, Næste præsts far. Han havde haft Juellingsholm herregård i Sønder Omme.
FADDER Nr. 2: Poul Gotfred Jonassen Vissing, Kolding, 24, moderens halvbror. Barnet er opnævnt efter ham.
FADDER Nr. 3: Johanne Barbara Jonasdatter Vissing, Kolding, 22, moderens halvsøster.
FADDER Nr. 4: Anders Jensen Østergaard, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d: 22 Sepbem: Blev Sr Povel {Jensen} Østergaard Barn Døbt Naflig Povel Gotzfred Liiber og Hans Svige Moder {Margrethe Louise Saltou} Bar den Faderne var Monsr {Claus Eriksen} Sviitzer og Hendes søster {halvsøster Johanne Barbara Jonasdatter} og broder {halvbroder Poul Gotfred Jonassen} og Hans Broder Anders {Jensen Østergaard}.
{DKB:} d: 22 September Blev Sr Povel Øster gaar Paa Nørre Castoft hans baren Døbt Nafl: Povel Gotfer Liiber, og hans olde Morder bar ham og han hafde 4re Fadere.

Begravelse nr. 6299
NOTITS: Den første dåb for den nye præst Christen Clausen Svitzer. Drengens navn er dels Liiber i kirkebogen, meningen er tydelig nok moderens navn Liebe. Det er blevt læst Berber mange steder. Drengen begraves 1. juli 1663 knap fem år gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
LINK: Poul Østergaard.


Nr. 2284 13.05.1759 Peder Pedersen, Karstoft- Sønder. FAR: Peder Mortensen. MOR: ? Peder Mortensens kone.
BÅREN AF: ? Niels Olesens kone, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 1: Poul Jensen Østergaard, Karstoft- Nørre, Skarrild
FADDER Nr. 2: Bertel Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jens Olesen, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Jens Olesens kone, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 5: Hans Eskesen, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 6: Helene Madsdatter, Skarrild, Mads Degns datter
NÆVNT Nr. 1: Niels Olesen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Dend 13 May Blev Peder Mortensen udi Sønder Castoft hans Baren Døbt Peder, Niels Ollesen hustru bar dd Faderne, Monsiur {Poul Jensen} Øster Gaar, bertel døfling, Jens Ollesen og hustru hans Eskesen og Degen daatter {Helene Madsdatter} ,
{DKB:} 1950 d: 13 May blev peder Mortensen barn døbt Nafl: peder og Niels Ollesen hustru bar dend fadere bertil døfling og Monsiur Østergaard paa Castoft Jens Ollesen hustru og Hans Eshesen Husru og degn daatter.

Begravelse nr. 6266
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2286 17.06.1759 Peder Nielsen, Skarrild By. FAR: Niels Mortensen. MOR: ? Niels Mortensens kone.
BÅREN AF: ? Christen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Laurids Madsen, Skarrild, Degnesøn.
FADDER Nr. 3: Ole Mortensen Klink, Klink, Skarrild, Vel bror til faderen.
FADDER Nr. 4: El Pedersdatter, Studsgaard, Skarrild, Datter af Peder Studsgaard.
FADDER Nr. 5: ? Jens Pedersens kone, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Peder Studsgaard, Studsgaard, Skarrild, 60c.Datter El Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Pedersen, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: 9de Junius Blev Niels Morten sen her i Byen hans Baren Døbt Nafnl: Peder, Møler-Koen Bar dend, Faderne Peder Christen sen og Degen søn Laurs Olle Klinch og peder stusgaar daat: El.
{DKB:} d 1 Søndag i tritaus {17. juni} Blev Niels Mortensen baren døbt, her udi byen Nafl: Peder Møler hustrue bar den Faderne Peder Christensen og degen Søn Lauris, og Olle Klinch, og peder stusgaard datter, og Jens Pedersen Hustru ,

Begravelse nr. 6269
NOTITS: Begravet tre måneder gammel. Præsten og degnen er en uge fra hverandre om datoen.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2287 25.07.1759 Christen Nielsen, Ronnum. FAR: Niels Christensen Ronnum. MOR: Kierstine Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Dorte Liebe, Karstoft- Nørre, Skarrild, Gift med Poul Østergaard.
FADDER Nr. 1: Henning Rasmussen, Krog, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jørgen Jakobsen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Laurids Madsen, Skarrild, Mads Degns søn.
FADDER Nr. 4: ? Jens Pedersens kone, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Vindelev, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Skarrild, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Poul Jensen Østergaard, Skarrild, Konen Anne Dorte Liebe bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: 25 Juli Blev Niels {Christensen} Ronnum Baren døbt Nafl: Christen Monsie{.} Øster gaars Koene {Anne Dorte Liebe} Paa Nøre Castoft Bar den Faderne Henning Rasmusen Jørgen {Jakobsen} Hesselvig Degn søn Lauris Jens pedersen hustr Maren Vindeløf.
{DKB:} d 25 Juli blev Niels Ronnum barn døbt Nafl: Christen Sig Øster gaar koene paa Nør Castoft Bar dend Faderne Henning Rasmusen Jørgen hesselvig og degen Søn Lauris Jens pedersen hustru Maren Viendeløf.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2289 18.11.1759 Anders Pedersen, Skave. FAR: Peder Andersen. MOR: ? Peder Andersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{PKB:} 1759 d 23 {?} Søndag efter Trinit blef Peder Andersens Baren i Skave døbt og kaldet Anders.

NOTITS: Dato usikker. Ser ud som 27. Søndag efter Trinitatis, men 24. er den sidste i kalenderen. 23 antaget.

LINK: Præsten affotografering.


Nr. 2290 13.01.1760 Jannes Poulsen Østergaard, Karstof- Nørre. FAR: Poul Jensen Østergaard. MOR: Anne Dorte Poulsdatter Liebe.
BÅREN AF: Anna Henriksdatter Himmerig, Sønder Felding, Gift med præsten i Sønder Felding Johan Georg Cortsen Biermann.
FADDER Nr. 1: Johan Georg Cortsen Biermann, Sønder Felding, Præst i Sønder Felding, konen Anna Himmerig bærer.
FADDER Nr. 2: Anna Amalia Jonasdatter Vissing, Kolding, 18, moderens halvsøster. Eller Johanne Barbara 23.
FADDER Nr. 3: Anders Jensen Østergaard, Skarrild, Faderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Føde Anno 1760. Dend 13 Janvarius Blev Monsiur Øster gaar paa Nørre Castoft hans Baren døbt Jannes, Madme Biermand {Anna Henriksdatter Himmerig} af {Sønder} Felding Bar ham Faderne Monsiur Bier Mand, og hans Koenes Søster {Anna Amalia eller Johanne Barbara Vissing} af Kolding, og hans Broder {Anders Jensen Østergaard}.
{DKB:} J Jesu Nafn Ao 1760, d: 13 Janvarius, Blev Monsiur Øster gaar hans Baren døbt paa Nørre Castoft Nafl: Jannes. Madme Bir Ma{..} af Felding bar ham, Faderne Monsiu bir Ma{..} og Jomfru af Kolding som er hans Koenes søster og hans broder.

Begravelse nr. 6282
NOTITS: Begravet halvandet år gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2291 17.02.1760 Lave Madsen, Lustrup. FAR: Mads Lauesen. MOR: ? Mads Lauesens kone.
BÅREN AF: ? Christen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Skarrild By?, Skarrild, ?21, søn af Niels Christensen?
FADDER Nr. 2: Morten Pedersen Studsgaard, Studsgaard, Skarrild, 22, født i Studsgaard.
FADDER Nr. 3: Laurids Ebbesen Degn, Skarrild By, Skarrild, Degnens kirkebog.
FADDER Nr. 4: Laurids, Skarrild, Degnesøn.
FADDER Nr. 5: Karen Christensdatter?, Skarrild, Præstens kirkebog.
FADDER Nr. 6: Maren Michelsdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d 17 Februri , da blev Mas Lauesen udi Lustrup hans Baren døbt Laue , Møle koen Bar ham, Faderne Christen Nielsen og Morten {Pedersen} stusgaar Degn Søn Lauris Karen Christen daatter.
{DKB:} Søndag d: 17 Febr. blev lau Massen hans Baren Døbt Nafl: Laue Møler {h....} bar dend Fadere Christen Nielsen Morten stusgaar Laurs {Ebbesen} Degn søn Laris og Maren Mechel dat dat Karen [Kiersten] Andersdaatter.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2293 11.05.1760 Mads Pedersen, Døvling. FAR: Peder Jakobsen. MOR: ? Peder Jakobsens kone.
BÅREN AF: ? Nielsdatter (Vestergaard), Skarrild, Jens Nielsens datter.
FADDER Nr. 1: Ole Nielsen Minds, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen, Døvling, Skarrild, 19, søn af Peder (ikke Andersen) Døvling.
FADDER Nr. 3: Maren Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Peder Jepsen, Døvling, Skarrild, 29c.
FADDER Nr. 5: Anne Jepsdatter, Døvling, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Peder Døvling, Døvling, Skarrild
NÆVNT Nr. 2: Jens Nielsen Vestergaard (Vestergaard), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: 6te Søndag efter Paaske Blev peder Jacobsen, udi døfling hans Baren døbt Mas , Jens Nielsen daatter Bar den, Faderne Olle {Nielsen} Mins Peder døfling Søn Christen , Maren Jensdaatter peder Jepsen og Anne Japdaatter.
{DKB:} d: 6te Søndag efter paaske Blev peder Jacobsen udi døfling hans Barn døbt Nafnl: Mas Jens Væster gaar datt Bar den Faderne Olle Niels: Maren Jensdat: peder døfling søn peder Jepsen og Søster Anne Jep dattr.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2296 04.01.1761 Niels Pedersen, Karstoft- Sønder. FAR: Peder Mortensen. MOR: ? Peder Mortensens kone.
BÅREN AF: ? Anders Mortensens kone, Skarrild
FADDER Nr. 1: Anders Mortensen, Skarrild, Faderens bror, konen bærer.
FADDER Nr. 2: Hans Eskesen Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 3: Laurids Degnesøn, Skarrild
FADDER Nr. 4: Jens Olesen, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Jensdatter, Skarrild, Datter af Jens Nielsen
FADDER Nr. 6: ? Peder Døvlings kone, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 7: Ole Nielsen, Skarrild, Degnens kirkebog.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen, Skarrild
NÆVNT Nr. 2: Peder Andersen Døvling, Døvling, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Føde Anno 1761.d: 4de Janvarius blev Peder Mortensen, udi Sønder Castoft hans Søn døbt Niels, hans Broders Hustru Bar ham, faderne. Anders Mortensen hans Eskesen, Degn søn Lauris Jens Ollesen Jens Nielsen daatter Peder {Andersen} døfling koene.
{DKB:} Ao 1761 d: 4de Janvari da Blev peder Mortensen udi Sønder Castoft hans søn Døbt Nafnl: Niels hans broder Hustr [Beade] ham, fader Anders Mortensen og hans Castoft og Olle Nielsen og Degen søn Lauris Jens Ollesen Hus{...} Jens Trovelsen daatter Peder døfling Hustru,

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2299 08.03.1761 Peder Nielsen, Skarrild By. FAR: Niels Mortensen. MOR: ? Niels Mortensens kone.
BÅREN AF: ? Højer, Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Morten Pedersen, Studsgaard, Skarrild, 23, født i Studsgaard.
FADDER Nr. 3: Else Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Mads Lausens kone, Lustrup, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Mads Lausen, Lustrup, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d 5te Søndag udi Fastend, Blev Niels Mortensen her udi Byen, Baren døbt Peder Jomfrue Hiøer bar dend, faderne Peder Christensen Morten pedersen og Else studsgaar, Mas Lausen.
{DKB:} d: 5te Søndag [dedt] Fasted, Blev Niels Mortensen Barn Døbt Nafl: Peder Jomfrue Hiøer bar dend, Fader Peder Christensen Morten pedersen Mas Lausen Hust Else stus gaard Niels Mortensen {...}

NOTITS: Hiøer læst som Højer.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2301 30.04.1761 Lars Christensen, Silstrup. FAR: Christen Christensen. MOR: ? Christen Christensens kone.
BÅREN AF: ? Christensdatter Mølledatter, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Hjøllund, Hjøllund- Store, Arnborg, *1719c †1790 Store Hjøllund, formodentlig bror.
FADDER Nr. 2: Cort Madsen Degnesøn, Skarrild, 21+, søn af Mads Degn.
FADDER Nr. 3: ? Anders Madsens kone, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 4: Else Sørensdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, 21, Søren Pedersen Hjøllunds datter.
NÆVNT Nr. 1: Anders Madsen, Silstrup, Skarrild, Konen fadder
NÆVNT Nr. 2: Søren Pedersen Hjøllund, Hjøllund- Store, Arnborg, Datterem fadder-
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: 30 April Blev Christen Christ:sen udi Selstrup hans Baren døbt Las Mølle Koene bar dend , Faderne Christen {Christensen} hiølund degn søn Kort ,
{DKB:} d 30 April, da Blev Christen Christensen udi Selstrup hans baren Døbt Las Møllerdat Bar dend Faderne Chr{...}Hiølund Cort degn og Anders Massen Koene Søren {Pedersen} Hiølund daatter {? Sørensdatter}.

NOTITS: Christen Christensen og Søren Pedersen i Store Hjøllund i Arnborg sogn, nabo til, se Folk og Steder i Arnborg sogn.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
LINK: Søren Pedersen og Christen Christensen i Store Hjøllund i Arnborg.


Nr. 2303 23.08.1761 Niels Jensen, Karstoft- Sønder. FAR: Jens Troelsen. MOR: ? Jens Troelsens kone.
BÅREN AF: ? Jensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Faderens datter.
FADDER Nr. 1: Ole Nielsen, Karstoft- Sønder, Skarrild, 23, søn af Niels Olufsen
FADDER Nr. 2: Cort Lauridsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anders Karstoft, Skarrild, Ikke ellers set.
FADDER Nr. 4: Anne Mølle, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 5: Jens Olesen, Karstoft- Sønder, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: 14 Søndag udi Trinitaus Blev Jens trovelsen udi Castoft baren døbt Niels hans daatter bar den Fadderne Olle Niels: Kort Lauris Anne Møle ,
{DKB:} d: 14 Søndag udi trinaus , Blev Jens trovelsen Baren udi Sønder Castoft Døbt nafnl: Niels og hans daatter bar dend , Faderne Olle Niels: Kort Lauriss: Anders Castoft , Anne Møl , og Jens Ollesen.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2304 23.09.1761 Bertel Madsen, Lustrup, sogn: . FAR: Mads Lauesen. MOR: ? Mads Lauesens kone.
BÅREN AF: Kirstine Bertelsdatter, Lustrup, Kaldet Stine, faderens mors søster?
FADDER Nr. 1: Bertel Nielsen, Lustrup
FADDER Nr. 2: Cort Lauridsen Degnesøn
FADDER Nr. 3: ? Erik Pedersens 2. kone, Lustrup
FADDER Nr. 4: Karen Christensdatter, Lustrup, 28, datter af Christen Pedersen
FADDER Nr. 5: Kirsten Christensdatter
NÆVNT Nr. 1: Erik Pedersen, Lustrup
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d 23 September, blev Mas {Lauesen} Lustrup Baren Døbt Bertel og hans M[o]rder søster bar ham, Faderne Bertel Nielsen degnsøn {Cort Lauridsen}.
{DKB:} d 23 September , Blev Bertel Nielsen udi Lustrup hans Svoger Barn Døbt, Nafl: Bertel og stinne Bertelsdaatter, bar dend Faderne, Bertel Niels: Kort Laurissen, Erich pedersen hustru Karen Christen daatter Kirsten Christen daatter ,

NOTITS: Mads Lauesen er altså Bertel Nielsens svoger. Bertel Nielsens kone er enten en Lauesdatter eller Mads Lauesens kone en Nielsdatter. På første blik er Mads Lauesens kone en Bertelsdatter (søster Stine Bertelsdatter), så muligvis er forbindelsen længere ude. Men hvis svoger betyder svigersøn, er Mads Lauesen gift med Bertel Nielsens datter.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2305 07.11.1761 Mads Andersen, Silstrup. FAR: Anders Madsen. MOR: ? Anders Madsens 2.? kone.
BÅREN AF: ? Anders Madsens moster, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Madsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Cort Lauridsen Degnesøn, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Jens Nielsens kone, Skarrild
FADDER Nr. 4: Niels Lustrup, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Niels Lustrups kone, Lustrup, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d 7de November Blev Anders Massen udi Selstrup døbt Mas,.
{DKB:} d 7 November , da Blev Andes Massen udi Selstrup hans Baren døbt Mas Hans Moster bar dend , Faderne Jens Massen , og degn Søn {Cort Lauridsen}, Jens Nielsen Koene Niel Lustrup og Hustru ,

NOTITS: Mosteren kan være faderens eller barnets.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2306 26.12.1761 Peder Pedersen, Ronnum. FAR: Peder Pedersen Ronnum den Yngre. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Øvig?, Skarrild, 24, moderens søster.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Ronnum, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Christensen Sandfeld, Sandfeld- Bjerre, Brande, Ses i Extraskattemandtallet 1762-63.
FADDER Nr. 3: Cort Lauridsen Degnesøn, Skarrild
FADDER Nr. 4: Jens Nielsen Øvig, Øvig, Skarrild, 27, bror til moderen.
FADDER Nr. 5: Sidsel Christensdatter, Skarrild Mølle, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d 9de Dito {Janvius} blev peder {Pedersen den Yngre} Ronnum Baren døbt , Peder, Anne Niels dat Øvig bar dend Faderne Niels {Christensen} Ronnum Christen {Christensen} Sandfeld {-Bjerre, Brande} Kort Lauris Jens {Nielsen} Ødvig Christen Møller datter {Sidsel Christensdatter}.
{DKB:} d 26 December da Blev peder {Pedersen den Yngre} Ronnum Baren Døbt peder Anne Niels daatter Bar ham Faderne Niels {Christensen} Ronnum Christen {Christensen} Sandfeld {Bjerre, Brande} Koret Laurissen og Jens {Nielsen} Ødevig og Zesel Christens daatter ,

NOTITS: Præsten har vel dåben i kirken og degnen hjemmedåben. Sidsel Christensdatter identificeres her som datter af Christen Møller.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2307 01.01.1762 Rasmus Jensen, Karstoft- Sønder. FAR: Jens Olesen. MOR: ? Jens Olesens kone.
BÅREN AF: Birte Christensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Præstens version: Hans Eskesens kone.
BÅREN AF: ? Jens Olesens tjenestepige, Karstoft- Sønder, Skarrild, Degnens version.
FADDER Nr. 1: Jens Troelsen, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 2: Cort Lauridsen Degn, Skarrild
FADDER Nr. 3: Lene Lauridsdatter, Skarrild, Søster til Cort Degn.
FADDER Nr. 4: Kirsten Nielsdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Hans Eskesen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Konen Birte Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Føde Anno 1762. d førsted Janvius Blev Jens Ollesen udi Sønder Castoft hans baren døbt Rasmus, Hans Eskesen Hustru {Birte Christensdatter} bar dend Faderne Jens Trouelsen Kort degn og Søster,
{DKB:} Ao 1762 , d 1 Janvaris da Blev Jens Ollesen, baren Døbt Rasmus , og hans pige bar dend Faderne Jens trovelsen Kort Laurisen lene Lauris daatter, Kirsten Niels daatter.

NOTITS: Præsten og degnen er uenige om, hvem der bærer.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2309 13.01.1762 Jens Poulsen Østergaard, Karstoft- Nørre. FAR: Poul Jensen Østergaard. MOR: Anne Dorte Poulsdatter Liebe.
BÅREN AF: Johanne Barbara Jonasdatter Vissing, Skarrild, 26c, moderens halvsøster.
FADDER Nr. 1: Anders Jensen Østergaard, Karstoft- Nørre, Skarrild, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Christian? Biermann, Arvad Mølle?, Brande, Ses 1766 i Arvad Mølle.
FADDER Nr. 3: Laurense
FADDER Nr. 4: Anna Malia Vissing, Kideris Mølle, Rind, Moderen halvsøster derefter gift med Christen Christensen i Kideris Mølle.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d 13 Janvarius Blev Monsiur Østergaar paa Nørre Castoft døbt Jens , Hans koene Søster {halvsøster: Johanne Barbara Jonasdatter Vissing} Bar Ham Faderne Monsiur BierMand, Anders Østergaard, Jomfru Larense,
{DKB:} I Jesu Navn 1762 d: 13 Janvarius blev Monsiur Øster gaard Hans baren paa Nøre Castoft Døbt Jens , og hans Koenes Søster var den Faderne Monsr Bir Mand og Anders {Jensen} Øster gaard og Jomfrue Laurense, og Jomfrue J Malli {Anna Malia Jonasdatter Vissing} af Kiderich Mølle {Rind sogn} ,

Begravelse nr. 6291
NOTITS: Begraves fem måneder gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2311 02.05.1762 Jens Nielsen, Silstrup. FAR: Niels Pedersen. MOR: Karen Jensdattter.
BÅREN AF: Kirsten Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Ibsen, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jens Christensen, Skarrild, Degnen
FADDER Nr. 4: Anne Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Skarrild, Degnen.
FADDER Nr. 6: Peder Christensen, Skarrild, Præsten.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d 2 May Blev Niels pedersen baren døbt Jens Kiersten Hees gaar , bar den Fadren Jens Ibsen Anne Jens dat peder Christ:sen ,
{DKB:} d 2 May Blev Niels pedersen, Baren Døbt, Jens Kiersten hees gaard, Bar dend Jens Ibsen, Jens Pedersen, Jens Christensen Anne Jens daatter Maren peder datter.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2312 02.05.1762 Peder Jensen, Silstrup. FAR: Jens Nielsen. MOR: ? Jens Nielsens kone.
BÅREN AF: Anne Christen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Madsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Anders Mortensen Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Ibsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Lene Lauridsdatter Degn, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Samme dag {d 2 May} Jens Nielsen Baren udi Selstrup døbt peder, Møle Konne bar den, faderne Jens Massen Anders Mort: degn dat {Lene Lauridsdatter} Anne Ibsdatter.
{DKB:} Samme dag {d 2 May} Jens Nielsen Baren udi Selstrup døbt peder Anne Møl bar dend, Faderne Jens Massen Ander stusgaar Anne Ib daatter og Leene Lauris daatter degen.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2313 04.05.1762 Arnt Christensen Svitzer, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Christen Clausen Svitzer. MOR: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted.
BÅREN AF: Cathrine Sofie Gassum (Præstegaarden), Ansager, Præst Jessens kone.
FADDER Nr. 1: Jes Sørensen Jessen (Præstegaarden), Ansager
FADDER Nr. 2: Christian? Bierman, Arvad Mølle?, Brande, Hans bror havde været præst i Sønder Felding.
FADDER Nr. 3: ? Høy
FADDER Nr. 4: Edel Manassesdatter Tøxen, Brandlund, Brande, Eller Margrethe.
FADDER Nr. 5: ? Lassen
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: 4de May Hr: Sviser Baren døbt Arent Hr. Jessen og Kiersted {Cathrine Sofie Gassum} udi ansager bar ham, Faderne Hr Jesseng , Monsiur Bir Mand Madame Høy og Jomfrue {Edel/Margrethe Manassesdatter} Tøxen og Monsiur Lassen ,
{DKB:} d 4de May Hr svizer Baren Nafenlig Arent , Madme Jesseng Konne bar dend Faderne Hr Jesseng , Monsiur Bier mand Madma Hiøg og Jomfrue Tøxsen Og Monsiur Lassen.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2314 20.06.1762 Jens Pedersen, Døvling. FAR: Peder Jakobsen. MOR: ? Peder Jakobsens kone.
BÅREN AF: ? Anders Jensen Østergaards 1. kone, Karstoft- Nørre, Skarrild
FADDER Nr. 1: Anders Nielsen Grene, Grene, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Jepsen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 3: Bent Jensen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 4: Anders Jensen Østergaard, Karstoft- Nørre, Skarrild, Konen bærer, bror til Poul Østergaard på Nørre Karstoft.
FADDER Nr. 5: ? Pedersdatter, Døvling, Skarrild, Peder Andersen Døvlings datter.
NÆVNT Nr. 1: Peder Andersen Døvling, Døvling, Skarrild, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: anden Søndag udi trinitatus peder Jacobsen baren udi døfling døbt Jens Ander {Jensen} Østergaar hustru Bar dend, Faderne Ander {Nielsen} gren og Peder Jepsen Bent Jensen ,
{DKB:} d anden Søndag Efter trinitatstus Peder Jacobsen Baren udi Døfl: Naflig Jens Ander Øster gaard Hustru bar dend Faderne, Anders gren, og peder Jeps Ander Østergaard Bent døfling og peder {Andersen} døfling dat.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2319 03.06.1763 Eske Hansen, Karstoft- Sønder. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: Birte Christensdatter.
BÅREN AF: ? Christensdatter, Skarrild Mølle, Skarrild, Datter af Christen Møller.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Michel Andersen, Silstrup?, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Jakobsen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Jens Troelsens kone, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Mølle, Skarrild Mølle, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Troelsen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Konen fadder
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: 3di Juins Blev Hans {Eskesen} Castoft Baren døbt Eske Møller daatter Bar dend Faderne Peder Christensen Mechel Andersen Peder Jacobsen og Jens Trovelsens, og Maren Møl,
{DKB:} d 3 juins Blev Hans Castoft da Baren fød {navn udeladt}, Hans Mølerens daatter Bar dend, faderne Peder Christensen og Mechel Andersen og Peder Jacobsen og Jens troeulsen Konne, og Maren Møl.

Begravelse nr. 6298
NOTITS: Begravet 14 dage gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2320 12.06.1763 Jeppe Pedersen, Døvling. FAR: Peder Jepsen. MOR: ? Peder Jepsens kone.
BÅREN AF: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Skarrild, Præstens Kiereste.
FADDER Nr. 1: Peder Mortensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Niels Jepsen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 3: Michel Jepsen, Døvling?, Skarrild
FADDER Nr. 4: Bent Jensen, Døvling, Skarrild, Konen Mette Pedersdatter også fadder.
FADDER Nr. 5: Mette Pedersdatter, Døvling, Skarrild, Gift med Bent Jensen.
FADDER Nr. 6: Kirsten Pedersdatter, Døvling, Skarrild, Se #2325.
NÆVNT Nr. 1: Peder Andersen? Døvling, Døvling, Skarrild, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d 12 junius Blev Peder Jepsen han Baren døbt Jeppe Præsten Kiereste {Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted} bar dend, Faderne peder Mortensen Niels Jepsen Mechel Jepsen, Bent {Jensen} Hustru {Mette Pedersdatter} peder Døf{..} daatter {Kirsten Pedersdatter},
{DKB:} Søndagen d: 12te Junius, da Blev Pede Jpsen, hans Baren Døbt Nafl: Jp, Peder Mortensen og Niels Jpsen og Mechel Jpsen Bent Jensen og Hustru {Mette Pedersdatter}, og peder døfling daatter og Præsten konne bar dend.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 1998 01.07.1763 Poul Gotfred Poulsen Østergaard, Karstoft- Nørre. FAR: Poul Jensen Østergaard. MOR: Anne Dorte Poulsdatter Liebe.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet 1774 efter moderen: 'Poul Østergaards søn Poul Gotfred i Nørre Karstoft '}
NOTITS: I skiftet efter moderen Anne Dorte Poulsdatter Liebe den 16. november 1774 på Nørre Karstoft nævnes "Een Søn Poul Gotfred 11 Aar".

LINK: Skifte efter Anne Dorte Poulsdatter Liebe 1774 Nørre Karstoft.


Nr. 2322 24.07.1763 ? ? Bertelsdatters barn, Hesselvig. MOR: ? Bertelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen DKB: ' d 29 [dito Julius] Berte Hesse[l]vig daters barn død fød [straxen?] f[a] '}
Begravelse nr. 6300
NOTITS: Dato omtrendtlig. Saa vidt det kan ses har præsten kopieret dette helt forkert og fået Bertel Hesselvigs datter begravet 7 uger gammel. Bertel Heselvig er for gammel til at få børn, han fik børn 20 år før.


Nr. 2323 11.09.1763 Laurids Christensen, Døvling. FAR: Christen Lauridsen Koch, Sønder Omme. MOR: ?.
BÅREN AF: Kirsten Pedersdatter, Døvling, Skarrild, Peder Døvlings datter.
FADDER Nr. 1: Niels Madsen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Niels Jepsen, Døvling, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} D 11 September, blev en uægte Baren døbt af Døfling nafnlig Lauris og udlagt til barne fader Christen Koche som er Soldatte, og peder døfling daatter {Kirsten Pedersdatter} bar dend. Niels Masen og Niels Jepsen var Fadderne.
{DKB:} d: 11 September, blev en uæge {!} Baren fød udj Døfling og Døbt Lauris og udlagt til Barnefader Christen Laurissen Kook af Omme ,

NOTITS: Moderens navn nævnes ikke. Bliver gift 1789 i Hover sogn i Ringkøbing amt med Anna Thomasdatter.

LINK: Christen Lauridsen Koch i Hallundbæk i Sønder Omme.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2325 30.09.1763 Anders Pedersen, Døvling. FAR: Peder Mortensen. MOR: ? Peder Mortensens kone.
BÅREN AF: Claudiane? Clausdatter Svitzer, Skarrild, 22, Præstens søster.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Cort Lauridsen Degnesøn, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jens Troelsen, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Jensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 5: Kirsten Pedersdatter, Døvling, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Peder Andersen? Døvling, Døvling, Skarrild, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: 30 dito {September} peder Mortense Baren Døbt Anders Jomfru Svizer {Claudiane 21, formodet} Faderne Jens Nielssen og Degn Søn kort Laurissen,
{DKB:} d 30 dito {September} peder Mortensen barn Anders Jomfru Sviser bar dend Faderne Jens Nielsen og degne søn kort Jens trovelsen og hans dat og peder døfling datter kiersten.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2326 27.11.1763 Jens Olesen, Lustrup. FAR: Ole Nielsen Minds. MOR: ? Ole Nielsen Minds kone.
BÅREN AF: Christian? Biermann, Arvad Mølle?, Brande?
FADDER Nr. 1: Niels Mortensen, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Jensdatter, Skarrild By?, Skarrild, Jens Pedersens datter.
FADDER Nr. 3: Karen Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Peder Christensen Lustrup, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 5: Boe Hedde, Assing?
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Skarrild By?, Skarrild, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Føde Anno: 1764 Dend Nye Kirche aar. Ao d: 1sted Søndag udi Aven Blev olle Miens Barn døbt Jens, Monsiur Bier Mand bar ham, faderne, Boe Heede Niels Mortensen Jens pedersen Karen Christensdaatter peder {Christensen} Lustrup.
{DKB:} Dend Nye Kirche aar Ao 1764 , d: førsted Søndag ui Aven, Blev Olle Mensses Baren Døbt nafnl: Jens og Monsiur Bier mand Bar dend Faderne Boe Heede og Niels Mortensen hust Jens Pedersen daater Karen Christens daatter Peder lustrup.

NOTITS: Usædvanligt at en mand bærer.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2329 27.12.1763 Claus Christensen Svitser, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Christen Clausen Svitzer. MOR: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted.
BÅREN AF: Elonora Jensdatter Thaulow, Skarrild, Faderens mor.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Gjelstrup, Sønder Felding, Præst i Sønder Felding.
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Lund, Skarrild By, Skarrild, Moderens morbror, hjemme ved moderens mor Helvig Christendsdatter Haderup i Skarrild.
FADDER Nr. 3: Christian? Biermann, Brande?
FADDER Nr. 4: Claudiane Clausdatter Svitzer (Søndergaard), Skarrild, 21, jomfru Svitzer formodet. Faderens søster.
FADDER Nr. 5: Poul Jensen Østergaard, Karstoft- Nørre, Skarrild, Godsejer.
FADDER Nr. 6: Anne Dorte Poulsdatter Liebe, Skarrild, Poul Østergaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: Tridie Julle dag Blev Hr Sviser hans Baren døbt Claus , Madmme Sviser bar dend Faderne, Hr {Jens Nielsen} Gielstrup {præst i Sønder Felding} Jens {Christensen} Lund Monsieur Bier Mand og Jomfrue Sviser {Claudiane, 21, formodet} Monsiur Øster gaar.
{DKB:} d tridie Julle Præsten baren Naflig Claus Madamme Sviser ba dend , Faderne Hr Gelstrup og Jens Lund og Monsiur bier Mand og Jomfru Sviser og Østergaard og Kiersted.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2331 04.03.1764 Niels Christian Nielsen, Skarrild By (Søndergaard). FAR: Niels Michelsen. MOR: ? Niels Michelsens kone.
BÅREN AF: ? Christensdatter, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Cort Lauridsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Søren Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Sidsel Mølle, Skarrild Mølle, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, Datter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{DKB:} Paa fasted lavnsgedag Niels Mechelsen udj Sønder gaard Hans Baren døbt naflig Niels Christian Christen Møller dat bar dend , Faderne Peder Christensen og kort laurissen og Søren Christensen og Zesel Møl.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2332 01.06.1764 ? Pedersen, Døvling. FAR: Peder Mortensen. MOR: ? Peder Mortensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen DKB: ' d: 12te Junius døde Peder Mortensen {søn} udi Døfling udi Sin Alder 12 uger '}
{DKB:} {REKONSTRUKTION: fra begravelsen DKB: 'd: 12 Julius døde Peder Mortensen Søn udi sin alder 12 {..} '}

Begravelse nr. 6304
NOTITS: Dato omtrentlig. Dåben glemt i kirkebogen.


Nr. 2333 08.07.1764 Niels Nielsen, Skarrild By (Søndergaard). FAR: Niels Christensen. MOR: Mette Nielsdatter.
BÅREN AF: Claudiane Clausdatter Svitser, Skarrild By, Skarrild, 23, præstens søster. Kan være en anden søster end Claudiane.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Søren Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Cort Lauridsen, Skarrild
FADDER Nr. 5: Poul Nielsen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 6: Mette Thomasdatter, Hesselvig, Skarrild, Poul Nielsen Hesselvigs kone.
FADDER Nr. 7: Karen Jensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{DKB:} d 8de Juliius Blev Niels Christensen udi Sønder gaard hans 2de Sønner Døbt Niels og Christen, Jomfrue {Claudiane Clausdatter, 23, formodentlig} Sviser bar Niels og Jomfru {Anne Malene, 19} Bisted bar Christen. Faderne Peder Christensen og Søren Christen Jens Nielsen Kort laurissen Povel {Nielsen} hellesvig {Hesselvig} og hustru {Mette Thomasdatter} Karen Jens datter.

NOTITS: Moderen Mette Nielsdatter ses i skiftet efter Niels Christensen 1773 i Silstrup i Skarrild.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2334 08.07.1764 Christen Nielsen, Skarrild By (Søndergaard). FAR: Niels Christensen. MOR: Mette Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Malene Arntsdatter Bisted, Skarrild By, Skarrild, 23, præstens kones søster. Kan være en anden søster end Claudiane.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Søren Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Cort Lauridsen, Skarrild
FADDER Nr. 5: Poul Nielsen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 6: Mette Thomasdatter, Hesselvig, Skarrild, Poul Nielsen Hesselvigs kone.
FADDER Nr. 7: Karen Jensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{DKB:} d 8de Juliius Blev Niels Christensen udi Sønder gaard hans 2de Sønner Døbt Niels og Christen , Jomfrue {Claudiane Clausdatter, 23, formodentlig} Sviser bar Neils og Jomfru {Anne Malene, 19} Bisted bar Christen. Faderne Peder Christensen og Søren Christen Jens Nielsen Kort laurissen Povel {Nielsen} hellesvig {Hesselvig} og hustru {Mette Thomasdatter} Karen Jens datter.

Begravelse nr. 6324
NOTITS: Moderen Mette Nielsdatter ses i skiftet efter Niels Christensen 1773 i Silstrup i Skarrild.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2335 31.07.1764 Jens Toflin? Poulsen Østergaard, Karstoft- Nørre. FAR: Poul Jensen Østergaard. MOR: Anne Dorte Poulsdatter Liebe.
BÅREN AF: Margrethe Louise Saltou, Kolding, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Niels Galten? Biering, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Enten ham eller faderen, som er ret gammel.
FADDER Nr. 2: ? Anders Jensen Østergaards 1. kone, Karstoft- Nørre, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Freng?
FADDER Nr. 4: ? Bl?
FADDER Nr. 5: Claudiane Clausdatter Svitser, Skarrild By, Skarrild, 23, præstens søster. Kan være en anden søster end Claudiane.
FADDER Nr. 6: Christian Claussen Svitser, Skarrild By, Skarrild, 22, præstens bror.
NÆVNT Nr. 1: Anders Jensen Østergaard, Karstoft- Nørre, Skarrild, F'aderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{DKB:} Ties dagen d: 31 Julius , Blef Monsiur Øster gaard paa Castoft hans Baren Døbt Jens Toflin? og hans Konne Moder {Margrethe Louise Saltou} bar dend Fadere Hr {Niels Galten?} Biering {Thyregod} og hans Broder {Anders Jensen Østergaard} konne og Monsiur [Freng], og Monsiur [Bl..] [.....] [...] og [......] og Jomfru {Claudiane?} Sviser og Broder Christian.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2337 30.09.1764 Svend Eriksen, Lustrup. FAR: Erik Pedersen Lustrup. MOR: ? Erik Pedersen Lustrups kone.
BÅREN AF: ? Svend Eriksens bedstemor, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Svendsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Niels Pedersen, Skarrild, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Laurids Lauridsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Erik Pedersens bros kone?, Skarrild
FADDER Nr. 5: Niels Pedersen Fed?, Skarrild
FADDER Nr. 6: Cort Lauridsen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: 30 dito {September} Eriech Lustrup, Baren døb Svend , hans olde Moder {bedstemor}, Bar dend Faderne , Christen Svendsen og Broder Niels pedersen.
{DKB:} d: 30 dito {September} Eriech Lustrup Søn Svend , og hans Olde Moder Bar den Faderne Christen Svendsen og Broder ... lauris [.....] og Broder Kort Niels pedersen [....].

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2343 20.03.1765 Morten Pedersen, Døvling. FAR: Peder Mortensen. MOR: ? Peder Mortensens kone.
BÅREN AF: ? Peder Mortensens kones søster, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Døvling, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Lene Lauridsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 3: Birte Christensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Hans Eskesen Karstofts kone.
FADDER Nr. 4: ? Jensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Datter af Jens Troelsen
FADDER Nr. 5: Christen Døvling, Døvling, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Hans Eskesen Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild, Konen Birte Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Troelsen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: 30 dito {September} peder Mortensen hans Baren Døbt Morten og hans konnes Søstr Bar dend faderne Jens Døfling og hans {Eskesen} Castoft Jens Troelsen daatter og Degn daatter {Lene Lauridsdatter},
{DKB:} Onsdagen d: 20 Mar Blev peder Mortensen udi Døuling hans Barn døbt Nafl Morten og hans konnes Søster Bar dend, faderne Jens {Nielsen} døfling og [Elet] Laurissen hans Castoft konne Jens trovelse dat Christen døfling.

Begravelse nr. 6322
NOTITS: Præsten har indføjet denne dåb helt galt, da han skrev den af efter degnen. Degnens rækkefølge er robust efter kalenderen.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2344 21.04.1765 Poul? Jensen, . FAR: Jens Nielsen. MOR: ? Jens Nielsens kone.
BÅREN AF: Margrethe Lauridsdatter Degnedatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Maren Madsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Ellen Nielsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Sørensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{DKB:} d: anden Søndag efter Paaske dag da blev Jens Nielsen barn døbt naflig [Po]uel degndat bar dend faderne Jens pedersen og Peder penvig og Maren Mas dat El Niels dat og Maren Søre dag dat og.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2346 26.09.1765 Poul Andersen, Karstoft- Nørre. FAR: Anders Jensen Østergaard. MOR: ? Anders Jensen Østergaards 1. kone.
BÅREN AF: Claudiane Clausdatter Svitzer, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild, 24, Præstens søster.
FADDER Nr. 1: Poul Jensen Østergaard, Karstoft- Nørre, Skarrild, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Jens Madsen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Jens Madsens bror, Skarrild
FADDER Nr. 4: Lene Lauridsdatter Degnedatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Jensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d: 26 September, Blev Ander Østergaard hans Baren døbt Povel, Jomfrue {Claudiane Clausdatter} Sviser Bar dend faderne Monsiur {Poul Jensen} Øster gaard, Jens Massen og Broder Degn daatter Anne Jensdaatter ,
{DKB:} Søndagen d: 25 Septem Blev Anders Øster gaard, hans Baren døbt Pouel Jomfru {Claudiane Clausdatter} Sviser udi Sønder gaard bar dend fad Monsiur Øster gaar af nr Castoft Jens Massen og Broder Lene Lauris dat og Anne Jens datter.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2347 13.10.1765 Jannes Poulsen Østergaard, Karstoft- Nørre. FAR: Poul Jensen Østergaard. MOR: Anne Dorte Poulsdatter Liebe.
BÅREN AF: Bodil Andersdatter Wong, Hastrup, Thyregod
FADDER Nr. 1: Andreas Jensen Bagger, Hastrup, Thyregod
FADDER Nr. 2: Mogens Ottesen Lassen (Præstegaarden), Rind
FADDER Nr. 3: Niels Galthen Hansen Bering, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Kapellan ved faderen.
FADDER Nr. 4: Anne Malene Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
FADDER Nr. 5: Claudiane Clausdatter Svitzer, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild
FADDER Nr. 6: Laurids Hansen Buch, Tanderup, Herning
FADDER Nr. 7: Ingeborre Lauridsdatter Nyeboe, Tanderup, Herning, Laurids Buchs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Dend 13 October Blev Monsiur {Poul Jensen} Øster gaard paa Nørre Castoft hans Baren døbt Jannes Madme Bager {Bodil Andersdatter Wong, Hastrup, Thyregod} Hr {Mogens Ottesen} Lassen udi Rind og hr. Bering udi Tyre gaar {Thyregod} og Jomfru {Anne Malene} Bisted Jomfru {Claudiane Clausdatter} Sviser Monsiur {Laurids Hansen} Buch Paa Tanderup {Herning sogn}.
{DKB:} d 13 Octorber da Blev Monsiur Øster gaar barn Døbt nafl: Janns Madme Bager bar dend fader Monsiur Bager hr lassen og hr Bering og Jomfrue Sviser Jomfrue Bisted og Buch og kirsted {Ingeborre Lauridsdatter Nyeboe} paa Tanderup.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2348 22.12.1765 Niels Pedersen, Ronnum. FAR: Peder Pedersen Ronnum den Yngre. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Kirstine Nielsdatter, Ronnum, Skarrild, Nabo. Gift med Niels Christensen Ronnum.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Ronnum, Ronnum, Skarrild, Nabo. Konen Kirstine Nielsdatter fadder.
FADDER Nr. 2: Ole Nielsen Minds, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Lene Lauridsdatter Degnedatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Peder Christensen Smed, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Christensdatter, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 6: Jens Nielsen Øvig, Øvig, Skarrild, Moderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Anno 1766 D 4de Søndag udi Afven blev Peder {Pedersen} Ronnum {den Yngre} Søn døbt Niels Niels {Christensen} Konne {Kirstine Nielsdatter} Bar den faderne Niels {Christensen} Ronnum og Olle {Nielsen} Minds og Degnes Daatter {Lene Lauridsdatter} Peder {Christensen} Smed og Søster og Jens {Nielsen} Øvig.
{DKB:} Dend Nye kirche aar Ao 1766. d: 4de Søndag udi Afven Blev Peder Ronnum Søn døbt Niels Niels Ronnum Konne Bar dend, faderne Niels Ronnum og Olle mins Degn daatter Peder Smed og Søster og Jens Ødvig ,

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2349 05.03.1766 Peder Frandsen, Krog. FAR: Frans Pedersen. MOR: ? Frans Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Anders Jensen Østergaards 1. kone, Kartoft- Nørre, Skarrild
FADDER Nr. 1: Ole Nielsen Minds, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Boed Jakobsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Peder Christensen Smed, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 5: Sidsel? Christensdatter Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, Se #2306.
NÆVNT Nr. 1: Anders Jensen Østergaard, Kartoft- Nørre, Skarrild, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Bapt d 5te Mars blev frans Pedersen udi Krog hans baren døbt navlig Peder Anders Østergaard kounne bar den faderne Olle {Nielsen} Minds Jens {Nielsen} Øvig boed Jacobsen Peder {Christensen} smed Christen Møller Daatter {Sidsel?}
{DKB:} d: 5te Masi Blev Frans pedersen udi krog hans Bar{..} døbt Naflig Peder Ander Østergaard konne bar dend faderne Olle Mins Jens Ødvig Boed Jacobsen peder smed Christen Møler daatter,

Begravelse nr. 6328
NOTITS: Begravet 26 uger gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2350 09.03.1766 Jens Christensen, Lustrup. FAR: Christen Nielsen Skrædder Jegin. MOR: Anne Madsdatter.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild, Madame Bisted, præstens svigermoder.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen Lund, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild, 56c, Madame Bisteds bror.
FADDER Nr. 2: Ewert Lauridsen, Skarrild, Degnens søn.
FADDER Nr. 3: ? Boed Jakobsens kone, Skarrild
FADDER Nr. 4: Lene Lauridsdatter, Skarrild, 16c, degn Laurids Ebbesens datter.
FADDER Nr. 5: Anne Mølle, Skarrild Mølle, Skarrild, 68c.
FADDER Nr. 6: Anders Mølle, Skarrild Mølle, Skarrild, Anne Mølles bror
NÆVNT Nr. 1: Boed Jakobsen, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Bapt d 9 Marsi blev Christen Jeing baren døbt Navlig Jens Madame Bisted {Abelone Jensdatter Lund, præst Svitzers svigermor} var dem Faderme Kems {Christensen} Lund Ebbert {Ewert} Lauridsen Boed {Jakobsen} Hustru degnens daatter {Lene Lauridsdatter} An Møl og broder.
{DKB:} d: 9 Masi Blev Christ{..} Skræder udi Lustrup hans Baren døbt Nafl: Jens [Grien] Madme Bisted bar dend, faderne Jens Lund Ebert Lauris Boe hustru degn daatter Ander Møl og søn,

NOTITS: Moderens navn fra skifte Anne Madsdatter i Lustrup 31.10.1785.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2355 05.10.1766 Niels Olesen, Lustrup. FAR: Ole Nielsen Minds. MOR: ? Ole Nielsen Minds kone.
BÅREN AF: Maren Bjørn Clausdatter Svitzer, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild, 37, præst Svitzers søster.
FADDER Nr. 1: Bertel Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, Muligvis Hesselvig.
FADDER Nr. 2: Karen Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 3: Lene Lauridsdatter, Skarrild, Degnens datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Bapt d 5te Ogtober blev Olle {Nielsen} Minds barn døbt Niels og Jomfru {Maren} Biøren {Svitzer} bar ham faderne bertel hesgaard [barhede] karen Jensdatt lene Lauridsdaatter.

Begravelse nr. 6340
NOTITS: Begravet halvandet år gammel. Mangler i degnens kirkebog.

LINK: Præsten affotografering.


Nr. 2359 01.07.1767 Niels Poulsen, Hesselvig. FAR: Poul Nielsen. MOR: Mette Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra lægdsrullen og FT: 'Poul Nielsen Hesselvig en søn døbt Niels i Hesselvig.'}
NOTITS: Datoen er omtrentlig midt i året, kun som orientation. Faderen ses i 1763 og 1770 i Hesselvig, denne dåb er glemt i kirkebogen. Niels Poulsen senere bosat Arnborg Grene.


Nr. 2360 02.07.1767 Christen Pedersen, Lustrup. FAR: Peder Christensen Smed. MOR: Mette Katrine.
BÅREN AF: Anne Mølle, Skarrild Mølle, Skarrild, Måske Christen Møllers mor.
FADDER Nr. 1: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 2: Poul Andersen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Olesen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Ebert Lauridsen, Skarrild, Degnens søn.
FADDER Nr. 5: Marie Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 6: Anne Andersdatter, Skarrild
FADDER Nr. 7: Maren Jensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d 2 Julii Blev Peder {Christensen} Smed Baren døbt Christe{.} Anne Møl bar dend faderne, Christen Møler Povel Andersen peder Ollesen, Ebert Laurissen, Mari Christendat Anne Ander dat Maren Jens dat,

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2361 14.07.1767 Niels Jensen, Øvig. FAR: Jens Nielsen Øvig. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: ? Christensdatter, Skarrild, Søster til moderen. Der er fem af dem født i Toxvig i Arnborg: Maren *1726, Birte *1729, Johanne *1732, Anne *1733 og Else *1740.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Ronnum den Yngre, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 2: Ebert Lauridsen, Skarrild, Degnens søn.
FADDER Nr. 3: Christen Michelsen, Skarrild, Ikke set før 1767.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Skarrild, Formodentlig degnen Laurids Ebbesens kone.
FADDER Nr. 5: Mette Thomasdatter, Hesselvig, Skarrild, Poul Nielsen Hesselvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d: 14 Julus blv Jens Nielsen Baren udi Ødvig, hans Baren døbt Niels , hans konnes Søster bar dend, faderne Peder {Pedersen} Ronnum {den Yngre} og Ebert Laurissen og Christe{..} Mechelsen, Maren Chris{..} dat Met thomasdatt.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2363 26.07.1767 Christen Nielsen, Silstrup. FAR: Niels Christensen. MOR: ? Niels Christensens kone.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, 37, kun denne ene datter set af Jens Ibsen Pindvig.
FADDER Nr. 1: Hans Eskesen Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 2: Ebert Lauridsen, Skarrild, Degnens søn.
FADDER Nr. 3: Poul Nielsen, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 4: Mette Thomasdatter, Hesselvig, Skarrild, Poul Nielsens kone
NÆVNT Nr. 1: Jens Ibsen Pindvig, Karstoft- Sønder, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d 6te søn dag udi Trinitatus blev Niels Christensen udi Selstrup hans Baren døbt nfl Christen Jens {Ibsen} Pindvig daatter {Kirsten Jensdatter} Bar dend fadene hans {Eskesen} castoft Ebert {Lauridsen} Povel Nie{.}sen og hustru {Mette Thomasdatter}

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2364 28.02.1768 Jens Andersen Østergaard, Karstoft- Nørre. FAR: Anders Jensen Østergaard. MOR: ? Anders Jensen Østergaards 1. kone.
BÅREN AF: Lene Lauridsdatter, Skarrild, Degnens datter.
FADDER Nr. 1: Ebert Lauridsen, Skarrild, Degnens søn.
FADDER Nr. 2: Anne Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 3: Ole Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Sidsel Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Johannes Ricart, Skarrild
FADDER Nr. 6: Johanne Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 7: Boed Jakobsen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d 28 Febr Blev Anders {Jensen} Østergaar Baren Døbt Jens Degen dat {Lene Lauridsdatter} Bar ham fadderne Boe Jacobsen Ebert Laurissen Anne Jens dat Olle Christensen Zesel Christen dat Johannes Ricart Johanne Christen daatter.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2365 27.03.1768 Jens Eriksen, . FAR: Erik Hansen, Haderslev. MOR: Gjertrud Frandsdatter, Fyn.
BÅREN AF: Marie Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: ?1 Præsten Svitzers tjenestepige, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
FADDER Nr. 2: ?2 Præsten Svitzers tjenestepige, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: Palllum Søndagen udægte baren Jens og udlagt til fader Erech hanssen af Hadesløfens Moder gierdru frans dat fød i fyn , og Mari Christens dat bar dend, og 2de af Præstens piger bar fadere til dend.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2367 27.06.1768 Dødfødt, Hesselvig. FAR: Søren Sørensen Skrædder. MOR: ? Søren Sørensen Skrædders kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Søren Sørensen Skrædder en Dødfødt søn.'}
Begravelse nr. 6342
NOTITS: Datoen er fem dage før begravelsen.


Nr. 2368 02.07.1768 Jens Nielsen, Skarrild By. FAR: Niels Pedersen. MOR: ? Niels Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Boed Jakobsens kone, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Jensdatter, Skarrild, Datter af Jens Pedersen.
FADDER Nr. 3: Anders Pedersen Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: Morten Pedersen Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 5: Lene Lauridsdatter, Skarrild, Degnens datter.
FADDER Nr. 6: Ebert Lauridsen, Skarrild, Degnens søn.
FADDER Nr. 7: Søren Madsen, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Boed Jakobsen, Skarrild, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d 2 dend Julis blev Niels pedersen Baren udi Skarild Bye hans Baren døbt Jens , Boe {Jakobsen} konne Bar dend faderne Jens pedersen og dat, Anders {Pedersen} stus og Morten {Pedersen} stusgaar og degne dat {Lene Lauridsdatter} og Søn {Ebert Lauridsen} Søren Massen.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2369 05.08.1768 Erik Christensen Svitzer, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Chrsiten Clausen Svitzer. MOR: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted.
BÅREN AF: Bodil Andersdatter Wong, Hastrup, Thyregod, Andreas Baggers kone.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Gjelstrup, Sønder Felding, Præst i Sønder Felding.
FADDER Nr. 2: Niels Christian Clausen, Brande By (Præstegaarden), Brande, Pæste i Brande.
FADDER Nr. 3: Laurids Hansen Buch, Tanderup, Snejbjerg, Godsejer.
FADDER Nr. 4: Poul Jensen Østergaard, Karstof- Nørre, Skarrild, Godsejer.
FADDER Nr. 5: Andreas Bagger, Hastrup, Thyregod, Hastrup Hovedgård.
FADDER Nr. 6: ? Larsen Degn, Varde, Degn i Varde.
FADDER Nr. 7: ? Degn Larsens kone, Varde
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d: 5te Augsti blev hr {Christen Clausen} Svizer baren døbt Naflig Eriech Monsiur {Andreas} bager kiersted {Bodil Andersdatter Wong} bar dend faderne Hr {Niels Nielsen} gielstrup {præst i Sønder Felding}, hr Clauseng {Niels Christian Clausen præst i Brande} Monsiur {Andreas} Bager degen af Varde hr Lassen og kiersted.

Begravelse nr. 6343
NOTITS: Begravet 14 dage gammel.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2370 11.12.1768 Poul? Christensen, Lustrup. FAR: Christen Nielsen Skrædder Jegin. MOR: Anne Madsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Lauridsdatter, Skarrild, Degnedatter.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Ole Christensen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, 21, søn af Christen Mortensen.
FADDER Nr. 3: Mette Katrine, Lustrup, Skarrild, Peder Christensen Smeds 1. kone.
FADDER Nr. 4: Anne Jensdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Smed, Lustrup, Skarrild, Konen Mette Katrine fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Andersen, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: Dend Nye Kierche Aar Ao 1769. d Tridie Syndag udi Afven Blev Christen {Nielsen Jegin} Skræder Baren døbt Pule Kierstin Degen dat Bar den faderne Christen Nielssen. Olle {Christensen} hees gaard og Peder Christensen konne Jens Andersen konne Anne Jens datt.

NOTITS: Skifte efter moderen 31.10.1785 med børnenes navne. Derudfra skulle denne søn være død spæd, ikke opført i skiftet.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2371 29.01.1769 Christen Nielsen, Silstrup. FAR: Niels Christensen. MOR: Mette Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Karstoft- Sønder?, Skarrild, Datter af Jens Pindvig.
FADDER Nr. 1: Richard Skomager, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Mette Katrine Smed, Lustrup, Skarrild, Peder Christensen Smeds kone.
FADDER Nr. 3: ? Degnesøn, Skarrild
FADDER Nr. 4: Mette Thomasdatter, Hesselvig, Skarrild, Pouls Nielsen Hesselvigs kone.
FADDER Nr. 5: Jakob, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Jakob i Præstegaarden.
NÆVNT Nr. 1: Jens Ibsen Pindvig, Karstoft- Sønder?, Skarrild, Datter Anne bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Christensen Smed, Lustrup, Skarrild, Konen Mette Katrine fadder.
NÆVNT Nr. 3: Poul Nielsen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Konen Mette Thomasdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d 29 Javius , Blev Niels Christensen udi selstrup hans baren døbt Christen Jens {Ibsen} Penvigs datter Anne Bar den faderne Ricart Skomager Peder Christensen {Smeds} kone {Mette Katrine Smed} Degne Søn Povel {Nielsen} Hesselvigs kone {Mette Thomasdatter} Jacob udi Præstegg.

Begravelse nr. 6362
NOTITS: Begravet godt to år gammel.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2373 02.02.1769 Søren Andersen, Ronnum. FAR: Anders Pallesen. MOR: Kierstine Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præste Svitzers kone.
FADDER Nr. 1: Søren Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Degnesøn, Skarrild
FADDER Nr. 3: Malene Knudsdatter, Ronnum, Skarrild, Peder Pedersen Ronnum den Yngres kone.
FADDER Nr. 4: Peder Sørensen, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Jensdatter, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 6: Maren Christensdatter, Skave, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen Ronnum den Yngre, Ronnum, Skarrild, Konen Malene Knudsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d 2 Februvi blev Ander Palisens i Ronnum hans Baren døbt Søren, Præstens koene {Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted} bar dend faderne Søren Christensen og degn Søn Peder {Pedersen} Ronnum {den Yngre} koene {Malene Knudsdatter} Peder Sørensen Anne Jens daatter Maren Christensdaatter af Skaue.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2374 12.02.1769 Peder Mortensen, Heesgaard. FAR: Morten Studsgaard. MOR: ? Morten Studsgaards kone.
BÅREN AF: Maren Bjørn Clausdatter Svitzer, Søndergaard, Skarrild, 39c, præst Svitzers søster.
FADDER Nr. 1: Ib, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Anders Pedersen Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Degnesøn, Skarrild
FADDER Nr. 4: Johanne Jensdatter, Skarrild By, Skarrild, 17, datter af Jens Pedersen.
FADDER Nr. 5: ? Morten Studsgaards tjenestepige, Studsgaard, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Skarrild By, Skarrild, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d 12 Feruvij Blev Morten Stusgaard Baren døbt peder Jomfru Maren Biøren {Clausdatter Svitzer} bar dend fader Jb af døfing Ander {Pedersen} Stusgaard degne Søn og Jens Peder{sen} daatter {Johanne} og Morten pige.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2375 28.02.1769 Peder Christensen, Døvling. FAR: Christen Døvling. MOR: ? Christen Døvlings kone.
BÅREN AF: Kirsten Døvling, Skarrild, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Maren Nielsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Peder Ibsens kone, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 4: Richard Skomager, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Richard Skomagers kone, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 6: Jens Richard Skomagers karl, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 7: Karen Pedersdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Peder Ibsen, Døvling, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d 28 februvai Blev Christen døfling Baren døbt Peder og hans Søster Kiersten Bar dend , faderne Niels Christensen udi Selstrup , Maren Niels daatter , Peder Jpsen Kone , Ricart Skumager , og hans karel Jens og Karen pederdat.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2377 02.04.1769 Mads Sørensen, Skarrild By. FAR: Søren Madsen. MOR: ? Søren Madsens kone.
BÅREN AF: Anne Mølle, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Niels Mortensen, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 2: Ole Christensen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, 22, søn af Morten Christensen Heesgaard.
FADDER Nr. 3: Stine Bertelsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Niels Pedersens kone, Skarrild By, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Niels Pedersen, Skarrild By, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d anden April Blev Søren Massen her udi Byen døbt Mas , Anne Møl bar dend faderne Niels Mortensen Olle {Christensen} hees gaar og stine bertelsd: Niels Pedersens Koene her i Byen.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2380 08.08.1769 Christen Jensen, Øvig. FAR: Jens Nielsen. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Krog, Skarrild, Moderens søster gift med Jørgen Nielsen, denne søster bor i Skarrild. Søsteren Johanne bor i Fasterholt Bjerre i Arnborg.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Ronnum den Yngre, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 2: Cort Lauridsen Degnesøn, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Mikkelsen Toxvig, Toxvig, Arnborg, 25, moderens bror Mikkels søn.
FADDER Nr. 4: Mette Katrine Smed, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Mølle, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 6: Maren Krog, Krog, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: Søndagen d 8te Julius {formodet fejl for August} blev Jens Nielsen udi Ødvig hans ban døbt , Christen og hans Koenes Søster {Maren Nielsdatter i Krog formodentlig} bar dend, faderne peder {Pedersen} Ronnum {den Yngre} Kort Laurissen Christen {Mikkelsen} Toxvig Mette smed Anne Møl Maren Krog.

NOTITS: Denne dåb er indført i rækkefølge efter den 24. juli og antages derfor at være i august i stedet for.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2381 01.12.1769 Erik Christensen Svitzer, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Christen Clausen Svitzer. MOR: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted.
BÅREN AF: Anne Margrethe Christiansdatter Fogh, Skarrild, Madme Linnet, gift med senere herredsfogeden Hans Ditlevsen Linnet.
FADDER Nr. 1: ? Clausen, Med sikkerhed en bror til faderen, men ingen præster set mellem brødrerne. Men der var omkring 5 fremtrædende brødre, normalt monsieur. Ikke klart hvem det er.
FADDER Nr. 2: Poul Jensen Østergaard, Karstoft- Nørre, Skarrild, Proprietær.
FADDER Nr. 3: Maren Lyster, Gjellerup, Gift med herredsfoged Ebbe Olav Lyster.
FADDER Nr. 4: Jens Nielsen Gjelstrup (Præstegaarden), Sønder Felding, Præst i Sønder Felding, nabosogn.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: Det Nye Kirche aar Ao 1770 d: 1 december Blev Præsten {Christen Clausen Svitzer} baren døbt Erech Madme Linnet {Anne Margrethe Christiansdatter Fogh} bar den fadr Hr Klausen Monsiur {Poul Jensen} Øster gaar [Maren] Lystrup Hr {Jens Nielsen} Glestrup.

Begravelse nr. 6379
NOTITS: Begravet knap 3 år gammel.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2383 04.02.1770 Peder Jensen, . FAR: Jens Glarmester. MOR: ? Jens Glarmesters kone.
BÅREN AF: ? Ole Nielsen Minds kone, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Skomager, Skarrild
FADDER Nr. 2: Michel Gammelgaard (Gammelgaard?), Skarrild
FADDER Nr. 3: Kirsten Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Anne Ibsdatter, Pindvig?, Skarrild
FADDER Nr. 5: Gert Glarmester, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Ole Nielsen Minds, Lustrup, Skarrild, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d 4 februvius Blev Jens Glamaster baren døbt Peder , og Olle Mins Kone bar dend, faderne Peder Skumager Mechel gl: gaard Kiersten Jens datter Anne Ib daatter Giert Glamaster.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2385 08.04.1770 Hans Hansen, Karstoft- Sønder. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: Birte Christensdatter.
BÅREN AF: ? Jens Ibsens fæstemø, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Hansen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Troelsdatter?, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Niels Christensens kone, Skarrild
FADDER Nr. 5: Erik Nielsen, Karstoft- Sønder, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Ibsen Pindvig, Karstoft- Sønder, Skarrild
NÆVNT Nr. 2: Niels Christensen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d 8 April Blev Hans Eskendesen Baren døbt Nafl. hans Jens Ibsen fæste Mød bar den faderne Peder Christensen Christen hansen Anne trol{..}daatter Niels Christensen hustru og Erech Nielssen.

Begravelse nr. 6355
NOTITS: Begravet 3 uger gammel.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2386 20.05.1770 Bertel Andersen, Grene. FAR: Anders Bertelsen. MOR: ? Anders Bertelsens kone.
BÅREN AF: ? Peder Andersens kone, Skave, Skarrild
FADDER Nr. 1: Anders Nielsen Grene, Grene, Skarrild
FADDER Nr. 2: Birte Andersdatter, Grene, Skarrild, 19, datter af Anders Nielsen Grene.
FADDER Nr. 3: Christen Hansen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Christen Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Christen Pedersen Skaves kone, Skave, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Skave, Skave, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d 20 Maj Blev Ander Bertelsen Baren døbt Bertel. Peder Andersens Koene i Skave bar dend , faderne Anders {Nielsen} gren og dat Berrit {Birte Andersdatter} og Christen hanssen Christen Lustrup og Christen {Pedersen} Skaue konne.

Begravelse nr. 6366
NOTITS: Begravet godt et år gammel. Stedet Grene fra begravelsen.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2387 27.05.1770 Thomas Poulsen, Hesselvig. FAR: Poul Nielsen. MOR: Mette Thomasdatter.
BÅREN AF: Margrethe Thomasdatter, Holtum, Arnborg, 25, men kunne være i Assing Johanne eller Mren.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Ronnum, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Niels Thomasen, Skarrild, 28, moderens bror, kort før at overtage fødegården.
FADDER Nr. 4: Malene Knudsdatter, Ronnum, Skarrild, Peder Pedersen Ronnum den Yngres kone.
FADDER Nr. 5: ? Niels Christensens kone, Skarrild
FADDER Nr. 6: ? Degnedatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen Ronnum den Yngre, Ronnum, Skarrild, 2. kone Malene Knudsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Christensen, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d: 27 Maj Blev Povel Nielssen, Baren udi Hesselvig døbt thomas og hans konnes Søster {Margrethe Thomasdatter} Niels {Christensen} Ronnum og Jens {Nielsen} Øvig Niels thomessen, Peder {Pedersen} Ronnum {den Yngre} konne {Malene Knudsdatter} og Niels Christensen Konne degne daatter.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2389 29.07.1770 Anders Christian Pedersen, Lustrup. FAR: Peder Christensen Smed. MOR: Mette Katrine Smed.
BÅREN AF: ? Mette Katrine Smeds søster
FADDER Nr. 1: Poul Vekegaard?, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Poul Vekegaards kone?, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Peder Nielsen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Degnesøn, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d: 7 Søndag udi Trinitaus Blev Peder {Christensen} smed Baren døbt Anders Christian, hans Kon{...} Søster, Bar dend faderne Povel {Veke} gaar og Hust. Anne Jens daat Peder {Nielsen} Ødvig degne Søn.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2400 02.02.1772 Palle Andersen, Krog. FAR: Anders Pallesen. MOR: ? Anders Pallesens kone.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Gert Jensen Glarmester, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jørgen Nielsen Krog, Krog, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Bertelsdatter, Heesgaard, Skarrild, Bertel Heesgaards datter.
NÆVNT Nr. 1: Peder Sørensen, Hjøllund- Store, Arnborg, Konen Maren Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Bertel Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d 2 Februs Blev Anders Pallesen Baren udi Krog døbt Pali Peder Sørensen udi hiøllund {Arnborg sogn} hans hustru {Maren Pedersdatter} bar den. faderne Christen Jacobsen Giert Glad {Glar} Mæste Jørgen {Nielsen} Krog Bertel Hesgaard daatter

Begravelse nr. 6376
NOTITS: Begravet 10 dage gammel.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2401 01.12.1772 Jens, Karstoft- Sønder. FAR: ?. MOR: Anne Jensdatter.
NÆVNT Nr. 1: Terkel Jensen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Stedfar, moderens 2. mand.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 8de Decembr: Terkel Jensens Sted=Søn Jens — 1 aar.'}
DKB: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 8te decbr døde Terkel Jensen baren Jens i hans aldr i aar.'}

Begravelse nr. 6399
NOTITS: Datoen for dåben er omtrentlig fra alderen 1 år. Moderens navn fra FT 1787.


Nr. 2402 10.02.1773 ? Anders/en/datter, Krog. FAR: Anders Vistesen Krog. MOR: Marianne Christensdatter.
NÆVNT Nr. 1: Terkel Jensen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Stedfar, moderens 2. mand.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 20 dito {Febr} døde Anders {Vistesen} Krog baren udi sin korte 10 dage.'}

Begravelse nr. 6384
NOTITS: Vistesen kan være fejl, men Anders Pallesen får barn for tæt på denne dato. Datoen for dåben er omtrentlig fra alderen 10 dage.


Nr. 2403 01.05.1773 ? ?, . FAR: ? ?. MOR: ? ?.
BÅREN AF: ? ?, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Smed, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Peder Klinks kone, Klink, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Mølle, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 4: Gert Jensen, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Peder Klink, Klink, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: {... Begyndelsen mangler ...} daatter udi Søndergaard bar dend, faderne Peder {Christensen} smed, Peder Klinks Konne Anne Møl Giert Jensen .

NOTITS: Dette er enden af et brud i degnens kirkebog hvor ca. 2 foliosider mangler mellem den 2. februar 1772 og den 20. juni 1773.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2404 20.06.1773 Peder Andersen, Krog. FAR: Anders Pallesen. MOR: ? Anders Pallesens kone.
BÅREN AF: Anne Christensdatter Mølle, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Søren Pedersen, Hjøllund?, Arnborg?
FADDER Nr. 2: Gert Jensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Kirstine Bertelsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Mette Skave, Skave, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, Datter bærer, Anne antaget.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: Dom: d anden Søn dag J Trinitus Blev Anders Pallisen hans Barn døbt Peder Christen Møler dat {Anne Christensdatter Mølle} Bar dend faderne Søren Pedersen og giert Jensen , stienne Bertels dat og Mette Skaue

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2405 19.09.1773 Anders Pedersen, Lustrup. FAR: Peder Christensen Smed. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: ? Jensdatter, Skarrild, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Poul Andersen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Ole Nielsen Minds, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 4: Karen Andersdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Kirsten Christensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Dom: XV post Trin: Peder Smeds barn døbt Anders.
DKB: d 15 Søndag i Trinitas {..} Peder {Christensen} smed barn døbt Anders og hans Konnes søster bar dend, fader Povel Andersen udi Selstrup Peder Nielsen Olle {Nielsen} Mins Karen Andersdat Kiersten ChristenDat.

Begravelse nr. 6450
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2407 24.10.1773 Niels Jensen, Karstoft- Sønder. FAR: Jens Jensen. MOR: ? Jens Jensens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Troelsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Terkel Jensen, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 3: Ebbert Lauridsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Christen Hansen, Skarrild
FADDER Nr. 5: Marianne Christensdatter, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 6: Mette Christensdatter, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 7: Mette Nielsdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Den 24 Octobr: Jens Jensens barn af Karstoft døbt Niels . - - - - - - - - - - bar det fadderne: Jens Troelsen , Terkel Jensen , Ebert Lauridsen , Christen Hansen, Mariane Christensd: og Syster Mette af Heesgaard .
DKB: d 24 Ogtober Blev Jens Jensen udi Carstoft hans baren døbt navnlig Niels faderne Jens Trovelsen og Terkel Jensen og Ebbert Laurids og Christen Hansen og beg{ge} hesgaar Piger og Mette Niels Daatter Carstoft.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2408 27.02.1774 Viste Andersen, Krog. FAR: Anders Vistesen Krog. MOR: Marianne Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild, Madme Svitzer, forrige præst Svitzers enke..
FADDER Nr. 1: Ole Nielsen Minds, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Mette Katrine Smedekone, Lustrup, Skarrild, Gift med Peder Christensen Smed.
FADDER Nr. 4: Ebbert Lauridsen, Skarrild, Degnesøn.
FADDER Nr. 5: Cort Arntsen Bisted, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild, 33, bror til madam Svitzer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Den 27de febr: døbt Anders {Vistesen} Krogs barn Viste , Mad: {Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted} Svitser bar det, fadderne : Ole {Nielsen} Minds, Jens {Nielsen} Ødevig , Mette {Katrine} Smedde Kone, Ebert lauridsen , Cort {Arntsen} Bisted.
DKB: Anno 1774 d 27 Feebruius Blev Anders Krog baren døbt nafl: Viisted og Madme Sviser Bar den , faderne Olle Miends og Jens Ødvig og Mette Smede Kone Degne Søn Ebbert Kort Bisted.

Begravelse nr. 6402
NOTITS: Begravet 9 uger gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2409 20.03.1774 Gøde Richard Christensen, Lustrup. FAR: Christen Pedersen Lustrup. MOR: Maren Gødesdatter.
BÅREN AF: Margrethe Olesdatter, Mosgaard, Assing
FADDER Nr. 1: Richard, Skarrild
FADDER Nr. 2: Ingeborg, Skarrild
FADDER Nr. 3: Ole Nielsen Minds, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 4: Lars Michelsen, Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: 20de Martæ blev Christen Pedersens barn af Lustrup døbt Giøtti Richardt . Margrethe Olsdatter af Moesgaard bar det .
DKB: d 20 Marti blev Christen pedersen baren udi Ludstrup hans barn døbt giøde Ricart , Magrete Oledat af Mosgaard bar dend fadere Ricart og Ingerborg Ole {Nielsen} Mins Las Mechelsen.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2411 08.05.1774 Ib Mortensen, Studsgaard. FAR: Morten Pedersen Studsgaard. MOR: Maren Ibsdatter.
BÅREN AF: Mette Ibsdatter, Fjelstervang, Vorgod, Fordi hendes mand Lars Fjelstervang er fadder.
FADDER Nr. 1: Ib Pedersen, Aggersig, Assing, Moderens far. Ses FT 1787.
FADDER Nr. 2: Lars Nielsen Fjelstervang, Fjelstervang, Vorgod, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: 5te Søndag efter Paaske Morten {Pedersen} Studsgaards barn døbt Ib . Mosteren {Mette Ibsdatter} bar det : faddderne Ib {Pedersen} i Aggersig , Lars {Nielsen} fielstervang {Vorgod} . Degnens Søn {Ebert Lauridsen}
DKB: d 5te Søndag efter Paaske blev Morten stusgaar hans bar{..} Døbt Ib . hans Kones Søster bar den. fader Ib udi Assing og Lars felstervang og degne Søn ,

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2412 12.06.1774 Christian Jensen, Øvig. FAR: Jens Nielsen Øvig. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild, Madamme Svitzer, enke efter forrige præst Svitzer.
FADDER Nr. 1: Mikkel Christensen Toksvig, Toksvig, Arnborg, Bror til moderen.
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen Øvig, Hesselvig, Skarrild, Bror til faderen
FADDER Nr. 3: Mette Thomasdatter, Hesselvig, Skarrild, Poul Hesselvigs kone
FADDER Nr. 4: Anders Vistesen Krog, Krog, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Christensdatter Mølle, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 6: Maren Christensdatter, Hesselvig, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Poul Nielsen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: 2 Søndag efter Trin: Jens {Nielsen} Ødevigs barn Christian . Mad: Svitzer {Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted} bar det —
DKB: d 2 Søndag udi Trinitaus blev Jens Ødvigs Baren døbt Christian Madme Svisser {Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted} bar dend , faderne Mechel {Christensen} Toxvig , Peder {Nielsen} Ødvig Povel {Nielsen} Hesselvig konne {Mette Thomasdatter} Ander {Vistesen} Krog Anne {Christensdaater} Møl Maren Christen daatter hesselvig ,

Begravelse nr. 6407
NOTITS: Begravet 7 uger gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2413 21.06.1774 Jens Poulsen Østergaard, Karstoft- Nørre. FAR: Poul Jensen Østergaard. MOR: Anne Dorthe Liebe.
BÅREN AF: Elisabeth Hansdatter Bering, Rørbæk, Vester, Madame Sejer.
FADDER Nr. 1: Johan Jakob Sejer, Rørbæk, Vester, Godsejer.
FADDER Nr. 2: Andreas Bagger, Hastrup, Thyregod, Godsejer.
FADDER Nr. 3: Niels Christian Clausen, Brande By (Præstegaarden), Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Tiirsdagen den 21de Junii Monsieur {Poul Jensen} Østergaards Barn af Nørre Carstoft , som tilforn var hiemmedøbt i Præstegaarden , fremstillet Herren i Kirken . Mad: Sejer {Elisabeth Hansdatter Bering} paa Rørbek bar det, Fadderne : Mons: {Andreas} Bagger paa Hastrup {Thyregod} , Hr. {Niels Christian} Claussen i Brande Hr {Johan Jakob} Sejer paa Rørbek {Vester sogn} .
DKB: Tirs dagen d 21 Junis blev der Monsirs Øster gaar hans baren døbt Jens , og Madme Seier paa Rørbech, bar dend faderne Monsiur Bager Paa hastrup Hr Klaussing og Mon Sierij Paa Ørbech.

NOTITS: Prästen har ikke glemt navnet, det anføres ellers ved hjemmedåben, som i dette tilfælde ikke er set. Moderen døde i fødslen. Det noteres at Poul Østergaard kaldes monsieur som også Andreas Bagger, mens Johan Jakob Sejer kun kaldes Hr., selv om Rørbæk hovedgård egentlig var større end Nørre Karstoft

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2414 10.07.1774 Nikolaj Rasmussen, Heesgaard. FAR: Rasmus Nikolajsen. MOR: Inger Hansdatter.
BÅREN AF: ? Inger Hansdatters mor, Dørslund?, Brande?, Oldemor = bedstemor. Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Hans Rasmussen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 2: Niels Thomassen, Holtum, Arnborg, Bror til Mette Thomasdatter
FADDER Nr. 3: Mette Thomasdatter, Heselvig, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Poul Nielsen Heselvig, Heselvig, Skarrild, Konen Mette Thomasdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: 6te Søndag efter Trin: fremstillet Rasmus Nicolajsens barn af Præstegaarden navnl: Nicolai , OldeModeren bar det , fadderne : Hans {Rasmussen} Greene {Arnborg} , Niels Thomassen, Povel {Nielsen} Hesselvigs Kone {Mette Thomasdtter} .
DKB: d 6t Søndag udi Trinitaus blev Rasmus Nicholaisen hans baren døbt naflig Niculai hans Konnes Moder bar dend, faderne hans {Rasmussen} gren {Arnborg} Niels Thomassen Povel hesselvig Konne [...ne] tiensted Pige.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2417 16.10.1774 Christian Johannessen, Lustrup. FAR: Johannes Giødesen. MOR: Gertrud Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Richardt, Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: 20de Søndag efter Trin: Johannes Giødesens barn af Lustrup , Christian Maren Richart bar det.

NOTITS: Moderens navn fra FT 1787.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2418 12.01.1775 Lars Christensen, Døvling. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Pedersdatter, Døvling, Skarrild, Søster til faderen, gift med gamle Christen Pedersen.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen den gamle, Døvling, Skarrild, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Jens Bendtsen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 3: Johannes, Skarrild, Lustrup?
FADDER Nr. 4: Maren Nielsdatter, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild, Gift med Gert Jensen.
FADDER Nr. 5: ? Rasmus Bringelsens tjenestepige, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 6: Mette Madsdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Gert Jensen, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Rasmus Bringelsen, Pindvig, Skarrild, Tjenestepigen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Dom: 2. p Epiphani : var Christen Pedersens Barn af Deufling i Kirke Navnlig Las , som tilforn af Jordmoderen var heimmedøbt. Faderens Syster den gamle Christen Pedersens Hustru bar det frem.
DKB: Dend anden Søndag efter helig tre Kongers dag Blev Christen Pedersen udi døfling hans barn Døbt Las gl Christen Pedersen Konne bar dend faderne Christen Pedersen Jens Bentsen og Johannes gert Jenssens Konne {Maren Nielsdatter} Rasmus {Bringelsen} Penvigs Pige Mette Mas daatter.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2419 05.03.1775 Hans Olesen, Beksgaard. FAR: Ole Christensen. MOR: Agnete Hansdatter.
BÅREN AF: ? Hansdatter, Skarrild, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Søren Christensen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 2: Ebbert Lauridsen, Skarrild, Degnesøn.
FADDER Nr. 3: Anders Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Ibsdatter, Studsgaard, Skarrild, Morten Pedersen Studsgaards kone.
FADDER Nr. 5: Peder Jensen Alling, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Dom Invocavit var Ole Christensens Barn af Beksgaard i Kirke navnlig Hans , som tilforn var hiemme døbt af JordeModeren . Offer [circa] 3 Mk. 8ß.
DKB: d 1 Søndag udi faste blev Olle Christensen barn Døbt Nafnl: Hans hans konnes Søster bar dend fadere Søren {Christensen} heesgaar degne Søn {Evert Lauridsen} Anders stusgaar og Morten {Pedersen} stus gaard konne {Maren Ibsdatter} og Peder Jensen Alling.

Begravelse nr. 6415
NOTITS: Begravet 10 uger gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2420 19.03.1775 Christen Sørensen, Heesgaard. FAR: Søren Christensen Heesgaard. MOR: Marianne Christensdatter.
BÅREN AF: ? Christensdatter, Skarrild, Søster til moderen.
FADDER Nr. 1: Ole Christensen, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 2: Terkel Jensen, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Jens Jensen PIndvigs kone, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 4: Evert Lauridsen, Skarrild, Degnesøn.
FADDER Nr. 5: ? Maren Tarps datter, Tarp, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Pindvig, Karstoft- Sønder, Skarrild, Konen
NÆVNT Nr. 2: Maren Tarp Tarp, Tarp, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Dom : Oculi var Søren Christensens Barn af Heesgaard i Kirke navnlig Christen Offer circa 5 Mk 8[7] ß.
DKB: d 3de Søndag udi faste blev Søren heesgaar hans Baren døbt. Christen hans konnes Søster Bar dend faderne Olle Christensen og [Terhen] Jensen Jens {Jensen} Pendvigs konne, Degne Søn Ebbert {Lauridsen} Maren Tarp daatter.

Begravelse nr. 6447
NOTITS: Begravet fire år gammel i 1779.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2424 12.05.1775 Dødfødt, Grene. FAR: Anders Bertelsen. MOR: ? Anders Bertelsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {REKONSTRUKTION fra begravelsen Almindelig Bededag den 4 Tirsdag efter Paaske blev begravet et dødfødt Barn Søn Af Anders Berthelsen i Greene. NB.' }
DKB: {REKONSTRUKTION fra begravelsen 'd 10 May Anders bertelsen i gren død fød drenge Baren udi gren - -.' }

Begravelse nr. 6414


Nr. 2425 28.05.1775 Viste Andersen, Krog. FAR: Anders Vistesen. MOR: Marianne Christensdatter.
BÅREN AF: Ambrosia Brink, Karstoft- Nørre, Skarrild, Poul Østergaards 2. kone.
FADDER Nr. 1: ? Nissen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Inger? Brink, Skarrild, Søster til Ambrosia Brink.
FADDER Nr. 3: Søren Pedersen Ronnum, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 4: Evert Lauridsen, Skarrild
FADDER Nr. 5: Mette Andersdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: 6te Søndag efter Paaske var Anders Vestesens Barn Veste i Kirke fra Krog. Det var tilforn for . . . . . Uger siiden døbt i Præstegaarden .
DKB: d 6te Søndag efter Paas{..} Anders Krog baren [...] Krog Naflig Visted Madamme Østergaa{..} {Ambrosia Brink} paa Castoft Bar dend. fader Jomfrue Nessen Jomfru Øster gaard {Inger Brink} paa Castoft, Søren {Pedersen} Ronnum Ebbert Laurissen , og Mette Anders daatter.

Begravelse nr. 6418
NOTITS: Begravet 16 uger gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2427 24.09.1775 Jakob Christensen, Døvling. FAR: Christen Pedersen den Ældre. MOR: ? Christen Pedersen den Ældres kone.
BÅREN AF: ? Christen Pedernsen den Unges kone, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen den Unge, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen, Silstrup, Skarrild, 62, skolemester i sognet.
FADDER Nr. 3: Lene Bentsdatter, Skarrild, 24, Malene, datter af Bendt Jensen i Døvling.
FADDER Nr. 4: Anders Jensen Østergaard, Karstoft- Nørre, Skarrild, Bror til Poul Østergaard paa Nørre Karstoft.
FADDER Nr. 5: Kirsten Jensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Dom : 15 post Trinit d 24 Septemr blev døbt Christen Pedersens Senioris Barn fra Deufling navnlig Jacob , som var det andet Barn , bemeldete Mand havde avlet i ægteskab med sin da værende Hustrue . den unge Christen Pedersens Hustru bar det frem .
DKB: d 15 Søndag i trinitaus Blev Christen døfling Baren døbt Jacob Christen Pedersen Kone bar dend faderne Jens Nielsen Christen Pedersen Lene Bentsdat Ander Jenssen og Kirsten Jens dat.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.