Skarrild Kommenteret Kirkebog 
Døbte mandkøn 1725 - 1820
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Skarrild kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender dåbens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per dåb være bedre. Bruges også hvis man kender dåbens nummer.
3. Kun tekst- og klapversionen har separate kommentarer til fadderlister, disse er udeladt af pladsgrunde i den sorterbare version. Disse kommentarer bringer yderligere oplysninger om fadderne og de nævnte personer.

Døbte i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Christen Pedersen Nørgaards Kone", som hed Ane Henningsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
PKB: Præstens KirkeBog. DKB: Degnens KirkeBog. Huller i Skarrild kirkebog 1773.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.

I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 2001 1724.12.03 Dødfødt, . FAR: Erik Andersen. MOR: Maren Eriksdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sepult Erich Andersens barn ßom blev Dødfød. dom 1 Adv.}
Begravelse nr. 6001
NOTITS: Fødsel ansat fire dage før begravelsen.


Nr. 2002 1725.02.10 ?, ?. FAR: ?. MOR: ?.
BÅREN AF: Helvig Christensdatter Haderup, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild, Forrige præst Christen Thomsen Lunds kone.
FADDER Nr. 1: Grethe Elkær, Elkær, Skarrild
FADDER Nr. 2: Karen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anders Sørensen, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Thomsen Lund, Skarrild By, Skarrild, Forrige præst. Hans datter Abelone gift med nuværende præst Arnt Bisted.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{....} fachs: [...s] d 10 Febr. [.....] ars barn nafnlig ? Christen {Thomsen} Lunds Kone Mad. {Helvig Christensdatter Haderup} bar dd, fad: grethe El {.....} aatter, Karen Heesgaard {.....} Anders Søfrens etc:
NOTITS: Venstre side af bladet revet af.


Nr. 2009 1725.12.17 Anders Pedersen, . FAR: Peder Studsgaard. MOR: ? Peder Studsgaards kone.
FADDER Nr. 1: Erik Andersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Erik Andersens Kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Klink, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Erik Andersens pige, Skarrild, Tjenestepige.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Døbt Peder {St}utzgaard ßøn Erich {An}ders og Hustrue Christen {K}link Erich Anders: pige {Ba}rnet blev kaldet Anders. {Do}m 3 Adv:


Nr. 2012 1726.03.24 Christen Christensen, . FAR: Christen Larsen. MOR: ? Christen Larsens kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Sidsel Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Bennetsen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Birgitte Nielsdatter, Silstrup, Skarrild, Jens Bennetsens kone
FADDER Nr. 4: Bendt Pedersen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 3. Fast: Christen Lass: Barn Bapt: nafnl Christen. Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dend, Zitzel pindvig jens benneds /: var fadder jens bennetsens Hustr, {Birgitte Nielsdatter} Bent Pedersen etc:


Nr. 2013 1726.04.13 Niels Arntsen, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abelone Christensdatter Lund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fest: Pasch: Præst: {Arnt Nielsen Bisted} Barn fød nafnlig Niels døde 8 [tende] dagen dereffter og blev begrafven d. 6 p Pasch: Effter at dd til moderens {Abelone Christensdatter Lund} [Kchegg] {Kirkegang} var ind ßat udj [Kichen] {Kirken}.
Begravelse nr. 6015
NOTITS: Barnet blev 8 dage gammel, blev hensat 5 uger i en gruft eller lignende i kirken og begravet, da moderen igen kunne gå i kirken. Se begravelsen. Dette var ret så usædvanligt, men det var moderens første barn.


Nr. 2017 1726.09.29 Niels Mortensen, Klink. FAR: Morten Klink. MOR: ? Morten Klinks kone.
BÅREN AF: Cecilia, Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Peder Studgaards kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: Erik Andersen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Bechtoft, Bækltoft, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d: 15 p T Morten Klinks barn nafnl Niels, Zecilia bar {dd}, Peder Stutsgd, Peder Stutzgaards Kone, Erich Andersen, Maren Bechtoft etc:


Nr. 2018 1726.10.13 Rasmus Bringelsen, . FAR: Bringel Eilersen. MOR: ? Bringel Eilersens kone.
BÅREN AF: Cecilia, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Møller, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Møllers kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: Simon Been, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Præstens tjenestepige, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 17 p Trinit Bapt: Bringels barn nafnlig Rasmus. Zecilia bar dend. Fadere Christen Møller og hustr: Simon Been Præstens pige Maren etc:
Begravelse nr. 6410
NOTITS: Begravet 1775 Pindvig.


Nr. 2022 1727.06.15 Peder Christensen, Lustrup. FAR: Christen Lustrup. MOR: ? Christen Lustrups kone.
BÅREN AF: Cecilia, Skarrild
FADDER Nr. 1: Maren Bæksgaard, Bæksgaard, Skarrild
FADDER Nr. 2: Margrethe Lustrup, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jens Gammelgaard, Gammelgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d: 1 p Trinit Christen Lustrups barn nafnl Peder. Zecilia bar fadere Maren Bechsgd Margrethe Lustr jens g gaard Maren Jensdaatter etc:


Nr. 2024 1727.09.14 Thomas Jensen, . FAR: Jens Thomasen. MOR: ? Jens Thomasens kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Birte Grene, Grene, Skarrild
FADDER Nr. 2: Sidsel Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Johanne Thomasdatter, Skarrild, Muligvis faderens søster.
FADDER Nr. 4: Peder Graversen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Dom: 14 p T Jens Thomasens barn nafnlig Thomas. Præstek. {Abelone Christensdatter Lund} bar dd Fad: Berete Gren Zitzel pindvig, johanne Thommes: Peder graversen etc:
Begravelse nr. 6039
NOTITS: Begravet 3 å gammel i 1730.


Nr. 2026 1727.11.23 Peder Nielsen, Døvling. FAR: Niels Døvling. MOR: ? Niels Døvlings kone.
BÅREN AF: Anne Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Døvling, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Christen Døvlings kone, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anders Hansen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: dom: 24 p Trinit Niels [Døvl]: barn nafnlig Peder , Anne Karstoft bar dd Christen døfling og hustr , Anders Hansen etc:


Nr. 2028 1728.02.08 Niels Pedersen, Hesselvig. FAR: Peder Hesselvig. MOR: ? Peder Heselvigs kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Johan Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Mette Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Smed, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: fast: l: {fastelavn} søndag peder Hesselvigs Barn nafnl Niels Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd , johan ødevig Mette Mølle Peder Smeed etc:


Nr. 2029 1728.02.15 Michel Laugesen, . FAR: Lauge Michelsen. MOR: ? Lauge Michelsens kone.
BÅREN AF: Maren Christensdatter Ronnum, Ronnum, Skarrild, Begravet samme år 1728.
FADDER Nr. 1: Michel Smed, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Møller, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Christen Møllers kone, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Christensdatter, Ronnum, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: 1 Dom: i Fasten Lauges Mich: S: barn nafnl Michel , Maren Ronum bar dd , Michel ßmed Christen Møller og hustr Christen Ronnums datter etc:
Begravelse nr. 6041
NOTITS: Begravet 3 år gammel i 1731.


Nr. 2030 1728.03.07 Jens Andersen, Elkær. FAR: Anders Elkær. MOR: ? Anders Elkærs kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
FADDER Nr. 1: Niels Elkær, Elkær, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Niels Elkærs kone, Elkær, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Sørensen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Jens Thomsen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Midfaste Søndag døbt Anders Elk: barn nafnlig Jens , Præstens Koene {Abelone Christensdatter Lund} bar dd Niels Elk: og Hust Christen Søfr: Jens Thom: etc:


Nr. 2034 1729.03.06 Jens Jensen Høgild, Karstoft- Nørre. FAR: Jens Jensen Høgild. MOR: Sophie Amalie Christensdatter Svenstrup.
BÅREN AF: Birgitte Christensdatter Svenstrup (Præstegaarden), Sønder Felding, Søster til moderen, præst Manasse Tøxens kone.
FADDER Nr. 1: Søren Christensen Svenstrup, Sunds, Moderens bror, præst.
FADDER Nr. 2: Christen Lauridsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild, Præsten i Skarrild Arnt Bisteds kone.
FADDER Nr. 4: Hans Andersen, Skarrild?, Ejede Karstoft 1697-1720.
FADDER Nr. 5: ? Hans Andersens kone, Skarrild?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: jens {Jensen} Høgils ßøn paa Karst: nafnlig Jens , Mad: {Manasse} Tøxens {Birgitte Christensdatter Svenstrup} Hr Søfren {Christensen} Svenstrop Christen Lauritzen. Præstekonen {Abelone Christensdatter Lund} Hans Anders og Hustr: etc 1ste Søndag i Fasten.
NOTITS: Han ses i Reserverullen 1741 i Arvad Mølle, Brande, som faderen har overtaget.

LINK: Reserverullen 1741 Arvad Mølle.


Nr. 2035 1729.03.13 Christen Sørensen, Bektoft. FAR: Søren Bektoft. MOR: ? Søren Bektofts kone.
BÅREN AF: Sophie Amalie Christensdatter Svenstrup, Karstoft- Nørre, Skarrild, Gift med Jens Jensen Høgild.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Høgild, Karstoft- Nørre, Skarrild, Konen Sophie Amalie Svenstrup bærer.
FADDER Nr. 2: ? Søren Jensens kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: Niels Olufsen, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Søren Jensen, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søfren Bechtofts Barn døbt Nafnl Christen, jens {Jensen} Høgilds Kone {Sophie Amalie Christensdatter Svenstrup} bar dend Jens {Jensen} Høgild Søfren jensens Kone Niels olufsen etc: 2 Søndag i fasten bapt:


Nr. 2037 1729.06.19 Peder Christensen, . FAR: Christen Larsen. MOR: ? Christen Larsens kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præsten Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Jens Bennetsen, Silstrup, Skarrild, Konen Birgitte Nielsdatter også fadder.
FADDER Nr. 2: Birgitte Nielsdatter, Silstrup, Skarrild, Jens Bennetsens kone.
FADDER Nr. 3: Jens Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Lauridsdatter, Laurids hols?ns datter.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Hols?ns, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Christen Lassen Barn til Daab dom: 1 p Trinit: nafnlig Peder, Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd Jens Bennets: og Hustr: {Birgitte Nielsdatter} Jens Christenßen Lauritz Hols[..]ns daatter etc.


Nr. 2038 1729.07.12 Dødfødt, (Bekgaard). FAR: Jens Bekgaard. MOR: ? Jens Bekgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sepult: Dom 5 p Trinit jens bechgaards barn død-fød. '}
Begravelse nr. 6030
NOTITS: Fødsel ansat fire dage før begravelsen.


Nr. 2041 1729.11.06 Jens Christensen, Skarrild By (Skarrild Mølle). FAR: Christen Møller. MOR: ? Christen Møllers kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Erik Andersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Jensen Høgild, Karstoft- Nørre, Skarrild
FADDER Nr. 3: Laurids Skrædder, Skarrild
FADDER Nr. 4: Johanne Pedersdatter Øvig, Øvig?, Skarrild, 20c, Jens Boedsens steddatter, datter af Peder Bentsen Skonning i Øvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Christen Møllers Barn, nafnlig jens Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd. Erich Anders_ Jens {Jensen} Høgild Lauritz Shrædder johan {Johanne Pedersdatter] ødevig etc. Dom 21 post Trinit:
NOTITS: Senere vel kaldet Jens Christensen Smed.


Nr. 2049 1730.10.01 Gravers Jensen, Skarrild By (Becksgaard). FAR: Jens Becksgaard. MOR: ? Jens Becksgaards kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Jens Ibsen, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Jens Ibsens kone, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Sidsel Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Sidsels Pindvigs datter, Pindvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 17 p Trinit jens Bechsgds Barn nafnl Gravers præstek {Abelone Christensdatter Lund} bar dd Jens Ibsen og Hustr Zitzel Pindvig og daatter etc:


Nr. 2051 1730.10.22 Niels Jensen, Silstrup. FAR: Jens Bennetsen. MOR: Birgitte Nielsdatter.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
FADDER Nr. 1: Niels Grene, Skarrild Grene, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Niels Grenes kone, Skarrild Grene, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom, 20 p Trinit jens bennetsens barn nafnlig Niels præstekonen {Abelone Christensdatter Lund} bar dend Niels Grene og Hustr. etc:


Nr. 2052 1731.01.02 Peder Nielsen, Øvig. FAR: Niels Nielsen Øvig. MOR: Johanne Pedersdatter.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Jens Boesen, Øvig, Skarrild, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Anne Christensdatter, Øvig, Skarrild, Moderens mor, gift med Jens Boesen.
FADDER Nr. 3: Bendt Pedersen Øvig, Øvig, Skarrild, Moderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Niels {Nielsen} ødevigs Barn nafnlig Peder. Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dend fadere jens Boedsen og Hustrue {Anne Christensdatter}, Bendt Pedersen dom 1 p Nat:
Begravelse nr. 6742
NOTITS: Begravet 1811 godt 80 år gammel.


Nr. 2053 1731.02.11 Oluf Bringelsen, . FAR: Bringel Eilersen. MOR: ? Bringel Eilersens kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Klinch, Klink, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Christen Klinchs kone, Klink, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Bringel Eilersens barn nafnl Oluf præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd, Christen Møller, Christen Klinch og Hustr: Dom 2 i fasten.


Nr. 2054 1731.03.04 Erik Pedersen, Hesselvig. FAR: Peder Hesselvig. MOR: ? Peder Hesselvigs kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Poul Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Poul Hesselvigs kone, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Oluf Møl, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Oluf Møls kone, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Midfaste ßøndag: Peder Hesselvigs barn nafnet Erich. Præstek. {Abelone Christensdatter Lund} bar dd, faderne Povel Hesselvig og hustru oluf Møl og hustru etc.


Nr. 2055 1731.04.08 Peder Pedersen, (Studsgaard). FAR: Peder Studsgaard. MOR: ? Peder Studsgaards kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Christen Sørensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Christen Sørensens kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Christensdatter, Skarrild Mølle, Skarrild, 16+, *1715- Christen Møllers datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: 2 dom: p Pasc: Peder studsgds barn, kaldet Peder præstekonen {Abelone Christensdatter Lund} bar dd faderne Christen Søffrensen og Hustr, Christen Møler og daatter etc:
Begravelse nr. 6068
NOTITS: Begravet knap 2 år gammel.


Nr. 2056 1731.08.12 Mads Andersen, . FAR: Anders Elkær. MOR: ? Anders Elkærs kone.
BÅREN AF: Anne Bæksgaard (Bæksgaard), Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Peder Pindvigs kone, Pindvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Døbt d 12 Trinit Anders Elk: barn kaldet Matz, Anne Bechsgd bar dd: fadere Peder Pindvig og hustr.


Nr. 2057 1731.08.26 Niels Sørensen, . FAR: Søren Madsen. MOR: ? Søren Madsens kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Jens Boedsen, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 3: Niels Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Mette Bæktoft, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Døbt d 14 p Trinit Søfren Matz: barn nafnl Niels præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd. faderne Jens Boedsen, Peder studzgd, Nils Pedersen Met Bechtoft etc:


Nr. 2058 1731.09.02 Peder Sørensen, . FAR: Søren Poulsen. MOR: ? Søren Poulsens kone.
BÅREN AF: ? Christen Nielsen Ronnums kone, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 1: Niels Olufsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Johanne Sørensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 3: Bennet Grene, Grene, Skarrild
FADDER Nr. 4: Peder Skave, Skave, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Ronnum, Ronnum, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: 15 p Trin: Søfren Pov:s: Barn kaldet Peder. Christen {Nielsen} Ron: Kone bar dd Niels Olufßen johan Søfrens Daatter , Bennedt grene, Peder schav.


Nr. 2059 1731.09.09 Niels Arntsen Bisted, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abelone Christensdatter Lund.
BÅREN AF: Ellen Ottosdatter Grønbæk, Præst Bisteds mor.
FADDER Nr. 1: Laurids Fog, Lønborg, Præst Bisteds morbror. Kaldes også Grønbæk. Præst in Lønborg og Egvad.
FADDER Nr. 2: Margrethe Knudsdatter Guldager, Lønborg, Laurids Fogs kone.
FADDER Nr. 3: Manasse Pedersen Tøxen, Sønder Felding, Præst i nabosognet Sønder Felding.
FADDER Nr. 4: Birgitte Svendsdatter Svendstrup, Sønder Felding, Manasse Tøxens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 16 p Trinit præst: {Arnt Nielsen Bisted} Barn nafnl Niels Præst: Moder {Ellen Ottosdatter Grønbæk} Bar dd, Hr: L.{aurids} Fog og Hustr: {Margrethe Knudsdatter Guldager} Hr Man:{asse} Tøxen og Hustr: {Birgitte Svendsdatter Svendstrup} etc:
Begravelse nr. 6253
NOTITS: Begravet 1757 i Skarrild, knap 26 år gammel.


Nr. 2060 1731.09.23 Ib Jensen, Pindvig. FAR: Jens Ibsen Pindvig. MOR: Kirstine Christensdatter.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Jens Bennetsen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Birgitte Nielsdatter, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Maren Ibsdatter, Skarrild, Formodet søster til faderen.
FADDER Nr. 4: Niels Olufsen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Døbt d [18] p Trinit jens {Ibsen} pindvigs Barn kaldet ib præstek. {Abelone Christensdatter Lund} bar dd. Jens Bennets: og hust: {Brigitte Nielsdatter} Maren ibsdatter, Niels Olufss:


Nr. 2061 1731.09.29 Peder Poulsen, Hesselvig. FAR: Poul Hesselvig. MOR: ? Poul Hesselvigs kone.
BÅREN AF: Mette Pedersdatter Tovdal, Tovdal, Arnborg
FADDER Nr. 1: Anders Grene, Skarrild- Grene, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Ronnum den Ældre, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Christen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Peder Pindvigs datter, Pindvig, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Pindvig, Pindvig, Skarrild, Datter fadder-
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Mich Dag Povel Hiss: Barn nafnl Peder Mette {Pedersdatter} Tovdal bar dd , Anders green Peder {Pedersen den Ældre} Ronnum etc. Møllerens {Christen Møller} Hustr Peder pindvigs daatter.


Nr. 2062 1731.11.15 Rasmus Jakobsen, Silstrup. FAR: Jakob Silstrup. MOR: ? Jakob Silstrups kone.
BÅREN AF: Margrethe Jakobsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Anne Grene, Skarrild- Grene, Skarrild
FADDER Nr. 2: Maren Sørensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 3: Laurids Jakobsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Jens Skrædder, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: jacob selstr: Barn kald: Rasm_ Margrethe jacobsdaatter bar dd Anne gren, Maren Søfrens daatter Magrethe jacobsdaatter, Lauritz Jacobsen jens skræder etc.
NOTITS: Dato skønnet efter forrige dåb 29. sept. og før 31. dec. Ingen dato nævnt. Margrethe Jakobsdatter er nævnt både som bærer og som fadder.


Nr. 2063 1732.01.27 Peder Michelsen, . FAR: Michel Minds. MOR: ? Michel Minds kone.
BÅREN AF: Ellen Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 19c, præsten Bisteds kones søster.
FADDER Nr. 1: Poul Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Abelone Chritensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 3: ? Pedersdatter, Pindvig, Skarrild, Peder Pindvigs datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 27 janv: Michel Mintzes Barn , nafnl Peder Ellen {Christensdatter} Lund bar dd Povel Hesselvig, præst: Kone {Abelone Christensdatter Lund} Peder Pindvigs daatter etc;


Nr. 2067 1732.06.14 Michel Lavesen, . FAR: Lave Michelsen. MOR: ? Lave Michelsens kone.
BÅREN AF: Ellen Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Søster til præst Bisteds kone Abelone.
FADDER Nr. 1: Kirsten Klink (Klink), Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Christen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anders Skrædder, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 14 jun: Lave Mich: Barn Døbt kaldet Michel , Elen {Christensdatter} Lunds bar dd , fadere Kirsten Klinch, Møllerkonen Anders skræder etc:


Nr. 2068 1732.10.15 Søren Sørensen, . FAR: Søren Poulsen. MOR: ? Søren Poulsens kone.
BÅREN AF: Ellen Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Søster til præst Bisteds kone Abelone.
FADDER Nr. 1: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Ronnum den Ældre, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Christensdatter, Ronnum, Skarrild, Datter af Christen Nielsen Ronnum.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Ronnum, Ronnum, Skarrild, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsdagen d 15 oct: Søfren Povels: Barn Døbt nafnl Søfren , Elen {Christensdatter} Lunds bar dd , fadere Christ: Møller Peder {Pedersen den Ældre} Ronum Christen {Nielsen} Ron: Daatter etc:


Nr. 2069 1732.11.30 Christen Lauridsen, . FAR: Laurids Skrædder. MOR: ? Laurids Skrædders kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Ronnum den Ældre, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Peder Pedersen Ronnum den Ældres kone, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 4: Christen Nielsen Ronnum, Ronnum, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Lauritz shræders Barn d 30 Nov: kaldet Christen Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd , fadere Christen Møller , Peder {Pedersen den Ældre} Ron: og hustr Christen {Nielsen} Ron: etc.


Nr. 2070 1733.02.25 ? Anders/en/datter, . FAR: Anders Nielsen, Brande (Skærlund). MOR: Else Volske.
KIRKEBOGSTEKSTEN: obs: Else Volskes uægte barn fød d 25 febr: , samme dag døbt og død, udlagt til barnfader Ander Nielsen tiennendes udj Schierlund i Brand-Sogn_


Nr. 2071 1733.04.02 Niels Nielsen, Øvig. FAR: Niels Nielsen Øvig. MOR: Johanne Pedersdatter.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Erik Nielsen, Øvig?, Skarrild, Formodentlig faderens bror, en bror på gården i Skattelisten 1743.
FADDER Nr. 2: Jens Boesen, Øvig, Skarrild, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 3: Bendt Pedersen, Øvig, Skarrild, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Anne Møl, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 2 Apr: Niels {Nielsen} ødevigs Barn , døbt kaldet Niels , Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dend , fadere, Erich niels: jens Boeds: , Bendt Peders: Anne Møl etc:


Nr. 2073 1733.05.17 Christen Jensen, Pindvig. FAR: Jens Ibsen Pindvig. MOR: Kirstine Christensdatter.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Pindvig, Pindvig, Skarrild, Ses i skifte 1713 i Pindvig.
FADDER Nr. 2: ? Peder Christensen Pindvigs kone, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Kirsten Pedersdatter, Pindvig, Skarrild, Datter af Peder Pindvig, gifter sig 1736 med Jens Christensen. Kunne være en anden datter.
FADDER Nr. 4: Jens Christensen, Skarrild, Formodes at være den Jens Christensen af Silstrup, der i 1736 gifter sig med Kirsten Pedersdatter af Pindvig (ovenfor).
FADDER Nr. 5: Maren Ibsdatter, Skarrild, Formodet søster til faderen, datter af Ib Jensen †1730.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Døbt d 6 Dom: p pasc: jens ibs: Barn udj Pindvig døbt Navnlig xsten Pr: K: {Abelone Christensdatter Lund} bar dend. fadere Peder {Christensen} Pindvig og Hustr: og daatter {Kirsten Pedersdatter} , jens Christens: maren ibsDaat etc:


Nr. 2077 1733.09.06 Dødfødt, . FAR: Christen Sørensen. MOR: ? Christen Sørensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sept: d 6 Sept: Christen Søfrensens Barn dødfød .'
Begravelse nr. 6074


Nr. 2081 1734.04.04 Erik Ottesen, Skarrild By. FAR: Otte Pedersen. MOR: Maren Eriksdatter.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Jens Birkebæk, Skarrild
FADDER Nr. 2: Anders Eriksen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Katrine Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Karen Veilgaard, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 4 Apr: otze Peders: Barn nafnl Erich , P K: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd fadere jens bbech , Anders Erichs: Cathrine Christ: Daat: , Karen veylgd etc:
Begravelse nr. 6081
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel. Moderens navn Maren Eriksdatter fra Jytte Duholm 2018.


Nr. 2085 1734.05.23 Eske Sørensen, . FAR: Søren Poulsen. MOR: ? Søren Poulsens kone.
BÅREN AF: Mette Eskesdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Michel Tærsker, Skarrild
FADDER Nr. 2: Mette Pedersdatter, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jens Christensen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bap: d 4 Dom: p pas. Søfren Povels: Barn Esche , Mette Eshes dat: bar dd , Michel Tersher , Mette pedersd: jens christ: etc.


Nr. 2086 1734.06.14 Hans Morsing Sørensen, . FAR: Søren Rasmussen Degn. MOR: Katrine Christensdatter.
BÅREN AF: Johanne Marie Hansdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Heesgaard (Heesgaard), Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Madsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Katrine, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt : d 14 jun: Søfren {Rasmussen} Degns Barn Hans Morsing kaldet . Johanne Marie Hansd: bar dd , fad: xsten heesgd , jens Matzen Cathrine [...cht]: etc:
NOTITS: Degnens kones navn i næste dåb #2087.


Nr. 2088 1734.10.03 Jens Nielsen, Øvig. FAR: Niels Nielsen Øvig. MOR: Johanne Pedersdatter.
BÅREN AF: Ellen Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præstens kones søster.
FADDER Nr. 1: Jens Boesen, Øvig, Skarrild, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Hennring Rasmussen Krog, Krog, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Christen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 4: Katrine Christensdatter, Skarrild, Degnen Søren Rasmussens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 3 oct: Niels ødevigs Barn , nafnl jens Ellen {Christensdatter} Lund bar dd , jens Boeds: Henning {Rasmussen} Krog Christ: Møllers Kone Cathrine Christ: daatter.


Nr. 2089 1734.11.25 Christen Arntsen Bisted, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abelone Christensdatter Lund.
BÅREN AF: Helvig Christensdatter Haderup, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Moderens rmor.
FADDER Nr. 1: Vitus Pedersen Bering, Rind
FADDER Nr. 2: Elisabeth Lauridsdatter Lassen, Rind, Vitus Berings kone.
FADDER Nr. 3: Manasse Pedersen Tøxen, Sønder Felding
FADDER Nr. 4: Birgitte Svendsdatter Svenstrup, Sønder Felding, Manasse Tøxens kone.
FADDER Nr. 5: Thomas Christensen Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 18c, moderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 25 Nov: Præst: {Arnt Nielsen Bisted} Barn , nafnlig Christen , Mad: Lunds {Helvig Christensdatter Haderup} bar dd Hr vitus Bering og hustr {Elisabeth Lauridsdatter Lassen} Hr Man.{anasse} Tøx{en} og hustr. {Birgitte Svendsdatter Svenstrup} , Thomas {Christensen} Lund etc.


Nr. 2090 1735.01.30 Niels Jakobsen, Skave. FAR: Jakob Christensen Skave. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Else Jakobsdatter, Skarrild, Formodet søster til faderen.
FADDER Nr. 2: Ingeborg Andersdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: jacob {Christensen} schaves Barn , kaldet Niels Maren Søfr: Daat: bar dend , Peder Andersen , Else jacobsdaatter , ingeborg And.: daat: etc: d 30 janvar.


Nr. 2091 1735.02.02 Peder Eriksen, Lustrup. FAR: Erik Pedersen Lustrup. MOR: ? Erik Pedersens kone.
BÅREN AF: Anne Graversdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Oluf Lustrup, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Oluf Lustrups kone, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Søren Sørensen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Sørensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 2 febr: Erich Pedersens barn nafnl Peder , Anne grav. d: bar dd fad: Oluf Lustrop og hustr: Søfr: Søfrens: Maren Sørens Daatter.


Nr. 2092 1735.02.06 Søren Sørensen, . FAR: Søren Sørensen. MOR: ? Søren Sørensens kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Ronnum, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 2: Anders Eriksen, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Laurids Skrædders kone, Skarrild
FADDER Nr. 4: Viveke Brasch, Skarrild By? (Præstegaarden?), Skarrild
FADDER Nr. 5: Peder Pedersen Ronnum den Ældre, Ronnum, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Laurids Skrædder, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 6 febr: Søfr: Søfr: søn nafnl Søfren P: K: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd , fadere Christen {Nielsen} Ronum , Anders Erichs: Lauritz shræders Kone viviche Brasch Peder {Pedersen den Ældre} Ronum etc:


Nr. 2094 1735.04.11 Thomas Jensen, Pindvig. FAR: Jens Ibsen. MOR: Kirstine Christensdatter.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Ronnum, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Pedersdatter, Pindvig, Skarrild, Peder Pindvigs datter.
FADDER Nr. 4: Søren Sørensen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: 2 paashedag jens ibsens barn nafnl Thomas Præstek. {Abelone Christensdatter Lund} bar dd , fad: Christ: {Nielsen} Ron: peder Pindvig og daatter , Søfren Søfrens: etc:
Begravelse nr. 6100
NOTITS: Begravet 1 år 9 måneder gammel.


Nr. 2095 1735.05.19 Søren Andersen, (Elkær). FAR: Anders Elkær. MOR: ? Anders Elkærs kone.
BÅREN AF: Anne Graversdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Niels Elkær (Elkær), Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Niels Elkærs kone (Elkær), Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Nielsen (Elkær), Skarrild, Niels Elkærs søn.
FADDER Nr. 4: ? Nielsdatter (Elkær), Skarrild, Niels Elkærsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 19 Maj And: Elkiers barn nafnl Søfren , Anne graversD: bar dd , fad: Niels Elk: og hustr og ßøn og daatter etc:


Nr. 2096 1735.05.30 Morten Christensen, (Heesgaard). FAR: Christen Mortensen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
FADDER Nr. 1: Jens Ibsen Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Niels Olufsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Otte Pedersen, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Mortensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: 2 Pintzedag Christen Heesgaards ßøn nafnl Morten fad: jens {Ibsen} Pindvig , Niels olufs: othe Peders: Maren Mortens — daatter etc:
Begravelse nr. 6092
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel.


Nr. 2098 1735.08.27 Dødfødt, . FAR: Christen Sørensen. MOR: ? Christen Sørensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sepult: d 1 sept: Christen Søfrensens Barn dødfød.'}
Begravelse nr. 6089
NOTITS: Fødsel ansat fire dage før begravelsen.


Nr. 2100 1736.05.29 Erik Ottesen, Skarrild By. FAR: Otte Pedersen. MOR: Maren Eriksdatter.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Peder Eriksen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Anders Eriksen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Eriksdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Christen Sørensen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 29 Maj Othe Peders: Barn Nafnl Erich , Præst: K: bar dd Peder Erichs: Anders Erichs: , Anne Erichsdaat , Christen Søfr:s etc.


Nr. 2101 1736.05.06 Hans Andersen, Døvling. FAR: Anders Hansen. MOR: ? Anders Hansens kone.
BÅREN AF: ? Anders Hansens kones søster, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Døvling, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Niels Døvling, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Niels Døvlings kone, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 4: Søren Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Søren Karstofts tjenestepige, Karstoft- Sønder, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Døbt Dom 5 p pasch: Anders Hansens Barn nafnl Hans. Hendes Syster bar dd fad: Christ: Døfling Niels døfl: og hustr:, Søfren Karstoft og pige etc:


Nr. 2104 1736.11.11 Ib Christensen, Heesgaard. FAR: Christen Mortensen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Jens Bennetsen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Ibsen, Pindvig?, Skarrild
FADDER Nr. 3: Kirsten Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: Anne Ibsdatter, Pindvig?, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 11 Nov: Christ: Hessgds barn kaldet Ib , Præst: K: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd , fad: jens Bennetsen , jens Ibs: Kirsten Heesgd , Anne ibsdaatter etc:
Begravelse nr. 6545
NOTITS: Brændevinsbrænder i Vester Kvarter i Kbh. Begravet i Skarrild 1789.


Nr. 2108 1736.12.23 Jens Jakobsen, Skave. FAR: Jakob Christensen Skave. MOR: Maren Nielsdatter.
FADDER Nr. 1: Anne Amme, Skarrild
FADDER Nr. 2: Ingeborg Skave, Skave, Skarrild
FADDER Nr. 3: Maren Tærskes, Skarrild, Søren Tærskers kone.
FADDER Nr. 4: Johanne Pedersdatter Øvig, Øvig, Skarrild, Niels Nielsens kone.
FADDER Nr. 5: Peder Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Døbt 4 Adv : jacob {Christensen} schav: barn nafnl jens , fad: Anne Amme , Ingeborg Shaffv Maren Tershes , Joh:{anne Pedersdatter} ødevig , Peder Hesselvig etc:


Nr. 2109 1737.01.20 Christen Olufsen, . FAR: Oluf Jensen. MOR: ? Oluf Jensens kone.
BÅREN AF: Margrethe Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Oluf Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Anders Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Søren Poulsens kone, Skarrild
FADDER Nr. 4: Kirsten Christensdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Søren Poulsen, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 20 jav Oluf jens: barn nafnl Christen , Margrethe Mølle bar dend , fad: oluf Peders; Anders Peders: og Søfren Povels: Hust, Kirsten xstensd: etc:
NOTITS: Kunne være af Silstrup.


Nr. 2110 1737.03.10 Cort Lauridsen, . FAR: Laurids Skrædder. MOR: Maren Skrædders.
BÅREN AF: ? Degnekonen, Skarrild, Hun hedder enten Cathrine Christensdatter eller M. Lauridsdatter, fra skiftet efter Søren Rasmussen Degn †1771 Øster Horne Herred gejstlig.
FADDER Nr. 1: Otte Pedersen, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jens Boesen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Jens Boesen Øvigs tjenestepige, Øvig, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Søren Rasmussen Degn, Skarrild, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 10 Mars Lauritz shræders søn døbt nafnlig Cort , Degnek: {Cathrine Christensdatter eller M. Lauridsdatter} bar dd fad: othe Pedersen , Christen {Jensen} Møller jens {Boesen} ødevig og pige etc:
NOTITS: For moderens navn se #2107. Degnekonen hedder enten Cathrine Christensdatter eller M. Lauridsdatter, fra skiftet efter Søren Rasmussen Degn †1771 Øster Horne Herred gejstlig. Cort Lauridsen begravet 1795.06 af Bukkær, Assing. Gift med Anne Nielsdatter. Et barn Niels *1779c.


Nr. 2112 1737.04.06 *1737.04.06 Dødfødt, Hesselvig. FAR: Peder Hesselvig. MOR: ? Peder Hesselvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen 'Sepult: Peder Hisselvigs hustr føde et død barn d 6 Apr: og blev begr: d 10 Apr:' }
Begravelse nr. 6103


Nr. 2113 1737.04.06 Lars Poulsen, Hesselvig. FAR: Poul Hesselvig. MOR: ? Poul Hesselvigs kone.
BÅREN AF: Mette Nielsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Boesen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Bendt Pedersen Skonning, Øvig, Skarrild, Jens Boesens stedsøn.
FADDER Nr. 3: Maren Eriksdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Eodem die {d 6 Apr:} Povel Hiss: søn nafnl Lars , Mette Niels d: bar dend fad: jens {Boesen} ødevig , Bendt Peders: {Skonning}, Maren Erichs d: etc:


Nr. 2115 1737.04.23 Jørgen Sørensen, . FAR: Søren Rasmussen Degn. MOR: ? Søren Rasmussen 1. eller 2. kone.
BÅREN AF: Birgitte Pedersdatter Sønder Feldings Degnekone, Sønder Felding, 55 år, gift med degn Ole Andersen Friis.
FADDER Nr. 1: Bendt Pedersen Skonning, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen Ronnum, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 4: Birte Nielsdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Ole Andersen Friis, Sønder Felding, Konen Birgitte Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: 3 Paasche dag Degnens {Søren Rasmussen} Barn nafnl jørgen , Degnens {Ole Andersen Friis} kone {Birgitte Pedersdatter} fra {Sønder} felding bar dd , fad: Bendt Pedersen {Skonning} Christen {Nielsen} ronum Niels {Nielsen} ødevig Berrethe Nielsdatter etc:
LINK: Degn Ole Andersen Friis i Sønder Felding (Nygaards sedler).


Nr. 2116 1737.05.05 Thomas Jensen, Pindvig. FAR: Jens Ibsen Pindvig. MOR: Kirstine Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Bæksgaard, Bæksgaard, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Ronnum, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 2: Anne Ibsdatter, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Christen Heesgaards kone, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 5: Christen Jensen Pindvig, Pindvig, Skarrild, Faderens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 5 Maj jens {Ibsen} Pindv: søn nafnl Thomas Anne bexsgd bar dd Christen {Nielsen} Ron: Christen Heesgaard og hustr: Anne ibs-daatter , Christen {Jensen} pindvig etc:
NOTITS: Da Jens Christensen får en pige Johanne en måned før må dette være Jens Ibsen i Pindvig, som allerede i 1735 fik en Thomas, der døde.


Nr. 2117 1737.05.12 Peder Pedersen, Døvling. FAR: Peder Skomager. MOR: ? Peder Skomagers kone.
BÅREN AF: Mette Nielsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 2: Palle Andersen, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 3: Maren Tærsker, Skarrild, Gift med Søren Tærsker.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 12 Maj Peder shoemagers søn nafnl Peder , fad : Christen Karstofft , pallie And: Maren tersher Mette Niels datter bar dd. etc:
Begravelse nr. 6118
NOTITS: Begravet 1 år og 1 måned gammel i 1738.


Nr. 2118 1737.05.19 Knud Sørensen, Gammelgaard. FAR: Søren Gammelgaard. MOR: ? Søren Gammelgaards kone.
BÅREN AF: Lene Knudsdatter, Skarrild, Formodentlig moderens søster.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Ronnum, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 2: Maren Knudsdatter, Skarrild, Formodentlig moderens søster.
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Ronnum den Ældre, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Peder Pedersen Ronnum den Ældres kone, Ronnum, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 19 Maj Søfr: GGens {læst som Gammel Gaardens} barn nafnl Knud , Leene Knudsdaatter bar ddd Niels {Nielsen} Ronum, Maren Knuds daatter Peder Ron: og hustr etc:
NOTITS: Søren GGens læst som GammelGaardens, tvivl tillades. Søren Gammelgaards kone formodes at hedde NN Knudsdatter.


Nr. 2120 1737.08.04 Laurids Arntsen Bisted, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abelone Christensdatter Lund.
BÅREN AF: Ellen Christensdatter Lund, Skarrild, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Manasse Pedersen Tøxen (Præstegaarden), Sønder Felding
FADDER Nr. 2: Birgitte Christensdatter Svendstrup (Præstegaarden), Sønder Felding, Præst Tøxen i Sønder Feldings kone.
FADDER Nr. 3: Claus Eriksen Svitzer, Juellingholm, Sønder Omme, Ejer godset Juellingsholm.
FADDER Nr. 4: Jakob Rasmussen Skov, Gjellerup, Identifikation næster sikker.
FADDER Nr. 5: Christen Lauridsen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 4 Aug Præst: barn nafnlig Laurids . jomfrue {Ellen Christensdatter} Lunds bar dd, Hr. {Manasse Pedersen} Tøxen (af Sønder Felding) og hustr {Birgitte Christensdatter Svendstrup} Seigr {Claus Eriksen} Svitzer {til Juellingshom, Sønder Omme} Hr {Jakob Rasmussen} Schov {Gjellerup sogn} Christen Lauridz:
Begravelse nr. 6111
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel. Opkaldelsen kunne have med Christen Lauridsen at gøre.


Nr. 2121 1737.08.10 Jakob Pallesen, Skarrild By. FAR: Palle Andersen. MOR: ? Palle Andersens kone.
BÅREN AF: Ellen Christensdatter Lund, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Møl, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Peder Studsgaards kone, Studsgaard, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: 10 Aug: Palli And: barn nafnl Jacob jomfru {Ellen Christensdatter} Lunds bar dd fad: Jens Møl , Peder stutzgaard og hustr etc:
Begravelse nr. 6116
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel.


Nr. 2123 1737.10.28 Morten Pedersen, Studsgaard. FAR: Peder Studsgaard. MOR: ? Peder Studsgaards kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Otte Pedersen, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Otte Pedersens kone, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Otte Pedersens tjenestepige, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 4: Peder Eriksen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 28 Hujus {octob:} Peder stutzgr barn kaldet Morten , Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd fad: othe Peders: og hustr: og pige Peder Erichs: etc:


Nr. 2125 1738.02.02 Peder Christensen, Skarrild Mølle. FAR: Christen Jensen Møller. MOR: ? Christen Jensen Møllers kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Johanne Pedersdatter, Øvig, Skarrild, Niels Nielsens kone.
FADDER Nr. 3: Christen Jensen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Søren Lauridsen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 2 Febr: Christen {Jensen} Møllers søn nafnl Peder PræstK: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd Niels {Nielsen} ødevig og hustr , Christen Jensen , Søfren Lauridtzen.


Nr. 2128 1739.01.22 Christen Nielsen, Skarrild By. FAR: Niels Christensen. MOR: ? Niels Christensens kone.
BÅREN AF: ? Christen Jensen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Anne Bæksgaard, Bæksgaard, Skarrild
FADDER Nr. 2: Oluf Pedersen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Lauge Smed, Skarrild
FADDER Nr. 4: Birte Bennetsdatter, Silstrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 22 janv: Niels xstensens barn , Nafnl xsten , Møller=Konen {Christen Jensen Møllers kone} bar dd fad: Anne bexgaard Oluf peders. lauge ßmid , Birrethe Bendsdaatter . etc:
Begravelse nr. 6122
NOTITS: Begravet 2 uger gammel.


Nr. 2130 1739.08.23 Peder Ottesen, Skarrild By. FAR: Otte Pedersen. MOR: Maren Eriksdatter.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Niels Olufsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Eriksen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Christen Jensen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Jensdatter?, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: 23 Aug othe Peders: barn Nafnl Peder , PræstK: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd, fad: Niels Olufsen Peder Erichsen , Christen Møller og Hustr , Anne [j]D: etc:


Nr. 2132 1739.10.12 Jens Christensen, Døvling. FAR: Christen Døvling. MOR: ? Christen Døvlings kone.
BÅREN AF: ? Niels Døvlings kone, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 1: Anders Hansen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Anders Hansens kone, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 3: Kirsten Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Ingeborg Skave, Skave, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Niels Døvling, Døvling, Skarrild, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 12 oct: Christen Døvlings barn døbt Nafnl jens . Fad: Niels døfl Hustr bar dd Anders hansen og Hustr Kirsten jensdaatter, ingeborg shafve.


Nr. 2134 1739.10.30 Michel Andersen, Silstrup. FAR: Anders Madsen. MOR: ? Anders Madsens 1. kone.
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Mads Degn, Selstrup?, Skarrild
FADDER Nr. 2: Helene? Madsdatter, Selstrup?, Skarrild, Mads Degns datter.
FADDER Nr. 3: Jens Madsen, Skarrild, Formodet bror til faderen.
FADDER Nr. 4: ? Jens Madsens kone, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 30 oct : Anders Matzens barn , Nafnl Michel , Maren Søfd bar Fad: Matz degn og daatter (Helene?) jens Matzen og Hustr etc:
NOTITS: Moderens navn fra skifte 1773 Johanne Jørgensdatter i Døvling.


Nr. 2135 1739.12.14 Søren Pedersen, Lustrup. FAR: Peder Christensen Lustrup. MOR: Kirsten Sørensdatter.
BÅREN AF: ? Peder Lustrups kones søster, Skarrild
FADDER Nr. 1: Søren Olufsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Thøger Sørensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 4: Anne Eriksdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 14 Dec: Peder Lust barn Nafnl Søfren , Hands Kones ßyster bar dd , Fad: Søfren Olufsen, Thøger Søfrens: Christen {Jensen} Møller Anne Erichsdaatter etc:


Nr. 2136 1739.12.20 Jørgen Jensen, Pindvig. FAR: Jens Ibsen. MOR: Kirstine Christensdatter.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Oluf Thomsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Niels Olufsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Sidsel Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Sørensdatter?, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 20 Dec: jens ibs: barn Nafnl jørgen P K {Præstens Kone: Abelone Christensdatter Lund} bar dd Fad: Oluf Thomesen, Niels olufs: Zitze{l} jens daatter Maren [Søfsd]:


Nr. 2137 1739.12.26 Anders Pallesen, Skarrild By (Gammelgaard). FAR: Palle Andersen. MOR: ? Palle Andersens kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Oluf Thomsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Sørensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anders Jakobsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Margrethe Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 5: Margrethe Mølle, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: 2=den juledag Pallie Anders: Barn Nafnlig Anders P K {Præstens Kone: Abelone Christensdatter Lund} Bar dend Fad: Oluf Thomesen Peder Søfrensen Anders jacobsen Magrethe Stutzgaard og Magrethe Mølle.


Nr. 2140 1740.03.14 Erik Nielsen, Øvig. FAR: Niels Nielsen Øvig. MOR: Johanne Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Christen Jensen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Boedsen, Øvig, Skarrild, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Anne Christensdatter, Øvig, Skarrild, Moderens mor, Jens Boedsens kone.
FADDER Nr. 3: Erik Nielsen, Øvig, Skarrild, Mandens bror, nævnt i skattelisten 1743.
FADDER Nr. 4: Michel Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Vindeløv, Bæksgaard, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Døbt d 14 Mart: Niels {Nielsen} ødevigs barn døbt Nafnl Erich Møllerens {Christen Jensen Møller} Kone bar dd Fad: jens boedsen og hustr: {Anne Christensdatter} Erich Niels: Michel xstens: Maren vindeløv etc:
NOTITS: Anne Christensdatter er moderens mor.


Nr. 2143 1740.12.18 Christen Pedersen, . FAR: Peder Madsen. MOR: ? Peder Madsens kone.
BÅREN AF: Cecilia, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Eriksen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jens Madsen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 4: Anne Ibsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Margrethe Nielsdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 4 Adv: Døbt Peder Matzens barn Nafnl xsten Zezilia bar dd Fad: xsten Niels: jens Erichs: jens Matzen , Anna ibsdaatter og magrethe Niels daatter etc:
Begravelse nr. 6142
NOTITS: Begravet 2 år 5 måneder gammel i 1743.


Nr. 2144 1741.03.05 Christen Pedersen, Døvling. FAR: Peder Døvling. MOR: ? Peder Døvlings kone.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Ronnum den Ældre, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Degmekonen, Skarrild, Cathirne Christensdatter eller M. Lauridsdatter gift med Søren Rasmussen Degn.
NÆVNT Nr. 1: Søren Rasmussen Degn, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 3 Dom: jejun: Peder Døfflings barn kaldet Christen Kirsten jens daatter bar dend Fad : jens Nielsen , jens {Christensen} pindvig Peder {Pedersen den Ældre} Ronnum, Degnekonen {Cathirne Christensdatter eller M. Lauridsdatter gift med Søren Rasmussen Degn.} , etc:
NOTITS: Dato 3 Dom: jejun: usikker oversat (i fasten?), er mellem 1. jan. og 10 maj fra kontekst.


Nr. 2146 1741.06.18 Dødfødt, Heesgaard. FAR: Christen Mortensen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sepult d 22 jun: fich xsten heesgds Hustr et død fød bar{.}.'}
Begravelse nr. 6132
NOTITS: Antaget født 4 dage før begravelsen.


Nr. 2147 1741.06.25 Cort Arntsen Bisted, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abelone Christensdatter Lund.
BÅREN AF: Helvig Christensdatter Haderup, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild, Moderens mor, Madam Lund.
FADDER Nr. 1: Jens Boedsen, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Øvig, Skarrild, Gift 1738.10 i Borris med Jens Boedsen.
FADDER Nr. 3: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Degn Søren Rasmussens kone, Skarrild, Enten Cathrine Crhistensdatter eller M. Lauridsdatter.
NÆVNT Nr. 1: Søren Rasmussen Degn, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 25 Jun: Blev Præst: {Arnt Nielsen Bisted} barn døbt nafnlig Cort Mad: Lund {Helvig Christensdatter Haderup} bar dd fad : jens Boedsen og Hustr. {Else Marie Nielsdatter Boltrup} Christen {Jensen} Møller , Degne {Søren Rasmussen Degn} Konen etc:


Nr. 2150 1742.05.20 Mads Jensen, . FAR: Jens Madsen. MOR: ? Jens Madsens kone.
BÅREN AF: ? Mads Degns kone, Skarrild
FADDER Nr. 1: Anders Madsen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Anders Madsens 1. kone, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Niels Jensen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Christen Jensen, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Mads Degn, Skarrild, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 20 Maj jens Matzsens barn nafnl Matz Matz degns Kone bar dd fad: Anders Matzen og Hustr: , Niels jensen , Christen Jensen.


Nr. 2152 1742.05.25 Christen Pedersen, Skarrild By (Klink). FAR: Peder Studsgaard. MOR: ? Peder Studsgaards kone.
BÅREN AF: ? Bonsach?, Præstegaarden (Skarrild By), Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder, Præstegaarden (Skarrild By), Skarrild
FADDER Nr. 2: Oluf Thomsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anders Studsgaard, Klink, Skarrild, Faderens søn, se skattelisten 1743.
FADDER Nr. 4: Maren Sørensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 25 Maj Peder studzgd barn nafnl Christen , jomfrue Bonsach bar dd fad : Peder i præstegden , Oluf Thomesen , Anders Studzgd , Maren Søfrens daatter .


Nr. 2153 1742.09.02 Otte Christian Arntsen Bisted, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abelone Christensdatter Lund.
BÅREN AF: Inger Johanne Bisted, Skarrild, Faderens søster, gift med skovridder i Them Christian Jørgensen.
FADDER Nr. 1: Thomas Christensen Lund, Skarrild, 26c, moderens bror, feltskærer Holstenske Regiment.
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Lund, Skarrild, 30c, moderens bror, senere degn i Aulum.
FADDER Nr. 3: Birgitte Christensdatter Svenstrup, Sønder Felding, Skarrild, Præst Manasse Tøxens kone.
FADDER Nr. 4: ? Bonsach, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, For en tid i præstegården.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 15 Dom : p Trinit Præstens Søn Othe Christian kaldet inger johanne Bisted bar dd Thomas {Christensen} Lund , jens {Christensen} Lund og Mad : Tøxen {Birgitte Christensdatter Svendstrup, Sønder Felding} , jomfr Bonsach var fadere . etc.
NOTITS: Moderens brødre Thomas og Jens Lund er faddere og faderens søster Inger Johanne Bisted fra Them.


Nr. 2157 1743.03.06 Peder Jensen Pindvig, Pindvig. FAR: Jens Christensen. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Christen Heesgaards kone (Heesgaard), Skarrild
FADDER Nr. 1: Sidsel Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Jensen Pindvig, Pindvig, Skarrild, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Anne Ibsdatter, Pindvig, Skarrild, Datter af Ib Jensen Pindvig.
FADDER Nr. 4: Peder Eriksen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt : d 6 Mart: jens xstens: barn Nafnl Peder , Christen Heesgaards hustr: bar dend , fad: Zitsel pindvig , Christen {Jensen} pindvig , Anne ibs daatter , Peder Erichs:


Nr. 2158 1743.03.06 Peder Jakobsen, Skave. FAR: Jakob Christensen Skave. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Palle Andersen Gammelgaard, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 2: Karen Skytte, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Elkær, Elkær, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt eodem die {d 6 Mart:} jacob {Christensen} shafves barn nafnl Peder , Maren SøfrDaatter bar dd Pallie {Andersen} ggd , Karen shyt , Christen Elkier etc :


Nr. 2159 1743.05.16 Peder Pedersen, Lustrup. FAR: Peder Christensen Lustrup. MOR: Kirsten Sørensdatter.
BÅREN AF: Cecilia, Skarrild
FADDER Nr. 1: Oluf Pedersen, Lustrup, Skarrild, Vel nabo.
FADDER Nr. 2: Anne Elkær, Elkær, Skarrild
FADDER Nr. 3: Maren Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Christen Pedersen Elkær, Elkær, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Pedersdatter Christen Elkærs søster, Elkær, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 16 Maj Peder Lustr: Nafnl Peder Zezilia bar dd fad : oluf Pedersen , Anne Elk: Maren Jensdatter , Christen Elk og syster.
Begravelse nr. 6146


Nr. 2160 1743.06.23 Mads Nielsen, Øvig. FAR: Niels Nielsen Øvig. MOR: Johanne Pedersdatter.
BÅREN AF: Ellen Christensdatter Lund, Skarrild By, Skarrild, Søster til præsten Arnt Bisteds kone Abelone Christensdatter Lund.
FADDER Nr. 1: Oluf Pedersen, Lustrup, Skarrild, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Anne Elkær, Elkær, Skarrild
FADDER Nr. 3: Maren Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Bendt Pedersen, Øvig, Skarrild, Bror til moderen.
FADDER Nr. 5: Henning Rasmussen Krog, Krog, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt : d 23 Maj Niels {Nielsen} ødevigs barn nafnl Matz Elen Lund bar dend fad: oluf peders , Anne Elkr Maren jensdaatter Bendt Peders: Henning {Rasmussen} Krog etc:


Nr. 2164 1743.12.19 Peder Christensen, Pindvig. FAR: Christen Pedersen Pindvig. MOR: ? Christen Pindvigs kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Præstegaarden (Skarrild By), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Christensen, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Kirsten Pedersdatter, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 4: Christen Elkær, Elkær, Skarrild
FADDER Nr. 5: Christen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 6: ? Christen Heesgaards kone, Heesgaard, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt dom 4 Advendt, xsten Pindvigs barn Nafnl Peder Pr: K : {Præstens Kone Abelone Christensdatter Lund} bar dend Fad: Peder {Christensen} Pindv jens xstens: og hustr {Kirsten Pedersdatter} , xsten Elkr Christen Heesgd og hustru.
Begravelse nr. 6182


Nr. 2166 1744.02.02 Peder Larsen, Karstoft- Nørre. FAR: Lars Pedersen Dørslund, Karstoft- Nørre, Skarrild. MOR: Inger Pedersdatter.
BÅREN AF: Mette Eskesdatter, Karstoft- Nørre, Skarrild
FADDER Nr. 1: Anne Eriksdatter, Skarrild
FADDER Nr. 2: Mads Sørensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Niels, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
NB Bapt Marie Renselsesdag Huusholdernes Nafnlig Inger {Pedersdatter} hendes u ægte barn , kalded Peder Mette Esches daatter bar dende fad: Anne Erichsdaatter , Matz Søfrens: Niels [.eht] etc: udlagt til Børnefader Lars Pedersen {Dørslund} paa Karstoft.
NOTITS: Lars Pedersen Dørslund (Døsling) er 1739-53 ladefoged på Nørre Karstoft for Peder Paaske (ses i skiftet 1754) i Hastrup Mølle, Thyregod. Dørslund er et sted i Brande sogn, nabo til Skarrild. Inger Pedersdatter husholderske udbetales i 1754 løn for 1752-53 4 rigsdaler 1 Mk. 10 sk. Patronym Pedersdatter ses i skiftet.

LINK: Paaske skiftet 1754.


Nr. 2168 1744.05.01 Henrik Jensen, Døvling. FAR: Jens Nielsen. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: ? Niels Jepsen Døvlings kone, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 1: Niels Jepsen Døvling, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jakob Sørensen Døvling, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 3: Kirsten Jensdatter, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Sørensdatter, Døvling, Skarrild, Søren Døvlings datter
NÆVNT Nr. 1: Søren Olesen Døvling, Døvling, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt : Jens Nielsens barn d 4 fredag efter Paashen dend Store Bededag , Niels Døflings Kone bar dd, dd blev kaldet Henrich fad : Niels døfling , jacob døfling Kirsten Jensder Søfren døflins daatter etc:
Begravelse nr. 6151


Nr. 2174 1744.11.01 Christen Pedersen, Døvling. FAR: Peder Døvling. MOR: ? Peder Døvlings kone.
BÅREN AF: ? Christen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Niels Olufsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Nisen?, Skarrild
FADDER Nr. 3: Kirsten Døvling, Døvling, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt : d 1 Nov : Peder døflg barn Navnl Christen , Møllerens Kone bar dd fad Niels olufsen , Christen Nisen , Kirsten døfling etc;


Nr. 2176 1745.03.11 Dødfødt, Hesselvig. FAR: Thomas Hesselvig, Hesselvig, Skarrild. MOR: Ingeborg Thomas Hesselvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sepult d 11 Mars Thomas Hesselvigs kone {Ingeborg} og en dødfød barn.'}
Begravelse nr. 6153


Nr. 2178 1745.04.01 Dødfødt, Skave. FAR: Jakob Christensen Skave. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sepult d - jacob {Christensen} shafves dødfød barn.'}
Begravelse nr. 6155


Nr. 2180 1745.05.01 Dødfødt, Heesgaard. FAR: Christen Mortensen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sepult d 5 May: Christen {Mortensen} Heesgaard som var dødfød.'}
Begravelse nr. 6156


Nr. 2181 1745.05.29 Mads Andersen, Silstrup. FAR: Anders Madsen. MOR: ? Anders Madsens 1. kone.
BÅREN AF: ? Jens Madsens kone, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 1: Lars Bechtoft, Bæktoft, Skarrild
FADDER Nr. 2: Bendt Jensen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 3: Edel Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: El Madsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Jensdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Madsen, Silstrup, Skarrild, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d. 29 May Anders Madsen baren Døbt Navlig Mads, Jens Madsen Hustru bar den fad: Lars Bechtoft og Bendt Jenssen og Edel Christen Datter og El Mads dat og Maren Jens datter etc:
Begravelse nr. 6170
NOTITS: Begravet 1 år 10 måneder gammel. Moderens navn fra skifte 1773 Johanne Jørgensdatter i Døvling.


Nr. 2183 1745.07.18 Thomes Christian Bendtsen, Øvig. FAR: Bendt Pedersen. MOR: Ellen Christensdatter Lund.
BÅREN AF: Christiana Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds datter, moderen er hendes moster.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen Lund, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild, 35, student stadig i 1752 ved moderen. Senere degn i Aulum og Sinding.
FADDER Nr. 2: Jens Boesen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen Øvig, Øvig, Skarrild, Gift med Johanne Pedersdatter, som er søster til faderen.
FADDER Nr. 4: Johanne Pedersdatter, Øvig, Skarrild, Faderens søster, gift med Niels Nielsen.
FADDER Nr. 5: Laurids Ebbesen Degn, Skarrild, Konen Maren Christensdatter også fadder.
FADDER Nr. 6: Maren Christensdatter, Skarrild, Laurids Ebbesen degns kone.
FADDER Nr. 7: ? Christen Jensen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 8: El Eriksdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 5te Søndag i Trinitatis Bent Pedersen Baren Nafl: Thomas Christian. Christiana {Bisted} bar den fd: Jens {Christensen} lund Jens {Boesen} Ødvig og Hustru {Johanne Pedersdatter} Lauris {Ebbesen} degn og hustru {Maren Christensdatter} og Møler Kone El Eriech Datter.


Nr. 2185 1746.04.17 Niels Nielsen, Øvig. FAR: Niels Nielsen Øvig. MOR: Johanne Pedersdatter.
BÅREN AF: Ellen Christensdatter Lund, Øvig, Skarrild, Gift med moderens bror Bendt Pedersen.
FADDER Nr. 1: Jens Boesen Øvig, Øvig, Skarrild, Først gift med moderens stedmor Anne Christensdatter.
FADDER Nr. 2: Henning Rasmussen, Krog, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Eriksen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Sørensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Peder Hesselvigs kone, Hesselvig, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Bendt Pedersen, Øvig, Skarrild, Bror til moderen, konen Ellen Christensdatter Lund bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 17 April: Niels {Nielsen} Ødvig baren døbt navlig Niels Bent Pedersen Husgtru {Johanne Pedersdatter} bar den. faderne Jens {Boesen} Ødvig Henning Rasmussen og Peder Eriechsen og Maren Sørrensdatter og Peder Hesßelvigs Hustru.
Begravelse nr. 5992
NOTITS: Begravet 1746-50, for ikke i skiftet efter moderen aug. 1750.


Nr. 1997 1746.07.01 Erik Nielsen, Karstoft- Sønder. FAR: Niels Olufsen. MOR: Ane Eriksdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet 1773 og alderen: 'Niels Olufsen i Sønder Karstoft en søn Erik døbt.'}
Begravelse nr. 6391
NOTITS: Glemt døbt i kirkebogen.


Nr. 2187 1746.07.02 Dødfødt, Heesgaard. FAR: Christen Mortensen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 2 Juli døde Christen Heesgaard barn som var død fød.'}


Nr. 2188 1746.07.17 Niels Christensen, Pindvig. FAR: Christen Pedersen Pindvig. MOR: ? Christen Pedersen Pindvigs kone.
BÅREN AF: Ellen Christensdatter Lund, Øvig, Skarrild, Bendt Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 2: Lars Pedersen Karstoft, Karstoft- Nørre, Skarrild, Også kaldet Dørslund.
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen, Øvig?, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 6te Søndag Efter Trinitates Chresten Pedersen Barn navlig Niels El {Ellen Christensdatter} Lund bvar dd faderne Chresten Heesgaard og Las {Pedersen Dørslund} Karstoft og Niels Nielsen.
Begravelse nr. 6302
NOTITS: Begravet knap 18 år gammel.


Nr. 2189 1746.09.11 Evert Lauridsen, Skarrild By. FAR: Laurids Ebbesen Degn. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Ellen Marie Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 19, præst Bisteds datter
FADDER Nr. 1: Christen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Christen Jensen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Knudsdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 14 Søndag Efter Trinitatis Lauris {Ebbesen} Degnes Barn Døbt navlig Ebbert, Ellen {Marie} Bisted bar den faderne Chresten heesgaar og Chresten {Jensen} Møller og Hustru og Maren Knuds Datter Etc.
Begravelse nr. 6812
NOTITS: Begravet 74 år gammel.


Nr. 2190 1746.11.01 Eske Christian Hansen, Karstoft- Sønder. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: Birte Christensdatter.
BÅREN AF: Johanne Rasmusdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Mads Sørensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Lars Pedersen Dørslund, Karstoft- Nørre, Skarrild
FADDER Nr. 3: Niels Olesen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Karen Rasmusdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Sørensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 1 Novem: Hans Eshesen Barn navlig Eshe Christian Jahan{ne} Rasmus datter bar dd og faderne Mads Sørrensen og las Pedersen {Dørslund} og Niels Ollesen og Karen Rasmus datter og Anne Sørrens Datter Etc.
Begravelse nr. 6202


Nr. 2194 1747.08.06 Thomas Albertsen Arntsen Bisted, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abelone Christensdatter Lund.
BÅREN AF: Helvig Christensdatter Haderup, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild, Provstinden, moderens mor.
FADDER Nr. 1: Jens Chrsitensen Lund, Skarrild By, Skarrild, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Ellen Christensdatter Lund, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Skarrild, Laurids Ebbesen degns kone.
FADDER Nr. 4: Chrsiten Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Christen Pedersens kone, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Laurids Ebbesen Degn, Skarrild, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 6 Augustus blef Præstens Barn døbt naflig Thommes Albert, Prostinend {provstinden} {Helvig Christensdatter Lund} bar den faderne Jens {Christensen} Lund og Søster {Ellen Christensdatter Lund} Og Degens {Laurids Ebbesen} Hustru {Maren Christensdatter} og Cresten Pedersen og Hustru. Etc.
{DKB:} d 6te Augustus Blef Præstens Barn Døbt navlig Thommes Albertsen , Prostinen bar den faderne Jens lund og ßøster og deges Hustru, og Chresten Pedersen og Hustru.

NOTITS: Dette Albertsen er lidt mærkeligt, men der står Albertsen ikke Arntsen, som præsten heller ikke kalder hans andre børn.


Nr. 2197 1747.12.15 Ole Christensen, Heesgaard. FAR: Christen Mortensen Heesgaard. MOR: ? Christen Mortensens kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Christen Pedersens kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Larsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Kirsten Mortensdatter, Skarrild, Formodentlig faderens søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d 15 December blef Chresten Mortensens Barn døbt Navlig Olle Præsten Hustru {Abelone Christensdatter Lund} bar dd 5 fader Chresten Pedersen og Hustru og Anne Las Datter og Kiesten Mortens Datter.
{DKB:} d: 15 desember Blev Chresten Mortensens baren døbt Nafl {Morten gennemstreget} Olle Pærste{!} Hustru {Abelone Christensdatter Lund} bar dend.


Nr. 2198 1748.01.05 Dødfødt, . FAR: Ole Jensen. MOR: ? Ole Jensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} Anno 1748 [.....] d: 5te Janvari blev Olle Jensen Baren Død fød.Bapt: d 5 Feb: {præstens fejl} Olle Jenssen død fød. Barn [..].
NOTITS: Usædvanlig indført mellem de døbte, ellers ikke tilfældet. Præsten skriver forkert måned.


Nr. 2199 1748.04.04 Niels Christensen, Elkær. FAR: Christen Elkær. MOR: ? Christen Elkærs kone.
BÅREN AF: Christiana Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 20, præst Bisteds datter.
FADDER Nr. 1: Ole Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Maren Nielsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 3: Maren Sørensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Niels Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 5: Christen Erichsen, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 6: Christen? Nielsen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d: 4 April blev Chresten Elkiærs Barn døbt Navlig Niels Christiana {20, Arntsdatter Bisted} bar dd fad Olle Lustrup og Maren Niels Datter og Maren Sørrens Datter N: N:sen og Chresten Erichsen [..];
{DKB:} d: 4d April blev Chresten El kieres barn døft nafli Niels , Jomfru [.....] bar den , fadere Olle Lustrup og Maren Niels datter og Maren Sørens datter og Niels Niels:og Chresten Eriechsen af Lustrup [Ch]resten Nielssen.

Begravelse nr. 6195
NOTITS: Begravet knap to år gammel.


Nr. 2200 1748.05.05 Søren Christensen, Lustrup. FAR: Christen Eriksen Lustrup. MOR: ? Christen Lustrups kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
FADDER Nr. 1: Ole Pedersen, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Christen Nielsens kone, Skarrild
FADDER Nr. 4: Anders Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 5: Thomas Jensen, Skarrild
FADDER Nr. 6: Maren Ibsdatter, Heesgaard, Skarrild, Christen Mortensen Heesgaards kone.
FADDER Nr. 7: Laurids Olesen Skomager, Skarrild, Se begravels #6405.
FADDER Nr. 8: ? Olesdatter, Lustrup, Skarrild, Datter af Ole Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Mortensen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 5 May Chresten [Eriksen] lustrup 2de børn døbt Navlig Søren og Peder Præstens Hustru {Abelone Christensdatter Lund} og Datter {20, Christiana Arntsen Bisted) bar dem fad Olle Pedersen Chresten Nielsßen og Anders Stusgd Thomes Jenssen Chresten {Mortensen} Heesgaard Hustru {Maren Ibsdatter} og {Laurids Olesen} skummager.
{DKB:} d 5te May blev Chresten Eriechsen udi lustrup 2de børen døhbt Nafnl Søren og peder præst: hustru og datter dem til deres Lauris sku[..] [..]agn og Olle Pedersen Chresten Nielss: og Anders Stusgaar Thomas Jensen Chresten Heesgaars hustru og Chresten Nielss: hustr: og Olle Pedersen datter.

NOTITS: Tvilling. Degnens kirkebog røber at Christen Lustrup er Christen Eriksen. Laurids Skomager hedder Olesen se begravelse #6405.


Nr. 2201 1748.05.05 Peder Christensen, Lustrup. FAR: Christen Eriksen Lustrup. MOR: ? Christen Lustrups kone.
BÅREN AF: Christiana Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
FADDER Nr. 1: Ole Pedersen, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Christen Nielsens kone, Skarrild
FADDER Nr. 4: Anders Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 5: Thomas Jensen, Skarrild
FADDER Nr. 6: ? Christen Heesgaards kone, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 7: Laurids Olesen Skomager, Skarrild
FADDER Nr. 8: ? Olesdatter, Lustrup, Skarrild, Datter af Ole Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 5 May Chresten [Eriksen] lustrup 2de børn døbt Navlig Søren og Peder Præstens Hustru {Abelone Christensdatter Lund} og Datter {20, Christiana Arntsen Bisted) bar dem fad Olle Pedersen Chresten Nielsßen og Anders Stusgd Thomes Jenssen Chresten Heesgaard Hustru og skummager.]
{DKB:} d 5te May blev Chresten Eriechsen udi lustrup 2de børen døhbt Nafnl Søren og peder præst: hustru og datter dem til deres Lauris sku[..] [..]agn og Olle Pedersen Chresten Nielss: og Anders Stusgaar Thomas Jensen Chresten Heesgaars hustru og Chresten Nielss: hustr: og Olle Pedersen datter.

NOTITS: Tvilling. Degnens kirkebog røber at Christen Lustrup er Christen Eriksen.


Nr. 2205 1749.04.27 Christen Hansen, Karstoft- Sønder. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: Birte Christensdatter.
BÅREN AF: Ellen Marie Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 22, præst Bisteds datter.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Peder Christensens kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Anne Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Niels Olesens kone, Karstoft- Sønder, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Niels Olesen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: 27 April blev Hans Eskesen barn døbt navlig Chresten Elen {Arntsdatter} Bisted bar dd fader Peder Chrestensen og Hustru og Jens Nielssen og Niels Ollesen og Anne Nielsd.
{DKB:} d: 27 April , Bleff Hans {Eskesen} Castoft baren døbt nafnl: Chresten , Jomfrue Biste bar dend, faderne Peder Christensen og hustrue og Jens Nielsen og daatter og Niles Ollesens Hustrue.

NOTITS: I følge degnen er Niels Olesens kone fadder og Jens Nielsen og datter. , Det er her antaget, at præsten får det forkert.


Nr. 2209 1749.10.19 Terkel Thomasen, Hesselvig. FAR: Thomas Hesselvig. MOR: ? Thomas Hesselvigs kone.
BÅREN AF: ? Peder Hesselvigs kone, Hesselvig, Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Andersen Skave, Skave, Skarrild
FADDER Nr. 3: Maren Vindelev, Bæksgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 5: Klaus Grene, Grene, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Peder Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 19 October blev Thommes Hesßelvig barn døbt Navlig Terckel , Peder Hesßelvig Hustru bar den faderne Niels {Nielsen} Ødvig og Peder {Andersen} Skaue og Maren Vindeløf og Maren Hesßelvig ,
{DKB:} Søndagen d: 19 octob da blev Thammas Hesselvig baren Døbt nafl: Terchel Peder {Hesselvig} hustru bar dend faderne , Niels {Nielsen} Ødvig peder Andersen og Klues {Klaus} grene Maren Vende løf og Maren VaunKoene ,

NOTITS: Maren Hesselvig må være den samme som Maren VaunKoene.


Nr. 2210 1749.11.09 Jens Bentsen, Silstrup. FAR: Bent Jensen Silstrup. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter Silstrup, Silstrup, Skarrild, Formodentlig faderens søster.
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Klaus Grene, Grene, Skarrild, Vel Klaus Peter eller Klaus Pedersen.
FADDER Nr. 3: Anders Nielsen Grene, Grene, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Andersdatter, Grene, Skarrild, Gift med Anders Nielsen Grene.
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 6: ? Pedersdatter, Søster til moderen, måske fra Sønder Omme.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 9de Nov: blev Bent {Jensen} Selsterup Baren døbt navlig Jens, Maren Selstrup bar ded fad: Sørren Sørrensen og Klhus og Anders gren og Hustru {Maren Andersdatter} og Maren Niels d:
{DKB:} d 9de November da blef Bent Jenssen, baren døbt nafl: Jens , Maren Jen daatter , bar dend faderne Søren Sørse og maren Niels daatter , Klaues Pete og Anders gren og hans hustrue søster.

NOTITS: Hvis "hans hustrue søster" går på faderen og ikke Anders grene, så hedder moderen Andersdatter. Men Anders grenes kone hedder også Andersdatter. Forældrene gift 1748 i Sønder Omme, hvor hun skrives af Bøvl.


Nr. 2211 1749.12.29 Søren Madsen, Karstoft- Nørre. FAR: Mads Sørensen, Karstoft- Sønder, Skarrild. MOR: Inger Pedersdatter.
FADDER Nr. 1: Jens Olesen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jens Larsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Beret Bentsdatter?, Skarrild, Teksten er Bensdatter.
FADDER Nr. 5: Beret Christensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} uægte, Bapt: d 29 decemb: Enger {Pedersdatter} Kastoft uægte Baren døbt udlagt til Barne fader Mads Sørensen af Sønder Karstoft.
{DKB:} uægte d 29 Decemb blefv en uægte Barn født Paa Nør Karstoft Navlig Sørren fader Mads Sørrensen, Moderen Jenger Peders Datter ulagt {gennemstreget} til faderne Jens Ollesen Jens Nielssen Jens Ladssen og Beret Bens Datter og Beret Chrestens Datter.

NOTITS: Moderen Inger Pedersdatter er husholderske på herregården Nørre Karstoft. Dette er hendes andet barn uden for ægteskab. Første #2166 i 1744 med ladefoged Lars Pedersen Dørslund.

LINK: Paaske skiftet 1754.


Nr. 2216 1750.07.06 Bent Jensen, Karstoft- Sønder. FAR: Jens Olesen. MOR: Karen Rasmusdatter.
BÅREN AF: Ellen Marie Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 23, præst Bisteds datter, kunne også være Christiana, 22.
FADDER Nr. 1: Niels Olesen, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Niels Olsen Kone, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 3: Hans Eskesen, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Hans Eskesens kone, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Søren Ollesens tjenestepige, Karstoft- Sønder, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Søren Olesen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Tjenestepigen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 6 Julius blev Jens Ollesen Barn døbt Bent Præstens datter {Ellen Marie, 23, eller Christiana, 22, Arntsdatter Bisted} bar den fad: Niels og Hustrue Hans Eshesen og Hustrue.
{DKB:} d. 6t Julius Blev Jens Ollesen Baren Døbt Ben[.ne], Præstens daatter bar dend faderne Niels Olles: og Hus Hans Eshensen og Hustru Søren Olle[..] Pige fader ,

NOTITS: Moderen Karen Rasmusdatter se #2273.


Nr. 2218 1750.11.01 Søren Christensen, Elkær. FAR: Christen Elkær. MOR: ? Christen Elkærs kone.
BÅREN AF: Ellen Marie Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 23, præst Bisteds datter, kunne også være Christiana, 22.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Pindvig, Pindvig, Skarrild, Driver vel en del af Pindvig.
FADDER Nr. 2: ? Christen Pedersens kone, Pindvig?, Skarrild
FADDER Nr. 3: Margrethe Nielsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Mads Lausen, Skarrild
FADDER Nr. 5: Christen Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 6: ? Thomas Hesselvigs kone, Hesselvig, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Thomas Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d 1 Nov blev Chresten Elkiers Barn døbt Nav Sørren Præstens Datter {Ellen, 23, eller Christiana, 22, Arntsdatter Bidsted} Chresten pinvig og Mads {...}[..]sen Magrete Nielsdatter.
{DKB:} d: 1 November , blev Chresten Elkiers baren døbt navenlig Sørren Præsten daatter bar dend faderne Chresten Pedersen og Chresten Nielssen og Mads Lausen Tammes Hesselvigs Hustru Marete Nielsdatter {tilsyneladende tilføjet senere:} Christen Pedersen og Hustrue.

Begravelse nr. 6208
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel. Christen Pindvig hedder Pedersen ses i degnens version, hvilket passer med beboerne i Pindvig.


Nr. 2226 1751.05.22 Mads Thomasen, Hesselvig. FAR: Thomas Hesselvig. MOR: ? Thomas Hesselvigs kone.
BÅREN AF: ? Peder Christensen Hesselvigs 2. kone, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen Øvig, Øvig, Skarrild, 20, søn af Niels Nielsen Øvig.
FADDER Nr. 3: Maren Vindelev, Bæksgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: Beret Pedersdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Karen Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 6: Maren Henningsdatter, Krog, Skarrild, 18, uklar!, kun præsten. Henning Rasmussens datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt Samme dag {d 22 May} Thomas Hesßelvigs baren Navnlig Mads peder Hesßelvigs hustru barn dd: fad: Peder {Nielsen} Øvig og Peder {Christensen} Hesselv og Maren Vindeløv og henings dat.
{DKB:} Samme dag {d: 22 Maj} thomas hesselvigs baren døbt Nafl: Mads faderne Peder {Christensen Hesselvigs} hustru bar dd: peder hesselvig Mar Vendeløf, Karen [Jen.] daatter peder {Nielsen} Ødvig Beret peder daatter.

Begravelse nr. 6212
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.


Nr. 2227 1751.07.18 Christen Christensen, Silstrup. FAR: Christen Christensen Silstrup. MOR: ? Christen Christensen Silstrups kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Christen Lassen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Christen Lassens 2. kone, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Bent Jensen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Nielsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Kirsten Andersdatter Grene, Grene, Skarrild
FADDER Nr. 6: Mads Hansen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 18 Julli blev Cresten Selstrups barn døbt Nav: Cresten Præstens Hustru {Abelone Christensdatter Lund} bar dd fad: Cresten lassen og Hustru og Bent Jensßen og Maren Niels dat og Kirsten gre.
{DKB:} d: 18 Julius af selstrup blev {Christen} Christensen baren døbt Nafl: Cristen, Præste hustrue {Abelone Christensdatter Lund} bar dend, faderne Christen lassen bent jensen og Mads Lausen Maren Niels daatter. Kierst Anders datter af Grene i skarrild [...].

NOTITS: Præsten og degnen tilsammen giver Kirsten Andersdatter i Skarrildgrene.


Nr. 2228 1751.12.19 Christen Pedersen, Lustrup. FAR: Peder Christensen Lustrup. MOR: Kirsten Sørensdatter.
BÅREN AF: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 18, præstens datter.
FADDER Nr. 1: Anders Mølle, Kibæk, Assing
FADDER Nr. 2: Christen Andersen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jens Jakobsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Christen Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 5: Mette Lustrup, Lustrup, Skarrild, Vel gift med Christen Nielsen, sammenlign præst og degns version nedenfor.
FADDER Nr. 6: Anne Olesdatter, Lustrup, Skarrild, 21, Peder Christensen Lustrups tjenestepige
NÆVNT Nr. 1: Ole Pedersen, Lustrup, Skarrild, Datter Anne 21, fadder, tjener ved Peder Christensen Lustrup, faderen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d 4de Søndag i Advin blev Peder {Christensen} Lustrups baren døbt N: Chresten, Jumfru {Anne Lisbet Arntsdatter} bistedt bar dd faderne Anders Møl i Kibech og Chresten Anderßen og Jens Jako{...} og Chresten Nielssen og Mette lustrup og hans tieneste pige {Anne Olesdatter}.
{DKB:} d 4de Søndag i A[...] Blev Peder {Christensen} lustrup baren døbt nafnl: Christen, Præsten datter Anne lisbet {Arntsdatter Bisted} faderne Anders Møle i Kibech Christen Andersen Jens Jachopsen Christen Nielsen hustrup {hustru/Selstrup?} og Olle peders: da[ater].

NOTITS: Præsten og degnen sammen giver at Ole Pedersens datter er tjenestepigen ved faderen Peder Christensen Lustrup. Hun ses i kirkebogen at hedde Anne.


Nr. 2229 1752.01.01 Anders Christensen, Elkær. FAR: Christen Elkær. MOR: ? Christen Elkærs kone.
BÅREN AF: Anne Lisbet Arntsdatter Bisted, Skarrild, Kan være en anden af præstens døtre.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Lauridsen Degn, Skarrild By, Skarrild, 17+, degn Laurids Ebbesens søn.
FADDER Nr. 3: Maren Nielsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Nielsdatter, Skarrild, Søster til Maren Nielsdatter.
FADDER Nr. 5: Søren Skrædder?, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: Anno 1752. Bapt d 1 Janvari blev Chresten Elkiærs baren døbt Anders Jomfru bistedt bar dd fad: Chresten Nielssen og Chresten {Lauridsen} degn og Maren Niels datter og Søster.
{DKB:} Anno 1752 d: 1sted Janv: blev Christen Elkiær baren døbt Naflig Anders Præsten daatter bar ham, faderne Christen Nielsen Søren Skred{..} Christen {Lauridsen} degn, maren Nielsdaatter og søster.


Nr. 2230 1752.07.06 Christen Christensen, Skarrild Mølle. FAR: Christen Møller. MOR: ? Christen Møllers kone.
BÅREN AF: Anne Lisbet Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 19, præstens datter.
FADDER Nr. 1: Christen Møller gammel, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 2: Mads Lauesen, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Sørensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maria Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Øvig, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Bodsen Øvig, Øvig, Skarrild, Konen Else Marie Nielsdatter Boltrup fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d 6 Julius blev Chrestens Møllers barn døbt Navnlig Chresten Jumfru Anne Lisbedt {Arntsdatter Bisted} bar den fad fl: Christen Møller og Mas Laueßen og Anne Mari og Jens Bodßen Hustru {Else Marie Nielsdatter Boltrup}.
{DKB:} d 6. Julus blev Chris Mølers baren døbt : naflig, Christen Præsten daatter Anne Lisbet dend, faderne Gl: Christen Møler Mas Lausen Anne Søren datte Maria Christens datter Jens {Bodsen} Ødvig Hustrue {Else Marie Nielsdatter Boltrup}.

NOTITS: Præstens Anne Mari ser ud som en fejllæsning af degnens "Anne Sørensdatt Maria Christen datter".


Nr. 2231 1752.09.10 Niels Nielsen, Ronnum. FAR: Niels Christensen Ronnum. MOR: Kirstine Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Ronnum, Ronnum, Skarrild, Faderens mor.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Ronnum, Ronnum, Skarrild, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Lauridsen, Skarrild By, Skarrild, 18+, degnens søn.
FADDER Nr. 4: Maren Nielsdatter, Ronnum, Skarrild, Gift med Peder Pedersen Ronnum den Yngre.
FADDER Nr. 5: ? Margrethe Vindelevs datter, Bæksgaard, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Laurids Ebbesen Degn, Skarrild By, Skarrild, Sønnen Christen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Margrethe Vindelev, Bæksgaard, Skarrild, Datter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Pedersen den Yngre Ronnum, Ronnum, Skarrild, Konen Maren Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 15 Søndag i Trinitatis Niels {Christensen} Ronnums barn døbt Nav Niels hans Moder {Maren Ronnum} bar dd fad Chresten {Nielsen} Ronnum og Peder Hesßelvig og og{!} degns {Laurids Ebbesen} Søn.
{DKB:} d: 15 Syndag i Trinitatis Blev Niels {Christensen} Ronnums barn Døbt Nafl: Niels faderens Morder {Maren Ronnum} bar, dend fader Christen {Nielsen} Ronnum peder hesselvig degen {Laurids Ebbesen} søn Laues Peder {Pedersen den Yngre} Ronnums Hustru Magete Vendeløf datter.

Begravelse nr. 6747
NOTITS: Degnen har sønnen som Laues, som ellers ikke er kendt. Flyttede til Silstrup i Skarrild og blev der kaldet Niels Nielsen Ronnum. Begravet 1812 59 år gammel.


Nr. 2232 1752.10.22 Anders Pedersen, Skave. FAR: Peder Andersen. MOR: ? Peder Andersens kone.
BÅREN AF: Ingeborg Andersdatter Skave, Skave, Skarrild, Vel faderens søster.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Lustrup, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jakob Sørensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Ronnum den Yngre, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Andersdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d 21 Søndag efter trintatis Peder Andersen baren døbt Anders Hans broder {degnen: søster Ingeborg Andersdatter} bar den fad: peder {Christensen} lustrup.
{DKB:} d 21 S: i tr. blev peder Andersen i Skauve hans barn Døbt Nafl: Anders Engborg skaue bar den fard peder {Christensen} lustrup Jachopsøn [...] peder {Pedersen den Yngre} Ronnum , [....elg...] Maren Ander datter.


Nr. 2233 1752.10.29 Knud Thomasen, Hesselvig. FAR: Thomas Hesselvig. MOR: ? Thomas Hesselvigs kone.
BÅREN AF: Christiana Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 24, præstens datter.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen
FADDER Nr. 3: Maren Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Vindelev, Bæksgaard, Skarrild
FADDER Nr. 5: Peder Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapr d 22 dito Blev Thomas Hesßelvig baren døbt Navlg: Knud Jumfru [Christian Arntsdatter} Bisted dd fd Niels {Christensen} Ødvig og Jens Pede{...}.
{DKB:} d 22 S: dag tri blev Thomas Hesselvigs baren Knud {gennerstreget} døbt Nafl: Knud , præstens datter bar dend farderne Niels {Christensen} Ødvig jens pedersen Marens hesselvig , Maren Vindeløf, peder hesselvigs

Begravelse nr. 6218
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel.


Nr. 2236 1753.03.09 Søren Jakobsen, Døvling. FAR: Jakob Sørensen Døvling. MOR: Elisabeth Andersdatter.
BÅREN AF: ? Peder Andersens kone, Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Andersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Niels Madsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Jensdatter, Døvling, Skarrild, Jens Døvlings datter.
FADDER Nr. 4: ? Peder Døvlings kone, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 5: Niels Jepsen, Døvling, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Døvling, Døvling, Skarrild, Datter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Døvling, Døvling, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 4 Martius blev Jacob Døvling baren døbt Nav. Sørren Perder Anderssens Hustru br dd fadr Niels Madssen og peder Andersen og Jens døvling datter.
{DKB:} Jesu Nafn Anno 1753 føde/ Søndagen d: 4de Marsi[..] blev Jachop døfl: Baren døbt naflig Søren, peder Andersen hustru bar den farderne Niels Massen peder Andersen Jens døfling daatter peder døflling hustru Niels Jpsen.

NOTITS: Jakob Sørensen Døvling se #2242. Moderens navn fra FT 1801.


Nr. 2241 1753.07.13 Peder Bentsen, Silstrup. FAR: Bent Jensen Silstrup. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Lisbet Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 20, præst Bisteds datter.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Ørbæk, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Lauridsen Degn, Skarrild By, Skarrild, 19+, søn af degnen Laurids Ebbesen.
FADDER Nr. 3: Kirsten Pedersdatter, Pindvig, Skarrild, Rasmus Bringelsens kone.
FADDER Nr. 4: Anne Skytte?, Silstrup, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Pindvig, Pindvig, Skarrild, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Rasmus Bringelsen Pindvig, Pindvig, Skarrild, Konen Kirsten Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 13 Julius blev Bent Selstrups baren døbt Peder Jumfru Anne Lisbedt bar dd fad Chresten {Pedersen} Ørbech og Chresten {Lauridsen} Degn og Chresten {fejl for Rasmus} pinvig Hustru.
{DKB:} {....} Søndag efter trinitatis blev Bent Jensen Baren døbt Naflig peder, Ann{.} lisbhet udi Præstegaarden farderne Christen Pedersen Ørbech Christen Laurisen Rausm penvigs hustrue, Christen Penvigs hustru Anne skøt af Selstrup.

NOTITS: Præsten skriver ikke rigtig af og tager fejl ved "Christen Pindvis hustru", det skulle være Rasmus Pindvigs kone, hvorved Rasmus antaget for Rausm.


Nr. 1992 1754.05.19 Mads Nielsen, Døvling. FAR: Niels Madsen. MOR: ? Niels Madsens kone.
BÅREN AF: Christiana Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 26, præstens datter.
FADDER Nr. 1: Jens Olesen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jakob Sørensen Døvling, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Jepsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Peder Andersen Døvling, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Jepsdatter, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 6: Grethe Døvling, Døvling, Skarrild, Degnens kirkebog.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 5 Søndag efter Paaske blev Niels Madsen baren døbt Navlig Mads Jumfrue Christian {Arntsdatter Bisted, præstens datter} bar den faderen Jen Ollesen og Jacob {Sørensen} Døvling peder Jepsen og peder {Andersen} Døvling og Anne jep Datter.
{DKB:} d: 5te Søndag efter Paa{..} Blev Niels Madsen Barn døbt Navlig M{...} {.....} Christiana ba{....} Faderne Jens Olesen Jacob Døfvling peder {......} Karstoft Gret Døfling Anne Jep daatter.


Nr. 2246 1754.08.18 Erik Christensen, Lustrup. FAR: Christen Eriksen. MOR: ? Christen Eriksens kone.
BÅREN AF: Christiana Arntsdatter Bisted, Præstegaarden, Skarrild, 26, præstens datter. Kan være en anden datter.
FADDER Nr. 1: Thomas Madsen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Laurids Ebbesen Degn, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 3: Marie Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Jens Pedersens kone, Skarrild By, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Skarrild By, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d 10 Søndag efter Trinitatis blev Chresten Erichsen barn Døbt Navnlig Erich Jumfru Bistedt bar den Faderne Thomas {Madsen} Hesßelvig og Laridtz {Ebbesen} Deg{n} og Jens Pedersens Hustru.
{DKB:} d: 10de Søndag efter Trinitastus blef Chresten Erichsen baren døbt Nafnl: Eriech, Præstens daatter bar dend. faderne Laris Ebbesen Mari Christensdatter Thomas Hesselvig Jens Pedersen Hustru.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2247 1754.08.18 Peder Christensen, Pindvig. FAR: Christen Pedersen Pindvig. MOR: ? Christen Pindvigs kone.
BÅREN AF: Christiana Arntsdatter Bisted, Præstegaarden, Skarrild, 16, præstens datter.
FADDER Nr. 1: Niels Elkær, Elkær, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Jakobsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jens Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Kirsten Rasmusdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Mette Pedersdatter, Silstrup, Skarrild, Bendt Silstrups kone
NÆVNT Nr. 1: Bendt Jensen Silstrup, Silstrup, Skarrild, Konen Mette Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 11 Søndag efter trinitatus blev Cresten pinvigs baren døbt Peder Jumfru Christiana {Bisted} bar dd Fad: Niels Elkiær og Jens Jacobsen og Kirsten Rasmusdatter Bendt {Jensen} Selstrup Hustru.
{DKB:} d ii Søndag efter trinitatus, blev Cristen Penvig baren døbt nafnl: Peder Faderene Christiane {Bisted} bar dend Faderne Niels Elkier Jens Jachobsen Jens Christensen Kirsten Rasmusdaatter Bent Jensen Hustru {Mette Pedersdatter}.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2249 1754.10.08 Christen Madsen, Lustrup. FAR: Mads Lauesen. MOR: ? Mads Lauesens kone.
BÅREN AF: Christiana Arntsdatter Bisted, Præstegaarden, Skarrild, Præstens datter.
FADDER Nr. 1: Laue Michelsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Michel Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Ronnum?, Skarrild, Christen Nielsens kone. Identifikation ikke sikker, men sandsynlig.
FADDER Nr. 4: Karen Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Vindelev, Krog, Skarrild, Degnens KB:
FADDER Nr. 6: Ole Minds, Skarrild, Degnens KB:
FADDER Nr. 7: Anne Katrine, Skarrild, Degnens KB:
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen, Ronnum?, Skarrild, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 8 October blev Maeds Lauesen baren døbt Nav Chresten Jumfru Christiana {Bisted} bar den Fader Laue Mechelsen og Mechel Chrestensen og Chresten Nielsen Hustru {?Maren Christensdatter af Ronnum} og Karen Chrestens dat.
{DKB:} d 8te October Blev Mas Lausen baren døbt Naflig Christen Chriane{!} bar den Fadderne Lau Mechelsen Mechel Christensen Olle Mins Christensen {Christen?} Nielssen Hustru og Karen Christda Anne Catrine og Maren Vindel{..} af Krog ,

Begravelse nr. 6241
NOTITS: Begravet to år gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2250 1754.12.22 Ole Jensen, Karstoft- Sønder. FAR: Jens Olesen. MOR: Karen Rasmusdatter.
BÅREN AF: ? Niels Madsens kone, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 1: Niels Olesen, Kartoft- Sønder, Skarrild, Formodet bror til faderen.
FADDER Nr. 2: ? Niels Olesens kone, Kartoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 3: Michel Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Laurids Lauridsen, Skarrild
FADDER Nr. 5: Dorte Michelsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 6: ? Hans Eskildsen Karstofts tjenestepige?, Kartoft- Sønder, Skarrild, Hans Eskildsen usikker.
NÆVNT Nr. 1: Niels Madsen, Døvling, Skarrild, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Hans Eskildsen Kartoft, Kartoft- Sønder, Skarrild, ?Hus pigen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 22 December blev Jens Ollesen baren døbt Navl Olle Niels Madsens Hustru {Døvling} bar dd Faderne Niels Ollesen og Hustru og Mechel Chresten og Lauridtz Lauridtzen og Dort Mechels datter og Hans {præstens mislæsning af degnen, se denne} pige.
{DKB:} d: 22 Decmber blev Jens Ollesen udi Sønder Castoft hans Søn Døbt Naflig Olle, Niels Massen Hustru udi døfling bar dend Faderne Niels Olsen og Hustrue Mechel Christensen og Laurs Laurissen og Dorte Mechel daatter og ha{ns?} Castoft og h[u]s pige.

NOTITS: "Hus pige" muligvis hans pige. Moderens navn Karen Rasmusdatter se #2273.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2252 1755.03.05 Morten Olesen, Klink. FAR: Ole Mortensen. MOR: ? Ole Mortensens kone.
BÅREN AF: Johanne Bisted, Præstegaarden, Skarrild, Præsten Bisted har ingen datter Johanne, slægtning?
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Knud Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Niels Mortensen, Skarrild By?, Skarrild, Formodet bror til faderen.
FADDER Nr. 4: Kirsten Marie Terkelsdatter, Hesselvig, Skarrild, Thomas Madsens Hesselvigs kone.
FADDER Nr. 5: Karen Nielsdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Thomas Madsen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Konen Kirsten Marie Terkelsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: Anno 1755 d: 5te marts blev Olle Mortensens barn døbt Nafvlig Morten Jomfru Jahhane bisted bar den faderne Jens pedersen og Peder Christensen Niels Mortensen Thommas {Madsen} Hesselvigs kone {Kirsten Mrie Terkelsdatter} og Karen Niels Daatter.
{DKB:}I Jesus Nafn 1755 d: 5te Mart: Blev Olle Mortensen paa Klinch hans Baren Døbt Naflig Morten Jomfru Johanne bistid bar dend faderene Jens pedersen og peder Christensen Niels Mortensen thomas Hesselvigs hustru og Karen Nielsdaatter.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2257 1755.06.22 Peder Christensen, Silstrup. FAR: Christen Christensen. MOR: ? Christen Christensens kone.
BÅREN AF: Christiana? Arntsdatter Bisted, Præstegaarden, Skarrild, Kan være en anden af præst Bisteds døtre.
FADDER Nr. 1: Søren Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Søren Pedersens kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Christen Hjøllunds tjenestepige, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Christen Tarps tjenestepige, Skarrild, Tarp: Sønder Felding eller Brande? I Tarp i Brande Christen Poulsen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Hjøllund, Skarrild, Arnborg?
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d: 22 Junis blev Christ Chrestensen barn døbt Nafl: Peder Faderne Sørren Pedersen og Hustrup Christen hiøl{...} pige Christen tarp pige Præstens daatter bar den.
{DKB:}d: 22 Junis blef Christen Christensen baren udi Selstrup hans baren døbt Nafnl: peder fad Søren Pedersen og hust Christen Hiølund pige Christen tarp pige og Præsten datter bar d{...}.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2259 1756.03.07 Oluf Olesen, Lustrup. FAR: Ole Minds. MOR: ? Ole Minds kone.
BÅREN AF: ? Olesdatter, Skarrild, Datter af Ole Pedersen.
FADDER Nr. 1: Bod Jakoben, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Lustrup, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Mads Lauersen, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 4: Ib Christensen, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 5: Karen Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 6: Mette Jensdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Ole Pedersen, Skarrild, Datter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt den føste søndag udi faste blev olle Mins barn døbt Naflig Oluf Olle Pedersen daatter bar den faderne boed Jacobsen Peder {Christensen} Lustrup Maes Lausen og Ib Christensen Karen Christen daatter og Mette jens daatter.
{DKB:}dend føsted Søndag udi fasted belv Olle Mins barn døbt Nafl: Oluf Olle Pedersen datter bar dend faderne Boe Jacobsen Peder {Christensen} Lustrup Mas Lauesen og Ib Christensen Karen Christendat. og Mette Jensdat

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2264 1756.11.28 Niels Christensen, Elkær. FAR: Christen Elkær. MOR: ? Christen Elkærs kone.
BÅREN AF: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Præstegaarden, Skarrild, 23, præstens datter. Kan være en anden datter.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Ib Christensen, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Ole Mortensen Klinks kone, Klink, Skarrild
FADDER Nr. 5: Margrethe Nielsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 6: Marie Christensdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Ole Mortensen Klink, Klink, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d: 1 søndag i Avend blev Christen Elckier {..}rn døbt Nafnl: Niels Præstens Datter bar Den Faderne Christen {Pedersen} Pinvig Jens hesselvig Ib Christensen Ole Mortensen Hustru og Magrete Niels daatter Mari Christen datter.
{DKB:} d 1 Søndag i Aven ble{.} Christen Elkiers baren døbt Niels preste daatter bar dend Faderne Christen Pinvig, Jens Hesselvig, Ib Christensen Olle {Mortensen} Klinches hustr Magrette Neils datte{.} Marie Christens datt{..}.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2265 1756.12.24 Niels Jensen, Skarrild By?. FAR: Jens Nielsen. MOR: ? Jens Nielsens kone.
BÅREN AF: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Præstegaarden, Skarrild, 23, præstens datter. Kan være en anden datter.
FADDER Nr. 1: Anders Nielsen Grene, Grene, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Anders Nielsen Grenes kone, Grene, Skarrild
FADDER Nr. 3: Rasmus Bukkær, Bukkær, Assing
FADDER Nr. 4: Anders Pedersen Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt. d: 24 Decembr: blev Jens Nielssen barn døbt nafnl: Niels Præsten daatter bar dend Anders {Nielsen} Gren og hustru Rasmus Buchier {Anders Pedersen] studsgaard.
{DKB:}D 24. Dember{!} Blev Jens Nielsen baren døbt Naflig Niels Præstens daatter bar faderne Anders green og Hustrue Rasmus Buchkier, Ander stusgaar.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2270 1757.05.15 Christen Madsen, Lustrup. FAR: Mads Lauesen. MOR: ? Mads Lauesens kone.
BÅREN AF: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Præstegaarden, Skarrild, 24, præstens datter.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Ole Minds, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anders Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapr d: 15 May blev Mas Lausen barn døbt Naflig Christen Jomfru {Anne Lisbeth} Bisted var dd fd Christen Nielssen Olle Minnes og Anders studgaard.
{DKB:} d: 15 May: Blev Mas lauesen baren døb Christen Jomfrue Anne Lisbeth bar dend Faderne Christen Nielsen Olle Mins og Anders stus.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2271 1757.05.18 Anders Christensen, Lustrup. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild, Madame Bisted, præstens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Elkær, Elkær, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Niels Elkærs kone, Elkær, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Christen Pinvigs kone, Pinvig, Skarrild
FADDER Nr. 4: Rasmus Bringelsen Pinvig, Pinvig, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Elkær, Elkær, Skarrild, Koen fadder
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d: 18 May blev Chresten Pedersen barn døbt Naflig Anders Madme Bisted {Abelone Christensdatter Lund} bar den Faderne Niels Elkier og Hustru Chresten Elkiers {fejllæsning for Pindvigs} Hustru og Rasmus Penvig.
{DKB:} d: 18 Maysius blev Chresten Pederssen barn døft{!} Naflig Anders Præstens Koene bar dend faderne Nils Elkier og Hustrue og Christen Penvig Hustrue og Rasmus penvig.

NOTITS: Degnen opfinder den latinske måned Maysius. Præsten Arnt Bisted laver flere og flere fejl når han kopierer navne over fra degnens kirkebog. Han er 61 og dør næste år, så det går ham dårligt. Må være Christen Pedersen i Lustrup for Christen Pindvigs kone er fadder, det ville hun ikke være, hvis hun var moderen.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2274 1757.12.11 Rasmus Nielsen, Døvling. FAR: Niels Madsen. MOR: ? Niels Madsens kone.
BÅREN AF: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Præstegaarden, Skarrild, 24, præstens datter.
FADDER Nr. 1: Dorthe Linderoth, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Andersen, Døvling, Skarrild, Datter fadder.
FADDER Nr. 3: Lisbet Madsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Niels Jepsen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Pedersdatter, Døvling, Skarrild, Peder Andersen Døvlings datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d: 11 december blev Niels Madssen barn døbt Naflig Rasmus Anna Lisbeth {præstens datter} bar dd fd dort{..} Lendroth og Peder Andersen Lisabeth Madsdaat{..] Niels Japsen og Peder {Andersen} Døfvling daater.
{DKB:} d: 11 December Blef Niels Madssen barn døbt Navflig Rasmus Anna Lisbet bar den fad: Dorete Leindrotch og peder Andersen Lisbet Madsdat: Niels jepsen og peder {Andersen} døfvling datter.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2278 1758.06.02 Peder Christensen, Lustrup. FAR: Christen Eriksen. MOR: ? Christen Eriksens kone.
BÅREN AF: ? Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præstens datter.
FADDER Nr. 1: Peder Skomager, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Møl, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Christensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt. d: 2. Junnius da blev Christen Erichsen Barn døbt Naflig Peder Prætens daatter bar den Faderne Peder skumager og Peder Møl Anne Christen daatter.
{DKB:} d: 2 Junis da blev Christen Erechsen Baren døbt nafl: peder Præstedaatter bar den fade{...} peder Skumager og ped{..} Møl Anne Christen daatt{..}.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2280 1758.07.23 Eske Christian Hansen, Karstoft- Sønder. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: Birte Christensdatter.
BÅREN AF: ? Christen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Niels Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Cort Madsen, Skarrild, Lauridsen anses for fejl for Cort Madsen, søn af Mads Degn..
FADDER Nr. 4: ? Søren Skrædders kone, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Niels Olufsens datter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Søren Skrædder, Skarrild, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Olufsen, Karstoft- Sønder, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d: 23 juli blev [....] Hans {Eskesen} Carstoft barn døbt Naflig Elsse Christiana Møller kone bar dd fa[...] Niels Christensen og Peder Christensen Kort Lauridssen {formodet fejl for Madsen} Sørren Skreder Hustru Niels Olufsen daatter.
{DKB:} d 23 Juli blev Hans Castoft Baren Døbt nafl: Eshee Christiean Møller Koene Bar ham, Faderne Niels Christensen og Peder Christensen og Kort Laurisen, Sørren Skræders Hustrue og Niels Ollesens Daatt{..}

NOTITS: Degnen skriver direkte "bar ham" og Hans Eskesen fik 1746 en søn Eske Christian †1750. Præsten gør barnet til en pige Else Christiana.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2283 1758.09.22 Poul Gotfred Liebe Poulsen Østergaard, Karstoft- Nørre. FAR: Poul Jensen Østergaard. MOR: Anne Dorthe Poulsdatter Liebe.
BÅREN AF: Margrethe Louise Saltou, Kolding, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Claus Eriksen Svitzer, Skarrild By, Skarrild, Næste præsts far. Han havde haft Juellingsholm herregård i Sønder Omme.
FADDER Nr. 2: Poul Gotfred Jonassen Vissing, Kolding, 24, moderens halvbror. Barnet er opnævnt efter ham.
FADDER Nr. 3: Johanne Barbara Jonasdatter Vissing, Kolding, 22, moderens halvsøster.
FADDER Nr. 4: Anders Jensen Østergaard, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d: 22 Sepbem: Blev Sr Povel {Jensen} Østergaard Barn Døbt Naflig Povel Gotzfred Liiber og Hans Svige Moder {Margrethe Louise Saltou} Bar den Faderne var Monsr {Claus Eriksen} Sviitzer og Hendes søster {halvsøster Johanne Barbara Jonasdatter} og broder {halvbroder Poul Gotfred Jonassen} og Hans Broder Anders {Jensen Østergaard}.
{DKB:} d: 22 September Blev Sr Povel Øster gaar Paa Nørre Castoft hans baren Døbt Nafl: Povel Gotfer Liiber, og hans olde Morder bar ham og han hafde 4re Fadere.

Begravelse nr. 6299
NOTITS: Den første dåb for den nye præst Christen Clausen Svitzer. Drengens navn er dels Liiber i kirkebogen, meningen er tydelig nok moderens navn Liebe. Det er blevt læst Berber mange steder. Drengen begraves 1. juli 1663 knap fem år gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
LINK: Poul Østergaard.


Nr. 2284 1759.05.13 Peder Pedersen, Karstoft- Sønder. FAR: Peder Mortensen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Niels Olesens kone, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 1: Poul Jensen Østergaard, Karstoft- Nørre, Skarrild
FADDER Nr. 2: Bertel Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jens Olesen, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Jens Olesens kone, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 5: Hans Eskesen, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 6: Helene Madsdatter, Skarrild, Mads Degns datter
NÆVNT Nr. 1: Niels Olesen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Dend 13 May Blev Peder Mortensen udi Sønder Castoft hans Baren Døbt Peder, Niels Ollesen hustru bar dd Faderne, Monsiur {Poul Jensen} Øster Gaar, bertel døfling, Jens Ollesen og hustru hans Eskesen og Degen daatter {Helene Madsdatter} ,
{DKB:} 1950 d: 13 May blev peder Mortensen barn døbt Nafl: peder og Niels Ollesen hustru bar dend fadere bertil døfling og Monsiur Østergaard paa Castoft Jens Ollesen hustru og Hans Eshesen Husru og degn daatter.

Begravelse nr. 6266
LINK: Moderens navn Kirsten Nielsdatter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2286 1759.06.17 Peder Nielsen, Skarrild By. FAR: Niels Mortensen. MOR: ? Niels Mortensens kone.
BÅREN AF: ? Christen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Laurids Madsen, Skarrild, Degnesøn.
FADDER Nr. 3: Ole Mortensen Klink, Klink, Skarrild, Vel bror til faderen.
FADDER Nr. 4: El Pedersdatter, Studsgaard, Skarrild, Datter af Peder Studsgaard.
FADDER Nr. 5: ? Jens Pedersens kone, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Peder Studsgaard, Studsgaard, Skarrild, 60c.Datter El Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Pedersen, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: 9de Junius Blev Niels Morten sen her i Byen hans Baren Døbt Nafnl: Peder, Møler-Koen Bar dend, Faderne Peder Christen sen og Degen søn Laurs Olle Klinch og peder stusgaar daat: El.
{DKB:} d 1 Søndag i tritaus {17. juni} Blev Niels Mortensen baren døbt, her udi byen Nafl: Peder Møler hustrue bar den Faderne Peder Christensen og degen Søn Lauris, og Olle Klinch, og peder stusgaard datter, og Jens Pedersen Hustru ,

Begravelse nr. 6269
NOTITS: Begravet tre måneder gammel. Præsten og degnen er en uge fra hverandre om datoen.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2287 1759.07.25 Christen Nielsen, Ronnum. FAR: Niels Christensen Ronnum. MOR: Kierstine Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Dorte Liebe, Karstoft- Nørre, Skarrild, Gift med Poul Østergaard.
FADDER Nr. 1: Henning Rasmussen, Krog, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jørgen Jakobsen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Laurids Madsen, Skarrild, Mads Degns søn.
FADDER Nr. 4: ? Jens Pedersens kone, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Vindelev, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Skarrild, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Poul Jensen Østergaard, Skarrild, Konen Anne Dorte Liebe bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: 25 Juli Blev Niels {Christensen} Ronnum Baren døbt Nafl: Christen Monsie{.} Øster gaars Koene {Anne Dorte Liebe} Paa Nøre Castoft Bar den Faderne Henning Rasmusen Jørgen {Jakobsen} Hesselvig Degn søn Lauris Jens pedersen hustr Maren Vindeløf.
{DKB:} d 25 Juli blev Niels Ronnum barn døbt Nafl: Christen Sig Øster gaar koene paa Nør Castoft Bar dend Faderne Henning Rasmusen Jørgen hesselvig og degen Søn Lauris Jens pedersen hustru Maren Viendeløf.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2289 1759.11.18 Anders Pedersen, Skave. FAR: Peder Andersen. MOR: ? Peder Andersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{PKB:} 1759 d 23 {?} Søndag efter Trinit blef Peder Andersens Baren i Skave døbt og kaldet Anders.

NOTITS: Dato usikker. Ser ud som 27. Søndag efter Trinitatis, men 24. er den sidste i kalenderen. 23 antaget.

LINK: Præsten affotografering.


Nr. 2290 1760.01.13 Jannes Poulsen Østergaard, Karstoft- Nørre. FAR: Poul Jensen Østergaard. MOR: Anne Dorte Poulsdatter Liebe.
BÅREN AF: Anna Henriksdatter Himmerig, Sønder Felding, Gift med præsten i Sønder Felding Johan Georg Cortsen Biermann.
FADDER Nr. 1: Johan Georg Cortsen Biermann, Sønder Felding, Præst i Sønder Felding, konen Anna Himmerig bærer.
FADDER Nr. 2: Anna Amalia Jonasdatter Vissing, Kolding, 18, moderens halvsøster. Eller Johanne Barbara 23.
FADDER Nr. 3: Anders Jensen Østergaard, Skarrild, Faderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Føde Anno 1760. Dend 13 Janvarius Blev Monsiur Øster gaar paa Nørre Castoft hans Baren døbt Jannes, Madme Biermand {Anna Henriksdatter Himmerig} af {Sønder} Felding Bar ham Faderne Monsiur Bier Mand, og hans Koenes Søster {Anna Amalia eller Johanne Barbara Vissing} af Kolding, og hans Broder {Anders Jensen Østergaard}.
{DKB:} J Jesu Nafn Ao 1760, d: 13 Janvarius, Blev Monsiur Øster gaar hans Baren døbt paa Nørre Castoft Nafl: Jannes. Madme Bir Ma{..} af Felding bar ham, Faderne Monsiu bir Ma{..} og Jomfru af Kolding som er hans Koenes søster og hans broder.

Begravelse nr. 6282
NOTITS: Begravet halvandet år gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2291 1760.02.17 Lave Madsen, Lustrup. FAR: Mads Lauesen. MOR: ? Mads Lauesens kone.
BÅREN AF: ? Christen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Skarrild By?, Skarrild, ?21, søn af Niels Christensen?
FADDER Nr. 2: Morten Pedersen Studsgaard, Studsgaard, Skarrild, 22, født i Studsgaard.
FADDER Nr. 3: Laurids Ebbesen Degn, Skarrild By, Skarrild, Degnens kirkebog.
FADDER Nr. 4: Laurids, Skarrild, Degnesøn.
FADDER Nr. 5: Karen Christensdatter?, Skarrild, Præstens kirkebog.
FADDER Nr. 6: Maren Michelsdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d 17 Februri , da blev Mas Lauesen udi Lustrup hans Baren døbt Laue , Møle koen Bar ham, Faderne Christen Nielsen og Morten {Pedersen} stusgaar Degn Søn Lauris Karen Christen daatter.
{DKB:} Søndag d: 17 Febr. blev lau Massen hans Baren Døbt Nafl: Laue Møler {h....} bar dend Fadere Christen Nielsen Morten stusgaar Laurs {Ebbesen} Degn søn Laris og Maren Mechel dat dat Karen [Kiersten] Andersdaatter.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2293 1760.05.11 Mads Pedersen, Døvling. FAR: Peder Jakobsen. MOR: ? Peder Jakobsens kone.
BÅREN AF: ? Nielsdatter (Vestergaard), Skarrild, Jens Nielsens datter.
FADDER Nr. 1: Ole Nielsen Minds, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen, Døvling, Skarrild, 19, søn af Peder (ikke Andersen) Døvling.
FADDER Nr. 3: Maren Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Peder Jepsen, Døvling, Skarrild, 29c.
FADDER Nr. 5: Anne Jepsdatter, Døvling, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Peder Døvling, Døvling, Skarrild
NÆVNT Nr. 2: Jens Nielsen Vestergaard (Vestergaard), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: 6te Søndag efter Paaske Blev peder Jacobsen, udi døfling hans Baren døbt Mas , Jens Nielsen daatter Bar den, Faderne Olle {Nielsen} Mins Peder døfling Søn Christen , Maren Jensdaatter peder Jepsen og Anne Japdaatter.
{DKB:} d: 6te Søndag efter paaske Blev peder Jacobsen udi døfling hans Barn døbt Nafnl: Mas Jens Væster gaar datt Bar den Faderne Olle Niels: Maren Jensdat: peder døfling søn peder Jepsen og Søster Anne Jep dattr.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2296 1761.01.04 Niels Pedersen, Karstoft- Sønder. FAR: Peder Mortensen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Pedersdatter, Sejrup, Oddum, Moderen Kirsten Nielsdatters mor.
FADDER Nr. 1: Anders Mortensen, Sejrup, Oddum, Faderens bror, konen Kirsten Pedersdatter bærer, hun er moderen Kirsten Nielsdatters mor. Kirsten Nielsdatter er Anders Mortensens steddatter.
FADDER Nr. 2: Hans Eskesen Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 3: Laurids Degnesøn, Skarrild
FADDER Nr. 4: Jens Olesen, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Jensdatter, Skarrild, Datter af Jens Nielsen
FADDER Nr. 6: ? Peder Døvlings kone, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 7: Ole Nielsen, Skarrild, Degnens kirkebog.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen, Skarrild
NÆVNT Nr. 2: Peder Andersen Døvling, Døvling, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Føde Anno 1761.d: 4de Janvarius blev Peder Mortensen, udi Sønder Castoft hans Søn døbt Niels, hans Broders Hustru Bar ham, faderne. Anders Mortensen hans Eskesen, Degn søn Lauris Jens Ollesen Jens Nielsen daatter Peder {Andersen} døfling koene.
{DKB:} Ao 1761 d: 4de Janvari da Blev peder Mortensen udi Sønder Castoft hans søn Døbt Nafnl: Niels hans broder Hustr [Beade] ham, fader Anders Mortensen og hans Castoft og Olle Nielsen og Degen søn Lauris Jens Ollesen Hus{...} Jens Trovelsen daatter Peder døfling Hustru,

NOTITS: Sognet er ikke angivet for Anders Mortensen, men menes at være Oddum og hans kone er moderens mor.

LINK: Moderens navn Kirsten Nielsdatter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2299 1761.03.08 Peder Nielsen, Skarrild By. FAR: Niels Mortensen. MOR: ? Niels Mortensens kone.
BÅREN AF: ? Højer, Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Morten Pedersen, Studsgaard, Skarrild, 23, født i Studsgaard.
FADDER Nr. 3: Else Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Mads Lausens kone, Lustrup, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Mads Lausen, Lustrup, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d 5te Søndag udi Fastend, Blev Niels Mortensen her udi Byen, Baren døbt Peder Jomfrue Hiøer bar dend, faderne Peder Christensen Morten pedersen og Else studsgaar, Mas Lausen.
{DKB:} d: 5te Søndag [dedt] Fasted, Blev Niels Mortensen Barn Døbt Nafl: Peder Jomfrue Hiøer bar dend, Fader Peder Christensen Morten pedersen Mas Lausen Hust Else stus gaard Niels Mortensen {...}

NOTITS: Hiøer læst som Højer.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2301 1761.04.30 Lars Christensen, Silstrup. FAR: Christen Christensen. MOR: ? Christen Christensens kone.
BÅREN AF: ? Christensdatter Mølledatter, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Hjøllund, Hjøllund- Store, Arnborg, *1719c †1790 Store Hjøllund, formodentlig bror.
FADDER Nr. 2: Cort Madsen Degnesøn, Skarrild, 21+, søn af Mads Degn.
FADDER Nr. 3: Dorte Mikkelsdatter, Silstrup, Skarrild, Anders Madsens kone
FADDER Nr. 4: Else Sørensdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, 21, Søren Pedersen Hjøllunds datter.
NÆVNT Nr. 1: Anders Madsen, Silstrup, Skarrild, Konen Dorte Mikkelsdatter fadder
NÆVNT Nr. 2: Søren Pedersen Hjøllund, Hjøllund- Store, Arnborg, Datterem fadder-
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: 30 April Blev Christen Christ:sen udi Selstrup hans Baren døbt Las Mølle Koene bar dend , Faderne Christen {Christensen} hiølund degn søn Kort ,
{DKB:} d 30 April, da Blev Christen Christensen udi Selstrup hans baren Døbt Las Møllerdat Bar dend Faderne Chr{...}Hiølund Cort degn og Anders Massen Koene Søren {Pedersen} Hiølund daatter {? Sørensdatter}.

NOTITS: Christen Christensen og Søren Pedersen i Store Hjøllund i Arnborg sogn, nabo til, se Folk og Steder i Arnborg sogn.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
LINK: Søren Pedersen og Christen Christensen i Store Hjøllund i Arnborg.


Nr. 2303 1761.08.23 Niels Jensen, Karstoft- Sønder. FAR: Jens Troelsen. MOR: ? Jens Troelsens kone.
BÅREN AF: ? Jensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Faderens datter.
FADDER Nr. 1: Ole Nielsen, Karstoft- Sønder, Skarrild, 23, søn af Niels Olufsen
FADDER Nr. 2: Cort Lauridsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anders Karstoft, Skarrild, Ikke ellers set.
FADDER Nr. 4: Anne Mølle, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 5: Jens Olesen, Karstoft- Sønder, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: 14 Søndag udi Trinitaus Blev Jens trovelsen udi Castoft baren døbt Niels hans daatter bar den Fadderne Olle Niels: Kort Lauris Anne Møle ,
{DKB:} d: 14 Søndag udi trinaus , Blev Jens trovelsen Baren udi Sønder Castoft Døbt nafnl: Niels og hans daatter bar dend , Faderne Olle Niels: Kort Lauriss: Anders Castoft , Anne Møl , og Jens Ollesen.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2304 1761.09.23 Bertel Madsen, Lustrup, sogn: . FAR: Mads Lauesen. MOR: ? Mads Lauesens kone.
BÅREN AF: Kirstine Bertelsdatter, Lustrup, Kaldet Stine, faderens mors søster?
FADDER Nr. 1: Bertel Nielsen, Lustrup
FADDER Nr. 2: Cort Lauridsen Degnesøn
FADDER Nr. 3: ? Erik Pedersens 2. kone, Lustrup
FADDER Nr. 4: Karen Christensdatter, Lustrup, 28, datter af Christen Pedersen
FADDER Nr. 5: Kirsten Christensdatter
NÆVNT Nr. 1: Erik Pedersen, Lustrup
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d 23 September, blev Mas {Lauesen} Lustrup Baren Døbt Bertel og hans M[o]rder søster bar ham, Faderne Bertel Nielsen degnsøn {Cort Lauridsen}.
{DKB:} d 23 September , Blev Bertel Nielsen udi Lustrup hans Svoger Barn Døbt, Nafl: Bertel og stinne Bertelsdaatter, bar dend Faderne, Bertel Niels: Kort Laurissen, Erich pedersen hustru Karen Christen daatter Kirsten Christen daatter ,

NOTITS: Mads Lauesen er altså Bertel Nielsens svoger. Bertel Nielsens kone er enten en Lauesdatter eller Mads Lauesens kone en Nielsdatter. På første blik er Mads Lauesens kone en Bertelsdatter (søster Stine Bertelsdatter), så muligvis er forbindelsen længere ude. Men hvis svoger betyder svigersøn, er Mads Lauesen gift med Bertel Nielsens datter.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2305 1761.11.07 Mads Andersen, Silstrup. FAR: Anders Madsen. MOR: Dorte Mikkelsdatter.
BÅREN AF: ? Anders Madsens moster, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Madsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Cort Lauridsen Degnesøn, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Jens Nielsens kone, Skarrild
FADDER Nr. 4: Niels Lustrup, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Niels Lustrups kone, Lustrup, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d 7de November Blev Anders Massen udi Selstrup døbt Mas,.
{DKB:} d 7 November , da Blev Andes Massen udi Selstrup hans Baren døbt Mas Hans Moster bar dend , Faderne Jens Massen , og degn Søn {Cort Lauridsen}, Jens Nielsen Koene Niel Lustrup og Hustru ,

NOTITS: Mosteren kan være faderens eller barnets.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2306 1761.12.26 Peder Pedersen, Ronnum. FAR: Peder Pedersen Ronnum den Yngre. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Øvig?, Skarrild, 24, moderens søster.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Ronnum, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Christensen Sandfeld, Sandfeld- Bjerre, Brande, Ses i Extraskattemandtallet 1762-63.
FADDER Nr. 3: Cort Lauridsen Degnesøn, Skarrild
FADDER Nr. 4: Jens Nielsen Øvig, Øvig, Skarrild, 27, bror til moderen.
FADDER Nr. 5: Sidsel Christensdatter, Skarrild Mølle, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d 9de Dito {Janvius} blev peder {Pedersen den Yngre} Ronnum Baren døbt , Peder, Anne Niels dat Øvig bar dend Faderne Niels {Christensen} Ronnum Christen {Christensen} Sandfeld {-Bjerre, Brande} Kort Lauris Jens {Nielsen} Ødvig Christen Møller datter {Sidsel Christensdatter}.
{DKB:} d 26 December da Blev peder {Pedersen den Yngre} Ronnum Baren Døbt peder Anne Niels daatter Bar ham Faderne Niels {Christensen} Ronnum Christen {Christensen} Sandfeld {Bjerre, Brande} Koret Laurissen og Jens {Nielsen} Ødevig og Zesel Christens daatter ,

NOTITS: Præsten har vel dåben i kirken og degnen hjemmedåben. Sidsel Christensdatter identificeres her som datter af Christen Møller.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2307 1762.01.01 Rasmus Jensen, Karstoft- Sønder. FAR: Jens Olesen. MOR: Karen Rasmusdatter.
BÅREN AF: Birte Christensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Præstens version: Hans Eskesens kone.
BÅREN AF: ? Jens Olesens tjenestepige, Karstoft- Sønder, Skarrild, Degnens version.
FADDER Nr. 1: Jens Troelsen, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 2: Cort Lauridsen Degn, Skarrild
FADDER Nr. 3: Lene Lauridsdatter, Skarrild, Søster til Cort Degn.
FADDER Nr. 4: Kirsten Nielsdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Hans Eskesen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Konen Birte Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Føde Anno 1762. d førsted Janvius Blev Jens Ollesen udi Sønder Castoft hans baren døbt Rasmus, Hans Eskesen Hustru {Birte Christensdatter} bar dend Faderne Jens Trouelsen Kort degn og Søster,
{DKB:} Ao 1762 , d 1 Janvaris da Blev Jens Ollesen, baren Døbt Rasmus , og hans pige bar dend Faderne Jens trovelsen Kort Laurisen lene Lauris daatter, Kirsten Niels daatter.

NOTITS: Præsten og degnen er uenige om, hvem der bærer. Moderens navn Karen Ramusdatter se #2273.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2309 1762.01.13 Jens Poulsen Østergaard, Karstoft- Nørre. FAR: Poul Jensen Østergaard. MOR: Anne Dorte Poulsdatter Liebe.
BÅREN AF: Johanne Barbara Jonasdatter Vissing, Skarrild, 26c, moderens halvsøster.
FADDER Nr. 1: Anders Jensen Østergaard, Karstoft- Nørre, Skarrild, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Christian? Biermann, Arvad Mølle?, Brande, Ses 1766 i Arvad Mølle.
FADDER Nr. 3: Laurense
FADDER Nr. 4: Anna Malia Vissing, Kideris Mølle, Rind, Moderen halvsøster derefter gift med Christen Christensen i Kideris Mølle.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d 13 Janvarius Blev Monsiur Østergaar paa Nørre Castoft døbt Jens , Hans koene Søster {halvsøster: Johanne Barbara Jonasdatter Vissing} Bar Ham Faderne Monsiur BierMand, Anders Østergaard, Jomfru Larense,
{DKB:} I Jesu Navn 1762 d: 13 Janvarius blev Monsiur Øster gaard Hans baren paa Nøre Castoft Døbt Jens , og hans Koenes Søster var den Faderne Monsr Bir Mand og Anders {Jensen} Øster gaard og Jomfrue Laurense, og Jomfrue J Malli {Anna Malia Jonasdatter Vissing} af Kiderich Mølle {Rind sogn} ,

Begravelse nr. 6291
NOTITS: Begraves fem måneder gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2311 1762.05.02 Jens Nielsen, Silstrup. FAR: Niels Pedersen. MOR: Karen Jensdattter.
BÅREN AF: Kirsten Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Ibsen, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jens Christensen, Skarrild, Degnen
FADDER Nr. 4: Anne Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Skarrild, Degnen.
FADDER Nr. 6: Peder Christensen, Skarrild, Præsten.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d 2 May Blev Niels pedersen baren døbt Jens Kiersten Hees gaar , bar den Fadren Jens Ibsen Anne Jens dat peder Christ:sen ,
{DKB:} d 2 May Blev Niels pedersen, Baren Døbt, Jens Kiersten hees gaard, Bar dend Jens Ibsen, Jens Pedersen, Jens Christensen Anne Jens daatter Maren peder datter.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2312 1762.05.02 Peder Jensen, Silstrup. FAR: Jens Nielsen. MOR: ? Jens Nielsens kone.
BÅREN AF: Anne Christen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Madsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Anders Mortensen Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Ibsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Lene Lauridsdatter Degn, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Samme dag {d 2 May} Jens Nielsen Baren udi Selstrup døbt peder, Møle Konne bar den, faderne Jens Massen Anders Mort: degn dat {Lene Lauridsdatter} Anne Ibsdatter.
{DKB:} Samme dag {d 2 May} Jens Nielsen Baren udi Selstrup døbt peder Anne Møl bar dend, Faderne Jens Massen Ander stusgaar Anne Ib daatter og Leene Lauris daatter degen.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2313 1762.05.04 Arnt Christensen Svitzer, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Christen Clausen Svitzer. MOR: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted.
BÅREN AF: Cathrine Sofie Gassum (Præstegaarden), Ansager, Præst Jessens kone.
FADDER Nr. 1: Jes Sørensen Jessen (Præstegaarden), Ansager
FADDER Nr. 2: Christian? Bierman, Arvad Mølle?, Brande, Hans bror havde været præst i Sønder Felding.
FADDER Nr. 3: ? Høy
FADDER Nr. 4: Edel Manassesdatter Tøxen, Brandlund, Brande, Eller Margrethe.
FADDER Nr. 5: ? Lassen
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: 4de May Hr: Sviser Baren døbt Arent Hr. Jessen og Kiersted {Cathrine Sofie Gassum} udi ansager bar ham, Faderne Hr Jesseng , Monsiur Bir Mand Madame Høy og Jomfrue {Edel/Margrethe Manassesdatter} Tøxen og Monsiur Lassen ,
{DKB:} d 4de May Hr svizer Baren Nafenlig Arent , Madme Jesseng Konne bar dend Faderne Hr Jesseng , Monsiur Bier mand Madma Hiøg og Jomfrue Tøxsen Og Monsiur Lassen.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2314 1762.06.20 Jens Pedersen, Døvling. FAR: Peder Jakobsen. MOR: ? Peder Jakobsens kone.
BÅREN AF: ? Anders Jensen Østergaards 1. kone, Karstoft- Nørre, Skarrild
FADDER Nr. 1: Anders Nielsen Grene, Grene, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Jepsen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 3: Bent Jensen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 4: Anders Jensen Østergaard, Karstoft- Nørre, Skarrild, Konen bærer, bror til Poul Østergaard på Nørre Karstoft.
FADDER Nr. 5: ? Pedersdatter, Døvling, Skarrild, Peder Andersen Døvlings datter.
NÆVNT Nr. 1: Peder Andersen Døvling, Døvling, Skarrild, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: anden Søndag udi trinitatus peder Jacobsen baren udi døfling døbt Jens Ander {Jensen} Østergaar hustru Bar dend, Faderne Ander {Nielsen} gren og Peder Jepsen Bent Jensen ,
{DKB:} d anden Søndag Efter trinitatstus Peder Jacobsen Baren udi Døfl: Naflig Jens Ander Øster gaard Hustru bar dend Faderne, Anders gren, og peder Jeps Ander Østergaard Bent døfling og peder {Andersen} døfling dat.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2319 1763.06.03 Eske Hansen, Karstoft- Sønder. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: Birte Christensdatter.
BÅREN AF: ? Christensdatter, Skarrild Mølle, Skarrild, Datter af Christen Møller.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Michel Andersen, Silstrup?, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Jakobsen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Jens Troelsens kone, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Mølle, Skarrild Mølle, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Troelsen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Konen fadder
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: 3di Juins Blev Hans {Eskesen} Castoft Baren døbt Eske Møller daatter Bar dend Faderne Peder Christensen Mechel Andersen Peder Jacobsen og Jens Trovelsens, og Maren Møl,
{DKB:} d 3 juins Blev Hans Castoft da Baren fød {navn udeladt}, Hans Mølerens daatter Bar dend, faderne Peder Christensen og Mechel Andersen og Peder Jacobsen og Jens troeulsen Konne, og Maren Møl.

Begravelse nr. 6298
NOTITS: Begravet 14 dage gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2320 1763.06.12 Jeppe Pedersen, Døvling. FAR: Peder Jepsen. MOR: ? Peder Jepsens kone.
BÅREN AF: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Skarrild, Præstens Kiereste.
FADDER Nr. 1: Peder Mortensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Niels Jepsen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 3: Michel Jepsen, Døvling?, Skarrild
FADDER Nr. 4: Bent Jensen, Døvling, Skarrild, Konen Mette Pedersdatter også fadder.
FADDER Nr. 5: Mette Pedersdatter, Døvling, Skarrild, Gift med Bent Jensen.
FADDER Nr. 6: Kirsten Pedersdatter, Døvling, Skarrild, Se #2325.
NÆVNT Nr. 1: Peder Andersen? Døvling, Døvling, Skarrild, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d 12 junius Blev Peder Jepsen han Baren døbt Jeppe Præsten Kiereste {Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted} bar dend, Faderne peder Mortensen Niels Jepsen Mechel Jepsen, Bent {Jensen} Hustru {Mette Pedersdatter} peder Døf{..} daatter {Kirsten Pedersdatter},
{DKB:} Søndagen d: 12te Junius, da Blev Peder Jpsen, hans Baren Døbt Nafl: Jp, Peder Mortensen og Niels Jpsen og Mechel Jpsen Bent Jensen og Hustru {Mette Pedersdatter}, og peder døfling daatter og Præsten konne bar dend.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 1998 1763.07.01 Poul Gotfred Poulsen Østergaard, Karstoft- Nørre. FAR: Poul Jensen Østergaard. MOR: Anne Dorte Poulsdatter Liebe.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet 1774 efter moderen: 'Poul Østergaards søn Poul Gotfred i Nørre Karstoft '}
NOTITS: I skiftet efter moderen Anne Dorte Poulsdatter Liebe den 16. november 1774 på Nørre Karstoft nævnes "Een Søn Poul Gotfred 11 Aar".

LINK: Skifte efter Anne Dorte Poulsdatter Liebe 1774 Nørre Karstoft.


Nr. 2322 1763.07.24 ? ? Bertelsdatters barn, Hesselvig. MOR: ? Bertelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen DKB: ' d 29 [dito Julius] Berte Hesse[l]vig daters barn død fød [straxen?] f[a] '}
Begravelse nr. 6300
NOTITS: Dato omtrendtlig. Saa vidt det kan ses har præsten kopieret dette helt forkert og fået Bertel Hesselvigs datter begravet 7 uger gammel. Bertel Heselvig er for gammel til at få børn, han fik børn 20 år før.


Nr. 2323 1763.09.11 Laurids Christensen, Døvling. FAR: Christen Lauridsen Koch, Sønder Omme. MOR: ?.
BÅREN AF: Kirsten Pedersdatter, Døvling, Skarrild, Peder Døvlings datter.
FADDER Nr. 1: Niels Madsen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Niels Jepsen, Døvling, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} D 11 September, blev en uægte Baren døbt af Døfling nafnlig Lauris og udlagt til barne fader Christen Koche som er Soldatte, og peder døfling daatter {Kirsten Pedersdatter} bar dend. Niels Masen og Niels Jepsen var Fadderne.
{DKB:} d: 11 September, blev en uæge {!} Baren fød udj Døfling og Døbt Lauris og udlagt til Barnefader Christen Laurissen Kook af Omme ,

NOTITS: Moderens navn nævnes ikke. Bliver gift 1789 i Hover sogn i Ringkøbing amt med Anna Thomasdatter.

LINK: Christen Lauridsen Koch i Hallundbæk i Sønder Omme.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2325 1763.09.30 Anders Pedersen, Karstoft- Sønder. FAR: Peder Mortensen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Claudiane? Clausdatter Svitzer, Skarrild, 22, Præstens søster.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Cort Lauridsen Degnesøn, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jens Troelsen, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Jensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 5: Kirsten Pedersdatter, Døvling, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Peder Andersen? Døvling, Døvling, Skarrild, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: 30 dito {September} peder Mortense Baren Døbt Anders Jomfru Svizer {Claudiane 21, formodet} Faderne Jens Nielssen og Degn Søn kort Laurissen,
{DKB:} d 30 dito {September} peder Mortensen barn Anders Jomfru Sviser {Claudiane?} bar dend Faderne Jens Nielsen og degne søn kort Jens trovelsen og hans dat og peder døfling datter kiersten {Pedersdatter}.

LINK: Moderens navn Kirsten Nielsdatter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2326 1763.11.27 Jens Olesen, Lustrup. FAR: Ole Nielsen Minds. MOR: ? Ole Nielsen Minds kone.
BÅREN AF: Christian? Biermann, Arvad Mølle?, Brande?
FADDER Nr. 1: Niels Mortensen, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Jensdatter, Skarrild By?, Skarrild, Jens Pedersens datter.
FADDER Nr. 3: Karen Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Peder Christensen Lustrup, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 5: Boe Hedde, Assing?
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Skarrild By?, Skarrild, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Føde Anno: 1764 Dend Nye Kirche aar. Ao d: 1sted Søndag udi Aven Blev olle Miens Barn døbt Jens, Monsiur Bier Mand bar ham, faderne, Boe Heede Niels Mortensen Jens pedersen Karen Christensdaatter peder {Christensen} Lustrup.
{DKB:} Dend Nye Kirche aar Ao 1764 , d: førsted Søndag ui Aven, Blev Olle Mensses Baren Døbt nafnl: Jens og Monsiur Bier mand Bar dend Faderne Boe Heede og Niels Mortensen hust Jens Pedersen daater Karen Christens daatter Peder lustrup.

NOTITS: Usædvanligt at en mand bærer.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2329 1763.12.27 Claus Christensen Svitser, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Christen Clausen Svitzer. MOR: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted.
BÅREN AF: Elonora Jensdatter Thaulow, Skarrild, Faderens mor.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Gjelstrup, Sønder Felding, Præst i Sønder Felding.
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Lund, Skarrild By, Skarrild, Moderens morbror, hjemme ved moderens mor Helvig Christendsdatter Haderup i Skarrild.
FADDER Nr. 3: Christian? Biermann, Brande?
FADDER Nr. 4: Claudiane Clausdatter Svitzer (Søndergaard), Skarrild, 21, jomfru Svitzer formodet. Faderens søster.
FADDER Nr. 5: Poul Jensen Østergaard, Karstoft- Nørre, Skarrild, Godsejer.
FADDER Nr. 6: Anne Dorte Poulsdatter Liebe, Skarrild, Poul Østergaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: Tridie Julle dag Blev Hr Sviser hans Baren døbt Claus , Madmme Sviser bar dend Faderne, Hr {Jens Nielsen} Gielstrup {præst i Sønder Felding} Jens {Christensen} Lund Monsieur Bier Mand og Jomfrue Sviser {Claudiane, 21, formodet} Monsiur Øster gaar.
{DKB:} d tridie Julle Præsten baren Naflig Claus Madamme Sviser ba dend , Faderne Hr Gelstrup og Jens Lund og Monsiur bier Mand og Jomfru Sviser og Østergaard og Kiersted.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2331 1764.03.04 Niels Christian Nielsen, Skarrild By (Søndergaard). FAR: Niels Michelsen. MOR: ? Niels Michelsens kone.
BÅREN AF: ? Christensdatter, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Cort Lauridsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Søren Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Sidsel Mølle, Skarrild Mølle, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, Datter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{DKB:} Paa fasted lavnsgedag Niels Mechelsen udj Sønder gaard Hans Baren døbt naflig Niels Christian Christen Møller dat bar dend , Faderne Peder Christensen og kort laurissen og Søren Christensen og Zesel Møl.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2332 1764.07.01 ? Pedersen, Døvling. FAR: Peder Mortensen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen DKB: ' d: 12te Junius døde Peder Mortensen {søn} udi Døfling udi Sin Alder 12 uger '}
{DKB:} {REKONSTRUKTION: fra begravelsen DKB: 'd: 12 Julius døde Peder Mortensen Søn udi sin alder 12 {..} '}

Begravelse nr. 6304
NOTITS: Dato omtrentlig. Dåben glemt i kirkebogen. 12 dage antaget, for ellers for snert på forrige dåb i familien.

LINK: Moderens navn Kirsten Nielsdatter.


Nr. 2333 1764.07.08 Niels Nielsen, Skarrild By (Søndergaard). FAR: Niels Christensen. MOR: Mette Nielsdatter.
BÅREN AF: Claudiane Clausdatter Svitser, Skarrild By, Skarrild, 23, præstens søster. Kan være en anden søster end Claudiane.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Søren Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Cort Lauridsen, Skarrild
FADDER Nr. 5: Poul Nielsen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 6: Mette Thomasdatter, Hesselvig, Skarrild, Poul Nielsen Hesselvigs kone.
FADDER Nr. 7: Karen Jensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{DKB:} d 8de Juliius Blev Niels Christensen udi Sønder gaard hans 2de Sønner Døbt Niels og Christen, Jomfrue {Claudiane Clausdatter, 23, formodentlig} Sviser bar Niels og Jomfru {Anne Malene, 19} Bisted bar Christen. Faderne Peder Christensen og Søren Christen Jens Nielsen Kort laurissen Povel {Nielsen} hellesvig {Hesselvig} og hustru {Mette Thomasdatter} Karen Jens datter.

NOTITS: Moderen Mette Nielsdatter ses i skiftet efter Niels Christensen 1773 i Silstrup i Skarrild.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2334 1764.07.08 Christen Nielsen, Skarrild By (Søndergaard). FAR: Niels Christensen. MOR: Mette Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Malene Arntsdatter Bisted, Skarrild By, Skarrild, 23, præstens kones søster. Kan være en anden søster end Claudiane.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Søren Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Cort Lauridsen, Skarrild
FADDER Nr. 5: Poul Nielsen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 6: Mette Thomasdatter, Hesselvig, Skarrild, Poul Nielsen Hesselvigs kone.
FADDER Nr. 7: Karen Jensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{DKB:} d 8de Juliius Blev Niels Christensen udi Sønder gaard hans 2de Sønner Døbt Niels og Christen , Jomfrue {Claudiane Clausdatter, 23, formodentlig} Sviser bar Neils og Jomfru {Anne Malene, 19} Bisted bar Christen. Faderne Peder Christensen og Søren Christen Jens Nielsen Kort laurissen Povel {Nielsen} hellesvig {Hesselvig} og hustru {Mette Thomasdatter} Karen Jens datter.

Begravelse nr. 6324
NOTITS: Moderen Mette Nielsdatter ses i skiftet efter Niels Christensen 1773 i Silstrup i Skarrild.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2335 1764.07.31 Jens Toflin? Poulsen Østergaard, Karstoft- Nørre. FAR: Poul Jensen Østergaard. MOR: Anne Dorte Poulsdatter Liebe.
BÅREN AF: Margrethe Louise Saltou, Kolding, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Niels Galten? Biering, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Enten ham eller faderen, som er ret gammel.
FADDER Nr. 2: ? Anders Jensen Østergaards 1. kone, Karstoft- Nørre, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Freng?
FADDER Nr. 4: ? Bl?
FADDER Nr. 5: Claudiane Clausdatter Svitser, Skarrild By, Skarrild, 23, præstens søster. Kan være en anden søster end Claudiane.
FADDER Nr. 6: Christian Claussen Svitser, Skarrild By, Skarrild, 22, præstens bror.
NÆVNT Nr. 1: Anders Jensen Østergaard, Karstoft- Nørre, Skarrild, F'aderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{DKB:} Ties dagen d: 31 Julius , Blef Monsiur Øster gaard paa Castoft hans Baren Døbt Jens Toflin? og hans Konne Moder {Margrethe Louise Saltou} bar dend Fadere Hr {Niels Galten?} Biering {Thyregod} og hans Broder {Anders Jensen Østergaard} konne og Monsiur [Freng], og Monsiur [Bl..] [.....] [...] og [......] og Jomfru {Claudiane?} Sviser og Broder Christian.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2337 1764.09.30 Svend Eriksen, Lustrup. FAR: Erik Pedersen Lustrup. MOR: Margrethe Svendsdatter.
BÅREN AF: ? Svend Eriksens bedstemor, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Svendsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Niels Pedersen, Skarrild, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Laurids Lauridsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Erik Pedersens brors kone?, Skarrild
FADDER Nr. 5: Niels Pedersen Fed?, Skarrild
FADDER Nr. 6: Cort Lauridsen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: 30 dito {September} Eriech Lustrup, Baren døb Svend , hans olde Moder {bedstemor}, Bar dend Faderne , Christen Svendsen og Broder Niels pedersen.
{DKB:} d: 30 dito {September} Eriech Lustrup Søn Svend , og hans Olde Moder Bar den Faderne Christen Svendsen og Broder ... lauris [.....] og Broder Kort Niels pedersen [....].

Begravelse nr. 6758
NOTITS: Begravet 1814 i Silstrup knap 49 år gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2343 1765.03.20 Morten Pedersen, Døvling. FAR: Peder Mortensen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Nielsdatter Peder Mortensens kone Kirsten Nielsdatters søster, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Døvling, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Lene Lauridsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 3: Birte Christensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Hans Eskesen Karstofts kone.
FADDER Nr. 4: ? Jensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Datter af Jens Troelsen
FADDER Nr. 5: Christen Døvling, Døvling, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Hans Eskesen Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild, Konen Birte Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Troelsen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: 30 dito {September} peder Mortensen hans Baren Døbt Morten og hans konnes Søstr Bar dend faderne Jens Døfling og hans {Eskesen} Castoft Jens Troelsen daatter og Degn daatter {Lene Lauridsdatter},
{DKB:} Onsdagen d: 20 Mar Blev peder Mortensen udi Døuling hans Barn døbt Nafl Morten og hans konnes Søster Bar dend, faderne Jens {Nielsen} døfling og [Elet] Laurissen hans Castoft konne Jens trovelse dat Christen døfling.

Begravelse nr. 6322
NOTITS: Præsten har indføjet denne dåb helt galt, da han skrev den af efter degnen. Degnens rækkefølge er robust efter kalenderen.

LINK: Moderens navn Kirsten Nielsdatter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2344 1765.04.21 Poul? Jensen, . FAR: Jens Nielsen. MOR: ? Jens Nielsens kone.
BÅREN AF: Margrethe Lauridsdatter Degnedatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Maren Madsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Ellen Nielsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Sørensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{DKB:} d: anden Søndag efter Paaske dag da blev Jens Nielsen barn døbt naflig [Po]uel degndat bar dend faderne Jens pedersen og Peder penvig og Maren Mas dat El Niels dat og Maren Søre dag dat og.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2346 1765.09.26 Poul Andersen, Karstoft- Nørre. FAR: Anders Jensen Østergaard. MOR: ? Anders Jensen Østergaards 1. kone.
BÅREN AF: Claudiane Clausdatter Svitzer, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild, 24, Præstens søster.
FADDER Nr. 1: Poul Jensen Østergaard, Karstoft- Nørre, Skarrild, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Jens Madsen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Jens Madsens bror, Skarrild
FADDER Nr. 4: Lene Lauridsdatter Degnedatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Jensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d: 26 September, Blev Ander Østergaard hans Baren døbt Povel, Jomfrue {Claudiane Clausdatter} Sviser Bar dend faderne Monsiur {Poul Jensen} Øster gaard, Jens Massen og Broder Degn daatter Anne Jensdaatter ,
{DKB:} Søndagen d: 25 Septem Blev Anders Øster gaard, hans Baren døbt Pouel Jomfru {Claudiane Clausdatter} Sviser udi Sønder gaard bar dend fad Monsiur Øster gaar af nr Castoft Jens Massen og Broder Lene Lauris dat og Anne Jens datter.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2347 1765.10.13 Jannes Poulsen Østergaard, Karstoft- Nørre. FAR: Poul Jensen Østergaard. MOR: Anne Dorte Poulsdatter Liebe.
BÅREN AF: Bodil Andersdatter Wong, Hastrup, Thyregod
FADDER Nr. 1: Andreas Jensen Bagger, Hastrup, Thyregod
FADDER Nr. 2: Mogens Ottesen Lassen (Præstegaarden), Rind
FADDER Nr. 3: Niels Galthen Hansen Bering, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Kapellan ved faderen.
FADDER Nr. 4: Anne Malene Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
FADDER Nr. 5: Claudiane Clausdatter Svitzer, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild
FADDER Nr. 6: Laurids Hansen Buch, Tanderup, Herning
FADDER Nr. 7: Ingeborre Lauridsdatter Nyeboe, Tanderup, Herning, Laurids Buchs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Dend 13 October Blev Monsiur {Poul Jensen} Øster gaard paa Nørre Castoft hans Baren døbt Jannes Madme Bager {Bodil Andersdatter Wong, Hastrup, Thyregod} Hr {Mogens Ottesen} Lassen udi Rind og hr. Bering udi Tyre gaar {Thyregod} og Jomfru {Anne Malene} Bisted Jomfru {Claudiane Clausdatter} Sviser Monsiur {Laurids Hansen} Buch Paa Tanderup {Herning sogn}.
{DKB:} d 13 Octorber da Blev Monsiur Øster gaar barn Døbt nafl: Janns Madme Bager bar dend fader Monsiur Bager hr lassen og hr Bering og Jomfrue Sviser Jomfrue Bisted og Buch og kirsted {Ingeborre Lauridsdatter Nyeboe} paa Tanderup.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2348 1765.12.22 Niels Pedersen, Ronnum. FAR: Peder Pedersen Ronnum den Yngre. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Kirstine Nielsdatter, Ronnum, Skarrild, Nabo. Gift med Niels Christensen Ronnum.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Ronnum, Ronnum, Skarrild, Nabo. Konen Kirstine Nielsdatter fadder.
FADDER Nr. 2: Ole Nielsen Minds, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Lene Lauridsdatter Degnedatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Peder Christensen Smed, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Christensdatter, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 6: Jens Nielsen Øvig, Øvig, Skarrild, Moderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Anno 1766 D 4de Søndag udi Afven blev Peder {Pedersen} Ronnum {den Yngre} Søn døbt Niels Niels {Christensen} Konne {Kirstine Nielsdatter} Bar den faderne Niels {Christensen} Ronnum og Olle {Nielsen} Minds og Degnes Daatter {Lene Lauridsdatter} Peder {Christensen} Smed og Søster og Jens {Nielsen} Øvig.
{DKB:} Dend Nye kirche aar Ao 1766. d: 4de Søndag udi Afven Blev Peder Ronnum Søn døbt Niels Niels Ronnum Konne Bar dend, faderne Niels Ronnum og Olle mins Degn daatter Peder Smed og Søster og Jens Ødvig ,

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2349 1766.03.05 Peder Frandsen, Krog. FAR: Frans Pedersen. MOR: ? Frans Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Anders Jensen Østergaards 1. kone, Kartoft- Nørre, Skarrild
FADDER Nr. 1: Ole Nielsen Minds, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Boed Jakobsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Peder Christensen Smed, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 5: Sidsel? Christensdatter Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, Se #2306.
NÆVNT Nr. 1: Anders Jensen Østergaard, Kartoft- Nørre, Skarrild, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Bapt d 5te Mars blev frans Pedersen udi Krog hans baren døbt navlig Peder Anders Østergaard kounne bar den faderne Olle {Nielsen} Minds Jens {Nielsen} Øvig boed Jacobsen Peder {Christensen} smed Christen Møller Daatter {Sidsel?}
{DKB:} d: 5te Masi Blev Frans pedersen udi krog hans Bar{..} døbt Naflig Peder Ander Østergaard konne bar dend faderne Olle Mins Jens Ødvig Boed Jacobsen peder smed Christen Møler daatter,

Begravelse nr. 6328
NOTITS: Begravet 26 uger gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2350 1766.03.09 Jens Christensen, Lustrup. FAR: Christen Nielsen Skrædder Jegin. MOR: Anne Madsdatter.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild, Madame Bisted, præstens svigermoder.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen Lund, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild, 56c, Madame Bisteds bror.
FADDER Nr. 2: Ewert Lauridsen, Skarrild, Degnens søn.
FADDER Nr. 3: ? Boed Jakobsens kone, Skarrild
FADDER Nr. 4: Lene Lauridsdatter, Skarrild, 16c, degn Laurids Ebbesens datter.
FADDER Nr. 5: Anne Mølle, Skarrild Mølle, Skarrild, 68c.
FADDER Nr. 6: Anders Mølle, Skarrild Mølle, Skarrild, Anne Mølles bror
NÆVNT Nr. 1: Boed Jakobsen, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Bapt d 9 Marsi blev Christen Jeing baren døbt Navlig Jens Madame Bisted {Abelone Jensdatter Lund, præst Svitzers svigermor} var dem Faderme Kems {Christensen} Lund Ebbert {Ewert} Lauridsen Boed {Jakobsen} Hustru degnens daatter {Lene Lauridsdatter} An Møl og broder.
{DKB:} d: 9 Masi Blev Christ{..} Skræder udi Lustrup hans Baren døbt Nafl: Jens [Grien] Madme Bisted bar dend, faderne Jens Lund Ebert Lauris Boe hustru degn daatter Ander Møl og søn,

NOTITS: Moderens navn fra skifte Anne Madsdatter i Lustrup 31.10.1785.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2355 1766.10.05 Niels Olesen, Lustrup. FAR: Ole Nielsen Minds. MOR: ? Ole Nielsen Minds kone.
BÅREN AF: Maren Bjørn Clausdatter Svitzer, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild, 37, præst Svitzers søster.
FADDER Nr. 1: Bertel Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, Muligvis Hesselvig.
FADDER Nr. 2: Karen Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 3: Lene Lauridsdatter, Skarrild, Degnens datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Bapt d 5te Ogtober blev Olle {Nielsen} Minds barn døbt Niels og Jomfru {Maren} Biøren {Svitzer} bar ham faderne bertel hesgaard [barhede] karen Jensdatt lene Lauridsdaatter.

Begravelse nr. 6340
NOTITS: Begravet halvandet år gammel. Mangler i degnens kirkebog.

LINK: Præsten affotografering.


Nr. 2359 1767.07.01 Niels Poulsen, Hesselvig. FAR: Poul Nielsen. MOR: Mette Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra lægdsrullen og FT: 'Poul Nielsen Hesselvig en søn døbt Niels i Hesselvig.'}
NOTITS: Datoen er omtrentlig midt i året, kun som orientation. Faderen ses i 1763 og 1770 i Hesselvig, denne dåb er glemt i kirkebogen. Niels Poulsen senere bosat Arnborg Grene.


Nr. 2360 1767.07.02 Christen Pedersen, Lustrup. FAR: Peder Christensen Smed. MOR: Mette Katrine.
BÅREN AF: Anne Mølle, Skarrild Mølle, Skarrild, Måske Christen Møllers mor.
FADDER Nr. 1: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 2: Poul Andersen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Olesen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Ebert Lauridsen, Skarrild, Degnens søn.
FADDER Nr. 5: Marie Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 6: Anne Andersdatter, Skarrild
FADDER Nr. 7: Maren Jensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d 2 Julii Blev Peder {Christensen} Smed Baren døbt Christe{.} Anne Møl bar dend faderne, Christen Møler Povel Andersen peder Ollesen, Ebert Laurissen, Mari Christendat Anne Ander dat Maren Jens dat,

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2361 1767.07.14 Niels Jensen, Øvig. FAR: Jens Nielsen Øvig. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: ? Christensdatter, Skarrild, Søster til moderen. Der er fem af dem født i Toxvig i Arnborg: Maren *1726, Birte *1729, Johanne *1732, Anne *1733 og Else *1740.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Ronnum den Yngre, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 2: Ebert Lauridsen, Skarrild, Degnens søn.
FADDER Nr. 3: Christen Michelsen, Skarrild, Ikke set før 1767.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Skarrild, Formodentlig degnen Laurids Ebbesens kone.
FADDER Nr. 5: Mette Thomasdatter, Hesselvig, Skarrild, Poul Nielsen Hesselvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d: 14 Julus blv Jens Nielsen Baren udi Ødvig, hans Baren døbt Niels , hans konnes Søster bar dend, faderne Peder {Pedersen} Ronnum {den Yngre} og Ebert Laurissen og Christe{..} Mechelsen, Maren Chris{..} dat Met thomasdatt.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2363 1767.07.26 Christen Nielsen, Silstrup. FAR: Niels Christensen. MOR: ? Niels Christensens kone.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, 37, kun denne ene datter set af Jens Ibsen Pindvig.
FADDER Nr. 1: Hans Eskesen Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 2: Ebert Lauridsen, Skarrild, Degnens søn.
FADDER Nr. 3: Poul Nielsen, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 4: Mette Thomasdatter, Hesselvig, Skarrild, Poul Nielsens kone
NÆVNT Nr. 1: Jens Ibsen Pindvig, Karstoft- Sønder, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d 6te søn dag udi Trinitatus blev Niels Christensen udi Selstrup hans Baren døbt nfl Christen Jens {Ibsen} Pindvig daatter {Kirsten Jensdatter} Bar dend fadene hans {Eskesen} castoft Ebert {Lauridsen} Povel Nie{.}sen og hustru {Mette Thomasdatter}

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2364 1768.02.28 Jens Andersen Østergaard, Karstoft- Nørre. FAR: Anders Jensen Østergaard. MOR: ? Anders Jensen Østergaards 1. kone.
BÅREN AF: Lene Lauridsdatter, Skarrild, Degnens datter.
FADDER Nr. 1: Ebert Lauridsen, Skarrild, Degnens søn.
FADDER Nr. 2: Anne Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 3: Ole Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Sidsel Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Johannes Ricart, Skarrild
FADDER Nr. 6: Johanne Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 7: Boed Jakobsen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d 28 Febr Blev Anders {Jensen} Østergaar Baren Døbt Jens Degen dat {Lene Lauridsdatter} Bar ham fadderne Boe Jacobsen Ebert Laurissen Anne Jens dat Olle Christensen Zesel Christen dat Johannes Ricart Johanne Christen daatter.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2365 1768.03.27 Jens Eriksen, . FAR: Erik Hansen, Haderslev. MOR: Gjertrud Frandsdatter, Fyn.
BÅREN AF: Marie Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: ?1 Præsten Svitzers tjenestepige, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
FADDER Nr. 2: ?2 Præsten Svitzers tjenestepige, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: Palllum Søndagen udægte baren Jens og udlagt til fader Erech hanssen af Hadesløfens Moder gierdru frans dat fød i fyn , og Mari Christens dat bar dend, og 2de af Præstens piger bar fadere til dend.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2367 1768.06.27 Dødfødt, Hesselvig. FAR: Søren Sørensen Skrædder. MOR: ? Søren Sørensen Skrædders kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Søren Sørensen Skrædder en Dødfødt søn.'}
Begravelse nr. 6342
NOTITS: Datoen er fem dage før begravelsen.


Nr. 2368 1768.07.02 Jens Nielsen, Skarrild By. FAR: Niels Pedersen. MOR: ? Niels Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Boed Jakobsens kone, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Jensdatter, Skarrild, Datter af Jens Pedersen.
FADDER Nr. 3: Anders Pedersen Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: Morten Pedersen Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 5: Lene Lauridsdatter, Skarrild, Degnens datter.
FADDER Nr. 6: Ebert Lauridsen, Skarrild, Degnens søn.
FADDER Nr. 7: Søren Madsen, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Boed Jakobsen, Skarrild, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d 2 dend Julis blev Niels pedersen Baren udi Skarild Bye hans Baren døbt Jens , Boe {Jakobsen} konne Bar dend faderne Jens pedersen og dat, Anders {Pedersen} stus og Morten {Pedersen} stusgaar og degne dat {Lene Lauridsdatter} og Søn {Ebert Lauridsen} Søren Massen.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2369 1768.08.05 Erik Christensen Svitzer, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Chrsiten Clausen Svitzer. MOR: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted.
BÅREN AF: Bodil Andersdatter Wong, Hastrup, Thyregod, Andreas Baggers kone.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Gjelstrup, Sønder Felding, Præst i Sønder Felding.
FADDER Nr. 2: Niels Christian Clausen, Brande By (Præstegaarden), Brande, Pæste i Brande.
FADDER Nr. 3: Laurids Hansen Buch, Tanderup, Snejbjerg, Godsejer.
FADDER Nr. 4: Poul Jensen Østergaard, Karstof- Nørre, Skarrild, Godsejer.
FADDER Nr. 5: Andreas Bagger, Hastrup, Thyregod, Hastrup Hovedgård.
FADDER Nr. 6: ? Larsen Degn, Varde, Degn i Varde.
FADDER Nr. 7: ? Degn Larsens kone, Varde
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d: 5te Augsti blev hr {Christen Clausen} Svizer baren døbt Naflig Eriech Monsiur {Andreas} bager kiersted {Bodil Andersdatter Wong} bar dend faderne Hr {Niels Nielsen} gielstrup {præst i Sønder Felding}, hr Clauseng {Niels Christian Clausen præst i Brande} Monsiur {Andreas} Bager degen af Varde hr Lassen og kiersted.

Begravelse nr. 6343
NOTITS: Begravet 14 dage gammel.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2370 1768.12.11 Poul? Christensen, Lustrup. FAR: Christen Nielsen Skrædder Jegin. MOR: Anne Madsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Lauridsdatter, Skarrild, Degnedatter.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Ole Christensen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, 21, søn af Christen Mortensen.
FADDER Nr. 3: Mette Katrine, Lustrup, Skarrild, Peder Christensen Smeds 1. kone.
FADDER Nr. 4: Anne Jensdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Smed, Lustrup, Skarrild, Konen Mette Katrine fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Andersen, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: Dend Nye Kierche Aar Ao 1769. d Tridie Syndag udi Afven Blev Christen {Nielsen Jegin} Skræder Baren døbt Pule Kierstin Degen dat Bar den faderne Christen Nielssen. Olle {Christensen} hees gaard og Peder Christensen konne Jens Andersen konne Anne Jens datt.

NOTITS: Skifte efter moderen 31.10.1785 med børnenes navne. Derudfra skulle denne søn være død spæd, ikke opført i skiftet.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2371 1769.01.29 Christen Nielsen, Silstrup. FAR: Niels Christensen. MOR: Mette Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Karstoft- Sønder?, Skarrild, Datter af Jens Pindvig.
FADDER Nr. 1: Richard Skomager, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Mette Katrine Smed, Lustrup, Skarrild, Peder Christensen Smeds kone.
FADDER Nr. 3: ? Degnesøn, Skarrild
FADDER Nr. 4: Mette Thomasdatter, Hesselvig, Skarrild, Pouls Nielsen Hesselvigs kone.
FADDER Nr. 5: Jakob, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Jakob i Præstegaarden.
NÆVNT Nr. 1: Jens Ibsen Pindvig, Karstoft- Sønder?, Skarrild, Datter Anne bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Christensen Smed, Lustrup, Skarrild, Konen Mette Katrine fadder.
NÆVNT Nr. 3: Poul Nielsen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Konen Mette Thomasdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d 29 Javius , Blev Niels Christensen udi selstrup hans baren døbt Christen Jens {Ibsen} Penvigs datter Anne Bar den faderne Ricart Skomager Peder Christensen {Smeds} kone {Mette Katrine Smed} Degne Søn Povel {Nielsen} Hesselvigs kone {Mette Thomasdatter} Jacob udi Præstegg.

Begravelse nr. 6362
NOTITS: Begravet godt to år gammel.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2373 1769.02.02 Søren Andersen, Ronnum. FAR: Anders Pallesen. MOR: Else Sørensdatter.
BÅREN AF: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Svitzers kone.
FADDER Nr. 1: Søren Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Degnesøn, Skarrild
FADDER Nr. 3: Malene Knudsdatter, Ronnum, Skarrild, Peder Pedersen Ronnum den Yngres kone.
FADDER Nr. 4: Peder Sørensen, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Jensdatter, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 6: Maren Christensdatter, Skave, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen Ronnum den Yngre, Ronnum, Skarrild, Konen Malene Knudsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d 2 Februvi blev Ander Palisens i Ronnum hans Baren døbt Søren, Præstens koene {Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted} bar dend faderne Søren Christensen og degn Søn Peder {Pedersen} Ronnum {den Yngre} koene {Malene Knudsdatter} Peder Sørensen Anne Jens daatter Maren Christensdaatter af Skaue.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2374 1769.02.12 Peder Mortensen, Studsgaard. FAR: Morten Pedersen Studsgaard. MOR: Maren Ibsdatter.
BÅREN AF: Maren Bjørn Clausdatter Svitzer, Søndergaard, Skarrild, 39c, præst Svitzers søster.
FADDER Nr. 1: Ib, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Anders Pedersen Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Degnesøn, Skarrild
FADDER Nr. 4: Johanne Jensdatter, Skarrild By, Skarrild, 17, datter af Jens Pedersen.
FADDER Nr. 5: ? Morten Studsgaards tjenestepige, Studsgaard, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Skarrild By, Skarrild, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d 12 Feruvij Blev Morten Stusgaard Baren døbt peder Jomfru Maren Biøren {Clausdatter Svitzer} bar dend fader Jb af døfing Ander {Pedersen} Stusgaard degne Søn og Jens Peder{sen} daatter {Johanne} og Morten pige.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2375 1769.02.28 Peder Christensen, Døvling. FAR: Christen Pedersen den Unge. MOR: ? Christen Døvlings kone.
BÅREN AF: Kirsten Pedersdatter, Skarrild, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Maren Nielsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Nielsdatter, Døvling, Skarrild, Peder Ibsens kone
FADDER Nr. 4: Richard Skomager, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Richard Skomagers kone, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 6: Jens Richard Skomagers karl, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 7: Karen Pedersdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Peder Ibsen, Døvling, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d 28 februvai Blev Christen {Pedersen den Unge} døfling Baren døbt Peder og hans Søster Kiersten {Pedersdatter} Bar dend , faderne Niels Christensen udi Selstrup , Maren Niels daatter , Peder Jpsen Kone {Anne Nielsdatter} , Ricart Skumager , og hans karel Jens og Karen pederdat.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2377 1769.04.02 Mads Sørensen, Skarrild By. FAR: Søren Madsen. MOR: ? Søren Madsens kone.
BÅREN AF: Anne Mølle, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Niels Mortensen, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 2: Ole Christensen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, 22, søn af Morten Christensen Heesgaard.
FADDER Nr. 3: Stine Bertelsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Niels Pedersens kone, Skarrild By, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Niels Pedersen, Skarrild By, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d anden April Blev Søren Massen her udi Byen døbt Mas , Anne Møl bar dend faderne Niels Mortensen Olle {Christensen} hees gaar og stine bertelsd: Niels Pedersens Koene her i Byen.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2380 1769.08.08 Christen Jensen, Øvig. FAR: Jens Nielsen. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Krog, Skarrild, Moderens søster gift med Jørgen Nielsen, denne søster bor i Skarrild. Søsteren Johanne bor i Fasterholt Bjerre i Arnborg.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Ronnum den Yngre, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 2: Cort Lauridsen Degnesøn, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Mikkelsen Toxvig, Toxvig, Arnborg, 25, moderens bror Mikkels søn.
FADDER Nr. 4: Mette Katrine Smed, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Mølle, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 6: Maren Krog, Krog, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: Søndagen d 8te Julius {formodet fejl for August} blev Jens Nielsen udi Ødvig hans ban døbt , Christen og hans Koenes Søster {Maren Nielsdatter i Krog formodentlig} bar dend, faderne peder {Pedersen} Ronnum {den Yngre} Kort Laurissen Christen {Mikkelsen} Toxvig Mette smed Anne Møl Maren Krog.

NOTITS: Denne dåb er indført i rækkefølge efter den 24. juli og antages derfor at være i august i stedet for.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2381 1769.12.01 Erik Christensen Svitzer, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Christen Clausen Svitzer. MOR: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted.
BÅREN AF: Anne Margrethe Christiansdatter Fogh, Skarrild, Madme Linnet, gift med senere herredsfogeden Hans Ditlevsen Linnet.
FADDER Nr. 1: ? Clausen, Med sikkerhed en bror til faderen, men ingen præster set mellem brødrerne. Men der var omkring 5 fremtrædende brødre, normalt monsieur. Ikke klart hvem det er.
FADDER Nr. 2: Poul Jensen Østergaard, Karstoft- Nørre, Skarrild, Proprietær.
FADDER Nr. 3: Maren Lyster, Gjellerup, Gift med herredsfoged Ebbe Olav Lyster.
FADDER Nr. 4: Jens Nielsen Gjelstrup (Præstegaarden), Sønder Felding, Præst i Sønder Felding, nabosogn.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: Det Nye Kirche aar Ao 1770 d: 1 december Blev Præsten {Christen Clausen Svitzer} baren døbt Erech Madme Linnet {Anne Margrethe Christiansdatter Fogh} bar den fadr Hr Klausen Monsiur {Poul Jensen} Øster gaar [Maren] Lystrup Hr {Jens Nielsen} Glestrup.

Begravelse nr. 6379
NOTITS: Begravet knap 3 år gammel.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2383 1770.02.04 Peder Jensen, . FAR: Jens Glarmester. MOR: ? Jens Glarmesters kone.
BÅREN AF: ? Ole Nielsen Minds kone, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Skomager, Skarrild
FADDER Nr. 2: Michel Gammelgaard (Gammelgaard?), Skarrild
FADDER Nr. 3: Kirsten Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Anne Ibsdatter, Pindvig?, Skarrild
FADDER Nr. 5: Gert Glarmester, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Ole Nielsen Minds, Lustrup, Skarrild, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d 4 februvius Blev Jens Glamaster baren døbt Peder , og Olle Mins Kone bar dend, faderne Peder Skumager Mechel gl: gaard Kiersten Jens datter Anne Ib daatter Giert Glamaster.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2385 1770.04.08 Hans Hansen, Karstoft- Sønder. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: Birte Christensdatter.
BÅREN AF: ? Jens Ibsens fæstemø, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Hansen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Troelsdatter?, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Niels Christensens kone, Skarrild
FADDER Nr. 5: Erik Nielsen, Karstoft- Sønder, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Ibsen Pindvig, Karstoft- Sønder, Skarrild
NÆVNT Nr. 2: Niels Christensen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d 8 April Blev Hans Eskendesen Baren døbt Nafl. hans Jens Ibsen fæste Mød bar den faderne Peder Christensen Christen hansen Anne trol{..}daatter Niels Christensen hustru og Erech Nielssen.

Begravelse nr. 6355
NOTITS: Begravet 3 uger gammel.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2386 1770.05.20 Bertel Andersen, Grene. FAR: Anders Bertelsen. MOR: ? Anders Bertelsens kone.
BÅREN AF: ? Peder Andersens kone, Skave, Skarrild
FADDER Nr. 1: Anders Nielsen Grene, Grene, Skarrild
FADDER Nr. 2: Birte Andersdatter, Grene, Skarrild, 19, datter af Anders Nielsen Grene.
FADDER Nr. 3: Christen Hansen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Christen Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Christen Pedersen Skaves kone, Skave, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Skave, Skave, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d 20 Maj Blev Ander Bertelsen Baren døbt Bertel. Peder Andersens Koene i Skave bar dend , faderne Anders {Nielsen} gren og dat Berrit {Birte Andersdatter} og Christen hanssen Christen Lustrup og Christen {Pedersen} Skaue konne.

Begravelse nr. 6366
NOTITS: Begravet godt et år gammel. Stedet Grene fra begravelsen.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2387 1770.05.27 Thomas Poulsen, Hesselvig. FAR: Poul Nielsen. MOR: Mette Thomasdatter.
BÅREN AF: Margrethe Thomasdatter, Holtum, Arnborg, 25, men kunne være i Assing Johanne eller Mren.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Ronnum, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Niels Thomasen, Skarrild, 28, moderens bror, kort før at overtage fødegården.
FADDER Nr. 4: Malene Knudsdatter, Ronnum, Skarrild, Peder Pedersen Ronnum den Yngres kone.
FADDER Nr. 5: ? Niels Christensens kone, Skarrild
FADDER Nr. 6: ? Degnedatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen Ronnum den Yngre, Ronnum, Skarrild, 2. kone Malene Knudsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Christensen, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d: 27 Maj Blev Povel Nielssen, Baren udi Hesselvig døbt thomas og hans konnes Søster {Margrethe Thomasdatter} Niels {Christensen} Ronnum og Jens {Nielsen} Øvig Niels thomessen, Peder {Pedersen} Ronnum {den Yngre} konne {Malene Knudsdatter} og Niels Christensen Konne degne daatter.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2389 1770.07.29 Anders Christian Pedersen, Lustrup. FAR: Peder Christensen Smed. MOR: Mette Katrine Smed.
BÅREN AF: ? Mette Katrine Smeds søster
FADDER Nr. 1: Poul Vekegaard?, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Poul Vekegaards kone?, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Peder Nielsen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Degnesøn, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d: 7 Søndag udi Trinitaus Blev Peder {Christensen} smed Baren døbt Anders Christian, hans Kon{...} Søster, Bar dend faderne Povel {Veke} gaar og Hust. Anne Jens daat Peder {Nielsen} Ødvig degne Søn.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2400 1772.02.02 Palle Andersen, Krog. FAR: Anders Pallesen. MOR: Else Sørensdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Gert Jensen Glarmester, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jørgen Nielsen Krog, Krog, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Bertelsdatter, Heesgaard, Skarrild, Bertel Heesgaards datter.
NÆVNT Nr. 1: Peder Sørensen, Hjøllund- Store, Arnborg, Konen Maren Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Bertel Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d 2 Februs Blev Anders Pallesen Baren udi Krog døbt Pali Peder Sørensen udi hiøllund {Arnborg sogn} hans hustru {Maren Pedersdatter} bar den. faderne Christen Jacobsen Giert Glad {Glar} Mæste Jørgen {Nielsen} Krog Bertel Hesgaard daatter

Begravelse nr. 6376
NOTITS: Begravet 10 dage gammel.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 1996 1772.07.01 Peder Christensen, Lustrup. FAR: Christen Pedersen Lustrup. MOR: Maren Gødesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skifte 1776 efter moderen: 'Christen Pedersen Lustrup og Maren Gødesdatter en søn født Peder .'}
NOTITS: Dato arbitrær midt i året 1772. Kirkebogen ikke ført det meste af året 1772.

LINK: Se faderen Christen Pedersen Lustrup.


Nr. 2401 1772.12.01 Jens Eriksen, Karstoft- Sønder. FAR: Erik Nielsen. MOR: Anne Jensdatter.
NÆVNT Nr. 1: Terkel Jensen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Stedfar, moderens 2. mand.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 8de Decembr: Terkel Jensens Sted=Søn Jens — 1 aar.'}
DKB: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 8te decbr døde Terkel Jensen baren Jens i hans aldr i aar.'}

Begravelse nr. 6399
NOTITS: Datoen for dåben er omtrentlig fra alderen 1 år. Moderens navn fra FT 1787.


Nr. 2402 1773.02.10 ? Anders/en/datter, Krog. FAR: Anders Vistesen Krog. MOR: Marianne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 20 dito {Febr} døde Anders {Vistesen} Krog baren udi sin korte 10 dage.'}

Begravelse nr. 6384
NOTITS: Vistesen kan være fejl, for Anders Pallesen får barn for tæt på denne dato. Datoen for dåben er omtrentlig fra alderen 10 dage.


Nr. 2403 1773.05.01 ? ?, . FAR: ? ?. MOR: ? ?.
BÅREN AF: ? ?, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Smed, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Peder Klinks kone, Klink, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Mølle, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 4: Gert Jensen, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Peder Klink, Klink, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: {... Begyndelsen mangler ...} daatter udi Søndergaard bar dend, faderne Peder {Christensen} smed, Peder Klinks Konne Anne Møl Giert Jensen .

NOTITS: Dette er enden af et brud i degnens kirkebog hvor ca. 2 foliosider mangler mellem den 2. februar 1772 og den 20. juni 1773.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2404 1773.06.20 Peder Andersen, Krog. FAR: Anders Pallesen. MOR: Else Sørensdatter.
BÅREN AF: Anne Christensdatter Mølle, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Søren Pedersen, Hjøllund?, Arnborg?
FADDER Nr. 2: Gert Jensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Kirstine Bertelsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Mette Skave, Skave, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, Datter bærer, Anne antaget.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: Dom: d anden Søn dag J Trinitus Blev Anders Pallisen hans Barn døbt Peder Christen Møler dat {Anne Christensdatter Mølle} Bar dend faderne Søren Pedersen og giert Jensen , stienne Bertels dat og Mette Skaue

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2405 1773.09.19 Anders Pedersen, Lustrup. FAR: Peder Christensen Smed. MOR: Mette Katrine Smed.
BÅREN AF: ? Jensdatter, Skarrild, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Poul Andersen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Ole Nielsen Minds, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 4: Karen Andersdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Kirsten Christensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Dom: XV post Trin: Peder Smeds barn døbt Anders.
DKB: d 15 Søndag i Trinitas {..} Peder {Christensen} smed barn døbt Anders og hans Konnes søster bar dend, fader Povel Andersen udi Selstrup Peder Nielsen Olle {Nielsen} Mins Karen Andersdat Kiersten ChristenDat.

Begravelse nr. 6450
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2407 1773.10.24 Niels Jensen, Karstoft- Sønder. FAR: Jens Jensen Pindvig. MOR: Anne Nielsdatter.
FADDER Nr. 1: Jens Troelsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Terkel Jensen, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 3: Ebbert Lauridsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Christen Hansen, Skarrild
FADDER Nr. 5: Marianne Christensdatter, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 6: Mette Christensdatter, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 7: Mette Nielsdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Den 24 Octobr: Jens Jensens {Pindvigs} barn af Karstoft døbt Niels . - - - - - - - - - - bar det fadderne: Jens Troelsen , Terkel Jensen , Ebert Lauridsen , Christen Hansen, Mariane Christensd: og Syster Mette af Heesgaard .
DKB: d 24 Ogtober Blev Jens Jensen udi Carstoft hans baren døbt navnlig Niels faderne Jens Trovelsen og Terkel Jensen og Ebbert Laurids og Christen Hansen og beg{ge} hesgaar Piger og Mette Niels Daatter Carstoft.

NOTITS: Anne Nielsdatter fra FT 1787 og FT 1801.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2408 1774.02.27 Viste Andersen, Krog. FAR: Anders Vistesen Krog. MOR: Marianne Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild, Madme Svitzer, forrige præst Svitzers enke..
FADDER Nr. 1: Ole Nielsen Minds, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Mette Katrine Smedekone, Lustrup, Skarrild, Gift med Peder Christensen Smed.
FADDER Nr. 4: Ebbert Lauridsen, Skarrild, Degnesøn.
FADDER Nr. 5: Cort Arntsen Bisted, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild, 33, bror til madam Svitzer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Den 27de febr: døbt Anders {Vistesen} Krogs barn Viste , Mad: {Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted} Svitser bar det, fadderne : Ole {Nielsen} Minds, Jens {Nielsen} Ødevig , Mette {Katrine} Smedde Kone, Ebert lauridsen , Cort {Arntsen} Bisted.
DKB: Anno 1774 d 27 Feebruius Blev Anders Krog baren døbt nafl: Viisted og Madme Sviser Bar den , faderne Olle Miends og Jens Ødvig og Mette Smede Kone Degne Søn Ebbert Kort Bisted.

Begravelse nr. 6402
NOTITS: Begravet 9 uger gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2409 1774.03.20 Giøde Richard Christensen, Lustrup. FAR: Christen Pedersen Lustrup. MOR: Maren Gødesdatter.
BÅREN AF: Margrethe Olesdatter, Mosgaard, Assing
FADDER Nr. 1: Richard, Skarrild
FADDER Nr. 2: Ingeborg, Skarrild
FADDER Nr. 3: Ole Nielsen Minds, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 4: Lars Michelsen, Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: 20de Martæ blev Christen Pedersens barn af Lustrup døbt Giøtti Richardt . Margrethe Olsdatter af Moesgaard bar det .
DKB: d 20 Marti blev Christen pedersen baren udi Ludstrup hans barn døbt giøde Ricart , Magrete Oledat af Mosgaard bar dend fadere Ricart og Ingerborg Ole {Nielsen} Mins Las Mechelsen.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2411 1774.05.08 Ib Mortensen, Studsgaard. FAR: Morten Pedersen Studsgaard. MOR: Maren Ibsdatter.
BÅREN AF: Mette Ibsdatter, Fjelstervang, Vorgod, Fordi hendes mand Lars Fjelstervang er fadder.
FADDER Nr. 1: Ib Pedersen, Aggersig, Assing, Moderens far. Ses FT 1787.
FADDER Nr. 2: Lars Nielsen Fjelstervang, Fjelstervang, Vorgod, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: 5te Søndag efter Paaske Morten {Pedersen} Studsgaards barn døbt Ib . Mosteren {Mette Ibsdatter} bar det : faddderne Ib {Pedersen} i Aggersig , Lars {Nielsen} fielstervang {Vorgod} . Degnens Søn {Ebert Lauridsen}
DKB: d 5te Søndag efter Paaske blev Morten stusgaar hans bar{..} Døbt Ib . hans Kones Søster bar den. fader Ib udi Assing og Lars felstervang og degne Søn ,

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2412 1774.06.12 Christian Jensen, Øvig. FAR: Jens Nielsen Øvig. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild, Madamme Svitzer, enke efter forrige præst Svitzer.
FADDER Nr. 1: Mikkel Christensen Toksvig, Toksvig, Arnborg, Bror til moderen.
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen Øvig, Hesselvig, Skarrild, Bror til faderen
FADDER Nr. 3: Mette Thomasdatter, Hesselvig, Skarrild, Poul Hesselvigs kone
FADDER Nr. 4: Anders Vistesen Krog, Krog, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Christensdatter Mølle, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 6: Maren Christensdatter, Hesselvig, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Poul Nielsen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: 2 Søndag efter Trin: Jens {Nielsen} Ødevigs barn Christian . Mad: Svitzer {Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted} bar det —
DKB: d 2 Søndag udi Trinitaus blev Jens Ødvigs Baren døbt Christian Madme Svisser {Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted} bar dend , faderne Mechel {Christensen} Toxvig , Peder {Nielsen} Ødvig Povel {Nielsen} Hesselvig konne {Mette Thomasdatter} Ander {Vistesen} Krog Anne {Christensdaater} Møl Maren Christen daatter hesselvig ,

Begravelse nr. 6407
NOTITS: Begravet 7 uger gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2413 1774.06.21 Jens Poulsen Østergaard, Karstoft- Nørre. FAR: Poul Jensen Østergaard. MOR: Anne Dorthe Liebe.
BÅREN AF: Elisabeth Hansdatter Bering, Rørbæk, Vester, Madame Sejer.
FADDER Nr. 1: Johan Jakob Sejer, Rørbæk, Vester, Godsejer.
FADDER Nr. 2: Andreas Bagger, Hastrup, Thyregod, Godsejer.
FADDER Nr. 3: Niels Christian Clausen, Brande By (Præstegaarden), Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Tiirsdagen den 21de Junii Monsieur {Poul Jensen} Østergaards Barn af Nørre Carstoft , som tilforn var hiemmedøbt i Præstegaarden , fremstillet Herren i Kirken . Mad: Sejer {Elisabeth Hansdatter Bering} paa Rørbek bar det, Fadderne : Mons: {Andreas} Bagger paa Hastrup {Thyregod} , Hr. {Niels Christian} Claussen i Brande Hr {Johan Jakob} Sejer paa Rørbek {Vester sogn} .
DKB: Tirs dagen d 21 Junis blev der Monsirs Øster gaar hans baren døbt Jens , og Madme Seier paa Rørbech, bar dend faderne Monsiur Bager Paa hastrup Hr Klaussing og Mon Sierij Paa Ørbech.

NOTITS: Præsten har ikke glemt navnet, det anføres ellers ved hjemmedåben, som i dette tilfælde ikke er set. Moderen døde i fødslen. Det noteres at Poul Østergaard kaldes monsieur som også Andreas Bagger, mens Johan Jakob Sejer kun kaldes Hr., selv om Rørbæk hovedgård egentlig var større end Nørre Karstoft

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2414 1774.07.10 Nikolaj Rasmussen, Heesgaard. FAR: Rasmus Nikolajsen. MOR: Inger Hansdatter.
BÅREN AF: ? Inger Hansdatters mor, Dørslund?, Brande?, Oldemor = bedstemor. Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Hans Rasmussen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 2: Niels Thomassen, Holtum, Arnborg, Bror til Mette Thomasdatter
FADDER Nr. 3: Mette Thomasdatter, Hesselvig, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Poul Nielsen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Konen Mette Thomasdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: 6te Søndag efter Trin: fremstillet Rasmus Nicolajsens barn af Præstegaarden navnl: Nicolai , OldeModeren bar det , fadderne : Hans {Rasmussen} Greene {Arnborg} , Niels Thomassen, Povel {Nielsen} Hesselvigs Kone {Mette Thomasdtter} .
DKB: d 6t Søndag udi Trinitaus blev Rasmus Nicholaisen hans baren døbt naflig Niculai hans Konnes Moder bar dend, faderne hans {Rasmussen} gren {Arnborg} Niels Thomassen Povel hesselvig Konne [...ne] tiensted Pige.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2417 1774.10.16 Christian Johannessen, Lustrup. FAR: Johannes Giødesen. MOR: Gertrud Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Richardt, Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: 20de Søndag efter Trin: Johannes Giødesens barn af Lustrup , Christian Maren Richart bar det.

NOTITS: Moderens navn fra FT 1787.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2418 1775.01.12 Lars Christensen, Døvling. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Pedersdatter, Døvling, Skarrild, Søster til faderen, gift med gamle Christen Pedersen.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen den gamle, Døvling, Skarrild, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Jens Bendtsen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 3: Johannes, Skarrild, Lustrup?
FADDER Nr. 4: Maren Nielsdatter, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild, Gift med Gert Jensen.
FADDER Nr. 5: ? Rasmus Bringelsens tjenestepige, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 6: Mette Madsdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Gert Jensen, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Rasmus Bringelsen, Pindvig, Skarrild, Tjenestepigen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Dom: 2. p Epiphani : var Christen Pedersens Barn af Deufling i Kirke Navnlig Las , som tilforn af Jordmoderen var hiemmedøbt. Faderens Syster den gamle Christen Pedersens Hustru bar det frem.
DKB: Dend anden Søndag efter helig tre Kongers dag Blev Christen Pedersen udi døfling hans barn Døbt Las gl Christen Pedersen Konne bar dend faderne Christen Pedersen Jens Bentsen og Johannes gert Jenssens Konne {Maren Nielsdatter} Rasmus {Bringelsen} Penvigs Pige Mette Mas daatter.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2419 1775.03.05 Hans Olesen, Beksgaard. FAR: Ole Christensen Beksgaard. MOR: Agnete Hansdatter.
BÅREN AF: ? Hansdatter, Skarrild, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Søren Christensen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 2: Ebbert Lauridsen, Skarrild, Degnesøn.
FADDER Nr. 3: Anders Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Ibsdatter, Studsgaard, Skarrild, Morten Pedersen Studsgaards kone.
FADDER Nr. 5: Peder Jensen Alling, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Dom Invocavit var Ole Christensens Barn af Beksgaard i Kirke navnlig Hans , som tilforn var hiemme døbt af JordeModeren . Offer [circa] 3 Mk. 8ß.
DKB: d 1 Søndag udi faste blev Olle Christensen barn Døbt Nafnl: Hans hans konnes Søster bar dend fadere Søren {Christensen} heesgaar degne Søn {Evert Lauridsen} Anders stusgaar og Morten {Pedersen} stus gaard konne {Maren Ibsdatter} og Peder Jensen Alling.

Begravelse nr. 6415
NOTITS: Begravet 10 uger gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2420 1775.03.19 Christen Sørensen, Heesgaard. FAR: Søren Christensen Heesgaard. MOR: Marianne Christensdatter.
BÅREN AF: ? Christensdatter, Skarrild, Søster til moderen.
FADDER Nr. 1: Ole Christensen, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 2: Terkel Jensen, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Jens Jensen PIndvigs kone, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 4: Evert Lauridsen, Skarrild, Degnesøn.
FADDER Nr. 5: ? Maren Tarps datter, Tarp, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Pindvig, Karstoft- Sønder, Skarrild, Konen
NÆVNT Nr. 2: Maren Tarp Tarp, Tarp, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Dom : Oculi var Søren Christensens Barn af Heesgaard i Kirke navnlig Christen Offer circa 5 Mk 8[7] ß.
DKB: d 3de Søndag udi faste blev Søren heesgaar hans Baren døbt. Christen hans konnes Søster Bar dend faderne Olle Christensen og [Terhen] Jensen Jens {Jensen} Pendvigs konne, Degne Søn Ebbert {Lauridsen} Maren Tarp daatter.

Begravelse nr. 6447
NOTITS: Begravet fire år gammel i 1779.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2424 1775.05.12 Dødfødt, Grene. FAR: Anders Bertelsen. MOR: ? Anders Bertelsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {REKONSTRUKTION fra begravelsen Almindelig Bededag den 4 Tirsdag efter Paaske blev begravet et dødfødt Barn Søn Af Anders Berthelsen i Greene. NB.' }
DKB: {REKONSTRUKTION fra begravelsen 'd 10 May Anders bertelsen i gren død fød drenge Baren udi gren - -.' }

Begravelse nr. 6414


Nr. 2425 1775.05.28 Viste Andersen, Krog. FAR: Anders Vistesen. MOR: Marianne Christensdatter.
BÅREN AF: Ambrosia Brink, Karstoft- Nørre, Skarrild, Poul Østergaards 2. kone.
FADDER Nr. 1: ? Nissen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Inger? Brink, Skarrild, Søster til Ambrosia Brink.
FADDER Nr. 3: Søren Pedersen Ronnum, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 4: Evert Lauridsen, Skarrild
FADDER Nr. 5: Mette Andersdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: 6te Søndag efter Paaske var Anders Vestesens Barn Veste i Kirke fra Krog. Det var tilforn for . . . . . Uger siiden døbt i Præstegaarden .
DKB: d 6te Søndag efter Paas{..} Anders Krog baren [...] Krog Naflig Visted Madamme Østergaa{..} {Ambrosia Brink} paa Castoft Bar dend. fader Jomfrue Nessen Jomfru Øster gaard {Inger Brink} paa Castoft, Søren {Pedersen} Ronnum Ebbert Laurissen , og Mette Anders daatter.

Begravelse nr. 6418
NOTITS: Begravet 16 uger gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 1994 1775.08.05 *1775.08.05 Dødfødt søn, Hesselvig. FAR: Peder Nielsen Øvig. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Onsdagen d 9 Augusti blev begravet Peder Nielsens dødfødte Søn af Hesselvig var Liig = Prædiken.
DKB: d 28 Juli Peder Nielsen Dødfød drenge Baren udi hesselvig.'}

Begravelse nr. 6417
NOTITS: Konens navn fra FT 1787. Dato sat til fire dage før begravelsen.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2427 1775.09.24 Jakob Christensen, Døvling. FAR: Christen Pedersen den Ældre. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Christen Pedernsen den Unges kone, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen den Unge, Døvling, Skarrild, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen, Døvling, Skarrild, 62, skolemester i sognet.
FADDER Nr. 3: Lene Bentsdatter, Skarrild, 24, Malene, datter af Bendt Jensen i Døvling.
FADDER Nr. 4: Anders Jensen Østergaard, Karstoft- Nørre, Skarrild, Bror til Poul Østergaard paa Nørre Karstoft.
FADDER Nr. 5: Kirsten Jensdatter, Skarrild, Jens Nielsen skolemester kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Dom : 15 post Trinit d 24 Septemr blev døbt Christen Pedersens Senioris Barn fra Deufling navnlig Jacob , som var det andet Barn , bemeldete Mand havde avlet i ægteskab med sin da værende Hustrue . den unge Christen Pedersens Hustru bar det frem .
DKB: d 15 Søndag i trinitaus Blev Christen døfling Baren døbt Jacob Christen Pedersen Kone bar dend faderne Jens Nielsen Christen Pedersen Lene Bentsdat Ander Jenssen og Kirsten Jens dat.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2428 1775.12.10 Jesper Lorens Nielsen, Karstoft- Sønder. FAR: Niels Larsen. MOR: ? Niels Larsens kone.
BÅREN AF: Ambrosia Brink, Karstoft- Nørre, Skarrild, Madame Østergaard, Poul Jensen Østergaards kone.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Pindvig, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 2: Anne Nielsdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Jens Pindvigs kone.
FADDER Nr. 3: Terkel Jensen, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 4: Anne Jensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Terkel Jensens kone.
FADDER Nr. 5: Laurids Jensen, Skarrild
FADDER Nr. 6: Jens Larsen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: i Dom : II Advent døbt Niels Larsens søn Jesper Lorentz af S_ Carstoft : Mad : Østergaard {Ambrosia Brink} bar det .
DKB: Dend anden Søndag udi Afven Niels Lassen, udi Sønder Castof hans baren døbt Jesper lorens, og Madmme. Øster gaar paa Castoft, Bar den, faderne Jens {Jensen} Pinvig og konne {Anne Nielsdatter} . Terchel Jensen og Konne {Anne Jensdatter} Lauris Jensen Jens Lassen,

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2430 1776.01.21 *1776.01.20 Christen Sørensen, Skarrild By. FAR: Søren Madsen. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Andersdatter Skovby, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Hegelahrs kone.
FADDER Nr. 1: Niels Mortensen, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 2: Ole Jensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Ebbert Lauridsen Degnesøn, Skarrild
FADDER Nr. 4: Inger Hansdatter, Heesgaard, Skarrild, Rasmus Nikolajsen Skibbilds kone
FADDER Nr. 5: Anne Jakobsdatter, Studsgaard, Skarrild, Tjener ved Morten Pedersen i Studsgaard.
NÆVNT Nr. 1: Rasmus Nikolajsen Skibbild, Heesgaard, Skarrild, Født i Skibbild i Arnborg sogn.
NÆVNT Nr. 2: Morten Pedersen Studsgaard, Studsgaard, Skarrild, Tjenestepigen Anne Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: ii d 20 Januar : begierede Søren Madsen af Skarild mig at døbe hans og Hustrues Kirsten Christensdatters Søn, som blev fød forrige Nat og skulde kaldes Christen blev døbt 3 Sønd: efter H. 3 Konger {1776.01.21}. Præsten Koene bar det .
DKB: d 3die Søndag efter hellig tre konger dag blev Søren Massen baren Døbt Christen Præsten konne bar dend faderne Niels Mortensen og Olle Jensen degnesøn Ebbert Rasmus [Skrefvel] konne, Morten stus Pige Anne Jacobsdaatter,

Begravelse nr. 6448
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2431 1776.03.14 Jakob Poulsen, Silstrup. FAR: Poul Andersen Veilgaard. MOR: Karen Jakobsdatter.
BÅREN AF: Karen Andersdatter, Døvling, Skarrild, Søster til faderen.
FADDER Nr. 1: Anders Pallesen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Niels Knudsen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Jensen Pindvig, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 4: Mette Katrine Smed, Lustrup, Skarrild, Gift med Peder Christensen Smed.
FADDER Nr. 5: Mette Ibsdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Smed, Lustrup, Skarrild, Konen Mette Katrine fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: III Midfaste Søndag d 14 Martii Povel Andersns Barn døbt navnlig Jacob af Seltrup.
DKB: Mifst Søndag blev Povel seljstrup baren Døbt Navnelig Jacob karen Andes Daatter af Døfling bar den faderne Anders Pallisen og Niels Knusen og Peder Jensen og Peder {Christensen} smes konne {Mette Katrine} og Mette Ibsdaatter.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2432 1776.04.08 Ib Jensen, Karstoft- Sønder. FAR: Jens Jensen Pindvig. MOR: Anne Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 1: Terkel Jensen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Konen Anne Jensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Niels Larsen, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Niels Larsens kone, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 4: Christen Pedersen Døvling den Unge?, Skarrild
FADDER Nr. 5: Else Hansdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, 24, datter af Hans Eskesen.
NÆVNT Nr. 1: Hans Eskesen Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild, Datter Else Hansdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: IV Anden Paaaske Dag Jens Jensens {Pindvig} Søn fra Sønder Karstoft døbt navnlig Ib.
DKB: d anden Paaske dag var Jens Jensen i Castoft hans baren til Daab. Nafl. Ib, og Terkel Jensen konne {Anne Jensdatter} bar ham, farderne Niels Lassen og konne, og terkel {Jensen} og Christen {Pedersen} Døfling hans {Eskesen} Castoft daatter Else {Hansdatter} ,

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2439 1776.11.03 *1776.10.20 Niels Gertsen, Skarrild By (Søndergaard). FAR: Gert Jensen. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Søndagen d. 20 octobr : hiemmedøbt Geert Jensens Barn i Søndergaard navnlig Niels. var i kirke 22 Søndag efter trinit:.
DKB: d 3di November giert Jenssen Baren døbt Niels.

NOTITS: Faderen Gert Jensen begravet 1791 52c år gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2441 1776.12.26 *1776.11.20 Peder Andreasen, Lustrup. FAR: Andreas Pedersen, Lintrup, Holsten. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Andersdatter Skovby, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Hegelahrs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: NB: 1776 d 20 Novembr: hiemme døbt Karen Pedersdatters Uægte Barn i Lustrup navnlig Peder og udlagt til Barne=Fader ægtemanden Andreas Andersen Controlleur i Lintrup i Holsteen —.
PKB: ovenmeldte Uægte Barn var i Kirke 2den Jule Dag og samme, som ovenfor af Lindtrup Sogn og Bye af Lintrup Sogn og Bye blev udlagt til Barnefader Præstekonen {Maren Andersdatter Skovby} bar det.
DKB: 1776 d 20 Novbr Blev hiemm døbt Karen Peder dat udi Lustrup hendes uægte baren Peder og udlagt til barn fader ægte Mand Andres Anders Contel{..} udi Holsten.

NOTITS: Præsten Hegelahr nævner dette i Liber Daticus "Den 8. Januar 1777 blev Karen Pedersdatters Leiermaal meldt for Amtsforvalteren, og han blev spurgt om Sognepræsten i Lintrup skulle underrettes om Barnefaderen, som var udlagt, og blev tilmeldt Amtsforvalteren".

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2442 1777.01.03 *1777.01.03 Giøde Richard Johannesen, Lustrup. FAR: Johannes Giødesen. MOR: Gertrud Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Den 3 januar : 1777 hiemmedøbt Johannes Giødesens Barn af Lustrup navnlig Giøde Richard .

Begravelse nr. 6428
NOTITS: Hejmmedøbt, begravet to uger gammel.

LINK: Præsten affotografering.


Nr. 2446 1777.04.13 Niels Jensen, Gunbek. FAR: Jens Sørensen. MOR: Gertrud Nielsdatter.
BÅREN AF: Ambrosia Brink, Karstoft- Nørre, Skarrild, Madame Østergaard. Gift med Poul Jensen Østergaard til Nørre Karstoft.
FADDER Nr. 1: Christen Sandgaard, Sandgaard, Skarrild
FADDER Nr. 2: Ebert Lauridsen Degnesøn, Skarrild
FADDER Nr. 3: Laurids Jensen, Karstoft- Nørre, Skarrild, Tjener på herregården Nørre Karstoft.
FADDER Nr. 4: Mette Jensdatter, Karstoft- Nørre, Skarrild, Tjener på herregården Nørre Karstoft.
FADDER Nr. 5: Johanne Hansdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, 16, døbt Anne, datter af Hans Eskesen.
FADDER Nr. 6: Anne Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 7: Anne Nielsdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: ii. 2 Søndag efter Paaske døbt i Kirken Jens Sørensens ved [Guebek] paa Nør : Karstoft Mark hans Barn navnlig Niels . Madam: Østergaard {Ambrosia Brink} paa Nør Karstoft bar det Fadderne: Christen Sandgaard , Ebert Lauritsen, Lauritz Jensen tienende paa Nør Carstoft Mette Jensdatter tienende ibidem og Johanne Hansdatter fra Sønder Karstoft etc :
DKB: 4. anden Søndag efter Paaske blev Jens Sørensen baren døbt Niels Madme Østergaar bar dend faderne Christen Sand gaar lauris Jensen Ebert degen Anne Jens dat Anne Niels datter Mette Paa Castoft.

NOTITS: Præsten og degnen har ret forskellige faddere.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2447 1777.05.25 *1777.05.19 Jens Christian Pedersen, Skarrild By (Søndergaard). FAR: Peder Smed. MOR: ? Peder Smeds kone.
BÅREN AF: Anne Christensdatter Mølle, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Jensen Pindvig, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Ole Minds den Unge, Skarrild
FADDER Nr. 3: Ebert Lauridsen Degnesøn, Skarrild
FADDER Nr. 4: Inger i Præstegaarden, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Pedersdattter, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
FADDER Nr. 6: Karen Jakobsdatter, Silstrup, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Poul Andersen Veilgaard, Silstrup, Skarrild, Konen Karen Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: III. 2 Pintze Dag hiemmedøbt Peder Smeds Barn i Søndergaard navnlig Jens Christian . Dette Barn var i kirke Festo Trinitat: {1777.05.25} Anne {Christensdatter} Møle bar det. Fadderne vare: Peder {Jensen} Pindvig, den unge Ole Mintz , Degnens Søn Ebert Inger i Præstegaarden Anne Pederdatter ibidem .
DKB: 3 foldigheds Søndag blev Peder Baren døbt Jens Christian Anne Møl bar den faderne Peder Penvig Olle Mins og degen søn Ebbert Povel {Andersen} Selstrup konnne {Karen Jakobsdatter} og Enge udi Præste gaar Anne Pedersdat.

Begravelse nr. 6433
NOTITS: Begravet en måned gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2448 1777.05.25 Knud Jensen, Døvling. FAR: Jens Jakobsen. MOR: Bartholine Knudsdatter.
BÅREN AF: Mette Hartvigsdatter
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Knud Olesen, Døvling, Skarrild, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Jens Bendtsen, Døvling, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 4: Karen Pedersdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Nielsdatter, Døvling, Skarrild, Anders Andersens kone.
FADDER Nr. 6: Karen Jakobsdatter, Tarp, Søder Felding
NÆVNT Nr. 1: Anders Andersen Døvling, Døvling, Skarrild, Konen Anne Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: IV. Festo Trinit : døbt i Kirken Jens Jacobsens Tarps og Bartholine Knudsdatters barn af Deufling navnlig Knud . Mette Hartvigsdatter bar det. Fadderne vare Jens Nielsen Knud Olesen Jens Bentzen Karen Pedersdatter og Anders Deuflings kone , Karen Jacobsdatter Tarp.
DKB: samme dag {3 foldigheds Søndag} Jens Jacobsen Baren udi døflig døbt Knud Mette h[.st..g] bar den faderne Jens Nielsen Knud Ollesen Jens Bentsen Karen Peder dat [......] døfling konne og Karen Tarp.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2453 1777.12.11 *1777.12.06 Dødfødt, Døvling. FAR: Anders Andersen Døvling. MOR: Anne Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB (under fødte): Anders Andersens dødfødde Drengebarn ii Decembr:.
DKB (under begravede): Ander døfling død fød dreng baren ,

Begravelse nr. 6436
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2455 1778.01.18 Niels Pedersen, Hesselvig. FAR: Peder Nielsen Hesselvig. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Birte Christensdatter, Høgsvig, Sønder Felding, 41, moederens søster, gift med Niels Neilsen.
FADDER Nr. 1: Ole Jensen, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
FADDER Nr. 2: Margrehe Thomasdatter Øvig, Øvig, Skarrild, Gift med Peder Christensen, bror til moderen.
FADDER Nr. 3: Mette Christensdatter, Skarrild, Ikke søster til moderen.
FADDER Nr. 4: Ingeborg Poulsdatter, Hesselvig, Skarrild, Datter af Poul Nielsen Hesselvig.
FADDER Nr. 5: Niels Nielsen Høgsvig, Høgsvig, Sønder Felding, Patronym fra FT 1787. 2den kone Birte Christensdatter bærer. Skifte 1789.
FADDER Nr. 6: Christen Pedersen Sandfeld, Hesselvig, Skarrild, Moderen far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Dom: 2 post Epiph: havde Peder Nielsen af Hesselvig og Maren Christensdatter en Søn til Daaben navnlig Niels Moderens Søster af Høesvig Bennet Christensdatter bar det Fadderne: Ole Jensen af Præstegaarden Magrethe {Thomasdatter} Ødevig. Mette Christensdatter Ingeborg Povelsdatter.
DKB: Søndagen d 18 Janvius Peder Hesselvigs baren døbt Niels hans konnes Søster af Høxvig bar dend Faderne Niels Høxvig og Christen {Pedersen} sandful Olle Jensen Margrete Ødvig Mette Christensdat Jngerborg Poveldatter.

Begravelse nr. 6717
NOTITS: Begravet 1808 lige gift og godt 30 år gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2456 1778.03.29 *1778.02.21 Hans Rasmussen, Heesgaard. FAR: Rasmus Nikolajsen Skibbild. MOR: Inger Hansdatter.
BÅREN AF: Maren Andersdatter Skovby, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Hegelahrs kone.
FADDER Nr. 1: Poul Jensen Østergaard, Karstoft- Nørre, Skarrild, Godsejeren.
FADDER Nr. 2: Ambrosia Brink, Karstoft- Nørre, Skarrild, Poul Østergaards kone.
FADDER Nr. 3: Inger Brink, Karstoft- Nørre, Skarrild, Søster til Ambrosia Brink.
FADDER Nr. 4: Christen Christensen, Skarrild Mølle, Skarrild, Christen Møllers søn.
FADDER Nr. 5: Anne Christensdatter Mølle, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 6: Anne Jensdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen den gamle, Skarrild Mølle, Skarrild, Søn og datter faddere..
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 13de Febr : 1778 hiemmedøbt Rasmus Nicolaisens og Inger Hansdatters barn i Præstegaarden navnlig Hans .
PKB: Midfaste Søndag blev Rasmus Nicolaisen og Inger Hansdatter Barn Hans af Præstegaarden fremstillet Herren i Kirken Præste Hustrue bar det Fadderne : Sr {Poul} Østergaard og Madame Østergaard {Ambrosia Brink} med hendes Syster Inger Brink af Nør Carstoft Christen Møllers Søn Christen {Christensen} og Datter Anne {Christensdatter}.
DKB: M. fast Søndag Rasmus Skifvels baren døbt Hans Præsten Kiersted bar dend faderne Monsiur Østergar{..} og Kierste og hendes Søster Christen Møllers Søn Christen Anne Møle Anne Jensdatter..

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2457 1778.03.01 *1778.02.21 Rasmus Andersen, Grene. FAR: Anders Pedersen. MOR: Margrethe Sørensdatter.
BÅREN AF: Maren Rasmusdatter, Ronnum, Skarrild, Søren Pedersen Ronnums kone Maren Rasmusdatter bærer.
FADDER Nr. 1: Søren Pedersen Ronnum, Ronnum, Skarrild, Konen Maren Rasmusdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Sørensen, Hjøllund- Store, Arnborg, Måske bror til moderen.
FADDER Nr. 3: Ole Jensen, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Skave, Skave, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Jens Grenes kone, Grene, Skarrild, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 6: ? Jens Grenes kones søster, Grene, Skarrild, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 7: Margrethe Pedersdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 21 Febr : hiemmedøbt i Præstegaarden Anders Pallesens og Magrethe Sørensdatters barn af Greene i Scharild Sogn navnl: Rasmus Dette barn var i Kirke Dom: Qvingaesima Søren {Pedersen} Ronnums Hustrue {Maren Rasmusdatter} bar det . fadderne: Søren {Pedersen} Ronnum, Peder Sørensen Høllund {Arnborg} . Ole Jensen i Præsteg: etc:
DKB: Fastelavns Søndag blev Anders Pallisen udi Gren hans baren døbt Rasmus Søren Ronnum Kone bar den faderne Søren Ronnum Peder søren Olle Jensen Maren Skau {Skave} Jens Gren Konne og Søster Magrete Peders daatter.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2459 1778.07.05 *1778.05.18 Nikolaj Hegelahr Christensen, Lustrup. FAR: Christen Pedersen. MOR: Margrethe Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Andersdatter Skovby, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Nicolaus Hegelahrs kone.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Lustrup, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Kirsten Jensdatter, Lustrup, Skarrild, Peder Christensen Lustrups kone.
FADDER Nr. 4: Johannes Giødesen, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 5: Ingeborg, Skarrild
FADDER Nr. 6: ? Christensen Jegin, Lustrup, Skarrild, Christen Jegin har fire sønner.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Jegin, Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Den 18 Maji hiemmedøbt Christen Pedersen Barn i Lustrup navnlig Nicolai Hegelahr .
PKB: Dom : 3 post Trin: var Christen Pedersens Barn Nicolai Hegelahr af Lustrup i Kirke Præsten Hustrue {Maren Andersdatter Skovby} bar det fadderne Christen Christensen af Præstegaarden Peder {Christensen} Lustrup og Hustrue {Kirsten Jensdatter}.
DKB: d 3 Søndag [...] 3 foldighed blev Christen Ludstrup baren døbt Nafl Nicolai heglar Præsten konne bar dend faderne Peder Ludstrup og Johannes {Giødesen} og Peder {Christenen} Konne Engerborg Christen shreder Søn ,

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2460 1778.09.06 Christen Christensen, Lustrup?. FAR: Christen Nielsen Skrædder. MOR: Anne Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 12 Søndag efter Trin: ɔ: Dom: XII p. Trin : var Anne Pedersdatter uægte barn i Kirke og udlagt til barne fader Christen Skræder gift i Lustrup.
DKB: d 12 Søndag efter 3foldig En u ægte barn Christen og ud lagt til barenfader Christen {Nielsen Jegin} skræder i lustrup og hafde 5 fadere.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2461 1778.09.27 *1778.09.21 Peder Christian Larsen, Hesselvig. FAR: Lars Madsen. MOR: ? Lars Madsens kone.
BÅREN AF: Karen Thomasdatter, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Lustrup, Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 21 Sept: hiemmedøbt, Lars Madsens Barn af Hesselvig navnl: Peder Christian i Præstegaarden.
PKB: Dom : 15 post Trin: var ovenmeldte barn i Kirke Maren Thomasdatter i Lustrup bar det : Fadderne vare: Peder Christensen {Lustrup} etc.
DKB: d: 15 Søndag efter 3 foldighed Las Massen baren døbt Peder Christian og hafde 5 faderne.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2462 1778.11.15 *1778.11.15 Anders Mortensen, Studsgaard. FAR: Morten Pedersen Studsgaard. MOR: Maren Ibsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Morten {Pedersen} Studsgaards barn Anders døbt af Jordemoderen og strax død in November.

Begravelse nr. 6444
NOTITS: Blev 1 dag gammel.

LINK: Præsten affotografering.


Nr. 2464 1779.01.23 ? Poulsen, Silstrup. FAR: Poul Andersen Veilgaard. MOR: Karen Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen 'd. 6 Febr . begravet Povel {Andersen Veilgaard} Silstrups liden Søn 14 Dage gammel.' }
Begravelse nr. 6446
NOTITS: Begravet 14 dage gammel.

LINK: Præsten affotografering.


Nr. 2465 1779.02.14 Johan Herman Hegelahr, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Nicolaus Hegelahr. MOR: Maren Andersdatter Skovby.
BÅREN AF: Margrethe Poulsdatter, Karstoft- Nørre, Skarrild, 18, Poul Østergaards datter på Nørre Karstoft.
FADDER Nr. 1: Ole Nielsen Minds, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Poul Nielsen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 4: Margrethe Thomasdatter, Øvig, Skarrild, Jens Nielsen Øvigs 2. kone.
FADDER Nr. 5: Maren Ibdatter Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 6: Karen Ole Jensens kone, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
FADDER Nr. 7: Maren Michelsdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Øvig, Øvig, Skarrild
NÆVNT Nr. 2: Ole Jensen, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Fastelavns Søndag var i kirken til Daabs Publication Præsten barn Johan Herman .
DKB: d 14 februvius Præsten baren døbt Johan hir Mand Jomfrue Magrete {Poulsdatter Østergaard} paa Castoft bar dend faderne Olle {Nielsen} Miens {Peder Nielsen} hesselvig og Povel {Nielsen} heselvig Jens {Nielsen} Ødvigs konne {Margrethe Thomasdatter} og Ma[.]en {Ibsdatter} stus gaar karen Olle Jenssen konne Jona[.....] he[es] og Maren Mi[ch]es dat.

Begravelse nr. 6709
NOTITS: Begravet 1807 28 år gammel. Ellers har præst Hegelahr haft faddere fra fjern og præstefamilier, denne gang er det ganske lokale folk.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2466 1779.05.16 Jens Christensen, Lustrup. FAR: Christen Pedersen Lustrup. MOR: Margrethe Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Katrine, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Lustrup, Lustrup, Skarrild, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Margrethe Peder Christensen Lustrup tjenestepige, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Laurids Jensen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Gertrud Christiansdatter, Lustrup, Skarrild, Johannes Giødesens kone.
NÆVNT Nr. 1: Johannes Giødesen, Lustrup, Skarrild, Konen Gertrud Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: 6te Søndag efter Paaske publicert Heimmedaab for Christen Pedersens Barn af Lustrup navnlig Jens .
DKB: d 6te Søndag efter Paaske Blev Christen Pedersen Baren døbt Jens og Anne Catrine udi Lustrup bar dend faderne peder {Christensen} Lustrup Lauris jensen Peder Lustrup Pige Magrete , Johannes {Giødesens} konne giertrud Christen daatter udi Lustrup.

NOTITS: Kun10 måneder og 11 dage efter sidste fødsel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2467 1779.05.24 Erik Terkelsen, Karstoft- Sønder. FAR: Terkel Jensen. MOR: Anne Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Pindvig, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 2: Laurids Jensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Ole Jensen, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
FADDER Nr. 4: Inger Hansdatter, Heesgaard, Skarrild, Gift med Rasmus Nikolajsen Skibbild.
FADDER Nr. 5: Else Jensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Datter af Jens Karstoft.
NÆVNT Nr. 1: Rasmus Nikolajsen Skibbild, Heesgaard, Skarrild, Konen Inger Hansdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Troelsen? Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild, Datter Else Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: 2den Pintse Dag døbt i Kirken Terkel Jensens barn af Karstoft navnlig Erick .
DKB: d anden pinsedag Blev Terkel Jenssen hans baren døbt Erech Jens Pinvig konne bar dend faderne jens {Jensen} Penvig Lauris Jensen Olle Jenssen Rasmus {Nikolajsens} konne {Inger Hansdatter} Jens Castoft dat Else {Jensdatter}.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2468 1779.08.01 Knud Nielsen, Silstrup. FAR: Niels Knudsen. MOR: Anne Pedersdatter.
BÅREN AF: Margrethe Olesdatter? Minds, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 1: Poul Andersern Veilgaard, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Niels Rasmussen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Sidsel Christensdatter Pinvig, Skarrild, 23, datter af Christen Pindvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: 9de Søndag efter Trinit publicert hiemmedaab for Niels Knudsens barn navnl : Knud .
DKB: d 9de Søndag udi tritanst , Blev Niels Knudsen baren døbt Knud Magrete {Olesdatter?} Mines faderne Povel Andersen {Veilgaard} og Niels Rasmus Sidsel {Christensdatter} Penvig.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2469 1779.10.10 Anders Christensen, Grene. FAR: Christen Jensen Mosgaard. MOR: Bennet Andersdatter.
BÅREN AF: ? Andersdatter, Skarrild, Anne Marie 22, Maren 19, Karen 16. Moderen søster.
FADDER Nr. 1: Jens Madsen? Mosgaard?, Mosgaard?, Assing, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Jens Madsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anders Pedersen Skave, Skave, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Pedersdatter, Skave, Skarrild, Maren 23 eller Margrethe 17, Anders Pedersens søster.
FADDER Nr. 5: ? Anders Bertelsens kone, Grene, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Anders Bertelsen, Grene, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: 19 Søndag efter Trin: døbt i Kirken Christen Jensens barn af Greene navnl: Anders .
DKB: dend 19 Søndag udi tintaus Blev Christen Jensen Baren udi gren døbt Anders og hans konnes Søster bar dend, fader hans fader Jens Massen Ander {Pedersen} Skau og Søster og Anders bertelsen konne ,

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2470 1779.12.03 Jens Poulsen, Karstoft- Nørre (Sandgaard). FAR: Poul Jensen. MOR: ? Poul Jensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB:
Poul Jensens Barn af Sandgaard Huus ha{---------}
Dom: 1mom: Adventus kaldet Jens.

NOTITS: Dette er ikke Poul Jensen Østergaard på Nørre Karstoft.

LINK: Præsten affotografering.


Nr. 2471 1779.12.19 Niels Jensen, Døvling (Vestergaard). FAR: Jens Jakobsen. MOR: Bartoline Knudsdatter.
BÅREN AF: Karen Jakobsdatter, Tarp, Sønder Felding, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Døvling den Unge?, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Bertelsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anders Andersen Døvling, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 4: Kirsten Pedersdatter, Skarrild, Jens Nielsens tjenestepige.
FADDER Nr. 5: Anne Jensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Terkel Jensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen, Skarrild, Tjenestepigen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB:
Dom: [4]te Adventus døbt i Kirken Jens {---------}
[..]toline Knudsdatters barn fra Deu {---------}
Koenens Syster fra Tarp i Felding {---------}
bar det , Fadderne Christen Deufling , {---------}
Jens Nielsens Pige Kirsten Pedersdatter {---------}
[...]toft
DKB: d 4de Søndag Avent 1779 Jens Jacobsen udi døfling Blev hans baren døbt Niels og hans Søster udi Tarp Karen {Jakobsdatter} bar hannem faderne Christen {Pedersen} døfling Jens Bertelsen Anders {Andersen} Døfling Jens Nielsen Pige og Anne Jens dat udi Castoft.

NOTITS: {---------} højre side af bladet afrevet. Antal linier nøjagtig som i præstens kirkebog.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2473 1780.01.16 Jens Jensen, Karstoft- Sønder. FAR: Jens Jensen Pindvig. MOR: Anne Nielsdatter.
BÅREN AF: Margrethe Birgitte Østergaard, Karstoft- Nørre, Skarrild, 18, Poul Østergaards datter.
FADDER Nr. 1: Søren Madsen Bektoft, Bektoft, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Søren Madsen Bektofts kone, Bektoft, Skarrild
FADDER Nr. 3: Hans Eskesen Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 4: Else Hansdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, 28, Hans Eskesens datter.
FADDER Nr. 5: Ole Olesen, Lustrup, Skarrild, Ole Nielsen Minds søn.
NÆVNT Nr. 1: Ole Nielsen Minds, Lustrup, Skarrild, Søne Ole Olesen fadder
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB:
Dom : IIda post Epiphan : vare sidstmeldte {---------}
i Kirke Jomfrue Magrethe Bergitha Østergaard bar {---------}
og Anders Agersigs Kone af Assing bar det sidste {---------}
Søren Bektoft og Hustrue , Hans Carstoft og Datter {---------}
sen Søn Ole — Det sidstes Faddere : Anders {---------}
Stusgaard Peder Nielsen , Jens Pederens Datter og Ing[....] {---------}
Jacobsdatter.
DKB: d 16 Janvius 1780 Blev J[ens] Jenssen Baren Døbt Jens Jomfrue Østergaar bar dend faderne Søren Massen og konne hans Castoft og daatter Ole Miens Søn O[le].

NOTITS: Præstens sidstmeldte børn er misvisende, kun det ene af dem, Anders, er før nævnt hjemmedøbt. Dette barn Jens ikke.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2474 1780.02.20 *1780.02.17 Thomas Jensen, Øvig. FAR: Jens Nielsen Øvig. MOR: Margrethe Thomasdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Holtum, Arnborg, Niels Thomasen Holtums kone
FADDER Nr. 1: Niels Thomasen Holtum, Holtum, Arnborg, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen Øvig, Hesselvig, Skarrild, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Ebert Lauridsen Degnesøn, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Hesselvig, Skarrild, Peder Nielsen Øvigs kone.
FADDER Nr. 5: Mette Marie Olesdatter, Lustrup, Skarrild, 26, Ole Nielsen Minds datter.
FADDER Nr. 6: Anne Christensdatter, Skarrild Mølle, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Ole Nielsen Minds, Lustrup, Skarrild, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB:
d 17de ejusdem {Febr:} hiemmedøbt Jens {Nielsen} Ødevigs og Magrette {---------} Barn Thomas .
PKB: d 20de ejusdem {Febr:} var dette sidste barn , J Kirke {---------} bar det ; Faderne Niels {Thomasen} Holtum ; Peder {Nielsen} Ødevig {---------} Ebert , Peder {Nielsen} Øvigs Kone {Maren Christensdatter} , Ole Mindtses Daatter {---------} Christensdatter.
DKB: d 2 Søndag fasten Blev Jens Ødvigs baren døbt Thomas Niels holt dom konne {Maren Pedersdatter} bar dend, faderne Niels Holt tom og Peder {Nielsen} Ødvig degnen Søn Ebert {Lauridsen} peder {Nielsen} Ødvigs konne {Maren Christensdatter} Olle {Nielsen} Miens daatter Anne Christen daatter.

Begravelse nr. 6461
NOTITS: Begravet ni dage gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2476 1780.03.07 Dødfødt, Døvling. FAR: Christen Pedersen Døvling den Unge. MOR: ? Christen Pedersen Døvling den Unge.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: {REKONSTRUKTION fra begravelsen 'd 7 Maris Christen Pedersen død fød baren i døfling.' }

Begravelse nr. 6462
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2477 1780.05.20 Jens Christian Poulsen, Silstrup. FAR: Poul Andersen Veilgaard. MOR: Karen Jakobsdatter.
BÅREN AF: Margrethe Olesdatter Minds, Lustrup, Skarrild, Ole Nielsen Minds datter.
FADDER Nr. 1: Niels Knudsen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Jensen Pindvig, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Ibsen, Assing, Søn af Ib i Assing.
FADDER Nr. 4: ? Christen Svendsens kone, Skarrild
FADDER Nr. 5: Abelone Christensdatter Jegin, Lustrup, Skarrild, Datter af Christen Nielsen Jegin.
NÆVNT Nr. 1: Ole Nielsen Minds, Lustrup, Skarrild
NÆVNT Nr. 2: Christen Svendsen, Skarrild, Fadder 1764.
NÆVNT Nr. 3: Christen Nielsen Jegin, Lustrup, Skarrild, Kaldet også Skrædder. Datter Abelone fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB:
{------------------} Ole Minsen {------------------}
{--------------} Jesen Ibs Søn i Assing {-------------}
{-----------------} [...ter] Apollone —
DKB: Søndagen d 20 May blev Povel {Andersen Veilgaard} Selstrup barn døbt Jens Christian faderne Niels Knudsen Peder Jensen Ib Søn udi assing Christen [Sv]endsen konne Christen {Nielsen Jegin} Skreder dat og Olle {Nielsen} Mins dat Magrete {Olesdatter} bar dend ,

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2478 1780.05.27 Maren Larsdatter, Lustrup. FAR: Lars Madsen. MOR: Anne Pedersdatter.
BÅREN AF: Magrethe Olesdatter Minds, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 1: Mads Michelsen, Skarrild, Faderens far?
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen Jegind, Lustrup, Skarrild, Også kaldet Skrædder.
FADDER Nr. 3: Kirsten Madsdatter, Skarrild, Faderens søster?
FADDER Nr. 4: Margrethe Pedersdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Katrine, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB:
{-----------} og Anne Pedersdattes barn fremsti {------}
{-----------} Magrethe Mins bar det, Fadderne:
{---------} Jegin, Kirsten Madsdatter, Magrethe Pedersdatt
{-------} esdatter.
DKB: Søndagen d 27 May blev Las Massen baren Døbt Maren Magrete {Olesdatter} Miens bar dend faderne Mas Mechelsen Christen {Nielsen Jegin} Skræder Kirsten Mas dat Magrete Peder dat Anne Catrine ,

Begravelse nr. 6811
NOTITS: Begravet 1820 40 år gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2479 1780.07.02 Christen Sørensen, Heesgaard. FAR: Søren Christensen Heesgaard. MOR: Marianne Christensdatter.
BÅREN AF: Mette? Christensdatter, Skarrild, 25. Moderens søster.
FADDER Nr. 1: ? Christensen, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: ? Christensdatter, Faderens søster.
FADDER Nr. 3: Ole Christensen Bæksgaard, Bæksgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: Mette Christensdatter, Bæksgaard?, Skarrild, Ole Christensen Bæksgaards søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB:
{-------} Trin : blev Søren {Christensen} Heesgaard forhen hiemme Døbte
{-------}[.....]illet Herren; navnlig Christen; Moderens Syster
{-------}[...]derne : Faderens broder og Syster , Ole {Christensen} Beksgaard.
DKB: d 6te søndag J Trini[...] Søren hes gaar baren døbt Christen; hans konnes Søster {Mette? Christensdatter, 25} bar det fad{erne} hans broder og Søster Olle bechgaar og søster Mette.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2484 1781.01.14 *1780.12.13 Giøde Richard Johannesen, Lustrup. FAR: Johannes Giødesen. MOR: Gertrud Christensdatter.
BÅREN AF: Margrethe, Assing, Vel slægtning til faderen oder moderen.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Jegin, Lustrup, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Christensen, Lustrup, Skarrild, 23, søn af Christen Jegin.
FADDER Nr. 3: ? Christensdatter, Lustrup, Skarrild, Marianne, Abelone eller Bodil Kirtine.
FADDER Nr. 4: Laurids Jensen Elkær, Elkær, Skarrild, Slags nabo.
FADDER Nr. 5: Ole Nielsen Minds, Lustrup, Skarrild, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB 1: I Onsdagen d 13 Dec : hiemmedøbt i Præstegaarden Johannes Giødesens barn af Lustrup Navnl: Giøde Richard
PKB 2: Dom 2 post Epiph : ovenmeldte Johannes Giødesens barn hiemmedøbt til Daabs Publication ; Magrethe [..]øes af Assing Sogn bar det, Fadderne: Christen {Nielsen} Jegin og Søn {Christen Christensen Jegin} og Datter {Marianne, Abelone eller Bodil Kirstine} , Lauritz {Jensen} Elkiær , Ole {Nielsen} Mintz .
DKB: d anden Søndag efter 3 kon blev Johannes baren udi Ludstrup døbt Giøde Ricart Magrete bar dend fader Christen Skræder og Søn og dater Lauris Elkier og Olle Miens.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2487 1781.04.12 Christen Pedersen, Hesselvig. FAR: Peder Nielsen Øvig. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Hesselvig gamle, Hesselvig, Skarrild, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 1: Oster Jensen Skave, Skave, Skarrild
FADDER Nr. 2: Cort Lauridsen, Skarrild By?, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen Jegin, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 4: Mette Thomasdatter Heselvig, Hesselvig, Skarrild, Poul Nielsen Heselvigs kone.
FADDER Nr. 5: Mette Christensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB:
{--------} aarsdag var Peder Hesselvigs forhen hiemmedøbte
{--------} Christen i Kirke gamle Anne Hesselvig bar det ,
{--------}derne: Oster {Jensen} Skave, Cort Lauritsen , Christen {Nielsen} Jegin
{--------} Hesselvig .
DKB: Skiertorsdag , Peder hesselvig baren Christen gl. Anne heselvig bar dend faderne Oster Skau [Ebert] Laurissen Christen Skræder og Mette hesselvig og Mette Christen daatter.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2488 1781.04.15 Bendt Lauridsen, Elkær. FAR: Laurids Jensen Elkær. MOR: Birte Bendtsdatter.
BÅREN AF: Johanne Thomasdatter, Bukkær, Assing, Jens Pedersen Bukkærs kone
FADDER Nr. 1: Jens Andersen Smed, Brandholm, Brande, Faderens far. (Bøvl i Sønder Omme).
FADDER Nr. 2: Kirsten Marie Christensdatter, Døvling, Skarrild, Gift med moderens bror Jens Bendtsen.
FADDER Nr. 3: Peder Jensen, Skarrild, Bror til faderen, ikke ellers set.
FADDER Nr. 4: ? Jensdatter, Skarrild, Søster til faderen, ikke ellers set.
FADDER Nr. 5: Ole Nielsen Minds, Lustrup, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Bukkær, Assing, Kone Johanne Thomasdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Bendtsen, Døvling, Skarrild, Moderens bror, konen Kirsten Marie Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB:
{------} ske Dag var Lauritz {Jensen} Elkiærv forhen hiemmedøbte
{----} i Kirke navnlig Bendict . Jens {Pedersen} Bukkiærs Kone {Johanne Thomasdatter}
bar det. Fadderne: Jens {Andersen} Smed fra Brandholm , Jens Ben=
dictsens Kone {Kirsten Marie Christensdatter}.
DKB: Paaske dag lauris Elkiers baren døbt Bent Jens Buch Kier konne bar den faderne Hans fader og hans broder Peder og Søster Jens bentsen konne Olle {Nielsen} mins.

Begravelse nr. 6486
NOTITS: Begravet godt et år gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2489 1781.05.24 Dødfødt, Lustrup. FAR: Christen Pedersen Lustrup. MOR: Margrethe Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen:
'd. 24 Maji begravet Christen {Pedersen} Lustrups dødfødde Drenge = barn.
DKB: d 24 may Christen Lustrup død fød dreng. .'}

Begravelse nr. 6473
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 1993 1781.06.24 *1781.05.21 Bendt Jensen, Døvling. FAR: Jens Bendtsen. MOR: Kirsten Marie Christensdatter.
BÅREN AF: Birte Bendtsdatter, Elkær, Skarrild, Laurids Jensen Elkærs kone.
FADDER Nr. 1: Knud Jensen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Peder Bendtsen, Skarrild, 28, faderens bror.
FADDER Nr. 3: Laurids Jensen Elkær, Elkær, Skarrild, Gift med faderens søster Birte Bendtsdatter.
FADDER Nr. 4: Niels Andersen, Skarrild, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 5: Bartholine Knudsdatter, Døvling, Skarrild, Jens Jakobsens kone.
FADDER Nr. 6: Kirsten Pedersdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB:
{---} 21 Maji hiemmedøbt Jens Bendictsens Barn af Deufling
{---} Præstegaarden navnl: Bendict . Laurits Elkiærs Kone
{---} det Fadderne Knud Jensen, Peder Bendictsen , Lau=
ritzs Elkiær , Niels Andersen. Bartholine Knudsdatter.
Dette {.}arn var i Kirke dom: 2da post Trinit: {1781.06.24}.
DKB: d anden Søndag efter Trintaus Jens bentsen barn udi døfling hans baren døbt Bent og Lauris Elkir konne bar dend faderne Knud Jensen Peder Bentsen Lauris Elkier Niels Andersen Bertelin Kirsten Peder daatter

Begravelse nr. 6679
NOTITS: †1803 knap 22 år gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2490 1781.06.24 *1781.06.20 Peder Nielsen, Silstrup. FAR: Niels Pedersen. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: Karen Jakobsdatter, Silstrup, Skarrild, Poul Andersen Veilgaards kone.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Ronnum den Ældre, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Ane Lauridsdatter, Silstrup, Skarrild, Niels Nielsen Ronnum den Ældres kone.
FADDER Nr. 3: Johanne Marie Nielsdatter, Skarrild, Niels Nielsen Ronnum den Ældres datter.
FADDER Nr. 4: Christen Svendsen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 5: Jakob Egeris, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: samme Dag {1781.06.24} Niels Pedersen af Selstrup hans barn Peder , som tilforn d 20 Junii var hiemmedøbt , fremstillet Herren i Kirken ; Povel {Andersen Veilgaard} Selstrups Hustrue {Karen Jakobsdatter} bar det , Fadderne Niels Nielsen {Ronnum den Ældre} , Christen Svendsen , Jacob Egeriis og Johanne Marie Nielsdatter .
DKB: samme dag Niels Pedersen baren i Silstrup døbt Peder Povel Andersen konne, faderne Niels Nielssen og Christen Svensen og Jacob [..]rissen og Niels {Nielsen Ronnum den Ældre} Konne {Ane Lauridsdatter} og datter {Johanne Marie Nielsdatter} ,

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2491 1781.07.01 *1781.05.26 Jens Terkelsen, Karstoft- Sønder. FAR: Terkel Jensen. MOR: Anne Jensdatter.
BÅREN AF: Charlotte Poulsdatter Østergaard, Karstoft- Nørre, Skarrild, Prominens. Poul Østergaards datter.
FADDER Nr. 1: Jens Andersen Smed, Brandholm, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Jens Bendtsen, Døvling, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 3: Knud Jensen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 4: Else Hansdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Knud Jensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: VI. Den 26 Maji blev hiemmedøbt Terkel Jensens barn af S. Carstoft navnl: Jens og var i Kirke Dom: 3 post Trin: Jomfrue Charlottea Østergaard fra nør Carstoft bar det , Fadderne Jens {Andersen} Smed fra Brandholm , Jens Bentsen af Deufling Knud Jensen af Sønder Carstoft og Fæstemøe Else Hansdatter.

Begravelse nr. 6501
NOTITS: Begravet godt tre år gammel.

LINK: Præsten affotografering.


Nr. 2492 1781.09.16 Jens Jensen, Karstoft- Sønder. FAR: Jens Jensen Pindvig. MOR: Ane Nielsdatter.
BÅREN AF: Karen Humble Humble, Karstoft- Nørre, Skarrild, Manden Poul Østergaard ejer Nørre Karstoft herregård.
FADDER Nr. 1: Terkel Jensen, Kartoft- Sønder, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 2: Peder? Jensen, Skarrild, Nævnt dåb #2488. Laurids Elkær er også faderens bror, men han ville være direkte nævnt af Elkær.
FADDER Nr. 3: Jens Bendtsen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 4: Knud Jensen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 5: Else Hansdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Nabo, gift med Knud Jensen.
FADDER Nr. 6: Inger Hansdatter, Heesgaard, Skarrild, Vist ikke familie.
FADDER Nr. 7: Anders Pedersen Skave, Skave, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Rasmus Nikolajsen, Heesgaard, Skarrild, Konen Inger Hansdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Poul Jensen Østergaard, Heesgaard, Skarrild, Konen Karen Humble Bering bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB 1: Moederens Navn skal herefter lige saavel som Faderens antegnes ved hvert barns daab. den 19de Juli 1781. [Hllar]
PKB 2: Dom: 14 post Trinit: var Jens Jensens og Ane Nielsdatters ægtebarn af Sønd: Carstoft i Kirke. Det var tilforn hiemmedøbt i Præstegaard {...} mig paa Sængen /: i en Sygdom :/ Laus Deo ! {....}
Navn er Jens Sr Østergaars Koene Karen Humble Bering paa Nør: Carstoft b{..} det ; fadderne vare Knud Jensen fra S: {.....} Og dennes Fæsgtemøe {Else Hansdatter}. Terkel Jensen . Rasmus Nicolajsens Kone {Inger Hansdatter} Anders {Pedersen} Schave.
DKB: d 14 Søndag i Trintaus Jens Penvigs baren døbt Jens Jomfrue Øster gaar bar dend fadderne Terkel Jensen og broder knud Rasmus [konne] og dat knud fæsted Møe Anders Pedersen Skaue.

NOTITS: Det skønnes at degnen har taget fejl af, hvem der bærer.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2493 1781.12.30 *1781.11.11 Jens Jensen, Døvling (Vestergaard). FAR: Jens Jakobsen. MOR: Bartoline Knudsdatter.
BÅREN AF: Maren Tarp, Skarrild
FADDER Nr. 1: Anders Andersen, Døvling, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 2: Villads Tarp, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jens Bendtsen Døvling, Døvling, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 4: Kirsten Marie Christensdatter, Døvling, Skarrild, Nabo. Jens Bendtsens kone.
FADDER Nr. 5: Margrethe Olesdatter Minds, Lustrup, Skarrild, 20, datter af Ole Nielsen Minds.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB 1: Dom XXII post Trin: hiemmedøbt i Præstegaarden Jens Jacogsens {-----} Knudsdatters Barn Jens af Deufling.
PKB 2: Søndagen efter Juul var Jens Jacobsens og Bartholine Knudsdatter barn Jens i Kirken til Daabs Publication /: tilforn d 22 Søndag efter Trin: hiemmedøbt i Præstegaarden :/ Maren Tarp bar det , Fadderne Anders Andersen af Deufling . Villads Tarp . Jens {Bendtsen} Deufling Jens Bentsens Kone {Kirsten Marie Christensdatter} . Magrethe {Olesdatter} Mintz.
DKB: Jens Jakopsen baren udi døfling døbp Jens og Maren Tarp bar ham faderne Veles tarp Ander døfling Jens døfleng Jens Bentsen konne Mgete Miens.

NOTITS: Dette er nogle måneder før degnen Laurids Ebbesen dør, han kan ikke stavningen og det hele mere.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2494 1782.02.19 *1782.02.19 Anders Pedersen, Lustrup. FAR: Peder Andersen. MOR: Karen Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: I. d. 19de Februar : hiemmedøbt Peder Andersens og Karen Pedersdatters Barn i Lustrup navnlig Anders.

NOTITS: Hjemmedåb.

LINK: Præsten affotografering.


Nr. 2496 1782.06.16 *1782.04.22 Jakob Bering Hegelahr, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Nicolaus Hegelahr. MOR: Maren Andersdatter Skovby.
BÅREN AF: Johanne Nielsdatter, Høgild, Rind, Vel i familie med moderen, der er født i Ikast. Ikke identificeret.
FADDER Nr. 1: Niels Christian Clausen, Brande By (Præstegaarden), Brande, Præsten i Brande sogn.
FADDER Nr. 2: Christopher Nyrup Hegelahr, Skarrild, Faderens bror, monsieur.
FADDER Nr. 3: Ebert Lauridsen, Skarrild By, Skarrild, Forrige degns søn.
FADDER Nr. 4: Magdalene Spend, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Senere gift med degnen i Skarrild Christen Hansen Karstoft.
FADDER Nr. 5: Anne Nielsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 6: Maren Ibsdatter, Studsgaard, Skarrild, Morten Pedersen Studsgaards kone.
FADDER Nr. 7: Kirsten Jensdatter Smed, Lustrup, Skarrild, Peder Christensen Smeds kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: II. d. 22 April hiemmedøbt i Præstegaarden Præstens Nicolaj Hegelahr og hans Hustrues Maren Andersdatters Schoubyes barn nauf: Jacob Bering .
PKB: Samme Barn fremstillet Herren i Kirken 3 post Trinit {1782.06.16} Jomfrue Johanne Nielsdatter fra Høgild bar det : Fadderen Her Clausen i Brande . Christopher Nyrup Hegelahr, Ebert Lauridsen , Jomfru Magdalene Spend . Anne Nielsdatter . Maren Ibsdatter . Kirsten Jensdatter .
DKB: Ao 1782. d 16 Junj var her til Daab i Skarild Kircke Hr Hegelahr hans liden Søn Jacob Bering , Jomfru Johanne Niels Daatter fra Høgild bar ham Faderne var Hr Clausen i Brande , Mons Christopher Nyerup Hegelahr , Ebbert Lauritzen Jomfrue Magdalena Spend Anne Niels Daatter i Byen Maren Jbsdaatter , Kiersten JensDaatter [Smeed] ,

Begravelse nr. 6686
NOTITS: Begravet 22 år gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2501 1782.10.06 *1782.10.01 Dødfødt, Øvig. FAR: Peder Christensen Øvig. MOR: Margrethe Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: NB Et dødfød Dreng=barn fra Ødevig Forældrene Peder Christensen og Magrethe Thomasdatter.
DKB: Peder Ødevis barn dødfødt begravet 19d Trinitatis.

Begravelse nr. 6486
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2503 1782.12.26 *1782.12.12 Jens Arentsen, Skarrild By. FAR: Arent Jensen. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: ? Christen Birkebæks kone, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 1: Christen Birkebæk, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 2: Ole Christensen, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Lustrup, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Smed, Lustrup, Skarrild, Konen Kirsten Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: III. [D 12] Decembr hiemmedøbt i Præstegaarden Arent Jensens og {........} Jensdatters barn Jens af Scharrild Bye. 2den Jule Dag{.....} Kirke. Christen Birkebeks Kone bar det . Faddere Christen Birkebek, Ole {Christensen} Stusgaard. Peder {.....} Smedens Hustrue.
DKB: II) den 15de Decbr fød og Hiemmedøbt Arnt Jensen og Johanne Jens Daatter deres barn Nl: Jens fremstillet Herren i Kircken paa 2den Juuledag , Christen Birckebechs Kone bar den , Faddere Christen Birckebech , Olle studsgrd , Peder Niels: Smedens Kone, {... revet ud ...} Jens [...].

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2504 1783.01.17 *1782.12.12 Poul Lauridsen, Hesselvig. FAR: Laurids Christensen, Uhre (Bundgaard.), Brande. MOR: Ingeborg Poulsdatter.
BÅREN AF: Mette Poulsdatter, Hesselvig, Skarrild, 20, moderens søster.
FADDER Nr. 1: Jens Troelsen, Uhre, Brande, Vel nabo til Bundgaard i Uhre i Brande.
FADDER Nr. 2: Christen Josvæsen, Skarrild, Søn af Josva Christensen Lund *1715c Skarrild Præstegaard †1767.05.31 Bording, som er søn af præsten Christen Thomsen Lund i Skarrild. Han ses 1775 i Holsten. Gift 1787 i Skarrild.
FADDER Nr. 3: Mette Nielsdatter, Fjelstervang, Vorgod, Graves Fjelstervangs kone. Ikke klart om forbindelsen fra Fjelstervang til Skarrild er over manden Graves Jensen.
FADDER Nr. 4: Ingeborg Gravesdatter, Fjelstervang, Vorgod, 21, datter af Graves Fjelstervang.
NÆVNT Nr. 1: Graves Jensen Fjelstervang, Fjelstervang, Konen Mette Nielsdatter fadder. Han er evt. søn af Jens Beksgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB 1: II. [D 12] Decembr hiemmedøbt i Hesselvig fæstemøens Ingebor Povelsdatters barn navlig Povel .
PKB 2: d. 17 Januar i 1783 ovenmeldte Jngeborg Povelsd : barn fremstillet Herren i Scharild Kirke. Faderen Laurids Christensen af Uhre . Faddere: Mette Povelsdatter bar det. Faddere Jens Troelsen Christen Josvæsen. Graves Fielstervangs kone og Jngeborg Graversdatter.
DKB: III) Fredagen dend 17 Janv: 1783 fremstillet Herren i Kircke Lauritz Christensen og Ingebor PoulsDaattr i hesselvig deres barn naunlig , Poul , hendes syster Mette bar den Fadere Jens Troelsen i Uhre, Chris{..} Josvæsen , grauis Fielstervang Kone Mette , Pigen Ingebor Garuis Daatter - -.

NOTITS: Faderen og moderen er trolovet, men ikke gift endnu. Forældrene bosætter sig i Brandlund i Brande sogn.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
LINK: hammerum-herred.dk — Graves Jensen Fjelstervang, født *1730.10.01 Beksgaard i Skarrild.
LINK: Graves Jensen dåb *1730.10.01 i Beksgaard.


Nr. 2505 1783.01.19 *1782.12.01 Lars Gertsen, Krog. FAR: Gert Jensen. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Rasmusdatter, Heesgaard, Skarrild, 19, datter af Rasmus Nikolajsen Skivild.
FADDER Nr. 1: Rasmus Nikolajsen Skivild, Heesgaard, Skarrild, Datteren Maren bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Kirsten Jensdatter, Lustrup, Skarrild, Peder Christensen Smeds 2. kone.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Smed, Lustrup, Skarrild, Konen Kirsten Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB 1: I. Dom: 1ma Adventis hiemmedøbt i Krog Geert Jensens og Maren Nielsdatters barn Lars .
PKB 2: {.....} post Epiphanus var Giertt Jensens ovenmledte barn Lars {.....} {..}rken navnlig Lars. Maren Rasmusdatter af Heesgaard {.....} det; Fadderne vare Rasmus {Nikolajsen Skivild} Heesgaard, Peder Christensen i {.....} Peder {Christensen} Smeds Hustrue {Kirsten Jensdatter} . Maren Christensdatter.
DKB 1: I. Advent Søndag d 1ste Decbr Giirt jensen og Maren Niels Daatters barn hiemme Døbt ved navn Lars.
DKB 2: 2den Søndag efter Hellig 3. Kong: dag fremstillet Herren i Kirken: Girt Jenßen og Maren Niels daatter deres barn Nl: Lars, Maren RasmusDaatter i Heesgaard bar den, Fadere Rasmus Heesgaard, Peder Ødevig , Peder Smed{.} Hustrue Pigen Maren ChristensDaa{...}.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering 1.
LINK: Degnen affotografering 2.


Nr. 2506 1783.03.02 Peder Andersen, Skarrild- Grene. FAR: Anders Bertelsen. MOR: Anne Margrethe Pedersdatter.
BÅREN AF: Margrethe Pedersdatter, Skave, Skarrild
FADDER Nr. 1: Oster Jensen, Skave, Skarrild
FADDER Nr. 2: Anders Pedersen Skave, Skave, Skarrild
FADDER Nr. 3: Niels Knudsen, Skarrild- Grene, Skarrild, Nabo
FADDER Nr. 4: Maren Andersdatter, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 5: Else Sørensdatter Anders Pallesens kone, Skarrild- Grene, Skarrild, Anders Pallesens kone.
NÆVNT Nr. 1: Anders Pallesen, Skarrild- Grene, Skarrild, Konen Else Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: {......} {.}iemmedøbt i Præstegaarden Anders Bertelsens og Anne Magrethe Pe{......} af Greene navnlig Peder . Magrethe Pedersdatter af Schave bar det , de{...} {.....} post Epiphan: blev femstillet Herren i Kirken . Fadderne Oster Jensen {.........} , Niels Knudsen , Anders Pallesens Hustrue {Else Sørensdatter} . Pigen Maren Andersdatter .
DKB: IV) Dend 3die Febr: Heimme døbt i Præstegaarden, Anders Bertelsen og Anne magrette Peders daatter deres barn naunl: Peder , - Magrete Pedersdaatter af Skaue bar den Faddere Oster Jensen , Anders Skaue , Niels Knudß i greene Anders Pallesens Kone, Maren Andersdatter i Ødevig - - .

Begravelse nr. 6504
NOTITS: Begravet halvandet år gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2507 1783.04.06 *1783.02.21 Christen Jensen, Døvling. FAR: Jens Bendtsen. MOR: Kirsten Marie Christensdatter.
BÅREN AF: Karen Christensdatter, Kibæk Mølle, Assing, Familie forbindelse uklar. Gift med Niels Andersen Møller.
FADDER Nr. 1: Niels Andersen Møller, Kibæk Mølle, Assing, Konen Karen Christensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Laurids Jensen Elkær, Elkær, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Bendtsen, Skarrild, Faderens bror.
FADDER Nr. 4: Bartoline Knudsdatter, Døvling, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 5: Kirsten Marie Pedersdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Jakobsen, Døvling, Skarrild, Konen Bartoline Knudsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: {......} hiemmedøbt i Deufling Jens Bendtsens og Kirsten Christensdat {...} barn navnl: Christen og d 5 Søndag i Faste 6de Aprilis fremstillet {..}erren i Kirken . Niels {Andersen} Møllers Kone {Karen Christensdatter} i Kibek {Assing sogn} bar det . Fadderne Niels {Andersen} Møl{...} Kibek . Laurids {Jensen} Elkiær . Peder Bendtsen . Jens Jacobsens Kone {Bartoline Knudsdatter} i Deufling Kirsten Marie Pedersdatter .
DKB: V) Dend 21de Febr Hiemme Døbt jens Bentsen og Kiersten Mariæ ChristensDaatter deres barn Nl: Christen 5te Søndag i Faste 6te Aprilj fremstillet Herren i Kirken Niels Møller Kone i Kibeck bar den Faddere Niels Møller i Kikek Mølle, Lauritz Elkier, Peder Bents jens Jacobsens Kone i Deuling Kiersten Mariæ Peders Daatter.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2510 1783.06.29 *1783.05.10 Peder Amoesen, Silstrup. FAR: Amoes Pedersen. MOR: Anne Katrine Andersdatter.
BÅREN AF: Mette Rasmusdatter, Heesgaard, Skarrild, 18, Rasmus Nikolajsen Skivilds datter.
FADDER Nr. 1: Poul Andersen Veilgaard, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Svendsen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jens Olesen Minds, Skarrild
FADDER Nr. 4: Karen Jensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Niels Pedersens kone.
FADDER Nr. 5: Johanne Marie Nielsdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Niels Pedersen, Karstoft- Sønder, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: 2 Sønd: efter Trin: d 29 Juni blev det hiemmedøbte Amoes Pedersens Barn Peder og Hustrue Anne Cathrine Andersdat. fremstillet Herren i Kirken Pigen Mette Rasmusdatter af Heesgaard bar det , Fadderne Povel Andersen {Veilgaard} . Christen Svendsen . Jens Olesen Minds . Niels Pedersens Kone i Pindvig {Sønder Karstoft, Karen Jensdatter} , Johanne Marie Nielsdatter.
DKB: VI 1782 d 10de May blev Amoes Pedersen og An Catrinæ A: Daat deres Søn hiemme døbt Nl: Peder Mette Rasmus Daatter bar dend , faddere Poul Anderßen , Christen Svendsen Jens Ollesen Mindtz , Niels pedersens Kone i Pinvig , Johanne Mariæ Niels Datter.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2512 1783.08.31 *1783.07.19 Niels Nielsen, Karstoft- Sønder. FAR: Niels Pedersen. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: Inger Jensdatter, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 1: Hans Eskesen Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 2: Terkel Jensen Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 3: Jens Skrædder, Skarrild
FADDER Nr. 4: Anne Nielsdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Jens Jensen Pindvigs kone.
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen Pindvig, Karstoft- Sønder, Skarrild, Konen Anne Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: VII. d. 19 Julii Hiemmedøbt i Præstegaarden Niels Pedersens og Karen Jensdatters Baren af S: Castoft navnlig Niels . d: 31 Augusti fremstillet i Kirken Inger Jensdatter i Skarild bar det . Fadderne Hans {Eskesen} Carstoft. Terkel {Jensen} K{..}toft . Jens Skræder . Jens {Jensen} Pindvigs Kone {Anne Nielsdatter} . Pigen Maren Christensdatter.
DKB: VII Dend 19 Julj er fød og hiemme Døbt Niels pedersen og Karen Jens Daatter i Synder Castoft deres barn Naunl: Niels den 31te Augusti fremstillen her i Kircken , Inger jensdat i byen bar den , Faddere hans Castoft Tærckel Kastoft , Jens Skræder Jens Pindvigs Kone , Pigen Maren Christens Daatter — —.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2514 1783.10.08 Jens Christensen, Toxvig. FAR: Christen Jensen. MOR: Sidsel Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 8 Octobr: hiemmedøbt i Præstegaarden Christen Jensens og {....}l Jensdat{..} Barn af Toxvig navnl: Jens NB Dette Hører til Arnborg.

NOTITS: Forkert indført i Skarrild kirkebog i stedet for Arnborg.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Se dåb #2283 i Arnborg kirkebog.


Nr. 2517 1784.05.02 *1784.04.27 Dødfødt, Øvig. FAR: Peder Christensen Øvig. MOR: Mette Katrine Byrgesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'Den 3die Søndag efter Paaske begravet Peder Christensens og Mette Cathrine Byrgesdatter af Ødevig deres dødfødde Drenge = Barn .'}

Begravelse nr. 6499
LINK: Præsten affotografering.


Nr. 2519 1784.06.06 *1784.05.09 Christen Jensen, Karstoft- Sønder. FAR: Jens Jensen Pindvig. MOR: Anne Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Rasmusdatter, Ronnum, Skarrild, Søren Pedersen Ronnums kone.
FADDER Nr. 1: Ole Christensen Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Lars Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Niels Pedersens kone, Skarrild By, Skarrild, Maren Madsdatter eller Karen Jensdatter.
FADDER Nr. 5: Maren Rasmusdatter, Heesgaard, Skarrild, 19, Rasmus Nikolajsen Skivilds datter.
NÆVNT Nr. 1: Søren Pedersen Ronnum, Ronnum, Skarrild, Konen Maren Rasmusdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Pedersen, Skarrild By, Skarrild, Der er to af dem i FT 1787.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB 1: I) 4 Sødnag efter Paaske blev Jens Jensens {Pindvig} og Anne Nielsdat ægte barn af Sønder Carstoft hiemmedøbt i Præstegaarden navnlig Christen .
PKB 2:
Trefoldigheds Fest fremstillet Herren i Kirken ovenmeldte {....}
døbte Jens Jensens og Anne Nielsdatters Barn Christ{...}
Ronnums Hustrue bar det . Fadderne . Ole {Christensen} Studsgaard , Jen {.....}
Lars Christensen . Niels Pedersens Hustrue og Pigen Maren Ra {.....}.
DKB: {I}V Jens Pinvig og Anne Niels Daatter i Kastoft Deres liden Søn himme Døbt Naunl: Christen . 4de Søndag Eftr Paaske fremstillet Herren i Kircken Trinitatis Søndag {1784.06.06} , Søren Ronnums Kone bar den Faddere Olle Studsgrd , Jens Nielsen Lars Christensen , Niels Peders Kone i Karstoft Pigen Maren Rasmus Daatter.

Begravelse nr. 6518
NOTITS: Begravet 2 år gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2522 1784.07.18 *1784.06.16 Niels Christian Andersen, Bektoft. FAR: Anders Jensen. MOR: Anne Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Søren Pedersen Ronnum, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 2: Mads Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jens Christensen, Skarrild, Nexgaard?
FADDER Nr. 4: Gertrud Nielsdatter, Karstoft- Nørre (Hus), Skarrild, Jens Sørensen Hus kone
FADDER Nr. 5: Bodil Andersdatter, Karstoft- Nørre, Skarrild, Måske Bodil Andersdatter Provst født i Hjøllund i Arnborg.
NÆVNT Nr. 1: Jens Sørensen Hus, Karstoft- Nørre, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: [I]I) Den 16de Junii hiemmedøbt Anders Jensens og Magrethe Christensdatters Barn fra Bektoft navnlig Niels Christian. Dette Barn var i Kirken dom: 6 post Trin: {1784.07.18} Pigen Maren {.......} bar det. Faderne Søren (Pedersen) Ronnum Mads Pedersen . og Jens Christensen p{..} Jens {Sørensen} Huuses Kone {Gertrud Nielsdatter} og Bo[di]l Andersdatter ibidem {Nørre Karstoft}.
DKB: VI. Anders Jensen og Anne Magretta Christens Daatter deres Liden Søn hiemme døbt d 16 Junj Naunlig Niels Christian. 6te Post Trinit: {1784.07.18} fremstillet Herreni Kirken Pigen Maren Christens Daattr bar den Faddere Søren Ronnum, Mads [.....] og Jens Christensen paa Kastoft , Jens Hu[....] Kone , Mette Mariæ Jens Daatter og Bodill Anders Daatter i[...]

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2523 1784.08.22 *1784.07.18 Jens Terkelsen, Karstoft- Sønder. FAR: Terkel Jensen. MOR: Anne Jensdatter.
BÅREN AF: Karen Humble Bering, Karstoft- Nørre, Skarrild, 20, Madamme Poul Østergaard, gift med Poul Østergaard.
FADDER Nr. 1: Jens Andersen Smed, Brandholm, Brande, Faderens far. Ses 1781-83 i Brandholm og i FT 1787.
FADDER Nr. 2: Laurids Jensen Elkær, Elkær, Skarrild, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Mads Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Jens Skrædder, Skarrild
FADDER Nr. 5: Charlotte Amalia Poulsdatter Østergaard, Karstoft- Nørre, Skarrild, 17, Jomfru Østergaard.
FADDER Nr. 6: Birte Bendtsdatter, Elkær?, Skarrild, ?Laurids Jensen Elkærs kone?
FADDER Nr. 7: Else Hansdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, knud Jensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Knud Jensen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Konen Else Hansdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB 1: III Samme Dom: 6 p Trin : hiemmedøbt, Terkel Jensens og Anne Jensdatter barn af S : Carstoft navnl: Jens , i Præstegaarden.
PKB 2: Dom : XI post Trin: var ovenmeldte Terkel Jernsens Barn til Daabs Publication i Kirken Mad: Østergaard {Karen Humble Bering} af Nør Carstoft bar det Fadderne :
PKB 3: {...} Terkel Jensens Barn Jens frembaaren i Kirken Dom. 11 post Trin: Mad: Østergaard bar det Fadere : Jens {Andersen} Smed . Laurids {Jensen} Elkiær Mads Pedersen . Jens Skræder , Jomfrue Østergaard {Charlotte Amalia Poulsdatter} . Bergithe Bendtsdatter.
DKB: VII. Tærckel Jensen og Anne Jens Daatter Deres Liden Søn fød d 15 Julj hiemme Døbt 6te post: Trinit: Naunl: Jens. Fremstillet Herren i Kirken 11 Post: Tr{...} {1784.08.22} Madamme Østergrd bar ham , Fadderne Jens Pin[.]ed , Laurs Elkier . Mads Peders Jens Skræder , Jomfru Østegrd: Bergitte BentsDaatr Knud Kastofts Kone.

LINK: Præsten affotografering 1.
LINK: Præsten affotografering 2 og 3.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2525 1784.09.26 *1784.08.06 Peder Nielsen, Skarrild- Grene. FAR: Niels Knudsen. MOR: Anne Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Margrethe Elkær, Elkær?, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Carstensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Anders Pallesen, Skarrild- Grene?, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Peder Minds kone, Skarrild
FADDER Nr. 4: Anne Marie Andersdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Peder Minds, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB 1: [I]V Den 6te Augusti hiemmedøbt i Præstegaard Niels Knudsens og A{....} Pedersdatters Barn af Greene navnlig Peder .
PKB 2: {....}eldte Niels Knudsens Barn Peder frembaaret i Kirken {....} 16 post Trin : Anne Magrethe i Elkiær bar det. Fadderne: {.....} Pallesen. Christen Carstensen . Peder Mindses Kone . Anne Ma {.......}dersdatter .
DKB: VIII Niels Knudsen og Anne Peders Daater i gre{..} deres liden Søn fød og hiemme Døbt d 6 Aug Naunl: Peder. 16 post Trin: {1784.09.26} Anne Magrette Elkier bar den , Fadderne Anders Pallesen Christen Carstensen Peder Mindtz hans Kone Anne Mariæ Anders Daatter.

LINK: Præsten affotografering 1.
LINK: Præsten affotografering 2.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2526 1784.09.26 *1784.08.26 Thomas Christian Mortensen, Hesselvig. FAR: Morten Pedersen Hesselvig. MOR: Johanne Thomasdatter.
BÅREN AF: Anne Christensdatter, Grene- Nørre, Hoven, Mads Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen, Grene- Nørre, Hoven, Formodentlig faderens bror.
FADDER Nr. 2: Jens Ludvigsen, Skarrild- Grene, Skarrild, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: Terkel Jensen Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 4: Anne Jensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Gift med Terkel Jensen Karstoft.
FADDER Nr. 5: Peder Nielsen, Skarrild, Ungkarl.
FADDER Nr. 6: Maren Andersdatter, Hesselvig, Skarrild, Tjenestepige.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d. 26 Aug : hiemmedøbt i Præstegaarden Morten Pedersens og Johanne Thomasdatters Barn af Hesselvig navnl: Thomas Christian .
DKB: X. Morten Pedersen og Johanne Mariæ Thomas Daattr Deres liden Søn fød og hiemme Døbt d 26de August: Naunl: Tomas Christian. fremstillet Herreni Kircken 16 post: Trin: {1784.09.26} Mads Peders: Kone {Anne Christensdatter} i Huen {Hoven} Grene bar den , Faddere Mads Pedersen , og Jens Ludvigs{..} i Greene {indskud over linjen: f[......] } , Tærchel {Jensen} Kastoft hans Kone Anne Jens Daatter ung karl Peder Nielsen , Pige Maren Anders Daatr i Hesselvig.

NOTITS: "hans Kone Anne Jensdatter" er her virkelig Terkel Karstofts kone, ellers ikke reglen.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2529 1785.01.02 *1784.11.20 Niels Nielsen, Silstrup. FAR: Niels Nielsen Ronnum. MOR: Sidsel Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Skarrild, 28, faderens søster.
FADDER Nr. 1: Peder Jensen Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Ebert Lauridsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Christian Pedersen, Gammelgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Jepsdatter, Silstrup, Skarrild, Christen Svendsens kone.
FADDER Nr. 5: Johanne Marie Nielsdatter, Ronnum?, Skarrild, Skal være faderens søster, ikke set født i Ronnum.
NÆVNT Nr. 1: Christen Svendsen, Silstrup, Skarrild, Konen Maren Jepsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: XI. Niels Nielsen {Ronnum} og Zidsel Chri{...} Daatr deres liden Søn fød og hiemme Døbt d: 20de Novbr: Naunl: Niels =
DKB: I. Den 20de Novembr: 84. Døbt i Præstegaarden Niels Nielssens og Cidsel Christensdatters Barn af Selstrup navnlig Niels . Fremstillet Herren i Kirken Søndagen imellem NytAar og h. 3. K. Dag . Faderens Syster Maren {Nielsdatter} bar det . Fadderne Peder {Jensen} Pindvig . Ebert Lauridsen. Peder Christian {Pedersen i Gammelgaard} . Christen Svendsens Kone {Maren Jepsdatter} . Faderens Syster Johanne Marie {Nielsdatter}.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2531 1785.03.27 *1785.02.20 Laurids Nielsen, Pindvig. FAR: Niels Pedersen. MOR: Maren Madsdatter.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Grene, Arnborg, 32.
FADDER Nr. 1: Mads Nielsen Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Niels Madsen Skovbjerg?, Gammel Arnborg?, Arnborg?
FADDER Nr. 3: Poul Christensen Tovdal, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 4: Anne Kirstine Bertelsdatter, Skarrild By (Søndergaard Hus), Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Katrine Andersdatter, Silstrup, Skarrild, Amoes kone
NÆVNT Nr. 1: Amoes Pedersen, Silstrup, Skarrild, Konen Anne Katrine Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: II. Den 20de Februar : 85 hiemmedøbt Niels Pedersens og Maren Madsdatters barn i Pindvig navnl: Laurids fremstillet Herren Paaske Dag {1785.03.27} . Anne Nielsdatter Arnborg Greene bar det , Fadderne Mads {Nielsen} Pindivg Niels {...} bierg . Poul {Christensen} thodal . Anne Kirstine Berthelsdatter {...} Kone.
DKB: IV Niels Pedersen i Pinvig og Maren Mads Daatter deres liden Søn fød d: 15de Febr og hiemme døbt d 20de Ditto Nl: Lauritz . Paaske dag {1785.03.27} fremstillet Herren i Kircken , Anne Niels Daatter i Arnborg greene , Faddere Mads Pinvig , Niels {Madsen? Skovbjerg?} Skobierg, Poul Toudal, An Kierstiin Bert: D: Amoes {Pedersens} Kone {Anne Katrine Andersdatter}.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2532 1785.05.01 *1785.03.10 Rasmus Nielsen, Skarrild Mølle. FAR: Niels Rasmussen Winde. MOR: Margrethe Olufsdatter.
BÅREN AF: Agnete Rasmusdatter Winde, Sunds Mølle, Sunds, Faderens søster. Jens Christians kone.
FADDER Nr. 1: Jens Christian Nielsen, Sunds Mølle, Sunds, Konen fadder.
FADDER Nr. 2: Jesper Nielsen, Arvad Mølle, Brande, Nabo møller.
FADDER Nr. 3: Ole Nielsen Minds, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 4: Jens Olsen Minds, Skarrild
FADDER Nr. 5: Margrethe Olufsdatter, Paarup, Assing, Enke, huskone ved Niels Jakobsen.
FADDER Nr. 6: Mette Rasmusdatter, Heesgaard, Skarrild, Nabo. Ikke familie.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: III. Den 10de Martii hiemmedøbt Niels Rasmussen Wiendes {..} Magrete Olufsdatters barn i Møllen navnlig Rasmus Fremstillet i Kirken 5te Søndag efter Paaske {1785.05.01} . Fadderne Sunds Møller . Arvad Møller . Jens Minds . Magrethe Olufsdatter fra Paarup . Mette Rasmusdatter fra Heesgaard .
DKB: V. Niels Rasmussen Viende i Skarild Mølle og Magrette Ollufs Daatter Deres Liden Søn, fød og hiemmedøbt dend 10de Martj= Naunlig Rasmus . — Fremstillet Herren i Kirken 5te Søndag efter Paaske {1785.05.01}, {Jens Christian Nielsen} Møllers Koene {Agnete Rasmusdatter Winde} i Sunds , Fadere Olle {Nielsen} Minds . Jens { Christian Nielsen} i Sunds Mølle, Jesper {Nielsen} i Arrevad Mølle {Brande sogn} , Jens {Olesen} Mindtz , Magrette Ollufs Daatter fra Paarup {Assing sogn} , Mette Rasmus Datter i Heesgaard . —

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2533 1785.04.22 *1785.04.30 Mads Larsen, Skarrild By. FAR: Lars Madsen. MOR: Anne Pedersdatter.
BÅREN AF: Abbelone Christensdatter Skrædder, Skarrild
FADDER Nr. 1: Mads Mikkelsen, Skarrild, Formodet faderens far.
FADDER Nr. 2: Søren Pedersen Skomager, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen Jegin Skrædder, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 4: Karen Jensdatter, Skarrild, Niels Madsens kone
FADDER Nr. 5: Maren Rasmusdatter, Heesgaard, Skarrild, 21, nabo.
FADDER Nr. 6: Margrethe Christensdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Niels Madsen, Skarrild, Konen fadder. Kan ikke være Niels Madsen ugift i Silstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: IV. Den 30te April hiemmedøbt Lars Madsens og Anne Pedersdatters Barn i Ludstrup navnlig Mads Fremstillet i Kirken trefoldighedsFæst {1785.05.22} Apollone {Christensdatter} Skræd{..} bar det . Fadderne: Mads Michelsen . Søren {Pedersen} Skomager Christen {Nielsen Jegin} Skræder, Niels Madsens Kone {Karen Jensdatter} . Pigerne Maren Rasmusdatter og Magrethe Christensdatter .
DKB: VI. Lars Madsen og Anne Peders Daatter deres liden Søn fød, d 30 Aprili og himme Døbt Naunlig Mads. Fremstillet Herren i Kirken Treefoldigheds [Fæst] {1785.05.22} Appolonne Skræder bar den fadere , Mads Michelsen , Søren Skoemager , Christen Skræder [Niels] Madsens Kone , Pigerne Maren Rasmus Daatter , og Magrettra Xstens daatter.

Begravelse nr. 6526
NOTITS: Begravet knap to år gammel 1787.01.28.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2534 1785.06.12 *1785.05.05 Jens Pedersen, Skarrild- Greme. FAR: Peder Larsen. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Thomasdatter, Bukkær, Assing, Søren Jensens kone.
FADDER Nr. 1: Søren Jensen Bukkær, Bukkær, Skarrild, Konen Maren Thomasdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Birkebæk, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Christensen Jegin, Lustrup, Skarrild, Lille Christen Skrædder.
FADDER Nr. 4: Anne Pedersdatter, Skarrild- Grene, Skarrild, Gift med Niels Knudsen
FADDER Nr. 5: Anne Marie Andersdatter, Skarrild- Grene, Skarrild, Ikke set FT 1787 i Skarrild.
NÆVNT Nr. 1: Niels Knudsen, Skarrild- Grene, Skarrild, Konen Anne Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: V. Den 5 Maji hiemmedøbt i Præstegaarden Peder Larsens og Johanne Jensdatters barn af Greene navnlig Jens fremstillet i Kirken 3die Søndag efter Trinit: {1785.06.12} Søren {Jensen} Bukkiærs Kone bar det . Fadderne Lille Christen {Christensen Jegin} Skræder Niels Knudsens Kone {Anne Pedersdatter} . Pigen Anne Marie Andersdatter .
DKB: Peder Larssen og Johanne Jens Daatter deres Liden [...] fød dend 5te May. hiemmedøbt i Præstegaarden naunl: Jens. Fremstillet Herren i Kirken 3die Sønd: efter Trin: Søren [...]Kiers Kone bar den , Faddere Christen Birkebæk . Søren Bukier, Lille Christen Jegin , Niels [Knudsens] Kone i greene An Mariæ anders Daatter ibdem.

Begravelse nr. 6546
NOTITS: Begravet godt fire år gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2536 1785.08.24 *1785.08.11 Anders Pedersen, Silstrup. FAR: Peder Jensen. MOR: Karen Andersdatter.
BÅREN AF: ? Poul Skrædders kone, Vorgod, Poul Christensen/Ibsen/Knudsen/Madsen i Vorgod FT 1787. Ingen af dem beskrevet som skrædder.
FADDER Nr. 1: Poul Skrædder, Vorgod
FADDER Nr. 2: Poul Andersen Harreskov, Harreskov, Assing, Moderens bror. Boede 1771-83 i Silstrup i Skarrild.
FADDER Nr. 3: Peder Andersen Veilgaard, Mosgaard, Assing, Moderens bror. Men ses FT 1787 i Mosgaard i Assing.
FADDER Nr. 4: Johanne, Birkmose, Timring, Johanne Nielsdatter i Birkmose er almisselem, 68, fra FT 1787. Johanne Pedersdatter er 29 i Mosgaard i Timring.
FADDER Nr. 5: Johanne Marie Nielsdatter, Silstrup, Skarrild, 23. Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: VIII. Den 12 Aug : Hiemmedøbt Peder Jensens og Karen Andersdatter barn i Selstrup navnlig Anders fremstillet i Kirken d 24 Aug: Poul Skræders Kone af Vordegod bar det . Fadderne Poul Skræder . Poul {Andersen Veilgaard} Hareskou {Assing sogn} Peder Andersen fra Vejlgaard {Assing sogn}. Pigen Johanne Marie Nielsdatter i Selstrup .
DKB: XI. Peder Jensen og Karen Andersdt Selstrup deres liden Søn fød d 11 Augusti og hiemmedøbt d 12te Ditto Naunl: Anders. Fremstillet Herren i Kirken d 24de Ejusdem Poul Skræder fra Vordegod hans kone bar den Fadere Poul Skræder forbemelt: Poul Hareskou. Peder andersen fra Veilgaard, koene Johanne fra Birkmose i Timring Sogn. Pigen Johanne Mariæ Niels Daatter i Selstrup.

NOTITS: Moderen Karen Andersdatter er datter af Anders Andersen Veilgaard II *1678c †1761.02.09 Veilgaard, Assing og Bodil Larsdatter *1701c †1769.03.26 Veilgaard.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2537 1785.09.11 *1785.07.28 Jens Pedersen, Hesselvig. FAR: Peder Nielsen Øvig. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Birte Christensdatter, Høgsvig, Sønder Felding, Søster til moderen, se #2454. Søstre ikke født i Skarrild. Kaldes Bennet i FT 1787.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen, Høgsvig, Sønder Felding, 19, søn af Niels Nielsen Høgsvig og Bennet Christensdatter.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Øvig, Øvig, Skarrild, Bror til moderen.
FADDER Nr. 3: Morten Pedersen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 4: Niels Jensen Øvig, Øvig, Skarrild, 16, faderens bror Jens Nielsens søn. Peder Christensens kones stedsøn.
FADDER Nr. 5: Anne Nielsdatter, Bukkær, Assing, Søster til faderen. Gift med Cort Lauridsen.
FADDER Nr. 6: Maren Andersdatter, Hesselvig, Skarrild, 24, tjenestepige i Hesselvig.
NÆVNT Nr. 1: Niels Nielsen Høgsvig, Høgsvig, Sønder Felding, 70. Konen bærer, søn fadder.
NÆVNT Nr. 2: Cort Lauridsen, Bukkær, Skarrild, Født og opvokset i Skarrild.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: VI Den 28 Julii hiemmedøbt Peder Nielssens og Maren Christensdatters barn af Hesselvig navnlig Jens . Fremstillet Herren i Kirken Dom: 16de post Trin: Niels {Nielsen} Høxsvigs Kone bar det {Høgsvig i Sønder Felding sogn} . Fadderne Peder {Christensen} Ødevig . Morten {Pedersen} Hesselvig . Niels {Nielsen} Høxvigs Søn Niels {Nielsen} , Niels {Jensen} Ødevig . Cort {Lauridsen} i Bukkiær {Assing sogn} hans Kone {hendes navn er Anne Nielsdatter} Anne Nielsdatter . Pigen Maren Andersdatter {tjenestepige ved Peder Nielsen Øvig}.
DKB: IX. Peder Nielsen {Øvig} i Hesselvig og Maren Christens Daatter deris liden Søn fød og hiemmedøbt d. 28de Julii Naunl: Jens . Fremstillet Herren i Kirken 16 p: Trin: Niels Høxvigs kone bar den , faddere , Peder Ødevig: Morten Hesselvig , Niels Høxvigs Søn Niels , Niels Ødevig , Cort i Bukier hans kone , Anne Niels Daatter Pigen Maren Andersdatter.

Begravelse nr. 6529
NOTITS: Normalt ville "Cort hans Kone Anne Nielsdatter" betyde 1. Corts kone var fadder og 2. Anne Nielsdatter var fadder. Her er en undtagelse.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2538 1785.09.18 *1785.08.03 Jens Pedersen, Øvig. FAR: Peder Christensen Øvig. MOR: Mette Katrine Byrgesdatter.
BÅREN AF: Else Christensdatter, Skarrild- Grene, Skarrild, Muligvis faderens søster. Gift med Simon Nielsen Hus.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Morten Pedersen, Hesselvig, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 3: Niels Jensen, Hesselvig, Skarrild, 16, moderens stedsøn.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Hesselvig, Skarrild, Søster til faderen.
FADDER Nr. 5: ? Peder Christensen Øvigs tjenestepige, Øvig, Skarrild, ?Bodil Andersdatter Provst i FT 1787.
NÆVNT Nr. 1: Simon Nielsen Hus, Skarrild- Grene, Skarrild, Konen Else Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Nielsen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: VI[I]. Den 3 Aug : hiemmedøbt Peder Christensens og Mette Cathrine Byrgesdatters Barn navnlig Jens af Ødevig . Fremstillet i Kirken Dom: 17 post Trin: {1785.09.18} Simon {Nielsen} Huuses Kone {Else Christensdatter} bar det . Fadderne : gamle Christen {Pedersen} Hesselvig Morten {Pedersen} ibidem . Niels {Jensen} Ødevig . Peder {Neilsen} Hesselvigs Kone {Maren Christensdatter} Ødevig Pige .
DKB: X. Peder Christensen og Mette Catrinæ Byrges Daatter i Ødevig deres liden Søn fød og hiemme Døbt d 3 Augustii Naunl: Jens. Fremstillet Herren i Kircken 17 post: Trin {1785.09.18} Simon Huuses Kone bar den Faddere , gml: Christen Hesselvig Morten ibdem Niels Ødevig , Peder Hesselvigs kone , Ødevig Pige.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2539 1785.12.04 *1785.12.01 Ole Jensen, Døvling. FAR: Jens Jakobsen. MOR: Bartoline Knudsdatter.
BÅREN AF: Abbelone Christensdater Skrædders, Lustrup, Skarrild, Fæstemø til Jeppe Pedersen (altså trolovet)
FADDER Nr. 1: Knud Olsen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Bentsen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 3: Kirsten Marie Christensdatter, Døvling, Skarrild, Jens Bentsens kone.
FADDER Nr. 4: Jeppe Pedersen, Lustrup, Skarrild, Fæstemand til Abbelone Christensdatter.
FADDER Nr. 5: Mette Pedersdatter, Døvling, Skarrild, 19, Tjenestepige. Datter af Anne Nielsdatter og Peder i Døvling.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Dom: IIda Adventus døbt i kirken Jens Jacobsens og Bartholine Knudsdatter barn af Deufling navnl: Ole Apollone Christesdatter bar det. Fadderne Knud Olesen. Jens Bendsen Jeppe Pedersen.
DKB: I. Jens Jacobsen og Bertelina Knudsdaatter i Deuling deres Liden Søn Olle fød d 1ste Decembr. Fremstilled Herren i Kircken ved Daaben 2den Søndag i Advent . Fæstemøe i Ludstrup Appolonne Skræder bar den , fadderne Knud Deuling, Jens Bæntsen, fæstermand Jeppe Pedersen, Jens bentsens Kone {Kirsten Marie Christensdatter} Pigen Mette Peders Daatter i Deuling . —

Begravelse nr. 6515
NOTITS: Begravet 3 uger gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2540 1786.01.25 *1786.01.25 Dødfødt, Skarrild By. FAR: Poul Christensen Tovdal. MOR: Anne Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Niels Thodals dødfødte Drenge barn in Januario .
DKB: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen DKB: 'III. Poul Christensen og Anne Peders Daatter deres Dødfødte drengebarn samme dag (30. Januar) '}.

Begravelse nr. 6517
NOTITS: Fødedatoen omtrentlig regnet 5 dage tilbage fra begravelsen.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2541 1786.03.30 *1786.03.29 Mads Johannesen, Lustrup. FAR: Johannes Giødesen. MOR: Gertrud Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Den 30te Martii hiemmedøbt Johannes Giødesens og Giertrud Christensdatter barn i Lustrup navnlig Mads .
DKB: II. Johannes Giødesen og Giertrud Christians Daatter Deres Liden Søn fød d 29 Marti hiemme Døbt den 30te Ditto Naunlig Mads. Bemelte barn Død den 31te April , da den var 4½ Uge gammel . —

Begravelse nr. 6519
NOTITS: Begravet 4½ uger gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2546 1786.12.17 Peder Christian Mortensen, Hesselvig. FAR: Morten Pedersen Hesselvig. MOR: Johanne Marie Thomasdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Hesselvig, Skarrild, Nabo, gift med Peder Nielsen Øvig i Hesselvig..
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen Øvig, Hesselvig, Skarrild, Nabo, konen bærer.
FADDER Nr. 2: Knud Jensen Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Christensen Øvig, Øvig, Skarrild, Han kone Margrethe Thomasdatter er søster til moderen.
FADDER Nr. 4: Niels Jensen, Øvig, Skarrild, Peder Christensen Øvigs stedsøn.
FADDER Nr. 5: Mette Pedersdatter, Skarrild By, Skarrild, Gift med Christen Skave.
FADDER Nr. 6: Maren Andersdatter, Hesselvig, Skarrild, Tjenestepige ved Peder Nielsen Øvig FT 1787.
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen Skave, Skarrild By, Skarrild, Konen Mette Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Samme Dag {29de Octobr :} Morten Pedersens og Johanne Marie Thomasdatters Barn navnl: Peder Christian hiemmedøbt i Hesselvig.
DKB: {V.} Morten pedersen og Hustrue Johanne Mariæ Tomas Daatter i Hesselvig deres Liden Søn Fød den 28de Octob og hiemmedøbt den 29de Ditto naunl: Peder Christian. Fremstillet Herren i Kircken 3die Sønd: i Advent . Peder Hesselvigs kone bar den Faddere Knud {Jensen} Castoft Peder {Nielsen Øvig} Hesselvig , Peder {Christensen} Ødevig , Niels Jensen i Ødevig Christen {Christensen} Skaues kone {Mette Pedersdatter} , Maren Andersdaatter.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2549 1787.01.14 Samuel Jensen, Døvling. FAR: Jens Bendtsen. MOR: Katrine Marie Christensdatter.
BÅREN AF: Else Bentsdatter, Døvling, Skarrild, 29, søster til faderen, bor på gården.
FADDER Nr. 1: Ole Christensen Studsgaard, Skarrild By, Skarrild, Tilnavnet Studsgaard uklart.
FADDER Nr. 2: Jeppe Pedersen, Skave, Skarrild, Landsoldat i Skave.
FADDER Nr. 3: Peder Christian Pedersen, Gammelgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: Bartoline Knudsdatter, Døvling, Skarrild, Gift med Jens Jakobsen.
FADDER Nr. 5: Inger Jensdatter, Skarrild, 27, tjenestepige ved Ole Jensen i Døvling..
NÆVNT Nr. 1: Jens Jakobsen, Døvling, Skarrild, Konen Bartoline Knudsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: I. Jens Bæntsen og Kiersten Mariæ Christens Daatter i Deuling deres Liden Søn Fød den 7de Decbr 1786 , og hiemme Døbt den 8de Ditto Naunl: Samuel . Fremstillet Herren i Kirken 2den Søndag eftr Hell: 3 Kong: Dag , Else Bænts daattr Bar den, Fadere . Olle {Christensen} Studsgrd Jeppe Pedersen Peder Christian {Pedersen} . Jens Jacobsens kone {Bartoline Knudsdatter} Piigen Enger Jens Daatr . —

Begravelse nr. 6541
NOTITS: Begravet knap to år gammel.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2551 1787.04.05 *1787.01.26 Ole Jensen, Døvling. FAR: Jens Jakobsen. MOR: Bartoline Knudsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Marie Christensdatter, Døvling, Skarrild, Nabo, Jens Bentsens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Bentsen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Knud Olesen Overby, Døvling, Skarrild, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Ole Pedersen Skrædder, Overby, Sønder Felding, 34.
FADDER Nr. 4: Abbelone Christensdatter, Skave, Skarrild, Gift med Jeppe Pedersen.
FADDER Nr. 5: Mette Pedersdatter, Døvling, Skarrild, 21, steddatter af Anders Andersen.
NÆVNT Nr. 1: Jeppe Pedersen Døvling, Skave, Skarrild, Konen Abbelone Christensdatter fadder, FT 1787 Skave.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: III. (II.) Jens Jacobsen og Bertelina Knuds Daatter i Vester Deuling deres Liden Søn fød den 26de Jan: Naunl: Olle hiemme Døbt den 29de Ditto. Fremstillet Herren i Kirken Skiærtorsdag Jens Bærentsens kone {Kirsten Marie Christensdatter} bar ham, Faddere Knud Ollesen Jens Bentsen, Olle {Pedersen} Skræder i Felding , Jeppe {Pedersen} Deulings kone , Pigen Mette Peders Daatter.

Begravelse nr. 6665
NOTITS: Begravet 1801 fjorten år gammel.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2553 1787.05.27 *1787.05.20 Jens Lauridsen, Elkær. FAR: Laurids Jensen. MOR: Birte Bentsdatter.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Gift med Terkel Jensen bror til faderen.
FADDER Nr. 1: Jens Andersen Smed, Brandholm, Brande, Faderens far. FT 1787.
FADDER Nr. 2: Jens Bentsen, Døvling, Skarrild, Bror til moderen.
FADDER Nr. 3: Rasmus Nikolajsen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 4: Peder Bentsen, 34, bror til moderen. Bopæl ikke kendt.
FADDER Nr. 5: Peder Christian Pedersen, Gammelgaard, Skarrild, 24, nabo.
FADDER Nr. 6: Else Hansdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 7: Kirsten Marie Pedersdatter, Døvling, Skarrild, Jens Bentsens kone.
FADDER Nr. 8: Else Bentsdatter, Døvling, Skarrild, 29, søster til moderen, ved bror Jens Bentsen i Døvling.
NÆVNT Nr. 1: Terkel Jensen Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild, Konen Anne Jensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Knud Jensen Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild, Konen Else Hansdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: VII. Lauritz Jensen og Birgitte {Birte} Bænts Daattr i Ælkier Deres Liden Søn Fød den 20de May og hiemme Døbt den 21de Ditto Nl: Jens . Fremstillet Herren i Kircken Pintse dag {1787.05.27} Terkel {Jensen} Kastofts kone {Anne Jensdatter} bar den . Faddere Jens {Andersen} Smed Jens Bæntsen, Rasmus {Nikolajsen} Heesgard, Peder Bæntsen Peder Christian {Pedersen}, Knud {Jensen} Kastofts kone {Else Hansdatter}, Jens Bæntsens kone {Kirsten Marie Pedersdatter}. Pigen Else Bæntsdaatter . —

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2554 1787.05.28 *1787.04.26 Ole Nielsen, Skarrild Mølle. FAR: Niels Rasmussen Viinde. MOR: Margrethe Olufsdatter Minds.
BÅREN AF: ? Ole Nielsen Minds kone, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Christian Nielsen Møller, Sunds Mølle, Sunds
FADDER Nr. 2: Jesper Nielsen Møller, Arvad Mølle, Brande
FADDER Nr. 3: Ane Jensdatter Leth, Arvad Mølle, Skarrild, Jesper Nielsens kone.
FADDER Nr. 4: Peder Olesen Minds, Skarrild, Formodet søn af Ole Minds.
FADDER Nr. 5: Kirsten Pedersdatter, Gammelgaard, Skarrild, 18, nabo.
NÆVNT Nr. 1: Ole Nielsen Minds, Lustrup, Skarrild, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: {V.} Niels {Rasmussen} Wiinde , og Magretta Ollufs Daatter i Scharild Mølle, deres liden Søn Fød den 26de April hiemme Døbt sa͞me Dag Naunl: Olle Fremstillen Herren i Kirken 2den Pintse dag . Olle {Nielsen} Mindtz hans kone Bar den , Faddere Jens {Christian Jensen} Møller i Sunds, Jesper {Nielsen} Møller i Arrevad Mølle Peder Ollesen Mindtz, Arrevad Møller Kone {Ane Jensdatter Leth} , Kiersten Peders Daatter i gamelgaard . —

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2555 1787.12.26 *1787.11.17 Jens Andersen, Karstoft- Nørre (Sandgaard). FAR: Anders Jensen. MOR: Kirstine Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: VIII. Anders Jensen og hustrue Kierstine Niels datter udi Sandgrd huus, deres Liden Søn hieme døbt den 17de Novemb: Nl: Jens .

Begravelse nr. 6721
NOTITS: Begravet 1809 21 år gammel.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2557 1788.01.23 *1788.01.23 Dødfødt, Skarrild By (Søndergaard). FAR: Jens Christensen Nexgaard. MOR: Charlotte Amalie Poulsdatter Østergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Den 23 Januar: dødfødt et Drengebarn af Ægtefolkene Jens Christensen Annexgaard og Charlotte Amalia Østergaard af Søndergaard .
DKB: Jens Sigaard og Carlote deres Liden Søn død fød den 23de Januar. —

Begravelse nr. 6536
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2558 1788.03.24 *1788.03.17 Peder Christensen, Lustrup. FAR: Christen Christensen Jegin. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Abbelone Pedersdatter, Hvedde, Assing, 24, moderens søster
FADDER Nr. 1: Thomas Jensen, Lustrup, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 2: Ebert Lauridsen, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jakob Pedersen, Hvedde, Assing, Tvilling til moderen.
FADDER Nr. 4: Søren Pedersen, Skarrild, ?Bror til moderen, ikke i Agerbæks liste af børn i Hvedde. Måske svoger.
FADDER Nr. 5: Edel Christensdatter, Lustrup, Skarrild, Faderens stedmor gift med faderens far Christen Nielsen Jegin.
FADDER Nr. 6: Bodil Christensdatter, Skarrild, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 7: Maren Christensdatter Degn, Lustrup, Skarrild, Laurids Ebbesens enke, ved søn Ebert Lauridsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Samme 17de Martii født i Lustrup Christen Christensens og Kristen Pedersdatters Barn , og samme Dag hiemmedøbt i Præstegaarden navnlig Peder ; fremstillet Herren i Kirken 2den Paaske Dag. Mosteren Apollone bar Det. Testes. Thomas Lustrup , Ebert og begge barnets Morbrødre Jacob og Søren . Edel Christensdatter og Bodild Christensd: Maren Degns .
DKB: Samme ditto Christen Christensen Jegin og kiersten Pedersdatter i Lustrup Deres Liden søn fød og hiemme døbt den 17de Marts Naun{.} Peder ; Fremstillet Herren i kirken 2.den Paaskedag og hans Moster [....] Apolone bar ham , faderne var Thomas Lustrup, og Ebert og bege dens Morbrodere Jacob og Sørren Edel Christensdatter og bodild C. d. og Maren degns .

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2559 1788.04.13 *1788.04.08 Christen Christensen, Lustrp. FAR: Christen Nielsen Jegin. MOR: Edel Christendsdatter.
BÅREN AF: Inger Hansdatter, Heesgaard, Skarrild, Jordemoderen bærer ved hjemmedåben.
BÅREN AF: Else Nielsdatter Hjøllund, Hjøllund- Store, Arnborg, 68, moderens mor.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Hjøllund, Hjøllund- Store, Arnborg, Enten moderens far 69, eller moderens bror 25.
FADDER Nr. 2: Thomas Jensen, Lustrup, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 3: Christen Christensen Jegin, Lustrup, Skarrild, Faderens søn.
FADDER Nr. 4: Anne Jakobsdatter, Lustrup, Skarrild, Ebert Lauridsens kone, hans mor er Maren Degn.
FADDER Nr. 5: Abbelone Christensdatter Jegin, Lustrup, Skarrild, Faderens datter.
FADDER Nr. 6: Bodil Christensdatter, Skarrild, Ikke identificeret
FADDER Nr. 7: Maren Christensdatter Degn, Lustrup, Skarrild, Forrige degn Laurids Ebbesens enke.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB 1: Den 9de April hiemmedøbt Skrædernes Christen Nielsen Jegin og Hustrus Edel Christensdatters Barn af Lustrup navnl: Christen , som Aftenen tilforn var født.
PKB 2: Den 9de April hiemmedøbtes Christen Nielsen Jegin og Edel Christensdatter af Lustrup , deres Ægtebarn navnlig Christen. Jordemoederen Inger Hansdatter af Heesgaard bar det.
PKB 3: Samme Dag {13e April} fremstillet i Kirken, det Christen Nielssen Jegins Barn Christen af Lustrup , nest foregaaende 9de sammes var hiemmedøbt . Oldemoderen Else {Nielsdatter} {Store} Høelund {Arnborg} bar det , Fadderne : Thomas {Jensen} Lustrup , Christen Christensen Jegin, Christen {Christensen} Høelund , Anne Jacobsdatter . Apollone Christensdatter {Jegin}, Bodil Christensdatter. Maren {Christensdatter} Degn . Denne Forretning skeede i Scharrild Kirke.
DKB: Christen Nielsen Jegen og Ellen Christensda: af Lustrup Deres Liden Søn fød den 10de April og hiemme døbt Nl: Christen. Fremstillet Herrn i kierken den 13den Oldemoderen Else Hiøllund bar ham Faderne vare tomas Lustrup, og christen Jegen, Christen Hiøllund, Anne Jacosd: Apelonne Jegen , Bodild , og Maren degns.

NOTITS: Præsten har tre indførsler for dette barn: 1. i Hegelahrs kirkebog 1773-74 og 1788. 2. i kirkebogen 1788-1814 for hjemmedåben, 3. i kirkebogen 1788-1814 for selve dåben.

LINK: Præsten affotografering 1.
LINK: Præsten affotografering 2.
LINK: Præsten affotografering 3.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2560 1788.04.27 *1788.03.17 Christen Pedersen, Øvig. FAR: Peder Christensen. MOR: Mette Byrgesdatter.
BÅREN AF: Charlotte Østergaard, Skarrild By, Skarrild, Jens Christensen Nexgaards kone.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen Nexgaard, Skarrild By, Skarrild, Slags Nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen, Øvig, Skarrild, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen Øvig, Hesselvig, Skarrild, Gift med faderens søster Maren Christensdatter.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Faderens søster.
FADDER Nr. 5: Maren Rasmusdatter Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, 26, fyldfadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB 1: Den 17de Martii Peder Christensens og Mette Byrgesdatter ægtebarn af Ødevig født , og hiemmedøbt i Præstegaarden navnlig Christen .
PKB 2: Dom: Rogate blev fremstillet Herren i Scharrild Kirke Peder Christensens og Mette Byrgesdatters ægte Barn af Ødevig navnl: Christen , som den 17de Martii forhen var hiemmedøbt i Præstegaarden ; Jens Christensens Annexgaards Hustrue , Charlotte Amalia Østergaard, bar det ; Fadderne vare: Jens Nexgaard , Christen {Pedersen} Ødevig . Peder {Nielsen Øvig} Hesselvig . Maren {Christensdatter} Hesselvig og Maren {Rasmusdatter} Heesgaard.
DKB 1: III Peder Ødevig og Mette Byrgesdatter Liden Søn fød og hieme døbt den 17de [Mart.] Navl: Christen,
DKB 2: Fremstilet Herren i kirken den 27de Aprilj Jens Nixgaars bar ham Faderne vare Nixgaar Christen Ødevig Peder Hisselvig , Maren Hisselvig , og Maren Heesgaard . —

NOTITS: Den sidste indførsel i Degnens Kirkebog er ufuldstændig.

LINK: Præsten affotografering 1.
LINK: Præsten affotografering 2.
LINK: Degnen affotografering 1.
LINK: Degnen affotografering 2.


Nr. 2562 1788.05.12 *1788.04.23 Troels Larsen, Heesgaard. FAR: Lars Madsen. MOR: Anne Pedersdatter.
BÅREN AF: Inger Hansdatter, Heesgaard, Skarrild, I hjemmedåben. Jordemoderen, Rasmus Nikolajsens kone.
BÅREN AF: Maren Rasmusdatter, Heesgaard, Skarrild, Datter af Rasmus Nikolajsen.
FADDER Nr. 1: Rasmus Nikolajsen, Heesgaard, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen Øvig, Hesselvig, Skarrild, Identifikation ikke sikker.
FADDER Nr. 3: Maren Michelsdatter, Skarrild, 82, almisselem ved Poul Christensen Tovdal.
FADDER Nr. 4: Maren Madsdatter, Skarrild, 38, Niels Pedersens kone.
FADDER Nr. 5: Inger Jensdatter, Skarrild, 28, FT 1787 tjenestepige i Døvling.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Den 12de maji , som var anden Pindtse Dag , Lars Madsens og Anne Pedersatters af Heesgaard , deres den 23de April hiemmedøbte barn Troels fremstillet Herren i Kirken . Maren Rasmusdatter bar ham , Fadderne: Rasmus Nicolajsen , Peder Nielsen , Maren Michelsdatter, Maren Madsdatter , Inger Jensdatter.
DKB: Den 23de April hiemmedøbt i Præstegaarden Lars Madsens og Anne Pedersdatters Ægtebarn af Heesgaard navnlig Troels. Jordemoderen Jnger Hansdatter holdt det over Daaben . Fremstilet Herren i kirken den 12 Maj Maren Rasmusdsdatter bar ham Faderne vare Rasmus Heesgaard , Peder Nielsen Maren Mikelsdatter , Maren Madsdatter og Enger Jensdatter . —

NOTITS: †1870.01.31 Hobro. Gift med Kirsten Hansdatter *1781.07.28 Heeboeltoft, Velling †1861.06.13 Høislev

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2563 1788.05.25 *1788.03.29 Sejer Nielsen, Karstoft- Nørre (Egebjerghus). FAR: Niels Nielsen Knude. MOR: Anne Madsdatter.
BÅREN AF: Ingeborg Laurids Langes tjenestpige, Kartoft- Nørre, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 1: Hans Eskesen Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Bøtte, Skarrild, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Gammelgaard Lille, Gammelgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: Else Andersdatter, Skarrild- Grene, Skarrild, Lars Poulsen Bjerrebos kone.
FADDER Nr. 5: Mette Andersdatter, Skarrild- Grene, Skarrild, *1769 i Skarrild- Grene, datter af Anders Nielsen Grene og Maren Andersdatter.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Lasson Jørgensen Lange, Kartoft- Nørre, Skarrild, Proprietær.
NÆVNT Nr. 2: Lars Poulsen Bjerrebo, Skarrild- Grene, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB 1: Den 29de Martii født et ægtebarn af Forældrene Niels Knude og . . . . . . . . . ., som blev hiemmedøbt i Degneboligen den 30te sammes navnlig Sejer . Forældrene boede i Egeberg Huus ved Nør: Castoft.
PKB 2: Den 25de Maji fremstillet Herre i Scharrild Kirke Niels {Nielsen} Knudses og Hustrues Anne Madsdattters liden Søn Sejer , som den 30te Martii var døbt af Nørre karstoft . Hr: {Laurids} Langes Pige Ingeborg bar det , Fadderne Hans {Eskesen} Karstoft . Christen Bøtte . Lille Peder {Pedersen} Gammelgaard . Lars {Poulsen} Bierreboes Kone {Else Andersdatter} og Mette Andersdatter Greene .
DKB 1: VI Niels knude og hustrues Liden Søn Fød den 29de Martj hieme døbt den 30te ditto Navnl: Seyr;
DKB 2: 6te fremstillet Herreni kirken 25de Maj Hr. Langes Pige Engebore bar ham Faderne vare Hans karstoft Christen [bøtte] Lille Peder gamelgard Lars biereboes kone og Mette Andersdatt. grene.

NOTITS: Knude er et sted i Hvejsel sogn

LINK: Præsten affotografering 1.
LINK: Præsten affotografering 2.
LINK: Degnen affotografering 1.
LINK: Degnen affotografering 2.


Nr. 2564 1788.05.13 *1788.05.13 Dødfødt, Karstoft- Sønder. FAR: Knud Jensen Karstoft. MOR: Else Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Den 18de Maji begravet Knud {Jensen} Karstofts og Hustrues Else Hansdatters dødfødte Søn .
DKB: VII knud sønder kars toft og Else Hansdatter deres Liden søn dødfød den 13 May . —

Begravelse nr. 6539
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2568 1789.04.13 Jens Jensen, Døvling. FAR: Jens Jakobsen. MOR: Bartoline Knudsdatter.
BÅREN AF: Abelone Nielsdatter, Døvling, Skarrild, Moderens mor, jordemoder.
FADDER Nr. 1: Kirsten Jakobsdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Faderens søster, ser ud til at tjene i Sønder Karstoft i FT 1787.
FADDER Nr. 2: Knud Olufsen Overby, Døvling, Skarrild, Moderens far på aftægt.
FADDER Nr. 3: Jens Christensen Tovdal, Døvling, Skarrild, 22, gift 1793 med Bendt Jensens datter Else.
FADDER Nr. 4: Jens Bendtsen, Døvling, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 5: Bodil Christensdatter Tovdal, Tovdal, Arnborg, 65, Jens Christensen Tovdals mor.
FADDER Nr. 6: Maren Pedersdatter, Tovdal, Skarrild, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 2den Paaske=Dag fremstillet Herren i Kirken Jens Jacobsens og Bartholine Knudsdatters Barn af Deuling navnlig Jens , som tilforn af Jordemoderen, dets Oldemoder , var hiemmedøbt ; fasteren Kirsten Jacobsdatter bar det, Fadd : Oledfaderen Knud {Olufsen Overby} , Jens {Christensen} Thodal , Jens Bentsen , Bodil {Christensdatter} Thodal og Maren Pedersdatter af Thodal —
Begravelse nr. 6549
NOTITS: Begravet 8 måneder gammel. Forældrene stammer begge fra Sønder Felding, forbindelsen til Tovdal i Anrborg sogn uklar, men nabo Bendt Jensens datter Else er gift med Jens Christensen Tovdal.

LINK: Affotografering.


Nr. 2569 1789.04.26 *1789.03.09 Josva Christensen, Skarrild By. FAR: Christen Josvasen Lund. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Sørensdatter Lund Josvæ, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 1: Morten Pedersen Studsgaard, Studsgaard, Skarrild, Sognefoged
FADDER Nr. 2: Peder Nielssen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jonas Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Birte Bendtsdatter Elkær, Elkær, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Rasmusdatter, Heesgaard, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 9de Martii hiemmedøbt Christen Josvasens og Hustrues Maren Jensdatters Barn navnlig Josva I Scharrild Bye ; Oldemoderen Kirsten {Sørensdatter} Lund bar det .
Den 26 April fremstillet i Kirken ovenmeldte Christen Josvæsens barn Josva . Oldemoderen Kirsten Josvæ bar det , Fadderne : Sognefogden {Morten Pedersen Studsgaard} , Peder Nielssøn , Jonas Pedersen , Birthe {Bendtsdatter} Elkiær , Maren Rasmusdatter af Heesgaard .

Begravelse nr. 6544
NOTITS: Begravet syv uger gammel.

LINK: Affotografering 1.
LINK: Affotografering 2.


Nr. 2570 1789.05.10 *1789.03.26 Christen Mortensen, Hesselvig. FAR: Morten Pedersen Hesselvig. MOR: Johanne Thomasdatter.
BÅREN AF: Inger Hansdatter, Heesgaard, Skarrild, Holdt det i Hjemmedåben.
BÅREN AF: Bodil Christensdatter Jegin, Lustrup, Skarrild, I skifte efter moderen 1785 Bodil Kirstine.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Også kaldet Øvig.
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen Øvig, Øvig, Skarrild, Far til Peder Christensen Sandfeld i Øvig.
FADDER Nr. 3: Mette Cathrine Byrgesdatter, Øvig, Skarrild, Gift med Peder Christensen Sandfeld.
FADDER Nr. 4: Anne Pedersdatter, Klink, Skarrild, Datter af Peder Christensen Klink.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Øvig, Øvig, Skarrild, Konen Mette Cathrine Byrgesdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Christensen Klink, Klink, Skarrild, Datter Anne Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 26de Martii hiemmedøbt i Præstegaarden Morten Pedersens og Johanne Thomasdatters Barn af Hesselvig navnlig Christen . Jordemoderen Inger Hansdatter af Heesgaard holdt det.
Den 10de Maji belv ovenmeldte Morten Hesselvigs barn Christen fremstillet i Kirken. Bodil Christensdatter Jegin Bar , Fadder: Peder {Nielsen} Hesselvig, Christen {Pedersen} Ødevig . Peder {Christensen} Ødevigs Hustrue Mette Byregesdatter . Peder {Christensen} Klinkes Datter Anne {Pedersdatter} —

Begravelse nr. 6570
LINK: Affotografering 1.
LINK: Affotografering 2.


Nr. 2572 1789.07.12 *1789.05.30 Christiane Jensdatter, Skarrild By. FAR: Jens Christensen Nexgaard. MOR: Charlotte Amalia Østergaard.
BÅREN AF: Mette Christensdatter Nexgaard, Paabøl, Hoven, 43, faderens søster.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Nexgaard, Annexgaarden, Hoven, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Mette Byrgesdatter, Øvig, Skarrild, Peder Christensen Øvigs kone.
FADDER Nr. 4: Peder Olesen? Minds, Assing
FADDER Nr. 5: Johanne, Skarrild By, Skarrild, Jens Nexgaards tjenestepige.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Jens {Christensen} Nexgaards og Charlotte Amalia Østergaards Barn Christiane hiemdøbt d 30te Maji .
Fremstillet i kirken den 12te Julii Fasteren Mette {Christensdatter} Nexgaard bar det , Fadd: Christen Nexgaard, Peder {Christensen} Ødevig og Hustrue Mette {Byrgesdatter} , Peder Minds, Pigen Johanne —

Begravelse nr. 6794
NOTITS: Begravet 1818 29 år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2575 1789.12.14 *1789.12.06 Peder Christian Olufsen, Silstrup. FAR: Oluf Pedersen Skrædder. MOR: Sidsel Marie Christensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Svendsdatter, Abildtrup, Vorgod, 38, Niels Christiansens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Svendsen, Videbæk, Assing, 45.
FADDER Nr. 2: Niels Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Svend Eriksen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Anne Katrine Eriksdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Kirsten Nielsdatter, Videbæk, Assing, 34, Niels Svendsens kone. FT 1787 ugift. FT 1801 gift.
NÆVNT Nr. 1: Niels Christiansen, Abildtrup, Vorgod, Konen Kirsten Svendsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Oluf Pedersen Skærders og Cidsel Marie Christensdatters af Selstrup Dere Barn hiemmedøbt i Præstegaarden den 6te Decembr : navnlig : Peder Christian .
Fremstillet i kirken den 14de Decembr: Niels Christians {Christiansens} Hustrue {Kirsten Svendsdatter} Abilddrup {Vorgod} bar det , Fadderne : Niels Svendsen, Niles Pedersen, Svend Erichsen, Anne Cathrine Erichsdatter og Niels Svendsens Kone udi Videbek {Assing}

Begravelse nr. 6551
NOTITS: Begravet 14 dage gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2582 1790.08.04 *1790.08.01 Dødfødt, Karstoft- Nørre. FAR: Laurids Lasson Jørgensen Lange. MOR: Karen Brasch.
KIRKEBOGSTEKSTEN: II Den 4 Augusti Hr: {Laurids Lasson Jørgensen} Langes og Mad: Karen Brasch Deres dødfødte Søn af Nør: Carstoft —.
Begravelse nr. 6556
LINK: Affotografering.


Nr. 2584 1790.10.07 *1790.10.07 Rasmus Pedersen, Heesgaard. FAR: Peder Christian Pedersen. MOR: Mette Rasmusdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: III den 7 Octobr: blev Peder Christian Pedersens og Hustrues Mette Rasmusdatters Søn hiemmedøbt , navnl: Rasmus . Hensovet tidlig i Herren.
Begravelse nr. 6558
NOTITS: Begravet ni dage gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2585 1790.11.28 *1790.10.18 Jens Pedersen, Pindvig. FAR: Peder Jensen Pindvig. MOR: Anne Kirstine Madsdatter.
BÅREN AF: Maren Andersdatter, Skarrild- Grene, Skarrild
FADDER Nr. 1: Lars Carstensen Pindvig, Pindvig, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 2: Svend Eriksen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Mette Marie Nielsdatter, Silstrup, Skarrild, Svend Eriksens kone.
FADDER Nr. 4: Christen Carstensen, Skarrild- Grene, Skarrild
FADDER Nr. 5: Mette Christensdatter, Skarrild- Grene, Skarrild, Christen Carstensens kone
KIRKEBOGSTEKSTEN:
IV den 18 Octobr : Peder {Jensen} Pindvigs og Hustrues Anne Kirstine deres barn hiemedøbt nafvnl: Jens? Fremstillet Herren i Kierken Dom 1 Advent : Maren Andersdatter Greene bar det . Fadd: Lars Pindvig Suend Erichsen og Hustru : Christen Carstensen og Hustrue.
LINK: Affotografering.


Nr. 2586 1790.11.15 *1790.11.15 Peder Christian Ebenezersen Perle, Skarrild- Grene. FAR: Ebenezer Pedersen Perle. MOR: Kirstine Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: V Ebenzer Pedersen Perles og Hustrues Kristine Nielsdatters barn hiemmedøbt i Degne Huset den 15te Novembr: af Greene navnlig Peder Christian Hensovet tidlig i Herren V.
Begravelse nr. 6561
NOTITS: Knap to uger gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2589 1791.01.09 *1790.12.28 Peder Jeppesen, Lustrup. FAR: Jeppe Pedersen Døvling. MOR: Abelone Christensdatter.
BÅREN AF: Mette Pedersdatter, Døvling?, Skarrild, 25, faderens søster.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Jegin, Lustrup, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 2: Edel Christensdatter, Lustrup, Skarrild, Christen Nielsen Jegins 2. kone.
FADDER Nr. 3: Bodil Christensdatter, Lustrup?, Skarrild, Christen Nielsen Jegins datter med 1. kone.
FADDER Nr. 4: Laurids Jensen Elkær, Elkær, Skarrild
FADDER Nr. 5: Jens Christensen Tovdal, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
III D. 28 Decembr : Jeppe {Pedersen} Deulings og Apallone Christensd: Søn fød i Lustrup navnl : Peder . Hiemmedaaben publiceret i Kirken d 9 Jan : Mette fasteren bar ham Fadd : Christen {Nielsen} Jegin og Hustr : {Edel Christensdatter} og Datter Bodil {Christensdatter} Laurids {Jensen} Elkiær , Jens {Christensen} Thodal .
LINK: Affotografering.


Nr. 2590 1791.02.20 *1791.01.04 Jens Christian Jensen, Døvling. FAR: Jens Jakobsen. MOR: Bartholine Knudsdatter.
BÅREN AF: Mette Skave, Skarrild, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 1: Ole Jensen Døvling, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Bendtsen, Døvling, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 3: Jens Christensen Tovdal, Døvling?, Skarrild, Gift 1783 i Skarrild med Else Pedersdatter Studsgaard kaldes da Tovdal.
FADDER Nr. 4: Jakob Jensen, Døvling, Skarrild, Faderens søn.
FADDER Nr. 5: Else Pedersdatter Studsgaard, Døvling?, Skarrild, Jens Tovdals kone.
FADDER Nr. 6: Bodil Andersdatter Provst, Øvig?, Skarrild, *1755 Hjøllund, Arnborg. FT 1787 tjenestepige ved Peder Christensen i Øvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
II den 4 Januar : hiemmedøbt i Præstegaarden Jens Jacobsens og Bartholine Knudsdatters barn af Deuling navnl : Jens Christian . Søndag Septuagesima fremstillet i Kirken . Mette Schaue bar det, Fadd: Ole {Jensen} Deuling, Jens Bentsen Jens {Olesen} Thodal , Barnets Broder Jakob {Jensen} Jens {Christensen} Thodals kone {Else Pedersdatter Studsgaard} og Bodild {Andersdatter} Provst.
LINK: Affotografering.


Nr. 2591 1791.04.25 *1791.03.08 Jens Thomassen, Skarrild- Grene. FAR: Thomas Jensen Grene. MOR: Mette Christensdatter.
BÅREN AF: Margrehte Olesdatter Minds, Skarrild Mølle, Skarrild, Møller konen. Gift med Niels Rasmussen Winde.
FADDER Nr. 1: Dynes Christensen, Nederby, Sønder Felding
FADDER Nr. 2: Jens Olesen Minds, Skarrild By, Skarrild, FT 1801.
FADDER Nr. 3: Anne Pedersdatter Debbelmose, Lustrup, Skarrild, Gift med Niels Nielsen Debelmose
FADDER Nr. 4: Johanne Jens Christensen Nexgaards tjenestepige, Skarrild By, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen Nexgaard, Skarrild By, Skarrild, Tjenestepigen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
IV . D. 8 Martii Thomas {Jensen} Greenes og Mette Christensdatters Søn født Jens . 2den Paaskedag hiemmedaaben publiceret i Kirken Møller-Konen {Margrethe Olesdatter Minds} bar det , Fadd: Dynes {Christensen} i Felding , Jens Minds . Anne {Pedersdatter} Deulemose . Jens {Christensen} Nexgaards Pige Johanne .
LINK: Affotografering.


Nr. 2592 1791.04.25 *1791.03.08 Samuel Jensen, Døvling. FAR: Jens Bendtsen. MOR: Kirsten Marie Christensdatter.
BÅREN AF: Else Bendtsdatter, Døvling, Skarrild, Faderens søster. Bor i FT 1787 ved broderen.
FADDER Nr. 1: Jens Jakobsen, Døvling, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 2: Peder Bendtsen, 38, faderens bror.
FADDER Nr. 3: Jens Christensen Tovdal, Skarrild
FADDER Nr. 4: Bartholine Knudsdatter, Døvling, Skarrild, Jens Jakobsens kone.
FADDER Nr. 5: Else Kirstine Terkelsdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, 17, hjemme ved faderen Terkel Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
V. Samme Dag {D. 8 Martii} Jens Bentsens og Hustrues Søn fød, som i Daaben kaldtes Samuel . Samme Dag {2den Paaskedag} Fremstillet i Kriken . Fasteren Else Bar det. Fadd : Jens Jacobsen Peder Bendtsen . Jens Todal . Bartholine Knudsdatter. Else {Kirstine} Terkelsdatter.
Begravelse nr. 6605
NOTITS: †1794.03.02, begravet knap 3 år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2594 1791.05.29 *1791.04.21 Carsten Christensen, Krog. FAR: Christen Carstensen. MOR: Mette Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Andersdatter Skovby, Præstegaarden, Skarrild, Præstens kone Mad. Hegelahr.
FADDER Nr. 1: Lars Carstensen Pindvig, Pindvig, Skarrild, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Svend Eriksen Silstrup, Silstrup, Skarrild, 28, nabo. Søn af Erik Pedersen og Margrethe Svendsdatter.
FADDER Nr. 3: Jens Olesen Minds, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Jepsdatter, Pindvig, Skarrild, Lars Carstensens kone. Kunne også være Christen Svendsens kone i Silstrup.
FADDER Nr. 5: Anne Cathrine Eriksdatter, Silstrup?, Skarrild, 29, nabo. Søster til Svend Eriksen ovenfor.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
VII . D . 21 April Christen Carstensens og hustrues {Mette Christensdatters} Søn, født og i Daaben kaldet Carsten . 5 Søndag efter Paaske fremstillet Herren i Kirken . Mad: Hegelahr {Maren Andersdatter Skovby} bar ham . Fadd: Lars {Carstensen} Pindvig Svend {Eriksen} Selstrup . Jens {Olesen} Minds. Maren Jepsdatter , Anne Cathrine Erichsdatter .
LINK: Affotografering.


Nr. 2596 .179..0. 0 *.179..0. 0 Anders Pedersen, Lustrup. FAR: Peder Andersen Birk. MOR: Anne Katrine. Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: IX . Den 1ste August . fød og hiemmedøbt . Peder {Andersen} Birch og Hustr : Anne Catharines {Christensdatter} Søn Anders døde samme Dag .
Begravelse nr. 6569
NOTITS: Blev kun een dag gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2597 1791.08.16 *1791.08.16 Dødfødt søn, Elkær. FAR: Laurids Jensen Elkær. MOR: Birte Bendtsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: X. Den 16 Aug : Laurids {Jensen} Elkiærs og Hustrues Berthes {Bendtsdatters} Barn Dødfød , en Søn.
Begravelse nr. 6572
LINK: Affotografering.


Nr. 2599 1791.10.09 *1791.08.24 Peder Christensen, Lustrup. FAR: Christen Christensen Jegin den Unge Skrædder. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Abelone Pedersdatter, Hvedde, Assing, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Jakob Pedersen Hvedde, Hvedde, Assing, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Jeppe Pedersen Døvling, Lustrup?, Skarrild, 28.
FADDER Nr. 3: Jens Christensen Tovdal, Skarrild
FADDER Nr. 4: Laurids Pedersen Hvedde, Hvedde, Assing, Moderens bror.
FADDER Nr. 5: Bodil Christensdatter Skrædder, Lustrup, Skarrild, Faderens søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
XII . d 24 Aug Unge Christen {Christensen Jegin} Skræders og Hustrues {Kirsten Pederdatters} Søn født og i daaben kaldet Peder Fremstillet Herren i Kken 16de Søndag efter Trinit: Mosteren Apollone bar det . Fadd : Jacob {Pedersen} Hvedde , Jeppe {Pedersen} Deuling , Jens {Christensen} Thodal , Laurids {Pedersen} Hvede . Bodild {Christensdatter} Skræder .
LINK: Affotografering.


Nr. 2600 1791.09.21 *1791.09.21 Peder Christian Olufsen, ( Silstrup). FAR: Oluf Pedersen Skrædder. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: XIII d 21 Sept: Oluf {Pedersen} Skræders og Hustr: Maren Christensdatters Søn født og døbt navnl: Peder Christian . Død efter 3 Uger 4 Dage.
Begravelse nr. 6573
NOTITS: Begravet tre uger gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2601 1791.10.09 *1791.10.04 Peder Poulsen, Skarrild- Grene. FAR: Poul Christensen Tovdal. MOR: Anne Pedersdatter.
BÅREN AF: Bodil Pedersdatter, Søster til moderen.
FADDER Nr. 1: Jens Bendtsen, Døvling, Skarrild, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Ole Jensen, Døvling, Skarrild, Slags nabo.
FADDER Nr. 3: Jens Christensen Tovdal, Skarrild, Bror til faderen.
FADDER Nr. 4: Bartholine Knudsdatter, Døvling, Skarrild, Gift med Jens Jakobsen.
FADDER Nr. 5: Birte Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
XIV d 4 Oct : Poul {Christensen} Thodals og Hustr : Anne Pedersdatters Søn født og hiemmedøbt Peder . Fremstillet Herren i Kirken 16 søndag efter Trin : Mosteren Bodild {Pedersdatter} bar det, Fadd : Jens Bendtsen, Ole Jensen , Jens {Christensen} Thodal Bartholine {Knudsdatter} og Birthe Kirke.
LINK: Affotografering.


Nr. 2603 1792.20.01 *1792.20.01 Hans Nielsen, Lustrup. FAR: Niels Sørensen Flø. MOR: Inger Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: II Niels Sørensens og Jnger Hansdatters Tvilling Sønner Hans og Søren.
Begravelse nr. 6582
NOTITS: Hjemmedøbt. Begravet fire uger gammel og samme dag som broderen Søren blev døbt i kirken.

LINK: Affotografering.


Nr. 2604 1792.02.19 Søren Nielsen, Lustrup. FAR: Niels Sørensen Flø. MOR: Inger Hansdatter.
BÅREN AF: Sidsel Klink, Klink?, Skarrild, Muligvis en datter af Peder Christensen Klink.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Klink, Klink, Skarrild
FADDER Nr. 2: Ellen Johanne Pedersdatter, Klink, Skarrild, 25, datter af Peder Christensen Klink.
FADDER Nr. 3: Peder Christensen, Skarrild, Uklar, Peder Klink er Peder Christensen Klink.
FADDER Nr. 4: Niels Jensen Pindvig, Karstoft- Sønder, Skarrild, 19, søn af Jens Jensen Pindvig også i Sønder Karstoft.
FADDER Nr. 5: Else Jensdatter Flø, Husum, Brande, 32, født i Flø i Brande. Bor ved søsteren Maren i Husum i Brande.
FADDER Nr. 6: Anne Jakobsdatter, Lustrup, Skarrild, Gift med Evert Lauridsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
III Niels Sørensens og Jnger Hansdatters Tvilling Sønner af Lustrup hiemmedøbte navnlig Hans og Søren III Niels Sørensens og Jnger Hansdatters Tvilling Sønner af Lustrup hiemmedøbte navnlig Hans og Søren . Søren blev fremstillet i kirken d 19 Februar : Cidsel Klink bar ham . Fadd : Peder {Christensen} Klink. Datter Ellen Johanne {Pedersdatter} . Peder Christensen Niels Jensen Pindvig . Else {Jensdatter} Flø Husum {Brande} Anne Jacobsdatter.
Begravelse nr. 6619
NOTITS: Flø i Niels Sørensen Flø fra begravelsen #6582 af den anden tvilling Hans.

LINK: Affotografering.


Nr. 2606 1792.04.22 *1792.03.03 Oluf Andersen, Lustrup. FAR: Anders Jensen, Elkær, Skarrild. MOR: Anne Pedersdatter.
BÅREN AF: Inger Hansdatter, Lustrup, Skarrild, Nabo, Niels Sørensen Fløs kone.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Jegin, Lustrup, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 2: Niels Sørensen Flø, Lustrup, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 3: Gertrud Christensdatter, Lustrup, Skarrild, Nabo. Gift med Johannes Giødesen.
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter Smedens kone, Lustrup, Skarrild, Peder Christensen Smeds kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Smed, Lustrup, Skarrild, Smed, Konen Kirsten Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Nielsen Debelmose, Lustrup, Skarrild, Moderens mand.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
V. Et uægte Barn d 3 Martii hiemmedøbt navnlig Oluf . Moderen er Anne Pedersdatter , Niels {Nielsen} Deulemoses Hustrue af Lustrup . udlagt som Barne Fader . Huusmand Anders Jensen givt i Elkiærgaarden. Fremstillet i Kirken d 22 April Inger Hansdatter i Lustrup bar det , Fadd: Christen {Nielsen} Jegin . Ebert Lauridsen . Niels {Sørensen} Fløe . Gjertrud {Christensdatter} . Her blev samme Barnefader udlagt , som i Hjemdaaben . øvrige Faddere . Kirsten {Jensdatter} Smedens Hustrue . Ingeborg Kirstine Christensdatter Lustrup .
NOTITS: GANSKE USÆDVANLIG. Gift kone angiver ikke mand som far til barn, men en anden gift mand. Ægteskabet holder.

LINK: Niels Nielsen Debelmose i Lustrup.
LINK: Affotografering.


Nr. 2608 1792.05.28 *1792.04.19 Lars Nielsen, Lustrup. FAR: Niels Pedersen. MOR: Maren Madsdatter.
BÅREN AF: Maren Mortensdatter, Studsgaard, Skarrild, 25, sognefoged Morten Pedersens datter.
FADDER Nr. 1: Rasmus Nikolajsen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jonas Pedersen, Skarrild By, Skarrild, Fyld-fadder.
FADDER Nr. 3: Jens Christensen, Bukkær, Assing, Assing Kirkegaard.
FADDER Nr. 4: ? Jens Christensen Nexgaards tjenestepige, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter, Lustrup, Skarrild, Oluf Pedersen Skrædders kone.
NÆVNT Nr. 2: Jens Christensen Nexgaard, Skarrild By, Skarrild, Tjenestepigen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Oluf Pedersen Skrædder, Lustrup, Skarrild, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
VI. D. 19 April hiemdøbt i Præstegaarden Niels Pedersens og Maren Madsdatters Barn af Lustrup navnl: Lars . Fremstillet i Kken 2 Pintse Dag Sognefogdens Datter Johanne {Mortensdatter} bar det . Fadd: Rasmus {Nikolajsen} Heesgaard . Jonas {Pedersen} , Jens Christensen fra Assing Kirke . Jens {Christensen} Nexgaards Pige . Oluf {Pedersen} Skrædders Hustrue {Maren Christensdatter} .
LINK: Affotografering.


Nr. 2611 1792.09.16 *1792.08.17 Benedikt Lauridsen, Elkær. FAR: Laurids Jensen Elkær. MOR: Birte Bendtsdatter.
BÅREN AF: Else Terkelsdatter Gammelgaard, Gammelgaard, Skarrild, Nylig gift med Peder Pedersen Gammelgaard den Yngre. Faderen er hendes farbror.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Gammelgaard den Yngre, Gammelgaard, Skarrild, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Christian Pedersen, Heesgaard, Skarrild, Bror til Peder Pedersen Gammelgaard den Yngre.
FADDER Nr. 3: Jens Olesen Minds, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 4: Mette Rasmusdatter Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, Gift med Peder Christian Pedersen.
FADDER Nr. 5: Kirsten Nielsdatter, Elkær, Skarrild, Moderens farbror Anders Jensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Anders Jensen, Elkær, Skarrild, Faderens bror? Konen Kirsten Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
X. Den 17 Aug : Laurids {Jensen} Elkiærs og Hustr : Birthe Bendtsdatters barn døbt navnl : Bendict . 15de Søndag eftter Trinit : fremstillet i Kirken Else Gammelgaard bar ham . Fadd: Peder {Pedersen} Gammelgaard {den Yngre} . Peder Christian {Pedersen} Jens {Olesen} Minds . Mette {Rasmusdatter} Heesgaard . Anders Jensens Hustrue {Kirsten Nielsdatter} .
LINK: Affotografering.


Nr. 2616 1793.02.24 *1793.01.16 Anders Pedersen, Lustrup. FAR: Peder Andersen Birk. MOR: Anne Katrine Christensdatter.
BÅREN AF: Mette Andersdatter Birk, Sønder Felding, 28, faderens søster, Muligivs har faderen andre søstre, Mette i alle tilfælde.
FADDER Nr. 1: Anders Pedersen Birk, Nederby, Sønder Felding, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Christen Birk, Sønder Felding, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen, Skarrild, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 4: Maren Madsdatter, Skarrild, Muligvis Niels Pedersens *Gammel Arnborg kone, i de år ses de i Lustrup.
FADDER Nr. 5: Sidsel Pedersdatter Klink, Klink?, Skarrild, Sidel Heesgaard anset som præstens fejl. Formodentlig fejl for Sidsel Klink.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
II. Den 16 Januar : blev Peder {Andersen} Birck og Hustrues Anne Cathrines {Christensdatters} Søn hiem døbt navnl: Anders . Fremstillet i Kirken 2den Søndag i Faste {24. feb. 1793} . Fasteren {Mette Andersdatter Birck} bar det. Fadd: Anders {Pedersen} Birck. Christen Birck. Peder Nielsen. Maren Madsdatter Cidsel {Andersdatter} Heesgaard {formodet fejl for Klink}.
LINK: Affotografering.


Nr. 2618 1793.04.01 *1793.03.20 Peder Jensen, Døvling. FAR: Jens Bendtsen. MOR: Kirsten Marie Christensdatter.
BÅREN AF: Else Bendtsdatter, Døvling, Skarrild, 35, faderens søster.
FADDER Nr. 1: Jens Jakobsen, Døvling, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 2: Ole Jensen Døvling, Døvling, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 3: Peder Bendtsen, Skarrild, Faderens bror.
FADDER Nr. 4: Peder Nielsen, Skarrild, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 5: Jens Christensen Tovdal, Døvling, Skarrild, Gifter sig et halvt år efter med Else Bendtsdatter, der bærer.
FADDER Nr. 6: Anne Ibsdatter, Døvling, Skarrild, Gift med Ole Jensen.
FADDER Nr. 7: Anne Pedersdatter, Skarrild, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 8: Abelone Christensdatter, Skave, Skarrild, Muligvis søster til moderen. Slags nabo. Jeppe Pedersens kone.
FADDER Nr. 9: Birgit Jakobsdatter, Skarrild, Ikke identificeret. Muligvis Jens Jakobsens søster, 21.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
IV. Den 20 Martii blev Jens Bendtsens og Hustru: Kirsten Christensdatters Tvillinger døbte navnlig Peder og Anne Malene. Fremstillet i Kirken 2den Paaske Dag . Else = og Birgithe Bendtsdatter bar dem . Fadd: Jens Jacobsen. Oluf {Jensen} Deuling . Peder Ben{dt}sen . Peder Nielssen Jens {Christensen} Thodal Anne Ibsdatter Anne Pedersdatter Apollone Christensdatter . Birgithe Jacobsdatter .
Begravelse nr. 6599
NOTITS: Begravet 5 måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2621 1793.07.04 *1793.07.04 Clemmen Jespersen, Klink. FAR: Jesper Clemmensen. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: VIII D. 4 Julii blev Jesper Clemensens og Maren Pedersdatters Barn fød og hiemdøbt navnlig Clemen - - - Døde samme Dag.
Begravelse nr. 6597
NOTITS: Døde kun få timer gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2622 1793.07.07 *1793.06.01 Lars Jensen, Døvling. FAR: Jens Jakobsen. MOR: Bartholine Knudsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter Sønderby, Kodbøl, Borris, Gift med faderens bror Lars Jakobsen Kodbøl.
FADDER Nr. 1: Lars Jakobsen Kodbøl, Kodbøl, Skarrild, *Tarp, Sønder Felding. Konen Kirsten Jensdatter Sønderby bærer.
FADDER Nr. 2: Jens Bendtsen, Døvling, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 3: Jens Christensen Tovdal, Døvling, Skarrild, Gifter sig med Bendt Jensens datter Else.
FADDER Nr. 4: Jakob Jensen, Døvling, Skarrild, 19, faderens søn.
FADDER Nr. 5: Anne Ibsdatter, Døvling, Skarrild, Gift med Ole Jensen.
FADDER Nr. 6: Mette Pedersdatter, Døvling, Skarrild, 27, nabo, steddatter af Anders Andersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
VII. D. 1ste Junii blev Jens Jacobsens og Bartholine Knudsdatters Barn døbt navnl: Lars . Fremstillet i Kirken Dom: VI post trin : {7. juli 1793} Lars {Jakobsen} Kodbøls Kone {Kirsten Jensdatter Sønderby} bar det- Fadd_ Øars {Jakobsen} Kodbøl {Borris sogn} Jens Bendtsen . Jens {Christensen} Thodal Jacob Jensen . Anne Ibsdatter Mette Pedersdatter.
NOTITS: Lars Kodbøl kaldes i Borris Laurids.

LINK: Lars/Laurids Kodbøl i Borris sogn.
LINK: Affotografering.


Nr. 2625 1793.09.13 *1793.09.09 Terkel Peder Pedersen, Gammelgaard. FAR: Peder Pedersen Gammelgaard. MOR: Else Kirstine Terkelsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Pedersdatter, Skave, Skarrild, Søster til faderen. gift med Peder Olesen Minds.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Gammelgaard den Gamle, Gammelgaard, Skarrild, 64, faderens far.
FADDER Nr. 2: Terkel Jensen Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild, 46. ,moderens far.
FADDER Nr. 3: Johanne Thomasdatter, Hesselvig, Skarrild, Gift med Morten Pedersen Hesselvig.
FADDER Nr. 4: Peder Christian Pedersen, Heesgaard, Skarrild, Faderens bror.
FADDER Nr. 5: Mette Rasmusdatter, Heesgaard, Skarrild, Gift med Peder Christian Pedersen.
FADDER Nr. 6: Else Jensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, 21, datter af Jens Jensen Pindvig.
FADDER Nr. 7: Laurids Jensen Elkær, Elkær, Skarrild, Bror til Terkel Jensen, farbror til faderen.
FADDER Nr. 8: Birte Bendtsdatter, Elkær, Skarrild, Gift med Laurids Jensen Elkær.
NÆVNT Nr. 1: Peder Olesen Minds, Skave, Skarrild, Konen Kirsten Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Morten Pedersen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
XI. Den 9de Sept: Peder {Pedersen} Gammelgaards og Else Terkelsdatters Barn hiemdøbt navnl: Terkel Peter . Fremstillet i Kirken Dom : XX p Trin : {13. okt. 1793} Peder {Olesen Minds} Skaues kone {Kirsten Pedersdatter} bar ham Fadd: vare Oldefædrene {bedstefædre} Peder {Pedersen Brorsbøl} Gammelgaard og Terkel {Jensen} Karstoft . Morten {Pedersen} Hesselvig hustr: {Johanne Thomasdatter} Peder Christian {Pedersen} og Hustrue {Mette Rasmusdatter} Else Jensdatter Kastoft Laurids {Jensen} Elkiær og Hustr: {Birte Bendtsdatter}
LINK: Affotografering.


Nr. 2626 1793.10.06 *1793.10.01 Søren Jensen, Lustrup. FAR: Jens Synderfra. MOR: Bodil Christensdatter.
BÅREN AF: Edel Christensdatter, Lustrup, Skarrild, Gamle Christen Jegins kone.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Jegin den Unge, Lustrup, Skarrild, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen, Skarrild, Fyld-fadder.
FADDER Nr. 3: Gertrud Christiansdatter, Lustrup, Skarrild, Johannes Giødesens kone.
FADDER Nr. 4: Anne Jakobsdatter, Lustrup, Skarrild, Evert Lauridsens kone.
FADDER Nr. 5: Anne Rasmusdatter Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, 22.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
XIII D j Octobr: hiemdøbt et uægte Barn i Lustrup navnl: Søren . Moderen den ugifte Qvinde Bodild Christensdatter udlagde som Barnefader en Karl af Synden navnlig Jens , som gik med Kram . Fremstillet i Kirken Dom XIX post Trin : {6. okt. 1793} Gamle Christen Jeg{ins} kone {Edel Christensdatter} bar det . Fadd: Unge Christen {Christensen} Jegin. Peder Nielssen . Gjertrud {Christiansdatter} . Anne Jacobsdatter. Anne {Rasmusdatter} Heesgaard . Udlagt til Barnefader : En Karl af Synden navnl: Jens .
NOTITS: Moderen vel datter af Christen Nielsen Jegin den Gamle. I skiftet efter moderen 1785 kaldes hun Bodil Kirstine.

LINK: Affotografering.


Nr. 2627 1793.10.30 *1793.10.30 Dødfødt, Ronnum. FAR: Søren Pedersen Ronnum. MOR: Anne Marie Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: XVI Den 30 Oct: Søren {Pedersen} Ronnums og Anne Marie Andersdatters Søn dødfødt .
Begravelse nr. 6601
LINK: Affotografering.


Nr. 2628 1793.11.03 *1793.09.09 Christen Christensen, Lustrup. FAR: Christen Christensen Jegin. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Abbelone Christensdatter, Skave, Skarrild, Faderens søster. Gift med Jeppe Pedersen Døvling.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Jegin gamle, Lustrup, Skarrild, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Jeppe Pedersen Døvling, Skave, Skarrild, Konen Abbelone Christensdatter bærer.
FADDER Nr. 3: Gertrud Pedersdatter, Hvedde, Assing, Moderens søster?
FADDER Nr. 4: Anne Pedersdatter, Hvedde, Skarrild, Moderens søster?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
XII. D. 9 Sept Unge Christen {Christensen} Jegin og Kirsten Pedersdatters Barn døbt navnl: Christen . Fremstillet i Kirken Dom: XXIII p Trin: {3. nov. 1793} fasteren Apallone bar det. Fadd: Gamle Christen {Nielsen} Jegin Jeppe {Pedersen} Deuling {i Skave} . Gjertrud og Anne Pedersdatter fra Hvede {Assing sogn}.
LINK: Affotografering.


Nr. 2630 1793.11.03 *1793.10.29 Peder Pedersen, Øvig. FAR: Peder Christensen Sandfeld. MOR: Mette Byrgesdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Peder Nielsen Øvigs kone.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Kaldes også Peder Nielsen Øvig, hvor han kom fra.
FADDER Nr. 2: Morten Pedersen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Slags nabo.
FADDER Nr. 3: Petronille Pedersdatter, Hesselvig, Skarrild, Morten Pedersen Hesselvigs kone.
FADDER Nr. 4: Christen Jensen Øvig, Øvig, Skarrild, 24, moderens stedsøn.
FADDER Nr. 5: Anne Rasmusdatter, Heesgaard, Skarrild, 22, datter af Rasmus Nikolajsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
XV D. 29 Octobr: blev Enkens Mette Byrgesdatters barn døbt navnl: Peder . Manden og Faderen Peder Christensen {Sandfeld} døde in{!} Februar. Fremstillet i Kirken Dom XXIII p Trin: {3. nov. 1793} Maren {Christensdatter} Hesselvig bar det . Fadd: Peder {Nielsen} Hesselvig . Morten {Pedersen} Hesselvig og Hustr : {Petronille Pedersdater} Christen {Jensen} Ødevig . Anne Rasmusdatter.
Begravelse nr. 6761
NOTITS: Begravet 1814 knap 21 år gammel. Faderen Peder Christensen Sandfeld †1793.02.27 #6591, otte måneder før fødslen.

LINK: Affotografering.


Nr. 2631 1794.04.17 *1794.03.07 Rasmus Pedersen, Heesgaard. FAR: Peder Christian Pedersen. MOR: Mette Rasmusdatter.
BÅREN AF: Inger Hansdatter Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, Moderens mor. Jordemoder.
FADDER Nr. 1: Morten Pedersen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Gift med faderens søster Petronille Pedersdatter.
FADDER Nr. 2: Laurids Jensen Elkær, Elkær, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 3: Peder Lauridsen Skave, Skave, Skarrild
FADDER Nr. 4: Peder Pedersen Gammelgaard, Gammelgaard, Skarrild
FADDER Nr. 5: Johannes Gjødesen, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 6: Peder Nielsen Øvig?, Heselvig?, Skarrild
FADDER Nr. 7: Nikolaus Rasmussen, Heesgaard, Skarrild, 20, bror til moderen.
FADDER Nr. 8: Elisabeth Hegelahr, Præstegaarden, Skarrild, 17, præst Hegelahrs datter.
FADDER Nr. 9: Birte Bendtsdatter Elkær, Elkær, Skarrild, Gift med Laurids Jensen Elkær.
FADDER Nr. 10: Petronille Pedersdatter, Hesselvig, Skarrild, Søster til faderen. Morten Pedersen Hesselvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Kirkeaar 1794.
I. Den 7 Martii Peder Christian Pedersens og Hustrues Mette Rasmusdatters Søn født og hiemdøbt navnl: Rasmus af Heesgaard . Fremstillet i Kirken Skiertorsdag {1794.04.17} . Inger {Hansdatter} Heesgaard bar det . Fadderne Morten {Pedersen} Hesselvig, Laurids {Jensen} Elkiær . Peder {Lauridsen} Skave , Peder {Pedersen} Gammelgrd . Johannes {Giødesen} Peder Nielsen {Øvig af Hesselvig?} Nicolaus Rasmussen . Elisabeth Hegelahr . Birgithe {Bendtsdatter} Elkiær . Petronille Pedersdatter.

LINK: Affotografering.


Nr. 2632 1794.05.24 *1794.05.24 Dødfødt, Karstoft- Sønder. FAR: Knud Jensen Karstoft. MOR: Else Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: D 24 Maji Knud {Jensen} Karstofts og Else Hansdatters Søn dødfødt .
Begravelse nr. 6606
LINK: Affotografering.


Nr. 2633 1794.06.01 *1794.04.18 Peder Mortensen, Hesselvig. FAR: Morten Pedersen Hesselvig. MOR: Petronille Pedersdatter.
BÅREN AF: Elisabeth Hegelahr, Præstegaarden, Skarrild, 17, præstens datter.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Gammelgaard den Gamle, Gammelgaard, Skarrild, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Gammelgaard den Unge, Gammelgaard, Skarrild, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Peder Olufsen Skave, Skave, Skarrild, Gift med moderens søster Kirsten Pedersdatter.
FADDER Nr. 4: Peder Nielsen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Kaldes også Øvig.
FADDER Nr. 5: Niels Pedersen, Hesselvig, Skarrild, 16, søn af Peder Nielsen Hesselvig.
FADDER Nr. 6: Jakob Christensen, Hesselvig, Skarrild, 19, var plejebarn ved Morten Pedersen i Hesselvig.
FADDER Nr. 7: Peder Christensen Smed, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 8: Kirsten Jensdatter, Lustrup, Skarrild, Peder Christensen Smeds kone.
FADDER Nr. 9: Pauline Hegelahr, Præstegaarden, Skarrild, 14, præstens datter.
FADDER Nr. 10: Maren Hegelahr, Præstegaarden, Skarrild, 18, præstens datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
II. d. 18 April Morten Pedersens og Hustrues Petronelle Pedersdatters Barn født og hiemdøbt navnlig Peder . af Hesselvig. Fremstillet i Kirken 6te Søndag efter Paaske {1. juni 1794} . Elisabeth Hegelar bar det Fadder : Peder {Pedersen} Gammelgaard senior og Junior . Peder {Lauridsen} Skave , Peder {Nielsen} Hesselvig og Søn Niels {Pedersen} og Jacob {Christensen} ibidem Peder Christensen og Hustrue {Kirsten Jensdatter} , Pouline og Maren Hegelahr .
LINK: Affotografering.


Nr. 2634 1794.06.29 *1794.05.17 Christen Jensen, Skarrild- Grene. FAR: Jens Christensen Drantum. MOR: Anne Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: Else Christensdatter Simons, Skarrild- Grene, Skarrild, Simon Nielsens kone.
FADDER Nr. 1: Nis Hansen, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 2: Lars Carstensen Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Niels Larsen, Pindvig, Skarrild, 18, søn af Lars Carstensen Pindvig.
FADDER Nr. 4: Johanne Michelsdatter, Skarrild- Grene, Skarrild, 27, se skifte efter faderen Michel Andersen Grene.
FADDER Nr. 5: Mette Katrine Byrgesdatter Øvig, Øvig, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Simon Nielsen, Skarrild- Grene, Skarrild, Konen Else Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Michel Andersen Grene, Skarrild- Grene, Skarrild, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
III D. 17 Maji Jens Christensens og Hustrues Anne Margrethes {Christensdatters} Barn født og Heimdøbt navnl: Christen . af Greene. Fremstillet i Kirken d 29de Junii . Else {Christensdatter} Simons bar det. Fadd. Nis Hansen . Lars {Carstensen} Pindvig og Søn Niels {Larsen} . Michel {Andersen} Greene Datter {Johanne Michelsdatter} og Mette {Katrine Byrgesdatter} Ødevig .
Begravelse nr. 6608
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel. Moderen kaldes mest Margrethe Christensdatter. FT 1801 i Skarrild By.

LINK: Affotografering.


Nr. 2636 1794.08.10 *1794.07.03 Oluf Pedersen, Skave. FAR: Peder Olufsen Skave. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Margrethe Olesdatter Minds, Skarrild Mølle, Skarrild, Møller Kone, vel søster til faderen.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Gammelgaard, Gammelgaard, Skarrild, Moderens far eller bror.
FADDER Nr. 2: Morten Pedersen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Gift med moderens søster.Petronille Pedersdatter.
FADDER Nr. 3: Peder Christian Pedersen, Heesgaard, Skarrild, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Erik Terkelsen, Karstoft- Sønder, Skarrild, 15, søn af Terkel Jensen.
FADDER Nr. 5: Else Kirstine Terkelsdatter Gammelgaard, Gammelgaard, Skarrild, Gift med moderens bror Peder Pedersen Gammelgaard den Unge.
FADDER Nr. 6: ? Oluf Minds den Gamles kone, Skarrild, Faderens mor.
FADDER Nr. 7: Abellone Jensdatter, Døvling, Skarrild, 19, datter af Jens Jakobsen.
NÆVNT Nr. 1: Oluf Minds den Gamle, Skarrild, Konen fadder. ?Faderens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
VI D. 3 Julii Peder Olufsens og Hustrues Kirsten Pedersdatters Barn i Skaue født og heimdøbt navnl: Oluf . Fremstillet i Kirken 8 Søndag efter Trinitatis Møller Konen {Margrethe Olesdatter Minds} bar det , Fadderne : Peder {Pedersen} Gammelgaard Morten {Pedersen} Hesselvig Peder Christian {Pedersen} Erich Terkelsen . Else {Terkelsdatter} Gammelgaard , Gaml Oluf Minds Hustrue . Apollone Jensdatter af Deuling.
LINK: Affotografering.


Nr. 2637 1794.08.31 *1794.07.20 Oluf Jensen, Skarrild By. FAR: Jens Olufsen Minds. MOR: Mette Marie Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: VII D. 20 Juliii Jens Olufsen Minds og Hustrues Mette Marie {Sørensdatter} Barn født og hiemdøbt navnlig . Oluf . Fremstillet i Kirken jj Søndag efter Trinit: {31. aug. 1794} .
Begravelse nr. 6607
NOTITS: Begravet 6 uger gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2638 1794.09.21 *1794.08.07 Clemmen Jespersen, Klink. FAR: Jesper Clemmensen Klink. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Else Kirstine Jensdatter Pindvig, Karstoft- Sønder, Skarrild, Lige gift med Peder Christensen i Paarup i Assing.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Gammelgaard den Unge?, Gammelgaard, Skarrild
FADDER Nr. 2: Else Kirstine Terkelsdatter, Gammelgaard, Skarrild, Gift med Peder Pedersen Gammelgaard den Unge
FADDER Nr. 3: Peder Christensen, Paarup, Assing, Gift 4 måneder før med Else Kirstine Jensdatter.
FADDER Nr. 4: Jens Sørensen Bektoft, Bektoft, Skarrild, Kaldes også Fløe.
FADDER Nr. 5: Ellen Johanne Pedersdatter Klink, Klink, Skarrild, Vanfør, søster til moderen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
VIII D. 7 August Jesper {Clemmensen} Klinks og Hustrues Maren Pedersdatters Barn født og hiemdøbt navnl : Clemen . Fremstillet i Kirken 14. Sønd : efter Trinit {21. sep. 1794} efter Trinit. Else Jensdatter af S: Carstoft bar det . Fadd: Peder {Pedersen} Gammelgaard og Hustrue {Else Terkelsdatter} . Peder Christensen Paarup {gift med Else Jensdatter Pindvig som bærer} . Jens {Sørensen} Bektoft . Ellen Johanne {Pedersdatter} Klink .
Begravelse nr. 6610
NOTITS: Begravet fem måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2641 1794.10.15 *1794.10.15 Dødfødt, Skarrild By. FAR: Anders Jensen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: XII D. 15 Octobr dødfødt Anders Jensens og Kirsten Christensdatters {fejl for Nielsdatter} Søn i Scharrildbye.
Begravelse nr. 6609
LINK: Affotografering.


Nr. 2644 1795.02.01 *1795.12.18 Poul Nielsen, Skarrild- Grene. FAR: Niels Poulsen. MOR: Mette Kirstine Jensdatter.
BÅREN AF: Karen Kirstine Pedersdatter, Skarrild- Grene, Skarrild, Simon Nielsens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Huus, Skarrild, Ikke Identificeret.
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Drantum, Skarrild- Grene, Skarrild
FADDER Nr. 3: Mette Marie Nielsdatter, Silstrup, Skarrild, Gift med Svend Eriksen.
FADDER Nr. 4: Johan Hermand Hegelahr, Præstegaarden, Skarrild, 16, præstens søn.
FADDER Nr. 5: Maren Hegelahr, Præstegaarden, Skarrild, 19, præstens datter.
NÆVNT Nr. 1: Simon Nielsen Grene, Skarrild- Grene, Skarrild, Konen Karen Kirstine Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Svend Eriksen, Silstrup, Skarrild, Konen Mette Marie Nielsdatter fadder..
KIRKEBOGSTEKSTEN:
I Jesu navn 1795
I Den 18de Decembr : hiemdøbt i Greene Niels Poulsens og Mette Kirstine Jensdatters barn navnl Poul . Søndagen Septuagesima {1. feb. 1795} fremstillet i Kirken. Simon {Nielsen} Greenes Hustrue {Karen Kirstine Pedersdatter} bar det , Fadd: Jens Huus . Jens {Christensen Drantum} Greene . Svends {Eriksens} Hustrue {Mette Marie Nielsdatter} i Selstrup Johan Herman Hegelahr og Maren Hegelahr.

LINK: Affotografering.


Nr. 2645 1795.03.01 *1795.01.10 Christen Jensen, Døvling. FAR: Jens Christensen Tovdal. MOR: Else Bendtsdatter.
BÅREN AF: Else Jakobsdatter, Kirkegaard, Arnborg, 21, hendes mor Maren Christensdatter er søster til faderen.
FADDER Nr. 1: Jens Bendtsen, Døvling, Skarrild, Bror til moderen.
FADDER Nr. 2: Ole Jensen Døvling, Døvling, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 3: Mette Pedersdatter, Døvling, Skarrild, Nabo, 29, datter af Anne Nielsdatter nabogård.
FADDER Nr. 4: Bartholine Knudsdatter, Døvling, Skarrild, Nabo, Jens Jakobsens kone.
FADDER Nr. 5: Jakob Jensen, Døvling, Skarrild, Nabo 21, søn af Jens Jakobsen.
NÆVNT Nr. 1: Jens Jakobsen, Døvling, Skarrild, Kone Bartoline Knudsdatter og søn Jakob Jensen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
II d. 10 Januar : Hiemdøbt Jens {Christensen} Thodals og Else Bentsdatters Søn navnlig Christen . Fremstillet i Kirken 2den Søndag i Faste {1. marts 1795} . Else Jacobsdatter fra Arnborg {Kirkegaard} bar det Fadd: Jens Bendtsen, Ole Jensen . Mette Peersd: Jens Jacobsens Hustrue {Bartholine Knudsdatter} og søn Jacob {Jensen} .
LINK: Affotografering.


Nr. 2646 1795.03.29 *1795.02.05 Peder Christian Olesen, Lustrup. FAR: Ole Pedersen Skrædder. MOR: Anne Christensdatter.
BÅREN AF: ? Niels Pedersens kone, Sønder Felding
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen, Sønder Felding, Bror til faderen.
FADDER Nr. 2: Knud Pedersen, Drongstrup, Sønder Felding
FADDER Nr. 3: Peder Mortensen, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: Margrethe Pedersdatter, Lustrup, Skarrild, Degnen Christen Pedersen Lustrups kone.
FADDER Nr. 5: ? Laurids Jensen Elkærs tjenestepige, Elkær, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Lustrup, Lustrup, Skarrild, Degn: konen Margrethe Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Laurids Jensen Elkær, Elkær, Skarrild, Tjenestepigen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
III Den 5 Februar . Hiemdøbt i Lustrup Ole {Pedersen} Skræders og Anne Christensdatters Søn navnlig Peder Christian . Fremstillet i Kirken Dom : Palmarum {29. marts 1795} , Farbroderens Hustrue bar det, Fadderne Farbroderen Niels {Pedersen} Knud Pedersen Drongstrup {Sønder Felding} Peder Mortensen Studsgaard , Degnens {Christen Pedersen Lustrup} Kone {Margrethe Pedersdatter} Laurids {Jensen} Elkiærs Pige .
NOTITS: Familien i Sønder Felding (Drongstrup) ikke udredet.

LINK: Affotografering.


Nr. 2648 1795.07.19 *1795.05.06 Ib Pedersen, Gammelgaard. FAR: Peder Pedersen Gammelgaard. MOR: Else Kirstine Terkelsdatter.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Morten Pedersen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Gift med faderens søster Petronille Pedersdatter.
FADDER Nr. 2: Peder Christian Pedersen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Mette Rasmusdatter, Heesgaard, Skarrild, Peder Christian Pedersens Heesgaards kone.
FADDER Nr. 4: Anne Jensdatter Pindvig, Gammelgaard?, Skarrild, Tjenestepige.
FADDER Nr. 5: Peder Olesen Skave, Skave, Skarrild, Gift med faderens søster Kirsten Pedersdatter.
FADDER Nr. 6: Erik Bertelsen, Karstoft- Sønder, Skarrild, 16, moderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
IV Den 6te Maji hiemdøbt Peder Pedersen Gammelgaards og Else Terkelsdatters Barn navnlig Ib . Dom IVta post Trin {19. juli 1795}. fremstillet i Kirken. Moderens Moder {Anne Jensdatter} bar det , Fadd: Morten {Pedersen} Hesselvig . Peder Christian {Pedersen} Heesgaard og Hustrue {Mette Rasmusdatter} Pigen Anne Jensdatter Pindvig Peder {Olufsen} Skave og Erich Bertelsen.
NOTITS: Opkaldelse mærkelig, ingen af forældrene har Ib i familien, som er set.

LINK: Affotografering.


Nr. 2652 1795.10.04 *1795.08.28 Mads Larsen, Lustrup. FAR: Lars Madsen. MOR: Anne Pedersdatter.
BÅREN AF: Margrethe Pedersdatter, Lustrup, Skarrild, Degnen Christen Pedersen Lustrups kone.
FADDER Nr. 1: Ebert Lauridsen, Lustrup, Skarrild, Søn af forrige degn Laurids Ebbesen.
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen Lustrup, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Christensdatter, Lustrup, Skarrild, Oluf Pedersen Skrædders kone.
FADDER Nr. 4: Peder Larsen, Lustrup, Skarrild, 17, forældrenes søn.
FADDER Nr. 5: Anne Marie Larsdatter, Lustrup, Skarrild, 15, forældrenes dattter. Døbt Anne Kirstine.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Lustrup, Lustrup, Skarrild, Degnen. Konen Margrethe Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Oluf Pedersen Skrædder, Lustrup, Skarrild, Konen Anne Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
V d. 28de Aug: døbt i Præstegaarden Lars Madsens og Anne Pedersdatters Baren af Lustrup navnlig Mads . Dom: XVIII post Trin : {4. okt. 1795} fremstillet i Kirken . Degnens {Christen Pedersen Lustrup} Kone {Margrethe Pedersdatter} bar det. Fadderne : Ebert {Lauridsen} . Peder {Nielsen} Lustrup , Oluf {Pedersen} Skræders Hustrue {Anne Christensdatter} , Barnets Sydskende , Peder {Larsen} og Anne Marie {Anne Kirstine Larsdatter} .
Begravelse nr. 6805
NOTITS: Begravet 1820 knap 25 år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2653 1795.10.25 *1795.09.11 Peder Sørensen, Ronnum. FAR: Søren Pedersen Ronnum. MOR: Anne Marie Andersdatter.
BÅREN AF: Mette Andersdatter, Skarrild- Grene, Skarrild, 26, vel moderens søster. Hvis så døbt Mette Katrine.
FADDER Nr. 1: Niels Knudsen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Maren Andersdatter, Silstrup, Skarrild, Moderens søster, Niels Knudsens kone.
FADDER Nr. 3: Hans Pedersen Silstrup, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 4: Dorte Nielsdatter, Silstrup?, Skarrild, 18. datter af Niels Knudsen.
FADDER Nr. 5: Christen Jensen, Tarp?, Sønder Felding, Gift 1776 med moderens søster Berret Andersdatter. FT 1801 i Tarp i Sønder Felding,
KIRKEBOGSTEKSTEN:
VI d 11te Septembr : døbt i Præstegaarden Søren {Pedersen} Ronnums og Anne Marie Andersdatters Søn navnl: Peder . Dom : XXI p Trin : {25. okt. 1795} fremstillet i Kirken Mette Andersd: af Greene bar det . Fadderne . Niels Knudsen og Hustrue {Maren Andersdatter} Hans {Pedersen} Seltrup . Dorthe Nielsdatter Christen Jensen.
LINK: Affotografering.


Nr. 2655 1795.11.22 *1795.10.06 Christen Madsen, Karstoft- Nørre (Egebjerg- Huus). FAR: Mads Jepsen. MOR: Birte Christensdatter.
BÅREN AF: Mette Henriksdatter, Uhre, Brande, 24, datter af Henrik Pedersen. Har måske tjent i Skarrild i 1795.
FADDER Nr. 1: Knud Jensen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 2: Erik Terkelsen, Karstoft- Sønder, Skarrild, 16, søn af Terkel Jensen.
FADDER Nr. 3: Niels Jensen Pindvig, Karstoft- Sønder, Skarrild, 22, søn af Jens Jensen Pindvig.
FADDER Nr. 4: Anne Jensdatter Pindvig, Karstoft- Sønder, Skarrild, 17, datter af Jens Jensen Pindvig.
FADDER Nr. 5: Mette Pindvig, Skarrild, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
VII D. 6te Octobr: hiemdøbt i Egeberg-Huus Mads Jepsens og Berthe Christensdatters ægte Barn , navnl: Christen . Dom : XXV p: Trin {22. nov. 1795} fremstillet i Kirken . Mette Henrichsdatter {Uhre, Brande} bar det. Fadderne Knud Jensen, Erich Terkelsen . Niels {Jensen} Pindvig og Syster Anne {Jensdatter Pindvig} og Mette Pindvig.
LINK: Affotografering.


Nr. 2664 1797.01.15 *1796.11.09 Thomas Christian Jensen, Karstoft- Sønder. FAR: Jens Nielsen Skrædder. MOR: Karen Carstensdatter.
BÅREN AF: Sidsel Jensdatter, Silstrup, Skarrild, Faderens stedmor gift med faderens far Niels Pedersen.
FADDER Nr. 1: Peder Skave, Skave, Skarrild, Peder Lauridsen?/Olesen?
FADDER Nr. 2: Knud Jensen Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 3: Niels Jensen Pindvig, Karstoft- Sønder, Skarrild, 24c, søn af Jens Jensen Pindvig.
FADDER Nr. 4: Niels Larsen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 5: Mette Christensdatter, Krog, Skarrild, Gift med Christen Carstensen.
FADDER Nr. 6: Anne Katrine Eriksdatter, Silstrup, Skarrild, 1798 gift med Niels Larsen.
NÆVNT Nr. 1: Niels Pedersen, Silstrup, Skarrild, Faderens far. 2. kone bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Carstensen, Krog, Skarrild, Moderens bror, konen Mette Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 9 Nov : døbt i Præstegaarden Jens Nielsen Skræders og Hustrues Karen Carstensdatters Barn af S: Carstoft Thomas Christian . Fremstillet i Kirken Dom IIda p Epiphan : Faderens Stedmoder Niels Pedersens Hustr {Sidsel Jensdatter} : bar det . Fadd: Peder Skave . Knud {Jensen} Karstoft . Jens {Jensen} Pindvigs søn Niels {Jensen} , Niels Larsen af Selstrup . Christen Carstensens Hustrue {Mette Christensdatter} . Anne Cathrine Erichsdatter.
LINK: Affotografering.


Nr. 2665 1797.02.12 *1796.12.15 Jens Christian Jensen, Skarrild- Grene. FAR: Jens Christensen Drantum. MOR: Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: Mette Andersdatter, Skarrild- Grene, Skarrild, 28, datter af Anders Nielsen Grene.
FADDER Nr. 1: Peder Christian Pedersen, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 2: Ole Pindvig, Skarrild?, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: Jonas Pedersen, Skarrild By, Skarrild, Fyld-fadder, kaldes ellers kun Jonas.
FADDER Nr. 4: Kirsten Hansdatter, Silstrup?, Skarrild, Peder Christensen Tyvkærs kone
FADDER Nr. 5: Johanne Michelsdatter, Skarrild- Grene, Skarrild, Michel Andersens datter.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Tyvkær, Silstrup?, Skarrild, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Michel Andersen Grene, Skarrild- Grene, Skarrild, Datter Johanne Michelsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Kirkeaar 1797 J. Jesu Navn .
I. Den 15de Decembr : 1796 hiemdøbt i Præstegaarden Jens Christensens gaardmand i Greene og Hustrues Magrethe Christensdatters Søn navnlig Jens Christian . Fremstillet i Kirken Dom . Septuagesima Mette Andersdatter i Greene bar det . Fadderne : Peder Christian {Pedersen} Ole Pindvig . Jonas Pedersen . Peder {Christensen} Tyvkiærs kone {Kirsten Hansdatter} Michel {Andersen} Greenes Datter {Johanne Michelsdatter} .

LINK: Affotografering.


Nr. 2666 1797.03.05 *1797.03.05 Jens Christian Christensen, Skarrild- Grene. FAR: Christen Hansen Askær. MOR: Anne Marie Jensdatter.
BÅREN AF: Marie Jensdatter, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Peder Olesen? Skave, Skave, Skarrild
FADDER Nr. 2: Else Christensdatter Simons, Skarrild- Grene, Skarrild, Nabo, gift med Simon Nielsen.
FADDER Nr. 3: Mette Andersdatter, Skarrild- Grene, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 4: Hans Jensen, Sønder Felding, Moderens bror. Gift 1808 i Sønder Felding med Johanne Jensdatter.
FADDER Nr. 5: Niels Jensen, Moderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
II. Den 5te Martii , som var 1ste Søndag i Faste, blev døbt i Kirken Christen Hansen Askkiærs og Anne Marie Jensdatters Barn af Greene , navnlig Jens Christian . Mosteren Marie {Jensdatter} bar det , Fadderne Peder Schave . Else {Christensdatter} Simons . Mette Andersdatter begge Morbrødrene Hans {Jensen} og Niels {Jensen} .
LINK: Affotografering.


Nr. 2669 1797.05.28 *1797.05.01 Søren Nielsen, Pindvig. FAR: Niels Sørensen Flø. MOR: Inger Hansdatter.
BÅREN AF: Kirsten Pedersdatter, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Olesen Minds, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 2: Søren Nielsen Flø, Pindvig, Skarrild, Patronym fra FT 1787 Fjelstervang, Vorgod. 1796 kone død i Pindvig.
FADDER Nr. 3: Johan Herman Hegelahr, Præstegaarden, Skarrild, 18, præstens søn.
FADDER Nr. 4: Peder Hansen, Skarrild, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 5: Anne Kirstine, Pindvig, Skarrild, Peder Pindvigs kone. Ikke identificeret.
FADDER Nr. 6: Maren Hegelahr, Præstegaarden, Skarrild, 21, præstens datter.
FADDER Nr. 7: ? Ole Pindvigs kone, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 8: Dorte Nielsdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, 16, tjener ved Knud Jensen i Karstoft.
NÆVNT Nr. 1: Ole Pindvig, Pindvig, Skarrild, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 2: Knud Jensen Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild, Tjenestepigen Dorte Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Pindvig, Pindvig, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme 1ste Maji døbt i Præstegaarden Niels Sørensens og Inger Hansdatters Barn af Pindvig navnlig Søren . Fremstillet 6te Søndag efter Paaske . Kirsten Pedersdatter Pindvig bar det , fadderne : Jens {Olesen} Minds Søren Fløe . Johan Herman Hegelahr . Peder Hansen . Anne Kirstine Peders Pindvigs kone . Ole Pindvigs kone . Maren Hegelahr . Dorthe {Nielsdatter}, som tiener Knud {Jensen} Carstoft .
NOTITS: Niels Sørensen Flø ses 1791-92 i Lustrup, 1796-97 i Pindvig. Ole Pindvig og Peder Pindvig ikke identificeret.

LINK: Affotografering.


Nr. 2670 1797.06.04 *1797.04.17 Bendt Jensen, Døvling. FAR: Jens Christensen Tovdal. MOR: Else Bendtsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Marie Christensdatter, Døvling, Skarrild, Gift med moderens bror Jens Bendtsen.
FADDER Nr. 1: Poul Christensen Tovdal, Skarrild- Grene, Skarrild, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Christen Jakobsen, Kirkegaard, Arnborg, 21, søn af Jakob Christensen. Ikke familie,
FADDER Nr. 3: Birte Jakobsdatter, Kirkegaard?, Arnborg, 25, datter af Jakob Christensen.
FADDER Nr. 4: Mette Pedersdatter, Lustrup, Skarrild, Forhen nabo, *Døvling, datter af Christen Nielsen Jegin.
FADDER Nr. 5: Johanne Jensdatter, Lustrup, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Bendtsen, Døvling, Skarrild, Moderens bror. Konen Kirsten Marie Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Arnt Jensen, Lustrup, Skarrild, Konen Johanne Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 17de April døbt i Præstegaarden Jens {Christensen} Thodals og Else Bendsdatters Barn af Deuling navnl: Bendt . Dette skeede den 17de April , som var 2den Paaske Dag . Fremstillet 1ste Pintse=Dag . Jens Bendtsens kone {Kirsten Marie Christensdatter} bar det . Fadderne : Poul {Christensen} Thodal Christen Jacobsen Arnborg . Birthe Jacobsdatter . Mette Pedersdatter . Are[.]nt Jensens Hustrue {Johanne Jensdatter}.
Begravelse nr. 6660
NOTITS: Begravet tre år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2673 1797.08.13 *1797.07.04 Anders Nielsen, Silstrup. FAR: Niels Knudsen. MOR: Maren Andersdatter.
BÅREN AF: Mette Andersdatter, Skarrild- Grene, Skarrild, 18, moderens søster, døbt Mette Katirne..
FADDER Nr. 1: Søren Pedersen Ronnum, Ronnum, Skarrild, Gift med moderens søster Anne Marie Andersdatter.
FADDER Nr. 2: Christen Jensen, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Hansen, Skarrild- Grene, Skarrild, Vel søn af Hans Pedersen.
FADDER Nr. 4: Dorte Nielsdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, 16, tjener i maj 1797 ved Knud Jensen i Karstoft.
FADDER Nr. 5: Katrine Marie Christensdatter, Skarrild By, Skarrild, Christen Jensens kone.
FADDER Nr. 6: Sidsel Christensdatter, Silstrup, Skarrild, Niels Nielsen Ronnums kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Nielsen Ronnum, Silstrup, Skarrild, Konen Sidsel Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 4de Julii døbt i Præstegaarden Niels Knudsens og Hustrues Maren Andersdatters Søn Anders af Selstrup . Fremstillet i Kirken Dom : IXna p Trin : Mette Andersdatter bar det, Fadderne : Søren {Pedersen} Ronnum , Christen Jensen, Peder Hansen . Dorthe Nielsdatter . Niels {Nielsen} Ronnums {Sidsel Christensdatter} og Christen Jensens Hustruer {Katrine Marie Christensdatter}.
Begravelse nr. 6638
NOTITS: Begravet et år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2676 1797.11.01 *1707.11.01 Dødfødt, Karstoft- Nørre. FAR: Christen Carstensen. MOR: Mette Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Christen Carstensens og Mette Christensdatters dødfødte Drengebarn af Nør : Castoft .
Begravelse nr. 6629
LINK: Affotografering.


Nr. 2679 1798.04.08 *1798.02.01 Samuel Jensen, Døvling. FAR: Jens Bendtsen. MOR: Kirsten Marie Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
I Jesu Navn
Aar 1798 .
Den 1 Febr : døbt i Præstegaarden Jens Bendtsens og Hustrues Kirsten Marie Christensdatters Barn af Deuling navnlig : Samuel . Fremstillet i kirken 1ste Paaske Dag.

Begravelse nr. 6658
NOTITS: Begravet to år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2680 1798.03.25 *1798.03.13 Jens Christensen, Lustrup. FAR: Christen Christensen Jegin. MOR: Kirsten Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 13de Martii døbt i Præstegaarden Christen Christensen Skræders {Jegins} og Hustrues Kirsten Pedersdatters Søn af Lustrup navnlig Jens Død og begraven med sin Moder den 25de Martii.
Begravelse nr. 6633
NOTITS: Begravet en uge gammel, sammen med moderen.

LINK: Moderen Kirsten Pedersdatters begravelse.
LINK: Affotografering.


Nr. 2681 1798.06.03 *1798.04.25 Søren Jensen, Skarrild By (Sønder- gaard- Lille). FAR: Jens Olesen Minds. MOR: Mette Marie Sørensdatter.
BÅREN AF: Kirstine Nielsdatter, Pindvig, Skarrild, Niels Christensen Haulunds kone.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Haulund, Pindvig, Skarrild, Konen Kirstine Nielsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Niels Rasmussen Møller Winde, Skarrild Mølle, Skarrild, Gift med Margrethe Olufsdatter Minds
FADDER Nr. 3: Peder Olesen Skave, Skave, Skarrild, Vel også af Minds familien.
FADDER Nr. 4: Maren Minds, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 25de April hiemdøbt Jens Olesens og Hustrues Mette Marie Sørensdatters Barn i Lille Søndergaard , navnlig Søren - - - Fremstillet i Kirken Festo Trinitatis . Niels {Christensen} Haulunds kone {Kirstine Nielsdatter} i Pindvig bar det . Fadderne Niels {Rasmussen Winde} Møller . Peder {Olesen} Skaue . Niels {Christensen} Haulund . Maren Minds .
LINK: Affotografering.


Nr. 2685 1799.01.01 *1798.12.03 Carsten Christensen, Silstrup. FAR: Christen Carstensen. MOR: Mette Christensdatter.
BÅREN AF: Sidsel Jensdatter, Silstrup, Skarrild, Niels Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Lars Carstensen, Bektoft, Skarrild, Vel faderens bror.
FADDER Nr. 2: Peder Hansen Ravnholt, Skarrild- Grene?, Skarrild, 19.
FADDER Nr. 3: Karen Carstensdatter, Silstrup, Skarrild, Vel faderens søster. Gift med Jens Nielsen Skrædder.
FADDER Nr. 4: Mette Marie Nielsdatter, Silstrup, Skarrild, Svend Eriksens kone.
FADDER Nr. 5: Anne Kirstine Andersdatter, Skarrild, 17, tjener FT 1801 på Nørre Karstoft.
NÆVNT Nr. 1: Niels Pedersen, Silstrup, Skarrild, Konen Sidsel Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Nielsen Skrædder, Silstrup, Skarrild, Konen Karen Carstensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Svend Eriksen, Silstrup, Skarrild, Konen Mette Marie Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

I Jesu Navn
Aar 1799ve.
Den 3 Decembr : 1798 hiemdøbt i Præstegaarden Gaardmand Christen Carstensens og Hustrues Mette Christensdatters Søn Carsten af Selstrup. Fremstillet i kirken paa Nytaars Dag . Niels Pedersens Hustrue {Sidsel Jensdatter} Fadderne Lars Carstensen , Peder Hansen Jens {Nielsen} Skræders kone {Karen Carstensdatter} . Sven Erichsens kone {Mette Marie Nielsdatter} . Anne Kirstine Andersdatter.

LINK: Affotografering.


Nr. 2690 1799.06.02 *1799.04.28 Peder Pedersen, Skave. FAR: Peder Olesen Skave. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Pernille Pedersdatter, Hesselvig, Skarrild, Moderens søster, gift med Morten Pedersen.
FADDER Nr. 1: Jens Olesen Minds, Skarrild By, Skarrild, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Mette Marie Sørensdatter, Skarrild By, Skarrild, Jens Olesen Minds kone.
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Gammelgaard den Unge, Gammelgaard, Skarrild, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Else Kirstine Terkelsdatter, Gammelgaard, Skarrild, Gift med Peder Pedersen Gammelgaard den Unge.
FADDER Nr. 5: Morten Pedersen, Hesselvig, Skarrild, Konen Pernille Pedersdatter bærer.
FADDER Nr. 6: Peder Christian Pedersen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, Halvbror til moderen.
FADDER Nr. 7: Mette Rasmusdatter, Heesgaard, Skarrild, Peder Christian Pedersen Heesgaards kone.
FADDER Nr. 8: Peder Pedersen Gammelgaard den Gamle, Gammelgaard, Skarrild, Moderens far.
FADDER Nr. 9: Abbelone Jensdatter, Døvling, Skarrild, Slags nabo, 23, datter af Jens Jakobsen.
FADDER Nr. 10: Johanne Michelsdatter, Skarrild- Grene, Skarrild, 31, datter af Michel Andersen Grene/Arnborg.
FADDER Nr. 11: Jens Pedersen, Skave, Skarrild, 21, formodentlig tjenestekarl ved faderen, i hvert fald feb. 1801.
FADDER Nr. 12: Christen Nielsen Jegin, Skarrild By, Skarrild, 73.
NÆVNT Nr. 1: Jens Jakobsen, Døvling, Skarrild, Datter Abbelone Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Michel Andersen , Skarrild- Grene, Skarrild, Datter Johanne Michelsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 28de April hiemdøbt i Præstegaarden Peder Olesens og Hustrues Kirsten Pedersdatters Barn af Skaue , navnlig Peder . Fremstillet i kirken Dom : IIda post Trin : Mosteren Petronella {Pedersdatter} af Hesselvig bar det . Fadderne : Jens {Olesen} Minds og Hustr: {Mette Marie Sørensdatter} . Morten {Pedersen} Hesselvig . Peder Christian {Pedersen} Heesgaard og Hustrue {Mette Rasmusdatter} . Gamle Peder {Pedersen} Gammelgaard Jens Jacobsens datter {Abbelone Jensdatter} . Michel {Andersen} Greenes Datter {Johanne Michelsdatter} . Jens Pedersen . Christen Nielssen {Jegin?} .
Begravelse nr. 6733
NOTITS: Begravet elleve et halvt år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2691 1799.06.23 *1799.06.23 Giøde Richard Pedersen, Lustrup. FAR: Peder Andersen Birk. MOR: Anne Katrine Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 23de Junii døbt i Præstegaarden Gaardmand Peder {Andersen} Birchs og Hustrues Anne Cathrine Christensdatters Søn Giøde Richard af Lustrup . Død begravet d 30 Junii.
Begravelse nr. 6649
NOTITS: Død et par dage gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2692 1799.06.30 *1799.05.23 Anders Pedersen, Pindvig? (Trendeshuus). FAR: Peder Andersen. MOR: Kirsten Pedersdatter Pindvig.
BÅREN AF: Anne Jensdatter Pindvig, Karstoft- Sønder, Skarrild, 22, datter af Jens Jensen Pindvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 23de Maji døbt i Præstegaarden Huusmand Peder Andersens og Hustrues Kirsten Pedersdatter Pindvigs Barn af Trendes Huus , navnlig Anders . Fremstillet i kirken Dom : VI post Trin . Anne Jensdatter Pindvig bar det Fadderne :
NOTITS: Moderen kaldes Kirsten Pedersdatter Pindvig datter af Peder Jensen Pindvig. Forældrene bor FT 1801 i Sønder Kartoft til leje ved Peder Nielsen Hauge. "Trendes Huus" ligger ved Nørre Karstoft se begravelse #6691 og FT 1801.

LINK: Affotografering.


Nr. 2693 1799.07.15 *1799.07.15 Dødfødt, Silstrup. FAR: Niels Larsen. MOR: Anne Katrine Eriksdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 4 Aug : introduceret Niels Larsens Hustrue Anne Cathrine {Eriksdatter} af Seltrup efter et Dødfødt Drengebarn .
Begravelse nr. 5993
NOTITS: Datoen den 15. juli 1799 er skønnet og ansat tre uger før introduktionen af moderen 4. august 1799.

LINK: Affotografering.


Nr. 2694 1799.08.04 *1799.06.27 Peder Larsen, Døvling. FAR: Lars Christensen. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Bukkær, Assing, 52c, faderens søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 27de Junii døbt i Præstegaarden gaardmand Lars Christensens og Hustrues Maren Nielsdatters Søn af Deuling navnlig Peder . Fremstillet i kirken Dom : XIma post Trin: fasteren Maren {Christensdatter} i Bukkiær bar det , fadderne :
LINK: Affotografering.


Nr. 2699 1800.01.26 *1799.12.24 Niels Andersen, Skarrild By (Degnebolig). FAR: Anders Jensen. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Johannesdatter, Lustrup, Skarrild, 21, datter af Johannes Giødesen.
FADDER Nr. 1: Erik Terkelsen, Karstoft- Sønder, Skarrild, 21, søn af Terkel Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 24de Decembr : hiemdøbt i Degneboligen Anders Jensens og Kirsten Christensdatters ægte Barn navnlig Niels . Fremstillet i kirken Dom : IIItia post Epiph : Maren Johannisdatter bar det , Fadderne : Erich Terkelsen.
LINK: Affotografering.


Nr. 2701 1800.05.09 *1800.04.07 Michel Madsen, Skarrild- Grene. FAR: Mads Christensen. MOR: Anne Marie Michelsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Pedersdatter, Skave, Skarrild, Peder Olufsen Skaves kone.
FADDER Nr. 1: Peder Olufsen Skave, Skave, Skarrild, Konen Kirsten Pedersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Hansen, Skarrild- Grene, Skarrild, 18, nabo Hans Pedersens søn
FADDER Nr. 3: Søren Michelsen, Skarrild- Grene, Skarrild, 25, moderens bror.
FADDER Nr. 4: Johanne? Michelsdatter, Skarrild- Grene, Skarrild, 31, moderens søster.
FADDER Nr. 5: Margrethe Christensdatter Hvipskov, Skarrild- Grene, Skarrild, Jens Iversens kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Iversen, Skarrild- Grene, Skarrild, Nabo, kone Margrethe Christensdatter Hvipskov fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 7de April døbt i Præstegaarden Huusmands Mads Christensens og Hustrues Anna Maria Michelsdatter Barn af Greene navnlig Michel . Fremstillet i kirken den 9de Maji Peder {Olufsen} Schaues Hustrue {Kirsten Pedersdatter} bar det . Fadderne : Peder {Olufsen} Schaue . Peder Hansen , Barnets Morbroder {Søren Michelsen} og Moster {Johanne? Michelsdatter} , Jens Iversens kone {Margrethe Christensdatter Hvipskov} .
LINK: Affotografering.


Nr. 2702 1800.06.15 *1800.05.08 Christen Jensen, Beksgaard. FAR: Jens Christensen Drantum. MOR: Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: Mette Rasmusdatter, Heesgaard, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Gammelgaard den Unge, Gammelgaard, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 2: Peder Mortensen Studsgaard, Studsgaard, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 3: Jens Pedersen, Skarrild, 22, i FT 1801 tjenestekarl i Skave ved Peder Olufsen.
FADDER Nr. 4: Else Kirstine Terkelsdatter Gammelgaard, Gammelgaard, Skarrild, Peder Pedersen Gammelgaard den Unges kone.
FADDER Nr. 5: Lydia Birgitte Hegelahr, Præstegaarden, Skarrild, 18, præstens datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 8de Maji døbt i Præstegaarden Jens Christensens {Drantums} og Hustrues Magrethe Christensdatters Barn af Beksgaard , navnlig : Christen . Fremstillet i kirken Dom : 1ma post Trin : den 15te Junii Mette {Rasmusdatter} Heesgaard bar det , Fadderne : Peder {Pedersen} Gammelgaard, Peder {Mortensen} Stusgaard , Jens Pedersen . Else {Kirstine Terkelsdatter} Gammelgaard og Lydia Birgitha Hegelahr .
Begravelse nr. 6668
NOTITS: Begravet et år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2704 1800.06.29 *1800.05.16 Christen Jespersen, Klink. FAR: Jesper Clemmensen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Pauline Hegelahr, Præstegaarden, Skarrild, 20, præstens datter.
FADDER Nr. 1: Johan Herman Hegelahr, Præstegaarden, Skarrild, 21, præstens søn.
FADDER Nr. 2: Maren Hegelahr, Præstegaarden, Skarrild, 24, præstens datter.
FADDER Nr. 3: Christen Christensen Jegin, Skarrild By, Skarrild, Kunne også være hans far, Christen Nielsen Jegin.
FADDER Nr. 4: Mette Lauridsdatter, Skarrild By, Skarrild, Christen Jegins kone, Anne Kirstine Madsdatter også mulig.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 16de Maji hiemmedøbt Jesper Clemensens og Maren Pedersdatters Ægte barn af Klink navnlig Christen . Fremstillet i kirken Dom : IIItia post Trin: Pauline Hegelahr bar det ; Fadderne : Johan Herman Hegelahr . Maren Hegelahr . Christen {Christensen/Nielsen} Jegin og Hustr: {Mette Lauridsdatter/Anne Kirstine Madsdatter} .
Begravelse nr. 6662
NOTITS: Begravet tre måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2706 1800.08.17 *1800.07.08 Knud Nielsen, Silstrup. FAR: Niels Knudsen. MOR: Maren Andersdatter.
BÅREN AF: Dorte Nielsdatter, Silstrup, Skarrild, Faderens datter af 1. ægteskab.
FADDER Nr. 1: Søren Pedersen Ronnum, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 2: Svend Eriksen, Silstrup, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 3: Kirsten Nielsdatter, Skarrild, Må være tjenestepige.
FADDER Nr. 4: Sidsel Christensdatter, Silstrup, Skarrild, Niels Nielsen Ronnums kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Nielsen Ronnum, Silstrup, Skarrild, Konen Sidsel Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 8de Julii døbt i Præstegarden Niels Knudsens og Maren Andersdatters ægte Barn af Selstrup navnlig Knud . Fremstillet i kirken Dom : Xma post Trin : Halvsysteren Dorthe Nielsdatter bar det . Fadderne Søren {Pedersen} Ronnum . Sven Erichsen . Pigen Kirsten Nielsdatter . Niels Nielsen {Ronnums} Hustrue {Sidsel Christensdatter} .
LINK: Affotografering.


Nr. 2707 1801.02.08 Jens Pedersen, Karstoft- Nørre (Egebjerg). FAR: Peder Jensen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Terkel Jensens kone.
FADDER Nr. 1: Terkel Jensen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Nabo, Konen Anne Jensdatter bærer
FADDER Nr. 2: Jens Terkelsen, Karstoft- Sønder, Skarrild, 17, Terkel Jensens søn.
FADDER Nr. 3: Dorte Nielsdatter, Karstoft- Nørre, Skarrild, 21, tjenestepige på Nørre Karstoft i FT 1801.
FADDER Nr. 4: Anne Jensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Nabo, 23, Jens Jensens Pindvigs datter.
FADDER Nr. 5: Else Kirstine Terkelsdatter, Gammelgaard, Skarrild, Født i Sønder Karstoft, datter af Terkel Jensen.
FADDER Nr. 6: Peder Pedersen Gammelgaard, Gammelgaard, Skarrild, Konen Else Kirstine Terkelsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

Kirkeaar 1801.
J Jesu Navn.
Dom: Sexagesima den 8de Februar døbt i Kirken Peder Jensens og Hustrues Kirsten Nielsdatters Søn af Egeberg navnlig Jens . Terkels [Jensens} Hustrue {Anne Jensdatter} bar det , Fadderne : Terkel Jensen . Jens Terkelsen . Dorthe Nielsdatter . Anne Jensdatter . Peder {Pedersen} Gammelgaards Hustrue {Else Kirstine Terkelsdatter} .

LINK: Affotografering.


Nr. 2708 1801.03.29 *1801.02.20 Bendt Jensen, Døvling. FAR: Jens Christensen Tovdal. MOR: Else Bendtsdatter.
BÅREN AF: Mette Kirstine Jensdatter, Døvling, Skarrild, 17, moderens bror Jens Bendtsens datter.
FADDER Nr. 1: Jens Bendtsen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Bendt Jensen, Døvling, Skarrild, 20, søn af Jens Bendtsen.
FADDER Nr. 3: Jakob Jensen, Døvling, Skarrild, Nabo, Jens Jakobsens søn.
FADDER Nr. 4: Abellone Jensdatter, Døvling, Skarrild, Nabo, Jens Jakobsens datter.
FADDER Nr. 5: Kirsten Pedersdatter Skave, Skave, Skarrild, Slags nabo, gift med Peder Olufsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 20de Febr: døbt i Præstegaarde Jens {Christensen} Thodals og Hustrues Else Bentsdatters Søn af Deuling , navnl: Bendt . Fremstillet i kirken Plame=Søndag . Jens Bendtsens Datter Mette Kristine {Jensdatter} bar det . Jens Bendtsen og søn Bendt {Jensen} Jacob Jensen og Apollone Jensdatter . Kirsten {Pedersdatter} Skaue .
Begravelse nr. 6669
NOTITS: †1801.08.02 seks måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2710 1801.05.31 *1801.03.25 Christen Jensen, Silstrup. FAR: Jens Nielsen Skrædder. MOR: Karen Carstensdattter.
BÅREN AF: Susanne Christensdatter, Skovbjerg, Sønder Felding, Peder Skovbjergs kone
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Ronnum, Silstrup, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 2: Ib Jensen, 25, Jens Jensen Pindvigs søn. I FT 1801 ikke i Skarrild.
FADDER Nr. 3: Jonas Pedersen, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 4: Sidsel Christensdatter, Silstrup, Skarrild, Gift med Niels Nielsen Ronnum.
FADDER Nr. 5: Malene Lauridsdatter, Elkær, Skarrild, 17, (Anne Malene) datter af Laurids Jensen Elkær.
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen Lyhr, Skovbjerg, Sønder Felding, Konen Susanne Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 25de Martii døbt i Præstegaarden Jens Nielsen Skræders og Hustrues Karen Carstensdatters Søn af Selstrup navnlig Christen . Festo Trinitat : fremstillet i kirken . Peder {Pedersen Lyhr} Schoubergs Kone {Susanne Christensdatter, Sønder Felding} bar det . Fadd : Niels {Nielsen} Ronnum , Ib Jensen, Jonas Pedersen . Niels Nielssens {Ronnums} Hustru: {Sidsel Christensdatter} Malene Lauridsdatter.
NOTITS: Moderen har to brødre Christen og Lars Carstensen i Skarrild, men de optræder ikke.

LINK: Affotografering.


Nr. 2713 1801.09.27 *1801.08.23 Christian Peder Nielsen, Silstrup. FAR: Niels Larsen. MOR: Anne Katrine Eriksdatter.
BÅREN AF: ? Larsdatter, Sønder Felding, Faderens søster. Måske Else Marie Lauridsdatter FT 1801 tjenestepige i Skovbjerg.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Ronnum, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Niels Pedersen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Hansen Ravnholt, Skarrild- Grene, Skarrild, 21, søn af Hans Pedersen.
FADDER Nr. 4: Elles Marie Christensdatter, Silstrup, Skarrild, Niels Nielsens kone.
FADDER Nr. 5: Sidsel Jensdatter, Silstrup, Skarrild, Niels Pedersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Nielsen, Silstrup, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
23de August : døbt i Præstegaarden Niels Larsens og Hustrues Anne Cathrine Erichsdatter Barn af Selstrup navnlig Christian Peter . Dom XVIIma post Trin: den 27de Septembr: fremstillet i kirken . Barnets Faster fra Felding bar det , Fadderne : Niels {Nielsen} Ronnum , Niels Pedersen , Peder Hansen , Niels Pedersens Hustrue {Sidsel Jensdatter} , Niels Nielsens Hustrue {Elles Marie Christensdatter} .
NOTITS: Her ses Niels Nielsen Ronnum og Niels Nielsen i Silstrup begge sammen som faddere. Niels Larsen er søn af Lars Carstensen og en kvinde. Søsteren kunne være en halvsøster.

LINK: Affotografering.


Nr. 2715 1801.12.26 *1801.11.10 Michel Sørensen, Skarrild- Grene. FAR: Søren Michelsen. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Kirstine Pedersdatter, Skarrild- Grene, Skarrild, Nabo, Hans Pedersen Grenes kone.
FADDER Nr. 1: Christen Øvig, Øvig, Skarrild, Måske Christen Pedersen 14, søn af Mette Katrine Byrgesdatter.
FADDER Nr. 2: Peder Hansen Ravnholt, Skarrild- Grene, Skarrild, Søn af Hans Pedersen.
FADDER Nr. 3: Christen Vejlgaard, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 4: Margrethe Christensdatter Hvipskov, Skarrild- Grene, Skarrild, Gift med Jens Iversen.
FADDER Nr. 5: Kirsten Nielsdatter, Silstrup, Skarrild, 19, Niels Nielsen Ronnums datter.
NÆVNT Nr. 1: Hans Pedersen Grene, Skarrild- Grene, Skarrild, Konen Kirstine Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Iversen, Skarrild- Grene, Skarrild, Konen Margrethe Christensdatter Hvipskov fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Nielsen Ronnum, Silstrup, Skarrild, Datter Kirsten Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 10de Novembr: døbt i Krogager Søren Michelsens og Kirsten Jensdatters ægte barn , navnlig Michel af Grene . Fremstillet i Kirken anden Juledag Hans {Pedersen} Grenes kone {Kirstine Pedersdatter} bar det , Fadderne Christen Ødevig . Peder Hansen {Ravnholt} . Christen Vejlgaard . Jens Iversens kone {Margrethe Christensdatter Hvipskov} Niels {Nielsen} Ronnums Datter Kirsten {Nielsdatter} .
NOTITS: Dåben fandt sted i Krogager? Der findes intet sogn Krogager, men et sted Krogager fx i Grindsted.

LINK: Affotografering.


Nr. 2716 1801.12.26 *1801.11.28 Peder Pedersen, Heesgaard. FAR: Peder Christian Pedersen. MOR: Mette Rasmusdatter.
BÅREN AF: Anne Troelsdatter, Lustrup, Skarrild, Degn Christen Pedersen Lustrups 3. kone.
FADDER Nr. 1: Morten Pedersen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Gift med faderens søster Petronille Pedersdatter.
FADDER Nr. 2: Laurids Jensen Elkær, Elkær, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, 20 Søn af Peder Nielsen Øvig i Hesselvig.
FADDER Nr. 4: Peder Christensen Degn, Lustrup, Skarrild, 30, degn Christen Pedersen Lustrups søn.
FADDER Nr. 5: Birte Bendtsdatter, Elkær, Skarrild, Laurids Jensen Elkærs kone.
FADDER Nr. 6: Anne Rasmusdatter, Heesgaard, Skarrild, Moderens søster.
FADDER Nr. 7: Maren Jensdatter, Heesgaard?, Skarrild, FT 1801 tjenestepige ved faderen til barnet.
FADDER Nr. 8: Pauline Hegelahr, Præstegaarden, Skarrild, 22, præstens datter.
FADDER Nr. 9: Malene Lauridsdatter, Elkær, Skarrild, 19, døbt Anne Malene, datter af Laurids Jensen
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 28de Novembr : hiemmedøbt Peder Christian Pedersens og Mette Rasmusdatters Ægte barn af Heesgaard navnlig Peder . Fremstillet i kirken 2den Juledag Degnekonen {Anne Troelsdatter} bar det . Fadderne : Morten {Pedersen} Hesselvig . Laurids {Jensen} Elkiær Christen {Pedersen} Hesselvig . Peder {Christensen} Degn Jonas {Pedersen} Laurids Elkiærs kone {Birte Bendtsdatter} Anne Rasmusdatter . Maren Jensd : Pauline Hegelahr . Malene Lauridsdatter .
Begravelse nr. 6673
NOTITS: Begravet fem måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2717 1802.01.24 *1801.11.14 Jens Pedersen, (Bekhuset). FAR: Peder Jensen Glejbjerg. MOR: Anne Marie Brunsdatter.
BÅREN AF: Karen Terkel Jensens tjenestepige, Karstoft- Sønder, Skarrild, Terkel Jensens tjenestepige.
FADDER Nr. 1: Jeppe Pedersen, Karstoft- Nørre, Skarrild, FT 801 tjenestekarl på Nørre Karstoft.
FADDER Nr. 2: Niels Jensen Pindvig, Karstoft- Sønder, Skarrild, 29, søn af Jens Jensen PIndvig.
FADDER Nr. 3: Jonas Pedersen, Skarrild By, Skarrild, Fyld-fadder.
FADDER Nr. 4: Anne Kirstine Andersdatter, Karstoft- Nørre, Skarrild, FT 1801 tjenestepige på Nørre Karstoft.
FADDER Nr. 5: Mette Marie Sørensdatter, Skarrild By, Skarrild, Jens Olesen Minds kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Olesen Minds, Skarrild By, Skarrild, Konen Mette Marie Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 14de Novembr : døbt i Præstegaarden Peder {Jensen} Glejbjergs og Anne Marie Brunsdatters Søn Jens af Bekhuset. Fremstillet i kirken Dom : 3tia p Epiph : Terkels {Jensens} Pige Karen bar det . Fadderne : Jeppe {Pedersen} Niels Jensen {Pindvig i Sønder Karstoft} Jonas {Pedersen} . Anne Kirstine Andersdatter og Jens {Olesen} Mindses Hustrue {Mette Marie Sørensdatter} .
LINK: Affotografering.


Nr. 2718 1802.02.21 *1802.01.11 Niels Pedersen, Lustrup. FAR: Peder Nielsen. MOR: Inger Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Troelsdatter, Lustrup, Skarrild, Degn Christen Pedersen Lustrups 3. kone.
FADDER Nr. 1: Peder Christian Pedersen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 2: Mette Rasmusdatter, Heesgaard, Skarrild, Gift med Peder Christian Pedersen.
FADDER Nr. 3: Evert Lauridsen, Lustrup, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 4: Søren Madsen, Paarup, Assing
FADDER Nr. 5: Anne Pedersdatter, Lustrup, Skarrild, Lars Madsens kone.
FADDER Nr. 6: Peder Christensen Lustrup, Lustrup, Skarrild, Degn.
FADDER Nr. 7: Mette Katrine Pedersdatter, Skarrild, 22, tjener FT 1801 ved Peder Gammelgard.
NÆVNT Nr. 1: Lars Madsen, Lustrup, Skarrild, Gift med Anne Pedersdatter, der er fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

Kirkeaar 1802 .
I: J : Navn
d 29de Nov: 1801.
Den 11te Januar døbt i Præstegaarde Peder Nielsens og Inger Nielsdatters Barn af Lustrup navnlig Niels — Fremstillet i kirken Dom : Sexagesima . Degnens {Christen Pedersen Lustrup} kone {Anne Troelsdatter} bar det Fadd: Peder Christian {Pedersen} Heesgaard og Hustr {Mette Rasmusdatter} Evert {Lauridsen} . Søren Madsen af Paarup {Assing} . Lars Madsens Hustr : {Anne Pedersdatter} Peder Christensen Lustrup : Mette Cathrine Pedersdatter .

LINK: Affotografering.


Nr. 2721 1802.05.30 *1802.04.08 Peder Pedersen, Gammelgaard. FAR: Peder Pedersen Gammelgaard. MOR: Else Kirstine Terkelsdatter.
BÅREN AF: Petronille Pedersdatter, Hesselvig, Skarrild, Faderens søster, Morten Pedersen Hesselvigs kone.
FADDER Nr. 1: Morten Pedersen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Konen Petronille Pedersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Olufsen Skave, Skave, Skarrild, Gift med Kirsten Pedersdatter, søster til faderen.
FADDER Nr. 3: Jonas Pedersen, Skarrild By, Skarrild, Fyld-fadder.
FADDER Nr. 4: Niels Nielsen, Silstrup?, Skarrild
FADDER Nr. 5: Kirsten Pedersdatter, Skave, Skarrild, Peder Olufsen Skaves kone.
FADDER Nr. 6: Kirsten? Hansdatter?, Silstrup, Skarrild, Peder Christensens kone.
FADDER Nr. 7: Malene Lauridsdatter, Elkær, Skarrild, 20, datter af Laurids Jensen Elkær.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen, Silstrup?, Skarrild, Konen fadder. Silstrup antaget, to andre muligheder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 8de April Hiemmedøbt Peder Pedersens Gammelgaards og Else {Kirstine} Terkelsdatters ægte Barn , navnlig Peder I Scharild bye Gammelgaard. Fremstillet i kirken 30te Maji Dom: Exaudi Morten {Pedersen} Hesselvigs Hustr {Petronille Pedersdatter} bar det . Fadderne : Morten {Pedersen} Hesselvig Peder {Olufsen} Schaue Jonas Pedersen . Niels Nielsen . Peder {Olufsen} Schaues Hustr : {Kirsten Pedersdatter} Peder Christensens Hustr : {Silstrup? Kirsten Hansdatter} Malene Lauridsdatter .
LINK: Affotografering.


Nr. 2722 1802.07.18 *1802.05.25 Christen Jensen, Beksgaard. FAR: Jens Christensen Drantum. MOR: Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: Ingeborg Christensdatter, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 1: Maren Hegelahr, Præstegaarden, Skarrild, 26, præstens datter.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Lustrup, Lustrup, Skarrild, Degnen, datter Ingeborg Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 25de Maji hiemmedøbt Jens Christensens {Drantums} og Hustrues Magrethe Christensdatters Barn af Beksgaard navnlig Christen . Fremstillet i kirken Dom : 5ta post Trin : den 18de Julii . Degnens {Christen Pedersen Lustrup} Datter Ingeborg {Christensdatter} bar det , Fadder : Præstens Datter Maren {Hegelahr} .
Begravelse nr. 6723
NOTITS: Begravet syv et halvt år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2724 1802.12.12 *1802.10.28 Christen Nielsen, Silstrup. FAR: Niels Nielsen. MOR: Elles Marie Christensdatter.
BÅREN AF: ? Christensdatter, Skarrild, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: ? Christensdatter, Skarrild, Moderens anden søster.
FADDER Nr. 2: Søren Pedersen Ronnum, Ronnum, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 3: Niels Knudsen, Silstrup, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 4: Niels Nielsen, Faderens bror.
FADDER Nr. 5: Marianne Thomasdatter, Tjenestepige.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 28de Octobr : døbt i Præstegaarden Niels Nielsens og Hustrues Elles Marie Christensdatters Barn af Selstrup navnlig Christen . Fremstillet i kirken Dom : IIItie Advent: d 12te Decembr: Barnets Moster bar det . Fadderne Barnest Moster . Søren {Nielsen} Ronnum , Niels Knudsen . Barnets Farbroder Niels {Nielsen} . Pigen Marianne Thomasdatter.
LINK: Affotografering.


Nr. 2725 1803.03.23 Niels Christensen, Krog. FAR: Christen Christensen Jegin. MOR: Mette Lauridsdatter.
BÅREN AF: Christiane Christensdatter, Lustrup, Skarrild, Peder Christensen Lustrups kone.
FADDER Nr. 1: Jonas Pedersen, Skarrild By, Skarrild, Fyld-fadder.
FADDER Nr. 2: Niels Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen? Studsgaard, Grønborg?, Borris, ?60, født i Studsgaard.
FADDER Nr. 4: Mette Pindvig, Skarrild, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 5: Mette Katrine Pedersdatter, Skarrild, 22, tjener FT 1801 i Gammelgaard.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Lustrup, Lustrup, Skarrild, Konen fadder. Identificiering Christensen se #2726.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 29 Decembr : hiemdøbt i Præstegaarden Christen Christensens og Hustrues Mette Lauridsdatter Barn af Krog , navnlig Niels . Fremstillet i Kirken den 23de Martii , da Faderen blev begravet , Peder Lustrups Kone bar det . Fadderne Jonas Pedersen , Niels Nielsen . Christen {Pedersen?} Studsgaard . Mette Pindvig og Mette Cathrine Pedersdatter.
LINK: Faderens Christen Christensen Jegins begravelse.
LINK: Affotografering.


Nr. 2729 1803.05.08 *1803.05.08 Peder Nielsen, Bektoft. FAR: Niels Pedersen, Hejnsvig. MOR: Anne Kirstine Andersdatter.
BÅREN AF: Kirstine Pedersdatter, Skarrild- Grene, Skarrild, Hans Pedersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Iversen, Skarrild- Grene, Skarrild, Barnet blev født i hans hus.
NÆVNT Nr. 2: Hans Pedersen, Skarrild- Grene, Skarrild, Konen Kirstine Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 8de Maji Heimdøbt i Præstegaarden et uægte Barn af Greene , som blev kaldet Peder , Jens Iversen af Greene , i hvis Huus det var født , tilligemed Hans Pedersens Hustrue {Kirstine Pedersdatter} , som holdt det for Daaben , bevidnede at Barnets Moder er den ugivte Qvinde Anne Kirstine Andersdatter Bektoft , som opholder sig i Greene og at hun har udlagt som Barnefader den ugivte unge Person Niels Pedersen af Hejnsvig Sogn. Dette Barn blev begraven d 19de Maji Christi Himmelfarts Dag .
Begravelse nr. 6682
NOTITS: Begravet 11 dage gammel. Moderen er 23 år gammel.

LINK: Affotografering


Nr. 2730 1803.06.12 *1803.05.12 Dødfødt dreng, Døvling. FAR: Jens Christensen Tovdal. MOR: Else Bendtsdatter.
NÆVNT Nr. 1: Inger Hansdatter, Heesgaard, Skarrild, Jordemoderen.
NÆVNT Nr. 2: Kirsten Marie Christensdatter, Døvling, Skarrild, Nabo, Jens Bendtsens kone.
NÆVNT Nr. 3: Bartoline Birgitte Knudsdatter, Døvling, Skarrild, Nabo, Jens Jakobsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 1ma p Trin : blev Jens {Christensen} Thodals kone af Deuling Else Bendtsdatter indledet efer at hun d 12te Maji havde født et dødfødt Foster af Mandkiønnet .

Anno 1803 d 14de Maji gav Gjordemoderen Inger Hansdatter af Heesgaard i Scharild Sogn mig undertegnede følgende Anmeldelse mundtlig , angaaende et dødfødt Barn ved hvis Fødsel hun den 12te Maji have været brugt i Deuling Scharild Sogn. Forældrenes Navne ere : Jens Christensen Thodal og Hustrue Else Bendtsdatter . Moderen kom ikke for tidlig . Fosteret blev født baglænds , saa at Fødderne kom først , og det kom let frem indtil Brystet , og var saa længe levende , men saa gik fødselsveerne længe fra Moderen , hvorover Barnet døde indet det var født ; En hel Time forgik fra den Tid man bemerkede Liv i fosteret , indtil det blev fuldkommen født . Fosteren var af Mandkiønnet . Gjordemoderen brugte slet intet Haandgreb eller Middel for at faae det til Live , saasom hun ansaae det alt for sildig , og enhver tilstedeværende saae , at det var virkelig dødt . Moderen har ikke tilforn født noget dødfødt Barn .
Datum ut supra i Scharild Præstegaard.
N Hegelahr
Sognepræst for Scharild og Arnborg Meenigheder i Hammerum Herred.

Den 17de Julii 1803 har Sognepræsten Nicolaus Heglahr oplest dette for os undertegenede , som vare nærværende ved ovenmeldte fødsel , og vi bevidne , at alting har sig i Sandhed saaledes, som Gjordemoderen har forklaret det
Datum Scharild Degnebolig ut supra.
Barnets Moder Else Bendtsdatter med paaholden Pen.
En Nabokone Kirsten Marie Christensdatter med Paaholden Pen .

Ligeledes har Sognepræsten oplæst dette for mig , som tilstaaer , at alting gik til med bemeldte Fødsel , som Gjordemoderen har bekiendt . Dette bevidnes af mig , som Naboerske .
Scharild Præstegaard den 14de August 1803.
Bartholine Bergithe Knudsdatter .

I følge Cancellie=Skrivelse af 24 Dec : 1802 Indsendes dette til Riber Stifts Physicus med det oprigtige Ønske , at de Haandbreb eller Midler , som befindes tienlige til at bringe Dødfødte til live , maatte vorde almindelig bekindtegjorte; thi en uexamineret Gjordemoder , som vores er , er ellers uvidende om Mueligheden deraf .

Listen over copulerede , fødte og Døde affærdiget d 21de Nov: 1803 . [.] D: Gloria !

Begravelse nr. 6681
NOTITS: Forordningen fra december 1802 foranledigede lange skrivelser fra præsterne om dødfødte børn og hvad der var blevet gjort for at bringe børn til live. Hegelahr her ansporer meget fornuftigt, at det skal bekendtgøres, hvad der er muligt. Præsten Ludvig Michael Lund i Brande sogn brugte forordningen til at voldsomt genere jordemødrene, som til sidst ikke vil komme til fødsler, fordi de vidste om Lunds urimelige, usaglige beskyldninger.

LINK: Affotografering
LINK: Ludvig Lund i Brande sogn om fødsler.


Nr. 2731 1803.10.23 *1803.09.09 Troels Jespersen, Klink. FAR: Jesper Clemmensen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Kirstine Andersdatter Bektoft, Bektoft, Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Klink, Klink, Skarrild, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Johan Herman Hegelahr, Præstegaarden, Skarrild, 24, søn af præsten.
FADDER Nr. 3: Christen Carstensen, Krog, Skarrild
FADDER Nr. 4: Anne Rasmusdatterr, Heesgaard, Skarrild, 31, opvokset i Heesgaard.
FADDER Nr. 5: Mette Marie Nielsdatter, Silstrup, Skarrild, Svend Eriksens kone.
NÆVNT Nr. 1: Svend Eriksen, Silstrup, Skarrild, Konen Mette Marie Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 9de Septembr døbt i Præstegaarden Jesper Clemmensens og Hustrues Maren Pedersdatters Søn af Klink navnlig Troels . Fremstillet Dom XXma den 23de Octobr : Anne Kirstine {Andersdatter} Bektoft bar det . Fadd: Peder {Christensen} Klink. Johan Herman Hegelahr Carsten {korrekt: Christen} Carstensen . Pigen Anne Rasmusdatter . Sven Erichsens Kone {Mette Marie Nielsdatter} .
NOTITS: Præsten Hegelahr skrev Carsten Carstensen en fejl for Christen Carstensen.

LINK: Affotografering


Nr. 2733 1803.11.27 *1803.10.20 Jens Sørensen, Skarrild- Grene. FAR: Søren Michelsen. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Pedersdatter? Bukkær, Lustrup, Assing, Hendes mand er Niels Nielsen, den eneste Niels Nielsen med en kone Anne er Niels Nielsen Debbelmose i Lustrup i Skarrild, ingen Niels Nielsen fundet i Bukkær i Assing.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Debbelmose, Lustrup, Skarrild, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Bukkær, Bukkær, Skarrild, Christensen 38?, Jensen 26?, Pedersen 61.
FADDER Nr. 3: Peder Hansen Ravnholt, Skarrild- Grene, Skarrild, 23, Peder Andersens søn.
FADDER Nr. 4: Katrine Marie Christensdatter, Skarrild By, Skarrild, Gift med Christen Jensen Øvig.
FADDER Nr. 5: Kirstine Pedersdatter, Skarrild- Grene, Skarrild, Hans Pedersen Grenes kone.
FADDER Nr. 6: Johanne Pedersdatter Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, 15. Peder Nielsen Øvigs datter.
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Øvig, Skarrild By, Skarrild, 33, konen Katrine Marie Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Hans Pedersen Grene, Skarrild- Grene, Skarrild, Konen Kirstine Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 20de Octobr døbt i Præstegaarden Søren Michelsens og Hustrues Kirsten Jensdatters Søn af Green navnlig Jens . Anne {Pedersdatter?} Buckiær bar det frem Dom: 1ma Adventus Fadderene Hendes {Anne Bukkærs} Mand Niels Nils {Debbelmose?} og Christen {Jensen} Ødevigs kone {Katrine Marie Christensdatter} Christen Bukkiær . Peder Hansen {Ravnholt} . Hans {Pedersen} Greenes kone {Kirstine Pedersdatter} Johanne {Pedersdatter} Hesselvig .
LINK: Affotografering.


Nr. 2734 1804.01.29 *1803.12.16 Christen Pedersen, Lustrup (Degnebolig). FAR: Peder Christensen Lustrup. MOR: Christiane Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Troelsdatter, Lustrup (Degnebolig), Skarrild, Degnen Christen Pedersen Lustrups 3. kone.
FADDER Nr. 1: Peder Olufsen Skave, Skave, Skarrild
FADDER Nr. 2: Rasmus Nielsen Winde, Skarrild Mølle, Skarrild, Søn af Niels Rasmussen Winde.
FADDER Nr. 3: Johannes Giødesen, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Johannesdatter, Lustrup, Skarrild, 25, Johannes Giødesens datter.
FADDER Nr. 5: Ingeborg Christensdatter, Lustrup, Skarrild, 28, faderens søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 16. Decembr : 1803 døbt i Degneboligen Peder Christensens {Lustrups} og Hustrues Christiane Christensdatters Søn Christen . Fremstillet Dom : Septuagesima Degnekonen {Anne Troelsdatter} bar det . Fadd : Peder {Olufsen} Skaue . Rasmus {Nielsen} Winde . Johannes {Giødesens} og Datter Maren {Johannesdatter} , Ingeborg {Christensdatter} Lustrup .
LINK: Affotografering.


Nr. 2735 1804.03.11 *1804.01.14 Jens Christensen, Skarrild By. FAR: Christen Jensen Øvig. MOR: Katrine Marie Christensdatter.
BÅREN AF: Mette Katrine Byrgesdatter, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen, Hesselvig, Skarrild, 26, søn af Peder Nielsen Øvig i Hesselvig.
FADDER Nr. 2: Malene Lauridsdatter, Elkær, Skarrild, Datter af Laurids Jensen Elkær.
NÆVNT Nr. 1: Svend Pedersen Øvig, Øvig, Skarrild, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 14de Januar 1804 hjemdøbt Christen Jensen Ødevigs og Hustrues Cathrine Marie Christensdatters Søn i Scharild Bye navnlig Jens . Fremstillet i Kirken Dom Lætare den iite Martii . Sven {Pedersen} Ødevigs Hustruer bar det . Fadderne : Niels Pedersen Hesselvig . Malene Lauridsdatter Elkiær.
LINK: Affotografering.


Nr. 2736 1804.02.26 *1804.01.18 Gravers Christian Pedersen, Silstrup. FAR: Peder Christensen Hjuler. MOR: Maren Graversdatter.
BÅREN AF: Anne Graversdatter, Fjelster- vang Lille, Vorgod, 37, moderens søster, gift med Peder Andersen.
FADDER Nr. 1: Peder Andersen, Fjelster- vang Lille, Vorgod, Konen Anne Graversdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Jørgen Sørensen, Fjelster- vang Lille, Vorgod, *1774.08.14 Vinbek i Borris søn af Søren Bertelsen Vinbek, gift 1800 i Vorgod med af Fjelstervang Sidsel Nielsdatter bosat Fjelstervang.
FADDER Nr. 3: Peder Christensen Tyvkær, Silstrup, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 4: Niels Nielsen Ronnum den Lille, Silstrup, Skarrild, 19, Niels Nielsen Ronnum i Silstrups søn.
FADDER Nr. 5: Karen Carstensdatter Skrædder, Silstrup, Skarrild, Gift med Jens Nielsen Skrædder.
FADDER Nr. 6: Kirsten Nielsdatter Ronnum, Silstrup, Skarrild, 21, Niels Nielsen Ronnum i Silstrups datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 18de januar Hiemdøbt Peder Christensens og Maren Graversdatters Ægte=Søn i Selstrup navnlig Gravers Christian . Fremstillet 2en Søndag i Fasten Anne Graversdatter bar det , Fadderne : Peder Andersen , Jørgen Sørensen af Lille Fjelstervang {Vorgod sogn} Peder {Christensen} Tyvkiær , Lille Niels {Nielsen} Ronnum , Karen {Carstensdatter} Skrædder , Kirsten Nielsdatter Ronnum.
NOTITS: Maren og Anne Graversdatters far er Gravers Jensen *1730 Beksgaard i Skarrild, han flyttede til Lille Fjelstervang i Vorgod. Faderen Peder Christensens tilnavn Hjuler fra hans far Christen Sørensen Hjuler fx i Tarp i Brande FT 1801.

LINK: Affotografering.


Nr. 2738 1804.04.02 *1804.03.07 Niels Pedersen, (Gammelgaard). FAR: Peder Pedersen Gammelgaard. MOR: Else Kirstine Terkelsdatter.
BÅREN AF: Maren Andersdatter Skovby, Præstegaarden, Skarrild, Præst Hegelahrs kone.
FADDER Nr. 1: Morten Pedersen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Gift med faderens søster Petronille Pedersdatter.
FADDER Nr. 2: Laurids Jensen Elkær, Elkær, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 3: Malene Lauridsdatter, Elkær, Skarrild, 21, nabo, datter af Laurids Jensen Elkær.
FADDER Nr. 4: Jens Terkelsen, Karstoft- Sønder, Skarrild, 20, moderens bror.
FADDER Nr. 5: Petronillle Pedersdatter, Hesselvig, Skarrild, Faderens søster, gift med Morten Pedersen Hesselvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 7de martii hiemdøbt i Gammelgaard Peder Pedersens {Gammelgaards} og Hustrues Else Kirstine Terkelsdatters Søn navnlig Niels . Fremstillet 2den Paaskedag . Præstens Kone {Maren Andersdatter Skovby} Morten {Pedersen} Hesselvig . Laurids {Jensen} Elkiær og Datter {Malene Lauridsdatter, 21} , Jens Terkelsen Morten {Pedersen} Hesselvigs Hustrue {Petronille Pedersdatter} :
LINK: Affotografering.


Nr. 2741 1804.05.21 *1804.04.09 Niels Pedersen, Karstoft- Nørre (Trendeshus). FAR: Peder Jensen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Johanne Jensdatter, Skave (Skavehus), Skarrild, Peder Larsens kone.
FADDER Nr. 1: Knud Jensen, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Terkelsen, Karstoft- Nørre, Skarrild, 20, søn af Terkel Jensen.
FADDER Nr. 3: Mette Kirstine Jensdatter, Døvling, Skarrild, 18, datter af Jens Bendtsen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Larsen, Skave (Skavehus), Skarrild, Konen Johanne Jensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Bendtsen, Døvling, Skarrild, Datter Mette Kirstine Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 9de April døbt i Præstegaarden Peder Jensens og Kirsten Nielsdatters Ægtebarn af Trendeshuus navnlig Niels . Fremstillet feria secunda Pentecostes den 21e Maji . Peder Larsens Hustrue {Johanne Jensdatter} af Schaue Huus bar det . Fadderne : Knud Jensen . Jens Terkelsen . Jens Bendtsens datter {Miette Kirstine Jensdatter} .
LINK: Affotografering.


Nr. 2743 1804.09.09 *1804.07.22 Peder Christian Mortensen, Hesselvig. FAR: Morten Pedersen Hesselvig. MOR: Petronille Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Andersdatter Skovby, Præstegaarden, Skarrild, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Svend Pedersen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Olufsen Skave, Skave, Skarrild, Gift med moderens søster Kirsten Pedersdatter.
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Gammelgaard, Gammelgaard, Skarrild, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Mette Rasmusdatter Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, Gift med moderens halvbror Peder Christian Pedersen, som barnet er opkaldt efter.
FADDER Nr. 5: Pauline Hegelahr, Præstegaarden, Skarrild, 24, præstens datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 22de Julii Hiemdøbt i Hesselvig Morten Pedersens og Hustrues Petronelle Pedersdatters Søn navnlig Peder Christian . Fremstillet i Kirken Dom XVta post Trin : Præstekonen {Maren Andersdatter Skovby} bar det , Faddere : Suen {Pedersen} Ødevig . Peder {Olufsen} Schaue Peder {Pedersen} Gammelgaard : Mette {Rasmusdatter} Heesgaard . Pauline Hegelahr .
LINK: Affotografering.


Nr. 2744 1804.09.16 *1804.07.04 Morten Studsgaard Jensen, Lustrup. FAR: Jens Pedersen. MOR: Johanne Mortensdatter.
BÅREN AF: ? Jensdatter, Lustrup, Skarrild, Faderens Jens Pedersens datter af 1. ægteskab.
FADDER Nr. 1: Rasmus Nikolajsen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jonas Pedersen, Skarrild By, Skarrild, Fyld-fadder.
FADDER Nr. 3: Mette Rasmusdatter Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, Datter af Rasmus Nikolajsen Heesgaard. Gift med Peder Christian Gammelgaard.
FADDER Nr. 4: Mette Katrine Pedersdatter, Skarrild, 25, i FT 1801 tjenestepige i Gammelgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 24de Julii Hiemdøbt , i Lustrup Jens Pedersens og Hustrues Johanne Mortensdatters Søn, navnlig Morten Studsgaard . Fremstillet i kirken Dom XVIta Faderens Datter af første Ægteskab bar det . Fadderne : Rasmus {Nikolajsen} Heesgaard . Jonas {Pedersen} Mette {Rasmusdatter} Heesgaard . Mette Cathrine Pedersdatter.
NOTITS: Opkaldt efter moderens far Morten Pedersen Studsgaard.

LINK: Affotografering.


Nr. 2747 1805.06.03 *1805.02.28 Poul Richardsen, Lustrup. FAR: Richard Madsen. MOR: Birte Marie Poulsdatter.
BÅREN AF: Maren Hegelahr, Præstegaarden, Skarrild, 28, præst Hegelahrs datter.
FADDER Nr. 1: Maren Andersdatter Skovby, Præstegaarden, Skarrild, Præst Hegelahrs kone.
FADDER Nr. 2: Mette Rasmusdatter Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 3: Rasmus Nikolajsen, Heesgaard, Skarrild, Mette Rasmusdatters far.
FADDER Nr. 4: Laurids Jensen Elkær, Elkær, Skarrild
FADDER Nr. 5: Johan Herman Hegelahr, Præstegaarden, Skarrild, 26, præst Hegelahrs søn.
FADDER Nr. 6: Karen Carstensdatter, Skarrild, Tjenestepige, ellers ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Kirke = Aar 1805
I: J: N:
Den 28de Februar: døbt i Præstegaarden Richard Madsens og Berthe Marie Poulsdatters Barn af Lustrup navnlig Poul . — fremstillet i kirken 2den Pintse Dag den 3die Junii . Præstens Datter Maren Hegelahr bar det . Faddere . Præstekonen {Maren Andersdatter Skovby} Mette {Rasmusdatter} , Rasmus Nicolajsen, Laurids {Jensen} Elkiær , Johan Herman Hegelahr , Pigen Karen Carstensdatter . Moderen introduceret med Barnet .

LINK: Affotografering.


Nr. 2749 1805.07.28 *1805.06.11 Christen Pedersen, Silstrup. FAR: Peder Christensen Hjuler. MOR: Maren Graversdatter.
BÅREN AF: Anne Andersdatter Skovby, Præst Hegelahrs kone Maren Andersdatter Skovbys søster.
FADDER Nr. 1: Maren Hegelahr, Præstegaarden, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 11te Junii hiemdøbt Peder Christensens og Maren Graversdatters Barn i Selstrup navnlig Christen . Dom: 7ma p Trin: fremstillet i kirken . Anne Andersdatter Skoubye bar det . Fadderne : Præstens Datter Maren Hegelahr.
Begravelse nr. 6694
NOTITS: Begravet tre måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2751 1805.10.20 *1805.08.30 Peder Christian Svendsen Heesgaard, Beksgaard. FAR: Svend Eriksen. MOR: Mette Marie Christensdatter.
BÅREN AF: Mette Rasmusdatter Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, Gift med Peder Christian Pedersen. Barnet opnævnt efter ham.
FADDER Nr. 1: Morten Pedersen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Petronille Pedersdatter, Hesselvig, Skarrild, Morten Pedersen Hesselvigs kone.
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen Silstrup, Silstrup, Skarrild, 22, søn af Niels Knudsen.
FADDER Nr. 4: Kirsten Pedersdatter Skave, Skave, Skarrild, Gift med Peder Olufsen Minds, søster til Peder Christian Pedersen.
FADDER Nr. 5: Maren Beksgaard, Beksgaard, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 6: Anne Christensdatter, Skarrild, Moderens søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 30te August døbt i Præstegaarden Sven Erichsens og Hustrues Mette Marie Christensdatters - - - Barn af Beksgaard navnlig Peder Christian Heesgaard . Fermstillet i kirken den 20de Octobris . Mette Rasmusd: Heesgaard bar det . Fadderne : Morten Pedersen Hesselvig og Hustrue {Petronille Pedersdatter} Peder Nielsen Silstrup {22c}, Kirsten {Pedersdatter} Skau . Maren Beksgaard og Mosteren Anne Christensdatter.
NOTITS: Moderens navn Mette Marie ?Nielsdatter? i FT 1801.

LINK: Affotografering.


Nr. 2752 1805.11.24 *1805.10.06 Jens Bertelsen, Karstoft- Sønder. FAR: Bertel Christensen. MOR: Anne Jensdatter.
BÅREN AF: Else Jensdatter, Paarup, Assing, 34, moderens søster. Døbt Else Kirstine.
FADDER Nr. 1: Niels Jensen, Karstoft- Sønder, Skarrild, 22, moderens bror.
FADDER Nr. 2: Ib Jensen, Karstoft- Sønder, Skarrild, 29, moderens bror.
FADDER Nr. 3: Jens Jensen, Karstoft- Sønder, Skarrild, 24c, moderens bror.
FADDER Nr. 4: Jens Terkelsen, Karstoft- Sønder, Skarrild, 19, nabo Terkel Jensens søn.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 6te Octobr døbt i Præstegaarden Berthel Christensens og Hustrues Anne Jensdatters Søn af Sønder Castoft navnlig Jens . Mosteren Else Jensdatter bar det frem i Scharild Kirke Dom XXII den 24de Nov : Faddere . Morbrødrene Niels, Ib og Jens . Jens Terkelsen .
Moderen introduceret med Barnet.

LINK: Affotografering.


Nr. 2753 1805.12.28 *1805.12.28 Dødfødt dreng, Skave. FAR: Peder Olufsen Skave. MOR: Kirsten Pedersdatter.
NÆVNT Nr. 1: Inger Hansdatter, Heesgaard, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'I Jesu navn Søndagen efter Nytaar den 5te Januar {1806} begravet Peder {Olufsen} Skaves og Hustrues Kirsten Pedersdatters dødfødte Drenge barn . Anno 1805 den 28de Decembr : indfandt Gjordemoderen Inger Hansdatter sig her i Præstegaarden og tilmeldte mig et Dødfødt Barns Fødsel ... '}
Begravelse nr. 6695


Nr. 2755 1806.02.16 *1805.12.09 Christen Jonsen Nielsen, Pindvig. FAR: Niels Christensen Haulund. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Else Kirstine Terkelsdatter, Gammelgaard, Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Gammelgaard, Gammelgaard, Skarrild, Gift med Else Kirstine Terkelsdatter, der bærer.
FADDER Nr. 2: Niels Nielsen Ronnum, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen, Silstrup, Skarrild, 22c, Niels Knudsens søn.
FADDER Nr. 4: Anne Katrine Eriksdatter, Silstrup, Skarrild, Niels Larsens kone.
FADDER Nr. 5: Anne Andersdatter, Skarrild, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Niels Larsen, Silstrup, Skarrild, Konen Anne Katrine Eriksdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Kirke = Aar 1806
I. Jesu Navn .
Den 9de Decembr: 1805 døbt i Præstegaarden Niels {Christensen} Haulunds og Hustrues Kirstine Nielsdatters Søn Christen (Jonsen) af Pindvig. Fremstillet i kirken Fastelavns Søndag den 16de Febriar: Else {Kirstine} Gammelgaard bar det. Faddere: Peder {Pedersen} Gammelgaard , Niels {Nielsen} Ronnum , Niels Knudsens Søn {Peder Nielsen} Niels Larsens Kone {Anne Katrine Eriksdatter} Barnet blev kaldet Christen Jonsen .
Moderen introduceret tillige .

LINK: Affotografering.


Nr. 2756 1806.02.03 *1806.02.03 Ole Jensen, Skarrild- Grene. FAR: Jens Olesen. MOR: Mette Marie Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 3die Februar : 1806 hiemmedøbt Jens Olesens og hustrues Mette Marie Sørensdatters Søn i Greene navnlig Ole — Døde førend det kom i kirken.
Moderen introduceret den 2den Martii.

Begravelse nr. 6696
NOTITS: Begravet 14 dage gammel. I begravelsen stor erklæring af jordemoderen Inger Hansdatter, hvordan det kom til fødslen.

LINK: Affotografering.


Nr. 2757 1806.05.27 *1806.03.31 Niels Nielsen, Silstrup. FAR: Niels Nielsen. MOR: Elles Marie Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 31te Martii døbt i Præstegaarden Niels Nielsen og Hustrues Elles Marie Christensdatter Barn af Selstrup navnlig Niels . Fremstillet i kirken paa anden Pindtse Dag , da Moderen blev introduceret .
LINK: Affotografering.


Nr. 2759 1806.07.13 *1806.06.11 Peder Christian Pedersen, Lustrup (Degnebolig). FAR: Peder Andersen. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Marie Lauridsdatter Lange, Karstoft- Nørre (Nørre Karstoft), Skarrild, 14, datter af Laurids Lasson Jørgensen Lange.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen Hauge, Karstoft- Nørre, Skarrild
FADDER Nr. 2: Mette Rasmusdatter Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 3: Johan Herman Hegelahr, Præstegaarden, Skarrild, 27, søn af præst Hegelahr.
FADDER Nr. 4: Maren Hegelahr, Præstegaarden, Skarrild, 29, datter af præst Hegelahr.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 11te Junii hiemdøbt Peder Andersens og Hustrues Kirsten Pedersdatters Søn i Degneboligen navnlig Peder Christian . Fremstillet i kirken Dom VIta p Trin : den 13de Julii . Jomfrue Anne Marie {Lauridsdatter} Lange bar det . Faddere Peder {Nielsen} Hauge , Mette {Rasmusdatter} Heesgaard . Johan Herman Hegelahr . Maren Hegelahr .
Moderen indledet s: {..} .

NOTITS: Peder Andersen FT 1801 indsidder i Sønder Karstoft ved Peder Nielsen Hauge.

LINK: Affotografering.


Nr. 2761 1807.02.01 *1806.11.30 Jens Christensen, Lustrup. FAR: Christen Nielsen Væring. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Niels Hauges kone, Der kendes en Peder Nielsen Hauge i Nørre Karstoft, hvis kone er Else Sørensdatter. Niels Hauge ikke set.
NÆVNT Nr. 1: Niels Hauge, Skarrild, Muligvis fejl for Peder Nielsen Hauge. Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 6te Novembr indsendt Listen {Fødte og Døde} til Krigscommisairen . og den 11 Dec : til Provsten.
Kirkeaaret 1807 I Jesu Navn.
Den 30te Novbr: Dom : 1ma Advent : døbt i Præstegaarden Christen Nielsen Værings og Hustrues Kirsten Nielsdatters Barn af Lustrup , navnlig Jens . Fremstillet i kirken den 1ste Februar : Niels Hauges Hustrue bar det Fadd:
begravet den 8te Martii —
Moderen introduceret s: Dag.

Begravelse nr. 6703
NOTITS: Tre måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2763 1807.03.08 *1807.01.20 Peder Christian Pedersen, Gammelgaard. FAR: Peder Pedersen Gammelgaard. MOR: Else Kirstine Terkelsdatter.
BÅREN AF: Mette Rasmusdatter Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, Gift med faderens halvbror Peder Christian, som barnet er opnævnt efter.
FADDER Nr. 1: Terkel Jensen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Olufsen Skave, Skave, Skarrild, Gift med faderens søster Kirsten Pedersdatter.
FADDER Nr. 3: Morten Pedersen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Gift med faderen søster Petronille Pedersdatter
FADDER Nr. 4: Petronille Pedersdatter, Hesselvig, Skarrild, Faderens søster
FADDER Nr. 5: Jens Elkær, Ikke identificeret, en Jens Elkær død 1806 i Skave.
FADDER Nr. 6: Erik Terkelsen, Karstoft- Sønder, Skarrild, 23, moderens bror.
FADDER Nr. 7: Maren Hegelahr, Præstegaarden, Skarrild, 30, præst Hegelahrs datter.
FADDER Nr. 8: Maren Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 9: Lene Lauridsdatter Elkær, Elkær, Skarrild, 24. datter af Laurids Jensen Elkær, døbte Anne Malene.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 20de Januarii hiemmedøbt Peder Pedersens og Husrues Else Terkelsdatters Søn Peder Christian i Gammelgaard. Den 8 Martii Dom : Lætare fremstillet Herren i Kirken : Mette {Rasmusdatter} Heesgaard bar det . Faddere : Terkel {Jensen} Peder {Olufsen} Schau . Morten {Pedersen} Hesselvig og Hustr : {Petronille Pedersdatter} Jens Elkiær . Erich Terkelsen . Maren Hegelahr . Maren Heesgaard . Lene {Anne Malene Lauridsdatter} Elkiær.
Moderen introduceret .

LINK: Affotografering.


Nr. 2767 1807.10.04 *1807.09.03 Ole Jensen, Skarrild- Grene. FAR: Jens Olesen. MOR: Mette Marie Sørensdatter.
BÅREN AF: Margrethe Olesdatter Minds, Skarrild Mølle, Skarrild, Møller Niels Rasmussen Windes kone,
FADDER Nr. 1: Niels Rasmussen Winde, Skarrild Mølle, Skarrild, Konen bærer, søn og datter faddere.
FADDER Nr. 2: Anne Marius Nielsdatter, Skarrild Mølle, Skarrild, 16, atter af Niels Rasmussen Winde.
FADDER Nr. 3: Ole Nielsen, Skarrild Mølle, Skarrild, 20, søn af Niels Rasmussen Winde.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Skave, Skarrild, 17, Peder Olufsen Skaves datter.
NÆVNT Nr. 1: Peder Olufsen Skave, Skave, Skarrild, Vel bror til faderen. Datter Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 3die Septembr døbt i Præstegaarden Jens Olesens og Hustrues Mette Marie Sørensdatters Barn Ole af Green. Fremstillet den 4de Octobr : Møllerkonen {Margrethe Olesdatter Minds} bar , Faddere Mølleren {Niels Rasmussen Winde} , Søn {Ole Nielsen} og Datter {Anne Marius Nielsdatter} , Peder {Olufsen} Skaues Datter {Maren Pedersdatter}.
Moderen introduceret s: D.

LINK: Affotografering.


Nr. 2768 1807.11.08 *1807.10.04 Søren Pedersen, Bekhus. FAR: Peder Jensen Glejbjerg. MOR: Anne Marie Brunsdatter.
BÅREN AF: Johanne Jensdatter, Skave, Skarrild, Peder Larsens kone.
FADDER Nr. 1: ? Friederichs Smeds kone
FADDER Nr. 2: Elles, Karstoft- Nørre, Skarrild, Tjnestepige. Ikke ellers identificeret.
FADDER Nr. 3: Peder Brelund, Stedet Brelund ligger i Vrads sogn.
NÆVNT Nr. 1: Peder Larsen, Skave, Skarrild, Konen Anne Marie Brunsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Friederich Smed, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 4de Octobr: døbt i Præstegarden Peder Jensens {Glejbjergs} og Hustrues Anne Marie Bruunsdatters Barn Søren af Bekhuus . Fremstillet i kirken den 8de Novbr : Dom: XXIVta post Trin: Peder Larsens Kone {Johanne Jensdatter} bar det . Fadd : Friederich Smeds Kone . Pigen Elles af Nør Castoft . Peder Brelund .
Moderen introduce: s : D .

LINK: Affotografering.


Nr. 2769 1807.12.26 *1807.11.22 Anders Sørensen, Skarrild- Grene. FAR: Søren Michelsen. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Marie Pedersdatter, Skovbjerg, Sønder Felding, 17, datter af Peder Pedersen Lyhr.
FADDER Nr. 1: Peder Olufsen Skave, Skave, Skarrild
FADDER Nr. 2: Mads Christensen, Sønder Felding Mølle (Kærgaards Øde), Sønder Felding, Gift med Anne Marie Michelsdatter, vel søster til faderen.
FADDER Nr. 3: Peder Poulsen, Skarrild- Grene, Skarrild, 16 nabo, søn af Poul Christensen Tovdal.
FADDER Nr. 4: Margrethe Jensdatter, Skarrild- Grene, Skarrild, Nabo. Peder Hansens kone.
FADDER Nr. 5: Anne Hansdatter, Skarrild- Grene, Skarrild, 20 nabo, Hans Pedersen Grenes datter.
NÆVNT Nr. 1: Peder Hansen Ravnholt, Skarrild, Nabo. Søn af Hans Pedersen, konen Margrethe Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Hans Pedersen Grene, Skarrild- Grene, Skarrild, Nabo. Datter Anne Hansdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 22de Novembr : døbt i Præstegaarden Gaardmands Søren Michelsens og Hustrues Kirsten Jensdatters Søn navnlig Anders af Green . Fremstillet i kirken 2den JuleDag Kirsten Marie Pedersdatter fra Skouberg {Sønder Felding} bar det . Fadd: Peder {Olufsen} Skau . Mads {Christensen} fra Felding . Peder Poulsen . Peder Hansens Kone {Margrethe Jensdatter} Hans {Pedersen} Greenes Datter {Anne Hansdatter} .
Moderen introduceret tillige .

LINK: Affotografering.


Nr. 2771 1808.05.22 *1808.04.10 Peder Christian Jensen, Lustrup. FAR: Jens Pedersen. MOR: Maren Larsdatter.
BÅREN AF: Anne Marie Lauridsdatter Lange, Karstoft- Nørre (Nørre Karstoft), Skarrild, 16, datter af Laurids Lange.
FADDER Nr. 1: Lars Madsen, Lustrup, Skarrild, Moderens far, husmand i Lustrup
FADDER Nr. 2: Oster Pedersen, Skave?, Skarrild, 19, faderens bror, søn af Peder Larsen i Skave.
FADDER Nr. 3: Elles, Skarrild, Tjenestepigen. Nov. 1807 tjener hun på Nørre Karstoft.
FADDER Nr. 4: Anne Kirstine Larsdatter, Skarrild, Moderens søster.
FADDER Nr. 5: Kirsten Pedersdatter, Lustrup, Skarrild, Nabo? Peder Andersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Andersen, Lustrup, Skarrild, Konen Kirsten Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 10de April , Palme=Søndag , Hiemdøbt i Lustrup Jens Pedersens og Hustrues Maren Lardatters Barn navnlig Peder Christian . Jomfru Anne Marie Lange bar det frem i Kirken den 22de Maji Dom : Rogate , Fadd : Lars Madsen . Oster Pedersen . Peder Andersens kone {Kirsten Pedersdatter} . Pigen Elles og Anne Kirstine Larsdatter .
Moderen introduceret tillige .

LINK: Affotografering.


Nr. 2772 1808.07.17 *1808.06.04 Hans Peder Richardsen, Lustrup. FAR: Richard Madsen. MOR: Birte Marie Poulsdatter.
BÅREN AF: Anne Troelsdatter, Lustrup, Skarrild, Nabo, degn Christen Pedersen Lustrups kone.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Lauridsen Elkær, Elkær, Skarrild, 21, søn af Laurids Jensen Elkær.
FADDER Nr. 3: Niels Christensen Haulund, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 4: Anne Marie Richardsdatter, Lustrup, Skarrild, Forældrenes datter.
FADDER Nr. 5: Mette Katrine Pedersdatter, Lustrup, Skarrild, Jonas Pedersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Lustrup, Lustrup, Skarrild, Konen Anne Troelsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jonas Pedersen, Lustrup, Skarrild, Konen Mette Katrine Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 4de Junii døbt i Præstegaarden Richard Madsens og Hustrues Birthe Marie Poulsdatters Barn af Lustrup , navnlig Hans Peter . Fremstillet dend 17de Julii . Degnekonen {Anne Troelsdatter} var det . Fadderen Christen Pedersen Ødevig . Jens {Lauridsen} Elkiær Niels {Christensen} Haulund . Jonas {Pedersen} Hustrue {Mette Katrine Pedersdatter} Barnets søster Anne Marie.
Moderen introduceret s: D .

LINK: Affotografering.


Nr. 2774 1808.11.06 *1808.09.14 Peder Christian Jonassen, Lustrup. FAR: Jonas Pedersen. MOR: Mette Katrine Pedersdatter.
BÅREN AF: Sidsel Christensdatter Kirke, Kirkegaard, Arnborg, 63, gift med Søren Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 14de Sepbembr døbt i Store Søndergaard i Scharild . Jonas Pedersens og Hustrues Mette Cathrine Pedersdatters Søn af Lustrup, navnlig Peder Christian . Fremstillet den 6te Nobembr . Cidsel {Christensdatter} Kirke {Kirkegaard, Arnborg sogn} bar det . Faddere: Moderen introduceret s . D .
Begravelse nr. 6739
NOTITS: Begravet to år fem måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2778 1808.12.26 *1808.11.19 Mads Christian Pedersen, Gammelgaard (Gammelgaard Hus). FAR: Peder Christensen Lustrup. MOR: Christiane Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter Skave, Skave, Skarrild, 18, datter af Peder Olufsen i Skave.
FADDER Nr. 1: Peder Olufsen Skave, Skave, Skarrild
FADDER Nr. 2: Johannes Giødensen, Lustrup, Skarrild, Slags nabo.
FADDER Nr. 3: Anne Dorte Jensdatter, Skarrild, 16, datter af Jens Christensen Nexgaard.
FADDER Nr. 4: Maren Johannesdatter, Lustrup, Skarrild, 30, datter af Johannes Giødesen.
FADDER Nr. 5: Mette Andersdatter, Studsgaard, Skarrild, Gift med Peder Mortensen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Mortensen Studsgaard, Studsgaard, Skarrild, Konen Mette Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 19de Novbr døbt i Præstegaarden Skoleholder Peder {Christensen} Lustrups og Hustrues Christiane Christensdatters Søn af Gammelgaard Huus, navnlig: Mads Christian . Fremstillet 2den Juledag . Pigen Maren {Pedersdatter} Skau bar det . Fadd: Peder {Olufsen} Skau , Johannes {Giødesen} . Anne Dorthe Jensdatter , Maren Johannesd : Peder {Mortensen} Studsgaards Kone {Mette Andersdatter} .
Moderen introduceret tillige .
Summa {kirkeår 1808} 5 Drenge 5 Piger med det Dødfødte.

LINK: Affotografering.


Nr. 2779 1809.01.01 *1808.10.27 Hans Nielsen, Pindvig. FAR: Niels Christensen Haulund. MOR: Kirstine Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Troelsdatter, Lustrup, Skarrild, Degnen Christen Pedersen Lustrups 3. kone.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen, Lustrup, Skarrild, Slags nabo, ikke familie trods navnene.
FADDER Nr. 2: Johannes Giødesen, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Maren Johannesdatter, Lustrup, Skarrild, 30, Johannes Giødesens datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D 27de Octobr: døbt i Præstegaarden Niels {Christensen} Haulunds og Kirstine Nielsdatters Søn af Pindvig navnlig Hans . Fremstillet Nytaarsdag 1809. Degnekonen {Anne Troelsdatter} bar det . Faddere Peder Nielsen . Johannes {Giødesen} og Datter {Maren Johannesdatter} .
Moderen indledet s : Dag .

LINK: Affotografering.


Nr. 2781 1809.03.12 *1809.01.14 Jens Christian Nielsen, Silstrup. FAR: Niels Nielsen. MOR: Elles Marie Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Andersdatter, Silstrup, Skarrild, Niels Knudsens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Væring, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Kirsten Hansdatter, Silstrup, Skarrild, Peder Christensen Tyvkærs kone.
FADDER Nr. 4: ? Rasmus Tornvigs kone, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 5: ? Christen Pedersen Lustrups tjenestepige, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 6: Maren Thomasdatter, Lustrup, Skarrild, ?21, ?datter af Thomas Jensen Lustrup.
NÆVNT Nr. 1: Mette Katrine Christensdatter, Silstrup, Skarrild, 55, hjemmedøbte barnet.
NÆVNT Nr. 2: Niels Knudsen, Silstrup, Skarrild, Konen Maren Andersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 3: Peder Christensen Tyvkær, Silstrup, Skarrild, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 4: Rasmus Tornvig, Ikke identificeret. Konen fadder.
NÆVNT Nr. 5: Christen Pedersen Lustrup, Lustrup, Skarrild, Degnen, tjenestepigen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 14de Januarii blev efter Faderens Indberetning til mig , Niels Nielssens og Elles Marie Christensdatters Søn døbt af Mette Christensdatter i Selstrup , navnlig Jens Christian i Selstrup. Fremstillet i Kirken den 12te Martii Midfaste Søndag . Niels Knudsens Kone {Maren Andersdatter} bar det . Barnets Hjemmedaab blev aoffentlig bevidnet . Fadddere : Christen {Nielsen} Væring , Peder Nielsen . Peder {Christensen} Tyvkærs hustr : {Kirsten Hansdatter} Rasmus Tornvig Hustr: Degnens {Christen Pedersen Lustrup} Pige og Maren Thomasdatter
Moderen introduceret tillige .

LINK: Affotografering.


Nr. 2785 1809.08.20 *1809.05.27 Søren Jensen, Skarrild- Grene. FAR: Jens Christensen Drantum. MOR: Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: Mariane Pedersdatter Tyvkær, Silstrup, Skarrild, 20cc, datter af Peder Christensen Tyvkær.
FADDER Nr. 1: Søren Michelsen, Skarrild- Grene, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 2: Peder Hansen Ravnholt, Skarrild- Grene, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 3: Johanne Marie Pedersdatter, Silstrup, Skarrild, 18, Peder Christensen Tyvkærs yngre datter.
FADDER Nr. 4: Christen Pedersen, Silstrup, Skarrild, Søn af Peder Christensen Tyvkær.
FADDER Nr. 5: Anne Hansdatter, Skarrild- Grene, Skarrild, 22c, Hans Pedersen Grenes datter.
NÆVNT Nr. 1: Hans Pedersen Grene, Skarrild- Grene, Skarrild, Datteren Anne Hansdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 27de Maji døbt i Præstegaarden Huusmand Jens {Christensen} Drantums og Hustrues Magrethe Christensdatters Søn Søren af Green . Fremstillet i kirken Dom : XIIma post Trin : den 20de August . Pigen Mariane {Pedersdatter} Tavkjær bar det . Fadderne : Søren Michelsen . Peder Hansen Peder Tyvkjærs yngre Datter {Johanne Marie Pedersdatter} og Søn Christen {Pedersen} . Hans {Pedersen} Greenes Datter Anne {Hansdatter} .
Moderen introduceret s : D :

Begravelse nr. 6737
NOTITS: Begravet 1 år 8 måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2786 1809.10.01 *1809.08.16 Niels Christian Pedersen, Skave. FAR: Peder Olufsen. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Skave, Skarrild, 19, forældrenes datter.
FADDER Nr. 1: Morten Pedersen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Gift med Petronille Pedersdatter søster til moderen.
FADDER Nr. 2: Petronille Pedersdatter, Hesselvig, Skarrild, Søster til moderen.
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, Gift med Mette Rasmusdatter, hvis 1. mand Peder Christian Pedersen var halvbror til moderen.
FADDER Nr. 4: Mette Rasmusdatter, Heesgaard, Skarrild, Gift med Christen Pedersen.
FADDER Nr. 5: Christen Jensen, Døvling, Skarrild, 25, søn af Jens Bentsen.
FADDER Nr. 6: Rasmus Nielsen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, Søn af Niels Rasmussen Winde, hvis kone Margrethe Olufsdatter Minds er søster til faderen.
FADDER Nr. 7: Malene Jensdatter, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 8: Karen Pedersdatter Skave, Skave, Skarrild, 17, forældrenes datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 16de Augusti døbt i Skaue , Peder Olesens og Hustrues Kirsten Pedersdatters Søn, Niels Christian . Fremstillet i kirken den iste Octobris Systeren Maren {Pedersdatter} bar det . Faddere : Morten {Pedersen} Hesselvig . Christen {Pedersen} Heesgaard og begges Hustruer {Petronille Pedersdatter og Mette Rasmusdatter} Christen Jensen Deuling . Rasmus {Nielsen} Møller. Malene Jensdatter . Karen {Pedersdatter} Skau .
Moderen introduceret tillige .

LINK: Affotografering.


Nr. 2788 1809.10.15 *1809.09.01 Hans Pedersen, Skarrild- Grene. FAR: Peder Hansen Ravnholt. MOR: Margrethe Jensdatter.
BÅREN AF: Kirstine Pedersdatter, Skarrild- Grene, Skarrild, Faderens mor.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ligeledes Hjemmedøbt samme Tid {1ste Septembr :} og Sted {Præstegaarden} Peder Hansens og Magrethe Jensdatters Barn af Green navnlig Hans . Fremstillet den 15de October — Fadermoderen {Kirstine Pedersdatter} bar det . Fadderne :
Begravelse nr. 6724
NOTITS: Begravet fem måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2789 1809.11.12 *1809.09.18 Carsten Larsen, Bektoft. FAR: Lars Carstensen. MOR: Anne Kirstine Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 18de Septembr : døbt i Ødevig . Lars Carstensens og Hustrues Anne Kirstine Christensdatter Tvillinger af Bektoft , nemlig en Søn navnlig Carsten og en Datter navnlig Birthe Marie . Sidstnævnte er den Ældre . Disse Børn bleve begge fremstillede i kirken den {... tom plads ...} .
Sum i Aaret {kirkeåret} 1809 = 6 Drenge 5 Piger - Tilsammen 11ve .

NOTITS: Datoen 12. november er sat midt imellem forrige dåb og kirkeårets ende, dvs mellem 22. oktober og 26. november.

LINK: Affotografering.


Nr. 2791 1810.04.22 *1810.03.13 Knud Pedersen, Gammelgaard. FAR: Peder Pedersen Gammelgaard. MOR: Else Kirstine Terkelsdatter.
BÅREN AF: Anne Marie Lange, Karstoft- Nørre (Nørre Karstoft), Skarrild
FADDER Nr. 1: Morten Pedersen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Petronille Pedersdatter, Hesselvig, Skarrild, Faderens søster, gift med Morten Pedersen.
FADDER Nr. 3: Terkel Jensen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Moderens far.
FADDER Nr. 4: Erik Terkelsen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Moderens bror.
FADDER Nr. 5: Peder Olufsen Skave, Skave, Skarrild, Gift med faderens søster Kirsten Pedersdatter.
FADDER Nr. 6: Laurids Jensen Elkær, Elkær, Skarrild, Faderens far Terkel Jensen bror.
FADDER Nr. 7: Birte Bendtsdatter, Elkær, Skarrild, Gift med Laurids Jensen Elkær.
FADDER Nr. 8: Jens Lauridsen, Elkær, Skarrild, Søn af Laurids Jensen Elkær.
FADDER Nr. 9: Christen Pedersen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 10: Mette Rasmusdatter, Heesgaard, Skarrild, Gift 2. gang med Christen Pedersen. Var gift 1. gang med faderens halvbror Peder Christian Pedersen.
FADDER Nr. 11: Maren Rasmusdatter, Heesgaard, Skarrild, Søster til Mette Rasmusdatter
FADDER Nr. 12: Anne Troelsdatter, Lustrup, Skarrild, Degn Christen Pedersen Lustrups 3. kone.
FADDER Nr. 13: Knud Jensen Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild, Faderens far Terkel Jensen bror.
FADDER Nr. 14: Else Hansdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Knud Jensens kone.
FADDER Nr. 15: Jens Terkelsen, Præstegaarden, Skarrild, Gift med præstens datter Pauline Hegelahr, forpagter Præstegaarden
FADDER Nr. 16: Maren Pedersdatter Skave, Skave, Skarrild, 20, datter af Peder Olufsen Skave, fadder ovenfor.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Lustrup, Lustrup, Borris, Konen Anne Troelsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Kirke = Aar 1810 . I Jesu Navn ! Den 13de Martii hjemmedøbt Peder {Pedersen} Gammelgaards og Else {Kirstine} Terkelsdatters søn i Gammelgaard , navnlig Knud . Fremstillet i kirken den 22de April som var første Paaskedag . Jomfru Anne Marie Lange bar det . Faddere : Morten {Pedersen} Hesselvig , Hustr. {Petronille Pedersdatter} . Erich {Terkelsen} og Terkel {Jensen} Carstoft . Peder {Olufsen} Skau . Laurids {Jensen} Elkjær , Hustrue {Birte Bendtsdatter} og Søn Jens {Lauridsen} . Christen {Pedersen} Heesgaard , Hustr {Mette Rasmusdatter} og Maren {Rasmusdatter} Heesgaard . Degnens {Christen Pedersen Lustrup} Kone {Anne Troelsdatter} Knud {Jensen} Carstoft og Kone {Else Hansdatter} Jens Terkelsen . Maren {Pedersdatter} Skau .
Moderen introduceret tillige .

NOTITS: Den store udvidede familie.

LINK: Affotografering.


Nr. 2792 1810.03.23 *1810.03.23 Niels Christiian Jensen, Silstrup. FAR: Jens Jensen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 23de Martii døbt i Præstegaarden Jens Jensens og Kirsten Nielsdatters Søn af Selstrup , navnlig Niels Christian . Død og begravet den 11te April . Moderen indledet 2den Paaskedag {23. april 1810}.
Begravelse nr. 6728
NOTITS: Begravet fjorten dage gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2793 1810.05.06 *1810.03.30 Michel Larsen, Lustrup. FAR: Lars Michelsen. MOR: Else Marie Larsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 30te Martii døbt i Præstegaarden Lars Michelsens og Else Marie Larsdatters Barn af Lustrup navnlig Michel . Fremstillet i Kirken Dom : misericord : {6. maj 1810} .
NOTITS: Gift 14. januar 1810 i høje tid.

LINK: Affotografering.


Nr. 2794 1810.04.19 *1810.04.19 Lars Jensen, Heesgaard. FAR: Jens Pedersen. MOR: Maren Larsdatter.
NÆVNT Nr. 1: Anne Pedersdatter, Lustrup, Skarrild, Jordemoderen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 19de April siges Jens Pedersens og Maren Larsdatter Tvillingsønner at være fødte i Heesgaard og døbte af Gjordemoderen Anne Pedersdatter af Lustrup. {Citeret fra begravelsen:} Den 23de April , anden Paaskedag , blev Huusmandens Jens Pedersens Tvilling Sønner af Elkjærgaarden begraven . De bleve fødte paa Skjærtorsdag {19. april 1810} og siges, at være døbte af Gjordemoderen , samt , at de døde inden 24 Timer efter Fødselen . Men, uagtet fleer [......] varseler , har Gjordemoderen ikke givet mig Efterretning . Den 26de April tilmeldte nu uexamineret Gjordemoder , Anne Pedersdatter af Lustrup udi Scharild Sogn mig følgende Jndberetning angaaende et Par Tvillinger , med hvis fødsel hun havde været behjelpelig den 19de April sidstvigte , saaledes som følger : I Scharild Sogn i Heesgaard boe Forældrene , Jens Pedersen og Maren Larsdatter . Begge fosterne vare Drenge . Moderen fødde i 7de eller 8de Maaned efter Svangerskabet , da hun selv sagde , at hun nedkom 7 Uger for tidlig Fødselen varede ikke længe . Begge Fostere blev baglænds fødte , eller med Fødderne først , og begge levede og bleve døbte . Den Førstfødte blev døbt sidst og kaldet Peder den Sidstfødte blev døbt først og kaldet Lars . Den førstefødte levede omtrent 3 Timer , og og{!} den Sidstfødte omtrent 7 timer . Moderen har tilforn ikkun født eet Barn , som lever endnu i sit 3die Aar .
Datum ut supra
N Hegelahr, Sognepræst for Scharild og Arnborg .

Begravelse nr. 6730
NOTITS: Levede 3 timer.

LINK: Affotografering.


Nr. 2795 1810.04.19 *1810.04.19 Peder Jensen, Heesgaard. FAR: Jens Pedersen. MOR: Maren Larsdatter.
NÆVNT Nr. 1: Anne Pedersdatter, Lustrup, Skarrild, Jordemoderen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 19de April siges Jens Pedersens og Maren Larsdatter Tvillingsønner at være fødte i Heesgaard og døbte af Gjordemoderen Anne Pedersdatter af Lustrup. {Citeret fra begravelsen:} Den 23de April , anden Paaskedag , blev Huusmandens Jens Pedersens Tvilling Sønner af Elkjærgaarden begraven . De bleve fødte paa Skjærtorsdag {19. april 1810} og siges, at være døbte af Gjordemoderen , samt , at de døde inden 24 Timer efter Fødselen . Men, uagtet fleer [......] varseler , har Gjordemoderen ikke givet mig Efterretning . Den 26de April tilmeldte nu uexamineret Gjordemoder , Anne Pedersdatter af Lustrup udi Scharild Sogn mig følgende Jndberetning angaaende et Par Tvillinger , med hvis fødsel hun havde været behjelpelig den 19de April sidstvigte , saaledes som følger : I Scharild Sogn i Heesgaard boe Forældrene , Jens Pedersen og Maren Larsdatter . Begge fosterne vare Drenge . Moderen fødde i 7de eller 8de Maaned efter Svangerskabet , da hun selv sagde , at hun nedkom 7 Uger for tidlig Fødselen varede ikke længe . Begge Fostere blev baglænds fødte , eller med Fødderne først , og begge levede og bleve døbte . Den Førstfødte blev døbt sidst og kaldet Peder den Sidstfødte blev døbt først og kaldet Lars . Den førstefødte levede omtrent 3 Timer , og og{!} den Sidstfødte omtrent 7 timer . Moderen har tilforn ikkun født eet Barn , som lever endnu i sit 3die Aar .
Datum ut supra
N Hegelahr, Sognepræst for Scharild og Arnborg .

Begravelse nr. 6729
NOTITS: Levede 7 timer.

LINK: Affotografering.


Nr. 2796 1810.06.10 *1810.04.30 Nicolaj Jensen, Præstegaarden. FAR: Jens Terkelsen. MOR: Pauline Hegelahr.
BÅREN AF: Maren Andersdatter Skovby, Præstegaarden, Skarrild, Præst Nicolaus Hegelahrs kone.
FADDER Nr. 1: Terkel Jensen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Anne Jensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Faderens mor.
FADDER Nr. 3: Erik Terkelsen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Faderens bror.
FADDER Nr. 4: Birgitte Marie Jensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Gift med Erik Terkelsen.
FADDER Nr. 5: Peder Pedersen Gammelgaard, Gammelgaard, Skarrild, Gift med Else Kirstine Terkelsdatter.
FADDER Nr. 6: Else Kirstine Terkelsdatter, Gammelgaard, Skarrild, Faderens søster.
FADDER Nr. 7: Terkel Peder Pedersen, Gammelgaard, Skarrild, 17, Peder Pedersen Gammelgaards søn.
FADDER Nr. 8: Anne Marie Lange, Karstoft- Nørre (Nørre Karstoft), Skarrild, 18, datter af Laurids Lange.
FADDER Nr. 9: Rasmus Nielsen, Skarrild Mølle, Skarrild, 25. søn af Niels Rasmussen Winde.
FADDER Nr. 10: Ole Nielsen, Skarrild Mølle, Skarrild, 23. søn af Niels Rasmussen Winde.
NÆVNT Nr. 1: Niels Rasmussen Winde, Skarrild Mølle, Skarrild, Sønner Rasmus og Ole faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 30te April Hjem=døbt i Præstegaarden Forpagterens Jens Terkelsen Karstofts og Hustrues Pauline Hegelahrs Søn navnlig Nicolaj . Paa 1ste Pindsedag den 10de Junii blev dette Barn fremstillet i Kirken . Præstekonen {Maren Andersdatter Skovby} bar det . Fadderne : Terkel {Jensen} og Hustr: {Anne Jensdatter} Erich {Terkelsen} og Hustr. {Birgitte Marie Jensdatter} Peder {Pedersen} Gammelgaard, Hustr: {Else Kirstine Terkelsdatter} og Søn Terkel Peter {Pedersen} . Jomfrue {Anne Marie} Lange . Møllerens Sønner Rasmus {Nielsen} og Ole {Nielsen} .
Moderen indledet samme Dag .
Saavidt gik det Udtog , som forsegledes til Krigscommisairen den 2den Maji . S. D. G. !

NOTITS: Opnævnt efter moderens far præsten Nicolaus Hegelahr.

LINK: Affotografering.


Nr. 2797 1810.07.01 *1810.05.13 Rasmus Pedersen, Elkær (Elkærhuus). FAR: Peder Andersen. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Jens Laursen Krogs kone, Krog, Skarrild, Jens Krogs kone.
FADDER Nr. 1: Jens Laursen, Krog, Skarrild, Laursen fra matrikelkort 1817 matrikel 34 Skarrild Nørreland, nemlig Krog.
FADDER Nr. 2: Laurids Jensen Elkær, Elkær, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jens Lauridsen, Elkær, Skarrild, Søn af Laurids Jensen Elkær.
FADDER Nr. 4: Jens Christensen Nexgaard, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anna Dorte Jensdatter, Skarrild By, Skarrild, 17, Jens Christensen Nexgaards datter.
FADDER Nr. 6: Mette Skrædder, Skarrild, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 16de Maji Hjemdøbt i Elkjærhuus Peder Andersens og Hustrues Kirste Pederdatters Barn navnlig Rasmus . Fremstillet i Kirken Dom IIItia p Trin : den 8de Julii . Jens {Laursen} Krogs Kone bar det . Fadderne : Jens {Laursen} Krog . Laurids {Jensen} Elkjær og Søn Jens {Lauridsen} . Jens {Christensen} Nexgaard og Datter Anne Dorthe {Jensdatter} , Mette Skræder .
Moderen introduceret s : D :

LINK: Affotografering.


Nr. 2798 1810.09.02 *1810.07.21 Anders Dynesen, Lustrup. FAR: Dynes Andersen Korshøj, Høgild- Vester, Rind. MOR: Inger Marie Andersdatter.
BÅREN AF: Maren Hegelahr, Præstegaarden, Skarrild, 34, præst Hegelahrs datter.
FADDER Nr. 1: Jens Gregersen, Lustrup, Skarrild, Barnet født i hans hus.
FADDER Nr. 2: Mette Andersdatter, Lustrup, Skarrild, Søster til moderen. Jens Gregersens kone, barselshjælper.
FADDER Nr. 3: Jens Lauridsen Elkær, Elkær, Skarrild, 23, søn af Laurids Jensen Elkær.
FADDER Nr. 4: Anne Margrethe Jakobsdatter, Skarrild, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Mette Katrine Christensdatter, Skarrild By (Lille Søndergaard), Skarrild, Jordemoder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 21de Julii døbt i Præstegaarden et uægte Barn navnlig Anders . Tvende Koner , som bare det nemlig Gjordemoder Mette Cathrine Christensdatter af Lille Søndergaard og Jens Gregersens Kone Mette Andersdatter af Lustrup anmeldte , at Barnets Moder er ugivt Qvinde Inger Marie Andersdatter , som har udlagt som Barnefader Enkemand Dynes Andersen i Vester Høgild i Rind Sogn. Moderen opholder sig nu hos sin Svoger bemeldte Jens Gregersen i Lustrup. Sidstnævnte uægte Barn var i Kirke Dom XIma post Trin : da Dynes Andersen Korshøy af Rind Sogn blev udlagt som Barnefader . Præstens Datter Maren Hegelahr bar det . Fadderne : Jens Gregersen af Lustrup og Hustrue {Mette Andersdatter} . Karl Jens {Lauridsen} Elkjær og Pige Anne Magrethe Jacobsdatter .
NOTITS: Faderen Dynes Andersen formentlig *1769c †1837.12.20 Rind. 41c år her, gift 1795.09.09 i Rind med Mariane Poulsdatter *1770c †1807.02.23 Kollund, Rind. FT 1801 i Lind i Rind. Dynes trolovet 2. 1810.08.11 i Rind med Susanne Marie Hansdatter.

LINK: Affotografering.


Nr. 2800 1810.10.21 *1810.09.02 Niels Jensen, Skarrild- Grene. FAR: Jens Olesen. MOR: Mette Marie Sørensdatter.
BÅREN AF: Anne Marius Nielsdatter, Skarrild Mølle, Skarrild, Møller Niels Rasmussen Windes datter.
NÆVNT Nr. 1: Niels Rasmussen Winde, Skarrild Mølle, Skarrild, Datter Anne Marius Nielsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 2den Septembr døbt i Præstegaarden Jens Olesens og Mette Marie Sørensdatters Søn af Green navnlig Niels — Det under 2den September døbte Barn var i Kirken Dom XVIIIva p Trin : den 21de October . Møllerens {Niels Rasmussen Winde} Datter Anne Marius {Nielsdatter} bar det . Faddere :

den 6 [Novem] 1810 visiterede undertegnede i Skarrild Kirke hvor Menigheden fra Arnborg var tilstæde de Confirmerede besvarede godt de i Religionen givne spørgsmaal - De Uconfirmerede læste nogle faae undtagen temmelig godt i bog og gavde temmelig god Rede for [tedh..den] af det læste .
Koefoed {stiftsprovst i Ribe}

Sum {kirkeår 1810} 10 Drenge hvoraf 2 døde faa Timer efter Fødselen . Iblandt dem alle 2 {kun 1 set indført i kirkebogen?} Uægte . 1 Pige —

NOTITS: Conrad Daniel Koefoed var i 1810 ikke biskop men stiftsprovst i Ribe og præst ved Ribe Domkirke.

LINK: Affotografering.


Nr. 2803 1811.04.14 *1811.03.12 Peder Christensen, Døvling. FAR: Christen Pedersen Sandfeld. MOR: Abelone Jensdatter.
BÅREN AF: Ane Pedersdatter, Sandfeld- Store, Brande, 35, faderens søster.
FADDER Nr. 1: Jens Jakobsen, Døvling, Skarrild, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Jakob Jensen, Drongstrup, Sønder Felding, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen, Sandfeld- Store, Skarrild, 25, faderens bror. Kaldet Pæ Sandfeld.
FADDER Nr. 4: Mette Kirstine Jensdatter, Døvling, Skarrild, 26, datter af Jens Bendtsen. Kunne være Gunner Marie 22.
FADDER Nr. 5: Bodil Poulsdattter, Skarrild- Grene, Skarrild, 18, Poul Christensen Tovdals datter.
NÆVNT Nr. 1: Jens Bendtsen, Skarrild, Datter fadder. Mette Kirstine Jensdatter sandsynlig.
NÆVNT Nr. 2: Poul Christensen Tovdal, Skarrild- Grene, Skarrild, Datter Bodil fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 12 Martii døbt i Præstegaarden Christen Pedersens og Hustrues Apellone Jensdatters Søn af Deuling navnlig . Peder . Fremstillet i Kirken 1ste Paaskedag den 12de April . Fasteren {Ane Pedersdatter} fra Sandfeld {Store Sandfeld, Brande sogn} bar det . Faddere . Morfaderen Jens Jacobsen, Jacob Jensen fra Drongstrup {Sønder Felding sogn} . Faderbroderen {Peder Pedersen} fra Sandfeld. Jens Bendtsens Datter {26, Mette Kirstine Jensdatter} og Poul {Christensen} Thodals ældste Datter {Bodil Poulsdatter} . Moderen indledet tillige .
LINK: Affotografering.


Nr. 2804 1811.04.21 *1811.03.19 Jens Jensen, Silstrup. FAR: Jens Jensen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Mette Johanne Christensdatter, Kibæk, Assing, Faderens bror Niels Jensens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Jensen, Kibæk, Assing, Faderens bror. Begge født i Sønder Karstoft sønner af Jens Jensen Pindvig.
FADDER Nr. 2: Bertel Christensen Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild, Gift med faderens søster Anne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 19de Martii døbt i Præstegaarden Jens Jensens og Hustrues Kirsten Nielsdatters Søn Jens af Selstrup . Fremstillet den 21de April Farbroderen Niels Jensens Hustru {Mette Johanne Christensdatter} fra Kibek bar det Faddere : bemelte Niels Jensen , Berthel {Nielsen} Kastoft .
LINK: Affotografering.


Nr. 2805 1811.08.18 *1811.07.01 Peder Pedersen, Skave. FAR: Peder Olufsen Minds. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Else Kirstine Terkelsdatter, Ronnum, Skarrild, Moderens bror Peder Gammelgaards kone.
FADDER Nr. 1: Thyge Christian Jensen Brock, Sønder Felding, 33, forbindelse uklar.
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Ole Nielsen Møller Winde, Skarrild Mølle, Skarrild, 24.
FADDER Nr. 4: Jens Olesen Minds, Skarrild, Vel faderens bror.
FADDER Nr. 5: Ole Pedersen Skave, Skave, Skarrild, 17, forældrenes søn.
FADDER Nr. 6: Mette Rasmusdatter Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 7: Karen Pedersdatter Skave, Skave, Skarrild, 19, forældrenes datter.
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen Gammelgaard, Ronnum, Skarrild, Konen Else Kirstine Terkelsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 1 Juliii døbt i Præstegaarden Præstegaarden {!} Peder Olesens og Kirsten Pedersdatters Søn af Schau navnlig Peder . Fremstillet den 18de August Peder Pedersens Hustrue {Else Kirstine Terkelsdatter} af Ronnum bar det . Fadd : Thyge Brock af Felding . Peder Nielsen Selstrup . Ole Nielsen Møller . Jens {Olesen} Minds Ole {Pedersen} Skau . Mette {Rasmusdatter} Heesgard . Karen {Pedersdatter, 19} Skau. Moderen introduceret tillige .
LINK: Affotografering.


Nr. 2808 1811.10.27 *1811.09.22 Peder Sørensen, Skarrild- Grene. FAR: Søren Michelsen. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Pedersdatter Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, 20, datter af Peder Nielsen Øvig i Hesselvig.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Skarrild- Grene, Skarrild, Gift med Margrethe Jensdatter.
FADDER Nr. 2: Christen Jensen Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 3: Johanne Pedersdatter Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Slags nabo, 23, datter af Peder Nielsen Øvig i Hesselvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 22de September døbt i Præstegaarden Søren Michelsens og Kirsten Jensdatters Barn af Green navnlig Peder . Fremstillet Dom : XX p. Trin. Anne {Pedersdatter} Hesselvig bar det. Fadd : Christen Nielsen Christen {Jensen} Sutdsgaard . Johanne Hesselvig .
LINK: Affotografering.


Nr. 2809 1811.11.10 *1811.10.02 Christen Jensen, Skarrild- Grene. FAR: Jens Christensen Drantum. MOR: Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Hegelahr, Præstegaarden, Skarrild, 35, præst Hegelahrs datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 2den October døbt i Præstegaarden Jens {Christensen} Drantums og Magrethe Christensdatters Søn af Green navnlig Christen . Fremstillet den 20de November , Præstens Datter Maren Hegelahr bar det . Fadd :

Sum : 5 Drenge 4 Piger . Alt 9 Børn {Kirkeår 1811}.

Begravelse nr. 6752
NOTITS: Begravet 1813 et år otte måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2813 1812.05.18 *1812.04.06 Jens Eriksen, Karstoft- Sønder. FAR: Erik Terkelsen. MOR: Birgitte Marie Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 7te April døbt i Præstegaarden Erich Terkelsens og Birthe Jensdatters Barn af Sønder Karstoft navnlig Jens . Fremstillet 2den Pindsedag.
LINK: Affotografering.


Nr. 2814 1812.07.12 *1812.06.05 John Nielsen, Pindvig. FAR: Niels Christensen Haulund. MOR: Kirstine Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Hegelahr, Præstegaarden, Skarrild, 35, præst Hegelahrs datter.
FADDER Nr. 1: John Møller, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 2: Niels Christian Nielsen, Pindvig, Skarrild, 15, forældrenes søn.
FADDER Nr. 3: ? John Møllers kone
FADDER Nr. 4: Anne Troelsdatter, Lustrup, Skarrild, Degn Christen Pedersen Lustrups kone.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter Skave, Skave, Skarrild, 22, datter af Peder Olufsen Minds.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 5te Junii døbt i Præstegaarden Niels {Christensen} Haulunds og Kirstine Nielsdatter Barn af Pindvig navnlig John . Fremstillet Dom: 7ma post Trin : den 12te Julii . Præstens Datter Maren Hegelahr bar det : Fadd : Johan Møller, Barnets Broder Niels Christian {Nielsen} , Johns Kone , Degnekonen {Anne Troelsdatter} , Maren {Pedersdatter} Skave .
Moederen indtroduceret tillige.

Begravelse nr. 6777
NOTITS: Begravet 1816 fire år gammel. Moderen Kirstine Nielsdatter er datter i Ølgod af Niels Hansen Lindberg og Johanne Marie Joensdatter (måske derfra John).

LINK: Affotografering.


Nr. 2815 1812.08.09 *1812.06.28 Anders Christensen, Døvling. FAR: Christen Andersen Hvedde. MOR: Mette Kirstine Jensdatters.
BÅREN AF: Mette Andersdatter, Aggersig, Assing, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Ib Andersen Aggersig, Aggersig, Assing, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Jens Bendtsen, Døvling, Skarrild, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Jakob Andersen, Hvedde?, Skarrild, Faderens bror.
FADDER Nr. 4: Jens Henningsen, Paarup?, Assing
FADDER Nr. 5: Anne Malene Jensdatter, Skarrild, 18, moderens søster.
FADDER Nr. 6: Maren Pedersdatter, Skave, Skarrild, 22, datter af Peder Olufsen Minds.
FADDER Nr. 7: Abelone Jensdatter, Døvling, Skarrild, Ikke moderens søster. Christen Pedersen Døvlings kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Døvling, Døvling, Skarrild, Konen Abelone Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 28de Junii døbt i Præstegaarden Christen Andersens og Hustrues Mette Kristine Jensdatters Søn af Deuling , navnlig Anders . Fremstillet Dom : 11ma den 9de Auguste . Fasteren fra Agersig {Assing sogn} bar det , Fadderne Ib Agersig, Jens Bendtsen, Farbroderen Jacob {Amdersem} , Jens Henningsen . Mosteren Malene {Jensdatter} , Maren Skau , Christen {Pedersen} Devlings Kone {Abelone Jensdatter}.
Moderen introduceret tillige .

Begravelse nr. 6751
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel. Moderen Mette Kirstine Jensdatter er datter af Jens Bendtsen i Døvling. Faderen Christen Andersen født i Hvedde i Assing sogn.

LINK: Affotografering.


Nr. 2820 1812.10.11 *1812.09.08 Frederik Johan Nielsen, Gammelgaard. FAR: Niels Jensen. MOR: Anne Cicilie Frederichsdatter.
BÅREN AF: ? Frederichsdatter, Moderens søster
FADDER Nr. 1: Jens Jakobsen, Døvling, Skarrild, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Friderich Johan Christiansen, Moderens far, FT 1787 i Snejbjerg.
FADDER Nr. 3: Abelone Jensdatter, Døvling, Skarrild, 37, faderens søster.
FADDER Nr. 4: ? Christen Jensen Øvigs kone, Studsgaard, Skarrild, Christen Jensen Øvigs kone.
FADDER Nr. 5: Magdalene Pedersdatter, Skarrild, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Øvig, Studsgaard, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 8de Septbr Hjemdøbt Niels Jensens og Anne Cicilie Friderichsdatter Søn af Gammelgaard , navnlig Friderick Johan . Fremstillet den 11te October . Mosteren bar det . Faddere : Jens Jacobsen , Friderich Johan Christiansen . Apollone Jensdatter , Christen {Jensen} Øvigs kone . Magdalene Pedersdatter .
Moderen indledet tillige .
Sum 4 Drenge 6 levende og 1 dødfødt Pigebarn {Kirkeår 1812}.

LINK: Affotografering.


Nr. 2821 1813.01.17 *1812.12.22 Mads Christian Pedersen, Skarrild By (Gammel- gaard- huus). FAR: Peder Christensen Tyvkær, Vildbjerg. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: Mette Andersdatter, Lustrup, Skarrild, Jens Gregersens kone.
FADDER Nr. 1: Kirsten Pedersdatter, Skarrild By, Skarrild, Bringer barnet og fadder.
FADDER Nr. 2: Peder Andersen, Skarrild By, Skarrild, Gift med Kirsten Pedersdatter
FADDER Nr. 3: Peder Mortensen Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: Niels Christensen Piilgaard, Lustrup (Pilgaard), Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Nielsdatter, Præstegaarden, Skarrild, Tjenestepige i Præstegården.
NÆVNT Nr. 1: Anne Kirstine Madsdatter, Skarrild By, Skarrild, Almisselem, bringer barnet til dåb.
NÆVNT Nr. 2: Jens Gregersen, Lustrup, Skarrild, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Kirker = Aar 1813 I Jesu Navn. Den 22de December 1812 kom Almisselem Anne Kirstine Madsdatter og Kristen Pedersdatter, Peder Andersens Kone her til Præstegaarden med et Drengebarn , som de begjerede , at maatte blive døbt . De bevidnede , at Moderen til Barnet er Karen Pedersdatter , en ugivt Qvinde , som opholder sig hos sin Moder her i Byen i Gammelgaardhuus og at hun havde udlagt som Barnefader den givte Mand Peder Christensen Tyvkjær , hvis kone {Kirsten Hansdatter} opholder sig her i Ronnum men han opholder sig i Vildberg Sogn . Barnet døbtes og kaldtes Mads Christian . Dette Barn blev fremstillet i Kirken Dom: 11de post Epph : den 17de Januar : Jens Gregersens kone {Mette Andersdatter} fra Lustrup bar det og udlagde som Moder Karen Pedersdatter og som Barnefader Peder Christensen Tyvkjær . Faddere : Peder Andersen og Hustrue {Kirsten Pedersdatter} , Peder {Mortensen} Studsgaard, Niels {Christensen} Piilgaard , Pigen Anne Nielsdatter af Præstegaarden .
NOTITS: Peder Christensen Tyvkær er 56 år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2823 1813.05.16 *1813.04.05 Laurids Jensen, Elkær. FAR: Jens Lauridsen. MOR: Anne Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Malene Lauridsdatter, Hesselvig, Skarrild, Faderens søster. Gift 2. med Iver Olesen Hesselvig.
FADDER Nr. 1: Laurids Jensen Elkær, Elkær, Skarrild, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Mette Kirstine Lauridsdatter, Elkær, Skarrild, Faderems søster.
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, Konen Mette Rasmusdatter også fadder.
FADDER Nr. 4: Mette Rasmusdatter, Heesgaard, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 5: Rasmus Nielsen Møller Winde, Skarrild By (Søndergaard- Lille), Skarrild
FADDER Nr. 6: Bendt Lauridsen, Elkær, Skarrild, 21, faderens bror.
FADDER Nr. 7: Maren Rasmusdatter, Heesgaard, Skarrild, Nabo, 48, Mette Rasmusdatters søster.
FADDER Nr. 8: Inger Katrine Pedersdatter Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, Nabo, 16, Mette Rasmusdatters datter.
FADDER Nr. 9: Maren Sørensdatter Beksgaard, Beksgaard, Skarrild, Nabo, 26.
NÆVNT Nr. 1: Iver Olesen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Konen Anne Malene Lauridsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 5te April Hjemdøbt Jens Lauridssens og Anne Pedersdatters Søn i Elkjærgaarden navnlig Laurids . Fremstillet den 16de Maji Ivar {Olesen} Hesselvigs kone {Anne Malene Lauridsdatter} bar det . Fadderne : Laurids {Jensen} Elkjær og datter Mette Kirstine {Lauridsdatter} . Christen {Pedersen} Heesgaard og Hustrue {Mette Rasmusdatter} . Rasmus {Nielsen Winde} Mølle , Bendt Lauridssen . Maren Rasmusdatter Inger Cathrine Heesgaard . Maren {Sørensdatter} Bæksgaard .
Moderen indledet tillige .

LINK: Affotografering.


Nr. 2825 1813.08.08 *1813.06.21 Jens Christensen, Døvling. FAR: Christen Andersen Hvedde. MOR: Mette Kirstine Jensdatter.
BÅREN AF: Gunner Marie Jensdatter, Døvling, Skarrild, 24, moderens søster.
FADDER Nr. 1: Anders Christensen Hvedde, Døvling, Skarrild, Faderens far, aftægt i Døvling.
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen Sandfeld, Døvling, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen Paarup, Paarup, Assing, 19, søn af Peder Christensen og Else Kirstine Jensdatter Pindvig *1771 Sønder Karstoft.
FADDER Nr. 4: Bartoline Knudsdatter, Døvling, Skarrild, Nabo, Jens Jakobsens kone.
FADDER Nr. 5: Anne Malene Jensdatter, Døvling, Skarrild, 19, Søster til moderen.
FADDER Nr. 6: Christen Jensen, Døvling, Skarrild, 20, Jens Christensen Tovdals søn.
FADDER Nr. 7: Bodil Kirstine Jensdatter, Døvling, Skarrild, 15, Jens Christensen Tovdals datter.
FADDER Nr. 8: Christen Christensen Jegin, Lustrup?, Skarrild, 19, søn af Christen Christensen Jegin.
NÆVNT Nr. 1: Jens Jakobsen, Døvling, Skarrild, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Christensen Tovdal, Døvling, Skarrild, Datter og søn faddere. Jens gift med moderen moster Else Bendtsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 21de junii døbt i Præstegaarden Christen Andersens og Mette Kirtine Jensdatter Søn af Deuling navnlig Jens . Dom : VIIIma post Trin: fremstillet i Kirken . Moster Gunner {Marie Jensdatter} bar det , Faddere : Anders {Christensen} Hvede . Christen {Pedersen} Sandfeld Christen {Pedersen} Paarup, Jens Jacobsens Kone {Bartoline Knudsdatter} Mosteren Anne Malene {Jensdatter} Jens {Christensen} Todals datter {Bodil Kirstine Jensdatter} og Søn {Christen Jensen} . Christen {Christensen} Jegin .
Moderen indledet tillige .

NOTITS: Moderen Mette Kirstine Jensdatter er datter af Jens Bendtsen i Døvling.

LINK: Affotografering.


Nr. 2826 1813.09.05 *1813.07.21 Jens Christensen, Døvling. FAR: Christen Pedersen Sandfeld. MOR: Abelone Jensdatter.
FADDER Nr. 1: Jens Jakobsen, Døvling, Skarrild, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Jørgen Andersen Arvad, Arvad, Brande, Gift med Ane Pedersdatter.
FADDER Nr. 3: Ane Pedersdatter, Arvad, Skarrild, 35, faderens søster.
FADDER Nr. 4: Jakob Jensen Drongstrup, Drongstrup, Sønder Felding, Moderens bror.
FADDER Nr. 5: Inger Kirstine Knudsdatter, Drongstrup, Skarrild, Jakob Jensen Drongstrups kone.
FADDER Nr. 6: Peder Pedersen Sandfeld, Sandfeld- Store, Skarrild, 28, faderens bror.
FADDER Nr. 7: Anne Pedersdatter, Langkær- Store, Brande, 38, faderens søster gift med Iver Madsen i Langkær i Brande sogn..
FADDER Nr. 8: Niels Jensen Gammelgaard, Gammelgaard, Skarrild, Moderens bror.
FADDER Nr. 9: Christen Andersen Hvedde, Døvling, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 10: Mette Kirstine Jensdatter, Døvling, Skarrild, Nabo datter af Jens Bendtsen,, gift med Christen Andersen Hvedde.
FADDER Nr. 11: Else Bendtsdatter, Døvling, Skarrild, Datter af Bendt Jensen. Gift med Jens Christensen Tovdal.
FADDER Nr. 12: Bodil Kirstine Jensdatter, Døvling, Skarrild, 14, Else Bendtsdatters datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 21de Julii døbt i Præstegaarden Christen Pedersens og Apollone Jensdatters Søn af Deuling navnlig Jens . Den 5te Septbr : Dom: XII ma . Blev dette Barn fremstillet . Fadd : Jens Jacobsen, Jørgen {Andersen} Arvad og Kone {Ane Pedersdatter} , Jacob {Jensen} Dromstrup og Kone {Inger Kirstine Knudsdatter} . Peder {Pedersen} Sandfeld . Faster Anne {Pedersdatter} . Niels {Jensen} Gammelgaard , Christen {Andersen} Hvedde og Kone {Mette Kirstine Jensdatter} Else Bendtsdatter og Datter.
Moderen indledet tillige .

LINK: Affotografering.


Nr. 2828 1813.11.21 *1813.10.19 Jens Ibsen, Silstrup. FAR: Ib Jensen. MOR: Anne Sørensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter, Silstrup, Skarrild, Gift med faderens bror Jens Jensen.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Pindvig, Karstoft- Sønder, Skarrild, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Jens Jensen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Faderens bror. Konen bærer.
FADDER Nr. 3: Bertel Christensen Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild, Gift med faderens søster Anne Jensdatter.
FADDER Nr. 4: Jens Terkelsen, Præstegaarden (Forpagter), Skarrild, Født i Sønder Karstoft.
FADDER Nr. 5: Else Jensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Faderens søster gift med Bertel Christensen Karstoft.
FADDER Nr. 6: Anne Maius Nielsdatter Mølle Winde, Skarrild- Mølle, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 19de Octobr døbt i Præstegaarden Ib Jensens og Hustrues Anne Sørensdatters barn af Selstrup navnlig Jens . Fremstillet Dom XXIII den 21de November . Jens Jensens Kone {Kirsten Nielsdatter} bar det . Fadd : Jens {Jensen} Pindvig , Jens Jensen , Berthel {Christensen} Karstoft . Jens Terkelsen . Fasteren Else {Jensdatter} Anne Marius {Nielsdatter Winde} Mølle .
Moderen indledet tillige .

LINK: Affotografering.


Nr. 2829 1813.12.12 *1813.10.25 Niels Hesselvig Iversen, Hesselvig. FAR: Iver Olesen Hesselvig. MOR: Anne Malene Lauridsdatter.
BÅREN AF: Anne Pedersdatter, Elkær, Skarrild, Gift med moderens bror Jens Lauridsen.
FADDER Nr. 1: Jens Lauridsen Elkær, Elkær, Skarrild, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Laurids Jensen Elkær, Elkær, Skarrild, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Svend Pedersen Øvig, Øvig, Skarrild, 56, slags nabo.
FADDER Nr. 4: Christen Kjær, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 5: Peder Mortensen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 6: Pernille Pedersdatter Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Nabo, gift med Morten Pedersen
FADDER Nr. 7: Johanne Marie Mortensdatter, Hesselvig, Skarrild, Nabo. Datter af Morten Pedersen Hesselvig.
FADDER Nr. 8: Mette Kirstine Lauridsdatter, Elkær, Skarrild, 17, moderens søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 25de October døbt i Præstegaarden Iver Olesens og Malene Lauridsdatter Søn af Hesselvig navnlig Niels Hesselvig . Fremstillet Dom: IIItia advent . Jens {Lauridsen} Elkiær og Søn Jens {Lauridsen} , Sven {Pedersen} Øvig . Christen Kjær . Peder {Mortensen} Hesselvig . Pernille {Pedersdatter} Johanne Marie Mortensdatter . Mette Kirstine Lauridsdatter .
Moderen indledet tillige.

LINK: Affotografering.


Nr. 2830 1813.12.12 *1813.10.28 Niels Pedersen, Skave. FAR: Peder Olufsen Minds. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Margrethe Olesdatter Minds, Skarrild Mølle, Skarrild, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Bertel Jensen Gaarsvig, Gaarsvig, Sønder Felding, Gift med Maren Pedersdatter datter af forældrene.
FADDER Nr. 2: Jens Olesen Minds, Skarrild By, Skarrild, ? faderens bror.
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: Mette Rasmusdatter, Heesgaard, Skarrild, Gift med Christen Pedersen Heesgaard.
FADDER Nr. 5: Ole Nielsen Mølle Winde, Skarrild By (Søndergaard- Lille), Skarrild
FADDER Nr. 6: Ole Pedersen Skave, Skave, Skarrild, 19, forældrenes søn.
FADDER Nr. 7: Terkel Peder Pedersen, Ronnum, Skarrild, 20, moderens bror Peder Pedersen Gammelgaards søn.
FADDER Nr. 8: Else Kirstine Terkelsdatter, Ronnum, Skarrild, Gift med moderens bror Peder Pedersen Gammelgaard.
FADDER Nr. 9: Mette Marie Pedersdatter Skave, Skave, Skarrild, 16, forældrenes datter.
FADDER Nr. 10: Inger Katrine Mortensdatter Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, 16. datter af Morten Pedersen.
FADDER Nr. 11: Bodil Katrine Pedersdatter Ronnum, Ronnum, Skarrild, 16, datter af Peder Gammelgaard.
FADDER Nr. 12: Karen Baltasarsdatter, Skarrild?, Ikke set før 1813.
NÆVNT Nr. 1: Niels Rasmussen Winde, Skarrild Mølle, Skarrild, Konen Margrethe Olesdatter MInds bærer-
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 28de October døbt i Præstegaarden Peder Olesens og Kristen Pedersdatters Søn af Skau , navnlig Niels . Samme dag Dom IIItia Adv: Fremstillet. Møller {Niels Rasmussen Winde} Kone {Margrethe Olesdatter Minds} bar det . Faddere Berthel {Jensen} Gaarsvig . Jens {Olesen} Minds Christen {Pedersen} Heesgaard og Kone {Mette Rasmusdatter} . Ole {Nielsen Winde} Mølle . Ole {Pedersen} Skau . Terkel Peder {Pedersen} Else {Else Kirstine Terkelsdatter} Ronnum . Mette {Marie Pedersdatter} Skau . Inger Cathrine {Mortensdatter} Heesgaard . Bodil Cathrine {Pedersdatter} Ronnum . Karen Baltzarsdatter.
Moderen indledet tillige .

Sum i Kirke = Aar 1813 = 7 Drenge , hvoraf 1 Uægte 3 Piger tilsammen 10 Børn .

LINK: Affotografering.


Nr. 2831 1814.01.26 *1814.01.26 Dødfødt dreng, Skarrild- Grene, sogn: Borris. FAR: Jens Hansen. MOR: Inger Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen 'Den 30te Januar begravet Jens Hansens dødfødte drengebarn af Green.' }
Begravelse nr. 6754


Nr. 2834 1814.06.28 *1814.06.28 Peder Jensen, Skarrild Mølle. FAR: Jens?. MOR: Anne Marius Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: den 28de Junii døbt i Møllen ugivt Qvindes Anne Marius Nielsdatters uægte Barn, navnlig Peter Jensen — Begravet den 10de Julii.
Begravelse nr. 6759
NOTITS: Begravet en uge gammel. Moderen Anne Marius Nielsdatter er født den 17. august 1791 i Skarrild Mølle, hun er ved fødslen 23 år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2836 1814.12.26 *1814.10.29 Anders Hvedde Christensen, Døvling. FAR: Christen Andersen Hvedde. MOR: Mette Kirstine Jensdatter.
BÅREN AF: Edel Andersdatter, Bukkær, Assing, Jakob Hveddes kone
FADDER Nr. 1: Jakob Andersen Hvedde, Bukkær, Assing, Bror til faderen.
FADDER Nr. 2: Christen Knudsen? Paarup, Paarup, Assing, ?20, usikker.
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen Sandfeld, Døvling, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 4: Abelone Jensdatter, Døvling, Skarrild, Christen Pedersen Sandfelds kone.
FADDER Nr. 5: ? Pedersdatter, Skarrild, Peder Lausens datter ikke identificeret.
FADDER Nr. 6: Bodil Kirstine Jensdatter, Døvling, Skarrild, 16, datter af Jens Christensen Tovdal.
NÆVNT Nr. 1: Peder Lausen, Skarrild, Datter fadder. Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 2: Jens Christensen Tovdal, Døvling, Skarrild, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 29de Octobr døbt i Præstegaarden Christen Andersens og Mette Kirstine Jensdatters Søn af Deuling navnlig Anders Hvede . 1814 paa 2den Juledag fremstillet Jacob {Andersen} Hvedes Kone {Edel Andersdatter} af Bukkjær {Assing sogn} bar det. Faddere : Jacob {Andersen} Hvede . Christen Paarup . Christen {Pedersen} Sandfeld og Hustr: {Abelone Jensdatter} Peder Lausens datter Jens {Christensen} Thodals datter {Bodil Kirstine Jensdatter} .
Moderen introduceret tillige .

{Kirkeår 1814:} Sum 2 drenge , hvoaf 1 Uægte - 3 Piger og - 1 dødfødt
Sum 6 .

LINK: Affotografering.


Nr. 2838 1815.03.19 *1815.01.10 Christen Pedersen, Skave. FAR: Peder Olufsen. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Karen Pedersdatter, Skave, Skarrild, 23, forældrenes datter.
FADDER Nr. 1: Ole Pedersen, Skave, Skarrild, 21, forældrenes søn.
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 3: Bertel Jensen, Gaarsvig, Sønder Felding
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Gaarsvig, Sønder Felding, Forældrenes datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{GAMMEL KIRKEBOG:} Den 10de Januarii døbt i Præstegaarden Peder Olesens og Kirsten Pedersdatters Søn af Skau navnlig Christen . Fremstillet Palme=Søndag den 19 Martii . Systeren Karen {Pedersdatter} bar det . Faddere : Broderen Ole {Pedersen} ,
Moderen indledet tillige .
{NY KIRKEBOG:} I. 2. Aar 1815 10 Januarii Christen Pedersen. døbt i Præstegaarden 10 Januarii 1815 Fremstillet i Kirken Palmsøndag den 12 Martii. Gmd Peder Oelsen og Kone Kirsten Pedersdatter i Skau. Barnets Syster Karen, som er Pige hos Forældrene. Broderne Ole Karl sammesteds . Gmd Christen Pedersen i Heesgaard Gmd Berthel Jensen i Gaarsvig S- Felding Sogn og dennes Kone Maren Pedersdatter , Barnets Syster.

LINK: Affotografering gammel KB.
LINK: Affotografering ny KB.


Nr. 2843 1815.07.23 *1815.05.29 Peder Christian Jonassen, Lustrup. FAR: Jonas Pedersen. MOR: Mette Katrine Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Malene Lauridsdatter, Hesselvig, Skarrild, Gift med Iver Olesen.
FADDER Nr. 1: Mads Larsen, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Magdalene Pedersdatter, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jens Pedersen, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 4: Rasmus Peder Christiansen, Heesgaard, Skarrild, Karl. 21?, Rasmus Peder vel døbt Rasmus *1794 søn af altid kaldt Peder Christian (Pedersen) og Mette Rasmusdatter. Derfor Peder Christiansen, ikke ellers brugt.
NÆVNT Nr. 1: Iver Olesen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Konen Anne Malene Lauridsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{GAMMEL KIRKEBOG:} Den 29de Maji døbt i Præstegaarden Jonas Pedersens og Kones Mette Cathrine Pedersdatter Søn af Lustrup navnlig Peder Christian . Fremstillet Dom: IX den 23 Julii Ivar {Olesen} Hesselvigs Hustr {Anne Malene Lauridsdatter} bar det Fadd .
{NY KIRKEBOG:} III. 7. Peder Chrisian Jonassen. Døbt i Præstegaarden 29 Maji fremstillet i Kirken 23 Julii. Hdm: Jonas Pedersen og Kone Mette Cathrine Pedersdatter i Lustrup. Malene Lauridsdatter som er Sognefogdens Ivar Olesens Kone i Hesselvig. Enkens [sjælg...ds] Søn Mads Larsen og Kone Magdalene Pedersdatter i Lustrup Gmd Jens Pedersen i Lustrup. K Rasmus Peder Christiansen i Heesgaard .

LINK: Affotografering gammel KB.
LINK: Affotografering ny KB.


Nr. 2844 1815.07.02 *1815.05.16 Mads Mortensen, Hesselvig. FAR: Morten Pedersen Hesselvig. MOR: Pernille Pedersdatter.
BÅREN AF: Karen Mortensdatter, Hesselvig, Skarrild, 18, forældrenes datter.
FADDER Nr. 1: Iver Olesen, Hesselvig, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Gammelgaard, Ronnum, Skarrild, Bror til moderen.
FADDER Nr. 3: Else Kirstine Terkelsdatter, Ronnum, Skarrild, Peder Gammelgaards kone.
FADDER Nr. 4: Mette Mortensdatter, Hoven, 18, forældrenes datter, tjenestepige i Hoven.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{GAMMEL KIRKEBOG:} Den 16 Maji født og døbt i Præstegaarden Morten Pedersens og Pernille Pedersdatters Søn af Hesselvig navnlig Mads Fremstillet Dom : 6 p. t den 3 Julii . Barnets Syster Karen {Mortensdatter} bar det . Fadd .
{NY KIRKEBOG:} IV. 8. 16 Maji. Mads Mortensen døbt i Præstegaarden 16 Maji . Fremstillet i Kirken 2 Julii . Gmd: Morten Pedersen og Kone Pernille Pedersdatter i Hesselvig . P. Karen Mortensdatter , Barnets Syster af Hesselvig . Sognefoged Ivar Olesen ibidem. Gmd : Peder Pedersen og Kone Else Terkelsdatter af Ronnum Barnets Syster Mette {Mortensdatter} tjenende i Hoven Sogn.

LINK: Affotografering gammel KB.
LINK: Affotografering ny KB.


Nr. 2845 1815.08.03 *1815.08.03 Søren Christian Pedersen, Beksgaard. FAR: Peder Nielsen. MOR: Maren Sørensdatter.
FADDER Nr. 1: Bodil Katrine Pedersdatter, Ronnum, Skarrild, 18, datter af Peder Pedersen Gammelgaard i Ronnum.
FADDER Nr. 2: Niels Knudsen, Silstrup, Skarrild, 69c, faderens far.
FADDER Nr. 3: Knud Nielsen, Silstrup, Skarrild, 15, faderens bror, søn af Niels Knudsen.
FADDER Nr. 4: Bodil Marie Jakobsdatter, Studsgaard, Skarrild, 21, datter af Anne Margrethe Pedersdatter.
FADDER Nr. 5: Jens Jensen Tornvig, Silstrup, Skarrild, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen Gammelgaard, Ronnum, Skarrild, Datter Bodil Katrine Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{GAMMEL KIRKEBOG:} Den 3 August født , og døbt i Præstegaarden Peder Nielsens og Maren Olufsdatters {!Sørensdatter} Søn af Beksgaard , navnlig Søren Christian .
{NY KIRKEBOG:} V. 9. 3 August Søren Christian Pedersen døbt i Præstegaarden 3 August. Fremstillet i Kirken den 24 September. Gmd. Peder Nielsen og Kone Maren Sørensdatter i Bæksgaard . P. Peder {Pedersen Gammelgaard} Ronums datter . Bodild Cathrine {Pedersdatter}. Niels Knudsen og Søn Knud {Nielsen} af Selstrup barnets Bedstefader og Farbroder. P Bodild Marie Jacobsdatter af Studsgaard og Gmd: Jens {Jensen} Tornvig af Selstrup.

LINK: Affotografering gammel KB.
LINK: Affotografering ny KB.


Nr. 2849 1815.12.25 *1815.11.30 Poul Hesselvig Nielsen, Ronnum. FAR: Niels Poulsen. MOR: Ane Christensdatter.
FADDER Nr. 1: Thomas Poulsen, Arnborg- Grene, Arnborg, *1770 Hesselvig.
FADDER Nr. 2: Else Jakobsdatter, Arnborg- Grene, Arnborg
FADDER Nr. 3: Thomas, ?
FADDER Nr. 4: Ib Pedersen, Ronnum, Skarrild, 20, nabo.
FADDER Nr. 5: Ane Pedersdatter, Ronnum, Skarrild, 16, nabo.
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen Gammelgaard, Ronnum, Skarrild, Søn Ib Pedersen og datter Ane Pedersdatter faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{herfra kun NY KIRKEBOG:} 6. 1815 den 30 November. Poul Hesselvig Nielsen døbt i Præstegaarden af Hr Vinfeld Kapellan i Ikast I Kirken den 25 December. Hmd Snedker Nielse Poulsen og Kone Ane Christensdatter. Indisiddere i Ronnum. Gmd Thomas {Poulsen} Arnborg Grene , Kone Else {Jakobsdatter} Peder {Pedersen Gammelgaard} Ronnums hans søn Ib {Pedersen} og datter Ane {Pedersdatter} .

LINK: Affotografering.


Nr. 2850 1816.01.14 *1815.12.13 Jens Jørgen Pedersen, Ronnum. FAR: Peder Pedersen Gammelgaard. MOR: Else Kirstine Terkelsdatter.
BÅREN AF: Helene Katrine Lange, Karstoft- Nørre (Nørre Karstoft), Skarrild, Laurids Langes datter.
FADDER Nr. 1: Erik Terkelsen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Gift med Birte. Modrens bror.
FADDER Nr. 2: Birte Marie Jensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Gift med Erik Terkelsen.
FADDER Nr. 3: Ole Pedersen, Skave, Skarrild, Søn af faderens søster Kirsten Pedersdatter.
FADDER Nr. 4: Mette Pedersdatter, Skave, Skarrild, Datter af faderens søster Kirsten Pedersdatter.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Lasson Jørgensen Lange, Karstoft- Nørre (Nørre Karstoft), Skarrild, Datter Helene Katrine Lange bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7. 13 December Jens Jørgen Pedersen døbt i Præstegaarden den 17 December og i Kirke den 14 Januar 1816 . Gmd Peder Pedersen {Gammelgaard} Ronnum og Kone Else {Kirstine} Terkelsdatter af Ronnum . Hr: {Laurids} Langes datter af Nørre Karstoft Helene Katrine . Erik {Terkelsen} Gmd i Sønder karstoft og kone Birthe {Marie Jensdatter} K. Ole Pedersen Skaue og P Mette Pedersdatter Skaue .
LINK: Affotografering.


Nr. 2852 1816.04.11 *1816.02.15 Christen Larsen, Bektoft. FAR: Lars Carstensen. MOR: Ane Kirstine Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Øvig, Skarrild, Ikke datter i Øvig, måske søster til moderen. Ikke født i Skarrild.
FADDER Nr. 1: Niels Larsen, Silstrup, Skarrild, 40, søn af faderen med 2. kone Maren Jepsdatter.
FADDER Nr. 2: Knud Silstrup, Silstrup, Skarrild, ?? kaldes boelsmand, passer ikke med alder. 16, søn af Niels Knudsen.
FADDER Nr. 3: Johanne Marie Nielsdatter?, Silstrup, Skarrild, Pige. ?15, formodet datter af Niels Larsen.
FADDER Nr. 4: Ib Pedersen Ronnum, Ronnum, Skarrild, Karl. 21, søn af Peder Gammelgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. 1816 15de Februar Christen Larsen Bektoft . døbt af Gjordemoderen i Kirke den 11te April. Boelsmand Lars Karstensen og Kone Ane Kirstine Christensdatter af Bektoft . Pigen Maren Christensdatter af Øvig Gaardmand Niels Larsen af Selstrup Boelsmand Knud Sels . P. Johanne Marie {Nielsdatter?} og K: Ib {Pedersen} Ronnum.
NOTITS: Ane Kirstine Christensdatter er Lars Carstensens 3. kone. Lars Carstensen er 67 her.

LINK: Affotografering.


Nr. 2855 1816.09.26 *1816.09.26 Dødfødt dreng, Døvling. FAR: Christen Andersen Hvedde. MOR: Mette Kirstine Jensdatter.
NÆVNT Nr. 1: Kirstine Larsdatter, Skarrild, Jordemoder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Kristen Andersen og Kone Mette Kirstine Jens Datter deres Dødfødte Barn hvorom Gjordemoeder Kirstine Larsdatter gav følgede Beretning: den 26de September hos Kristen Andersens Kone i Deuling . Fosteret var i den 10de Maaned, af Manskjøn, besværlig med Vending, var [....] ikke Liv i det da det fødtes . Moderen har ikke født døde børn før .
Overensstemmende med Gjordemoderens Indberetning
test
Hjorth Pastor l[.]i .

Begravelse nr. 6779
LINK: Affotografering.


Nr. 2856 1816.10.06 *1816.08.09 Niels Vinde Rasmussen, Skarrild By (Søndergaard- Lille). FAR: Rasmus Nielsen Winde. MOR: Johanne Pedersdatter.
BÅREN AF: Margrethe Olesdatter, Skarrild Mølle, Skarrild, Faderens mor.
FADDER Nr. 1: Jens Lauridsen Elkær, Elkær, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jakob Andersen Hvedde, Bukkær, Assing, Direkte familie forbindelse ikke set.
FADDER Nr. 3: Ib Pedersen, Ronnum, Skarrild, 21, søn af Peder Gammelgaard.
FADDER Nr. 4: Elisabeth, Ronnum, Skarrild, Tjenestepige i Ronnum.
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen Gammelgaard, Ronnum, Skarrild, Søn Ib Pedersen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Rasmussen Winde, Skarrild Mølle, Skarrild, Faderens far. Konen Margrethe Olesdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. 9de August. Niels Vinde Rasmussen . Hjemmedøbt den 9de August, i Kirke den 6te October . Smed , Rasmus Nielsen og Kone Johanne Pedersdatter . Møllerens {Niels Rasmussen Winde} Kone Magrethe Olsdatter . Gmd Jens {Lauridsen} Elkjær , Jakob Andersen i Boukjer {Bukkær Assing sogn} , Peder {Pedersen Gammelgaard} Rønnums Søn Ib og P Elisabeth .
LINK: Affotografering.


Nr. 2857 1816.10.27 *1816.08.23 Michael Karl Frederik Hjorth, Præstegaarden. FAR: Laurids Henrik Hjorth. MOR: Frederikke Lytz.
BÅREN AF: Helle Katrine Margrethe Lange, Skarrild, 18, Laurids Langes datter. Mulig ville være Johanne Marie, 15.
FADDER Nr. 1: Johan Engelken, Præstegaarden, Sønder Felding, Sognepræst Sønder Felding og Assing.
FADDER Nr. 2: Laurids Lasson Jørgensen Lange, Karstoft- Nørre (Nørre Karstoft), Skarrild, Ejer af Nørre Karstoft hovedgård.
FADDER Nr. 3: Mads Christensen Rahbek, Skovbjerg, Sønder Felding, Kunne muligvis også være Mads Nielsen Skovbjerg i Gammel Arnborg, men Rahbek prominent.
FADDER Nr. 4: Anne Troelsdatter, Lustrup, Skarrild, Degnen Christen Pedersen Lustrups kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Lustrup, Lustrup, Skarrild, Konen Anne Troelsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. 3die {antaget fejl for 23.} August Micael Karl Frederik . Hjemmedøbt den 23 August, i Kirken den 27 October. Sognepræsten Laurits Henrik Hjorth og Kone Federikke Lytz. Jomfru {Helle Katrine Margrethe} Lange fra Nørre karstoft bar Barnet . Faddere : Hr: Pastor {Johan} Engelken {Sønder Felding sogn} Hr. {Laurids} Lange, Mads {Christensen Rahbek} Skovbjerg {Sønder Felding} og degnens {Christen Pedersen Lustrup} Kone {Anne Troelsdatter} .
NOTITS: Måske har præsten Laurids Hjorth skrevet forkert født 3die August, skulle vel være 23 August. Hjemmedåb normalt på selve fødselsdagen eller højst en dag efter.

LINK: Affotografering.


Nr. 2858 1817.03.30 *1817.02.23 Christen Nielsen Rahbek, Gammelgaard. FAR: Niels Christensen Rahbek. MOR: Margrethe Nielsdatter.
BÅREN AF: Frederikke Lytz, Præstegaarden, Skarrild, Præst Hjorths kone.
FADDER Nr. 1: Mads Christensen Rahbek, Skovbjerg, Sønder Felding, Bror til faderen.
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Rahbek, Sønder Felding, Bror til faderen.
FADDER Nr. 3: Ole Nielsen Winde, Skarrild Mølle, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 4: Johanne Margrethe Friderichsdatter, Gammelgaard?, Skarrild, Tjenestepigen. Søster til tidligere kone på gården Anne Cecilie Friderichsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. 1817 23 Februar Kristen Nielsen Rahbeck . Hjemmedøbt 25 Februar publiceret den 30 Marti . Gmd: Niels {Christensen} Rahbeck og Kone Magrethe Nielsdatter af Gammelgaard. sognepræstens Kone Frederikke Lytz . Gdmand Mads {Christensen} Skouberg af S. Felding , Gmd Jens {Christensen} Rahbeck af S. Felding . K. Ole Nielsen i Skarrild Mølle og P Johanne Magrethe Frederiksdatter .
LINK: Affotografering.


Nr. 2859 1817.04.20 *1817.04.20 Dødfødt dreng, Lustrup. FAR: Jonas Pedersen. MOR: Ingeborg Christensdatter.
NÆVNT Nr. 1: Ane Kirstine Lauridsdatter, Jordemoderen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. Husmand Jonas Pedersen og Hustrue Ingeborg Kristensdatter af Lustrup i Skarrild Sogn et dødfødt Barn den 20 April 1817 . Herved gav Gjordemoderen Ane Kirstine Larsdatter følgende Beretning : Fosteret var af Mandkjøn i 10de Maaned af Svangerskabet . var gaaet i foraadnelse og altsaa var med alle Midler til at bringe det til Live forgjæves .
Overenstemmende med Gjordemoderens Indberetning.
Test
Hjorth
Sognepræst .

Begravelse nr. 6781
LINK: Affotografering.


Nr. 2863 1817.10.12 *1817.08.25 Jens Peder Nissen, Silstrup. FAR: Nis Pedersen. MOR: Ane Kirstine Andersdatter.
BÅREN AF: Margrethe Nielsdatter, Ikke set født i Skarrild.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Kragsig, Brande, 36?, Vel fra Skarrild, tjenende i Kragsig. Formodet bror til Niels Nielsen nedenfor.
FADDER Nr. 2: Mette Sørensdatter, Grarup, Brande, 19?. evt. datter af Søren Iversen. Forbindelse ikke set.
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen, Silstrup, Skarrild, 33, nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. 25 Auguster Jens Peter Nissen . Hiemdøbt 25de August i Kirken den 12te October . Hmd : Nis Pedersen og Kone , Ane Kirstine Andersdatter af Selstrup . Pigen Magrethe Nielsdatter K Kristen Nielsen af Krausig i Brande Sogn . Mette Sørensdatter Braarup af Brande Sogn Gmd: Niels Nielsen af Selstrup .
NOTITS: Moderen Ane Kirstine Andersdatter er født *1780 i Uhre i Brande sogn.

LINK: Affotografering.


Nr. 2864 1817.10.27 *1817.10.26 Jens Andersen, Krog. FAR: Anders Jensen. MOR: Ane Henningsdatter.
NÆVNT Nr. 1: Jens Larsen, Krog, Skarrild, Gårdmanden, faderen er søn af ham.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. 26 Oktober Jens Andersen Krog . Hjemmedøbt 27 October . Gmds: Søn Anders Jensen af Krog og Kone Ane Henningsdatter .
Begravelse nr. 6783
NOTITS: Begravet 14 dage gammel. Forældrene gift dagen før dåben. Gårdmanden er faderens far Jens Larsen i Krog.

LINK: Affotografering.


Nr. 2868 1818.01.14 *1818.01.14 Dødfødt dreng, Beksgaard. FAR: Peder Nielsen. MOR: Maren Sørensdatter.
NÆVNT Nr. 1: Ane Kirstine Larsdatter, Skarrild, Jordemoderen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. Gaardmand Peder Nielsen i Bechsgaard Skarrildbye og Hustru Maren Sørensdatter et dødfødt Barn den 14de Januar 1818. Herved gav den uexaminerede Gjordemoder Ane Kirstine Larsdatter følgende Indberetning : Fosteret var af Mandskjøn fuldbaaret altsaa i 10de Maaned af Svangerskabet. Moderen [kunde ej førs] , men Fosteret var nær dødt , maatte udleges med Magt , og Moderen døde 5 dage derefter.
Overenstemmende med Gjordemoderens Indberetning
test
Hjorth
Sognepræst .

Begravelse nr. 6784
NOTITS: Moderen Maren Sørensdatter døde 5 dage efter 19. januar 1818.

LINK: Affotografering.


Nr. 2871 1818.05.17 *1818.04.02 Niels Jensen Tornvig, Silstrup. FAR: Jens Jensen Tornvig. MOR: Dorthea Nielsdatter.
BÅREN AF: Karen Nielsdatter, Silstrup, Skarrild, Nabo, 19c, datter af Niels Nielsen *1771c.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen, Silstrup, Skarrild, Nabo, 48c, ikke Niels Nielsen Ronnum.
FADDER Nr. 2: Elles Marie Christensdatter, Silstrup, Skarrild, Nabo, Niels Nielsens kone.
FADDER Nr. 3: Niels Knudsen, Silstrup, Skarrild, Moderens far.
FADDER Nr. 4: Knud Nielsen, Silstrup, Skarrild, 17, moderens bror, søn af Niels Knudsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1818 1. 2den April Niels Jensen Tornvig . Hjemmedøbt den 3die April i Kirken den 17. Maj . Gmd: Jens Jensen Tornvig og Kone Dorthea Nielsdatter .P. Karen Nielsdatter af Selstrup Gmd: Niels Nielsen og Kone Ellen {Elles!} Marie Kristensdatter , Niels Knudsen og Søn Knud {Nielsen} .
LINK: Affotografering.


Nr. 2873 1818.06.14 *1818.05.29 Jens Tovdal Christensen, Skave. FAR: Christen Jensen Tovdal, Arnborg (Skibbild). MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: Mette Kirstine Jensdatter, Døvling, Skarrild, Gift med Christen Jakobsen Hvedde.
FADDER Nr. 1: Christen Andersen Hvedde, Døvling, Skarrild, Konen Mette Kirstine Jensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Gammelgaard, Ronnum, Skarrild, Moderens mor Kirsten Pedersdatters bror.
FADDER Nr. 3: Else Kirstine Terkelsdatter, Ronnum, Skarrild, Peder Gammelgaards kone.
FADDER Nr. 4: Ane Pedersdatter, Ronnum, Skarrild, 19, datter af Peder Gammelgaard.
FADDER Nr. 5: Ole Pedersen, Skave, Skarrild, 24, moderens bror.
FADDER Nr. 6: Ole Nielsen Møller Winde, Skarrild Mølle, Skarrild, Hans mor Margrethe Olufsdatter Minds søster til moderens far Peder Olufsen Minds.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. 29 Maji . Jens Thoudal Hjemmedøbt den 29 Maji i Kirken den 14 Juni . Moderen Karen Pedersdatter af Skaue . Som Barnefader blev udlagt Kristen Jensen Thoudal Ungkarl af Skibild i Ahrnborg Sogn . Kristen {Andersen} Hvedes Kone Mette Kirstine Jensdatter af Deuling Gmd: Peder {Pedersen Gammelgaard} Rønnum , Kone Else {Kirstine} Terkelsdatter og datter Ane {Pedersdatter} Karl Ole Pedersen Skaue og Ole Nielsen Møller {Winde} .
Begravelse nr. 6796
NOTITS: Begravet 7 måneder gammel. Moderen er 26. Faderen Christen Jensen Tovdal er 23, han er født og opvokset i Døvling nabo til Skave. For nogle måneder siden flyttet med faderen fra Døvling i Skarrild til Skibbild i Arnborg.

LINK: Affotografering.


Nr. 2874 1818.06.28 *1818.05.25 Peder Hesselvig Jensen, Elkær. FAR: Jens Lauridsen Elkær. MOR: Ane Pedersdatter.
BÅREN AF: Johanne Pedersdatter, Skarrild By (Søndergaard- Lille), Skarrild, Moderens søster, begge født i Hesselvig.
FADDER Nr. 1: Rasmus Nielsen Møller Winde, Skarrild By (Søndergaard- Lille), Skarrild, Konen Johanne bærer.
FADDER Nr. 2: Iver Olesen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Nabo, sognefoged.
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen Beksgaard, Beksgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: Edel Kirstine Ovesdatter, Beksgaard, Skarrild, Gift med Peder Beksgaard.
FADDER Nr. 5: Ole Nielsen Møller Winde, Skarrild Mølle, Skarrild, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2 . 25 Maji . Peder Hesselvig Jensen . Hjemmedøbt den 25e Maji , i Kirken den 28 Juni . Gmd: Jens Lauritsen og Kone , Ane Pedersdatter af Elkjergaard . Rasmus {Nielsen} Møllers {Windes} Kone af lille Søndergaard, Johanne {Pedersdatter}. Gmd: Peder {Nielsen} Bechsgaard og Kone Edel Kirstine Ovesdatter Krl Ole Nielsen Møller {Winde}
LINK: Affotografering.


Nr. 2875 1818.08.12 *1818.08.12 Gert Nielsen, Ronnum. FAR: Niels Gertsen. MOR: Kirstine Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. 12te August Gert Nielsen . Hjemmedøbt 12te August . Indsidder Niels Gjertsen og Kone Kirstine Kristensdatter i Ronnum. Daglønnere .
Begravelse nr. 6792
NOTITS: Tvilling, Begravet 26 dage gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2876 1818.08.12 *1818.08.12 Christen Nielsen, Ronnum. FAR: Niels Gertsen. MOR: Kirstine Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. 12te August Christen Nielsen . Hjemmedøbt 12te August . Indsidder Niels Gjertsen og Kone Kirstine Kristensdatter i Ronnum. Daglønnere .
Begravelse nr. 6790
NOTITS: Tvilling, Begravet 14 dage gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2878 1818.09.26 Christen Nicolajsen, Lustrup. FAR: Nicolai Christensen. MOR: Johanne Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. 26de September Kristen Nicolaisen . Hjemmedøbt samme dag. Hmd Nicolai Kristensen og Kone Johanne Madsdatter af Lustrup.
Begravelse nr. 6797
NOTITS: Begravet 12 dage gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2881 1819.03.21 *1819.02.20 Niels Christian Nielsen, Silstrup?. FAR: Niels Lorentsen. MOR: Mette Malene Olesdatter.
BÅREN AF: Mette Kirstine Larsdatter Skave, Bukkær, Assing, Ikke identificeret
FADDER Nr. 1: Lars Pedersen? Skave, Arnborg, 38c?. ?Opvokset i Skave, søn af Peder Larsen?
FADDER Nr. 2: Niels Nielsen Ronnum, Silstrup, Skarrild, 36
FADDER Nr. 3: Maren Nielsdatter, Silstrup, Skarrild, 31, søster til Niels Ronnum.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Studsgaard, Skarrild, 18, datter af Peder Mortensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1819. 1. 20 Februar Niels Kristian Nielsen . Hjemmedøbt samme dag i Kirken publiceret d 21 Marts . Indsidder , Skomager Niels Lorentsen fra Vorgod Sogn og hustru Mette Malene Olesdatter . P Metet Kirstine Larsdatter Skaue af Bukkær {Assing sogn} . Indsidder Lars Skaue af Ahrnborg . Kl. Niels {Nielsen} Rønnum og Syster maren Nielsdatter . P. Maren Pedersdatter Studsgaard.
NOTITS: Det er ikke klart hvor Niels Lorentzen er indsidder, men de fleste faddere er fra Silstrup, som er antaget.

LINK: Affotografering.


Nr. 2881 1819.03.21 *1819.02.20 Niels Christian Nielsen, Silstrup?. FAR: Niels Lorentsen. MOR: Mette Malene Olesdatter.
BÅREN AF: Mette Kirstine Larsdatter Skave, Bukkær, Assing, Ikke identificeret
FADDER Nr. 1: Lars Pedersen? Skave, Arnborg, 38c?. ?Opvokset i Skave, søn af Peder Larsen?
FADDER Nr. 2: Niels Nielsen Ronnum, Silstrup, Skarrild, 36
FADDER Nr. 3: Maren Nielsdatter, Silstrup, Skarrild, 31, søster til Niels Ronnum.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Studsgaard, Skarrild, 18, datter af Peder Mortensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1819. 1. 20 Februar Niels Kristian Nielsen . Hjemmedøbt samme dag i Kirken publiceret d 21 Marts . Indsidder , Skomager Niels Lorentsen fra Vorgod Sogn og hustru Mette Malene Olesdatter . P Mette Kirstine Larsdatter Skaue af Bukkær {Assing sogn} . Indsidder Lars Skaue af Ahrnborg . Kl. Niels {Nielsen} Rønnum og Syster Maren Nielsdatter . P. Maren Pedersdatter Studsgaard.
NOTITS: Senere ses Niels Lorentsen (*1787c †1842.08.04 Sønder Lem) i Heden, Sønder Lem sogn. Mette Malene Olesdatter *1795cc Ringkøbing By †1878.12.04 Sønder Lem.

LINK: Affotografering.


Nr. 2882 1819.04.12 *1819.03.14 Niels Pedersen, Beksgaard. FAR: Peder Nielsen. MOR: Ellen Kirstine Ovesdatter.
FADDER Nr. 1: Christen Ovesen, Arnborg?, 39, bror til moderen.
FADDER Nr. 2: Henning Christensen, Gammel Arnborg, Arnborg, Stedfar til moderen.
FADDER Nr. 3: Ove Henningsen, Gammel Arnborg, Arnborg, 28c, moderens halvbror. Søn af Henning Christensen.
FADDER Nr. 4: Anders Jensen, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 5: Ane Marie Jensdatter Nexgaard, Skarrild By, Skarrild, 23, datter af Jens Christensen Nexgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. 14 Marts Niels Pedersen Bæksgaard . Hejmmedøbt den 15 Marts i Kirken den 12te April 2den Paasked . Gmd: Peder Nielsen i Bæksgaard og hustru Ellen Kirstine Ovesdatter . Ung k: Kristen Ovesen , Gmd: Henning Kristensen og Søn K. Ove Henningsen . Gmd: Anders Jensen . P. Ane Marie Jensdatter Nexgaard .
LINK: Affotografering.


Nr. 2890 1819.10.31 *1819.09.15 Christen Jegin, Skarrild By. FAR: Jens Nielsen, Holmsland. MOR: Kirstine Christensdatter.
BÅREN AF: Ane Marie Jensdatter Nexgaard, Skarrild By, Skarrild, 23, væverske, datter af Jens Christensen Nexgaard.
FADDER Nr. 1: Peder Andersen, Elkær (Elkærhus), Skarrild, Indsidder
FADDER Nr. 2: Ane Dorthea Jensdatter Nexgaard, Skarrild, Søster til Ane Marie Jensdatter Nexgaard.
FADDER Nr. 3: Niels Christensen Jegin, Skarrild, 16. moderens bror.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Studsgaard, Skarrild, 18, datter af Peder Mortensen Studsgaard.
FADDER Nr. 5: Christiane Jensdatter Nexgaard, Lustrup, Skarrild, Søster til Ane Marie Jensdatter Nexgaard. Gift med Jens Arentsen.
NÆVNT Nr. 1: Jens Arentsen, Lustrup, Skarrild, Konen Christiane Jensdatter fadder
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. 15de September Christen Jegin Hjemmedøbt den 16 September i Kirken publiceret den 31 October . Moderen Kirstine Kristensdatter . Som Barnefader blev udlagt Jens Nielsen fra Holmsland tjenende i Ringkjøbing . Væverpigen Ane Marie Jensdatter nexgaard . Indsidder Peder Andersen i Elkjærhuus . Jens Arentsens Kone {Christiane Jensdatter Nexgaard} . Ane Dorthea Jensdatter K: Niels {Christensse} Jegin P Maren Pedersdatter Studsgaard.
Begravelse nr. 6802
NOTITS: Begravet fire måneder gammel. Den udlagte far Jens Nielsen fra Holmsland tjener i Ringkøbing. Moderen Kirstine Chrisensdatter *1799 i Lustrup datter af skrædder Christen Christensen Jegin.

LINK: Affotografering.


Nr. 2891 1819.11.21 *1819.10.13 Christen Bertelsen, Karstoft- Sønder. FAR: Bertel Christensen. MOR: Ane Jensdatter.
BÅREN AF: Karen Christensdatter, Morsbøl, Grindsted, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Morsbøl, Morsbøl, Grindsted, Gift med Karen Christensdatter der bærer.
FADDER Nr. 2: Erik Terkelsen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 3: Birgitte Marie Jensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Erik Terkelsens kone.
FADDER Nr. 4: Jens Vad
FADDER Nr. 5: Ellen Marie, Jens Vads kone.
FADDER Nr. 6: Knud Jensen
FADDER Nr. 7: Mette, Knud Jensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. 13 October Kristen Bertelsen . Hjemmedøbt den 17de October publiceret den 21 November . Gmd : Bertel Kristensen af Sønder Karstoft moderen Ane Jensdatter . Niels {Nielsen} Moesbøls Kone af Grindsted Sogn , Karen Kristensdatter . Gmd : Erik Terkilsen og Kone Birte {Brigitte Marie} Jensdatter Jens Vad og Kone Ellen Marie , Søn Knud {Jensen} og kone Mette .
LINK: Bertel Christensen afstamning se faderen i Morsbøl i Grindsted - Karen Christensdatter som søster.
LINK: Affotografering.


Nr. 2896 1820.04.03 *1819.12.13 Niels Peder Annas Olesen, Klink. FAR: Ole Thomsen, Rolighed (Vester), Grindsted. MOR: Kirstine Nielsdatter.
BÅREN AF: Kirstine Nielsdatter, Klink, Skarrild, Moderen bærer selv, ganske usædvanligt. Hun er 23, *1796.08.19 Lustrup datter af Niels Nielsen Debelmose.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 2: Niels Nielsen Debelmose, Klink, Skarrild, 73, aftægt. Moderens far.
FADDER Nr. 3: Ane Hansdatter, Studsgaard, Skarrild, 32c, Hans Pedersen Grenes datter. Tjenestepige.
FADDER Nr. 4: Elisabeth Falch, Præstegaarden, Skarrild, På besøg i Præstegaarden.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. 13 December Niels Peder Annas Olesen . Hjemmedøbt den 20de December i Kirken 2 Paaskedag 3die April . Ugift Qvinde Kirstine Nielsdatter paa Klink. Ole Thomsen fra Grindsted i Vesterrolighed blev udlagt som Barnefader . Moderen Kirstine Nielsdatter. K: Jens Kristensen Studsgaard . Bedstefaderen Niels {Nielsen} Develmose paa Klink . P. Ane Hansdatter tjenende i Studsgaard og P. Elisabeth Falch i Præstegaarden.
NOTITS: Een Ole Thomsen er *1784.10.03 i Grindsted By, ville være 35 år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2897 1820.05.14 *1820.04.07 Jens Christian Pedersen, Krog. FAR: Peder Poulsen, Skarrild- Grene, Skarrild. MOR: Ane Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Jespersdatter, Krog, Skarrild, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Jens Larsen Krog, Krog, Skarrild, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Anders Jensen Kjærgaard Krog, Krog, Skarrild, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Ane Henningsdatter, Krog, Skarrild, Anders Jensen Kjærgaards kone.
FADDER Nr. 4: Anne Malene Lauridsdatter, Hesselvig, Skarrild, Slags nabo. Sognefogeden Iver Olesens kone.
FADDER Nr. 5: Peder Mortensen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, 26, slags nabo. Søn af Morten Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Iver Olesen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Slags nabo. Sognefoged, konen Anne Malene Lauridsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1820. 1. 7de April Jens Kristian Pedersen . Hjemmedøbt den 8de April. stedfæstet i Kirken den 14de Maij . Moderen Ane Johanne Jensdatter af Skarrild Krog . Barnefader Peder Poulsen i Gren blev udlagt .Barnets Bedstemoder Maren Jespersdatter , Bedstefader , Jens {Larsen} Krog og Morbroder Anders {Jensen Kjærgaard} Krog samt dennes Kone Ane Henningsdatter sognefogdens {Iver Olesen} Kone Lene {Anne Malene Lauridsdatter} K. Peder {Mortensen} Hesselv.
NOTITS: Peder Poulsen er 28, *1791 i Skarrild-Grene søn af Poul Christensen Tovdal.

LINK: Affotografering.


Nr. 2898 1820.05.22 *1820.04.22 Jens Knudsen, Karstoft- Sønder. FAR: Knud Jensen. MOR: Mette Nielsdatter Bjerre.
BÅREN AF: Ellen Marie, Gift med Jens Vad. Sogn ikke bestemt.
FADDER Nr. 1: Erik Terkelsen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 2: Birgitte Marie Jensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Nabo. Gift med Erik Terkelsen.
FADDER Nr. 3: Bertel Christensen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 4: Niels Christensen Rahbek, Gammelgaard, Skarrild, Gift med vel søster til moderen Margrethe Nielsdatter Bjerre *1789.10.30 Øster Bjerre, Sønder Felding.
NÆVNT Nr. 1: Jens Vad, Konen Ellen Marie bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. 22 April Jens Knudsen Karstoft . Hjemmedøbt den 22 de April i Kirken stedfæstet 2den Pintsedag d 22de Maij . Gmd: Søn Knud Jensen af Sønder Karstoft . Moederen Mette Nielsdatter Bjerre . Barnets Bedstemoder Gmd: Jens Vads Kone Ellen Marie. Gmd : Erik Terkelsen og Kone Birthe {Birgitte Marie Jensdatter} . Gmd. Bertel {Christensen} Karstoft og Gmd : Niels {Christensen} Rahbek .
NOTITS: Forældre Knud Jensen (*1800c FT 1845 født Skarrild, ikke fundet) og Mette Nielsdatter (*1796.05.31 Sønder Felding) gift 1819.05.29 i Sønder Felding.

LINK: Affotografering.


Nr. 2901 1820.10.01 *1820.09.05 Peder Bendtsen Christensen, Døvling. FAR: Christen Andersen Hvedde. MOR: Mette Kirstine Jensdatter.
BÅREN AF: Abelone Jensdatter, Døvling, Skarrild, Ikke søster til moderen, Nabodatter. Gift med Christen Pedersen Sandfeld.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Sandfeld, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Sørensen, Døvling, Skarrild, Gift med Mette Jensdatter
FADDER Nr. 3: Mette Jensdatter, Døvling, Skarrild, Nabo. Ikke søster til moderen.
FADDER Nr. 4: Ole Kjær, Skarrild, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. 5te September Peder Bendtsen Deuling . Hjemmedøbt den 5te September i Kirken stadfæstet den 1ste October . Gmand Kristen Andersen {Hvedde} . Moderen Mette Kirstine Jensdatter af Deuling . Kristen {Pedersen} Sandfeldts Kone i Deuling Apolone Jensdatter . Gmd: Kristen {Pedersen} Sandfeldt . Gmd: Peder Sørensen . K: Ole Kjær og Mette Jensdatter , Peder Sørensens Kone.
LINK: Affotografering.


Nr. 2902 1820.10.15 *1820.08.24 Jens Christian Eriksen (Karstoft), Karstoft- Sønder. FAR: Erik Terkelsen. MOR: Birgitte Marie Jensdatter.
BÅREN AF: Ellen Kirstine (Stine) Christensdatter, Karstoft- Nørre (Nørre Karstoft), Skarrild
FADDER Nr. 1: Niels Christian Sørensen Hauge, Karstoft- Nørre (Nørre Karstoft), Skarrild, Konen bærer. Ejer af Nørre Karstoft.
FADDER Nr. 2: Knud Jensen Vad, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 3: Mette Nielsdatter Bjerre, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 4: Bertel Christensen Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 5: Inger Katrine Pedersdatter, Heesgaard, Skarrild, 22, datter af Peder Christian Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. 24de August Jens Kristian Eriksen. Karstoft {senere tilføjet:} Fik med kgl. bevilling af 1903 2 Februar Tilladelse til af føre navnet: Jens Kristian Karstoft. Hjemmedøbt den 25 August i Kirken stadfæstet den 15de October . Gmd: Erik Terkelsen af Sønder karstoft . Moderen Birthe Jensdatter . Niels {Christian Sørensen} Hauges Kone Stine {Ellen Kirstine Christensdatter} fra Nørre Karstoft . Niels Kristian {Sørensen Hauge} Eier af Nørre Karstoft . Knud {Jensen} Vad og kone Mette Neilsdatter. Berthel {Christensen} Karstoft . P. Inger Katrine {Pedersdatter} .
NOTITS: Fra 1903 navneændring til Jens Kristian Karstoft.

LINK: Affotografering.


Nr. 2903 1820.12.26 *1820.10.31 Jens Pedersen, Døvling. FAR: Peder Sørensen. MOR: Mette Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Døvling, Skarrild, Moderens mor, gift med Jens Pedersen Nedergaard.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Nedergaard, Døvling, Skarrild, Moderens far. Nedergaard fra den nedre gård i Skibbild i Arnborg, hvor han lige er flyttet fra.
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen Sandfeld, Døvling, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 3: Christen Andersen Hvedde, Døvling, Skarrild, Nabo
FADDER Nr. 4: Jens Andersen, Skarrild- Grene, Skarrild, Slags nabo.
FADDER Nr. 5: Thomas Christian Jensen, Karstoft- Sønder, Skarrild, 23, slags nabo.
FADDER Nr. 6: Margrethe Andersdatter, Ikke set født i Skarrild eller Arnborg eller Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. 31te Octobr . Jens Pedersen Deuling . Hjemmedøbt den 31te October . stadfæstet i Kirken den 26de December. Gmd: Peder Sørensen , Moderen Mette Jensdatter af Deuling . Maren {Pedersdatter} Jens {Pedersen} Nedergaards Kone . Gmd: Kristen Pedersen {Sandfeld} . Gmd Kristen Andersen {Hvedde} , Jens Andersen i Green , K : Thomas Kristian {Jensen} P. Magrethe Andersdatter.
NOTITS: Peder Sørensen er *Ronnum, Mette Jensdatter *Tarp, Brande.

LINK: Affotografering.