Skarrild Kommenteret Kirkebog 
Døbte alle 1725 - 1820
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Skarrild kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per dåb være bedre. Bruges også hvis man kender dåbens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.
3. Kun tekst- og klapversionen har fadderlister med kommentarer separat, disse er udeladt af pladsgrunde i den sorterbare version.

Døbte sorteret efter navn, efternavn, sted, faderen, moderen, dato, dåbens nummer.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Christen Pedersen Nørgaards Kone", som hed Ane Henningsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
PKB: Præstens KirkeBog. DKB: Degnens KirkeBog. Huller i Skarrild kirkebog 1773.
En linje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   1774.11.27 Dødfødt, , Lundfod, Knud Thomsen, Inger Pedersdatter

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   1774.12.25 Sidsel Sørensdatter, Flø, Søren Sørensen, Mette Pedersdatter

I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 2001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den døbte
Nr.DatoNavnEfternavnStedFaderenModerenKirkebogstekst
20011724.12.03Dødfødt  Erik Andersen Maren Eriksdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sepult Erich Andersens barn ßom blev Dødfød. dom 1 Adv.}
Begravelse nr. 6001
NOTITS: Fødsel ansat fire dage før begravelsen.
20021725.02.10? {....} fachs: [...s] d 10 Febr. [.....] ars barn nafnlig ? Christen {Thomsen} Lunds Kone Mad. {Helvig Christensdatter Haderup} bar dd, fad: grethe El {.....} aatter, Karen Heesgaard {.....} Anders Søfrens etc:
NOTITS: Venstre side af bladet revet af.
20031725.04.15Karen Nielsdatter Døvling Niels Døvling ? Niels Døvlings kone Dom: 2 p. pasch: Niels Døflings barn. Bapt: nafnet Karen {Ma}lene Karstoft bar dd, fad: Kar{en} Døfling, Anders Hansen, Johan{ne ...}ers daatter, Niels Olufsen etc:
Begravelse nr. 6095
NOTITS: Begravet 1736 formodentlig, men ikke sikkert. Der mangler et stykke af venstre side.
20041725.05.22Dødfødt  Christen Sørensen ? Christen Sørensens kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sepult: d. 26 Maj Christen Søfrens: barn dødfød. '}
Begravelse nr. 6005
NOTITS: Fødsel ansat fire dage før begravelsen.
20051725.06.17Anders Bringelsen  Bringel Eilersen ? Bringel Eilersens kone Dom 3 p Trinit bapt. Brin[g]el Eilersens barn. Nafnl Anders. fadere, Zerzilia, Anne [..] Mølle, Lars præstegd Peder [..] Smed etc.
Begravelse nr. 6008
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel. Lidt af venstre side mangler.
20061725.08.12Margrethe Jensdatter Lustrup Jens Mølle Maren Jens Mølles 1. kone Dom: xi a Trinit: Bapt: Jens Mølles barn, nafnl Margrethe. [Pr]este K: {præstekonen: Abelone Christensdatter Lund} bar dend Appelone {....}: Margrethe Mølle, Jens Lustrop, Elles Pedersdaatter, Peder Smed etc.
NOTITS: Første datter efter moderens død med næste kone kaldes Maren, derfor antages moderen at hedde Maren. Formodes død spæd, fordi næste datter i 1730 også kaldes Margrethe, men ikke begravet i kirkebogen.
20071725.09.02Maren Jensdatter Silstrup Jens Bennetsen Birgitte Nielsdatter Dom: 14 a Trinit Bapt: Jens [B]ennetsens barn, Nafnlig Maren. Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd, fad: Anne Mølle, Maren Erichs daatter, Ane Selstrop.
NOTITS: Afskrift har ikke denne dåb.
20081725.10.15Mads Sørensen  Søren Jensen ? Søren Jensens kone Dom: 18 p Trinit: Bapt: Søfren Jenss: barn, Nafnlig Matz. Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dend, fad: Cornet Trapau Niels Olufsen, Anne Karst: {Karstoft}, Johan Søfrens: etc.
20091725.12.17Anders Pedersen  Peder Studsgaard ? Peder Studsgaards kone Døbt Peder {St}utzgaard ßøn Erich {An}ders og Hustrue Christen {K}link Erich Anders: pige {Ba}rnet blev kaldet Anders. {Do}m 3 Adv:
20101726.01.27Anne Henningsdatter Krog Henning Rasmussen ? Henning Rasmussens kone Dom: 3 p Epiph: Bapt: henning Rasm: barn Nafnl Anne. Maren ronum bar dd, fad Anne Marie, Kiersten ødevig, Christen Ronum, Bendt Pedersen, Peder Smeed etc.
NOTITS: Anne bliver gift med Christen Nielsen i Arnborg og begraves 1800 fra Gammel Arnborg.
20111726.03.17Maren Sørensdatter Bæktoft Søren Bæktoft ? Søren Bæktofts kone Bapt: 2 Søndag i Fasten Søfren Bechtofftes barn nanfl Maren, Frue Trapeau bar dd fad: Matz Pedersen og Hustrue, Niels Karstofft, Søfren Bendsens daatter.
20121726.03.24Christen Christensen  Christen Larsen ? Christen Larsens kone Dom 3. Fast: Christen Lass: Barn Bapt: nafnl Christen. Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dend, Zitzel pindvig jens benneds /: var fadder jens bennetsens Hustr, {Birgitte Nielsdatter} Bent Pedersen etc:
20131726.04.13Niels Arntsen Skarrild By Arnt Nielsen Bisted Abelone Christensdatter Lund Fest: Pasch: Præst: {Arnt Nielsen Bisted} Barn fød nafnlig Niels døde 8 [tende] dagen dereffter og blev begrafven d. 6 p Pasch: Effter at dd til moderens {Abelone Christensdatter Lund} [Kchegg] {Kirkegang} var ind ßat udj [Kichen] {Kirken}.
Begravelse nr. 6015
NOTITS: Barnet blev 8 dage gammel, blev hensat 5 uger i en gruft eller lignende i kirken og begravet, da moderen igen kunne gå i kirken. Se begravelsen. Dette var ret så usædvanligt, men det var moderens første barn.
20141726.05.18Mette Jensdatter Lustrup Jens Jensen ? Jens Jensens kone Bapt: jens jensens Barn i Lustrop nafnlig Mette. Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dend, fad: Mette Mølle, Michel Skræders 2=de døttre Ped: Smed Jens olufsen. Dom: 5 p pasch:
20151726.07.13El Eriksdatter  Erik Andersen Maren Eriksdatter {..... .... ...} Bapt: Erich {An}dersens barn nafnlig El. Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd, faderne Præst syster Birethe af [aler]gd og syster Anne Marie, Peder [Stu]tzgd Peder Smeed.
NOTITS: Hjørne revet med dato af. Dato er mellem 25. maj og den 7. september. Her lagt midt i intervallet op til 6 uger forkert.
20161726.09.15Birte Christensdatter  Christen Sørensen ? Christen Sørensens kone Dom 13 p Trnit: Bapt: Christ: Søfrens: barn nafnlig Birrethe. Præstens {Arnt Nielsen Bisteds} Syster {Inger Johanne eller Cathrine Marie} bar dd. Peder Studtgaard Maren Erichsdaatter Erichs pige Zitzel etc:
20171726.09.29Niels Mortensen Klink Morten Klink ? Morten Klinks kone Bapt: d: 15 p T Morten Klinks barn nafnl Niels, Zecilia bar {dd}, Peder Stutsgd, Peder Stutzgaards Kone, Erich Andersen, Maren Bechtoft etc:
20181726.10.13Rasmus Bringelsen  Bringel Eilersen ? Bringel Eilersens kone Dom: 17 p Trinit Bapt: Bringels barn nafnlig Rasmus. Zecilia bar dend. Fadere Christen Møller og hustr: Simon Been Præstens pige Maren etc:
Begravelse nr. 6410
NOTITS: Begravet 1775 Pindvig.
20191726.10.27Maren Andersdatter Grene Anders Jensen Grene ? Anders Grenes kone Dom: 19 a Trinit Baptizat: Anders greens barn nafnl Maren. Frue Trapeaus {Ide Sophie von Wielchen} bar dend. Cornet {Christian} Trapeau Peder {Jensen} Tovdal, Karen Hisselvig etc:
20201727.03.16Karen Simonsdatter  Simon ? Simons kone Bapt: Simons barn Nafnlig Karen. Zecilia bar dend fad: Anne Møll, Las i Møl, Peder smeed etc: Dom oculi.
Begravelse nr. 6016
NOTITS: Begravet 2 måneder gammel.
20211727.05.04Anne Jensdatter  Jens Birkebæk ? Jens Birkebæks kone Bapt: Dom 3 p pasch: jens birchibeches barn nafnl Anne. Præstek. {Abelone Christensdatter Lund} bar dd, fad: Erich Anders: og hustr: Peder ßmeed joh:{an} ødevig etc:
NOTITS: Jens Birkebæk er formodentlig født i Birkebæk, Arnborg sogn.
20221727.06.15Peder Christensen Lustrup Christen Lustrup ? Christen Lustrups kone Bapt d: 1 p Trinit Christen Lustrups barn nafnl Peder. Zecilia bar fadere Maren Bechsgd Margrethe Lustr jens g gaard Maren Jensdaatter etc:
20231727.06.29Mette Christensdatter Skave Christen Skave ? Christen Skaves kone Christen Schaves barn døbt 3 p Trinit, Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd nafnlig Mette, Fadere var Jacob {Christensen} Shaffve og hust. {?Maren Nielsdatter} og daatter Christen {Nielsen} Ronum etc:
20241727.09.14Thomas Jensen  Jens Thomasen ? Jens Thomasens kone Bapt: Dom: 14 p T Jens Thomasens barn nafnlig Thomas. Præstek. {Abelone Christensdatter Lund} bar dd Fad: Berete Gren Zitzel pindvig, johanne Thommes: Peder graversen etc:
Begravelse nr. 6039
NOTITS: Begravet 3 å gammel i 1730.
20251727.11.09Ellen Marie Arntsdatter Bisted Skarrild By Arnt Nielsen Bisted Abelone Christensdatter Lund Dom 22 p Trinit Bapt: Præst: {Arnt Nielsen Bisted} barn nafnlig Ellen Marie, Mad. Helv: {Helvig Christensdatter} Haderop bar dend, jens {Jensen} Høgild og hds Kone {Sophie Amalie Christensdatter Svenstrup} Hr Lauridtz Othesen, Søren {Nielsen} Bisted, Marie Cathrine {Nielsdatter Bisted}.
20261727.11.23Peder Nielsen Døvling Niels Døvling ? Niels Døvlings kone Bapt: dom: 24 p Trinit Niels [Døvl]: barn nafnlig Peder , Anne Karstoft bar dd Christen døfling og hustr , Anders Hansen etc:
20271728.01.25Dorothea Augusta Jensdatter Høgild Karstoft- Nørre Jens Jensen Høgild Sophie Amalie Christensdatter Svenstrup Bapt: Dom 7 [s.t]uag: {vel septuagesima} Seig jens {Jensen} høgilds Barn nafnl Dorothea Augusta, Hr Manasses Tøxens Kone {Birgitte Christensdatter Svenstrup} bar dd Fad: Hr Manasses {Pedersen} Tøxen , Hr. Søffren {Christensen} Svenstrop, Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} , Præstens ßyster {Marie Katrine Nielsdatter Bisted} etc.
NOTITS: Præstens søster nævnes ved navn i dåb #2026.
20281728.02.08Niels Pedersen Hesselvig Peder Hesselvig ? Peder Heselvigs kone Bapt: fast: l: {fastelavn} søndag peder Hesselvigs Barn nafnl Niels Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd , johan ødevig Mette Mølle Peder Smeed etc:
20291728.02.15Michel Laugesen  Lauge Michelsen ? Lauge Michelsens kone Bapt: 1 Dom: i Fasten Lauges Mich: S: barn nafnl Michel , Maren Ronum bar dd , Michel ßmed Christen Møller og hustr Christen Ronnums datter etc:
Begravelse nr. 6041
NOTITS: Begravet 3 år gammel i 1731.
20301728.03.07Jens Andersen Elkær Anders Elkær ? Anders Elkærs kone Midfaste Søndag døbt Anders Elk: barn nafnlig Jens , Præstens Koene {Abelone Christensdatter Lund} bar dd Niels Elk: og Hust Christen Søfr: Jens Thom: etc:
20311728.03.14Margrethe Nielsdatter Elkær Niels Elkær ? Niels Elkærs kone Dom: Jud: Niels Elk: barn nafnl Magrethe , præstek: bar dd Morten heesgd Maren Erichsdaatter etc døbt.
20321728.09.12Else Pedersdatter  Peder Studsgaard ? Peder Studsgaards kone Dom: 16 p Trinit Peder Stutzgaard barn nafnlig Else PræstensK: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd , Erich Anders: og hustr: døbt.
20331728.11.14Christiana Helvig Arntsdatter Bisted Skarrild By Arnt Nielsen Bisted Abelone Christensdatter Lund Dom: 25 post Trinit Præst: {Arnt Nielsen Bisted} barn nafnl Christiana Helvig , Præst. Syster bar dd Marie {Katrine Nielsdatter} Bisted , Fad Christen Lauritzen jens Boeds: og hustr etc:
NOTITS: Præstens søster Marie Katrine Nielsdatter Bisted har nu opholdt sig godt et år i præstegaarden.
20341729.03.06Jens Jensen Høgild Karstoft- Nørre Jens Jensen Høgild Sophie Amalie Christensdatter Svenstrup Bapt: jens {Jensen} Høgils ßøn paa Karst: nafnlig Jens , Mad: {Manasse} Tøxens {Birgitte Christensdatter Svenstrup} Hr Søfren {Christensen} Svenstrop Christen Lauritzen. Præstekonen {Abelone Christensdatter Lund} Hans Anders og Hustr: etc 1ste Søndag i Fasten.
NOTITS: Han ses i Reserverullen 1741 i Arvad Mølle, Brande, som faderen har overtaget.
LINK: Reserverullen 1741 Arvad Mølle.
20351729.03.13Christen Sørensen Bektoft Søren Bektoft ? Søren Bektofts kone Søfren Bechtofts Barn døbt Nafnl Christen, jens {Jensen} Høgilds Kone {Sophie Amalie Christensdatter Svenstrup} bar dend Jens {Jensen} Høgild Søfren jensens Kone Niels olufsen etc: 2 Søndag i fasten bapt:
20361729.04.03Maren Nielsdatter Øvig Niels Nielsen Øvig Johanne Pedersdatter Niels ødevigs Barn døbt Dom: jud: nafnlig Maren. Jens {Jensen} Høgilds Koene {Sophie Amalie Christensdatter Svenstrup} bar dd. Jens Boedsen og hustr: {Anne Christensdatter} Morten [..dskrop] og hustr.}
Begravelse nr. 6319
20371729.06.19Peder Christensen  Christen Larsen ? Christen Larsens kone Bapt: Christen Lassen Barn til Daab dom: 1 p Trinit: nafnlig Peder, Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd Jens Bennets: og Hustr: {Birgitte Nielsdatter} Jens Christenßen Lauritz Hols[..]ns daatter etc.
20381729.07.12Dødfødt  Jens Bekgaard ? Jens Bekgaards kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sepult: Dom 5 p Trinit jens bechgaards barn død-fød. '}
Begravelse nr. 6030
NOTITS: Fødsel ansat fire dage før begravelsen.
20391729.09.11Kirsten Andersdatter Grene Anders Jensen Grene ? Anders Grenes kone Bapt: dom: 13 p Trinit Anders Greens Barn. Nafnlig Kiersten Peder {Jensen} Tovdals daatter bar dd, Peder {Jensen} tovdal Peder {Jensen} Trodals daatter etc:
NOTITS: Det antages at der var to døtre af Peder Tovdal ved dåben, en der bar og en der var fadder.
20401729.10.23Else Jensdatter Silstrup Jens Bennetsen Birgitte Nielsdatter Jens Bennets: Barn døbt dom: 19 p Trinit Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dend Niels Thomesen og Hustr. Matz {Lauridsen} Shovbierses Kone {Mette Nielsdatter] etc: kaldet Else.
Begravelse nr. 6033
NOTITS: Lagt ihjel, begravet 10 uger gammel.
20411729.11.06Jens Christensen Skarrild By Christen Møller ? Christen Møllers kone Bapt: Christen Møllers Barn, nafnlig jens Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd. Erich Anders_ Jens {Jensen} Høgild Lauritz Shrædder johan {Johanne Pedersdatter] ødevig etc. Dom 21 post Trinit:
NOTITS: Senere vel kaldet Jens Christensen Smed.
20421730.01.08Erik Jensen  Jens Birkebæk ? Jens Birkebæks kone Dom 2 post Nat: Xsti: døbt Jens Birchibeches Barn nafl Erich præstek: {Abelone Christensdatter Lund} baren Erich Andersen og hustr: Jens Høgild og Hustr: Præstens pige.
NOTITS: Dato betegnelsen Dom, 2 post Nat: Xsti her og 3 post Nat: Xsti i næste dåb er helt ualmindelige i en kirkebog. Juledag var en søndag, d. 25. dec. 1729, søndagen derefter var 1. jan. 1730. Dom 2. post Nat. Xsti 8. jan. 1730.
20431730.01.15Anne Olufsdatter Lustrup Oluf Lustrup ? Oluf Lustrups kone Dom 3 p Nat Xsti oluf Lustrops Barn nafnl Anne Præstek: {Abelone Chrisensdatter Lund} bar dend, Jens Bennetsen og hustr: {Birgitte Nielsdatter} Jens g gd {Gammelgaard} Michel Shræders Daatter etc:
20441730.02.12Karen Sørensdatter  Søren Madsen ? Søren Madsens kone Dom: Sexag: Døbt Søfren Matz: barn nafnlig Karen Maren [Erichs?] bar Peder Bennetsen Christen Møller Bendt Pedersen præstens pige.
Begravelse nr. 6234
NOTITS: Død 25 år gammel.
20451730.02.26Niels Christensen Skarrild By Christen Gammelgaard ? Christen Gammelgaards kone Dom: 1 i fasten bapt: Christen GGens barn nafnlig NIels. Maren Erichs daatter, Søfren Bendsens daatter Johanne, Erich Andersen præstens pige etc:
20461730.04.16Kirsten Jensdatter Pindvig Jens Ibsen Pindvig Kirstine Christensdatter Dom: 1 p pasch: jens ibs: Barn nafnlig Kirsten. Døbt, Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dend Peder Pindvig og hustr Niels Olufsen etc.
20471730.07.02Mette Eriksdatter  Erik Andersen Maren Eriksdatter Bapt: dom: 4 p Trinit Erich Andersens barn Mette præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd. Jens Berchibech og Hustr Bendt {Pedersen} ødevig.
Begravelse nr. 6038
NOTITS: Begraves 4 måneder gammel.
20481730.07.16? Christensdatter Lustrup Christen Pedersen ? Christen Pedersens kone Dom: 6 p Trinit Christen Pedersen B {navn glemt, menes datter fra begravelse} i lustrop Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd fad: jens Møl og Hustr Oluf pedersen præst: pige etc.
Begravelse nr. 6067
NOTITS: Antages begravet 1733 #6067. Tvivl tillades.
20491730.10.01Gravers Jensen Skarrild By Jens Becksgaard ? Jens Becksgaards kone Dom: 17 p Trinit jens Bechsgds Barn nafnl Gravers præstek {Abelone Christensdatter Lund} bar dd Jens Ibsen og Hustr Zitzel Pindvig og daatter etc:
20501730.10.15Margrethe Jensdatter Lustrup Jens Mølle Maren Jens Mølles 1. kone Bapt: Dom 19 p Trinit jens Mølles Barn i Lustrop nafnl Margerthe Præstekonen {Abelone Christensdatter Lund} bar Peder Hesselvig og hustr oluf peders: og hustr.
Begravelse nr. 6040
NOTITS: Begraves en måned gammel. Moderen dør i barselsseng og begraves samme dag datteren bliver døbt. Næste datter derefter kaldes Maren.
20511730.10.22Niels Jensen Silstrup Jens Bennetsen Birgitte Nielsdatter Dom, 20 p Trinit jens bennetsens barn nafnlig Niels præstekonen {Abelone Christensdatter Lund} bar dend Niels Grene og Hustr. etc:
20521731.01.02Peder Nielsen Øvig Niels Nielsen Øvig Johanne Pedersdatter Bapt: Niels {Nielsen} ødevigs Barn nafnlig Peder. Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dend fadere jens Boedsen og Hustrue {Anne Christensdatter}, Bendt Pedersen dom 1 p Nat:
Begravelse nr. 6742
NOTITS: Begravet 1811 godt 80 år gammel.
20531731.02.11Oluf Bringelsen  Bringel Eilersen ? Bringel Eilersens kone Bapt: Bringel Eilersens barn nafnl Oluf præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd, Christen Møller, Christen Klinch og Hustr: Dom 2 i fasten.
20541731.03.04Erik Pedersen Hesselvig Peder Hesselvig ? Peder Hesselvigs kone Bapt: Midfaste ßøndag: Peder Hesselvigs barn nafnet Erich. Præstek. {Abelone Christensdatter Lund} bar dd, faderne Povel Hesselvig og hustru oluf Møl og hustru etc.
20551731.04.08Peder Pedersen  Peder Studsgaard ? Peder Studsgaards kone Bapt: 2 dom: p Pasc: Peder studsgds barn, kaldet Peder præstekonen {Abelone Christensdatter Lund} bar dd faderne Christen Søffrensen og Hustr, Christen Møler og daatter etc:
Begravelse nr. 6068
NOTITS: Begravet knap 2 år gammel.
20561731.08.12Mads Andersen  Anders Elkær ? Anders Elkærs kone Døbt d 12 Trinit Anders Elk: barn kaldet Matz, Anne Bechsgd bar dd: fadere Peder Pindvig og hustr.
20571731.08.26Niels Sørensen  Søren Madsen ? Søren Madsens kone Døbt d 14 p Trinit Søfren Matz: barn nafnl Niels præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd. faderne Jens Boedsen, Peder studzgd, Nils Pedersen Met Bechtoft etc:
20581731.09.02Peder Sørensen  Søren Poulsen ? Søren Poulsens kone Bapt: 15 p Trin: Søfren Pov:s: Barn kaldet Peder. Christen {Nielsen} Ron: Kone bar dd Niels Olufßen johan Søfrens Daatter , Bennedt grene, Peder schav.
20591731.09.09Niels Arntsen Bisted Skarrild By Arnt Nielsen Bisted Abelone Christensdatter Lund Bapt: d 16 p Trinit præst: {Arnt Nielsen Bisted} Barn nafnl Niels Præst: Moder {Ellen Ottosdatter Grønbæk} Bar dd, Hr: L.{aurids} Fog og Hustr: {Margrethe Knudsdatter Guldager} Hr Man:{asse} Tøxen og Hustr: {Birgitte Svendsdatter Svendstrup} etc:
Begravelse nr. 6253
NOTITS: Begravet 1757 i Skarrild, knap 26 år gammel.
20601731.09.23Ib Jensen Pindvig Jens Ibsen Pindvig Kirstine Christensdatter Døbt d [18] p Trinit jens {Ibsen} pindvigs Barn kaldet ib præstek. {Abelone Christensdatter Lund} bar dd. Jens Bennets: og hust: {Brigitte Nielsdatter} Maren ibsdatter, Niels Olufss:
20611731.09.29Peder Poulsen Hesselvig Poul Hesselvig ? Poul Hesselvigs kone Bapt: Mich Dag Povel Hiss: Barn nafnl Peder Mette {Pedersdatter} Tovdal bar dd , Anders green Peder {Pedersen den Ældre} Ronnum etc. Møllerens {Christen Møller} Hustr Peder pindvigs daatter.
20621731.11.15Rasmus Jakobsen Silstrup Jakob Silstrup ? Jakob Silstrups kone Bapt: jacob selstr: Barn kald: Rasm_ Margrethe jacobsdaatter bar dd Anne gren, Maren Søfrens daatter Magrethe jacobsdaatter, Lauritz Jacobsen jens skræder etc.
NOTITS: Dato skønnet efter forrige dåb 29. sept. og før 31. dec. Ingen dato nævnt. Margrethe Jakobsdatter er nævnt både som bærer og som fadder.
20631732.01.27Peder Michelsen  Michel Minds ? Michel Minds kone Bapt: d 27 janv: Michel Mintzes Barn , nafnl Peder Ellen {Christensdatter} Lund bar dd Povel Hesselvig, præst: Kone {Abelone Christensdatter Lund} Peder Pindvigs daatter etc;
20641732.03.09Maren Jensdatter  Jens Birkebæk ? Jens Birkebæks kone Døbt d 9 Mart: jens bbechs Barn nafnl Maren. Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dend jens Boedsen, Bendt Peders: Maren Erichs daatter;
Begravelse nr. 6062
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel.
20651732.04.20Maren Jensdatter Lustrup Jens Mølle ? Jens Mølles 2. kone Bapt: d 1 søndag efter Pasc: jens Mølles Barn døbt nafnl Maren Elen {Christensdatter} Lunds bar dd. fadere , Oluf Jensen , Anders shræder, Anne beckgd etc:
20661732.05.25Lars Jensen  Jens Lyngs ? Jens Lyngs kone Bapt: d dom: 6 p Pasc: Jens Lyngses B. Lars Christ: {Nielsen} Ronnums k: bar dend, fadere jens Boedsen, Christen {Nielsen} Ron: Peder {Pedersen den Ældre} Ron: og Hustr:
20671732.06.14Michel Lavesen  Lave Michelsen ? Lave Michelsens kone Bapt: d 14 jun: Lave Mich: Barn Døbt kaldet Michel , Elen {Christensdatter} Lunds bar dd , fadere Kirsten Klinch, Møllerkonen Anders skræder etc:
20681732.10.15Søren Sørensen  Søren Poulsen ? Søren Poulsens kone Onsdagen d 15 oct: Søfren Povels: Barn Døbt nafnl Søfren , Elen {Christensdatter} Lunds bar dd , fadere Christ: Møller Peder {Pedersen den Ældre} Ronum Christen {Nielsen} Ron: Daatter etc:
20691732.11.30Christen Lauridsen  Laurids Skrædder ? Laurids Skrædders kone Bapt: Lauritz shræders Barn d 30 Nov: kaldet Christen Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd , fadere Christen Møller , Peder {Pedersen den Ældre} Ron: og hustr Christen {Nielsen} Ron: etc.
20701733.02.25? Anders/en/datter  Anders Nielsen Else Volske obs: Else Volskes uægte barn fød d 25 febr: , samme dag døbt og død, udlagt til barnfader Ander Nielsen tiennendes udj Schierlund i Brand-Sogn_
20711733.04.02Niels Nielsen Øvig Niels Nielsen Øvig Johanne Pedersdatter Bapt d 2 Apr: Niels {Nielsen} ødevigs Barn , døbt kaldet Niels , Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dend , fadere, Erich niels: jens Boeds: , Bendt Peders: Anne Møl etc:
20721733.04.19Mette Sørensdatter  Søren Madsen ? Søren Madsens kone Bapt: Dom. 2 p pasch; Søfren Matz: barn nafnl Mette Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dend fadere Peder Stutzgaard Peder Erichsen , Margerthe Mort: Daatter etc:
20731733.05.17Christen Jensen Pindvig Jens Ibsen Pindvig Kirstine Christensdatter Døbt d 6 Dom: p pasc: jens ibs: Barn udj Pindvig døbt Navnlig xsten Pr: K: {Abelone Christensdatter Lund} bar dend. fadere Peder {Christensen} Pindvig og Hustr: og daatter {Kirsten Pedersdatter} , jens Christens: maren ibsDaat etc:
20741733.06.21Karen Christensdatter Lustrup Christen Pedersen ? Christen Pedersens kone Døbt d 3 Dom: Trinit Christen Peders: Barn udj Lustrop , Nafnlig Karen Mette Bechtoft bar dend , fadere oluf Peders: Oluf jens. , Kirsten Mich: D: etc:
Begravelse nr. 6305
NOTITS: Begravet 31 år gammel i 1764.
20751733.08.09Helene Andersdatter Døvling Anders Hansen ? Anders Harsens kone Bapt: d 9 Aug: Anders Hans: Barn i Døfling Kaldet Helene , hds Kones Syster bar dd , fadere , Søfren olufs: Othe Peders: , Christen Matz: etc:
20761733.08.22Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted Skarrild By Arnt Nielsen Bisted Abelone Christensdatter Lund Onsdag: d 22 August Døbt præste: Barn Nafnlig Anne Lisbeth , Thomas {Thomsen} Lunds Kone {Helvig Christensdatter} bar dd. Fad: Hr {Jens Lauridsen} Risom {præst i Brande} , Thomas {Thomsen} Lund, Hr [Vitus] Bering og hustr_ {Elisabeth Lauridsdatter Lassen, af Rind præstegaard}
NOTITS: Identifikation af Vitus Bering af Rind sogn regnes for nogenlunde sikker.
20771733.09.06Dødfødt  Christen Sørensen ? Christen Sørensens kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sept: d 6 Sept: Christen Søfrensens Barn dødfød .'
Begravelse nr. 6074
20781733.11.22Maren Henningsdatter Krog Henning Rasmussen ? Henning Rasmussens kone Bapt: d 22 Nov: Henning Rasm: Barn nafnlig Maren , Maren Ron: bar dd , fadere , Christen Møller , Christen {Nielsen} Ronnum , Niels Møl , Bodel døfl: joh: NielsDat: etc:
20791734.01.10Anne Marie Christensdatter Skarrild Mølle Christen Møller ? Christen Møllers kone Bapt: d 10 janv: Christ: Møllers Barn Nafnl Anne Marie Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd , fad: jens Boeds: othe Peders: Peder Erichs: Elen {Christensdatter} Lund etc:
Begravelse nr. 6290
NOTITS: Ikke begravet 3 år gammel. Blev 28 og gift med Niels Christensen i Skarrild.
20801734.03.07Elle Pedersdatter Skarrild By Peder Pedersen ? Peder Pedersens kone Bapt: d 7 Mart: Peder Peders: Barn nafnl Elle. Pr: K: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd fadere, othe Peders: Pallie Anders: peder Christ: , Maren Anders-daat: etc.
20811734.04.04Erik Ottesen Skarrild By Otte Pedersen Maren Eriksdatter Bapt: d 4 Apr: otze Peders: Barn nafnl Erich , P K: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd fadere jens bbech , Anders Erichs: Cathrine Christ: Daat: , Karen veylgd etc:
Begravelse nr. 6081
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel. Moderens navn Maren Eriksdatter fra Jytte Duholm 2018.
20821734.05.02Samuel Jensen Silstrup Jens Bennetsen Birgitte Nielsdatter Bapt: d 2 Maj jens Ben: s: barn nafnl Samuel , Pr: K: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd , Niels Peders: , Anders Peders: Christen jensen , Mette Nielsd: etc:
20831734.05.06Mette Olufsdatter  Oluf Jensen ? Oluf Jensens kone Døbt d 6 Maj oluf jensens barn , Nafnet Mette , Anne gravers-daatter bar dend , Pallie And: jens xstens: Maren Mich: Datt: etc:
20841734.05.14Anne Pallesdatter Skarrild By Palle Andersen ? Palle Andersens kone Bap: d 14 Maj Pall: And: Daatter Kaldet Anne. Pr: K: {Abelone Christensdatter Lund} bar Maren Lauritz , Christen Møller Karen Erichsdaatter etc:
Begravelse nr. 6115
NOTITS: Begravet 1738 3 år 8 måneder gammel.
20851734.05.23Eske Sørensen  Søren Poulsen ? Søren Poulsens kone Bap: d 4 Dom: p pas. Søfren Povels: Barn Esche , Mette Eshes dat: bar dd , Michel Tersher , Mette pedersd: jens christ: etc.
20861734.06.14Hans Morsing Sørensen  Søren Rasmussen Degn Katrine Christensdatter Bapt : d 14 jun: Søfren {Rasmussen} Degns Barn Hans Morsing kaldet . Johanne Marie Hansd: bar dd , fad: xsten heesgd , jens Matzen Cathrine [...cht]: etc:
NOTITS: Degnens kones navn i næste dåb #2087.
20871734.09.19Lars Lauridsen  Laurids Skrædder ? Laurids Skrædders kone Døbt d 19 Sept: Lauritz shræders ßøn nafnl Lars , Ellen {Christensdatter} Lunds bar dd , josva {Christensen} Lund, Peder Pind[vig} Degnens Kone Cathrine xstens{datter} etc.
NOTITS: Her angives udsædvanligt Degnens kones navn.
20881734.10.03Jens Nielsen Øvig Niels Nielsen Øvig Johanne Pedersdatter Bapt: d 3 oct: Niels ødevigs Barn , nafnl jens Ellen {Christensdatter} Lund bar dd , jens Boeds: Henning {Rasmussen} Krog Christ: Møllers Kone Cathrine Christ: daatter.
20891734.11.25Christen Arntsen Bisted Skarrild By Arnt Nielsen Bisted Abelone Christensdatter Lund Bapt: d 25 Nov: Præst: {Arnt Nielsen Bisted} Barn , nafnlig Christen , Mad: Lunds {Helvig Christensdatter Haderup} bar dd Hr vitus Bering og hustr {Elisabeth Lauridsdatter Lassen} Hr Man.{anasse} Tøx{en} og hustr. {Birgitte Svendsdatter Svenstrup} , Thomas {Christensen} Lund etc.
20901735.01.30Niels Jakobsen Skave Jakob Christensen Skave Maren Nielsdatter Bapt: jacob {Christensen} schaves Barn , kaldet Niels Maren Søfr: Daat: bar dend , Peder Andersen , Else jacobsdaatter , ingeborg And.: daat: etc: d 30 janvar.
20911735.02.02Peder Eriksen Lustrup Erik Pedersen Lustrup ? Erik Pedersens kone Bapt: d 2 febr: Erich Pedersens barn nafnl Peder , Anne grav. d: bar dd fad: Oluf Lustrop og hustr: Søfr: Søfrens: Maren Sørens Daatter.
20921735.02.06Søren Sørensen  Søren Sørensen ? Søren Sørensens kone Bapt: d 6 febr: Søfr: Søfr: søn nafnl Søfren P: K: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd , fadere Christen {Nielsen} Ronum , Anders Erichs: Lauritz shræders Kone viviche Brasch Peder {Pedersen den Ældre} Ronum etc:
20931735.02.07Dødfødt  Jens Birkebæk ? Jens Birkebæks kone {REKONSTRUKTION fra begravelsen 'Sepult: d 11 Febr: døde Jens Bircbecks Hustr: efter hendes dødfød foster, som tillige blev begraven.' }
Begravelse nr. 6087
NOTITS: Som det ses døde moderen i barselseng. Fødsel ansat fire dage før begravelsen.
20941735.04.11Thomas Jensen Pindvig Jens Ibsen Kirstine Christensdatter Bapt: 2 paashedag jens ibsens barn nafnl Thomas Præstek. {Abelone Christensdatter Lund} bar dd , fad: Christ: {Nielsen} Ron: peder Pindvig og daatter , Søfren Søfrens: etc:
Begravelse nr. 6100
NOTITS: Begravet 1 år 9 måneder gammel.
20951735.05.19Søren Andersen  Anders Elkær ? Anders Elkærs kone Bapt: d 19 Maj And: Elkiers barn nafnl Søfren , Anne graversD: bar dd , fad: Niels Elk: og hustr og ßøn og daatter etc:
20961735.05.30Morten Christensen  Christen Mortensen Heesgaard ? Christen Heesgaards kone Bapt: 2 Pintzedag Christen Heesgaards ßøn nafnl Morten fad: jens {Ibsen} Pindvig , Niels olufs: othe Peders: Maren Mortens — daatter etc:
Begravelse nr. 6092
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel.
20971735.07.05Anne Marie Jensdatter  Jens Larsen ? Jens Larsens kone Bapt: d 5 jul: jens Lass: Barn nafnl Anne Marie , Lene Knudsdaatter bar dd , Søfren povelsen , Anders {Jensen} grene , Michel Christensen , Søfren Terskers hustr og daatter.
20981735.08.27Dødfødt  Christen Sørensen ? Christen Sørensens kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sepult: d 1 sept: Christen Søfrensens Barn dødfød.'}
Begravelse nr. 6089
NOTITS: Fødsel ansat fire dage før begravelsen.
20991735.12.13Anne Marie Arntsdatter Bisted Skarrild By Arnt Nielsen Bisted Abelone Christensdatter Lund Bapt: d 13 dec: Præst: barn Johanne Marie , Præst: Moder {Ellen Ottosdatter Grøndbæk} bar dend, fad: Hr Lauritz {Ottesen} Fog , Hr Søren Svens[tr] Hr {Jakob Rasmussen} Schov {Gjellerup sogn} og hustr: {Maria Nielsdatter de Leth} Hr Lassen etc:
21001736.05.29Erik Ottesen Skarrild By Otte Pedersen Maren Eriksdatter Bapt: d 29 Maj Othe Peders: Barn Nafnl Erich , Præst: K: bar dd Peder Erichs: Anders Erichs: , Anne Erichsdaat , Christen Søfr:s etc.
21011736.05.06Hans Andersen Døvling Anders Hansen ? Anders Hansens kone Døbt Dom 5 p pasch: Anders Hansens Barn nafnl Hans. Hendes Syster bar dd fad: Christ: Døfling Niels døfl: og hustr:, Søfren Karstoft og pige etc:
21021736.05.13Anne Christensdatter Lustrup Christen Pedersen ? Christen Pedersens kone Døbt d 6 p pasch: Christen Peders: Barn døbt nafnl Anne P: K: {Præstens Kone: Abelone Christensdatter Lund} bar dd Lauge Smeed og Hustr oluf Lustr: og hustr
Begravelse nr. 6097
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.
21031736.06.10Mette Sørensdatter  Søren Poulsen ? Søren Poulsens kone Bapt: d 2 Søndag p Trinit Søfren Povels: Barn nafnl Mette fad: Otthe Peders: , Michel green Bennedt green , Maren Søfrensdaatter bar dd.
21041736.11.11Ib Christensen Heesgaard Christen Mortensen Heesgaard ? Christen Heesgaards kone Bapt: d 11 Nov: Christ: Hessgds barn kaldet Ib , Præst: K: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd , fad: jens Bennetsen , jens Ibs: Kirsten Heesgd , Anne ibsdaatter etc:
Begravelse nr. 6545
NOTITS: Brændevinsbrænder i Vester Kvarter i Kbh. Begravet i Skarrild 1789.
21051736.12.02Anne Christensdatter  Christen Ørbæk ? Christen Ørbæks kone Bapt: Christen ørbechs Barn dom 1 Adv: Kaldet Anne Pr: K: {Præstens Kone: Abelone Christensdatter Lund} bar dd fad: Christen {Jensen} Møller , jens {Boesen} ødevig og pige , Niels {Nielsen} ødevigs Hustr {Johanne Jensdatter} etc.
Begravelse nr. 6110
NOTITS: Begravet 8 måmeder gammel.
21061736.12.16Maria Katrine Christensdatter Skarrild Mølle Christen Jensen Møller ? Christen Jensen Møllers kone Døbt 3 Adv: Christen Jens: Møllers 2=de Børn døbt Kaldet Maria Katrine og Else P K {Præstens Kone: Abelone Christensdatter Lund} bar dd ene Elen Lund dd 2=den , fad: Christen ørbech , Niels {Christensen} Ronum, jens {Boesen} ødevig, joh:{anne Pedersdatter} ødevig Maren shræders Kone etc:
NOTITS: Tvilling
21071736.12.16Else Christensdatter Skarrild Mølle Christen Jensen Møller ? Christen Jensen Møllers kone Døbt 3 Adv: Christen Jens: Møllers 2=de Børn døbt Kaldet Maria Katrine og Else P K {Præstens Kone: Abelone Christensdatter Lund} bar dd ene Elen Lund dd 2=den , fad: Christen ørbech , Niels {Christensen} Ronum, jens {Boesen} ødevig, joh:{anne Pedersdatter} ødevig Maren shræders Kone etc:
NOTITS: Tvilling
21081736.12.23Jens Jakobsen Skave Jakob Christensen Skave Maren Nielsdatter Døbt 4 Adv : jacob {Christensen} schav: barn nafnl jens , fad: Anne Amme , Ingeborg Shaffv Maren Tershes , Joh:{anne Pedersdatter} ødevig , Peder Hesselvig etc:
21091737.01.20Christen Olufsen  Oluf Jensen ? Oluf Jensens kone Bapt: d 20 jav Oluf jens: barn nafnl Christen , Margrethe Mølle bar dend , fad: oluf Peders; Anders Peders: og Søfren Povels: Hust, Kirsten xstensd: etc:
NOTITS: Kunne være af Silstrup.
21101737.03.10Cort Lauridsen  Laurids Skrædder Maren Skrædders Bapt: d 10 Mars Lauritz shræders søn døbt nafnlig Cort , Degnek: {Cathrine Christensdatter eller M. Lauridsdatter} bar dd fad: othe Pedersen , Christen {Jensen} Møller jens {Boesen} ødevig og pige etc:
NOTITS: For moderens navn se #2107. Degnekonen hedder enten Cathrine Christensdatter eller M. Lauridsdatter, fra skiftet efter Søren Rasmussen Degn †1771 Øster Horne Herred gejstlig. Cort Lauridsen begravet 1795.06 af Bukkær, Assing. Gift med Anne Nielsdatter. Et barn Niels *1779c.
21111737.04.06Johanne Jensdatter Pindvig Jens Christensen Kirsten Pedersdatter Bapt: d 6 Apr: jens xtens: barn døbt nafnl Johanne Berethe Selstr. bar dd , fad: jens bennedts: Peder Pindvig og Søn Elen Jens daatter zezilia.
Begravelse nr. 6106
NOTITS: Begravet 1 måned gammel. Moderens navn fra kongelig bevilling til ægteskab 1736.
21121737.04.06Dødfødt Hesselvig Peder Hesselvig ? Peder Hesselvigs kone {REKONSTRUKTION fra begravelsen 'Sepult: Peder Hisselvigs hustr føde et død barn d 6 Apr: og blev begr: d 10 Apr:' }
Begravelse nr. 6103
21131737.04.06Lars Poulsen Hesselvig Poul Hesselvig ? Poul Hesselvigs kone Bapt: Eodem die {d 6 Apr:} Povel Hiss: søn nafnl Lars , Mette Niels d: bar dend fad: jens {Boesen} ødevig , Bendt Peders: {Skonning}, Maren Erichs d: etc:
21141737.04.12Lars Nielsen Skarrild By Niels Christensen ? Niels Christensens kone Bapt: d 12 Apr: Niels xstens: barn Nafnl Lars Møllerens (Christen Jensen Møllers) Kone bar dd fad: Peder Erichs: og syster, oluf Peders: og pige.
NOTITS: Anne Eriksdatter og Peder Eriksen ses som faddere til børn af Maren Eriksdatter gift 1. Erik Andersen gift 2. Otte Pedersen.
21151737.04.23Jørgen Sørensen  Søren Rasmussen Degn ? Søren Rasmussen 1. eller 2. kone Bapt: 3 Paasche dag Degnens {Søren Rasmussen} Barn nafnl jørgen , Degnens {Ole Andersen Friis} kone {Birgitte Pedersdatter} fra {Sønder} felding bar dd , fad: Bendt Pedersen {Skonning} Christen {Nielsen} ronum Niels {Nielsen} ødevig Berrethe Nielsdatter etc:
LINK: Degn Ole Andersen Friis i Sønder Felding (Nygaards sedler).
21161737.05.05Thomas Jensen Pindvig Jens Ibsen Pindvig Kirstine Christensdatter Bapt: d 5 Maj jens {Ibsen} Pindv: søn nafnl Thomas Anne bexsgd bar dd Christen {Nielsen} Ron: Christen Heesgaard og hustr: Anne ibs-daatter , Christen {Jensen} pindvig etc:
NOTITS: Da Jens Christensen får en pige Johanne en måned før må dette være Jens Ibsen i Pindvig, som allerede i 1735 fik en Thomas, der døde.
21171737.05.12Peder Pedersen Døvling Peder Skomager ? Peder Skomagers kone Bapt d 12 Maj Peder shoemagers søn nafnl Peder , fad : Christen Karstofft , pallie And: Maren tersher Mette Niels datter bar dd. etc:
Begravelse nr. 6118
NOTITS: Begravet 1 år og 1 måned gammel i 1738.
21181737.05.19Knud Sørensen Gammelgaard Søren Gammelgaard ? Søren Gammelgaards kone Bapt: d 19 Maj Søfr: GGens {læst som Gammel Gaardens} barn nafnl Knud , Leene Knudsdaatter bar ddd Niels {Nielsen} Ronum, Maren Knuds daatter Peder Ron: og hustr etc:
NOTITS: Søren GGens læst som GammelGaardens, tvivl tillades. Søren Gammelgaards kone formodes at hedde NN Knudsdatter.
21191737.05.25Anne Marie Jensdatter  Jens Birkebæk ? Jens Birkebæks kone Bapt: jens Bbechs barn d 25 Maj nafnl Anne Marie , Maren Erichsd: bar dd othe Peders: Peder Erichsen , Anne Erichs daatter Elen jens daatter etc.
Begravelse nr. 6109
NOTITS: Begravet 1 måned gammel.
21201737.08.04Laurids Arntsen Bisted Skarrild By Arnt Nielsen Bisted Abelone Christensdatter Lund Bapt: d 4 Aug Præst: barn nafnlig Laurids . jomfrue {Ellen Christensdatter} Lunds bar dd, Hr. {Manasse Pedersen} Tøxen (af Sønder Felding) og hustr {Birgitte Christensdatter Svendstrup} Seigr {Claus Eriksen} Svitzer {til Juellingshom, Sønder Omme} Hr {Jakob Rasmussen} Schov {Gjellerup sogn} Christen Lauridz:
Begravelse nr. 6111
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel. Opkaldelsen kunne have med Christen Lauridsen at gøre.
21211737.08.10Jakob Pallesen Skarrild By Palle Andersen ? Palle Andersens kone Bapt: 10 Aug: Palli And: barn nafnl Jacob jomfru {Ellen Christensdatter} Lunds bar dd fad: Jens Møl , Peder stutzgaard og hustr etc:
Begravelse nr. 6116
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel.
21221737.10.06Anne Nielsdatter Øvig Niels Nielsen Øvig Johanne Pedersdatter Bapt: d 6 octobr: Niels {Nielsen} ødevigs datter Nafnl Anne , fad: Jens {Boesen} ødevig , Christen Ørbech og Hustr , Niels {Nielsen} ødevigs pige etc.
21231737.10.28Morten Pedersen Studsgaard Peder Studsgaard ? Peder Studsgaards kone Bapt: d 28 Hujus {octob:} Peder stutzgr barn kaldet Morten , Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd fad: othe Peders: og hustr: og pige Peder Erichs: etc:
21241737.10.28Anne Pedersdatter  Peder Madsen ? Peder Madsens kone Eodem die {28. octobr} Bapt: Peder Matz: barn nafnl Anne , jomfrue Brasch bar dd , Søfren Lauritzen Christen {Jensen} Møller og hustr: Anne Lisbeth etc.
21251738.02.02Peder Christensen Skarrild Mølle Christen Jensen Møller ? Christen Jensen Møllers kone Bapt: d 2 Febr: Christen {Jensen} Møllers søn nafnl Peder PræstK: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd Niels {Nielsen} ødevig og hustr , Christen Jensen , Søfren Lauridtzen.
21261738.04.03Kirsten Pedersdatter Døvling Peder Døvling ? Peder Døvlings kone Bapt: d 3 April: {skærtorsdag} Peder Døflings barn, Nafnlig Kirsten Møllerens {Christen Jensen} Kone bar dd , fad: Niels Døfling, Christen døfling Anders Hansen og hustr:
Begravelse nr. 6442
NOTITS: Begraves 1778 40 år gammel.
19991738.10.24Lorentse Margrethe Bisted Skarrild By Arnt Nielsen Bisted Abelone Christensdatter Lund Bapt : d 24 oct : Præst: barn Nafnlig Lorentze Margrethe Mad : Tøx : {Birgitte Christensdatter Svenstrup} bar dd fad: Jomfr {Ellen Christensdatter} Lund , Christen Lauritzen Hr {Jakob Rasmussen} Schov, Degnekone {Katrine Christensdatter} etc :
21271738.04.04Ole? Nielsen Karstoft- Sønder Niels Olufsen Ane Eriksdatter Niels olufsens barn var i kierche at døbes Langfredag {navn mangler: Ole?} Maren Erichs bar dend, fadderne Othe pedersen Maren Erichs - Daatter {dobbelt nævnt} etc:
NOTITS: Konen fra hendes skifte 1773. Indførsel efter 24 oktober seks måneder senere i anden skrift, også "faderne" i stedet for "Fad:"
21281739.01.22Christen Nielsen Skarrild By Niels Christensen ? Niels Christensens kone Bapt: d 22 janv: Niels xstensens barn , Nafnl xsten , Møller=Konen {Christen Jensen Møllers kone} bar dd fad: Anne bexgaard Oluf peders. lauge ßmid , Birrethe Bendsdaatter . etc:
Begravelse nr. 6122
NOTITS: Begravet 2 uger gammel.
21291739.06.15Kirstine Olufsdatter  Oluf Jensen ? Oluf Jensens kone Bapt: d 15 Maj oluf jens: barn Kaldet Kirstine , Anne Jensdaatter bar dd , fadere Oluf peders Hans Karstofft , Christen Niels. Magrethe Minst etc:
21301739.08.23Peder Ottesen Skarrild By Otte Pedersen Maren Eriksdatter Bapt: 23 Aug othe Peders: barn Nafnl Peder , PræstK: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd, fad: Niels Olufsen Peder Erichsen , Christen Møller og Hustr , Anne [j]D: etc:
21311739.10.10Johanne Jensdatter Pindvig Jens Christensen Kirsten Pedersdatter Bapt: d 10 oct: blev jens xstens: barn udj pindvig døbt Nafnl johanne Præst: K: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd , fad: xsten Peders: og xsten jens: Anne bexgd og zidsel jD: etc:
21321739.10.12Jens Christensen Døvling Christen Døvling ? Christen Døvlings kone Bapt: d 12 oct: Christen Døvlings barn døbt Nafnl jens . Fad: Niels døfl Hustr bar dd Anders hansen og Hustr Kirsten jensdaatter, ingeborg shafve.
21331739.10.12Anna Christensdatter Skarrild Mølle Christen Jensen Møller ? Christen Jensen Møllers kone Eodem Die { d 12 oct:} Bapt: Christen {Jensen} Møllers barn Nafnl Anna PK. {Abelone Christensdatter Lund} bar dd Fad Jens boedsen Mich Søfrens: Peder [E]richss , Maren Erichd:
21341739.10.30Michel Andersen Silstrup Anders Madsen ? Anders Madsens 1. kone Bapt d 30 oct : Anders Matzens barn , Nafnl Michel , Maren Søfd bar Fad: Matz degn og daatter (Helene?) jens Matzen og Hustr etc:
NOTITS: Moderens navn fra skifte 1773 Johanne Jørgensdatter i Døvling.
21351739.12.14Søren Pedersen Lustrup Peder Christensen Lustrup Kirsten Sørensdatter Bapt: d 14 Dec: Peder Lust barn Nafnl Søfren , Hands Kones ßyster bar dd , Fad: Søfren Olufsen, Thøger Søfrens: Christen {Jensen} Møller Anne Erichsdaatter etc:
21361739.12.20Jørgen Jensen Pindvig Jens Ibsen Kirstine Christensdatter Bapt d 20 Dec: jens ibs: barn Nafnl jørgen P K {Præstens Kone: Abelone Christensdatter Lund} bar dd Fad: Oluf Thomesen, Niels olufs: Zitze{l} jens daatter Maren [Søfsd]:
21371739.12.26Anders Pallesen Skarrild By Palle Andersen ? Palle Andersens kone Bapt: 2=den juledag Pallie Anders: Barn Nafnlig Anders P K {Præstens Kone: Abelone Christensdatter Lund} Bar dend Fad: Oluf Thomesen Peder Søfrensen Anders jacobsen Magrethe Stutzgaard og Magrethe Mølle.
21381739.12.30Maren Nielsdatter Lustrup Niels Lustrup ? Niels Lustrups kone Bapt: d 30 decemb: Niels Lustrops barn kaldet Maren Møllerens {Christen Jensen Møller} Kone bar dd Fad : Peder Jensen , Maren [..]Datter Oluf peders: etc:
21391740.03.06Maren Jensdatter  Jens Lyngs ? Jens Lyngs kone Bapt d 6 Mart: jens Lyngses barn døbt Nafnl Maren , Leene Knudsdaatter bar dd , Fad: Christen {Nielsen} Ronnum og ßøn {Niels Christensen} og daatter , Maren Jens daatter , Matz Pedersen etc:
21401740.03.14Erik Nielsen Øvig Niels Nielsen Øvig Johanne Pedersdatter Døbt d 14 Mart: Niels {Nielsen} ødevigs barn døbt Nafnl Erich Møllerens {Christen Jensen Møller} Kone bar dd Fad: jens boedsen og hustr: {Anne Christensdatter} Erich Niels: Michel xstens: Maren vindeløv etc:
NOTITS: Anne Christensdatter er moderens mor.
21411740.03.14Anne Michelsdatter  Michel Furland? ? Michel Furlands kone Bapt: Eod : die {d 14 Mar:} Michel Furlands barn Nafnl Anne jomfrue {Ellen Christensdatter Lund} bar dd , Anne Lilsbeth Johanne Niels daatter , Oluf Thomes: peder Erichs: Palli {Andersen} ggaard {gammelgaard} etc:
NOTITS: Her ses at Palle Andersen boede i Gammelgaard, Skarrild By.
21421740.09.12Else Jensdatter Silstrup Jens Madsen ? Jens Madsens kone Bapt d 12 Sept: jens Matzens barn Nafnl Else hds ßyster bar dd , jens xstensen , Anders Matzen og hustr etc:
Begravelse nr. 6127
NOTITS: Begeravet 3 måneder gammel.
21431740.12.18Christen Pedersen  Peder Madsen ? Peder Madsens kone Dom 4 Adv: Døbt Peder Matzens barn Nafnl xsten Zezilia bar dd Fad: xsten Niels: jens Erichs: jens Matzen , Anna ibsdaatter og magrethe Niels daatter etc:
Begravelse nr. 6142
NOTITS: Begravet 2 år 5 måneder gammel i 1743.
21441741.03.05Christen Pedersen Døvling Peder Døvling ? Peder Døvlings kone Bapt: d 3 Dom: jejun: Peder Døfflings barn kaldet Christen Kirsten jens daatter bar dend Fad : jens Nielsen , jens {Christensen} pindvig Peder {Pedersen den Ældre} Ronnum, Degnekonen {Cathirne Christensdatter eller M. Lauridsdatter gift med Søren Rasmussen Degn.} , etc:
NOTITS: Dato 3 Dom: jejun: usikker oversat (i fasten?), er mellem 1. jan. og 10 maj fra kontekst.
21451741.05.10Maren Nielsdatter Lustrup Niels Lustrup ? Niels Lustrups kone Bapt: d 10 Maj Niels lustrop barn Nafnllig Maren , Møllerens {Christen Jensen Møller} Kone bar dd faderne , Oluf peders: og hustr: Berrethe Bendtzdaater peder peders etc.
21461741.06.18Dødfødt Heesgaard Christen Mortensen Heesgaard ? Christen Heesgaards kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sepult d 22 jun: fich xsten heesgds Hustr et død fød bar{.}.'}
Begravelse nr. 6132
NOTITS: Antaget født 4 dage før begravelsen.
21471741.06.25Cort Arntsen Bisted Skarrild By Arnt Nielsen Bisted Abelone Christensdatter Lund Bapt: d 25 Jun: Blev Præst: {Arnt Nielsen Bisted} barn døbt nafnlig Cort Mad: Lund {Helvig Christensdatter Haderup} bar dd fad : jens Boedsen og Hustr. {Else Marie Nielsdatter Boltrup} Christen {Jensen} Møller , Degne {Søren Rasmussen Degn} Konen etc:
21481741.07.23Ellen Kirstine Nielsdatter Pindvig Niels Olufsen Ane Eriksdatter Bapt : 8 Dom Trinit Niels Olufsens barn døbt Nafnl El Kirstin Maren Erichs bar dd fad: Othe pedersen , jens ibsen, jens olufsen Mette Eshesdaatter, Anne Syndergaard etc.
21491742.04.20Maren Christensdatter Skarrild Mølle Christen Jensen Møller ? Christen Jensen Møllers kone Bapt : d 20 Apr. Christen {Jensen} Møllers barn Nafl Maren PK: {Præstens Kone: Abelone Christensdatter Lund} bar dd fad jens Boedsen og hustr {Else Marie Nielsdatter Boltrup} Henning Rasmussen , oluf Thomas: Degne {Søren Rasmussen Degn} Konen etc.
Begravelse nr. 6470
21501742.05.20Mads Jensen  Jens Madsen ? Jens Madsens kone Bapt d 20 Maj jens Matzsens barn nafnl Matz Matz degns Kone bar dd fad: Anders Matzen og Hustr: , Niels jensen , Christen Jensen.
21511742.05.21Anne Marie Jensdatter  Jens Birkebæk ? Jens Birkebæks kone Bapt : d 21 Maj jens Bbechs barn døbt Nafl anne Marie PK {Præstens Kone: Abelone Christensdatter Lund} bar dd Peder {Pedersen den Ældre?} Ronnum Maren jensd: Christens {Jensen} Møller og Hustr:
21521742.05.25Christen Pedersen Skarrild By Peder Studsgaard ? Peder Studsgaards kone Bapt d 25 Maj Peder studzgd barn nafnl Christen , jomfrue Bonsach bar dd fad : Peder i præstegden , Oluf Thomesen , Anders Studzgd , Maren Søfrens daatter .
21531742.09.02Otte Christian Arntsen Bisted Skarrild By Arnt Nielsen Bisted Abelone Christensdatter Lund Bapt d 15 Dom : p Trinit Præstens Søn Othe Christian kaldet inger johanne Bisted bar dd Thomas {Christensen} Lund , jens {Christensen} Lund og Mad : Tøxen {Birgitte Christensdatter Svendstrup, Sønder Felding} , jomfr Bonsach var fadere . etc.
NOTITS: Moderens brødre Thomas og Jens Lund er faddere og faderens søster Inger Johanne Bisted fra Them.
21541742.09.23Anne Johanne Christensdatter Heesgaard Christen Mortensen Heesgaard ? Christen Heesgaards kone Bapt : Dom : 18 p Trinit Christen Heesgds barn døbt , Nafnl Anne joh: fad: Elen {Christensdatter} Lund , Othe Pedersen Anne ibid: {læst som ibid. Heesgaard} P: {Præste} Konen {Abelone Christensdatter Lund} bar dend . etc:
21551742.09.30Maren Olufsdatter Lustrup Oluf Jensen ? Oluf Jensens kone Bapt d 19 Dom : p Trinit Oluf jenssens barn udj Lustrop Nafnl Maren , Møllerens {Christen Jensen Møller} Kone bar dd fad : Oluf Peders: , Christen Niels: og Elsa Møl etc:
21561742.11.01Anne Ottesdatter Skarrild By Otte Pedersen Maren Eriksdatter Bapt: d 1 Nov: Othe Peders: barn nafnl anne , Othe Ped: syster barn dd fad: xsten heesgd xsten Møller , Anne [Erich]s datter Peder Erichs: Magrethe stutz {....}
21571743.03.06Peder Jensen Pindvig Pindvig Jens Christensen Kirsten Pedersdatter Bapt : d 6 Mart: jens xstens: barn Nafnl Peder , Christen Heesgaards hustr: bar dend , fad: Zitsel pindvig , Christen {Jensen} pindvig , Anne ibs daatter , Peder Erichs:
21581743.03.06Peder Jakobsen Skave Jakob Christensen Skave Maren Nielsdatter Bapt eodem die {d 6 Mart:} jacob {Christensen} shafves barn nafnl Peder , Maren SøfrDaatter bar dd Pallie {Andersen} ggd , Karen shyt , Christen Elkier etc :
21591743.05.16Peder Pedersen Lustrup Peder Christensen Lustrup Kirsten Sørensdatter Bapt d 16 Maj Peder Lustr: Nafnl Peder Zezilia bar dd fad : oluf Pedersen , Anne Elk: Maren Jensdatter , Christen Elk og syster.
Begravelse nr. 6146
21601743.06.23Mads Nielsen Øvig Niels Nielsen Øvig Johanne Pedersdatter Bapt : d 23 Maj Niels {Nielsen} ødevigs barn nafnl Matz Elen Lund bar dend fad: oluf peders , Anne Elkr Maren jensdaatter Bendt Peders: Henning {Rasmussen} Krog etc:
21611743.06.14Mette Thomasdatter Hesselvig Thomas Hesselvig Ingeborg Bapt : d 14 jun Thomas Hisselv : barn døbt Nafnl Mette Pr: K {Præstens Kone Abelone Christensdatter Lund} bar dend , fad : Peder jens: Niels xstens: jens {Boesen} ødevig og hustr : {Else Marie Nielsdatter Boltrup} etc:
21621743.06.16Maren Pedersdatter Hesselvig Peder Hesselvig ? Peder Hesselvigs kone Bapt d 16 dito Peder Hisselv : barn Nafnlig Maren Pr: K: {Præstens Kone Abelone Christensdatter Lund} bar dd fad: Peder jensen , Christen Peders: Møllerens Hustrue etc :
Begravelse nr. 6179
21631743.10.10Anne Magrethe Lauridsdatter  Laurids Ebbesen Degn Maren Christensdatter Bapt : d 10 oct: Lauritz {Ebbesen} degns barn Nafnl Anne Magrethe , Christiana Bisted bar dend fad: Christen pedersen , Peder Erichsen Christen Møllers hust Maren Ibs-daatter etc:
Begravelse nr. 6185
21641743.12.19Peder Christensen Pindvig Christen Pedersen Pindvig ? Christen Pindvigs kone Bapt dom 4 Advendt, xsten Pindvigs barn Nafnl Peder Pr: K : {Præstens Kone Abelone Christensdatter Lund} bar dend Fad: Peder {Christensen} Pindv jens xstens: og hustr {Kirsten Pedersdatter} , xsten Elkr Christen Heesgd og hustru.
Begravelse nr. 6182
21651743.12.26Anne Kirstine? Bertelsdatter Hesselvig Bertel Hesselvig ? Bertel Hesselvigs kone Bapt: Anden juldag Bertel Hisselvig barn {Anne Kirstine} Pr : K : {Præstens Kone Abelone Christensdatter Lund} bar dend , Christen Pedersen og Hustr , Peder Hisselvig og Hustrue Anne ibsdaatter.
NOTITS: Se FT 1787.
21661744.02.02Peder Larsen Karstoft- Nørre Lars Pedersen Dørslund Inger Pedersdatter NB Bapt Marie Renselsesdag Huusholdernes Nafnlig Inger {Pedersdatter} hendes u ægte barn , kalded Peder Mette Esches daatter bar dende fad: Anne Erichsdaatter , Matz Søfrens: Niels [.eht] etc: udlagt til Børnefader Lars Pedersen {Dørslund} paa Karstoft.
NOTITS: Lars Pedersen Dørslund (Døsling) er 1739-53 ladefoged på Nørre Karstoft for Peder Paaske (ses i skiftet 1754) i Hastrup Mølle, Thyregod. Dørslund er et sted i Brande sogn, nabo til Skarrild. Inger Pedersdatter husholderske udbetales i 1754 løn for 1752-53 4 rigsdaler 1 Mk. 10 sk. Patronym Pedersdatter ses i skiftet.
LINK: Paaske skiftet 1754.
21671744.03.01Christen Jensen  Jens Lassen ? Jens Lassens kone Bapt: Midfaste ßøndag jens Lassens barn døbt Nafnl Christen Leene Knudsdaatter bar dd Christen Møller og hustr Maren jensdaatter Peder Erichsen etc :
21681744.05.01Henrik Jensen Døvling Jens Nielsen Kirsten Jensdatter Bapt : Jens Nielsens barn d 4 fredag efter Paashen dend Store Bededag , Niels Døflings Kone bar dd, dd blev kaldet Henrich fad : Niels døfling , jacob døfling Kirsten Jensder Søfren døflins daatter etc:
Begravelse nr. 6151
21691744.08.12Sidsel Christensdatter Skarrild Mølle Christen Møller ? Christen Møllers kone Baprt: d 12 Aug blev døbt Christen Møllers barn Nafnl Zizel Johanne {Pedersdatter} ødevig bar dd fad: Christen Heesgd Christen Pindvig Hennings daatter, jens bbech hustrue, Degne Konen {}.
21701744.08.14Karen Pedersdatter Lustrup Peder Christensen Lustrup Kirsten Sørensdatter Bapt: 14 dito {Aug} Peder {Christensen} Lustrup barn Nafnl Karen , Anne Søfrensdaatter bar dd fad : Thøger {Sørensen} Hiølund , Maren Søfrensdatter.
21711744.09.20Anne Nielsdatter Karstoft- Sønder Niels Olufsen Ane Eriksdatter Bapt : d 20 Sept : Niels olufsssens 2=de børn Anne og Maren kaldet , jens Niels: hustr bar dd eene , Maren Ibsdaatter bar dd anden , fad: othe Peders: Jens Niels: Peder Erichs: El Erichsdaat: Hans Eshißen , Maren jens datter.
Begravelse nr. 6150
NOTITS: Tvilling. Kan være den anden tvilling Maren, der blev opprimeret to måneder gammel.
21721744.09.20Maren Nielsdatter Karstoft- Sønder Niels Olufsen Ane Eriksdatter Bapt : d 20 Sept : Niels olufsssens 2=de børn Anne og Maren kaldet , jens Niels: hustr bar dd eene , Maren Ibsdaatter bar dd anden , fad: othe Peders: Jens Niels: Peder Erichs: El Erichsdaat: Han Eshißen , Maren jens datter.
NOTITS: Tvilling.
21731744.09.26Malene Olufsdatter  Oluf Jensen ? Oluf Jensens kone Bapt d 26 Sept: oluf jensens barn nafnl Malene , Maren Søfrens daatter bar dend fad : Oluf Pedersen og daatter , Hans {Eskesen} Karstofft Peder Pedersens Hustrue.
NOTITS: Eskesen fra skattelisten 1743.
21741744.11.01Christen Pedersen Døvling Peder Døvling ? Peder Døvlings kone Bapt : d 1 Nov : Peder døflg barn Navnl Christen , Møllerens Kone bar dd fad Niels olufsen , Christen Nisen , Kirsten døfling etc;
21751745.02.05Karen Kirstine Pedersdatter  Peder Madsen ? Peder Madsens kone Bapt: d 5 febr: Peder Matzens barn nafnl Karen Kirstin , Maren Søfrensd bar dend , fad: jens olufsen og Christen pindvig , Christen Heesgr , Karen Knudsdatter , Magrethe Studzgaard etc:
21761745.03.11Dødfødt Hesselvig Thomas Hesselvig Ingeborg Thomas Hesselvigs kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sepult d 11 Mars Thomas Hesselvigs kone {Ingeborg} og en dødfød barn.'}
Begravelse nr. 6153
21771745.03.12Kirsten Christensdatter Elkær Christen Elkær ? Christen Elkærs kone Bapt: d 12 Mart: Christen Elk Barn døbt Nafnl Kirsten , Chritiana Bisted bar dd, Christen Heesgd Maren Elk Niels Nielsen, Anne ibsdaatter etc:
21781745.04.01Dødfødt Skave Jakob Christensen Skave Maren Nielsdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sepult d - jacob {Christensen} shafves dødfød barn.'}
Begravelse nr. 6155
21791745.04.15Susanna Mari Jensdatter  Jens Birkebæk ? Jens Birkebæks kone Bapt: Paa Skiertors dag blev Jens Berch Bech Baren døbt Nafl: Susanna Mari. Ellen Mari af Præste gaarden bar den fader Jens Boesen og Jens Olufsen og og Møller Hustru og El Eriechs Datter etc:
21801745.05.01Dødfødt Heesgaard Christen Mortensen Heesgaard ? Christen Heesgaards kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sepult d 5 May: Christen {Mortensen} Heesgaard som var dødfød.'}
Begravelse nr. 6156
21811745.05.29Mads Andersen Silstrup Anders Madsen ? Anders Madsens 1. kone Bapt: d. 29 May Anders Madsen baren Døbt Navlig Mads, Jens Madsen Hustru bar den fad: Lars Bechtoft og Bendt Jenssen og Edel Christen Datter og El Mads dat og Maren Jens datter etc:
Begravelse nr. 6170
NOTITS: Begravet 1 år 10 måneder gammel. Moderens navn fra skifte 1773 Johanne Jørgensdatter i Døvling.
21821745.05.23Anne Malene Arntsdatter Bisted Skarrild By Arnt Nielsen Bisted Abelone Christensdatter Lund Bapt d 23 May Hr. Arent Bi=[steds] baren Døbt Navlig Anne Malene. Madme Lunds {Helvig Christensdatter Haderup} bar den fader Bent Pedersen Og Otte Pedersen og Josha Lund og Møllers Hustrue og Maren Eriech Datter og Degnens {Laurids Ebbesen} Hustru {Maren Christensdatter}, etc:
21831745.07.18Thomes Christian Bendtsen Øvig Bendt Pedersen Ellen Christensdatter Lund Bapt: d 5te Søndag i Trinitatis Bent Pedersen Baren Nafl: Thomas Christian. Christiana {Bisted} bar den fd: Jens {Christensen} lund Jens {Boesen} Ødvig og Hustru {Johanne Pedersdatter} Lauris {Ebbesen} degn og hustru {Maren Christensdatter} og Møler Kone El Eriech Datter.
21841746.04.03Ingeborg Thomasdatter Hesselvig Thomas Hesselvig ? Thomas Hesselvigs 2. kone Bapt d 6te Søndag i fasten Thomes Hesßelvigs baren navl: Engerborg, hendes Moster bar dd fader: Jens {Pedersen} Ødvig og Præstens Karel Maren Sørrens datter og Peder Hesßelvigs Hustru og Hennigs {Henning Rasmussen} datter {Anne Henningsdatter}.
NOTITS: Den 6. søndag i fasten er Palmesøndag.
21851746.04.17Niels Nielsen Øvig Niels Nielsen Øvig Johanne Pedersdatter Bapt: d 17 April: Niels {Nielsen} Ødvig baren døbt navlig Niels Bent Pedersen Husgtru {Johanne Pedersdatter} bar den. faderne Jens {Boesen} Ødvig Henning Rasmussen og Peder Eriechsen og Maren Sørrensdatter og Peder Hesßelvigs Hustru.
Begravelse nr. 5992
NOTITS: Begravet 1746-50, for ikke i skiftet efter moderen aug. 1750.
21861746.05.29Maren Bertelsdatter Silstrup Bertel Nielsen Silstrup Karen Jensdatter Bapt: d 29 May Bertel Selstrup Baren Døbt Navlig Maren, Jomfru {Christiana} Bisted bar den faderne Peder Hesßelvig og Anders Madsen Hustru og Søren Skræder og Anne Ibs Datter etc.
NOTITS: Moderens navn fra skifte efter hende og manden 1765.
19971746.07.01Erik Nielsen Karstoft- Sønder Niels Olufsen Ane Eriksdatter {REKONSTRUKTION: fra skiftet 1773 og alderen: 'Niels Olufsen i Sønder Karstoft en søn Erik døbt.'}
Begravelse nr. 6391
NOTITS: Glemt døbt i kirkebogen.
21871746.07.02Dødfødt Heesgaard Christen Mortensen Heesgaard ? Christen Heesgaards kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 2 Juli døde Christen Heesgaard barn som var død fød.'}
21881746.07.17Niels Christensen Pindvig Christen Pedersen Pindvig ? Christen Pedersen Pindvigs kone Bapt d 6te Søndag Efter Trinitates Chresten Pedersen Barn navlig Niels El {Ellen Christensdatter} Lund bvar dd faderne Chresten Heesgaard og Las {Pedersen Dørslund} Karstoft og Niels Nielsen.
Begravelse nr. 6302
NOTITS: Begravet knap 18 år gammel.
21891746.09.11Evert Lauridsen Skarrild By Laurids Ebbesen Degn Maren Christensdatter Bapt: d 14 Søndag Efter Trinitatis Lauris {Ebbesen} Degnes Barn Døbt navlig Ebbert, Ellen {Marie} Bisted bar den faderne Chresten heesgaar og Chresten {Jensen} Møller og Hustru og Maren Knuds Datter Etc.
Begravelse nr. 6812
NOTITS: Begravet 74 år gammel.
21901746.11.01Eske Christian Hansen Karstoft- Sønder Hans Eskesen Karstoft Birte Christensdatter Bapt: d 1 Novem: Hans Eshesen Barn navlig Eshe Christian Jahan{ne} Rasmus datter bar dd og faderne Mads Sørrensen og las Pedersen {Dørslund} og Niels Ollesen og Karen Rasmus datter og Anne Sørrens Datter Etc.
Begravelse nr. 6202
21911746.11.09Inger Pedersdatter Lustrup Peder Christensen Lustrup Kirsten Sørensdatter Bapt d 9 November Peder Chrestensen Barn Navlig Enger, Chresten {Jensen} Møller bar den og 5 fad. d: 9 November Blev Peder Christensen Baren Døbt Naflig Enger,, Møller Konen bar den, faderne otte Peders: og Søren Skræder og hans pige og Maren Niels daatter og Else p.
Begravelse nr. 6166
NOTITS: For enden af siden er der ikke mere plads, præsten skriver så bare "og 5 fad:". Degnen udelader ikke noget.
21921747.04.04Inger Thomasdatter Hesselvig Thomas Hesselvig ? Thomas Hesselvigs 2. kone Bapt d 4 April Thommes Hesßelvig Baren Døbt Navlig Enger Arve Møller Konen bar dd fad Peder Hesßelvig og hustru og Anne Terkels Datter og Maren Hesßelvig og Knud Terckelsßen Etc. Anno 1747 om føde. d 4 April Blev Thommas Hesselvig Baren Døbt na{..} Enger, Arve Møller {....} bar den , faderne {..}der Hesßelvig og Hustru {......} Terkels {....} og Maren Hesselvig og {.}nud Terkelsßen.
21931747.05.13Anne Kirstine Christensdater Pindvig? Christen Pedersen Pindvig ? Christen Pedersens kone Bapt d 13 May: Chresten Pedersen Barn døbt navlg Anne Kiestine, Præsten Datter {Christiana, 19, eller Ellen Marie, 20} bar dd fad Niels {Nielsen} Ødvig og Hustru {Johanne Pedersdatter} degnes {Laurids Ebbesen} Hustru {Maren Christensdatter} og Chresten Jenssen og Hustru.d 13 My: blef Chresten Pederßen Barn Døbt Navlig Anne Kiestin, Præsten Datter bar den faderne Niels Nielssen og Hustru {Johanne Pedersdatter} og Degns Hustru {Maren Christensdatter}, og Chresten Jenssen og Hustru.
Begravelse nr. 6225
NOTITS: Menes begravet som Anne Pedersdatter i Pindvig, 6 år 4 måneder gammel i 1753. Pindvig er en hypotese.
21941747.08.06Thomas Albertsen Arntsen Bisted Skarrild By Arnt Nielsen Bisted Abelone Christensdatter Lund Bapt: d 6 Augustus blef Præstens Barn døbt naflig Thommes Albert, Prostinend {provstinden} {Helvig Christensdatter Lund} bar den faderne Jens {Christensen} Lund og Søster {Ellen Christensdatter Lund} Og Degens {Laurids Ebbesen} Hustru {Maren Christensdatter} og Cresten Pedersen og Hustru. Etc.d 6te Augustus Blef Præstens Barn Døbt navlig Thommes Albertsen , Prostinen bar den faderne Jens lund og ßøster og deges Hustru, og Chresten Pedersen og Hustru.
NOTITS: Dette Albertsen er lidt mærkeligt, men der står Albertsen ikke Arntsen, som præsten heller ikke kalder hans andre børn.
21951747.09.29Anne Marie Nielsdatter Ronnum Niels Christensen Ronnum Kirstine Nielsdatter Paa St: Hans dag {præsten har mislæst degnens kirkebog, skal være Michaelis} Niels Chrestensen Barn døbt Navlig Anne Mari, Hans Moder bar dd 5 fader.Paa St: Mecels {Michaelis} dag Niels Chrestensen Barn døbt Nlig Anne Mari, Hans Moder bar den , faderne Chresten Nielsen og Christen Pedersen Hustru, Peder Pedersen og Jens Chrestensen og Jens La[....].
Begravelse nr. 6176
NOTITS: Begravet 5 måneder gammel.
21961747.10.29Kirsten Nielsdatter Øvig Niels Nielsen Øvig Johanne Pedersdatter Bapt: d 29 October Niels {Nielsen} Ødvig baren døbt Navlig Kiesten Møllers Hustru bar dd fad gl: Chresten Møllers og Jens Boedsen og Mads Karstoft og {21, Anne} Henning datter og Niels {Nielsen} Ødvigs datter {18, Maren Nielsdatter}. d 29 Octob: Blef Niels Ødvig baren døbt na{...} Kiesten, Møllers Hustru Bar den, faderne 2. gl: Chresten Møller , og Jens Bodsen og Mads Kastoft og {21, Anne} Henning datter og Niels {Nielsen} Ødvig datter {18, Maren Nielsdatter}.
Begravelse nr. 6177
21971747.12.15Ole Christensen Heesgaard Christen Mortensen Heesgaard ? Christen Mortensens kone Bapt d 15 December blef Chresten Mortensens Barn døbt Navlig Olle Præsten Hustru {Abelone Christensdatter Lund} bar dd 5 fader Chresten Pedersen og Hustru og Anne Las Datter og Kiesten Mortens Datter.d: 15 desember Blev Chresten Mortensens baren døbt Nafl {Morten gennemstreget} Olle Pærste{!} Hustru {Abelone Christensdatter Lund} bar dend.
21981748.01.05Dødfødt  Ole Jensen ? Ole Jensens kone Anno 1748 [.....] d: 5te Janvari blev Olle Jensen Baren Død fød.Bapt: d 5 Feb: {præstens fejl} Olle Jenssen død fød. Barn [..].
NOTITS: Usædvanlig indført mellem de døbte, ellers ikke tilfældet. Præsten skriver forkert måned.
21991748.04.04Niels Christensen Elkær Christen Elkær ? Christen Elkærs kone Bapt: d: 4 April blev Chresten Elkiærs Barn døbt Navlig Niels Christiana {20, Arntsdatter Bisted} bar dd fad Olle Lustrup og Maren Niels Datter og Maren Sørrens Datter N: N:sen og Chresten Erichsen [..]; d: 4d April blev Chresten El kieres barn døft nafli Niels , Jomfru [.....] bar den , fadere Olle Lustrup og Maren Niels datter og Maren Sørens datter og Niels Niels:og Chresten Eriechsen af Lustrup [Ch]resten Nielssen.
Begravelse nr. 6195
NOTITS: Begravet knap to år gammel.
22001748.05.05Søren Christensen Lustrup Christen Eriksen Lustrup ? Christen Lustrups kone Bapt: d 5 May Chresten [Eriksen] lustrup 2de børn døbt Navlig Søren og Peder Præstens Hustru {Abelone Christensdatter Lund} og Datter {20, Christiana Arntsen Bisted) bar dem fad Olle Pedersen Chresten Nielsßen og Anders Stusgd Thomes Jenssen Chresten {Mortensen} Heesgaard Hustru {Maren Ibsdatter} og {Laurids Olesen} skummager.d 5te May blev Chresten Eriechsen udi lustrup 2de børen døhbt Nafnl Søren og peder præst: hustru og datter dem til deres Lauris sku[..] [..]agn og Olle Pedersen Chresten Nielss: og Anders Stusgaar Thomas Jensen Chresten Heesgaars hustru og Chresten Nielss: hustr: og Olle Pedersen datter.
NOTITS: Tvilling. Degnens kirkebog røber at Christen Lustrup er Christen Eriksen. Laurids Skomager hedder Olesen se begravelse #6405.
22011748.05.05Peder Christensen Lustrup Christen Eriksen Lustrup ? Christen Lustrups kone Bapt: d 5 May Chresten [Eriksen] lustrup 2de børn døbt Navlig Søren og Peder Præstens Hustru {Abelone Christensdatter Lund} og Datter {20, Christiana Arntsen Bisted) bar dem fad Olle Pedersen Chresten Nielsßen og Anders Stusgd Thomes Jenssen Chresten Heesgaard Hustru og skummager.]d 5te May blev Chresten Eriechsen udi lustrup 2de børen døhbt Nafnl Søren og peder præst: hustru og datter dem til deres Lauris sku[..] [..]agn og Olle Pedersen Chresten Nielss: og Anders Stusgaar Thomas Jensen Chresten Heesgaars hustru og Chresten Nielss: hustr: og Olle Pedersen datter.
NOTITS: Tvilling. Degnens kirkebog røber at Christen Lustrup er Christen Eriksen.
22021748.09.01Maren Christensdatter Silstrup Christen Christensen ? Christen Christensens kone Bapt: d 1 Decemb: Chresten Chrestensen Barn døbt Maren hensdes Moster bar den og 5 Faderne.D 1ste Sebtember blev Christen Christensen baren udj Seltrup døbt Nafl: Maren og hendes Moster bar [...d.] Faderne Christen Christens: og broder og Christen Lassen og Hustr Søren Olles og Hustrue.
NOTITS: Degnens dato anses for mere sikker end præstens.
22031749.02.09Sidsel Christensdatter Pindvig Christen Pedersen Pindvig ? Christen Pedersen Pindvigs kone Bapt: d 9 Feb: blev Chresten {Pedersen} Pinvig baren navlig Sesel Elen Bistedt bar den, faderne Chresten Nielssen og Rasmus og Peder Andersen og Søster og Magrete Niels Datter og.Anno 1749 d 9 Febraius blev Chresten {Pedersen} Pinvig Baren Døbt N[...] Sessel: Elen {Marie Arntsdatter} Bisted bar dd faderne Chresten Nielsßen og Rasmus og Peder Anderßen og Søster og Magrette Niels datter og Maren [gaste.]
Begravelse nr. 6770
NOTITS: Begravet 1815.
22041749.03.09Dødfødt Ronnum Niels Christensen Ronnum Kirstine Nielsdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen 'd: 14 Mas: Niels {Christensen} Ronnum død føe Baren.' }
Begravelse nr. 6193
NOTITS: Fødsel antaget 5 dage før begravelsen.
22051749.04.27Christen Hansen Karstoft- Sønder Hans Eskesen Karstoft Birte Christensdatter Bapt: 27 April blev Hans Eskesen barn døbt navlig Chresten Elen {Arntsdatter} Bisted bar dd fader Peder Chrestensen og Hustru og Jens Nielssen og Niels Ollesen og Anne Nielsd.d: 27 April , Bleff Hans {Eskesen} Castoft baren døbt nafnl: Chresten , Jomfrue Biste bar dend, faderne Peder Christensen og hustrue og Jens Nielsen og daatter og Niles Ollesens Hustrue.
NOTITS: I følge degnen er Niels Olesens kone fadder og Jens Nielsen og datter. , Det er her antaget, at præsten får det forkert.
22061749.06.08Anne Kirstine Christensdatter Skarrild Mølle Christen Jensen Møller ? Christen Jensen Møllers kone Bapt; d 1 Søndag efter Trinitat blev Chresten {Jensen} Møllers Barnd døbt navlig Anne Præstens {Arnt Bisted} Hustru {Abelone Christensdatter Lund} bar den fader Chresten Pinvig og Chresten Heesgaard Hustru og Anders pedersen og El til Ottes og Dort Pinvig.d. første Søndag efter Trinitatis blev Chresten {Jensen} Møllers Baren døbt nafl: Anne Kierstine Præsten {Arnt Bisted} hustru {Abelone Christensdatter Lund} ba ded. Christen Heesgaard og Chresten pinvig hustru Anders pedersen Doret pindvig og El til Ottes.
Begravelse nr. 6194
NOTITS: Begravet en uge gammel.
22071749.07.13Ellen Sørensdatter  Søren Sørensen ? Søren Sørensens kone Bapt 6te Søndag udi Trinitatis blev Sørren Sørrensen barn Døbt navlig El, Maren Ronnum bar den , fader Chresten {Jensen} Møller og Niels {Christensen} Ronnum og Jens Chrestens: og Maren Lyngs og Maren Jens Datter.d 6te Søndag udi Tritaus da blef Søren Sørensen baren døbt Nafl: El, Chresten {Nielsen} Ronum hustru bar den faderne Chresten {Jensen} Møller og Niels {Christensen} Ronum og peder p[edersen] Maren Jensdatter og Jens Chrestensen.
NOTITS: Degnen har Peder Pedersen den Yngre i Ronnum ekstra, præsten har Maren Lyngs ekstra. Degnens døbenavn kunne tydes som Ol.
22081749.09.22Karen Jensdatter Grene Jens Greisen ? Jens Greisens kone Bapt d 22 Septem: blev Jens Greiessen Barn døbt Navlig Karen, Jomfrue Bistedt bar dd fader: Hans fader og Klaues og peder Andersen og Kirsten Anders Datter og Maren Shouuberg.d. 22 September, da Blev Jens greisen udi Gren hans baren døbt Nafl. Karen , hans Fader og Klues grene og Peder Andersßen og hans h[........] Søstere , og Præste daatter {22, Ellen Marie Bisted eller Christiana, 21} bar dend.
NOTITS: Der står muligvis "hans hustrues søstere", så ville konen hedde Andersdatter.
22091749.10.19Terkel Thomasen Hesselvig Thomas Hesselvig ? Thomas Hesselvigs kone Bapt: d 19 October blev Thommes Hesßelvig barn døbt Navlig Terckel , Peder Hesßelvig Hustru bar den faderne Niels {Nielsen} Ødvig og Peder {Andersen} Skaue og Maren Vindeløf og Maren Hesßelvig , Søndagen d: 19 octob da blev Thammas Hesselvig baren Døbt nafl: Terchel Peder {Hesselvig} hustru bar dend faderne , Niels {Nielsen} Ødvig peder Andersen og Klues {Klaus} grene Maren Vende løf og Maren VaunKoene ,
NOTITS: Maren Hesselvig må være den samme som Maren VaunKoene.
22101749.11.09Jens Bentsen Silstrup Bent Jensen Silstrup Mette Pedersdatter Bapt: d 9de Nov: blev Bent {Jensen} Selsterup Baren døbt navlig Jens, Maren Selstrup bar ded fad: Sørren Sørrensen og Klhus og Anders gren og Hustru {Maren Andersdatter} og Maren Niels d:d 9de November da blef Bent Jenssen, baren døbt nafl: Jens , Maren Jen daatter , bar dend faderne Søren Sørse og maren Niels daatter , Klaues Pete og Anders gren og hans hustrue søster.
NOTITS: Hvis "hans hustrue søster" går på faderen og ikke Anders grene, så hedder moderen Andersdatter. Men Anders grenes kone hedder også Andersdatter. Forældrene gift 1748 i Sønder Omme, hvor hun skrives af Bøvl.
22111749.12.29Søren Madsen Karstoft- Nørre Mads Sørensen Inger Pedersdatter uægte, Bapt: d 29 decemb: Enger {Pedersdatter} Kastoft uægte Baren døbt udlagt til Barne fader Mads Sørensen af Sønder Karstoft.uægte d 29 Decemb blefv en uægte Barn født Paa Nør Karstoft Navlig Sørren fader Mads Sørrensen, Moderen Jenger Peders Datter ulagt {gennemstreget} til faderne Jens Ollesen Jens Nielssen Jens Ladssen og Beret Bens Datter og Beret Chrestens Datter.
NOTITS: Moderen Inger Pedersdatter er husholderske på herregården Nørre Karstoft. Dette er hendes andet barn uden for ægteskab. Første #2166 i 1744 med ladefoged Lars Pedersen Dørslund.
LINK: Paaske skiftet 1754.
22121750.02.11Anne Nielsdatter Ronnum Niels Christensen Ronnum Kirstine Nielsdatter Anno 1750. Bapt: d 11 Feb: blev Niels {Christensen} Ronnum Baren døbt Navlig Anne, hans Moder {Maren} bar den fad: Chresten Nielssen og jens Smed og Sørren Sørrensen og Maren Lynges etc. Anno 1750 d 11 Feb: blefv Niels Chrestensen Barn Døbt Navlig Anne, hans moder {Maren} bar dend Chresten Nielsen og Sørren Sørrensen og jens Smed og Maren Lyns og Maren Vindeløv.
22131750.03.01Kirsten Nielsdatter Øvig Niels Nielsen Øvig Johanne Pedersdatter Bapt d 1 Martius blef Niels Ødvis Baren døbt Navlig Kiesten Ellen Bisted bar dd fad: Jens Bodsen og Hustru {Else Marie Nielsdatter Boltrup} Thomas Hesßelvig og Jens {Christensen} Smed og Mette Henningsdatt.d. 1 Martius , Blef Niels Ødvig Baren Døbt Ng Kiersten Ellen Bisted bar dende , faderne Jens Boesen og hustru {Else Marie Nielsdatter Boltrup} og Thoma Hesselvig Hustru , gl Chresten {Jensen} Møller søn Jens {Christensen Smed} og Mette Henningdatt.
Begravelse nr. 6200
NOTITS: Begravet 5 måneder gammel. Præstens Jens Smed er degnens Jens Christensen, søn af Christen Jensen Møller.
22141750.03.01Katrine Jensdatter  Jens Pedersen Anne Nielsdatter Bapt: [..] Sammedag {1. Martius} Jens Pedersen Baren Catrina , Præstens datter {Ellen Marie, 22, eller Christiana, 21, Arntsdatter Bisted} bar dd fad: peder Chrestensen og Anders pedersen og Maren jbsdatter og Søster {forkert, se degnen}.Samme dag {1. Martius} Jens pedersen Baren til Daab Naflig Chriiane , Præsten daatter bar dend faderne , Peder Chrestensen Anders pedersen Maren Ib daatter og hans hustru søster den samme sted.
Begravelse nr. 6198
NOTITS: Begravet seks uger gammel. Præsten har søsteren forkert som søster til Maren Ibsdatter. Moderens navn fra FT 1787 Arnborg.
22151750.03.26Anne Margrethe Lauridsdatter  Laurids Ebbesen Degn Maren Christensdatter Bapt: d 26 Martius blev Laurids Degns Baren døbt Navlig Anne Magrete, Ellen Bistedt bar den fader Christiane og Anne Lisbet {Arntsdatter Bisted} og Chresten {Jensen} Møller og Chresten Heesgd: hust: og Ander stusg.d, 26 Martius blef Lauris Degn Baren døbt Naf: Anne=Magret Jomfru biste bar den fad: en 2de af Præstens daater Christen {Jensen} møller og Chresten Heesgaar hust: Anders Stusgaar.
Begravelse nr. 6208
NOTITS: Begravet 1 år gammel.
22161750.07.06Bent Jensen Karstoft- Sønder Jens Olesen Karen Rasmusdatter Bapt: d 6 Julius blev Jens Ollesen Barn døbt Bent Præstens datter {Ellen Marie, 23, eller Christiana, 22, Arntsdatter Bisted} bar den fad: Niels og Hustrue Hans Eshesen og Hustrue.d. 6t Julius Blev Jens Ollesen Baren Døbt Ben[.ne], Præstens daatter bar dend faderne Niels Olles: og Hus Hans Eshensen og Hustru Søren Olle[..] Pige fader ,
NOTITS: Moderen Karen Rasmusdatter se #2273.
22171750.09.01Dødfødt Heesgaard Christen Mortensen Heesgaard ? Christen Heesgaards kone {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'd: 4de Agusti Chresten {Mortensen} hesgg Baren død fød 1 piger.' }
Begravelse nr. 6199
22181750.11.01Søren Christensen Elkær Christen Elkær ? Christen Elkærs kone Bapt d 1 Nov blev Chresten Elkiers Barn døbt Nav Sørren Præstens Datter {Ellen, 23, eller Christiana, 22, Arntsdatter Bidsted} Chresten pinvig og Mads {...}[..]sen Magrete Nielsdatter.d: 1 November , blev Chresten Elkiers baren døbt navenlig Sørren Præsten daatter bar dend faderne Chresten Pedersen og Chresten Nielssen og Mads Lausen Tammes Hesselvigs Hustru Marete Nielsdatter {tilsyneladende tilføjet senere:} Christen Pedersen og Hustrue.
Begravelse nr. 6208
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel. Christen Pindvig hedder Pedersen ses i degnens version, hvilket passer med beboerne i Pindvig.
22191751.01.01Mette Mari Arntsdatter Bisted Skarrild By Arnt Nielsen Bisted Abelone Christensdatter Lund Bapt: Anno 1751. d: 1 Janvari: Blev Præstens {Arnt Nielsen Bisted} Barn døbt Navnlig Mette Mari. Ellen Mari {Arntsdatter Bisted} bar dend faderne Chresten {Jense Møller og Hustru og Chresten Heesgd: og Hustru og degnens {Laurids Ebbesen} Hustru {Maren Christensdatter} og Søn Chresten {Lauridsen}.Anno 1751 d. 1 Janvius da blev Præsten Baren døbt Naflig Mette Mari Ellen {Arntsdatter Bisted} bar den fader Christen {Jensen} møller og hustrue og Christen Hesgaar og hustrue og degn hust: og søn Christen ,
22201751.01.01Dødfødt Lustrup Peder Christensen Lustrup Kirsten Sørensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 4de Janv. peder {Christensen} lustrup en død fød piger Baren.'}
Begravelse nr. 6205
22211751.03.14Kirsten Christensdatter Píndvig Christen Pedersen Pindvig ? Christen Pindvigs kone Bapt: d 14 marti: Blev Chresten Pinvigs Barn døbt Navlig Kiesten Jomfru {Christiana/Ellen Marie Arntsdatter} Bisted bar den faderne Christen Elkiær og Thomas Jenßen og Olle Mins og Anne Ibs datter og Maren peders dat:d: 14 Mars: blev Christen Penvigs baren døbt Naf Kiersten Jomf Bisted bar dend faderne Christ Elkier Mas mins Thomas Jensen Maren Ibsted Magret Niels daatter og Maren peders datter af hees gaard.
NOTITS: Degnen og præsten er ret uenige om fadderne: Ole eller Mads Minds, og Anne Ibsdatter eller Maren Ibsted(?).
22221751.04.14Else Hansdatter Karstoft- Sønder Hans Eskesen Karstoft Birte Christensdatter Bapt: d 3 paaske dag Blev Hans eskeßens Barn døbt Navlig Else Niels Olleßens Hustru bar den fd: Peder Chrestenßen og Broder og Jens Olleßen og Søren Olleßens pige. d: 3. paaske dag blev hans Castoft Døbt naflig Else, Niels Ollesen Koene bar dend farderne peder Christen og broder og Jens Ollesen h[.]dstr[.] og Søren Ollese pig og Johanne Sørens dat{..}
22231751.05.02Bennet Andersdatter Grene Anders Nielsen Grene Maren Andersdatter Bapt: d 3 Søndag efter Paaske blev Anders {Nielsen} grænes Barn døbt Navlig Bennet Jumfru {Christiana/Ellen Marie Arntsdatter] Bistid bar den faderne Peder Hesßelvig peder Andersßen og Bent Selstrup og og{!} Moder {Brigitte Nielsdatter} og Engerborg {Andersdatter} skaue.d 3 Søndag efter Paask da blev Anders {Nielsen} grens baren døbt naflig Bennet Præsten daatter bar dd faderne peder hesselvig og Anders broder Niels og Bent og Mo[rder?] {Brigitte Nielsdatter} og peder Anders af skaue og hans søster {Ingeborg Andersdatter}.
NOTITS: Problem: hvis Anders Grene hedder Nielsen kan Bent Silstrup ikke hedde Jensen. Præsten og degnen sammenholt viser at Ingeborg Skave hedder Andersdatter for hun er søster til Peder Andersen.
22241751.05.02Anne Malene Bentsdatter Silstrup Bent Jensen Silstrup Mette Pedersdatter Bapt. d 2 Mayus blev Bent {Jensen} Selstrup barn døbt Navlig Anne Malene, Møllers hust bar dd fad: Anders {Nielsen} grøne og Rasmus {Bringelsen} Pindvig og Anders stusgd og Chresten Pindvig og hustru og Hans Pig.d: 2 May blev Bent Jensen baren døbt Naflig Anne Malene Møller Koenen bar den, faderne Anders {Nielsen} gren og Christen Pindvigs Koene og Rasmus {Bringelsen} i bidom {ibidem} og hans tinested pige Marie Las daatter og And stus gaard her af byen.
Begravelse nr. 6497
NOTITS: Normalt ville man læse Marie Larsdatter som en ny fadder, men præsten og degnen sammenholdt viser at det er tjenestepigens navn degnen angiver.
22251751.05.22Anne Jensdatter  Jens Pedersen Anne Nielsdatter Bapt: d 22 May blev Jens Pedersßen barn døbt Navlig Anne, Chresten Chrestensen ved aßing kierche hans Hustru bar dd fader, Peder Povelsen og Chresten Mortensen og Anders stusg og Elße og peder Chresten Hustru.d 22 Maj blev Jens pedersen baren døbt Nafl Anne, Christen Christensen Ved Assing kierhe hans hustru bar dend fad Peder Povels Anders stus gaar og Christen Mortensen Else stusg.
Begravelse nr. 6210
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel. Moderens navn fra FT 1787 Arnborg.
22261751.05.22Mads Thomasen Hesselvig Thomas Hesselvig ? Thomas Hesselvigs kone Bapt Samme dag {d 22 May} Thomas Hesßelvigs baren Navnlig Mads peder Hesßelvigs hustru barn dd: fad: Peder {Nielsen} Øvig og Peder {Christensen} Hesselv og Maren Vindeløv og henings dat.Samme dag {d: 22 Maj} thomas hesselvigs baren døbt Nafl: Mads faderne Peder {Christensen Hesselvigs} hustru bar dd: peder hesselvig Mar Vendeløf, Karen [Jen.] daatter peder {Nielsen} Ødvig Beret peder daatter.
Begravelse nr. 6212
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.
22271751.07.18Christen Christensen Silstrup Christen Christensen Silstrup ? Christen Christensen Silstrups kone Bapt: d 18 Julli blev Cresten Selstrups barn døbt Nav: Cresten Præstens Hustru {Abelone Christensdatter Lund} bar dd fad: Cresten lassen og Hustru og Bent Jensßen og Maren Niels dat og Kirsten gre.d: 18 Julius af selstrup blev {Christen} Christensen baren døbt Nafl: Cristen, Præste hustrue {Abelone Christensdatter Lund} bar dend, faderne Christen lassen bent jensen og Mads Lausen Maren Niels daatter. Kierst Anders datter af Grene i skarrild [...].
NOTITS: Præsten og degnen tilsammen giver Kirsten Andersdatter i Skarrildgrene.
22281751.12.19Christen Pedersen Lustrup Peder Christensen Lustrup Kirsten Sørensdatter Bapt d 4de Søndag i Advin blev Peder {Christensen} Lustrups baren døbt N: Chresten, Jumfru {Anne Lisbet Arntsdatter} bistedt bar dd faderne Anders Møl i Kibech og Chresten Anderßen og Jens Jako{...} og Chresten Nielssen og Mette lustrup og hans tieneste pige {Anne Olesdatter}.d 4de Søndag i A[...] Blev Peder {Christensen} lustrup baren døbt nafnl: Christen, Præsten datter Anne lisbet {Arntsdatter Bisted} faderne Anders Møle i Kibech Christen Andersen Jens Jachopsen Christen Nielsen hustrup {hustru/Selstrup?} og Olle peders: da[ater].
NOTITS: Præsten og degnen sammen giver at Ole Pedersens datter er tjenestepigen ved faderen Peder Christensen Lustrup. Hun ses i kirkebogen at hedde Anne.
22291752.01.01Anders Christensen Elkær Christen Elkær ? Christen Elkærs kone Bapt: Anno 1752. Bapt d 1 Janvari blev Chresten Elkiærs baren døbt Anders Jomfru bistedt bar dd fad: Chresten Nielssen og Chresten {Lauridsen} degn og Maren Niels datter og Søster.Anno 1752 d: 1sted Janv: blev Christen Elkiær baren døbt Naflig Anders Præsten daatter bar ham, faderne Christen Nielsen Søren Skred{..} Christen {Lauridsen} degn, maren Nielsdaatter og søster.
22301752.07.06Christen Christensen Skarrild Mølle Christen Møller ? Christen Møllers kone Bapt d 6 Julius blev Chrestens Møllers barn døbt Navnlig Chresten Jumfru Anne Lisbedt {Arntsdatter Bisted} bar den fad fl: Christen Møller og Mas Laueßen og Anne Mari og Jens Bodßen Hustru {Else Marie Nielsdatter Boltrup}.d 6. Julus blev Chris Mølers baren døbt : naflig, Christen Præsten daatter Anne Lisbet dend, faderne Gl: Christen Møler Mas Lausen Anne Søren datte Maria Christens datter Jens {Bodsen} Ødvig Hustrue {Else Marie Nielsdatter Boltrup}.
NOTITS: Præstens Anne Mari ser ud som en fejllæsning af degnens "Anne Sørensdatt Maria Christen datter".
22311752.09.10Niels Nielsen Ronnum Niels Christensen Ronnum Kirstine Nielsdatter Bapt: d 15 Søndag i Trinitatis Niels {Christensen} Ronnums barn døbt Nav Niels hans Moder {Maren Ronnum} bar dd fad Chresten {Nielsen} Ronnum og Peder Hesßelvig og og{!} degns {Laurids Ebbesen} Søn.d: 15 Syndag i Trinitatis Blev Niels {Christensen} Ronnums barn Døbt Nafl: Niels faderens Morder {Maren Ronnum} bar, dend fader Christen {Nielsen} Ronnum peder hesselvig degen {Laurids Ebbesen} søn Laues Peder {Pedersen den Yngre} Ronnums Hustru Magete Vendeløf datter.
Begravelse nr. 6747
NOTITS: Degnen har sønnen som Laues, som ellers ikke er kendt. Flyttede til Silstrup i Skarrild og blev der kaldet Niels Nielsen Ronnum. Begravet 1812 59 år gammel.
22321752.10.22Anders Pedersen Skave Peder Andersen ? Peder Andersens kone Bapt d 21 Søndag efter trintatis Peder Andersen baren døbt Anders Hans broder {degnen: søster Ingeborg Andersdatter} bar den fad: peder {Christensen} lustrup.d 21 S: i tr. blev peder Andersen i Skauve hans barn Døbt Nafl: Anders Engborg skaue bar den fard peder {Christensen} lustrup Jachopsøn [...] peder {Pedersen den Yngre} Ronnum , [....elg...] Maren Ander datter.
22331752.10.29Knud Thomasen Hesselvig Thomas Hesselvig ? Thomas Hesselvigs kone Bapr d 22 dito Blev Thomas Hesßelvig baren døbt Navlg: Knud Jumfru [Christian Arntsdatter} Bisted dd fd Niels {Christensen} Ødvig og Jens Pede{...}.d 22 S: dag tri blev Thomas Hesselvigs baren Knud {gennerstreget} døbt Nafl: Knud , præstens datter bar dend farderne Niels {Christensen} Ødvig jens pedersen Marens hesselvig , Maren Vindeløf, peder hesselvigs
Begravelse nr. 6218
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel.
22341752.11.05Mariane Christensdatter Heesgaard Christen Mortensen Heesgaard Maren Ibsdatter Bapt d 2 Søndag i Adven blev Chresten {Mortensen} Heesgaard baren døbt Mariana Jumfru Christiana {Arntsdatter Bisted} bar den fad: peder {Christensen} Lustrup og Mads Lauesen og Anne jbsdatter og Kirsten.d: 23 Syndag udi trinta{...} blev Christen heesgaarg{!} Baren døbt Naflig Mariane, Christiane bar dend farderner peder {Christensen} lustrup Mas Lausen Koene hesselvig Kiersten Ibsted Kiersten Jens daatter.
NOTITS: Degnen 5. nov. præsten 10. dec., man vælge. Moderens navn fra FT 1787. Christen Mortensen se #6240.
22351752.12.24Johanne Jensdatter  Jens Pedersen Anne Nielsdatter Bapt: d 7 Janvari blev Jens Pedersen baren døbt navnlig Jochane, præstens Datter {24, Christiane eller 20 Anne Lisbet Arntsdatter Bisted} bar den fad Peder Chrestensen og Hustru og jens Jacobsen og Karen Chrestens datt og Else studs.d 4de S. d: i Alfend blev Jens peders: baren Døbt Jhanne Præsten datter bar den faderne peder christensen og hustru Jens Jaossen Karen Christ: datter Kier[..]Niels datter El stusgaa{..}.
NOTITS: Præsten 7. jan. 1753, degnen 24. dec. 1752, man vælge. Moderens navn fra FT 1787 Arnborg.
22361753.03.09Søren Jakobsen Døvling Jakob Sørensen Døvling Elisabeth Andersdatter Bapt: d 4 Martius blev Jacob Døvling baren døbt Nav. Sørren Perder Anderssens Hustru br dd fadr Niels Madssen og peder Andersen og Jens døvling datter.Jesu Nafn Anno 1753 føde/ Søndagen d: 4de Marsi[..] blev Jachop døfl: Baren døbt naflig Søren, peder Andersen hustru bar den farderne Niels Massen peder Andersen Jens døfling daatter peder døflling hustru Niels Jpsen.
NOTITS: Jakob Sørensen Døvling se #2242. Moderens navn fra FT 1801.
22371753.03.14Anne Christensdatter Pindvig Christen Pedersen Pindvig ? Christen Pindvigs 2. kone Bapt: d 14 Martius blev Chresten Pinvigs baren døbt navl. Kiesten Jumfru {Anne Lisbet Arntsdatter} bisted bar den faderne Jens Jacobsen og Christen Laurids {Degn] og Anne jbsdat og Maren {Pedersdatter} Gastal.d: 14 Marsi Blev Christ penVis baren døbt Nafl: Anne, Annelisbet {Arntsdatter Bisted} af præste gaaden bar dend farderne Jens Jachopsen Christen {Laruidsen} Degn, Anne Jbdaatte Maren peder daatter Kiersten Sørendattr.
NOTITS: Præsten: Kirsten, degnen: Anne!! Tilnavnet Gastal ikke undersøgt.
22381753.03.18Anne Hansdatter Karstoft- Sønder Hans Eskesen Karstoft Birte Christensdatter Bapt: d 18 Mart: blev Hans Eskes baren døbt Navlig Anne Peder Chrestensens Hustru bar dd fd Jens Ollesen og Hustru og Søren Skreder og Søren Ollesen pige {Johanne Kollund}.d: 18 Marsi blev hans Eskeesen i Castoft hans barn døbt nafl: Anne , peder Christensen hustru bar dend , faderne Jens Ollesen og Hustrue, Søren skreder Johane Kollund og Niels Ollesen Hustru.
22391753.03.25Else Nielsdatter Døvling Niels Madsen ? Niels Madsens kone Bapt: d 25 martius Niels Madsen baren døbt Navl: Elße Hr. Capteins Datter bar dd faderne.d: 25 Maris blev Niels Massen udi døfling baren døbt Naflig Else [Ja.en] linne[..] Roet bar den farderne Søren Ollesen Olle Mortensen og Anne Marie Niels J[..]sen peder døfling Hustru Christen [....]sen Hustrue.
Begravelse nr. 6223
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel. I skiftet 1757 i Døvling, Skarrild efter Kaptajn Henrik Clausen Linderot ses, at han har lyst Dorthe Jakobsdatter i kuld og køn (altså vedgået faderskab) i 1748, da hun var 13 år, som Dorte Linderot.
LINK: Skifte #285 Henrik Clausen Linderot, kaptajn i Vester Døvling.
22401753.07.01Edel Christensdatter Silstrup Christen Christensen Silstrup Mette Pedersdatter d 1 Juli blev Chresten Selstrups baren døbt Navl Edel hendes {barnets} moster bar den fader Chresten Chrestenßen og Søster.d: 1 Julius blev Christen Christense udi Selstrup hans baren døbt Nafl Edel, hendes moster bar hende, faderne Christen Christesen og Christen Lassen og Hustrue og Daatter af Selstrup,
NOTITS: Degnen har Christen Larsen med datter, som må være præstens version af Christen Christensens søster, dvs Christen Larsen har børnene Christen Chrisetnsen og NN Christensdatter. Moderens navn fra FT 1787.
22411753.07.13Peder Bentsen Silstrup Bent Jensen Silstrup Mette Pedersdatter Bapt: d 13 Julius blev Bent Selstrups baren døbt Peder Jumfru Anne Lisbedt bar dd fad Chresten {Pedersen} Ørbech og Chresten {Lauridsen} Degn og Chresten {fejl for Rasmus} pinvig Hustru.{....} Søndag efter trinitatis blev Bent Jensen Baren døbt Naflig peder, Ann{.} lisbhet udi Præstegaarden farderne Christen Pedersen Ørbech Christen Laurisen Rausm penvigs hustrue, Christen Penvigs hustru Anne skøt af Selstrup.
NOTITS: Præsten skriver ikke rigtig af og tager fejl ved "Christen Pindvis hustru", det skulle være Rasmus Pindvigs kone, hvorved Rasmus antaget for Rausm.
22421753.10.28Margrethe Pedersdatter Døvling Peder Andersen ? Peder Andersens kone Baptd 28 October blev Peder Andersen baren døbt Navlig Magrete Jumfru Christiane {Arntsdatter Bisted} bar den fadr peder Nielsen og Jacob {Sørensen} døvling og Hustru.{Ny prentet skrift} d: [..] October. Blev Peder Andersens barn døbt Nafnlig Magrete Christianna {Arntsdatter Bisted} bar den faderne Peder Nielsen Jacob Sørrensen Peder Jensen Maren Ibs datter Jnger borg Skau Mari i døfli{.} Karen becktoft Sisel gren.
Begravelse nr. 6226
NOTITS: Jakob Døvling hedder Sørensen. Hans kones navn indirekte i degnens kirkebog, flere muligheder.
22431754.01.20Johanne Olesdatter  Ole Mortensen ? Ole Mortensens kone Bapt: Anno 1754. Bapt d 20 Janvari blev Olle Mortensen barn døbt Navlig Jochana Møller Hustru bar dd fad: peder stus og hustru og Chresten Klingh og Elste Peders datter.I Jesu Navn Anno 175{.} d: 20 Janvarius Blev Olle Mortensens barn døbt Nafnlig Jahan Trin i Mølen baar faderne peder stusgaard Christen Klinch Anders studsgaard Laust Lauridzten gret studsg Anna Niels daatter Mar{..} Krog Else peder daatt.
NOTITS: Muligvis kan man identificere degnens navne med præstens, fx NNs hustru med et rigtigt navn.
19921754.05.19Mads Nielsen Døvling Niels Madsen ? Niels Madsens kone Bapt: d 5 Søndag efter Paaske blev Niels Madsen baren døbt Navlig Mads Jumfrue Christian {Arntsdatter Bisted, præstens datter} bar den faderen Jen Ollesen og Jacob {Sørensen} Døvling peder Jepsen og peder {Andersen} Døvling og Anne jep Datter. d: 5te Søndag efter Paa{..} Blev Niels Madsen Barn døbt Navlig M{...} {.....} Christiana ba{....} Faderne Jens Olesen Jacob Døfvling peder {......} Karstoft Gret Døfling Anne Jep daatter.
22441754.06.03Inger Jakobsdatter Døvling Jakob Sørensen Døvling Elisabeth Andersdatter Bapt: d Anden Pinse dag Jacob Døslings barn døbt Navlig Mette Jumfru Jachana bar den fad: Peder Lustrup Chresten Lauridsen og Jens Vester Døvling pige og Anne Sørrens Datter. Paa Anden Pinsedag Blev Jachb Døefling baren døbt Naflig Enger Jomfrd Lin[deRot] bar dend fader Jens Nielsen og datt{..} og Niels Massen og Peder Jepsen og Magrete døfling og Anne Sørens daatter
NOTITS: Døsling ville være Dørslund i Brande sogn, kan være fejl for Døvling. Dette er vist to ganske forskellig dåb præsten har Mette, degnen Inger fadderne forskellige. Moderens navn fra FT 1801. Inger Jakobsdatter ses i FT 1801 i Skarrild Overby sammen med moderen.
22451754.06.03Johanne Thomasdatter Hesselvig Thomas Madsen Hesselvig Kirsten Marie Terkelsdatter Bapt: Samme dag blev Thomas Hesselvigs baren Døbt Navl Jachane, Møllers Hustrue bar den fad: Chresten Heesgaard Chresten Møller og Jens Pederssen Hustrue Olle Klinches Hustrue og Anne Maria. Samme dag Thomas hesselvigs: baren naflig Johenne Mø{.}ler Konen bar dd faderne Christen Hees gaar gl: Christen Møller, Christen Lauridssens Jens Pedersen Hust Olle Mortensen Hustru og Gl: Mø{.}ler daatter Maria.
NOTITS: Præsten kan være ret unøjagtig.
22461754.08.18Erik Christensen Lustrup Christen Eriksen ? Christen Eriksens kone Bapt d 10 Søndag efter Trinitatis blev Chresten Erichsen barn Døbt Navnlig Erich Jumfru Bistedt bar den Faderne Thomas {Madsen} Hesßelvig og Laridtz {Ebbesen} Deg{n} og Jens Pedersens Hustru. d: 10de Søndag efter Trinitastus blef Chresten Erichsen baren døbt Nafnl: Eriech, Præstens daatter bar dend. faderne Laris Ebbesen Mari Christensdatter Thomas Hesselvig Jens Pedersen Hustru.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22471754.08.18Peder Christensen Pindvig Christen Pedersen Pindvig ? Christen Pindvigs kone Bapt: d 11 Søndag efter trinitatus blev Cresten pinvigs baren døbt Peder Jumfru Christiana {Bisted} bar dd Fad: Niels Elkiær og Jens Jacobsen og Kirsten Rasmusdatter Bendt {Jensen} Selstrup Hustru.d ii Søndag efter trinitatus, blev Cristen Penvig baren døbt nafnl: Peder Faderene Christiane {Bisted} bar dend Faderne Niels Elkier Jens Jachobsen Jens Christensen Kirsten Rasmusdaatter Bent Jensen Hustru {Mette Pedersdatter}.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22481754.10.06Mette Mari Olesdatter Lustrup Ole Minds ? Ole Minds kone Bapt: d 12 Søndag efter Trint blev Olle Mins baren døbt navlig Mette Mari Jumfru [Jackane] {Bisted} bar den faderen Peder Lustrup Chresten Lauridsen Anne Katrine og laßin. d 13 {formodet fejl for 12} Søndag efter Trintaus blev Olle Mins udi Lustrup hans baren døbt Nafnl: Met Mari Jap[..]oue Johanne udi preste gaarden Bar den Faderne peder lust{..} Christen Laurisen lasie Karen Christensdaatter Catrinne Olles Daatter af L{..}
Begravelse nr. 6289
NOTITS: Begravet otte år gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22491754.10.08Christen Madsen Lustrup Mads Lauesen ? Mads Lauesens kone Bapt: d 8 October blev Maeds Lauesen baren døbt Nav Chresten Jumfru Christiana {Bisted} bar den Fader Laue Mechelsen og Mechel Chrestensen og Chresten Nielsen Hustru {?Maren Christensdatter af Ronnum} og Karen Chrestens dat.d 8te October Blev Mas Lausen baren døbt Naflig Christen Chriane{!} bar den Fadderne Lau Mechelsen Mechel Christensen Olle Mins Christensen {Christen?} Nielssen Hustru og Karen Christda Anne Catrine og Maren Vindel{..} af Krog ,
Begravelse nr. 6241
NOTITS: Begravet to år gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22501754.12.22Ole Jensen Karstoft- Sønder Jens Olesen Karen Rasmusdatter Bapt: d 22 December blev Jens Ollesen baren døbt Navl Olle Niels Madsens Hustru {Døvling} bar dd Faderne Niels Ollesen og Hustru og Mechel Chresten og Lauridtz Lauridtzen og Dort Mechels datter og Hans {præstens mislæsning af degnen, se denne} pige.d: 22 Decmber blev Jens Ollesen udi Sønder Castoft hans Søn Døbt Naflig Olle, Niels Massen Hustru udi døfling bar dend Faderne Niels Olsen og Hustrue Mechel Christensen og Laurs Laurissen og Dorte Mechel daatter og ha{ns?} Castoft og h[u]s pige.
NOTITS: "Hus pige" muligvis hans pige. Moderens navn Karen Rasmusdatter se #2273.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22511754.12.28Margrethe Pedersdatter Skave Peder Andersen ? Peder Andersens kone Bapt. d 28 dito {December} blev Peder Anderssen baren døbt navlig Magrette Jumfru {Dorte} Lindroth bar den fader Peder {Christensen} Lustrup og hustru Peder {Nielsen} Skaue Anders {Nielsen} Gren Jacob {Sørensen} Døvlings hustru. A:d: 28 Decmber , Blev Peder Andersen baren døbt Nafl: Magrætte Jomfrue Linderroth af døfling bar dend faderne peder Christensen og Hustru Gl: Peder {Nielsen} Skaue og Anders Gren Jacob Døfling hustru og Gren {skulle vel være et navn} Gren Søn peder og Jens Døfling og datter.
Begravelse nr. 6244
NOTITS: Begravet knap to år gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22521755.03.05Morten Olesen Klink Ole Mortensen ? Ole Mortensens kone Bapt: Anno 1755 d: 5te marts blev Olle Mortensens barn døbt Nafvlig Morten Jomfru Jahhane bisted bar den faderne Jens pedersen og Peder Christensen Niels Mortensen Thommas {Madsen} Hesselvigs kone {Kirsten Mrie Terkelsdatter} og Karen Niels Daatter. I Jesus Nafn 1755 d: 5te Mart: Blev Olle Mortensen paa Klinch hans Baren Døbt Naflig Morten Jomfru Johanne bistid bar dend faderene Jens pedersen og peder Christensen Niels Mortensen thomas Hesselvigs hustru og Karen Nielsdaatter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22531755.03.05Anne Mari Andersdatter Skarrild- Grene Anders Nielsen Grene Maren Andersdatter Samme Dag {d: 5te marts} Anders {Nielsen} greens barn døbt naflig Anne Mari Jomfru Christiana bar den Faderne Bendt Jenssen {Silstrup} Jens pedersen Peder Andersen Hustru peder Greessen og Hans Pige Rasmus Bringelsen og Magrete Gren.Samme dag {d: 5te Mart:} Anders Grens baren Nafl: Anne Mari Jomfru Chriane bar dend faderne Bent Jensen Jens Pedersen peder Andersen Hustrue peder gressen og hans Pige Rasmus Bringelsen af penvig og Magrete gaen{!}.
Begravelse nr. 6249
NOTITS: Begravet to år gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22541755.03.28Mette Mari Pedersdatter Hesselvig Peder Jensen ? Peder Jensens kone d: 28 Marti Blev Peder Jenssens udi Hesselvig hans barn døbt Nafling Mette Mari og Møllerkoene bar dend Faderne hans Smeds og Henning Rasmussen og Cort lauridssen maren Vevsted og Anne Niels datter.d: 28 Marsi Blev Ped{..} Jensen udi Hesselvig hans Baren Døbt Nafl: Met Mari og Møller Koene bar dend , Faderne Hans smed af Brand og Henning Rasmussen og Cort Lauritzsen Maren Væsted og An Nielsdaatter.
Begravelse nr. 6235
NOTITS: Begravet 14 dage gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22551755.04.20Mette Christensdatter Heesgaard Christen Mortensen Heesgaard Maren Ibsdatter Bapt d: 20 April: blev Christens Heesgaard barn døbt Naflig Mette Jomfru Christiana bar den Fadren Christen Pinvig og Ib Christensen Lauridtz Lauridtzen Mads Lauesen Lustrup {præstens fejllæsning af degnens hustru} og Anne Ib daatter Else Peder daatter Sørren Skræder Hustru.d: 20 April blev Christ{..} Hees gaard baren Døbt Navl: Mette Jomfrue Christian{.} bar dend Faderne Christen pinvig og Ib Christensen Lauris Laurissen Mas Lausen hustru og Anne Ib daatir , Else pedersdaatter Søren skræder hustrue.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22561755.05.19Birgitte Bendtsdatter Silstrup Bent Jensen Silstrup Mette Pedersdatter Bapt Den Anden Pensedag blev Bendt Jensen barn døbt, Birgiti{.} Præstens Daatter bar den Faderne Anders Gren Niels Jensen Christen Pindvig pige Peder Greissen.{.}en anden Pense dag Blev Bent Jensen udi Silstrup hans baren døbt Naf: BirteBirte Præstedatter bar dend fadr Anders gren Niels Jensen Christen penvig pige peitter gressen.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22571755.06.22Peder Christensen Silstrup Christen Christensen ? Christen Christensens kone Bapt d: 22 Junis blev Christ Chrestensen barn døbt Nafl: Peder Faderne Sørren Pedersen og Hustrup Christen hiøl{...} pige Christen tarp pige Præstens daatter bar den.d: 22 Junis blef Christen Christensen baren udi Selstrup hans baren døbt Nafnl: peder fad Søren Pedersen og hust Christen Hiølund pige Christen tarp pige og Præsten datter bar d{...}.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22581755.06.22Anne Hansdatter Karstoft- Sønder Hans Eskesen Karstoft Birte Christensdatter Bapt. Og samme dag { d: 22 Junis} Hans {Eskesen} Carstoft barn døbt Nafl: Anne Niels Olesen Hustru bar dend Faderne Jens ollesen og Hustru gammel Ja{...} Søren daatter Jens Nielssen og Sørren Skræder og broder Niels Sørrensen.Samme dag { d: 22 Junis} Hans Casto{..} baren Nafl Anne Nie{..} Ollesen Hustru bar den Faderne Jens Ollesen og hustru Gl: Johanne Søre{..} daater Jens Neilsen og Søren Skærder og broder Niel Sørensen.
Begravelse nr. 6262
NOTITS: Begravet to et halvt år gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22591756.03.07Oluf Olesen Lustrup Ole Minds ? Ole Minds kone Bapt den føste søndag udi faste blev olle Mins barn døbt Naflig Oluf Olle Pedersen daatter bar den faderne boed Jacobsen Peder {Christensen} Lustrup Maes Lausen og Ib Christensen Karen Christen daatter og Mette jens daatter.dend føsted Søndag udi fasted belv Olle Mins barn døbt Nafl: Oluf Olle Pedersen datter bar dend faderne Boe Jacobsen Peder {Christensen} Lustrup Mas Lauesen og Ib Christensen Karen Christendat. og Mette Jensdat
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22601756.07.11Karen Jakobsdatter Døvling Jakob Sørensen Døvling Elisabeth Andersdatter Bapt. d: 4de Søndag i trinitaus blev Jachob Døfling Barn døbt Nafl: Karen Præsten daatter bar den Faderne Niels Massen Jens Hesselvig jachob Døfling pige Margrete.d: 4de søndag i Trintus blef Jachob Døuling Barn døt Nafl Karen Faderne præstens daatter dend Farderne Niels madsen Jens hesselvig Jachop Døflings pige Magrete Døfling.
Begravelse nr. 6242
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel. Moderens navn fra FT 1801.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22611756.09.26Maren Nielsdatter Ronnum Niels Christensen Ronnum Kirstine Nielsdatter Bapt. d: 15 Søndag i Trenitatus blev Niels {Christensen} Ronnom barn døbt Naflig Maren Maren {Christensdatter} Ronnom bar den Fadr: Niels Madssen i døfling Jens Pedersen i Hesselv Peder {Pedersen} Ronnum Lars Jørgensen Hustru Maren Vindeløf.d 15 Søndag i Tritatus Blef Niels Ronnum baren døbt Maren Maren Ronnum bar dend faderne Niels Massen i Døfling Jens pedersen i hesselvig Peder ronnum Las Sandfuld hustru Maren Vindeløf.
NOTITS: Dette Lars Sandfeld er vigtigt, han hedder altså Lars Jørgensen og kommer fra Store Sandfeld i Brande sogn. Lars begraves 1757 i Skarrild.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22621756.11.21Johanne Christensdatter Skarrild Mølle Christen Møller ? Chrsten Møllers kone Bapt d: 25 søndag i trenitat {eksisterer kun op til 23., her antaget} blev Chresten Møllers barn døbt Nafl: Jahanne Præste datter bar den Faderne Niels {Nielsen} Øvig Henning Rasmussen bertel Larssen Mari Christen daatter Gl: Christen Møller Hustru Anne Kling.d 25 Søndag i Trinitus Blev Christen Mølers Baren Døbt Nafl: Jahanne , Præsten datter bar dend Faderne Niels Ødvig Henning Bertel Lassen Mari Christen daatter Gl: Christen Mølers Hustru Anne Klinch.
Begravelse nr. 6755
NOTITS: Datoen er højst problematisk. Den 25. Søndag efter trinitatis eksisterer ikke i 1756. Her er antaget 23. søndag efter Trinitatis. Helt forkert vil det ikke være, men nøjagtigt vel heller ikke. Begravet 1814 af Skarrild Mølle.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22631756.11.22Maren Pedersdatter Skave Peder Andersen ? Peder Andersens kone Bapt d: 22 Nov: blev Peder Ander sen barn døbt Nafl: Maren Jomfru Anna Lisbeth bar dd fdr: Peder Nielsen Bertel Larsen Niels Mortensen. Anders gren Hustru Anne Knudsdatter karen Niels datter.d: 22 November Blev Peder Andersen udi shaue hans baren døbt Naflig Maren Jomfru Anne Lisbeth bar dend fader gl: Peder Nielsen Bertel Tarp Niels ortensen Anders gren hustru Anne Knud daatter Kaaren Neils daatter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22641756.11.28Niels Christensen Elkær Christen Elkær ? Christen Elkærs kone Bapt d: 1 søndag i Avend blev Christen Elckier {..}rn døbt Nafnl: Niels Præstens Datter bar Den Faderne Christen {Pedersen} Pinvig Jens hesselvig Ib Christensen Ole Mortensen Hustru og Magrete Niels daatter Mari Christen datter.d 1 Søndag i Aven ble{.} Christen Elkiers baren døbt Niels preste daatter bar dend Faderne Christen Pinvig, Jens Hesselvig, Ib Christensen Olle {Mortensen} Klinches hustr Magrette Neils datte{.} Marie Christens datt{..}.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22651756.12.24Niels Jensen Skarrild By? Jens Nielsen ? Jens Nielsens kone Bapt. d: 24 Decembr: blev Jens Nielssen barn døbt nafnl: Niels Præsten daatter bar dend Anders {Nielsen} Gren og hustru Rasmus Buchier {Anders Pedersen] studsgaard.D 24. Dember{!} Blev Jens Nielsen baren døbt Naflig Niels Præstens daatter bar faderne Anders green og Hustrue Rasmus Buchkier, Ander stusgaar.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22661756.12.26Marianne Jensdatter Skarrild By Jens Pedersen Anne Nielsdatter Bapt 1756. Paa den Anden Juledag blev Jens Pedersen barn døbt Naflig Marianna Præstens daatter bar den [.....] Peder [.....]sen Ander pedersen Olle Mortensen hustr Karen Niels daatter Mette Olles datter.1756 Paa anden Julledag blev Jens pedersen baren døbt Na{..} Mariannn Præsten daatter bar dend Faderne Peder Christensen Andr{...} Pedersen Olle Mortense hustrue Karen Christenssen Mette Olledattr.
Begravelse nr. 6248
NOTITS: Begravet to månder gammel. Moderens navn fra FT 1787 Arnborg.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22671756.12.27Anne Nielsdatter Døvling Niels Madsen ? Niels Madsens kone 1756 Bapt den 3die Julle dag belv Niels Madsen barn døbt Naflig Anne Koenens søster bar den Faderne Jens Ollesen og broder Niels Ollesen og Koenens Broder og hans Hustrus søster og Anne Ibdatter.Paa 3die Julle dag Niels Massen bar{..} udi døfling Naflig Anne Koenes Søster bar den Faderne Jens Ollesen og broder Niels Ollesen og Koenens broder og hans Hustrus Søster og Anne Ib daatter ,
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22681757.02.27Maren Olesdatter Klink Ole Mortensen ? Ole Mortensens kone Bapt Anno 1757. Bapt Paa Fastelauns Søndag blev Olle Mortensen Barn døbt Nafvlig Maren Præstens Daatter bar dd fd Sørren Skræder og Niels Lustrup Ander Studsgaard {fejllæsning af degnens Hesgaard} dorthe Niels daatter El peder Daatter.J Jeus nafen 1757. Paa Fastelaven Søndag Blev Olle Mortensen Baren Døbt Naflig Maren, Præsten datter La Rense Faderne Søren Skræder og Niels Lustrup Anders Hesgaard , daret Nielsdatter, El pedersdatter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22691757.05.08Anne Nielsdatter  Niels Christensen ? NielsChristensens kone Bapt d: 8 May blev Niels Christen barn døbt naflig Anne Møllerens Koene bar dd fd Christen Møller og Peder Christensen og Sørren Skærder Hustru Bertel Larssen.d: 8 May Blef Niels Christensen udi Søndergaar hans baren døbt Anne, Møllers kone Bar den, Fadaderne{!} Christen Møler og peder Christensen og Søren skreder hustru Bertel Lassen og {... mangler}.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22701757.05.15Christen Madsen Lustrup Mads Lauesen ? Mads Lauesens kone Bapr d: 15 May blev Mas Lausen barn døbt Naflig Christen Jomfru {Anne Lisbeth} Bisted var dd fd Christen Nielssen Olle Minnes og Anders studgaard.d: 15 May: Blev Mas lauesen baren døb Christen Jomfrue Anne Lisbeth bar dend Faderne Christen Nielsen Olle Mins og Anders stus.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22711757.05.18Anders Christensen Lustrup Christen Pedersen ? Christen Pedersens kone Bapt d: 18 May blev Chresten Pedersen barn døbt Naflig Anders Madme Bisted {Abelone Christensdatter Lund} bar den Faderne Niels Elkier og Hustru Chresten Elkiers {fejllæsning for Pindvigs} Hustru og Rasmus Penvig.d: 18 Maysius blev Chresten Pederssen barn døft{!} Naflig Anders Præstens Koene bar dend faderne Nils Elkier og Hustrue og Christen Penvig Hustrue og Rasmus penvig.
NOTITS: Degnen opfinder den latinske måned Maysius. Præsten Arnt Bisted laver flere og flere fejl når han kopierer navne over fra degnens kirkebog. Han er 61 og dør næste år, så det går ham dårligt. Må være Christen Pedersen i Lustrup for Christen Pindvigs kone er fadder, det ville hun ikke være, hvis hun var moderen.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22721757.08.24Margrethe Jakobsdatter Døvling Jakob Sørensen Døvling Elisabeth Andersdatter Bapt 14 Agustus blev Jachob Døfling barn døbt Naflig Margrete Jens {Nielsen} Døfling daatter bar dd fd Niels Masen Bertel Larsen Peder {...}sen Mari Christen datter og Anne Sørren Daatter.d: 14 August blev Jack{..} døfling baren døbt Naflig Magrete jens Døfling datter bar dend Faderne Niels Masen bertel larsen peder Jepsen Marie Christen daatter og Anne Sørensd:
NOTITS: Moderens navn fra FT 1801.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22731757.11.23Karen Jensdatter Karstoft- Sønder Jens Olesen Karen Rasmusdatter Bapt d: 23 November blev Jens Olesen barn døbt Nafl: Karen dorte Linder{..} var den fd Niels Madssen Hans Eskesen Niels Ollesen koene Apelon Anders daatter Jens Chrisste{...}.d 23 November Blev Jens Ollesen barn Døbt Nafl: Karen dorethe Linder{,..} Bar dend, Faderne Niels Massen hans Castoft Niels Ollesens Koene Aplon Ander daatter Jens Christensen ,
NOTITS: Moderens navn fra FT 1801 i Bukkær i Assing, hvor hun ses som mor til Karen Jensdatter *1756c, der i FT 1845 og 1850 Assing nævnes født i Skarrild.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22741757.12.11Rasmus Nielsen Døvling Niels Madsen ? Niels Madsens kone Bapt d: 11 december blev Niels Madssen barn døbt Naflig Rasmus Anna Lisbeth {præstens datter} bar dd fd dort{..} Lendroth og Peder Andersen Lisabeth Madsdaat{..] Niels Japsen og Peder {Andersen} Døfvling daater.d: 11 December Blef Niels Madssen barn døbt Navflig Rasmus Anna Lisbet bar den fad: Dorete Leindrotch og peder Andersen Lisbet Madsdat: Niels jepsen og peder {Andersen} døfvling datter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22751758.02.07Ingeborg Poulsdatter Hesselvig Poul Nielsen Hesselvig Mette Bapt Anno 1758. Bapt d: 7 Februar blev Povel Hesselvig barn døbt Naflig Engerbore, og Hans søster bar dd fd Monsior Sviser og hendes broder og degn søn Lauridtz {Madsen} Niels {Nielsen} Øvigs daatter Maren {Nielsdatter} og Christen {Christensen} Sanfuld {Sandfeld Bjerre, Brande sogn) Hustru.Anno 1758 d 7de Februraius Blef Povel hesselvigs baren Døbt Naflig Enger Borg, og hans Søster bar dend og dens fadre var Monsius Svisert og hendes Broder og Degen søn Laur{...} Niels {Nielsen} Øvigs daatter Maren og Christen Sandfuld Hustru.
NOTITS: Monsior Svitser er far til den næste præst.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22761758.02.07Mette Christensdatter Silstrup Christen Christensen Silstrup ? Christen Christensen Silstrups kone Bapt [..]samme dag {d: 7 Februar} Christen {Christensen} Selstrups barn døbt Naflig Mette og Præsten daatter bar dd fd Jens Madssen og degn søn Cort {Madsen} og degn Daatter Helene {Madsdatter} og Jens Penvegs Hustru.samme dag {d 7de Februraius} Christen Selstrup Baren Naf{..} Mette og Præsten daatter bar den fadern{.} Jens Massen og degn Søn Kort og degen daatter Leene og Jens Penvigs Hustru.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22771758.03.22Anne Marie Andersdatter Grene Anders Nielsen Grene Maren Andersdatter Bapt d: 22 Martius [dau.r] Anders Grenes barn døbt naflig Anne Mari og Jomfru Anne Lisbeth af Præstegaarden bar dd fad: Christen {Christensen} Pinvig og Hustru Peder {Pedersen} Ronnum {den Yngre} og Peder [....] Jens grenes Koene.d 22 Martius da blev Ander gren Baren dø{..} Nafl: Anne Mari, og Jomfru Anne Lissebet af Præsted gaarden bar dend Faderne Chresten Penvig og hustru Peder Ronnum og Peder Mins Jens grenes Koene.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22781758.06.02Peder Christensen Lustrup Christen Eriksen ? Christen Eriksens kone Bapt. d: 2. Junnius da blev Christen Erichsen Barn døbt Naflig Peder Prætens daatter bar den Faderne Peder skumager og Peder Møl Anne Christen daatter.d: 2 Junis da blev Christen Erechsen Baren døbt nafl: peder Præstedaatter bar den fade{...} peder Skumager og ped{..} Møl Anne Christen daatt{..}.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22791758.06.02Inger Jensdatter Skarrild By Jens Pedersen Anne Nielsdatter Bapt Samme dag {d: 2. Junnius} Jens Peder sen barn døbt Nafl Enger Presten daatter bar den fadr Peder Agersig og søn og El Erech datter og Ole minses Hustru og Kiersten Christen daatter.samme dag {d: 2 Junis} Jens Peders{..} Baren døbt Naflig Enger Præsten daatter bar dend Fadere Peder Ager sig og søn og El Erich daatter og Ole Minses Hustru og Kiersten Christendaatter.
NOTITS: Moderens navn fra FT 1787 Arnborg.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22801758.07.23Eske Christian Hansen Karstoft- Sønder Hans Eskesen Karstoft Birte Christensdatter Bapt d: 23 juli blev [....] Hans {Eskesen} Carstoft barn døbt Naflig Elsse Christiana Møller kone bar dd fa[...] Niels Christensen og Peder Christensen Kort Lauridssen {formodet fejl for Madsen} Sørren Skreder Hustru Niels Olufsen daatter.d 23 Juli blev Hans Castoft Baren Døbt nafl: Eshee Christiean Møller Koene Bar ham, Faderne Niels Christensen og Peder Christensen og Kort Laurisen, Sørren Skræders Hustrue og Niels Ollesens Daatt{..}
NOTITS: Degnen skriver direkte "bar ham" og Hans Eskesen fik 1746 en søn Eske Christian †1750. Præsten gør barnet til en pige Else Christiana.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22811758.08.06Else Bentsdatter Silstrup Bent Jensen Silstrup Mette Pedersdatter Bapt d: 11 Søndag i trinita blev Bendt Jens sen barn døbt Naflig Else Præsten daatter bar dd: fd. Rasmus {Bringelsen} Pinvig og Niels Larssen Chresten Pinvig kone Bendt Jens sen Pig, Niels Lustrup datter {Maren? Nielsdatter}.d: 11 Søndag i Trinitas da blev Bent Jensens baren Døbt Nafl: Else, Præsten dat{...} Bar den Faderne Rasmus Penvig og Prestens Afvlskarel Niels og Christen penvigs koene Bents pige Niels Lustrup datter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22821758.08.20Anne Margrethe Pedersdatter Skave Peder Andersen ? Peder Andersens kone Bapt d: 13 Søndag i Trinite blev Peder Ander sen barn døbt Nafl: Anne Magrete Niels {Jakobsen} Sønder gaard daatter {Abelone? Nielsdatter} udi Gl: Arenborg bar dend fad: Rasmus {Bringelsen} Pinvig peder Gre[i]sen Jachob {Sørensen} Døfling Peder Jepsen og søster {Anne? Jepsdatter} Jens Ollesen Hustru.d: 13 Søndag i tritaus da Blev peder Anders Baren døbt udi Skaue Nafl Anne Magrete Niels Sønder gaard daatter udi gl: Aren Borg bar dend fader Rasmus Penvig Jacob døfling peder gresen og peder Jepsen og Søster Jens Ollesen Hustru.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
LINK: Niels Jakobsen Søndergaard i Gammel Arnborg.
22831758.09.22Poul Gotfred Liebe Poulsen Østergaard Karstoft- Nørre Poul Jensen Østergaard Anne Dorthe Poulsdatter Liebe Bapt d: 22 Sepbem: Blev Sr Povel {Jensen} Østergaard Barn Døbt Naflig Povel Gotzfred Liiber og Hans Svige Moder {Margrethe Louise Saltou} Bar den Faderne var Monsr {Claus Eriksen} Sviitzer og Hendes søster {halvsøster Johanne Barbara Jonasdatter} og broder {halvbroder Poul Gotfred Jonassen} og Hans Broder Anders {Jensen Østergaard}.d: 22 September Blev Sr Povel Øster gaar Paa Nørre Castoft hans baren Døbt Nafl: Povel Gotfer Liiber, og hans olde Morder bar ham og han hafde 4re Fadere.
Begravelse nr. 6299
NOTITS: Den første dåb for den nye præst Christen Clausen Svitzer. Drengens navn er dels Liiber i kirkebogen, meningen er tydelig nok moderens navn Liebe. Det er blevt læst Berber mange steder. Drengen begraves 1. juli 1663 knap fem år gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
LINK: Poul Østergaard.
22841759.05.13Peder Pedersen Karstoft- Sønder Peder Mortensen Kirsten Nielsdatter Dend 13 May Blev Peder Mortensen udi Sønder Castoft hans Baren Døbt Peder, Niels Ollesen hustru bar dd Faderne, Monsiur {Poul Jensen} Øster Gaar, bertel døfling, Jens Ollesen og hustru hans Eskesen og Degen daatter {Helene Madsdatter} ,1950 d: 13 May blev peder Mortensen barn døbt Nafl: peder og Niels Ollesen hustru bar dend fadere bertil døfling og Monsiur Østergaard paa Castoft Jens Ollesen hustru og Hans Eshesen Husru og degn daatter.
Begravelse nr. 6266
LINK: Moderens navn Kirsten Nielsdatter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22851759.05.26Mette Nielsdatter Døvling Niels Jakobsen Anne Knudsdatter d: 26 May en uægte Baren af døfling Nafl: Mette Morderen Anne Knud daatter , faderen Niels Jacobsen af Skaue og Niels Massen Hustru bar dend.Paa anden Pinsedag {d. 4. juni} blev en uægte Baren døbt af Døfling Naflig Mette og ud lag til Barnefader, Niels Jacobsen af Skaue ,
Begravelse nr. 6267
NOTITS: Begravet fire måneder gammel. Præsten og degnen er ikke enige om datoen.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22861759.06.17Peder Nielsen Skarrild By Niels Mortensen ? Niels Mortensens kone d: 9de Junius Blev Niels Morten sen her i Byen hans Baren Døbt Nafnl: Peder, Møler-Koen Bar dend, Faderne Peder Christen sen og Degen søn Laurs Olle Klinch og peder stusgaar daat: El.d 1 Søndag i tritaus {17. juni} Blev Niels Mortensen baren døbt, her udi byen Nafl: Peder Møler hustrue bar den Faderne Peder Christensen og degen Søn Lauris, og Olle Klinch, og peder stusgaard datter, og Jens Pedersen Hustru ,
Begravelse nr. 6269
NOTITS: Begravet tre måneder gammel. Præsten og degnen er en uge fra hverandre om datoen.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22871759.07.25Christen Nielsen Ronnum Niels Christensen Ronnum Kierstine Nielsdatter d: 25 Juli Blev Niels {Christensen} Ronnum Baren døbt Nafl: Christen Monsie{.} Øster gaars Koene {Anne Dorte Liebe} Paa Nøre Castoft Bar den Faderne Henning Rasmusen Jørgen {Jakobsen} Hesselvig Degn søn Lauris Jens pedersen hustr Maren Vindeløf.d 25 Juli blev Niels Ronnum barn døbt Nafl: Christen Sig Øster gaar koene paa Nør Castoft Bar dend Faderne Henning Rasmusen Jørgen hesselvig og degen Søn Lauris Jens pedersen hustru Maren Viendeløf.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22881759.10.21Anne Johanne Olesdatter Klink Ole Mortensen ? Ole Mortensens kone d: 19de Søndag udi Trinitatus Blev Olle Mortensen hans Baren døbt Nafl Anne Johanne, Præsten Hustrue {Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted} Bar dend Faderne Olle Mins degen søn kort Morten stusgaar og Mette Sørensdatter her udi bye.d: 19 Søndag i tritaus Blev Olle Mortensen Baren døbt Naflig Anne Johanne Præsten Hustru bar dend Faderne Olle Mins Cort Laurissen Morten stusgaar Jens pederse: hustru Else stus gaard og Mette Sørendaatt.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22891759.11.18Anders Pedersen Skave Peder Andersen ? Peder Andersens kone 1759 d 23 {?} Søndag efter Trinit blef Peder Andersens Baren i Skave døbt og kaldet Anders.
NOTITS: Dato usikker. Ser ud som 27. Søndag efter Trinitatis, men 24. er den sidste i kalenderen. 23 antaget.
LINK: Præsten affotografering.
22901760.01.13Jannes Poulsen Østergaard Karstoft- Nørre Poul Jensen Østergaard Anne Dorte Poulsdatter Liebe Føde Anno 1760. Dend 13 Janvarius Blev Monsiur Øster gaar paa Nørre Castoft hans Baren døbt Jannes, Madme Biermand {Anna Henriksdatter Himmerig} af {Sønder} Felding Bar ham Faderne Monsiur Bier Mand, og hans Koenes Søster {Anna Amalia eller Johanne Barbara Vissing} af Kolding, og hans Broder {Anders Jensen Østergaard}.J Jesu Nafn Ao 1760, d: 13 Janvarius, Blev Monsiur Øster gaar hans Baren døbt paa Nørre Castoft Nafl: Jannes. Madme Bir Ma{..} af Felding bar ham, Faderne Monsiu bir Ma{..} og Jomfru af Kolding som er hans Koenes søster og hans broder.
Begravelse nr. 6282
NOTITS: Begravet halvandet år gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22911760.02.17Lave Madsen Lustrup Mads Lauesen ? Mads Lauesens kone d 17 Februri , da blev Mas Lauesen udi Lustrup hans Baren døbt Laue , Møle koen Bar ham, Faderne Christen Nielsen og Morten {Pedersen} stusgaar Degn Søn Lauris Karen Christen daatter.Søndag d: 17 Febr. blev lau Massen hans Baren Døbt Nafl: Laue Møler {h....} bar dend Fadere Christen Nielsen Morten stusgaar Laurs {Ebbesen} Degn søn Laris og Maren Mechel dat dat Karen [Kiersten] Andersdaatter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22921760.03.16Inger Nielsdatter Døvling Niels Madsen ? Niels Madsens kone d: 16 Marsi: Blev Niels Massen udi Døfling hans Barn Døbt Jnger Præsten{...} Biersted {Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted} bar dend Faderne Niels Christensen Jaab {}Jacob Sørensen døfling, peder Jepsen Anne Niels daatter Kirsten Peder dat.Søndagen d: 16 Mars Blev Niels Massen Baren Døbt Naflige Jnger, Præsten Hustru bar dend , fadr{..} Niels Christensen og [....] Defling Hustru peder Jepsen Anne Niels daatter i Skaue og Kiersten pedersda{...}
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22931760.05.11Mads Pedersen Døvling Peder Jakobsen ? Peder Jakobsens kone d: 6te Søndag efter Paaske Blev peder Jacobsen, udi døfling hans Baren døbt Mas , Jens Nielsen daatter Bar den, Faderne Olle {Nielsen} Mins Peder døfling Søn Christen , Maren Jensdaatter peder Jepsen og Anne Japdaatter.d: 6te Søndag efter paaske Blev peder Jacobsen udi døfling hans Barn døbt Nafnl: Mas Jens Væster gaar datt Bar den Faderne Olle Niels: Maren Jensdat: peder døfling søn peder Jepsen og Søster Anne Jep dattr.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22941760.07.20Maren Pedersdatter Ronnum Peder Pedersen Ronnum den Yngre Maren Nielsdatter d: 7de Søndag udi Trinitatus Blev Peder {Pedersen den Yngre} Ronnum Baren døbt Maren Monsiur Øster gaard Kiersted {Anne Dorte Liebe} Bar dend, Faderne Niels {Christensen} Ronnum, Olle {Nielsen} Mins , Degn Søn Kort {Madsen} , Mølle Koene Niels {Nielsen} Ødvig daatter Anne ,d 7de Søndag udi Trinitatus Blev Peder Ronnum Baren Døbt Nafnl: Maren Monsiur Øster gaar Hustru paa Nørre Castoft Bar den , Faderne Niels Ronnum og Olle Mins Kort degn Møle Hustru Niels Ødvigs dat Anne
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22951760.08.11Lenore Christensdatter Svitzer Skarrild By Christen Clausen Svitzer Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted Torsdagen d: 11ve Agusti Hr. Svitzer Baren Lenore Døbt Madamme Bisted {Abelone Christensdatter Lund} Bar hende Faderne, hr Jes {seng}, af ansager Monsiur høg af Kerbøl, Jens {Christensen} Lund Madamme Tøxen {Brigitte Christensdatter Svenstrup} Jomfrue {Lorentze/Anne Marie} Bisted.Tors dagen d: 11 Augusti blev Præsten Baren døbt nafl Lenore, Madme Bisted bar dend Faderne Hr Jesseng af ansagger Monsiur høg af Kelbøl Jens Lund Madme Tøxen og Jomfrue Bisted.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22961761.01.04Niels Pedersen Karstoft- Sønder Peder Mortensen Kirsten Nielsdatter Føde Anno 1761.d: 4de Janvarius blev Peder Mortensen, udi Sønder Castoft hans Søn døbt Niels, hans Broders Hustru Bar ham, faderne. Anders Mortensen hans Eskesen, Degn søn Lauris Jens Ollesen Jens Nielsen daatter Peder {Andersen} døfling koene.Ao 1761 d: 4de Janvari da Blev peder Mortensen udi Sønder Castoft hans søn Døbt Nafnl: Niels hans broder Hustr [Beade] ham, fader Anders Mortensen og hans Castoft og Olle Nielsen og Degen søn Lauris Jens Ollesen Hus{...} Jens Trovelsen daatter Peder døfling Hustru,
NOTITS: Sognet er ikke angivet for Anders Mortensen, men menes at være Oddum og hans kone er moderens mor.
LINK: Moderens navn Kirsten Nielsdatter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22971761.01.14Margrethe Birgitte Poulsdatter Østergaard Karstoft- Nørre Poul Jensen Østergaard Anne Dorte Poulsdatter Liebe d: 14 dito {janvarius} Blev Monsiur {Poul Jensen} Øster Gaar paa Nørre Castoft, hans Barn Døbt Magrete, Jomfrue {Margrethe/Edel Manassesdatter} Tøxen Bar dend, faderne Hr {Knud Peder Christensen} Søltoft udi Brande, Hr heretzfoger udi gieldedrup. d: 14 Janvav: da blev Monsiur Østergg Paa Nørre Castoft hans Barn Døbt Nafl Magrete Bergiette, Jomfru Tøxen Bar dend Faderne Hr Søltoft udi Brand Hr herretz foger Lyster, af Gielderup.
NOTITS: Birgitte Christensdatter Svenstrup er mor til Margrethe og Edel Manassesdatter Tøxen, døtre af Manasse Pedersen Tøxen †1744, præst i Sønder Felding. Se afkald 29.06.1757 Hammerum Gejstlig.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22981761.01.18Anne Hansdatter Karstoft- Sønder Hans Eskesen Karstoft Birte Christensdatter 1761 d 18 dito {Janvarius} Blev Hans {Eskesen} Castoft Baren døbt Anne, Møller kone Bar dend, Faderne Niel Christensen Olle Nielsen Ander {Jensen} Østergaar, Jens Nielsen daatter, peder Jacobsen Hustru peder Christensen, Søndagen d: 18 dito {Janvav:} Belv Hans Castoft Hans Baren døbt Nafl: Anne Møle Konen Bar dend Fader Niels Christensen Olle Nielsen og Ander Østergaar Jens Nielsens daatter peder Jacobsen kone Peder Christensen.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22991761.03.08Peder Nielsen Skarrild By Niels Mortensen ? Niels Mortensens kone d 5te Søndag udi Fastend, Blev Niels Mortensen her udi Byen, Baren døbt Peder Jomfrue Hiøer bar dend, faderne Peder Christensen Morten pedersen og Else studsgaar, Mas Lausen.d: 5te Søndag [dedt] Fasted, Blev Niels Mortensen Barn Døbt Nafl: Peder Jomfrue Hiøer bar dend, Fader Peder Christensen Morten pedersen Mas Lausen Hust Else stus gaard Niels Mortensen {...}
NOTITS: Hiøer læst som Højer.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23001761.03.19Maren Andersdatter Grene Anders Nielsen Grene Maren Andersdatter d 19 Masi Blev Ander gren bar døbt Maren Møller dat bar den faderne Christen Peders: og Konne Niels Ødvig Søn Olle Mins Koene,d: 19 Massi da blev Ander Nielsen udi gren , hans Baren Døbt Nfl: Maren, Møler Daatter , bar dend Faderne Christen Pedersen og Konne Niels {Nielsen} Ødvig søn Jens og Maren Miens Zesel gren.
Begravelse nr. 6803
NOTITS: Begravet 1820 58 år gammel. Præsten Svitzer bliver svagere, flere og flere stavefejl, afkortninger.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23011761.04.30Lars Christensen Silstrup Christen Christensen ? Christen Christensens kone d: 30 April Blev Christen Christ:sen udi Selstrup hans Baren døbt Las Mølle Koene bar dend , Faderne Christen {Christensen} hiølund degn søn Kort ,d 30 April, da Blev Christen Christensen udi Selstrup hans baren Døbt Las Møllerdat Bar dend Faderne Chr{...}Hiølund Cort degn og Anders Massen Koene Søren {Pedersen} Hiølund daatter {? Sørensdatter}.
NOTITS: Christen Christensen og Søren Pedersen i Store Hjøllund i Arnborg sogn, nabo til, se Folk og Steder i Arnborg sogn.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
LINK: Søren Pedersen og Christen Christensen i Store Hjøllund i Arnborg.
23021761.07.02Karen Nielsdatter Døvling Niels Madsen ? Niels Madsens kone d: 2 den Julius blev Niels Massens baren udi døfling døbt Karen , peder Jacobsen Koene Bar den. d: 2den Julius blev Niels Massen baren døbt Karen , Peder Jacobsen Koene udi døfling var denne Faderne Bent Jensen og Christen Pedersen Karen Castoft og Anne Jepdaater.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23031761.08.23Niels Jensen Karstoft- Sønder Jens Troelsen ? Jens Troelsens kone d: 14 Søndag udi Trinitaus Blev Jens trovelsen udi Castoft baren døbt Niels hans daatter bar den Fadderne Olle Niels: Kort Lauris Anne Møle ,d: 14 Søndag udi trinaus , Blev Jens trovelsen Baren udi Sønder Castoft Døbt nafnl: Niels og hans daatter bar dend , Faderne Olle Niels: Kort Lauriss: Anders Castoft , Anne Møl , og Jens Ollesen.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23041761.09.23Bertel Madsen Lustrup Mads Lauesen ? Mads Lauesens kone d 23 September, blev Mas {Lauesen} Lustrup Baren Døbt Bertel og hans M[o]rder søster bar ham, Faderne Bertel Nielsen degnsøn {Cort Lauridsen}.d 23 September , Blev Bertel Nielsen udi Lustrup hans Svoger Barn Døbt, Nafl: Bertel og stinne Bertelsdaatter, bar dend Faderne, Bertel Niels: Kort Laurissen, Erich pedersen hustru Karen Christen daatter Kirsten Christen daatter ,
NOTITS: Mads Lauesen er altså Bertel Nielsens svoger. Bertel Nielsens kone er enten en Lauesdatter eller Mads Lauesens kone en Nielsdatter. På første blik er Mads Lauesens kone en Bertelsdatter (søster Stine Bertelsdatter), så muligvis er forbindelsen længere ude. Men hvis svoger betyder svigersøn, er Mads Lauesen gift med Bertel Nielsens datter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23051761.11.07Mads Andersen Silstrup Anders Madsen Dorte Mikkelsdatter d 7de November Blev Anders Massen udi Selstrup døbt Mas,.d 7 November , da Blev Andes Massen udi Selstrup hans Baren døbt Mas Hans Moster bar dend , Faderne Jens Massen , og degn Søn {Cort Lauridsen}, Jens Nielsen Koene Niel Lustrup og Hustru ,
NOTITS: Mosteren kan være faderens eller barnets.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23061761.12.26Peder Pedersen Ronnum Peder Pedersen Ronnum den Yngre Maren Nielsdatter d 9de Dito {Janvius} blev peder {Pedersen den Yngre} Ronnum Baren døbt , Peder, Anne Niels dat Øvig bar dend Faderne Niels {Christensen} Ronnum Christen {Christensen} Sandfeld {-Bjerre, Brande} Kort Lauris Jens {Nielsen} Ødvig Christen Møller datter {Sidsel Christensdatter}.d 26 December da Blev peder {Pedersen den Yngre} Ronnum Baren Døbt peder Anne Niels daatter Bar ham Faderne Niels {Christensen} Ronnum Christen {Christensen} Sandfeld {Bjerre, Brande} Koret Laurissen og Jens {Nielsen} Ødevig og Zesel Christens daatter ,
NOTITS: Præsten har vel dåben i kirken og degnen hjemmedåben. Sidsel Christensdatter identificeres her som datter af Christen Møller.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23071762.01.01Rasmus Jensen Karstoft- Sønder Jens Olesen Karen Rasmusdatter Føde Anno 1762. d førsted Janvius Blev Jens Ollesen udi Sønder Castoft hans baren døbt Rasmus, Hans Eskesen Hustru {Birte Christensdatter} bar dend Faderne Jens Trouelsen Kort degn og Søster,Ao 1762 , d 1 Janvaris da Blev Jens Ollesen, baren Døbt Rasmus , og hans pige bar dend Faderne Jens trovelsen Kort Laurisen lene Lauris daatter, Kirsten Niels daatter.
NOTITS: Præsten og degnen er uenige om, hvem der bærer. Moderens navn Karen Ramusdatter se #2273.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23081762.01.01Margrethe Pedersdatter Skave Peder Andersen ? Peder Andersens kone Samme Dag {førsted Janvius} Peder Andersen udi Skaue hans Baren, døbt Magrete, Anne Niels dat af døfling Bar dend , Faderne peder {Christensen} Lustrup og Morten {Pedersen} Stusgaar Magerte {Grene} hendes dat,Samme dag {1 janvaris} peder Andersen i Skaue hans baren Nafl Magrete, Anne Niels Daatter og Bar dend Faderne peder Lustrup Jacob Selstrup, og Morten stusgaar og Magrete gren hendes Daatter. Skarrild Skole Huus L.{aurids} E.{bbesen} Thæm.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23091762.01.13Jens Poulsen Østergaard Karstoft- Nørre Poul Jensen Østergaard Anne Dorte Poulsdatter Liebe d 13 Janvarius Blev Monsiur Østergaar paa Nørre Castoft døbt Jens , Hans koene Søster {halvsøster: Johanne Barbara Jonasdatter Vissing} Bar Ham Faderne Monsiur BierMand, Anders Østergaard, Jomfru Larense,I Jesu Navn 1762 d: 13 Janvarius blev Monsiur Øster gaard Hans baren paa Nøre Castoft Døbt Jens , og hans Koenes Søster var den Faderne Monsr Bir Mand og Anders {Jensen} Øster gaard og Jomfrue Laurense, og Jomfrue J Malli {Anna Malia Jonasdatter Vissing} af Kiderich Mølle {Rind sogn} ,
Begravelse nr. 6291
NOTITS: Begraves fem måneder gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23101762.02.26Anne Nielsdatter Skarrild By Niels Christensen ? Niels Christensens kone d 26 Februvari Blev Niels Christensen i Søndergaar hans Baren døbt Anne Mølle Koene bar den Faddere Peder Christen Søren {Sørensen} Skræder degn dat Mari Jens daatter.D 28 Februr: Blev Niels Christensen udi Sønder gaar hans Baren døbt Anne Kierstine, Møle Konne bar dend , Faderene peder Christensen og Søren Skræder og kort deng {degn} , og Mari Christen daatter.
Begravelse nr. 6382
NOTITS: Begraves 11 år gammel. Moderen dør i barselsseng.
LINK: Moderen, Niels Christensens kones begravelse.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23111762.05.02Jens Nielsen Silstrup Niels Pedersen Karen Jensdattter d 2 May Blev Niels pedersen baren døbt Jens Kiersten Hees gaar , bar den Fadren Jens Ibsen Anne Jens dat peder Christ:sen ,d 2 May Blev Niels pedersen, Baren Døbt, Jens Kiersten hees gaard, Bar dend Jens Ibsen, Jens Pedersen, Jens Christensen Anne Jens daatter Maren peder datter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23121762.05.02Peder Jensen Silstrup Jens Nielsen ? Jens Nielsens kone Samme dag {d 2 May} Jens Nielsen Baren udi Selstrup døbt peder, Møle Konne bar den, faderne Jens Massen Anders Mort: degn dat {Lene Lauridsdatter} Anne Ibsdatter.Samme dag {d 2 May} Jens Nielsen Baren udi Selstrup døbt peder Anne Møl bar dend, Faderne Jens Massen Ander stusgaar Anne Ib daatter og Leene Lauris daatter degen.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23131762.05.04Arnt Christensen Svitzer Skarrild By Christen Clausen Svitzer Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted d: 4de May Hr: Sviser Baren døbt Arent Hr. Jessen og Kiersted {Cathrine Sofie Gassum} udi ansager bar ham, Faderne Hr Jesseng , Monsiur Bir Mand Madame Høy og Jomfrue {Edel/Margrethe Manassesdatter} Tøxen og Monsiur Lassen ,d 4de May Hr svizer Baren Nafenlig Arent , Madme Jesseng Konne bar dend Faderne Hr Jesseng , Monsiur Bier mand Madma Hiøg og Jomfrue Tøxsen Og Monsiur Lassen.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23141762.06.20Jens Pedersen Døvling Peder Jakobsen ? Peder Jakobsens kone d: anden Søndag udi trinitatus peder Jacobsen baren udi døfling døbt Jens Ander {Jensen} Østergaar hustru Bar dend, Faderne Ander {Nielsen} gren og Peder Jepsen Bent Jensen ,d anden Søndag Efter trinitatstus Peder Jacobsen Baren udi Døfl: Naflig Jens Ander Øster gaard Hustru bar dend Faderne, Anders gren, og peder Jeps Ander Østergaard Bent døfling og peder {Andersen} døfling dat.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23151762.08.22Anne Katrine Eriksdatter Lustrup Erik Pedersen Lustrup Margrethe Svendsdatter d 22 Agusti Blev Eriech pedersen udi Lustrup døb Anne Catrine hans Kones Søster Bar dend Faderne Las Svensen og hans Søster Olle Pedersen.d 22 Austie, da blev Erich pedersen udi Lustrup hans Baren døbt Nafl: Anne kat[..] hans konnes Søster Bar dend , Faderne Peder [f....] gaar og hans Søster Karen Christensdat Las Svensen og Broder og Søster og Olle Pedersen.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23161763.01.02Anne Jakobsdatter Bæksgaard Jakob Bæksgaard ? Jakobs Bæksgaards kone Føde Anno 1763. d [2]: Janvarius blev jacob Bexgaar Baren Døbt Anne Kiersten Christen daatter bar dend, Faderne Morten stusgar, og Olle Mins kort Laurisen Peder Lustrup Karen Niels daatter ,J Jesu Nafn Ao 1763. d 1sted Janvirus da Blev Jacob B[æ]exgaard Baren Døbt Nafl: Anne Kiersten Christen daatter udi heesgaard Bar dend Faderne Morten {Pedersen} stusgad kort Laurissen og Olle {Nielsen} Minds [..] Peder Lustrup konne Niels Madsen Hustru ,
Begravelse nr. 6296
NOTITS: Begravet 7 uger gammel. Præsten har Karen Nielsdatter, degnen Niels Madsens hustru, altså identificeret.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23171763.02.28Anne Kirstine Jensdatter Fasterholt Jens Jakobsen Johanne Madsdatter d 28 Februs Blev Jens Jacobsen udi Faster holt hans Baren Døbt Nal: Anne Kiertin Christen bere kone Bar dend Faderne Christen {Christensen} Bere {den Yngre} Niels {Christensen} Bere og hustru {Johanne Jensdatter} Anne Marie Jens Daatter.
NOTITS: Degnen har indført denne dåb i Skarrild ikke i Arnborg kirkebog, hvor den hører hen. Hun bliver gift til Brande sogn.
LINK: Degnen affotografering.
23181763.03.27Margrethe Christensdatter Krog Christen Pedersen Tarp ? Christen Pedersen Tarps 2. kone d: 28 Februvarius Blev Christen pedersen Tarp hans Baren døbt Magrete, Anne Møl Bar den Faderne, Mas Lausen kort Laurissen Morten pedersen Anne Nielsdaatter kirsten peder daatter,Paa Palme Søndag Blev Christen peder{...} Tarp udi krog hans Baren Døbt Magrete, Anne Møl bar dend Faderne Mas laursen og kort {Lauridsen} Degn og Morten pedersen og Anne Niels daatter og Kiersten pedersdat.
NOTITS: Præsten har kopieret datoen forkert fra degnens forrige dåb, som var indført i Skarrild i stedet for Arnborg (Fasterholt).
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23191763.06.03Eske Hansen Karstoft- Sønder Hans Eskesen Karstoft Birte Christensdatter d: 3di Juins Blev Hans {Eskesen} Castoft Baren døbt Eske Møller daatter Bar dend Faderne Peder Christensen Mechel Andersen Peder Jacobsen og Jens Trovelsens, og Maren Møl,d 3 juins Blev Hans Castoft da Baren fød {navn udeladt}, Hans Mølerens daatter Bar dend, faderne Peder Christensen og Mechel Andersen og Peder Jacobsen og Jens troeulsen Konne, og Maren Møl.
Begravelse nr. 6298
NOTITS: Begravet 14 dage gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23201763.06.12Jeppe Pedersen Døvling Peder Jepsen ? Peder Jepsens kone d 12 junius Blev Peder Jepsen han Baren døbt Jeppe Præsten Kiereste {Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted} bar dend, Faderne peder Mortensen Niels Jepsen Mechel Jepsen, Bent {Jensen} Hustru {Mette Pedersdatter} peder Døf{..} daatter {Kirsten Pedersdatter},Søndagen d: 12te Junius, da Blev Peder Jpsen, hans Baren Døbt Nafl: Jp, Peder Mortensen og Niels Jpsen og Mechel Jpsen Bent Jensen og Hustru {Mette Pedersdatter}, og peder døfling daatter og Præsten konne bar dend.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
19981763.07.01Poul Gotfred Poulsen Østergaard Karstoft- Nørre Poul Jensen Østergaard Anne Dorte Poulsdatter Liebe {REKONSTRUKTION: fra skiftet 1774 efter moderen: 'Poul Østergaards søn Poul Gotfred i Nørre Karstoft '}
NOTITS: I skiftet efter moderen Anne Dorte Poulsdatter Liebe den 16. november 1774 på Nørre Karstoft nævnes "Een Søn Poul Gotfred 11 Aar".
LINK: Skifte efter Anne Dorte Poulsdatter Liebe 1774 Nørre Karstoft.
23211763.07.02Mette Poulsdatter Hesselvig Poul Nielsen Hesselvig Mette Thomasdatter Paa maria besøgelsen dag Blev Pouel {Nielsen} Hesselvigs Baren døbt Mette, hans brod{..} konne Bar dend Faderne Thomas {Pedersen} Holtdom Jørgen Hesselvig Christen {Christensen} Sand fuld (Sandfeldbjerre Brande sogn} og konne og daatter.Paa Maria Besøgelsen dag, da blev Pouel hesselvig Baren Døbt Mette hasn broder konne bard dend Faderne hans broder og Niels Thomasen Jørgen hesselvig Christen sand fuld konne og daatter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23221763.07.24? ? Bertelsdatters barn Hesselvig  ? Bertelsdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen DKB: ' d 29 [dito Julius] Berte Hesse[l]vig daters barn død fød [straxen?] f[a] '}
Begravelse nr. 6300
NOTITS: Dato omtrendtlig. Saa vidt det kan ses har præsten kopieret dette helt forkert og fået Bertel Hesselvigs datter begravet 7 uger gammel. Bertel Heselvig er for gammel til at få børn, han fik børn 20 år før.
23231763.09.11Laurids Christensen Døvling Christen Lauridsen Koch D 11 September, blev en uægte Baren døbt af Døfling nafnlig Lauris og udlagt til barne fader Christen Koche som er Soldatte, og peder døfling daatter {Kirsten Pedersdatter} bar dend. Niels Masen og Niels Jepsen var Fadderne.d: 11 September, blev en uæge {!} Baren fød udj Døfling og Døbt Lauris og udlagt til Barnefader Christen Laurissen Kook af Omme ,
NOTITS: Moderens navn nævnes ikke. Bliver gift 1789 i Hover sogn i Ringkøbing amt med Anna Thomasdatter.
LINK: Christen Lauridsen Koch i Hallundbæk i Sønder Omme.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23241763.09.29Maren Lustrup ? Bertelsdatter d 29 September, Blev Bertel {Nielsen} Lustrup daatter barn Døbt Maren og hende Moster {Stine Bertelsdatter} bar dend Faderne Peder {Christensen} Lustrup og hans konne {Mette Katrine} og Thomas Magrete og Karen Christens daatter ,d 29 September da Blev Bertel Lustrup daatter barn døbt Maren og datter stine Bar dend , Faderne peder lust{..} og hans konne og thomas Jensen Magrete [Gres] daatter pg Karen Christen daatter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23251763.09.30Anders Pedersen Karstoft- Sønder Peder Mortensen Kirsten Nielsdatter d: 30 dito {September} peder Mortense Baren Døbt Anders Jomfru Svizer {Claudiane 21, formodet} Faderne Jens Nielssen og Degn Søn kort Laurissen,d 30 dito {September} peder Mortensen barn Anders Jomfru Sviser {Claudiane?} bar dend Faderne Jens Nielsen og degne søn kort Jens trovelsen og hans dat og peder døfling datter kiersten {Pedersdatter}.
LINK: Moderens navn Kirsten Nielsdatter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23261763.11.27Jens Olesen Lustrup Ole Nielsen Minds ? Ole Nielsen Minds kone Føde Anno: 1764 Dend Nye Kirche aar. Ao d: 1sted Søndag udi Aven Blev olle Miens Barn døbt Jens, Monsiur Bier Mand bar ham, faderne, Boe Heede Niels Mortensen Jens pedersen Karen Christensdaatter peder {Christensen} Lustrup.Dend Nye Kirche aar Ao 1764 , d: førsted Søndag ui Aven, Blev Olle Mensses Baren Døbt nafnl: Jens og Monsiur Bier mand Bar dend Faderne Boe Heede og Niels Mortensen hust Jens Pedersen daater Karen Christens daatter Peder lustrup.
NOTITS: Usædvanligt at en mand bærer.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23271763.12.17Maren Madsdatter Krog Mads Laursen ? Mads Laursens kone d: 17 December Blev Mas Laursen udi Krog hans Baren døbt Nafl: Maren, Karen Christensdat bar den. Faderne Christen Skræder og hustru Morten stusgaar, Johanne Christ: dat.d 17 Decembr Mas Laursen Baren Nafnlig Maren, Karen Christendatter Bar den, faderne Christen Skræder og hus[...} Christen Nielsen Morten stusgaar, Johanne Christen daatt.
NOTITS: Mads Laursen ses 1752 i Hesselvig, 1761 i Lustrup, her 1763 i Krog alt i Skarrild.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23281763.12.26Anne Margrethe Christensdatter Pindvig Christen Pedersen Pindvig ? Christen Pindvigs kone d anden Julle dag da Blev Chrisen {Pedersen} penvigs Baren døbt Anne Magrete Degne daatter Bar den Faderne Thomas Elkier og hustru Anne Ibdaatter kort Laurissen, Johanne Jens daatter udi penvig og Broder Peder Jensen,d anden Julledag blev Christen Pendvigs Baren Døbt nafnl Anne Magrete degne daatter bar dend Faderne Thomas Elkier og hustru Kort Laurse og Anne Jbdaatter Johanne penvig.
Begravelse nr. 6331
NOTITS: Begravet 3 år gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23291763.12.27Claus Christensen Svitser Skarrild By Christen Clausen Svitzer Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted d: Tridie Julle dag Blev Hr Sviser hans Baren døbt Claus , Madmme Sviser bar dend Faderne, Hr {Jens Nielsen} Gielstrup {præst i Sønder Felding} Jens {Christensen} Lund Monsieur Bier Mand og Jomfrue Sviser {Claudiane, 21, formodet} Monsiur Øster gaar.d tridie Julle Præsten baren Naflig Claus Madamme Sviser ba dend , Faderne Hr Gelstrup og Jens Lund og Monsiur bier Mand og Jomfru Sviser og Østergaard og Kiersted.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23301764.02.26Anne Christensdatter Skave Christen Christensen ? Christen Christensens kone Syn dagen 26 Febrius Blev Christen Christensen udi Skaue, hans Baren Døbt Anne , peder Andersen konne Bar dend, faderne Christen Pedersen Morten {Pedersen} stusgaard, Johanne {Jensdatter} penvig og peder Gren daat og Niels Christ: kone.
Begravelse nr. 6303
NOTITS: Begravet 11 uger gammel.
LINK: Degnen affotografering.
23311764.03.04Niels Christian Nielsen Skarrild By Niels Michelsen ? Niels Michelsens kone Paa fasted lavnsgedag Niels Mechelsen udj Sønder gaard Hans Baren døbt naflig Niels Christian Christen Møller dat bar dend , Faderne Peder Christensen og kort laurissen og Søren Christensen og Zesel Møl.
LINK: Degnen affotografering.
23321764.07.01? Pedersen Døvling Peder Mortensen Kirsten Nielsdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen DKB: ' d: 12te Junius døde Peder Mortensen {søn} udi Døfling udi Sin Alder 12 uger '}{REKONSTRUKTION: fra begravelsen DKB: 'd: 12 Julius døde Peder Mortensen Søn udi sin alder 12 {..} '}
Begravelse nr. 6304
NOTITS: Dato omtrentlig. Dåben glemt i kirkebogen. 12 dage antaget, for ellers for snert på forrige dåb i familien.
LINK: Moderens navn Kirsten Nielsdatter.
23331764.07.08Niels Nielsen Skarrild By Niels Christensen Mette Nielsdatter d 8de Juliius Blev Niels Christensen udi Sønder gaard hans 2de Sønner Døbt Niels og Christen, Jomfrue {Claudiane Clausdatter, 23, formodentlig} Sviser bar Niels og Jomfru {Anne Malene, 19} Bisted bar Christen. Faderne Peder Christensen og Søren Christen Jens Nielsen Kort laurissen Povel {Nielsen} hellesvig {Hesselvig} og hustru {Mette Thomasdatter} Karen Jens datter.
NOTITS: Moderen Mette Nielsdatter ses i skiftet efter Niels Christensen 1773 i Silstrup i Skarrild.
LINK: Degnen affotografering.
23341764.07.08Christen Nielsen Skarrild By Niels Christensen Mette Nielsdatter d 8de Juliius Blev Niels Christensen udi Sønder gaard hans 2de Sønner Døbt Niels og Christen , Jomfrue {Claudiane Clausdatter, 23, formodentlig} Sviser bar Neils og Jomfru {Anne Malene, 19} Bisted bar Christen. Faderne Peder Christensen og Søren Christen Jens Nielsen Kort laurissen Povel {Nielsen} hellesvig {Hesselvig} og hustru {Mette Thomasdatter} Karen Jens datter.
Begravelse nr. 6324
NOTITS: Moderen Mette Nielsdatter ses i skiftet efter Niels Christensen 1773 i Silstrup i Skarrild.
LINK: Degnen affotografering.
23351764.07.31Jens Toflin? Poulsen Østergaard Karstoft- Nørre Poul Jensen Østergaard Anne Dorte Poulsdatter Liebe Ties dagen d: 31 Julius , Blef Monsiur Øster gaard paa Castoft hans Baren Døbt Jens Toflin? og hans Konne Moder {Margrethe Louise Saltou} bar dend Fadere Hr {Niels Galten?} Biering {Thyregod} og hans Broder {Anders Jensen Østergaard} konne og Monsiur [Freng], og Monsiur [Bl..] [.....] [...] og [......] og Jomfru {Claudiane?} Sviser og Broder Christian.
LINK: Degnen affotografering.
23361764.09.23Anne Pedersdatter Døvling Peder Jepsen ? Peder Jepsens kone d 23 September Blev peder Jepsen udi Døfling hans Baren døbt Anne Præsten kierste {Anne Lisbeth Anrtsdatter Bisted} Bar dend, Faderne Peder Mortensen og hustru kort Laurissen Niels Massen Maren Niels daatter,d: 23 September , Blev peder Jpsen udi Døfling Baren døbt Anne Præsten konne Bar dend, faderne Peder Mortensen og hustru og kort Laurissen, Niels Madsen , Maren Nielsdaatter.
Begravelse nr. 6337
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23371764.09.30Svend Eriksen Lustrup Erik Pedersen Lustrup Margrethe Svendsdatter d: 30 dito {September} Eriech Lustrup, Baren døb Svend , hans olde Moder {bedstemor}, Bar dend Faderne , Christen Svendsen og Broder Niels pedersen.d: 30 dito {September} Eriech Lustrup Søn Svend , og hans Olde Moder Bar den Faderne Christen Svendsen og Broder ... lauris [.....] og Broder Kort Niels pedersen [....].
Begravelse nr. 6758
NOTITS: Begravet 1814 i Silstrup knap 49 år gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23381764.10.07Karen Andersdatter Grene Anders Nielsen Grene Maren Andersdatter d 7 October Blev Anders {Nielsen} Grene Baren Døbt Karen Niels Lustrup Daatter Bar dend Faderne Peder {Christensen} Gren og dat Peder Chistensen og Magrete peder daatter.d: 7 October blev Ander gren Barn døbt: naflig Karen Niels Lustrup daatter bar dend Faderne peder gren og daatter og Peder Christensen og Magrete Peder.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23391764.11.04Johanne Pedersdatter Ronnum Peder Pedersen Ronnum den Yngre Maren Nielsdatter d 4de November Peder {Pedersen} Ronnum {den Yngre} Baren døbt Jahan Jomfru Biøren Bar dend Faderne Olle {Nielsen} Minns Jens {Nielsen} Ødvig og Bennet Christen daatter og Lene Laurisdat Mari Christen dat.d: 4de November Peder Ronnum Baren døbt nafl Jahanne Jomfru [K]aren bar den Faderne Olle Mins Jens Ødvig , og Bennet Christen dat og Lene Lauris daatter og Maria Christen daatter.
Begravelse nr. 6306
NOTITS: Begravet 14 dage gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23401764.12.01Mette Kirstine Hansdatter Karstoft- Sønder Hans Eskesen Karstoft Birte Christensdatter Føde Anno 1765 Dend Nye Kirche aar d: førstend December blev hans {Eskesen} Castoft Baren døbt Mette Kierstine . Peder Mortensen konne Bar dend , faderne Peder Mortensen og pige, Olle Nielsen Maren penvig.d: Nye kirche aar Anno 1765. D først Decber Blev hans [Ca...] Baren døbt Met{..} Kierstin Peder Mortensen konne bar dend faderne peder Mortensen og pige Maren penvig Olle Nielsen.
Begravelse nr. 6307
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23411764.12.01Anne Jensdatter Karstoft- Sønder Jens Olesen Karen Rasmusdatter Samme dag {førstend December} Jens Ollesen, baren Anne Jens Trovelsen Konne Bar dend faderne, Jen trovelsen og Søster Aner Plaisen, Maren Jens daatter ,Samme dag {først Decber} Jens Ollesen baren Anne Jens Trovelsen konne bar dend fadere Jens torvelsen og Søster og Ander Plaisen og Methe Jens daatter.
Begravelse nr. 6313
NOTITS: Begravet fem måneder gammel. Moderens navn Karen Rasmusdatter se #2273.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23421765.03.03Inger Nielsdatter Døvling Niels Madsen Karen Nielsdatter d 3die Masi Blev Niels Massen udi Døfling Døbt Enger Jomfru {Anne Malene} Bisted bar dend faderne Bent {Pedersen} døfling og peder Mortensen og Christen døfling og Søster Anne Niels dat , af døfling ,d 3 Masy Blev Niels Massen baren døbt udi døfling Enger Jomfru Bisted bar dend. faderne Bent og Peder Mortensen og Christen døfling og Søster og Ane Niels daatter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23431765.03.20Morten Pedersen Døvling Peder Mortensen Kirsten Nielsdatter d: 30 dito {September} peder Mortensen hans Baren Døbt Morten og hans konnes Søstr Bar dend faderne Jens Døfling og hans {Eskesen} Castoft Jens Troelsen daatter og Degn daatter {Lene Lauridsdatter},Onsdagen d: 20 Mar Blev peder Mortensen udi Døuling hans Barn døbt Nafl Morten og hans konnes Søster Bar dend, faderne Jens {Nielsen} døfling og [Elet] Laurissen hans Castoft konne Jens trovelse dat Christen døfling.
Begravelse nr. 6322
NOTITS: Præsten har indføjet denne dåb helt galt, da han skrev den af efter degnen. Degnens rækkefølge er robust efter kalenderen.
LINK: Moderens navn Kirsten Nielsdatter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23441765.04.21Poul? Jensen  Jens Nielsen ? Jens Nielsens kone d: anden Søndag efter Paaske dag da blev Jens Nielsen barn døbt naflig [Po]uel degndat bar dend faderne Jens pedersen og Peder penvig og Maren Mas dat El Niels dat og Maren Søre dag dat og.
LINK: Degnen affotografering.
23451765.05.15Abbelone Katrine Christensdatter Svitzer Skarrild By Christen Clausen Svitzer Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted d: 15 May Blev hr Sviser Baren døbt Appelon Catrine Jomfru {Maren} Biøren {Clausdatter Svitzer} Bar dend faderne Monsiur Bal[ser] Wort Mand og Præsten {Niels Christian Clausen} udi Brand Jens {Christensen} Lund Jomfru {Claudiane Clausdatter} Swiser og Jomfru Hiøer.Onsdagen d 14 Maj Blev Hr Sviser hans dat Døbt Appelon Catrin Jomfru Biøren bar dd faderne Balser Wort Mand og Brand Præst Jens Lund Jomfru Sviser og Jomfru Hiøer.
Begravelse nr. 6316
NOTITS: Begravet 12 uger gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23461765.09.26Poul Andersen Karstoft- Nørre Anders Jensen Østergaard ? Anders Jensen Østergaards 1. kone d: 26 September, Blev Ander Østergaard hans Baren døbt Povel, Jomfrue {Claudiane Clausdatter} Sviser Bar dend faderne Monsiur {Poul Jensen} Øster gaard, Jens Massen og Broder Degn daatter Anne Jensdaatter ,Søndagen d: 25 Septem Blev Anders Øster gaard, hans Baren døbt Pouel Jomfru {Claudiane Clausdatter} Sviser udi Sønder gaard bar dend fad Monsiur Øster gaar af nr Castoft Jens Massen og Broder Lene Lauris dat og Anne Jens datter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23471765.10.13Jannes Poulsen Østergaard Karstoft- Nørre Poul Jensen Østergaard Anne Dorte Poulsdatter Liebe Dend 13 October Blev Monsiur {Poul Jensen} Øster gaard paa Nørre Castoft hans Baren døbt Jannes Madme Bager {Bodil Andersdatter Wong, Hastrup, Thyregod} Hr {Mogens Ottesen} Lassen udi Rind og hr. Bering udi Tyre gaar {Thyregod} og Jomfru {Anne Malene} Bisted Jomfru {Claudiane Clausdatter} Sviser Monsiur {Laurids Hansen} Buch Paa Tanderup {Herning sogn}.d 13 Octorber da Blev Monsiur Øster gaar barn Døbt nafl: Janns Madme Bager bar dend fader Monsiur Bager hr lassen og hr Bering og Jomfrue Sviser Jomfrue Bisted og Buch og kirsted {Ingeborre Lauridsdatter Nyeboe} paa Tanderup.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23481765.12.22Niels Pedersen Ronnum Peder Pedersen Ronnum den Yngre Maren Nielsdatter Anno 1766 D 4de Søndag udi Afven blev Peder {Pedersen} Ronnum {den Yngre} Søn døbt Niels Niels {Christensen} Konne {Kirstine Nielsdatter} Bar den faderne Niels {Christensen} Ronnum og Olle {Nielsen} Minds og Degnes Daatter {Lene Lauridsdatter} Peder {Christensen} Smed og Søster og Jens {Nielsen} Øvig.Dend Nye kirche aar Ao 1766. d: 4de Søndag udi Afven Blev Peder Ronnum Søn døbt Niels Niels Ronnum Konne Bar dend, faderne Niels Ronnum og Olle mins Degn daatter Peder Smed og Søster og Jens Ødvig ,
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23491766.03.05Peder Frandsen Krog Frans Pedersen ? Frans Pedersens kone Bapt d 5te Mars blev frans Pedersen udi Krog hans baren døbt navlig Peder Anders Østergaard kounne bar den faderne Olle {Nielsen} Minds Jens {Nielsen} Øvig boed Jacobsen Peder {Christensen} smed Christen Møller Daatter {Sidsel?}d: 5te Masi Blev Frans pedersen udi krog hans Bar{..} døbt Naflig Peder Ander Østergaard konne bar dend faderne Olle Mins Jens Ødvig Boed Jacobsen peder smed Christen Møler daatter,
Begravelse nr. 6328
NOTITS: Begravet 26 uger gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23501766.03.09Jens Christensen Lustrup Christen Nielsen Skrædder Jegin Anne Madsdatter Bapt d 9 Marsi blev Christen Jeing baren døbt Navlig Jens Madame Bisted {Abelone Jensdatter Lund, præst Svitzers svigermor} var dem Faderme Kems {Christensen} Lund Ebbert {Ewert} Lauridsen Boed {Jakobsen} Hustru degnens daatter {Lene Lauridsdatter} An Møl og broder.d: 9 Masi Blev Christ{..} Skræder udi Lustrup hans Baren døbt Nafl: Jens [Grien] Madme Bisted bar dend, faderne Jens Lund Ebert Lauris Boe hustru degn daatter Ander Møl og søn,
NOTITS: Moderens navn fra skifte Anne Madsdatter i Lustrup 31.10.1785.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23511766.03.09Else Kirstine Hansdatter Karstoft- Sønder Hans Eskesen Karstoft Birte Christensdatter Bapt Samme dag {d 9 Marsi} Hans {Eskesen} Cars toft baren døbt navlig Else Kiertine Jens trovelsen daatter bar den faderne Peder Christensen og Erich Nielsen og Else {Pedersdatter} Stusgard Jens Pedersen Hustru.samme dag {d: 9 Masi} hans Castoft Baren Døbt Naflig El Kirstine Jens trouelsen daatter Bar den faderne Peder Chr {næste side mangler}
Begravelse nr. 6326
NOTITS: Begravet 13 uger gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23521766.03.09Kirsten Nielsdatter Lustrup Niels Pedersen ? Niels Pedersens kone Bapt Samme dag {d 9 Marsi} Niels Pedersen udi Lusterup hans barn døbt Navlig Kiersten Niels peder Hustru bar den faderne Anne Niels daatter og Jens Pedersen.
NOTITS: Mangler i degnens kirkebog.
LINK: Præsten affotografering.
23531766.07.08Mette Pedersdatter Døvling Peder Jepsen Anne Nielsdatter Bapt. d 8te Julius blev Peder Jepsen udi Døuling hans baren døbt Navlig Mette og hendes faster {Anne? Jepsdatter} bar den fade{...} Hans Tarp og Olle {Nielsen} minds Mas Jensen Karen Jensdaatter gene daatter {Lene Lauridsdatter} Maren Nielsdaatt.
NOTITS: Moderens navn i FT 1787. Mangler i degnens kirkebog.
LINK: Præsten affotografering.
23541766.08.10Anne Katrine Jakobsdatter Bæksgaard Jakob Bæksgaard ? Jakob Bæksgaards kone Bapt d 10 Agustus blev Jacho Bechgaard Baren døbt Anne Catrine Niels {Sørensen} Olling Hustru {Kristen Christensdatter} bar den faderne Niels Peder og Bertel Heesgaard og degns søn {Ewert Lauridsen} og datt {Lene Lauridsdatter.}
NOTITS: Mangler i degnens kirkebog.
LINK: Præsten affotografering.
23551766.10.05Niels Olesen Lustrup Ole Nielsen Minds ? Ole Nielsen Minds kone Bapt d 5te Ogtober blev Olle {Nielsen} Minds barn døbt Niels og Jomfru {Maren} Biøren {Svitzer} bar ham faderne bertel hesgaard [barhede] karen Jensdatt lene Lauridsdaatter.
Begravelse nr. 6340
NOTITS: Begravet halvandet år gammel. Mangler i degnens kirkebog.
LINK: Præsten affotografering.
23561767.04.16Margrethe Christensdatter Lustrup Christen Pedersen ? Christen Pedersens kone. d 16 April Blev Christen pedersen Baren døbt Naflig Magrete Ricart dat Bar den faderne Bent Jensen og hustr {Mette Pedersdatter} Peder jepsen og konne Maren Nielsdat.
NOTITS: Dåb 1767-72 kun i degnens kirkebog.
LINK: Degnen affotografering.
23571767.05.15Mette Kirstine Hansdatter Karstoft- Sønder Hans Eskesen Karstoft Birte Christensdatter d 15 May blev hans {Eskesen} Castoft Baren døbt Naflig Mette Kiersten Niels Lustrup dat Bar dend faderne Oluf {Nielsen} Minds og Christen hansen og Erech og Morten stusgaar konne og Jens trovvelsen Søster Maren.
LINK: Degnen affotografering.
23581767.06.23Ellen Johanne Pedersdatter Grene Peder Christensen Grene Maren Troelsdatter Paa Sant hans dag , Blev Peder Christensen udi gren hans barn døbt El Johan, Christen Pedersen konne bar dend faderne Jens trovelsen Eriech Nielsen, Anne trovelsdat Ander {Nielsen} gren Anne Magrete Maren gren.
NOTITS: Moderens navn fra FT 1787.
LINK: Degnen affotografering.
23591767.07.01Niels Poulsen Hesselvig Poul Nielsen Mette Thomasdatter {REKONSTRUKTION: fra lægdsrullen og FT: 'Poul Nielsen Hesselvig en søn døbt Niels i Hesselvig.'}
NOTITS: Datoen er omtrentlig midt i året, kun som orientation. Faderen ses i 1763 og 1770 i Hesselvig, denne dåb er glemt i kirkebogen. Niels Poulsen senere bosat Arnborg Grene.
23601767.07.02Christen Pedersen Lustrup Peder Christensen Smed Mette Katrine d 2 Julii Blev Peder {Christensen} Smed Baren døbt Christe{.} Anne Møl bar dend faderne, Christen Møler Povel Andersen peder Ollesen, Ebert Laurissen, Mari Christendat Anne Ander dat Maren Jens dat,
LINK: Degnen affotografering.
23611767.07.14Niels Jensen Øvig Jens Nielsen Øvig Kirsten Christensdatter d: 14 Julus blv Jens Nielsen Baren udi Ødvig, hans Baren døbt Niels , hans konnes Søster bar dend, faderne Peder {Pedersen} Ronnum {den Yngre} og Ebert Laurissen og Christe{..} Mechelsen, Maren Chris{..} dat Met thomasdatt.
LINK: Degnen affotografering.
23621767.07.16Abbelone Katrine Christensdatter Svitzer Skarrild By Christen Clausen Svitzer Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted d 16 Julii Blev Hr Svizer {sognepræsten Christen Clausen} baren døbt Nafl Appelone Caterina Mons. Bruch {Laurids Hansen Buch} konne {Ingeborg Lauridsdatter Nyboe} bar dend faderne Jomfru {Maren} Bjørn {Clausdatter Svitzer} Madme {Poul Jensen} Østergaar {Anne Dorte Poulsdatter Liebe} og M{..} Mas[....rs] bager {Andreas Bagger eller kone Hastrup} Monsiur {Ebbe Olav} Lyster og Monsiur Broch {Laurids Hansen Buch} paa tanderup Madme hvid.
LINK: Degnen affotografering.
23631767.07.26Christen Nielsen Silstrup Niels Christensen ? Niels Christensens kone d 6te søn dag udi Trinitatus blev Niels Christensen udi Selstrup hans Baren døbt nfl Christen Jens {Ibsen} Pindvig daatter {Kirsten Jensdatter} Bar dend fadene hans {Eskesen} castoft Ebert {Lauridsen} Povel Nie{.}sen og hustru {Mette Thomasdatter}
LINK: Degnen affotografering.
23641768.02.28Jens Andersen Østergaard Karstoft- Nørre Anders Jensen Østergaard ? Anders Jensen Østergaards 1. kone d 28 Febr Blev Anders {Jensen} Østergaar Baren Døbt Jens Degen dat {Lene Lauridsdatter} Bar ham fadderne Boe Jacobsen Ebert Laurissen Anne Jens dat Olle Christensen Zesel Christen dat Johannes Ricart Johanne Christen daatter.
LINK: Degnen affotografering.
23651768.03.27Jens Eriksen  Erik Hansen Gjertrud Frandsdatter Palllum Søndagen udægte baren Jens og udlagt til fader Erech hanssen af Hadesløfens Moder gierdru frans dat fød i fyn , og Mari Christens dat bar dend, og 2de af Præstens piger bar fadere til dend.
LINK: Degnen affotografering.
23661768.05.01Maren Pedersdatter Døvling Peder Jepsen Ane Nielsdatter d 1ste May Blev Peder Jepsen udi døfling hans Baren døbt Maren Ricart dat Maren Bar dend, faderne Christen Døfling konne Jens Bentsen, Ander {Pedersen} Skaue konne Maren Christen daatter, og Magrete peder dat.
NOTITS: Gift til Sønder Omme.
LINK: Degnen affotografering.
23671768.06.27Dødfødt Hesselvig Søren Sørensen Skrædder ? Søren Sørensen Skrædders kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Søren Sørensen Skrædder en Dødfødt søn.'}
Begravelse nr. 6342
NOTITS: Datoen er fem dage før begravelsen.
23681768.07.02Jens Nielsen Skarrild By Niels Pedersen ? Niels Pedersens kone d 2 dend Julis blev Niels pedersen Baren udi Skarild Bye hans Baren døbt Jens , Boe {Jakobsen} konne Bar dend faderne Jens pedersen og dat, Anders {Pedersen} stus og Morten {Pedersen} stusgaar og degne dat {Lene Lauridsdatter} og Søn {Ebert Lauridsen} Søren Massen.
LINK: Degnen affotografering.
23691768.08.05Erik Christensen Svitzer Skarrild By Chrsiten Clausen Svitzer Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted d: 5te Augsti blev hr {Christen Clausen} Svizer baren døbt Naflig Eriech Monsiur {Andreas} bager kiersted {Bodil Andersdatter Wong} bar dend faderne Hr {Niels Nielsen} gielstrup {præst i Sønder Felding}, hr Clauseng {Niels Christian Clausen præst i Brande} Monsiur {Andreas} Bager degen af Varde hr Lassen og kiersted.
Begravelse nr. 6343
NOTITS: Begravet 14 dage gammel.
LINK: Degnen affotografering.
23701768.12.11Poul? Christensen Lustrup Christen Nielsen Skrædder Jegin Anne Madsdatter Dend Nye Kierche Aar Ao 1769. d Tridie Syndag udi Afven Blev Christen {Nielsen Jegin} Skræder Baren døbt Pule Kierstin Degen dat Bar den faderne Christen Nielssen. Olle {Christensen} hees gaard og Peder Christensen konne Jens Andersen konne Anne Jens datt.
NOTITS: Skifte efter moderen 31.10.1785 med børnenes navne. Derudfra skulle denne søn være død spæd, ikke opført i skiftet.
LINK: Degnen affotografering.
23711769.01.29Christen Nielsen Silstrup Niels Christensen Mette Nielsdatter d 29 Javius , Blev Niels Christensen udi selstrup hans baren døbt Christen Jens {Ibsen} Penvigs datter Anne Bar den faderne Ricart Skomager Peder Christensen {Smeds} kone {Mette Katrine Smed} Degne Søn Povel {Nielsen} Hesselvigs kone {Mette Thomasdatter} Jacob udi Præstegg.
Begravelse nr. 6362
NOTITS: Begravet godt to år gammel.
LINK: Degnen affotografering.
23721769.01.29Anne Olesdatter Elkær Ole Elkær ? Ole Elkærs kone Samme dag {d 29 Janvius} Olle Elkier baren Anne degnens daatter bar dend faderne Olle {Christensen} hees gaard Thomas Elkier koene og hans fader {faderens far antaget} Olle Krog , Søren pedersen. Rasmus {Bringelsen} Penvig daatter {steddatter} Johanne {Jensdatter}.
LINK: Degnen affotografering.
23731769.02.02Søren Andersen Ronnum Anders Pallesen Else Sørensdatter d 2 Februvi blev Ander Palisens i Ronnum hans Baren døbt Søren, Præstens koene {Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted} bar dend faderne Søren Christensen og degn Søn Peder {Pedersen} Ronnum {den Yngre} koene {Malene Knudsdatter} Peder Sørensen Anne Jens daatter Maren Christensdaatter af Skaue.
LINK: Degnen affotografering.
23741769.02.12Peder Mortensen Studsgaard Morten Pedersen Studsgaard Maren Ibsdatter d 12 Feruvij Blev Morten Stusgaard Baren døbt peder Jomfru Maren Biøren {Clausdatter Svitzer} bar dend fader Jb af døfing Ander {Pedersen} Stusgaard degne Søn og Jens Peder{sen} daatter {Johanne} og Morten pige.
LINK: Degnen affotografering.
23751769.02.28Peder Christensen Døvling Christen Pedersen den Unge ? Christen Døvlings kone d 28 februvai Blev Christen {Pedersen den Unge} døfling Baren døbt Peder og hans Søster Kiersten {Pedersdatter} Bar dend , faderne Niels Christensen udi Selstrup , Maren Niels daatter , Peder Jpsen Kone {Anne Nielsdatter} , Ricart Skumager , og hans karel Jens og Karen pederdat.
LINK: Degnen affotografering.
23761769.03.08Maren Jørgensdatter Holtum Jørgen Pedersen Holtum Maren Nielsdatter Onsdag d 18te Mars blev Jørgen {Pedersen} holtdom Baren døbt Naf Maren Peder {Jørgensen} holtom hustrue {NN Mikkelsdatter} Bar dend fadere Trovel {Troels Jørgensen} Sandfuld og jens jacobsen og hendes broder {Peder Nielsen} Maren Thomasdaater og hans tienstedpige.
NOTITS: Se også Arnborg #2218. Denne dåb er fejl placeret i Skarrild i stedet for Arnborg kirkebog.
LINK: Degnen affotografering.
23771769.04.02Mads Sørensen Skarrild By Søren Madsen ? Søren Madsens kone d anden April Blev Søren Massen her udi Byen døbt Mas , Anne Møl bar dend faderne Niels Mortensen Olle {Christensen} hees gaar og stine bertelsd: Niels Pedersens Koene her i Byen.
LINK: Degnen affotografering.
23781769.07.12Mette Andersdatter Grene Anders Nielsen Grene Maren Andersdatter d: 12 Julius Blev Ander {Nielsen} Gren baren døbt Naflig Met Peder gren datter {Bennet Pedersdatter} Bar dend , faderne Peder {Christensen} gren Anne Jens dat, Niles {Christensen} Ronnum Karen Jens dat Maren Christens dat.
LINK: Degnen affotografering.
23791769.07.24Sidsel Pedersdatter Grene Peder Christensen Grene Maren Troelsdatter d: 24 Julius Blev Peder {Christensen} Gren Baren døbt Zesel hans koenes Søster bar dend faderne Christen døfling Erech Nielsen peder {Christensen} smed Koene {Mette Katrine Smed} Anne Nielsdaatter Anders {Nielsen} Gren pig.
LINK: Degnen affotografering.
23801769.08.08Christen Jensen Øvig Jens Nielsen Kirsten Christensdatter Søndagen d 8te Julius {formodet fejl for August} blev Jens Nielsen udi Ødvig hans ban døbt , Christen og hans Koenes Søster {Maren Nielsdatter i Krog formodentlig} bar dend, faderne peder {Pedersen} Ronnum {den Yngre} Kort Laurissen Christen {Mikkelsen} Toxvig Mette smed Anne Møl Maren Krog.
NOTITS: Denne dåb er indført i rækkefølge efter den 24. juli og antages derfor at være i august i stedet for.
LINK: Degnen affotografering.
23811769.12.01Erik Christensen Svitzer Skarrild By Christen Clausen Svitzer Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted Det Nye Kirche aar Ao 1770 d: 1 december Blev Præsten {Christen Clausen Svitzer} baren døbt Erech Madme Linnet {Anne Margrethe Christiansdatter Fogh} bar den fadr Hr Klausen Monsiur {Poul Jensen} Øster gaar [Maren] Lystrup Hr {Jens Nielsen} Glestrup.
Begravelse nr. 6379
NOTITS: Begravet knap 3 år gammel.
LINK: Degnen affotografering.
23821769.12.16Anne Michelsdatter  Michel Nielsen ? Michel Nielsens kone d 16 December , Blev Mechel Nielssen , Baren døbt Anne, Møler datter Anne bar dend faderne Jens Christensen Peder {Christensen} smed og degn daatter Kiersten Christen daatter og Maren Christensdatter udi Krog.
LINK: Degnen affotografering.
23831770.02.04Peder Jensen  Jens Glarmester ? Jens Glarmesters kone d 4 februvius Blev Jens Glamaster baren døbt Peder , og Olle Mins Kone bar dend, faderne Peder Skumager Mechel gl: gaard Kiersten Jens datter Anne Ib daatter Giert Glamaster.
LINK: Degnen affotografering.
23841770.03.12Maren Pedersdatter Døvling Peder Jepsen Ane Nielsdatter d 12 Maris Blev Peder Jepsens Baren døbt Naflig Maren, og Rickart Døfling daatter bar dend , faderne Chisten pedersen Johanne Christen døfling hust{..} Jens Peders daatter Kirsten Bertil hees, gaard ,
Begravelse nr. 6371
NOTITS: Begravet
LINK: Degnen affotografering.
23851770.04.08Hans Hansen Karstoft- Sønder Hans Eskesen Karstoft Birte Christensdatter d 8 April Blev Hans Eskendesen Baren døbt Nafl. hans Jens Ibsen fæste Mød bar den faderne Peder Christensen Christen hansen Anne trol{..}daatter Niels Christensen hustru og Erech Nielssen.
Begravelse nr. 6355
NOTITS: Begravet 3 uger gammel.
LINK: Degnen affotografering.
23861770.05.20Bertel Andersen Grene Anders Bertelsen ? Anders Bertelsens kone d 20 Maj Blev Ander Bertelsen Baren døbt Bertel. Peder Andersens Koene i Skave bar dend , faderne Anders {Nielsen} gren og dat Berrit {Birte Andersdatter} og Christen hanssen Christen Lustrup og Christen {Pedersen} Skaue konne.
Begravelse nr. 6366
NOTITS: Begravet godt et år gammel. Stedet Grene fra begravelsen.
LINK: Degnen affotografering.
23871770.05.27Thomas Poulsen Hesselvig Poul Nielsen Mette Thomasdatter d: 27 Maj Blev Povel Nielssen, Baren udi Hesselvig døbt thomas og hans konnes Søster {Margrethe Thomasdatter} Niels {Christensen} Ronnum og Jens {Nielsen} Øvig Niels thomessen, Peder {Pedersen} Ronnum {den Yngre} konne {Malene Knudsdatter} og Niels Christensen Konne degne daatter.
LINK: Degnen affotografering.
23881770.07.07Calina Hansdatter Linnet Karstoft- Nørre Hans Ditlevsen Linnet Anne Margrethe Christiansdatter Fogh d: 7 Julius Blev Hr. heres foger paa Castof, hans Barn Døbt Calina, og hans Kiersted Søster bar dend faderne Hr. Gieltrup udi Feldeng, Mons {Laurids Hansen} Buch paa tanderup Hr. {Christen Clausen} Sviser Kiersted {Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted} Nøling Præst {Hans Lauridsen Bruun} og Kiersted {Karen Madsdatter Møller}.
LINK: Degnen affotografering.
23891770.07.29Anders Christian Pedersen Lustrup Peder Christensen Smed Mette Katrine Smed d: 7 Søndag udi Trinitaus Blev Peder {Christensen} smed Baren døbt Anders Christian, hans Kon{...} Søster, Bar dend faderne Povel {Veke} gaar og Hust. Anne Jens daat Peder {Nielsen} Ødvig degne Søn.
LINK: Degnen affotografering.
23901771.04.01Karen Christensdatter Døvling Christen Pedersen ? Christen Pedersens kone Anno 1771. d 1 April Blev Christen pedersen udi Døfling hans baren døbt Nfl: Karen Niels Lustrups daatter Bar dend, faderne Gl. Christen pedersen, Olle {Nielsen} Minds og Erech {Nielsen} Castoft og Peder Jepsen hustru degns daatter.
LINK: Degnen affotografering.
23911771.06.02Maren Pedersdatter Grene Peder Christensen Grene Maren Troelsdatter d: 2 Junius Blev Peder {Christensen} Gren hans Baren døbt Nafl: Maren, hans konnes søster Bar dend, faderne Christen pedersen og præsten konne {Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted} Niels Erech Nielsen Castoft og hans faster og Jens Jenssen ,
LINK: Degnen affotografering.
23921771.06.02Anne Margrethe Nielsdatter Døvling Niels Christensen Nygaard Bodil Jensdatter Samme dag {2 Junius} Niels {Christensen} Nye gaar udi døfling hans Baren Ane Magrete, hans konnes Søster Bar dend, faderne, hans Broder Christen Anders Vistesen og fæsted Møe Mariane Christen daatter udi hesgg Olle {Nielsen} Miens Konne.
NOTITS: Niels Christensen Nygaard er født i Nygaard i Borris, ses i Baggesgaard i Sønder Omme, her i Døvling, i Borris, i Sønder Langelund i Ringive og efter 1782 som forpagter af Brande Præstegaard.
LINK: Niels Christensen Nygaard.
LINK: Degnen affotografering.
23931771.08.11Abbelone Nielsdatter Skarrild By Niels Pedersen Karen Jensdatter Dommi d: 11 Søndag j Trin Blev Niels Pedersen Baren døbt Apelone hans broder {sikkerlig Jens Pedersen} konne Bar den faderne Jens Pedersen og dat {Johanne Jensdatter} Peder Christensen konne Kiersten Jensdaatt Niels Mo[r]tensen.
NOTITS: Konens navn fra FT 1787.
LINK: Degnen affotografering.
23941771.09.09Margrethe Mortensdatter Studsgaard  Morten Pedersen Studsgaard Maren Ibsdatter d: [9] September Blev Morten pedersen Baren Døbt Magrete Christen Møllr daatter Bar dend fader Ib {Pedersen} agersig {Assing sogn} og Niels Mortense og Mortens pige.
NOTITS: Datoen svært læselig, kan være 19. sept.
LINK: Degnen affotografering.
23951771.10.27Johanne Marie Jensdatter Øvig Jens Nielsen Kirsten Christensdatter d: 27 October Blev Jens {Nielsen} Ødvigs Baren døbt Johanne Marie Peder {Pedersen den Yngre} Ronnum bar den, faderne Kort Laurisen Christen {Mikkelsen} Toxvig og Erech {Nielsen} Castoft Povel {Nielsen} Hessselvig og kone {Mette Thomasdatter} Maren Christen daatter.
Begravelse nr. 6441
NOTITS: Begravet seks et halvt år gammel i 1778.
LINK: Degnen affotografering.
23961771.11.03Else Kirstine Jensdatter Karstoft- Sønder Jens Jensen Pindvig Ane Nielsdatter d: 3 November Blev Jens Jensen {Pindvig} uid Castoft, hans Barn døbt Else Kirstine Anne Jens dat Bar dend fader Jens {Ibsen} Pinvig og Sø[s] Anne Niels daatter.
LINK: Degnen affotografering.
23971771.12.14Navnløs  Johannes Ricart? ? Johannes kone Nye kirche Aar for 1772 om fødsle. D 14 Desembr.- blev Johannes hans Baren fød.
Begravelse nr. 6368
NOTITS: Begravet 8 dage gammel. Det ser ud til der mangler en eller flere blade i kirkebogen under døbte jan. 1772 - nov. 1772.
LINK: Degnen affotografering.
23981771.12.20Dødfødt Krog Anders Vistesen Malene Lauridsdatter d: 20 Desembr: Blev Anders Vidstesen hans baren dødtfød.
Begravelse nr. 5994
LINK: Degnen affotografering.
23991772.01.19Maren Jensdatter Lustrup Jens Christensen ? Jens Christensens kone d 19 Javvius Blev Jens Chrstensen udi Lustrup hans baren døbt Maren Ricatsdaatter Maren Bar dend faderne Christen Sh[v]aad og las Meche{.}sen Præstens pige Olle Minns konne Christen Tarpes konne.
Begravelse nr. 6372
LINK: Degnen affotografering.
24001772.02.02Palle Andersen Krog Anders Pallesen Else Sørensdatter d 2 Februs Blev Anders Pallesen Baren udi Krog døbt Pali Peder Sørensen udi hiøllund {Arnborg sogn} hans hustru {Maren Pedersdatter} bar den. faderne Christen Jacobsen Giert Glad {Glar} Mæste Jørgen {Nielsen} Krog Bertel Hesgaard daatter
Begravelse nr. 6376
NOTITS: Begravet 10 dage gammel.
LINK: Degnen affotografering.
19961772.07.01Peder Christensen Lustrup Christen Pedersen Lustrup Maren Gødesdatter {REKONSTRUKTION: fra skifte 1776 efter moderen: 'Christen Pedersen Lustrup og Maren Gødesdatter en søn født Peder .'}
NOTITS: Dato arbitrær midt i året 1772. Kirkebogen ikke ført det meste af året 1772.
LINK: Se faderen Christen Pedersen Lustrup.
19951772.07.01Anne Margrethe Christensen Svitzer Præstegaarden  Christen Clausen Svitzer Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted {REKONSTRUKTION: fra skifte 1773 efter faderen: 'Præsten Christen Clausen Svitzer og Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted en datter født Anne Margrethe .'}
NOTITS: Dato arbitrær midt i året 1772. Kirkebogen ikke ført det meste af året 1772.
LINK: Se faderen Christen Pedersen Lustrup.
24011772.12.01Jens Eriksen Karstoft- Sønder Erik Nielsen Anne Jensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 8de Decembr: Terkel Jensens Sted=Søn Jens — 1 aar.'}{REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 8te decbr døde Terkel Jensen baren Jens i hans aldr i aar.'}
Begravelse nr. 6399
NOTITS: Datoen for dåben er omtrentlig fra alderen 1 år. Moderens navn fra FT 1787.
24021773.02.10? Anders/en/datter Krog Anders Vistesen Krog Marianne Christensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 20 dito {Febr} døde Anders {Vistesen} Krog baren udi sin korte 10 dage.'}
Begravelse nr. 6384
NOTITS: Vistesen kan være fejl, for Anders Pallesen får barn for tæt på denne dato. Datoen for dåben er omtrentlig fra alderen 10 dage.
24031773.05.01? ? ? ? ? {... Begyndelsen mangler ...} daatter udi Søndergaard bar dend, faderne Peder {Christensen} smed, Peder Klinks Konne Anne Møl Giert Jensen .
NOTITS: Dette er enden af et brud i degnens kirkebog hvor ca. 2 foliosider mangler mellem den 2. februar 1772 og den 20. juni 1773.
LINK: Degnen affotografering.
24041773.06.20Peder Andersen Krog Anders Pallesen Else Sørensdatter Dom: d anden Søn dag J Trinitus Blev Anders Pallisen hans Barn døbt Peder Christen Møler dat {Anne Christensdatter Mølle} Bar dend faderne Søren Pedersen og giert Jensen , stienne Bertels dat og Mette Skaue
LINK: Degnen affotografering.
24051773.09.19Anders Pedersen Lustrup Peder Christensen Smed Mette Katrine Smed Dom: XV post Trin: Peder Smeds barn døbt Anders.d 15 Søndag i Trinitas {..} Peder {Christensen} smed barn døbt Anders og hans Konnes søster bar dend, fader Povel Andersen udi Selstrup Peder Nielsen Olle {Nielsen} Mins Karen Andersdat Kiersten ChristenDat.
Begravelse nr. 6450
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24061773.09.26Karen Poulsdatter Hesselvig Poul Nielsen Hesselvig Mette Thomasdatter Dom: XVi post Trin: Povel Hesselvigs barn, døbt Karen . Mette Nielsdatter bar det . Fadderne Peder Ødevig , Maren Christensdatter Niels Holtum og Syster. d 16 dito Povl Hesselvig hans barn døbt Karen og Mette Nielsdat bar dend faderne Peder Ødvig og Maren Christensdatter, Jens [Terch]ilsen
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24071773.10.24Niels Jensen Karstoft- Sønder Jens Jensen Pindvig Anne Nielsdatter Den 24 Octobr: Jens Jensens {Pindvigs} barn af Karstoft døbt Niels . - - - - - - - - - - bar det fadderne: Jens Troelsen , Terkel Jensen , Ebert Lauridsen , Christen Hansen, Mariane Christensd: og Syster Mette af Heesgaard . d 24 Ogtober Blev Jens Jensen udi Carstoft hans baren døbt navnlig Niels faderne Jens Trovelsen og Terkel Jensen og Ebbert Laurids og Christen Hansen og beg{ge} hesgaar Piger og Mette Niels Daatter Carstoft.
NOTITS: Anne Nielsdatter fra FT 1787 og FT 1801.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24081774.02.27Viste Andersen Krog Anders Vistesen Krog Marianne Christensdatter Den 27de febr: døbt Anders {Vistesen} Krogs barn Viste , Mad: {Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted} Svitser bar det, fadderne : Ole {Nielsen} Minds, Jens {Nielsen} Ødevig , Mette {Katrine} Smedde Kone, Ebert lauridsen , Cort {Arntsen} Bisted.Anno 1774 d 27 Feebruius Blev Anders Krog baren døbt nafl: Viisted og Madme Sviser Bar den , faderne Olle Miends og Jens Ødvig og Mette Smede Kone Degne Søn Ebbert Kort Bisted.
Begravelse nr. 6402
NOTITS: Begravet 9 uger gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24091774.03.20Giøde Richard Christensen Lustrup Christen Pedersen Lustrup Maren Gødesdatter 20de Martæ blev Christen Pedersens barn af Lustrup døbt Giøtti Richardt . Margrethe Olsdatter af Moesgaard bar det .d 20 Marti blev Christen pedersen baren udi Ludstrup hans barn døbt giøde Ricart , Magrete Oledat af Mosgaard bar dend fadere Ricart og Ingerborg Ole {Nielsen} Mins Las Mechelsen.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24101774.03.20Anne Marie Gertsdatter Skarrild By Gert Jernsen Maren Nielsdatter 3 Søndag efter Paaske Geert Jensens barn af Søndergaard , Anne Marie . Mette Christensd: af Heesgaard bard det —d 3 Søndag efter Paaske blev giert Jensen udi Søndergaar hans baren Døbt Anne Mari, Mette Christens daatter udi heesgaard bar dend faderne giøde Ricart Peder Olsen og Moder og degne Søn Ebert Zesel Penvig ,
Begravelse nr. 6458
NOTITS: Begravet fem år gammel i 1779. Moderens navn FT 1787.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24111774.05.08Ib Mortensen Studsgaard Morten Pedersen Studsgaard Maren Ibsdatter 5te Søndag efter Paaske Morten {Pedersen} Studsgaards barn døbt Ib . Mosteren {Mette Ibsdatter} bar det : faddderne Ib {Pedersen} i Aggersig , Lars {Nielsen} fielstervang {Vorgod} . Degnens Søn {Ebert Lauridsen}d 5te Søndag efter Paaske blev Morten stusgaar hans bar{..} Døbt Ib . hans Kones Søster bar den. fader Ib udi Assing og Lars felstervang og degne Søn ,
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24121774.06.12Christian Jensen Øvig Jens Nielsen Øvig Kirsten Christensdatter 2 Søndag efter Trin: Jens {Nielsen} Ødevigs barn Christian . Mad: Svitzer {Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted} bar det —d 2 Søndag udi Trinitaus blev Jens Ødvigs Baren døbt Christian Madme Svisser {Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted} bar dend , faderne Mechel {Christensen} Toxvig , Peder {Nielsen} Ødvig Povel {Nielsen} Hesselvig konne {Mette Thomasdatter} Ander {Vistesen} Krog Anne {Christensdaater} Møl Maren Christen daatter hesselvig ,
Begravelse nr. 6407
NOTITS: Begravet 7 uger gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24131774.06.21Jens Poulsen Østergaard Karstoft- Nørre Poul Jensen Østergaard Anne Dorthe Liebe Tiirsdagen den 21de Junii Monsieur {Poul Jensen} Østergaards Barn af Nørre Carstoft , som tilforn var hiemmedøbt i Præstegaarden , fremstillet Herren i Kirken . Mad: Sejer {Elisabeth Hansdatter Bering} paa Rørbek bar det, Fadderne : Mons: {Andreas} Bagger paa Hastrup {Thyregod} , Hr. {Niels Christian} Claussen i Brande Hr {Johan Jakob} Sejer paa Rørbek {Vester sogn} .Tirs dagen d 21 Junis blev der Monsirs Øster gaar hans baren døbt Jens , og Madme Seier paa Rørbech, bar dend faderne Monsiur Bager Paa hastrup Hr Klaussing og Mon Sierij Paa Ørbech.
NOTITS: Præsten har ikke glemt navnet, det anføres ellers ved hjemmedåben, som i dette tilfælde ikke er set. Moderen døde i fødslen. Det noteres at Poul Østergaard kaldes monsieur som også Andreas Bagger, mens Johan Jakob Sejer kun kaldes Hr., selv om Rørbæk hovedgård egentlig var større end Nørre Karstoft
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24141774.07.10Nikolaj Rasmussen Heesgaard Rasmus Nikolajsen Inger Hansdatter 6te Søndag efter Trin: fremstillet Rasmus Nicolajsens barn af Præstegaarden navnl: Nicolai , OldeModeren bar det , fadderne : Hans {Rasmussen} Greene {Arnborg} , Niels Thomassen, Povel {Nielsen} Hesselvigs Kone {Mette Thomasdtter} .d 6t Søndag udi Trinitaus blev Rasmus Nicholaisen hans baren døbt naflig Niculai hans Konnes Moder bar dend, faderne hans {Rasmussen} gren {Arnborg} Niels Thomassen Povel hesselvig Konne [...ne] tiensted Pige.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24151774.07.10Mette Johanne Christensdatter Døvling Christen Pedersen den Gamle Kirsten Pedersdatter Samme Dag {6te Søndag efter Trin:} Christen Pedersens {den Gamle} barn af Deuling Mette Johanne , Bent {Jensen} Deulings Datter {Birte/Anne Malene Bendtsdatter} bar det —
Begravelse nr. 6409
NOTITS: Begravet 12 uger gammel.
LINK: Degnen affotografering.
24161774.07.31Else Kirstine Terkelsdatter Karstoft- Sønder Terkel Jensen Anne Jensdatter Den 9de Søndag efter Trin: Terkel Jensens barn Else Kirstine af Sønder Carstoft , Jens Jensens Hustrue bar det. Det var hiemmedøbt den 26de Julii.
LINK: Degnen affotografering.
24171774.10.16Christian Johannessen Lustrup Johannes Giødesen Gertrud Christensdatter 20de Søndag efter Trin: Johannes Giødesens barn af Lustrup , Christian Maren Richart bar det.
NOTITS: Moderens navn fra FT 1787.
LINK: Degnen affotografering.
24181775.01.12Lars Christensen Døvling Christen Pedersen ? Christen Pedersens kone Dom: 2. p Epiphani : var Christen Pedersens Barn af Deufling i Kirke Navnlig Las , som tilforn af Jordmoderen var hiemmedøbt. Faderens Syster den gamle Christen Pedersens Hustru bar det frem.Dend anden Søndag efter helig tre Kongers dag Blev Christen Pedersen udi døfling hans barn Døbt Las gl Christen Pedersen Konne bar dend faderne Christen Pedersen Jens Bentsen og Johannes gert Jenssens Konne {Maren Nielsdatter} Rasmus {Bringelsen} Penvigs Pige Mette Mas daatter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24191775.03.05Hans Olesen Beksgaard Ole Christensen Beksgaard Agnete Hansdatter Dom Invocavit var Ole Christensens Barn af Beksgaard i Kirke navnlig Hans , som tilforn var hiemme døbt af JordeModeren . Offer [circa] 3 Mk. 8ß.d 1 Søndag udi faste blev Olle Christensen barn Døbt Nafnl: Hans hans konnes Søster bar dend fadere Søren {Christensen} heesgaar degne Søn {Evert Lauridsen} Anders stusgaar og Morten {Pedersen} stus gaard konne {Maren Ibsdatter} og Peder Jensen Alling.
Begravelse nr. 6415
NOTITS: Begravet 10 uger gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24201775.03.19Christen Sørensen Heesgaard Søren Christensen Heesgaard Marianne Christensdatter Dom : Oculi var Søren Christensens Barn af Heesgaard i Kirke navnlig Christen Offer circa 5 Mk 8[7] ß.d 3de Søndag udi faste blev Søren heesgaar hans Baren døbt. Christen hans konnes Søster Bar dend faderne Olle Christensen og [Terhen] Jensen Jens {Jensen} Pendvigs konne, Degne Søn Ebbert {Lauridsen} Maren Tarp daatter.
Begravelse nr. 6447
NOTITS: Begravet fire år gammel i 1779.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24211775.03.26Bodil Marie Poulsdatter Silstrup Poul Andersen Veilgaard Karen Jakobsdatter Dom Lætare d 26de Martii var Poul Andersens Barn af Selstrup i Kirke navnlig Boel Marie . . . . . . . . som lørdagen d 18de Martii om Aftenen var døbt af Præsten . Faderens Syster . . Anne Andersdatter bar det frem . Offer 4 Mk.d 26 Marsiu Blev Povel Andersen udi Seltrup hans barn Døbt Bolle Maria Anne Andersdaatter Bar dend faderme Ib Vedesteseng Krog og Mas Penvig [....] Ander Pedersen Bent Andersdaatter Mette Anders daatt{..} .
Begravelse nr. 6411
NOTITS: Begravet 6 uger gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24221775.05.07Maren Jensdatter Øvig Jens Nielsen Øvig Kirsten Christensdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen 'd 3die Søndag efter Paaske begravet tvende Tvilling=Døtter af Jens Nielsen i Ødevig , den eenes navn var Maren, den andens Karen; vare hiemmedøbte . var Liig=Prædikene.' }{REKONSTRUKTION fra begravelsen 'd førsted May døde Jens Nielsen udi Ødvig 2de Piger barn som var hiemme døbt og døde anden dag der efter ,' }
Begravelse nr. 6412
NOTITS: Hjemmedøbt.
24231775.05.07Karen Jensdatter Øvig Jens Nielsen Øvig Kirsten Christensdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen 'd 3die Søndag efter Paaske begravet tvende Tvilling=Døtter af Jens Nielsen i Ødevig , den eenes navn var Maren, den andens Karen; vare hiemmedøbte . var Liig=Prædikene.' }{REKONSTRUKTION fra begravelsen 'd førsted May døde Jens Nielsen udi Ødvig 2de Piger barn som var hiemme døbt og døde anden dag der efter ,' }
Begravelse nr. 6413
NOTITS: Hjemmedøbt.
24241775.05.12Dødfødt Grene Anders Bertelsen ? Anders Bertelsens kone {REKONSTRUKTION fra begravelsen Almindelig Bededag den 4 Tirsdag efter Paaske blev begravet et dødfødt Barn Søn Af Anders Berthelsen i Greene. NB.' }{REKONSTRUKTION fra begravelsen 'd 10 May Anders bertelsen i gren død fød drenge Baren udi gren - -.' }
Begravelse nr. 6414
24251775.05.28Viste Andersen Krog Anders Vistesen Marianne Christensdatter 6te Søndag efter Paaske var Anders Vestesens Barn Veste i Kirke fra Krog. Det var tilforn for . . . . . Uger siiden døbt i Præstegaarden .d 6te Søndag efter Paas{..} Anders Krog baren [...] Krog Naflig Visted Madamme Østergaa{..} {Ambrosia Brink} paa Castoft Bar dend. fader Jomfrue Nessen Jomfru Øster gaard {Inger Brink} paa Castoft, Søren {Pedersen} Ronnum Ebbert Laurissen , og Mette Anders daatter.
Begravelse nr. 6418
NOTITS: Begravet 16 uger gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
19941775.08.05Dødfødt søn Hesselvig Peder Nielsen Øvig Maren Christensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Onsdagen d 9 Augusti blev begravet Peder Nielsens dødfødte Søn af Hesselvig var Liig = Prædiken.d 28 Juli Peder Nielsen Dødfød drenge Baren udi hesselvig.'}
Begravelse nr. 6417
NOTITS: Konens navn fra FT 1787. Dato sat til fire dage før begravelsen.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24261775.07.09Katrine Nielsdatter Silstrup Niels Knudsen Anne Pedersdtter 4 Søndag efter Trinit: var Niels Knudsens Barn i Kirke som tilforn var hiemme=d{...} navnlig Cathrine . Præsten Huusholderske Maren Andersdattter {Skovby} bar det.d 4de Søndag efter Trefoldig, Niels Pedersøn {fejl: Knudsen} Baren udi Selstrup Naflig Catrine Maren Anders daatter udi Præsted gaarden bar dend, faderne Christen Skræder Niels Ronnum Ander Pallisen Konne Morten udi Bores.
NOTITS: Moderens navn fra FT 1787.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24271775.09.24Jakob Christensen Døvling Christen Pedersen den Ældre Kirsten Pedersdatter Dom : 15 post Trinit d 24 Septemr blev døbt Christen Pedersens Senioris Barn fra Deufling navnlig Jacob , som var det andet Barn , bemeldete Mand havde avlet i ægteskab med sin da værende Hustrue . den unge Christen Pedersens Hustru bar det frem .d 15 Søndag i trinitaus Blev Christen døfling Baren døbt Jacob Christen Pedersen Kone bar dend faderne Jens Nielsen Christen Pedersen Lene Bentsdat Ander Jenssen og Kirsten Jens dat.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24281775.12.10Jesper Lorens Nielsen Karstoft- Sønder Niels Larsen ? Niels Larsens kone i Dom : II Advent døbt Niels Larsens søn Jesper Lorentz af S_ Carstoft : Mad : Østergaard {Ambrosia Brink} bar det .Dend anden Søndag udi Afven Niels Lassen, udi Sønder Castof hans baren døbt Jesper lorens, og Madmme. Øster gaar paa Castoft, Bar den, faderne Jens {Jensen} Pinvig og konne {Anne Nielsdatter} . Terchel Jensen og Konne {Anne Jensdatter} Lauris Jensen Jens Lassen,
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24291776.01.14Ingeborg Kirstine Christensdatter Lustrup Christen Pedersen Maren Giødesdatter i Nytaars Dag hiemme døbt Christen Pedersens Datter af Lustrup Moderens Navn Maren Giødesdatter Barnets Navn Ingeborg Kirstine var disse forældres 1 Datter og 3die Barn . var i kirke Dom 2 p Epiphanis {1776.01.14}. Ole Mintzes Hustr: bar det.Søndagen d 14 Janvis Christen Pedersen Baren udi Lustrup Engerborg Catrine, Olle Minds Konne bar den faderne peder {Christensen} Ludstrup og christen {Nielsen Jegin} Skræder Las Massen Johanes {Giødesen} Konne og Christen Skræder daatter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24301776.01.21Christen Sørensen Skarrild By Søren Madsen Kirsten Christensdatter ii d 20 Januar : begierede Søren Madsen af Skarild mig at døbe hans og Hustrues Kirsten Christensdatters Søn, som blev fød forrige Nat og skulde kaldes Christen blev døbt 3 Sønd: efter H. 3 Konger {1776.01.21}. Præsten Koene bar det .d 3die Søndag efter hellig tre konger dag blev Søren Massen baren Døbt Christen Præsten konne bar dend faderne Niels Mortensen og Olle Jensen degnesøn Ebbert Rasmus [Skrefvel] konne, Morten stus Pige Anne Jacobsdaatter,
Begravelse nr. 6448
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24311776.03.14Jakob Poulsen Silstrup Poul Andersen Veilgaard Karen Jakobsdatter III Midfaste Søndag d 14 Martii Povel Andersns Barn døbt navnlig Jacob af Seltrup.Mifst Søndag blev Povel seljstrup baren Døbt Navnelig Jacob karen Andes Daatter af Døfling bar den faderne Anders Pallisen og Niels Knusen og Peder Jensen og Peder {Christensen} smes konne {Mette Katrine} og Mette Ibsdaatter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24321776.04.08Ib Jensen Karstoft- Sønder Jens Jensen Pindvig Anne Nielsdatter IV Anden Paaaske Dag Jens Jensens {Pindvig} Søn fra Sønder Karstoft døbt navnlig Ib. d anden Paaske dag var Jens Jensen i Castoft hans baren til Daab. Nafl. Ib, og Terkel Jensen konne {Anne Jensdatter} bar ham, farderne Niels Lassen og konne, og terkel {Jensen} og Christen {Pedersen} Døfling hans {Eskesen} Castoft daatter Else {Hansdatter} ,
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24331776.05.27Else Olesdatter Beksgaard Ole Christensen Beksgaard Agnete Hansdatter 2. Løverdagen d 18 Maji hiemmedøbt Ole Christensens Barn af Beksgaard navnlig Else - var til kirke 2 Pintzedag {1776.05.27}.anden Pinse dag Olle Bechgaar baren Else og Mette hees gaar bar dend faderne Ander {Pedersen} stusgg og Søren {Christensen} hees gaard konn {Marianne Christensdatter}, Thomas Møl Peder hanssen og Søster ,
Begravelse nr. 6426
NOTITS: Begravet 17 uger gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24341776.06.15Johanne Pedersdatter Hesselvig Peder Nielsen Maren Christensdatter 3. d 15 Juni hiemmedøbt to tviling Døttre af Peder Nielsen i Hesselvig den ældste navnlig Johanne den yngre navnlig Kirsten.
Begravelse nr. 6423
NOTITS: Begravet 12 dage gammel.
LINK: Præsten affotografering.
24351776.06.15Kirsten Pedersdatter Hesselvig Peder Nielsen Maren Christensdatter 3. d 15 Juni hiemmedøbt to tviling Døttre af Peder Nielsen i Hesselvig den ældste navnlig Johanne den yngre navnlig Kirsten.
Begravelse nr. 6424
NOTITS: Begravet 12 dage gammel.
LINK: Præsten affotografering.
24361776.06.16Maren Hegelahr Skarrild By Nicolaus Hegelahr Maren Andersdatter Skovby 5. Dom: 2 p Trinit: blev Præstens {Nikolaj Hegelahr} Barn Maren fremstillet Herrren i Skarild kirke og var tilforn strax efter fødselen hiemmedøbt d 4 Junii s: a.d 17 Junius blev præsten baren døbt Maren Madamme Øster gaar bar den, faderne Monsiur Øster gaar Olle Miends og Ebert Denge{!} Rasmus Konn Anne Niels dat Anne Møl.
NOTITS: Begraves †1839.01.16 i Skarrild, ugift.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24371776.07.14Anne Magrethe Andersdatter Silstrup Anders Pallesen Else Sørensdatter 6. d 5 Juli blev Anders Pallesens Barn af Selstrup hiemmedøbt navnlig Anne Magrethe. og var i kirke 6te Sønd: efter Trinit: .d 14 Junius blev Ander Pallesen baren døbt Anne Magrete Christen Hiølund daatter bar den, og hafde 4 fadere,.
Begravelse nr. 6427
NOTITS: Begravet 15 uger gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24381776.09.14Karen Marie Andersdatter Krog Anders Vestesten Marianne Christensdatter Fredagen d 23 Augusti hiemmedøbt Anders Vestesens Barn Karen Marie af Krog publiceret d 14 Sønd: efter Trin: i Skarild kirke.d 14 September blev Anders krog baren døbt Karen Marie Terkel Jensen Konne bar dend og hafde 5 fadere.
Begravelse nr. 6429
NOTITS: Begravet seks måneder gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24391776.11.03Niels Gertsen Skarrild By Gert Jensen Maren Nielsdatter Søndagen d. 20 octobr : hiemmedøbt Geert Jensens Barn i Søndergaard navnlig Niels. var i kirke 22 Søndag efter trinit:. d 3di November giert Jenssen Baren døbt Niels.
NOTITS: Faderen Gert Jensen begravet 1791 52c år gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24401776.12.01Bodil Margrethe Terkelsdatter Karstoft- Sønder Terkel Jensen Anne Jensdatter Den 1. Decembr: 1776 den 1ste Søndag i Advent døbt i Kirken Terkel Jensens Barn fra S : Carstoft navnlig Bodil Magrethe fød i det gamle kirke Aar, hvortil hun blev i den indsendte Antegnelse regnet . d først Søndag i afvend blev Terkel Jensen udi Sønder Castoft hans baren døbt Boll Mari, Jens {Jensen} Penvigs konne {Anne Nielsdatter} bar dend farderne hans fader {Jens Andersen Smed, Hallundbæk, Sønder Omme} degnesøn {Ebbert Lauridsen} hans Eskesen: dat Johanne [Pi].
Begravelse nr. 6430
NOTITS: Begravet tre måneder gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24411776.12.26Peder Andreasen Lustrup Andreas Pedersen Karen Pedersdatter NB: 1776 d 20 Novembr: hiemme døbt Karen Pedersdatters Uægte Barn i Lustrup navnlig Peder og udlagt til Barne=Fader ægtemanden Andreas Andersen Controlleur i Lintrup i Holsteen —.ovenmeldte Uægte Barn var i Kirke 2den Jule Dag og samme, som ovenfor af Lindtrup Sogn og Bye af Lintrup Sogn og Bye blev udlagt til Barnefader Præstekonen {Maren Andersdatter Skovby} bar det.1776 d 20 Novbr Blev hiemm døbt Karen Peder dat udi Lustrup hendes uægte baren Peder og udlagt til barn fader ægte Mand Andres Anders Contel{..} udi Holsten.
NOTITS: Præsten Hegelahr nævner dette i Liber Daticus "Den 8. Januar 1777 blev Karen Pedersdatters Leiermaal meldt for Amtsforvalteren, og han blev spurgt om Sognepræsten i Lintrup skulle underrettes om Barnefaderen, som var udlagt, og blev tilmeldt Amtsforvalteren".
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24421777.01.03Giøde Richard Johannesen Lustrup Johannes Giødesen Gertrud Christensdatter Den 3 januar : 1777 hiemmedøbt Johannes Giødesens Barn af Lustrup navnlig Giøde Richard .
Begravelse nr. 6428
NOTITS: Hejmmedøbt, begravet to uger gammel.
LINK: Præsten affotografering.
24431777.03.09Else Marie Larsdatter Lustrup Lars Madsen Anne Pedersdatter i. d 28 Februar: hiemmedøbt Lars Madsens og Anne Pedersdatter Barn af Lustrup navnlig Else Marie .Midfaste Søndag d 9 Martii blev sidstmeldte tvende Børns Daab Publiceret det første Faddere : Faderens Syster bar det Fadderne : Christen Nielsen i Lustrup, Peder Christensen ibidem Margre Christensdatter og peder Lustrups Pige. I. Paa Medfaste Søndag Blev Las Mechelsen {fejl: Madsen} baren døp Else Mari og hans Søster bar dend faderne Christen Nielsen og Mas Mechelsen og Olle Minns og Magrete Christendaatter og Peder Lustrup Pige.
Begravelse nr. 6806
NOTITS: Begravet 1820 som almisselem. Michelsen (Lars) er en fejl i degnens kirkebog, vel kommet fra Mads Michelsen, som vel er rigtigt. Las Madsen og Anne Pedeersdatter blev gift i sept. 1776.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24441777.03.09Kirsten Jensdatter Øvig Jens Nielsen Øvig Margrethe Thomasdatter 2. d 3. Martii hiemmedøbt Jens Nielsen og Margrethe Thomasdatters Barn af Ødevig navnlig Kirsten. Midfaste Søndag d 9 Martii blev sidstmeldte tvende Børns Daab Publiceret det første ........... Det sidstes Faddere Peder Nielsens Hustru {Maren Christensdtter} af Hesselvig bar det. Fadderne Povel {Nielsen} Hesselvigs kone, Michel {Christensen} Toxvig . Degnens Søn Ebert {Lauridsen} . Anne {Christensdatter} Mølle, Anders {Vistesen} Krogs Hustr : Lene Lauritzdatter.II. Samme dag {Medfaste Søndag} Jens Ødvigs baren døbt Kirsten. og Peder Ødvig konne bar dend fadere Povel hessel og konne Mechel Toxvig og degne søn Anne Møle og degne daatter Leene.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24451777.04.06Kirsten Pedersdatter Silstrup Peder Jensen Pindvig Karen Andersdatter 3. Tirsdagen d 11 Martii hiemmedøbt Peder Jensens Barn af Selstrup navnlig Kirsten . Dette Barn var i Kirke 1. Søndag efter Paaske {1777.04.06} : Fadderne: Povel Andersen Hustru af Selstrup : Jens Gaasdal. Peder Smed. Degnens Søn Ebert {Lauridsen}, Anne {Christensdatter} Mølle Sidsel {Christensdatter} Pindvig bar det.III. d første Søndag efter Paaske blev Peder Penvigs Baren døbt Kiersten og Sesel Penvig bar dend , faderne Jens Gasdald Peder smed Degne Søn Erebt{!} Povel Selstrup konne Anne Møl ,
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24461777.04.13Niels Jensen Gunbek Jens Sørensen Gertrud Nielsdatter ii. 2 Søndag efter Paaske døbt i Kirken Jens Sørensens ved [Guebek] paa Nør : Karstoft Mark hans Barn navnlig Niels . Madam: Østergaard {Ambrosia Brink} paa Nør Karstoft bar det Fadderne: Christen Sandgaard , Ebert Lauritsen, Lauritz Jensen tienende paa Nør Carstoft Mette Jensdatter tienende ibidem og Johanne Hansdatter fra Sønder Karstoft etc :4. anden Søndag efter Paaske blev Jens Sørensen baren døbt Niels Madme Østergaar bar dend faderne Christen Sand gaar lauris Jensen Ebert degen Anne Jens dat Anne Niels datter Mette Paa Castoft.
NOTITS: Præsten og degnen har ret forskellige faddere.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24471777.05.25Jens Christian Pedersen Skarrild By Peder Smed ? Peder Smeds kone III. 2 Pintze Dag hiemmedøbt Peder Smeds Barn i Søndergaard navnlig Jens Christian . Dette Barn var i kirke Festo Trinitat: {1777.05.25} Anne {Christensdatter} Møle bar det. Fadderne vare: Peder {Jensen} Pindvig, den unge Ole Mintz , Degnens Søn Ebert Inger i Præstegaarden Anne Pederdatter ibidem .3 foldigheds Søndag blev Peder Baren døbt Jens Christian Anne Møl bar den faderne Peder Penvig Olle Mins og degen søn Ebbert Povel {Andersen} Selstrup konnne {Karen Jakobsdatter} og Enge udi Præste gaar Anne Pedersdat.
Begravelse nr. 6433
NOTITS: Begravet en måned gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24481777.05.25Knud Jensen Døvling Jens Jakobsen Bartholine Knudsdatter IV. Festo Trinit : døbt i Kirken Jens Jacobsens Tarps og Bartholine Knudsdatters barn af Deufling navnlig Knud . Mette Hartvigsdatter bar det. Fadderne vare Jens Nielsen Knud Olesen Jens Bentzen Karen Pedersdatter og Anders Deuflings kone , Karen Jacobsdatter Tarp.samme dag {3 foldigheds Søndag} Jens Jacobsen Baren udi døflig døbt Knud Mette h[.st..g] bar den faderne Jens Nielsen Knud Ollesen Jens Bentsen Karen Peder dat [......] døfling konne og Karen Tarp.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24491777.06.29Dorte Nielsdatter Silstrup Niels Knudsen Anne Pedersdatter 4. Løverdagen d 7 Junii blev hiemmedøbt Niels Knudsens og Anne Pedersdatter barn navnlig Dorthe i Selstrup.begge sidstmeldte Børn vare i Kirke Dom: 5 post Trinit: Fadderne : Niels Knudsens Kones Syster bar det første. Maren Ibsdatter bar det andet . Fadderne . Rasmus Nicolaisen . Povel {Andersen} Selstrup. Maren Søndergaard . Maren Mintz.V. d 5te Søndag efter 3foldig Niels Knudsen baren [d...t] og samm[.] alle begge børen [Ma....] og Niels Knudsen Konnes Søster bar dend, Maren Jbdat bar [...] Rasmus Skifvel Olle Jensen og Povel Selstrup Maren i [M....s] og Maren Søndergaar.
NOTITS: Fælles fadderne med dåb efter denne.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24501777.06.29Maren Olesdatter Beksgaard Ole Christensen Beksgaard Agnete Hansdatter 5. Taarsdagen d 19 Junii hiemmedøbt Ole Christensens og Ganete Hansdatters Barn nemlig Maren i Beksgaard.begge sidstmeldte Børn vare i Kirke Dom: 5 post Trinit: Fadderne : Niels Knudsens Kones Syster bar det første. Maren Ibsdatter bar det andet . Fadderne . Rasmus Nicolaisen . Povel {Andersen} Selstrup. Maren Søndergaard . Maren Mintz.V. d 5te Søndag efter 3foldig Niels Knudsen baren [d...t] og samm[.] alle begge børen [Ma....] og Niels Knudsen Konnes Søster bar dend, Maren Jbdat bar [...] Rasmus Skifvel Olle Jensen og Povel Selstrup Maren i [M....s] og Maren Søndergaar.
NOTITS: Fælles fadderne med dåb før denne.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24511777.07.13Elles Marie Christensdatter Grene Christen Jensen Mosgaard Bennet Andersdatter Dom : 7 post Rinit . døbt i Kirken Christen Jensens og Bennet Andersdatters barn af Greene navnlig Elles Marie Jens {Jensen} Pindvigs Kone {Bennet Andersdatter} bar det . Faddere Jens Pindvig Magrethe Pedersdatter etc:6. d 7de Søndag efter 3 foldighed Christen Jensen baren udi gren Elles Mari Jens Penvigs konne bar dend faderne . Hans fader og Jens Penvig Olle Pedersen og Else Pallisdat og Magrete Peder dat og hans konnes Søster ,
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24521777.09.07Elisabeth Hegelahr Skarrild By Nicolaus Hegelahr Maren Andersdatter Skovby Mandagen d 18 Augusti hiemmedøbt Sogne=Præstens barn navnlig Elisabeth . Dette Barn var i Kirke Dom 15 post trin : d 7 Sept: 1777 Faderens Syster Kirstine Dorothea Heglahr bar det. Faddere: Thoms: Barfod fra Raarup . Sr Johannes Benedictus Hegelahr fra Horsens . Jomfr: Sophia Cathrine Hegelahr fra Scharild Præstegd og Jomfrue Inger Brink fra Nør Carstoft.d 15. Søndag udi 3 foldighed var Hr. Hegler hans barnen til daben her udi Skarrild Kirch og hans Søster Kierstine bar hende faderne Monsiur {Poul Jensen} Østergaard og Kiersted {Ambrosia Brink} og hans broder Johannes og hans Søster Sofia og barnes navn er Elisabet.I alt fødde 1777. Fire Drenge og syv Piger Summa 11 Børn. NB alle ægte Børn.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24531777.12.11Dødfødt Døvling Anders Andersen Døvling Anne Nielsdatter Anders Andersens dødfødde Drengebarn ii Decembr:. Ander døfling død fød dreng baren ,
Begravelse nr. 6436
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24541778.01.04Laurids Andersen Krog Anders Vestesen Lene Lauridsdatter Onsdagen d 10 Decembr: 1777 hiemmedøbt Anders Vestesens og Helene Lauritsdatter Søn i Krog navnlig Lauritz Dette barn var i kirke Dom : Inter Frestum Circumcisionis et Ephphan: Oluf Minstes Hustrue bar det Fadderne Ole Mintz , Rickard Skomager , Degnens Søn Ebert {Lauridsen} , Rasmus Nicolaisens Hustrue {Inger Hansdatter} og Anne Pedersdatter af Præstegaarden.Dend første Søndag Efter Nytaar, Blev Anders Krog baren døbt Lauris Olle Mins Konne bar hannem. faderne Olle Mins Ricart Skumager degnens Søn Ebbert Rasmus Skifvels Konne Anne Pedersdaatter af præste gaarden.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24551778.01.18Niels Pedersen Hesselvig Peder Nielsen Hesselvig Maren Christensdatter Dom: 2 post Epiph: havde Peder Nielsen af Hesselvig og Maren Christensdatter en Søn til Daaben navnlig Niels Moderens Søster af Høesvig Bennet Christensdatter bar det Fadderne: Ole Jensen af Præstegaarden Magrethe {Thomasdatter} Ødevig. Mette Christensdatter Ingeborg Povelsdatter.Søndagen d 18 Janvius Peder Hesselvigs baren døbt Niels hans konnes Søster af Høxvig bar dend Faderne Niels Høxvig og Christen {Pedersen} sandful Olle Jensen Margrete Ødvig Mette Christensdat Jngerborg Poveldatter.
Begravelse nr. 6717
NOTITS: Begravet 1808 lige gift og godt 30 år gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24561778.03.29Hans Rasmussen Heesgaard Rasmus Nikolajsen Skibbild Inger Hansdatter d 13de Febr : 1778 hiemmedøbt Rasmus Nicolaisens og Inger Hansdatters barn i Præstegaarden navnlig Hans .Midfaste Søndag blev Rasmus Nicolaisen og Inger Hansdatter Barn Hans af Præstegaarden fremstillet Herren i Kirken Præste Hustrue bar det Fadderne : Sr {Poul} Østergaard og Madame Østergaard {Ambrosia Brink} med hendes Syster Inger Brink af Nør Carstoft Christen Møllers Søn Christen {Christensen} og Datter Anne {Christensdatter}.M. fast Søndag Rasmus Skifvels baren døbt Hans Præsten Kiersted bar dend faderne Monsiur Østergar{..} og Kierste og hendes Søster Christen Møllers Søn Christen Anne Møle Anne Jensdatter..
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24571778.03.01Rasmus Andersen Grene Anders Pedersen Margrethe Sørensdatter d 21 Febr : hiemmedøbt i Præstegaarden Anders Pallesens og Magrethe Sørensdatters barn af Greene i Scharild Sogn navnl: Rasmus Dette barn var i Kirke Dom: Qvingaesima Søren {Pedersen} Ronnums Hustrue {Maren Rasmusdatter} bar det . fadderne: Søren {Pedersen} Ronnum, Peder Sørensen Høllund {Arnborg} . Ole Jensen i Præsteg: etc:Fastelavns Søndag blev Anders Pallisen udi Gren hans baren døbt Rasmus Søren Ronnum Kone bar den faderne Søren Ronnum Peder søren Olle Jensen Maren Skau {Skave} Jens Gren Konne og Søster Magrete Peders daatter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24581778.06.14Maren Johannesdatter Lustrup Johannes Giødesen Gertrud Christiansdatter 2 Pintse dag hiemmedøbt Johannes Giødesens barn Maren i Lustrup .Trefoldigheds Søndag var Johannes Giødesens barn i Kirke nvnl: Maren hans Moder bar det, faderene vare Peder Lustrup, Christen Schræder og Søn . Degnens Søn Maren Thomasdatter Ole Mintses Datter Magrethe.3foldighes Søndag, Johannes baren udi Lustrup døbt Maren hans Moder bar dend , faderen Peder Christensen Christen Skræder og Søn og Degne Søn Maren sørendat og Anne katrin og olle [Mienss] dat Magrete.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24591778.07.05Nikolaj Hegelahr Christensen Lustrup Christen Pedersen Margrethe Pedersdatter Den 18 Maji hiemmedøbt Christen Pedersen Barn i Lustrup navnlig Nicolai Hegelahr . Dom : 3 post Trin: var Christen Pedersens Barn Nicolai Hegelahr af Lustrup i Kirke Præsten Hustrue {Maren Andersdatter Skovby} bar det fadderne Christen Christensen af Præstegaarden Peder {Christensen} Lustrup og Hustrue {Kirsten Jensdatter}.d 3 Søndag [...] 3 foldighed blev Christen Ludstrup baren døbt Nafl Nicolai heglar Præsten konne bar dend faderne Peder Ludstrup og Johannes {Giødesen} og Peder {Christenen} Konne Engerborg Christen shreder Søn ,
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24601778.09.06Christen Christensen Lustrup? Christen Nielsen Skrædder Anne Pedersdatter 12 Søndag efter Trin: ɔ: Dom: XII p. Trin : var Anne Pedersdatter uægte barn i Kirke og udlagt til barne fader Christen Skræder gift i Lustrup.d 12 Søndag efter 3foldig En u ægte barn Christen og ud lagt til barenfader Christen {Nielsen Jegin} skræder i lustrup og hafde 5 fadere.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24611778.09.27Peder Christian Larsen Hesselvig Lars Madsen ? Lars Madsens kone d 21 Sept: hiemmedøbt, Lars Madsens Barn af Hesselvig navnl: Peder Christian i Præstegaarden.Dom : 15 post Trin: var ovenmeldte barn i Kirke Maren Thomasdatter i Lustrup bar det : Fadderne vare: Peder Christensen {Lustrup} etc.d: 15 Søndag efter 3 foldighed Las Massen baren døbt Peder Christian og hafde 5 faderne.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24621778.11.15Anders Mortensen Studsgaard Morten Pedersen Studsgaard Maren Ibsdatter Morten {Pedersen} Studsgaards barn Anders døbt af Jordemoderen og strax død in November.
Begravelse nr. 6444
NOTITS: Blev 1 dag gammel.
LINK: Præsten affotografering.
24631778.12.01Anne Jensdatter Karstoft- Sønder Jens Jensen Pindvig Anne Nielsdatter Jens Jensen af S: Karstoft var hos mig /: Præsten :/ d 27 Nov : og bestilte mig at døbe hans Pige = Barn nestk: 1 Søndag i Advent, hvor for og dette barn navnlig Anne blev regnet til Kirkeaaret 1778.d føste December blev Jens Jensen udi Sønder Castoft hans Baren døbt Anne og Jens Trovelsens Konne {Ane Eriksdatter} Bar dend, faderne Jens Trovelsen og Terkel Jensen og degne Søn Ebbert {Lauridsen} Rasmus {Nikolajsen} Skiefvel {Skibbild} Konne {Inger Hansdatter} Jomfrue Østergaard {Inger Brink}.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24641779.01.23? Poulsen Silstrup Poul Andersen Veilgaard Karen Jakobsdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen 'd. 6 Febr . begravet Povel {Andersen Veilgaard} Silstrups liden Søn 14 Dage gammel.' }
Begravelse nr. 6446
NOTITS: Begravet 14 dage gammel.
LINK: Præsten affotografering.
24651779.02.14Johan Herman Hegelahr Skarrild By Nicolaus Hegelahr Maren Andersdatter Skovby Fastelavns Søndag var i kirken til Daabs Publication Præsten barn Johan Herman .d 14 februvius Præsten baren døbt Johan hir Mand Jomfrue Magrete {Poulsdatter Østergaard} paa Castoft bar dend faderne Olle {Nielsen} Miens {Peder Nielsen} hesselvig og Povel {Nielsen} heselvig Jens {Nielsen} Ødvigs konne {Margrethe Thomasdatter} og Ma[.]en {Ibsdatter} stus gaar karen Olle Jenssen konne Jona[.....] he[es] og Maren Mi[ch]es dat.
Begravelse nr. 6709
NOTITS: Begravet 1807 28 år gammel. Ellers har præst Hegelahr haft faddere fra fjern og præstefamilier, denne gang er det ganske lokale folk.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24661779.05.16Jens Christensen Lustrup Christen Pedersen Lustrup Margrethe Pedersdatter 6te Søndag efter Paaske publicert Heimmedaab for Christen Pedersens Barn af Lustrup navnlig Jens .d 6te Søndag efter Paaske Blev Christen Pedersen Baren døbt Jens og Anne Catrine udi Lustrup bar dend faderne peder {Christensen} Lustrup Lauris jensen Peder Lustrup Pige Magrete , Johannes {Giødesens} konne giertrud Christen daatter udi Lustrup.
NOTITS: Kun10 måneder og 11 dage efter sidste fødsel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24671779.05.24Erik Terkelsen Karstoft- Sønder Terkel Jensen Anne Jensdatter 2den Pintse Dag døbt i Kirken Terkel Jensens barn af Karstoft navnlig Erick .d anden pinsedag Blev Terkel Jenssen hans baren døbt Erech Jens Pinvig konne bar dend faderne jens {Jensen} Penvig Lauris Jensen Olle Jenssen Rasmus {Nikolajsens} konne {Inger Hansdatter} Jens Castoft dat Else {Jensdatter}.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24681779.08.01Knud Nielsen Silstrup Niels Knudsen Anne Pedersdatter 9de Søndag efter Trinit publicert hiemmedaab for Niels Knudsens barn navnl : Knud .d 9de Søndag udi tritanst , Blev Niels Knudsen baren døbt Knud Magrete {Olesdatter?} Mines faderne Povel Andersen {Veilgaard} og Niels Rasmus Sidsel {Christensdatter} Penvig.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24691779.10.10Anders Christensen Grene Christen Jensen Mosgaard Bennet Andersdatter 19 Søndag efter Trin: døbt i Kirken Christen Jensens barn af Greene navnl: Anders .dend 19 Søndag udi tintaus Blev Christen Jensen Baren udi gren døbt Anders og hans konnes Søster bar dend, fader hans fader Jens Massen Ander {Pedersen} Skau og Søster og Anders bertelsen konne ,
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24701779.12.03Jens Poulsen Karstoft- Nørre Poul Jensen ? Poul Jensens kone Poul Jensens Barn af Sandgaard Huus ha{---------} Dom: 1mom: Adventus kaldet Jens.
NOTITS: Dette er ikke Poul Jensen Østergaard på Nørre Karstoft.
LINK: Præsten affotografering.
24711779.12.19Niels Jensen Døvling Jens Jakobsen Bartoline Knudsdatter Dom: [4]te Adventus døbt i Kirken Jens {---------} [..]toline Knudsdatters barn fra Deu {---------} Koenens Syster fra Tarp i Felding {---------} bar det , Fadderne Christen Deufling , {---------} Jens Nielsens Pige Kirsten Pedersdatter {---------} [...]toft d 4de Søndag Avent 1779 Jens Jacobsen udi døfling Blev hans baren døbt Niels og hans Søster udi Tarp Karen {Jakobsdatter} bar hannem faderne Christen {Pedersen} døfling Jens Bertelsen Anders {Andersen} Døfling Jens Nielsen Pige og Anne Jens dat udi Castoft.
NOTITS: {---------} højre side af bladet afrevet. Antal linier nøjagtig som i præstens kirkebog.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24721780.01.16Anders Mortensen Studsgaard Morten Pedersen Studsgaard Maren Ibsdatter D: 10 Jan : Hiemmedøbt Morten {Pedersen} Stusg{...} {---------} i Scharrild. [....]derens [.....] Maren.Dom : IIda post Epiphan : vare sidstmeldte {---------} i Kirke Jomfrue Magrethe Bergitha Østergaard bar {---------} og Anders {Ibsen} Agersigs Kone af Assing {Maren Christensdatter} bar det sidste {---------} Søren Bektoft og Hustrue , Hans Carstoft og Datter {---------} sen Søn Ole — Det sidstes Faddere : Anders {---------} Stusgaard Peder Nielsen , Jens Pederens Datter og Ing[....] {---------} Jacobsdatter.Samme dag {d 16 Janvius 1780} Maten stus gaard baren Døbt Anders. Anders Afve Sig[ch] konne bar Dend faderne Anders Afve sich og Ole Jenssen Peder Nielssen Jens Pedersen daatter Enger Anne [Jens] daatter,
NOTITS: To dåb beskrevet sammen både i præstens og i degnens kirkebog
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24731780.01.16Jens Jensen Karstoft- Sønder Jens Jensen Pindvig Anne Nielsdatter Dom : IIda post Epiphan : vare sidstmeldte {---------} i Kirke Jomfrue Magrethe Bergitha Østergaard bar {---------} og Anders Agersigs Kone af Assing bar det sidste {---------} Søren Bektoft og Hustrue , Hans Carstoft og Datter {---------} sen Søn Ole — Det sidstes Faddere : Anders {---------} Stusgaard Peder Nielsen , Jens Pederens Datter og Ing[....] {---------} Jacobsdatter. d 16 Janvius 1780 Blev J[ens] Jenssen Baren Døbt Jens Jomfrue Østergaar bar dend faderne Søren Massen og konne hans Castoft og daatter Ole Miens Søn O[le].
NOTITS: Præstens sidstmeldte børn er misvisende, kun det ene af dem, Anders, er før nævnt hjemmedøbt. Dette barn Jens ikke.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24741780.02.20Thomas Jensen Øvig Jens Nielsen Øvig Margrethe Thomasdatter d 17de ejusdem {Febr:} hiemmedøbt Jens {Nielsen} Ødevigs og Magrette {---------} Barn Thomas . d 20de ejusdem {Febr:} var dette sidste barn , J Kirke {---------} bar det ; Faderne Niels {Thomasen} Holtum ; Peder {Nielsen} Ødevig {---------} Ebert , Peder {Nielsen} Øvigs Kone {Maren Christensdatter} , Ole Mindtses Daatter {---------} Christensdatter. d 2 Søndag fasten Blev Jens Ødvigs baren døbt Thomas Niels holt dom konne {Maren Pedersdatter} bar dend, faderne Niels Holt tom og Peder {Nielsen} Ødvig degnen Søn Ebert {Lauridsen} peder {Nielsen} Ødvigs konne {Maren Christensdatter} Olle {Nielsen} Miens daatter Anne Christen daatter.
Begravelse nr. 6461
NOTITS: Begravet ni dage gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24751780.03.01Pauline Hegelahr Skarrild By Nicolaus Hegelahr Maren Andersdatter Skovby d. 16de Febr: hiemmedøbt mit 4de barn, navnl: Pauli{..} Onsdagen d 1 Martii var mit Barn i Kirke {---------} Mariane af Felding Præstegaard bar det Fadderne {---------} Niels Ronnums Søn Niels Christen {Nielsen} Jegin N {---------} Mar[en] Heesgaard , Anne Ibsdatter , Anne Christen {---------}.Onsdagen d 1 Maris var Hr hegler hans Baren til daaben , og Hr {Niels Nielsen} Fielstrup daater udi felding bar dend faderne Povel {Andersen Veilgaard} Sisltrup Niels Ronnum Søn og christen {Nielsen Jegin} Skræder Søn Maren Jb daater og Anne Jb daater og Anne {Christensdatter} Møle, og dens Navn er Paulinne.
NOTITS: Maren Heesgaard synnes fejl fra præstens side for Studsgaard.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24761780.03.07Dødfødt Døvling Christen Pedersen Døvling den Unge ? Christen Pedersen Døvling den Unge {REKONSTRUKTION fra begravelsen 'd 7 Maris Christen Pedersen død fød baren i døfling.' }
Begravelse nr. 6462
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24771780.05.20Jens Christian Poulsen Silstrup Poul Andersen Veilgaard Karen Jakobsdatter {------------------} Ole Minsen {------------------} {--------------} Jesen Ibs Søn i Assing {-------------} {-----------------} [...ter] Apollone — Søndagen d 20 May blev Povel {Andersen Veilgaard} Selstrup barn døbt Jens Christian faderne Niels Knudsen Peder Jensen Ib Søn udi assing Christen [Sv]endsen konne Christen {Nielsen Jegin} Skreder dat og Olle {Nielsen} Mins dat Magrete {Olesdatter} bar dend ,
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24781780.05.27Maren Larsdatter Lustrup Lars Madsen Anne Pedersdatter {-----------} og Anne Pedersdattes barn fremsti {------} {-----------} Magrethe Mins bar det, Fadderne: {---------} Jegin, Kirsten Madsdatter, Magrethe Pedersdatt {-------} esdatter.Søndagen d 27 May blev Las Massen baren Døbt Maren Magrete {Olesdatter} Miens bar dend faderne Mas Mechelsen Christen {Nielsen Jegin} Skræder Kirsten Mas dat Magrete Peder dat Anne Catrine ,
Begravelse nr. 6811
NOTITS: Begravet 1820 40 år gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24791780.07.02Christen Sørensen Heesgaard Søren Christensen Heesgaard Marianne Christensdatter {-------} Trin : blev Søren {Christensen} Heesgaard forhen hiemme Døbte {-------}[.....]illet Herren; navnlig Christen; Moderens Syster {-------}[...]derne : Faderens broder og Syster , Ole {Christensen} Beksgaard.d 6te søndag J Trini[...] Søren hes gaar baren døbt Christen; hans konnes Søster {Mette? Christensdatter, 25} bar det fad{erne} hans broder og Søster Olle bechgaar og søster Mette.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24801780.07.09Else Olesdatter Beksgaard Ole Christensen Beksgaard Agnete Hansdatter {-----------} Trin: Ole {Christensen} Bexsgaard Barn Else , som telforn {------------} fremstillet Herren Faderens Syster bar det , {--------------} , Anne Ibsdatter , Ole Jensen , Søren Heesgrdd 7de Søndag blev Olle Bech gaar baren døbt Else hans Søster Mette {Christensdatter} bar dend faderne hans Søsters Mand Anne Jbs daater Olle Jenssen Søren {Christensen} Hes gaar og Søster Maren.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24811780.09.01Ane Marie Christensdatter Ronnum Christen Else Søren Ronnums tjenestepige {-----------} : døbt i Kirken et uægte barn af Ronnum {--------} {Ane Marie} Moderen var Søren Ronnums Tieneste Pige Else {-----------} udlagt til Barnefader ugifte [....] Christen {----------------} Faste=Sogn . Kirsten Sørensdatter [...] [...] {----------------} Søren Ronnum Peder Andersen Anne Ped{...} {----------------} og Maren Christensdsdatter.
NOTITS: FT 1787 Ane Marie Christensdatter 6 år i Ronnum. Datoen er arbitrær sat mellem juli og november.
LINK: Præsten affotografering.
24821780.12.10Maren Jensdatter Karstoft- Nørre Jens Sørensen Gertrud Nielsdatter {----------------} Jens Sørensens barn ved Gunbek {Maren} Dom 2 Advent: øubliceert Jens Sørensens Barn ved Gunbek hiemmedaab NB: dette barn er regnet til forrige kirke = Aar .
NOTITS: Navn fra FT 1787.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Præsten affotografering.
24831780.12.26Mette Katrine Pedersdatter Lustrup Peder Christensen Smed Kirsten Jensdatter i I Ugen efter Dom: 1 Adv: hiemmedøbt Peder {Christensen} Smeds barn navnlig Mette Cathrine .2den Jule=Dag ovenmeldte Peder Smeds hiemmedøbte Barn til Daabs publication Møllerens {Niels Rasmussen Winde} Kone {Anne Christensdatter} bar det, fadderne : Niels {Rasmussen Winde} Møller, Ebert Lauritsen , Peder Mintz Poul {Andersen Veilgaard} Selstrups Kone {Karen Jakobsdatter} , Anne Jacobsdatter.Anden Julle dag, Peder smeds baren Døbt Mette Møler konne bar dend faderne Niels Møler Ebbert Laurissen og Peder Miens Povel Selstrup konne Johanne Jens dat Anne Jacob dat.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24841781.01.14Giøde Richard Johannesen Lustrup Johannes Giødesen Gertrud Christensdatter I Onsdagen d 13 Dec : hiemmedøbt i Præstegaarden Johannes Giødesens barn af Lustrup Navnl: Giøde Richard —Dom 2 post Epiph : ovenmeldte Johannes Giødesens barn hiemmedøbt til Daabs Publication ; Magrethe [..]øes af Assing Sogn bar det, Fadderne: Christen {Nielsen} Jegin og Søn {Christen Christensen Jegin} og Datter {Marianne, Abelone eller Bodil Kirstine} , Lauritz {Jensen} Elkiær , Ole {Nielsen} Mintz .d anden Søndag efter 3 kon blev Johannes baren udi Ludstrup døbt Giøde Ricart Magrete bar dend fader Christen Skræder og Søn og dater Lauris Elkier og Olle Miens.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24851781.01.26Dødfødt Øvig Jens Nielsen Margrethe Thomasdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 26de Januar: begravet Jens {Nielsen} Ødvigs næsten dødfødde Drenge Barn , {----}[...] blev døbt fordi man ikke mærkede Livs Tegn uden alleene [..] Suk strax efter Fødselen . .'}d [2]6 Januar døde Jens Ødvig død fød drenge baren.
Begravelse nr. 6471
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24861781.02.11Karen Andersdatter Krog Anders Vestisen Krog Malene Lauridsdatter {-------} m : Septuag : var Anders Vestesens forhen hiemmedøbte {----------} Karen af Krog i Kirken , Anne Jacobsdatter {----------} [..]t, Fadderne Anders Hesselvig, Ebert Lauritsen, {----------} Jensen , Jens {Nielsen} Ødevigs Pige Maren.Søndag Setuagesmæ Anders Krog baren Døbt Karen Anne Jacob dat bar dend fader{..} {...revet ud...} Hesselvig degne {...revet ud...} Pige Maren og M[...] hos degnen.
Begravelse nr. 6482
NOTITS: Begravet halvandet år gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24871781.04.12Christen Pedersen Hesselvig Peder Nielsen Øvig Maren Christensdatter {--------} aarsdag var Peder Hesselvigs forhen hiemmedøbte {--------} Christen i Kirke gamle Anne Hesselvig bar det , {--------}derne: Oster {Jensen} Skave, Cort Lauritsen , Christen {Nielsen} Jegin {--------} Hesselvig .Skiertorsdag , Peder hesselvig baren Christen gl. Anne heselvig bar dend faderne Oster Skau [Ebert] Laurissen Christen Skræder og Mette hesselvig og Mette Christen daatter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24881781.04.15Bendt Lauridsen Elkær Laurids Jensen Elkær Birte Bendtsdatter {------} ske Dag var Lauritz {Jensen} Elkiærv forhen hiemmedøbte {----} i Kirke navnlig Bendict . Jens {Pedersen} Bukkiærs Kone {Johanne Thomasdatter} bar det. Fadderne: Jens {Andersen} Smed fra Brandholm , Jens Ben= dictsens Kone {Kirsten Marie Christensdatter}.Paaske dag lauris Elkiers baren døbt Bent Jens Buch Kier konne bar den faderne Hans fader og hans broder Peder og Søster Jens bentsen konne Olle {Nielsen} mins.
Begravelse nr. 6486
NOTITS: Begravet godt et år gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24891781.05.24Dødfødt Lustrup Christen Pedersen Lustrup Margrethe Pedersdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd. 24 Maji begravet Christen {Pedersen} Lustrups dødfødde Drenge = barn.d 24 may Christen Lustrup død fød dreng. .'}
Begravelse nr. 6473
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
19931781.06.24Bendt Jensen Døvling Jens Bendtsen Kirsten Marie Christensdatter {---} 21 Maji hiemmedøbt Jens Bendictsens Barn af Deufling {---} Præstegaarden navnl: Bendict . Laurits Elkiærs Kone {---} det Fadderne Knud Jensen, Peder Bendictsen , Lau= ritzs Elkiær , Niels Andersen. Bartholine Knudsdatter. Dette {.}arn var i Kirke dom: 2da post Trinit: {1781.06.24}.d anden Søndag efter Trintaus Jens bentsen barn udi døfling hans baren døbt Bent og Lauris Elkir konne bar dend faderne Knud Jensen Peder Bentsen Lauris Elkier Niels Andersen Bertelin Kirsten Peder daatter
Begravelse nr. 6679
NOTITS: †1803 knap 22 år gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24901781.06.24Peder Nielsen Silstrup Niels Pedersen Karen Jensdatter samme Dag {1781.06.24} Niels Pedersen af Selstrup hans barn Peder , som tilforn d 20 Junii var hiemmedøbt , fremstillet Herren i Kirken ; Povel {Andersen Veilgaard} Selstrups Hustrue {Karen Jakobsdatter} bar det , Fadderne Niels Nielsen {Ronnum den Ældre} , Christen Svendsen , Jacob Egeriis og Johanne Marie Nielsdatter .samme dag Niels Pedersen baren i Silstrup døbt Peder Povel Andersen konne, faderne Niels Nielssen og Christen Svensen og Jacob [..]rissen og Niels {Nielsen Ronnum den Ældre} Konne {Ane Lauridsdatter} og datter {Johanne Marie Nielsdatter} ,
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24911781.07.01Jens Terkelsen Karstoft- Sønder Terkel Jensen Anne Jensdatter VI. Den 26 Maji blev hiemmedøbt Terkel Jensens barn af S. Carstoft navnl: Jens og var i Kirke Dom: 3 post Trin: Jomfrue Charlottea Østergaard fra nør Carstoft bar det , Fadderne Jens {Andersen} Smed fra Brandholm , Jens Bentsen af Deufling Knud Jensen af Sønder Carstoft og Fæstemøe Else Hansdatter.
Begravelse nr. 6501
NOTITS: Begravet godt tre år gammel.
LINK: Præsten affotografering.
24921781.09.16Jens Jensen Karstoft- Sønder Jens Jensen Pindvig Ane Nielsdatter Moederens Navn skal herefter lige saavel som Faderens antegnes ved hvert barns daab. den 19de Juli 1781. [Hllar] Dom: 14 post Trinit: var Jens Jensens og Ane Nielsdatters ægtebarn af Sønd: Carstoft i Kirke. Det var tilforn hiemmedøbt i Præstegaard {...} mig paa Sængen /: i en Sygdom :/ Laus Deo ! {....} Navn er Jens Sr Østergaars Koene Karen Humble Bering paa Nør: Carstoft b{..} det ; fadderne vare Knud Jensen fra S: {.....} Og dennes Fæsgtemøe {Else Hansdatter}. Terkel Jensen . Rasmus Nicolajsens Kone {Inger Hansdatter} Anders {Pedersen} Schave.d 14 Søndag i Trintaus Jens Penvigs baren døbt Jens Jomfrue Øster gaar bar dend fadderne Terkel Jensen og broder knud Rasmus [konne] og dat knud fæsted Møe Anders Pedersen Skaue.
NOTITS: Det skønnes at degnen har taget fejl af, hvem der bærer.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24931781.12.30Jens Jensen Døvling Jens Jakobsen Bartoline Knudsdatter Dom XXII post Trin: hiemmedøbt i Præstegaarden Jens Jacogsens {-----} Knudsdatters Barn Jens af Deufling.Søndagen efter Juul var Jens Jacobsens og Bartholine Knudsdatter barn Jens i Kirken til Daabs Publication /: tilforn d 22 Søndag efter Trin: hiemmedøbt i Præstegaarden :/ Maren Tarp bar det , Fadderne Anders Andersen af Deufling . Villads Tarp . Jens {Bendtsen} Deufling Jens Bentsens Kone {Kirsten Marie Christensdatter} . Magrethe {Olesdatter} Mintz.Jens Jakopsen baren udi døfling døbp Jens og Maren Tarp bar ham faderne Veles tarp Ander døfling Jens døfleng Jens Bentsen konne Mgete Miens.
NOTITS: Dette er nogle måneder før degnen Laurids Ebbesen dør, han kan ikke stavningen og det hele mere.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24941782.02.19Anders Pedersen Lustrup Peder Andersen Karen Pedersdatter I. d. 19de Februar : hiemmedøbt Peder Andersens og Karen Pedersdatters Barn i Lustrup navnlig Anders.
NOTITS: Hjemmedåb.
LINK: Præsten affotografering.
24951782.03.03Dødfødt Karstoft- Sønder Knud Jensen Else Hansdatter NB: Et dødfød Pige baren fra S: Karstoft Forældrene Knud Jensen og Else Hansdatter.{REKONSTRUKTION fra begravelsen: '{-------} Faste Knud Jensens og Else Hansdatters dødfødde barn fra {----} oft. Et Pige barn.' }
Begravelse nr. 6478
NOTITS: Datoen er skønnet fra angivelsen Faste, er altså ikke eksakt men tilnærmelig.
LINK: Præsten affotografering 1.
LINK: Præsten affotografering 2.
24961782.06.16Jakob Bering Hegelahr Skarrild By Nicolaus Hegelahr Maren Andersdatter Skovby II. d. 22 April hiemmedøbt i Præstegaarden Præstens Nicolaj Hegelahr og hans Hustrues Maren Andersdatters Schoubyes barn nauf: Jacob Bering . Samme Barn fremstillet Herren i Kirken 3 post Trinit {1782.06.16} Jomfrue Johanne Nielsdatter fra Høgild bar det : Fadderen Her Clausen i Brande . Christopher Nyrup Hegelahr, Ebert Lauridsen , Jomfru Magdalene Spend . Anne Nielsdatter . Maren Ibsdatter . Kirsten Jensdatter .Ao 1782. d 16 Junj var her til Daab i Skarild Kircke Hr Hegelahr hans liden Søn Jacob Bering , Jomfru Johanne Niels Daatter fra Høgild bar ham Faderne var Hr Clausen i Brande , Mons Christopher Nyerup Hegelahr , Ebbert Lauritzen Jomfrue Magdalena Spend Anne Niels Daatter i Byen Maren Jbsdaatter , Kiersten JensDaatter [Smeed] ,
Begravelse nr. 6686
NOTITS: Begravet 22 år gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24971782.07.14Anne Kirstine Larsdatter Lustrup Lars Madsen Anne Pedersdatter Dom: 7 post Trin: var i Kirken til Daabs Publication Lars Madsens og {......} Pedersdatters hiemmedøbte Barn af Lustrup navnlig Anne Kirs{...} {.....} Christensens Hustrue bar det Fadderne . Mads Michelsen . [....] {...} Skræder , Johannes Giødesens Hustrue. Else Hansdatter M{......} datter.den 14de Julj , 7de Søndag Trinitatis var til Daab i Skarild Kircke Las Madßens Barn , en Daatter ved navn. Anne Kirstiine , Søren Christenß: hans hustru i Ludstrup bar den , fadderne var Mads Michels: Christen Christenß: Jegind, Johannis hans hustru, Giertud, Piigerne Else hans Daattr , Mette Rasmus Daatter alle her af Byen..
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24981782.09.15Bodil Marie Nielsdatter Silstrup Niels Knudsen Anne Pedersdatter d. 22 Julii hiemmedøbt i Præstegaarden Niels Knudsens og Anne {.........} barn Bodil Marie Dom: 16 post Trin : blev ovenmeldte Niels Knudsens barn fremstillet Herren i Kirken og Anne Magrethe i Elkiær bar det: Fadd , Terkel {Jensen} Karst{..} Anders Pallesen . Jens Svendsen Anders Berthelsens hustr: Anders Pallesen Magrethe Pedersdatter i Schave.16de Søndag efter Trinitatis var til Daab i Skarild Kircke Niels Knudssens barn Navnl: Bodel Mariæ An Magrætte, Niels Knuds: syst{..} bar den, fadere Terckel Kartoft, Ander Pallesen Jens Svendsen, Anne Magrette Ander Bertels Kone , Else Anders Palles{..} Kone , Pigen Magrette Peders daatter i [Laur.].
Begravelse nr. 6489
NOTITS: Begravet 20 uger gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24991782.09.22Kirsten Nielsdatter Silstrup Niels Nielsen Ronnum Sidsel Christensdatter d 9 Aug : hiemmedøbt i Præstegaarden Niels Ronnums og Cidsel Christ{.....} ægte barn Kirsten af Selstrup .Dom : 17 post Trin: blev ovenmeldte Niels Ronnums og Sidsel Christensd{.....} barn fremstillet Herren i Kirken . Anne Nielsdatter bar det Fad{....} Ronnum . Mads {Nielsen} Pindvig . Poul {Andersen Veilgaard} Selstrups Hustrue {Karen Jakobsdatter} . Kirsten Christensdatter.17de Søndag efter Trinitatis var til Daab i Skarild Kircke Niels Ronnum i Selstrup hans Daatr ved navn Kiersßen , hans Syster Anne bar dend Fader Gl: Niels {Christensen} Ronnum, Mads Pinvig Anders Skaue , Poul Selstrup hans Kone Karen, Pigen Kiersten Christens Daatter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25001782.10.06Kirsten Sørensdatter Bektoft Søren Madsen Mette Jensdatter d. 12 Augusti himmedøbt i Præstegaarden Søren Madsens og Mette Jensda{....} {...} af Bektoft. Dom: 19 post Trin: fremstillet Herren i Kirken Ovenmeldte Søren {.....} og Mette Jensdatters barn. Kirsten af Bektoft . Anne Jacobsdatt{..}. Faddere Niels Mortensen . Oster {Jensen} Skaue . Jens {Sørensen} Beks Hustrue {Gertrud Nielsdatter} , Magrethe Pedersda{....}.19: Søndag efter Trinitatis var til Daab i Skarild Kircke Søren Madsen, og Mette Bechg deres barn ved navn Kier[sten] Anne JacobsDaatter i Syndergrd bar den, fadere: Niels Morten{...} Oster skaue Peder Nielßen Jens huus hans hustrue giert{...} Pige Magrette Pedersdat .
NOTITS: Gift 1804 i Assing med Mikkel Christensen søn af Christen Pedersen Skærbæk, som var søn af Ib Pedersen Skærbæk i Høgild i Rind. Bosat Studsgaard i Snejbjerg? sogn.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25011782.10.06Dødfødt Øvig Peder Christensen Øvig Margrethe Thomasdatter NB Et dødfød Dreng=barn fra Ødevig Forældrene Peder Christensen og Magrethe Thomasdatter.Peder Ødevis barn dødfødt begravet 19d Trinitatis.
Begravelse nr. 6486
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25021782.11.10Mette Johanne Pedersdatter Silstrup Peder Jensen Pindvig Karen Andersdatter d. 15 Octobr: hiemmedøbt i Selstrup Peder Jensens og Karen Andersdatter barn navnlig Mette Johanna .24 Søndag efter Trin: var ovenmeldte Peder Jensens barn af Seltrup i Kirken til Daabs Publication Anne Catrine {Christensdatter} i Lustrup bar det, Faddere : Pouel {Andersen Veilgaard} Selstrup. Christen Svendsen . Peder Andersen af Thodal {Arnborg} Amoes Pedersens Hustrue og Johanne Marie Nielsdatter.24de Søndag efter Trinitatis var Til Daab i Skarrild Kircke Peder Pinvig , og Karen AndersDaat i Seltrup deres barn ved Navn Mette Johanne , An Chathrine i Ludstrup bar den , Fadere Poul Selstrup og Christen Svend?: ung Karl Peder Anders: fra Toudal [Amoers] Kone , Pigen Johanne Marie Niels Daatter Selstrup.
Begravelse nr. 6490
NOTITS: Begravet 5 uger gammel.
LINK: Præsten affotografering 1.
LINK: Præsten affotografering 2.
LINK: Degnen affotografering.
25031782.12.26Jens Arentsen Skarrild By Arent Jensen Johanne Jensdatter III. [D 12] Decembr hiemmedøbt i Præstegaarden Arent Jensens og {........} Jensdatters barn Jens af Scharrild Bye. 2den Jule Dag{.....} Kirke. Christen Birkebeks Kone bar det . Faddere Christen Birkebek, Ole {Christensen} Stusgaard. Peder {.....} Smedens Hustrue.II) den 15de Decbr fød og Hiemmedøbt Arnt Jensen og Johanne Jens Daatter deres barn Nl: Jens fremstillet Herren i Kircken paa 2den Juuledag , Christen Birckebechs Kone bar den , Faddere Christen Birckebech , Olle studsgrd , Peder Niels: Smedens Kone, {... revet ud ...} Jens [...].
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25041783.01.17Poul Lauridsen Hesselvig Laurids Christensen Ingeborg Poulsdatter II. [D 12] Decembr hiemmedøbt i Hesselvig fæstemøens Ingebor Povelsdatters barn navlig Povel .d. 17 Januar i 1783 ovenmeldte Jngeborg Povelsd : barn fremstillet Herren i Scharild Kirke. Faderen Laurids Christensen af Uhre . Faddere: Mette Povelsdatter bar det. Faddere Jens Troelsen Christen Josvæsen. Graves Fielstervangs kone og Jngeborg Graversdatter.III) Fredagen dend 17 Janv: 1783 fremstillet Herren i Kircke Lauritz Christensen og Ingebor PoulsDaattr i hesselvig deres barn naunlig , Poul , hendes syster Mette bar den Fadere Jens Troelsen i Uhre, Chris{..} Josvæsen , grauis Fielstervang Kone Mette , Pigen Ingebor Garuis Daatter - -.
NOTITS: Faderen og moderen er trolovet, men ikke gift endnu. Forældrene bosætter sig i Brandlund i Brande sogn.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
LINK: hammerum-herred.dk — Graves Jensen Fjelstervang, født *1730.10.01 Beksgaard i Skarrild.
LINK: Graves Jensen dåb *1730.10.01 i Beksgaard.
25051783.01.19Lars Gertsen Krog Gert Jensen Maren Nielsdatter I. Dom: 1ma Adventis hiemmedøbt i Krog Geert Jensens og Maren Nielsdatters barn Lars .{.....} post Epiphanus var Giertt Jensens ovenmledte barn Lars {.....} {..}rken navnlig Lars. Maren Rasmusdatter af Heesgaard {.....} det; Fadderne vare Rasmus {Nikolajsen Skivild} Heesgaard, Peder Christensen i {.....} Peder {Christensen} Smeds Hustrue {Kirsten Jensdatter} . Maren Christensdatter.I. Advent Søndag d 1ste Decbr Giirt jensen og Maren Niels Daatters barn hiemme Døbt ved navn Lars.2den Søndag efter Hellig 3. Kong: dag fremstillet Herren i Kirken: Girt Jenßen og Maren Niels daatter deres barn Nl: Lars, Maren RasmusDaatter i Heesgaard bar den, Fadere Rasmus Heesgaard, Peder Ødevig , Peder Smed{.} Hustrue Pigen Maren ChristensDaa{...}.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering 1.
LINK: Degnen affotografering 2.
25061783.03.02Peder Andersen Skarrild- Grene Anders Bertelsen Anne Margrethe Pedersdatter {......} {.}iemmedøbt i Præstegaarden Anders Bertelsens og Anne Magrethe Pe{......} af Greene navnlig Peder . Magrethe Pedersdatter af Schave bar det , de{...} {.....} post Epiphan: blev femstillet Herren i Kirken . Fadderne Oster Jensen {.........} , Niels Knudsen , Anders Pallesens Hustrue {Else Sørensdatter} . Pigen Maren Andersdatter .IV) Dend 3die Febr: Heimme døbt i Præstegaarden, Anders Bertelsen og Anne magrette Peders daatter deres barn naunl: Peder , - Magrete Pedersdaatter af Skaue bar den Faddere Oster Jensen , Anders Skaue , Niels Knudß i greene Anders Pallesens Kone, Maren Andersdatter i Ødevig - - .
Begravelse nr. 6504
NOTITS: Begravet halvandet år gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25071783.04.06Christen Jensen Døvling Jens Bendtsen Kirsten Marie Christensdatter {......} hiemmedøbt i Deufling Jens Bendtsens og Kirsten Christensdat {...} barn navnl: Christen og d 5 Søndag i Faste 6de Aprilis fremstillet {..}erren i Kirken . Niels {Andersen} Møllers Kone {Karen Christensdatter} i Kibek {Assing sogn} bar det . Fadderne Niels {Andersen} Møl{...} Kibek . Laurids {Jensen} Elkiær . Peder Bendtsen . Jens Jacobsens Kone {Bartoline Knudsdatter} i Deufling Kirsten Marie Pedersdatter .V) Dend 21de Febr Hiemme Døbt jens Bentsen og Kiersten Mariæ ChristensDaatter deres barn Nl: Christen 5te Søndag i Faste 6te Aprilj fremstillet Herren i Kirken Niels Møller Kone i Kibeck bar den Faddere Niels Møller i Kikek Mølle, Lauritz Elkier, Peder Bents jens Jacobsens Kone i Deuling Kiersten Mariæ Peders Daatter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25081783.05.27Anne Margrethe Knudsdatter Karstoft- Sønder Knud Jensen Else Hansdatter Christe Himmelfarts Dag blev Knud Jensens og Else Hansdatters Barn af S: Carstoft navnl: Anne Magrethe fremstilet Herren , det var tilforn hiemmedøbt af Jordemoderen . Jens Jensens Hustrue {Anne Nielsdatter} bar det , Fadderne Terkel Jensen, Lauirids {Jenesn} Elkier Anne Hansdatter vide Infra !i dend 7de April Er Knud Jensen og Else hans Daatter i Karstoft deres Barn fød og hiemme Døbt Naunl: Anne Magreta fremstillet herren i Kircken paa Christi Himmelfarts Dag Jens Pinvigs Kone bar det , Faddere Jens {Andersen} Smed i Brandholm {Brande sogn} , Laust Elkie{.} Tærkel Kastoft , Jens Skræder Niels Peders: Kone {Maren Madsdatter} , Anne hans Daat{..}.
Begravelse nr. 6500
NOTITS: Begravet godt et år gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25091783.06.28Dødfødt Døvling Morten Pedersen Hesselvig Johanne Marie Thomasdatter 5. In Junio et dødfød Pige=barn af forældrene Motten Pedersen og Ane Marie Thomasdatter i Deufling .Morten Pederßen i Deuling og Johanne mariæ Thomas Daatter Eet Piige barn af [....] Død fød dend 28de Junj ,
Begravelse nr. 6493
NOTITS: Præstens 5 er barn nummer 5. Forældrene bor senere i Hesselvig, hvor konen er fra.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25101783.06.29Peder Amoesen Silstrup Amoes Pedersen Anne Katrine Andersdatter 2 Sønd: efter Trin: d 29 Juni blev det hiemmedøbte Amoes Pedersens Barn Peder og Hustrue Anne Cathrine Andersdat. fremstillet Herren i Kirken Pigen Mette Rasmusdatter af Heesgaard bar det , Fadderne Povel Andersen {Veilgaard} . Christen Svendsen . Jens Olesen Minds . Niels Pedersens Kone i Pindvig {Sønder Karstoft, Karen Jensdatter} , Johanne Marie Nielsdatter.VI 1782 d 10de May blev Amoes Pedersen og An Catrinæ A: Daat deres Søn hiemme døbt Nl: Peder Mette Rasmus Daatter bar dend , faddere Poul Anderßen , Christen Svendsen Jens Ollesen Mindtz , Niels pedersens Kone i Pinvig , Johanne Mariæ Niels Datter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25111783.08.03Inger Poulsdatter Silstrup Poul Andersen Veilgaard Karen Jakobsdatter 4. d 24 Junii hiemmedøbt i Præstegaarden Povel Andersen og Karen Jacobs{....} deres barn navnl: Inger . fremstillet Herren i Kirken Dom : [..] Trin: Maren Jespersdatter fra Timring bar det . Fadderne : Peder Amoes , Jens Jespersen . Niels {Nielsen} Ronnums Kone . Kirsten Jespersdatter Marie Jespersdatter fra Timring Sogn .[..]Dend 24de Junj blev Poul andersen og Karen Jacobs Daatter Deres Daatter, hiemme Døbt Naunl: Enger , fremstillet herren i Kircken 7de Søndag Trinitatis d 3die August , Fadere Maren Jespers Daatter fra Timring bar den Peder {Jensen} Pinvig, Amoes , Jens Jespersen Niels Ronnums Kone , Kiersten Jespers Daattr Bodill Mariæ Mortens Daatter fra Timring Sogn.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25121783.08.31Niels Nielsen Karstoft- Sønder Niels Pedersen Karen Jensdatter VII. d. 19 Julii Hiemmedøbt i Præstegaarden Niels Pedersens og Karen Jensdatters Baren af S: Castoft navnlig Niels . d: 31 Augusti fremstillet i Kirken Inger Jensdatter i Skarild bar det . Fadderne Hans {Eskesen} Carstoft. Terkel {Jensen} K{..}toft . Jens Skræder . Jens {Jensen} Pindvigs Kone {Anne Nielsdatter} . Pigen Maren Christensdatter. VII Dend 19 Julj er fød og hiemme Døbt Niels pedersen og Karen Jens Daatter i Synder Castoft deres barn Naunl: Niels den 31te Augusti fremstillen her i Kircken , Inger jensdat i byen bar den , Faddere hans Castoft Tærckel Kastoft , Jens Skræder Jens Pindvigs Kone , Pigen Maren Christens Daatter — —.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25131783.10.19Kirsten Marie Nielsdatter Lustrup Niels Madsen Karen Jensdatter 2. d. 5 Sept: Hiemmedøbt i Præstegaarden Niels Madsens og Karen Jensdatters ægtebarn af Lustrup navnlig Kirsten Marie Dom : 18 post Trin: var ovenmeldte Neils Madsens barn af Lustru{.. ....} navnl : Kirsten Marie . Apollone {Christensdatter Jegin} Skræder bar det . Faddere {......} og Søn Christen . Søren {Pedersen} Skomager og Hustrue {Maren Rasmusdatter} . Pigen Anne {.......} Niels Devlemoses Kone . [..] Niels Madsen , og Karen Jens D:: i Ludstrup deres Daatter fød dend 5te Septbr og hiemme Døbt ved navn Kiersten Mariæ. — fremstillet Herren i Kircken 18: p: Trin. {1783.10.19} Ablonne Skræder bar dend Faddere Christen {Jensen} Jegen , og Søn Christen , Søren Skomager. Pigen An Catrinæ . Søren Skomagers Kone , Niels Devell mousses Kone . —
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25141783.10.08Jens Christensen Toxvig Christen Jensen Sidsel Jensdatter d 8 Octobr: hiemmedøbt i Præstegaarden Christen Jensens og {....}l Jensdat{..} Barn af Toxvig navnl: Jens NB Dette Hører til Arnborg.
NOTITS: Forkert indført i Skarrild kirkebog i stedet for Arnborg.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Se dåb #2283 i Arnborg kirkebog.
25151783.11.19Anne Marie Olesdatter Skarrild By Ole Christensen Beksgaard Agnete Hansdatter 3. d. 11 Sept: hiemmedøbt i Præstegaarden Ole Christensen og Agnete Hansdatters barn af Scharild bye navnlig Anne Marie . Dom : 21 post Trin : blev ovenmeldte Ole Christensens barn {......} frembaaret i Kirken af Maren Rasmusdatter . Fadder{. ......} {...}vig . Peder Nielssen . Peder Christian {Pedersen, Gammelgaard} . Lars Madsens Kone {Anne Pedersdatter} . {.....} Jensdatter.Olle Becksgaard og Agnette Hans Daatter Deres Daatter fød og hiemme Døbt d 11te Septbr ved navn An Mariæ . — Fremstillet Herren i Kircken 21de post Trinitatis. maren Rasmus Daatter bar den. Faddere jens {Jensen} Piinvig , Peder Nielsen, Peder Christian, Lars Madsens Kone , Pigerne Jnger Jens Daattr og Maren {Christensdatter} Degns . —
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25161784.04.04Maren Jensdatter Døvling Jens Jakobsen Bartoline Knudsdatter 1. Dom: Plamarum var Jens Jacobsens og Bartholine Knudsdat{...} Barn i Kirken navnlig Maren fra Deufling , Maren Ta{..} bar det , Fadderne Ander (Andersen} Deufling. Lars {Poulsen} Biereboe, Jens Bendtsens Konen {Kirsten Marie Christensdatter} O{...} Skræder af Felding . Pigen Mette Christensdatter. Det var tilforn døbt af Jordemoeder Apollone {Abbelone Nielsdatter} d 31 Januar :{I} Jens Jacobsen og Berteline Knuds Daatter i Vester Deuling Deres Liiden Daatter fød og hiemme Døbt d 31te Janvari i [.....] Maren fremstillet Herren i Kircken Palme Søndag Maren Tarp bar den , Faddere Anders Deuling Lars Bierreboe , Jens Bentsens Kone ung karl Olle Skræder i Felding Pigen Mette Christens Daatter.
Begravelse nr. 6533
NOTITS: Begravet godt tre år gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25171784.05.02Dødfødt Øvig Peder Christensen Øvig Mette Katrine Byrgesdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'Den 3die Søndag efter Paaske begravet Peder Christensens og Mette Cathrine Byrgesdatter af Ødevig deres dødfødde Drenge = Barn .'}
Begravelse nr. 6499
LINK: Præsten affotografering.
25181784.05.02Maren Larsdatter Døvling Lars Poulsen Bjerrebo Else Andersdatter 2 Dom: Palmarum hiemmedøbt i Degne = Huuset Lars {Poulsen} Bierreboes og Else Andersdatters barn af Deufling navnlig Maren .Ovenmeldte Lars Bierreboes ægte = Barn var i Kirke 3die Søndag efter Paaske . Kirsten Marie {Christensdatter} i Vester Deufling bar det Fadderne : And{...} {Anders Andersen} Deufling , Jens Jacobsen . Jens Skræder . Knud {Jensen} Deuflings {i Sønder Karstoft} Kone {Else Hansdatter} Anne {....} Andersdatter i Greene .II. Lars Poulsen Bierreboe og Else Anders Daatter Deres Daatter ved Naun, Maren , hiemme døbt {indskudt svært læselig linje: ... ... i Kircken = 3die ... dag Efter pa ...} Palme Søndag . Kirsten Deuling bar den , Faddere Anders Deuling , Jens Jacobsen , Jens Skræder Knud Deulings Kone , Anne Mariæ Anders Daatter i Grene.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25191784.06.06Christen Jensen Karstoft- Sønder Jens Jensen Pindvig Anne Nielsdatter I) 4 Sødnag efter Paaske blev Jens Jensens {Pindvig} og Anne Nielsdat ægte barn af Sønder Carstoft hiemmedøbt i Præstegaarden navnlig Christen .Trefoldigheds Fest fremstillet Herren i Kirken ovenmeldte {....} døbte Jens Jensens og Anne Nielsdatters Barn Christ{...} Ronnums Hustrue bar det . Fadderne . Ole {Christensen} Studsgaard , Jen {.....} Lars Christensen . Niels Pedersens Hustrue og Pigen Maren Ra {.....}.{I}V Jens Pinvig og Anne Niels Daatter i Kastoft Deres liden Søn himme Døbt Naunl: Christen . 4de Søndag Eftr Paaske fremstillet Herren i Kircken Trinitatis Søndag {1784.06.06} , Søren Ronnums Kone bar den Faddere Olle Studsgrd , Jens Nielsen Lars Christensen , Niels Peders Kone i Karstoft Pigen Maren Rasmus Daatter.
Begravelse nr. 6518
NOTITS: Begravet 2 år gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25201784.06.06Maren Sørensdatter Beksgaard Søren Christensen Marianne Christensdatter PKB 1: 3. Dominic: Misericord: hiemmedøbt i Præstegaarden Søren Christensens og Mariane Christensdatter af Beksgaard deres ægte = Barn navnlig Maren . Samme Dag {Trefoldigheds Fest} fremstillet ovenmeldte Søren Christensen {.......} Christensdatters barn Maren af Beksgaard , Maren Ibsda{...} {...} det . Fadderne: Morten {Pedersen} Studsgaard . Peder Christian {Pedersen} Broesbøl {.......} Hustrue . Pigen Johanne Mortensdatter .{I}II. Søren Christenßen og Marianne Christens Dat i Beckgrd Deres liden Daatter naul: Maren hiemme Døbt d 2den Søndag efter Paaske. Trinitatis Søndag {1784.06.06} Fremstillet Herren i Kircken Maren Ibs Daattr bar den , Faddere Morten Studsgrd Peder Christian i Gammelgrd , Olle Bechgrds Kone , Pigen Johanne Mortens Daatter — —.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25211784.07.04Anne Margrethe Johannesdatter Lustrup Johannes Giødesen Richard Gertrud Christensdatter 4. Christi Himmelfarts Dag hiemmedøbt i Præstegaarden Johannes G{...}sens og Giertrud Christensdatter Datter Anne Magrethe .{.....} Johannes Giødesens Barn Anne Magrethe fremstillet i kirken 4 post Trin: Christen {Nielsen Jegin} Skræders Kone bar det. Fadderne {....} Niels {Nielsen} Deulemose , Lille Christen {Christensen} Jegin . Peder Christian {Pedersen}. {....} skomagers Kone {Maren Rasmusdatter} . Pigen Anne Cathrine og Mette Rasmusdatter .V. Johannis Richardsen og Giertrud C: Daatter deres liden Daatter fød og Hiemme Døbt , Naunlig Anne Magrette paa Christi Himmelfarts Dag . — Fremstillen Herren i Kircken 4de Post: Trinitatis Christen Skræders Kone bar den Faddere Christen Jegen . Niels Develmoese , [....] Christen Skræder , Peder Christian , Søren skomagers Kone, Pigerne Anne Chatrine og Mette Rasmus Daatter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25221784.07.18Niels Christian Andersen Bektoft Anders Jensen Anne Margrethe Christensdatter [I]I) Den 16de Junii hiemmedøbt Anders Jensens og Magrethe Christensdatters Barn fra Bektoft navnlig Niels Christian. Dette Barn var i Kirken dom: 6 post Trin: {1784.07.18} Pigen Maren {.......} bar det. Faderne Søren (Pedersen) Ronnum Mads Pedersen . og Jens Christensen p{..} Jens {Sørensen} Huuses Kone {Gertrud Nielsdatter} og Bo[di]l Andersdatter ibidem {Nørre Karstoft}.VI. Anders Jensen og Anne Magretta Christens Daatter deres Liden Søn hiemme døbt d 16 Junj Naunlig Niels Christian. 6te Post Trinit: {1784.07.18} fremstillet Herreni Kirken Pigen Maren Christens Daattr bar den Faddere Søren Ronnum, Mads [.....] og Jens Christensen paa Kastoft , Jens Hu[....] Kone , Mette Mariæ Jens Daatter og Bodill Anders Daatter i[...]
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25231784.08.22Jens Terkelsen Karstoft- Sønder Terkel Jensen Anne Jensdatter III Samme Dom: 6 p Trin : hiemmedøbt, Terkel Jensens og Anne Jensdatter barn af S : Carstoft navnl: Jens , i Præstegaarden. Dom : XI post Trin: var ovenmeldte Terkel Jernsens Barn til Daabs Publication i Kirken Mad: Østergaard {Karen Humble Bering} af Nør Carstoft bar det Fadderne :{...} Terkel Jensens Barn Jens frembaaren i Kirken Dom. 11 post Trin: Mad: Østergaard bar det Fadere : Jens {Andersen} Smed . Laurids {Jensen} Elkiær Mads Pedersen . Jens Skræder , Jomfrue Østergaard {Charlotte Amalia Poulsdatter} . Bergithe Bendtsdatter. VII. Tærckel Jensen og Anne Jens Daatter Deres Liden Søn fød d 15 Julj hiemme Døbt 6te post: Trinit: Naunl: Jens. Fremstillet Herren i Kirken 11 Post: Tr{...} {1784.08.22} Madamme Østergrd bar ham , Fadderne Jens Pin[.]ed , Laurs Elkier . Mads Peders Jens Skræder , Jomfru Østegrd: Bergitte BentsDaatr Knud Kastofts Kone.
LINK: Præsten affotografering 1.
LINK: Præsten affotografering 2 og 3.
LINK: Degnen affotografering.
25241784.09.05Lydia Birgitte Hegelahr Skarrild By Nicolaus Hegelahr Maren Andersdatter Skovby 24 Augusti 1784 fød og hiemmedøbt i Præstegaarden , Sognepræstens Nicolai Hegelahrs og Hustrues Maren Andersdatter Schoubyes Barn navnl: Lydia Bergitha .d. 5 Sept : Dom: 13 post Trin: 1784 blev sidstmelte Præstens Datter Lydia Bergitha fremstillet Herren i Kirken . Sogne Præsten Hr Clausens Kiereste af Brande bar dette barn Fadderne vare Sr Ib Skiærbek og Hustrue af Høgild Sr Alle og Hustrue af Assing Kirkegaard, Sr Purup og hustrue af Schibild, Faderen, som skriver dette, beder vor himmelske Fader om naade i Christo for sig og alle sine.IX. Præst Hr Hegelahr Daattr fød og hiemme døbt d 24de August: Naunl: Lydia Birgitte. Fremstillet Herren i Kircken 1[3] post: Trinitatus {1784.09.05} Madamme Clausen bar den Faddere Jb {....}sen i Høgild Jens Alle. Bertholv Puuru{p} Jens Alle hans Kone , Ib Høgild hans Kone , Degne Konen Malena {Spend} K{...}.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25251784.09.26Peder Nielsen Skarrild- Grene Niels Knudsen Anne Pedersdatter [I]V Den 6te Augusti hiemmedøbt i Præstegaard Niels Knudsens og A{....} Pedersdatters Barn af Greene navnlig Peder .{....}eldte Niels Knudsens Barn Peder frembaaret i Kirken {....} 16 post Trin : Anne Magrethe i Elkiær bar det. Fadderne: {.....} Pallesen. Christen Carstensen . Peder Mindses Kone . Anne Ma {.......}dersdatter .VIII Niels Knudsen og Anne Peders Daater i gre{..} deres liden Søn fød og hiemme Døbt d 6 Aug Naunl: Peder. 16 post Trin: {1784.09.26} Anne Magrette Elkier bar den , Fadderne Anders Pallesen Christen Carstensen Peder Mindtz hans Kone Anne Mariæ Anders Daatter.
LINK: Præsten affotografering 1.
LINK: Præsten affotografering 2.
LINK: Degnen affotografering.
25261784.09.26Thomas Christian Mortensen Hesselvig Morten Pedersen Hesselvig Johanne Thomasdatter d. 26 Aug : hiemmedøbt i Præstegaarden Morten Pedersens og Johanne Thomasdatters Barn af Hesselvig navnl: Thomas Christian .X. Morten Pedersen og Johanne Mariæ Thomas Daattr Deres liden Søn fød og hiemme Døbt d 26de August: Naunl: Tomas Christian. fremstillet Herreni Kircken 16 post: Trin: {1784.09.26} Mads Peders: Kone {Anne Christensdatter} i Huen {Hoven} Grene bar den , Faddere Mads Pedersen , og Jens Ludvigs{..} i Greene {indskud over linjen: f[......] } , Tærchel {Jensen} Kastoft hans Kone Anne Jens Daatter ung karl Peder Nielsen , Pige Maren Anders Daatr i Hesselvig.
NOTITS: "hans Kone Anne Jensdatter" er her virkelig Terkel Karstofts kone, ellers ikke reglen.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25271784.12.12Dødfødt Døvling Jens Jakobsen Kirsten Marie Pedersdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen ' Kirsten Marie Pedersdatter i Deuling død d 6te Dec: begravet 3 Søndag i Advent 84 {1784.12.12} i sit Alders 23de Aar ved sit døde Foster et Pige=Barn. blev udlagt til Barnefader Jens Jacobsen i Deufling .' }
Begravelse nr. 6506
NOTITS: Faderen gift mand Jens Jakobsen, 31.
LINK: Præsten affotografering.
25281784.12.26Mette Kristine Jensdatter Døvling Jens Bendtsen Kirsten Marie Christensdatter 1. Den 25 Nov: 84 døbt i Præstegaarden Jens Bentsens og Kirsten Marie Christensdatters barn af Deuling navnlig Mette Kirstine . Fremstillet herren i Kirken 2den Juule Dag . Laurids Elkiærs Hustrue bar det : Fadderne Jens Jacobsen . Lars Christensen . Elle Kirstine . Bartholine . Mette Pedersdatter af Deufling. XII D: 25 Novembr: døbt i Præstegaarden Jens Bendsen og Kirsten Marie ChristensDatters Barn af Deufling navnlig Mette Kristine
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25291785.01.02Niels Nielsen Silstrup Niels Nielsen Ronnum Sidsel Christensdatter XI. Niels Nielsen {Ronnum} og Zidsel Chri{...} Daatr deres liden Søn fød og hiemme Døbt d: 20de Novbr: Naunl: Niels =I. Den 20de Novembr: 84. Døbt i Præstegaarden Niels Nielssens og Cidsel Christensdatters Barn af Selstrup navnlig Niels . Fremstillet Herren i Kirken Søndagen imellem NytAar og h. 3. K. Dag . Faderens Syster Maren {Nielsdatter} bar det . Fadderne Peder {Jensen} Pindvig . Ebert Lauridsen. Peder Christian {Pedersen i Gammelgaard} . Christen Svendsens Kone {Maren Jepsdatter} . Faderens Syster Johanne Marie {Nielsdatter}.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25301785.03.13Anne Nielsdatter Lustrup Niels Nielsen Debbelmose Anne Pedersdatter 2. Den 31de Decembr: 84 hiemmedøbt Niels Nielssens {Debbelmose} og Anne Pedersdatters Barn i Lustrup navnlig Anne . Fremstillet Herren i Kirken 5te Søndag i Faste {1785.03.13}. Anne Magrethe Pedersdatter i Elkiærgaarden bar det. Fadderne Christen {Nielsen Jegin} Skræder . Johannes Giødesen . Peder Christian {Pedersen} . Niels Madsens Kone {Karen Jensdatter} . Apollone Christensdatter .III. Niels Nielsen og Anne Jens Daatter , dend 31te Decb: [..]84 deres Liden Daatter fød og hiemme døbt Naunlig Anne — fremstillet Herren i Kircken 5.te Sønd: i Faste {1785.03.13} , Anne Magretta Ped: Daattr i Elkier bar den Faddere Christen Skræder, Johannes i Ludstrup , Peder Christian [i] gammelgrd , Niels Madßens Kone i Ludstrup , Pigen Ablonna Skræders —
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25311785.03.27Laurids Nielsen Pindvig Niels Pedersen Maren Madsdatter II. Den 20de Februar : 85 hiemmedøbt Niels Pedersens og Maren Madsdatters barn i Pindvig navnl: Laurids fremstillet Herren Paaske Dag {1785.03.27} . Anne Nielsdatter Arnborg Greene bar det , Fadderne Mads {Nielsen} Pindivg Niels {...} bierg . Poul {Christensen} thodal . Anne Kirstine Berthelsdatter {...} Kone.IV Niels Pedersen i Pinvig og Maren Mads Daatter deres liden Søn fød d: 15de Febr og hiemme døbt d 20de Ditto Nl: Lauritz . Paaske dag {1785.03.27} fremstillet Herren i Kircken , Anne Niels Daatter i Arnborg greene , Faddere Mads Pinvig , Niels {Madsen? Skovbjerg?} Skobierg, Poul Toudal, An Kierstiin Bert: D: Amoes {Pedersens} Kone {Anne Katrine Andersdatter}.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25321785.05.01Rasmus Nielsen Skarrild Mølle Niels Rasmussen Winde Margrethe Olufsdatter III. Den 10de Martii hiemmedøbt Niels Rasmussen Wiendes {..} Magrete Olufsdatters barn i Møllen navnlig Rasmus Fremstillet i Kirken 5te Søndag efter Paaske {1785.05.01} . Fadderne Sunds Møller . Arvad Møller . Jens Minds . Magrethe Olufsdatter fra Paarup . Mette Rasmusdatter fra Heesgaard .V. Niels Rasmussen Viende i Skarild Mølle og Magrette Ollufs Daatter Deres Liden Søn, fød og hiemmedøbt dend 10de Martj= Naunlig Rasmus . — Fremstillet Herren i Kirken 5te Søndag efter Paaske {1785.05.01}, {Jens Christian Nielsen} Møllers Koene {Agnete Rasmusdatter Winde} i Sunds , Fadere Olle {Nielsen} Minds . Jens { Christian Nielsen} i Sunds Mølle, Jesper {Nielsen} i Arrevad Mølle {Brande sogn} , Jens {Olesen} Mindtz , Magrette Ollufs Daatter fra Paarup {Assing sogn} , Mette Rasmus Datter i Heesgaard . —
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25331785.04.22Mads Larsen Skarrild By Lars Madsen Anne Pedersdatter IV. Den 30te April hiemmedøbt Lars Madsens og Anne Pedersdatters Barn i Ludstrup navnlig Mads Fremstillet i Kirken trefoldighedsFæst {1785.05.22} Apollone {Christensdatter} Skræd{..} bar det . Fadderne: Mads Michelsen . Søren {Pedersen} Skomager Christen {Nielsen Jegin} Skræder, Niels Madsens Kone {Karen Jensdatter} . Pigerne Maren Rasmusdatter og Magrethe Christensdatter .VI. Lars Madsen og Anne Peders Daatter deres liden Søn fød, d 30 Aprili og himme Døbt Naunlig Mads. Fremstillet Herren i Kirken Treefoldigheds [Fæst] {1785.05.22} Appolonne Skræder bar den fadere , Mads Michelsen , Søren Skoemager , Christen Skræder [Niels] Madsens Kone , Pigerne Maren Rasmus Daatter , og Magrettra Xstens daatter.
Begravelse nr. 6526
NOTITS: Begravet knap to år gammel 1787.01.28.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25341785.06.12Jens Pedersen Skarrild- Greme Peder Larsen Johanne Jensdatter V. Den 5 Maji hiemmedøbt i Præstegaarden Peder Larsens og Johanne Jensdatters barn af Greene navnlig Jens fremstillet i Kirken 3die Søndag efter Trinit: {1785.06.12} Søren {Jensen} Bukkiærs Kone bar det . Fadderne Lille Christen {Christensen Jegin} Skræder Niels Knudsens Kone {Anne Pedersdatter} . Pigen Anne Marie Andersdatter .Peder Larssen og Johanne Jens Daatter deres Liden [...] fød dend 5te May. hiemmedøbt i Præstegaarden naunl: Jens. Fremstillet Herren i Kirken 3die Sønd: efter Trin: Søren [...]Kiers Kone bar den , Faddere Christen Birkebæk . Søren Bukier, Lille Christen Jegin , Niels [Knudsens] Kone i greene An Mariæ anders Daatter ibdem.
Begravelse nr. 6546
NOTITS: Begravet godt fire år gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25351785.08.07Anne Magdalene Lauridsdatter Elkær Laurids Jensen Birgitte Bentsdatter 3. Den 28 Junii hiemmedøbt Laurids Jensens og Bergitha Bentsdatters barn af Elkiær navnlig Anne Magdalene . Fremstillet i Kirken Dom. XI post Trin: Jens Bentsens Kone {Kirsten Marie Christensdatter} bar det. Fadderne : Jens {Andersen} Smed {Brandholm, Brande}. Terkel Jensen . Peder Christian {Pedersen, Gammelgaard}. Knud {Jensen} Kastofts Kone {Else Hansdatter}. Pige Maren Rasmusdatter af Heesgaard.VIII. Lauritz Jensen og Bergitte Bentsdaatter i ælkier deres liden Daatter fød d: 28de Junii hiemme døbt Anne Malene . ii pst Trinit: fremstillet Herren i [Kirken] Jens Bentsens kone bar den. Faddere , Jens Smed Tærkel Jensen i Karstoft ungkarl Peder Christian , koene Knud Karstoft Koene og Pigen Maren Rasmus Daatter fra Heesgrd.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25361785.08.24Anders Pedersen Silstrup Peder Jensen Karen Andersdatter VIII. Den 12 Aug : Hiemmedøbt Peder Jensens og Karen Andersdatter barn i Selstrup navnlig Anders fremstillet i Kirken d 24 Aug: Poul Skræders Kone af Vordegod bar det . Fadderne Poul Skræder . Poul {Andersen Veilgaard} Hareskou {Assing sogn} Peder Andersen fra Vejlgaard {Assing sogn}. Pigen Johanne Marie Nielsdatter i Selstrup .XI. Peder Jensen og Karen Andersdt Selstrup deres liden Søn fød d 11 Augusti og hiemmedøbt d 12te Ditto Naunl: Anders. Fremstillet Herren i Kirken d 24de Ejusdem Poul Skræder fra Vordegod hans kone bar den Fadere Poul Skræder forbemelt: Poul Hareskou. Peder andersen fra Veilgaard, koene Johanne fra Birkmose i Timring Sogn. Pigen Johanne Mariæ Niels Daatter i Selstrup.
NOTITS: Moderen Karen Andersdatter er datter af Anders Andersen Veilgaard II *1678c †1761.02.09 Veilgaard, Assing og Bodil Larsdatter *1701c †1769.03.26 Veilgaard.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25371785.09.11Jens Pedersen Hesselvig Peder Nielsen Øvig Maren Christensdatter VI Den 28 Julii hiemmedøbt Peder Nielssens og Maren Christensdatters barn af Hesselvig navnlig Jens . Fremstillet Herren i Kirken Dom: 16de post Trin: Niels {Nielsen} Høxsvigs Kone bar det {Høgsvig i Sønder Felding sogn} . Fadderne Peder {Christensen} Ødevig . Morten {Pedersen} Hesselvig . Niels {Nielsen} Høxvigs Søn Niels {Nielsen} , Niels {Jensen} Ødevig . Cort {Lauridsen} i Bukkiær {Assing sogn} hans Kone {hendes navn er Anne Nielsdatter} Anne Nielsdatter . Pigen Maren Andersdatter {tjenestepige ved Peder Nielsen Øvig}.IX. Peder Nielsen {Øvig} i Hesselvig og Maren Christens Daatter deris liden Søn fød og hiemmedøbt d. 28de Julii Naunl: Jens . Fremstillet Herren i Kirken 16 p: Trin: Niels Høxvigs kone bar den , faddere , Peder Ødevig: Morten Hesselvig , Niels Høxvigs Søn Niels , Niels Ødevig , Cort i Bukier hans kone , Anne Niels Daatter Pigen Maren Andersdatter.
Begravelse nr. 6529
NOTITS: Normalt ville "Cort hans Kone Anne Nielsdatter" betyde 1. Corts kone var fadder og 2. Anne Nielsdatter var fadder. Her er en undtagelse.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25381785.09.18Jens Pedersen Øvig Peder Christensen Øvig Mette Katrine Byrgesdatter VI[I]. Den 3 Aug : hiemmedøbt Peder Christensens og Mette Cathrine Byrgesdatters Barn navnlig Jens af Ødevig . Fremstillet i Kirken Dom: 17 post Trin: {1785.09.18} Simon {Nielsen} Huuses Kone {Else Christensdatter} bar det . Fadderne : gamle Christen {Pedersen} Hesselvig Morten {Pedersen} ibidem . Niels {Jensen} Ødevig . Peder {Neilsen} Hesselvigs Kone {Maren Christensdatter} Ødevig Pige .X. Peder Christensen og Mette Catrinæ Byrges Daatter i Ødevig deres liden Søn fød og hiemme Døbt d 3 Augustii Naunl: Jens. Fremstillet Herren i Kircken 17 post: Trin {1785.09.18} Simon Huuses Kone bar den Faddere , gml: Christen Hesselvig Morten ibdem Niels Ødevig , Peder Hesselvigs kone , Ødevig Pige.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25391785.12.04Ole Jensen Døvling Jens Jakobsen Bartoline Knudsdatter Dom: IIda Adventus døbt i kirken Jens Jacobsens og Bartholine Knudsdatter barn af Deufling navnl: Ole Apollone Christesdatter bar det. Fadderne Knud Olesen. Jens Bendsen Jeppe Pedersen.I. Jens Jacobsen og Bertelina Knudsdaatter i Deuling deres Liden Søn Olle fød d 1ste Decembr. Fremstilled Herren i Kircken ved Daaben 2den Søndag i Advent . Fæstemøe i Ludstrup Appolonne Skræder bar den , fadderne Knud Deuling, Jens Bæntsen, fæstermand Jeppe Pedersen, Jens bentsens Kone {Kirsten Marie Christensdatter} Pigen Mette Peders Daatter i Deuling . —
Begravelse nr. 6515
NOTITS: Begravet 3 uger gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25401786.01.25Dødfødt Skarrild By Poul Christensen Tovdal Anne Pedersdatter Niels Thodals dødfødte Drenge barn in Januario .{REKONSTRUKTION: fra begravelsen DKB: 'III. Poul Christensen og Anne Peders Daatter deres Dødfødte drengebarn samme dag (30. Januar) '}.
Begravelse nr. 6517
NOTITS: Fødedatoen omtrentlig regnet 5 dage tilbage fra begravelsen.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25411786.03.30Mads Johannesen Lustrup Johannes Giødesen Gertrud Christensdatter Den 30te Martii hiemmedøbt Johannes Giødesens og Giertrud Christensdatter barn i Lustrup navnlig Mads .II. Johannes Giødesen og Giertrud Christians Daatter Deres Liden Søn fød d 29 Marti hiemme Døbt den 30te Ditto Naunlig Mads. Bemelte barn Død den 31te April , da den var 4½ Uge gammel . —
Begravelse nr. 6519
NOTITS: Begravet 4½ uger gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25421786.06.05Martha Hegelahr Skarrild By Nicolaus Hegelahr Maren Andersdatter Skovby i. Den 7de April født , d 8de sammes døbt og paafølgende 2den Pintse Dag fremstillet Herren i Kirken Sognepræstens Nicolaus Heglahr og Hustrues Maren {Andersdatter} Schoubye , deres Barn navnlig Martha . Jomfru Mathilde Claussen af Brande Præstegaard bar det . Fadderne : Sr Jens {Nielsen} Alle og Hustrue {Karen Christensdatter} . Jomfrue Charlotte Østergaard . Degnens Christen {Hansen} Carstofts Hustrue {Malene Spend} .III. Hr. Nicolaus Hegelahr og hands Velædle Madamme Deres Liden Daatter Fød d 7 April og hiemme Døbt . Naunl: Martha. Fremstillet Herren i Kircken 2den Pintse Dag Jomfrue Clausen bar den , Faddere Jens Alle , og Hustru . Degne Konen , Jomfru Charlotta Østergaard paa Nørre Castoft. —
Begravelse nr. 6559
NOTITS: Begravet 1790 fire år gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25431786.11.05Dødfødt Krog Anders Vistesen Krog Marianne Christensdatter 5 Anders {Vistesen} Krogs dødfødte Pige Barn in Novembr:VII. Anders Krogs Dødføde Pige barn begravet d 5te Novbr.
Begravelse nr. 6521
NOTITS: Fødedato tilhbage regnet om omtrentlig 5 dage før begravelsen.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25441786.11.26Anne Marie Jeppesdatter Døvling Jeppe Pedersen Abbelone Christensdatter Skrædders Dom : XXIV post Trin : d 26de November døbt i Kirken, Jesper Pedersens og Apollone Christensdatter ægte Barn navnlig Anne Marie . Fasteren Marie Pedersdatter bar det Fadderne : Jens Bendtsen . Anders Andersen . Peder Pedersen {Brorsbøl} i Gammelgaard . Jens Jacobs: Hustru {Bartoline Knudsdatter} og Mette Pedersdatter .VII. Jeppe Pedersen og Appolonne ChristensDaatter i Deuling deres Liden Daatter fød den 22de Novembr fremstillet Herren i Kirken ved den Hellige Daab den 26de Ditto Naunl: Anne Mariæ , dens Faster Maren Peders Daatter bar den , Faddere Jens Bæntsen , Anders andersen i Deuling Peder Pedersen i Gamelgrd . Jens Jacobsens Kone Mette Peders Daatter i Deuling . —.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25451786.11.26Anne Chrisensdatter Lustrup Christen Christensen Jegin Kirsten Pedersdatter Den 29de Octobr : hiemmedøbt Christen Christensens og Kirsten Pedersdatters Barn navnlig Anne i Lustrup.{VI.} Christen Xsen : {Jegin den Lille} og Kiersten Peders Daatter i Ludstrup deres liden Daatter Fød den 28de Octobr og hiemme døbt den 29de Ditto Naunl: Anne . — Fremstillet Herren i Kirken [2] Sønd: i Advent , Christen {Nielsen} Jegens Kone {2. kone Edel Christensdatter} bar den . Faddere Christen Jegen, Tomas Jensen , Jacob Pedersen i Hvede. Ebberts Kone , Appolonne Andersdaatter i Hvedde . —
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25461786.12.17Peder Christian Mortensen Hesselvig Morten Pedersen Hesselvig Johanne Marie Thomasdatter Samme Dag {29de Octobr :} Morten Pedersens og Johanne Marie Thomasdatters Barn navnl: Peder Christian hiemmedøbt i Hesselvig.{V.} Morten pedersen og Hustrue Johanne Mariæ Tomas Daatter i Hesselvig deres Liden Søn Fød den 28de Octob og hiemmedøbt den 29de Ditto naunl: Peder Christian. Fremstillet Herren i Kircken 3die Sønd: i Advent . Peder Hesselvigs kone bar den Faddere Knud {Jensen} Castoft Peder {Nielsen Øvig} Hesselvig , Peder {Christensen} Ødevig , Niels Jensen i Ødevig Christen {Christensen} Skaues kone {Mette Pedersdatter} , Maren Andersdaatter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25471786.12.31Karen Thomasdatter Lustrup Thomas Jensen Mette Christensdatter II. (I.) Thomas Jensen og Mette Christens Daattr i Ludstrup Deres Liden Dattr fød d 15 Decembr=1786. Nl: Karen . Fremstillet Herren i Kirken Søndag imel: Juul og Nyttaarsdag Søren {Christensen} Becksgrds kone {Marianne Christensdatter} bar den Faddere Christen {Nielsen} Jegen Lille Christen {Christensen Jegin} Skræder Ebbert Lauridsen, Jacob {Christensen Hannerup} Pinvigs kone {Anne Sørensdatter} , Maren {Christensdatter} Degns . —
Begravelse nr. 6525
NOTITS: Begravet syv dage gammel.
LINK: Degnen affotografering.
25481787.01.01Anne Katrine Larsdatter Skarrild- Grene Lars Poulsen Bjerrebo Else Andersdatter Den 10de october om Aftenen døbt i Præstegaarden Lars Bierreboe og Else Anders: datter barn af Greene navnlig Anne Cathrine .IV. Lars Poulsen og Else Anders Daatter deres Liden Daatter Fød den 10de Octobr Hiemme Døbt Naunl: Anne Chatrinæ . Fremstillet Herren i Kirken Nyttarsdag 87 . Peder Pinvigs kone Bar den Faddere Peder {Nielsen Øvig} Hesselvig , Christen Carstensen , Jacob {Christensen Hannerup} Pinvigs kone {Anne Sørensdatter} Pigen Magretta Peders Daatter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25491787.01.14Samuel Jensen Døvling Jens Bendtsen Katrine Marie Christensdatter I. Jens Bæntsen og Kiersten Mariæ Christens Daatter i Deuling deres Liden Søn Fød den 7de Decbr 1786 , og hiemme Døbt den 8de Ditto Naunl: Samuel . Fremstillet Herren i Kirken 2den Søndag eftr Hell: 3 Kong: Dag , Else Bænts daattr Bar den, Fadere . Olle {Christensen} Studsgrd Jeppe Pedersen Peder Christian {Pedersen} . Jens Jacobsens kone {Bartoline Knudsdatter} Piigen Enger Jens Daatr . —
Begravelse nr. 6541
NOTITS: Begravet knap to år gammel.
LINK: Degnen affotografering.
25501787.04.01Kirsten Marie Pedersdatter Lustrup Peder Andersen Birk Anne Katrine Christensdatter IV. (2.) Peder andersen Birk og Anne Chatrinæ Xstensdaatter i Ludstrup deres Liden Daatter Fød den 25de Febr hie hiemme døbt d 26 Ditto Nl: Kiersten Mariæ . — Fremstillet Herren i Kirken Palme Søndag , dens Faster Mette Anders Daatter fra Timring bar den, Faddere Johannis {Giødesen}, Peder Christian {Pedersen} i gamlgrd , Niels {Nielsen} Develmosses kone {Ane Pedersdatter} Pigen Maren Rasmus Daatter Heesgrd.
LINK: Degnen affotografering.
25511787.04.05Ole Jensen Døvling Jens Jakobsen Bartoline Knudsdatter III. (II.) Jens Jacobsen og Bertelina Knuds Daatter i Vester Deuling deres Liden Søn fød den 26de Jan: Naunl: Olle hiemme Døbt den 29de Ditto. Fremstillet Herren i Kirken Skiærtorsdag Jens Bærentsens kone {Kirsten Marie Christensdatter} bar ham, Faddere Knud Ollesen Jens Bentsen, Olle {Pedersen} Skræder i Felding , Jeppe {Pedersen} Deulings kone , Pigen Mette Peders Daatter.
Begravelse nr. 6665
NOTITS: Begravet 1801 fjorten år gammel.
LINK: Degnen affotografering.
25521787.05.20Bodil Poulsdatter Skarrild By Poul Christensen Tovdal Anne Pedersdatter VI. Poul Christensen Toudal, og Anne Pedersdaaatter i Scharild bye deres Liden Daatter fød den 13 May hiemme døbt Naunl: Bodill . Fremstillet Herren i Kirken 6 Søndag efter Paaske Dens Moster Bodill Peders Daatter fra Boris Bar den , Faddere, Jens Nielsen i Tarp {Sønder Felding} . Peder Christian {Pedersen} i gamelgrd , Skræderens {antaget: Lille Christen Christensen Jegin skrædder} kone {Kirsten Pedersdatter} i Ludstrup Maren {Rasmusdatter} Heesgrd , Kiersten {Pedersdatter} gamelgrd . —
LINK: Degnen affotografering.
25531787.05.27Jens Lauridsen Elkær Laurids Jensen Birte Bentsdatter VII. Lauritz Jensen og Birgitte {Birte} Bænts Daattr i Ælkier Deres Liden Søn Fød den 20de May og hiemme Døbt den 21de Ditto Nl: Jens . Fremstillet Herren i Kircken Pintse dag {1787.05.27} Terkel {Jensen} Kastofts kone {Anne Jensdatter} bar den . Faddere Jens {Andersen} Smed Jens Bæntsen, Rasmus {Nikolajsen} Heesgard, Peder Bæntsen Peder Christian {Pedersen}, Knud {Jensen} Kastofts kone {Else Hansdatter}, Jens Bæntsens kone {Kirsten Marie Pedersdatter}. Pigen Else Bæntsdaatter . —
LINK: Degnen affotografering.
25541787.05.28Ole Nielsen Skarrild Mølle Niels Rasmussen Viinde Margrethe Olufsdatter Minds {V.} Niels {Rasmussen} Wiinde , og Magretta Ollufs Daatter i Scharild Mølle, deres liden Søn Fød den 26de April hiemme Døbt sa͞me Dag Naunl: Olle Fremstillen Herren i Kirken 2den Pintse dag . Olle {Nielsen} Mindtz hans kone Bar den , Faddere Jens {Christian Jensen} Møller i Sunds, Jesper {Nielsen} Møller i Arrevad Mølle Peder Ollesen Mindtz, Arrevad Møller Kone {Ane Jensdatter Leth} , Kiersten Peders Daatter i gamelgaard . —
LINK: Degnen affotografering.
25551787.12.26Jens Andersen Karstoft- Nørre Anders Jensen Kirstine Nielsdatter VIII. Anders Jensen og hustrue Kierstine Niels datter udi Sandgrd huus, deres Liden Søn hieme døbt den 17de Novemb: Nl: Jens .
Begravelse nr. 6721
NOTITS: Begravet 1809 21 år gammel.
LINK: Degnen affotografering.
25561788.01.27Maren Thomasdatter Lustrup Thomas Jensen Lustrup Mette Christensdatter Heesgaard Dom: Sexages: fremstillet Herren i Kirken Thomas {Jensen} Lustrups og Mette {Christensdatter} Heesgaards ægte=Barn af Lustrup Navnlig Maren , som den 20 December 1787 var født og den 21de sammes hiemmedøbt. Niels {Christensen} Birkebeks Hustrue {Ane Johanne Christensdatter} som var Barnets Moster, bar det. Testes. Christen {Nielsen} Jegin og søn Christen {Christensen Jegin}, Poul {Christensen} Thodals Hustrue {Ane Pedersdatter}, Maren {Christensdatter} Degns og liden Peder {Pedersen} Gammelgaard .Thomas Lustrup og Mette Heegaard deres Liden datter fød d: 20de Decembr hiemme døbt Den 21de Ditto, Nl. Maren, Fremstillet Herren Søndag [sexlag..ma] Niels birhebæks Kone bar Ded : Faderne var beg Christen Jeginir, Povel Toudals kone , og Maren degns , og Lille Peder gamelgaar .
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25571788.01.23Dødfødt Skarrild By Jens Christensen Nexgaard Charlotte Amalie Poulsdatter Østergaard Den 23 Januar: dødfødt et Drengebarn af Ægtefolkene Jens Christensen Annexgaard og Charlotte Amalia Østergaard af Søndergaard .Jens Sigaard og Carlote deres Liden Søn død fød den 23de Januar. —
Begravelse nr. 6536
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25581788.03.24Peder Christensen Lustrup Christen Christensen Jegin Kirsten Pedersdatter Samme 17de Martii født i Lustrup Christen Christensens og Kristen Pedersdatters Barn , og samme Dag hiemmedøbt i Præstegaarden navnlig Peder ; fremstillet Herren i Kirken 2den Paaske Dag. Mosteren Apollone bar Det. Testes. Thomas Lustrup , Ebert og begge barnets Morbrødre Jacob og Søren . Edel Christensdatter og Bodild Christensd: Maren Degns .Samme ditto Christen Christensen Jegin og kiersten Pedersdatter i Lustrup Deres Liden søn fød og hiemme døbt den 17de Marts Naun{.} Peder ; Fremstillet Herren i kirken 2.den Paaskedag og hans Moster [....] Apolone bar ham , faderne var Thomas Lustrup, og Ebert og bege dens Morbrodere Jacob og Sørren Edel Christensdatter og bodild C. d. og Maren degns .
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25591788.04.13Christen Christensen Lustrp Christen Nielsen Jegin Edel Christendsdatter Den 9de April hiemmedøbt Skrædernes Christen Nielsen Jegin og Hustrus Edel Christensdatters Barn af Lustrup navnl: Christen , som Aftenen tilforn var født. Den 9de April hiemmedøbtes Christen Nielsen Jegin og Edel Christensdatter af Lustrup , deres Ægtebarn navnlig Christen. Jordemoederen Inger Hansdatter af Heesgaard bar det.Samme Dag {13e April} fremstillet i Kirken, det Christen Nielssen Jegins Barn Christen af Lustrup , nest foregaaende 9de sammes var hiemmedøbt . Oldemoderen Else {Nielsdatter} {Store} Høelund {Arnborg} bar det , Fadderne : Thomas {Jensen} Lustrup , Christen Christensen Jegin, Christen {Christensen} Høelund , Anne Jacobsdatter . Apollone Christensdatter {Jegin}, Bodil Christensdatter. Maren {Christensdatter} Degn . Denne Forretning skeede i Scharrild Kirke.Christen Nielsen Jegen og Ellen Christensda: af Lustrup Deres Liden Søn fød den 10de April og hiemme døbt Nl: Christen. Fremstillet Herrn i kierken den 13den Oldemoderen Else Hiøllund bar ham Faderne vare tomas Lustrup, og christen Jegen, Christen Hiøllund, Anne Jacosd: Apelonne Jegen , Bodild , og Maren degns.
NOTITS: Præsten har tre indførsler for dette barn: 1. i Hegelahrs kirkebog 1773-74 og 1788. 2. i kirkebogen 1788-1814 for hjemmedåben, 3. i kirkebogen 1788-1814 for selve dåben.
LINK: Præsten affotografering 1.
LINK: Præsten affotografering 2.
LINK: Præsten affotografering 3.
LINK: Degnen affotografering.
25601788.04.27Christen Pedersen Øvig Peder Christensen Mette Byrgesdatter Den 17de Martii Peder Christensens og Mette Byrgesdatter ægtebarn af Ødevig født , og hiemmedøbt i Præstegaarden navnlig Christen .Dom: Rogate blev fremstillet Herren i Scharrild Kirke Peder Christensens og Mette Byrgesdatters ægte Barn af Ødevig navnl: Christen , som den 17de Martii forhen var hiemmedøbt i Præstegaarden ; Jens Christensens Annexgaards Hustrue , Charlotte Amalia Østergaard, bar det ; Fadderne vare: Jens Nexgaard , Christen {Pedersen} Ødevig . Peder {Nielsen Øvig} Hesselvig . Maren {Christensdatter} Hesselvig og Maren {Rasmusdatter} Heesgaard.III Peder Ødevig og Mette Byrgesdatter Liden Søn fød og hieme døbt den 17de [Mart.] Navl: Christen,Fremstilet Herren i kirken den 27de Aprilj Jens Nixgaars bar ham Faderne vare Nixgaar Christen Ødevig Peder Hisselvig , Maren Hisselvig , og Maren Heesgaard . —
NOTITS: Den sidste indførsel i Degnens Kirkebog er ufuldstændig.
LINK: Præsten affotografering 1.
LINK: Præsten affotografering 2.
LINK: Degnen affotografering 1.
LINK: Degnen affotografering 2.
25611788.05.01Karen Pedersdatter Silstrup Peder Jensen Pindvig Anne Kirstine Madsdatter Den 22de Martii hiemmedøbt i Præstegaarden Peder Pindvigs og Anne Kirstine af Selstrup Deres ægtebarn Navnlig Karen .Den 1ste Maji Christi Himmelfarts Dag fremstillet i Kirken Peder {Nielsen} Pindvig og Anne Kirstine {Madsdatter} deres Ægtebarn navnlig Karen , som den 22de Martii sidst var hiemmedøbt i Præstegaardn /: Forældrene bor i Selstrup :/ Cidsel Marrie Christensdatter af Selstrup bar det . Faddere : Christen Svendsen , Peder Pedersen af Gammelgaard , Cidsel {Christenssdatter} Ronnum {i Selstrup} , Jens Lunds Hustrue og Anne Cathrine Erichsdatter.V: Peder Pinvig og Anne kierstiene deres Liden Datter fød og Hiemme døbt Den 22de Martj Nl: karen.5. fremstilet Herren den i Kirken den 1 Maj Siselmari Christensdatter bar hinde, Faderne vare Christen svensen, og Peder gamelgaar den Lille , Sisel Ronum , og Jens Lunds kone og Anne Catrina Eriksdatter .
LINK: Præsten affotografering 1.
LINK: Præsten affotografering 2.
LINK: Degnen affotografering 1.
LINK: Degnen affotografering 2.
25621788.05.12Troels Larsen Heesgaard Lars Madsen Anne Pedersdatter Den 12de maji , som var anden Pindtse Dag , Lars Madsens og Anne Pedersatters af Heesgaard , deres den 23de April hiemmedøbte barn Troels fremstillet Herren i Kirken . Maren Rasmusdatter bar ham , Fadderne: Rasmus Nicolajsen , Peder Nielsen , Maren Michelsdatter, Maren Madsdatter , Inger Jensdatter.Den 23de April hiemmedøbt i Præstegaarden Lars Madsens og Anne Pedersdatters Ægtebarn af Heesgaard navnlig Troels. Jordemoderen Jnger Hansdatter holdt det over Daaben . Fremstilet Herren i kirken den 12 Maj Maren Rasmusdsdatter bar ham Faderne vare Rasmus Heesgaard , Peder Nielsen Maren Mikelsdatter , Maren Madsdatter og Enger Jensdatter . —
NOTITS: †1870.01.31 Hobro. Gift med Kirsten Hansdatter *1781.07.28 Heeboeltoft, Velling †1861.06.13 Høislev
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25631788.05.25Sejer Nielsen Karstoft- Nørre Niels Nielsen Knude Anne Madsdatter Den 29de Martii født et ægtebarn af Forældrene Niels Knude og . . . . . . . . . ., som blev hiemmedøbt i Degneboligen den 30te sammes navnlig Sejer . Forældrene boede i Egeberg Huus ved Nør: Castoft.Den 25de Maji fremstillet Herre i Scharrild Kirke Niels {Nielsen} Knudses og Hustrues Anne Madsdattters liden Søn Sejer , som den 30te Martii var døbt af Nørre karstoft . Hr: {Laurids} Langes Pige Ingeborg bar det , Fadderne Hans {Eskesen} Karstoft . Christen Bøtte . Lille Peder {Pedersen} Gammelgaard . Lars {Poulsen} Bierreboes Kone {Else Andersdatter} og Mette Andersdatter Greene .VI Niels knude og hustrues Liden Søn Fød den 29de Martj hieme døbt den 30te ditto Navnl: Seyr;6te fremstillet Herreni kirken 25de Maj Hr. Langes Pige Engebore bar ham Faderne vare Hans karstoft Christen [bøtte] Lille Peder gamelgard Lars biereboes kone og Mette Andersdatt. grene.
NOTITS: Knude er et sted i Hvejsel sogn
LINK: Præsten affotografering 1.
LINK: Præsten affotografering 2.
LINK: Degnen affotografering 1.
LINK: Degnen affotografering 2.
25641788.05.13Dødfødt Karstoft- Sønder Knud Jensen Karstoft Else Hansdatter Den 18de Maji begravet Knud {Jensen} Karstofts og Hustrues Else Hansdatters dødfødte Søn .VII knud sønder kars toft og Else Hansdatter deres Liden søn dødfød den 13 May . —
Begravelse nr. 6539
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25651788.09.07Johanne Pedersdatter Hesselvig Peder Nielsen Øvig Maren Christensdatter Den 22de Julii hiemmedøbt i Præstegaarden Peder Nielssens og Maren Christensdatters Datter af Hesselvig navnlig Johanne .Dom : 16de Porst Trin : fremstillet i Kirken Peder Nielsen {Øvig} og Maren Christensd : barn af Hesselvig navnl: Johanne . Peder {Christensen} Ødevigs Kone {Margrethe Thomasdatter} bar det, Fadd: Christen Berg , morten Hesselvig , Else Simons og Morten Hesselvigs Pige Dorthe.X Peder heselvig og Maren Christensdatter deres Liden datter fød og hieme døbt den 22de Julius Nl: Johane . —10 fremstillet Herren i kirken den 7de Septbr Peder Ødevigs kone bar hinde Faderne Peder Ødevig , og Christen=Ødevig , Mortten Hesselvig , Else Simon og Morten Hisselvigs Pige Dorthe . —
LINK: Præsten affotografering 1.
LINK: Præsten affotografering 2.
LINK: Degnen affotografering 1.
LINK: Degnen affotografering 2.
25661788.11.09Maren Nielsdatter Silstrup Niels Nielsen Ronnum Sidsel Christensdatter Den 6te Octobr : hiemmedøbet i Præstegaarden Niels Nielsen Ronnum og Cidsel Christensdatter Ægtebarn af Selstrup navn: Maren .Dom: XXVI p Trin : fremstillet Niels Nielsen Ronnums og Cidsel Christensdatters barn af Selstrup navn: Maren Mosteren Kirsten {Christensdatter} Pindvig bar det. Fadderne : vare Jens Lund, Peder Nielsen {Øvig i Hesselvig} . Sizel Marie {Christensdatter} og Anne Cathrine {Christensdatter}.XI Niels Nielsen Ronum og Cissel Christens datter Deres Liden Datter Strax [af] fødßelen fremstillet Herren i kirken 27de Søndag Pors Trint: Navnl. Maren Dens Moster Kierstein Pinvig bar hinde, faderene vare Jens Lund og Peder Nielsen Sisselmari . og Anne Catrine.
LINK: Præsten affotografering 1.
LINK: Præsten affotografering 2.
LINK: Degnen affotografering.
25671789.03.01Gunner Marie Jensdatter Døvling Jens Bendtsen Kirsten Marie Christensdatter Den 10de Decembr : hiemmedøbt i Præstegaarden Jens Bendtsens og Kirsten Marrie Christensdatter Ægtebarn af Deuling navnlig Gunner Maria Fasteren Else Bendtsdatter bar det —Den 1ste Martii , som var iste Søndag i Faste , var var{!} i Kirke til Daabs Publication ovenmeldte under 10 Dezembr hiemmedøbte Barn Gunner Maria . hvis Forældre var Jens Bendtsen og Kirsten Marie Christensdatter af Deuling. Terkel Jensens Hustrue Anne Jensdatter bar det . Fadderne : Jens Jacobsen . Jens {Christensen} Thodal.
LINK: Præsten affotografering 1.
LINK: Præsten affotografering 2.
25681789.04.13Jens Jensen Døvling Jens Jakobsen Bartoline Knudsdatter Den 2den Paaske=Dag fremstillet Herren i Kirken Jens Jacobsens og Bartholine Knudsdatters Barn af Deuling navnlig Jens , som tilforn af Jordemoderen, dets Oldemoder , var hiemmedøbt ; fasteren Kirsten Jacobsdatter bar det, Fadd : Oledfaderen Knud {Olufsen Overby} , Jens {Christensen} Thodal , Jens Bentsen , Bodil {Christensdatter} Thodal og Maren Pedersdatter af Thodal —
Begravelse nr. 6549
NOTITS: Begravet 8 måneder gammel. Forældrene stammer begge fra Sønder Felding, forbindelsen til Tovdal i Anrborg sogn uklar, men nabo Bendt Jensens datter Else er gift med Jens Christensen Tovdal.
LINK: Affotografering.
25691789.04.26Josva Christensen Skarrild By Christen Josvasen Lund Maren Jensdatter Den 9de Martii hiemmedøbt Christen Josvasens og Hustrues Maren Jensdatters Barn navnlig Josva I Scharrild Bye ; Oldemoderen Kirsten {Sørensdatter} Lund bar det .Den 26 April fremstillet i Kirken ovenmeldte Christen Josvæsens barn Josva . Oldemoderen Kirsten Josvæ bar det , Fadderne : Sognefogden {Morten Pedersen Studsgaard} , Peder Nielssøn , Jonas Pedersen , Birthe {Bendtsdatter} Elkiær , Maren Rasmusdatter af Heesgaard .
Begravelse nr. 6544
NOTITS: Begravet syv uger gammel.
LINK: Affotografering 1.
LINK: Affotografering 2.
25701789.05.10Christen Mortensen Hesselvig Morten Pedersen Hesselvig Johanne Thomasdatter Den 26de Martii hiemmedøbt i Præstegaarden Morten Pedersens og Johanne Thomasdatters Barn af Hesselvig navnlig Christen . Jordemoderen Inger Hansdatter af Heesgaard holdt det.Den 10de Maji belv ovenmeldte Morten Hesselvigs barn Christen fremstillet i Kirken. Bodil Christensdatter Jegin Bar , Fadder: Peder {Nielsen} Hesselvig, Christen {Pedersen} Ødevig . Peder {Christensen} Ødevigs Hustrue Mette Byregesdatter . Peder {Christensen} Klinkes Datter Anne {Pedersdatter} —
Begravelse nr. 6570
LINK: Affotografering 1.
LINK: Affotografering 2.
25711789.05.17Marianne Pedersdatter Skarrild By Peder Andersen Anne Katrine Christensdatter Den første Paaske Dag hiemmedøbt Peder Andersens og Anne Cathrine Christensdatter Barn i Lille Søndergaard i Scharrild navnlig Marianne. Faderens Moder bar det.Peder Andersens og Anne Cathrine Christensdatters barn Mariane fremstillet i Kirke den 17de Maji ; Ptræstens Kone bar det , Fadderne : Jens {Christensen} Nexgaard , Jonas Pedersen . Dorthe Pallesdatter . Degne Konen. Her begynder Særskildt Register .
LINK: Affotografering 1.
LINK: Affotografering 2.
25721789.07.12Christiane Jensdatter Skarrild By Jens Christensen Nexgaard Charlotte Amalia Østergaard Jens {Christensen} Nexgaards og Charlotte Amalia Østergaards Barn Christiane hiemdøbt d 30te Maji .Fremstillet i kirken den 12te Julii Fasteren Mette {Christensdatter} Nexgaard bar det , Fadd: Christen Nexgaard, Peder {Christensen} Ødevig og Hustrue Mette {Byrgesdatter} , Peder Minds, Pigen Johanne —
Begravelse nr. 6794
NOTITS: Begravet 1818 29 år gammel.
LINK: Affotografering.
25731789.08.16Oster Pedersen Skave Peder Larsen Johanne Jensdatter Peder Larsens og Johanne Jensdatters barn af Schave døbt i Præstegaarden den 12 Julii navnl: Oster. Fremstillet i kirken dom: 10 post Trin: Kirsten {Pedersen} Gammelgrd bar ham , Fadd : Niels Jørgensen af Greene , Peder Christian , Jens {Christensen} Thodal {Arnborg} . Karen Sørensd: af Bukkær {Skarrild} og Maren Jensdatter —
NOTITS: Moderen Johanne Jensdatter er søster til Oster Jensen †1787 to år før, og som drengen er opnævnt efter. Forældrene boede før i Skarrild-Grene, hvorfor Niels Jørgensen fra Skarrild-Grene er fadder her.
LINK: Affotografering.
25741789.10.04Mette Poulsdatter Skarrild By Poul Christensen Tovdal Anne Pedersdatter Poul Christensen Thodals og Anne Pedersdatters barn hiemdøbt den 18 Augusti navnl: Mette. Fremstillet den 4 Oct: i kirken , Mosteren Else {Pedersdatter} bar det , Fadd : Friderich {Carstensen} Tarp {Sønder Felding} , Peder Chritian {Pedersen} Jens {Christensen} Thodal {Arnborg} . Agnethe , Pernille {Pedersdatter} af Gammelgaard. Summa fødte i Kirkebaaret 1789 4 Drenge og 4 Piger alle ægtebørn.
LINK: Affotografering.
25751789.12.14Peder Christian Olufsen Silstrup Oluf Pedersen Skrædder Sidsel Marie Christensdatter Oluf Pedersen Skærders og Cidsel Marie Christensdatters af Selstrup Dere Barn hiemmedøbt i Præstegaarden den 6te Decembr : navnlig : Peder Christian . Fremstillet i kirken den 14de Decembr: Niels Christians {Christiansens} Hustrue {Kirsten Svendsdatter} Abilddrup {Vorgod} bar det , Fadderne : Niels Svendsen, Niles Pedersen, Svend Erichsen, Anne Cathrine Erichsdatter og Niels Svendsens Kone udi Videbek {Assing}
Begravelse nr. 6551
NOTITS: Begravet 14 dage gammel.
LINK: Affotografering.
25761790.01.10Sidsel Christensdatter Lustrup Christen Christensen Jegin Kirsten Pedersdatter Christen Christensen Jegin og Hustrues Kirsten Pedersdatters Barn døbt i Præstgaarden den 30 Dec: 1789 navnl: Zedsel . Fremstillet Herre i Kirken Dom : jma post Epiphan : den 10 Januar : 1790 - Jacob {Pedersen} Hvedes Hustrue {Kirsten Christensdatter} bar hende. Fadderne : Gamle Christen {Nielsen} Jegin og Datter Bodild {Christensdatter} , Laurids {Pedersen} Hvedde, Jeppe {Pedersen} Deuling , Maren {Christensdatter} Degn og Anne Jacobsdatter.
LINK: Affotografering.
25771790.03.07Mette Kirstine Lauridsdatter  Elkær Laurids Jensen Elkær Birte Bendtsdatter 2 Den 21 januar : hiemmedøbt Laurids Jensen og Berthe Bentsdatters Barn i Elkiærgaarden navnl: Mette Kirstine . Fremstillet Herren i Kirken den 7 Martii , Else Bentsdatter bar det , Fadderne : Jens Bendtsen , Rasmus {Nikolajsen} Heesgaard . Knud {Jensen} Carstoft . Peder Nielssen . Kirsten Sandgaard Else Terkelsdatter.
LINK: Affotografering.
25781790.05.16Anne Margrethe Andersdatter  Lustrup Anders Jensen Kirsten Nielsdatter 3 Anders Jensen og Hustrues {Kirsten Nielsdatters} Datter født og hiemdøbt i Lustrup den 14 April navnl: Anne Magrethe - Fremstillet i Kirken d 16de Maji Anne {Pedersdatter} Deulemose bar hende , Fadderne ; Jens {Andersen} Smed , Peder {Pedersen} Gammelgaard , Maren Madsdatter , Else Jensdatter , Else {Kirstine} Terkelsdatter.
LINK: Affotografering.
25791790.06.13Anne Christensdatter  Lustrup Christen Nielsen Jegin gamle Edel Christensdatter Den 30 Maji blev gamle Christen {Nielsen} Jegin og Hustrues Edel Christensdatters Barn født og døbt i Lustrup navnl : Anne Den 13 Junii fremstillet Herren. Systeren Bodild {Christensdatter} bar det Fadd: Johannes {Giødesen}, Ebert {Lauridsen} , Peder {Pedersen} Gammelgaard . Christen {Christensen} Høelund {Arnborg} . Maren {Christensdatter} Degn . Epollone og ung Christen {Christensen Jegin} Skræders Hustrue {Kirsten Pedersdatter} .
LINK: Affotografering.
25801790.07.04Johanne Christensdatter Skarrild- Grene Christen Josvasen Lund Maren Jensdatter Den 26 Maji blev Christen Josvasen og Hustrues Maren Jensdatters Datter født i Greene og hiemmedøbt navnl: Johanne Fremstillet i Kirken den 4 Julii degnens {Christen Pedersen Lustrup} kone {Margrethe Pedersdatter} bar det. Fadd Jens {Christensen} Nexgaard{.} Hustr: {Charlotte Amalie Poulsdatter Østergaard} og Pige Johanne, Sognefogdens {Morten Pedersen Studsgaard} Datter Johanne . Ebenezer Pedersen Pe{.}le og Christen Carstensen.
LINK: Affotografering.
25811790.06.12Dødfødt Karstoft- Sønder Knud Jensen Karstoft Else Hansdatter 6 Den 12 Junii blev Knud Carstofts og Else Hansdatters Pige barn dødfødt .
Begravelse nr. 6554
LINK: Affotografering.
25821790.08.04Dødfødt Karstoft- Nørre  Laurids Lasson Jørgensen Lange Karen Brasch II Den 4 Augusti Hr: {Laurids Lasson Jørgensen} Langes og Mad: Karen Brasch Deres dødfødte Søn af Nør: Carstoft —.
Begravelse nr. 6556
LINK: Affotografering.
25831790.09.12Maren Evertsdatter  Lustrup Evert Lauridsen Anne Jakobsdatter 7 Den 18 Julii blev Ebert Lauridsens og Anne Jacobsdatters barn døbt i Lustrup navnl: Maren . Fremstillet i Kirken den 12 Septembr: Fasteren Lene {Lauridsdatter} bar det . Fadderne gamle Christen {Nielsen} Jegin , Peder {Pedersen} Gammelgaard , Christen {Nielsen} Jegins Kone {Edel Christensdatter} Peder Nielssen .
LINK: Affotografering.
25841790.10.07Rasmus Pedersen Heesgaard Peder Christian Pedersen Mette Rasmusdatter III den 7 Octobr: blev Peder Christian Pedersens og Hustrues Mette Rasmusdatters Søn hiemmedøbt , navnl: Rasmus . Hensovet tidlig i Herren.
Begravelse nr. 6558
NOTITS: Begravet ni dage gammel.
LINK: Affotografering.
25851790.11.28Jens Pedersen  Pindvig Peder Jensen Pindvig Anne Kirstine Madsdatter IV den 18 Octobr : Peder {Jensen} Pindvigs og Hustrues Anne Kirstine deres barn hiemedøbt nafvnl: Jens? Fremstillet Herren i Kierken Dom 1 Advent : Maren Andersdatter Greene bar det . Fadd: Lars Pindvig Suend Erichsen og Hustru : Christen Carstensen og Hustrue.
LINK: Affotografering.
25861790.11.15Peder Christian Ebenezersen Perle Skarrild- Grene Ebenezer Pedersen Perle Kirstine Nielsdatter V Ebenzer Pedersen Perles og Hustrues Kristine Nielsdatters barn hiemmedøbt i Degne Huset den 15te Novembr: af Greene navnlig Peder Christian Hensovet tidlig i Herren V.
Begravelse nr. 6561
NOTITS: Knap to uger gammel.
LINK: Affotografering.
25871791.01.02Maren Pedersdatter Skave Peder Olesen Kirsten Pedersdatter 1. Den 26de Novembr: døbt i Præstegaarden Peder Olesens og Kristen Pedersdatters Baarn af Schave navnlig Maren Fremstillet i kirken d 2 Januar : 1791 . Oles Minses Hustrue bar det . Fadd: Ole Minds og Søn Jens . Peder {Pedersen} Gammelgaard og Syster Pernille {Pedersdatter} Møller= Kones {Margrethe Olesdatter Minds} og Mette I Bexgaard Else {Kirstine} Terkelsdatter.
NOTITS: Gift 1812.10.10 i Skarrild med Niels Berthelsen *1823.10.27 Gaardsvig, Sønder Felding, bosat Gaardsvig.
LINK: Affotografering.
25881791.01.09Maren Pedersdatter  Hesselvig Peder Nielsen Hesselvig Maren Christensdatter  i Den 2den Januar : Peder {Nielsen} Hesselvigs og Maren Christensdatters Barn fød Maren Hiemme=daaben publiceret i Kirken d 9 jan: Mette {Katrine Byrgesdatter} Øevig bar det . Fadd : Peder {Christensen} Ødevig . Christen {Jensen} Ødevig Morten {Pedersen} Hesselvig og Hustrue {Johanne Thomasdatter} . Else {Christensdatter} Greene . Mette Schaue.
LINK: Affotografering.
25891791.01.09Peder Jeppesen  Lustrup Jeppe Pedersen Døvling Abelone Christensdatter III D. 28 Decembr : Jeppe {Pedersen} Deulings og Apallone Christensd: Søn fød i Lustrup navnl : Peder . Hiemmedaaben publiceret i Kirken d 9 Jan : Mette fasteren bar ham Fadd : Christen {Nielsen} Jegin og Hustr : {Edel Christensdatter} og Datter Bodil {Christensdatter} Laurids {Jensen} Elkiær , Jens {Christensen} Thodal .
LINK: Affotografering.
25901791.02.20Jens Christian Jensen  Døvling Jens Jakobsen Bartholine Knudsdatter II den 4 Januar : hiemmedøbt i Præstegaarden Jens Jacobsens og Bartholine Knudsdatters barn af Deuling navnl : Jens Christian . Søndag Septuagesima fremstillet i Kirken . Mette Schaue bar det, Fadd: Ole {Jensen} Deuling, Jens Bentsen Jens {Olesen} Thodal , Barnets Broder Jakob {Jensen} Jens {Christensen} Thodals kone {Else Pedersdatter Studsgaard} og Bodild {Andersdatter} Provst.
LINK: Affotografering.
25911791.04.25Jens Thomassen Skarrild- Grene Thomas Jensen Grene Mette Christensdatter IV . D. 8 Martii Thomas {Jensen} Greenes og Mette Christensdatters Søn født Jens . 2den Paaskedag hiemmedaaben publiceret i Kirken Møller-Konen {Margrethe Olesdatter Minds} bar det , Fadd: Dynes {Christensen} i Felding , Jens Minds . Anne {Pedersdatter} Deulemose . Jens {Christensen} Nexgaards Pige Johanne .
LINK: Affotografering.
25921791.04.25Samuel Jensen Døvling Jens Bendtsen Kirsten Marie Christensdatter V. Samme Dag {D. 8 Martii} Jens Bentsens og Hustrues Søn fød, som i Daaben kaldtes Samuel . Samme Dag {2den Paaskedag} Fremstillet i Kriken . Fasteren Else Bar det. Fadd : Jens Jacobsen Peder Bendtsen . Jens Todal . Bartholine Knudsdatter. Else {Kirstine} Terkelsdatter.
Begravelse nr. 6605
NOTITS: †1794.03.02, begravet knap 3 år gammel.
LINK: Affotografering.
25931791.05.15Søren Nielsen Karstoft- Nørre Niels Nielsen Knude Anne Madsdatter VI. Niels {Nielsen} Knude og Hustrues {Anne Madsdatters} Søn født den 3 April og i Daaben kaldet Søren . 3 Søndag eftter Paaske fremstillet Herren i Kirken . Kirstine Væver paa Nør : Carstoft bar det. Fadd: Anders {Jensen Østergaard} Bektoft og Hustrue {Margrethe Christensdatter Hvipskov} Laurids og Mads fra Carstoft Else Hansdatter, Else {Kirstine} Terkelsdatter .
LINK: Affotografering.
25941791.05.29Carsten Christensen  Krog Christen Carstensen Mette Christensdatter VII . D . 21 April Christen Carstensens og hustrues {Mette Christensdatters} Søn, født og i Daaben kaldet Carsten . 5 Søndag efter Paaske fremstillet Herren i Kirken . Mad: Hegelahr {Maren Andersdatter Skovby} bar ham . Fadd: Lars {Carstensen} Pindvig Svend {Eriksen} Selstrup . Jens {Olesen} Minds. Maren Jepsdatter , Anne Cathrine Erichsdatter .
LINK: Affotografering.
25951791.06.26Martha Larsdatter Skarrild By Lars Madsen Anne Pedersdatter  8. Lars Madsen og Hustrues Annes Pedersdatters barn fød d 24 Junii og i Daaben kaldet Martha . Døbt i Kirken 1ste Søndag efter Trinitatis Mad: Hegelahr {Maren Andersdatter Skovby} bar det, Fadd: Ebert Lauridsen , Christen {Pedersen} Ødevig . Jonas {Pedersen} Maren Rasmusdatter og Christen {Nielsen} Jegins Hustrue {Edel Christensdatter}.
LINK: Affotografering.
2596.179..0. 0Anders Pedersen  Lustrup Peder Andersen Birk Anne Katrine. Christensdatter IX . Den 1ste August . fød og hiemmedøbt . Peder {Andersen} Birch og Hustr : Anne Catharines {Christensdatter} Søn Anders døde samme Dag .
Begravelse nr. 6569
NOTITS: Blev kun een dag gammel.
LINK: Affotografering.
25971791.08.16Dødfødt søn Elkær Laurids Jensen Elkær Birte Bendtsdatter  X. Den 16 Aug : Laurids {Jensen} Elkiærs og Hustrues Berthes {Bendtsdatters} Barn Dødfød , en Søn.
Begravelse nr. 6572
LINK: Affotografering.
25981791.10.02Anne Marius Nielsdatter Skarrild Mølle Niels Ramussen Winde Margrethe Olesdatter Minds jj Niels {Rasmussen Winde} Møllers og Hustrues Margrethe {Olesdatter Minds} Datter Anne Marius fød og hiemdøbt d 17 August: 15 Søndag efter Trinitatis fremstillet Herren i Kirken Sunds Møller {Jens Christian Nielsen} kone {Agmete Rasmusdatter Winde} bar det , Fadd: Søren Borch . Peder {Olufsen} Schaue og Hustr {Kirsten Pedersdatter} Terkels {Jensens} Hustr : {Anne Jensdatter} og Datter {Else Kirstine Terkelsdatter} Mads {Nielsen} Schouberg .
LINK: Affotografering.
25991791.10.09Peder Christensen Lustrup Christen Christensen Jegin den Unge Skrædder Kirsten Pedersdatter XII . d 24 Aug Unge Christen {Christensen Jegin} Skræders og Hustrues {Kirsten Pederdatters} Søn født og i daaben kaldet Peder Fremstillet Herren i Kken 16de Søndag efter Trinit: Mosteren Apollone bar det . Fadd : Jacob {Pedersen} Hvedde , Jeppe {Pedersen} Deuling , Jens {Christensen} Thodal , Laurids {Pedersen} Hvede . Bodild {Christensdatter} Skræder .
LINK: Affotografering.
26001791.09.21Peder Christian Olufsen  Oluf Pedersen Skrædder Maren Christensdatter XIII d 21 Sept: Oluf {Pedersen} Skræders og Hustr: Maren Christensdatters Søn født og døbt navnl: Peder Christian . Død efter 3 Uger 4 Dage.
Begravelse nr. 6573
NOTITS: Begravet tre uger gammel.
LINK: Affotografering.
26011791.10.09Peder Poulsen Skarrild- Grene Poul Christensen Tovdal Anne Pedersdatter  XIV d 4 Oct : Poul {Christensen} Thodals og Hustr : Anne Pedersdatters Søn født og hiemmedøbt Peder . Fremstillet Herren i Kirken 16 søndag efter Trin : Mosteren Bodild {Pedersdatter} bar det, Fadd : Jens Bendtsen, Ole Jensen , Jens {Christensen} Thodal Bartholine {Knudsdatter} og Birthe Kirke.
LINK: Affotografering.
26021791.12.22Dødfødt pige Karstoft- Nørre Knud Jensen Karstoft Else Hansdatter d . 22 Dec : Knud {Jensen} Carstofts og Else Hansdatters dødfødte pige Barn.
Begravelse nr. 6577
LINK: Affotografering.
26031792.20.01Hans Nielsen  Lustrup Niels Sørensen Flø Inger Hansdatter II Niels Sørensens og Jnger Hansdatters Tvilling Sønner Hans og Søren.
Begravelse nr. 6582
NOTITS: Hjemmedøbt. Begravet fire uger gammel og samme dag som broderen Søren blev døbt i kirken.
LINK: Affotografering.
26041792.02.19Søren Nielsen  Lustrup Niels Sørensen Flø Inger Hansdatter III Niels Sørensens og Jnger Hansdatters Tvilling Sønner af Lustrup hiemmedøbte navnlig Hans og Søren III Niels Sørensens og Jnger Hansdatters Tvilling Sønner af Lustrup hiemmedøbte navnlig Hans og Søren . Søren blev fremstillet i kirken d 19 Februar : Cidsel Klink bar ham . Fadd : Peder {Christensen} Klink. Datter Ellen Johanne {Pedersdatter} . Peder Christensen Niels Jensen Pindvig . Else {Jensdatter} Flø Husum {Brande} Anne Jacobsdatter.
Begravelse nr. 6619
NOTITS: Flø i Niels Sørensen Flø fra begravelsen #6582 af den anden tvilling Hans.
LINK: Affotografering.
26051792.04.01Anne Marie Lauridsdatter Lange Karstoft- Nørre Laurids Lasson Jørgensen Lange Karen Mogensdatter Brasch 4 D. 6de februar : Her Lars Lassen {Jørgensen} Langes og Hustrues Mad: Karen {Mogensdatter} Brasks barn paa Nør Carstoft døbt navnl : Anne Marie Palme Søndag fremstillet i kirken . Mad: Friis {Marie Anne Wellejus} bar det . Fadd : Søren Bork og Hustrue {Kirstine Marie Ølgod}. Mad : Hegelahr {Maren Andersdatter Skovby} . Terkel Jensen Carstoft Student {Hans Thorning?} Wellejus og Jomfru {Anne?} Wellejus fra Omme Præstegrd.
NOTITS: Karen Brasch mor var datter af Malene Cathrine Wellejus datter af den tidligere præst (1714-53) Thomas Hansen Wellejus i Sønder Omme. Karens moster Maren Sophie Wellejus var gift med Thomas efterfølger Hans Jørgensen Bang, der har antaget hendes morbror Hans søn Hans Thorning Wellejus som stedbarn efter dennes fars tidlige død.
LINK: Affotografering.
26061792.04.22Oluf Andersen  Lustrup Anders Jensen Anne Pedersdatter V. Et uægte Barn d 3 Martii hiemmedøbt navnlig Oluf . Moderen er Anne Pedersdatter , Niels {Nielsen} Deulemoses Hustrue af Lustrup . udlagt som Barne Fader . Huusmand Anders Jensen givt i Elkiærgaarden. Fremstillet i Kirken d 22 April Inger Hansdatter i Lustrup bar det , Fadd: Christen {Nielsen} Jegin . Ebert Lauridsen . Niels {Sørensen} Fløe . Gjertrud {Christensdatter} . Her blev samme Barnefader udlagt , som i Hjemdaaben . øvrige Faddere . Kirsten {Jensdatter} Smedens Hustrue . Ingeborg Kirstine Christensdatter Lustrup .
NOTITS: GANSKE USÆDVANLIG. Gift kone angiver ikke mand som far til barn, men en anden gift mand. Ægteskabet holder.
LINK: Niels Nielsen Debelmose i Lustrup.
LINK: Affotografering.
26071792.05.06Else Kirstine Pedersdatter  Heesgaard Peder Christian Pedersen Mette Rasmusdatter 7. d. 2 Maji hiemdøbt Peder Christian Pedersens og Mette Rasmusdatters barn af Heesgaard navnl : Else Kirstine . D . 6 Maji fremstillet i Kirken Maren Rasmusdatter bar det . Fadd: Rasmus {Nikolajsen} Heesgaard. Peder Skave Laurids {Jensen} Elkiær . Peder {Pedersen ?Brorsbøl} Gammelgaard Peder Nielsen . Jens Svenningsen Petronelle Pedersdatter Kirsten Pedersdatter . Else Terkelsdatter . Cidsel Klink . Anne {Rasmusdatter?} Heesgaard .
Begravelse nr. 6716
NOTITS: Begravet 16 år gammel.
LINK: Affotografering.
26081792.05.28Lars Nielsen  Lustrup Niels Pedersen Maren Madsdatter VI. D. 19 April hiemdøbt i Præstegaarden Niels Pedersens og Maren Madsdatters Barn af Lustrup navnl: Lars . Fremstillet i Kken 2 Pintse Dag Sognefogdens Datter Johanne {Mortensdatter} bar det . Fadd: Rasmus {Nikolajsen} Heesgaard . Jonas {Pedersen} , Jens Christensen fra Assing Kirke . Jens {Christensen} Nexgaards Pige . Oluf {Pedersen} Skrædders Hustrue {Maren Christensdatter} .
LINK: Affotografering.
26091792.06.17Anne Kirstine Andersdatter Elkær Anders Jensen Elkær Kirsten Nielsdatter 8 Den 8 Maji hiemdøbt Anders Jensen og Kirsten Nielsdat barn af Elkiærgaarden døbt navnl: Anne Kirstine . Dom : 2 post Trin : fremstillet i kirken . Else Terkelsdatter bar det , Fadd: Søren {Christensen} Beksgaard . Peder {Pedersen Brorsbøl} Gammelgaard Cidsel Klink . Gjertrud {Christensdatter} .
LINK: Affotografering.
26101792.06.24Karen Pedersdatter  Skave Peder Olufsen Skave Kirsten Pedersdatter 9. d 29 Maji hiemdøbt Peder {Olufsen} Skaves og Kirsten Pedersdatters barn i Schaue navnl: Karen . Fremstillet i Kirken 3 Sønd : eftter Trin : Præstekonen {Maren Andersdatter Skovby} bar det , Fadd : Peder {Pedersen Brorsbøl} Gammelgrd . Søn Peder Christian {Pedersen}. Jens Olesen , Degnens {Christen Pedersen Lustrup} Hustr {Margrethe Pedersdatter} . Else Jensdatter .
LINK: Affotografering.
26111792.09.16Benedikt Lauridsen  Elkær Laurids Jensen Elkær Birte Bendtsdatter X. Den 17 Aug : Laurids {Jensen} Elkiærs og Hustr : Birthe Bendtsdatters barn døbt navnl : Bendict . 15de Søndag eftter Trinit : fremstillet i Kirken Else Gammelgaard bar ham . Fadd: Peder {Pedersen} Gammelgaard {den Yngre} . Peder Christian {Pedersen} Jens {Olesen} Minds . Mette {Rasmusdatter} Heesgaard . Anders Jensens Hustrue {Kirsten Nielsdatter} .
LINK: Affotografering.
26121792.09.30Johanne Nielsdatter Silstrup Niels Nielsen Ronnum Sidsel Christensdatter jj D. 6 Sept: hiem=døbt Niels {Nielsen} Ronnum og Cidsel Christensdatters Barn i Selstrup navnl: Johanne Fremstillet i Kirken d 30te sammes. Fasteren Anne {Nielsdatter} bar det . Fadd: Hans {Pedersen} Selstrup, Lars Schaue, Jonas {Pedersen}, Hans {Pedersen} Selstrups Hustrue {Kirsten Pedersdatter} og Johanne Marie —
Begravelse nr. 6590
NOTITS: Begravet 10 uger gammel.
LINK: Affotografering.
26131792.10.21Margrethe Svendsdatter Silstrup Svend Eriksen Mette Marie Nielsdatter 12 Samme Dag {D. 6 Sept:} hiemdøbt Svend Erichsens og Hustru: - - - - - {Mette Marie Nielsdatter} barn af Selstrup navnl: Margaretha . 20 Sønd : eftter Trin : fremstillet i Kken Fasteren Anne Cathrine {Eriksdatter} bar det . Fadd : Hans {Pedersen} Selstrup, Niels Nielsen {Ronnum} Niels Pedersen Kone Cidsel Jensdatter . Maren Pedersdatter Klink.
LINK: Affotografering.
26141792.10.28Kirsten Marie Christensdatter Elkær  Christen Josvasen Maren Jensdatter 13 . D. 14 Sept: hiemdøbt i Elkiærhuus Christen Josvasens og Maren Jensdatters Barn , navnl: Kirsten Marie . Dom : 21 post Trin : fremstillet Herren i Kirken Hans {Pedersen} Selstrups Hustr {Kirsten Pedersdatter} bar det , Fadd : Hans {Pedersen} Selstrup , Johan {Pedersen} Christen Carstensens Kone {Mette Christensdatter} Degnens {Christen Pedersen Lustrup} Datter Ingeborg Kirstine {Christensdatter} Lustrup.
LINK: Affotografering.
26151793.01.06Johanne Marie Mortensdatter Hesselvig Morten Pedersen Hesselvig Petronella Pedersdatter i D . 5te Decembr: hiemdøbt Morten Pedersens og Petronilla Pedersdatters Barn af Hesselvig navnl : Johanne Marie . Fremstillet i Kirken d 6 Januar Else {Terkelsdatter} Gammelgaard bar det Fadd : Peder {Pedersen} Gammelgaard . Peder Christian {Pedersen} og Hustr: Mette {Rasmusdatter} . Christen {Pedersen} Ødevig . Anne {Rasmusdatter} Heesgaard. Maren {Christensdatter} Hesselvig .
LINK: Affotografering.
26161793.02.24Anders Pedersen  Lustrup Peder Andersen Birk Anne Katrine Christensdatter II. Den 16 Januar : blev Peder {Andersen} Birck og Hustrues Anne Cathrines {Christensdatters} Søn hiem døbt navnl: Anders . Fremstillet i Kirken 2den Søndag i Faste {24. feb. 1793} . Fasteren {Mette Andersdatter Birck} bar det. Fadd: Anders {Pedersen} Birck. Christen Birck. Peder Nielsen. Maren Madsdatter Cidsel {Andersdatter} Heesgaard {formodet fejl for Klink}.
LINK: Affotografering.
26171793.03.28Anne Dorte Jensdatter Skarrild By Jens Christensen Nexgaard Charlotte Amalie Poulsdatter Østergaard 3. D. 16 febr : blev Jens {Christensen} Nexgaard og Charlotte Østergaards Datter døbt navnl: Anne Dorthe . Fremstillet i Kirken Skiertorsdag {28. mar. 1793} . Præstekonen {Maren Andersdatter Skovby} bar det, Fadd: Peder Christian {Pedersen} . Peder {Pedersen} Gammelgaard, Jonas {Pedersen}, Laurids {Jensen} Elkiær Mette {Rasmusdatter} Heesgaard. Cidsel {Pedersdatter} Klink.
LINK: Affotografering.
26181793.04.01Peder Jensen  Døvling Jens Bendtsen Kirsten Marie Christensdatter IV. Den 20 Martii blev Jens Bendtsens og Hustru: Kirsten Christensdatters Tvillinger døbte navnlig Peder og Anne Malene. Fremstillet i Kirken 2den Paaske Dag . Else = og Birgithe Bendtsdatter bar dem . Fadd: Jens Jacobsen. Oluf {Jensen} Deuling . Peder Ben{dt}sen . Peder Nielssen Jens {Christensen} Thodal Anne Ibsdatter Anne Pedersdatter Apollone Christensdatter . Birgithe Jacobsdatter .
Begravelse nr. 6599
NOTITS: Begravet 5 måneder gammel.
LINK: Affotografering.
26191793.04.01Anne Malene Jensdatter  Døvling Jens Bendtsen Kirsten Marie Christensdatter IV. Den 20 Martii blev Jens Bendtsens og Hustru: Kirsten Christensdatters Tvillinger døbte navnlig Peder og Anne Malene. Fremstillet i Kirken 2den Paaske Dag . Else = og Birgithe Bendtsdatter bar dem . Fadd: Jens Jacobsen. Oluf {Jensen} Deuling . Peder Ben{dt}sen . Peder Nielssen Jens {Christensen} Thodal Anne Ibsdatter Anne Pedersdatter Apollone Christensdatter . Birgithe Jacobsdatter .
Begravelse nr. 6596
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel.
LINK: Affotografering.
26201793.06.10Sidsel Marie Olufsdatter  Lustrup Oluf Pedersen Skrædder Anne Christensdatter 6. den 10 Junii blev Oluf {Pedersen} Skræders og Anne Christensdatters Barn hiemdøbt navnl Cidsel Marie --- Døde d 27de s: 222.
Begravelse nr. 6595
NOTITS: Begravet to uger gammel. Nåede ikke at blive døbt i kirken.
LINK: Affotografering.
26211793.07.04Clemmen Jespersen Klink Jesper Clemmensen Maren Pedersdatter VIII D. 4 Julii blev Jesper Clemensens og Maren Pedersdatters Barn fød og hiemdøbt navnlig Clemen - - - Døde samme Dag.
Begravelse nr. 6597
NOTITS: Døde kun få timer gammel.
LINK: Affotografering.
26221793.07.07Lars Jensen Døvling Jens Jakobsen Bartholine Knudsdatter VII. D. 1ste Junii blev Jens Jacobsens og Bartholine Knudsdatters Barn døbt navnl: Lars . Fremstillet i Kirken Dom: VI post trin : {7. juli 1793} Lars {Jakobsen} Kodbøls Kone {Kirsten Jensdatter Sønderby} bar det- Fadd_ Øars {Jakobsen} Kodbøl {Borris sogn} Jens Bendtsen . Jens {Christensen} Thodal Jacob Jensen . Anne Ibsdatter Mette Pedersdatter.
NOTITS: Lars Kodbøl kaldes i Borris Laurids.
LINK: Lars/Laurids Kodbøl i Borris sogn.
LINK: Affotografering.
26231793.09.22Karen Christensdatter Krog Christen Carstensen Mette Christensdatter  9 . D. 22 Aug: blev Christen Carstensens og Mette Christensdatters Barn døbt navnl: Karen . Fremstillet i Kirken Dom XVII post Tirn : {22. sept. 1793} Maren Jepsdatter bar det. Fadd: Carsten Smed . Hans {Pedersen} Selstrup og Hustr : Kirsten Pedersdatter . Magrethe Christensd: Døuling fra Bukkiær. Svens {Eriksens} Hustrue {Mette Marie Nielsdatter}.
LINK: Affotografering.
26241793.08.29Dødfødt  Karstoft- Nørre Laurids Lasson Jørgensen Lange Karen Mortensdatter Brasch 10. d 29 Aug: Lars Lassen {Jørgensen} Langes og Karen {Mortensdatter} Brasks Dødfødte Datter .
Begravelse nr. 6600
LINK: Affotografering.
26251793.09.13Terkel Peder Pedersen Gammelgaard Peder Pedersen Gammelgaard Else Kirstine Terkelsdatter XI. Den 9de Sept: Peder {Pedersen} Gammelgaards og Else Terkelsdatters Barn hiemdøbt navnl: Terkel Peter . Fremstillet i Kirken Dom : XX p Trin : {13. okt. 1793} Peder {Olesen Minds} Skaues kone {Kirsten Pedersdatter} bar ham Fadd: vare Oldefædrene {bedstefædre} Peder {Pedersen Brorsbøl} Gammelgaard og Terkel {Jensen} Karstoft . Morten {Pedersen} Hesselvig hustr: {Johanne Thomasdatter} Peder Christian {Pedersen} og Hustrue {Mette Rasmusdatter} Else Jensdatter Kastoft Laurids {Jensen} Elkiær og Hustr: {Birte Bendtsdatter}
LINK: Affotografering.
26261793.10.06Søren Jensen Lustrup Jens Synderfra Bodil Christensdatter XIII D j Octobr: hiemdøbt et uægte Barn i Lustrup navnl: Søren . Moderen den ugifte Qvinde Bodild Christensdatter udlagde som Barnefader en Karl af Synden navnlig Jens , som gik med Kram . Fremstillet i Kirken Dom XIX post Trin : {6. okt. 1793} Gamle Christen Jeg{ins} kone {Edel Christensdatter} bar det . Fadd: Unge Christen {Christensen} Jegin. Peder Nielssen . Gjertrud {Christiansdatter} . Anne Jacobsdatter. Anne {Rasmusdatter} Heesgaard . Udlagt til Barnefader : En Karl af Synden navnl: Jens .
NOTITS: Moderen vel datter af Christen Nielsen Jegin den Gamle. I skiftet efter moderen 1785 kaldes hun Bodil Kirstine.
LINK: Affotografering.
26271793.10.30Dødfødt  Ronnum Søren Pedersen Ronnum Anne Marie Andersdatter XVI Den 30 Oct: Søren {Pedersen} Ronnums og Anne Marie Andersdatters Søn dødfødt .
Begravelse nr. 6601
LINK: Affotografering.
26281793.11.03Christen Christensen  Lustrup Christen Christensen Jegin Kirsten Pedersdatter  XII. D. 9 Sept Unge Christen {Christensen} Jegin og Kirsten Pedersdatters Barn døbt navnl: Christen . Fremstillet i Kirken Dom: XXIII p Trin: {3. nov. 1793} fasteren Apallone bar det. Fadd: Gamle Christen {Nielsen} Jegin Jeppe {Pedersen} Deuling {i Skave} . Gjertrud og Anne Pedersdatter fra Hvede {Assing sogn}.
LINK: Affotografering.
26291793.11.03Bodil Poulsdatter Skarrild- Grene Poul Christensen Tovdal Anne Pedersdatter 14. D. 28 Octobr : blev Povel {Christensen} Thodals og Anne Pedersdatters Barn døbt navnlig Bodild . Fremstillet i Kirken Dom : XXI{...} {antaget XXIII 3. nov. 1793} p Trin : Else Jensdatter Karstoft bar det , Fadd: Jens Bendtsen . Jens {Christensen} Thodal Jacob Jensen Anne Ibsdatter Apallone Christensdatter . Mette Pedersdatter.
NOTITS: XXI eller XXII p Trin. er før hjemmedåben, så ikke mulige.
LINK: Affotografering.
26301793.11.03Peder Pedersen Øvig Peder Christensen Sandfeld Mette Byrgesdatter XV D. 29 Octobr: blev Enkens Mette Byrgesdatters barn døbt navnl: Peder . Manden og Faderen Peder Christensen {Sandfeld} døde in{!} Februar. Fremstillet i Kirken Dom XXIII p Trin: {3. nov. 1793} Maren {Christensdatter} Hesselvig bar det . Fadd: Peder {Nielsen} Hesselvig . Morten {Pedersen} Hesselvig og Hustr : {Petronille Pedersdater} Christen {Jensen} Ødevig . Anne Rasmusdatter.
Begravelse nr. 6761
NOTITS: Begravet 1814 knap 21 år gammel. Faderen Peder Christensen Sandfeld †1793.02.27 #6591, otte måneder før fødslen.
LINK: Affotografering.
26311794.04.17Rasmus Pedersen  Heesgaard Peder Christian Pedersen Mette Rasmusdatter Kirkeaar 1794. I. Den 7 Martii Peder Christian Pedersens og Hustrues Mette Rasmusdatters Søn født og hiemdøbt navnl: Rasmus af Heesgaard . Fremstillet i Kirken Skiertorsdag {1794.04.17} . Inger {Hansdatter} Heesgaard bar det . Fadderne Morten {Pedersen} Hesselvig, Laurids {Jensen} Elkiær . Peder {Lauridsen} Skave , Peder {Pedersen} Gammelgrd . Johannes {Giødesen} Peder Nielsen {Øvig af Hesselvig?} Nicolaus Rasmussen . Elisabeth Hegelahr . Birgithe {Bendtsdatter} Elkiær . Petronille Pedersdatter.
LINK: Affotografering.
26321794.05.24Dødfødt Karstoft- Sønder Knud Jensen Karstoft Else Hansdatter D 24 Maji Knud {Jensen} Karstofts og Else Hansdatters Søn dødfødt .
Begravelse nr. 6606
LINK: Affotografering.
26331794.06.01Peder Mortensen  Hesselvig Morten Pedersen Hesselvig Petronille Pedersdatter II. d. 18 April Morten Pedersens og Hustrues Petronelle Pedersdatters Barn født og hiemdøbt navnlig Peder . af Hesselvig. Fremstillet i Kirken 6te Søndag efter Paaske {1. juni 1794} . Elisabeth Hegelar bar det Fadder : Peder {Pedersen} Gammelgaard senior og Junior . Peder {Lauridsen} Skave , Peder {Nielsen} Hesselvig og Søn Niels {Pedersen} og Jacob {Christensen} ibidem Peder Christensen og Hustrue {Kirsten Jensdatter} , Pouline og Maren Hegelahr .
LINK: Affotografering.
26341794.06.29Christen Jensen Skarrild- Grene Jens Christensen Drantum Anne Margrethe Christensdatter  III D. 17 Maji Jens Christensens og Hustrues Anne Margrethes {Christensdatters} Barn født og Heimdøbt navnl: Christen . af Greene. Fremstillet i Kirken d 29de Junii . Else {Christensdatter} Simons bar det. Fadd. Nis Hansen . Lars {Carstensen} Pindvig og Søn Niels {Larsen} . Michel {Andersen} Greene Datter {Johanne Michelsdatter} og Mette {Katrine Byrgesdatter} Ødevig .
Begravelse nr. 6608
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel. Moderen kaldes mest Margrethe Christensdatter. FT 1801 i Skarrild By.
LINK: Affotografering.
26351794.07.06Bodil Marie Jakobsdatter  Silstrup Jakob Andersen Anne Margrethe Pedersdatter 5 D. 26 Junii Anne Magrethe Pederdatters uægte Barn født og Hiemdøbt navnl: Bodild Marie . udlagt som Barnefader . Jacob Andersen af Hvede. Fremstillet i Kirken 3 Sønd : efter Trinitatis {6. juli 1794} Niels Pedersens Kone {Sidsel Jensdatter} bar det og udlagde benævnte Barnefader . Fadd : Niels Knudsen og Datter Dorthe {Nielsdatter} . Svens {Eriksen} Hustrue Mette Marie {Nielsdatter} af Selstrup . Niels Larsen Pindvig .
NOTITS: I FT 1801 ses mor og barn som almisselemmer i Krog i Skarrild.
LINK: Affotografering.
26361794.08.10Oluf Pedersen Skave Peder Olufsen Skave Kirsten Pedersdatter VI D. 3 Julii Peder Olufsens og Hustrues Kirsten Pedersdatters Barn i Skaue født og heimdøbt navnl: Oluf . Fremstillet i Kirken 8 Søndag efter Trinitatis Møller Konen {Margrethe Olesdatter Minds} bar det , Fadderne : Peder {Pedersen} Gammelgaard Morten {Pedersen} Hesselvig Peder Christian {Pedersen} Erich Terkelsen . Else {Terkelsdatter} Gammelgaard , Gaml Oluf Minds Hustrue . Apollone Jensdatter af Deuling.
LINK: Affotografering.
26371794.08.31Oluf Jensen Skarrild By Jens Olufsen Minds Mette Marie Sørensdatter VII D. 20 Juliii Jens Olufsen Minds og Hustrues Mette Marie {Sørensdatter} Barn født og hiemdøbt navnlig . Oluf . Fremstillet i Kirken jj Søndag efter Trinit: {31. aug. 1794} .
Begravelse nr. 6607
NOTITS: Begravet 6 uger gammel.
LINK: Affotografering.
26381794.09.21Clemmen Jespersen Klink Jesper Clemmensen Klink Maren Pedersdatter VIII D. 7 August Jesper {Clemmensen} Klinks og Hustrues Maren Pedersdatters Barn født og hiemdøbt navnl : Clemen . Fremstillet i Kirken 14. Sønd : efter Trinit {21. sep. 1794} efter Trinit. Else Jensdatter af S: Carstoft bar det . Fadd: Peder {Pedersen} Gammelgaard og Hustrue {Else Terkelsdatter} . Peder Christensen Paarup {gift med Else Jensdatter Pindvig som bærer} . Jens {Sørensen} Bektoft . Ellen Johanne {Pedersdatter} Klink .
Begravelse nr. 6610
NOTITS: Begravet fem måneder gammel.
LINK: Affotografering.
26391794.09.21Anne Malene Jensdatter  Døvling Jens Bendtsen Kirsten Marie Christensdatter 9 D . 16 Aug : Jens Bendtsen og Hustrues Kirsten Marie Christensdatters Barn født og hiemdøbt navnl: Anne Malene af Deuling . Fremstillet i Kirken 14 Sønd : efter Trin: Pigen Maren Thomasdatter bar det Fadd : Oluf {Jensen} Deuling , Peder Bendtsen , Povel {Christensen} Thodals kone {Anne Pedersdatter} Mette {Pedersdatter} og Apollone {Jensdatter} i Deuling.
LINK: Affotografering.
26401794.10.05Christiane Thomasdatter Skarrild- Grene Thomas Jensen Grene Mette Christensdatter X D . 28 Aug : Thomas {Jensen} Grenes og Hustrues Mette Christensdatters Barn født og hiemdøbt navnl: Christiane . Fremstillet i Kirken d 5. Octobr: Peder {Pedersen} Skoubergs Kone {Susanne Christensdatter} bar det , Fadderne : Simon {Nielsen} Green og Hustrue {Karen Kirstine Pedersdatter} , Jens {Iversen} Green , Barnets Syster Maren {Thomasdatter} og Marianne {Thomasdatter} og Mads Karlen i Skouberg .
LINK: Affotografering.
26411794.10.15Dødfødt Skarrild By Anders Jensen Kirsten Nielsdatter XII D. 15 Octobr dødfødt Anders Jensens og Kirsten Christensdatters {fejl for Nielsdatter} Søn i Scharrildbye.
Begravelse nr. 6609
LINK: Affotografering.
26421794.12.07Christen Christensen  Silstrup Christen Carstensen Mette Christensdatter XI D. 28 Octbr Christen Carstensens og Hustrues Mette Christensdatters Barn født og hiemdøbt navnl: Christen . Fremstillet Herren i Kirken 2 Søndag i Advent {7. dec. 1794} . Degnens {Christen Pedersen Lustrup} kone {Margrethe Pedersdatter} bar det. Fadderne :
LINK: Affotografering.
26431795.01.01Anne Nielsdatter Silstrup Niels Knudsen Maren Andersdatter i D . 20 Decembr : hiemdøbt i Selstrup Niels Knudsen og Maren Andersdatters Barn navnl : Anne . Fremstillet i Kirken Nytaars Dag . Søren {Pedersen} Ronnums Hustrue {Anne Marie Andersdatter} bar det . Fadd: Christen Jensen i Tarp {Sønder Felding} . Barnets Broder {15, Knud Nielsen, halvbror} og Syster {18, Dorte Nielsdatter, halvsøster} . Niels {Nielsen} Ronnums Hustr: {Sidsel Christensdatter i Silstrup} Hans {Pedersen} Selstrups Hustrue {Kirstine Pedersdatter} .
Begravelse nr. 6667
NOTITS: Begravet seks et halvt år gammel.
LINK: Affotografering.
26441795.02.01Poul Nielsen Skarrild- Grene Niels Poulsen Mette Kirstine Jensdatter  I Jesu navn 1795 I Den 18de Decembr : hiemdøbt i Greene Niels Poulsens og Mette Kirstine Jensdatters barn navnl Poul . Søndagen Septuagesima {1. feb. 1795} fremstillet i Kirken. Simon {Nielsen} Greenes Hustrue {Karen Kirstine Pedersdatter} bar det , Fadd: Jens Huus . Jens {Christensen Drantum} Greene . Svends {Eriksens} Hustrue {Mette Marie Nielsdatter} i Selstrup Johan Herman Hegelahr og Maren Hegelahr.
LINK: Affotografering.
26451795.03.01Christen Jensen Døvling Jens Christensen Tovdal Else Bendtsdatter II d. 10 Januar : Hiemdøbt Jens {Christensen} Thodals og Else Bentsdatters Søn navnlig Christen . Fremstillet i Kirken 2den Søndag i Faste {1. marts 1795} . Else Jacobsdatter fra Arnborg {Kirkegaard} bar det Fadd: Jens Bendtsen, Ole Jensen . Mette Peersd: Jens Jacobsens Hustrue {Bartholine Knudsdatter} og søn Jacob {Jensen} .
LINK: Affotografering.
26461795.03.29Peder Christian Olesen  Lustrup Ole Pedersen Skrædder Anne Christensdatter  III Den 5 Februar . Hiemdøbt i Lustrup Ole {Pedersen} Skræders og Anne Christensdatters Søn navnlig Peder Christian . Fremstillet i Kirken Dom : Palmarum {29. marts 1795} , Farbroderens Hustrue bar det, Fadderne Farbroderen Niels {Pedersen} Knud Pedersen Drongstrup {Sønder Felding} Peder Mortensen Studsgaard , Degnens {Christen Pedersen Lustrup} Kone {Margrethe Pedersdatter} Laurids {Jensen} Elkiærs Pige .
NOTITS: Familien i Sønder Felding (Drongstrup) ikke udredet.
LINK: Affotografering.
26471795.05.14Dorte Nielsdatter Karstoft- Nørre Niels Nielsen Knude Anne Madsdatter Langfredag {3. april 1795} døbt Niels Nielsens Knude og Anne Madsdatters Barn navnl : Dorthe af Egeberg, Huus . Festo Ascensionis fremstillet i Kirken Johanne Marie Nielsdatter paa Nør: Castoft bar det, Fadderne : Terkel Jensen Christen Carstensen Barnets Broder Niels {Nielsen} . Peder {Nielsen} Hauges Hustrue {Else Sørensdatter} og Anne Jensdatter Pindvig.
Begravelse nr. 6614
NOTITS: Begravet tre måneder gammel.
LINK: Affotografering.
26481795.07.19Ib Pedersen Gammelgaard Peder Pedersen Gammelgaard Else Kirstine Terkelsdatter IV Den 6te Maji hiemdøbt Peder Pedersen Gammelgaards og Else Terkelsdatters Barn navnlig Ib . Dom IVta post Trin {19. juli 1795}. fremstillet i Kirken. Moderens Moder {Anne Jensdatter} bar det , Fadd: Morten {Pedersen} Hesselvig . Peder Christian {Pedersen} Heesgaard og Hustrue {Mette Rasmusdatter} Pigen Anne Jensdatter Pindvig Peder {Olufsen} Skave og Erich Bertelsen.
NOTITS: Opkaldelse mærkelig, ingen af forældrene har Ib i familien, som er set.
LINK: Affotografering.
26491795.07.19Mette Kirstine Lauridsdatter Elkær Laurids Jensen Elkær Birte Bendtsdatter 3. den 19de Junii døbt i Præstegarden Laurids Jensens og Birthe Bendtsdatters Barn af Elkiær navnlig Mette Kirstine . Dom VII post Trin : {19. jul. 1795} femstillet i Kirken Terkels {Jensens} Kone {Anne Jensdatter} bar det , Fadd: Peder {Pedersen} Gammelgaard , Peder Christian {Pedersen} Heesgaard . Jacob Christensen tienende i Heesgaard . Pauline Hegelar . Peder Christians {Pedersen Heesgaards} Kone {Mette Rasmusdatter} .
LINK: Affotografering.
26501795.08.12Johanne Marie Sophie Lauridsdatter Lange Karstoft- Nørre Laurids Lasson Jørgensen Lange Karen Mogensdatter Brasch 4 Den 25 Junii Hiemdøbt Sr. Laurids {Lasson Jørgensen} Langes og Hustrues Madam: Karen {Mogensdatter} Brasch deres Datter navnl : Johanne Marie Sophie paa Nør: Carstoft . Fremstillet i Kirken d 12 August . Madam : Friis {Marie Anne Wellejus} bar det . Fadderne Hr {Rasmus Christensen} Rahr fra Felding Hr {Hans Thorning} Wellejus fra Omme. Terkel Jensen fra S: Karstoft . Min Kone {Maren Andersdatter Skovby} og Datter Pauline Hegelahr .
Begravelse nr. 6657
NOTITS: Begravet fire et halvt år gammel.
LINK: Affotografering.
26511795.10.04Mette Jensdatter Skarrild- Grene Jens Christensen Drantum Margrethe Christensdatter 5 D. 23 Aug: døbt i Præstegaarden Jens Christensen Drantum og Magrethe Christensdatters Barn navnl: Mette . Dom : XVIII p Trin : {4. okt. 1795} fremstillet i Kirken Fasteren Anne Cathrine {Christensdatter} bar det , Fadderne : Christen {Jensen} Drantum og Daatter Karen {Christensdatter} . Peder {Christensen?} Tiukiær , Michel {Andersen} Greenes Søn {Søren Michelsen} og Datter {Johanne Michelsdatter} .
LINK: Affotografering.
26521795.10.04Mads Larsen  Lustrup Lars Madsen Anne Pedersdatter V d. 28de Aug: døbt i Præstegaarden Lars Madsens og Anne Pedersdatters Baren af Lustrup navnlig Mads . Dom: XVIII post Trin : {4. okt. 1795} fremstillet i Kirken . Degnens {Christen Pedersen Lustrup} Kone {Margrethe Pedersdatter} bar det. Fadderne : Ebert {Lauridsen} . Peder {Nielsen} Lustrup , Oluf {Pedersen} Skræders Hustrue {Anne Christensdatter} , Barnets Sydskende , Peder {Larsen} og Anne Marie {Anne Kirstine Larsdatter} .
Begravelse nr. 6805
NOTITS: Begravet 1820 knap 25 år gammel.
LINK: Affotografering.
26531795.10.25Peder Sørensen Ronnum Søren Pedersen Ronnum Anne Marie Andersdatter VI d 11te Septembr : døbt i Præstegaarden Søren {Pedersen} Ronnums og Anne Marie Andersdatters Søn navnl: Peder . Dom : XXI p Trin : {25. okt. 1795} fremstillet i Kirken Mette Andersd: af Greene bar det . Fadderne . Niels Knudsen og Hustrue {Maren Andersdatter} Hans {Pedersen} Seltrup . Dorthe Nielsdatter Christen Jensen.
LINK: Affotografering.
26541795.11.15Maren Jensdatter Skarrild By Jens Olesen Minds Mette Marie Sørensdatter 6. D. 27 Sammes {Septembr :} hiemdøbt Jens Olesens {Minds} og Hustrues Mette Marie {Sørensdatter} i Lille Søndergrd , deres Datter, navnlig Maren . Dom: XXIV p Trin: {15. nov. 1795} fremstillet i Kirken Møllerens {Niels Rasmussen Winde} kone {Margrethe Olesdatter Minds} . Fadderne Ole {Olesen} Minds. Peder {Olufsen} Schave . Laurids {Andersen} Krog . Peder {Olufsen} Schaves Hustr: {Kirsten Pedersdatter} Anne [Kirstine] Sunds .
LINK: Affotografering.
26551795.11.22Christen Madsen Karstoft- Nørre Mads Jepsen Birte Christensdatter VII D. 6te Octobr: hiemdøbt i Egeberg-Huus Mads Jepsens og Berthe Christensdatters ægte Barn , navnl: Christen . Dom : XXV p: Trin {22. nov. 1795} fremstillet i Kirken . Mette Henrichsdatter {Uhre, Brande} bar det. Fadderne Knud Jensen, Erich Terkelsen . Niels {Jensen} Pindvig og Syster Anne {Jensdatter Pindvig} og Mette Pindvig.
LINK: Affotografering.
26561795.11.22Else Marie Hansdatter Silstrup Hans Pedersen Silstrup Kirsten Pedersdatter 7. d. 17 Octobr: døbt i Præstegaarden Hans Pedersens og Kirsten Pedersdatters Barn af Selstrup navnlig Else Marie . Dom: XXV p: Tin: {22. nov. 1795} fremstillet i Kirken . Søren {Pedersen} Ronnums Hustru {Anne Marie Andersdatter} bar det , Fadderne : Niels {Nielsen} Ronnum , Knud Nielsen , Niels Pedersens Hustrue Sidsel {Jensdatter} og Anne Cathrine Erichsdatter .
Begravelse nr. 6626
NOTITS: Begravet halvandet år gammel.
LINK: Affotografering.
26571795.12.27Karen Mortensdatter Hesselvig Morten Pedersen Hesselvig Petronille Pedersdatter Kirkeaar 1796 J Jesu Navn . I D. 19 Dec: døbt i Præstegaarden Morten Pedersens og Pernille Pedersdatters Barn af Hesselvig navnl: Karen . Fremstillet i Kirken Sønd: imellem Juul og Nytaar {27. dec. 1795} . Peder {Olufsen} Schaues Hustrue {Kirsten Pedersdatter} bar det, Fadd: Peder {Olufsen} Schaue Peder Christian {Pedersen} Heesgaard og Hustrue {Mette Rasmusdatter} Else {Terkelsdatter} Gammelgaard . Anne {Rasmusdatter} Heesgaard Kirsten {Jensdatter} Øvig . Erich Terkelsen Niels {Pedersen} Hesselvig .
LINK: Affotografering.
26581796.04.15Mette Jensdatter  Døvling Jens Christensen Tovdal Else Bendtsdatter D. 15 April døbt i Præstegaarden Jens {Christensen} Thodals og Else Bendtsdatters Barn af Deuling navnlig Mette . Dødt og begravet 6te Søndag efter Paaske .
Begravelse nr. 6617
NOTITS: Begravet 21 dage gammel.
LINK: Affotografering.
26591796.05.22Mette Christensdatter  Lustrup Christen Christensen Jegin Kirsten Pedersdatter D. 14 April døbt i Præstegaarden Christen Christensens Jegin og Kirsten Pedersdatters Barn af Lustrup navnlig Mette - - Fremstillet i Kirken Trinitatis Søndag Mosteren Anne Pedersdatter bar det , Fadderne Johannes {Giødesen}, Jonas {Pedersen} Anne Jacobsdatter , Gunder Marie Andersdatter {Hvedde, Assing} . Ingeborg Kirstine {Christensdatter} Lustrup.
LINK: Affotografering.
26601796.05.24Anne Marie Jensdatter Klink Jens Christensen Nexgaard Charlotte Amalie Poulsdatter Østergaard 4 Søndag eftter Paaske hiemdøbt Jens {Christensen} Nexgaards og Charlotte Amalia Østergaards Datter i Klinkgaarden , navnlig Anne Marie . 2den Pindse Dag fremstillet i kirken Jens Pedersens Hustrue {Ingeborg Pedersdatter} var det , Fadderne : Peder {Pedersen} Gammelgrd og Hustrue {Else Kirstine Terkelsdatter} Jens Pedersen Drongstrup {Sønder Felding} . Jens Christensen {Drantum} Lustrup . Pauline Hegelahr . Magrethe {Poulsdatter} Østergaard.
LINK: Affotografering.
26611796.07.17Inger Pedersdattter Lustrup Peder Nielsen Inger Nielsdatter D. 1 Junii døbt i præstegaarden Peder Nielsens og Hustrues Inger Nielsdatters Barn af Lustrup navnlig Inger . Dom : VIIIva p Trin: fremstillet i kirken Sognefogdens {Peder Pedersen Gammegaard formodet} Hustrue {Else Kirstine Terkelsdatter formodet} bar det , Fadderne Søren Madsen Paarup {Assing} . Pauline Hegelahr Søren Madsens Datter {Kirsten Sørensdatter} . Anne Kirstine Jensdatter . Jonas Pedersen .
Begravelse nr. 6659
NOTITS: Begravet knap fire år gammel.
LINK: Affotografering.
26621796.10.02Anne Cathrine Pedersdatter Lustrup Peder Jensen Kirsten Nielsdatter Den 9de Aug : hiemdøbt i Præstegaarden Peder Jensens og Hustrues Kirsten Nielsdatters Barn af Lustrup navlig Anne Cathrine . Fremstillet i Kirken Dom : XIX p: Trinit: Mosteren Dorthe {Nielsdatter, Herning} bar det , Fadderne Gamle Christen {Nielsen} Jegin . Oldefaderen Niels Michelsen {Herning} . Johan Herman Hegelahr . Maren Hegelahr .
LINK: Affotografering.
26631796.10.02Kirstine Nielsdatter Lustrup Niels Nielsen Debelmose Anne Pedersdatter Natten imellem 19de og 20de Aug : hiemdøbt i Lustrup Niels {Nielsen} Deulemoses og Anne Pedersdatters Barn navnlig Kirstine . Fremstillet i Kirken Dom: XIX p. Triit: Systeren Maren {Nielsdatter} bar det, Fadderne: Peder Birk, Jens {Christensen} Degnens Søn . Maren Madsdatter . Peder {Christensen} Smeds Hustrue {Kirsten Jensdatter} og Datter Mette Cathrine {Pedersdatter} .
LINK: Affotografering.
26641797.01.15Thomas Christian Jensen Karstoft- Sønder Jens Nielsen Skrædder Karen Carstensdatter D. 9 Nov : døbt i Præstegaarden Jens Nielsen Skræders og Hustrues Karen Carstensdatters Barn af S: Carstoft Thomas Christian . Fremstillet i Kirken Dom IIda p Epiphan : Faderens Stedmoder Niels Pedersens Hustr {Sidsel Jensdatter} : bar det . Fadd: Peder Skave . Knud {Jensen} Karstoft . Jens {Jensen} Pindvigs søn Niels {Jensen} , Niels Larsen af Selstrup . Christen Carstensens Hustrue {Mette Christensdatter} . Anne Cathrine Erichsdatter.
LINK: Affotografering.
26651797.02.12Jens Christian Jensen Skarrild- Grene Jens Christensen Drantum Margrethe Christensdatter Kirkeaar 1797 J. Jesu Navn . I. Den 15de Decembr : 1796 hiemdøbt i Præstegaarden Jens Christensens gaardmand i Greene og Hustrues Magrethe Christensdatters Søn navnlig Jens Christian . Fremstillet i Kirken Dom . Septuagesima Mette Andersdatter i Greene bar det . Fadderne : Peder Christian {Pedersen} Ole Pindvig . Jonas Pedersen . Peder {Christensen} Tyvkiærs kone {Kirsten Hansdatter} Michel {Andersen} Greenes Datter {Johanne Michelsdatter} .
LINK: Affotografering.
26661797.03.05Jens Christian Christensen Skarrild- Grene Christen Hansen Askær Anne Marie Jensdatter II. Den 5te Martii , som var 1ste Søndag i Faste, blev døbt i Kirken Christen Hansen Askkiærs og Anne Marie Jensdatters Barn af Greene , navnlig Jens Christian . Mosteren Marie {Jensdatter} bar det , Fadderne Peder Schave . Else {Christensdatter} Simons . Mette Andersdatter begge Morbrødrene Hans {Jensen} og Niels {Jensen} .
LINK: Affotografering.
26671797.04.17Inger Katrine Pedersdatter  Heesgaard Peder Christian Pedersen Mette Rasmusdatter Den 18de Martii hiemdøbt i Heesgaard Peder Christian Pedersens og Hustrues Mette Rasmusdatters Barn , navnlig Inger Cathrine . Fremstillet i Kirken 2den Paaske Dag . Sognefogdens {Peder Pedersen Gammelgaard} Hustrue {Else Kirstine Terkelsdatter} bar det , Fadderne : Gamle Peder {Pedersen} Gammelgaard Søren {Pedersen} Ronnum . Johan Herman Hegelahr . Jonas Pedersen Peder Nielsens Kone . Jeppe Pedersen . Anne Kirstine Jensdatter . Anne Rasmusdatter .
LINK: Affotografering.
26681797.04.17Mette Marie Pedersdatter Skave Peder Olesen Skave Kirsten Pedersdatter Den 20de Martii døbt i Præstegaarden Peder Olesens og Hustrues Kirsten Pedersdatters Barn af Schave navnlig Mette . Fremstillet i Kirken 2den Paaske Dag , hvor det blev kaldet Mette Marie . Møllerens {Niels Rasmussen Winde} kone {Margrethe Olesdatter Minds} bar det . Fadderne : Ole Minds Sognefogden {Peder Pedersen Gammelgaard} . Mølleren {Niels Rasmussen Winde} . Erich Terkelsen.
LINK: Affotografering.
26691797.05.28Søren Nielsen Pindvig Niels Sørensen Flø Inger Hansdatter Samme 1ste Maji døbt i Præstegaarden Niels Sørensens og Inger Hansdatters Barn af Pindvig navnlig Søren . Fremstillet 6te Søndag efter Paaske . Kirsten Pedersdatter Pindvig bar det , fadderne : Jens {Olesen} Minds Søren Fløe . Johan Herman Hegelahr . Peder Hansen . Anne Kirstine Peders Pindvigs kone . Ole Pindvigs kone . Maren Hegelahr . Dorthe {Nielsdatter}, som tiener Knud {Jensen} Carstoft .
NOTITS: Niels Sørensen Flø ses 1791-92 i Lustrup, 1796-97 i Pindvig. Ole Pindvig og Peder Pindvig ikke identificeret.
LINK: Affotografering.
26701797.06.04Bendt Jensen Døvling Jens Christensen Tovdal Else Bendtsdatter Den 17de April døbt i Præstegaarden Jens {Christensen} Thodals og Else Bendsdatters Barn af Deuling navnl: Bendt . Dette skeede den 17de April , som var 2den Paaske Dag . Fremstillet 1ste Pintse=Dag . Jens Bendtsens kone {Kirsten Marie Christensdatter} bar det . Fadderne : Poul {Christensen} Thodal Christen Jacobsen Arnborg . Birthe Jacobsdatter . Mette Pedersdatter . Are[.]nt Jensens Hustrue {Johanne Jensdatter}.
Begravelse nr. 6660
NOTITS: Begravet tre år gammel.
LINK: Affotografering.
26711797.06.04Maren Pedersdatter  Ronnum Søren Pedersen Ronnum Anne Marie Andersdatter Den 26de April hiemdøbt i Præstegaarden Søren Pedersens og Anne Marie Andersdatters Barn af Ronnum , navnlig Maren . Fremstillet 1ste Pintse Dag . Hans {Pedersen} Selstrups Hustr : Kirsten Pedersdatter . bar det , Fadderene : Peder Christian {Pedersen} og Hustr : {Mette Rasmusdatter} Peder Knudsen Trevad . Maren Hauge Niels Knudsen og Hustrue {Maren Andersdatter} Hans Pedersens Søn Peder {Hansen} og Christen Jensens Søn Anders {Christensen} . Christen Jensen. Dorthe Nielsdatter.
NOTITS: Hypotese: enten er Kirsten Pedersdatter eller Hans Pedersen Silstrup søsken til Søren Pedersen, som kom fra Sigten i Bording sogn.
LINK: Affotografering.
26721797.07.09Mette Katrine Mortensdatter  Hesselvig Morten Pedersen Hesselvig Petronille Pedersdatter Den 7de Junii døbt i Præstegaarden Morten Pedersens og Petronille Pedersdatters Barn af Hesselvig , navnlig Mette Cathrine . Fremstillet i Kirken Dom : IV p Trin : den 9de Julii . Faderbroderens kone fra Hoven bar det . Fadderne : Peder Gammelgaard Senior et Junior . Sven {Pedersen} Ødevig. Faderbroderen fra Hoven Peder Christian {Pedersen} Heesgaard . Peder {Nielsen} Hesselvigs Hustrue {Maren Christensdatter} Peder {Olufsen} Schaves Hustr: {Kirsten Pedersdatter} Peder {Pedersen} Gammelgaards Hustr: {Else Kirstine Terkelsdatter} Niels {Pedersen} Hesselvig . Erik Terkelsen {17, søn af Terkel Jensen, Sønder Karstoft}, Kirsten Ødevig . Johanne i Hesselvig.
LINK: Affotografering.
26731797.08.13Anders Nielsen  Silstrup Niels Knudsen Maren Andersdatter Den 4de Julii døbt i Præstegaarden Niels Knudsens og Hustrues Maren Andersdatters Søn Anders af Selstrup . Fremstillet i Kirken Dom : IXna p Trin : Mette Andersdatter bar det, Fadderne : Søren {Pedersen} Ronnum , Christen Jensen, Peder Hansen . Dorthe Nielsdatter . Niels {Nielsen} Ronnums {Sidsel Christensdatter} og Christen Jensens Hustruer {Katrine Marie Christensdatter}.
Begravelse nr. 6638
NOTITS: Begravet et år gammel.
LINK: Affotografering.
26741797.09.03Bodil Katrine Pedersdatter Gammelgaard Peder Pedersen Gammelgaard Else Kirstine Terkelsdatter Den 1ste Aug: hiemdøbt . Sognefogdens Peder {Pedersen} Gammelgaards og Hustrues Else {Kirstine} Terkeldatters Barn navnlig : Bodild Cathrine . Fremstillet i Kirken 12te Søndag efter Trinit: den 3die Sept : Mad: Lange {Karen Mogensdatter Brasch} paa Nør Castoft bar det. Fadderne : Sr {Laurids Lasson Jørgensen} Lange . Peder {Pedersen} Gammelgaard senior Morten {Pedersen} Hesselvig. Peder {Olesen} Schaue. Laurids {Jensen} Elkiær . Terkel Jensen Peder Christian {Pedersen} Jonas Pedersen. Erich Terkelsen. Jens Jørgen Jeppe Pedersen . Peder {Olesen} Schaues Hustr: {Kirsten Pedersdatter} Morten {Pedersen} Hesselvigs Hustr: {Mette Rasmusdatter} Laurids {Jensen} Elkiærs Hustr: {Birte Bendtsdatter} Anne Kirstine Jensdatter . Pauline Hegelahr .
LINK: Affotografering.
26751797.10.29Sophie Andersdatter Skarrild By Anders Jensen Kirsten Christensdatter Den 21de Sept : hiemdøbt Anders Jensens og Kirsten Christensdatter Ægte Barn af Scharrild Bye navnl: Sophie . Fremstillet i kirken 20de Søndag efter Trinit : Elisabeth Hegelahr bar det, Fadderne : Knud {Jensen} Carstoft . Erich Terkelsen . Jonas Pedersen . Else {Kirstine Terkelsdatter} Gammelgaard . Mette Anne Kristines Datter . og Pauline Hegelahr .
Begravelse nr. 6655
NOTITS: Begravet to år gammel.
LINK: Affotografering.
26761797.11.01Dødfødt Karstoft- Nørre Christen Carstensen Mette Christensdatter Christen Carstensens og Mette Christensdatters dødfødte Drengebarn af Nør : Castoft .
Begravelse nr. 6629
LINK: Affotografering.
26771797.12.17Mette Katrine Svendsdatter Øvig Svend Pedersen Øvig Mette Katrine Byrgesdatter Dom : 21 post Trin: den 5te Nov : døbt i Præstegaarden Sven Pedersens og Hustrues Mette Cathrine Byrgesdatters datter af Ødevig navnl: Mette Cathrine . Dom : III. Advent : fremstillet i Kirken . Peder Hesselvigs Hustrue {Maren Christensdatter} bar det . Fadd: Peder {Pedersen} Gammelgaard . Christen Ødevig. Laurids {Andersen} Krog . Kirsten Ødevig Maren Johannesdatter Johanne Svendsdatter.
LINK: Affotografering.
26781798.01.01Helle Katrine Margrethe Lauridsdatter Lange Karstoft- Nørre Laurids Lasson Jørgensen Lange Karen Mogensdatter Brasch Den 6te Novembr hiemdøbt Her {Laurids Lasson Jørgensen} Langes og Hustrues Mad: Karen Braschs Datter paa Nør : Carstoft , navnlig Helle Cathrine Magrethe . Fremstillet i kirken paa Nytaars Dag . 1798 . Peder {Pedersen} Gammelgaards Hustrue {Else Kirstine Terkelsdatter} bar det . Fadd: Terkel Jensen og Knud= {Jensen} i S. Carstoft . Peder {Pedersen} Gammelgaard. Barnets Halvbrødre . Søren og Jørgen . Jens Jørgen . Christence {Christensdatter} Høyer . Pauline Hegelahr . Knuds {Else Hansdatter} og Jens {Jensen Pindvig} Carstofts koner {Anne Nielsdatter} .
LINK: Christence Christensdatter Højer.
LINK: Affotografering.
26791798.04.08Samuel Jensen  Døvling Jens Bendtsen Kirsten Marie Christensdatter I Jesu Navn Aar 1798 . Den 1 Febr : døbt i Præstegaarden Jens Bendtsens og Hustrues Kirsten Marie Christensdatters Barn af Deuling navnlig : Samuel . Fremstillet i kirken 1ste Paaske Dag.
Begravelse nr. 6658
NOTITS: Begravet to år gammel.
LINK: Affotografering.
26801798.03.25Jens Christensen Lustrup Christen Christensen Jegin Kirsten Pedersdatter Den 13de Martii døbt i Præstegaarden Christen Christensen Skræders {Jegins} og Hustrues Kirsten Pedersdatters Søn af Lustrup navnlig Jens Død og begraven med sin Moder den 25de Martii.
Begravelse nr. 6633
NOTITS: Begravet en uge gammel, sammen med moderen.
LINK: Moderen Kirsten Pedersdatters begravelse.
LINK: Affotografering.
26811798.06.03Søren Jensen Skarrild By Jens Olesen Minds Mette Marie Sørensdatter Den 25de April hiemdøbt Jens Olesens og Hustrues Mette Marie Sørensdatters Barn i Lille Søndergaard , navnlig Søren - - - Fremstillet i Kirken Festo Trinitatis . Niels {Christensen} Haulunds kone {Kirstine Nielsdatter} i Pindvig bar det . Fadderne Niels {Rasmussen Winde} Møller . Peder {Olesen} Skaue . Niels {Christensen} Haulund . Maren Minds .
LINK: Affotografering.
26821798.06.24Else Jensdatter  Lustrup Jens Christensen Drantum Margrethe Christensdatter Den 11te Maji hiemdøbt . Jens Christensens , gaardmand i Greene og Hustrues Magrethe ChristensDatter navnl: Else . Forældrene boede forhen i Greene ; men vare nu flyttede til Lustrup hvor Barnet blev født ogt døbt . - Fremstillet i Kirken Dom : IIItie post Trin : Degnens {Christen Pedersen Lustrup} Kone {Margrethe Pedersdatter} bar det . Fadderne : Peder Nielssen Peder Christian {Pedersen} Heesgaard . Jonas Pedersen . Mette {Rasmusdatter} Heesgaard Johanne tienende i Gammelgaard .
LINK: Affotografering.
26831798.10.07Anne Madsdatter Skarrild- Grene Mads Christensen Anne Marie Michelsdatter d. 11te Augusti hiemdøbt i Præstegaarden huusmands Mads Christensens og Hustrues Anna Maria Michelsdatters Barn Anna af Grene. Fremstillet i kirken Dom : XVIIIva post Trin : fasteren Johanne Christensdatter bar det . Fadderne : Michel {Andersen} Grene og søn Søren {Michelsen} . Niels Larsen Pindvig og Hustrue {Anne Katrine Eriksdatter} og Barnets Moster Johanne {Michelsdatter} .
LINK: Affotografering.
26841798.10.07Dødfødt Pige Lustrup Peder Nielsen Inger Nielsdatter 7de Octobr begravet Peder Nielsens og Inger Nielsdatters dødfødte Pige barn fra Lustrup.
Begravelse nr. 6639
LINK: Affotografering.
26851799.01.01Carsten Christensen  Silstrup Christen Carstensen Mette Christensdatter I Jesu Navn Aar 1799ve. Den 3 Decembr : 1798 hiemdøbt i Præstegaarden Gaardmand Christen Carstensens og Hustrues Mette Christensdatters Søn Carsten af Selstrup. Fremstillet i kirken paa Nytaars Dag . Niels Pedersens Hustrue {Sidsel Jensdatter} Fadderne Lars Carstensen , Peder Hansen Jens {Nielsen} Skræders kone {Karen Carstensdatter} . Sven Erichsens kone {Mette Marie Nielsdatter} . Anne Kirstine Andersdatter.
LINK: Affotografering.
26861799.01.14Stine Johanne Nielsdatter Skarrild Mølle Niels Rasmussen Winde Margrethe Olufsdatter Minds Den 14de Januarii hiemdøbt i Møllen Niels Rasmussen Windes og Magrethe Olufsdatter Minds ægte Barn , navnlig Stine Johanne Død .
Begravelse nr. 6645
NOTITS: Begravet een eller to dage gammel.
LINK: Affotografering.
26871799.03.25Ellen Kirstine Mortensdatter  Hesselvig Morten Pedersen Hesselvig Pernille Pedersdatter Den 21de Februarii hiemdøbt i Hesselvig Morten Pedersens og Pernille Pedersdatters ægte Barn navnlig Ellen Kirstine . Fremstillet i kirken 2den Paaske Dag den 25de Martii Peder {Nielsen} Hesselvigs Hustrue {Maren Christensdatter} bar det , Fadderne : gamle Peder {Pedersen} Gammelgaard , unge Peder {Pedersen} Gammelgaard , Peder {Olufsen} Skaue , Peder Christian {Pedersen} Christen {Pedersen, 17} Hesselvig, Erch Terkelsen {19} , Mette {Rasmusdatter} Heesgaard , Else {Terkelsdatter} Gammelgaard . Kirsten {Jensdatter} Ødevig . Johanne Pedersdatter. Svend {Pedersen} Ødevig.
LINK: Affotografering.
26881799.04.19Johanne Marie Nielsdatter  Pindvig Niels Christensen Haulund Kirstine Nielsdatter Samme 21de Februar : Hiemmedøbt i Præstegaarden Niels {Christensen} Haulunds af Pindvig og Hustrues Kierstine Nielsdatters Barn , navnlig Johanne Marie . Fremstillet i Kirken Almindelig Bededag den 19de April . Mosteren {Kirsten Nielsdatter Lindvig, 25} fra Sønd: Omme Mølle.
LINK: Affotografering.
26891799.05.12Kirsten Katrine Jensdatter Silstrup Jens Nielsen Skrædder Karen Carstensdatter De 9de April døbt i Præstegaarden Jens Nielssen Skræders og Hustrues Karen Carstensdatters Barn af Selstrup navnlig Kirsten Cathrine . 1ste Pintse Dag fremstillet i kirken.
Begravelse nr. 6652
NOTITS: Begravet 8 måneder gammel december 1799.
LINK: Affotografering.
26901799.06.02Peder Pedersen Skave Peder Olesen Skave Kirsten Pedersdatter Den 28de April hiemdøbt i Præstegaarden Peder Olesens og Hustrues Kirsten Pedersdatters Barn af Skaue , navnlig Peder . Fremstillet i kirken Dom : IIda post Trin : Mosteren Petronella {Pedersdatter} af Hesselvig bar det . Fadderne : Jens {Olesen} Minds og Hustr: {Mette Marie Sørensdatter} . Morten {Pedersen} Hesselvig . Peder Christian {Pedersen} Heesgaard og Hustrue {Mette Rasmusdatter} . Gamle Peder {Pedersen} Gammelgaard Jens Jacobsens datter {Abbelone Jensdatter} . Michel {Andersen} Greenes Datter {Johanne Michelsdatter} . Jens Pedersen . Christen Nielssen {Jegin?} .
Begravelse nr. 6733
NOTITS: Begravet elleve et halvt år gammel.
LINK: Affotografering.
26911799.06.23Giøde Richard Pedersen  Lustrup Peder Andersen Birk Anne Katrine Christensdatter Den 23de Junii døbt i Præstegaarden Gaardmand Peder {Andersen} Birchs og Hustrues Anne Cathrine Christensdatters Søn Giøde Richard af Lustrup . Død begravet d 30 Junii.
Begravelse nr. 6649
NOTITS: Død et par dage gammel.
LINK: Affotografering.
26921799.06.30Anders Pedersen Pindvig? Peder Andersen Kirsten Pedersdatter Pindvig Den 23de Maji døbt i Præstegaarden Huusmand Peder Andersens og Hustrues Kirsten Pedersdatter Pindvigs Barn af Trendes Huus , navnlig Anders . Fremstillet i kirken Dom : VI post Trin . Anne Jensdatter Pindvig bar det Fadderne :
NOTITS: Moderen kaldes Kirsten Pedersdatter Pindvig datter af Peder Jensen Pindvig. Forældrene bor FT 1801 i Sønder Kartoft til leje ved Peder Nielsen Hauge. "Trendes Huus" ligger ved Nørre Karstoft se begravelse #6691 og FT 1801.
LINK: Affotografering.
26931799.07.15Dødfødt  Silstrup Niels Larsen Anne Katrine Eriksdatter Den 4 Aug : introduceret Niels Larsens Hustrue Anne Cathrine {Eriksdatter} af Seltrup efter et Dødfødt Drengebarn .
Begravelse nr. 5993
NOTITS: Datoen den 15. juli 1799 er skønnet og ansat tre uger før introduktionen af moderen 4. august 1799.
LINK: Affotografering.
26941799.08.04Peder Larsen  Døvling Lars Christensen Maren Nielsdatter Den 27de Junii døbt i Præstegaarden gaardmand Lars Christensens og Hustrues Maren Nielsdatters Søn af Deuling navnlig Peder . Fremstillet i kirken Dom : XIma post Trin: fasteren Maren {Christensdatter} i Bukkiær bar det , fadderne :
LINK: Affotografering.
26951799.08.18Bodil Kirstine Jensdatter Døvling Jens Christensen Tovdal Else Bendtsdatter Den 17de Julii døbt i Præstegaarden Jens {Christensen} Thodals og Hustrues Else Bendtsdatters Barn af Deuling navnlig Bodild Kirstine . Fremstillet i kirken Dom : XIII post Trin :
LINK: Affotografering.
26961799.09.03Dødfødt Pigebarn  Heesgaard Peder Christian Pedersen Heesgaard Mette Rasmusdatter  Dom: XVII post Trin : begravede Peder Christian {Pedersen} Heesgaard og Mette Rasmusdatters dødfødte Pige=Barn .
Begravelse nr. 6650
LINK: Affotografering.
26971799.11.24Kirstine Christensdatter  Lustrup Christen Christensen Jegin Mette Lauridsdatter Den 20de Sept : hiemdøbt i Præstegaarden Christen Christensens {Jegins} og Hustrues Mette lauridsdatter Barn af Lustrup navnlig Kirstine . Fremstillet i kirken Dom : XXVIIma Trin : Jomfrue Pauline Heglahr bar det , Fadderne : Jeppe Pedersen Christen {Nielsen} Jegin , Peder {Pedersen} Gammelgaard Johan Herman Hegelahr . Jomfrue Lydia Bergithe Hegelahr . Anne Rasmusdatter og Peder Nielsens Kone {Maren Christensdatter} .
LINK: Affotografering.
26981799.12.25Anne Pedersdatter  Gammelgaard Peder Pedersen Gammelgaard den Unge  Else Kirstine Terkelsdatter Den 29de Novembr : døbt i Præstegaarden Sogenfogdens Peder {Pedersen} Gammelgaards og Hustrues Else Kirstine Terkelsdatters Datter navnlig Anne . Fremstillet i kirken Feri : Secund : Natal : Terkels {Jensens} kone {Anne Jensdatter} bar det - Faddere : Terkel {Jensen} , Laurids {Jensen} Elkiær , Morten {Pedersen} Hesselvig , Peder {Nielsen} Hesselvig . Peder {Olufsen} Schaue og Hustrue {Kirsten Pedersdatter} og de 3de nestforanmeldte {Hustruer gennemstreget} Mænds Hustruer {Birte Bendtsdatter i Elkær, Petronille Pedersdatter i Hesselvig og Maren Christensdatter i Hesselvig} . Jonas {Pedersen}, Præstens Døttre Pauline og Lydia Bergitha {Hegelahr} Pigen Johanne Pedersdatter.
NOTITS: De "3de nestforanmeldte Mænds" her forstået som Laurids Elkiær , Morten Hesselvig og Peder Hesselvig. For ved Peder Schaue står jo allerede og Hustrue
LINK: Affotografering.
26991800.01.26Niels Andersen  Skarrild By Anders Jensen Kirsten Christensdatter Den 24de Decembr : hiemdøbt i Degneboligen Anders Jensens og Kirsten Christensdatters ægte Barn navnlig Niels . Fremstillet i kirken Dom : IIItia post Epiph : Maren Johannisdatter bar det , Fadderne : Erich Terkelsen.
LINK: Affotografering.
27001800.04.14Anne Marie Svendsdatter Silstrup Svend Eriksen Mette Marie Nielsdatter Den 25de Februar Hiemdøbt i Selstrup Sven Erichsens og Hustrues Mette Marie Christensd : Barn navnlig Anne Marie . Fremstillet i kirken 2den Paaske=Dag , Pauline Hegelahr bar det Fadderne : Niels {Nielsen} Ronnum Peder Christen {Pedersen} . Chr: Carstensens Hustr : {Mette Christensdatter} Peder Hansen af Greene . Dorthe Nielsdatter : Mosteren Anne {Nielsdatter?} fra Felding.
NOTITS: Moderen kaldes Nielsdatter, da hun gifter sig 1790 i Borris og i Skarrild FT 1801. Christensdatter må være en fejl. Præst Hegelahr har hidtil ikke lavet den slags fejl, men her to gange indenfor et år. Mette Marie måske født *1764.01.01 Nederby, Sønder Felding, mor: Anne Pedersdatter.
LINK: Affotografering.
27011800.05.09Michel Madsen Skarrild- Grene Mads Christensen Anne Marie Michelsdatter Den 7de April døbt i Præstegaarden Huusmands Mads Christensens og Hustrues Anna Maria Michelsdatter Barn af Greene navnlig Michel . Fremstillet i kirken den 9de Maji Peder {Olufsen} Schaues Hustrue {Kirsten Pedersdatter} bar det . Fadderne : Peder {Olufsen} Schaue . Peder Hansen , Barnets Morbroder {Søren Michelsen} og Moster {Johanne? Michelsdatter} , Jens Iversens kone {Margrethe Christensdatter Hvipskov} .
LINK: Affotografering.
27021800.06.15Christen Jensen Beksgaard Jens Christensen Drantum Margrethe Christensdatter Den 8de Maji døbt i Præstegaarden Jens Christensens {Drantums} og Hustrues Magrethe Christensdatters Barn af Beksgaard , navnlig : Christen . Fremstillet i kirken Dom : 1ma post Trin : den 15te Junii Mette {Rasmusdatter} Heesgaard bar det , Fadderne : Peder {Pedersen} Gammelgaard, Peder {Mortensen} Stusgaard , Jens Pedersen . Else {Kirstine Terkelsdatter} Gammelgaard og Lydia Birgitha Hegelahr .
Begravelse nr. 6668
NOTITS: Begravet et år gammel.
LINK: Affotografering.
27031800.06.29Sidsel Kirstine Tønnesdatter  Døvling Tønnes Hansen Ellen Marie Mortensdatter Den 30te April døbt i Præstegaarden Tønnes {Thomas} Hansens og Ellen Marie - - - - - - - - - {Mortensdatter} ægte barn af Deuling navnlig Cidsel Kirstine . Fremstillet i kirken Dom : IIItia post Trin : Smedens Enke fra Bekhuus bar det ; Fadd:
NOTITS: Denne familie opholder sig kun et par år i Skarrild, derfor kender præsten ikke moderens efternavn, som er Mortensdatter fra FT 1801 i Døvling og fra Grindsted kirkebog. Tønnes kaldes i Grindsted Thomas. Bektoft ligger i Nørre Karstoft, måske er Bekhus i nærheden.
LINK: Affotografering.
27041800.06.29Christen Jespersen  Klink Jesper Clemmensen Maren Pedersdatter Den 16de Maji hiemmedøbt Jesper Clemensens og Maren Pedersdatters Ægte barn af Klink navnlig Christen . Fremstillet i kirken Dom : IIItia post Trin: Pauline Hegelahr bar det ; Fadderne : Johan Herman Hegelahr . Maren Hegelahr . Christen {Christensen/Nielsen} Jegin og Hustr: {Mette Lauridsdatter/Anne Kirstine Madsdatter} .
Begravelse nr. 6662
NOTITS: Begravet tre måneder gammel.
LINK: Affotografering.
27051800.07.13Johanne Marie Nielsdatter Silstrup Niels Larsen Anne Katrine Eriksdatter Den 4 Junii døbt i Præstegaarden Niels Larsens og Hustrues Anne Cathrine Erichsdatter Barn af Selstrup navnlig Johanne Marie . Frermstillet i kirken Dom : Vte post Trin : den 13de Julii Peder Bodsens kone {Kirsten Marie Jensdatter} fra Olling {Assing sogn} bar det, Fadderne : Lars {Carstensen} Pindvig .
LINK: Affotografering.
27061800.08.17Knud Nielsen  Silstrup Niels Knudsen Maren Andersdatter Den 8de Julii døbt i Præstegarden Niels Knudsens og Maren Andersdatters ægte Barn af Selstrup navnlig Knud . Fremstillet i kirken Dom : Xma post Trin : Halvsysteren Dorthe Nielsdatter bar det . Fadderne Søren {Pedersen} Ronnum . Sven Erichsen . Pigen Kirsten Nielsdatter . Niels Nielsen {Ronnums} Hustrue {Sidsel Christensdatter} .
LINK: Affotografering.
27071801.02.08Jens Pedersen Karstoft- Nørre Peder Jensen Kirsten Nielsdatter Kirkeaar 1801. J Jesu Navn. Dom: Sexagesima den 8de Februar døbt i Kirken Peder Jensens og Hustrues Kirsten Nielsdatters Søn af Egeberg navnlig Jens . Terkels [Jensens} Hustrue {Anne Jensdatter} bar det , Fadderne : Terkel Jensen . Jens Terkelsen . Dorthe Nielsdatter . Anne Jensdatter . Peder {Pedersen} Gammelgaards Hustrue {Else Kirstine Terkelsdatter} .
LINK: Affotografering.
27081801.03.29Bendt Jensen Døvling Jens Christensen Tovdal Else Bendtsdatter Den 20de Febr: døbt i Præstegaarde Jens {Christensen} Thodals og Hustrues Else Bentsdatters Søn af Deuling , navnl: Bendt . Fremstillet i kirken Plame=Søndag . Jens Bendtsens Datter Mette Kristine {Jensdatter} bar det . Jens Bendtsen og søn Bendt {Jensen} Jacob Jensen og Apollone Jensdatter . Kirsten {Pedersdatter} Skaue .
Begravelse nr. 6669
NOTITS: †1801.08.02 seks måneder gammel.
LINK: Affotografering.
27091801.04.26Johanne Marie Sophia Lauridsdatter Lange  Karstoft- Nørre Laurids Lasson Jørgensen Lange Karen Mogensdatter Brasch Den 5te Martii hiemmedøbt Sr Laurids Lassen Lange og Hustrues Karen Brask {Mogensdatter} Deres datter navnlig Johanne Marie Sophia paa Nør: Castoft. Fremstilledes i kirken 3die Søndag efter paaske . Madame Brasch {Malene Katrine Margrethe Brasch} , Barnets Mormoder bar det , Fadderne : Terkel Jensen {Anne Jensdatter} og Jens Jensen {Pindvig} {Anne Nielsdatter} med begge deres Koner , Johan Herman Hegelahr , Pauline Hegelahr .
LINK: Affotografering.
27101801.05.31Christen Jensen  Silstrup Jens Nielsen Skrædder Karen Carstensdattter Den 25de Martii døbt i Præstegaarden Jens Nielsen Skræders og Hustrues Karen Carstensdatters Søn af Selstrup navnlig Christen . Festo Trinitat : fremstillet i kirken . Peder {Pedersen Lyhr} Schoubergs Kone {Susanne Christensdatter, Sønder Felding} bar det . Fadd : Niels {Nielsen} Ronnum , Ib Jensen, Jonas Pedersen . Niels Nielssens {Ronnums} Hustru: {Sidsel Christensdatter} Malene Lauridsdatter.
NOTITS: Moderen har to brødre Christen og Lars Carstensen i Skarrild, men de optræder ikke.
LINK: Affotografering.
27111801.07.12Anne Marie Nielsdatter  Lustrup Niels Nielsen Pilgaard Mette Pedersdatter Feria Pentecostes IIde Die 25to Maji hiemdøbt Niels Nielsen Juulgaards og Mette Pedersdatters Ægte barn af Lustrup navnlig : Anne Marie . Fremstillet Dom: 6ta post Trinit : Susanna {Christensdatter} i Schouberg bar det , fadderne Anders Andersen fra Hallundbek {Sønder Omme} , Jeppe Pedersen, Evert Lauridsen , Johanneses {Giødesens} Kone {Gertrud Christiansdatter} .
LINK: Affotografering.
27121801.09.20Maren Pedersdatter Studsgaard Peder Mortensen Studsgaard Mette Andersdatter Den 13 August døbt i Præstegaarden Peder {Mortensen} Studsgaards og Mette Anderdatter Barn af Scharild navnlig Maren . Fremstillet i kirken Dom : 16ta post Trin: Niels Nielsens kone {Elles Marie Christensdatter} i Selstrup bar det . Fadderne : Christen {Pedersen} Studsgaard fra {Grønborg} Borris . Niels Knudsen , Jens {Christensen} Nexgaard . Ib {Jep, Jeppe} Pedersen , Johanne Pedersdatter , Bodild Andersdatter.
LINK: Affotografering.
27131801.09.27Christian Peder Nielsen Silstrup Niels Larsen Anne Katrine Eriksdatter 23de August : døbt i Præstegaarden Niels Larsens og Hustrues Anne Cathrine Erichsdatter Barn af Selstrup navnlig Christian Peter . Dom XVIIma post Trin: den 27de Septembr: fremstillet i kirken . Barnets Faster fra Felding bar det , Fadderne : Niels {Nielsen} Ronnum , Niels Pedersen , Peder Hansen , Niels Pedersens Hustrue {Sidsel Jensdatter} , Niels Nielsens Hustrue {Elles Marie Christensdatter} .
NOTITS: Her ses Niels Nielsen Ronnum og Niels Nielsen i Silstrup begge sammen som faddere. Niels Larsen er søn af Lars Carstensen og en kvinde. Søsteren kunne være en halvsøster.
LINK: Affotografering.
27141801.09.03Anne Jensdatter Skarrild By Jens Olesen Minds Mette Marie Sørensdatter D. 3die Septembr: hiemdøbt Jens Olesens Mindses og Hustrues Mette Marie Sørensdatters Barn, navnl: Anne . Begravet d 11te Octobr : Her endes lægdets Af= og Tilgang .
Begravelse nr. 6670
NOTITS: Begravet een måned gammel.
LINK: Affotografering.
27151801.12.26Michel Sørensen Skarrild- Grene Søren Michelsen Kirsten Jensdatter Den 10de Novembr: døbt i Krogager Søren Michelsens og Kirsten Jensdatters ægte barn , navnlig Michel af Grene . Fremstillet i Kirken anden Juledag Hans {Pedersen} Grenes kone {Kirstine Pedersdatter} bar det , Fadderne Christen Ødevig . Peder Hansen {Ravnholt} . Christen Vejlgaard . Jens Iversens kone {Margrethe Christensdatter Hvipskov} Niels {Nielsen} Ronnums Datter Kirsten {Nielsdatter} .
NOTITS: Dåben fandt sted i Krogager? Der findes intet sogn Krogager, men et sted Krogager fx i Grindsted.
LINK: Affotografering.
27161801.12.26Peder Pedersen Heesgaard Peder Christian Pedersen Mette Rasmusdatter Den 28de Novembr : hiemmedøbt Peder Christian Pedersens og Mette Rasmusdatters Ægte barn af Heesgaard navnlig Peder . Fremstillet i kirken 2den Juledag Degnekonen {Anne Troelsdatter} bar det . Fadderne : Morten {Pedersen} Hesselvig . Laurids {Jensen} Elkiær Christen {Pedersen} Hesselvig . Peder {Christensen} Degn Jonas {Pedersen} Laurids Elkiærs kone {Birte Bendtsdatter} Anne Rasmusdatter . Maren Jensd : Pauline Hegelahr . Malene Lauridsdatter .
Begravelse nr. 6673
NOTITS: Begravet fem måneder gammel.
LINK: Affotografering.
27171802.01.24Jens Pedersen  Peder Jensen Glejbjerg Anne Marie Brunsdatter Den 14de Novembr : døbt i Præstegaarden Peder {Jensen} Glejbjergs og Anne Marie Brunsdatters Søn Jens af Bekhuset. Fremstillet i kirken Dom : 3tia p Epiph : Terkels {Jensens} Pige Karen bar det . Fadderne : Jeppe {Pedersen} Niels Jensen {Pindvig i Sønder Karstoft} Jonas {Pedersen} . Anne Kirstine Andersdatter og Jens {Olesen} Mindses Hustrue {Mette Marie Sørensdatter} .
LINK: Affotografering.
27181802.02.21Niels Pedersen Lustrup Peder Nielsen Inger Nielsdatter Kirkeaar 1802 . I: J : Navn d 29de Nov: 1801. Den 11te Januar døbt i Præstegaarde Peder Nielsens og Inger Nielsdatters Barn af Lustrup navnlig Niels — Fremstillet i kirken Dom : Sexagesima . Degnens {Christen Pedersen Lustrup} kone {Anne Troelsdatter} bar det Fadd: Peder Christian {Pedersen} Heesgaard og Hustr {Mette Rasmusdatter} Evert {Lauridsen} . Søren Madsen af Paarup {Assing} . Lars Madsens Hustr : {Anne Pedersdatter} Peder Christensen Lustrup : Mette Cathrine Pedersdatter .
LINK: Affotografering.
27191802.02.28Else Kirstine Pedersdatter Skave Peder Olufsen Skave Kirsten Pedersdatter den 23de januar : hiemdøbt Peder Olufsens og Kirsten Pedersdatters ægte barn , navnlig Else Kirstine i Schaue . Fastelavns Søndag fremstillet Herren i kirken . Mette {Rasmusdatter} Heesgaard var det . Fadderne : Niels {Rasmussen Winde} Møller , Morten {Pedersen} Hesselvig . Peder {Pedersen Lyhr} Skoubierg og Hustr. {Susanne Christensdatter} . Gamle Peder {Pedersen} gammelgrd . Jens {Olufsen} Minds. Møllerkonen {Margrethe Olufsdatter Minds} Peder Hansen {Ravnholt} Pigen i Skaue .
LINK: Affotografering.
27201802.03.07Anne Mortensdatter Hesselvig Morten Pedersen Hesselvig Petronille Pedersdatter Den 29de Januar : hiemdøbt Morten Pedersens og Petronella Pedersdatters ægte barn af Hesselvig navnlig Anne . Fremstillet i kirken Dom : Invocavit . Sven {Pedersen} Ødevigs Hustrue {Mette Katrine Byrgesdatter} bar det . Fadd : Peder {Pedersen} Gammelgaard . Peder {Olufsen} Schaue og Hustr {Kirsten Pedersdatter} Peder Christian {Pedersen} Peder {Nielsen} Hesselvig Hustr. {Maren Christensdatter} Ingeborg Christensdatter . Anne Rasmusdatter . Christen {Pedersen} Hesselvig Jens Christensen.
LINK: Affotografering.
27211802.05.30Peder Pedersen Gammelgaard Peder Pedersen Gammelgaard Else Kirstine Terkelsdatter Den 8de April Hiemmedøbt Peder Pedersens Gammelgaards og Else {Kirstine} Terkelsdatters ægte Barn , navnlig Peder I Scharild bye Gammelgaard. Fremstillet i kirken 30te Maji Dom: Exaudi Morten {Pedersen} Hesselvigs Hustr {Petronille Pedersdatter} bar det . Fadderne : Morten {Pedersen} Hesselvig Peder {Olufsen} Schaue Jonas Pedersen . Niels Nielsen . Peder {Olufsen} Schaues Hustr : {Kirsten Pedersdatter} Peder Christensens Hustr : {Silstrup? Kirsten Hansdatter} Malene Lauridsdatter .
LINK: Affotografering.
27221802.07.18Christen Jensen Beksgaard Jens Christensen Drantum Margrethe Christensdatter Den 25de Maji hiemmedøbt Jens Christensens {Drantums} og Hustrues Magrethe Christensdatters Barn af Beksgaard navnlig Christen . Fremstillet i kirken Dom : 5ta post Trin : den 18de Julii . Degnens {Christen Pedersen Lustrup} Datter Ingeborg {Christensdatter} bar det , Fadder : Præstens Datter Maren {Hegelahr} .
Begravelse nr. 6723
NOTITS: Begravet syv et halvt år gammel.
LINK: Affotografering.
27231802.10.31Anne Johanne Nielsdatter Pindvig Niels Christensen Haulund Kirstine Nielsdatter Den 4de Septembr: døbt i Præstegaarden Niels {Christensen} Hauland af Pindvig og Hustrues Kirstine Nielsdatters Barn Anne Johanne — Fremstillet i kirken den 31te Octobr: 20de Søndag efter Trin : da Bestemoderen {Johanne Marie Joensdatter} fra Omme Mølle bar det , Fadderne 2 Morbrødre {Hans Nielsen Lindberg 33 og Hans Christian Nielsen 21 eller Joen Nielsen 29} fra Omme Mølle , Svogeren {Christen Sørensen} fra Grinsted ; Peder Lustrup , Else {Kirstine Terkelsdatter} . Mette Thomasdatter .
LINK: Affotografering.
27241802.12.12Christen Nielsen Silstrup Niels Nielsen Elles Marie Christensdatter Den 28de Octobr : døbt i Præstegaarden Niels Nielsens og Hustrues Elles Marie Christensdatters Barn af Selstrup navnlig Christen . Fremstillet i kirken Dom : IIItie Advent: d 12te Decembr: Barnets Moster bar det . Fadderne Barnest Moster . Søren {Nielsen} Ronnum , Niels Knudsen . Barnets Farbroder Niels {Nielsen} . Pigen Marianne Thomasdatter.
LINK: Affotografering.
27251803.03.23Niels Christensen Krog Christen Christensen Jegin Mette Lauridsdatter Den 29 Decembr : hiemdøbt i Præstegaarden Christen Christensens og Hustrues Mette Lauridsdatter Barn af Krog , navnlig Niels . Fremstillet i Kirken den 23de Martii , da Faderen blev begravet , Peder Lustrups Kone bar det . Fadderne Jonas Pedersen , Niels Nielsen . Christen {Pedersen?} Studsgaard . Mette Pindvig og Mette Cathrine Pedersdatter.
LINK: Faderens Christen Christensen Jegins begravelse.
LINK: Affotografering.
27261803.01.23Karen Christensdatter Skarrild By Christen Carstensen Mette Christensdatter Den 22de Januar : Hiemdøbt i Scharild Bye Inderstes Christen Carstensens og Hustrues Mette Christensdatters Barn navnlig Karen . Fremstillet Herren i Kirken den 23de Januar : Dom : IIItia post Epiph: Mosteren Anne Cathrine {Christensdatter} bar det . Fadderne : Peder Christensen Lustrup , Jonas Pedersen , Christen {Nielsen} Jegins Hustrue {Anne Kirstine Madsdatter} , Præstens Døttre : Maren og Lydia Bergithe Hegelahr .
Begravelse nr. 6711
NOTITS: Her identificeres Peder Lustrup som Peder Christensen Lustrup — Lustrup som kaldenavn fra hans far degn Christen Pedersen Lustrup. Christen Carstensen var FT 1801 i Krog, her er han inderste i Skarrild By.
LINK: Affotografering
27271803.04.11Anne Jensdatter Skarrild By Jens Olufsen Minds Mette Marie Sørensdatter Den 8de Martii hiemdøbt Jens Olufsen Mindses og Hustrues Mette Marie Sørensdatters Barn navnlig Anne i Lille Søndergaard . Fremstillet i Kirken paa 2den Paaske Dag Peder {Olufsen} Skaues Kone {Kirsten Pedersdatter} bar det , Fadderne : Peder {Olufsen} Skaue , Rasmus Minds , Pigen i Møllen .
LINK: Affotografering
27281803.04.17Ingeborg Marie Tønnesdatter Døvling Tønnes Hansen Else Marie Mortensdatter 17 April som var Dom : auasi modo genit : fremstillet et Pigebarn fra Deuling navnlig Ingborg Marie , Forældrene vare Tønnes hansen og Hustrue Ellen Marie - - - - - {Mortensdatter} af Deuling. At Barnet var hiemmedøbt af Gjordemoderen Maren Hannerup fra Schiærlund , blev offentlig bevidnet . Anne Jensdatter bar det , Fadderne Inger Jacobsdatter , Peder Nielsen, Terkel Jensen.
NOTITS: Føde dato arbitrær sat til fire uger før dåben. Familien flytter kort efter 1803 tilbage til Grindsted, hvor hun kaldes Thomasdatter.
LINK: Jordemoderen Maren Pedersdatter Hannerup er 78 år gammel, omtales i Skærlund i Brande her som svigermor.
LINK: Affotografering
27291803.05.08Peder Nielsen Bektoft Niels Pedersen Anne Kirstine Andersdatter Den 8de Maji Heimdøbt i Præstegaarden et uægte Barn af Greene , som blev kaldet Peder , Jens Iversen af Greene , i hvis Huus det var født , tilligemed Hans Pedersens Hustrue {Kirstine Pedersdatter} , som holdt det for Daaben , bevidnede at Barnets Moder er den ugivte Qvinde Anne Kirstine Andersdatter Bektoft , som opholder sig i Greene og at hun har udlagt som Barnefader den ugivte unge Person Niels Pedersen af Hejnsvig Sogn. Dette Barn blev begraven d 19de Maji Christi Himmelfarts Dag .
Begravelse nr. 6682
NOTITS: Begravet 11 dage gammel. Moderen er 23 år gammel.
LINK: Affotografering
27301803.06.12Dødfødt dreng Døvling Jens Christensen Tovdal Else Bendtsdatter Dom : 1ma p Trin : blev Jens {Christensen} Thodals kone af Deuling Else Bendtsdatter indledet efer at hun d 12te Maji havde født et dødfødt Foster af Mandkiønnet . Anno 1803 d 14de Maji gav Gjordemoderen Inger Hansdatter af Heesgaard i Scharild Sogn mig undertegnede følgende Anmeldelse mundtlig , angaaende et dødfødt Barn ved hvis Fødsel hun den 12te Maji have været brugt i Deuling Scharild Sogn. Forældrenes Navne ere : Jens Christensen Thodal og Hustrue Else Bendtsdatter . Moderen kom ikke for tidlig . Fosteret blev født baglænds , saa at Fødderne kom først , og det kom let frem indtil Brystet , og var saa længe levende , men saa gik fødselsveerne længe fra Moderen , hvorover Barnet døde indet det var født ; En hel Time forgik fra den Tid man bemerkede Liv i fosteret , indtil det blev fuldkommen født . Fosteren var af Mandkiønnet . Gjordemoderen brugte slet intet Haandgreb eller Middel for at faae det til Live , saasom hun ansaae det alt for sildig , og enhver tilstedeværende saae , at det var virkelig dødt . Moderen har ikke tilforn født noget dødfødt Barn . Datum ut supra i Scharild Præstegaard. N Hegelahr Sognepræst for Scharild og Arnborg Meenigheder i Hammerum Herred. Den 17de Julii 1803 har Sognepræsten Nicolaus Heglahr oplest dette for os undertegenede , som vare nærværende ved ovenmeldte fødsel , og vi bevidne , at alting har sig i Sandhed saaledes, som Gjordemoderen har forklaret det Datum Scharild Degnebolig ut supra. Barnets Moder Else Bendtsdatter med paaholden Pen. En Nabokone Kirsten Marie Christensdatter med Paaholden Pen . Ligeledes har Sognepræsten oplæst dette for mig , som tilstaaer , at alting gik til med bemeldte Fødsel , som Gjordemoderen har bekiendt . Dette bevidnes af mig , som Naboerske . Scharild Præstegaard den 14de August 1803. Bartholine Bergithe Knudsdatter . I følge Cancellie=Skrivelse af 24 Dec : 1802 Indsendes dette til Riber Stifts Physicus med det oprigtige Ønske , at de Haandbreb eller Midler , som befindes tienlige til at bringe Dødfødte til live , maatte vorde almindelig bekindtegjorte; thi en uexamineret Gjordemoder , som vores er , er ellers uvidende om Mueligheden deraf . Listen over copulerede , fødte og Døde affærdiget d 21de Nov: 1803 . [.] D: Gloria !
Begravelse nr. 6681
NOTITS: Forordningen fra december 1802 foranledigede lange skrivelser fra præsterne om dødfødte børn og hvad der var blevet gjort for at bringe børn til live. Hegelahr her ansporer meget fornuftigt, at det skal bekendtgøres, hvad der er muligt. Præsten Ludvig Michael Lund i Brande sogn brugte forordningen til at voldsomt genere jordemødrene, som til sidst ikke vil komme til fødsler, fordi de vidste om Lunds urimelige, usaglige beskyldninger.
LINK: Affotografering
LINK: Ludvig Lund i Brande sogn om fødsler.
27311803.10.23Troels Jespersen Klink Jesper Clemmensen Maren Pedersdatter Den 9de Septembr døbt i Præstegaarden Jesper Clemmensens og Hustrues Maren Pedersdatters Søn af Klink navnlig Troels . Fremstillet Dom XXma den 23de Octobr : Anne Kirstine {Andersdatter} Bektoft bar det . Fadd: Peder {Christensen} Klink. Johan Herman Hegelahr Carsten {korrekt: Christen} Carstensen . Pigen Anne Rasmusdatter . Sven Erichsens Kone {Mette Marie Nielsdatter} .
NOTITS: Præsten Hegelahr skrev Carsten Carstensen en fejl for Christen Carstensen.
LINK: Affotografering
27321803.11.13Anne Pedersdatter Heesgaard Peder Christian Pedersen Heesgaard Mette Rasmusdatter Den 17de Octobr : Hiemdøbt Peder Christian Pedersens og Hustrues Mette Rasmusdatters Barn i Heesgaard navnlig Anne . Pauline Hegelahr bar det frem i kirken Dom : XXIII tia d 13de Novembr : fadderne : Morten {Pedersen} Hesselvig , Peder {Olufsen} Schaue , Peder {Christensen} Lusgtrup , Peder {Pedersen} Gammelgrd . Johan {Pedersen} , Christen {Sørensen} Beksgaard , Rasmus {Nielsen} Winde Johan Herman Hegelahr Richards Kone . Else {Kirstine Terkelsdatter} Gammelgaard Kirsten {Pedersdatter} Schaue . Malene {Lauridsdatter} Elkiær Maren Jensdatter Anne Rasmusdatter Ingeborg Lustrup .
LINK: Affotografering
27331803.11.27Jens Sørensen Skarrild- Grene Søren Michelsen Kirsten Jensdatter Den 20de Octobr døbt i Præstegaarden Søren Michelsens og Hustrues Kirsten Jensdatters Søn af Green navnlig Jens . Anne {Pedersdatter?} Buckiær bar det frem Dom: 1ma Adventus Fadderene Hendes {Anne Bukkærs} Mand Niels Nils {Debbelmose?} og Christen {Jensen} Ødevigs kone {Katrine Marie Christensdatter} Christen Bukkiær . Peder Hansen {Ravnholt} . Hans {Pedersen} Greenes kone {Kirstine Pedersdatter} Johanne {Pedersdatter} Hesselvig .
LINK: Affotografering.
27341804.01.29Christen Pedersen Lustrup Peder Christensen Lustrup Christiane Christensdatter Den 16. Decembr : 1803 døbt i Degneboligen Peder Christensens {Lustrups} og Hustrues Christiane Christensdatters Søn Christen . Fremstillet Dom : Septuagesima Degnekonen {Anne Troelsdatter} bar det . Fadd : Peder {Olufsen} Skaue . Rasmus {Nielsen} Winde . Johannes {Giødesens} og Datter Maren {Johannesdatter} , Ingeborg {Christensdatter} Lustrup .
LINK: Affotografering.
27351804.03.11Jens Christensen Skarrild By Christen Jensen Øvig Katrine Marie Christensdatter Den 14de Januar 1804 hjemdøbt Christen Jensen Ødevigs og Hustrues Cathrine Marie Christensdatters Søn i Scharild Bye navnlig Jens . Fremstillet i Kirken Dom Lætare den iite Martii . Sven {Pedersen} Ødevigs Hustruer bar det . Fadderne : Niels Pedersen Hesselvig . Malene Lauridsdatter Elkiær.
LINK: Affotografering.
27361804.02.26Gravers Christian Pedersen Silstrup Peder Christensen Hjuler Maren Graversdatter Den 18de januar Hiemdøbt Peder Christensens og Maren Graversdatters Ægte=Søn i Selstrup navnlig Gravers Christian . Fremstillet 2en Søndag i Fasten Anne Graversdatter bar det , Fadderne : Peder Andersen , Jørgen Sørensen af Lille Fjelstervang {Vorgod sogn} Peder {Christensen} Tyvkiær , Lille Niels {Nielsen} Ronnum , Karen {Carstensdatter} Skrædder , Kirsten Nielsdatter Ronnum.
NOTITS: Maren og Anne Graversdatters far er Gravers Jensen *1730 Beksgaard i Skarrild, han flyttede til Lille Fjelstervang i Vorgod. Faderen Peder Christensens tilnavn Hjuler fra hans far Christen Sørensen Hjuler fx i Tarp i Brande FT 1801.
LINK: Affotografering.
27371804.03.06Anne Pedersdatter Skave Peder Olufsen Skave Kirsten Pedersdatter Den 6te Martii Hiemdøbt i Schaue Peder Olufsens {Skaves} og Hustrues Kirsten Pedersdatters Barn Anne . Fremstillet Dom : Miseri[c] : Domini den 15de April . Peder Gammelgaards Hustrue {Else Kirstine Terkelsdatter} bar det . Fadd: Peder {Pedersen} Gammelgrd . Morten {Pedersen} Hesselvig . Jens Terkelsen {20, Sønder Karstoft} .
LINK: Affotografering.
27381804.04.02Niels Pedersen  Peder Pedersen Gammelgaard Else Kirstine Terkelsdatter Den 7de martii hiemdøbt i Gammelgaard Peder Pedersens {Gammelgaards} og Hustrues Else Kirstine Terkelsdatters Søn navnlig Niels . Fremstillet 2den Paaskedag . Præstens Kone {Maren Andersdatter Skovby} Morten {Pedersen} Hesselvig . Laurids {Jensen} Elkiær og Datter {Malene Lauridsdatter, 21} , Jens Terkelsen Morten {Pedersen} Hesselvigs Hustrue {Petronille Pedersdatter} :
LINK: Affotografering.
27391804.04.15Karen Pedersdatter  Peder Jensen Glejbjerg Anne Marie Brunsdatter Den 9de Martii døbt i Ødevig Peder Jensen Glejberg og Hustrues Anne Marie Bruunsdatters Barn af Bekhuus navnlig Karen . Fremstillet i Kirken Dom : Miser : Dom , d 15de April . Sven {Pedersen} Ødevigs Hustrue {Mette Katrine Byrgesdatter} bar det , Fadderne : Peder Buelund.
NOTITS: Familien flytter til Nørre Snede. Peder Jensen Glejbjerg (*1756c) †1812 (skifte) Tvillinghus, Nørre Snede. Karen Pedersdatter kommer 1812 til plejeforældre Peder Hansen og Karen Christensdatter i Nortvig i Nørre Snede.
LINK: Affotografering.
27401804.04.22Anne Marie Nielsdatter Silstrup Niels Knudsen Maren Andersdatter Den 11te martii Hiemdøbt Niels Knudsens og Maren Andersdatters Barn i Seltrup navnlig Anne Marie . Fremstillet Dom: Jubilata den 22de April . Søren {Pedersen} Ronnums Hustrue {Anne Marie Andersdatter} bar det Faddere : Peder {Mortensen} Studsgaard. Niels {Nielsen} Ronnum, Niels Nielsens Hustrue {Sidsel Christensdatter} . Dorthe Nielsdatter . Christen Jensens {Mosgaards?} Søn {?Anders Christensen} og {?Elles Marie Christensdatter} Else Marie Larsdatter .
Begravelse nr. 6688
NOTITS: Begravet fire måneder gammel. Lidt mærkeligt er at Niels Nielsen her betyder Niels Nielsen Ronnum, ellers er det navnet på den anden Niels Neilsen.
LINK: Affotografering.
27411804.05.21Niels Pedersen Karstoft- Nørre Peder Jensen Kirsten Nielsdatter Den 9de April døbt i Præstegaarden Peder Jensens og Kirsten Nielsdatters Ægtebarn af Trendeshuus navnlig Niels . Fremstillet feria secunda Pentecostes den 21e Maji . Peder Larsens Hustrue {Johanne Jensdatter} af Schaue Huus bar det . Fadderne : Knud Jensen . Jens Terkelsen . Jens Bendtsens datter {Miette Kirstine Jensdatter} .
LINK: Affotografering.
27421804.04.27Margrethe Jensdatter Skarrild By Jens Olufsen Minds Mette Marie Sørensdatter Den 28de Martii Hiemmedøbt Jens Olesen Mindses og Hustrues Mette Marie Sørensdatters Barn i Lille Søndergaard , navnlig Magrethe . Fremstillet Almindelig Bededag den 27de April . Møllerens Niels Mindes Kone {Margrethe Olufsdatter Minds} bar det. Faddere :
LINK: Affotografering.
27431804.09.09Peder Christian Mortensen Hesselvig Morten Pedersen Hesselvig Petronille Pedersdatter Den 22de Julii Hiemdøbt i Hesselvig Morten Pedersens og Hustrues Petronelle Pedersdatters Søn navnlig Peder Christian . Fremstillet i Kirken Dom XVta post Trin : Præstekonen {Maren Andersdatter Skovby} bar det , Faddere : Suen {Pedersen} Ødevig . Peder {Olufsen} Schaue Peder {Pedersen} Gammelgaard : Mette {Rasmusdatter} Heesgaard . Pauline Hegelahr .
LINK: Affotografering.
27441804.09.16Morten Studsgaard Jensen Lustrup Jens Pedersen Johanne Mortensdatter Den 24de Julii Hiemdøbt , i Lustrup Jens Pedersens og Hustrues Johanne Mortensdatters Søn, navnlig Morten Studsgaard . Fremstillet i kirken Dom XVIta Faderens Datter af første Ægteskab bar det . Fadderne : Rasmus {Nikolajsen} Heesgaard . Jonas {Pedersen} Mette {Rasmusdatter} Heesgaard . Mette Cathrine Pedersdatter.
NOTITS: Opkaldt efter moderens far Morten Pedersen Studsgaard.
LINK: Affotografering.
27451804.11.25Nicoline Nielsdatter Lustrup Niels Nielsen Pilgaard Mette Pedersdatter Den 17de Octobr : Hiemdøbt den afgangen Niels Nielsen Pilgaards og Hustrues Mette Pedersdatter Datter i Lustrup, navnlig Nicoline . Fremstillet i Kirken Dom : XXVIta den 25de Novembr : Susanna {Christensdatter} i Skouberg {Sønder Felding} bar det Fadd: Peder {Pedersen} Skouberg . Jens Terkelsen . Jeppe Pedersen Mette {Rasmusdatter} Heesgaard . Maren Johannisdatter.
LINK: Faderen Niels Nielsen Pilgaards begravelse 18. marts 1804, druknet i Rind Å.
LINK: Affotografering.
27461805.02.03Else Marie Jensdatter Skarrild- Grene Jens Christensen Drantum Margrethe Christensdatter Den 15de Novembr : 1804 døbt i Præstegaarden Jens Christensen Drantums og Hustrues Magrethe Christensdatters Barn af Selstrup {Selstrup gennemstreget} NB: Greene navnlig Else Marie — femstillet i Kirken Dom : IVta p: Epiph: den 3die Februar : 1805 Hans {Pedersen} Greenes Kone {Kirstine Pedersdatter} bar det . Fadderne : Peder {Christensen} Tyvkiær , Peder Hansen {Ravnholt} Mariane Pedersdatter . Kirsten Nielsdatter Peder {Christensen Lustrup} Degns kone {Christiane Christensdatter} .
Begravelse nr. 6702
NOTITS: Begravet knap to år gammel. Jens Christensen Drantum boede før i Silstrup, nu 1804 i Skarrild Grene. FT 1801 i Skarrild By.
LINK: Affotografering.
27471805.06.03Poul Richardsen Lustrup Richard Madsen Birte Marie Poulsdatter Kirke = Aar 1805 I: J: N: Den 28de Februar: døbt i Præstegaarden Richard Madsens og Berthe Marie Poulsdatters Barn af Lustrup navnlig Poul . — fremstillet i kirken 2den Pintse Dag den 3die Junii . Præstens Datter Maren Hegelahr bar det . Faddere . Præstekonen {Maren Andersdatter Skovby} Mette {Rasmusdatter} , Rasmus Nicolajsen, Laurids {Jensen} Elkiær , Johan Herman Hegelahr , Pigen Karen Carstensdatter . Moderen introduceret med Barnet .
LINK: Affotografering.
27481805.06.30Kirsten Marie Nielsdatter Silstrup Niels Larsen Anne Katrine Eriksdatter Den 5te Maji blev Listen over Født og Dødt mandskab bortsendt til Herredsfogden . Den 15de Maji døbt i Præstegaarden Niels larsens og Hustrues Anne Cathrine Ericksdatters Barn af Selstrup navnlig Kirsten Marie Fremstillet i kriken den 30te Junii Maren Jensdatter af Gaarsvig {Sønder Felding} bar det Faddere : Jens {Svendsen} Gaarsvig . Lars {Carstensen} Pindvig Peder Hansen {Ravnholt} , Niels Nielsen , Gl: Niels Pedersens Hustrue {Sidsel Jensdatter} , Barnets Faster og Anne Kirstine Andersdatter . Else Marie Larsdatter. Moderen introduceret s. D.
NOTITS: Faderen Niels Larsen er søn af Lars Carstensen Pindvig her i Bektoft i Skarrild.
LINK: Affotografering.
27491805.07.28Christen Pedersen Silstrup Peder Christensen Hjuler Maren Graversdatter Den 11te Junii hiemdøbt Peder Christensens og Maren Graversdatters Barn i Selstrup navnlig Christen . Dom: 7ma p Trin: fremstillet i kirken . Anne Andersdatter Skoubye bar det . Fadderne : Præstens Datter Maren Hegelahr.
Begravelse nr. 6694
NOTITS: Begravet tre måneder gammel.
LINK: Affotografering.
27501805.09.29Maren Christensdatter Døvling Christen Pedersen Sandfeld Abelone Jensdatter Den 21de August døbt i Præstegaarden Christen Pedersens og Hustrues Apollone Jensdatters Barn af Deuling navnlig Maren . Fremstillet i kirken den 29de September . Fasteren fra Sandfeld {Ane Pedersdatter} bar det , Fadderne Jens Jacobsen , Jørgen {Andersen} Arvad, farbroderen {Laust Pedersen} af Sunds Mølle .
LINK: Affotografering.
27511805.10.20Peder Christian Svendsen Heesgaard Beksgaard Svend Eriksen Mette Marie Christensdatter Den 30te August døbt i Præstegaarden Sven Erichsens og Hustrues Mette Marie Christensdatters - - - Barn af Beksgaard navnlig Peder Christian Heesgaard . Fermstillet i kirken den 20de Octobris . Mette Rasmusd: Heesgaard bar det . Fadderne : Morten Pedersen Hesselvig og Hustrue {Petronille Pedersdatter} Peder Nielsen Silstrup {22c}, Kirsten {Pedersdatter} Skau . Maren Beksgaard og Mosteren Anne Christensdatter.
NOTITS: Moderens navn Mette Marie ?Nielsdatter? i FT 1801.
LINK: Affotografering.
27521805.11.24Jens Bertelsen Karstoft- Sønder Bertel Christensen Anne Jensdatter Den 6te Octobr døbt i Præstegaarden Berthel Christensens og Hustrues Anne Jensdatters Søn af Sønder Castoft navnlig Jens . Mosteren Else Jensdatter bar det frem i Scharild Kirke Dom XXII den 24de Nov : Faddere . Morbrødrene Niels, Ib og Jens . Jens Terkelsen . Moderen introduceret med Barnet.
LINK: Affotografering.
27531805.12.28Dødfødt dreng Skave Peder Olufsen Skave Kirsten Pedersdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'I Jesu navn Søndagen efter Nytaar den 5te Januar {1806} begravet Peder {Olufsen} Skaves og Hustrues Kirsten Pedersdatters dødfødte Drenge barn . Anno 1805 den 28de Decembr : indfandt Gjordemoderen Inger Hansdatter sig her i Præstegaarden og tilmeldte mig et Dødfødt Barns Fødsel ... '}
Begravelse nr. 6695
27541805.12.29Maren Christensdatter Skarrild By Christen Jensen Øvig Katrine Marie Christensdatter Den 8de Nov : indsendt Listen over Døde og Fødte til KriegsCommisairen . Den 10de Novembris hiemdøbt Christen Jensen Ødevigs og Hustrues Cathrine Marie Christensdatters Barn af Scharild bye navnlig Maren . Fremstillet i kirken Søndag imellem Juul og Nytaar . Mosteren {Ellen Katrine Christensdatter} i Felding Mølle bar det . Faddere : Felding Møller {Christen Jensen}
Begravelse nr. 6700
NOTITS: Begravet otte måneder gammel.
LINK: Affotografering.
27551806.02.16Christen Jonsen Nielsen Pindvig Niels Christensen Haulund Kirsten Nielsdatter Kirke = Aar 1806 I. Jesu Navn . Den 9de Decembr: 1805 døbt i Præstegaarden Niels {Christensen} Haulunds og Hustrues Kirstine Nielsdatters Søn Christen (Jonsen) af Pindvig. Fremstillet i kirken Fastelavns Søndag den 16de Febriar: Else {Kirstine} Gammelgaard bar det. Faddere: Peder {Pedersen} Gammelgaard , Niels {Nielsen} Ronnum , Niels Knudsens Søn {Peder Nielsen} Niels Larsens Kone {Anne Katrine Eriksdatter} Barnet blev kaldet Christen Jonsen . Moderen introduceret tillige .
LINK: Affotografering.
27561806.02.03Ole Jensen Skarrild- Grene Jens Olesen Mette Marie Sørensdatter Den 3die Februar : 1806 hiemmedøbt Jens Olesens og hustrues Mette Marie Sørensdatters Søn i Greene navnlig Ole — Døde førend det kom i kirken. Moderen introduceret den 2den Martii.
Begravelse nr. 6696
NOTITS: Begravet 14 dage gammel. I begravelsen stor erklæring af jordemoderen Inger Hansdatter, hvordan det kom til fødslen.
LINK: Affotografering.
27571806.05.27Niels Nielsen Silstrup Niels Nielsen Elles Marie Christensdatter Den 31te Martii døbt i Præstegaarden Niels Nielsen og Hustrues Elles Marie Christensdatter Barn af Selstrup navnlig Niels . Fremstillet i kirken paa anden Pindtse Dag , da Moderen blev introduceret .
LINK: Affotografering.
27581806.06.29Dorte Sørensdatter Skarrild- Grene Søren Michelsen Kirsten Jensdatter Den 6te Maji døbt i Præstegaarden Søren Michelsens og Hustrues Kirsten Jensdatters Barn af Greene navnlig Dorthe . Femstillet i kirken Dom : 4ta p: Trin : den 29de Junii . Peder {Olufsen} Skaues Hustrue {Kirsten Pedersdatter} bar det. Fadd: Hans {Pedersen} Green , Christen {Jensen} Ødevig i Studsgaard . Christen Pedersen i Ødevig . Peder Hansens Hustrue {Margrethe Jensdatter} . Poul {Christensen} Thodals Datter (18, Bodil Poulsdatter} . Moderen introduceret tillige .
Begravelse nr. 6701
NOTITS: Begravet fire måneder gammel.
LINK: Affotografering.
27591806.07.13Peder Christian Pedersen Lustrup Peder Andersen Kirsten Pedersdatter Den 11te Junii hiemdøbt Peder Andersens og Hustrues Kirsten Pedersdatters Søn i Degneboligen navnlig Peder Christian . Fremstillet i kirken Dom VIta p Trin : den 13de Julii . Jomfrue Anne Marie {Lauridsdatter} Lange bar det . Faddere Peder {Nielsen} Hauge , Mette {Rasmusdatter} Heesgaard . Johan Herman Hegelahr . Maren Hegelahr . Moderen indledet s: {..} .
NOTITS: Peder Andersen FT 1801 indsidder i Sønder Karstoft ved Peder Nielsen Hauge.
LINK: Affotografering.
27601806.10.26Karen Mortensdatter Hesselvig Morten Pedersen Hesselvig Petronille Pedersdatter Den 13de Septembr døbt i Præstegaarden Morten Pedersens og Pernille Pedersdatters Barn af Hesselvig navnlig Karen . Fremstillet i kirken Dom XXIma post Trin : 26de Oct: Mette {Rasmusdatter} Heesgaard bar det. Fadd : Peder {Pedersen} Gammelgrd . Peder {Olufsen} Skaue , Niels {Pedersen} Hesselvig, Johan Herman Hegelahr , Maren {Christensdatter} Hesselv og Datter Johanne {Pedersdatter} etc : Moderen indledet s: D: —
LINK: Affotografering.
27611807.02.01Jens Christensen Lustrup Christen Nielsen Væring Kirsten Nielsdatter Den 6te Novembr indsendt Listen {Fødte og Døde} til Krigscommisairen . og den 11 Dec : til Provsten. Kirkeaaret 1807 I Jesu Navn. Den 30te Novbr: Dom : 1ma Advent : døbt i Præstegaarden Christen Nielsen Værings og Hustrues Kirsten Nielsdatters Barn af Lustrup , navnlig Jens . Fremstillet i kirken den 1ste Februar : Niels Hauges Hustrue bar det Fadd: begravet den 8te Martii — Moderen introduceret s: Dag.
Begravelse nr. 6703
NOTITS: Tre måneder gammel.
LINK: Affotografering.
27621807.03.26Sidsel Marie Jensdatter Skarrild- Grene Jens Christensen Drantum Margrethe Christensdatter Den 15de Januar : Døbt i Præstegaarden Jens Christensens og Hustrues Magrethe Christensdatters Barn af Green navnlig Sidsel Marie . Fremstillet i kirken Skiærtorsdag den 16de Martii . Kirsten Nielsdatter Selstrup bar det . Fadd: Søren Michelsen , Peder Nielssen , Niels Larsens Hustrue {Anne Katrine Eriksdatter} og Maren Nielsdatter. Moderen introduceret samme Dag .
Begravelse nr. 6767
NOTITS: Begravet 1815 otte et halvt år gammel.
LINK: Affotografering.
27631807.03.08Peder Christian Pedersen Gammelgaard Peder Pedersen Gammelgaard Else Kirstine Terkelsdatter Den 20de Januarii hiemmedøbt Peder Pedersens og Husrues Else Terkelsdatters Søn Peder Christian i Gammelgaard. Den 8 Martii Dom : Lætare fremstillet Herren i Kirken : Mette {Rasmusdatter} Heesgaard bar det . Faddere : Terkel {Jensen} Peder {Olufsen} Schau . Morten {Pedersen} Hesselvig og Hustr : {Petronille Pedersdatter} Jens Elkiær . Erich Terkelsen . Maren Hegelahr . Maren Heesgaard . Lene {Anne Malene Lauridsdatter} Elkiær. Moderen introduceret .
LINK: Affotografering.
27641807.04.12Margrethe Pedersdatter Skave Peder Olufsen Skave Kirsten Pedersdatter Den 17de Februar : døbt i Præstegaarden Peder Olufsens og Kjersten Pedersdatters barn af Schaue navnlig Magrethe . Fremstillet i kirken den 12te April Pigen Mette Kirstine Jensdatter Deuling . Morten {Pedersen} Hesselvig , Mølleren {Niels Rasmussen Winde} Pernille {Pedersdatter} Hesselvig , Mette {Rasmusdatter} Heesgaard. Else {Kirstine Terkelsdatter} Gammelgaard . Else Heesgaard . Anne Marius , Maren {Pedersdatter} Skaue Ole {Nielsen} Møller . Oster {Pedersen} i Skaue. Moderen introduceret s: D :
LINK: Affotografering.
27651807.06.28Birte Marie Christensdatter Døvling Christen Pedersen Sandfeld Abelone Jensdatter Den 21de Maji døbt i Præstegaarden Christen Pedersens og Hustrues Apollone Jensdatters Barn af Deuling navnlig Birthe Marie — Fremstillet i Kken den 28de Junii . Mormoderen {Bartholine Knudsdatter} bar det : Fadd : Moderen introduceret s: D:
LINK: Affotografering.
27661807.09.13Dorte Kirstine Pedersdatter Silstrup Peder Christensen Hjuler Maren Graversdatter D 12te Julii døbt i Præstegaarden Peder Christensen Hjulers og Maren Graversdatters Barn af Selstrup navnlig : Dorthe Kirstine . Fremstillet i Kirsten den 13de Septembr . Pigen {........} bar det. Fadderne : Moderen introduceret tillige .
Begravelse nr. 6713
NOTITS: Begravet ni måneder gammel.
LINK: Affotografering.
27671807.10.04Ole Jensen Skarrild- Grene Jens Olesen Mette Marie Sørensdatter Den 3die Septembr døbt i Præstegaarden Jens Olesens og Hustrues Mette Marie Sørensdatters Barn Ole af Green. Fremstillet den 4de Octobr : Møllerkonen {Margrethe Olesdatter Minds} bar , Faddere Mølleren {Niels Rasmussen Winde} , Søn {Ole Nielsen} og Datter {Anne Marius Nielsdatter} , Peder {Olufsen} Skaues Datter {Maren Pedersdatter}. Moderen introduceret s: D.
LINK: Affotografering.
27681807.11.08Søren Pedersen Bekhus Peder Jensen Glejbjerg Anne Marie Brunsdatter Den 4de Octobr: døbt i Præstegarden Peder Jensens {Glejbjergs} og Hustrues Anne Marie Bruunsdatters Barn Søren af Bekhuus . Fremstillet i kirken den 8de Novbr : Dom: XXIVta post Trin: Peder Larsens Kone {Johanne Jensdatter} bar det . Fadd : Friederich Smeds Kone . Pigen Elles af Nør Castoft . Peder Brelund . Moderen introduce: s : D .
LINK: Affotografering.
27691807.12.26Anders Sørensen Skarrild- Grene Søren Michelsen Kirsten Jensdatter Den 22de Novembr : døbt i Præstegaarden Gaardmands Søren Michelsens og Hustrues Kirsten Jensdatters Søn navnlig Anders af Green . Fremstillet i kirken 2den JuleDag Kirsten Marie Pedersdatter fra Skouberg {Sønder Felding} bar det . Fadd: Peder {Olufsen} Skau . Mads {Christensen} fra Felding . Peder Poulsen . Peder Hansens Kone {Margrethe Jensdatter} Hans {Pedersen} Greenes Datter {Anne Hansdatter} . Moderen introduceret tillige .
LINK: Affotografering.
27701808.01.14Dødfødt pige Skarrild- Grene Peder Hansen Ravnholt Margrethe Jensdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'Den 24de Januar begravet Peder Hansens og hustrue Magrethe Jensdatters dødfødte pigebarn af Green. Anmeldelse : Anno 1808 den 17de Januar : mødte uexamineret Gjordemoder Inger Hansdatter , at Peder Hansens Kone Magrethe Jensdatter i Green , Scharild Sogn blev den 14de dennes forløst med en dødfødt Datter ; fødselen var ikke meget Haard , og skeede naturligviis . Moderen var gaaen til Tide . Ingen Midler brugtes til at faae Fosteret til Live ; thi det [stinkede?] allerede . Moderen har ikke før født noget Barn . Saaledes opgivet af Gjordemoderen testerer Scharild Præstegaard ut supra N Hegelahr . Den 2den Søndag i Faste [13. marts 1808] holdte Peder Hansens Kone [Margrethe Jensdatter] i Green sin Kirkegang efter sit dødfødte Barn , Pigebarn.' }
Begravelse nr. 6710
NOTITS: Anmeldelsen er fra listen over begravelser.
LINK: Kirkebog affotografering begravelsen.
LINK: Kirkebog affotografering introducering under døbte.
27711808.05.22Peder Christian Jensen Lustrup Jens Pedersen Maren Larsdatter Den 10de April , Palme=Søndag , Hiemdøbt i Lustrup Jens Pedersens og Hustrues Maren Lardatters Barn navnlig Peder Christian . Jomfru Anne Marie Lange bar det frem i Kirken den 22de Maji Dom : Rogate , Fadd : Lars Madsen . Oster Pedersen . Peder Andersens kone {Kirsten Pedersdatter} . Pigen Elles og Anne Kirstine Larsdatter . Moderen introduceret tillige .
LINK: Affotografering.
27721808.07.17Hans Peder Richardsen Lustrup Richard Madsen Birte Marie Poulsdatter Den 4de Junii døbt i Præstegaarden Richard Madsens og Hustrues Birthe Marie Poulsdatters Barn af Lustrup , navnlig Hans Peter . Fremstillet dend 17de Julii . Degnekonen {Anne Troelsdatter} var det . Fadderen Christen Pedersen Ødevig . Jens {Lauridsen} Elkiær Niels {Christensen} Haulund . Jonas {Pedersen} Hustrue {Mette Katrine Pedersdatter} Barnets søster Anne Marie. Moderen introduceret s: D .
LINK: Affotografering.
27731808.07.31Mette Marie Jensdatter Lustrup Jens Pedersen Johanne Mortensdatter Den 17de Junii døbt i Præstegaarden Jens Pedersens og Johanne Mortensdatters Barn af Lustrup, navnlig Mette Marie — Femstillet i kirken Dom : 7ma p Trin : den 31te Julii . Niels Jensens kone {Mette Johanne Christensdatter} fra Kibek bar det . Fadd : neils Jensen fra Kibek . Peder {Mortensen} Studsgaard . Jonas Pedersens Hustrue {Mette Katrine Pedersdatter} . Maren {Rasmusdatter} Heesgaard . Moderen introduceret s : D : —
Begravelse nr. 6741
NOTITS: Begravet to år otte måneder gammel.
LINK: Affotografering.
27741808.11.06Peder Christian Jonassen Lustrup Jonas Pedersen Mette Katrine Pedersdatter Den 14de Sepbembr døbt i Store Søndergaard i Scharild . Jonas Pedersens og Hustrues Mette Cathrine Pedersdatters Søn af Lustrup, navnlig Peder Christian . Fremstillet den 6te Nobembr . Cidsel {Christensdatter} Kirke {Kirkegaard, Arnborg sogn} bar det . Faddere: Moderen introduceret s . D .
Begravelse nr. 6739
NOTITS: Begravet to år fem måneder gammel.
LINK: Affotografering.
27751808.11.06Mette Marie Kirstine Christensdatter Døvling Christen Thomsen Else Marie Jørgensdatter den 5te Octobr døbt i Præstegaarden Christen Thomsens og Else Marie Jørgensdatters , Barn af Deuling navnlig Mette Marie Kirstine . Fremstillet den 6te Novembr : Moderen introduceret s. D.
LINK: Affotografering.
27761808.11.17Karen Pedersdatter Gammelgaard Peder Pedersen Gammelgaard Else Kirstine Terkelsdatter Den 18de Novbr Heimmedøbt i Gammelgaard, Peder Pedersens og Hustrues Else {Kirstine} Terkelsdatters Barn navnlig Karen Brasch. Dett var det Ældste af et Par Tvilling=Døttre , som Moderen havde født . Den yngste sagdes , at være døbt af en Gjordemoder fra S. Omme. Herom ventes videre Stadfæstelse . Sidstmeldte Yngste navnlig Karen døde paa 2den Dagen efter Fødselen . Begge døde og kom ikke i Kirken . Moderen introduceret 2den Juledag {26. dec 1808} .
Begravelse nr. 6720
NOTITS: Karen er døbt før tvillingen Karen Brasch, som er døbt den 18. november. Datoen for Karen er her sat til 17. november.
LINK: Affotografering.
27771808.11.18Karen Brasch Pedersdatter Gammelgaard Peder Pedersen Gammelgaard Else Kirstine Terkelsdatter Den 18de Novbr Hiemmedøbt i Gammelgaard, Peder Pedersens og Hustrues Else {Kirstine} Terkelsdatters Barn navnlig Karen Brasch. Dett var det Ældste af et Par Tvilling=Døttre , som Moderen havde født . Den yngste sagdes , at være døbt af en Gjordemoder fra S. Omme. Herom ventes videre Stadfæstelse . Sidstmeldte Yngste navnlig Karen døde paa 2den Dagen efter Fødselen . Begge døde og kom ikke i Kirken . Moderen introduceret 2den Juledag {26. dec 1808} .
Begravelse nr. 6719
NOTITS: Karen er døbt før tvillingen Karen Brasch, som er døbt den 18. november. Datoen for Karen er her sat til 17. november.
LINK: Affotografering.
27781808.12.26Mads Christian Pedersen Gammelgaard Peder Christensen Lustrup Christiane Christensdatter Den 19de Novbr døbt i Præstegaarden Skoleholder Peder {Christensen} Lustrups og Hustrues Christiane Christensdatters Søn af Gammelgaard Huus, navnlig: Mads Christian . Fremstillet 2den Juledag . Pigen Maren {Pedersdatter} Skau bar det . Fadd: Peder {Olufsen} Skau , Johannes {Giødesen} . Anne Dorthe Jensdatter , Maren Johannesd : Peder {Mortensen} Studsgaards Kone {Mette Andersdatter} . Moderen introduceret tillige . Summa {kirkeår 1808} 5 Drenge 5 Piger med det Dødfødte.
LINK: Affotografering.
27791809.01.01Hans Nielsen Pindvig Niels Christensen Haulund Kirstine Nielsdatter D 27de Octobr: døbt i Præstegaarden Niels {Christensen} Haulunds og Kirstine Nielsdatters Søn af Pindvig navnlig Hans . Fremstillet Nytaarsdag 1809. Degnekonen {Anne Troelsdatter} bar det . Faddere Peder Nielsen . Johannes {Giødesen} og Datter {Maren Johannesdatter} . Moderen indledet s : Dag .
LINK: Affotografering.
27801809.03.12Else Kirstine Mortensdatter Hesselvig Morten Pedersen Hesselvig Petronille Pedersdatter Kirke = Aar 1809 I. Jesu Navn Den 5te Januarii Hjemdøbt i Hesselvig Morten Pedersens og Petronille Pedersdatters Datter , navnlig Else Kirstine . Fremstillet i Kirken den 12te Martii , Midfaste=Søndag . Else {Kirstine Terkelsdatter} Gammelgaard bar det . Fadderne : Peder {Pedersen} Gammelgaard , Peder {Olufsen} Schau , Mette {Katrine Byrgesdatter} Øvig . Anne {Pedersdatter} Heselvig. Maren {Pedersdatter} Skau . Christen {Pedersen} Øvdevig og Rasmus {Pedersen} Heesgaard . Maren Hegelahr Moderen introduceret tillige
NOTITS: Hun er opnævnt efter moderens bror Peder Pedersen Gammelgaards kone Else Kirstine Terkelsdatter.
LINK: Affotografering.
27811809.03.12Jens Christian Nielsen Silstrup Niels Nielsen Elles Marie Christensdatter Den 14de Januarii blev efter Faderens Indberetning til mig , Niels Nielssens og Elles Marie Christensdatters Søn døbt af Mette Christensdatter i Selstrup , navnlig Jens Christian i Selstrup. Fremstillet i Kirken den 12te Martii Midfaste Søndag . Niels Knudsens Kone {Maren Andersdatter} bar det . Barnets Hjemmedaab blev aoffentlig bevidnet . Fadddere : Christen {Nielsen} Væring , Peder Nielsen . Peder {Christensen} Tyvkærs hustr : {Kirsten Hansdatter} Rasmus Tornvig Hustr: Degnens {Christen Pedersen Lustrup} Pige og Maren Thomasdatter Moderen introduceret tillige .
LINK: Affotografering.
27821809.04.30Maren Kirstine Christensdatter Døvling Christen Pedersen Sandfeld Abelone Jensdatter Den 15de Martii døbt i Præstegaarden Christen Pedersens og Apollone Jensdatters Barn af Deuling navnlig : Maren Kirstine . Fremstillet 4de Søndag efter Paaske . Jacob Jensens Kone {Inger Kirstine Knudsdatter} fra Drumstrup {Drongstrup, Sønder Felding} bar det . Fadd : Jacob Jensen , Sunds Møller {Laust Pedersen} , Jørgen {jAndersen} Arvad {Brande} og Hustru {Anne Pedersdatter} Jens {Christensen} Thodals Hustrue {Else Bendtsdatter} . Barnets faster Anne {Pedersdatter} og Farbroder Peder (Pedersen, Pæ Sandfeld} . Moderen introduceret tillige .
LINK: Affotografering.
27831809.05.21Johanne Hermine Jensdatter Præstegaarden Jens Terkelsen Pauline Hegelahr Den 16de Martii Hjemmedøbt i Præstegaarden Jens Terkelsen Karstofts og Hustrues Pauline Hegelahrs Barn navnlig Johanne Hermine Fremstillet i kirken 1ste Pindsedag den 21de Maji . Mosteren Elisabeth Oppenhagen , født Hegelahr bar det . Faddere Mostrene : Maren og Lydia Bergitha Hegelahr , Maren Rasmusdatter . Terkel {Jensen} og Søn Erich {Terkelsen} . Peder {Pedersen} Gammelgaard og Hustru {Else Kirstine Terkelsdatter} . Møllerkonen {Margrethe Olufsdatter Minds} og Søn Rasmus {Nielsen} . Moderen introduceret tillige .
LINK: Affotografering.
27841809.05.22Nicolene Nielsdatter Hesselvig Niels Pedersen Anne Malene Lauridsdatter Den 25de April Hjemmedøbt afdøde Niels Pedersens og efterlevende Enkes Anne Malene Lauridsdatters Datter i Hesselvig navnlig Nicolene . Fremstillet i kirken 2den Pindsedag den 22de Maji . Fasteren Johanne {Pedersdatter} bar det . Fadderne . Jens {Pedersen} Ringstrup {Snejbjerg sogn} og Søn {Christen Jensen} . Christen Pedersen Ødevig Jens Lauridsen Elkjær . Fasteren Anne . Moderen introduceret tillige .
LINK: Affotografering.
27851809.08.20Søren Jensen Skarrild- Grene Jens Christensen Drantum Margrethe Christensdatter Den 27de Maji døbt i Præstegaarden Huusmand Jens {Christensen} Drantums og Hustrues Magrethe Christensdatters Søn Søren af Green . Fremstillet i kirken Dom : XIIma post Trin : den 20de August . Pigen Mariane {Pedersdatter} Tavkjær bar det . Fadderne : Søren Michelsen . Peder Hansen Peder Tyvkjærs yngre Datter {Johanne Marie Pedersdatter} og Søn Christen {Pedersen} . Hans {Pedersen} Greenes Datter Anne {Hansdatter} . Moderen introduceret s : D :
Begravelse nr. 6737
NOTITS: Begravet 1 år 8 måneder gammel.
LINK: Affotografering.
27861809.10.01Niels Christian Pedersen Skave Peder Olufsen Kirsten Pedersdatter Den 16de Augusti døbt i Skaue , Peder Olesens og Hustrues Kirsten Pedersdatters Søn, Niels Christian . Fremstillet i kirken den iste Octobris Systeren Maren {Pedersdatter} bar det . Faddere : Morten {Pedersen} Hesselvig . Christen {Pedersen} Heesgaard og begges Hustruer {Petronille Pedersdatter og Mette Rasmusdatter} Christen Jensen Deuling . Rasmus {Nielsen} Møller. Malene Jensdatter . Karen {Pedersdatter} Skau . Moderen introduceret tillige .
LINK: Affotografering.
27871809.10.15Terkel Eriksen Karstoft- Sønder Erik Terkelsen Birgitte Marie Jensdatter Den 1ste Septembr : Hjemmedøbt i Præstegaarden Erich Terkelsens og Birthe marie Jensdatters Barn af S. Carstoft navnlig Terkel Fremstillet i kirken den 15de October . Fasteren Else {Kirstine Terkelsdatter} Gammelgaard bar det . Faddere :
LINK: Affotografering.
27881809.10.15Hans Pedersen Skarrild- Grene Peder Hansen Ravnholt Margrethe Jensdatter Ligeledes Hjemmedøbt samme Tid {1ste Septembr :} og Sted {Præstegaarden} Peder Hansens og Magrethe Jensdatters Barn af Green navnlig Hans . Fremstillet den 15de October — Fadermoderen {Kirstine Pedersdatter} bar det . Fadderne :
Begravelse nr. 6724
NOTITS: Begravet fem måneder gammel.
LINK: Affotografering.
27891809.11.12Carsten Larsen Bektoft Lars Carstensen Anne Kirstine Christensdatter Den 18de Septembr : døbt i Ødevig . Lars Carstensens og Hustrues Anne Kirstine Christensdatter Tvillinger af Bektoft , nemlig en Søn navnlig Carsten og en Datter navnlig Birthe Marie . Sidstnævnte er den Ældre . Disse Børn bleve begge fremstillede i kirken den {... tom plads ...} . Sum i Aaret {kirkeåret} 1809 = 6 Drenge 5 Piger - Tilsammen 11ve .
NOTITS: Datoen 12. november er sat midt imellem forrige dåb og kirkeårets ende, dvs mellem 22. oktober og 26. november.
LINK: Affotografering.
27901809.11.12Birte Marie Larsdatter Bektoft Lars Carstensen Anne Kirstine Christensdatter Den 18de Septembr : døbt i Ødevig . Lars Carstensens og Hustrues Anne Kirstine Christensdatter Tvillinger af Bektoft , nemlig en Søn navnlig Carsten og en Datter navnlig Birthe Marie . Sidstnævnte er den Ældre . Disse Børn bleve begge fremstillede i kirken den {... tom plads ...} . Sum i Aaret {kirkeåret} 1809 = 6 Drenge 5 Piger - Ttilsammen 11ve .
NOTITS: Datoen 12. november er sat midt imellem forrige dåb og kirkeårets ende, dvs mellem 22. oktober og 26. november.
LINK: Affotografering.
27911810.04.22Knud Pedersen Gammelgaard Peder Pedersen Gammelgaard Else Kirstine Terkelsdatter Kirke = Aar 1810 . I Jesu Navn ! Den 13de Martii hjemmedøbt Peder {Pedersen} Gammelgaards og Else {Kirstine} Terkelsdatters søn i Gammelgaard , navnlig Knud . Fremstillet i kirken den 22de April som var første Paaskedag . Jomfru Anne Marie Lange bar det . Faddere : Morten {Pedersen} Hesselvig , Hustr. {Petronille Pedersdatter} . Erich {Terkelsen} og Terkel {Jensen} Carstoft . Peder {Olufsen} Skau . Laurids {Jensen} Elkjær , Hustrue {Birte Bendtsdatter} og Søn Jens {Lauridsen} . Christen {Pedersen} Heesgaard , Hustr {Mette Rasmusdatter} og Maren {Rasmusdatter} Heesgaard . Degnens {Christen Pedersen Lustrup} Kone {Anne Troelsdatter} Knud {Jensen} Carstoft og Kone {Else Hansdatter} Jens Terkelsen . Maren {Pedersdatter} Skau . Moderen introduceret tillige .
NOTITS: Den store udvidede familie.
LINK: Affotografering.
27921810.03.23Niels Christiian Jensen Silstrup Jens Jensen Kirsten Nielsdatter Den 23de Martii døbt i Præstegaarden Jens Jensens og Kirsten Nielsdatters Søn af Selstrup , navnlig Niels Christian . Død og begravet den 11te April . Moderen indledet 2den Paaskedag {23. april 1810}.
Begravelse nr. 6728
NOTITS: Begravet fjorten dage gammel.
LINK: Affotografering.
27931810.05.06Michel Larsen Lustrup Lars Michelsen Else Marie Larsdatter Den 30te Martii døbt i Præstegaarden Lars Michelsens og Else Marie Larsdatters Barn af Lustrup navnlig Michel . Fremstillet i Kirken Dom : misericord : {6. maj 1810} .
NOTITS: Gift 14. januar 1810 i høje tid.
LINK: Affotografering.
27941810.04.19Lars Jensen Heesgaard Jens Pedersen Maren Larsdatter Den 19de April siges Jens Pedersens og Maren Larsdatter Tvillingsønner at være fødte i Heesgaard og døbte af Gjordemoderen Anne Pedersdatter af Lustrup. {Citeret fra begravelsen:} Den 23de April , anden Paaskedag , blev Huusmandens Jens Pedersens Tvilling Sønner af Elkjærgaarden begraven . De bleve fødte paa Skjærtorsdag {19. april 1810} og siges, at være døbte af Gjordemoderen , samt , at de døde inden 24 Timer efter Fødselen . Men, uagtet fleer [......] varseler , har Gjordemoderen ikke givet mig Efterretning . Den 26de April tilmeldte nu uexamineret Gjordemoder , Anne Pedersdatter af Lustrup udi Scharild Sogn mig følgende Jndberetning angaaende et Par Tvillinger , med hvis fødsel hun havde været behjelpelig den 19de April sidstvigte , saaledes som følger : I Scharild Sogn i Heesgaard boe Forældrene , Jens Pedersen og Maren Larsdatter . Begge fosterne vare Drenge . Moderen fødde i 7de eller 8de Maaned efter Svangerskabet , da hun selv sagde , at hun nedkom 7 Uger for tidlig Fødselen varede ikke længe . Begge Fostere blev baglænds fødte , eller med Fødderne først , og begge levede og bleve døbte . Den Førstfødte blev døbt sidst og kaldet Peder den Sidstfødte blev døbt først og kaldet Lars . Den førstefødte levede omtrent 3 Timer , og og{!} den Sidstfødte omtrent 7 timer . Moderen har tilforn ikkun født eet Barn , som lever endnu i sit 3die Aar . Datum ut supra N Hegelahr, Sognepræst for Scharild og Arnborg .
Begravelse nr. 6730
NOTITS: Levede 3 timer.
LINK: Affotografering.
27951810.04.19Peder Jensen Heesgaard Jens Pedersen Maren Larsdatter Den 19de April siges Jens Pedersens og Maren Larsdatter Tvillingsønner at være fødte i Heesgaard og døbte af Gjordemoderen Anne Pedersdatter af Lustrup. {Citeret fra begravelsen:} Den 23de April , anden Paaskedag , blev Huusmandens Jens Pedersens Tvilling Sønner af Elkjærgaarden begraven . De bleve fødte paa Skjærtorsdag {19. april 1810} og siges, at være døbte af Gjordemoderen , samt , at de døde inden 24 Timer efter Fødselen . Men, uagtet fleer [......] varseler , har Gjordemoderen ikke givet mig Efterretning . Den 26de April tilmeldte nu uexamineret Gjordemoder , Anne Pedersdatter af Lustrup udi Scharild Sogn mig følgende Jndberetning angaaende et Par Tvillinger , med hvis fødsel hun havde været behjelpelig den 19de April sidstvigte , saaledes som følger : I Scharild Sogn i Heesgaard boe Forældrene , Jens Pedersen og Maren Larsdatter . Begge fosterne vare Drenge . Moderen fødde i 7de eller 8de Maaned efter Svangerskabet , da hun selv sagde , at hun nedkom 7 Uger for tidlig Fødselen varede ikke længe . Begge Fostere blev baglænds fødte , eller med Fødderne først , og begge levede og bleve døbte . Den Førstfødte blev døbt sidst og kaldet Peder den Sidstfødte blev døbt først og kaldet Lars . Den førstefødte levede omtrent 3 Timer , og og{!} den Sidstfødte omtrent 7 timer . Moderen har tilforn ikkun født eet Barn , som lever endnu i sit 3die Aar . Datum ut supra N Hegelahr, Sognepræst for Scharild og Arnborg .
Begravelse nr. 6729
NOTITS: Levede 7 timer.
LINK: Affotografering.
27961810.06.10Nicolaj Jensen Præstegaarden Jens Terkelsen Pauline Hegelahr Den 30te April Hjem=døbt i Præstegaarden Forpagterens Jens Terkelsen Karstofts og Hustrues Pauline Hegelahrs Søn navnlig Nicolaj . Paa 1ste Pindsedag den 10de Junii blev dette Barn fremstillet i Kirken . Præstekonen {Maren Andersdatter Skovby} bar det . Fadderne : Terkel {Jensen} og Hustr: {Anne Jensdatter} Erich {Terkelsen} og Hustr. {Birgitte Marie Jensdatter} Peder {Pedersen} Gammelgaard, Hustr: {Else Kirstine Terkelsdatter} og Søn Terkel Peter {Pedersen} . Jomfrue {Anne Marie} Lange . Møllerens Sønner Rasmus {Nielsen} og Ole {Nielsen} . Moderen indledet samme Dag . Saavidt gik det Udtog , som forsegledes til Krigscommisairen den 2den Maji . S. D. G. !
NOTITS: Opnævnt efter moderens far præsten Nicolaus Hegelahr.
LINK: Affotografering.
27971810.07.01Rasmus Pedersen Elkær Peder Andersen Kirsten Pedersdatter Den 16de Maji Hjemdøbt i Elkjærhuus Peder Andersens og Hustrues Kirste Pederdatters Barn navnlig Rasmus . Fremstillet i Kirken Dom IIItia p Trin : den 8de Julii . Jens {Laursen} Krogs Kone bar det . Fadderne : Jens {Laursen} Krog . Laurids {Jensen} Elkjær og Søn Jens {Lauridsen} . Jens {Christensen} Nexgaard og Datter Anne Dorthe {Jensdatter} , Mette Skræder . Moderen introduceret s : D :
LINK: Affotografering.
27981810.09.02Anders Dynesen Lustrup Dynes Andersen Korshøj Inger Marie Andersdatter Den 21de Julii døbt i Præstegaarden et uægte Barn navnlig Anders . Tvende Koner , som bare det nemlig Gjordemoder Mette Cathrine Christensdatter af Lille Søndergaard og Jens Gregersens Kone Mette Andersdatter af Lustrup anmeldte , at Barnets Moder er ugivt Qvinde Inger Marie Andersdatter , som har udlagt som Barnefader Enkemand Dynes Andersen i Vester Høgild i Rind Sogn. Moderen opholder sig nu hos sin Svoger bemeldte Jens Gregersen i Lustrup. Sidstnævnte uægte Barn var i Kirke Dom XIma post Trin : da Dynes Andersen Korshøy af Rind Sogn blev udlagt som Barnefader . Præstens Datter Maren Hegelahr bar det . Fadderne : Jens Gregersen af Lustrup og Hustrue {Mette Andersdatter} . Karl Jens {Lauridsen} Elkjær og Pige Anne Magrethe Jacobsdatter .
NOTITS: Faderen Dynes Andersen formentlig *1769c †1837.12.20 Rind. 41c år her, gift 1795.09.09 i Rind med Mariane Poulsdatter *1770c †1807.02.23 Kollund, Rind. FT 1801 i Lind i Rind. Dynes trolovet 2. 1810.08.11 i Rind med Susanne Marie Hansdatter.
LINK: Affotografering.
27991810.10.07Pernille Pedersdatter Skarrild- Grene Peder Hansen Ravnholt Margrethe Jensdatter Den 24de Augusti Hjemdøbt i Green Enkens Magrethe Jensdatter med sin den 11te Martii sidst begravede Mand Peder Hansen {Ravnholt} sammenavlede Datter navnlig Pernille Kirstine . Det under 24de August Hjemdøbte Barn var i kirken Domin : XVIta post trinit: Peder {Olusen} Schaues Hustru {Kirsten Pedersdatter} bar det ; Fadderne : Hans Pedersen i Green og Søn Jens {Hansen} . Henrich {Poulsen} Høgild fra Ejstrup Sogn . Moderen introduceret samme Dag .
Begravelse nr. 6736
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel. Faderen Peder Hansen Ravnholt døde fem måneder før datteren blev født.
LINK: Affotografering.
28001810.10.21Niels Jensen Skarrild- Grene Jens Olesen Mette Marie Sørensdatter Den 2den Septembr døbt i Præstegaarden Jens Olesens og Mette Marie Sørensdatters Søn af Green navnlig Niels — Det under 2den September døbte Barn var i Kirken Dom XVIIIva p Trin : den 21de October . Møllerens {Niels Rasmussen Winde} Datter Anne Marius {Nielsdatter} bar det . Faddere : den 6 [Novem] 1810 visiterede undertegnede i Skarrild Kirke hvor Menigheden fra Arnborg var tilstæde de Confirmerede besvarede godt de i Religionen givne spørgsmaal - De Uconfirmerede læste nogle faae undtagen temmelig godt i bog og gavde temmelig god Rede for [tedh..den] af det læste . Koefoed {stiftsprovst i Ribe} Sum {kirkeår 1810} 10 Drenge hvoraf 2 døde faa Timer efter Fødselen . Iblandt dem alle 2 {kun 1 set indført i kirkebogen?} Uægte . 1 Pige —
NOTITS: Conrad Daniel Koefoed var i 1810 ikke biskop men stiftsprovst i Ribe og præst ved Ribe Domkirke.
LINK: Affotografering.
28011811.04.11Maren Iversdatter Hesselvig Iver Olesen Hesselvig Anne Malene Lauridsdatter Kirke = Aar 1811 I Jesu Navn Den 8de Februar: Hjemdøbt Iver Olesens og Hustrues Anne Malene Lauridsdatters Barn af Hesselvig navnlig : Maren Fremstillet i Kirken Skjærtorsdag . Mette {Rasmusdatter} Heesgaard bar det . Faddere : Morten {Pedersen} Hesselvig, Laurids {Jensen} Elkjær og Søn Jens {Lauridsen} , Mette {Katrine Byrgesdatter} Ødevig , Anne {Rasmusdatter} Hesselvig ——— Moderen introduceret tillige .
LINK: Affotografering.
28021811.04.15Lisbeth Masine Mortensdatter Hesselvig Morten Pedersen Hesselvig Pernille Pedersdatter Den 11te Februar : døbt i Præstegaarden Morten Pedersens {Hesselvigs} og Pernille Pedersdatters Datter af Hesselvig navnlig : Lisbeth Masine . Dette er disse Forældres 10de Barn , og alle 10 Børn ere levende . Fremstillet i Kirken 2den Paaskedag Jacob Christensens Kone {Kirsten Jensdatter} fra Vium bar det . Fadd : sidstnævnte Jacob Christensen . Peder {Pedersen} Gammelgaard og Søn Terkel Peter {Pedersen} . Malene {Anne Malene Lauridsdatter} Hesselvig . Barnets ældste Syster {19, Johanne Marie Mortensdatter} . Maren Pedersdatter af Schau .
Begravelse nr. 6749
NOTITS: Begravet godt et år gammel.
LINK: Affotografering.
28031811.04.14Peder Christensen Døvling Christen Pedersen Sandfeld Abelone Jensdatter Den 12 Martii døbt i Præstegaarden Christen Pedersens og Hustrues Apellone Jensdatters Søn af Deuling navnlig . Peder . Fremstillet i Kirken 1ste Paaskedag den 12de April . Fasteren {Ane Pedersdatter} fra Sandfeld {Store Sandfeld, Brande sogn} bar det . Faddere . Morfaderen Jens Jacobsen, Jacob Jensen fra Drongstrup {Sønder Felding sogn} . Faderbroderen {Peder Pedersen} fra Sandfeld. Jens Bendtsens Datter {26, Mette Kirstine Jensdatter} og Poul {Christensen} Thodals ældste Datter {Bodil Poulsdatter} . Moderen indledet tillige .
LINK: Affotografering.
28041811.04.21Jens Jensen Silstrup Jens Jensen Kirsten Nielsdatter Den 19de Martii døbt i Præstegaarden Jens Jensens og Hustrues Kirsten Nielsdatters Søn Jens af Selstrup . Fremstillet den 21de April Farbroderen Niels Jensens Hustru {Mette Johanne Christensdatter} fra Kibek bar det Faddere : bemelte Niels Jensen , Berthel {Nielsen} Kastoft .
LINK: Affotografering.
28051811.08.18Peder Pedersen Skave Peder Olufsen Minds Kirsten Pedersdatter Den 1 Juliii døbt i Præstegaarden Præstegaarden {!} Peder Olesens og Kirsten Pedersdatters Søn af Schau navnlig Peder . Fremstillet den 18de August Peder Pedersens Hustrue {Else Kirstine Terkelsdatter} af Ronnum bar det . Fadd : Thyge Brock af Felding . Peder Nielsen Selstrup . Ole Nielsen Møller . Jens {Olesen} Minds Ole {Pedersen} Skau . Mette {Rasmusdatter} Heesgard . Karen {Pedersdatter, 19} Skau. Moderen introduceret tillige .
LINK: Affotografering.
28061811.10.20Mette Kirstine Jensdatter Skarrild- Grene Jens Hansen Inger Christensdatter Den 1ste September døbt i Præstegaarden Jens Hansens og Inger Christensdatters barn af Green navnlig Mette Kirstine . Fremstillet i Kirken den 20de Oct.
LINK: Affotografering.
28071811.10.13Sidsel Kirstine Jonasdatter Lustrup Jonas Pedersen Mette Katrine Pedersdatter Den 8de September døbt i Præstegaarden Jonas Pedersens og Mette Cathrine Pedersdatters Barn af Lustrup, navnlig Cidsel Kirstine . Fremstillet den 13de Oct: Degne konen {Anne Troelsdatter} bar det . Faddere Jens Gregersen.
LINK: Affotografering.
28081811.10.27Peder Sørensen Skarrild- Grene Søren Michelsen Kirsten Jensdatter Den 22de September døbt i Præstegaarden Søren Michelsens og Kirsten Jensdatters Barn af Green navnlig Peder . Fremstillet Dom : XX p. Trin. Anne {Pedersdatter} Hesselvig bar det. Fadd : Christen Nielsen Christen {Jensen} Sutdsgaard . Johanne Hesselvig .
LINK: Affotografering.
28091811.11.10Christen Jensen Skarrild- Grene Jens Christensen Drantum Margrethe Christensdatter Den 2den October døbt i Præstegaarden Jens {Christensen} Drantums og Magrethe Christensdatters Søn af Green navnlig Christen . Fremstillet den 20de November , Præstens Datter Maren Hegelahr bar det . Fadd : Sum : 5 Drenge 4 Piger . Alt 9 Børn {Kirkeår 1811}.
Begravelse nr. 6752
NOTITS: Begravet 1813 et år otte måneder gammel.
LINK: Affotografering.
28101812.03.01Karen Larsdatter Bæktoft Lars Carstensen Anne Kirstine Christensdatter J Jesu Navn 1812. Den 24de December døbt i Præstegaarden Lars Carstensens Anne Kirstine Christensdatters Barn af Bæktoft navnlig Karen . Den 3die Søndag i Faste den 1ste Marts, fremstillet . Jens {Nielsen} Skærders Hustru {Karen Carstensdatter} bar det . Fadd: Jens Skræder , Carsten Smed , Søn og Datter Karen . Moderen fremstillet s . D .
LINK: Affotografering.
28111812.01.26Maren Ibsdatter Silstrup Ib Jensen Anne Sørensdatter Den 27de December døbt i Præstegaarden Ib Jensens og Hustrues Anna Sørensdatters Barn af Selstrup navnlig : Maren . Fremstillet Dom : Septuag: den 26de Januar : Pauline Karstoft født Hegelahr bar det . Faddere : Jens {Terkelsen} Karstoft , Berthel {Nielsen Eg} og Hustr {Anne Pedersdatter} , Erick , Niels {Jensen} Kibæk og Hustr {Mette Johanne Christensdatter} . Moderen indledet s : D .
LINK: Affotografering.
28121812.04.26Sidsel Kirstine Jespersdatter Lustrup Jesper Clemensen Maren Pedersdatter Den 10de Martii døbt i Præstegaarden Jesper Clemensens og Maren Pedersdatters Barn af Lustrup . Navnlig Cidsel Kirstine . Fremstillet den 26de April Maren Hegelahr bar det . Faddere : Laurids {Jensen} Elkjær og Hustrue {Birte Bendtsdatter} ; Ellen Johanne Pedersdatter. Moderen indledet s : D .
LINK: Affotografering.
28131812.05.18Jens Eriksen Karstoft- Sønder Erik Terkelsen Birgitte Marie Jensdatter Den 7te April døbt i Præstegaarden Erich Terkelsens og Birthe Jensdatters Barn af Sønder Karstoft navnlig Jens . Fremstillet 2den Pindsedag.
LINK: Affotografering.
28141812.07.12John Nielsen Pindvig Niels Christensen Haulund Kirstine Nielsdatter Den 5te Junii døbt i Præstegaarden Niels {Christensen} Haulunds og Kirstine Nielsdatter Barn af Pindvig navnlig John . Fremstillet Dom: 7ma post Trin : den 12te Julii . Præstens Datter Maren Hegelahr bar det : Fadd : Johan Møller, Barnets Broder Niels Christian {Nielsen} , Johns Kone , Degnekonen {Anne Troelsdatter} , Maren {Pedersdatter} Skave . Moederen indtroduceret tillige.
Begravelse nr. 6777
NOTITS: Begravet 1816 fire år gammel. Moderen Kirstine Nielsdatter er datter i Ølgod af Niels Hansen Lindberg og Johanne Marie Joensdatter (måske derfra John).
LINK: Affotografering.
28151812.08.09Anders Christensen Døvling Christen Andersen Hvedde Mette Kirstine Jensdatters Den 28de Junii døbt i Præstegaarden Christen Andersens og Hustrues Mette Kristine Jensdatters Søn af Deuling , navnlig Anders . Fremstillet Dom : 11ma den 9de Auguste . Fasteren fra Agersig {Assing sogn} bar det , Fadderne Ib Agersig, Jens Bendtsen, Farbroderen Jacob {Amdersem} , Jens Henningsen . Mosteren Malene {Jensdatter} , Maren Skau , Christen {Pedersen} Devlings Kone {Abelone Jensdatter}. Moderen introduceret tillige .
Begravelse nr. 6751
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel. Moderen Mette Kirstine Jensdatter er datter af Jens Bendtsen i Døvling. Faderen Christen Andersen født i Hvedde i Assing sogn.
LINK: Affotografering.
28161812.09.10Anne Marie Pedersdatter Bæksgaard Peder Nielsen Maren Sørensdatter Den 30te Julii døbt i Præstegaarden Peder Nielssens og Maren Sørensdatters Barn af Bæksgaard navlig Anne Marie . Fremstillet den 20 September Dom : XVII Niels Knudsens Hustr {Maren Andersdatter} bar det . Fadd : Niels Knudsen og datter Dorthe {Nielsdatter} . Christen Studsgaard . Mette {Rasmusdatter} Heesgaard. Anna Elkjær . Peder Sørensen . Moderen introduceret tillige .
Begravelse nr. 6768
NOTITS: Begravet 3 år gammel.
LINK: Affotografering.
28171812.09.17Dødfødt pige Skarrild- Grene Jens Hansen Inger Christensdatter Den 25de Oct : Dom XXIIda p Trin : blev Jens Hansens og Kone Inger Christensdatter af Grene indeledet efter at have født et dødfødt Pigebarn , som var begravet den 20de September.
Begravelse nr. 6750
NOTITS: Stor beskrivelse af fødslen i begravelsen.
LINK: Affotografering.
28181812.09.27Margrethe Rasmusdatter Skarrild By Rasmus Níelsen Winde Johanne Pedersdatter Den 6te August hjemdøbt Rasmus Nielsens {Windes} og Johanne Pedersdatters Barn i Lille=Søndergaard navnlig Magrethe . Fremstillet Dom XVIIIma den 27de Septbr : Anne Marius {Nielsdatter Winde} i Møllen bar det . Fadd : Ole {Nielsen Winde} Møller , Christen Heesgaard .
LINK: Affotografering.
28191812.10.04Else Marie Pedersdatter Ronnum Peder Pedersen Gammelgaard Else Kirstine Terkelsdatter Den 2den September døbt i Præstegaarden Peder Pedersens og Else Terkelsdatter Barn af Ronnum navnlig Else Marie . Fremstillet Dom XIXma den 4de October Erich {Terkelsen} Karstoft , Christen {Pedersen} Heesgaard , Peder {Olufsen} Skau , Hustr: {Kirsten Pedersdatter} og Datter Maren {Pedersdatter} Knud {Jensen} Karstoft og Hustr: {Else Hansdatter} . Maren Hegelahr , Maren {Pedersdatter} Ronnum.
LINK: Affotografering.
28201812.10.11Frederik Johan Nielsen Gammelgaard Niels Jensen Anne Cicilie Frederichsdatter Den 8de Septbr Hjemdøbt Niels Jensens og Anne Cicilie Friderichsdatter Søn af Gammelgaard , navnlig Friderick Johan . Fremstillet den 11te October . Mosteren bar det . Faddere : Jens Jacobsen , Friderich Johan Christiansen . Apollone Jensdatter , Christen {Jensen} Øvigs kone . Magdalene Pedersdatter . Moderen indledet tillige . Sum 4 Drenge 6 levende og 1 dødfødt Pigebarn {Kirkeår 1812}.
LINK: Affotografering.
28211813.01.17Mads Christian Pedersen Skarrild By Peder Christensen Tyvkær Karen Pedersdatter Kirker = Aar 1813 I Jesu Navn. Den 22de December 1812 kom Almisselem Anne Kirstine Madsdatter og Kristen Pedersdatter, Peder Andersens Kone her til Præstegaarden med et Drengebarn , som de begjerede , at maatte blive døbt . De bevidnede , at Moderen til Barnet er Karen Pedersdatter , en ugivt Qvinde , som opholder sig hos sin Moder her i Byen i Gammelgaardhuus og at hun havde udlagt som Barnefader den givte Mand Peder Christensen Tyvkjær , hvis kone {Kirsten Hansdatter} opholder sig her i Ronnum men han opholder sig i Vildberg Sogn . Barnet døbtes og kaldtes Mads Christian . Dette Barn blev fremstillet i Kirken Dom: 11de post Epph : den 17de Januar : Jens Gregersens kone {Mette Andersdatter} fra Lustrup bar det og udlagde som Moder Karen Pedersdatter og som Barnefader Peder Christensen Tyvkjær . Faddere : Peder Andersen og Hustrue {Kirsten Pedersdatter} , Peder {Mortensen} Studsgaard, Niels {Christensen} Piilgaard , Pigen Anne Nielsdatter af Præstegaarden .
NOTITS: Peder Christensen Tyvkær er 56 år gammel.
LINK: Affotografering.
28221813.04.19Sidsel Kirstine Jensdatter Silstrup Jens Jensen Kirsten Nielsdatter Den 10de Martii døbtes i præstegaarden Jens Jensens og Kristen Nielsdatters Barn af Selstrup navnlig Cidsel Kirstine . — Fremstillet den 19de April Ib jensens Kone {Ane Sørensdatter} bar det . Faddere Jens Jensen {Pindvig} Berthel {Nielsen} Karstoft Christen {Pedersen} Heesgaard . Else Jensdatter fra Felding og Søn Christen Anne Jensdatter. Moderen indledet tillige .
LINK: Affotografering.
28231813.05.16Laurids Jensen Elkær Jens Lauridsen Anne Pedersdatter Den 5te April Hjemdøbt Jens Lauridssens og Anne Pedersdatters Søn i Elkjærgaarden navnlig Laurids . Fremstillet den 16de Maji Ivar {Olesen} Hesselvigs kone {Anne Malene Lauridsdatter} bar det . Fadderne : Laurids {Jensen} Elkjær og datter Mette Kirstine {Lauridsdatter} . Christen {Pedersen} Heesgaard og Hustrue {Mette Rasmusdatter} . Rasmus {Nielsen Winde} Mølle , Bendt Lauridssen . Maren Rasmusdatter Inger Cathrine Heesgaard . Maren {Sørensdatter} Bæksgaard . Moderen indledet tillige .
LINK: Affotografering.
28241813.07.18Lisbeth Masine Mortensdatter Hesselvig Morten Pedersen Hesselvig Pernille Pedersdatter Den 5te Junii døbt i Præstegaarden Morten Pedersens {Hesselvigs} og Pernille Pedersdatters Barn af Hesselvig navnlig Lisbeth Masine — Dom : Vta p. T. den 18de Julii fremstillet i Kirken . Systeren Johanne Marie {Mortensdatter} bar det . Faddere : Peder {Olufsen} Skau . Christen {Pedersen} Heesgaard og Hustr : {Mette Rasmusdatter} Sven {Pedersen} Øvig , kone {Mette Katrine Byrgesdatter} og Datter {Mette Katrine Svendsdatter} . Peder Nielssen . Ivars {Olesen} Kone {Anne Malene Lauridsdatter} . Inger Cathrine {Pedersdatter} Heesgaard . Peder {Pedersen Gammelgaard} Ronnums Kone {Else Kirstine Terkelsdatter}, Datter Bodild Cathrine {Pedersdatter} og Søn Ib {Pedersen} . Peder {Olufsen} Skaus Søn Ole {Pedersen} . Moderen indledet tillige .
Begravelse nr. 6756
NOTITS: 1. pige med navn Lisbeth Masine døde spæd.
LINK: Affotografering.
28251813.08.08Jens Christensen Døvling Christen Andersen Hvedde Mette Kirstine Jensdatter Den 21de junii døbt i Præstegaarden Christen Andersens og Mette Kirtine Jensdatter Søn af Deuling navnlig Jens . Dom : VIIIma post Trin: fremstillet i Kirken . Moster Gunner {Marie Jensdatter} bar det , Faddere : Anders {Christensen} Hvede . Christen {Pedersen} Sandfeld Christen {Pedersen} Paarup, Jens Jacobsens Kone {Bartoline Knudsdatter} Mosteren Anne Malene {Jensdatter} Jens {Christensen} Todals datter {Bodil Kirstine Jensdatter} og Søn {Christen Jensen} . Christen {Christensen} Jegin . Moderen indledet tillige .
NOTITS: Moderen Mette Kirstine Jensdatter er datter af Jens Bendtsen i Døvling.
LINK: Affotografering.
28261813.09.05Jens Christensen Døvling Christen Pedersen Sandfeld Abelone Jensdatter Den 21de Julii døbt i Præstegaarden Christen Pedersens og Apollone Jensdatters Søn af Deuling navnlig Jens . Den 5te Septbr : Dom: XII ma . Blev dette Barn fremstillet . Fadd : Jens Jacobsen, Jørgen {Andersen} Arvad og Kone {Ane Pedersdatter} , Jacob {Jensen} Dromstrup og Kone {Inger Kirstine Knudsdatter} . Peder {Pedersen} Sandfeld . Faster Anne {Pedersdatter} . Niels {Jensen} Gammelgaard , Christen {Andersen} Hvedde og Kone {Mette Kirstine Jensdatter} Else Bendtsdatter og Datter. Moderen indledet tillige .
LINK: Affotografering.
28271813.09.26Anne Jensdatter Præstegaarden Jens Terkelsen Pauline Hegelahr Den 20de August født og hjemdøbt i Præstegaarden Jens Terkelsens og Pauline Hegelahrs Datter , Anne —— Fremstillet i Kirken 26de Septbr : Dom XVta p. tr. Farmderen Anne Jensdatter af S. Karstoft bar det. Faddere Terkel Jensen, Søn Erick {Terkelsen} og Hustrue {Birgitte Marie Jensdatter} Peder Pedersen {Gammelgaard} , Hustr {Else Kirstine Terkelsdatter} og 2 Sønner og 1 datter . Ole {Nielsen Winde} Mølle og Syster {Anne Marius Nielsdatter Winde} , Jeppe Pedersen . Johanne Marie Mortensdatter , Maren Hegelahr . Dunslund Møller {Peder Rasmussen?} . Jens {Andersen} Traberg og Kone {Anne Marie Andersdatter} Knud {Christensen} Bjørsløv. Moderen indledet tillige .
NOTITS: Præst Hegelahrs datter Pauline og Jens Terkelsen forpagter Skarrild Præstegaards jord.
LINK: Affotografering.
28281813.11.21Jens Ibsen Silstrup Ib Jensen Anne Sørensdatter Den 19de Octobr døbt i Præstegaarden Ib Jensens og Hustrues Anne Sørensdatters barn af Selstrup navnlig Jens . Fremstillet Dom XXIII den 21de November . Jens Jensens Kone {Kirsten Nielsdatter} bar det . Fadd : Jens {Jensen} Pindvig , Jens Jensen , Berthel {Christensen} Karstoft . Jens Terkelsen . Fasteren Else {Jensdatter} Anne Marius {Nielsdatter Winde} Mølle . Moderen indledet tillige .
LINK: Affotografering.
28291813.12.12Niels Hesselvig Iversen Hesselvig Iver Olesen Hesselvig Anne Malene Lauridsdatter Den 25de October døbt i Præstegaarden Iver Olesens og Malene Lauridsdatter Søn af Hesselvig navnlig Niels Hesselvig . Fremstillet Dom: IIItia advent . Jens {Lauridsen} Elkiær og Søn Jens {Lauridsen} , Sven {Pedersen} Øvig . Christen Kjær . Peder {Mortensen} Hesselvig . Pernille {Pedersdatter} Johanne Marie Mortensdatter . Mette Kirstine Lauridsdatter . Moderen indledet tillige.
LINK: Affotografering.
28301813.12.12Niels Pedersen Skave Peder Olufsen Minds Kirsten Pedersdatter Den 28de October døbt i Præstegaarden Peder Olesens og Kristen Pedersdatters Søn af Skau , navnlig Niels . Samme dag Dom IIItia Adv: Fremstillet. Møller {Niels Rasmussen Winde} Kone {Margrethe Olesdatter Minds} bar det . Faddere Berthel {Jensen} Gaarsvig . Jens {Olesen} Minds Christen {Pedersen} Heesgaard og Kone {Mette Rasmusdatter} . Ole {Nielsen Winde} Mølle . Ole {Pedersen} Skau . Terkel Peder {Pedersen} Else {Else Kirstine Terkelsdatter} Ronnum . Mette {Marie Pedersdatter} Skau . Inger Cathrine {Mortensdatter} Heesgaard . Bodil Cathrine {Pedersdatter} Ronnum . Karen Baltzarsdatter. Moderen indledet tillige . Sum i Kirke = Aar 1813 = 7 Drenge , hvoraf 1 Uægte 3 Piger tilsammen 10 Børn .
LINK: Affotografering.
28311814.01.26Dødfødt dreng Skarrild- Grene Jens Hansen Inger Christensdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen 'Den 30te Januar begravet Jens Hansens dødfødte drengebarn af Green.' }
Begravelse nr. 6754
28321814.05.08Maren Rasmusdatter Skarrild By Rasmus Nielsen Winde Johanne Pedersdatter Kirke = Aaret 1814 I . J . N . den 27de Martii døbt i Lille Søndergaard Rasmus Nielsens og Johanne Pedersdatters Barn navnlig Maren — Femstillet den 8de Maji . Jens {Lauridsen} Elkjærs Kone {Anne Pedersdatter} bar det . Fadd : Jens {Lauridsen} Elkjær . Ole {Nielsen Winde} Mølle , Mette {Rasmusdatter} Heesgaard Ivar {Olesen} Hesselvigs Kone {Anne Malene Lauridsdatter} Inger Cathrine {Mortensdatter} Heesgaard , Anne Johanne Jensdatter Krog . Pigen Maren Sophie i Øvig . Moderen indledet tillige —
LINK: Affotografering.
28331814.07.10Johanne Nielsdatter Gammelgaard Niels Jensen Anne Cicilie Friderichsdatter den 31te Maji Hjemdøbt Niels Jensens og Anne Cecilie Friderichsdatters Barn Johanne af Gammelgaard . Fremstillet i Kirken Dom Vta p. t den 10 Julii . Mosteren Johanna Magrette {Friderichsdatter} bar det . Fadd . Friderich {Christensen} , Christen Studsgaard . Christen {Pedersen} Sandfeld , Jochum og Pige fra Sneiberg , Pige Anne Nielsdatter . Christen Studsgaards Kone. Moderen indledet tillige .
LINK: Affotografering.
28341814.06.28Peder Jensen Skarrild Mølle Jens? Anne Marius Nielsdatter den 28de Junii døbt i Møllen ugivt Qvindes Anne Marius Nielsdatters uægte Barn, navnlig Peter Jensen — Begravet den 10de Julii.
Begravelse nr. 6759
NOTITS: Begravet en uge gammel. Moderen Anne Marius Nielsdatter er født den 17. august 1791 i Skarrild Mølle, hun er ved fødslen 23 år gammel.
LINK: Affotografering.
28351814.09.04Anne Larsdatter Lustrup Lars Michelsen Else Marie Larsdatter Den 11 August døbt i Præstegaarden Lars Michelsen og Hustrues Else Marie Larsdatters Barn af Lustrup, navnlig Anne — Fremstillet Dom XIIItia den 4 Septembr . Mas Larsens Kone bar det. Fadd Mads Larsen , Syster Marthe {Larsdatter} , Arent Jensen . Moderen indledet tillige .
LINK: Affotografering.
28361814.12.26Anders Hvedde Christensen Døvling Christen Andersen Hvedde Mette Kirstine Jensdatter Den 29de Octobr døbt i Præstegaarden Christen Andersens og Mette Kirstine Jensdatters Søn af Deuling navnlig Anders Hvede . 1814 paa 2den Juledag fremstillet Jacob {Andersen} Hvedes Kone {Edel Andersdatter} af Bukkjær {Assing sogn} bar det. Faddere : Jacob {Andersen} Hvede . Christen Paarup . Christen {Pedersen} Sandfeld og Hustr: {Abelone Jensdatter} Peder Lausens datter Jens {Christensen} Thodals datter {Bodil Kirstine Jensdatter} . Moderen introduceret tillige . {Kirkeår 1814:} Sum 2 drenge , hvoaf 1 Uægte - 3 Piger og - 1 dødfødt Sum 6 .
LINK: Affotografering.
28371815.01.22Birte Jensdatter Elkær Jens Lauridsen Anne Pedersdatter Kirke = Aar 1815 I . Jesu Navn ! Den 14de December døbt i Elkjærgaard Jens Lauridsens og Hustrues Anne Pedersdatters datter navnlig Birthe . Dom : Septuag: den 22de Januar fremstillet . Fasteren Mette Kirstine bar det . Faddere : Iver {Olesen} Hesselvig og Hustrue {Anne Malene Lauridsdatter} , Laurids {Jensen} Elkjær, Rasmus {Neilsen Winde} Mølle og Hustr: {Johanne Pedersdatter} Peder Andersen , Maren Rasmusdatter . Bent Lauridsen . Moderen introduceret tillige .{under Drengebørn:} 1. vide indførte af Qvindekjøn Pag: 11 No 1. Aar 1814 14 December Birthe Jensdatter Døbt hjemme 14 Decembris 1814 Fremstillet i Kirken 22. Januarii 1815. Gmd Jens Lauridsen og hustrue Ane Pedersdatter i Elkjærgaard . Barnets Faster p Mette Kirstine. Sognefoged Ivar Olesen i Hesselvig og dennes kone Malene Lauridsdatter Bedstefaderen Aftægtsmd Laurids Jensen af Elkærgaard Seminarist Bendt Lauridsen af Borris.
LINK: Affotografering gammel KB.
LINK: Affotografering ny KB.
28381815.03.19Christen Pedersen Skave Peder Olufsen Kirsten Pedersdatter Den 10de Januarii døbt i Præstegaarden Peder Olesens og Kirsten Pedersdatters Søn af Skau navnlig Christen . Fremstillet Palme=Søndag den 19 Martii . Systeren Karen {Pedersdatter} bar det . Faddere : Broderen Ole {Pedersen} , Moderen indledet tillige .I. 2. Aar 1815 10 Januarii Christen Pedersen. døbt i Præstegaarden 10 Januarii 1815 Fremstillet i Kirken Palmsøndag den 12 Martii. Gmd Peder Oelsen og Kone Kirsten Pedersdatter i Skau. Barnets Syster Karen, som er Pige hos Forældrene. Broderne Ole Karl sammesteds . Gmd Christen Pedersen i Heesgaard Gmd Berthel Jensen i Gaarsvig S- Felding Sogn og dennes Kone Maren Pedersdatter , Barnets Syster.
LINK: Affotografering gammel KB.
LINK: Affotografering ny KB.
28391815.02.26Jens Jensen Silstrup Jens Jensen Tornvig Dorte Nielsdatter Den 16de Januarii døbt i Præstegaarden Jens Jensen Tornvigs og Dorthe Nielsdatters Søn af Selstrup, navnlig Jens . Fremstillet den 26de Februar Maren Ronnum bar det . Fadd :II. 3. 16 Januarii Jens Jensen døbt i Præstegaarden 16 Januarii , fremstillet i Kirken 26de Februarii. Gmd Jens Jensen og Kone Dorthe Nielsdatter i Selstrup. P. Maren Sørensdatter af Skarrild Green. Barnets farbror {farfar!} Jens Jensen Gmd i Selstrup. Barnets farbror [.] Mads Jensen . Hmd Nis Pedersen og Kone Anne Kirstine Andersdatter i Selstrup.
LINK: Affotografering gammel KB.
LINK: Affotografering ny KB.
28401815.04.28Anne Georgine Eriksdatter Karstoft- Sønder Erik Terkelsen Birgitte Marie Jensdatter Den 14de Martii døbt i Præstegaarden Erich Terkelsens og Birthe Jensdatters Barn af Sønder = Kastoft navnlig : Anne Georgine — 4de Søndag efer Paaske den 28de April fremstillet . Pauline {Hegelahr} Kastoft bar det . Fadd : Jens {Terkelsen} Kastoft, Jens Vad og Hustrue , Jens {Jensen} Pindvig og Hustr : {Anne Nielsdatter} Berthel {Christensen} Kastoft og Hustrue {Ane Jensdatter} Peder {Pedersen Gammelgaard} Ronnum . Niels Kjærsgaard . Knud {Christensen Bjøsløv . Thomas {Hansen} Urup Hr: {Laurids Lasson Jørgensen} Langes 2 døttre {Helle Katrine Margrethe Lange og Johanne Marie Sophie Lange} . Peder Gammelgaards 2 døttre {Bodil Katrine Pedersdatter, 17, og Anne Pedersdatter , 15}, Moderen introduceret tillige .4. vide in{...} ført af Qvindejkøn Pag: 11 No 2 13 Martii Anne Georgine Ericksdatter døbt i Præstegaarden 14 Martii fremstillet i Kirken 23. April. Gmd Erich Terkelsen og Kone Birthe Jensdatter i Sønder = Karstoft. Pauline Hegelahr med sin Mand Jens Terkelsen, Forpagter i Præstegaarden . Gmd Peder Pedersen af Ronnum og Kone Else Terkelsdatter og disses Søn K. Terkel Peter .
LINK: Affotografering gammel KB.
LINK: Affotografering ny KB.
28411815.04.30Kirsten Jensdatter Skarrild- Grene Jens Hansen Inger Christensdatter Samme dag {den 14de Martii} døbt i Præstegaarden Jens Hansens og Inger Christensdatters barn Kirsten af Green ; Fremstillet den 30te April . Maren Ronnum bar det . Faddere : Morfaderen.5. vide {.....} af Qvindejkøn Pag: 11 No 3. Aar 1815 Kirsten Jensdatter døbt i Præstegaarden 14 Martii 1815 fremstillet i Kirken 30 April . Hmd Jens Hansen og Kone Inger Christensdatter i Green. P. Maren Sørensdatter i Green. Morfaderen Christen.
LINK: Affotografering gammel KB.
LINK: Affotografering ny KB.
28421815.05.28Anne Margrethe Kirstine Nisdatter Silstrup Nis Pedersen Boling Anne Kirstine Andersdatter den 21de April døbt i Præstegaarden Nis Pedersen Bolings og Hustrues Anne Kirstine Andersdatters Barn af Selstrup , navnlig Anne Magrethe Kirstine . Fremstillet Dom 1ma p. t den 28de Maji . Chrisiane Jensdatter bar det . Fadd :6 vide [in..] førte af Qvindekjøn Pag II . No 4. Ane Magrethe Kirstine Nisdatter døbt i Præstegaarden 21 April fremstillet i Kirken 28 Maj. Hmd Nies Pedersen Boling og Kone Ane Kirstine Andersdatter i Selstrup. Christiane Jensdatter opholdende sig [paa] sin Fader Jens Nexgaard i Skarrild By.
NOTITS: Nis Pedersen Boling født i Boling i Hejnsvig. Anne Kirstine Andersdatter er fra Uhre i Brande sogn.
LINK: Affotografering gammel KB.
LINK: Affotografering ny KB.
28431815.07.23Peder Christian Jonassen Lustrup Jonas Pedersen Mette Katrine Pedersdatter Den 29de Maji døbt i Præstegaarden Jonas Pedersens og Kones Mette Cathrine Pedersdatter Søn af Lustrup navnlig Peder Christian . Fremstillet Dom: IX den 23 Julii Ivar {Olesen} Hesselvigs Hustr {Anne Malene Lauridsdatter} bar det Fadd .III. 7. Peder Chrisian Jonassen. Døbt i Præstegaarden 29 Maji fremstillet i Kirken 23 Julii. Hdm: Jonas Pedersen og Kone Mette Cathrine Pedersdatter i Lustrup. Malene Lauridsdatter som er Sognefogdens Ivar Olesens Kone i Hesselvig. Enkens [sjælg...ds] Søn Mads Larsen og Kone Magdalene Pedersdatter i Lustrup Gmd Jens Pedersen i Lustrup. K Rasmus Peder Christiansen i Heesgaard .
LINK: Affotografering gammel KB.
LINK: Affotografering ny KB.
28441815.07.02Mads Mortensen Hesselvig Morten Pedersen Hesselvig Pernille Pedersdatter Den 16 Maji født og døbt i Præstegaarden Morten Pedersens og Pernille Pedersdatters Søn af Hesselvig navnlig Mads Fremstillet Dom : 6 p. t den 3 Julii . Barnets Syster Karen {Mortensdatter} bar det . Fadd .IV. 8. 16 Maji. Mads Mortensen døbt i Præstegaarden 16 Maji . Fremstillet i Kirken 2 Julii . Gmd: Morten Pedersen og Kone Pernille Pedersdatter i Hesselvig . P. Karen Mortensdatter , Barnets Syster af Hesselvig . Sognefoged Ivar Olesen ibidem. Gmd : Peder Pedersen og Kone Else Terkelsdatter af Ronnum Barnets Syster Mette {Mortensdatter} tjenende i Hoven Sogn.
LINK: Affotografering gammel KB.
LINK: Affotografering ny KB.
28451815.08.03Søren Christian Pedersen Beksgaard Peder Nielsen Maren Sørensdatter Den 3 August født , og døbt i Præstegaarden Peder Nielsens og Maren Olufsdatters {!Sørensdatter} Søn af Beksgaard , navnlig Søren Christian .V. 9. 3 August Søren Christian Pedersen døbt i Præstegaarden 3 August. Fremstillet i Kirken den 24 September. Gmd. Peder Nielsen og Kone Maren Sørensdatter i Bæksgaard . P. Peder {Pedersen Gammelgaard} Ronums datter . Bodild Cathrine {Pedersdatter}. Niels Knudsen og Søn Knud {Nielsen} af Selstrup barnets Bedstefader og Farbroder. P Bodild Marie Jacobsdatter af Studsgaard og Gmd: Jens {Jensen} Tornvig af Selstrup.
LINK: Affotografering gammel KB.
LINK: Affotografering ny KB.
28461815.09.17Bodil Katrine Madsdatter Lustrup Mads Larsen Magdalene Pedersdatter 5. 6. August Bodild Katrine Madsdatter døbt i Præstegaarden 6 August publiceret i Kirken 17 September. Gaarbrugers Enkes sjælg[..]ds Søn Mads Larsen og Kone Magdalene Pedersdatter i Lustrup. Niels Poulsens Kone Bodild Andersd: af Arnborg Hedehus , Manden Husmd : Niels Poulsen.
NOTITS: Under Kvindekøn, 1. gang forskellig. FT 1834 tjenestepige i Hvedde i Assing sogn.
LINK: Affotografering.
28471815.11.12Anne Christensdatter Døvling Christen Pedersen Sandfeld Abelone Jensdatter 6. Anne Christensdatter døbt i præstegaarden 13 October puliceret 12 Novemb . Gmd: Christen Pedersen {Sandfeld} og Kone Apollone Jensdatter i Deuling . K: Sandfeld og Mand Peder {Pedersen} Sandfeld Gmd i Brande Sogn , hun bar Barnet , hendes navn er Kirsten {Eriksdatter} Gmd Lars Gammelgaard : P: Johanne Magrethe Frederiksdatter Gammelg: K. Christen Jensen Døvling.
LINK: Affotografering.
28481815.12.24Ane Katrine Bertelsdatter Karstoft- Sønder Bertel Christensen Ane Jensdatter 7. 23 {!26 antaget} November Ane Katrine Bertelsdatter af Sønder Karstoft . døbt i præstegaarden 26 Novemb i Kirke 24 Decemb. Gmd: af Sønder Karstoft Berthel {Christensen} og Ane Jensdatter . Birte {Marie Jensdatter} Erik {Terkelsen} Karstofts Kone. Erik Karstoft . Jens {Jensen} Pindvig af Selstrup og broder Niels {Jensen} Kibæk Arnborg {!Assing, præsten er ny} . Peder {Pedersen Gammelgaard} Ronnums datter Bodil Katrine {Pedersdatter} og Søn Ib {Pedersen} begge af Ronnum.
LINK: Affotografering.
28491815.12.25Poul Hesselvig Nielsen Ronnum Niels Poulsen Ane Christensdatter 6. 1815 den 30 November. Poul Hesselvig Nielsen døbt i Præstegaarden af Hr Vinfeld Kapellan i Ikast I Kirken den 25 December. Hmd Snedker Nielse Poulsen og Kone Ane Christensdatter. Indisiddere i Ronnum. Gmd Thomas {Poulsen} Arnborg Grene , Kone Else {Jakobsdatter} Peder {Pedersen Gammelgaard} Ronnums hans søn Ib {Pedersen} og datter Ane {Pedersdatter} .
LINK: Affotografering.
28501816.01.14Jens Jørgen Pedersen Ronnum Peder Pedersen Gammelgaard Else Kirstine Terkelsdatter 7. 13 December Jens Jørgen Pedersen døbt i Præstegaarden den 17 December og i Kirke den 14 Januar 1816 . Gmd Peder Pedersen {Gammelgaard} Ronnum og Kone Else {Kirstine} Terkelsdatter af Ronnum . Hr: {Laurids} Langes datter af Nørre Karstoft Helene Katrine . Erik {Terkelsen} Gmd i Sønder karstoft og kone Birthe {Marie Jensdatter} K. Ole Pedersen Skaue og P Mette Pedersdatter Skaue .
LINK: Affotografering.
28511816.03.17Ane Jensdatter Silstrup Jens Jensen Kirsten Nielsdatter 1816 1. 27 Januar . Ane Jensdatter Selstrup . Døbt i Gammel[gr] 18 Januar i Kirke 17 Marts . Gmd Jens Jensen og Kirsten Nielsdatter Selstrup . Gmd Peder Christensen af Sønder Felding og Kone Else Jensdatter Barnets Morbroder Niels {Nielsen} Ronnum [....st..] Pigen Marie Ronnum og [......]: Jens Christian {Jensen} af Seltrup .
NOTITS: Paster Hjorth er i begyndelsen i 1815 meget omhyggelig med navne og steder, men her er angivelserne så få, at det er svært at identificere dem.
LINK: Affotografering.
28521816.04.11Christen Larsen Bektoft Lars Carstensen Ane Kirstine Christensdatter 1. 1816 15de Februar Christen Larsen Bektoft . døbt af Gjordemoderen i Kirke den 11te April. Boelsmand Lars Karstensen og Kone Ane Kirstine Christensdatter af Bektoft . Pigen Maren Christensdatter af Øvig Gaardmand Niels Larsen af Selstrup Boelsmand Knud Sels . P. Johanne Marie {Nielsdatter?} og K: Ib {Pedersen} Ronnum.
NOTITS: Ane Kirstine Christensdatter er Lars Carstensens 3. kone. Lars Carstensen er 67 her.
LINK: Affotografering.
28531816.06.09Maren Osterdatter Krog Oster Pedersen Elisabeth Jensdatter 2. 19 April Maren Ostersdatter Krog. hjemd den 20 April i Kirken 9 Junij . Tjenestekarl Oster Pedersen og Kone Elisabeth Jensdatter af Krog . Pigen Johanne Jensdatter Krog Svend {Pedersen} Øvig og Kone Mette {Katrine Byregesdatter} . Niels Gjertsen paa Karstoft Ungkarl . Pige Johanne Marie {Mortensdatter} af Hesselvig .
LINK: Affotografering.
28541816.07.30Birte Jensdatter Hesselvig Iver Olesen Hesselvig Anne Malene Lauridsdatter 3. 30 Julii Birthe Iversdatter Hesselvig . Hjemd 30 Julii . sognefoged Ivar {Olesen} Hesselvig og Kone Ane Malene Lauritsdatter .
Begravelse nr. 6778
NOTITS: Begravet 3 dage gammel. Kom ikke i kirke.
LINK: Affotografering.
28551816.09.26Dødfødt dreng Døvling Christen Andersen Hvedde Mette Kirstine Jensdatter Kristen Andersen og Kone Mette Kirstine Jens Datter deres Dødfødte Barn hvorom Gjordemoeder Kirstine Larsdatter gav følgede Beretning: den 26de September hos Kristen Andersens Kone i Deuling . Fosteret var i den 10de Maaned, af Manskjøn, besværlig med Vending, var [....] ikke Liv i det da det fødtes . Moderen har ikke født døde børn før . Overensstemmende med Gjordemoderens Indberetning test Hjorth Pastor l[.]i .
Begravelse nr. 6779
LINK: Affotografering.
28561816.10.06Niels Vinde Rasmussen Skarrild By Rasmus Nielsen Winde Johanne Pedersdatter 3. 9de August. Niels Vinde Rasmussen . Hjemmedøbt den 9de August, i Kirke den 6te October . Smed , Rasmus Nielsen og Kone Johanne Pedersdatter . Møllerens {Niels Rasmussen Winde} Kone Magrethe Olsdatter . Gmd Jens {Lauridsen} Elkjær , Jakob Andersen i Boukjer {Bukkær Assing sogn} , Peder {Pedersen Gammelgaard} Rønnums Søn Ib og P Elisabeth .
LINK: Affotografering.
28571816.10.27Michael Karl Frederik Hjorth Præstegaarden Laurids Henrik Hjorth Frederikke Lytz 2. 3die {antaget fejl for 23.} August Micael Karl Frederik . Hjemmedøbt den 23 August, i Kirken den 27 October. Sognepræsten Laurits Henrik Hjorth og Kone Federikke Lytz. Jomfru {Helle Katrine Margrethe} Lange fra Nørre karstoft bar Barnet . Faddere : Hr: Pastor {Johan} Engelken {Sønder Felding sogn} Hr. {Laurids} Lange, Mads {Christensen Rahbek} Skovbjerg {Sønder Felding} og degnens {Christen Pedersen Lustrup} Kone {Anne Troelsdatter} .
NOTITS: Måske har præsten Laurids Hjorth skrevet forkert født 3die August, skulle vel være 23 August. Hjemmedåb normalt på selve fødselsdagen eller højst en dag efter.
LINK: Affotografering.
28581817.03.30Christen Nielsen Rahbek Gammelgaard Niels Christensen Rahbek Margrethe Nielsdatter 1. 1817 23 Februar Kristen Nielsen Rahbeck . Hjemmedøbt 25 Februar publiceret den 30 Marti . Gmd: Niels {Christensen} Rahbeck og Kone Magrethe Nielsdatter af Gammelgaard. sognepræstens Kone Frederikke Lytz . Gdmand Mads {Christensen} Skouberg af S. Felding , Gmd Jens {Christensen} Rahbeck af S. Felding . K. Ole Nielsen i Skarrild Mølle og P Johanne Magrethe Frederiksdatter .
LINK: Affotografering.
28591817.04.20Dødfødt dreng Lustrup Jonas Pedersen Ingeborg Christensdatter 4. Husmand Jonas Pedersen og Hustrue Ingeborg Kristensdatter af Lustrup i Skarrild Sogn et dødfødt Barn den 20 April 1817 . Herved gav Gjordemoderen Ane Kirstine Larsdatter følgende Beretning : Fosteret var af Mandkjøn i 10de Maaned af Svangerskabet . var gaaet i foraadnelse og altsaa var med alle Midler til at bringe det til Live forgjæves . Overenstemmende med Gjordemoderens Indberetning. Test Hjorth Sognepræst .
Begravelse nr. 6781
LINK: Affotografering.
28601817.05.26Marianne Christensdatter Lustrup? Christen Jakobsen Anne Olesdatter 1. 1817 25. Maji Maren Christensdatter . I kirke d. 26 . Maji 1817 . Moderen Anne Olesdatter og til Barnefader blev udlagt Christen Jacobsen i Annexgaarden ved Arnborg Kirke . Jens {Christensen} Ahrnborg Greene . Tjenestpige Ane Mari , hmd: Arnt Lustrup , Gmd Jens Arntsen , K Niels Skræder af Felding og Pige og Væverske Mette Kirstine Elkjærgaard.
NOTITS: Ikke noget med Qvinde og uægte med den nye præst Hjorth. Der to Christen Jakobsen født i Kirkegaard i Arnborg, een *1776 der overtager fæstegården og een *1778 kaldet Smed. Faderen her menes at være den første, som i 1803 blev gift med Karen Poulsdatter. I 1817 var han 41 år gammel og naturligvis gift.
LINK: Affotografering.
28611817.08.10Margrethe Sørensdatter Skarrild- Grene Søren Michelsen Kirsten Jensdatter 2. 26 Junji Magrethe Søren Mikkelsens datter Grene . hjemd 27 Junji i Kirken 10. August . Gmd: Søren Mikelsen og Kone Kirsten Jensdatter . Magrethe Christensdatter hmd: Niels {Pedersen} Ødevigs {??} Kone af Gothenborg . Niels {Pedersen} Ødevig {??}. K: Peder Poulsen Grene : Christen {Jensen} Studsgaard Gmd: P Mette Poulsdatter .
NOTITS: Kirsten Jensdatter er født i Øvig i Skarrild, Niels Pedersen ikke set født der.
LINK: Affotografering.
28621817.08.17Birte Iversdatter Hesselvig Iver Olesen Hesselvig Anne Malene Lauridsdatter 3. 18 Julji Birthe Iversdatter Hesselvig . Hjemd d 19 Julji i Kirken 17. August . Sognefoged og Gmd: Ivar Olesen og Kone Magdalene Lauriitsdatter . P. Mette Kirstine Lauridsdatter Elkjær Aftægtsmand: Laurids {Jensen} Elkjær Gmd: Jens {Lauridsen} Elkjær og kone Ane {Pedersdatter} Gmd: Svend {Pedersen} Ødevig .
LINK: Affotografering.
28631817.10.12Jens Peder Nissen Silstrup Nis Pedersen Ane Kirstine Andersdatter 2. 25 Auguster Jens Peter Nissen . Hiemdøbt 25de August i Kirken den 12te October . Hmd : Nis Pedersen og Kone , Ane Kirstine Andersdatter af Selstrup . Pigen Magrethe Nielsdatter K Kristen Nielsen af Krausig i Brande Sogn . Mette Sørensdatter Braarup af Brande Sogn Gmd: Niels Nielsen af Selstrup .
NOTITS: Moderen Ane Kirstine Andersdatter er født *1780 i Uhre i Brande sogn.
LINK: Affotografering.
28641817.10.27Jens Andersen Krog Anders Jensen Ane Henningsdatter 3. 26 Oktober Jens Andersen Krog . Hjemmedøbt 27 October . Gmds: Søn Anders Jensen af Krog og Kone Ane Henningsdatter .
Begravelse nr. 6783
NOTITS: Begravet 14 dage gammel. Forældrene gift dagen før dåben. Gårdmanden er faderens far Jens Larsen i Krog.
LINK: Affotografering.
28651817.11.14Anne Katrine Pedersdatter Hesselvig Peder Mortensen Kirsten Marie Christiansdatter 4. 28. September Ane Katrine Pedersdatter . hjemd d 30. Septemb i Kirken 14. Novemb. Gmd Søn {Gaardmand Morten Pedersens søn underforstået} Peder Mortensen Hesselvig og Kone Kirsten Marie Christiansdatter . P Karen Christiansd: fra Duedal Borris Sogn , tjenende i Bølling Præstegrd hendes Brødre Laurits og Ferdinandt Gmd: og Sognefoged Iver {Olesen} Hesselvig, samt hans Kone Magdalene {Anne Malene} Lauridsdatter.
NOTITS: Forældrene blev gift godt en måned før fødslen.
LINK: Moderen Kirsten Marie Christensdatters forældre i Duedal i Borris.
LINK: Affotografering.
28661817.12.28Pouline Elsine Nielsdatter Karstoft- Nørre Niels Christian Sørensen Hauge Ellen Kirstine Christensdatter 6. 26 Novemb . Pouline Elsesine Hjemd: den 27. Novemb. i Kirke 28 Decemb . Proprietæir paa Nørre=Karstoft Niels Christian {Sørensen Hauge} og kone Stine {Ellen Kirstine} Christensdatter . P. Bodild Pedersdatter fra Ronnum Ungkarl Svend Christian . Gmd: Erik Terkelsen K. Jacob Arevad P: Mette Kirstine Lauridsd: Elkjær .
NOTITS: Hun er egentlig døbt Elsesine, men kaldes Elsine. Forældrene er flyttet fra Voldsgaard i Snejbjerg her til Nørre Karstoft i Skarrild kort før dåben, Fadderne ser lidt tilfældige ud.
LINK: Niels Christian Hauge på Nørre Karstoft.
LINK: Affotografering.
28671818.02.22Laura Clementine Hjorth Præstegaarden Henrik Laurids Hjorth Frederikke Lytz 5. 13 October Laura Clementine . hmd: d 15 October 1817 i Kirke 22 Februar 1818 . Sognepræst Henrik Laurits Hjorth og Kone Frederikke Hjorth født Lytz . Jfr. Sofie Engelken Hr Pastor Engelken fra Sønd: Felding Hr Pastor Neblerod fra Rind . Gmd : Mads Hauberg {vel Skovbjerg} fra Ahrnborg og Gmd: Peder {Pedersen Gammelgaard} Ronnum fra Ronnumgaard .
LINK: Affotografering.
28681818.01.14Dødfødt dreng Beksgaard Peder Nielsen Maren Sørensdatter 4. Gaardmand Peder Nielsen i Bechsgaard Skarrildbye og Hustru Maren Sørensdatter et dødfødt Barn den 14de Januar 1818. Herved gav den uexaminerede Gjordemoder Ane Kirstine Larsdatter følgende Indberetning : Fosteret var af Mandskjøn fuldbaaret altsaa i 10de Maaned af Svangerskabet. Moderen [kunde ej førs] , men Fosteret var nær dødt , maatte udleges med Magt , og Moderen døde 5 dage derefter. Overenstemmende med Gjordemoderens Indberetning test Hjorth Sognepræst .
Begravelse nr. 6784
NOTITS: Moderen Maren Sørensdatter døde 5 dage efter 19. januar 1818.
LINK: Affotografering.
28691818.04.26Johanne Ostersdatter Skarrild- Grene Oster Pedersen Elisabeth Jensdatter Krog 2. 25. Marts. Johanne Ostersdatter Grene . Hjemd 26 Marts i Kirken 26 April . Husmd: Oster Pedersen i Skarrild Grene og Kone Elisabeth Jensdatter Krog . Johanne {Jensdatter} Barnets Bedstemoder , Enke og Indsidder i Assing . Gmd: Jens {Larsen} Krog. Gmd Jens Pedersen Østergaard Lustrup og Kone Maren Larsdatter. P. Johanne Jensdatter.
NOTITS: Faderen Oster Pedersen er født i Skave, moderen Elisabeth Jensdatter i Krog.
LINK: Affotografering.
28701818.05.10Maren Christensdatter Døvling Christen Andersen Hvedde Mette Kirstine Jensdatter 1818 1. 12. Marts . Maren Christensdatter Deuling . Hmd d 13 Marts i Kirke 10 Maji 1ste Pintsedag . Gmd: Cristen Andersen i Deuling og Kone Mette Kirstine Jensdatter . Gmd: Ib {Andersen} Agersigs Kone i Assing Mette Andersdatter . Gmd: Jens Henningsen , Jacob Andersen i Boukjær og Kone Edel {Andersdatter} Rasmus Nielsen {Winde} .
LINK: Affotografering.
28711818.05.17Niels Jensen Tornvig Silstrup Jens Jensen Tornvig Dorthea Nielsdatter 1818 1. 2den April Niels Jensen Tornvig . Hjemmedøbt den 3die April i Kirken den 17. Maj . Gmd: Jens Jensen Tornvig og Kone Dorthea Nielsdatter .P. Karen Nielsdatter af Selstrup Gmd: Niels Nielsen og Kone Ellen {Elles!} Marie Kristensdatter , Niels Knudsen og Søn Knud {Nielsen} .
LINK: Affotografering.
28721818.06.07Karen Eriksdatter Karstoft- Sønder Erik Terkelsen Birgitte Marie Jensdatter 3. 2. April . Karen Eriksdatter Karstoft . Hjmd 3. April i Kirken 7de Junij . Gmd Erik Terkelsen og Kone Birthe Jensdatter af Sønder Karstoft . Gmd Thomas {Hansen} Urups kone Sofie Jensdatter af Grindsted Sogn. Thomas Urup . Gmd Peder {Pedersen Gammelgaard} Ronnum og Kone Else {Kirstine Terkelsdatter} . Ib Pedersen K og Syster Bodil Katrine Pedersdatter .
LINK: Affotografering.
28731818.06.14Jens Tovdal Christensen Skave Christen Jensen Tovdal Karen Pedersdatter 3. 29 Maji . Jens Thoudal Hjemmedøbt den 29 Maji i Kirken den 14 Juni . Moderen Karen Pedersdatter af Skaue . Som Barnefader blev udlagt Kristen Jensen Thoudal Ungkarl af Skibild i Ahrnborg Sogn . Kristen {Andersen} Hvedes Kone Mette Kirstine Jensdatter af Deuling Gmd: Peder {Pedersen Gammelgaard} Rønnum , Kone Else {Kirstine} Terkelsdatter og datter Ane {Pedersdatter} Karl Ole Pedersen Skaue og Ole Nielsen Møller {Winde} .
Begravelse nr. 6796
NOTITS: Begravet 7 måneder gammel. Moderen er 26. Faderen Christen Jensen Tovdal er 23, han er født og opvokset i Døvling nabo til Skave. For nogle måneder siden flyttet med faderen fra Døvling i Skarrild til Skibbild i Arnborg.
LINK: Affotografering.
28741818.06.28Peder Hesselvig Jensen Elkær Jens Lauridsen Elkær Ane Pedersdatter 2 . 25 Maji . Peder Hesselvig Jensen . Hjemmedøbt den 25e Maji , i Kirken den 28 Juni . Gmd: Jens Lauritsen og Kone , Ane Pedersdatter af Elkjergaard . Rasmus {Nielsen} Møllers {Windes} Kone af lille Søndergaard, Johanne {Pedersdatter}. Gmd: Peder {Nielsen} Bechsgaard og Kone Edel Kirstine Ovesdatter Krl Ole Nielsen Møller {Winde}
LINK: Affotografering.
28751818.08.12Gert Nielsen Ronnum Niels Gertsen Kirstine Christensdatter 5. 12te August Gert Nielsen . Hjemmedøbt 12te August . Indsidder Niels Gjertsen og Kone Kirstine Kristensdatter i Ronnum. Daglønnere .
Begravelse nr. 6792
NOTITS: Tvilling, Begravet 26 dage gammel.
LINK: Affotografering.
28761818.08.12Christen Nielsen Ronnum Niels Gertsen Kirstine Christensdatter 6. 12te August Christen Nielsen . Hjemmedøbt 12te August . Indsidder Niels Gjertsen og Kone Kirstine Kristensdatter i Ronnum. Daglønnere .
Begravelse nr. 6790
NOTITS: Tvilling, Begravet 14 dage gammel.
LINK: Affotografering.
28771818.09.25Mette Andersdatter Krog Anders Jensen Kjærsgaard Ane Henningsdatter 4. 24 September . Mette Andersdatter . Krog. Hjmd: 25 September . Gmd: Søn Anders Jensen Kjærsgaard moderen Ane Henningsdatter.
Begravelse nr. 6795
NOTITS: Begravet 5 uger gammel.
LINK: Affotografering.
28781818.09.26Christen Nicolajsen Lustrup Nicolai Christensen Johanne Madsdatter 7. 26de September Kristen Nicolaisen . Hjemmedøbt samme dag. Hmd Nicolai Kristensen og Kone Johanne Madsdatter af Lustrup.
Begravelse nr. 6797
NOTITS: Begravet 12 dage gammel.
LINK: Affotografering.
28791818.12.27Ane Johanne Jensdatter Silstrup Jens Jensen Kirstine Nielsdatter 5. 30 October . Ane Johanne Jensdatter . Selstrup . Hjmd: 31 October i Kirken 27 December . Gmd Jens Jensen i Selstrup og Moderen Kirstine Nielsdatter . Gmd Berthel Christensens Kone Ane Jensdatter af Sønder Karstoft , hendes Mand og Fader Jens {Jensen} Pindvig Gmd Niels Larsen . K. Knud Nielsen.
LINK: Affotografering.
28801819.02.25Emilie Marie Hjorth Præstegaarden Laurits Henrik Hjorth Frederikke Lytz 6. 9 Novemb. Emilie Marie . Hjmd: 10 November i Kirken 25 Februar . Sognepræsten Laurits Henrik Hjorth og Kone Frederikke Hjorth født Lytz . Barnets Tante Jfr: Emilie Lytz . Hr Pastor J. {Johan} Engelken fra Sønder=Felding , Hr Pastor {Morten Thomsen Næblerød} Noblerod fra Rind Ole Nielsen {Winde} Skarild Mølle og Jfr: Sofia Engelken .
NOTITS: Præsten har tilføjet Laurits senere for han kalder sig åbensynlig Henrik Hjorth til daglig.
LINK: Affotografering.
28811819.03.21Niels Christian Nielsen Silstrup? Niels Lorentsen Mette Malene Olesdatter 1819. 1. 20 Februar Niels Kristian Nielsen . Hjemmedøbt samme dag i Kirken publiceret d 21 Marts . Indsidder , Skomager Niels Lorentsen fra Vorgod Sogn og hustru Mette Malene Olesdatter . P Metet Kirstine Larsdatter Skaue af Bukkær {Assing sogn} . Indsidder Lars Skaue af Ahrnborg . Kl. Niels {Nielsen} Rønnum og Syster maren Nielsdatter . P. Maren Pedersdatter Studsgaard.
NOTITS: Det er ikke klart hvor Niels Lorentzen er indsidder, men de fleste faddere er fra Silstrup, som er antaget.
LINK: Affotografering.
28811819.03.21Niels Christian Nielsen Silstrup? Niels Lorentsen Mette Malene Olesdatter 1819. 1. 20 Februar Niels Kristian Nielsen . Hjemmedøbt samme dag i Kirken publiceret d 21 Marts . Indsidder , Skomager Niels Lorentsen fra Vorgod Sogn og hustru Mette Malene Olesdatter . P Mette Kirstine Larsdatter Skaue af Bukkær {Assing sogn} . Indsidder Lars Skaue af Ahrnborg . Kl. Niels {Nielsen} Rønnum og Syster Maren Nielsdatter . P. Maren Pedersdatter Studsgaard.
NOTITS: Senere ses Niels Lorentsen (*1787c †1842.08.04 Sønder Lem) i Heden, Sønder Lem sogn. Mette Malene Olesdatter *1795cc Ringkøbing By †1878.12.04 Sønder Lem.
LINK: Affotografering.
28821819.04.12Niels Pedersen Beksgaard Peder Nielsen Ellen Kirstine Ovesdatter 2. 14 Marts Niels Pedersen Bæksgaard . Hejmmedøbt den 15 Marts i Kirken den 12te April 2den Paasked . Gmd: Peder Nielsen i Bæksgaard og hustru Ellen Kirstine Ovesdatter . Ung k: Kristen Ovesen , Gmd: Henning Kristensen og Søn K. Ove Henningsen . Gmd: Anders Jensen . P. Ane Marie Jensdatter Nexgaard .
LINK: Affotografering.
28831819.04.12Ane Margrethe Nielsdatter Gammelgaard Niels Christensen Rahbek Margrethe Nielsdatter 1819 1. 3 Marts . Ane Magrethe Nielsdatter . Hmd: 3 Marts stadfestet i Kirken 2den Paaskedag 12 April . Gmd: Niels Christensen Rahbech , Moderen Magrethe Nielsdatter af Gammelgaard . Barnets Moster Mette Nielsdatter af Felding , Gmd: Jens {Christensen} Rahbech og kone Mette {Sørensdatter} af {Fruergaard} Felding , Gmd Christen {Jensen} Studsgaard og Jfr: Emilie Lytz .
LINK: Affotografering.
28841819.05.31Stine Johanne Rasmusdatter Skarrild By Rasmus Nielsen Winde Johanne Pedersdatter 2. 16 April Stine Johanne Rasmusdatter . Hjmd d 16 April i Kirken 31. Maji . Smed Rasmus Nielsen og Moderen Johanne Pedersdat: i Skarrildby . Barnets Faster Ane Marius Nielsdatter Vinde fra Skarrild Mølle Gmd Jens Lauridsen i Elkjær gaard . K: Ole Nielsen {Winde} Ole Pedersen Pige Ane Pedersdatter.
LINK: Affotografering.
28851819.08.08Mette Kirstine Rasmusdatter Heesgaard Rasmus Christiansen Heesgaard Ane Kirstine Larsdatter 4. 1ste Julij . Mette Kristine Rasmusdatter . Hjemd: d 2 Julij i Kirken 8de August . Smed Rasmus Christiansen Heesgaard, Moderen Ane Kirstine Larsdatter . P. Inger Katrine Pedersdatter Gmd Christen {Jensen} Heesgaard , Husmd Jens Henningsen og Hustru Gunner {Marie} Jensdatter K: Ib Pedersen og Pige Ane Pedersdatter .
Begravelse nr. 6804
NOTITS: Moderen Ane Kirstine Larsdatter er fra Tovdal i Arnborg, faderen er født i Heesgaard.
LINK: Affotografering.
28861819.08.22Else Johanne Pedersdatter Skarrild By Jakob Andersen Karen Pedersdatter 3. 24. Maij Else Johanne Pedersdatter Hjmd: 26 Maij i Kirken 22. August . Moderen Karen Pedersdatter i Fattighuset , til Barnefader blev udlagt Jacob Andersen fra Østen . Inger Marie Pedersdatter . K: Jens Studsgaard , Gmd Peder {Mortensen} Studsgaard P. Ane Hansdatter . Husmd Peder Andersens Kone Kirstine Pedersdatter.
NOTITS: Efternavn efter moderen ikke efter den udlagte far.
LINK: Affotografering.
28871819.09.19Kirstine Nisdatter Silstrup Nis Pedersen Boling Ane Kirstine Andersdatter 6. 11 Septemb. Kirstine Nis Pedersens datter. Hjemd: 11 September i Kirken 19 Septembr. Husmd : Nis Pedersen Boling og Kone Ane Kirstine Andersdatter af Selstrup .P. Bodild Jacobdatter af Selstrup Aftægtsmd : Jens {Jensen} Tornvig . Gmd: Jens {Jensen} Tornvigs {den Unges} Kone Dorthea Nielsdat: P: Karen Nielsdatter af Seltrup.
NOTITS: Moderen *1780.05.27 Uhre, Brande.
LINK: Affotografering.
28881819.10.09Mette Marie Andersdatter Krog Anders Jensen Kjærgaard Ane Henningsdatter 7. 8. October Mette Marie Andersdatter Krog. Hjmd: 9. October . Gdms [sjælj....] Søn Anders Jensen Kjærsgaard i Krog Moderen Ane Hennigsdatter .
Begravelse nr. 6801
NOTITS: Begravet 8 dage gammel. Kjærgaard fra Kjærgaard i Sunds, hvor faderen er født.
LINK: Affotografering.
28891819.10.31Anne Marie Madsdatter Lustrup Mads Larsen Magdalene Pedersdatter 5. 7 September . Ane Marie Madsdatter . Hjmd : 7 September publiceret 31. October . Husmd : Mads Larsen Moderen Magdalene Pedersdatter i Lustrup . P. Ane Kirstine Larsdatter af Bækhuset . Gmd: Jens Pedersen Øster Lustrup . Nicolai {Christensen} Lustrup Johanne Madsdatter . K: Morten Jensen Lustrup P. Mette Kirstine Lauridsdatter Elkjær .
LINK: Affotografering.
28901819.10.31Christen Jegin Skarrild By Jens Nielsen Kirstine Christensdatter 3. 15de September Christen Jegin Hjemmedøbt den 16 September i Kirken publiceret den 31 October . Moderen Kirstine Kristensdatter . Som Barnefader blev udlagt Jens Nielsen fra Holmsland tjenende i Ringkjøbing . Væverpigen Ane Marie Jensdatter nexgaard . Indsidder Peder Andersen i Elkjærhuus . Jens Arentsens Kone {Christiane Jensdatter Nexgaard} . Ane Dorthea Jensdatter K: Niels {Christensse} Jegin P Maren Pedersdatter Studsgaard.
Begravelse nr. 6802
NOTITS: Begravet fire måneder gammel. Den udlagte far Jens Nielsen fra Holmsland tjener i Ringkøbing. Moderen Kirstine Chrisensdatter *1799 i Lustrup datter af skrædder Christen Christensen Jegin.
LINK: Affotografering.
28911819.11.21Christen Bertelsen Karstoft- Sønder Bertel Christensen Ane Jensdatter 4. 13 October Kristen Bertelsen . Hjemmedøbt den 17de October publiceret den 21 November . Gmd : Bertel Kristensen af Sønder Karstoft moderen Ane Jensdatter . Niels {Nielsen} Moesbøls Kone af Grindsted Sogn , Karen Kristensdatter . Gmd : Erik Terkilsen og Kone Birte {Brigitte Marie} Jensdatter Jens Vad og Kone Ellen Marie , Søn Knud {Jensen} og kone Mette .
LINK: Bertel Christensen afstamning se faderen i Morsbøl i Grindsted - Karen Christensdatter som søster.
LINK: Affotografering.
28921819.12.26Anne Nielsdatter Silstrup? Niels Døstrup Christiane Thomasdatter 10. 16 December Ane Nielsdatter . døbt i Kirken 2den Juledag 26 December . Moderen Christiane Thomasdatter til Barnefader blev udlagt , Ungkarl Niels Døstrup . P. Maren Thomasdatter Selstrup Gmd : Christen {Jensen} Studsgaard . Gmd Peder Nielsen Bæksgaard Kr: Morten {Studsgaard} Jensen Lustrup . P. Ane Hansdatter .
NOTITS: Moderen Christian Thomasdatter er 24, *1794 i Skarrild Grene, datter af Thomas Jensen Grene og Mette Christensdatter. Faderen er vel fra Døstrup sogn i Tønder Amt overfor Rømø eller fra Døstrup i Hjørring eller Thisted amter.
LINK: Affotografering.
28931820.02.06Else Nielsdatter Ronnum Niels Gertsen Kirstine Christensdatter 8. 26 October Else Nielsdatter . Hjemd: 27 October i Kirken stadfæstet 6. Februar 1820 . Indsidder Niels Gjertsen Moderen Kirstine Christensdatter . Faderen er daglønner og indsidder i Ronnum gaard . Lars Karstensens Kone af Bæktoft, {Ane} Kirstine Christensdatter . Gmd : Peder {Pedersen Gammelgaard} Rønnum og Sønner Terkel {Pedersen} og Ib {Pedersen} P. Ane {Pedersdatter} Peder Rønnums datter.
LINK: Affotografering.
28941820.03.12Ane Margrethe Nicolaisdatter Lustrup Nicolai Christensen Johanne Madsdatter 11. 20 December . Ane Magrethe Nicolaisdatter . Hjmd: 2 December i Kirken 12te Marts 1820 . Husmand Nicolai Christensen Moderen Johanne Madsdatter i Lustrupby . Gamle Degns Kone Ane Troelsdat: manden {gamle degn} Christen Pedersen Lustrup , Gmd Thomas {Pedersen} Malle af Hareskov {Assing sogn} . K: Jens Madsen af Strolom{?} og Pigen Inger Katrine {Pedersdatter} Heedsgaard .
LINK: Affotografering.
28951820.03.30Marie Iversdatter Hesselvig Iver Olesen Hesselvig Anne Malene Lauridsdatter 1820 1. 8 Februar . Marie Iversdatter Hesselvig . Hjmd: 11. Februar i Kirken Skjærtorsdag d. 30 Marts . Sognefoged Iver Olesen i Hesselvig Moderen Malene Lauridsdatter . P: Karen Mortensdatter Hesselvig . Aftægtsmand Laurits Jensen i Elkjær . Anders Jensen Kjærgaard Gmd i Skarrild Krog . K: Peder Christian {Mortensen} Hesselvig , P Mette Lauridsdatter Elkjær .
LINK: Affotografering.
28961820.04.03Niels Peder Annas Olesen Klink Ole Thomsen Kirstine Nielsdatter 5. 13 December Niels Peder Annas Olesen . Hjemmedøbt den 20de December i Kirken 2 Paaskedag 3die April . Ugift Qvinde Kirstine Nielsdatter paa Klink. Ole Thomsen fra Grindsted i Vesterrolighed blev udlagt som Barnefader . Moderen Kirstine Nielsdatter. K: Jens Kristensen Studsgaard . Bedstefaderen Niels {Nielsen} Develmose paa Klink . P. Ane Hansdatter tjenende i Studsgaard og P. Elisabeth Falch i Præstegaarden.
NOTITS: Een Ole Thomsen er *1784.10.03 i Grindsted By, ville være 35 år gammel.
LINK: Affotografering.
28971820.05.14Jens Christian Pedersen Krog Peder Poulsen Ane Johanne Jensdatter 1820. 1. 7de April Jens Kristian Pedersen . Hjemmedøbt den 8de April. stedfæstet i Kirken den 14de Maij . Moderen Ane Johanne Jensdatter af Skarrild Krog . Barnefader Peder Poulsen i Gren blev udlagt .Barnets Bedstemoder Maren Jespersdatter , Bedstefader , Jens {Larsen} Krog og Morbroder Anders {Jensen Kjærgaard} Krog samt dennes Kone Ane Henningsdatter sognefogdens {Iver Olesen} Kone Lene {Anne Malene Lauridsdatter} K. Peder {Mortensen} Hesselv.
NOTITS: Peder Poulsen er 28, *1791 i Skarrild-Grene søn af Poul Christensen Tovdal.
LINK: Affotografering.
28981820.05.22Jens Knudsen Karstoft- Sønder Knud Jensen Mette Nielsdatter Bjerre 2. 22 April Jens Knudsen Karstoft . Hjemmedøbt den 22 de April i Kirken stedfæstet 2den Pintsedag d 22de Maij . Gmd: Søn Knud Jensen af Sønder Karstoft . Moederen Mette Nielsdatter Bjerre . Barnets Bedstemoder Gmd: Jens Vads Kone Ellen Marie. Gmd : Erik Terkelsen og Kone Birthe {Birgitte Marie Jensdatter} . Gmd. Bertel {Christensen} Karstoft og Gmd : Niels {Christensen} Rahbek .
NOTITS: Forældre Knud Jensen (*1800c FT 1845 født Skarrild, ikke fundet) og Mette Nielsdatter (*1796.05.31 Sønder Felding) gift 1819.05.29 i Sønder Felding.
LINK: Affotografering.
28991820.05.26Frederikke Henriette Hjorth Præstegaarden Laurids Henrik Hjorth Frederikke Lytz 9. 12 December . Frederikke Henriette . Hjmd: 13 Decemb. i Kirken stadfæstet 26 Maij 1820. Sognepræsten Laurids Henrik Hjorth . Moderen Fredrikke Hjorth født Lytz . Jfr: Emilie Kirstine Lytz . ST: Hr Pastor Engelken Sønder = Felding , Gmd Mads Nielsen Hauberg {Skovbjerg} af Ahrnborg . Gmd. Sognefoged Peder Hesselvig Olesen , Jfr: Sofie Engelken .
NOTITS: ST betyder Salvo Titulo uden titel (hvor man ikke ved den nøjagtige titel).
LINK: Affotografering.
29001820.07.23Ane Kirstine Christensdatter  Christen Jørgensen Ingeborg Christensdatter 2. 7 Julij . Ane Kirstine Christensdatter . Hjemd 9 Julij stadfæstet i Kirken 23. Julij . Natmand Christen Jørgensen og Ingeborg Christensdatter uden fast Bopæl : Husmd Oster Pedersens Kone af Skarrild Gren Elisabeth Jensdatter . Gmd: Morten Pedersen Hesselvig , K Ole Pedersen Skaue P. Bodild Catrine Pedersdatter Rønnum og Jens Olesens hustru i Grene Mette Marie Sørensdatter .
NOTITS: Rakkere: Chrsiten Jørgensen *1776.02.25 Viborg Graabrødre †1849 og Ingeborg Christensdatter *1780 †1844. Datteren Anne Kirstine Christensdatter *1820.07.07 Skarrild †1870.08.28 Dejbjerg gift af Skarrild 1858 i Skaarild med Anders Christian Nielsen.
LINK: Ane Kirstine Christensdatter på rakker.dk .
LINK: Affotografering.
29011820.10.01Peder Bendtsen Christensen Døvling Christen Andersen Hvedde Mette Kirstine Jensdatter 4. 5te September Peder Bendtsen Deuling . Hjemmedøbt den 5te September i Kirken stadfæstet den 1ste October . Gmand Kristen Andersen {Hvedde} . Moderen Mette Kirstine Jensdatter af Deuling . Kristen {Pedersen} Sandfeldts Kone i Deuling Apolone Jensdatter . Gmd: Kristen {Pedersen} Sandfeldt . Gmd: Peder Sørensen . K: Ole Kjær og Mette Jensdatter , Peder Sørensens Kone.
LINK: Affotografering.
29021820.10.15Jens Christian Eriksen (Karstoft) Karstoft- Sønder Erik Terkelsen Birgitte Marie Jensdatter 3. 24de August Jens Kristian Eriksen. Karstoft {senere tilføjet:} Fik med kgl. bevilling af 1903 2 Februar Tilladelse til af føre navnet: Jens Kristian Karstoft. Hjemmedøbt den 25 August i Kirken stadfæstet den 15de October . Gmd: Erik Terkelsen af Sønder karstoft . Moderen Birthe Jensdatter . Niels {Christian Sørensen} Hauges Kone Stine {Ellen Kirstine Christensdatter} fra Nørre Karstoft . Niels Kristian {Sørensen Hauge} Eier af Nørre Karstoft . Knud {Jensen} Vad og kone Mette Neilsdatter. Berthel {Christensen} Karstoft . P. Inger Katrine {Pedersdatter} .
NOTITS: Fra 1903 navneændring til Jens Kristian Karstoft.
LINK: Affotografering.
29031820.12.26Jens Pedersen Døvling Peder Sørensen Mette Jensdatter 5. 31te Octobr . Jens Pedersen Deuling . Hjemmedøbt den 31te October . stadfæstet i Kirken den 26de December. Gmd: Peder Sørensen , Moderen Mette Jensdatter af Deuling . Maren {Pedersdatter} Jens {Pedersen} Nedergaards Kone . Gmd: Kristen Pedersen {Sandfeld} . Gmd Kristen Andersen {Hvedde} , Jens Andersen i Green , K : Thomas Kristian {Jensen} P. Magrethe Andersdatter.
NOTITS: Peder Sørensen er *Ronnum, Mette Jensdatter *Tarp, Brande.
LINK: Affotografering.
29041820.12.26Christiane Charlotte Jensdatter Skarrild By Jens Arentsen Ane Dorthea Jensdatter 3. 21. October Christiane Charlotte Jensdatter . Hjmd: 23. October stadfæstet i Kirken 26 December . Gmd: Jens Arentsen Moderen Ane Dorthea Jensdatter Nexgaard af Nexgaard i Skarrildby . P. Ane Marie Jensdatter Nexgaard . Jens Christensen Nexgaard Arndt . K: Jens Christensen Studsgaard . P Maren Pedersdatter Studsgaard . Ane Olsdatter .
LINK: Affotografering.