Borris Kommenteret Kirkebog 
Begravede kvindekøn 1702 - 1760
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Borris kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er ikke godt overskuelig.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter stedet står den best skønnede alder. 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for at være afvigende fra den rigtige alder. Afvigelser op til 8 år findes let.
Dernæst DØBT, som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
Examinerede 1703-04 findes under konfirmerede. Kirkebogshuller 1721-24 og 1729.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 6007 1703.04.29 ? Olufsdatter, Kvodbøl, SAND ALDER: 30+, DØBT: 1673c-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 29 April Do 3 p Pascha blef den gamle pige af Kuedbøl begrafven nafnlig ….. Ollufsdatter.
LINK: Affotografering.

Nr. 5995 1703.10.05 †1703.10.02 Kirsten Jensdatter Vorup, Præstegaarden.
MAND: Peder Pedersen Stauning, Præstegaarden, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet 2. nov. 1703: 'begravet præst Peder Staunings kone Kirsten Jensdatter Vorup.'}
NOTITS: De blev gift 1702.08.10 i Velling. Hun er formentlig død i barselsseng.
LINK: #16 i Brejl Ringkøbing Gejstlig Bølling Herred.

Nr. 6008 1703.11.02 Maren Villadsdatter, .
MAND: Søren, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 2 nov.?, blef Søren ……..s kone Maren Villadsdatter begrafen.
LINK: Affotografering.

Nr. 6010 1704.02.21 ? Dynes Debelmoses mor, Debelmose, SAND ALDER: 50cc, DØBT: 1660c-.
SØN: Dynes Debelmose, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 14 Febr: berettede ieg Dynis Debelmoes hans Moder.
NOTITS: Ikke noteret begravet, antaget død en uge efter den sidste olie. Datoen er en antagelse.
LINK: Affotografering.

Nr. 6013 1704.02.21 Birgitte Marie Knudsdatter, Sønderby. FAR: Knud Jensen Sønderby. MOR: Birgitte Michelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 21 Febr: begrof ieg Knud {Jensen} Synderbye hans barn Birgite Marie.
LINK: Affotografering.

Nr. 6014 1704.03.09 Navnløs, Odderskær. FAR: Clemmend Madsen. MOR: Maren Svendsdatter.
MORS FAR: Svend Jørgensen, Odderskær, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag begrof ieg Suend [Jørgensen] Odderschiers datters tvende tvillinger tvilling 1.
NOTITS: Gift 6 uger før.
Dåb nr. 2021
LINK: Affotografering.

Nr. 6015 1704.03.09 Navnløs, Odderskær. FAR: Clemmend Madsen. MOR: Maren Svendsdatter.
MORS FAR: Svend Jørgensen, Odderskær, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag begrof ieg Suend [Jørgensen] Odderschiers datters tvende tvillinger tvilling 2.
NOTITS: Gift 6 uger før.
Dåb nr. 2022
LINK: Affotografering.

Nr. 6016 1704.03.16 ? Jakobsdatter, Hvollig. FAR: Jakob Jensen Hvollig. MOR: Johanne Mortensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 9 Martij}, bereddede ieg til døden Jacob i Houlvigs yngste datter.
NOTITS: Antaget begravet en uge efter sidste olie. Kan betvivles. Moderens navn Johanne Mortensdatter fra begravelse #6537.
LINK: Affotografering.

Nr. 6017 1704.04.17 ? Gravers Debelmoses kone, Debelmose.
MAND: Gravers Pedersen Debelmose, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: . 3. {April} bereddede ieg Gravers {Pedersen} Debelmoes hans hustrue til døden.
NOTITS: Hun er ikke set død, men antages begravet to uger efter den sidste olie. Dato den 17. april er en antagelse, et skøn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6020 1704.11.08 Abbelone Kodbøl, Kodbøl.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 8 begrof ieg Apollone Kuedbøl.
LINK: Affotografering.

Nr. 6022 1704.12.15 Maren Mortensdatter, Ahlergaard, SAND ALDER: 0.10 (å.m), DØBT: 1704.02.17. FAR: Morten Jensen Ahler. MOR: Karen Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 15 Begrofe ieg Mort_ Alers datter Maren Mortensdatter.
Dåb nr. 5020
LINK: Affotografering.

Nr. 6026 1705.01.01 Maren Aschou, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d:1 Janvarius} begrof[ue] ieg Maren Aschou.
LINK: Affotografering.

Nr. 6030 1705.03.08 Maren Christensdatter, Sønderskov.
MAND: Lars Jensen Sønderskov, Sønderskov, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 8 Martji begrofue ieg Las {Jensen} Synderschous Kone Maren Christensdatter .
LINK: Affotografering.

Nr. 6033 1705.04.13 Kirsten Jørgensdatter, Helgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1705.03.22. FAR: Jørgen Helgaard. MOR: ? Jørgen Helgaards kone.
DØDSÅRSAG: opprimering.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Paaschedag d: 13 April begrof ieg Jørgen Holgaards datter Kiersten, som blef opprimeret hos forældrene .
Dåb nr. 2042
LINK: Affotografering.

Nr. 6034 1705.04.13 Dødfødt, Dalager, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1705.04.08. FAR: Christen Toft. MOR: ? Christen Tofts kone..
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag begrof ieg Christen Tofftis barn, som blef dødfød .
LINK: Affotografering.

Nr. 6035 1705.04.19 ? Niels Snedkers kone, Debelmose.
MAND: Niels Snedker, Debelmose, Borris, Begravet en måned efter konen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 19 April} begrof ieg Niels Snedichers Kone i Debelmoes .
LINK: Affotografering.

Nr. 6036 1705.04.20 Mette Larsdatter, Toften, SAND ALDER: 50c+, DØBT: 1655c-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Mandagen d: 20 April begrof ieg den gamle Kone paa Tofften Met Lasdatter .
LINK: Affotografering.

Nr. 6040 1705.10.14 Margrethe Nielsdatter, , SAND ALDER: 19c, DØBT: 1686c.
HUSBOND: Christen Toft, Dalager, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: onsdagen d 14 Otb begrafu_ Margrete Nielsdatter [som hafde] tiendt Christen Tofft j Faster Kierchegaard .
NOTITS: Hun bliver begravet i Faster kirkegaard, saa hun er født i Faster, men hun tjente i Dalager i Borris ved Christen Toft.
LINK: Affotografering.

Nr. 6041 1705.10.30 ? Morten Jensen Lindvigs kone, Lindvig.
MAND: Morten Jensen Lindvig, Lindvig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fredagen d: 30 Octbr: begrof ieg Morten {Jensen} Lindvigs Kone
LINK: Affotografering.

Nr. 6042 1705.11.26 Bodil Hansdatter, Hjoptarp (Søndergaard).
MAND: Niels Nielsen Nygaard, Nygaard, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Torsdagen d: 26 Novbr. begrof ieg Niels {Nielsen} Nygds Kone Boel Hansdatter .
NOTITS: I Nygaard Matriklen 1664, Markbogen 1683. I Mandtall 1705 ses de på aftægt i Søndergaard i Hjoptarp.
LINK: Affotografering.

Nr. 6044 1705.12.23 Maren Pedersdatter, Ahlergaard, SAND ALDER: 55c+, DØBT: 1650c-.
MAND: Jakob Andersen Harboe, Ahlergaard, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen d: 23 December begrof ieg Jacob {Andersen Harboe} Alers Kone Maren Pedersdatter .
NOTITS: Første barn Lene *1676c.
LINK: Affotografering.

Nr. 6046 1706.01.24 Tiggerske, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Item 1 fattig tigger Qvinde.
LINK: Affotografering.

Nr. 6047 1706.01.27 ? Christens/en/datter, , SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1705.12.28. FAR: Christen Thomsen Højer. MOR: Appollone Sørensdatter Bush.
DØDSÅRSAG: opprimeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 27 Januarji begrofe ieg Apollone Bushis {Sørensdatter} barn.
NOTITS: Apppollone tjener ved Morten Bush, derfra tilnavnet.
Dåb nr. 2053
LINK: Affotografering.

Nr. 6048 1706.01.27 ? Christensdatter, Aagaard, SAND ALDER: 4+, DØBT: 1702-. FAR: Christen Nielsen Aagaard. MOR: Mette Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch same dag begrofu ieg Christen {Nielsen} Aagds datter.
NOTITS: Hun er ikke født i kirkebogen 1702-06, så hun må være født 1702-.
LINK: Affotografering.

Nr. 6049 1706.02.11 Kirsten Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard).
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 11 begrofu ieg Kirsten nørgd
NOTITS: Formodentlig en ældre kvinde.
LINK: Affotografering.

Nr. 6051 1706.04.17 Karen Christensdatter, Sønderskov, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1706.04.01. FAR: Christen Andersen Sønderskov. MOR: ? Christen Andersen Sønderskovs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Løfverdgen d: 17 April begrof ieg Christen Andersen j Syndershou hs barn Karen.
NOTITS: To uger gammel.
Dåb nr. 2056
LINK: Affotografering.

Nr. 6054 1706.06.20 Bodil Olufsdatter, Klokmose (Meldgaard). FAR: Oluf Meldgaard. MOR: ? Oluf Melgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 20 Junij} begrof ieg Olluf Mælgds datter j Faster ved nafn B[oe]l.
NOTITS: Klokmose i Mandtall 1705.
LINK: Affotografering.

Nr. 6058 1706.08.29 Karen Jakobsdatter, Hvollig, SAND ALDER: 4+, DØBT: 1702-. FAR: Jakob Hvollig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {29. aug.} blefue Jacob Holvigs datter Karen begrafven.
NOTITS: Født før kirkebogen begynder 1702.
LINK: Affotografering.

Nr. 6059 1706.09.08 Mette Pedersdatter, Hvollig, SAND ALDER: 4+. FAR: Peder Hvollig. MOR: ? Peder Hvolligs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 8. blef salig Peder Holvigs datter Mette begrafven.
NOTITS: Kan eventuelt formodes 10-30 år gammel.
LINK: Affotografering.

Nr. 6062 1706.11.26 An Dynesdatter, Debelmose.
MAND: Dynes, Borris, Formodes længst begravet.
SØN: Jens Dynesen, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 Novbr. begrafu ieg Jens Dynes Moder An Dynesdatter.
NOTITS: Jens Dynesen i Debelmose i Mandtall 1705.
LINK: Affotografering.

Nr. 6067 1707.01.13 An Ahler?, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 13 Janv: blef An [Ahler] begrafven.
NOTITS: "h" i Ahler er meget lille, "r" tvivlsom, tydning usikker.
LINK: Affotografering.

Nr. 6068 1707.03.03 ? Tjenestepige, Debelmose (Gosvig).
HUSBONDE: Christen Jensen Gosvig, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 3die Martji begrafue ieg Christen Jens: {Gosvig} i debelmoes hds pige.
LINK: Affotografering.

Nr. 6069 1707.03.20 ? Stephen Votkærs mor, Votkær, SAND ALDER: 70cc, DØBT: 1640cc.
SØN: Stephen Votkær, Votkær, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 20 Martji begrof ieg Stephen Votkiærs Moder.
NOTITS: Stephen Votkær ses i Mandtall 1705 i Votkær.
LINK: Affotografering.

Nr. 6071 1707.05.12 Dødfødt, Præstegaarden, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1707.05.07. FAR: Peder Pedersen Stauning. MOR: Sophie Christensdatter Møborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12. maj, blef min første datter ved min kiæreste Sophie Christensdatter begrafven, som var fød død til Verden 7ende ejusdem.
Dåb nr. 2083
LINK: Affotografering.

Nr. 6073 1707.06.11 Bodil Odderskær, Odderskær, SAND ALDER: 50-, DØBT: 1657+.
MAND: Anders Odderskær, Odderskær, Borris, Han ses som indsidder i Mandtall 1705 med kone, som antages at være Bodil. Dette er sandsynligt men ikke sikkert.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 11 begrof ieg Boel Oddershiær.
NOTITS: Hun får en søn Jens i 1704.
LINK: Affotografering.

Nr. 6077 1707.07.10 ? Christen Jensen Gosvig kones mor, Gosvig, SAND ALDER: 50+, DØBT: 1657c-.
SVIGERSØN: Christen Jensen Gosvig, Gosvig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 10 Juli}, begrof ieg Christ_ Gosvigs ko[nes] Moder.
NOTITS: Gosvig ligger i Tarp i Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 5997 1707.07.24 ? Christen Kjærs 1. kone, Tarp, SAND ALDER: 45c+, DØBT: 1660c-.
MAND: Christen Jensen Kjær, Tarp, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 24 Julij} begrov ieg Christ_ {Jensen} Kiærs hustrue .
NOTITS: At det er Christen Jensen Kjær i Tarp i Borris sogn og ikke Christen Sørensen Kjær i Faster sogns kone fremgår af at Christen Jensen gifter sig igen og får en søn i 1709 #2123, hvor har han en voksen søn Mads som fadder.
LINK: Affotografering.

Nr. 6082 1708.04.06 Kirsten Pedersdatter Stauning, Præstegaarden, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1708.03.29. FAR: Peder Pedersen Stauning. MOR: Sophie Christensdatter Møborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Langfredag d: 6te April blef mine 2de smaa tvillinger begrafuet {Kirsten}.
NOTITS: Tvilling.
Dåb nr. 2097
LINK: Affotografering.

Nr. 6083 1708.04.06 Margrethe Pedersdatter Stauning, Præstegaarden, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1708.03.29. FAR: Peder Pedersen Stauning. MOR: Sophie Christensdatter Møborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Langfredag d: 6te April blef mine 2de smaa tvillinger begrafuet {Margrethe}.
NOTITS: Tvilling.
Dåb nr. 2098
LINK: Affotografering.

Nr. 6085 1708.05.29 Else Laustdatter, Tarp, SAND ALDER: 1.01 (å.m), DØBT: 1707.04.10. FAR: Laust Tarp. MOR: An Laust Tarps kone..
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag {d 29 Maji 3die Pintzedag} begrov Jeg Laust Tarp hans barn {Else].
NOTITS: Sidst fødte barn.
Dåb nr. 2079
LINK: Affotografering.

Nr. 6086 1708.09.30 Mette Christensdatter, Hjoptarp (Søndergaard), SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1708.06.03. FAR: Christen Jakobsen Søndergaard. MOR: ? Christen Jakobsen Søndergaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 30 Septbr:} begrov Jeg Christen Syndergaards datter {Mette} i Hioptarp.
NOTITS: Fire måneder gammel. Moderen †1722+.
Dåb nr. 2103
LINK: Affotografering.

Nr. 6089 1708.12.26 Maren Helgaard, Helgaard, SAND ALDER: 25c+, DØBT: 1683c-.
MAND: Jørgen Helgaard, Helgaard, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: 26 dec begrof jeg Maren Hælgaard.
NOTITS: Jørgen Helgaards 1. kone.
LINK: Affotografering.

Nr. 6092 1709.02.17 Karen Nielsdatter, Fasterkær, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1708.11.18. FAR: Niels Jakobsen. MOR: ? Niels Jakobsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d l7 febr . begrof jeg Niels Jacob af fasterkiær hds datter {Karen}.
LINK: Affotografering.

Nr. 6094 1709.04.10 Anne Jensdatter, Gaasdal- Store, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1708.10.28. FAR: Jens Giødesen. MOR: ? Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 10 begrof Jeg Jens giødsens datter {Anne} j Gaasdal.
Dåb nr. 2112
LINK: Affotografering.

Nr. 6096 1709.04.28 ? Jørgen Helgaards 1. kone, Hekgaard, SAND ALDER: 20c+, DØBT: 1690c-.
MAND: Jørgen Helgaard, Helgaard, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {28 april} begrof Jeg og {Jørgen} Hælgds kone.
NOTITS: Jørgen identificeret indirekte, fordi han gifter sig anden gang godt to måneder senere 07. juli 1709. Kan have været gift mere en een gang før.
LINK: Affotografering.

Nr. 6097 1709.05.01 Bodil Christendatter Degn, Borris Kirkeby (Degneboligen).
MAND: Bertel Clemmensen Humble, Kirken- Ved, Borris, †1698.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 1ste begrof ieg Boel {Christensdatter} degns.
NOTITS: Hendes navn angives ikke i Hardsyssels Degnehistorie, derimod i skiftet efter svigersønnen næste degn Jens Handskemager †1702..
LINK: Affotografering.

Nr. 6099 1709.05.26 Bodil Vesterby, Tarp (Vesterby).
HUSBOND: Niels Andersen Vesterby, Tarp (Vesterby), Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 maj begrof jeg Boel Væsterbye.
NOTITS: Mandtall 1705 er hun boende ved Niels Andersen Vesterby.
LINK: Affotografering.

Nr. 6102 1709.09.29 Karen Bødker, Kirken- Ved.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 29 septbr begrof ieg Karen Bødicher.
NOTITS: Ses "Ved Kirken" i Mandtall 1705 som "Huus-Qvinde".
LINK: Affotografering.

Nr. 6103 1709.10.20 Maren Poulsdatter, Kirken- Ved.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 20 octbr} begrof Jeg Slg Maren Poflsdatter.
NOTITS: Kan være datter af Poul Frandsen Ved-Kirken. Død tre uger efter Karen Bødker også Ved-Kirken. I Mandtall 1705 "fattig ved Borris kirke".
LINK: Affotografering.

Nr. 6106 1710.01.22 Kirsten Marie Sørensdatter, Kvisthus, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1709.10.13. FAR: Søren Sørensen Huus. MOR: ? Søren Sørensen Huus' kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 22 Janv blef Søren {Sørensen} Huusis datter {Kirsten Marie} begraven.
NOTITS: Tre måneder gammel.
Dåb nr. 2133
LINK: Affotografering.

Nr. 6108 1710.02.23 Maren Christensdatter, Tarp. FAR: Christen Jensen Kjær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 23 febr: begrov ieg Xsten {Jensen} Kiærs datter Maren.
NOTITS: Ikke set døbt 1702-1710.
LINK: Affotografering.

Nr. 6112 1710.05.02 Johanne Jensdatter, Agger. FAR: Jens Nielsen Agger. MOR: Maren Jens Nielsen Aggers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 2den begrov jeg Jens aggers datter Johanne.
LINK: Affotografering.

Nr. 6113 1710.05.04 ? Niels Søndergaards kone, Hjoptarp (Søndergaard).
MAND: Niels Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 4 Maji begrov ieg Niels Syndergaards kone.
LINK: Affotografering.

Nr. 6115 1710.06.09 Sidsel Clemmensdatter, Skobæk, SAND ALDER: 8+, DØBT: 1702-. FAR: Clemmen Bertelsen Skobæk. MOR: ? Clemmen Bertelsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 9de 2de Pintzedag begrov Jeg Clemmend Shobæchs datter Zidsel.
LINK: Affotografering.

Nr. 6116 1710.11.05 Maren Madsdatter Ahler, Ahlergaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1710.10.06. FAR: Mads Christensen Ahler. MOR: Karen Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 5 Novbr begrov ieg Matz {Christensen} alers datter Maren.
NOTITS: Begravet en måned gammel.
Dåb nr. 2149
LINK: Affotografering.

Nr. 6119 1710.12.26 Anna Larsdatter, Helgaard, SAND ALDER: 21c, DØBT: 1689cc. FAR: Lars Helgaard. MOR: ? Lars Helgaards kone.
HUSBOND: Jakob Andersen Grønborg, Grønborg, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 dec begrov ieg Las Hælgaards datter Anna {Larsdatter}, som tiente Jacob {Andersen} Grønborg.
LINK: Affotografering.

Nr. 6120 1711.01.01 ? Christen Pedersen Degns mor, Debelmose, SAND ALDER: 55c+, DØBT: 1655cc.
SØN: Christen Pedersen Degn, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 1ste Janv: begrov ieg Christen Degns Moder som er regnit til det afvigte Aar.
NOTITS: Christen Degn formodet 25c, da han gifter sig 1702, moderen 20c, da han blev født.
LINK: Affotografering.

Nr. 6122 1711.02.11 Mette? Christensdatter, Dalager, SAND ALDER: 7.10 (å.m), DØBT: 1703.05.17. FAR: Christen Toft. MOR: ? Christen Tofts kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 11 febr: begrof Chist_ toftis dattr {Mette?}.
NOTITS: Eneste kendte datter af Christen Toft, men der kan være andre født før 1702. Mette er en antagelse.
Dåb nr. 2010
LINK: Affotografering.

Nr. 6124 1711.02.15 Elles, Kvisthus.
MAND: Peder Germandsen Huus, Kvisthus, Borris, †1709.02.02 to år før.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag {d 15 febr:} begrov ieg Elletz Peder {Germandsen} Huusis kone.
LINK: Affotografering.

Nr. 6127 1711.03.01 Abbelone Andersdatter, Debelmose, SAND ALDER: 3.01 (å.m), DØBT: 1708.02.11. FAR: Anders Lauridsen Debelmose. MOR: ? Anders Lauridsen Debelmoses kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch begrov ieg anders Debelmoesis datter Apollone Samme dag {d 1ste}.
Dåb nr. 2095
LINK: Affotografering.

Nr. 6128 1711.03.04 ? Christensdatter, Fonager, SAND ALDER: 24c+, DØBT: 1687c-. FAR: Christen Fonager Smed. MOR: Kirsten Fonager.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 4de begrov ieg Christen Smeds datter af Fonagger.
NOTITS: Datteren er fadder 1703.12.30, antaget 16 år, *1687c. Moderen se #2019 "Kirsten Fonager Christen Smidtz", muligvis stedmor.
LINK: Affotografering.

Nr. 6129 1711.03.08 El, Gjaldbæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 8de Martij begrov ieg El af gialdbech.
NOTITS: Formodes ældre, eneste sete nævnelse.
LINK: Affotografering.

Nr. 6132 1711.03.22 Maren Christensdatter, Debelmose, SAND ALDER: 7.04 (å.m), DØBT: 1704.01.01. FAR: Christen Pedersen Degn. MOR: Kirsten Nielsatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 22 Marti begrov ieg Christen {Pedersen} degns datter Maren.
Dåb nr. 2015
LINK: Affotografering.

Nr. 6138 1711.04.12 Bodil Andersdatter, Hvollig, SAND ALDER: 7.11 (å.m), DØBT: 1703.05.20. FAR: Anders Christensen Hvollig. MOR: Anne? Knudsdatter?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 12 april begrov ieg anders {Christensen} Holvigs datter boel.
Dåb nr. 2012
LINK: Affotografering.

Nr. 6143 1711.05.10 Maren Nielsdatter, Tarp (Vesterby), SAND ALDER: 1.08 (å.m), DØBT: 1709.09.22. FAR: Niels Andersen Vesterby. MOR: Margrethe Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 10 maji Dom 5ta post Pascha begrov ieg Niels {Andersen} Væsterbys datter Maren.
NOTITS: Tvilling.
Dåb nr. 2129
LINK: Affotografering.

Nr. 6144 1711.06.03 Barbara, Tarp. FAR: ? Christensen Christen Feldbereders søn.
BEDSTEFAR: Christen Feldbereder, Tarp, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 3die begrov ieg Christen Feldberæders søns barn j lille Pige nafnlig Barbara.
NOTITS: Enten hjemmedøbt eller ikke døbt i Borris eller Faster. Christen Feldbereders søn ellers ikke set fx som fadder.
LINK: Affotografering.

Nr. 6145 1711.06.10 ? Peder Søndergaards kone, Hjoptarp (Søndergaard), SAND ALDER: 50c+, DØBT: 1660c-.
MAND: Peder Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 10 begrof ieg Peder Syndergrds kone.
NOTITS: Peder Søndergaard ses i Markbogen 1683 i Tarp.
LINK: Affotografering.

Nr. 6146 1711.06.21 El Fonager, Fonager.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 21 begrov ieg El fonagger.
LINK: Affotografering.

Nr. 6149 1711.08.23 Maren Nielsdatter, Hjoptarp (Meldgaard), SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1711.06.07. FAR: Niels Meldgaard. MOR: ? Niels Meldgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 23 aug begrof ieg Niels Mællgaard j Hioptarp hds datter {Maren}.
Dåb nr. 2158
LINK: Affotografering.

Nr. 6150 1711.08.30 ? Thomas Gaasdals mor, Gaasdal, SAND ALDER: 50c+, DØBT: 1660c-.
SØN: Thomas Gaasdal, Gaasdal, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 30 aug: begrof ieg thomas gaasdals Moder.
LINK: Affotografering.

Nr. 6152 1711.09.13 Mette Christensdatter, Borris- Krog, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1711.08.16. FAR: Christen Knudsen Krog. MOR: Kirsten Eskesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag {d 13 septembr} begrof Jeg Christen {Knudsen} Krogs barn {Mette}.
Dåb nr. 2164
LINK: Affotografering.

Nr. 6159 1712.11.01 Johanne Olufsdatter, Debelmose, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1712.09.25. FAR: Oluf Jakobsen Debelmose.
PRÆST: Lambert Andersen Guldager, Bølling, Præst i Bølling sogn.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 1ste begrafu Hr. Lambret Olluf debelmoesis datter {Johanne}.
NOTITS: Een måned gammel.
Dåb nr. 2185
LINK: Affotografering.

Nr. 6163 1713.01.01 †1712.12.26 Dødfødt, Grønborg, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Peder Eskesen Grønborg. MOR: Karen Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: janvarius 1713. d 1ste begrafu Jeg Peder Grønborgs datter som blef Død i det Gl aar .
Dåb nr. 2194
LINK: Affotografering.

Nr. 6165 1713.02.09 Kirstine Marie Jakobsdatter, Dalager- Lille, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1713.02.01. FAR: Jakob Pedersen Scandrup. MOR: Anne Margrethe Boldevin.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 9 febr blev heredsfogdens {Jakob Pedersen Scandrup} datter Kirstine Marie begrafvet.
NOTITS: Kunne være en ældre datter, men da moderen introduceres kort efter 25 marts 1713 er det denne hjemmedøbte og døde datter hun introduceres for. Hjemmedåben er tilføjet i disse sider.
Dåb nr. 1991
LINK: Affotografering.

Nr. 6173 1714.01.29 †1714.01.25 Navnløs, Dalager- Lille, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1714.01.25. FAR: Jakob Pedersen Schandrup. MOR: Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 25 Janv døbte jeg Herritzfogeden Jacob {Pedersen} Scandrup hds datter Kierstine Margrete hiemme j huset som var fød samme Morgen. Den anden tvilling døde Nafnløs og blev begraven d 29 Ejusd.
NOTITS: Levede vel kun få timer.
Dåb nr. 2217
LINK: Affotografering.

Nr. 6175 1714.04.07 Maren Hestlund, Kirken- Ved.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Løverdagen d 7d i april begrou jeg Maren Hæstlund.
NOTITS: Ikke identificeret. En Mette Hestlund ses i mandtallet 1705 i Slikdal i Borris og bor ved Giøde Jensen Slikdal. Maren Hestlund har i 1711 en datter Else (Hestlund).
LINK: Affotografering.

Nr. 6176 1714.04.08 Kirsten Krog Gammel, Borris- Krog.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 8 April begrov jeg Gl: Kirsten Krog.
NOTITS: Ikke identificeret. Unge Kirsten Krog er Kirsten Eskesdatter *1685cc †1725 Borriskrog.
LINK: Affotografering.

Nr. 6177 1714.04.10 Barbara, Tarp.
MAND: Christen Tarp, Tarp, Borris, †1714-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 18 april begrov ieg Christen Tarpis Enke Barbara.
NOTITS: I Tarp er Christen Feldbereder †1713 den eneste kandidat, men han eller hans døtre kaldes altid Felbereder i kirkebogen. Der kan eventuelt eksistere en Christen Tarp der ikke bor i Tarp, men ingen er set.
LINK: Affotografering.

Nr. 6178 1714.04.22 Mette Christensdatter, Borris- Krog, SAND ALDER: 1.10 (å.m), DØBT: 1712.06.26. FAR: Christen Knudsen Krog. MOR: Kirsten Eskesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: samme dag {d 22 April} begrofu Jeg Christen {Knudsen} Krogs datter Mette.
Dåb nr. 2182
LINK: Affotografering.

Nr. 6179 1714.09.05 ? Fattig-Kvinde, .
DØDSÅRSAG: druknet.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen d 5te Septemb begrafu ieg dend fattige qvinde der druchnede j borris=Aae .
NOTITS: Skjern Å er altså blevet kaldt Borris Å dengang.
LINK: Affotografering.

Nr. 6180 1714.10.25 An Winter?, Debbelmose.
SVIGERSØN: Jens Debbelmose, Debbelmose, Borris
NÆVNT Nr. 1: Lambert Andersen Guldager, Bølling, Præst i Bølling og Sædding.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 25 Octobr blef An [Winter] Jens Deblenmosis sui=moder begraven af Hr Lambert {Andersen Guldager}., [d.....] var j {S...}
LINK: Affotografering.

Nr. 6186 1715.06.16 Mette Nielsdatter, Odderskær, SAND ALDER: 2.07 (å.m), DØBT: 1712.12.07. FAR: Niels Odderskær. MOR: Kirsten Niels Odderskærs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 16 Juni begrov jeg Niels Oddershiers datter Mette.
NOTITS: Moderens navn #2290.
Dåb nr. 2189
LINK: Affotografering.

Nr. 6192 1715.10.17 Maren Christensdatter, Vindelbo.
MAND: Anders Thomsen Vindelbo, Vindelbo, Borris
DØDSÅRSAG: barselsseng.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 17 octbr blef Anders {Thomsen} Vindelbois Kone Maren {Christensdatter} begraven.
LINK: Affotografering.

Nr. 6193 1715.10.17 †1715.10.15 Anna Andersdatter, Vindelbo, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 11 dage, DØBT: 1715.10.04. FAR: Anders Thomsen Vindelbo. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 17 octbr blef Anders Vindelbois Kone Maren begraven. Samme dag begrov Jeg og hds datter Anna.
NOTITS: Levede 11 dage. Moderen døde i barselsseng #6192.
Dåb nr. 1992
LINK: Affotografering.

Nr. 5994 1716.04.01 Navnløs, , SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1716.04.01. FAR: Erik Christensen. MOR: Maren Koch.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra moderens halshugning: ' NB d 30 Julij fuldte jeg Maren Koch til Rætterstædet , som blef hals huggen paa bølling Herredt fordj hun hafde myrdet sit barn j det hun hafde kast dend for Svien .'}
NOTITS: Datoen er arbitrær lagt tre måneder før moderens halshugning.
Dåb nr. 1990
LINK: Affotograferet.

Nr. 6201 1716.06.14 Maren Thomasdatter, Gaasdal- Lille, SAND ALDER: 0.11 (å.m), DØBT: 1715.05.30. FAR: Thomas Pedersen Gaasdal. MOR: Mette Christensdatter Feldbereder.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 14 begrou Jeg thomas {Pedersen} gosdals lille Datter {Maren Thomasdatter} .
Dåb nr. 2236
LINK: Affotografering.

Nr. 6211 1717.03.20 Maren Jensdatter, Debelmose.
MAND: Peder Graversen, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 20 Martii begrou Jeg Peder graversøn Hustrue Maren Jensdatter .
LINK: Affotografering.

Nr. 6213 1717.04.18 Anne Marie Christensdatter, Nygaard, SAND ALDER: 0.08 (å.m), 8 m., DØBT: 1716.08.12. FAR: Christen Jepsen Nygaard. MOR: Ida Margrethe Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 18 April} begrou ieg Christen {Jepsen} Nygaards datter {Anne Marie Christensdatter} otte maaneder Gl .
Dåb nr. 2262
LINK: Affotografering.

Nr. 6214 1717.05.09 Kirsten Jørgensdatter, Helgaard, SAND ALDER: 0.07 (å.m), 6 m., DØBT: 1716.11.08. FAR: Jørgen Helgaard. MOR: Maren Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 9de begrou Jeg Jørgen Hellgrds datter {Kirsten Jørgensdatter} 6 Maaneder gammel .
Dåb nr. 2267
LINK: Affotografering.

Nr. 6215 1717.05.30 Karen Christensdatter, Hjoptarp (Meldgaard).
MAND: Jens Clemmensen Meldgaard, Hjoptarp (Meldgaard), Borris, †1714.11.04 Hjoptarp.
SØN: Niels Jensen Meldgaard, Hjoptarp (Meldgaard), Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 30 Maji introducered Jeg Niels Mælgaards Kone j hjoptarp. Noch begrou hans Moder Karen Christensdatter .
LINK: Affotografering.

Nr. 6216 1717.06.13 Anne Nielsdatter, Gjaldbæk.
MAND: Niels Larsen Gjaldbæk den Ældre, Gjaldbæk, Borris, †1711.02.20 Gjaldbæk.
SØN: Niels Nielsen Gjaldbæk den Yngre, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 13 Junii} begrou Jeg Niels {Nielsen den Yngre} Gialdbæchs Moder An Nielsdatter .
LINK: Affotografering.

Nr. 6218 1717.08.22 Maren Nielsdatter, .
MAND: Christen Bødker, Borris, †1717.01.14.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 22 Aug begrou jeg slg Christen Bødichers enche Maren Nielsdatter .
LINK: Affotografering.

Nr. 6219 1717.09.09 Kirsten? Pedersdatter, Skobæk.
MAND: Clemmen Bertelsen Skobæk, Skobæk, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 9de begrof Jeg Clemmend {Bertelsen} shobæchs Kone {Kirsten? Pedersdatter} .
LINK: Affotografering.

Nr. 6222 1717.12.05 ? Jens Christensen Stiers mor, Stier.
SØN: Jens Christensen Stier, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 5 December begrou Jeg Jens {Christensen} stiers Moder .
NOTITS: "Moder" er meget svagt læsbart. Hun må være der i mandtallet 1705.
LINK: Affotografering.

Nr. 6227 1718.04.06 Abelone Niels Tarps kone, Tarp.
MAND: Niels Tarp, Tarp, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen d 6 April begrou Jeg Niels tarpis Hustrue Appollone .
LINK: Affotografering.

Nr. 6228 1718.04.07 Else, .
MAND: Jens Huusmand, Borris, Uklar.
KIRKEBOGSTEKSTEN: torsdagen d 7 April begrou Jeg Else Jens Huus Mds hustrue .
NOTITS: Ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6230 1718.04.24 Kirsten Bertelsdatter, Skobæk, SAND ALDER: 50cc, DØBT: 1670cc.
BROR: Clemmen Bertelsen, Skobæk, Borris
FAR: Bertel Clemmensen Humble, Borris, Degn i Borris 1664 - 1699.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 24 April begrou Jeg Kirsten ber{....}datter af Scobæk .
NOTITS: Et stykke af kirkebogssiden mangler. Kirsten og Clemmen er børn af degnen 1664-99 i Borris Bertel Clemmensen Humble
LINK: #13. Skifte Bølling Gejstlig: Bertel Clemmensen Humble.
LINK: Affotografering.

Nr. 6236 1718.07.17 Maren Jensdatter, Debelmose, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 11 uger, DØBT: 1718.05.01. FAR: Jens Lysgaard, Klokmose, Faster. MOR: Kirsten Andersdatter.
MOR- FAR: Anders Lauridsen Debelmose, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 17 Julij begrou Kirsten {Andersdatter} Anders {Lauridsen} debelmosis datter hendes barn Maren som var aflit ved Jens Lysgaard , og var barnet 11 ugger gl:
NOTITS: Kirsten Andersdatter havde været tjenestepige ved Jens Lysgaard i Klokmose i Faster sogn. Hun var kun 14 år gammel.
Dåb nr. 2296
LINK: Affotografering.

Nr. 6237 1718.07.31 Karen Nielsdatter, Hjoptarp (Meldgaard), SAND ALDER: 0.01 (å.m), 5 uger, DØBT: 1718.06.26. FAR: Niels Jensen Meldgaard. MOR: ? Niels Jensen Meldgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag {d 31 julii} begrou Jeg Niels {Jensen Meldgaar} Hioptarps datter femb ugger Gl:
NOTITS: Niels Jensen kaldes her Hjoptarp men oftest Meldgaard, som ligger i Hjoptarp.
Dåb nr. 2300
LINK: Affotografering.

Nr. 6238 1718.08.07 Margrethe Nielsdatter, Slikdal, SAND ALDER: 1.11 (å.m), 2 år, DØBT: 1716.09.27. FAR: Niels Thomsen Slikdal. MOR: Dorte Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 7de Augustus begrou Jeg Nielß {Thomsen} Slikdals datter {Margrethe} næsten 2 Aar Gl.
NOTITS: Thomsen se #2443.
Dåb nr. 2265
LINK: Affotografering.

Nr. 6239 1718.10.30 Mette Pedersdatter, Kirken- Ved.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 30 octbr begrou Jeg Mette {Pedersdatter} ved Kirchen.
NOTITS: 1705 fattig.
LINK: Ses i Mandtallet 1705 ved Kirken.
LINK: Affotografering.

Nr. 6247 1719.12.03 †1719.12.03 ? Nielsdatter, Hjoptarp (Meldgaard), SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger 3 dage, DØBT: 1719.10.23. FAR: Niels Jensen Meldgaard. MOR: ? Niels Jensen Meldgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 3 dec: Niels {Jensen} Mælgaard j hioptarp hans datter begraven 4 ugger og 3 dage Gl:
NOTITS: Alderen er for lille, ville give født 31 november 1719 (forudsat død tre dage før begravelsen), men hun er døbt 8 dage før.
Dåb nr. 2323
LINK: Affotografering.

Nr. 6248 1719.12.21 Anne Margrethe Larsdatter, Sønderskov, SAND ALDER: 0.11 (å.m), 1 år, DØBT: 1719.02.02. FAR: Lars Jensen Sønderskov. MOR: ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 21 dec : begrof Jeg Las {Jensen} Syndershous datter An Margrete [næsten] et aar Gl.
Dåb nr. 2309
LINK: Affotografering.

Nr. 6250 1720.02.09 Elle, Sønderby.
MAND: Michel Jochumsen Købke, Vorgod, †1719.02.20 Vorgod
DATTER: Birgitte Michelsdatter, Sønderby, Borris
SVIGER- SØN: Knud Jensen Sønderby, Sønderby, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 9de febr: begrou Jeg Knud {Jensen} Synderbys hustrues {Birgitte Michelsdatter} Moder {Elle} som var Michel {Jochumsen Købke} degns Kone af Vorgoed .
NOTITS: Elle flyttede efter mandens død til datteren i Borris.
LINK: Knud Jensen i Sønderby i Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 6251 1720.03.23 Elles Simonsdatter, Debelmose.
DATTER: Kirsten Nielsdatter, Debelmose, Borris
SVIGER- SØN: Christen Pedersen Degn, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 23 Martji fest Annun[ct] Mariæ begrofu Jeg Christen {Pedersen} degns Kones {Kirsten Nielsdatter} Moder Elletz Simonsdatter .
LINK: Affotografering.

Nr. 6252 1720.03.23 Anne Nielsdatter, Busk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag {d 23 Martji begrofu Jeg} An Nielsdatter Busk.
NOTITS: Ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6258 1720.08.18 Lucie, Sønderskov, SAND ALDER: 30c, 30, DØBT: 1690c.
NÆVNT Nr. 1: Lars Jensen Sønderskov, Sønderskov, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: [samme] dag {18 Aug} begrofu Jeg Lucie Las Syn{dershous} [....] j Pige paa 30 Aar .
NOTITS: Hun siges i dåb 15. august 1717 at være søster til Anders Larsen Sønderskov. Ikke afklaret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6259 1720.10.20 Anne Nielsdatter, Grønborg, SAND ALDER: 4.07 (å.m), 5 år, DØBT: 1716.03.25. FAR: Niels Thomasen Grønborg. MOR: ? Niels Thomassens kone..
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {? d 20 octbr} er Niels {Thomassen} Grønborgs datter {Anne} begraven 5 aar Gl:
NOTITS: Navnet Anne fra dåben. Ikke læsbart i kirkebogen under døde.
Dåb nr. 2254
LINK: Affotografering.

Nr. 6262 1720.11.17 Karen Nielsdatter, Slikdal, SAND ALDER: 1.05 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1719.06.07. FAR: Niels Thomsen Slikdal. MOR: Dorte Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 17 nov d 25 p: trinit} j borris begr{..} ieg Niels Slichdals datter Karen halfanden aar gammel .
NOTITS: Thomsen se #2443.
Dåb nr. 2314
LINK: Affotografering.

Nr. 6301 1724.07.23 Inger Jakobsdatter, Gaasdal- Store.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 23. {Julij} begrov Inger Jacobsd: Gaasdall -
NOTITS: Dette er en ældre Inger Jakobsdatter. Der findes samtidig en yngre Inger Jakobsdatter *1688-, som bliver gift i 1709 med Lars Larsen og dør 1756 i Gaasdal. Den yngre formodes opnævnt efter den ældre. Den ældre, der dør her, kan være mor til Jakob Christensen, der nævnes 1683 men er død før 1702, da kirkebogen begynder.
LINK: Affotografering.

Nr. 6308 1725.01.21 Dødfødt, Hvollig, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Jens Christensen Rindum. MOR: Mette Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {d : 12 .} begrov ieg Jens Christensen {Rindum} hvolvigs død fødder barn .
LINK: Affotografering.

Nr. 6310 1725.04.15 ? Jørgen Nielsen Skrædders kone, Debelmose.
MAND: Jørgen Nielsen Skrædder, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 15 April begrov Jørgen {Nielsen} Skrædders hustrue .
LINK: Affotografering.

Nr. 6312 1725.05.03 Kirsten Eskesdatter, Borris- Krog.
MAND: Christen Knudsen Krog, Borris- Krog, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 3 Maij begrov Christen {Knudsen} Krogs hustrue {Kirsten Eskesdatter} , og hendis daatter Anna —
LINK: Affotografering.

Nr. 6313 1725.05.03 Anne Christensdatter, Borris- Krog, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1725.04.25. FAR: Christen Knudsen Krog. MOR: Kirsten Eskesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 3 Maij begrov Christen {Knudsen} Krogs hustrue {Kirsten Eskesdatter} , og hendis daatter Anna {Christensdatter}
NOTITS: Begravet en uge gammel. Hendes tvillingssøskend Kirsten overlever.
Dåb nr. 2398
LINK: Affotografering.

Nr. 6315 1725.05.04 ? Niels Skjerns mor, Tarp.
SØN: Niels Skjern, Tarp, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 4. begrov Niels Skirnis Moder i Tarp —
NOTITS: Niels Skjern kaldtes før Niels Tarp.
LINK: Affotografering.

Nr. 6316 1725.05.06 Kirsten Christensdatter, Gaasdal- Store.
MAND: Thomas Pedersen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris
DØDSÅRSAG: barselsseng?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 6. begrov Thomas {Pedersen} Gaadalls hustrue {Kirsten Christensdatter} .
NOTITS: Gift 1724.11.05 i Faster. Hans 2. kone.
LINK: Affotografering.

Nr. 6317 1725.05.16 Mette, Brunbjerg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 16 begrov Mette A[mme?] af bruunbierg .
NOTITS: Amme, hvis m mangler streg over til fordobling. Andre læsarter "Anne" og "Ane".
LINK: Affotografering.

Nr. 6320 1725.05.20 Dødfødt, Debelmose, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1725.05.16. FAR: Hans Jensen. MOR: Dorte Dynesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {27. Maji} pulice absolv: Dorthe Dynisdaatter develmose , som udlagde til barnefadder en Karl af synden nafnl: Hans Jenßen , samme qvindes barn blev dødfød
NOTITS: Dorte er steddatter af Mads Pedersen Vestergaard den Yngre. Datoer skønnet en uge tilbage fra absolveringen.
Dåb nr. 2399
LINK: Affotografering.

Nr. 6322 1725.07.11 Karen Pedersdatter, Sønderskov. FAR: Peder Sønderskov. MOR: ? Peder Sønderskovs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 11 . {Julij} begrov Peder Synderskovs daatter Kare_
NOTITS: Ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6323 1725.09.13 Else Nielsdatter, Skravhøj.
MAND: Niels Skravhøj, Borris, Antagelse.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 13 Sept: begrov Else Nielsdatter Skrafhøj —
NOTITS: Hun introduceres kort før, skønnet Niels Skravhøjs kone.
LINK: Affotografering.

Nr. 6325 1725.11.18 Anne Jensdatter, Kodbøl- Vester. FAR: Jens Mortensen Kodbøl. MOR: Johanne Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 24. begrov Jens {Mortensen} Koodbøls daatter Anne {Jensdatter}
NOTITS: Hun er enten født 1702- eller 1722-24.
LINK: Affotografering.

Nr. 6328 1726.02.17 ? Morten Jensen Votkærs kone, Votkær.
MAND: Morten Jensen Votkær, Votkær, Borris, †1740.01.01 Votkær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 7tuages} begrov Morten {Jensen} Votkærs hustrue .
LINK: Morten Jensen Votkær.
LINK: Affotografering.

Nr. 6329 1726.04.08 Maren Thomasdatter, Tarp, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1726.03.31. FAR: Thomas Tarp. MOR: Inger.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 8 April begrov Thomas Tarpis daatter Maren {Thmasdatter}
NOTITS: Begravet tre uger gammel.
Dåb nr. 2417
LINK: Affotografering.

Nr. 6330 1726.04.10 Anne Sophie Olufsdatter, Dalager, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1726.02.24. FAR: Oluf Justesen Vinter. MOR: Elisabeth Marie Nielsdatter Boltrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 10 : begrov Oluf {Justesen}Vinthers daatter Anne Sophie {Olufsdatter}
NOTITS: Begravet syv uger gammel.
Dåb nr. 2413
LINK: Affotografering.

Nr. 6331 1726.05.15 Kirsten Nielsdatter, Debelmose, SAND ALDER: 18.06 (å.m), DØBT: 1707.12.22. FAR: Niels Madsen. MOR: ? Niels Madsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 15 {Maij} begrov Niels Madsens daatter i develm : Kirsten
Dåb nr. 2093
LINK: Affotografering.

Nr. 6332 1726.06.23 ? Karen Pedersdatters mor, Tarp, SAND ALDER: 56c+, DØBT: 1670c-.
DATTER: Karen Pedersdatter, Tarp, Borris
SVIGERSØN: Niels Tarp, Tarp, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den jma à Trin : begrov Niels Tarpis kones {Karen Pedersdatters} Moder
NOTITS: Niels Tarps 2. kone er Karen Pedersdatter.
LINK: Affotografering.

Nr. 6333 1726.07.10 Mette Madsdatter, Ahlergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 10 Julij begrov Mette Madsdatter i Ahler.
NOTITS: Uklar. En hypotese er, at dette er Mads Christensen Kjærs mor; hun ville så være født 1660cc omkring 66 år gammel. Det er ikke Mads Christensen Kjærs datter Mette Madsdatter *1707 for hun gifter sig 1731 med Jens Christensen Rahbek, der overtager Ahlergaard i 1741.
LINK: Mads Christensen Kjær.
LINK: Affotografering.

Nr. 6334 1726.08.04 Kirsten Nielsdatter, Debelmose, SAND ALDER: 46c+, DØBT: 1680c-.
MAND: Christen Pedersen Degn, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 4de Aug : begrov Christen {Pedersen} Degns hustrue {Kirsten Nielsdatter}
LINK: Affotografering.

Nr. 6335 1726.09.01 Margrethe Christensdatter, , 7.01, DØBT: 1719.08.13. FAR: Christen Pedersen Degn. MOR: Kirsten Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 1 Sept : begrov Christen {Pedersen} Degns daatter Magrette ,
Dåb nr. 2320
LINK: Affotografering.

Nr. 6336 1726.09.01 Dødfødt, Dalager, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1726.08.27c. FAR: Mads Jakobsen Dalager. MOR: Maren Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Endnu samme dag {d : 1 Sept :} Mads {Jakobsen} Dalaggers Dødføde barn.
Dåb nr. 2422
LINK: Affotografering.

Nr. 6337 1726.09.08 An Niels Kringetofts kone, Kringeltoft, SAND ALDER: 56+, DØBT: 1670-.
MAND: Niels Kringeltoft, Kringeltoft, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 8. begrov Niels Kringeltoftis Hustrue {An} .
LINK: Affotografering.

Nr. 6338 1726.11.03 Maren Nygaard, Nygaard, SAND ALDER: 66c+, DØBT: 1660c-.
SVIGERSØN: Christen Jepsen Nygaard, Nygaard, Borris
DATTER: Ida Margrethe Christensdatter, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 20 à Trin : begrov Christen {Jepsen} Nygaards Konis {Ida Margrethe Christensdatter} Moder {Maren Nygaard}
LINK: Affotografering.

Nr. 6341 1726.12.18 An Christensdatter Kjær, Hvollig, SAND ALDER: 40cc, DØBT: 1686c.
MAND: Jens Jakobsen Hvollig, Hvollig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d _ 18 Dec: begrov Jens Jacobsen Hvolvigs hustrue An Christensdatter Kjær .
LINK: Affotografering.

Nr. 6342 1726.12.29 ? Peder Gaasdals mor, Gaasdal- Lille, SAND ALDER: 50c+, DØBT: 1676c-.
SØN: Peder Gaasdal, Gaasdal- Lille, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 29 begrov Peder Gaasdalls Moder .
NOTITS: Peder Gaasdal ikke afklaret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6348 1727.05.04 Abelone Christensdatter, Dalager, SAND ALDER: 25c+, DØBT: 1702-. FAR: Christen Toft. MOR: Anne Christen Tofts kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 4de Maij begrov Christen toftis daatter Apelone .
NOTITS: Abelone er fadder i 1722 #2351.
LINK: Affotografering.

Nr. 6350 1727.05.25 ? Nielsdatter Niels Melgaards datter, Hjoptarp (Melgaard), SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1727.05.21. FAR: Niels Jensen Melgaard. MOR: Ingeborg Niels Jensen Melgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 25 {Maij} begrov Niels {Jensen} Meldgaards daatter som var hiemdøbt —
NOTITS: Død kort efter fødslen, hjemmedøbt, ikke i kirken.
Dåb nr. 2430
LINK: Affotografering.

Nr. 6353 1727.06.29 ? Grønborg, Grønborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 3tie à Trin: begrov P[..]jnholdt Grønborg .
NOTITS: Svært at tyde.
LINK: Affotografering.

Nr. 6354 1727.07.13 Karen Nielsdatter, Hjoptarp (Melgaard), SAND ALDER: 6c, DØBT: 1721c. FAR: Niels Jensen Melgaard. MOR: Ingeborg Niels Jensen Melgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dca 5ta à Trin:} begrov ieg Niels {Jensen} Meldgaards daatter Karen
NOTITS: Født 1721c ud fra introduktion uden indført dåb.
Dåb nr. 2357
LINK: Affotografering.

Nr. 6355 1727.08.03 Maren Andersdatter I, Dalager, SAND ALDER: 32c+, DØBT: 1695c-.
MAND: Mads Jakobsen Daller, Dalager, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 8 à Trin : begrov Mads {Jakobsen} Dallers hustrue {Maren Andersdatter I}
NOTITS: Hans 2. kone er Maren Andersdatter II.
LINK: Affotografering.

Nr. 6360 1727.12.12 Ane Knudsdatter Due, Degneboligen.
MAND: Jakob Christensen Kyndius, Degneboligen, Borris, †1729.02.18
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 12 Dec: begrov Degnens {Jakob Christensen Kyndius} Hustrue {Ane Knudsdatter Due} .
LINK: Skifte Bølling Gejstlig #40.
LINK: Affotografering.

Nr. 6361 1728.02.29 Maren Nielsdatter, Gravel, SAND ALDER: 15.04 (å.m). FAR: Niels Andersen Gravel. MOR: Voldborg Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca Oculj begrov Niels {Andersen} Graulds daatter , Maren {Nielsdatter} .
NOTITS: Navn uklar.
LINK: Affotografering.

Nr. 6364 1728.04.11 Anne Pedersdatter, Borris- Krog, SAND ALDER: 10.05 (å.m), DØBT: 1717.10.17. FAR: Peder Eskesen Krog. MOR: Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom : Miseric : } begrov Peder {Eskesen} Krogs daatter Anna .
Dåb nr. 2289
LINK: Affotografering.

Nr. 6366 1728.08.29 Margrethe? Andersdatter, Vindelbo, SAND ALDER: 15.09 (å.m), DØBT: 1711.12.02. FAR: Anders Thomsen Vindelbo. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom : 14 à Trin :} begrov Anders {Thomsen} Vindelbos daatter {Margrethe?}
NOTITS: Margrethe er død før arven efter faderen udbetales i 1749. Der er ikke set andre døtre, der kunne passe her.
Dåb nr. 2167
LINK: Anders Thomsen i Vindelbo.
LINK: Affotografering.

Nr. 6370 1728.11.25 ? Oluf Vinthers kone, .
MAND: Oluf Vinther, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 25 Nov: begrov Oluf Vinthers hustrue
NOTITS: Uklart hvilket sted Oluf Vinther levede i Borris sogn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6371 1728.11.28 Maren Huus, Dalager.
HUSBOND: Peder Jakobsen Daller, Dalager, Borris, Maren Huus bor ved Peder Daller.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 1ma Advent : begrov Maren Huus værende hos Peder {Jakobsen} Daller.
NOTITS: Huus benyttes som tilnavn for folk i Kvisthuse i Borris ikke langt fra Dalager. Navnet Maren er ikke set i Kvisthuse.
LINK: Affotografering.

Nr. 6375 1729.01.16 Sidsel Hvollig, Hvollig, SAND ALDER: 59c+, DØBT: 1670c-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 2 post Epiph : begrov Sidsel Hvolvig
NOTITS: Sidsel kaldes i 1720 jordemoder i #2339. Har en datter Kirsten, der er fadder i 1712 - antaget 18 år mindst, født *1794c.
LINK: Affotografering.

Nr. 5993 1729.07.01 Inger Christensdatter, Hjoptarp (Søndergaard), SAND ALDER: 40c+, DØBT: 1690c-.
MAND: Niels Jakobsen Søndergaard, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Niels Jakobsens 3. trolovelse 1730.10.15 i Borris: 'Niels Jakobsen Søndergaards 2. kone Inger Christensdatter begravet. '}
NOTITS: Inger Christensdatter var Niels Søndergaards 2. kone trolovet 1716.01.06 i Borris. Hun må være død i Borris kirkebogshul 1729. Datoen 1. juli er sat til midt i året - burde ikke være mere end 8 måneder forkert. Niels Søndergaard gifter sig igen
LINK: Niels Søndergaards 2. trolovelse med Inger Christensdatter 1716.
LINK: Niels Søndergaards 3. trolovelse med enken i Søndergaard 1730.

Nr. 6380 1730.01.16 Kirsten Jensdatter Hviid, Tarp (Præstegaarden).
MAND: Christen Nielsen Seerup, Tarp (Præstegaarden), Borris, Skifte 1713.09.10.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra skifte: 'Begravet enke efter præst Christen Jensen Seerup i Borris og Faster Kirsten Jensdatter Hvid '}
LINK: Skifte #41 af den 16 februar 1730, antaget på 30ve dagen efter dødsdato eller 16 januar 1730.

Nr. 6382 1730.07.05 Marie Christensdatter, Nygaard, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1730.04.16. FAR: Christen Jepsen Nygaard. MOR: Ida Margrethe Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 5 Julij begrov Christen {Jepsen} Nygaards daatter Marie .
Dåb nr. 2465
LINK: Affotografering.

Nr. 6383 1730.08.12 Dødfødt, Debelmose, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1730.08.08. FAR: Jørgen Karlsen. MOR: Kirsten Lauridsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 12 Aug : begrov Jørgen Karlsens dødføde barn —
Dåb nr. 2468
LINK: Affotografering.

Nr. 6387 1730.11.19 ? Peder Lambeks kone, .
MAND: Peder Lambek, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 24 à Trin. begrov Peder Lambeks hustrue .
NOTITS: Ikke identificeret. Skrives 23.04.1730 "Her. Lambeks datter Kirsten".
LINK: Affotografering.

Nr. 6389 1730.12.10 Kirsten Christensdatter, Stier. FAR: Christen Olufsen Stier. MOR: Ingeborg?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 2 Adventis begrov Christen Stiers daatter Kirsten {Christensdatter} .
NOTITS: Hun er ikke set født i Borris.
LINK: Christen Olufsen Stier.
LINK: Affotografering.

Nr. 6392 1730.12.24 ?1 Vinbæk, Vinbæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 4ta Adv :} begrov{... tom plads ...} udi Vinbæk.
NOTITS: Mulig er Niels Vinbæk Soldat og hans kone Maren Vinbæk og deres barn Peder Nielsen Vinbæk *1719.
LINK: Affotografering.

Nr. 6393 1731.01.21 ?2 Vinbæk, Vinbæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 7g:ma begrov {... tom plads ...} udi Vinbek .
NOTITS: Mulig er Niels Vinbæk Soldat og hans kone Maren Vinbæk og deres barn Peder Nielsen Vinbæk *1719.
LINK: Affotografering.

Nr. 6394 1731.02.02 ? Peder Gravels kone, Gravel.
MAND: Peder Gravel, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Kyndelm: dag , begrov Peder Graulds hustrue
NOTITS: Hendes navn kendes ikke. Kyndelmisse blev fejret den 2 februar.
LINK: Affotografering.

Nr. 6395 1731.02.11 ? Christen Pedersen Gravels mor, Gravel.
SØN: Christen Pedersen Gravel, Gravel, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Tak sig : fæst , begrov Christen {Pedersen} Graulds Moder .
NOTITS: Taksigelses fest før 1760 blev fejret den 11 februar.
LINK: Affotografering.

Nr. 6397 1730.02.21 Maren Kodbøl, Kodbøl- Øster, SAND ALDER: 53c+, DØBT: 1678c-.
MAND: Erik Nielsen Kodbøl, Kodbøl- Øster, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 21 ditto {febr:} begrov Maren Kodbøl
LINK: Affotografering.

Nr. 6398 1731.02.28 Anne Jensdatter, Hvollig. FAR: Jens Jakobsen. MOR: An Christensdatter Kjær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 28 ditto {febr:} begrov samme Mands {Jens Jakobsens} daatter Anne
NOTITS: Formodes født 1723c i det store kirkebogshul
Dåb nr. 1986
LINK: Affotografering.

Nr. 6401 1731.05.20 Karen? Nielsdatter, , SAND ALDER: 5.00 (å.m), DØBT: 1726.05.05. FAR: Niels Andersen Gravel. MOR: Voldborg Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Festo ....} begrov Niels {Andersen} Gravels daatter{Karen?}
NOTITS: Efter 20 maj før 26 maj, 20 maj antaget. Antaget Karen som er den yngste af tre døtre. De andre Maren og Anne er ældre.
Dåb nr. 2418
LINK: Affotografering.

Nr. 6402 1731.05.26 Kirsten Laugesdatter, Vinbæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 26 Maij begrov Kiersten Laugisdaatter Viinbek —
NOTITS: Ikke identificeret. Formodentlig voksen.
LINK: Affotografering.

Nr. 6403 1731.06.06 ? Thomas/en/datter, Nygaard. FAR: Thomas Harke?. MOR: ? Thomas Harkes kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 6 Junij begrov Thomas Harkisis barn i Nygaard —
NOTITS: Thomas Harke ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6404 1731.06.23 ? Niels Lauridsen Nørgaards kones mor, Hjoptarp (Nørgaard).
DATTER: ? Niels Lauridsen Nørgaard kone, Hjoptarp (Nørgaard), Borris
SVIGERSØN: Niels Lauridsen Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 23 Junij begrov Niels {Lauridsen} Nørgaards Hustruis Moder
NOTITS: Niels Lauridsen Nørgaard er født i Nørgaard og er ikke set gift i Borris, så det formodes at konen og konens mor er fra et andet sogn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6406 1731.09.05 Malene Votkær, Votkær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 5 Sept : begrov Maline Votkier
NOTITS: Ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6408 1731.11.14 ? Peders/en/datter, Odderskær, DØBT: 1731.11.09. FAR: Peder Odderskær. MOR: ? Peder Odderskærs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 14de Nov: begrov Peder Odderskiers Barn , som blev døbt af Jorde Moderen —
NOTITS: Fødseldato skønnet til fem dage før begravelsen, menes nogenlunde nøjagtig.
Dåb nr. 2493
LINK: Affotografering.

Nr. 6409 1732.01.13 ? Nielsdatter, Aagaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1732.01.08. FAR: Niels Christensen Aagaard. MOR: Mette Aagaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 13 Janv : begrov Niels {Christensen} Aagaards daatter , som var døbt af Jorde Moederen —
NOTITS: Fødslen skønnet til 5 dage før begravelsen, kan anfægtes.
Dåb nr. 2498
LINK: Affotografering.

Nr. 6410 1732.01.13 Dødfødt, Stier, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1732.01.09. FAR: Christen Olufsen Stier. MOR: Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {d : 13 Janv :} begrov Christen {Olufsen} Stiers dødfødde Barn —
NOTITS: Fødsel ansat fire dage før begravelsen.
Dåb nr. 2499
LINK: Affotografering.

Nr. 6411 1732.03.09 Maren Pedersdatter, Sønderskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2de Søndag i faste begrov Maren Pedersdatter synderskov .
NOTITS: Ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6413 1732.04.20 Johanne Daller, Dalager, SAND ALDER: 42c+, DØBT: 1690c-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 1ma post Pascha begrov Johanne Daller .
NOTITS: Er fadder i 1710 #2145. Ikke ellers identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6414 1732.05.09 ? Oluf Jakobsen Debelmoses kone, Debelmose, SAND ALDER: 46c+, DØBT: 1686c-.
MAND: Oluf Jakobsen Debelmose, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Almindelig Bededag begrøv Oluf {Jakobsen} develmos hustrue
NOTITS: Hun ses ikke gift i Borris, formodentlig født i et andet sogn. Ses fra 1711, får børn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6415 1732.08.20 Else Kodbøl, Kodbøl.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 20 Aug: begrov Else Koodbøll
NOTITS: Formodes at være ældre, ikke ellers set.
LINK: Affotografering.

Nr. 5991 1732.09.14 Dødfødt?, Gravel, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1732.09.14. FAR: Niels Gravel. MOR: ? Niels Gravels kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra Introduktionen: '1732 Festo oium Sanct: introd : Niels Graulds hustrue'. Niels Gravel et barn i Gravel. }
NOTITS: Formodes dødfødt, ellers hvis levende "døbt af jordemoderen."
Dåb nr. 2509
LINK: Introduktion.
LINK: Affotografering Introduktion.

Nr. 6416 1732.12.04 Bodil Larsdatter Duedal, Duedal, SAND ALDER: 36c+, DØBT: 1696c-.
MAND: Lars Madsen Duedal, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 4de Dec: begrov Ung Las {Madsen} Dudals hustrue {Bodil Larsdatter Duedal}
NOTITS: Han kaldes også Lars Duedal den Unge. Lars Larsen Duedal kaldes den Ældre, han er Bodil Larsdatters far.
LINK: Affotografering.

Nr. 6418 1733.01.14 Dødfødt, Stier, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1733.01.10. FAR: Christen Olufsen Stier. MOR: Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 14 janv: begrov Christen Olufsen {Stiers} dødfødde Barn.
NOTITS: Fødsel ansat fire dage før begravelsen. Nøjagtig et år efter et andet dødfødt barn.
Dåb nr. 2514
LINK: Affotografering.

Nr. 6420 1733.03.15 Mette Gregersdatter, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: j ste Sønd : efter Midfaste begrov Mette Gregersd:
NOTITS: Ikke set uden her. 1704 nævnes en Greis Nielsen? af Odderup i Oddum sogn i Borris kirkebog.
LINK: Affotografering.

Nr. 6423 1733.09.20 Dødfødt, Skravhøj, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Anders Daller Skravhøj. MOR: ? Anders Daller Skravhøjs 1. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 16 à Trin :} begrov Anders {Daller} Skrafhøjs dødfødde Barn —
NOTITS: Barn med Anders Daller Skravhøjs 1. kone †1733.10.18 i barselseng fire uger efter dette dødfødte barn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6424 1733.10.04 Sophie Jakobsdatter Lindvig, Aagaard, SAND ALDER: 33c, DØBT: 1700c.
MAND: Villads Pedersen Aagaard, Aagaard, Borris
DØDSÅRSAG: barselsseng.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 18 à Trin : begrov Sophie {Jakobsdatter Lindvig} Aagaard
NOTITS: Gift 11 måneder før. Død en uge efter første fødsel.
LINK: Affotografering.

Nr. 6425 1733.10.18 ? Anders Daller Skravhøjs 1. kone, Skravhøj.
MAND: Anders Daller Skravhøj, Skravhøj, Borris
DØDSÅRSAG: barselsseng.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 20 à Trin : begrov Anders {Daller} Skrafhøjs {1.} hustrue
NOTITS: Død i barselssen 4 uger efter dødfødt barn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6427 1733.11.01 Johanne Pedersdatter, Kirken- Ved.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo oium {Omnium} Sanct: begrov Johanne Pedersd : ved Kirken .
NOTITS: Ikke ellers set.
LINK: Affotografering.

Nr. 6428 1733.11.08 Dødfødt, Stier, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1733.11.04. FAR: Christen Olufsen Stier. MOR: Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 23 à Trin : begrom Christen {Olufsen} Stiers dødføde Barn —
NOTITS: Fødsel ansat fire dage før begravelsen. Ti måneder efter det sidste dødfødt barn. Tre dødfødte børn i træk 1732, 1733, 1733.
Dåb nr. 2530
LINK: Affotografering.

Nr. 6430 1734.01.01 Maren Vistesdatter, Kodbøl- Vester, SAND ALDER: 0.06 (å.m), DØBT: 1733.05.25. FAR: Viste Christensen Rahbek. MOR: Karen Andersdatter Vindelbo.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1734 festo Novi Anni begrov Vidsted {Christensen Rahbek} Koodbøls daatter {Maren} .
Dåb nr. 2521
LINK: Affotografering.

Nr. 6431 1734.01.10 Kirsten Olufsdatter, Busk, SAND ALDER: 18.07 (å.m), DØBT: 1715.06.02. FAR: Oluf Busk. MOR: Kirsten Busk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : j post Epiph : begrov Oluf Buskis d: Kirsten
Dåb nr. 2238
LINK: Affotografering.

Nr. 6435 1734.09.12 Kirsten Nielsdatter, Slikdal, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1734.05.11. FAR: Niels Thomsen Slikdal. MOR: Dorte Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 12 à Trin : begrov Niels {Thomsen} Slikdals d: Kiersten
NOTITS: Fire måneder gammel.
Dåb nr. 2537
LINK: Affotografering.

Nr. 6436 1734.10.24 Mette Sørensdatter Gosvig, Tarp, SAND ALDER: 54cc, DØBT: 1680cc.
MAND: Christen Jensen Gosvig, Gosvig, Borris, †1726.02.10 Gosvig
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 18 à Trin : begrov Mette {Sørensdatter} Gosvig i Tarp —
NOTITS: Gosvig er en enestegård, der skrives under både Tarp og af og til Debelmose.
LINK: Affotografering.

Nr. 6437 1734.11.28 Dødfødt, Stier, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1734.11.24. FAR: Christen Olufsen Stier. MOR: Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 1 adv:} begrov Christen {Olufsen} Stiers dødfødde barn —
NOTITS: Fødselsdato sat til fire dage før begravelsen. Moderen døde i barselsseng.
Dåb nr. 2539
LINK: Affotografering.

Nr. 6438 1734.12.05 Ingeborg?, Stier, SAND ALDER: 34cc, DØBT: 1700cc.
MAND: Christen Olufsen Stier, Stier, Borris
DØDSÅRSAG: barselsseng.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 2 adv : begrov Christen {Olufsen} Stiers hustrue {Ingeborg?}
NOTITS: Død i barselsseng.
LINK: Affotografering.

Nr. 6440 1735.02.13 Dødfødt, Nygaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1735.02.09. FAR: Christen Jepsen Nygaard. MOR: Ida Margrethe Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 6gma begrov Christen {Jepsen} Nygaards dødfødde barn —
NOTITS: Fødseldato sat til fire dage før begravelsen.
Dåb nr. 2542
LINK: Affotografering.

Nr. 6442 1735.06.19 Dødfødt, Aagaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1735.06.15. FAR: Villads Pedersen Aagaard. MOR: Mette Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 2 à Trin : begrov Villads {Pedersen} Aagaards og Knud {Lauridsen} Nørgaards dødfødde børn —
NOTITS: Mette Nielsdatter 2. kone.
Dåb nr. 2548
LINK: Affotografering.

Nr. 6443 1735.06.19 Dødfødt, Hjoptarp (Nørgaard), SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1735.06.15. FAR: Knud Lauridsen Nørgaard. MOR: Dorte Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 2 à Trin : begrov Villads {Pedersen} Aagaards og Knud {Lauridsen} Nørgaards dødfødde børn —
Dåb nr. 2549
LINK: Affotografering.

Nr. 6444 1735.06.28 Mette Christensdatter, , SAND ALDER: 2.00 (å.m), DØBT: 1733.06.07. FAR: Christen Christensen, Debelmose, Borris. MOR: Ane Marie Svendsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 28 Junij begrov ieg Ane Marie {Svendsdatter} hendis barn , Mette
NOTITS: Svendsdatter fra skriftet 27 sept 1733.
Dåb nr. 2522
LINK: Affotografering.

Nr. 6447 1735.11.27 Anne Marie Jakobsdatter Barfod, Gjaldbæk.
MAND: Niels Nielsen Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : j adv: begrov Niels {Nielsen} Gialdbeks hustrue {Anne Marie Jakobsdatter Barfod}
LINK: Affotografering.

Nr. 6451 1736.02.02 Ane Katrine Christensdatter, Fonager, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1735.11.13. FAR: Christen Fonager Smed. MOR: ? Christen Foanger Smeds kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Baptimii xti begrov Christen {Fonager} Smeds datter Ane Cathrine .
Dåb nr. 2555
LINK: Affotografering.

Nr. 6452 1736.03.30 Mette Hansdatter, Kirken- Ved. FAR: Hans Skrædder. MOR: Kirsten Poulsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Langfredag begrov Hans Skreders døttre , Mette og Ane.
NOTITS: Mettes dåb ikke fundet, må være før juni 1735.
LINK: Affotografering.

Nr. 6453 1736.03.30 Ane Hansdatter, Kirken- Ved, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1736.03.11. FAR: Hans Skrædder. MOR: Kirsten Poulsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Langfredag begrov Hans Skreders døttre , Mette og Ane .
Dåb nr. 2558
LINK: Affotografering.

Nr. 6457 1736.06.17 Anne Gregersdatter, Vinbæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 3 à Trin: begrov Ane Gregersd : af Viinbek .
NOTITS: Ikke ellers set.
LINK: Affotografering.

Nr. 6459 1736.07.18 Ane Pedersdatter, Debelmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 18 Julij 1736 begrov Ane Pedersdaatter i Develmoße .
NOTITS: Ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6461 1736.12.05 Margrethe, Debelmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 5 Dec: begrov Magrethe i develmoße —
NOTITS: Hun er ikke Jens Christensen Vestergaards kone ligeledes kaldet Margrethe, der dør †1742.01.14 Vestergaard, Debelmose.
LINK: Affotografering.

Nr. 6462 1737.01.16 Kirsten Ejstrup, Kirken- Ved.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1737 d : 16 janv : begrov Kirsten Ejstrup ved Kirken —
NOTITS: Ikke ellers set. Hun må være fra Ejstrup i Faster sogn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6463 1737.01.27 Maren Pedersdatter Smed, Debelmose.
MAND: Christen Nielsen Ejstrup, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 3 p : Epiphan : begrov Christen {Nielsen} Eistrups hustrue {Maren Pedersdatter Smed}
NOTITS: Hun var først gift med Niels Smed, derefter 1704 med Christen Nielsen Ejstrup.
LINK: Affotografering.

Nr. 6465 1737.02.21 Ane Nielsdatter, Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 21 : febr: begrov Ane Nielsdatter af Grauld —
NOTITS: Ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6469 1737.04.14 Maren Christensdatter, Dalager.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dca Palmarum} begrov Maren Christensd: i Daller —
NOTITS: Christen Olesen Dalager er i 1703 gift med en Maren, muligvis denne Maren.
LINK: Affotografering.

Nr. 6470 1737.05.15 Karen Viig, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 15 Maij begrov Karen Viig
NOTITS: Ikke eller set.
LINK: Affotografering.

Nr. 6471 1737.07.30 Anne Margrethe Rudolfsdatter Boldevin, Dalager- Lille, SAND ALDER: 57cc, DØBT: 1680cc.
MAND: Jakob Pedersen Skanderup, Borris, †1734.06.12 Lille Dalager
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 30 Julij begrov Mad: Skandrup {Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin} i Bølling kirke.
NOTITS: Herredsfoged Jakob Skanderup †1734.06.12 Lille Dalager, Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 6473 1737.10.02 Karen Christensdatter, Gaasdal- Store, DØBT: 1700cc.
MAND: Thomas Pedersen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 2 Oct: begrov Karen Christensdatter i Store Gaasdal —
NOTITS: Gift 1724.11.05 i Faster, hvor hun vel er født.
LINK: Affotografering.

Nr. 6479 1738.03.09 ?1 Peders/en/datter Huus, , SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1738.03.05. FAR: Peder Huus. MOR: Sidsel Jensdatter, Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : Oculi begrov Voldborg Gravuld og Peder Huusis Tvillinger ?1 Peders/en/datter
NOTITS: Tvilling. Huus bruges som tilnavn i stederne Kvisthus, Skravhøj og Ved-Kirken. Fødslen sat til fire dage før begravelsen. Antagelse: tvillingerne var dødfødte eller måske døde ganske få dage gammel. Peder Huus trolovet i Faster kirke 1735.01.16.
Dåb nr. 2584
LINK: Affotografering.

Nr. 6480 1738.03.09 ?2 Peders/en/datter Huus, , SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1738.03.05. FAR: Peder Huus. MOR: Sidsel Jensdatter, Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : Oculi begrov Voldborg Gravuld og Peder Huusis Tvillinger ?2 Peders/en/datter
NOTITS: Tvilling. Huus bruges som tilnavn i stederne Kvisthus, Skravhøj og Ved-Kirken alle i Borris. Fødslen sat til fire dage før begravelsen. Antagelse: tvillingerne var dødfødte eller måske døde ganske få dage gammel.
Dåb nr. 2585
LINK: Affotografering.

Nr. 6481 1738.04.27 Karen Jakobsdatter Ahler, Ahlergaard, SAND ALDER: 60c, DØBT: 1678c.
MAND: Mads Christensen Kjær, Ahlergaard, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 3tia p : Pascha begrov Sr Mads {Christensen Kjær} Ahlers hustrue {Karen Jakobsdatter Ahler}
NOTITS: Der er skifte efter hende.
LINK: Skifte 19 maj 1738 Brejl Lundenæs #116. Inklusive Ahlergaards jordebog.
LINK: Mads Christensen Kjær og Karen Jakobsdatter Ahler.
LINK: Affotografering.

Nr. 6483 1738.07.23 Lisbeth Christensdatter, Lindvig, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1738.02.16. FAR: Christen Jensen, Debelmose, Borris. MOR: Christence Jakobsdatter Lindvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 23 Julij begrov Christence {Jakobsdatter} Lindvigs uegte barn , Lisbeth
NOTITS: Moderen Christence er datter af Jakob Jensen Barfod Lindvig.
Dåb nr. 2581
LINK: Affotografering.

Nr. 6484 1738.09.29 Else Lauridsdatter, Tarp, SAND ALDER: 27.05 (å.m), DØBT: 1709.04.21. FAR: Laust Tarp. MOR: An Laust Tarps kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Michaelis begrov Else Lauridsdaatter i Tarp —
NOTITS: Begravet 27 år gammel.
Dåb nr. 2119
LINK: Affotografering.

Nr. 6486 1738.10.12 Margrethe Jakobsdatter Vesterby, Vesterby, SAND ALDER: 63cc, DØBT: 1675cc.
MAND: Niels Andersen Vesterby, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 19 a Trin :} begrov Magrethe {Jakobsdatter} vesterbye
LINK: Affotografering.

Nr. 6487 1738.10.14 Abelone, Kirken- Ved.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 14 Oct: begrov Apelone ved Kirken —
NOTITS: Ikke ellers set.
LINK: Affotografering.

Nr. 6488 1738.11.01 An Duedal, Duedal, DØBT: 1660cc.
MAND: Lars Larsen Duedal, Duedal, Borris, †1727.08.10, kaldtes og Las Duedal den Ældre. Er fæster 1692.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Oium Sanct: beegrov Ane Dudall
NOTITS: Søn Jens Larsen fadder 1704, 18+, giver født 1686c-. Se for hendes navn og mand #2323.
LINK: Affotografering.

Nr. 5990 1739.10.24 Dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1739.10.24. FAR: Sergeant Brynning. MOR: ? Sergeant Brynnings kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUERET: ud fra introduktionen: 'Dom : 26 à Trin : introd : Sergantens Hustrue , hvis barn var dødfød —'. Sergeant Brynning et barn Dødfødt . }
NOTITS: Dato skønnet fire uger før introduktion. Navnet Sergeant Brynning se #2612 den 24 august 1740, fadder.
Dåb nr. 2602
LINK: Affotografering introduktionen #5506.

Nr. 6492 1739.11.05 Kirsten Vesterby, Vesterby.
MAND: Christen Jensen Vesterby, Vesterby, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 5 Nov : begrov en Sognefattig Kiersten Vesterbye
NOTITS: Ses 1720 #2327, 1721 #2350 og 1728 #2458.
LINK: Affotografering.

Nr. 6494 1739.11.18 Johanne Duedal, Duedal.
MAND: Lars Madsen Duedal den Unge, Duedal, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 18 Nov : begrov Johanne dudall
LINK: Affotografering.

Nr. 6495 1739.12.13 Lucie Jensdatter Agger, Skobæk, SAND ALDER: 33.03 (å.m), DØBT: 1706.09.19.
MAND: Søren Skobæk, Skobæk, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 3tia Adv : begrov Søren Skobeks hustrue {Lucie Jensdatter Agger}
NOTITS: Begraves bare 33 år gammel.
Dåb nr. 2065
LINK: Affotografering.

Nr. 6496 1739.12.20 Kirsten Christensdatter, Borris- Krog, SAND ALDER: 59cc, DØBT: 1690cc.
MAND: Peder Eskesen Krog, Borris- Krog, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 4ta Adv: begrov Peder {Eskesen} Krogs hustrue {Kirsten Christensdatter}
NOTITS: Viet 1714 i Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 6498 1739.12.27 Maren Jensdatter, Hvollig, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1739.10.18. FAR: Jens Jakobsen. MOR: Margrethe Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feria 3tia Nativ: xti begrov Jens {Jakobsen} Hvolvigs Daatter , Maren
NOTITS: Margrethe Jensdatter er hans 2. kone.
Dåb nr. 2601
LINK: Affotografering.

Nr. 6502 1740.03.05 ? Jens Pedersens kone, Debelmose.
MAND: Jens Pedersen, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 5 Martij begrov Jens Pedersens hustrue i develmose —
LINK: Affotografering.

Nr. 6504 1740.04.27 Kirsten Borup, Brunbjerg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 27 Apr : begrov Kirsten Borup
NOTITS: Det nærmeste sted Borup ligger i Brande sogn 30 km væk. Hun ses 1725 #2406 i Brunbjerg i Borris. Formodes ugift.
LINK: Affotografering.

Nr. 6505 1740.05.26 Dødfødt, Aagard, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1740.05.26. FAR: Otto Jensen, ?, Strellev. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra den 26 juni 1740: 'Dca 2da à Trin : absolv: Maren Nielsd : i Aagaard for begangen lejermaal med Otto Jensen nu tienendis Herredsfoget Fischer i Øster g Nørre [...], samme qvindes uægte barn blev dødfød, og er tilforn begravet —'. Maren Nielsdatter i Aagaard et barn Dødfødt .
NOTITS: Dato skønnet en måned før skriftet, kan være flere måneder forkert.
Dåb nr. 2608
LINK: Absolvering Maren Nielsdatter.
LINK: Absolvering Otto Jensen.
LINK: Affotografering Maren Nielsdatters skrifte.

Nr. 6506 1740.07.06 Kirsten Fonager, Fonager, SAND ALDER: 72c+, DØBT: 1668c-.
MAND: Christen Madsen Fonager Smed, Borris, †1725.12.16 Fonager.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 6 Julij begrov Kirsten Fonager
NOTITS: Datter *1686c †1711.03.04 Fonager.
LINK: Affotografering.

Nr. 6510 1740.11.13 Else Christensdatter, Egvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 22 à Trin : begrov Elße Christensd i Egvig —
NOTITS: Hun er med en vis sandsynlighed kone til Villum Nielsen Egvig †1730.12.22 Egvig.
LINK: Affotografering.

Nr. 6513 1740.12.08 Ane Christensdatter, Egvig, SAND ALDER: 0.08 (å.m), DØBT: 1740.04.03. FAR: Christen Toft, Dahlager, Borris. MOR: Kirsten Knudsdatter Egvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 8 dec: begrov Kiersten {Knudsdatter} Egvigs uægte barn {Ane}
NOTITS: Otte måneder gammel.
Dåb nr. 2606
LINK: Affotografering.

Nr. 6514 1741.03.22 Ingeborg Nielsdatter Gjaldbæk, Gjaldbæk, SAND ALDER: 20.04 (å.m), DØBT: 1720.11.27. FAR: Niels Nielsen Gjaldbæk Jakobsdatter. MOR: Anne Marie Jakobsdatter Barfod.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1741. d: 22 Martij begrov Ingeborg {Nielsdatter} Gialdbek
Dåb nr. 2346
LINK: Affotografering.

Nr. 6518 1741.08.13 Christence Jakobsdatter Lindvig, Lindvig, SAND ALDER: 23.09 (å.m), DØBT: 1717.11.24. FAR: Jakob Jensen Lindvig Barfod. MOR: Margrethe Nielsdatter Boltvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca jj ma à Trin : begrov Christence {Jakobsdatter} Lindvig
Dåb nr. 2292
LINK: Affotografering.

Nr. 6519 1741.10.12 Mette Jakobsdatter, Debelmose, SAND ALDER: 41c+, DØBT: 1700cc.
MAND: Christen Christensen Debelmoses kone, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 12 {Oct:} begrov Christen {Christensen} dvlmos hustrue {Mette Jakobsdatter}
NOTITS: Der ses en Christen Christensen (Mette Jakobsdatter) og en Christen Jensen (ugift) i Debelmose på den tid.
LINK: Affotografering.

Nr. 6521 1742.01.14 Margrethe Jensdatter? Jens Christensen Vestergaards kone., Debelmose (Vestergaard), SAND ALDER: 62c+, DØBT: 1680cc.
MAND: Jens Christensen Vestergaard, Debelmose (Vestergaard), Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 2da p : Epiph : begrov Sl {Salig} Jens {Christensen} Vestergaards hustrue {Margrethe ?Jensdatter} i Develm:
NOTITS: Jens Christensen Vestergaard †1739.07.02 #6491 med navn Christensen. Navn Margrethe se #2320. Jensdatter fra 1. søn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6522 1742.02.28 Mette Larsdatter Duedal, Debelmose, SAND ALDER: 46c, DØBT: 1696c. FAR: Lars Larsen Duedal. MOR: An Duedal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: D : 28 Febr : begrov Mette {Larsdatter} Dudall i Develmose .
NOTITS: Fadder 1. gang 1712 se #2181. 1719-22 indepige i præstegården. Derefter vel tjenestepige i Debelmose.
LINK: Affotografering.

Nr. 6524 1742.04.15 Inger Madsdatter, Odderskær, SAND ALDER: 22.03 (å.m), DØBT: 1720.01.21. FAR: Mads Svendsen Odderskær. MOR: Anne Laustdatter Nørgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dca 3tia p : Pascha } begrov Inger Madsd : Odderskier —
Dåb nr. 2328
LINK: Affotografering.

Nr. 6526 1742.04.22 ? Niels Lauridsen Nørgaards kone, Hjoptarp (Nørgaard), SAND ALDER: 40+, DØBT: 1702-.
MAND: Niels Lauridsen Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dcy qvarta p : Pascha begrov Niels {Lauridsen} Nørgaards husture i hiupt: —
LINK: Affotografering.

Nr. 6530 1742.07.08 ? ? Laugesdatters barn, Brunbjerg. MOR: ? Laugesdatter.
MORFAR: Lauge Brunbjerg, Brunbjerg, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dca 7ma à Trin :} begrov Lauges paa Brunbierg daatters uægte barn .
NOTITS: Barnet ikke set født i Borris, Lauge på Brunbjerg heller ikke set.
LINK: Affotografering.

Nr. 6534 1742.12.30 Anne Knudsdatter, Hvollig, SAND ALDER: 62c+, DØBT: 1680c-.
MAND: Peder Hesselvig Hvollig, Hvollig, Borris, 2. mand.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca p : Nat : xti begrov Peder {Hesselvig} Hvolvigs hustrue {Anne Knudsdatter}
Dåb nr. 2605
LINK: Affotografering.

Nr. 6537 1743.01.20 Johanne Mortensdatter, Hvollig, SAND ALDER: 78cc, DØBT: 1665cc.
MAND: Jakob Jensen Hvollig, Hvollig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 2da p : Epiph : begrov Johanne Mortensd : Hvolvig —
NOTITS: Første kendte barn Jens Jakobsen *1690cc- i Hvollig. Mortensdatter ses kun her i begravelsen, ellers altid Jakobs Hvolligs kone. Jakob Jensen Hvollig †1728.09.22, hun fæster derefter gården - Jakob Jensens enke 1741.
LINK: Affotografering.

Nr. 6538 1743.02.10 Mette Jensdatter, Hvollig, SAND ALDER: 24.05 (å.m), DØBT: 1718.09.06. FAR: Jens Jakobsen Hvollig. MOR: An Christensdatter Kjær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 7gesima begrov Jens {Jakobsen} Hvolvigs daatter Mette
Dåb nr. 2302
LINK: Affotografering.

Nr. 6541 1743.02.24 Karen Christensdatter, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca Esto mihi begrov Karen Christensd :
NOTITS: Ikke identificeret, der er mange Karen Christensdøtre i Borris på den tid.
LINK: Affotografering.

Nr. 6546 1743.05.02 Karen Andersdatter Vindelbo, Kodbøl- Vester , SAND ALDER: 33.01 (å.m), DØBT: 1710.03.19.
MAND: Viste Christensen Rahbek, Kodbøl- Vester, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 2 Maij begrov Vidsted {Christensen Rahbek} Koodbølls hustrue {Karen Andersdatter Vindelbo} og Mindste daatter —
Dåb nr. 2141
LINK: Affotografering.

Nr. 6547 1743.05.02 Karen Vistesdatter, Kodbøl- Vester, SAND ALDER: 0.06 (å.m), DØBT: 1742.10.07. FAR: Viste Christensen Rahbek. MOR: Karen Andersdatter Vindelbo.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 2 Maij begrov Vidsted {Christensen Rahbek} Koodbølls hustrue og Mindste daatter {Karen Vistesdatter}
NOTITS: Tvilling med Anders.
LINK: Affotografering.

Nr. 6548 1743.05.05 Navnløs, Vinbæk, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1743.04.14. FAR: Bertel Sørensen Smed. MOR: Marie Jørgensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 3 p : Pascha begrov Bertel {Sørensen} smed i Vinbek hans spæde barn
NOTITS: *1743.04.14cc, skønnet født tre uger før begravelsen.
LINK: Affotografering.

Nr. 6549 1743.06.11 Anne Christensdatter, .
MAND: Christen Lauridsen Seerup, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 11 Junij begrov Christen {Lauridsen} Seerups hustrue {Anne Christensdatter}
NOTITS: Trolovet 1738.12.04 i Borris. Christen Seerup synes at have forladt Borris sogn derefter, ikke set mere.
LINK: Affotografering.

Nr. 6550 1743.06.26 Karen Jensdatter, Grønborg, SAND ALDER: 69cc, DØBT: 1674cc.
MAND: Eske Pedersen Grønborg, Grønborg, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : Junij begrov Eske {Pedersen} Grønborgs Moder {Karen Jensdatter}
LINK: Affotografering.

Nr. 6553 1743.08.22 Johanne Sønderskov, Sønderskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 22 ditto {Aug :} begrov Johanne Synderskov
NOTITS: Kunne være Søren Sønderskovs kone eller Peder Sørensens kone eller Lars Jensens anden kone eller noget helt tredje.
LINK: Affotografering.

Nr. 6555 1743.10.11 ? Niels Jensen Melgaards kone Ingeborgs moder, Hjoptarp (Melgaard), SAND ALDER: 48c+, DØBT: 1695c-.
DATTER: Ingeborg Niels Jensen Melgaards kone, Hjoptarp (Melgaard), Borris
SVIGERSØN: Niels Jensen Melgaard, Hjoptarp (Melgaard), Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : jj ditto {Oct: 1743.} begrov Niels {Jensen} Meldgaard i hiuptarp hans hustruis {Ingeborg} Moder
LINK: Affotografering.

Nr. 6558 1744.01.22 ? Oster Jensens kone, .
MAND: Oster Jensen, Borris
DØDSÅRSAG: barselsseng.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d : 22 janv:} begrov bemte {fra sønnens dåb samme dag} Oster Jensens hustrue
NOTITS: Hendes dreng Jens Ostersen døbt samme dag. Denne Oster Jensen †1755 i Sønderskov her i Borris passer ikke ind i familien Jens Ostersen †1777 i Birkebæk i Assing sogn. Der findes en del Oster og Ostersen i Gjellerup sogn tillige.
LINK: Affotografering.

Nr. 6562 1744.04.26 Johanne Cathrine Jensdatter, Sønderskov, SAND ALDER: 4.04 (å.m), DØBT: 1739.12.20. FAR: Jens Larsen Sønderskov. MOR: Kirsten Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dca 3tia p: Pascha} begrov Jens lassen Synderskovs daatter Johan Cathrin .
Dåb nr. 2604
LINK: Affotografering.

Nr. 6565 1744.06.21 Maren Olufsdatter, Sønderby, SAND ALDER: 30cc, DØBT: 1714cc.
MAND: Christian Knudsen Sønderby, Sønderby, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 3 à Trin : begrov Christian {Knudsen} Sønderb: hustrue {Maren Olufsdatter} .
NOTITS: Viet 1739.06.17. Navnet Maren Olufsdatter i skiftet efter ham 27 marts 1773 i Tarm.
LINK: Affotografering.
LINK: #481 Lundenæs skifte 27 marts 1773 efter Christian Knudsen Sønderby.

Nr. 6567 1744.10.04 Karen Jensdatter, Vindelbo.
MAND: Anders Thomsen Vindelbo, Vindelbo, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 18 [an?] à Trin : begrov Anders {Thomsen} Vindelbois hustrue {Karen Jensdatter}
NOTITS: 3. kone. Hun er formodentlig ældre, da de troloves 1735.09.29 i Borris, for de får ingen børn sammen.
LINK: Affotografering.

Nr. 6570 1745.06.07 Dødfødt, Aagaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1745.05.30. FAR: Villads Pedersen Aagaard. MOR: Mette Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Feria 2da Pent:} Villads Aagaards hustrue , hvis barn dødfød til forn er bleven iordet —
NOTITS: Skønnet født *1745.05.30c en uge før introduktionen. Kan være flere uger forkert.
LINK: Affotografering.

Nr. 6571 1745.06.30 Maren Olufsdatter, Skobæk (Færgehuset), SAND ALDER: 75cc, DØBT: 1670cc.
MAND: Christen Jensen Kjær, Skobæk, Borris, #6482 †1738.07.06 i Skobæk, men havde levet i Tarp i Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 30 Julij begrov Maren Olufsd : i Færgehuset.
NOTITS: Tidligste nævnelse af Færgehuset ved Skjern å i Skobæk.
LINK: Affotografering.

Nr. 6572 1745.07.11 Karen Christensdatter, Vesterby.
MAND: Peder Christensen Vesterby, Vesterby, Borris, 1. kone Karen Christensdatter trolovet 1742.04.01.
DØDSÅRSAG: barselsseng.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 4ta à trin:} begrov samme {Peder Christensen Vesterbys Daatter , Karen} barns Moder {Karen}
NOTITS: Christensdatter fra Slumstrup skifteprotokol.
LINK: Peder Christensen Vesterby.
LINK: Affotografering.

Nr. 6575 1745.11.14 Dødfødt, Gaasdal, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1745.11.10. FAR: Mads Gaasdal. MOR: ? Mads Gaasdals kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 22 à Trin : begrov Mads Gaasdals dødfødde barn —
NOTITS: Fødslen skønnet til fire dage før begravelsen.
LINK: Affotografering.

Nr. 6576 1745.11.21 Dødfødt, Vinbæk, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1745.11.17. FAR: Bertel Sørensen Smed. MOR: Marie Jørgensdatter .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 23 a Trin :} begrov Vinbek Smeds {Bertel Sørensen} Dødfødde barn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6578 1745.12.23 Kirsten, Vesterby, SAND ALDER: 52cc, DØBT: 1693cc.
MAND: Christen Vesterby, Vesterby, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 23 dec : begrov Christen Vesterbyes hustrue {Kirsten}
NOTITS: Trolovet 1718.11.01 i Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 6579 1745.12.27 Dødfødt, Gravel, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1745.12.23. FAR: Thomas Christensen Gravel. MOR: Mette Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feria 3tia Nat : xti begrov Thomas {Christensen} Graulds dødfødde barn —
NOTITS: Forældre gift 1745.05.16 i Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 6580 1746.01.01 Sidsel Cathrine Giødesdatter, Gaasdal- Store, SAND ALDER: 4.05 (å.m), DØBT: 1741.08.06. FAR: Giøde Jensen Gaasdal. MOR: ? Giøde Jensen Gaasdals kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1746. Festo Novi Anni begrov Sidsel Cathrin af Gaasdal —
LINK: Affotografering.

Nr. 6584 1746.03.20 Kirsten Sørensdatter, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Tiio {Midfaste Søndag} begrovKirsten Sørensdaatter
NOTITS: Ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6586 1746.04.17 Birgitte Nielsdatter, Skobæk.
MAND: Søren Skobæk, Skobæk, Borris, 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 1ma p: pascha begrov Søren Skobeks hustrue {Birgitte Nielsdatter}
NOTITS: Trolovet 1740.05.22 i Borris, ikke ellers kendt.
LINK: Affotografering.

Nr. 6590 1746.06.19 †1746.06.15 Maren Mortensdatter Præstgaard, Debelmose, SAND ALDER: 39.04 (å.m), DØBT: 1707.02.13.
MAND: Oluf Christian Pedersen Tranmose, Debelmose, Borris
DØDSÅRSAG: barselsseng.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Som: 2 à Trin : begrov Oluf {Christian Pedersen} Tranmoses hustru {Maren Mortensdatter Præstgaard} , som død d: 15 Junij —
NOTITS: Trolovet 19.04.1745 i Borris, barn før ægteskab 1739.09.27 #2600 i Hannerup i Faster. Tvillinger døbt 12 juni 1746, moderen begravet en uge efter 19 juni 1746.
Dåb nr. 2072
LINK: Affotografering.

Nr. 6591 1746.07.03 Anne Marie Jensdatter, Helgaard, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1746.05.01. FAR: Jens Lauridsen Helgaard. MOR: Karen Pedersdatter.
DØDSÅRSAG: opprimeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 4ta à Trin begrov Jens Lauridsen Helgaards spæde daatter {Ane Marie} , der blev opprimerit af Forældrene —
NOTITS: Forældrene viet 1741.10.15 i Borris
LINK: Affotografering.

Nr. 6597 1746.10.16 Johanne Christensdatter, Vindelbo, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1746.09.18. FAR: Christen Andersen Vindelbo. MOR: Maren Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dca 19 à Trin :} begrov Christen {Andersen} vindelbois d : Johanne
LINK: Affotografering.

Nr. 6600 1747.05.07 1. Tvilling, Vinbæk, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1747.05.04. FAR: Bertel Sørensen Smed. MOR: Marie Jørgensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dca 5 ta p : Pascha} begrov Vinbek smeds {Bertel Sørensen Smed} Tvillinger {1. Tvilling} , som havde [havit?] daab hiemme j par dage tilforn —
NOTITS: Hjemme-dåbsdagen "et par dage før" skønnet til tre dage før begravelsen. Dåbsnavn ikke noteret i kirkebogen.
LINK: Affotografering.

Nr. 6601 1747.05.07 2. Tvilling, Vinbæk, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1747.05.04. FAR: Bertel Sørensen Smed. MOR: Marie Jørgensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dca 5 ta p : Pascha} begrov Vinbek smeds {Bertel Sørensen Smed} Tvillinger {2. Tvilling} , som havde [havit?] daab hiemme j par dage tilforn —
NOTITS: Hjemme-dåbsdagen "et par dage før" skønnet til tre dage før begravelsen. Dåbsnavn ikke noteret i kirkebogen.
LINK: Affotografering.

Nr. 6602 1747.06.04 Dødfødt, Vesterby, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1747.05.31. FAR: Christen Christensen Kousgaard. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom: 1ma à Trin :} begrov dend 2den Tvilling , som var dødfød
NOTITS: Tvilling. Fødsel skønnet 4 dage før begravelsen. Forældre trolovet 1739.04.13 i Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 6603 1747.06.11 Karen Knudsdatter, Egvig, SAND ALDER: 31.02 (å.m), DØBT: 1716.04.01. FAR: Knud Jensen Egvig. MOR: Else Villumsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dca 2da à Trin :} begrov Karen Knudsd : , der var i de Fattigis tal —
NOTITS: Karen fik med hosekræmmer Peder Christensen en søn Knud i 1745 som døde 1746 fjorten måneder gammel.
Dåb nr. 2255
LINK: Affotografering.

Nr. 6604 1747.06.24 Maren Helgaard, Helgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Johannis B: {Baptistæ} begrov stachlen Maren Helgd
NOTITS: Dette kan være: 1. Maren Thomasdatter der var gift 1709 med Jørgen Helgaard. 2. Maren gift med Peder Helgaard ses 1720 #2332. 3. Maren Jørgensdatter *1723c (fra konfirmation) datter af Jørgen Helgaard.
LINK: Affotografering.

Nr. 6606 1747.08.13 Anne Christensdatter, Sønderskov, SAND ALDER: 57cc, DØBT: 1690cc.
MAND: Anders Larsen Sønderskov, Sønderskov, Borris, Salig her 1747, ses 1739, †1739-47.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : jja à Trin :} begrov sal : Anders {Jensen} Synderskovs Enke{Anne Christensdatter}
LINK: Affotografering.

Nr. 6608 1747.10.29 Anne Madsdatter Bjerg, . FAR: Mads Justesen. MOR: ? Mads Justesens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 22 à Trin : introd : Mads Justesens hustrue — Ditto begrov samme Mands daatter Ane Bierg
NOTITS: Mads Justesen får sønnen Daniel døbt 27 aug 1747 i Borris. Kun nævnt disse to gange i Borris kirkebog. Navnet Bjerg bruges blandt andet i nabosognet Sønder Felding.
LINK: Affotografering.

Nr. 6610 1748.01.14 Anne Jakobsdatter, Lindvig?, SAND ALDER: 25c, DØBT: 1721c.
MAND: Frands Mortensen, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 2da p : Epiph : begrov Frands Mortensens hustrue {Anne Jakobsdatter} og hendis Søn {Peder et} Aar gl : —
Dåb nr. 1987
LINK: Affotografering.

Nr. 6614 1748.03.10 Dødfødt, Grønborg, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1748.03.06. FAR: Eske Pedersen Grønborg. MOR: Margrethe Cathrine Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {2den Søndag i Faste} begrov Eske {Pedersen} Grønborgs dødfødde Søn —
LINK: Affotografering.

Nr. 6615 1748.03.10 Navnløs, Hvollig, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1748.02.17. FAR: Peder Hvollig. MOR: ? Peder Hvolligs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {2den Søndag i Faste} begrov Peder Hvolvigs liden daatter
NOTITS: Fødselsdato skønnet tre uger før begravelsen *1748.02.17, kan være flere uger forkert. Ikke beskrevet som hjemmedøbt. Peder Hvollig ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6617 1748.03.17 Sidsel Sørensdatter Gosvig, Tarp, SAND ALDER: 63cc, DØBT: 1685cc.
MAND: Peder Pedersen Tarp, Tarp, Borris, Død samme dag som konen, 1748.03.17.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3die Søndag i Faste begrov Peder Pedersen i Tarp g hustrue {Sidsel Sørensdatter Gosvig}
NOTITS: Trolovet 1710.03.02 i Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 6621 1748.04.24 Else Madsdatter, Debelmose (Vestergaard), SAND ALDER: 68cc+, DØBT: 1680c-.
MAND: Mads Pedersen Vestergaard, Debelmose (Vestergaard), Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {d : 24 April} begrov Mads {Pedersen} vestergaards hustrue {Else Madsdatter}
LINK: Affotografering.

Nr. 6627 1748.08.08 Kirsten? Jensdatter, Busk, SAND ALDER: 5.02 (å.m), DØBT: 1743.05.19. FAR: Jens Olesen Busk. MOR: Ane Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {d: 8 Aug :} begrov Jens {Olesen} Buskis daatter{Kirsten?}
NOTITS: Kirsten er en datter af Jens Busk, men det er ikke helt afsikret om det er hende der begraves her. Sandsynligt jo.
LINK: Affotografering.

Nr. 6629 1748.09.01 Ane Jensdatter, Tarp.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 12 begrov Ane Jensdaatter i Tarp —
NOTITS: Ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6631 1748.11.03 Johanne Jensdatter Risbjerg, Debelmose, SAND ALDER: 63cc, DØBT: 1685cc. FAR: Jens Nielsen Grønborg, Grønborg, Borris.
MAND: Jep Andersen, Risbjerg, Brande, Skønnes †1747c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 21} begrov Johanne {Jensdatter} Risberg
NOTITS: Gift 1710.03.09 i Borris med Jep/Jeppe Andersen af Risbjerg i Brande. Deres barn Jens Jepsen Risbjerg bliver trolovet 1748.02.16 i Borris med Anne Kirstine og de bosætter sig i Debelmose i Borris, hvor hans mor, Johanne Risbjerg her, er flyttet med.
LINK: Jeppe Andersen i Risbjerg i Brande.
LINK: Affotografering.

Nr. 6633 1748.12.01 Anne Hvollig, Hvollig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 1ma Adv :} begrov Ane Hvolv
NOTITS: Ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6634 1748.12.01 Else Jensdatter, Egvig, SAND ALDER: 0.07 (å.m), DØBT: 1748.05.10. FAR: Jens Pedersen, Debelmose, Borris. MOR: Kirsten Knudsdatter Egvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 1ma Adv :} begrov Kirsten {Knudsdatter} Egvigs spede barn {Else}
LINK: Affotografering.

Nr. 6635 1748.12.15 Anne Marie Jensdatter, Helgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1748.11.03. FAR: Jens Lauridsen Helgaard. MOR: Karen Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 3 Adv : begrov Jens {Lauridsen} helgaards spede barn {Ane Marie}
LINK: Affotografering.

Nr. 6636 1749.02.11 Karen Votkær, Votkær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Taksig : Fæst begrov Karen Votkier
NOTITS: Dette kan være Karen Nielsdatter *1734.10.10 Votkær 14 år datter af Niels Nielsen Votkær. Eller det kan være på den anden halvgård Erik Christensens kone, hvis navn ikke kendes.
LINK: Affotografering.

Nr. 6639 1749.03.02 Abelone Hoven, Hvollig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Søndag i Faste begrov Apelone Hoven , som døde i Hvolvig —
NOTITS: Ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6640 1749.04.03 Maren Moesgaard, Moesgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Skiærtorsdag begrov Maren Mosgaard
LINK: Affotografering.

Nr. 6641 1749.05.04 ? Peder Jakobsen Lindvigs 1. kone, Lindvig.
MAND: Peder Jakobsen Lindvig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dca 4ta p : Pascha} begrov Peder {Jakobsen} Lindvigs hustrue
LINK: Affotografering.

Nr. 6642 1749.06.11 Ellen Jochumsdatter Købke, Kirken- Ved, DØBT: 1710.04.17.
MAND: Mads Justesen Bjerg Glarmester, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : jj Junj begrov Mads {Justesen Bjerg} Glarmesters hustrue {Ellen Jochumsdatter Købke}
NOTITS: Brejl skifte Lundenæs #194: "194 Ellen Jochumsdatter Købke ved Borris Kirke. 19.6.1749, fol.44. E: Mads Justesen Bjerg, glarmester. B: Johanne Marie 8, Marie Kirstine 6, David 1½." Ingen af børnene født i Borris. Hun er søster til degn Michel Jochumsen Købke i Vorgod †1719.02.20, hvis datter Birgitte Michelsdatter Købke er gift med Knud Jensen i Sønderby i Borris. Ellen og Mads er flyttet til Borris 1748c. Mads skal have været Glarmester i Ringkøbing. Ellen Jochumsdatter *1710 i Vorgod og Michel Jochumsen er børn af degn Jochum Michelsen Købke og Maren Vistesdatter i Vorgod.
LINK: Affotografering.

Nr. 6645 1749.08.03 Ane Gravel, Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 9 à Trin : begrov Ane Grauld
NOTITS: Ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6647 1749.12.07 ? Niels Jensens mor, .
SØN: Niels Jensen, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 2da Adv: begrov Niels Jensens Moder
NOTITS: Muligvis Niels Jensen i Debelmose trolovet 1741.10.03 med Maren Poulsdatter
LINK: Affotografering.

Nr. 6651 1750.03.04 Birgitte Michelsdatter Købke, Sønderby, SAND ALDER: 70c+, DØBT: 1680c-.
MAND: Knud Jensen Sønderby, Sønderby, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 4de Maij begrov Birgithe {Michelsdatter Købke} Sønderbye
NOTITS: Der er en svag mulighed for at det ikke er Knud Jensen Sønderbys kone men i stedet datteren Birgitte Marie Knudsdatter *1709.10.20 Sønderby og 41 år gammel. Det ses ofte at ægtefæller dør kort tid efter partnerens død.
LINK: Affotografering.

Nr. 6656 1750.09.29 ? Christen Kærlers kone, Borris- Krog.
MAND: Christen Kærler, Præstegaarden (Aftensang), Egtved
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Michaelis begrov Christian Kærlers hustrue som døde i Krog paa sin rejse til Ringkiøbing med træe tøfler , Manden angav sig at være fra Egtvad Sogn , boende i et afbygger Huus paa Præstegaardens Mark, Aftensang kaldit —
LINK: Affotografering.

Nr. 6658 1750.11.22 Inger Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), SAND ALDER: 85cc, DØBT: 1665cc.
MAND: Laurids Nørgaard, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dca 26} Inger Nørgaard
LINK: Affotografering.

Nr. 6660 1750.12.17 ? Mads Svendsen Odderskærs datter, Odderskær. FAR: Mads Svendsen Odderskær. MOR: Anna Laustdatter Nørgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 3tia Adv :} Mads {Svendsen} Odderskiers daatter
NOTITS: Der er tre mulige døtre: Karen 35, Anna 28 og Karen 20.
LINK: Affotografering.

Nr. 6661 1751.01.06 Navnløs, Debelmose, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1750.12.14c. FAR: Jens Jepsen Risbjerg. MOR: Anne Kirstine.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1751 . Festo Epiph : begrov Jens {Jepsen} Risbergs spede Barn
NOTITS: *1750.12.14c. Jens Risbjerg har en to årig søn Jeppe *1749.01.06, men det menes, at når præsten Hauch skrive spæd, så er der tale om et barn som er nogle uger gammel, i de fleste tilfælde udøbt. Og konen Ane Kirstine dør i barselseng en uge efter.
LINK: Affotografering.

Nr. 6662 1751.01.17 Anne Kirstine, Debelmose, SAND ALDER: 28c+, DØBT: 1723c-.
MAND: Jens Jepsen Risbjerg, Debelmose, Borris
DØDSÅRSAG: barselsseng.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dca 2da p : Epiph :} begrov Jens Risbergs h : {Anne Kirstine}
LINK: Affotografering.

Nr. 6663 1751.03.07 An, Dalager, SAND ALDER: 70cc, DØBT: 1680cc.
MAND: Christen Toft, Dalager, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca Reminisc : begrov Christen Tofts h : {An}
NOTITS: Christen Toft kunne have været gift to gange.
LINK: Navnet An fra 1718.
LINK: Affotografering.

Nr. 6669 1751.05.09 Peder? Odderskær, Odderskær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 4 p : Pascha begrov [Peder?] Odderskier
NOTITS: Fornavnet Peder er problematisk, det er skrevet oven over et andet gennestreget navn Christen, som dækker over noget af fornavnet. Der er ikke ellers set en Peder i Odderskær.
LINK: Affotografering.

Nr. 6674 1751.11.25 ? Lars Jensens 2. kone, Sønderskov, SAND ALDER: 71cc, DØBT: 1680cc.
SØN: Jens Larsen Sønderskov, Sønderskov, Borris
MAND: Lars Jensen, Sønderskov, Borris, †1746.02.20 Sønderskov
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 25 Nov: begrov Jens Lassens Moder {Lars Jensens 2. kone}
NOTITS: Lars Jensen og 2.kone gift 1705c, ikke i Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 6677 1752.02.22 Dødfødt, Helgaard, DØBT: 1752.02.18c. FAR: Jens Lauridsen Helgaard. MOR: Karen Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {2den Søndag i Faste} begrov Jens Lauridsen Helgaards dødføde barn -
Dåb nr. 2805
LINK: Affotografering.

Nr. 6682 1752.08.16 Ane? Niels Larsen Egvigs kone, Egvig, SAND ALDER: 52+, DØBT: 1700cc-.
SØN: Peder Nielsen Egvig, Egvig, Borris
MAND: Niels Larsen Egvig, Egvig, Borris, †1752-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 16 Aug begrov Ane? Peder {Nielsen} Egvigs Moder
NOTITS: An se #2777 fadder.
LINK: Affotografering.

Nr. 6683 1752.08.16 Kirsten Nielsdatter, Tarp, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1752.03.15. FAR: Niels Rasmussen, Bukkær, Assing. MOR: Kirsten Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {d : 16 Aug} begrov Karen Thomasdatters uægte Barn {Kirsten Nielsdatter} .
NOTITS: Karen Thomasdatter *1720.07.21 i Tarp, datter af Thomas Larsen? Tarp.
LINK: Affotografering.

Nr. 6685 1752.12.06 Maren Andersdatter II, Dalager.
MAND: Mads Jakobsen Daller, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 2da Adventis begrov Mads {Jakobsen} dallers H{ustrue}: {Maren Andersdatter II} .
NOTITS: Mads Jakobsen Daller 1. trolovet 1719.12.17 Borris med Maren Andersdatter I †1727.08.03. 2. trolovet 1727.10.12 Borris Maren Andersdatter II.
LINK: Affotografering.

Nr. 6687 1753.02.19 Ingeborg Vinbæk, Vinbæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 19 Febr : begrov Ingeborg Vinbek — o —
NOTITS: Uklar. Mulig spekulation: Michel Smed Vinbæks †1740.09.13 kone.
LINK: Affotografering.

Nr. 6691 1753.07.05 Maren Nielsdatter Gravel, Debelmose (Vestergaard), SAND ALDER: 40.08 (å.m), DØBT: 1712.11.06.
MAND: Niels Jensen Vestergaard, Debelmose (Vestergaard), Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 5te Julj begrov Niels {Jensen} Vestergaards H. {Maren Nielsdatter Gravel} — o —
NOTITS: Gift 1742.02.13 i Borris.
Dåb nr. 2184
LINK: Affotografering.

Nr. 6693 1753.08.12 Else Husted, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom ca 8vs à Trin : begrov Else Husted
NOTITS: Forbindelse til Christen Husted? Datter?
LINK: Affotografering.

Nr. 6696 1753.10.21 Else Villumsdatter Egvig, Egvig, SAND ALDER: 73cc, DØBT: 1680cc.
MAND: Knud Jensen Egvig, Borris, †1743.07.07 Egvig (begrov stachelen Knud Egvig).
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 18 à Trin :} begrov Else {Villumsdatter} Egvig
NOTITS: Gift 1706.07.25 i Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 6700 1753.12.02 Dorthe Frandsdatter, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 24 à Trin : begrov Dorthe Frandsd:
NOTITS: Uklar.
LINK: Affotografering.

Nr. 6703 1754.03.03 Maren Gravel, Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {1ste Søndag i Faste} begrov stachelen Maren Grauld
NOTITS: Ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6704 1754.03.17 Mette Aagaard, Aagaard.
MAND: Erik Holst, Aagaard, Borris, 2. mand. 1. mand Niels Christensen Aagaard †1748.05.15.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3die Søndag i Faste begrov Mette Aagaard — o —
LINK: Affotografering.

Nr. 6706 1754.03.31 Else Marie Christensdatter, Odderskær, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1754.02.11. FAR: Christen Odderskær. MOR: Sara Eriksdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {1ste Søndag efter Midfaste} begrov Christen Odd: spede barn {Else Marie Christensdatter}
Dåb nr. 2834
LINK: Affotografering.

Nr. 6710 1754.06.09 Else Votkær, Votkær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Trinit : begrov Elße Votkier — o —
NOTITS: Ikke identificeret, Else Nielsdatter *1738.02.02 Votkær #2580 gift 1758.09.10 i Borris med Niels Andersen Sandbek.
LINK: Affotografering.

Nr. 6716 1754.08.18 Karen Thomasdatter, Gravel, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1754.04.14. FAR: Thomas Christensen Gravel. MOR: Mette Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 10 à Trin : begrov Thomas {Christensen} Grauld barn {Karen}
Dåb nr. 2838
LINK: Thomas Christensen Gravel.
LINK: Affotografering.

Nr. 6717 1754.09.15 ? Jens Feldbereders kone, .
MAND: Jens Feldbereder, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : ca 14ta à Trin : begrov Jens Feldbereders H{ustrue}: — o —
NOTITS: Jens Feldbereder ellers ikke set.
LINK: Affotografering.

Nr. 6719 1754.10.12 Ingeborg, Hjoptarp (Meldgaard).
SØN: Lars Nielsen Meldgaard, Hjoptarp (Meldgaard), Borris
MAND: Niels Jensen Melgaard, Hjoptarp (Meldgaard), Borris, †1747.12.26.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 12 Oct: begrov Las {Nielsen} Meldgaards Moder {Ingeborg}
NOTITS: Navn Ingeborg se #2268.
LINK: Affotografering.

Nr. 6721 1754.11.10 ? Peders/en/datter, Lindvig, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1754.10.27c. FAR: Peder Lindvig. MOR: Karen Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 22 à Trin:} begrov Peder Lindvigs nye Barn
NOTITS: Karen Jensdatter er hans tredje kone gift 1754.09.29 i Borris seks uger før barnet fødes. Fødedatoen arbitrær sat til to uger før begravelsen. Skulle ikke være meget forkert. Kaldes "nye Barn", hvilket udsiger at det ikke var dødfødt.
Dåb nr. 2852
LINK: Affotografering.

Nr. 6722 1754.12.11 Maren Larsdatter Aas, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 11 Dec: begrov Maren Lasd : Aas
NOTITS: Ikke ellers set. Noteret i Borris kirkebog, men muligvis boede hun i Aas i Faster sogn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6723 1754.12.15 Ingeborg Gregersdatter, Gaasdal- Lille, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1754.10.17. FAR: Gregers Michelsen Lildgaasdal. MOR: Edel Lauridsdatter.
DØDSÅRSAG: opprimeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 3tia Adv: begrov Gregers {Michelsen} Lildgaasdals af vaade opprimerede barn {Ingeborg}
Dåb nr. 2851
LINK: Affotografering.

Nr. 6724 1754.12.22 Avild Knudsen, , SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1754.09.15. FAR: Knud Engsig. MOR: Karen Engsig.
DØDSÅRSAG: opprimeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 4ta Adv: begrov Knud Engsigs af Vaade opprim barn , Avild , over huis død var taget lovlig syn , og derpaa resolv : af Amtmanden —
NOTITS: Moderen Karens navn i introduktion 26. 12. 1755.
Dåb nr. 2847
LINK: Affotografering.

Nr. 6725 1755.02.02 Stine, Dalager.
HUSBOND: Sten Danielsen Rasch, Dalager, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Purif : Mariæ begrov lille Jomfr: Stinesom Forv: Rasch havde taget til sig fra Viborg.
NOTITS: Ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6732 1755.12.05 ? Christen Gravels kone, Gravel.
MAND: Christen Gravel, Gravel, Borris, Ikke Christen Pedersen Gravel der døde 1744
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 5 Dec : begrov Christen Graulds H :
NOTITS: Ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6734 1756.01.16 Malene Vogelius, Præstegaarden.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 16 Janv : begrov Sal : An El[?] Malene Wogel: —e—
NOTITS: Formodes at være beslægtet med præsten i Vorgod 1743-65 Mathias Jakob Vogelius
LINK: Affotografering.

Nr. 6735 1756.01.25 Mette Offersdatter, Dalager, SAND ALDER: 4.00 (å.m), DØBT: 1752.01.01. FAR: Offer Pedersen Daller. MOR: Johanne Olufsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 3tia P : Epiph :} begrov Offer {Pedersen} Dallers daatter {Mette}
NOTITS: Yngste datter, har to andre ældre Karen og Else Marie.
Dåb nr. 2804
LINK: Affotografering.

Nr. 6737 1756.02.29 Karen Jensdatter, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : esto mihi begrov Karen Jensd :
NOTITS: Der er på den tid fx en Karen Jensdatter i Præstegaarden. Karen Jensdatter i Lindvig †1789.03.08 Lindvig.
LINK: Affotografering.

Nr. 6739 1756.03.31 Ingeborg Lauridsdatter, Hjoptarp (Nørgaard), SAND ALDER: 0.09 (å.m), DØBT: 1755.06.22. FAR: Laurids Knudsen Nørgaard. MOR: Ane Kirstine Christensdater Stier.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 31 Martij begrov Laurids {Knudsen} Nørgaars daatter {Ingeborg}
NOTITS: Første barn. Hun står ikke i skiftet efter faderen 1796.
LINK: Affotografering.

Nr. 6741 1756.04.29 Bodil Kirstine Jensdatter, , SAND ALDER: 21c, DØBT: 1735c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 29 April begrov Bodil Kierstine Jensdaatter .
NOTITS: Konfirmeret 1751.04.18 af Borris.
LINK: Konfirmation 1751.
LINK: Affotografering.

Nr. 6744 1756.05.05 Ane Katrine Knudsdatter, Hjoptarp (Søndergaard), SAND ALDER: 12.02 (å.m), DØBT: 1744.03.08. FAR: Knud Christensen Søndergaard. MOR: Mette Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {d : 5 Maij} begrov Knud {Christensen} syndergaars daatter {Ane Katrine}
NOTITS: Her siges datter - fire dage senere begraves Knud syndergaars barn, som tages at være det sidst fødte, nemlig Karen, fire måneder gammel.
LINK: Affotografering.

Nr. 6746 1756.05.09 Karen Knudsdatter, Hjoptarp (Søndergaard), SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1756.01.11. FAR: Knud Christensen Søndergaard. MOR: Mette Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom: 3 p : Pascha} begrov Knud syndergaards barn{Karen}
LINK: Affotografering.

Nr. 6751 1756.06.07 Inger Jakobsdatter, Gaasdal- Store, SAND ALDER: 68c, DØBT: 1688c- .
MAND: Lars Larsen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feria 2da Pent : begrov Las {Larsen} Gaasdals h : {Inger Jakobsdatter} —e—
LINK: Affotografering.

Nr. 6754 1756.08.01 ? Poul Christensen Debelmoses kone, Debelmose.
MAND: Poul Christensen Debelmose, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 7 à Trin : begrov Povl develm : h: {Poul Christensen Debelmoses kone}
LINK: Affotografering.

Nr. 6758 1756.12.05 Ane Moesgaard, , SAND ALDER: 51cc, DØBT: 1705cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 2da Adv :} begrov Ane Mosgaard—o—
NOTITS: Bærer 1730 #2470. Christen Jakobsen Moesgaard eventuelle kone? Muligvis Nielsdatter.
LINK: Affotografering.

Nr. 6759 1756.12.26 Johanne Kirstine Jensdatter, Busk, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1756.10.17. FAR: Jens Olesen Busk. MOR: Ane Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Feria 2da Nat: Xti} begrov Jens {Olesen} Busks spede barn {Johanne Kirstine}
LINK: Affotografering.

Nr. 6762 1757.02.27 Anne Andersdatter Helgaard, Helgaard, SAND ALDER: 67c, DØBT: 1690c.
MAND: Peder Helgaard, Helgaard, Borris, *1680cc †1741.06.04 Helgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1ste Sønd : i Faste begrov Ane {Andersdatter} Helgaard
NOTITS: Gift 1714.12.27 i Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 6766 1757.04.07 Anne Kirstine Jensdatter, Debelmose, SAND ALDER: 3.09 (å.m), DØBT: 1753.07.22. FAR: Jens Jepsen Risbjerg. MOR: Maren Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Skiærtorsdag} begrov Jens {Jepsen} Risbergs daatter {Anne Kirstine}
NOTITS: 2. kone.
Dåb nr. 2826
LINK: Affotografering.

Nr. 6767 1757.04.24 ?, . FAR: Peder Graversen. MOR: ? Peder Graversens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 2da p: Pascha begrov Ped_ Graversens barn
NOTITS: Denne Peder Graversen ellers ikke set. Ingen dåb. Kunne handle sig om barn der kun levede nogle dage.
LINK: Affotografering.

Nr. 6770 1757.06.26 Sidsel Christensdatter, Dalager, SAND ALDER: 1.01 (å.m), DØBT: 1756.05.27. FAR: Christen Pedersen Daller. MOR: Else Nielsdatter Grønborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 3 à Trin :} begrov Christen {Pedersen} Dallers barn {Sidsel}
LINK: Affotografering.

Nr. 6772 1757.08.09 Marie Sørensdatter Skobæk, Skobæk, SAND ALDER: 18.11 (å.m), DØBT: 1738.08.31. FAR: Søren Skobæk. MOR: Lucie Jensdatter Agger.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 9 Aug : begrov Marie Skobæk
LINK: Affotografering.

Nr. 6773 1757.11.10 Inger Thomas Tarps enke, Tarp, SAND ALDER: 62cc, DØBT: 1695cc.
MAND: Thomas Tarp, Tarp, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 10de Nov : begrov Thomas Tarpis Enke {Inger}
NOTITS: Navn Inger i dåb #2338.
LINK: Affotografering.

Nr. 6775 1757.12.18 Navnløs, Sønderskov, DØBT: 1757.12.01c. FAR: Jep Larsen Sønderskov. MOR: Else Davidsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 4ta Adv : begrov Jep {Larsen} synderskous nafnløse Barn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6776 1757.12.20 Ane Elisabeth Albertin, , SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1757.07.18. FAR: Peder Albertin de, Slumstrup, Sædding. MOR: Cathrine Christine Hansdatter Folsach, Slumstrup, Sædding.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 20 Dec : blev Hr Etatsraad v: Albertins mindste Sal: Frøichen Daatter {Ane Elisabeth} begraven —
NOTITS: Han navn er ikke von Albertin men de Albertin.
LINK: Affotografering.

Nr. 6777 1758.01.01 Birgitte Huus, Kvisthus?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Festo Novi Anni } begrov Birgithe Huus —o—
NOTITS: Muligvis Birgitte Nielsdatter gift med Søren Sørensen Huus †1744.03.01 Kvisthus Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 6779 1758.02.12 Anne Marie Christensdatter, Duedal, SAND ALDER: 16.06 (å.m), DØBT: 1741.07.30. FAR: Christen Duedal. MOR: ? Christen Duedals kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : Invoc: } begrov Christen dudals daatter {Anne Marie}
LINK: Affotografering.

Nr. 6781 1758.05.24 Margrethe Nielsdatter Boltvig, Lindvig, SAND ALDER: 68cc, DØBT: 1690c.
SÖN: Peder Jakobsen Lindvig, Lindvig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 24 Maij begrov Peder {Jakobsen} lindvigs Moder {Margrethe Nielsdatter Boltvig}
LINK: Affotografering.

Nr. 6782 1758.06.06 Anne Mortensdatter, Gaasdal- Lille, SAND ALDER: 68c, DØBT: 1690c.
MAND: Peder LilleGaasdal, Gaasdal- Lille, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 2da à Trin : begrov Peder Lildgaasdals h{ustrue}: {Anne Mortensdatter}
NOTITS: Fødsel ud fra gift 1711.
LINK: Affotografering.

Nr. 6791 1758.12.07 Maren Agger, Krog, SAND ALDER: 83cc, DØBT: 1675cc.
MAND: Christen Knudsen, Krog, Borris, †1737.10.06 Krog, 2. mand.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 7 Dec: begrov Maren Agger
NOTITS: Kaldes af og til Maren Krog.
LINK: Affotografering.

Nr. 6793 1759.01.14 ? Christen Husteds kone, Dalager?, SAND ALDER: 54cc, DØBT: 1705cc.
MAND: Christen Husted, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 2do p : Epiph : begrov Christen Husteds h:{ustrue} —e
LINK: Affotografering.

Nr. 6796 1759.03.20 Dorte Lisbeth Christensdatter Daller, , SAND ALDER: 11.00 (å.m), DØBT: 1750.03.30. FAR: Christen Pedersen Daller. MOR: Else Nielsdatter Grønborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 28 Martij begrov Dorthe {Lisbeth} Christensd: Daller .
Dåb nr. 2769
LINK: Affotografering.

Nr. 6798 1759.04.04 Maren Sørensdatter, Sønderskov, SAND ALDER: 20.08 (å.m), DØBT: 1738.07.20. FAR: Søren Sønderskov. MOR: ? Søren Sønderskovs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 4de April begrov Maren Sørensd: Synderschou —
NOTITS: Faderen Søren Sønderskov †1754.06.16 Sønderskov.
Dåb nr. 2590
LINK: Affotografering.

Nr. 6799 1759.04.04 Johanne Olufsdatter Daller, Dalager, SAND ALDER: 39.10 (å.m), DØBT: 1719.06.07.
MAND: Christen Pedersen Daller, Dalager, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {d : 4de April} begrov Johanne {Olufsdatter} Daller
NOTITS: Gift 1745.03.07 i Borris.
Dåb nr. 2313
LINK: Affotografering.

Nr. 6801 1759.04.18 Karen Mortensdatter Sønderby, Sønderby, SAND ALDER: 79cc, DØBT: 1680c.
MAND: Christen Laursen Colding, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 18 April begrov Karen {Mortensdatter} Synderbye
NOTITS: Gift 1704.08.13 i Borris med Christen Laursen (Colding) *1660cc †1735.12.04 Sønderby.
LINK: Affotografering.

Nr. 6802 1759.05.20 Ane Cathrine Poulsdatter, Fonager, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1759.04.17. FAR: Poul Christensen Fonager. MOR: Birgitte Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 5ta p : Pascha begrov Poul {Christensen} Fonagers spede barn {An Cathrine}
LINK: Affotografering.

Nr. 6804 1759.07.21 Kirsten Slikdal, Slikdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 21 Julij begrov Kiersten Slikdal
NOTITS: Niels Thomsen Slikdal og Dorte Gravel har to døtre Kirsten, den ene død 1734 med angivet navn, den anden gift med Peder Christensen i Bjødstrup i Gjellerup. Ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6807 1759.12.16 Dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1759.12.12. FAR: Poul Furland. MOR: ? Poul Furlands kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 3 i Adv:} begrov Povl Furlands dødføde barn —
LINK: Affotografering.

Nr. 6811 1760.01.27 Ane Jensdatter, Debelmose, SAND ALDER: 0.11 (å.m), DØBT: 1759.02.25. FAR: Jens Christensen Kastbjerg. MOR: Dorte Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 3tia p : Epiph : begrov Jens Kastbrgs d{atter} {Ane} —1—
NOTITS: Dette er muligvis forkert! Født i Bølling. Efter Dortes død (Hugo Dynesen har hende død 1800) giftede Jens Kastbjerg sig til en gård i Debelmose i Borris. Forældrene gift 1756.03.11 i Bølling.
LINK: Affotografering.

Nr. 6817 1760.05.09 ? Mons Høgs datter, , DØBT: 1759.11c. FAR: ? Høg. MOR: ? Mons Høgs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 9de Maij begrov Monr Høgs daatter —e— ½ —
NOTITS: Ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6819 1760.05.27 Anne Marie, , SAND ALDER: 73c, 73, DØBT: 1687c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 29 Maij begrov Stachels Ane Marie — 73 —
NOTITS: Ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6823 1760.09.07 Dødfødt, Sønderskov, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1760.09.03. FAR: Jep Larsen Sønderskov. MOR: Else Davidsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 14ta à Trin: begrov Jep {Larsen} synderskovs dødføde barn.
NOTITS: Fødedato skønnet omtrentlig fire dage før begravelsen.
LINK: Affotografering.

Nr. 6825 1760.10.12 Dødfødt, Dalager, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1760.10.08. FAR: Christen Pedersen Daller. MOR: Else Nielsdatter Grønborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 19 à Trin : begrov Christ_ {Pedersen} dallers dødfødde Barn.
NOTITS: Fødedato skønnet fire dage før begravelsen.
LINK: Affotografering.

Nr. 6826 1760.11.30 Else Marie Christensdatter, Odderskær, SAND ALDER: 3.05 (å.m), DØBT: 1757.06.19. FAR: Christen Pedersen Odderskær. MOR: Sara Eriksdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 1ma Adv :} begrov Christen {Pedersen} Odderskiers daatterElse Marie — ½ —
NOTITS: Problem: alderen angive til ½ år, men 14 dage før begravelsen døbes deres dreng Peder, så det er ikke muligt. Der stod først "barn" men det er overstreget og "daatter" tilføjet.
LINK: Affotografering.

Nr. 6827 1760.12.07 ? Jensdatter, Sønderby, SAND ALDER: 0.02c (å.m), DØBT: 1760.09c. FAR: Jens Michael Knudsen. MOR: Karen Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : ca 2da Av: begro Jens Mich: {Knudsens} daatter — ½ —
NOTITS: Dåben glemt i kirkebogen, men moderen introduceret 30 november 1760 uden dåb. Faderen kaldes altid Jens Michael, aldrig Knudsen. Når præsten angiver ½ år betyder det født indenfor det sidste år ikke seks måneder.
LINK: Affotografering.