Borris Kommenteret Kirkebog 
Begravede kvindekøn 1702 - 1754
Klapversion - kirkebogsteksten og notitser klapper ud
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Borris kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender dåbens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter stedet står den best skønnede alder. 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for at være afvigende fra den rigtige alder. Afvigelser op til 8 år findes let.
Dernæst DØBT, som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
Examinerede 1703-04 findes under konfirmerede. Kirkebogshuller 1721-24 og 1729.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.

Klik på en linie, så klapper kirkebogsteksten ud. Klik nok engang, så går teksten væk igen.
Vis alle tekster (klik) .... Vis kun en linie per tekst (klik)
Nr. 6007 1703.04.29 ? Olufsdatter, Kvodbøl, SAND ALDER: 30+, DØBT: 1673c-.
Nr. 5995 1703.10.05 †1703.10.02 Kirsten Jensdatter Vorup, Præstegaarden.
Nr. 6008 1703.11.02 Maren Villadsdatter, .
Nr. 6010 1704.02.21 ? Dynes Debelmoses mor, Debelmose, SAND ALDER: 50cc, DØBT: 1660c-.
Nr. 6013 1704.02.21 Birgitte Marie Knudsdatter, Sønderby. FAR: Knud Jensen Sønderby. MOR: Birgitte Michelsdatter.
Nr. 6014 1704.03.09 Navnløs, Odderskær. FAR: Clemmend Madsen. MOR: Maren Svendsdatter.
Nr. 6015 1704.03.09 Navnløs, Odderskær. FAR: Clemmend Madsen. MOR: Maren Svendsdatter.
Nr. 6016 1704.03.16 ? Jakobsdatter, Hvollig. FAR: Jakob Jensen Hvollig. MOR: Johanne Mortensdatter.
Nr. 6017 1704.04.17 ? Gravers Debelmoses kone, Debelmose.
Nr. 6020 1704.11.08 Abbelone Kodbøl, Kodbøl.
Nr. 6022 1704.12.15 Maren Mortensdatter, Ahlergaard, SAND ALDER: 0.10 (å.m), DØBT: 1704.02.17. FAR: Morten Jensen Ahler. MOR: Karen Jakobsdatter.
Nr. 6026 1705.01.01 Maren Aschou, .
Nr. 6030 1705.03.08 Maren Christensdatter, Sønderskov.
Nr. 6033 1705.04.13 Kirsten Jørgensdatter, Helgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1705.03.22. FAR: Jørgen Helgaard. MOR: ? Jørgen Helgaards kone.
Nr. 6034 1705.04.13 Dødfødt, Dalager, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1705.04.08. FAR: Christen Toft. MOR: ? Christen Tofts kone..
Nr. 6035 1705.04.19 ? Niels Snedkers kone, Debelmose.
Nr. 6036 1705.04.20 Mette Larsdatter, Toften, SAND ALDER: 50c+, DØBT: 1655c-.
Nr. 6040 1705.10.14 Margrethe Nielsdatter, , SAND ALDER: 19c, DØBT: 1686c.
Nr. 6041 1705.10.30 ? Morten Jensen Lindvigs kone, Lindvig.
Nr. 6042 1705.11.26 Bodil Hansdatter, Hjoptarp (Søndergaard).
Nr. 6044 1705.12.23 Maren Pedersdatter, Ahlergaard, SAND ALDER: 55c+, DØBT: 1650c-.
Nr. 6046 1706.01.24 Tiggerske, .
Nr. 6047 1706.01.27 ? Christens/en/datter, , SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1705.12.28. FAR: Christen Thomsen Højer. MOR: Appollone Sørensdatter Bush.
Nr. 6048 1706.01.27 ? Christensdatter, Aagaard, SAND ALDER: 4+, DØBT: 1702-. FAR: Christen Nielsen Aagaard. MOR: Mette Jakobsdatter.
Nr. 6049 1706.02.11 Kirsten Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard).
Nr. 6051 1706.04.17 Karen Christensdatter, Sønderskov, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1706.04.01. FAR: Christen Andersen Sønderskov. MOR: ? Christen Andersen Sønderskovs kone.
Nr. 6054 1706.06.20 Bodil Olufsdatter, Klokmose (Meldgaard). FAR: Oluf Meldgaard. MOR: ? Oluf Melgaards kone.
Nr. 6058 1706.08.29 Karen Jakobsdatter, Hvollig, SAND ALDER: 4+, DØBT: 1702-. FAR: Jakob Hvollig.
Nr. 6059 1706.09.08 Mette Pedersdatter, Hvollig, SAND ALDER: 4+. FAR: Peder Hvollig. MOR: ? Peder Hvolligs kone.
Nr. 6062 1706.11.26 An Dynesdatter, Debelmose.
Nr. 6067 1707.01.13 An Ahler?, .
Nr. 6068 1707.03.03 ? Tjenestepige, Debelmose (Gosvig).
Nr. 6069 1707.03.20 ? Stephen Votkærs mor, Votkær, SAND ALDER: 70cc, DØBT: 1640cc.
Nr. 6071 1707.05.12 Dødfødt, Præstegaarden, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1707.05.07. FAR: Peder Pedersen Stauning. MOR: Sophie Christensdatter Møborg.
Nr. 6073 1707.06.11 Bodil Odderskær, Odderskær, SAND ALDER: 50-, DØBT: 1657+.
Nr. 6077 1707.07.10 ? Christen Jensen Gosvig kones mor, Gosvig, SAND ALDER: 50+, DØBT: 1657c-.
Nr. 5997 1707.07.24 ? Christen Kjærs 1. kone, Tarp, SAND ALDER: 45c+, DØBT: 1660c-.
Nr. 6082 1708.04.06 Kirsten Pedersdatter Stauning, Præstegaarden, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1708.03.29. FAR: Peder Pedersen Stauning. MOR: Sophie Christensdatter Møborg.
Nr. 6083 1708.04.06 Margrethe Pedersdatter Stauning, Præstegaarden, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1708.03.29. FAR: Peder Pedersen Stauning. MOR: Sophie Christensdatter Møborg.
Nr. 6085 1708.05.29 Else Laustdatter, Tarp, SAND ALDER: 1.01 (å.m), DØBT: 1707.04.10. FAR: Laust Tarp. MOR: An Laust Tarps kone..
Nr. 6086 1708.09.30 Mette Christensdatter, Hjoptarp (Søndergaard), SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1708.06.03. FAR: Christen Jakobsen Søndergaard. MOR: ? Christen Jakobsen Søndergaards kone.
Nr. 6089 1708.12.26 Maren Helgaard, Helgaard, SAND ALDER: 25c+, DØBT: 1683c-.
Nr. 6092 1709.02.17 Karen Nielsdatter, Fasterkær, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1708.11.18. FAR: Niels Jakobsen. MOR: ? Niels Jakobsens kone.
Nr. 6094 1709.04.10 Anne Jensdatter, Gaasdal- Store, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1708.10.28. FAR: Jens Giødesen. MOR: ? Christensdatter.
Nr. 6096 1709.04.28 ? Jørgen Helgaards 1. kone, Hekgaard, SAND ALDER: 20c+, DØBT: 1690c-.
Nr. 6097 1709.05.01 Bodil Christendatter Degn, Borris Kirkeby (Degneboligen).
Nr. 6099 1709.05.26 Bodil Vesterby, Tarp (Vesterby).
Nr. 6102 1709.09.29 Karen Bødker, Kirken- Ved.
Nr. 6103 1709.10.20 Maren Poulsdatter, Kirken- Ved.
Nr. 6106 1710.01.22 Kirsten Marie Sørensdatter, Kvisthus, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1709.10.13. FAR: Søren Sørensen Huus. MOR: ? Søren Sørensen Huus' kone.
Nr. 6108 1710.02.23 Maren Christensdatter, Tarp. FAR: Christen Jensen Kjær.
Nr. 6112 1710.05.02 Johanne Jensdatter, Agger. FAR: Jens Nielsen Agger. MOR: Maren Jens Nielsen Aggers kone.
Nr. 6113 1710.05.04 ? Niels Søndergaards kone, Hjoptarp (Søndergaard).
Nr. 6115 1710.06.09 Sidsel Clemmensdatter, Skobæk, SAND ALDER: 8+, DØBT: 1702-. FAR: Clemmen Bertelsen Skobæk. MOR: ? Clemmen Bertelsens kone.
Nr. 6116 1710.11.05 Maren Madsdatter Ahler, Ahlergaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1710.10.06. FAR: Mads Christensen Ahler. MOR: Karen Jakobsdatter.
Nr. 6119 1710.12.26 Anna Larsdatter, Helgaard, SAND ALDER: 21c, DØBT: 1689cc. FAR: Lars Helgaard. MOR: ? Lars Helgaards kone.
Nr. 6120 1711.01.01 ? Christen Pedersen Degns mor, Debelmose, SAND ALDER: 55c+, DØBT: 1655cc.
Nr. 6122 1711.02.11 Mette? Christensdatter, Dalager, SAND ALDER: 7.10 (å.m), DØBT: 1703.05.17. FAR: Christen Toft. MOR: ? Christen Tofts kone.
Nr. 6124 1711.02.15 Elles, Kvisthus.
Nr. 6127 1711.03.01 Abbelone Andersdatter, Debelmose, SAND ALDER: 3.01 (å.m), DØBT: 1708.02.11. FAR: Anders Lauridsen Debelmose. MOR: ? Anders Lauridsen Debelmoses kone.
Nr. 6128 1711.03.04 ? Christensdatter, Fonager, SAND ALDER: 24c+, DØBT: 1687c-. FAR: Christen Fonager Smed. MOR: Kirsten Fonager.
Nr. 6129 1711.03.08 El, Gjaldbæk.
Nr. 6132 1711.03.22 Maren Christensdatter, Debelmose, SAND ALDER: 7.04 (å.m), DØBT: 1704.01.01. FAR: Christen Pedersen Degn. MOR: Kirsten Nielsatter.
Nr. 6138 1711.04.12 Bodil Andersdatter, Hvollig, SAND ALDER: 7.11 (å.m), DØBT: 1703.05.20. FAR: Anders Christensen Hvollig. MOR: Anne? Knudsdatter?.
Nr. 6143 1711.05.10 Maren Nielsdatter, Tarp (Vesterby), SAND ALDER: 1.08 (å.m), DØBT: 1709.09.22. FAR: Niels Andersen Vesterby. MOR: Margrethe Jakobsdatter.
Nr. 6144 1711.06.03 Barbara, Tarp. FAR: ? Christensen Christen Feldbereders søn.
Nr. 6145 1711.06.10 ? Peder Søndergaards kone, Hjoptarp (Søndergaard), SAND ALDER: 50c+, DØBT: 1660c-.
Nr. 6146 1711.06.21 El Fonager, Fonager.
Nr. 6149 1711.08.23 Maren Nielsdatter, Hjoptarp (Meldgaard), SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1711.06.07. FAR: Niels Meldgaard. MOR: ? Niels Meldgaards kone.
Nr. 6150 1711.08.30 ? Thomas Gaasdals mor, Gaasdal, SAND ALDER: 50c+, DØBT: 1660c-.
Nr. 6152 1711.09.13 Mette Christensdatter, Borris- Krog, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1711.08.16. FAR: Christen Knudsen Krog. MOR: Kirsten Eskesdatter.
Nr. 6159 1712.11.01 Johanne Olufsdatter, Debelmose, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1712.09.25. FAR: Oluf Jakobsen Debelmose.
Nr. 6163 1713.01.01 †1712.12.26 Dødfødt, Grønborg, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Peder Eskesen Grønborg. MOR: Karen Jensdatter.
Nr. 6165 1713.02.09 Kirstine Marie Jakobsdatter, Dalager- Lille, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1713.02.01. FAR: Jakob Pedersen Scandrup. MOR: Anne Margrethe Boldevin.
Nr. 6173 1714.01.29 †1714.01.25 Navnløs, Dalager- Lille, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1714.01.25. FAR: Jakob Pedersen Schandrup. MOR: Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin.
Nr. 6175 1714.04.07 Maren Hestlund, Kirken- Ved.
Nr. 6176 1714.04.08 Kirsten Krog Gammel, Borris- Krog.
Nr. 6177 1714.04.10 Barbara, Tarp.
Nr. 6178 1714.04.22 Mette Christensdatter, Borris- Krog, SAND ALDER: 1.10 (å.m), DØBT: 1712.06.26. FAR: Christen Knudsen Krog. MOR: Kirsten Eskesdatter.
Nr. 6179 1714.09.05 ? Fattig-Kvinde, .
Nr. 6180 1714.10.25 An Winter?, Debbelmose.
Nr. 6186 1715.06.16 Mette Nielsdatter, Odderskær, SAND ALDER: 2.07 (å.m), DØBT: 1712.12.07. FAR: Niels Odderskær. MOR: Kirsten Niels Odderskærs kone.
Nr. 6192 1715.10.17 Maren Christensdatter, Vindelbo.
Nr. 6193 1715.10.17 †1715.10.15 Anna Andersdatter, Vindelbo, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 11 dage, DØBT: 1715.10.04. FAR: Anders Thomsen Vindelbo. MOR: Maren Christensdatter.
Nr. 5994 1716.04.01 Navnløs, , SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1716.04.01. FAR: Erik Christensen. MOR: Maren Koch.
Nr. 6201 1716.06.14 Maren Thomasdatter, Gaasdal- Lille, SAND ALDER: 0.11 (å.m), DØBT: 1715.05.30. FAR: Thomas Pedersen Gaasdal. MOR: Mette Christensdatter Feldbereder.
Nr. 6211 1717.03.20 Maren Jensdatter, Debelmose.
Nr. 6213 1717.04.18 Anne Marie Christensdatter, Nygaard, SAND ALDER: 0.08 (å.m), 8 m., DØBT: 1716.08.12. FAR: Christen Jepsen Nygaard. MOR: Ida Margrethe Christensdatter.
Nr. 6214 1717.05.09 Kirsten Jørgensdatter, Helgaard, SAND ALDER: 0.07 (å.m), 6 m., DØBT: 1716.11.08. FAR: Jørgen Helgaard. MOR: Maren Thomasdatter.
Nr. 6215 1717.05.30 Karen Christensdatter, Hjoptarp (Meldgaard).
Nr. 6216 1717.06.13 Anne Nielsdatter, Gjaldbæk.
Nr. 6218 1717.08.22 Maren Nielsdatter, .
Nr. 6219 1717.09.09 Kirsten? Pedersdatter, Skobæk.
Nr. 6222 1717.12.05 ? Jens Christensen Stiers mor, Stier.
Nr. 6227 1718.04.06 Abelone Niels Tarps kone, Tarp.
Nr. 6228 1718.04.07 Else, .
Nr. 6230 1718.04.24 Kirsten Bertelsdatter, Skobæk, SAND ALDER: 50cc, DØBT: 1670cc.
Nr. 6236 1718.07.17 Maren Jensdatter, Debelmose, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 11 uger, DØBT: 1718.05.01. FAR: Jens Lysgaard, Klokmose, Faster. MOR: Kirsten Andersdatter.
Nr. 6237 1718.07.31 Karen Nielsdatter, Hjoptarp (Meldgaard), SAND ALDER: 0.01 (å.m), 5 uger, DØBT: 1718.06.26. FAR: Niels Jensen Meldgaard. MOR: ? Niels Jensen Meldgaards kone.
Nr. 6238 1718.08.07 Margrethe Nielsdatter, Slikdal, SAND ALDER: 1.11 (å.m), 2 år, DØBT: 1716.09.27. FAR: Niels Thomsen Slikdal. MOR: Dorte Gravel.
Nr. 6239 1718.10.30 Mette Pedersdatter, Kirken- Ved.
Nr. 6247 1719.12.03 †1719.12.03 ? Nielsdatter, Hjoptarp (Meldgaard), SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger 3 dage, DØBT: 1719.10.23. FAR: Niels Jensen Meldgaard. MOR: ? Niels Jensen Meldgaards kone.
Nr. 6248 1719.12.21 Anne Margrethe Larsdatter, Sønderskov, SAND ALDER: 0.11 (å.m), 1 år, DØBT: 1719.02.02. FAR: Lars Jensen Sønderskov. MOR: ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone.
Nr. 6250 1720.02.09 Elle, Sønderby.
Nr. 6251 1720.03.23 Elles Simonsdatter, Debelmose.
Nr. 6252 1720.03.23 Anne Nielsdatter, Busk.
Nr. 6258 1720.08.18 Lucie, Sønderskov, SAND ALDER: 30c, 30, DØBT: 1690c.
Nr. 6259 1720.10.20 Anne Nielsdatter, Grønborg, SAND ALDER: 4.07 (å.m), 5 år, DØBT: 1716.03.25. FAR: Niels Thomasen Grønborg. MOR: ? Niels Thomassens kone..
Nr. 6262 1720.11.17 Karen Nielsdatter, Slikdal, SAND ALDER: 1.05 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1719.06.07. FAR: Niels Thomsen Slikdal. MOR: Dorte Gravel.
Nr. 6301 1724.07.23 Inger Jakobsdatter, Gaasdal- Store.
Nr. 6308 1725.01.21 Dødfødt, Hvollig, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Jens Christensen Rindum. MOR: Mette Andersdatter.
Nr. 6310 1725.04.15 ? Jørgen Nielsen Skrædders kone, Debelmose.
Nr. 6312 1725.05.03 Kirsten Eskesdatter, Borris- Krog.
Nr. 6313 1725.05.03 Anne Christensdatter, Borris- Krog, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1725.04.25. FAR: Christen Knudsen Krog. MOR: Kirsten Eskesdatter.
Nr. 6315 1725.05.04 ? Niels Skjerns mor, Tarp.
Nr. 6316 1725.05.06 Kirsten Christensdatter, Gaasdal- Store.
Nr. 6317 1725.05.16 Mette, Brunbjerg.
Nr. 6320 1725.05.20 Dødfødt, Debelmose, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1725.05.16. FAR: Hans Jensen. MOR: Dorte Dynesdatter.
Nr. 6322 1725.07.11 Karen Pedersdatter, Sønderskov. FAR: Peder Sønderskov. MOR: ? Peder Sønderskovs kone.
Nr. 6323 1725.09.13 Else Nielsdatter, Skravhøj.
Nr. 6325 1725.11.18 Anne Jensdatter, Kodbøl- Vester. FAR: Jens Mortensen Kodbøl. MOR: Johanne Madsdatter.
Nr. 6328 1726.02.17 ? Morten Jensen Votkærs kone, Votkær.
Nr. 6329 1726.04.08 Maren Thomasdatter, Tarp, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1726.03.31. FAR: Thomas Tarp. MOR: Inger.
Nr. 6330 1726.04.10 Anne Sophie Olufsdatter, Dalager, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1726.02.24. FAR: Oluf Justesen Vinter. MOR: Elisabeth Marie Nielsdatter Boltrup.
Nr. 6331 1726.05.15 Kirsten Nielsdatter, Debelmose, SAND ALDER: 18.06 (å.m), DØBT: 1707.12.22. FAR: Niels Madsen. MOR: ? Niels Madsens kone.
Nr. 6332 1726.06.23 ? Karen Pedersdatters mor, Tarp, SAND ALDER: 56c+, DØBT: 1670c-.
Nr. 6333 1726.07.10 Mette Madsdatter, Ahlergaard.
Nr. 6334 1726.08.04 Kirsten Nielsdatter, Debelmose, SAND ALDER: 46c+, DØBT: 1680c-.
Nr. 6335 1726.09.01 Margrethe Christensdatter, , 7.01, DØBT: 1719.08.13. FAR: Christen Pedersen Degn. MOR: Kirsten Nielsdatter.
Nr. 6336 1726.09.01 Dødfødt, Dalager, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1726.08.27c. FAR: Mads Jakobsen Dalager. MOR: Maren Andersdatter.
Nr. 6337 1726.09.08 An Niels Kringetofts kone, Kringeltoft, SAND ALDER: 56+, DØBT: 1670-.
Nr. 6338 1726.11.03 Maren Nygaard, Nygaard, SAND ALDER: 66c+, DØBT: 1660c-.
Nr. 6341 1726.12.18 An Christensdatter Kjær, Hvollig, SAND ALDER: 40cc, DØBT: 1686c.
Nr. 6342 1726.12.29 ? Peder Gaasdals mor, Gaasdal- Lille, SAND ALDER: 50c+, DØBT: 1676c-.
Nr. 6348 1727.05.04 Abelone Christensdatter, Dalager, SAND ALDER: 25c+, DØBT: 1702-. FAR: Christen Toft. MOR: Anne Christen Tofts kone.
Nr. 6350 1727.05.25 ? Nielsdatter Niels Melgaards datter, Hjoptarp (Melgaard), SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1727.05.21. FAR: Niels Jensen Melgaard. MOR: Ingeborg Niels Jensen Melgaards kone.
Nr. 6353 1727.06.29 ? Grønborg, Grønborg.
Nr. 6354 1727.07.13 Karen Nielsdatter, Hjoptarp (Melgaard), SAND ALDER: 6c, DØBT: 1721c. FAR: Niels Jensen Melgaard. MOR: Ingeborg Niels Jensen Melgaards kone.
Nr. 6355 1727.08.03 Maren Andersdatter, Dalager, SAND ALDER: 32c+, DØBT: 1695c-.
Nr. 6360 1727.12.12 Ane Knudsdatter Due, Degneboligen.
Nr. 6361 1728.02.29 Maren Nielsdatter, Gravel, SAND ALDER: 15.04 (å.m). FAR: Niels Andersen Gravel. MOR: Voldborg Thomasdatter.
Nr. 6364 1728.04.11 Anne Pedersdatter, Borris- Krog, SAND ALDER: 10.05 (å.m), DØBT: 1717.10.17. FAR: Peder Eskesen Krog. MOR: Kirsten Christensdatter.
Nr. 6366 1728.08.29 Margrethe? Andersdatter, Vindelbo, SAND ALDER: 15.09 (å.m), DØBT: 1711.12.02. FAR: Anders Thomsen Vindelbo. MOR: Maren Christensdatter.
Nr. 6370 1728.11.25 ? Oluf Vinthers kone, .
Nr. 6371 1728.11.28 Maren Huus, Dalager.
Nr. 6375 1729.01.16 Sidsel Hvollig, Hvollig, SAND ALDER: 59c+, DØBT: 1670c-.
Nr. 5993 1729.07.01 Inger Christensdatter, Hjoptarp (Søndergaard), SAND ALDER: 40c+, DØBT: 1690c-.
Nr. 6380 1730.01.16 Kirsten Jensdatter Hviid, Tarp (Præstegaarden).
Nr. 6382 1730.07.05 Marie Christensdatter, Nygaard, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1730.04.16. FAR: Christen Jepsen Nygaard. MOR: Ida Margrethe Christensdatter.
Nr. 6383 1730.08.12 Dødfødt, Debelmose, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1730.08.08. FAR: Jørgen Karlsen. MOR: Kirsten Lauridsdatter.
Nr. 6387 1730.11.19 ? Peder Lambeks kone, .
Nr. 6389 1730.12.10 Kirsten Christensdatter, Stier. FAR: Christen Olufsen Stier. MOR: Ingeborg?.
Nr. 6392 1730.12.24 ?1 Vinbæk, Vinbæk.
Nr. 6393 1731.01.21 ?2 Vinbæk, Vinbæk.
Nr. 6394 1731.02.02 ? Peder Gravels kone, Gravel.
Nr. 6395 1731.02.11 ? Christen Pedersen Gravels mor, Gravel.
Nr. 6397 1730.02.21 Maren Kodbøl, Kodbøl- Øster, SAND ALDER: 53c+, DØBT: 1678c-.
Nr. 6398 1731.02.28 Anne Jensdatter, Hvollig. FAR: Jens Jakobsen. MOR: An Christensdatter Kjær.
Nr. 6401 1731.05.20 Karen? Nielsdatter, , SAND ALDER: 5.00 (å.m), DØBT: 1726.05.05. FAR: Niels Andersen Gravel. MOR: Voldborg Thomasdatter.
Nr. 6402 1731.05.26 Kirsten Laugesdatter, Vinbæk.
Nr. 6403 1731.06.06 ? Thomas/en/datter, Nygaard. FAR: Thomas Harke?. MOR: ? Thomas Harkes kone.
Nr. 6404 1731.06.23 ? Niels Lauridsen Nørgaards kones mor, Hjoptarp (Nørgaard).
Nr. 6406 1731.09.05 Malene Votkær, Votkær.
Nr. 6408 1731.11.14 ? Peders/en/datter, Odderskær, DØBT: 1731.11.09. FAR: Peder Odderskær. MOR: ? Peder Odderskærs kone.
Nr. 6409 1732.01.13 ? Nielsdatter, Aagaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1732.01.08. FAR: Niels Christensen Aagaard. MOR: Mette Aagaard.
Nr. 6410 1732.01.13 Dødfødt, Stier, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1732.01.09. FAR: Christen Olufsen Stier. MOR: Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone.
Nr. 6411 1732.03.09 Maren Pedersdatter, Sønderskov.
Nr. 6413 1732.04.20 Johanne Daller, Dalager, SAND ALDER: 42c+, DØBT: 1690c-.
Nr. 6414 1732.05.09 ? Oluf Jakobsen Debelmoses kone, Debelmose, SAND ALDER: 46c+, DØBT: 1686c-.
Nr. 6415 1732.08.20 Else Kodbøl, Kodbøl.
Nr. 5991 1732.09.14 Dødfødt?, Gravel, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1732.09.14. FAR: Niels Gravel. MOR: ? Niels Gravels kone.
Nr. 6416 1732.12.04 Bodil Larsdatter Duedal, Duedal, SAND ALDER: 36c+, DØBT: 1696c-.
Nr. 6418 1733.01.14 Dødfødt, Stier, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1733.01.10. FAR: Christen Olufsen Stier. MOR: Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone.
Nr. 6420 1733.03.15 Mette Gregersdatter, .
Nr. 6423 1733.09.20 Dødfødt, Skravhøj, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Anders Daller Skravhøj. MOR: ? Anders Daller Skravhøjs 1. kone.
Nr. 6424 1733.10.04 Sophie Jakobsdatter Lindvig, Aagaard, SAND ALDER: 33c, DØBT: 1700c.
Nr. 6425 1733.10.18 ? Anders Daller Skravhøjs 1. kone, Skravhøj.
Nr. 6427 1733.11.01 Johanne Pedersdatter, Kirken- Ved.
Nr. 6428 1733.11.08 Dødfødt, Stier, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1733.11.04. FAR: Christen Olufsen Stier. MOR: Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone.
Nr. 6430 1734.01.01 Maren Vistesdatter, Kodbøl- Vester, SAND ALDER: 0.06 (å.m), DØBT: 1733.05.25. FAR: Viste Christensen Rahbek. MOR: Karen Andersdatter Vindelbo.
Nr. 6431 1734.01.10 Kirsten Olufsdatter, Busk, SAND ALDER: 18.07 (å.m), DØBT: 1715.06.02. FAR: Oluf Busk. MOR: Kirsten Busk.
Nr. 6435 1734.09.12 Kirsten Nielsdatter, Slikdal, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1734.05.11. FAR: Niels Thomsen Slikdal. MOR: Dorte Gravel.
Nr. 6436 1734.10.24 Mette Sørensdatter Gosvig, Tarp, SAND ALDER: 54cc, DØBT: 1680cc.
Nr. 6437 1734.11.28 Dødfødt, Stier, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1734.11.24. FAR: Christen Olufsen Stier. MOR: Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone.
Nr. 6438 1734.12.05 Ingeborg?, Stier, SAND ALDER: 34cc, DØBT: 1700cc.
Nr. 6440 1735.02.13 Dødfødt, Nygaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1735.02.09. FAR: Christen Jepsen Nygaard. MOR: Ida Margrethe Christensdatter.
Nr. 6442 1735.06.19 Dødfødt, Aagaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1735.06.15. FAR: Villads Pedersen Aagaard. MOR: Mette Nielsdatter.
Nr. 6443 1735.06.19 Dødfødt, Hjoptarp (Nørgaard), SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1735.06.15. FAR: Knud Lauridsen Nørgaard. MOR: Dorte Andersdatter.
Nr. 6444 1735.06.28 Mette Christensdatter, , SAND ALDER: 2.00 (å.m), DØBT: 1733.06.07. FAR: Christen Christensen, Debelmose, Borris. MOR: Ane Marie Svendsdatter.
Nr. 6447 1735.11.27 Anne Marie Jakobsdatter Barfod, Gjaldbæk.
Nr. 6451 1736.02.02 Ane Katrine Christensdatter, Fonager, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1735.11.13. FAR: Christen Fonager Smed. MOR: ? Christen Foanger Smeds kone.
Nr. 6452 1736.03.30 Mette Hansdatter, Kirken- Ved. FAR: Hans Skrædder. MOR: Kirsten Poulsdatter.
Nr. 6453 1736.03.30 Ane Hansdatter, Kirken- Ved, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1736.03.11. FAR: Hans Skrædder. MOR: Kirsten Poulsdatter.
Nr. 6457 1736.06.17 Anne Gregersdatter, Vinbæk.
Nr. 6459 1736.07.18 Ane Pedersdatter, Debelmose.
Nr. 6461 1736.12.05 Margrethe, Debelmose.
Nr. 6462 1737.01.16 Kirsten Ejstrup, Kirken- Ved.
Nr. 6463 1737.01.27 Maren Pedersdatter Smed, Debelmose.
Nr. 6465 1737.02.21 Ane Nielsdatter, Gravel.
Nr. 6469 1737.04.14 Maren Christensdatter, Dalager.
Nr. 6470 1737.05.15 Karen Viig, .
Nr. 6471 1737.07.30 Anne Margrethe Rudolfsdatter Boldevin, Dalager- Lille, SAND ALDER: 57cc, DØBT: 1680cc.
Nr. 6473 1737.10.02 Karen Christensdatter, Gaasdal- Store, DØBT: 1700cc.
Nr. 6479 1738.03.09 ?1 Peders/en/datter Huus, , SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1738.03.05. FAR: Peder Huus. MOR: Sidsel Jensdatter, Borris.
Nr. 6480 1738.03.09 ?2 Peders/en/datter Huus, , SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1738.03.05. FAR: Peder Huus. MOR: Sidsel Jensdatter, Borris.
Nr. 6481 1738.04.27 Karen Jakobsdatter Ahler, Ahlergaard, SAND ALDER: 60c, DØBT: 1678c.
Nr. 6483 1738.07.23 Lisbeth Christensdatter, Lindvig, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1738.02.16. FAR: Christen Jensen, Debelmose, Borris. MOR: Christence Jakobsdatter Lindvig.
Nr. 6484 1738.09.29 Else Lauridsdatter, Tarp, SAND ALDER: 27.05 (å.m), DØBT: 1709.04.21. FAR: Laust Tarp. MOR: An Laust Tarps kone.
Nr. 6486 1738.10.12 Margrethe Jakobsdatter Vesterby, Vesterby, SAND ALDER: 63cc, DØBT: 1675cc.
Nr. 6487 1738.10.14 Abelone, Kirken- Ved.
Nr. 6488 1738.11.01 An Duedal, Duedal, DØBT: 1660cc.
Nr. 5990 1739.10.24 Dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1739.10.24. FAR: Sergeant Brynning. MOR: ? Sergeant Brynnings kone.
Nr. 6492 1739.11.05 Kirsten Vesterby, Vesterby.
Nr. 6494 1739.11.18 Johanne Duedal, Duedal.
Nr. 6495 1739.12.13 Lucie Jensdatter Agger, Skobæk, SAND ALDER: 33.03 (å.m), DØBT: 1706.09.19.
Nr. 6496 1739.12.20 Kirsten Christensdatter, Borris- Krog, SAND ALDER: 59cc, DØBT: 1690cc.
Nr. 6498 1739.12.27 Maren Jensdatter, Hvollig, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1739.10.18. FAR: Jens Jakobsen. MOR: Margrethe Jensdatter.
Nr. 6502 1740.03.05 ? Jens Pedersens kone, Debelmose.
Nr. 6504 1740.04.27 Kirsten Borup, Brunbjerg.
Nr. 6505 1740.05.26 Dødfødt, Aagard, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1740.05.26. FAR: Otto Jensen, ?, Strellev. MOR: Maren Nielsdatter.
Nr. 6506 1740.07.06 Kirsten Fonager, Fonager, SAND ALDER: 72c+, DØBT: 1668c-.
Nr. 6510 1740.11.13 Else Christensdatter, Egvig.
Nr. 6513 1740.12.08 Ane Christensdatter, Egvig, SAND ALDER: 0.08 (å.m), DØBT: 1740.04.03. FAR: Christen Toft, Dahlager, Borris. MOR: Kirsten Knudsdatter Egvig.
Nr. 6514 1741.03.22 Ingeborg Nielsdatter Gjaldbæk, Gjaldbæk, SAND ALDER: 20.04 (å.m), DØBT: 1720.11.27. FAR: Niels Nielsen Gjaldbæk Jakobsdatter. MOR: Anne Marie Jakobsdatter Barfod.
Nr. 6518 1741.08.13 Christence Jakobsdatter Lindvig, Lindvig, SAND ALDER: 23.09 (å.m), DØBT: 1717.11.24. FAR: Jakob Jensen Lindvig Barfod. MOR: Margrethe Nielsdatter Boltvig.
Nr. 6519 1741.10.12 Mette Jakobsdatter, Debelmose, SAND ALDER: 41c+, DØBT: 1700cc.
Nr. 6521 1742.01.14 Margrethe Jensdatter? Jens Christensen Vestergaards kone., Debelmose (Vestergaard), SAND ALDER: 62c+, DØBT: 1680cc.
Nr. 6522 1742.02.28 Mette Larsdatter Duedal, Debelmose, SAND ALDER: 46c, DØBT: 1696c. FAR: Lars Larsen Duedal. MOR: An Duedal.
Nr. 6524 1742.04.15 Inger Madsdatter, Odderskær, SAND ALDER: 22.03 (å.m), DØBT: 1720.01.21. FAR: Mads Svendsen Odderskær. MOR: Anne Laustdatter Nørgaard.
Nr. 6526 1742.04.22 ? Niels Lauridsen Nørgaards kone, Hjoptarp (Nørgaard), SAND ALDER: 40+, DØBT: 1702-.
Nr. 6530 1742.07.08 ? ? Laugesdatters barn, Brunbjerg. MOR: ? Laugesdatter.
Nr. 6534 1742.12.30 Anne Knudsdatter, Hvollig, SAND ALDER: 62c+, DØBT: 1680c-.
Nr. 6537 1743.01.20 Johanne Mortensdatter, Hvollig, SAND ALDER: 78cc, DØBT: 1665cc.
Nr. 6538 1743.02.10 Mette Jensdatter, Hvollig, SAND ALDER: 24.05 (å.m), DØBT: 1718.09.06. FAR: Jens Jakobsen Hvollig. MOR: An Christensdatter Kjær.
Nr. 6541 1743.02.24 Karen Christensdatter, .
Nr. 6546 1743.05.02 Karen Andersdatter Vindelbo, Kodbøl- Vester , SAND ALDER: 33.01 (å.m), DØBT: 1710.03.19.
Nr. 6547 1743.05.02 Karen Vistesdatter, Kodbøl- Vester, SAND ALDER: 0.06 (å.m), DØBT: 1742.10.07. FAR: Viste Christensen Rahbek. MOR: Karen Andersdatter Vindelbo.
Nr. 6548 1743.05.05 Navnløs, Vinbæk, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1743.04.14. FAR: Bertel Sørensen Smed. MOR: Marie Jørgensdatter.
Nr. 6549 1743.06.11 Anne Christensdatter, .
Nr. 6550 1743.06.26 Karen Jensdatter, Grønborg, SAND ALDER: 69cc, DØBT: 1674cc.
Nr. 6553 1743.08.22 Johanne Sønderskov, Sønderskov.
Nr. 6555 1743.10.11 ? Niels Jensen Melgaards kone Ingeborgs moder, Hjoptarp (Melgaard), SAND ALDER: 48c+, DØBT: 1695c-.
Nr. 6558 1744.01.22 ? Oster Jensens kone, .
Nr. 6562 1744.04.26 Johanne Cathrine Jensdatter, Sønderskov, SAND ALDER: 4.04 (å.m), DØBT: 1739.12.20. FAR: Jens Larsen Sønderskov. MOR: Kirsten Pedersdatter.
Nr. 6565 1744.06.21 Maren Olufsdatter, Sønderby, SAND ALDER: 30cc, DØBT: 1714cc.
Nr. 6567 1744.10.04 Karen Jensdatter, Vindelbo.
Nr. 6570 1745.06.07 Dødfødt, Aagaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1745.05.30. FAR: Villads Pedersen Aagaard. MOR: Mette Nielsdatter.
Nr. 6571 1745.06.30 Maren Olufsdatter, Skobæk (Færgehuset), SAND ALDER: 75cc, DØBT: 1670cc.
Nr. 6572 1745.07.11 Karen Christensdatter, Vesterby.
Nr. 6575 1745.11.14 Dødfødt, Gaasdal, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1745.11.10. FAR: Mads Gaasdal. MOR: ? Mads Gaasdals kone.
Nr. 6576 1745.11.21 Dødfødt, Vinbæk, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1745.11.17. FAR: Bertel Sørensen Smed. MOR: Marie Jørgensdatter .
Nr. 6578 1745.12.23 Kirsten, Vesterby, SAND ALDER: 52cc, DØBT: 1693cc.
Nr. 6579 1745.12.27 Dødfødt, Gravel, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1745.12.23. FAR: Thomas Christensen Gravel. MOR: Mette Christensdatter.
Nr. 6580 1746.01.01 Sidsel Cathrine Giødesdatter, Gaasdal- Store, SAND ALDER: 4.05 (å.m), DØBT: 1741.08.06. FAR: Giøde Jensen Gaasdal. MOR: ? Giøde Jensen Gaasdals kone.
Nr. 6584 1746.03.20 Kirsten Sørensdatter, .
Nr. 6586 1746.04.17 Birgitte Nielsdatter, Skobæk.
Nr. 6590 1746.06.19 †1746.06.15 Maren Mortensdatter Præstgaard, Debelmose, SAND ALDER: 39.04 (å.m), DØBT: 1707.02.13.
Nr. 6591 1746.07.03 Anne Marie Jensdatter, Helgaard, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1746.05.01. FAR: Jens Lauridsen Helgaard. MOR: Karen Pedersdatter.
Nr. 6597 1746.10.16 Johanne Christensdatter, Vindelbo, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1746.09.18. FAR: Christen Andersen Vindelbo. MOR: Maren Sørensdatter.
Nr. 6600 1747.05.07 1. Tvilling, Vinbæk, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1747.05.04. FAR: Bertel Sørensen Smed. MOR: Marie Jørgensdatter.
Nr. 6601 1747.05.07 2. Tvilling, Vinbæk, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1747.05.04. FAR: Bertel Sørensen Smed. MOR: Marie Jørgensdatter.
Nr. 6602 1747.06.04 Dødfødt, Vesterby, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1747.05.31. FAR: Christen Christensen Kousgaard. MOR: Maren Nielsdatter.
Nr. 6603 1747.06.11 Karen Knudsdatter, Egvig, SAND ALDER: 31.02 (å.m), DØBT: 1716.04.01. FAR: Knud Jensen Egvig. MOR: Else Villumsdatter.
Nr. 6604 1747.06.24 Maren Helgaard, Helgaard.
Nr. 6606 1747.08.13 Anne Christensdatter, Sønderskov, SAND ALDER: 57cc, DØBT: 1690cc.
Nr. 6608 1747.10.29 Anne Madsdatter Bjerg, . FAR: Mads Justesen. MOR: ? Mads Justesens kone.
Nr. 6610 1748.01.14 Anne Jakobsdatter, Lindvig?, SAND ALDER: 25c, DØBT: 1721c.
Nr. 6614 1748.03.10 Dødfødt, Grønborg, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1748.03.06. FAR: Eske Pedersen Grønborg. MOR: Margrethe Cathrine Christensdatter.
Nr. 6615 1748.03.10 Navnløs, Hvollig, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1748.02.17. FAR: Peder Hvollig. MOR: ? Peder Hvolligs kone.
Nr. 6617 1748.03.17 Sidsel Sørensdatter Gosvig, Tarp, SAND ALDER: 63cc, DØBT: 1685cc.
Nr. 6621 1748.04.24 Else Madsdatter, Debelmose (Vestergaard), SAND ALDER: 68cc+, DØBT: 1680c-.
Nr. 6627 1748.08.08 Kirsten? Jensdatter, Busk, SAND ALDER: 5.02 (å.m), DØBT: 1743.05.19. FAR: Jens Olesen Busk. MOR: Ane Christensdatter.
Nr. 6629 1748.09.01 Ane Jensdatter, Tarp.
Nr. 6631 1748.11.03 Johanne Jensdatter Risbjerg, Debelmose, SAND ALDER: 63cc, DØBT: 1685cc. FAR: Jens Nielsen Grønborg, Grønborg, Borris.
Nr. 6633 1748.12.01 Anne Hvollig, Hvollig.
Nr. 6634 1748.12.01 Else Jensdatter, Egvig, SAND ALDER: 0.07 (å.m), DØBT: 1748.05.10. FAR: Jens Pedersen, Debelmose, Borris. MOR: Kirsten Knudsdatter Egvig.
Nr. 6635 1748.12.15 Anne Marie Jensdatter, Helgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1748.11.03. FAR: Jens Lauridsen Helgaard. MOR: Karen Pedersdatter.
Nr. 6636 1749.02.11 Karen Votkær, Votkær.
Nr. 6639 1749.03.02 Abelone Hoven, Hvollig.
Nr. 6640 1749.04.03 Maren Moesgaard, Moesgaard.
Nr. 6641 1749.05.04 ? Peder Jakobsen Lindvigs 1. kone, Lindvig.
Nr. 6642 1749.06.11 Ellen Jochumsdatter Købke, Kirken- Ved, DØBT: 1710.04.17.
Nr. 6645 1749.08.03 Ane Gravel, Gravel.
Nr. 6647 1749.12.07 ? Niels Jensens mor, .
Nr. 6651 1750.03.04 Birgitte Michelsdatter Købke, Sønderby, SAND ALDER: 70c+, DØBT: 1680c-.
Nr. 6656 1750.09.29 ? Christen Kærlers kone, Borris- Krog.
Nr. 6658 1750.11.22 Inger Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), SAND ALDER: 85cc, DØBT: 1665cc.
Nr. 6660 1750.12.17 ? Mads Svendsen Odderskærs datter, Odderskær. FAR: Mads Svendsen Odderskær. MOR: Anna Laustdatter Nørgaard.
Nr. 6661 1751.01.06 Navnløs, Debelmose, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1750.12.14c. FAR: Jens Jepsen Risbjerg. MOR: Anne Kirstine.
Nr. 6662 1751.01.17 Anne Kirstine, Debelmose, SAND ALDER: 28c+, DØBT: 1723c-.
Nr. 6663 1751.03.07 An, Dalager, SAND ALDER: 70cc, DØBT: 1680cc.
Nr. 6669 1751.05.09 Peder? Odderskær, Odderskær.
Nr. 6674 1751.11.25 ? Lars Jensens 2. kone, Sønderskov, SAND ALDER: 71cc, DØBT: 1680cc.
Nr. 6677 1752.02.22 Dødfødt, Helgaard, DØBT: 1752.02.18c. FAR: Jens Lauridsen Helgaard. MOR: Karen Pedersdatter.
Nr. 6682 1752.08.16 Ane? Niels Larsen Egvigs kone, Egvig, SAND ALDER: 52+, DØBT: 1700cc-.
Nr. 6683 1752.08.16 Kirsten Nielsdatter, Tarp, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1752.03.15. FAR: Niels Rasmussen, Bukkær, Assing. MOR: Kirsten Thomasdatter.
Nr. 6685 1752.12.06 Maren Andersdatter II, Dalager.
Nr. 6687 1753.02.19 Ingeborg Vinbæk, Vinbæk.
Nr. 6691 1753.07.05 Maren Nielsdatter Gravel, Debelmose (Vestergaard), SAND ALDER: 40.08 (å.m), DØBT: 1712.11.06.
Nr. 6693 1753.08.12 Else Husted, .
Nr. 6696 1753.10.21 Else Villumsdatter Egvig, Egvig, SAND ALDER: 73cc, DØBT: 1680cc.
Nr. 6700 1753.12.02 Dorthe Frandsdatter, .
Nr. 6703 1754.03.03 Maren Gravel, Gravel.
Nr. 6704 1754.03.17 Mette Aagaard, Aagaard.
Nr. 6706 1754.03.31 Else Marie Christensdatter, Odderskær, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1754.02.11. FAR: Christen Odderskær. MOR: Sara Eriksdatter.
Nr. 6710 1754.06.09 Else Votkær, Votkær.
Nr. 6716 1754.08.18 Karen Thomasdatter, Gravel, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1754.04.14. FAR: Thomas Christensen Gravel. MOR: Mette Christensdatter.
Nr. 6717 1754.09.15 ? Jens Feldbereders kone, .
Nr. 6719 1754.10.12 Ingeborg, Hjoptarp (Meldgaard).
Nr. 6721 1754.11.10 ? Peders/en/datter, Lindvig, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1754.10.27c. FAR: Peder Lindvig. MOR: Karen Jensdatter.
Nr. 6722 1754.12.11 Maren Larsdatter Aas, .
Nr. 6723 1754.12.15 Ingeborg Gregersdatter, Gaasdal- Lille, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1754.10.17. FAR: Gregers Michelsen Lildgaasdal. MOR: Edel Lauridsdatter.
Nr. 6724 1754.12.22 Avild Knudsen, , SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1754.09.15. FAR: Knud Engsig. MOR: Karen Engsig.