Borris Kommenteret Kirkebog 
Begravede kvindekøn 1702 - 1760
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Borris kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Dvs. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter navnet står den best skønnede alder (Ald.). 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for afvigelser op til 8 år, sjældent mere.
Dernæst Født (egentlig døbt), som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45 som er 45.00 til 45.11 måneder), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
Examinerede 1703-04 findes under konfirmerede. Kirkebogshuller 1721-24 og 1729.
En linje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   1774.11.27 Dødfødt, , Lundfod, Knud Thomsen, Inger Pedersdatter

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   1774.12.25 Sidsel Sørensdatter, Flø, Søren Sørensen, Mette Pedersdatter

Født bruges her for døbe dato eller år.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 6001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den døde
Nr.DatoNavnEfternavnStedAld.KB alderFødtFamilieKirkebogstekst
60071703.04.29? Olufsdatter Kvodbøl 30+  1673c-  d: 29 April Do 3 p Pascha blef den gamle pige af Kuedbøl begrafven nafnlig ….. Ollufsdatter.
59951703.10.05Kirsten Jensdatter Vorup Præstegaarden     MAND: Peder Pedersen Stauning, Præstegaarden, Borris. {REKONSTRUKTION: fra skiftet 2. nov. 1703: 'begravet præst Peder Staunings kone Kirsten Jensdatter Vorup.'}
NOTITS: De blev gift 1702.08.10 i Velling. Hun er formentlig død i barselsseng.
60081703.11.02Maren Villadsdatter      MAND: Søren, Borris. d. 2 nov.?, blef Søren ……..s kone Maren Villadsdatter begrafen.
60101704.02.21? Dynes Debelmoses mor Debelmose 50cc  1660c-  SØN: Dynes Debelmose, Debelmose, Borris. d: 14 Febr: berettede ieg Dynis Debelmoes hans Moder.
NOTITS: Ikke noteret begravet, antaget død en uge efter den sidste olie. Datoen er en antagelse.
60131704.02.21Birgitte Marie Knudsdatter Sønderby    FAR: Knud Jensen Sønderby.MOR: Birgitte Michelsdatterd: 21 Febr: begrof ieg Knud {Jensen} Synderbye hans barn Birgite Marie.
60141704.03.09Navnløs Odderskær    FAR: Clemmend Madsen.MOR: Maren Svendsdatter. MORS FAR: Svend Jørgensen, Odderskær, Borris. Samme dag begrof ieg Suend [Jørgensen] Odderschiers datters tvende tvillinger tvilling 1.
NOTITS: Gift 6 uger før.
Dåb nr. 2021
60151704.03.09Navnløs Odderskær    FAR: Clemmend Madsen.MOR: Maren Svendsdatter. MORS FAR: Svend Jørgensen, Odderskær, Borris. Samme dag begrof ieg Suend [Jørgensen] Odderschiers datters tvende tvillinger tvilling 2.
NOTITS: Gift 6 uger før.
Dåb nr. 2022
60161704.03.16? Jakobsdatter Hvollig    FAR: Jakob Jensen Hvollig.MOR: Johanne Mortensdatter. Samme dag {d 9 Martij}, bereddede ieg til døden Jacob i Houlvigs yngste datter.
NOTITS: Antaget begravet en uge efter sidste olie. Kan betvivles. Moderens navn Johanne Mortensdatter fra begravelse #6537.
60171704.04.17? Gravers Debelmoses kone Debelmose     MAND: Gravers Pedersen Debelmose, Debelmose, Borris. . 3. {April} bereddede ieg Gravers {Pedersen} Debelmoes hans hustrue til døden.
NOTITS: Hun er ikke set død, men antages begravet to uger efter den sidste olie. Dato den 17. april er en antagelse, et skøn.
60201704.11.08Abbelone Kodbøl Kodbøl     d 8 begrof ieg Apollone Kuedbøl.
60221704.12.15Maren Mortensdatter Ahlergaard 0.10  1704.02.17 FAR: Morten Jensen Ahler.MOR: Karen Jakobsdatterd: 15 Begrofe ieg Mort_ Alers datter Maren Mortensdatter.
Dåb nr. 5020
60261705.01.01Maren Aschou      Samme dag {d:1 Janvarius} begrof[ue] ieg Maren Aschou.
60301705.03.08Maren Christensdatter Sønderskov     MAND: Lars Jensen Sønderskov, Sønderskov, Borris. d: 8 Martji begrofue ieg Las {Jensen} Synderschous Kone Maren Christensdatter .
60331705.04.13Kirsten Jørgensdatter Helgaard 0.01  1705.03.22 FAR: Jørgen Helgaard.MOR: ? Jørgen Helgaards kone. 2den Paaschedag d: 13 April begrof ieg Jørgen Holgaards datter Kiersten, som blef opprimeret hos forældrene .
Dåb nr. 2042
60341705.04.13Dødfødt Dalager 0.00  1705.04.08 FAR: Christen Toft.MOR: ? Christen Tofts kone.. Noch samme dag begrof ieg Christen Tofftis barn, som blef dødfød .
60351705.04.19? Niels Snedkers kone Debelmose     MAND: Niels Snedker, Debelmose, Borris. Samme dag {d: 19 April} begrof ieg Niels Snedichers Kone i Debelmoes .
60361705.04.20Mette Larsdatter Toften 50c+  1655c-  Mandagen d: 20 April begrof ieg den gamle Kone paa Tofften Met Lasdatter .
60401705.10.14Margrethe Nielsdatter  19c  1686c  HUSBOND: Christen Toft, Dalager, Borris. onsdagen d 14 Otb begrafu_ Margrete Nielsdatter [som hafde] tiendt Christen Tofft j Faster Kierchegaard .
NOTITS: Hun bliver begravet i Faster kirkegaard, saa hun er født i Faster, men hun tjente i Dalager i Borris ved Christen Toft.
60411705.10.30? Morten Jensen Lindvigs kone Lindvig     MAND: Morten Jensen Lindvig, Lindvig, Borris. Fredagen d: 30 Octbr: begrof ieg Morten {Jensen} Lindvigs Kone
60421705.11.26Bodil Hansdatter Hjoptarp     MAND: Niels Nielsen Nygaard, Nygaard, Borris. Torsdagen d: 26 Novbr. begrof ieg Niels {Nielsen} Nygds Kone Boel Hansdatter .
NOTITS: I Nygaard Matriklen 1664, Markbogen 1683. I Mandtall 1705 ses de på aftægt i Søndergaard i Hjoptarp.
60441705.12.23Maren Pedersdatter Ahlergaard 55c+  1650c-  MAND: Jakob Andersen Harboe, Ahlergaard, Borris. Onsdagen d: 23 December begrof ieg Jacob {Andersen Harboe} Alers Kone Maren Pedersdatter .
NOTITS: Første barn Lene *1676c.
60461706.01.24Tiggerske      Item 1 fattig tigger Qvinde.
60471706.01.27? Christens/en/datter  0.01  1705.12.28 FAR: Christen Thomsen Højer.MOR: Appollone Sørensdatter Bush. d: 27 Januarji begrofe ieg Apollone Bushis {Sørensdatter} barn.
NOTITS: Apppollone tjener ved Morten Bush, derfra tilnavnet.
Dåb nr. 2053
60481706.01.27? Christensdatter Aagaard 4+  1702- FAR: Christen Nielsen Aagaard.MOR: Mette JakobsdatterNoch same dag begrofu ieg Christen {Nielsen} Aagds datter.
NOTITS: Hun er ikke født i kirkebogen 1702-06, så hun må være født 1702-.
60491706.02.11Kirsten Nørgaard Hjoptarp     d 11 begrofu ieg Kirsten nørgd
NOTITS: Formodentlig en ældre kvinde.
60511706.04.17Karen Christensdatter Sønderskov 0.01  1706.04.01 FAR: Christen Andersen Sønderskov.MOR: ? Christen Andersen Sønderskovs kone. Løfverdgen d: 17 April begrof ieg Christen Andersen j Syndershou hs barn Karen.
NOTITS: To uger gammel.
Dåb nr. 2056
60541706.06.20Bodil Olufsdatter Klokmose    FAR: Oluf Meldgaard.MOR: ? Oluf Melgaards kone. Samme dag {d: 20 Junij} begrof ieg Olluf Mælgds datter j Faster ved nafn B[oe]l.
NOTITS: Klokmose i Mandtall 1705.
60581706.08.29Karen Jakobsdatter Hvollig 4+  1702- FAR: Jakob Hvollig. Samme dag {29. aug.} blefue Jacob Holvigs datter Karen begrafven.
NOTITS: Født før kirkebogen begynder 1702.
60591706.09.08Mette Pedersdatter Hvollig 4+   FAR: Peder Hvollig.MOR: ? Peder Hvolligs kone. d. 8. blef salig Peder Holvigs datter Mette begrafven.
NOTITS: Kan eventuelt formodes 10-30 år gammel.
60621706.11.26An Dynesdatter Debelmose     MAND: Dynes, Borris. SØN: Jens Dynesen, Debelmose, Borris. d 26 Novbr. begrafu ieg Jens Dynes Moder An Dynesdatter.
NOTITS: Jens Dynesen i Debelmose i Mandtall 1705.
60671707.01.13An Ahler?      d 13 Janv: blef An [Ahler] begrafven.
NOTITS: "h" i Ahler er meget lille, "r" tvivlsom, tydning usikker.
60681707.03.03? Tjenestepige Debelmose     HUSBONDE: Christen Jensen Gosvig, Debelmose, Borris. d 3die Martji begrafue ieg Christen Jens: {Gosvig} i debelmoes hds pige.
60691707.03.20? Stephen Votkærs mor Votkær 70cc  1640cc  SØN: Stephen Votkær, Votkær, Borris. d 20 Martji begrof ieg Stephen Votkiærs Moder.
NOTITS: Stephen Votkær ses i Mandtall 1705 i Votkær.
60711707.05.12Dødfødt Præstegaarden 0.00  1707.05.07 FAR: Peder Pedersen Stauning.MOR: Sophie Christensdatter Møborg12. maj, blef min første datter ved min kiæreste Sophie Christensdatter begrafven, som var fød død til Verden 7ende ejusdem.
Dåb nr. 2083
60731707.06.11Bodil Odderskær Odderskær 50-  1657+  MAND: Anders Odderskær, Odderskær, Borris. d 11 begrof ieg Boel Oddershiær.
NOTITS: Hun får en søn Jens i 1704.
60771707.07.10? Christen Jensen Gosvig kones mor Gosvig 50+  1657c-  SVIGERSØN: Christen Jensen Gosvig, Gosvig, Borris. Samme dag {d 10 Juli}, begrof ieg Christ_ Gosvigs ko[nes] Moder.
NOTITS: Gosvig ligger i Tarp i Borris.
59971707.07.24? Christen Kjærs 1. kone Tarp 45c+  1660c-  MAND: Christen Jensen Kjær, Tarp, Borris. Samme dag {d 24 Julij} begrov ieg Christ_ {Jensen} Kiærs hustrue .
NOTITS: At det er Christen Jensen Kjær i Tarp i Borris sogn og ikke Christen Sørensen Kjær i Faster sogns kone fremgår af at Christen Jensen gifter sig igen og får en søn i 1709 #2123, hvor har han en voksen søn Mads som fadder.
60821708.04.06Kirsten Pedersdatter Stauning Præstegaarden 0.01  1708.03.29 FAR: Peder Pedersen Stauning.MOR: Sophie Christensdatter MøborgLangfredag d: 6te April blef mine 2de smaa tvillinger begrafuet {Kirsten}.
NOTITS: Tvilling.
Dåb nr. 2097
60831708.04.06Margrethe Pedersdatter Stauning Præstegaarden 0.01  1708.03.29 FAR: Peder Pedersen Stauning.MOR: Sophie Christensdatter MøborgLangfredag d: 6te April blef mine 2de smaa tvillinger begrafuet {Margrethe}.
NOTITS: Tvilling.
Dåb nr. 2098
60851708.05.29Else Laustdatter Tarp 1.01  1707.04.10 FAR: Laust Tarp.MOR: An Laust Tarps kone.. Noch samme dag {d 29 Maji 3die Pintzedag} begrov Jeg Laust Tarp hans barn {Else].
NOTITS: Sidst fødte barn.
Dåb nr. 2079
60861708.09.30Mette Christensdatter Hjoptarp 0.04  1708.06.03 FAR: Christen Jakobsen Søndergaard.MOR: ? Christen Jakobsen Søndergaards kone. Samme dag {d 30 Septbr:} begrov Jeg Christen Syndergaards datter {Mette} i Hioptarp.
NOTITS: Fire måneder gammel. Moderen †1722+.
Dåb nr. 2103
60891708.12.26Maren Helgaard Helgaard 25c+  1683c-  MAND: Jørgen Helgaard, Helgaard, Borris. 26 dec begrof jeg Maren Hælgaard.
NOTITS: Jørgen Helgaards 1. kone.
60921709.02.17Karen Nielsdatter Fasterkær 0.03  1708.11.18 FAR: Niels Jakobsen.MOR: ? Niels Jakobsens kone. d l7 febr . begrof jeg Niels Jacob af fasterkiær hds datter {Karen}.
60941709.04.10Anne Jensdatter Gaasdal- Store 0.05  1708.10.28 FAR: Jens Giødesen.MOR: ? Christensdatterd 10 begrof Jeg Jens giødsens datter {Anne} j Gaasdal.
Dåb nr. 2112
60961709.04.28? Jørgen Helgaards 1. kone Hekgaard 20c+  1690c-  MAND: Jørgen Helgaard, Helgaard, Borris. Samme dag {28 april} begrof Jeg og {Jørgen} Hælgds kone.
NOTITS: Jørgen identificeret indirekte, fordi han gifter sig anden gang godt to måneder senere 07. juli 1709. Kan have været gift mere en een gang før.
60971709.05.01Bodil Christendatter Degn Borris Kirkeby     MAND: Bertel Clemmensen Humble, Kirken- Ved, Borris. d 1ste begrof ieg Boel {Christensdatter} degns.
NOTITS: Hendes navn angives ikke i Hardsyssels Degnehistorie, derimod i skiftet efter svigersønnen næste degn Jens Handskemager †1702..
60991709.05.26Bodil Vesterby Tarp     HUSBOND: Niels Andersen Vesterby, Tarp (Vesterby), Borris. d 26 maj begrof jeg Boel Væsterbye.
NOTITS: Mandtall 1705 er hun boende ved Niels Andersen Vesterby.
61021709.09.29Karen Bødker Kirken- Ved     d 29 septbr begrof ieg Karen Bødicher.
NOTITS: Ses "Ved Kirken" i Mandtall 1705 som "Huus-Qvinde".
61031709.10.20Maren Poulsdatter Kirken- Ved     Samme dag {d 20 octbr} begrof Jeg Slg Maren Poflsdatter.
NOTITS: Kan være datter af Poul Frandsen Ved-Kirken. Død tre uger efter Karen Bødker også Ved-Kirken. I Mandtall 1705 "fattig ved Borris kirke".
61061710.01.22Kirsten Marie Sørensdatter Kvisthus 0.03  1709.10.13 FAR: Søren Sørensen Huus.MOR: ? Søren Sørensen Huus' kone. d 22 Janv blef Søren {Sørensen} Huusis datter {Kirsten Marie} begraven.
NOTITS: Tre måneder gammel.
Dåb nr. 2133
61081710.02.23Maren Christensdatter Tarp    FAR: Christen Jensen Kjær. d 23 febr: begrov ieg Xsten {Jensen} Kiærs datter Maren.
NOTITS: Ikke set døbt 1702-1710.
61121710.05.02Johanne Jensdatter Agger    FAR: Jens Nielsen Agger.MOR: Maren Jens Nielsen Aggers kone. d 2den begrov jeg Jens aggers datter Johanne.
61131710.05.04? Niels Søndergaards kone Hjoptarp     MAND: Niels Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris. d 4 Maji begrov ieg Niels Syndergaards kone.
61151710.06.09Sidsel Clemmensdatter Skobæk 8+  1702- FAR: Clemmen Bertelsen Skobæk.MOR: ? Clemmen Bertelsens kone. d 9de 2de Pintzedag begrov Jeg Clemmend Shobæchs datter Zidsel.
61161710.11.05Maren Madsdatter Ahler Ahlergaard 0.01  1710.10.06 FAR: Mads Christensen Ahler.MOR: Karen Jakobsdatterd 5 Novbr begrov ieg Matz {Christensen} alers datter Maren.
NOTITS: Begravet en måned gammel.
Dåb nr. 2149
61191710.12.26Anna Larsdatter Helgaard 21c  1689cc FAR: Lars Helgaard.MOR: ? Lars Helgaards kone. HUSBOND: Jakob Andersen Grønborg, Grønborg, Borris. d 26 dec begrov ieg Las Hælgaards datter Anna {Larsdatter}, som tiente Jacob {Andersen} Grønborg.
61201711.01.01? Christen Pedersen Degns mor Debelmose 55c+  1655cc  SØN: Christen Pedersen Degn, Debelmose, Borris. d 1ste Janv: begrov ieg Christen Degns Moder som er regnit til det afvigte Aar.
NOTITS: Christen Degn formodet 25c, da han gifter sig 1702, moderen 20c, da han blev født.
61221711.02.11Mette? Christensdatter Dalager 7.10  1703.05.17 FAR: Christen Toft.MOR: ? Christen Tofts kone. d 11 febr: begrof Chist_ toftis dattr {Mette?}.
NOTITS: Eneste kendte datter af Christen Toft, men der kan være andre født før 1702. Mette er en antagelse.
Dåb nr. 2010
61241711.02.15Elles Kvisthus     MAND: Peder Germandsen Huus, Kvisthus, Borris. Noch samme dag {d 15 febr:} begrov ieg Elletz Peder {Germandsen} Huusis kone.
61271711.03.01Abbelone Andersdatter Debelmose 3.01  1708.02.11 FAR: Anders Lauridsen Debelmose.MOR: ? Anders Lauridsen Debelmoses kone. Noch begrov ieg anders Debelmoesis datter Apollone Samme dag {d 1ste}.
Dåb nr. 2095
61281711.03.04? Christensdatter Fonager 24c+  1687c- FAR: Christen Fonager Smed.MOR: Kirsten Fonagerd 4de begrov ieg Christen Smeds datter af Fonagger.
NOTITS: Datteren er fadder 1703.12.30, antaget 16 år, *1687c. Moderen se #2019 "Kirsten Fonager Christen Smidtz", muligvis stedmor.
61291711.03.08El Gjaldbæk     d 8de Martij begrov ieg El af gialdbech.
NOTITS: Formodes ældre, eneste sete nævnelse.
61321711.03.22Maren Christensdatter Debelmose 7.04  1704.01.01 FAR: Christen Pedersen Degn.MOR: Kirsten Nielsatterd 22 Marti begrov ieg Christen {Pedersen} degns datter Maren.
Dåb nr. 2015
61381711.04.12Bodil Andersdatter Hvollig 7.11  1703.05.20 FAR: Anders Christensen Hvollig.MOR: Anne? Knudsdatter?d 12 april begrov ieg anders {Christensen} Holvigs datter boel.
Dåb nr. 2012
61431711.05.10Maren Nielsdatter Tarp 1.08  1709.09.22 FAR: Niels Andersen Vesterby.MOR: Margrethe Jakobsdatterd 10 maji Dom 5ta post Pascha begrov ieg Niels {Andersen} Væsterbys datter Maren.
NOTITS: Tvilling.
Dåb nr. 2129
61441711.06.03Barbara Tarp    FAR: ? Christensen Christen Feldbereders søn. BEDSTEFAR: Christen Feldbereder, Tarp, Borris. d 3die begrov ieg Christen Feldberæders søns barn j lille Pige nafnlig Barbara.
NOTITS: Enten hjemmedøbt eller ikke døbt i Borris eller Faster. Christen Feldbereders søn ellers ikke set fx som fadder.
61451711.06.10? Peder Søndergaards kone Hjoptarp 50c+  1660c-  MAND: Peder Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris. d 10 begrof ieg Peder Syndergrds kone.
NOTITS: Peder Søndergaard ses i Markbogen 1683 i Tarp.
61461711.06.21El Fonager Fonager     d 21 begrov ieg El fonagger.
61491711.08.23Maren Nielsdatter Hjoptarp 0.02  1711.06.07 FAR: Niels Meldgaard.MOR: ? Niels Meldgaards kone. d 23 aug begrof ieg Niels Mællgaard j Hioptarp hds datter {Maren}.
Dåb nr. 2158
61501711.08.30? Thomas Gaasdals mor Gaasdal 50c+  1660c-  SØN: Thomas Gaasdal, Gaasdal, Borris. d 30 aug: begrof ieg thomas gaasdals Moder.
61521711.09.13Mette Christensdatter Borris- Krog 0.01  1711.08.16 FAR: Christen Knudsen Krog.MOR: Kirsten EskesdatterNoch samme dag {d 13 septembr} begrof Jeg Christen {Knudsen} Krogs barn {Mette}.
Dåb nr. 2164
61591712.11.01Johanne Olufsdatter Debelmose 0.01  1712.09.25 FAR: Oluf Jakobsen Debelmose. PRÆST: Lambert Andersen Guldager, Bølling. d 1ste begrafu Hr. Lambret Olluf debelmoesis datter {Johanne}.
NOTITS: Een måned gammel.
Dåb nr. 2185
61631713.01.01Dødfødt Grønborg 0.00   FAR: Peder Eskesen Grønborg.MOR: Karen Jensdatterjanvarius 1713. d 1ste begrafu Jeg Peder Grønborgs datter som blef Død i det Gl aar .
Dåb nr. 2194
61651713.02.09Kirstine Marie Jakobsdatter Dalager- Lille 0.01  1713.02.01 FAR: Jakob Pedersen Scandrup.MOR: Anne Margrethe Boldevind 9 febr blev heredsfogdens {Jakob Pedersen Scandrup} datter Kirstine Marie begrafvet.
NOTITS: Kunne være en ældre datter, men da moderen introduceres kort efter 25 marts 1713 er det denne hjemmedøbte og døde datter hun introduceres for. Hjemmedåben er tilføjet i disse sider.
Dåb nr. 1991
61731714.01.29Navnløs Dalager- Lille 0.01  1714.01.25 FAR: Jakob Pedersen Schandrup.MOR: Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevind 25 Janv døbte jeg Herritzfogeden Jacob {Pedersen} Scandrup hds datter Kierstine Margrete hiemme j huset som var fød samme Morgen. Den anden tvilling døde Nafnløs og blev begraven d 29 Ejusd.
NOTITS: Levede vel kun få timer.
Dåb nr. 2217
61751714.04.07Maren Hestlund Kirken- Ved     Løverdagen d 7d i april begrou jeg Maren Hæstlund.
NOTITS: Ikke identificeret. En Mette Hestlund ses i mandtallet 1705 i Slikdal i Borris og bor ved Giøde Jensen Slikdal. Maren Hestlund har i 1711 en datter Else (Hestlund).
61761714.04.08Kirsten Krog Gammel Borris- Krog     d 8 April begrov jeg Gl: Kirsten Krog.
NOTITS: Ikke identificeret. Unge Kirsten Krog er Kirsten Eskesdatter *1685cc †1725 Borriskrog.
61771714.04.10Barbara Tarp     MAND: Christen Tarp, Tarp, Borris. d 18 april begrov ieg Christen Tarpis Enke Barbara.
NOTITS: I Tarp er Christen Feldbereder †1713 den eneste kandidat, men han eller hans døtre kaldes altid Felbereder i kirkebogen. Der kan eventuelt eksistere en Christen Tarp der ikke bor i Tarp, men ingen er set.
61781714.04.22Mette Christensdatter Borris- Krog 1.10  1712.06.26 FAR: Christen Knudsen Krog.MOR: Kirsten Eskesdattersamme dag {d 22 April} begrofu Jeg Christen {Knudsen} Krogs datter Mette.
Dåb nr. 2182
61791714.09.05? Fattig-Kvinde      Onsdagen d 5te Septemb begrafu ieg dend fattige qvinde der druchnede j borris=Aae .
NOTITS: Skjern Å er altså blevet kaldt Borris Å dengang.
61801714.10.25An Winter? Debbelmose     SVIGERSØN: Jens Debbelmose, Debbelmose, Borris. d 25 Octobr blef An [Winter] Jens Deblenmosis sui=moder begraven af Hr Lambert {Andersen Guldager}., [d.....] var j {S...}
61861715.06.16Mette Nielsdatter Odderskær 2.07  1712.12.07 FAR: Niels Odderskær.MOR: Kirsten Niels Odderskærs kone. d 16 Juni begrov jeg Niels Oddershiers datter Mette.
NOTITS: Moderens navn #2290.
Dåb nr. 2189
61921715.10.17Maren Christensdatter Vindelbo     MAND: Anders Thomsen Vindelbo, Vindelbo, Borris. d 17 octbr blef Anders {Thomsen} Vindelbois Kone Maren {Christensdatter} begraven.
61931715.10.17Anna Andersdatter Vindelbo 0.01 11 dage 1715.10.04 FAR: Anders Thomsen Vindelbo.MOR: Maren Christensdatterd 17 octbr blef Anders Vindelbois Kone Maren begraven. Samme dag begrov Jeg og hds datter Anna.
NOTITS: Levede 11 dage. Moderen døde i barselsseng #6192.
Dåb nr. 1992
59941716.04.01Navnløs  0.01  1716.04.01 FAR: Erik Christensen.MOR: Maren Koch. {REKONSTRUKTION: fra moderens halshugning: ' NB d 30 Julij fuldte jeg Maren Koch til Rætterstædet , som blef hals huggen paa bølling Herredt fordj hun hafde myrdet sit barn j det hun hafde kast dend for Svien .'}
NOTITS: Datoen er arbitrær lagt tre måneder før moderens halshugning.
Dåb nr. 1990
62011716.06.14Maren Thomasdatter Gaasdal- Lille 0.11  1715.05.30 FAR: Thomas Pedersen Gaasdal.MOR: Mette Christensdatter Feldberederd 14 begrou Jeg thomas {Pedersen} gosdals lille Datter {Maren Thomasdatter} .
Dåb nr. 2236
62111717.03.20Maren Jensdatter Debelmose     MAND: Peder Graversen, Debelmose, Borris. d 20 Martii begrou Jeg Peder graversøn Hustrue Maren Jensdatter .
62131717.04.18Anne Marie Christensdatter Nygaard 0.08 8 m. 1716.08.12 FAR: Christen Jepsen Nygaard.MOR: Ida Margrethe ChristensdatterSamme dag {d 18 April} begrou ieg Christen {Jepsen} Nygaards datter {Anne Marie Christensdatter} otte maaneder Gl .
Dåb nr. 2262
62141717.05.09Kirsten Jørgensdatter Helgaard 0.07 6 m. 1716.11.08 FAR: Jørgen Helgaard.MOR: Maren Thomasdatterd 9de begrou Jeg Jørgen Hellgrds datter {Kirsten Jørgensdatter} 6 Maaneder gammel .
Dåb nr. 2267
62151717.05.30Karen Christensdatter Hjoptarp     MAND: Jens Clemmensen Meldgaard, Hjoptarp (Meldgaard), Borris. SØN: Niels Jensen Meldgaard, Hjoptarp (Meldgaard), Borris. d 30 Maji introducered Jeg Niels Mælgaards Kone j hjoptarp. Noch begrou hans Moder Karen Christensdatter .
62161717.06.13Anne Nielsdatter Gjaldbæk     MAND: Niels Larsen Gjaldbæk den Ældre, Gjaldbæk, Borris. SØN: Niels Nielsen Gjaldbæk den Yngre, Borris. Samme dag {d 13 Junii} begrou Jeg Niels {Nielsen den Yngre} Gialdbæchs Moder An Nielsdatter .
62181717.08.22Maren Nielsdatter      MAND: Christen Bødker, Borris. d 22 Aug begrou jeg slg Christen Bødichers enche Maren Nielsdatter .
62191717.09.09Kirsten? Pedersdatter Skobæk     MAND: Clemmen Bertelsen Skobæk, Skobæk, Borris. d 9de begrof Jeg Clemmend {Bertelsen} shobæchs Kone {Kirsten? Pedersdatter} .
62221717.12.05? Jens Christensen Stiers mor Stier     SØN: Jens Christensen Stier, Borris. d 5 December begrou Jeg Jens {Christensen} stiers Moder .
NOTITS: "Moder" er meget svagt læsbart. Hun må være der i mandtallet 1705.
62271718.04.06Abelone Niels Tarps kone Tarp     MAND: Niels Tarp, Tarp, Borris. Onsdagen d 6 April begrou Jeg Niels tarpis Hustrue Appollone .
62281718.04.07Else      MAND: Jens Huusmand, Borris. torsdagen d 7 April begrou Jeg Else Jens Huus Mds hustrue .
NOTITS: Ikke identificeret.
62301718.04.24Kirsten Bertelsdatter Skobæk 50cc  1670cc  BROR: Clemmen Bertelsen, Skobæk, Borris. FAR: Bertel Clemmensen Humble, Borris. d 24 April begrou Jeg Kirsten ber{....}datter af Scobæk .
NOTITS: Et stykke af kirkebogssiden mangler. Kirsten og Clemmen er børn af degnen 1664-99 i Borris Bertel Clemmensen Humble
62361718.07.17Maren Jensdatter Debelmose 0.03 11 uger 1718.05.01 FAR: Jens Lysgaard, Klokmose, Faster.MOR: Kirsten Andersdatter. MOR- FAR: Anders Lauridsen Debelmose, Debelmose, Borris. d 17 Julij begrou Kirsten {Andersdatter} Anders {Lauridsen} debelmosis datter hendes barn Maren som var aflit ved Jens Lysgaard , og var barnet 11 ugger gl:
NOTITS: Kirsten Andersdatter havde været tjenestepige ved Jens Lysgaard i Klokmose i Faster sogn. Hun var kun 14 år gammel.
Dåb nr. 2296
62371718.07.31Karen Nielsdatter Hjoptarp 0.01 5 uger 1718.06.26 FAR: Niels Jensen Meldgaard.MOR: ? Niels Jensen Meldgaards kone. Noch samme dag {d 31 julii} begrou Jeg Niels {Jensen Meldgaar} Hioptarps datter femb ugger Gl:
NOTITS: Niels Jensen kaldes her Hjoptarp men oftest Meldgaard, som ligger i Hjoptarp.
Dåb nr. 2300
62381718.08.07Margrethe Nielsdatter Slikdal 1.11 2 år 1716.09.27 FAR: Niels Thomsen Slikdal.MOR: Dorte Graveld 7de Augustus begrou Jeg Nielß {Thomsen} Slikdals datter {Margrethe} næsten 2 Aar Gl.
NOTITS: Thomsen se #2443.
Dåb nr. 2265
62391718.10.30Mette Pedersdatter Kirken- Ved     d 30 octbr begrou Jeg Mette {Pedersdatter} ved Kirchen.
NOTITS: 1705 fattig.
62471719.12.03? Nielsdatter Hjoptarp 0.01 4 uger 3 dage 1719.10.23 FAR: Niels Jensen Meldgaard.MOR: ? Niels Jensen Meldgaards kone. d 3 dec: Niels {Jensen} Mælgaard j hioptarp hans datter begraven 4 ugger og 3 dage Gl:
NOTITS: Alderen er for lille, ville give født 31 november 1719 (forudsat død tre dage før begravelsen), men hun er døbt 8 dage før.
Dåb nr. 2323
62481719.12.21Anne Margrethe Larsdatter Sønderskov 0.11 1 år 1719.02.02 FAR: Lars Jensen Sønderskov.MOR: ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone. d 21 dec : begrof Jeg Las {Jensen} Syndershous datter An Margrete [næsten] et aar Gl.
Dåb nr. 2309
62501720.02.09Elle Sønderby     MAND: Michel Jochumsen Købke, Vorgod. DATTER: Birgitte Michelsdatter, Sønderby, Borris. SVIGER- SØN: Knud Jensen Sønderby, Sønderby, Borris. d 9de febr: begrou Jeg Knud {Jensen} Synderbys hustrues {Birgitte Michelsdatter} Moder {Elle} som var Michel {Jochumsen Købke} degns Kone af Vorgoed .
NOTITS: Elle flyttede efter mandens død til datteren i Borris.
62511720.03.23Elles Simonsdatter Debelmose     DATTER: Kirsten Nielsdatter, Debelmose, Borris. SVIGER- SØN: Christen Pedersen Degn, Debelmose, Borris. d 23 Martji fest Annun[ct] Mariæ begrofu Jeg Christen {Pedersen} degns Kones {Kirsten Nielsdatter} Moder Elletz Simonsdatter .
62521720.03.23Anne Nielsdatter Busk     Noch samme dag {d 23 Martji begrofu Jeg} An Nielsdatter Busk.
NOTITS: Ikke identificeret.
62581720.08.18Lucie Sønderskov 30c 30 1690c  [samme] dag {18 Aug} begrofu Jeg Lucie Las Syn{dershous} [....] j Pige paa 30 Aar .
NOTITS: Hun siges i dåb 15. august 1717 at være søster til Anders Larsen Sønderskov. Ikke afklaret.
62591720.10.20Anne Nielsdatter Grønborg 4.07 5 år 1716.03.25 FAR: Niels Thomasen Grønborg.MOR: ? Niels Thomassens kone.. Samme dag {? d 20 octbr} er Niels {Thomassen} Grønborgs datter {Anne} begraven 5 aar Gl:
NOTITS: Navnet Anne fra dåben. Ikke læsbart i kirkebogen under døde.
Dåb nr. 2254
62621720.11.17Karen Nielsdatter Slikdal 1.05 1 år 6 m. 1719.06.07 FAR: Niels Thomsen Slikdal.MOR: Dorte GravelSamme dag {d 17 nov d 25 p: trinit} j borris begr{..} ieg Niels Slichdals datter Karen halfanden aar gammel .
NOTITS: Thomsen se #2443.
Dåb nr. 2314
63011724.07.23Inger Jakobsdatter Gaasdal- Store     d 23. {Julij} begrov Inger Jacobsd: Gaasdall -
NOTITS: Dette er en ældre Inger Jakobsdatter. Der findes samtidig en yngre Inger Jakobsdatter *1688-, som bliver gift i 1709 med Lars Larsen og dør 1756 i Gaasdal. Den yngre formodes opnævnt efter den ældre. Den ældre, der dør her, kan være mor til Jakob Christensen, der nævnes 1683 men er død før 1702, da kirkebogen begynder.
63081725.01.21Dødfødt Hvollig 0.00   FAR: Jens Christensen Rindum.MOR: Mette Andersdatter{d : 12 .} begrov ieg Jens Christensen {Rindum} hvolvigs død fødder barn .
63101725.04.15? Jørgen Nielsen Skrædders kone Debelmose     MAND: Jørgen Nielsen Skrædder, Debelmose, Borris. d: 15 April begrov Jørgen {Nielsen} Skrædders hustrue .
63121725.05.03Kirsten Eskesdatter Borris- Krog     MAND: Christen Knudsen Krog, Borris- Krog, Borris. d : 3 Maij begrov Christen {Knudsen} Krogs hustrue {Kirsten Eskesdatter} , og hendis daatter Anna —
63131725.05.03Anne Christensdatter Borris- Krog 0.01  1725.04.25 FAR: Christen Knudsen Krog.MOR: Kirsten Eskesdatterd : 3 Maij begrov Christen {Knudsen} Krogs hustrue {Kirsten Eskesdatter} , og hendis daatter Anna {Christensdatter}
NOTITS: Begravet en uge gammel. Hendes tvillingssøskend Kirsten overlever.
Dåb nr. 2398
63151725.05.04? Niels Skjerns mor Tarp     SØN: Niels Skjern, Tarp, Borris. d: 4. begrov Niels Skirnis Moder i Tarp —
NOTITS: Niels Skjern kaldtes før Niels Tarp.
63161725.05.06Kirsten Christensdatter Gaasdal- Store     MAND: Thomas Pedersen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris. d : 6. begrov Thomas {Pedersen} Gaadalls hustrue {Kirsten Christensdatter} .
NOTITS: Gift 1724.11.05 i Faster. Hans 2. kone.
63171725.05.16Mette Brunbjerg     d : 16 begrov Mette A[mme?] af bruunbierg .
NOTITS: Amme, hvis m mangler streg over til fordobling. Andre læsarter "Anne" og "Ane".
63201725.05.20Dødfødt Debelmose 0.00  1725.05.16 FAR: Hans Jensen.MOR: Dorte Dynesdatter. Samme dag {27. Maji} pulice absolv: Dorthe Dynisdaatter develmose , som udlagde til barnefadder en Karl af synden nafnl: Hans Jenßen , samme qvindes barn blev dødfød
NOTITS: Dorte er steddatter af Mads Pedersen Vestergaard den Yngre. Datoer skønnet en uge tilbage fra absolveringen.
Dåb nr. 2399
63221725.07.11Karen Pedersdatter Sønderskov    FAR: Peder Sønderskov.MOR: ? Peder Sønderskovs kone. d. 11 . {Julij} begrov Peder Synderskovs daatter Kare_
NOTITS: Ikke identificeret.
63231725.09.13Else Nielsdatter Skravhøj     MAND: Niels Skravhøj, Borris. d: 13 Sept: begrov Else Nielsdatter Skrafhøj —
NOTITS: Hun introduceres kort før, skønnet Niels Skravhøjs kone.
63251725.11.18Anne Jensdatter Kodbøl- Vester    FAR: Jens Mortensen Kodbøl.MOR: Johanne Madsdatterd : 24. begrov Jens {Mortensen} Koodbøls daatter Anne {Jensdatter}
NOTITS: Hun er enten født 1702- eller 1722-24.
63281726.02.17? Morten Jensen Votkærs kone Votkær     MAND: Morten Jensen Votkær, Votkær, Borris. Samme dag {Dom 7tuages} begrov Morten {Jensen} Votkærs hustrue .
63291726.04.08Maren Thomasdatter Tarp 0.01  1726.03.31 FAR: Thomas Tarp.MOR: Ingerd : 8 April begrov Thomas Tarpis daatter Maren {Thmasdatter}
NOTITS: Begravet tre uger gammel.
Dåb nr. 2417
63301726.04.10Anne Sophie Olufsdatter Dalager 0.02  1726.02.24 FAR: Oluf Justesen Vinter.MOR: Elisabeth Marie Nielsdatter Boltrupd : 10 : begrov Oluf {Justesen}Vinthers daatter Anne Sophie {Olufsdatter}
NOTITS: Begravet syv uger gammel.
Dåb nr. 2413
63311726.05.15Kirsten Nielsdatter Debelmose 18.06  1707.12.22 FAR: Niels Madsen.MOR: ? Niels Madsens kone. d: 15 {Maij} begrov Niels Madsens daatter i develm : Kirsten
Dåb nr. 2093
63321726.06.23? Karen Pedersdatters mor Tarp 56c+  1670c-  DATTER: Karen Pedersdatter, Tarp, Borris. SVIGERSØN: Niels Tarp, Tarp, Borris. Den jma à Trin : begrov Niels Tarpis kones {Karen Pedersdatters} Moder
NOTITS: Niels Tarps 2. kone er Karen Pedersdatter.
63331726.07.10Mette Madsdatter Ahlergaard     d : 10 Julij begrov Mette Madsdatter i Ahler.
NOTITS: Uklar. En hypotese er, at dette er Mads Christensen Kjærs mor; hun ville så være født 1660cc omkring 66 år gammel. Det er ikke Mads Christensen Kjærs datter Mette Madsdatter *1707 for hun gifter sig 1731 med Jens Christensen Rahbek, der overtager Ahlergaard i 1741.
63341726.08.04Kirsten Nielsdatter Debelmose 46c+  1680c-  MAND: Christen Pedersen Degn, Borris. d: 4de Aug : begrov Christen {Pedersen} Degns hustrue {Kirsten Nielsdatter}
63351726.09.01Margrethe Christensdatter   7.01 1719.08.13 FAR: Christen Pedersen Degn.MOR: Kirsten Nielsdatter d: 1 Sept : begrov Christen {Pedersen} Degns daatter Magrette ,
Dåb nr. 2320
63361726.09.01Dødfødt Dalager 0.00  1726.08.27c FAR: Mads Jakobsen Dalager.MOR: Maren AndersdatterEndnu samme dag {d : 1 Sept :} Mads {Jakobsen} Dalaggers Dødføde barn.
Dåb nr. 2422
63371726.09.08An Niels Kringetofts kone Kringeltoft 56+  1670-  MAND: Niels Kringeltoft, Kringeltoft, Borris. d: 8. begrov Niels Kringeltoftis Hustrue {An} .
63381726.11.03Maren Nygaard Nygaard 66c+  1660c-  SVIGERSØN: Christen Jepsen Nygaard, Nygaard, Borris. DATTER: Ida Margrethe Christensdatter, Borris. Dom : 20 à Trin : begrov Christen {Jepsen} Nygaards Konis {Ida Margrethe Christensdatter} Moder {Maren Nygaard}
63411726.12.18An Christensdatter Kjær Hvollig 40cc  1686c  MAND: Jens Jakobsen Hvollig, Hvollig, Borris. d _ 18 Dec: begrov Jens Jacobsen Hvolvigs hustrue An Christensdatter Kjær .
63421726.12.29? Peder Gaasdals mor Gaasdal- Lille 50c+  1676c-  SØN: Peder Gaasdal, Gaasdal- Lille, Borris. d: 29 begrov Peder Gaasdalls Moder .
NOTITS: Peder Gaasdal ikke afklaret.
63481727.05.04Abelone Christensdatter Dalager 25c+  1702- FAR: Christen Toft.MOR: Anne Christen Tofts kone. d : 4de Maij begrov Christen toftis daatter Apelone .
NOTITS: Abelone er fadder i 1722 #2351.
63501727.05.25? Nielsdatter Niels Melgaards datter Hjoptarp 0.01  1727.05.21 FAR: Niels Jensen Melgaard.MOR: Ingeborg Niels Jensen Melgaards kone. d: 25 {Maij} begrov Niels {Jensen} Meldgaards daatter som var hiemdøbt —
NOTITS: Død kort efter fødslen, hjemmedøbt, ikke i kirken.
Dåb nr. 2430
63531727.06.29? Grønborg Grønborg     Dca 3tie à Trin: begrov P[..]jnholdt Grønborg .
NOTITS: Svært at tyde.
63541727.07.13Karen Nielsdatter Hjoptarp 6c  1721c FAR: Niels Jensen Melgaard.MOR: Ingeborg Niels Jensen Melgaards kone. Samme dag {Dca 5ta à Trin:} begrov ieg Niels {Jensen} Meldgaards daatter Karen
NOTITS: Født 1721c ud fra introduktion uden indført dåb.
Dåb nr. 2357
63551727.08.03Maren Andersdatter I Dalager 32c+  1695c-  MAND: Mads Jakobsen Daller, Dalager, Borris. Dom : 8 à Trin : begrov Mads {Jakobsen} Dallers hustrue {Maren Andersdatter I}
NOTITS: Hans 2. kone er Maren Andersdatter II.
63601727.12.12Ane Knudsdatter Due Degneboligen     MAND: Jakob Christensen Kyndius, Degneboligen, Borris. d: 12 Dec: begrov Degnens {Jakob Christensen Kyndius} Hustrue {Ane Knudsdatter Due} .
63611728.02.29Maren Nielsdatter Gravel 15.04   FAR: Niels Andersen Gravel.MOR: Voldborg ThomasdatterDca Oculj begrov Niels {Andersen} Graulds daatter , Maren {Nielsdatter} .
NOTITS: Navn uklar.
63641728.04.11Anne Pedersdatter Borris- Krog 10.05  1717.10.17 FAR: Peder Eskesen Krog.MOR: Kirsten ChristensdatterSamme dag {Dom : Miseric : } begrov Peder {Eskesen} Krogs daatter Anna .
Dåb nr. 2289
63661728.08.29Margrethe? Andersdatter Vindelbo 15.09  1711.12.02 FAR: Anders Thomsen Vindelbo.MOR: Maren ChristensdatterSamme dag {Dom : 14 à Trin :} begrov Anders {Thomsen} Vindelbos daatter {Margrethe?}
NOTITS: Margrethe er død før arven efter faderen udbetales i 1749. Der er ikke set andre døtre, der kunne passe her.
Dåb nr. 2167
63701728.11.25? Oluf Vinthers kone      MAND: Oluf Vinther, Borris. d : 25 Nov: begrov Oluf Vinthers hustrue
NOTITS: Uklart hvilket sted Oluf Vinther levede i Borris sogn.
63711728.11.28Maren Huus Dalager     HUSBOND: Peder Jakobsen Daller, Dalager, Borris. Dom : 1ma Advent : begrov Maren Huus værende hos Peder {Jakobsen} Daller.
NOTITS: Huus benyttes som tilnavn for folk i Kvisthuse i Borris ikke langt fra Dalager. Navnet Maren er ikke set i Kvisthuse.
63751729.01.16Sidsel Hvollig Hvollig 59c+  1670c-  Dom : 2 post Epiph : begrov Sidsel Hvolvig
NOTITS: Sidsel kaldes i 1720 jordemoder i #2339. Har en datter Kirsten, der er fadder i 1712 - antaget 18 år mindst, født *1794c.
59931729.07.01Inger Christensdatter Hjoptarp 40c+  1690c-  MAND: Niels Jakobsen Søndergaard, Borris. {REKONSTRUKTION: Niels Jakobsens 3. trolovelse 1730.10.15 i Borris: 'Niels Jakobsen Søndergaards 2. kone Inger Christensdatter begravet. '}
NOTITS: Inger Christensdatter var Niels Søndergaards 2. kone trolovet 1716.01.06 i Borris. Hun må være død i Borris kirkebogshul 1729. Datoen 1. juli er sat til midt i året - burde ikke være mere end 8 måneder forkert. Niels Søndergaard gifter sig igen
63801730.01.16Kirsten Jensdatter Hviid Tarp     MAND: Christen Nielsen Seerup, Tarp (Præstegaarden), Borris. {REKONSTRUKTION fra skifte: 'Begravet enke efter præst Christen Jensen Seerup i Borris og Faster Kirsten Jensdatter Hvid '}
63821730.07.05Marie Christensdatter Nygaard 0.03  1730.04.16 FAR: Christen Jepsen Nygaard.MOR: Ida Margrethe Christensdatterd: 5 Julij begrov Christen {Jepsen} Nygaards daatter Marie .
Dåb nr. 2465
63831730.08.12Dødfødt Debelmose 0.00  1730.08.08 FAR: Jørgen Karlsen.MOR: Kirsten Lauridsdatterd: 12 Aug : begrov Jørgen Karlsens dødføde barn —
Dåb nr. 2468
63871730.11.19? Peder Lambeks kone      MAND: Peder Lambek, Borris. Dom : 24 à Trin. begrov Peder Lambeks hustrue .
NOTITS: Ikke identificeret. Skrives 23.04.1730 "Her. Lambeks datter Kirsten".
63891730.12.10Kirsten Christensdatter Stier    FAR: Christen Olufsen Stier.MOR: Ingeborg?Dom : 2 Adventis begrov Christen Stiers daatter Kirsten {Christensdatter} .
NOTITS: Hun er ikke set født i Borris.
63921730.12.24?1 Vinbæk Vinbæk     Ditto {Dom : 4ta Adv :} begrov{... tom plads ...} udi Vinbæk.
NOTITS: Mulig er Niels Vinbæk Soldat og hans kone Maren Vinbæk og deres barn Peder Nielsen Vinbæk *1719.
63931731.01.21?2 Vinbæk Vinbæk     Dom: 7g:ma begrov {... tom plads ...} udi Vinbek .
NOTITS: Mulig er Niels Vinbæk Soldat og hans kone Maren Vinbæk og deres barn Peder Nielsen Vinbæk *1719.
63941731.02.02? Peder Gravels kone Gravel     MAND: Peder Gravel, Borris. Kyndelm: dag , begrov Peder Graulds hustrue
NOTITS: Hendes navn kendes ikke. Kyndelmisse blev fejret den 2 februar.
63951731.02.11? Christen Pedersen Gravels mor Gravel     SØN: Christen Pedersen Gravel, Gravel, Borris. Tak sig : fæst , begrov Christen {Pedersen} Graulds Moder .
NOTITS: Taksigelses fest før 1760 blev fejret den 11 februar.
63971730.02.21Maren Kodbøl Kodbøl- Øster 53c+  1678c-  MAND: Erik Nielsen Kodbøl, Kodbøl- Øster, Borris. d: 21 ditto {febr:} begrov Maren Kodbøl
63981731.02.28Anne Jensdatter Hvollig    FAR: Jens Jakobsen.MOR: An Christensdatter Kjær. d: 28 ditto {febr:} begrov samme Mands {Jens Jakobsens} daatter Anne
NOTITS: Formodes født 1723c i det store kirkebogshul
Dåb nr. 1986
64011731.05.20Karen? Nielsdatter  5.00  1726.05.05 FAR: Niels Andersen Gravel.MOR: Voldborg ThomasdatterDitto {Festo ....} begrov Niels {Andersen} Gravels daatter{Karen?}
NOTITS: Efter 20 maj før 26 maj, 20 maj antaget. Antaget Karen som er den yngste af tre døtre. De andre Maren og Anne er ældre.
Dåb nr. 2418
64021731.05.26Kirsten Laugesdatter Vinbæk     d: 26 Maij begrov Kiersten Laugisdaatter Viinbek —
NOTITS: Ikke identificeret. Formodentlig voksen.
64031731.06.06? Thomas/en/datter Nygaard    FAR: Thomas Harke?.MOR: ? Thomas Harkes kone. d: 6 Junij begrov Thomas Harkisis barn i Nygaard —
NOTITS: Thomas Harke ikke identificeret.
64041731.06.23? Niels Lauridsen Nørgaards kones mor Hjoptarp     DATTER: ? Niels Lauridsen Nørgaard kone, Hjoptarp (Nørgaard), Borris. SVIGERSØN: Niels Lauridsen Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris. d: 23 Junij begrov Niels {Lauridsen} Nørgaards Hustruis Moder
NOTITS: Niels Lauridsen Nørgaard er født i Nørgaard og er ikke set gift i Borris, så det formodes at konen og konens mor er fra et andet sogn.
64061731.09.05Malene Votkær Votkær     d: 5 Sept : begrov Maline Votkier
NOTITS: Ikke identificeret.
64081731.11.14? Peders/en/datter Odderskær   1731.11.09 FAR: Peder Odderskær.MOR: ? Peder Odderskærs kone. d : 14de Nov: begrov Peder Odderskiers Barn , som blev døbt af Jorde Moderen —
NOTITS: Fødseldato skønnet til fem dage før begravelsen, menes nogenlunde nøjagtig.
Dåb nr. 2493
64091732.01.13? Nielsdatter Aagaard 0.01  1732.01.08 FAR: Niels Christensen Aagaard.MOR: Mette Aagaardd : 13 Janv : begrov Niels {Christensen} Aagaards daatter , som var døbt af Jorde Moederen —
NOTITS: Fødslen skønnet til 5 dage før begravelsen, kan anfægtes.
Dåb nr. 2498
64101732.01.13Dødfødt Stier 0.00  1732.01.09 FAR: Christen Olufsen Stier.MOR: Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone. Ditto {d : 13 Janv :} begrov Christen {Olufsen} Stiers dødfødde Barn —
NOTITS: Fødsel ansat fire dage før begravelsen.
Dåb nr. 2499
64111732.03.09Maren Pedersdatter Sønderskov     2de Søndag i faste begrov Maren Pedersdatter synderskov .
NOTITS: Ikke identificeret.
64131732.04.20Johanne Daller Dalager 42c+  1690c-  Dom : 1ma post Pascha begrov Johanne Daller .
NOTITS: Er fadder i 1710 #2145. Ikke ellers identificeret.
64141732.05.09? Oluf Jakobsen Debelmoses kone Debelmose 46c+  1686c-  MAND: Oluf Jakobsen Debelmose, Debelmose, Borris. Almindelig Bededag begrøv Oluf {Jakobsen} develmos hustrue
NOTITS: Hun ses ikke gift i Borris, formodentlig født i et andet sogn. Ses fra 1711, får børn.
64151732.08.20Else Kodbøl Kodbøl     d : 20 Aug: begrov Else Koodbøll
NOTITS: Formodes at være ældre, ikke ellers set.
59911732.09.14Dødfødt? Gravel 0.00  1732.09.14 FAR: Niels Gravel.MOR: ? Niels Gravels kone. {REKONSTRUKTION fra Introduktionen: '1732 Festo oium Sanct: introd : Niels Graulds hustrue'. Niels Gravel et barn i Gravel. }
NOTITS: Formodes dødfødt, ellers hvis levende "døbt af jordemoderen."
Dåb nr. 2509
64161732.12.04Bodil Larsdatter Duedal Duedal 36c+  1696c-  MAND: Lars Madsen Duedal, Borris. d : 4de Dec: begrov Ung Las {Madsen} Dudals hustrue {Bodil Larsdatter Duedal}
NOTITS: Han kaldes også Lars Duedal den Unge. Lars Larsen Duedal kaldes den Ældre, han er Bodil Larsdatters far.
64181733.01.14Dødfødt Stier 0.00  1733.01.10 FAR: Christen Olufsen Stier.MOR: Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone. d : 14 janv: begrov Christen Olufsen {Stiers} dødfødde Barn.
NOTITS: Fødsel ansat fire dage før begravelsen. Nøjagtig et år efter et andet dødfødt barn.
Dåb nr. 2514
64201733.03.15Mette Gregersdatter      j ste Sønd : efter Midfaste begrov Mette Gregersd:
NOTITS: Ikke set uden her. 1704 nævnes en Greis Nielsen? af Odderup i Oddum sogn i Borris kirkebog.
64231733.09.20Dødfødt Skravhøj 0.00   FAR: Anders Daller Skravhøj.MOR: ? Anders Daller Skravhøjs 1. kone. Ditto {Dom : 16 à Trin :} begrov Anders {Daller} Skrafhøjs dødfødde Barn —
NOTITS: Barn med Anders Daller Skravhøjs 1. kone †1733.10.18 i barselseng fire uger efter dette dødfødte barn.
64241733.10.04Sophie Jakobsdatter Lindvig Aagaard 33c  1700c  MAND: Villads Pedersen Aagaard, Aagaard, Borris. Dom : 18 à Trin : begrov Sophie {Jakobsdatter Lindvig} Aagaard
NOTITS: Gift 11 måneder før. Død en uge efter første fødsel.
64251733.10.18? Anders Daller Skravhøjs 1. kone Skravhøj     MAND: Anders Daller Skravhøj, Skravhøj, Borris. Dom : 20 à Trin : begrov Anders {Daller} Skrafhøjs {1.} hustrue
NOTITS: Død i barselssen 4 uger efter dødfødt barn.
64271733.11.01Johanne Pedersdatter Kirken- Ved     Festo oium {Omnium} Sanct: begrov Johanne Pedersd : ved Kirken .
NOTITS: Ikke ellers set.
64281733.11.08Dødfødt Stier 0.00  1733.11.04 FAR: Christen Olufsen Stier.MOR: Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone. Dom : 23 à Trin : begrom Christen {Olufsen} Stiers dødføde Barn —
NOTITS: Fødsel ansat fire dage før begravelsen. Ti måneder efter det sidste dødfødt barn. Tre dødfødte børn i træk 1732, 1733, 1733.
Dåb nr. 2530
64301734.01.01Maren Vistesdatter Kodbøl- Vester 0.06  1733.05.25 FAR: Viste Christensen Rahbek.MOR: Karen Andersdatter Vindelbo1734 festo Novi Anni begrov Vidsted {Christensen Rahbek} Koodbøls daatter {Maren} .
Dåb nr. 2521
64311734.01.10Kirsten Olufsdatter Busk 18.07  1715.06.02 FAR: Oluf Busk.MOR: Kirsten BuskDom : j post Epiph : begrov Oluf Buskis d: Kirsten
Dåb nr. 2238
64351734.09.12Kirsten Nielsdatter Slikdal 0.04  1734.05.11 FAR: Niels Thomsen Slikdal.MOR: Dorte GravelDom : 12 à Trin : begrov Niels {Thomsen} Slikdals d: Kiersten
NOTITS: Fire måneder gammel.
Dåb nr. 2537
64361734.10.24Mette Sørensdatter Gosvig Tarp 54cc  1680cc  MAND: Christen Jensen Gosvig, Gosvig, Borris. Dom : 18 à Trin : begrov Mette {Sørensdatter} Gosvig i Tarp —
NOTITS: Gosvig er en enestegård, der skrives under både Tarp og af og til Debelmose.
64371734.11.28Dødfødt Stier 0.00  1734.11.24 FAR: Christen Olufsen Stier.MOR: Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone. Ditto {Dom : 1 adv:} begrov Christen {Olufsen} Stiers dødfødde barn —
NOTITS: Fødselsdato sat til fire dage før begravelsen. Moderen døde i barselsseng.
Dåb nr. 2539
64381734.12.05Ingeborg? Stier 34cc  1700cc  MAND: Christen Olufsen Stier, Stier, Borris. Dom: 2 adv : begrov Christen {Olufsen} Stiers hustrue {Ingeborg?}
NOTITS: Død i barselsseng.
64401735.02.13Dødfødt Nygaard 0.00  1735.02.09 FAR: Christen Jepsen Nygaard.MOR: Ida Margrethe ChristensdatterDom : 6gma begrov Christen {Jepsen} Nygaards dødfødde barn —
NOTITS: Fødseldato sat til fire dage før begravelsen.
Dåb nr. 2542
64421735.06.19Dødfødt Aagaard 0.00  1735.06.15 FAR: Villads Pedersen Aagaard.MOR: Mette NielsdatterDca 2 à Trin : begrov Villads {Pedersen} Aagaards og Knud {Lauridsen} Nørgaards dødfødde børn —
NOTITS: Mette Nielsdatter 2. kone.
Dåb nr. 2548
64431735.06.19Dødfødt Hjoptarp 0.00  1735.06.15 FAR: Knud Lauridsen Nørgaard.MOR: Dorte AndersdatterDca 2 à Trin : begrov Villads {Pedersen} Aagaards og Knud {Lauridsen} Nørgaards dødfødde børn —
Dåb nr. 2549
64441735.06.28Mette Christensdatter  2.00  1733.06.07 FAR: Christen Christensen, Debelmose, Borris.MOR: Ane Marie Svendsdatterd: 28 Junij begrov ieg Ane Marie {Svendsdatter} hendis barn , Mette
NOTITS: Svendsdatter fra skriftet 27 sept 1733.
Dåb nr. 2522
64471735.11.27Anne Marie Jakobsdatter Barfod Gjaldbæk     MAND: Niels Nielsen Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris. Dom : j adv: begrov Niels {Nielsen} Gialdbeks hustrue {Anne Marie Jakobsdatter Barfod}
64511736.02.02Ane Katrine Christensdatter Fonager 0.03  1735.11.13 FAR: Christen Fonager Smed.MOR: ? Christen Foanger Smeds kone. Festo Baptimii xti begrov Christen {Fonager} Smeds datter Ane Cathrine .
Dåb nr. 2555
64521736.03.30Mette Hansdatter Kirken- Ved    FAR: Hans Skrædder.MOR: Kirsten PoulsdatterLangfredag begrov Hans Skreders døttre , Mette og Ane.
NOTITS: Mettes dåb ikke fundet, må være før juni 1735.
64531736.03.30Ane Hansdatter Kirken- Ved 0.01  1736.03.11 FAR: Hans Skrædder.MOR: Kirsten PoulsdatterLangfredag begrov Hans Skreders døttre , Mette og Ane .
Dåb nr. 2558
64571736.06.17Anne Gregersdatter Vinbæk     Dom : 3 à Trin: begrov Ane Gregersd : af Viinbek .
NOTITS: Ikke ellers set.
64591736.07.18Ane Pedersdatter Debelmose     d: 18 Julij 1736 begrov Ane Pedersdaatter i Develmoße .
NOTITS: Ikke identificeret.
64611736.12.05Margrethe Debelmose     d: 5 Dec: begrov Magrethe i develmoße —
NOTITS: Hun er ikke Jens Christensen Vestergaards kone ligeledes kaldet Margrethe, der dør †1742.01.14 Vestergaard, Debelmose.
64621737.01.16Kirsten Ejstrup Kirken- Ved     1737 d : 16 janv : begrov Kirsten Ejstrup ved Kirken —
NOTITS: Ikke ellers set. Hun må være fra Ejstrup i Faster sogn.
64631737.01.27Maren Pedersdatter Smed Debelmose     MAND: Christen Nielsen Ejstrup, Debelmose, Borris. Dom : 3 p : Epiphan : begrov Christen {Nielsen} Eistrups hustrue {Maren Pedersdatter Smed}
NOTITS: Hun var først gift med Niels Smed, derefter 1704 med Christen Nielsen Ejstrup.
64651737.02.21Ane Nielsdatter Gravel     d: 21 : febr: begrov Ane Nielsdatter af Grauld —
NOTITS: Ikke identificeret.
64691737.04.14Maren Christensdatter Dalager     Samme dag {Dca Palmarum} begrov Maren Christensd: i Daller —
NOTITS: Christen Olesen Dalager er i 1703 gift med en Maren, muligvis denne Maren.
64701737.05.15Karen Viig      d : 15 Maij begrov Karen Viig
NOTITS: Ikke eller set.
64711737.07.30Anne Margrethe Rudolfsdatter Boldevin Dalager- Lille 57cc  1680cc  MAND: Jakob Pedersen Skanderup, Borris. d : 30 Julij begrov Mad: Skandrup {Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin} i Bølling kirke.
NOTITS: Herredsfoged Jakob Skanderup †1734.06.12 Lille Dalager, Borris.
64731737.10.02Karen Christensdatter Gaasdal- Store   1700cc  MAND: Thomas Pedersen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris. d : 2 Oct: begrov Karen Christensdatter i Store Gaasdal —
NOTITS: Gift 1724.11.05 i Faster, hvor hun vel er født.
64791738.03.09?1 Peders/en/datter Huus  0.00  1738.03.05 FAR: Peder Huus.MOR: Sidsel Jensdatter, Borris. Dom : Oculi begrov Voldborg Gravuld og Peder Huusis Tvillinger ?1 Peders/en/datter
NOTITS: Tvilling. Huus bruges som tilnavn i stederne Kvisthus, Skravhøj og Ved-Kirken. Fødslen sat til fire dage før begravelsen. Antagelse: tvillingerne var dødfødte eller måske døde ganske få dage gammel. Peder Huus trolovet i Faster kirke 1735.01.16.
Dåb nr. 2584
64801738.03.09?2 Peders/en/datter Huus  0.00  1738.03.05 FAR: Peder Huus.MOR: Sidsel Jensdatter, Borris. Dom : Oculi begrov Voldborg Gravuld og Peder Huusis Tvillinger ?2 Peders/en/datter
NOTITS: Tvilling. Huus bruges som tilnavn i stederne Kvisthus, Skravhøj og Ved-Kirken alle i Borris. Fødslen sat til fire dage før begravelsen. Antagelse: tvillingerne var dødfødte eller måske døde ganske få dage gammel.
Dåb nr. 2585
64811738.04.27Karen Jakobsdatter Ahler Ahlergaard 60c  1678c  MAND: Mads Christensen Kjær, Ahlergaard, Borris. Dca 3tia p : Pascha begrov Sr Mads {Christensen Kjær} Ahlers hustrue {Karen Jakobsdatter Ahler}
NOTITS: Der er skifte efter hende.
64831738.07.23Lisbeth Christensdatter Lindvig 0.05  1738.02.16 FAR: Christen Jensen, Debelmose, Borris.MOR: Christence Jakobsdatter Lindvig. d : 23 Julij begrov Christence {Jakobsdatter} Lindvigs uegte barn , Lisbeth
NOTITS: Moderen Christence er datter af Jakob Jensen Barfod Lindvig.
Dåb nr. 2581
64841738.09.29Else Lauridsdatter Tarp 27.05  1709.04.21 FAR: Laust Tarp.MOR: An Laust Tarps kone. Festo Michaelis begrov Else Lauridsdaatter i Tarp —
NOTITS: Begravet 27 år gammel.
Dåb nr. 2119
64861738.10.12Margrethe Jakobsdatter Vesterby Vesterby 63cc  1675cc  MAND: Niels Andersen Vesterby, Borris. Ditto {Dom : 19 a Trin :} begrov Magrethe {Jakobsdatter} vesterbye
64871738.10.14Abelone Kirken- Ved     d : 14 Oct: begrov Apelone ved Kirken —
NOTITS: Ikke ellers set.
64881738.11.01An Duedal Duedal   1660cc  MAND: Lars Larsen Duedal, Duedal, Borris. Festo Oium Sanct: beegrov Ane Dudall
NOTITS: Søn Jens Larsen fadder 1704, 18+, giver født 1686c-. Se for hendes navn og mand #2323.
59901739.10.24Dødfødt  0.00  1739.10.24 FAR: Sergeant Brynning.MOR: ? Sergeant Brynnings kone. {REKONSTRUERET: ud fra introduktionen: 'Dom : 26 à Trin : introd : Sergantens Hustrue , hvis barn var dødfød —'. Sergeant Brynning et barn Dødfødt . }
NOTITS: Dato skønnet fire uger før introduktion. Navnet Sergeant Brynning se #2612 den 24 august 1740, fadder.
Dåb nr. 2602
64921739.11.05Kirsten Vesterby Vesterby     MAND: Christen Jensen Vesterby, Vesterby, Borris. d: 5 Nov : begrov en Sognefattig Kiersten Vesterbye
NOTITS: Ses 1720 #2327, 1721 #2350 og 1728 #2458.
64941739.11.18Johanne Duedal Duedal     MAND: Lars Madsen Duedal den Unge, Duedal, Borris. d: 18 Nov : begrov Johanne dudall
64951739.12.13Lucie Jensdatter Agger Skobæk 33.03  1706.09.19  MAND: Søren Skobæk, Skobæk, Borris. Dom : 3tia Adv : begrov Søren Skobeks hustrue {Lucie Jensdatter Agger}
NOTITS: Begraves bare 33 år gammel.
Dåb nr. 2065
64961739.12.20Kirsten Christensdatter Borris- Krog 59cc  1690cc  MAND: Peder Eskesen Krog, Borris- Krog, Borris. Dom : 4ta Adv: begrov Peder {Eskesen} Krogs hustrue {Kirsten Christensdatter}
NOTITS: Viet 1714 i Borris.
64981739.12.27Maren Jensdatter Hvollig 0.02  1739.10.18 FAR: Jens Jakobsen.MOR: Margrethe JensdatterFeria 3tia Nativ: xti begrov Jens {Jakobsen} Hvolvigs Daatter , Maren
NOTITS: Margrethe Jensdatter er hans 2. kone.
Dåb nr. 2601
65021740.03.05? Jens Pedersens kone Debelmose     MAND: Jens Pedersen, Debelmose, Borris. d: 5 Martij begrov Jens Pedersens hustrue i develmose —
65041740.04.27Kirsten Borup Brunbjerg     d : 27 Apr : begrov Kirsten Borup
NOTITS: Det nærmeste sted Borup ligger i Brande sogn 30 km væk. Hun ses 1725 #2406 i Brunbjerg i Borris. Formodes ugift.
65051740.05.26Dødfødt Aagard 0.00  1740.05.26 FAR: Otto Jensen, ?, Strellev.MOR: Maren Nielsdatter. {REKONSTRUKTION: fra den 26 juni 1740: 'Dca 2da à Trin : absolv: Maren Nielsd : i Aagaard for begangen lejermaal med Otto Jensen nu tienendis Herredsfoget Fischer i Øster g Nørre [...], samme qvindes uægte barn blev dødfød, og er tilforn begravet —'. Maren Nielsdatter i Aagaard et barn Dødfødt .
NOTITS: Dato skønnet en måned før skriftet, kan være flere måneder forkert.
Dåb nr. 2608
65061740.07.06Kirsten Fonager Fonager 72c+  1668c-  MAND: Christen Madsen Fonager Smed, Borris. d : 6 Julij begrov Kirsten Fonager
NOTITS: Datter *1686c †1711.03.04 Fonager.
65101740.11.13Else Christensdatter Egvig     Dom : 22 à Trin : begrov Elße Christensd i Egvig —
NOTITS: Hun er med en vis sandsynlighed kone til Villum Nielsen Egvig †1730.12.22 Egvig.
65131740.12.08Ane Christensdatter Egvig 0.08  1740.04.03 FAR: Christen Toft, Dahlager, Borris.MOR: Kirsten Knudsdatter Egvig. d : 8 dec: begrov Kiersten {Knudsdatter} Egvigs uægte barn {Ane}
NOTITS: Otte måneder gammel.
Dåb nr. 2606
65141741.03.22Ingeborg Nielsdatter Gjaldbæk Gjaldbæk 20.04  1720.11.27 FAR: Niels Nielsen Gjaldbæk Jakobsdatter.MOR: Anne Marie Jakobsdatter Barfod1741. d: 22 Martij begrov Ingeborg {Nielsdatter} Gialdbek
Dåb nr. 2346
65181741.08.13Christence Jakobsdatter Lindvig Lindvig 23.09  1717.11.24 FAR: Jakob Jensen Lindvig Barfod.MOR: Margrethe Nielsdatter BoltvigDca jj ma à Trin : begrov Christence {Jakobsdatter} Lindvig
Dåb nr. 2292
65191741.10.12Mette Jakobsdatter Debelmose 41c+  1700cc  MAND: Christen Christensen Debelmoses kone, Debelmose, Borris. d : 12 {Oct:} begrov Christen {Christensen} dvlmos hustrue {Mette Jakobsdatter}
NOTITS: Der ses en Christen Christensen (Mette Jakobsdatter) og en Christen Jensen (ugift) i Debelmose på den tid.
65211742.01.14Margrethe Jensdatter? Jens Christensen Vestergaards kone. Debelmose 62c+  1680cc  MAND: Jens Christensen Vestergaard, Debelmose (Vestergaard), Borris. Dca 2da p : Epiph : begrov Sl {Salig} Jens {Christensen} Vestergaards hustrue {Margrethe ?Jensdatter} i Develm:
NOTITS: Jens Christensen Vestergaard †1739.07.02 #6491 med navn Christensen. Navn Margrethe se #2320. Jensdatter fra 1. søn.
65221742.02.28Mette Larsdatter Duedal Debelmose 46c  1696c FAR: Lars Larsen Duedal.MOR: An DuedalD : 28 Febr : begrov Mette {Larsdatter} Dudall i Develmose .
NOTITS: Fadder 1. gang 1712 se #2181. 1719-22 indepige i præstegården. Derefter vel tjenestepige i Debelmose.
65241742.04.15Inger Madsdatter Odderskær 22.03  1720.01.21 FAR: Mads Svendsen Odderskær.MOR: Anne Laustdatter NørgaardDitto {Dca 3tia p : Pascha } begrov Inger Madsd : Odderskier —
Dåb nr. 2328
65261742.04.22? Niels Lauridsen Nørgaards kone Hjoptarp 40+  1702-  MAND: Niels Lauridsen Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris. Dcy qvarta p : Pascha begrov Niels {Lauridsen} Nørgaards husture i hiupt: —
65301742.07.08? ? Laugesdatters barn Brunbjerg    MOR: ? Laugesdatter. MORFAR: Lauge Brunbjerg, Brunbjerg, Borris. Samme dag {Dca 7ma à Trin :} begrov Lauges paa Brunbierg daatters uægte barn .
NOTITS: Barnet ikke set født i Borris, Lauge på Brunbjerg heller ikke set.
65341742.12.30Anne Knudsdatter Hvollig 62c+  1680c-  MAND: Peder Hesselvig Hvollig, Hvollig, Borris. Dca p : Nat : xti begrov Peder {Hesselvig} Hvolvigs hustrue {Anne Knudsdatter}
Dåb nr. 2605
65371743.01.20Johanne Mortensdatter Hvollig 78cc  1665cc  MAND: Jakob Jensen Hvollig, Hvollig, Borris. Dca 2da p : Epiph : begrov Johanne Mortensd : Hvolvig —
NOTITS: Første kendte barn Jens Jakobsen *1690cc- i Hvollig. Mortensdatter ses kun her i begravelsen, ellers altid Jakobs Hvolligs kone. Jakob Jensen Hvollig †1728.09.22, hun fæster derefter gården - Jakob Jensens enke 1741.
65381743.02.10Mette Jensdatter Hvollig 24.05  1718.09.06 FAR: Jens Jakobsen Hvollig.MOR: An Christensdatter KjærDca 7gesima begrov Jens {Jakobsen} Hvolvigs daatter Mette
Dåb nr. 2302
65411743.02.24Karen Christensdatter      Dca Esto mihi begrov Karen Christensd :
NOTITS: Ikke identificeret, der er mange Karen Christensdøtre i Borris på den tid.
65461743.05.02Karen Andersdatter Vindelbo Kodbøl- Vester  33.01  1710.03.19  MAND: Viste Christensen Rahbek, Kodbøl- Vester, Borris. d: 2 Maij begrov Vidsted {Christensen Rahbek} Koodbølls hustrue {Karen Andersdatter Vindelbo} og Mindste daatter —
Dåb nr. 2141
65471743.05.02Karen Vistesdatter Kodbøl- Vester 0.06  1742.10.07 FAR: Viste Christensen Rahbek.MOR: Karen Andersdatter Vindelbod: 2 Maij begrov Vidsted {Christensen Rahbek} Koodbølls hustrue og Mindste daatter {Karen Vistesdatter}
NOTITS: Tvilling med Anders.
65481743.05.05Navnløs Vinbæk 0.01  1743.04.14 FAR: Bertel Sørensen Smed.MOR: Marie JørgensdatterDom : 3 p : Pascha begrov Bertel {Sørensen} smed i Vinbek hans spæde barn
NOTITS: *1743.04.14cc, skønnet født tre uger før begravelsen.
65491743.06.11Anne Christensdatter      MAND: Christen Lauridsen Seerup, Borris. d : 11 Junij begrov Christen {Lauridsen} Seerups hustrue {Anne Christensdatter}
NOTITS: Trolovet 1738.12.04 i Borris. Christen Seerup synes at have forladt Borris sogn derefter, ikke set mere.
65501743.06.26Karen Jensdatter Grønborg 69cc  1674cc  MAND: Eske Pedersen Grønborg, Grønborg, Borris. d : Junij begrov Eske {Pedersen} Grønborgs Moder {Karen Jensdatter}
65531743.08.22Johanne Sønderskov Sønderskov     d : 22 ditto {Aug :} begrov Johanne Synderskov
NOTITS: Kunne være Søren Sønderskovs kone eller Peder Sørensens kone eller Lars Jensens anden kone eller noget helt tredje.
65551743.10.11? Niels Jensen Melgaards kone Ingeborgs moder Hjoptarp 48c+  1695c-  DATTER: Ingeborg Niels Jensen Melgaards kone, Hjoptarp (Melgaard), Borris. SVIGERSØN: Niels Jensen Melgaard, Hjoptarp (Melgaard), Borris. d : jj ditto {Oct: 1743.} begrov Niels {Jensen} Meldgaard i hiuptarp hans hustruis {Ingeborg} Moder
65581744.01.22? Oster Jensens kone      MAND: Oster Jensen, Borris. Samme dag {d : 22 janv:} begrov bemte {fra sønnens dåb samme dag} Oster Jensens hustrue
NOTITS: Hendes dreng Jens Ostersen døbt samme dag. Denne Oster Jensen †1755 i Sønderskov her i Borris passer ikke ind i familien Jens Ostersen †1777 i Birkebæk i Assing sogn. Der findes en del Oster og Ostersen i Gjellerup sogn tillige.
65621744.04.26Johanne Cathrine Jensdatter Sønderskov 4.04  1739.12.20 FAR: Jens Larsen Sønderskov.MOR: Kirsten PedersdatterDitto {Dca 3tia p: Pascha} begrov Jens lassen Synderskovs daatter Johan Cathrin .
Dåb nr. 2604
65651744.06.21Maren Olufsdatter Sønderby 30cc  1714cc  MAND: Christian Knudsen Sønderby, Sønderby, Borris. Dom : 3 à Trin : begrov Christian {Knudsen} Sønderb: hustrue {Maren Olufsdatter} .
NOTITS: Viet 1739.06.17. Navnet Maren Olufsdatter i skiftet efter ham 27 marts 1773 i Tarm.
65671744.10.04Karen Jensdatter Vindelbo     MAND: Anders Thomsen Vindelbo, Vindelbo, Borris. Dom : 18 [an?] à Trin : begrov Anders {Thomsen} Vindelbois hustrue {Karen Jensdatter}
NOTITS: 3. kone. Hun er formodentlig ældre, da de troloves 1735.09.29 i Borris, for de får ingen børn sammen.
65701745.06.07Dødfødt Aagaard 0.00  1745.05.30 FAR: Villads Pedersen Aagaard.MOR: Mette NielsdatterSamme dag {Feria 2da Pent:} Villads Aagaards hustrue , hvis barn dødfød til forn er bleven iordet —
NOTITS: Skønnet født *1745.05.30c en uge før introduktionen. Kan være flere uger forkert.
65711745.06.30Maren Olufsdatter Skobæk 75cc  1670cc  MAND: Christen Jensen Kjær, Skobæk, Borris. d : 30 Julij begrov Maren Olufsd : i Færgehuset.
NOTITS: Tidligste nævnelse af Færgehuset ved Skjern å i Skobæk.
65721745.07.11Karen Christensdatter Vesterby     MAND: Peder Christensen Vesterby, Vesterby, Borris. Ditto {Dom : 4ta à trin:} begrov samme {Peder Christensen Vesterbys Daatter , Karen} barns Moder {Karen}
NOTITS: Christensdatter fra Slumstrup skifteprotokol.
65751745.11.14Dødfødt Gaasdal 0.00  1745.11.10 FAR: Mads Gaasdal.MOR: ? Mads Gaasdals kone. Dom : 22 à Trin : begrov Mads Gaasdals dødfødde barn —
NOTITS: Fødslen skønnet til fire dage før begravelsen.
65761745.11.21Dødfødt Vinbæk 0.00  1745.11.17 FAR: Bertel Sørensen Smed.MOR: Marie Jørgensdatter Ditto {Dom : 23 a Trin :} begrov Vinbek Smeds {Bertel Sørensen} Dødfødde barn.
65781745.12.23Kirsten Vesterby 52cc  1693cc  MAND: Christen Vesterby, Vesterby, Borris. d : 23 dec : begrov Christen Vesterbyes hustrue {Kirsten}
NOTITS: Trolovet 1718.11.01 i Borris.
65791745.12.27Dødfødt Gravel 0.00  1745.12.23 FAR: Thomas Christensen Gravel.MOR: Mette ChristensdatterFeria 3tia Nat : xti begrov Thomas {Christensen} Graulds dødfødde barn —
NOTITS: Forældre gift 1745.05.16 i Borris.
65801746.01.01Sidsel Cathrine Giødesdatter Gaasdal- Store 4.05  1741.08.06 FAR: Giøde Jensen Gaasdal.MOR: ? Giøde Jensen Gaasdals kone. 1746. Festo Novi Anni begrov Sidsel Cathrin af Gaasdal —
65841746.03.20Kirsten Sørensdatter      Tiio {Midfaste Søndag} begrovKirsten Sørensdaatter
NOTITS: Ikke identificeret.
65861746.04.17Birgitte Nielsdatter Skobæk     MAND: Søren Skobæk, Skobæk, Borris. Dom : 1ma p: pascha begrov Søren Skobeks hustrue {Birgitte Nielsdatter}
NOTITS: Trolovet 1740.05.22 i Borris, ikke ellers kendt.
65901746.06.19Maren Mortensdatter Præstgaard Debelmose 39.04  1707.02.13  MAND: Oluf Christian Pedersen Tranmose, Debelmose, Borris. Som: 2 à Trin : begrov Oluf {Christian Pedersen} Tranmoses hustru {Maren Mortensdatter Præstgaard} , som død d: 15 Junij —
NOTITS: Trolovet 19.04.1745 i Borris, barn før ægteskab 1739.09.27 #2600 i Hannerup i Faster. Tvillinger døbt 12 juni 1746, moderen begravet en uge efter 19 juni 1746.
Dåb nr. 2072
65911746.07.03Anne Marie Jensdatter Helgaard 0.02  1746.05.01 FAR: Jens Lauridsen Helgaard.MOR: Karen PedersdatterDom : 4ta à Trin begrov Jens Lauridsen Helgaards spæde daatter {Ane Marie} , der blev opprimerit af Forældrene —
NOTITS: Forældrene viet 1741.10.15 i Borris
65971746.10.16Johanne Christensdatter Vindelbo 0.01  1746.09.18 FAR: Christen Andersen Vindelbo.MOR: Maren SørensdatterDitto {Dca 19 à Trin :} begrov Christen {Andersen} vindelbois d : Johanne
66001747.05.071. Tvilling Vinbæk 0.01  1747.05.04 FAR: Bertel Sørensen Smed.MOR: Marie JørgensdatterDitto {Dca 5 ta p : Pascha} begrov Vinbek smeds {Bertel Sørensen Smed} Tvillinger {1. Tvilling} , som havde [havit?] daab hiemme j par dage tilforn —
NOTITS: Hjemme-dåbsdagen "et par dage før" skønnet til tre dage før begravelsen. Dåbsnavn ikke noteret i kirkebogen.
66011747.05.072. Tvilling Vinbæk 0.01  1747.05.04 FAR: Bertel Sørensen Smed.MOR: Marie JørgensdatterDitto {Dca 5 ta p : Pascha} begrov Vinbek smeds {Bertel Sørensen Smed} Tvillinger {2. Tvilling} , som havde [havit?] daab hiemme j par dage tilforn —
NOTITS: Hjemme-dåbsdagen "et par dage før" skønnet til tre dage før begravelsen. Dåbsnavn ikke noteret i kirkebogen.
66021747.06.04Dødfødt Vesterby 0.00  1747.05.31 FAR: Christen Christensen Kousgaard.MOR: Maren NielsdatterDitto {Dom: 1ma à Trin :} begrov dend 2den Tvilling , som var dødfød
NOTITS: Tvilling. Fødsel skønnet 4 dage før begravelsen. Forældre trolovet 1739.04.13 i Borris.
66031747.06.11Karen Knudsdatter Egvig 31.02  1716.04.01 FAR: Knud Jensen Egvig.MOR: Else VillumsdatterDitto {Dca 2da à Trin :} begrov Karen Knudsd : , der var i de Fattigis tal —
NOTITS: Karen fik med hosekræmmer Peder Christensen en søn Knud i 1745 som døde 1746 fjorten måneder gammel.
Dåb nr. 2255
66041747.06.24Maren Helgaard Helgaard     Festo Johannis B: {Baptistæ} begrov stachlen Maren Helgd
NOTITS: Dette kan være: 1. Maren Thomasdatter der var gift 1709 med Jørgen Helgaard. 2. Maren gift med Peder Helgaard ses 1720 #2332. 3. Maren Jørgensdatter *1723c (fra konfirmation) datter af Jørgen Helgaard.
66061747.08.13Anne Christensdatter Sønderskov 57cc  1690cc  MAND: Anders Larsen Sønderskov, Sønderskov, Borris. Ditto {Dom : jja à Trin :} begrov sal : Anders {Jensen} Synderskovs Enke{Anne Christensdatter}
66081747.10.29Anne Madsdatter Bjerg     FAR: Mads Justesen.MOR: ? Mads Justesens kone. Dom : 22 à Trin : introd : Mads Justesens hustrue — Ditto begrov samme Mands daatter Ane Bierg
NOTITS: Mads Justesen får sønnen Daniel døbt 27 aug 1747 i Borris. Kun nævnt disse to gange i Borris kirkebog. Navnet Bjerg bruges blandt andet i nabosognet Sønder Felding.
66101748.01.14Anne Jakobsdatter Lindvig? 25c  1721c  MAND: Frands Mortensen, Borris. Dca 2da p : Epiph : begrov Frands Mortensens hustrue {Anne Jakobsdatter} og hendis Søn {Peder et} Aar gl : —
Dåb nr. 1987
66141748.03.10Dødfødt Grønborg 0.00  1748.03.06 FAR: Eske Pedersen Grønborg.MOR: Margrethe Cathrine ChristensdatterDitto {2den Søndag i Faste} begrov Eske {Pedersen} Grønborgs dødfødde Søn —
66151748.03.10Navnløs Hvollig 0.01  1748.02.17 FAR: Peder Hvollig.MOR: ? Peder Hvolligs kone. Ditto {2den Søndag i Faste} begrov Peder Hvolvigs liden daatter
NOTITS: Fødselsdato skønnet tre uger før begravelsen *1748.02.17, kan være flere uger forkert. Ikke beskrevet som hjemmedøbt. Peder Hvollig ikke identificeret.
66171748.03.17Sidsel Sørensdatter Gosvig Tarp 63cc  1685cc  MAND: Peder Pedersen Tarp, Tarp, Borris. 3die Søndag i Faste begrov Peder Pedersen i Tarp g hustrue {Sidsel Sørensdatter Gosvig}
NOTITS: Trolovet 1710.03.02 i Borris.
66211748.04.24Else Madsdatter Debelmose 68cc+   1680c-  MAND: Mads Pedersen Vestergaard, Debelmose (Vestergaard), Borris. Ditto {d : 24 April} begrov Mads {Pedersen} vestergaards hustrue {Else Madsdatter}
66271748.08.08Kirsten? Jensdatter Busk 5.02  1743.05.19 FAR: Jens Olesen Busk.MOR: Ane ChristensdatterDitto {d: 8 Aug :} begrov Jens {Olesen} Buskis daatter{Kirsten?}
NOTITS: Kirsten er en datter af Jens Busk, men det er ikke helt afsikret om det er hende der begraves her. Sandsynligt jo.
66291748.09.01Ane Jensdatter Tarp     Dom : 12 begrov Ane Jensdaatter i Tarp —
NOTITS: Ikke identificeret.
66311748.11.03Johanne Jensdatter Risbjerg Debelmose 63cc  1685cc FAR: Jens Nielsen Grønborg, Grønborg, Borris. MAND: Jep Andersen, Risbjerg, Brande. Ditto {Dom : 21} begrov Johanne {Jensdatter} Risberg
NOTITS: Gift 1710.03.09 i Borris med Jep/Jeppe Andersen af Risbjerg i Brande. Deres barn Jens Jepsen Risbjerg bliver trolovet 1748.02.16 i Borris med Anne Kirstine og de bosætter sig i Debelmose i Borris, hvor hans mor, Johanne Risbjerg her, er flyttet med.
66331748.12.01Anne Hvollig Hvollig     Ditto {Dom : 1ma Adv :} begrov Ane Hvolv
NOTITS: Ikke identificeret.
66341748.12.01Else Jensdatter Egvig 0.07  1748.05.10 FAR: Jens Pedersen, Debelmose, Borris.MOR: Kirsten Knudsdatter Egvig. Ditto {Dom : 1ma Adv :} begrov Kirsten {Knudsdatter} Egvigs spede barn {Else}
66351748.12.15Anne Marie Jensdatter Helgaard 0.01  1748.11.03 FAR: Jens Lauridsen Helgaard.MOR: Karen PedersdatterDom: 3 Adv : begrov Jens {Lauridsen} helgaards spede barn {Ane Marie}
66361749.02.11Karen Votkær Votkær     Taksig : Fæst begrov Karen Votkier
NOTITS: Dette kan være Karen Nielsdatter *1734.10.10 Votkær 14 år datter af Niels Nielsen Votkær. Eller det kan være på den anden halvgård Erik Christensens kone, hvis navn ikke kendes.
66391749.03.02Abelone Hoven Hvollig     2den Søndag i Faste begrov Apelone Hoven , som døde i Hvolvig —
NOTITS: Ikke identificeret.
66401749.04.03Maren Moesgaard Moesgaard     Skiærtorsdag begrov Maren Mosgaard
66411749.05.04? Peder Jakobsen Lindvigs 1. kone Lindvig     MAND: Peder Jakobsen Lindvig, Borris. Ditto {Dca 4ta p : Pascha} begrov Peder {Jakobsen} Lindvigs hustrue
66421749.06.11Ellen Jochumsdatter Købke Kirken- Ved   1710.04.17  MAND: Mads Justesen Bjerg Glarmester, Borris. d : jj Junj begrov Mads {Justesen Bjerg} Glarmesters hustrue {Ellen Jochumsdatter Købke}
NOTITS: Brejl skifte Lundenæs #194: "194 Ellen Jochumsdatter Købke ved Borris Kirke. 19.6.1749, fol.44. E: Mads Justesen Bjerg, glarmester. B: Johanne Marie 8, Marie Kirstine 6, David 1½." Ingen af børnene født i Borris. Hun er søster til degn Michel Jochumsen Købke i Vorgod †1719.02.20, hvis datter Birgitte Michelsdatter Købke er gift med Knud Jensen i Sønderby i Borris. Ellen og Mads er flyttet til Borris 1748c. Mads skal have været Glarmester i Ringkøbing. Ellen Jochumsdatter *1710 i Vorgod og Michel Jochumsen er børn af degn Jochum Michelsen Købke og Maren Vistesdatter i Vorgod.
66451749.08.03Ane Gravel Gravel     Dom : 9 à Trin : begrov Ane Grauld
NOTITS: Ikke identificeret.
66471749.12.07? Niels Jensens mor      SØN: Niels Jensen, Borris. Dom : 2da Adv: begrov Niels Jensens Moder
NOTITS: Muligvis Niels Jensen i Debelmose trolovet 1741.10.03 med Maren Poulsdatter
66511750.03.04 Birgitte Michelsdatter Købke Sønderby 70c+  1680c-  MAND: Knud Jensen Sønderby, Sønderby, Borris. d : 4de Maij begrov Birgithe {Michelsdatter Købke} Sønderbye
NOTITS: Der er en svag mulighed for at det ikke er Knud Jensen Sønderbys kone men i stedet datteren Birgitte Marie Knudsdatter *1709.10.20 Sønderby og 41 år gammel. Det ses ofte at ægtefæller dør kort tid efter partnerens død.
66561750.09.29? Christen Kærlers kone Borris- Krog     MAND: Christen Kærler, Præstegaarden (Aftensang), Egtved. Festo Michaelis begrov Christian Kærlers hustrue som døde i Krog paa sin rejse til Ringkiøbing med træe tøfler , Manden angav sig at være fra Egtvad Sogn , boende i et afbygger Huus paa Præstegaardens Mark, Aftensang kaldit —
66581750.11.22Inger Nørgaard Hjoptarp 85cc  1665cc  MAND: Laurids Nørgaard, Borris. Ditto {Dca 26} Inger Nørgaard
66601750.12.17? Mads Svendsen Odderskærs datter Odderskær    FAR: Mads Svendsen Odderskær.MOR: Anna Laustdatter NørgaardDitto {Dom : 3tia Adv :} Mads {Svendsen} Odderskiers daatter
NOTITS: Der er tre mulige døtre: Karen 35, Anna 28 og Karen 20.
66611751.01.06Navnløs Debelmose 0.01  1750.12.14c FAR: Jens Jepsen Risbjerg.MOR: Anne Kirstine1751 . Festo Epiph : begrov Jens {Jepsen} Risbergs spede Barn
NOTITS: *1750.12.14c. Jens Risbjerg har en to årig søn Jeppe *1749.01.06, men det menes, at når præsten Hauch skrive spæd, så er der tale om et barn som er nogle uger gammel, i de fleste tilfælde udøbt. Og konen Ane Kirstine dør i barselseng en uge efter.
66621751.01.17Anne Kirstine Debelmose 28c+  1723c-  MAND: Jens Jepsen Risbjerg, Debelmose, Borris. Ditto {Dca 2da p : Epiph :} begrov Jens Risbergs h : {Anne Kirstine}
66631751.03.07An Dalager 70cc  1680cc  MAND: Christen Toft, Dalager, Borris. Dca Reminisc : begrov Christen Tofts h : {An}
NOTITS: Christen Toft kunne have været gift to gange.
66691751.05.09Peder? Odderskær Odderskær     Dom : 4 p : Pascha begrov [Peder?] Odderskier
NOTITS: Fornavnet Peder er problematisk, det er skrevet oven over et andet gennestreget navn Christen, som dækker over noget af fornavnet. Der er ikke ellers set en Peder i Odderskær.
66741751.11.25? Lars Jensens 2. kone Sønderskov 71cc  1680cc  SØN: Jens Larsen Sønderskov, Sønderskov, Borris. MAND: Lars Jensen, Sønderskov, Borris. d : 25 Nov: begrov Jens Lassens Moder {Lars Jensens 2. kone}
NOTITS: Lars Jensen og 2.kone gift 1705c, ikke i Borris.
66771752.02.22Dødfødt Helgaard   1752.02.18c FAR: Jens Lauridsen Helgaard.MOR: Karen PedersdatterDitto {2den Søndag i Faste} begrov Jens Lauridsen Helgaards dødføde barn -
Dåb nr. 2805
66821752.08.16Ane? Niels Larsen Egvigs kone Egvig 52+  1700cc-  SØN: Peder Nielsen Egvig, Egvig, Borris. MAND: Niels Larsen Egvig, Egvig, Borris. d : 16 Aug begrov Ane? Peder {Nielsen} Egvigs Moder
NOTITS: An se #2777 fadder.
66831752.08.16Kirsten Nielsdatter Tarp 0.05  1752.03.15 FAR: Niels Rasmussen, Bukkær, Assing.MOR: Kirsten Thomasdatter. Ditto {d : 16 Aug} begrov Karen Thomasdatters uægte Barn {Kirsten Nielsdatter} .
NOTITS: Karen Thomasdatter *1720.07.21 i Tarp, datter af Thomas Larsen? Tarp.
66851752.12.06Maren Andersdatter II Dalager     MAND: Mads Jakobsen Daller, Borris. Dom : 2da Adventis begrov Mads {Jakobsen} dallers H{ustrue}: {Maren Andersdatter II} .
NOTITS: Mads Jakobsen Daller 1. trolovet 1719.12.17 Borris med Maren Andersdatter I †1727.08.03. 2. trolovet 1727.10.12 Borris Maren Andersdatter II.
66871753.02.19Ingeborg Vinbæk Vinbæk     d : 19 Febr : begrov Ingeborg Vinbek — o —
NOTITS: Uklar. Mulig spekulation: Michel Smed Vinbæks †1740.09.13 kone.
66911753.07.05Maren Nielsdatter Gravel Debelmose 40.08  1712.11.06  MAND: Niels Jensen Vestergaard, Debelmose (Vestergaard), Borris. d : 5te Julj begrov Niels {Jensen} Vestergaards H. {Maren Nielsdatter Gravel} — o —
NOTITS: Gift 1742.02.13 i Borris.
Dåb nr. 2184
66931753.08.12Else Husted      Dom ca 8vs à Trin : begrov Else Husted
NOTITS: Forbindelse til Christen Husted? Datter?
66961753.10.21Else Villumsdatter Egvig Egvig 73cc  1680cc  MAND: Knud Jensen Egvig, Borris. Ditto {Dom : 18 à Trin :} begrov Else {Villumsdatter} Egvig
NOTITS: Gift 1706.07.25 i Borris.
67001753.12.02Dorthe Frandsdatter      Dom : 24 à Trin : begrov Dorthe Frandsd:
NOTITS: Uklar.
67031754.03.03Maren Gravel Gravel     Ditto {1ste Søndag i Faste} begrov stachelen Maren Grauld
NOTITS: Ikke identificeret.
67041754.03.17Mette Aagaard Aagaard     MAND: Erik Holst, Aagaard, Borris. 3die Søndag i Faste begrov Mette Aagaard — o —
67061754.03.31Else Marie Christensdatter Odderskær 0.02  1754.02.11 FAR: Christen Odderskær.MOR: Sara EriksdatterDitto {1ste Søndag efter Midfaste} begrov Christen Odd: spede barn {Else Marie Christensdatter}
Dåb nr. 2834
67101754.06.09Else Votkær Votkær     Festo Trinit : begrov Elße Votkier — o —
NOTITS: Ikke identificeret, Else Nielsdatter *1738.02.02 Votkær #2580 gift 1758.09.10 i Borris med Niels Andersen Sandbek.
67161754.08.18Karen Thomasdatter Gravel 0.04  1754.04.14 FAR: Thomas Christensen Gravel.MOR: Mette ChristensdatterDom : 10 à Trin : begrov Thomas {Christensen} Grauld barn {Karen}
Dåb nr. 2838
67171754.09.15? Jens Feldbereders kone      MAND: Jens Feldbereder, Borris. Dom : ca 14ta à Trin : begrov Jens Feldbereders H{ustrue}: — o —
NOTITS: Jens Feldbereder ellers ikke set.
67191754.10.12Ingeborg Hjoptarp     SØN: Lars Nielsen Meldgaard, Hjoptarp (Meldgaard), Borris. MAND: Niels Jensen Melgaard, Hjoptarp (Meldgaard), Borris. d : 12 Oct: begrov Las {Nielsen} Meldgaards Moder {Ingeborg}
NOTITS: Navn Ingeborg se #2268.
67211754.11.10? Peders/en/datter Lindvig 0.01  1754.10.27c FAR: Peder Lindvig.MOR: Karen JensdatterDitto {Dom : 22 à Trin:} begrov Peder Lindvigs nye Barn
NOTITS: Karen Jensdatter er hans tredje kone gift 1754.09.29 i Borris seks uger før barnet fødes. Fødedatoen arbitrær sat til to uger før begravelsen. Skulle ikke være meget forkert. Kaldes "nye Barn", hvilket udsiger at det ikke var dødfødt.
Dåb nr. 2852
67221754.12.11Maren Larsdatter Aas      d: 11 Dec: begrov Maren Lasd : Aas
NOTITS: Ikke ellers set. Noteret i Borris kirkebog, men muligvis boede hun i Aas i Faster sogn.
67231754.12.15Ingeborg Gregersdatter Gaasdal- Lille 0.02  1754.10.17 FAR: Gregers Michelsen Lildgaasdal.MOR: Edel LauridsdatterDom : 3tia Adv: begrov Gregers {Michelsen} Lildgaasdals af vaade opprimerede barn {Ingeborg}
Dåb nr. 2851
67241754.12.22Avild Knudsen  0.03  1754.09.15 FAR: Knud Engsig.MOR: Karen EngsigDom : 4ta Adv: begrov Knud Engsigs af Vaade opprim barn , Avild , over huis død var taget lovlig syn , og derpaa resolv : af Amtmanden —
NOTITS: Moderen Karens navn i introduktion 26. 12. 1755.
Dåb nr. 2847
67251755.02.02Stine Dalager     HUSBOND: Sten Danielsen Rasch, Dalager, Borris. Festo Purif : Mariæ begrov lille Jomfr: Stinesom Forv: Rasch havde taget til sig fra Viborg.
NOTITS: Ikke identificeret.
67321755.12.05? Christen Gravels kone Gravel     MAND: Christen Gravel, Gravel, Borris. d: 5 Dec : begrov Christen Graulds H :
NOTITS: Ikke identificeret.
67341756.01.16Malene Vogelius Præstegaarden     d : 16 Janv : begrov Sal : An El[?] Malene Wogel: —e—
NOTITS: Formodes at være beslægtet med præsten i Vorgod 1743-65 Mathias Jakob Vogelius
67351756.01.25Mette Offersdatter Dalager 4.00  1752.01.01 FAR: Offer Pedersen Daller.MOR: Johanne OlufsdatterDitto {Dom : 3tia P : Epiph :} begrov Offer {Pedersen} Dallers daatter {Mette}
NOTITS: Yngste datter, har to andre ældre Karen og Else Marie.
Dåb nr. 2804
67371756.02.29Karen Jensdatter      Dom : esto mihi begrov Karen Jensd :
NOTITS: Der er på den tid fx en Karen Jensdatter i Præstegaarden. Karen Jensdatter i Lindvig †1789.03.08 Lindvig.
67391756.03.31Ingeborg Lauridsdatter Hjoptarp 0.09  1755.06.22 FAR: Laurids Knudsen Nørgaard.MOR: Ane Kirstine Christensdater Stierd : 31 Martij begrov Laurids {Knudsen} Nørgaars daatter {Ingeborg}
NOTITS: Første barn. Hun står ikke i skiftet efter faderen 1796.
67411756.04.29Bodil Kirstine Jensdatter  21c  1735c  d : 29 April begrov Bodil Kierstine Jensdaatter .
NOTITS: Konfirmeret 1751.04.18 af Borris.
67441756.05.05Ane Katrine Knudsdatter Hjoptarp 12.02  1744.03.08 FAR: Knud Christensen Søndergaard.MOR: Mette SørensdatterDitto {d : 5 Maij} begrov Knud {Christensen} syndergaars daatter {Ane Katrine}
NOTITS: Her siges datter - fire dage senere begraves Knud syndergaars barn, som tages at være det sidst fødte, nemlig Karen, fire måneder gammel.
67461756.05.09Karen Knudsdatter Hjoptarp 0.04  1756.01.11 FAR: Knud Christensen Søndergaard.MOR: Mette SørensdatterDitto {Dom: 3 p : Pascha} begrov Knud syndergaards barn{Karen}
67511756.06.07Inger Jakobsdatter Gaasdal- Store 68c  1688c-   MAND: Lars Larsen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris. Feria 2da Pent : begrov Las {Larsen} Gaasdals h : {Inger Jakobsdatter} —e—
67541756.08.01? Poul Christensen Debelmoses kone Debelmose     MAND: Poul Christensen Debelmose, Debelmose, Borris. Dom : 7 à Trin : begrov Povl develm : h: {Poul Christensen Debelmoses kone}
67581756.12.05Ane Moesgaard  51cc  1705cc  Ditto {Dom : 2da Adv :} begrov Ane Mosgaard—o—
NOTITS: Bærer 1730 #2470. Christen Jakobsen Moesgaard eventuelle kone? Muligvis Nielsdatter.
67591756.12.26Johanne Kirstine Jensdatter Busk 0.02  1756.10.17 FAR: Jens Olesen Busk.MOR: Ane ChristensdatterDitto {Feria 2da Nat: Xti} begrov Jens {Olesen} Busks spede barn {Johanne Kirstine}
67621757.02.27Anne Andersdatter Helgaard Helgaard 67c  1690c  MAND: Peder Helgaard, Helgaard, Borris. 1ste Sønd : i Faste begrov Ane {Andersdatter} Helgaard
NOTITS: Gift 1714.12.27 i Borris.
67661757.04.07Anne Kirstine Jensdatter Debelmose 3.09  1753.07.22 FAR: Jens Jepsen Risbjerg.MOR: Maren JensdatterDitto {Skiærtorsdag} begrov Jens {Jepsen} Risbergs daatter {Anne Kirstine}
NOTITS: 2. kone.
Dåb nr. 2826
67671757.04.24?     FAR: Peder Graversen.MOR: ? Peder Graversens kone. Dom : 2da p: Pascha begrov Ped_ Graversens barn
NOTITS: Denne Peder Graversen ellers ikke set. Ingen dåb. Kunne handle sig om barn der kun levede nogle dage.
67701757.06.26Sidsel Christensdatter Dalager 1.01  1756.05.27 FAR: Christen Pedersen Daller.MOR: Else Nielsdatter GrønborgDitto {Dom : 3 à Trin :} begrov Christen {Pedersen} Dallers barn {Sidsel}
67721757.08.09Marie Sørensdatter Skobæk Skobæk 18.11  1738.08.31 FAR: Søren Skobæk.MOR: Lucie Jensdatter Aggerd : 9 Aug : begrov Marie Skobæk
67731757.11.10Inger Thomas Tarps enke Tarp 62cc  1695cc  MAND: Thomas Tarp, Tarp, Borris. d : 10de Nov : begrov Thomas Tarpis Enke {Inger}
NOTITS: Navn Inger i dåb #2338.
67751757.12.18Navnløs Sønderskov   1757.12.01c FAR: Jep Larsen Sønderskov.MOR: Else DavidsdatterDom : 4ta Adv : begrov Jep {Larsen} synderskous nafnløse Barn.
67761757.12.20Ane Elisabeth Albertin  0.05  1757.07.18 FAR: Peder Albertin de, Slumstrup, Sædding.MOR: Cathrine Christine Hansdatter Folsach, Slumstrup, Sædding. d : 20 Dec : blev Hr Etatsraad v: Albertins mindste Sal: Frøichen Daatter {Ane Elisabeth} begraven —
NOTITS: Han navn er ikke von Albertin men de Albertin.
67771758.01.01Birgitte Huus Kvisthus?     Ditto {Festo Novi Anni } begrov Birgithe Huus —o—
NOTITS: Muligvis Birgitte Nielsdatter gift med Søren Sørensen Huus †1744.03.01 Kvisthus Borris.
67791758.02.12Anne Marie Christensdatter Duedal 16.06  1741.07.30 FAR: Christen Duedal.MOR: ? Christen Duedals kone. Ditto {Dom : Invoc: } begrov Christen dudals daatter {Anne Marie}
67811758.05.24Margrethe Nielsdatter Boltvig Lindvig 68cc  1690c  SÖN: Peder Jakobsen Lindvig, Lindvig, Borris. d : 24 Maij begrov Peder {Jakobsen} lindvigs Moder {Margrethe Nielsdatter Boltvig}
67821758.06.06Anne Mortensdatter Gaasdal- Lille 68c  1690c  MAND: Peder LilleGaasdal, Gaasdal- Lille, Borris. Dom : 2da à Trin : begrov Peder Lildgaasdals h{ustrue}: {Anne Mortensdatter}
NOTITS: Fødsel ud fra gift 1711.
67911758.12.07Maren Agger Krog 83cc  1675cc  MAND: Christen Knudsen, Krog, Borris. d: 7 Dec: begrov Maren Agger
NOTITS: Kaldes af og til Maren Krog.
67931759.01.14? Christen Husteds kone Dalager? 54cc  1705cc  MAND: Christen Husted, Borris. Dom 2do p : Epiph : begrov Christen Husteds h:{ustrue} —e
67961759.03.20Dorte Lisbeth Christensdatter Daller  11.00  1750.03.30 FAR: Christen Pedersen Daller.MOR: Else Nielsdatter Grønborgd : 28 Martij begrov Dorthe {Lisbeth} Christensd: Daller .
Dåb nr. 2769
67981759.04.04Maren Sørensdatter Sønderskov 20.08  1738.07.20 FAR: Søren Sønderskov.MOR: ? Søren Sønderskovs kone. d : 4de April begrov Maren Sørensd: Synderschou —
NOTITS: Faderen Søren Sønderskov †1754.06.16 Sønderskov.
Dåb nr. 2590
67991759.04.04Johanne Olufsdatter Daller Dalager 39.10   1719.06.07  MAND: Christen Pedersen Daller, Dalager, Borris. Ditto {d : 4de April} begrov Johanne {Olufsdatter} Daller
NOTITS: Gift 1745.03.07 i Borris.
Dåb nr. 2313
68011759.04.18Karen Mortensdatter Sønderby Sønderby 79cc  1680c  MAND: Christen Laursen Colding, Borris. d : 18 April begrov Karen {Mortensdatter} Synderbye
NOTITS: Gift 1704.08.13 i Borris med Christen Laursen (Colding) *1660cc †1735.12.04 Sønderby.
68021759.05.20Ane Cathrine Poulsdatter Fonager 0.01  1759.04.17 FAR: Poul Christensen Fonager.MOR: Birgitte PedersdatterDom : 5ta p : Pascha begrov Poul {Christensen} Fonagers spede barn {An Cathrine}
68041759.07.21Kirsten Slikdal Slikdal     d : 21 Julij begrov Kiersten Slikdal
NOTITS: Niels Thomsen Slikdal og Dorte Gravel har to døtre Kirsten, den ene død 1734 med angivet navn, den anden gift med Peder Christensen i Bjødstrup i Gjellerup. Ikke identificeret.
68071759.12.16Dødfødt  0.00  1759.12.12 FAR: Poul Furland.MOR: ? Poul Furlands kone. Ditto {Dom : 3 i Adv:} begrov Povl Furlands dødføde barn —
68111760.01.27Ane Jensdatter Debelmose 0.11  1759.02.25 FAR: Jens Christensen Kastbjerg.MOR: Dorte NielsdatterDom : 3tia p : Epiph : begrov Jens Kastbrgs d{atter} {Ane} —1—
NOTITS: Dette er muligvis forkert! Født i Bølling. Efter Dortes død (Hugo Dynesen har hende død 1800) giftede Jens Kastbjerg sig til en gård i Debelmose i Borris. Forældrene gift 1756.03.11 i Bølling.
68171760.05.09? Mons Høgs datter    1759.11c FAR: ? Høg.MOR: ? Mons Høgs kone. d : 9de Maij begrov Monr Høgs daatter —e— ½ —
NOTITS: Ikke identificeret.
68191760.05.27Anne Marie  73c 73 1687c  d : 29 Maij begrov Stachels Ane Marie — 73 —
NOTITS: Ikke identificeret.
68231760.09.07Dødfødt Sønderskov 0.00  1760.09.03 FAR: Jep Larsen Sønderskov.MOR: Else DavidsdatterDom : 14ta à Trin: begrov Jep {Larsen} synderskovs dødføde barn.
NOTITS: Fødedato skønnet omtrentlig fire dage før begravelsen.
68251760.10.12Dødfødt Dalager 0.00  1760.10.08 FAR: Christen Pedersen Daller.MOR: Else Nielsdatter GrønborgDom : 19 à Trin : begrov Christ_ {Pedersen} dallers dødfødde Barn.
NOTITS: Fødedato skønnet fire dage før begravelsen.
68261760.11.30Else Marie Christensdatter Odderskær 3.05  1757.06.19 FAR: Christen Pedersen Odderskær.MOR: Sara EriksdatterDitto {Dom : 1ma Adv :} begrov Christen {Pedersen} Odderskiers daatterElse Marie — ½ —
NOTITS: Problem: alderen angive til ½ år, men 14 dage før begravelsen døbes deres dreng Peder, så det er ikke muligt. Der stod først "barn" men det er overstreget og "daatter" tilføjet.
68271760.12.07? Jensdatter Sønderby 0.02c  1760.09c FAR: Jens Michael Knudsen.MOR: Karen PedersdatterDom : ca 2da Av: begro Jens Mich: {Knudsens} daatter — ½ —
NOTITS: Dåben glemt i kirkebogen, men moderen introduceret 30 november 1760 uden dåb. Faderen kaldes altid Jens Michael, aldrig Knudsen. Når præsten angiver ½ år betyder det født indenfor det sidste år ikke seks måneder.