Borris-Faster Kommenteret Kirkebog 
Trolovede og viede  1702 - 1754
Klapversion - kirkebogsteksten og notitser klapper ud
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Borris-Faster kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender vielsens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Den komplette tekstversion er noget uoverskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Vielser i kronologisk rækkefølge. Og trolovede 1792-98.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Fx 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
Hvis det vides, hvor parret bosatte sig, angives det.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
Examinerede 1703-04 findes under konfirmerede. Kirkebogshuller 1721-24 og 1729.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   Nr. 8355 0099.01.13 VIET.: Absalom Methusalemsen, 165 år, Askom, Hebron ∞ Leah Nathansdatter, 45 år, Moab, Judæah

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   Nr. 8055 1791.03.17 TRO.: Lars Jensen Smed, 75 år, Uhre, Brande ∞ Anne Kirstine Jensdatter, 28 år, Fasterholt, Arnborg

Født bruges her for døbe dato eller år.
TRO. = TROLOVET.

Klik på en linie, så klapper kirkebogsteksten ud. Klik nok engang, så går teksten væk igen.
Vis alle tekster (klik) .... Vis kun en linie per tekst (klik)
Nr. 7901 1702.09.24 VIET: sogn: Borris. Morten Pedersen Præstgaard, Annexgaarden, Faster ∞ Kirsten Christensdatter, Sønderskov, Borris, BOSAT: Faster Annexgaarden
Nr. 7902 1702.10.05 TRO.: sogn: Faster. Jens Houlesen, Bølling ∞ Catharina Nielsdatter, Annexgaarden, Faster, BOSAT: Bølling
Nr. 7903 1702.12.15 TRO.: sogn: Borris. Peder Christensen, Nørre Vium ∞ Mette Jensdatter, 23c år, Grønborg, Borris
Nr. 7904 1703.02.05 TRO.: sogn: Borris. Christen Pedersen, Bølling ∞ Kirsten Nielsdatter
Nr. 7905 1703.05.03 VIET: sogn: Borris. Christen Pedersen Degn, Kirkeby, Borris ∞ Kirsten Nielsdatter, Debelmose, Borris, BOSAT: Borris Kirkeby
Nr. 7906 1703.11.27 TRO.: sogn: Borris. Jens Hansen, Ørbæk, Hoven ∞ Johanne Nielsdatter? Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, BOSAT: Hoven Ørbæk
Nr. 7907 1703.11.28 TRO.: sogn: Faster. Søren Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster ∞ Else Christensdatter Amme, Fastergaard, Faster, BOSAT: Faster Klokmose
Nr. 7908 1703.12.27 VIET: sogn: Faster. Søren Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster ∞ Else Christensdatter Amme, Fastergaard, Faster, BOSAT: Faster Klokmose
Nr. 7909 1704.01.01 TRO.: sogn: Faster. Christen Nielsen Ejstrup, Ejstrup?, Faster? ∞ Maren Pedersdatter Smed, Faster, BOSAT: Borris Debelmose
Nr. 7910 1704.01.27 TRO.: sogn: Faster. Lars Pedersen Smed, 23c år, Lodal, Faster ∞ Kirsten Jakobsdatter, 19c år, Slumstrup Mølle, Sædding, BOSAT: Faster Lodal
Nr. 7911 1704.01.27 VIET: sogn: Borris. Clemmen Madsen, Skjern ∞ Maren Svendsdatter, Odderskær, Borris
Nr. 7912 1704.02.14 TRO.: sogn: Faster. Hans Nielsen Feldbereder, Faster ∞ Sidsel Madsdatter, Nørgaard, Bølling, BOSAT: Faster
Nr. 7913 1704.04.13 TRO.: sogn: Borris. Mads Pedersen Agger, Lemb ∞ Else Madsdatter, Debelmose, Borris, BOSAT: Borris
Nr. 7914 1704.04.22 TRO.: sogn: Borris. Niels Pedersen, 44c år, Holtum, Arnborg ∞ Johanne Thomasdatter Vendelbo, Vindelbo, Borris, BOSAT: Arnborg Holtum
Nr. 7915 1704.04.27 VIET: sogn: Borris. Jens Hansen, Ørbæk, Hoven ∞ Johanne Nielsdatter? Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, BOSAT: Hoven Ørbæk
Nr. 7916 1704.06.08 VIET: sogn: Faster. Christen Nielsen Ejstrup, Ejstrup?, Faster? ∞ Maren Pedersdatter Smid, Faster, BOSAT: Borris Debelmose
Nr. 7917 1704.06.08 VIET: sogn: Faster. Lars Pedersen Smed, 23c år, Lodal, Faster ∞ Kirsten Jakobsdatter, 19c år, Slumstrup Mølle, Sædding, BOSAT: Faster Lodal
Nr. 7918 1704.06.15 VIET: sogn: Borris. Mads Pedersen Agger, Lemb ∞ Else Madsdatter, Debelmose, Borris, BOSAT: Borris
Nr. 7919 1704.06.24 VIET: sogn: Borris. Niels Pedersen, 44c år, Holtum, Arnborg ∞ Johanne Thomasdatter Vendelbo, Vindelbo, Borris, BOSAT: Arnborg Holtum
Nr. 7920 1704.07.26 TRO.: sogn: Borris. Christen JensenMette Sørensdatter, Gosvig, Borris, BOSAT: Borris Gosvig
Nr. 7921 1704.08.14 TRO.: sogn: Borris. Christen Laugesen Colding, Colding, Stauning ∞ Karen Mortensdatter, Lindvig, Borris, BOSAT: Borris
Nr. 7922 1704.08.24 TRO.: sogn: Faster. Laust Andersen Holst, Faster ∞ Maren Jakobsdatter, Faster, BOSAT: Faster
Nr. 7923 1704.09.21 VIET: sogn: Borris. Christen Laugesen Colding, Colding, Stauning ∞ Karen Mortensdatter Lindvig, Lindvig, Borris, BOSAT: Borris
Nr. 7924 1704.10.26 VIET: sogn: Faster. Laust Andersen Holst, Faster ∞ Maren Jakobsdatter, Faster, BOSAT: Faster
Nr. 7925 1705.01.01 TRO.: sogn: Borris. Jens Jensen, Odderskær, Borris ∞ Kirsten Jensdatter Kye, Kye, Bølling, BOSAT: Borris Odderskær
Nr. 7926 1705.03.01 VIET: sogn: Borris. Jens Jensen, Odderskær, Borris ∞ Kirsten Jensdatter Kye, Kye, Bølling, BOSAT: Borris Odderskær
Nr. 7927 1705.04.09 TRO.: sogn: Borris. Jens Pedersen Vium, Nørre Vium ∞ Anne Nielsdatter, Mosgaard, Borris, BOSAT: Borris Mosgaard
Nr. 7928 1705.05.21 VIET: sogn: Borris. Jens Pedersen Vium, Nørre Vium ∞ Anne Nielsdatter, Mosgaard, Borris, BOSAT: Borris Mosgaard
Nr. 7929 1705.11.01 VIET: sogn: Faster. Poul Hannerup, Hannerup, Faster ∞ Maren Christensdatter
Nr. 7930 1706.02.11 TRO.: sogn: Faster. Laurids Jespersen, Sædding ∞ Maren Michelsdatter, Hannerup, Faster
Nr. 7931 1706.04.17 TRO.: sogn: Borris. Niels Madsen Huus, Skravhøj, Borris ∞ Kirsten Nielsdatter
Nr. 7932 1706.04.18 VIET: sogn: Faster. Laurids Jespersen, Sædding ∞ Maren Michelsdatter, Hannerup, Faster
Nr. 7933 1706.05.16 VIET: sogn: Borris. Niels Madsen Huus, Skravhøj, Borris ∞ Kirsten Nielsdatter
Nr. 7934 1706.06.08 TRO.: sogn: Borris. Poul Christensen Foersum, Foersum, Egvad ∞ Elsebe Dorethe Michelsdatter Købke, Sønderby, Borris, BOSAT: Egvad Foersum
Nr. 7935 1706.07.25 TRO.: sogn: Borris. Knud Jensen, Bjerg, Bølling ∞ Else Villumsdatter, Egvig, Borris, BOSAT: Borris Egvig
Nr. 7936 1706.09.26 TRO.: sogn: Faster. Søren Jensen, Slumstrup Mølle, Sædding ∞ Karen Jakobsdatter, Hannerup, Faster, BOSAT: Sædding Slumstrup Mølle
Nr. 7937 1706.10.03 VIET: sogn: Borris. Knud Jensen, Bjerg, Bølling ∞ Else Villumsdatter, Egvig, Borris, BOSAT: Borris Egvig
Nr. 7938 1706.10.10 VIET: sogn: Borris. Poul Christensen Foersum, Foersum, Egvad ∞ Elsebe Dorethe Michelsdatter Købke, Vorgod, BOSAT: Egvad Foersum
Nr. 7939 1706.10.28 TRO.: sogn: Borris. Mads Christensen Kjær, 21c år, Fasterkær, Faster ∞ Karen Jakobsdatter Ahler, 28c år, Ahlergaard, Borris, BOSAT: Borris Ahlergaard
Nr. 7940 1706.11.14 VIET: sogn: Faster. Søren Jensen, Slumstrup Mølle, Sædding ∞ Karen Jakobsdatter, Hannerup, Faster, BOSAT: Sædding Slumstrup Mølle
Nr. 7941 1707.01.23 TRO.: sogn: Borris. Christen HartvigsenKaren Giødesdatter, Slikdal?, Borris
Nr. 7942 1707.03.20 VIET: sogn: Borris. Mads Christensen Kjær, 21c år, Fasterkær, Faster ∞ Karen Jakobsdatter Ahler, 28c år, Ahlergaard, Borris
Nr. 7943 1707.06.13 TRO.: sogn: Faster. Knud Jensen, Sædding ∞ Maren Johansdatter, Fastergaard, Faster
Nr. 7944 1707.10.23 VIET: sogn: Faster. Knud Jensen, Sædding ∞ Maren Johansdatter, Fastergaard, Faster
Nr. 7945 1707.11.06 VIET: sogn: Faster. Jens Marcussen, Klokmose, Faster ∞ ? Jens Madsens enke, Hannerup, Faster, BOSAT: Faster Hannerup
Nr. 7946 1707.11.06 TRO.: sogn: Faster. Laust Sørensen, Stauning ∞ Maren Jakobsdatter, Aas, Faster
Nr. 7947 1707.11.13 VIET: sogn: Borris. Laust Sørensen, Klokmose, Borris ∞ Karen Thomasdatter, Klokmose, Borris
Nr. 7948 1707.12.27 VIET: sogn: Borris. Laust Sørensen, Stauning ∞ Maren Jakobsdatter, Aas, Faster
Nr. 7949 1708.03.08 TRO.: sogn: Borris. Anders Thomsen Vindelbo, 27c år, Vindelbo, Borris ∞ Maren Christensdatter, 25cc år, Drongstrup, Sønder Felding, BOSAT: Borris Vindelbo
Nr. 7950 1708.03.18 TRO.: sogn: Borris. Peder Mortensen, Dejbjerg ∞ Maren Jensdatter, Hjoptarp (Meldgaard), Borris, BOSAT: Sædding Bjerrebo
Nr. 7951 1708.05.13 VIET: sogn: Borris. Peder Mortensen, Bjerrebo, Sædding ∞ Maren Jensdatter, Hjoptarp (Meldgaard), Borris, BOSAT: Sædding Bjerrebo
Nr. 7952 1708.05.20 TRO.: sogn: Borris. Hans Jensen Degn, Kirkeby, Sønder Omme ∞ Inger Lauridsdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, BOSAT: Sønder Omme Kirkeby
Nr. 7953 1708.05.29 VIET: sogn: Borris. Anders Thomsen Vindelbo, 27c år, Vindelbo, Borris ∞ Maren Christensdatter, 25cc år, Drongstrup, Sønder Felding, BOSAT: Borris Vindelbo
Nr. 7954 1708.05.31 TRO.: sogn: Faster. Oluf Jensen Fiskbæk, 46c år, Fiskbæk, Nørre Vium ∞ Anne Jensdatter, 29c år, Fastergaard, Faster, BOSAT: Nørre Vium Fiskbæk
Nr. 7955 1708.06.24 VIET: sogn: Faster. Oluf Jensen Fiskbæk, 46c år, Fiskbæk, Nørre Vium ∞ Anne Jensdatter, 29c år, Fastergaard, Faster, BOSAT: Nørre Vium Fiskbæk
Nr. 7956 1708.07.08 VIET: sogn: Borris. Hans Jensen Degn, Kirkeby, Sønder Omme ∞ Inger Lauridsdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris
Nr. 7957 1708.08.26 TRO.: sogn: Borris. Peder Pedersen, Skarrild Grene, Skarrild ∞ Lisbet Mortensdatter, Lindvig, Borris, BOSAT: Skarrild
Nr. 7958 1708.10.21 VIET: sogn: Borris. Peder Pedersen, Skarrild Grene, Skarrild ∞ Lisbet Mortensdatter, Lindvig, Borris, BOSAT: Skarrild
Nr. 7959 1708.11.04 TRO.: sogn: Borris. Christen Jensen Kjær, 48c+ år, Tarp, Borris ∞ Maren Olufsdatter, 38cc år, Borris, BOSAT: Borris Tarp
Nr. 7960 1708.12.09 VIET: sogn: Borris. Christen Jensen Kjær, 48c+ år, Tarp, Borris ∞ Maren Olufsdatter, 38cc år, Borris, BOSAT: Borris Tarp
Nr. 7899 1708.12.26 TRO.: sogn: Borris. Christian Thomsen Høyer, Borris ∞ Cathrine Smit, BOSAT: Borris
Nr. 7961 1709.03.23 VIET: sogn: Borris. Christian Thomsen Høyer, Borris ∞ Cathrine Smit, BOSAT: Borris
Nr. 7962 1709.06.30 TRO.: sogn: Borris. Lars Larsen, Borris ∞ Inger Jakobsdatter, Gaasdal- Store, Borris, BOSAT: Borris Gaasdal- Store
Nr. 7963 1709.07.07 TRO.: sogn: Borris. Jørgen Helgaard, Helgaard, Borris ∞ Maren Thomasdatter, Borris, BOSAT: Borris Helgaard
Nr. 7964 1710.02.23 VIET: sogn: Borris. Christen Jepsen, Oddum ∞ Ida Margrethe Christensdatter Nygaard, Nygaard, Borris, BOSAT: Borris Nygaard
Nr. 7965 1710.03.02 TRO.: sogn: Borris. Peder Pedersen, Fastergaard, Faster ∞ Sidsel Sørensdatter Gosvig, Tarp (Gosvig), BOSAT: Borris Tarp
Nr. 7966 1710.03.09 TRO.: sogn: Borris. Jep Andersen, Risbjerg, Brande ∞ Johanne Jensdatter, Grønborg, Borris, BOSAT: Brande Risbjerg
Nr. 7967 1710.04.29 TRO.: sogn: Borris. Michel Nielsen Engsig, Engsig, Skjern ∞ Karen Odderskær, Odderskær, Borris
Nr. 7968 1710.05.29 VIET: sogn: Borris. Peder Pedersen Tarp, Fastergaard, Faster ∞ Sidsel Sørensdatter Gosvig, Tarp (Gosvig)
Nr. 7969 1710.06.01 VIET: sogn: Borris. Jep Andersen, Risbjerg, Brande ∞ Johanne Jensdatter, Grønborg, Borris, BOSAT: Brande Risbjerg
Nr. 7970 1710.06.22 VIET: sogn: Borris. Michel Nielsen Engsig, Engsig, Skjern ∞ Karen Odderskær, Odderskær, Borris
Nr. 7971 1710.09.18 TRO.: sogn: Borris. Christen Knudsen, Borris- Krog, Borris ∞ Kirsten Eskesdatter, Borris- Krog, Borris, BOSAT: Borris Krog
Nr. 7972 1710.11.02 VIET: sogn: Borris. Christen Knudsen, Borris- Krog, Borris ∞ Kirsten Eskesdatter, Borris- Krog, Borris, BOSAT: Borris Krog
Nr. 7973 1710.11.30 VIET: sogn: Borris. Lars Larsen, Borris ∞ Inger Jakobsdatter, Gaasdal- Store, Borris
Nr. 7974 1711.01.14 TRO.: sogn: Borris. Thomas Gaasdal, Gaasdal, Borris ∞ Mette Christensdatter Feldbereder, Tarp, Borris
Nr. 7975 1711.02.15 VIET: sogn: Borris. Thomas Gaasdal, Gaasdal, Borris ∞ Mette Christensdatter Feldbereder, Tarp, Borris
Nr. 7976 1711.03.18 TRO.: sogn: Borris. Lars MadsenBodil Larsdatter Duedal, Duedal, Borris, BOSAT: Borris Duedal
Nr. 7977 1711.04.12 VIET: sogn: Borris. Lars MadsenBodil Larsdatter Duedal, Duedal, Borris, BOSAT: Borris Duedal
Nr. 7978 1711.06.28 VIET: sogn: Borris. Jakob Jensen Lindvig Barfod, 50cc år, Lindvig, Borris ∞ Margrethe Nielsdatter Boltrup, Østergaard?, Lyne?, BOSAT: Borris Lindvig
Nr. 7979 1711.06.29 TRO.: sogn: Borris. Niels Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris ∞ Anne Marie Jakobsdatter Barfod, 19c år, Lindvig, Borris
Nr. 7980 1711.09.20 VIET: sogn: Borris. Niels Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris ∞ Anne Marie Jakobsdatter Barfod, 19c år, Lindvig, Borris
Nr. 7981 1711.10.15 TRO.: sogn: Borris. Peder Lille Gaasdal, 22c år, Gaasdal- Lille, Borris ∞ Anne Mortensdatter Kragmose, Præstegaarden, Borris, BOSAT: Borris Gaasdal- Lille
Nr. 7982 1711.11.22 VIET: sogn: Borris. Peder Lille Gaasdal, 22c år, Gaasdal- Lille, Borris ∞ Anne Mortensdatter Kragmose, Præstegaarden, Borris, BOSAT: Borris Gaasdal- Lille
Nr. 7983 1711.12.04 TRO.: sogn: Borris. Jens Kastbjerg, Kastbjerg, Bølling ∞ Maren Pedersdatter, Hannerup (Nørgaard), Faster
Nr. 7984 1712.02.28 TRO.: sogn: Borris. Christen Michelsen, Hannerup, Faster ∞ Karen Jespersdatter, Borris, BOSAT: Borris Hannerup
Nr. 7985 1712.03.28 VIET: sogn: Borris. Christen Michelsen, Hannerup, Faster ∞ Karen Jespersdatter, Borris, BOSAT: Borris Hannerup
Nr. 7986 1712.05.22 VIET: sogn: Borris. Jens Bjerrebo, Bjerrebo, Sædding ∞ Maren Pedersdatter, Hannerup (Nørgaard), Faster
Nr. 7987 1712.09.01 TRO.: sogn: Borris. Peder Hesselvig, Hesselvig, Skarrild ∞ Anne Knudsdatter Hvollig, 32c+ år, Hvollig, Borris, BOSAT: Borris Hvollig
Nr. 7988 1712.10.02 VIET: sogn: Borris. Peder Hesselvig, Hesselvig, Skarrild ∞ Anne Knudsdatter Hvollig, 32c+ år, Hvollig, Borris, BOSAT: Borris Hvollig
Nr. 7989 1712.11.06 TRO.: sogn: Faster. Knud Astrup, Fastergaard, Faster ∞ Kirsten Andersdatter Skrebsgaard, Fastergaard, Faster
Nr. 7990 1712.12.04 VIET: sogn: Borris. Knud Astrup, Fastergaard, Faster ∞ Kirsten Andersdatter, Skrebsgaard, Hanning, BOSAT: Folvad
Nr. 7991 1713.08.27 TRO.: sogn: Borris. Mads Nielsen, Stier, Borris ∞ Kirsten Christensdatter Feldbereder, Tarp, Borris
Nr. 7992 1713.10.22 VIET: sogn: Borris. Mads Nielsen, Stier, Borris ∞ Kirsten Christensdatter Feldbereder, Tarp, Borris
Nr. 7993 1713.10.26 TRO.: sogn: Borris. Jøs Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris ∞ Ell Jakobsdatter, Dalager, Borris
Nr. 7994 1713.12.03 VIET: sogn: Borris. Jøs Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris ∞ Ell Jakobsdatter, Dalager, Borris
Nr. 7995 1714.01.04 TRO.: sogn: Borris. Laurids Christensen, Rabjerg- Øster, Dejbjerg ∞ Maren Svendsdatter, Odderskær, Borris, BOSAT: Dejbjerg Rabjerg?
Nr. 7996 1714.02.22 TRO.: sogn: Faster. Peder Knudsen, Albæk, Skjern ∞ Kirsten Sørensdatter, Klokmose, Faster, BOSAT: Skjern Albæk
Nr. 7997 1714.04.08 TRO.: sogn: Borris. Peder Eskesen Krog, Borris- Krog, Borris ∞ Kirsten Christensdatter, Borris- Krog, Borris, BOSAT: Borris Krog
Nr. 7998 1714.05.22 VIET: sogn: Borris. Peder Knudsen, Albæk, Skjern ∞ Kirsten Sørensdatter, Klokmose, Faster, BOSAT: Skjern Albæk
Nr. 7999 1714.05.24 TRO.: sogn: Borris. Christen Christensen Nørgaard, Nørlund (Nørgaard- Øster), Bølling ∞ Kirsten Nielsdatter, Kodbøl, Borris
Nr. 8000 1714.06.03 VIET: sogn: Borris. Laurids Christensen, Rabjerg- Øster, Dejbjerg ∞ Maren Svendsdatter, Odderskær, Borris
Nr. 8001 1714.06.07 TRO.: sogn: Borris. Jeppe Markussen Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris ∞ Kirsten Jensdatter, Mosgaard, Borris, BOSAT: Borris Gjaldbæk
Nr. 8002 1714.06.24 VIET: sogn: Borris. Peder Eskesen Krog, Borris- Krog, Borris ∞ Kirsten Christensdatter, Borris- Krog, Borris, BOSAT: Borris Krog
Nr. 8003 1714.08.12 VIET: sogn: Borris. Christen Nørgaard (Nørgaard), Bølling ∞ Kirsten Nielsdatter, Kodbøl, Borris
Nr. 8004 1714.09.17 TRO.: sogn: Borris. Christen Pedersen, Gravel, Borris ∞ Abbelone Larsdatter, Helgaard, Borris
Nr. 8005 1714.09.27 TRO.: sogn: Borris. Mads Svendsen Odderskær, Odderskær, Borris ∞ Anne Laustdatter Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, BOSAT: Borris Odderskær
Nr. 8006 1714.09.30 VIET: sogn: Borris. Jeppe Markussen Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris ∞ Kirsten Jensdatter, Mosgaard, Borris, BOSAT: Borris Gjaldbæk
Nr. 8007 1714.10.21 VIET: sogn: Borris. Mads Svendsen Odderskær, Odderskær, Borris ∞ Anne Laustdatter Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, BOSAT: Borris Odderskær
Nr. 8008 1714.11.04 TRO.: sogn: Borris. Anders Larsen Sønderskov, Sønderskov, Borris ∞ Anne Christensdatter, Tarp (Vester), Borris, BOSAT: Borris Sønderskov
Nr. 8009 1714.11.23 TRO.: sogn: Borris. Peder Helgaard, Helgaard, Borris ∞ Anne Andersdatter, Hvollig, Borris, BOSAT: Borris Helgaard
Nr. 8010 1714.12.07 VIET: sogn: Borris. Anders Larsen Sønderskov, Sønderskov, Borris ∞ Anne Christensdatter, Tarp (Vester), Borris, BOSAT: Borris Sønderskov
Nr. 8011 1714.12.27 VIET: sogn: Borris. Peder Helgaard, Helgaard, Borris ∞ Anne Andersdatter, Hvollig, Borris, BOSAT: Borris Helgaard
Nr. 8012 1715.03.07 TRO.: sogn: Borris. Thomas Christensen, Bjerre, Sønder Felding ∞ Margrethe Larsdatter, Helgaard, Borris
Nr. 8013 1715.04.18 TRO.: sogn: Borris. Lauge Debbelmose, Debbelmose, Borris ∞ Maren Jensdatter, Debbelmose, Borris, BOSAT: Borris Debbelmose
Nr. 8014 1715.05.05 VIET: sogn: Borris. Thomas Christensen, Bjerre, Sønder Felding ∞ Margrethe Larsdatter, Helgaard, Borris
Nr. 8015 1715.05.26 VIET: sogn: Borris. Lauge Debbelmose, Debbelmose, Borris ∞ Maren Jensdatter, Debbelmose, Borris, BOSAT: Borris Debbelmose
Nr. 8016 1715.10.06 TRO.: sogn: Borris. Niels Thomsen Slikdal, Slikdal, Borris ∞ Dorte Gravel, Gravel, Borris, BOSAT: Borris Slikdal
Nr. 8017 1715.11.03 VIET: sogn: Borris. Niels Thomsen Slikdal, Slikdal, Borris ∞ Dorte Gravel, Gravel, Borris, BOSAT: Borris Slikdal
Nr. 8018 1716.01.06 TRO.: sogn: Borris. Niels Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris ∞ Inger Christensdatter, Borris, BOSAT: Borris Hjoptarp Søndergaard
Nr. 8019 1716.01.28 TRO.: sogn: Borris. Lars Poulsen Holst, Bjerrebo, Sædding ∞ Else Pedersdatter, Tarp (Præstegaard), Borris
Nr. 8020 1716.03.22 VIET: sogn: Borris. Lars Poulsen Holst, Bjerrebo, Sædding ∞ Else Pedersdatter, Tarp (Præstegaard), Borris
Nr. 8021 1716.05.03 VIET: sogn: Borris. Niels Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris ∞ Inger Christensdatter, Borris, BOSAT: Borris Hjoptarp Søndergaard
Nr. 8022 1716.05.12 TRO.: sogn: Faster. Just Christensen, Lysgaard, Vildbjerg ∞ Mette Jensdatter, Astrup, Faster
Nr. 8023 1716.06.07 TRO.: sogn: Faster. Iver JensenMaren Nielsdatter, Præstegaard (Annexgaard), Faster, BOSAT: Hanning Kærsgaard
Nr. 8024 1716.07.07 TRO.: sogn: Faster. Oluf Pedersen, Ejstrup, Faster ∞ Johanne Christensdatter, BOSAT: Faster Ejstrup
Nr. 8025 1716.09.20 VIET: sogn: Faster. Just Christensen Lysgaard, Lysgaard, Vildbjerg ∞ Mette Jensdatter, Astrup, Faster
Nr. 8026 1716.10.11 VIET: sogn: Faster. Oluf Pedersen Ejstrup, Ejstrup, Faster ∞ Johanne Christensdatter, BOSAT: Faster Ejstrup
Nr. 8027 1716.10.18 VIET: sogn: Faster. Iver Jensen, Kærsgaard, Hanning ∞ Maren Nielsdatter, Præstegaard (Annexgaard), Faster, BOSAT: Hanning Kærsgaard
Nr. 8028 1717.04.18 TRO.: sogn: Borris. Peder Graversen, Debelmose, Borris ∞ Maren Rasmusdatter, BOSAT: Borris Debelmose
Nr. 8029 1717.06.13 VIET: sogn: Borris. Peder Graversen, Debelmose, Borris ∞ Maren Rasmusdatter, BOSAT: Borris Debelmose
Nr. 8030 1717.08.01 TRO.: sogn: Borris. Jens Jakobsen, 27c år, Hvollig, Borris ∞ An Christensdatter Kjær, Fasterkær, Faster, BOSAT: Borris Hvollig
Nr. 8031 1717.08.29 TRO.: sogn: Borris. Niels Jensen, Brandlund, Brande ∞ Maren Villemsdatter, Egvig, Borris, BOSAT: Brande Brandlund
Nr. 8032 1717.09.09 TRO.: sogn: Borris. Niels Henriksen, Bundsbæk Mølle, Dejbjerg ∞ Maren Christensdatter Nygaard, Nygaard, Borris, BOSAT: Dejbjerg Bundsbæk Mølle
Nr. 8033 1717.09.12 VIET: sogn: Borris. Jens Jakobsen, 27c år, Hvollig, Borris ∞ An Christensdatter Kjær, Ahlergaard, Borris, BOSAT: Borris Hvollig
Nr. 8034 1717.10.17 VIET: sogn: Borris. Niels Jensen, Brandlund, Brande ∞ Maren Villemsdatter, Egvig, Borris, BOSAT: Brande Brandlund
Nr. 8035 1717.10.24 VIET: sogn: Borris. Niels Henriksen, Bundsbæk Mølle, Dejbjerg ∞ Maren Christensdatter Nygaard, Nygaard, Borris, BOSAT: Dejbjerg Bundsbæk Mølle
Nr. 8036 1718.07.17 VIET: sogn: Borris. Niels Larsen Duedal, Duedal, Borris ∞ Maren Jakobsdatter Væver, Kirken- Ved, Borris
Nr. 8037 1718.09.11 VIET: sogn: Borris. Niels Larsen Duedal, Duedal, Borris ∞ Maren Jakobsdatter Væver, Kirken- Ved, Borris
Nr. 8038 1718.10.12 TRO.: sogn: Borris. Jens Husmand, Skravhøj, Borris ∞ Johanne Thomasdatter, Gaasdal- Store, Borris, BOSAT: Borris Skravhøj
Nr. 8039 1718.11.01 TRO.: sogn: Borris. Christen Vesterby, Vesterby, Borris ∞ Kirsten, BOSAT: Borris Tarp?
Nr. 8040 1718.11.20 VIET: sogn: Borris. Jens Husmand, Skravhøj, Borris ∞ Johanne Thomasdatter, Gaasdal- Store, Borris, BOSAT: Borris Skravhøj
Nr. 8041 1719.03.07 TRO.: sogn: Borris. Niels TarpKaren Pedersdatter, Tarp (Præstegaarden), Borris, BOSAT: Borris Tarp
Nr. 8042 1719.04.23 VIET: sogn: Borris. Niels TarpKaren Pedersdatter, Tarp (Præstegaarden), Borris, BOSAT: Borris Tarp
Nr. 8043 1719.12.17 TRO.: sogn: Borris. Mads Jakobsen Daller, Dalager, Borris ∞ Maren Andersdatter I, Gosvig, Borris
Nr. 8044 1720.01.06 VIET: sogn: Borris. Mads Jakobsen Daller, Dalager, Borris ∞ Maren Andersdatter, Gosvig, Borris
Nr. 8045 1720.04.24 TRO.: sogn: Borris. Oluf Justesen SkomagerElisabeth Marie Boltrup, Borris, BOSAT: Borris
Nr. 8046 1720.11.07 TRO.: sogn: Borris. Christian Elias GuttorfBarbara Nielsdatter, Kirken- Ved, Borris
Nr. 8047 1720.12.08 VIET: sogn: Borris. Christian Elias GuttorfBarbara Nielsdatter, Kirken- Ved, Borris
Nr. 8048 1722.03.26 TRO.: sogn: Faster. Niels Jensen, Hannerup (Annexgaarden), Faster ∞ Maren Jespersdatter, Astrup, Faster
Nr. 8049 1724.05.09 TRO.: sogn: Borris. Hans Skrædder, Borris ∞ Kirsten Poulsdatter, Kirken- Ved, Borris, BOSAT: Borris Kirken- Ved
Nr. 8050 1724.05.21 VIET: sogn: Borris. Niels, Debelmose, Borris ∞ Maren Christensdatter Feldbereder, Tarp, Borris
Nr. 8051 1724.05.28 VIET: sogn: Borris. Niels Lauridsen, Ahlergaard, Borris ∞ Johanne, Ahlergaard, Borris
Nr. 8052 1724.05.30 TRO.: sogn: Faster. Christen Jespersen, Fasterkær, Faster ∞ Anne Olufsdatter, Faster, BOSAT: Faster Fasterkær
Nr. 8053 1724.06.05 VIET: sogn: Borris. Hans Skrædder, Borris ∞ Kirsten Poulsdatter, Kirken- Ved, Borris, BOSAT: Borris Kirken- Ved
Nr. 8054 1724.06.11 VIET: sogn: Borris. Jens Christensen Rindum, 46c år, Hvollig, Borris ∞ Mette Andersdatter, 17.04 år, Hvollig, Borris, BOSAT: Borris Hvollig
Nr. 8055 1724.06.15 TRO.: sogn: Borris. Niels Eskesen, Borris- Krog, Borris ∞ Mette Christensdatter, Præstegaarden, Borris, BOSAT: Borris Borris-Krog
Nr. 8056 1724.06.24 TRO.: sogn: Borris. Jens PedersenMaren Knudsdatter, Borris?
Nr. 8057 1724.06.25 VIET: sogn: Faster. Christen Jespersen, Fasterkær, Faster ∞ Anne Olufsdatter, Faster, BOSAT: Faster Fasterkær
Nr. 8058 1724.07.09 VIET: sogn: Borris. Niels Eskesen, Borris- Krog, Borris ∞ Mette Christensdatter, Præstegaarden, Borris, BOSAT: Borris Borris-Krog
Nr. 8059 1724.07.16 TRO.: sogn: Borris. Laurids Ibsen, 29c år, Drongstrup, Sønder Felding ∞ Kirsten Jakobsdatter, 28c år, Lindvig, Borris, BOSAT: Sønder Felding Drongstrup
Nr. 8060 1724.09.03 VIET: sogn: Borris. Laurids Ibsen, 29c år, Drongstrup, Sønder Felding ∞ Kirsten Jakobsdatter, 28c år, Lindvig, Borris, BOSAT: Sønder Felding Drongstrup
Nr. 8061 1724.09.11 VIET: sogn: Borris. Thue Sørensen, Vestertarp, Sønder Felding ∞ Abelone Jensdatter, 21c år, Kodbøl- Vester , Borris, BOSAT: Sønder Felding Vestertarp
Nr. 8062 1724.09.21 TRO.: sogn: Borris. Anders Christensen, Foersum, Egvad ∞ Kirsten Jensdatter, 28cc år, Gaasdal- Store, Borris, BOSAT: Egvad?
Nr. 8063 1724.09.21 TRO.: sogn: Faster. Jørgen Karlsen, Debelmose, Borris ∞ Kirsten Lauridsdatter, Fastergaard, Faster, BOSAT: Borris Debelmose
Nr. 8064 1724.10.08 TRO.: sogn: Faster. Thomas Pedersen, Gaasdal- Store, Borris ∞ Karen Christensdatter, Faster, BOSAT: Borris Gaasdal- Store
Nr. 8065 1725.10.21 TRO.: sogn: Borris. Michel Nielsen Grimlund, 38c år, Grimlund, Hoven ∞ Karen Christensdatter, 25c år, Hjoptarp (Søndergaard), Borris, BOSAT: Hoven Grimlund
Nr. 8066 1724.10.22 VIET: sogn: Faster. Jørgen Karlsen, Debelmose, Borris ∞ Kirsten Lauridsdatter, Fastergaard, Faster, BOSAT: Borris? Debelmose?
Nr. 8067 1725.10.25 VIET: sogn: Borris. Bertel Clemmensen Skobæk, 30cc år, Skobæk, Borris ∞ Lucie Jensdatter Agger, 19 år, Agger, Borris, BOSAT: Borris Skobæk
Nr. 8068 1724.10.29 VIET: sogn: Borris. Anders Christensen, Foersum, Egvad ∞ Kirsten Jensdatter, 28cc år, Gaasdal- Store, Borris, BOSAT: Egvad?
Nr. 8069 1724.11.05 VIET: sogn: Faster. Thomas Pedersen, Gaasdal- Store, Borris ∞ Karen Christensdatter, Faster, BOSAT: Borris Gaasdal- Store
Nr. 8070 1725.11.26 VIET: sogn: Borris. Bertel Clemmensen Skobæk, 30cc år, Skobæk, Borris ∞ Lucie Jensdatter Agger, 19 år, Agger, Borris, BOSAT: Borris Skobæk
Nr. 8071 1726.05.24 TRO.: sogn: Borris. Christen Knudsen Krog, 40cc år, Borris- Krog, Borris ∞ Maren Agger, 36cc år, Agger, Borris, BOSAT: Borris- Krog
Nr. 8072 1726.06.11 TRO.: sogn: Borris. Christen Christensen, Debelmose, Borris ∞ Mette Jakobsdatter, Debelmose, Borris, BOSAT: Borris Debelmose
Nr. 8073 1726.06.20 TRO.: sogn: Faster. Christen Jensen, Adstrup? ∞ Maren Sørensdatter, 19 år, Klokmose, Faster
Nr. 8074 1726.06.24 VIET: sogn: Faster. Christen Hansen, Trøstrup, Timring ∞ Johanne Olufsdatter, 26c+ år, Klokmose, Faster
Nr. 8075 1726.06.30 VIET: sogn: Borris. Christen Knudsen Krog, 40cc år, Borris- Krog, Borris ∞ Maren Agger, 36cc år, Agger, Borris, BOSAT: Borris- Krog
Nr. 8076 1726.10.06 VIET: sogn: Borris. Christen Christensen, Debelmose, Borris ∞ Mette Jakobsdatter, Debelmose, Borris, BOSAT: Borris Debelmose
Nr. 8077 1726.10.13 VIET: sogn: Faster. Christen Jensen, Adstrup? ∞ Maren Sørensdatter, 19 år, Klokmose, Faster
Nr. 8078 1726.10.15 TRO.: sogn: Faster. Bent Lauridsen, Sædding ∞ Karen Jensdatter, 25c år, Ejstrup, Faster, BOSAT: Faster Ejstrup
Nr. 8079 1727.01.09 TRO.: sogn: Borris. Christen Pedersen Degn, 46cc år, Debelmose, Borris ∞ Sophie Jensdatter, 25c+ år, Skravhøj, Borris, BOSAT: Borris Debelmose
Nr. 8080 1727.02.23 TRO.: sogn: Borris. Morten Kodbøl, Kodbøl- Øster, Borris ∞ Margrethe Christensdatter Minds, Hjoptarp (Søndergaard), Borris, BOSAT: Borris Kodbøl- Øster
Nr. 8081 1727.05.18 VIET: sogn: Borris. Morten Kodbøl, Kodbøl- Øster, Borris ∞ Margrethe Christensdatter Minds, Hjoptarp (Søndergaard), Borris, BOSAT: Borris Kodbøl- Øster
Nr. 8082 1727.09.21 VIET: sogn: Borris. Christen Pedersen Degn, 46cc år, Debelmose, Borris ∞ Sophie Jensdatter, 25c+ år, Debelmose, Borris, BOSAT: Borris Debelmose
Nr. 8083 1727.10.05 VIET: sogn: Faster. Bent Lauridsen, Ejstrup, Faster ∞ Karen Jensdatter, 26c år, Ejstrup, Faster, BOSAT: Faster Ejstrup
Nr. 8084 1727.10.12 TRO.: sogn: Borris. Mads Jakobsen Daller, 31c+ år, Dalager, Borris ∞ Maren Andersdatter II, BOSAT: Borris Dalager
Nr. 8085 1727.10.23 TRO.: sogn: Borris. Niels Nielsen Votkær, Votkær, Borris ∞ Ane Ovesdatter, BOSAT: Borris Votkær
Nr. 8086 1727.10.30 TRO.: sogn: Borris. Niels Jensen Paarup, Paarup (Meldgaard), Assing ∞ Mette Thomasdatter Vindelbo, 26c år, Vindelbo, Borris, BOSAT: Assing Paarup
Nr. 8087 1727.10.30 TRO.: sogn: Borris. Poul Jensen Hannerup, 45c- år, Hannerup, Faster ∞ Maren Jensdatter, 28c+ år, Gaasdal- Store, Borris, BOSAT: Faster Hannerup
Nr. 8088 1727.11.09 VIET: sogn: Borris. Mads Jakobsen Daller, 31c+ år, Dalager, Borris ∞ Maren Andersdatter II, BOSAT: Borris Dalager
Nr. 8089 1727.11.23 VIET: sogn: Borris. Niels Jensen Paarup, Paarup (Meldgaard), Assing ∞ Mette Thomasdatter Vindelbo, 26c år, Vindelbo, Borris, BOSAT: Assing Paarup
Nr. 8090 1727.11.30 VIET: sogn: Borris. Niels Nielsen Votkær, Votkær, Borris ∞ Ane Ovesdatter, BOSAT: Borris Votkær
Nr. 8091 1727.12.30 TRO.: sogn: Faster. Jens Østergaard, Klokmose (Østergaard), Faster? ∞ Kirsten Olufsdatter, Klokmose, Faster, BOSAT: Faster Klokmose
Nr. 7898 1728.02.22 VIET: sogn: Borris. Gerhard Hermansen Gerritz, Ringkøbing ∞ Birgitte Cathrine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, BOSAT: Ringkøbing
Nr. 8092 1728.04.01 TRO.: sogn: Faster. Christen Dynesen, Faster ∞ Mette Madsdatter Mølle, Faster, BOSAT: Faster
Nr. 8093 1728.06.20 VIET: sogn: Faster. Poul Jensen Hannerup, 45c- år, Hannerup, Faster ∞ Maren Jensdatter, 28c+ år, Gaasdal- Store, Borris, BOSAT: Faster Hannerup
Nr. 8094 1728.06.24 VIET: sogn: Faster. Jens Østergaard, Klokmose (Østergaard), Faster? ∞ Kirsten Olufsdatter, Klokmose, Faster, BOSAT: Faster Klokmose
Nr. 8095 1728.09.25 TRO.: sogn: Borris. Peder Graversen, Dalager- Lille, Borris ∞ Ane Lisbeth
Nr. 8096 1728.09.29 TRO.: sogn: Borris. Lauge Christensen Debelmose, Debelmose, Borris ∞ Johanne Pedersdatter
Nr. 8097 1728.09.29 VIET: sogn: Borris. Lauge Christensen Debelmose, Debelmose, Borris ∞ Johanne Pedersdatter
Nr. 8098 1728.10.10 VIET: sogn: Faster. Christen DynesenMette Madsdatter Mølle, BOSAT: Faster
Nr. 8099 1728.11.14 VIET: sogn: Borris. Peder Graversen, Dalager- Lille, Borris ∞ Ane Lisbeth
Nr. 8100 1729.07.01 VIET: sogn: Borris. Peder Jørgensen, 28c år, Harreskov, Assing ∞ Maren Larsdatter, 18c år, Sønderskov, Borris, BOSAT: Assing Harreskov
Nr. 8101 1729.07.01 VIET: sogn: Borris. Jakob Gjaldbæk, 34c år ∞ Kirsten Jensdatter, 34c+ år, Gjaldbæk, Borris, BOSAT: Borris Gjaldbæk
Nr. 8102 1730.06.11 TRO.: sogn: Borris. Niels Lauridsen Tarp, Tarp, Borris ∞ Kirsten Christensdatter
Nr. 8103 1730.07.25 TRO.: sogn: Faster. Jens LauridsenMaren Pedersdatter, BOSAT: Faster Hannerup
Nr. 8104 1730.10.01 VIET: sogn: Faster. Jens LauridsenMaren Pedersdatter, BOSAT: Faster Hannerup
Nr. 8105 1730.10.15 VIET: sogn: Borris. Niels Lauridsen Tarp, Tarp, Borris ∞ Kirsten Christensdatter
Nr. 8106 1730.10.15 TRO.: sogn: Borris. Niels Jakobsen Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris ∞ ? Enken i Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris, BOSAT: Borris Hjoptarp Søndergaard
Nr. 8107 1730.11.05 VIET: sogn: Borris. Niels Jakobsen Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris ∞ ? Enken i Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris, BOSAT: Borris Hjoptarp Søndergaard
Nr. 8108 1730.11.12 VIET: sogn: Faster. Jan Petersen? Laust Sørensen Klokmoses steddatter, Klokmose, Faster
Nr. 8109 1730.11.14 TRO.: sogn: Borris. Jens Christensen Rahbek, 41c år, Rahbek?, Oddum ∞ Mette Madsdatter Kjær Ahler, 23 år, Ahlergaard, Borris, BOSAT: Borris Kodbøl- Øster
Nr. 8110 1731.02.20 TRO.: sogn: Borris. Eske Pedersen Grønborg, 29 år, Grønborg, Borris ∞ Margrethe Cathrine Christensdatter, 23 år, Sønderby, Borris, BOSAT: Borris Grønborg
Nr. 8111 1731.10.14 VIET: sogn: Borris. Giøde Johansen Richard, 19c år ∞ Maren Madsdatter Giøde Richarts Kæreste, 23c år, BOSAT: Borris
Nr. 8112 1731.10.21 VIET: sogn: Faster. Villads Sørensen Klokmose, 31c år, Klokmose, Faster ∞ Bodil Clemmensdatter Skobæk, 27 år, Skobæk, Borris
Nr. 8113 1731.12.16 VIET: sogn: Borris. Christen Finderup, Finderup, Hanning ∞ Kirsten Gosvig, Gosvig, Borris
Nr. 8114 1732.02.07 TRO.: sogn: Borris. Viste Christensen Rahbek, 29c år, Kodbøl- Vester, Borris ∞ Karen Andersdatter Vindelbo, 21.11 år, Vindelbo, Borris
Nr. 8115 1732.06.03 VIET: sogn: Borris. Viste Christensen Rahbek, 29c år, Kodbøl- Vester, Borris ∞ Karen Andersdatter Vindelbo, 22.03 år, Vindelbo, Borris
Nr. 8116 1732.10.09 TRO.: sogn: Borris. Villads Pedersen Aagaard, Aagaard, Borris ∞ Sophie Jakobsdatter Lindvig, 32c år, Lindvig, Borris, BOSAT: Borris Aagaard
Nr. 8117 1732.10.15 TRO.: sogn: Borris. Poul AndersenInger Larsdatter Gaasdal, 22.04 år, Gaasdal- Store, Borris
Nr. 8118 1732.10.18 TRO.: sogn: Borris. Poul Christensen Lodal, Lodal, Faster ∞ Kirsten Jensdatter, Debelmose, Borris, BOSAT: Borris Debelmose
Nr. 8119 1732.11.09 VIET: sogn: Borris. Villads Pedersen Aagaard, Aagaard, Borris ∞ Sophie Jakobsdatter Lindvig, 32c år, Lindvig, Borris, BOSAT: Borris Aagaard
Nr. 8120 1732.11.16 TRO.: sogn: Borris. Poul AndersenInger Larsdatter Gaasdal, 22.05 år, Gaasdal- Store, Borris
Nr. 8121 1732.12.04 VIET: sogn: Borris. Poul Christensen Lodal, Lodal, Faster ∞ Kirsten Jensdatter, Debelmose, Borris, BOSAT: Borris Debelmose
Nr. 8122 1733.02.07 TRO.: sogn: Borris. Lars Madsen Duedal den Unge, Duedal, Borris ∞ Johanne Duedal, BOSAT: Borris Duedal
Nr. 8123 1733.05.26 TRO.: sogn: Borris. Lars Madsen Duedal den Unge, Duedal, Borris ∞ Johanne Duedal, BOSAT: Borris Duedal
Nr. 8124 1734.01.31 VIET: sogn: Borris. Anders Olufsen Daller Skravhøj, 20 år, Skravhøj, Borris ∞ Abelone Ebbesdatter, 32c år, Dalager- Lille, Borris, BOSAT: Borris Skravhøj
Nr. 8125 1734.03.14 VIET: sogn: Borris. Anders Olufsen Daller Skravhøj, 20 år, Skravhøj, Borris ∞ Abelone Ebbesdatter, 32c år, Dalager- Lille, Borris, BOSAT: Borris Skravhøj
Nr. 8126 1734.03.14 VIET: sogn: Borris. Jens Aanum, Aanum, Skjern ∞ Karen Giødesdatter, 26c+ år, Borris, BOSAT: Skjern
Nr. 8127 1734.05.02 VIET: sogn: Borris. Jens Aanum, Aanum, Skjern ∞ Karen Giødesdatter, 26c+ år, Borris, BOSAT: Skjern
Nr. 8128 1734.10.07 TRO.: sogn: Borris. Søren Pedersen, 23.04 år, Tarp, Borris ∞ Kirsten Larsdatter, 22.08 år, Sønderskov, Borris, BOSAT: Skjern
Nr. 8129 1734.10.07 TRO.: sogn: Borris. Jens Larsen, 28.02 år, Sønderskov, Borris ∞ Kirsten Pedersdatter, 23c år, BOSAT: Borris Sønderskov
Nr. 8130 1734.10.29 TRO.: sogn: Borris. Jakob Christensen Aagaard, 27.06 år, Aagaard, Borris ∞ Karen Jørgensdatter Helgaard, 24.03 år, Helgaard, Borris
Nr. 8131 1734.11.06 VIET: sogn: Borris. Søren Pedersen, 23.05 år, Tarp, Borris ∞ Kirsten Larsdatter, 22.09 år, Sønderskov, Borris, BOSAT: Skjern
Nr. 8132 1734.11.06 TRO.: sogn: Borris. Jens Larsen, 28.03 år, Sønderskov, Borris ∞ Kirsten Pedersdatter, 23c år, BOSAT: Borris Sønderskov
Nr. 8133 1734.11.28 VIET: sogn: Borris. Jakob Christensen Aagaard, 27.07 år, Aagaard, Borris ∞ Karen Jørgensdatter Helgaard, 24.04 år, Helgaard, Borris
Nr. 8134 1735.01.04 TRO.: sogn: Faster. Oluf Madsen, Bukkær, Assing ∞ Maren Jensdatter Ejstrup, 30.01 år, Ejstrup, Fasster, BOSAT: Assing Bukkær
Nr. 8135 1735.01.16 TRO.: sogn: Faster. Peder Huus, Borris ∞ Sidsel Jensdatter, Faster
Nr. 8136 1735.02.06 TRO.: sogn: Borris. Oluf Jakobsen Debelmose, Debelmose, Borris ∞ Ane Lisbeth, BOSAT: Borris Debelmose
Nr. 8137 1735.03.03 TRO.: sogn: Borris. Christen Pedersen Grønborg, 26.11 år, Grønborg, Borris ∞ Bodil Aas, Aas, Faster
Nr. 8138 1735.03.20 VIET: sogn: Borris. Oluf Jakobsen Debelmose, Debelmose, Borris ∞ Ane Lisbeth, BOSAT: Borris Debelmose
Nr. 8139 1735.05.22 VIET: sogn: Borris. Christen Pedersen Grønborg, 27.01 år, Grønborg, Borris ∞ Bodil Aas, Aas, Faster
Nr. 8140 1735.05.31 VIET: sogn: Faster. Oluf Madsen, Bukkær, Assing ∞ Maren Jensdatter Ejstrup, 30.05 år, Ejstrup, Faster, BOSAT: Assing Bukkær
Nr. 8141 1735.07.10 TRO.: sogn: Borris. Christen Olufsen Stier, 39c år, Stier, Borris ∞ Kirsten Busk, 34c år, Busk, Borris, BOSAT: Borris Stier
Nr. 8142 1735.09.29 TRO.: sogn: Borris. Anders Thomsen Vindelbo, 55c år, Vindelbo, Borris ∞ Karen Jensdatter, BOSAT: Borris Vindelbo
Nr. 8143 1735.11.01 VIET: sogn: Borris. Anders Thomsen Vindelbo, 55c år, Vindelbo, Borris ∞ Karen Jensdatter, BOSAT: Borris Vindelbo
Nr. 8144 1735.11.06 VIET: sogn: Borris. Christen Olufsen Stier, 39c år, Stier, Borris ∞ Kirsten Busk, 34c år, Busk, Borris, BOSAT: Borris Stier
Nr. 8145 1736.06.05 TRO.: sogn: Faster. Niels Kjær, Fasterkær, Faster ∞ Maren Lauridsdatter, BOSAT: Faster Fasterkær
Nr. 8146 1736.09.15 TRO.: sogn: Borris. Anders Nielsen Vesterby, 27.00 år, Vesterby, Borris ∞ Anne Christensdatter, Præstegaarden, Borris, BOSAT: Borris Vesterby
Nr. 8147 1736.09.23 VIET: sogn: Faster. Niels Kjær, Fasterkær, Faster ∞ Maren Lauridsdatter, BOSAT: Faster Fasterkær
Nr. 8148 1736.10.14 VIET: sogn: Borris. Anders Nielsen Vesterby, 27.01 år, Vesterby, Borris ∞ Anne Christensdatter, Præstegaarden, Borris, BOSAT: Borris Vesterby
Nr. 8149 1736.10.18 TRO.: sogn: Faster. Milter Nielsen, 24c år, Fastergaard, Faster ∞ Lisbeth Christensdatter, 25.06 år, Oddum, BOSAT: Faster Fastergaard
Nr. 8150 1736.11.18 VIET: sogn: Faster. Milter Nielsen, 24c år, Fastergaard, Faster ∞ Lisbeth Christensdatter, 25.07 år, Oddum, BOSAT: Faster Fasterkær
Nr. 8151 1737.04.23 TRO.: sogn: Borris. Jens Jørgensen, 36c år, Helgaard, Borris ∞ Johanne Christensdatter, 25.07 år, Nygaard, Borris, BOSAT: Borris Helgaard
Nr. 8152 1737.06.26 VIET: sogn: Borris. Jens Jørgensen, 36c år, Helgaard, Borris ∞ Johanne Christensdatter, 25.09 år, Nygaard, Borris, BOSAT: Borris Helgaard
Nr. 8153 1737.10.24 TRO.: sogn: Borris. Christen Nielsen Ejstrup, 57cc år, Debelmose, Borris ∞ Maren Lauridsdatter, BOSAT: Borris Debelmose
Nr. 8154 1737.11.17 VIET: sogn: Borris. Christen Nielsen Ejstrup, 57cc år, Debelmose, Borris ∞ Maren Lauridsdatter, BOSAT: Borris Debelmose
Nr. 8155 1738.01.12 TRO.: sogn: Faster. Jakob Christensen Minds, 23.01 år, Hjoptarp (Søndergaard), Borris ∞ Maren Jensdatter Stier, 30.01 år, Stier, Borris
Nr. 8156 1738.02.02 TRO.: sogn: Borris. Jens Boesen, 50c år, Øvig, Skarrild ∞ Else Marie Nielsdatter Boltrup, 48cc år, Ahlergaard, Borris, BOSAT: Skarrild Øvig
Nr. 8157 1738.02.09 TRO.: sogn: Faster. Jakob Christensen Minds, 23.02 år, Hjoptarp (Søndergaard), Borris ∞ Maren Jensdatter Stier, 30.02 år, Stier, Borris, BOSAT: Borris
Nr. 8158 1738.06.24 TRO.: sogn: Borris. Christen Madsen, Skarrild ∞ Kirsten Jensdatter, Hvollig, Borris
Nr. 8159 1738.09.04 TRO.: sogn: Borris. Niels Olufsen Vejle, Vejle, Skjern ∞ Johanne Jensdatter Krog, 26.04 år, Borris- Krog, Borris
Nr. 8160 1738.09.14 TRO.: sogn: Borris. Christen Madsen, Skarrild ∞ Kirsten Jensdatter, Hvollig, Borris
Nr. 8161 1738.10.01 VIET: sogn: Borris. Niels Olufsen Vejle, Vejle, Skjern ∞ Johanne Jensdatter Krog, 26.05 år, Borris- Krog, Borris
Nr. 8162 1738.10.05 TRO.: sogn: Borris. Jens Pedersen, 22.01 år, Tarp, Borris ∞ Karen Pedersdatter, Tarp, Borris, BOSAT: Borris Tarp
Nr. 8163 1738.10.15 TRO.: sogn: Borris. Jens Boesen, 50c år, Øvig, Skarrild ∞ Else Marie Nielsdatter Boltrup, 48cc år, Ahlergaard, Borris, BOSAT: Skarrild Øvig
Nr. 8164 1738.10.21 TRO.: sogn: Borris. Thyge Christian Frederiksen Brock, 21c år, Sønder Felding ∞ Karen Jensdatter Krog, 22.10 år, Borris- Krog, Borris, BOSAT: Sønder Felding Overby
Nr. 8165 1738.11.06 VIET: sogn: Borris. Jens Pedersen, 22.02 år, Tarp, Borris ∞ Karen Pedersdatter, Tarp, Borris, BOSAT: Borris Tarp
Nr. 8166 1738.11.19 TRO.: sogn: Borris. Thyge Christian Frederiksen Brock, 21c år, Sønder Felding ∞ Karen Jensdatter Krog, 22.11 år, Borris- Krog, Borris, BOSAT: Sønder Felding Overby
Nr. 8167 1738.11.20 TRO.: sogn: Borris. Niels Jensen Agger, 36+ år, Agger, Borris ∞ Bodil Thomasdatter Ejstrup, 36+ år, Ejstrup, Faster, BOSAT: Borris Agger
Nr. 8168 1738.12.04 TRO.: sogn: Borris. Christen Olufsen, Snejbjerg ∞ Mette Christensdatter, Borris?
Nr. 8169 1738.12.04 TRO.: sogn: Faster. Christen Seerup Lauridsen, 24.09 år, Tarp, Borris ∞ Anne Christensdatter, Ahler, Borris
Nr. 8170 1738.12.28 TRO.: sogn: Faster. Anders Hansen, Aarup, Hanning ∞ Cathrine Pedersdatter, 26.10 år, Hannerup (Meldgaard), Faster, BOSAT: Hanning Aarup
Nr. 8171 1738.12.28 TRO.: sogn: Faster. Ole Andersen, Finderup, Hanning ∞ Maren Pedersdatter, 33.08 år, Hannerup (Nørgaard), Faster
Nr. 8172 1738.12.28 TRO.: sogn: Borris. Jens HansenMette Jakobsdatter, Debelmose, Borris
Nr. 8173 1739.01.06 VIET: sogn: Borris. Christen Seerup Lauridsen, 24.10 år, Tarp, Borris ∞ Anne Christensdatter, Ahler, Borris
Nr. 8174 1739.03.31 VIET: sogn: Borris. Jens HansenMette Jakobsdatter, Debelmose, Borris
Nr. 8175 1739.04.13 TRO.: sogn: Borris. Christen Christensen Kousgaard, 23.09 år, Kousgaard, Skjern ∞ Maren Nielsdatter, 26.06 år, Vesterby, Borris, BOSAT: Borris Vesterby
Nr. 8176 1739.05.10 VIET: sogn: Faster. Anders Hansen, Aarup, Hanning ∞ Cathrine Pedersdatter, 27.03 år, Hannerup (Meldgaard), Faster, BOSAT: Hanning Aarup
Nr. 8177 1739.05.10 VIET: sogn: Faster. Ole Andersen, Finderup, Hanning ∞ Maren Pedersdatter, 34.00 år, Hannerup (Nørgaard), Faster
Nr. 8178 1739.06.03 VIET: sogn: Borris. Niels Jensen Agger, 36+ år, Agger, Borris ∞ Bodil Thomasdatter Ejstrup, 36+ år, Ejstrup, Faster, BOSAT: Borris Agger
Nr. 8179 1739.06.03 TRO.: sogn: Borris. Laurids Olesen Vejle, 24.10 år, Vejle, Skjern ∞ Anne Jensdatter Krog, 20.02 år, Borris- Krog, Borris, BOSAT: Borris Borris- Krog
Nr. 8180 1739.06.17 VIET: sogn: Borris. Christian Knudsen Sønderby, 27.04 år, Sønderby, Borris ∞ Maren Olufsdatter, 21c? år, Graahede?, Oddum?, BOSAT: Borris Sønderby
Nr. 8181 1739.06.24 VIET: sogn: Borris. Christen Christensen Kousgaard, 24.01 år, Kousgaard, Skjern ∞ Maren Nielsdatter, 26.09 år, Vesterby, Borris, BOSAT: Borris Vesterby
Nr. 8182 1739.06.26 VIET: sogn: Borris. Laurids Olesen Vejle, 24.11 år, Vejle, Skjern ∞ Anne Jensdatter Krog, 20.02 år, Borris- Krog, Borris, BOSAT: Borris Borris- Krog
Nr. 8183 1739.09.27 TRO.: sogn: Borris. Peder Pedersen II Tarp, 26.03 år, Tarp, Borris ∞ Karen Nielsdatter, 26.09 år, Aas, Faster
Nr. 8184 1739.10.22 VIET: sogn: Borris. Jens Hjøllund, Hjøllund, Arnborg? ∞ Margrethe Nielsdatter Lindvig Boltvig, 50c år, Lindvig, Borris, BOSAT: Borris Lindvig
Nr. 8185 1740.02.07 TRO.: sogn: Borris. Jens Christensen Aagaard, 30.06 år, Borris- Krog, Borris ∞ Mette Mortensdatter, 29.10 år, Annexgaard, Faster, BOSAT: Borris Borris- Krog
Nr. 8186 1740.03.24 TRO.: sogn: Borris. Jakob Sørensen Klokmose, 25.01 år, Klokmose, Faster ∞ Mette Andersdatter Vindelbo, 26.08 år, Vindelbo, Borris, BOSAT: Faster Klokmose
Nr. 8187 1740.04.26 TRO.: sogn: Faster. Søren Lauridsen, 27.06 år, Klokmose, Faster ∞ Maren Christensdatter Lodal, 26.02 år, Lodal, Faster
Nr. 8188 1740.05.22 TRO.: sogn: Borris. Søren Skobæk, 40cc år, Skobæk, Borris ∞ Birgitte Nielsdatter, Borris?, BOSAT: Borris Skobæk
Nr. 8189 1740.06.07 VIET: sogn: Borris. Peder Pedersen II Tarp, 27.00 år, Tarp, Borris ∞ Karen Nielsdatter, 27.06 år, Aas, Faster
Nr. 8190 1740.06.08 VIET: sogn: Borris. Jens Christensen Aagaard, 30.10 år, Borris- Krog, Borris ∞ Mette Mortensdatter, 30.02 år, Annexgaard, Faster, BOSAT: Borris Borris- Krog
Nr. 8191 1740.06.10 VIET: sogn: Borris. Jakob Sørensen Klokmose, 25.04 år, Klokmose, Faster ∞ Mette Andersdatter Vindelbo, 26.07 år, Vindelbo, Borris, BOSAT: Faster Klokmose
Nr. 8192 1740.06.15 VIET: sogn: Faster. Søren Lauridsen, 27.08 år, Klokmose, Faster ∞ Maren Christensdatter Lodal, 26.04 år, Lodal, Faster
Nr. 8193 1740.10.05 VIET: sogn: Borris. Søren Skobæk, 40cc år, Skobæk, Borris ∞ Birgitte Nielsdatter, Borris?, BOSAT: Borris Skobæk
Nr. 8194 1740.10.23 TRO.: sogn: Borris. Hans Jeppesen, Hjarup ∞ Karen Nielsdatter Gjaldbæk, 27.10 år, Gjaldbæk, Borris, BOSAT: Borris Gjaldbæk
Nr. 8195 1741.05.16 VIET: sogn: Borris. Christen Pedersen Hannerup, 34.02 år, Hannerup, Faster ∞ Katrine Marie Madsdatter Ahler, 23.08 år, Ahlergaard, Borris, BOSAT: Timring Trøstrup Brande Brandholm
Nr. 8196 1741.08.25 TRO.: sogn: Borris. Knud Christensen Søndergaard , 21.00 år, Hjoptarp (Søndergaard), Borris ∞ Mette Sørensdatter, 32.03 år, Klokmose, Faster
Nr. 8197 1741.10.03 TRO.: sogn: Borris. Niels Jensen Villadsen, 39+ år, Debelmose, Borris ∞ Maren Poulsdatter, 29c år, Debelmose, Borris, BOSAT: Borris Debelmose
Nr. 8198 1741.10.11 VIET: sogn: Borris. Hans Jeppesen Hjarup, Hjarup ∞ Karen Nielsdatter Gjaldbæk, 27.11 år, Gjaldbæk, Borris, BOSAT: Borris Gjaldbæk
Nr. 8199 1741.10.15 VIET: sogn: Borris. Jens Lauridsen, Helgaard, Borris ∞ Karen Pedersdatter, BOSAT: Borris Helgaard
Nr. 8200 1741.11.05 VIET: sogn: Borris. Niels Jensen Villadsen, 39+ år, Debelmose, Borris ∞ Maren Poulsdatter, 29c år, Debelmose, Borris, BOSAT: Borris Debelmose
Nr. 8201 1741.11.12 VIET: sogn: Borris. Knud Christensen Søndergaard , 21.02 år, Hjoptarp (Søndergaard), Borris ∞ Mette Sørensdatter, 32.06 år, Klokmose, Faster
Nr. 8202 1742.02.13 TRO.: sogn: Borris. Niels Jensen Vestergaard, 26.02 år, Debelmose, Borris ∞ Maren Nielsdatter, 29.03 år, Gravel, Borris, BOSAT: Borris Debelmose Vestergaard
Nr. 8203 1742.03.25 TRO.: sogn: Borris. Peder Christensen Vesterby, 30.00 år, Vesterby, Borris ∞ Karen Christensdatter, Vesterby, Borris, BOSAT: Borris Vesterby
Nr. 8204 1742.04.08 VIET: sogn: Borris. Niels Jensen Vestergaard, 26.04 år, Debelmose, Borris ∞ Maren Nielsdatter, 29.05 år, Gravel, Borris, BOSAT: Borris Debelmose Vestergaard
Nr. 8205 1742.06.05 TRO.: sogn: Borris. Niels Lauridsen Hjoptarp, 40c+ år, Hjoptarp (Nørgaard), Borris ∞ Sidsel Vesterby, Vesterby, Borris
Nr. 8206 1742.06.24 VIET: sogn: Borris. Peder Christensen Vesterby, 30.03 år, Vesterby, Borris ∞ Karen Christensdatter, Vesterby, Borris, BOSAT: Borris Vesterby
Nr. 8207 1742.06.05 VIET: sogn: Borris. Niels Lauridsen Hjoptarp, 40c+ år, Hjoptarp (Nørgaard), Borris ∞ Sidsel Vesterby, Vesterby, Borris, BOSAT: Borris Hjoptarp Nørgaard
Nr. 8208 1742.10.17 VIET: sogn: Borris. Jens Olesen Busk, 33 år, Busk, Borris ∞ Ane Christensdatter, 27.06 år, Ørbek, Hoven, BOSAT: Borris Busk
Nr. 8209 1742.11.18 TRO.: sogn: Borris. Søren Michelsen, 19c år ∞ Ane Tarp, Tarp, Borris
Nr. 8210 1742.12.10 TRO.: sogn: Borris. Christen Degn, Sønder Felding ∞ Kirsten Svendsdatter, 52c år, Aagaard, Borris, BOSAT: Sønder Felding
Nr. 8211 1742.12.27 TRO.: sogn: Borris. Søren Aanum, Aanum, Skjern ∞ Kirsten Tarp, Tarp, Borris
Nr. 8212 1743.02.02 TRO.: sogn: Borris. Peder Lauridsen Nørgaard, 29.11 år, Hjoptarp (Nørgaard), Borris ∞ Maren Nielsdatter, Borris
Nr. 8213 1743.02.24 TRO.: sogn: Faster. Lars Debelmose, Debelmose, Borris ∞ Kirsten Graversdatter
Nr. 8214 1743.04.15 VIET: sogn: Borris. Peder Lodal, Lodal, Faster ∞ Maren Nielsdatter, BOSAT: Borris Hvollig
Nr. 8215 1743.08.04 VIET: sogn: Faster. Lars Debelmose, Debelmose, Borris ∞ Kirsten Graversdatter
Nr. 8216 1743.08.04 TRO.: sogn: Borris. Peder Lodal, Hvolvig, Borris ∞ Else Jakobsdatter Lindvig, 27.10 år, Lindvig, Borris
Nr. 8217 1743.08.05 TRO.: sogn: Borris. Jus Christensen Nygaard, 20c år, Nygaard, Borris ∞ Mette Jensdatter, 27.06 år, Stier, Borris, BOSAT: Borris Hvollig
Nr. 8218 1743.09.08 TRO.: sogn: Borris. Hans NielsenAne Jensdatter Krog, 24.05 år, Borris- Krog, Borris, BOSAT: Borris Borris- Krog
Nr. 8219 1743.10.09 VIET: sogn: Borris. Hans NielsenAne Jensdatter Krog, 24.06 år, Borris- Krog, Borris, BOSAT: Borris Borris- Krog
Nr. 8220 1743.10.13 VIET: sogn: Borris. Jus Christensen Nygaard, 20c år, Nygaard, Borris ∞ Mette Jensdatter, 27.08 år, Stier, Borris, BOSAT: Borris Hvollig
Nr. 8221 1743.11.03 VIET: sogn: Borris. Peder Lodal, Hvolvig, Borris ∞ Else Jakobsdatter Lindvig, 28.00 år, Lindvig, Borris
Nr. 8222 1743.12.05 TRO.: sogn: Borris. Christian Jespersen Aarup, 25c år, Aarup, Hanning ∞ Anne Larsdatter Gaasdal, 31.06 år, Gaasdal- Store, Borris, BOSAT: Hanning
Nr. 8223 1744.01.19 TRO.: sogn: Borris. Christian Jespersen Aarup, 25c år, Aarup, Hanning ∞ Anne Larsdatter Gaasdal, 31.07 år, Gaasdal- Store, Borris, BOSAT: Hanning
Nr. 8224 1744.06.28 TRO.: sogn: Faster. Mads HuusIngeborg Pedersdatter
Nr. 8225 1744.11.01 VIET: sogn: Borris. Mads HuusIngeborg Pedersdatter
Nr. 8226 1744.11.26 TRO.: sogn: Borris. Thomas Christensen Lodal, 32.09 år, Lodal, Faster ∞ Mette Christensdatter, 24.08 år, Gravel, Borris, BOSAT: Borris Gravel
Nr. 8227 1745.03.07 TRO.: sogn: Borris. Offer PedersenJohanne Olufsdatter, 25.09 år, Debelmose, Borris, BOSAT: Borris Dalager
Nr. 8228 1745.04.19 TRO.: sogn: Borris. Oluf Christian Pedersen Tranmose, Debelmose, Borris ∞ Maren Mortensdatter Præstgaard, 38.02 år, Hannerup (Præstgaard)
Nr. 8229 1745.05.16 VIET: sogn: Borris. Thomas Christensen Lodal, 33.03 år, Lodal, Faster ∞ Mette Christensdatter, 25.02 år, Gravel, Borris, BOSAT: Borris Gravel
Nr. 8230 1745.05.20 TRO.: sogn: Borris. Jens Sørensen, 28.01 år, Slumstrup Mølle, Sædding ∞ Maren Andersdatter Vindelbo, 25.10 år, Vindelbo, Borris, BOSAT: Sædding Slumstrup Mølle
Nr. 8231 1745.07.01 TRO.: sogn: Borris. Peder Mortensen Bækbo, Bækbo, Dejbjerg ∞ Maren Graversdatter, Borris?
Nr. 8232 1745.07.22 VIET: sogn: Faster. Jens Sørensen, 28 år, Slumstrup Mølle, Sædding ∞ Maren Andersdatter Vindelbo, 25 år, Vindelbo, Borris, BOSAT: Sædding Slumstrup Mølle
Nr. 8233 1745.09.19 VIET: sogn: Faster. Peder Mortensen Bækbo, Bækbo, Dejbjerg ∞ Maren Graversdatter, Borris?
Nr. 8234 1745.09.23 TRO.: sogn: Borris. Jens Andersen, 28.10 år, Sønderskov, Borris ∞ Karen Madsdatter, 28.09 år, Tarp, Borris, BOSAT: Borris Debelmose
Nr. 8235 1745.09.26 TRO.: sogn: Borris. Oluf Christian Pedersen Tranmose, Debelmose, Borris ∞ Maren Mortensdatter Præstgaard, 28 år, Hannerup (Præstgaard)
Nr. 8236 1745.09.29 VIET: sogn: Borris. Offer PedersenJohanne Olufsdatter, 26.03 år, Debelmose, Borris, BOSAT: Borris Dalager
Nr. 8237 1745.10.24 VIET: sogn: Borris. Jens Andersen, 28.11 år, Sønderskov, Borris ∞ Karen Madsdatter, 28.10 år, Tarp, Borris, BOSAT: Borris Debelmose
Nr. 8238 1745.11.01 VIET: sogn: Borris. Mads KrogBodil Thomasdatter Agger, 47c år, Agger, Borris
Nr. 8239 1746.05.31 TRO.: sogn: Borris. Peder Christensen Vesterby, 34.02 år, Vesterby, Borris ∞ Mette Madsdatter, 22.02c år, Tarp, Borris
Nr. 8240 1746.07.17 TRO.: sogn: Borris. Bent Pedersen Tarp, 24c år, Tarp, Borris ∞ Maren Andersdatter, BOSAT: Borris Tarp
Nr. 8241 1746.09.11 TRO.: sogn: Borris. Oluf Christian Pedersen Tranmose, Debelmose, Borris ∞ Johanne Hansdatter, 56c+? år
Nr. 8242 1746.09.25 VIET: sogn: Borris. Peder Christensen Vesterby, 33 år, Vesterby, Borris ∞ Mette Madsdatter, 24c år, Tarp, Borris
Nr. 8243 1746.10.02 VIET: sogn: Borris. Bent Pedersen Tarp, 24c år, Tarp, Borris ∞ Maren Andersdatter, BOSAT: Borris Tarp
Nr. 8244 1746.10.30 VIET: sogn: Borris. Oluf Christian Pedersen Tranmose, Debelmose, Borris ∞ Johanne Hansdatter, 56c+? år
Nr. 8245 1746.12.22 TRO.: sogn: Borris. Frands Mortensen, 25c år ∞ Anne Jakobsdatter, 25c år, Lindvig, Borris
Nr. 8246 1747.01.15 VIET: sogn: Borris. Frands Mortensen, 25c år ∞ Anne Jakobsdatter, 25c år, Lindvig, Borris
Nr. 8247 1747.04.30 TRO.: sogn: Borris. Lars Nielsen Melgaard, 34.08 år, Hjoptarp (Melgaard), Borris ∞ Ane Marie Jensdatter Hvollig, 26c år, Hvollig, Borris
Nr. 8248 1747.06.29 TRO.: sogn: Borris. Jens Christensen Alkærsig, 34c år, Alkærsig, Dejbjerg ∞ Anne Christensdatter Nygaard, 29.06 år, Nygaard, Borris, BOSAT: Borris Nygaard
Nr. 8249 1747.07.02 TRO.: sogn: Borris. Christen MadsenMargrethe Ølgod, Ølgod
Nr. 8250 1747.07.30 VIET: sogn: Borris. Christen MadsenMargrethe Ølgod, Ølgod
Nr. 8251 1747.09.03 VIET: sogn: Borris. Jens Christensen Alkærsig, 34c år, Alkærsig, Dejbjerg ∞ Anne Christensdatter Nygaard, 29 år, Nygaard, Borris, BOSAT: Borris Nygaard
Nr. 8252 1747.07.10 VIET: sogn: Borris. Lars Nielsen Melgaard, 35.01 år, Hjoptarp (Melgaard), Borris ∞ Ane Marie Jensdatter Hvollig, 26c år, Hvollig, Borris
Nr. 8253 1747.10.08 TRO.: sogn: Borris. Christen EnevoldsenKaren Skov, Sønderskov, Borris
Nr. 8254 1747.10.26 TRO.: sogn: Borris. Jep Pedersen, Bølling ∞ Anne Andersdatter Sønderskov, 27.09 år, Sønderskov, Borris
Nr. 8255 1747.11.01 VIET: sogn: Borris. Christen EnevoldsenKaren Skov, Sønderskov, Borris
Nr. 8256 1748.02.13 VIET: sogn: Borris. Hans Jørgen Caspersen Lemvig, 29.09 år, Præstegaarden, Hemmet ∞ Karen Jensdatter Rahbek, 16.04 år, Ahlergaard, Borris, BOSAT: Hemmet Præstegaard
Nr. 8257 1748.02.16 TRO.: sogn: Borris. Jens Jepsen Risbjerg, 42c år, Risbjerg, Brande ∞ Ane Kirstine, Borris, BOSAT: Borris Debelmose
Nr. 8258 1748.04.16 VIET: sogn: Borris. Jens Jepsen Risbjerg, 42c år, Risbjerg, Brande ∞ Ane Kirstine, Borris, BOSAT: Borris Debelmose
Nr. 8259 1748.05.05 TRO.: sogn: Borris. Simon Lervad, Lervad, Hanning ∞ Kirsten Christensdatter Gravel, 23.05 år, Gravel, Borris, BOSAT: Hanning Lervad
Nr. 8260 1748.06.04 VIET: sogn: Borris. Simon Lervad, Lervad, Hanning ∞ Kirsten Christensdatter Gravel, 23.06 år, Gravel, Borris, BOSAT: Hanning Lervad
Nr. 7896 1748.06.09 VIET: sogn: Borris. Jep Pedersen Bølling, Bølling ∞ Anne Andersdatter Sønderskov, Sønderskov, Borris
Nr. 8261 1748.10.23 VIET: sogn: Faster. Christen Poulsen Tovdal, 33c år, Tovdal, Arnborg ∞ Bodil Christensdatter Kjær, 23.03 år, Fasterkær, Faster, BOSAT: Arnborg Tovdal
Nr. 8262 1748.11.17 TRO.: sogn: Borris. Niels Poulsen, 21c år ∞ Marie Debelmose, Debelmose, Borris, BOSAT: Borris Debelmose
Nr. 8263 1748.12.29 VIET: sogn: Borris. Niels Poulsen, 21c år ∞ Marie Debelmose, Debelmose, Borris, BOSAT: Borris Debelmose
Nr. 8264 1749.02.04 TRO.: sogn: Borris. Christen Pedersen Daller, 58c år, Dalager, Borris ∞ Else Nielsdatter Grønborg, 29 år, Grønborg, Borris, BOSAT: Borris Dalager
Nr. 8265 1749.05.26 TRO.: sogn: Faster. Peder Larsen Lønborg, Lønborg ∞ Maren Hansdatter, Klokmose, Faster
Nr. 8266 1749.06.22 TRO.: sogn: Borris. Erik HolstMette Nielsdatter Aagaard, 47+ år, Aagaard, Borris
Nr. 8267 1749.06.24 VIET: sogn: Borris. Christen Pedersen Daller, 58c år, Dalager, Borris ∞ Else Nielsdatter Grønborg, 29 år, Grønborg, Borris, BOSAT: Borris Dalager
Nr. 8268 1749.06.22 VIET: sogn: Borris. Erik HolstMette Nielsdatter Aagaard, 47+ år, Aagaard, Borris
Nr. 8269 1749.10.14 VIET: sogn: Faster. Peder Larsen Lønborg, Lønborg ∞ Maren Hansdatter, Klokmose, Faster
Nr. 8270 1749.11.04 TRO.: sogn: Borris. Peder Strellev, Strellev? ∞ Kirsten, Præstegaarden, Borris
Nr. 8271 1750.02.02 TRO.: sogn: Faster. Niels Christensen Vold, 24.02 år, Bølling ∞ Dorte Christensdatter, 34.08 år, Debelmose?, Borris?, BOSAT: Bølling
Nr. 8272 1750.03.25 VIET: sogn: Faster. Niels Christensen Vold, 24.02 år, Bølling ∞ Dorte Christensdatter, 34.08 år, Debelmose?, Borris?, BOSAT: Bølling
Nr. 8273 1750.05.31 VIET: sogn: Borris. Peder Strellev, Strellev? ∞ Kirsten, Præstegaarden, Borris
Nr. 8274 1750.12.10 TRO.: sogn: Faster. Christen Pedersen, Barda, Vorgod ∞ Karen Mortensdatter, 21.11 år, Astrup, Faster
Nr. 8275 1751.04.13 TRO.: sogn: Faster. Iver Christensen Fyrstenborg, 34c år, Fyrstenborg, Sædding ∞ Maren Poulsdatter, 19.01 år, Hannerup, Faster, BOSAT: Sædding Fyrstenborg
Nr. 8276 1751.04.25 TRO.: sogn: Faster. Jens Markussen, Hannerup, Faster ∞ Elles Christensdatter, Hannerup, Faster
Nr. 8277 1751.06.06 VIET: sogn: Faster. Christen Pedersen, Barda, Vorgod ∞ Karen Mortensdatter, 22.06 år, Astrup, Faster
Nr. 8278 1751.06.20 TRO.: sogn: Borris. Anders IsraelsenMaren Pedersdatter, Lindvig, Borris
Nr. 8279 1751.06.24 VIET: sogn: Faster. Jens Markussen, Hannerup, Faster ∞ Elles Christensdatter, Hannerup, Faster
Nr. 8280 1751.06.27 TRO.: sogn: Borris. Peder Nielsen Egvig, 30c år, Egvig, Borris ∞ Anne Jensdatter Hvollig, 25.07 år, Hvollig, Borris, BOSAT: Borris Egvig
Nr. 8281 1751.09.10 TRO.: sogn: Faster. Mads Andersen Marup, 38.05 år, Marup, Skjern ∞ Margrethe Larsdatter Lodal, 31.10 år, Lodal, Faster, BOSAT: Skjern Marup
Nr. 7897 1751.09.24 VIET: sogn: Borris. Ole Hansen Hjerrild, 43.06 år, Præstegaarden, Øse ∞ Johanne Katrine Jørgensdatter Hauch, 27.10 år, Præstegaarden, Borris, BOSAT: Ribe Amt Øse
Nr. 8282 1751.09.12 VIET: sogn: Faster. Iver Christensen Fyrstenborg, 34c år, Fyrstenborg, Sædding ∞ Maren Poulsdatter, 19.06 år, Hannerup, Faster, BOSAT: Sædding Fyrstenborg
Nr. 8283 1751.09.12 TRO.: sogn: Faster. Visted ChristensenMaren Christensdatter
Nr. 8284 1751.10.03 VIET: sogn: Borris. Anders IsraelsenMaren Pedersdatter, Lindvig, Borris
Nr. 8285 1751.10.10 VIET: sogn: Borris. Peder Nielsen Egvig, 30c år, Egvig, Borris ∞ Anne Jensdatter Hvollig, 25.07 år, Hvollig, Borris, BOSAT: Borris Egvig
Nr. 8286 1751.10.10 TRO.: sogn: Faster. Visted ChristensenMaren Christensdatter
Nr. 8287 1751.10.17 VIET: sogn: Faster. Mads Andersen Marup, 38.06 år, Marup, Skjern ∞ Margrethe Larsdatter Lodal, 31.10 år, Lodal, Faster, BOSAT: Skjern Marup
Nr. 8288 1752.05.18 TRO.: sogn: Borris. Christen Odderskær, 29c år, Odderskær, Borris ∞ Sara Eriksdatter, 29c år, BOSAT: Borris Odderskær
Nr. 8289 1752.06.07 TRO.: sogn: Borris. Jens Christensen Gosvig, 29.10 år, Gosvig, Borris ∞ Kirsten Madsdatter Tarp, 31c år, Tarp, Borris, BOSAT: Borris Gosvig
Nr. 8290 1752.08.28 TRO.: sogn: Borris. Christen Thygesen Egeris, Egeris, Nørre Vium ∞ Anne Katrine Jakobsdatter , 21.11 år, Gjaldbæk, Borris, BOSAT: Nørre Vium
Nr. 8291 1752.09.20 VIET: sogn: Borris. Jens Christensen Gosvig, 29.10 år, Gosvig, Borris ∞ Kirsten Madsdatter Tarp, 31c år, Tarp, Borris, BOSAT: Borris Gosvig
Nr. 8292 1752.10.04 VIET: sogn: Borris. Christen Odderskær, 29c år, Odderskær, Borris ∞ Sara Eriksdatter, 29c år, BOSAT: Borris Odderskær
Nr. 8293 1752.10.18 VIET: sogn: Borris. Christen Thygesen Egeris, Egeris, Nørre Vium ∞ Anne Katrine Jakobsdatter , 21.11 år, Gjaldbæk, Borris, BOSAT: Nørre Vium
Nr. 8294 1753.01.09 TRO.: sogn: Borris. Mads Jakobsen Daller, 57c+ år, Debelmose, Borris ∞ Kirsten Pedersdatter Hvid, 36c år, Borris, BOSAT: Borris Debelmose
Nr. 8295 1753.02.18 VIET: sogn: Borris. Mads Jakobsen Daller, 57c+ år, Debelmose, Borris ∞ Kirsten Pedersdatter Hvid, 36c år, Borris, BOSAT: Borris Debelmose
Nr. 8296 1753.03.08 TRO.: sogn: Borris. Niels HustedKaren Nielsdatter Gjaldbæk, 24.07 år, Gjaldbæk, Borris
Nr. 8297 1753.09.06 TRO.: sogn: Faster. Søren Pedersen Albæk, Albæk, Skjern ∞ Ane Mortensdatter Astrup, 20.06 år, Astrup, Faster, BOSAT: Skjern Albæk
Nr. 8298 1753.09.16 TRO.: sogn: Borris. Anders Knudsen, 29.02 år, Hjoptarp (Nørgaard), Borris ∞ Mette Jensdatter Hvollig, 35.00 år, Hvollig, Borris, BOSAT: Borris Hvollig
Nr. 8299 1753.09.18 TRO.: sogn: Borris. Nicolai Pedersen Satterup, 38 år, Præstegaarden, Bølling ∞ Anna Margrethe Lambertsdatter Guldager, 43c år, Præstegaarden, Bølling, BOSAT: Bølling Præstegaard
Nr. 8300 1753.10.07 VIET: sogn: Faster. Jens Nielsen Kjær, Fasterkær, Faster ∞ Ane Marie Jensdatter, Fasterkær, Faster, BOSAT: Faster Fasterkær
Nr. 8301 1753.10.10 VIET: sogn: Borris. Peder Nielsen Aagaard, 25.01 år, Aagaard, Borris ∞ Mette Andersdatter, 34c år, Borris, BOSAT: Borris Aagaard
Nr. 8302 1753.10.14 VIET: sogn: Borris. Niels HustedKaren Nielsdatter Gjaldbæk, 25.02 år, Gjaldbæk, Borris
Nr. 8303 1753.09.06 TRO.: sogn: Faster. Søren Pedersen Albæk, Albæk, Skjern ∞ Ane Mortensdatter Astrup, Astrup, Faster
Nr. 8304 1753.10.28 VIET: sogn: Borris. Anders Knudsen, 29.03 år, Hjoptarp (Nørgaard), Borris ∞ Mette Jensdatter Hvollig, 35.00 år, Hvollig, Borris, BOSAT: Borris Hvollig
Nr. 8305 1754.04.16 TRO.: sogn: Faster. Christen Velling, Velling ∞ Mette Madsdatter Hannerup, 50cc år, Hannerup, Faster
Nr. 8306 1754.06.23 TRO.: sogn: Borris. Laurids Knudsen Nørgaard, 26.08 år, Hjoptarp (Nørgaard), Borris ∞ Ane Kirstine Christensdater Stier, 26.11 år, Stier, Borris, BOSAT: Borris Hjoptarp Nørgaard
Nr. 8307 1754.06.24 TRO.: sogn: Borris. Peder Lindvig, 41c år, Lindvig, Borris ∞ Karen Jensdatter, 23.04 år, Hvollig, Borris, BOSAT: Borris Lindvig
Nr. 8308 1754.07.28 TRO.: sogn: Borris. Oluf Pedersen Fruergaard, 31.08 år, Fruergaard, Sønder Felding ∞ Anne Jensdatter Krog, 35.03 år, Borris- Krog, Borris, BOSAT: Borris Borris- Krog
Nr. 8309 1754.09.22 VIET: sogn: Borris. Laurids Knudsen Nørgaard, 26.08 år, Hjoptarp (Nørgaard), Borris ∞ Ane Kirstine Christensdater Stier, 26.11 år, Stier, Borris, BOSAT: Borris Hjoptarp Nørgaard
Nr. 8310 1754.09.25 VIET: sogn: Borris. Oluf Pedersen Fruergaard, 31.08 år, Fruergaard, Sønder Felding ∞ Anne Jensdatter Krog, 35.03 år, Borris- Krog, Borris, BOSAT: Borris Borris- Krog
Nr. 8311 1754.09.29 VIET: sogn: Borris. Peder Lindvig, 41c år, Lindvig, Borris ∞ Karen Jensdatter, 23.04 år, Hvollig, Borris, BOSAT: Borris Lindvig
Nr. 8312 1754.09.29 TRO.: sogn: Borris. Ole Christensen Stier, 31.07 år, Stier, Borris ∞ Ane Knudsdatter Hjoptarp, 17.05 år, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, BOSAT: Borris Stier
Nr. 8313 1754.10.27 TRO.: sogn: Faster. Markus Krog, Borris- Krog, Borris ∞ Ane Marie Astrup, BOSAT: Borris Borris- Krog
Nr. 8314 1754.10.27 TRO.: sogn: Borris. Ole Christensen Stier, 31.08 år, Stier, Borris ∞ Ane Knudsdatter Hjoptarp, 17.06 år, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, BOSAT: Borris Stier
Nr. 8316 1754.11.05 TRO.: sogn: Faster. Markus Krog, Borris- Krog, Borris ∞ Ane Marie Astrup, BOSAT: Borris Borris- Krog
Nr. 8316 .. TRO.: sogn: Borris.