Borris Kommenteret Kirkebog 
Trolovede og viede 1702 - 1712
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Borris kirkebog.

Denne side sorterer og bruges til at søge. Vidner er udeladt, se de andre versioner for dem.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per vielse være bedre. Bruges også hvis man kender vielsens nummer.
2. Den komplette tekstversion er noget uoverskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Vielser i kronologisk rækkefølge. Og trolovede 1792-98.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Fx 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
Hvis det vides, hvor parret bosatte sig, angives det.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
TRO. = TROLOVET.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 6001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Brudgommen Bruden
Nr.DatotNavnStedSognNavnStedSognBosted Kirkebogstekst
79011702.09.24VMorten Pedersen PræstgaardAnnexgaarden  Faster  Kirsten ChristensdatterSønderskov Borris Faster Annexgaarden 15. dom p. trin., 24/9, copuleret Morten {Pedersen} Præstgaard til Christen Ollufsen i …… hans datter Kirsten {Christensdatter}.
NOTITS: Sønderskov ses i dåb #2004.

LINK: Kirkebog affotografering.
79021702.10.05TJens Houlesen  Bølling  Catharina NielsdatterAnnexgaarden Faster Bølling {..}iels præstgaardz datter {Catharina} til Jens [Houlesen] af {...}ling.
NOTITS: Catharina fra Hugo Dynesens udskrifter.

LINK: Kirkebog affotografering.
79031702.12.15TPeder Christensen  Nørre Vium  Mette JensdatterGrønborg Borris  […] trolofvede ieg Peder Grønborg Kones søster Mett Jensdatter til en karl af {Nørre} Vium naunlig Peder Christensen.
NOTITS: Dato kun december, her ansat til midt i måneden.

LINK: Kirkebog affotografering.
79041703.02.05TChristen Pedersen  Bølling  Kirsten Nielsdatter   d: 5 Febr: Mandagen trolofvede ieg Niels {...}stens datter Kierst_ til Christ_ Peders_ bølling.
LINK: Kirkebog affotografering.
79051703.05.03VChristen Pedersen DegnKirkeby  Borris  Kirsten NielsdatterDebelmos Borris Borris Kirkeby Do 5ta p pascha d: 13 Maij copulerede {...} Christen peders_ degn til Chiersten Nielsdatter i debelmoes .
LINK: Kirkebog affotografering.
79061703.11.27TJens HansenØrbæk  Hoven  Johanne Nielsdatter? GjaldbækGjaldbæk Borris Hoven Ørbæk Tirsdagen d: 27 Novbr: blef Jens Hansen af Ørbech {Hoven} trolofvede til Johanne Gialdbech .
LINK: Kirkebog affotografering.
79071703.11.28TSøren Sørensen KlokmoseKlokmose  Faster  Else Christensdatter AmmeFastergaard Faster Faster Klokmose Onsdagen d: 28 Novbr: blef Søren {Sørensen} Klochmoes trolofvede til Else {Christensdatter} Amme paa Fastergaard .
NOTITS: Patronymer fra vielsen 27. dec. 1703.

LINK: Kirkebog affotografering.
79081703.12.27VSøren Sørensen KlokmoseKlokmose  Faster  Else Christensdatter AmmeFastergaard Faster Faster Klokmose 3die Jule dag copulerede ieg Søren Sørensen Klochmose til fruens Amme Else Christensdatter.
NOTITS: En sjov læsning af dette ses i Bendtsen og Milthers "SLÆGTEN FRA FASTERGAARD" 1906, Odense, side 5. Læsningen er "til Knuds Amme", men den går ikke, andet bogstav er ganske sikkert et "r". Hjjælpepræsten Peder Staunings skrift egner sig fortrinligt til fejlæsnnger.

LINK: Kirkebog affotografering.
79091704.01.01TChristen Nielsen EjstrupEjstrup?  Faster?  Maren Pedersdatter Smed Faster Borris Debelmose d: 1 Janvarij trolofvede ieg Christen [Nielsen] som tiendte Peder Eilerzen paa Slumstrup til Niels Smids Enche Maren Pedersdatter.
NOTITS: Nielsen ikke læseligt i kirkebogen, identificeret ud fra senere indførsler. Han kaldes senere Christen Ejstrup og formodes at komme fra Ejstrup i Faster sogn.

LINK: Kirkebog affotografering.
79101704.01.27TLars Pedersen SmedLodal  Faster  Kirsten JakobsdatterSlumstrup Mølle Sædding Faster Lodal Samme dag {d: 27 Januarij} trolovede ieg las smed til Møllerns datter af slumpstrup nafunlig Kiersten Jacobsdatter.
LINK: Kirkebog affotografering.
79111704.01.27VClemmen Madsen  Skjern  Maren SvendsdatterOdderskær Borris  Samme dag {d: 27 Januarij}, copulerede ieg Klemmend Matzøn af Shirne til Suend Oddershier hans datter Maren {Svendsdatter}.
NOTITS: Høje tid, Maren får tvillinger fem uger senere.

LINK: Kirkebog affotografering.
79121704.02.14THans Nielsen Feldbereder  Faster  Sidsel MadsdatterNørgaard Bølling Faster torsdagen d 14 Febr. - trolovede ieg Hans Niels_ Feldbereder til Zidsel Matzdatter af nørgaard j bølling .
LINK: Kirkebog affotografering.
79131704.04.13TMads Pedersen Agger  Lemb  Else MadsdatterDebelmose Borris Borris Samme dag trolofvede ieg Matz peders_ agger til Dynis debelmoes hans Enche {Else Madsdatter} .
NOTITS: Else Madsdatter fra vielsen. Mads Pedersen er af Lemb sogn, men bor vel i Agger i Borris.

LINK: Kirkebog affotografering.
79141704.04.22TNiels PedersenHoltum  Arnborg  Johanne Thomasdatter VendelboVindelbo Borris Arnborg Holtum d 22 April trolofvede ieg Johanne {Thomasdatter} Windelboe til Niels peders_ af holtum {Arnborg} .
LINK: Kirkebog affotografering.
LINK: Niels Pedersen i Holtum i Arnborg sogn.
79151704.04.27VJens HansenØrbæk  Hoven  Johanne Nielsdatter? GjaldbækGjaldbæk Borris Hoven Ørbæk d 27 April copulerede ieg Jens Hans_ af ørbech {Hoven} til Johanne {Nielsdatter} gialdbæch .
LINK: Kirkebog affotografering.
79161704.06.08VChristen Nielsen EjstrupEjstrup?  Faster?  Maren Pedersdatter Smid Faster Borris Debelmose d 8 Junij Do 3tia post Trint - copulerede ieg Christ_ {Nielsen} Eistrup til Maren {Pedersdatter} Smid Niels smids Enche .
NOTITS: Christen Ejstrup og formodes at komme fra Ejstrup i Faster sogn.

LINK: Kirkebog affotografering.
79171704.06.08VLars Pedersen SmedLodal  Faster  Kirsten JakobsdatterSlumstrup Mølle Sædding Faster Lodal Samme dag {d 8 Junij} copluerede ieg Las smid j lodal til Kirst_ Jacobsdatter. .
LINK: Kirkebog affotografering.
79181704.06.15VMads Pedersen Agger  Lemb  Else MadsdatterDebelmose Borris Borris d 15 Junij copulerede ieg Matz peders_ Lemb til Slg . dynis debelmosis enche Else Matzdatter - .
NOTITS: Else Madsdatter fra vielsen. Mads Pedersen er af Lemb sogn, men bor vel i Agger i Borris.

LINK: Kirkebog affotografering.
79191704.06.24VNiels PedersenHoltum  Arnborg  Johanne Thomasdatter VendelboVindelbo Borris Arnborg Holtum S: hans dag d 24 Junij copulerede ieg Niels pedersen holtum {Arnborg} til Johanne thomasdatter Vindelboe .
LINK: Kirkebog affotografering.
LINK: Niels Pedersen i Holtum i Arnborg sogn.
79201704.07.26TChristen Jensen  Mette SørensdatterGosvig Borris Borris Gosvig d 26 Julij trolofvede ieg Christen Jens_ og Met Sørensdatter gosvig .
LINK: Kirkebog affotografering.
79211704.08.14TChristen Laugesen ColdingColding  Stauning  Karen MortensdatterLindvig Borris Borris d 14 copulerede trolofvede ieg morten Lindvigs datter Caren {Mortensdatter} til Christen Laugesen af colding i stafning Sogn .
LINK: Kirkebog affotografering.
79221704.08.24TLaust Andersen Holst  Faster  Maren Jakobsdatter Faster Faster d 24 trolovede ieg Laust Andersen hol[s]t til Jacob shuibiergs datter Maren {Jakobsdatter} .
LINK: Kirkebog affotografering.
79231704.09.21VChristen Laugesen ColdingColding  Stauning  Karen Mortensdatter LindvigLindvig Borris Borris Do 18 post Trinit: d 21 Septbr Copulerede ieg Christen {Laugesen} Colding til Caren {Mortensdatter} Lindvig .
LINK: Kirkebog affotografering.
79241704.10.26VLaust Andersen Holst  Faster  Maren Jakobsdatter Faster Faster d 26 octbr som var Do 23 p: Trinit Copulerede ieg Jacob shoubiergs datter {Maren Jakobsdatter} til j Soldat navnlig Laust holst .
NOTITS: Navnet Maren i trolovelsen.

LINK: Kirkebog affotografering.
79251705.01.01TJens JensenOdderskær  Borris  Kirsten Jensdatter KyeKye Bølling Borris Odderskær d: 1 trolofvede Jeg Jens Jens_ i Oddershiær til Kiersten Jensdatter Kye .
LINK: Kirkebog affotografering.
79261705.03.01VJens JensenOdderskær  Borris  Kirsten Jensdatter KyeKye Bølling Borris Odderskær Samme dag {d 1 Martij} Copulerede ieg Jens Jens_ j oddershiær til Kirst_ Jensdatter Kye .
LINK: Kirkebog affotografering.
79271705.04.09TJens Pedersen Vium  Nørre Vium  Anne NielsdatterMosgaard Borris Borris Mosgaard d: 9 April som var Schiærtorsdag trolofvede ieg Jens Peders_ til Enchen i Moesgaard nafnlig Anne Nielsdatter .
NOTITS: Anne Nielsdatter før gift med Jens Mosgaard †1704.08.21. I vielsen kaldes han Jens Vium

LINK: Kirkebog affotografering.
79281705.05.21VJens Pedersen Vium  Nørre Vium  Anne NielsdatterMosgaard Borris Borris Mosgaard d: 21 Maji fest: Ascens: Xstj Copulerede Jeg Jens {Pedersen} Wium til Slg. Jens Mosgaards Enche Anne Nielsdatter .
LINK: Kirkebog affotografering.
79291705.11.01VPoul HannerupHannerup  Faster  Maren Christensdatter   d: 1 blef Pofl i Hannerup og hs kieriste Copulerede nafnlig Maren Christensdatter .
LINK: Kirkebog affotografering.
79301706.02.11TLaurids Jespersen  Sædding  Maren MichelsdatterHannerup Faster  Noch samme dag {d: 11 Feb.} trolofvede ieg Laurids Jespersen af [s]æding til Michel Hannerups datter Maren Michelsdatter.
LINK: Kirkebog affotografering.
79311706.04.17TNiels Madsen HuusSkravhøj  Borris  Kirsten Nielsdatter   Samme dag {Løfverdagen d. 17 April} trolofvede ieg Niels Matzn Hius til Kierstj N: D hd tilforne hafde besofvit.
LINK: Kirkebog affotografering.
79321706.04.18VLaurids Jespersen  Sædding  Maren MichelsdatterHannerup Faster  d: 18 April Copulerede ieg Lauridz Jespersen Seding til Michel Hannerups datter Maren Michelsdatter.
LINK: Kirkebog affotografering.
79331706.05.16VNiels Madsen HuusSkravhøj  Borris  Kirsten Nielsdatter   d: 16 Maji Copulerede ieg Niels Matzen Hius til Kiersten Nielsdatter hd tilforne hafde besofvit.
LINK: Kirkebog affotografering.
79341706.06.08TPoul Christensen FoersumFoersum  Egvad  Elsebe Dorethe Michelsdatter KøbkeSønderby Borris Egvad Foersum d: 8 Junji trolofede ieg Poful {Christensen} Forsum til Elsebe Dorethe Michelsdatter Køpke udi Synderbye.
NOTITS: Bruden er datter af degn i Vorgod Mikkel Jochumsen Købke *1636cc †1719.02.10 Vorgod og Elle †1720.02 Sønderby, Borris. Bruden har boet ved hendes søster Brigitte gift i Sønderby med Knud Jensen. Elsebe Dorethe †1726.12c (skifte) Forsum Egvad. Efter skiftet at dømme var Poul Foersum enke, da han blev gift.

LINK: Kirkebog affotografering.
79351706.07.25TKnud JensenBjerg  Bølling  Else VillumsdatterEgvig Borris Borris Egvig d: 25 Julij Dom: 8ta p: Trinit: trolofuede ieg Knud Jensen paa Bierget i Bølling til Villum {Nielsen} Eegvigs datter Else {Villumsdatter}.
LINK: Kirkebog affotografering.
79361706.09.26TSøren JensenSlumstrup Mølle  Sædding  Karen JakobsdatterHannerup Faster Sædding Slumstrup Mølle d: 26 Septembr: Dom: 7 p: Trinit: Trolofvede ieg Søren Jens af Slumstrup Mølle til Caren Jacobsdatter som tiendte Peder {Nielsen} Hannerup.
NOTITS: Stederne er egentlig lidt skæve her. Karen Jakobsdatter er født i Slumstrup Mølle (og tjener i Hannerup) og Søren Jensen flyttet til Slumstrup Mølle.

LINK: Kirkebog affotografering.
79371706.10.03VKnud JensenBjerg  Bølling  Else VillumsdatterEgvig Borris Borris Egvig d: 3 {October} Copulerede ieg Knud Jens af Bølling til Else {Villumsdatter} Eevig som var d: 18 Do p Trinit:
LINK: Kirkebog affotografering.
79381706.10.10VPoul Christensen FoersumFoersum  Egvad  Elsebe Dorethe Michelsdatter Købke Vorgod Egvad Foersum d 10 Octbr Copulerede ieg Poful {Christensen} Forsum til Elsebe Dorethe af Vordgod.
NOTITS: Bruden er datter af degn i Vorgod Mikkel Jochumsen Købke *1636cc †1719.02.10 Vorgod og Elle †1720.02 Sønderby, Borris. Elsebe Dorethe †1726.12c (skifte) Forsum Egvad. Efter skiftet at dømme var Poul Foersum enke, da han blev gift.

LINK: Kirkebog affotografering.
79391706.10.28TMads Christensen KjærFasterkær  Faster  Karen Jakobsdatter AhlerAhlergaard Borris Borris Ahlergaard d 28 Octbr trolofuede ieg Matz {Christensen} Kiær til Karen {Jakobsdatter} Aler.
NOTITS: Gommen er søn af Christen Sørensen i Fasterkær.

LINK: Kirkebog affotografering.
79401706.11.14VSøren JensenSlumstrup Mølle  Sædding  Karen JakobsdatterHannerup Faster Sædding Slumstrup Mølle d: 14 Novbr: Dom: 24 p: trinit: Copulerede ieg Søren {Jensen} Møller j Slumstrup til Caren Jacobsdatter som tjendte Peder {Nielsen} Hannerup og var hands Konis {Kirsten Jakobsdatter} søster.
LINK: Kirkebog affotografering.
79411707.01.23TChristen Hartvigsen  Karen GiødesdatterSlikdal? Borris  Samme dag trolofvede ieg Christen Hartvigsen til Karen giødis datter.
NOTITS: Ikke viet i Borris kirkebog. Christen Hartvigsen formodentlig fra et andet sogn, hvor parret flytter hen, ikke set bosat i Borris eller Faster.

LINK: Kirkebog affotografering.
79421707.03.20VMads Christensen KjærFasterkær  Faster  Karen Jakobsdatter AhlerAhlergaard Borris  Noch samme dag {d 20 Martji} Copulerede ieg Matz Christens_ {Kjær} og Karen {Jakobsdatter} Aler.
LINK: Kirkebog affotografering.
79431707.06.13TKnud Jensen  Sædding  Maren JohansdatterFastergaard Faster  d: 13 Junji trolofuede ieg Knud Jens_ af Sædding til Kiersten Ofvis datter Maren Johansdatter tienendis paa Fastergd.
LINK: Kirkebog affotografering.
79441707.10.23VKnud Jensen  Sædding  Maren JohansdatterFastergaard Faster  d 18. Sønd. Efter Trijtz., copulerede ieg Knud Jensen af Sæding til Maren Johans D: som var d 23 Octobr.
NOTITS: Maren Johansdatter ikke ellers set i Borris eller Faster.

LINK: Kirkebog affotografering.
79451707.11.06VJens MarcussenKlokmose  Faster  ? Jens Madsens enkeHannerup Faster Faster Hannerup d 6te Viede ieg Jens Marcus til Jens Matzens Enche i Hannerup.
NOTITS: Ingen trolovelse set. Jens Madsen †1706.12.17 Hannerup. Jens Marcussen tjener i juli 1707 ved Oluf Melgaard i Klokmose, se dåb den 24. juli 1707.

LINK: Kirkebog affotografering.
79461707.11.06TLaust Sørensen  Stauning  Maren JakobsdatterAas Faster  Noch samme dag {d 6te} trolofvede ieg Laust Søfrensen af Stauning til Niels Jacobsen paa Aaes hds søster Maren Jacobsdatter.
LINK: Kirkebog affotografering.
79471707.11.13VLaust SørensenKlokmose  Borris  Karen ThomasdatterKlokmose Borris  Samme dag {d 13de} copulerede ieg Laust Søfrensen af Klochmoes til Slg Hans Matzens Enche ibd Karen Thomasdatter.
LINK: Kirkebog affotografering.
79481707.12.27VLaust Sørensen  Stauning  Maren JakobsdatterAas Faster  3die Juledag d 27 Decembr: copulerede Hr Lambret, da ieg var Suag, Laurits Søfrens_ af stauning til Maren Jacobsdatter.
LINK: Kirkebog affotografering.
79491708.03.08TAnders Thomsen VindelboVindelbo  Borris  Maren ChristensdatterDrongstrup Sønder Felding Borris Vindelbo d 8tende trolofvede ieg Anders {Thomsen} Vindelboe til Maren Christensdatter.
NOTITS: At Maren er fra Drongstrup i Sønder Felding ses i fadderlisterne.

LINK: Kirkebog affotografering.
79501708.03.18TPeder Mortensen  Dejbjerg  Maren JensdatterHjoptarp Borris Sædding Bjerrebo Noch samme dag {d 18 Martij} trolofvede Jeg Peder Mortensen af Deibierg till Jens Clemmensens datter Maren {Jensdatter}.
LINK: Kirkebog affotografering.
79511708.05.13VPeder MortensenBjerrebo  Sædding  Maren JensdatterHjoptarp Borris Sædding Bjerrebo d 13 maj, copulerede jeg Peder Mortens_ af Biæreboe og Maren Jensdatter af Hioptarp .
LINK: Kirkebog affotografering.
79521708.05.20THans Jensen DegnKirkeby  Sønder Omme  Inger LauridsdatterHjoptarp Borris Sønder Omme Kirkeby Samme dag {d 20 Maji} trolofuede Jeg Hans {Jensen} Degn og Inger Lauritzdatter.
NOTITS: Hendes far er Laurids Nørgaard i Hjoptarp i Borris.

LINK: Kirkebog affotografering.
79531708.05.29VAnders Thomsen VindelboVindelbo  Borris  Maren ChristensdatterDrongstrup Sønder Felding Borris Vindelbo d 29 Maji 3die Pintzedag Copulerede Jeg Anders {Thomsen} Vindelboe til Maren Xstensdatter hds thienistepige.
NOTITS: At Maren er fra Drongstrup i Sønder Felding ses i fadderlisterne.

LINK: Kirkebog affotografering.
79541708.05.31TOluf Jensen FiskbækFiskbæk  Nørre Vium  Anne JensdatterFastergaard Faster Nørre Vium Fiskbæk Torsdagen d 31 Maji trolofvede Jeg Olluf {Jensen} Fischbæch til Enchen paa Fastergaard {Anne Jensdatter}.
NOTITS: Anne er enke efter Peder Christensen Paarup †1706.07.16 Fastergaard (gift 18 maj 1704 i Velling). Oluf Jensen Fiskbæk *1661c †1722.08.17 (61 år) Fiskbæk, Nørre Vium og Anne Jensdatter *1678c Vester Venner, Velling †1749, som blev trolovet 3. gang 1724.06.13 i Nørre Vium med Christen Christensen af Vennergaard (som han ikke ejede) i Velling.

LINK: Se tråd hammerum-herred.dk.
LINK: Kirkebog affotografering.
79551708.06.24VOluf Jensen FiskbækFiskbæk  Nørre Vium  Anne JensdatterFastergaard Faster Nørre Vium Fiskbæk D 24 Junji Copulerede Jeg Oluf {Jensen} Fischbæch til Anne Jensdatter af Fastergrd.
LINK: Kirkebog affotografering.
79561708.07.08VHans Jensen DegnKirkeby  Sønder Omme  Inger LauridsdatterHjoptarp Borris  D 8de Julji Copulerede Jeg Mademoiselle Inger Lauritzdatter til Hans Degn af {Sønder}Omme. .
LINK: Kirkebog affotografering.
79571708.08.26TPeder PedersenSkarrild Grene  Skarrild  Lisbet MortensdatterLindvig Borris Skarrild Samme dag trolofvede Jeg Morten {Jensen} Lindvigs datter Lisbet {Mortensdatter} til Peder Pedersen af Scharild. .
NOTITS: Skarrild Grene i vielsen.

LINK: Kirkebog affotografering.
79581708.10.21VPeder PedersenSkarrild Grene  Skarrild  Lisbet MortensdatterLindvig Borris Skarrild D 21 Octbr Copulerede Jeg Elsebeth Mortensdatter Lindvig til Peder Pedersen af Scharild – Greene. Gud give Lyche.
LINK: Kirkebog affotografering.
79591708.11.04TChristen Jensen KjærTarp  Borris  Maren Olufsdatter Borris Borris Tarp d 4 trolofede jeg Christen {Jensen} Kiær til Maren Ollufsdatter.
NOTITS: Uklart hvor Maren kommer fra i Borris sogn, hun kan eventuelt være fra et andet sogn.

LINK: Kirkebog affotografering.
79601708.12.09VChristen Jensen KjærTarp  Borris  Maren Olufsdatter Borris Borris Tarp Noch samme dag {9 dec} copulerede jeg Christen {Jensen} Kiær til Maren Ollufsdatter.
LINK: Kirkebog affotografering.
78991708.12.26TChristian Thomsen Høyer  Borris  Cathrine Smit  Borris 26 Decembr trolofede Jeg Corporal Christen Højer til Cathrine Smit[.] .
LINK: Kirkebog affotografering.
79611709.03.23VChristian Thomsen Høyer  Borris  Cathrine Smit  Borris d 23 marti fest Annunt: Mariæ copulerede jeg Corporal Christian {Thomsen} Højer og Cathrine Smit[.] .
LINK: Kirkebog affotografering.
79621709.06.30TLars Larsen  Borris  Inger JakobsdatterGaasdal- Store Borris Borris Gaasdal- Store d 30 juni trolofvede jeg Las Lassen til Ing {Jakobsdatter} Gaasdall.
LINK: Kirkebog affotografering.
79631709.07.07TJørgen HelgaardHelgaard  Borris  Maren Thomasdatter Borris Borris Helgaard Samme dag {d 7 juli} trolofvede jeg Jørgen Helgaard til Maren Thomasdatter.
NOTITS: 1. kone begravet 28. april 1709. En vielse er ikke set.

LINK: Kirkebog affotografering.
79641710.02.23VChristen Jepsen  Oddum  Ida Margrethe Christensdatter NygaardNygaard Borris Borris Nygaard Samme dag {d 23 febr:} copulerede jeg Christ_ Jepsen af Oddum til Ide Margrethe Nygr:.
LINK: Kirkebog affotografering.
79651710.03.02TPeder PedersenFastergaard  Faster  Sidsel Sørensdatter GosvigTarp  Borris Tarp d 2den trolofvede Jeg Peder Pederß_ thienendes pa Fastergrd den tid og som shal boe i Tarp til Zidsel {Sørensdatter} Gosvig.
LINK: Kirkebog affotografering.
79661710.03.09TJep AndersenRisbjerg  Brande  Johanne JensdatterGrønborg Borris Brande Risbjerg Dom: Jnvocavit d 9de marti trolofvede Jeg Jep Anders_ af Riisberg j Brand Sogn til Johanne Jensdatter i grønborg.
LINK: Jep Andersen i Risbjerg i Brande sogn.
LINK: Kirkebog affotografering.
79671710.04.29TMichel Nielsen EngsigEngsig  Skjern  Karen OdderskærOdderskær Borris  d 29 april trolofvede jeg Michel Niels_ Engsig {Skjern sogn} til Karen Oddershiær.
LINK: Kirkebog affotografering.
79681710.05.29VPeder Pedersen TarpFastergaard  Faster  Sidsel Sørensdatter GosvigTarp   d 29 copulerede jegPeder {Pedersen} Tarp til Zidsel {Sørensdatter} Gosvig .
LINK: Kirkebog affotografering.
79691710.06.01VJep AndersenRisbjerg  Brande  Johanne JensdatterGrønborg Borris Brande Risbjerg d 1 copulerede jeg Jep Anders_ af Brand Sogn til Johanne Jensdatter af Grønborg .
LINK: Jep Andersen i Risbjerg i Brande sogn.
LINK: Kirkebog affotografering.
79701710.06.22VMichel Nielsen EngsigEngsig  Skjern  Karen OdderskærOdderskær Borris  d 22 copulerede jeg Michel Ængsig og Karen odderskiær .
LINK: Kirkebog affotografering.
79711710.09.18TChristen KnudsenBorris- Krog  Borris  Kirsten EskesdatterBorris- Krog Borris Borris Krog d 18 trolovede jeg Christ_ Knudzen j Krog til Kiersten Eshisdatter .
NOTITS: Kirsten Eskesdatter er født i Borris Krog datter af Eske Krog. Christen Knudsen skriver her af Krog men kommer andetsteds fra.

LINK: Kirkebog affotografering.
79721710.11.02VChristen KnudsenBorris- Krog  Borris  Kirsten EskesdatterBorris- Krog Borris Borris Krog d 2den copulerede Jeg Christen {Knudsen} Krog til Kiersten Eshisdatter [..m] .
LINK: Kirkebog affotografering.
79731710.11.30VLars Larsen  Borris  Inger JakobsdatterGaasdal- Store Borris  Samme dag {d 30} hafde Las {Larsen} Gaasdal bryllup med Inger Jacobsdatter sammesteds.
LINK: Kirkebog affotografering.
79741711.01.14TThomas GaasdalGaasdal  Borris  Mette Christensdatter FeldberederTarp Borris  Onsdagen d 14 janv: trolofede Hr. Lambret thomas gaasdal til Met Feldbereder. .
NOTITS: Thomas Gaasdal ikke identificeret.

LINK: Kirkebog affotografering.
79751711.02.15VThomas GaasdalGaasdal  Borris  Mette Christensdatter FeldberederTarp Borris  d 15 febr: copulerede Jeg thomas gaasdal til Met {Christensdatter} Christen Feldbereders datter.
LINK: Kirkebog affotografering.
79761711.03.18TLars Madsen  Bodil Larsdatter DuedalDuedal Borris Borris Duedal Samme dag trolovede ieg Las Matzøn til Boel {Larsdatter} dudal.
LINK: Kirkebog affotografering.
79771711.04.12VLars Madsen  Bodil Larsdatter DuedalDuedal Borris Borris Duedal Noch samme dag {d 12 april} copulerede ieg Las Matzen til Boel {Larsdatter} dudal. .
LINK: Kirkebog affotografering.
79781711.06.28VJakob Jensen Lindvig BarfodLindvig  Borris  Margrethe Nielsdatter BoltrupØstergaard? Lyne? Borris Lindvig d 28 copulerede Jeg Jacob {Jensen Barfod} Lindvig til Margrethe {Nielsdatter} Boltrup.
NOTITS: Formodes trolovet i Lyne.

LINK: Kirkebog affotografering.
79791711.06.29TNiels GjaldbækGjaldbæk  Borris  Anne Marie Jakobsdatter BarfodLindvig Borris  d 29 trolovede Jeg Niels Gialdbeck til Anne Marie {Jakobsdatter Barfod} af Lindvig .
NOTITS: Anne Marie er datter af Jakob Jensen Barfod.

LINK: Kirkebog affotografering.
79801711.09.20VNiels GjaldbækGjaldbæk  Borris  Anne Marie Jakobsdatter BarfodLindvig Borris  d 20 septemb copulerede Jeg Niels Gialdbeck til Anna Marie Jacobsdatter barfoed.
LINK: Kirkebog affotografering.
79811711.10.15TPeder Lille GaasdalGaasdal- Lille  Borris  Anne Mortensdatter KragmosePræstegaarden Borris Borris Gaasdal- Lille d 15de / [siger] dend fembtende:/ trolovede ieg Peder Gaasdal /: Lill Gaasdal :/ til min thienestepige An Mortensdatter Kragmoes.
LINK: Kirkebog affotografering.
79821711.11.22VPeder Lille GaasdalGaasdal- Lille  Borris  Anne Mortensdatter KragmosePræstegaarden Borris Borris Gaasdal- Lille d 22 Novb copulerede jeg Peder gasdal g An {Mortensdatter} Kragmoes. .
LINK: Kirkebog affotografering.
79831711.12.04TJens KastbjergKastbjerg  Bølling  Maren PedersdatterHannerup Faster  d 4de decembr Trolovede jeg Jens Kastbierg til Maren {Pedersdatter} Peder Nørgrds datter i Hannerup.
NOTITS: Kaldes Bjerrebo i vielsen. Uklar.

LINK: Kirkebog affotografering.
79841712.02.28TChristen MichelsenHannerup  Faster  Karen Jespersdatter Borris Borris Hannerup d 28 febr: trolovede jeg Christ_ Michelsen j Hannerup til Karen Jespersdatter .
LINK: Kirkebog affotografering.
79851712.03.28VChristen MichelsenHannerup  Faster  Karen Jespersdatter Borris Borris Hannerup Noch Samme dag {d 28 Martij} copulerede jeg Christ_ Michelsøn af Hannerup til Karen Jespersdatter.
LINK: Kirkebog affotografering.
79861712.05.22VJens BjerreboBjerrebo  Sædding  Maren PedersdatterHannerup Faster  d 22 Maji copulerede Jeg Jens biæreboe til Peder nørgaards datter j Hannerup nafnlig Maren {Pedersdatter}.
NOTITS: I trolovelsen kaldes han Kastbjerg, som ligger i Bølling sogn, her Bjerrebo, som ligger i Sædding sogn. Uklart.

LINK: Kirkebog affotografering.
79871712.09.01TPeder HesselvigHesselvig  Skarrild  Anne Knudsdatter HvolligHvollig Borris Borris Hvollig d 1ste trolovede Jeg An {Knudsdatter} Holvig til Peder [Heiselvig].
NOTITS: Bruden er enke efter Anders Christensen Hvollig †1711.03.11.

LINK: Kirkebog affotografering.
79881712.10.02VPeder HesselvigHesselvig  Skarrild  Anne Knudsdatter HvolligHvollig Borris Borris Hvollig d 2den copulerede jeg Peder Hejselvig til An {Knudsdatter} holvig.
LINK: Kirkebog affotografering.
79891712.11.06TKnud AstrupFastergaard  Faster  Kirsten Andersdatter SkrebsgaardFastergaard Faster  d Samme dag {d 6te November} trolofede jeg knud astrup og Kirsten andersdatter begge thinendis pa Fastergaard. .
LINK: Kirkebog affotografering.
79901712.12.04VKnud AstrupFastergaard  Faster  Kirsten AndersdatterSkrebsgaard Hanning Folvad Noch samme dag copulerede Jeg knud astrup som tiente paa Fastergaard til Kiersten {Andersdatter} Schræbsgaard og boede udj Folvad.
LINK: Kirkebog affotografering.
7991..V      .
LINK: Kirkebog affotografering.