Borris-Faster Kommenteret Kirkebog 
Trolovede og viede 1702 - 1754
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Borris-Faster kirkebog.

Denne side sorterer og bruges til at søge. Vidner er udeladt, se de andre versioner for dem.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per vielse være bedre. Bruges også hvis man kender vielsens nummer.
2. Den komplette tekstversion er noget uoverskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Vielser i kronologisk rækkefølge. Og trolovede 1792-98.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Fx 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
Hvis det vides, hvor parret bosatte sig, angives det.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
TRO. = TROLOVET.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 6001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Brudgommen Bruden
Nr.DatotNavnStedSognNavnStedSognBosted Kirkebogstekst
79011702.09.24VMorten Pedersen PræstgaardAnnexgaarden  Faster  Kirsten ChristensdatterSønderskov Borris Faster Annexgaarden 15. dom p. trin., 24/9, copuleret Morten {Pedersen} Præstgaard til Christen Ollufsen i …… hans datter Kirsten {Christensdatter}.
NOTITS: Sønderskov ses i dåb #2004.

LINK: Kirkebog affotografering.
79021702.10.05TJens Houlesen  Bølling  Catharina NielsdatterAnnexgaarden Faster Bølling {..}iels præstgaardz datter {Catharina} til Jens [Houlesen] af {...}ling.
NOTITS: Catharina fra Hugo Dynesens udskrifter.

LINK: Kirkebog affotografering.
79031702.12.15TPeder Christensen  Nørre Vium  Mette JensdatterGrønborg Borris  […] trolofvede ieg Peder Grønborg Kones søster Mett Jensdatter til en karl af {Nørre} Vium naunlig Peder Christensen.
NOTITS: Dato kun december, her ansat til midt i måneden.

LINK: Kirkebog affotografering.
79041703.02.05TChristen Pedersen  Bølling  Kirsten Nielsdatter   d: 5 Febr: Mandagen trolofvede ieg Niels {...}stens datter Kierst_ til Christ_ Peders_ bølling.
LINK: Kirkebog affotografering.
79051703.05.03VChristen Pedersen DegnKirkeby  Borris  Kirsten NielsdatterDebelmose Borris Borris Kirkeby Do 5ta p pascha d: 13 Maij copulerede {...} Christen peders_ degn til Chiersten Nielsdatter i debelmoes .
LINK: Kirkebog affotografering.
79061703.11.27TJens HansenØrbæk  Hoven  Johanne Nielsdatter? GjaldbækGjaldbæk Borris Hoven Ørbæk Tirsdagen d: 27 Novbr: blef Jens Hansen af Ørbech {Hoven} trolofvede til Johanne Gialdbech .
LINK: Kirkebog affotografering.
79071703.11.28TSøren Sørensen KlokmoseKlokmose  Faster  Else Christensdatter AmmeFastergaard Faster Faster Klokmose Onsdagen d: 28 Novbr: blef Søren {Sørensen} Klochmoes trolofvede til Else {Christensdatter} Amme paa Fastergaard .
NOTITS: Patronymer fra vielsen 27. dec. 1703.

LINK: Kirkebog affotografering.
79081703.12.27VSøren Sørensen KlokmoseKlokmose  Faster  Else Christensdatter AmmeFastergaard Faster Faster Klokmose 3die Jule dag copulerede ieg Søren Sørensen Klochmose til fruens Amme Else Christensdatter.
NOTITS: En sjov læsning af dette ses i Bendtsen og Milthers "SLÆGTEN FRA FASTERGAARD" 1906, Odense, side 5. Læsningen er "til Knuds Amme", men den går ikke, andet bogstav er ganske sikkert et "r". Hjjælpepræsten Peder Staunings skrift egner sig fortrinligt til fejlæsnnger.

LINK: Kirkebog affotografering.
79091704.01.01TChristen Nielsen EjstrupEjstrup?  Faster?  Maren Pedersdatter Smed Faster Borris Debelmose d: 1 Janvarij trolofvede ieg Christen [Nielsen] som tiendte Peder Eilerzen paa Slumstrup til Niels Smids Enche Maren Pedersdatter.
NOTITS: Nielsen ikke læseligt i kirkebogen, identificeret ud fra senere indførsler. Han kaldes senere Christen Ejstrup og formodes at komme fra Ejstrup i Faster sogn.

LINK: Kirkebog affotografering.
79101704.01.27TLars Pedersen SmedLodal  Faster  Kirsten JakobsdatterSlumstrup Mølle Sædding Faster Lodal Samme dag {d: 27 Januarij} trolovede ieg las smed til Møllerns datter af slumpstrup nafunlig Kiersten Jacobsdatter.
LINK: Kirkebog affotografering.
79111704.01.27VClemmen Madsen  Skjern  Maren SvendsdatterOdderskær Borris  Samme dag {d: 27 Januarij}, copulerede ieg Klemmend Matzøn af Shirne til Suend Oddershier hans datter Maren {Svendsdatter}.
NOTITS: Høje tid, Maren får tvillinger fem uger senere.

LINK: Kirkebog affotografering.
79121704.02.14THans Nielsen Feldbereder  Faster  Sidsel MadsdatterNørgaard Bølling Faster torsdagen d 14 Febr. - trolovede ieg Hans Niels_ Feldbereder til Zidsel Matzdatter af nørgaard j bølling .
LINK: Kirkebog affotografering.
79131704.04.13TMads Pedersen Agger  Lemb  Else MadsdatterDebelmose Borris Borris Samme dag trolofvede ieg Matz peders_ agger til Dynis debelmoes hans Enche {Else Madsdatter} .
NOTITS: Else Madsdatter fra vielsen. Mads Pedersen er af Lemb sogn, men bor vel i Agger i Borris.

LINK: Kirkebog affotografering.
79141704.04.22TNiels PedersenHoltum  Arnborg  Johanne Thomasdatter VendelboVindelbo Borris Arnborg Holtum d 22 April trolofvede ieg Johanne {Thomasdatter} Windelboe til Niels peders_ af holtum {Arnborg} .
LINK: Kirkebog affotografering.
LINK: Niels Pedersen i Holtum i Arnborg sogn.
79151704.04.27VJens HansenØrbæk  Hoven  Johanne Nielsdatter? GjaldbækGjaldbæk Borris Hoven Ørbæk d 27 April copulerede ieg Jens Hans_ af ørbech {Hoven} til Johanne {Nielsdatter} gialdbæch .
LINK: Kirkebog affotografering.
79161704.06.08VChristen Nielsen EjstrupEjstrup?  Faster?  Maren Pedersdatter Smid Faster Borris Debelmose d 8 Junij Do 3tia post Trint - copulerede ieg Christ_ {Nielsen} Eistrup til Maren {Pedersdatter} Smid Niels smids Enche .
NOTITS: Christen Ejstrup og formodes at komme fra Ejstrup i Faster sogn.

LINK: Kirkebog affotografering.
79171704.06.08VLars Pedersen SmedLodal  Faster  Kirsten JakobsdatterSlumstrup Mølle Sædding Faster Lodal Samme dag {d 8 Junij} copluerede ieg Las smid j lodal til Kirst_ Jacobsdatter. .
LINK: Kirkebog affotografering.
79181704.06.15VMads Pedersen Agger  Lemb  Else MadsdatterDebelmose Borris Borris d 15 Junij copulerede ieg Matz peders_ Lemb til Slg . dynis debelmosis enche Else Matzdatter - .
NOTITS: Else Madsdatter fra vielsen. Mads Pedersen er af Lemb sogn, men bor vel i Agger i Borris.

LINK: Kirkebog affotografering.
79191704.06.24VNiels PedersenHoltum  Arnborg  Johanne Thomasdatter VendelboVindelbo Borris Arnborg Holtum S: hans dag d 24 Junij copulerede ieg Niels pedersen holtum {Arnborg} til Johanne thomasdatter Vindelboe .
LINK: Kirkebog affotografering.
LINK: Niels Pedersen i Holtum i Arnborg sogn.
79201704.07.26TChristen Jensen  Mette SørensdatterGosvig Borris Borris Gosvig d 26 Julij trolofvede ieg Christen Jens_ og Met Sørensdatter gosvig .
LINK: Kirkebog affotografering.
79211704.08.14TChristen Laugesen ColdingColding  Stauning  Karen MortensdatterLindvig Borris Borris d 14 copulerede trolofvede ieg morten Lindvigs datter Caren {Mortensdatter} til Christen Laugesen af colding i stafning Sogn .
LINK: Kirkebog affotografering.
79221704.08.24TLaust Andersen Holst  Faster  Maren Jakobsdatter Faster Faster d 24 trolovede ieg Laust Andersen hol[s]t til Jacob shuibiergs datter Maren {Jakobsdatter} .
LINK: Kirkebog affotografering.
79231704.09.21VChristen Laugesen ColdingColding  Stauning  Karen Mortensdatter LindvigLindvig Borris Borris Do 18 post Trinit: d 21 Septbr Copulerede ieg Christen {Laugesen} Colding til Caren {Mortensdatter} Lindvig .
LINK: Kirkebog affotografering.
79241704.10.26VLaust Andersen Holst  Faster  Maren Jakobsdatter Faster Faster d 26 octbr som var Do 23 p: Trinit Copulerede ieg Jacob shoubiergs datter {Maren Jakobsdatter} til j Soldat navnlig Laust holst .
NOTITS: Navnet Maren i trolovelsen.

LINK: Kirkebog affotografering.
79251705.01.01TJens JensenOdderskær  Borris  Kirsten Jensdatter KyeKye Bølling Borris Odderskær d: 1 trolofvede Jeg Jens Jens_ i Oddershiær til Kiersten Jensdatter Kye .
LINK: Kirkebog affotografering.
79261705.03.01VJens JensenOdderskær  Borris  Kirsten Jensdatter KyeKye Bølling Borris Odderskær Samme dag {d 1 Martij} Copulerede ieg Jens Jens_ j oddershiær til Kirst_ Jensdatter Kye .
LINK: Kirkebog affotografering.
79271705.04.09TJens Pedersen Vium  Nørre Vium  Anne NielsdatterMosgaard Borris Borris Mosgaard d: 9 April som var Schiærtorsdag trolofvede ieg Jens Peders_ til Enchen i Moesgaard nafnlig Anne Nielsdatter .
NOTITS: Anne Nielsdatter før gift med Jens Mosgaard †1704.08.21. I vielsen kaldes han Jens Vium

LINK: Kirkebog affotografering.
79281705.05.21VJens Pedersen Vium  Nørre Vium  Anne NielsdatterMosgaard Borris Borris Mosgaard d: 21 Maji fest: Ascens: Xstj Copulerede Jeg Jens {Pedersen} Wium til Slg. Jens Mosgaards Enche Anne Nielsdatter .
LINK: Kirkebog affotografering.
79291705.11.01VPoul HannerupHannerup  Faster  Maren Christensdatter   d: 1 blef Pofl i Hannerup og hs kieriste Copulerede nafnlig Maren Christensdatter .
LINK: Kirkebog affotografering.
79301706.02.11TLaurids Jespersen  Sædding  Maren MichelsdatterHannerup Faster  Noch samme dag {d: 11 Feb.} trolofvede ieg Laurids Jespersen af [s]æding til Michel Hannerups datter Maren Michelsdatter.
LINK: Kirkebog affotografering.
79311706.04.17TNiels Madsen HuusSkravhøj  Borris  Kirsten Nielsdatter   Samme dag {Løfverdagen d. 17 April} trolofvede ieg Niels Matzn Hius til Kierstj N: D hd tilforne hafde besofvit.
LINK: Kirkebog affotografering.
79321706.04.18VLaurids Jespersen  Sædding  Maren MichelsdatterHannerup Faster  d: 18 April Copulerede ieg Lauridz Jespersen Seding til Michel Hannerups datter Maren Michelsdatter.
LINK: Kirkebog affotografering.
79331706.05.16VNiels Madsen HuusSkravhøj  Borris  Kirsten Nielsdatter   d: 16 Maji Copulerede ieg Niels Matzen Hius til Kiersten Nielsdatter hd tilforne hafde besofvit.
LINK: Kirkebog affotografering.
79341706.06.08TPoul Christensen FoersumFoersum  Egvad  Elsebe Dorethe Michelsdatter KøbkeSønderby Borris Egvad Foersum d: 8 Junji trolofede ieg Poful {Christensen} Forsum til Elsebe Dorethe Michelsdatter Køpke udi Synderbye.
NOTITS: Bruden er datter af degn i Vorgod Mikkel Jochumsen Købke *1636cc †1719.02.10 Vorgod og Elle †1720.02 Sønderby, Borris. Bruden har boet ved hendes søster Brigitte gift i Sønderby med Knud Jensen. Elsebe Dorethe †1726.12c (skifte) Forsum Egvad. Efter skiftet at dømme var Poul Foersum enke, da han blev gift.

LINK: Kirkebog affotografering.
79351706.07.25TKnud JensenBjerg  Bølling  Else VillumsdatterEgvig Borris Borris Egvig d: 25 Julij Dom: 8ta p: Trinit: trolofuede ieg Knud Jensen paa Bierget i Bølling til Villum {Nielsen} Eegvigs datter Else {Villumsdatter}.
LINK: Kirkebog affotografering.
79361706.09.26TSøren JensenSlumstrup Mølle  Sædding  Karen JakobsdatterHannerup Faster Sædding Slumstrup Mølle d: 26 Septembr: Dom: 7 p: Trinit: Trolofvede ieg Søren Jens af Slumstrup Mølle til Caren Jacobsdatter som tiendte Peder {Nielsen} Hannerup.
NOTITS: Stederne er egentlig lidt skæve her. Karen Jakobsdatter er født i Slumstrup Mølle (og tjener i Hannerup) og Søren Jensen flyttet til Slumstrup Mølle.

LINK: Kirkebog affotografering.
79371706.10.03VKnud JensenBjerg  Bølling  Else VillumsdatterEgvig Borris Borris Egvig d: 3 {October} Copulerede ieg Knud Jens af Bølling til Else {Villumsdatter} Eevig som var d: 18 Do p Trinit:
LINK: Kirkebog affotografering.
79381706.10.10VPoul Christensen FoersumFoersum  Egvad  Elsebe Dorethe Michelsdatter Købke Vorgod Egvad Foersum d 10 Octbr Copulerede ieg Poful {Christensen} Forsum til Elsebe Dorethe af Vordgod.
NOTITS: Bruden er datter af degn i Vorgod Mikkel Jochumsen Købke *1636cc †1719.02.10 Vorgod og Elle †1720.02 Sønderby, Borris. Elsebe Dorethe †1726.12c (skifte) Forsum Egvad. Efter skiftet at dømme var Poul Foersum enke, da han blev gift.

LINK: Kirkebog affotografering.
79391706.10.28TMads Christensen KjærFasterkær  Faster  Karen Jakobsdatter AhlerAhlergaard Borris Borris Ahlergaard d 28 Octbr trolofuede ieg Matz {Christensen} Kiær til Karen {Jakobsdatter} Aler.
NOTITS: Gommen er søn af Christen Sørensen i Fasterkær.

LINK: Kirkebog affotografering.
79401706.11.14VSøren JensenSlumstrup Mølle  Sædding  Karen JakobsdatterHannerup Faster Sædding Slumstrup Mølle d: 14 Novbr: Dom: 24 p: trinit: Copulerede ieg Søren {Jensen} Møller j Slumstrup til Caren Jacobsdatter som tjendte Peder {Nielsen} Hannerup og var hands Konis {Kirsten Jakobsdatter} søster.
LINK: Kirkebog affotografering.
79411707.01.23TChristen Hartvigsen  Karen GiødesdatterSlikdal? Borris  Samme dag trolofvede ieg Christen Hartvigsen til Karen giødis datter.
NOTITS: Ikke viet i Borris kirkebog. Christen Hartvigsen formodentlig fra et andet sogn, hvor parret flytter hen, ikke set bosat i Borris eller Faster.

LINK: Kirkebog affotografering.
79421707.03.20VMads Christensen KjærFasterkær  Faster  Karen Jakobsdatter AhlerAhlergaard Borris  Noch samme dag {d 20 Martji} Copulerede ieg Matz Christens_ {Kjær} og Karen {Jakobsdatter} Aler.
LINK: Kirkebog affotografering.
79431707.06.13TKnud Jensen  Sædding  Maren JohansdatterFastergaard Faster  d: 13 Junji trolofuede ieg Knud Jens_ af Sædding til Kiersten Ofvis datter Maren Johansdatter tienendis paa Fastergd.
LINK: Kirkebog affotografering.
79441707.10.23VKnud Jensen  Sædding  Maren JohansdatterFastergaard Faster  d 18. Sønd. Efter Trijtz., copulerede ieg Knud Jensen af Sæding til Maren Johans D: som var d 23 Octobr.
NOTITS: Maren Johansdatter ikke ellers set i Borris eller Faster.

LINK: Kirkebog affotografering.
79451707.11.06VJens MarcussenKlokmose  Faster  ? Jens Madsens enkeHannerup Faster Faster Hannerup d 6te Viede ieg Jens Marcus til Jens Matzens Enche i Hannerup.
NOTITS: Ingen trolovelse set. Jens Madsen †1706.12.17 Hannerup. Jens Marcussen tjener i juli 1707 ved Oluf Melgaard i Klokmose, se dåb den 24. juli 1707.

LINK: Kirkebog affotografering.
79461707.11.06TLaust Sørensen  Stauning  Maren JakobsdatterAas Faster  Noch samme dag {d 6te} trolofvede ieg Laust Søfrensen af Stauning til Niels Jacobsen paa Aaes hds søster Maren Jacobsdatter.
LINK: Kirkebog affotografering.
79471707.11.13VLaust SørensenKlokmose  Borris  Karen ThomasdatterKlokmose Borris  Samme dag {d 13de} copulerede ieg Laust Søfrensen af Klochmoes til Slg Hans Matzens Enche ibd Karen Thomasdatter.
LINK: Kirkebog affotografering.
79481707.12.27VLaust Sørensen  Stauning  Maren JakobsdatterAas Faster  3die Juledag d 27 Decembr: copulerede Hr Lambret, da ieg var Suag, Laurits Søfrens_ af stauning til Maren Jacobsdatter.
LINK: Kirkebog affotografering.
79491708.03.08TAnders Thomsen VindelboVindelbo  Borris  Maren ChristensdatterDrongstrup Sønder Felding Borris Vindelbo d 8tende trolofvede ieg Anders {Thomsen} Vindelboe til Maren Christensdatter.
NOTITS: At Maren er fra Drongstrup i Sønder Felding ses i fadderlisterne.

LINK: Kirkebog affotografering.
79501708.03.18TPeder Mortensen  Dejbjerg  Maren JensdatterHjoptarp Borris Sædding Bjerrebo Noch samme dag {d 18 Martij} trolofvede Jeg Peder Mortensen af Deibierg till Jens Clemmensens datter Maren {Jensdatter}.
LINK: Kirkebog affotografering.
79511708.05.13VPeder MortensenBjerrebo  Sædding  Maren JensdatterHjoptarp Borris Sædding Bjerrebo d 13 maj, copulerede jeg Peder Mortens_ af Biæreboe og Maren Jensdatter af Hioptarp .
LINK: Kirkebog affotografering.
79521708.05.20THans Jensen DegnKirkeby  Sønder Omme  Inger LauridsdatterHjoptarp Borris Sønder Omme Kirkeby Samme dag {d 20 Maji} trolofuede Jeg Hans {Jensen} Degn og Inger Lauritzdatter.
NOTITS: Hendes far er Laurids Nørgaard i Hjoptarp i Borris.

LINK: Kirkebog affotografering.
79531708.05.29VAnders Thomsen VindelboVindelbo  Borris  Maren ChristensdatterDrongstrup Sønder Felding Borris Vindelbo d 29 Maji 3die Pintzedag Copulerede Jeg Anders {Thomsen} Vindelboe til Maren Xstensdatter hds thienistepige.
NOTITS: At Maren er fra Drongstrup i Sønder Felding ses i fadderlisterne.

LINK: Kirkebog affotografering.
79541708.05.31TOluf Jensen FiskbækFiskbæk  Nørre Vium  Anne JensdatterFastergaard Faster Nørre Vium Fiskbæk Torsdagen d 31 Maji trolofvede Jeg Olluf {Jensen} Fischbæch til Enchen paa Fastergaard {Anne Jensdatter}.
NOTITS: Anne er enke efter Peder Christensen Paarup †1706.07.16 Fastergaard (gift 18 maj 1704 i Velling). Oluf Jensen Fiskbæk *1661c †1722.08.17 (61 år) Fiskbæk, Nørre Vium og Anne Jensdatter *1678c Vester Venner, Velling †1749, som blev trolovet 3. gang 1724.06.13 i Nørre Vium med Christen Christensen af Vennergaard (som han ikke ejede) i Velling.

LINK: Se tråd hammerum-herred.dk.
LINK: Kirkebog affotografering.
79551708.06.24VOluf Jensen FiskbækFiskbæk  Nørre Vium  Anne JensdatterFastergaard Faster Nørre Vium Fiskbæk D 24 Junji Copulerede Jeg Oluf {Jensen} Fischbæch til Anne Jensdatter af Fastergrd.
LINK: Kirkebog affotografering.
79561708.07.08VHans Jensen DegnKirkeby  Sønder Omme  Inger LauridsdatterHjoptarp Borris  D 8de Julji Copulerede Jeg Mademoiselle Inger Lauritzdatter til Hans Degn af {Sønder}Omme. .
LINK: Kirkebog affotografering.
79571708.08.26TPeder PedersenSkarrild Grene  Skarrild  Lisbet MortensdatterLindvig Borris Skarrild Samme dag trolofvede Jeg Morten {Jensen} Lindvigs datter Lisbet {Mortensdatter} til Peder Pedersen af Scharild. .
NOTITS: Skarrild Grene i vielsen.

LINK: Kirkebog affotografering.
79581708.10.21VPeder PedersenSkarrild Grene  Skarrild  Lisbet MortensdatterLindvig Borris Skarrild D 21 Octbr Copulerede Jeg Elsebeth Mortensdatter Lindvig til Peder Pedersen af Scharild – Greene. Gud give Lyche.
LINK: Kirkebog affotografering.
79591708.11.04TChristen Jensen KjærTarp  Borris  Maren Olufsdatter Borris Borris Tarp d 4 trolofede jeg Christen {Jensen} Kiær til Maren Ollufsdatter.
NOTITS: Uklart hvor Maren kommer fra i Borris sogn, hun kan eventuelt være fra et andet sogn.

LINK: Kirkebog affotografering.
79601708.12.09VChristen Jensen KjærTarp  Borris  Maren Olufsdatter Borris Borris Tarp Noch samme dag {9 dec} copulerede jeg Christen {Jensen} Kiær til Maren Ollufsdatter.
LINK: Kirkebog affotografering.
78991708.12.26TChristian Thomsen Høyer  Borris  Cathrine Smit  Borris 26 Decembr trolofede Jeg Corporal Christen Højer til Cathrine Smit[.] .
LINK: Kirkebog affotografering.
79611709.03.23VChristian Thomsen Høyer  Borris  Cathrine Smit  Borris d 23 marti fest Annunt: Mariæ copulerede jeg Corporal Christian {Thomsen} Højer og Cathrine Smit[.] .
LINK: Kirkebog affotografering.
79621709.06.30TLars Larsen  Borris  Inger JakobsdatterGaasdal- Store Borris Borris Gaasdal- Store d 30 juni trolofvede jeg Las Lassen til Ing {Jakobsdatter} Gaasdall.
LINK: Kirkebog affotografering.
79631709.07.07TJørgen HelgaardHelgaard  Borris  Maren Thomasdatter Borris Borris Helgaard Samme dag {d 7 juli} trolofvede jeg Jørgen Helgaard til Maren Thomasdatter.
NOTITS: 1. kone begravet 28. april 1709. En vielse er ikke set.

LINK: Kirkebog affotografering.
79641710.02.23VChristen Jepsen  Oddum  Ida Margrethe Christensdatter NygaardNygaard Borris Borris Nygaard Samme dag {d 23 febr:} copulerede jeg Christ_ Jepsen af Oddum til Ide Margrethe Nygr:.
LINK: Kirkebog affotografering.
79651710.03.02TPeder PedersenFastergaard  Faster  Sidsel Sørensdatter GosvigTarp  Borris Tarp d 2den trolofvede Jeg Peder Pederß_ thienendes pa Fastergrd den tid og som shal boe i Tarp til Zidsel {Sørensdatter} Gosvig.
LINK: Kirkebog affotografering.
79661710.03.09TJep AndersenRisbjerg  Brande  Johanne JensdatterGrønborg Borris Brande Risbjerg Dom: Jnvocavit d 9de marti trolofvede Jeg Jep Anders_ af Riisberg j Brand Sogn til Johanne Jensdatter i grønborg.
LINK: Jep Andersen i Risbjerg i Brande sogn.
LINK: Kirkebog affotografering.
79671710.04.29TMichel Nielsen EngsigEngsig  Skjern  Karen OdderskærOdderskær Borris  d 29 april trolofvede jeg Michel Niels_ Engsig {Skjern sogn} til Karen Oddershiær.
LINK: Kirkebog affotografering.
79681710.05.29VPeder Pedersen TarpFastergaard  Faster  Sidsel Sørensdatter GosvigTarp   d 29 copulerede jegPeder {Pedersen} Tarp til Zidsel {Sørensdatter} Gosvig .
LINK: Kirkebog affotografering.
79691710.06.01VJep AndersenRisbjerg  Brande  Johanne JensdatterGrønborg Borris Brande Risbjerg d 1 copulerede jeg Jep Anders_ af Brand Sogn til Johanne Jensdatter af Grønborg .
LINK: Jep Andersen i Risbjerg i Brande sogn.
LINK: Kirkebog affotografering.
79701710.06.22VMichel Nielsen EngsigEngsig  Skjern  Karen OdderskærOdderskær Borris  d 22 copulerede jeg Michel Ængsig og Karen odderskiær .
LINK: Kirkebog affotografering.
79711710.09.18TChristen KnudsenBorris- Krog  Borris  Kirsten EskesdatterBorris- Krog Borris Borris Krog d 18 trolovede jeg Christ_ Knudzen j Krog til Kiersten Eshisdatter .
NOTITS: Kirsten Eskesdatter er født i Borris Krog datter af Eske Krog. Christen Knudsen skriver her af Krog men kommer andetsteds fra.

LINK: Kirkebog affotografering.
79721710.11.02VChristen KnudsenBorris- Krog  Borris  Kirsten EskesdatterBorris- Krog Borris Borris Krog d 2den copulerede Jeg Christen {Knudsen} Krog til Kiersten Eshisdatter [..m] .
LINK: Kirkebog affotografering.
79731710.11.30VLars Larsen  Borris  Inger JakobsdatterGaasdal- Store Borris  Samme dag {d 30} hafde Las {Larsen} Gaasdal bryllup med Inger Jacobsdatter sammesteds.
LINK: Kirkebog affotografering.
79741711.01.14TThomas GaasdalGaasdal  Borris  Mette Christensdatter FeldberederTarp Borris  Onsdagen d 14 janv: trolofede Hr. Lambret thomas gaasdal til Met Feldbereder. .
NOTITS: Thomas Gaasdal ikke identificeret.

LINK: Kirkebog affotografering.
79751711.02.15VThomas GaasdalGaasdal  Borris  Mette Christensdatter FeldberederTarp Borris  d 15 febr: copulerede Jeg thomas gaasdal til Met {Christensdatter} Christen Feldbereders datter.
LINK: Kirkebog affotografering.
79761711.03.18TLars Madsen  Bodil Larsdatter DuedalDuedal Borris Borris Duedal Samme dag trolovede ieg Las Matzøn til Boel {Larsdatter} dudal.
LINK: Kirkebog affotografering.
79771711.04.12VLars Madsen  Bodil Larsdatter DuedalDuedal Borris Borris Duedal Noch samme dag {d 12 april} copulerede ieg Las Matzen til Boel {Larsdatter} dudal. .
LINK: Kirkebog affotografering.
79781711.06.28VJakob Jensen Lindvig BarfodLindvig  Borris  Margrethe Nielsdatter BoltrupØstergaard? Lyne? Borris Lindvig d 28 copulerede Jeg Jacob {Jensen Barfod} Lindvig til Margrethe {Nielsdatter} Boltrup.
NOTITS: Formodes trolovet i Lyne.

LINK: Kirkebog affotografering.
79791711.06.29TNiels GjaldbækGjaldbæk  Borris  Anne Marie Jakobsdatter BarfodLindvig Borris  d 29 trolovede Jeg Niels Gialdbeck til Anne Marie {Jakobsdatter Barfod} af Lindvig .
NOTITS: Anne Marie er datter af Jakob Jensen Barfod.

LINK: Kirkebog affotografering.
79801711.09.20VNiels GjaldbækGjaldbæk  Borris  Anne Marie Jakobsdatter BarfodLindvig Borris  d 20 septemb copulerede Jeg Niels Gialdbeck til Anna Marie Jacobsdatter barfoed.
LINK: Kirkebog affotografering.
79811711.10.15TPeder Lille GaasdalGaasdal- Lille  Borris  Anne Mortensdatter KragmosePræstegaarden Borris Borris Gaasdal- Lille d 15de / [siger] dend fembtende:/ trolovede ieg Peder Gaasdal /: Lill Gaasdal :/ til min thienestepige An Mortensdatter Kragmoes.
LINK: Kirkebog affotografering.
79821711.11.22VPeder Lille GaasdalGaasdal- Lille  Borris  Anne Mortensdatter KragmosePræstegaarden Borris Borris Gaasdal- Lille d 22 Novb copulerede jeg Peder gasdal g An {Mortensdatter} Kragmoes. .
LINK: Kirkebog affotografering.
79831711.12.04TJens KastbjergKastbjerg  Bølling  Maren PedersdatterHannerup Faster  d 4de decembr Trolovede jeg Jens Kastbierg til Maren {Pedersdatter} Peder Nørgrds datter i Hannerup.
NOTITS: Kaldes Bjerrebo i vielsen. Uklar.

LINK: Kirkebog affotografering.
79841712.02.28TChristen MichelsenHannerup  Faster  Karen Jespersdatter Borris Borris Hannerup d 28 febr: trolovede jeg Christ_ Michelsen j Hannerup til Karen Jespersdatter .
LINK: Kirkebog affotografering.
79851712.03.28VChristen MichelsenHannerup  Faster  Karen Jespersdatter Borris Borris Hannerup Noch Samme dag {d 28 Martij} copulerede jeg Christ_ Michelsøn af Hannerup til Karen Jespersdatter.
LINK: Kirkebog affotografering.
79861712.05.22VJens BjerreboBjerrebo  Sædding  Maren PedersdatterHannerup Faster  d 22 Maji copulerede Jeg Jens biæreboe til Peder nørgaards datter j Hannerup nafnlig Maren {Pedersdatter}.
NOTITS: I trolovelsen kaldes han Kastbjerg, som ligger i Bølling sogn, her Bjerrebo, som ligger i Sædding sogn. Uklart.

LINK: Kirkebog affotografering.
79871712.09.01TPeder HesselvigHesselvig  Skarrild  Anne Knudsdatter HvolligHvollig Borris Borris Hvollig d 1ste trolovede Jeg An {Knudsdatter} Holvig til Peder [Heiselvig].
NOTITS: Bruden er enke efter Anders Christensen Hvollig †1711.03.11.

LINK: Kirkebog affotografering.
79881712.10.02VPeder HesselvigHesselvig  Skarrild  Anne Knudsdatter HvolligHvollig Borris Borris Hvollig d 2den copulerede jeg Peder Hejselvig til An {Knudsdatter} holvig.
LINK: Kirkebog affotografering.
79891712.11.06TKnud AstrupFastergaard  Faster  Kirsten Andersdatter SkrebsgaardFastergaard Faster  d Samme dag {d 6te November} trolofede jeg knud astrup og Kirsten andersdatter begge thinendis pa Fastergaard. .
LINK: Kirkebog affotografering.
79901712.12.04VKnud AstrupFastergaard  Faster  Kirsten AndersdatterSkrebsgaard Hanning Folvad Noch samme dag copulerede Jeg knud astrup som tiente paa Fastergaard til Kiersten {Andersdatter} Schræbsgaard og boede udj Folvad.
LINK: Kirkebog affotografering.
79911713.08.27TMads NielsenStier  Borris  Kirsten Christensdatter FeldberederTarp Borris  d 27 Aug: trolovede jeg Matz Nielsen tien mig til Kirsten feldberæders dat .
LINK: Kirkebog affotografering.
79921713.10.22VMads NielsenStier  Borris  Kirsten Christensdatter FeldberederTarp Borris  Samme dag {d 22 Oct} copulerede jeg Matz Nielsen stier til Kirsten Christensdatter i Tarp.
LINK: Kirkebog affotografering.
79931713.10.26TJøs GjaldbækGjaldbæk  Borris  Ell JakobsdatterDalager Borris  d 26 {Oct} trolovede jeg Jøs gialdbech til Jacob Dallers datter Ell Jacobsdatter .
LINK: Kirkebog affotografering.
79941713.12.03VJøs GjaldbækGjaldbæk  Borris  Ell JakobsdatterDalager Borris  decembr d 3die copulerede jeg Jøs gialdbech til Ell Jacobsdatter j daller .
LINK: Kirkebog affotografering.
79951714.01.04TLaurids ChristensenRabjerg- Øster  Dejbjerg  Maren SvendsdatterOdderskær Borris Dejbjerg Rabjerg? d 4de {Janvarius} trolovede Jeg Lauritz Chrests_ af øster Rabbiere til Svend oderschiers datter Maren .
NOTITS: Formodentlig viet i Dejbjerg sogn.

LINK: Kirkebog affotografering.
79961714.02.22TPeder KnudsenAlbæk  Skjern  Kirsten SørensdatterKlokmose Faster Skjern Albæk d 22 febr: trolovede jeg Peder Knutzen af albæch til kirsten Søren Klochmosis datter ..
NOTITS: Søren Klokmose kan hedde Sørensen eller Madsen.

LINK: Kirkebog affotografering.
79971714.04.08TPeder Eskesen KrogBorris- Krog  Borris  Kirsten ChristensdatterBorris- Krog Borris Borris Krog {d 8 april} noch trolovede Jeg Peder {Eskesen} Krog til hds thienestpige Kiersten Christensdatter .
LINK: Kirkebog affotografering.
79981714.05.22VPeder KnudsenAlbæk  Skjern  Kirsten SørensdatterKlokmose Faster Skjern Albæk d 22 Maji som var 3die pintzedag copulerede ieg Peder Knutzøn af Albæch til Kirsten Svendsdatter {Sørensdatter} af Klochmose .
LINK: Kirkebog affotografering.
79991714.05.24TChristen Christensen NørgaardNørlund  Bølling  Kirsten NielsdatterKodbøl Borris  d 24 Maji trolovede jeg Christen {Christensen} Nørgrd af bølling til Erich {Nielsen} Kuedbøls Søster Kirsten Nielßdaatter .
LINK: Kirkebog affotografering.
80001714.06.03VLaurids ChristensenRabjerg- Øster  Dejbjerg  Maren SvendsdatterOdderskær Borris  Junini d 3die copulerede Hr. Lambret , da jeg var siug , Lauritz Christens_ af dejbierg til Svend {Jørgensen} oddershiærs daatter Maren .
LINK: Kirkebog affotografering.
80011714.06.07TJeppe Markussen GjaldbækGjaldbæk  Borris  Kirsten JensdatterMosgaard Borris Borris Gjaldbæk d 7de troloved Jeg Jep gialdbech til Kirsten Mosegrd .
NOTITS: Hun er steddatter af Jens Mosgaard. Bror Niels Jensen senere født er stedsøn. Se #2248.

LINK: Dåb #2248.
LINK: Kirkebog affotografering.
80021714.06.24VPeder Eskesen KrogBorris- Krog  Borris  Kirsten ChristensdatterBorris- Krog Borris Borris Krog d 24 Junii coulerede Jeg Peder Krog til hans thieniste pige Kirsten Christenßdaatter .
LINK: Kirkebog affotografering.
80031714.08.12VChristen Nørgaard  Bølling  Kirsten NielsdatterKodbøl Borris  d 12 aug: copulerede Jeg Christen Nørgaard til Kirsten af Kuodbøl Nielß prstgrds datter og skeede de med bevilllning j faster Kierche .
LINK: Kirkebog affotografering.
80041714.09.17TChristen PedersenGravel  Borris  Abbelone LarsdatterHelgaard Borris  d 30. Septbr trolovede ieg Christen Pedersen af graul til Appelone Las Hælgrds daatter .
LINK: Kirkebog affotografering.
80051714.09.27TMads Svendsen OdderskærOdderskær  Borris  Anne Laustdatter NørgaardHjoptarp Borris Borris Odderskær d 27 Septr trolovede ieg Matz {Svendsen} oddershier til An {Laustdatter} Nørgaard .
LINK: Kirkebog affotografering.
80061714.09.30VJeppe Markussen GjaldbækGjaldbæk  Borris  Kirsten JensdatterMosgaard Borris Borris Gjaldbæk d 30 Septbr copulerede ieg Jep Gialdbech til Kirsten {Jensdatter} Moesgaard .
NOTITS: Hun er steddatter af Jens Pedersen Vium Mosgaard. Bror Niels senere født er stedsøn. Se #2248.

LINK: Dåb #2248.
LINK: Kirkebog affotografering.
80071714.10.21VMads Svendsen OdderskærOdderskær  Borris  Anne Laustdatter NørgaardHjoptarp Borris Borris Odderskær Octbr d. 21 [octbr] copulerede ieg Matz {Svendsen} oddershiær og Anne {Laustdatter} Nørgaard .
LINK: Kirkebog affotografering.
80081714.11.04TAnders Larsen SønderskovSønderskov  Borris  Anne ChristensdatterTarp Borris Borris Sønderskov Samme dag {4de Novbr} trolovede Jeg Anders {Larsen} Syndershou til An Christensdatter Væster Tarp .
NOTITS: Anne Christensdatter er muligvis datter af Christen Jensen Kjær i Tarp i Borris †1616+.

LINK: Kirkebog affotografering.
80091714.11.23TPeder HelgaardHelgaard  Borris  Anne AndersdatterHvollig Borris Borris Helgaard Fredagen d 23 Novbr trolovede peder Hælgrd til An Andersdatter af Holvig .
LINK: Kirkebog affotografering.
80101714.12.07VAnders Larsen SønderskovSønderskov  Borris  Anne ChristensdatterTarp Borris Borris Sønderskov d 27 dec copulerede jeg Anders {Larsen} Sønderskov og An Christensdatter af Tarp .
LINK: Kirkebog affotografering.
80111714.12.27VPeder HelgaardHelgaard  Borris  Anne AndersdatterHvollig Borris Borris Helgaard d 27 decembr: copulerede Jeg Peder Helgrd og Anna Andersdatter af Holvig.
LINK: Kirkebog affotografering.
80121715.03.07TThomas ChristensenBjerre  Sønder Felding  Margrethe LarsdatterHelgaard Borris  d 7de Martii trolovede jeg thomas Christens_ af Felding biære til Margrete Lasdatter af Helgrd.
LINK: Kirkebog affotografering.
80131715.04.18TLauge DebbelmoseDebbelmose  Borris  Maren JensdatterDebbelmose Borris Borris Debbelmose d 18 april trolovede Jeg Lauge debelmoes til hans Thienistpige Maren Jensdatter .
LINK: Kirkebog affotografering.
80141715.05.05VThomas ChristensenBjerre  Sønder Felding  Margrethe LarsdatterHelgaard Borris  d 5 Majii copulerede ieg Margret Helgaard til Thomas biære af {Sønder} Felding..
LINK: Kirkebog affotografering.
80151715.05.26VLauge DebbelmoseDebbelmose  Borris  Maren JensdatterDebbelmose Borris Borris Debbelmose d 26 Maji copulerede Jeg Laur debelmoes og Hs pige Maren Jensdatter .
LINK: Kirkebog affotografering.
80161715.10.06TNiels Thomsen SlikdalSlikdal  Borris  Dorte GravelGravel Borris Borris Slikdal Samme dag {6 octbr} trolovede jeg Niels {Thomsen} Slichdal til dorthe graul .
NOTITS: Thomsen se #2443.

LINK: Kirkebog affotografering.
80171715.11.03VNiels Thomsen SlikdalSlikdal  Borris  Dorte GravelGravel Borris Borris Slikdal d 3 {Nov.} copulerede Jeg Nielß {Thomsen}Slichdal til Dorthe Grauild .
NOTITS: Thomsen se #2443.

LINK: Kirkebog affotografering.
80181716.01.06TNiels SøndergaardHjoptarp  Borris  Inger Christensdatter Borris Borris Hjoptarp Søndergaard Anno 1716 d 6 Janv trolovede Jeg Niels Syndergrd til Inger Christensdatter .
LINK: Kirkebog affotografering.
80191716.01.28TLars Poulsen HolstBjerrebo  Sædding  Else PedersdatterTarp Borris  d 28 Janv trolovede Jeg Las {Poulsen} holst af Biæreboe til min Amme Else Pedersdatter .
LINK: Kirkebog affotografering.
80201716.03.22VLars Poulsen HolstBjerrebo  Sædding  Else PedersdatterTarp Borris  d 22 Marti copulerede Jeg min Datters AmmeElse pedersdatter til Las Poulsøn biæreboe.
LINK: Kirkebog affotografering.
80211716.05.03VNiels SøndergaardHjoptarp  Borris  Inger Christensdatter Borris Borris Hjoptarp Søndergaard d 3=die Majus copulerede Jeg Niels Syndergrd og Inger Christensdatter .
LINK: Kirkebog affotografering.
80221716.05.12TJust ChristensenLysgaard  Vildbjerg  Mette JensdatterAstrup Faster  Tiisdagen d 12 Maji trolovede Jeg Just Christensen af Lysgaard til Mette Jens Andersens datter j Astrup .
LINK: Kirkebog affotografering.
80231716.06.07TIver Jensen  Maren NielsdatterPræstegaard Faster Hanning Kærsgaard Noch samme dag {d 7de Junius} trolovede Jeg Jfuer Jensen og Maren Nielsdatter j Faster prstgrd.
NOTITS: Maren Nielsdatter kan have været tjenestepige i Annexgaarden i Faster.

LINK: Kirkebog affotografering.
80241716.07.07TOluf PedersenEjstrup  Faster  Johanne Christensdatter  Faster Ejstrup d 7 Julj trolovede Jeg Olluf Peders_ af Eistrup og hands thieniste pige Johanne Christensdatter .
LINK: Kirkebog affotografering.
80251716.09.20VJust Christensen LysgaardLysgaard  Vildbjerg  Mette JensdatterAstrup Faster  Samme dag {d 20 September} copulerede JegJust {Christensen} Lysgaard af Vildbjerg til Mette Jens {Andersen} Adstrups datter.
LINK: Kirkebog affotografering.
80261716.10.11VOluf Pedersen EjstrupEjstrup  Faster  Johanne Christensdatter  Faster Ejstrup d 11 octbr. copulerede Jeg Olluf Ejstrup og Johanne Christensdatter hds thieniste pige .
LINK: Kirkebog affotografering.
80271716.10.18VIver JensenKærsgaard  Hanning  Maren NielsdatterPræstegaard Faster Hanning Kærsgaard d 18 octbr copulerede Jeg Ifuer Jens_ og Maren Nielsdatter boende j Herning {Hanning} Kærsgrd .
LINK: Kirkebog affotografering.
80281717.04.18TPeder GraversenDebelmose  Borris  Maren Rasmusdatter  Borris Debelmose Samme dag {d 18 April} trolovede Peder Gravers_ og Maren Rasmusd .
NOTITS: Peder Graversens 1. kone Maren Jensdatter er lige død †1717.03.20 i Debelmose.

LINK: Kirkebog affotografering.
80291717.06.13VPeder GraversenDebelmose  Borris  Maren Rasmusdatter  Borris Debelmose d 13 Junii copulerede Jeg Peder gravers_ og Maren Rasmusdatter .
LINK: Kirkebog affotografering.
80301717.08.01TJens JakobsenHvollig  Borris  An Christensdatter KjærFasterkær Faster Borris Hvollig Augustius d 1ste Trolovede Matz {Christensen} Alers søster An Kiær til Jens Jacobsen af Holvig .
NOTITS: Både An Kjær og Mads Christensen Ahler kommer fra gården Fasterkjær i Faster sogn.

LINK: Kirkebog affotografering.
80311717.08.29TNiels JensenBrandlund  Brande  Maren VillemsdatterEgvig Borris Brande Brandlund Samme dag {d 29 August} trolovede Jeg Niels Jens_ af Brand Lund til Maren Willem Egvigs datter.
NOTITS: Hun er datter af Willem Nielsen i Egvig i Borris.

LINK: Niels Jensen Brandlund.
LINK: Kirkebog affotografering.
80321717.09.09TNiels HenriksenBundsbæk Mølle  Dejbjerg  Maren Christensdatter NygaardNygaard Borris Dejbjerg Bundsbæk Mølle samme dag {d 9de} trolovede Jeg Maren {Christensdatter} Nygrd til Niels Henrichsen Møller j Bundsbech {Dejbjerg sogn}.
LINK: Kirkebog affotografering.
80331717.09.12VJens JakobsenHvollig  Borris  An Christensdatter KjærAhlergaard Borris Borris Hvollig d 12 Septbr : copulerede Jeg Jens {Jacobsen} Hvollig og An Christensdatter {Kjær} af Aler .
NOTITS: Ses i skifte #161 Lundenæs Amt 1743 af Bundsbæk Mølle.

LINK: Kirkebog affotografering.
80341717.10.17VNiels JensenBrandlund  Brande  Maren VillemsdatterEgvig Borris Brande Brandlund Samme dag {17 Octbr} viede Jeg Niels Jens_ af Brandlund til Maren {Willemsdatter} Æ gvig .
NOTITS: Se trolovelsen med link til Brande sogn.

LINK: Kirkebog affotografering.
80351717.10.24VNiels HenriksenBundsbæk Mølle  Dejbjerg  Maren Christensdatter NygaardNygaard Borris Dejbjerg Bundsbæk Mølle Samme dag {d 24 Octbr} copulerede Jeg Maren {Christensdatter} Nygrd og Niels {Henriksen} Møller af bundsbæch som holt bryllup i Nygrd .
LINK: Kirkebog affotografering.
80361718.07.17VNiels Larsen DuedalDuedal  Borris  Maren Jakobsdatter VæverKirken- Ved Borris  Samme dag {d 17 Julii} trolovede Jeg Niels {Larsen} Dudal Soldat til Maren Jacobsdatter {Væver} ved Kirchen .
NOTITS: Niels Larsen Duedal er allerede i 1714 soldat.

LINK: Kirkebog affotografering.
80371718.09.11VNiels Larsen DuedalDuedal  Borris  Maren Jakobsdatter VæverKirken- Ved Borris  d 11 Septbr copulerede Jeg Niels {Larsen} Duedal og Maren {Jakobsdatter} Væver ved borris=Kirke .
LINK: Kirkebog affotografering.
80381718.10.12TJens HusmandSkravhøj  Borris  Johanne ThomasdatterGaasdal- Store Borris Borris Skravhøj d 12 Octbr trolovede Jeg Jens Huus af Skrafhøy til Johanne Thomasdatter som tiendte Las {Larsen} Gaasdal.
NOTITS: Johanne Thomasdatter er tjenestepige i Gaasdal.

LINK: Kirkebog affotografering.
80391718.11.01TChristen VesterbyVesterby  Borris  Kirsten  Borris Tarp? d 1ste Novembr fest: Omn: Sanct: copulerede Jeg Christen Væsterbye og Kirsten hos Niels tarp.
LINK: Kirkebog affotografering.
80401718.11.20VJens HusmandSkravhøj  Borris  Johanne ThomasdatterGaasdal- Store Borris Borris Skravhøj d 20 Nov : copulerede Jeg Jens Huus Md og Johanne Thomasdatter .
LINK: Kirkebog affotografering.
80411719.03.07TNiels Tarp  Karen PedersdatterTarp Borris Borris Tarp d 7 Martii trolovede ieg Niels Tarp til Karen Pedersdatter min indpige .
LINK: Kirkebog affotografering.
80421719.04.23VNiels Tarp  Karen PedersdatterTarp Borris Borris Tarp d 23 april copulerede Jeg Niels tarp og Karen Pedersdatter af Præstegaarden .
LINK: Kirkebog affotografering.
80431719.12.17TMads Jakobsen DallerDalager  Borris  Maren Andersdatter IGosvig Borris  d 17 decembr trolovede jeg Matz Jacobsøn af dalagger til Maren Andersdatter hos Christen {Jensen} gosvig .
NOTITS: Mads Jakobsen er søn af Jakob Olesen Daller. Maren Andersdatter I tjener i Gosvig, er andetsteds fra. Hun er Mads Dallers 1. kone Maren Andersdatter I. Hans anden kone hedder Maren Andersdatter II gift 1727.

LINK: Kirkebog affotografering.
80441720.01.06VMads Jakobsen DallerDalager  Borris  Maren AndersdatterGosvig Borris  d 6te Janv 1720 fest: Epiph : copulerede Jeg Matz {Jakobsen} Daller og Maren Andersdatter .
LINK: Kirkebog affotografering.
80451720.04.24TOluf Justesen Skomager  Elisabeth Marie Boltrup Borris Borris Onsdagen d 24 April trolovede Jeg Olluf Justsøn shomager og Lisbet Marie boltrup j fogdens {herrredsfogeden Jakob Scandrup} huus.
NOTITS: Elisabeth Marie Boltrup er søster til Else Marie Nielsdatter Boltrup gift med Jakob Andersen Ahler på Ahlergaard. I 1724 ses Oluf Justesen og Elisabeth Marie Boltrup i Oksbøl (skifte formynder, se nedenfor).

LINK: Ny formynder skifte #3 Lundenæs 1713.
LINK: Kirkebog affotografering.
80461720.11.07TChristian Elias Guttorf  Barbara NielsdatterKirken- Ved Borris  d 7de nov: trolofvede jeg fourier Christian Elisas Güdorph til Barbara Nielsdatter ved Kirchen .
NOTITS: Fourier kunne være fourager, altså den der skaffer forplejning til troppen.

LINK: Kirkebog affotografering.
80471720.12.08VChristian Elias Guttorf  Barbara NielsdatterKirken- Ved Borris  Noch samme {d 8 dec: dom 2da adv:} copulerede Jeg Fourier {Christian Elias} Guttorf og Barbara {Nielsdatter} ved Kirchen .
LINK: Kirkebog affotografering.
80481722.03.26TNiels JensenHannerup  Faster  Maren JespersdatterAstrup Faster  d 26 Martii trolovede jeg Niels Jens_ af præstens Annexgaard til Maren Jespersd: S: Anders Astrups Enche.
LINK: Kirkebog affotografering.
80491724.05.09THans Skrædder  Borris  Kirsten PoulsdatterKirken- Ved Borris Borris Kirken- Ved d: 9 Maij Trolovet Hans Skræder med Kirsten Poulsdatter ved Borris Kirke.
NOTITS: Kirsten Poulsdatter datter af Poul Frandsen Bødker Ved Kirken i Borris.

LINK: Kirkebog affotografering.
80501724.05.21VNielsDebelmose  Borris  Maren Christensdatter FeldberederTarp Borris  d: 21 copul : Niels {........ hul i siden} develmose Maren Christensd : Feldbereder .
NOTITS: Maren Christensdatter er datter af Christen Feldbereder i Tarp †1713.04.27.

LINK: Kirkebog affotografering.
80511724.05.28VNiels LauridsenAhlergaard  Borris  JohanneAhlergaard Borris  d : 28 cop : Niels Lauridsen og Johanne begge tiendte paa Ahler —
LINK: Kirkebog affotografering.
80521724.05.30TChristen JespersenFasterkær  Faster  Anne Olufsdatter Faster Faster Fasterkær 1724 d: 30 Maij trolovede Christen Jespersen Faster Kier med Anne Olufsdaatter
LINK: Kirkebog affotografering.
80531724.06.05VHans Skrædder  Borris  Kirsten PoulsdatterKirken- Ved Borris Borris Kirken- Ved Feria 2da Pentec : cop : ieg Hans Skræder {...} Kirsten Poulsdaatter
LINK: Kirkebog affotografering.
80541724.06.11VJens Christensen RindumHvollig  Borris  Mette AndersdatterHvollig Borris Borris Hvollig d: jj Junij cop : Jens Christensen af Hvolvig og Mette Andersdatter .
NOTITS: Han har muligvis været gift før.

LINK: Kirkebog affotografering.
80551724.06.15TNiels EskesenBorris- Krog  Borris  Mette ChristensdatterPræstegaarden Borris Borris Borris-Krog d : 15 . trolovede Niels Eschesen af Krog med Mette Christensd : i Præstegaard_ .
LINK: Kirkebog affotografering.
80561724.06.24TJens Pedersen  Maren Knudsdatter Borris?  d : 24. trolovede Jens Pedersen [.eild] Maren Knudsdatter .
LINK: Kirkebog affotografering.
80571724.06.25VChristen JespersenFasterkær  Faster  Anne Olufsdatter Faster Faster Fasterkær 1724 d: 25. Junij copul: Christen Jespersen og Anne Olufsdaatter
LINK: Kirkebog affotografering.
80581724.07.09VNiels EskesenBorris- Krog  Borris  Mette ChristensdatterPræstegaarden Borris Borris Borris-Krog d : 9 Julij viet Niels Eschesen {... ....} Mette Christensd : .
LINK: Kirkebog affotografering.
80591724.07.16TLaurids IbsenDrongstrup  Sønder Felding  Kirsten JakobsdatterLindvig Borris Sønder Felding Drongstrup d : 16. {Julij} Trolovede Laurids Ibsen af Felding og Kirsten Jacobsd : Lindvig —
LINK: Kirkebog affotografering.
80601724.09.03VLaurids IbsenDrongstrup  Sønder Felding  Kirsten JakobsdatterLindvig Borris Sønder Felding Drongstrup d : 3 Sept: copul : Laurids Ibsen og Kirsten Jacobsd : Lindvig —
LINK: Kirkebog affotografering.
80611724.09.11VThue SørensenVestertarp  Sønder Felding  Abelone JensdatterKodbøl- Vester  Borris Sønder Felding Vestertarp d . jj. {Sept:} cop : Thue Sørensen af Felding og Apelone Jens: af Koodbøll —
NOTITS: Hendes forældre Jens Mortensen og Johanne Madsdatter.

LINK: Kirkebog affotografering.
80621724.09.21TAnders ChristensenFoersum  Egvad  Kirsten JensdatterGaasdal- Store Borris Egvad? d : 21 .{Sept :} Trolovede Anders Christensen af Foersum og Kirsten Jensdaatter Gaasdall —
NOTITS: Kirsten Jensdatter datter af Jens Giødesen og hans kone Christensdatter.

LINK: Kirkebog affotografering.
80631724.09.21TJørgen KarlsenDebelmose  Borris  Kirsten LauridsdatterFastergaard Faster Borris Debelmose 1724 d: 21 Sept : trolov: Jørgen Karlsen med Kirsten Lauridsdaatter paa Fastergaard —
LINK: Kirkebog affotografering.
80641724.10.08TThomas PedersenGaasdal- Store  Borris  Karen Christensdatter Faster Borris Gaasdal- Store 1724 d : 8 Oct: trolov: Thomas {Pedersen} Gaasdall og Karen Christensdaatter .
LINK: Kirkebog affotografering.
80651725.10.21TMichel Nielsen GrimlundGrimlund  Hoven  Karen ChristensdatterHjoptarp Borris Hoven Grimlund Dom : 21 à Trin : Trolovede Michel {Nielsen} Grimlund og Christen {Jakobsen} Mindstis daatter Karen {Christensdatter}
NOTITS: Viet i Hoven sogn, KB vielser ikke ført 1725-26.

LINK: Kirkebog affotografering.
80661724.10.22VJørgen KarlsenDebelmose  Borris  Kirsten LauridsdatterFastergaard Faster Borris? Debelmose? 1724 d: 22 {Oct:} copul: Jørgen Karlsen og Kirsten Lauridsdaatter .
LINK: Kirkebog affotografering.
80671725.10.25VBertel Clemmensen SkobækSkobæk  Borris  Lucie Jensdatter AggerAgger Borris Borris Skobæk d: 25 Oct: trolovede Bertel {Clemmensen} Skobek og lucie {Jensdatter} Agger .
LINK: Kirkebog affotografering.
80681724.10.29VAnders ChristensenFoersum  Egvad  Kirsten JensdatterGaasdal- Store Borris Egvad? d : 21 . Trolovede Anders Christensen og Kirsten Jensdaatter Gaasdall —
NOTITS: Kirsten Jensdatter datter af Jens Giødesen og hans kone Christensdatter i Gaasdal.

LINK: Kirkebog affotografering.
80691724.11.05VThomas PedersenGaasdal- Store  Borris  Karen Christensdatter Faster Borris Gaasdal- Store 1724 d: 5 Nov. copul: Thomas {Pedersen} Gaasdall og Karen Christensdaatter .
LINK: Kirkebog affotografering.
80701725.11.26VBertel Clemmensen SkobækSkobæk  Borris  Lucie Jensdatter AggerAgger Borris Borris Skobæk d: 25 Oct: trolovede Bertel Clemensen Skobek og Lucie {Jensdatter} Agger
LINK: Kirkebog affotografering.
80711726.05.24TChristen Knudsen KrogBorris- Krog  Borris  Maren AggerAgger Borris Borris- Krog  .
NOTITS: Christen Knudsens børn med 1. kone er alle døde. Maren Aggger bringer tre døtre ind i ægteskabet.

LINK: Kirkebog affotografering.
80721726.06.11TChristen ChristensenDebelmose  Borris  Mette JakobsdatterDebelmose Borris Borris Debelmose Ditto {Feria 3tia Pentec.} trolovede Christen Christensen Develmose og Mette Jakobsdaatter samme steds —
NOTITS: ?Christen Christensen *1707.02.02?

LINK: Kirkebog affotografering.
80731726.06.20TChristen Jensen  Adstrup?  Maren SørensdatterKlokmose Faster  1726 d: 20 Junij trolovet Christen Jensen af Adstrup med Maren Sørensdatter .
NOTITS: Bruden er antaget datter af Søren Madsen i Klokmose i Faster. Fordi præsten skriver "af Adstrup" er dette vel et sogn, ellers skriver han fx Jens Hansen Astrup.

LINK: Kirkebog affotografering.
80741726.06.24VChristen HansenTrøstrup  Timring  Johanne OlufsdatterKlokmose Faster   1726 d : 24 Junij copul : Christen Hansen af Trøstrup til Ole {Oluf} Villadsens daatter Johanne {Olufsdatter} .
NOTITS: Ikke set i Faster derefter.

LINK: Kirkebog affotografering.
80751726.06.30VChristen Knudsen KrogBorris- Krog  Borris  Maren AggerAgger Borris Borris- Krog Dca 2 à Trin : Copul: Kristen Krog og Maren Agger
NOTITS: Christen Knudsens børn med 1. kone er alle døde. Maren Aggger bringer tre døtre ind i ægteskabet.

LINK: Kirkebog affotografering.
80761726.10.06VChristen ChristensenDebelmose  Borris  Mette JakobsdatterDebelmose Borris Borris Debelmose d : 6 Octob : copul : Christen Christensen Develmose og Mette Jakobsdaatter
NOTITS: ?Christen Christensen *1707.02.02?

LINK: Kirkebog affotografering.
80771726.10.13VChristen Jensen  Adstrup?  Maren SørensdatterKlokmose Faster  1726 d: 13 Oct: cop : Christen Jensen Adstrup og Maren Sørensdatter
NOTITS: Bruden er antaget datter af Søren Madsen i Klokmose i Faster. Fordi præsten ved trolovelsen skriver "af Adstrup" er dette vel et sogn, ellers skriver han fx Jens Hansen Astrup. Ikke helt afklaret.

LINK: Kirkebog affotografering.
80781726.10.15TBent Lauridsen  Sædding  Karen JensdatterEjstrup Faster Faster Ejstrup 1726 d: 15 . {Oct :} trolovede Bend lauridsen af Sæding og Jens Eistrups daatter Karen {Jensdatter}
LINK: Kirkebog affotografering.
80791727.01.09TChristen Pedersen DegnDebelmose  Borris  Sophie JensdatterSkravhøj Borris Borris Debelmose 1727 d : 9 Janv: trolovede Christen {Pedersen} degn til Sophie {Jensdatter} Jens huusmands daatter —
LINK: Kirkebog affotografering.
80801727.02.23TMorten KodbølKodbøl- Øster  Borris  Margrethe Christensdatter MindsHjoptarp Borris Borris Kodbøl- Øster d : 23 Febr: trolov: Morten Koodbøll og {Margrethe Christensdatter} Christen {Jakobsen} Mindstes daatter i Hiuptarp —
LINK: Kirkebog affotografering.
80811727.05.18VMorten KodbølKodbøl- Øster  Borris  Margrethe Christensdatter MindsHjoptarp Borris Borris Kodbøl- Øster Dca 5te post Pascha cop : Morten Koodbøll og Margrethe {Christensdatter} Mindst
LINK: Kirkebog affotografering.
80821727.09.21VChristen Pedersen DegnDebelmose  Borris  Sophie JensdatterDebelmose Borris Borris Debelmose Dca 15 à Trin : cop : Christen {Pedersen} degn i Develmose Sophie Jensdatter ibid: —
NOTITS: Bruden skrives ved trolovelsen i januar ved hendes forældre, som bor i Skravhøj i Borris. Her i september er hun flyttet til manden i Develmose, hvad kirken i almindelighed forsøgte at forhindre. Men ægteskabsstiftende var trolovelsen ikke vielsen.

LINK: Kirkebog affotografering.
80831727.10.05VBent LauridsenEjstrup  Faster  Karen JensdatterEjstrup Faster Faster Ejstrup 1727 Dom : 17 à Trin: copul: Bend {Lauridsen} Eistrup g Karen {Jensdatter} ibm:
LINK: Kirkebog affotografering.
80841727.10.12TMads Jakobsen DallerDalager  Borris  Maren Andersdatter II  Borris Dalager Samme dag {Dca 18 à Trin :} Trolovede Mads {Jakobsen} Daller og Maren Andersdatter .
NOTITS: Mads Jakobsen Daller blev allerede i 1719 gift med Maren Andersdatter I, †1727.08.03 se #8043. Bruden her er Maren Andersdatter II.

LINK: Kirkebog affotografering.
80851727.10.23TNiels Nielsen VotkærVotkær  Borris  Ane Ovesdatter  Borris Votkær d : 23. Trolovede Niels {Nielsen} Votkier med Ane [Ovis]datter .
NOTITS: Navnet Ove ikke set i Borris i den tid og tiden før, men i Skjern og Hanning.

LINK: Kirkebog affotografering.
80861727.10.30TNiels Jensen PaarupPaarup  Assing  Mette Thomasdatter VindelboVindelbo Borris Assing Paarup d : 30. Trolovede Niels Jensen Paarup med Mette {Thomasdatter} Vindelboe.
NOTITS: Bruden er datter af Thomas Jensen Vindelbo.

LINK: Kirkebog affotografering.
80871727.10.30TPoul Jensen HannerupHannerup  Faster  Maren JensdatterGaasdal- Store Borris Faster Hannerup Samme dag {d : 30.} trolovede Poul Jensen Handerup med Maren Jensdatter gaasdall —
NOTITS: Bruden er datter af Jens Giødesen i Store Gaasdal.

LINK: Kirkebog affotografering.
80881727.11.09VMads Jakobsen DallerDalager  Borris  Maren Andersdatter II  Borris Dalager Dom : 22 à Trin : cop: Mads {Jakobsen} Daller og Maren Andersd: .
NOTITS: Mads Jakobsen Daller blev allerede i 1719 gift med Maren Andersdatter I, †1727.08.03 se #8043. Bruden her er Maren Andersdatter II.

LINK: Kirkebog affotografering.
80891727.11.23VNiels Jensen PaarupPaarup  Assing  Mette Thomasdatter VindelboVindelbo Borris Assing Paarup Dom : 24 à Trin : Cop: Niels Jensen Paarup med Mette {Thomasdatter} Vindelboe ,
NOTITS: Bruden er datter af Thomas Jensen Vindelbo.

LINK: Kirkebog affotografering.
80901727.11.30VNiels Nielsen VotkærVotkær  Borris  Ane Ovesdatter  Borris Votkær Dom : 1ma Advent: cop : Niels {Nielsen} Votkier med Ane {Ovesdatter} .
NOTITS: Navnet Ove ikke set i Borris i den tid og tiden før, men i Skjern og Hanning.

LINK: Kirkebog affotografering.
80911727.12.30TJens ØstergaardKlokmose  Faster?  Kirsten OlufsdatterKlokmose Faster Faster Klokmose 1727 d: 30 dec: trolov: Jens Østergaard med Oluf Villadsens daatter, Kiersten {Olufsdatter}
NOTITS: At Jens Østergaard er af Klokmose ses i vielsen.

LINK: Kirkebog affotografering.
78981728.02.22VGerhard Hermansen Gerritz  Ringkøbing  Birgitte Cathrine Hansdatter VestPræstegaarden Borris Ringkøbing Samme dag {Dom : Reminiscere} stod Reg: feldt skiærer {Gerhard Hermansen} Gerritz bryllup med Præstens {Jørgen Johansen Hauch} hustruis {Marie Kirstine Hansdatter Vest} Syster Birgithe Cathrine {Hansdatter Vest} her i Præstegaarden .
NOTITS: Bor i Ringkøbing, men hun ses i Borris som fadder 1731 og deres datter jomfru Birgitte/Gertrud Gerhardsdatter Gerritz ses 1750 og 1751 i Borris kirkebog. Birgitte Cathrine Hansdatter Vest *1696.04.06 Skodsbøl, Oddum sogn †1748.05.20 Ringkøbing datter af Hans Terkilsen og Birgitte Cathrine Christensdatter. Gerhard Hermansen Gerritz *1686c †1748.04.17 Ringkøbing Regimentsfeltskær ved det Riberhusiske National Regiment.

LINK: GENI Gerhard Hermansen Gerritz.
LINK: Kirkebog affotografering.
80921728.04.01TChristen Dynesen  Faster  Mette Madsdatter Mølle Faster Faster 1728 d: 1 April trolov: Christen Dynes: og Mette Mads_ .
LINK: Kirkebog affotografering.
80931728.06.20VPoul Jensen HannerupHannerup  Faster  Maren JensdatterGaasdal- Store Borris Faster Hannerup 1728 Dom: 4 à Trin : copul: Poul {Jensen} Handrup og Maren Jensd : .
NOTITS: Trolovelsen i Borris. Bruden er datter af Jens Giødesen i Store Gaasdal i Borris sogn.

LINK: Kirkebog affotografering.
80941728.06.24VJens ØstergaardKlokmose  Faster?  Kirsten OlufsdatterKlokmose Faster Faster Klokmose 1728 Festo Johan: Bapt: copul : {Østergaard} g Kiersten Olufsdaatter .
NOTITS: At Jens Østergaard er af Klokmose ses her i vielsen.

LINK: Kirkebog affotografering.
80951728.09.25TPeder GraversenDalager- Lille  Borris  Ane Lisbeth   d: 25 Sept : trolovede {herredsfoged Jakob Pedersen} Skanderups karl Peder Graversen med Ane Lisbeth
LINK: Kirkebog affotografering.
80961728.09.29TLauge Christensen DebelmoseDebelmose  Borris  Johanne Pedersdatter   d : 29 Sept : trolovede Lauge {Christensen} Develmose og Johanne Pedersdatter .
LINK: Kirkebog affotografering.
80971728.09.29VLauge Christensen DebelmoseDebelmose  Borris  Johanne Pedersdatter   Dom: 23 à Trin : cop: Lauge {Christensen} Develmose og Johanne Pedersd: .
LINK: Kirkebog affotografering.
80981728.10.10VChristen Dynesen  Mette Madsdatter Mølle  Faster 1728 Dom: 20 à Trin copul: Christen Dynes: g Mette {Madsdatter} Mølle .
NOTITS: Ikke klart om gom og brud er fra Faster sogn, hvor der fx ingen Mølle findes.

LINK: Kirkebog affotografering.
80991728.11.14VPeder GraversenDalager- Lille  Borris  Ane Lisbeth   Ditto {Dom : 25. à Trin} Peder Graversen med Ane Lisbeth
LINK: Kirkebog affotografering.
81001729.07.01VPeder JørgensenHarreskov  Assing  Maren LarsdatterSønderskov Borris Assing Harreskov {REKONSTRUKTION: fra fadderskaber: Viet Peder Jørgensen i Harreskov i Assing med Maren Larsdatter af Sønderskov .
NOTITS: Dato sat midt i året 1729 i kirkebogshullet - kan være op til 7 måneder forkert. Ikke gift i den førte kirkebog. Første barn oktober 1731 i Harreskov i Assing. At bruden er fra Sønderskov i Borris ses ud fra at Lars Jensen Sønderskovs kone (brudens mor) bar det første barn. Ved barn født 1756 i Harreskov er der igen faddere fra Sønderskov.

LINK: Første barn Jørgen *1731.10.28 Harreskov i Assing.
81011729.07.01VJakob Gjaldbæk  Kirsten JensdatterGjaldbæk Borris Borris Gjaldbæk {REKONSTRUKTION: fra Gjaldbæks gårdhistorie: copuleret Jakob Gjaldbæk og enken Kirsten Jensdatter i Gjaldbæk.
NOTITS: I Lundenæs Restancer 1728 er Kirsten Jensdatter enke i Gjaldbæk hendes 1. mand Jeppe Markussen †1728.09.19 Gjaldbæk. Første barn med Jakob Gjaldbæk i september 1730. Kirkebogen har et hul i 1729. Jakob kaldes straks Gjaldbæk, men han kan være fra et andet sogn.

LINK: Jakob Gjaldbæk.
81021730.06.11TNiels Lauridsen TarpTarp  Borris  Kirsten Christensdatter   d : jj Junij trolovede Niels Lauridsen Tarp og Kirsten Christensdatter
LINK: Kirkebog affotografering.
81031730.07.25TJens Lauridsen  Maren Pedersdatter  Faster Hannerup 1730 d: 25 Junij trolov: Jens Laurids: og Maren Pedersd : .
NOTITS: Datter Ane døbt 4 februar 1731 i Hannerup i Faster sogn.

LINK: Kirkebog affotografering.
81041730.10.01VJens Lauridsen  Maren Pedersdatter  Faster Hannerup 1730 Dom : 17 à Trin: cop: Jens Laurids: og Maren Pedersd:
NOTITS: Datter Ane døbt 4 februar 1731 i Hannerup i Faster sogn.

LINK: Kirkebog affotografering.
81051730.10.15VNiels Lauridsen TarpTarp  Borris  Kirsten Christensdatter   Ditto {Dom : 19 à Trin} copul: Niels Lauridsen Tarp og Kirsten Christensdatter
LINK: Kirkebog affotografering.
81061730.10.15TNiels Jakobsen SøndergaardHjoptarp  Borris  ? Enken i SøndergaardHjoptarp Borris Borris Hjoptarp Søndergaard Ditto {Dom : 19 à Trin} trolovede Niels Søndergaard med Enken {i Søndergaard} ibm.
LINK: Kirkebog affotografering.
81071730.11.05VNiels Jakobsen SøndergaardHjoptarp  Borris  ? Enken i SøndergaardHjoptarp Borris Borris Hjoptarp Søndergaard Dom : 22 à Trin: copul: Niels Søndergaard med Enken {i Søndergaard} ibid:
LINK: Kirkebog affotografering.
81081730.11.12VJan Petersen  ? Laust Sørensen Klokmoses steddatterKlokmose Faster  1730 Dom : 23 à Trin : copul : Jan Petersen og Laurids Klokmosis stifdaatter
LINK: Kirkebog affotografering.
81091730.11.14TJens Christensen RahbekRahbek?  Oddum  Mette Madsdatter Kjær AhlerAhlergaard Borris Borris Kodbøl- Øster d : 14 Nov: Trol : Jens {Christensen} Rabek og Mette {Madsdatter} Ahler
NOTITS: Bruden er datter af Mads Christensen Kjær og Karen Jakobsdatter på Ahlergaard.

LINK: Kirkebog affotografering.
81101731.02.20TEske Pedersen GrønborgGrønborg  Borris  Margrethe Cathrine ChristensdatterSønderby Borris Borris Grønborg  1731 d: 20 febr: trol: Eske {Pedersen} Grønborg med Magrete {Cathrine Christensdatter} Synderbye
NOTITS: Bruden er datter af Christen Lauridsen Colding og Karen Mortensdatter. Brudgommen er søn af Peder Eskesen Grønborg og Karen Jensdatter.

LINK: Kirkebog affotografering.
81111731.10.14VGiøde Johansen Richard  Maren Madsdatter Giøde Richarts Kæreste  Borris Dom : 21 à Trin : cop: Giøde Richart g Kieriste {Maren Madsdatter} .
NOTITS: Johansen se skifte Møltrup gods Maren Gødesdatter i Lustrup i Skarrild sogn 1776.08.09. Giøde Johansen Richard †1782.01.31 i Lustrup i Skarrild 70 år gammel. Maren Madsdatter †1789.05.05 Lustrup i Skarrild 82 år gammel. Bosted 1731-32 i Borris 1733-74 uklar, 1774-82 i Lustrup i Skarrild. Trolovelsen ikke i Borris kirkebog.

LINK: Kirkebog affotografering.
81121731.10.21VVillads Sørensen KlokmoseKlokmose  Faster  Bodil Clemmensdatter SkobækSkobæk Borris  1731 Dom : 22 à Trin: cop: Vilads {Sørensen?} Klokm: g bodild {Clemmensdatter} Skobek .
NOTITS: Bodil er født 11 oktober 1704 i Skobæk i Borris datter af Clemmen Bertelsen og Kirsten? Pedersdatter. Villads Sørensen ses som fadder 1718 i Faster søn af Søren Sørensen i Klokmose.

LINK: Kirkebog affotografering.
81131731.12.16VChristen FinderupFinderup  Hanning  Kirsten GosvigGosvig Borris  Dom : 3 Advt cop: Christen Finderup g Kirsten Gosvig
NOTITS: Kirsten Gosvig ikke identificeret, kunne hedde Sørensdatter, mulig datter af Søren Gosvig

LINK: Kirkebog affotografering.
81141732.02.07TViste Christensen RahbekKodbøl- Vester  Borris  Karen Andersdatter VindelboVindelbo Borris  d: 7de Febr. Troloved Vidsted {Christensen Rahbek} Koodbøl g Karen {Andersdatter} Vindelb: .
LINK: Kirkebog affotografering.
81151732.06.03VViste Christensen RahbekKodbøl- Vester  Borris  Karen Andersdatter VindelboVindelbo Borris  Feria 2da Pentec: copul : Vidsted {Christensen Rahbek} Koodb: g Karen {Andersdatter} Vindelboe.
LINK: Kirkebog affotografering.
81161732.10.09TVillads Pedersen AagaardAagaard  Borris  Sophie Jakobsdatter LindvigLindvig Borris Borris Aagaard d : 9 Oct : trolov: Villads {Pedersen} Aagaard g Sophie {Jakobsdatter} Lindvig
LINK: Kirkebog affotografering.
81171732.10.15TPoul Andersen  Inger Larsdatter GaasdalGaasdal- Store Borris  d : 15 Oct: trolov: Poul Andersen med Inger {Larsdatter} Gaardall .
LINK: Kirkebog affotografering.
81181732.10.18TPoul Christensen LodalLodal  Faster  Kirsten JensdatterDebelmose Borris Borris Debelmose Dom: 19 à Trin : trolov: Poul {Christensen} Lodal med Kirsten {Jensdatter} Develmose.
NOTITS: Christensen se #2407. Jensdatter se vielsen #8121.

LINK: Kirkebog affotografering.
81191732.11.09VVillads Pedersen AagaardAagaard  Borris  Sophie Jakobsdatter LindvigLindvig Borris Borris Aagaard Dom : 22à Trin : cop : Villads {Pedersen} Aagaard g Sophie {Jakobsdatter} Lindvig
LINK: Kirkebog affotografering.
81201732.11.16TPoul Andersen  Inger Larsdatter GaasdalGaasdal- Store Borris  Dom : 23 à Trin : cop: Poul Andersen med Inger {Larsdatter} Gaasdall .
LINK: Kirkebog affotografering.
81211732.12.04VPoul Christensen LodalLodal  Faster  Kirsten JensdatterDebelmose Borris Borris Debelmose Dom: j Adv: cop : Poul {Christensen} Develm: med Kirsten Jensd : Develmose.
NOTITS: Christensen se #2407.

LINK: Kirkebog affotografering.
81221733.02.07TLars Madsen Duedal den UngeDuedal  Borris  Johanne Duedal  Borris Duedal 1733. Dom : 6 g: ma , trolovede Las {Madsen} Dudal med Johanne
LINK: Kirkebog affotografering.
81231733.05.26TLars Madsen Duedal den UngeDuedal  Borris  Johanne Duedal  Borris Duedal 3die Pindsedag cop: Las {Madsen} Dudall med Johanne
LINK: Kirkebog affotografering.
81241734.01.31VAnders Olufsen Daller SkravhøjSkravhøj  Borris  Abelone EbbesdatterDalager- Lille Borris Borris Skravhøj Dom : 4 post Epiph : trolovede Anders {Olufsen Daller} Skravhøj med fogedens Pige Apelone Ebisd :
NOTITS: Abelone er tjenestepige ved herredsfoged Skanderup i Lille Dalager. Hendes alder ud fra begravelsen 1772 i Skjern.

LINK: Anders Olufsen Daller Skravhøjs dåb 1713.
LINK: Kirkebog affotografering.
81251734.03.14VAnders Olufsen Daller SkravhøjSkravhøj  Borris  Abelone EbbesdatterDalager- Lille Borris Borris Skravhøj Dom : Jnvocavit cop: Anders Daller {Olufsen Skravhøj} med Apelone
NOTITS: Abelone er tjenestepige ved herredsfoged Skanderup i Lille Dalager. Hendes alder ud fra begravelsen 1772 i Skjern.

LINK: Anders Olufsen Daller Skravhøjs dåb 1713.
LINK: Kirkebog affotografering.
81261734.03.14VJens AanumAanum  Skjern  Karen Giødesdatter Borris Skjern Ditto {Dom : Jnvocavit} trolovede Jens Onum med Karen Giødesd:
NOTITS: Karen Giødesdatter ses som tjenestepige 1722-25 i Borris-Krog ved Peder Eskesen, 1728 i Præstegaarden og 1730 i Kodbøl ved Erik Nielsen.

LINK: Kirkebog affotografering.
81271734.05.02VJens AanumAanum  Skjern  Karen Giødesdatter Borris Skjern Dom : 1 j p : Pascha cop : Jens Onum med Karen Giødesd:
NOTITS: Karen Giødesdatter ses som tjenestepige 1722-25 i Borris-Krog ved Peder Eskesen, 1728 i Præstegaarden og 1730 i Kodbøl ved Erik Nielsen.

LINK: Kirkebog affotografering.
81281734.10.07TSøren PedersenTarp  Borris  Kirsten Larsdatter Sønderskov Borris Skjern d: 7 Oct: trolovede Søren Pedersen g Kirsten Lasdaatter ,
LINK: Søren Pedersens dåb 1711.06.21.
LINK: Kirsten Larsdatters dåb 1712.02.14.
LINK: Kirkebog affotografering.
81291734.10.07TJens LarsenSønderskov  Borris  Kirsten Pedersdatter  Borris Sønderskov Ditto {d: 7 Oct:} trolovede Jens Lassen og Kirsten Pedersdaatter .
NOTITS: Bruden begraves 1772 i Borris.

LINK: Kirkebog affotografering.
81301734.10.29TJakob Christensen AagaardAagaard  Borris  Karen Jørgensdatter HelgaardHelgaard Borris  d: 29 Oct : trolovede Jacob {Christensen} Aagaard med Karen {Jørgensdatter} Helgaard
NOTITS: Karen Jørgensdatter *1710.07.20 i Helgaard datter af Jørgen Helgaard og Maren Thomasdatter.

LINK: Jakob Christensens dåb 1707.04.21.
LINK: Karen Jørgensdatters dåb 1710.07.20.
LINK: Kirkebog affotografering.
81311734.11.06VSøren PedersenTarp  Borris  Kirsten Larsdatter Sønderskov Borris Skjern Dom : 20 à Trin : cop: Søren Peders: g Kirsten Lasdaatter ,
LINK: Søren Pedersens dåb 1711.06.21.
LINK: Kirsten Larsdatters dåb 1712.02.14.
LINK: Kirkebog affotografering.
81321734.11.06TJens LarsenSønderskov  Borris  Kirsten Pedersdatter  Borris Sønderskov Ditto {Dom : 20 à Trin :} cop: Jens Lassen og Kirsten Pedersdaatter .
NOTITS: Bruden begraves 1772 i Borris.

LINK: Kirkebog affotografering.
81331734.11.28VJakob Christensen AagaardAagaard  Borris  Karen Jørgensdatter HelgaardHelgaard Borris  Dom: j adv cop : Jacob {Christensen} Aagaard med Karen Jørgensd: {Helgaard}
NOTITS: Karen Jørgensdatter *1710.07.20 i Helgaard datter af Jørgen Helgaard og Maren Thomasdatter.

LINK: Jakob Christensens dåb 1707.04.21.
LINK: Karen Jørgensdatters dåb 1710.07.20.
LINK: Kirkebog affotografering.
81341735.01.04TOluf MadsenBukkær  Assing  Maren Jensdatter EjstrupEjstrup Fasster Assing Bukkær 1735. d : 4de janv: trolovede Ole Mads: Assing g Maren {Jensdatter} Ejstrup .
NOTITS: Maren Jensdatter Ejstrup datter af Jens Ejstrup.

LINK: Maren Jensdatter Ejstrups dåb 1704.10.11.
LINK: Kirkebog affotografering.
81351735.01.16TPeder Huus  Borris  Sidsel Jensdatter Faster  Dom : 2 p : Epiph : trolov: Peder Huus g Sidsel Jensd:
LINK: Kirkebog affotografering.
81361735.02.06TOluf Jakobsen DebelmoseDebelmose  Borris  Ane Lisbeth  Borris Debelmose 1735. Dom : 7 gma trolovede Oluf {Jakobsen} Develm: med Ane Lisbeth .
NOTITS: Olufs 1. kone †1732.05.09.

LINK: Kirkebog affotografering.
81371735.03.03TChristen Pedersen GrønborgGrønborg  Borris  Bodil AasAas Faster  d: 3 martij trolov : Christen {Pedersen} Grønborg og Bodild Aas .
LINK: Christen Pedersen Grønborgs dåb 1708.04.15.
LINK: Kirkebog affotografering.
81381735.03.20VOluf Jakobsen DebelmoseDebelmose  Borris  Ane Lisbeth  Borris Debelmose Midfast Sønd: cop : Oluf {Jakobsen} Develm: g Ane Lisbeth .
NOTITS: Olufs 1. kone †1732.05.09.

LINK: Kirkebog affotografering.
81391735.05.22VChristen Pedersen GrønborgGrønborg  Borris  Bodil AasAas Faster  Dca 6ta p : Pasch : cop: Christen {Pedersen} Grønbog og Bodild Aas .
LINK: Christen Pedersen Grønborgs dåb 1708.04.15.
LINK: Kirkebog affotografering.
81401735.05.31VOluf MadsenBukkær  Assing  Maren Jensdatter EjstrupEjstrup Faster Assing Bukkær Feria 3tia Pentec: cop: Ole Madsen g Maren {Jensdatter} Ejstrup
NOTITS: Maren Jensdatter Ejstrup datter af Jens Ejstrup.

LINK: Maren Jensdatter Ejstrups dåb 1704.10.11.
LINK: Kirkebog affotografering.
81411735.07.10TChristen Olufsen StierStier  Borris  Kirsten BuskBusk Borris Borris Stier Dom: 5 à Trin: trol: Christen {Olufsen} Stier og Sl: Oluf buskis Enke {Kirsten Busk}
NOTITS: Christen Olufsen †1762.03.23 Stier 66 aar. Kirsten Busk †1762.03.28 Stier 61 aar.

LINK: Kirkebog affotografering.
81421735.09.29TAnders Thomsen VindelboVindelbo  Borris  Karen Jensdatter  Borris Vindelbo Festo Michaelis tro :Anders {Thomsen} Vindelboe og Karen Jen{...} .
LINK: Kirkebog affotografering.
81431735.11.01VAnders Thomsen VindelboVindelbo  Borris  Karen Jensdatter  Borris Vindelbo Festo oium Sanct: cop: Anders {Thomsen} Vind: og Karen Jensd:
LINK: Kirkebog affotografering.
81441735.11.06VChristen Olufsen StierStier  Borris  Kirsten BuskBusk Borris Borris Stier Dom: 22 à Trin cop: Christen {Olufsen} Stier og Kirsten Busk
LINK: Kirkebog affotografering.
81451736.06.05TNiels KjærFasterkær  Faster  Maren Lauridsdatter  Faster Fasterkær d: 5 Junij trolov : Niels Kiær g Maren Lauridsdaatter .
LINK: Kirkebog affotografering.
81461736.09.15TAnders Nielsen VesterbyVesterby  Borris  Anne ChristensdatterPræstegaarden Borris Borris Vesterby d : 15de Sept: trolovede Anders Nielsen Vesterbye og Anne Christensd : i Borris Præstegaard —.
NOTITS: Anne Christensdatter er formodentlig fra et andet sogn, ikke set døbt i Borris eller Faster.

LINK: Anders Nielsens dåb 1709.09.22.
LINK: Kirkebog affotografering.
81471736.09.23VNiels KjærFasterkær  Faster  Maren Lauridsdatter  Faster Fasterkær Dom : 17ma à Trin : cop : Niels Kiær g Maren Laurids{}
LINK: Kirkebog affotografering.
81481736.10.14VAnders Nielsen VesterbyVesterby  Borris  Anne ChristensdatterPræstegaarden Borris Borris Vesterby Dom: 20 à Trin: cop: Anders {Nielsen} Vesterbye og Anne Christensd : —.
NOTITS: Anne Christensdatter er formodentlig fra et andet sogn, ikke set døbt i Borris eller Faster.

LINK: Anders Nielsens dåb 1709.09.22.
LINK: Kirkebog affotografering.
81491736.10.18TMilter NielsenFastergaard  Faster  Lisbeth Christensdatter Oddum Faster Fastergaard d : 18 Oct: trolovede Milther Nielsen og Lisbeth Christensdaatter
NOTITS: Lisbeth Christensdatter *1711.04.19 Oddum.

LINK: Lisbeth Christensdatter i GENI.
LINK: Kirkebog affotografering.
81501736.11.18VMilter NielsenFastergaard  Faster  Lisbeth Christensdatter Oddum Faster Fasterkær Dom : 25 à Trin : cop : Milther Nielsen og Lisbeth Christensd:
NOTITS: Lisbeth Christensdatter *1711.04.19 Oddum.

LINK: Lisbeth Christensdatter i GENI.
LINK: Kirkebog affotografering.
81511737.04.23TJens JørgensenHelgaard  Borris  Johanne ChristensdatterNygaard Borris Borris Helgaard Samme dag {Feria 3tia Pasch :} Trolovet Jens {Jørgensen} Helgaard og Johanne {Christensdatter} Nygaard
LINK: Johanne Christensdatters dåb 1711.09.27.
LINK: Kirkebog affotografering.
81521737.06.26VJens JørgensenHelgaard  Borris  Johanne ChristensdatterNygaard Borris Borris Helgaard d : 26 Junij copul: Jens {Jørgensen} Helgaard og Johanne {Christensdatter} Nygaard
LINK: Johanne Christensdatters dåb 1711.09.27.
LINK: Kirkebog affotografering.
81531737.10.24TChristen Nielsen EjstrupDebelmose  Borris  Maren Lauridsdatter  Borris Debelmose d: 24 Oct: Trolovede Christen {Nielsen} Eistrup og Maren Lauridsd: .
NOTITS: Christen Ejstrups 1. kone Maren Pedersdatter Smed †1737.01.27.

LINK: Kirkebog affotografering.
81541737.11.17VChristen Nielsen EjstrupDebelmose  Borris  Maren Lauridsdatter  Borris Debelmose Dom : 22 a Trin : Cop : Christen {Nielsen} Eistrup og Maren Lauridsd:
NOTITS: Christen Nielsen Ejstrups 1. kone Maren Pedersdatter Smed †1737.01.27.

LINK: Kirkebog affotografering.
81551738.01.12TJakob Christensen MindsHjoptarp  Borris  Maren Jensdatter StierStier Borris  1738. Dca jma p : Epiph : trolov: Jacob {Christensen} Mindst og Maren {Jensdatter} Stier .
LINK: Jakob Christensen Minds dåb 1714.12.30.
LINK: Maren Jensdatter Stiers dåb 1707.12.14.
LINK: Kirkebog affotografering.
81561738.02.02TJens BoesenØvig  Skarrild  Else Marie Nielsdatter BoltrupAhlergaard Borris Skarrild Øvig Ditto {Festo Purific :} trolovede Else Marie Boltrup og Jens Boesen
LINK: Kirkebog affotografering.
81571738.02.09TJakob Christensen MindsHjoptarp  Borris  Maren Jensdatter StierStier Borris Borris Dca 6exages: cop : Jacob {Christensen} Mindst g Maren {Jensdatter} Stier
NOTITS: Hun kan have tjent i Faster sogn ved trolovelsen, men er født i Stier i Borris sogn.

LINK: Jakob Christensen Minds dåb 1714.12.30.
LINK: Maren Jensdatter Stiers dåb 1707.12.14.
LINK: Kirkebog affotografering.
81581738.06.24TChristen Madsen  Skarrild  Kirsten JensdatterHvollig Borris  Festo Johanne Baptistæ trolovet Christen Madsen af Skarrild og Kirsten Jensdaatter Hvolvig —
NOTITS: Ikke fundet bosat i Borris eller Skarrild.

LINK: Kirkebog affotografering.
81591738.09.04TNiels Olufsen VejleVejle  Skjern  Johanne Jensdatter KrogBorris- Krog Borris  d: 4de Sept: Trolovet Niels Olufs: Vejle og Johanne Kroeg Kongl: Disp:.
NOTITS: 1709 er faderen Oluf Vejle fadder i Borris #2125. 1715 bærer Oluf Vejles kone i Borris kirke #2247. Johanne Krog formodes at være Johanne Jensdatter Krog , hun er 26 i 1738. Hendes mor Maren Agger giftede sig 2 gang med Christen Knudsen i Borris Krog. Kongelig dispensation i Jydske Registre : "Niels Olufsen af Lundenæs amt, ægteskabs bevilling i andetled. Bevilger og tillader, at Niels Olufsen af Vejle udi Skjern sogn og Johanne Hansdatter {læsefejl for original Jensdatter} af Krog udi Borris sogn, bønderfolk af Lundenæs amt, Bølling herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtet. Frederiksborg den 1 august 1738."

LINK: Johanne Jensdatters dåb 1712.05.08.
LINK: Kirkebog affotografering.
81601738.09.14TChristen Madsen  Skarrild  Kirsten JensdatterHvollig Borris  Dom: 15 a Trin: cop : Christen Madsen af Skarrild og Kirsten Jensd: Hvolvig —
NOTITS: Ikke fundet bosat i Borris eller Skarrild.

LINK: Kirkebog affotografering.
81611738.10.01VNiels Olufsen VejleVejle  Skjern  Johanne Jensdatter KrogBorris- Krog Borris  d: 4de Sept: Trolovet Niels Olufs: Vejle og Johanne Kongl: Disp: Kroeg .
NOTITS: 1709 er faderen Oluf Vejle fadder i Borris #2125. 1715 bærer Oluf Vejles kone i Borris kirke #2247. Johanne Krog formodes at være Johanne Jensdatter Krog *1712.05.08 Agger, Borris, hun er 26 i 1738. Hendes mor Maren Agger giftede sig 2 gang med Christen Knudsen i Borris Krog. Kongelig dispensation i Jydske Registre (Hansdatter vel en læsefejl for Jensdatter): "Niels Olufsen af Lundenæs amt, ægteskabs bevilling i andetled. Bevilger og tillader, at Niels Olufsen af Vejle udi Skjern sogn og Johanne Hansdatter af Krog udi Borris sogn, bønderfolk af Lundenæs amt, Bølling herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtet. Frederiksborg den 1 august 1738."

LINK: Johanne Jensdatters dåb 1712.05.08.
LINK: Kirkebog affotografering.
81621738.10.05TJens PedersenTarp  Borris  Karen PedersdatterTarp Borris Borris Tarp Dom : 18 à Trin : Trolovet Jens Peders: og Karen Pedersdaatter begge i Tarp —
NOTITS: Bruden bor i trolovelsen i Tarp, men hun er ikke født der. Jens Pedersen er søn af Peder Pedersen Tarp og Sidsel Sørensdatter Gosvig.

LINK: Jens Pedersens dåb 1716.09.20.
LINK: Kirkebog affotografering.
81631738.10.15TJens BoesenØvig  Skarrild  Else Marie Nielsdatter BoltrupAhlergaard Borris Skarrild Øvig d : 5 Oct : cop : Jens Boesen og Else Marie Boltrup
LINK: Kirkebog affotografering.
81641738.10.21TThyge Christian Frederiksen Brock  Sønder Felding  Karen Jensdatter KrogBorris- Krog Borris Sønder Felding Overby d : 21 ditto {Oct:} Trolovede Thyge {Frederiksen} Christian Brok g Karen Jensdatter Kroeg —
LINK: Karen Jensdatters dåb 1715.12.27 datter af Jens Nielsen Agger og Maren Agger (gift 2 med Christen Knudsen Krog).
LINK: Kirkebog affotografering.
81651738.11.06VJens PedersenTarp  Borris  Karen PedersdatterTarp Borris Borris Tarp d: 6 Nov: copul : Jens Peders: og Karen Pedersd: Tarp —
NOTITS: Bruden bor i trolovelsen i Tarp, men hun er ikke født der. Jens Pedersen er søn af Peder Pedersen Tarp og Sidsel Sørensdatter Gosvig.

LINK: Jens Pedersens dåb 1716.09.20.
LINK: Kirkebog affotografering.
81661738.11.19TThyge Christian Frederiksen Brock  Sønder Felding  Karen Jensdatter KrogBorris- Krog Borris Sønder Felding Overby d: 19 Nov: copul Thyge Christian {Frederiksen} Brok og Karen Jensdatter Kroeg —
LINK: Karen Jensdatters dåb 1715.12.27 datter af Jens Nielsen Agger og Maren Agger (gift 2 med Christen Knudsen Krog).
LINK: Kirkebog affotografering.
81671738.11.20TNiels Jensen AggerAgger  Borris  Bodil Thomasdatter EjstrupEjstrup Faster Borris Agger d: 20 Ditto {Nov :} trolovet Niels Agger og Bodild Thomasd: Kong: Disp:
NOTITS: Niels Jensen Agger er formodet søn af Jens Nielsen Agger og Maren Agger og Bodil Thomasdatter Ejstrup er datter af Thomas Ejstrup og Kirsten. Kongelig Dispensation: "Niels Jensen Agger af Borris sogn i Ribe stift, bevilling på ægteskab i forbudne led. Bevilger og tillader, at Niels Jensen Agger, og Bodil Thomasdatter Eistrup, bønderfolk af Borris sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Frederiksborg den 17 oktober 1738.".

LINK: Kirkebog affotografering.
81681738.12.04TChristen Olufsen  Snejbjerg  Mette Christensdatter Borris?  d : 4de Dec: Trolovet Christen Olufsen af Snejberg g Mette Christensd{...} .
NOTITS: Fire mulige Mette Christensdøtre født i Borris 1708-12.

LINK: Kirkebog affotografering.
81691738.12.04TChristen Seerup LauridsenTarp  Borris  Anne ChristensdatterAhler Borris  d : 18 ditto {Dec:} Trolovet Christen Lauridsen Seerup g Ane Christensd : Kongl: disp:
NOTITS: Christen er døbt Christen Seerup Lauridsen, men bliver kaldt Christen Seerup. Anne Christensdatter ikke set født i Borris eller Faster. Kongelig Dispensation: "Christen Lauritzen af Borris sogn i Lundenæs amt, ægteskabs bevilling i forbudne led. Bevilger og tillader, at Christen Lauritzen af Tarp og Anne Christensdatter af Aller, bønderfolk af Borris sogn, Bølling herred og Lundenæs amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de som næst sødskende børn, skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 5 december 1738.":

LINK: Christen Seerup Lauridsens dåb 1714.03.07 søn af Laust Tarp og An.
LINK: Kirkebog affotografering.
81701738.12.28TAnders HansenAarup  Hanning  Cathrine PedersdatterHannerup Faster Hanning Aarup Dom inter Nat: et Nov : An : trolovede Anders Hansen af Aarup {Hanning sogn} og Catarine Pedersd: .
LINK: Cathrine Pedersdatters dåb 1712.02.14 Faster datter af Peder Nielsen Meldgaard, Hannerup, Faster og Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
LINK: Kirkebog affotografering.
81711738.12.28TOle AndersenFinderup  Hanning  Maren PedersdatterHannerup Faster  {Dom inter Nat: et Nov : An :} ... samt trol: Ole Andersen af Finderup og Maren Pedersdaatter
LINK: Maren Pedersdatters dåb 1705.05.03 Faster datter af Peder Nielsen Nørgaard, Hannerup, Faster og Kirsten Jakobsdatter.
LINK: Kirkebog affotografering.
81721738.12.28TJens Hansen  Mette JakobsdatterDebelmose Borris  d: 31 Dec. trolovet Jens Hans: g Mette Jacobsd : Develmose —
NOTITS: Jens Hansen ikke set født i Borris eller Faster, Mette Jakobsdatter heller ikke. Uklart hvor de bor.

LINK: Kirkebog affotografering.
81731739.01.06VChristen Seerup LauridsenTarp  Borris  Anne ChristensdatterAhler Borris  1739 Festo Epiph : copul: Christen Seerup {Lauridsen} g Ane Christensd :
NOTITS: Christen er døbt Christen Seerup Lauridsen, men bliver kaldt Christen Seerup. Anne Christensdatter ikke set født i Borris eller Faster. Kongelig Dispensation: "Christen Lauritzen af Borris sogn i Lundenæs amt, ægteskabs bevilling i forbudne led. Bevilger og tillader, at Christen Lauritzen af Tarp og Anne Christensdatter af Aller, bønderfolk af Borris sogn, Bølling herred og Lundenæs amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de som næst sødskende børn, skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 5 december 1738.":

LINK: Christen Lauridsen Seerups dåb 1714.03.07 søn af Laust Tarp og An.
LINK: Kirkebog affotografering.
81741739.03.31VJens Hansen  Mette JakobsdatterDebelmose Borris  1739 Fedira 3tia Pasch : cop : Jens Hansen og Mette Jacobsd : i Develm: —
NOTITS: Jens Hansen ikke set født i Borris eller Faster, Mette Jakobsdatter heller ikke. Uklart hvor de bor.

LINK: Kirkebog affotografering.
81751739.04.13TChristen Christensen KousgaardKousgaard  Skjern  Maren NielsdatterVesterby Borris Borris Vesterby Ditto {Feria 2da Pasch :} Trolovet Christen Cousgaard og Maren Nielsd:
NOTITS: Christen Christensen Kousgaard døbt 1715.05.05 Kousgaard i Skjern søn af Christen Houlesen.

LINK: Maren Nielsdatters dåb 1712.09.18 datter af Niels Andersen Vesterby og Margrethe Jakobsdatter.
LINK: Kirkebog affotografering.
81761739.05.10VAnders HansenAarup  Hanning  Cathrine PedersdatterHannerup Faster Hanning Aarup d : 10de Junij cop : Anders Hansen Aarup {Hanning sogn} og Catarine Pedersd: .
LINK: Cathrine Pedersdatters dåb 1712.02.14 Faster datter af Peder Nielsen Meldgaard, Hannerup, Faster og Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
LINK: Kirkebog affotografering.
81771739.05.10VOle AndersenFinderup  Hanning  Maren PedersdatterHannerup Faster  Ligeledis {d : 10de Junij cop : } Ole Andersen Finderup g Maren Pedersd:
LINK: Maren Pedersdatters dåb 1705.05.03 Faster datter af Peder Nielsen Nørgaard, Hannerup, Faster og Kirsten Jakobsdatter.
LINK: Kirkebog affotografering.
81781739.06.03VNiels Jensen AggerAgger  Borris  Bodil Thomasdatter EjstrupEjstrup Faster Borris Agger d: 3 Junij cop :Niels Agger g Bodild Thomasd:
NOTITS: Niels Jensen Agger er formodet søn af Jens Nielsen Agger og Maren Agger i Borris og Bodil Thomasdatter Ejstrup er datter af Thomas Ejstrup og Kirsten i Faster. Kongelig Dispensation: "Niels Jensen Agger af Borris sogn i Ribe stift, bevilling på ægteskab i forbudne led. Bevilger og tillader, at Niels Jensen Agger, og Bodil Thomasdatter Eistrup, bønderfolk af Borris sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Frederiksborg den 17 oktober 1738.".

LINK: Kirkebog affotografering.
81791739.06.03TLaurids Olesen VejleVejle  Skjern  Anne Jensdatter KrogBorris- Krog Borris Borris Borris- Krog d: 4 ditto {Junij} trol : Laurids {Olesen} Vejle g Ane {Jensdatter} Kroeg
NOTITS: Anne Jensdatter Krog *Agger opvokset i Borris-Krog, hvor moderen var gift 2. gang. Laurids Olesen *1714.08.12 Vejle, Skjern sogn.

LINK: Anne Jensdatter Krog *1719.04.19 Agger i Borris.
LINK: Kirkebog affotografering.
81801739.06.17VChristian Knudsen SønderbySønderby  Borris  Maren OlufsdatterGraahede? Oddum? Borris Sønderby d: 17 Junij cop : Hr {Bertel Andreas Christensen} Aggerholm Christian Synderbye og Kiæriste {Maren Olufsdatter} .
NOTITS: Ikke set trolovet. Maren Olufsdatter begravet den 21 juni 1744 Sønderby i Borris. Hendes navn fra skiftet efter Christian Knudsen Sønderby i Tarm, Egvag den 27 marts 1773. Da hendes navn ikke er indført i kirkebogen formodes at præsten ikke har kendt det idet hun kom fra et andet sogn. Præsten Aggerholm har vel trolovet parret i Oddum kirke, hvis hun er født i Oddum så Maren Olesdatter *1718.02.11 Graahede datter af Ole Knudsen.

LINK: Christian Knudsen Sønderbys dåb 1712.02.07 Sønderby i Borris søn af Knud Jensen og Birgitte Michelsdatter Købke.
LINK: Skifte efter Christian Knudsen Sønderby, Brejl Lundenæs #481.
LINK: Kirkebog affotografering.
81811739.06.24VChristen Christensen KousgaardKousgaard  Skjern  Maren NielsdatterVesterby Borris Borris Vesterby Festo Joh: Bapt: cop : Christen {Christensen} Cousgaard og Maren Nielsd:
NOTITS: Christen Christensen Kousgaard døbt 1715.05.05 Kousgaard i Skjern søn af Christen Houlesen.

LINK: Maren Nielsdatters dåb 1712.09.18 datter af Niels Andersen Vesterby og Margrethe Jakobsdatter.
LINK: Kirkebog affotografering.
81821739.06.26VLaurids Olesen VejleVejle  Skjern  Anne Jensdatter KrogBorris- Krog Borris Borris Borris- Krog d: 26 Junij cop : Laurids {Olesen} Vejle g Ane {Jensdatter} Kroeg
NOTITS: Anne Krog *1719c ud fra begravelsen.

LINK: Anne Jensdatter Krog *1719.04.19 Agger i Borris.
LINK: Kirkebog affotografering.
81831739.09.27TPeder Pedersen II TarpTarp  Borris  Karen NielsdatterAas Faster  Dom : 20 à Trin : trolovede Peder {Pedersen II} Tarp g Karen Nielsdaatter
LINK: Peder Pedersen Tarps dåb 14.06.1713 Tarp i Borris søn af Peder Pedersen I Tarp og Sidsel Sørensdatter Gosvig.
LINK: Karen Nielsdatter dåb 1712.12.20 Aas i Faster datter af Niels Jakobsen.
LINK: Kirkebog affotografering.
81841739.10.22VJens HjøllundHjøllund  Arnborg?  Margrethe Nielsdatter Lindvig BoltvigLindvig Borris Borris Lindvig d: 22 Oct: Cop : Margrethe {Nielsdatter Boltvig} Lindvig g Jens Hiølund
NOTITS: Margrethe Nielsdatter Boltvig er enke efter Jakob Jensen Barfod Lindvig †1736.06.14 Lindvig. Det nærmeste Hjøllund ligger i Arnborg.

LINK: Kirkebog affotografering.
81851740.02.07TJens Christensen AagaardBorris- Krog  Borris  Mette MortensdatterAnnexgaard Faster Borris Borris- Krog Dca 5ta p : Epiph : trol : Jens Christensen Aagaard og Mette Mortensdatter [......] .
LINK: Jens Christensen *1709.07.28 Aagaard Borris søn af Christen Nielsen Aagaard og Mette Pedersdatter.
LINK: Mette Mortensdatter *1710.04.18 Annexgaard, Faster datter af Morten Pedersen Præstgaard og Karen Christensdatter Sønderskov.
LINK: Jens Christensen Aagaard i Borris-Krog.
LINK: Kirkebog affotografering.
81861740.03.24TJakob Sørensen KlokmoseKlokmose  Faster  Mette Andersdatter VindelboVindelbo Borris Faster Klokmose d: 24 ditto {Martij} trolov: Jakob Sørensen og Mette {Andersdatter} Vindelbo .
NOTITS: Jakob Sørensen *1715.02.10 Slumstrup Mølle Sædding søn af Søren Jensen Møller og Karen Jakobsdatter.

LINK: Maren Andersdatter *1713.11.17 Vindelbo Borris datter af Anders Thomsen Vindelbo og Maren Christensdatter.
LINK: Kirkebog affotografering.
81871740.04.26TSøren LauridsenKlokmose  Faster  Maren Christensdatter LodalLodal Faster  d : 26 April trolov: Søren Laurids : og Maren {Christensdatter} Laudall
LINK: Søren Lauridsen *1712.10.25 Klokmose Faster søn af Laust Sørensen Klokmose og Karen Thomasdatter.
LINK: Maren Christensdatter Lodal *1714.02.11 Lodal, Faster datter af Christen Lodal.
LINK: Kirkebog affotografering.
81881740.05.22TSøren SkobækSkobæk  Borris  Birgitte Nielsdatter Borris? Borris Skobæk Dom : 5 post Pascha tro : Søren Skobek g Birgithe Nielsd :
LINK: Kirkebog affotografering.
81891740.06.07VPeder Pedersen II TarpTarp  Borris  Karen NielsdatterAas Faster  Dom : 3tia Pentec: cop: Peder Pedersen {II} g Karen Nielsdaatter
LINK: Peder Pedersen Tarps dåb 14.06.1713 Tarp i Borris søn af Peder Pedersen Tarp og Sidsel Sørensdatter Gosvig.
LINK: Karen Nielsdatter dåb 1712.12.20 Aas i Faster datter af Niels Jakobsen.
LINK: Kirkebog affotografering.
81901740.06.08VJens Christensen AagaardBorris- Krog  Borris  Mette MortensdatterAnnexgaard Faster Borris Borris- Krog d : 8 Junij cop : Jens {Christensen} Aagaard i Krog g Mette Mortensd :
LINK: Jens Christensen *1709.07.28 Aagaard Borris søn af Christen Nielsen Aagaard og Mette Pedersdatter.
LINK: Mette Mortensdatter *1710.04.18 Annexgaard, Faster datter af Morten Pedersen Præstgaard og Karen Christensdatter Sønderskov.
LINK: Jens Christensen Aagaard i Borris-Krog.
LINK: Kirkebog affotografering.
81911740.06.10VJakob Sørensen KlokmoseKlokmose  Faster  Mette Andersdatter VindelboVindelbo Borris Faster Klokmose d : 10 ditto {Junij} cop : Jakob {Sørensen} Klokm : g Mette {Andersdatter} Vindelboe
NOTITS: Jakob Sørensen *1715.02.10 Slumstrup Mølle Sædding søn af Søren Jensen Møller og Karen Jakobsdatter.

LINK: Maren Andersdatter *1713.11.17 Vindelbo Borris datter af Anders Thomsen Vindelbo og Maren Christensdatter.
LINK: Kirkebog affotografering.
81921740.06.15VSøren LauridsenKlokmose  Faster  Maren Christensdatter LodalLodal Faster  d : 15 Junij cop :Søren Lauridsen og Maren {Christensdatter} Laudall
LINK: Søren Lauridsen *1712.10.25 Klokmose Faster søn af Laust Sørensen Klokmose og Karen Thomasdatter.
LINK: Maren Christensdatter Lodal *1714.02.11 Lodal, Faster datter af Christen Lodal.
LINK: Kirkebog affotografering.
81931740.10.05VSøren SkobækSkobæk  Borris  Birgitte Nielsdatter Borris? Borris Skobæk d: 5 Oct: copul : Søren Skobek g Birgithe Nielsd :
LINK: Kirkebog affotografering.
81941740.10.23THans Jeppesen  Hjarup  Karen Nielsdatter GjaldbækGjaldbæk Borris Borris Gjaldbæk Dom : 19 à Trin : trolov : Hans Jepsen Hiarup og Karen {Nielsdatter} Gialdbek
LINK: Karen Nielsdatter Gjaldbæk *1712.12.20 Gjaldbæk, Borris datter af Niels Nielsen Gjalbæk den Yngre og Anne Marie Jakobsdatter Barfod.
LINK: Hans Jeppesen Hjarup i Gjaldbæk.
LINK: Kirkebog affotografering.
81951741.05.16VChristen Pedersen HannerupHannerup  Faster  Katrine Marie Madsdatter AhlerAhlergaard Borris Timring Trøstrup Brande Brandholm d : 16 Maij copul: Christen {Pedersen} Handerup g Cahtrine {Marie Madsdatter} Ahler
NOTITS: Ingen trolovelse fundet. Christen Pedersen Hannerup ses 1744 på Trøstrup i Timring sogn. Fra 1747 overtager han herregården Brandholm i Brande sogn, hvor han dør 1755. Han handlede og var formuende.

LINK: Christen Pedersen Hannerup *1707.03.27 Hannerup Faster søn af Peder Nielsen Præstgaard og Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
LINK: Katrine Marie Madsdatter *1717.09.12 Ahlergaard Borris datter af Mads Christensen Kjær og Karen Jakobsdatter Ahler.
LINK: Christen Pedersen Hannerup på herregården Brandholm i Brande sogn.
LINK: Kirkebog affotografering.
81961741.08.25TKnud Christensen Søndergaard Hjoptarp  Borris  Mette SørensdatterKlokmose Faster  d: 25 Aug : trol : Knud Christensen og Mette Sørensdatter .
LINK: Knud Christensen Søndergaard rekonstrueret daab fra introduktion *1720.09c Hjoptarp søn af Christen Jakobsen Minds Søndergaard.
LINK: Mette Sørensdatter *1709.05.12 Klokmose Faster datter af Søren Madsen Klokmose og Karen Jakobsdatter.
LINK: Kirkebog affotografering.
81971741.10.03TNiels Jensen VilladsenDebelmose  Borris  Maren PoulsdatterDebelmose Borris Borris Debelmose d: 3 Oct : trolov : Niels Jensen og Maren Poulsdatter
NOTITS: Nævnes 1748 på præstens mark. Maren †1782.03.16 Debelmose 70 år gammel dermed *1712c. Niels Jensen Villadsen søn af Jens Villadsen. Ikke Niels Jensen Vestergaard i Debelmose gift 1742.04.08 med Maren Nielsdatter Gravel.

LINK: Kirkebog affotografering.
81981741.10.11VHans Jeppesen Hjarup  Hjarup  Karen Nielsdatter GjaldbækGjaldbæk Borris Borris Gjaldbæk d: 11 Oct cop : Hans Jepsen Hiarup og Karen {Nielsdatter} Gialdbek
LINK: Karen Nielsdatter Gjaldbæk *1713.02.02 Gjaldbæk, Borris datter af Niels Nielsen Gjalbæk den Yngre og Anne Marie Jakobsdatter Barfod.
LINK: Hans Jeppesen Hjarup i Gjaldbæk.
LINK: Kirkebog affotografering.
81991741.10.15VJens LauridsenHelgaard  Borris  Karen Pedersdatter  Borris Helgaard Dom : 20 à Trin: cop: Jens Laurids: i Helgd og Karen Pedersd: .
NOTITS: Ingen trolovelse fundet. Der findes samtidig en Jens Jørgensen i Helgaard.

LINK: Kirkebog affotografering.
82001741.11.05VNiels Jensen VilladsenDebelmose  Borris  Maren PoulsdatterDebelmose Borris Borris Debelmose Dom : 23 à Trin : Cop :Niels Jensen og Maren Poulsd: develmose —
NOTITS: Nævnes 1748 på præstens mark. Maren †1782.03.16 Debelmose 70 år gammel dermed *1712c. Niels Jensen Villadsen søn af Jens Villadsen. Dette er ikke Niels Jensen Vestergaard i Debelmose gift 1742.04.08 med Maren Nielsdatter Gravel.

LINK: Kirkebog affotografering.
82011741.11.12VKnud Christensen Søndergaard Hjoptarp  Borris  Mette SørensdatterKlokmose Faster  Dom: 24 à Trin : cop :Knud Christens: g Mette Sørensd: .
LINK: Knud Christensen Søndergaard rekonstrueret daab fra introduktion *1720.09c Hjoptarp søn af Christen Jakobsen Minds Søndergaard.
LINK: Mette Sørensdatter *1709.05.12 Klokmose Faster datter af Søren Madsen Klokmose og Karen Jakobsdatter.
LINK: Kirkebog affotografering.
82021742.02.13TNiels Jensen VestergaardDebelmose  Borris  Maren NielsdatterGravel Borris Borris Debelmose Vestergaard d : 13de Febr: trol: Niels Jensen {Vestergaard} develm:, g Maren Nielsd : Grauld
NOTITS: Niels Jensen Vestergaard Debelmose *1715.12.22 Vestergaard †1800.12.28 Debelmose 85 år og Margrethe. Maren Nielsdatter *1712.11.06 Gravel.

LINK: Niels Jensen Vestergaard *1715.12.22 Vestergaard, Debelmose søn Jens Christensen Vestergaard *1680cc †1739.07.02 og Margrethe ?Jensdatter *1680cc †1742.01.14 Vestergaard.
LINK: Maren Nielsdatter *1712.11.06 Gravel datter af Niels Andersen Gravel *1680cc †1761.04.22 Gravel og Voldborg Thomasdatter *1687- Vadgaard, Vorgod †1732+
LINK: Niels Jensen (Debelmose) Vestergaard.
LINK: Niels Andersen Gravel.
LINK: Kirkebog affotografering.
82031742.03.25TPeder Christensen VesterbyVesterby  Borris  Karen ChristensdatterVesterby Borris Borris Vesterby Dca 1ma p : Pascha trol : Peder {Christensen} Vesterbye g Karen {Christensdatter} ibid : —
NOTITS: Peder Christensen Vesterby *1712.03.10 i Bølling søn af Christen Houlesen og Ane Thomasdatter,. En Karen Vesterby fadder 1727 og 1732. Christensdatter fra Slumstrup skifteprotokol 1744.

LINK: Peder Christensen Vesterby tråd.
LINK: Kirkebog affotografering.
82041742.04.08VNiels Jensen VestergaardDebelmose  Borris  Maren NielsdatterGravel Borris Borris Debelmose Vestergaard Dca 2da p : Pascha cop :Niels Jensen develmos g Maren Graild
NOTITS: Niels Jensen Vestergaard Debelmose *1715.12.22 Vestergaard †1800.12.28 Debelmose 85 år og Margrethe. Maren Nielsdatter *1712.11.06 Gravel.

LINK: Niels Jensen Vestergaard *1715.12.22 Vestergaard, Debelmose søn Jens Christensen Vestergaard *1680cc †1739.07.02 og Margrethe ?Jensdatter *1680cc †1742.01.14 Vestergaard.
LINK: Maren Nielsdatter *1712.11.06 Gravel datter af Niels Andersen Gravel *1680cc †1761.04.22 Gravel og Voldborg Thomasdatter *1687- Vadgaard, Vorgod †1732+
LINK: Niels Jensen (Debelmose) Vestergaard.
LINK: Niels Andersen Gravel.
LINK: Kirkebog affotografering.
82051742.06.05TNiels Lauridsen HjoptarpHjoptarp  Borris  Sidsel VesterbyVesterby Borris  d: 5 Junij trol: Niels {Lauridsen} hiuptarp og Sidsel vesterby .
NOTITS: En Sidsel Vesterby er 1727, 1732 og 1738 fadder. Muligvis datter af Niels Andersen Vesterby og Margrethe Jakobsdatter

LINK: Kirkebog affotografering.
82061742.06.24VPeder Christensen VesterbyVesterby  Borris  Karen ChristensdatterVesterby Borris Borris Vesterby Festo Joh: Baptistæ cop: Peder {Christensen} Vesterbye g Karen {Christensdatter} ibid : —
NOTITS: Peder Christensen Vesterby *1712.03.10 i Bølling søn af Christen Houlesen og Ane Thomasdatter,. En Karen Vesterby fadder 1727 og 1732. Christensdatter fra Slumstrup skifteprotokol 1744.

LINK: Peder Christensen Vesterby tråd.
LINK: Kirkebog affotografering.
82071742.06.05VNiels Lauridsen HjoptarpHjoptarp  Borris  Sidsel VesterbyVesterby Borris Borris Hjoptarp Nørgaard d: 5 Junij trol: Niels {Lauridsen} hiuptarp og Sidsel vesterby .
NOTITS: En Sidsel Vesterby er 1727, 1732 og 1738 fadder. Muligvis datter af Niels Andersen Vesterby og Margrethe Jakobsdatter

LINK: Kirkebog affotografering.
82081742.10.17VJens Olesen BuskBusk  Borris  Ane ChristensdatterØrbek Hoven Borris Busk d: 17 Oct : copul : Jens {Olesen} Busk og Ane Christensd :, disse vare trolovede i Ørbek , og efter hr Thomas {Hansen} Welljs begiering her cop :, og offerne blev deelt —
NOTITS: Trolovet i Ørbæk i Hoven sogn. Jens Olesen Busk *1709.01.01 Busk. Ane Christensdatter *1715.04.22 Ørbæk datter af Christen Hansen.

LINK: Jens Olesen Busk *1709.01.01 Busk søn af Oluf Busk †1735 og Kirsten.
LINK: Kirkebog affotografering.
82091742.11.18TSøren Michelsen  Ane TarpTarp Borris  Samme Datto {Dom : 26 à Trin :} trolov: Søren Michelsen og Ane Tarp
NOTITS: Ane Tarp †1774.04.10 i Tarp. Søren Michelsen gift 2. med Mette Bentsdatter †1779. Han gifter sig 3. gang 1780.09.17 med Maren Michelsdatter. Søren Michelsen begravet 29 nov 1788 67 år =*1721c. FT 1787 64 år =*1723c.

LINK: Kirkebog affotografering.
82101742.12.10TChristen Degn  Sønder Felding  Kirsten SvendsdatterAagaard Borris Sønder Felding Christen Degn af Felding blev trolovet noget før Juul i Aagaard med Kiersten Svendsd: , og med tilladelse copulerit i Felding af Hr Tørchen .
NOTITS: Viet i Sønder Felding. Dato noget før jul skønnet til 10 december. I følge Ejnar Poulsen hedder degnen i Sønder Felding 1728c - 1782 Oluf Andersen Friis. Men han havde en bror Christen Andersen Friis, som boede i et gadehus i Sønder Felding. Muligvis er det ham, der trolover sig her. Han havde været gift med Inger Lauridsdatter †1732 (skifte), og var da degn i Sønder Omme og Hoven. Christen Friis *1699c †1765. I så fald ville gommen her være 43c og bruden 52c. Kirsten Svendsdatter *1690c Odderskær, Borris †1780.04.16 Borris.

LINK: Kirkebog affotografering.
82111742.12.27TSøren AanumAanum  Skjern  Kirsten TarpTarp Borris  Feria 3tia Nat: xti copul: Søren Onum g Kirsten Tarp
NOTITS: Ingen trolovelse set. Søren Aanum ikke fundet i Skjern kirkebog. Kirsten ikke set født i Tarp.

LINK: Kirkebog affotografering.
82121743.02.02TPeder Lauridsen NørgaardHjoptarp  Borris  Maren Nielsdatter Borris  Festo Purific : Mariæ trolovede Peder {Lauridsen} Nørgd g Maren Nielsd: .
NOTITS: Peder Lauridsen *1713.03.05 Nørgaard. Der er Maren Nielsdøtre *1712.09.18 i Tarp datter af Niels Andersen Vesterby (men gift med Christen Kousgaard) og *1712.11.06 i Gravel datter af Niels Andersen Gravel.

LINK: Peder Lauridsen *1713.03.05 Nørgaard søn af Laust Nørgaard og Inger.
LINK: Laust Nørgaard i Hjoptarp i Borris.
LINK: Kirkebog affotografering.
82131743.02.24TLars DebelmoseDebelmose  Borris  Kirsten Graversdatter   Ditto {Dca Esto mihi} trolov : Las develmose og Kiersten Graversd :
NOTITS: Kirsten Graversdatter ikke set født i Faster eller Borris. Lars Debelmose ikke identificeret.

LINK: Kirkebog affotografering.
82141743.04.15VPeder LodalLodal  Faster  Maren Nielsdatter  Borris Hvollig Feria 2da Pasch : cop : Peder Laadall g Maren Nielsd:
NOTITS: Fire maaneder senere bliver Peder Lodal trolovet igen, denne gang med Else Jakobsdatter Lindvig. Maren Nielsdatter ikke set begravet - glemt eller begravet i et andet sogn eller trolovelsen opløst?

LINK: Kirkebog affotografering.
82151743.08.04VLars DebelmoseDebelmose  Borris  Kirsten Graversdatter   Dom : 8 à Trin : copul : Las develmose og Kiersten {Graversdatter} ibid : —
NOTITS: Kirsten Graversdatter ikke set født i Faster eller Borris. Lars Debelmose ikke identificeret.

LINK: Kirkebog affotografering.
82161743.08.04TPeder LodalHvolvig  Borris  Else Jakobsdatter LindvigLindvig Borris  Ditto {Dom : 8 à Trin :} trolov: Peder Laudal g Else {Jakobsdatter} Lindvig
NOTITS: Else Jakobsdatter Lindvig *1715.11.14. Peder Lodal skulle være født i Lodal i Faster sogn. Formodentlig Peder Christensen *1707 Lodal, Faster eller Peder Larsen *1708 Lodal.

LINK: Else Jakobsdatter Lindvig *1715.11.14 datter af Jakob Jensen Barfod Lindvig og Margrethe Nielsdatter Boltvig.
LINK: Jakob Jensen Barfod Lindvig.
LINK: Kirkebog affotografering.
82171743.08.05TJus Christensen NygaardNygaard  Borris  Mette JensdatterStier Borris Borris Hvollig d: 5 Aug : trol : Jus {Christensen} Nygaard og Mette Jensdaatter
NOTITS: Første barn 1748 i Hvollig Ole Stier fadder, derfor Mette Jensdatter *1716.02.16 Stier. Jus Christensen Nygaard født *1723c i kirkebogshullet 1721-24.

LINK: Mette Jensdatter *1716.02.16 Stier datter af Jens Christensen Stier og 2. kone Bodil Nielsdatter.
LINK: Jus Christensen Nygaard *1723c søn af Christen Jepsen og Ida Margrethe Christensdatter.
LINK: Jens Christensen Stier.
LINK: Christen Jepsen Nygaard.
LINK: Kirkebog affotografering.
82181743.09.08THans Nielsen  Ane Jensdatter KrogBorris- Krog Borris Borris Borris- Krog Dom : 13 à Trin : trolov: Hans Nielsen og Ane {Jensdatter} Kroeg .
NOTITS: Anne Jensdatter *1719.04.19 Agger, Borris, gift 1. 1739 i Borris med Laurids Vejle †1743.02.11 Borris. Hans Nielsen ikke set født i Borris.

LINK: Anne Jensdatter *1719.04.19 Agger, Borris datter af Jens Nielsen Agger og Maren Agger.
LINK: Jens Nielsen Agger.
LINK: Kirkebog affotografering.
82191743.10.09VHans Nielsen  Ane Jensdatter KrogBorris- Krog Borris Borris Borris- Krog d : 9de Oct: 1743. copul: Hans {Nielsen} Kroeg og Ane : {Jensdatter Krog} ibid : —
NOTITS: Anne Jensdatter *1719.04.19 Agger, Borris, gift 1. 1739 i Borris med Laurids Vejle †1743.02.11 Borris. Hans Nielsen ikke set født i Borris.

LINK: Anne Jensdatter *1719.04.19 Agger, Borris datter af Jens Nielsen Agger og Maren Agger.
LINK: Jens Nielsen Agger.
LINK: Kirkebog affotografering.
82201743.10.13VJus Christensen NygaardNygaard  Borris  Mette JensdatterStier Borris Borris Hvollig Dca 18 à Trin: cop: Jus {Christensen} Nygaard og Mette Jensd:
NOTITS: Ved første barn 1748 i Hvollig Ole Stier fadder, derfor Mette Jensdatter *1716.02.16 Stier. Jus Christensen Nygaard født i kirkebogshullet 1721-24.

LINK: Mette Jensdatter *1716.02.16 Stier datter af Jens Christensen Stier og 2. kone Bodil Nielsdatter.
LINK: Jus Christensen Nygaard søn af Christen Jepsen og Ida Margrethe Christensdatter.
LINK: Jens Christensen Stier.
LINK: Christen Jepsen Nygaard.
LINK: Kirkebog affotografering.
82211743.11.03VPeder LodalHvolvig  Borris  Else Jakobsdatter LindvigLindvig Borris  Dca 21 à Trin : cop: Peder Laudall i Hvolvig g Else {Jakobsdatter} Lindvig
NOTITS: Else Jakobsdatter Lindvig *1715.11.14. Formodentlig Peder Christensen *1707 Lodal, Faster eller Peder Larsen *1708 Lodal.

LINK: Else Jakobsdatter Lindvig *1715.11.14 datter af Jakob Jensen Barfod Lindvig og Margrethe Nielsdatter Boltvig.
LINK: Jakob Jensen Barfod Lindvig.
LINK: Kirkebog affotografering.
82221743.12.05TChristian Jespersen AarupAarup  Hanning  Anne Larsdatter GaasdalGaasdal- Store Borris Hanning d : 5 Dec : trolov : Christian {Jensen} Aarup og Ane {Larsdatter} Gaasdall
NOTITS: Anne Larsdatter *1712.06.05 Store Gaasdal datter af Lars Larsen. Christian Jespersen †1798.10.11 Aarup, Hanning 80 år gammel dermed *1718c.

LINK: Anne Lardatter *1712.06.05 Store Gaasdal datter af Lars Larsen og Inger Jakobsdatter.
LINK: Lars Larsen Store Gaasdal.
LINK: Kirkebog affotografering.
82231744.01.19TChristian Jespersen AarupAarup  Hanning  Anne Larsdatter GaasdalGaasdal- Store Borris Hanning Dom : 2da post Epiph copul : Christian Jespersen Aarup og Las Gaasdals daatter Ane {Larsdatter} Gaasdall
NOTITS: Anne Larsdatter *1712.06.05 Store Gaasdal datter af Lars Larsen.. Christian Jespersen †1798.10.11 Aarup, Hanning 80 år gammel dermed *1718c.

LINK: Anne Lardatter *1712.06.05 Store Gaasdal datter af Lars Larsen og Inger Jakobsdatter.
LINK: Lars Larsen Store Gaasdal.
LINK: Kirkebog affotografering.
82241744.06.28TMads Huus  Ingeborg Pedersdatter   Ditto {Dca 4ta à Trin: } Trolovede Mads Huus og Ingeborg Pedersdaatter
NOTITS: Viet i Borris. Ikke identificeret. Huus kan eventuelt stå for Kvisthus et sted i Borris.

LINK: Kirkebog affotografering.
82251744.11.01VMads Huus  Ingeborg Pedersdatter   Dca 22da à Trin : cop : Mads Huus og Ingeborg Pedersdaatter , som var trolovet i Faster —
NOTITS: Trolovet i Faster. Ikke identificeret.

LINK: Kirkebog affotografering.
82261744.11.26TThomas Christensen LodalLodal  Faster  Mette ChristensdatterGravel Borris Borris Gravel d: 26 Nov : trolov : Thomas {Christensen} Laadall og Mette Christensd : i Grauld.
NOTITS: Mette Christensdatter *1720.03.17 Gravel datter af Christen Pedersen Gravel og Abelone Larsdatter. Thomas Christensen *1712.02.11 Lodal søn af Christen Lodal.

LINK: Mette Christensdatter *1720.03.17 Gravel datter af Christen Pedersen Gravel og Abelone Larsdatter.
LINK: Thomas Christensen *1712.02.11 Lodal søn af Christen Lodal.
LINK: Kirkebog affotografering.
82271745.03.07TOffer Pedersen  Johanne OlufsdatterDebelmose Borris Borris Dalager 1ste Søndag i Fasten trol: Offer Pedersen og Johanne Olufsd :
NOTITS: Han kaldes derefter Offe Dall (Dalager), i 1765 skrives han ved Borris Kirke. Johanne Olufsdatter *1719.06.07 i Debelmose far Oluf Jakobsen, hun er fadder i Debelmose ved Mads Debelsmoses søn Jakob i 1756.

LINK: Johanne Olufsdatter *1719.06.07 i Debelmose far Oluf Jakobsen.
LINK: Kirkebog affotografering.
82281745.04.19TOluf Christian Pedersen TranmoseDebelmose  Borris  Maren Mortensdatter PræstgaardHannerup   Samme dag {Feria 2da Paschatis} trolov: Oluf {Christian Pedersen} Tranmose og Maren {Mortensdatter} Præstgd
NOTITS: Tranmose er et sted i Velling sogn, men 1739-45 ses Oluf Christian i Faster sogn og i Debelmose i Borris sogn. Oluf Christian og Maren Mortensdatter får 1739 en dreng Morten sammen inklusive absolveret skrifte. Maren Mortensdatter *1707.02.13 Præstgaard, Hannerup, Faster.

LINK: Oluf Christian og Maren Præstgaards søn Morten 1739 i Faster.
LINK: Maren Mortensdatter *1707.02.13 Præstgaard, Hannerup, Faster datter af Morten Pedersen Præstgaard og Karen Christensdatter.
LINK: Kirkebog affotografering.
82291745.05.16VThomas Christensen LodalLodal  Faster  Mette ChristensdatterGravel Borris Borris Gravel Dca 4ta p: Pascha copul : Thomas {Christensen} Grauld og Mette Christensd: .
NOTITS: Mette Christensdatter *1720.03.17 Gravel datter af Christen Pedersen Gravel og Abelone Larsdatter. Thomas Christensen *1712.02.11 Lodal søn af Christen Lodal.

LINK: Mette Christensdatter *1720.03.17 Gravel datter af Christen Pedersen Gravel og Abelone Larsdatter.
LINK: Thomas Christensen *1712.02.11 Lodal søn af Christen Lodal.
LINK: Kirkebog affotografering.
82301745.05.20TJens SørensenSlumstrup Mølle  Sædding  Maren Andersdatter VindelboVindelbo Borris Sædding Slumstrup Mølle d : 20 Maij trolovede Jens {Sørensen} af Slumst: Mølle {Sædding sogn} og Maren {Andersdatter} Vindelboe .
NOTITS: Maren Andersdatter Vindelbo *1719.07.07 Vindelbo, Borris. Jens Sørensen *1717.04.04 Slumstrup Mølle søn af Søren Møller Madsen og Karen Jakobsdatter.

LINK: Maren Andersdatter Vindelbo *1719.07.07 Vindelbo, Borris datter af Anders Thomsen Vindelbo og 2. kone.
LINK: Slumstrup Mølle familie 1678 - 1750.
LINK: Kirkebog affotografering.
82311745.07.01TPeder Mortensen BækboBækbo  Dejbjerg  Maren Graversdatter Borris?  d : j Julij trolov: Peder Mortens: g Maren Graversdaatter
NOTITS: Viet i Faster, hvor gommen kaldes Peder Bekboe. En Maren Graversdatter er fadder 1730 i Borris. Ikke ellers identificeret.

LINK: Kirkebog affotografering.
82321745.07.22VJens SørensenSlumstrup Mølle  Sædding  Maren Andersdatter VindelboVindelbo Borris Sædding Slumstrup Mølle d : 22 Julij copul: Jens {Sørensen} Mølle og Anders {Thomsen} Vindelboes daatter {Maren Andersdatter Vindelboe} der var trolovet i Borris —
NOTITS: Trolovet i Borris viet her i Faster. Maren Andersdatter Vindelbo *1719.07.07 Vindelbo, Borris datter af Anders Thomsen Vindelbo og 2. kone. Jens Sørensen *1717.04.04 Slumstrup Mølle søn af Søren Møller Madsen og Karen Jakobsdatter.

LINK: Maren Andersdatter Vindelbo *1719.07.07 Vindelbo, Borris datter af Anders Thomsen Vindelbo og 2. kone.
LINK: Slumstrup Mølle familie 1678 - 1750.
LINK: Kirkebog affotografering.
82331745.09.19VPeder Mortensen BækboBækbo  Dejbjerg  Maren Graversdatter Borris?  Dom : 14 à Trin : copul : Peder {Mortensen} Bekboe g Maren Gravisdaatter som er trolovet i Borris —
NOTITS: Viet her i Faster, hvor gommen kaldes Peder Bekboe. En Maren Graversdatter er fadder 1730 i Borris, hun ville være 31+. Ikke ellers identificeret.

LINK: Kirkebog affotografering.
82341745.09.23TJens AndersenSønderskov  Borris  Karen MadsdatterTarp Borris Borris Debelmose d : 23 Sept : trol : Jens Andersen og Karen Madsd :
NOTITS: Karen Madsdatter *1716.12.20 Tarp. Jens Andersen *1716.11.15 Sønderskov, Borris.

LINK: Karen Madsdatter *1716.12.20 Tarp datter af Mads Nielsen Tarp og Kirsten Christensdatter.
LINK: Jens Andersen *1716.11.15 Sønderskov, Borris søn af Anders Larsen Sønderskov og An Christensdatter.
LINK: Anders Larsen Sønderskov.
LINK: Kirkebog affotografering.
82351745.09.26TOluf Christian Pedersen TranmoseDebelmose  Borris  Maren Mortensdatter PræstgaardHannerup   dom : 15ta à Trin : cop : Oluf Christian {Pedersen Tranmose} og Maren Mortensd : {Præstgaard}
NOTITS: Tranmose er et sted i Velling sogn, men 1739-45 ses Oluf Christian i Faster sogn og i Debelmose i Borris sogn. Oluf Christian og Maren Mortensdatter får 1739 en dreng Morten sammen inklusive absolveret skrifte. Maren Mortensdatter *1707.02.13 Præstgaard, Hannerup, Faster datter af Morten Pedersen Præstgaard.

LINK: Maren Mortensdatter *1707.02.13 Præstgaard, Hannerup, Faster datter af Morten Pedersen Præstgaard og Karen Christensdatter.
LINK: Oluf Christian og Maren Præstgaards søn Morten 1739 i Faster.
LINK: Kirkebog affotografering.
82361745.09.29VOffer Pedersen  Johanne OlufsdatterDebelmose Borris Borris Dalager Festo Michaelis cop : Offer Pedersen og Johan {Olufsdatter} Daller
NOTITS: Han kaldes derefter Offe Dall (Dalager), i 1765 skrives han ved Borris Kirke. Johanne Olufsdatter *1719.06.07 i Debelmose far Oluf Jakobsen, hun er fadder i Debelmose ved Mads Debelsmoses søn Jakob i 1756.

LINK: Johanne Olufsdatter *1719.06.07 i Debelmose far Oluf Jakobsen.
LINK: Kirkebog affotografering.
82371745.10.24VJens AndersenSønderskov  Borris  Karen MadsdatterTarp Borris Borris Debelmose Dom 19 à Trin : cop: Jens Andersen og Karen {Madsdatter} Tarp
NOTITS: Karen Madsdatter *1716.12.20 Tarp datter af Mads Nielsen Tarp og Kirsten Christensdatter. ??Jens Andersen *1716.11.15 Sønderskov, Borris.

LINK: Karen Madsdatter *1716.12.20 Tarp datter af Mads Nielsen Tarp og Kirsten Christensdatter.
LINK: Jens Andersen *1716.11.15 Sønderskov, Borris søn af Anders Larsen Sønderskov og An Christensdatter.
LINK: Kirkebog affotografering.
82381745.11.01VMads Krog  Bodil Thomasdatter AggerAgger Borris  Festo oium Sanct : cop : Mads Kroeg g Bodild {Thomasdatter} Agger
NOTITS: Bodil Thomasdatter Agger gift 1. gang med Niels Jensen Agger †1744.04.26 Agger. Mads Krog kaldes senere Mads Agger, som ses op til 1769. Det er ikke set om Krog i Mads Krog er fra Borris Krog eller en anden Krog fx i Skarrild. Bodil Thomasdatter †1787.01.30 (89 år Bodil Agger) dermed *1698c.

LINK: Niels Jensen Agger.
LINK: Kirkebog affotografering.
82391746.05.31TPeder Christensen VesterbyVesterby  Borris  Mette MadsdatterTarp Borris  Ditto {Festo 3tia Pentec:} trolov: Peder {Christensen} Vesterby og Mette {Madsdatter} Tarp
NOTITS: Mette Madsdatter *1724.03c (kirkebogshul) Tarp. Peder Christensen Vesterby *1712.03.10 Østerbygaard, Bølling søn af Christen Houlesen og Anna Thomasdatter.

LINK: Mette Madsdatter *1724.03c Tarp datter af Mads Nielsen Tarp og Kirsten Christensdatter.
LINK: Kirkebog affotografering.
82401746.07.17TBent Pedersen TarpTarp  Borris  Maren Andersdatter  Borris Tarp Dom : 6ta à Trin : trolov : Bernd {Pedersen} Tarp , og Maren Andersd:
NOTITS: Bert Tarp konfimeret 1740 *1723c (kirkebogshul). Maren Andersdatter ikke identificeret.

LINK: Bent Pedersen Tarp *1723c søn af Peder Pedersen I Tarp og Sidsel Sørensdatter Gosvig.
LINK: Peder Pedersen I Tarp.
LINK: Kirkebog affotografering.
82411746.09.11TOluf Christian Pedersen TranmoseDebelmose  Borris  Johanne Hansdatter   Dom : 14ta à Trin : trol : Oluf {Christian Pedersen} Tranm{ose}: og Johanne Hansd: .
NOTITS: Johanne Hansdatter ikke set født i Borris eller Faster. Hun begraves 1774.04.03 som Oluf Tranmoses kone, 84 år dermed *1690c. Hun skulle så være 56c her i trolovelsen. Ikke umuligt men noget mærkeligt, kan betvivles.

LINK: Kirkebog affotografering.
82421746.09.25VPeder Christensen VesterbyVesterby  Borris  Mette MadsdatterTarp Borris  Dca 16 à trin : cop : Peder {Christensen} Vesterby og Mette {Madsdatter} Tarp
NOTITS: Mette Madsdatter *1724.03c Tarp. Peder Christensen Vesterby *1712.03.10 Østerbygaard, Bølling søn af Christen Houlesen og Anna Thomasdatter.

LINK: Mette Madsdatter *1724.03c Tarp datter af Mads Nielsen Tarp og Kirsten Christensdatter.
LINK: Kirkebog affotografering.
82431746.10.02VBent Pedersen TarpTarp  Borris  Maren Andersdatter  Borris Tarp Dom :17ma à Trin : cop : Bend {Pedersen} Tarp , og Maren Andersd:
NOTITS: Bent Tarp konfimeret 1740 *1723c. Maren Andersdatter ikke identificeret. Barn født i Borris 1747.05.11.

LINK: Bent Pedersen Tarp *1723c søn af Peder Pedersen I Tarp og Sidsel Sørensdatter Gosvig.
LINK: Peder Pedersen I Tarp.
LINK: Kirkebog affotografering.
82441746.10.30VOluf Christian Pedersen TranmoseDebelmose  Borris  Johanne Hansdatter   Dom : 21 à Trin : cop :Oluf Christian {Pedersen Tranmose} og Johane Hansd: .
NOTITS: Johanne Hansdatter ikke set født i Borris eller Faster. Hun begraves 1774.04.03 som Oluf Tranmoses kone, 84 år dermed *1690c. Hun skulle så være 56c her i trolovelsen. Ikke umuligt men noget mærkeligt, kan betvivles.

LINK: Kirkebog affotografering.
82451746.12.22TFrands Mortensen  Anne JakobsdatterLindvig Borris  d : 22 Dec : trolov: Frands Mortensen og An Jakobsd:
NOTITS: Frands Mortensen *1721c, konfirmeret 1739 i Borris mulig født i Borris. Anne Jakobsdatter *1721c Lindvig Borris.

LINK: Frands Mortensen konfirmeret 1749 i Borris.
LINK: Anne Jakobsdatter *1721c (i kirkebogshullet) Lindvig datter af Jakob Jensen Barfod og Margrethe Nielsdatter Boltvig.
LINK: Jakob Jensen Barfod i Lindvig.
LINK: Kirkebog affotografering.
82461747.01.15VFrands Mortensen  Anne JakobsdatterLindvig Borris  Dca 3tia p: Epiph : cop : Frands Mortensen og An Jakobsdaatter
NOTITS: Frands Mortensen *1721c, konfirmeret 1739 i Borris. Anne Jakobsdatter *1721c (i kirkebogshullet) Lindvig datter af Jakob Jensen Barfod og Margrethe Nielsdatter Boltvig.

LINK: Frands Mortensen konfirmeret 1749 i Borris.
LINK: Anne Jakobsdatter *1721c (i kirkebogshullet) Lindvig datter af Jakob Jensen Barfod og Margrethe Nielsdatter Boltvig.
LINK: Jakob Jensen Barfod i Lindvig.
LINK: Kirkebog affotografering.
82471747.04.30TLars Nielsen MelgaardHjoptarp  Borris  Ane Marie Jensdatter HvolligHvollig Borris  Dca 4ta p: Pascha trol :Las {Nielsen} Meldgd og Ane Marie {Jensdatter} Hvolvig .
NOTITS: Lars Nielsen Melgaard *1712.07.28 Melgaard Hjoptarp. Anne Marie Jensdatter (Marie Hvollig) *1721c {kirkebogshul} Hvollig Borris.

LINK: Lars Nielsen Melgaard *1712.07.28 Melgaard Hjoptarp Borris søn af Niels Melgaard og Ingeborg.
LINK: Anne Marie Jensdatter (Marie Hvollig) *1721c {kirkebogshul} Hvollig datter af Jens Jakobsen Hvollig og An Christensdatter Kjær.
LINK: Lars Nielsen Melgaard i Hjoptarp i Borris.
LINK: Affotografering.
82481747.06.29TJens Christensen AlkærsigAlkærsig  Dejbjerg  Anne Christensdatter NygaardNygaard Borris Borris Nygaard d : 29 Junij trolov : Jens Christensen Nygaard med Ane {Christensdatter} ibid: —
NOTITS: Jens Christensen Alkærsig *1713c Alkærsig, Dejbjerg †1783 Nygaard søn af Christen Jensen †1732.10c (skifte) Alkærsig og Anne Terkildsdatter †1732.08c. Anne Christensdatter *1718.04.07 Nygaard.

LINK: Anne Christensdatter *1718.04.07 Nygaard †1806.12.02 Nygaard datter af Christen Jepsen *Oddum †1743.12.01 Nygaard og (Ida) Margrethe Christensdatter *1686c Nygaard †1775.07.02 Nygaard.
LINK: Jens Christensen Alkærsig/Nygaard *1713c Alkærsig, Dejbjerg †1783 Nygaard.
LINK: Affotografering.
82491747.07.02TChristen Madsen  Margrethe Ølgod Ølgod  Festo vio : Mariæ trolov: Christen Madsen og Magrete Ølgod .
NOTITS: Ikke identificeret.

LINK: Affotografering.
82501747.07.30VChristen Madsen  Margrethe Ølgod Ølgod  Ditto {Dom : 9ma à Trin :} copul : Christen Madsen og h:{ustrue Margrethe Ølgod} .
NOTITS: Ikke identificeret.

LINK: Affotografering.
82511747.09.03VJens Christensen AlkærsigAlkærsig  Dejbjerg  Anne Christensdatter NygaardNygaard Borris Borris Nygaard Dom : 14 à Trin : copul : Jens {Christensen} Alkiersig i Nygaard og h:{ustrue Anne Christensdatter}
NOTITS: Jens Christensen Alkærsig *1713c Alkærsig, Dejbjerg †1783 Nygaard søn af Christen Jensen †1732.10c (skifte) Alkærsig og Anne Terkildsdatter †1732.08c. Anne Christensdatter *1718.04.07 Nygaard.

LINK: Anne Christensdatter *1718.04.07 Nygaard †1806.12.02 Nygaard datter af Christen Jepsen *Oddum †1743.12.01 Nygaard og (Ida) Margrethe Christensdatter *1686c Nygaard †1775.07.02 Nygaard.
LINK: Jens Christensen Alkærsig/Nygaard *1713c Alkærsig, Dejbjerg †1783 Nygaard.
LINK: Affotografering.
82521747.07.10VLars Nielsen MelgaardHjoptarp  Borris  Ane Marie Jensdatter HvolligHvollig Borris  Dom : 15 à Trin : cop : Las {Nielsen} Meldgd g Ane Marie Jensd : {Hvollig} .
NOTITS: Lars Nielsen Melgaard *1712.07.28 Melgaard. Anne Marie Jensdatter (Marie Hvollig) *1721c {kirkebogshul} Hvollig.

LINK: Lars Nielsen Melgaard *1712.07.28 Melgaard Hjoptarp Borris søn af Niels Melgaard og Ingeborg.
LINK: Anne Marie Jensdatter (Marie Hvollig) *1721c {kirkebogshul} Hvollig datter af Jens Jakobsen Hvollig og An Christensdatter Kjær.
LINK: Lars Nielsen Melgaard i Hjoptarp i Borris.
LINK: Affotografering.
82531747.10.08TChristen Enevoldsen  Karen SkovSønderskov Borris  Dom : 19 à Trin : trol : Christen Enevoldsen og Karen Skou
NOTITS: Christen Enevoldsen fra ?Skjern. Karen må være fra Sønderskov, men er ikke fundet der, måske tjenestepige. Der er to fødsler uden navn i Sønderskov 1721 et barn af Niels Christensen Sønderskov (konfirmeret 1741 Karen Nielsdatter af Borris uden sted) og 1722 et barn af Mads Christensen Rahbek.

LINK: Affotografering.
82541747.10.26TJep Pedersen  Bølling  Anne Andersdatter SønderskovSønderskov Borris  d : 26 Oct : trol : Jep Pedersen g Ane {Andersdatter} Synderskov
NOTITS: Anne Andersdatter *1720.01.21 Sønderskov. Tvilling. Jep Pedersen af Bølling sogn, se vielsen Jeppe Bølling. Parret ikke set i Bølling kirkebog.

LINK: Anne Andersdatter *1720.01.21 Sønderskov datter af Anders Larsen Sønderskov og An Christensdatter.
LINK: Anders Larsen Sønderskov.
LINK: Affotografering.
82551747.11.01VChristen Enevoldsen  Karen SkovSønderskov Borris  Festo oium Sanct : cop : Christen Enevoldsen g Karen Skou
NOTITS: Christen Enevoldsen fra ?Skjern. Karen må være fra Sønderskov, men er ikke fundet der, måske tjenestepige. Der er to fødsler uden navn i Sønderskov 1721 et barn af Niels Christensen Sønderskov (konfirmeret 1741 Karen Nielsdatter af Borris uden sted) og 1722 et barn af Mads Christensen Rahbek.

LINK: Affotografering.
82561748.02.13VHans Jørgen Caspersen LemvigPræstegaarden  Hemmet  Karen Jensdatter RahbekAhlergaard Borris Hemmet Præstegaard 1748 d: 13 Febr cop : Hr. {Hans Jørgen Caspersen} Lemvig og Jormfr: {Karen Jensdatter} Rahbek .
NOTITS: Karen Jensdatter Rahbek *1731.10.07 Kodbøl, Borris bemærk at hun kun er 16 år gammel. Hans Jørgen Caspersen Lemvig *1718.05.16 Kbh.

LINK: Karen Jensdatter Rahbek *1731.10.07 Øster-Kodbøl, Borris datter af Jens Christensen Rahbek og Mette Madsdatter Kjær.
LINK: Jens Christensen Rahbek Ahlergaard i Borris.
LINK: Affotografering.
82571748.02.16TJens Jepsen RisbjergRisbjerg  Brande  Ane Kirstine Borris Borris Debelmose d: 16 de ditto {Febr:} trolov: Jens {Jepsen} Risberg og Ane Kierstine .
NOTITS: Bruden Ane Kierstine døde knap tre år efter trolovelsen †1751.01.17 Borris. Jens Jepsen Risbjerg *1713c Risbjerg Brande sogn †1790.11.15 Borris 72 år.

LINK: Affotografering.
82581748.04.16VJens Jepsen RisbjergRisbjerg  Brande  Ane Kirstine Borris Borris Debelmose Feria 3tia Pasch cop :: Jens {Jepsen} Risberg og Kieriste {Ane Kierstine} .
NOTITS: Bruden Ane Kierstine døde knap tre år efter vielsen †1751.01.17 Borris i barselsseng. Jens Jepsen Risbjerg *1713c Risbjerg Brande sogn †1790.11.15 Borris 72 år.

LINK: Affotografering.
82591748.05.05TSimon LervadLervad  Hanning  Kirsten Christensdatter GravelGravel Borris Hanning Lervad Dom : 3tia P : Pascha tro: Simon Leervad og Kirsten {Christensdatter} Gravel .
NOTITS: Kirsten Christensdatter Gravel *1724.12.26 Gravel Borris. Hun er den eneste Kirsten Gravel der passer. Barn født 1749 i Lervad i Hanning sogn. Simon måske Andersen fra 2. søn.

LINK: Kirsten Christensdatter Gravel *1724.12.26 Gravel Borris datter af Christen Pedersen Gravel og Abelone Larsdatter.
LINK: Affotografering.
82601748.06.04VSimon LervadLervad  Hanning  Kirsten Christensdatter GravelGravel Borris Hanning Lervad Reia 3tia Pent: cop: Simon {Leervad} Grauld og Fæstemøen {Kirsten Christensdatter Gravel} .
NOTITS: Simon Grauld er forkert, det er fæstemøen Kirsten, der er fra Gravel. De bosætter sig i Lervad i Hanning sogn. Simon måske Andersen fra 2. søn.

LINK: Kirsten Christensdatter Gravel *1724.12.26 Gravel Borris datter af Christen Pedersen Gravel og Abelone Larsdatter.
LINK: Affotografering.
78961748.06.09VJep Pedersen Bølling  Bølling  Anne Andersdatter SønderskovSønderskov Borris  Dom : Trin: cop: Jeppe {Pedersen} Bølling og Ane {Andersdatter} Synderschou.
NOTITS: Pedersen fra trolovelsen. Parret ikke set i Bølling kirkebog.

LINK: Anne Andersdatter *1720.01.21 Sønderskov datter af Anders Larsen Sønderskov og An Christensdatter.
LINK: Anders Larsen Sønderskov.
LINK: Affotografering.
82611748.10.23VChristen Poulsen TovdalTovdal  Arnborg  Bodil Christensdatter KjærFasterkær Faster Arnborg Tovdal d : 23 Oct: copul : Christen {Poulsen} Toudal g Bodild Christensd : Kiær
NOTITS: Christen Poulsen Tovdal *1715c †1798.04.29 Døvling, Skarrild. Bodil Christensdatter *1725.07.01 Fasterkær, Faster.

LINK: Bodil Christensdatter *1725.07.01 Fasterkær, Faster †1800.01.09 Tovdal, Arnborg datter af Christen Jespersen Kjær i Fasterkær.
LINK: Christen Poulsen i Tovdal i Arnborg.
LINK: Affotografering.
82621748.11.17TNiels Poulsen  Marie DebelmoseDebelmose Borris Borris Debelmose Dom: 23 à Trin : Trol: Niels Poulsen g Marie develm: .
NOTITS: Niels Poulsen formodentlig søn af Poul Develmose, der er fadder ved hans barn 1751.04.25 og mindst to mere derefter. Niels Poulsen er konfirmeret i Borris 1744, skønnet *1727c.

LINK: Affotografering.
82631748.12.29VNiels Poulsen  Marie DebelmoseDebelmose Borris Borris Debelmose Dom : int : Nativ : et N : Annum copul : Niels Poulsen og Mari Develmose .
NOTITS: Niels Poulsen formodentlig søn af Poul Develmose, der er fadder ved hans barn 1751.04.25 og mindst to mere derefter. Niels Poulsen er konfirmeret i Borris 1744, skønnet *1727c.

LINK: Affotografering.
82641749.02.04TChristen Pedersen DallerDalager  Borris  Else Nielsdatter GrønborgGrønborg Borris Borris Dalager d : 4 Febr : trolov: Christen {Pedersen} Daller og Else {Nielsdatter} Grønborg
NOTITS: Christen Daller *1691c †1763.02.13 Dalager Pedersen se dåb 15 april 1750 #2772. Else Nielsdatter (Daller) *1718.03.07 Borris †1783.11.28 Dalager. .

LINK: Else Nielsdatter (Daller) *1718.03.07 Borris †1783.11.28 Dalager datter af Niels Thomasen Grønborg.
LINK: Niels Thomasen Grønborg.
LINK: Affotografering.
82651749.05.26TPeder Larsen Lønborg  Lønborg  Maren HansdatterKlokmose Faster  Feria 3tia Pent: Trolovede Peder Kragis {Larsen} og Maren hansd .
NOTITS: Navnene sammeholt med vielsen. Krages er et stednavn i Egvad sogn nabo til Lønborg sogn.

LINK: Affotografering.
82661749.06.22TErik Holst  Mette Nielsdatter AagaardAagaard Borris  Dom : 3tia à Grin : trolovede Erik Holst og Mette {Nielsdatter} Aagaard .
NOTITS: Enke Mette Nielsdatter *1702- Vesterby Borris †1773.12.04 Borris. Erik Holst ikke identificeret.

LINK: Enke Mette Nielsdatter enke efter Villads Pedersen Aagaard †1748.05.29 Aagaard, Borris.
LINK: Affotografering.
82671749.06.24VChristen Pedersen DallerDalager  Borris  Else Nielsdatter GrønborgGrønborg Borris Borris Dalager Festo Joh : Bapt : cop: Christen {Pedersen} Daller g Else {Nielsdatter} Grønborg
NOTITS: Christen Daller *1691c †1763.02.13 Dalager Pedersen se dåb 15 april 1750 #2772. Else Nielsdatter (Daller) *1718.03.07 Borris †1783.11.28 Dalager. .

LINK: Else Nielsdatter (Daller) *1718.03.07 Borris †1783.11.28 Dalager datter af Niels Thomasen Grønborg.
LINK: Niels Thomasen Grønborg.
LINK: Affotografering.
82681749.06.22VErik Holst  Mette Nielsdatter AagaardAagaard Borris  Festo Michaelis cop : Erik Holst og Mette {Nielsdatter} Aagaard
NOTITS: Enke Mette Nielsdatter *1702- Vesterby Borris †1773.12.04 Borris. Erik Holst ikke identificeret.

LINK: Enke Mette Nielsdatter enke efter Villads Pedersen Aagaard †1748.05.29 Aagaard, Borris.
LINK: Affotografering.
82691749.10.14VPeder Larsen Lønborg  Lønborg  Maren HansdatterKlokmose Faster  Dom : 19 à Trin : copul : Peder Larsen Lønborg og Maren Hansdaatter Klokmose.
NOTITS: Navnene sammeholt med trolovelsen. Maren Hansdatter i Klokmose ikke set før. Han kaldes i trolovelsen Krages som er et stednavn i Egvad sogn nabo til Lønborg sogn.

LINK: Affotografering.
82701749.11.04TPeder Strellev  Strellev?  KirstenPræstegaarden Borris  D : 4de Nov : Trolov : Peder Strelluf , g Kirsten i Pstgd.
LINK: Affotografering.
82711750.02.02TNiels Christensen Vold  Bølling  Dorte ChristensdatterDebelmose? Borris? Bølling 1750 . Festo Purif : M : trolov : Niels Christensen Vold med Dorthe Christensd :
NOTITS: Niels Christensen Vold *1725.12.02 Bølling †1795.04.04 Bølling, Dorte Christensdatter *1715.06.02 Borris †1777.00.14 Bølling.

LINK: Dorte Christensdatter *1715.06.02 Borris †1777.00.14 datter af Christen Pedersen Degn og Kirsten Nielsdatter.
LINK: Christen Pedersen Degn i Debelmose i Borris.
LINK: Affotografering.
82721750.03.25VNiels Christensen Vold  Bølling  Dorte ChristensdatterDebelmose? Borris? Bølling Festo Annunciat: M : copul : Niels Christensen i Bølling g Dorthe Christensd :
NOTITS: Niels Christensen Vold *1725.12.02 Bølling †1795.04.04 Bølling, Dorte Christensdatter *1715.06.02 Borris †1777.00.14 Bølling.

LINK: Dorte Christensdatter *1715.06.02 Borris †1777.00.14 datter af Christen Pedersen Degn og Kirsten Nielsdatter.
LINK: Christen Pedersen Degn i Debelmose i Borris.
LINK: Affotografering.
82731750.05.31VPeder Strellev  Strellev?  KirstenPræstegaarden Borris  Dca jma à Trin : copul : Peder Strelluf , g Kirsten her af i Pstgd —
LINK: Affotografering.
82741750.12.10TChristen PedersenBarda  Vorgod  Karen MortensdatterAstrup Faster  d : 10 Dec : Trolovede Christen Pedersen af Barda {Vorgod} til Karen Mortensd: Astrup —
LINK: Karen Mortensdatter *1728.12.27 Astrup Faster datter Morten Jensen Astrup og Kirsten Pedersdatter *1705c Øvig, Skarrild.
LINK: Affotografering.
82751751.04.13TIver Christensen FyrstenborgFyrstenborg  Sædding  Maren PoulsdatterHannerup Faster Sædding Fyrstenborg Dca 3tia Paschatis trolovede Iver Christensen Fyrstenborg g Maren Poulsdatter Handrup.
NOTITS: Maren Poulsdatter *1732.03.05 Faster. Fra FT 1787 Brejning Iver Christensen 70, dermed født 1717c.

LINK: Maren Poulsdatter *1732.03.05 Hannerup datter af Poul Jensen og Maren Jensdatter.
LINK: Affotografering.
82761751.04.25TJens MarkussenHannerup  Faster  Elles ChristensdatterHannerup Faster  Dca 2da p : Pasha trolov: Jens Marcusen Handerup g Ellids Christensd . ibid : —
NOTITS: Se vielsen.

LINK: Affotografering.
82771751.06.06VChristen PedersenBarda  Vorgod  Karen MortensdatterAstrup Faster  Dca [ss]ta Trin : copul : Christen Pedersen Barda g Karen Mortensd: Astrup —
NOTITS: Karen Mortensdatter *1728.12.27 Astrup, Faster.

LINK: Karen Mortensdatter *1728.12.27 Astrup Faster datter Morten Jensen Astrup og Kirsten Pedersdatter.
LINK: Affotografering.
82781751.06.20TAnders Israelsen  Maren PedersdatterLindvig Borris  Dca 2da à Trin: trolov Anders Israelsen g Maren Pedersd : Lindvig —
NOTITS: Maren Pedersdatter er ikke set født i Lindvig i Borris.

LINK: Affotografering.
82791751.06.24VJens MarkussenHannerup  Faster  Elles ChristensdatterHannerup Faster  Festo Johannis Baptistæ copul: Jens Marcusen i Handerup g Ellids Christensd : ibid : —
NOTITS: Den kendte Jens Marcussen i Hannerup i Faster gifter sig første gang 1707, og ville i 1751 være omkring 60c år gammel. Hvis Elles Christensdatter er datter af degn i Borris Christen Pedersen er hun 41 år gammel.

LINK: Affotografering.
82801751.06.27TPeder Nielsen EgvigEgvig  Borris  Anne Jensdatter HvolligHvollig Borris Borris Egvig Dca 3tia à Trin: trolov: Peder {Nielsen} Egvig g Ane {Jensdatter} Hvolvig .
NOTITS: Anne Jensdatter *1725.12.02 Hvollig, Borris datter af Jens Christensen Rindum. Peder Nielsen Egvig *1721c i kirkebogshul i Egvig Borris.

LINK: Anne Jensdatter *1725.12.02 Hvollig, Borris datter af Jens Christensen og Mette Andersdatter.
LINK: Peder Nielsen Egvig *1721c søn af Niels Larsen Egvig og Ane?.
LINK: Peder Nielsen Egvig.
LINK: Jens Christensen Rindum.
LINK: Affotografering.
82811751.09.10TMads Andersen MarupMarup  Skjern  Margrethe Larsdatter LodalLodal Faster Skjern Marup d: 10 Sept: trolov : Mads {Andersen} Marup og Magrethe {Larsdatter} Laadal
NOTITS: Margrethe Larsdatter født *1719.11.12 Lodal i Faster. Mads Andersen *1713.04.02 Marup Skjern søn af Anders Jensen.

LINK: Margrethe Larsdatter født *1719.11.12 Lodal i Faster sogn datter af Lars Pedersen Smed og Kirsten Jakobsdatter.
LINK: hammerum-herred.dk.
LINK: Affotografering.
78971751.09.24VOle Hansen HjerrildPræstegaarden  Øse  Johanne Katrine Jørgensdatter HauchPræstegaarden Borris Ribe Amt Øse d: 24 hujus (Sept) cop : Hr. {Ole Hansen} Hjerrild og Min Datter {Johanne Katrine Hauch} .
NOTITS: Præst Ole Hansen *1708.04.08 Hjerrild Stouby, Aarhus Amt †1788.09.18 Øse sogn, Ribe. Johanne Katrine Hauch *1723.12.03 Præstegaarden i Borris †1802.11.09 Øse sogn. Ole Hansen var gift 1. med Magdalene Junghans †1750, han var først i Norge så efter 1749 i Øse sogn i Jylland.

LINK: Johanne Katrine Hauch *1723.12.03 Præstegaarden i Borris †1802.11.09 Øse sogn datter af præst i Borris Jørgen Johansen Hauch og Marie Kirstine Hansdatter Vest.
LINK: Præst Ole Hansen *1708.04.08 Hjerrild Stouby, Aarhus Amt †1788.09.18 Øse sogn, Ribe søn af Hans Hansen og Anne Jespersdatter i Hjerrild.
LINK: Affotografering.
82821751.09.12VIver Christensen FyrstenborgFyrstenborg  Sædding  Maren PoulsdatterHannerup Faster Sædding Fyrstenborg Dom : 14ta à Trin : cop : Iver {Christensen} Fyrstenborg og Maren Poulsdatter Handerup.
NOTITS: Maren Poulsdatter *1732.03.05 Hannerup. Fra FT 1787 Brejning Iver Christensen 70, dermed født 1717c. Der ligger usædvanlig lang tid mellem trolovelsen 13 april 1751 og vielsen her 12. sept 1751 nemlig fem måneder.

LINK: Maren Poulsdatter *1732.03.05 Hannerup Faster sogn datter af Poul Jensen og Maren Jensdatter.
LINK: Affotografering.
82831751.09.12TVisted Christensen  Maren Christensdatter   Ditto {Dom : 14ta p. Trin :} trolov: Visted Christensen og Maren Christensd : .
NOTITS: Ikke identificeret. Vel ikke Viste Christensen Rahbæk i Vester Kodbøl i Borris.

LINK: Affotografering.
82841751.10.03VAnders Israelsen  Maren PedersdatterLindvig Borris  Dom : 17 a Trin : Anders Israelsen g Maren Pedersdatter
NOTITS: Maren Pedersdatter er ikke set født i Lindvig i Borris, hvor hun skrives fra i trolovelsen.

LINK: Affotografering.
82851751.10.10VPeder Nielsen EgvigEgvig  Borris  Anne Jensdatter HvolligHvollig Borris Borris Egvig Dom : 18 à Trin : cop : Peder {Nielsen} Egvig g An {Jensdatter} Hvolvig .
NOTITS: Anne Jensdatter *1725.12.02 Hvollig, Borris datter af Jens Christensen Rindum. Peder Nielsen Egvig *1721c i kirkebogshul i Egvig Borris.

LINK: Anne Jensdatter *1725.12.02 Hvollig, Borris datter af Jens Christensen og Mette Andersdatter.
LINK: Peder Nielsen Egvig *1721c søn af Niels Larsen Egvig og Ane?.
LINK: Peder Nielsen Egvig.
LINK: Jens Christensen Rindum.
LINK: Affotografering.
82861751.10.10TVisted Christensen  Maren Christensdatter   Dom: 18 à Trin : cop : Visted Christen_ og Maren Christensd : .
NOTITS: kke identificeret. Vel ikke Viste Christensen Rahbæk i Vester Kodbøl i Borris.

LINK: Affotografering.
82871751.10.17VMads Andersen MarupMarup  Skjern  Margrethe Larsdatter LodalLodal Faster Skjern Marup Dom . 19 à Trin : cop : Mads Andersen og Magr: Laadal
NOTITS: Margrethe Larsdatter født *1719.11.12 Lodal i Faster. Mads Andersen *1713.04.02 Marup Skjern søn af Anders Jensen.

LINK: Margrethe Larsdatter født *1719.11.12 Lodal i Faster sogn datter af Lars Pedersen Smed og Kirsten Jakobsdatter.
LINK: hammerum-herred.dk.
LINK: Affotografering.
82881752.05.18TChristen OdderskærOdderskær  Borris  Sara Eriksdatter  Borris Odderskær Festo 2da Pentec: trolov : Christen Odderskier g Sara Eriksd: .
NOTITS: Christen Odderskær konfirmeret 1740 dermed *1723c. Sara Eriksdatter *1723c †1765.04.17 Borris 42 år.

LINK: Affotografering.
82891752.06.07TJens Christensen GosvigGosvig  Borris  Kirsten Madsdatter TarpTarp Borris Borris Gosvig Ditto {Dom : 2da à Trin :} trolov : Jens {Christensen} Gosvig g Kiersten {Madsdatter} Tarp .
NOTITS: Kirsten Madsdatter *1721c i kirkebogshullet, konfirmeret 1737, datter af Mads Nielsen Stier i Tarp. Jens Christensen Gosvig *1711.08.02 Gosvig.

LINK: Kirsten Madsdatter *1721c i kirkebogshullet, konfirmeret 1737, datter af Mads Nielsen Stier og Kirsten Christensdatter i Tarp.
LINK: Jens Christensen Gosvig *1711.08.02 søn af Christen Jensen Gosvig og Mette Sørensdatter .
LINK: Jens Christensen Gosvig.
LINK: Affotografering.
82901752.08.28TChristen Thygesen EgerisEgeris  Nørre Vium  Anne Katrine Jakobsdatter Gjaldbæk Borris Nørre Vium d : 29 Aug : trolov : Christ_ {Thygesen} Egggeris med An Cathrine {Jakobsdatter} Gialdbek
NOTITS: Christen Thygesen Egeris *1731.06.01 Egeris Nørre Vium søn af Thyge Christensen Egeris og Mette Andersdatter. Anne Katrine Jakobsdatter *1730.09.17 Gjaldbæk Borris.

LINK: Anne Katrine Jakobsdatter *1730.09.17 Gjaldbæk Borris datter af Jakob Gjaldbæk og Kirsten Jensdatter.
LINK: Jakob Gjaldbæk.
LINK: Affotografering.
82911752.09.20VJens Christensen GosvigGosvig  Borris  Kirsten Madsdatter TarpTarp Borris Borris Gosvig Dom : 17de à Trin : cop : Jens {Christensen} Gosvig g Kiersten Madsd: Tarp —
NOTITS: Kirsten Madsdatter *1721c i kirkebogshullet, konfirmeret 1737, datter af Mads Nielsen Stier i Tarp. Jens Christensen Gosvig *1711.08.02 Gosvig.

LINK: Kirsten Madsdatter *1721c i kirkebogshullet, konfirmeret 1737, datter af Mads Nielsen Stier og Kirsten Christensdatter i Tarp.
LINK: Jens Christensen Gosvig *1711.08.02 søn af Christen Jensen Gosvig og Mette Sørensdatter .
LINK: Jens Christensen Gosvig.
LINK: Affotografering.
82921752.10.04VChristen OdderskærOdderskær  Borris  Sara Eriksdatter  Borris Odderskær Dom : 19 à Trin : Cop: Christen Odderskier g Sara Eriksd:
NOTITS: Christen Odderskær konfirmeret 1740 dermed *1723c. Sara Eriksdatter *1723c †1765.04.17 Borris 42 år.

LINK: Affotografering.
82931752.10.18VChristen Thygesen EgerisEgeris  Nørre Vium  Anne Katrine Jakobsdatter Gjaldbæk Borris Nørre Vium d: 18 Oct: cop: Tyge {Christen Thygesen} Egggeris med An Cathrine {Jakobsdatter} Gialdb.
NOTITS: Christen Thygesen Egeris *1731.06.01 Egeris Nørre Vium søn af Thyge Christensen Egeris og Mette Andersdatter. Anne Katrine Jakobsdatter *1730.09.17 Gjaldbæk Borris.

LINK: Anne Katrine Jakobsdatter *1730.09.17 Gjaldbæk Borris datter af Jakob Gjaldbæk og Kirsten Jensdatter.
LINK: Jakob Gjaldbæk.
LINK: Affotografering.
82941753.01.09TMads Jakobsen DallerDebelmose  Borris  Kirsten Pedersdatter Hvid Borris Borris Debelmose d: 9 janv trol : Mads {Jakobsen} Daller g Kirsten Hvid
NOTITS: Kirsten Hvid, Pedersdatter fra konfirmation 1739 derfra *1722c, †1766.01.29 (49 år) Borris derfra *1717c. Hun får barn 1746 i Borris uden ægteskab. Mads Jakobsen Daller (Debelmose) *1696c- Dalager Borris †1759.03.20 Debelmose. Boede før 1753 i Dalager, efter 1753 i Debelmose.

LINK: Mads Jakobsen Daller i Debelmose i Borris.
LINK: Affotografering.
82951753.02.18VMads Jakobsen DallerDebelmose  Borris  Kirsten Pedersdatter Hvid Borris Borris Debelmose Dom : 7gesm : cop : Mads {Jakobsen} Daller g Kirst_ Hvid
NOTITS: Mads Jakobsen Daller (Debelmose) *1696c- Dalager Borris †1759.03.20 Debelmose. Mads Jakobsen Daller (Debelmose) *1696c- Dalager Borris †1759.03.20 Debelmose. Boede før 1753 i Dalager, efter 1753 i Debelmose. Kirsten Hvid *1717c †1766.01.29 (49 år) Borris. Hun faar barn 1746 i Borris uden ægteskab.

LINK: Mads Jakobsen Daller i Debelmose i Borris.
LINK: Affotografering.
82961753.03.08TNiels Husted  Karen Nielsdatter GjaldbækGjaldbæk Borris  d : 8 Marij trol : Niels Husted og Karen {Nielsdatter} Gialbek -
NOTITS: Karen Nielsdatter *1728.07.25 Gjaldbæk.

LINK: Karen Nielsdatter *1728.07.25 Gjaldbæk datter af Niels Nielsen Gjaldbæk den Yngre *1690c- †1746.08.21 og Anne Marie Jakobsdatter Barfod *1692c Kastbjerg, Bølling †1735.11.27 Borris.
LINK: Niels Nielsen Gjaldbæk den Yngre.
LINK: Affotografering.
82971753.09.06TSøren Pedersen AlbækAlbæk  Skjern  Ane Mortensdatter AstrupAstrup Faster Skjern Albæk d : 6 Sept : trolov: Søren {Pedersen} Albek og Ane {Mortensdatter} Astrup
NOTITS: Ane Mortensdatter *1731.05.06 Astrup Faster sogn. Barn Karen *1754.09.22 Albek i Skjern sogn.

LINK: Ane Mortensdatter *1731.05.06 Astrup Faster sogn datter af Morten Jensen Astrup *1690c †1746 Astrup og Kirsten Pedersdatter *1705c Øvig, Skarrild †1743.03.03 Astrup.
LINK: Affotografering.
82981753.09.16TAnders KnudsenHjoptarp  Borris  Mette Jensdatter HvolligHvollig Borris Borris Hvollig Dom : 13tia à Trin : trolov . Anders Knudsen og Me{...} Jensd : Hvollig —
NOTITS: Mette se vielsen. Enke-1 Mette Jensdatter *1718.09.06 Hvollig. Anders Knudsen *1724.07.09 Nørgaard Hjoptarp Borris.

LINK: Mette Jensdatter *1718.09.06 Hvollig datter af Jens Jakobsen *1690cc Hvollig †1743.02.17 Hvollig og An Christensdatter Kjær *1686c- †1726.12.18 Hvollig..
LINK: Anders Knudsen *1724.07.09 Nørgaard Hjoptarp Borris søn af Knud Lauridsen Store Nørgaard.
LINK: Knud Lauridsen Nørgaard Hvollig.
LINK: Jens Jakobsen Hvollig.
LINK: Affotografering.
82991753.09.18TNicolai Pedersen SatterupPræstegaarden  Bølling  Anna Margrethe Lambertsdatter GuldagerPræstegaarden Bølling Bølling Præstegaard d : 18 Sept : cop : Hr {Nicolai Pedersen} Sattrup {Anna Margrethe Lambertsdatter Guldager} .
NOTITS: Vielsen er ikke indført Bølling kirkebog. Hun er enke efter forrige præst og født *1710c vel i Onsild; enke efter forrige præst i Bølling Nicolai Joachimsen Lütken. Hr. Satterup er født *1715.06. Fredericia søn af guldsmed Peder Nicolai Satterup og Katrine Jakobsdatter.

LINK: Nicolai Pedersen Satterup.
LINK: Affotografering.
83001753.10.07VJens Nielsen KjærFasterkær  Faster  Ane Marie JensdatterFasterkær Faster Faster Fasterkær Dom : 16 à Trin : copul : Jens Nielsen {Kjær} og Ane Marie Jensd : i Fasterkær.
NOTITS: Jens Nielsen kaldes Kjær som fadder tre måneder før.

LINK: Affotografering.
83011753.10.10VPeder Nielsen AagaardAagaard  Borris  Mette Andersdatter Borris Borris Aagaard d : 10de Oct: cop: Peder {Nielsen} Aagaard g Mette Andersd :
NOTITS: Peder Nielsen Aagaard er født *1728.08.22 Aagaard. Mette Andersdatter *1719c vel ikke i Borris †1787.09.02 Aagaard 68 år gammel.

LINK: Peder Nielsen Aagaard *1728.08.22 Aagaard †1799.03.13 Aagaard søn af Niels Christensen *1699c- †1748.05.15 Aagaard og Maren? Aagaard *1697cc †1771.10.13 Aagaard.
LINK: Affotografering.
83021753.10.14VNiels Husted  Karen Nielsdatter GjaldbækGjaldbæk Borris  Ditto {Dom: 17 à Trin:} cop: Niels Husted og Karen {Nielsdatter} Gialbek
NOTITS: Karen Nielsdatter *1728.07.25 Gjaldbæk.

LINK: Karen Nielsdatter *1728.07.25 Gjaldbæk datter af Niels Nielsen Gjaldbæk den Yngre *1690c- †1746.08.21 og Anne Marie Jakobsdatter Barfod *1692c Kastbjerg, Bølling †1735.11.27 Borris.
LINK: Niels Nielsen Gjaldbæk den Yngre.
LINK: Affotografering.
83031753.09.06TSøren Pedersen AlbækAlbæk  Skjern  Ane Mortensdatter AstrupAstrup Faster  d : 17 Oct: cop : Søren {Pedersen} Albek og An {Mortensdatter} Astrup
NOTITS: Ane Mortensdatter *1731.05.06 Astrup Faster sogn. Barn Karen *1754.09.22 Albek i Skjern sogn.

LINK: Ane Mortensdatter *1731.05.06 Astrup Faster sogn datter af Morten Jensen Astrup *1690c †1746 Astrup og Kirsten Pedersdatter *1705c Øvig, Skarrild †1743.03.03 Astrup.
LINK: Affotografering.
83041753.10.28VAnders KnudsenHjoptarp  Borris  Mette Jensdatter HvolligHvollig Borris Borris Hvollig Dom : 19 à Trin : cop : Anders Knudsen g Mette {Jensdatter} Hvollg
NOTITS: Enke-1 Mette Jensdatter *1718.09.06 Hvollig. Anders Knudsen *1724.07.09 Nørgaard Hjoptarp Borris.

LINK: Mette Jensdatter *1718.09.06 Hvollig datter af Jens Jakobsen *1690cc Hvollig †1743.02.17 Hvollig og An Christensdatter Kjær *1686c- †1726.12.18 Hvollig..
LINK: Anders Knudsen *1724.07.09 Nørgaard Hjoptarp Borris søn af Knud Lauridsen Store Nørgaard.
LINK: Knud Lauridsen Nørgaard Hvollig.
LINK: Jens Jakobsen Hvollig.
LINK: Affotografering.
83051754.04.16TChristen Velling  Velling  Mette Madsdatter HannerupHannerup Faster  Feria 3tia Pasch : Trolovede Mette Hand: {Madsdatter Hannerup} g Christ_ Velling
NOTITS: Hun kaldes Mette Madsdatter Mølle og blev enke efter Christen Dynesen i november 1753. Trolovet 1. i Faster 1728.04.01 med Christen Dynesen.

LINK: Affotografering.
83061754.06.23TLaurids Knudsen NørgaardHjoptarp  Borris  Ane Kirstine Christensdater StierStier Borris Borris Hjoptarp Nørgaard Dom . 2da à Trin : trol: Laust Nørgd og An Kierstin {Christensdater} Stier
NOTITS: Laurids *1727.10.15 Nørgaard, Hjoptarp Ane Kirstine *1727.07.13 Stier, Borris.

LINK: Laurids Knudsen *1727.10.15 Nørgaard søn af Knud Lauridsen Nørgaard og Dorte Andersdatter.
LINK: Ane Kirstine Christensdatter Stier *1727.07.13 Stier, Borris datter af Christen Olufsen.
LINK: Laurids Knudsen Nørgaard.
LINK: Affotografering.
83071754.06.24TPeder LindvigLindvig  Borris  Karen JensdatterHvollig Borris Borris Lindvig Ditto {Festo Joh :} Trol . Peder Lindvig og Karen Jensd:
NOTITS: Karen Jensdatter *1731.02.28 Hvollig, Borris,. Peder Lindvig *1713c.

LINK: Karen Jensdatter *1731.02.28 Hvollig, Borris datter af Jens Jakobsen Hvollig og Margrethe Jensdatter.
LINK: Peder Lindvig.
LINK: Affotografering.
83081754.07.28TOluf Pedersen FruergaardFruergaard  Sønder Felding  Anne Jensdatter KrogBorris- Krog Borris Borris Borris- Krog Ditto {Dom : 7ma à Trin :} trolovede Ole {Pedersen} Fruergaard g Ane {Jensdatter} Krog
NOTITS: Oluf Pedersen *1722.12.25 Storgaard, Videbæk †1804.11.18 Borris-Krog, Borris. Anne Jensdatter *1719.04.19 Agger, Borris som voksede op i Borris-Krog, hvor hendes mor giftede sig anden gang.

LINK: Anne Jensdatter *1719.04.19 Agger, Borris †1808.10.10 Borris-Krog datter af Jens Nielsen Agger og Maren Agger.
LINK: Jens Nielsen Agger.
LINK: Affotografering.
83091754.09.22VLaurids Knudsen NørgaardHjoptarp  Borris  Ane Kirstine Christensdater StierStier Borris Borris Hjoptarp Nørgaard Dom : 15ta à Trin : cop : Laust {Knudsen} Hioptarp og An Kierstine {Christensdater} Stier
NOTITS: Laurids *1727.10.15 Nørgaard, Hjoptarp Ane Kirstine *1727.07.13 Stier, Borris.

LINK: Laurids Knudsen *1727.10.15 Nørgaard søn af Knud Lauridsen Nørgaard og Dorte Andersdatter.
LINK: Ane Kirstine Christensdatter Stier *1727.07.13 Stier, Borris datter af Christen Olufsen.
LINK: Laurids Knudsen Nørgaard.
LINK: Affotografering.
83101754.09.25VOluf Pedersen FruergaardFruergaard  Sønder Felding  Anne Jensdatter KrogBorris- Krog Borris Borris Borris- Krog d: 25 Sept: Cop: Ole {Pedersen} Fruergaard og Ane {Jensdatter} Krog
NOTITS: Oluf Pedersen *1722.12.25 Storgaard, Videbæk †1804.11.18 Borris-Krog, Borris. Anne Jensdatter *1719.04.19 Agger, Borris som voksede op i Borris-Krog, hvor hendes mor giftede sig anden gang.

LINK: Anne Jensdatter *1719.04.19 Agger, Borris †1808.10.10 Borris-Krog datter af Jens Nielsen Agger og Maren Agger.
LINK: Jens Nielsen Agger.
LINK: Affotografering.
83111754.09.29VPeder LindvigLindvig  Borris  Karen JensdatterHvollig Borris Borris Lindvig Festo Michaelis cop : Peder Lindvig og Karen {Jensdatter} Hvollig
NOTITS: Karen Jensdatter *1731.02.28 Hvollig, Borris,. Peder Lindvig *1713c.

LINK: Karen Jensdatter *1731.02.28 Hvollig, Borris datter af Jens Jakobsen Hvollig og Margrethe Jensdatter.
LINK: Peder Lindvig.
LINK: Affotografering.
83121754.09.29TOle Christensen StierStier  Borris  Ane Knudsdatter HjoptarpHjoptarp Borris Borris Stier Festo Michaelis trolov: Ole {Christensen} Stier og Ane {Knudsdatter} Hjuptarp .
NOTITS: Ole Christensen Stier *1725.02.21 Stier, Ane Knudsdatter Hjoptarp *1737.04.03 Nørgaard, Hjoptarp.

LINK: Ole Christensen Stier *1725.02.21 Stier Borris sön af Christen Olufsen og Ingeborg?.
LINK: Ane Knudsdatter Hjoptarp *1737.04.03 Nørgaard, Hjoptarp datter af Knud Lauridsen Nørgaard og Dorte Andersdatter.
LINK: Ole Christensen Stier.
LINK: Affotografering.
83131754.10.27TMarkus KrogBorris- Krog  Borris  Ane Marie Astrup  Borris Borris- Krog d: 3. Oct : trolov : Marcus Krog og An Mini Astrup
NOTITS: Markus Krog ses i Borris-Krog fra 1748 fremad til 1759. Markus Jeppesen i Gjaldbæk får børn i den tid i Gjaldbæk, så det kan ikke være ham. Ane Marie Astrup ikke identificeret.

LINK: Affotografering.
83141754.10.27TOle Christensen StierStier  Borris  Ane Knudsdatter HjoptarpHjoptarp Borris Borris Stier Dom : 20 à Trin : cop : Ole {Christensen} Stier og Ane {Knudsdatter} Hjuptarp .
NOTITS: Ole Christensen Stier *1725.02.21 Stier, Ane Knudsdatter Hjoptarp *1737.04.03 Nørgaard, Hjoptarp.

LINK: Ole Christensen Stier *1725.02.21 Stier Borris sön af Christen Olufsen og Ingeborg?.
LINK: Ane Knudsdatter Hjoptarp *1737.04.03 Nørgaard, Hjoptarp datter af Knud Lauridsen Nørgaard og Dorte Andersdatter.
LINK: Ole Christensen Stier.
LINK: Affotografering.
83161754.11.05TMarkus KrogBorris- Krog  Borris  Ane Marie Astrup  Borris Borris- Krog d: 5 Nov: cop : Marcus Krog og An Marie Astrup
NOTITS: Markus Krog ses i Borris-Krog fra 1748 fremad til 1759. Markus Jeppesen i Gjaldbæk får børn i den tid i Gjaldbæk, så det kan ikke være ham. Ane Marie Astrup ikke identificeret.

LINK: Affotografering.
8316..T      .
LINK: Affotografering.