Arnborg Kommenteret Kirkebog 
Døbte alle 1725 - 1820
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Arnborg kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per dåb være bedre. Bruges også hvis man kender dåbens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.
3. Kun tekst- og klapversionen har fadderlister med kommentarer separat, disse er udeladt af pladsgrunde i den sorterbare version.

Døbte sorteret efter navn, efternavn, sted, faderen, moderen, dato, dåbens nummer.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Christen Pedersen Nørgaards Kone", som hed Ane Henningsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
En linje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   1774.11.27 Dødfødt, , Lundfod, Knud Thomsen, Inger Pedersdatter

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   1774.12.25 Sidsel Sørensdatter, Flø, Søren Sørensen, Mette Pedersdatter

I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 2001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den døbte
Nr.DatoNavnEfternavnStedFaderenModerenKirkebogstekst
20011725.01.07Peder Christensen Kirkegaard Christen Husmand ? Christen Husmands kone Døbt Dom: 2 p Epiph: Christen HuusMands barn ved Kierken nafnl Peder, jens [Mick] {Mikkelsen} Kone {Maren Pedersdatter} bar dend, faddere Peder [Toudals] Pige tvende Døttre Peder [Shyttes] hustrue, Niels Michelsen.
Begravelse nr. 6029
20021725.02.04Mette Villadsdatter Gammel Arnborg? Villads Pedersen Skytte ? Villads Pedersens kone Bapd: Dom Sexag: villats [shytes] barn nafnl Mette Peder Jensens Kone bar dend fader Peder Sh[ytes] og [hustr], Anders [ßmed] Casper Arnb: hossteende.
NOTITS: Villads patronym fra hans begravelse nr. 6047 i 1735. "hossteende" der dem der "staar hos" eller rettere korrekt jysk "staar ved".
20031725.07.22Anne Mikkelsdatter Søby Mikkel Lauridsen Søby Johanne Jensdatter Bapt: Dom 8 post Trinit: Michel {Lauridsen} Sø[byes] barn Nafnl Anne [dens] [moders] ßyster {NN Jensdatter} bar dend, fadere Peder [Skyte] og hustrue, Peder {Jensen} Tovdal, Peders Shyt]es t[jste]pige.
NOTITS: "Lauridsen" fra skiftet efter faderen 1738, så vel som moderens navn. Moderens søster bar barnet, hendes navn eller sted kendes ikke.
20041725.10.07Mette Jensdatter Kirkegaard Jens Mikkelsen Maren Pedersdatter Dom: 19 p. Trinit Jens Michels: bar døbt. kaldet Mete, Pe[der] Grenes kone bar dend, fadere Niels s[.des], jens Rasmussen, Peder Toudal, Christen HuusMands kone.
20051725.12.30Anders Pedersen Togsvig Peder Andersen Anne Andersdatter ob[.]: døbt [.ste] Søndag Eftter jul Anders Toxvigs pige barn Nafnlig Anne {Andersdatter}, barnefader blev udlagt Peder Anders: som tiendte Peder jensen, samme Uegte barn blev kaldet [Anders] som nogle uger derefter døde blev begrafven. Dom Sexag.
Begravelse nr. 6003
NOTITS: Død 1 måned gammel.
20061726.01.13Anders Kaspersen Gammel Arnborg Kasper Arnborg ? Kasper Arnborgs kone Bapt: Dom p. Epiph: Casper Arnborgs barn, Nafnl. Anders, fadere Peder Shyt og hustr:, Anders {Lauridsen} Smed Peder jensen, Peder {Nielsen Brandt} degn i brand {Brande sogn}, Maren [foelager] bar dd.
Begravelse nr. 6004
NOTITS: Død 1 måned gammel.
20071726.01.20Peder Pedersen Gammel Arnborg Peder Skytte ? Peder Skyttes kone Bapt: d 2 Dom p Epiph Peder Skyttes barn, nafnln: Peder, faddere, Ander {Lauridsen} ßmed. Peder Jensen og Hustrue, Casper Arnborg, Sine [ste]koene bar dd.
Begravelse nr. 6005
NOTITS: Begravet to måneder gammel.
20081726.07.14Kirsten Jensdatter Tornvig Jens Rasmussen ? Jens Rasmussens kone Bapt. Dom 4 p Trini jens Rasmussens barn Nafnl: Kirsten, Præstk: {Abelone Katrine Christensdatter Lund} bar dend, fadere jens Michelsen og hustrue {Maren Pedersdatter} Peder {Jensen} tovdal og ßøn og daatter.
Begravelse nr. 6026
NOTITS: Begravet godt 4 år gammel. Præsten fra den 16. sept. 1724 i Skarrild og Arnborg er Arnt Nielsen Bisted *1697 Tem †1758 Skarrild. Gift med formandens datter Abelone Katrine Christensdatter Lund.
20091726.09.08Maren Christensdatter Togsvig Christen Olufsen Togsvig Maren Eriksdatter Bapt: 12 post Trinit Christen {Olufsen} Toxvigs barn nafnl Maren, Mickel {Larsen} Søbyes og [hos] hustrue {Johanne Jensdatter} Peder Shyt og hustrue Anders {Lauridsen} ßmed [stoed] fadder[en]: hands ßyster [NN Olufsdatter] bar dd.
NOTITS: Patronym fra faderen Christen Togsvigs død 1740.
20101727.03.11Søren Christensen Kirkegaard Christen Husmand ? Christen Husmands kone Bapt: 2 dom i fasten Christen HuusMands barn Nafnl Søfren, jens Michels: hustrue {Maren Pedersdatter} bar dd, fadere Peder {Jensen} Tovdal og daaatter og ßøn, Anders {Lauridsen Smed} Arnborg.
NOTITS: Anders Arnborg = Anders Smed, ikke andre Anders set i Gammel Arnborg.
20111727.03.18Peder Caspersen Gammel Arnborg Casper Arnborg  3. Dom i fasten Døbt, Caspers barn udj Arnb: Nafnl: Peder Maren [Folager] bar dend. fadere, Anders {Lauridsen} ßmed Peder Shyt og hustrue Peder {Nielsen Brandt} degn af Brand.
Begravelse nr. 6021
NOTITS: Begravet knap to år gammel.
20121727.05.04Peder Christensen Tornvig Christen Tornvig ? Christen Tornvigs kone Bapt 3 dom: p pashe Christen Tornvigs Barn Nafnl: Peder, Nicolaj {Rasmussen} Shivield og hustrue {Maren Nielsdatter}, Niels {Pedersen} Holtum og hustr {Johanne Thomasdatter Vendelbo} vare fadere. Hende Broders kone af Brand ßogn bar dend etc:
NOTITS: Måske begravet 1731.03.11 #6028. Konen broders kone fra Brande kan ikke identificeres.
20131727.06.15Kirsten Thomasdatter Birkebæk Thomas Jespersen Birkebæk Maren Thomas Jeppesens kone Bapt: Dom p Trinit Thomas {Jespersen} Birchibechs barn nafnl Kirsten, Caspers Kone bar dend, Maren Kierch, Peder {Troelsen} bierchibechs hustrue, Ander {Lauridsen} ßmeed etc:
20141728.02.29Christen Pedersen Birkebæk Peder Troelsen Birkebæk ? Peder Troelsen Birkebæks kone Bapt: 3 ßøndag i fasten Peder BBeechs barn Nafnl Xsten, Thomas {Jeppesen} bbechs kone {Maren} bar dend, fadere Thomas {Jeppesen} Bbech, anders {Lauridsen} smed peder Shyt og hustrue etc.
20151728.03.25Maren Mikkelsdatter Søby Mikkel Lauridsen Søby Johanne Jensdatter Bapt: Michel {Lauridsen} Søbyes barn nafnl Maren: paa Mar. bebudelsesdag. [dends] Moster {NN Jensdatter} bar den, Fadere vare Christen {Olufsten} Toxvig og hustrue, Peder Shytte og Tiennistepige etc:
Begravelse nr. 6123
NOTITS: Død 23 år gammel i 1752.
20161728.03.28Jens Pedersen Gammel Arnborg Peder Skytte ? Peder Skyttes kone Bapt: Die [Pach?]: Peder shyttes barn nafnl jens Præste: kone {Abelone Katrine Christensdatter Lund} bar dend. fadere vare Anders {Lauridsen} Smid, Peder Jensen og hustr. Jens Michelsen etc.
Begravelse nr. 6017
NOTITS: Død 7 måneder gammel.
20171728.09.22Christen Bapt: d 22 Sept: Nafnl: Xsten præst Konen bar dd. fadere vare jens Michelsen og hustr. {Maren Pedersdatter}, Peder {Jensen} Toudal og ßøn og daatter.
NOTITS: Præsten har glemt faderens navn her. Tak til Inger Toudal for tydning af navnet Xsten.
20181729.04.19Christen Nielsen Hjøllund Niels Hjøllund Maren Mortensdatter Bapt: 3 paeschedag Niels hiølunds barn; nafnl Christen Anders tovigs kone bar dend, Peder {Mikkelsen} Hiølund og hustr og daatter fadere, item Peder {Jensen} Toudal og daatter.
Begravelse nr. 6031
NOTITS: Begravet 3 år gammel i 1732.
20191729.05.08Birte Christensdatter Togsvig Christen Olufsen Togsvig ? Christen Olufsen Togsvigs kone Bapt: Dom 3 p. Pasche Christen {Olufsen} Toxvigs barn nafnl Berethe, hendes broders kone bar dend, peder Shytte og hustr: Michel {Lauridsen}Søbye og hustrue {Johanne Jensdatter} stod fader.
20201729.05.26Niels Nielsen Grene Niels Thomsen Grene ? Niels Thomasen Grenes kone Bapt: xsti himmelfartsdag Niels Thomesen ßøn Nafnl Niels, Birrethe ßelstrop bar dend. Anders filshov og hustr. thomas green, [hans] {Rasmussen} gren og hustrue stod fadere.
Begravelse nr. 6255
NOTITS: Begravet 61 år 40 uger gammel, skulle have været 60 år.
20211729.12.26Thomas Hansen Grene Hans Rasmussen Grene ? Hans Rasmussen Grenes kone Bapt: 3 juledag Hans Rasmussens barn Nafnl: Thomas, hans Moder bar dend, fadere vare Rasmus {Hansen} Shivild, og daatter og søn Niels {Thomassen} green etc:
Begravelse nr. 6220
NOTITS: Begravet 1780 52 år gammel.
20221730.01.29Maren Mikkelsdatter Søby Mikkel Lauridsen Søby Johanne Jensdatter Bapt: 4 Dom post Epiph. Michel {Lauridsen} Søbyes barn, nafnl Maren [Hins] Moster bar dend, fadere vare Christen {Olufsen} toxvig og hustrue {Maren} Peder shytte og hustr.
Begravelse nr. 6123
NOTITS: Død 23 år gammel i 1752 i Søby.
20231730.04.30Inger Jensdatter Kirkegaard Jens Mikkelsen Maren Pedersdatter Bapt. 3 Dom p pasch: jens Michelsen barn Nafnl Inger Præstens k: bar dd, fadere Jens Rasmussen og hustr., Peder {Jensen} Tovdal og daatter etc:
20241730.05.07Søren Madsen Fasterholt Mads Sørensen ? Mads Sørensens kone Bapt: d 4 p. Pasch: Mat. Søfrensens barn nafnl. Søfren, Michel {Lauridsen} Søbye og hustr: {Johanne Jensdatter} Christen bierre og ßøn, Christen Bierres Kone bar dend
NOTITS: Død 5 måneder gammel 1730.
20251730.06.18Anders Jakobsen Fasterholt Jakob Andersen ? Jakob Andersens kone Bapt: 2 p. Trinit jacob Anders: barn nafnl.Anders Hans Kones syster bar dend. fadere. Anders {Sørensen} fasterholt og hustrue, jacob Jensen, Jacob jenßens syster.
Begravelse nr. 6024
NOTITS: Død 1 måned gammel 1730.
20261730.10.22Rasmus Jensen Tornvig? Jens Rasmussen ? Jens Rasmussens kone Dom: 20 p Trinit jens Rasmussens ßøn nafnl Rasmus, præstens kone bar dend. fadere jens Michels: og hustrue {Maren Pedersdatter}, Peder {Jensen} Tovdal og daatter.
NOTITS: Ikke set død i Arnborg. Formodet død før 1744, hvor Jens Rasmussen igen døber en søn Rasmus.
20271731.01.14Thomas Nielsen Grene Niels Thomsen Grene ? Niels Thomsen Grenes kone Bapt: 2 søndag p Epip: Niels {Thomsen} greens barn nafnl Thomas Jens benneds: hustru bar dd, fad: Hans {Rasmussen} gren og hustrue, jens Michelsen Jens Rasmussen og hustru etc:
20281731.07.15Johanne Christensdatter Togsvig Christen Olufsen Togsvig ? Christen Togsvigs kone Bapt d 8 dom p Trinit Christen {Olufsen} Toxvigs barn Nafn johane, Kirsten Toxvig bar dd, faddere, Peder Lassen, Michel {Lauridsen} Søbye og hustr: {Johanne Jensdatter} Christen Toxvigs Pige etc:
Begravelse nr. 6318
NOTITS: 75 år 7 måneder gammel. *Fasterholt.
20291731.07.22Anne Pedersdatter Birkebæk Peder Troelsen ? Peder Troelsens kone Bapt: d 9 Dom p Trinit Peder Trovels: barn udj Birchibech Nafnl Anne, Helvig {Nielsdatter} Arnb: {Gammel Arnborg} bar dd. fad: Thomas {Jespersen} Bbech og Hustrue Christen {Olufsen} Toxvig og hustr. etc:
20301731.08.09Dødfødt Hjøllund- Lille Jens Pedersen Lille-Hjøllund  d 9 Aug: føde Jens {Pedersen} Lil hjølunds kone et dødfød barn.
20311731.08.12Inger Madsdatter Fasterholt Mads Sørensen ? Mads Sørensens kone Bapt: d 12 trinit Matz Søfrens: barn udj fasterholt Nafnl inger Jens Michels: kone {Maren Pedersdatter} bar dd. Fadere jens Michelsen, jacob {Andersen} fasterholt, jacob Jensen , Johanne Michelsd: etc.
20321731.08.26Christen Jensen Hjøllund- Store Jens Pedersen Skræder ? Jens Pedersen Skræders kone Bapt: Dom: 14 a Trinit, jens Peders: {Skræders} Barn døbt Nafnl Christen jens raßmuss: kone bar dd fadere Peder Hiølund, Anders {Lauridsen} ßmed, Mete Jens daatter etc:
20331731.11.13Mette Jensdatter Hjøllund- Lille Jens Pedersen Lille Hjøllund ? Jens Pedersens kone Bapt: d 13 Nov: jens pederßens barn udi L Hiølund Nafnl. Mette hans kones ßyster bar dd fad: Anders {Lauridsen} smed {Gammel Arnborg}, Lars gosdal jens {Pedersen} skræders {Store Hjøllund} kone Mette Pedersdatter etc.
NOTITS: Jens Pedersen her kaldes ogsaa Jens Lille Hjøllund. Jens (Pedersen) Skræder bor i Store Hjøllund.
20341732.01.27Søren Jakobsen Fasterholt Jakob Andersen ? Jakob Andersens kone Bapt: d 27 janv: jacob [Ands]: barn døbt Nafnl: søfren, Matz Søfrens: kone bar dend, fad: Niels ga[.]: og hustr., jacob jens:, Matz [....] etc.
NOTITS: En Søren Jakobsen død 1742, men ser ud til at være voksen.
20351732.01.30Anne Jensdatter Gammel Arnborg Jens Nielsen ? Jens Nielsens kone Bapt d 30 dito {jan.} jens Niels: barn udj arnb døbt Nafnl Anne, Maren [folager] bar dend, fad: Anders {Lauridsen} smid, Niels ga[.]: og Hust Anders {Lauridsen} smids pige.
20361732.01.30Karen Jensdatter Kirkegaard Jens Mikkelsen Maren Pedersdatter Bapt: Eodem Die {30. Jan.} jens Mich. barn Nafnl Karen Pr. H: bar dd fad: Peder {Jensen} Tovdal, søn og datter jens Rasm: hustrue {Tornvig?} etc.
20371732.03.12Maren Nielsdatter Gammel Arnborg? Niels Jensen ? Niels Jensens kone Bapt d 12 mars: Niels jens: barn Nafnl, Maren, jens Mich: kone {Maren Pedersdatter} bar dd, fad: jens Niels: og hustrue, jens Michels: Anders {Lauridsen} ßmed etc:
20381732.04.10Dødfødt Togsvig Christen Husmand ? Christen Husmands kone Sepult: d 10 Apr: Christen huusMands barn udj Toxvig dødfød.
Begravelse nr. 6033
20391732.06.03Anne Jensdatter Jens Rasmussen ? Jens Rasmussens kone Bapt: d 3 jun jens Rasm: barn Nafnl Anne Jens {Pedersen} Skræders kone bar dd, fad: Hans {Rasmussen} gren, Niels {Thommesen} gren og begges hustr etc:
19911731.07.01Navnløs Toxvig Christen Olufsen Toksvig ? Christen Olufsen Toksvigs kone {REKONSTRUKTION fra begravelsen ' Sepult d. 3 Aug Christen Toxv: barn .' }
Begravelse nr. 6035
NOTITS: Et levende barn udøbt antaget ud fra begravelsen. Barnet før: Johanne *1731 begraves i 1807, så hun lever, det kan ikke være hende.
20401732.10.01Dødfødt Holtum Mikkel Clemmensen  Sepult: Michel clemmens: barn i Hold: {Holtum} dødfød.
Begravelse nr. 6036
NOTITS: Dato mellem 3. Aug. og 17. Dec.
20411733.03.25Anne Christensdatter Togsvig Christen Olufsen Togsvig ? Christen Olufsen Togsvigs kone Bapt: d 25 Mart: Christen {Olufsen} Toxvigs barn nafnl Anne hans kones ßyster bar dend fad: Peder Lassen Lars {Clemmensen} Huvild {Hyvild? Brande}, jørgen jacobs: Kirsten Toxvig etc:
20421733.04.12Maren Nielsdatter Grene Niels Thomsen Grene ? Niels Thomsen Grenes kone Bapt: d 12 Apr: Niels grenes barn døbt nafnl Maren Birrethe Selstrop bar dd fad: jens Bennetsen, Hans {Rasmussen} green, Maren jens daatter.
NOTITS: Niels Thomsen Grenes kone kunne være en Bennetsdatter.
20431733.06.14Malene Hansdatter Grene Hans Rasmussen Grene ? Hans Rasmussen Grenes kone Bapt: d 14 Jun: Hans {Rasmussen} greenes barn navnl Malene, fad: jacob jensen {Fasterholt?} Rasmus [h]ansen {Skibbild} Clemen Rasmussen {? sted} Niels {Thomsen} greens pige etc.
20441733.06.21Christen Nielsen Gammel Arnborg? Niels Jakobsen ? Niels Jakobsens kone Bapt: d 21 jun Niels Jacobs: barn Nafnl Christen Jens Niels: kone bar dd, fad: jens [......s]: Anders {Lauridsen} ßmed, Christen {Olufsen} Toxvig Peder jensens pige etc:
Begravelse nr. 6271
NOTITS: Begravet 1796 knap 63 år gammel.
20451733.08.09Maren Christensdatter Togsvig Christen Husmand ? Christen Husmands kone Bapt: 9 Aug Christen huusmand barn nafnl Maren Christen {Olufsen} Toxvig {s kone} bar b Fadere Christen toxvig jørgen jacobs: Kirsten Toxvig Christen Toxvigs ßyster etc:
20461733.09.29Anne Jensdatter Hjøllund- Lille Jens Andersen Lille-Hjøllund ? Jens Andersen Lille Hjøllunds kone Bapt: d 29 Sept: jens Lilhiølunds barn nafnl Anna hr. herretsfogets Enche bar dd fadere Jens {Pedersen} Skræder {Store Hjøllund} Anders {Lauridsen} ßmid Niels Hiølund Mette Pedersdatter etc:
20471733.09.23Søren Larsen Lars Sørensen Anne Mikkelsdatter fs: Bapt: d 23 Sept: Anne Michelsdaatters barn som var uegte nafnl: Søfren udlagt til barnefader Lars Søfrensen ved Vester kierche.
NOTITS: Anne Mikkelsdatter må være mindst 16, dvs. født før 1717.
20481734.01.04Mette Thomasdatter Holtum Thomas Pedersen Holtum Karen Nielsdatter Bapt: d 4 janv: Thomas Holtums barn nafnl Mette hands kones Syster {?Maren Nielsdatter af Skibbild, gift med Nikolaj Rasm.} bar dd, fadere Nicolaj Rasmussen Hans {Rasmussen} green Jens Michels og hustru {Maren Pedersdatter} etc:
Begravelse nr. 6315
20491734.04.07Niels Jakobsen Grene Jakob Nielsen Skophus Benedikte Thomasdatter Lund Bapt: d 7 Apr Jacob skophuuses barn nafnl Niels Pr: K: bar dend fadere Christen {Pedersen} Simmeelkiær Christen Lauritsen, Bendt Pedersen Peder vium, jens {Nielsen} skophuusens hustru {Karen Mortensdattter} Christen {Pedersen} Simmelkiers daatter.
NOTITS: Jakob Skophus ejer Arnborg kirke, som han i 1738 sælger til Christen Simmelkær. Barnet her Niels Jakobsen Skophus bliver degn paa Lyø, men brugte ikke navnet Skophus, som stammer fra tysk Schafshus, et sted i Holingholt.
20501734.04.30Karen Jensdatter Gammel Arnborg Jens Nielsen ? Jens Nielsens kone Bapt: d 30 {april} jens Niels: [daatter] Kaldet Karen, Niels Jensens kone bar dd, Marqvor Nielsen Peder jensen Merete Christensdatter etc:
NOTITS: Maaske begravet †1738.07.06 #6067.
20511734.05.03Jens Jakobsen Fasterholt Jakob Jensen ? Jakob Jensens kone Bapt: d 3 maj jacob jens: barn Nafnl jens fadere jacob Anders: og hustrue Matz [Søren]sen, johanne Nielsdaatter.
Begravelse nr. 6205
NOTITS: Begravet 1778 af Fasterholt.
20521734.06.06Jens Pedersen Peder Michelsen Maren Olufsdatter obs: Maren Olufs uægte barn døbt d 6 jun Nanfl jens, udlag[te] fader Peder Michelsen.
NOTITS: Moderen muligvis? fra Togsvig, søster til Michel Olufsen. Faderen ses i Gammel Arnborg og er gift.
20531734.09.09Mikkel Jensen Kirkegaard Jens Mikkelsen Maren Pedersdatter Bapt: d 9 Sept: jens Michelse: barn nafnl Michel Pr: K. {Præstens kone} bar dend Niels Kierck: og og hustr. Marquor {Nielsen} Tovdal og hustru. Hans {Rasmussen} green etc.
20541734.09.13Søren Madsen Fasterholt Mads Sørensen ? Mads Sørensens kone Bapt: d 13 Sept: Matz Søfrens: barn nafnl Søfren, fad: jacob Anders: og hustr. Jacob Søffrensen og hustru, Christen Bierre etc:
20551734.10.17Johanne Mikkelsdatter Mikkel Clemmensen ? Mikkel Clemmensens kone Bapt: d 17 oct: Michel Clemens: barn Nafnl: Johanne fadere vare Michel {Nielsen} Holtum og daatter Johanne Michelsdaatter.
NOTITS: Anderledes end normalt, læses her at det er Mikkel Holtums datter der hed Johanne Mikkelsdatter.
20561735.02.27Mette Nielsdatter Gammel Arnborg Niels Jakobsen ? Niels Jakobsens kone Bapt: d 27 febr. Niels jacobs barn nafnl. Mette Præst: K. bar dd fadere jens {Nielsen} Arnborg, Christen jens: Anders {Lauridsen} ßmed, johanne Michelsdaatter etc.
Begravelse nr. 6196
NOTITS: Begravet 1777 i Togsvig. Moderen døde i barselseng, begravet dagen før dåben.
20571735.04.03Anders Pedersen Birkebæk Peder Troelsen ? Peder Troelsens kone Bapt: d 3 Apr: Peder Trovels: søn Nafnl. Anders, jens Michelsen hustru bar dd fadere jens Nielsen, Thomas {Jespersen} Bbechs ßøn Thomas {Jespersen} bercheb: hustr Johanne michelsdaatter etc:
20581735.12.14Kirsten Christensdatter Togsvig Christen Olufsen Togsvig ? Christen Olufsen Togsvigs kone Bapt: d 14 dec: christen {Olufsen} Toxvigs barn nafnl Kirsten fadere var Peder Lassen og hustr jens Nielsen og hustrue etc.
20591736.03.25Jakob Madsen Fasterholt Mads Sørensen ? Mads Sørensens kone Palme ßøndag døbt Matz Søfrensens barn Nafnl jacob jacob Anders: kone bar dd faderne jacob Anders: jacob jensen og hustrue, Maren s[tie]ster etc:
20601736.05.18Anne? Andersdatter Gammel Arnborg Anders Lauridsen Smed Johanne Mikkelsdatter Bapt: d 18 maj blev Anders Laurits: {Smed} barn døbt nafn [Anne?] [E]llen Laurits daatter bar dd Jens Michelsen og hustr {Maren Pedersdatter} fadere Niels jacobs: og hustru etc. Jens Nielsen og hustr.
NOTITS: Dette er en af de få steder hvor manden kaldes Anders Lauridsen i stedet for Anders Smed.
20611736.06.24Rasmus Nikolajsen Skibbild Nikolaj Rasmussen Maren Nielsdatter Bapt St. Hans dag Nicolaj {Rasmussen} skivilds barn nafnl Rasmus Maren Thomas daatter bar dd faderne Thomas {Pedersen} Holtum og hustrue {Karen Nielsdatter}, Hans {Rasmussen} green, Clemend Rasmussen etc:
20621736.08.05Christen Nielsen Grene Niels Thomsen Grene ? Niels Thomsen Grenes kone Bapt d 5 Aug blev Niels [Tom]esens barn døbt nafnl. Christen, Las Hiølunds daatter bar dd faderne jens Niels: og hustr Johanne Mich: datter etc.
Begravelse nr. 6059
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel 1736.
20631736.08.26Johanne Thomasdatter Holtum Thomas Pedersen Holtum Karen Nielsdatter Bapt: d 26 Aug Thomas {Pedersen} Holt: barn døbt nafnl Johanne Niels {Pedersen?} Holt: hustr bar, jens Michelsen og hustr {Maren Pedersdatter} joHanne Michelsdaatter Hans {Rasmussen} green og hustr etc.
NOTITS: Datteren opnævnt efter moderen afdøde moder Johanne, der døde 1734.
20641736.12.13Inger Johanne Jakobsdatter Skophus Grene Jakob Nielsen Skophus Benedikte Thomasdatter Lund Bapt: d. 13 Decemb. Seigr jacob {Nielsen} skophuußes Barn Nafnl inger johanne Christen {Pedersen} Simmelkærs datter bar dd faderene, jens michelsen og hustr {Maren Pedersdatter}, Hans {Rasmussen} gren og hustr Niels Kierch og hustr etc.
NOTITS: Hans Rasmussen er en nabo i Grene. Niels Kirk af Kirkegaard kendes kun som fadder et par gange.
20651736.12.23Maren Jensdatter Kirkegaard Jens Mikkelsen Maren Pedersdatter Bapt: dom 4 Adv: jens Michelsens barn Nafnl Maren fad: Anders {Lauridsen} ßmed og hustr {Johanne Mikkelsdatter} Niels jacobs: og hustr.
20661737.01.13Maren Mikkelsdatter Holtum? Mikkel Clemmensen ? Mikkel Clemmensens kone Bapt Dom 1 p Epiph. Michel clemensens barn nafnl Maren Bergithe Thomas daatter bar dend faderne Michel Holtum og hustr og daatter Thomas holt: og hustr.
NOTITS: Mikkel Clemmensen får tre børn - dette er det sidste - alle med faddere i Holtum, hvor han formodes at være. Birgitte Thomasdatter kunne være en søster til Niels Pedersens afdøde kone Johanne Thomasdatter.
20671737.07.01Mette Jensdatter Hjøllund- Store Jens Pedersen Skræder ? Jens Pedersen Skræders kone Bapt: jens {Pedersen} shreders daatter nafnl Mette, jens Pindvigs kone bar dend. fadere Peder Pedersen, Niels hiølund og daatter, jens Rasmussen og hustr.
NOTITS: Dato efter 13. jan. og før 1. dec. 1737. Dato sat midt imellem arbitrært.
20681737.12.13Dødfød Grene Anders Eriksen Maren Sørensdatter NB d 13 Dec: føde maren Søfrensdaatter, ßom opholder sig udj greene et dødfød barn, udlagte barnefader Anders Eriksen.
NOTITS: Anders Eriksen ses 1738 som fadder ved Niels Olufsens barn Oluf. Maren Sørensdatter må være fra et andet sogn.
20691737.12.20Dødfødt Gammel Arnborg Niels Jakobsen Søndergaard  Sepult: d 20 Dec: Niels {Jakobsen} Syndergrd {Gammel Arnborg} hustr: dødføde barn, ßom var nafnløs fød.
Begravelse nr. 6065
NOTITS: Tvilling til Jens Nielsen *19.01.1738 #2070.
20701738.01.19Jens Nielsen Gammel Arnborg Niels Jakobsen Søndergaard ? Niels Søndergaards kone Bapt: dom: 2 p Epiph: Niels {Jakobsen} Syndergdr barn nafnl jens fadere jens Michelsen og hustr {Maren Pedersdatter} Anders {Lauridsen} ßmed og hustr {Johanne Mikkelsdatter} etc:
NOTITS: Tvilling til dødfødt barn begrvet 20. dec. 1737.
20711738.02.23Mikkel Andersen Gammel Arnborg Anders Lauridsen Smed Johanne Mikkelsdatter Bapt: 1-ste ßøndag i fasten Anders {Lauridsen} ßmids ßøn Nafnl Michel Peder jens - daatter bar dd fadere Niels {Jakobsen} ßyndergrd og hustr: og daatter, jens Michels: og hustr: {Maren Pedersdatter}
Begravelse nr. 5994
NOTITS: Begravet i Arnborg Grene 61 år gammel.
20721738.04.04Oluf Nielsen Togsvig? Niels Olufsen ? Niels Olufsens kone Niels olufsen barn Oluf. Døbt Langfredag, Maren Ericks D: bar dend, faderne Othe peder-ßen, [Hans] Christen Peder christensen Anders Erichsen, etc:
NOTITS: Fadder navnene er ukendte i Arnborg sogn, formodentlig kommer de fra et andet sogn.
20731738.04.21?  Peder Jensen  Fød og begraven d 21 Apr: Peder jensen {s barn, således her forstået}. {Peder Jensens barn}.
Begravelse nr. 6066
NOTITS: Ingen passende Peder Jensen set. Barnet selv ville ikke blive kaldet Peder Jensen i kirkebogen på den tid, men "liden søn xxx". Barnet er sikkerlig blevet hjemmedøbt.
20741738.12.14Mikkel Madsen Tornvig Mads Mikkelsen ? Mads Mikkelsens kone Bapt d 14 dec: Matz Michels: barn nafnl Michel jens Rasmussens kone bar dend faderne Thomas {Pedersen} Holt: og hustr {Karen Nielsdatter} Peder jørgens: og hustr {NN Mikkelsdatter} etc.
20751738.12.20Kirsten ?datter Fasterholt? ? Jakobsen ? Jakobsens kone Bapt: d 20 decembr jacobsen hans barn nafnl Kirsten. Hands ßyster bar dend faderne jacob Andersen, Christen {Christensen} Bierre søn og daater etc:
20761739.06.12Maren Thomasdatter Holtum Thomas Pedersen Holtum Karen Nielsdatter Bapt: d 12 jun Thomas {Pedersen} Holt: harn, nafnl Maren Nicolaj {Rasmussen} Schivilds kone bar dend, Peder jørgensen, Nicolaj {Rasmussen} Schivild og broder {Clemmen Rasmussen}, Maren Peders-daatter etc:
NOTITS: Nikolaj Skibbilds kone bærer, vel fordi datteren bliver opkaldt efter hans første kone Maren Nielsdatter, der anses for at være søster til moderen, og som lige er død. Degnen har andre faddere, men som undtagelse her skønnes præsten bedre infomeret (ellers anses degnen som den primære kilde og præsten som afskrivende sekundær). DKB: "D: 14 November Blef Thomas holtdoms baren døbt Nafl: Maren [.....] hustrue bar den faderne peder Jørgensen og hans broder og maren peder daatter". Om præsten med den 12. juni eller degnen med den 14 november har den rigtige dato kan ikke siges.
20771739.06.19Peder Nielsen Gammel Arnborg Niels Jakobsen Søndergaard ? Niels Søndergaards kone Bapt d 19 jun Niels {Jakobsen} ßyndergaards barn udj g Arnborg nafnl Peder , jens Niels: hustr bar dd, Ander {Lauridsen} ßmed og hustr {Johanne Mikkelsdatter} og Nels Syndergds ßøn Zihzel jensdaatter etc:
NOTITS: Degnens version er temmelig anderledes: DKB: "d: 22 dito {November} blef niels Søndergaars baren dø{..} Nafl: peder faderne jens Nielsen og hustru og anders smed og hans Søster og broder." Hans (Niels Søndergaards) søster tages her som Sidsel Jensdatter, hvilket ville sige at han hedder Niels Jensen Søndergaard, men kaldes Søndergaard for at adskille ham fra Niels Jensen også i Arnborg (datter Maren 1732, søn død 1741).
20781739.07.02Anne Jensdatter Gammel Arnborg Jens Nielsen ? Niels Jensens kone Bapt: d 2 jul: jens Niels: barn døbt nafnl Anne faderne Ander {Lauridsen} ßmed, Christen Pedersen, jens Michelsen og hustr {Maren Pedersdatter}.
20791739.09.07Peder Pedersen Gammel Arnborg Peder Larsen ? Peder Larsens kone Bapt d 7 Sept: Peder Lass: barn nafnl Peder Mette Døslund bar dd, Christen Peders: Anders {Lauridsen} smed og hustr {Johanne Mikkelsdatter} vare fadere it: Christen {Olufsen} Toxvig og pige, jens Lassen etc:
NOTITS: Barnet er den senere så navnkundige Peder Arnborg, der bor i Brande sogn og kan skrive og læse - hans far var skolemester - og hvis underskrift ses på mangfoldige skøder og skfiter. Jens Larsen ses kun denne ene gang, vel fra et andet sogn. Peder Larsen kaldes i skiftet efter ham 1778 Lauridsen.
20801740.01.24Laurids Andersen Gammel Arnborg Anders Lauridsen Smed Johanne Mikkelsdatter Bapt: d 24 janv: Anders {Lauridsen} smeds barn, nafnl Laurits. jens Niels: kone bar dend faderne jens Michels., Niels ßyndergrd og hustr Christen Peders: jens Michels: daat: {20, Ellen Jensdatter}.
20811740.03.13Else Sørensdatter Hjøllund? Søren Pedersen ? Søren Pedersens kone {DKB:} d: 13 Marstinus 2. Blev Søren peders baren døbt naflig Else Jomfru {Christiane} Lund bar dend faderne Christen Jachopsen og jens Mechelsen hustru {Maren Pedersdatter} og daatter {Ellen Jensdatter} bent pedersen Jens ollesen.
NOTITS: Præsten skriver ikke det hele af. PKB: "Bapt. d 12 Mart. søfren Pedersens barn døbt nafnl else, Christiane Lund bar dend faderne Christen jacobsen Jens Mich: og hustr etc:"
20821740.03.17Søren Christensen Kirkegaard Christen Jakobsen ? Christen Jakobsens 1. kone Bapt: 17 Mart: Christen jacobsens barn nafnl Søfren Johanne Søfrensd: bar dd, Marquor {Nielsen} tovdal og hustr jens michelsens daatter {20c, Ellen Jensdatter} jens Matzen.
NOTITS: DKB: "d: 17 Mars: blev Christen jachopsen baren døbt Nafl: Søren Johanne Sørensdatter bar den, faderne Marku todald og hustru og jens Mechelsen daatter."
20831740.03.27Else Christensdatter Togsvig Christen Olufsen Togsvig ? Christen Olufsen Togsvigs kone Bapt: d 27 Mart. Christen {Olufsen} Toxvig barn nafnl Else, [hands] Kones syster bar dend faderne Peder ßmed og hds pige, jens Michelsen og daatter etc.
NOTITS: DKB: "d: 27 mars: blev Christen {Olufsen} toxvigs baren døbt Nafnl: Else hendes søster bar dend fadere peder Smed og hans Pige og jens Mechelsen og daatter {20c, Ellen Jensdatter} og hendes broder."
20841740.04.06Maren Nikolajsdatter Skibbild Nikolaj Rasmussen Maren Bapt d 6 Apr: Nicolaj Ramuss: barn nafnl Maren, hendes syster bar dd, faderne jens Michelsen og daatter {20c, Ellen Jensdatter}, Maren Thomasdaatter Niels Thomasen etc:
NOTITS: DKB: "{.... beskadiget} April blev [...kulaes] baren døbt nafl: Maren faderne Hans Rasmussen og Jens Mechelsen og Niels thomassen og henne Søster bar den." Moderen Maren dør i barselsseng, begraves 5 dage efter dåben.
20851740.09.18Mikkel Pedersen Holtum Peder Jørgensen ? Mikkelsdatter Bapt d 18 7br Peder jørgens {21c, den yngre} barn nafnl Michel, faderne jørgen {Pedersen} Sandfelds hustr {Ane} bar dd Thomas pedersen jørgen {Pedersen} Sanfeld peder jørgensen {26c, den ældre} og syster.
NOTITS: DKB: "d: 18 September Blev Peder Jørgensen barn døbt nafl: Mechel Jøren {Pedersen} Sanfelds hustru {Ane} bar dend faderne thomas Pedersen og hustru og og broder {Peder Jørgensen?} og Lars Jørgensen." Peder Jørgensen den Yngre i Holtum, Peder Jørgensen den Ældre i Store Sandfeld, Brande og Lars Jørgensen er sønner af Jørgen Pedersen Sandfeld af Store Sandfeld, Brande, som er direkte nabo til Holtum.
LINK: Store Sandfeld, Brande
20861740.10.07Peder Jensen Kirkegaard Jens Mikkelsen Maren Pedersdatter Sepult: eodem die {7. okt.} jens Michels: barn ßom var hiemdøbt nafnl Peder.
Begravelse nr. 6075
NOTITS: Moderen Maren Pedersdatter døde samme dag i barselsseng. DKB: "Datum dito {7. okt.} døde barnet Peder Jensen som gud var lofvet for sin [....]"
20871741.04.03Maren Jensdatter Hjøllund- Lille Jens Pedersen ? Jens Pedersens kone Bapt: Fer. 2 pasch jens peders: barn af Lil Hiølund Nafnl Maren [...] Niels hiølunds kone bar dd faderne jens {Pedersen} skræder og hustr, Peder skræder og hustr. etc:
NOTITS: Hjemmedøbt først, se DKB: "d Anden paaske dag da blev Jens pedersen baren døbt nafl: Maren som blev hiem døbt for Sin Svaghed skyld udi hiølund." Der er to Jens Pedersener i Hjøllund paa denne tid: denne Jens Pedersen i Lille Hjøllund og Jens Pedersen Skræder i Store Hjøllund.
20881741.04.15Karen Jensdatter Tornvig Jens Rasmussen ? Jens Rasmussens kone Bapt: d 15 Apr: jens Rasmussens barn nafnl Karen jens skræders kone bar dd, faderne Jens Michels: og hustr, jens Søfrens: og Maren jensdaatter etc:d: 15 April Jens Rasmus {... beskadiget} {Ba}ren nafnl karen Jens {beskadiget .......} helsen hustru {beskadiget ........} ed faderne Jens [...............] ensen daatter og S[...] Andersen og Jens [Mech...]
NOTITS: Degnen har delvis andre faddere og bærer. Degnen og præsten kan ikke bringes helt i velklang med hverandre.
20891741.05.02Mikkel Madsen Tornvig Mads Mikkelsen ? Mads Mikkelsens kone Bapt d 2 Maj Matz Michelsens barn nafnl Michel Thomas {Pedersen Holtums} Hust: {Karen Nielsdatter} bar dd faderne, jens Rasmussen og Peder {Jørgensen} Holt: og hustr {? Michelsdatter} etc.
NOTITS: DKB: "d: 2den maj Blev Mas Mechelsen Barn bødt Nafl: Mechel Thomas {Pedersen} Holtom hustru {Karen Nielsdatter} bar dend faderne jens Rasmussen og peder {Jørgensen} Holtdom og hustrue {? Michelsdatter}." Faderen Mads Mikkelsen skrives 1744 af Tornvig, han kunne 1741 være andetsteds.
20901741.06.02Jens Nielsen Grene Niels Thomsen Grene ? Niels Thomsen Grenes kone. Bapt: d 2 jun blev Niels {Thomsen} greens barn døbt nafnl jens, jens bennets: hustrue bar dd, fad jens bennetsen og hands ßøn Hans {Rasmussen} greens hustr etc:
NOTITS: DKB: "d: 2den Juius blev Niels grens baren bødt Nafl: Jens, Jens bensen hustru bar dend faderne hans {Rasmussen} gren og hustru og Jens Mechelsen og daatter {Ellen Jensdatter}."
20911742.01.15Christen Andersen Gammel Arnborg Anders Lauridsen Smed Johanne Mikkelsdatter Bapt: d 15 janv: Anders {Lauridsen} smeds barn nafnl Christen, jens Michelsens kone {Maren Pedersdatter} bar dd Peder Lass: og hustr og pige, Niels ßyndergd og daatter stod faddere etc:
NOTITS: DKB: "d: 18 janv: blev Anders {Lauridsen} Smeds baren døbt nafnl: Christen Jens Mechelsen hustru {Maren Pedersdatter} bar dend faderne peder lassen og hustru og Jens Mechelsen daatter {Ellen Jensdatter}."
20921742.04.10Jørgen Pedersen Holtum Peder Jørgensen ? Michelsdatter Bapt: d 10 Apr: Peder jørgensens barn nafnl jørgen, Lars {Jørgensen} Sandfelds kone {Inger Lauridsdatter} bar dd fad: Michel {Nielsen} holtum Thomas Peders:, Anders {Lauridsen} smeds hustr. Thomas {Pedersen} Holt: pige.d: 10 April blev {.........} Jørgensen {...........} {..}bt nafl Jørgen Sa[..]feld hustrue Bar dend faderne Michel {Nielsen} holtdoms og thomas pedersen og Anders {Lauridsen} smed og Thomas pige.
NOTITS: . Lars Jørgensen Sandfeld er faderens bror. Michel Nielsen er moderens far. Degnen og præsten er uenige om hvem si kuen bår. Da han er opkaldt efter bedstefaderen Jørgen Pedersen Sandfeld, ville det være mest naturligt hvis hans kone bar, hendes navn kendes ikke.
20931742.04.22Inger Jensdatter Gammel Arnborg Jens Nielsen ? Jens Nielsens kone Bapt d 22 Apr: jens Niels: barn nafnl inger, Christen Peders: syster bar dd, fad: Anders {Lauridsen} ßmed og hustr og pige, Anne Amme etc.
Begravelse nr. 6086
NOTITS: DKB: "og samme dag {10 april 1742} Jens Nielssen baren Dø{bt} Enger peder larssen hustru bar faderne Anders {Lauridsen} Smed og Christen peder." Noteres at Peder Larsens kone er Christen Pedersens søster.
20941742.05.20Niels Thomasen Holtum Thomas Pedersen Holtum Karen Nielsdatter Bapt: d 20 Maj Thomas Peders: barn Nafnl Niels. Nicolaj {Rasmussen} Schivilds hustr bar dd faderne Peder jørgens: Nicolaj {Rasmussen} Schivild og broder Peder jørgens: hustru etc:
NOTITS: DKB: "d: 20 May blev thomas {Pedersen} holtdom baren døbt nafl: Niels Neohklai hustrue bar den faderne peder Jørgensen og hustrue og Neohkulai og broder og Søs."
20951742.06.05Maren Jensdatter Kirkegaard Jens Mikkelsen Maren Pedersdatter Bapt: d 5 jun: jens Michels: barn nafnl Maren, P. K: bar dend, fad: Dorethe pinvig Anders {Lauridsen} ßmid og hustr {Johanne Mikkelsdatter} hds [...] etc.
NOTITS: DKB: "d: 15 Junius Jens Mechelsen barn døbt nafl: Maren Præ{stens beskadiget} hustru bar dend {........ beskadiget} , Anders {Lauridsen} Smed og hustru hans {Rasmussen} gren og h{....}."
20961742.06.05Jakob Christensen Kirkegaard Christen Jakobsen ? Christen Jakobsens 1. kone Eodem Die {5. juni} døbt Christ: jacobs: døbt jacob. Marqv: {Nielsen} tovdals hustr {Johanne Sørensdatter}, Fad: Hans {Rasmussen} gren, Niels Thomesen og hustr hds pige etc.
Begravelse nr. 6364
NOTITS: DKB: "samme dag {15 Juni} Christen Jachopsen baren Døbt Nafl: Jachop Johanne Søren Daatter bar den faderne, Søren Olles og Niels Søndergaard og hu{...}." Her findes navnet på Marquor Nielsen Tovdals kone: Johanne Sørensdatter.
20971742.07.22Dødfødt Gammel Arnborg Niels Jakobsen Søndergaard ? Niels Søndergaards kone Sepult d 9 dom Trinit Niels {Jakobsen} Syndergds barn, ßom var død fød.
Begravelse nr. 6084
20981742.08.12Inger Thøgersdatter Hjøllund- Store Thøger Sørensen Hjøllund Mette Larsdatter Bapt d 12 dom p Trinit: Thøger Søfrensens barn nafnl enger, jens {Jørgensen} Harreschovs hustr {Mette Andersdatter} bar dd, faderne jens Michels. og hustr Laz {Olesen} hiølund oluf Lassen og Hustrue {Anne Sørensdatter}.
NOTITS: DKB: "d 12 søndag i trinta[..] blev Tøger hioll[..] baren døbt nafl. Enger, Jens {Jørgensen} hareSkof hustrue {Mette Andersdatter} bar dend faderne Jens Mechelsen og hustru og Las ollesen."
LINK: Lundenæs og Bøvling amter Skifteprotokol nr. 150 for Jens Jørgensen Harreskov.
20991742.11.18Anna Mikkelsdatter Togsvig Mikkel Christensen Togsvig Karen Jensdatter Bapt d 26 Dom p Trinit Michel {Christensen} Toxvigs barn nafnl Anna faderen vare Peder Lassen, Christen Birchibech, Las {Christensen} søbyes Datter {Anne Mikkelsdatter} Matz hiølund, Anne shyttes.
NOTITS: DKB: "d: 26 Søndag i tri Blev Mechel {Christensen}Toxvigs baren døbt Nafnl Ann[.] {.........} [...ster] bar den fad Peder larsen og Hustru berche berch og Las Søbye daatter og Mette hiølund."
21001743.04.21Anne Jensdatter  Jens Christensen Pindvig ? Jens Pindvigs kone Bapt: d 21 Apr: Jens {Christensen} Pindvigs barn Nafnl Anne, jens {Pedersen} skræders kone bar dd faderne jens Mich: og hustr, Christen jacobs: Christen peders: Maren Jensdaatter Kirsten Pedersdaatter.
NOTITS: DKB: "d 2[1] April blef Jens {Christensen} pinvigs barn fød Nafg: Anna Jens {Pedersen} skreders Hustru bar den fader Jens Mechelsen og Christen Jacobsen og Christen Pedersen og Maren Jensdatter og Kirsten Pedersdatter." Pindvig ligger i Skarrild sogn, hvor Jens Christensen bor i skattemandtallet 1743, så der er vel tale om en "forkert" indførsel i Arnborg kirkebog. På den anden side er alle fadderne fra Arnborg, hvilket kunne tyde på, at Jens Pindvig boede i Arnborg.
21011743.05.19Margrethe Olesdatter Hjøllund- Store Ole Larsen Anne Sørensdatter Bapt d 19 maj oluf Lassen nafnl Mag[grethe] Mette Lasd bar dd, Fad. Las {Olesen} Hiølund Thøger {Sørensen} hiølund, Peder Lassen og hustr:
NOTITS: DKB: "d 19 Maiius blef Olle Lassens barn døbt Navlg Magrete, Mette lasdat bar den." Se daab #2109, hvor moderen identificeres fordi degnen skriver hendes navn og præsten hendes mands.
21021743.06.14Maren Olufsdatter Birkebæk Oluf Pedersen Birkebæk ? Oluf Pedersen Birkebæks kone Bapt d 14 jun oluf birchibech barn nafnl Maren Michel {Christensen} Toxvigs kone {Karen Jensdatter} bar dd, faderne Christen Thomesen, Michel [...flens] {Harreskov}: Maren shytte Lauritz {Jørgensen} Skræders hustr
NOTITS: DKB: "d 14 Juni blef Lille {..........} barn døbt [.....] Toxvig koene bar den faderne Christen Tom[...]sen og Mekel Hare[....] og Maren skøt og Lauris skreder Hustru."
21031743.10.14Maren Lauridsdatter Hjøllund- Lille Laurids Jørgensen Skræder ? Laurids Jørgensen Skræders kone Bapt: d 14 oct: Lauritz jørgens: barn nafnl: maren Anne Erichsdaatter bar dd, Thomas berchebech og søn, hans gren og hustr etc:
Begravelse nr. 6087
NOTITS: DKB: "d 14 October blev Laur[..] Jørgensen barn Døbt Navlig Maren." Begravet knap en måned gammel.
21041744.02.24Kaspar Andersen Gammel Arnborg Anders Lauridsen Smed Johanne Mikkelsdatter  d 24 Feb: blef Anders Smeds baren døbt naflig Kasper Jens Nielssen og Hustru og Christen Jensen og Jens Mekelsen Daatter bar den.
NOTITS: PKB: "Bapt: d 24 febr: døbt Anders ßmeds barn Nafnl Kasper jens Niels. hustr bar dd, fadere Christen peders:, jens Michels: og datter etc:" Præsten mener Jens Nielsens kone bar, degnen at det var Jens Mikkelsens datter, den sidste er her antaget.
21051744.04.14Niels Pedersen Gammel Arnborg Peder Larsen ? Pedersdatter Bapt d 14 Apr Peder Lass: barn Nafnl Niels Helvig Arnb bar dd, faderne var [gjøde] Peders:, Anders smeed, jens Niels: Niels [Jacob]sen og hustr etc.
NOTITS: DKB: "d 14 April Peder Lassen barn Døbt Navlig Niels."
21061744.10.02Jørgen Lauridsen Hjøllund- Lille Laurids Jørgensen Skræder Maren Eriksdatter Bapt d 2 oct: laurits jørgens. barn Nafnl jørgen, Anne [Erichs]daatter bar dend hans Rasmussen og hustr. {Maren Thomasdatter} Niels {Thomesen} grene og hustr etc:
NOTITS: DKB: "d 2 october Lauris Jørgensen Barn døbt Jørgen." Moderens navn Maren Eriksdatter fra Kaae "Fæster og Husbonde" s. 43 fra året 1747. Bæreren Anne Eriksdatter er moderens søster, se skifte efter denne søn Jørgen Lauridsen i Sinding, 1764 Hammerum, Brejl.
21071744.10.20Rasmus Jensen Tornvig Jens Rasmussen ? Jens Rasmussens kone Bapt d 20 oct: jens Rasmuss: barn Nafnl Rasmus. Nicolaj Schilvild kone bar dd, faderne vare Jens Skræder og hustr: Thomas Holt, og hds pige etc:
21081744.09.03Maren Thomasdatter Birkebæk Thomas Jespersen Birkebæk ? Thomas Jespersen Birkebæks kone Bapt d 3 Sept: Thomas [Bbech]s barn Nafnl Maren, Anne [Erichs]dat bar dt, fadere vare, Kirsten birchebech oluf birchebech og hustr etc.
NOTITS: DKB: "d 6 Sep: Thomas berke beks Barn døbt navlig Marn."
21091744.09.20Anne Lisbeth Thøgersdatter Hjøllund- Store Thøger Sørensen Hjøllund Mette Larsdatter Bapt: d 20 Sept: Thøger hiøl: barn Nafnl Anne Lisbeth, oluf Lassen Kone bar dd, faderne jens skræder og hustr jens Nielsen Thøgers pige etc:
NOTITS: DKB: "d 20 Sept: Tøger Sørensen barn døbt Navlig Anna Lisbet Anna Sørrensdatter bar den og 5 fader." Her identificeres Oluf Lassens kone som Anna Sørensdatter.
21101744.11.02Peder Sørensen Gammel Arnborg Søren Olufsen ? Søren Olufsens kone Bapt: d 2 Nov: Søren olufs: barn nafnfl Peder, Niels jacobs: Hustr Niels jacobs Niels jacobs: ßøn Peder Lassen og pige stod fadere og Søren olufs: ßyster bar dend etc:
NOTITS: DKB: "d 2 novemb: Sørren Ollesen barn naflig peder og hans søster bar den."
21111744.12.25Christen Mikkelsen Togsvig Mikkel Christensen Togsvig Karen Jensdatter Paa juele dag Døbt Michel Toxvigs barn Nafnl Christen Thomas Birchibechs hustr bar dd Christen Pedersen, Oluf birchibech og hustr: Anne Erichsd. var fadere.
NOTITS: DKB: "Paa Julledag blef Meckel Christensen barn døbt Navlig Christen thomas berke bech Hustru bar den og 5 fader." Begravet 1809.
21121745.02.10Karen Christensdatter Birkebæk Christen Pedersen Birkebæk Anna Birkebæk Bapt: d 10 febr: Christen birchebechs barn nafnlig Karen Thomas Bbechs hustr bar dd fadere Oluf birchebech og hustr, Christen Pedersen og Niels Syndergaard etc: og daatter.
NOTITS: En Karen Christensdatter af Birkebæk gift 1777 i Arnborg med Jens Christensen, Lilleholm, Brande.
21131745.02.25Inger Jensdatter Gammel Arnborg Jens Nielsen ? Jens Nielsens kone Bapt d 25 febr: jens Niels: barn udj g Arnb: nafnl inger. Sl. Herretzfogets carl Christophers bar dd, faderne var Anders ßmed Niels syndergd og hustr og daatter Peder Lass: pige etc:
21141745.04.19Kirsten Madsdatter Tornvig Mads Mikkelsen ? Mads Mikkelsens kone Bapt d 2 Paaske dag Mads Micekelßen barn døbt nafnlg Kirsten Jens Rasmussens hustrue bar dd fad jens Rasmussen Thomas {Pedersen} holtum og Niels {Jakobsen} Søndergaard og Jens.
NOTITS: DKB: "d 2 paaske dag blev Mads Mikelsen barn døbt Naflig Kirsten Jens Ras{........} Hustru bar d[...] [.....................] og Thomas Holdom [....] Niels Sønderg[...] Jens Mekelsens datter."
21151745.04.25Lars Pedersen Gammel Arnborg Peder Larsen ? Peder Larsens kone Bapt d 1 Søndag Efter Paashe Peder Lassens barn døbt Nafnl Las [Marie] {Maren} folager bar dd fader, Christen Pedersen og Anders Smed og hustrue og jens Nielssen.
NOTITS: DKB: "d 1 Søndag Efter paaske blev peder Lassen barn døbt Naflig Las Maren folager bar den fader Christen pedersen og Anders ßmed og Hustru og Jens Nielsen h[.....]." Bæreren kaldes også tidligere i kirkebogen for Maren Folager.
21161745.06.20Margrethe Thomasdatter Holtum Thomas Pedersen Holtum Karen Nielsdatter Bapt d 1 Søndag i Trinitatis Thomas Holtoms barn døbt Magrete Nicolau Hustrue bar dd fad peder Jørgensen og hustrue og Jens Michelsen.
NOTITS: DKB: "d 1 søndag i trinitades blev Thomas Holtoms barn døbt Magrete Nekunikaj Hustrue bar den fader Peder Jørgensen og Hustru og Jens Meckelsens datter."
21171745.10.22Niels Jensen Gammel Arnborg Jens Nielsen ? Jens Nielsens kone Bapt d 22 October Jens Nielsens barn døbt navnlig [Niels] og hans Moster bar dd faderne Niels Hiøllund og hustrue og [B....] sh{ostu]s Datter.
NOTITS: DKB: "d 22 october blev Jens Nielssen barn Døbt Nafn. Niels hans moders Søster bar den fader Niels [......] og Hustru [.....]."
21181745.11.15Niels Christensen Kirkegaard Christen Jakobsen ? Christen Jakobsens 1. kone Bapt. d 15 November blev [Christen] Jacobsens barn døbt Niels Præstens Kone bar dd fader Niels Syndergaars datter og Jens Michelsens Datter og Hans Groeens og Hustrue.
NOTITS: DKB: "[.................] [.....] barn døbt Navlig Niels Præstens Hustru bar den fader Neils ßøndergaards datter og jens Mechelsen datter og hendes Moder og hans grens Hustrue."
21191746.04.11Jens Jensen Kirkegaard? Jens Ibsen ? Jens Ibsens kone Bapt: d 2 Paaske dag Jens Jbssen barn døbt kaldet Jens
Begravelse nr. 6098
NOTITS: DKB: "d 2 Søndag Efter paaske blev Jens Jbsen barn døbt navlig Jens Chresten Jacobsen Hustru {bar} den fader jens Mekelsen og Jens Rasmussen Hustru og Thomas gren og Niels g H."
21201746.05.29? Birkebæk Christen Pedersen Birkebæk Anne? Birkebæk  d 29 Maii Mette Lasdatter af Hiøllun og samme dag Anne berchehech barn {PKB:} Sepulti d 2 Juniis Tøger Sørenßen af hiøllund og samme dag Christen berches beches Barn.
Begravelse nr. 6095
NOTITS: Hjemmedøbt sandsynligvis, begravet fem dage efter moderens død i barselseng.
19941746.07.01? Andersen Hjøllund Anders Hjøllund  {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: ' d: 2 javaruis døde sl: Anders Hiøllund søn..'}
Begravelse nr. 6136
NOTITS: Dato ganske arbitrær. Han har en anden søn Peder, men han ses at leve indtil 1812.
21211746.11.01Lars Andersen Gammel Arnborg Anders Lauridsen Smed Johanne Mikkelsdatter Bapt: d 1 November blev Anders {Lauridsen} Smeds barn døbt Navnl Las, Peder Lassens hustru bar dd fad Jens Nielsen og Jens Mikelßen datter {26, Ellen Jensdatter} og Maren Jens Datter. {..} 1 November Blev Anders {..}eds Barn døbt navlig Las fader peder Lassen og Hustru og Jens Nielssen og Jens Mekelsen datter og Maren Jens datter.
Begravelse nr. 6114
NOTITS: Begravet to år gammel.
21221747.01.14Inger Mikkelsdatter Togsvig Mikkel Christensen Togsvig Karen Jensdatter Bapt: d 14 Janvari Mekel Toxvigs barn Døbt nafnlg Enger og hans huus Kone bar dd fad: Peder Lassen og Thomas hansßen og Maren peders Datter og Maren [..nstens] Datter og Thomas Pederßen. 'd 14 Janvi: blev Mekel {......} barn døbt navlig {........} og [...s] [....] Larsen og Thomas [......] Maren pedersdatter og [.......] Chrestensdatter og Thomas [.....]sens Lel datter.'
21231747.05.14Maren Christensdatter Gammel Arnborg Christen Pedersen Maren Jørgensdatter Bapt: d 14 Majus Christen Pedersen barn døbt nafnl Maren Las Søybys hustru bar dd fad las Siøbyes og Datter Jens Nielsßen og Peder ladßens hustru. 'd 14 Majus Christen Pederßen baren Navlig Maren las Søybye hustru bar den faderene Las Søybye og hans datter jens Nielssen og Peder Lassen og hustru.'
NOTITS: Christen Pedersen gift 1743-46.
19961747.06.24Navnløs 1 Hjøllund Anders Hjøllund  {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 1 Jullig Anders Hiøllunds 2de Børen {1}.'}
Begravelse nr. 6101
NOTITS: Dato omtrentlig.
19951747.04.26Navnløs 2 Hjøllund Anders Hjøllund  {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 1 Jullig Anders Hiøllunds 2de Børen {2}.'}
Begravelse nr. 6102
NOTITS: Dato omtrentlig.
21241747.07.02Niels Christensen Fasterholt Bjerre? Christen Christensen ? Christen Christensens kone Bapt: d 2 Julli Cresten Cristenßen barn Døbt navnlig Niels og Cresten Ladßen hustru bar dd fad Cresten Cristensen og Hustru Cresten Datter. 'd 2 Jul Chresten Chrestensen baren døbt Navlig Niels og faderer.'
Begravelse nr. 6103
NOTITS: Fasterholt Bjerre er det eneste sted med en Christen Christensen.
21251747.11.26Christen Madsen Tornvig Mads Mikkelsen ? Mads Mikkelsens kone  Bapt: d 26 November Mads MekelsSen barn Døbt Nafl Cresten gl Cresten Møller {ca. 3 bogstaver, rand beskadiget} [.utru] bar dd fad jens Meckelsen {ca 5 bogstaver, rand beskadiget} Cresten Jacobsen og {resten mangler}.'d 26 Novem Mas Mechelsen baren Chresten [gl:] Chresten Møllers Hustru bar den faderne Jens Mekelsen og Hans datter og Chresten Jacobsen og hans Karel og Else Pinvig.'
21261748.01.14Else Christensdatter Kirkegaard Christen Jakobsen ? Christen Jakobsens 1. kone Bapt: d 14 Janv. cresten Jacobsen barn Døbt Else Palis hustru bar dd fader Jens Mekelssens hustru og Datter og jens Pinvig kone Jens Olleßen.
Begravelse nr. 6170
NOTITS: DKB: "d 14 Janvari blev Chresten Jacobsen Navlig Else, Palis [.......] bar den faderne {............} {.........} Jens Pinvigs koene [......] Mechelsen datter og [..... .....] og Chresten [.........] Mads Mekelsen."
21271748.02.25Anne Christensdatter Birkebæk Christen Pedersen Birkebæk Anne? Christen Pedersen Birkebæks kone Bapt: Fastenlavens Søndag Cresten Pedersen {Birkebæk} barn nafnl Anne Thomas PederSens hustrue bar dd fad Peder ladsen Mekel toxvigs Datter og Cresten Jacobsen pige og Jacob Nielsßens A.
NOTITS: DKB: "Paa fastelavns ßøndag Blefe Chresten Pedersen Barn Døbt navlg Anna, Thomas Berche Beches Hustru faderne peder Ladsen jacob Nielssen Mechel Chrestens: Datter Christen Jacobs: Pige." Se begravelse #6094, hvor præstens og degnens kirkebogsindførsel viser at det drejer sig om Christen Pedersen i Birkebæk.
21281748.04.10Dødfødt Hjøllund Jens Nielsen  Sepult: d 2 dito i fast jens Nielssßen barn Dødt født A. DKB: d 2 dito Jens Nielsen barn død født udi hiøllund.
Begravelse nr. 6106
21291748.07.10Maren Andersdatter Hjøllund Anders Hjøllund ? Anders Hjøllunds kone Bapt. d 10 Julius Anders Hiøllund døbt navl Maren Maren Mortens datter bar dd fad: Chresten Chrestensen og Olle Mins og Jens skræder og hustru Jens Mekelsßen datter.{DKB: d 20de Julius blev Anders hiølund døbt navl: Maren Maren Mortensdat bar dend, faderne Christen Chrestensen og Olle mins og Jens skreder hustru jens mechelsen datter {......}sen [...sen] d[..].
21301748.08.11Edel Christensdatter Hjøllund- Store Christen Christensen Else Nielsdatter Bapt: d 11 Aguestini Chresten Chresten barn døbt Naf. Edel Jens Jørgensen hustru bar dd fader Peder Jørgenßen og Jens Jørgensen og Jens skræders hustru og Las Chrestensen og søster.{DKB: d 11 Agusti blev Chresten Chrestensen af staare hiøllund hans baren døbt nafl: Edel Jens Jørgensen hustrue af hareskof bar dend, faderne peder Jørgensen og Jens Jørgensen og skreders hustrue og las Chrestensen og søster af hiøllund.}
LINK: Skifte #215 og andre.
21311749.02.16Mikkel Madsen Tornvig Mads Mikkelsen ? Mads Mikkelsens kone Paa fastelauns Søndag blev Mads Meckelsen baren døbt navnlig Meckel Jens Meckelsens hustru bar den faderne Chresten jacobsen og Niels gren og Thomas Hanssen og Jens [Jbßsens] hustru og Jens Meckelsens Datter. d. Paa fastelavns ßøndag blev mads meckelsßen baren Døbt navlig Meckel, Jens Mekelßen Hustru bar dd fad. Chresten Jacobsen og Niels gren ogThomas Hansßen og Jens Jbßen Hus[....] [.....] Mec{............}.
21321749.03.12Mette Christensdatter Tovdal Christen Poulsen Bodil Christensdatter d: 4 Onsdag i fastet blev Chresten Pouelsens baren døbt Nafnlig Mette jens Mieckelsens hustru bar den fadere Chresten jacobsen og søren Ollesen og Jens Meckelsens Datter og Niels Gren og Thomas.{...} ons dag i Fasten blev Chresten Pallesen baren Døbt Nafl: Mette, jens Meche hustrue bar og Chresten Jachopsen og Søren Olle og Jens Mechelse daatter, Niels gren og hans gren [søn].
NOTITS: Søren Olesen ses i 1744 at faa et barn Peder baaret af en søster NN Olesdatter. Se sidste fadder: præsten har Thomas og degnen Hans Grene søn, det er altsaa Thomas Hansen *1729.
21331749.05.11Morten Jensen Hjøllund Jens Nielsen Maren? Mortensdatter d 5 te søndag eftter Paaske blev jens Nielssens baren døbt navlig Morten Præstens Datter bar den fader Anders og hustru og Kirsten Mortensdatter og Niels Sønder gaard Søn og Søster. d 5te Søndag efter paaske blev jens nilsen baren udi hiøllund døbt Moten præsten datter bar dend, faderne Anders og hustru og Kones Søster og niels søndergaar Søn og Søster,
Begravelse nr. 6115
NOTITS: Hjøllund fra begravelsen i juli samme år, 1749. Se dåb #2121 for Maren Mortensdatter, som menes at være Jens Nielsens kone her.
21341749.06.15Karen Christensdatter Gammel Arnborg Christen Pedersen Maren Jørgensdatter Bapt: d 2 Søndag eftter Trinitatis blev Chresten Pedersen af barn Døbt Navlig Karen, Peder Lassens hustru bar dd fader Peder Lassen og jacob pedersens {fejl for Andersen} Pige og Maren Siøbye.Anden Søndag i Trinitaus {.......} blev Chresten [............] Karen peder [....]sen hustru bar dd faderne peder [...]sen, og Jachop Nielsen chresten Peders hustru Jacob Andersen pige og las Søbye daatter.
Begravelse nr. 6150
21351749.06.22Elisabet  Bapt: d. 3 søndag udj Trinitatis blev en fattig baren døbt navnlig Elisabet, Niels Sønders gaard hustru bar dend faderne Mas Mickelsens hustrue og jens meckelsen og hagen af Siøbye og Niels Søndergaard Datter.d. Tridie Søndag udi Tritastus da blev En fattig baren døbt Naflig Elisabet Niels Søngaard hustru bar dend faderne Mas Mechelsen Hustru og Jens Michelsen daatter og hagen af Sønder Søbye og Niels sønder ga Søn [ja]skep.
21361750.03.29Malene Andersdatter Hjøllund Anders Hjøllund ? Anders Hjøllunds kone Bapt: d 1 Paaske dag blev Ander Hiølluns baren døbt nafvlig Malen Laues Binteru[.s] hustru bar den fader Niels hiøllund og Christen Chresten og hustru Maren Mortens datter og Niels Nielsßen af gren.d: første Paaske dag da blev Anders Hiølunds Barn Døbt Naflige Malen, Lauris Amtrup Koene {Margrethe Jensdatter} bar dend faderne Niels Hiølund Chresten Chrestensen og hustru Maren Morten daatter og Niels nielsen af gren.
NOTITS: Laurids Nielsen Amtrup *1697c †1770 Lind, Rind.
LINK: Skifte nr. 20 Lovværge "Laurids Nielsen Amtrup i Lind i Rind sogn".
LINK: Nygaards Sedler: "Laurids Nielsen Amtrup".
21371750.04.05Karen Mikkelsdatter Togsvig Mikkel Christensen Togsvig Karen Jensdatter Bapt 1. Søndag efter Paaske blev Meckels toxviges baren døbt navlig Karen hendes Søster bar den peder Jens Meckel sen og Thomas gren og Maren jens datter og Thomas Pedersens Datter.anden Paaske dag blev Meckel Toxvig baren døbt nafnl Anne dend søster bar den faderen Jens Mechelsen og thomas gren og maren Jens datter.
21381750.06.24Karen Thomasdatter Holtum Thomas Pedersen Holtum Karen Nielsdatter Bapt: d 24 Junius. blev Thomas Holtdoms barn døbt Navlig Karen Nekolai hustru bar den fader Peder Jørgensen og Nekulai M[ad]s Mekkelsen og Peder Jørgensens pige og Jacob fasterholts pige. d: 24 Junius Da blev Thomas Holt dom baren døbt naflig Karen, nechulai hustru bar dend {....} peder {.....}sen Nechulaj {......} [......] hustru og [... ....] gensen pige og Jacob Andersen tienstpig.
Begravelse nr. 6117
21391750.07.07Peder Andersen Gammel Arnborg Anders Lauridsen Smed Johanne Mikkelsdatter Bapt: d: 7 Jullius blev [Anders] {Lauridsen} Smeds barn døbt navnlig Peder Christen Pedersen hustru bar den fader jens Meckelsen og datter {18, Karen Jensdatter} jens Nielssøn og datter Peder Larsen Hustru.d 7de Julius, da blev Anders Smed barn Døbt Nafl. Peder Chresten pedersen hustru bar dend faderne Jens Meckelsen og datter Jens Nielss: og datter Peder Lass: hustr.
21401750.09.29Christen Nielsen Gammel Arnborg Niels Jakobsen Søndergaard ? Niels Jakobsens Søndergaards 2. kone Bapt Paa Sant M[ile]kedag blev Neils Søndergaards døbt navlig Chresten Hans Datter bar den faderene Jens Ollesen og Peder Lassen Hustru og Jacob Nielssen og jens Meckels Datter.Paa sant Me[c]kels Blev Niels Søndergaars baren Døbt naflig Chresten faderne Jens olesen og jachop Nielssen og daatter bar den Appeloene og peder Lassen hustru og Jens meckelsen daater.
21411751.01.01Maren Christensdatter Tovdal Christen Poulsen Bodil Christensdatter Bapt: d 1 janvari blev Chresten Povelsen baren døbt navnlig Maren Jens Nielsßen hustru bar den faderene Jens Me[ckel]sen og Datter Thomas hansen og Sørren pedersen hustru. 1st [........] blev Christen povelsen baren døbt nafnl Maren jens [.....]. hustru i gl Arenborg fadere Jens Mechels: og dat: thomas Hanssen Søren peder hust.
21421751.01.04Karen Christensdatter Kirkegaard Christen Jakobsen ? Christen Jakobsens 1. kone Bapt: d 4 janvari blev Chresten Jacobsen baren døbt navnlig Karen jomfru bisted bar den faderne Sørren pedersen og Chresten povelsen Ellen jensdatter og Else Pinvig.d 4de Janv: blev Chresten Jachopsen baren Døbt Naflig Karen Jomfru Bisted bar faderne Søren pedersen og Christen Povelsen Elen jensda og Else pinvig.
21431751.01.06Niels Christensen Hjøllund- Store Christen Christensen Hjøllund Else Nielsdatter Bapt: Paa hellig trekongers dag blev Chresten Hiøllunds baren døbt: Navlig Niels Jens Hareskovs datter bar dd faderne Chresten Larsen og Jens hiøllund og hustru.Paa hellig 3 Kongers dag, blev Christ Christensen udi hiølund hans baren døbt naflig Niels Jens Jørgensen datter bar dend {....}er Jørgens: og Hust{ru} {......}tejgs Niels hust {......} [er].
21441751.03.25Mette Larsdatter Hjøllund Lars Weilgaard ? Lars Weilgaards kone Bapt: d 25 Martius blev Las Hiøllund baren døbt Navnlig Mette Jens Meckelsen datter bar den fader Neils Søndergaard og Søn Anders Smeds Hustru Niels gren og Hans pige.d 28 Margt ble Las hiøllund baren Døbt nafl: Mette jens Mechels datter bar dend faderne Niels Sønder gaar og Søn, Anders smed hustru, Niels gren Søn Niels, og hans hustrus søster.
21451751.11.21Sidsel Jensdatter Gammel Arnborg Jens Olesen ? Jens Olesens kone Bapt: d 24 Søndag eftter Trinitates blev jens Ollesen baren døbt Navlig Zisßel Niels Søndergaards hustru bar den fad:= Niels Sønderg og Søn Thomas Jespersen og Chresten pedersens pige.d 24 Søndag eftter trintas blev Jens Ollesen baren Døbt navlig Zisßjel Niels Sønder gaards Hustru bar den faderne Niels Søndergaard og Søn Thomas Jespersen Christen pedersens pig og [dolae] Gr[...]ster [.....].
21461751.11.28Johanne Jensdatter Birkebæk Jens Ostersen Johanne Sørensdatter Bapt: d 28 November Jens Ostersen Baren døbt navnlig Joehana Chresten skræders hustru i Kibech bar dd fader Thomas Jespersen og hustru Jacob Nielsen og Pig.d 25 novemb blev Jens osters Baren døbt navl Joehan Chresten skræders hustru i [....] bar den faderne Thomas {..........} Peder Jacob{.........}.
LINK: Christen Ostersen Skræder i Kibæk, Assing.
21471752.08.06Christen Andersen Hjøllund Anders Hjøllund ? Anders Hjøllunds kone d [10] Søndag eftter Trinitatis blev Anders Hiøllund baren døbt Navlig Chresten, Jomfru Anne Liste[t] bar den faderne Chresten Jacobsen Chresten Biere og Jens Hiøllunds hustru og Pige. d 10 Søndag i Trinitates blev Anders hiølund baren døbt Christen præste datter bar dd: faderne Christen Jachobsen Maren Mortens dater Christen biere Jens Nielsen pige.
Begravelse nr. 6126
21481753.01.14Lars Christensen Hjøllund Christen Christensen Hjøllund Else Nielsdatter Bapt: d 2 Søndag eftter hellig tre Konger dag blev Chresten Hiøllund baren døbt navnlig Las Jens Jørgensen hustru bar den fader jens Jørgensen og broder Jens [bjere] datter og Søren Ollesen Hustru.d: 3 Søndag efter hellig træ Kongers dag Blev Christen hiølund baren Døbt Nafl: Las, Jens Jørgensen hustrue bar dend faderne Jens Jørgensen og broder pindvig, helvig Arborg Jens Ibsen dater og gr[..] Jensen, og Christen Olesen.
21491753.01.21Kirsten Mikkelsdatter Togsvig Mikkel Christensen Togsvig Karen jensdatter Bapt: d 3 dito blev Mechel Toxvig baren døbt kaldet Kirsten hendes søster bar den fader Laurids Wolsgaard og jens skræder Jens [Oster]ssen og hustru og Jens Michels datter.d 4de Søndag efter {hellig} træKongers dag blev mechel Toxvigs barn døbt nafl: Kiersten hendes Egen Søster bar hende naflig Beret, faderne Lauris Wolsgaar og jens skræder og Jens ostersen hustru og [Jeps] Jens Mechelsen daatter.
21501753.03.04Anne Christensdatter Tovdal Christen Poulsen Bodil Christensdatter Bapt d 4 Marti blev Chresten Povelsen baren døbt navnlig Anne, Jumfru Christiana Tovdal fad Jens Mechelsen og dater og Jens Nielssen og Maren Niels Datter i gren.d: 4de Marsi: blev Christen Povelsen udj toedald hans baren døbt nafl: anne Præsten datter Chriane bar dend faderne Jens Mechelsen og daatter Søren pedersen Jens Nielssen Niels gren daatter.
LINK: Begravet 1753 Lille Hestlund, Give.
21511753.03.25Dødfødt Tornvig Christen Rasmussen Tornvig  d 25 Martius Chresten Torrenvigs Baren. J Jsu nafn Anno 1753 Døde d: 25 mars Christen Rasmussen baren som var død fød en datter.
Begravelse nr. 6127
21521753.04.15Peder Thomassen Holtum Thomas Pedersen Holtum Karen Nielsdatter {DKB: Paa Palme Søndag blev Thomas {Pedersen} holtdo{m} Baren døbt Nafl{:} peder Ski{.....} [....] dend faderene peder Jørgensen og [....] Jens Nielsen hustrue [...]culai Søn Rasmus [....] gren daatter.Bapt: Paa Palme søndag blev Thomas Holdtoms baren Skivel kone bar den fad Peder Jørgenen Rasmus skivel A:
21531753.04.19Christen Jensen Birkebæk Jens Ostersen Johanne Sørensdatter Bapt: Paa Skiærtorsdag blev {rand beskadiget: Je}ns Ostersen baren døbt Nav{nlig rand beskadiget ...}sten hans søster {Anne/Johanne Ostersdatter} bar dd. {rand beskadiget: fadere} Thomas {Jespersen} berchebech A:Paa skiertaars dag Blev jens Ostersen baren Døbt nafl: Christen hans Søster bar dend fader Thomas {Jespersen} bercheberch med hans datter {Kirsten Thomasdatter} Christen Nielssen {Gammel Arnborg}.
LINK: Oster Jensen, Mosgaard Assings børn.
21541753.05.31Mikkel Christensen Gammel Arnborg Christen Pedersen Maren Jørgensdatter  Paa Christ himmelfa[..] dag blev Christen pedersen Baren udj gl: Arenborg, Døbt Nafl: Meckel, peder lassen koene bar den fader Andreas smed jens N: hustru Klemmen Rasmussen Niels gren [.......]. Bapt Paa Chisti Hemmelfartsdag blev Chresten Pedersen baren døbt Navlig Mechel, fad peder lasßen og Hustru A:
21551753.07.04Ole Jensen Gammel Arnborg Jens Olesen ? Jens Olesens kone  d: 4de Jul: blev Jens Ollesens baren døbt udi gl: Arenborg Naflig Olle peder lassens hustrue bar dend faderne Niels Søndergaar og søn Jachp [.....es] Jenssen og Hustrue tovdald [hu] [....] [....] Mechelsen og daatter.Bapt: d 4 Julli blev Jens Ollesen baren døbt Navlig Olle peder Lasßen hustru bar dd fader Niels Søndergd og hustru A:
NOTITS: "
21561753.07.13Christen Madsen Tornvig Mads Mikkelsen ? Mads Mikkelsens kone DKB: d: 5te Juli Mas Mechelsen baren naflig Christen Peder [.......] hustru bar d[...] faderne Jens Mechelsen og jens {Pedersen} Pendvig hustru og Jens Mechelsen 4de dater {Maren Jensdatter} og [Hans] {Rasmussen} gren søn Thomas {Hansen}.Bapt: 13 Juli blev Mads Mechelsen barn døbt N: Chresten Maren pedersdatter bar dd fad Jens Mechelsen og Jens hustru.
21571753.08.26Anne Nielsdatter Grene Niels Nielsen Grene Maren Jensdatter  d: 26 Augustis Blev Niels Nielssen grene baren Døbt naflig Ann{e} Maren Niels bar dend fa{.....} Niels Thomasen Christen Pedersen af Arenborg Thomas hansen af gren Thomas berchebech hustru peder lassen hustru hans gren datte{r}. Bapt d 26 Augstus blev Niels Nielssen baren døbt Navlig Anne Maren Niels datter bar den fad: Niels Thomassen Chresten pedersen og Thomas Hanssen og Peder Lassen hustru Malen af gren.
21581754.01.01Peder Andersen Hjøllund Anders Hjøllund ? Anders Hjøllunds kone  d: 2 december blev Ander hiølunds Baren døbt naflig Peder og hans søster bar dend faderne Christen {Christensen} {Store} Hiølund og hustru Maren Maatendaatter {Mortensdatter} og Ma[nd]. Bapt: d 1 janvari blev Anders Hiølluns baren døbt Navnl Peder hans Søster bar dd fader Chresten {Christensen} Hiøllund og hustru {Else Nielsdatter} Jens Nielsßen og hustru.
Begravelse nr. 6344
NOTITS: Her må Jens Nielsen og hustru være de samme som Maren Mortensdatter og mand dvs: Jens Nielsens kone er Maren Mortensdatter.
21591754.01.17Inger Larsdatter Hjøllund Lars Weilgaard ? Lars Weilgaards kone Bapt: d 17 Javari blev Las Weielgaards barn født navlig Enger Jumfru Anne Lisbet bar den fader Sørren Olufs og hustru Jens Michelsen og Jens Jørgensen pige.d: 16 Julius [Balrtizar] hiølunds baren døbt Enge [Jaf.] Jomfru Anne [lisbeth] Bar den farenner Sørren O[luf]s og kone Jens Mechelsen og dat Jens Nielssen pige.
Begravelse nr. 6129
21601755.07.06Jens Madsen Tornvig Mads Mikkelsen ? Mads Mikkelsens kone  d: 6te søndag efter Trinetauts blev Mas Mechelsen Baren døbt nafl Søren, Christen toldals hustru bar dend faderne Neils gren Søren pedersen Christen Jacobsen Jens Mechelsen daatter Anne Nielsdat. Bapt d. 6 Søndag eftter Trinitatis blev [....] Michelsens barn døbt naflig Jens Christen [....] Hustru bar den faderne Niels [....] Sørren pederßen Christen [.....] [......] daatter Anne Niels daatter:
21611755.08.31Mathis Jensen Gammel Arnborg Jens Troelsen  d 14 Søndag i tritae blev den uægte barn af gl: Arenborg døbt Naflig Matiis og udlagt til baren fader Jens Trolesen af Fløe udi Brand Sogn. Peder lassen hustrue bar dend thomas gren [.as] fader - Christen Pedersen hustrue, peder lassen, Jens Christensen. Bapt: d 14 Søndag efter Trinitat blev [uægte] [.....] af gammel Arnborg døbt naflig [.......] og udlagt til Barne Fader Jens Troelsen udj Brane Sogn. faderne Peder Jensen Hustru bar dd thomas gren Chresten pedersen hustru peder hansen Jens Christensen.
NOTITS: Moderens navn er ikke angivet.
21621755.09.07Jens Christensen Tornvig Christen Hansen Tornvig ? Christen Hansen Tornvigs kone Bapt: d 15 Søndag Trinitatis blev Christen Hansens barn døbt Nanfl Jens Hans faster bar den faderne Lars [Weilgd] Christeen biere Jens Fløe og [Hus....rd] Karen Jensdaatter. d 15 Søndag i trinitaus Blev Christen TaarenVigs baren døbt nafl: Jens hans faster bar ham faderne las Wilel gaar, Christen bere Jens flø og hustrue Karen Jens daatter.
NOTITS: For Jens Troelsen i Flø, Brande se dåben før denne, #2152. En Jens Troelsen er ikke blevet set i Flø, Brande på den tid.
21631755.12.14Bodil Andersdatter Hjøllund Anders Hjøllund ? Anders Hjøllunds kone  d: 3de Søndag i Advent blev Anders høllund Baren døbt nafnl Bolle, jens Nielsens hustru bar dend. faderne Christen Hiølund Thomas Hannssen Søren Ollesen Hustru Mette Christen Daatter. Bapt: d: 3 søndag i Advent blev Anders Hjøllund barn døbt Nafnlig Boel Jens Nielssen hustru bar dend faderene Christen hiøllund [.ha..des] hands [sees] Sørren Ollesen Hustru Mette Christens daatter.
21641756.01.25Jens Nielsen Grene Niels Nielsen Grene Maren Jensdatter  d: 3die Søndag eftter Hellig TreKonger dag Blefr Niels greenes barn døbt navlig Jens Peder Larssens Hustr bar den fader gammel Niels gren og Thomas berchebech og Thomas Hanssen og Søster og Christen Pedersen hustru.Bapt d: 3 Søndag eftter Hellig Tre kongersdag blev Neils greens barn døbt naflig Jens Peder Larsen Hustru bar den faderne gammel [......] gren og Thomas berchebech og Thomas Hansen og søster og Jens Pedersen hustru.
21651756.02.29Mikkel Christensen Gammel Arnborg Christen Pedersen Maren Jørgensdatter  Paa Fastelavens Søndag, blef Christen pedersen udi gl: Arnborg hans baren døbt nafl: Meckel Johanne {Jensdatter} Sybye {Lars Christensen Søbys kone} bar dend las Christensen {Søby} Jens Nielsen hustru og datter thomas gren og Christen Nielsen.Bapt Paa fastelauvns Sønddag blev Chresten Pedersen i gl: Arenborg hans barn døbt Naflig Mickel Johanne Syøbye bar den Las Christensen Jens [Menter]sen Hustru og daatter tommes gren og Christen Nielsen.
21661756.07.01? Madsdatter Tornvig Mads Mikkelsen ? Mads Mikkelsens kone REKONSTRUKTION fra begravelsen #6144 i 1760: 'd: 19 dito {janvwrius} døde Mas Mechelsen dat 4 a{ar}.'
Begravelse nr. 6144
NOTITS: Ingen datter set født i kirkebogen, der tidsligt kunne passe.
21671756.07.04Poul Christensen Tovdal Christen Poulsen Bodil Christensdatter  d: 3 Søndag i tritas blev Christen povelsen baren døbt Naflig Povel og Jens Nielssen hustru bar dend fader hans gren og Mas Mechelsen og hustru og hans [broder] Christen Jachobs hustru.
21681756.09.19Johanne Nielsdatter Hjøllund Niels Hjøllund Mette Pedersdatter Niels Hjøllunds kone  d:14 Søndag i trintus Blev Niels Hiølund Baaren døbt nafl: Johanne, Jacob drunstrup Hustrue bar dend, faderne Christen penWig og hustrue peder Peders og broder af Felding Christen Elkier.Bapt d: 14 Søndag i trinitat blev Niels Hiøllund Barn døbt naflig Johanne Jacob [Drunstru..] Hustru bar den faderne Christen Pinvig og Hustru Peder Pedersen og Broder og Christen [El]kier.
LINK: BREJL: Drongstrup fra skifte nr 434 i Fjelstervang
LINK: HAMMERUM-HERRED: Drongstrup tråd.
21691756.11.07Jørgen Christensen Hjøllund Christen Christensen Else Nielsdatter  d: 7de November da Blev Christen Hiølund baren døb{.} Nafl: Jørgen, Jens {Jørgensen} Hareskof hustru Bar dend. fadere Jens jørgensen og Lars Mechelsen Else Sørren Datter Jens Nielsen hustru {Maren Mortensdatter} Mas Mechels. Bapt d: 7 Novembr blev Christen Hjøllund barn døbt naflig Jørgen Jens [Harn....] Hustru bar den faderene Jens Jørgensen og Las Michelsen [ellen] Sørrens daatter Jens Nielssen Hustru Mads Michelsen.
NOTITS: PKB: ""
21701757.04.07Søren Jensen Birkebæk Jens Ostersen Johanne Sørensdatter Bapt d: 7 April blev iens Ostersen barn døbt nafli Sørren Michel toxvigs daatter bar den faderne Las {Weilgaard?} Hjøllund olle iensen Christen Nielssen {Gammel Arnborg?} Christen Jachobsen Hustru {Kirkegaard} og Jens Henningsens pige. d: 7de April blef Jens ostersen baren døbt Søren Mechel toxvigs daatter bar dend faderne Lars hiølund olle jensen Christen Nielsen Chri[...] Jackopsen hustru og Jens Henningsen pige.
21711757.07.02Anne Larsdatter Hjøllund Lars Weilgaard Hjøllund Maren Ostersdatter Bapt d: 2 Julii blev Las {Weilgaard} Hiølluns barn døbt nafl Anne, Christen Christensens Hustru bar den faderne Christen {Christensen} Hjølund og Christen Povelsen Else Sørrensdaatter og iens Nielssens daatter. d [.] Juli [Blev ... hiølunds baren Døbt] Anne Christen Christen hustru bar den[.] faderne Christen [...]und og Christen Povelsen Else Sørren daatter og Jens Nielsen daatter.
NOTITS: Moderens navn i FT 1787 Lille Hjøllund.
21721757.12.11Henning Jensen Kirkegaard Jens Henningsen Ellen Jensdatter Bapt d. 11. December blev jens Henningsen barn døbt Naflig Henning faderne [......] Mads michelsen og Hustru Anders {Lauridsen} smed og Hustru {Karen Mikkelsdatter} og Karen [Mi]chels daatter. d 11 Decem Jens Henning Sen baren døbt navlig Henning fader Mas Meckel Sen og hustru Anders smed og hustru Karen Meckel Sen.
21731758.02.04Peder Nielsen Hjøllund Niels Hjøllund Mette Pedersdatter Bapt d: 4 Febru[.]ari blev Niels Hjølund bar døbt naflig peder Chresten {Poulsen} Tovdal Hustru {Bodil Christensdatter} bar den faderne Christen Pindvig og Hustru og Degn søn Thommes Hanssen udj gren Chresten Elkier udj Skarrild. d 4de Februr Blev Niels Hiøllund Baren dø[..] Nafl: Peder Christen Todald hustru baar dend faderne Christen PenWig og hustru og degne Søn Thomas hansen udi gren Christen Elkier udi Skarild.
21741758.03.06Kirsten Christensdatter Fasterholt Bjerre Christen Christensen Bjerre ? Christen Christensen Bjerre den Yngres kone Bapt d: 16 Mars blev Christen {Christensen} Biere barn døbt Naflig kiersten og 5 faderne Christen {Pedersen?} Simmelkiær. d 6 Mars blef Christen Biere baren døbt Na[..] Kierten og 5 fader Christen simmel kier.
NOTITS: Christen Pedersen Simmelkær *1690c †1770 Øster Høgild, Rind en rig og vigtig mand.
21751758.05.20Laurids Jensen Hjøllund- Store Jens Nielsen ? Jens Nielsens kone Bapt d: 20 may blev Jens Nielssen barn døbt naflig Lauridz Sørren Pedersen Hustru bar dend faderne Sørren pedersen Thomas hanssen [Kl]emmen Rasmussen Christen Nielsen. d 20 May da blev jens Nielssen Baren [......S?]taare hiølund Døbt Lauris Søren peders: hustru bar dend faderne Søren pedersen, thomas Hanssen Klemmen Rasmussen Christen Nielsen.
21761758.11.05Arendt Jensen Gammel Arnborg Jens Olesen ? Jens Olesens kone Bapt d: 5t November blev jens Ollesens udi gl: Arenborg hans barn døbt Naflig Arentz Niels Søndergaard daatter bar den fadderne Jens Niels og daa{tter ... rand beskadiget} og Niels Søndergaa{rds ... rand beskadiget} og søn og daatter laurids Andersen. d 5te Nover Blev Jens ollesen udi gl: Areborg hans Baren døbt nafl. Arendt, Niels søndergaard daater bar dend faderne Jens Nielsen og daatter og Niels sønder gaard og søn og dat Lauris Andersen.
NOTITS: Opnævnt efter præsten Arnt Nielsen Bisted i Skarrild- Arnborg sogne, der dør en måned senere.
21771758.11.05Niels Nielsen Grene Niels Nielsen Grene Maren Jensdatter Bapt Samme dag {5t November} Niels {Nielsen} Gren barn døbt naflig Niels og Hans faster bar den faderne gl. Niels {Thomesen} Gren og Thomas hansen og søster Malene {Hansdatter} og Hans Rasmussen gren. Samme dag {5te November} Niels gren baren døbt nafl: Niels og han[..] fster Bar ham faderne gl: Niels gren og thomas hanssen og Søster Malene og hans Rasmussen gren.
Begravelse nr. 6142
NOTITS: Begravet 12.05.1759. Alle faddere undtagen Malene Hansdatter bor i Grene i Arnborg.
21781759.03.22Peder Christensen Gammel Arnborg Christen Pedersen Maren Jørgensdatter Dend 22 Marsis blev Christen pedersen udi gl: ArenBorg hans Baren Døbt nafl: Peder hans Moester {NN Jørgensdatter} bar dend, faderen peder Lassen og hustru {NN Pedersdatter} Jens Nielssen daatter Anne {Jensdatter, Gammel Arnborg}, Anders {Lauridsen} smed {Gammel Arnborg} Søn Lauris {Andersen, Gammel Arnborg} og hans Moster {der bærer NN Jørgensdatter} mand af Sneiberg Sogn. d: 22 Marsi da Blev Christen pedersen baren udi gl Arenborg Døbt Nafl. Peder og hans Moster bar ham faderne lassen og hustru og Jens Nielsen datter og Lauris Anders og hans Morster Mand af Sneiberg Sogn
NOTITS: Peder Larsens kone NN Pedersdatter er søster til faderen.
21791759.04.17Anne Kirstine Christensdatter Tovdal Christen Poulsen Bodil Christensdatter d: 3die Paaskedag Blev Christen Povelsen i todald hans barn Døbt Anne Kirstine jens Nielsens Elsted daatter bar dend faderne Mas Mechelsen thomas Hansen og hends Moster af faster ki[er?] og Mette Jens daatter. Paa 3di Paashe dag da Blev christen povelsen udi todald hans barn Døbt nafl: Anne Kirstine og Jens Nielsen Elsted daatter bar dend, faderne Mas mechelsen og hendes morbroder af faster Kier og Las Jensen thomas hanssen og Mette jens daatter.
NOTITS: Tak til Ruth Neumeister 2018 for rettelse af "hands" til "hends" moster.
21801759.07.24Jens Christensen Hjøllund Christen Christensen Hjøllund Else Nielsdatter  d: 24 Juli da blev Christen Hiøllund Baren døbt nafl: Jens Sl: Jens Jørgensen hustru {Karen Christensdatter, Harreskov, Assing} bar dend faderne peder Jørgensen og Hustru {Maren Larsdatter, Harreskov, Assing} og søn Jørgen {Pedersen} og Jens Mechelsens daatter {Maren? Jensdatter, 20, Kirkegaard} Koene {2. kone} og Niels {Jensen Risbjerg} hareskof {Assing} og jens Nielsens dat {..........} [.....] {Anne?, Gammel Arnborg}.
LINK: Peder Jørgensens kone Maren Larsdatter (Jens V. Olsens sider).
21811759.08.14Margrethe Christensdatter Fasterholtbjerre Christen Christensen Bjerre, den yngre  d: 14 Agustis Blev Christen B[iere] [.h..v..] døbt nafl Magrete Præsten {Christen Clausen Svitzer, Skarrild} Kiærested {Anna Elisabeth Arndtsdatter Bisted} Bar den faderne Jacob Anders {Fasterholt} og Jens Jacobs: {29, søn af Jakob Andersen, Fasterholt} og Niels {Christensen} biere hustru {Johanne Jensdatter} og pige.
21821759.09.15Joahnne Christensdatter Søby Christen Pedersen Anne Mikkelsdatter  søndagen d: 15 Septem Blev Christen Pedersen udi Søby hans Baren døbt Naflig Johanne, Peder lassens hustru bar den, faderne peder lassen Jens Nielsen Hustru Jens Lassen holt christen biers pige, Christen peders Koene og pige. D: 15 septemb; blev Christen pedersen [udj] Søbye hans Baren døbt Johanne peder Lassen hustrue bar dend faderen Peder Lassen Jens fasterholt og hans pige Mette
NOTITS: Degnen og præsten er ikke helt enige om fadderne, her er antaget, at degnen vidste bedre end den nye præst.
21831760.02.17Maren Jensdatter Birkebæk Jens Ostersen Johanne Sørensdatter  Søndagen d: 17 Febr: Blev jens ostersen Baren udi berchebech {Birkebæk} hans Barn Døbt nafl: Maren Las Mechelsen Hustru bar dend faderne Olle Jensen {Pindvig, Skarrild?} Christen Larsen Christen Povelsen Hustru {Bodil Christensdatter} og Jens Nielsen dat Anne Marie {Jensdatter}. d: 17 Februar[..] blev Jens Ostersen udi BercheBech hans barn Døbt nafl: Maren Las Mechelsen hustru Bar dend faderne Olle jens Pinvig Christen Tarp Jens Niels daatter.
21841760.03.30Jens Jensen Kirkegaard Jens Henningsen Ellen Jensdatter  Paa Palem Søndag Blev jens henningsen baren døbt Naf Jens, Præsten Koene {Anna Elisabeth Arndtsdatter Bisted} bar hannem faderne Anders smed og hustru Mas Mechelsen jens Nielssen d. Bert Sørendaatter. Paa Pallme Syindag Jens Henningsen Barn døbt Jens Præsten Konne bar dend fadern Anders smed og hustru Mas Mechelsen og Jens Nielsen dat.
Begravelse nr. 6171
21851760.04.07Christen Nielsen Grene Niels Grene Maren Jensdatter DKB: Paa anden Paashe dag Blev Niels gren Baren Døbt nafl: Christen Christen {Pedersen} Søbyes hustru {Anne Mikkelsdatter} bar dend faderne Christen {Pedersen} Simmel Kier {Øster Høgild, Rind} og thomas hanssen {Grene} og Søster {Malene Hansdatter, Grene} og Peder {?Nielsen} og Niels {Nielsen} grens pige. Paa anden Paahedag blev Niels grens Barn døbt Christen og Christen S[e]mmel Kirge hustru Bar den faderne thomas gren og Syster og peder Nielsen.
21861761.01.04Anne Mari Christensdatter Gammel Arnborg Christen Pedersen Maren Jørgensdatter  d 4de blev Christen pedersen udi gl. ArenBorg, baren døbt nafl: anne mari peder lassen hustru {Maren Jørgensdatter, Gammel Arnborg} bar den faderne peder lassen, og anders {Lauridsen} Smed søn Lauris {Andersen} og Jens Nielsen daatter {22, Anne Jensdatter} og Jens Ollesen Hustru {Gammel Arnborg} og Anne Jens Niels dat {gentagelse}. d: 4de Janvaius Blev Christen Pedersen udj gl. ArenBorg hans barn Døbt Anne Mari Pindvig Las hustru Bar dend faderne Peder Lassen Mads smed Søn Jens Nielsen daatter.
NOTITS: Degnen nævner Jens Nielsen datter to gange, den ene gang med navn: Anne.
21871761.11.06Johanne Nielsdatter Hjøllund Niels Hjøllund den yngre Mette Pedersdatter  Søndagen d: 6te efter Tritat blev Niels hiøl[...] Baren Døbt nafl Johanne Jens Nielssen datter Bar dend faderne Christen penvig Peder Lass [dersen] Jens pedersen og Christen Hiølund hustru jens Hiølund. d: 6te November Blev Niels hiølund Barn Døbt Johanne Jens Nielsen daatter bar dd faderne Christen Pinvig, og hustru.
21881761.11.12Niels Nielsen Grene Niels Nielsen Maren Jensdatter  Søndg d: 12 Novembr blev niels gren bar[..] Døbt Niels Christen {Pedersen} Simmelkiers {Øster Høgild, Rind} pige bar dend, fader Niels {Thomsen} gren thomas {Hansen} gren og Male hans daatter {søster! Malene Hansdatter, Grene} og Mas Mechelsen {Tornvig} Christen Nielsen {Gammel Arnborg}. d: 12 dito {November} Blev Niels grenes barn døbt Niels, Christen [Som...] kone Mas Michelsen, og hustru Christen Nielsen.
NOTITS: Niels Thomsen er faderens far. DKB: ""
21891762.01.20Christen Christensen Tovdal Christen Poulsen Bodil Christensdatter  d 2[.] Janvaris blev Christen {gennemstreget: Jacobsen} povelsen hidttelse barn fød Christen Jens Nielssen udj gl: Arenborg hans daatter {Anne Jensdatter} bar dend. faderne Mas Mechelsen {Tornvig} Thomas {Hansen} gren og Søster Malene {Hansdatter, Grene}. d: 20 Janvaius Blev Christen Povelsen udj todald hans Baren Døbt Christen Jens Nielses daatter Bar den faderne Mas Mechelsen Thomas gren og ha{n}s søster Maleene.
Begravelse nr. 6162
NOTITS: Hittebarn?!, det ville betyde at Christen Poulsen og Bodil Christensdatter ikke er forældrene. De to faar børn før og efter dette aar, saa det var ikke umuligt for dem at faa børn. Naar de accepterer et hittebarn, skulle man tro en kvindelig slægtning eller ægtemanden er involveret.
21901762.05.09Anne Kirstine Christensdatter Fasterholt Christen Christensen? Fasterholt Johanne Christensdatter  d 9 May Blev Christen {?Christensen Fasterholtbjerre} fasterholt hans baren Døbt Anne Kirstine Jens Jacobsen hustru {Johanne Madsdatter} Bar dend faderne Jens Jacobsen Christen Jacobsen {Kirkegaard} og Søn Søren {22, Christensen}. d: 9 May Christen fasterholt hans dat Anne Kierstin Jens jacobsen hustru Bar dend faderne jens jacobs Jacob Christensen Ved Kierchen.
Begravelse nr. 6191
NOTITS: Begravet tretten år gammel. Problem om dette er Christen Christensen Fasterholtbjerre, for ingen Christen set i Fasterholt. Degnen har vel forkert Jacob Christensen i stedet for Christen Jakobsen, som passer.
21911762.05.20Christen Christensen Hjøllund- Store Christen Christensen Hjøllund Else Nielsdatter  d: 20 May Christen {Christensen} høllund søn Christen og gl: peder hesselvigs {Skarrild, voksen i 1743} hustru Bar dend faderne peder Jørgensen {Harreskov, Assing} og peder Sørensen af hiøllund og Sl. Jens {Jørgensen} harreskof {Assing} hustrue {Karen Christensdatter} og peder hesselvig daatter Maren {Pedersdatter}. d 20 May Blev Christen hiølund Barn døbt Christen Peder fasterholts koene Bar den faderne peder Sørensen gl: peder hesselvig og daatter Mas Mechelsen hustr.
NOTITS: Da præsten er ret ny, tages degnens kirkebog som rigtigere.Peder Hesselvig er ikke Peder Nielsen Øvig i Hesselvig, som kun er 32 år, men hans forgænger Peder Hesselvig nævnt i skattelisten 1743. Jens Jørgensen i Harreskov død 1758.
21921762.09.01Karen Christensdatter Gammel Arnborg Christen Nielsen den Ældre Anne Henningsdatter REKONSTRUKTION udfra begravelse #6161 i 1763: 'Christen Nielsens Karen udi gl: Arenborg udi sin første alder 17 ug.' d: 4de janv døde Christen Nielsen barn udi Aren Borg udi hans alder ... 17 ugr.
Begravelse nr. 6161
21931762.10.01Anders Jensen Birkebæk Jens Ostersen Johanne Sørensdatter REKONSTRUKTION udfra begravelse #6160 i 1762: 'd: 24 December Døde Jens ostersens Søn udi hans korte alder - 10 ugr.' 'd 24 Decber døde Jens ostersen Søn Anders udi hans som er kort - 10 ugr'
Begravelse nr. 6160
21941762.10.15Anne Kirstine Nielsdatter Fasterholtbjerre Niels Christensen Johanne Jensdatter REKONSTRUKTION udfra begravelse #6159 i 1762: 'd: 2 dend November [døde] Niels Christensen [datter] Anne Kirstine. udj hindes alder --- 2 uger'
Begravelse nr. 6159
NOTITS: Begravet to uger gammel.
19931763.02.28Anne Kirstine Jensdatter Fasterholt Jens Jakobsen Johanne Madsdatter d 28 Februs Blev Jens Jacobsen udi Faster holt hans Baren Døbt Nal: Anne Kiertin Christen bere kone Bar dend Faderne Christen {Christensen} Bere {Bjerre den Yngre} Niels {Christensen} Bere og hustru {Johanne Jensdatter} Anne Marie Jens Daatter.
NOTITS: Degnen har indført denne dåb i Skarrild ikke i Arnborg kirkebog, hvor den hører hen.
LINK: Degnen affotografering.
21951763.09.14Henning Christensen Gammel Arnborg Christen Nielsen den Ældre Anne Henningsdatter  d 14 septembr Christen Nielsen udi gl: Aren Borg hans søn Døbt henning og hans Moster {NN Henningsdatter} Bar ham, faderene Niels jacobsen {Gammel Arnborg} og hustru {Maren Jensdatter} og Søn {Christen? Nielsen} og daatter {Mette Nielsdatter} peder lassen søn peder {Pedersen kaldet Arnborg senere i Brande By}. d 14 September Christen Nielsen Baren udi gl: Aren Borg døbt hos mig, hans Moster Bar den faderne Niels Jacobsen peder lassen søn peder.
NOTITS: Præsten glemmer barnets navn.
21961763.09.26Anders Jensen Birkebæk Jens Ostersen Johanne Sørensdatter  d 26 septembr: jens ostersen Berche Bech hans Baren Døbt Anders peder Lassens Koene bar dend faderne Mas Mechelsen og hustru Lauris Andersen Jacob Christensen ved Kirchen Jens ostersen pige.
21971763.11.01Jørgen Christensen Gammel Arnborg Christen Pedersen Maren Jørgensdatter  Paa alle hellegn dag Blev Christen pedersen Baren Døbt Nafl: Jørg{..} peder lassen hustrue bar dend faderne Jens Nielsen Ander {s Lauridsen} smed h[...] Søn {Laurids Andersen} og pige Mette. d: 1 november Blev Christen pedersen udi gl arenborg hans Baren døbt Jørgen peder lassens koene Bar dend
21981763.11.01Niels Jensen Kirkegaard Jens Henningsen Ellen Jensdatter  Samme dag Blev Jens Henningsen ved kierche gaarden og hustru {Ellen Jensdatter} Søster {Karen Jensdatter} bar dend faderne og barnes nafn er Niels faderne Mas Mechelsen hustru, Niels syndergaars søn peder {Nielsen, Gammel Arnborg}. Samme dag Jens Henningsen Baren Ved kierchen døbt Niels, hans kones søster Bar dend faderne Mas Andersen og koene.
NOTITS: Præsten har et forkert navn.
21991763.11.20Anne Nielsdatter? Hjøllund Niels Hjøllund den yngre Mette Pedersdatter  d: 1 Søndag udi Adven, da Blev sl: Niels hiølund Enches {Mette Pedersdatter} baren døbt Anne, og hendes Moster bar den faderne Søren hiølund og Jens olles: Anne Mari og Christen {Christensen Store} Hiøllund hustru {Else Nielsdatter}. Dend Nye Kierche Aar dend første Søndag I advent Blev Niels hiølund Baren døbt Anne hendes Moster Bar den faderne, Søren hiølund Jens Ollesen Christen hiølund hustru.
NOTITS: Niels Hjøllund den unge blev begravet den 12. maj. 1762. Dvs. faderen er en anden mand, for barnet fødes 19 måneder senere. Her angives den sociale afdøde far.
22001764.05.24Maren Rasmusdatter Skibbild Rasmus Nikolajsen Inger Hansdatter  [.....] Pinse dag blev Rasmus {Nikolajsen, Skibbild} skiefwels Baren Døbt Maren thomas {Pedersen} holdom datter {Maren? Thomasdatter} Bar dend faderne hans {Larsen} døslund {Dørslund, Brande} og Mechel Jepsen og hans {Rasmussen} gren og Søn {Thomas Hansen} og koene {Anne Johanne Christensdatter} Jens daatter. d: 24 May blev Rasmus skiefvels Baren døbt Maren, Thomas holtdom daatter Bar den faderene Hans Døslund Mechel [T..]sen hans gren og Søn thomas.
NOTITS: Hans Larsen Døslund er moderens far. Jensdatter står alene, kan ikke bruges til noget.
22011765.01.01Jens Christensen Gammel Arnborg Christen Nielsen den Ældre Anne Henningsdatter Paa Nytaars Dag, Blev Christen Nielsen udi gl: Aren Borg hans Baren døbt Jens hans Koene Søster {NN Henningsdatter} Bar Dend, faderne Niels Søndergaard og søn peder {Nielsen} og daatter peder Lassen og Koene. Paa Nytaarsdag, da blev Christen Nielsen baren udi gl. Aren borg døbt Jens, hans faster bar ham faderne Niels Søndergaar og daatter peder smed og peder Niels.
22021765.01.17Anne Jensdatter Birkebæk Jens Ostersen Johanne Sørensdatter  d anden søndag efter hellig tre konger dag, Blev Jens ostersen barn døbt Anne thomas {Jeppensen} Berchebech daatter {Maren Thomasdatter} bar dend fader Peder lassen og Søn {Peder/Niels/Lars} og pige Jens henning{sens} koene {Ellen Jensdatter} peder Nielsen. d: 14 may {degnens dato 17. januar anses for rigtigt} blev jens ostersen Baren døbt Anne, faderne thomas BercheBech og hans daatter Bar dend, Peder Lassen og pige.
Begravelse nr. 6256
NOTITS: Begravet 25 et halvt år gammel i Birkebæk.
22031765.02.11Anne Mikkelsdatter Gammel Arnborg Mikkel Andersen ? Mikkel Andersens kone  d: 11 Februus Blev Mechel Andersen Baren udi gl: Aren borg døbt Anne, Anne [Mechelsens] dat bar dend faderne Anders {Lauridsen} smed og Niels Søndergaar Søn peder {Nielsen}, Peder lassen og pige Maren Jens dat. d 12 Februvai Blev Mechel Andersen udi gl: Arenborg Døbt Anne, Jens Nielsen dat bar dend faderne Anders smed og Søn Niels Søndergaer.
Begravelse nr. 6168
NOTITS: Forskellen mellem degnens og præstens version kan læses sådan at Jens Nielsen er gift med Anne Mikkelsen og deres datter bar.
22041765.03.27Christen Thomasen Grene Thomas Hansen Johanne Christensdatter DKB: Paa Pallum Syndag Blef thommas {Hansen} gren Baren døbt Christen Maren sl daatter - Bar dend faderne Bertel heesgaard Jacob Christensen Karen Jensdaatter Niels {Nielsen} gren og hustrue {Maren Jensdatter}. Paa Pallum søndag Blev thomas grens hans Baren døbt christen maren hans gren Bar dend faderne [Bertel] h[e]sgaar og hans gren og Niels gren og Kone.
NOTITS: Bærerens navn er problematisk.
22051765.03.27Inger Christensdatter Tovdal Christen Poulsen Tovdal Bodil Christensdatter  og samme dag Christen Povelsen baren udj Todald Nafl: Enger, Søren {Pedersen} hiølund daatter Bar dend, fader Mas Mechelsen og peder {Nielsen} hesselvigs koene {Maren Christensdatter} og jens Henningsen og hans pige Maren.
22061765.06.16Mette Rasmusdatter Skibbild Rasmus Nikolajsen Skibbild Inger Hansdatter d 16 Junius Rasmus {Nikolajsen} skiefvel baren døb Mette, hans Koenes {Inger Hansdatter} Moder {Hans Larsen Dørslunds kone} bar dend faderne Hans {Larsen} Døslund Thomas {Hansen} gren og koene {Johanne Christensdatter} og pige gl Niels {Thomesen} gren. d 16 Junius Blev Rasmus {Nikolajsen} skifvels Baren døbt Mette hans koenes {Inger Hansdatter} Moeder bar dend faderne Hans {Larsen} Døslund og søn {Lars Hansen} Hans {Rasmussen} gren og Koene Maren Jensdaatter.
NOTITS: Moderens mor bærer og hendes far Hans Larsen fra Dørslund i Brande er fadder. Hendes bror Lars Hansen er også fadder.
22071766.02.02Henning Christensen Gammel Arnborg Christen Nielsen den Ældre Anne Henningsdatter  d 2 dend Februvares Blev Christen Nielsen {den Ældre} udj gl Aren Borg hans Barn Døbt Henning, Niels {Jakobsen} Sønder{gaards} Daatter {Abelone Nielsdatter} Bar dend faderne Niels {Jakobsen} søndergaar og søn peder {Nielsen} og hustru {Maren Jensdatter} Lauris {Andersen} smed.
22081766.07.19Jakob Jensen Fasterholt Jens Jakobsen Fasterholt Johanne Madsdatter  d 19 Julius Blev Jens {Jakobsen} fasterholt hans barn Døbt Jacob Christen f[ast]holt koene bar dend faderne Christen fasterholt Peder Niels{en} Maren Jens dat.
22091767.02.22Jakob Christensen Fasterholt Christen Fasterholt ? Christen Fasterholts kone  d 22 Februvius Blev Christen fasterholt hans Baren døbt Nafl: Jacob Jens Jens {2 x Jens original} Jacobsen Koene bar dend faderne Niels bier og Søn Jøren pedersen og Rasmus Jens og Maren Nielsdat
22101767.08.09Nikolaj Rasmussen Skibbild Rasmus Nikolajsen Inger Hansdatter  d 9 Augsti Blev Rasmus {Nikolajsens} skiefvels {Skibbilds} Baren, diøbt nafl: Nechulai han[s] koenes Broders {Lars Hansen} Koene {Karen Pedersdatter} bar dend fader Hans {Rasmussen} gren Peder lassen kone Thomas h[a.t] [da..]datter Las {Hansen} døslund og Mechel Jepsen.
22111767.09.12Jens Nielsen Gammel Arnborg Niels Madsen ? Niels Madsens kone  d 12 September Blev Niels Massen udi gl Arenborg, hans barn døbt Jens og hans Moster Maren bar ham faderne Peder lassen og Koene Laurids {Andersen} smed peder Nielsen, [Maren] [Jen.]daatter.
22121767.09.12Maren Thomasdatter Grene Thomas Hansen Johanne Christensdatter  d 4de Octbr blev thomas Hanssen udi gren hans barn døbt Maren Male{ne} hans dat bar dend faderne, hans {Rasmussen} gren jacob Christensen Anne Jensdat og [...] Niels gren Koene {Maren Jensdatter}.
22131768.01.30Christen Jensen Jens Christensen ? Jens Christensens kone  d 30 Janvai Blev Jens Christensen Barn døbt Christen og Jens [Puch?] Kier{"kone" mangler, eller skal det være Kiereste} bar dend faderne Jens henningsen {Gammel Arnborg} Jens Puchkire {Bukkær, Assing} Lauris Andersen {Smed, Gammel Arnborg} Peder {Nielsen} hesselvigs koene {Maren Christensdatter, Hesselvig, Skarrild}, Maren Jensdaatter {Arnborg}.
22141768.02.20Jens Nielsen Gammel Arnborg Niels Madsen Skovbjerg Ane Marie Jensdatter REKONSTRUKTION: Niels Madsen i Gammel Arnborg en søn hjemmedøbt Jens. Udfra begravelsen 20. marts 1768 ' d 20 Marsi Niels Massen Søn Jens --- 27 dag udi gl Arenborg.'
Begravelse nr. 6172
22151768.05.09Christen Christensen Fasterholbjerre Christen Christensen Bjerre Johanne Christensdatter   d: 9de May Blev Christen {Christensen} Biere udi fasterholt hans baren døbt Christen Niels {Christensen} Biere pige bar dend faderne Mechel {Christensen} toxvig og søn {24, Christen Mikkelsen} og daatter {26, Anne, evt Inger, 19, Mikkelsdatter} Jens [Jacbsen] og Koene {Johanne Madsdatter, Fasterholt} 5 fader.
22161768.06.02Jens Christensen Tovdal Christen Poulsen Tovdal Bodil Christensdatter  torsdag d 2 den Junius blev Christen {Poulsen} todald {Tovdal} Barn døbt Jens peder hesselvig koene bar dend faderne Christen [...frei] og Søn Søren {Christensen} Mette Christensdaatter Jens Kielssen.
22171768.07.17Jens Nielsen Grene Niels Grene Maren Jensdatter  Syndagen d: 17 Jullius blev Niels grenes baren døbt Jens og hans koenes Søster Bar dend, fadrene Niels gren Niels Mass: peder Nielss: johanne {Christensdatter} green Niels Mass: koene.
22181769.03.18Maren Jørgensdatter Holtum Jørgen Pedersen Holtum Maren Nielsdatter  Onsdag d 18te Mars blev Jørgen {Pedersen} holtdom Baren døbt Naf Maren Peder {Jørgensen} holtom hustrue {NN Mikkelsdatter} Bar dend fadere Trovel {Troels Jørgensen} Sandfuld og jens jacobsen og hendes broder {Peder Nielsen} Maren Thomasdaater og hans tienstedpige.
NOTITS: Se også Skarrild #2376. Denne dåb er fejl placeret i Skarrild i stedet for Arnborg kirkebog.
LINK: Degnen affotografering.
22191769.07.02Christen Sørensen Kirkegaard Søren Christensen Sidsel Christensdatter  2 dend Julius blev Søren Christensen Barn Døbt Christen Ane Møl bar dend faderne Christen Jacobsen og Søn Jacob {Christensen, Kirkegaard} og søster {NN Christensdatter, 29+} Peder {Nielsen} smed og Christen {Mikkelsen} Toxvig.
NOTITS: Jakob Christensens søster Else døde 1768, så det er ikke hende. Der er ikke andre søstre født efter 1740 i Arnborg. Denne søster formodes født før det år men kunne også være glemt i kirkebogen og dermed yngre.
22201769.07.23Nikolaj Rasmussen Skibbild Rasmus Nikolajsen Inger Hansdatter  d 23 Julius Blev Rasmus skiefvel Baren døbt Niculai hans Søster Bar dend, faderne hans døslund og søn thomas hanssen Kone, Peder pedersen cechel Jepsen.
NOTITS: Hans Larsen Dørslund er moderens far og Lars Hansen Dørslund hendes bror.
22211769.09.05Mads Nielsen Gammel Arnborg Niels Madsen Skovbjerg Ane Marie Jensdatter  d: 5 september blev Niels Massen udi Gl: ArBorg hans Baren døbt Naflig Mas hans Bar den, faderne Niels gren og hustru Maren jensdaatter Lauris smed peder [Las]sen hustru.
22221770.02.04Anne Margrethe Pedersdatter Hjøllund- Store Peder Sørensen Maren Pedersdatter  d: 4de Februvarius Blev peder Sørensen udi {Store} hiølund hans Baren døbt Anne Magrete Anders palisen {Pallesen} hustru {Else Sørensdatter} bar dend faderne Søren {Pedersen} hiølund Peder Rasmussen og daatter anne Jens dat.
LINK: Skifte efter Anders Pallesen, Grene, Skarrild 1789.
22231770.02.19Jakob Jensen Fasterholt Jens Jakobsen Johanne Madsdatter  d: 19 Februvius blev jens Jacobsen udi fasterholt hans baren døbt Jacob Christen faster holt kone bar dend, faderne Christen {Pedersen} faster fasterholt Jørgen pedersen {Holtum} Maren thomasd Niels thomesen {Holtum} Anne [Thomasd].
22241770.09.02Inger Lauridsdatter Gammel Arnborg Laurids Andersen Smed Kirsten Pedersdatter  vid Die 15te Junii 1770. Syndag d: 2 september blev Laurids {Andersen} smed Baren døbt Inger Maren Jens Dat bar den, faderne Jens Henningsen {Kirkegaard} Peder Nielsen {smedesvend, Gammel Arnborg} og hendes fader {Peder Pedersen, Nørre Vium} og Christen pedersen {Gammel Arnborg} Niels Massen hustrue {Ane Marie Jensdatter}.
22251771.04.01Helvig Christensdatter Gammel Arnborg Christen Pedersen Maren Jørgensdatter  d: 1 April blev Christen Pedersen udi gl Aren Borg hans Baren døbt helvig hans koenes Søster Bar dend, faderne er Anders lassen Niels skolem Peder Nielsen Christen pedersen og Anne Jensdatter.
NOTITS: Faderen kan daarlig være Christen Pedersen Frølund, for hans kone Maren Jørgensdatter er 54 aar gammel. Der er ogsaa en fadder Christen Pedersen vel enten kaldet Frølund eller Søby, to forskellige personer..
22261771.04.26Hans Thomasen Grene Thomas Hansen Johanne Christensdatter  d: 26 April blev Thomas Hanssen udi gren hans baren døbt hans, rasmus {Nikolajsen, Skibbild} skiefvel koene {Inger Hansdatter} bar dend faderne hans {Rasmussen} gre Rasmus {Nikolajsen, Skibbild} skifve Maren jens daatter Niels {Thomsen} holt dom Peder hansens kone.
NOTITS: Hans Rasmussen er faderens far. Malene Hansdatter hans søster.
22271771.07.01Karen Jørgensdatter Holtum Jørgen Pedersen Holtum Maren Nielsdatter REKONSTRUKTION (udfra FT 1787): Jørgen Pedersen og Maren Nielsdatter i Holtum en datter Karen.
NOTITS: Dato arbitrær 1. juli midt i året
22281771.07.02Christian Sørensen Kirkegaard Søren Christensen Sidsel Christensdatter  d: 2 Julius Blev Søren Christensen Ved Arenborg kierche, hans Baren døbt Nafl: Christian Anne Møler Bar dend, faderne.
22291772.07.01Sidsel Pedersdatter Hjøllund- Store Peder Sørensen Maren Pedersdatter REKONSTRUKTION (udfra FT 1787): Peder Sørensen og Maren Pedersdatter i Hjøllund en datter Sidsel.
NOTITS: Dato arbitrær 1. juli midt i året
19971772.07.01Birgitte Jakobsdatter Kirkegaard Jakob Christensen Maren Christensdatter REKONSTRUKTION (udfra FT 1801): Jacob Christensen og Maren Christensdatter i Kirkegaard en datter Brigitte.
NOTITS: Dato arbitrær 1. juli midt i året
22301772.07.01Jens Nielsen Gammel Arnborg Niels Madsen Skovbjerg Ane Marie Jensdatter REKONSTRUKTION (udfra FT 1787): Niels Madsen Skovbjerg og Ane Marie Jensdatter en søn Jens.
NOTITS: Dato arbitrær 1. juli midt i året
22321773.08.29Mette Kirstine Jørgensdatter Holtum Jørgen Pedersen Holtum Maren Nielsdatter Dom XII post Trin: den 29de aug: blev døbt i Kirken, Jørgen Pedersens Barn af Holtum døbt navnlig Mette Kirstine.
22331774.03.16Mette Kirstine Pedersdatter Hjøllund- Store Peder Sørensen Maren Pedersdatter Den 16 Martii peder Sørensens Barn af Høelund Mette Kirstine, døbt Christen Høelunds Datter bar det.
22341774.03.26Birte Katrine Sørensdatter Kirkegaard Søren Christensen Sidsel Christensdatter Den 26de sammes {Martii} Søren Christensens Barn af Annexgaarden, døbt Berthe Cathrine.
Begravelse nr. 6188
NOTITS: Begravet 10 uger gammel.
22351774.04.04Hans Pedersen Tornvig Peder Hansen ? Peder Hansens 1. kone 2 Paaske Dag Peder Hansens barn af thornvig døbt Hans.
Begravelse nr. 6189
22361774.05.23Else Jakobsdatter Kirkegaard Jakob Christensen Maren Christensdatter 2 Pinse=Dag Jacob Christensens Barn af Annexgaarden døbt Else. Søren Christensens kone {Sidsel Christensdatter, Kirkegaard} bar det.
22371774.07.10Andreas Eriksen Wickmann Skibbild Erik Zachariasen Wickmann Else Katrine Andersdatter Wong Den 10 Julii fremstillet Herren i Kirken Monsr: Wickmans nemlig Erick {Zachariasen} Wichmans barn af Schibild navnlig Andreas, som den 23 Junii var hiemmedøbt Mad: {Anders} Bagger {Bodil Andersdatter Wong} af hastrup bar det.
22381774.09.07Marie Thomasdatter Grene Thomas Hansen Johanne Christensdatter Den 7. Sept: Thomas Hansens Barn af Greene døbt navnl: Marie Mette Christensd: af Heesgaard bar det -.
22391774.12.18Johanne Jensdatter Fasterholt Jens Jakobsen Johanne Madsdatter  4de Søndag udi Afven Jens Jacobsen barn udi Fasterholt Johanne Christen fasterholt kone bar dend Christen fasterholt Jens Henningsen {Sønder Felding, tidligere Kirkegaard Arnborg} Rasmus Jensen {Lille Hjøllund} Jens henning Koene {Ellen Jensdatter} Niels {Christensen} Biere Pige hans {Rasmussen} grene Pige. {tilføjet senere:} barn Navn Johanne. fredagen d 16 Decembr: bestælte Jens Jacobsen i Fasterholt mig til [at] døbe sit Barn, som skulle kaldes {her afbryder præst Hegelahr, næste indførelse er så dåben i kirken.} Dom: 4 Adventus d 18 Decembr: blev døbt Jens Jacobsens Datter af Fasterholt navnlig Johanne. Christen Fasterholts kone bar det frem.
NOTITS: Jens Henningsen boede tidligere i Kirkegaard, Arnborg.
22401775.05.21Peder Nielsen Grene Niels Nielsen Maren Jensdatter DKB: d 5te Søndag efter Paaske Blev Niels Nielsen i gren hans barn døbt Peder Jb Pedersen Kone {Kirsten Jensdatter} udi Høgiel {Høgild, Rind} bar dend, faderne Jb pedersen {kaldet Skærbæk, Øster Høgild, Rind} og Niels Massen og koene Maren Todald Niels gren dat. og Thomas Hansen i gren.
NOTITS: Ib Pedersen Skærbæks 1. kone død 1773 (Nygaards Sedler), 2. kone fra FT 1787.
22411775.08.27Katrine Sørensdatter Kirkegaard Søren Christensen Sidsel Christensdatter Dom: XI p Trin: var Søren Christensen og Sidsel Christensdatters 4de Barn i kirke navnlig Cathrine, som var hiemmedøbt forrige Søndag Dom: 10 p Trinit: {20. august 1775} hiemme i Annexgaarden. D 11 søndag udi Trinitius Søren Christensen barn Catrine hans Koenes søster Anne bar dend faderne Jb Christensen Jens henningsen og Koene Maren Jensdat Peder Christensen.
NOTITS: Anne Christensdatter, der bærer, er moderens søster. At det er det fjerde barn passer efter Arnborg kirkebog. Det tredje barn døde tidligt.
22421775.09.24Ole Christensen Fasterholt Christen Christensen Fasterholt Johanne Christensdatter  d 15 Søndag i Trinitats Blev Christen {Christenen} fasterholt Barn døbt Olle, og Christen {Mikkelsen} Toxvigs FæstedMøe {Mette Nielsdatter af Snejbjerg} bar dend, faderne Niels {Christensen} bere {Fasterholtbjerre} og Rasmus Jensen Jens [Jacbsen] og Maren Christend. Kirsten Mechelsdat.
Begravelse nr. 6193
NOTITS: Begravet 7 uger gammel. PKB: "Dom: 15 p Trinit: d 24 Septembr: blev døbt Christen Christensens Barn af Fasterholt navnlig Ole." Her ses at Christen Fasterholt hedder Christensen.
22431776.01.01Simon Thomassen Grene Thomas Hansen Johanne Christensdatter Nytaarsdag døbt Thomas Greenes Søn navnlig Simon Moderens Syster fra Aalling {Olling, Assing sogn} bar det. Blev først Jan{... beskadiget} Thomas Hansen udi gren hans barn døbt Simmon hans Koenes søster {Kirsten Christensdatter, Olling, Assing} bar dend faderne Niels {Nielsen} grene og niels {Sørensen} olling og Jacob Christensen og Søren Christensen og Jens Henningsen.
Begravelse nr. 6194
NOTITS: Begravet i jan. 1776 5 uger gammel.
22441776.03.20Dødfødt Tornvig Peder Hansen Malene Hansdatter Peder Hansen i Tornvigs søn begravet dødfødt.
Begravelse nr. 6195
22451776.05.05Johanne Lauridsdatter Gammel Arnborg Laurids Andersen Smed Johanne Mikkelsdatter  d 4de Søndag efter Paaske Laurs Andersen udi gl Aren borg hans baren døbt Johanne Peder Larsen udi gl Aren Borg hans koene Els {Ellen Nielsdatter} og 5 fader.
22461776.06.23Christen Jakobsen Kirke Kirkegaard Jakob Christensen Maren Christensdatter Dom: 2 post Trin: hiemmedøbt Jacob Christensens Barn i Annex gaarden navnlig Christen som var i Kirke Dom: 3 post Trin: d 3 søndag efter Træfoldig{hed} Jacob Christensen udi Kierche gaarden var hans hans baren til daab Nafl: Christen og Søren Christensen Koene {Sidsel Christensdatter, Kirkegaard} bar de faderne Christen Jacobsen {Kirkegaard} og Søren {Christensen} Kierche og henning jensen og hans Madsen Anne Todald.
22471776.08.25Anne Jørgensdatter Holtum Jørgen Pedersen Holtum Maren Nielsdatter  d 12 Søndag i Trinitaus Blev Jørgen {Pedersen} Holtom Barn døbt Anne og hans Koenes {Maren Nielsdatter} Moder {Karen Madsdatter} bar dend. Fadderne Trovel sandfuld {Troels Jørgensen, Store Sandfeld, Brande} og dat {Kirsten Troelsdatter} Niels Thomassen {Holtum} og S[...] Hansens Koene og hendes søster [Maren?].
NOTITS: Moderens mor, vel flyttet fra Dørslund i Brande til Holtum før 1776. Hendes søn Peder Nielsen i Dørslund var død ung i 1773. Karen Madsdatter navn fra ekstraskatten 1762-63 i Dørslund, Brande hvor hun er enke, og hendes begravelse i Holtum, men skrevet af Dørslund, 1785 #6236.
22481776.09.15Thomas Nielsen Holtum Niels Thomassen Maren Pedersdatter Dom: 15 post trin: blev Niels Thomasens Søns /:Thomas:/ Daab confirmeret i kirken. d 15 Søndg ef Trinitaus blev Niels Holtdom barn døbt Thomas Povel Hessel {Hesselvig, Skarrild} Koene bar dend faderne gl: Rasmus h[...sen] og Jørgen {Pedersen} Holtdom. Henning Jensen og hendes Søster {?Stine Pedersdatter, Hundshoved, Nørre Snede} og Kirsten Lauris daatter {Gammel Arnborg}. Niels Thomasens Søn Thomas af Holtum Onsdagen d 7 Augusti heimmedøbt døbt i Præstegaarden
22491776.09.29Maren Pedersdatter Hjøllund- Store Peder Sørensen Maren Pedersdatter  d 17 Søndag i Trinitatus blev Peder Sørensen udi Hiølund hans baren døbt Anne og hans koenes {Maren Pedersdatter} søster {Birte? Pedersdatter} bar dend faderne Peder Rasmussen {Nederkirkegaard, Assing} og Anders Pallisen og koene {Else Sørensdatter} og [Jørgen?] hiøllund og søster.
NOTITS: Peder Rasmussen er moderens far. Else Sørensdatter er faderens søster.
22501777.01.03Dødfødt Togsvig Christen Mikkelsen Mette Nielsdatter  d 3di Janwarie døde Mette Niels datter med hendes dødfød Pige Baren i sin alder 41.
NOTITS: Moderen døde i barselsseng.
22511777.02.09Maren Thomasdatter Grene Thomas Hansen Johanne Christensdatter  Fastelavns Søndag hiemmedøbt Thomas hansen Barn af grene Navnlig Maren - Ovenmeldte Barn var i kirke 2 Paaske Dag Fadderne: Maren Heesgaar bar det Fadderne vare Christen Pedersens Søn Peder af Gam: Arnborg Peder hansen af Thornvig og Hustru {Malene Hansdatter}. Christen {Poulsen} Thodals Datter Anne {Christensdatter} og Niels {Nielsen} Greenes Datter Anne {Nielsdatter}. dend anden Paaskedag blev Tomas Hanssen baren døbt Maren og Maren [hees] gaar bar dend faderne Peder Hanssen og Anders hesgaar Peder Christensen Maren {Jensdatter} Kierche gaard Anne Neils daatter udi gren.
22521777.06.21Kirsten Larsdatter Søby Lars Jørgensen Søby Maren Christensdatter Løverdagen d 21 Junii hiemmedøbt i Søebye Lars Jørgensens og Maren ChristensDatter Barn navnlig Kirsten Samme Barn var i Kirke d 4. Julii Christen Toxvigs kone {præsten har så vidt det kan ses taget fejl her, Christen Mikkelsen Togsvig blev gift tre uger før i Brande med Anne Marie Pedersdatter fra Store Sandfeld, ikke familie} bar det, fadderne: Fader brødrene, Peder, Knud og Niels. d 9 Juni{juli?} blev Las Jørgensen udi Søby hans barn døbt navlig Kirsten Mechel Christensen koene {Edel Pedersdatter, Okkelshus, Rind} bar dend faderne Peder Jørgensen {Kollund, Rind} og hans brødre Knud og Niels og Peder Jørgensen Koene {Karen Pedersdatter} og Kirsten Catrine Jørgen dat.
NOTITS: Undtagen bæreren, som er gift med moderens bror, er alle fadere faderens søskende og halvsøskende. Moderen Maren Christensdatter dør 14 dage efter fødslen.
22531777.09.28Jens Pedersen Tornvig Peder Hansen Malene Hansdatter Søndagen d: 18de post Trin: døbt i kirken Peder hansens barn af Thornvig navnlig Jens Jørgen {Pedersen} Holtums Hustrue {Maren Nielsdatter} bar det faderne vare (:NB denne Søndag var d 28 Septembr:) Hans {Rasmussen} Greene, Peder {Jørgensen} Holtum, Thomas {Hansen} Greenes Kone og Lauritz {Andersen} Arnborgs Pige. d 18 Søndag efter 3 foldighed Peder hansen udi Torrenvig døbt Jens Jørgen fa Koene bar dend faderne hans {Rasmussen} gren [P...] {Peder Jørgensen} holtdom Jørgen hiølund {?} thomas {Hansen} gren koene {Johanne Christensdatter} Anders {Lauridsen, Gammel Arnborg} smeds Pige.
Begravelse nr. 6203
NOTITS: Begraves 3 uger gammel. Præsten har Laurids Andersens tjenestepige, degnen hans far Anders Smeds tjenestepige, som vel er den samme.
22541778.01.18Dødfødt Holtum Niels Thomassen Holtum Maren Pedersdatter Samme dag Dom 2de post Epiph: begravet Niels {Thomassen} Holtums dødfødde barn. Et dødfød barn /:Dreng:/ af Niels Holtum og ........ in Januar:
Begravelse nr. 6205
NOTITS: Moderen begraves to måneder senere.
22551778.02.22Jens Jensen Fasterholt Jens Jakobsen Fasterholt Johanne Madsdatter Dom: Sexagesima døbt i Kirken den forhen afdøde Jens Fasterholts barn navnlig Jens. Jens Henningsens Hustrue {Ellen Jensdatter} bar det. Fadderne Jens Henningsen, Christen {Christensen} fasterholdt, Henning Jensen etc: d 22 Febr blev sl. Jens Jacobsen barn Jens Jens hennings Kone bar dend faderne Christen Fasterholt Jens Hennings Søn Christ [fasters] [Anne] Jensdaatter
Begravelse nr. 6209
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.
22561778.05.10Kirsten Christensdatter Gottenborg Christen Nielsen den Yngre Birte Jensdatter Den 3 Søndag efter Paaske døbt Christen Nielsen {den Yngre} i Gottenborg hans Barn døbt Kirsten Karen Larsdatter bar det fadderne faderens broder Christen {Nielsen den Ældre, Gammel Arnborg} Lauritz Andersen {Gammel Arnborg} Karen Pedersdatter. d 3die Søndag efter Paaske blev Christen Nielsen udi Arenborg barn døbt Kirsten [M|K]aren Lasdatter bar dend faderne hans broder Christen Lauris smeds Koene Peder Nielsen og hans Pige.
NOTITS: Det er første gang gården Gottenborg nævnes i Arnborg kirkebog, degnen regner det stadig til Gammel Arnborg. Det ligger mellem Gammel Arnborg og Hjøllund. I folketællingen 1787 regnes gården til Gammel Arnborg. Her ses også en tjenestepiges navn, degnen har Peder Nielsen tjenestpige og præsten nævner navnet Karen Pedersdatter direkte.
22571778.08.02Mikkel Christensen Togsvig Christen Mikkelsen Togsvig Anne Marie Pedersdatter d 7 Søndag efter Trin: Christen {Mikkelsen} toxvigs barn døbt Michel faderens Syster Inger {Mikkelsen, Ringstrup, Gjellerup} bar det Fadderne Michel {Christensen} Thornvig Peder {Jørgensen, Store-Sandfeld, Brande} Sandfeld og Søn {Peder Pedersen}. Maren Jensdatter - . d 7de Søndag efter 3 foldig blev Christen Toxvigs baren døbt Michel og hans søster Enger faderne Christen fasterholt og Koene Peder Pedersen af Sanfuld og hans Søster Maren Jens Pedersen af brande {fejl for Uhre, Brande} bye.
NOTITS: Peder Jørgensen er moderens far og Peder Pedersen hendes bror. Inger Mikkelsdatter er faderens søster fra Ringstrup, Gjellerup. Moderens bror Jens Pedersen hører ikke til i Brande By i 1778, men i Uhre By, Brande sogn.
22581778.09.22Christen Jakobsen Smed Kirkegaard Jakob Christensen Maren Christensdatter d 22 Sept: hiemmedøbt i Præstegaarden Jacob Christensens Barn af Annexgaarden navnlig Christen, Christen {Poulsen} Thodals Hustrue {Bodil Christensdatter} bar det, fadderne vare Jens Henningsen, Christen {Poulsen} Thodal. det døbte Barn var i Kirke Dom: 15 p: Trin: d 12 Søndag Jacob {Christensen} Kirche baren chresten hans Pige bar faderne Christen {Poulsen} Todal og søn {22, Poul Christensen} Søren {Christensen} Kirche og Faster {?27, ?Karen Christensdatter} og hans koenes {Maren Christensdatter} Søster {Mette 29, eller Anne 25, eller Anne Kirstine 19, Christensdøtre}.
NOTITS: Præsten og degnen er vildt uenige om faddere og hvem der bærer. Alle disse folk levede og er derfor opført, hvem der virkelig var i kirken den dato er en anden sag. Christen Poulsen Tovdal er moderens far og Poul Christensen hendes bror. Faderens søster Mette, Anne eller Anne Kirstine.
22591779.01.10Inger? Pedersdatter Gammel Arnborg Anders Pedersen Karen Larsdatter Dom: 1 p Epipan: var Koenen Karen Larsdatter /: hindes Mand er i NB: :/ uægte barn til daaben i Kirken for public: Daaben d 7 Jan: 1779 og blev udlagt til barne fader Anders Pedersen Snedker og Enkemand af Tønder. d første Søndag efter Nytaars dag blev En Ud ægte barn døbt af gl Arenborg Nafl [Enger] [Karen] Las datter [...] [.....] [..] dend og Anders Pedersen af holtsten Som gaf sig an for [.........lag] til fader og Maren Mortensdaatter bar dend faderne Christen {Mikkelsen} Toxvig Peder Christensen {Frølund, Gammel Arnborg} Laurits {Andersen, Gammel Arnborg} smeds Pige.
NOTITS: Barnet blev altså hjemmedøbt den 7. januar og publicerede dåben i kirken den 10. januar. Moderen er gift med en mand, som er væk og får et barn med en anden mand.
22601779.02.25Peder Jørgensen Holtum Jørgen Pedersen Holtum Maren Nielsdatter d 25 Febr: Jørgen {Pedersen} Holtums barnd døbt navnl: Peder døbt i Kirken. Søndagen d 28 Febrius Jørgen {Pedersen} holtdom baren døbt Peder Trovel {Troels Jørgensen, af Brande sogn} Sandfuld daater {22, Kirsten Troelsdatter} bar dend faderene Trowel fuld {Troels Jørgensen Store Sandfeld, Brande} Niel holtdom {Niels Thomsen} og koene {2. kone Maren Pedersdatter} Peder [a]rve og Søn Jens [a]rve og Søn Jørgen holtdom Pige.
NOTITS: Troels Jørgensen er faderens fars, Jørgen Pedersen den Yngres, bror. Altså en faderens farbror. Hvad Peder og Jens [a]rves virkelige tilnavn er, er ikke kendt.
22611779.04.25Peder Nielsen Holtum Niels Thomassen Maren Pedersdatter d 25 April Niels Holtums barn døbt i Kirken navnlig Peder. d 25 April blev Niels {Thomassen} holtdom baren døbt Peder hans koenes {Maren Pedersdatter} M[o]rder {Karen Rasmusdatter, Hundshoved, Nørre Snede} bar dend faderne hans fader {Thomas Pedersen Holtum} og søn {Peder Thomsen} Jørgen {Pedersen} holdtdom koene {Maren Nielsdatter} og tienst Pige Maren
22621779.04.25Søren Pedersen Hjøllund- Store Peder Sørensen Maren Pedersdatter d. 3 Søndag efter Paaske Peder Sørensens barn Søren publicert [...] hiemmedaab. d [3]di Søndag efter Paasche Peder Sørensen Baren døbt Søren. Peder Rasmussens datter {18, Anne Marie? Pedersdatter, Nederkirkegaard} af Assing bar dend faderne Anders Pallisen og koene {Else Sørensdatter} Jens Pedersen af Sanfuldt {efter 1775 i Uhre, Brande} og Edel Christensdaatter og broder Jøgen {af Store Hjøllund}.
NOTITS: Peder Rasmussen er moderens far, Anne Marie Pedersdatter hendes søster. Anders Pallesen er gift med faderens søster Else Sørensdatter. Edel Christensdatter og broderen Jørgen Christensdatter er naboer.
22631779.04.25Jens Sørensen Kirkegaard Søren Christensen Sidsel Christensdatter Samme dag {3 Søndag efter Paaske} public: Hiemmedaab for Søren Kirkes barn Jens. Samme dag {d [3]di Søndag efter Paasche} Søren Christensen baren ved kirchen døbt Jens Jacob Christensen koene {Maren Christensdatter}ved Kirchen bar dend faderne Jens henningsen og Søn {Henning Jensen} Maren Nielsdatter Jacob {Christensens} Pig Kirsten Sørens {Christensen} Pige Anne.
22641779.08.22Dødfødt Søby Lars Christensen Johanne Christensdatter d. 22 aug: begr: Lars Søebyes {....} barn dødfødde barn. {under Døde 1779}. Dom: XI post Trin: blev begravet et dødfød barn fra Søebye Drengebarn. {under fødde 1779}. d 22 Augusti Las Søby [l.ge] død fød baren.
NOTITS: Lars og Johanne blev gift året før i 1778.
22651779.09.12Anne Marie Pallesdatter Fasterholt Palle Pedersen Johanne Madsdatter d. 5 {præsten glemmer 1-tallet: 15} Søndag efter Trin: Palle Fasterholts barn Anne Marie døbt i Kirken. d 15te Søndag i trintaus Peder Pallesen {omvendt: Palle Pedersen} barn døbt Anne Marie Mechel {Christensen} Toxvig datter bar dend fadere Christen fasterholt Jens h[en]nings Peder Palesen {omvendt: Palle Pedersen} broder og Søster Anne Pedersdat af fasterholt {søsterens navn}.
22661780.06.18Maren Nielsdatter Kirkegaard Niels Pedersen ? Niels Pedersens kone  d 4de Søndag efter Trini Niels Pedersen Baren ved kirchen døbt Maren Inger Castoft bar dend fadere rasmus Castoft hr. heglar broder Maren Christendatter. Anne Pedersdatter Peder {Nielsen, Gammel Arnborg} Søndergaar.
Begravelse nr. 6219
NOTITS: Barnet begravet 7 uger gammel. Niels Pedersen ikke kendt. Inger og Rasmus kaldes Karstoft. Rasmus Nicolaisen og Inger Hansdatter skrives af præstegården og Heesgaard i Skarrild, så det kan næppe være dem.
19991780.07.01Christen Ovesen Gammel Arnborg Ove Christensen ? Ove Christensens 1. kone {REKONSTRUKTION fra folketælling FT 1787: 'Ove Christensen og 1. kone i Gammel Arnborg deres søn Christen.'}
NOTITS: Faderen får skøde i Gammel Arnborg i juni 1779, er altså i Gammel Arnborg, da sønnen bliver døbt, men glemt i kirkebogen. Sønnen ses i FT 1787 som 7-årig. Dato arbitrær midt i året.
19921780.07.01Christen Lauridsen Søby- Sønder Lars Jørgensen  Johanne Christensdatter  {REKONSTRUKTION fra folketælling FT 1787: 'Lars Jørgensen og Johanne Christensdatter i Sønder Søby deres søn Christen.'}
NOTITS: Før denne søn ses i kirkebogen og Ft 1787 datteren Kirsten *1777 Sønder Søby, efter ham ses datteren maren *1784 Sønder Søby.
22671780.12.26Jesper Jakobsen Kirkegaard Jakob Christensen Maren Christensdatter  anden julle dag jacob {Christensen} Kierches baren Jesper Slomstrup {Slumstrup Mølle i Sædding sogn} Møller Koene bar fadere Møler og hans broder Søren {Christensen} Kirches koene Niels Pedersen koene Anne Peder dat.
22681780.12.26Christen Larsen Søby Laurids Jørgensen Johanne Christensdatter  Samme dag {anden julle dag} Las {Laurids Jørgensen} Søbye hans Baren Christen og Niels datter bar dend faderne Jens thomassen {?} Søren Jensen {?} og Jøren lassen {?} Christen {Christensen} fasterholt koene Las Søbye {?} Karen Jens.
22691781.04.15Jens Sørensen Kirkegaard Søren Christensen Kirke Sidsel Christensdatter  Paaske dag Søren {Christensen} kirche Baren døbt Jens Anne Nielsdat bar dend faderne Peder {Nielsen Smed} Cmed {Gammel arnborg} og broder {Christen Nielsen den Yngre, 31, eller den Ældre, 49} Christen Møls Christen Jacobsen {Kirkegaard} Anne Pederdatter Niels {Nielsen} gren datter Anne {Nielsdatter, 27}.
NOTITS: Anne Nielsdatter, der bærer, ikke identificeret.
22701781.06.10Jens Christensen Gammel Arnborg Christen Nielsen? Søndergaard   3foldig Søndag Christen Søndergaar barn døbt Jens Anders {Andersen} Døfling {Døvling, Skarrild} koene {Anne Nielsdatter} Bar dend, faderne Anders Ander{sen} Døfling Christen Søndergaar hans broder og Jacob {Christensen, Kirkegaard} Kierche Pige Maren Jensdaatter Niels Madsen koene {Karen Jensdatter, Grene}.
Begravelse nr. 6224
NOTITS: Begravet et halvt år gammel.
22711781.09.16Anne Marie Jørgensdatter Holtum Jørgen Pedersen Holtum Maren Nielsdatter  d 14 Søndag i Tritius Jørgen {Pedersen} holtdom baren døbt Anne Mari peder Jens{ens} koene i Tarp bar den faderne Peder Jensen [Niel] {Thomsen} holtdom Jørgen K[arel?] og tienste Pige.
22721781.09.30Peder Pedersen Hjøllund- Store Peder Sørensen Maren Pedersdatter  d 16 Sønd T: Peder Sørensen baren døbt Peder hans koenes Syster [Anne Pedersdatter] bar dend faderne Peder Rasmussen {Nederkirkegaard, Assing} Jørgen [Christensen] [Anne Jens dat] Anders Pallisens koene {Else Sørensdatter Lille Hjøllund}.
NOTITS: Peder Rasmussen fra Assing er moderens far. Else Sørensdatter er søster til faderen.
22731781.10.28Margrethe Andersdatter Hjøllund- Lille Anders Pallesen Else Sørensdatter d 15 Octobr: hiemmedøbt i Lille Høelund Anders Pallesen og Else Sørensdatter tvilling Døttre Magrethe og Anne. d 20 Søndag J trituius Ander Pallisen 2de børen Magrtt og Anne Jacob {Christensen} kierche {Kirkegaard} koene {Maren Christensdatter} bar Anne Christen {Christensen} {Store} hiølund dat {Edel Christensdatter} bar Magret og hafde 7 [b.d..].
NOTITS: Tvilling til Anne, Christen Christensen og datteren Edel er naboer i Store Hjøllund.
22741781.10.28Anne Andersdatter Hjøllund- Lille Anders Pallesen Else Sørensdatter sd 15 Octobr: hiemmedøbt i Lille Høelund Anders Pallesen og Else Sørensdatter tvilling Døttre Magrethe og Anne. d 20 Søndag J trituius {28. okt. 1781} Ander Pallisen 2de børen Magrtt og Anne Jacob {Christensen} kierche {Kirkegaard} koene {Maren Christensdatter} bar Anne Christen {Christensen} {Store} hiølund dat {Edel Christensdatter} bar Magret og hafde 7 [b.d..].
NOTITS: Tvilling til Margrethe
22751781.10.29Peder Bartholomæusen Skibbild Bartholomæus Pedersen Purup Anne Kirstine Rasmusdatter D. 29 Oct: blev Barth: {olomæus Pedersen} Purups og Anne Kirstine Rasmusd: Barn af Schibild, Peder fremstillet Herren. Mad: Luxdorfp {Elisabeth Bering} fra Arvad=Mølle bar det, fadderne: Monsr {Morten Eriksen} Luxdorfph af Arvad Mølle. Jonas {Eriksen} Harild. Peder Hansen af Thornvig. Mandagen d 5te Novembr Monsiur [Burup}] og Anne Rasmusdatters og [.....] og Baren ti [Kierche] og hastrup Mølle kone bar dend faderene hastrup Møller [J...] Pige hans søn og hans [kierst].
NOTITS: Forældrene forlovet 6 måneder før. Degnens kirkebog er, det var ikke Hastrup Mølle i Thyregod det drejede sig om, men Arvad Mølle i Brande.
22761782.02.27Mette Katrine Christensdatter Togsvig Christen Mikkelsen Togsvig Anne Marie Pedersdatter NB: Christen Toxvigs barn Pige barn var i kirken D - ------ navnlig Mette Cathrine /:det var Hiemmedøbt i Annexgaarden d 27 Februar:/.
NOTITS: Datoen er hjemmedøbelsen.
22771782.02.24Karen Nielsdatter Holtum Niels Thomassen Maren Pedersdatter D. 8 Januar: hiemmedøbt i Præstegaarden Niels Thomassen og Maren Pedersdatters barn Karen af Holtum. Samme barn var i kirken 2 søndag i faste Magrethe {hul i papiret ......} {Thomas}Datter af Ødevig bar det, Fadderne Peder Niel{sens} Hustrue {Karen Rasmusdatter}, Søn {Rasmus Pedersen} og Datter {Stine Pedersdatter} af Hundshoved {Nørre Snede}. Jørgen {hul i papiret ......}.Samme dag {Anden søndag i fasten} Niels Holdom baren Døbt navlig Karen Magrette{Thomasdatter} udi Øvig {Skarrild} bar den faderne Jørgen {Pedersen} holdom Peder {Christensen} Øvig og Niels {Thomassen} holdom koenes {Maren Pedersdatter, moderen} broder {Rasmus Pedersen} og Syster {Stine Pedersdatter af Hundshoved, Nørre Snede} og Mette heselvig {Skarrild?}.
NOTITS: Margrethe Thomasdatter, der bærer, er søster til faderen. Moderens far er Peder Nielsen af Hundshoved, Nørre Snede med kone Karen Rasmusdatter og søn Rasmus og datteren Stine, der med hendes mand Mads Sørensen har gaarden i Hundshoved i 1787.
22781782.07.07Johanne Christensdatter Birkebæk Christen Jensen Sidsel Jensdatter {hul i papiret ......ca. 6. søndag i} Trin: Christen Jensen og Cidsel Jensdatters barn Af {hul i papiret ......Birke}bek navnl: Johanne Pigen Maren Jensdatter bar {det} Fadderne Oster {Jensen} Schave {Skave, Skarrild}, Arent Jensen {Gammel Arnborg}. Søren Jensen. Maren Clemensdatter. Kirsten Nielsdatter Maren Christensd:
Begravelse nr. 6226
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel. Dåbsdato usikker
22791782.11.10Gøde Richard Christensen Gammel Arnborg Christen Pedersen Skolemester Margrethe Pedersdatter Dom: 24 Post: Trinitatis Christen {Pedersen Lustrup} Skoelemester og Magrette PedersDaatter deres barn af gl Ahrnborg Gøtthi Richardt. Christen {Mikkelsen} Toxvigs kone {Anne Marie Pedersdatter} bar den, faddere Christen {Mikkelsen} Toxvig Ove Christenß, Christen Nielsen i [Grene] Peder Anders{ens} Kone {Karen Pedersdatter} i Hiøllund Pigen Mette NielsDaatter {Gammel Arnborg}. 24de Søndag eftter Trinitatis - - var Til Daab i Ahrnborg Kircke Christen skolemester og Magrette deres barn Navnl: Gøtthi richardt Christen Toxvigs Kone bar den fadderne, Christen Toxvigs ove Christens: i gl: Ahrnborg, ung Karl Christen Niels: i greene Peder Anders Kone i Hiøllund Pigen Mette NielsDatter fra gl: Ahrnborg.
Begravelse nr. 6240
NOTITS: Begravet 4 år gammel 1786. Anne Marie Pedersdatter, der bærer, er ikke søster til moderen. Navnet Gøde Richard fra faderens første kones (Maren Gødesdatter †1776 Lustrup, Skarrild) far Gøde Johansen Richard i Lustrup, Skarrild.
22801783.02.02Bodil Jakobsdatter Kirkegaard Jakob Christensen Kirke Maren Christensdatter Søndag efter Hellig 3 Kongers dag hiemmedøbt og 4 søndag efter hellig 3 Kongers Dag fremstillet Herren i Kirken Jacob Christensens og Maren Christensdatter egtebarn navnlig Bodild Anne Christensdatter af Thodal bar det, fadderne Søren {Christensen} [Kirke] og Hustrue {Sidsel Christensdatter}. Christen Thomassen af Greene Christen Olesen af Annexgaarden. Forældrene bor i Annexgaarden {stedet kaldes Kirkegaard}. Ao 1783 d 26de Janv: hiemmedøbt, Jacob Christens: og Maren Christens Daatter deres Barn Naunl: Bodild .- dend 2den Febr fremstillet Herren i Kirchken Anne {Christensdatter} Toudal bar dend fadderne, Søren {Christensen} Kircke, Christen Sigting Peder Andersen {Store Hjøllund, Arnborg}, Christen Tomsen i greene An Kirstine {Christensdatter} i Toudal karen Pedersdaatter, Zidsel {Christensdatter, Kirkegaard} Kircke.-
NOTITS: Anne Christensdatter, 30 ugift, og Ane Kirstine, 24 ugift, er moderens søstre, alle født i Tovdal, Arnborg. Søren Christensen er bror til faderen. Christen (Andersen? FT 1787 Gjellerup By ) Sigting, som lever 1793 som fadder, evt søn Anders Christensen Sigting.
22811783.05.16Rasmus Bortholomæusen Skibbild Bartholomæus Pedersen Purup Anne Kirstine Rasmusdatter Almindelig Bededag d 16 Maji Hiemmedøbt i Annexgaarden Bartholomæus Purups og Anne Kirstine Rasmusdatters ægte Barn af Skibild navnlig Rasmus. død d 28 ejusdem. fredagen dend 16de May hiemmeDøbt, Bartolomæus Purup og an Kiertine Rasmus Daatter i Skibild Deres barn navnl Rasmus død dend 28de Ditto, begravet den 1 Juni
Begravelse nr. 6227
NOTITS: Begravet 12 dage gammel.
22821783.06.22Anne Christensdatter Gammel Arnborg Christen Nielsen Søndergaard, den Yngre Birte Jensdatter Dom: 1 post Trin: hiemmedøbt Unge Christen {Nielsen, den Yngre} Søndergaards og Berthe Jensdatters Barn i G: Arnbrg navnlig Anne. Dette sidstmeldte Barn var i Kirken 2 Søndag efter Trinit: Pigen i Birkebek Karen Clemensdatter bar det; Fadderne, Christen Nielsen den Ældre {Gammel Arnborg} Arent Jensen {Gammel Arnborg}. Christen Thomasen. Arents kone Pige Anne Hansdatter. Dend 22 Junj Er Christen Nielsen den yngre og Bergitte Jens Daatter i Gml Ahrnborg Deres Daatter hiemme døbt naunl: Anne, Pigen karen Clemens Daatter, fadderne Store Christen Søndergrd Arnt Jensen Christen Thomsen, Arnts Kone [pig] Anne Hans Daatter - -
NOTITS: I forrige datters dåb 1778 skrives forældrene af Gottenborg.
22831783.11.16Jens Christensen Togsvig Christen Jensen Sidsel Jensdatter d 8 Octobr: hiemmedøbt i Præstegaarden Christen Jensens og [Sids]el Jensdat{..} Barn af Toxvig navnl: Jens NB Dette Hører til Arnborg.Sidsel Jensdatters Barn af Toxvig {først skrevet: "Birkebek", understreget, direkte derover Toxvig} navnlig Jens. fremstillet i Kirken Dom: 22 post Trin: Jens {Christensen} Skræders kone {Karen Christensdatter} fra Brandtholm {Lilleholm} bar det. Fadderne: Jens Pedersen i Uhre. christen {Mikkelsen} Toxvig. Arent Jensen. Peder Nielsen {Togsvig}. Niels {Christensen} Birkebeks kone {Anne Johanne Christensdatter}. Arents Kone {Johanne Jensdatter}. Toxvig=Pige. Dend 6te Octobre er Christen Jensen og cidsel Jens Daatter Deres Søn navnl: Jens hiemme Døbt i Toxvig fremstillet herren i Kircken 22de post: Trin: Jens Skræders kone fra Brandholm bar den, faddere Jens Peders: i uhre Christen {Mikkelsen} Toxvig, Arnt Jensen, Peder Niels, Niels {Christensen} Birckebæchs Kone {Anne Johanne Christensdatter}. Arnts Kone {Johanne Jensdatter} Toxvig Pige . -
NOTITS: Karen Christensdatter stedmor Johanne Sørensdatter i Birkebæk er stedmor til Christen Jensen. Jens Pedersen i Uhre, Brande er bror til Christen Mikkelsens kone, Anne Marie Pedersdatter begge født i Store Sandfeld, Brande. Niels Christensen og kone er naboer i Birkebæk. I Skarrild kirkebog siges hjemmedåben at ske i prøstegården i Skarrild, i Arnborg kirkebog derimod i Toxvig selv.
LINK: Hjemmedåb i Skarrild Præstegaard 8. okt.
22841783.11.30Maren Pedersdatter Hjøllund- Lille Peder Andersen Karen Pedersdatter Peder Andersens og Karen Pedersdatters Barn Maren hiemmedøbt i Lille Høelund Dom: 1 Advent: d 30 Novembr: 1783. Dette Barn fremstillet Herren i Kirken Dom 4de post Epiphania. Edel Christensdatter bar det. Fadderne: Christen {Jensen} Thornvig {Lille Hjøllund} Peder Sørensen. Jørgen Christensen Jacob {Christensen} Kirkes Kone {Maren Christensdatter}. 1 Søndag i Advent d 30te Nov: 1783 hieme døbt peder andersßen og Karen Peders Daatter i Lild hiøllund deres Daatter ved Navn Maren fremstillet herren J Kircken 4de Søndag Efter Hellig 3 Kong: Dag, Edel {Christensdatter} Hiøllund bar den, fadere Christen {Jensen} Tornvig i Lild hiøllund, Peder Sørensen i hiøllund {-Store}, Jørgen Christensen [...] {Gammel Arnborg} Jacob {Christensen} Kirckes Kone {Maren Christensdatter}, Pigen Kirsten [Morts] Daatter . -
NOTITS: Begraves 19 år gammel i 1802 af Hedehus, Arnborg. Forældrene skrives her af Lille Hjøllund, men er i FT 1787 i Store Hjøllund. Faderen er født 1754 i Hjøllund, søn af Anders Hjøllund †1756c i Hjøllund.
22851784.04.11Niels Nielsen Holtum Niels Thomassen Maren Pedersdatter d. 26 Februar: himmedøbt i Præstegaarden Niels Thomassens og Maren Pedersdatters barn af Holtum navnlig Niels. den I Paaske Dag var ovenmeldte Niels Thomassens barn af Holtum i Kirken navn: Niels Mads Sørensens Kone fra {Hundshoved, Nørre} Snede bar det: Fad: Mads Sørensen {Hundshoved, Nørre Snede}, Jørgen {Pedersen} Holtum. Anders {Christensen} Greene Rasmus Pedersen fra Hundshoved {Nørre Snede}. Onsdag dend 25 Febrij= er Niels Thomasen og Maren Peders Daatter i Holtum deres Liden Søn fød og hiemme Døbt, naunl: Niels fremstillet herren i Kirken Paaske Dag Mads Sørens: Kone {Trine Pedersdatter} fra {Nørre} Snede bar den, fadderne unge Karle Rasmus Pedersen fra Hundshoved {Nørre Snede} Peder Sørenßen ved Ahrnborg kircke Jacob {Christensen} Kirckes Kone {Maren Christensdatter}, Pigerne Maren Jørgens Daatter og Anne Niels Daatter i Holtum.
NOTITS: Moderen er fra Hundshoved, Nørre Snede og hendes søster Trine bærer og hendes svoger Mads Sørensen og hendes bror Rasmus Pedersen er faddere.
22861784.04.12Rasmus Pedersen Hjøllund- Store Peder Sørensen Maren Pedersdatter D. 31 Martii Himmedøbt i Præstegaarden Peder Sørensens og Maren Pedersdatters barn af Store Høelund navnlig Rasmus. den II Paaske Dag var ovenmeldte Peder Sørensens barn af Store Høelund i Kirken navnl: Rasmus Christian Madsens Kone bar det. Fadderne: Peder Rasmussen. Christian Madsen. Jørgen Høelund. Edel {Christensdatter} Høelund. Onsdag d 31 Martj hiemme døbt peder Sørens: og Maren P: Daatter i hiøllund deres Søn naunlig Rasmus, Christen Mads: Kone bar den. Paa 2den Paaske dag fremstillet herren i Kircken fadderne Peder Rasmuss {Nederkirkegaard, Assing}. Christen Mads: Jørgen hiøllund ædell {Christensdatter} hiøllund Peder Anderß: Kone {Karen Pedersdatter} i L: hiøl:
NOTITS: Anne Pedersdatter er moderens søster, Peder Rasmussen hendes fader. Resten ser ud til at være naboer.
19981784.04.04Birgitte Hansdatter Tornvig Hans Pedersen Anne Larsdatter Dom: Palmar: døbt i Kirken Hans Pedersens og Anne Larsdatters barn af Thornvig navnlig Berthe, Jørgen {Pedersen} Holtums Hustru {Maren Nielsdatter} bar det, Fadderne: Peder {Hansen} Thornvig, Jørgen {Pedersen} Holtum, Peder Sørensen ved Arnborg Kirke. Jacob {Christensen} Kirkes Kone {Maren Christensdatter}. Hans Pedersen i Tornvig og Anne Lars Daatter deres Daatter ved navn Bergitte, fremstillet herren i kircken ved den hellige Daab Palme Søndag, Jørgen {Pedersen} Holtums Kone {Maren Nielsdatter} bar den, fadderne Peder hansen ibidem Jørgen {Pedersen} Holtum Peder Sørensen ved Arnbrg Kircke Jacob {Christensen} Kierckes Kone {Maren Christensdatter} Pigen Anne ChrißensDaatter i Holtum. —
NOTITS: Ud over faderens far Peder Hansen ses ingen direkte familie. Familien er ikke fra Arnborg, men vel nogle sogne væk. Tillysning 1813.07.01 i Sønder Omme med Mathias Jeppesen af Hallundbæk, hvor de bosætter sig..
22871784.04.12Maren Larsdatter Søby- Sønder Lars Jørgensen Søby Johanne Christensdatter Samme Dag Lars {Jørgensen} Søebyes og Johanne Christensdat: barn døbt i Kirken navnlig Maren Fadderne: Michels {Christensen} Kone {Edel Pedersdatter} af StockelHoved {Stokildhoved, Rind} bar det. Fadderne: fornævnte Michel Peder Frøelund {formodentlig tager præsten fejl her, han hedder Christensen og er ikke af Frølund-slægten}. Kirsten Catrine Jørgensdatter. Anne Nielsdatter i Greene. Jacob {Christensen} Kirkes Kone {Maren Christensdatter}. 2den Paaske dag Lars Jørgensen og Johanne Christens Datter i Søbye deres liden Daatter Navnl: Maren fremstillet herren i Kircken ved den hellige Daab Mickel {Christensen} i Stockellhoved hans Kone {Edel Pedersdatter} bar den faddere, Mickel [forb...f.tt], Peder {Christensen} frøelu Kiersten Cathrine Jørgens Daatter i toxvig Anne Niels Daatter i greene, jacob {Christensen} Kierckes Kone {Maren Christensdatter}.
NOTITS: Mikkel Christensen i Stokildhoved, Rind er bror til moderen.
22881784.06.06Ellen Kirstine Ovesdatter Gammel Arnborg Ove Christensen Mette Nielsdatter Trefoldigheds Fest blev døbt i Kirken Ove Christensens og Mette Nielsdatter Ægte=Barn af Gam: Arnborg navnl: Ellen Kirstine. Laurids {Andersen} Arnborgs Hustrue bar det, Fadderne: Niels {Madsen} Skoubierg, Jørgen {Christensen} Frøelund. Arnt Jensens Hustrue {Johanne Jensdatter}. Pigen Maren Jensdatter og Maren Christensdatter. Ove Christensen og Mette NielsDaatter Deres Daater naunlig Ellen Kierstin fremstillett herren i Kircken ved den Hellige Daab Trinitatis søndag [Laus] {Andersen} Anborgs Kone bar den, faddere Niels {Madsen} Skoubierg, Jørgen {Christensen} frøelund, Arnt Jens{ens} Kone {Johanne Jensdatter}, Pigen maren JensDaatter {24, Birkebæk?} og Maren Christens Daatter. -
22891784.12.12Dødfødt Døvling Jens Jakobsen Kirsten Marie Pedersdatter Vestergaard Den 8. Dec. 1784 havde Sognepræsten Ebert Lauridsen og Lars Carstensen hans Medhælpere til Jordemoderen Inger Heesgaard, at forhøre hvilken blev udlagt til Barnefader af den besvangrede Kirsten Vestergaard i Deufling, som nyelig der var død i Barselseng. Hun sagde da, at den afdøde baade først i sin Fødsels Smerte og sidst udlagde Jens Jacobsen Enkemand boende i Deufling, at være sin Barnefader. testere ut supra. Evert Lauridsen. Lars Karstensen. Dom. III. Adventus begravet ovenmeldte Qvinde med hendes Barn i een Kiste; Barnet var dødfød. Den 16. Octobr: angav jeg dette Lejermaal til Amtstuen.
Begravelse nr. 6231
NOTITS: Denne fødsel hører Skarrild sogn til, men er noteret i Arnborg kirkebog. Indførslen i Skarrild kirkebog er: "Kirsten Marie Pedersdatter i Deuling, død d. 6. december, begravet 3. sønd.i adv. 84 i sit alders 23. aar med sit døde foster, et pigebarn, blev udlagt til barnefader Jens Jacobsen i Deufling." (Tak til Susanne Vestergaard, som gør opmærksom paa at Jens Jacobsen var gift og ikke enkemand. Han flyttede 1777 fra Sønder Felding til Døvling i Skarrild allerede gift, i FT 1787 er han gift med samme kvinde Bartholine Knudsdatter *1752c).
22901785.03.20Dødfødt Kirkegaard Jakob Christensen Kirke Maren Christensdatter Den 13 Martii fød Jacob Christensens og Maren Christensdatters dødfødte Pige Barn i Annexgaarden. II. Jacob Kirckes Dødføde Barn Begravet Palme Søndag.
Begravelse nr. 6233
22911785.08.21Jens Pallesen Fasterholt Palle Pedersen Johanne Madsdatter Søndagen d 21 Augusti døbt i Kirken Palli Pedersens og Johanne Andersdatters Barn af Fasterholt navnlig Jens. Halv=Systeren Anne Kirstine {Jensdatter} bar det - fadderne: Peder Nielsen af Uhre og Hustrue Jonas {Eriksen} Harild og Hustrue {Anne Pedersdatter}. Maren Nielsdatter i Fløe og hendes 2de Sønner Niels {Pedersen} og Hans {Pedersen}. Pigen Else i Bierge. II. Pallie Pedersen og Johanne MadsDaatter i Fasterholt Deres liden Søn fød dend 19 Augustii. fremstilled herren i Kirken Søndagen den 21de Augusti samme Dag døbt Navnl Jens, hans Søster Ane kirstine bar ham, faderne Peder Nielsen i Uhre og Hustru, Jonahs Harild og hustru. Maren Niels Daatter i fløe og hende 2de Sønner Niels og hans Pedersen, Bierge Piige Else.
NOTITS: Næsten alle er familie. Ane Kirstine Jensdatter er halvsøster til moderen, Else Pedersdatter søster til faderen (født i Flø, Brande), hvis stedmor er Maren Nielsdatter og halvbrødre Niels og Hans Pedersen. Anne Pedersdatter er halvsøster til faderen.
22921785.09.19Apollone Nielsdatter Birkebæk Niels Christensen Anne Johanne Christensdatter Den 18 Sept: døbt i Præstegaarden Niels Christensens og Anne Johanne Christensdatters barn af Birkebek navnlig Apollone fremstillet i Kirken Dom: 18de post Trin: Poul {Christensen} Moe{s}gaards Kone {Else Jørgensdatter} af Felding bar det: Fadderne: Samme Poul {Christensen} Moesgaard Michel {Christensen} Toxvig Christen {Jensen} Birkebek Ung karl Peder Nielssen. Christen {Jensen} Birkebeks Kone {Sidsel Jensdatter} Jacob {Christensen} Kirkes Kone {Maren Christensdatter}. Pigerne Maren Thomasdatter og Kirsten Cathrine Jørgensdatter. III. Niels Christensen og Anne Johanne Christens Daatter i Birckebech deres Liden Daatter fød d 17 September og himme døbt d. 19 ditto Navnlig Appolonne.- fremstillet Herren i Kirken 18de post: Trin: Poul {Christensen} Moosgaards Kone {Else Jørgensdatter} bar den. Faddere Poul {Christensen} Moßgaard i felding. Michel {Christensen} Toxvig Christen Jensen i Toxvig ung karl Peder Nielsen, Christen {Jensen} Birkebeks kone Jakob {Christensen} Kirches kone {Maren Christensdatter} Pigerne Maren Thomas Daatter og Kirsten Catrine Jørgens Daatter.
NOTITS: For Poul Moesgaard se skifte 1777 efter Kirsten Crhsitensdatter Bindesbøl, Bjergene, Ølgod. Og FT 1801 Sønder Felding (han er glemt i FT 1787 der). Se Brejls skifteuddrag 553 Mette Cathrine Mikkelsdatter i Foersum i Egvad sogn. 21.7.1775, fol.310. Familieforhold uklare. Maren Thomasdatter er moderens barn af 1. ægteskab i Grene med Thomas Hansen.
22931785.12.11Birgitte Sørensdatter Kirkegaard Søren Christensen Sidsel Christensdatter Den 6te Decembr: 1785 døbt i Præstegaarden Søren Christensen og Cidsel Christensdatters Barn navnlig Berthe af Annexgaarden. Sidstmeldte Barn fremstillet i Kirken Dom: IIItia Adventus 1785. Christen Olesens {Sigting} Hustrue bar det Fadderne: Jacob {Christensen} Kirkes Hustrue {Maren Christensdatter}. Peder {Christensen} Frøelund af Arnborg. Christen {Poulsen} Thodals Datter Inger {Christensdatter}. Mette Poulsdatter i Greene. I 1785. Dend 6 Decbr fød og hiemmedøbt Søren Xstensen og Zidsel XstensDaatter ved Ahrenborg Kircke, deres Liden Daatter naunlig Bergitte . fremstillet Herren i Kircken. Christen {Olesen} Sigtings Kone bar den faddere Christen Jacobsen {Kirkegaard}, Peder {Christensen} frølund i Arnborg Jacob {Christensen} Kirckes kone {Maren Christensdatter}, Inger {Christensdatter} Toudal. Mette Pouls Datter i greene.
Begravelse nr. 6237
NOTITS: Begravet to uger gammel. Gennem forskellen mellem de to indførsler "Christen Olesens Hustrue bar" og "Christen Sigtings kone bar" ser man at manden hedder Christen Olesen Sigting. Jakob Christensen er bror til faderen.
22941786.02.05Apollone Christensdatter Togsvig Christen Jensen Sidsel Jensdatter den 29de Januarii hiemmedøbt Christen Jensens og Cidsel Jensdatters Barn af Toxvig navnl: Apollone. fremstillet Herren i Kirken 5te Søndag efter H: t. Kr. Christen {Mikkelsen} toxvigs Hustrue {Anne Marie Pedersdatter} bar det. faderne gamle Christen {Nielsen} Søndergaard. Arent Jensen ung Karl Peder Nielssen i Birkebek Niels {Christensen} Birkebeks Kone {Ane Johanne Christensdatter}. Jacob {Christensen} Kirkes Pige. II. Christen Jensen og Zidsel Jens Datter i Toxvig deres Liden Daatter fød dend 28de Jan 86. hiemme Døbt d 29de Ditto Naunlig Appolonne.- fremstille Herren i Kirken 5te Søndag efter Hell: 3 Kong= Dag. Christen {Mikkelsen} Toxvigs kone {Anne Marie Pedersdatter} bar den. faddere Store Christen {Nielsen} Søndergrd {den Ældre}. Arnt Jensen ung karl Peder Nielsen i Birckebek. Niels {Christensen} birkebecks Kone Arnt {Jensen} hans Kone {Johanne Jensdatter}. Jacob {Christensen} Kirkes Pige -
NOTITS: Christen Jensen flytter mellem februar 1786 og juli 1787 fra Togsvig til Gammel Arnborg, hvor han er i FT 1787. Christen Jensen er opvokset i Birkebæk, derudover familieforhold uklare.
22951786.04.02Anne Malene Hansdatter Tornvig Hans Pedersen Anne Larsdatter 5te Søndag i Fasten døbt i Kirken Hans Pedersen og Anne Larsdatter ægte Barn navnl: Anne Malene. Anne Kirstine Jensdatter af Fasterholt bar det. Fadderne Christen {Olesen} Sigting. Peder Nielssen {Birkebæk} Jacob {Christensen} Kierkes Kone {Maren Christensdatter}. Niels {Christensen} Birkebeks Kone {Ane Johanne Christensdatter}. Maren Jørgensd: af Holtum. III. Hans Pederen og Anne LarsDaatter i Tornvig deres Liden Daatter Anne Malena fremstillet Herren i Kircken ved den hellige Daab 5te dag i fasten. Anne Kirstiine i fasterholdt bar den faddere Christen Sigting Peder Nielsen. Jacob {Christensen} Kirckes Kone {Maren Christensdatter}. Niels {Christensen} Birckebecks kone {Ane Johanne Christensdatter}, Maren Jørgens Daatt i holtum.-
NOTITS: Faderen er søn af Peder Hansen og Malene Hansdatter i Tornvig, se FT 1787. Familieforhold helt uklare.
22961786.09.24Karen Nielsdatter Holtum Niels Thomassen Maren Pedersdatter Dom VIII post Trinit: døbt i Annexgaarden Niels Thomassens og Maren Pedersdatters Barn af Holtum navnlig Karen. Dom XV Post Trinit: var sidstmeldte Barn fra Holtum i Kirken. Moederens Syster {Stine Pedersdatter} fra Hundshoved bar det. Fadderne vare: Jørgen Holtum og Datter Maren {Jørgensdatter} etc. Jens Svendsen {tjenestekarl ved Jørgen Pedersen Holtum} den unge Svoger fra Hundshoved {Mads Sørensen}. IV. Niels Thomasen og Maren Peders Daatter i Holtum Deres Liden Daatter Hiemme Døbt 8de post: Trin: Naunlig Karen. fremstillet herren i Kircken 15de post: Trin: hendes Moster {Stine Pedersdatter} fra Hundshoved Bar den fadderne den unge Mand {Mads Sørensen} fra bemdte hundshoved, Jørgen {Pedersen} Holtum, Jens Svendsen {tjenestekarl ved Jørgen Pedersen Holtum}, Maren Jørgensdatter fra bemelte holtum. Mette Pouls Datter fra Greene . -
22971786.10.08Karen Jakobsdatter Kirkegaard Jakob Christensen Maren Christensdatter Dom: XVI post Trin: hiemmedøbt Jacob Christensens og Maren Christensdatters Barn i Annexgaarden navnlig Karen. Dette Barn var i Kirke Dom: XVII post Trin: Jørgen {Pedersen} Holtums Hustrue {Maren Nielsdatter} bar det, Fadderne vare: Christen {Poulsen} Thodal, Mads {Christensen} Helstrup Anne Christensdatter af Thodal, Christen Jacobsens Hustrue {Karen Pedersdatter} Jørgen {Pedersen} Holtum. VI. Jacob Christensen og Maren Christensdaater ved Arnborg Kircke deres Liden Daatter fød den 30te Septbr og hiemme Døbt den 1ste octobr Nl: Karen fremstillet herren i Kircken 17de post: Trin: Jørgen {Pedersen} Holtums kone {Maren Nielsdatter} bar den, fadere Jørgen {Pedersen} Holtum Christen {Poulsen} Toudal, Mads {Christensen} Helstrup, Christen Jacobsens kone {Karen Pedersdatter}, Inger {Christensdatter} Toudal, Magretta jacobs Daatter.-
NOTITS: Christen Poulsen Tovdal er moderens far. Inger og Anne Christensdatter af Tovdal hendes søstre. Helstrup ligger i Snejbjerg sogn. Christen Jakobsen og Karen Pedersdatter er faderens forældre.
22981786.10.15Kirsten Pedersdatter Hjøllund- Store Peder Andersen Karen Pedersdatter Onsdagen d 20de Sept døbt i Præstegaarden Peder Andersens og Karen Pedersdatters barn navnl: Kirsten af Store Høelund. Dom XVIII post Trin: var i Kirke sidst d 20 Sept: ovenmeldte Peder Andersen og Karen Pedersdatters barn af Store Høelund, navnl: Kirsten. Fasteren Bodild Andersdatter bar det, Faddere Jens Olesen og Hustrue i Store Høelund, Jens Christensen af Thodal etc: V. Peder andersen og Karen Peders Daatter fra Hiøllund [Deres] liden Daatter fød og hiemme døbt d: 20 Septbr Naunl: Kiesten, fremstillet herren i Kircken 18. post. Trin: hendes faster Bodill AndersDaatter bar den fadere Jens {Olesen} Sigting. Jens {Christensen} Toudal, Else {Pedersdatter} Studsgaard {Jens Olesen Sigtings kone} Bodill Kierstiine christens Daatter. -
NOTITS: Else Studsgaard må være identisk med Jens Olesens kone Else Pedersdatter. Bodil Kirstine Christensdatter er datter af Christen Christensen i Store Hjøllund. Bodil Andersdatter er faderens søster og tjener vel juli 1787 i Ødevig, Skarrild.
22991786.11.01Dødfødt Kirkegaard Søren Christensen Kirke Sidsel Christensdatter begravet Allehelgens Dag Søren Kirkes og Cidsels Christensdatters dødfødde Pige barn. V. Søren Kirckes Dødføde Barn Nl: 1 Pige Begr. Alle H: f.
23001787.01.07Christen Christensen Søby- Sønder Christen Christensen Bondegaard Anne Marie Christoffersdatter 2den Sønd: eftter Hellig 3 Kongers Dag. [...]: Anne {Mikkelsdatter} Søbye bar den faddere Lars {Jørgensen} Søbye Christen {Jensen} Birkebeck, Peder {Christensen} Frøelund, Jacob {Chritensen} Kirkes Kone {Maren Christensdatter}, Kirsten Catrine JørgensD: Mette PoulsDaattr i greene.- I Dend 9de Januarj fød og hiemme Døbt deres liden Søn Christen, Huusmanden i Søebye Christen xstens: {Bondegaard} og Anne Marie ChristophersDaatter bemelte Barn, fremstillet Herren i Kirken.
23011787.01.31Anne Rasmusdatter Hjøllund- Lille Rasmus Jensen Else Marie Gregersdatter  II Rasmus Jensen og Else Marie Gregersdattr i Lille Høelund deres Liden Daattr fød den den 30te Januarj og hiemme Døbt d 31 Ditto Nf: Anne fremstillet herren i Kirken Spetuagesima Gregers {Mikkelsen} Bierges {Brunbjerg, Borris} Kone {Edel Lauridsdatter} bar den, faddere Christen {Jensen} Tornvig {Lille Hjøllund} Christen Xstensen i Store Hiøllund, Peder Sørensen og Koene {Maren Pedersdatter} Jakob {Christensen} Kirkes kone {Maren Christensdatter} Pigen Kirsten Madsdatter.
NOTITS: Familien Rasmus Jensen ses FT 1801 i Lustrup By Skarrild.
23021787.12.03Anne Katrine Sørensdatter Kirkegaard Søren Christensen Sidsel Christensdatter Baptizati. Søren Christensens og Cidsel Christensdatters Barn i Annexgaarden født den 2 Dec: 1787 hiemmedøbt den 3die sammes {Dec.} navnlig Anne Catrine. fremstillet Herren i Kirken IIden Søndag i Advent Christen Jacobsens kone {Karen Pedersdatter} bar det Testes Jacob {Christensen} Kirke. Christian Sørensen Christen {Christensen} Høelund. Mette {Poulsdatter} Greene. Inger {Christensdatter} Thodal. I. Sørren Christensen og Cisel Chrd: deres Liden datter fød d 2de Decemb: og Hiemme Døbt den 3die dennes: Nf: Anne Catrine - fremstilet Herren i Kirken den 2den Søndag i Advent: Christen Jacobsens Kone {Karen Pedersdatter} bar den, faderne vare Jacob {Christensen} Kierke, og Christian Sørensen {Kirkegaard}, christen {Christensen} Hiølund Mette {Poulsdatter} greene, og Enger {Christensdatter} Toudal. -
NOTITS: Karen Pedersdatter er faderens mor, Jakob Christensen hans bror. Christen Sørensen, 17, er forældrenes søn.
23031788.01.21Dødfødt Grene Mads Christensen Grene Anne Nielsdatter Den 21 januar: fødde mads {Christensen} Greenes Hustrue Anne Nielsdatter et dødfødt barn og Dagen efter nestefter et levende. Begge vare Drenge. Det levende blev strax af Faderen hiemmedøbt navnl: Christen.
Begravelse nr. 6245
NOTITS: Tvilling.
23041788.01.27Christen Madsen Grene Mads Christensen Grene Anne Nielsdatter  III [.........] {læs dette sammen med begravels 6245} deres Liden Søn fød d 22de ditte samme Dag hiemme døbt Navnl: Christen: Samme Dag Lars Jørgensen og Johanne Christensdatter af Sønder Søbye deres Liden datter fød. døbt i kirken og den bege [.....] fremstillet herren Søndag Sexagesima den fra greene bar farbroderens kone {? Christensens kone}. IV. Michel af [Stokildhoved] hans kone bar Pigen som blev kaldet Anna faderne vare Mads greenes broder , Anders {Christensen} greene, Søn Thomas {Poulsen}, og Datter Mette {Poulsdatter}, Peder frølund, og hans tieneste Pige Jens giødesen, og Niels Madsens Kone, og Anne Marie Huskone i Sønder Søby. Samme 22 januarii født Lars Jørgensens og Johanne Christensdatters barn som var et Pige=Barn, af Søbye. Begge sidstnævnte Børn vare i Kirke Dom: Sexagesima. Det hiemmedøbte fra Green, blev frembaaren af ------------ Mickels Kone af [Stockildhoved] bar Pigebarnet som blev døbt og kaldet Anna fadderne vare mads Greenes Broder. Anders Grenne og deres Sted=Søn Thomas og Sted Datter mette. Peder [Frølund] og hans tieneste=Pige. Jens Giødensen. Niels Madsens Kone Anne Marie, som er Huuskone i Siøbye.
Begravelse nr. 6246
NOTITS: Begravet syv dage gammel. Fadderne i denne dåb i én liste sammen med næste dåb, her er de adskildt i henhold til kendskab til familierne i Grene og Søby.
23051788.01.27Anne Larsdatter Søby- Sønder Lars Jørgensen Johanne Christensdatter  III [.........] {læs dette sammen med begravelse #6245} deres Liden Søn fød d 22de ditte samme Dag hiemme døbt Navnl: Christen: Samme Dag Lars Jørgensen og Johanne Christensdatter af Sønder Søbye deres Liden datter fød. døbt i kirken og den bege [.....] fremstillet herren Søndag Sexagesima den fra greene bar farbroderens kone. IV. Michel {Christensen} af [Stokildhoved] hans kone {Edel Christensdatter} bar Pigen som blev kaldet Anna faderne vare Mads greenes broder, Anders greene, Søn Thomas, og Datter Mette, Peder frølund, og hans tieneste Pige Jens giødesen, og Niels Madsens Kone, og Anne Marie Huskone i Sønder Søby. Samme 22 januarii født Lars Jørgensens og Johanne Christensdatters barn som var et Pige=Barn, af Søbye. Begge sidstnævnte Børn vare i Kirke Dom: Sexagesima. Det hiemmedøbte fra Green, blev frembaaren af ------------ Mickels {Christensen} Kone {Edel Pedersdatter} af [Stockildhoved] bar Pigebarnet som blev døbt og kaldet Anna fadderne vare mads Greenes Broder. Anders Grenne og deres Sted=Søn Thomas og Sted Datter mette. Peder {Christensen} [Frølund] og hans tieneste=Pige. Jens Giødensen. Niels Madsens {Skovbjerg} Kone Anne Marie {Jensdatter}, som er {fejl i kirkebogen, se ovenfor, huskonen hedder Anne Marie ligesom Niels Madsens kone, men hendes patronym er Christoffersdatter og hun er gift med husmanden Christen Christensen i Sønder Søby} Huuskone i Siøbye.
NOTITS: Fadderne for denne og forrige daab #2304 i én liste, her adskildt efter hvilket barn de menes at høre til. Mikkel Christensen i Stokildhoved, Rind er bror til moderen.
23061788.04.13Abelone Johanne Christensdatter Søby- Sønder Christen Christensen Bondegaard Anne Marie Christoffersdatter  V. Christen Christensen af Sønder Søebye og Anne maria deres Liden Datter døbt i Kierken den 13de Aprilj Nl: Apolone Johan{ne} faderne vare Lars {Jørgensen} Søbye og Hans hustrue {Johanne Christensdatter} og barnets Moster Johanne {Christoffersdatter} bar hende, og ungkarl [fa.der] I[v]ar [.ee]s farbroder Christen Christensen. Den 13de April Dom: Jubilate blev døbt i Arnborg Kirke Huusmandens i Søebye Christen Christensens {Bondegaard} og Hustrues Anne Marie Christophersdatter Barn, navnlig Apollone Johanne. Barnets Moster Johanne {Christoffersdatter} bar det. Fadderne vare Lars {Jørgensen} Søbye og hans Hustrue {Johanne Christensdatter}, og barnets farbroder Christen Christensen.
NOTITS: Moderen og Johanne Christoffersdatter er døtre i Herning By, Rind af Christoffer Engelbrechtsen, søn af Engelbrecht Henriksen født i Ringkøbing, Jylland.
23071788.05.18Jens Rasmussen Hjøllund- Lille Rasmus Jensen Else Marie Gregersdatter  VI. Rasmus {Jensen} Hiølund og Else Marie {Gregersdatter} deres Liden søn Jens hiemmedøbt den 12te Mai fremstillet herren i kirken den 18de dennes Christen {Jensen} tornvigs kone {Johanne Olufsdatter i Lille Hjøllund} var hannem faderne Vare Christen {Jensen} Torenvig Christen {Olesen} Sigtting {Kirkegaard} Christen {Christensen} Store hiøllund Maren {Christensdatter} Kierke Cresten {Christesen, den gamle?} Hiølund. Samme Dag {Den 12te Maji} hiemmedøbt i Annexgarden, Rasmus Jensens og Else Marie {Gregersdatter} Deres ægte barn af Lile Høelund navnl: Jens som blev fremstillet i Kirken den 18de Sammes, Christen {Jensen} Thornvigs Hustrue {Johanne Olufsdatter i Lille Hjøllund} bar det, Fadderne: Christen {Jensen} Thornvig, Christen {Olesen} Sigting Christen {Christensen} Store Høelund. Maren {Christensdatter} Kierke, Cidsel {Pedersdatter, 16, datter af Peder Sørensen} Høelund.
Begravelse nr. 6247
NOTITS: Begravet 4 uger gammel.
23081788.09.07Anne Christensdatter Togsvig Christen Mikkelsen Anne Marie Pedersdatter  Den 7de Augusti hiemmedøbt i Præstegaarden Christen Michelsens og Anne Marie Pedersdatters ægte Barn af Toxvig navnlig Anne. VII Christen Mikelsen og Annmarie {Pedersdatter} toxvig deres Liden datter fød og hiemme døbt den 8 August [J...] Anne. fremstillet herren i kirken d 7de Septb Peder {Jørgensen} Sandfulds Enke Maren {Christensdatter, Store Sandfeld, Brande} bar hinde Faderne Vare Peder {Usseltoft; Brande} og Jens Pedersener {Uhre, Brande} og barnets Mosterer Karen {Dørslund, Brande} og Mette Peders Datterer {Flø, Brande}, og Hans Birkebæk.
23091788.10.12Jens Christensen Gammel Arnborg Christen Jensen Birkebæk Sidsel Jensdatter  VIII Christen Jensen og Cissel Jensdatter deres Liden Søn fød og hiemme døbt den 7de Octb: navnl: Jens fremstillet Herren i Kierken den 12te Octobr Ahents {Arent Jensens} kone Johanne {Jensdatter, Gammel Arnborg} bar [.....] faderne Var Christen {Nielsen} søndergrd {Gammel Arnborg} søren [Jensen] og Jørgen Christensen {Gammel Arnborg} og Maren Thomasdatter {Bukkær, Assing}.
Begravelse nr. 6248
NOTITS: Begravet 6 uger gammel.
23101788.11.09Johanne Christensdatter Hjøllund- Lille Christen Jensen Apellone Jensdatter  9 Den 3 Novembr. hiemmedøbt i Præstegaarden Christen Jensens og Apellone Jensd: ægtebarn af Lille Høelund navnl: Johanne som blev fremstillet Dom XXV post Trin: Anna hansd: bar hende faderne Rasmus {Jensen} Hiølund og Hustrue {Else Marie Gregersdatter} Maren {Thomasdatter?} Birkebæk Christen {Christensen} Hiøllund Kirsten madsdatt. {?Skibbild}
Begravelse nr. 5999
NOTITS: Begravet 7 uger gammel, kun noteret i Skarrild Kirkebog.
23111789.04.13Niels Pedersen Hjøllund- Store Peder Sørensen Maren Pedersdatter  Samme 18de Martii hiemmedøbt Peder Sørensens og Maren Pedersdatters Barn af Store Høelund navnlig Niels Samme anden Paaske=Dag fremstillet Herren i Kirken Peder Sørensens og Maren Pedersdatters Barn af Store Høelund navnlig Niels, som var hiemmedøbt den 18de Martii sidst. Barnets Syster Magrethe {Pedersdatter, 19} bar det. Fadd: Christen {Christensen, 27} Høelund Junior, Christen {Olesen} Sigting, Else Sørensdatter {Grene, Skarrild}, Cidsel Pedersdatter {17, Store Hjøllund}. Anne Hansdatter —
23121789.05.30Anne Kirstine Larsdatter Tovdal Lars Andersen Inger Christensdatter 2. Lars Andersens og Inger Christensdatters Barn af Thodal døbt den 8de Maji navnlig Anne Kirstine fre{mstill}et i Kirken den 30 Maji Berthe Jacobsdatter bar det. Fadd: Christen Thodal, Jacob Kirke Ebenezer. Mette Greene, Anne Larsdatter og Sidsel Kirke.
23131789.06.21Niels Christian Madsen Grene Mads Christensen Grene Anne Nielsdatter 3. Mads Greenes og Anne Nielsdatters Søn navnl: Niels Christian døbt i Kirken den 2de p. Trin. Morbroderes Hustru {2. kone} Johanne Marie {Pedersdatter, Brande} bar det. Fadd: Morbroderen {Jens Nielsen Grene i Brande}.
NOTITS: Morbroderen er Jens Nielsen Grene, der flytter rundt i Brande sogn 1780-96 og hans 2. Kone Johanne Marie Pedersdatter bærer.
23141790.04.10Christen Christensen Hjøllund- Store Christen Christensen Anne Hansdatter 1 Den 23de Febr: hiemmedøbt i Store Høelund Christen Christensens og Anne Hansdatters Barn, navnl: Christen. Fremstillet i Kirken den 10 April Fasteren Edel {Christensdatter} bar det. fadd: Christen {Nielsen} Jegin, Lars Christensen, Thomas {Poulsen} Greene. Peder Sørensens Hustr: {Maren Pedersdatter}; og Datter Mette {Pedersdatter, 16} og Sal: Niels {Jensen} Hareschous {Harreskov, Assing} Enke Karen {Christensdatter, 75}.
NOTITS: Lars Christensen er formodentlig faderens bror, i så fald 37.
23151790.03.07Anne Andersdatter Gammel Arnborg Anders Jensen Inger Jensdatter Den 1 Martii kom til Præstegaarden at døbes et Pigebarn fra Gammel Arnborg, hvis Moder Inger Jensdatter er ugift, men besovet, og har udlagt som Barnefader en Holstensk Kræmer Jens Andersen. Det var Jordemoderens Inger Hansdatter Udsigende, som Holdt dette Barn til daaben - Nærværende Vidner; Degnen, Laurids {Andersen Smed} Arnborg etc. Den 7de Martii var dette Barn i Kirken til Daabens Publication og blev der udlagt som Barnefader en Holstensk Kræmer Anders Jensen Indmeldt til Amtstuen den 23de Martii. Ovenmeldte den 1ste Martii i Præstegaarden døbte Barn, blev kaldet Anne. Ved fremstillelsen i Kirken bar Maren Christensdatter {Kirkegaard} det. Fadderne Lille Christen {Nielsen} Søndergaard. Jørgen {Christensen} Frøelund. Johanne Jensdatter Maren Jensdatter og Inger Lauridsdatter {alle af Gammel Arnborg}.
NOTITS: Her tages den udlagde faders navn fra dåben, ikke fra jordemoderens udsagn, som vel har forvekslet for- og bagnavn. Alle faddere af Gammel Arnborg.
23161790.04.27Jens Jensen Tornvig Jens Jensen Kirsten Jensdatter II den 27 April Jens Jensens og Hustrues {Kirsten Jensdatter} barn døbt i Thornvig navnl: Jens. Fremstillet Herren i Kirken Trefoldigheds Søndag. Fasteren Else Jensdatter {Husum, Brande} bar det. Fadd: Peder {Poulsen} Husum, Fasteren Maren Jensdatter {Husum, Brande}. Farbroderen {Mads Jensen, Blæsbjerg, Brande} og Mette Holtum.
23171790.09.19Johanne Christensdatter Hjøllund- Lille Christen Jensen Tornvig Abelone Jensdatter 2 Den 5 Augusti døbt i Præstegaarden Christen Jensens og Apollone Jensdatters Barn Johanne af Lille Høelund -- Fremstillet Herren i Kirken den 16de Søndag efter Trinitatis. Niels Mourridsens Hustrue {Else Pedersdatter} i Sønder Søbye bar det. Fadderne bemeldte Niels Mouridsen. Rasmus {Jensen} Hjøelund, Thomas {Poulsen} Greene Else Sørensdatter {? Sønder Karstoft, Skarrild.} og Berthe Kirke {Birgitte Jakobsdatter, Kirkegaard}.
NOTITS: Bæreren Abelone Jensdatter er ikke i familie, så vidt det kan ses.
23181790.10.03Thomas Jakobsen Kirkegaard Jakob Christensen Maren Christensdatter III Den 16de Septebr: Hiemmedøbt Jacob Christensens i Annexgaarden og Hustrues Maren Christensdatters Barn navnl: Thomas. Fremstillet Herren i Kirken, den 3die Octogr: Maren Thomasdatter i Birkebek bar ham, Fadd: Lars {Andersen] Thodal og Hustrue Inger {Christensdatter}. Hans Thomassen. Thomas Poulsen {Grene, Arnborg}. Jens {Christensen} Thodal. Karen Jørgensdatter Holtum og Birthe Kirke {Birgitte Jakobsdatter, Kirkegaard}.
23191791.02.05Maren Larsdatter Tovdal Lars Andersen Tovdal Inger Christensdatter 1. D. 29 januar Lars Thodals og Hustr: Inger {Christensdatters} Barn født, som i Daaben blev kaldet Maren. Fremstillet Herren i Kirken 5 Sønd: effter H: T: K: Dag Dorthe {Sørensdatter} Riisbierg {Brande} bar det, Fadd: Christen {Poulsen} Thodal. Mads {Jensen} Riisberg. Anne {Christensdatter} Thodal {Lille Hestlund, Give} Bodild Skræder, Else {Jakobsdatter, 16} Kirke.
NOTITS: Altsammen familie: Dorte Sørensdatter er gift med faderens bror Søren Andersen i Risbjerg, Brande. Mads Jensen er gift med faderens søster Mette. Anne Christensdatter er moderens søster gift en to km fra Risbjerg i Lille Hestlund, Give. Christen Poulsen Tovdal er moderens far. Bodil Skræder ikke identificeret.
23201791.04.25Johanne Christensdatter Gammel Arnborg Christen Jensen Birkebæk Sidsel Jensdatter 2. D 19 Martii Christen Birkebek og Hustr: Sidsels Barn født, som i Daaben kaldtes Johanne — Fremstillet Herren i Kken 2 Paaske Dag Mette Pedersdatter bar det, Fadd: Ole Jensen, Søren Bukkiær, Jens Skovberg Johanne Birkebek.
NOTITS: Christen Jensen Birkebæk er født i Birkebæk, men bor i Gammel Arnborg. Mellem 1791 og 1797 flytter han til Grene.
23211791.04.10Sidsel Christensdatter Søby- Sønder Christen Christensen Bondegaard Anne Marie Christoffersdatter 5. D. 10 April Christen {Christensen} Bondegaards og Hustrues {Anne Marie Christoffersdatter} Barn fød og døbt, Sidsel — — — — Død strax.
Begravelse nr. 6258
23221791.06.13Lauge Pedersen Skibbild Peder Iversen Else Laugesdatter III. 30te April Peder Iversens og Else Laugesdatter Barn født som i Daaben kaldtes Lauge Fremstillet Herren i Kirken 2den Pindse Dag Karen Pallesdatter bar det, Fadd: Christen Sørensen Christen Iversen. Oluf Pallesen Jørgen Madsen Kirsten Madsdatter og Niels {Christensen} Bierges Kone {Maren Larsdatter}.
NOTITS: Christen Iversen er formodentlig faderens bror. De andre må være familie, men er ikke identificeret. Karen Pallesdatter kunne være fra Tarm, Egvad, hvor Peder Iversen er født, se FT 1787 og 1801. Christen Iversen, 24, er faderens bror, ses FT 1787 ved hans far i Strellev.
23231791.07.10Christen Christensen Fasterholt Christen Christensen Fasterholt Inger Christensdatter IV D. 30te Maji født og hiemmedøbt Christen {Christensen} Fasterholdts og Hustr: {Inger Christensdatter} Barn navn: Christen Fremstillet Herren i Kken 3 Sønd: efter Trin: Johanne Jensdatter bar det, Fadd: Karlen Kield Niels {Christensen} Bierges Kone {Maren Larsdatter}. Christen {Mikkelsen} Toxvigs Hustr: {Anne Marie Pedersdatter} Palle {Pedersen} Fasterholdt.
NOTITS: Bæreren Johanne Jensdatter ikke identificeret.
23241791.09.11Ove Henningsen Gammel Arnborg Henning Christensen Mette Nielsdatter VI. D. 29 Julii født Henning Christensens og Hustr: {Mette Nielsdatter} barn som i Daaben kaldtes Ove. Fremstillet Herren i Kken 12 Sønd: eft: Trin: Christen {Mikkelsen} Toxvigs Hustr Anne Marie {Pedersdatter} bar det, Fadd: gamle Christen {Nielsen den Ældre} Søndergaard, Søren Smed. Hans {Thomasen?} Toxvig, Jørgen {Christensen} Frøelund [Laurids Arnborgs] [tjenste?] , Kirsten Pedersdatter. Karen Poulsdatter
23251791.11.13Edel Rasmusdatter Hjøllund- Lille Rasmus Jensen Hjøllund Else Marie Gregersdatter 7. D. 9de Oct: fød og hiemdøbt Rasmus {Jensen} Høelunds og Hustrues {Else Marie Gregersdatter} Barn Edel — Fremstillet Herren i Kken 21 Sønd: effter Trin: Christen {Jensen} Tornvigs {2.} Kone bar det, Fadd: Christen {Jensen} Tornvig Christen {Christensen} Høelund {- Store}, Else Sørensdatter {? Sønder Karstoft, Skarrild} og Bodild Skræder.
23261792.02.26Birte Christensdatter Hjøllund- Store Christen Christensen Anne Hansdatter i d. 24 januar: hiemdøbt Christen Christensens og Anne Hansdatters Barn of Høelund navnl: Birthe Fremstillet i Kirken d 26 febr: Søren Borkes Hustr bar det, Fadd: Christen {Nielsen} Jegin og Hustrue {Edel Christensdatter} og Datter Bodild Christen {Olesen} Sigting Mads {Nielsen} Skouberg.
Begravelse nr. 6260
NOTITS: Begravet 8 uger gammel.
23271792.04.22Jens Jensen Tornvig Jens Jensen Tornvig Mette Jensdatter II d 22 Martii Hiemmedøbt Jens Thornvigs og Hustr: Mette Jensdatters barn navnlig Jens. Fremstillet i Kirken d 22 April Mosteren {Maren Jensdatter} fra Haaling {Holing Herning} bar det, Fadd: Dennes Mand {Christen Larsen}, Peder {Iversen} Skibbild og Hustrue {Else Laugesdatter}, Birthe {Jakobsdatter, 20} Kirke Pigen Anne Larsdatter.
LINK: Jens V. Olsen side, Christen Larsen og Mette Jensdatter i Holing, Herning.
23281792.10.21Peder Christensen Togsvig Christen Mikkelsen Togsvig Anne Marie Pedersdatter III D. 6te Octobr Hiemdøbt Christen Mickelsens og Anne Marie Pedersdatters barn i Toxvig navnl: Peder. Fremstillet i Kirken Dom: XX post Trinit: Jens Pedersens Kone {Ane Larsdatter} af Uhre {Brande} bar det, Fadd: Jens Pedersen af Uhre. Søren {Sørensen} Fløe af Brande Sogn og Hustrue {Mette Pedersdatter}.
23291792.11.25Magdalene Pedersdatter Hedehus Peder Andersen Karen Pedersdatter 4 d 9de Octobr hiemdøbt Peder Andersens og Hustrues Karen Pedersdatters barn af Hedehuuset navnl: Magdalene. Fremstillet i Kirken D. 25 Novembr: Fasteren Bodild {Andersdatter} bar det. Fadd: Jens {Pedersen} Hareskou {Assing} og Hustrue {Anne Christensdatter}; Thomas {Poulsen, 22} Greene og Maren Birkebek.
23301792.12.26Ib Madsen Grene Mads Christensen Grene Anne Nielsdatter  V. D. 2den Novembr. hiemdøbt Mads Grenes og Anne Nielsdatters barn af Greene navnl: Ib — Fremstillet i Kirken 2den Juule Dag. Jens {Nielsen} Greenes Kone {Johanne Marie Pedersdatter} af Brande bar det. Fadd: Niels {Madsen, 62} Skouberg {Gammel Arnborg}. Thomas {Poulsen} Greene. Maren Kirke {Christensdatter, Kirkegaard} Karen Poulsdatter {Grene}. Anne Pedersd: Hvede {Hvedde, Assing}.
NOTITS: Jens Nielsen Grene i Brande er moderens bror.
23311792.11.11Margrethe Katrine Christensdatter Søby- Sønder Christen Christensen Bondegaard Anne Marie Christoffersdatter 6. Dom: XXIII post Trinit: døbt i Kirken Christen {Christensen} Bondegaards og Hustr: Anne Marie {Christoffersdatter} Engelbrethsdatter {ikke rigtigt, faderen var Christoffer Engelbrechtsen} Barn af Søebye navnl: Magrethe Cathrine. Johanne Jensdatter af Fasterholdt bar det, Fadd: Niels Mouridsen {Sønder Søby}. Tieneste Pigen Jens Rømers Datter hans toxvig.
23321793.01.01Bodil Larsdatter Tovdal Lars Andersen Tovdal Inger Christensdatter 1. D. 29. Dec: Lars {Andersen} Thodals og Inger Christensdatters barn døbt navnl Bodild. Fremstillet i Kirken Nytaarsdag. Mosteren Maren {Christensdatter} Kirke bar det. Fadd: Jacob {Christensen} Kirke og Datter Berthe {Jakobsdatter}. Christen {Olesen} Sigting og Hustrue {Ane Larsdatter}. Jens {Christensen} Thodal. Bodild Andersdatter.
23331793.03.17Hans Christian Pedersen Hjøllund- Store Peder Nielsen Maren Henriksdatter II D. 28 Januarii blev Peder Nielsens og Maren Henrichsdatters Barn af Store Høelund døbt navn: Hans Christian. Fremstillet i Kirket 5 Søndag i Faste Anna Henrichsdatter {27, Ane Marie, Uhre, Brande} bar det, Fadd: Jens Thygesen {Thøgersen, Uhre} Christen {Christensen} Høelund og Hustrue {Anne Hansdatter} Thomas {Poulsen} Greene og Lille Anne Henrichsdatter {24} af Uhre {Brande}.
23341793.04.01Kirsten Pedersdatter Skibbild Peder Iversen Else Laugesdatter 3. Den 11te Febr: blev Peder Iversens, og Else Laugesdatters Barn af Skibild døbt navnl: Kirsten. Fremstillet i Kirken 2den Paaske Dag. Smidebek Møllers Kone {Birgitte Marie Christensdatter} bar det. Fadd: Smidebek Møller {Nis Jensen Fisker}. Niels {Christensen} Bierge og Hustru {Maren Larsdatter} Jens {Jensen} Tornvig. Pigen Anne Larsdatter. Jens {Nielsen?} Greene {Flø?, Brande}.
NOTITS: Smedebæk Mølle i Ejstrup sogn ejedes 1793 af Nis Jensen Fisker *1743 Krages, Egvad †1800 Smedebæk Mølle, Ejstrup gift med Birgitte Marie Christensdatter *1756c Tarm, Egvad †1830 Kokborg, Thyregod.
LINK: Lidt om forældrene Peder Iversen og Else Laugesdatter inklusive vielse.
23351793.07.07Niels Christensen Fasterholt Christen Christensen Fasterholt Inger Christensdatter IV. D. 10 Junii Christen Fasterholts og Inger Christensdatters barn døbt navnl: Niels. Fremstillet i Kirken Dom: VI post Trin: Maren {Larsdatter} Bierges bar det. Fadd: Niels {Christensen} Bierge Christen {Sørensen} Skiøtte af Harild {Mellem Harrild, ejstrup} Palli {Pedersen} Fasterholdt og Hustr {Johanne Madsdatter} og Datter {steddatter} Johanne {Jensdatter}.
NOTITS: Niels Christensen Bjerre er faderens bror.
23361793.09.22Anne Henningsdatter Gammel Arnborg Henning Christensen Mette Nielsdatter 5. D 15 Aug: blev Henning Christensens og Mette Nielsdatters Barn af Gam: Arnborg døbt navnl: Anne. Fremstillet i Kirken Dom: XVII post Trin: Mette Poulsdatter fra Grene bar det. Fadd: Gamle Christen {Nielsen} Søndergaard. Niels {Madsen} Skoubierg. Søren [Palsbierg]. Peder {Christensen} Froelund. Anne {Nielsdatter} Greene. Else {Jakobsdatter} Kirke.
NOTITS: Familieforhold uklare.
23371794.01.26Maren Jensdatter?  Jens? Nielsen Grene Anne Nielsdatter I. D 23 Januar: Anne Nielsdatters uægte Barn født i Fasterholt. Fremstillet i Kirkn, 3 Søndag efter Hl: 3 K: og døbt navnlig Maren. Christen {Christensen} Fasterholdts kone {Inger Christensdatter} bar det og udlagde som Barnefader [Jens] Nielsen Greene Landsoldat. Fadderne: Christen {Christensen} Fasterholt Jacob Jensen Palle {Pedersen} Fasterholts hustr {Johanne Madsdatter} og Else {Jakobsdatter} Kirke.
Begravelse nr. 6266
NOTITS: En Anne Nielsdatter, 21, tjener ved Niels Christensen i Fasterholt Bjerre i FT 1787, hun kunne være moderen.
23381794.02.25Dødfødt Fasterholt Christen Christensen Anne Hansdatter 2. d. 25 Februar Christen Christensens og Hustrues Anne Hansdatters dødfødte Datter i Store Høelund.
Begravelse nr. 6265
23391794.04.27Christen Jensen Tornvig Jens Jensen Tornvig Mette Jensdatter III. D. 25 April Jens Tornvigs og Hustrue Mette Jensdatter Søn født og døbt i Kirken navnlig Christen den 27de sammes. Mette Holtum bar det, fadderne: Hans Holtum Niels Holtum, Jens Greene, Anne Greene Bodild {Andersdatter} Provst {Skarrild}.
23401794.09.21Anders Jakobsen Kirkegaard Jakob Christensen Maren Christensdatter IV. D. 16 August Jacob Christensens og Maren Christensdatters Barn ved Arnborg Kirke hiemdøbt navnl. Anders. Fremstillet Herren i Kirken 14 søn: efter Trin: Karen {Kirstine Pedersdatter} Kirke bar det. Fadd: Lars {Andersen} Thodal. Anne {Christensdatter} Thodal. Barnets Syskende: Christen {Jakobsen, 18}, Birthe {Jakobsdatter, 22} og Else {Jakobsdatter, 20}.
Begravelse nr. 6267
23411794.10.05Gregers Rasmussen Hjøllund- Lille Rasmus Jensen Else Marie Gregersdatter V. D. 23. Aug. Rasmus {Jensen} Høelunds og Hustrues Else Marie Gregersdatter Barn født og hiemdøbt navn: Gregers. Fremstillet Herren 16 Sønd: eft: Trinit: Oldemodern {Edel Lauridsdatter} fra Borris bar det, Fadderne Iver og Hustrue i Lille Høelund. Jens Gregersen {Borris} Ingeborg Kirstine Lustrup.
NOTITS: Else Marie Gregersdatters forældre (FT 1787 Brunbjerg, Borris): Gregers Mikkelsen *1724c og Edel Laustdatter *1732c Stockildhoved?, Rind gift i Rind 1753. En søn Jens Gregersen *1775 Borris †1848 Ølgod gift med Mette Andersdatter Birk *1765 Sønder Felding (barn født Rasmus 1803 i Sønder Felding). Hun er datter af Anders Pedersen Birk *1740c. En anden søn er Michel Gregersen *1763c gift med Johanne Pedersdatter *1753c i FT 1801 bosat i Hiotarp, Borris. Det er uklart om "Ingeborg Kirstine Lustrup" skal læses som Ingeborg og Kirstine Lustrup.
23421794.10.11Eskild Madsen Skibbild Mads Jensen Skibbild Birte Eskildsdatter VI. D. 11 Octobr: Mads Schibilds og Hustrues Birthe Escd: Søn født og Hiemdøbt navnlig Eschild. Fremstillet Herren i Kirken Dom: XXIII post Trin:
NOTITS: Familien ses 1797 i Tornvig, 1800- i Pedersborg, Brandlund, Brande, 1802c Borup, Brande.
23431794.11.09Johanne Jakobsdatter Gammel Arnborg Jakob Christensen Maren Christensdatter D. 4 Novembr: fødde Maren Christensdatter i Søndergaard et uægte Barn, som blev døbt i Kirken Dom: XXI post Trin: navnl: Johanne. Fremstillet i Kirken 21 Sønd: efter Trin: og udlagt til Barnefader Jacob Christensen i Biere her i Sognet. Sognefogeden Mads Christensens {Helstrup} Hustr: {Anne Nielsdatter} bar barnet. Faddere: Henning {Christensen} og Hustrue {Mette Nielsdatter} Mads Christensen {Helstrup} Jens {Nielsen} Skouberg Arents {Jensen} Hustr. Johanne Jensdatter.
NOTITS: Moderen bestemmes i FT 1801 Gammel Arnborg, hvor hendes forældre Christen Nielsen den Yngre og Birte Jensdatter angives. Moderen mangles født i Arnborg kirkebog, men formodes født 1772c da kirkebogen er meget sporadisk. Faderen Jakob Christensen, 27, af Fasterholt Bjerre gifter sig senere 1798c med en anden udensogns pige. Johanne Jakobsdatter ses som enke i Harrild, Ejstrup i et hus FT 1855.
23441794.11.09Maren Hansdatter Holtum Hans Pedersen Holtum Mette Kirstine Jørgensdatter D. 5. Nov: født Hans {Pedersen} Holtums og Hustrues Mette Kirstine Jørgensdatter barn som blev døbt i Kirken Dom XXI post Trin: navnl: Maren. Fremstillet i Kirken Dom: XXI p Trin: Jørgen {Pedersen} Holtums Hustrue {Maren Nielsdatter} bar det, Fadderne: Jørgen {Pedersen} Holtum, Jørgen {Troelsen} Sandfeld {Store Sandfeld, Brande} og Hustrue {Karen Jørgensdatter}. Palle {Pedersen} Fasterholdt og Hustrue {Johanne Madsdatter} og Søn {stedsøn Jakob Jensen, 24}. Anna {Jørgensdatter, 18} Holtum Else {Jakobsdatter, 24} Kirke {Kirkegaard}.
23451795.01.18Sidsel Larsdatter Tovdal Lars Andersen Tovdal Inger Christensdatter 1. Den 11. Januar hiemdøbt Lars {Andersen} Thodals og Inger Christensdatters Datter Cidsel. Anden Søndag efter H. 3 Konger fremstillet i Kirken. Birthe Jacobsdatter {Kirkegaard} bar det, Fadderne vare Jens Madsen Riisberg {Brande}, [Inger] Kirke {Kirkegaard} Jacob Jensen {Fasterholt?}.
Begravelse nr. 6278
NOTITS: Begravet 2 år gammel. Jens Madsen Risbjerg er søn af faderens søster Mette Andersdatter og Mads Jensen Risbjerg
23461795.05.25Birte Christensdatter Hjøllund- Store Christen Christensen Hjøllund Anne Hansdatter 2. Den 30. April døbt i præstegaarden Christen Christensen Høelund og Anne Hansdatters Barn navnlig Birthe. 2den Pindse Dag fremstillet i Kirken. Fadermoderen {Else Nielsdatter} bar det. Faddere: Peder {Nielsen} Karlskou og Hustrue {Maren Henriksdatter}, Ingeborg Christensdatter.
23471795.05.24Dødfødt Gammel Arnborg Mads Christensen Helstrup Anne Nielsdatter {under fødte:} 2. Mads {Christensen} Helstrups og Anne Nielsdatters dødføde Drengebarn af G. Arnborg begravet 1ste Pindse Dag.
23481795.06.14Knud Jensen Skibbild Jens Knudsen Gertrud Nielsdatter Dom II. post Trinit fremstillet i Kirken Jens Knudsens og Hustrues Giertrud Nielsdatters - Søn navnlig Knud af Schibild. Palle Fasterholdts Datter Anne Marie bar det og bevidnede, at det var døbt af Jordemoderen Maren boende i Flø. Fadderne: Jens {Jensen} Glejberg {Skibbild}. Jacob Jensen {Fasterholt}. Christen {Nielsen} Væring {Lille Hjøllund}.
Begravelse nr. 6331
23491795.11.01Kirsten Marie Jensdatter Tornvig Jens Jensen Tornvig Mette Jensdatter Den 13de Sept: døbt i Kirkegaarden Jens {Jensen} Tornvigs og Hustrues Mette Jensdatters Barn navnl: Kirsten Marie. Allehelgens Dag fremstillet i Kirken.
Begravelse nr. 6270
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel.
23501795.11.08Johanne Christensdatter Fasterholt Christen Christensen Fasterholt Inger Christensdatter 4. Dom: XIX p Trin: den 11 Oct: døbt i Kirkegaarden Christen {Christensen} Fasterholdts og Inger Christensdatters Barn navnlig Johanne. Dom XXIII p Trin: fremstillet Herren i Kirken Christen {Mikkelsen} Toxvigs Hustrue {Ane Marie Pedersdatter} bar det. Fadderne Christen {Mikkelsen} Toxvig og Søn Christen {Christensen}. Palle {Pedersen} Fasterholt og Stedsøn Jacob {Jensen} og Jacob {Christensen} Bierge.
23511796.02.14Hans Pedersen Hjøllund- Lille Peder Christensen Kirsten Hansdatter Den 1ste Søndag i Faste fremstillet i Kirken Peder Christensens og Kirsten Hansdatters Barn af Lille Høelund navnlig Hans, som bevidnedes at være hiemdøbt af Jordemoderen Maren i Lustrup. Jens {Iversen} Drantums Hustrue {Anne Margrethe Christensdatter} af Scharild Greene bar det. Fadderne: Mads {Christensen} Helstrup. Iver Sand Maren Henrichsdatter, Anne Kirstine Andersdatter, Karlen Jens i Todal.
23521796.04.24Mette Pedersdatter Hjøllund- Store Peder Nielsen Karlskov Maren Henriksdatter Midfaste Søndag d. 6. Martii hiemdøbt Peder Ka[lskovs] og Maren Henrichsdatters Barn af Store Høelund navnlig Mette . Fremstillet 4 Søndag efter Paaske. Mette Henrichsdatter {Uhre?, Brande} bar det. Fadderne Christen {Christensen} Høelund og Hustr. {Anne Hansdatter} Jacob Andersen Hvede. Anne Kirstine Andersdatter Henrich {Pedersen} Uhre {Brande}.
23531796.04.17Jens Christian Lauridsen Hjøllund- Lille Laurids Christensen Ingeborg Poulsdatter D. 17 April hiemdøbt Laurids Christensens og Ingeborg Poulsdatters Barn af Lille Høelund Navnlig Jens Christian. Døde samme Nat nest efter.
Begravelse nr. 6272
NOTITS: Begravet 1 dag gammel.
23541796.05.01Dødfødt Søby- Sønder Christen Christensen Bondegaard Anne Marie Christoffersdatter 5. Søndag efter paaske be{gravet} Christen Bundegaards {... rand beskadiget ...} Et Pige Barn, dødfødt.
Begravelse nr. 6273
23551796.05.16Anders Christensen Kirkegaard Christen Pedersen Smed Kirsten Andersdatter D. 9de maji døbt i Præstegaarden Christen Pedersen Smeds og Hustrues Kirsten Andersdatter Søn Anders af Annexgaarden. Fremstillet i Kirken 2den Pindse Dag. Fadd: Peder Smed og søn Anders. Christen {Mikkelsen} Toxvig. Inger {Christensdatter} Toudal. Cidsel {Christensdatter} Kirke. Else {Jakobsdatter, 24} Kirke.
NOTITS: Forældrene ses kun denne ene gang i Arnborg sogn. Sønnen Anders Christensen †1850+ Enner, Tamdrup? bliver gift 1. gang med Johanne Pedersdatter skilt 1838. Gift 2. gang i Tamdrup med Marianne Sørensdatter *1804 Enner, Tamdrup †1851 Enner datter af Søren Pedersen Haahr *1739c †1817 Enner og Mette Katrine Thomasdatter *1761 Underup. Gift 3. gang 1851 i Nørre Snede med Anne Marie Israelsdatter *1825c Ejstrup.
23561796.08.21Kirsten Andersdatter Gottenborg Anders Mette Jepsdatter Den 14de Aug: Dom: XII p Trin: kom et uægte Barn til Præstegaarden at døbes begæret af Mads {Christenen} Helstrups Kone fra Gottenborg, hvor det var født. Moderen er uugivt Qvinde Mette Jepsdatter fra Voldsgaard i Snejberg Sogn, som efter hendes Sigende, som bar det, har udlagt som Barnefader en Kræmmer ud af Synden nanvlig Anders. Barnet blev døbt og kaldet Kirsten. Dette Barn fremstilledes i Arnborg Kirke Dom: XIII post Trin. da en Kræmer af Synden blev udlagt som Barnefader. Mads {Christensen} Helstrups Hustr: {Anne Nielsdatter} Bar det; fadderne: Mads {Christensen} Helstrup Jacob Jensen Fasterholt. Lars {Andersen} Thodals Hustr: {Inger Christensdatter} Karen Poulsdatter af Greene og Else Jacobsdatter af Kirkegaarden.
23571796.11.27Peder Pedersen Hedehus Peder Andersen Karen Pedersdatter D. 30 Oct: hiemdøbt i Præstegaarden Peder Andersen og Hustrues Karen Pederdatters Søn af Hedehuset navnlig Peder. Dom 1ma Adventis fremstillet i Kirken. Præstens {Nikolaj Hegelahr} Hustrue {Maren Andersdatter Skovby} bar det, Fadderne: Hans {Lauridsen} Buchk fra Kibek Mølle {Assing}. Christen {Jakobsen} Kirke, Laurids {Pedersen?} i Hvede {Assing} Bodild {Andersdatter} Provst {Skarrild}.
LINK: Buch familien.
23581796.12.04Maren Pedersdatter Gammel Arnborg Peder Christensen Frølund Kirsten Katrine Jørgensdatter D. 2den Novembr: 1796 hiemdøbt i Præstegaarden Peder Christensens {Frølund} og Hustrues Kirsten Cathrine Jørgensdatters Barn af Gam: Arnborg, navnlig Maren. Dom: iide Adventis fremstillet i Kirken Jørgen {Christensen} Gottenborgs Hustrue bar det, Fadderne: Christen {Mikkelsen} Toxvig og Søn Michel {Christensen, 16}.
Begravelse nr. 5997
NOTITS: Begravet to måneder gammel.
23591797.03.26Mads Jensen Tornvig Jens Jensen Mette Jensdatter Den 31 januar: Hiemdøbt i Præstegaarden Gaardmand Jens Jensens og Hustrues Mette Jensdatters Barn af Tornvig navnlig Mads. Midfaste Søndag fremstillet i Kirken. Farbroderens Mads {Jensen} Blesbergs {i Brande} Hustrue {Else Marie Jensdatter} bar det, Fadderne. Mads {Jensen} Tornvig. Peder Nielsen Holtum, Peder Nielsen Greene, Else Jacobsdatter {Kirkegaard} og Niels {Hansen} Holtums Hustrue {Maren Pedersdatter}.
23601797.04.13Karen Larsdatter Tovdal Lars Andersen Tovdal Inger Christensdatter Den 1ste Martii døbt i Præstegaarden Lars Andersens og Inger Christensdattes Barn af Thodal navnl: Karen. Fremstillet i Kirken paa Skiærtorsdag. Mette {Andersdatter} Risberg {Brande} bar det. Fadderne: Mads {Jensen} Risberg. Anne {Christensdatter} Toudal og hendes Mand {Søren Nielsen, Lille Hestlund, Give}. Christen {Jakobsen} Kirke og Else {Jakobsdatter} Kirke. Inger Jensdatter.
23611797.04.30Anne Madsdatter Tornvig Mads Jensen Birte Eskildsdatter Den 9de April som var Palme=Søndag døbt i Annexgaarden Mads Jensen og Hustrues Berthe Eschildsdatters Barn af Tornvig navnlig Anne — Fremstillet i Kirken Dom: Misericord: dom:
23621797.05.25Dødfødt Hjøllund- Store Christen Christensen Hjøllund Anne Hansdatter {fødte:} Sidst i Maji Christen Høelunds og Anne Hansdatters dødfødte Drengebarn.
Begravelse nr. 6277
23631797.10.29Maren Jensdatter Skibbild Jens Jensen Glejbjerg Anne Nielsdatter Nygaard Dom: XX p Trin: fremstilledes et Pige Barn i Arnborg Kirke, navnlig Maren, hvis Forældre vare Jens {Jensen} Glejberg og Hustrue Anne Nielsdatter Nygaard af Schibild; Det bevidnedes, at Barnet var døbt af Jordemoderen Maren i Fløe. Palli {Pedersen} Fasterholdts Datter {Anne Marie Pallesdatter, 18} bar det. Fadderne Palli {Pedersen} Fasterholdt.
23641798.03.11Maren Pedersdatter Gammel Arnborg Peder Christensen Frølund Kirsten Katrine Jørgensdatter Den 30te januar: døbt i Præstegaarden Peder Christensens og Hustrues Kirsten Cathrine Jørgensdatters Barn af Gam: Arnborg navnlig: Maren. Fremstillet i Kirken 3 Søndag i Faste. Christen {Mikkelsen} Toxvigs Hustrue {Ane Marie Pedersdatter} bar det, Fadderne Christen {Mikkelsen} Toxvig. Niels Madsen Tømmermand og Hustr: {Karen Jensdatter}
23651798.03.18Anne Marie Christensdatter Fasterholt Christen Christensen Fasterholt Inger Christensdatter Den 11te Febr: døbt i Annexgaarden Christen Christensens og Hustrues Inger Christensdatters Barn af Fasterholdt navnlig Anne Marie. Fremstillet i Kirken Midfaste Søndag den 18de Martii _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ bar det Fadderne vare: Christen {Mikkelsen} Toxvig, Hustrue {Anne Marie Pedersdatter} og Søn. Palli {Pedersen} Fasterholdt og Datter {Anne Marie Pallesdatter}.
23661798.03.03Anne Margrethe Christensdatter Gammel Arnborg Christen Pedersen Mølsted Bodil Marie Nielsdatter Den 3 Martii døbt i Præstegaarden Christen Pedersen Mølstæds og Hustruees Bodild Marie Nielsdatters Barn af Gam: Arnborg navnlig Anne Magrethe. Begravet 3 Søndag i Faste. den 11te Martii.
Begravelse nr. 6280
NOTITS: Begravet nogle dage gammel.
23671798.07.29Anne Jensdatter Skibbild Jens Knudsen Gertrud Nielsdatter D. 26de Junii døbt i Præstegaarden Jens Knudsens og Hustrues Giertrud Nielsdatters Barn af Schibild navnlig Anne. Fremstillet i Kirken Dom: VIIIve post Trinit: Christen {Nielsen} Værings Stæddatter {Anne Marie Villadsdatter, 20} af Felding Tarp bar det. Fadderne: Hans {Pedersen} Holtum, Niels {Nielsen} Væring af Lind. Christen {Nielsen} Thornvig og Hans Pige. Jørgen {Pedersen} Holtums Kone {Maren Nielsdatter}.
23681798.09.09Jens Lauridsen Hjøllund- Lille Laurids Christensen Ingeborg Poulsdatter Den 17de Julii døbt i Præstegaarden Laurids Christensens og Ingeborg Poulsdatters ægtebarn af Lille Høelund, navnlig: Jens. Fremstillet i Kirken Dom: XIVta post Trin: den 9de Sept: Karen Poulsdatter af Greene bar det, Fadderne: Henrich {Pedersen Filskov} Høelund, Laurids {Pedersen?} Hvede, Anders {Christensen} Grene, Else {Jakobsdatter} Kirke.
NOTITS: Ingeborg Poulsdatter *1758 Hesselvig, Skarrild datter af Poul Nielsen Hesselvig og Mette NN.
23691798.09.18Christen Larsen Tovdal Lars Andersen Inger Christensdatter Den 18de Septembr hiemdøbt i Thodal Lars Andersens og Inger Christensdatters ægte Barn navnlig Christen. Begravet Dom: XXma porst Trin:
Begravelse nr. 6283
NOTITS: Begravet tre uger gammel.
23701799.03.25Peder Christensen Gammel Arnborg Christen Pedersen Mølstæd Bodil Marie Nielsdatter Den 10de Februarii 1799 hiemdøbt i Arnborg Kirkegaard. Christen Pedersen Mølstæds og Hustrues Bodild Marie Nielsdatters søn, af Gammel Arnborg, navnlig Peder. Fremstillet i Kirken 2den paaske Dag _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ bar det, Fadderne. Niels Madsen og Hustrue {Karen Jensdatter} og Søn {Jens Nielsen} og Datter {Karen Marie Nielsdatter}.
23711799.04.14Maren Christensdatter Tovdal Christen Pedersen Anne Larsdatter Den 9de April Hiemdøbt i Thodal een sig der opholdende Inderstes og ugivt Qvindes Anne Larsdatters uægte Pigebarn, navnlig Maren. Som Barnefader blev udlagt Christen Pedersen fra Holstebroe Kanten. Dete er anden gang, at denne Qvinde er befunden i Lejermaal. Domin: Jubilate blev sidstnævnte uægte Barn fremstillet til Daabs Bekiendgiørelse udi Arnborg Kirke. Lars {Andersen} Thodals Hustrue Inger Christensdatter bar det; fadderne vare 5; Hvor da blev udlagt, til Barnefader, ligesom ved Hiem=Daaben, Christen Pedersen fra Holstebroe=Kanten. Anmeldt til Amtsstuden i Maji Maaned.
23721799.10.27Anders Larsen Tovdal Lars Andersen Tovdal Inger Christensdatter Den 17de Octobr: hiemdøbt Lars Andersens og Inger Christendatters Søn af Thodal navnlig Anders. Fremstillet i Kirken Dom: XXIII post. Trin.
23731799.12.08Peder Hansen Holtum Hans Pedersen Holtum Mette Kirstine Jørgensdatter Den 6te Novembris Hiemdøbt i Præstegaarden Gaardmands Hans Pedersens og Hustrues Mette Kirstine Jørgensdatters Søn af Holtum navnlig Peder. Fremstillet i Kirken Dom: 2de Adventis. Niels {Pedersen} Fløes Kone Maren {Jørgensdatter} bar det, Fadderne: Palli {Pedersen} Fasterholdt, Niels {Hansen} Holtum. Peder Jørgensen {20} Holtum. Palli {Pedersen} Fasterholdts Datter {Anne Marie Pallesdatter, 20}. Christen {Nielsen} Tornvigs Kone {Ane Eriksdatter}. Niels {Pedersen} Fløe.
NOTITS: To brødre fra Flø, Brande Niels og Hans Pedersen gift med to søstre fra Holtum Mette Kirstine og Maren Jørgensdatter.
23741800.03.30Johanne Knudsdatter Gammel Arnborg Knud Christensen Fredensborg Dorte Nielsdatter Den 2den Februar hiemdøbt i Gammel Arnborg Knud Gades {Christensen Fredensborg} og Hustrues Dorthe Nielsdatters Barn navnlig Johanne. Fremstillet i Kirken 5te Søndag i Fasten den 30 Martii. Niels Madsens Hustrue af Gam: Arnborg bar det. Fadderne: Mads Hareschou, Niels Søndergaard og Jens Søndergaard af Baarup Mads Hareschous Hustrue. Mette Nielsdatter af Baarup og Kirsten Marie Nielsdatter {Niels Madsen Tømmermands datter} af Arnborg.
NOTITS: Faderen ogsfredensborg kaldet Gade, men kun denne ene gang tilsyneladende. En søn Niels *18.05.1798 Snejbjerg begravet i september i Arnborg. Familien flytter 1800 til Paarup i Assing. Knuds rigtige navn fra FT 1801 Assing.
23751800.05.02Karen Christensdatter Fasterholt Christen Christensen Fasterholt Inger Christensdatter Den 30te Martii Hiemdøbt i Annexgaarden Christen Christensens og Hustrues Inger Christensdatters Barn af Fasterholdt navnlig: Karen. Fremstillet i Kirken Festo Ascens: Bestemoderen fra Harild bar det. Fadderne Bestefaderen, Chr: Toxvig. Palle Fasterholdt. Jacob Bierge. Michel Toxvig, Palle Fasterholdts Søn og Datter. Chr: Toxvigs Kone.
23761800.12.26Christen Pedersen Gammel Arnborg Peder Christensen Frølund Kirsten Katrine Jørgensdatter Den 10de Novembr: døbt i Præstegaarden Peder Christensens og Hustrues Kirsten Cathrines Jørgensdatters Barn af Gammel Arnborg navnlig Christen. Fremstillet 2den Juule Dag i Kirken Christen Toxvigs Datter {Mette Katrine Christensdatter, 18} bar det; fadderne vare: Christen Toxvig og Søn Michel, Anne Troelsdatter {født Store Sandfeld, Brande, opholder sig ved kusine Anne Marie Pedersdatter, konen i Togsvig}.
23771801.02.15Else Christensdatter Hjøllund- Store Christen Christensen Anne Hansdatter Dom: IVta Advent: Hiemmedøbt Christen Christensens og Anne Hansdatters Datter af Store Høelund navnlig Else. Fremstillet i Kirken Fastelavns Søndag. Niels Madsens {Tømmermands} Hustrue {Karen Jensdatter} bar det. Fadderne: Niels Madsen {Tømmermand, Gammel Arnborg}. Thomas Poulsen {Grene}.
23781801.02.26Niels Jensen Gammel Arnborg Jens Nielsen Skovbjerg Mette Katrine Pedersdatter Den 13de Januarij døbt i Præstegaarden Gaardmand Jens Nielsens Skoubiergs og Hustrues Mette Cathrine Pedersdatter Søn af Gammel Arnborg navnlig Niels. Fremstillet i Kirken 2den Søndag i Faste. Moderens Ældste Syster {Anne Margrethe Pedersdatter, Næstholtgaard, Snejbjerg} bar det. Fadderne: {...tomme linjer...}
23791801.03.04Christen Jakobsen Fasterholt- Bjerre Jakob Christensen Johanne Christensdatter Den 19de Januar var Jacob Christensen af Bierge i Præstegaarden med sin og sin Hustrues Johanne Christensd: Søn for at faae dette Barn døbt; Men, saasom Sognepræsten var ikke hjemme, lod Faderen sin Farbroder Niels Christensen i Bierge hiemmedøbe Barnet. Rigtigheden herom blev bevidnet i Kirken ved Barnets Fremstillelse. Fremstillet i Kirke Dominica Oculi. Christen Fasterholdts kone {faderens stedmor: Johanne Christensdatter} bar det, Fadderne: Christen {Christensen} Fasterholdt og Datter Ane Marie {Christensdatter?}, søn Jens {Christensen?} og Maren {Christensdatter} Kirke og Ungkarl Barnets Morbroder Mads Christensen. Barnets Navn er Christen.
Begravelse nr. 6326
NOTITS: Christen Fasterholt kan ikke være ham *1768, hans børn er for unge til at være fadder. Det skulle altså være Christen Christensen Bjerre den Yngre, faderens far, men han er død før 1787, for da er moderen enke. Flere ting her passer ikke sammen.
23801801.05.10Sidsel Jensdatter Skibbild Jens Knudsen Gertrud Nielsdatter 1ste Paaske Dag den 5te April hiemdøbt i Kirkegaarden Jens Knudsens og Gjertrud Nielsdatters Ægtebarn af Schibild navnlig Cidsel. Fremstillet i Kirken Dom Rogate Christen {Nielsen} Værings Hustrue {Kirsten Nielsdatter} bar det. Fadd: Jens Pedersen {Nedergaard} af Schibild. Pigen Cathrine Sørensdatter {26} og hendes Broder Christen {Sørensen, 32} af Annexgaarden.
23811802.02.16Christen Larsen Tovdal Lars Andersen Tovdal Inger Christensdatter Den 16de Februar: døbt i Præstegaarden Lars Andersens og Inger Christensdatters ægte barn af Thodal, navnlig Christen. Dødt og begraven Domin: Reminiscere.
Begravelse nr. 5996
NOTITS: Begravet 1 måned gammel.
23821802.04.19Margrethe Christensdatter Tornvig Christen Nielsen Tornvig Anne Eriksdatter Den 23de Febr døbt i Præstegaarden Christen {Nielsen} Tornvigs og Hustrues Anne Erichsdatter ægte Datter af Tornvig navnlig Magrethe. Fremstillet d 19de April. Konen Maren Poulsdatter af Døslund bar det, Fadderne: Palle {Pedersen} Fasterholts Datter {Anne Marie Pallesdatter} og hendes Kiereste {Peder Thomsen}.
NOTITS: Anne Marie Pallesdatter og Peder Thomsen er forlovede og gifter sig en måned senere i Arnborg. Bæreren Maren Poulsdatter er gift i Dørslund, Brande med faderens bror Søren Nielsen.
23831802.06.07Niels Christian Christensen Hjøllund- Lille Christen Nielsen Væring Kirsten Nielsdatter Den 23de April døbt i Præstegaarden Christen Nielsen Værings og Hustrues Kirsten Nielsdatter Barn af Lille Høelund navnlig Niels Christian. Fremstillet i Kirken 2de Pindse Dag. Mosteren {Olke?? Nielsdatter} fra Bukkiær {Assing} bar det. Fadderne Niels {Nielsen} Væring. Niels Nielsen Ungkarl.
NOTITS: Fornavnet på moderens søster fra Bukkær, Assing er ganske usikkert.
23841802.11.07Christen Thomassen Skibbild Thomas Christensen Birte Thomasdatter Den 3 Octobr døbt i Annexgaarden Thomas Christensens og Berthe Thomasdatters Barn af Schibild navnlig Christen. Fremstillet i Kirken Dom XXIma post Trin: d 7de Novembr: Pigen Cissel Kirstine {...tom plads til patronym...} bar det, fadderne: Christen Sørensen Kirke, Peder {Andersen?} Odderbek, Søren Christensen og Hustrue Inger. Henrik [Poulsen] og Hustrue Maren {Thomasdatter} og Datter Gertrud {Henriksdatter, af Hygild, Ejstrup}.
Begravelse nr. 6309
NOTITS: Begravet 15 måneder gammel. Parret viet i sep. 1801 i Arnborg kirke. Han var landsoldat og med på skibet Jylland (ikke fregatten), da Slaget på Reden fandt sted 1801, stor historie i kirkebogen med indsamling i tre sogne til brudeparret. Birte Thomasdatter dør 1806 i Skibbild og Thomas Christensen ser ud til at forlade sognet kort efter.
23851802.11.01Inger Jakobsdatter Fasterholt- Bjerre Jakob Christensen Johanne Christensdatter NB: endnu i dette Kirkeaar født et Pigebarn i Bierge, som siges, at være hiemmedøbt af Faderen Jacob Christensen, hvorom maae ventes Bekræftelse ved Fremstillielsen i Kirken. Fremstillet i Kirken Dom 1ma Adventus sidsnævnte Barn navnlig Inger, som er Jacob Christensens og Hustrues Johanne Christensd: Barn, var hiemdøbt af Faderen.
NOTITS: Datoerne ikke angivet i kirkebogen, så de er omtrendtlige, datoerne ligger mellem indførsler af den 7 okt.og den 29. nov.
23861802.12.26Christiane Christensdatter Fasterholt Christen Christensen Fasterholt Inger Christensdatter Anden Jule Dag fremstillet i Kirken Enkens Inger Christensdatters Barn af Fasterholdt navnlig Christiane aflet i ægteskab med Christen Christensen, som nu er død. Barnet var Hiemmedøbt af sin farbroder Jacob Christensen bierge. Christen {Nielsen} Toxvigs Hustrue {Anne Marie Pedersdatter} bar det. Fadderne: Jacob {Christensen} Bierge Palle {Pedersen} Fasterholdt, Hustrue {Johanne Madsdatter} og Søn {Jens Pallesen, 17}. Pigen Eva Christensdatter {hyrdepige ved Palle Pedersen Fasterholt}.
23871803.04.03Anne Jensdatter Skibbild Jens Pedersen Nedergaard Maren Pedersdatter Palme Søndag den 3 April fremstillet i Kirken Jens {Pedersen} Nedergaards og Hustrues Maren Pedersdatter Barn af Schibild navnlig Anna , som var hiemdøbt af Faderen, efter dennes offfentlig tilstaaelse; Jonas {Eriksen} Harild {Ejstrup} Hustrue {Anne Pedersdatter} bar det. Fadderne: Jonas {Eriksen} Harild {Ejstrup}, Jens Knudsen {Skibbild}, Barnets Broder {Peder Christian Jensen, 17}.
Begravelse nr. 6307
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.
23881803.09.11Anders Thomassen Hjøllund- Lille Thomas Poulsen Else Jakobsdatter Den 16de Maji døbt i Præstegaarden Thomas Poulsens og Hustrues Else Jacobsdatters Søn af Lille Høelund navnlig Anders. Fremstillet i Kirken Dom 14te post Trin: Anne Bukkier bar det. Fadd: Dennes broder fra Bukkiær. Jacob {Christensen} Kirke og Søn Christen {Jakobsen, 27}, Anders {Christensen} Greene.
23891803.09.04Laurids Nielsen Gammel Arnborg Niels Andersen Inger Lauridsdatter Den 17de Julii hiemdøbt i Annexgaarden Niels Andersens og Hustrues Inger Lauridsdatters søn af Gammel Arnborg navnlig Laurids. Fremstillet i Kirken dom: XIII post Trin: den 4de Sept: Mosteren {Johanne Lauridsdatter} bar det. Fadderne:2de Farbrødre {Jens og Niels Christian Andersen} fra Moesgaard i Assing Jens {Nielsen} og Mads {Nielsen} Schoubierg. Fasteren {Edel Andersdatter}.
23901803.09.11Christen Larsen Tovdal Lars Andersen Tovdal Inger Christensdatter Den 24de Julii hiemdøbt i Thodal Lars Andersens og Hustrues Inger Christensdatters søn af Thodal navnlig Christen. Fremstillet i Kirken Dom: XIV ma post Trin: den 11 Sept: Jens {Christensen} Thodals kone Else {Bendtsdatter} fra Deuling bar. Fadderene: Jens {Christensen} Thodal {Døvling, Skarrild}. Christen Kirke. Jens Sørensen {Kirkegaard}, Cathrine {Sørensdatter} Kirke, Christiane i Thodal, Thomas {Poulsen} Høelunds Hustrue {Else Jakobsdatter} og Karen Kirstine Pedersdatter {Christen Jakobsens enke i Kirkegaard}.
23911803.09.18Anne Marie Jensdatter Gammel Arnborg Jens Nielsen Skovbjerg Mette Katrine Pedersdatter Den 17de August døbt i Præstegaarden Jens Nielsens Skoubergs og Hustrues Mette Cathrine Pedersdatters Barn af Gammel Arnborg, Anne Marie. Fremstillet i Kirken Dom XV post Trin d 18de Sept: Pigen {...tom plads til navnet...} bar det. Fadderne Niels Andersen, Henning Christensen og Hustrue Mads {Nielsen} Skouberg. 2de Morbrødre af Barnet {Søren, 24, og Rasmus, 19, Pedersen af Ikast kirkeby}.
NOTITS: Morbroderen Niels Pedersen er kun 14 r gammel, så unge ikke set som faddere.
23921803.10.09Jørgen Hansen Holtum Hans Pedersen Holtum Mette Kirstine Jørgensdatter Den 8de Sept: Hiemdøbt Hans Pedersens og Hustrues Mette Kirstine Jørgensdatters Søn af Holtum navnlig Jørgen. Blev døbt i Præstegaarden. Fremstillet i Kirken Dom: XVII d 9de Octobr: Mosteren Anne {Jørgensdatter} bar det. Fadderne: Jørgen {Pedersen} Holtum og Hustru {Maren Nielsdatter}, Palle {Pedersen} Fasterholt, Søn {Jens Pallesen}, og Hustrue {Johanne Madsdatter}.
23931804.01.08Niels Jensen Skibbild Jens Knudsen Gertrud Nielsdatter Den 8de Januar: døbt i Annexgaarden Jens Knudsens og Gjertud Nielsdatters Søn af Schibild Navnlig Niels. Begravet domin: Sexagesiam.
Begravelse nr. 6308
NOTITS: Begravet tre uger gammel.
23941804.03.18Maren Christensdatter Kirkegaard Christen Jakobsen Kirke Karen Poulsdatter den 22de Januar: hiemdøbt, Christen Jacobsens og Karen Poulsdatters Datter af Kirkegaarden navnl: Maren. Fremstillet i Kirken den 18de Martii. Fasteren Birthe Jacobsdatter bar det. fadderne. Anders {Christensen} Green. Lars {Andersen} Thodal. Jacob {Christensen} Kirke. Christen {Jakobsen} Smed {Gammel Arnborg} Christen Sørensen {Kirkegaard}. Inger {Christensdatter} Thodal. Cidsel {Christensdatter} Kirke, Apollone {Christensdatter} Green. Christian i Thodal.
23951804.02.05Jørgen Nielsen Kirkegaard Niels Jørgensen Kat Karen Marie Jensdatter Svin Domin: Sexagesima 5te Februar døbt i Kirket et Drenge Barn navnlig Jørgen, som den 3die Februar næst forhen var født i Søren Christensens Huus ved Arnborg Kirke, [hvortil] forældrene kom, da fødsels Smerterne allerede var paakomne Moderen. Faderen kalder sig Niels Jørgensen {Kat} af Rind Sogn og Moderen Karen Marie Jensdatter {Svin} af Madum Sogn. De tilstode begge, at de ikke var ægteviede. dog havde de et Barn {Else Nielsdatter}, som var henimod 2 Aar, hvilket de og sagde at være deres eget. De ere af de ulykkelige Natmandsfolk. Barnet blev baaret til Daaben af Pigen Cathrine Sørensdatter. Fadderne var Jens {Pedersen} Nedergaard {Skibbild}, Christen {Jakobsen} Smed {Gammel Arnborg}, Niels {Hansen} Holtums Kone {Maren Pedersdatter}, Pigen Christiane i Thodal, Pigen Karen Michelsdatter i Kirkegaarden. Tilmedt Herredsfogden ved skrivelse af 6. Februar 1804. anmeldt til Amtstuen den 6. April.
NOTITS: Denne søn ses tilsyneladende ikke senere, så måske er han død spæd. Forældrenes kaldenavne Kat og Svin, som de var kendt under, kendes fra andre kilder. Barnet, som var henimod 2 Aar, var Else Nielsdatter *1802, Lindum, Selde sogn, hvor forældrene omtales som løsgjængere. Moderen Karen Marie Jensdatter Svin døde 1807 i Ølstrup, Evald Tang Christensen har en historie om begravelsen. Hendes far blev kaldt Svinet.
LINK: Niels Jørgensen Kat
23961804.04.02Maren Pedersdatter Gammel Arnborg Peder Olesen Johanne Christensdatter Den 15de Februar: døbt i Præstegaarden Peder Olesens og Hustrues Johanne Christensdatters barn af gammel Arnborg navnlig Maren. Fremstillet 2den Paaskedag.
23971804.03.29Mette Katrine Pedersdatter Hjøllund- Store Peder Hansen Anne Christensdatter Skiærtorsdag den 29de Martii døbt i Kirken et uægte Barn fra Store Hjøllund navnlig Mette Cathrine. Moderen er ugivt Qvinde Anne Christensdatter i Store Høelund hvis Hosbonde sammesteds Peder Hansen boende der, som er med Bevilling adskilt ved sin Hustrue fra Bord og Seng, blev udlagt som barnefader. Mosteren Christiane {Christensdatter}, Peder {Christensen} Lustrups Hustrue, bar det. Fadderne: Christen {Jakobsen} Smed {Lille Hjøllund}. Anmeldt til Amtstuen den 16 April. NB Moderen har een Gang før ladet sig besove {lodret i margenen}.
NOTITS: Faderen flytter i året 1803 fra Olling Vestergaard, Assing til Store Hjøllund - bytter gård med Jens Jakobsen Birkmos. Moderen har allerede fået et uægte barn i Sønder Felding. Peder Christensen Lustrup, søn af degnen Christen Pedersen Lustrup, som gifter sig 1802 i Skarrild med Christiane Christensdatter af Timring sogn *1771c Øse (se FT 1850 Skarrild), Ribe amt †1851 Skarrild.
23981804.09.09Edel Kirstine Christensdatter Hjøllund- Store Christen Christensen Anne Hansdatter Den 23de Julii hiemdøbt i Præstegaarden Christen Christensens og Hustrues Anne Hansdatters Datter af Store Høelund, navnlig Edel Kirstine. Fremstillet i Kirken dom: XVde post Trin: Mette Christensdatter fra Borris bar det. fadderne: Dennes Mand Christen Mortensen {Fornager, Borris}. Peder Hansen {Store Hjøllund}, Laurids Skolemester {Arnborg?}. Else Hansdatter. Cidsel Pedersdatter Mette Christensdatter.
23991804.12.02Maren Jakobsdatter Fasterholt- Bjerre Jakob Christensen Johanne Christensdatter Den 23de Octobr døbt i Præstegaarden Jacob Christensens og Hustrues Johanne Christendatters Barn af Bjerge navnlig Maren. Fremstillet i Kirken Dom: 1ma Adventus den 2den Decembr: Lars {Jørgensen} Fasterholdts kone {Inger Christensdatter} bar det, fadderne: Peder {Thomsen} Fasterholt og Hustrue {Ane Marie Pallesdatter}, Lars {Jørgensen} Fasterholdt.
NOTITS: Peder Thomsen er blevet gift med Palle Pedersen Fasterholts datter Anne Marie og har overtaget gården.
24001805.03.24Anne Marie Jensdatter Skibbild Jens Knudsen Gertrud Nielsdatter Nytaarsdag døbt i Annexgaarden Jens Knudsens og Giertrud Nielsdatter Barn af Schibild navnlig: Anne Marie. Fremstillet i Kirken den 24de Martii Midfaste Søndag. Jacob {Christensen} Bierges Hustrue {Johanne Christensdatter} bar det. Fadderne: Jacob {Christensen} Bierge. Anders {Christensen} Sigten og Søn {Christen Anderen}. Christen {Nielsen} Tornvig. Christen {Nielsen} Værings Hustrue {Karen Nielsdatter}. Pigen Karen Michelsdatter.
24011805.04.15Anne Nielsdatter Gammel Arnborg Niels Andersen Inger Lauridsdatter Den 5te Martii døbte i præstegaarden Niels Andersens og Hustrues Inger Lauridsdatters Barn af Gam: Arnborg navnlig Anne. Fremstillet i Kirken 2den Paaskedag. Fasteren Edel Andersdatter {Mosgaard, Assing} bar det. Faddere Poul og Jens {Andersen} Moesgaard {Assing} Mads {Nielsen Skovbjerg} og Hennings {Christensens} Hustruer {Kirsten Katrine Jørgensdatter og Mette Nielsdatter} i Gam: Arnborg, Christen Skræder, Johanne Lauridsdatter og Kirsten Maria Nielsdatter.
24021805.05.05Inger Margrethe Thomasdatter Skibbild Thomas Christensen Birte Thomasdatter Den 7de April døbt i Annexgaarden Thomas Christensens og Hustrues Birthe Thomasdatters Barn af Schibild navnlig Inger Margrethe. Fremstillet i Kirken Dom: Jubilate.
Begravelse nr. 6317
NOTITS: Begravet 1 år gammel i samme grav som moderen, der døde samtidigt.
24031805.06.21Dødfødt Hjøllund- Lille Christen Nielsen Væring Kirsten Nielsdatter Aar 1805 den 21. Junii meldte Gjordemoderen Inger Hansdatter mig følgende mundtlige Forklaring om et dødfødt Barn, ved hvis Fødsel hun havde været brugt. I Dag Klokken 11 Formiddag blev det født, var et Pigebarn. Faderen er Christen Nielsen Væring, boende i Lille Høelund Arnborg Sogn, Moderen Kirsten Nielsdatter. Denne kom ikke for tidlig. Fosteret fandtes levende i gaar morges, men døde af de langvarende Fødselssmerter, og var gandske steendødt i Dag, da Moderen blev forløst. Her blev intet Haandgreb giort, for at bringe det til Live, saasom dette ansaaes unyttigt. Moderen har aldrig før født noget dødfødt Barn, men har i samme Ægteskab født 2de Sønner, som leve og ere friske. Scharild Præstegaard ut supra N. Hegelahr - Sognepræst for Scharild og Arnborg Anno 1805 den 29. September har Sognepræsten lydelig oplæst for os den ovenstaaende Forklaring af Gjordemoderen, og vi tilstaar, at hun deri har fulgt den blotte Sandhed. Datum i Arnborg Kirke ut supra Kirsten Nielsdatter - Barnets Moder Som nærværende ved Fødselen underskriver vi tvende Nabokoner Else Jacobsdatter af Lille Høelund Anne Hansdatter af Store Høelund Denne Indberetning blev tilligemed Listen over copulerede, fødte og døde indsendt til Provsten den 28. Nov. 1805
24041805.08.25Niels Nielsen Birkebæk Niels Jepsen Abelone Nielsdatter Den 24 Julii døbt i Præstegaarden Niels Jepsens og Hustrues Apollone Nielsdatters Søn af Birkebek navnlig Niels. Fremstillet i Kirken Dom XIma post Trinit den 25de August. Moderens Halvsyster Maren Thomasdatter bar det. Fadderne: Gamle Niels {Christenen} Bierkebek. Inger [Stemmesbøl]. Michel {Christensen} Toxvig. Jens Jepsen Ørbek {Hoven}. Inger {Lauridsdatter} Arnborg {Gammel Arnborg}. Christen {Mikkelsen} toxvigs 2de Døttre {Mette Katrine Christensdatter, 23, og Anne Christensdatter, 17}.
NOTITS: Forældrene blev gift 1803 i Arnborg.
24051805.09.08Jakob Thomasen Hjøllund- Lille Thomas Poulsen Else Jakobsdatter Den 5te August døbt i Præstegaarden Thomas Poulsens og Hustru Else Jacobsdatters Barn af Lille Høelund navnlig Jacob. Dom XIIItia post Trin: den 8de Septembr fremstillet i Kirken Mosteren Bertha {Birgitte Jakobsdatter, Kirkegaard} bar det; Fadderne: Jacob {Christensen} Kirke Anders {Christensen} Green. Christen {Sørensen} Kirke. Anna Kirstine Larsdatter i Thodal.
24061805.10.13Hans Nikolajsen Kirkegaard Nikolaj Rasmussen Katrine Sørensdatter Den 14de August døbt i Præstegaarden Nicolaji Rasmussens og Hustrues Catharina Sørensdatters søn af Annexgaarden navnlig Hans. Fremstillet i Kirken Dom: XVIIIva post Trin: den 13de Octobr. Fasteren Maren {Rasmusdatter} bar det. Fadderne Christen Jacobsen {Kirkegaard}. Rasmus Nicolajsen {Heesgaard, Skarrild By}. Christen og Jens Sørensen {Kirkegaard}.
24071805.10.27Dorte Pedersdatter Fasterholt Peder Thomsen Anne Marie Pallesdatter Den 6de Octobr: døbt i Annexgaarden Peder Thomsens og Hustrues Anne Marie Pallisdatters Datter af Fasterholdt navnlig Dorthe. Fremstillet i Kirken Dom: XXma post Trin: den 27de Octobr: Fadderne: Jacob {Christensen} Bjerge og Hustrue {Johanne Christensdatter}, Lars {Jørgensen} Fasterholdt og Pige Kirsten Søndergaard. Christen {Jensen Nørre Askær Brande} og Mads {Pedersn} Asskiær {Nørre Askær, Brande}. Mourids {Nielsen} Søbye. Mette {Thomasdatter} Holtum {af Grene}. Maren Jørgensdatter {Flø, Brande}.
NOTITS: Faderen og Mads Pedersen er begge opvokset i Tornvig, Arnborg, men ikke på samme tid. Mads' far (egentlig bror) bytter 1787 gård med Christen Nielsen i Dørslund, Brande, hvorefter faderen opvokser i Tornvig, hvor Mads kommer hen vides ikke, men han gifter sig 1801 i Brande af Tornvig med Christen Nielsen Nørre Askærs datter Ane. Mads og faderen er ikke direkte i familie så vidt vides, men kender sig vel fra Tornvig.
24081805.11.24Anne Larsdatter Fasterholt Lars Jørgensen Inger Christensdatter Den 20de Octobr hiemdøbt Lars Jørgensens og Inger Christensdatters barn af Fasterholdt navnlig Anne. Fremstillet i Kirken Dom: XXIV den 24de Novembr:
24091805.11.03Mette Christensdatter Kirkegaard Christen Jakobsen Kirke Karen Poulsdatter Den 3die Novembr: hiemdøbt Christen Jacobsens og hustrues Karen Poulsdatter Barn af Annexgaarden navnlig Mette. Fremstillet i Kirken 2den Juuledag Thomas {Christensen} Høelunds Hustrue {Else Jakobsdatter} bar den. Faddere: Lars {Andersen} Thodal og Datter Anne Kirstine {Larsdatter}. Anders {Christensen} Green. Nicolaj {Rasmussen} Kirke. Mette Christensdatter {? Nederkirkegaard, Assing}. Cathrine Sørensdatter {Kirkegaard, Nikolaj Rasmussens kone}. Jesper Jacobsen {Kirkegaard} og Jens {Christensen} Green.
24101805.12.09Christen Nielsen Pindvig Niels Christensen Hjøllund Kirstine Nielsdatter Den 9. December døbt i Præstegaarden Niels Høelunds og Hustrues Søn Christen af Pindvig fra Scharild Sogn.
NOTITS: Barnet døbt i Skarrild 16. feb. 1806 med navnet Christen Jonsen Nielsen.
24111805.12.30Maren Jensdatter Gammel Arnborg Jens Nielsen Skovbjerg Mette Katrine Pedersdatter Kirke Aar 1806 Den 30. Dec. 1805 døbt i Præstegaarden Jens Nielsens {Skovbjergs} og Hustrues Mette Cathrine Pedersdatters Barn af Gammel Arnborg navnlig Maren. Blev ikke fremstillet i Kirken.
Begravelse nr. 6313
NOTITS: Begravet 4 uger gammel.
24121806.05.25Jens Hansen Holtum Hans Pedersen Holtum Mette Kirstine Jørgensdatter Den 27 April døbt i Annexgaarden Hans Pedersens og Hustrues Mette Kirstine Jørgensdatters Søn Jens af Holtum. Fremstillet i Kirken paa første Pindse dag, da Moderen og blev introduceret. Peder {Thomsen} Fasterholdts kone {Anne Marie Pallesdatter} bar det. Faddere: Palle {Pedersen, i Fasterholt} og Niels {Pedersen} Fløe {Brande}. Jens {Pallesen} Fasterholdt. Peder Nielsen Holtum, Maren {Pedersdatter} Holtum og Datter Karen {Nielsdatter, 24}.
24131806.09.07Mette Kirstine Andersdatter Grene Anders Christensen Grene Christiane Christensdatter Den 12te August døbt i Præstegaarden Anders {Christensen} Greenes og Hustrues Christiane Christensdatters Barn af Greene, navnlig Mette Kirstine. Fremstillet i Kirken den 7de Septembr, 14de Søndag efter trinit:
NOTITS: Christiane Christensdatter er Anders Christensen Grenes 2. kone, ikke set gift i Arnborg, Skarrild, Brande. Hans 1. kone var Mette Thomasdatter †1806 i april.
24141806.08.25Hans Pedersen Hjøllund- Store Peder Hansen Maren Jensdatter Den 25. August døbt i Præstegaarden et Drengebarn fra Store Høelund navnlig Hans. Moderen er Maren Jensdatter, som tiener Peder Hansen. Denne Mand, som er adskilt i Henseende til Bord og Seng fra sin Kone, mødte frem med Barnet og tilstod sig at være Barnefader, og havde besluttet at indlade sig i Ægteskab med Moderen, hvorfor han længe siden havde allerunderdanigst søgt og forventede endnu Allernaadigst Bevilling til at indtræde i Ægteskab. Dom. XXII. den 2. Novembr: var dette Barn til Fremstillelse i Kirken, hvor da Forældrene bleve Navngivne, nemlig: Peder Hansen i Høelund og hans Forlovede Maren Jensdatter.
NOTITS: Forældrene blev gift tre måneder senere den 27. nov. 1806.
24151806.12.26Mads Christian Pedersen Gammel Arnborg Peder Pedersen Sig Anne Madsdatter Den 30. Octobr. døbt i Præstegaarden Peder Pedersens og Hustrues Anne Madsdatters Søn Mads Christian af Gammel Arnborg. Fremstillet i Kirken paa 2. Juuledag.
24161807.03.29Niels Jakobsen Fasterholt- Bjerre Jakob Christensen Johanne Christensdatter Den 1ste Martii døbt i Annexgaarden Jacob Christensens og Hustrues Johanne Christensdatters Barn af Bjerge navnlig: Niels. Fremstillet i Kirken 1ste Paaskedag den 29de Martii. Lars {Jørgensen} Fasterholdts Hustrue {Inger Christensdatter} bar det Fadd: Lars {Jørgensen} Fasterholdt selv, Pigen Mette Christensdatter.
Begravelse nr. 6323
NOTITS: Begravet godt et år gammel.
24171807.07.26Dødfødt Grene Niels Christian Andersen Abelone Christensdatter Den 19de Junii begravet Niels Christian Andersens dødfødte Drengebarn af Green. Ingen Anmeldelse er mig given fra Gjordemoderen endnu. Men nu følger den: Anno 1807 den 26de Julii mødte Gjordemoderen Maren Nielsdatter af Fløe et Dødfødt Barns tilfældigheder saaledes: Den 15de dennes Kl: 3 Eftermiddag kom det til Verden, efter 4 timers Barnenød. Forældrene ere Niels Christian Andersen og Apollone Christensdatter af Green i Arnborg Sogn. ...
Begravelse nr. 6320
24181807.08.09Peder Larsen Tovdal Lars Andersen Tovdal Inger Christensdater Den 1ste Julii døbt i Præstegaarden Lars Andersens og Hustrus Inger Christensdatters barn Peder af Thodal. Fremstillet i Kirken Dom: XIma p Trin: den 9de August. Jens {Christensen} Thodals Kone bar det. Fadd: Jens {Christensen} Thodal {Døvling, Skarrrild}, Jens Bendsen {Døvling, Skarrrild}. Jacob {Christensen} og Christen {Jakobsen} Kirke.
Begravelse nr. 6343
NOTITS: Begravet godt 6 år gammel.
24191807.08.20Dødfødt Hjøllund- Store Christen Christensen Anne Hansdatter Anno 1807 den 20de August meldte Gjordemoderen Inger Hansdatter Tilfældighederne ved et dødfødt Barns fødsel: forældrene ere Christen Christensen og Hustru Anne Hansdatter af Høelund, Arnborg Sogn. Fosteret var af Mandkiøn. I 10de Maaned af Svangerskabet. ...
Begravelse nr. 6321
24201807.12.06Jens Madsen Tornvig Mads Jensen Birte? Eskildsdatter? Den 15. Novembr., efter at jeg den 13. s. M. havde affærdiget til Krigscommissairen Af- og tilgangslisten over Fødte og Døde, hvori jeg meldte min Uvidenhed om Mads Jensens Søn i Tornvig, meldte Faderen mig i Arnborg Kirke, at denne hans Søn var døbt i Octobr: navnlig Jens. Nærmere Oplysning maa søges i sin Tid. Den 6. Decembr. Dom. II. Advent var dette Barn i Kirken. Faderen bevidnede, at det var døbt den 6. Octobr., og i Kirken blev bevidnet, at Gjordemoderen Maren Nielsdatter af Fløe {Brande} havde døbt det. Mads Olesens Hustrue af Søebye i Rind Sogn bar det. Fadderne: Mads Olesen, Jens Nedergaards Søn Peder Christian {Jensen Nedergaard}, Christen {Nielsen} Tomvigs Datter {Dorte Christensdatter, 16}.
NOTITS: En Mads Jensen gift med Birte Eskildsdatter får i 1797 datteren Ane i Tornvig, derefter flytter familien til Brande og igen væk fra Brande kort efter 1804. Det kunne være denne familie, som er tilbage i Tornvig.
24211808.01.03Jakob Christensen Kirkegaard Christen Jakobsen Kirke Karen Poulsdatter Den 25de decbr 1807 døbt i Annexgaarden Christen Jacobsens og Karen Poulsdatters Søn af Annexgaarden, navnlig Jacob. Fremstillet den 3die januar: Maren {Christensdatter} Kirke Farmoderen bar det. Faddere Thomas {Nielsen} Holtum og Hustr: {Karen Jakobsdatter} Thomas {Poulsen} Høelund og Hustr: {Else Jakobsdatter} Christen {Jakobsen} Smed og Hustrue {Abelone Christensdatter}. Niels Poulsen Hesselvig: Christen Sørensen. Cedsel {Christensdatter} Kirke. Nicolaj {Rasmussen} Kirkes Pige.
Begravelse nr. 6322
NOTITS: Begravet 1 måned gammel.
24221808.01.01Mette Mølle Madsdatter Gammel Arnborg Mads Nielsen Anne Marie Madsdatter Do Dato {25de decbr 1807} døbt sammesteds {Annexgaarden} tillige Mads Nielsens og Anne Marie Madsdatter Datter af Gammel Arnborg, navnlig Mette Mølle — Fremstillet den 1ste Januar 1808 Gunner Maria fra Rekkemølle bar det. Faddere: Henning {Christensen, Gammel Arnborg}, Jens {Nielsen} Skouberg, Niels Andersen {Gammel Arnborg}, Peder Nielsen {Gammel Arnborg}. Jens {Nielsen} Skoubers {Skovbjerg, Gammel Arnborg} Hustrue {Mette Katrine Pedersdatter}, Hennings {sted}Datter {Ellen Kirstine Ovesdatter}, Laurids {Andersen} Arnborgs Datter Johanne {Lauridsdatter, 33}.
NOTITS: FT 1801 Rækkermølle, Hanning: Jakob Jørgensen 36, Kirsten Marie Hansdatter 51, Anne Andersdatter 17, Christen Andersen 15, Anders Andersen 12.
24231808.02.14Kirsten Nielsdatter Gammel Arnborg Niels Andersen Inger Lauridsdatter Den 27de døbt i Annexgaarden Niels Andersens og Hustrues Inger Lauridsdatter Datter af Gam: Arnborg navnlig Kirsten. Fremstillet i Kirken Dom: Sptuagesima den 14de Februar: Mosteren {Johanne Lauridsdatter, 31} bar det. Fadd. Mads {Nielsen} skouberg, Niels Christian {Andersen} Green og Hustrue {Abelone Christensdatter}, Hennings {Christensens} Steddatter {Ellen Kirstine Ovesdatter, 23} og Søn {Ove Henningsen, 15} Ove {Henningsen} Nicolaj {Rasmussen} Kirkes Pige.
24241808.04.18Bodil Katrine Christensdatter Hjøllund- Lille Christen Nielsen Væring Kirsten Nielsdatter Den 17de Febr døbt i Præstegaarden Christen {Nielsen} Værings og Kirsten Nielsdatter Barn af Lille Høelund navnlig Bodild Cathrine — Fremstillet Kirken Paaskedag den 18de April: Christen {Christensen} Høelunds Kone bar det. Fadd. Christen {Christensen} Høelund og Søn {Christen Christensen, 18} Niels Madsen {Tømmermand} og Kone {Karen Jensdatter} Most{[eren] ...blækklat} Oves Datter.
24251808.04.14Gertrud Pedersdatter Hjøllund- Store Peder Hansen Maren Jensdatter Den 2den Martii døbt i Præstegaarden Peder Hansens og Maren Jensdatters Barn af Store Høelund navnlig Gjertrud. Fremstillet i Kirken Skjærtorsdag den 14de April. Christen {Christensen} Høelunds Hustrue {Anne Hansdatter} bar det. Fadd: Christen {Christensen} Høelund og søn {Christen Christensen, 18}. Niels Madsen og Hustrue {Karen Jensdatter}, Thomas {Poulsen} Høelunds Hustrue {Else Jakobsdatter}.
24261808.04.18Søren Nikolajsen Kirkegaard Nikolaj Rasmussen Katrine Sørensdatter Den 28de Martii døbt i Præstegaarden Nicolaj Rasmussens og Cathrine Sørensdatters Søn navnlig Søren af Annexgaarden. Fremstillet 2den Paaskedag den 18de April. Søren {Christensen} Kirkes Hustrue {Sidsel Christensdatter} bar det. Faddere: Christen {Sørensen} Kirke. 3de Morbrødre Christen {Sørensen, 37}, Christian {Sørensen, 35} og Jens {Sørensen, 29}. Christians Kone, Maren {Christensdatter} Kirke. Else {Pedersdatter, 18} Heesgaard {Skarrild By}.
24271808.09.18Ellen Pedersdatter Gammel Arnborg Peder Pedersen Sig Anne Madsdatter Den 29de Julii døbt hiemme Peder Pedersens og Anna Madsdatters Datter Ellen i Gammel Arnborg. Fremstillet den 18de Septembr:
24281808.09.18Maren Jensdatter Gammel Arnborg Jens Nielsen Skovbjerg Mette Matrine Pedersdatter Samme Dag {29de Julii} døbt Hjemme Jens {Nielsen} Schoubergs og Mette Cathrine Pedersdatters Datter Maren i Gammel Arnborg. Fremstillet den 18de Septembr: Maren Pedersdatter af Ringstrup {Gjellerup} bar det. Fadd. dennes Mand Jens {Pedersen, Ringstrup, Gjellerup}, Mads {Nielsen} Skouberg {Gammel Arnborg}. Henning {Christensen, Gammel Arnborg}. Mads Degn og Kone. Niels Pedersen af Ikast og Peder Nielsen {27, Gammel Arnborg}.
NOTITS: Jens Pedersen af Ringstrup, Gjellerup er moderens bror. Niels Pedersen af Ikast ligeså.
24291808.08.19Navnløs Fasterholt Lars Jørgensen Fasterholt Inger Christensdatter Anno 1808 den 28de August: meldte Peder Thomsens Kone Anne Marie Pallisdatter af Fasterholdt og Jacob {Christensen} Bjerges Kone Johanne Christensdatter, at deres Naboes Lars {Jørgensen} Fasterholdts kone i Arnborg Sogn Inger Christensdatter, nedkom i Barselseng den 19de dennes saa hastig, at ingen Gjordemoder kunde komme. Disse koner bevidner, at Barnet, som død strax efter fødslen, var en dreng. Moderen kom ikke for tidlig. fødselen varede en Timestid. Ingen Midler brugtes, at oplive det. Dette var Moderens 8de Barn; De syv leve endnu. ...
Begravelse nr. 6325
NOTITS: Se begravelsen.
24301808.11.13Anne Nielsdatter Grene Niels Christian Andersen Abelone Christensdatter Den 26de Septembr døbt i Præstegaarden Niels Christian Andersens og Apollone Christensdatters datter af Green navnlig Anne. Fremstillet den 13de Novbr: Dom: XXIIma post Trin. Fasteren {Edel Andersdatter, Mosgaard} fra Assing bar det. Fadderne Morfaderen {Christen Lauridsen} fra Kibek. Niels Jensen ibid:
NOTITS: Faderen Niels Christian Andersen *1779 Mosgaard, Assing søn af Anders Poulsen *1744c Mosgaard, Assing †1799 Mosgaard, Assing gift 1767 i Assing med Anne Nielsdatter *1737 Fjelstervang, Vorgod †1802 Mosgaard, Assing. Niels Jensen Kibæk er gift med moderens søster Mette Johanne Christensdatter, og flytter før 1812 fra Kibæk til Gammel Arnborg.
24311808.12.26Søren Hansen Holtum Hans Pedersen Holtum Mette Kirstine Jørgensdatter Den 31te Octobr: døbt i Præstegaarden Hans Pedersens og Mette Kirstine Jørgensdatters barn af Holtum, navnlig Søren. Fremstillet 2den Juledag Maren Nielsdatter Holtum bar det. Fadd: Jørgen {Pedersen} Holtum.
24321809.03.05Margrethe Christensdatter Kirkegaard Christen Jakobsen Kirke Karen Poulsdatter Den 9de Januarii døbt i Præstegaarden Christen Jacobsens og Karen Poulsdatters barn af Annexgaarden navnlig: Margrethe. — Fremstillet i Kirken 3die Søndag i Faste den 5te Martii. Maren Larsdatter af Thodal bar det fadderne: Nicolaj {Rasmussen} Kirke, Jesper [ Jakobsen? {...blækklat}], Christen Sørensen Nicolaj {Rasmussen} Kirkes Tjenestepige. m. fl.
Begravelse nr. 6354
24331809.04.23Niels Christian Jakobsen Fasterholt- Bjerre Jakob Christensen Johanne Christensdatter Den 12te Martii døbt i Annexgaarden Jacob Christensens og Hustrues Johanne Christensdatters Søn af Bjerge navnl: Niels Christian. Fremstillet Dom: jubilate, den 23de April. Jens {Pedersen Nedergaard} Skibilds kone {Maren Pedersdatter} bar det. fadd: Jens {Pedersen Nedergaard} Skibild. Jens {Pedersen} Nedergaars Søn {Peder Christian Jensen} Lars Fasterholdts Pige Peder Thomsens Kone {Anne Marie Pallesdatter, Fasterholt}.
24341809.04.03Niels Jensen Skibbild Jens Knudsen Gertrud Nielsdatter 2den Paaskedag den 3die April fremstillet i Kirken Jens Knudsens og Hustrues Gjertrud Nielsdatter Søn af Schibild navnlig Niels, som bevidnedes at være Hjemmedøbt af faderen. Jens {Pedersen}Nedergaards Hustrue {Maren Pedersdatter} bar det. Faddere Hans {Pedersen} Holtum. Jens {Pedersen} Nedergaards søn {Peder Christian Jensen}, hendes Søsters Søn. Christen {Nielsen} Tornvigs Datter {Dorte Christensdatter, 18}. Ovennævnte Jens Knudsens Barn Niels af Schibild blev i Listen til Krigs=Commissairen antegnet at være Hjemmedøbt den 12te Februarii 1809.
NOTITS: "Hendes Søsters Søn" ville normalt betyde moderens søsters søn. Men moderen har ingen levende søstre, kun brødre, som det ses af afkaldet 1797.
24351809.04.09Anne Jensdatter Kirkegaard Jens Christensen Karen Mikkelsdatter Den 1ste Søndag efter Paaske, 9de April blev et uægte Barn døbt i Arnborg Kirke navnlig Anne. Moderen anmeldtes, at være Karen Michelsdatter, en ugivt Qvinde, som nys var kommen fra sin Tjeneste hos Christen Jacobsen i Annexgaarden, og opholder sig hos sin Svoger Peder Clemensen i Døslund, Brande Sogn. Som Barnefader blev udlagt Jens Christensen i Arnborg Green, som er ugivt. Nicolaj {Rasmussen} Kirkes Pige bar det. Fadderne: Peder Clemensen af Døslund {Brande}, Søren {Christensen} Kirkes Hustrue {Sidsel Christensdatter}, bemeldte Peder Clemensens Hustrue {Sidsel Mikkelsdatter, Dørslund} og Jesper Jacobsen {Kirkegaard}. Den 10. April, skrev jeg Hr. From, Sognepræsten i Brande til og forsikrede, at jeg skal give Indberetning om dette Lejermaal til sine Steder. Samme Dag udbad jeg Amtmand Rosenørns Bistand, at paalægge Barnefaderen en aarlig Udgivt til Barnets Opdragelse.
NOTITS: Moderen Karen Mikkelsdatter *1782 Hyvild Brande, datter af Mikkel Pedersen Hyvild *1728c †1797 Hyvild, Brande og Johanne Jensdatter *1745c Risbjerg Brande †1812 Brandlund, Brande. Hendes søster Sidsel Mikkelsdatter *1769c blev i 1792 gift i Brande med Peder Clemmensen *1771c Skerris, Brande bosat Dørslund, Brande.
24361809.05.21Niels Mouridsen Søby- Sønder Mourids Nielsen Mette Christensdatter Den 22. April hjemmedøbt Mourids Nielsens og Hustrues Mette Christensdatters Søn Niels i Sønder Søebye. Fremstillet i Kirken den 21. maji. Michel Hallundbechs Kone bar det. Fadd.: Peder {Andersen} Brændgaard og Kone {Mette Kirstine Nielsdatter}, Peder {Christensen} Toxvig og Syster Anne {Christensdatter}.
24371809.10.08Kirstine Nielsdatter Birkebæk Niels Jepsen Abelone Nielsdatter Den 8. Septembr. døbt i Præstegaarden Niels Jepsens og Hustrues Apollone Nielsdatters Barn af Birkebek navnlig Kirstine. Fremstillet i Kirken Dom: XIX. post Trinit:
24381810.04.23Abelone Johanne Pedersdatter Gammel Arnborg Peder Pedersen Sig Anne Madsdatter Den 8de Marti døbt i Præstegaarden Peder Pedersens og Hustr: Anne Madsdatters Barn af Gam: Arnborg, navnlig: Apollone Johanne. Fremstillet i Kirken 2den Paaskedag, den 23de April. Anne Kirstine {Larsdatter} i Thodal bar det, Fadderne Jørgen {Christensen} Gottenborg og Hustru {Maren Christensdatter}. Lars {Andersen} Thodal, Hennings Datter {Steddatter: Ellen Kirstine Ovesdatter}.
24391810.05.06Maria Pedersdatter Hjøllund- Store Peder Hansen Maren Jensdatter Den 28de Martii Hjemdøbt Peder Hansens og Hustrues Maren Jensdatters Barn navnlig Maria i Store Høelund. Fremstillet i Kirken Dom: misericord: Anders Skræders Kone bar det. fadd: Christen {Christensen} Høelund, Søn {Christen Christensen} og Datter {Birte Christensdatter}. Bodil {Larsdatter} Thodal.
24401810.08.19Johanne Pedersdatter Fasterholt Peder Thomsen Anne Marie Pallesdatter Den 26de Julli døbt i Præstegaarden Peder Thomsens og Anne Marie Pallisdatters Barn af Fasterholdt navnlig Johanne. Fremstillet i Kirken dom: IXna post Trin: Niels Hansens Kone {Maren? Pedersdatter?} bar det Fadd. Niels Hansen Knud {Jørgensen} Økjær {Borup, Brande} og Hustrue {Johanne Jensdatter} Christen {Christensen, 19} Fasterholdt og Syster {Inger? Christensdatter, 18}.
24411810.09.09Else Mouridsdatter Søby- Sønder Mourids Nielsen Mette Christensdatter Den 9de September døbt i Annexgaarden Mourids Nielsens og Hustrues Mette Christensdatters Barn af Søebye, navnlig Else —
24421810.11.25Poul Thomasen Hjøllund- Lille Thomas Poulsen Else Jakobsdatter Den 17de October døbt i Præstegaarden Thomas Poulsens og Else Jacobsdatters Søn af Lille Høelund navnlig Poul. Fremstillet den 25de Novbr: Christen {Jakobsen} Kirkes Hustru bar det. Fadd: Lars {Andersen} Thodal, Christen {Jakobsen} Kirke, Jesper Jacobsen Ove {Christian Christensen} Høelunds Hustru {Abelone Jensdatter} og Datter {steddatter Edel Rasmusdatter}.
24431810.12.09Sidsel Jensdatter Grene Jens Christensen Mette Christensdatter Den 23de October døbt i Præstegaarden Jens Christensens og Hustrues Mette Christensdatters Barn af Green navnlig Cidsel. — Fremstillet den 9de Decembr. Fasteren Johanne {Christensdatter} bar det. Fadd: Michel {Christensen} Green og Pige. Nicolaj {Rasmussen} Kirke og Hustr: Cidsel {Christensdatter} Kirke.
24441810.11.25Kirsten Katrine Mikkelsdatter Grene Mikkel Christensen Margrethe Sørensdatter Den 25de Novbr Hjemdøbt Michel Christensens og Hustrues Magrethe Sørensdatters Datter i Green, navnlig Kirsten C[a]thrine. Dette Barn begravet den 30te December; da Moderen blev introduceret.
Begravelse nr. 5996
NOTITS: Begravet 1 måned gammel.
24451811.06.23Maren Pedersdatter Grene Peder Christensen Lustrup Christiane Jensdatter Den [..]de Maji døbt i Præstegaarden Peder Christensen Lustrups, Skoleholder og Hustrues Christiane Jensdatter Barn af Green navnlig Maren. Fremstillet Dom 2da p Trin: Fasteren Ingeborg {Christensdatter, Skarrild?} bar det; Fadd: Jens {Christensen} Green, Kone {Mette Christensdatter}, Thomas {Poulsen} Green. Christen Skræder. Johanne {Christensdatter} Green, Anne Kirstine {Larsdatter} Thodal. Jesper {Jakobsen} Kirke.
NOTITS: Fødselsdato arbitrær fastsat i maj. Måneden er rigtig. Faderen er søn af degnen i Skarrild Christen Pedersen Lustrup. Faderen og moderen gift 1802 i Skarrild, men lyst i Timring kirke, hvor moderen evt. kommer fra.
24461811.07.28Inger Christensdatter Kirkegaard Christen Jakobsen Kirke Karen Poulsdatter Den 10de Junii døbt i Præstegaarden Christen Jacobsens og Karen Poulsdatters Datter navnlig Inger af Kirkegaarden. Fremstillet den 28de Julii.
Begravelse nr. 6340
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.
24471811.07.02Mette Katrine Jensdatter Gammel Arnborg Jens Nielsen Skovbjerg Mette Katrine Pedersdatter Den 27de Junii døbt i Præstegaarden Enkens Mette Cathrine Pedersdatter af Gammel Arnborg, navnlig Mette Cathrine. Moderen døde igaar strax hun var forløst, Faderen Jens Nielsen {Skovbjerg} døde den 17de dennes og begravet den 23de dennes. Den 2den Julii blev Barnet fremstillet Herren paa Moderens Begravelses dag. Dets Moster {...tomme linjer...}
24481811.10.13Maren Christensdatter Hjøllund- Lille Christen Jakobsen Smed Abelone Christensdatter Den 8de Septembr døbt Hjemme Christen Jacobsens og Apollone Pedersdatters {skal være: Christensdatters} Datter i Lille Høelund, navnlig Maren. Fremstillet i Kirken den 13de October. Fasteren Birthe {Brigitte Jakobsdatter} Kirke bar det. Fadd. Jesper {Jakobsen} Kirke, Maren {Larsdatter} Thodal.
NOTITS: Tilsyneladende viet 1804, men da hedder moderen Abelone Christensdatter af Grene, Pedersdatter formodentlig fejl af præsten.
24491812.01.26Karen Jensdatter Skibbild Jens Knudsen Gertrud Nielsdatter Dom 3tia Advent. den 15de December døbt i Annexgaarden Jens Knudsens og Hustrues Gjertrud Nielsdatters barn af Schibild navnlig Karen. Fremstillet Dom: Septuag: den 26de Januar:
24501812.02.02Rasmus Nikolajsen Kirkegaard Nikolaj Rasmussen Katrine Sørensdatter Den 27de December døbt i Præstegaarden Nicolai Rasmussen og Hustrues Cathrine Sørensdatters barn af Annexgaarden navnlig Rasmus. Fremstillet den 2. Februar dom: Sexagesima, Mette {Rasmusdatter} Heesgaard {Skarrild} bar det. Fadderne Rasmus {Nikolajsen} Heesgaard og Datter Maren {Rasmusdatter}. Christen {Pedersen} Heesgaard. Christen Harreskou. Søren {Christensen} Kirke, Sønner Christen {Sørensen, 42} og Jens {Sørensen, 32}.
NOTITS: På gården i Kirkegaard lever forældrene her og deres børn, hendes forældre på aftægt og to af hendes brødre.
24511812.02.03Maren Christensdatter Hedehuset Christen Nielsen Kirsten Pedersdatter Den 3die Februar døbt i Præstegaarden ugivt Qvinde Kirsten Pedersdatters uægte Barn af Hedehuset, navnlig Maren, Moderens Moster Anne Pedersdatter af Lustrup og hendes Syster Magdalene Pedersdatter af Hedehuset udsagde, at Moderen havde udlagt som Barnefader en ugift Karl Christen af en Bye norden for Holstebroe. Jeg paalagde Vidnerne, at sige Moderen, at jeg forlangte nøiere Forklaring herom. Dette Barn begravet den 16de Februarii d. A. Den 4de Februar meldte ovenmeldte Anne Pedersdatter, at den til bemeldte uægte Barn udlagte Barnefader Christen opholder sig hos sin Fader, Gaardmand i Hallembek, norden for Holstebroe, men i hvad Sogn vidstes ikke endnu at forklare, førend Barnets Moder blev nøiere tilspurgt. Karlen sagdes at være Landeværnsmand og heder Christen Nielsen. Den 18de Febr: udlagde Moderen selv for mig, at hendes Barnefader er Ungkarl Christen Nielsen fra Hallemsbæk, en Gaard norden for Holstebro, men vidste ikke Sognets Navn.
Begravelse nr. 6346
NOTITS: Hallundbæk, Hodsager sogn er østen for Holstebro ikke norden for.
24521812.03.30Peder Pedersen Gammel Arnborg Peder Pedersen Sig Anne Madsdatter Samme 18de Februar Hjemdøbt Peder Pedersens {Sigs} og Hustrues Anne Madsdatters Barn af Gammel Arnborg, navnlig Peder. Fremstillet anden Paaske Dag den 30te Martii. Enken Maren Olesdatter i Rind sogn bar det. Fadderne Lars {Andersen} Thodal og Kone {Inger Christensdatter}. Henning {Christensen} og Datter {Anne Henningsdatter, 18}. [Marker] Høgild Jens Christians Kone.
Begravelse nr. 6356
NOTITS: Begravet 2 år gammel. Hennings datter kan også være steddatteren Ellen Kirstine Ovesdatter, 28. Begge døtre er ugifte.
24531812.03.26Christen Mouridsen Søby- Sønder Mourids Nielsen Mette Katrine Christensdatter 26de Marts, Skjærtorsdag fremstilledes et ægte Barn af Søbye navnlig Christen. Forældrene vare Gaardmand Mourids Nielsen og Hustru Mette Catrine Christensdatter. Mosteren {Anne Christensdatter} af Toxvig bar det. Fadderne: Niels Mouridsen, Peder {Christensen} Toxvig, Lars {Jørgensen} {Nørre} Søeby {Rind} og Kone {Inger Christensdatter} og {sted}Datter {Inger Christensdatter}. Sidstnævnte Barn døbt af mig forhen i Annexgaarden den 19de Februarii.
NOTITS: Lars Jørgensen er flyttet fra Fasterholt, Arnborg til Nørre Søby, Rind.
24541812.07.26Hans Buck Nielsen Gammel Arnborg Niels Jensen Kibæk Mette Johanne Christensdatter Den 19de Junii døbt i Præstegaarden Niels Jensen Kibæks og Hustrues Mette Johanne Christensdatters Søn af Gammel Arnborg navnlig Hans Buck. Fremstillet Dom IXna den 26de Julii. Berthel {Christensen} Karstofts Kone bar det. Fadd: Berthel {Christensen} Karstoft, Christen Lauridsen {Kibæk, Assing}, Ib Jensen, Jens Jensen, Henning Christensen {Gammel Arnborg}, Jens {Jensen} Pindvig {Sønder Karstoft, Skarrild}, Niels {Jensen} Kibeks Tjenestekarl, Niels Poulsen Hesselvig {Skarrild?}.
NOTITS: Niels Jensen ser ud til at være født i Sønder Karstoft, Skarrild *1773 søn af Jens Jensen Pindvig *1745c og Anne Nielsdatter *1744c. Ib og Jens er hans brødre.
24551812.09.13Kirsten Marie Pedersdatter Hjøllund- Store Peder Hansen Maren Jensdatter Den 21de Julii døbt i Præstegaarden Peder Hansens og Maren Jensdatters Barn af Store Hølund navnlig Kirsten Marie. Dom XVIta den 13de September blev dette Barn fremstillet i Kirken. Christen {Christensen} Hølunds Datter {Birte Christensdatter, 17} bar det. Fadderne: Christen {Christensen} Hølund og Hustrue {Anne Hansdatter} og Pigen Johanne Christensdatter i Lille Høelund.
24561812.09.20Sidsel Marie Nielsdatter Gammel Arnborg Niels Andersen Inger Lauridsdatter Den 24de Julii døbt i Præstegaarden Niels Andersens og Inger Lauridsdatters Barn af Gammel Arnborg navnlig [Sidel] Marie. Fremstillet Dom 17ma den 20 Septbr: Mosteren {Johanne Lauridsdatter} bar det. Fadd: Henning Christensen {Gammel Arnborg}, Søn {Ove Henningsen, 20} og Datter {Anne Henningsdatter, 18}, Mads {Nielsen} Skouberg {Gammel Arnborg}.
24571812.11.01Thomas Pedersen Fasterholt Peder Thomassen Anne Marie Pallesdatter Den 4de October døbt i Annexgaarden Peder Thomassens og Anne Marie Pallisdatters Barn af Fasterholdt navnlig Thomas. Fremstillet den lste November.
24581813.02.28Jens Pedersen Gottenborg Peder Nielsen Mette Kirstine Jensdatter Paa Nytaarsdag døbtes i Annexgaarden Skoleholder Peder Nielsens og Hustrues Mette Kirstine Jensdatters Søn af Gottenborg navnlig Jens. Fremstilledes i Kirken Fastelavns Søndag den 28 Februarii. Johanne Marie Mortensdatter af Præstegaarden bar det. Fadd: Morten Hesselvig og Hustrue.
Begravelse nr. 6353
NOTITS: Peder Nielsen nævnes her for første gang som skolemester. Den senere sognefoged.
24591813.01.10Inger Katrine Christensdatter Gammel Arnborg Christen Poulsen Mette Lauridsdatter Dom: 1ma p Epiph: den 10de Januarii døbt i Kirken et uægte Barn navnlig Inger Cathrine. Moderen var ugivt Qvinde Mette Lauridsdatter opholdende sig hos Peder Pedersen Siig i Gammel Arnborg. Som Barnefader blev udlagt ugivt Karl Christen Poulsen, tjenende i Kibæk. Peder {Pedersen} Siigs {Gammel Arnborg} Kone {Anne Madsdatter} bar Barnet. Fadderne: Thomas {Poulsen} Green, Niels Poulsen, Christen {Jakobsen} Kirkes Kone {Karen Poulsdatter}, Hennings {Christensen, Gammel Arnborg} Datter {Anne Henningsdatter, 19} og Lars {Andersen} Thodals Datter {Bodil? Larsdatter, 20}.
Begravelse nr. 6352
NOTITS: Thomas og Niels Poulsen og Karen Poulsdatter er børn af Poul Nielsen *1728 †1780 Hesselvig, Skarrild, hvis enke gifter sig til Grene i Arnborg. Måske er Christen Poulsen også en af de søskende.
24601813.04.18Johannes Christensen Gammel Arnborg Christen Christensen Jegin Maren Johannesdatter Første Søndag i Faste 7de Martii døbt i Annexgaarden Christen Christensen Jegin og Kones Maren Johannesdatters Søn af Gammel Arnborg navnlig Johannes. Paaskedag den 18de April fremstilles dette Barn i Kirken, Fasteren Anne Christensdatter Jegin bar det. Fadd: {...tomme linjer...}
NOTITS: Anne Christensdatter Jegin, faderens søster, ser ud til at bo i Gammel Arnborg, se dåb #2469.
24611813.05.14Inger Jespersdatter Tovdal Jesper Jakobsen Maren Larsdatter Den 1ste April Døbt i Præstegaarden Jesper Jacobsens og Hustrues Maren Larsdatters Barn af Thodal navnlig Inger. Den 14de Maji fremstillet i Kirken. Lars {Andersen} Thodals ældste Datter {Anne Kristine Larsdatter, 24} bar det. Fadderne, Lars Thodal og yngre Datter {Bodil Larsdatter, 20}, Christen Jacobsen og Hustrue {Karen Poulsdatter} af Kirkegaarden, Christen Jacobsen {Smed} og Hustrue {Abelone Christensdatter} af {Lille} Høelund.
24621813.05.09Maren Katrine Andersdatter Skibbild Anders Christensen Mette Christensdatter Den 9de Maji, Dom Jubilate fremstillet i Kirken et uægte Barn Maren Cathrine fra Schibild, som bevidnedes at være hjemdøbt af Gjordemoderen, Jens Thygesens Hustrue i Schibild. Barnets Moder anmeldtes at være Mette Christensdatter, og Barnefader udnævnet Anders Christensen, begge af Schibild. Jens Nedergaards Datter {Abelone Marie? Jensdatter} af Schibild bar det. Faddere: Jens {Pedersen} Nedergaard.
NOTITS: Begravet 11 måneder gammel 30. april 1814 i Skarrild. Faderen er måske Anders Chrisensen Sigten *1764c og set i FT 1801 i Skibbild, han er gift. Jens Thygesen/Thøgersen og Ane Marie Henriksdatter har en gård i Uhre Brande fra 1787 i hvert fald til 1802. De ses i Brande indtil 1811. 1813-21 i Skibbild, Arnborg. Ane Marie ses 1834 i et hus i Skibbild ved hendes datter Maren Jensdatter.
LINK: Begravelse 1814.04.20 i Skarrild.
LINK: Jens Thygesen i Uhre, Brande.
LINK: Jens Thygesen i Skibbild, Arnborg.
24631813.06.07Maren Thomasdatter Grene Thomas Poulsen Else Jakobsdatter Den 13de Maji hjemdøbt Thomas Poulsens og Else Jacobsdatters Tvillingdøttre i Green navnlig Maren og Mette. Begge fremstillede i Kirken den 7de Junii. Maren blev baaren af Niels {Jepsen} Birkebæks Kone {Abelone Nielsdatter}, Mette af Pigen Ellen Kirstine Ovesdatter {Gammel Arnborg}. Faddere: Christen {Jakobsen} Smed og Hustrue {Abelone Christensdatter}, Jesper {Jakobsen} og Hustrue {Maren Larsdatter}, Jens {Christensen} Green og Hustrue {Mette Christensdatter}, Anders {Christensen} Green af Give Sogn og Laurids Bæksgaard, Hennings {Christensens} Søn {Ove Henningsen, 21}, Niels Poulsen, Thomas {Jakobsen} Kirke, Bodild {Larsdatter} Thodal, Anne Skræder.
24641813.06.07Mette Thomasdatter Grene Thomas Poulsen Else Jakobsdatter Den 13de Maji hjemdøbt Thomas Poulsens og Else Jacobsdatters Tvillingdøttre i Green navnlig Maren og Mette . Begge fremstillede i Kirken den 7de Junii. Maren blev baaren af Niels {Jepsen} Birkebæks Kone {Abelone Nielsdatter}, Mette af Pigen Ellen Kirstine Ovesdatter {Gammel Arnborg}. Faddere: Christen {Jakobsen} Smed og Hustrue {Abelone Christensdatter}, Jesper {Jakobsen} og Hustrue {Maren Larsdatter}, Jens {Christensen} Green og Hustrue {Mette Christensdatter}, Anders {Christensen} Green af Give Sogn og Laurids Bæksgaard, Hennings {Christensens} Søn {Ove Henningesen, 21}, Niels Poulsen, Thomas {Jakobsen} Kirke, Bodild {Larsdatter} Thodal, Anne Skræder.
Begravelse nr. 6357
NOTITS: Begravet 10 måneder gammel.
24651813.06.20Søren Christensen Tornvig Christen Christensen Tornvig Ane Marie Sørensdatter Den 23de Maji, Dom: Rogate hjemdøbt i Tornvig Christen Christensens og Anne Marie Sørensdatters Tvillingsønner navnlig Søren og Christen. Mærk: Konens Moder {Maren Poulsdatter}, som endnu lever, var selv en Tvilling, og havde 2de Gange født Tvillinger. Fremstillede i Kirken den 20de Junii, Dom: lma p. Trin. Mosteren Magrethe {Sørensdatter} bar den ældre og Morbroderens {Jakob Sørensens} Kone Magrethe {Katrine Christensdatter} bar den yngre. Faddere: Christen {Christensen} Nederkirkegaard af Assing, Simon {Christensen?} samme Steds og Hustrue, Søren {Nielsen} Døslund og Søn Mads {Sørensen}, Jacob {Sørensen}, Christen Huus og Christen Nielsen af Tornvig, Apollone Marie {Jensdatter} og Kirsten Jensdatter af Skibild.
NOTITS: Se næste dåb #2466.
24661813.06.20Christen Christensen Tornvig Christen Christensen Tornvig Ane Marie Sørensdatter Den 23de Maji, Dom: Rogate hjemdøbt i Tornvig Christen Christensens og Anne Marie Sørensdatters Tvillingsønner navnlig Søren og Christen. Mærk: Konens Moder {Maren Poulsdatter}, som endnu lever, var selv en Tvilling, og havde 2de Gange født Tvillinger. Fremstillede i Kirken den 20de Junii, Dom: lma p. Trin. Mosteren Magrethe {Sørensdatter} bar den ældre og Morbroderens {Jakob Sørensens} Kone Magrethe {Katrine Christensdatter} bar den yngre. Faddere: Christen {Christensen} Nederkirkegaard af Assing, Simon {Christensen?} samme Steds og Hustrue, Søren {Nielsen} Døslund og Søn Mads {Sørensen}, Jacob {Sørensen}, Christen Huus og Christen Nielsen af Tornvig, Apollone Marie {Jensdatter} og Kirsten Jensdatter af Skibild.
NOTITS: Dette "Mærk" er interessant. Konens moder Maren Poulsdatter får to gange tvillinger, alle sønner, så det kunne være én-æggede. Første gang 1782 i Borup, Brande Niels og Poul, anden gang 1786 i Dørslund, Brande Christen (som dør spæd) og Jakob Sørensen, som er fadder her. Maren Poulsdatter er født 1755c i Husum, Brande og havde altså en tvilling, som må være død ung, for det ses aldrig i kirkebogen eller folketællinger eller andre kilder i Brande sogn.
LINK: Maren Poulsdatters tvillinger 1782.
LINK: Maren Poulsdatters tvillinger 1786.
LINK: Maren Poulsdatter født i Husum, Brande selv tvilling.
24671813.11.26Dødfødt Gammel Arnborg Niels Jensen Kibæk Mette Johanne Christensdatter Den 26de Novembr 1813 gav Districts beskikkede gjordemoder, Kirstine Larsdatter, mig mundligen følgende anmeldelse om et dødfødt barn, til hvis fødsel hun den 5te d. M. havde været brugt: barnets forældre ere Niels Jensen og Hustru Mette Johanne Christensdatter, boende i Gammel Arnborg, Arnborg sogn. fødslen skeede i 10de Maaned efter Svangerskabet. fosteret var af mandkjøn — kom besværlig ved Vendig til Verden, her var intet Liv i det da det fødtes. Alle muelige Midler bleve brugte, for at bringe fostgeret til Live, nemlig: varmt Bad, Ribbenenes skyden op og ned , fel[el[se, for at prøve om Hjertet bankede, Slims bortrydning af Munden og Luftes Indblæsning, og flere Midler, som bruges paa Stiftelsen i Kiøbenhavn; men Alt var her forgjeves. Moderen har tilforn født 2 dødfødte Drengebørn. Datum Skarild Præstegaard ut supra N. Hegelahr Sognepræst til Skarild og Arnborg
24681814.02.13Jakob Christensen Kirkegaard Christen Jakobsen Kirke Karen Poulsdatter den 22de december hiemdøbt Christen Jacobsens og Karen Poulsdatters søn i Annexgaarden navnlig Jacob. Fremstillet Dom. Sexagesima den 13 Februar: Bodild {Larsdatter} Thodal bar det. Fadderne: Lars {Andersen} Thodal, Jesper {Jakobsen} Thodal, Niels Poulsen, Jens Arentsen, Anne Nielsdatter Anne Christensdatter.
24691814.01.30Anne Katrine Jensdatter Skibbild Jens Clausen Gjellerup Karen Andersdatter Den 30te Januar fremstildes til Daabs Publication i Arnborg Kirke et Pigebarn navnlig Anne Cathrine, som bevidnedes at være hjemdøbt af Gaardmanden Jens Thygesen i Skibild den 12te dennes. Forældrene meldtes at være Jens Poulsen {Clausen ... på linjen men ovenover Poulsen} Kildahl {Gjellerup ... på linjen men ovenover Kildahl} {Det rigtige navn er Jens Clausen Gjellerup, Jens Thygesen havde meldt det forkerte navn, se 23. august 1814 nedenfor} og Hustrue Karen Andersdatter af Viborg Bye; disse kom paa deres Rejse til Skibild, og Konen nedkom i Barselseng hos Huusmanden sammesteds Anders Christensen Sigting. Jens Nedergaards Datter Apollone Marie bar det. Fadderne: Barnets Fader {Jens Clausen Kjellerup}, Jens {Pedersen} Nedergaards Søn Peder Christian {Jensen Nedergaard} og Datter Maren {Jensdatter}, Anders {Christensen} Sigting, Lars {Andersen} Thodals 2 yngste Døttre Bodild {Larsdatter} og Karen {Larsdatter}, Christen {Christensen} Høelunds Datter Birthe {Christensdatter}, Pigen Anne Christensdatter Jegin, Jens Thygesens Søn Thyge {Jensen}. Tirsdagen den 23de August kom Faderen til det under 30te Januar d. A anmeldte Pigebarn Anne Cathrine, som var hjemmedøbt af Jens Thygesen, og begjerede Døbe-Attest for dette sit Barn. Da jeg nu forelæste ham her af Døbe=Bogen, at Faderen til dette Barn var tegnet med Navnet Jens Poulsen Kildahl, sagde han, at dette var ikke rigtigt, men at hans Navn var Jens Clausen Kjellerup, saa paa Grund af, at jeg kjendte, at han var den Person, som jeg saae ved Barnets Fremstillelse, og at han nu desuden foreviiste mig sit Reisepas, hvori stod Navnet Jens Clausen Kjellerup, saa tillagde jeg ham dette Navn, som Barnets Fader i Døbe=Attesten, og derfor sees dette forandret her i Døbebogen. N. Hegelahr
NOTITS: Dåben er den 30. januar, erklæringen derefter er fra den 23. august 1814.
24701814.04.10Inger Nikolajsen Kirkegaard Nikolaj Rasmussen Katrine Sørensdatter Den 24de Februarii døbt i Præstegaarden Nicolai Rasmussens og Cathrine Sørensdatters Barn af Annexgaarden navnlig Inger. Fremstillet lste Paaskedag den 10de April.
24711814.04.11Christen Jensen Birkebæk Grene Jens Christensen Mette Christensdatter Den 20de Februarii døbt i Annexgaarden Jens Christensens og Mette Christensdatters Søn af Green navnlig Christen Birkebæk. Fremstillet 2den Paaskedag den 11te April.
24721814.05.30Peder Mouridsen Søby- Sønder Mourids Nielsen Mette Christensdatter Mourids Nielssens og Mette Christensdatters Søn Peder af Søbye siges døbt den 3 Martii. Fremstiltes i Kirken den 30te Maji og bevidnedes at være døbt af Provst Lassen. Fasteren {Mette Kirstine Nielsdatter} fra Herning Sogn bar det. Faddere: Barnets Fasters Mand Peder {Andersen, Brændgaarde, Herning} og Anne {Christensdatter} Toxvig.
24731814.04.07Mette Kirstine Pedersdatter Gammel Arnborg Peder Pedersen Sig Anne Madsdatter Skjærtorsdag den 7. April fremstiltes til Daabs Publication Peder Pedersen Siigs og Hustrues Anne Madsdatters Datter af Gammel Arnborg navnlig Mette Kirstine
24741814.05.01Anne Christensdatter Hjøllund- Lille Christen Jakobsen Smed Abelone Christensdatter Den 13de Martii døbt i Annexgaarden Christen Jacobsens og Apollone Christensdatters Datter Anne af Lille Hølund. Fremstillet den 1ste Maji.
24751814.05.29Jens Pedersen Gottenborg Peder Nielsen Kirstine Jensdatter Den 21de April døbt i Præstegaarden Peder Nielssens og Hustrues Kirstine Jensdatters Søn af Gottenborg navnlig Jens. Fremstillet i Kirken lste Pintsedag den 29de Maji. Pigen Karen Jensdatter tjenende paa Lindberg bar det. Morten {Pedersen} Hesselvig og Hustrue {Petronille Pedersdatter}, Peder {Pedersen} Siig og Hustrue {Anne Madsdatter}, Niels {Jensen} Øvig og Hustrue {Margrethe Christensdatter, Gammel Arnborg}, Mads {Nielsen} Skouberg og Steddatter {Maren Pedersdatter}.
24761814.07.10Peder Rasmussen Grene Rasmus Pedersen Johanne Christensdatter Den 11te Maji døbt i Præstegaarden Rasmus Pedersens og Johanne Christensdatters Barn af Green navnlig Peder. Fremstillet i Kirken Dom Vta. p t. den 10de Julii. Fasteren Else Bar det. Fadd: Jens {Christensen} Green og Pige, Peder Hansen {?Store Hjøllund} og Kone {?Maren Jensdatter}.
Begravelse nr. 6359
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.
24771814.05.20Dødfødt Holtum Hans Pedersen Holtum Anne Jørgensdatter Anmeldelse om et dødfødt Barn, ved hvis fødsel Undertegnede har været brugt den 20de Maji 1814. forældrene Hans Pedersen og Anne Jørgensdatter boende i Holtum, Arnborg Sogn. Konen fødte 30 Uger efter Svangerskabet, fosteret var af mandkjøn. Aarsagen til den tidlige nedkomst vides ikke. fosteret blev baglænds født uden Instrumenter. der var intet Liv i det, da det fødtes. Her brugtes intet Middel for at faae det til Live, fordi dette ansaaes umuligt. Moderen har intet barn født før. Denne Anmeldelse, som Sognepræsten har optegnet efter min mundtlige forklaring, bekræftes hermed med min Underskrivt. Skarrild Præstegaard den 2den Junii 1814 Maren Christensdatter af Arnborg Kirkegaard med paaholdt Pen. Dette er rigtigt anmeldt, hvilket bevidnes af Barnets Moder {Anne Jørgensdatter} og Nabokone Anne Jørgensdatter {ment er: Maren Pedersdatter} med paaholdt Pen Maren Pedersdatter med paaholdt Pen.
24781814.10.02Sidsel Marie Jespersdatter Tovdal Jesper Jakobsen Maren Larsdatter Den 30te August døbt her i Præstegaarden Jesper Jacobsens og Maren Larsdatters Barn af Todal navnlig Cidsel Marie — Fremstillet Dom: XVIIma den 2den Octobr. Lars {Andersen} Todals Datter {Bodil?, 21} bar det. Fadd: Christen {Jakobsen} Kirke, Jens Arentsen {Tovdal?}, Lars Andersen Todals Datter {Karen, 17}.
24791814.11.20Else Pedersdatter Hjøllund- Store Peder Hansen Maren Jensdatter Den 28de Septbr: døbt i Præstegaarden Peder Hansens og Maren Jensdatters Barn af Store Hjølund navnlig Else — Fremstillet Dom: XXIVta p. T. den 20de Novbr: Rasmus Hølunds Kone Johanne bar det. Fadd. Niels Pedersen fra Hareskou, Christen {Christensen} Hølund junior og Syster {Birte Christensdatter}.
24801815.05.15Anne Marie Jakobsdatter Tornvig Jakob Sørensen Margrethe Christensdatter Den 4 April døbt i Præstegaarden Jacob Sørensens og Magrethe Christensdatters barn af Tornvig, navnlig Anne Marie. Fremstillet den 15de Maji. Nr. 1 {Fødte Kvindkjøn} født 2 April 1815 Anne Marie Jacobsdatter. Døbt i Præstegaarden 4 April publiceret 15 Maj. Forældre: Husmd: og Skræder Jacob Sørensen og Kone Margrethe Christensdatter. Faddere: Barnets Moster Apellone Marie Christensdatter P: af Rind sogn. Morfader Christen Bundgaard Tømmermand i Torning, Aftægtmd. Christen Nielsen ibidem. Aftægtsmd: Niels Hansen i Holtum. Mads Sørensen i Døslund.
24811815.06.04Anne Katrine Christensdatter Gammel Arnborg Christen Christenen Maren Johannesdatter Den 2den Maji døbt i Præstegaarden Christen Christensens og Maren Johannesdatters Barn af Gammel Arnborg navnlig Anne Cathrine. Fremstillet Dom 2da p. t. den 4 Junii. Pige Maren Thomasdatter af Birkebæk bar det. Fadd: {...tomme linjer...} Nr. 2 født 1ste Maij Ane Chatrine Christensdatter døbt i præstegaarden 25 Maij publiceret 4 Juni. Forældre Gmd: og Skræder Christen Christensen og H Kone Maren Johannisdatter i Gl: Ahrnborg. Faddere: P: Maren Thomasdatter af Birkebæk Skoflikker Johannes Gjødesen i Gl: Arnborg. Husmd Lauritz Nielsen K: Ove Henningsen og P: Ane Henningsdatter ibd.
24821815.05.29Niels Pedersen Gottenborg Peder Nielsen Mette Kirstine Jensdatter Den 29 Maji døbt i Præstegaarden Sognefoged Peder Nielsens og Kones Mette Kirstine Jensdatters Barn af Gottenborg navnlig Niels. Født den 29de Majii. døde den 30te Maji, begravet den 4 Junii. Nr. 1 født 29. Maj 1815 Niels Pedersen, døbt i Præstegaard 29. Maj. Forældre Gmd: Sognefoged Peder Nielsen og Kone Mette Kirstine Jensdatter i Gottenborg Udflyttersted af Byen gl. Arnborg.
24831815.07.18Christen Christensen Tornvig Christen Christensen Anne Marie Sørensdatter {Sidste dåb i den gamle gemytlige kirkebog:} Den 18. Julii døbt paa Nør=Karstoft Christen Christensens og Anne Marie Sørensdatters Barn af Tornvig navnlig Christen. Nr. 2. født 17 Juli 1815 Christen Christensen døbt paa Nørre=Karstoft 18 Juli publiceret i Kirken 13 August. Forældre: Christen Christensen og Kone Ane Marie Sørensdatter i Tornvig. Faddere: Simons Kone ved Assing Kirke Ane Christensdatter og ham selv. Husmd: og Skræder Jacob Pedersen {skal være: Sørensen} og Kone Margrethe Christensdatter af Tornvig K. Anders {skal være: Mads} Sørensen Døslund.
NOTITS: Se navnene i dåb #2480, hvor moderens broder Jakob Sørensen får et barn døbt. Præsten er ny i Arnborg og får hele to navne forkert.
24841815.10.27Peder Pedersen Gottenborg Peder Pedersen Sig Anne Madsdatter {NY KIRKEBOG:} Nr. 3 født 26 October 1815 Peder Pedersen døbt i præstegaarden 27 October i Kirke den 3die December. Forældre: Husm: Peder Pedersen Ane Madsdatter i Gottenborg. Faddere: Barnets Faster Bodil Katrine Pedersdatter tjenende hos Niels {Sørensen} Brændegaard i Herning Bye, Niels {Jepsen} Birkebæk og Kone Abelone {Christensdatter}, K. Ove Henningsen og {halv}Søster Edel {skal være: Ellen} Kirs. Væver {Ovesdatter}.
24851815.11.19Christen Mathias Pedersen Fasterholt- Bjerre Peder Hansen? Karen Pedersdatter {NY KIRKEBOG:} Nr. 4 født 15 November 1815 Christen Mathias døbt I Skibild 19. s. M. i Kirken Fastelavns søndag 1816. Forældre: Moderen er Karen Pedersdatter der tjener Peder Tyvkjær i Hedehus østen for Fasterholt Bjerre. Faddere: Niels {Jensen} Øvigs Kone i Gottenborg Margrethe Christensdatter, Gmd. Peder Hansen i Store Hjøllund, Pige Birthe Kristensdatter sammesteds.
NOTITS: Der er ingen udlagt fader, men i FT 1845 kaldes han Pedersen, han tjener da i Uhre, Brande ved Niels Christian Christensen. Da Peder Hansen er fadder, formodes han at være faderen, for han havde adskillige børn med 4 andre kvinder, var en horebuk. Hedehuset ligger i den stik modsatte side af sognet som Fastherholt Bjerre helt i øst op ad Brande sogn. Hedehuset ligger vest i sognet vel vest for Lille Hjøllund ind mod Sønder Felding sign. Der er muligvis tale om et andet Hedehus.
24861815.12.24Mette Katrine Knudsdatter Hjøllund- Lille Knud Christensen Bjørlev Mette Katrine Svendsdatter {NY KIRKEBOG:} Nr. 3 født 22 November 1815 Mette Cathrine Knudsdatter hjemd: [paa?] [Assing] 22 November i Kirke d 24 December. Gmd: Knud [Bjørle] og Moderen Mette Katrine Svendsdatter af Lille Hjølund. Faddere: Kristen {Pedersen} Øvigs Kone, Elles Jensdatter af Deuling {Døvling, Skarrild}, Sven Øvig af Skarrild, Søren Bjørløv {Søren Christensen, Bjørslev, 27} og Søster Abelone {Christensdatter, 28} af N. Vium Sogn. Christen {Christensen} Gmd. i Store Hjølund.
NOTITS: Moderen ses FT 1840 i Øvig, Skarrild gift vel 2. gang med Christen Christensen *1786c. Faderen ses i FT 1801 Bjørslev, Nørre Vium. *1785c søn af Christen Knudsen *1743c og Kirsten Christensdatter *1751c "svag i hjernen". Moderen *1797 Øvig, Skarrild forældre Sven Pedersen *1757c og Mette Katrine Byrgesdatter *1753c.
24871816.06.03Ane Margrethe Christensdatter Kirkegaard Christen Jakobsen Kirke Karen Poulsdatter Nr. 1 født 6 April. Ane Magrethe Christensdatter hjemd: d 7 April i Øster Høgild i Kirke 3 Juni 2d Pindsedag. Forældre: Gmd: Kristen {Jakobsen} Kirke og Kone Karen Poulsdatter, Ahrnborg Kirke. Faddere: Niels Tyvkjærs Kone Mette Poulsdatter af Ikast, Christen {Jakobsen} Smed af Hjølund, Jesper {Jakobsen} Thoudal, Kristen {Jakobsen} Kirke, P: Ane {Else Jakobsdatter} og Thomas {Poulsen} Green.
NOTITS: Præsten har taget fejl af to navne her. Ane Grene hedder Else, og faderen som selv står fadder er ikke brugt i Midtjylland, så navnet er vel forkert. Nr. 1 er første barn af kvindekøn født i året.
24881816.06.23Jakob Jespersen Tovdal Tovdal Jesper Jakobsen Maren Larsdatter Nr. 1. født 12 April Jacob Jespersen Toudal døbt i Rind Præstegrd: d 13 April i Kirke den 23 Juni 1816. Forældre: Gmd: Jesper Jacobsen og Kone Maren Larsdatter Toudal. Faddere: Kristen {Jakobsen} Kirkes Kone Karen Poulsdatter. Gmd: Lars {Andersen} Thoudal og Karl Anders Thoudal, Pige Bodil {Larsdatter, 23} og Karen {Larsdatter, 19} begge af Thoudal.
NOTITS: Nr. 1 er første barn mandkøn født i året. FT 1850 tjenestekarl i København, Stoere Kongensgade 264 & 265, gift med Boel Christensen *1821c Stege. To børn Ane 4 og Maren 2.
24891816.08.25Anne Marie Mouridsdatter Søby- Sønder Mourids Nielsen Mette Katrine Christensdatter Nr. 2. født 20 Julij Ane Marie Mouridsdatter hjemd 21 Julij i Kirken d 25 August. Forældre Gmd: Mourids Nielsen Søbye og Kone Mette Katrine Christensd: Søbye. Faddere: P: Ane {Christensdatter, 28} Toxvig. Gmd: Peder {Andersen} Brandegaard, dennes Kone Mette Kirstine {Nielsdatter} af Herning Sogn. Gmd: Mikkel {Christensen} Toxvig af {Hallundbæk} Ejstrup Sogn, K: Peder {Christensen} Toxvig af Ahrnborg Sogn.
24901816.08.26Niels Pedersen Gottenborg Peder Nielsen Mette Kirstine Jensdatter Nr. 2. født 26 August Niels Pedersen hiemd: d 26 August. Forældre: Sognefoged Peder Nielsen i Gottenborg og Mette Kirstine Jensdatter.
Begravelse nr. 6365
NOTITS: Begravet 1 dag gammel.
24911816.10.13Peder Rasmussen Grene Rasmus Pedersen Johanne Christensdatter Nr. 3. født 27 August Peder Rasmussen i Kirken d 13 October. Forældre: Rasmus Pedersen Husmd: og Smed i {Gammel} Arnborg og Kone Johanne Christensdatter. Faddere: Maren Jensdatter Peder Hansens Kone af Store=Hjøllund. Christen {Jakobsen} Smed af Lille=Hjøllund Gmd: Jens {Christensen} Greens Pige Ane Marie.
NOTITS: Stedet er Grene, hvoraf han skrives i næste dåb som fadder #2492. Faderen er født 1791 i Olling, Assing søn af Peder Hansen og Abelone Rasmusdatter.
24921816.11.17Ole Jensen Grene Grene Jens Christensen Mette Christensdatter Nr. 5. født 6. October Ole Jensen Green. i Kirke 17d November. Forældre: Jens Kristensen Gmd: i Arnborg Green og Kone Mette {Christensdatter}. Faddere Kristen {Jakobsen} Kirkes Pige Ane Jensdatter bar Barnet. Faddere Gmd: Kristen {Jakobsen} Smed af {Lille} Hjøllund og Kone Abelone {Christensdatter}. Husmd: Rasmus {Pedersen} Smed af Green og Kone Johanne Kristensdatter.
24931816.11.03Christen Christensen Hjøllund- Lille Christen Jakobsen Smed Abelone Christensdatter Nr. 4. født 25 October. Christen Christensen i Kirken d 3die November. Forældre: Christen Jacobsen Smed og Kone Abelone Kristensdatter. Faddere: Husmd Rasmus {Pedersen} Smeds Kone Johanne Kristensdatter bar Barnet. Faddere Gmd: Jens {Christensen} Green og Husmd. og Smed Rasmus {Pedersen} Green og Gmd: Kristen {Jakobsen} Kirke og Pige Ane Kirstine Larsdatter Thoudal.
24941816.12.01Peder Pedersen Fasterholt Peder Thomsen Anne Marie Pallesdatter Nr. 6 født 27 November Peder Pedersen hjmd: 1ste december i Kirke 26 Decembr. Forældre: gmd: Peder Thomsen af Fasterholdt og Kone Ane Marie {Pallesdatter}. Faddere: Gmd: Kristen Sørensen og Kone Ane Kirstine {Jonasdatter} af Harild i Ejstrup sogn. gmd: Hans Holtum og datter Maren og Gmd: Søren Smed og Kone Inger {Christensdatter} Thodal.
NOTITS: "Gmd: Søren Smed og Kone Inger Thodal" passer ikke. Inger Christensdatter Tovdal var gift med Lars Andersen. Søren Smed ikke identificeret.
24951817.02.02Sidsel Katrine Nielsdatter Gammel Arnborg Niels Jensen Kibæk Mette Johanne Christensdatter Nr. 3 født 7. December Sidsel Katrine Nielsdatter hjemd: 8d December i Kirke d 2den Februar. Forældre: Niels Jensen Kibæk Gmd: i Gl: Ahrnborg og Kone Mette Johanne {Christensdatter}. Faddere: Appelone {Christensdatter} Niels Kristians {Andersens} Kone i Kibæk. Niels Kristensen Gmd: i Kibæk. Gmd: Henning Kristensen Gmd: Niels Andersen begge af Ahrnborg Sogn. P: Karen Balzer.
24961817.02.23Mette Kirstine Hansdatter Holtum Hans Pedersen Holtum Anne Jørgensdatter Nr. 4 født 11 Januar Mette Kirstine Holtum hjmd: 12 Januar i Kirke d 23 Februar. Forældre: Gmd: og Kirkeværge Hans Holtum og Kone Ane. Faddere: Gmd: Hans Holtums datter Maren Gmd: Niels Holtum. P: Karen Holtum, Gmd: Peder Fasterholdt og Kone Ane Marie.
24971817.04.07Kirstine Knudsdatter Hjøllund- Lille Knud Christensen Hjølund Mette Katrine Svendsdatter Nr. 5. født 23 Marts Kirstine Knudsdatter Hjølund hjmd d 24 Marti i Kirke d 7de April. Forældre: Gmd: Knud {Christensen} Hjølund og Kone Mette Katrine Svensd: af Lille=Hjølund. Faddere: Pigen Abbelone Christensdatter Bjøsle og hendes Broder. K: Søren {Christensen, dette er broderen} Bjøsle af Vium Sogn {Bjørslev, Nørre Vium}, Sven og Christen {Pedersen} Øvig {Skarrild} begge Gmd. og den førstes {Sven?} Kone Elles.
24981817.05.26Maren Jakobsdatter Tornvig Jakob Sørensen Margrethe Christensdatter Nr. 6. født 16 April Maren Jacobsdatter Tornvig Hjmd. d 20 April i Kirke 26 Maj. Forældre: Husmd og Skræder Jacob Sørensen og Kone Magrethe Christensdatter i Tornvig. Faddere: Pigen Magrethe Sørensdatter af Døslund hendes Broder K: Mads {Sørensen} Døslund af Brande Sogn. Kristen {Nielsen} Tornvig og sin Kone Ane Marie {rigtigt: Anne Eriksdatter uden Marie}. Gmd: Jens {Christensen} Bundgaard i Uhre Brande sogn.
24991817.06.29Jens Pedersen Hjøllund- Store Peder Hansen Maren Jensdatter Nr. 7 født 8 Maj Jens Pedersen Hjøllund. Hjemd: 11 Maj i Kirken d 29 Junij. Forældre: Gmd: Peder Hansen af Store=Hjøllund og Kone Maren Jensdatter. Faddere: Gmd: Niels {Jepsen} Birkebæks Kone Appelone Nielsdatter og Gmd: Niels {Jepsen} Birkebæk og Gmd: Kristen Kristensen af Store Hjøllund og Søn Kristen {Christensen, Junior} Johanne Kristensd. af Lille Hjøllund.
25001817.12.26Lars Rasmussen Skibbild Rasmus Peder Christiansen Anne Kirstine Larsdatter Nr. 8. født 14 November Lars Rasmussen Skibbild. Hjmd: 15 November i Kirke 26 Decembr. Forældre: Gmd: Rasmus Kristiansen og Kone Ane Kirstine Larsdatter. Faddere: Gmd: Lars {Anderen} Thodals Kone Inger Christensdatter, Gmd: Lars Andersen og Søn Anders {Larsen}. K. Peder Kristian {Jensen Nedergaard} af Skibbild og P. Karen Larsdatter.
NOTITS: Senere gårdmand i Skarril Krog.
25011818.03.20Dorte Christensdatter Tornvig Christen Christensen Ane Marie Sørensdatter Nr. 1 født 5 Februar Dorthea Christensdatter Tornvig Hjmd: d 7 Februar i Kirken d 20 Marts. Forældre: Gmd: Kristen Kristensen Tornvig og Kone Ane Marie Sørensdatter. Faddere: P. Magrethe Kristensdatter, Aftægtsmds datter af Tornvig. Gmd: Kristen {Nielsen?} Tornvig i Assing {formodet fejl for Arnborg, fader til Margrethe ville være naturligt efter hendes navn}. Simon og Kone Ane af Kirkegaarden i Assing sogn K: Mads {Sørensen} Dørslund af Brande Sogn.
NOTITS: Aftægtsmanden i Tornvig er Christen Nielsen, hans kone er lige død året før.
25021818.05.11Lars Jespersen Tovdal Jesper Jakobsen Maren Larsdatter Nr. 1. født 13 April. Lars Jespersen Thodal hjmd 14. April i Kirke 11 Maj. Forældre Gmd: Jesper Jacobsen Thodal og Kone Maren Larsdatter. Faddere: P. Karen Larsdatter Thodal. Kristen {Jakobsen} Smed {Lille Hjøllund} og Kristen {Jakobsen} Kirke {Kirkegaard} og Thomas {Poulsen} Green Gmd: i Arnborg {Grene}. P. Bodil Larsdatter Thoudal.
25031818.04.26Niels Pedersen Gottenborg Peder Nielsen Mette Kirstine Jensdatter Nr. 2. født 25 April Niels Pedersen Gottenborg hjmd: 26 April. Forældre: Gmd: Peder Nielsen Gottenborg og Kone Mette Kirstine Jensdatter.
Begravelse nr. 6372
NOTITS: Begravet 4 uger gammel. Alle deres børn døde ganske spæde.
25041818.06.28Jens Christensen Hjøllund- Lille Christen Nielsen Væring Kirstine Marie Jensdatter Nr. 3 født 29 April Jens Christensen Hjøllund. Gjmd 30. April i Kirke 28 Juni. Forældre: Gmd: Kristen {Christen Nielsen} Væring i Hjøllund og Kone Kirstine Marie Jensdatter. Faddere: Gmd: Kristen Sandgaars Kone af Rind Sogn Birthe Jensdatter Kristen Sandgaard. Barnets Bedstefader Jens {Mikkelsen} Sandgaard. dets Broder R. Niels {Peder Nielsen} Sognefogeds kone Mette Kirstine {Jensdatter} Gottenborg.
NOTITS: Jens Mikkelsen Sandgaard se FT 1787 Rind. Jens Mikkelsen *1746c og Ellen Nielsdatter *1742c har i FT 1787 følgende børn Karen Jensdatter *1778c, Birte Jensdatter *1780c og Kirsten Marie Jensdatter *1782c.
25051818.12.26Ane Christensdatter Kirkegaard Christen Jakobsen Kirke Karen Poulsdatter Nr. 2 født 9 November Ane Kristensdatter Kirke. Hjmd. 10 Novembr i Kirke d 26 December. Forældre Gmd: Kristen Jacobsen og Moderen Karen Poulsdatter. Faddere: Gmd: Kristen {Jakobsen} Smeds Kone Apelone Kristensdatter, Gmd: Thomas {Jakobsen} Toudal og Kone Karen Larsdatter, Gmd: Kristen {Jakobsen} Smed {Lille Hjøllund}. P: Karen Marie Dynisdatter.
25061819.04.12Jens Christensen Skibbild Christen Jensen Abelone Jensdatter Nr. 1. født 24 Januar Jens Kristensen Skibbild. Hjmd 25 januar. stedfæstelse i Kirken 12 April 2den Paaskdag. Forældre: Gmds: Søn Kristen Jensen og Apelone Jensdatter af Skibbild. Faddere: Barnets Moster P. Mette Jensdatter fra Nedergaard {Skibbild} Gmd: Peder Kristian {Jensen} Nedergaard og Kone Ane af Skarrild Smed Rasmus {Pedersen} Heesgaard {Skarrild}.
25071819.05.23Abelone Larsdatter Hjøllund- Lille Lars Nielsen Johanne Christensdatter Nr. 1 født 9 April Apelone Larsdatter Hjølund. Hjmd: 11te April i Kirke 23 Maj 6te Søndag efter Paaske. Forældre: Gmd: Lars Nielsen Moderen Johanne Kristensdatter Hjølund. Faddere: Lars Søndergaards Kone Ane Nielsdatter. Gmd: Kristen {Jakobsen} Smed. K: Kristen Kristensen Hjølund. Gmd: Lars Søndergaard. P: Else Kristensdatter Hjølund.
NOTITS: Forældrene Lars Nielsen er født *1792 Lustrup, Skarrild og Johanne Christensdatter *1790 Lille Hjøllund, Arnborg, se FT 1845.
25081819.05.16Christen Lustrup Nielsen Grene Niels Poulsen Ane Christensdatter Nr. 2. født 15 Maj. Kristen Lustrup Nielsen. Jmd: 16 Maj i Kirke 4 Juli. Forældre Husmd: Niels Poulsen og Moderen Ane Kristensdatter. Faddere: Kristen {Jakobsen} Kirkes Kone, Karen Poulsdatter og datter Maren Kristensdatter. Gmd Kristen {Christensen} Hjøllund Thomas {Poulsen} Greens Kone Else Jacobsdatter og Søn Anders {Thomassen}.
25091819.07.11Niels Christensen Hjøllund- Lille Christen Jakobsen Smed Abelone Christensdatter Nr. 3. født 22 Maj. Niels Kristensen Hjøllund. hjmd 22 Maj i Kirken 11 Julj. Forældre: Smed og Gmd: Kristen Jacobsen Moderen Apelone Kristensdatter Lille Hjøllund. Faddere: Gmd: Kristen {Jakobsen} Kirkes datter Maren {Christensdatter}, Gmd: Lars Nielsen Hjøllund, Gmd: Thomas {Poulsen} Greens kone Else Jacobsdatter og Søn Anders {Thomasen} P: Maren Jacobsdatter {Larsdatter!} i Thoudal.
NOTITS: Præsten tager fejl af Maren Larsdatters efternavn, hun er gift med Jesper Jakobsen.
25101819.07.11Peder Christian Pedersen Gottenborg Peder Nielsen Mette Kirstine Jensdatter Nr. 4. født 7 Junj Peder Kristian Pedersen. Hjmd: 8 Junj i Kirke 11 Juli. Forældre: Gmd: og Sognefoged Peder Nielsen moderen Mette Kirstine Jensdatter i Gottenborg Arnborg Sogn. Faddere: Niels Pedersens Kone i Gottenborg Magrethe Kristensdatter, Niels Pedersen. K. Niels {Nielsen} Væring {Tarp, Sønder Felding}. Gmd: Niels Houberg {Havbjerg? Skarrild?} P: Maren Kristensdatter.
25111819.11.28Ane Marie Jensdatter Grene Jens Christensen Mette Christensdatter Nr. 2 født 2 October Ane Marie Jensdatter Green Hjemd: d 3 October Publiceret d 28 November. Forældre Gmd: Jens Kristensen i Ahrnborg Green moderen Mette {Christensdatter}. Faddere: P: Ane Marie Larsdatter af Brande Langkjær. Gmd: Nicolaj Kirke Gmd Thomas {Poulsen} Greens Kone Else Jacobsdatter, Søn Anders. P: Maren Kristensdatter Kirke.
NOTITS: Bærerens Anne Marie Larsdatters mor, hvis født i Brande, er Maren Olesdatter, hvad der fører Anne Marie til Langkær er ikke klart, hun kunne være tjenestepige. Moderens mor hedder Ane Marie Olesdatter formodet født 1765cc i Lønaa, Thyregod. Måske er deres mødre søstre.
25121820.04.02Lars Thomsen Tovdal Thomas Jakobsen Karen Larsdatter Nr. 1. født 11 Januar Lars Thomsen Thoudal. Hjmd: 16 Januar i Kirke 1ste Paaskedag 2 april. Forældre: Gmd: Thomas Jacobsen af Thoudal moderen Karen Larsdatter. Faddere: Ane Kirstine Larsdater, Smed Rasmus {Peder Christiansen} Heesgaards kone {det er Ane Kirstine Larsdatter foran}, Gmd: Kristen {Jakobsen} Kirke og Kone Karen {Poulsdatter} og datter Maren {Christensdatter, 16}, Gmd: Thomas {Poulsen} Green og Søn Anders {Thomasen}.
25131820.03.30Christen Bjørsle Knudsen Hjøllund- Lille Knud Christensen Hjøllund Mette Kirstine Svendsdatter Nr. 2 født 28 Februar Kristen Bjørsle Hjølund hmd: 1. Marts i Kirke Skjærtorsdag 30 Marti. Forældre: Gmd: Knud {Christensen} Hjølund og Moderen Mette Kirstine Svendsdatter af Lille Hjølund, Faddere: P: Ane Kristensdatter Bjørsle hendes Broder Søren {Christensen} Bjørsle af Vium, K. Kristen {Christensen} Hjølund og Søster Else {Christensdatter}, Gmd: Svend {Pedersen} Øvig af Skarrild.
25141820.05.22Ane Kirstine Christensdatter Søby- Sønder Christen Christensen Mette Katrine Christensdatter Nr. 1 født 15 Marts Ane Kirstine Kristensdatter Hjmd: d . 19 Marts stedfæstelse i Kirken d 22 Maj. 2den Pindsedag. Forældre: Gmd: Kristen Kristensen af Sønder=Søbye moderen Mette Katrine Kristensdatter. Faddere: Barnets Faster P: Johanne Kristensdatter af Nøre=Søbye, Gmd: Lars Jørgensen {stedfar til faderen} og K: Niels {Christensen} af Nørre=Søbye K: Peder Kristensen og P: Ane Kristensdatter af Toxvig.
25151820.10.29Else Marie Pedersdatter Gottenborg Peder Nielsen Mette Kirstine Jensdatter Nr. 2. født 8 September Else Marie Pedersdatter. Hjmd 10de September stedfæstet i Kirken 29de Octobr. Forældre: Gmd: og Sognefoged Peder Nielsen i Gottenborg, moderen Mette Kristine Jensdatter af Ahrnborg sogn. Faddere: Barnets Moster Karen Jensdatter, Gmd: Lars Nielsen Hjølund og Kone Johanne. Gmd: Peder {Pedersen} Siig med Kone Ane {Madsdatter} af Gottenborg.
25161820.10.08Peder Christian Christensen Skibbild Christen Jensen Abelone Jensdatter Nr. 3. født 20 September Peder Kristian Skibild Hjmd: d 21. september stedfæstet i Kirken d 8de October. Forældre: Gmds: Søn Kristen Jensen, Moderen Apelone Jensdatter af Skibild. Faddere: Maren Jensdatter, Jens {Jakobsen} Hampens Kone af Snede, Jens {Jakobsen} Hampen, Gmd: Peder Sørensen Deuling {Døvling, Skarrild} og Kone Mette Bedsteforældrene Jens{Pedersen} Nedergaard og Kone Maren {Pedersdatter}.
NOTITS: Barnet opnævnt efter moderens bror Peder Christian Jensen, som døde lige gift og ung, 35, året før i Døvling, Skarrild.
25171820.12.17Niels Pedersen Hjøllund- Store Peder Hansen Maren Jensdatter Nr. 4. født 24 October. Niels Pedersen Hjølund hjmd: d 25de October i Kirken stedfæstet den 17de December. Forældre: Gmd: Peder Hansen moderen, Maren Jensdatter Hjølund i Ahrnborg Sogn. Fadderne: Niels Pedersens Kone i Gothenborg Magrethe Kristensdatter. Gmd.: Kristen Kristensen i Hjølund og Søn Kristen {Christensen}. Niels Pedersen og P: Kristen {Christensen} Hjølunds d: Else {Christensdatter}.
25181820.12.26Ib Christensen Tornvig Christen Christensen Ane Marie Sørensdatter Nr. 5. født 15de November. Ib Kristensen Tornvig Hjmd: 19de November i Kirken confirmeret den 26 December. Forældre: Gmd: Kristen Kristensen Tornvig, Moderen Ane Marie Sørensdatter. Faddere: Ane Kristensdatter fra Assing Nedergaard. Kristen {Nielsen} Tornvig Aftægtsmand. Gmd: Kristen Kristensen Nedergaard P: Margrethe Sørensdatter Karl Mads {Sørensen} Døslund.
25191821.02.18Maren Jespersdatter Tovdal Jesper Jakobsen Maren Larsdatter Nr. 3 født 18 December Maren Jespersdatter Hjølund Himd d 19. December i Kirken stedfæstet d 18 Februar Septuagesima. Forældre: Gmd: Jesper Jacobsen moderen Maren Larsdatter i en Udflyttet og Parcelgrd: af Toudal. Faddere: Thomas Greens Kone Else Jacobsdatter Gmd: Thomas Poulsen i Green. Thomas Jacobsen i Toudal. Kristen Jacobsen ved Kirken og hans Kone Karen Poulsdatter.