Brande Kommenteret Kirkebog 
Døbte alle 1774 - 1818
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Brande kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per dåb være bedre. Bruges også hvis man kender dåbens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.
3. Kun tekst- og klapversionen har fadderlister med kommentarer separat, disse er udeladt af pladsgrunde i den sorterbare version.

Døbte sorteret efter navn, efternavn, sted, faderen, moderen, dato, dåbens nummer.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Christen Pedersen Nørgaards Kone", som hed Ane Henningsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
BG: Brande Gårdhistorie. DKB: Degnens Kirkebog 1793-1814. PKB: Præstens Kirkebog 1774-1814.
En linje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   1774.11.27 Dødfødt, , Lundfod, Knud Thomsen, Inger Pedersdatter

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   1774.12.25 Sidsel Sørensdatter, Flø, Søren Sørensen, Mette Pedersdatter

I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 2001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den døbte
Nr.DatoNavnEfternavnStedFaderenModerenKirkebogstekst
19831773.10.27Peder Sørensen Flø Søren Sørensen Flø Mette Pedersdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '1. Paa 2 Søndag i Aaret blev Søren Sørensen i Flø hans mindste Barn Peder Begravet 6 Uger gl.'}
Begravelse nr. 6001
NOTITS: Begravet #6001, første indførelse i Brande kirkebog.
19931773.07.01Ane Jensdatter Langkær- Store Jens Pedersen Maren Kjeldsdatter {REKONSTRUKTION efter FT 1787: født mellem juni 1773 og juli 1774, ikke indført i kirkebogen, Jens Pedersen af Store Langkær og Maren Kjeldsdatters datter kaldet Ane.}
NOTITS: Baade faderen og moderen født i Store Langkær og gift der før 1774, de er i Store Langkær indtil 1783. Efter reglen og hendes 13 år skulle Ane være født mellem juni 1773 og juli 1774. Død 1853 i Grarup. Gift 1792 #8121 med Mathias Christensen af Omme (betyder normalt Sønder Omme). Bosat Grarup.
20011774.02.13Karen Sørensdatter Brandlund Søren Simonsen Maren Henningsdatter 1. Paa fastelavn Søndag havde Søren Simonsen i Lund en Datter til Daaben kaldet Karen baaret af sin Kones {Maren Henningsdatter} Søster {Mette? Henningsdatter}. faddere var Morten Simonsen i Lund og Christen Pedersen Nørgaard og hustru {Ane Henningsdatter} i Uhre Christen Pedersen af Grarup i Præstegaarden Anne Laus Datter i Uhre.-
NOTITS: Maren og Ane er vel søskende, den bærende er sandsynligvis Mette Henningsdatter, der dør i Uhre 1812 83 år gammel. Desuden dør en Christen Henningsen i Uhre i 1799 60 år gammel. Navnet Henning forekommer tidligere omkring 1702 i Uhre noteret i Øster Nykirke kirkebog. Ane Larsdatters mand i Uhre Søren Pedersen er død kort før denne dato. Det vides ikke om Søren og Morten Simonsen er brødre.
20021774.02.20Jens Eriksen Harrild Erik Jensen Johanne Thøgersdatter 2. Paa første Søndag i faste havde Erick Jensen i Harrild en Søn til Daaben kaldet Jens baaret af Christen {Sørensen} Skøt af Eystrup Harrild hans Kone {Maren Jensdatter}: faddere Erick Ericksen og Hustru {Karen Christensdatter} i Harrild og Pige av forbemelte Christen {Sørensen} Skøt: og Iver Lundfods Nest Ældste Søn {Christen Iversen, 17} og Christen Olesens Hustru i Harrild.
NOTITS: Christen Olesen i Harrild, se #6029 at han er i Brande sogn. Bæreren Karen Jensdatter er søster til faderen. Christen Skytte, fordi der fandtes en anden Christen Søensen i Harrild, Ejstrup.
20031774.03.09Laust Thomassen Langkær- Store Thomas Christensen Sidsel Jensdatter 3. Onsdagen i faste som var den 9 marti havde Thomas Christensen i Langkier en Søn til Daaben kaldet Laust, baaren af Anne Christensdatter tienende paa Brandholm fadere Christen Thommesen og Datter {Johanne? Christensdatter} i Langkier Jens Hansen af Thyregod [..] og Kield {Thomsen} Lankier og Søn {Thomas Kjeldsen} og Jens {Pedersen} Langkiers Hustru {Maren Kjeldsdatter}.
20041774.03.14Samuel Stub Clausen Brande By Niels Christian Clausen Martha Stub 4. Mandagen d: 14 marti [.........] havde Hr. Clausen hans Søns Daab konfirmeret Brande Kierke og kaldet Samuel Stub {moderens efternavn er Stub} baaret [af] hr. {Lorents præst i Øster Nykirke} Stalknægts Kiereste {Maren Saxe} faddere Hr. {Christian Jensen, præst i Thyregod} Paludan [...], hr {Andreas Bagger} Bager paa Hastrup {Thyregod}, Jomfru Stalknægt [...]-kier i Brande, Niels Andersen {Wong} og kone {Ane Kirstine Christensdatter} [i] [Ar]vad Mølle Monsr. {Niels Jensen} Kiersgaard {til Brandholm}og kiereste {Karen Mortensdatter Skaarup}.
NOTITS: Opnævnt efter moderens far sogneprest Samuel Samuelsen Stub *1696 Frederikstad, Norge †1774 Risør, Norge. Samuel Stub Clausson/Klausson/Klavsen bliver senere Kaptajn, Major og postmester 1822 i Fredericia. †1851 Fredericia (Trin.)
20051774.03.13Gyde Pallesen Borup Palle Pedersen Ane Gydesdatter 5. Paa Midfaste Søndag havde Palle Pedersen i Borup en Søn til Daaben kaldet Gyde baaret af sin Søster Maren {Pedersdatter} fra Døslund, fadderne vare Jens Jensen i Borup og hustru og Palles søster Mette {Pedersdatter} tienende i Fløe og Niels {Christensen} Borup hans Søn Christen {Nielsen}.
NOTITS: Niels Christensen i Borup nævnes senest i 1769 i tingbogen. Da hans navn står her i kirkebogen, formodes at han er død sent i 1773. At det drejer sig om Niels Christensen bygger på mange indicier. Se de simulerede folketællinger 1741 og 1763 her på nørvang-herred.dk. Maren Pedersdatter, som bærer, er ellers ikke kendt i Dørslund eller i Brande sogn.
20061774.03.27Kirsten Pedersdatter Askær- Sønder Peder Nielsen Johanne Kjeldsdatter 6. Paa Palme Søndag havde Peder Nielsen i {Sønder} Askier en Datter til Daaben kaldet Kiersten baaret af Kjeld {Thomsen} Langkiers Datter, Anne {Kjeldsdatter} Langkær. Faddere vare Christen {Jensen Sønder Askær} Askier og hustru {Karen Nielsdatter} og Jens Pedersen og Hustru {Maren Kjeldsdatter} i Langkier og Kjeld {Thomsens} Langkiers søn Thomas {Kjeldsen} og Peder {Nielsen, Sønder Askær} Askiers tienestepige.
20071774.03.31Peder Mikkelsen Hyvild Mikkel Pedersen Johanne Jensdatter 7. Paa Skiertorsdag havde Mikel Pedersen i Hyvild en Søn til Daaben kaldet Peder baaret af sin kone {Johanne Jensdatter} Søster {Kirsten? Jensdatter} af Risbierg Fadderne vare Christen Thomesen og Datter {Maren Christensdatter} i Hyvild Søren Pedersen i Hyvild og tjeneste Karl Jens Pedersen af Uhre og Christen {Hansen} Kragsigs kone {Johanne Jensdatter}.-
20081774.03.31Karen Andersdatter Dørslund Anders Eriksen Ane Iversdatter 8. Samme Dag [Skærtorsdag ] havde Anders Ericksen i Døslund en Datter til Daaben kaldet Karen baaret af Niels {Pedersen} Arrevads Hustru {Ane Jørgensdatter}. Faddere vare Bertil Ericksen i Uhre. Christen {Pedersen} Breiel og Magrete Christensdatter bege tiendende i Præstegaarden og Mads Jensens Hustru {Maren Christensdatter} i Brande.
NOTITS: Christen Brejls patronym fra begravede #6578.
19811774.04.01Dødfødt Uhre Jørgen Larsen Anne Christensdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '7. Samme Dag {Langfredag} blev Jørgen Larsens dødfødde Søn Begravet.'}
Begravelse nr. 6007
NOTITS: Moderens navn fra retssag Nørvangs Herredsting.
20091774.04.10Jens Christensen Askær- Sønder Christen Jensen Karen Nielsdatter 9. Paa første Søndag efter Paaske havde Christen Jens {en} i Askier en Søn til Daaben kaldet Jens baaren af sin Kones {Karen Nielsdatter} Søster {Maren Nielsdatter} i Breinhoed i Give Sogn. Faddere vare Peder {Nielsen} Askier og hans tieneste Pige Christen Jensen og Hustru {Ane Larsdatter} i Nørre Askier og Christen Jensens tieneste Karl i Sønder Askier.-
NOTITS: Se fx Villy M. Sorensen "Christen Jensen 1729 - 1783 Sønder Askjær Brande".
20101774.05.23Troels Larsen Brandlund Lars Smed  10. Paa 2. Pinse Dag havde Laust Smed i Lund en Søn til Daaben kaldet Trols baaret af Niels Larssen {s kone? Karen Jespersdatter} i Økier. Faddere vare Jørgen Larsen og Hustru {Anna Christensdatter} i Ure, Mads {Pedersen} Smed i Grarup. Hans Christensen i Lund Magrete Christensdatter i Præstegaarden, Søren Simonsens Hustru {Maren Henningsdatter} i Lund.
NOTITS: Lars Smed dør kort efter i april 1775 i Brandlund og der vides ikke mere om ham eller hans kones navn. Maren Henningsdatter fra FT 1787. Jørgen Larsen Uhres kones navn fra Nørvang Gejstlig Justitsprotokol, 1773 fs 101-105. Karen Jespersdatter sammesteds 8. Jan. 1775 fs 105-122.
20111774.05.26Johanne Nielsdatter Kjærsgaard Brandholm Niels Jensen Kjærsgaard Karen Mortensdatter Skaarup 11. Torsdagen derefter d: 26 Mai blev Mons {Niels Jensen} Kiersgaards Datters Daab Confirmeret og kaldet Johanne baaret af hans kierestes {Karen Mortensdatter} Søster {Ellen Mortensdatter Skaarup af Høgild Rind} [...] Kiersgaard. Fadderne vare Hr. {Andreas} Bager {Hastrup, Thyregod} {...delside mangler...} Mons {Niels Andersen Wong, Arvad} Vonge {...delside mangler...} Kiersgaard og Madamme Kiersg {...delside mangler...} veste Hygild og Peder Arenb. {Pedersen Arnborg, Brande By}
NOTITS: Der var tydeligvis også Karen Mortensdatters slægtninge fra Vester Hygild i Rind sogn måske hendes søsters mand og Kjærsgaard slægtninge, måske fra Snejbjerg. Det kan ikke ses, hvem de er.
20121774.06.05Margrethe Jørgensdatter Brande By Jørgen Jørgensen Maren Jensdatter 12. Paa første Søndag efter tr {...delside mangler...} Jørgen Jørgensen i Bran {...delside mangler...} ben kaldet Magrette, baar {...delside mangler...} Enke i Brande. Fadderne v {...delside mangler...} Jens Jensen og Hustru {Karen Jørgensdatter, Borup} i Bor {...delside mangler...} sen og Magrete Christens {...delside mangler...} Præstegaarden.
Begravelse nr. 6019
NOTITS: Begravet nov. 1774 fem måneder gammel. Der var flere faddere, men en del af siden mangler.
20131774.07.03Hans Larsen Dørslund Lars Hansen Dørslund Karen Pedersdatter 13. Paa 5 Søndag efter Trinitatis havde Lars Hansen i Døslund en Søn til Daaben kaldet Hans baaret af Hans {Jensen} Smeds Kone {Ane Larsdatter} i Ure Fadderne vare Søren Sørensen og Hustrue {Mette Pedersdatter} i Flø Peder Jørgensens Kone {Maren Christensdatter, Store Sandfeld} og Søn {Jens eller Peder Pedersen} Peder Jensens Søn {Niels? Pedersen} og Datter {Ane? Pedersdatter} i Fløe.-
NOTITS: Hans Jensen Smeds kone fra FT 1787. For Peder Jensens børn se Simuleret FT 1763 nørvang-herred.dk.
20141774.07.31Mette Andersdatter Uhre Anders Pedersen Mette Jacobsdatter 14. Paa 9 Søndag efter Trinitatis havde Anders Pedersen i Ure en Datter til Daaben kaldet Mette baaret af Niels Christensens {kaldet Langkær} Hustru {Sophie Enevoldsdatter} i Brande Fadderne vare Jacob Andersen og Hendrick Pedersen i Ure og Anders Pedersens tieneste Karl i Ure og Christen Nielsen og Hustru {Maren Sørensdatter} i Ure.
NOTITS: Konernes navne fra FT 1787.
19731774.08.14Dødfødt Langkær- Store Jens Pedersen Maren Kjeldsdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '14. Paa 11. Søndag efter Trinitatis blev Jens Pedersen af Langkier hans dødfødde Datter begravet.'}
Begravelse nr. 6014
20151774.08.28Anne Andersdatter Skerris Anders Larsen Dorthe Andersdatter 15. Paa 13 Søndag efter Trinitatis havde Anders Lar{sen} {...delside mangler...} [Skerr]is en Datter til Daaben kaldet Anne {...delside mangler...} Christen Tommesen Datter {Johanne? Christensdatter} i Langkier {...delside mangler...} en Clemen {Andersen} Skierris og Hustru {Karen Pedersdatter} og Tiene- {...delside mangler...} Nielsen Borup Troels Christen- {...delside mangler...} Skierris.-
NOTITS: Christen Thomsens datter i BG 6.1 s. 45.
20161774.09.10Søren Christensen Askær- Nørre Christen Jensen Nørre Askær Ane Larsdatter [16.] {...delside mangler...}n ds: 10 September havde Christen {Jensen, Nørre Askær} {...delside mangler...} Askier en Søn til Daaben kal {Navnet Søren fra FT 1787, delsider mangler} ret af Sallig Søren {Larsens} Askiers En{ke} {Ane Larsdatter} {...delside mangler...} derne vare Christen Tomme {...delside mangler...} Hyvild og sin stivFader {Christen Thomsen, Hyvild} og Moder {Anne Poulsdatter} {...delside mangler...} ing Sogn.-
NOTITS: Barnets navn Søren fra FT 1787. For Hyvild se "Søren Kierkegaard's Mother's Ancestors" nørvang-herred.dk.
20171774.09.10Søren Jensen Langkær- Lille Jens Christensen Maren Christensdatter 17. Samme dag havde Enken {Maren Christensdatter} i lille Langkier [tvende] Tvilling-Sønner til Daaben kaldet Søren og Jens. Søren blev baaret af Erick Ericksen Hustru {Karen Christensdatter} i Harrild, Jens blev baaret af Enkens Salig Mands {Jens Christensen} Moder {Karen Jakobsdatter} fra Dyrken Tyrgod sogn. Fadderne vare Christen Nielsen og søn og Datter i Lund, og Magrete Christensdatter i Præstegaarden.
NOTITS: Faderen Jens Christensen død i Lille Langkær i maj 1774, #6009.
20181774.09.10Jens Jensen Langkær- Lille Jens Christensen Maren Christensdatter 17. Samme dag havde Enken {Maren Christensdatter} i lille Langkier [tvende] Tvilling-Sønner til Daaben kaldet Søren og Jens Søren blev baaret af Erick Ericksen {Karen Christensdatter} Hustru i Harrild, Jens blev baaret af Enkens Salig Mands {Jens Christensen} Moder {Karen Jacobsdatter} fra Dyrken Tyrgod sogn. Fadderne vare Christen Nielsen og søn og Datter i Lund, og Magrete Christensdatter i Præstegaarden.
NOTITS: Jens Christensen død i Lille Langkær i maj 1774, #6009. Hans mor er Christen Olesens kone i Dørken, Karen Jacobsdatter som blev begravet 1782.02.06 i Thyregod 63 år. Christen Olesen gifter sig i andet ægteskab med Bodil Sørensdatter.
20191774.09.10Maren Clemmensdatter Skerris Clemmen Andersen Skerris Karen Pedersdatter 18. Ennu Samme Dag havde Chlemen Andersen i Skieris en Datter til Daaben kaldet Maren baaret af Tomes Christensens Hustru {Ane Andersdatter} i Lankier Fadderne vare Anders Larsen og Pige i Skieris Peder Tommsen og Hustru {Marie Pedersdatter Olling} i Ure og Niels Christensen {kaldet Langkær} og Hustru {Sophie Enevoldsdatter} i Brande.
NOTITS: Marie Pedersdatter Ollings navn fra Hammerum Herreds Gejstlige Skifteprotokol.
20201774.09.25Christen Andersen Brandlund Anders Christensen Kirsten Jensdatter 19. Paa 17 Søndag efter Trinitatis havde Anders Christensen i Lund en Søn til Daaben kaldet Christen baaret af hans Søster Anne {Christensdatter}. Fadderne vare Christen Christensen i Lund Søren Nielsen i Borup og Troels Pedersen Datter og Søren Simonsens Hustru {Maren Henningsdatter} alle af Lund.
Begravelse nr. 6021
NOTITS: Begravet nov. 1774 #6021. Christen Christensen er Anders Christensens far, se Simuleret Folketælling 1763 nørvang-herrede.dk.
20211774.10.02Peder Andersen Arvad Anders Jensen Mette Knudsdatter 20. Paa 18 Søndag efter Trinitatis havde Anders Jensen i Arrevad en Søn til Daaben kaldet Peder baaret af Anne LarsDatter i Ure, Fadderne vare Monsr {Niels Andersen} Vonge og Kiereste {Ane Kirstine Christensdatter} i Arrevad mølle Niels {Pedersen} Arrevad og tieneste Pige Peder Sørensen i Ure og Peder Jensens Hustru {Maren Nielsdatter} i Flø.-
Begravelse nr. 6017
NOTITS: Begravet okt. 1774 #6017.
20221774.11.13Anders Madsen Hannerup Skærlund Mads Christensen Hannerup Mette Andersdatter Paa 24 Søndag efter Trinitatis havde Mads {Christensen} Hannerup i Skierlund en Søn til Daaben, kaldet Anders, baaret af Anders {Pedersen} Skierlunds Datter Mette {Andersdatter} Fadderne vare Anders {Pedersen} Skierlund og Søn {Peder Andersen} Hans Skierlunds Datter {Maria? Hansdatter} og Søn Peder {Hansen Møller}, og Laust Smed Hustru i Lund.
NOTITS: Anders Pedersen *1717c †1778 i Skærlund set 1771 i Hastrup Hoveriprotokoll, 1774 i lægdsrullen hartkorn 3 0 2 1½. Han er ikke nævnt i BG. Hans kone dør 1777, hendes navn er ikke kendt. Han dør året efter i 1778 som allerede nævnt. Men det er en anden Anders Pedersen i Omvrå Sønder Omme er gift med Maren Hansdatter (får 1775 første barn i Omvrå) og som kaldes svigersøn af Hans Pedersen Møller. Sønnen af den første Anders Pedersen, Peder Andersen, ses 1785 i de Hoffmans beskrivelse af Brande sogn i Skærlund og FT 1787 og er gift med Kirsten Thøgersdatter.
19721774.11.27Dødfødt Lundfod Knud Thomsen Inger Pedersdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '1. Paa første Søndag i advent, blev Knud Tommesens døfødde Pige barn af Lunfoed begravet.'}
20231774.12.25Sidsel Sørensdatter Flø Søren Sørensen Flø Mette Pedersdatter 1. Paa 1 Jule-Dag havde Søren Sørensen i Fløe en Datter til Daaben kaldet Zidsel baaret af hans tieneste Pige Anne ChristensDatter. Fadderne vare Lars Hansen og Hustru {Karen Pedersdatter} Søren Jens{en} i Fløe. Christen Pallesen og hustru {Maren Sørensdatter} og Pige, Peder Jørgensen Søn {Jens? eller Peder? Pedersen} i Sandfeld.
20241775.01.10Jens Jørgensen Brandlund Jørgen Pedersen Skræder Karen Jensdatter 2. Tirsdagen ds: 10 Januari havde Jørgen Pedersen Skræder i Lund en Søn til Daaben kaldet Jens baaret af Jens {Hansen} Vævers Hustru {Kirsten Jensdatter} i lille Holm Fadderne vare Jens {Hansen} Væver Søren Simonsen og Hustru {Maren Henningsdatter} i Lund Peder Jensen ibidem og Magrete Christensdatter i Præstegaarden.
Begravelse nr. 6110
NOTITS: Begravet nov. 1779 #6110. Karen Jensdatter fra FT 1787. Søren Simonsens kone fra FT 1787. Kirsten Jensdatter fra FT 1787 Lilleholm/Nørholm.
20251775.01.10Anne Christensdatter Borup Christen Larsen  3. Samme Dag {Tirsdagen ds: 10 Januari} havde Christen Lavridsen i Borup en Datter til Daaben kaldet Anne, baaret af Anders {Nielsen?} Skræders Enke i Lund Fadderne vare Peder Jensen i Brande Ole Halvorsen i Lund og Hustru Christen Nielsens Søn {Lars Christensen} i Lund og Madamme {Maren Jensdatter Kjærsgaard, Brande By} Brantes Pige.
NOTITS: Ikke ellers set.
20261775.02.05Elles Poulsdatter Risbjerg Poul Jensen Maren Nielsdatter 4. Paa 5 Søndag efter Hellig 3 Konger havde Povel Jensen en Datter til Daaben kaldet Ellen {andetsteds altid Elles} baaret af Peder Nielsens Hustru {Johanne Kjeldsdatter} i {Sønder} Askier. Faddere vare Christen Jensen og Hustru {Karen Nielsdatter} i {Sønder} Askier Søeren Andersen og Søster {Mette? Andersdatter} i Risberg og Hans {Christensen} Risbergs søn {Lars Hansen}.
NOTITS: Maren Nielsdatter fra FT 1787. Lars Hansen og Søren Andersen er naboer i Risjberg. Christen Jensen er bror til faderen. Christen Jensens kone Karen Nielsdatter er søster til Peder Nielsen Askær.
19711775.02.05Dødfødt Uhre Jørgen Larsen Anne Christensdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '7. Paa 5 Søndag efter Hellig 3 Konger blev Jørgen Larsens døfødde Søn Begravet.'}
Begravelse nr. 6026
NOTITS: Moderens navn fra retssag Nørvangs Herredsting.
20271775.03.29Niels Nielsen Uhre Niels Christensen Donnerup Margrethe Elisabeth Nielsdatter Brochmand 5. Paa OnsDagen ds: 29 Marti havde Nils {Christensen} Donnerup en Søn til Daaben kaldet Nils baaret af Madamme Østergaard {Ambrosia Brink?}, Fadderne vare Monsr {Poul Jensen} Østergaard og Monsr {Niels Jensen} Kiersgaard og kiereste {Karen Mortensdatter Skaarup}, Provsten i Giellerup {Oluf Pedersen} Her {Andreas} Bager og Kiereste {Bodil Andersdatter Wong} paa Hastrup Mølleren {Niels Andersen Wong} i Arrevad Mølle.
Begravelse nr. 6037
NOTITS: Begravet april 1776 #6037.
20281775.04.09Anne Henriksdatter Uhre Henrik Pedersen Mette Pedersdatter 6. Paa Palme Søndag havde Hendrick Pedersen en Datter til Daaben kaldet Anne baaret af Erick Andersens Datter {Ellen/Maren Eriksdatter} af Hedegaard i Eystrup Sogn Fadderne var Peder Pedersen og Søn {Peder Pedersen den yngre} og Datter {Dorthe Pedersdatter} Hans {Jensen} Smed Jens Pedersens Fæste Møe {Ane Larsdatter} og Datter {Dorte Sørensdatter} alle af Uhre.
NOTITS: Mette Pedersdatter fra FT 1787. Ellen Eriksdatter fra FT 1787 Hedegaard Ejstrup, gift med Peder Pedersen i 1787. Hendes navn er skrevet forkert ud som Anne i DDA. Tak til Jane Nilsson, 2015. Formodentlig er Ellen Eriksdatters mor i familie med forældrene.
20291775.04.13Maren Pedersdatter Brande By Peder Pedersen Arnborg Anne Kirstine Jensdatter 7. Paa Skiertorsdag havde Peder {Pedersen} Arnborg en Datter til Daaben kaldet Maren baaret af hans Moder {stedmor: Ellen Nielsdatter} Fadderne var Mons {Niels Jensen} Kiersgaard {Brandholm} og Kiereste {Karen Mortensdatter Skaarup} Peder Larsen Arnbaarg {Arnborg} Peder Degns Datter {Maren Pedersdatter} Jens Jensens Søn i Brande.-
Begravelse nr. 6089
NOTITS: Begravet maj 1779 #6089. Jens Jensen er i 1763 på en gård i Brande By, som ejes af Niels Madsen i Høgild Rind sogn. BG fører ham ikke.
20301775.04.17Christen Nielsen Arvad Mølle Niels Andersen Wong Ane Kirstine Christensdatter 8. Paa 2 Paaskedag havde Monsr {Niels Andersen Wong} Vonge i Arrevad Mølle en Søn til Daaben kaldet Christen, baaret af Christen Pedersens {Donnerup} Kiereste {Anne Olesdatter} paa Donrup. Fadderne vare Mons {Anders Nielsen Wong} Vonge i Vesterdam {Thyregod} Anders Jens {en, Arvad} og Hustru {Mette Knudsdatter} og Pige og Niels {Pedersen} Arrevad og tieneste Pige alle af Arrevad og Peder {Christensen} Donrup fra Farre Mølle.
20311775.04.22Jakob Madsen Grarup Mads Pedersen Smed Anna Jacobsdatter 9. Paa Løverdagen ds: 22 April havde Mads {Pedersen} Smeds Enke en Søn til Daaben kaldet Jakob baaret af Povel {Jakobsen} Husums Datter {Maren Poulsdatter}, Fadderne vare Jakob {Jensen?} Husum, Povel {Jakobsen} Husum, Christen {Poulsen} Tarps Søn {Peder Christensen} Hendrick {Jensen} Tarpes Søn {Jens Henriksen} Madame Brantes Pige Mikel Jepsens Kone {Ane Christensdatter} i grarup.
NOTITS: Mads Pedersen fra begravelsen #6011 1774. Navnene i Tarp fra BG 11Tarp 2A og 3A. Mikkel Jepsens kones navn fra FT 1787.
20321775.05.23Jens Nielsen Brandholm Niels Jensen Kjærsgaard Karen Mortensdatter Skaarup 10. TirsDagen ds: 23 April {fejl: maj} blev Monsr {Niels Jensen} Kiersgaars Søn Daab confirmeeret og kaldet Jens baaret af Madamme Clausson {Martha Stub} Fadderne vare Hans {Pedersen} Skierlund og Hustru {Karen Sørensdater} og Søn {Peder Hansen Møller}. Peder {Pedersen} Arnborg og Hustru {Ane Kirstine Jensdatter} Madamme Østergaard {Ambrosia Brink?} paa Shastoft {Nørre Karstoft} Jomfru Ellen {Mortensdatter} fra vester Hygild.-
20331775.05.28Anders Christensen Kragsig Christen Hansen Kragsig Johanne Jensdatter 11. Paa 6 Søndag efter Paaske havde Christen {Hansen} Kragsig en Søn til Daaben kaldet Anders baaret af Tommes {Christensen} Algierluns Kone {Ane Andersdatter}, Fadderne vare Mosr {Niels Jensen} Kiersgaard og Tommes {Christensen} Algierlund Jens Hansen Vævers Søn {Hans? Jensen Væver} Christen {Poulsen} Tarpes Datter Mikel {Pedersen} Hyvilds Kone {Johanne Jensdatter}.-
NOTITS: Jens Hansen Vævers søn Hans anses for en ret sikker identifikation udfra begravelsen #6053.
20341775.08.20Karen Pedersdatter Askær- Sønder Peder Nielsen Askær Johanne Kjeldsdatter 12. Paa 10 Søndag efter Trinitatis havde Peder Nielsen en Datter til Daaben kaldet Karen Baaret af Povel {Jensen} Risbergs Kone {Mette Nielsdatter}, Fadderne vare Christen Jensen og Hustru {Karen Nielsdatter} i Sønder Askier Christen Jensen og Hustru {Ane Larsdatter} i nørre Askier Søren Jensen af Risberg Kield {Thomsen} Langkiers Datter {Ane Kjeldsdatter}.
Begravelse nr. 6061
NOTITS: Begravet aug. 1777 #6061.
20351775.12.03Peder Thomsen Dørslund Thomas Christensen Lund Dorthe Pedersdatter 1. {Dobbelt i kirkebogen: præsten har senere mærket dåben burde være No. 1 kirkeåret 1776, men ikke slettet denne dåb i kirkeåret 1775} Dom: 1ma advent havde Thomas Christensen med sin Kone Dorthe Pedersdatter af Døslund en Søn til Daaben kaldet Peder baaret af Jørgen {Pedersen} Holtums kone {Maren Nielsdatter} i Arnborg - Sogn Fadderne vare Johanne Christensdatter P: Pedersen Ander{s} Pedersen {Dørslund} og Lars Hansen Døslund.
NOTITS: Tager med stedfaderen Christen Nielsen til Tornvig 1797. Maren Nielsdatter, der bærer er søster til moderens første mand Peder Nielsen død 1773.
20361775.12.17Karen Madsdatter Brande By Mads Jensen Brande Maren Christensdatter 2. 3 Søndag i advent havde Mads Jensen Brande med sin kone Maren Chrestens Datter en Pige til Daaben Karen baaret af Mette Christensdatter tienende Madamme {Maren Jensdatter Kjærsgaard} Brandt. Faddere vare Jørgen Jørgensen og Hustru {Maren Jensdatter} i Brande Jens Trulsen Kone {Mette? Nielsdatter, Uhre?} og Hans {Pedersen} Skierlunds Søn Peder {Hansen Møller}.
NOTITS: Mads Jensen og Maren Jensdatter kunne være beslægtede. På den anden side er Jørgen Jørgensen en nabo. Det er ikke umuligt, at der var en anden Jens Troelsen i Brande sogn.
20371775.12.26Anne Pedersdatter Sandfeld- Store Peder Jørgensen Maren Christensdatter 3. 2 Jule Dag havde Peder Jørgensen {Store Sandfeld} en Datter til Daaben af sin 2. Kone kaldet Anne baaret af Lars Hansens Kone {Karen Pedersdatter} i Døslund. Fadderne vare Jens Petersen og Hustru {Ane Larsdatter} i Uhre Søren Sørensen og Hustru {Mette Pedersdatter} i Fløe.
19921776.01.01Peder Jensen Langkær- Store Jens Pedersen Maren Kjeldsdatter {Efter alder i FT 1787 født mellem juni 1775 og juli 1776. Ikke indført i kirkebogen, Jens Pedersen af Store Langkær og Maren Kjeldsdatters søn kaldet} Peder
NOTITS: Både faderen og moderen født i Store Langkær og gift der før 1774, de er i Store Langkær indtil 1783.
20381776.01.01Kirsten Larsdatter Lundfod Lars Christensen Maren 4. Nyt Aar Dag havde Lars Christensen Lunfod med sin 1. Kone Maren en datter til Daaben kaldet Kiersten baaret af Søren Aagaars Kone {Sidsel Nielsdatter?}. Fadderne vare Søren {Larsen?} Aagaar {Aagaard, Thyregod?} Peder Iversen Lunfod Anna Barbara i Præstegaarden Christen {Hansen} Kragsigs Kone {Johanne Jensdatter}.
NOTITS: Søren Larsen i Aagaard Thyregod fra FT 1787. Aagaard ligger tæt ved Lundfod.
19851776.01.14Anne Christensdatter Uhre Christen Nielsen Maren Sørensdatter 5. 2. Søndag efter h: 3 Konger havde Christen Nilsen i Uhre en datter af sin 1 Kone Anne {Maren} Sørensdatter til Daaben kaldet Anne baaret af Nils Nilsens Kone i Uhre. Fadderne vare Nils Nilsen i [...mangler, plads fri...] Jens Nilsen Mette Jakobs Datter Margrete Jakobs Datter i Uhre.
NOTITS: Mette Jakobsdatter er 27 og vel gift med Anders Pedersen i Uhre. Margrethe Jakobsdatter bliver i dec. 1776 gift med Jens Henriksen i Tarp og bosat i Tarp.
19551776.01.14Dødfødt Langkær- Store Jens Pedersen Langkær Maren Kjeldsdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '2. dto {2da p 3 K:} Jens {Pedersen} Lankiers dødfødte Datter.-'}
Begravelse nr. 6034
20391776.02.04Jens Madsen Risbjerg Mads Jensen Risbjerg Mette Andersdatter 6. Septuagesima havde Mads Risberg Risbjerg af sin 1 Hustru Mette Anders Datter en søn til Daaben kaldet Jens baaret af Mikel {Pedersen} Hyvilds Kone {Johanne Jensdatter}. Fadderne vare Mikel {Pedersen} Hyvild Morten Simonsen Poul {Jensen} Risberg Karen og Zidsel Andersdatter.
NOTITS: Karen og Sidsel Andersdatter er døtre af Jens Madsens tidligere nabo i Risbjerg Anders Sørensen †1763-73 og er søstre til moderen Mette Andersdatter.
20401776.02.24Anne Jensdatter Uhre Jens Pedersen Anne Larsdatter 7. Dito havde Jens Pedersen af Uhre sit første Barn med sin første Kone Anne Lars Datter Anne Jens Pedersens Stedmoder {Maren Christensdatter} Peder Jørgensen Hendrik Pedersen Uhre Peter Pedersens Søn Peder {Pedersen} Søren Pedersen Datter og Søren {Andersen} Risbiergs Kone.
NOTITS: Søren Pedersen †1770-3 (søn Otto født 1770c) af Uhre var gift med Anne Larsdatter i hendes 1. ægteskab og havde øjensynligt mindst to døtre: Dorthe Sørensdatter og Ane Sørensdatter, som her også står fadder. Jens Pedersens far er Peder Jørgensen i Store Sandfeld, som er gift 2. gang med Maren Christensdatter.
19701776.03.10Dødfødt Uhre Peder Nielsen Else Pedersdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '3. 3die i Faste en dødfød søn fra Peder Nielsen i Ure.'}
Begravelse nr. 6035
20411776.03.20Niels Jensen Uhre Jens Nielsen Søndergaard Anne Maria Pedersdatter 8. 4 Onsdag i faste havde Jens Nilsen i Uhre af sin 1 Kone Anne Maria {Pedersdatter} en Søn til Daaben kaldet Nils baaret af gamle Nils Søndergaards Enke i Uhre. Fadderne vare Nils Nilsen Hans {Jensen} Smed, Maren Sørens Datter Anne Lars Datter Brande Kiersten Jens Datter Brande.
NOTITS: Anne Maria Pedersdatter fra FT 1787. Gamle Niels Søndergaard ikke identificeret.
20421776.03.27Christen Clemmensen Skerris Clemmen Andersen Skerris Margrethe Christensdatter 9. 5 Onsdag i faste havde Chlemen Skierris af sin 2. Kone Magrete {Christensdatter} en Søn til Daaben kaldet Christen baaret af Præstens Kone. Fadderne vare Anders La[.]sson, christen {Pedersen} Breiel, Anders La[.]ssøns Hustru {Dorthe Andersdatter}, Zidsel {Jensdatter} Lang Kier Anne Jens Datter Brande.
Begravelse nr. 6038
NOTITS: Christen Brejl tjener 1774 i præstegården. Moderen Margrethe tjente i præstegården, da hun blev gift i 1775, derfor bærer præstekonen. Anders Larsen er Clemmen Andersens nabo i Skerris. Sidsel Jensdatter er gift med Thomas Christensen i Store Langkær også en slags nabo. Anne Jensdatter, 18, er datter af Jens Pedersen †1763-73 og Sophie Enevoldsdatter i Brande By.
20431776.04.14Marta Christensdatter Høyer Brande By Christen Ottosen Høyer Maren Halvorsdatter 10. 1 Søndag efter Paaske havde Degnen {Christen Ottosen Høyer} af sin 1. Kone {Maren Halvorsdatter} en Pige til Daaben kaldet Marta baaret af Præstens Kone {Marta Stub}. Fadderne vare Madamme Brandt {Maren Jensdatter Kjærsgaard} {Jens Nielsen} Kiersgaard og Kone {Karen Mortensdatter Skaarup}, Monsr Wortmand {Christian Ernstsen Voetmann} og Jomfru Rekke.
20441776.04.21Jens Jørgensen Brande By Jørgen Jørgensen Maren Jensdatter 11. 2. Søndag efter Paaske havde Jørgen Jørgensen af sin 1. Kone Maren Jens Datter en Søn til Daaben kaldet Jens baaret af Jens Nilsens Enke Fadderne vare Nils {Pedersen} Arrevad og Hustru {Ane Jørgensdatter} Mads Jensen og Hustru {Maren Christensdatter}.
NOTITS: Niels Jensen set i Brande By 1763 med kone. Hendes navn ikke kendt. Deres børn er moderen Maren Jensdatter, hendes søster Ane Kirstine Jensdatter og hendes bror Mads Jensen.
20451776.04.21Peder Knudsen Lundfod Knud Thomsen Inger Pedersdatter 12. Dito havde Knud Tommesen Lunfoed af sin 1. Kone Inger {Pedersdatter} en Søn til Daaben kaldet Peder baaret af Peder Pedersens Hustru {Anne Pedersdatter} i Tholund {Ejstrup} Fadderne Vare Mølleren {Niels Andersen Wong} og Hustru {Ane Kirstine Christensdatter} Wortman {Christian Ernstsen Voetmann} Anna Barbara i Præstegaarden
NOTITS: Peder Pedersen *1709c i Store Thorlund Ejstrup er vel moderens far. Hans søn Peder Pedersen *1746c kunne også være ment, men hans kone Else Sørensdatter er på det tidspunkt kun 16 år. Wortman er Christian Ernstsen Voetmann, som det ses i skiftet efter hans kone, død samme måned i Blæsbjerg.
20461776.04.21Sidsel Mikkelsdatter Skærlund? Mikkel Jensen Mette Pedersdatter 13. Dito Mette Pedersdatter en uægte Datter til Daaben kaldet Zidsel baaret af Mads {Christensen} Hannerups Kone {Mette Andersdatter} Faderen udlagt Mikel Jensen - Risbierg
NOTITS: Mikkel skal ifølge lægsrullen 1789 være søn af Jens Pedersen †1763-73 i Risbjerg. Deri kaldes han Mikkel Madsen, hvorved efternavnet kan være en fejl, for han er den sidstfødte af fire andre børn.
20471776.05.12Anne Christensdatter Askær- Nørre Christen Jensen Nørre-Askær Anne Larsdatter 14. 5. Søndag efter Paaske havde Christen Nørre Askier af sin 1 kone Anne {Larsdatter} en Datter til Daab kaldet Anne baaret af hans Moder Hans Nielsens kone {Anne Christensdatter} i Harrild {Ejstrup sogn} Fadderne vare Christen Thommesen af Hyvild Thommes Kielsen Langkier Peder {Nielsen} Askiers hustru {Johanne Kjeldsdatter} og Anna Lars Datter Askier.
20481776.06.09Christen Christensen Flø? Christen Pallesen Maren Sørensdatter 15. 1. p. T havde Christen Pallesen af 1 kone Maren {Sørensdatter} en Søn til Daaben kaldet Christen baaret af Søren {Sørensen} Fløs Kone {Mette Pedersdatter} Fadderne vare Peder Nilsen i Uhre og Kone {Else Pedersdatter}, Peder Jensen i Flø
Begravelse nr. 6623
NOTITS: Moderen er søster til Søren Sørensen Flø, hvis kone bærer.
20491776.06.16Karen Andersdatter Brandlund Anders Christensen Kirsten Jensdatter 16. 2. p. T: havde Anders Christensen i Lund af sin 1 Kone Kiersten {Jensdatter} en Datter til Daaben kaldet Karen baaret af Pigen Anne Peders Datter af Gadberg. Fadderne vare Anders Lassen og Hustru {Dorte Andersdatter} i Skierris, Chlemen {Andersen} ibidem {Skerris} Anne Christens Datter i Lund
NOTITS: Anne Christensdatter som søster til faderen se Brande Gårdhistorie ændringer.
20501776.06.23Anne Maria Larsdatter Dørslund Lars Hansen Karen Pedersdatter 17. Dom. 3: P: T: havde Lars Hansen Døslund af sin 1 Kone Karen {Pedersdatter} en Datter til Daaben kaldet Anne Maria baaret af Mosteren Anne Maria {Pedersdatter, Toksvig, Arnborg}. Fadderne vare Rasmus {Nikolajsen} Skivild og kone {Inger Hansdatter} Thomas {Christensen} Døslunds kone {Dorthe Pedersdatter} Peder Jørgensen {Sandfeld-Store} Morbroderen Peder Pedersen {Sandfeld-Store}
Begravelse nr. 6112
NOTITS: Begravet tre et halvt år gammel.
59911776.07.01Jesper Nielsen Brandlund Niels Larsen Karen Jespersdatter {REKONSTRUKTION: fra skifte 1792 Drantum efter Niels Larsen: 'Niels Larsen og Karen Jespersdatter i Brandlund en søn til daaben Jesper.'}
NOTITS: Dato arbitrær mid i året 1. juli. Han nævnes i Skiftet som 16 år gammel. Brandholm skifteprotokol 1791-1813. G 382-2. 134 Niels Lauridsen i Drantum 12.3.1792 fol.3b. E: Karen Jespersdatter. LV: Jens Jørgensen i Ullerup i Give sogn. B: Inger Kirstine 25 i København, Kirsten 19, Jesper 16, Karen 13. FM: Jens Pedersen i Uhre.
20511776.07.07Jens Madsen Grarup Mads Jensen Else Maria Jensdatter 18. Dom. 5ta P: T: havde Mads Jensen Grarup af sin 1 Kone Else Maria {Jensdatter} en Søn til Daaben kaldet Jens baaret af Ibs {Pedersen Skærbæk} Kone {Kirtsten Jensdatter} i Hygild i Rind Sogn. Fadderne vare Ib {Pedersen Skærbæk}. Jens Madsen i Fløe. Anne Jensdatter i Østergaard i Brande
Begravelse nr. 6049
NOTITS: Begravet 1777 seks måneder gammel. Denne Mads Jensen er i 1787 i Blæsbjerg, Brande. Ib Pedersen Skærbæk og kone fra FT 1787, Øster Hygild, Rind. Anne Jensdatter, 18, er datter af Jens Pedersen †1763-73 og Sophie Enevoldsdatter i Brande By.
20521776.07.07Niels Bertelsen Uhre Bertel Eriksen Bundgaard Maren ? 19. Dito {Dom. 5ta P: T:} havde Berthel {Eriksen} Bundgaard af sin 1 Kone Maren en Søn til Daaben kaldet Nils baaret af Peder Nielsens Kone {Else Pedersdatter}. Fadderne var Jens Pedersens Kone {Ane Larsdatter}, Hans {Jensen} Smed, Christen Rygters Kone Hendrick Pedersen.
NOTITS: Bertel Bundgaard nævnt 1763, †1778. Eriksen i lægsrullen 1789.
20531776.07.21Hans Larsen Risbjerg Lars Hansen Anne Christensdatter 20. 7 p: T: havde Lars Hansen Riisberg af sin 1 Kone Anne {Christensdatter} en Søn til Daaben kaldet Hans baaret af Søsteren Maren HansDatter Fadderne vare Pigen Karen Anders Datter Riisberg Christen {Nielsen} Nedergaard Poul {Jensen} Riisbergs Kone {Mette Nielsdatter} Peder{Pedersen} Østergaard i Brande
NOTITS: Peder Østergaard se BG, Brande By hefte 10, Matr. 6a, Østergaard. Hans Larsen og Maren Hansdatter er vel børn af Hans Christensen nævnt 1763 i Risbjerg.
19691776.09.01Navnløs Brandlund Jørgen Pedersen Skrædder Karen Jensdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '9. 13da p: T: Jørgen Skræders Datter {Navnløs} 3 Dage gaml.'}
Begravelse nr. 6041
20541776.10.20Anne Kierstine Sørensdatter Brandlund Søren Simonsen Maren Henningsdatter 21. 20de post Trinit: havde Søren Simonsen i Lund en Datter til Daaben af sin 1 Kone Maren {Henningsdatter} kaldet Anne Kirstine baaret af Christen Nørgaards Kone i Uhre. Fadderne vare Christen Nørgaard i Uhre Troels Christensen i Brande - Anders Christensens Kone i Lund {Kirsten Jensdatter} Mosteren Karen Hennings Datter i Lund
NOTITS: Maren, Ane og Karen Henningsdatter ser ud til at være søstre.
20551776.10.20Maren Sørensdatter Risbjerg Søren Andersen Dorte Sørensdatter 22. 20. post Trinit: havde Søren Andersen i Riisberg en datter til Daaben af sin 1 Kone Dorte {Sørensdatter} kaldet Maren, baaret af Mads {Jensen} Riisberg Kone {Mette Andersdatter}. Fadderne vare Faderen Jens Pedersen i Uhre Christen Andersen i Riisberg Hendrick Petersen Kone {Mette Pedersdatter} i Uhre Hendrick Petersens Datter {Dorthe Henriksdatter}.
20561776.10.27Johanne Sørensdatter Lundfod Søren Lassen Sidsel 23. 21. post Trinit: havde Søren Lassen i Lunfod en datter til Daaben af sin 1 Kone Zidsel, kaldet Johanne, baaret af Jørgen Vestesens Kone {Christiane Nielsdatter} i Døslund. Fadderne Vare Anders {Jensen} Arrevad. Peder Hansen i Skierlund Peder {Pedersen} Arnborgs Kone {Ane Kirstine Jensdatter} Mad. Brantes {Maren Jensdatter Kjærsgaard} Pige Mette Christens Datter
20571776.10.27Maren Madsdatter Brande By Mads Jensen Brande Maren Christensdatter 24. 23. post Trinit havde Mads Jensen i Brande en Datter til Daaben af sin 1. Kone Maren {Christensdatter} kaldet Maren, baaret af Mette Hennings Datter. Fadderne Hans Pedersen Skierlund og hans Søn Peder {Hansen}, Jørgen Jørgensens Kone {Maren Jensdatter} i Brande, Madamme Brantes {Maren Jensdatter Kjærsgaard} Pige Mette Christensdatter
20581776.11.17Morten Nielsen Brandholm Niels Jensen Kjærsgaard Karen Mortensdatter Skaarup 25. 24. post Trinit: havde Monsr: {Niels Jensen} Kiersgaard paa Brandholm en Søn til Daaben af sin 1 Kone Karen {Mortensdatter} Schoerup {Skaarup}, kaldet Morten, baaret af Maasteren Elen Mortensdatter Schoerup fra Hygild. Fadderne Jens Jacobsen Kastoft, Hans {Pedersen} Skierlund og Søn Peder {Hansen} Madame {Poul} Østergaard {Ambroisa Brink} og Søster {Inger Brink}
Begravelse nr. 6099
NOTITS: Inger Brink nævnt som søster til Ambrosia i Skarrild kirkebog marts 1778.
20591776.12.08Johanne Pedersdatter Brande By Peder Pedersen Østergaard Mette Christensdatter 1. 2da Advendt: havde Peter Petersen Østergaard i Brande en Datter til Daaben af sin 1 Kone Mette Christens Datter kaldet Johanne baaret af Christen {Nielsen} Nedergaards Kone i Lund. Fadderne vare gamle Peder {Jensen} Østergaard i Brande, Christen {Nielsen} Nedergaards Søn Søren, Troels {Christensen} Lankiers Kone, Christen {Nielsen} Nedergaards Datter i Lund
Begravelse nr. 6126
NOTITS: Begravet tre et halvt år gammel i 1780. Navnene på Christen Nielsen Nedergaard i Brandlunds kone og datter ikke set. Unge Peder Østergaard ville være den gamles søn Peder Pedersen.
20601776.12.08Gjøde Christensen Borup Christen Sørensen Økær Mette Gydesdatter 2. Samme Dag havde Christen {Sørensen} Økier en Søn til Daaben af sin 1 Kone Mette Gydesdatter Giøde baaret af Anna Barbara. Fadderne vare Palle Pedersen i Borup, Søren Nielsen ibidem, Søren {Hansen} Kolpens Kone {Inger Jensdatter} Ester Nils Datter i Borup
NOTITS: Søren Nielsen og Ester Nielsdatter er søskende.
20611776.12.29Clemmen Christensen Brandlund Christen Lauridsen Maren ? 3. Søndagen imellem Jul og Nyt Aar havde Christen Lauritsen i Lund en Søn til Daaben af sin 1[?] Kone Maren kaldet Clemen baaret af Anne Christens Datter fra Hesselbierre. Fadderne vare Peder Pedersen i Brande, Madame Brandtes {Maren Jensdatter Kjærsgaard} karl Troels, Anders Christensen Kone {Kirsten Jensdatter} i Lund, Nils Østergaards Datter i Brande
NOTITS: Niels Østergaard Brande By ikke identificeret. Niels Christensen Langkær synes at komme senere til Østergaard nemlig efter 1782.
19981777.01.01Jørgen Andersen Arvad Anders Jensen Mette Knudsdatter {Efter alder i FT 1787 født mellem juni 1776 og juli 1777, ikke indført i kirkebogen, Anders Jensen Arvads og Mette Knudsdatters søn kaldet} Jørgen.
NOTITS: FT 1787 10 år. Gift #8199 i 1800 med Ane Pedersdatter af Store Sandfeld. Overtager gården i Arvad 1806. Død 1853 i Arvad.
20621777.01.05Anne Thomasdatter Langkær Thomas Kjeldsen Maren Christensdatter 4. Søndagen imellem Nyt Aar og Hellig 3 Kongers Dag havde Thomas Kielsen i Langkier en Datter til Daaben af sin 1 Kone Maren {Christensdatter} kaldet Anne, baaret af Clemen Lassen Kone {Maren Jensdatter} i Hyvild. Faddere vare Christen Thomesen i Hyvild, Madame Brandtes {Maren Jensdatter Kjærsgaard} Karl Troels, Søren {Jensen} Smeds Kone {Ane Kjeldsdatter} i Grarup, Nils Østergaards Datter i Brande
Begravelse nr. 6047
NOTITS: Moderen er datter af Christen Thomsen og Anne Poulsdatter i Hyvild, Brande. Clemmen Larsen er hendes halvbror med Anne Poulsdatters første mand Lars Clemmensen †1746. Ane Kjeldsdatter er faderens søster.
20631777.01.12Mette Troelsdatter Langkær- Lille Troels Iversen Langkær Maren Christensdatter 5. 1ma post Epiphan: havde Troels {Iversen} Langkier en Datter til Daaben af sin 1 Kone Maren {Christensdatter} kaldet Mette baaret af Søren Kudsensens {Knudsens?} Kone {Margrethe Troelsdatter} i Nygaard i Give Sogn, Faddere vare Christen {Nielsen} Nedergaard i Lund {Brandlund}, Peder Iversen i Lunfold {Lundfod}, Lars Hansens Kone {Anne Christensdatter} i Riisberg, Anne {Jensdatter} Østergaard i Brande {By}.
20641777.01.19Birgitte Nielsdatter Blæsbjerg? Niels Christensen Donnerup Margrethe Elisabeth Nielsdatter Brochmand 6. 2da p: Epiphania havde Sr. {Niels Christensen} Donnerup en Datter til Daaben af sin 1 Kone kaldet Bergitte, baaret af Chresten Pedersen {Donnerups} Kone {Anne Olesdatter} paa Donnerup Lund. Fadderne vare Peder {Christensen} Donnup i Phaare {Farre, Give} Mølle, Troels Østergaards Kone, Madamme Vongge {Ane Kirstine Christensdatter gift med Niels Andersen Wong den Yngre}, Madamme Brandtes Pige
20651777.01.19Erik Andersen Dørslund Anders Eriksen Dørslund Ane Iversdatter 7. Samme Dag havde Ander {s Eriksen} Døslund en Søn til Daaben af sin 1 Kone Anne {Iversdatter} kaldet Erick, baaret af Peder Fridericksens Kone {Christiane Hansdatter} i Kobborg, Fadderne vare Lars {Hansen} Døslund, Thomas {Christensen} Døslund og Kone {Dorthe Pedersdatter} og Larses {Hansen} Kone {Karen Pedersdatter}. Jørgen Westesens Kone {Christiane Nielsdatter} i Døslund, Nils Østergaards Datter i Brande
20661777.01.26Lars Eriksen Brande By Erik Larsen Anne Michelsdatter 8. Septuagesima havde Erick Larsen i Brande en Søn til Daaben af sin 1 Kone Anne kaldet Lars, baaret af Søren {Nielsen} Aabyes Kone {Abelone Nielsdatter Røyen} i Hygeld {Rind}. Faddere Vare Søren {Nielsen} Aabye og Karl. Peder {Pedersen} Østergaards Kone {Mette Christensdatter}, Madamme Brandtes Pige
Begravelse nr. 6091
NOTITS: Begravet to et halt aar gammel 1779. Erik Larsen i 1781 til Sandfeld Bjerre. Det er i øvrigt den her nævnte Søren Aabye, som Søren Kierkegaard er opkaldt efter.
20671777.01.26Birgitte Pedersdatter Brande By Peder Pedersen Arnborg Anne Kirstine Jensdatter 9. Samme Dag havde Peder {Pedersen} Arnborg en Datter til Daaben af sin 1 Kone Anne Kierstine {Jensdatter} kaldet Bergitte Baaret af Nils {Christensen} Østergaards Kone {Sophie Enevoldsdatter}. Fadderne Vare Jens Jensen i Brande Hans {Jensen} Smed i Brande, Mads Jens Kone {Maren Christensdatter}, Karen Christensdatter i Præstegaarden
19681777.02.16Dødfødt Langkær- Store Jens Pedersen Maren Kjeldsdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '6. Samme Dag {5. Dom: qrednag:} blev Jens {Pedersen} Langkiers dødføde Datter begravet.'}
Begravelse nr. 6048
20681777.03.09Mikkel Christensen Christen Pedersen Brejl Kirsten Pedersdatter 10. Dom Lætar: Christen {Pedersen} Breiel en Søn til Daaben af sin 1 Kone Kiersten kaldet Michel, baaret af Jonas Harilds Kone. Fadderne Vare Jonas {Eriksen} Harild Jens Ericksen i Harrild. Erick Jensens Kone {Johanne Thøgersdatter} i Harild. Præsten Ind Pige
NOTITS: Ingen kirkebog i Ejstrup før 1814. Moderens patronym se daab #2176.
20691777.03.16Kjeld Pedersen Askær Peder Nielsen Askær Johanna Kjeldsdatter 11. Dom Judica havde Peder Nielsen Askier en Søn til Daaben af sin 1 Kone Johanna kaldet Kield, baaret af Kiæld {Thomassen} Lankiers Kone. Faddere vare Kield {Thomassen} Langkier. Christen Riiberg, Christen N: Askiers Kone {Ane Larsdatter}. Niels {Christensen} Østergaards Datter {steddatter: Anne eller Johanne Jensdatter} i Brande
20701777.03.23Lars Christensen Askær- Sønder Christen Jensen Sønder Askær Karen Nielsdatter 12. Dom Palm: gamle Christen Sønd: Askier en Søn til Daaben af sin 1 Kone Karen kaldet Lars baaret af Niels {Sørensen} Hestlunds Kone {Johanne Madsdatter}. Fadderne vare Christen {Jensen} N: Askier, Christen {Jensen} Nedergaards Søn i Lund Søren, Poul {Jensen} Riisbergs Kone {Mette Nielsdatter} Christen {Jensen} Nedergaards Datter {Anne Christensdatter}
NOTITS: Poul Jensen i Risbjerg er bror til faderen, hans kone Mette Nielsdatter er søster til moderen.
20711777.04.06Christen Clemmensen Skerris Clemmen Andersen Skerris Margrethe Christensdatter 13. Dom Sicidium[?, må være enten 6.4 eller 13.4 fordi imellem #2070 og #2072] havde Clemen Skierris en Søn til Daaben af sin 2 Kone Margarete {Christensdatter} kaldet Christen baaret af Søren {Larsen} Aagaards Kone {?Sidsel Nielsdatter}. Fadderne vare Søren {Larsen} Aagaard, Christen {Andersen} Skærris, Erick {Larsen} Brandes Kone, Anders Lassens Pige, Maren Jensdatter
Begravelse nr. 6096
NOTITS: Begravet to et halvt år gammel i 1779.
20721777.04.20Peder Madsen Skærlund Mads Christensen Hannerup Mette Andersdatter 14. Dom 3. post. Pascha havde Mads {Christensen} Hannerup en Søn til Daaben af sin 1 Kone Mette {Andersdatter} kaldet Peder, baaret af Thyges {Tøger Jensen} Kone {Maren Pedersdatter Hannerup} i lille Brande {Sønder Omme}. Fadderne vare Anders {Pedersen} Skierlund, Christen Hansen Skierlund, Peder {Pedersen} Østergaards Kone {Mette Christensdatter} i Brande, Hans {Pedersen} Skærlund Datter Maria {Hansdatter}.
20731777.04.20Maren Mikkelsdatter Hyvild Mikkel Pedersen Hyvild Johanne Jensdatter 15. Samme Dag havde Michel {Pedersen} Hyvild en Datter til Daaben af sin 1 Kone Johanne {Jensdatter} kaldet Maren baaret af Mads Riisbergs Kone {Mette Hansdatter}. Fadderne vare Christen Thomesen i Hyvild, Søren Jensen i Hyvild, Clemen {Larsen} Hyvilds Kone {Maren Jensdatter}, Niels {Christensen} Østergaards Datter {steddatter, Anne eller Johanne} i Brande
20741777.04.23Anne Jensdatter Tarp Jens Henriksen Tarp Margrethe Jakobsdatter 16. ds 4 Onsdag efter Paaske havde Jens Hendricksen Tarp en Datter til Daaben af sin 1 Kone Margarete {Jakobsdatter} kaldet Anne baaret af Christen {Poulsen?} Tarps Datter. Faddere vare Hendrick {Jensen} Tarp og Peder {Christensen} Tarp, Erick Larsens Kone {Anne} i Brande, Mette Jensdatter paa Brandholm
Begravelse nr. 6056
NOTITS: Begravet 5 uger gammel i 1777.
20751777.05.11Maria Andersdatter Uhre Anders Pedersen Mette Jakobsdatter 17. Dom 6. p: Pash: havde Anders Pedersen i Uhre en Datter til Daaben af sin 1 Kone Mette {Jakobsdatter} kaldet Maria, baaret af Nils {Pedersen} Arrevads Kone {Ane Jørgensdatter}. Faddere vare Nils Nilsen i Uhre Peder Sørensen i Uhre, Christen Nilsens Kone i Uhre Anne Østergaard. [tilføjet i anden skrift:] "levede endnu 24/11 1864 i Vindelev".
19671777.05.18Navnløs  Søren Nielsen Slegt  {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '12. Dom 7=p: Pascha [egentlig 1. pinsedag] blev Søren Nielsen Slegt hans Søn Navnløs begravet 8 dag gammel.'}
Begravelse nr. 6054
20761777.06.15Laust Christensen Kragsig Christen Hansen Kragsig Johanne Jensdatter 18. 3. post. Trinit: havde Christen Kragsig en Søn til Daaben af sin 1 Kone Johanne kaldet Laust, baaret af Jomfru Hæglar [Hegelahr, Skarrild præstegaard]. Fadderne vare Jens {Henriksen} Kragsig, Søren Pedersen paa Brandholm, Michel {Pedersen} Hyvilds Kone, Madamme Brandtes {Maren Jensdatter Kjærgaard} Pig
19661777.06.15Dødfødt   Anna Christensdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '15. 3. p: Trinit: blev Anna Christens Datter og hendes dødføde Barn begravet Moderen var 29 Aar gammel.'}
Begravelse nr. 6058
20771777.07.06Jens Thomassen Langkær Thomas Christensen Sidsel Jensdatter 19. 6. p. Trinit: havde Thomas Christensen i Langkier en Søn til Daaben af sin 1 Kone Zidsel {Jensdatter} kaldet Jens baarer af Jens Hansens Datter Kierstine {Jensdater} i Tyrgaardlund {Thyregodlund} Thyregod. Fadderne vare Christen Langkier. Peder {Christensen} Tarpes Kone {Kirsten Jensdatter} Troels {Iversen} lille Langkiers Pige Madamme Brandtes {Maren Jensdatter Kjærsgaard} Pige
Begravelse nr. 6068
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel 1778.
20781777.07.13Maren Jakobsdatter Uhre Jakob Mikkelsen Kirsten Jensdatter 20. 7. p Trinit: havde Jakob Mikelsen i Uhre en Datter til Daaben af sin 1 Kone {Kirsten Jensdatter} kaldet Maren, baaret af Hendrick Pedersen Datter Maren {Henriksdatter}. Fadderne vare Hendrick Pedersen og Kone {Mette Pedersdatter}, Jens {Thygesen} Søndergaards Kone {Ane Marie Henriksdatter} i Uhre, Zidsel Dynes Datter
Begravelse nr. 6066
NOTITS: Begravet 22 uger gammel. Moderens navn fra vielse #8027, 1776.
20791777.08.03Sidsel Christensdatter Flø Christen Pallesen Maren Sørensdatter 21. 10. p. Trinit: havde Christen Pallesen en Datter til Daaben af sin 1 Kone Maren {Sørensdatter} kaldet Zidsel baaret af Søren Fløes Pige Anne {Sørensdatter}. Fadderne vare Søren {Sørensen} Fløe, Peder Jensens Søn Palle {Pedersen}, Peder Nilsens Kone {Else Pedersdatter} i Uhre, Jens Madsens Datter {Else Jensdatter, 18} i Fløe
Begravelse nr. 6062
NOTITS: Begravet 5 uger gammel, 1777. Else Jensdatter fra FT 1787 ved broderen Jens Jensen, som vel er søn af Jens Madsen.
20801777.08.24Maren Sørensdatter Usseltoft Søren Eriksen Usseltoft Maren Henriksdatter 22. 13. p: Trinit:> havde Søren Usseltoft en Datter til Daaben af sin 1 Kone Maren {Henriksdatter} kaldet Maren, baaret af Lars {Pedersen} Usseltofts Datter Zidsel {Larsdatter}. Fadderne vare Hendrick {Jensen} Tarp, Søren {Christensen} Rygter. Jens {Henriksen} Tarps Kone {Margrethe Jakobsdatter} Søren {Nielsen} Brogaards Datter Maren {Sørensdatter}.
Begravelse nr. 6063
NOTITS: Begravet 14 dage gammel, 1777.
20811777.09.07Kierstine Jørgensdatter Brandlund Jørgen Pedersen Skræder Karen Jensdatter 23. 15. p: Trinit: havde Jørgen {Pedersen} Skræder en Datter til Daaben af sin 1 Kone Karen {Jensdatter} kaldet Kierstine baaret af Jens {Hansen} Vævers Kone {Kirsten Jensdatter}. Faddere vare Jens {Hansen} Væver. Christen {Nielsen} Nørgaard, Peder {Pedersen} Arnborgs Kone {Ane Kirstine Jensdatter}, Peder Thomesens Datter {? Pedersdatter} i Uhre
20821777.09.14Peder Sørensen Flø Søren Sørensen Flø Mette Pedersdatter 24. 16. p: Trinit: havde Søren Fløe en Søn til Daaben af sin 1 Kone Mette {Pedersdatter} kaldet Peder baaret af Christen Thomesens Kone {Anne Poulsdatter, Hyvild eller Anne Andersdatter, Langkær-Store}. Faddere vare Christen Pallesen i Fløe, Peder Jørgensens Søn i Sanfeld Peder {Pedersen}, Jens Pedersens Kone {Ane Larsdatter} i Uhre, Peder Jensens Datter {Ane? Pedersdatter} i Fløe
20831777.09.14Mette Sørensdatter Grarup Søren Jensen Smed Anne Kjeldsdatter 25. Samme Dag havde Søren {Jensen} Smed i Grarup en Datter til Daaben af sin 1 Kone Anne {Kjeldsdatter} kaldet Mette, baaret af Jens {Pedersen} Lankiers Kone. Fadderne vare Kield {Thomasen} Langkier, Lars {Christensen} Nedergaard {Brandlund}, Peder {Nielsen} Askiers Kone {Johanne Kjeldsdatter}, Søren {Jensen} Smeds Søster {? Jensdatter} i Grarup.
20841777.09.21Peder Laustsen Grarup Laurids Pedersen Grarup Margrethe Christensdatter 26. 17. p: Trinit havde Laust {Laurids Pedersen} Grarup en Datter{gennemstreget} Søn til Daaben af sin 1 Kone {Margrethe Christensdatter} kaldet Peder baaret af Anders Gregersen Datter {Anne? Andersdatter, 19} i Lenoe {Lønaa, Thyregod}. Fadderne vare Christen Corperal, Peder Andersen i Lenoe {Lønaa, Thyregod}
NOTITS: Peder Nielsen †1742 Lønaa, Thyregod havde en datter Kirsten Pedersdatter *1723 Lønaa †1785 Lønaa, Thyregod gift med Anders Gregersen. Peder havde også en søn Laurids *1735 Lønaa, som er faderen Laust her (Dokumentation ægteskabsbevilling 5. maj 1786 til Peder Andersen og Mette Larsdatter - datter af Laust Pedersen - som næst søskende børn, de har allerede giftet sig 1785!). Anders Gregersen havde to døtre: Marie (Maren) gift 1775 bosat Give og Anne *1758, 19 år.
LINK: Kermits udskrift af ægteskabsager.
20851777.09.28Jens Poulsen Risbjerg Poul Jensen Risbjerg Mette Nielsdatter 27. 18. post Trinit havde Poul Riisberg en Søn til Daaben af 2. Kone Mette {Nielsdatter} kaldet Jens baaret af Christen {Poulsen} Tarpes Datter. Fadere vare Peder {Nielsen} Askier. Peder {Christensen} Tarp, Lars {Hansen} Riisberg Kone {Ane Christensdatter}. Poul {Jensen} Riisbergs Pige
20861777.10.05Anna Eriksdatter Harrild Erik Jensen Johanne Thøgersdatter 28. 19. p: T. havde Erick Jensen i Harild en Datter til Daaben af 1 Kone Johanne kaldet Anna baaret af Christen {Sørensen} Skiøttes Kone {Karen Jensdatter} i Harild. Fadderne vare Christen {Sørensen} Skiøt Jens Ericksen i Harild, Erick Ericksen Kone {Karen Christensdatter} i Harild, Søren {Pedersen} Spillemands Datter {Johanne? Sørensdatter, 21} i Lunfoed
Begravelse nr. 6481
NOTITS: Begravet 23 år 5 måneder gammel, 1801. Karen Jensdatter er faderens søster.
20871777.11.23Christen Larsen Risbjerg Lars Hansen Risbjerg Ane Christensdatter 29. 26. p: T: havde Lars Riisberg en Søn til Daaben af 1 Kone Anna {Ane Christensdatter} kaldet Christen, baaret af Christen {Nielsen} Nedergaards Kone. Fadderne vare Christen {Nielsen} Nedergaard og Søn Søren {Christensen}, Poul {Jensen} Riisbergs Kone {Mette Nielsdatter}, Hans {Christensen} Risbergs Datter
Begravelse nr. 6103
NOTITS: Begravet 1 år 9 måneder gammel, 1779.
20881777.11.30Anna Kirstine Nielsdatter Arvad Mølle Niels Andersen Wong Ane Kirstine Christensdatter 1. 4: Advent havde Sr {Niels Andersen} Vonge {Wong } en Datter til Daaben af 1 Kone kaldet Anna Kierstine, baaret af Christen Pedersens {Donnerup} Datter Bergitte {Christensdatter} Faddere vare, Peder {Christensen} Donrup, Anders {Jensen} Arrevad, Christen Storgaard Knud Thommesens Kone {Inger Pedersdatter, Lundfod}
20891778.01.01Peder Pedersen Uhre Peder Nielsen Else Pedersdatter 2. Nyt Aars Dag havde Peder Nielsen af Uhre en Søn til Daaben af 2 Kone Else {Pedersdatter} kaldet Peder baaret af Peder Jensens Datter Anne {Jensdatter} af Fløe, Fadderne vare Christen Pallesen {Flø} Peder Jensens Søn Palle {Pedersen}, Jens Troelsens Kone {Mette Nielsdatter af Uhre} Jens {Sørensen} Kragsigs Datter Anna {Jensdatter af Kragsig}.
20901778.02.01Sidsel Madsdatter Risbjerg Mads Jensen Risbjerg Mette Andersdatter 3. 4 p: Ep: havde Mads {Jensen} Riisberg en Datter til Daaben af 1 Kone Mette {Andersdatter} kaldet Zidsel, baaret af Michel {Pedersen} Hyvilds Kone {Johanne Jensdatter}. Fadderne vare, Søren {Andersen} Riisberg, Peder Troelsen i Lund {Brandlund}, Christen Pedersens Kone {Kirsten Jensdatter} i Ullerup {Give}, Søren {Andersen} Riisbergs Søster Karen {Andersdatter}.
20911778.02.15Jens Madsen Grarup Mads Jensen Grarup Else Marie Jensdatter 4. D: Septuag. Havde Mads Grarup en Søn til Daaben af 1 Kone som blev kaldt Jens, baaret af Jens Madsens Datter {Maren, 26, eller Else, 19} i Fløe Faddere vare Jens Madsen i Fløe, Truls Brande {Troel Christensen Langkær}, Erich {Larsen} brandes Kone {Anne Mikkelsdatter}, Madamme Brandtes Pige
NOTITS: Mads patronym se dåb #2163. Han er søn af Jens Madsen i Flø.
19651778.04.28Dødfødt Dørslund Thomas Christensen Dørslund Dorte Pedersdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '8. D: Ascent Christ: blev Thomas {Christensen} Døslund døeføde Søn begravet.'}
Begravelse nr. 6073
20921778.05.15Thomas Christensen Alkærlund Christen Thomasen Birte Nielsdatter 5. 4. Fredag efter Paaske havde Christen Thomesen af Algierlund en Søn til Daaben af 1 Kone Berte {Birte Nielsdatter} kaldet Thomas, baaret af Thomas {Christensen} Algierlunds Kone {Ane Andersdatter} Faddere vare Thomas {Christensen} Algierlund, Søren {Christensen} Rygter {Brandholm} Jørgen {Pedersen} Skræders Kone {Karen Jensdatter af Brandlund}, Johanne Jensdatter paa Brandholm
Begravelse nr. 6475
NOTITS: Begravet 22 år 6 måneder, 1800.
20931778.05.15Laust Larsen Lundfod Lars Lundfod Johanne kone Laust Larsens 6. Samme Dag havde Lars Lundfoed en Søn til Daaben af 1 Kone Johanne kaldet Laust baaret af Anna Jensdatter Kragsig. Fadderne vare Erich {Larsen} Brande, Peder Iversen {af Lundfod}, Erich {Larsen} Brandes Kone Hans {Pedersen} Skierlunds Datter {Anna Marie Hansdatter}.
NOTITS: En Lars Christensen er set i Lundfod, men hans kone hedder Maren.
20941778.05.17Niels Pallesen Borup Palle Pedersen Ane Gydesdatter 7. D. 4. P: Pascha havde Palle {Pedersen} Borup en Søn til Daaben af 1 Kone Anna {Gydesdatter} som blev kaldt Nils baaret af Nils {Larsen} Vestergaards Kone {El Pedersdatter} i Grarup, Fadderne vare Nils {Larsen} Vestergaard {Grarup}, Troels {Christensen Langkær} i Brande, Nils Moesgaars Enke Anna Østergaard
NOTITS: Mosgaard kan være Lille Mosgaard i Thyregod sogn eller Store Mosgaard i Give Sogn, hvilket er de nærmeste Mosgaarde. Der er flere længere væk. I Lille Mosgaard i Thyregod ses ingen Niels omkring 1778. Kan ikke være Niels Hansen i Store Mosgaard Give, som ses fx 1771, men som først dør 1787 i Hjortsballe, Give.
20951778.07.08Kirstine Nielsdatter Brandholm Niels Jensen Kjærsgaard Karen Mortensdatter Skaarup 8. Onsdagen ds 8 Juli havde Sr {Niels Jensen} Kærsgaard en Datter til Daaben af 1 Kone {Karen Mortensdatter} kaldet Kærstine Baaret af Sal: Morten {Jacobsen} Schorups {Skaarups} Enke {Kirsten Jensdatter} i Hygild. Fadderne vare Rasmus Hygild {Rind}, Niels Søndergaard i Kiersgaard {Snejbjerg}, Søren {Johansen} Busch fra OverKær {?}, Madamme Brande {Maren Jensdatter Kjærsgaard} og Pige
Begravelse nr. 6100
NOTITS: Begravet 1 år gammel, 1779. Kirsten Jensdatter i Hygild, Rind er moderens mor. Rasmus Hygild † juni 1786. Moderens far Morten Jacobsen Skaarup †1767 i Rind.
20961778.07.19Henrik Jensen Tarp Jens Henriksen Tarp Margrethe Jacobsdatter 9. 5. p: Trinit: havde Jens {Henriksen} Tarp en Søn til Daaben af 1 Kone Magrete {Jacobsdatter} kaldet Hendrich, baaret af Hendrich {Jensen} Tarpes Kone {Ane Poulsdatter}. Faddere vare Søren {Eriksen} Usseltoft, Peder {Christensen} Tarp, Anders Pedersen Kone {Mette Jacobsdatter} i Uhre, Mette paa Brandholm
20971778.07.19Christen Jensen Lilleholm Jens Christensen Skræder Karen Christensdatter 10. Samme Dag havde Jens {Christensen} Skræder i Lille Holm en Søn til Daaben 2 Kone Karen {Christensdatter} kaldet Christen baaret af Christen Madsens Kone {Maren Christensdatter} i Heegaard {Hedegaard, Ejstrup}. Faddere vare Jens Pedersen i Uhre Søren {Christensen} Rygter, Peder Pedersens Kone {Ane Christensdatter} i Uhre, Jens Kragsigs {?} Kone
Begravelse nr. 6097
NOTITS: Begravet 1 år gammel, 1779. Faderen Jens Christensen *1741c alder 37 år. Moderen Karen Christensdatter *1751c alder 27 år. Alle Christensen/datter kan ikke være søskende, dertil er de født for langt fra hverandre. Jens Sørensen Kragsig var død tre måneder før dåben, hans kone ikke set død i Brande i kirkebogen, dvs efter nov. 1773. Hun er optalt i skattelisten 1763. Denne nævnelse kunne tyde på, at hun lever endnu her i 1778. Hendes navn kendes ikke. Måske er hendes død glemt i kirkebogen, måske er hun flyttet udensogns.
20981778.07.19Anna Kirstine Clemmensdatter Hyvild Clemmen Larsen Hyvild Maren Jensdatter 11. Samme Dag havde Chlemen {Larsen} Hyvild en Datter til Daaben af 1 Kone Maren {Jensdatter} kaldet Anna Kierstine baaret af Christen {Jensen} Utofts Kone {Maren Jacobsdatter} Omvraae Faddere vare Christen Thomesen Hyvild, Søren Jensen af Riisberg Michel {Pedersen} Hyvilds kone {Johanne Jensdatter} Mette Peders Datter fra Fløe
Begravelse nr. 6098
NOTITS: Begravet 1 år gammel, 1779. Christen Thomsen er Clemmen Larsens stedfar.Christen Jensen i Omvraa vel moderens bror. Søren Jensen i Risbjerg er vel bror til Johanne Jensdatter, Michel Pedersen Hyvilds kone. Mette Pedersdatter er Søren Sørensen i Fløs kone.
20991778.08.09Maren Sørensdatter Usseltoft Søren Eriksen Usseltoft Maren Henriksdatter 12. 8. p. Trinit: havde Søren {Eriksen} Usseltoft en Datter til Daaben af 1 Kone Maren {Henriksdatter} kaldet Maren: baaret af Sr {Peder Christensen} Donnerup Kone {Maren Eriksdatter} af Hestlund. Faddere vare Hendrich {Jensen} Tarp, Jens {Pedersen} Nørgaard i Uhre, Christen {Pedersen} Breiels Kone Christen Seitings Datter
Begravelse nr. 6077
NOTITS: Begravet 4 uger gammel, 1779. Maren Eriksdatter er søster til faderen. Navnet Seiting ellers ikke set.
21001778.08.09Maren Christensdatter Askær- Nørre Christen Jensen Nørre Askær Ane Larsdatter 13. Samme Dag havde Christen {Jensen} N: Askaer en Datter til Daaben af 1 Anne {Larsdatter} kaldet Maren baaret af Thomas Kieldsens {Store Langkær} Kone {Ane Jacobsdatter}. Faddere vare Peder {Nielsen} Askier, Søren {Hansen} Schierlund {Skærlund}, Christen {Jensen} Sønder Askiers {Askær} Kone {Karen Nielsdatter}, Christen {Nielsen} N: Askers {Nørre Askærs} Datter {steddatter} Dorte {Sørensdatter}
21011778.08.09Peder Pedersen Uhre Peder Pedersen den unge Ane Christensdatter 14. Samme Dag havde unge Pedder Pedersen en Søn til Daaben af 1 Kone Anna kaldet Peder baaret af Thomas {Christensen} Døslunds Kone. Faddere vare Jens Pedersen i Uhre, Peder Pedersens Søn Anders {Pedersen}, Peder Nilsens Kone {Else Pedersdatter}, Jens Pedersens Datter {steddatter Dorte Sørensdatter} i Uhre.
Begravelse nr. 6083
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel, 1779. Thomas Christensen kunne være i familie med moderen. Jens Pedersen er vel en nabo. Familieforhold ikke gennemsigtige.
21021778.08.16Anna Sørensdatter Risbjerg Søren Andersen Risbjerg Dorte Sørensdatter 15. 9: p: Trinit: havde Søren {Andersen} Riisberg en Datter til Daaben af 1 Kone Dorte kaldet Anna baaret af Jens Pedersens Kone {Ane Larsdatter} i Uhre. Faddere vare Mads {Jensen} Riisberg, Christen Andersen i Riisberg, Mads {Jensen} Riisbergs Kone {Mette Hansdatter}, Søren {Andersen} Riisbergs Søster Karen {Andersdatter}
21031778.09.13Mette Andersdatter Grarup Anders Larsen Maren Jensdatter 16. 13: p: Trinit: havde Anders {Larsen} i Grarup en Datter til Daaben af 1 Maren {Jensdatter} kaldet Mette baaret af Søren {Larsen} Bierres Kone. Faddere vare Michel Jepsen i Grarup, Christen {Andersen} Skierris, Jens Henningsens Kone {Ellen Jensdatter} ved Arnborg Kirke, Michel {Jepsen} Grarups Datter Anna {Michelsdatter}
NOTITS: Skulle være i FT 1787, men er der ikke. Ikke set død.
21041778.09.20Anna Pedersdatter Sandfeld- Store Peder Jørgensen Sandfeld Maren Christensdatter 17. 14: p: Trinit: havde Peder {Jørgensen} Sandfeld en Datter til Daaben af 2 Kone Maren kaldet Anna, baaret af Thomas {Christensen} Døslunds Kone. Fadderne vare Christen {Poulsen} Tarp Peder {Jørgensen} Sanfels Søn Peder {Pedersen senere Usseltoft}, Søren {Sørensen} Fløes Kone {Mette Pedersdatter}, Troels {Jørgensen} Sanfelds Datter Kiersten {Troelsdatter}
NOTITS: Peder Usseltoft senere tilnavn.
21051778.09.20Kirsten Nielsdatter Uhre Niels Nielsen Organist Johanne Christensdatter 18. Samme Dag havde Nils {Niels Nielsen} Organist en Datter til Daaben af 1 Kone Johanne {Christensdatter} kaldet Kiersten baaret af Troels {Pedersen} Nedergaards Datter i Lund. Fadderne vare Peder {Christensen} Tarp Jens Pedersens Søn Lars {Jensen eller Sørensen}, Jens Pedersens Kone {Ane Larsdatter}, Nils lille Sanfels {Niels Pedersen} Datter Anna Kierstine {Nielsdatter}
21061778.10.25Dorte Kirstine Christensdatter Borup Christen Sørensen Hjuler Sidsel Nielsdatter 19. 19. p: Trinit havde Christen {Sørensen} Juler {Hjuler} en Datter til Daaben af 2 Kone Zidselt {Sidsel Nielsdatter} kaldet Dorte Kierstine, baaret af Anders Nielsen Enke i Lund. Fadderne vare Søren {Hansen} Kolpen, Søren Nielsen i Borup, Christen Thomesen i Algierlund, Jens {Jensen} Søndergaards Datter Else
Begravelse nr. 6105
NOTITS: Begravet 1 år gammel 1779.
19641778.11.08Dødfødt Brande By Christen Ottesen Høyer Maren Halvorsdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '16. Samme Dag {21. p. Trinit:} blev Degnens {Christen Ottesen Høyer} død føede Søn begravet.'}
Begravelse nr. 6081
21071778.11.15Niels Jørgensen Brande By Jørgen Jørgensen Maren Jensdatter 20. 22. p: Trinit: havde Jørgen {Jørgensen} Brande en Søn til Daaben af 1 Kone Maren Jensdatter kaldet Nils baaret af Jens {Jensen} Søndergaards Datter i Borup. Fadderne vare Mads {Jensen} Brande. Troels {Christensen Langkær} i Brande, Niels {Pedersen} Arrevads Kone {Ane Jørgensdatter}, Nils {Niels Pedersen} lille Sanfels Datter {Anna Kierstine Nielsdatter}
Begravelse nr. 6088
NOTITS: Begravet 5 måneder gammel, 1779.
21081778.11.22Kjeld Jensen Langkær Jens Pedersen Langkær Maren Kjeldsdatter 21. 23. p: Trinit: havde Jens {Pedersen} Langkier en Søn til Daaben af 2 Kone {Maren Kjeldsdatter} kaldet Chiel baaret af Thomas Chelses {Kjeldsens} Kone {Ane Jacobsdatter} Fadderne vare Ciel {Kjeld Thomasen} Langkier Søren {Hansen Skærlund} Schierlund, Peder {Nielsen} Askiers Kone {Johanne Kjeldsdatter}, Jens {Pedersen} Lang kiers Søster {Mette Pedersdatter}
21091778.11.22Jens Madsen Brande By Mads Jensen Brande Maren Christensdatter 22. Samme Dag {23. p: Trinit:} havde Mads {Jensen} Brande en Søn til Daaben af 1 Kone Maren {Christensdatter} kaldet Jens baaret af Mette Henningsdatter i Brande. Fadderne vare Nils Østergaard, Peder {Hansen} Schierlund, Peder {Pedersen} Arnborgs Kone {Ane Kirstine Jensdatter}, Jørgen {Jørgensen} Brandes Pig
Begravelse nr. 6086
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel, 1779.
21101778.12.06Mette Larsdatter Dørslund Lars Hansen Dørslund Karen Pedersdatter 1. 2da Advendt havde Lars {Hansen} Døslund en Datter til Daaben af 1 Kone Karen {Pedersdatter} kaldet Mette baaret af Jens Pedersens Hustru {Ane Larsdatter} Uhre. Fadderne vare, Thomas {Christensen Dørslund} Døslund, unge Peder {Pedersen, senere Usseltoft} Sandfeld, Søren {Sørensen} Fløes Kone {Mette Pedersdatter}, Lars Døslunds Pige
Begravelse nr. 6244
NOTITS: Begravet 8 et halvt år gammel, 1787.
21111778.12.20Sidsel Christensdatter Flø Christen Pallesen Maren Sørensdatter 2. 4ta Advendt: havde Christen Pallesen i Fløe en Datter til Daaben af 1 Kone Maren Sørensdatter kaldet Zidsel baaret af Søren {Sørensen} Vestergaards Kone {Mette Pedersdatter} Fløe - Faddere vare, Søren Jens{en} i Fløe, Peder Jensen Søn Nils {Pedersen}, Nils Pedersens Kone i Uhre Peder Jensens Datter Anna {Pedersdatter}
Begravelse nr. 6104
NOTITS: Begravet 9 måneder gammel, 1779.
21121778.12.20Jens Clemmensen Skerris Clemmen Andersen Skerris Margarete Christensdatter 3. Fere 2da Nati: fte havde Clemen {Andersen Skerris} Schierris en Søn til Daaben af 2 Kone Margarete {Christensdatter} kaldet Jens, baaret af Anders {Larsen Skerris} Schierrises Kone {Dorte Andersdatter}. Faddere vare Nils {Niels} Østergaard. Anders {Larsen} Schierrisses Søn {Lars Andersen}, Thomas Christensens Kone {Sidsel Jensdatter} i Langkier, Anna Barbara i Præstegaarden
21131779.01.24Anna Maria Pedersdatter Tarp Peder Christensen Kirsten Jensdatter 4. 3 p: Epiph: havde Peder {Christensen} Tarp en Datter til Daaben af 1 Kone Kiersten {Jensdatter} kaldet Anna Maria, baaret af Madamme Kiersgaard {Karen Mortensdatter Skaarup} paa Brandholm. Fadderne vare Thomas {Christensen} Døslund unge Peder {Pedersen} Sandfeld, Jens {Henriksen} Tarps Kone, Jens {Jensen} Søndergaards Datter {Johanne Jensdatter} i Borup
21141779.02.21Gertrud Jakobsdatter Uhre Jakob Michelsen Kirsten Jensdatter 5. 1. Søndag i Faste havde Jakob Michelsen i Uhre en Datter til Daaben af 1 Kone Kierstine {Kirsten Jensdatter} kaldet Giertrud, baaret af Sl: Jens {Jensen} Søndergaards Datter Mette {Jensdatter}. Faddere vare Jens {Thygesen?} Søndergaard i Uhre Christen {Nielsen} Nedergaards Søn {Lars/Søren Christensen} i Lund, Søren {Simonsen} Overgaars Kone {Maren Henningsdatter} i Lund, Hendrick Pedersens Kone {Mette Pedersdatter} i Uhre
NOTITS: Moderens navn se dåb #2175. Afdøde Jens Jensen Søndergaard er moderens far. Mette Jensdatter er moderens søster. Resten er i hvert fald naboer, alle familieforhold er ikke kendte.
19631779.02.21Dødfødt Uhre Christen Nielsen Maren Sørensdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '1. 1 Søndag i Faste blev Christen Nilsen dødføde Datter fra Uhre begravet.'}
Begravelse nr. 6082
21151779.04.01Peder Andersen Uhre Anders Pedersen Mette Jakobsdatter 6. Skier-Torsdag havde Anders Pedersen i Uhre en Søn til Daaben af 1 Kone Mette {Jakobsdatter} kaldet Peder, baaret af Christen {Christensen} Wouelunds {Vovlund} Kone {Kirsten Pedersdatter}. Faddere vare Jens {Henriksen} Tarp Hendrick Pedersens Karl, Peder {Christensen} Tarpes Kone {Anna Marie Pedersdatter}, Anna Østergaard i Brande
Begravelse nr. 6093
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel, 1779.
21161779.04.11Niels Nielsen Blæsbjerg Niels Christensen Blæsbjerg Else Katrine Jensdatter 7. 1 p: Pascha havde Niels Blesberg en Søn til Daaben af 1 kone kaldet Nils, baaret af Kiersten {Nielsdatter} MuurKone. Faddere vare Dynes {Larsen} Uhre, Søren {Hansen} Skierlund, Lars {Hansen} Døslunds Kone, Edel {Christensdatter} Hvipschou
Begravelse nr. 6102
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel, 1779. Faderen kaldes i Give Niels Christensen Murmand, se fx 1771 Store Hestlund, Give. Kirsten Nielsdatter
21171779.04.18Maren Pedersdatter Brande By Peder Pedersen Østergaard, den yngre Mette Christensdatter 8. 2 p: Pasch. havde unge Peder {Pedersen} Østergaard en Datter til Daaben af 1 kone Mette {Christensdatter} kaldet Maren baaret af Troels {Christensen} Langkiers Kone. Faddere vare Nils {?Christensen Langkær} Østergaard, Christen {Nielsen} Nedergaards Søn Lars {Christensen, Brandlund}, [Ti]ken Østergaard, Anna {Jensdatter?} Østergaard
Begravelse nr. 6121
NOTITS: Begravet 1 år to måneder gammel, 1780.
21181779.04.25Karen Nielsdatter Brandlund Niels Larsen Karen Jespersdatter 9. 3 p: Pasc. havde Nils Lassen i Lund {Brandlund} en Datter til Daaben af 1 Karen {Jespersdatter} kaldet Karen baaret af unge Peder Pedersens Kone i Uhre {Ane Christensdatter} Fadderne vare Jens Pedersen i Uhre, Hendrick Pedersen Karl, Anna {Jensdatter?} Østergaard, Jens Jensen Søndergaards Datter {Johanne Jensdatter} i Borup
21191779.05.02Jens Andersen Dørslund Anders Eriksen Anna Iversdatter 10. 4 p: Pasc: havde Anders Ericksen i Døslund en Søn til Daaben af 1 Kone Anna {Iversdatter} kaldet Jens baaret af Dorthe Sørensdatter fra Askier {-Nørre}. Fadderne vare Lars {Hansen} Døslund unge Peder {Pedersen} Sandfeld {-Store}, Niels {Pedersen} Arrevads Kone {Ane Jørgensdatter}, Madamme {Maren Jensdatter Kjersgaard} Brandtes Pige
19621779.05.16Dødfødt Brande By Erik Larsen Brande Anne Mikkelsdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '9. Samme Dag {6 p: Pasche:} blev Erich {Larsen} Brandes Dødføde Søn begravet.'}
Begravelse nr. 6090
19611779.06.27Dødfødt Grarup Niels Larsen El Pedersdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '13. 4. p: Pascha [Trinit:!] blev Nils Lassons dødføde Søn af Grarup begravet.'}
Begravelse nr. 6094
NOTITS: Lars Nielsen på Vestergaard 1 6 1 1, giftede sig 2. gang 1778 i Brande.
21201779.08.01Karen Pedersdatter Askær Peder Nielsen Askær Johanne Kjeldsdatter 11. 9 p: T: havde Peder {Nielsen} Askier {-Sønder} med sin Hustru Johanne Kiels Datter en Datter til Daaben kaldet Karen baaret af Poul {Jensen} Riisbergs Kone {Mette Nielsdatter}. Fadderne vare Christen {Jensen} Nør Askier og Søn {Lars? Christensen, 23} Christen {Jensen} Søndre Askier, Christen {Jensen} Søndre Askiers Datter {Elles Christensdatter, 17}
21211779.08.15Maren Pedersdatter Brande by Peder Pedersen Arnborg Anna Kirstine Jensdatter 12. 11 p: Trinit: havde Peder {Pedersen} Arnborg og Hustru Anna Kierstine Jens Datter en Datter til Daaben kaldet Maren baaret af Madamme {Maren Jensdatter Kjærsgaard} Brandt. Faddere vare Nils {Christensen Langkær?} Østergaard, Søren {Hansen} Schierlund, Erick {Larsen} Brandes Kone {Anne Mikkelsdatter} Christen Lauridsens Datter Maren {Christensdatter}
Begravelse nr. 6268
NOTITS: Begravet 9 år gammel, 1788.
21221779.08.29Kjeld Thomasen Langkær- Store Thomas Kjeldsen Anna Jacobsdatter 13. 13 p: T: havde Thomas Chielsen og Hustru Anna Jakobs Datter en Søn til Daaben kaldet Chield baaret af Jens {Pedersen} Lankiers Kone {Maren Kjeldsdatter}. Fadderne vare Chiel {Thomasen} Langkier. Troels {Christensen} i Nye Huus, Peder {Nielsen} Askjærs Kone {Johanne Kjeldsdatter}, Søren Jensen Datter
NOTITS: Der er fire Søren Jensener i Brande på den tid. 1. Søren Kierkegaards bedstefar vel i Brandlund (har døtre), 2. Søren Jensen i Risbjerg er ikke gift, 3. Søren Jensen i Flø, 76, og 4. smed Søren Jensen i Grarup endnu ingen børn. Søren Jensen i Flø har en datter Maren, 41, men hun er gift med Christen Pallesen i Flø og ville blive kaldt Christen Pallesens kone. Så det må være Søren Kierkegaard bedstefars datter. Mette har en benskade, som vel udelukker hende. De andre døtre hedder alle Ane: Ane I, 18 år, Ane II, 15, eller Ane III Søren Kierkegaards mor, 11. Derudfra skulle det være Ane I. Troels Nyhus måske Christensen eller Iversen.
21231779.10.03Jens Peder Madsen Skærlund? Mads Christensen Hannerup Mette Andersdatter 14. 18 p: T: havde Mads {Christensen} Hannerup og Hustru Mette Anders Datter en Søn til Daaben kaldet Jens Peter baaret af Peder {Andersen?} Schærlunds Søster Else {Andersdatter?}. Fadderne vare Anders Pedersen {død året før, måske fordrejet for sønnen Peder Andersen} i Schierlund, Søren {Hansen} Schierlund, Christen Thomesens Kone {Ane Andersdatter} i Algierlund {Alkærlund}, Edel {Christensdatter} Hvipschou
21241779.10.03Jens Mikkelsen Hyvild Mikkel Pedersen Hyvild Johanne Jensdatter 15. Samme Dag havde og Michel {Pedersen} Hyvild og Hustru Johanne Jens Datter en Søn til Daaben kaldet Jens baaret af hans Kones Moder {Jens Pedersens kone i Risbjerg †1798 (Mads, bror til Johanne, Risbjergs mor)}. Fadderne vare Chlemen {Larsen} Hyvild. Søren {Christensen} Rygter paa Brandholm, Mads {Jensen} Riisbergs kone {Mette Andersdatter}, Poul Hyge[gennemstreget] {Jacobsen} Husums Datter {Maren Poulsdatter}. {anden meget lille skrift, pastor Lunds:} confirm: 1802 alsaa 23 Aar gl: og havde gaaet i Tre Aar, men var dog meget ringe i kundskab, er ogsaa lam.
Begravelse nr. 6658
NOTITS: Begravet 34 år gammel, 1814.
19541779.10.17Peder Jørgensen Brandlund Jørgen Pedersen Skræder Karen Jensdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '25. 20 p: Trinit: blev Jørgen {Pedersen} Skræders Hiem Døbte Søn Peder begravet.'}
Begravelse nr. 6106
19601779.11.03Dødfødt Uhre Jens Nielsen Bundgaard Mette Bertelsdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '28. Samme Dag {ds: 3. November} blev og hans [Jens Bundgaards] hiemme Døbte Datter Maren begravet.'}
Begravelse nr. 6109
21251779.11.21Morten Nielsen Kjærsgaard Brandholm Niels Jensen Kjærsgaard Karen Mortensdatter Skaarup 16. 25 p. T: havde Sr. {Niels Jensen} Kiersgaard og Hustru Karen Mortens Datter {Skaarup} en Søn til Daaben kaldet Morten baaret af Kiersten Jens Datter Schaarup, Faddere vare Sr {Morten} Luxdorph {eller: Laxdorf}, Søren Iversen, Peter {Christensen} Tarps kone {Kirsten Jensdatter}, Madamme {Maren Jensdatter Kjærsgaard} Brandtes Pige
NOTITS: Tvilling til Laust.
21261779.11.21Laust Nielsen Kjærsgaard Brandholm Niels Jensen Kjærsgaard Karen Mortensdatter Skaarup 17. Samme Dag {se daab #2125} havde Sr Kærsgaard en Søn til Daaben kaldet Laust baaret af Madamme {Maren Jensdatter Kjærsgaard} Brandt. Fadderne vare Peder Pedersen i Uhre, Jens Pedersen ibidem, Troels {Christensen} i Nye Huus, Jens {Henriksen} Tarps Kone {Margrethe Jakobsdatter}
Begravelse nr. 6264
NOTITS: Begravet 8 år 8 måneder, 1788. Tvilling til Morten.
21271779.11.21Anna Christensdatter Kragsig Christen Hansen Kragsig Johanne Jensdatter 18. Samme Dag {se dåb #2125} havde Christen Kragsig og Hustru Johanne Jensdatter en Datter til Daaben kaldet Anna, baaret af Jens {Christensen} Harresøs kone {Else Jensdatter}. Faddere vare Ole Halvorsen, Jens {Christensen} Harresøe {Givskud}, Jens {Hansen} Vævers Kone, Jens {Sørensen†} Kragsigs Datter {? Jensdatter}
NOTITS: Else Jensdatter i Harresø, Givskud antages at være søster til moderen.
21281779.11.21Anna Larsdatter Risbjerg Lars Hansen Risbjerg Anne Christensdatter 19. Samme Dag havde Lars {Hansen} Riisberg og Hustru Anne Christensdatter en Datter til Daaben kaldet Anna, baaret af Maren Hans Datter. Faddere vare Hans {Christensen} Riisberg, Lars {Christensen} Nedergaard {Brandlund}, Peder {Pedersen} Østergaards Kone {Brande By}, Christen {Nielsen} Nedergaards Datter {Anne Christensdatter, Brandlund}.
NOTITS: Måske død 1811 i Grarup 31 år gammel #6617.
21291779.11.28Inger Christensdatter Brande By Christen Ottesen Høyer Maren Halvorsdatter 1. 1ma Advendt. havde Degnen {Christen Ottesen Høyer} og Hustru Maren Halvorsdatter, en Datter til Daaben kaldet Inger, baaret af Madamme {N. C. Claussen, præsten i Brande} Clausson {Marta Stub}. Fadderne vare Nils {Christensen} Østergaard, Søren {Hansen} Schierlund {Skærlund}. Peder {Pedersen} Arnborgs Kone {Anne Kirstine Jensdatter}, Mette {Christensdatter} i nye Huus
21301779.12.19Anders Pedersen Skærlund Peder Andersen Kirsten Thøgersdatter 2. 4 Advendt: havde Peder Andersen i Schierlund og Hustru Kiesten Tyges Datter {Kirsten Thøgersdatter} en Søn til Daaben kaldet Anders, baaret af Mads Christensen Hannerups Kone {Mette Andersdatter}. Faddere vare, Hans {Pedersen Skærlund} Schierlund og Søn Søren {Hansen Skærlund} Villas Schierlunds {Villads Skærlunds} Kone, Christen Olesens Datter i Harrild {NN Christensdatter}
21311779.12.19Christen Troelsen Langkær- Lille Troels Iversen Langkær Maren Christensdatter 3. Samme Dag havde og Troels {Iversen} Langkier og Hustru Maren ChristensDatter en Søn til Daaben kaldet Christen baaret af Nils {Christensen Hindskovs, Thyregod} Hindschous Kone {Ane Jensdatter}. Fadderne vare Christen {Nielsen} Nedergaard {Brandlund} og Søn Lars {Christensen} Peder {Pedersen} Østergaards Kone {Mette Christensdatter, Brande By} Anna {Jensdatter?} Østergaard
Begravelse nr. 6522
NOTITS: Begravet 24 år 8 måneder gammel, 1804.
21321779.12.25Sidsel Sørensdatter Grarup Søren Jensen Smed Anna Kjeldsdatter 4. 1 Juledag havde Søren Jensen Smed i Grarup og Hustru Anna KielsDatter en Datter til Daaben kaldet Zidsel, baaret af hans Søster Karen {Jensdatter}. Fadderne vare Kield {Thomsen Langkær} Lankier Kristen Kierre {?} Peder {Nielsen} Askiers Kone {Johanne Kjeldsdatter}, Søren Jensens Datter {Ane I Sørensdatter}
Begravelse nr. 6118
NOTITS: Begravet 7 uger gammel, 1780.
21331780.01.09Kristine Nielsdatter Niels Christensen Donnerup Margrethe Elisabet Brochmand 5. Søndagen efter Nyt Aar havde Nils {Christensen} Donnerup og Hustru Margrete Elisabet Brochmand en Datter til Daaben kaldet Kristine, baaret af Peder {Christensen} Donnerups Kone {Maren Eriksdatter} Fadderne var Nils Andersen {Wong} i Ulkiær Mølle, Søren {Eriksen} Usseltoft, Niels Andersens {Wongs} kone {Anne Christine Christensdatter} i Ulkier Mølle. Lars {Pedersen} Usseltofts Datter {Sidsel Larsdatter}
21341780.01.16Erik Mortensen Laxdorf Arvad Mølle Morten Laxdorf Elisabet Bierring 6. 2 p: Epiph: havde Sr. {Morten} Lychsdorff {i skøder: Laxdorf} og Hustru Elisabet Bierring en Søn til Daaben kaldet Erich, baaret af hans Pige Anna SørensDatter. Fadderne vare Anders {Jensen} Arrevad og Søn Knud {Andersen}, Niels {Pedersen} Arrevads Kone {Ane Jørgensdatter} Nils {Pedersen} lille Sandfelds Datter {Ane Kirstine Nielsdatter}
19591780.01.16Dødfødt  Peder Pedersen den Yngre Ane Christensdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '4. 2. p: Epiph: blev unge Peder Pedersen vanfødde Datter {dødfødt} begravet.'}
Begravelse nr. 6117
21351780.01.23Anne Kirstine Henriksdatter Uhre Henrik Pedersen Mette Pedersdatter 7. Septuagesima: havde Hendrick Pedersen {Uhre} og Hustru Mette Peders Datter en Datter til Daaben kaldet Anna Kierstine, baaret af Peder {Nielsen} Filschous Kone {Maren Henriksdatter} Fadder vare Peder {Jørgensen} Sandfeld og Peder Pedersens {den Ældre} Søn Niels {27c, Pedersen} Peder Nilsens Kone Jens Pedersens {Sted-}Datter {19, Ane Sørensdatter}
Begravelse nr. 6194
21361780.02.13Christen Jensen Lilleholm Jens Christensen Skræder Karen Christensdatter 8. 1. Søndag i Faste havde Jens {Christensen} Skræder i Lille Holm og Hustru Karen Christens Datter en Søn til Daaben kaldet Christen, baaret af Jens {Hansen} Vævers Datter Zidsel Marie. Faddere vare Hendrick Pedersen {Uhre} og Peder Pedersens Søn, Anders {Pedersen} Christen {Hansen} Kragsigs Kone {Johanne Jensdatter} lille Larses Datter {? Larsdatter, Brande By}
21371780.02.20Mette Madsdatter Brande By Mads Jensen Brande Maren Christensdatter 9. 2. Søndag i faste havde Mads {Jensen} Brande og Hustru Maren Christens Datter en Datter til Daaben kaldet Mette, baaret af Mette Hennings Datter i Brande. Fadderne vare Erick {Larsen} Brande Peder Hansen Schierlund Jørgen {Jørgensen} Brandes Kone {Maren Jensdatter}. Mette {Christensdatter} i Nye Huus
Begravelse nr. 6131
NOTITS: Begravet 8 måneder gammel, 1780.
21381780.02.27Henning Sørensen Brandlund Søren Simonsen Overgaard Maren Henningsdatter 10. 3. Søndag i faste havde Søren {Simonsen} Overgaard i Lund {Brandlund} og Hustru Maren Hennings Datter en Søn til Daaben kaldet Henning baaret af Christen {Pedersen} Nørgaards Kone {Ane Henningsdatter} i Uhre. Fadderne vare lille Morten {Simonsen?} i Lund {Brandlund}, Søren {Hansen} Schierlund Niels Lassens Kone {Karen Jespersdatter} i Lund Christen Lauritsens Datter {Maren Christensdatter}
21391780.03.23Anna Kirstine Christensdatter Alkærlund Christen Thomsen Birte Nielsdatter 11. Skiertorsdag havde Christen Thomesen i Algierlund {Alkærlund} og Hustru Berte Nils Datter en Datter til Daaben kaldet Anna Kierstine baaret af Anders Nielsens Enke {Maren Christensdatter Svinbæk} i Lund {Brandlund}. Fadderne vare Christen {Sørensen} Hiuler Poul {Jakobsen} Husums Søn {Peder Poulsen} Christen {Sørensen} Hiulers Kone {Sidsel Nielsdatter} Johanne Jens Datter paa Brandholm.
21401780.03.27Maren Andersdatter Brandlund Anders Christensen Midtgaard Kirsten Pedersdatter 12. 2. Paaskedag havde Anders Midgaard {Christensen} i Lund {Brandlund} og Hustru Kirsten Peders Datter en Datter til Daaben kaldet Maren baaret af Christen Lauritsens Datter Maren {Christensdatter}. Fadderne vare Christen Christens{en} i Lund {Brandlund} Søren {Hansen} Schierlund Søren {Simonsen} Overgaards Kone {Maren Henningsdatter} i Lund {Brandlund} Karen {Jensdatter? men Skræders!} Vævers {formodet mand: Jørgen Pedersen Skræder i Brandlund}.
Begravelse nr. 6170
NOTITS: Begravet 2 år 9 måneder gammel, 1782.
21411780.04.16Knud Christensen Askær- Sønder Christen Jensen Sønder Askær Karen Nielsdatter 13. 3 Søndag efter Paaske havde Christen {Jensen} S: Askier og Hustru Karen Niels Datter en Søn til Daaben kaldet Knud, baaret af Peder {Nielsen} Askiers Kone {Johanne Kjeldsdatter}, Fadderne vare Christen {Jensen} N: Askier og Søn {Bertel/Lars Sørensen} Christen {Jensen} N: Askiers Kone {Ane Larsdatter} Christen {Jensen} S: Askiers Datter {Elles Christensdatter, 17}
NOTITS: Tvilling til dåb #2142 Maren Christensdatter.
21421780.04.16Maren Christensdatter Askær- Sønder Christen Jensen Sønder Askær Karen Nielsdatter 14. Samme Dag havde og en Datter til Daaben kaldet Maren, baaret af Lars {Hansen} Riisbergs Kone {Ane Christensdatter}. Fadderne vare Poul {Jensen} Riisberg Søren {Hansen} Schierlund {Skærlund} Erich {Larsen} Brandes Kone {Anne ?} Anna Østergaard
Begravelse nr. 6138
NOTITS: Begravet 1 år gammel, 1781. Tvilling til dåb #2141 Knud Christensen.
21431780.04.21Anna Kirstine Sørensdatter Flø Søren Sørensen Flø Mette Pedersdatter 15. 4. Fredag efter Paaske havde Søren {Sørensen} Fløe og Hustru Mette Pedersdatter en Datter til Daaben kaldet Anna Kierstine baaret af Jens Pedersens Kone {Anne Larsdatter} i Uhre, Faddere vare Peder Jensen i Fløe unge Peder {Pedersen}, {Store} Sandfeld, Peder {Jørgensen} Sandfelds Kone {Maren Christensdatter} Peder Jensens Datter Anna {Pedersdatter} i Fløe
21441780.04.30Anna Maria Sørensdatter Usseltoft Søren Eriksen Usseltoft Maren Henriksdatter 16. 5. Søndag efter Paaske havde Søren {Eriksen} Useltoft og Hustru Maren Hendricks Datter en Datter til Daaben kaldet Anna Maria Baaret af Lars {Pedersen} Usseltofts Datter Zidsel {Larsdatter}. Fadderne vare Jens {Henriksen} Tarp. Hans {Jensen} Smed i Brande {Brande By} Jens Hansens Kone {Ane Larsdatter} i Eistrup Harild Edel {Christensdatter Hvipskov} paa Brandholm
Begravelse nr. 6135
NOTITS: Begravet 10 måneder gammel, 1781.
21451780.05.14Anders Madsen Risbjerg Mads Jensen Risbjerg Mette Andersdatter 17. 1. Pindsedag havde Mads {Jensen} Riisberg og Hustru Mette Anders Datter en søn til Daaben kaldet Anders baaret af Søren {Andersen} Riisbergs Søster Karen fadderne vare Lars {Hansen} Riisberg. Søren {Hansen} Schierlund Michel {Pedersen} Hyvilds Kone {Johanne Jensdatter}, Poul {Jensen} Riisbergs Pige
21461780.05.15Anna KirstineLundfod Margrethe Christensdatter Hvipskov 18. 2. Pindsedag havde Magrete {Christensdatter} Hvipschoue en uægte Datter til Daaben kaldet Anna Kierstine baaret af Edel {Christensdatter} Hvipschou. Faddere vare Christen {Pedersen} Breiel. Peder Iversen i Lundfoed. Peder {Pedersen} Arnborgs Kone {Ane Kirstine Jensdatter} Maren {Christensdatter} Hvipschoue
NOTITS: Moderen Margrethe Hvipskov er 31c aar gammel. På grund af Poul Østergaard af Nørre Karstofts adfærd, da hun igen svanger 1784 giftes med hans bror, kan Poul mistænkes for at være faderen. Se Skarrild kirkebog 1784, hvordan præsten Hegelahr bedrænges af Østergaard. Anna Kirstine står uden patronym i FT 1787 i Skarrild, hvilket er usædvanligt, faderens navn skulle ikke være kendt. Hun ses senere i Skarrild med efternavnet Andersdatter efter manden moderen fire år efter gifter sig med: Anders Jensen.
21471780.05.28Anna Kirstine Andersdatter Uhre Anders Pedersen Mette Jakobsdatter 19. 1. P: Trinit: havde Anders Pedersen og Hustru Mette Jakobs Datter en Datter til Daaben kaldet Anna Kierstine, baaret af Niels {Christensen} Østergaards Datter {steddatter: Anna/Johanne Jensdatter} i Brande. Fadderne vare Jakob Andersen i Uhre. Hendrick Pedersens Karl Jakob Michelsens Kone {Kirsten Jensdatter} i Uhre Ole Halvorsens Datter Anna Maria {Olesdatter}
21481780.05.28Peder Christensen Flø Christen Pallesen Maren Sørensdatter 20. 2. p: Trinit: havde Christen Pallesen i Fløe og Hustru Maren Sørensdatter en Søn til Daaben kaldet Peder, baaret af Palle {Pedersen} Fasterhols Kone {Johanne Madsdatter}. Fadderne vare gamle Søren {Jensen} Fløe. Jens Madsens Søn Jens {Jensen} Unge Søren {Sørensen} Fløes Kone {Mette Pedersdatter} Peder Jensens Datter Anna {Pedersdatter} i Fløe
Begravelse nr. 6123
NOTITS: Begravet 14 dage gammel, 1780.
19581780.06.03Maren Eriksdatter Harrild Erik Jensen Johanne Thøgersdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '9. Løverdagen ds: 3 Juni: blev Erick Jensens hiemme døbte Datter Maren begravet.'}
Begravelse nr. 6122
21491780.06.04Mathias Peder Pedersen Grarup Peder Mathiasen Rytter Maren Pedersdatter Brandt 21. 3. p: Trinit: havde Peder Matthiasen i Grarup og Hustru Maren Peders Datter en Søn til Daaben kaldet Mathias Peder, baaret af Mette {Christensdatter} i nye Huus, Fadderne vare Anders Nørgaard i Grarup Søren {Hansen} Schierlund. Peder {Pedersen} Arnborgs kone {Ane Kirstine Jensdatter} Anna {Jensdatter} Østergaard
21501780.06.18Lars Clemmensen Hyvild Clemen Larsen Maren Jensdatter 22. 4. p: Trinit: havde Clemen Larsen i Hyvild og Hustru Maren Jens Datter en Søn til Daaben kaldet Lars baaret af Søren Jensens {Brandlunds} Datter Anna. Fadderne vare Michel {Pedersen} Hyvild Søren {Hansen} Schierlund, Michel {Pedersen} Hyvilds kone {Johanne Jensdatter}, Poul {Jakobsen} Husums Datter {Maren Pouldatter}
Begravelse nr. 6665
NOTITS: Begravet 34 år gammel, 1814.
21511780.06.18Peder Jørgensen Brande By Jørgen Jørgensen Maren Jensdatter 23. Samme Dag havde og Jørgen Jørgensen i Brande og Hustru Maren Jens Datter en Søn til Daaben kaldet Peder, baaret af Jørgen {Pedersen} Holtums Kone {Maren Nielsdatter} Fadderne var Jørgen {Pedersen} Holtum Mads {Jensen} Brande, Mads Brandes kone {Maren Christensdatter}, Jens {Jensen} Søndergaards Datter {Johanne} i Borup
Begravelse nr. 6130
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel, 1780.
21521780.07.23Kirsten Nielsdatter Blæsbjerg Niels Christensen Else Jensdatter 24. 9de p: Trinit: havde Nils Christensen i Blesberg og Hustru Else Jens Datter en Datter til Daaben kaldet Kiesten baaret af Ester Nils Datter i Borup. Fadderne vare Christen Nisen {Nielsen} i Døslund Nils {Pedersen} Arrevads, Anders Christensens kone {Karen Pedersdatter} i Døslund Jens Søndergaards Datter {Else Jensdatter} i Borup
Begravelse nr. 6132
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel, 1780.
21531780.07.30Peder Pedersen Tarp Peder Christensen Tarp Kirsten Jensdatter 25. 10. p: Trinit havde Peter {Christensen} Tarp og Hustru Kiersten Jens Datter en Søn til Daaben kaldet Peder baaret af Jens {Jensen?} Søndergaards Datter Else {Jensdatter} i Borup. Fadderne vare Jens {Jensen?} Søndergaard i Borup, unge Peder {Pedersen} Sandfeld, Peder Jørgensens Kone {Maren Christensdatter} Jens Borups Datter Johanne {Jensdatter}
21541780.07.30Karen Knudsdatter Lundfod Knud Thomassen Inger Pedersdatter 26. Samme Dag havde og Knud Thomaasen i Lundfoed og Hustru Inger Peders Datter en Datter til Daaben kaldet Karen, baaret af Møllerens kone {Elisabeth Bierring}. Faddere vare Anders {Jensen} Arrevad og Søn {Knud Andersen} Anders Arrevads Kone {Maren Knudsdatter}, Møllerens Pige Anna
Begravelse nr. 6633
NOTITS: Begravet 31 år gammel, 1811.
19571780.08.13Dødfødt Brande By Erik Larsen Brande Anne Mikkelsdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '13. 12 p. Trinit: blev Erick {Larsen} Brands vanføde {dødfødt} Datter begravet.'}
Begravelse nr. 6127
21551780.09.17Maren Pallesdatter Borup Palle Pedersen Boel Anne Gydesdatter 27. 17 p: Trinit: havde Palle {Pedersen} Boel og Hustru: Anne Gydes Datter en Datter til Daaben kaldet Maren, baaret af Nils Larsens Kone i Grarup. Fadderne vare Nils Lassen i Grarup Søren Nilsen i Borup Christen {Sørensen} Økiers kone {Mette Gydesdatter}, Ester Nils Datter
21561780.10.08Niels Nielsen Uhre Niels Nielsen Organist Johanne Christensdatter 28. 20 p: Trinit: havde Nils {Nielsen} Organist og Hustru Johanne ChristensDatter, en Søn til Daaben kaldet Nils, baaret af Jens Jørgensens kone {Maren Henningsdatter} ved Vester Kirke: Fadderne vare Christen Polsen {Poulsen} i Tarp. Peder Nedergaard i Lund Peder {Christensen} Tarpes kone {Kirsten Jensdatter} Troels Nedergaards Datter Kiesten
Begravelse nr. 6620
NOTITS: Begravet 30 år 4 måneder gammel, 1811.
21571780.10.15Anna Jensdatter Tarp Jens Henriksen Margrethe Jakobsdatter 29. 21 p: Trinit: havde Jens Hendricksen i Tarp og Hustru Magrete Jakobs Datter en Datter til Daaben kaldet Anna, baaret af Søren {Eriksen} Useltofts kone {Maren Henriksdatter}. Faddere vare Jakob Andersen i Uhre. Pouls Jacobsen Husums Søn {Peder Poulsen} Peder {Christensen} Tarpes kone {Kirsten Jensdatter} Poul {Jacobsen} Husums Datter {Maren Poulsdatter}
NOTITS: Maren Henriksdatter er søster til faderen. Jakob Andersen er moderens far. Resten ser ud til at være naboer.
21581780.10.29Niels Poulsen Risbjerg Poul Jensen Risbjerg Mette Nielsdatter 30. 23 p: Trinit: havde Poul {Jensen} Riisberg og Hustru, Mette Nilsdatter en Søn til Daaben kaldet Nils, baaret af Søren {Jørgensen} Breinhoveds kone {Maren Nielsdatter}. Fadderne vare Søren {Jørgensen} Bræinhoved {Bregnhoved, Give} Morten {Pedersen} Tømmermand Lars {Hansen} Riisbergs kone {Ane Christensdatter} Lars {Hansen} Riisbergs Pige
21591780.10.29Mette Sørensdatter Risbjerg Søren Andersen Risbjerg Dorte Sørensdatter 31. Samme Dag havde og Søren {Andersen} Riisberg og Hustru Dorte SørensDatter en Datter til Daaben kaldet Mette, baaret af Søren {Andersen} Risbjergs Søster Karen {Andersdatter}. Fadderne vare Mads {Jensen} Riisbergs Peder Pedersens Søn Anders {Pedersen, Uhre} Mads {Jensen} Riisbergs kone {Mette Hansdatter}. Poul {Jensen} Riisbergs Pige
Begravelse nr. 6134
NOTITS: Begravet 6 uger gammel, 1780.
19511780.11.14Dødfødt Skerris Clemmen Andersen Skerris Ane Margrethe Christensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '19. Samme Dag ( 26 p. T:) blev og Clemen {Andersen} Schierrisses vanføde Søn begravet.'}
Begravelse nr. 6133
21601780.11.19Jens Christensen Askær- Nørre Christen Jensen Askær- Nørre Anna Larsdatter 32. 26. p: Trinit: havde Christen {Jensen} Nørre Askier og Hustru Anna Lars Datter en Søn til Daaben kaldet Jens, baaret af Hans {Nielsen} Harilds kone {Anne Christensdatter} af Eistrup Harild. Fadderne vare Christen {Thomsen} Hyvild. Peder Thomesens Søn Jens {Pedersen} Peder {Nielsen} Askærs kone {Johanne Kjeldsdatter} Jens {Pedersen} Nørgaards {Uhre} Kiereste {Dorte Sørensdatter}
Begravelse nr. 6137
NOTITS: Begravet 17 uger gammel, 1781.
21611780.11.26Karen Jørgensdatter Brandlund Jørgen Pedersen Skræder Karen Jensdatter 33. 27. p: Trinit: havde Jørgen {Pedersen} Skræder i Lund og Hustru Karen Jens Datter en Datter til Daaben kaldet Karen baaret af Thomas storgaards kone i Eistrup. Faddere vare Peder Nedergaard i Lund Morten {Pedersen} Tømmermand Jens {Hansen} Vævers kone {Kirsten Jensdater}. Jens {Hansen} Vævers Datter Zidsel Marie {Jensdatter}
21621781.01.01Lars Andersen Grarup Anders Larsen Maren Jensdatter 1. Nyt Aarsdag havde Anders Larsen i Grarup og Hustru Maren Jensdatter en Søn til Daaben kaldet Lars, baaret af Anders {Jensen} Arrevads Kone {Mette Knudsdatter}. Faddere vare Anders {Jensen} Arrevad og Søn {Knud Andersen} Christen {Andersen} Schierrisses kone {Inger Nielsdatter}. Peder Jensens Datter {Anna Pedersdatter} i Fløe
Begravelse nr. 6482
NOTITS: Begravet 20 år gammel, 1801.
21631781.01.01Anna Kirstine Madsdatter Grarup Mads Jensen Else Marie Jensdatter 2. Samme Dag havde og Mads Jensen i Grarup og Hustru Else Marie Jens Datter en Datter til Daaben kaldet Anna Kierstine, baaret af Søren {Nielsen} Aabyes kone {Abelone Nielsdatter Røyen} i Øster Hygild {Rind}. Faddere vare Jens Madsen i Fløe og Søn Jens {Jensen}, Peder {Pedersen} Arnborgs kone {Ane Kirstine Jensdatter}. Jens Madsens Datter Maren {Jensdatter}
NOTITS: Mads Jensen er søn af Jens Madsen i Flø se dåb i Tornvig, Arnborg.
LINK: Mads kaldes far til et af Jens Jensens børn i Tornvig, Arnborg i 1797. Jens Jensen er søn af Jens Madsen i Flø.
19521781.02.01Dødfødt Dørslund Christen Nielsen Dørslund Dorte Pedersdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '3. mandagen ds: 5 Februari blev Christen {Nielsen} Døslunds vanføde Søn begravet .'}
Begravelse nr. 6136
21641781.02.21Kirstine Maria Nielsdatter Brandholm Niels Jensen Kjærsgaard Karen Mortensdatter Skaarup 3. Onsdagen ds 21 Februari havde Sr {Niels Jensen Kjærsgaard} Kiersgaard paa Brandholm og Hustru Karen Mortensdatter {Skaarup} en Datter til Daaben kaldet Kierstine Maria, baaret af Rasmus Hygilds kone {Ellen Mortensdatter Skaarup}. Faddere vare Nils {Christensen} Østergaard i brande og Jacob {Mortensen} Schorup. Nils {Christensen} Østergaards kone {Sophie Enevoldsdatter}. Mette {Christensdatter} i nye Huus
Begravelse nr. 6147
NOTITS: Begravet 8 måneder gammel, 1781.
21651781.04.08Jens Thomassen Langkær- Store Thomas Christensen Sidsel Jensdatter  4. Dom: Palm: havde Thomas Christensen i Langkier og Hustru Zidsel Jens Datter en Søn til Daaben kaldet Jens baaret af Thomas Chielsens kone i Langkier. Faddere vare Anders Christensen i Døslund. Jens Hansens Søn i Tyregoedlund {Jens/Hans Jensen} Jens {Pedersen} Lang Kiers kone {Maren Kjeldsdatter} Søren Jensens Datter {Ane I Sørensdatter}
21661781.04.08Mette Nielsdatter Sandfeld- Store Niels Pedersen Kirsten Troelsdatter 5. Samme Dag havde og Nils Pedersen i store Sandfeld og Hustru Kiesten Troels Datter en Datter til Daaben kaldet Mette baaret af Troels {Jørgensen} Sandfelds Datter Anna. Faddere vare peder Pedersen i Uhre Morten {Pedersen} Tømmermand Peder Jørgensens kone {Maren Christensdatter}. Nils {Pedersen} Lille Sandfels Datter Anne Kierstine {Nielsdatter}
19531781.04.05Anders Christensen Borup Christen Sørensen Hjuler Sidsel Nielsdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '6. Samme Dag blev og Christen {Sørensen} Hiulers hiemdøbte Søn Anders begravet 3 Dage gaml.'}
Begravelse nr. 6139
21671781.04.16Kirsten Pedersdatter Uhre Peder Pedersen den Unge Anna Christensdatter 6. 2de Paaske Dag havde unge Peder Pedersen i Uhre og Hustru Anna Christensdatter en Datter til Daaben kaldet Kiesten baaret af Christen Nilsens kone {Dorthe Pedersdatter} i Døslund. Faddere vare Troels {Jørgensen} Sandfeld og Peder Pedersen {den ældres} Søn Anders {Pedersen} Hendrick Pedersens kone {Mette Pedersdatter} i Uhre Troels {Jørgensen} Sandfelds Datter Anna {Troelsdatter}
Begravelse nr. 6210
NOTITS: Evt. begravet 5 år gammel, 1785. Begravelsen siger "Peter Petersens Datter 5 Aar", uden navn.
21681781.04.16Niels Jensen Uhre Jens Nielsen Grene Johanne Marie Pedersdatter 7. Samme Dag havde og Jens Nilsen Bundgaard i Uhre og Hustru Johanne Marie Peders Datter en Søn til Daaben kaldet Nils baaret af Nils Greens Datter {Anna Nielsdatter} i Arnborg Green, Faddere vare Jens {Pedersen} Nørgaard i Uhre og Nils {Nielsen} greens {Arnborg} Søn Jørgen {Pedersen} Skræders kone {Karen Jensdatter}, Anna {Jensdatter} Østergaard i Brande
NOTITS: Jens Nielsen kaldes her Bundgaard ellers Grene (Arnborg, hvor han er født) skøder 1 6 0 0 af Bundgaard til Niels Nielsen Skoleholder i 1781, er altså på Bundgård i Uhre på den tid. Niels Nielsen i Grene i Arnborg er faderens far.
21691781.05.13Niels Christensen Uhre Christen Nielsen Maren Sørensdatter 8. Dom 4ta p: Pascha havde Christen Nilsen i Uhre og Hustru Maren Sørens Datter en Søn til Daaben kaldet Nils baaret af Jens {Thøgersen} Søndergaard kone {Ane Marie Henriksdatter} i Uhre. Faddere vare Anders Pedersen ibidem Lars {Christensen} Nedergaard i Lund {Brandlund} Anders Pedersens kone {Mette Jacobsdatter} i Uhre Christen {Nielsen} Nedergaards {Brandlund} Datter {36, Maren Christensdatter}
21701781.05.13Anna Andersdatter Dørslund Anders Christensen Karen Pedersdatter 9. Samme Dag havde og Anders Christensen og Hustru Karen Peders Datter i Døslund en Datter til Daaben kaldet Anna. Baaret af Søren {Sørensen} Fløes kone. Faddere vare Jens Pedersen i Uhre. Peder Pedersens Søn Anders {Pedersen} Peder Jørgensens kone {Maren Christensdatter} i Sandfeld. Troels nedergaards Datter Kiesten {Troelsdatter}
21711781.05.13OleUhre Anna Maria Olesdatter 10. Samme Dag havde og Anna Maria Oles Datter en uægte Søn til Daaben kaldet Ole, baaret af Ole Halvorsens kone Fadderne vare Hans {Jensen} Smed i Uhre. Dynes Larsens Søn Hans {Dynesen} Hendrick Pedersen Kone {Mette Pedersdatter}. Jens {Hansen} Vævers Datter Zidsel Marie {Jensdatter, Lilleholm}
21721781.05.27Anna Kirstine Sørensdatter Grarup Søren Jensen Anna Kjeldsdatter 11. Dom: 6ta p: Pascha havde Søren Jensen i Grarup og Hustru Anna Kiels Datter en Datter til Daaben kaldet Anna Kierstine baaret af Niels {Larsen} Vestergaards kone i Grarup Fadderne vare Kield {Thomsen} Langkier Nils {Larsen} Vestergaards Søn Lars {Nielsen} Peder {Nielsen} Askiers kone {Johanne Kjeldsdatter} Søren {Jensen} Smeds Søster Kiesten {Jensdatter}
NOTITS: En kone af Niels Larsen i Grarup døde 1777 se begravede #6065. I 1778 bliver han gift med El Pedersdatter se viede #8037. I 1787 er han enke.
21731781.06.03Kirsten Jensdatter Langkær- Store Jens Pedersen Maren Kjeldsdatter 12. Die Pentec. havde Jens Pedersen og Hustru Maren Kiels Datter af Langkier en Datter til Daaben kaldet Kiesten baaret af Søren {Lassen} Bierres Kone{Ane Pedersdatter}. Faddere vare Kiel {Thomsen} Langkier. Christen Storgaars {Ejstrup?} Thomas Christensen kone {Sidsel Jensdatter} i Langkier. Jens {Pedersen} Langkiers Søster Mette {Pedersdatter}
Begravelse nr. 6422
NOTITS: Begravet 16 år fra Grarup, Brande.
21741781.06.04Peder Pedersen Brande By Peder Pedersen Østergaard Mette Christensdatter 13. Die 2da Pente: havde Peder Pedersen i Østergaard og Hustru Mette Christensdatter en Søn til Daaben kaldet Peder baaret af Anna {Jensdatter} Østergaard i Brande. Faddere vare Christen {Nielsen} Nedergaard {Brandlund} og Søn Søren {Christensen} Thomas Kielsens kone {Ane Jakobsdatter, Store Langkær} Kiesten Troelsdatter i Lund {Brandlund}
Begravelse nr. 6146
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel.
21751781.07.01Mikkel Jakobsen Uhre Jakob Mikkelsen Kirsten Jensdatter 14. 5. p: Trinit havde Jakob Michelsen i Uhre og Hustru Kiesten Jens Datter en søn til Daaben kaldet Michel baaret af Henrich Pedersens kone {Mette Pedersdatter} Faddere vare Jakob Andersen Uhre Peder Pedersens søn Anders {Pedersen}. Anders Pedersens {ikke sønnen af Peder Pedersen} kone {Mette Jakobsdatter} Jens Pedersens Datter {steddatter: Ane Sørensdatter} - -
NOTITS: Peder Pedersen den ældres søn Anders er fadder. Anders Pedersen er en anden person, født i Arvad, hvis kone er Mette Jakobsdatter. Jens Pedersen har to steddøtre Dorte Sørensdatter, der allerede er gift i Risbjerg, Brande og Ane Sørensdatter, der i 1784 bliver gift med Erik Larsen Bjerre af Sandfeldbjerre, Brande.
21761781.07.08Christen Christensen Lundfod? Christen Pedersen Brejl Kirsten Pedersdatter 15. 4 p. Trinit: havde Christen Breiel og Hustru Kiesten Peders Datter en Søn til Daaben kaldet Christen baaret af Morten {Pedersen} Hygilds kone {Marie Pedersdatter} i Eistrup Fadderne vare, Knud Thomasen i Lundfod Nils {Pedersen} Arrevads Søn Peder {Nielsen} Knud Thomesens kone {Inger Pedersdatter} Anna Sørens Datter i Møllen. {Anden skrift:} confirmeret 1802.
21771781.08.12Søren Jensen Uhre Jens Pedersen Nørgaard Dorte Sørensdatter Askær 16. 9 p. Trinit: havde Jens Pedersen i Nørgaard i Uhre og Hustru Dorte Sørens Datter en Søn til Daaben kaldet Søren. baaret af Christen {Jensen} Nørre Askiers kone {Ane Larsdatter}. Fadderne vare Peder Thomesen i Uhre, Christen {Jensen} Nørre Askiers Søn {Lars Sørensen, stedsøn} Jørgen {Pedersen, Brandlund} Skræders kone {Karen Jensdatter} hans Tieneste Pige [Jens Pedersens? ellers ville have staaet "og Tieneste Pige"]
21781781.09.02Troels Pedersen Brandlund Peder Troelsen Else Jensdatter 17. 12 p. Trinit: havde Peder Troelsen i Lund og Hustru Else Jens Datter, en Søn til Daaben kaldet Troels, baaret af Søsteren Kiesten {Troelsdatter}. Fadderne vare Jens {Jensen} Søndergaard i Borup. Peder Jensen Bundgaard {ikke set}, Peder {Christensen} Tarpes kone {Kirsten Jensdatter}, Karen Troels Datter.
Begravelse nr. 6150
NOTITS: Ikke helt klart om det er ment at bæreren Kirsten er søster til faderen eller moderen, her er faderen antaget.
21791781.09.02Maren Larsdatter Risbjerg Lars Hansen Risbjerg Anna Christensdatter 18. Samme Dag havde og Lars {Hansen} Riisberg og Hustru: Anna Christens Datter en Datter til Daaben kaldet Maren, baaret af Troels {Christensen, Brande By} Langkiers kone. Fadderne vare Christen {Nielsen} nedergaard i Lund {Brandlund} og Søn Lars {Christensen} Poul {Jensen} Riisbergs kone Hans {Christensen} Riisbergs Datter {27, Maren Hansdatter}.
21801781.10.07Christoffer Nielsen Blæsbjerg Niels Christensen Else Jensdatter 19. 17 p. Trinit: havde Niels Christensen i Blæsberg og Hustru Else Jens Datter en Søn til Daaben kaldet Christoffer baaret af Sr. {Morten Laxdorf, Arvad Mølle} Luchsdorpf Hustru {Elisabeth Bierring} Faddere vare Dynes {Larsen} Uhre unge Peder {Pedersen} Sandfeld Hendrick Pedersens kone {Mette Pedersdatter, Uhre} Peder Clemmenses {Uhre,} Datter Anna {Pedersdatter}
NOTITS: Dynes Larsen i Uhre er gift med faderens søster Anne Marie Christensdatter.
21811781.10.21Kirsten Sørensdatter Risbjerg Søren Andersen Risbjerg Dorte Sørensdatter 20. 19 p. Trinit: og Hustru Dorte Sørens Datter en Datter til Daaben kaldet Kiersten, baaret af Jens Pedersens kone {Ane Larsdatter} i Ure. Faddere vare Mads {Jensen} Riisberg Søren {Hansen} Schierlund. Lars {Hansen} Riisbergs kone {Ane Christensdatter} Søren {Andersen} Riisbergs Søster {Karen Sørensdatter}
21821781.10.28Kirsten Madsdatter Brande By Mads Jensen Brande Maren Christensdatter 21. 20 p. Trinit: havde Mads {Jensen} Brande og Hustru: Maren Christensdatter en Datter til Daaben kaldet Kiesten baaret af Maria i Schierlund. Fadderne vare Nils {Christensen?} Østergaard Peder Hansen Schierlund Jørgen {Jørgensen} Brandes kone {Maren Jensdatter} Maren Christens Datter i Præstegaarden
21831781.11.04Mette Pedersdatter Askær- Sønder Peder Nielsen Askær Johanne Kjeldsdatter 22. 21 p. Trinit: havde Peder {Nielsen} Askier og Hustru Johanne Kiels Datter en Datter til Daaben kaldet Mette baaret af Peder Nilsens kone {Else Pedersdatter} i Uhre. Fadderne vare Kield {Thomsen} Langkier Peder Jensen Bundgaard {Uhre??} Poul {Jensen} Riisbers kone {Mette Nielsdatter} Inger Bundgaards {?} Datter {Anden skrift:} død 6 Decbr. 1871.
21841782.01.01Karen Clemmensdatter Skærris Clemmen Andersen Skerris Margrethe Christensdatter 1. 1ste Søndag efter Nyt-Aar, havde Clemen Andersen i Schierris og Hustru Magrete Christens Datter, en Datter til Daaben kaldet Karen, baaret af Peder Thomsens kone {Marie Pedersdatter Olling} i Uhre. Fadderne vare Erich {Larsen} Bierre {Sandfeld-Bjerre}. Anders {Larsen} Schierrises Søn {Lars Andersen}. Thomas Christensens kone {Sidsel Jensdatter} i Langkier Niels {Christensen Langkær} Østergaards Datter {Anne Jensdatter}.
19501782.01.15Dødfødt Usseltoft Søren Eriksen Usseltoft Maren Henriksdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '4. Dom: 2da p: Epipf: blev Søren {Eriksen} Useltofts vanføde Søn begravet.'}
Begravelse nr. 6155
21851782.02.10Peder Jørgensen Brande By Jørgen Jørgensen Brande Maren Jensdatter 2. Fastelavns Søndag havde Jørgen Brande og Hustru Maren Jens Datter en Søn til Daaben kaldet Peder. baaret af Troels {Jørgensen} Sandfelds Datter Anne {Troelsdatter}. Fadderne vare Mads {Jensen} Brande Troels {Christensen} i Ny Huus, Nils {Pedersen} Arrevads kone {Ane Jørgensdatter} Jens {Jensen} Søndergaards Datter i Borup Johanne {Jensdatter}
19491782.02.12Dødfødt Sandfeld- Bjerre Erik Larsen Bjerre Anne Mikkelsdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '9. 1. Søndag i faste blev Erich {Larsen} Bierres vanføde Søn begravet.'}
Begravelse nr. 6160
21861782.02.17Anna Maria Jensdatter Lillelholm Jens Christensen Skræder Karen Christensdatter 3. 1. Søndag i Faste havde Jens {Christensen} Skræder i Lille Holm og Hustru Karen Christens Datter en Datter til Daaben kaldet Anna Maria baaret af Unge Peder Pedersens kone {Ane Christensdatter} i Uhre Fadderne vare Hendrick Pedersen i Uhre Søren Iversen paa Brandholm Jens {Hansen} Vævers kone {Kirsten Jensdatter} Jens Pedersens Datter i Uhre {Ane? Jensdatter}
21871782.02.26Inger Kirstine Christensdatter Alkærlund Christen Thomsen Birthe Nielsdatter 4. Tirsdagen ds: 26. Februari havde Christen Thomasen i Algierlund og Hustru Birthe Nils Datter, en Datter til Daaben kaldet Inger Kierstine, baaret af Johanne paa Brandholm. Fadderne vare Thomas {Christensen} Algierlund. Peder {Poulsen} Husum Christen {Sørensen} Hiulers kone {Sidsel Nielsdatter} Dorte {Jensdatter} Brogaards Datter Mette.
21881782.03.10Peder Christensen Kragsig Christen Hansen Kragsig Johanne Jensdatter 5. Midfaste Søndag havde Christen Kragsig og Hustru Johanne Jens Datter en Søn til Daaben kaldet Peder baaret af Jens {Hansen} Vævers kone i Nørholm, Faddere vare Jens Smed og Ole Jens {Jensen} paa Brandholm Mads {Jensen} Brandes kone {Maren Christensdatter} Edel {Christensdatter Hvipskov} paa Brandholm.
21891782.03.25Karen Pedersdatter Tarp Peder Christensen Tarp Kirsten Jensdatter 6. Maria bebudelses Dag havde Peder {Christensen} Tarp og Hustru: Kirsten Jens Datter, en Datter til Daaben kaldet Karen baaret af Jens {Jensen} Søndergaards Datter Johanne {Jensdatter} i Borup. Faddere vare Jens {Henriksen} Tarp Jens {Jensen} Boel i Borup Niels {Nielsen} Organistes kone {Johanne Christensdatter} Peder nedergaards Søster Karen i Lund
21901782.03.20Peder Jensen Uhre Jens Nielsen Green Johanne Marie Pedersdatter 7. [Rækkefølge 6. og 7. forvekslet af præsten] Onsdagen ds: 20 Marti havde Jens {Nielsen} Green og Hustru Anna {fejl for Johanne} Maria Peders Datter en Søn til Daaben kaldet Peder, baaret af Peder Thomesens kone {Marie Pedersdatter Olling} i Uhre: Fadderne vare Clemen {Andersen} Schierris, Palle Nielsen i Borup Jørgen {Pedersen} Skræders kone Anna {Jensdatter} Østergaard i Brande
NOTITS: Præsten har forvekslet Jens Nielsen Søndergaards kone Anna Maria Pedersdatter med Jens Nielsen Grenes kone Johanna Maria Pedersdatter.
21911782.04.28Jakob Jensen Tarp Jens Henriksen Margrethe Jakobsdatter 8. 4. Søndag efter Paaske havde Jens Hendricksen i Tarp og Hustru Magrete Jakobs Datter en Søn til Daaben kaldet Jakob baaret af Anders Petersens Kone {Mette Jakobsdatter} i Uhre. Fadderne vare Peder {Christensen} Tarp Lars Nielsen Vestergaard i Grarup Jakob Andersens kone Giertrud {Larsdatter}. Peder {Christensen} Tarpes kone {Kirsten Jensdatter} Johanne paa Brandholm
21921782.05.20Christian Christensen Brande By Christen Ottesen Høyer Maren Halvorsdatter 9. anden Pinse Dag havde Degnen {Christen Ottesen} Høyers efterladte Enke Maren Halvors Datter en Søn til Daaben kaldet Christian baaret af Maren Christens Datter i Præstegaarden. Fadderne vare Christen Møller Lars Nielsen i Præstegaarden, Mette {Christensdatter} i det nye Huus Anna {Jensdatter} Østergaard Ole Halvorsen
21931782.05.26Christen Christensen Uhre? Christen Bundgaard Anna Maria Christensdatter 10. Trinitatis Søndag havde Christen Bundgaard af Hustru Anna Maria Christens Datter en Søn til Daaben kaldet Christen baaret af Anna Syndergaard. Fadderne vare Christen Christensen Bundgaard Magrete Syndergaard Lars Bundgaard Christen Bundgaard
NOTITS: Det er ikke klart, om der er tale om Bundgaard i Uhre eller i Brandlund. Lars Christensen bliver viet 1783 fra Bundgaard Uhre. Anna og Margrethe Søndergaard ellers ikke set. Navnene heller ikke fundet i FT 1787.
21941782.06.02Jens Andersen Uhre Anders Pedersen Mette Jakobsdatter 11. 1. Søndag efter Trinitatis havde Ander Pedersen i Uhre en Søn til Daaben {anden skrift indføjet over linien:} navnlig Jens {inføjelse slut} af Hustru Mette Jakobs Datter baaret af Anna {Jensdatter} Østergaard. Faddere vare Hans {Jensen} Smed Christen Søndergaard Dorte Hendricks Datter Uhre Lars Christensen ibidem.
21951782.06.09Niels Nielsen Niels Christensen Donnerup Margrethe Elisabet Brochmand 12. 2. Søndag p: T: havde Nils {Christensen} Donnerup af Jomfru {Margrethe Elisabet} Brochman en Søn til Daaben kaldet Nils baaret af Madamme Kiersgaard {Karen Mortensdatter Skaarup}. Fadderne vare: Nils {Andersen} Vonge {Wong} Peter {Christensen, Hestlund, Give} Heselund Christen {Thomsen} Algierlunds kone {Birte Nielsdatter} Thomas {Christensen} Algierlund {Alkærlund}.
NOTITS: Moderens titel 'jomfru' er noget misplaceret, hun er såmænd kun datter af en degn.
21961782.06.16Karen Mikkelsdatter Hyvild Mikkel Pedersen Hyvild Johanne Jensdatter 13. 3. Søndag efter Trinit havde Michel {Pedersen} Hyvild og Hustru Johanne Jens Datter en Datter til Daaben kaldet Karen baaret af Mette Peters Datter Borup Fadderne vare Mads {Jensen} Riisberg Søren Jensen ibidem Clemen {Larsen} Hyvilds kone {Maren Jensdatter} Edel {Christensdatter Hvipskov} i Holm {Brandholm}
21971782.06.16Iver Nikolajsen Borup Nikolaj Kirsten Andersdatter 14. Samme Dag havde Kirsten Anders Datter sin uægte Søn til Daaben kaldet Iver Baaret af Maren Økier Fadderne vare Jens {Jensen} Boel Knud Thomesen Nils {Pedersen} Arrevad Nils {Christensen} Østergaards Datter {steddatter} i Brande Anna {Jensdatter}
NOTITS: Faderens navn fra FT 1787 #8412 Anders Grarup, Borup, datter-datter.
21981782.07.05Anna Katrina Pedersdatter Skærlund Peder Andersen Skærlund Kirsten Thøgersdatter 15. Fredagen ds 5 Julii havde Peter Andersen Schierlund af sin kone Kiersten Thyges Datter en Datter til Daaben kaldet Anna Katrina baaret af Mette Anders Datter Schierlund. Fadderne vare Hans {Jensen} Smed Mads {Christensen} Hanrup Niels Hansen Schierlund Maren Christens Datter Brande
NOTITS: Niels Hansen er søn af Hans Pedersen, naboen, i Skærlund.
21991782.08.04Poul Sørensen Borup Søren Nielsen Maren Poulsdatter 16. ds: 10 p. T: havde Søren Nisen [!] Borup 2 Tviling Sønner til Daaben kaldet Poul og Nils, Poul baaret af Graves Petersens kone {Ester Nielsdatter} i Ikast og Nils af pigen hos Søren Anna Sørensdatter. Fadderne vare Poul {Jakobsen} Husum Christen {Nielsen} Døslund Poul {Jakobsen} Husums Søn Peter {Poulsen} Jens {Jensen} Boel {Borup} Mads {Jensen} Brande Christen {Nielsen} Døslund kone {Dorte Pedersdatter} Jens Borups Datter Indpigen paa Brandholm.
Begravelse nr. 5997
NOTITS: Poul Sørensen opdrages fra ganske tidlig ved moderens bror Peder Poulsen i Husum, hvis egne børn dør. Poul overtager senere gården i Husum. Ester Nielsdatter er Graves Pedersens kone i Springbjerg Ikast, hun er søster til faderen. Poul Jakobsen i Husum er moderens far. Peder Poulsen i Husum er moderens bror. Christen Nielsen i Dørslund er faderens bror. Jens Jensen Boel i Borup er en nabo. Jens Borup er måske Jens Jensen Søndergaard.
22001782.08.04Niels Sørensen Borup Søren Nielsen Maren Poulsdatter 16. ds: 10 p. T: havde Søren Nisen [!] Borup 2 Tviling Sønner til Daaben kaldet Poul og Nils, Poul baaret af Graves Petersens kone {Ester Nielsdatter} i Ikast og Nils af pigen hos Søren Anna Sørensdatter. Fadderne vare Poul {Jakobsen} Husum Christen {Nielsen} Døslund Poul {Jakobsen} Husums Søn Peter {Poulsen} Jens {Jensen} Boel {Borup} Mads {Jensen} Brande Christen {Nielsen} Døslund kone {Dorte Pedersdatter} Jens Borups Datter Indpigen paa Brandholm.
NOTITS: Ester Nielsdatter er Graves Pedersens kone i Springbjerg Ikast, hun er søster til faderen. Poul Jakobsen i Husum er moderens far. Peder Poulsen i Husum er moderens bror. Christen Nielsen i Dørslund er faderens bror. Jens Jensen Boel i Borup er en nabo. Jens Borup er maaske Jens Jensen Søndergaard.
22011782.10.13Inger Christensdatter Askær- Nørre Christen Jensen Anna Larsdatter 17. 20 p: T: havde Christen {Jensen} Nørre Askier af sin kone Anna Lars Datter en Datter til Daaben kaldet Inger baaret af Lars Sørensens kone i Uhre. Fadderne vare Hans {Nielsen} Harilds kone {Anne Christensdatter} Christen {Jensen} Sønder Askier hans Datter Else {Christensdatter} Peder {Nielsen} Askiers kone {Johanne Kjeldsdatter}
NOTITS: Anne Christensdatter af Harrild Ejstrup er Christen Nørre Askærs mor.
22021782.11.03Niels Madsen Mads Christensen Hannerup Mette Andersdatter 18. Dom p. T: [nummer ikke angivet, mulig 21-26, her lagt paa 23] havde Mads Hannerup af Hustru Mette Anders Datter en Søn til Daaben kaldet Nils baaret af Peter Andersen Schierlunds kone {Kirsten Thøgersdatter}. Fadderne vare Peter Andersen Schierlund Peter Hansen ibidem Christen {Nielsen} Dørslunds kone {Dorte Pedersdatter} Anders {Pedersen} Schierlunds Datter {?Mette II Andersdatter}.
22031782.11.03Søren Madsen Risjberg Mads Jensen Risbjerg Mette Andersdatter [19.] Dito Dom. [nummer ikke angivet, mulig 21-26, her lagt paa 23] havde Mads {Jensen} Riisberg af Hustru Mette Anders Datter en Søn til Daaben kaldet Søren baaret af Søren {Andersen} Risbjerg kone {Dorte Sørensdatter * i Uhre}. Fadderne vare Søren {Andersen} Riisberg. Peder {Jensen} Skrædder Michel {Pedersen} Hyvilds kone {Johanne Jensdatter} Karen Anders Datter Riisberg
NOTITS: Søren Andersen er bror til moderen og Karen Andersdatter søster til moderen. Johanne Jensdatter er faderens søster.
19481782.11.05Dødfødt Dørslund Christen Nielsen Dørslund Dorte Pedersdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '18. Samme Dag Christen {Nielsen} neden Døslund vanføede Søn begravet.'}
Begravelse nr. 6169
19891783.07.01Peder Nielsen Sandfeld- Store Niels Pedersen Kirsten Troelsdatter {REKONSTRUKTION: efter FT 1787 4 aar (3-4): 'Peder Nielsen'.}
NOTITS: Gift 1814 #8279 med Kirsten Jørgensdatter. Bosat Brande By. Død 1850 Brande By.
22041783.01.01Anna Katrina Christensdatter Uhre Christen Christensen Møller Anna Maria Olesdatter 1. ds 1ste Januari havde Christen Møller af sin Hustru Anna Maria en Datter til Daaben kaldet Anna Catrina baaret af Søren Arnborgs kone. Fadderne vare Hans {Jensen} Smed Dynes {Larsen} Uhre Christen Nielsens kone {Maren Sørensdatter} i Uhre Hendrich Petesens Datter Datter {ses som forkert for datter}
NOTITS: Moderen patronym fra dåb #2340 i 1789. Forældrene gift #8057 1782 i Brande. Henrik Pedersen er 48 aar, har en datter Maren 26 som er gift, Dorte 18, Ane Marie 17 og Ane 14 år.
22051783.01.20Iver Troelsen Langkær- Lille Troels Iversen Maren Christensdatter . 2. 2 p. Epiph. havde Truls {Iversen} lille Langkier en Søn til Daaben af 1 kone Maren {Christensdatter} kaldet Iver baaret af Iver {Christensen} Lundfoeds kone {Mette? Troelsdatter?}. Fadderne vare Lars {Hansen} Riisberg Lars {Christensen} nedergaard {Brandlund} Lars {Hansen} Riisbergs kone {Ane Christensdatter} Anna {Jensdatter} Østergaard
LINK: Begravet 1837 i Bregnhoved, Give.
22061783.01.20Simon Mortensen Brandlund Morten Simonsen Maren Pedersdatter . 3. Dito havde Morten {Simonsen} en Søn til Daaben af sin kone Maren {Pedersdatter} kaldet Simon baaret af Maren i Præstegaarden. Fadderne vare Jens Pedersen i Uhre, Søren Simonsen. Søren Simonsens kone {Maren Henningsdatter} Peder Clemensens Datter Anna {Pedersdatter, Uhre}
Begravelse nr. 5999
NOTITS: Må være død før 1785, hvor næste søn døbes Simon #2253. Arbitrær er begravelsen sat til juli 1783.
22071783.02.10Peder Sørensen Brandlund Søren Simonsen Overgaard Maren Henningsdatter . 5. [4. mangler] p. Epiph: havde Søren Simonsen en Søn til Daaben af sin 1 kone Maren Henningsdatter kaldet Peder baaret af Johanne Jensdatter i Arrevad Mølle. Fadderne vare Christen {Nielsen} Nørgaard Søren {Christensen} nedergaard. Jens {Nielsen} Greens kone {Margrethe Pedersdatter} Jens {Hansen} Vævers Datter Zedsel {Sidsel Jensdatter}
Begravelse nr. 6204
NOTITS: Død 1785 to år gammel.
22081783.02.17Maren Jørgensdatter Brandlund Jørgen Pedersen Skræder Karen Jensdatter . 6. Søndag Septiagesima havde Jørgen {Pedersen} Skræder et Barn til Daaben af sin kone Karen {Jensdatter} kaldet Maren baaret af Jens {Nielsen} Greens kone {Margrethe Pedersdatter}. Fadderne vare Jens {Hansen} væver Thomas Eistrup Poul uhrmager Jens {Hansen} Vævers kone {Kirsten Jensdatter} Søren {Nielsen} Borups kone {Maren Poulsdatter}
22091783.03.20Christen Clemmensen Hyvild Clemen Larsen Hyvild Maren Jensdatter . 7. Anden Søndag i Faste havde Clemen {Larsen} Hyvild af sin 1 kone Maren {Jensdatter} en Søn til Daaben kaldet Christen, baaret af Thomas Kielsens kone {Ane Jakobsdatter} i Langkier. Fadderne vare Christen {Jensen} Nørre Askier og Søn {stedsøn: Bertel/Lars Sørensen} Michel {Pedersen} Hyvilds kone {Johanne Jensdatter} IndPigen paa Brandholm
22101783.03.30Jens Hansen Brandlund Hans Jensen Smed Mette Andersdatter . 8. 4 Onsdag i Faste havde hans {Jensen} Smed i Lund af sin kone Mette {Andersdatter} en Søn til Daaben kaldet Jens baaret af Peter Andersens kone {Kirsten Thøgersdatter} Schierlund. Fadderne vare Peter Andersen Schierlund Hiul Manden {Christen Sørensen Hjuler?} Mads {Christensen} Hannerups kone {Mette Andersdatter} Jens {Nielsen} Greens kone {Margrethe Pedersdatter} Magrete Aagaard. {Anden skrift:} confirmeret 1802
22111783.04.10Peder Pedersen Uhre Peder Pedersen Anna Christensdatter . 9. ds: 5 i Faste havde Peter Petersen i Uhre af sin hustru Anna Chrens Datter en Søn til Daaben kaldet Peter baaret af Nils {Pedersen} store Sandfels kone {Kirsten Troelsdatter}. Fadderne vare Jens Petersen Hendrik Petersens kone {Mette Pedersdatter} Jens Petersens Datter {Ane? Jensdatter} Peter Petersen Pundgaard {Bundgaard} Morten Tømmermand Morten Hesselbierre
NOTITS: Af og til skriver denne kirkebogsfører 1782-86 - ikke præsten N. C. Clausen - et stort P i stedet for et stort B.
22121783.04.21Anna Nielsdatter Uhre Niels Nielsen Skoleholder Johanne Christensdatter . 10. Skiertorsdag havde Niels {Nielsen} Skoleholder af sin kone Johanne Chr: Datter en Pige til Daaben kaldet Anna baaret af Maren {Christensdatter} Sandfeld. Fadderne vare Kiersten {Jensdatter} Tarp Kiersten Bundgaard Zedsel Bundgaard Peter {Christensen} Tarp Hans {Jensen} Smed
NOTITS: Ikke klart hvor Kirsten og Sidsel Bundgaard hører hen. Der findes den ældre Bundgaard i Uhre, hvorfra Peder Pedersen Bundgaard den Ældre i 1782 køber en gård i Brandlund, som derefter kaldes Bundgaard. En søn får den. Peder Pedersen Bundgaard den Ældres kone *1724c †1799 Uhre kendes ikke af navn, som kunne være Kirsten eller Sidsel.
22131783.05.01Maren Pedersdatter Askær- Sønder Peder Nielsen Askær Johanne Kjeldsdatter . 11. D: Qvasimod: havde Peter Askier en Datter til Daaben kaldet Maren af sin første kone Johanne Kiels Datter baaret af Poul {Jensen} Riisbergs kone {Mette Nielsdatter}. Fadderne vare Kield {Thomsen, Langkær-Store} og Jens {Pedersen} Langkier Christen {Jensen} Nørre Askiers kone {Ane Larsdatter} Søren {Jensen} Smed kone {Anne Kjeldsdatter} og Søster {? Jensdatter}
NOTITS: Mette Nielsdatter er faderens søster. Kjeld Thomsen moderens far. Anne Kjeldsdatter er moderens søster.
22141783.05.25Peder Pedersen Usseltoft Peder Pedersen Usseltoft Anna Christensdatter . 12. Dom 5te Pasca havde Peter {Pedersen} Useltoft af sin kone Anna Christens Datter en Søn til Daaben kaldet Peter baaret af Peter {Jørgensen} Sandfelds kone {Maren Christensdatter}. Fadderne vare Jens Petersen: Søren {Sørensen} Fløe: karlen i Sandfeld: Jens Petersens kone {Ane Larsdatter} Søren {Sørensen} Fløes kone {Mette Pedersdatter} Christen Pallesens kone {Maren Sørensdatter}
NOTITS: Maren Christensdatter er faderens stedmor. Jens Pedersen er faderens bror, Søren Sørensen Flø faderens svoger, Mette Pedersdatter faderens søster.
22151783.06.29Christen Clemmensen Skerris Clemmen Andersen Skerris Margrethe Christensdatter . 13. Christi Himmelfarts Dag havde Clemen {Andersen} Schierris af sin kone Magrete {Christensdatter} en Søn til Daaben kaldet kaldet {! dobbelt} Christen baaret af konens Søster Anne Christens Datter. Fadderne vare Anders Lassøns kone {Dorte Andersdatter} i Schierris Erich {Larsen} Bierres {Sandfeldbjerre} kone {Ane Sørensdatter} Maren Christensdatter i Præstegaarden Erich {Larsen} Bierre {Sandfeldbjerre} Anders Lassens Søn Anders {Andersen}. {Anden skrift:} confirm: 1802.
NOTITS: Dorte Andersdatter er faderens søster.
22161783.06.01Lars Nielsen Brandholm Niels Jensen Kjærsgaard Karen Mortensdatter Skaarup . 14. 6te efter Paaske havde Monsr: {Niels Jensen} Kiersgaard en Søn til Daaben kaldet Lars af sin kone Karen {Mortensdatter} Scharup baaret af Madamme {Maren Jensdatter Kjærsgaard} Brandt. Fadderne vare madame Østergaard {Karen Humble Bering, Nørre Karstoft, Skarrild} Jomfru {Marie Mathilde} Clausson {Præst N. C. Clausens datter vel} Monsr: {Poul Jensen} Østergaard {Nørre Karstoft, Skarrild} Monsr: Schorup {Jakob Mortensen Skaarup, Hygild, Rind} Rasmus {Jensen} Hygild {Rind}
NOTITS: Maren Jensdatter Kjærsgaard Brandt er søster til faderen. Jakob Mortensdatter Skaarup er bror til moderen. Rasmus Jensen Hygild er gift med moderens søster Ellen Mortensdatter Skaarup. De andre er fine folk.
22171783.05.22Kirsten Pedersdatter Brandlund Peder Pedersen Bundgaard Mette Pedersdatter . 15. Samme Dag havde Peter {Pedersen} Bundgaard i Lund af sin 1 kone Mette Pedersdatter kaldet Kiesten baaret af Hendrich Petersens kone {Mette Pedersdatter}. Fadderne vare Christen {Nielsen} neder Døslunds kone {Dorte Pedersdatter} Nils {Pedersen} Sandfelds kone {Kirsten Troelsdatter} Nils {Pedersen} Sandfeld og Broderen Otte {Pedersen}
NOTITS: Peder Pedersen Bundgaard for første gang i Brandlund, som kom fra Uhre. Moderen kommer vel fra Rind, hvor de blev gift i nov. 1782. Derfor er Pedersen/Pedersdatter folkene nok faderens familie. Niels Pedersen i Sandfeld er bror til faderen. Forbindelsen til Henrik Pedersens kone Mette Pedersdatter, der bærer, er ikke klar.
22181783.06.12Mette Sørensdatter Flø Søren Sørensen Flø Mette Pedersdatter . 16. 2. Pinsedag havde Søren {Sørensen} Flø af sin kone Mette Peders Datter Flø en Datter til Daaben kaldet Mette. Fadderne vare Christen Pallesen {Flø} Peter {Pedersen} Useltoft Jens Petersen {Uhre} Christen Pallesens kone {Maren Sørensdatter}. Jens Petersens kone {Ane Larsdatter}
NOTITS: Peder Usseltoft og Jens Pedersen er brødre til moderen. Maren Sørensdatter måske søster til faderen.
22191783.06.12Peder Jensen Uhre Jens Pedersen Nørgaard Dorte Sørensdatter Askær 17. Dito havde Jens {Pedersen} Nørgaard i Uhre af sin kone Dorte {Sørensdatter} Askier en Søn til Daaben kaldet Peter baaret af hans Stæmoder . Fadderne vare Christen {Pedersen} Nørgaard Jørgen {Pedersen} Skræder: Jens Greens kone {Margrethe Pedersdatter} Christen Nørgaards kone {Ane Henningsdatter} og Kirsten Peters Datter Uhre
Begravelse nr. 6175
NOTITS: Margrethe Pedersdatter, Jørgen Pedersen Skræder og faderen Jens Pedersen kunne være søskende, men der er ingen tilsyneladende passende forældre i skattemandtallet 1763 i Uhre.
22201783.07.17Anna Andersdatter Dørslund Anders Eriksen Dørslund Ane Iversdatter 18. ds: 4: p: havde Anders Ericksen Døslund af sin kone Ane {Iversdatter} en Datter til Daaben kaldet Anna baaret Madamme {Maren Jensdatter Kjærsgaard} Brandt . Fadderne vare Christen {Pedersen Bjerre} Over Døslund Anders Arrevads Søn {Jens/Knud? Andersen} Anne {Jørgensdatter?} Arrevad. Christen {Pedersen Bjerre} Over Dørslunds kone {Christiane Nielsdatter}. Lars Useltofts Datter {Sidsel Larsdatter}
NOTITS: Christen Over Dørslund 1780-84 er Christen Pedersen Bjerre, Christen Neder Dørslund er Christen Nielsen.
22211783.08.07Sidsel Christensdatter Flø Christen Pallesen Maren Sørensdatter 19. 7 p. T: havde Christen Pallesen af sin kone Maren {Sørensdatter} en Datter til Daaben kaldet Zedsel baaret af Peter {Pedersen} Useltoftes kone {Ane Christensdatter} . Fadderne vare Peter Pedersen Useltoft Jens {Hansen} vævers Maren {Jensdatter} Søren Jensen Mette Fløe og Søren {Sørensen} Fløes kone {Mette Pedersdatter}
NOTITS: I FT 1787 ses kun en Mette i Flø, det er Søren Sørensens Fløes kone Mette Pedersdatter. Mette Fløe kunne være den samme, sådan at hun er angivet to gange her som fadder.
22221783.08.14Johanne Marie Andersdatter Brandlund Anders Christensen Midtgaard Kirsten Pedersdatter 19. [19. dobbelt] 8 p. T: havde Anders {Christensen} midgaard en Datter til Daaben af sin 1 kone Kiersten {Pedersdatter} kaldet Johanne Maria baaret af Magrete {Christensdatter} Schierris. Fadderne vare Clemen {Andersen} Schierris Søren {Larsen} Bierre {Brandlund} Lars {Andersen} Schierris Petter {Pedersen} Bundgaards kone {Mette Pedersdatter} og Maren i Præstegaarden
NOTITS: Anders Christensen og Margrethe Christensdatter kunne være søskende.
22231783.08.21Thomas Knudsen Lundfod Knud Thomsen Inger Pedersdatter 20. ds: 9 ejusd. havde Knud Thomesen af sin kone Inger {Pedersdatter} en Søn til Daaben kaldet Thomas baaret af Inger Katrine {Nielsdatter?} i Arrevad mølle. Fadderne vare Mølleren {Jesper Nielsen} Nils Arrevad og Søn {Peder Nielsen} Anders {Jensen} Arrevads Søn {Jens/Knud?} Anders {Jensen} Arrevads kone {Mette Knudsdatter} Maren {Jensdatter?} vævers
22241783.09.04Else Jensdatter Borup Jens Jensen Boel Johanne Jensdatter 21. ds: 11. p T: havde Jens Jensen i Borup af sin kone Johane Jens Datter en Datter til Daaben kaldet Else baaret af Truls {Pedersen} nedergaards Datter {Karen? Troelsdatter, 22c} i Lund. Fadderne vare Michel Christian {Olesen} og kone {Mette Jensdatter} Peter {Christensen} Tarp og kone {Kirsten Jensdatter}. Niels {Pedersen} Arrevads Søn {Peder Nielsen}
NOTITS: Kirsten Jensdatter er søster til moderen. Troels Nedergaards patronym Pedersen i Extraskattemandtallet 1762.
22251783.09.18Mads Pedersen Grarup Peder Mathiesen Rytter Maren Pedersdatter Brandt 22. ds: 13. p T: havde Peter {Mathiesen} Ryter af sin kone Maren {Pedersdatter Brandt} en Søn til Daaben kaldet Mads baaret af Karen Smeds. Fadderne vare Maren i Præstegaarden Peter {Poulsen} Husum og kone {Maren Jensdatter} Mads {Jensen} Grarup
Begravelse nr. 6364
NOTITS: Begravet 10 år gammel 1793. For forældrene se FT 1787 #8465. Brandt er fra degnefamilien Peder Brandt, ikke Brandt fra Brandholm. Karen Smeds kunne være Søren Jensen Smed i Grarups mor. Mads Jensen Grarup se #2226.
19471783.10.07Dødfødt  Jakob Michelsen  {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'ds 17 p. T: blev Jakob michelsens vanfødde Søn begravet.'}
Begravelse nr. 6176
22261783.10.16Abelone Madsdatter Grarup Mads Jensen Grarup Else Maria Jensdatter 23. ds: 17. p T: havde Mads {Jensen} Grarup af sin kone Else {Maria Jensdatter} en Datter til Daaben kaldet Abelone baaret af Hans søster Else {Jensdatter} Fløe. Fadderne vare Peter {Mathiesen} Rytter Nils Coporal Jørgen {Jørgensen} Brandes kone {Maren Jensdatter} Michels {Jepsen} Grarup Datter {Steddatter, Maren Jensdatter}
NOTITS: Forældrenes patronymer se dåb #2163. Else Jensdatter, Jens Jensen søster i FT 1787, er søster til Mads Jensen.
22271783.11.13Dødfødt Husum Peder Poulsen Husum Maren Jensdatter ds 19 blev Peter {Poulsen} Husums første døfødde Søn begravet.
Begravelse nr. 6177
22281783.11.20Anna Katrine Pedersdatter Brande By Peder Pedersen Brande Mariane 25. ds: 22. p T: havde Peter Petersen Brande af sin kone Mariane {?} en Datter til Daaben kaldet Anna Katrine: baaret af Fiken Østergaard Fadderne vare Truls {Christensen} Brande Morten {Pedersen} Tømmermand. Anna {Jensdatter} Østergaard Mette {Christensdatter?} Brande
NOTITS: Første gang fornavnet Fiken dukker op. Hun hedder Fiken Østergaard og kunne være Anna Jensdatter Østergaards søster Johanne med et tilnavn.
22291784.03.07Marthe Nielsdatter Brandlund Niels Lassen Borup Karen 1. Anden Søndag i Faste havde Nils Lassen Borup af sin 1ste kone Karen en Datter til Daaben kaldet Marthe baaren af Maren i Præstegaarden, Fadder Jens {Jensen} Boel og Kone {Johanne Jensdatter} Morten {Pedersen} Tømmermand Lars {Christensen} Nedergaard {Brandlund}
NOTITS: Niels Lassen kom fra Borup, deraf tilnavnet, ikke stedet, Borup.
22301784.03.14Maren Poulsdatter Risbjerg Poul Jensen Risbjerg Mette Nielsdatter 2. Tredie Faste havde Poul {Jensen} Riisberg af sin 2de kone Mette {Nielsdatter} en Pige til Daaben kaldet Maren baaaren af Peder {Nielsen} Askiers kone {Johanne Kjeldsdatter} faddere Lars {Hansen} Riisberg, Peder {Nielsen} Asker, Peder {Jensen} Skræder {Uhre}, Christen {Jensen} Askers Enke {Karen Nielsdatter} og Datter {Elles? Christensdatter}
NOTITS: Christen Jensen Sønder Askær var bror til faderen. Peder Nielsen Askær er bror til moderen.
22311784.04.11Jens Madsen Brande By Mads Jensen Brande Maren Christensdatter 3. Første Paaskedag havde Mads {Jensen} Brande en Søn til Daaben af 1ste kone Maren {Christensdatter}, kaldet Jens, baaren af Jørgen {Jørgensen} Brandes kone {Maren Jensdatter} Faddere Jørgen {Jørgensen} Brande, Hans {Pedersen} Schierlund, Truls {Christensen} Brandes kone {Mette Christensdatter} og Søren lille Lankiers kone.
NOTITS: Maren Jensdatter er søster til faderen, begge født i Brande By.
22321784.05.09Søren Jensen Tarp Jens Henriksen Tarp Margrethe Jakobsdatter 4. 4: p. Pasch: havde Jens {Henriksen} Tarp af sin 1 kone Margrethe {Jakobsdatter} en Søn til Daaben kaldet Søren, baaren af Kirsten Røjen, Faddere: Peter {Christensen} Tarp og kone {Kirsten Jensdatter} Anders Pedersen Uhre og kone {Mette Jakobsdatter}, Jens Smed i Holm.
NOTITS: Mette Jakobsdatter er søster til moderen, forældre i Uhre Jakob Andersen og Gertrud Larsdatter.
22331784.06.20Lars Andersen Dørslund Anders Christensen Neder Dørslund Karen Pedersdatter 5. 2: p: T: havde Anders {Christensen} Neder Dørslund af 1ste kone Karen {Pedersdatter} en Søn til Daaben kaldet Lars baaren af Thomas {Christensen} Langkiærs kone {Sidsel Jensdatter}, Faddere Søren {Sørensen} Flø, Jens Pedersen {Uhre}, Christen {Nielsen} Dørslund, Jens Pedersens kone {Ane Larsdatter}, Dorthe {Pedersdatter} Dørslund
NOTITS: Anders Eriksen er Anders Over Dørslund. Jens Pedersen bror til moderen, Søren Sørensen svoger til moderen, han er gift med søsteren Mette Pedersdatter.
22341784.06.27Lars Eriksen Sandfeld- Bjerre Erik Lassen Bjerre Anne Michelsdatter 6. 3 p: T: havde Erich {Larsen} Bierre af 1ste kone Anne {Michelsdatter} en Søn til Daaben kaldet Lars baaren af Jørgen {Pedersen} Skræders kone {Karen Jensdatter}, Faddere: Christen {Michelsen} Toxvig og kone {Anne Marie Pedersdatter}, Søren {Larsen} Aagaard {Thyregod} og kone {Sidsel Nielsdatter}. {Anden skrift:} confirmeret 1802.
NOTITS: Moderen, 34, begravet samme dag som sønnen blev døbt. Christen Michelsen er bror til moderen.
LINK: Moderen Anne Michelsdatters begravelse samme dag.
LINK: Moderen Anne Michelsdatters skifte 1784 Sandfeld-Bjerre.
22351784.06.27Mette Jensdatter Uhre Jens Nielsen Grene Johanne Marie Pedersdatter 7. Dito Dag havde Jens {Nielsen} Green af 2 kone Johanne Marie {Pedersdatter} en Datter kaldet Mette, baaren af Berthel {Eriksen} Bundgaards Enke {Maren}. Faddere, Christen {Pedersen} Nørgaard og Søn {stedsøn: Christen Nielsen, Uhre}, Clemen {Andersen} Schierrises Søn {Anders Clemmensen} Søren {Simonsen} Overgaards kone {Maren Henningsdatter, Brandlund}
Begravelse nr. 6223
NOTITS: Mette bliver begravet 1786, 2 år gammel. Bertel Eriksen (Eriksen fra lægsrullen 1789) Bundgaards enke, navn Maren #2052.
19901784.07.01Hans Larsen Risbjerg Lars Hansen Ane Christensdatter {Efter alder i FT 1787 født mellem juni 1784 og juli 1785 - antaget tidlig fordi næste barn døbes nov. 1785 - ikke indført i kirkebogen, Hans Larsen i Risbjerg og Ane Christensdatters søn kaldet} Hans
NOTITS: Han ses ikke ellers i Brande sogn. Ikke set død, ikke set gift.
19991784.07.01Abelone Nielsdatter Brandholm Niels Jensen Kjærsgaard Karen Mortensdatter Skaarup {REKONSTRUKTION: Mellem juli 1783 og juni 1784 blev født, men ikke indført i kirkebogen som døbt, Niels Jensen Kjærsgaards af Brandholm og Karen Mortensdatter Skaarups datter kaldet Abelone. Hun kendes fra FT 1787, vielse etc.}
NOTITS: Se FT 1787, hvor der angives det påbegyndte livsår, ikke det fyldte som vi regner nu. Dette er kontrolleret at passe for Niels Jensen Kjærsgaards andre børn og dermed skulle hun være født mellem juli 1783 og juni 1784. Midt imellem de to datoer ligger januar 1784 som er valgt arbitrært her. Hun gifter sig 1808 #8235 med Morten Skaarup Pedersen af Vester Hygild i Rind, hvor de bosætter sig. Hun dør 1851 i fattighuset i Rind (Kresten Skjærlund).
22361784.07.11Mads Sørensen Dørslund Søren Nielsen Dørslund Maren Poulsdatter 8. 5te p: T: havde Søren Nilsen Døslund af 1ste kone Maren {Poulsdatter} en Søn til Daaben kaldet Mads, baaren af Dorthe {Pedersdatter} Døslund Faddere Christen {Nielsen} Døslund Anders Erichs {Eriksen} og kone {Ane Iversdatter} Peter {Poulsen} Husum.
Begravelse nr. 6204
NOTITS: Mads, et år, begravet 1785. Christen Nielsen er bror til faderen. Peder Poulsen Husum er bror til moderen.
22371784.07.11Anne Marie Christensdatter Alkærlund Christen Thomsen Alkærlund Birte Nielsdatter 9. Dito havde Christen {Thomsen} Algierlund af 1ste kone Berthe {Nielsdatter} en Datter til daaben kaldet Anne Marie, baaren af Hans Hagens kone i Heegaard {Ejstrup eller Give}, faddere Thomas {Christensen} Algierlund, Poul {Jakobsen} Husum, Søren Iversen, Mads {Jensen} Brandes kone {Maren Christensdatter}.
NOTITS: Thomas Christensen er faderens far.
22381784.07.28Anders Sørensen Risbjerg Søren Andersen Risbjerg Dorthe Sørensdatter 10. 7 p: T: havde Søren {Andersen} Riisberg af 1ste kone Dorthe {Sørensdatter} en Søn til Daaben kaldet Anders baaren af hans Søster Karen {Andersdatter}, Fadderen Jens Peders {Pedersen} Uhre og kone {Ane Larsdatter} og Dætter Anne {Sørensdatter?} og hans {faderens} Broder Christen {Andersen}
Begravelse nr. 6217
NOTITS: Anders, 2 år, begravet 1786. Ane Larsdatter er moderens mor, Jens Pedersen moderens stedfar. Karen Andersdatter og Christen Andersen er faderens søskende.
22391784.08.15Peder Jensen Uhre Jens Pedersen Nørgaard Dorthe Sørensdatter Askær 11. 10: p T: havde Jens {Pedersen} Nørgaard af 1ste kone Dorthe {Sørensdatter} en Søn til Daaben kaldet Peter baaren af Jens {Nielsen} Greens kone {Johanne Marie Pedersdatter}, Fadderne Jens peters {Pedersens} Hustru {Ane Larsdatter} og {sted}Datter Anne {Sørensdatter} Christen {Jensen} Nør Askær og {sted}Søn {Bertel Sørensen}.
Begravelse nr. 6545
NOTITS: Peder, 21, begravet 1805 #6545. Anne Sørensdatter? se dåb #2238. Christen Jensen Nørre Askær er stedfar til moderen.
22401784.08.15Christen Pedersen Borup Peder Christensen Boel Anne Madsdatter 12. Dito havde Peter {Christensen} Boel af sin 1ste kone Anne en Søn til Daaben kaldet Christen, baaeren af Jens {Jensen?} Borups kone, Fadderne Jens {Jensen} Boel H. {Hustrue?} og Syster Johanne, Knud {Jørgensen} Kolpen og Christen i Præstegaarden.
NOTITS: "Peder Christensen Boel" i daab august 1791 i Alkærlund med 2. kone Ane Madsdatter. I denne dåb 1. kone, men også Anne. Måske fejl i kirkebogen for ingen Ane, Anne eller Anna begravet 1784-91.
22411784.09.05Niels Andersen Arvad Mølle Anders Clemmensen Inger Kathrine Nielsdatter 13. 13. p: T: havde Mølleren Søster Inger en Søn til Daaben kaldet Nils baaren af Knud Thomesens kone {Inger Pedersdatter} i Lundfoed, Faddere Anders {Jensen} Arrevads Søn Jens {Andersen} og Pige Hans {Jensen} Smeds kone {Mette Andersdatter} i Brande.
Begravelse nr. 6185
NOTITS: Niels Andersen, 4 uger, begravet 1784 #6185. "Fadder til disse 2de Tvillinger er udlagt Anders {Clemmensen} Schierris" se dåb #2242.
22421784.09.05Maren Andersdatter Arvad Mølle Anders Clemmensen Inger Kathrine Nielsdatter 14. Dito havde hun {Inger Nielsdatter} en Datter kaldet Maren baaren af Anders {Jensen} Arrevads Pige Faddere Anders {Jensen} og Niels {Pedersen} Arrevad og kone {Ane Jørgensdatter}. Fadder til disse 2de Tvillinger er udlagt Anders {Clemmensen} Schierris.
NOTITS: Maren er ført i FT 1787 i Vester Hornum, Aalborg amt uden efternavn men som "deres datter" altsaa degn Hans Hoppe og Inger Nielsdatter gift 1785 i Brande #8085. I FT 1801 føres hun som Maren "Petersdatter" og uægte datter. Tak til Erik Brejl for hjælp ved opsporing af degnen Hopp, Hoppe eler Hopps.
22431784.09.05Jens Andersen Langkær- Store Anders Lassen Langkær Maren Jensdatter 15. Samme Dag havde Anders Lassen Langkier af 1ste kone Maren {Jensdatter} en Søn til Daaben kaldet Jens, baaren af Clemen {Andersen} Schierrises kone {Ane Margrethe Christensdatter} Faddere Faddere[!] Kjeld {Thomsen} Langkier og kone {navn ikke kendt} Clemmen {Andersen} Schierrises Søn Peter {Clemmensen} Thomas Kielsens {Kjeldsens} kone {Ane Jakobsdatter}.
NOTITS: Fadderne er naboer.
22441784.09.05Christen Troelsen Brande By Troels Christensen Brande Mette Christensdatter 16. Dito Dag havde Truls {Christensen} Brande af 1ste kone Mette {Christensdatter} en Søn til Daaben kaldet Christen baaren af Erich {Eriksen} Harrilds Datter Anne {Eriksdatter, 27}, Faddere Niels {Christensen} Østergaard {Brande By}, Erich {Eriksen} Harild, Søn {Erik Eriksen, 25} og pige.
22451784.10.24Sidsel Larsdatter Uhre Lars Christensen Bundgaard Ingeborg Poulsdatter 17. Dom 20 p: T: havde Lars {Christensen} Bundgaard i Uhre af 1ste kone Ingeborg {Poulsdatter} en Datter til daaben kaldet Zedsel, baaren af Peter Hansens Pige i schierlund, Faddere: Jens Pedersen {Uhre} Jens Bundgaard Maren og Inger i Præstegaarden.
Begravelse nr. 6187
NOTITS: Begravet, 5 uger, 1784 #6187.
22461784.10.24Christopher Christensen Uhre? Christen Hus Anna Marie ? 18. Dito havde Christen Huuse af 1ste kone Anne Marie en Søn til Daaben kaldt Christopher, baaren af Jens Petersens Datte Anne, Faddere Henrich Peters, Christen Christensen, Nils {Nielsen} Skoleholders kone {Johanne Christensdatter} Peter Clemens Jens Datter {???}
22471784.11.07Maren Jensdatter Lilleholm Jens Christensen Skræder Johanne? 19. 22 p: T: havde Jens {Christensen} Skræder af 2den kone Johanne en Datter til Daabe kaldt Maren, baaren af Christen Birkleds[Michel?] kone i Toxvig, Faddere: Michel {Christensen} Toxvig Christen {Hansen} Kragsig, Veverens Kone, Peter Petersens kone.
NOTITS: 2. kone Johanne passer ikke med Jens Christensen Skræder, Lilleholm, 1. kone NN †1777 Lilleholm, Brande, 2. kone Karen Christensdatter *1745 Birkebæk, Arnborg. Hvis Jens Skrædder er Jens Christensen Skrædder, har præsten et fejl navn for konen.
22481784.11.21Else Marie Pedersdatter Tarp Peder Christensen Tarp Kirsten Jensdatter 20. 24 p: T havde Peter {Christensen} Tarp af 1ste kone Kirsten {Jensdatter} en Datter til Daaben kaldt Else Marie baaren af Peter {Jørgensen} Sandfelds kone {Maren Christensdatter}, faddere Jens Jensen og kone {Karen Jørgensdatter} i Borup, Søren {Sørensen} Flø og kone {Mette Pedersdatter}, Jens {Henriksen} Tarp {Anden skrift:} confirmeret 1802.
22491784.12.05Jens Sørensen Grarup Søren Jensen Smed Anne Kjeldsdatter 2 Advent havde Søren {Jensen} Smed en Søn til Daaben kaldet Jens af sin 2 kone Anne {Kjeldsdatter} baaren af Søren Smeds Syster {Kirsten? Jensdatter}, Niels {Larsen} Vestergaard, Søren Smeds Syster {? Jensdatter} og Jens {Pedersen?} Grarups kone {?Maren Kjeldsdatter}
Begravelse nr. 6191
NOTITS: Begravet 7 uger gammel. Søren Smed har to søstre, den ene af navn Kirsten, see dåb #2172. Jens Grarup kan i FT 1787 være Pedersen, men vel ikke Nielsen Green, som ville blive kaldt Jens Green. Der kan være andre Jens i Grarup, som ikke er talt i folketællingen.
22501784.12.19Maren Thomasdatter Langkær- Store Thomas Kjeldsen Anne Jakobsdatter - D: 4 p: Ad: havde Thomas Kieldsen Langkiær af 2 kone Anne en Datter til Daaben kaldet Maren baaren af Clemen {Larsen} Hyvilds kone {Maren Jensdatter}, Faddere Thomas Christensen ibid. Jacob {Vestergaard} i Give, Thomas Christens kone {Sidsel Jensdatter} Anders Lassens kone {Ane Christensdatter}.
Begravelse nr. 6232
NOTITS: Begravet halvandet år gammel. Jakob Lauridsen Vestergaard Give By er moderens far. Thomas Christensen og Anders Lassen er naboer.
22511785.01.30Anne Marie Andersdatter Uhre Anders Pedersen Mette Jakobsdatter - Sexagesima havde Anders Pedersen Uhre af sin 1ste kone Mette Jakobs Datter en Pige til Daaben kaldet Anne Marie, baaren af Jens {Henriksen} Tarps kone {Margrethe Jakobsdatter}, Fadder Hans {Jensen} Smed, Christen {Nielsen?} Søndergaard og Peter Petersens Søn Olle {Otte?}. Christen {Nielsen?} Søndergaards kone {Maren Sørensdatter} og Anders Pedersens datter {Ane Andersdatter, 16}
Begravelse nr. 6211
NOTITS: Anne Marie, 1 år, begravet dec. 1785 #6211. Margrethe Jakobsdatter er søster til moderen.
22521785.02.09Anne Jakobsdatter Grarup Jakob ? Grarup Johanne ? - 1ste onsdag i Faste havde Jakob Grarup af sin 1ste kone Johanne en Datter til Daaben kaldet Anne Sophie baaren af Maren Bjerre, Fadder Christen {Pedersen} Bierre og Michel {Jepsen} Grarups Datter {steddatter: Ane Jensdatter}.
NOTITS: Jakob Grarup ikke identificeret og heller ikke hans kone.
22531785.02.27Simon Mortensen Brandlund Morten Simonsen Maren Pedersdatter - 3 i Faste havde Morten Simonsen i Lund {Brandlund} af 2den kone Maren {Pedersdatter} en Søn til Daaben kaldet Simon; baaren af Peter Clemensens Datter {NN Pedersdatter, Uhre} Peter {Jensen} Skræder, Christen {Nielsen, Nørre Askær} Askiærs kone. Inger i Præstegaarden.
NOTITS: Ingen åbenlyse familieforhold.
22541785.02.27Anne Pedersdatter Husum Peder Poulsen Maren Jensdatter - Dito Dag havde Peter Husum en Datter til Daaben af sin 1ste kone Maren {Jensdatter} kaldet Anne baaren af Kisten Røjen. Fadder Poul {Jakobsen} Husum, Niels i Præstegaarden, søsteren Else {Jensdatter?} Flø. Søren {Nielsen} Døslunds kone {Maren Poulsdatter}.
22551785.03.20Maren Madsdatter Risbjerg Mads Jensen Risbjerg Mette Andersdatter - Palme Søndag havde Mads {Jensen} Riisjerg af sin 1ste kone Mette {Andersdatter} en Datter til Daaben kaldet Maren baaren af Søren {Andersen} Riisbergs kone {Dorthe Sørensdatter} fadder Søren {Andersen} Riisberg, Michel {Pedersen} Hyvild og kone {Johanne Jensdatter} Niels {Pedersen†} Drantums Datter {Else Nielsdatter} Søren {Larsen†} Askiers Søn {Lars Sørensen}. {Anden skrift:} konfirmeret 1802.
22561785.04.03Christine Maria Nielsdatter Sandfeld- Store Niels Pedersen Sandfeld Kirsten Troelsdatter - Qvasimondag havde Niels {Pedersen} Sandfeld af sin 1ste Hustru Kirsten {Troelsdatter} en Datter til Daaben kaldet Christine Maria baaren af Truls {Jørgensen} Sandfelds Datter {Ane Troelsdatter}. Fadder Henrich Petersen Niels {Pedersen} Arrevad. Peter Petersen Uhre. Truls {Jørgensen} Sandfleds Datter {ikke kendt} Marethe Schieris {Margrethe Christensdatter af Skerris}.
22571785.04.10Maren Jakobsdatter Uhre Jakob Michelsen Kirsten Jensdatter - 2 Fest Pachal: havde Jakob Michelsen af sin 1ste kone Kirsten {Jensdatter} en Datter til Daaben kaldet Maren baaret af Christen {Pedersen} Nørregaards kone {Ane Henningsdatter}: Fadder Christen {Pedersen} Nørregaard Christen {Nielsen} Søndergard[!] og kone {Maren Sørensdatter}. Christen {Pedersen} Nørregaards Søn {stedsøn: Christen Nielsen Nørgaard}.
NOTITS: Fadderne synes alle at være naboer.
22581785.04.22Peder Pedersen Brandlund Peder Pedersen Mette Pedersdatter - Almindelig Bededag have Peter Petesen i Lund {Brandlund} af sin 1ste Hustru Mette {Pedersdatter} en Søn til Daaben kaldet Peder, baaren af Anders {Pedersen} Nørlunds kone {Maren Pedersdatter} i Eistrup fadder Olle {Otte Pedersen} og Pedter {Pedersen} og Henrich Petersen, Niels {Pedersen} Sandfelds kone {Kirsten Troelsdatter} og Henrich Petersens kone {Mette Pedersdatter}.
Begravelse nr. 6216
NOTITS: Peder, 9 måneder, begravet 1786 #6216. Olle, Peder og Niels Pedersen er brødre til faderen.
22591785.04.22Maren Pedersdatter Skærlund Peder Andersen Skærlund Kirsten Thøgersdatter - Dito Dag har Peter Andersen Schierlund af sin 1ste kone Kirsten {Thøgersdatter} en Datter til Daabe kaldet Maren, baaren af Maren {Pedersdatter} Hannerup, Fadder Mads {Christensen} Hannerup, Peter Hansen Schierlund, og Syster {Ane Marie Hansdatter} Hans {Jensen} Smeds kone {Mette Andersdatter} i Brande {By}.
NOTITS: Maren Hannerup, som er gift med Tøger Jensen, er moderens mor. Mads Hannerup er moderens fætter, Maren Hannerup var søster til hans far Christen Hannerup †1755 af Brandholm. Mette Andersdatter kunne være søster til faderen.
22601785.05.16Maren Christensdatter Kragsig Christen Hansen Kragsig Johanne Jensdatter - Anden Pintse Dag havde Christen {Hansen} Kragsig af 1ste kone Johanne Jensdatter en Datter til Daabe kaldet Maren baaret af Søsteren {? Else Jensdatter, Harresø}. Fadderne Jens {Hansen} Væver Hustrue {Kirsten Jensdatter} og Datter {Maren Jensdatter} og Lars {Christensen} Nedergaard {Brandlund}.
Begravelse nr. 6212
NOTITS: Begravet 9 måneder gammel. Se dåb 2127.
19461785.05.24Navnløs  Jakob  {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '1 p: T: blev Jacob Husums (FEJL!) Datter begraven 4 dage gammel.'}
Begravelse nr. 6198
NOTITS: Præsten skrev en gang om aaret af til sin egen kirkebog, derved forveksling med linjen før, der havde Peder Poulsen Husum. Ingen Jakob fundet, der kunne være far.
22611785.06.05Niels Nielsen Brande By Niels Christensen Nyegaard Maren Christensdatter - 2 p: T: havde forpagteren {af præstegaarden: Niels Christensen Nyegaard} en Søn af sin anden kone Maren {Christensdatter} til Daaben kalded Niels Baaren af Præstekonen {Martha Stub, præst N. C. Clausens kone}, fadder: fru Stalknegt {Maren Saxe, Lorents Caisen Stallknechts kone}, Jomfru Aasen, Niels {Christensen} Østergaard og kone {Sophie Enevoldsdatter}. Niels {Christensen} Donnerup og kone {Margrethe Elisabeth Nielsdatter Brochmand}. {Anden skrift:} confirmeret 1802.
NOTITS: Kaldes i konfirmationen Niels Christian Nielsen.
22621785.07.31Mette Pedersdatter Lundfod Peder Christensen Grarup Karen Sørensdatter - Dom 10: p: T: havde Peter Christensen Grarup af sin 1ste kone Karen {Sørensdatter} en Datter til Daaben kaldet Mette baaret af Christen Olsens Datter Maren {Christensdatter}, Fadder Christen Olsen, Søren {Pedersen} Spillemand, Thomas {Christensen} Algierlund {Alkærlund} Truels {Christensens} kone {Mette Christensdatter} i Brande {By}, og Søren {Pedersen} Spillemands Datter Johane {Sørensdatter}.
22631785.09.11Peder Pedersen Sandfeld- Store Peder Jørgensen Maren Christensdatter - Dom: 16ta p: T: havde Peter Jørgensen Sandfeld af anden kone Maren {Christensdatter} en Søn til Daaben kaldet Peter baaren af Jens Petersens kone {Ane Larsdatter, Uhre}, Fadder Peter {Pedersen} Useltoft, Søren {Sørensen} Fløe, Peter {Christensen} Tarp, Christen {Mikkelsen} Toxvigs kone {Ane Marie Pedersdatter}.
NOTITS: Alt er familie ved denne daab: Faderens svigerdatter Ane Larsdatter, gift med sønnen Jens Pedersen i Uhre, bærer. Peder Usseltoft er søn af faderen. Søren Sørensen Fløe er gift med en datter Mette af faderen. Ane Marie Pedersdatter fra Toxvig er datter af faderen. Peder Christensen Tarp er bror til moderen, og hans kone er ogsaa fadder. {Anden skrift:} confimeret 1802.
22641785.09.18Kirsten Thomasdatter Brogaard Thomas Nielsen Brogaard Mette Pedersdatter - ds 17de Dito havde Thomas {Nielsen} Brogaard af 1ste kone mette {Pedersdatter} en Datter til daaben kaldet Kirsten, baaren af Peder {Christensen} Tarps kone {Kirsten Jensdatter}, Fadder Hans {Pedersen} Schierlund, Søn {Peder Hansen} og Datter {Ane Marie Pedersdatter} Peter {Christensen} Tarp.
NOTITS: Familieforhold ikke sikre.
22651785.10.13Peder Christensen Skærlund? Christen Nielsen Kirsten Mortensdatter - Onsdagen den 13 October havde Christen Nielsen af 1ste kone Kirsten Mortens Datter en Søn til Daab kaldet Peter baaren af Hans {Pedersen} Schierlunds Datter Maren {Hansdatter}, Faderne Peter {Hansen} og Niels {Mortensen} og Morten {Pedersen} Schierlund, Peter Hansens Pige.
NOTITS: Niels Mortensen er bror til moderen og Morten Pedersen fader til hende. Resten er naboer.
22661785.10.23Sidsel Pedersdatter Usseltoft Peder Pedersen Usseltoft Ane Christensdatter - 22de p. T: havde Peter {Pedersen} Useltoft af 1ste kone Ane {Christensdatter} en Datter til Daaben, kaldet Zessel baaren af Christen Pallesens kone {Maren Sørensdatter} i Flø. Fadder Christen Pallesens Søn {Søren Christensen}, Jens Pettersen i Uhre, Søren {Sørensen} Flø. Søren {Sørensen} Fløs Datter {Ane Sørensdatter}. {Anden skrift:} confimeret 1802.
NOTITS: Faderens svogers søster bærer. Jens Pedersen er faderens bror. Søren Sørensen er faderens svoger, som er gift med hans søster Mette Pedersdatter.
22671785.10.23Lars Pedersen Askær- Sønder Peder Nielsen Askær Johanne Kjeldsdatter - Samme Dag havde Peter {Nielsen} Askier af sin 1ste kone Johanne {Kjeldsdatter} en Søn til Daaben kaldet Lars, baaren af Søren {Jørgensen} Breinhovds kone {Maren Nielsdatter} faddere Kjeld {Thomsen} Langkiær, Christen Sønder Askiærs søn Niels {Christensen}, Christen Nørre Askiærs kone {Ane Larsdatter} og Datter {steddatter: Ane Sørensdatter}. {Anden skrift:} confimeret 1802.
NOTITS: Maren Nielsdatter som bærer er søster til faderen. Kjeld Thomsen er far til moderen. Niels Christensen er søn af faderens søster Karen Nielsdatter.
22681785.11.11Navnløs Døslund Christen Nielsen Dørslund Dorte Pedersdatter - d 11te novemger havde Christen {Nielsen} Dørslund af sin 1ste kone Dorrit {Dorthe Pedersdatter} en Død søn {Dødfødt} til Verden.
Begravelse nr. 6207
22691785.11.18Christen Larsen Risbjerg Lars Hansen Risbjerg Ane Christensdatter - d 18 ds November havde Lars {Hansen} Riisberg en Søn til Daaben af sin 1ste kone Ane {Christensdatter} kaldt Christen baaret af Lars {Christensen} Nedergaards fæstemøe {Ane Jensdatter}. Fadder Poul {Jensen} Riisbergs kone {Mette Nielsdatter} og Datter {Kirsten Poulsdatter} Lars {Christensen} Nedergaard i Lund {Brandlund} og Broder Søren {Christensen}. {Anden skrift:} confimeret 1802.
NOTITS: Broder Søren forstået som bror til Lars Nedergaard. Moderen er søster til Lars Christensen Nedergaard i Brandlund. Poul Jensen er nabo. Christen Larsen står ikke i konfirmationslisten for 1802, hvor pastor L. M. Lund ellers er meget penibel. Han står heller ikke noteret et andet år.
22701785.11.20Boel Katrine Nielsdatter Brandlund Niels Lassen Karen Jespersdatter - d: 26 p. T. havde Niels Lassen af sin første kone Karen {Jespersdatter} en Datter til Daaben kaldet Boel Katrine baaren af Henrich Petersens Datter {Ane Marie Henriksdatter, Uhre}. Fadder Hendrich Petersen og kone {Mette Pedersdatter}, Niels Lassens Datter og Anders {Jensen} Arrevads søn Jens {Andersen}.
NOTITS: Niels Lassens datter Karen *1779 er kun seks år, datteren der er fadder må være en ældre datter.
22711785.12.18Maren Jensdatter Borup Jens Jensen Boel Johanne Jensdatter - d: 4de Advent havde jens jensen Borup {Boel} af sin 1ste kone Johanne {Jensdatter} en Datter til Daaben kaldet Maren, baaren af Michel Christians {Olesens} kone {Mette Jensdatter} i kopborre {Kokborg, Thyregod}. Fadder Michel Christian {Olesen} faderen Jens Jensen {moderens far}, Søren {Hansen} Kolpens Søn {stedsøn: Knud Jørgensen}, Peter {Christensen} Tarpes kone {Kirsten Jensdatter}.
NOTITS: Mette Jensdatter formodet søster til moderen. Kirsten Jensdatter i Tarp er søster til moderen.
19561786.01.01Navnløs Borup Peder Christensen Boel Anne Madsdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'Fest Trinitatis blev Peter {Christensen} Boels Datter begraven 20 uger gl'}
Begravelse nr. 6224
NOTITS: Begravet 20 uger gammel.
22721786.01.08Margrethe Jørgensdatter Brande By Jørgen Jørgensen Brande Maren Jensdatter  første Søndag efter H. 3: k. havde Jørgen {Jørgensen} Brande af første kone Maren {Jensdatter} en Datter til Daaben kaldet Margrethe baaren af Mads {Jensen} Brandes kone {Maren Christensdatter} Faddere Mads {Jensen Brande} og Datter {Margrethe Madsdatter} Niels {Pedersen} Arrevad Jørgens {Jørgensen Brandes} Søn Jørgen {Jørgensen}.
Begravelse nr. 6221
NOTITS: Margrethe, 20 uger, begravet 1786 #6221. Mads Jensen er moderens bror. Niels Pedersen Arvad er gift med Ane Jørgensdatter som er søster til faderen.
22731786.01.16Maren Jensdatter Uhre Jens Thøgersen Søndergaard Anne Marie Henriksdatter - 2 P: Ep: havde Jens {Thøgersen} Søndergaard i Uhre af første kone Anne Marie {Henriksdatter} en Datter til Daaben kaldet Maren baaaren af Margrethe {Jakobsdatter} Aagaard, fadder Henrich Petersen og Datter Christen Nielsen Jakob Michelsens kone {Kirsten Jensdatter}
Begravelse nr. 6229
NOTITS: Begravet, 20 uger, 1786 #6229. Henrik Pedersen er moderen far. Ane Henriksdatter hendes søster.
22741786.01.30Anne Michelsdatter Hyvild Michel Pedersen Hyvild Johanne Jensdatter - 4: p: Ep: havde Michel {Pedersen} Hyvild af 1ste kone Johanne {Jensdatter} en Datter til Daaben kaldet Anne baaren af Søren Jensen Riisbergs Fæstemøe {Maren Madsdatter}. Faddre Søren {Jensen} Riisberg, Søren {Pedersen} Hyvild, Mads {Jensen} Riisberg Henrich Petersens Datter {Ane Henriksdatter, Uhre}.
Begravelse nr. 6237
NOTITS: Anne, 1 år, begravet 1787 #6237. Moderens bror Søren Jensen er tre uger før blevet trolovet i Give med Maren Madsdatter i Hedegaard Give, hvor de bosætter sig. Søren Pedersen er faderens bror, som er blevet ugift på gården. Mads Jensen er såvidt vides ikke familie.
22751786.02.05Anders Anne Jakobsdatter -d 5: P: Epiph havde Anne Jakobs Datter 2de uægte Drenge til Daaben kaldet Anders og Mads baaren af Jens {Hansen} Vævers datter {Maren Jensdatter} og IndPigen paa Brandholm Faddre Jens {Hansen?} Smed {Brande By?}, Søren Christensen {Brandholm?}, Peter {Christensen} Tarp, Peter {Poulsen} Husum, Maren {Christensdatter} Forpagters {gift med præstegaardsforpagter Niels Christensen Nyegaard}, Jens {Nielsens} Greens kone {Margrethe Pedersdatter}, Karen {Andersdatter?} Nedergaard {Brandlund?}, Mads {Nielsen} Drantums datter {steddatter: Else Nielsdatter}.
Begravelse nr. 6214
NOTITS: Anders, 3 uger, begravet #6214. Moderen er ikke fundet i FT 1787 i Brande. Begge tvillinger begraves indenfor fire uger. Fadderne er fra Brandholm, Tarp, Husum og Brande By, men moderens sted er ukendt.
22761786.02.05Mads? ? Anne Jakobsdatter -d 5: P: Epiph havde Anne Jakobs Datter 2de uægte Drenge til Daaben kaldet Anders og Mads baaren af Jens {Hansen} Vævers datter {Maren Jensdatter} og IndPigen paa Brandholm Faddre Jens {Hansen?} Smed {Brande By?}, Søren Christensen {Brandholm?}, Peter {Christensen} Tarp, Peter {Poulsen} Husum, Maren {Christensdatter} Forpagters {gift med præstegaardsforpagter Niels Christensen Nyegaard}, Jens {Nielsens} Greens kone {Margrethe Pedersdatter}, Karen {Andersdatter?} Nedergaard {Brandlund?}, Mads {Nielsen} Drantums datter {steddatter: Else Nielsdatter}.
Begravelse nr. 6215
NOTITS: Mads, 4 uger, begravet #6215. Moderen er ikke fundet i FT 1787 i Brande. Begge tvillinger begraves indenfor fire uger. Fadderne er fra Brandholm, Tarp, Husum og Brande By, men moderens sted er ukendt. Ingen udlagt barnefar.
22771786.02.12Anne Clemmensdatter Hyvild Clemmen Larsen Hyvild Maren Jensdatter - Septuagesima havde Clemen {Larsen} Hyvild af 1ste kone Maren {Jensdatter} en Datter til Daaben kaldet Anne baaren af Christen {Jensen} Nørre Askiærs kone {Ane Larsdatter}, Faddre Thomas Kieldsen Langkiær Søren {Pedersen} Hyveld {Hyvild} Ammen i Holm og Thomas {Kjeldsens, ?Christensens?} kone {Ane? Jakobsdatter?}.
NOTITS: Ane Larsdatter er søster til faderen.
22781786.02.26Jens Jørgensen Brandlund Jørgen Pedersen Skræder Karen Jendatter - Fastelavn havde Jørgen {Pedersen} Skræder af 1ste kone Karen {Jensdatter} en Søn til Daaben kaldet Jens, baaren af {Jens Hansen} Væverens Datter {Maren Jensdatter} Faddre Thomas {Pedersen} Eistrup {i Lundfod} Hans Møller Smed Jens {Nielsen} Green Mads {Jensen} Brandes kone.
22791786.03.01Christen Nielsen Uhre Niels Nielsen Organist Johanne Christensdatter - 1ste Onsdag i Faste havde Organisten {Niels Nielsen, Uhre} af 1ste kone Johanne en Søn til Daaben kaldet Christen, baaren af Peter {Christensen} Tarps kone {Kirsten Jensdatter} Faddre Peter {Christensen} Tarp, Jens {Pedersen} Nørregaard og kone {Dorte Sørensdatter} Jens {Pedersen?} Bundgaard i Uhre. {Anden skrift:} Confirm. 1803.
NOTITS: Peder Christensen Tarp er bror til moderen. Han står ikke i listen af konfirmerede i 1803? (som angivet her af pastor L. M. Lund).
19451786.03.07Dødfødt Husum Peder Poulsen Husum Maren Jensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dito Dag (2den Søndag i Faste) Peter {Poulsen} Husums Datter dødfødt.'}
Begravelse nr. 6219
22801786.03.12Peder Sørensen Flø Søren Sørensen Flø Mette Pedersdatter - 2 i Faste havde Søren {Sørensen} Flø af 1ste kone Mette {Pedersdatter} en Søn til Daaben kaldet Peter baaren af Christen Pallesen {Fløs} kone {Maren Sørensdatter} Faddre Christen {Mikkelsen} Toxvig og kone {Ane Marie Pedersdatter}, Jens Pedersen {Uhre}, Maren {Christensdatter} Sandfeld.
Begravelse nr. 6230
NOTITS: Begravet 22 uger gammel. Faderens søster Maren Sørensdatter bærer. Peder Jørgensen i Store Sandfelds børn med Ane? †1766c er moderen, Ane Marie Pedersdatter og Jens Pedersen. Peder Jørgensen er gift i andet ægteskab med deres stedmoder Maren Christensdatter.
22811786.04.04Mette Troelsdatter Grarup Troels Iversen Grarup Maren Christensdatter - d: 4: Apriil havde Truels {Iversen} Grarup af 1ste kone Maren {Christensdatter} en Datter til Daaben kaldet Mette, baaren af Peter Østergaards kone Faddre Christen {Nielsen} Nedergaard Lars {Hansen} Riiberg {Risbjerg} og kone {Ane Christensdatter} Peter Østergaard. {Anden skrift:} Confirm 1802.
NOTITS: Peder Østergaard ikke identificeret, skulle være af Brande By. Måske er Christen Nielsen Nedergaard i Brandlund far til både moderen og Ane Christensdatter.
22821786.04.02Thøger Pedersen Skærlund Peder Andersen Skærlund Kirsten Thøgersdatter - 5te Søndag i Faste havde Peter Andersen Schierlund af 1ste kone Kirsten {Thøgersdatter} en Søn til Daaben kaldet Tøger baaren af konen i lille Brande {vel Maren Pedersdatter Hannerup, Lillebrande}. Faddre Peter {Hansen} og Nils Hansen Schierlund Smeden {Hans Jensen Smed} i Brande Marie {Hansdatter} i Schierlund.
NOTITS: Maren Hannerup fra Lillebrande Sønder Omme er moderens mor. Peder, Niels og Marie Hansen/Hansdatter er søskende, far Hans Pedersen Møller.
22831786.04.17Jakob Sørensen Dørslund Søren Nielsen Dørslund Maren Poulsdatter - 2den Paaskedag have Søren {Nielsen} Dølund[!] {Dørslund} af 1ste kone Maren {Poulsdatter} 2 Sønner til Daaben kaldet Jakob og Christen baaren af Peter {Poulsen} Husums kone {Maren Jensdatter} og Christen {Nielsen} Døslunds kone {Dorthe Pedersdatter}, Anders Erichsen ibid {Dørslund} Jørgen Jørgensen Brande junior Peter hos Niels {Christensen} Østergaard {Brande By} og Jens Sørensens Kirsten {Jensdatter} i Præstegaarden Dorthe tienende hos Madam Brandt {Maren Jensdatter Kjærsgaard, Brande By}.
NOTITS: Poul Jakobsen er moderens far. Peder Poulsen er moderens bror. Christen Nielsen er faderens bror. Dette er anden gang Søren Nielsen og Maren Poulsdatter får tvillinger, to drenge.
22841786.04.17Christen Sørensen Dørslund Søren Nielsen Dørslund Maren Poulsdatter - 2den Paaskedag have Søren {Nielsen} Dølund[!] {Dørslund} af 1ste kone Maren {Poulsdatter} 2 Sønner til Daaben kaldet Jakob og Christen baaren af Peter {Poulsen} Husums kone {Maren Jensdatter} og Christen {Nielsen} Døslunds kone {Dorthe Pedersdatter}, Anders Erichsen ibid {Dørslund} Jørgen Jørgensen Brande junior Peter hos Niels {Christensen} Østergaard {Brande By} og Jens Sørensens Kirsten {Jensdatter} i Præstegaarden Dorthe tienende hos Madam Brandt {Maren Jensdatter Kjærsgaard, Brande By}.
Begravelse nr. 6220
NOTITS: Christen, 9 uger, begravet 1786 #6220. Christen Nielsen er faderens bror. Det er anden gang forældrene får tvillinger, to drenge
22851786.04.30Peder Madsen Brande By Mads Christensen Hannerup Mette Andersdatter -2 p: Pasch: havde Mads {Christensen} Hannerup af 1ste kone Mette {Andersdatter} en Søn til Daaben kaldet Peder baaren af Smedens {Jens Hansen Smed} kone {Mette Andersdatter} i Brande {By} Faddre Truls {Christensen} Brande, Peter Hansen Schierlund Tiken {Jendatter?} Østergaard madame Brandtes {Maren Jensdatter Kjærsgaard, Brande By} Pige.
NOTITS: Familieforbindelser ikke kendt.
22861786.04.30Søren Eriksen Harrild Erik Jensen Harrild Inger Sørensdatter - dito Erich {Jensen} Harrild af 2den kone Inger {Sørensdatter} en Søn til Daaben kaldet Søren baaren af Christen {Sørensen} Schøttes Datter {? Christensdatter} faddre Erich Erichsen Harrild og Søn {Erich Erichsen}, Christen {Sørensen} Schøtte Erich {Jensen} Harrilds Datter Lene {Erichsdatter}.
NOTITS: Christen Sørensen Skytte er gift med faderens søster Karen Jensdatter. Erik Eriksen I er nabo.
22871786.05.25Kirsten Pedersdatter Uhre Peder Pedersen Ane Christensdatter - Christi Himmelfarts dag havde Peter Petersen Uhre af 1ste kone Ane {Christensdatter} en Datter til Daaben kaldet Kirsten baaren af Anders {Pedersen} Nørlunds kone, Faddre Henrik Petersen Jens Petersen Henrich Petersens Datter {Ane Marie Henriksdatter}, Jens Petersens kone {Ane Larsdatter}.
NOTITS: Familieforhold uklare.
22881786.09.03Else Mortensdatter Brandlund Morten Simonsen Maren Pedersdatter - Dom: 12da p: T: havde Morten Simonsen af 2den kone Maren {Pedersdatter} en Datter til Daaben kaldet Else baaren af Michel {Pedersen} Hyvilds kone {Johanne Jensdatter} Faddre Maren {Christensdatter} Fopagters Peter {Jensen} Skræder Christen Askiers kone {Ane Larsdatter eller Karen Nielsdatter}.
NOTITS: Familieforhold uklare. Uklart om Christen Askær er Christen Jensen i Nørre Askær eller Christen Pedersen i Sønder Askær.
22891786.09.03Abelone Madsdatter Blæsbjerg Mads Jensen Blæsbjerg Else Marie Jensdatter - dito Dag havde Mads {Jensen} Blesberg af 1ste kone Else Marie {Jensdatter} en Datter til Daaben kaldet Abelone baaren af Søster Else {Jensdatter Flø}, Faddre Jens {Jensen} Flø og kone {Kirsten Jensdatter}, Kirsten tienende hos Christen {Nielsen} Dørslund, Peter {Poulsen} Husum.
NOTITS: Mads Jensen er bror til Jens Jensen i Flø, Brande.
22901786.09.10Jens Jensen Flø Jens Jensen Flø Kirsten Jensdatter - 13tia havde Jens Jensen i Flø af 1ste kone Kirsten {Jensdatter} 2 Tvillinger til Daaben en Søn kaldet Jens baaren af hans {Jens Jensen Fløs} Søster Else Jensdatter Faddre Mads {Jensen} Blesberg, Christen Pallesen {Flø} Jens Jensens kone i Borup {Karen Jørgensdatter} og Datter {Johanne Jensdatter, Borup} sammesteds.
NOTITS: Tvilling til Johanne Jensdatter. Jens Jensen Borup er ikke Jens Jensen Boel, som ingen datter har paa det tidspunkt.
22911786.09.10Johanne Jensdatter Flø Jens Jensen Flø Kirsten Jensdatter - 13tia havde Jens Jensen i Flø af 1ste kone Kirsten {Jensdatter} 2 Tvillinger til Daaben en Søn og en Datter kaldet Johanne baaren af Søren {Sørensen} Fløs Datter {Ane Sørensdatter} Faddre Niels {Pedersen} Flø, Søren {Sørensen} Flø Enken og Maren Nielsdatter.
NOTITS: Tvilling til Jens Jensen. Maren Nielsdatter er enke, måske er teksten ment som "Enken Maren Nielsdatter".
22921786.09.10Mette Larsdatter Brandlund Lars Christensen Bundgaard Ingeborg Poulsdatter - Dito Dag havde Lars Christensen Bundgaard {Brandlund} af Første kone Ingeborg {Poulsdatter} en Datter til daaben kaldet Mette baaren af Jens Trulsens kone i Uhre Faddre Jens Truelsen {Uhre} Jens {Pedersen} Bundgaard, Peter Trulsens kone {Karen Andersdatter}, Niels {Pedersen} Lille Sandfelds Datter Kirsten {Nielsdatter}.
NOTITS: Familieforhold ikke kendt.
19821786.11.05Peder Andersen Uhre Anders Pedersen Mette Pedersdatter {REKONSTRUERET daab: Anders Pedersens søn i Uhre Peder 1787 "3de Søndg efter H. 3 kong. blev begraven Anders Pedersens Søn i Uhre Peder begraven 11 uger gammel."}
Begravelse nr. 6236
NOTITS: Begravet #6236.
22931786.12.26Mette Jensdatter Langkær- Lille Jens Nielsen Grene Johanne Marie Pedersdatter - 2den Juule Dag d 26 Decembr 1786 havde Jens Nielsen Greene i Lille Langkier af sin anden Kone Johanne Marie {Pedersdatter} en Datter til Daaben blev kaldet Mette, baaren af Maren {Sørensdatter?} Bundgaard i Uhre, Faddere: Jens {Pedersen} Nørgaard i Uhre, Clemmen {Andersen} Schierris, Søren {Lassen} Biere i Brandlund og Jens {Pedersen} Nørgaards kone {Dorthe Sørensdatter}.
NOTITS: Mette, 11 uger, begravet i 1787 #6238.
19961787.01.01Else Pedersdatter Brandlund Peder Troelsen Karen Andersdatter {Efter alder i FT 1787 født mellem juni 1786 og juli 1787, ikke indført i kirkebogen, Peder Troelsen af Brandlund og Karen Andersdatters datter kaldet} Else
NOTITS: Konfirmeres i 1803 fra Lundfod, hvor forældrene er flyttet hen 1797. Else Pedersdatter er i FT 1801 hjemme i Lundfod. Ikke set død, ikke set gift.
19911787.01.01Johanne Jensdatter Lilleholm Jens Christensen Væver Karen Christensdatter {Efter alder i FT 1787 født mellem juni 1786 og juli 1787. Ikke indført i kirkebogen, Jens Christensen Skræder af Lilleholm og Karen Christensdatter datter kaldet} Johanne
NOTITS: Forældrene er i Lilleholm før og efter 1787. Gift 1813 #8273 med Thomas Pedersen. Bosat Grarup.
19941787.01.01Kirsten Sørensdatter Grarup Søren Jensen Smed Ane Kjeldsdatter {Efter alder i FT 1787 født mellem juni 1786 og juli 1787, ikke indført i kirkebogen, Søren Jensen Smed af Grarups og Ane Kjeldsdatters datter kaldet} Kirsten
NOTITS: Konfirmeret 1803 af Langkær, hvor moderen kom fra. Gift 1818c med Peder Mortensen *1789 Brandlund, bosat Donneruplund, Give 1834.
22941787.01.07Mette Nielsdatter Uhre Peder Nielsen Else Pedersdatter - d 7de Januar 1787 havde Peder Nielsen, Uhre af sin 2den kone Else Peders Dat: en Datter til Daaben blev kaldet Mette, baaren af Thomas Kielsens kone {Ane Jakobsdatter} i Store Lankier, fadderne vare: Hans Jensen og Jens Truelsen i Uhre, Niels Pedersen i Fløe og Jens Truelsens kone {Mette Nielsdatter}.
Begravelse nr. 6320
NOTITS: Mette, 4 år, begravet #6320 i 1791.
22951787.01.21Søren Sørensen Risbjerg Søren Andersen Dorthe Sørensdatter - 3die Sønd: efter H. 3 Kong. Dag havde Søren Andersen i Riisberg af sin 1ste kone Dorthe Pedersdat: [forkert, skal være: Sørensdatter] en Søn til Daaben, blev kaldet Søren, baaren af Jens Pedersens kone {Ane Larsdatter} i Uhre, fadderene Jens Pedersen i Uhre, Mads Jensen Riisberg, Lars Sørensen i Uhre og Erich Lassens kone {Ane Sørensdatter, Sandfeld-Bjerre}. {Anden skrift:} confirmeret 1804.
NOTITS: Ane Larsdatter er moderens mor. Jens Pedersen hendes stedfar. Mads Jensen er en nabo. Lars Sørensen og Ane Sørensdatter kan formodes at være søskende til moderen.
22961787.02.04Johanne Marie Pedersdatter Brandlund Peder Pedersen Mette Pedersdatter - Dom: Septuages: havde Peder Pedersen Brandlund af sin 1ste kone Mette PedersDat: en Datter til Daaben blev kaldet Johanne Marie, baaren af Peder Pedersens kone {Ane Christensdatter} i Uhre Fadderne Fadderne[!]: Hendrick Pedersen og Ung Jens Pedersen i Uhre, Søren {Larsen} Biere Brandlund og Niels Pedersens kone {Kirsten Troelsdatter} i Sandfeld store.
NOTITS: Faderens brødre er Jens Pedersen og Niels Pedersen. Søren Larsen Bjerre er gift med Ane Pedersdatter, som måske er i familie med den ene eller anden her.
22971787.03.04Niels Christian Madsen  Brande By Mads Jensen Brande Maren Christensdatter - 2den Sønd: i Faste havde Mads Jensen i Brande af sin 1ste Hustrue Maren ChristensDat {Christensdatter} Tvillinger til Daaben en Søn blev kaldet Niels Christian, en Datter blev kaldet Martha den første baaren af Hans {Pedersen} Schierlunds Datter Marie {Hansdatter}, den 2den Karen Jens Dat {Jensdatter} Utoft Fadderne Jørgen {Jørgensen} Brande, Truels {Christensen} Brande, Niels Hansen Schierlund, Søren Christensen, Niels {Christensen} Lankiers kone {Sophie Enevoldsdatter} Jørgen {Jørgensen} Brandes kone {Maren Jensdatter} Jomfru Clausen {Præst N. C. Clausens datter} og Jomfru Dahl {formodes i Præstegaarden}.
Begravelse nr. 6270
NOTITS: Niels Christian, 1 år 9 måneder, begravet #6270 i 1788. Maren Jensdatter, Jørgen Jørgensen Brandes kone, er søster til faderen.
22981787.03.04Martha Madsdatter  Brande By Mads Jensen Brande Maren Christensdatter - 2den Sønd: i Faste havde Mads Jensen i Brande af sin 1ste Hustrue Maren ChristensDat {Christensdatter} Tvillinger til Daaben en Søn blev kaldet Niels Christian, en Datter blev kaldet Martha den første baaren af Hans {Pedersen} Schierlunds Datter Marie {Hansdatter}, den 2den Karen Jens Dat {Jensdatter} Utoft Fadderne Jørgen {Jørgensen} Brande, Truels {Christensen} Brande, Niels Hansen Schierlund, Søren Christensen, Niels {Christensen} Lankiers kone {Sophie Enevoldsdatter} Jørgen {Jørgensen} Brandes kone {Maren Jensdatter} Jomfru Clausen {Præst N. C. Clausens datter} og Jomfru Dahl.
NOTITS: Maren Jensdatter, Jørgen Jørgensen Brandes kone, er søster til faderen.
22991787.04.14Ane Cathrine Pedersdatter Skærlund Peder Andersen Kirsten Thøgersdatter - 1ste Søndag efter Paaske havde Peder Andersen Schierlund af sin 1ste kone Kirsten Thøges Dat: {Thøgersdatter} en Datter til Daaben blev kaldet Ane Cathrine, baaren af Jens Thyggesens kone {Ane Marie Henriksdatter} i Uhre, Fadderne Hans {Jensen} Smed i Brande, Peder Hansen Schierlund, Morten {Pedersen} Schierlunds kone {Ane Nielsdatter}, Jens Thygesen 3die Mands Fadder.
Begravelse nr. 6306
NOTITS: Ane Cathrine, 3 år 8 måneder, begravet #6306 i 1790. Moderens bror er Jens Thøgersen. Meningen med "3die Mands Fadder" ikke klar.
23001787.04.28Martha Nielsdatter Brande By Niels Christensen Nygaard Maren Christensdatter - 3die Sønd: efter Paaske havde Niels Christensen Nygaard, Brande af sin 2den kone Karen {Maren!} Chrisens Dat {Christensdatter} en Datter til Daaben blev kaldet Martha, baaren af Niels {Christensen} Donnerups kone {Margrethe Elisabeth Nielsdatter Brochmand} Fadderne Niels {Christensen} Østergaard, Truels {Christensen} Brande, Peder Christensen og Niels {Christensen} Østergaards kone {Sophie Enevoldsdatter}. {Anden skrift:} confirmert 1803.
23011787.05.03Anders Hansen Brande By Hans Jensen Smed Mette Andersdatter - Almindelig Bede Dag havde Hans Jensen Smed i Brande af sin 1ste kone Mette AnderDat: {Andersdatter} en Søn til Daaben blev kaldet Anders, baaren af Mads {Christensen} Hannerups kone {Mette Andersdatter}, Fadderne Niels {Christensen} Østergaard, Mads {Christensen} Hannerup, Peder Christensen og Niels Østergaards kone {Sophie Enevoldsdatter}
NOTITS: Familieforhold ukendte. Peder Christensen er i FT 1787 tjenestekarl ved Niels Christensen Østergaard.
23021787.05.13Niels Christensen Dørslund Christen Nielsen Ane Eriksdatter - 5te Søndag efter Paaske havde Christen Nielsen Døslund af sin 2den kone Ane Erichsdatter en Søn til Daaben blev kaldet Niels, baaren af Søren {Nielsen} Døslunds kone {Maren Poulsdatter}, fadderne Erich {Eriksen} Harrild, Anders Christensen Døslund, den Unge Erick {Eriksen} Harrild og Anders Christensen Døslunds kone {Karen Pedersdatter}.
Begravelse nr. 6288
NOTITS: Niels, 3 aar, begravet i 1790 #6288. Maren Poulsdatter er faderens bror Søren Nielsens kone. Moderens far er Erik Eriksen og bror unge Erik Eriksen. Karen Pedersdatter er nabo.
23031787.06.17Christen Poulsen Risbjerg Poul Jensen Mette Nielsdatter - 2den Søndag efter Trinit havde Povel Jensen Riisberg af sin 32den kone Mette Niels Dat. en Søn til Daaben blev kaldet Christen, baaren af hans {faderens} egen Datter Kirsten Povels Dat. Fadderne Christen Pedersen Askier, Lars Hansen Riisberg, Lars Andersen Riisberg og Lars {Hansen} Riisbergs kone {Ane Christensdatter}.
NOTITS: Kirsten Poulsdatter er faderens datter af første ægteskab. Christen Pedersen er gift med faderens afdøde bror Christen Jensens enke Karen Nielsdatter. Resten er naboer i Risbjerg.
23041787.07.17Søren Eriksen Harrild Erik Jensen Harrild Inger Sørensdatter - 6te Søndag efter Trinit havde Erick Jens af stoer Harrild af sin 2den kone Inger SørensDatter en Søn til Daaben, blev kaldet Søren, baaren af Jonas Ericksens kone {Anne Pedersdatter} i over Harrild, Fadderene Erick Ericksen af harrild, Christen {Sørensen} Schiøtt, Erick Jonassen og Erick Ericksens kone {Karen Christensdatter}.
NOTITS: Erik Eriksen er nabo i halvgården. Erik Jonassen bor lige over åen i Ejstrup sogn. Christen Sørensen Skytte er familie, for han er ved hver barnedåb, han er gift med faderens søster Karen Jensdatter.
23051787.07.24Jacob Thomassen Lundfod Thomas Pedersen Margrethe Jacobsdatter - 7de Søndag efter Trinit havde Thomas Pedersen Lundfoed af sin 2den kone Magrethe Jacobx Datter en Søn til Daaben blev kaldet Jacob, baaren af hans {faderens} egen Datter Magrethe Thomas Dat: Fadderne Jørgen {Pedersen} Skræder i Brandlun, Otte Pedersen i Lundfoed, Peder Nielsen Arevad, og Knuds Thomesen Enke {Inger Pedersdatter} i bemelte Lundfoed.
Begravelse nr. 6256
NOTITS: Jacob, 21 uger , begravet 1787 #6256. Familieforhold uklare.
23061787.07.31Jens Nielsen Borup Niels Jensen Ane Jakobsdatter - 8de Søndag efter Trinit, havde Niels Jensen i Borup af sin 1ste kone Ane Jacobs Dat: en Søn til Daaben blev kaldet Jens, baaren af Søren Kaarbergs [Kolpen?] Dat i Øekier og Jens {Jensen} Boels kone i Borup.
NOTITS: Ved praktisk alle dåbshandlinger er fire faddere noteret. Mindst tre er her glemt.
23071787.08.06Mette Pedersdatter Uhre Peder Jensen Skræder Ane Pedersdatter - 9de Søndag efter Trinit: havde Peder Jens Skræder i Uhre af sin 1ste kone Ane Peders Dat. en Datter til Daaben, blev kalte Mette, baaren af Morten Simonsens Hustrue i Brandlund , Fadderne Peder Christensen i Uhre, Christen Pedersen Askier, Jens Truelsens Søn {stedsøn: Niels Nielsen} i Uhre og Peder Pedersens kone {Ane Christensdatter} i bemelte Uhre. {Anden skrift:} confirm: 1804.
NOTITS: Familieforhold ikke kendt.
23081787.08.27Christen Pedersen Tarp Peder Christensen Tarp Kirsten Jensdatter - 12te Søndag efter Trinit havde Peder Christensen Tarp af sin 1ste kone Kirsten Jens Dat en Søn til Daaben blev kaldet Christen baaren af Niels Nielsens kone {Johanne Christensdatter} i Uhre. Fadderne Jens Jensen i Borup, Jørgen {Pedersen} Holtum, Christen Andersen Risbjerg og Peder Jørgensens kone {Maren Christensdatter} i Sandfeld.
NOTITS: Faderens søstre er Johanne og Maren Christensdatter. Moderens far er Jens Jensen Borup.
23091787.08.26Jens Sørensen Flø Søren Sørensen Flø Mette Pedersdatter - Samme Dag havde Søren Sørensen i Fløe af sin første kone Mette Peders Dat: en Søn til Daaben blev kaldet Jens, baaren af Christen {Mikkelsen} Toxvigs kone {Ane Marie Pedersdatter} i Arnborg Sogn, Fadderne: Jens Pedersen i Uhre, Anders Christensen Døslund, Niels Pedersen Fløe og Jens Jensens kone {Kirsten Jensdatter} i Fløe.
NOTITS: Ane Marie Pedersdatter er moderens søster. Jens Pedersen er moderens bror, Anders Christensen er hendes svoger, gift med søsteren Karen Pedersdatter. Niels Pedersen og Kirsten Jensdatter er naboer.
23101787.09.02Søren Jensen Uhre Jens Pedersen Nørgaard Dorthe Sørensdatter Askær - 13de Sønd: efter Trinit: havde Jens {Pedersen} Nørgaard i Uhre af sin 1ste kone, Dorthe Sørens Dat. en Søn til Daaben blev kaldet Søren, blev baaren af Jens Pedersens kone {Ane Larsdatter} i Uhre, Fadderene Skoleholderen i Uhre Sr {Carl Adolph} Busch, Christen Pedersen Uhre, Christen Nielsen og Niels Nielsens kone {Johanne Christensdatter}.
Begravelse nr. 6254
NOTITS: Søren, to uger, begravet 1787 #6254. Ane Larsdatter og moderen muligvis beslægtet over Nørre Askær.
23111787.09.02Ane Larsdatter Grarup Lars Nielsen Else Christensdatter - Samme dag havde Lars Nielsen i Grarup af sin 1ste kone Else Christens Dat. en Datter til Daaben blev kaldet Ane, baaren af Anders Pedersens kone {Mette Jakobsdatter} i Uhre; Fadderne: Christen Pedersen Askier, Søren {Jensen} Smed i Grarup, Niels Christensen Askier og Søren {Jensen} Smeds kone {Anne Kjeldsdatter}.
23121787.09.23Hans Eskildsen Grarup Eskild Hansen Birthe Nielsdatter - 16de Sønd: efter Trinit: havde Eskild Hansen i Grarup af sin 1ste kone Birthe Niels Dat: 1 søn til Daaben blev kaldet Hans, blev baaren af Hans {Eskildsen} Kastofts kone {Birte Christensdatter}, Faddere vare: Niels corporal, Michel {Jepsen} Grarup, Jens Greene i Grarup og Lars {Laurids} Pedersens kone {Margrethe Christensdatter} sammesteds.
Begravelse nr. 6318
NOTITS: Begravet tre et halvt år gammel. Birte Christensdatter er faderens mor. Restlige familieforhold ikke kendt. Lars Pedersen døbt Laurids i Lønaa, Thyregod 1735.
23131787.10.21Gertrud Jensdatter Tarp Jens Henriksen Tarp Margrethe Jakobsdatter - 20de Sønd: efter Trinit: havde Jens {Henriksen} Tarp af sin 1ste kone Magrethe Jacobs Dat, en Datter til daaben blev kaldet Giertrud, baaren af Anders Pedersens kone {Mette Jakobsdatter} i Uhre, Fadderne Henrich {Jensen} Tarp, Anders Pedersen i Uhre, Søren Christensen Lund og Peder Jørgensens kone {Maren Christensdatter} i Sanfeld.
NOTITS: Mette Jakobsdatter er søster til moderen. Henrik Jensen er faderens far. Maren Christensdatter er født på den anden halvgård i Tarp.
23141787.11.01Troels Nielsen Sandfeld- Store Niels Pedersen Store Sandfeld Kirsten Troelsdatter - Alle Heligens Dag havde Niels Pedersen i store Sandfeldt af sin 1ste kone Kirsten TruelsDatter 1 Søn til Daaben, blev kaldet Truels, baaren af Otte Pedersens kone {Inger Pedersdatter} i Lundfod, Fadderne Peder Pedersen og Jens Pedersen i Uhre, Otte Pedersen i Lundfod og Peder Jørgensens kone {Maren Christensdatter} i store Sandfeld.
NOTITS: Faderens bror Otte Pedersens kone bærer. Peder Pedersen er også bror til faderen. Jens Pedersen er fætter til moderen.
23151787.12.23Mette Olesdatter Brandlund Ole Jensen Maren Christensdatter 1. 4de Sønd i Advent havde Maren Christens Dat i Brandlund sit Slegfred barn til Daaben, blev kaldet Mette, baaren af Væverens {Jens Hansen} Datter Maren Jens Dat i Lille Holm. Faddere Jens Simonsen og Søren {Lassen} Biere i Lund {Brandlund}. Christen Pallesens Søn Søren {Christensen} i Fløe og Jens Simonsens Kone {Mette Jensdatter} i Lund {Brandlund}. NB Barnets Fader blev ved Daaben udlagt at være Ægte og Gaard Mand Ole Jensen i Borup.{Anden skrift:} confirm: 1805.
NOTITS: Ikke klart hvem Maren Christensdatter forældre er. I 1805 ved konfirmationen er Mette Olesdatter i Borup, men mangler i FT 1801.
23161787.12.26Ane Madsdatter Risbjerg Mads Jensen Mette Andersdatter 2.den Juule Dag havde Mads Jensen i Riisberg af sin 1ste Kone Mette Anders Datter 1 Datter til Daaben, blev kaldet Ane, baaren af Peder Troelsens kone {Karen Andersdatter} i Lund; Faddere er Michel {Pedersen} Hyvild, Peder Truelsen, Lars {Sørensen?} Askier {Nørre Askær?} og Søren {Andersen} Riisbergs kone {Dorte Sørensdatter}.
Begravelse nr. 6322
NOTITS: Ane, 3 aar, begravet 1791 #6322. Moderens søster er Karen Andersdatter og bror Søren Andersen. Peder Troelsen er svoger til moderen. Michel Hyvilds kone Johanne Jensdatter er søster til faderen.
23171787.12.28Christen Andersen Langkær- Store Anders Lassen Ane Christensdatter 3. Søndagen Imellem Juul og Nyt aar havde Anders Lassen i store Lankier af sin 2den Kone Ane Christens Dat: 1 Søn til Daaben, blev kaldet Christen, baaren af Clemen {Andersen} Schierris Dat: Ane {Clemmensdatter}, fadderne Clemen {Andersen} Schierris, Erich {Larsen} Biere, Thomas Lassen i Grarup og og[!, dobbelt] Thomas Kieldsens Kone {Ane Jakobsdatter}.
NOTITS: Anders, Erik og Thomas kunne være brødre.
23181788.01.06Margrethe Sørensdatter Dørslund Søren Nielsen Maren Poulsdatter 4. Søndagen efter Nyt-Aar havde Søren Nielsen i Døslund af sin 1ste kone Maren Povels Dat: 1 Datter til Daaben, blev kaldet Magrethe baaren af Christen Nielsen Kone i Døslund; Faddere: Povel {Jakobsen} Husom, Peder {Povelsen} Husom, Jeppe Christensen og Mads {Jensen} Blæsbjergs kone {Else Marie Jensdatter}.
NOTITS: Faderens bror er Christen Nielsen. Moderens far er Poul Jakobsen, Husum og hendes bror Peder Poulsen, Husum. Mads Jensen Blæsbjerg er en nabo.
23191788.01.20Peder Jørgensen Brandlund Jørgen Pedersen Skræder Karen Jensdatter 5. Dom Septuagesima havde Jørgen Peders Skræder i Brandlund af sin 1ste kone Karen Jens Dat: 1 Søn til Daaben, blev kaldet Peder, baaren af Jens {Pedersen} Nørgaards Kone {Dorthe Sørensdatter Askær} i Uhre; Fadderne: Jens {Pedersen} Nørgaard, Jens {Hansen} Væver, Søren {Larsen} Bjerre {Brandlund} og Jens Simonsens Kone {Mette Jensdatter} i Lund.
NOTITS: Familieforhold ikke kendt.
23201788.02.10Henrik Nikolaj Troelsen Brande By Troels Christensen Langkær Mette Christensdatter 6. 1ste Søndag i Faste havde Truels {Christensen Langkær} Brande af sin 1ste Kone Mette Christens Dat: 1 Søn til Daaben, blev kaldet Henrick NiColaj, baaren af Henrick {Nikolaj Sørensen} Buskes Pig. Maren Laust Dat:, Fadderne Henrik {Nikolaj Sørensen} Busk, Søren {Johansen} Busk Niels {Christensen} Østergaard og Niels {Christensen} Nygaars Kone {Maren Christensdatter}, alle af Brande {By}.
Begravelse nr. 6277
NOTITS: Henrik Nikolaj, 1 år, begravet 1789 #6277. Familien Busch er formodentlig kommet fra Snejbjerg til Brande kort før folketællingen 1787, de nævnes ikke før i alt fald. Fadderne er alle naboer.
23211788.02.10Christen Jensen Lilleholm Jens Christensen Skræder Karen Christensdatter 7. Samme Dag havde Jens Christensen Skræder i Lille Holm af sin 2den Kone Karen Christens Dat: 1 Søn til Daaben, blev kaldet Christen, baaren af Jens {Hansen} Vævers Datter {Maren Jensdatter} i Lille Holm; Fadderne Christen Christensen {Eskildsen!} i Lille Lankier, Peder Pedersen i Uhre, Søren Christensen.
23221788.02.17Jens Christian Larsen Risbjerg Lars Hansen Ane Christensdatter 8. 2den Sød: i Faste havde Lars hansen i Riisberg af sin 1ste kone Ane Christens Dat: 1 Søn til Daaben blev kaldet Jens Christian, baaren af Hans {Christensen†} Riisbergs Datter Maren, Fadderne Lars {Christensen} Nedergaard i Brandlund, Søren Christensen paa Brandholm, Truels Iversen i Grarup og Povel {Jensen} Riisbergs Kone {Mette Nielsdatter}.
Begravelse nr. 6307
NOTITS: Jens Christian, 2 år 10 måneder, begravet 1790 #6307. Fadderne ikke set at være familie.
23231788.02.24Henrik Jensen Uhre Jens Thøgersen Ane Marie Henriksdatter 9. 3die Søndag i faste have Jens Thygesen i Uhre af sin 1ste Kone Ane Marie Henricks Datter 1 Søn til Dabben, blev kaldet Henrick, baaren af Peder Nielsens Kone {Maren Henriksdatter} i Lille Karskou {Ringive}. Fadderne hans {Jensen} Smed i Uhre, Peder Andersen i Schierlund, Peder Nielsen i Karlskou og Peder Andersens Kone {Kirsten Thøgersdatter} i Schierlund.
Begravelse nr. 6262
NOTITS: Henrik, 15 uger, begravet 1788 #6262. Maren Henriksdatter er moderens søster, Peder Nielsens kone. Gift #8038 1778 i Brande. 1779, 1783 børn i Filskov, Sønder Omme, derefter Lille Karlskov, Ringive. 1801 ikke mere i Lille Karlskov. Kirsten Thøgersdatter er faderens søster.
23241788.02.24Jens Christian Larsen Borup Lars Christensen Winding Bodil Margrethe Jensdatter 10. Samme Dag havde Lars Chirstensen Windig af sin 1ste Kone Bodil Magrethe Jens Dat: 1 Søn til Daabe, blev kaldet Jens Christian , baaren af Jens {Hansen} Vævers Datter Maren {Jensdatter}, Fadderne Jens {Hansen} Væver i Lille Holm, Jørgen {Pedersen} Skræder i Lund {Brandlund}, Christen Sørensen {Hjuler} i Borup, og Jens {Jensen} Boels Kone {Johanne Jensdatter} sammested.
Begravelse nr. 6265
NOTITS: Jens Christian, 26 uger, begravet 1788 #6265. Moderen Bodil Margrethe Jensdatter, 41, begravet 1788 #6267. Familieforhold ukendte
23251788.03.16Ane Benedikta Pedersdatter Lundfod Peder Christensen Karen Sørensdatter 11. Palme Søndag havde Peder Christensen i Lundfod af sin 1ste Kone Karen Sørens Dat: 1 Datter til Daabe, blev kaldet Ane Benedicta, baaren af Anders Christensens Kone {Maren Sørensdatter} i Vester Harrild {Ejstrup}, Anders Christensen af bemelte Harrild {Ejstrup}, Søren Pedersen {Spillemand} i Lundfod, Hans Andersen i Arevad og Thomas Pedersens Kone {Margrethe Jakobsdatter} i Lundfod.
Begravelse nr. 6520
NOTITS: Ane Benedikta, 16, begravet fra Borup 1804 #6520. Moderen, 31, begravet efter dødfødt barn 1790 #6304. Søren Spillemand er moderens far, Maren Sørensdatter er hendes søster.
23261788.03.24Ane Christensdatter Uhre Christen Nielsen Nørgaard Ane Kirstine Nielsdatter 12. 2den Paaske=Dag havde Christen {Nielsen} Nørgaard i Uhre af sin 1ste Kone Ane Kierstine Niels Dat: en Daatter til Daaben blev kaldet Ane baaren af Christen Pedersen Kone {Ane Henningsdatter} i Uhre. Fadderene Christen Pedersen, Jens Pedersen Nørgaard, Henning Nielszen, og Jens {Pedersen} Nørgaards Kone {Dorthe Sørensdatter Askær}.
NOTITS: Gift i nov. 1787, #8094, første barn 5 måneder senere.
23271788.04.06Niels Christian Thomasen Brogaard Thomas Nielsen Mette Pedersdatter 13. 2den Søn=Dag efter Paaske havde Tomas Nielssen i Broegaard af sin første Kone Mette Peders Datter en Søn til Daaben, blev kaldet Niels Christian baaret af Peder Andersens Kone {Kirsten Thøgersdatter} i Schierlund Fadderene vare Palli Pedersen i Baaerup, Peder Anderszen i Schierlund, og Peder Hanszen af Ditto og Niels {Christensen} Nyegaards Kone {Maren Christensdatter} i Brande {By}. {Anden skrift:} confirm 1804.
23281788.04.13Ane Kirstine Clemmensdatter Hyvild Clemmen Larsen Hyvild Maren Jensdatter 14. 3die Søn=Dag efter Paaske havde Clemend {Larsen} Hiuvild af sin 1ste Kone Maren Jens=Datter en Daater til Daaben blev kaldet Ane Kierstine baaren af Christen {Jensen} Utofts Kone {Maren Jakobsdatter} fadderne Christen {Jensen} Utoft Michel {Pedersen} Hiuvild, Ander Larsz: i store Langkier og Thomas Kieldsens Kone {Ane Jakobsdatter}. {Anden skrift:} Confirm 1805.
NOTITS: Christen Jensen Utoft er moderens bror. Mikkel Pedersen er nabo på den anden halvgård i Hyvild.
LINK: Utoft familien.
23291788.04.18Christen Pedersen Usseltoft Peder Pedersen Usseltoft Ane Christensdatter 15. Almindelig Beede=Dag havde Peder Pedersen i Usseltoft af sin 1ste Kone Ane Christens Datter en Søn til Daaben blev kaldet Christen baaren af Søren {Sørensen} Vestergaards Datte {Ane Sørensdatter} i Fløe, faddere Jens Pedersen af Uhre Anders Christensen i Døslund Christen Pallisen i Fløe, og Søren {Sørensen} Vestergaards Kone {Mette Pedersdatter} i Fløe. {Anden skrift:} confirm 1805.
NOTITS: Faderens søsterdatter Ane Sørensdatter fra Flø bærer. Jens Pedersen er faderens bror, Mette Pedersdatter faderens søster.
23301788.05.11Maren Andersdatter Brandlund Anders Christensen Midtgaard Kirsten Pedersdatter 16. 1ste Pintze Dag havde Anders Christensen Midtgaard i Brandlund af sin 1ste Kone Kiersten Peders Datter, en Datter til Daaben blev kaldet Maren baaren af Hans {Christensen} Lunds Kone {Ane Katrine Nielsdatter} i Fiederholt i Rind Sogn. Fadderne Hans {Christensen} Lund, Søren Christensen Midtgaard, Jens Simonsen i Lund {Brandlund} og Jens Simonsens Kone {Mette Jensdatter}. {Anden skrift:} confirm 1805.
NOTITS: Broderen Hans Christensen kaldet Lund er hosekræmmer i Fjederholt, Rind sogn. Søren Christensen er hjemme på Midtgaard i 1788. Jens Simonsen og kone er naboer.
19841788.07.01Anne Jensdatter Flø? Jens Nielsen Grene Johanne Marie Pedersdatter {Efter alder i FT 1801 født i 1788c. Ikke indført i kirkebogen, Jens Nielsen Grene af Flø? og Johanne Marie Pedersdatters datter kaldetAnne.}
NOTITS: Hun ses i FT 1801 i Lille Tykskov, Ejstrup ved forældrene 12 år gammel. I 1787 ses forældrene i Lille Langkær, 1790 i Flø. Datoen den 1. juli er antaget midt i året.
23311788.07.20Morten Christensen Kragsig Christen Hansen Kragsig Johanne Jensdatter 17. Dom: 9ne post Trinit: havde Christen {Hansen} Kragsig af sin første Kone Johanne Jens Dat: en Søn til Daaben, blev kaldet Morten blev baaren af Christen {Hansen} Kragsigs ældste Datter Kiersten {Christensdatter}. Fadderne Lars Christensen Winding, Jens {Christensen} Kragsig, Hans {Christensen} Kragsig, og Væverens {Jens Hansen Væver} Datter Maren Jens Dat. {Anden skrift:} confirm 1805.
NOTITS: Forældrenes datter bærer og to sønner er faddere. Maren Jensdatter er en nabodatter.
23321788.07.27Abelone Jensdatter Flø Jens Jensen Kirsten Jensdatter 18. Dom 10ne post Trinit havde Jens Jensen i Fløe, af sin første Kone Kiersten Jens Datt: en Datter til Daaben blev kaldet Abelone baaren af Jens Thuesens Daatter Mette {Jensdatter} Wolsgaard {Volsgaard, Snejbjerg}, Fadderne Povel {Jakobsen} Huusum Peder {Poulsen} Huusom og Niels Pedersen i Fløe og Søren {Sørensen} Vestergaard Kone {Mette Pedersdatter} ibidem.
NOTITS: Familien flyttede 1789c til Tornvig Arnborg. Moderen Kirsten Jensdatter døde der 1791, skifte.
23331788.09.14Peder Andersen Uhre Anders Pedersen Mette Jakobsdatter 19. Dom 17ne p. Trinit havde Anders Pedersen i Uhre af sin første Kone Mette Jacobs Datter en Søn til Daaben blev kaldet Peder blev baaren af deres Daatter Ane Anders Daatter, Fadderne Hans Jensen Smed i Uhre Christen Nielszen i Dito, Jacob Andersen og Niels {Christensen} Nyegaard Kone {Maren Christensdatter}. {Anden skrift:} confirm 1805.
NOTITS: Baaret af datteren Ane Andersdatter, sønnen Jacob Andersen er fadder. Hans Jensen Smed og Christen Nielsen er naboer.
23341788.10.31Annus Ambrosius Dahl Poulsen Østergaard Brandlund Poul Jensen Østergaard Karen Mathiasdatter Humble Bering 20. d: 31 octobr havde Sr. Povel Østergaard af sin 3die Hustrue Karen Matens Datter {Mathiasdatter} Biering en søn til Daaben blev kaldet Annus Ambrozius Dahl baaren af Frue Stiernholm {Johanne Johansdatter Sejer} paa Hastrup, Fadderne Forvalter Hr. {Claus Adam Hansen} Niemann paa Hastrup, Sr. Søren {Johansen} Busch i lille Langkiær Sr. {Niels Jensen} Kiersgaard paa Brandholm, og Mad: Breum {Kirsten Andersdatter Alle} Præstens Hustru i Brande.
NOTITS: En dåb i stor stil, altsammen fine folk - Huck Finn ville kalde dem 'the quality'. Faderen Poul Østergaard har lige måttet forlade den lille herregård Nørre Karstoft i Skarrild. Sønnen bliver senere kaldet Ambrosius, navnet Annus synes lidt latinsk vovet.
23351788.10.04Jens Pedersen Uhre Peder Jensen Skræder Ane Pedersdatter 21. Dom 20te p: Trinit. havde Peder Jenszen Skræder i Uhre af sin 1ste Kone Ane Peders Daatter en Søn til Daaben, blev kaldet Jens baaren af Faderens Søster Karen Jens Dat: Faderne Christen {Pedersen} Synder Askier, Morten Simonsen i Lund {Brandlund} Jens Truelsens Søn {stedsøn: Niels Nielsen} i Uhre, og Niels {Nielsen} Organistes Hustrue {Johanne Christensdatter}.
NOTITS: Baaren af faderens søster Karen Jensdatter. Andre familieforhold uklar.
23361788.10.05Ane Kirstine Jensdatter Uhre Jens Pedersen Nørgaard Dorte Sørensdatter Askær 22. Samme Dag havde Jens {Pedersen} Nørgaard i Uhre, af sin første Kone Dorthe Sørens Dat: en Daatter til Daaben blev kaldet ane Kierstine baaren af Christen {Jensen} Nør=Aaskiers Kone {Ane Larsdatter}, Fadderne Christen Pedersen og Christen Nielsen Nørgaard i Uhre, Lars Sørensen Aaskier og Christen {Nielsen} Nørgaards Kone {Ane Kirstine Nielsdatter} i Uhre.
Begravelse nr. 6272
NOTITS: Ane Kirstine, 5 uger, begravet i 1788 #6272. Moderens mor Ane Larsdatter, stedfar Christen Jensen og bror Lars Sørensen er tilstede.
23371788.12.28Mariane Pedersdatter Borup Peder Troelsen Karen Andersdatter 1. Sønd. imell. Juul og Nyt=Aar=Dag havde Peder Truelsen i Borup af sin 2den Kone Karen AndersDatter en Datter til daben blev kaldet Mariane baaren af Karen Truels Datter Manden Sødster Fadderne Mads {Jensen} Riisberg Christen Sørensen {Hjuler} og Knud {Jørgensen} Økier begge af Borup og Jens {Jensen} Boels Kone {Johanne Jensdatter} ibidem.
Begravelse nr. 6368
NOTITS: Begravet, 5 år, 1794 #6368. Forældrene FT 1787 i Brandlund. Karen Troelsen faderens søster. Johanne Jensdatter Boel nabo.
23381789.01.11Knud Pedersen Askær- Sønder Peder Nielsen Johanne Kjeldsdatter 2. 1ste Sønd. efter Hel. 3 Kong: D. havde Peder Nielszen i Aaskier af sin1ste Kone Johanne Kields Datt: en Søn til Daaben blev kaldet Knud, baaren af Christen {Pedersen} Sønder Aaskiers Daatter {Ane Christensdatter, steddatter}, Fadderne jens Thyggesen i Uhre. Christen Jenzen Nøre Aaskier og Hr. Søn Bærthel {Sørensen} og Christen {Pedersen} Sønder Aaskiers Kone {Karen Nielsdatter}.-
Begravelse nr. 6273
NOTITS: Knud, 8 dage, begravet 1789 #6273. Christen Jensen og stedsøn Bertel Sørensen i Nørre Askær er naboer. Karen Nielsdatter er søster til faderen. Ane Christensdatter som bærer er søsterdatter til faderen.
23391789.01.25Peder Thomassen Lundfod Thomas Pedersen Margrethe Jakobsdatter 3. 3die Sønd: efter H. 3 Kong: D: havde Thomas Pedersen i Lundtfod af sin 2de Kone Magrethe Jacobs Daat: en Søn til Daaben blev kaldet Peder baaren af Jens {Pedersen} Nørgaards Kone {Dorthe Sørensdatter Askær} i Uhre, Fadderene Jens {Pedersen} Nørgaard, Otte Pedersen i Lundtfod, Peder Nielssen i Arevad og Peder Christensens Kone {Karen Sørensdatter} i Lundtfold.-
NOTITS: Jens og Thomas Pedersen i familie? Peder Nielsen nabo. Karen Sørensdatter nabo.
23401789.02.01Mette Christensdatter Uhre Christen Christensen Møller Ane Marie Olesdatter 4. 4de Sønd: efter H: 3. Kong: D: havde Christen {Christensen} Møller i Uhre af sin 1ste Kone Ane Marie Ols Datt: en Datter til Daaben blev kaldet Mette baaren af Maren Ols Dattter Koenens Sødster, Fadderene Hans {Jensen} Smed, Dynes Larssen, Christen Bundgaard alle af Uhre og Degne Enken {Maren Halvorsdatter} i Brande.-
NOTITS: Moderens søster Maren Olesdatter bærer. Moderens far Ole Halvorsen er bror til Maren Halvorsdatter
23411789.02.01Maren Nielsdatter Uhre Niels Nielsen Organist Johanne Christensdatter 5. Samme Dag havde Niels {Nielsen} Organist efter 1ste Hustrue Johanne Christens Daat: en Daatter til Daaben blev kaldet Maren baaaren af Jens Nielsens Enke {navn ikke kendt} i Brande, Fadderne Jens {Pedersen} Nørgaard Christen {Nielsen} Nørgaard og Christen Pedersen i store Sandfeldt og Peder {Christensen} Tarps kone {Kirsten Jensdatter}.-
NOTITS: Jens Nielsen nævnt i skattemandtallet 1763, vel død 1763-73. Mads Jensen Brandes far. Christen Nielsen og Christen Pedersen er naboer. Peder Christensen Tarp er bror til moderen.
23421789.02.04Frederik Jensen Breum Brande By Jens Frederiksen Breum Kirstine Andersdatter Alle 6. d. 4 Februar havde Præsten Hr. Jens {Frederiksen} Breum af sin første Hustrue Kiertine Anders Datter Alle en Søn til Daaben, blev kaldet Friderich baaren af Mad: {Karen Mortensdatter Skaarup} Kiersgaard paa Brandholm, Fadderene Sr. Povel {Jensen} Østergaard i Brandlund, Sr. Søren {Johansen} Busk i lille Langkier og Mad: Tomassen Degnens {Jens Thomsen Slagballe} Hustrue {Ane Kirstine Dons}.
23431789.03.08Ane Katrine Hansdatter Brande By Hans Jensen Smed Mette Andersdatter 7. 2den Sønd: i Faste havde Hans Jensen Smed i Brande af sin 1ste Kone Mette Anders Dat: en Datter til Daaben blev kaldet Ane Cathrin baaren af Mads {Christensen} Handerups Kone {Mette Andersdatter} i Brande, Fadderene Mads {Christensen} Handerup, Niels {Christensen} Østergaards Karl Peder Christensen og Otte Sørensen i Uhre, og Truel {Christensen} Brandes Kone {Mette Christensdatter}- {Anden skrift:} confirm: 1805.
23441789.03.08Ane Thomasdatter Langkær- Store Thomas Christensen Sidsel Jensdatter 8. Samme Dag havde Thomas Christensen i store Langkier af sin 1ste Kone Sidsel Jens Datter en Datter til Daaben blev kaldet Ane baaren af Anders Christensens Kone {Karen Pedersdatter} i Døslund. Fadderne Clemen {Andersen} Schieris Christensen {fejl for: Christen} Christensen {maaske tjenestekarl} i Schierris, Anders Larsen i store Langkier og Anders Larsens kone {Ane Christensdatter}. {Anden skrift:} 1805 confirm.
23451789.03.15Karen Ane Sophie Nielsdatter Uhre Niels Clemmensen Ane Kirstine Hansdatter 9. 3die Sønd: i Faste havde Natmanden Niels Clemensen af Hvejsel Sogn ved at gaae om, at betle med sin Hustrue Ane Kierstine Hans Datter, der paa Reysen ved at laane Huus om Natten giorde Barsel i Uhre af bemeldte sin Hustrue en Daatt: til Daaben her i Brande Kirke, blev kaldet Karen Ane Sophie baaren af konens Mode Maren Knuds Datter Fadderne.
NOTITS: Ingen faddere angivet, tom plads i kirkebogen.
23461789.03.22Thøger Jensen Uhre Jens Thøgersen Ane Maria Henriksdatter 10. Midfaste Sønd: havde Jens Tyggesen i Uhre af sin første Kone Ane Maria Hendricks Datter en Søn til Daaben blev kaldet Thøger baaren af Christen Thyggesens Kone {Johanne Lauridsdatter} i lill Brande. Fadderen Hans {Jensen} Smed i Uhre, Thøgger Jensen, og Christen Tøggersen begge af Lill Brande i {Sønder} Omme Sogn og Peder Andersens Kone {Kirsten Thøgersdatter} i Schierlund.
NOTITS: Alle af faderens familie: faderen Thøger Jensen og broderen Christen Thøgersen og kone Johanne Lauridsdatter i Lillebrande, Sønder Omme. Søsteren Kirsten Thøgersen i Skærlund.
23471789.03.22Ane Laustdatter Uhre Laust Nielsen Maren Christensdatter 11. Samme Dag blev her i Kirken døbt et slegfred Barn hvis fader blev udlagt at være Laust Nielssen fød i Uhre som tiener i Sem Sogn i Munchegaard Øster Ribe Moderen Maren Christens Datt: Barnet blev kaldet Ane baaren af Jens {Pedersen} Nørgaards kone {Dorthe Sørensdatter Askær} i Uhre. Fadderne Jens {Pedersen} Nørgaard, Christen Bundgaard, Otte Pedersen og Christen {Nielsen} Nørgaards kone {Ane Kirstine Nielsdatter}.
23481789.04.05Niels Madsen Drantum Mads Nielsen Kirsten Troelsdatter 12. Palme Sønd: havde Mads Nielssen i Drandtum af sin første Kone Kiersten Truels Daatt en Søn til Daaben blev kaldet Niels baaren af Mandens Sødster Else Niels Dat: Fadderne Peder Truelsen i Borup, Peder {Poulsen} Huusum, Lars {Christensen} Winding {Borup}, og Clemen {Larsen} Hiuvilds kone {Maren Jensdatter}.
NOTITS: Peder Troelsen maaske bror til moderen. Peder Poulsen Husum og Clemen Larsen Hyvild er naboer.
23491789.04.09Thomas Christensen Harrild- Lille Christen Eskildsen Wolling Karen Thomasdatter 13. Skierstorsdag havde Christen Eschildsen Wolling af sin 1ste kone Karen Thomas Datter 1 Søn til Daaben blev kaldet Thomas, baaren af Peder {Pedersen} Usseltofts kone {Ane Christensdatter}, fadderene Peder {Pedersen} Usseltoft, Erick Ericksen d. gamle og unge og Erick Jensens Kone {Inger Sørensdatter}.
Begravelse nr. 6280
NOTITS: Thomas begravet, 12 uger , 1789 #6280. Alle naboer, forældrene har vel ingen slægt i nærheden.
23501789.04.19Peder Mortensen Brandlund Morten Simonsen Maren Pedersdatter 14. 1ste Søndag efter Paaske havde Morten Simonsen i Brandlund af sin 2den kone Maren Peders Datter 1 Søn til Daaben blev kaldet Peder, baaren af Christen {Pedersen} Sønder Askærs kone {Karen Nielsdatter}, Fadderne Peder Clemensen i Uhre, Christen {Pedersen} Sønder Askier, Jeppe Christensen og Truels {Christensen} Brandes kone {Mette Christensdatter}.
NOTITS: Peder Clemmensen er moderens far.
23511789.04.19Poul Pedersen Husum Peder Poulsen Maren Jensdatter 15. Samme Dag havde Peder {Poulsen} Husom af sin 1ste Kone Maren Jens Dat: 1 Søn til Daaben, blev kaldet Povel, baaren af Else Jens Datter i Fløe, Fadderne Søren {Nielsen} Døslund, Jens Jensen Fløe, Søren {Pedersen} Hyvild og Søren {Nielsen} Døslunds kone {Maren Poulsdatter}.
Begravelse nr. 6371
NOTITS: Poul begravet, 4 år, 1794 #6371. Else Jensdatter og Jens Jensen i Flø er søskende til moderen. Maren Poulsdatter er søster til faderen. Søren Pedersen er en nabo.
23521789.04.19Ane Larsdatter Brandlund Lars Christensen Nedergaard Ane Jensdatter 16. Samme Dag havde Lars {Christensen} Nedergaard i Brandlund af sin 1ste kone Ane Jens Datter 1 Datter til Daaben blev kaldet Ane, baaren af Søren Christensens kone {Birte Jensdatter} i Grarup, Fadderne Christen {Christensen} Nedergaard, Søren {Christensen} Grarup, Peder Christensen i Brande {By} og Truels {Iversen} Grarups kone {Maren Christensdatter}.
NOTITS: Søren Christensen er bror til faderen. Christen Christensen er faderens far.
23531789.05.03Sidsel Larsdatter Brandlund Lars Christensen Bundgaard Ingeborg Poulsdatter 17. 3die Sønd: efter Paaske havde Lars {Christensen} Bundgaard af sin 1ste kone Ingeborg Povels Dat: 1 Datter til Daabe, blev kaldet Sidse baaren af Mandens Syster Else Christensdatter i Uhre. Fadderne Jens Truelsen {Uhre}, Christen Bundgaard i Uhre, Christen {Pedersen} Bierre i grarup og Anders {Christensen} Midtgaards kone {Kirsten Jensdatter}.
Begravelse nr. 6310
NOTITS: Sidsel, 1½ aar, begravet 1790 #6310. Else Christensdatter er faderens søster. Faderen maa være født i Uhre.
23541789.05.03Niels Christensen Alkærlund Christen Thomsen Birte Nielsdatter 18. Aldmindelig Bede Dag havde Christen Thomsen i Algierlund af sin 1ste kone Birthe Niels Datter 1 Søn til Daaben blev kaldet Niels, baaren af Hans {Hansen} Bankes kone {Ane Nielsdatter} i Brejenhoved {Bregnhoved, Give}, Fadderne Thomas {Christensen} Algierlund, Christen Sørensen {Hjuler} i Borup, Jens {Nielsen} Kjærsgaard paa Brandholm og Jens {Christensen} Skræders kone {Karen Christensdatter} i Lille Holm.
Begravelse nr. 6380
NOTITS: Niels, 5 år, begravet 1794 #6380. Thomas Christensen er faderens far, Jens Nielsen Kjærsgaard er godsejerens søn på Brandholm, Karen Christensdatter er næsten nabo, Ane Nielsdatter fra Give måske søster.
23551789.05.17Peder Hansen Dørslund Hans Pedersen Ane Larsdatter 19. 5te Sønd: efter Paaske havde Hans Pedersen i Over Døslund af sin 1ste kone Ane Larsdatter 1 Søn til Daaben, blev kaldet Peder, baaren af Enken Ane Ivers Dat: Fadderne Peder Hansen, Søren {Nielsen} Døslund, Peder Brejel og Christen {Nielsen} Døslunds kone {Ane Eriksdatter}.
NOTITS: Begravet, 14 uger, 1789 #6284. Hans Pedersen født i Tornvig, Arnborg. Peder Hansen er faderens far og er flyttet med fra Tornvig. Søren Nielsen og Ane Eriksdatter er naboer.
23561789.05.17Christiana Nielsdatter Borup Niels Christensen Stenkløver Mette Pedersdatter 20. Samme Dag havde Niels Christensen Steen Klyver i Borup af sin 1ste kone Mette pedersd Dat: 1 Datter til Daabe, blev kaldet Christiana baaren af Knud Jørgensens Syster i Økier, Else Marie {Jørgensdatter}; fadderne Peder Truelsen, Søren {Lassen} Biere, Knud {Jørgensen} Økier og Peder Truelsens kone {Karen Andersdatter}.
NOTITS: Alle er naboer. Niels Stenkløver er kommet fra et andet sogn.
23571789.05.21Knud Ottesen Lundfod Otte Pedersen Inger Pedersdatter 21. Christi Himmelfarts Dag havde Otte Pedersen i Lundfod af sin 1ste kone Inger Peders Datt: 1 Søn til Daaben, blev kaldet Knud, baaren af Ander Pedersens kone {Maren Pedersdatter} i lille Nørlund {Ikast}. Fadderne: Peder Pedersen, Anders Pedersen, begge af lille Nørlund i Ikast Sogn, Jens Pedersen i lille Sandfeld og Niels Pedersens kone {Kirsten Troelsdatter} i st. Sandfeld.
NOTITS: Knud opnævnt efter moderens afdøde 1. mand Knud Thomsen †1787. Faderens brødre er Anders, Peder, Jens og Niels Pedersen. De er alle fem født i Uhre, sønner af Peder Pedersen *1720 †1782.
23581789.06.14Karen Sørensdatter Brandlund Søren Simonsen Maren Henningsdatter 22. 1ste Sønd: efter Trinit: havde Søren Simonsen i Brandlund af sin 1ste kone Maren Hennings Dat: 1 Datter til Daaben blev kaldet Karen, baaren af Jens Simonsens kone {Mette Jensdatter} i Brandlund Fadderne Jens Simonsen, Morten Simonsen, Johan Jørgensen alle af Brandlund og Morten Simonsens kone {Maren Pedersdatter}.
Begravelse nr. 6285
NOTITS: Karen, 14 uger, begravet 1789 #6285. Der mangler bevis for at Søren, Jens og Morten skulle være brødre. Johan Jørgensen er nabo.
23591789.06.21Anders Christensen Brandlund Christen Eskildsen Maren Andersdatter 23. 2 den Sønd: efter Trinit: havde Christen Eschildsen i Brandlund af sin 3de kone Maren Anders Dat: 1 Søn til Daabe, blev kaldet Anders baaren af Anders Lassens kone {Dorthe Andersdatter} i Schierres Fadderne Ander Lassen i Schieres, Jens Skræder i Lille Holm, Jens Simonsen i Brandlund og Jens Simonsens kone {Mette Jensdatter}.
Begravelse nr. 6381
NOTITS: Anders, 5 år , begravet 1794 #6381. Moderens mor Dorthe Andersdatter bærer. Moderens far Anders Lassen fadder. De andre ser ud til at være naboer. --- Faderen kommer kort før 1787 til Brande sogn og præsten har ikke kendt ham, så i 1787 og 1788 skriver præsten Christensen i stedet for Eskildsen. Christen Eskildsen forekommer 1. gang som Christen Christensen i Lille Langkær i folketællingen 1787. 2. gang også som Christen Christensen i #6261 da hans kone Maren Nielsdatter dør 1788. 3. gang i vielsen til hans næste kone Maren Andersdatter (moderen i denne dåb) af Skerris som Christensen Christensen 1788 #8098. 4. gang 1789 i denne dåb #2359 som Christen Eskildsen og 5. gang også som Christen Eskildsen. i #6381 da denne søn Anders dør i 1794 i Skerris ved svigerfaderen. De tre første steder er navnet rettet til det rigtige Christen Eskildsen. ---
19881789.07.01Kirsten Christensdatter Alkærlund Christen Thomsen Birte Nielsdatter {Efter alder i FT 1801 født mellem januar 1789 og januar 1790. Ikke indført i kirkebogen, Christen Thomsen af Alkærlund og Birte Nielsdatters datter kaldet} Kirsten
NOTITS: Alle andre børn født i Alkærlund fx Ane Marie *1784 og Birte *1794.
23601789.07.05Karen Larsdatter Grarup Lars Nielsen Elles Christensdatter 24. 4de Sønd: efter Trinit: havde Lars Nielsen i Grarup af sin 1ste kone Else {Elles} Christens Dat: 1 Datter til Daaben, blev kaldet Karen, baaren af Christen {Pedersen} Sønder Askiers Datter {steddatter} Karen {Christensdatter}, Fadderne Niels {Larsen} Vestergaard, Ole Jensen {Glasou} Grarup, Lars Andersen Schierris og Hans {Jensen} Smeds kone {Mette Andersdatter} i Brande {By}.
NOTITS: Moderens søster Karen Christensdatter bærer. Niels Larsen er faderens far. Ole Jensen Glasou er nabo.
23611789.07.05Ane Pedersdatter Uhre Peder Nielsen Else Pedersdatter 25. Samme Dag havde Peder Nielsen i Uhre af sin 2den Kone Else Peders Dat: 1 Datter til Daaben, blev kaldet Ane, baaren af Palle {Pedersen} Fasterholts Datter {steddatter: Anne Kirstine Jensdatter, 26} Arenborg Sogn, Fadderene Hans {Jensen} Smed {Uhre}, Jens Truelsen Uhre, Niels Pedersen Fløe og Jens Truelsens kone {Mette Nielsdatter} i Uhre.
Begravelse nr. 6316
NOTITS: Palle og Niels Pedersen er brødre til moderen. Mette Nielsdatter måske nabo.
23621789.07.19Karen Jensdatter Borup Jens Jensen Boel Johanne Jensdatter 26. 6te Sønd: efter Trinit: havde Jens {Jensen} Boel i Borup af sin 1ste kone Johanne Jens Dat. 1 Datter til Daaben, blev kaldet Karen, baaret af Peder {Christensen} Tarps kone {Kirsten Jensdatter}, Fadderne Michel Christian {Olesen} Kolkeborg {Kokborg, Thyregod}; Peder Truelsen og Knud {Jørgensen} Økier, begge af Borup, og Miechel Christians {Olesens} kone {Mette Jensdatter}.
NOTITS: Kirsten Jensdatter er søster til moderen.
23631789.08.02Ane Eriksdatter Sandfeld- Bjerre Erik Larsen Bjerre Ane Sørensdatter 27. 8de Sønd: efter Trinit havde Erick {Larsen} Biere af sin 2den kone Ane Sørens Dat. 1 Datter til Daaben blev kaldet Ane, baaren af Christen {Michelsen} Toxvigs kone {Ane Marie Pedersdatter}, Arnborg Sogn, Fadderne Clem {Clemmen Andersen} Schierris, Anders Lassen i Lankier, Jens Pedersen i Uhre og Anders Lassens Kone {Ane Christensdatter} i [store?] Lankær.
NOTITS: Opkaldt efter faderens første kone Anne Michelsdatter, hvis bror Christen Michelsens kone Ane Marie Pedersdatter bærer.
23641789.09.20Ane Marie Sørensdatter Dørslund Søren Nielsen Dørslund Maren Poulsdatter 28. 15de=Sønd efter Trinit havde Søren {Nielsen} Over Døslund af sin 1ste kone Maren Povels Dat: 1 Datter til Daaben, blev kaldet Ane Marie, baaren af Peder {Poulsen} Husoms Kone {Maren Jensdatter}, fadderne Poul {Jakobsen} Husom, Peder Hansen i Døslund, Peder Brejel og Hans {Pedersen} Tornvigs {i Dørslund} kone {Ane Larsdatter}.
NOTITS: Poul Jakobsen er moderens far. Peder Poulsen er moderens bror. Peder Hansen er vel naboen Hans Pedersens far
19441790.01.13Dødfødt Grarup Søren Christensen Nørgaard Birte Jensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '2. 2den Søndag efter hellig 3 kong: dag blev begraven Søren {Christensen} Nørgaard i Grarup hans dødfødte Søn.'}
Begravelse nr. 6287
NOTITS: Skønnet sket 4 dage før begravelsen.
23651790.01.31Niels Christian Christensen Uhre Christen Nielsen Nørgaard Ane Kirstine Nielsdatter 1. Søndag Septuagesima have Christen Nielsen Nørgaard i Uhre af sin første kone Ane Kirstine Nielsdatter 1 Søn til Daaben blev kaldet Niels Christian baaren af mandens Søster Maren Nielsdatter, faderen Christen Peders: Uhre, Jens Pedersen lille Sandfeld, Niels Nielssen, Peder {Christensen} Tarpes Karl {Christen Andersen} og Jens Pedersens Hustru {Dorthe Jørgensdatter} i lille Sandfeld.
Begravelse nr. 6292
NOTITS: Begravet, 14 dage, 1790 #6292. Maren Nielsdatter er faderens søster og går hjemme på gården. Christen Pedersen er faderens stedfar.
23661790.03.10Johanne Eriksdatter Harrild Erik Jensen Inger Sørensdatter 2. d. 10 Martii havde Erick Jensen i Harild, af sin 2den kone Inger Sørensdatter en Datter til daaben blev kaldet Johanne baaren af Christen {Sørensen} Schiøttes kone {Karen Jensdatter} i Mellem hariild. faderne ditto Christen Schiøtt, Christen {Eskildsen} Wolling {Lille Harrild}, Jonas {Eriksen} Harrild og Peder Christensens kone {Lene Eriksdatter} i Voilund {Vovlund, Rind}.
NOTITS: Christen Skyttes kone Karen Jensdatter er faderens søster. Christen Wolling er en nabo. Lene Eriksdatter er faderens datter af første ægteskab.
23671790.03.14Anders Sørensen Risbjerg Søren Andersen Risbjerg Dorthe Sørensdatter 3. Midfaste Søndag havde Søren Andersen Riisberg af Sin første kone Dorthe Sørensdatter en Søn til Daaben blev kaldet Anders, baaren af Lars Andersens kone {Inger Christensdatter} i Toudahl {Tovdal, Arnborg}, faderne Mads {Jensen} Riisberg, Erick {Larsen} bierre, Peder Troelsen Borup, og Peder Troelsens kone {Karen Andersdatter}.
Begravelse nr. 6317
NOTITS: Lars Andersen og Karen Andersdatter er søskende til faderen. Erik Larsens kone Anne Sørensdatter fra Uhre kan være søster til moderen.
23681790.03.28Niels Christian Troelsen Brande By Troels Christensen Mette Christensdatter 4. Palme Søndag havde Troels Christensen i Brande af Sin 1ste kone Mette Christensdatter en Søn til Daaben blev kaldet Niels Christian baaren af faderens Søster Johanne Christensdatter, faderne Niels {Christensen} Østergaard i Brande {By}, Peder {Pedersen} Arnborg Niel Østergaards karl og Peder {Pedersen} Arnborgs kone {Ane Kirstine Jensdatter}.
NOTITS: Faderens søster Johanne Christensdatter bærer, hun gifter sig fire aar senere med Jens Jensen Boel i Borup. Niels Christensen er faderens bror. Peder Arnborg er nabo.
23691790.04.04Lars Larsen Risbjerg Lars Hansen Ane Christensdatter 5. Paaske dag havde Lars Hansen i Riisberg af sin 1ste kone Ane Christensdatter en Søn til Daaben blev kaldet lars, baaren af Jens Hansens kone {Karen Sørensdatter} i Højgaard i Give Sogn faderne Jens hansen af benævnte Højgaard, lars {Christensen} Nedergaard i lund {Brandlund}, Søren Christensen i Grarup og Poul {Jensen} Risjbergs kone {Mette Nielsdatter}.
NOTITS: Faderens bror Jens Hansen og hans kone Karen Sørensdatter i Højgaard Give. Moderens brødre Lars Nedergaard Christensen og Søren Christensen. Nabokonen Mette Nielsdatter.
23701790.04.05Margrethe Clemmensdatter Skerris Clemmen Andersen Skerris Ane Thomasdatter 6. Ande paaske dag havde Clemand Skierris af sin 3die kone Ane Thomasdatter en Datter til Daaben blev kaldet Magrethe, baaren af Præsten Hr. {Jens Frederiksen} Breums hustrue {Kirstine Andersdatter Alle} faderne Bertel Jacobsen af V. Jelling Anders Lassen i store Langkiær, Peder {Clemmensen} Schieris og Erick {Larsen} Bieres Kone {Ane Sørensdatter}.
NOTITS: Moderen havde tjent i præstegaarden, da hun blev gift med faderen. Bertel Jakobsen er moderens stedfar. Peder Clemmensen er faderens søn. Anders Lassen en slags nabo.
23711790.04.18Søren Madsen Risbjerg Mads Jensen Risbjerg Mette Andersdatter 7. 2den Søndag efter Paaske, havde Mads Jensen i Riisberg af sin 1ste kone Mette Anderdattter en Søn til Daaben blev kaldet Søren baaren af Michel {Pedersen} Hyvilds kone {Johanne Jensdatter}, faderne Søren Andersen og broder Christen Andersen i Riisberg, Peder Troelsen i Borup og Søren {Andersen} Riisbergs kone {Dorthe Sørensdatter}.
NOTITS: Faderens søster Johanne Jensdatter af Hyvild bærer. Moderens brødre Søren og Christen Andersen i Risbjerg. Moderens brors Sørens kone Dorthe Sørensdater. Moderens svoger Peder Troelsen gift med søsteren Karen.
23721790.04.18Ane Pedersdatter Usseltoft Peder Pedersen Usseltoft Ane Christensdatter 8. Samme dag havde Peder Pedersen i Usseltoft af sin 1ste kone Ane Christensdatter 1 Datter til Daaben blev kaldet Ane baaren af Jens Pedersen kone {Ane Larsdatter} i Uhre faderne Anders Christensen Døslund Erick Ericksen i Harild Christen Pallesen i Fløe og Søren Sørensens kone {Mette Pedersdatter} i Fløe.
NOTITS: Faderens bror Jens Pedersens kone bærer. Anders Christensen og Erik Eriksen er nære og lidt fjernere naboer. Mette Pedersdatter er faderens søster.
23731790.04.25Søren Jensen Uhre Jens Pedersen Nørgaard Dorthe Sørensdatter Askær 9. 3die Søndag efter Paske havde Jens Nørgaard i Uhre, af sin 1ste kone Dorthe Sørensdatter 1 Søn til Daaben blev kaldet Søren baarren af Christen {Jensen} Nør Askiers datter {30, Ane Sørensdatter} faderne Christen {Jensen} Nør Askier, Jens {Nielsen} Green i Fløe, Christen Pedersen Nørgaard i Uhre og Jens {Nielsen} Grenes kone {Johanne Maria Pedersdatter} i Fløe.
Begravelse nr. 6308
NOTITS: Søren, 6 måneder , begravet 1790 #6308. Ane Sørensdatter, som bærer, er moderens søster. Christen Jensen Nørre Askær er moderens stedfar. Christen Pedersen er en nabo. Jens Nielsen Grene havde årevis boet i Uhre indtil 1785.
23741790.05.02Sidsel Jensdatter Borup Jens Simonsen Kirsten Jensdatter 10. 2de Søndag efter Paaske havde Qvinden Kiersten Jensdatter af Boerup sin Slefred Datter til Daaben, blev kaldet Sidsel Barnets fader blev udlagt at være Jens Simonsen i Brandlund, baaren af Moderens Søster Karen Jensdatter faderne Peder {Jensen} Skræder i Uhre Peder Troelsen og Knud {Jørgensen} Økier i Borup og Peder Troelsens kone {Karen Andersdatter}. {Anden skrift:} confirm 1807.
NOTITS: Moderens søster Karen Jensdatter. Folketællingen har ingen Kirsten Jensdatter i Borup 1787 tre år før.
23751790.06.13Bodil Marie Pedersdatter Uhre Peder Pedersen Sognefoged Anne Christensdatter 11. 2den post Trin: havde Peder Pedersen Sognefoget i Uhre a fsin 1ste kone Anne Christensdatter 1 Datter til Daaben blev kaldet Bodild Marie, baaren af Madame Kiersgaard {Karen Mortensdatter Skaarup} paa Brandholm faderne Niels Pedersen Store Sandfeld, Jens Pedersen lille Sandfeld Christen Nielsen i Døslund og Peder {Jensen} Skræders kone {Ane Pedersdatter} i Uhre. [Ande skrift:] confirm 1807.
NOTITS: Niels og Jens Pedersen er faderens brødre. Ane Pedersdatter en nabo.
23761790.07.11Thøger Pedersen Skærlund Peder Andersen Kirsten Thøgersdatter 12. 6te p: Trinit havde Peder Andersen i Schierlund af sin 1ste kone Kiersten Thøgesdatter 1 Søn til Daaben blev kaldet Thøge, baaren af Hendrick Pedersens datte Ane i Uhre faderne Thøge Lassen {skal være: Jensen} i lild Brande {Sønder Omme} Jens Thøgesen i Uhre og Peder Hansen i Schierlund og mads {Christensen} Hannerups kone {Mette Andersdatter}. {Anden skrift:} confirm 1807.
NOTITS: Han dimiterer fra Borris Seminarium i 1813 som "meget duelig". Thøger Jensen er moderens far, Jens Thøgersen hendes bror. Peder Hansen er en nabo. Mette Andersdatter måske faderens søster. Mads Hannerups sted Brandlund, se daab #2378.
LINK: Borris Seminarium dimitterede 1808-25.
23771790.07.18Dorthe Nielsdatter Sandfeld-Store Niels Pedersen Kirsten Troelsdatter 13. 7de p. Trin havde Niels Pedersen i Stor Sandfeld af sin 1ste kone Kiersten Troelsdatter 1 Datter til Daaben blev kaldet Dorthe baaren af Otte Pedersens kone {Inger Pedersdatter} i lundfoed faderene Peder Pedersen [Nørlund] Jens Pedersen lille Sandfeld Jørgen Troelsen Store Sandfeld, og Anders Pedersens kone {Maren Pedersdatter} i N[ør]lund. {Anden skrift:} confirm 1808.
NOTITS: Otte, Peder, Jens og Anders Pedersen er faderens brødre. Jørgen Troelsen er moderens bror.
23781790.08.29Peder Madsen Brandlund Mads Christensen Hannerup Mette Andersdatter 14. 13de p: Trinit havde Mads Hannerup i Brandlund af sin 1ste kone Mette Andersdatter 1 Søn til Daaben blev kaldet Peder baaren af Hans {Jensen} Smeds kone {Mette Andersdatter} i Brande {By}, faderene Peder Andersen i Schierlund Johan Jørgensen i Brandlund, Peder hannerup og Peder Andersens kone {Kirsten Thøgersdatter} i Schierlund.
NOTITS: Peder Hannerup menes at være faderens bror, i faderens skifte, Christen Hannerup Brandholm †1755, står begge navne. Peder Andersen i Skærlund er måske bror til moderen.
23791790.08.29Niels Jensen Sandfeld- Lille Jens Pedersen Kirsten Nielsdatter 15. Samme dag havde Jens Pedersen i lille Sandfeld af sin 1ste kone Kiersten Nielsdatter 1 Søn til Daaben blev kaldet Niels, baaren af Christen {Nielsen} Nørgaards kone {Ane Kirstine Nielsdatter} i Uhre faderne Peder pedersen i Uhre Niels pedersen Stor Sandfeld, Jørgen Troelsen i Dito og Peder Pedersen kone {Ane Christensdatter} i Uhre. {Anden skrift:} confirm 1808.
NOTITS: Ane Kirstine Nielsdatter er søster til moderen. Peder og Niels Pedersen brødre til faderen. Jørgen Troelsen er en nabo.
23801790.08.29Laust Jensen Tarp Jens Henriksen Tarp Margrethe Jacobsdatter 16. Samme dag havde Jens {Henriksen} Tarp af sin første kone magrethe Jacobsdatter 1 Søn til Daaben blev kaldet Laust baaren af Jomf Johane {Nielsdatter} Kiersgaard i Brandholm faderne Jens Kiersgaard, Anders Pedersen i Uhre, Hans Pedersens karl paa Brandholm, Peder {Christensen} Tarps kone {Kirsten Jensdatter}.
NOTITS: Johanne og Jens Kjærsgaard er godsejerbørn fra Brandholm, nabo til. Anders Pedersen er gift med moderens søster. Peder Christensen Tarp er nabo.
23811790.09.26Christen Nielsen Brande By Niels Christensen Nygaard Maren Christensdatter 17. 17 p Trin havde Niels {Christensen} Nyegaard i Brande af sin 2den kone Maren Christensdatter 1 Søn til Daaben blev kaldet Christen baaren af konens søster Birthe Christensdater faderene Niels {Christensen} Østergaard Hans {Jensen} Smed og Peder Christensen alle af Brande, og Niels Østergaards kone {Sophie Enevoldsdatter}.
Begravelse nr. 6352
NOTITS: Christen, 2½ år , begravet 1793 #6352. Birthe Christensdatter er søster til moderen. De formodes begge født i Brandlund. Resten ser ud til at være naboer.
23821790.10.10Bodil Margrethe Larsdatter Brandlund Lars Christensen Winding Maren Jensdatter 18. 19de p: Trin: havde Lars Christensen Winding af sin 2den kone Maren Jensdatter 1 Datter til Daaben blev kaldet Boel Magrethe baaren af Ole Iverssen kone {Sidsel Marie Jensdatter} i Dørchen {Thyregod} faderne Jens Hansen Vever Ole Iversen i Dørchen {Thyregod}. Christen {Hansen} Kragsig og Christen {Hansen} Kragsigs kone {Johanne Jensdatter}.
NOTITS: Sidsel Marie Jensdatter er søster til moderen, begge født i Lilleholm. Jens Hansen Væver er deres far. Ole Iversen er Sidsel Maries mand.
23831790.10.31Ane Margrethe Jensdatter Brandlund Jens Simonsen Mette Christoffersdatter 10. 22 de p: Trin: havde Jens Simonsen i Brandlund af sin 1ste kone Mette Christoffersdatter 1 Datter til Daaben blev kaldet Ane Magrethe baaren af Præstens {Jens Frederiksen Breum} kone Madame Breum {Kirstine Andersdatter Alle} faderene Sign: Søren {Johansen} Busch, Niels Jensen og Anders {Christensen} Mitgaard begge af Brandlund, og Niels {Christensen Stenklyver} Steenhugers kone {Mette Pedersdatter}.
NOTITS: Mest naboer.
23841790.12.05Mads Christensen Lundfod Christen Madsen Mette Pedersdatter 1. Dom 2da Adventus havde Christen Madsen i Lundfod af sin 2den Kone Mette petters Dat: 1 Søn til Daaben blev kaldet Mads baaren af Otte Pedersens Kone {Inger Pedersdatter} i Lundfod, faddere Anders {Jensen} Arevad, Otte Pedersen i Lundfod, Esper {Jesper Nielsen} Møller {Arvad Mølle} og Niels {Pedersen} Arevads Kone {Ane Jørgensdatter}.
NOTITS: Christen Madsen kom udensogns fra i 1790. Han er født i Kibæk. Han købte Otte Pedersens gård 1790. Otte flyttede til Skerris.
23851790.12.19Troels Pedersen Borup Peder Troelsen Karen Andersdatter 2 Dom: 4te Adventus havde peder Truelsen i Borup af sin 2den Kone Karen Anders Dat: 1 Søn til Daaben blev kladet Truels, baaren af Mads Jensens Kone {Mette Hansdatter} i Risisberg, Fadderne Mads Jens {en} Søren Andersen begge af Riisberg, Lars Andersen i Toudal Arnborg Sogn og Jens {Jensen} Boels Kone {Johanne Jensdatter} i Borup.
NOTITS: Karen Andersdatter og Søren og Lars Andersen er søskende til moderen. Johanne Jensdatter nabo.
23861790.12.26Maren Jensdatter Uhre Jens Thøgersen Ane Marie Henriksdatter 3. 2den Juule Dag havde Jens Thygesen i Uhre af sin 1ste Kone Ane Marie Hendrichs Dat. 1 Datter til Daaben blev kaldet Maren, baaren af Peder Andersens Kone {Kirsten Thøgersdatter} i Schierlund; Fadderne Thøger Jensen i Lille Brande {Sønder Omme}, Peder Andersen i Schierlund, Peder Pedersen i Uhre, og Peder Pedersen Kone {Ane Christensdatter} ibidem.
NOTITS: Thøger Jensen er far til faderen. Kirsten Thøgersdatter er søster til faderen. Peder Pedersen sognefoged er nabo.
23871791.01.02Knud Pedersen Askær- Sønder Peder Nielsen Johanne Kjeldsdatter 4. Søndagen efter Nyt Aar havde Peder Nielsen Askier af sin 1ste Kone Johanne Kields Dat: 1 Søn til Daaben blev kaldet Knud, baaren af Søren Jørgensen Kone {Maren Nielsdatter} i Giufve, Fadderne Thomas Kieldsen store Lankier, Christen Pedersen Sønder Askier, Christen Jens {en} Nørre Askier og Lars Nielsens Kone {Elles Christensdatter} i Grarup. {Anden skrift:} confirm 1807.
NOTITS: Maren og Karen Nielsdatter er søstre til faderen. Thomas Kjeldsen er bror til moderen. Christen Pedersen og Christen Jensen er naboer.
23881791.01.09Karen Eriksdatter Harrild Erik Eriksen Harrild Ane Sørensdatter 5. 1ste Sønd: efter H: 3 Kongers Dag havde Erick Ericksen Harrild af sin 1ste Kone Ane Sørens Dat: 1 Datter til Daaben blev kaldet Karen, baaren af Pige Johanne Christens Dat: i Brande, Fadderne Peder Pedersen Usseltoft, Troel Christensen i Brande, Erick Jensen Harrild og Peder {Pedersen} Usseltofts kone {Ane Christensdatter}. {Anden skrift:} confirm 1807.
NOTITS: Mest naboer.
23891791.01.16Peder Nielsen Flø Niels Pedersen Maren Jørgensdatter 6. 2den Sønd: efter H. 3 Kong. Dag havde Niels Pedersen Fløe af sin 1ste Kone Maren Jørgens Dat: 1 Søn til Daaben blev kaldet Peder, baaren af mandens Moder Maren Niels Dat. Fadderne Jørgen {Pedersen} Holtum {Arnborg}, Jonas {Eriksen} Harild {Ejstrup} Christen Pallesen Fløe og Peder Nielsens Enke {Else Pedersdatter} i Uhre.
NOTITS: Faderens mor Maren Nielsdatter, faderens søster Else Pedersdatter, faderens svoger Jonas Eriksen, Harrild, Ejstrup gift med søsteren Ane Pedersdatter.
23901791.01.23Peder Thomasen Brogaard Thomas Nielsen Brogaard Mette Pedersdatter 7. 3die=Sønd efter Dito [H. 3 Kong.]: havde Thomas {Nielsen} Brogaard af sin 1ste Kone Mette peders Dat: en Søn til Daaben blev kaldet Peder Baaren af Konens Syster Else Peders Dat: fadderne er Palle Pedersen Borup, Niels {Larsen} Westergaard Grarup, Peder Andersen Schierlund og Peder Andersens kone {Kirsten Thøgersdatter}.
Begravelse nr. 6383
NOTITS: Peder, 3 år, begravet 1794 #6383. Moderens søster Else Pedersdatter. Moderens bror Palle Pedersen.
23911791.01.23Ane Poulsdatter Risbjerg Poul Jensen Mette Nielsdatter 8. Samme Dag havde Povel Jensen i Riisberg af sin 2den Kone Mette Niels Dat 1 Datter til Daaben blev kaldet Ane, baaren af Lars {Hansen} Riisbers Kone {Ane Christensdatter}; fadderne Peder Nielsen og Christen Pedersen Sønder Askier, Lars Hansen Riisberg og Lars Nielsens Kone {Elles Christensdatter} i Grarup.
NOTITS: Lars Hansen og Ane Christensdatter er naboer i Risbjerg, resten familie. Peder Nielsen og Karen Nielsdatter (mand Christen Pedersen og datter Elles Christensdatter) er søskende til moderen. Karen Nielsdatter var første gang gift med Christen Jensen, som var bror til faderen.
23921791.01.30Dorthe Christensdatter Dørslund Christen Nielsen Ane Eriksdatter 9. 4te post Epipha: havde Christen Nielsen i Døslund af sin 2den kone Ane Reicks Dat; 1 Datter til Daaben blev kaldet Dorthe, baaren af Ottes {Pedersens} Kone i Lundfoed, Fadderne Otte Pedersen Lundfoed, Peder Pedersen Uhre, Anders Christensen Døslund og Søren {Nielsen} Døslunds kone {Maren Poulsdatter}.
NOTITS: Faderens bror Søren Nielsens kone Maren Poulsdatter er fadder. Anders Christensen er nabo. Lundfod er nabo til Dørslund.
23931791.01.30Ane Marie Clemmensdatter Hyvild Clemen Larsen Hyvild Maren Jensdatter 10. Samme dag havde Clemen Hyveld af sin 1ste Kone Maren Jens Dat: 1 Datter til Daaben blev kalet[!] Ane Marie baaren af Mad: Kiersgaard paa Brandholm, Fadderne Christen {Jensen} Utoft i Omvraae, Søren {Johansen} Busk i Ulkier Mølle {Give}, Søren Pedersen i Hyvild og Truels {Christensen} Brandes Kone {Mette Christensdatter}. {Anden skrift:} confirm 1808.
NOTITS: Moderens bror Christen Jensen Utoft i Omvraa Sønder Omme er fadder. Standspersonerne Mad. Kjærsgaard og Søren Busch skal vel glænse.
19421791.01.30Dødfødt Grarup Søren Christensen Nørgaard Birte Jensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '5. 4de Sønd: efter Dito [H: 3 Konger] blev begraven Søren (Christensen) Nørgaards i Grarup dødfødte barn..'}
Begravelse nr. 6315
23941791.02.13Ane Marie Jespersdatter Arvad Mølle Jesper Nielsen Ane Jensdatter 11. 6te post Epiphan: havde Esper {Jesper} Nielsen i Arrevad Mølle af sin 1ste Kone Ane Jens Dat: 1 Datter til Daaben blev kaldet Ane Marie, baaren af Jens Leths Kone {Anne Katrine Pedersdatter} i Remmer {Remme} i Ikast Sogn; Fadderne Jens {Pedersen} Lund i Lundfod, Jens {Christian Nielsen} Møller i Sunds Mølle, Jens {Nielsen} Kiersgaard paa Brandholm og Jens {Pedersen} Lunds kone {Karen Jespersdatter Schmidt}.
Begravelse nr. 6373
NOTITS: Ane Marie, 3 år , begravet 1794 #6373. Moderens mor Anne Katrine Pedersdatter Nørskov og far Jens Sørensen Leth. Jens Pedersen Lund er en nabo. Jens Kjærsgaard er en standsperson.
23951791.02.20Jens Sørensen Borup Søren Jensen Smed Ane Kjeldsdatter 12. Dom. Septuagesima havde Søren Jensen Smed i Borup af sin 1ste Kone Ane Kields Dat: 1 Søn til Daaben blev kaldet Jens, baaren af Cathrine Jens Datter Mandens Syster; Fadderne Thomas Kieldsen store Lankier, Søren {Larsen} Biere i Borup, Ander Christensen Døslund og Thomas Kieldsens Kone {Ane Jakobsdatter}. {Anden skrift:} confirmeret 1808.
NOTITS: Katrine Jensdatter er faderens søster. Thomas Kjeldsen er moderens bror. Søren Larsen nabo. Katrine tjener maaske stadig (1787) ved Anders Christensen.
23961791.03.13Troels Madsen Drantum Mads Nielsen Kirsten Troelsdatter 13. Dom 1ma Jejunii havde Mads Nielsen i Drantum af sin 1ste Kone Kirsten Truels Dat: 1 Søn til Daaben blev kaldet Truels, baaren af Ane Cathrine Sørens Dat, som tiente paa Brandholm; Fadderne Peder Truelsen i Borup, Peder {Poulsen} Husum Jens {Christensen} Kragsig, og Peder {Poulsen} Husoms Kone {Maren Jensdatter}.
NOTITS: Peder Troelsen er moderens bror. Resten ser ud til være naboer.
23971791.05.01Christian Madsen Blæsbjerg Mads Jensen Else Marie Jensdatter 14. Dom 1ma p. Pascha havde Mads Jensen i Blesberg af sin 1ste Kone Else Marie Jens Dat: 1 søn til Daaben, blev kaldet Christian, baaren af Christen {Nielsen} Døslunds Kone {Ane Eriksdatter}, Fadderne Christen Nielsen Døslund, Jens Jensen Tornvig {Arnborg}, Peder {Poulsen} Husom og Peder {Poulsen} Husoms Kone {Maren Jensdatter}.
NOTITS: Familieforhold usikre.
23981791.05.04Birgitte Cicilia Jensdatter Breum Brande By Jens Frederiksen Breum Kirstine Andersdatter Alle 15. Onsdagen d 4de Maj havde Præsten Jens {Frederiksen} Breum af sin 1ste Kone Kirstine Anders Datter Alle 1 Datter til Daaben blev kaldet Birgitte Cicilia, baaren af Hr. {Mogens Ottesen} Lassens kone {Kirstine Marie Koch} i Rind Præstegaard: Fadderne sr. Jacob {Mortensen} Schaarup i Vester Hygild, Sr. Niels {Graversen} Syndergaard Kiersgaard, sr. Niels Kiersgaard paa Brandholm og Jomfru Johanne Nielsdatter Kiersgaard.
23991791.06.26Marie Christensdatter Lundfod? Christen Olesen Smed Ane Thomasdatter 16. Dom 1ma post Trinit: havde Qvinde Ane Thomas Dat sit Slegfred barn til Daaben blev kaldet Marie, hvis Fader da blev udlagt at være en ung karl Christen Olesen Smed af Profession i Neder Amtrup Sniberg Sogn Hammerum Herred, baaren af Ole Vestergaards Datter i Eistrup. Fadderne Thomas Pedersen i Brandlund, Niels Thomesen i Lundfod, Jens {Pedersen} Nørgaard i Uhre og Peder {Pedersen} fogeds {sognefogeds} Hustrue {Ane Christensdatter} ibidem.
NOTITS: Forældrene bliver gift i oktober 1791 #8112.
19871791.07.01Mette Christensdatter Harrild- Lille Christen Eskildsen Wolling Karen Thomasdatter {REKONSTRUKTION: Efter alder i FT 1801 født i 1791 Ikke indført i kirkebogen, Christen Eskildsen Wolling af Lille Harrild og Karen Thomasdatters datter kaldet Mette .}
NOTITS: Forældrene får Thomas født 1789, Eskild født 1794 begge født i Lille Harrild, så der er ingen tvivl om deres bodsted i 1791. I FT 1801 er Mette Christensdatter 10 år; hun konfirmeres 1809 som 17 årig #9302. 1. juli er en antaget dato midt i året.
24001791.07.17Bodil Margrethe Christensdatter Alkærlund Christen Thomsen Birthe Nielsdatter 17. Dom: 4te post Trinit: havde Christen Thomsen i Algierlund af sin 1ste Kone Birthe Niels Dat, 1 Datter til Daaben, blev kaldet Bodil Margrethe, baaren af Terkel {Jensen} Castofts Datter {Else Jensdatter}; Fadderne Terkel {Jensen} Castoft, Thomas {Christensen} Algierlund, Jens {Christensen} Kragsig, og Peder {Poulsen} Husums Kone {Maren Jensdatter}.
Begravelse nr. 6329
NOTITS: Bodil Margrethe, 3 uger, begravet 1791 #6329. Thomas Christensen er faderens far. Man skulle tro Terkel Jensen ville være i familie med faderen eller moderen.
24011791.08.07Christen Pedersen Alkærlund Peder Christensen Boel Ane Madsdatter 18. Dom 7ma post Trinit: havde Peder Christensen Boel i Algierlund af sin 2den Kone Ane Mads Dat: 1 Søn til Daaben blev kaldet Christen, baaren af Jomfrue Johanne {Nielsdatter} Kiersgaard paa Brandholm, fadderne Christian Madsen i Lundfoed, Thomas {Christensen} Algierlund, Niels Hansen i Schierlund og Christian {Christen} Madsens Kone {Mette Pedersdatter} i Lundfod.
NOTITS: Fra tidlig tid, før 1744, har der været et hus til indsiddere i Alkærlund, Peder Christensen Boels familie har boet der.
24021791.08.28Peder Pedersen Uhre Peder Jensen Skræder Ane Pedersdatter 19. Dom: Xma p. Trinit havde Peder Jensen Skræder i Uhre af sin 1ste Kone Ane Peders Dat: 1 Søn til Daaben blev kaldet Peder, baaren af Christen Pedersens Kone {Karen Nielsdatter} i Sønder Askier Fadderne Christen {Pedersen} Askier, hans Søn Christen {fejl! Navn forkert} Morten Simonsen i Brandlund og Christen {Andersen} Schierris Kone {Inger Nielsdatter} i Grarup. {Anden skrift:} død d. 23de October 1827 i Kjøbenhavn, hvor han var i besøg hos en [?] broder.
NOTITS: Familieforhold uklar.
24031791.08.28Margrethe Nielsdatter Grarup Niels Jensen Grene Edel Christensdatter Vipskov 20. Samme Dag havde Niels {Jensen} Greene i Grarup af sin 1ste Kone Edel Christens Dat: {Vipskov} 1 Datter til Daaben blev kaldet Magrethe, baaren af Konens Syster Maren Christens Datter {Vipskov} Fadderne Niels Corporal, Søren {Christensen} Nørgaard, Truels Iversen Søn Søren {Troelsen} og Niels Corporals Kone, alle af Grarup.
NOTITS: Tilnavnet Grene arvet fra stedfaderen Jens Nielsen Gren også i Grarup.
24041791.10.23Niels Larsen Grarup Lars Nielsen Elles Christensdatter 21. Dom XVIII va = p. Trinit havde Lars Nielsen i Grarup af sin 1ste Kone Elles Christens Datter 1 Søn til Daaben blev kaldet Niels, baaren af Niels {Larsen} Vestergaards Kone {mystisk for en enkemand at have en kone} i Grarup; Fadderne: Niels {Larsen} Vestergaard, Christen {Pedersen} Sønder Askier, Peder Andersen Grarup og Povels Jensens Enke {Mette Nielsdatter} i Riisberg.
Begravelse nr. 6386
NOTITS: Niels, 2½ år, begravet 1794 #6386 i Risbjerg, hvor familien er flyttet hen. Faderens far er Niels Larsen Vestergaard, som er enke i 1787 og ikke ses gift, konen et mysterium. Christen Pedersen er moderens stedfar og Mette Nielsdatter hendes moster.
24051791.10.23Maren Jensdatter Flø Jens Nielsen Grene Johanne Marie Pedersdatter 22. Samme Dag [Dom XVIII va = p. Trinit:] havde Jens {Nielsen} Greenes Fløe af sin 2den Kone Johanne Marie Peders Dat: 1 Datter til Daaben blev kaldet Maren, baaren af Mads {Christensen} Greenes Kone {Anna Nielsdatter} i Arnborg Greene; Fadderne Søren {Sørensen} Vestergaard, Christen Pallesen begge af Fløe, Jens {Pedersen} Nørgaard i Uhre og Niels Pedersens Kone {Maren Nielsdatter} i Fløe.
NOTITS: Faderen stammer fra Grene, Arnborg, hvor hans søster Anna Nielsdatter har overtaget gården med hendes mand Mads Christensen.
24061791.11.27Hans Eskildsen Grarup Eskild Hansen Birthe Nielsdatter 1. 1ste=Søndag i Advent havde Eschild Hansen i Grarup af sin 1ste Kone Birthe Niels Datter 1 Søn til Daaben, blev kaldet Hans, baaret af Truels {Christensen} Brandes Pige Birthe Christens Datter; Fadderne Sørens Christensen Grarup, Lars Andersen Schierris, Peder Andersens Søn {17, Anders Pedersen} og Lars {Nielsen} Vestergaards Kone {Elles Christensdatter}.
NOTITS: Tilsynesladende naboer.
24071791.11.27Mads Sørensen Dørslund Søren Nielsen Dørslund Maren Poulsdatter 2. Samme Dag [1ste=Søndag i Advent] havde Søren {Nielsen} Døslund af sin 1ste Kone Maren Povels Datter 1 Søn til Daaben blev kaldet Mads baaren af Else Jens Datter Fløe, Faddere Povel {Jakobsen} Husom Hans Pedersen Døslund, Christen Andersen Risbjerg og Christen Nielsens Døslunds Kone {Ane Eriksdatter}.
NOTITS: Poul Jakobsen er moderens far. Hans Pedersen en nabo. Ane Eriksdatter er gift med faderens bror Christen Nielsen også i Dørslund.
24081791.12.11Ane Katrine Pedersdatter Borup Peder Troelsen Maren Andersdatter 3. 3die Søndag i Advent havde Peder Truelsen i Borup af sin 3die kone Maren Anders Datter 1 Datter til Daaben, blev kaldet Ane Katrine baaren af Pigen Karen Jens Datter, faderne Peder Andersen Grarup, Jens {Jensen} Boel, Knud {Jørgensen} Økier og Søren Overgaards kone alle af Borup.
Begravelse nr. 6333
NOTITS: Anne Katrine, 4 uger, begravet 1792 #6333. Jens Jensen Boel, Knud Jørgensen er naboer.
24091791.12.27Søren Christian Bertelsen Uhre Bertel Christensen Tirsvad Johanne Kirstine Sørensdatter 4. 2den Juule Dag havde Bertel {Christensen} Tirsvad Skoleholder i Uhre af sin 1ste kone Johanne Kirstine Sørens Datter 1 Søn til Daaben blev kaldet Søren Christian, baaren af Povel {Jensen †} Riisbergs Datter Karen {Jensdatter}; fadderne Niels Sørensen Riisberg, Peder {Pedersen} Foged, Otte Sørensen i Uhre og Niels Sørensens kone {Mette Nielsdatter} i Riisberg.
Begravelse nr. 6332
NOTITS: Søren Christian, 14 dage , begravet 1792 #6332. Bertel Tirsvad kommer fra Klovborg og har tilsyneladende ikke familie i Brande. Peder Pedersen og Otte Sørensen er naboer i Uhre.
24101791.12.27Jens Andersen Langkær- Store Anders Larsen Ane Christensdatter 5. Samme Dag [2den Juule Dag] havde Anders Lassen i St: Lankier af sin 2den kone Ane Christens Datter 1 Søn til Daaben, blev kaldet Jens, baaren af Anders Lassens Datter i Schierris Ane {Andersdatter}, fadderne Erick {Larsen} Biere, Søren {Larsen} Biere, Thomas Lassen i Grarup og Thomas Kieldsens kone {Ane Jakobsdatter} i St. Lankier.
NOTITS: Anders, Erik, Søren og Thomas Larsen synes at være brødre, som kom fra Grarup. Deres far kunne være Lars Sørensen i skattemandtallet 1763. Anders og Thomas Larsen er vel brødre, for Anders - kommer til Langkær fra Grarup - ejer en del af 13A Grarup, hvor Thomas bor. Søren Larsen køber Sandfeldbjerre, som Erik Larsen driver videre.
24111792.01.29Ane Hansdatter Brande By Hans Jensen Smed Mette Andersdatter 6. 4de Søndag efter H. 3 kong: Dag havde Hans {Jensen} Smed i Brande af sin 1ste kone Mette Anders Datter 1 Datter til Daaben blev kaldetAne, baaren af Mads {Christensen} hanerups kone {Mette Andersdatter} i Brandlund; fadderne Mads {Christensen} Hannerup, Niels {Christensen} Nygaard, Peder Christensen og Truels {Christensen} Brandes kone.
Begravelse nr. 6335
NOTITS: Begravet 14 dage gammel. Familieforholdet synes at være: Anders Pedersen Sønder Omme og Skærlund havde mindst tre børn: Anders Pedersen, som får gården i Skjærlund, Mette Andersdatter gift med Mads Christensen Hannerup og igen en Mette Andersdatter gift med Hans Jensen Smed i Brande By.
24121792.02.12Erik Christensen Dørslund Christen Nielsen Ane Eriksdatter 7. Søndag Sexagesima havde Christen Nielsen Døslund af sin 2den kone Ane Ericks Datter 1 Søn til Daabe, blev kaldet Erick, baaren af konens Syster i Harrild Johanne Ericks Datter, fadderen gl Erick Ericksen i Harrild, Peder {Pedersen} Foged i Uhre, Anders Christensen Døslund og Ung Ericks {Ericksens} kone {Ane Sørensdatter} i Harrild.
NOTITS: Gammel Erik Eriksen er moderen far, Johanne Eriksdatter moderens søster. Anders Christensen er en nabo. Ane Sørensdatter er moderens brors unge Erik Eriksens kone.
24131792.02.19Mette Larsdatter Brandlund Lars Christensen Bundgaard Ingeborg Poulsdatter 8. Fastelavns Søndag havde Laust {Christensen} Bundgaard i Brandlund af sin 1ste kone Ingeborg Povels Datter 1 Datter til Daaben, blev kaldet Mette, baaren af Jens Truelsens Pige i Uhre Johanne Sørensdatter, fadderne Jens Thygesen og Otte Sørensen, Christen Bundgaard alle af Uhre og Truels {Christensen} Brandes kone {Mette Christensdatter}.
NOTITS: Mærkeligt at der ingen faddere er fra Brandlund, de er næsten alle fra Uhre. Lars Christensen Bundgaard er født i Uhre.
24141792.02.26Kirsten Eriksdatter Sandfeld- Bjerre Erik Larsen Bjerre Ane Sørensdatter 9. 1ste Sønd: i Faste havde Erick Lassen i Biere af sin 2den kone Ane Sørens Datter 1 Datter til Daaben blev kaldet Kirsten, baaren af Anders Lassens kone {Ane Christensdatter} i St. Lankier fadderne Jens Pedersen i Uhre, Clemen {Andersen} Schierris, Anders Lassen i St. Lankier og Clemen {Andersen} Schierris kone {Ane Thomasdatter}.
NOTITS: Anders Larsen er vel faderens bror.
24151792.03.14Jens Pedersen Husum Peder Poulsen Maren Jensdatter 10. Onsdagen d. 14de Martii havde Peder Povelsen i Husom af sin 1ste kone Maren Jens Datter 1 Søn til Daaben, blev kaldet Jens, baaren af Søren Nielsens kone {Maren Poulsdatter} i Døslund, fadderene Mads {Jensen} Blæsbjerg, Søren {Nielsen} Døslund, Niels {Christensen} Donnerup og Mads {Jensen} Blæsbjergs kone {Else Marie Jensdatter}.
NOTITS: Maren Poulsdatter er faderens søster. Mads Jensen er moderens bror. Niels Christensen Donnerup vel en art nabo.
24161792.04.01Niels Christian Christensen Uhre Christen Nielsen Nørgard Ane Kirstine Nielsdatter 11. Palme Søndag havde Christen {Nielsen} Nørgaard i Uhre af sin 1ste kone Ane Kirstine Niels Dat: 1 Søn til Daaben blev kaldet Niels Christian, baaren af Christen Pedersens kone {Ane Henningsdatter} i Uhre, faddere Jens Pedersen Lille Sandfeld, Christen Pedersen, Jens {Pedersen} Nørgaard, og Christen Olesens kone {Ane Thomasdatter}, alle af Uhre.
NOTITS: Båren af faderens mor Ane Henningsdatter. Christen Pedersen er faderens stedfar. Nogle naboer.
24171792.04.09Johanne Clemmensdatter Skerris Clemmen Andersen Skerris Ane Thomasdatter 12. 2=den Paaske Dag havde Clemen {Andersen} Schierris af sin 3die kone Ane Thomas Datter 1 Datter til Daaben blev kaldet Johanne, baaren af hans ældste Daatter Ane {Clemensdatter}; fadderne Erick {Larsen} Biere, Anders Lassen st. Lankier, Lars Andersen Schierris og Anders Lassens kone {Ane Christensdatter} i St: Lankier.
NOTITS: Faderens datter Ane af første ægteskab bærer. Lars Andersen er faderens søster Dorthes søn med Anders Lassen i den anden gaard i Skerris.
19431792.04.09Dødfødt Grarup Søren Christensen Nørgaard Birte Jensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '8. 2den Paaske Dag blev begraven Søren (Christensen) Nørgaards i Grarup Dødfødte Søn.'}
Begravelse nr. 6338
24181792.04.22Bodil Nielsdatter Brande By Niels Christensen Nygaard Maren Christensdatter 13. 2den Sønd. efter Paaske havde Niels {Christensen} Nygaard i Brande af sin 2den kone Maren Christians Datter 1 Datter til Daaben blev kaldet Bodil, baaren af hans ældre Datter Bodil Margrethe {FT 1787 Bodil Marie}, fadderene Niels {Christensen} Lankier, Hans {Jensen} Smed, Peder Christensen og Truels Christensens kone {Mette Christensdatter}, alle af Brande By.
NOTITS: Ser alle ud til at være naboer.
24191792.04.29Mette Kirstine Jensdatter Borup Jens Jensen Boel Johanne Jensdatter 14. 3die Sønd: efter Paaske havde Jens {Jensen} Boel i Borup af sin 1ste kone Johanne Jens Datter 1 Datter til Daaben, blev kaldet Mette Kirstine, baaren af konens Syster Ane Jens Datter, fadderne Michel Chritian {Olesen} Kocheborg {Kokborg, Thyregod}, gl: Jens {Jensen} Søyndergaard, Peder Truelsen Borup og Peder {Christensen} Tarps kone {Kirsten Jensdatter}.
NOTITS: Moderens søster Ane Jensdatter bærer. Andre søstre er Mette Jensdatter gift med Mikkel Christian Olesen, Kokborg, Thyregod og Kirsten Jensdatter. Peder Troelsen nabo. Gammel Jens Jensen Søndergaard er moderens far.
24201792.04.29Mette Hansdatter Dørslund Hans Pedersen Ane Larsdatter 15. Samme Dag [3die Sønd: efter Paaske] havde hans Pedersen i Døslund af sin 1ste kone Ane Lass Datter 1 Datter til Daaben blev kaldet Mette baaren af Christen Nielsens Pige Ane Sørensdatter ibid:; fadderne Peder Hansen, Christian Nielsen, Mads Pedersen og Søren Nielsens kone {Maren Poulsdatter}, alle af Dørslund.
NOTITS: Peder Hansen er faderens far, se FT 1787 Tornvig, Arnborg. Mads Pedersen er måske faderens bror. Resten er naboer.
24211792.05.28Jens Sørensen Risbjerg Søren Andersen Dorthe Sørensdatter 16. 2den Pintze Dag havde Søren Andersen i Riisberg af sin 1ste kone Dorthe Sørens Datter 1 Søn til Daaben blev kaldet Jens, baaren af Erick Lassens kone {Ane Sørensdatter} i Biere; fadderene Jens Pedersen i Uhre, Mads Jensen og Michel Andersen i Riisberg og Jens Pedersens kone {Ane Larsdatter} i Uhre.
Begravelse nr. 6359
NOTITS: Dør godt et år gammel. Ane Sørensdatter, der bærer, er moderens søster. Ane Larsdatter moderens mor. Jens Pedersen hendes stedfar. Mads Jensen er gift med faderens søster Mette. Michel Andersen kunne se ud som en bror til faderen, men usikker.
24221792.06.10Ane Marie Christensdatter Flø Christen Thøgersen Johanne Laustdatter 17. Dom: 1ma post Trinit: havde Christen Thøgesen i Fløe af sin 1ste kone Johanne Laust D: 1 Datter til Daaben blev kaldet Ane Marie, baaren af hans Pige Johanne Christens Datter; fadderne Jens Thøgesen i Uhre, Peder Andersen i Schierlund, Peder Pedersen i Fløe og Jens Thøgesens kone {Ane Marie Henriksdatter} i Uhre.
NOTITS: Jens Thøgersen er faderens bror, Peder Andersen er svoger, gift med faderens søster Kirsten. Peder Pedersen nabo.
24231792.06.10Mette Katrine Larsdatter Dørslund Lars Hansen Ane Christensdatter 18. Samme Dag [Dom: 1ma post Trinit:] havde Lars Hansen i Døslund af sin 1ste kone Ane Christens Datter 1 Datter til Daben blev kaldet Mette Cathrine, baaren af Søren Christensens kone {Birte Jensdatter} i Grarup, fadderne Lars Christensen Lund {Damholt, Rind}, Anders Christensen Døslund, Søren Nielsen og kone {Maren Poulsdatter} ibidem.
Begravelse nr. 6342
NOTITS: Mette Katrine, 6 uger , begravet 1792 #6342. Søren og Lars Christensen er moderens brødre. Lars bor i Damholt i Rind sogn, hvad præsten ikke har noteret.
24241792.07.01Peder Larsen Uhre Lars Christian Dynesen Else Pedersdatter 19. 'Dom: 4ta post Trinit: havde Lars Christian Dynesen af sin 1ste kone Alse Peders Dat. 1 Søn til Daaben, blev kaldet Peder, baaren af Maren Bundgaard, fadderne Jens Truelsen, Hans {Jensen} Smed, Christen Dynesen, alle af Uhre og Palle Pedersens kone {Johanne Madsdatter} i Fasterholt {Arnborg}.
NOTITS: Christen Dynesen er faderens bror. Palle Pedersen er moderens bror. Bæreren er ikke klar, hun kan være Christen Christensen Bundgaards enke †1798.
24251792.07.15Elles Nielsdatter Uhre Niels Nielsen Organist Johanne Christensdatter 20. do: 6ta p. F. Trin. havde Niels {Nielsen} Organist i Uhre af sin 1ste kone Johanne Christensdatter en Datter til Daaben, blev kaldet Elles, baaren af Anne Pedersdatter, Enkens {Maren Christensdatter, moderens søster} i Store Sandfeld - fadderene vare Jens Pedersen Nørgaard, Jens {Christensen} Bundgaard, Peder Nielsen Nørgaard, og Else Christensdattter Bundgaard, alle af Uhre bye.
NOTITS: Anne Pedersdatter, der bærer, er moderens søsters, Maren Christensdatters datter fra Store Sandfeld.
24261792.07.29Niels Laustsen Drantum Laust Nielsen Maren Christensdatter 21. Dom 8da p F Trin: havde Laust Nielsen i Drantum af sin første kone Maren Christensdatter, en søn til Daaben: blev kaldet Niels, baaren af Clemen {Larsen} Hyvilds Pige, Anne Jensdatter faddere vare Clemen {Larsen} Hyvild, Mads Nielsen drantum Søren Christensen i Uhre, og en en Pige paa Brandholm, navnlig Anne Pedersdatter.
NOTITS: Dette ægtepar kendes ellers ikke i Brande. Nyt er ogsaa, at der er to familier i Drantum, den gamle med Mads Nielsen og denne. Laust Nielsens kone ses igen i Drantum 1794. Barnet her Niels Laursen ses FT 1840-50 i Gribstrup, Klovborg, gift med Elisabeth Jensdatter *1784c Grædstrup og to børn. FT 1834 i Vrads By.
24271792.08.26Mette Jørgensdatter Sandfeld- Store Jørgen Troelsen Karen Jørgensdatter 22. Dom 12ma p. F. Trin. Havde Jørgen Truelsen i store Sandfeld af sin først kone Karen Jørgensdatter en Datter til daaben: blev kaldet Mette, baaren af Mandens Søster Anne Truelsd. - faddere vare Peter Truelsen, Niels Pedersen i Fløe, og Jens Pedersens kone i L: Sandfeld.
Begravelse nr. 6603
NOTITS: Mette, 18 år, begravet 1810 #6603. Baaren af faderens søster Anne Troelsdatter. Peder Troelsen skulle være en bror. De andre er naboer i Sandfeld.
24281792.09.23Johanne Pedersdatter Usseltoft Peder Pedersen Usseltoft Ane Christensdatter 23. Dom 16 p. F. Trin. havde Peder Pedersen i Usseltoft af sin første kone, Anne Christensdatter en Datter til Daaben, blev kaldet Johanne, baaren af Søren Sørensens Datter Sidsel {Sørensdatter} i Fløe - fadderne: Erick Ericksen i Harrild, Jens Pedersen Uhre, Christens Pallesen, og Hustru {Maren Sørensdatter} i Fløe.
NOTITS: Båret af faderens søster Mette Pedersdatters i Fløs datter Sidsel Sørensdatter. Moderens forældre Christen Pallesen og Maren Sørensdatter. Faderens bror Jens Pedersen. Nabo Erik Eriksen.
24291792.10.07Anne Jensdatter Uhre Jens Pedersen Nørgaard Dorte Sørensdatter Askær 24. Dom: 18va p. F Trin. havde Jens Pedersen Nørgaard af Uhre a fsin 1ste kone Dorthe Sørensdatter en Datter til Daaben, blev kaldet Anne, baaren af jens Pedersens Datter Anne {Jensdatter}, ibidem - fadderne vare Jens Pedersen, Christen {Nielsen} Nørgaard, Niels {Nielsen} organistes Hustrue {Johanne Christensdatter}, alle af Uhre - og Lars Sørensen af Askier.
NOTITS: Lars Sørensen er moderens bror.
24301792.10.28Anne Katrine Jespersdatter Arvad Mølle Jesper Nielsen Anna Jensdatter Leth 25. Dom: 21 p. f Trin. havde Jesper Nielsen i Arrevad Mølle af sin 1ste kone, Anna Jensdatter Leth, en Datter til Daaben: blev kaldet Anne Kathrine baaren af Madme Leth {Anna Katrine Pedersdatter Nørskov} i Remme i Icast=Sogn - fadderne vare Jens {Pedersen} Lund i Lundfod, Peder Nielsen Arrevad, Jomfr Kiersgaard, og Degnens {Jens Thomsen Slagballe} kone {Ane Kirstine Dons} her i Brande.
NOTITS: Moderens mor Anne Katrine Pedersdatter Nørskov fra Ikast. Peder Nielsen er nabo. Johanne Kjærsgaard og Jens Pedersen Lund er fine folk, som er også degnens kone.
24311792.11.18Jørgen Nielsen Flø Niels Pedersen Maren Jørgensdatter 26. Dom 24 p. Trin. havde Niels Pedersen i Fløe af sin 1ste kone, Maren Jørgensdatter en Søn til Daaben, blev kaldet Jørgen, baaren af Jørgen {Troelsen} Sandfelds Hustrue {Karen Jørgensdatter}- fadderene vare Jørgen {Pedersen} Holtum af Arnborg Sogn. Christen Pallesen, Peder Pedersen af Fløe, og Jørgen {Pedersen} Holtums Datter Mette {Jørgensdatter}.
Begravelse nr. 6445
NOTITS: Jørgen, 6 år, begravet 1798 #6445. Karen og Mette Jørgensdøtre er søster til moderen. Jørgen Pedersen Holtum moderens far.
24321792.11.18Mette Kirstine Larsdatter Nørholm Lars Christensen Winding Maren Jensdatter 27. Samme Dag [Dom 24 p. Trin.] havde Lars {Christensen} Winding i Nørholm af sin 2den kone Maren Jensd. en Datter til Daaben blev kaldet Mette Kirstine - baaren af Jomfrue {Johanne Jensdatter} Kiersgaard paa Brandholm - fadderne Jens Skræder af Lille Holm, Peder Thruelsen og Udpigen Anne Katrine af Brandholm, og Christen {Hansen} Kragsiigs kone {Johanne Jensdatter} -
Begravelse nr. 6487
NOTITS: Begravet 1801 samme dag som moderen, 8 år gammel. Moderen er datter af Jens Hansen Væver og Kirsten Jensdatter i Nørholm..
24331792.12.02Johanne Marie Jensdatter Lilleholm Jens Christensen Skræder Karen Christensdatter 1. 1ma in Adventu havde Jens {Christensen} Skræder i Lille Holm af sin anden kone Karen Christensd. 1 Datter til Daaben, blev kaldet Johane Marie baaaren af Jens Pedersens Hustrue {Ane Larsdatter} i Uhre - fadderene Lars {Christensen} Winding Christen {Hansen} Kragsig, og Kone {Johanne Jensdatter}, samt Peder Truelsen, tienende paa Brandholm.
NOTITS: Naboer.
24341792.12.02Anders Pedersen Borup Peder Troelsen Maren Andersdatter 2. Samme Dag [1ma in Adventu] havde peder Trulsen i Borup, af sin 3 kone Maren Andersdatter, en Søn til Daaben - blev kaldet Anders baaren af Jens {Nielsen} Greenes Kone {Johanne Marie Pedersdatter} i Borup - fadderne vare Søren Simonsen i Borup, Peder Iversen, og Hustrue i Lundfod, og Søren Iversen, tienende i Præstegaarden -
NOTITS: Peder Iversen er gift med faderens søster Karen. Jens Nielsen Grene var 1790 i Flø, han flytter meget rundt.
24351792.12.16Anne Madsdatter Risbjerg Mads Jensen Mette Andersdatter 3. 3tia in Adventu havde Mads Jensen i Riisberg af sin 1ste kone Mette Andersdatter en Datter til Daaben, blev kaldet Anne, baaren af Michel {Pedersen} Hyvilds kone {Johanne Jensdatter} - fadderne Peder Clemmensen af Hyvild, Thomas Pedersen i Lund {Brandlund}, og Søren {Andersen} Riisberg; og Hustrue {Dorthe Sørensdatter}.
NOTITS: Johanne Jensdatter er faderens søster. Søren Andersen er moderens bror.
24361792.12.26Inger Christensdatter Uhre Christen Olesen Smed Anne Thomasdatter 4. Fest: 2do nativ Xsti havde Christen Olesen Smed i Uhre, af sin 1ste kone Anne Thomasdatter, en Datter til Daaben - blev kaldet Inger, baaren af konens Søster, Else {Thomasdatter} af Ejstrup-Sogn - Fadderne vare Thomas Pedersen, Jens {Pedersen} Nørgaard, og Hans Dynesen, samt Skoleholderens {Bertel Christensen Tirsvad} kone {Johanne Kirstine Sørensdatter}: alle af Uhre-bye -
NOTITS: Else Thomasdatter er moderens søster fra Ejstrup. Thomas Pedersen er moderens far. Resten er naboer. Inger Christensdatter bliver gift med hjul- og tømmermand Anders Pedersen Møller *1792c Vilberg +1845-50, de bor i 1828-30 i Timring, fra 1832 i Brændgaarde, Herning, hvor de ses i FT 1845. Hun bor i FT 1850 ved datter Christine Andersdatter gift med tømrer Christian Mikkelsen i Brændgaarde.
24371793.01.06Mette Jensdatter Uhre Jens Thøgersen Anne Maria Henriksdatter 5. Dom: 1ma N. Anni havde Jens Thøgersen i Uhre, af sin 1ste kone Anne Maria Henricksdtter en Datter til Daaben blev kaldet Mette, baaren af konens Moder {Mette Pedersdatter}, fadderne: Christen Thøgersen i Fløe, Peder Andersen og Hustru {Kirsten Thøgersdatter} i Schierlund; og Otte Sørensen af Uhre.
NOTITS: Moderens mor Mette Pedersdatter bærer. Faderen bror Christen Thøgersen og søster Kirsten Thøgersdatter. Otte Sørensen nabo.
24381793.01.13Kirsten Eriksdatter Harrild Erik Jensen Inger Sørensdatter 6. Dom: 1da p. Epiphan. havde Erick Jensen i Brandharild, af sin 2den kone Inger Sørensdatter, en Datter til Daaben - blev kaldet Kirsten, baaren af konens broderkone {bror: Christen Sørensen} Karen Pedersdatter af Eistrup {Ejstrup By}, fadderne Erick Ericksen af Harild, og Søster {Johanne Eriksdatter}, samt Peder {Christensen} Wojlund {Vovlund} og Hustru {Lene Eriksdatter} af Rind Sogn.
Begravelse nr. 6376
NOTITS: Kirsten, 1 år, begravet 1794 #6376. Moderens svigerinde Karen Pedersdatter, gift med moderens bror Christen Sørensen, bærer. Lene Eriksdatter er faderens datter af første ægteskab. Erik Eriksen og Johanne Eriksdatter er naboer fra den anden halvgård i Harrild.
24391793.03.28Jens Pedersen Alkærlund Peder Christensen Boel Anne Madsdatter 7. Dom coenædni {coena domini, skærtorsdag} havde Peder {Christensen} Boel af Algierlund, af sin 1ste kone Anne Madsdatter, en Søn til Daaben - blev kaldetJens, baaren af Hans Pedersens Datter Marie {Hansdatter} i Schierlund - fadderne vare Thomas {Christensen} Algierlund, Christen Madsen Lundfod, Peder Hansens Karl Bertel Sørensen i Schierlund og Pigen Anne Katrine paa Brandholm.
NOTITS: Synes at være mest naboer.
24401793.03.31Mette Eriksdatter Harrild Erik Eriksen Anne Sørensdatter 8. Festo 1mo Pascali havde Erick Ericksen af Haril af sin 1ste kone Anne Sørensdatter, en Datter til Daaben - blev kaldet Mette - baaren af Søren Sørensens kone {Mette Pedersdatter} i Fløe: Fadderne vare Søren Sørensen og Christen Pallesen begge af Fløe, Peder {Pedersen} Usseltoft, og Erick Jensens kone {Inger Sørensdatter} af Harrild.
Begravelse nr. 6360
NOTITS: Mette, 18 uger, begravet 1793 #6360. Mette Pedersdatter er moderens mor, Søren Sørensen moderens far. Christen Pallesen gift med moderens faster. Peder Usseltoft er moderens morbror. Inger Sørensdatter er nabo.
24411793.04.14Anne Marie Jensdatter Tarp Jens Henriksen Margrethe Jakobsdatter 9. Dom 2da p. F. Pasc: havde Jens Henricksen af Tarp af sin 1ste kone Margaretha Jacobsdatter, en Datter til daaben - blev kaldet Anne Marie, baaren af Anders Pedersens kone {Mette Jakobsdatter} i Uhre - fadderne Anders Pedersen i Uhre, Peder Truelsen paa Brandholm, Pigen Anne Katrine ibidem, og Henrick Nielsens kone {Dorthe Henriksdatter} i Uhre.
NOTITS: Moderens søster Mette Jakobsdatter bærer. Anders Pedersen svoger til moderen. Tjenestefolk fra Brandholm.
24421793.04.28Christen Larsen Brandlund Lars Christensen Nedergaard Anne Jensdatter 10. Dom 4ta p. F. Pascale havde Lars Christenen i Lund af sin 1ste kone, Anne Jensdatter, En Søn til Daaben blev kaldet Christen; baaren af Mandens Pige Maren Sørensdatter - fadderene: Søren Christensen af Grarup, Christen Nielsen af Lund, Truels Iversen af Grarup, og Jens Greenes Hustrue i Lund.
Begravelse nr. 6378
NOTITS: Christen, 41 uger, begravet 1794 #6378. Søren Christensen faderens bror. Christen Nielsen nabo.
24431793.05.05Peder Christian Pedersen Skærlund Peder Andersen Kirsten Thøgersdatter 11. Dom 5ta p. F. Paschale havde Peder Andersen i Schierlund af sin 1ste kone Kirsten Thøgersdatter en Søn til Daaben blev kaldet Peder Christian - baaren af Thøger Jensens kone {Maren Pedersdatter Hannerup} i Schierlund - fadderne Jens Thøgersen og hust. {Ane Marie Henriksdatter} i Uhre, Christen Thøgersen i Fløe, og Peder Hansen i Schierlund.
NOTITS: Moderens mor Maren Pedersdatter Hannerup. Moderens brødre Jens og Christen Thøgersen. Nabo Peder Hansen.
24441793.05.05Birte Christensdatter Alkærlund Christen Thomsen Else Jensdatter 12. Eodem die [Do 5ta p. F. Paschale] havde Christen Thomsen Algierlund af sin anden kone Else Jensd. en Datter til Daaben, blev kaldet Birthe, baaren af udpiigen Anne Cathrine paa Brandholm - fadderne Povel {Jakobsen} Husum, Thomas {Christensen} Algierlund, Peder Jensen Husum, og Peder {Poulsen} Husums kone {Maren Jensdatter} -
Begravelse nr. 6354
NOTITS: Birte, 14 dage, begravet 1793 #6354. Birte opnævnt efter faderens nylig døde 1. kone Berta Nielsdatter. Else Jensdatter er hans 2. kone. Peder Jensen Husum og Peder Husums kone lidt mærkeligt, manden i Husum hedder Peder Poulsen.
24451793.05.05Peder Christian Pedersen Lundfod Peder Madsen Skræder Maren Christensdatter 13. Eodem die [Do 5ta p. F. Paschale] havde Peder Madsen Skræder i Lundfod a fsin 1ste kone Maren Xstensdatter en Søn, til Daaben, blev kaldet Peder Christian, baaren af peder Iversens Pige, Abelone Sørensd. i Lundfod - fadderne Peder Christen og hust. {Karen Jensdatter} i Blesberg, Peder Nielsen og Jørgen Andersen af Arrevad -
Begravelse nr. 6388
NOTITS: Peder Christian, 1 år, begravet 1794 #6388. Peder Christensen og kone forhenværende naboer i Lundfod.
24461793.05.19Peder Jensen Sandfeld- Lille Jens Pedersen Kirsten Nielsdatter 14. Fest 1mo Pentecostes havde Jens Pedersen Lille Sandfeld af sin 1ste kone Kirsten Nielsdatter, en Søn til Daaben, blev kaldet Peder, baaren af Otte Pedersens kone {Inger Pedersdatter} i Schierris - fadderne Peder Pedersen og hustrue {Ane Christensdatter} af Uhre, Xsten Nielsen Nørgaard ibidem, og Niels Pedersen store Sandfeld.
NOTITS: Otte, Peder og Niels Pedersen er faderens brødre.
24471793.05.19Kirsten Nielsdatter Grarup Niels Jensen Grene Edel Christensdatter Vipskov 15. Eodem die [Fest 1mo Pentecostes] havde niels {Jensen} Greene i Grarup, af sin 1ste kone Edel Christensdatter {Vipskov}, en Datter til Daaben, blev kaldet Kirsten, baaren af Christen Christensens kone i Lundfod - Fadderne Truels Iversen, og Thomas Lassen af Grarup, Xsten Xtensen i Lundfod, og Niels {Christensen} Nygaards kone {Maren Christensdatter} af Brande -
Begravelse nr. 6357
NOTITS: Kirsten, 11 uger, begravet 1793 #6357. Troels Iversen og Thomas Larsen naboer.
24481793.07.28Anne Madsdatter Blæsbjerg Mads Jensen Else Marie Jensdatter 16. Dom 9ma p. Trinit havde Mads Jens i Blesberg af sin 1ste kone, Else Kathrine {Else Marie!} Jensdatter en Datte til Daaben, blev kaldet Anne, baaren af Jens Jensens kone {Mette Jensdatter} af Arnborg Sogn i Thornviig {Tornvig}: fadderne: Anders Xtensen og Søn Hans {stedsøn: Larsen} af Døslund: Peder Povelsen og hustrue {Maren Jensdatter} af Husum.
NOTITS: Moderens navn er Else Marie. Båren af faderens svigerinde Mette Jensdatter gift med bror Jens Jensen. Hans Christensen og stedsøn naboer. Maren Jensdatter søster til faderen.
24491793.08.04Jens Jensen Uhre Jens Jørgensen Skræder Anne Jensdatter 17. Dom 10ma p. F. Trinit. havde Jens Jørgensen Skræder i Uhre af sin 1ste kone, Anne Jensd. en Søn stil Daaben blev kaldet Jens, baaren af Kocks kone i Omwraae: fadderne: Anders Pedersen, og Hustru {Mette Jakobsdatter}, Hans Dynesen; og Mads Jørgensen, alle af Uhre bye.
NOTITS: Kock af Omvraa Sønder Omme ikke identificeret. Mads Jørgensen muligvis bror til faderen. Resten er naboer.
24501793.09.01Anne Kirstine Nielsdatter Sandfeld- Store Niels Pedersen Kirsten Troelsdatter 18. Dom 14 p. Fest. Trin. havde Niels Pedersen af store Sandfeldt af sin 1ste kone Kirsten Truelsdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Anne Kirstine baaren af konens Søster, Anne Truelsdatter: fadderne vare Otte pedersen af Schierris, Jens Pedersen lille Sandfeld, samt Enkens {Maren Christensdatter, enke efter Peder Jørgensen} Søn {Christen Pedersen?} og Datter {18, Anna Pedersdatter} af store Sandfeld.
NOTITS: Otte og Jens Pedersen faderens brødre. Anna Pedersdatter og Christen Pedersen børn af moderens tante, gift med moderens fars bror.
24511793.09.08Søren Troelsen Brande By Troels Christensen Mette Christensdatter 19. Dom: 15 p. F. Trinit. havde Truels Christensen i Brande bye, af sin 1ste kone Mette Christensdatter, en Søn til Daaben blev kaldet Søren, baaren af Niels {Christensen} Langkiers Pige {plejedatter:} Mette Sørensdatter, fadderne vare Jens {Nielsen} Alle, og hustrue {Karen Christensdatter Royen}, Niels {Christensen} Langkier, og karl Peder {Christensen}, alle af Brande bye -
NOTITS: Niels Christensen Langkær og faderen er brødre fra Langkær. Mette Sørensdatter er Niels Langkærs plejebarn og Peder Christensen hans karl i længere tid (mindst fra 1787). Jens Alle og kone er naboer kommet nylig fra Assing.
24521793.09.29Michel Pedersen Hyvild Peder Clemmensen Sidsel Michelsdatter 20. 18 p. Trinit havde Peder Clemensen af Hyvild, af sin 1ste kone Sidsel Michelsdatter, en Søn til Daaben, blev kaldet michel, baaren af Michel {Pedersen} Hyvilds kone {Johanne Jensdatter}: fadderne vare Mads Jensen, og Hust: {Mette Andersdatter} af Riisberg, Clemen Lassen Hyvild, og Clemen Anders. af Schierris -
Begravelse nr. 6366
NOTITS: Michel, 7 uger, begravet 1793 #6366. Moderens mor Johanne Jensdatter bærer. Hendes bror er Mads Jensen med kone. Clemmen Andersen er faderens far. Clemmen Larsen er nabo.
24531793.10.06Maren Sørensdatter Dørslund Søren Nielsen Maren Poulsdatter 21. 19ma p. trinit havde Søren Nielsen af Døslund af sin 1ste kone, Maren Poulsdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Maren, baaren af Christen Nielsens kone i Døslund: fadderne Christen Nielsen, Lars Hansen og Hustr. {Anna Christensdatter} af Døslund, Poul Jacobsen af Husum.
Begravelse nr. 6382
NOTITS: Maren, 19 uger, begravet 1794 #6382. Christen Nielsen er faderens bror. Poul Jakobsen er moderens far. Lars Hansen er en nabo.
24541793.10.20Mette Nielsdatter Uhre Niels Nielsen Maren Thomasdatter 22. 21 ma p. Trin. havde Niels Nielsen af Uhre af sin 1ste kone Maren Thomasdatter, en Datter til Daabe, blev kaldet Mette baaren af Jens Truelsens kone {Mette Nielsdatter} i Uhre - fadderne Jens Truelsen Lars Dynesen og Hustr. {Else Pedersdatter} og otte Pedersen alle af Uhre -
NOTITS: Bæres af faderens mor. Faderens stedfar er Jens Troelsen. Resten er naboer. Der er to Niels Nielsen i Uhre, den anden kaldes Niels Organist.
24551793.12.26Ellen Kirstine Larsdatter Risbjerg Lars Nielsen Elles Christensdatter 1. Fest 2do Nat: Xsti havde Lars Nielsen af Riisberg af sin 1ste kone Elles Christensdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Ellen Kirstine, baaren af Henrick Nielsens kone {Dorthe Henriksdatter} af Uhre - fadderne vare Christen {Pedersen} Sønder-Askier, Henrick Nielsen af Uhre, Niels Sørensen af Riisberg, og Jens Thøgersens kone {Ane Marie Henriksdatter} af Uhre -
NOTITS: Dorthe Henriksdatter er faderens svigerinde. Christen Pedersen moderens stedfar, Henrik Nielsen faderens bror, Niels Sørensen gift med moderens moster Mette Nielsdatter.
24561794.02.09Anne Johanne Bertelsdatter Uhre Bertel Christensen Tirsvad Johanne Kirstine Sørensdatter 2. Dom 5ta p. Epiph: havde Skoleholderen Berthel {Christensen} Tiirsvad af Uhre, af af[!] sin 1ste kone, Johanne Kirstine Sørensd. en Datter til Daaben, blev kaldet Ane Johanne, baaren af Jens Truelsens Pige, i Uhre, Dorthe Pedersd. - fadderne Niels Sørensen Riisberg, Laust Christensen i Kragsig, Niels Nielsens kone {Maren Thomasdatter} af Uhre, og Pigen Kirsten Nielsdatter sammesteds -
Begravelse nr. 6384
NOTITS: Anne Johanne, 1 måned, begravet 1794 #6384. Mest naboer, familie uklar.
24571794.02.16Christen Pedersen Uhre Peder Jensen Skræder Anne Pedersdatter 3. Dom. 7tuages havde Peder Jensen Skræder i Uhre af sin 1ste kone, Anne Pedersdatter, en Søn til Daaben, kaldet Christen : baaren af Christen Andersens kone {Inger Nielsdatter} i Grarup. fadderne Xsten {Pedersen} Askier Palle Christensen Fløe, Niels Nielsen og hust. {Maren Thomasdatter} af Uhre -
NOTITS: Familieforhold ikke kendt.
24581794.03.02Jens Christian Larsen Dørslund Lars Hansen Anne Christensdatter 4. Dom: esto Mihi havde Lars Hansen i Døslund af sin 1ste kone Anne Xstensdatter, en Søn til Daaben blev kaldet Jens Christian, baaren af Truels Iversens Datter Anne {Troelsdatter} i Grarup - fadderne Lars {Christensen} Nedergaard i Lund, Søren {Nielsen} Døslund, Anders Xstensen og hustru {Karen Pedersdatter} af Døslund.
NOTITS: Naboer tilsyneladende.
24591794.03.02Christen Mathiasen Grarup Mathias Christensen Anne Jensdatter 5. Eodem Die [Dom: esto mihi] havde Mathias Xstensen Grarup af sin 1ste kone Anne Jensdatter, en Søn til Daaben, blev kaldet Christen, baaren af Christen {Thomsen} Algierlunds kone {Else Jensdatter} - faddere vare Jens {Pedersen} Nørgaard, Peder Hansen, Søren Christensen og hustrue {Birte Jensdatter}, alle af Grarup bye -
NOTITS: Familieforhold ikke kendte.
24601794.03.09Mette Pedersdatter Lundfod Peder Iversen Karen Troelsdatter 6. Dom 1ma Jejunii havde Peder Iversen i Lundfod af sin 1ste kone Karen Truelsdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Mette, baaren af Truels Iversens Datter, Maren {Sørensdatter} - fadderne vare Truels Iversen i Grarup, Peder Troelsen i Borup, sam Xsten Iversen og Hustrue {Abelone Sørensdatter} i Lundfod.
NOTITS: Faderens steddatter Maren Sørensdatter bærer. Troels og Christen Iversens er faderens brødre. Peder Troelsen moderens bror.
24611794.03.30Inger Katrine Thomasdatter Brandlund Thomas Pedersen Margrethe Jakobsdatter Midfaste Søndag havde Thomas Pedersen af Lund med sin 2den Kone Magrethe Jacobsdatter 1 Datter til Daaben blev kaldet Inger Cathrine, baaren af Jens {Nielsen} Greenes kone {Margrethe Pedersdatter} i Lund faderne Christen {Olesen} Smed af Uhre Møllerens karl Niels Thomssen, Peder {Christensen} Tarps karl og Mads {Christensen} Hannerups Kone {Mette Andersdatter} af lille Lund.
NOTITS: Her den nøjagtigere tekst fra DKB, ganske specielt betegnelsen "Lille Lund", som ellers ikke ses og som PKB ikke har. Ikke klart om Margrethe Pedersdatter er familie eller nabo. Christen Olesen er gift med faderens datter Ane Thomasdatter.
24621794.04.06Thomas Clemmensen Skerris Clemmen Andersen Ane Thomasdatter 8. Dom 5ta Jenunii have Clemen Andersen i Schierris, af sin 3die kone Anne Thomasdatter en Søn til Daaben, blev kaldet Thomas, baaren af konens Søster, Mette Berthelsd. af Jelling: fadderne: Anders {Lassen} Overgaard i Langkiær, Jens Andersen Biere {Sandfeldbjerre}, Peder Clemmensen og Hustrue {Sidsel Mikkelsdatter} af Hyvild -
NOTITS: Mette Bertelsdatter er moderens halvsøster fra Jelling. Anders Larsen Overgaard er nabo. Peder Clemmensen er faderens søn af første ægteskab.
24631794.04.06Anders Gamborg Nielsen Brande By Niels Christensen Nygaard Maren Christensdatter 9. Do: Palmarum havde Niels Christensen Nyegaard i Brand af sin 2den kone Maren Christensdatter en Søn til Daaben, blev kaldet Anders Gamborg, baaren af Maren Johansdatter hos degnen - fadderne Niels {Christensen} Langkier i Brande, og karl, Peder Christensen, Truels Christensen og Hustrue {Mette Christensdatter}, Degnens Pige, Anne Xstensd. Alle af Brande {By}.
NOTITS: Degnens pige tilføjet i PKB.
24641794.05.04Christen Pedersen Uhre Peder Pedersen Anne Christensdatter 10. Do: 2da p. F. Pasc. havde Sognefoged Peder Pedersen i Uhre af sin 1ste kone Anne Christensdatter, en Søn til Daaben, blev kaldet Christen, baaren af Morthen Xstensens kone {Margrethe Christensdatter} fra Hellebierget {Hesselbjerre} i Tyregod Sogn. Fadderen Christen Nielsen af Døslund, Henrick Nielsen, og Jens Thøgersen, og Hustrue {Ane Marie Henriksdatter}, alle af Uhre bye -
NOTITS: Moderen er søster til Morten Christensen i Hesselbjerre, Thyregod, hvis kone Margrethe Christensdatter bærer.
24651794.06.09Christen Jensen Uhre Jens Pedersen Nørgaard Dorte Sørensdatter Askær 11. Festo 2do Pentecostes havde Jens Pedersen Nørgaard i Uhre af sin 1ste kone Dorthe Sørensdatter, en søn til Daaben, blev kaldt Christen baaren af Xsten {Christen Jensen} Nør Askiers Datter {steddatter}, Anne {Sørensdatter} , Fadderne Jens Pedersen og Søn Otte {stedsøn: Sørensen}, Xsten Nielsen Nørgaard og Hustrue {Ane Kirstine Nielsdatter}, alle af Uhre bye -
NOTITS: Moderen og Anne Sørensdatter er søstre. Christen Jensen er deres stedfar i Nørre Askær, resten er naboer.
24661794.06.29Troels Jørgensen Sandfeld- Store Jørgen Troelsen Karen Jørgensdatter 12. Dom 2da p. Trinit havde Jørgen Truelsen i St: Sandfeld af sin 1ste kone, Karen Jørgensdater, en Søn til Daaben blev kaldt Truels , baaren af N. Pedersens kone {Kirsten Troelsdatter} i St: Sandfeld - fadderne Jørgen {Pedersen} Holtum {Arnborg}, Hans Pedersen og Hustrue {Mette Kirstine Jørgensdatter} af Holtum, og Niels Pedersen af Fløe. {Anden skrift:} død 7de Jan 1840.
NOTITS: Kirsten Troelsdatter, som bærer, er faderens søster. Derefter moderens familie, faderen Jørgen Pedersen Holtum, søster Mette Kirstine Jørgensdatter og svoger Niels Pedersen Flø gift med søsteren Maren Jørgensdatter.
24671794.07.06Peder Hansen Brande By Hans Jensen Smed Mette Andersdatter 13. Dom 3ta p. Trin. havde hans Jensen Smed i Brande {By} af sin 1ste kone Mette Andersd. en Søn til Daaben, kaldet Peder, baaren af Peder Andersens kone {Kirsten Thøgersdatter} i Schierlund: fadderne Søren Smed N. {Niels Christensen} Langkier, og Niels {Christensen} Langkiers pige Mette, og Bodill Ross; alle af Brande Bye.
NOTITS: Peder Andersen kunne være moderens bror. Søren Jensen måske i familie til faderen. Resten er naboer.
24681794.07.13Lars Thomasen Grarup Thomas Larsen Anna Sørensdatter 14. Dom 4ta p. Trinit havde Thomas Lassen Grarup af sin 1ste kone Anna Sørensd. en Søn til Daaben blev kaldet Las, baaren af Anders Lassens kone {Ane Christensdatter} i St. Langkier: fadderne Anders Lassen af Langkier, Søren Lassen af Borup, Søren Jensen af Lund {Brandlund}, og Peder Mathiesens Enke {Maren Pedersdatter Brandt}
NOTITS: Ander og Søren Larsen er brødre til faderen. Søren Jensen er Søren Kierkegaards bedstefar. Maren Pedersdatter en nabo, hendes mand Peder Mathiesen er død mellem nov. 1793 (#6364, søn begravet) og juli 1794 men ikke indført som begravet i Brande kirkebog.
24691794.07.13Mette Eriksdatter Harrild Erik Eriksen Anna Sørensdatter 15. Dopm: 4ta p. Trin. havde Erick Ericksen af sin 1ste kone Anna Sørensd. en Datter til Daaben, blev kaldet Mette, baaren af Søren Sørensens Datter Sidsel {Sørensdatter} i Fløe - fadderne Vare. Søren Sørensen Fløe, Xsten Nielsen Døslund, Peder {Pedersen} Usseltoft og Hustrue {Ane Christensdatter}.
NOTITS: Sidsel fra DKB. Moderens søster Sidsel bærer, moderens far er fadder.
24701794.08.10Mads Christian Madsen Drantum Mads Nielsen Kirsten Troelsdatter 16. 8va p. Trinit havde Mads Nielsen Drantum af sin 1ste kone Kirsten Truelsd. en Søn til Daaben, blev kaldt Mads Christian, baaren af Mandens Søster Maren {Nielsdatter}, fadderne vare: Peder {Poulsen} Husum, Jens {Christensen} Kragsig, Mads {Christian Ørbæk} Christensen, og Laust Nielsen kone {Maren Christensdatter}, begge af Drantum.
Begravelse nr. 6412
NOTITS: Begravet, 2 år, 1796 #6412. Maren Nielsdatter er faderens søster, som er hjemme i Drantum. Mads Christian Ørbæk er faderens stedfar. Maren Christensdatter vel indsidder i Drantum.
24711794.08.17Anne Marie Sørensdatter Grarup Søren Christensen Birte Jensdatter No 17. Dom 9ma p Trinit havde Søren Xstensen i Grarup af sin 1ste kone Birthe Jensd. en Datter til Daaben blev kaldet Anne Marie, baaren af Lars Xstensen kone {Ane Jensdatter} i Lund: fadderne: Lars Xstensen af Lund, Mathias Xstensen Grarup, og Lars Hansen og Hust. {Ane Christensdatter} i Døslund.
24721794.08.17Anders Sørensen Risbjerg Søren Andersen Risbjerg Dorthe Sørensdatter 18. dito [Dom 9ma p Trinit] havde Søren Andersen Riisberg af sin 1ste kone Dorthe Sørensd. en Søn til Daaben blev kaldet Anders, baaren af Mads {Jensen} Riisbergs kone {Mette Andersdatter}: fadderne Jens Pedersen Uhre Hans Andersen Toudahl {Tovdal, Arnborg}, item Jens {Andersen} Biere {Sandfeld-Bjerre}, og Hustru {Ane Sørensdatter}.
NOTITS: Alle er familie. Mette Andersdatter, som bærer, er faderens søster, Hans Andersen hans bror. På moderens side stedfaderen Jens Pedersen, søsteren Ane Sørensdatter og hendes mand Jens Andersen.
24731794.08.31Anne Christensdatter Borup Christen Christensen Bundgaard Dorte Pallesdatter No 19 Dom: 11 p. Trinit havde Xsten Bundgaard Borup af sin 1ste kone Dorthe Pallesdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Anne, baaren af Pigen Else Brogaard fadderne Palle Pedersen og søn Giøde {Pallesen}, Peder Pedersen og Peder Truelsens Hustru {Karen Andersdatter} alle af Borup.
NOTITS: Navnet Bundgaard fra Uhre, hvor Christen er født. På moderens side: hendes far Palle Pedersen og bror Gyde Pallesen. Om Else Brogaard er familie er ikke klart, hun er ikke identificeret.
24741794.08.31Karen Pedersdatter Blæsbjerg Peder Christensen Karen Jensdatter No 20 dito [ Dom: 11 p. Trinit] Peder Xstensen af Blesberg af sin 2den kone Karen Jensd. en Datter til Daabe, blev kaldet Karen, baaren af peder {Nielsen} Arrevads kone {Ane Henriksdatter} - fadderen Peder {Nielsen} Arrevad Peder Jensen Uhre, Anders {Christensen} Døslund Søn Peder {Larsen?}, og Mads {Jensen} Blesbergs kone {Else Marie Jensdatter}.
NOTITS: Moderen bror er Peder Jensen Skræder af Uhre.
24751794.09.14Ole Christensen Uhre Christen Olesen Smed Anne Thomasdatter 21. Dom 13tia p. Trinit havde Xsten olesen Smed i Uhre af sin 1ste kone Anne Thomasd. en Søn til Daabe, blev kaldet Ole, baaren af Niels Lassens Datter i Uhre, Kirsten {Nielsdatter}, fadderne vare Thomas Pedersen og Sønn Niels {Thomasen} af Lund, og Niels Nielsen og Hustrue {Maren Thomasdatter}
NOTITS: På moderens side faderen Thomas Pedersen og broderen Niels Thomassen. Ifølge skiftet 1796 efter Thomas Pedersen er Maren Thomasdatter ikke datter af ham, se BG Brandlund matr. 12a-13a. Ole Christensen †1869 Vildbjerg bliver gift 1819 i Nørre Vium med Kirsten Jørgensdatter *1786c Snejbjerg †1850-54 Timring. De er bosat Timring 1834-50.
24761794.09.21Maren Pedersdatter Uhre Peder Jensen Søndergaard Mette Jensdatter 22. Dom 14 p. Trinit havde Peder Jens{en} Søndergaard i Uhre af sin 1ste kone Mette Jensd. en Datter til Daabe blev kaldet Maren, baaren af Pigen Mette Henricksd. Uhre fadderne Jens Thøgersen, Mads Jørgensen, Jens {Jørgensen} Skræder og Hust. {Anne Jensdatter} alle af Uhre bye.
NOTITS: Peder Jensen Søndergaard fordi der også findes en Peder Jensen Skræder i Uhre. Moderen fra Uhre, faderen måske fra Flø. Familie usikker, synes at være naboer.
24771794.09.21Birte Christensdatter Alkærlund Christen Thomsen Else Jensdatter 23. dito [Dom 14 p. Trinit] havde Xsten Thomsen Algierlund af sin 2den kone Else Jensdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Birthe baaren af Mathias Xstensens kone {Anne Jensdatter} i Grarup: faddere Thomas {Christensen} Algierl: {Alkærlund} Poul {Jakobsen} Husum, P. {Peder Christensen} Boels hustrue {Anne Madsdatter} Algierl. og Jørgen {Jørgensen} Brandes datter {Kirsten Jørgensdatter}.
NOTITS: Moderens søster, som det ser ud, Anne Jensdatter bærer. Resten ser ud til at være naboer.
24781794.10.05Anne Maria Nielsdatter Flø Niels Pedersen Maren Jørgensdatter 24. Dom: 16. Trinit havde Niels Pedersen Fløe af sin 1ste kone Maren Jørgensd. en Datter til Daaben blev kaldet Anna Maria baaren af Hans {Jensen} Hindskovs kone {Mette Pedersdatter} fra Tyregod Sogn. Fadderne: Jørgen {Pedersen} Holtum, Hans Pedersen ibidem, Jørgen {Troelsen} Sandfeld og Hustrue {Karen Jørgensdatter}.
Begravelse nr. 6395
NOTITS: Anne Maria, 3 uger, begravet 1794 #6395. Faderen, Mette Pedersdatter og Hans Pedersen er søskende. Moderen, og Karen Jørgensdatter er søskende. Jørgen Pedersen Holtum er moderens far.
24791794.10.19Maren Jensdatter Tarp Jens Pedersen Kjærgaard Maren Pedersdatter 25. Dom 18 p. Trinit. havde Jens Pedersen Tarp, af sin 1ste kone Maren Xstensdatter {forkert! Pedersdatter}, en Datter til Daaben blev kaldet Maren, baaren af Peder {Christensen} Tarps Hustrue {Kirsten Jensdatter}. fadderne Jens {Christensen} Kragsig, Jomfr. {Johanne Nielsdatter} Kiersgaard, item Søren Iversen og Hustrue {Kirsten Christensdatter} af Kragsig.
NOTITS: Ingen familie, for begge forældre er født et godt stykke værk i Strellev og Lærkeholt sogne. Kirkebogen får moderens navn til at være Maren Christensdatter, men det er forkert, det skal være Pedersdatter, se FT 1801 Skibbild, Arnborg eller hjemmesiden "Jens Pedersen Nedergaard".
24801794.11.09Mette Christensdatter Lundfod Christen Iversen Abelone Sørensdatter 26. Dom 21 p. Trinit. havde Christen Iversen af Lundfod af sin 1ste kone Abelone Sørensdatter, en Datter til Daaben blev kaldet Mette, baaren af Peder Iversens kone {Karen Troelsdatter}: fadderne vare Peder Iversen af Lundfod, Møllerens karl {Arvad Mølle}, Niels Thomasen, samt Peder {Nielsen} Arvad, og Hustru {Ane Henriksdatter}.
NOTITS: Faderens bror Peder Iversen og hans kone Karen Troelsdatter.
24811794.11.16Anne Marie Christensdatter Lundfod Christen Madsen Mette Pedersdatter 27. Dom 22 p. Trinit havde Christian Madsen i Lundfod af sin 2den kone Mette Pedersdatter en Datter til daaben blev kaldet Anne Marie, baaren af Madme Lund {Christiane Morsing, Jens Pedersen Lunds kone} i Lundfod, fadderne Christen Christensen og Hustrue Møllerens karl {Arvad Mølle}, og Anders {Jensen} Arrevads Søn, Jørgen {Andersen} Arrevad -
NOTITS: Christen Madsen, som han mest kaldes, er tilflyttet fra Kibæk, ingen familie set her.
24821794.11.16Karen Pedersdatter Hyvild Peder Clemmensen Sidsel Michelsdatter 28 Eodem die [Dom 22 p. Trinit] havde Peder Clemensen Hyvild, af sin 1ste kone Sidsel Michelsdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Karen, baaren af Clemen {Andersen} Schierres, hands Hustrue {Ane Thomasdatter}: fadderne: Clemen {Andersen} Schierris, Clemen {Larsen} Hyvild, og Mads {Jensen} Riisberg, og Hustrue {Mette Andersdatter}.
NOTITS: Faderens stedmor Ane Thomasdatter bærer. Faderens far Clemmen Andersen. Moderen morbror Mads Jensen.
24831794.11.23Peder Nielsen Uhre Niels Nielsen Organist Johanne Christensdatter 29. Dom: 23 p. Trinit havde Niels {Nielsen} Organist af Uhre, af sin 1ste kone Johanne Christensd., en Søn til Daaben, blev kaldet Peder, baaren af Jens Pedersen Datter {Ane Jensdatter} i Uhre - fadderne: Jens {Pedersen} Nørgaard, Jens {Christensen} Bundgaard, Jens Pedersens Søn {stedsøn} Otte {Sørensen}, og Peder {Pedersen} Sognefogeds kone {Ane Christensdatter}, alle af Uhre.
NOTITS: Familie ikke set her.
24841794.11.30Søren Pedersen Usseltoft Peder Pedersen Usseltoft Anne Christensdatter 1. Dom 1ma in Adventu havde Peder Pedersen Usseltoft af sin 1ste kone, Anne Christensd. en Søn til Daaben, blev kaldet Søren baaren af Christen Pallesens Datter Else {Christensdatter}, af Fløe: Fadderne Jens Pedersen Uhre Ander Xstensen Døslund, Søren Sørensens kone {Mette Pedersdatter}, og Søn {Søren Sørensen} af Fløe.
NOTITS: Moderens søster Else Christensdatter bærer. Faderens bror Jens Pedersen og søster Mette Pedersdatter og den sidstes søn Søren.
24851794.12.07Katrine Marie Christensdatter Flø Christen Thøgersen Johanne Hansdatter 2. Dom 2tia = in Adventu havde Christen Thøgersen i Fløe, af sin 1ste kone Johanne Hansdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Cathrine Marie baaren af Mads {Christensen} Hannerups kone {Mette Andersdatter} i Lund {Brandlund} - fadderne Peder Andersen af Schierlund, Niels Pedersen af Fløe, og Jens Thøgersen, og Hustru {Ane Marie Henriksdatter} af Uhre -
NOTITS: Peder Andersen er gift med faderens søster Kirsten Thøgersdatter. Jens Thøgersen er faderens bror.
24861794.12.21Eskild Christensen Harrild- Lille Christen Eskildsen Wolling Karen Thomasdatter 3. Dom 4ta in Adventu havde Xten {Eskildsen} Wolling af Harrild {Lille Harrild}, af sin 1ste kone, Karen Eskildsdatter {forkert: skal være Thomasdatter}, en Søn til Daaben, blev kaldet Æskild, baaren af Ole Pallesens Datter {ingen børn set, måske tjenestepige} i Eistrup=Harrild - fadder Ole Pallesen, Erick Jensens Søn {Jens Eriksen} af Harrild, Truels {Christensen} Brandes kone {Mette Christensdatter}, og Niels {Christensen} Lankiers Pige i Brande bye -
NOTITS: Moderens navn Karen Eskildsdatter forkert i kirkebogen, se dåb #2349 hvor det korrekte Thomasdatter er angivet. Mest naboer. Christen Wolling kommer udensogns fra og har ingen familie i Brande. En Eskild Christensen født i Brande sogn ses i Jelling 1850 men 76 år gammel, skulle være født 1774c - 20 års forskel.
24871794.12.26Peder Jensen Brandlund Jens Nielsen Grene Johanne Marie Pedersdatter 4. Festo 2do Nativ Xsti havde jens Greene i Lund af sin 2den kone Johanne Marie Pedersd. en Søn til Daaben blev kaldet Peder, baaren af konens Søster Anne Pedersdatter fadderne Lars {Christensen} Nedergaard, og Thom. Pedersens kone {Margrethe Jakobsdatter} af Lund, Jens {Pedersen} Nørgaard Uhre og Peder Lausen Grarup.
NOTITS: Anne Pedersdatter, vel af Brande sogn et sted, er moderens søster. Jens Nielsen er fra Grene i Arnborg.
24881795.01.18Iver Sørensen Kragsig Søren Iversen Kirsten Christensdatter 5. Dom 2da p. Epiphan. havde Søren {Iversen} Kragsig, af sin 1ste kone Kirsten Xstensd. en Søn til Daabben blev kaldet Iver , baaren af Truels iversens kone {Maren Christensdatter} i Grarup fadderne var: Jens {Christensen} Skræder af L: Holm, Lars {Christensen} Windings kone {Maren Jensdatter} ibid., Xsten {Hansen} Kragsig, og Truels Iversen Grarup.
NOTITS: Faderens bror Troels Iversen. Moderens far Christen hansen Kragsig.
24891795.01.25Erik Jensen Sandfeld- Bjerre Jens Andersen Bjerre Anne Sørensdatter 6. Dom 3tia p. Epiph. havde Jens Andersen Biere af sin 1ste kone, Anne SørensDatt. en Søn til Daaben blev kaldet Erick, baaren af Anders Lassens kone {Ane Christensdatter} i Langkier fadderne Jens pedersen Uhre, Søren {Andersen} Riisberg, og Clemen {Andersen} Schierrris og Hustrue {Ane Thomasdatter}:
NOTITS: Moderens stedfar Jens Pedersen. Båren af afdøde mand Erik Larsens bror Anders' kone Ane Christensdatter i Store Langkær. Søren Andersen gift med moderens søster Dorthe.
24901795.03.08Thøger Jensen Uhre Jens Thøgersen Anne Marie Henriksdatter No. 7 Dom 3tia Jejunii havde jens Thøgersen Uhre, af sin 1ste kone, Anne Marie Henrichsdatt 1 Søn til Daaben blev kaldet Thøger , baaren af Thøger Jensens kone {Maren Pedersdatter Hannerup} i Schierlund: fadderne vare Peder Andersen Schierl: Henrich Nielsen Uhre, item Peter {Nielsen} Arrevad og Hustru {Anne Henriksdatter}.
NOTITS: Maren Pedersdatter Hannerup er faderens mor. Peder Andersen gift med faderens søster Kirsten Thøgersdatter. Henrik Nielsen er moderens far. Anne Henriksdatter er moderens søster gift med Peder Nielsen i Arvad.
24911795.05.17Christen Nielsen Grarup Niels Jensen Grene Edel Christensdatter Vipskov - Dom 6tia p. F. Paschale havde Niels Jensen Greene i Grarup af sin 1ste kone, Edetl Christensd. {Vipskov} en Søn til Daaben blev kaldet Christen, baaren af konens Søster Magrethe Bechtoft {Christensdatter Vipskov, stedet Bæktoft i Skarrild sogn}: fadderne: Niels og Søren Christensen, Peder Hansen, og Truels Jørgensens kone, alle af Grarup.
24921795.05.17Anne Katrine Pedersdatter Skærlund Peder Andersen Kirsten Thøgersdatter - Dito [ Dom 6tia p. F. Paschale] havde Peder Andersen Schierlund, af sin 1ste kone, Kirsten Thøgersdatt., en Datter til Daaben blev kaldet Anne Katrine, baaren af Peder Hansens Pige Anne Kirstine - fadderne Jens Thøgersen Uhre, Hans {Jensen} Smed af Lund {Brandlund}, og Christen Thøgersen og Hustrue {Johanne Larsdatter} af Fløe.
NOTITS: Jens og Christen Thøgersen er brødre til moderen, Hans Jensen Smed måske svoger til faderen.
24931795.05.25Jens Larsen Brandlund Lars Christensen Nedergaard Anne Jensdatter 10. Festo 2do Pentecostes havde Lars Christensen i Lund {Brandlund} Jens, baaren af Konens Søster Maren {Jensdatter}, fadderne: Søren Christensen, Troels Iversen, og Peder Hansen, alle af Grarup, og Jens {Nielsen} Greenes Hustru {Margrethe Pedersdatter}, Lund {Brandlund}.
NOTITS: Maren Jensdatter er moderens søster, Troels Iversen gift med faderens søster Maren Christensdatter.
24941795.06.07Sidsel Sørensdatter Brande By Søren Jensen Smed Ane Kjeldsdatter 11. Dom 1ma p. Trinit havde Søren {Jensen} Smed i Brande {By}, af sin 1ste kone Anne Kieldsd. en Datter til Daaben, blev kaldet Sidsel, baaren af Niels {Christensen} Langkærs Pige i Brande: fadderne. Peder {Nielsen} Askær, Truels {Christensen} Brande og Hustru {Mette Christensdatter} og Niels {Christensen} Langkiers karl {Peder Christensen}.
NOTITS: Peder Nielsen er gift med moderens søster Johanne. Sidsel Sørensdatter døde af blodgang i Hesselbjerre, hvor hun var fårevogter, 13 år gammel. Begravet 25. okt. 1808 i Thyregod.
24951795.06.28Marie Mathilde Nielsdatter Brande By Niels Christensen Nygaard Maren Christensdatter 12. Dom 4ta p. Trinit havde Niels {Christensen} Nyegaard i Brande, af sin 2den kone, Maren Christensd. en Datter til Daaben, blev kaldet Marie Mathilde: baaren af Mandens ældre Datter, Bodil Marie {Nielsdatter}: fadderne: Niels {Christensen} Langkier, og karl Peder {Christensen}, Truels Christensen og Hustrue {Mette Christensdatter}, alle af Brande {By}.
NOTITS: Naboer.
24961795.08.30Johanne Jensdatter Borup Jens Jensen Boel Johanne Christensdatter 13. Dom 13. p. Trinit. havde Jens {Jensen} Boel af sin 2den kone Johanne Christensdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Johanne, baaren af Peder Xstensens Enke {Kirsten Jensdatter} i Tarp: fadderne Michel Christian {Olesen} og Hustrue {Mette Jensdatter} i Kochborg i Tyregod=Sogn, Niels {Christensen} Lankier og Jens {Jensen} Søndergaard i Borup.
Begravelse nr. 6555
NOTITS: Begravet godt 10 år gammel i 1806. Opnævnt efter faderens afdøde første kone Johanne Jensdatter. Familie til faderens første kone Johanne Jensdatter: hendes far Jens Jensen Søndergaard, hendes søstre Kirsten og Mette Jensdatter.
24971795.08.30Maren Sørensdatter Dørslund Søren Nielsen Maren Poulsdatter 14. Eodem Die [Dom 13. p. Trinit.] havde Søren Nielsen Døslund af sin 1ste kone Maren Poulsdatter en Datter til Daabe, blev kaldet Maren, baaren af Xsten {Nielsen} Døslunds Pige fadderne Poul {Jakobsen} Husum, Ander {Christensen} Døslunds Søn {stedsøn: Hans Larsen} og Christen {Nielsen} Døslund, og Hustrue {Ane Eriksdatter}.
NOTITS: Christen Nielsen er faderens bror. Resten naboer.
24981795.09.06Jens Clemmensen Hyvild Clemmen Larsen Maren Jensdatter 15. Dom 14 p. Trinit. havde Clemen Lassen af Hyvild af sin 1ste kone, Maren Jensd. en Søn til Daaben, blev kaldet Jens, baaren af Xsten {Jensen} Utofts kone {Kirsten Jensdatter} i omvraae: fadderne Xsten {Nielsen} utoft Thomas Kieldsen Langkier, Peder {Clemmensen} Hyvild og Hust. {Sidsel Michelsdatter}.
NOTITS: Christen Jensen Utoft er bror til moderen.
24991795.09.13Morten Nielsen Skærlund Niels Mortensen Skærlund Karen Christensdatter 16. Dom 15 p. Trinit havde Niels Morthensen Schierlund af sin 1ste kone, Karen Xstensdatter, en Søn til Daaben blev kaldet Morthen, baaren af gamle Morten Petersens kone {Ane Nielsdatter} i Schierlund: fadderne: Peder Hansen, Niels Hansen, Peder Andersen og Hustrue {Kirsten Thøgersdatter}, alle af Schierlund.
Begravelse nr. 6402
NOTITS: Moderens mor, resten naboer.
25001795.09.13Dorte Christensdatter Uhre Christen Nielsen Nørgaard Anne Kirstine Nielsdatter 17. Eodem Die [Dom 15 p. Trinit] havde Xsten Nielsen Nørgaard Uhre, af sin 1ste kone Anne Kirstine Nielsd. en Datter til Daaben blev kaldet Dorthe, baaren af konens Søster Anne {Nielsdatter} fadderne Xsten Pedersen, Peder Nielsen Jens {Pedersen} Nørgaard, og Hustru {Dorte Sørensdatter} alle af af Uhre.
NOTITS: Anne Nielsdatter er søster til moderen fra Lille Sandfeld. Christen Pedersen er faderens stedfar.
25011795.09.20Inger Knudsdatter Borup Knud Jørgensen Økær Johanne Jensdatter 18. Dom: 16 p: Trinit. havde Knud {Jørgensen} Øekier af sin 1ste kone Johanne Jensd. en Datter til Daabe blev kaldet Inger, baaren af mandens Søster {halvsøster} Else Marie {Sørensdatter}: fadderne Palle Pedersen af fasterholt, Jens {Jensen} Boel i Borup, Hans {Jensen} Smed og Hustrue {Ane Kirstine Jensdatter} af Uhre -
NOTITS: Faderens halvsøster Else Marie Sørensdatter bærer. Moderens stedfar er Palle Pedersen af Fasterholt, Arnborg. Moderens søster Ane Kirstine er gift med Hans Jensen Smed i Uhre.
25021795.10.25Troels Pedersen Borup Peder Troelsen Maren Andersdatter 19. Dom: 21 p. Trinit have Peder Truelsen i Borup af sin 2den kone Maren Andersd., en Søn til Daaben, blev kaldet Truels, baaren af Peder Iversens kone {Karen Troelsdatter}. fadderne: Mathias {Christensen} Grarup. gl: Jens {Jensen} Søndergaard, item Jens Pedersen {Kiergaard} og Hust. {Maren Pedersdatter} af Borup.
NOTITS: Karen Troelsdatter søster til faderen. Jens Pedersen Kiergaard er for kort tid kommet til Brande sogn og er nabo.
25031795.12.06Anne Pedersdatter Askær Peder Madsen Skræder Maren Christensdatter 1. 2da in Adventu havde Peder Madsen Skræder i Askier af sin 1ste kone Maren Xstensdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Anne, baaren af Peder {Nielsen} Askiers kone {Johanne Kjeldsdatter}: fadderene Xsten Pedersen og Datter {steddatter} Anne {Christensdatter, Sønder Askær} Christen Jensen og Søn Søren {Christensen, Nørre Askær}; alle af Askier.
Begravelse nr. 6406
NOTITS: Peder Madsen og Maren Christensdatter må være indsiddere i Askær. Fadderene er naboer.
25041795.12.20Jens Peder Thomasen Brogaard Thomas Nielsen Brogaard Dorte Jensdatter 2. 4ta in Adventu havde Thomas Nielsen Broegaard af sin 2den kone, Dorthe Jensd. en Søn til Daaben, blev kaldet Jens Peter, baaren af Inger Pallesd., Xsten {Christensen} Bundgaard kones {Dorte Pallesdatter} Søster i Borup: fadderne vare Thøger Jensen, Peder Andersen, Niels Morthensen og Hustrue {Karen Christensdatter}: alle af Schierlund.
NOTITS: Familieforhold ikke kendte. Ser ud som om hele Skærlund, som er nabo til, er faddere.
25051795.12.26Jørgen Jensen Brandlund Jens Jørgensen Skræder Anne Jensdatter 3. Festo 2do Nativit Xti havde Jens Jørgensen Skræder i Brandlund af sin 1ste kone Anne Jensdatter, en Søn til Daaben, blev kaldet Jørgen, baaren af Mads {Jørgensen} Skomagers kone {Anne Iversdatter} i Lund: fadderne vare Lars {Christensen} Winding og Hustrue {Maren Jensdatter}, Jens {Christensen} Skræder af Lille Holm, og Mads Jørgensen Skomager i Lund {Brandlund}.
NOTITS: Ikke klart om Jens og Mads Jørgensen er brødre.
25061796.01.04Henrik Pedersen Arvad Peder Nielsen Arvad Anne Henriksdatter 4. 1ma p. Epiphan: havde Peder {Nielsen} Arrevad af sin 1ste kone Anne Henricks Datter, en Søn til Daaben, blev kaldet Henrick, baaren af Henrick Pedersens Enke {Mette Pedersdatter} i Uhre: fadderne var Sr. Jens {Pedersen} Lund, og Jesper {Nielsen} Møller, item Jens Thøgernsen, og Hustru {Ane Marie Henriksdatter} af Uhre.
NOTITS: Moderens mor Mette Pedersdatter bærer. Ane Marie Henriksdatter er søster til moderen. Jesper Nielsen Møller og Jens Pedersen Lund er naboer.
25071796.01.31Jens Nielsen Flø Niels Pedersen Flø Maren Jørgensdatter 5. Dom 6agesima havde Niels Pedersen Fløe af sin 1ste kone Maren Jørgensd. en Søn til Daaben, blev kalddet Jens, baaren af Palle Pedersens Datter {steddatter}, Maren {Jensdatter} i Fasterholdt faddere Jonas {Eriksen} Harrild {Ejstrup}, Jørgen {Pedersen} Holthum og Hust. {Maren Nielsdatter} Søren Sørensen, og Xsten Pallesen af Fløe.
NOTITS: Båret af faderens bror Palle Pedersens steddatter i Fasterholt, Arnborg. Jonas Eriksen gift med faderens søster Ane Pedersdatter. Jørgen Pedersen og Maren Nielsdatter er moderens forældre fra Holtum, Arnborg.
25081796.01.31Jens Jespersen Arvad Mølle Jesper Nielsen Anne Jensdatter Leth Eodem Die [Dom 6agesima] havde Mølleren Jesper Nielsen i Arrevad af sin 1ste kone, Anne {Jensdatter} Læth, en Søn til Daaben, blev kaldet Jens, baaren af Konens Broderkone {broder: Jens Jensen Leth gift med Bodil Marie Lauridsdatter} i Icast=Sogn: fadderne vare Jens {Jensen} Læth i Remme {Ikast}, Sr. Jens {Pedersen} Lund i Lundfod, Peder Nielsen og Moder {Ane Jørgensdatter} af Arrevad.
NOTITS: Moderens far Jens Sørensens Leth i Remme Ikast. Båret af moderens bror, Jens Jensen Leths kone Bodil Marie Lauridsdatter i Ikast. Tak til Arne Feldborg af hammerum-herred.dk for navnene til "Konens Broderkone".
25091796.01.31Abelone Jensdatter Langkær- Lille Jens Hansen Anne Marie Madsdatter 7. endnu Samme Dag [Dom 6agesima] havde Jens Hanssen i lille LangKier med sin 1ste Kone Ane Marie Madsd: 1 Datter til Daaben blev kaldet Abelone baaren af mandens Søster Ane {Hansdatter, 21} faderne Laus Hansen og hustru {Marie Pedersdatter} af Westerlund {By, Vester sogn}, Jens Madsen af RønsLund {Ejstrup} og Christen Madsen af Gjellerup.
NOTITS: Moderens forældre: Mads Christensen †1773 Rønslunde, Ejstrup og Maren Nielsdatter. Faderens søster Anne Hansdatter bærer. Lars Hansen er faderens bror. Jens Madsen i Rønslunde uklar, ligeså Christen Madsen i Gjellerup. Skulle vel være brødre til moderen.
25101796.02.14Niels Jensen Lilleholm Jens Christensen Skræder Karen Christensdatter 8. Dom: 1ma Jejunii havde Jens {Christensen} Skræder i L. Holm af sin 2den kone, Karen Xstensd. en Søn til Daaben, blev kaldet Niels, baaren af Jomf {Johanne Nielsdatter} Kiersgaard: fadderne Peder og Jens Pedersen af Uhre, Lars {Christensen} Winding og Hustr {Maren Jensdatter} af Lille Holm.
25111796.02.14Jens Mathiasen Grarup Mathias Christensen Grarup Anne Jensdatter 9. Eodem die [Dom: 1ma Jejunii] havde Mathias {Christensen} Grarup, af sin 1ste kone, Anne Jensdatt. en Søn til Daaben blev kaldet Jens, baaren af Peder {Nielsen} Askiers Datter {Kirsten Pedersdatter} fadderne: Jens {Pedersen} og Søren {Christensen} Nørgaard med Hustr. {Birte Jensdatter} af Grarup, og Thomas {Christensen} Algierlund.
25121796.02.21Anne Johanne Nielsdatter Uhre Niels Nielsen Maren Thomasdatter 10. Dom 2da Jejunii havde Niels Nielsen Uhre, af sin 1ste kone Maren Thomasdatter, en Datter til Daaben blev kaldet Anne Johanne, baaren af Niels {Christensen} Birkebæks kone {Anne Johanne Christensdatter} i Arnborg Sogn: fadderne vare Jens Nielsen, Otte Sørensen, Lars Dynesen og Hust. {Else Pedersdatter}: alle af Uhre.
NOTITS: Opkaldt efter mormoderen Anne Johanne Christensdatter, der bærer. Tilsyneladende ikke mere familie.
25131796.04.10Abelone Christensdatter Alkærlund Christen Thomsen Alkærlund Else Jensdatter 11. Dom: 2da p. F. Paschale havde Christen Thomsen Algierlund, af sin 2den kone Else Jensdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Abelone, baaren af Peder {Poulsen} Husums kone {Maren Jensdatter} fadderne Thomas {Christensen} Algierlund, Peder Jensen Søndergaard Uhre, og Hustrue {Ane Pedersdatter}, item Xsten {Thomsen} Algierlunds Søn {Thomas Christensen} -
NOTITS: Formodentlig er Maren Jensdatter søster til moderen og Peder Jensen en bror.
25141796.04.10Anne Marie Larsdatter Borup Lars Jensen Maren Olesdatter 12. Eodem Die [Dom: 2da p. F. Paschale] havde Lars Jensen i Borup af sin 1ste kone Maren Olesdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Anne Marie baaren af Sognefogdens {Peder Pedersen} Pige Birthe: fadderne Peder {Pedersen} Sognefoged, Knud {Jørgensen} Øekier og Hustrue {Johanne Jensdatter}, og Niels {Christensen} Langkiers Karl {Peder Christensen} i Brande {By}.
25151796.04.24Anne Marie Andersdatter Uhre Anders Pedersen Mette Jakobsdatter 13. Dom 4ta p. F. Paschale havde Anders Pedersen Uhre af sin 1ste kone Mette jakobsd. en Datter til Daaben, blev kaldet Anne Marie, baaren af Søsteren {til den døbte} Gertrud {Andersdatter}: fadderene Jens Henricksen Tarp, Jacob Andersen, Xsten Nielsen og Hust. {Maren Sørensdatter} alle af Uhre.
Begravelse nr. 6236
NOTITS: Begravet 4 uger gammel. Forældrenes datter Gertrud bærer. Deres første søn Jakob Andersen er fadder. Jens Henriksen er svoger til moderen, gift med hendes søster Margrethe Jakobsdatter.
25161796.05.01Abelone Larsdatter Drantum Laust Nielsen Maren Christensdatter 14. Dom 5ta p. Paschale havde Laust Nielsen i Drantum af sin 1ste kone, Maren Christensd. 1 Datter til Daaben, blev kaldet Abelone baaren af Mandens Søster, Magrethe Nielsd. [DKB af Uhre] - fadderne: Peder {Poulsen} Husum, og Hustrue {Maren Jensdatter}, Niels {Sørensen} Riisberg, og Mads {Pedersen} Døslund, 2den karl paa Brandholm [DKB: forkarl paa Brandholm].
NOTITS: Familien vel indsidder i Drantum, ny i Brande. Kun naboer set.
25171796.05.29Christen Sørensen Kragsig Søren Iversen Kirsten Christensdatter 15. Dom 1ma p Trinit. havde Søren Iversen af Kragsig, af sin 1ste kone Kirsten Xstensdatter, en Søn til Daaben, blev kaldet Christen, baaren af Xsten Hansens kone {Johanne Jensdatter} i Kragsig: - fadderne: Lars {Christensen} Winding, Truels {Iversen} Grarup, og Hustrue {Maren Christensdatter}, og Xsten Kragsig.
NOTITS: Moderens mor Johanne Jensdatter bærer. Moderens far Christen Hansen. Troels Iversen er faderens bror.
25181796.07.10Peder Christensen Tarp Christen Andersen Tarp Kirsten Jensdatter 16. Dom 7ma p. Trinit havde Xsten Andersen Tarp, af sin 1ste kone Kirsten Jensd. en Søn til Daaben, blev kaldet Peder, baaren af barnets Søster Anne Marie {Pedersdatter}. fadderene: Jens {Jensen} Søndergaard i Borup, Søren {Andersen} Riisberg, og Hustru {Dorte Sørensdatter} og Lars {Andersen} Toudahl {Arnborg}.
NOTITS: Moderens datter Anne Marie Pedersdatter bærer. Jens Jensen Søndergaard er moderens far. Søren og Lars Andersen er faderens brødre.
25191796.08.14Sidsel Jensdatter Uhre Jens Christensen Bundgaard Karen Poulsdatter 17. Dom 12ma p. Trinit havde Jens {Christensen} Bundgaard Uhre af sin 1ste kone Karen Poulsd. en Datter til Daaben, blev kaldet Sidsel, baaren af Mandens Søster Else {Christensdatter}, fadderne Niels {Sørensen} Risbjerg, Xsten {Christensen} Bundgaard, og Hustrue {Dorte Pallesdatter}, og Organistens {Niels Nielsen} Søn {Niels Nielsen} i Uhre.
NOTITS: Faderens søster Else Christensdatter bærer. Christen Christensen er bror til faderen.
25201796.09.11Christen Nielsen Brandlund Niels Christensen Stenkløver Mette Pedersdatter 18. Dom 16 p. trinit havde Niels Xstensen af Lund {Brandlund}, af sin 1ste kone Mette Pedersd. en Søn til Daaben blev kaldt Christen, baaren af Anders {Christensen} Mitgaards Datter {Karen Andersdatter} i Lund, fadderne: Jens {Nielsen} Greene, Lars {Christensen} Winding og Hustrue {Maren Jensdatter}, og Jens Mitgaard af Lund.
NOTITS: Ser ud til at være naboer.
25211796.09.25Peder Nielsen Sandfeld- Store Niels Pedersen Kirsten Troelsdatter 19. Dom 18 p. Trinit havde N{iels} Pedersen af St. Sandfeld, af sin 1ste kone Kirsten Truelsd. 1 Søn til Daaben blev kaldet Peder , baaren af konens Søster, Mette {Troelsdatter}: fadderne: Peder {Pedersen} Foged {Sognefoged}, Jens {Pedersen} L: Sandfeld, Jørgen Truelsen og Hustr. {Karen Jørgensdatter} af St. Sandfeld.
NOTITS: Moderens søster Mette Troelsdatter bærer. Moderens bror er Jørgen Troelsen. Jens Pedersen og Peder Pedersen sognefoged er brødre til faderen.
25221796.09.25Hanne Pedersdatter Hyvild Peder Clemmensen Hyvild Sidsel Michelsdatter 20. Eodem Die [Dom 18 p. Trinit] havde Peder Clemmensen Hyvild, af sin 1ste kone Sidsel Michelsd. en Datter til Daaben, blev kaldet Hanne, baaren af Michel {Pedersen} Hyvilds kone {Johanne Jensdatter}: fadderne: Mads {Jensen} Riisberg, Clemen {Larsen} Hyvild, Clemen {Andersen} Schierris, og Hustrue {Ane Thomasdatter}.
NOTITS: Moderens mor Johanne Jensdatter bærer. Mads Jensen er moderens bror. Clemmen Andersen og Ane Thomasdatter er faderens forældre.
25231796.10.16Maren Thomasdatter Grarup Thomas Larsen Anne Sørensdatter 21. Dom 21 p. Trinit. havde Thomas Lassen Grarup af sin 1ste kone, Anne Sørensdatter en Datter til Daaben, blev kaldet Maren, baaren af Thomas Kielsens kone {Ane Jakobsdatter} i Langkier: fadderne Søren {Lassen} Bierre, og Hust. {Ane Pedersdatter} i Borup, Anders Lassen st: Langkier, og Søren Jensen af Lund {Brandlund}.
NOTITS: Søren og Anders Larsen er brødre til faderen. Thomas Kjeldsen eller hans kone Ane Jakobsdatters forbindelse til forældrene er ikke klar.
25241796.10.30Jonas Eriksen Harrild Erik Jensen Inger Sørensdatter 22. dom 23 p. Trinit. havde Erick Jens{en} Harrild af sin 2den kone, Inger Sørensdatter, en Søn til Daabe, blev kaldet Jonas, baaren af Jonas Harils Datter Anne {Jonasdatter}: fadderne Johas {Jonas} Harrild, og Hustr. {Anne Pedersdatter} Xsten {Sørensen} Storgrd af Eistrup, og Peder {Christensen} Woilung {Vovlund, Rind}.
NOTITS: Familieforholdet til Jonas Eriksen på den anden side åen i Ejstrup sogn ikke klart, hvis der er noget.
25251796.11.20Johanne Knudsdatter Borup Knud Jørgensen Økær Johanne Jensdatter 23. Dom: 26 p. Trinit havde Knud Jørgensen Øekier, af sin 1ste kone, Johanne Jensdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Johanne , baaren af Hans {Jensen} Smeds kone {Ane Kirstine Jensdatter} i Uhre: fadderne: Palle {Pedersen} fasterholt, og Hustrue {Johanne Madsdatter}, Hans {Jensen} Smed i Uhre, og Jens {Jensen} Boel i Borup.-
NOTITS: Ane Kirstine Jensdatter er moderens søster. Johanne Madsdatter er moderens mor. Palle Pedersen moderens stedfar. Hans Jensen Smed er gift med Ane Kirstine Jensdatter.
25261797.01.08Jens Pedersen Blæsbjerg Peder Christensen Karen Jensdatter 1. Dom: 1ma p. Epiphan. havde Peder Xstensen af Blesberg af sin 2den kone Karen Jensd:, en Søn til Daaben, blev kaldet Jens, baaren af konens Søster Kirsten Jensd. Lundfod - fadderne vare Peder Madsen af Lund {Brandlund}, Peder {Jensen} Skræder af Uhre, og Mads {Jensen} Blesberg, og Hustru {Else Marie Jensdatter}.
NOTITS: Kirsten Jensdatter bærer, moderens søster. Peder Jensen er moderens bror.
25271797.01.29Maren Larsdatter Risbjerg Lars Nielsen Elles Christensdatter 2. Dom 4ta p. Epiphan. havde Lars Nielsen af Riisberg, af sin 2den kone, Elles Xstensdatter en Datter til Daaben, blev kaldt Maren, baaren af Xsten {Pedersen} Sønder Askiers Datter {Steddatter} Anne {Christensdatter} fadderne Henrich Nielsen og Hustru {Dorte Henriksdatter} af Uhre, Xsten Pedersen, Sønder Askær og Niels Morthensen af Schierlund.
NOTITS: Anne Christensdatter der bærer, er moderens søster, begge født i Sønder Askær, ligeledes Karen Christensdatter, som er Niels Mortensens kone. Christen Pedersen er deres stedfar.
25281797.01.29Erik Andersen Langkær- Store Anders Larsen Anne Christensdatter 3. Samme Dag [Dom 4ta p. Epiphan.] havde Anders Lassen af st. Lankier, af sin 2den kone, Anne Xstensdatter, en Søn til Daaben, blev kaldet Erick, baaren af Jens {Andersen} Bierris=kone {Ane Sørensdatter}: fadderne Clemmen {Andersen} Schierris og Hustr. {Ane Thomasdatter} Thomas Lassen af Grarup, og Søren {Larsen} Bierre af Borup.
NOTITS: Thomas og Søren Larsen er brødre til faderen.
25291797.01.29Christen Nielsen Brande By Niels Christensen Nygaard Maren Christensdatter 4. Samme Dag [Dom 4ta p. Epiphan.] havde Niels {Christensen} Nygaard af Brande {by} af sin 2den kone, Maren Xstensdatt. en Søn til Daaben blev kaldet Xsten Christen, baaren af Mandens Søn Xsten Nielsen: fadderne Niels {Christensen} Langkier, og karl Peder Xstensen, Truels {Christensen} Brandes Hust. {Mette Christensdatter} og Xsten {Pedersen} Biere af Grarup.
NOTITS: Her bliver ganske usædvanligt og enestående båret af en mand! Christen Nielsen er faderens søn. Resten er naboer, undtagen Christen Pedersen fra Grarup, som vist ikke er familie.
25301797.02.05Maren Pedersdatter Usseltoft Peder Pedersen Usseltoft Anne Christensdatter 5. Dom: 5ta p. Epiphan. have Peder Pedersen af Usseltoft, af sin 1ste kone Anne Xstensdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Maren, baaren af Maren {Christensdatter} Sandfelds Datter Anne {Pedersdatter}: fadderne: Søren Sørensen Fløe, Jens Pedersen og Hustrue {Ane Larsdatter}, og Anders Xstensen Døslund.
NOTITS: Maren Pedersdatter er faderens stedmor, hendes datter Anne Pedersdatter er faderens halvsøster. Jens Pedersen er faderens bror. Søren Sørensen i Flø er gift med faderens søster Mette Pedersdatter.
25311797.02.26Søren Larsen Grarup Lars Sørensen Marianne Pedersdatter 6. fastelavns Søndag havde Lars Sørens: af Grarup med sin 1ste Kone Mariane Pedersd: en Søn til Daaben blev kaldet Søren, baaren af Christen {Jensen} Nør Askiers Datter {steddatter} Ane Sørensd: faderne Jens {Pedersen} Nørgaard og hustru {Dorte Sørensdatter} af Uhre, Clemand {Larsen} Hyvild, og Jens Pedersens Søn {stedsøn} Otte {Sørensen} af Uhre,
Begravelse nr. 6513
NOTITS: Begravet 6 år gammel 1803. Lars Sørensen er født i Nørre Askær, søn af Søren Larsen og Ane Larsdatter, som blev 2. gang gift med Christen Jensen. Han og konen flytter senere til Nybygget, Ejstrup. Anne Sørensdatter
25321797.03.05Anne Pedersdatter Brandlund Peder Madsen Skræder Maren Christensdatter 7 dom 1ma Jejunii havde Peder Madsen af Lund {Brandlund} af sin 1ste kone Maren Xstensdatter en Datter til daaaben blev kaldet Anne, baaren af Peder Andersens Datter Lisbeth {Pedersdatter} i Lund. fadderne Peder Andersen, og Johan Jørgensens Datter {Ida Sophie Johansdatter} i Lund, Peder Xstensen Blesberg, og Otte Schierris Stifsøn, Peder Knudsen -
NOTITS: Bærer og faddere synes at være naboer. Familieforhold ukendte.
25331797.03.12Maren Jørgensdatter Sandfeld- Store Jørgen Troelsen Karen Jørgensdatter 8. 2da Jejunii havde Jørgen Truelsen st: Sandfeld af sin 1ste kone Karen Jørgensd. en Datter til Daaben, blev kaldet Maren, baaren af Niels Pedersen kone {Maren Jørgensdatter} i Fløe, fadderne Jørgen {Pedersen} Holtum, og Hustrue {Maren Nielsdatter}, Hans Peder{sen} Holtum, og Niels Pedersen store Sandfeld.
Begravelse nr. 6745
NOTITS: Maren Jørgensdatter er søster til moderen, hvis fader er Jørgen Pedersen. Moderens mor er Maren Nielsdatter. Hans Pedersen i Holtum er gift med moderens søster Mette Kirstine Jørgensdatter.
25341797.03.12Maren Jensdatter Uhre Jens Thøgersen Anne Marie Henriksdatter 9. Eodem Die [2da Jejunii] havde Jens Thøgersen Uhre af sin 1ste kone Anne marie Henrichsd. en Datter til daaben, blev kaldet Maren, baaren af Peder {Nielsen} Arrevads kone {Anne Henriksdatter}: fadderne: Peder Andersen og Hustrue {Kirten Thøgersdatter} af Schierlund, Xsten Thøgersen af Fløe, og Sognefogden Peder Pedersen af Uhre.
Begravelse nr. 6425
NOTITS: Maren, 10 måneder, begravet 1797 #6425. Anne Henriksdatter, der bærer, er søster til moderen. Kirsten Thøgersdatter og Christen Thøgersen er søskende til faderen. Peder Pedersen sognefoged er en nabo.
25351797.03.19Niels Hansen Uhre Hans Dynesen Karen Nielsdatter 10. 3tia Jejunii havde Hans Dynesen Uhre, af sin 1ste kone, Karen Nielsdatter en Søn til Daaben, blev kaldet Niels, baaren af Xsten Nørgaards kone {Ane Kirstine Nielsdatter} i Uhre: fadderne Lars Diinesen og Hust. {Else Pedersdatter} Diines Lassen, og Peder Nielsen, alle af Uhre.
Begravelse nr. 6458
NOTITS: Ane Kirstine Nielsdatter er moderens søster. Lars Dynesen er faderens bror og Dynes Larsen hans far.
25361797.04.30Thomas Christensen Uhre Christen Olesen Smed Anne Thomasdatter 11. Dom 2da p. Paschale havde Xsten Olesen Smed af Uhre, af sin 1ste kone Anne Thomasdater, en Søn til Daaben, blev kaldet Thomas, baaren af Jomfr: {Johanne Nielsdatter} Kiersgaard paa Brandholm: fadderne: Jens {Andersen} Bierre, Jens {Christensen} Kragsig, Thomas Pedersens enke {Margrethe Jakobsdatter} og Søn Niels {Thomasen} af Lund.
NOTITS: Margrethe Jakobsdatter er moderens stedmor. Niels Thomasen moderens bror.
25371797.06.05Jens Christian Jeppesen Askær- Sønder Jeppe Christensen Anne Marie Pedersdatter No. 12: Festo 2do Pentekostes: havde Jeppe Xstensen S: Askier, af sin 1ste kone Anne Marie Pedersdatter, en Søn til Daaben blev kaldet Jens Christian baaren af Laus {Laurids Christensen} Hedegaards Datter Anne Marie {Lauridsdatter}: fadderne: Xsten {Pedersen} S: Askier, Peder {Nielsen} Askier og Hustrue {Johanne Kjeldsdatter}, og [DKB: mandens broder] Xsten Hallingbeck {Hallundbæk} af Eistrup Sogn.
Begravelse nr. 6423
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel. Christen Christensen Hallundbæk er bror til faderen. Laurids Christensen eller Inger Christensdatter søskend til faderen.
25381797.06.05Bertel Clemmensen Skerris Clemmen Andersen Skerris Ane Thomasdatter 13. Dito Samme Dag [Festo 2do Pentekostes] Clemen Andersen Schierris, af sin 3die kone Ane Thomasd. en Søn til Daaben blev kaldet Berthel, baaren af [DKB: konens søster] Maren Berthelsd. af Jelling: fadderne otte {Pedersen} Schierris og Hust. {Inger Pedersdatter} Peder {Clemmensen} Hyvild, og Xsten {Andersen} Schierris [DKB: af Grarup].
NOTITS: Moderens halvsøster Maren Bertelsdatter bærer. Peder Clemmensen er faderens søn af 1. ægteskab. Christen Andersens er faderens bror.
25391797.06.05Anne Katrine Nielsdatter Skærlund Niels Mortensen Karen Christensdatter 14. Dito samme Dag [Festo 2do Pentekostes] Niels Morthensen Schierlund, af sin 1ste kone Karen Xstensdatt en Datter til Daaben, blev kaldet Anne Kathrine, baaren af Las {Nielsen} Riisbergs kone {Elles Christensdatter}: Fadderne Peder Andersen og Hustrue {Kirsten Thøgersdatter}, Peder, og Niels Hansen alle af Schierlund.
NOTITS: Elles Christensdatter er søster til moderen.
25401797.06.11Sidsel Christensdatter Borup Christen Christensen Bundgaard Dorte Pallesdatter 15. Dom [..] Trinit havde Xsten Bundgaard Borup af sin 1ste kone Dorthe Pallesd. en Datter til Daaben, blev kaldet Sidsel, baaren af [DKB: mandens søster] Else Xstensdatter Uhre: faddere Palle Pedersen og Hust. {Anne Gydesdatter} [DKB: af Borup] Jens {Christensen} Bundgaard Uhre, og Jens Midtgaard af Lund.
NOTITS: Else Christensdatter er faderens søster, Jens Christensen hans bror. Moderens forældre er Palle Pedersen og Anne Gydesdatter.
25411797.07.02Abelone Maria Pedersdatter Uhre Peder Jensen Søndergaard Mette Jensdatter 16. Dom 3tia p. Trinit havde Peder Jensen Søndergaard Uhre, af sin 1ste kone Mette Jensd. en Datter til Daaben, blev kaldet Abelone Maria, baaren af [DKB: Christen {Thomsen} Algierlunds datter] Anne Kirstine Algierlund {Christensdatter}: fadderne: Peder {Poulsen} Husum og Hust {Maren Jensdatter} Xsten Nielsen, og Jens Nielsen af Uhre.
NOTITS: Faderen søster?, Else Jensdatters, datter Ane Kirstine Christensdatter bærer. Maren Jensdatter formodet søster til faderen.
25421797.07.09Mads Christian Madsen Drantum Mads Nielsen Kirsten Troelsdatter 17. Dom 4ta p. Trin. havde Mads Nielsen Drantum, af sin 1ste kone Kirsten Truelsd. en Søn til Daaben blev kaldet Mads Christian, baaren af [DKB: mandens søster] Maren Nielsdatter Drantum: fadderne: Peder Truelsen og Hustrue {Maren Andersdatter}, item Peder Iversen af Lundfod, og Hans Iversen af Dürchen {Dørken} i Tyregod Sogn.
NOTITS: Opnævnt efter faderens stedfar Mads Christian Ørbæk. Båren af faderens søster Maren Nielsdatter. Moderens bror Peder Troelsen og søster Karen Troelsdatters mand Peder Iversen. Hans Iversen er gift med faderens søster Else Nielsdatter.
25431797.09.03Mette Sørensdatter Grarup Søren Christensen Birte Jensdatter 18. 12 p. Trinit havde Søren Xstensen i Grarup af sin 1ste kone Birthe Jensd. en Datter til Daaben blev kaldet Mette, baaren af Lars {Hansen} Døslunds kone {Ane Christensdatter}: fadderne Lars hansen Døslund, Jens {Andersen} Langkier, Mathias Xstensen og Hustru {Ane Jensdatter}, alle af Grarup.
Begravelse nr. 6584
NOTITS: Begravet 11 år gammel i 1808. Ane Christensdatter er søster til faderen.
25441797.10.08Peder Thomsen Brogaard Thomas Nielsen Brogaard Dorte Jensdatter 19. Dom 17ma p. Trinit. havde Thomas Nielsen Broegaard og sin 2den kone Dorthe Jensdatter, en Søn til Daaben, blev kaldet Peder baaren af Niels Morthensens kone {Karen Christensdatter} i Schierlund: fadderne: Peder og Niels Hansen, og Peder Andersen og Hustrue {Kirsten Thøgersdatter}, alle af Schierlund.
NOTITS: Synes kun at være en slags naboer.
25451797.10.08Karen Christensdatter Harrild- Lille Christen Eskildsen Wolling Karen Thomasdatter 20. Eodem Die [Dom 17ma p. Trinit.] Christen {Eskildsen} Wolling af L: Harrild, af sin 1ste kone Karen Eschildsd. {forkert, skal være: Thomasdatter} en Datter til Daaben, blev kaldet Karen, baaren af Xsten {Sørensen} Skiøttes kone {Maren Laursdatter} i Eistrup=Harrild - fadderne: Xsten {Sørensen} Skiøtt, Erich, og Jens Ericksen af Harrild, og Mette {Christensdatter} Østergaard i Brande {By}.
NOTITS: Ingen familie til forældrene set.
25461797.11.26Søren Christian Bertelsen Uhre Bertel Christensen Tirsvad Johanne Kirstine Sørensdatter 21. Dom 24 p. Trinit d. 26 Novembr havde Skoleholderen Bertel {Christensen} Thiirsvad i Uhre, af sin 1ste kone Johanne Kirstine Sørensdatter, en Søn til Daaben blev kaldet Søren Christian baaren af Elles Poulsdatter Riisberg: fadderne Niels {Sørensen} Riisberg, Jens Pedersens Søn {stedsøn: Otte Sørensen} i Uhre, Niels {Sørensen} Riisbergs Søn {stedsøn: Jens? Poulsen}, og Sognefogedens {Peder Pedersen} kone {Ane Christensdatter} -
NOTITS: Opkaldt efter begge bedstefædre. Niels Sørensen er moderens bror, begge født i Pomphole, Thyregod, far Søren Pedersen. Elles Poulsdatter stedfar er Niels Sørensen. Bertel Tirsvad er fra Klovborg og har ingen familie i Brande.
25471797.12.26Anders Jensen Sandfeld- Bjerre Jens Andersen Bjerre Anne Sørensdatter 1. D: 26 Decembr havde Jens Andersen Bierre, af sin 1ste kone Anne Sørensdatter, en Søn til Daaben, blev kaldet Anders baaren af Anders {Jensen} Arrevads Enke {Mette Knudsdatter} fadderne Jens Pedersen Uhre, Søren Andersen Riisberg, og Hustru {Dorte Sørensdatter}, og Jørgen Anders. Arrevad.
NOTITS: Faderens mor Mette Knudsdatter bærer. Moderens stedfar er Jens Pedersen. Dorte Sørensdatter er søster til moderen. Jørgen Andersen er bror til faderen.
25481797.12.26Anne Jensdatter Brandlund Jens Nielsen Birte Jensdatter 2. Dito 2den Juuledag havde Jens Nielsen Lund, af sin 2den kone, Birte Jensd. en Datter til Daaben, blev kaldet Anne, baaren af Lars Christens{ens} kone {Ane Jensdatter} i Lund: fadderne, Peder Christensen og Hustrue {Karen Andersdatter}, Jens Midtgaard, og Lars Xstensen, alle af Lund {Brandlund}.
NOTITS: Ser ud som en tilflyttet familie fra et andet sogn. Ane Jensdatter er født i Grarup, men har så vidt vides en anden søster Birte gift i Grarup.
25491797.12.31Maren Christensdatter Borup Christen Nielsen Karen Sørensdatter 3. D. 31 Decembr Søndag efter Juul havde Xsten Nielsen Borup af sin første kone Karen Sørensdatter, en Datter til Daabe, blev kaldet Maren, baaren af konens Søster Anne {Sørensdatter} - fadderne: Xsten Pedersen Nørgaard, og Søn {stedsøn} Peder {Nielsen} af Uhre, Lars {Hansen} Døslund og Hustru {Ane Christensdatter} og Gl: Jens {Jensen} Søndergaard i Borup.
NOTITS: Anne Sørensdatter er moderens søster. Faderen synes at være i familie med Peder Nielsen i Uhre, der dog allerede har en bror Christen Nielsen i Uhre.
25501798.02.18Niels Kjærsgaard Jensen Kragsig Jens Christensen Kragsig Anne Katrine Sørensdatter 4. Dom. Baptisimi Salvati d. 18 Febr: havde Jens {Christensen} Kragsig af sin 1ste kone Anne Kathrine Sørensdatter en Søn til Daaben, blev kaldet Niels Kiersgaard baaren af Pigen Anne Xstend. paa Brandholm, - fadderne Hr. Otte Arrevad, Xsten {Hansen} Kragsig, samt Peder Andersen, og Hustru {Karen Ovesdatter} af Lund {Brandlund}. -
NOTITS: Opkaldt efter tidligere ejer af Brandholm, Niels Jensen Kjærsgaard. Faderens søster Anne Christensdatter bærer. Faderens far er Christen Hansen.
25511798.02.18Mette Sørensdatter Kragsig Søren Iversen Kirsten Christensdatter 5. Dito samme Dag [Dom. Baptisimi Salvati d. 18 Febr:] havde Søren Iversen i Kragsig, af sin 1ste kone Kristen Xstensdatter, en Datter til daaben, blev kaldet Mette, baaren af Peder Iversens kone {Karen Troelsdatter} i Lundfod: fadderne Lars {Christensen} Winding og Hust. {Maren Jensdatter} Jens {Christensen} Skræder af lille Holm, og Peder Iversen i Lundfod.
NOTITS: Faderens bror er Peder Iversen, hvis kone er Karen Troelsdatter.
25521798.02.25Maren Christensdatter Alkærlund Christen Thomsen Else Jensdatter 6 Dom 1ma p: Baptismam Xsti d 25 Februarii havde Xsten Thomsen Algierlund af sin 2den kone Else Jensdatter en Datter til Daabe, blev kaldet Maren, baaren af Peder {Jensen} Søndergaards kone i Uhre: fadderne Peder Jensen Søndergaard Uhre, Peder {Poulsen} Husum, og Hustru {Maren Jensdatter}, og Hans Xstensen Kragsig.
NOTITS: Moderens søskende alle født i Flø er Peder Jensen og Maren Jensdatter. Deres ægtepartnere er Mette Jensdatter og Peder Poulsen.
25531798.03.18Thomas Mathiasen Grarup Mathias Christensen Anne Jensdatter 7. Midfaste=Søndag d 18 Martii havde Mathias Xstensen Grarup af sin 1ste kone, Anne Jensdatter, en Søn til Daaben; blev kaldet Thomas, baaren af Xsten Xstensen kone {Ane Larsdatter} af Gifve Sogn fadderne Søren Xsten og Hust. {Birte Jensdatter} Grarup Mandens broder Xsten Xstensen af Gifve=Sogn, og Thom. Kielsens Søn {Kjeld Thomasen}, af Langkier.
Begravelse nr. 6436
NOTITS: Begravet to måneder gammel. Faderens bror er Christen Christensen i Donnerup Give, hans kone Ane Larsdatter bærer. Søren Christensen er nabo.
25541798.03.21Laust Pedersen Uhre Peder Jensen Skræder Anne Pedersdatter 8. Onsdagen d. 21 Martii havde Peder {Jensen} Skræder af Uhre, af sin 1ste kone Anne Pederd. 1 Søn til Daaben, blev kaldet Laust, baaren af Xsten {Pedersen} S: Askiers Hustru {Karen Nielsdatter}: fadderne: Peder Xstensen Blesberg og Hustrue {Karen Jensdatter}, Morthen Simonsen af Lund {Brandlund}, og Jens Truelsen Uhre.
NOTITS: Familieforhold ukendte. Christen Pedersens navn to gange ved anden dåb 2457 og denne, han kan være familie til moderen, som kan Morten Simonsens kone i Brandlund Maren Pedersdatter.
25551798.03.25Johanne Jakobsdatter Brande By Jakob Jensen Margrethe Madsdatter 9. [...]1a Jenunii d 25 Martii havde Jacob Jensen Brande af sin 1ste kone, Magrethe Masd. 1 datter til daaben, blev kaldet Johanne baaren af A.{nne} M.{arie} Pallesdatter Fasterholt {Arnborg}: fadderne Palle Pedersen Fasterholt, Knud {Jørgensen} Øekiers kone {Johanne Jensdatter}, Jørgen Jørgensen Brande, og Søn Jens {Jørgensen}.
NOTITS: Anne Marie Pallesdatter er halvsøster til faderen. Palle Pedersen er faderens stedfar (hans mor er Johanne Jensdatter). Johanne Jensdatter er faderens søster. Jørgen Jørgensen er nabo.
25561798.04.08Anne Marie Eriksdatter Harrild Erik Eriksen Anne Sørensdatter 10. [...] 1mo Pascali d. 8 April: havde Erick Ericksen Harrild af sin 1ste kone Anne Sørensdatter en Datter til Daaben, blev kaldt Anne Marie baaren af Xsten Nielsens kone {Ane Eriksdatter} i Tornvig {Arnborg}: fadderne Peder {Pedersen} Usseltoft og Hustru {Ane Christensdatter}, Søren Sørensen Fløe, og Erick Jensens Søn {Jens Eriksen} af Harrild -
NOTITS: Ane Eriksdatter er søster til faderen. Søren Sørensen er moderens far. Resten er naboer.
25571798.04.22Laust Nielsen Uhre Niels Nielsen Organist Johanne Christensdatter 11. Dom 2da p. F. Paschale d. 22 Apriil havde Niels {Nielsen} Organist af sin 1ste kone Johanne Xstensdatter en Søn til Daaben, blev kaldet Laust, baaren af Mandens Datter Kirsten {Nielsdatter} - fadderne Jens {Christensen} Bundgaard og Hust. {Karen Poulsdatter} Christen {Andersen} Tarp, og Jens Pedersen Søn {stedsøn: Otte Sørensen} i Uhre.
NOTITS: Faderens datter Kirsten Nielsdatter bærer.
25581798.05.06Kirsten Jensdatter Brandlund Jens Jørgensen Skræder Anne Jensdatter 12. Dom 4ta p. Pasch. d. 6 Maj havde Jens Jørgensen Skræder i Lund af sin 1ste kone, Anne Jensd. 1 Datter til Daaben, blev kaldet Kirsten, baaren af Niels {Christensen} Steenhuggers Hustru {Mette Pedersdatter} i Lund {Brandlund}, fadderne: Mads {Jørgensen} Skomager, og Hustru {Anne Iversdatter}, Jens {Henriksen?} Tarp og Jens {Christensen} Skræder L: Holm.
NOTITS: Familieforhold ukendte.
25591798.05.13Karen Pedersdatter Lundfod Peder Troelsen Maren Andersdatter 13. Dom 5ta Pasch: d 13 Maj havde Peder Truelsen i Lundfod og sin 3die kone, Maren Andersdatter en Datter til Daben, blev kaldet Karen, baaren af Søren {Andersen} Riisbergs kone {Dorte Sørensdatter}: fadderne: Peder Andersen og Hustru {Karen Offersdatter} af Lund {Brandlund}, Xsten Madsen og Peder Iversen af Lundfod.
NOTITS: Dorte Sørensdatter som bærer er gift med moderens bror Søren Andersen i Risbjerg.
25601798.05.13Christen Gydesen Borup Gyde Pallesen Else Marie Christensdatter 14. dito Samme Dag [Dom 5ta Pasch: d 13 Maj] havde Gøde Pallesen Borup af sin 1ste kone Else Marie Xstensdatter, en Søn til Daaben blev kaldet Christen, baaren af Jens {Christensen} Bundgaards kone {Karen Poulsdatter} i Uhre: fadderne Jens {Christensen} Bundgaard, Jens {Jensen} Boel, og hustru {Johanne Christensdatter}, og Xsten {Christensen} Bundgaard af Borup.
NOTITS: Jens og Christen Christensen Bundgaard er brødre til moderen.
25611798.05.13Jens Christensen Tarp Christen Andersen Tarp Kirsten Jensdatter 15. dito Samme Dag [Dom 5ta Pasch: d 13 Maj] havde Xsten Andersen Tarp, af sin 1ste kone Kirsten Jensdatter, en Søn til Daaben, blev kaldet Jens, baaren af gl: Jens {Jensen} Søndergaards Datter {Ane Jensdatter} i Borup: fadderne Jens Pedersen {Kærgaard} Tarp og hust. {Maren Pedersdatter}, Niels Pedersen St. Sandfeld, og Søren Andersen Riisberg.
NOTITS: Moderens søster Ane Jensdatter bærer. Søren Andersen er bror til faderen.
25621798.05.20Knud Larsen Drantum Lars Nielsen Maren Christensdatter 16. d. 20de Maj Dom 6ta p. Pasch. havde Laus Nielsen Drantum, af sin 1ste kone, Maren Xstensd. en Søn til Daaben, blev kaldet Knud, baaren af Mandens Søster Magrethe Nielsdatter: fadderne Mads {Nielsen} Drantum, Peder {Poulsen} Husum og Hustr. {Maren Jensdatter} item Xsten Nielsen af Uhre.
NOTITS: Faderens søster Margrethe Nielsdatter af Uhre bærer. Se dåb #2516. Familien ny i Brande sogn.
25631798.07.22Anne Pedersdatter Arvad Peder Nielsen Anne Henriksdatter 17. Dom 7ma p. Trin. d 22 Julii havde Peder Nielsen Arrevad, af sin 1ste kone Anne Henricksdatter, en Datter til Daaben blev kaldet Anne, baaren af Madme Arrevad {Johanne Nielsdatter Kjærsgaard} paa Brandholm - fadderne: Jens Thøgersen, og Hustrue {Ane Marie Henriksdatter} Henrick Nielsen af Uhre, og Mølleren Jens {Pedersen} Schols {Schals}.
NOTITS: Faderens bror Otto Nielsen Arvads kone bærer. Jens Thøgersens kone er moderens søster Ane Marie Henriksdatter. Henrik Nielsens kone er moderens søster Dorte Henriksdatter.
25641798.10.28Peder Jeppesen Askær- Sønder Jeppe Christensen Anne Marie Pedersdatter 18. Dom 21 p. Trinit d 28e Octobr. havde Jeppe Xstensen S: Askier, af sin 1ste kone, Anne Marie Pedersdatter, en Søn til Daaben, blev kaldet Peder, baaren af Truels {Iversen} Grarups Datter Mette {Troelsdatter}: fadderne Xsten Jensen, Xsten Pedersen [DKB: og Hustru {Karen Nielsdatter}] og Søn Jens {Christensen}, alle af Askier.
NOTITS: Båret af tjenestepigen (FT 1801) i gården, Mette Troelsdatter. Resten er naboer. Forældrene er flyttet til fra Ørskov i Snejbjerg sogn.
25651798.10.28Anne Knudsdatter Borup Knud Jørgensen Johanne Jensdatter 19. dio Samme Dag [Dom 21 p. Trinit d 28e Octobr.] havde Knud {Jørgensen} Øekier, af sin 1ste kone Johanne Jensdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Anne, baaren af Jacob Jensens kone {Margrethe Madsdatter} i Brande {By}, fadderne: Niels Hansen, og Hustrue {Ane Kirstine Jensdatter} af Uhre, Jens {Jensen} Boel af Borup, og Palle {Pedersen} Fasterholt {Arnborg}.
NOTITS: Båret af moderens bror Jakobs Jensens kone Margrethe Madsdatter. Ane Kirstine Jensdatter, Niels Hansens kone, er moderens søster. Palle Pedersen er moderens stedfar.
25661798.12.16Michel Pedersen Hyvild Peder Clemmensen Sidsel Michelsdatter 1. Dom 3tia Adventus d. 16 Decmbrii havde Peder Clemensen Hyvild af sin 1ste kone Sidsel michelsd. 1 Søn til Daaben, blev kaldet Michel, baaren af Mads {Jensen} Riisbergs Datter Sidsel {Madsdatter}, fadderne Clemen {Larsen} Hyvild, Xsten {Pedersen} L: Langkier, og Clemen {Andersen} Schierris, og Hustrue {Ane Thomasdatter}.
NOTITS: Mads Jensen er søster til Johanne Jensdatter, som er moderens mor. Kirsten Jensdatter, Christen Pedersens kone, er også søster til Johanne Jensdatter. Clemmen Andersen Skerris er faderens far. Ane Thomasdatter er faderens stedmor.
25671798.12.16Mette Nielsdatter Lundfod Niels Jespersen Kirsten Jensdatter 2. Eodem Die [Dom 3tia Adventus d. 16 Decmbrii] havde Niels Jespersen i Lundfod af sin 1ste kone Kirsten Jensd. en Datter til Daaben blev kaldet Mette, baaren af Mandens Søster, Anna Jespersdatter: fadderne: Peder Nielsen og Jørgen Andersen Arrevad, Chistian Jensen Schals af Arrevad Mølle, og Peder Xstensens kone {Karen Jensdatter} af Borup.
NOTITS: Faderen ser ud til at være flyttet til Brande. Moderen Kirsten Jensdatter kunne muligvis være søster til Karen Jensdatter i Borup.
25681798.12.16Mette Sørensdatter Risbjerg Søren Andersen Dorte Sørensdatter 3. Eodem Die [Dom 3tia Adventus d. 16 Decmbrii] havde Søren Andersen Riisberg, af sin 1ste kone Dorthe Sørensd. en Datter til Daaben, blev kaldet Mette, baaren af Mandens Datter, Maren {Sørensdatter}: fadderne Xsten Andersen Tarp og Hust. {Kirsten Jensdatter} Jens Pedersen Uhre og Jens Andersen Biere {Sandfeld- Bjerre}.
NOTITS: Maren Sørensdatter er datter af forældrene her. Christen Andersen er faderens bror. Jens Pedersen moderens stedfar. Jens Andersen er gift med moderens søster Ane Sørensdatter.
25691799.01.27Niels Kjærsgaard Ottosen Arvad Brandholm Otto Nielsen Arvad Johanne Nielsdatter Kjærsgaard 4. Sexagesima d. 27mo Jan. hafde Hfr. Otte {Nielsen} Arrevad paa Brandholm af sin 1ste kone: Johanne {Nielsdatter} Kiersgaard, en Søn til Daaben, blev kaldet Niels Kiersgaard, baaren af Madme Kiersgaard {Karen Mortensdatter Skaarup} - fadderne: Hr. Jacob {Mortensen} Schaarup af Vester Hyvild {Høgild}, Hr. Jørgen {Nielsen} Arrevad af Riisbach {Risbak, Sjørslev}, Jomf Nascou [DKB: af Præstegaarden] og Peder {Nielsen} Arrevad.
NOTITS: Bæres af moderens mor Karen Mortensdatter Skaarup og hendes bror Jakob Mortensen Skaarup er fadder. Jørgen og Peder Nielsen er faderens brødre som han født i Arvad.
25701799.01.27Søren Jensen Brandlund Jens Sørensen Anne Margrethe Nielsdatter 5. Samme Dag [Sexagesima d. 27mo Jan.] havde Jens Sørens. i Lund {Brandlund}, af sin 1ste kone Anne Magrethe Nielsd. 1 Søn til Daaben blev kaldet Søren, baaren af Anne Sørensdatter, fadderne Niels {Christensen Nygaard} forpagter og Søn Jeppe {Nielsen}, Jens Johansen af Lund, og Thomas {Lassen} Grarups Hustru {Ane I Sørensdatter}.
NOTITS: Opkaldt efter bedstefaderen Søren Jensen, som døde året før i 1798. Faderens to søstre Ane II bærer og Ane I er fadder. Moderens far er Niels Christensen Nygaard og hendes bror Jeppe Nielsen.
25711799.01.27Maren Nielsdatter Uhre Niels Nielsen Maren Thomasdatter 5. Samme Dag [Sexagesima d. 27mo Jan.] havde Niels Nielsen Uhre, af sin 1ste kone, Maren Thomasd. 1 Datter til Daaben, blev kaldet Maren, baaren af Jens Pedersens Datter, Anne {Jensdatter}: fadderne Peder Hansen, Lars Diinesen og Hustru {Else Pedersdatter} og Peder {Jensen} Skræder, alle af Uhre.
NOTITS: Ingen familie set. Moderen er fra Arnborg, faderen født i Uhre men søskende ikke set.
25721799.02.10Søren Nielsen Brande By Niels Christensen Nygaard Maren Christensdatter 7. Dom 1ma Jejunii d. 10 Febr havde forpagteren Niels {Christensen} Nyegaard, af sin 2den kone Maren Christensd. 1 Søn til Daaben, blev kaldet Søren , baaren af Jomfru Nascou i Præstegaarden: fadderne Peder Xstensen og Hustrue, og Jens Sørensen [DKB: alle] af Lund {Brandlund}, og Jacob Andersen af Brande=bye
NOTITS: Jens Sørensen er svigersøn til faderen over hans kone
25731799.03.17Jørgen Jensen Sandfeld- Lille Jens Pedersen Sandfeld- Lille Kirsten Nielsdatter 8. Dom. Palmarum d. 17mo Martii havde Jens Pedersen L. Sandfeldt, af sin 1ste kone, Kirsten Nielsdater, 1 Søn til Daaben, blev kaldet Jørgen, baaren af konens Søster Anne Nielsdatter. fadderne: Niels Pedersen, og Hust. {Kirsten Troelsdatter} Jørgen Truelsen, og Hust. {Karen Jørgensdatter} alle af Sandfeldt, item Peder {Pedersen} Sognefoged {Uhre}.
NOTITS: Peder og Niels Pedersen er brødre til faderen, alle født i Uhre. Anne Nielsdatter er moderens søster, som bliver gift meget sent i 1803 med 41 år.
25741799.03.17Kirsten Larsdatter Risbjerg Lars Nielsen Elles Christensdatter 9. Eodem Die [Dom. Palmarum d. 17mo Martii] havde Lars Nielsen Riisberg, af sin 1ste Kone, Elles Xstensdatter 1 Datter til Daaben, blev kaldet Kirsten, baaren af [DKB: Mandens Moder {stedmoder}] Niels Lassens kone {El Pedersdatter} i Riisberg: fadderne: Henrick Nielsen af Uhre, Niels Morthensen Schierlund, og Hustrue {Karen Christensdatter}, og Niels Sørensen Riisberg.
NOTITS: Niels Larsen er faderens bror, begge født i Grarup. Karen Christensdatter er moderens søster. Niels Sørensen er gift med moderens moster Mette Nielsdatter.
25751799.03.24Maren Jensdatter Uhre Jens Thøgersen Anne Marie Henriksdatter 10. Fest 1mo Pasch d. Martii 24te havde Jens Thøgersen Uhre, af sin 1ste kone, Anne Marie Henricksd. en Datter til Daaben, blev kaldet Maren, baaren af Henricks Nielsens Hustrue {Dorte Henriksdatter} ibid. - fadderne Niels Hansen og Hustrue {Ane Kirstine Jensdatter} af Uhre, Peder {Pedersen} Sognefoged, og Peder Andersen af Schierlund -
NOTITS: Dorte Henriksdatter er søster til moderen. Peder Andersen er gift med faderens søster Kirsten Thøgersdatter.
25761799.03.25Dynes Hansen Uhre Hans Dynesen Karen Nielsdatter 11. Fest. 2do Pasch. d. Martii 25 havde hans Dynesen Uhre, af sin 1ste kone Karen Nielsd. 1 Søn til Daaben blev kaldet Dynes, baaren af Dynes Lassens Datter Anne Kirstine {Dynesdatter}: faddere Dynes Lassen, Lars Dynesen og Hustrue {Else Pedersdatter}; og Xsten Nielsen Nørgaard af Uhre -
NOTITS: Ane Kirstine Dynesdatter er faderens søster. Dynes Larsen er faderens far. Lars Dynesen er faderens bror.
25771799.03.25Mette Jensdatter Tarp Jens Pedersen Kjærgaard Maren Pedersdatter 12. Eodem Die Martii 25 havde Jens Pedersen {Kjærgaard} Tarp af sin 1ste kone Maren Xstensd. {forkert, Pedersdatter} en Datter til Daaben, blev kaldet Mette, baaren af Jens {Christensen} Skræders Hustrue {Karen Christensdatter} i L: Holm: fadderne Xsten Andersen og Hustrue {Kirsten Jensdatter}, Jens Henricksen og Hustr. {Margrethe Jakobsdatter} [DBK: alle] af Tarp, og Johan Jørgensen af Brandlund.
NOTITS: Familien kommer fra Strellev og har ingen familie i Brande. Alle er naboer. For moderens patronym se siden om Jens Pedersen Kiergaard / Nedergaard.
25781799.04.07Anne Marie Christensdatter Uhre Christen Nielsen Nørgaard Anne Kirstine Nielsdatter 13. Dom 2da p. Pash. D. 7mo Apriil: havde Xsten Nielsen Nørgaard Uhre af sin 1ste kone Anne Kirstine Nielsdatter, en Datter til Daaben blev kaldet Anne Marie, baaren af hans Dynesens kone {Karen Nielsdatter} i Uhre: fadderne Hans Dynesen, Peder Hansen og Hustrue {Maren Olesdatter} item Jens {Christensen} Bundgaard, alle af Uhre.
NOTITS: Karen Nielsdatter er moderens søster, begge født i Lille Sandfeld.
25791799.04.28Jørgen Nielsen Flø Niels Pedersen Maren Jørgensdatter 14. Dom 5ta p. Pasch. D. 28vo Apriilis havde Niels Pedersen Fløe, af sin 1ste kone, Maren Jørgensd. 1 Søn til Daaben blev kaldet Jørgen, baaren af Anne Jørgensd. Holtum {Arnborg}, fadderne Jørge {Pedersen} Holtum {Arnborg}, Xsten Pallesen og Hustrue {Maren Sørensdatter} og Xsten Thøgersen, alle af Fløe.
NOTITS: Anne Jørgensdatter der bærer er søster til moderen. Jørgen Pedersen er moderens far fra Holtum, Arnborg.
25801799.04.28Sidsel Christensdatter Lundfod Christen Iversen Abelone Sørensdatter 15. dito Eodem Die [Dom 5ta p. Pasch. D. 28vo Apriilis] Xsten Iversen Lundfod, af sin 1ste kone Abelone Sørensd. 1 Datter til Daaben, blev kaldet Sidsel, baaren af konens Søster Abelone {?? Sørensdatter}, fadderne: Peder Iversen og Hustrue {Karen Troelsdatter} af Lundfod, Jørgen {Andersen} Arvad, og Peder {Nielsen} Arvads Pige.
NOTITS: Moderens søster Abelone?? bærer. At både moderen og søsteren skulle hedde Abelone ser ud til være en fejlskrivning. Peder Iversen er bror til faderen.
25811799.05.26Troels Pedersen Lundfod Peder Iversen Karen Troelsdatter 16. 1ma p. Trinit: d. Maji 26 havde Peder Iversen Lundfod, at sin 1ste kone Karen Truelsdatt. 1 Søn til Daaben, blev kaldet Truels, baaren af Pigen, Johanne Xstensdatter: fadderne Peder Truelsen, og Hustrue {Maren Andersdatter, af Lundfod}, samt brødrene Christen {af Lundfod} og Søren Iversen {af Kragsig}.
NOTITS: Tjenestepigen bærer. Peder Troelsen er moderens bror. Christen og Søren Iversen er faderens brødre.
25821799.06.16Jens Christensen Alkærlund Christen Thomsen Else Jensdatter 17. 4ta p. Trin: d: Junii 16 havde Xsten Thomsen Algierlund, af sin 2den kone, Else Jensd. 1 Søn til Daaben, blev kaldt Jens, baaren af mandens Datter Anne Kirstine {Christensdatter}, fadderne: Peder {Poulsen} Husum, og Hustrue {Maren Jensdatter}, Peder {Jensen} Søndergaard Uhre, og Niels {Sørensen} Riisberg.
NOTITS: Anne Kirstine Christensdatter, faderens datter med 1. kone Bertha Nielsdatter bærer. Maren Jensdatter er moderens søster og Peder Jensen Søndergaard hendes bror, alle født i Flø.
25831799.06.16Peder Larsen Grarup Lars Sørensen Mariane Pedersdatter 18. Eodem Die [4ta p. Trin: d: Junii 16] havde Lars Sørensen Grarup, af 1ste kone, Mariane Pedersd. 1 Søn til Daaben blev kaldet Peder, baaren af konens Søster Anna {Pedersdatter}: fadderne: Xsten {Jensen} N. Askier, og Datter {steddatter} Anne {Sørensdatter}, Jens Pedersen Kiergaard, og Laust Olesen Hindschou, i Tyregod Sogn.
NOTITS: Anna Pedersdatter er moderens søster, formodentlig ikke fra Brande. Anne Sørensdatter er faderens søster, Christen Jensen Nørre Askær hans stedfar. Lars Olesen i Hindskov, Thyregod er gift med Ane Sørensdatter også nævnt some fadder.
25841799.07.07Maren Mathiasdatter Grarup Mathias Christensen Anne Jensdatter 19. 7ma p. Trinit. Julii D. 7mo havde Mathias Xstensen Grarup af sin 1ste kone, Anne Jensd. 1 Datter til Daaben, blev kaldet Maren, baaren af Thom. Kielsens kone {Ane Jakobsdatter} i st. Langkier fadderne: Thom Kielsen Langkier, Xsten Xstensen, og Hust. {Ane Larsdatter} af {Donnerup} Give Sogn, og Jens Langkier Grarup.
NOTITS: Christen Christensen, Donnerup Give er faderens bror.
25851799.07.26Søren Thomasen Grarup Thomas Larsen Anne Sørensdatter [DKB:] fredagen d 26 Julj Havde Thomas Larssen af Grarup med sin 1ste Kone Ane Sørensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Søren, baaren af Søren Jensens {†1798} Datter af Lund {Brandlund} Anne Sørensd: faderne Anders Over Gaard {Larsen} i LangKier, og Hustru {Ane Christensdatter} Søren {Larsen} Biere i Borup, og Troels Iversens {Sted}Søn Søren {Jensen, 25} af Grarup.
Begravelse nr. 6477
NOTITS: Begravet halvandet år gammel. Kirkebogsteksten fra DKB (Degnen), præstens version udelader for meget. Ane II Sørensdatter er moderen Ane I Sørensdatters søster. Anders Larsen Langkær og Søren Larsen Borup er faderens brødre.
25861799.07.26Anne Malene Pedersdatter Uhre Peder Hansen Maren Olesdatter 21. Eodem Die [fredagen d 26 Julj] have peder hansen Uhre, af sin 3die kone, Maren Olesdatter, 1 Datter til Daaben, blev kaldet Anne Malene, baaren af Mads {Jørgensen} Skomagers kone {Anne Iversdatter Qvist} i Lund {Brandlund} fadderne Xsten {Nielsen} Nørgaard Uhre, og Hust. {Ane Kirstine Nielsdatter} Mads {Jørgensen} Skomager og Johan Jørgensen i Lund.
NOTITS: Ingen familie set.
25871799.09.07Anne Kirstine Jørgensdatter Sandfeld- Store Jørgen Troelsen Karen Jørgensdatter 22. Die 7mo Septembr. havde Jørgen Truelsen store Sandfeld, af 1ste kone Karen Jørgensd. 1 Datter til Daaben blev kaldet Anne Kirstine, baaren af mandens Søster Mette Truelsd. - fadderne, Niels Pedersen Sandfeld, Niels Pedersen og Hustrue {Maren Jørgensdatter} af Fløe og hans Pedersen Holtum.
NOTITS: Mette Troelsdatter, som bærer, er faderens søster. Niels Pedersen Store Sanfeld er nabo. Moderens søster Maren Jørgensdatter er gift med Niels Pedersen Flø. Hans Pedersen i Holtum Arnborg er gift med moderens søster Mette Kirstine Jørgensdatter.
25881799.09.07Bertel Poulsen Uhre Poul Sørensen Husum Mette Andersdatter 23. Eodem Die 7mo Sept: havde Anders Pedersens Datter Mette Andersd. Uhre et uægte barn til Daaben, en Søn, blev kaldet Berthel
NOTITS: Uægte. Bertel Poulsen er i 1801 ved bedsteforældrene Anders Pedersen og Mette Jakobsdatter i Uhre, moderen er andetsteds. Moderens far Anders Pedersen er fadder
25891799.09.29Sidsel Jensdatter Uhre Jens Christensen Bundgaard Karen Poulsdatter 24. Die Septembrii 29ma havde Jens {Christensen} Bundgaard Uhre, af sin 1ste kone, Karen Poulsd. 1 Datter til Daaben, blev kaldet Sidsel, baaren af Xsten {Christensen} Bundgaards kone {Dorte Pallesdatter} - fadderne vare Niels {Sørensen} Risbjerg, og Hustrue {Mette Nielsdatter}, Niels {Nielsen} Organist, Gyde Pallesen af Borup.
NOTITS: Direkte familie ikke set.
25901799.09.29Christen Nielsen Blæsbjerg Niels Thomsen Blæsbjerg Birte Christensdatter 25. Eodem Die Sept 29mo havde Niels Thomsen Blesberg, af sin 1ste kone Birthe Xtensd. 1 Søn til Daaben blev kaldet Christen, baaren af Degnens Pige {tjenestepige}, Anne Xstensdatter, fadderne vare Peder Christenen, og Hust. {Karen Andersdatter} af Lund {Brandlund}, Jens Greene af Tychschovgaard {Ejstrup} og Jørgen {Andersen} Arrevad.
NOTITS: Familieforhold uklare.
25911799.12.08Jens Clemmensen Skerris Clemmen Andersen Ane Thomasdatter 1. Dom 2da Adv. d. Decemb. 8 havde Clemen Andersen Schierris, af sin 3die kone Ane Thomasd. 1 Søn til Daaben, kaldet Jens, baaren af Anne Andersdatter Schierris - fadderne Peder Clemmensen Hyvild, Jens {Andersen} Biere, og Hustr. {Ane Sørensdatter} og Anders Lassen af Langkier.
NOTITS: Familieforhold ukendte.
25921800.01.05Jens Jakobsen Brande By Jakob Jensen Margrethe Madsdatter 2. Dom p. Nov. An. d. Jan. 5to havde Jacob Jensen Brande {By} af sin 1ste kone Margarethe Madsd. 1 Søn til Daaben, blev kaldet Jens, baaren af Niels Hansens kone {Ane Kirstine Jensdatter} i Uhre, fadderne Niels Hansen, Peder Hansen og Hustrue {Ane Kirstine Larsdatter} i Schierlund, og Palle Pedersen Fasterholt {Arnborg}.
NOTITS: Faderens søster Ane Kirstine Jensdatter bærer. Palle Pedersen er faderens stedfar.
25931800.02.23Niels Kjærsgaard Sørensen Kragsig Søren Iversen Kirsten Christensdatter 3. Dom Este Mihi Febe. de. 23tio havde Søren Iversen Kragsig, af 1ste kone, Kirsten Xstensdatter 1 Søn til Daaben, blev kaldet Niels Kiersgaard, baaren af Jomfr Appollone Kiersgaard - fadderen Hr. O.{tto Nielsen} Arrevad {af Brandholm}, Jens {Christensen} Kragsig, og Hustru {Anne Katrine Sørensdatter} og Xsten {Hansen} Kragsig.
NOTITS: Christen Hansen Kragsig er moderens far. Otto Arvad af Brandholm ejer Kragsig, det er hans kone Abelone Nielsdatter Kjærsgaards far, Niels Kjærsgaard, drengen er opkaldt efter. Flere drenge i Brande sogn bliver opkaldt med samme navn.
25941800.03.09Christen Larsen Risbjerg Lars Nielsen Elles Christensdatter 4. Dom 2da Jejuni: D. Martii 9no havde Lars Nielsen Riisberg, af 1ste kone Elles Xstensdatter en Søn til Daaben blev kaldet Christen baaren af Niels Morthens Kone {Karen Christensdatter} i Schierlund - fadderne: Niels {Sørensen} Riisberg, N.{iels} Morthensen af Schierlund. item Christen {Pedersen} Sønder - Askier og Hustrue {Karen Nielsdatter.
NOTITS: Karen Christensdatter er moderens søster, Christen Pedersen moderens stedfar og Karen Nielsdatter hendes mor.
25951800.04.10Hans Pedersen Skærlund Peder Hansen Anne Kirstine Larsdatter 5. Die Apriilis 10ma havde Peder Hansen Schierlund, af 1ste kone Anne Kirstine Lasdatter en Søn til Daaben blev kaldet Hans, baaren af Jens {Christensen} Schous Hustrue {Marie Hansdatter} i Store Hestlund, i gifve Sogn - fadderne Peder Andersen og Hust. {Kirsten Thøgersdatter} Niels Morthensen Schierlund, og Niels Hansen Uhre.
NOTITS: Marie Hansdatter er faderens søster, født i Skærlund. Niels Hansen er faderens bror.
25961800.04.14Maren Knudsdatter Borup Knud Jørgensen Økær Johanne Jensdatter 6. Die Aprilis 14to havde Knud Jørgensen Øekier, af 1ste kone Johanne Jensdatter, en Datter til Daaben blev kaldet Maren, baaren af Mandens Søster Else Marie {Jørgensdatter} - fadderne Palle Pedersen Fasterholt {Arnborg}, Niels Hansen og Hustrue {Ane Kirstine Jensdatter} af Uhre, og Xsten Nielsen af Borup.
NOTITS: Else Marie Jørgensdatter er faderens søster, som er hjemme i Økær. Palle Pedersen er moderens stedfar og Ane Kirstine Jensdatter hendes søster.
25971800.04.14Maren Sørensdatter Grarup Søren Christensen Birte Jensdatter 7. Dito Die Aprilis 14to havde Søren Christensen Grarup, af 1ste kone Birthe Jensdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Maren, baaren af [DKB: Lars Nedergaards Pige i Lund] Pigen Maren Sørensdatter - fadderne Lars {Christensen} Nedergaard Lund {Brandlund}, Jens Langkier, Truels Iversens Søn Xsten {Troelsen}, og Mathias {Christensen} Grarups Hustru {Ane Jensdatter}, alle fra Grarup.
NOTITS: Lars Christensen Nedergaard er faderens bror.
25981800.04.20Anne Nielsdatter Sandfeld- Store Niels Pedersen Kirsten Troelsdatter 8. Die Apriilis 20no havde Niels Pedersen Store Sandfeld, af 1ste kone, Kirsten Truelsdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Anne, baaren af Jens {Pedersen} Lille Sandfelds kone {Kirsten Nielsdatter} - fadderne Jørgen {Troelsen} Sanfeld og Hust. {Karen Jørgensdatter} , Enkens {Maren Christensdatter, Store Sandfeld} Søn Laus {Lars Pedersen}, og Peder {Pedersen} Sognefoged i Uhre.
NOTITS: Peder Pedersen Sognefoged og Niels Pedersen er faderens brødre.
25991800.04.27Nicolai Ottosen Brandholm Otte Nielsen Arvad Johanne Nielsdatter Kjærsgaard 9. Die Aprilis 27ma havde Hr. Otte Arrevad til Brandholm af sin 1ste kone Johanne {Nielsdatter} Kjærsgaard, en Søn til Daaben, blev kaldt Nicolai, baaren af Peder {Nielsen} Arrevads kone {Anne Henriksdatter}, - fadderne Niels {Christensen} Donnerup, Jens {Pedersen} Lund og Hustru {Christiane Morsing, Lundfod}, item Peder {Pedersen} Fløe af Lund {Brandlund}.
NOTITS: Mens Otto Arvads første dåb havde overklasse folk, er dette relativt normale folk.
26001800.04.27Karen Jakobsdatter Tarp Jakob Poulsen Mette Jensdatter 10. Eodem Die [Aprilis 27ma] havde Jacob Poulsen Tarp, af sin 1ste kone, Mette Jensd. 1 Datter til Daaben blev kaldet Karen, baaren af Jeppe {Christensen} Askiers kone {Ane Marie Pedersdatter}, Christen Andersen og Hustrue {Karen Jensdatter}, og Jens Henrichsen, alle af Tarp.
NOTITS: Familien flytter 1801 til Grarup, 1806 Borup, 1806 Brandlund. Ane Marie Pedersdatter er moderens mor, Jeppe Christensen hendes stedfar.
19801800.05.08Jakob Jensen Borup Jens Jensen Glejbjerg? Ane Nielsdatter Nygaard {REKONSTRUERET hjemmedøbt: Jens Jenssens {Glejbjerg} Søn i Borup Jakob "Samme dag [d 22 May] blev begraven Jens Jenssens Søn Jacob i Borup 11 Dag Gl:"}.
Begravelse nr. 6472
NOTITS: Må være hjemmedøbt, for barnet har et navn. I FT 1801 er der to Jens Jensen'er i Borup: 1. Jens Jensen Boel og tilflyttet fra Arnborg 2. Jens Jensen Glejbjerg. Her er Jens Jensen Glejbjerg antaget for hans kone er 34 mod Jens Boels kone 45 (som ikke ville være umulig).
26011800.05.18Jens Madsen Brandlund Mads Jensen Pedersborg Birte Eskildsdatter 11. Die Majo 18mo havde Mads Jensen Pedersborg, af 1ste kone, Birthe Echildsd. 1 Søn til Daaben blev kaldet Jens, baaren af Johan Jørgensens Datter i Lund [DKB: Ane Cathrine] - fadderne Mads {Jørgensen} Skoemager, og Hust. {Ane Iversdatter Qvist} Jens {Christensen} Kragsig {af Brandholm Mark} Jens Johansen af Lund {Brandlund}.
NOTITS: Familie ikke set. Gården "Pedersborg" i Brandlund nævnt første gang i Brande kirkebog.
26021800.05.22Bodil Marie Jensdatter Brandlund Jens Sørensen Lund Anne Margrethe Nielsdatter 12. Die Maji 22do havde Jens Sørensen Lund, af 1ste kone Anne Magrethe Nielsdatter, en Datter til Daaben blev kaldet Bodel Marie, baaren af Niels {Christensen} Nyegaards Hustrue {Maren Christensdatter} i Brande {By} - fadderne Niels {Christensen} Nyegaard, Johan Jørgensen, item Lars {Christensen} Nedergaard og Hustrue {Ane Jensdatter} af Lund {Brandlund}.-
NOTITS: Denne Bodil Marie Jensdatter er kilden til Søren Kierkegaards familie i Brande for i 1868 fortæller hun pastor Olesen om hendes bedstefar Søren Jensen og bedstemor Maren Larsdatter, som er Ane III Sørensdatters forældre. Ane III er mor til Søren Kierkegaard og søster til faderen i denne dåb. Hun fortæller det allesteds citerede at Søren Jensen havde "et hus med en ko og fire faar" i Brandlund. Pastor Olesen besvarede en forespørgsel fra redaktøren af Søren Kierkegaards efterladte skrifter: H. P. Barfod. Maren Christensdatter er moderens stedmor, Niels Christensen Nygaard er hendes far.
26031800.05.22Maren Jørgensdatter Grarup Jørgen Jørgensen Grarup Anne Sørensdatter 13. Eodem Die [Maji 22do] havde Jørgen Jørgensen Grarup, af sin 1ste kone, Anne Sørensdatter, 1 Datter til Daaben, blev kaldet Maren, baaren af Niels {Christensen} Langkiers Pige [DKB: Johanne Sørensdatter] i Brande {By}.- fadderne Peder {Pedersen} Fløe og hustrue {Mette Sørensdatter} i Lund {Brandlund}, Søren {Christensen} Nørgaard i Grarup, og Jørgen Jørgensen Brande {By}.
NOTITS: Jørgen Jørgensen er faderens far. Om Anne, Johanne og Mette Sørensdøtre er søstre er ikke klart. Mette synes at have været et plejebarn ved Niels Christensen Langkær i Brande By (FT 1787).
26041800.06.02Johanne Jensdatter Harrild Jens Eriksen Ane Kirstine Sørensdatter 14. Die Junii 2do havde Jens Ericksen Harrild af sin 1ste kone, Anne Kirstine Sørensd. 1 Datter til Daaben, blev kaldet Johanne, baaren af Peder {Christensen} Woilunds {Vovlund, Rind} kone {Lene Eriksdatter} fadderne Erick Ericksen og Hust. {Ane Sørensdatter} af Harrild, Søren Sørensen Fløe, og Peder {Pedersen} Usseltoft.
NOTITS: Lene Eriksdatter er søster til faderen. Ane Sørensdatter er søster til moderen, hvis far er Søren Sørensen. Peder Pedersen Usseltoft er morbror til moderen.
26051800.06.29Jørgen Pedersen Usseltoft Peder Pedersen Usseltoft Anne Christensdatter 15. Die Junii 29no havde Peder Pedersen Usseltoft af 1ste kone Anne Christensdatter, en Søn til Daaben, blev kaldet Jørgen, baaren af Anders Døslunds Datter Anne {Andersdatter} - fadderne: Jens Pedersen og Hustrue {Ane Larsdatter} af Uhre, Jens Ericksen, og Erick Ericksen af Harrild.
NOTITS: Anne Andersdatter er datter af faderens søster Karen Pedersdatter. Jens Pedersen er faderens bror. Jens og Erik Eriksen er hver gift med en datter af faderens søster Mette Pedersdatter i Flø.
26061800.09.07Johanne Kirstine Jensdatter Østerholm Jens Christensen Kragsig Anne Katrine Sørensdatter 16. Die Septembris 7mo havde Jens Xstensen Kragsig {af Brandholm Mark}, af 1ste kone Anne Caterine Sørensd. 1 Datter til Daaben, blev kaldet Johanne Kirstine, baaren af konens Søster, Kirsten Sørensdatter - fadderne Christen {Hansen} Kragsig og Søn, Hans {Christensen}, Jens Hansen og Hustrue {Ane Marie Madsdatter} af Holm.
NOTITS: Kirsten Sørensdatter er moderens søster. Christen Hansen er faderens far og Hans Christensen faderens bror.
26071800.11.23Mette Nielsdatter Uhre Niels Hansen Anne Kirstine Jensdatter 17. Die Novembr 23 havde Niels Hansen Uhre, af 1ste kone, Anne Kirstine Jensdatter, 1 Datter til Daaben, blev kaldet Mette, baaren af Henrick Pedersen Datter [DKB: Mette] af Uhre - fadderne: Peder Hansen af Schierlund, Jens Thøgersen, og Hust. {Ane Marie Henriksdatter} af Uhre, og Jens {Christensen} Schou {Skov} af store hestelund i Gifve-Sogn.
NOTITS: Peder Hansen er faderens bror, Jens Christensen Skov faderens svoger, gift med faderens søsteren Marie Hansdatter.
26081801.01.01Clemmen Pedersen Hyvild Peder Clemmensen Sidsel Michelsdatter 1. d 1 Janv: havde Peder Clemandsen i Hyvild, med sin 1ste Kone Sidsel Michelsd: 1 Søn til Daaben blev kaldet Clemand baaren af Clemand {Andersen} Skieris Hustru {Ane Thomasdatter} faderne Mads {Jensen} Riisberg og Hustru {Mette Andersdatter} Peder {Poulsen} Husum, og Jens Clemandsen af Schieris.
NOTITS: Båret af Ane Thomasdatter faderens stedmor. Jens Clemmensen fra Skerris er faderens bror. Mads Jensen er moderens morbror over hendes mor Johanne Jensdatter.
26091801.03.08Johanne Katrine Christiansdatter Borup Christian Jensen Schalts Maren Pallesdatter 2. d 8 Martj Havde Maren Pallesdatter af Borup en Datter til Daaben blev kaldet Johanne Catrine til BarneFader blev udlagt Christian Jensen Schals af Arvad Mølle, baaren af Christen {Christensen} Bundgaards Hustru {Dorte Pallesdatter} i Borup, faderne Christen {Christensen} Bundgaard og Giøde Palleesens Hustru {Else Christensdatter} af Borup, Niels {Christensen} LangKiers karl og Pige af Brande {By} naunlig Jacob Andersen og Johanne Sørensdatter.
NOTITS: Uægte. Dorte Pallesdatter er moderens søster, Else Christensdatter er gift med moderens bror Gyde Pallesen.
26101801.03.22Christen Pedersen Brandlund Peder Christensen Karen Andersdatter 3. Samme dag [d 22 Martj] Havde Peder Christensen af Lund {Brandlund} med sin 1ste Kone Karen Andersdatter 1 Søn til Daaben blev kaldet Christen, baaren af Niels {Christensen} Nyegaards Hustru {Maren Christensdatter} af Brande {By} faderne Anders Christensen og Jens Christensen og Hustru af Lund {Brandlund} og Niels {Christensen} Nyegaard af Brande {By}.
NOTITS: Maren Christensdatter muligvis søster til faderen. Moderens far er Anders Christensen, hendes bror Anders Christensen. Uklart om Jens Christensen er en bror til moderen.
26111801.04.06Peder Christensen Blæsbjerg Christen Jakobsen Aagaard Ellen Marie Pedersdatter 4. d 6 April Havde Christen Jacobsen af Blesberg med sin 1ste Hustru Ellen Marie Pedersdatter en Søn til Daaben blev Kaldet Peder, baaren af Konens Søster Maren Pedersd: Tienende Niels Pedersen af Flø faderne Peder Nielssen og Anders Christens: af Døslund og Christen Christensen og Hustru {Rebekka Pedersdatter} af Blesberg.
NOTITS: Moderens søster Maren Pedersdatter bærer. Med tilnavnet Aagaard er faderen kommet fra Aagaard Thyregod sogn.
26121801.04.19Ane Kirstine Jensdatter Sandfeld- Bjerre Jens Andersen Bjerre Ane Sørensdatter 5. d 19 April havde Jens Andersen af Biere, med sin 1ste Kone Ane Sørensd: en Datter til Daaben, blev Kaldet Ane Kierstine baaren af Jens Pedersens Datter Ane {Jensdatter} i Uhre fadere Jens Pedersen af Uhre, Søren {Andersen} Riisberg, og Jørgen {Andersen} Arvad og Hustru {Ane Pedersdatter}.
NOTITS: Ane Jensdatter der bærer er moderens halvsøster. Jens Pedersen er moderens stedfar. Søren Andersen er gift med moderens søster Dorte Sørensdatter. Jørgen Andersen er bror til faderen.
26131801.05.14Jens Christian Larsen Nørholm Lars Christensen Winding Maren Jensdatter 6. Samme dag [d 14 May] Havde Lars {Christensen} Winding af Nørholm med sin 2den Kone Maren Jensdatter en Søn til Daben blev Kaldet Jens Christian baaren af Konens Søster Sidsel Marie {Jensdatter} af Dürchen {Dørken, Thyregod} faderene Peder {Pedersen} Arnborg, Xsten Xstensen og Hustru {Ane Katrine Sørensdatter} og Lars {Andersen} Schieris alle af Lund {Brandlund}.
NOTITS: Sidsel Marie Jensdatter er moderens søster.
26141801.05.14Jens Christian Thomasen Brogaard Thomas Nielsen Dorte Jensdatter 7. Endnu Samme dag [d 14 May] havde Thomas Nielssen i Broegaard med sin 2den Kone Dorthe Jensdatter 1 Søn til Daaben blev kaldet Jens Christian baaren af Peder Hansens Kone {Ane Kirstine Larsdatter} i SchierLund, faderne, Niels Mortensen Peder Hansens Karl, Peder Andersen og Hustru {Kirsten Thøgersdatter}, alle af Schierlund.
NOTITS: Ser ikke ud til at være familie.
26151801.05.24Maren Jeppesdatter Askær- Sønder Jeppe Christensen Ane Marie Pedersdatter 8. d 24 Maij Havde Jeppe Christensen i Sønder AsKier med sin 1 Kone Ane Marie Pedersdatter 1 Datter til Daaben, blev Kaldet Maren Baaren af Jacob Poulsens Kone {Mette Jensdatter} i Grarup, faderne Christen {Pedersen} Sønder AsKier og Hustr {Karen Nielsdatter}, og Christen {Jensen} Nør AsKier og Søn {stedsøn} Bertel {Sørensen}.
NOTITS: Mette Jensdatter er moderens datter af hendes første ægteskab med Jens Thuesen i Snejbjerg.
26161801.05.24Ane Christensdatter Harrild- Lille Christen Eskildsen Wolling Karen Thomasdatter 9. Samme dag [d 24 Maij] Havde Christen {Eskildsen} Wolling, med sin 1ste Kone Karen Eschildsdatter {forkert! Thomasdatter} en Datter til Daaben blev KaldetAne, baaren af Peder {Christensen} WoiLunds {Vovlund, Rind sogn} Kone {Lene Eriksdatter}, Faderne Peder {Christensen} Woilund, Niels Langkiers Karl og Pige, Peder {Pedersen} Usseltoft.
NOTITS: Moderen kaldes i kirkebogen Eschildsdatter, hvilket er forkert. Christen hedder Eskildsen. Hendes navn ses i FT 1801 og er Thomasdatter.
26171801.06.28Mette Kirstine Pedersdatter Arvad Peder Nielsen Ane Henriksdatter 10. d 28 Juni Havde Peder Nielsen af Arvad med sin 1ste Kone Ane Henricksdatter 1 Datter til Daaben blev kaldet Mette Kirstine, baaren af Konens Søster Ane Henricksdatter: Faderen hr {Otto Nielsen}Arrevad af Brandholm Jørgen Andersen og Hustru {Ane Pedersdatter} af Arvad, og Jens {Pedersen} Lund af Lundfoed.
NOTITS: Ane Henriksdatter er moderens ugifte søster, der går hjemme i Uhre. Otto Nielsen Arvad er faderens bror.
26181801.08.09Peder Pedersen Skærlund Peder Andersen Kirsten Thøgersdatter 11. d 9 Aug: Havde Peder Andersen af SchierLund med sin 1ste Kone Kiersten Tøgersdatter en Søn til Daaben blev Kaldet Peder Baaren af Christen Tøgersens Datter Maren {Christensdatter} i Fløe, faderne Peder Hansen og Hustru {Ane Kirstine Larsdatter} Morten Pedersen af SchierLund, og Hans {Jensen} Smed af BrandLund.
NOTITS: Maren Christensdatter er moderens brors, Christen Thøgersens, datter i Flø. Hans Jensen Smeds kone er søster til faderen.
26191801.08.23Inger Nielsdatter Lundfod Niels Jespersen Kirsten Jensdatter 12. d 23 Aug: Havde Niels Jespersen i Lundfoed med sin første Kone Kristen Jensd: 1 Datter til Daaben blev kaldet Inger, baaren af Peder Christensens Kone {Karen Jensdatter} i Borup, faderen Jørgen {Andersen} Arvad og Hustru {Ane Pedersdatter} Peder {Jensen} Skræder i Lundfoed, og Kield Pedersen af Døslund.
NOTITS: Karen Jensdatter formodes at være i familie med moderen.
26201801.08.30Marie Christensdatter Brandlund Christen Nielsen Karen Sørensdatter 13. Samme dag [d 30 Aug:] Havde Christen Nielsen af Petersborg med sin 1ste Kone Karen Sørensd: en Datter til Daaben blev Kaldet Marie baaren af Mandens broders Kone Anders Nielsens Kone {Mette Pedersdatter} i Krusborg i Tyregoed Sogn, faderne Johann Jørgensen af Lund {Brandlund}, Jens {Christensen} Kragsig af Østerholm, og Anders Nielsen af Krusborg {Thyregod}.
NOTITS: Faderens bror er Anders Nielsen Krusborg Thyregod, hvis kone Mette Pedersdatter bærer. Hun ses i FT 1845 i Hedegaard Ejstrup gift med Peder Jonassen, Hjulmand *1787c angiveligt i Brande, fejl, måske i Harrild, Ejstrup. Barn Birthe Marie født 1828 Ejstrup.
26211801.08.30Peder Poulsen Husum Poul Sørensen Maren Nielsdatter 14. Samme dag [d 30 Aug:] Havde Pouls Sørensen af Husum med sin 1ste Kone Maren Nielsdatter 1 Søn til Daaben blev kaldet Peder Baaren af Søren Nielsens Kone {Maren Poulsdatter} af DøsLund, faderne Peder {Poulsen} Husum, Mads Christian Nielsen af Drantum og Peder {Clemmensen} Hywilds Kone {Sidsel Michelsdatter} og Søren {Nielsen} Døslund.
NOTITS: Faderens mor Maren Poulsdatter bærer, faderens far er Søren Nielsen Dørslund. Peder Poulsen er faderens mors bror, på hvis gård faderen er opvokset og har overtaget.
26221801.09.06Maren Jensdatter Skærlund Jens Jørgensen Skræder Ane Jensdatter 15. d 6 Septbr Havde Jens Jørgensen Skræder af SchierLund med sin 1ste Kone Ane Jensd: 1 Datter til Daaben blev kaldet Maren baaren af Peder Hansens Pige Karen Andersd: af SchierLund Faderne Peder Hanssen, Hustru {Ane Kirstine Larsdatter} og Karl Søren Christensen af SchierLund, og Mads Skoemager af Lund.
NOTITS: Faderen og Mads Jørgensen synes at være brødre.
26231801.09.20Thomas Christensen Alkærlund Christen Thomassen Else Jensdatter 16. d 20 Septbr Havde Christen Thomassen af AlgierLund med sin Anden Kone Else Jensdatter 1 Søn til Daaben blev kaldet Thomas baaren af mandens Datter Inger Xstensdatter Faderne Peder Jensen og Hustru {Mette Jensdatter} i Uhre, Peder {Poulsen} Husum og Søren Jensen af Brandholm.
NOTITS: Inger Christensdatter er faderens datter af 1. ægteskab med Berta Nielsdatter †1791. Peder Jensen er moderens bror. Peder Poulsen er gift med moderens søster Maren Jensdatter.
26241801.09.20Mads Andersen Flø Anders Madsen Hannerup Karen Nielsdatter 17. Samme dag [d 20 Septbr] Havde Anders Madsen af Fløe med sin 1ste Kone Karen Nielsdatter 1 Søn til Daaben blev kaldet Mads baaren af Christen Tøgerssens datter af Fløe Naunl: Dorthe Marie Christensdatter faderne Mads {Christensen} Hannerup og Hustru {Mette Andersdatter} af B[orup?] Christen Tøgersen og Søren Sørensen af Fløe.
NOTITS: Forældrene er i Borup i januar 1801 i FT. Mads Christensen Hannerup og Mette Andersdatter er faderens forældre.
26251801.10.04Erik Eriksen Harrild Erik Eriksen Ane Sørensdatter 18. Samme dag [d 4 Octbr] Havde Erick Ericksen af Harild med sin 1ste Kone Ane Sørensd: 1 Søn til Daaben blev kaldet Erick, baaren af Morten {Pedersen} Hygilds Kone {Johanne Eriksdatter} af Ejstrup Sogn, faderene Søren {Sørensen} Fløe og Hustru {Mette Pedersdatter}, Jens Ericks: af Harild, Peder {Pedersen} Usseltoft.
NOTITS: Johanne Eriksdatter er faderens søster. Søren Sørensen er moderens far og Mette Pedersdatter hendes mor.
26261801.10.11Niels Hansen Uhre Hans Dynesen Karen Nielsdatter 19. Samme dag [11 oct] Havde Hans Dynesen af Uhre med sin 1ste Kone Karen Nielsdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Niels baaren af Konens Søster Ane Nielsd: af L: Sandfeld faderne Lars Dynesen og Hustru {Else Pedersdatter}, Christen Nielssen Nørgrd af Uhre og Jens {Pedersen} Lille Sandfeld.
NOTITS: Ane Nielsdatter er moderens søster, Lars Dynesen er faderens bror. Jens Pedersen er gift med moderens søster Kirsten Nielsdatter.
26271801.10.25Niels Pedersen Brandlund Peder Pedersen Flø Mette Sørensdatter 20. d 25 octbr Havde Peder {Pedersen} Fløe af Lund {Brandlund} med sin 1ste Kone Mette Sørensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Niels, Baaren af Niels LangKiers Pige Sophie Mortensd: af Brande {By}, faderne Hr Otto {Nielsen} Arvad og Hustru {Johanne Nielsdatter Kjærsgaard} {af Brandholm}, Niels {Christensen} LangKier af Brande {By} og Troels Iversen af Grarup.
NOTITS: Troels Iversen var forlover i 1799 for moderen, da hun gifter sig.
26281801.12.26Jens Christian Nielsen Brande By Niels Christensen Nygaard Maren Christensdatter 1. d 26 Dec Havde forpagteren Niels {Christensen} Nyegaard i Brande {By} med sin 2den Hustru Maren Christensdatter 1 Søn til Daaben blev kaldet Jens Christian baaren af Niels {Christensen} LangKiers Pige Birthe Pedersdatter af Brande, faderene [Niels] {Christensen} LangKier af Brande {By}, Peder {Christensen} Midtgaard og Hustru {Karen Andersdatter} og Jens Sørensen af Lund {Brandlund}.
NOTITS: Ikke familie.
26291802.01.01Margrethe Elisabeth Hansdatter Sønderholm Hans Christensen Kragsig Birte Nielsdatter 2. d 1 Janv: Havde Hans {Christensen} Kragsig af Sønder Holm med sin 1ste Hustru Birthe Nielsdatter en Datter til Daaben, blev Kaldet Margrethe Elisabeth, baaren af Konens Søster Stine {Kirstine} Nielsdatter tienende Madme Kiersgaard {Karen Mortensdatter Skaarup} i Brande {By}, faderne Hr {Otto Nielsen} Arvad til Brandholm Jens {Christensen} Kragsig og Hustru {Karen Christensdatter} af Østerholm, og Søren Iversen af Kragsig.
NOTITS: Kirstine Nielsdatter er moderens søster, hun gifter sig senere med degnen Bjerrum i Borris. Deres far er Niels Christensen Donnerup, der ikke er opført ved dåben; moderen Margrethe Elisabeth Nielsdatter Brochman heller ikke, begge lever. Jens Christensen Kragsig er faderens bror.
26301802.02.07Inger Jensdatter Harrild Jens Eriksen Ane Kirstine Sørensdatter 3. d 7 Febr Havde Jens Ericksen af Harild med sin 1ste Kone {Ane Kirstine Sørensdatter} en Datter til Daaben blev Kaldet Inger baaren af Søren Jensens Kone {Maren Jonasdatter} af TorLund {Lille Thorlund} i Ejstrup Sogn Faderne Søren Sørensen og Hustru {Mette Pedersdatter} af Fløe Peder {Christensen} WoiLund {Vovlund, Rind}, og Erick {Ericksen} Harild,
NOTITS: Søren Sørensen og Mette Pedersdatter er moderens forældre. Peder Christensen er gift med faderens søster Lene Eriksdatter. Maren Jonasdatter er datter af Jonas Eriksen i Harrild, Ejstrup lige over Holtum Å fra Harrild Brande. Søren Jensen i Lille Thorlund har en bror Peder Jensen Meldgaard †1799 i Sepstrup Them, se Brejl Vrads #111.
26311802.02.07Jens Jensen Borup Jens Jensen Ane Nielsdatter 4. Samme dag [d 7 Febr] havde Jens Jensen af Borup med sin 2den Kone Ane Nielsdatter en Søn til Daaben blev Kaldet Jens baaren af Præstens Pige Maren Pedersdatter, faderne Mads Jensen og Hustru Peder Svendsen, alle af Borup og Jens Jørgensen {Brande By}.
NOTITS: Familien tilsyneladende flyttet til Brande mellem 1797 og 1801, ikke klart hvorfra. Mads Jensen i Borup ikke i FT 1801, ellers fem forskellige i Brande sogn.
26321802.02.28Marie Jørgensdatter Sandfeld- Store Jørgen Troelsen Karen Jørgensdatter 5. d 28de Febr havde Jørgen Troelsen i Sandfeld med sin 1ste Hustru Karen Jørgensdatter 1 Datter til daaben blev Kaldet Marie baaren af Hans Pedersens Kone {Mette Kirstine Jørgensdatter} af Holtum faderne Degnen Dr. Christen Lustrup til Skarild, Niels Pedersen og Hustru af store Sanfeld, og Jens Pedersen af lille Sandfeld.
Begravelse nr. 6575
NOTITS: Mette Kirstine Jørgensdatter der bærer er moderens søster. Christen Lustrup er gift med Anne Troelsdatter, som formodes at være faderens søster. Kirsten Troelsdatter i nabogården er faderens søster.
26331802.03.14Marie Jørgensdatter Grarup Jørgen Jørgensen Ane Sørensdatter 6. d 14 Martj havde Jørgen Jørgensen i Grarup med sin 1ste Kone Ane Sørensd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Marie, baaren af Jørgen Jørgensens {den ældre} Datter Kirsten {Jørgensdatter, 30} af Brande faderne Jørgen Jørgen[!] af Brande {By}, Troels Iversen, Søren Christensen og Hustru {Dorte Jensdatter} alle af Grarup.
NOTITS: Kirsten Jørgensdatter er faderens søster, som er hjemme i Brande By ved faderens far Jørgen Jørgensen den ældre. Sønnen Jørgen Jørgensen den yngre bor i Grarup.
26341802.03.14Maren Christensdatter Tarp Christen Andersen Kirsten Jensdatter 7. Samme dag [d 14 Martj] Havde Christen Andersen af Tarp med sin 1ste Kone Kirsten Jensdatter en Datter til daaben blev Kaldet Maren Baaren af Mandens stifdatter, Karen Pedersdatter af Tarp, faderne Søren Andersen og Hustru {Dorte Sørensdatter} af Riisberg, og Peder Christensen, og fader Christen {Sørensen} Hjuler af Tarp.
NOTITS: Karen Pedersdatter er moderens datter fra første ægteskab med Peder Christenen †1794. Søren Andersen er faderens bror. Peder Christensen har lige fået skøde på den anden gård i Tarp.
26351802.03.28Søren Thomasen Grarup Thomas Larsen Anne Sørensdatter 8. 28 Martj Havde Thomas Lassen af Grarup med sin 1ste Kone Anne Sørensdatter en Søn til Daaben blev Kaldet Søren, baaren af Søren Sørensens Datter Mette {Sørensdatter} af Fløe, Faderne Anders Lassen af LangKier, Jens Sørensen af Lund, og Søren {Larsen} Biere og Hustru {Ane Pedersdatter} af Borup.
Begravelse nr. 6515
NOTITS: Søren begravet, 2 år, 1804 #6515. Moderen er Ane I Sørensdatter søster til Søren Kierkegaards mor. Ingen familiær tilknytning til Mette Sørensdatter set. Anders Larsen er faderens bror, Søren Larsen formodentlig også. Jens Sørensen er moderens bror.
26361802.04.15Maren Jakobsdatter Brande By Jakob Jensen Margrethe Madsdatter 9. d 15 April Havde Jacob Jensen i Brande {By}, med sin 1ste Kone Magrethe Madsd: 1 Datter til Daaben, blev Kaldet Maren, Baaren af Konens Søster Maren Madsd: faderne, Knud {Jørgensen} ØeKier {Økær} og Hustru {Johanne Jensdatter}, Palle Peders: af Fasterholt {Arnborg}, og Jens Jørgensen i Brande {By}.
NOTITS: Maren Madsdatter som bærer er moderens søster. Johanne Jensdatter er faderens søster født i Fasterholt, Arnborg. Palle Pedersen er faderens stedfar.
26371802.04.18Ane Marie Mathiasdatter Grarup Mathias Christensen Ane Jensdatter 10. d 18 April havde Mathias Christensen af Grarup med sin 1ste Kone Ane Jensdatter 1 Datter til Daaben blev Kaldet Ane Marie, baaren af Thomas Christensens Pige af LangKier, Naunl: Ane Kierstine Xstensdatter af Algierl: faderne Jens {Pedersen} LangKier, Søren Christensen og Hustru {Dorte Jensdatter} alle af Grarup og Christen Thomsen af LangKier.
NOTITS: Jens Langkær se også #2584, #2597. Forbindelse til Alkærlund vel over moderen. Hun bliver gift med Gyde Hansen i Sejrup, Thyregod.
26381802.04.18Mette Jensdatter Uhre Jens Thøgersen Ane Marie Henriksdatter 11. Samme dag [d 18 April] Havde Jens Tøgersen af Uhre med sin 1ste Kone Anne Marie Henricksd: 1 Datter Til Daaben blev Kaldet Mette, baaren af Konens Søster Mette Henricksd:, faderne Christen Tøgersen af Fløe, Peder Andersen og Hustru {Kirsten Thøgersdatter} af SchierLund og Henrich Nielsen af Uhre.
NOTITS: Mette Henriksdatter er moderens søster. Christen Thøgersen er faderens bror, Kirsten Thøgersdatter hans søster. Henrik Nielsen er gift med moderens søster Dorte Henriksdatter.
26391802.04.19Palle Christensen Borup Christen Christensen Bundgaard Dorte Pallesdatter 12. d 19 April havde Christen {Christensen} Bundgaard i Borup Med sin 1ste Kone Dorthe Pallesd: 1 Søn til Daaben blev kaldet Palle, baaren af Konens Søster Maren Pallesd: faderne Giøde Pallesen og H. {Else Christensdatter}, og Jens {Christensen} Bundgaard og Hustru {Karen Poulsdatter} af Uhre.
NOTITS: Maren Pallesdatter er moderens søster, Gyde Pallesen hendes bror. Jens Christensen er faderens bror.
26401802.06.07Jakob Ottosen Arvad Brandholm Otto Nielsen Arvad Johanne Nielsdatter Kjærsgaard 13. d 7 Juni havde Hr Otte {Nielsen} Arvad, Paa Brandholm med sin 1ste Kone Johanne {Nielsdatter} Kiersgaard, 1 Søn til Daaben blev Kaldet Jacob, baaren af Madam Nyeboe, af Sallholt i Herning Sogn, faderne Jacob {Mortensen} Schaarup og Søster {Ellen Mortensdatter Skaarup} af Wester Hygild, i Rind sogn Peder {Pedersen} Fløe af BrandLund, og Peder {Nielsen} Arrevad.
NOTITS: Anne Kirstine Rasmusdatter, Madam Nybo, er kusine til moderen, hun er datter af Ellen Mortensdatter moderens mors søster gift to uger før med Conrad Lauridsen Lundsgaard Nyboe (tak til Arne Feldborg og Svend Aage Nielsen). Jakob og Ellen Mortendatter Skaarup er søskende til moderens mor Karen Mortensdatter Skaarup. Peder Nielsen Arvad er faderens bror på fødegården i Arvad.
26411802.06.07Niels Jensen Brandlund Jens Sørensen Margrethe Nielsdatter 14. d 7 Junj Havde Jens Sørrensen af Brandlund med sin 1ste Kone Magrethe Nielsdatter en Søn til Daaben blev Kaldet Niels, baaren af Konens Søster Mette Nielsdatter, Faderne Thomas Lassen og Hustru {Ane I Sørensdatter} af Grarup, Lars Christensen og Peder Christensen af Lund {Brandlund}, ---
Begravelse nr. 6662
NOTITS: Niels, 12 år, begravet 1814 #6662. Mette Nielsdatter er søster til moderen, Ane I Sørensdatter er søster til faderen.
26421802.06.07Jørgen Knudsen Borup Knud Jørgensen Johanne Jensdatter 15. Samme dag [d 7 Junj] Havde Knud Jørgensen af ØeKier med sin 1ste Kone Johanne Jensatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Jørgen, baaren af Anders Jensens Enke {Mette Knudsdatter} i Arvad, faderne Jørgen {Andersen} Arvad, Niels Hansen og Hustru {Ane Kirstine Jensdatter} af Uhre, og Jacob Jensen i Brande {By} --
NOTITS: Mette Knudsdatter er en søster til faderens far Jørgen Knudsen i Hampensø, Nørre Snede. Ane Kirstine Jensdatter og Jakob Jensen er søskende til moderen, alle født i Fasterholt, Arnborg.
26431802.06.13Mads Pedersen Brandlund Peder Madsen Skræder Maren Christensdatter 16. d13 Junj Havde Peder Madsen Skræder af BrandLund med sin 1ste Kone Maren Christensdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Mads, baaren af Otte Pedersens Datter {steddatter} Karen {Knudsdatter} af Schieris, faderne Otte {Pedersen} Skeiris Jens Madsen af Riisberg, og Peder {Christensen} Midtgaard og Hustru {Karen Andersdatter} af BrandLund.
NOTITS: Familieforhold uklare.
26441802.07.11Lars Pedersen Skærlund Peder Hansen Ane Kirstine Larsdatter 17. d 11 Julii Havde Peder Hanssen i SchierLund Med med[!] sin 1ste Hustru Ane Kirstine Lasdatter, 1 Søn til Daaben blev Kaldet Lars, baaren af Hans {Pedersen?} Tornvigs Hustru {Anna Larsdatter?} af Lund {Brandlund}, faderne Niels Hansen og Hustru {Ane Kirstine Jensdatter} af Uhre, Niels Mortensen og Peder Andersen af Schierlund.
NOTITS: Hans Pedersen? Tornvigs kone er vel familie, som det ser ud.
26451802.08.15Jens Nielsen Uhre Niels Nielsen Maren Thomasdatter 18. d 15 Aug. Havde Niels Nielssen i Uhre med sin 1ste Kone Maren Thomasdatter en Søn til Daaben blev Kaldet Jens baaren af Konens Søster Maren, faderne Jens Troelsen, Jens Pedersen, Lars Dynesen og Hustru {Else Pedersdatter} alle af Uhre. ---
NOTITS: Moderen kommer vel fra Birkebæk Arnborg, hvor forældrene blev gift 1792.
26461802.08.29Poul Jensen Uhre Jens Christensen Bundgaard Karen Poulsdatter 19. d 29 Aug. Havde jens Bundgaard af Uhre med sin 1ste Kone Karen Poulsd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Poul. baaren af Konens Søster Elles Poulsdatter faderne Niels Sørensen af Risbjerg, Niels {Nielsen} organist og Hustru {Johanne Christensdatter} af Uhre, og Mathias Frandsen af Dyrken {Dørken} i Tyregoed Sogn.
NOTITS: Moderen søster bærer: Elles Poulsdatter som i 1805 bliver gift til Thyregod, ikke klart om hun er hjemme i Risbjerg. Niels Sørensen er moderens stedfar. Mathias Frandsen er gift med moderens søster Kirsten Poulsdatter.
26471802.09.12Peder Madsen Askær- Nørre Mads Pedersen Ane Christensdatter 20. d 12 Septbr Havde Mads Pedersen af Nør AsKier med sin 1ste Kone Ane Christensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Peder, Baaren af Hans {Pedersen} Holtums Kone {Mette Kirstine Jørgensdatter} faderne Christen Jenssen, Jeppe {Christensen} AsKier og Hustru {Ane Marie Pedersdatter} og Jens Christensen alle af AsKier.
NOTITS: Mads Pedersen bliver gift 1801 i Brande af Tornvig ved stedfaderen Christen Nielsen. Han er søn af Peder Nielsen og Dorte Pedersdatter. Christen Jensen er moderens far. Fobindelsen til Holtum er uklar.
26481802.09.19Ane Larsdatter Grarup Lars Sørensen Mariane Pedersdatter 21 d 19 Septb: Havde Lars Sørensen af Grarup med sin 1ste Kone Mariane Pedersdatter 1 Datter til Daaben blev Kaldet Ane, baaren af Christen {Jensen} Nør AsKiers Datter Maren {Christensdatter}, faderene Christen {Jensen} AsKier og Søn Søren {Christensen}, Jens Pedersen og Hustru af Brande.
NOTITS: Maren Christensdatter er faderens halvsøster fra Nørre Askær. Christen Jensen er faderens stedfar. Søren Christensen er faderens halvbror fra Nørre Askær. Jens Pedersen ikke identificeret, kan være bror til moderen, begge kunne være fra Ejstrup, hvor forældrene senere flytter hen.
26491802.09.26Jens Sørensen Lund Kragsig Søren Iversen Kirsten Christensdatter 22. d 26 Septbr Havde Søren Iversen af Kragsig med sin 1ste Kone Kirsten Christensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Jens Lund, baaren af Jens Xstensen Lilholm Datter Mette Marie {Jensdatter} af Haresøe {Givskud, forbindelse generation før til Kragsig}, faderene Jens {Christensen} Kragsig og Hustru {Ane Katrine Sørensdatter}, Christen {Hansen} Kragsig, og Jens {Christensen} Skræder af LildHolm.
NOTITS: Vel opkaldt efter Jens (Pedersen) Lund i Lundfod, snedker og overklasse. Moderens far er Christen Hansen Kragsig. Jens Christensen Kragsig er hendes bror. Jens Christensen Skræder af Lilleholm uklar.
26501802.10.24Peder Andersen Brande By Anders Pedersen Kirsten Christensdatter [PKB:] 23. d 24de Oct havde Anders Pedersen af Brande med sin 1ste kone Kirsten Christensd. en Søn til Daaben kaldet Peder faddere: [DKB: Mandens søster] Maren Pedersd: Troels Christensen og Hustru {Mette Christensdatter} Jens Jørgensen, Niels Langkjers karl Bertel og Pige Birthe Pedersd:
Begravelse nr. 6503
NOTITS: Peder, 2 måneder, begravet nov. 1802, #6503. I denne dåb giver præsten flere navne end degnen.
26511802.11.14Jens Nielsen Flø Niels Pedersen Maren Jørgensdatter 24. d 14 Nov: Havde Niels Pedersen af Fløe med sin 1ste Kone Maren Jørgensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Jens, Baaren af Lars Dynesens Kone {Else Pedersdatter] af Uhre faderne Lars Dynesen af Uhre, Jørgen Pedersen af Holtum, Søren Sørensen af Fløe, og Jørgen {Troelsen} Sandfelds Kone {Karen Jørgensdatter}.--
NOTITS: Else Pedersdatter er faderens søster. Jørgen Pedersen er moderens far. Karen Jørgensdatter er moderens søster.
19791802.11.07Jens Christensen Alkærlund Christen Thomsen Alkærlund Else Jensdatter Nygaard {REKONSTRUERET hjemmedøbt: Christen Thomsens søn i Alkærlund Jens "28de Nov Christen {Thomsen} Algierlunds barn Jens 3 Uger gl."}.
Begravelse nr. 6505
26521802.11.21Mette Sørensdatter Flø Søren Sørensen Ane Jensdatter 25. d 21 Nov Havde Søren Sørensen i Fløe, med sin 1ste Kone Ane Jensd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Mette baaren af Erick Ericksens Kone {Ane Sørensdatter] af Harild faderene, Jens Pedersen af Uhre, Søren {Andersen} Riisberg og Hustru {Dorte Sørensdatter} og gl: Søren Sørensen i Fløe [PKB: Søren Sørensen senior og Hustr.{Mette Pedersdatter} af Fløe].
NOTITS: Ane Sørensdatter er søster til faderen, hvis far er gammel Søren Sørensen. Jens Pedersen er moderens far og Dorte Sørensdatter hendes halvsøster begge født i Uhre.
26531802.11.21Mette Katrine Pedersdatter Borup Peder Pedersen Dorte Pedersdatter 26. Samme dag [d 21 Nov] Havde Peder Pedersen af Borup, med sin 3die Kone Dorthe Pedersdatter 1 Datter til Daaben blev Kaldet Mette Katrine, Baaren af Lars Hansens Kone {Ane Christensdatter} af Hyvild, faderne Lars Hansen af Hyvild Skoleholderen {Bertel Christensen Tirsvad} i Uhre, og Datter {Ane Marie Bertelsdatter} [PKB: hustru i stedet for datter {anses for præstens mislæsning af degnens kirkebog}] og Jens Jørgensen af Brande {By}.
NOTITS: Familieforhold uklare. Peder Pedersen første kone i Østergaard i Brande by var Mette Christensdatter †1782. 1783 til Borup gift med 2. kone Karen Jensdatter †1799. Moderen er hans 3. kone.
26541802.11.21Karen Jensdatter Askær- Sønder Jens Christensen Ane Johanne Sørensdatter 27. Endnu Samme dag [d 21 Nov] Havde Jens Christensen af Sønder AsKier med sin 1ste Kone Ane Johanne Sørensdatter 1 Datter til Daaben, blev Kaldet Karen, baaren af Lars Christensens Kone {Hanne Jensdatter} af {Hedegaard} Ejstrup, faderne Jeppe {Christensen} AsKier og Hustru {Ane Marie Pedersdatter}, Christen {Jensen} Nør AsKier og Mads Pedersen af Nør AsKier. -
NOTITS: Hanne Jensdatter er gift med faderens bror Lars Christensen.
26551802.11.28Jens Ottesen Uhre Otte Sørensen Sidsel Sørensdatter 1. Samme dag [d 28 Nov] Havde Otte Sørensen af Uhre med sin 1ste Kone Sidsel Sørensd: 1 Søn til Daaben blev kaldet Jens baaren af ung Søren Sørensens Kone {Ane Jensdatter} af Fløe faderne Jens Pedersen, Jens Thøgersen og Hustr. {Ane Marie Henriksdatter} af Uhre, og gl. Søren Sørensen af Fløe.
NOTITS: Ane Jensdatter er samtidig halvsøster til faderen som også moderens bror unge Søren Sørensens kone. Jens Pedersen er faderens stedfar, gammel Søren Sørensen er moderens far.
26561802.12.26Karen Christensdatter Brandlund Christen Larsen Kirsten Nielsdatter 2. d 26 Decbr Havde Christen Larssen i Lund {Brandlund}, med sin 2den Kone Kirsten Nielsdatter 1 Datter til Daaben blev Kaldet Karen, baaren af Kones Søster Karen Nielsdatter faderne Lars {Christensen} Svinbek af Tyregoed Sogn, Niels {Christensen} Steenhuger og Hustru {Mette Pedersdatter}, og Laus Larsen af Svinbek, i Tyregoed Sogn.
NOTITS: PKB har båret af "Lars Hansens kone af Hyvild karen NielsD:" men Lars Hansens kone hedder Ane Christensdatter. Familien ellers ikke set. 1809 i Borup ifølge Thyregod kirkebog, se dåb Laust Lassens søn Mads Peter i Svinbæk. Karen Christensdatter ses FT 1860 i et hus i Store Thorlund, Ejstrup gift måske i Give med Christen Knudsen *1799c, to børn i Give *1829c, 1831c og 1837c, et i Øster Nykirke 1843c.
26571802.12.26Mette Jørgensdatter Arvad Jørgen Andersen Ane Pedersdatter 3. Samme dag [d 26 Decbr] Havde Jørgen Andersen i Arvad med sin 1ste Kone Ane Pedersd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Mette, baaren af Mandens Moder Mette Knudsd. faderne Jens {Andersen} Bjerre og Hustru {Ane Sørensdatter} Peder {Pedersen} Usseltoft, og Jens Pedersen i Uhre.
NOTITS: Mette Knudsdatter er faderens mor. Jens Andersen er faderens bror. Peder og Jens Pedersen er halvbrødre til moderen.
26581802.12.26Birte Christensdatter Blæsbjerg Christen Jakobsen Ellen Marie Pedersdatter 4. Samme dag [d 26 Decbr] Havde Christen Jacobsen af Blesberg med sin første Kone Ellen Marie Pedersd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Birthe, baaren af Peder {Nielsen} Askiers {af Dørslund} Datter Mette {Pedersdatter}, faderne, Christen Christensen og Hustru {Rebekka Pedersdatter} af Blesberg, Anders Christensen og Søn {stedsøn: Hans Larsen} af DøsLund.
26591803.03.06Niels Pedersen Brandlund Peder Pedersen Flø Mette Sørensdatter 5. d 6 Martj havde Peder Pedersen Fløe, i BrandLund med sin 1ste Kone Mette Sørrensdatter en Søn til Daaben blev Kaldet Niels, baaren af Madme Arrevad {Johanne Nielsdatter Kjærsgaard} paa Brandholm faderne, Hr Arrevad, Niels Christensen Steenhuger og Niels Pedersen og Hustru {Maren Jørgensdatter} af Fløe.
NOTITS: Niels Pedersen er faderens bror
26601803.03.06Jens Jakobsen Grarup Jakob Poulsen Mette Jensdatter 6. Samme dag [d 6 Martj] Havde Jacob Pouelsen af Grarup med sin 1ste Kone Mette jensdatter 1 Søn til Daaben baaren af Jeppe {Christensen} AsKiers Hustru og blev Kaldet Jens, faderne Jeppe Christensen af AsKier, Lars Sørensen, Ole Jensen {Glasou} og Hustru {Birte Thomasdatter} alle af Grarup.
NOTITS: Ane Marie Pedersdatter er moderens mor, Jeppe Christensen Askær hendes stedfar.
26611803.03.20Maren Larsdatter Nørholm Lars Christensen Winding Ane Christensdatter 7. d 20 Martj Havde Lars {Christensen} Winding af Nørholm med sin 3die Kone Ane Christensdatter 1 Datter til Daaben blev Kaldet Maren, Baaren af Niels LangKiers Pige Birthe {Pedersdatter} Arnborg {navn, ikke sted} faderne Christen Pedersen af AsKier, Niels Mortensen og Hustru {Karen Christensdatter} af SkierLund, og Hr. {Otto Nielsen} Arvads Karl Søren Jensen af Brandholm.
Begravelse nr. 6539
NOTITS: Begravet 1805 to år gammel. Christen Pedersen er moderens stedfar, Karen Christensdatter hendes søster.
26621803.03.27Søren Jensen Brandlund Jens Johansen Maren Sørensdatter 8. d 27. Martj Havde Jens Johansen af Lund {Brandlund}, med sin 1ste Kone Maren Sørensdatter 1 søn til Daaben blev Kaldet Søren baaren af Mandens Søster Ane Chatrine Johansdatter, faderne Johan Jørgensen, Lars Christensen Nedergaard Peder {Pedersen} Fløe og Hustru {Mette Sørensdatter}, alle af Lund {Brandlund}.
NOTITS: Ane Katrine Johansdatter er faderens søster, Johan Jørgensen hans far.
26631803.05.30Niels Poulsen Husum Poul Sørensen Maren Nielsdatter 9. d 30 Maj Havde Poul Sørensen af Husum med sin 1ste Kone Maren Nielsdatter 1 søn til Daaben blev Kaldet Niels, baaren af Konens Søster {Else Nielsdatter}, Hans {Ivarsen} Skræders Kone af Dyrken i Tyregoed Sogn, faderne Hans {Ivarsen} Skræder af DyrKen {Dørken}, Mads Nielssen og Hustru {Kirsten Troelsdatter} af Drantum og Peder {Poulsen} Husum. -
NOTITS: Else Nielsdatter og Mads Nielsen er moderens søskende født i Drantum. Peder Poulsen Husum er faderens mor Maren Poulsdatter bror, hvor faderen var plejebarn.
26641803.05.30Ludvig Michaeli Nielsen Tarp Niels Christensen Nygaard Maren Christensdatter 10. Samme dag [d 30 Maj] Havde Niels {Christensen} Nyegaard af Tarp med sin 2den Kone Maren Christensdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Ludvig Michaeli, baaren af Præstens Indpige, Maren Knudsdatter, faderne Peder {Christensen} Midtgaard og Hustru {Karen Andersdatter} i Lund {Brandlund}, Christen Andersen og Søn {stedsøn} Peder {Pedersen} af Tarp.
NOTITS: Niels Christensen Nygaard flyttede i Januar 1803 fra Brande Præstegård, hvor han var forpagter, til Tarp, hvor han blev selvejer.
26651803.07.03Thomas Nielsen Blæsbjerg Niels Thomsen Birte Christensdatter 11. d 3 Julj Havde Niels Thomsen af Lund {fejl} med sin 1ste Hustru Birthe Christensdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Thomas baaren af Lars Andersens Kone af Lund, faderne, Lars Andersen, Mads {Jørgensen} Skoemager, og Peder Xstensen og Hustru {Karen Andersdatter} alle af Lund {Brandlund}. {Præstens kirkebog:} No. 1. d. 3die Juli havde Niels Thomsen i Blesberg med sin første kone Birthe Christensd: en Søn til daaben kaldet Thomas. fadder Lars Andersens Kone {Margrethe Madsdatter} i Lund {Brandlund}. Mads {Jørgensen} Skomager, Peder Christensen og hstr {Karen Andersdatter} og Peder Midtgaard {præsten tager fejl her, han skriver af fra degnen ovenfor, Peder Christensen er Peder Midtgaard} alle af Brandlund.
NOTITS: Familieforhold uklare. Præstens Blæsbjerg er rigtigt, forældrene bor ikke i Brandlund.
26661803.07.03Christen Nielsen Skærlund Niels Mortensen Karen Christensdatter 12. Samme dag [d 3 Julj] havde Niels Mortensen af SkierLund, med sin 1ste Kone Karen Christensdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Christen. Baaren af Jens Christensens Kone af Sønder AsKier, faderne peder hansen og Hustru {Ane Kirstine Larsdatter} Peder Andersen, og Søn {Anders Pedersen} Alle af SkierLund.
NOTITS: Ane Johanne Sørensdatter er gift med moderens bror Jens Christensen
26671803.07.31Karen Nielsdatter Uhre Niels Hansen Ane Kirstine Jensdatter 13. d 31 Julj Havde Niels Hansen af Uhre med sin 1ste Kone Ane Kirstine Jensdatter 1 Datter til Daaben blev Kaldet Karen, baaren af Jens {Christensen} Schous Hustru {Marie Hansdatter} af HesteLund i Give Sogn, faderne, Peder Hansen og Hustru {Ane Kirstine Larsdatter} af Skierl. {Skærlund.} Niels Christensen af Uhre og Jens {Christensen} SKou af HesteLund {Give}.
NOTITS: Tvilling til Johanne. Marie Hansdatter er søster til faderen, Peder Hansen hans bror. Jens Christensen Skov er svoger over hans kone Marie Hansdatter.
26681803.07.31Johanne Nielsdatter  Niels Hansen Ane Kirstine Jensdatter 14. Samme dag [d 31 Julj] Havde bemelte Mand {Niels Hansen} og Kone {Ane Kirstine Jensdatter} 1 Ditto Datter til Daaben blev Kaldet Johanne, baaren af Knud Jørgensens {Økærs} Hustru {Johanne Jensdatter, Borup}, faderne Jens Tøgersen og Hustru {Ane Marie Henriksdatter} af Uhre, Jacob Jensen af Brande {By} Knud {Jørgensen} Økær.
NOTITS: Tvilling til Karen. Knud Jørgensen Økær er gift med Johanne Jensdatter, som er moderens søster og Jakob Jensen hendes bror. I PKB er dåb 2667 og 2668 ført sammen til en dåbstekst.
26691803.08.12Johan Christian Resen Ludvigsen Lund Brande By Ludvig Michael Bjørnsen Lund Elisabeth Kristine From 15. d 12te August havde Sognepræsten Ludvig Michael Lund med sin første kone Elisabeth Christine {From} from en Søn til Daaben kaldet: Johan Christian Resen fadder: Sogenpræsten for Sønder Omme og Hoven Hr. {Hans Thorning} Wellejus Hustru {bærer, Else Margrethe Beck}, Jomfrue [Mallie] fra Nykirke Prstgd: Hr. Pastor Bechmann i Hvirring, Hr. Forligelses-Commissair Christensen fra Vester Mølle {Vester sogn}, Hr Michelsen fra Randers og Hr. Arvad til Brandholm. [I marginen] fød ds 10de Juni.
NOTITS: Degnen anfører også Pastor Stallknecht af Øster Nykirke som fadder, men præsten selv har ham ikke, og siden det er hans søn der døbes lægges der mere vægt på hans liste. Præsten blev gift 1802 i Uldum med Elisabeth Kristine From *07.08.1774 Kolding †1819 Øster Starup (Johns slægtsdatabase, kilde: Lund, Lise: Sognepræst B.C. Lunds aner og efterslægt. PhT, 1987, p.165-78). Ludvig Michael Lund *06.10.1769 Store Heddinge †1843 Riserup, Nørre Vedby.
26701803.09.11Sidsel Christensdatter Langkær- Store Christen Thomsen Karen Knudsdatter 16. d 11 Sept: Havde Christen Thomsen af Store LangKier med sin 1ste Kone Karen Knudsdatter en Datter til Daaben blev Kaldet Sidsel, baaren af Jens Hansens Kone af TyregoedLund, faderne Jens Hansen af TyregoedLund, Anders Lassen af LangKier, og Otte Pedersen og Hustru {Inger Pedersdatter} af Skierris.
NOTITS: Moderens mor Inger Pedersdatter og stedfar Otte Pedersen er faddere.
26711803.09.25Erik Jensen Harrild Jens Eriksen Ane Kirstine Sørensdatter 17. d 25 Sept: Havde Jens Ericksen af Harild med sin 1ste Kone Ane Kirstine Sørensdatter 1 Søn til Daaben, blev Kaldet Erick, baaren af Peder {Christensen} Woilunds {Vovlund, Rind} Kone {Lene Eriksdatter}, faderne Erick Jensen af Harild, Erick Ericksen og Hustru {Ane Sørensdatter} ibidem og Søren Sørensen af Fløe.
NOTITS: Lene Eriksdatter er søster til faderen. Faderens far er Erik Jensen. Ane Sørensdatter er søster til moderen. Søren Sørensen er enten moderens far eller hendes bror, far og søn har samme navn.
26721803.10.20Søren Jørgensen Grarup Jørgen Jørgensen Ane Sørensdatter 18. d 20 oct: Havde Jørgen Jørgensen af Grarup, med sin 1ste Kone Ane Sørensd: 1 Søn til Daaben, blev Kaldet Søren, baaren af Troels Iversens Kone {Maren Christensdatter} af Grarup, faderne Jørgen Jørgensen og Søn Jens {Jørgensen} af Brande {By}, Jacob Andersen og Hustru {Johanne Sørensdatter} af Uhre.
NOTITS: Jørgen Jørgensen Brande By er faderens far, Jens Jørgensen hans bror. Johanne Sørensdatter er søster til moderen, begge født i Lille Langkær. Maren Christensdatter og Troels Iversen skøder gården til Jørgen Jørgensen i 1802. Maren Christensdatter var før Troels gift med Jens Christensen i Lille Langkær, hvis hun også var gift med Søren Christensen +1771c, ville hun være mor eller stedmor til Ane og Johanne Sørensdatter.
26731803.11.06Christen Nielsen Uhre Niels Christensen Maren Pedersdatter 19. d 6 Nov: Havde Niels Christensen i Uhre, med sin 1ste Kone Maren Pedersdatter, 1 Søn til Daaben blev Kaldet Christen, baaren af Jørgen Sandfelds Kone {Karen Jørgensdatter}, faderne Christen Jakobsen og Hustru {Ellen Marie Pedersdatter} af Blesberg, Jakob Andersen, og Niels Hansen af Uhre.
NOTITS: DKB har moderen som Maren Christensdatter, præsten kopierer dette først retter det så til Pedersdatter, hun blev gift 1800 som Maren Pedersdatter. Ellen Marie Pedersdatter formodet søster til moderen, begge gift fra Blæsbjerg. Christen Jakobsen er gift med Ellen Marie Pedersdatter. Ingen direkte slægtsskab til Karen Jørgensdatter set.
26741803.11.06Mette Jensdatter Brandlund Jens Hansen Ane Katrine Johansdatter 20 Samme dag [d 6 Nov:] Havde Jens Hansen af BrandLund med sin 1ste Kone Ane Chatrine Johansd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Mette, baaren af Hans Smeds Kone i Lund, faderne Johann Jørgensen, Jens Johansen og Hustru {Maren Sørensdatter} og Hans {Jensen} Smed alle af Lund {Brandlund}.
NOTITS: Johan Jørgensen er moderens far, Jens Johansen hendes bror.
26751803.12.26Bodil Marie Madsdatter Borup Mads Jensen Birte Eskildsdatter 1. d 26 Dec. Havde Mads Jensen i Borup med sin 1ste Kone Birthe Eschildsdatter, en Datter til Daaben blev Kaldet Boel Marie, baaren af Jens {Jensen} Boels Datte Else {Jensdatter}, af Borup, faderne Jens {Jensen} Gleiberg og Hustru {Ane Nielsdatter}, Søren {Larsen} Biere, alle af Borup og Jens Jørgensen af Brande {By}.
NOTITS: Familien 1800 i Pedersborg, Brandlund. Familieforhold ukendte. Gift 5. dec. 1830 i Grene, Billund med Rasmus Jensen *1807 Grene, Billund †1869 Søllingdal, Hejnsvig. Fire børn. Hun døde 31. jan. 1868 Hejnsvig mark, Hejnsvig.
26761804.02.26Mikkel Knudsen Brandlund Knud Mikkelsen Johanne Marie Jørgensdatter 2. d 26 Febr Havde Knud MiKelsen af BrandLund med sin 2den Kone Johanne Marie Jørgensdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Michel, baaren af Christen Larssens Kone {Kirsten Nielsdatter} af Lund {Brandlund}, faddere Christen Larsen, og Xsten Xstensens Kone {Ane Katrine Sørensdatter} begge af Lund, Lars {Christensen} Winding af Nørholm, og Brandholms 2den karl Hans Larssen.
NOTITS: Familieforhold ikke kendte.
26771804.02.26Ane Christensdatter Askær- Nørre Christen Jensen Mette Troelsdatter 3. Samme dag [d 26 Febr] Havde Christen Jensen af Nør AsKier med sin 2den Kone Mette Troelsd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Ane Baaren af Mads {Pedersen} Nør Askiers Hustru {Ane Christensdatter} faderne Jørgen Troels: og Hustru {Karen Jørgensdatter} af Sandfeld, Jeppe Christensen og Jens Christensen begge af Sønder AsKier.
NOTITS: Mette Troelsdatter er med ret stor sikkerhed fra Store Sandfeld, søster til Jørgen Troelsen se #2587. Siges ved giftermålet i Skarrild kirkebog at være fra Skarrild, hvilket måske er ved hendes søster Anne gift med Christen Lustrup, degn i Skarrild. Jørgen Troelsen er altså moderens bror. Ane Christensdatter er faderens datter, hvis mand Mads Pedersen lige har overtaget gården.
26781804.04.29Peder Christensen Uhre Christen Pedersen Kirsten Nielsdatter  4 d 29 April Havde [Organistens] Datter Kirsten Nielsd: af Uhre et uægte barn til Daaben h[..] til Fader er udlagt ung karl Christen Pedersen af Sandfeld, det blev baaren af Christen {Andersen} Tarps datter {steddatter} Karen Pedersdatter, og blev kaldt Peder, faderne Jens Bundgaard og Hustru {Karen Poulsdatter}, [Organistens] Søn {Niels Nielsen, 26} og Datter [Ane Nielsdatter] alle af Uhre. No. 3. d 29de April havde Kirsten Nielsd: af Uhre sit uægte barn til Dåben kaldet Peder. Til Barnefader blev udlagt: Christen Pedersen Ungkarl af Sandfælt fadder: Niels Niesens D: Ane, Jens Pedersen, Otte Sørensen og hstr {Sidsel Sørensdatter}.
Begravelse nr. 6532
NOTITS: Peder, 1 år, begravet 1805 #6532. Karen Pedersdatter er datter af moderens mor Johanne Christensdatters bror Peder Christensen i Tarp. Organistens søn og datter de sandsynlige fra FT 1787. PKB er anderledes. Det formodes, at præsten har fejllæst degnens optegnelser - som egentlig ikke er svært læselige - ret grundigt. Dette viser, hvor forkert en sekundær, afskreven kilde kan være selv om det er en "kirkebog".
26791804.05.13Peder Jensen Uhre Jens Pedersen Slot Kirsten Pedersdatter 5. den 13 Maj Havde Jens Pedersen Slott i Uhre med sin 1ste Kone Kirsten Pedersdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Peder baaren af Konens Søster {Else Pedersdatter} Niels Christensens Kone af Stoustrup i oddum {Aadum} Sogn faderne Niels Hansen, Jørgen Christensen og Jens Thygesen og Hustru {Ane Marie Henriksdatter}.
NOTITS: Else Pedersdatter i Stoustrup, Aadum sogn er moderens søster. Familien er lige kommet til Brande. Moderen er født i Borris, men opvokset i Rabæk i Oddum sogn.
26801804.05.21Anders Jakobsen Uhre Jakob Andersen Johanne Sørensdatter  6. d 21 Maj Havde Jacob Andersen i Uhre med sin 1ste Kone Johanne Sørensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Anders baaren af Mandens Søster Marie Andersdatter faderne Anders Pedersen, Niels Christensen og Hustru {Maren Pedersdatter} alle 3 af Uhre og Præstens 2den Karle, Jens Jensen og Jens Andersen.
NOTITS: Marie Andersdatter er faderens søster, hun er ikke på Meldgaard i Uhre i 1801. Anders Pedersen er faderens far.
26811804.05.21Marie Christensdatter Alkærlund Christen Thomsen Else Jensdatter 7 Samme dag [d 21 Maj] Havde Xsten Thomsen af AlgierLund med sin 2den Kone Else Jensdatter 1 Datter til Daaben blev Kaldet Marie, baaren af Mathias Christensens Kone {Ane Jensdatter} i Grarup, faderne Ma[thias?] {Christensen} Grarup, Peder {Poulsen} Husum, og Niels {Sørensen} Riisberg og Hustru {Mette Nielsdatter}. No. 7. dj 20de Maj havde Christen Thomsen af Algierlund med sin anden kone Else Jensd: en Datter til Daaben kaldet Maren fader: Mathias Christensens kone, Peder Husum Niels Riisberg og hstr. Else Pedersdatter.
NOTITS: Familieforhold uklare. Mathias Christensen er svær at læse i DKB - Ma... Grarup - Else Pedersdatter har DBK ikke. Er degnen eller præsten rigtig her?
26821804.05.21Kirsten Christensdatter Tarp Christen Andersen Ane Nielsdatter 8. Samme dag [d 21 Maj] Havde Christen Andersen af Tarp med sin 2den Kone Ane Nielsdatter 1 Datter til Daaben blev Kaldet Kirsten baaren af af[!] mandens steddatter Else Marie Pedersdatter. Faderne, Hans Dynesen og Hustru {Karen Nielsdatter} af Uhre Niels {Christian} Nielsen {19} og Peder Pedersen {24} af Tarp.
NOTITS: PKB: præsten har glemt denne dåb! Else Marie Pedersdatter og Peder Pedersen er moderens børn af første ægteskab med Peder Christensen †1794. Karen Nielsdatter er søster til moderen, begge født i Lille Sandfeld.
26831804.06.17Karen Knudsdatter Borup Knud Jørgensen Johanne Jensdatter 9. d 17 Junj Havde Knud Jørgensen af ØeKier med sin 1ste Kone Johanne Jensdatter 1 Datter til Daaben blev Kaldet Karen, baaren af Jens {Jensen] Boels Datter Else Jensdatter af Borup faderne Palle {Pedersen} Fasterholt {Arnborg}, Jørgen {Andersen} Arrevad, og Niels Hansen og Hustru {Anne Kirstine Jensdatter} af Uhre, Samt Præstens Pige i Brande.
NOTITS: Naboen Jens Jensen og datter Else Jensdatter er ikke familie. Palle Pedersen er stedfar til moderen. Jørgen Andersen Arvad er fætter til faderen over hans mor Mette Knudsdatter som er søster til faderens far Jørge Knudsdatter. Niels Hansen er gift med Ane Kirstine Jensdatter, som er søster til moderen, begge født i Fasterholt, Arnborg.
26841804.06.17Kirsten Jensdatter Borup Jens Jensen Gleiberg Ane Nielsdatter 10. Samme Dag [d 17 Junj] Havde Jens Jensen Gleiberg af Borup med sin 2den Kone Ane Nielsdatter en Datter til Daaben blev Kaldet Kirsten baaren af Peder Madsens Kone af Borup, faderne Peder Madsen, Mads Jensen og Hustru {Birte Eskildsdatter} af Borup, Hans Larssen af DøsLund.
NOTITS: Familieforhold ukendte.
26851804.07.01Else Katrine Madsdatter Risbjerg Mads Larsen Maren Nielsdatter 11. d 1 Juli Havde Mads Larssen af Riisberg, med sin 1ste Kone Maren Nielsdatter 1 Datter til Daaben blev kaldet Else Chatrine, baaren af Christen Pedersens Kone {Else Pedersdatter} af Uhre faderne Christen Nielsen Nørgaard og Hustru {Ane Kirstine Nielsdatter} af Uhre Niels Sørrensen og Søren Andersen af Riisberg.
NOTITS: Else Pedersdatter er gift med moderens stedfar Christen Pedersen. Christen Nielsen er bror til moderen.
26861804.07.01Ane Ottesdatter Uhre Otte Sørensen Sidsel Sørensdatter 12. Samme Dag [d 1 Juli] Havde Otte Sørensen af Uhre med sin 1ste Kone Sidsel Sørrensd: 1 Datter til daaben blev kaldet Ane, Baaren af Søren {Andersen} Riisbergs Datter, Ane {Sørensdatter}, faderne Jens Tøgersen og Hustru {Ane Marie Henriksdatter} af Uhre Søren Sørensen og fader [Søren Sørensen] af Fløe, Saa og Jens Pedersen af Uhre og Jens {Andersen} Biere.
NOTITS: Ane Sørensdatter af Risbjerg er faderens søster Dorte Sørensdatter datter med Søren Andersen. Den unge Søren Sørensen fra Flø er moderens bror, den ældre Søren Sørensen fra Flø hendes far. Jens Pedersen er faderens stedfar. Jens Andersen Bjerre er gift med faderens søster Anne Sørensdatter.
26871804.07.15Ane Marie Pedersdatter Uhre Peder Jensen Søndergaard Mette Jensdatter 13. den 15 Juli Havde Peder Jensen Søndergaard af Uhre med sin 1ste Kone Mette Jensdatter 1 Datter til Daaben blev Kaldet Ane Marie baaren af Niels Christensens Kone {Maren Pedersdatter} af Uhre, faderne Christ: Nielsen og Hustru {Maren Sørensdatter} , Niels Christensen, og Jacob Andersen alle af Uhre.
NOTITS: Familieforhold uklare.
26881804.07.29Anders Pedersen Dørslund Peder Clemmensen Sidsel Michelsdatter 14. d 29 Juli Havde Peder Clemandsen af DøsLund med sin 1ste Hustru Sidsel Michelsdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Anders, Baaren af Jens {Andersen} Bieres Pige Karen Clemandsdatter, faderene Søren {Nielsen} DøsLund og Hustru {Maren Poulsdatter}, Peder Knudsen af Skieris og Kjeld Pedersen af DøsLund.
NOTITS: Karen Clemmensdatter er faderens søster, begge født i Skerris. Peder Knudsen deres stedfar.
26891804.08.12Søren Jensen Sandfeld- Bjerre Jens Andersen Ane Sørensdatter 15. d 12 August Havde Jens Andersen af Biere {Sandfeld- Bjerre}, med sin 1ste Kone Ane Sørensdatter en Søn til Daaben blev Kaldet Søren, baaren af Søren {Andersen} Riisbergs Kone {Dorte Sørensendatter}, faderne Søren Andersen af Riisberg, Otte Sørensen og Hustru {Sidsel Sørensdatter} af uhre, og Søren Sørensen af Fløe.
NOTITS: Moderens søster er Dorte Sørensdatter gift med Søren Andersen. Otte Sørensen er moderens bror.
26901804.08.19Jens Nielsen Lundfod Niels Jespersen Kirsten Jensdatter 16. d 19 Aug: Havde Niels Jespersen af Lundfoed, med sin 1ste Kone Kirsten Jensdatter 1 Søn til Daaben blev kaldet Jens, baaren af Niels {Christensen} Langkærs Pige, Karen Pedersd: faderene, Peder Xstensen og Hustru {Karen Jensdatter} af Borup, Peder {Jensen} Skærder af Lundfoed, og Kield Pedersen af DøsLund.
NOTITS: Tredje dåb med Kirsten Jensdatter som bærer eller fadder, hun må være moderens søster (se #2619 og #2567).
26911804.09.23Ane Katrine Ottosen Arvad Brandholm Otto Nielsen Arvad Johanne Nielsdatter Kjærsgaard 17. d 23 Septbr Havde Hr Otte {Nielsen} Arevad paa Brandholm med sin 1ste Kone Johanne {Nielsdatter} Kiersgaard en Datter til Daaben blev Kaldet Ane Katrine baaren af Jomfrue Abelone Kiersgaard i Brande {By}, faderne Degnen Jens {Nielsen} Kiersgaard til Give og Hustru {Kirstine Magdalene Larsdatter}, Peder {Pedersen} Fløe og Hustru {Mette Sørensdatter}, Peder {Nielsen} Arevad og Hustru {Anne Henriksdatter} og begge Karle Søren Jensen og Hans Larssen af Brandholm.
NOTITS: Abelone Nielsdatter Kjærsgaard er moderens søster, Jens Nielsen Kjærsgaard degn i Give hendes bror. Peder Nielsen er faderens bror. Usædvanligt er to karle på Brandholm faddere, se fx als kontrast Otto Arvads første dåb #2569 i 1799 hvor næsten alle er fine folk.
26921804.09.23Karen Jørgensdatter Sandfeld- Store Jørgen Troelsen Ane Christensdatter 18. Samme dag [d 23 Septbr] havde Jørgen Troelsen af Sandfeld {Store} med sin 2den Kone Ane Christensdatter en Datter til Daaben blev Kaldet Karen, baaren af Jørgen {Pedersen} Holtums datter Ane {Jørgensdatter}, faderne Niels Christensen og Hustru {Maren Pedersdatter} i Uhre, Christen Jensen af Nør AsKier og Hustru {Mette Troelsdatter}, og Enkens {Maren Christensdatter} Peder {Pedersen} af Sandfeld {Store}.
NOTITS: Opkaldt efter faderens 1. kone Karen Jørgensdatter †1803. Ane Jørgensdatter er søster til 1. kone. Niels Christensen er bror til moderen. Mette Troelsdatter er søster til faderen. Peder Pedersen er en nabo.
26931804.09.23Mette Andersdatter Flø Anders Madsen Hannerup Karen Nielsdatter 19. Samme dag [d 23 Septbr] Havde Anders Madsen Hannerup af Fløe med sin 1ste Kone Karen Nielsdatter en Datter til Daaben blev Kaldet Mette baaren af Mads Hannerups Hustru {Mette Andersdatter} af Borup faderne Mads {Christensen} Hannerup og Søn Niels {Madsen Hannerup}, Christen Tøgersen, og Niels Pedersens Kone {Maren Jørgensdatter} af Fløe.
NOTITS: Mette Andersdatter og Mads Christensen Hannerup er faderens forældre. Niels Madsen er faderens bror.
19781804.09.30Jens Christensen Blæsbjerg Christen Jakobsen Ellen Marie Pedersdatter {REKONSTRUERET hjemmedøbt: Christen Jakobsens søn af Blæsbjerg Jens "Samme dag [d 14 oct] blev begraven Christen Jacobsens Nyefødte Søn [PKB: Jens] 14 dag gl: af Blesberg"}.
Begravelse nr. 6523
26941804.10.07Johanne Hansdatter Sønderholm Hans Christensen Kragsig Birte Nielsdatter 20. d 7 October Havde Hans Christensen Kragsig af Sønder Holm med sin 1ste Kone Birthe Nielsdatter, en Datter til Daaben blev Kaldet Johanne, baaren af Madme Arevad {Johanne Nielsdatter Kjærsgaard} Paa Brandholm, faderne Hr {Otto Nielsen} Arevad, Niels {Christensen} Donnerup, Mads {Nielsen} Drantum, og Hustru {Kirsten Troelsdatter}, Samt begge Karle Søren {Jensen} og Hans {Larsen} Paa Brandholm.
NOTITS: Niels Christensen Donnerup er moderens far.
26951804.10.07Dorte Kirstine Jensdatter Uhre Jens Thøgersen Ane Marie Henriksdatter 21. Samme dag [d 7 October] Havde Sognefogden Jens Tøgersen af Uhre med sin 1ste Kone Ane Marie Hendricksdatter 1 Datter til Daaben blev Kaldet Dorthe Kirstine, Baaren af Konens Søster Anne Henrichsd: tienende i Arvad {ved hendes søster}, faderne Peder {Nielsen} Arevads Kone {Anne Henriksdatter}, Christen Tøgersen og Hustru {Johanne Larsdatter}, Peder Andersen og Hustru {Kirsten Thøgersdatter} af Schierl: Niels Hansen, Jørgen Christensen og Otte Sørensen af Uhre.
NOTITS: Ane og Anne Henrikdatter er søstre til moderen. Christen Thøgersen og Kirsten Thøgersdatter er søskende til faderen.
26961804.10.14Christen Johannesen Brandlund Johannes Christensen Maren Christensdatter 22. d 14 oct Havde Johannes Xstensen af Brandlund med sin 2den Kone Maren Xstensdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Christen, baaren af Jørgen {Andersen} Arvads Pige Karen Nielsdatter faderne Lars {Christensen} Winding, Christen Larsen og Hustru {Kirsten Nielsdatter}, Lars {Christensen} Nedergaard alle 3 af Lund {Brandlund}, og Præstens Karl Jens Jensen.
NOTITS: Faderen og moderen ikke identificeret, ser ud til at være flyttet til.
26971804.10.28Iver Christensen Lundfod Christen Iversen Abelone Sørensdatter 23. d 28 octobr Havde Christen Iversen af Lundfoed med sin 1ste Kone Abelone Sørensdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Iver baaren af Jens Johansens Pige Mette Troelsdatter af Lund {Brandlund} faderne Peder Pedersen og Hustru af Lundfoed, Peder {Nielsen} Arevad, Præstens avlskarl {Jens Jensen} og Degnens {Jens Slagballe Thomsen} Pige Birthe Pedersdatter.
NOTITS: Familie ikke set.
26981804.11.11Søren Jensen Askær- Sønder Jens Christensen Ane Johanne Sørensdatter 23. d 11 Nov: havde Jens Christensen af Sønder AsKier med sin 1ste Kone Ane Johanne Sørensdatter 1 søn til Daaben blev Kaldet Søren, baaren af Anders Jørgensens Kone {Johanne Sørensdatter} af Givschud, faderne Jeppe Christensen og Hustru {Ane Marie Pedersdatter}, Christen Jensen og Mads Pedersen og Hustru {Ane Christensdatter} alle af AsKier.
NOTITS: Johanne Sørensdatter er moderens søster.
19861804.11.18Karen Jensdatter Østerholm Jens Chrisensen Kragsig Ane Katrine Sørensdatter 24. d 18de Nov: havde Jens Christensen Kragsig med sin første kone Ane Catrine Sørensd: en Datter til Daaben kaldet Karen. fadere: Jomfrue Abbelone {Nielsdatter} Kjersgaard Jens Hansen {Kær} og hstr {Ane Marie Madsdatter} Hr {Otto Nielsen} Arrevad, Hans {Christensen} Kragsig og Søren {Iversen} Kragsig.
NOTITS: Hans Christensen er en bror til faderen, Søren Iversen er gift med faderens søster Kirsten Christensdatter. Resten er naboer.
26991804.12.26Lars Nielsen Tarp Niels Christensen Nygaard Maren Christensdatter 1. d 26 dec: Havde Niels Christensen {Nygaard} i Tarp med sin 2den Kone Maren Christensdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Laus, baren af Anders {Christensen} Midtgaards Datter Johanne Marie {Andersdatter} af BrandLund, faderne Peder Christensen og Hustru {Karen Andersdatter} af Lund {Brandlund}, Christen Andersen og Hustru {Kirsten Jensdatter} af Tarp.
27001804.12.26Maren Jensdatter Brandlund Jens Johansen Maren Sørensdatter 2. Samme dag [d 26 dec:] Havde Jens Johansen af Brandlund med sin 1ste Kone Maren Sørrensdatter 1 Datter til Daaben blev Kaldet Maren, baaren af Konens Søster {halvsøster} Mette Troelsdatter, faderne Lars Christensen {Nedergaard} og Hustru {Ane Jensdatter}, og Peder {Pedersen} Fløe alle af Brandlund, og Troels Iversen af Grarup, samt Præstens {avlskarl: Jens Jensen} og Brandholms Avls Karle {Søren Jensen og Hans Larsen}.
NOTITS: Moderens halvsøster Mette Troelsdatter, har samme mor Maren Christensdatter. Avlskarlenes navne fra #2696 og # 2691.Moderen kan være den Maren Sørensdatter, der i FT 1801 tjener ved Lars Christensen Nedergaard. Hun giftes i 1802 af Brandlund (BG har hende født i Risbjerg, formentlig forkert).
27011805.03.10Rasmus Pedersen Skærlund Peder Hansen Ane Kirstine Larsdatter 1. d 10 Martj havde Peder Hansen i SkierLund med sin 1ste Kone Ane Kirstine Lasdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Rasmus baaren af Niels Hansens Kone {Ane Kirstine Jensdatter} i Uhre faderne Jens {Pedersen} Schals, Niels Mortensen og Hustru {Karen Christensdatter}, Peder Andersen og Peder Hansens [ Karl Søren {Christensen}] Alle af Schierlund.
NOTITS: Ane Kirstine Jensdatter er faderens brors, Niels Hansens, kone.
27021805.04.07Christen Sørensen Kragsig Søren Iversen Kirsten Christensdatter 2. Den 7 April Havde Søren Iversen i Kragsig med sin 1ste Kone Kirsten Christensdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Christen baaren af Konens Søster Ane Christensdatter, faderne Hr. {Otto Nielsen} Arevad Paa Brandholm, Hans {Christensen} Kragsig, Hans Kragsigs Hustru {Birte Nielsdatter}, Christen {Hansen} Kragsig og Peder {Christensen} Kragsig alle af Brandholm gods.
NOTITS: Ane Christensdatter og Hans og Peder Christensen er søskende til moderen alle født i Kragsig, deres far er Christen Hansen Kragsig. Alle boede på gårde, som tilhørte eller lige (fx Sønderholm) var blevet solgt fra Brandholm gods.
27031805.05.05Thomas Mathiasen Grarup Mathias Christensen Ane Jensdatter 3. Samme dag [d 5 MaJ] Havde Mathis Christensen af Grarup med sin 1ste Kone Ane Jensdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Thomas, baaren af Christen Christensens Kone {Ane Larsdatter} i Give, Faderne Søren {Christensen} Nørgaard og Hustru {Birte Jensdatter} Jens {Pedersen} Nørgaard og Søren {Jensen} Smed alle af Grarup.
NOTITS: Ane Larsdatter er faderens brors Christen Christensens kone.
27041805.05.19Peder Pedersen Brandlund Peder Pedersen Flø Mette Sørensdatter 4. d 19 May Havde Peder {Pedersen} Fløe med sin [... tekst mangler ...] af BrandLund med sin 1ste Kone Mette Sørensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Peder Baaren af Niels Pedersens Kone {Maren Jørgensdatter} i Fløe, Faderne Hr. {Otto Nielsen} Arevad og Hustru {Johanne Nielsdatter Kjærsgaard} Troels Iversen af Grarup og Jens Johansen af Lund {Brandlund}.
NOTITS: Maren Jørgensdatter er gift med faderens bror Niels Pedersen i Flø.
27051805.05.19Kirsten Pedersdatter Brandlund Peder Christensen Karen Andersdatter 5. Samme dag [d 19 May] Havde Peder Christensen af BrandLund med sin 1ste Kone Karen Andersdatter en Datter til Daaben blev Kaldet Kirsten, baaren af Konens Søster Johanne Marie Andersdatter af Lund {Brandlund}, Faderne Niels {Christensen} Nyegaard og Hustru {Maren Christensdatter} af Tarp, Anders {Christensen} Midtgaard af Lund {Brandlund}, og Niels Thomasen af Blesberg.
NOTITS: Johanne Marie Andersdatter er moderens søster hjemme på fødegården i Brandlund. Anders Christensen Midtgaard er moderens far.
27061805.08.04Mads Jakobsen Brande By Jakob Jensen Margrethe Madsdatter 6. d 4 August Havde Jacob Jensen i Brande med sin 1. Kone Magrethe Madsdatter 1 Søn Til Daaben blev Kaldet Mads, baaren af Konens Søster Marthe Madsdatter, Faderne, Niels Hansen og Hustru {Ane Kirstine Jensdatter} af Uhre, Knud {Jørgensen} Øekier, og Palle Pedersen af Fasterholt {Arnborg}.
Begravelse nr. 6548
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel. Marte Madsdatter er moderens søster. Ane Kirstine Jensdatter er faderens søster. Knud Jørgensen er gift med faderens søster Johanne Jensdatter. Palle Pedersen i Fasterholt er faderens stedfar.
27071805.08.04Maren Nielsdatter Uhre Niels Nielsen Maren Thomasdatter 7 Samme dag [d 4 August] Havde Niels Nielsen af Uhre med sin 1ste Kone Maren Thomasdatter 1 Datter til Daaben blev Kaldet Maren, baaren af Lars Dynesens Hustru {Else Pedersdatter} i Uhre, Faderene Lars Dynesen Simon Mortensen, Jens Tøgersens Hustru {Ane Marie Henriksdatter} og Skoleholderens {Bertel Christensen Tirsvads} Datter, Marie Kierstine {Bertelsdatter}, alle af Uhre.-
27081805.08.18Sidsel Eriksdatter Harrild Erik Eriksen Ane Sørensdatter 8. d 18 August Havde Erick Ericksen Af Harild, med sin 1ste Kone Ane Sørensd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Sidsel, baaren af Peder {Pedersen} Usseltofts Kone {Ane Christensdatter}, Faderne Gl: Søren Sørensen i Fløe, Morten Pedersen af Hygild {Ejstrup}, og Otte Sørensen og Hustr: {Sidsel Sørensdatter} af Uhre.
NOTITS: Søren Sørensen er moderens far. Sidsel Sørensdatter er moderens søster. Morten Pedersen Hygild, Ejstrup er gift med faderens søster Johanne Eriksdatter.
27091805.08.25Niels Pedersen Arvad Arvad Peder Nielsen Ane Henriksdatter 9 Samme dag [d 25 August] Havde Peder Nielssen i Arevad, med sin 1ste Kone Ane Henricksdatter 1 Søn til Daaben, blev baaren af Madamme Arevad {Johanne Nielsdatter Kjærsgaard} Paa Brandholm, og Kaldet Niels Faderne Hr. Arevad af Brandholm Niels Rasmussen af Grædstrup Jens Tøgersen og Hustru {Ane Marie Henriksdatter} af Uhre.
NOTITS: Tvilling til Peder. Otto Nielsen Arvad er faderens bror. Niels Rasmussen er vel trolovet til Mette Henriksdatter, moderens søster, Ane Marie Henriksdatter er søster til moderen.Niels Pedersen kalder sig Arvad, da han gifter sig 1834 i Give med Ane Jenspersdatter
27101805.08.25Peder Pedersen Arvad Arvad Peder Nielsen Ane Henriksdatter 10. Samme dag [d 25 August] havde bemelte Mand {Peder Nielsen} og Kone {Ane Henriksdatter} 1 Dito Søn Til Daaben blev Kaldet Peder, baaren af Konens Søster, Mette Henricksdatter. Faderne Henrik Nielsen af Lund {Brandlund}, Mølleren Ebbe Lausen, og Hustru {Kirsten Jørgensdatter} Jørgen Andersen af Arevad.
NOTITS: Tvilling til Niels. Mette Henriksdatter er moderens søster, hjemme i Uhre. Henrik Nielsen er gift med moderens søster Dorte Henriksdatter. PKB skrive dåb 2709 og 2710 sammen i en dåb.
27111805.08.25Katrine Marie Larsdatter Nørholm Lars Christensen Winding Ane Christensdatter 11. Endnu Samme Dag [d 25 August] Havde Lars {Christensen} Winding af Nørholm med sin 3die Kone Ane Christensd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Chatrine Marie, baaren af Niels Mortensens Kone {Karen Christensdatter} af SkierLund, Faderne Niels Mortensen af Skierl: Christen Pedersen og Jens Christensen og Hustru {Ane Johanne Sørensdatter} af Sønder AsKier.
NOTITS: Karen Christensdatter er moderens søster. Christen Pedersen er hendes stedfar. Jens Christensen er hendes bror.
27121805.09.29Christen Madsen Askær- Nørre Mads Pedersen Ane Christensdatter 12. d 29 Sept Havde Mads Pedersen af Nør AsKier med sin 1ste Kone Ane Christensdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Christen baaren af Peder Christensens Kone {Maren Christensdatter} af Sillisthoved {Sillesthoved} i Give Sogn, Faderne Christen {Jensen} Nør Askier, Jeppe Christensen og Hustru {Ane Marie Pedersdatter} Hans Christensen og Christen Pedersen alle af Sønder AsKier.
Begravelse nr. 6549
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel. Maren Christensdatter er moderens søster, Christen Jensen er moderens far. PKB og DKB er uenige om fadderne, præsten har Jens Christensen og hustru, mens degnen har Jeppe Christensen og hustru.
27131805.10.06Mette Jensdatter Uhre Jens Christensen Bundgaard Karen Poulsdatter 13. d 6 oct: Havde Jens Xstensen Bundgaard, af Uhre, Med sin 1ste Kone Karen Poulsd: 1 Datter til Daaben blev kaldet Mette, baaren af Konens Søster Maren Poulsd: faderne Niels Sørensen af Riisberg, Christen {Christensen} Bundgaard og Hustru {Dorte Pallesdatter} af Borup og Peder Pedersen af Uhre.
NOTITS: Maren Poulsdatter er moderens søster fra Risbjerg, hvor begge er født. Niels Sørensen er moderens stedfar. Christen Christensen Bundgaard er faderens bror.
27141805.10.09Marie Margrethe Elisabeth Ludvigsdatter Lund Brande By Ludvig Michael Bjørnsen Lund Elisabeth Kristine From 14. d 9 octbr Havde Præste S:T: {salvo titulo} Hr. {Ludvig Michael Bjørnsen} Lund i Brande med sin 1ste Koen Elisabeth From 1 Datter til Daaben blev Kaldet Marie Magrethe Elisabeth baaren af Madmm From i Colding [ Amtsforvalter froms Enke fra Colding, Jomfrue Jakobine Braag fra Kjøbenhaun {Braag også føjet til i DKB i præsts Lunds skrift}], faderne Hr Provst {Johannes Bjørnsen} Lund af Lemvig Hr Pastor {Joachim Otto Schack} From af STarup, Hr Pastor {Marcus} Plesner af Uldum Hr Pastor {Lorents} StallKnegth {Stalllknecht} af NyeKirke Hr Pastor {Søren Anker} Winther af Tyregoed Hr Steenstrup af Wejle, og Hr {Otto Nielsen} Arevad af Brandholm. [ fød d 9de August.]
NOTITS: Madm From fra Kolding er vel moderens stedmor Marie Margrethe Lund, ikke søster til faderen. Johannes Lund er bror til faderen. Joachim From er bror til moderen.
LINK: Johns slægtsdatabase.
LINK: "Sviir og U-orden" i Brande sogn, se Lund præstelisten.
27151805.10.13Mette Christensdatter Blæsbjerg Christen Jakobsen Ellen Marie Pedersdatter 15. d 13 oct: Havde Christen Jacobsen af Blesberg med sin 1ste Kone Ellen Marie Pedersd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Mette, Baaren af Christen Christensens Kone {Rebekka Pedersdatter} af Blesberg, Faderne, Christen Xstensen af Blesberg Peder {Nielsen} Arevad og Hustru {Anne Henriksdatter}, og Kield Pedersen af Døslund.
NOTITS: Tvilling til 2716 Sidsel. Familie ikke set.
27161805.10.13Sidsel Christensdatter Blæsbjerg Christen Jakobsen Ellen Marie Pedersdatter 16. Samme Dag [d 13 oct:] Havde bemelte Mand {Christen Jakobsen af Blæsbjerg} og Kone {Ellen Marie Pedersdatter} 1 Ditto Datter til Daaben blev Kaldet Sidsel, baaren af Søren Lassens Kone {Sidsel Nielsdatter} af Aagaard, faderne vare Søren {Larsen} Aagaard, Peder {Pedersen} Usseltoft og Anders {Christensen} DøsLund og Hustru {Karen Pedersdatter}.
NOTITS: Tvilling til #2715 Mette. Familie ikke set, men Sidsel Nielsdatter giver navn til datteren.
27171805.10.27Knud Christensen Langkær- Store Christen Thomsen Karen Knudsdatter 17. d 27 Octbr Havde Christen Thomsen i LangKier med sin 1ste Kone Karen Knudsdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Knud, baaren af Otte Pedersens Kone {Inger Pedersdatter} af SKieris, Faderne Otte {Pedersen} Skieris, Søren {Larsen} Biere af Borup, Anders Lassen og Hustru {Ane Christensdatter} og Kield Thomsen alle af LangKier.-
NOTITS: Inger Pedersdatter er moderens mor, Otte Pedersen hendes stedfar.
27181805.11.17Jørgen Jørgensen Grarup Jørgen Jørgensen Ane Sørensdatter 18. d 17 Nov: Havde Jørgen Jørgensen af Grarup med sin 1ste Kone Ane Sørensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Jørgen, baaren af Jørgen Jørgensens Kone {Maren Jensdatter} i Brande {By}, faderne Jacob Andersen af Uhre, Jens Johansen og Hustru {Maren Sørensdatter} af Lund {Brandlund}, og Jørgen {Jørgensen} Brande.
NOTITS: Maren Jensdatter er faderens mor, Jørgen Jørgensen Brande hans far.
27191805.12.26Ellen Knudsdatter Borup Knud Jørgensen Økær Johanne Jensdatter 19. d 26 Decbr Havde Knud Jørgensen af ØeKier med sin 1ste Kone Johanne Jensdatter 1 Datter til Daaben blev Kaldet Ellen, Baaren af Peder Thomsens Kone {Anne Marie Pallesdatter} af Fasterholt {Arnborg}. Faderne Peder {Thomsen} Fasterholt, Niels Hansen og Hustru {Anne Kirstine Jensdatter} af Uhre og Laus Thomsen af LangKier.
NOTITS: Anne Marie Pallesdatter er moderens halvsøster, Anne Kirstine Jensdatter er moderens helsøster.
27201806.01.26Ane Christensdatter Alkærlund Christen Thomsen Else Jensdatter 1. d 26 Janv: Havde Christen Thomsen AlgjerLund med sin 2den Kone Else Jensdatter 1 Datter til Daaben blev kaldet Ane, baaren af mandens Datter Ane Marie {Christensdatter} faderne Niels Sørens: og Hustru {Mette Nielsdatter} af Riisberg, Peder Poulsen af Husum og Søren Jensen Aulskarl Paa Brandholm.
NOTITS: Ane Marie Christensdatter er faderens datter med 1. kone Birte Nielsdatter.
19771806.02.02Mette Katrine Jensdatter Borup Jens Peder Madsen Hannerup Ane Marie Andersdatter {REKONSTRUERET hjemmedøbt: Jens Peter Madsen Hannerups datter af Borup Mette Katine 'd 9 Martj blev begraven Jens Peter Hannerup Nyefødte Datter Mette Catrine af Borup 5 Uger gl:. døde af kighoste'}.
Begravelse nr. 6552
27211806.03.09Ane Marie Jensdatter Uhre Jens Christensen Ane Katrine Christensdatter 2. Samme dag [d 9 Martj] Havde jens Christensen af Uhre med sin 1ste Kone Ane Catrine Christensdatter 1 Datter til Daaben blev Kaldet Ane Marie, Baaren af Konens Søster Mette Christensdatter. Faderne Peder {Jensen} Søndergaard og Hustru {Mette Jensdatter}, Niels Christensen og Peder Pedersen alle af Uhre.
NOTITS: Niels Christensen er faderens bror. Mette Christensdatter er moderens søster. Da moderen ikke er gift i Brande formodes hun at komme udensogns fra. Denne vielse i Arnborg "Jens Christensen i Tornvig, og Anne Cathrine Christensdatter i Uhre, 1804 i Brande." er ikke opklaret, hvor bosætter de sig? Jens Christensen i Uhre er sikker søn af Christen Nielsen i FT 1787 og FT 1801, han ville normalt ikke kalde sig af Tornvig i Arnborg, hvor Christen Nielsen ikke har så gamle børn som Jens. Giftermålet er vel forældrene her, men hvor kommer Anne Catrine Christensdatter fra?
27221806.03.09Poul Jakobsen Borup Jakob Poulsen Mette Jensdatter 3. Samme Dag [d 9 Martj] Havde Jacob Pouelsen af Borup med sin første Kone Mette Jensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Poul, baaren af Peder Østergaards Kone i Grarup, Faderne Jeppe {Christensen} AsKier og Hustru {Ane Marie Pedersdatter}, Aulskarl Jens Jensen af Brand Præstegaard og Mandens Søster Ane Poulsd: af Grarup. død strax efter.
Begravelse nr. 6553
NOTITS: Poul, 9 uger, begravet 1806 #6553. Ane Marie Pedersdatter er moderens mor, far: Jens Thuesen †1792 Ørskov, Snejbjerg. Jeppe Christensen er moderens stedfar. Ane Poulsdatter er faderens søster. Der er ikke set nogen Østergaard i Grarup i skøder eller ellers i kirkebogen.
27231806.04.07Maren Jørgensdatter Sandfeld- Store Jørgen Troelsen Ane Christensdatter 4. Samme dag [d 7 April] Havde Jørgen Troelsen i Sandfeld Med sin 2den Kone Ane Christensd: 1 Datter til daaben, blev Kaldet Maren, baaren af Niels Christensens Kone {Maren Pedersdatter} af Uhre, Faderne Jens {Pedersen} L. Sandfeld og Hustru {Kirsten Nielsdatter}, Christen Nielsen af Uhre, og Niels Pedersen af Sandfeld {Store}.
NOTITS: Moderens bror Niels Christensens kone Maren Pedersdatter bærer. Christen Nielsen er moderens far. Niels Pedersen er gift med faderens søster Kirsten Troelsdatter.
27241806.05.26Peder Nielsen Flø Niels Pedersen Maren Jørgensdatter 5. d 26 May havde Niels Pedersen i Fløe med sin 1ste Kone Maren Jørgensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Peder Baaren af Jørgen {Pedersen} Holtums Datter Ane Marie {Jørgensdatter, Arnborg} Faderne Søren Sørensen Christen Christens: Niels Christians {Andersens} Hust. {Abelone Christensdatter} alle af Fløe, og Jørgen Pedersen af Holtum {Arnborg}.
NOTITS: Ane Marie Jørgensdatter er moderens søster. Jørgen Pedersen Holtum er moderens far.
27251806.05.26Dorte Kirstine Bertelsdatter Uhre Bertel Pedersen Dam Ane Pedersdatter 6. Samme dag [d 26 May] Havde Bertel Pedersen af Uhre med sin 1ste Kone Ane Pedersdatter, 1 Dater til daaben blev Kaldet Dorthe Kirstine Baren af Peder {Jensen} Søndergaards Hustru {Mette Jensdatter} af Uhre, Faderne Peder {Jensen} Søndergaard, Peder Peders: Jens {Pedersen} Slott og Hustru {Kirsten Pedersdatter} alle af Uhre.
NOTITS: Konfirmeret 1821 i Nørre Snede, Stiffader Erik Jensen og Hustru Anne Malene Nielsdatter af Lille Tholund, Ejstrup. Moderen var jo Ane Pedersdatter, som Erik Jensen må have giftet sig med. 1/6 af Peder Jensen Søndergaards gård 1804, senere kaldet Damgaard, vel fra hans tilnavn Dam. Faderen skrives af Ørbæk Hoven ved skødet. Han kaldes i daab #2737 Bertel Dam. Navnet Dam følger gården. BGs hartkorn er dels 0 4 2 0 og dels 0 4 0 0 og går ikke op.
27261806.05.26Mette Jørgensdatter Risbjerg Jørgen Pedersen Sidsel Madsdatter 7. Samme dag [d 26 May] Havde Jørgen Pedersen af Riisberg med sin 1ste Kone Sidsel Madsdatter 1 Datter til Daaben blev Kaldet Mette baaren af Peder Hansens Kone {Ane Knudsdatter} af Lime i Nørup Sogn, Faderne Niels {Sørensen} Riisberg og Hustru {Mette Nielsdatter} Søren {Andersen} Riisberg og Jens Madsen alle af Riisberg:
NOTITS: Parret blev gift i Brande 1805 i dec. #8223. De overtager ikke gården i Risbjerg, som hendes bror Jens Madsen får. Ikke klart hvor de bosætter sig, vel ikke i Brande sogn. Ane Knudsdatter er faderens mor. Jens Madsen er moderens bror.
27271806.06.22Ane Sørensdatter Flø Søren Sørensen Ane Jensdatter 8. d 22 Juni Havde Søren Sørensen i Fløe med 1ste Kone Ane Jensd: 1 Datter til Daaben blev kaldet Ane, baaren af Jens Andersens Kone {Ane Sørensdatter} i Biere {Sandfeld- Bjerre}, Faderne Otte Sørensen i Uhre, Erick {Eriksen eller Jensen} og Hustru {Ane eller Ane Kirstine Sørensdatter} og Søren {Andersen} Riisberg.
Begravelse nr. 6562
NOTITS: Begravet 1806 16 uger gammel. Ane Sørensdatter er halvsøster til moderen. Ane Sørensdatter eller Ane Kirstine Sørensdatter i Harrild er begge søstre til faderen. Søren Andersen er gift med moderens halvsøster Dorte Sørensdatter.
27281806.06.22Ingeborg Larsdatter Lundfod Lars Christensen Kirsten Hansdatter 9. Samme dag [d 22 Juni] Havde Laus Christensen af Lundfod med sin 2den Kone Kirsten Hansd: 1 Datter til daaben blev Kaldet Ingeborg, baaren af Jørgen {Andersen} Arevads Pige Karen Clemmandsd: Skieris, Faderne Peder {Nielsen} Arvad, Jørgen {Andersen} Arvad og Hustru {Anne Pedersdatter}, og AulsKarl Jens Jensen i Brande Præstegaard.
NOTITS: Opnævnt efter Lars's første kone Ingeborg Poulsdatter død 1804. Gift 2. gang med Kirsten Hansdatter af Tornvig Arnborg 1805 #8219.
27291806.07.20Kristine Katrine Christensdatter Brandlund Christen Nielsen Karen Sørensdatter 10. d 20 Juli Havde Christen Nielssen af Pettersborg med sin 1ste Kone Karen Sørensd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Kristine Kathrine . baaren af Jens {Christensen} Kragsigs Kone {Anne Katrine Sørensdatter} af Østerholm Faderne Xsten Niels: Nørgaard af Uhre, Anders Nielsen af Kruusborg {Thyregod}, ausKarl Jens Jensen i Præstegaarden og Jens Hansens Kone {Ane Marie Madsdatter} af Østerholm.
NOTITS: Anders Nielsen Krusborg i Thyregod er faderens bror, se #2620. Ses 1845 i Smedbækgaard, Ejstrup gift med Graves Christian Pedersen *1804c Skarrild. Bosat 1831- i Ejstrup fra første barn Mette Kirstine *1831 Ejstrup.
27301806.07.27Laust Sørensen Borup Søren Nielsen Johanne Christensdatter 11. d 27 Julj Havde Christen Tøgersens Datter Johanne {Christensdatter} af Borup 1 Uægte Søn til Daaben blev Kaldet Laust, Faderen er udlagt en LandRytter med Naus Søren Nielsen sidst Tienet i Hauberg, baaren af Christen Tøgersens Datter Kirsten {Christensdatter}.- Faderne vare Christen Lassen Christen Tøgersens Søn Tøger {Christensen}, Jens {Jensen} Glejbergs Hustru {Ane Nielsdatter}; og Jens {Jensen} Boels datter Else {Jensdatter} alle af Borup.
NOTITS: Kirsten Jensdatter, 17, er moderens søster. Thøger Christensen, 26, er hendes bror.
27311806.08.03Jens Jørgen Ottosen Arvad Brandholm Otto Nielsen Arvad Johanne Nielsdatter Kjærsgaard 12. d 3 Aug: Havde Hr. Otte {Nielsen} Arevad til Brandholm med sin 1ste Kone Johanne Kjersgaard 1 Søn til Daaben blev Kaldet Jens Jørgen, baaren Hr. {Lars} Kiersgaards Kone af Kiøbenhaun Faderne Lars Lars[!] {Nielsen} Kiersgaard Hr. {Laurids Jørgensen} Lange og Datter {Anne Marie Lauridsdatter Lange} til Nørre Karstoft {Skarrild} Hr Jacob {Mortensen} Skaarup og [ søstersøn] hr Morten {Rasmussen} Skaarup af Vester Hygild, Hr Jens {Nielsen} Kiersgaard Degn til Giufve {Give} og Peder {Nielsen} Arevad og Hustru {Anne Henriksdatter} [Jomfru Abbelone Kjersgaard fra Brande].
NOTITS: Degnens og præstens version afviger en del fra hinanden. Degnen har Peder Nielsen Arvad og kone, præsten har jomfru Abelone Kjærsgaard fra Brande By. Lars Nielsen Kjærsgaard, Jens Nielsen Kjærsgaard og Abelone Nielsdatter Kjærsgaard er moderens søskende. Jakob Mortensen Skaarup er moderens mors Karen Mortensdatter Skaarups bror. Jakob og Karens søster Else Mortensdatters søn er Morten Rasmussen Skaarup. Peder Nielsen er faderens bror.
27321806.08.31Søren Jakobsen Uhre Jakob Andersen Johanne Sørensdatter 13. d 31 Aug: Havde Jacob Andersen i Uhre med sin 1ste Kone Johanne Sørrensd: en Søn til Daaben blev Kaldet Søren. baaren af Jørgen Jørgensens kone {Ane Sørensdatter} af Grarup: Faderne: Søren Jensen og Hustru {Maren Larsdatter}, Anders Pedersen og Niels Christensen af Uhre, og præstens Karl Jens Jensen og Peder Andersen, af Brande. [ Anders Christensen af Brande.]
NOTITS: Ane Sørensdatter er moderens søster. Anders Pedersen er faderens far
27331806.09.14Søren Ottesen Uhre Otte Sørensen Sidsel Sørensdatter 14. Samme dag [d 14 Sep] Havde Otte Sørensen i Uhre, med sin 1ste Kone Sidsel Sørensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Søren , baaren af Jens Anders Kone {Ane Sørensdatter} af Biere {Sandfeld- Bjerre}, Faderne Gl: Søren Sørensen af Fløe Erick Ericksen og Jens Ericksen af Harild, Jens Tøgersen og Hustru {Ane Marie Henriksdatter} af Uhre.
NOTITS: Ane Sørensdatter er faderens søster. Gammel Søren Sørensen er moderens far. Erik Eriksen er gift med moderens søster Ane Sørensdatter. Jens Eriksen er gift med moderens søter Ane Kirstine Sørensdatter.
27341806.09.14Maren Jensdatter Brandlund Jens Sørensen Ane Margrethe Nielsdatter 15. Samme dag [d 14 Sep] Havde Jens Sørensen af Lund {Brandlund}, med sin 1ste Kone Ane Magrethe Nielsd: 1 Datter til daaben blev Kaldet Maren baaren af Iver Madsens Kone {Ane I Sørensdatter}, Niels {Christensen} Nyegaard og Hustru {Maren Christensdatter} af Uhre, og Søn Niels Christian {Nielsen},
NOTITS: Ane I Sørensdatter er faderens søster. Ane III Sørensdatter, Søren Kierkegaards mor, er også en søster. Niels Christensen Nygaard er moderens far. Niels Christian Nielsen er moderens halvbror.
27351806.11.30Sophia Pedersdatter Brandlund Peder Pedersen Flø Mette Sørensdatter 16. d 30 Nov. Havde Peder Peders: Fløe i BrandLund med sin 1ste Kone Mette Sørensd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Sophia baaren af Jens Johansens Pige Mette Troelsd: af Lund {Brandlund} Faderne Jens Johansen af Lund, Præstens Auls Karl Jens Jensen og Niels Pedersen og hustru {Maren Jørgensdatter} af Fløe.
NOTITS: Niels Pedersen er faderens bror.
27361807.01.11Iver Pedersen Lundfod Peder Iversen Karen Troelsdatter 1. d 11 Janv: Havde Peder Iversen af Lundfoed, med sin Kone Karen Troelsd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Iver baaren af Ebbe Laussens Kone {Kirsten Jørgensdatter} af Arvad Mølle, Faderne Arvad Møller Ebbe Laursen, Peder Troelsen og Hustru {Maren Andersdatter} af Lundfoed, og Jørgen Andersen af Arevad.
NOTITS: Peder Troelsen er moderens bror.
27371807.02.01Jens Pedersen Uhre Peder Jensen Mette Jensdatter 2. d 1 Febr Havde Peder Jensen i Uhre med sin 1ste Kone Mette Jensdatter en Søn til Daaben blev Kaldet Jens, baaren af Bertel {Pedersen} Dams Kone {Ane Pedersdatter} i Uhre, Faderne Bertel {Pedersen} Dam, Christen Nielsen og Hustru {Maren Sørensdatter} og Niels Christensen alle af Uhre.
NOTITS: Familie ikke set.
27381807.02.15Søren Pedersen Dørslund Peder Clemmensen Sidsel Michelsdatter 3. d 15 Febr Havde Peder Clemandsen i DøsLund med sin 1ste Kone Sidsel Michelsdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Søren, baaren af Konens Søster Karen Michelsdatter, tienende i Arnborg Kierkegaard {kaldet Annexgaarden}, faderne Peder Knudsen i Skierris Jens Pedersen og Hustru {Dorte Sørensdatter} i Blesberg og Kield Pedersen i DøsLund
NOTITS: Karen Michelsdatter er moderens søster, der længe har tjent i Arnborg Annexgaard. Peder Knudsen er faderen stedfar.
27391807.03.15Søren Jensen Harrild Jens Eriksen Ane Kirstine Sørensdatter 4. d 15 Martj Havde Jens Ericksen af Harild med sin 1ste Kone Ane Kirstine Sørensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Søren, baaren af Søren Sørensens {den yngres} Kone {Ane Jensdatter} i Fløe faderne Gl: Søren Sørensen og Hustru {Mette Pedersdatter} i Fløe, Otte Sørensen af Uhre, og Peder {Christensen} WouLund {Vovlund, Rind}.
NOTITS: Moderens bror Søren Sørensen den yngres kone Ane Jensdatter bærer. Gammel Søren Sørensen og Mette Pedersdatter er moderens forældre. Otte Sørensen er gift med moderens søster Sidsel Sørensdatter. Peder Christensen er gift med faderens søster Lene Eriksdatter.
27401807.03.27Niels Christensen Tarp? Christen Andersen Ane Nielsdatter {REKONSTRUERET hjemmedøbt: Christen Andersen søn af Tarp? Niels 'd 5 April blev begraven Christen Andersens Nysfødte Søn hiemme Døbt Niels 8 dage gl. [PKB:] NB Dette barn var en Vanskabning, Gummer i [Q.....len] af Munden var borte, og en stor Udvæxt fandes ved det ene Næsebor.'}.
Begravelse nr. 6571
NOTITS: Se begravelse #6571.
27411807.05.03Mads Jensen Borup Jens Peder Madsen Hannerup Ane Marie Andersdatter 5. d 3 May Havde Jens Peter Madsen Hannerup i Borup med sin 1ste Kone Ane Marie Andersd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Mads, baaren af Mads {Christensen} Hannerups Kone {Mette Andersdatter}, Faderne Mads {Christensen} Hannerup, Kield {Pedersen} DøsLund, og Peder Christensens Kone {Karen Jensdatter} af Borup
NOTITS: Mette Andersdatter er faderens mor, Mads Christensen Hannerup hans far. Anders Madsen Hannerup er faderens bror.
27421807.05.17Lars Jensen Brandlund Jens Johansen Maren Sørensdatter 6. d 17 Maj Havde Jens Johansen af BrandLund med sin 1ste Kone Maren Sørrensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Lars Baaren af Lars {Christensen} Nedergaards Kone {Ane Jensdatter} i BrandLund, faderne Lars {Christensen} Nedergaard, Johan Jørgensen og Hustru {Mette Jensdatter} af Lund {Brandlund}, og Troels Iversen af Grarup.
NOTITS: Johan Jørgenen er faderens far og Mette Jensdatter hans stedmor. Troels Iversen er gift med moderens mor, Maren Christensdatter.
27431807.06.21Mads Jakobsen Brande By Jakob Jensen Margrethe Madsdatter 7. d 21 Junj Havde Jacob Jensen i Brande med sin 1ste Kone Magrethe Madsd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Mads baaren af Konens Moder Maren Christensd: i Brande, faderne Palle Pedersen af Fasterholt Niels Hansen og Hustru {Ane Kirstine Jensdatter} af Uhre og Jens Jørgensen af Brande {By}.
NOTITS: Maren Christensdatter er moderens mor, som lever på aftægt på gården. Palle Pedersen er faderens stedfar, Ane Kirstine Jensdatter hans søster.
27441807.06.28Dorte Marie Christensdatter Brandlund Christen Christensen Ane Katrine Andersdatter 8. d 28 Junj Havde Christen Christensen af BrandLund med sin 4de Kone Ane Chatrine Andersdatter 1 datter til Daaben blev Kaldet Dorthe Marie, baaren af Jens Hansens {forkert: Christensens} Datter Johanne Jensdatter af Lilholm, Faderne Lars {Christensen} Winding, Lars {Andersen} Skieris og H. {Margrethe Jakobsdatter} af BrandLund, og Peder Peders: af Uhre.
NOTITS: Hun ses i FT 1860 i et hus i Amlund, Lindeballe gift med Jens Pedersen *1774 Sebberup, Løsning (Slægtsbog Amlundgaard, Lindeballe). FT 1801 har moderens patronym som Sørensdatter! Forældrene ikke gift i Brande sogn. Ingen familie set. Jens Hansen har ingen datter Johanne, derimod Jens Christensen.
27451807.07.26Ane Kirstine Jensdatter Uhre Jens Thøgersen Ane Marie Henriksdatter 9. d 26 Julj Havde Jens Tøgersen i Uhre med sin 1ste Kone Ane Marie Henricksd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Ane Kirstine, baaren af Peder Andersens Datter af Skierl: {Skærlund} Maren Andersd: {forkert: Pedersdatter}: Faderne Christen Tøgersen og Hustru {Johanne Lausdatter} af Borup, Niels Hansen og Otte Sørens: begge af Uhre.
NOTITS: Maren Pedersdatter er faderens søster Kirsten Thøgersdatters datter. Christen Thøgersen er faderens bror.
27461807.08.30Christen Jensen Askær- Sønder Jens Christensen Ane Johanne Sørensdatter 10. d 30 Aug Havde Jens Christens: af S. AsKier med sin 1ste Kone Ane Johanne Sørrensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Christen baaren af Peder {Jensen} Skræders Datte Mette {Pedersdatter} af Lundfoed tiende i Præstegaarden, Faderne Christen Pedersen, Christen Jensen, Mads Pedersen Jeppe Christensen og Hust: {Ane Marie Pedersdatter} Alle af AsKier.
Begravelse nr. 6581
NOTITS: Begravet 5 måneder gammel. Christen Pedersen er faderens stedfar.
27471807.09.13Anders Pedersen Borup Peder Andersen Marie Pedersdatter 11. d 13 Sept: Havde Peder Andersen i Borup med sin 1ste Kone Marie Pedersd: en Søn Til Daaben blev Kaldet Anders, baaren af Christen Andersens Kone {Kirsten Kirstine Nisdatter} i OdderbeK Tyregod Sogn Faderne: Laus Pedersen og Hustru {Ingeborg Kirstine Andersdatter} i Fuglsang {Thyregod}, Christen Tøgersen og Christen Bieregaard af Borup.
NOTITS: Kirsten Kirstine Nisdatter er gift med faderens bror Christen Andersen i Odderbæk, Thyregod. Laus Pedersen er gift med faderens søster Ingeborg Kirstine Andersdatter af Fuglsang, Thyregod. Faderen er selv født i Odderbæk, Thyregod.
27481807.09.13Mette Knudsdatter Borup Knud Jørgensen Johanne Jensdatter 12. Samme dag [d 13 Sept:] Havde Knud Jørgensen af ØeKier med sin 1ste Kone Johanne Jensd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Mette, Baaren af Jørgen Andersens Kone {Ane Pedersdatter} af Arevad, faderne Niels Hansen og Hustru {Ane Kirstine Jensdatter} af Uhre, Palle Pedersen af Fasterholt, og Jørgen {Andersen} Arevad.
NOTITS: Ane Pedersdatter, der bærer, er gift med Jørgen Andersen Arvad, hvis mor Mette Knudsdatter er søster til faderens far Jørgen Knudsen. Niels Hansen er gift med moderens søster Ane Kirstine Jensdatter. Palle Pedersen er moderens stedfar.
27491807.09.20Thomas Nielsen Blæsbjerg Niels Thomsen Birte Christensdatter 13. d 20 Septbr Havde Niels Thomsen i Blesberg med sin 1ste Kone Birthe Christensd: 1 Søn til Daaben blev kaldet Thomas, baaren af Peder [Nielsens?] Datter Maren Pedersd: af DøsLund, Faderne Peder Christensen Mads {Jørgensen} SKoemager og Hustr {Anne Iversdatter} alle af BrandLund, og Jens Pedersen af Blesberg.
NOTITS: Præsten har glemt denne dåb i PKB! Peder Christensen formodes at være bror til moderen. Mads Jørgensen Skomager eller hans kone må være i familie, de er med i tre af Thomas Nielsens dåbshandlinger.
27501807.11.22Mette Larsdatter Lundfod Lars Christensen Bundgaard Kirsten Hansdatter 14. d 22 Nov. Havde Laus Christens: Bundgrd af Lundfod med sin 2den Kone Kirsten Hansd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Mette. Baaren af Jørgen {Andersen} Arevads Kone {Ane Pedersdatter}. Faderne Jørgen Anders: af Arvad, Jens Jørgens: Christen {Jacobsen} Aagaards Kone {Ellen Marie Pedersdatter} Christen og Pige Kirsten Marie alle af Brande {By}.
NOTITS: Konfirmeret 1821 i Nørre Snede af Hedegaard Ejstrup, Kirsten Hansdatter enke i Hedegaaard.
27511807.11.22Inger Kirstine Christensdatter Langkær- Store Christen Thomsen Karen Knudsdatter 15. Samme dag [d 22 Nov.] Havde Christen Thomsen i Langkier med sin 1ste Kone Karen Knudsd: 1 Datter til daaben blev Kaldet Inger Kirstine baaren af Peder Knudsens Kone {Ane Thomasdatter} i Skieris Faderne Peder Knudsen Otte Pedersen og Hustru {Inger Pedersdatter} af Skieris og Thomas Christens: af LangKier.
NOTITS: Ane Thomasdatter er gift med moderens bror Peder Knudsen. Inger Pedersdatter er moderens mor og Otte Pedersen hendes stedfar. Thomas Christensen er faderens far.
27521807.12.26Ane Kirstine Mathiasen Grarup Mathias Christensen Grarup Ane Jensdatter 16. d 26 Dec: Havde Mathis {Christensen} Grarup med sin 1ste Kone Ane Jensdatter 1 Datter til Daaben blev Kaldet Ane Kirstine, baaren af Christen Christensens Kone {Ane Larsdatter} i Give. Faderne Christen Christensen i Give, Søren {Christensen} Nørgaard og Hustru {Birte Jensdatter}og Søren {Jensen} Smed alle af Grarup.
NOTITS: Ane Jensdatter er gift med faderens bror Christen Christensen i Donnerup By Give.
27531807.12.26Ane Sørensdatter Tarp Søren Jensen Maren Larsdatter Samme dag [d 26 Dec:] havde Søren Jensen i Tarp Med sin 1ste Kone Maren Larsdatter 1 Datter til Daaben blev Kaldet Ane. baaren af Lars Hansens Enke {Ane Christensdatter} i Hyvild, faderne Troels Iversen af Grarup, Jacob Andersen og Hustru {Johanne Sørensdatter} af Uhre, og Christen Andersen af Tarp.
NOTITS: Troels Iversen er faderens stedfar. Johanne Sørensdatter er faderens halvsøster født Lille Langkær.
27541808.01.01Mari Ane Jensdatter Uhre Jens Christensen Ane Katrine Christensdatter 1. d 1 Janv havde Jens Christensen af Uhre med sin 1ste Kone Ane Chatrine Christensd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Mari Ane baaren af Konens Søster Mette Xstensd: tienende i Fasterholt biere {Bjerre} Faderne Christen Christensen af Tornvig, Jens Tøgers: Peder {Jensen} Søndergaard og Hustrue {Mette Jensdatter} alle af Uhre.
NOTITS: Mette Christensdatter er moderens søster, ikke klart hvor de er født. Christen Christensen i Tornvig, Arnborg er formodentlig familie.
27551808.01.31Mette Ottesdatter Uhre Otte Sørensen Sidsel Sørensdatter 2 d 31 Janv Havde Otte Sørensen af Uhre med sin 1ste Kone Sidsel Sørensd: 1 Datter til daaben blev Kaldet Mette baaren af Jens Ericksens Kone {Ane Kirstine Sørensdatter} af Harild, faderne, Søren Sørensen og Hustru {Ane Jensdatter} af Fløe, Erick Ericks: af Harild, og Jens Tøgersen af Uhre.
NOTITS: Indgiftet familie. Søren Sørensen er moderens bror gift med faderens halvsøster Ane Jensdatter. Ane Kirstine Sørensdatter er moderens søster. Erik Eriksen er gift med moderens søster Ane Sørensdatter.
27561808.02.07Niels Christian Hansen Sønderholm Hans Christensen Kragsig Birte Nielsdatter 3. d 7 Febr Havde Hans Xsten Kragsig af Sønderholm med sin 1ste Kone Birthe Nielsd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Niels Christian baaren af Christen Hansens Kone {Johanne Jensdatter} i Kragsig, faderne Søren Iversen og Hustru {Kirsten Christensdatter} af Kragsig Hr {Otto Nielsen} Arevad til Brandholm og Niels {Christensen} Donnerup af Sønder Holm.
NOTITS: Johanne Jensdatter er faderens mor. Kirsten Christensdatter er faderens søster. Niels Christensen Donnerup er moderens far.
27571808.02.07Dorrit Madsdatter Askær- Nørre Mads Pedersen Ane Christensdatter 4. Samme dag [d 7 Febr] Havde Mads Pedersen af Nør AsKier med sin 1ste Kone Ane Christensd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Dorreth baaren af Peder Thomsens Kone {Ane Marie Pallesdatter} i Fasterholt {Arnborg}. Faderne Laus {Olesen} Hindschou af Tyregoed Sogn, Jep Christensen og Hustru {Ane Marie Pedersdatter} og Jens Christensen alle af Sønder AsKier.
Begravelse nr. 6594
NOTITS: Begravet 15 måneder gammel. Peder Thomsen og faderen stammer begge fra Tornvig, formodentlig i familie. Lars Olesen af Hindskov, Thyregod er gift med Ane Sørensdatter, der er halvsøster til moderen.
27581808.03.13Mette Larsdatter Nørholm Lars Christensen Winding Ane Christensdatter 5. d 13 Martj Havde Lars Christensen Winding af Nørholm med sin 2den Kone Ane Christensd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Mette baaren af Jens Christensens Kone {Ane Johanne Sørensdatter} af Sønder AsKier Faderne: Hr {Otto Nielsen} Arevad af Brandholm Jens Christensen af Sønder AsKier og Christen Pedersen {Bjerre} og Hustru {Christiane Nielsdatter} af Grarup.
NOTITS: Ane Johanne Sørensdatter er gift med Jens Christensen som er moderens bror.
27591808.04.24Joachim Otto From Ludvigsen Lund Brande By Ludvig Michael Bjørnsen Lund Elisabeth Kristine From 6. d 24 April Havde Hr. Pastor {Ludvig Michael Bjørnsen} Lund i Brande med sin 1ste Hustru Elisabeth {Kristine} From, 1 Søn til Daaben blev KaldetJoachim Otte From. baaren af Peder Knudsens Kone {Ane Thomasdatter} i Schieris. Faderne Hr. {Otto Nielsen} Arevad til Brandholm, Peder Pedersen af Usseltoft, Christen Tøgersen af borup Kield Pedersen og Hans Larsen af DøsLund, Præstens Karl Lars og Pige Ane.
NOTITS: Her er lokale folk faddere ved præsten Ludvig Lunds dåb. Som kontrast med mange fine folk fra fjerne sogne se hans andre dåbe #2669 og #2714.
27601808.06.05Christen Pedersen Skærlund Peder Hansen Ane Kirstine Larsdatter 7. d 5 Junj havde Peder Hansen i SkierLund med sin første Hustru Ane Kirstine Lasd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Christen baaren af Peder Andersens Datter Maren {Pedersdatter} i SchierLund. Faderne: Niels Hansen og Hustru {Ane Kirstine Jensdatter} af Uhre, Niels Mortensen, Jens {Pedersen} Skals {Schals} og Peder Andersens Søn Anders {Pedersen} Alle af SkierLund.
NOTITS: Niels Hansen er faderens bror.
27611808.06.19Bodil Kirstine Christensdatter Borup Christen Larsen Kirsten Nielsdatter 8. d 19 Jnuj Havde Christen Larsen i Borup med sin 1ste Hustru Kiersten Nielsd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Boel Kirstine baaren af Knud {Sørensen} Nyegrds Datter Mette Knudsd: af Nyegaard i Giufve Sogn faderne Lars Christens: af Svindbek, Laus Lars: af Svindbek i Tyregoed Sogn, og Christen Tøgers: og H. {Johanne Larsdatter} i Borup.
NOTITS: Lars Christensen er vel faderens far og Lars Larsen hans bror.
27621808.06.26Jørgen Pedersen Arvad Peder Nielsen Ane Henriksdatter 9. d 26 Jnuj Havde Peder Nielssen i Arevad med sin 1ste Kone Ane Henricksd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Jørgen, Baaren af Degnens Pige i Giufve Ane Kirstine Nielsd: Faderne Hr. {Otto Nielsen} Arevad til Brandholm, Ebbe Laus {Lauridsen} og Hustru {Else Marie Sørensdatter} i Arvad Mølle Jens Tøgersen i Uhre og Jørgen Andersen i Arevad.
NOTITS: Otto Nielsen Arvad er faderens bror. Bæreren Ane Kirstine Nielsdatter er åbenbart familie, men det vides ikke hvordan.
27631808.07.10Jens Peder Jensen Uhre Jens Pedersen Slot Kirsten Pedersdatter 10. d 10 Julj Havde Jens Pedersen Slott i Uhre med sin 1ste Kone Kirsten Pedersd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Jens Peter, baaren af Jørgen Christensens Datter Woldborg {Jørgensdatter} i Uhre, Faderne: Jørgen Christensen, Niels Hansen og Hustru {Ane Kirstine Jensdatter} og Jens Tøgersen alle af Uhre.
NOTITS: Familien ny i sognet, konen fra Grindsted ifølge BG.
27641808.07.31Karen Hansdatter Dørslund Hans Larsen Ane Sørensdatter 11. d 31 Julj Havde Hans Lassen af DøsLund med sin 1ste Kone Ane Sørensd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Karen: baaren af Peder {Pedersen} Usseltofts Datter Sidsel Pedersdatter: faderne Søren Andersen af Riisberg, Jens Christian Mortensen af Kiergrd {Thyregod?} og Hustru {Kirsten Sørensdatter} og Anders Christensen af DøsLund.
NOTITS: Søren Andersen er moderens far, Kirsten Sørensdatter er moderens søster alle fra Risbjerg, Brande.
27651808.08.14Peder Christian Christensen Borup Christen Christensen Bundgaard Dorte Pallesdatter 12. d 14 Aug Havde Christen Christensen Bundgaard i Borup med sin 1ste Kone Dorthe Pallesd: en Søn til Daaben blev Kaldet Peder Christian: baaren af Giøde Pallesens Kone {Else Christensdatter} i Borup, faderne Jens {Christensen} Bundgaard og Hustru {Karen Poulsdatter}, Giøde Pallesen, Christen Tøgersen og Christen Lassen alle af Borup.
NOTITS: Else Christensdatter er moderens bror Gyde Pallesens kone. Jens Christensen Bundgaard er faderens bror på fødegården Bundgaard i Uhre.
27661808.08.14Marie Jørgensdatter Sandfeld- Store Jørgen Troelsen Ane Christensdatter 13. Damme dag [d 14 Aug] Havde Jørgen Troelsen af Store Sandfeld med sin 2den Kone Ane Christensd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Marie baaren af Degnens Christen {Pedersen} Lustrups Kone {Ane Troelsdatter} i SKarrild: faderne Niels Christensen og Hustru {Maren Pedersdatter} i Uhre Jens Pedersen i Lille Sandfeld Niels Pedersen og Enkens {Maren Christensdatters} Søn Peder Pedersen i Store Sandfeld.
NOTITS: Ane Troelsdatter er vel faderens søster. Niels Christensen er moderens bror.
27671808.09.18Ellen Kirstine Ottosdatter Arvad Brandholm Otto Nielsen Arvad Johanne Nielsdatter Kjærsgaard 14. d 18 September Havde Hr. Otte {Nielsen} Arevad til Brandholm med sin 1ste Kone Johanne {Nielsdatter} Kiersgaard 1 Datter til Daaben blev Kaldet Ellen Kierstine baaren af Rasmus Jensens {Høgilds} Enke af Wester Hygild. Faderne Hr Morten {Rasmussen} Schaarup og Hustr. {Abelone Nielsdatter Kjærsgaard} af W. Hygild Hr. A.{Anders} Westrup og H. {Sophie Torning} af Kideris Mølle, Hr. Peder Fløe af Kollund og Hr. Christen {Hansen} Lund af Fiederholt alle af Rind Sogn.
NOTITS: Ellen Mortensdatter Skaarup er moderens mors søster som var gift med Rasmus Jensen Høgild. Deres søn er Morten Rasmussen Skaarup, som dagen før blev gift i Brande #8235 med moderens søster Abelone Nielsdatter Kjærsgaard.
27681808.09.18Hans Nielsen Uhre Niels Hansen Ane Kirstine Jensdatter 15. Samme dag [d 18 September] Havde Niels Hansen i Uhre med sin 1ste Kone Ane Kirstine Jensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Hans baaren af Peder Thomsens Kone {Anne Marie Pallesdatter} af Fasterholt i Arnborg Sogn. Faderne Peder Hansen og Hustru {Ane Kirstine Larsdatter} af SkierLund Jens Tøgersen og Jens {Pedersen} Slott af Uhre.
NOTITS: Anne Marie Pallesdatter er moderens halvsøster, som er på fødegården i Fasterholt. Peder Hansen er faderens bror.
27691808.10.09Jakob Christensen Brande By Christen Jakobsen Ellen Marie Pedersdatter 16. Samme Dag [d 9 oct] Havde Christen Jacobsen af Brande med sin 1ste Kone Ellen Marie Pedersdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Jacob; baaren Ole Sørensen af Aagaard i Tyregoed Sogn Faderne, Søren Lassen af Aagaard, Niels Christensen og Hustru {Maren Pedersdatter} af Uhre, Troels Christensen og Lars {Christensen} Windings hustru {Anne Christensdatter} af Brande.
NOTITS: Søren Larsen eller hans kone Sidsel Nielsdatter må være i familie med faderen eller moderen, se fx #2716.
27701808.10.16Dorret Christensdatter Tarp Christen Andersen Ane Nielsdatter 17. d 16 oct havde Christen Andersen i Tarp med sin 2den Kone Ane Nielsd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Dorret, baaren af Jens {Pedersen} L.{ille} Sandfelds Kone {Kirsten Nielsdatter}: Faderne, Jens pedersen af L. Sandfeld Søren Andersen og H. {Dorte Sørensdatter} af Riisberg og Hans Dynesen af Uhre.
Begravelse nr. 6604
NOTITS: Kirsten Nielsdatter der bærer er moderens søster, begge født i Lille Sandfeld. Søren Andersen er faderens bror, begge født i Risbjerg.
27711808.10.23Søren Eriksen Harrild Erik Eriksen Ane Sørensdatter 18. d 23 oct: Havde Erick Ericksen af Harild med sin 1ste Kone Ane Sørensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Søren, baaren af Gl: Søren Sørensens Datter Mette {Sørensdatter} i Uhre. Faderne. Søren Sørensen, Otte Sørensen og Hustru {Sidsel Sørensdatter} af Uhre Jens Ericksen af Harild.
NOTITS: Gammel Søren Sørensen i Flø er moderens far. Sidsel og Mette Sørensdatter er moderens søstre alle født i Flø.
27721808.11.27Søren Christian Jensen Østerholm Jens Christensen Kragsig Ane Katrine Sørensdatter 19. Samme dag [d 27 Nov:] Havde Jens Christensen Kragsig af Østerholm med sin 1ste Kone Ane Katrine Sørensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Søren Christian: baaren af Mandens Søster Ane Christensdatter tienende i Arvad Mølle, faderne Jens {Hansen} LangKier {kalder sig selv: Kjær} og Hustru {Ane Marie Madsdatter} af Østerholm, Hans {Christensen} Kragsig {af Sønderholm} og Søren Iversen af Kragsig.
NOTITS: Ane Christensdatter der bærer er faderens søster, Hans Christensen Kragsig er faderens bror, og hans søster Kirsten Christensdatter er gift med Søren Iversen, som nu har gården Kragsig.
27731809.01.29Troels Jakobsen Uhre Jakob Andersen Johanne Sørensdatter 1. d 29 Janv: Havde Jacob Andersen i Uhre med sin 1ste Kone Johanne Sørensd: 1 Søn til Daaben blev kaldet Troels baaren af Jens Johansen Pige Mette Troelsd: af BrandLund. Faderne Troels Iversen af Grarup, Jens Johansen og H. {Maren Sørensdatter} af Lund {Brandlund} og Søren Jensen af Tarp.
NOTITS: Troels Iversens kone Maren Christensdatter var gift tre gange i Lille Langkær. 1. Søren Christensen †1771c, her i dåben to døtre: moderen og Maren Sørensdatter. 2. Jens Christensen †1774, her i dåben en søn: Søren Jensen. 3. gang med Troels Iversen her i dåben en datter: Mette Troelsdatter, som bærer.
27741809.01.29Niels Christian Christensen Brandlund Christen Nielsen Karen Sørensdatter 2. d 29 Janv: Havde Christen Nielsen af Petersborg med sin 1ste Hustru Karen Sørensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Niels Christian baaren af Christen {Nielsen} Nørgaards Datter Ane {Christensdatter} i Uhre Faderne Jens {Christensen} Kragsig og Hustru {Ane Katrine Sørensdatter} Jens Hansen {Kjær} og Christen Rasmussen af Østerholm.
NOTITS: Familieforhold noget uklare.
27751809.01.29Peder Nielsen Uhre Niels Christensen Maren Pedersdatter 3. Samme dag [d 29 Janv:] Havde Niels Christensen af Uhre med sin 1ste Kone Maren Pedersdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Peder: baaren af Christen {Jakobsen} Aagaards Kone {Ellen Marie Pedersdatter} af Brande {By}, Faderne Christen {Jakobsen} Aagaard i Brande {By} Jørgen {Troelsen} Sandfeld, og Niels Hansen og Hustru {Ane Kirstine Jensdatter} af Uhre.
NOTITS: Ellen Marie Pedersdatter formodes at være søster til moderen.
27761809.02.05Ane Pedersdatter Brandlund Peder Christensen Karen Andersdatter 4. d 5 Febr havde Peder Christensen af BrandLund Med sin 1ste Kone Karen Andersd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Ane. baaren af Degnens {Jens Thomsen Slaugballes} Pige Marthe Nielsd: Faderne Hans Sørensen og Hustru {Johanne Marie Andersdatter} af Tromborg i Give Sogn, Niels Thomsen og Hustru {Birte Christensdatter} af Blesberg.
NOTITS: Johanne Marie Andersdatter er moderens søster.
27771809.02.26Christen Jensen Askær- Sønder Jens Christensen Ane Johanne Sørensdatter 5. d 26 Febr havde Jens Christensen af S. AsKier med sin 1ste Kone An Johanne Sørrensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Christen: baaren af Lars {Christensen} Windings Kone {Ane Christensdatter} i Brande {By} faderne Niels Mortensen og H. {Karen Christensdatter} i SchierLund, Jeppe Christensen. Og Jens Olesen af AsKier.
NOTITS: Ane og Karen Christensdatter er søstre til moderen.
27781809.03.26Maren Nielsdatter Flø Niels Pedersen Maren Jørgensdatter 6. d 26 Martj Havde Niels Pedersen i Fløe med sin 1ste Hustru Maren Jørgensdatter 1 Datter til Daaben blev Kaldet Maren . baaren af Peder {Pedersen} Fløes Hustru {Mette Sørensdatter} af Lund {Brandlund}. Fader Hans Pedersen af Holtum, Jens Christensen, Søren Sørensen og Hustru {Ane Jensdatter} alle af Fløe, og gik Konen tillige i Kirke.
NOTITS: Mette Sørensdatter er gift med faderens bror Peder Pedersen Flø af Brandlund. Hans Pedersen er bror til faderen og desuden gift med moderens søster Mette Kirstine Jørgensdatter.
27791809.05.07Ebbe August Nielsen Grarup Niels Christensen Margrethe Sophie Olesdatter 7. d 7 Maj Havde Niels Christensen af Grarup med sin 1ste Kone Magrethe Sophie Olesd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Ebbe August, baaren af Jens Olesens Kone {Ane Jensdatter} i S: AsKier, Faderne Jens Olesen af AsKier, Christen {Christensen} Biere af Lønaae, Ole Jensen {Glasou} og Mathis Christensens Kone {Ane Jensdatter} af Grarup.
NOTITS: Ole Jensen Glasou er moderens far, Jens Olesen hendes bror. Christen Christensen Bjerre er faderens far, hans fulde navn fra Ejner Bjerres "Thyregod Gårdhistorie".
LINK: Husmand i Herslev sogn. Palle Rabøl Hansen.
27801809.06.18Mette Jensdatter Brandlund Jens Johansen Maren Sørensdatter 8. d 18 Junj Havde Jens Johansen i Lund {Brandlund} med sin 1ste Kone Maren Sørensd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Mette, baaren af, Jens {Hansen} Smeds Kone {Ane Katrine Johansdatter} i Lund. Faderne Peder {Pedersen} Fløe og H: {Mette Sørensdatter} Johan Jørgensen og Lars {Christensen} Nedergaard alle af brandlund.
NOTITS: Ane Katrine Johansdatter er faderens søster og Johan Jørgensen hans far. Mette Sørensdatter er moderens søster.
19761809.07.06Ane Jensdatter Langkær- Store Kjeld Thomsen Ane Marie Jensdatter {REKONSTRUERET hjemmedøbt: Kjeld Thomsen datter af Store Langkær Ane "d 9 Julj blev begraven Kield Thomsens Nysfødte Datter hiemme døbt Ane af LangKier. [PKB 3 Dage]"}.
Begravelse nr. 6597
27811809.07.16Inger Marie Andersdatter Borup Anders Madsen Hannerup Karen Nielsdatter 9. d 16 Julj Havde Anders Madsen Hannerup af Borup med sin 1ste Kone Karen Nielsd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Inger Marie, baaren af Søren Sørensens Kone {Ane Jensdatter} i Fløe, faderne Jens Peter {Madsen} Hannerup, Af Fløe, Hans Lassen af Døslund Mads {Christensen} Hannerup og H. {Mette Andersdatter} af Borup.
NOTITS: Jens Peder Madsen er faderens bror. Mads Christensen Hannerup og Mette Andersdatter er faderens forældre.
27821809.09.03Kirsten Knudsdatter Borup Knud Jørgensen Johanne Jensdatter 10. d 3 Sept Havde Knud Jørgensen af Øekier med sin 1ste Kone Johanne Jensd: en Datter til Daaben blev Kaldet Kirsten, baaren af Niels Hansens Kone {Ane Kirstine Jensdatter} i Uhre, Faderne, Niels Hansen, Jakob Jensen og Hustru {Margrethe Madsdatter} i Brande {By}, og Palle Pedersen af fasterholt.
NOTITS: Ane Kirstine Jensdatter er moderens søster, Jakob Jensen hendes bror og Palle Pedersen hendes stedfar i Fasterholt, Arnborg.
27831809.10.01Anders Hansen Dørslund Hans Larsen Ane Sørensdatter 11. d 1 Oct: Havde Hans Lassen af DøsLund med sin 1ste Kone Ane Sørensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Anders baaren af Anders Christensens Kone {Karen Pedersdatter} i Døslund. Faderne Niels Thomsen i Blesberg, Søren Andersen og Hustru {Dorte Sørensdatter} af Riisberg og Anders Christensen af Døslund.
NOTITS: Søren Andersen og Dorte Sørensdatter er moderens forældre. Karen Pedersdatter er faderens mor, Anders Christensen hans stedfar.
27841809.10.01Peder Kjeldsen Dørslund Kjeld Pedersen Sidsel Pedersdatter 12. Samme dag [d 1 Oct:] Havde Kield Pedersen af Døslund med sin 1ste Kone Sidsel Pedersd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Peder. baaren af Mandens Søster Karen Pedersd: Faderne Peder {Pedersen} Usseltoft, Peder Christensen og Hustru {Karen Jensdatter} af Borup og Peder Clemmandsen af Døslund.
NOTITS: Karen Pedersdatter er faderens søster, er vel hjemme i Dørslund.
27851809.10.01Sidsel Marie Christensdatter Langkær- Store Christen Thomsen Karen Knudsdatter 13. d 1 Oct: Havde Christen Thomsen i LangKier med sin 1ste Kone Karen Knudsd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Sidsel Marie baaren af Laus Thomsens Kone {Else Jensdatter} i Borup Faderne Otte {Pedersen} SKieris og Hustru {Inger Pedersdatter} Peder Knudsen af Schieris og Iver Madsen af LangKier.
NOTITS: Else Jensdatter er lige blevet gift med faderens bror Laus Thomsen. Otte Pedersen er moderens stedfar og Inger Pedersdatter hendes mor. Peder Knudsen er hendes bror.
27861809.10.08Maren Sørensdatter Tarp Søren Jensen Maren Larsdatter 14. d 8 oct. Havde Søren Jensen af Tarp med sin 1ste Hustru Maren Lasd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Maren: baaren af Jacob Andersens Kone {Johanne Sørensdatter} i Uhre, Faderne Jacob Andersen og Anders Pedersen af Uhre og Christen Anders: og H: {Ane Nielsdatter} af Tarp.
Begravelse nr. 6611
NOTITS: Johanne Sørensdatter er gift med Jakob Andersen af Uhre, hvis mors, Mette Jakobsdatters, søster Margrethe Jakobsdatter er mor til faderen. Anders Pedersen var gift med Mette Jakobsdatter
27871809.11.05Mette Jensdatter Harrild Jens Eriksen Ane Kirstine Sørensdatter 15. d 5 Nov: Havde Jens Ericks: af Harild Med sin 1ste Kone Ane Kierstine Sørensd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Mette, baaren af Erick Ericksens Datter Karen {Eriksdatter}. Faderne Peder {Christensen} WoiLund {Vovlund, Rind}, Søren Sørensen {gammel} og Søn Jens {Sørensen} af Uhre og Erick Ericksens Kone {Ane Sørensdatter} af Harild.
Begravelse nr. 6601
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel. Karen Eriksdatter er datter af moderens søster Ane Sørensdatter og Erik Eriksen i Harrild. Peder Christensen er gift med faderens søster Lene Eriksdatter. Søren Sørensen er moderens far, Jens Sørensen hendes bror. De skrives her ikke af Flø, men af Uhre, fordi gammel Søren Sørensen har overladt gården i Flø til sin søn Unge Søren og købt en gård i Uhre, som sønnen Jens, 18, senere får skøde på. Ane Sørensdatter er moderens søster.
27881809.11.19Inger Nielsdatter Blæsbjerg Niels Thomsen Birte Christensdatter 16. d 19 Nov: Havde Niels Thomsen i Blesberg med sin 1ste Kone Birthe Christensd: en Datter til daaben blev Kaldet Inger. baaren af Peder Christensens Kone {Karen Andersdatter} i Brandlund. faderne Peder Christens: af Lund, Hans Lassen og Hustru {Ane Sørensdatter} af Døslund, og Peder {Pedersen} Usseltofts Søn Christen {Pedersen}.
NOTITS: Da Peder Christensen og Birte Christensdatter er faddere ved næsten alle hverandres dåb formodes de at være søskende.
27891810.02.11Anders Jensen Flø Jens Peder Madsen Hannerup Ane Marie Andersdatter 1. d 11 Febr Havde Jens Peter Hannerup med sin 1ste Kone An{e} Marie Andersd: af Fløe. 1 Søn til Daaben blev Kaldet Anders baaren af Konens Søster Sidsel Andersd: af Torlund i Ejstrup Sogn, Faderne Mads {Christensen} Hannerup og Hustru {Mette Andersdatter} og Anders {Madsen} Hannerup af Borup og Søren Sørens: i Fløe.
NOTITS: Sidsel Andersdatter - gift med Peder Madsen Smed i Store Thorlund, Ejstrup - er moderens søster, begge født i Krejbjerg, Ejstrup se Anders Nielsen FT 1787. Mads Christensen Hannerup og Mette Andersdatter er faderens forældre, Anders Madsen Hannerup hans bror.
27901810.04.22Ane Kirstine Jensdatter Borup Jens Jensen Glejbjerg Ane Nielsdatter Nygaard 2. d 22 April Havde Jens Jens Glejberg af Borup med sin 2den Kone Ane Nielsdatter {Nygaard} en Datter til Daaben blev Kaldet Ane Kirstine, baaren af Christen Nielsens Hustru {Karen Lauridsdatter} af Groost Nørre Snede{gennemstreget} Eystrup Sogn Faderne Christen Tøgersen og Søn Tøger, og Peder Andersen og Hustru {Marie Pedersdatter} Alle af Borup.
NOTITS: Christen Nielsen i Groest Ejstrup kunne være bror til moderen. Moderens tilnavn Nygaard fra Arnborg kirkebog 1797, datter Maren født i Skibbild.
27911810.04.23Søren Pedersen Brandlund Peder Pedersen Mette Sørensdatter 3. d 23 April havde Peder Pedersen Fløe af Lund {Brandlund} med sin 1ste Kone Mette Sørensdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Søren. baaren af Jens Johansens Kone {Maren Sørensdatter} af BrandLund. Faderne Jens Jensen og Hustru og Jens Johansen af Lund og Niels Peders: af Fløe.
NOTITS: Maren Sørensdatter er moderens søster, begge født i Lille Langkær. Niels Pedersen er faderens bror på fødegården. Jens Jensen kan være med tilnavn Glejbjerg eller Boel, begge i Borup Brande. Deres koner er Ane Nielsdatter og Johanne Christensdatter henholdsvis.
27921810.04.23Søren Ottesen Uhre Otte Sørensen Sidsel Sørensdatter 4. Samme dag [d 23 April] havde Otte Sørensen af Uhre med sin 1ste Kone Sidsel Sørensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Søren, baaren af Peder Pedersens Hust: {Mette Sørensdatter} i Uhre, Faderne, Søren Sørensen {gammel} af Uhre Søren Sørensen {unge} af Fløe og Erick {Eriksen} Harild og Hustru {Ane Sørensdatter}.
NOTITS: Mette og Ane Sørensdatter er begge søstre til moderen, alle født i Flø. Deres far er Gammel Søren Sørensen, som er flyttet til Uhre og overgav gården i Flø til unge Søren Sørensen, moderens bror.
27931810.04.23Johanne Marie Madsdatter Risbjerg Mads Larsen Kirsten Nielsdatter 5. Samme dag [d 23 April] Havde Mads Larssen af Riisberg med sin 2den Kone Kirsten Nielsd: 1 Datter til daaben blev Kaldet Johanne Marie, baaren af Christen {Nielsen} Nør grds Datter Ane {Christensdatter} i Uhre, Faderne Niels {Jørgensen} Dahl og Hustru {Lena Larsdatter} af Olgen {Ulkind, Ringive}. Søren Andersen og Jens Madsen af Riisberg.-
NOTITS: Christen Nielsen af Nørgaard i Uhre synes at være i familie med moderen. FT 1801 for Gammelbye, Ringive viser Jørgen Nielsen Dal, 60 og kone Dorthe Iversdatter 58 og på samme gård Niels Jørgensen 23, gift, "Tjenestekarl" hvilket må være forkert, han er en søn. Så Niels's kone Leene Larsdatter 24. Niels er født *1775 med far Jørgen Dal i Gammelbye, Ringive. At han er en søn viser FT 1787 Gammelbye, Ringive tydeligt. Lena Larsdatter er søster til faderen Mads Larsen, begge født i Givskov, Give. Tak til Erna Bjerrregaard, Kolding.
27941810.05.13Christen Hansen Nørholm Hans Christensen Østerby Margrethe Nielsdatter 6. d 13 maj Havde Hans Christensen {Østerby} af Nørholm med sin 1ste Kone Magrethe Nielsd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Christen. baaren af Jens Hansens {vel fejl for Christensens} Datter Johanne af {Jensdatter} af Lildholm, faderne Hr. {Otto Nielsen} Arrevad og Hustru {Johanne Nielsdatter Kjærsgaard} af Brandholm, Jens Hansen af Østerholm, og Søren Madsen af Riisberg.
NOTITS: Denne Hans Christensen er ikke Hans Christensen Kragsig af Sønderholm, der er gift med Birgitte Nielsdatter.
27951810.05.13Kirsten Jensdatter Uhre Jens Christensen Bundgaard Karen Poulsdatter 7. Samme dag [d 13 maj] havde Jens Christensen Bundgaard af Uhre med sin 1ste Kone Karen Poulsd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Kirsten baaren af afgl: SKoleholder Bertel {Christensen} Tiirsvads Datter Marie Kirstine {Bertelsdatter}, faderne Niels Sørensen og Søn Niels {stedsøn: Poulsen} af Riisberg, Peder Pedersen og H. {Mette Sørensdatter} af Uhre.
NOTITS: Niels Sørensen er moderens stedfar - hendes far var Poul Jensen †1791. Niels Poulsen er moderens bror. Skoleholderen Bertel Christensen Tirsvad døde 1806, hans datter lever stadigvæk i Uhre.
27961810.07.15Thomas Larsen Borup Laus Thomsen Else Jensdatter 8. d 15 Julj havde Laus Thomsen i Borup med sin 1ste Kone Else Jensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Thomas, baaren af Christen Thomsens Kone {Karen Knudsdatter} i LangKier. Faderne Christen Tøgersen og Hustru {Johanne Lausdatter} Jens {Jensen} Boel og Knud {Jørgensen} Øekier alle af Borup.
NOTITS: Karen Knudsdatter er gift med faderens bror Christen Thomsen i fødegaarden i Store Langkær. Jens Jens Boel er moderens far.
19751810.07.16Ane Madsdatter Askær- Nørre Mads Pedersen Ane Christensdatter {REKONSTRUERET hjemmedøbt: Mads Pedersen af Nørre Askærs datter Ane "d 29 Julj blev begraven Mads {Pedersen} Nør Askiers nyefødte datter Ane af Nør AsKier 14 dag gl: og ge[.] [...]"}.
Begravelse nr. 6608
NOTITS: Tvilling dødfødt, se #6606
27971810.07.22Kirsten Pedersdatter Uhre Peder Christensen Langkær Maren Pedersdatter 9. d 22 Julj havde Peder Christens: LangKier i Uhre med sin 1ste Kone Maren Pedersd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Kirsten baaren af Christen Pedersens Kone {Kirsten Jensdatter} i Brande {By} Faderne Christen Pedersen af Brande {By} Peder Andersen af Schierlund og Hans Dynesen og Hustru {Karen Nielsdatter} af Uhre.
NOTITS: Kirsten Jensdatter er faderens mor, Christen Pedersen hans far. Peder Andersen er moderens far.
27981810.07.29Peder Jensen Tarp Jens Christian Mortensen Kirsten Sørensdatter 10. d 29 Julj havde Jens Christian Mortensen af Tarp med sin 1ste Kone Kirsten Sørrensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Peder, baaren af Niels Mortensens Kone {Karen Christensdatter} i Schierlund Faderne Hr {Otto Nielsen} Arvad af Brandholm Søren Andersen af Riisberg og Christen Andersen og Hustru {Ane Nielsdatter} af Tarp.
NOTITS: Karen Christensdatter er gift med faderens bror Niels Mortensen, som har fødegården i Skærlund. Søren Andersen er moderens far og Christen Andersen hendes farbror, Søren Andersens bror.
27991810.08.26Ane Pedersdatter Dørslund Peder Clemmensen Sidsel Mikkelsdatter  11. d 26 Aug: Havde Peder Clemandsen af DøsLund med sin 1ste Kone Sidsel Mickelsd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Ane baaren af Peder Knudsens D: {Steddatter, døbt Ane Margrethe} Magrethe {Clemmensdatter} af Schieris, Faderne Peder Knudsen af Skieris, Kield Peders: og Hustr {Sidsel Pedersdatter} og Mads Sørensen alle af DøsLund.
NOTITS: Margrethe Clemmensdatter er faderens søster. Peder Knudsen er hans stedfar. Mads Sørensen, 18, er naboen Søren Nielsens søn.
28001810.09.09Peder Pedersen Arvad Peder Pedersen Ane Henriksdatter 12. d 9 Sept havde Peder Pedersen af Arvad med sin 1ste Kone Ane Henriksd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Peder, baaren af Jens Thøgersens Kone {Ane Marie Henriksdatter} i Uhre, faderne Peder {Pedersen} Usseltoft Ebbe Lausen af Arvad Mølle og Jørgen Andersen og H: {Ane Pedersdatter} af Arvad.-
NOTITS: Ane Marie Henriksdatter er søster til moderen, som er gift 2. gang. Peder Pedersen Usseltoft er faderens far.
28011810.09.23Thomas Kjeldsen Langkær- Store Kjeld Thomsen Ane Marie Jensdatter 13. d 23 Sept: havde Kield Thomsen i LangKier med sin 1ste Kone Ane Marie Jensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Thomas, baaren af Clemand {Larsen †1805} Hyvilds Datter Ane Kirstine {Clemmensdatter}, faderne Jens Hansen {Christensen, samme fejl som #2794} af Lildholm Christen Thomsen og Hustru {Karen Knudsdatter} og Iver Madsen alle af LangKier.
NOTITS: Jens Christensen er moderens far. Jens Hansen er en fejl i kirkebogen.
28021810.10.28Thomas Nielsen Uhre Niels Nielsen Maren Thomasdatter 14. d 28 Oct: havde Niels Nielssen af Uhre med sin 1ste Kone Maren Thomasd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Thomas, baaren af Niels {Christensen} BirKebeKs Hustru {Johanne Christensdatter} i Arnborg Sogn. Faderne Niels {Christensen} BirKebeK, Lars Dynesen og H: {Else Pedersdatter} og Peder Sørensen af Uhre.
NOTITS: Johanne Christensdatter er moderens mor. Niels Christensen Birkebæk af Arnborg hendes far.
28031810.10.28Christen Hansen Sønderholm Hans Christensen Kragsig Birte Nielsdatter 15. Samme dag [d 28 Oct:] Havde Hans Christensen Kragsig med sin 1ste Kone Birthe Nielsd: 1 Søn til Daaben Kaldet Christen, baaren af Mandens Søster Ane Christensd: Faderne Christen {Hansen} Kragsig og H: {Johanne Jensdatter} Hr {Otto Nielsen} Arevad af Brandholm, og Jens Hansen {Kjær} af Østerholm.
NOTITS: Ane Christensdatter er faderens søster, Christen Hansen Kragsig hans far og Johanne Jensdatter hans mor.
28041810.12.09Jensine Marie Ottosdatter Arvad Brandholm Otto Nielsen Arvad Johanne Nielsdatter Kjærsgaard 16. d 9 Dec havde O{tto Nielsen} Arevad af Brandholm med sin 1ste Kone Johanne Kiersgaard 1 Datter til Daaben blev Kaldet Jensine Marie baaren af Hr Langes Eldste Datter Ane Marie {Lauridsdatter Lange} af Nørre Karstoft Faderne Jens {Nielsen} Kiergrd {Kjærsgaard} Degn til Give og Hustru {Kirstine Magdalene Larsdatter} Hr. {Laurids Jørgensen} Lange af Karstoft, og Peder Pedersen af Arevad og Jomfru Jørgensen i Præstegaarden.
NOTITS: Moderens bror er Jens Nielsen Kjærsgaard
28051811.01.13An Johanne Jensdatter Harrild Jens Eriksen Ane Kirstine Sørensdatter 1. d 13. Janv. Havde Jens Ericksen af Harild, med sin 1ste Kone Ane Kirstine Sørensd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet An Johanne, baaren af Mandens Søster Johanne Ericksd: Faderne Søren Sørensen af Fløe, Peder {Christensen} WojLund {Vovlund, Rind} og Hustru {Lene Eriksdatter} og Erick Ericksen af Harild.
NOTITS: Johanne Eriksdatter er faderens søster. Søren Sørensen er moderens bror. Peder Christensen Vovlund er gift med faderens søster Lene Eriksdatter.
28061811.02.03Ane Jensdatter Brandlund Jens Jensen Kirsten Pedersdatter 2. d 3 Febr Havde Jens Jensen af BrandLund med sin 1ste Kone Kirsten Pedersd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Ane baaren af Peder Pedersens Hustru {Mette Sørensdatter} af Uhre, Faderne Peder Pedersen af Uhre, Søren Jens{en} og Hustru {Maren Larsdatter} af Grarup og Jens Johansen af BrandLund.
NOTITS: Jens Jensen fra Grarup (*1774 Lille Langkær) og Kirsten Pedersdatter af Uhre gift 1809. FT 1834 i Brandlund. Peder Pedersen er moderens bror, begge født i Uhre. Søren Jensen er faderens bror, begge født i Lille Langkær.
19741811.02.10Birte Olesdatter Grarup Ole Jensen Glasow Mette Jensdatter {REKONSTRUERET hjemmedøbt: Ole Jensen Glasøes {Glasow} datter i Grarup Birte 'Samme dag [d 24 Febr] blev begraven Ole Jenssens [PKB: Stærchs] {Glasøe} D: Birthe i Grarup 14 dage Gl.'}.
Begravelse nr. 6622
NOTITS:
28071811.03.17Kirsten Christensdatter Brande By Christen Jakobsen Aagaard Ellen Marie Pedersdatter 3. d 17 Martj Havde Christen Jacobsen Aagaard i Brande {By} med sin 1ste Kone Ellen Marie Pedersd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Kirsten, baaren, Pige Karen Clemandsd: Schieris, Faderne Christen Christens: af Blesberg Peder Knudsen af Schieris, Niels Christensen og H. {Maren Pedersdatter} af Uhre.
NOTITS: Maren Pedersdatter og moderen formodes at være søstre.
28081811.04.07Maren Jørgensdatter Arvad Jørgen Andersen Ane Pedersdatter 4. d 7 April havde Jørgen Andersen i Arevad med sin 1ste Kone Ane Pedersdatter 1 Datter til Daaben blev Kaldet Maren baaren af Konens Søster Ane Pedersd: af Sandfeld, Faderne Ebbe Lausen af Arvad Mølle, Jens Andersen af Biere og Peder Pedersen og H. {Ane Henriksdatter} af Arvad.
NOTITS: Ane Pedersdatter, 33, er moderens søster - af samme navn. Jens Andersen er faderens bror.
28091811.04.15Dorte Hansdatter Dørslund Hans Larsen Ane Sørensdatter 5. d 15 April Havde Hans Lassen af DøsLund med sin 1ste Kone Ane Sørensd: 1 Datter til Daab en blev Kaldet Dorthe, baaren af Konens Søster Maren Sørensd: af Riisberg, faderne, Kield Pedersen og Hustru af DøsLund Jens Christian Morthensen af Tarp og Christen Pedersen af Usseltoft.
NOTITS: Maren Sørensdatter er moderens søster, der trænger til at blive gift og vel derfor bærer i kirken. Jens Christian Mortensen er gift med moderens søster Kirsten Sørensdatter.
28101811.04.28Karen Pedersdatter Skærlund Peder Hansen Ane Kirstine Larsdatter 6. Samme dag [d 28 April] havde Peder Hansen af SchierLund med sin 1ste Kone Ane Kirstine Larsd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Karen Baaren af Frands Lauridsens Enke {Lene Marie Jakobsdatter} af SchierLund Faderne. Jacob Frandsen Niels Mortensen og Hustru {Karen Christensdatter} og Peder Andersen alle af SchierLund.
NOTITS: Kort før denne dåb har Peder Hansen solgt gården, kort efter er han og familien flyttet væk fra sognet, uvist hvorhen. Jakob Frandsen overtager gården.
28111811.04.28Anders Jensen Uhre Jens Pedersen Slot Kirsten Pedersdatter 7. Samme dag [d 28 April] Havde Jens Pedersen Slott af Uhre med sin 1ste Kone Kiersten Petersd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Anders Baaren af Konens Søster Ide Kirstine i [Gjern] Sogn Faderne Niels Hansen, Jørgen Christensen og Jens Thøgersen og H: {Ane Marie Henriksdatter} alle af Uhre.
NOTITS: Ide Kirstine Pedersdatter er moderens søster, hendes sogn Gjern er fra PKB, sognet i DKB er usikkert læseligt.
28121811.07.07Maren Pedersdatter Brandlund Peder Pedersen Flø Mette Sørensdatter 8. d 7 Juli Havde Peder {Pedersen} Fløe i BrandLund med sin 1ste Kone Mette Sørensd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Maren, baaren af Lars Dynesens Hustru {Else Pedersdatter} af Uhre, Faderne, Lars Dynesen, Jens Jensen og H: {Kirsten Pedersdatter} Lund {Brandlund}, og Lars Dynesens Søn Peder {Larsen} af Uhre.
NOTITS: Else Pedersdatter er faderens søster, begge født i Flø.
28131811.07.14Peder Pedersen Borup Peder Andersen Maren Pedersdatter 9. d 14 Julj Havde Peder Andersen i Borup med sin 1ste Kone Maren Pedersdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Peder, baaren af Konens Søster Karen Pedersd: Faderne, Mads {antaget misforståelse for Lars Christensen} Fuglsang og Hustr. {Ingeborg Andersdatter} og Christen {Andersen} Odderbek, Alle af Tyregod Sogn, og Tøger Christensen af Borup.-
NOTITS: Karen Pedersdatter er moderens søster. Faderens søster Ingeborg Andersdatter er gift med Lars Christensen i Fuglsang, Thyregod. Christen Andersen Odderbæk er faderens bror i fødegården Odderbæk i Thyregod.
28141811.08.18Christen Jørgensen Sandfeld- Store Jørgen Troelsen Ane Christensdatter 10. d 18 Aug: Havde Jørgen Troelsen af Sandfeld med sin Anden Kone Ane Christensd: 1 Søn til Daaben blev kaldet Christen, Baaren af Niels Christensens Hustru {Maren Pedersdatter} i Uhre, faderne Degnen i Scharild {Christen Pedersen Lustrup} Christen {Jensen} Nør AsKier og Hustru {Mette Troelsdatter} og Christen Nielsen i Uhre.
NOTITS: Maren Pedersdatter er gift med moderens bror Niels Christensen. Degnen i Skarrild Christen Pedersen er gift med faderens formentlige søster Anna Troelsdatter, Christen Jensen Nørre Askær ligeledes gift med faderens formentlige søster Mette Troelsdatter.
28151811.09.08Inger Christensdatter Langkær- Store Christen Thomsen Karen Knudsdatter 11. d 8 Sept: Havde Christen Thomsen i Langkier med sin 1ste Kone Karen Knudsd: 1 Dater til Daaben blev Kaldet Inger, baaren af Peder Knudsens Kone {Ane Thomasdatter} i Schieris, Faderne Laus Thomsen i Borup, Peder Knuds: i Schierris, og Kield Thomsen og H: {Anne Marie Jensdatter} af LangKær.
NOTITS: Ane Thomasdatter er moderens bror Peder Knudsens kone.
28161811.09.15Ane Christensdatter Hyvild Christen Larsen Maren Pedersdatter 12. d 13 octbr Havde Christen Larssen af Hyvild med sin 1ste Kone Maren Pedersd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Kirsten baaren af Søren Jensens Kone {Maren Larsdatter} i Grarup, Faderne Kield DøsLund og Hustru {Sidsel Pedersdatter}, og Broder {til moderen} Niels Peders: af Tyregod {Thyregodlund} og Søren Jensen af Grarup.
NOTITS: Maren Larsdatter, gift med Søren Jensen, er søster til faderen. Kjeld og Niels Pedersen er moderens brødre.
28171811.10.13Kirsten Christensdatter Hyvild Christen Clemmensen Else Marie Pedersdatter 13. d 13 octbr Havde Christen Clemandsen af Hyvild med sin 1ste Kone Else Marie Pedersd 1 Datter til Daaben blev Kaldet Kirsten baaren af Peder Pedersens Kone {Kirsten Christensdatter} af Gammelbye i Ringiv Sogn, Faderne Christen Andersen af Tarp Christen Lassen og Hustru {Maren Pedersdatter} og broder Lars {Larsen} alle af Hyvild.
NOTITS: Kirsten Christensdatter er moderens bror Peder Pedersens kone i Gammelby, Ringive. Christen Andersen er moderens stedfar. Christen Larsen og hans bror Lars Larsen, begge født i Risbjerg, er naboer.
28181811.11.17Peder Kjeldsen Dørslund Kjeld Pedersen Sidsel Pedersdatter 14. d 17 Nov: havde Kield Pedersen i DøsLund med sin 1ste Kone Sidsel Pedersd: 1 Søn til Daaben blev kaldet Peder, baaren af Peder Pedersens Kone {Ane Christensdatter} i Usseltoft. Faderne Peder {Pedersen} Usseltoft Hans Larssen og Hustru {Ane Sørensdatter} og Peder Clemands: alle af DøsLund.
NOTITS: Ane Christensdatter og Peder Pedersen Usseltoft er moderens forældre.
28191811.11.17Jens Larsen Borup Laus Thomsen Else Jensdatter 15. Samme Dag [d 17 Nov:] Havde Laus Thomsen af Borup med sin 1ste Kone Else Jensd: en Søn til Daaben blev kaldet Jens, baaren af Konens Søster Karen Jensdatter. Faderne Jens {Jensen} Boel, Giøde Pallesen og H. {Else Christensdatter} og Christen Tøgersen alle af Borup.
NOTITS: Karen Jensdatter er moderens søster. Jens Jensen Boel er moderens far.
28201811.12.13Ane Pedersdatter Uhre Peder Pedersen Mette Sørensdatter 16. d 15 Dec. havde Peder Pedersen i Uhre med sin 1ste Kone Mette Sørensd: 1 Datter til Daaben blev kaldet Ane, baaren af Jens Jensens Kone {Kirsten Pedersdatter} i BrandLund, Faderne Søren Sørensen af Fløe Jens {Eriksen} Harrild og Erick {Eriksen} Harrild og Hustru {Ane Sørensdatter}.
NOTITS: Kirsten Pedersdatter er faderens søster. Søren Sørensen er moderens bror. Jens Eriksen Harrild er gift med moderens søster Ane Kirstine Sørensdatter. Erik Eriksen Harrild er gift med moderens søster Ane Sørensdatter.
28211811.12.13Anders Christian Jensen Langkær- Lille Jens Christensen Ane Kirstine Dynesdatter 17. Samme Dag [d 15 Dec.] Havde Jens Christensen af Lille LangKier, med sin 1ste Kone Ane Kirstine Dynesdatter 1 Søn til Daaben. blev Kaldet Anders Christian baaren af Jens Jørgensens Kone {Maren Christensdatter} i Brande {By}. Fadderne Peder {Christensen} LangKier og Hustru {Maren Pedersdatter} af Uhre Jens Jørgensen af Brande {By}, og Christen Clemands: af Hyvild.
NOTITS: Maren Christensdatter er faderens søster, begge født i Ullerup Give (BG). Peder Christensen er faderens bror.
28221811.12.13Niels Jensen Askær- Sønder Jens Christensen Ane Johanne Sørensdatter 18. Samme Dag [d 15 Dec.] Havde Jens Christensen af Sønder Askjer med sin 1ste Kone An Johanne Sørensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Niels baaren af Søren Christensens Kone {Ane Nielsdatter} af Heiselbjerg {Hesselbjerre, Thyregod}, Faderne Jep Christensen, Jens Olesen og Hustru {Ane Jensdatter} og Mads Pedersen alle af AsKjer.
NOTITS: Ane Nielsdatter er moderens halvsøster fra Hesselbjerre Thyregod, som egentlig også er en nabo.
28231812.02.02Else Marie Knudsdatter Økær Knud Jørgensen Johanne Jensdatter 1. d 2 Febr Havde Knud Jørgensen af ØeKjer med sin 1ste Kone {Johanne Jensdatter} 1 Datter til Daaben kaldet Else Marie, Baaren af Jens {Knudsen} Schyttes Hustru {Gertrud Nielsdatter} af Schivild i Arnborg Sogn, Faderne Jens {Knudsen} Schytte, Jacob Jensen af Brande og Niels Hansen og Hustru {Anne Kirstine Jensdatter} af Uhre.
NOTITS: Jakob Jensen og Anne Kirstine Jensdatter er søskende til moderen.
28241812.03.30Jakob Olesen Lundfod Ole Jensen Glasou Mette Jensdatter 2. d 30 Martj havde Ole Jensen {Glasou} i Lundfod med sin 2 Kone Mette Jensd: 1 Søn til Daaben navnl: Jacob, baaren af Konens Søster Ellen Catrine {Jensdatter}, Faderne Jens Olesen og H: {Ane Jensdatter} og Jeppe Christensen af Askjær og Niels Christenen af Lønaae {Thyregod}.
NOTITS: Faderen af Grarup og moderen af Brandlund gift #8251 i 1810. Ikke i BG under Lundfod, men i Grarup. De er i 1812 ganske entydigt i Lundfod. Fader Ole Jensen Glasøe og hans søn Jens Olesens koner er søstre. Navnet Glasøe fra skøde. Ellen Katrine Jensdatter er moderens søster, Jeppe Christensen er moderens stedfar. Niels Christensen er gift med faderens datter Margrethe Sophie Olesdatter.
28251812.05.03Mette Jensdatter Flø Jens Peder Madsen Hannerup Ane Marie Andersdatter 3. d 3 Maj Havde Jens Peter {Madsen} Hannerup af Fløe med sin 1ste Kone Ane Marie Andersd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Mette, baaren af Anders {Madsen} Hannerups Hustru {Karen Nielsdatter} af Borup, Christen {Madsen} Hannerup og Hustru {Kirsten Marie Pedersdatter} af Grarup og Niels Pedersens Søn Peder {Nielsen} Af Fløe.
NOTITS: Karen Nielsdatter er gift med faderens bror Anders Madsen Hannerup. Christen Madsen Hannerup er faderens bror.
28261812.06.07Jens Jensen Tarp Jens Christian Mortensen Kirsten Sørensdatter 4. d 7 Junj Havde Jens Christian Mortensen af Tarp med sin 1ste Kone Kirsten Sørensd 1 Søn til Daaben kaldet Jens, baaren af Hans Larssens Kone {Ane Sørensdatter} i DøsLund, Faderne Søren Andersen Riisberg Niels Mortensen og H: {Karen Christensdatter} ScherLund og Christen Anders: Tarp.
NOTITS: Ane Sørensdatter er moderens søster, begge født i Risbjerg, Søren Andersen er deres far. Niels Mortensen er bror til faderen.
28271812.06.21Christoffer Jensen Uhre Jens Christensen Hus Ane Katrine Christensdatter 5. d 21 Junj Havde Jens Christensen Huus af Uhre med sin 1ste Kone Ane Chatrine Christensd: 1 Søn til Daaben blev kaldet Christoffer baaren af Mandens Ældste Søster Abelone Johane {Christensdatter} Faderne Christen Christens: af Tornvig, Arnborg Sogn, Peder {Jensen} Søndergaard og H: {Mette Jensdatter} og Jens Johansen alle af Uhre.
NOTITS: Abelone Johanne Christensdatter er faderens ældste søster, som ellers ikke kendes. Christen Christensens første kone er lige død, familieforbindelser kendes ikke. Ses FT 1880 i et hus i Ejstrup By gift 1839c med Dorthe Kierstine Poulsdatter *1813c Tyskskov, Ejstrup på aftægt ved søn Jens Kristian Kristoffersen *1844c Brejl?, Ejstrup. Ses FT 1845-60 i Petersborg, Ejstrup Mark.
28281812.06.21Christen Madsen Askær- Nørre Mads Pedersen Ane Christensdatter 6. Samme Dag [d 21 Junj] havde Mads Pedersen af N: Askjer med sin 1ste Kone Ane Christensd: 1 Søn til Daaben naunl: Christen baaren af Christen Jensens Kone {Mette Troelsdatter} af Nør Askjer, Faderne, Søren Christensen af Hejselbjere {Hesselbjerre, Thyregod} Jens Olesen og Hustru {Ane Jensdatter} og Jens Christensen alle af Askjer.
NOTITS: Mette Troelsdatter er moderens stedmor, Søren Christensen hendes bror.
28291812.06.21Kirsten Jensdatter Uhre Jens Christensen Bundgaard Karen Poulsdatter 7. Samme Dag [d 21 Junj] havde Jens Christensen Bundgaard af Uhre, med sin 1 Kone Karen Poulsd: 1 Datter til daaben kaldet Kirsten baaren af Mathis Frandsens Kone {Kirsten Poulsdatter} i DyrKen Tyregod Sogn Faderne Niels Sørensen og Niels Pouls: af Riisberg, og Christen Niels: Bundgrd og H: {Ane Pedersdatter} af Uhre.
NOTITS: Kirsten Poulsdatter er søster til moderen, begge født i Risbjerg. Niels Sørensen er moderens stedfar og Niels Poulsen hendes bror. Christen Nielsen er yngre, måske i familie. Barnet her døbt, Kirsten Jensdatter, bliver gift i Lindet, Vester sogn med Nis Fisker Christensen *Odderbæk, Thyregod.
28301812.07.12Johan Christian Jensen Uhre Jens Johansen Maren Sørensdatter 8. d 12 Julj havde Jens Johansen af Uhre med sin 1ste Kone Maren Sørensd: en Søn til Daaben kaldet Johan Christian, baaren af Jacob Andersens Kone {Johanne Sørensdatter} i Uhre, Faderne Johan Jørgensen og H: {Mette Jensdatter} Peder Jensen og Jacob Andersen alle af Uhre.-
NOTITS: Johanne Sørensdatter gift med Jakob Andersen er moderens søster, begge født i Lille Langkær. Johan Jørgensen og Mette Jensdatter er faderens forældre på aftægt.
28311812.08.02Maren Sørensdatter Grarup Søren Jensen Maren Larsdatter 9. d 2 Aug: havde Søren Jensen i Grarup med sin 1ste Kone Maren Lasd: en Datter til Daaben blev kaldet Maren, baaren af Jens Jensens Kone {Kirsten Pedersdatter} i BrandLund, faderne: Troels Iversen og Hustru {Maren Christensdatter} af Grarup Jacob Andersen af Uhre og Christen Lassen af Hyvild.
NOTITS: Faderens bror Jens Jensens kone Kirsten Pedersdatter bærer. Maren Christensdatter er faderens mor, Troels Christensen hans stedfar. Christen Larsen er bror til moderen, begge født i Risbjerg.
28321812.08.16Knud Christensen Langkær- Store Christen Thomsen Karen Pedersdatter 10. d 16 Aug: havde Christen Thomsen af LangKjer med sin 2den Kone Karen Pedersd: 1 søn til Daben kaldet Knud, baaren af Otte Pedersens Kone {Inger Pedersdatter} af Schjeris, faderne Peder Knudsen og Hustru {Ane Thomasdatter} af Schjeris, Laus Thomsen af Borup, og Iver Madsen af LangKjer.
NOTITS: Mest familie til faderens 1. kone Karen Knudsdatter død aaret før. Hendes mor er Inger Pedersdatter og bror Peder Knudsen. Lars Thomsen er faderens bror.
28331812.08.23Peder Pedersen Brandlund Peder Christensen Kragsig Elisabeth Pedersdatter 11. d 23 Aug: havde Peder Christensen Kragsig af Lund {Brandlund} med sin 1ste Kone Elisabeth Pedersd: 1 Søn til Daaben, blev kaldet Peder, baaren af Jens Martinusens Enke i Omme, Faderne, Peder Andersen Peder Hansen og H: {Maren Olesdatter} af BrandLund, og Anders Pedersen af Blesberg.
NOTITS: Peder Andersen er moderens far, Anders Pedersen kunne være en bror til moderen. Jens Martinusen ikke fundet i Sønder eller Nørre Omme FT 1801.
28341812.09.27Peder Pedersen Uhre Peder Christensen Langkær Maren Pedersdatter 12. d 27 Sept: havde Peder Christensen LangKjer af Uhre med sin 1ste Kone Maren Pedersd: 1 Søn til Daaben kaldet Peder, Baaren af Peder Andersens Kone {Kirsten Thøgersdatter} i SchjerLund, Faderne Anders Pedersen og Hustru {Kirsten Marie Olesdatter} af Dyrchen i Tyregod Sogn, Jens Christensen af Lille LangKjer, og Jens Jørgensen af Brande.
NOTITS: Kirsten Thøgersdatter er moderens mor og Anders Pedersen hendes bror. Jens Christensen er faderens bror. Jens Jørgensen er gift med faderens søster Maren Christensdatter.
28351812.10.11Niels Christensen Uhre Christen Nielsen Bundgaard Ane Pedersdatter 13. d 11 Oct havde Christen Nielsen Bundgaard af Uhre, med sin 1ste Kone Ane Pedersd: 1 Søn til Daaben blev kaldet Niels baaren af Mads {Larsen} Olgens Kone {Ane Pedersdatter} i Riisberg. Faderne Peder {Pedersen} Usseltoft, Peder Pedersen og H {Ane Henriksdatter} af Arevad og Peder Peder{!} Peders: af Uhre,
NOTITS: Kirstine Nielsdatter er faderens søster. Peder Pedersen Usseltoft er moderens far, Peder Pedersen i Arvad hendes bror.
28361812.10.18Peder Henriksen Brandlund Henrik Pedersen Marie Kirstine Bertelsdatter Tirsvad {DKB:} 14. d 18 oct havde Afgl: Bertil {Christensen} Tirsvads Dattter Marie Kjertsine [..] 1 Søn til Daaben Naunl: Peder, Baaren af Præstens Indpige Johanne Pedersd: Faderne Niels Sørensen og Peder Hansens Kone {Maren Olesdatter} af BrandLund, og Jens Clemandsen af Præstegaarden og Moderens Søster Ane Marie {Bertelsdatter Tirsvad}. d 18 Octobr havde afgangen Bertel {Christensen} Tirsvads Datter Marie Kirstine af Lund en Søn til daaben nemlig Peder, baaren af Præstens Indpige Johanne pedersDatter. Faderne: Niels Sørensen Peder Hansens kone {Maren Olesdatter} af Lund, Jens Clemensen af Præstegaarden og Moderens Søster Ane Marie {Bertelsdatter Tirsvad}. udlagt til Barnefader Henrick Pedersen af Starup.
NOTITS: Niels Sørensen er moderens mor Johanne Kirstine Sørensdatters bror. Ane Marie Bertelsdatter Tirsvad er moderens søster. Udlagt fader angives ikke i degnens kirkebog, kun i præstens, som tilsyneladende har holdt sin viden for sig. (Tak okt. 2012 til Jørn Jensen for at gøre opmærksom paa Henrik Pedersen som udlagt barnefader i præstens kirkebog.)
28371812.10.18Birte Marie Alkærlund Kirsten Christensdatter 15. Samme dag [d 18 oct], Havde Christen Thomsens Datter Kirsten Af AlgierLund 1 Datter til Daaben Naunl: Birthe Marie, baaren af Xsten Thomsens Kone {Else Jensdatter} [...] , Faderne Christen {Thomsen} AlgjerLund Niels Poulsen af Riisberg, Niels Madsen af Drantum og Peder {Christensen} Kragsigs Kone {Elisabeth Pedersdatter} af Lund {Brandlund}.
NOTITS: Else Jensdatter er moderen stedmor. Moderens mor var Berta Nielsdatter †1791 Alkærlund. Christen Thomsen er moderens bror. Ingen fader angivet.
28381812.11.08Søren Ottesen Uhre Otte Sørensen Sidsel Sørensdatter 16. d 8 Nov: Havde Otte Sørensen i Uhre med sin 1ste Kone Sidsel Sørensd: 1 Søn til Daaben Naunl: Søren, baaren Jens {Andersen} Bieres Steddatter Ane Erichsd: Faderne Søren {Andersen} Riisberg Jens Ericksen af Harild og Hustru {Anne Kirstine Sørensdatter}, og Peder Peder{sen} af Uhre.
NOTITS: Ane Eriksdatter er faderens søster Ane Sørensdatters datter. Søren Andersen er gift med faderens søster Dorte Sørensdatter. Jens Eriksen er gift med moderens søster Anne Kirstine Sørensdatter.
28391812.12.26Abelone Katrine Ottosdatter Arvad Brandholm Otto Nielsen Arvad Johanne Nielsdatter Kjærsgaard 17. d 26 Dec: havde O. {Otto Nielsen} Arevad til Brandholm med sin 1ste Kone Johanne {Nielsdatter} Kjersgaard 1 Datter til Daaben Naunl: Abelone Chatrine baaren af Morten {Rasmussen} Schaarups Kone {Abelone Nilsdatter Kjærsgaard} i Vester Hygild, Faderne Morthen {Rasmussen} Schaarup og Jacob {Mortensen} Schaarup af Vester Hygild {Rind} Hr {Laurids Lasson Jørgensen} Lange af Nør Karstoft {Skarrild}, og Peder Pedersens Kone {Ane Henriksdatter} af Arevad.
NOTITS: Morten Rasmussen Skaarup er gift med moderens søster Abelone Nielsdatter. Jakob Mortensen Skaarup er bror til moderen mor Karen Mortensdatter Skaarup. Laurids Jørgensen Lange er nabogodsejer i Nørre Karstoft, Skarrild. Ane Henriksdatter er enke efter faderens bror Peder Nielsen †1809, nu gift med Peder Pedersen.
28401812.12.26Frandsine Poulsen Risbjerg Niels Poulsen Abelone Marie Frandsdatter 18. Samme Dag [d 26 Dec:] havde Niels Pouelsen af Riisberg med sin 1ste Kone Abelone Marie Frandsd: 1 Datter til Daaben naunl. Frandsine baaren af Frandz Frandzens {Laursens} Enke {Lene Marie Jakobsdatter} i SkjerlUnd faderne Jacob Frandzen og Hustru {Ane Marie Lauridsdatter} af SchjerLund, Niels Sørensen af Lund {Brandlund}, og Mads {Larsen} Olgen af Riisberg.
NOTITS: Lene Marie Jakobsdatter er moderens mor, som bor ved moderens bror Jakob Frandsen i Skærlund. Ane Marie Lauridsdatter Lange er Jakob Frandsens kone. Niels Sørensen er faderens stedfar.
28411813.02.07Otte Jensen Østerholm Jens Christensen Kragsig Ane Katrine Sørensdatter 1. d 7 Febr havde Jens C.{hristensen} Kragsig med sin 1ste Kone Ane Chatrine Sørensd: af Østerholm 1 Søn til Daaben Naunl: Otte baaren Madme {Johanne Nielsdatter Kjærsgaard} Arevad paa Brandholm, Faderne O:{tto Nielsen} Arevad og Karl Thomas Pedersen Jens {Hansen} Kjer af Østerholm og Søren Iversens Kone {Kirsten Christensdatter} af Kragsig.
NOTITS: Kirsten Christensdatter er faderens søster.
28421813.03.07Lars Lange Jakobsen Skærlund Jakob Frandsen Ane Marie Lauridsdatter Lange 2. d 7 Martj havde Jacob Frandsen af SchjerLund med sin 1ste Kone Ane Marie {Lauridsdatter} Lange baaren af Hr. Langes Datter Helle Chatrine {Lauridsdatter} Lange af Nørre Carstoft 1 Søn til Daaben naunlig Laus Lange. Faderne Laus {Lasson Jørgensen} Lange af Karstoft, Hr O{tto Nielsen} Arvad og Hustru {Johanne Nielsdatter Kjærsgaard} af Brandholm og Niels Mortensen og Jens {Pedersen} Schals af SchjerLund.
NOTITS: Helle Katrine Lauridsdatter Lange er søster til moderen, deres far er Laurids Lasson Jørgensen Lange på Nørre Karstoft i Skarrild.
28431813.04.15Søren Hansen Dørslund Hans Larsen Ane Sørensdatter 3. d 15 April havde Hans Lassen af DøsLund med sin 1ste Kone Ane Sørensd: 1 Søn til Daaben naunlig Søren, baaren af Jens Christian Mortensens Kone {Kirsten Sørensdatter} i Tarp, Faderne P:{eder} Pedersen Usseltoft Otte Sørensen og Hustru {Sidsel Sørensdatter} af Uhre og Kjeld Pedersen i DøsLund.
NOTITS: Kirsten Sørensdatter er moderens søster. Otte Sørensen er bror til moderens mor Dorte Sørensdatter i Risbjerg.
28441813.04.19Mads Peder Christensen Grarup Christen Madsen Hannerup Kirsten Marie Pedersdatter 4. d 19 April havde Christen Madsen {Hannerup} af Grarup med sin 1ste Kone Kirsten Marie Pedersd 1 Søn til daaben Naunl: Mads Peter, baaren af Mads {Christensen} Handrups Hustru {Mette Andersdatter} af Borup, Faderne, Mads {Christensen} Handrup af Borup og Christen {Pedersen} Bjere og Peder Christens: og H. af Grarup.
NOTITS: Mette Andersdatter er faderens mor, Mads Christensen Hannerup hans far. Peder Christensens kone i Grarup er ikke kendt af navn.
28451813.04.19Jens Christian Jensen Brandlund Jens Jensen Kirsten Pedersdatter 5. d 19 April havde Jens Jensen i Lund {Brandlund} med sin 1ste Kone Kirsten Pedersd: 1 Søn til Daaben Navnl: Jens Christian, baaren af Christen {Jakobsen} Aagaards Pige Mette Troelsd: i Brande {By} Faderne Troels Iversen af Grarup og Søren Jensen og Hustru {Maren Larsdatter} ibdm og Peder Smed i Lund {Brandlund}.
NOTITS: Troels Iversen er faderens stedfar, Søren Jensen hans bror og Mette Troelsdatter hans halvsøster.
28461813.06.07Peder Christian Pedersen Borup Peder Andersen Odderbæk Maren Pedersdatter 6. d 7 Juni havde Peder Andersen i Borup med sin 1ste Kone Maren Pedersd: 1 Søn til Daaben kaldet Peder Christian, baaren af Mandens Søsterdatter {Søster Ingeborg Andersdatter} Ane Lausd: tjenende i Neder Donnerup Giufve Sogn faderne Christen Andersen og Hustru {Kirsten Kirstine Nisdatter} af Odderbeck i Tyregod Song, og Christen Tøgersen og Søn Tøger {Christensen} af Borup.
NOTITS: Ane Lausdatter er datter af faderens søster Ingeborg Andersdatter gift med Laurids Christensen i Fuglsang, Thyregod. Christen Andersen er faderens bror.
28471813.06.07Jens Kjeldsen Langkær- Store Kjeld Thomsen Marie Jensdatter 7. d 7 Juni havde Kjeld Thomssen af LangKjer med sin 1ste Kone Ane Marie Jensd: 1 Søn til Daaben Naunl Jens, baaren af Konens Søster Johanne Marie Jensd: Faderne Jens {Christensen} Skræder Lilleholm, og Søn Christen {Jensen} Tjener paa Brandholm og Iver Madsen og H: {Ane Pedersdatter} af LangKjer.-
NOTITS: Johanne Marie Jensdatter er moderens søster, begge født i Lilleholm, Brandholm Marm. Jens Christensen Skræder er moderens far og Christen Jensen hendes bror.
28481813.06.07Else Katrine Michelsen Husum Michel Eriksen Maren Nielsdatter 8. do dato [d 7 Juni] havde Michel Ericksen af Husum med sin 1ste Kone Maren Nielsd: 1 Datter til daaben naunl Else Chatrine baaren af Erick Michelsens Kone {Else Jensdatter} af Tyregodlund Faderne Erick Michels: af Tyregodlund, O:{tto Nielsen} Arevad til Brandholm og Hustru {Johanne Nielsdatter Kjærsgaard}, og Peder Pouelsen af Husum.
NOTITS: Faderens forældre er Else Jensdatter og Erik Michelsen af Thyregodlund. Peder Poulsen, som ingen levende egne børn havde, er plejefar til Poul Sørensen *1782 †1810 Husum, søn af Peder Poulsens søster Maren Poulsdatter gift med Søren Nielsen af Borup og Dørslund. Poul Sørensen var gift med moderen, som er gift 2. gang med Michel Eriksen.
28491813.06.13Mette Jensdatter Uhre Jens Andersen Valdborg Jørgensdatter 9. d 13 Juni havde Wolborg Jørgensd: af Uhre 1 Datter til daaben blev kaldet Mette, baaaren af Jens {Pedersen} Slottes Kone {Kirsten Pedersdatter} af Uhre, Faderne Jørgen Christensen, Hans Iversen, Peder {Christensen} LangKjers Hustru {Maren Pedersdatter} og Peder Lassen alle af Uhre, til fader er udlagt Jens Anders: Uhre.
NOTITS: Moderen er ikke født i Brande, hendes mor kommer fra Grindsted. Jørgen Christensen er moderens far. Moderen gifter sig senere med Hans Madsen i Hallundbæk, Sønder Omme. Den udlagte fader Jens Andersen er søn af Anders Pedersen og Mette Jakobsdatter i Uhre, han gifter sig 1820 med Bodil Nielsdatter. Barnet her døbt, Mette Jensdatter, bliver gift med Poul Christensen *1811 Skovsende Sønder Omme.
28501813.07.04Karen Thomasdatter Lilleholm Thomas Pedersen Johanne Jensdatter 10. d 4 Julj havde Thomas Pedersen af Lildholm med sin 1ste Kone Johanne Jensd: 1 Datter til Daaben naunlig Karen, baaren af Madamme {Johanne Nielsdatter Kjærsgaard} Arevad paa Brandholm, Faderne, mandens Fader Peder [Pick] af Ejstrup Sogn, Kjeld {Thomsen} LangKjer og Hustru {Ane Marie Jensdatter} og Konens broder Christen Jensen tjenende paa Brandholm.
NOTITS: Peder Pick er faderens far. Ane Marie Jensdatter er moderens søster og Christen Jensen hendes bror.
28511813.08.08Jens Knudsen Borup Knud Jørgensen Økær Johanne Jensdatter 11. d 8 Aug: havde Knud Jørgens: med sin 1ste Kone Johanne Jensd: af ØeKjer 1 Søn til Daaben Naunl: Jens baaren af Mandens Datter Inger {Knudsdatter}, Faderne Jacob Jens: i Brande {By} Laus Thomsen og Hustru {Else Jensdatter} og Tøger Xstensen alle af Borup.
Begravelse nr. 6655
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel. Inger Knudsdatter, 18, er forældrenes datter. Jakob Jensen er moderens bror.
28521813.08.15Hans Larsen Brande By Lars Christensen Johanne Pedersdatter 12. d 15 Aug Havde Indpigen Johanne Pedersd i Brande Præstegrd, 1 Søn til Daaben naunl: Hans baaren af Præstens anden Pige Maria Xstensen [PKB: af Linaae {Lønaa, Thyregod}] Faderne Laus Olesen og Hustru {Johanne Pedersdatter} Troels Xstensen alle af Brande {By} og Præstens Karle Jens Clemmensen og Søren Troelsen. F udlagt Laus Xstensen [PKB: ugivt Laus Christensen af RindKøbing Amt].
NOTITS: Uægte. Ingen familie set. Faddere af præstegården og Brande By.
28531813.08.15Mette Jørgensdatter Sandfeld- Store Jørgen Troelsen Ane Christensdatter 13. Do: dato [d 15 Aug] havde Jørgen Troelsen af Sandfeld med sin 2den Kone Ane Christensd: en Datter til Daaben Naunl: Mette, baaren af Niels {Pedersen} Sandfelds Datter Kirsten Marie {Nielsdatter}. Faderne Jens Pedersen og Hustr. {Kirsten Nielsdatter} Peder Peders: alle af Sandfeld og Niels Christens: af Uhre.
NOTITS: Kirsten Marie Nielsdatter er faderens søster Kirsten Troelsdatters datter med Niels Pedersen Sandfeld. Niels Christensen er moderens bror, begge født i Meldgaard 10A i Uhre.
28541813.09.05Ane Marie Hansdatter Borup Hans Jensen Kræmer Karen Pedersdatter 14. d 5 Sept: havde Karen Pedersd: af Borup logerende hos Jens {Pedersen} Nørgaard i Blesberg, 1 Datter til daaben blev kaldet Ane Marie, baaren af Jens Pedersens Kone {Dorthea Sørensdatter} i Blesberg. Faderne Hans {Larsen} DøsLund og hustru, Jens {Pedersen} Nørgaard og Søn Xsten {Jensen} af Blesberg. til Fader udlagt Hans Jensen Kræmer.
NOTITS: Moderen Karen Pedersdatter af Borup er muligvis en søster til Peder Andersen Odderbæks kone Maren Pedersdatter. En søster Karen er nævnt i dåben #2813 som bærer. Karen er nævnt i FT 1787 i Uhre, 6 år, datter af Peder Svendsen med stedmor Kirsten Pallesdatter. Hun ville så være 32 år gammel.
28551813.09.26Jørgen Jensen Brande By Jens Jørgensen Maren Christensdatter 15. d 26 Sept: havde Jens Jørgensen i Brande med sin 1ste Kone Maren Christensd: 1 Søn til Daaben, Naunlig Jørgen, baaren af Jørgen Jørgensens Kone {Ane Sørensdatter} af Grarup, Faderne Peder {Christensen} LangKjer og Hustru {Maren Pedersdatter} af Uhre, Jens Christensen af Lille LangKjer og Laus Olesen af Brande {By}.
NOTITS: Ane Sørensdatter er gift med faderens bror Jørgen Jørgensen. Peder og Jens Christensen er brødre til moderen.
28561813.09.26Peder Christian Pedersen Flø Peder Pedersen Else Christensdatter 16. Samme Dag [d 26 Sept:] havde Peder Pedersen af Fløe, med sin 1ste Kone Else Christensd: 1 Søn til Daaben Naunl: Peder Christian baaren af Hans {Pedersen} Holtums datter Maren {Hansdatter}, Faderene Lars Dynesen og Hustru {Else Pedersdatter} Uhre, Jens Christens: og Søren Sørensen af Fløe.-
NOTITS: Faderens mor er Else Pedersdatter fra Flø gift 1. gang 1775 med Peder Nielsen i Uhre, 2. gang 1791 med Lars Kristian Dynesen, som overtager gården i Uhre. Hans Pedeersen i Holtum er bror til faderens mor Else Pedersdatter. Jens Christensen er formodentlig broderen af dette navn til moderen.
28571813.11.21Niels Christian Kjeldsen Dørslund Kjeld Pedersen Sidsel Pedersdatter 17. d 21 Nov: havde Kjeld Pedersen af DøsLund med sin 1ste Kone Sidsel Peders: 1 Søn til Daaben naunl: Niels Christian, baaren af Mandens Søster Mette Pedersd: Faderne, Peder {Pedersen} Usseltoft og Hustru {Ane Christensdatter}, Christen {Nielsen} Bundgaard i Uhre og Peder Clemandsen af DøsLund.-
NOTITS: Mette Pedersdatter er faderens søster hjemme på gården. Peder Pedersen Usseltoft og Ane Christensdatter er moderens forældre. Christen Nielsen er gift med moderens søster Ane Pedersdatter.
28581813.12.26Peder Pedersen Brandlund Christen Andersen Birte Pedersdatter Arnborg 18. d 26 Dec havde Birthe Pedersd: Arnborg af BrandLund 1 Søn til Daaben Naunlig Peder, baaren af Ane Chatrine Johansd: af BrandLund, faderne Niels Christian Thomsen og H: {Karen Michelsdatter} af Lund {Brandlund}, Jens Clemandsen af Præstegaarden og Johanne Pedersd: af Brande {By}. til Fader udlagt Soldat Chr Anders:
NOTITS: Sønnen får ikke patronym efter faderen, som ville være Christensen, men Pedersen vel efter moderens senere mand. Moderens far er Peder Pedersen Arnborg. Moderen gifter sig tre år senere i 1816 med Peder Madsen og får fødegården.
28591813.12.26Ane Marie Christensdatter Hyvild Christen Clemmensen Else Marie Pedersdatter 19. Samme dag [d 26 Dec] havde Christen Clemandsen af Hyvild med sin 1ste Kone Else Marie Pedersd: 1 Datter til daaben Navnl: Ane Marie, baaren af Mandens Søster Ane Kirstine Clemandsdatter Faderne Christen {Andersen} Tarp, Christen Thomsen LangKjer og Hustru {Karen Pedersdatter} og Christen Larssen af Hyvild.
NOTITS: Ane Kirstine Clemmensdatter er faderens søster. Christen Andersen Tarp er moderens stedfar. Karen Pedersdatter er moderens søster.
28601814.02.27Inger Kirstine Hansdatter Borup Hans Eskildsen Karen Nielsdatter 1. d 27 Febr havde Hans Eschildsen af Borup med sin 1ste Kone Karen Nielsdatter en Datter til Daaben kaldet Inger Kirstine baaren af Christen Lassens Kone {Kirsten Nielsdatter} af Tyregod, Faderne Christen Lassen af Tyregod, Laus Thomsen og Hustru {Else Jensdatter} og Tøger Christensen alle af Borup.
NOTITS: Man ville formode, at Kirsten Nielsdatter er moderens søster. Imidlertid er hun gift af Uhre, mens moderen er gift af Brandlund.
28611814.04.03Jens Sørensen Flø Søren Sørensen Ane Jensdatter 2. d 3 April. Havde Søren Sørens: af Fløe med sin 1ste Kone Ane Jensd: 1 Søn til Daaben naunl: Jens baaren af Søren {Andersen} Riisbergs Kone {Dorte Sørensdatter}, Faderne Otte Sørrensen af Uhre, Peder Pedersen og Hustru {Else Christensdatter} samt Mandens broder Peder Sørrensen alle af Fløe.
NOTITS: Dorte Sørensdatter og Otte Sørensen er moderens halvsøskende. Moderens far er Jens Pedersen, Dorte og Ottes far er Søren Pedersen. Peder Sørensen er bror til faderen.
28621814.04.03Maren Jensdatter Brandlund Jens Sørensen Ane Margrethe Nielsdatter 3. d 3 April havde Jens Sørensen af BrandLund med sin 1ste Kone Ane Margrethe Nielsd: 1 Datter til Daaben blev kaldet Maren, baaren af Mandens Søster Ane {II} Sørensdatter af Lund {Brandlund} Faderne Lars Christenen og Søn Jens Lassen, Peder Christensen og Hustru {Karen Andersdatter} alle af Lund {Brandlund}.
NOTITS: Ane II Sørensdatter er faderens søster, deres søster Ane III Sørensdatter er Søren Kierkegaards mor.
28631814.04.07Mette Jensdatter Harrild Jens Eriksen Ane Kirstine Sørensdatter 4. d 7 April havde Jens Ericksen af Harild med sin 1ste Kone Ane Kirstine Sørrensd: 1 Datter til Daaben Naunlig Mette baaren Erick Eriksens Kone {Ane Sørensdatter} af Harild, Faderne Peder {Christensen} WoiLund {Vovlund} og Hustru {Lene Eriksdatter} af Rind Sogn Otte {Sørensen} Uhre, og Konens broder Peder Sørrensen Fløe.
NOTITS: Ane Sørensdatter er moderens søster. Lene Eriksdatter er faderens søster. Otte Sørensen er gift med moderens søster Sidsel Sørensdatter, Peder Sørensen er moderens bror.
28641814.04.11Lars Christensen Hyvild Christen Larsen Maren Pedersdatter 5. d 11 April havde Christen Lassen af Hyvild med sin 1ste Kone Maren Pedersd: 1 Søn til Daaben Naunl: Lars, baaren af Søren Jensen Kone {Maren Larsdatter} af Grarup Faderne Søren Jenssen, Knud Pedersen af Grarup og Christen Clemendsen af Hyvild.-
NOTITS: Maren Larsdatter er søster til faderen, begge født i Risbjerg. Knud Pedersen er bror til moderen, begge født i Dørslund far Peder Nielsen Askær.
28651814.04.11Maren Pedersdatter Sandfeld- Store Peder Pedersen Kirsten Eriksdatter 6. Samme Dag [d 11 April] havde Peder Pedersen af Sandfeld med sin 1ste Kone Kirsten Ericksd: 1 Datter til Daaben naunlig Maren baaren af Jørgen Andersens Kone i Arevad. Faderene, Jens {Andersen} Bjere {Sandfeld- Bjerre}, Christen Pedersen af Døuling, Jørgen Troelsen og Hustrue {Ane Christensdatter} af Sandfeld.
NOTITS: Ane Pedersdatter er faderens søster, begge født i Store Sandfeld. Christen Pedersen formodes at være faderens bror.
28661814.05.05Kristine Hansdatter Sønderholm Hans Christensen Kragsig Birte Nielsdatter 7. d 15 Mai Havde Hans C:{hristensen} Kragsig af Sønderholm med sin 1ste Kone Birthe Nielsd: 1 Datter til Daaben Naunl: Christine, baaren af Mad: {Johanne Nielsdatter Kjærsgaard} Arevad paa Brandholm, faderne hr. Arevad, Niels {Christensen} Donnerup, Søren {Iversen} Kragsig, Jens {Hansen} Kjer og Jens {Christensen} Kragsigs Hustru {Ane Katrine Sørensdatter} alle af Brandholm og parcellister.
NOTITS: Ejeren af Brandholm og kone var også ved forrige dåb fadder og bærer. Niels Christensen Donnerup er moderens far. Søren Iversen er gift med faderens søster Kirsten Christensdatter på hendes fødegård i Kragsig. Ane Katrine Sørensdatter er gift med faderens bror Jens Christensen Kragsig.
28671814.05.30Anders Jensen Tarp Jens Christian Mortensen Kirsten Sørensdatter 8. d 30 Mai havde Jens Christian Mortens: af Tarp med sin 1ste Kone Kirsten Sørensd: 1 Søn til Daaben naunl: Anders, baaren af Christen Andersens Kone {Ane Nielsdatter} af Tarp, faderne Søren Andersen af Riisberg, Hans Lassen og Hustru {Ane Sørensdatter} af DøsLund og Niels Mortensen af SchjerLund.
NOTITS: Moderens far er Søren Andersen, hendes søster Ane Sørensdatter, som er gift med Hans Larsen i Dørslund. Niels Mortensen er bror til faderen.
28681814.06.19Birte Marie Jensdatter Askær- Sønder Jens Olesen Ane Jensdatter 9. d 19 Juni havde Jens Olesen af Sønder AsKjer med sin 1ste Kone Ane Jensd: 1 Datter til daaben navnl: Birthe Marie, baaren af Niels Christensens Kone {Margrethe Olesdatter} af Svinbeck, Thyregod Sogn Faderne Jens Christensen og Hustru {Ane Johanne Sørensdatter}, Mads Pedersen og Christen Jensen alle af Askjer.
NOTITS: Margrethe Olesdatter er faderens søster.
28691814.07.17Mette Pedersdatter Uhre Peder Pedersen Mette Sørensdatter 10. d 17 Julj havde Peder Pedersen af Uhre, med sin 1ste Kone Mette Sørensd: 1 Datter til Daaben Kaldet Mette, baaren af Søren Sørensens Kone {Ane Jensdatter} af Flø, Faderne Jens Ericksen og Hustru {Ane Kirstine Sørensdatter} af Harild, Christen N.{ielsen} Bundgrd og Otte Sørensen begge af Uhre.
NOTITS: Ane Jensdatter er gift med moderens bror Søren Sørensen, der har fødegården i Flø. Ane Kirstine Sørensdatter er moderens søster. Otte Sørensen er gift med moderens søster Sidsel Sørensdatter.
28701814.07.31Michel Nielsen Brandlund Niels Christian Thomsen Karen Michelsdatter 11. d 31 Juli havde Niels Christian Thomsen af Brandl: med sin 1ste Kone Karen Michelsdatter 1 Søn til Daaben kaldet Michel, baaren af Peder Clemmandsens Datter Karen {Pedersdatter} af DøsLund, Faderne Nicolai Nielsen af Lund {Brandlund}, Peder Knudsen af Schjeris, Thomas {Nielsen} Brogaards Søn Peder {Thomasen} og Peder Clemandsens Kone i DøsLund.
NOTITS: Michel Nielsen gifter sig 4. juni 1842 i Sønder Omme med Sidsel Kirstine Jørgensdatter, 37, enke efter Claus Isaksen i Nyborg Omvraa mark. Karen Michelsdatter er moderens søster Sidsels Mikkelsdatters datter, Peder Clemmensen hendes far. Peder Knudsen i Skerris er Peder Clemmensens stedfar. Peder Thomasen er bror til faderen, begge født i Brogaard.
28711814.09.11Kirsten Ottesdatter Uhre Otte Sørensen Sidsel Sørensdatter 12. d 11 Sept. havde Otte Sørensen i Uhre med sin 1ste Kone Sidsel Sørensd: 1 Datter til Daaben navnl: Kirsten, baaren af Søren Andersens Datter Maren {Sørensdatter} af Riisberg Faderne Søren Sørensen af Fløe, Hans Lassen af DøsLund og Peder Pedersen og Hustru {Mette Sørensdatter} af Uhre.
NOTITS: Maren Sørensdatter er datte af Dorte Sørensdatter, som er søster til faderen. Søren Sørensen og Mette Sørensdatter er søskende til moderen.
28721814.09.11Jensine Sørensdatter Grarup Søren Jensen Maren Larsdatter 13. Samme dag [d 11 Sept.] havde Søren Jensen af Grarup med sin 1ste Kone Maren Lasd: 1 Datter til daaben navnlig Jensine, baaren af Jens Jensens Kone {Kirsten Pedersdatter} i BrandLund Faderne Jens Jensen af Lund {Brandlund}, Christen Lassen og Hustru {Maren Pedersdatter} af Hyvild og Knud Pedersen af Grarup.
Begravelse nr. 6668
NOTITS: Kirsten Pedersdatter er faderens bror Jens Jensens kone. Christen Larsen er broderens mor, begge født i Hyvild.
28731814.10.02Peder Christensen Grarup Christen Madsen Hannerup Kirsten Marie Pedersdatter 14. d 2den Octbr. havde Christen Madsen Hannerup med sin 1ste Kone Kirsten Marie Pedersd: 1 Søn til Daaben navnlig Peder, baaren af Konens Søster Marie Ane Pedersd: af Felding Sogn Faderne, Mads {Christensen} Hannerup og Søn Peder {Madsen} Hannerup, Anders {Madsen} Hannerup og Hustru {Karen Nielsdatter} alle af Borup.
NOTITS: Marie Ane Pedersdatter af Sønder Felding er moderens søster. Mads Christensen Hannerup er faderens far, Peder og Anders Madsen Hannerup er faderens brødre. Måske er Kirsten Marie Pedersdatter også fra Sønder Felding, hun er i hvert fald ikke født i Brande.
28741814.10.23Ole Larsen Brande By Laus Olesen Johanne Pedersdatter 15. d 23 Octobr havde Laus Olesen af Brande, med sin 1ste Kone Johanne Pedersd: 1 Søn til Daaben navnlig Ole, baaren af Mandens Søster An Johanne Olesd: tjenende paa Sandagerg[rd] Eltang Sogn, Faderne Jens Jørgensen, Peder Nielsen, Christen {Jakobsen} Aagaard og Ide Marie Handatter{! sådan stavet} alle af Brande {By}.
NOTITS: An Johanne Olesdatter, som tjener i Eltang sogn, er faderens søster. Familien ser ud til at være kommet til Brande fra andere sogne.
28751814.10.23Ane Kirstine Knudsdatter Borup Knud Jørgensen Johanne Jensdatter 16. Samme Dag [d 23 Octobr] havde Knud Jørgensen af ØeKjer med sin 1ste Kone Johanne Jensd: 1 Datter til Daaben naunlig Ane Kjerstine, baaren af forældrenes ældste Datter Inger {Knudsdatter}, Faderne Jacob {Jensen} Brande, Niels Hansen og Hustru {Anne Kirstine Jensdatter} af Uhre, og Laus Thomsen af Borup.-
NOTITS: Inger Knudsdatter, der bærer, er forældrenes datter. Jakob Jensen er moderen bror og Anne Kirstine Jensdatter hendes søster, alle født i Fasterholt, Arnborg.
28761814.12.26Hans Mønster Buchwald Mortensen Drantum Morten Christensen Kragsig Sara Katrine Hansdatter 17. d 26 Decbr havde Morten C.{hristensen} Kragsig af Drantum med sin 1ste Kone Sara {Katrine} Hansd: 1 Søn til Daaben navnl: Hans Mynster Buckvaldt baaren af Konens Stedfader Mads Madsen af Katterup {Kattrup nord for Horsens} Faderne Hr. {Otto Nielsen} Arevad og Hustru {Johanne Nielsdatter Kjærsgaard} af Brandholm, Jens {Christensen} Kragsig og Peder {Christensen} Kragsig Mandens brøder.
NOTITS: Hans Mønster Buchwald er moderens far. Han var 1.? gang gift med Anne Cathrine i Vejle, skifte Vejle 4.10.1784. Hun havde en datter Anne af hendes første ægteskab. I 1787 er han Feldbereder i Nørregade Vejle, gift med Elsa Thomasdatter, som ses FT 1801 i Jelling gift med Mads Madsen, hvor Sara Katrine er 13. Dette er en af kun to gange i perioden 1774-1814, at en mand bærer til dåb i Brande kirke. Peder og Jens Christensen Kragsig er faderens brødre, alle født i Kragsig.
28771815.02.19Helvig Jensdatter Askær- Sønder Jens Christensen Ane Johanne Sørensdatter 1. d: 19 Febr havde Jens Christens: i Sønder Askjer med sin 1ste Kone Ane Johanne Sørensd 1 Datter til Daaben Navn[lig] Helvig baaren af Anders Jørgensens Kone Johanna Sørensd. af Givskud Faderne Mads Peders: Christen Jensen, Jeppe Christens: og Hust. {Ane Marie Pedersdatter} alle af AsKjer.
NOTITS: Opkaldt efter moderens mor Helvig Nielsdatter af Ringive (gift med Søren Knudsen) og Hesselbjerre (gift med Niels Andersen) i Thyregod. Johanne Sørensdatter er moderens søster, begge født i Store Karlskov Ringive.
28781815.03.01Pouline Nielsdatter Risbjerg Niels Poulsen Abelone Marie Frandsdatter 2. d 1.) Martj havde Niels Pouelsen i Risberg med sin 1ste Kone Abelone Marie Frandzd: 1 Datter til Daaben naunl: Pouline, Baaren af Matties Frandzen Kone Kirsten Pouelsd: af Dyrken i Tyregod Sogn. Faderne Niels Sørensen af Lund Mads {Larsen} Olgen og Jens Madsens Hustru {Maren Nielsdatter} af Riisberg, og Jacob {Frandsen} Schjerl. [Født: 5 Feb].1. Hjemedøbt d 3 Febr døbt 1815 d 19 Martz Pouline. Gaardmand Niels Pouelsen, Konen Abelone Marie Frandsdat 1ste Ægteskab i Riisberg. Faddere: Gaardmand Mathis Frands: og Kone Kirsten Pouelsd: af DyrKen {Dørken, Thyregod}, Gaardmændene Mads {Larsen} Olgen {Ulkind} og Jens Madsen af Riisberg.
NOTITS: Kirsten Poulsdatter er faderens søster og Niels Sørensen hans stedfar. Jakob Frandsen er moderens bror. For denne dåb findes såvel en indførsel i den gamle kirkebog, degnens, som i den nye kirkebog. Den gamle er væsentlig nøjagtigere som det ses.
28791815.03.23Ole Christian Jensen Uhre Jens Christensen Ane Katrine Christensdatter 3. d 23 Martj havde Jens Christens: af Uhre med sin 1ste Kone Ane Chatrine Christensd: 1 Søn til Daaben Naunlig Ole Christian baaren af Jens Christens: Kone Mette Christensd: af Grene i Arnborg Sogn Faderne Jens Christensen af Grene {Arnborg}, Peder Jensen og Hustru og Datter Maren {Pedersdatter} af Uhre. [Født: 12 Feb].
NOTITS: Mette Christensdatter er søster til moderen, se #2754.
28801815.03.23Kirsten Marie Jensdatter Brande By Jens Jørgensen Maren Christensdatter 4. Samme Dag [d 23 Martj] Havde Jens Jørgensen af Brande med sin 1ste Kone Maren ChristensDatter 1 Datter til Daaben, naunl: Kirsten Marie, baaren af Peder Clemandsens Kone Sidsel Mickelsd: af DøsLund, Faderne Peder Nielsen og H: {Kirsten Jørgensdatter} af Brande {By} og Jørgen {Jørgensen?} Biere Grarup, Peder {Christensen} LangKier Uhre. [Født: 9 Feb].2. Født d 9 Feb: døbt 1815 d. 23 Martz Kirsten Marie. Gaardmand Jens Jørgensen Kone Maren Christensd: begge i 1ste Ægteskab i Brande {By}. Gaardmand Peder Clemensen og Kone Sidsel Michelsd: af Døslund og Gaardmand Peder Nielsen af Brande.
NOTITS: Forbindelse til Sidsel Michelsdatter ikke set. Kirsten Jørgensdatter er faderens søster. Hvis Jørgen Bjerre er identisk med Jørgen Jørgensen i Grarup er det faderens bror, ofte ville Bjerre bruges for at adskille ham navnligt fra Jørgen Jørgensen. Andre Jørgen'er ikke set i Grarup på den tid. Peder Christensen Langkær er moderens bror. Den ny kirkebog er mangelfuld.
28811815.03.24Kjeld Mathiasen Grarup Mathias Christensen Ane Jensdatter 5. d 24 Martj havde Mathis Christens: af Grarup med sin 1ste Kone Ane Jensd: 1 Søn til Daaben navnl. Kjeld, baaren af præstens Indpige Ane Kirstine Buhr, Faderne, Søren {Christensen} Nørgaard, Thomas Knudsen og Hustru {Anne Marie Sørensdatter} og Christen Mathisen alle af Grarup. [Født: 10 Feb].
NOTITS: Christen Mathiasen er forældrenes første søn, 21.
28821815.03.24Kirsten Marie Pedersdatter Uhre Peder Christensen Langkær Maren Pedersdatter 6. Samme Dag [d 24 Martj] havde Peder Chr:{istensen} LangKjer af Uhre med sin 1ste Kone Maren Pedersd: 1 Datter til Daaben Naunl: Kirsten Marie, baaren af Peder Andersens Datte Ane Chatrine {Pedersdatter} af Skierl: Faderne Hans Dynesen og H. {Karen Nielsdatter} Jørgen Christens: af Uhre og Anders {Pedersen} SKjerl: af Dyrken {Thyregod}. [Født: 12 Feb].3. Født d. 12 Febr døbt 1815 d. 24 Martj Kirsten Marie. Gaardmand Peder Christensen og 1ste Kone Maren Pederd af Uhre. Faddere Peder Anders. og Datter Ane Catrine Pederd. af SchjerLund og Gaardmand Jørgen Christensen af Uhre.
NOTITS: Ane Katrine Pedersdatter og Anders Pedersen Skærlund er søskende til moderen. Det ses at den nye kirkebog her er ført skødesløst og med mange udeladelser.
28831815.03.24Ane Hansdatter Dørslund Hans Larsen Ane Sørensdatter 7. Samme Dag [d 24 Martj] havde Hans Lassen af DøsLund med sin 1ste Kone Ane Sørensd: 1 Datter til Daaben Naunl: Ane, baaren af Peder {Pedersen} Usseltofts D. Johanne {Pedersdatter}, Faderne, Jens Christian {Mortensen} af Tarp Otte Sørens: og Hustru {Sidsel Sørensdatter} af Uhre og Lars Andersen DøsLund. [Født: 24 Feb].4. Født d 24 Febr. døbt 1815 d. 24 Martj Ane. Gaardmand Hans Larsen 1ste Kone Ane Sørensd: af Døslund. Faddere: Gaardmand Peder Peders: og Datter Johanne Pedersd: af Usseltoft, og Mandens {halv-}broder Lars Andersen af Døslund.
NOTITS: Johanne Pedersdatter, der bærer, er datter af naboen Peder Pedersen i Usseltoft. Jens Christian Mortensen er gift med moderens søster Kirsten Sørensdatter. Otte Sørensen er bror til moderens mor Dorte Sørensdatter gift med Søren Andersen i Risbjerg. Lars Andersen er faderens halvbror. Den ny kirkebog mangler tre faddere og nævner en som ikke var der: Peder Pedersen Usseltoft. Det er ikke særlig tillidsvækkende.
28841815.04.30Otte Thomasen Grarup Thomas Pedersen Johanne Jensdatter 3. Født 26 Martj, døbt 1815 d. 30 April Otte Huusmand Thomads Pedersen Koene Johanne Jensdatter af Grarup, begge i 1ste Ægtekskab (født i Drantum) [....] Barnet. Faddere: Gaardmand Otte Pedersen og Hustru Inger Pedersd: af Schjeris og Gaardmand Christen Jensen af Drantum.
NOTITS: Moderen født i Lilleholm, datter af Jens Christensen Skrædder, fadderen Christen Jensen er bror til moderen. Faderen Thomas Pedersen er *1791c Ejstrup †1868 Grarup.
28851815.04.30Ane Pedersdatter Sandfeld- Store Peder Pedersen Kirsten Eriksdatter 5. Født d. 31 Martj døbt 1815 d. 30 April Ane. Gaardmand Peder Pedersen 1ste Kone Kirsten Erichsd: af Sandfeld {Store}. Gardmand Jens Anders: af Bjere {Sandfeld-Bjerre} og Datter {steddatter} Ane Erichsdatter og Niels Pedersen af Sandfeld {Store}, Jørg: Truels:
28861815.06.11Lene Marie Jakobsdatter Skærlund Jakob Frandsen Ane Marie Lauridsdatter Lange 6. Født d. 30 April døbt 1815 d. 11 Junii Lene Marie. Gaardmand Jacob Frandsen 1ste Kone Ana Marie Lange af Schjerlund. Faddere Aftægtskone, Mandens Moder Lene Marie {Jakobsdatter}. Gaardmændene Niels Mortensen og Christian {Jensen} Schals af Schjerlund.
28871815.06.25Søren Pedersen Borup Peder Andersen Maren Pedersdatter 4. født 21 Mai døbt 25. Juni 1815 Søren. Gaardmand Peder Andersen, Konen Maren Pedersd. begge i 1ste Ægteskab, boende i Borup. Aftægtsmand Christen Tøgersen, Datter Ane Marie {Christensdatter}, og Søn Tøger {Christensen} af Borup, og Christen Anders: Gaardmand i Odderbeck, Tyregod Sogn.
NOTITS: Christen Andersen er faderens bror.
28881815.07.09Søren Christensen? Brandlund Christen Sørensen Tisbek Inger Marie Andersdatter 5. Født 30 Mai, døbt d. 9 Juli 1815 Søren. Qvinden Inger Marie Andersdatter, en kort Opholdt sig hos sin Søster Jens Greiesens Kone {Mette Andersdatter} af Brandlund, til Barnefader udlagt Consumptionsbetjent Sørensen i Vejle Amt. Faddere: Huusmand Peder {Christensen} Kragsig og Hustru Lisbeth Pedersd: og Gaardmand Peder Hansen og Søn Hans {Pedersen} alle af Brandlund.
NOTITS: For Jens Greiesens kone se #2897, hvor hendes navn Mette Andersdatter er nævnt. Komsumptionsbetjent Sørensen i Vejle menes at være identificeret gennem FT 1834 Vejle købstad som Christen Sørensen Tisbek, 53 år gammel i 1815.
28891815.07.30Laus Peder Ottosen Arvad Brandholm Otto Nielsen Arvad Johanne Nielsdatter Kjersgaard 6. Født 21 Juni døbt d. 30. Juli 1815 Laus Peter. Sædegaardeier Otte {Nielsen} Arevad konen Johanne {Nielsdatter} Kjersgaard begge i 1ste Ægteskab paa Brandholm. Fadderne: Gaardmand Peder Pedersen og Hustru Ane Henrichsd: af Arevd, Hr Brand Derecteur Hansen for Veile Amt, og aftægtsmand Friderich Rechnagel af Giufschou.
NOTITS: Sædegården er Brandholm.
28901815.08.06Hans Jensen Uhre Jens Hansen Ane Katrine Johansdatter 7. Født hjemmedøbt d 3. Juli døbt 6. August 1815 Hans. Husmand og Smed Jens Hansen Kone Ane Catrine Johansd: af Uhre, begge i 1ste Ægteskab. Fadderne: Gaardmand og Smed Hans Jensen og Datter Ane Catrine Hansdatter af Brandlund, og Gaardmændene Otte Sørensen og Peder Pedersen af Uhre.
NOTITS: Faderen Jens Hansen er smed og flytter meget omkring. *Brande By, Brandlund, Uhre, Nederdonnerup i Give.
28911815.08.13Kirsten Marie Jensdatter Langkær- Lille Jens Christensen Ane Kirstine Dynesdatter 7. Født d. 30. Juni døbt 1815 d. 13 Aug: Kirsten Marie. Gardmand Jens Christensen 1ste Kone Ane Kirstine Dynesdatter af Lille Langkjær. Husmand Søren Sørensen og Hustru Mette Christensdatter af Høigaard i Giufve Sogn, Lars Dynesen af Uhre og Jens Jørgensen i Brande {By}.
28921815.09.17Jens Christian Laustsen Borup Laus Thomsen Else Jensdatter 8. Født d. 9 August døbt d. 17 Septb 1815 Jens Christian. Gaardmand Laus Thomsen Koenen Else Jensd: af Borup begge i 1ste Ægteskab. Faddere: Gaardmand Christen Thomsen og Søster Ane Thomsd: af {Store} LangKjer Hans Eschilssen og Hustru {Karen Nielsdatter} af Borup.
28931815.10.01Søren Christian Christensen Brande By Christen Jakobsen Aagaard Ellen Marie Pedersdatter 9. Født d 20 August døbt 1815 d 15 octobris Søren Christian. Gaardmand Christen Jacobsen Aagaard, 1ste kone Ellen Marie Pedersdatter af Brande {By}. Frembaaren af Mandens Søsterdatter Inger Catrine Thomasd tjener i Tarp, Faddere: Gaardmand Niels Christensen og Hustru {Mette Troelsdatter} af Uhre. Gaardmand Laus Olesen i Brande {By}
28941815.10.15Bertel Thomasen Brogaard Thomas Nielsen Ane Marie Bertelsdatter 10. Født 30 August døbt 1815 d 15 Octobr Bertel. Gaardmand Thomas Nielsen 3die Kone Ane Marie Bertelsdatter af Brogaard. Frembaaren af Konens søster Marie Kirstine Bertelsd: Skræderpige af Lund {Brandlund}. Faddere: Gaardmændene Niels Mortensen, Jacob Fransen, og Peder Anders: og Hustru {Kirsten Thøgersdatter} i Skjerl.
NOTITS: Brogaard ligger nær Skærlund, derfor faddere derfra, naboer.
28951815.11.19Else Katrine Iversdatter Uhre Iver Hansen Kirsten Nielsdatter 8. Hjemmedøbt d. 11 Octobris døbt 1815 d. 19 Nov: Else Catrine Skræder og Bonde Iver Hansen 1ste Kone Kirsten Nielsdatter af Uhre. Skræder Hans {Iversen Dørken} DyrKen og Kone Else Nielsd: af neder Donnerup i Giufve Sogn. Jens {Pedersen} Slott, Niels Hansen og Hustru {Ane Kirstine Jensdatter} af Uhre.
28961815.12.26Jens Kjeldsen Dørslund Kjeld Pedersen Sidsel Pedersdatter 11. Født 20 Novembr døbt 1815 d 16 Dec. Jens. Gaardmand Kjeld Peders: 1ste Kone Sidsel Pedersd: af Døslund. Faddere: Peder Pedersen Gaardmand og Hustrue Ane Henrichsd: af Arevad, Peder Pedersen Gaardmand af Usseltoft og Gaardmand Peder Clemmens: af Døslund.
28971815.12.26Ane Pedersdatter Brandlund Peder Hansen Ane Kirstine Larsdatter 9. Født d: 10 Nov: døbt 1815 d. 26 Decbr Ane. Gaardmand Peder Hansen 1ste Kone Ane Kirstine Lasdatter af Lund {Brandlund}. Huusmand og Skræder Jens Greiesen og Hustru Mette Andersdatter. Peder {Christensen} Kragsig alle af Brandlund og Niels Hansen Boelsmand af Uhre.
28981815.12.26Mette Jensdatter Risbjerg Jens Madsen Maren Nielsdatter 10. Født d 12 Nov: døbt 1815 d. 26 Dec: Mette. Gaardmand Jens Madsen af Riisberg 1ste Kone Maren Nielsd: Faddere: Gaardmand Søren Anders: Aftægtskone Mette Andersd: Gaardmændene Niels Poulsen og Mads {Larsen} Olgen alle af Riisberg.
NOTITS: Teksten kan let vildlede. Søren Andersen står før aftægtskonen, men hun er faderens mor og Søren Andersen er nabo på en anden gård. Olgen er Ulkind i Ringive, hvor Mads Larsen kom fra.
28991815.12.26Ame Katrine Christensdatter Drantum Christen Jensen Ane Larsdatter 11. Født d. 29 Nov: døbt 1815 d. 26 Dec Ane Catrine. Boelsmand Christen Jensen 1ste Kone Ane Lasdatter af Drantum. Huusfæster Jens Christensen {Skrædder} af Lilholm. Gaardmand Kjeld Thomsen af LangKjer og Huusmand Thomas Peders: af Grarup.
29001816.01.07Johanne Christensdatter Borup Christen Jensen Karen Jensdatter 1. Hjemmedøbt 1815 d. 11 Dec. døbt i Kirken d 7 Janv: Johanne. Moderen Karen Jensdatter af Borup. Et uægte Barn. Til fader blev udlagt Christen Jensen af Timmering Sogn. Frembaaren af Gyde Pallesens Hustrup Else Christensd: Jens {Jensen} Boel og Knud Jørgensen alle Bønderfolk af Borup.
29011816.02.25Ane Kirstine Jensdatter Uhre Jens Pedersen Kirsten Pedersdatter 1816 2. Hjemmedøbt 1815 5. Dec. døbt 25 Febr. {1816} Ane Kirstine Jensdatter. Jens Pedersen 1ste kone Kirsten Pedersdatter Bønderfolk. Frembaaren af Iver Hansens kone Kirsten Nielsd: Niels Hansen og Jørgen Christensen alle Bønderfolk i Uhre.
29021816.04.11Niels Jensen Tarp Jens Christian Mortensen Kirsten Sørensdatter Tarp 1. Født 1816, d. 4 Marts døbt 11 April i Kirken Niels Jensen. Gaardmand Jens Christian Mortensen og 1ste Kone Kirsten Sørensdatter af Tarp. Frembaaren af Bondepige Ane Chatrine Pedersdatter af Skjerlund, Faddere Gaardmandene Christen Andersen af Tarp og Niels Mortensen af Skjerlund.
29031816.04.11Knud Thomsen Grarup Thomas Knudsen Ane Marie Sørensdatter Grarup 2. Født 1816 d. 6 Marts, døbt i Kirken 11 April Knud Thomsen Gaardmand Thomas Knudsen og 1ste Kone Ane Marie Sørensdatter af Grarup. Baaren af Bondepige Margrethe Klemensdatter af Skierris, fadd: Peder Knudsen af Skjerris og Søren Christensen af Grarup.
NOTITS: Faderem er opvokset i Skerris.
29041816.04.11Mette Nielsdatter Risbjerg Niels Poulsen Abelone Marie Frandsdatter Riisberg 3. Født 1816 den 1ste Martz døbt 11 April i kirken Mette Nielsdatter. Gaardmand Niels Poulsen og 1ste kone Abelone Marie Frandsdatter af Riisberg. Baaren af bondepige Ane Poulsdatter af Brandlund. Fadd: Jens Madsen, Mads Lassen og Anders Sørensen alle af Riisberg.
29051816.04.15Peder Christensen Hyvild Christen Larsen Maren Pedersdatter Hyvild 3. Født 1816 den 10de Marts døbt 15 April i Kirken Peder Christensen. Gaardmand Christen Larsen og 1ste Kone Maren Pedersdatter af Hyvild. Baaren af Bondepige Ane Lasdatter af Hyvild. Fadd Kjeld Pedersen og Lars Andersen af Døslund.
29061816.05.26Eskild Christian Hansen Borup Hans Eskildsen Maren Nielsdatter Borup 4. født 1816 d. 23 April døbt den 26. Maii i Kirken Eschild Christian Hansen. Gaardmand Hans Eschildsen og 1ste kone Karen Nielsdatter af Borup. Baaren af Bondepigen Maren af Høllund. Fadd: Laurs Thomsen, Giøde Pallesen og Knud Jensen alle af Borup.
29071816.05.26Christen Pedersen Flø Peder Pedersen Else Christensdatter Flø 5. Født 1816 den 4 Maii døbt den 26. Maii i kirken Christen Pedersen. Gaardmand Peder Pedersen og kone Else Pallesdatter {Christensdatter!} af Flø. Baaren af Strømpehandler Peder Christensen Flø af Kolling {Kollund, Rind sogn}. Fadd: Niels Pedersen og Christen Schyet begge Gaardmænd i Flø.
NOTITS: Præsten får moderen til at hedde Else Pallesdatter, det skal være Christensdatter. Peder Christensen Flø bor ved hans bror den berømtere Palle Christensen Flø i Kollund, Rind. En af de få dåb, hvor en mand bærer.
29081816.08.04Ane Helvig Nielsdatter Askær- Sønder Jens Christensen Ane Johanne Sørensdatter Askjer 4. Født 1816 den 30te Junii døbt 4de August i Kirken Ane Helvig Nielsdatter Gaardmand Jens Christensen og Ane Johanne Sørensdatter af {Sønder} Askier. Baaren af Bondepige Ane Chatrine Nielsdatter af Skjerlund. Fadd: Mads Pedersen, Jeppe Christensen, Christen Jensen alle Gaardmænd af Askjer.
NOTITS: Opnævnt efter moderens mor Helvig Nielsdatter af Store Karlskov, Ringive og Hesselbjerre, Thyregod. Christen Jensen og Jeppe Christensen er på aftægt, de ville normalt ikke kaldes gårdmænd.
29091816.09.22Anne Marie Pedersdatter Uhre Peder Larsen Marie Jørgensdatter Uhre 5. Født 1816 den 22 August døbt 22de September i Kirken Ane Marie Pedersdatter. Gaardmand Peder Larsen og Ane Marie Jørgensdatter i Uhre. Frembaaren af Aftægtsmand Mads Christensens Hustru {Anne Marie Mortensdatter} af {Hallundbæk, Sønder} Omme Sogn. Fadd: Jørgen Christensen, Otte Sørensen, Peder Pedersen og hustr {Mette Sørensdatter} alle Gaardfolk af Uhre.
29101816.09.22Ane Christensdatter Uhre Christen Nielsen Ane Pedersdatter Uhre 6. Født 1816 den 16 August døbt 22 Septemb i Kirken Ane Christensdatter. Gaardmand Christen Nielsen og Anne Pedersdatter i Uhre. Frembaaren af Bondepige Maren Pedersdatter af Usseltoft. Fadd: Kjeld Pedersen af Døslund og Hstr: {Sidsel Pedersdatter} Christen Pedersen af Usseltoft: —
29111816.09.29Mette Jensdatter Uhre Jens Sørensen Bodil Marie Pedersdatter Uhre 7. Født 1816 den 3 Septembr døbt 20 Septembr i Kirken Mette Jensdatter. Gaardmand Jens Sørensen og Bodil Marie Pedersdatter i Uhre. Frembaaren af Gaardmand Otto Sørensens Hustru {Sidsel Sørensdatter} i Uhre. Fadd: Gaardmand Søren Sørensen af Flø og Peder Pedersen og Hst {Mette Sørensdatter} af Uhre.
29121816.12.01Thomas Christensen Langkær- Store Christen Thomsen Karen Pedersdatter Langkjer 6. Født 1816 d. 13 Novembr døbt de 1ste December i Kirken Thomas Christensen. Gaardmand Christen Thomasen og Karen Pedersdatter af {Store} Langkjer. Baren af Bondepige Anna Thomasdatter af {Store} Langkjer. Fadd: Gaardmænd Kjeld Thomsen af {Store} Langkjer og Laurs Thomsen af Borup, Kjeld Thomsens Hustru {Anne Marie Jensdatter} af {Store} Langkjer.
29131816.12.29Peder Pedersen Uhre Peder Pedersen Mette Sørensdatter Uhre 7. Født 1816 d. 24 November døbt den 29 December i Kirken Peder Pedersen. Gaardmand Peder Pedersen og Mette Sørensdatter af Uhre. Baaren af Jens Sørensens Hustru {Bodil Marie Pedersdatter} af Uhre. Fadd: Gaardmand Christen Nielsen, Huusmand og Smed Jens Hansen Otte Sørensens Hustru {Sidsel Sørensdatter} alle af Uhre.
29141816.12.29Søren Christensen Brandlund Christen Nielsen Maren Sørensdatter Brandlund 8. Født 1816 d. 24 November døbt den 29 December i Kirken Søren Christensen. Gaardmand Christen Nielsen og Karen Sørensdatter af Brandlund. Baaren af Bondepige Maren Christensdatter tjenende i Arevad Mølle. Fadd: Gaardmænd Jens {Christensen} Kragsig af Østerholm og Jens {Hansen} Kjer, Anna Kirstine Buhl Huusholderske i Præstegaarden, Jens {Hansen} Kiers Datter {Abelone Jensdatter} af Østerholm. —
29151817.01.05Maren Jensdatter Brande By Jens Jørgensen Maren Christensdatter Brande {By} 1. 1816 den 22 Decembr, døbt 5te Januarii 1817 Maren Jensdatter. Gaardmand Jens Jørgensen og Maren Christensdatter i Brande {By}. Frembaaren af Gaardmand Peder Nielsens Hustru {Kirsten Jørgensdatter} i Brande {By}. Fadd: Peder Klemensen og Klemen Pedersen Peder Klemensens Hustru {Sidsel Michelsdatter} alle af Døslund, Laurs Olesens Hustru {Johanne Pedersdatter} af Brande {By}.
29161817.02.21Søren Christian Thomsen Brogaard Thomas Nielsen Anne Marie Bertelsdatter Brogaard. 2. Født 1817 den 21 Februarii, hjemmedøbt den 21 Februarii Søren Christian Thomsen Gaardmand Thomas Nielsen og Ane Marie Betelsdatter paa Brogaard.
Begravelse nr. 6688
NOTITS: "Død 14 Dage efter Fødselen."
29171817.03.02Otto Bjerum Hansen Østerholm Hans Christensen Kragsig Birte Nielsdatter Donnerup 1817. Brandholms Taxt. Født 1817 d. 5. Januarii, døbt d 2den Martii Otto Bjerum Hansen. Huusmand Hans Christensen {Kragsig} og Birthe Nielsdatter paa Østerholm. Baaren af Bondepige Mette Sørensdatter af Kragsig, Gaardmand Morten {Christensen} Kragsigs Hustru {Sara Katrine Hansdatter} af Dramtum, Gaardm. Jens {Christensen} Kragsig af Østerholm, Bondekarle Iver Sørensen og Christen Sørensen af Kragsig.
NOTITS: Senere murermester i Vejle. Moderen Birte Nielsdatter Donnerup er datter af Niels Christensen Donnerup.
29181817.03.31Navnløs Borup Peder Andersen Maren Pedersdatter Borup 2. 1817 den 31 Martz {Navnløs} blev ikke døbt, da det døde strax efter fødselen.
Begravelse nr. 6689
29191817.04.07Ane Kirstine Ottesdatter Arvad Brandholm Otto Nielsen Arvad Johanne Nielsdatter Kjersgaard Brandholm 3, 1817 den 4 Februarii, døbt 7de April 1817 Kirstine Ottesdatter. Proprietair Otto {Nielsen} Arevad og Johanne Arevad fød {Nielsdatter} Kjersgaard paa Brandholm. Frembaaren af Ane Pedersdatter i Arevad. Fadd: Jacob Frandsen af Skjerlund, {Laurids} Lange fra {Nørre} Kastoft. Lars Kiersgaard af Brandholm.
29201817.04.07Ane Madsdatter Askær- Nørre Mads Pedersen Ane Christensdatter Askjer 4. 1817 den 6 April, døbt 4de Maii Ane Madsdatter. Gaardmand Mads Pedersen og Ane Christensdatter i Askjer. Frembaaren af Søren {Christensen} Hesselbergs Hustru {Ane Nielsdatter} i Tyregod Sogn. Fadd: Jens Christensens Hustru {Ane Johanne Sørensdatter}, Jens Olesens Hustru {Ane Jensdatter}, Jeppe Christensen, Jens Olesen, Jens Christensen alle af Askjer.
Begravelse nr. 6713
NOTITS: 1819 begravet 2 år gammel.
29211817.04.20Peder Jensen Harrild Jens Eriksen Ane Kirstine Sørensdatter Harild 3. 1817 den 2en Martii, døbt 20 April Peder Jensen. Gaardmand Jens Erichsen og Ane Kirstine Sørensdatter i Harild. Frembaaren af Gaardmand Peder Christensens Hustru {Lene Eriksdatter} af Rind Sogn. Zidsel Erichsdatter, Erich Erichsen {II} af Harild, Otte Sørensen Uhre.
29221817.05.26Lars Hansen Dørslund Hans Larsen Ane Sørensdatter Døslund 4. Født 1817 d 11 April, døbt 26 Maii Lars Hansen Gaardmand Hans Larsen og Ane Sørensdatter af Døslund. Frembaaren af Lars Andersen Døslund, Fadd: Kield {Pedersen} Døslunds Hustru {Sidsel Pedersdatter} og Peder Klemensens Hustru {Sidsel Michelsdatter} begge af Døslund. Søren Andersen Riisberg.
29231817.05.26Dorte Marie Jensdatter Borup Jens Christian Nielsen Ane Christensdatter Borup 5. Født 1817 d 22 April, døbt 26 Maii Dorthe Marie Jensdatter. Indsidder Jens Christian Nielsen og Ane Christensdatter i Borup. Frembaaren af Stine Buhl Huusholderske i Brande Præstegaard. Knud Jørgensens Hustru {Johanne Jensdatter}, Gyde Pallesen, Hans Eschildsen, Christen Thyggesen alle af Borup.
Begravelse nr. 6695
NOTITS: Begravet i okt. 1817, 6 måneder gammel. Jens Christian Nielsen flytter 1822c til Grarup matr. 15A. Han er skomager og daglejer.
29241817.05.26Jensine Sørensdatter Grarup Søren Jensen Maren Larsdatter Grarup 6. Født 1817 d 14 April, døbt 25 Maii Jensine Sørensdatter. Gaardmand Søren Jensen og Maren Larsdatter i Grarup. Fadd: Gaardmand Jørgen Jørgensens Hustru {Anne Sørensdatter}. Mathias Christiensens Hustru {Ane Jensdatter}, Knud Pedersen, Thoams Knudsen, Niels {Jensen} Grene alle Gardmænd af Grarup.
Begravelse nr. 6696
NOTITS: Begravet nov. 1817, 6 måneder gammel.
29251817.06.04Ane Katrine Laursdatter Brande By Laurs Olesen Johanne Pedersdatter Brande {By} 9. Født 1817 den 4 Junii, døbt 10 Julii Ane Katrine Laursdatter. Gaardmand Laurs Olesen og Johanne Pedersdatter i Brande. Fadd: Stine Buhl Huusholderske i Brande Præstegaard, Jde Marie Hansen af Brande {By}, Jens Jørgensen, Peder Nielsen begge Gaardmænd af Brande {By}, Peder Christensen af Grarup.
NOTITS: Laurs Olesen beskrives som gårdmand, men han er ikke set med skøde på en gård i Brande By. Deres 1. barn Else Kirstine *1801.09.24 (hvor?) vaccineret i Kolding, kommer vel fra den egn. Den døbte Ane Katrine overtager senere deres husmandssted i Brandlund, Brande.
29261817.06.22Peder Simonsen Lundfod Simon Mortensen Mette Pedersdatter Lundfold 5. Født 1817 den 14 Maii, døbt 22de Junii Peder Simonsen. Indsidder Simon Mortensen og Mette Pedersdatter i Lundfold. Fadd Karen Pedersdatter tjenende i Brande {By}, Jens {Pedersen} Nørgaards Hustru {Karen Klermmensdatter} Niels Thomsen, Peder Jensen, Christen Pedersen, de 2 første af Blesbjerg de 2 sidste af Lundfold.
29271817.06.22Sara Jensdatter Uhre Jens Christensen Lind Ane Katrine Christensdatter Uhre 7 født 1817 den 22 Maii, døbt 22de Junii Zara Jensdatter. Husmand Jens Christensen Lind og Ane Charinge Christensdatter i Uhre. Fadd. tienestpige Ane Marie Larsdatter af Arnborg Sogn. Jnger {Christensdatter} Højer af Brande {By}. Niels Hansen, Otto Sørensen, Jacob Andersen alle Gaardmænd af Uhre.
NOTITS: Lind ligger i Rind sogn.
29281817.07.06Else Johanne Iversdatter Uhre Iver Hansen Kirsten Nielsdatter Uhre 8. Født 1817 den 7de Junii, døbt 6te Julii Else Johanne Iversdatter. Gaardmand Iver Hansen og Kirsten Nielsdatter i Uhre. Fadd: Gaardmand Jørgen Jeppesens Hustru {Kirsten Marie Nielsdatter} fra Oddum Sogn, Peder Larsens Hustru {Ane Marie Jørgensdatter}, Jacob Andersen, Niels Christensen, Jørgen Christensen alle Gaardmænd i Uhre.
NOTITS: Iver Hansen er skrædder ikke gaardmand i Uhre, Brande. Moderen Kirsten Nielsdatter *1790 Aadum. Iver Hansen flytter senere til Ringive.
LINK: Iver Hansen på GENi.
29291817.08.17Peder Knudsen Grarup Knud Pedersen Margrethe Clemensdatter Grarup 6. 1817 d 26 Julii, døbt 17 August Peder Knudsen. Gaardmand Knud Pedersen og Magrethe Clemensdatter af Grarup. Fadd: Gaardmand Niels Pedersens Hustru {Ane Marie Pedersdatter} af {Thyregodlund} Thyregod Sogn, Kjeld Pedersens Hustru {Sidsel Pedersdatter} af Døslund, Lars Pedersen, Peder Knudsen, begge af Schjeris, Kjeld Pedersen af Døslund.
29301817.08.31Søren Jensen Uhre Jens Hansen Ane Katrine Johansdatter Uhre 7. Født 1817 den 5te Julii, døbt 31 August Søren Jensen. Leiehusmand Jens Hansen og Ane Chatrine Johansdatter i Uhre. Fadd: Jens Johansens Hustru {Maren Sørensdatter} af Uhre, Jens Sørensens Hustru {Bodil Marie Pedersdatter}, Peder Pedersen, Jacob Andersen alle af Uhre.
29311817.09.14Christen Nielsen Uhre Niels Christensen Mette Troelsdatter Uhre 8. Født 1817 den 3die August, døbt 14 September Christen Nielsen. Gaardmand Niels Christensen og Mette Truelsdatter i Uhre. Fadd: Jørgen Truelsens Hustru {Ame Christensdatter}, Niels Christensens {ældre bror til faderen} Hustru {Maren Pedersdatter}, Jens {Christensen} Bundgaard, Peder Mortensen, Jens Christensen alle af Uhre.
NOTITS: Niels Christensen *1781 Uhre, Mette Troelsdatter *1786 Grarup.
29321817.09.14Pernille Christensdatter Hyvild Christen Clemmensen Else Marie Pedersdatter Hyvild 10. Født 1817 den 8de August, døbt 14 September Pernille Christensdatter. Gaardmand Christen Clemensen og Else Marie Pedersdatter i Hyvild. Fadd: Gaardmand Christen Thomsens Hustru {Karen Pedersdatter} i Langkjer, Christen Larsens Hustru {Maren Pedersdatter} i Hyvild, Christen Andersen Tarp, Jens Christian Mortensen ligel. af Tarp.
29331817.11.09Peder Pedersen Sandfeld- Store Peder Pedersen Kirsten Eriksdatter Sandfeld 9. Født 1817 den 5 October, døbt 9 November Peder Pedersen. Gaardmand Peder Pedersen og Kirsten Erichsdatter i Sandfeld. Fadd: Gaardmand Christen Pedersens Hustru {Abelone Jensdatter} i Skarrild Sogn, Jørgen Truelsens Hustru {Ane Christensdatter}, Niels Pedersen, Jens Pedersen alle Gaardfolk i Sandfeld.
29341817.11.16Jeppe Jensen Askør- Sønder Jens Olesen Anne Jensdatter Askjer 10. Født 1817 den 14 October, døbt 16 November Jeppe Jensen. Gaardmand Jens Olesen og Ane Jensdatter i Askjer. Fadd: Maren Jeppesdatter; Mads Pedersens Hustru {Ane Christensdatter}, Jens Christensens Hustru {Ane Johanne Sørensdatter}, Mads Pedersen, Jens Christensen alle Gaardfolk i Askier.
29351817.12.19Dødfødt Drantum Christen Jensen Ane Larsdatter Drantum 12. 1817 d 19 December Dødfødt Boelsmand Christen Jensen og Ane Lasdatter af Drantum.
Begravelse nr. 6699
29361817.12.26Jens Knudsen Borup Knud Jørgensen Johanne Jensdatter Borup 11. Født 1817 d 9 November, døbt 26 December Jens Knudsen. Gaardmand Knud Jørgensen og Johanne Jensdatter i Borup. Fadd: Johanne Knudsdatter af Borup Jacob Jensens Hustru {Margrethe Madsdatter} af Brande {By}, Christen Thyggesen, Jens Christian Larsen, Christen Gydesen alle af Borup.
29371818.02.15Frands Jakobsen Skærlund Jakob Frandsen Ane Marie Lauridsdatter Lange Skjerlund 1. Født 1817 d 20 December, døbt 15 Februarii Frands Jacobsen. Gaardmand Jacob Frandsen og Ane Marie Lange i Skjerlund. Fadd: Bondepige Christence Frandsdatter Neils Mortensens Hustru {Karen Christensdtter}, Christian {Jensen} Skalses Hustru {Dortea Nielsdatter} Gaardfolk i Skjerlund, Gaardmand Niels Poulsen i Riisberg, Bondekarl Peder Christian Pedersen i Skjerlund.
29381818.03.19Søren Thomsen Grarup Thomas Knudsen Ane Marie Sørensdatter Garup 2. Født 1818 den 19 Februarii, døbt 19de Martz Søren Thomsen. Gaardmand Thoams Knudsen og Ane Marie Sørensdatter i Grarup. Fadd: Bondepige Maren Sørensdatter Mathias Christensens Hustru {Ane Jensdatter}, Knud Pedersens Hustru {Margrethe Clemensdatter}, Niels {Jensen} Grene, Søren Jensen alle af Grarup.
NOTITS: Matr. 5A Grarup.
29391818.03.23Dorte Thomasdatter Brogaard Thomas Nielsen Ane Marie Bertelsdatter Brogaard 1. Født 1818 den 12. Februari, døbt 23 Martz 1818 Dorte Thomasdatter. Gaardmand Thoams Nielsen og Ane Marie Bertelsdatter i Brogaard. Fadd: bondepige Chatrine Pedersdatter. Niels Mortensens Hustru {Karen Christensdatter}, Peder Andersens Hustru {Kirsten Thøgersdatter} , Niels Mortensen Christian {Jensen} Skals alle af Skjerlund.
NOTITS: Thomas Nielsen var født i Brogaard 1763c måske som enebarn, han ses ikke at have meget familie. Hans 3. kone Ane Marie Bertelsedatters familie var flyttet eller død, hendes far lærer Bertel Tirsvad i Uhre i Brande.
29401818.04.21Niels Hansen Borup Hans Eskildsen Karen Nielsdatter Borup 3. Født 1818 den 20 April, døbt 21e April Hjemme Niels Hansen. Gaardmand Hans Eschildsen og Karen Nielsdatter i Borup. Døde paa 7de Dag efter Fødselen.
Begravelse nr. 6700
NOTITS: Begravet 7 dage gammel.
29411818.04.30Else Laursdatter Borup Laurs Thomsen Karen Jensdatter Borup 2. Født 1818 den 7de Martz, døbt 30 April Else Laursdatter. Gaardmand Larus Thomsen og Karen Jensdatter i Borup. Fadd: Gaardmand Christen Thomsens Hustru {Karen Pedersdatter} i Langkjer , Christen Thyggesens Hustru {Johanne Laursdatter} , Gyde Pallesens Hustru {Else Marie Christensdatter} , Hans Eschildsen, Chrisetn Gydesen alle af Borup.
29421818.05.11Lars Jensen Borup Jens Christian Larsen Karen Pedersdatter Borup 4. Født 1818 den 29de Martz, døbt 11te Maii Lars Jensen. Gaardmand Jens Christian Larsen og Karen Pedersdatter i Borup. Fadd: Christen Lassens Hustru {Maren Pedersdatter} i Hyvild Kjeld Pedersens Hustru {Sidsel Pedersdatter} i Døslund . Christen Thyggesen . Hans Eschildsen begge af Borup. Lars Pedersen af Skjeris.
NOTITS: Moderens familie ses ved dåben, faderens ikke.
29431818.05.11Ane Jensdatter Uhre Jens Sørensen Bodil Marie Pedersdatter Uhre 3. Født 1818 d 22de Martz, døbt 11te Maii Ane Jensdatter. Gaardmand Jens Sørensen og Bodil Marie Pedersdatter i Uhre. Jens Jensens Husgtru {Kirsten Pedersdatter} i Brandlund bar det. Fadd: Peder Lassens Hustru {Anne Marie Jørgensdatter} i Uhre , Peder Pedersen, Otto Sørensen begge i Uhre .
29441818.05.24Karen Jensdatter Grarup Jens Pedersen Johanne Frederiksdatter Grarup 4. Født 1818 den 14 April, døbt 24de Maii Karen Jensdatter. Jndsidder Jens Pedersen og Johanne Frederichsdatter i Grarup. Tjenestepige Karen Pedersdatter i Brande bar det . Fadd: Laus Olesens Hustru {Johanne Pedersdatter} , Lars Pedersen Skjeris, Jens Pedersen Lundfold, Christen Bjerg i Grarup.
NOTITS: Jens Pedersen er indsidder i Grarup. FT 1845 i Tolstrup Herslev, Brusk herred.
LINK: Far til og Jens Pedersen selv *1797 Blæsbjerg, Brande.
29451818.06.14Dorte Jensdatter Blæsbjerg Jens Pedersen Karen Clemmensdatter Blesbjerg 5. Født 1818 d 11te Maii, døbt 14 Junii Dorthe Jensdatter. Gaardmand Jens Pedersen og Karen Klemensdatter i Blesbjerg. Dynes Christensens hustru af Tyr[r]ing Sogn bar det . Fadd: Peder {Nielsen} Arevads Hustru {Ane Henriksdatter} , Niels Thomsen i Blesbjerg, Jørgen Andersen i Arevad.
NOTITS: Karen Clemmensdatter er hans 2. kone gift 1816 i Brande.
29461818.07.05Ane Jensdatter Tarp Jens Christian Mortensen Kirsten Sørensdatter Tarp 6. Født 1818 Den 7de Junii, døbt 5 Julii Ane Jensdatter. Chrirsten Nielsens Hustru {Kirsten Mortensdatter} i Halmbek {Hallundbæk, Sønder Omme} bar det. Fadd: Hans Larsens Hustru {Anna Sørensdatter} i Døslund, Christen Andersen i Tarp. Søren Sørensen i Riisberg.
29471818.08.21Otto Andersen Brande By Anders Frandsen Ane Kirstine Andersdatter Brande {By} 5. Født 27de Julii, døbt 21 August Otto Andersen. Ane Kirstine Andersdatter i Brande {By} Bondepige . Udlagt til Barnefader Anders Frandsen i Fredericia. Ide Marie Hansdatter bar det. Fadd: Peder {Pedersen} Fløes Enke {Mette Sørensdatter} , Ane Hansdatter alle af Brande {By}, Borger Peder Christensen af Friedericia.
Begravelse nr. 6731
NOTITS: Under navnet Otto Andersen: "død d 17. December 1820." Begravet 2½ år gammel. Ikke klart hvem moderen er, for slet ikke at tale om faderen.
29481818.09.06Maren Nielsdatter Uhre Niels Christensen Maren Pedersdatter Uhre 7. Født 1818 Den 4de August, døbt 6te September Maren Nielsdatter. Gaardmand Niels Christensen og Maren Pedersdatter i Uhre. Gaardmand Jørgen Truelsens Hustru {Ane Christensdatter} i Sandfeld bar det. Fadd: Jacob Andersens Hustru, Bodil Nielsdatter , begge i Uhre, Jørgen Truelsen, Truels Jørgensen begge i Sandfeld.
NOTITS: Niels Christensen 10A?? Uhre.
29491818.09.27Niels Peder Nielsen Risbjerg Niels Poulsen Abelone Marie Frandsdatter Riisberg 6. Født 1818. 30te August, døbt 27 September Niels Peder Nielsen. Gaardmand Niels Poulsen og Abelone Marie Frandsdatter i Riisberg. Bondepige Abelone MathiasDatter af Dørken, Thyregod Sogn bar det. Fadd: Gaardmand Mads {Larsen} Olgen Hustrue {Kirstine Nielsdatter} Bondepige Christence Frandsdatter af Skjerlund, Gaardmand Jacob Frandsen ligel. af Skjerlund, Søren Sørensen af Riisberg.
NOTITS: Olgen er Ulkind i Ringive, hvor Mads Larsen kom fra.
29501818.11.01Lars Christian Pedersen Uhre Peder Larsen Ane Marie Jørgensdatter Uhre 7. Født 1818 2den October. Døbt 1ste November Lars Christian Pedersen. Gaardmand Peder Lassen og Ane Marie Jørgensdatter i Uhre. Gaardmand Jens Christensens htr {Ane Kirstine Dynesdatter} i Langkjer bar det . Fadd: Jørgen Christensen , Lars {Christian} Dynesen, Jens Sørensens Hustru {Bodil Marie Pedersdatter} alle Gaardfolk af Uhre, Peder Pedersens Hustru {Else Pedersdatter} af Flø.
NOTITS: Matr. 7A.
29511818.11.15Dorte Marie Jensdatter Borup Jens Christian Nielsen Ane Christensdatter Bourp 8. Født 1818 den 20de October, døbt 15 November Dorthe Marie Jensdatter. Jndsidder Jens Christian Nielsen og Ane Christensdatter i Borup. Bondepige Zidsel Christensdatter bar det. Fadd: Huusmand Gyde Pallesens Hustru {Else Marie Christensdatter} , Gaardmand Jens Christian Lassen Bondekarl Christen Gydesen alle af Borup.
29521818.12.13Hans Christensen Hyvild Christen Larsen Maren Pedersdatter Hyvild 8. Født 1818 19de November, døbt 13 December Hans Christensen. Gaardmand Christen Larsen og Maren Pedersdatter i Hyvild. Gaardmand Jens Christian Lassens Hustru {Karen Pedersdatter} bar det. Fadd: Christen Klemensens Hustru {Else Marie Pedersdatter} af Hyvild, Kjeld Pedersen af Døslund, Knud Pedersen af Grarup, Christen Pedersen af Usseltoft.
29531818.12.13Lars Sørensen Grarup Søren Jensen Maren Larsdatter Grarup 9. Født 1818 18de November, døbt 13 December Lars Sørensen. Gaardmand Søren Jensen og Maren Larsdatter i Grarup. Aftægtskone Ane Christensen i Borup bar det. Fadd: Jens Jensens Hustru {Kirsten Pedersdatter} i Brandlund, Maren Jørgensdatter af Grarup, Thomas Knudsen, Søren Jørgensen begge af Grarup, Niels Pedersen af Brande {By}.
Begravelse nr. 6722
NOTITS: Begravet 15 måneder gammel i februar 1820.
29541818.12.27Johanne Kjeldsdatter Dørslund Kjeld Pedersen Sidsel Pedersdatter Døslund 9. Født 1818 d. 28de November, døbt 27de December Johanne Kjeldsdatter. Gaardmand Kjeld Pedersen og Sidsel Pedersdatter i Døslund. Huusmand Jacob Sørensens Hustru af Skjeris . Fadd: Hans Larsens Hustru {Ane Sørensdatter} Peder Klemensens Hustru {Sidsel Michelsdatter} , begge af Døslund Christen Pedersen og Jørgen Pedersen af Usseltoft.
NOTITS: Muligvis er Jacob Sørensen (*Dørslund) af Tornvig i Arnborg, der er ikke set nogen Jacob Sørensen i Skerris.