Sidst opdateret: 02 juni 2021 Brande Kommenteret Kirkebog 1774 - 1820


Tilbage Nørvang-Herred oversigt.

Links til siderne:
Døbte 1774 - 1820alle: Sorterbar Klapbar Tekst
mandkøn: Sorterbar Klapbar Tekst
kvindekøn: Sorterbar Klapbar Tekst
Begravede 1774 - 1824 alle: Sorterbar Klapbar Tekst
mandkøn: Sorterbar Klapbar Tekst
kvindekøn: Sorterbar Klapbar Tekst
Konfimerede 1788 - 1820 alle: Sorterbar Klapbar Tekst
mandkøn: Sorterbar Klapbar Tekst
kvindekøn: Sorterbar Klapbar Tekst
Viede 1774 - 1820 alle: Sorterbar Klapbar Tekst
Personliste 1774 - 1820 alle: Sorterbar 12.000 linier med personnævnelser (meget stor med 3,8 MB)

Hvis du vil finde noget i Brande Kirkebog 1774 - 1814 anbefales det at begynde her fremfor affotograferinger eller originalen i gotisk skrift. Og især at begynde med de sorterede versioner af viede, begravede, konfirmerede og døbte. Der sorteres på navne, steder, fødselsår tildels på faderen, manden eller konen, hvis de er kendt, på sogne ved vielser.
Desuden er der en overskriftslinie for hver indførsel. Der anføres personens fulde navn, hvis kendt, fx "Nils Blæsberg" vises som "Niels Christensen Blæsbjerg". Koner angives med navn, hvis kendt, fx "Chlemmen Andersens Hustru i Skieris" med hendes navn Karen Pedersdatter. Ved begravelser bruges hvis muligt alderen fra folketællinger og andre kilder som bedre skøn end kirkebogsalderen og fødselsåret er tilbageregnet med hensyn til begravelsesdatoen.
Ved de døbte angives foruden faderen, med sit fulde navn hvis kendt, også moderen, hvis hun er kendt. Barnets efternavn angives.
Ved mange indførsler er der anbragt notitser, som angiver et link, en kilde, en folketællingsalder, dåbsdato ved begravelsen. Alle kendte kilder er benyttet såsom skifter, skøder, tingbøger, amtsregnskaber, reserveruller, kirkebøger i andre sogne etc.
Kirkebogen er præstens fra 1774 - 1792. Perioden 1793 - 1814 er en udskrift af degnens kirkebog, som er fortløbende fra dag til dag og den primære kilde. Præsten udskildte så en gang om året viede, begravede og døbte i hans kirkebog og skriver af og til forkert af, som man kan tænke sig - fx Søren Kierkegårds bedstefars alder - og udelader af og til navne eller tager fejl af dem. Præstens kirkebog er strengt taget en sekundær kilde. (Der findes undtagelser som konfirmanter, der kun findes i præstens kirkebog, og som vielser, hvilke præsten foretog i andre sogne, og som degnen ikke kunne kende. En anden undtagelse er præsten Ludvig Michael Lund præst i Brande 1801-1808, han fører sin egen kirkebog, som også degnen gør - her ses at selv flidsomme kirkebogsskrivere hver for sig "glemmer" en tre fire indførsler).
For hver af begravede, viede, konfirmerede og døbte findes tre versioner: normal tekst, klapbare overskrifter hvor kirkebogsteksten klapper ud når man klikker på overskriften og endelig de sorterede versioner, som er opdelt i spalter og indeholder overskriften og ved et klik får man kirkebogsteksten at se. Disse sidste sorterede versioner anbefales her nok engang kraftigt for deri kan man ganske hurtigt løse problemer, som ellers ville tage timer af søgen rundt i mangfoldige sider.
For begravede, konfirmerede og døbte kan man vælge imellem at se alle eller kun personer af mandkøn eller kun personer af kvindekøn.

Afkortelser:
KB: Kirkebog. BG: Brande Gårdhistorie. DKB: Degnens Kirkebog 1793-1814. PKB: Præstens Kirkebog 1774-1814. FT: Folketælling. Født bruges her for dåbsdato eller år.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
75s = skønnet alder mest fra folketællinger. 67c = 67 +- 5 år. 20.10 = 20 år 10 måneder.

Eksempel 1: begravede normal tekst.
Overskriftslinie: Nr. 6434 1798.05.06 Søren Jensen, Brandlund, 72c (å.m), 72 år, DØBT: 1725c.
Kirkebogsteksten:12. d 9 Maj blev begraven Søren Jensen i Lund 72 Aar Gl:
Bemærkning: NOTITS: DKB. PKB har 73 år. Han er ikke opført i FT 1787. Dette er Søren Kierkegårds bedstefar på mødrene side.
Eksempel 2: begravede klapbar.
Nr. 6432 1798.03.07 udøbt , Skærlund, 0.01 (å.m), 3 uger, DØBT: 1798.02. FAR: Peder Andersen.
Nr. 6433 1798.03.25 Inger Pedersdatter, Brandlund, 65c (å.m), 65 år, DØBT: 1732c.
Nr. 6434 1798.05.06 Søren Jensen, Brandlund, 72c (å.m), 72 år, DØBT: 1725c.
Nr. 6435 1798.05.20 Thomas Mathiasen, Grarup, 0.02 (å.m), 2 m., DØBT: 1798.03.18. FAR: Mathis Christensen.
Nr. 6436 1798.05.23 Palle Pedersen Boel, Borup, 61c (å.m), 61 år, DØBT: 1736c.

Eksempel 3: begravede, her sorteret på sted.
Brande Kirkebog, begravede sorteret

Teknikken:
XML filer benyttes som grundsystem. Her et par eksempler fra begravede i Brande:
Teknikken:
Dette XSLT program (stylesheet) genererer HTML tekstsiden udfra XML filen:


Dette XSLT program (stylesheet) genererer den klapbare side udfra samme XML fil:


Dette XSLT program genererer den sorterbare version igen udfra samme XML fil:

På lignende måde genereres databasen eller databaser.


Specielt interessant er meddelelser om personer, der er flyttet ud af sognet. I forbindelse med blot eet sogn er de meget svære at finde. Hvis du har sådanne eller andre oplysninger ville jeg være taknemmelig for en mail:
Tema:
Meddelelse:
Klik her: