Borris-Faster Kommenteret Kirkebog 
Begravede mandkøn 1702 - 1760
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Borris-Faster kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er ikke godt overskuelig.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter stedet står den best skønnede alder. 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for at være afvigende fra den rigtige alder. Afvigelser op til 8 år findes let.
Dernæst DØBT, som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
Examinerede 1703-04 findes under konfirmerede. Kirkebogshuller 1721-24 og 1729.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 6001 1702.03.01 Jens Jakobsen Hanskemager, Borris By (Degneboligen), sogn: Borris.
KONE: Kirsten Bertelsdatter (Degneboligen), Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra afløsning som degn: 'I 1702 døde degnen i Borris Jens Jakobsen Hanskemager.'}
NOTITS: Dato tilnærmelig. Efterfølger degneed 20. august 1702. Se bogen Hardsyssels Degne.
Dåb nr. 2001

Nr. 6002 1702.10.26 Jakob Pedersen, Hannerup, sogn: Faster. FAR: Peder Hannerup. MOR: ? Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 26 October blef Peder Hannerups Slg: Søn Jacob begrafven.
NOTITS: Slg: = Salig. Antages spæd, for faderen er ung.
LINK: Affotografering.

Nr. 6003 1702.11.14 Herman Ga?, , sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 22 p. Trin: Blef Herman Ga…. Begrafven d: 14 Novembr.
NOTITS: I aaret 1702 døde syv, 3 unge og 4 gamle.
LINK: Affotografering.

Nr. 6004 1703.01.21 Anders Christensen, Sønderskov, sogn: Borris. FAR: Christen Andersen. MOR: ? Christen Andersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 21 Janvarij blef Christen Anderß: i Synderschou hans søn Anders begrafven.
LINK: Affotografering.

Nr. 6005 1703.02.15 Peder Jensen, Hjoptarp (Meldgaard), sogn: Borris. FAR: Jens Clemmensen. MOR: Karen Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 15 februarij blef Jens Clemmensøn hans søn Peder begrafven.
NOTITS: Se mandtallet 1705.
LINK: Affotografering.

Nr. 6006 1703.04.10 Niels Mortensen, Dalager, sogn: Borris. FAR: Morten Bush. MOR: ? Morten Bushs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. april, 3. paaskedag, blef Morten Busch hans søn Niels begrafen.
NOTITS: Dalager i Mandtal 1705
LINK: Affotografering.

Nr. 6009 1704.01.16 Dynes Debelmose, Debelmose, sogn: Borris.
KONE: Else Madsdatter, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen d: 16 Januarij blef Dynis Debelmoes begrafven.
NOTITS: Konens navn Else Madsdatter ses, da hun gifter sig igen de 15. juni 1704 i Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 6011 1704.02.20 Laurids Skrædder, Kirken-Ved, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 20 Febr: blef Lauridz Schræder ved Kirchen begrafven.
LINK: Affotografering.

Nr. 6014 1704.03.09 Navnløs, Odderskær, sogn: Borris. FAR: Clemmend Madsen. MOR: Maren Svendsdatter.
MORS FAR: Svend Jørgensen, Odderskær, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag begrof ieg Suend [Jørgensen] Odderschiers datters tvende tvillinger tvilling 1.
NOTITS: Gift 6 uger før.
Dåb nr. 2021
LINK: Affotografering.

Nr. 6015 1704.03.09 Navnløs, Odderskær, sogn: Borris. FAR: Clemmend Madsen. MOR: Maren Svendsdatter.
MORS FAR: Svend Jørgensen, Odderskær, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag begrof ieg Suend [Jørgensen] Odderschiers datters tvende tvillinger tvilling 2.
NOTITS: Gift 6 uger før.
Dåb nr. 2022
LINK: Affotografering.

Nr. 6018 1704.08.21 Jens Mosgaard, Mosgaard, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 21 Augustij begrof ieg Salig Jens Moesgd .
LINK: Affotografering.

Nr. 6019 1704.10.15 Peder Hvollig, Hvollig, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 15 blef Peder Holvig begrafven.
LINK: Affotografering.

Nr. 6021 1704.11.12 Jakob Christensen, Aagaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1704.09.18. FAR: Christen Nielsen? Aagaard. MOR: ? Christen Aagaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 12 begrof ieg Christen {Nielsen?} Aagds Søn Jacob.
Dåb nr. 2033
LINK: Affotografering.

Nr. 6023 1704.12.15 Oluf Pedersen, Hvollig, sogn: Borris. FAR: Peder Hvollig. MOR: ? Peder Hvolligs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 18 begrof ieg peder holvigs søn Oluf.
LINK: Affotografering.

Nr. 6024 1704.12.30 Gammel-Person1, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 50+, DØBT: 1654c-.
HUSBOND: Just Andersen, Klokmose, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d. 18 dec.} beRættede ieg de tu gamle folch j Klochmoes hos Just {Andersen}.
NOTITS: Fik sidste olie den 18. dec., ikke set døde, men regnes begravet godt en uge efter. Det tillades at betvivle dette. Men antagelsen at de lever længe efter anses for usandsynlig.
LINK: Affotografering.

Nr. 6025 1704.12.30 Gammel-Person2, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 50+, DØBT: 1654c-.
HUSBOND: Just Andersen, Klokmose, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d. 18 dec.} beRættede ieg de tu gamle folch j Klochmoes hos Just {Andersen}.
NOTITS: Fik sidste olie den 18. dec., ikke set døde, men regnes begravet godt en uge efter. Det tillades at betvivle dette. Men antagelsen at de lever længe efter anses for usandsynlig.
LINK: Affotografering.

Nr. 6027 1705.01.18 Mads Jensen, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 2.03 (å.m), DØBT: 1702.10.11. FAR: Jens Madsen. MOR: ? Jens Madsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag blef Jens Matzøns søn Matz i Hannerup begrafven .
Dåb nr. 2006
LINK: Affotografering.

Nr. 6028 1705.02.08 Morten Jensen Ahler, Ahlergaard, sogn: Borris.
KONE: Karen Jakobsdatter Ahler, Ahlergaard, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 8 Febr: Dom: Septuag: begrof ieg Slg: Morten Aler .
LINK: Affotografering.
LINK: Pantebrev til Morten Jensen af Sønderby i Borris, her ses at han er gift med Karen Jakobsdatter..

Nr. 6029 1705.03.01 Jens Larsen, Sønderskov, sogn: Borris. FAR: Lars Jensen Sønderskov. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 1 Martji begrof ieg Las {Jensen} Synderschoufs Søn Jens .
NOTITS: Muligvis døbt 24. september 1702. Moderen begravet en uge efter sønnen Jens' begravelse.
LINK: Affotografering.

Nr. 6031 1705.03.15 Lucie? Agger, Agger, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 15 Martji blef [Lucie] Aggers begrafven .
LINK: Affotografering.

Nr. 6032 1705.03.29 Jens Justesen, Sønderskov, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Søndagen Efter Midfaste begrof ieg Jens Justesen af Synderschou .
LINK: Affotografering.

Nr. 6034 1705.04.13 Dødfødt, Dalager, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1705.04.08. FAR: Christen Toft. MOR: ? Christen Tofts kone..
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag begrof ieg Christen Tofftis barn, som blef dødfød .
LINK: Affotografering.

Nr. 6037 1705.05.18 Niels Snedker, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 50c+, DØBT: 1655c-.
KONE: ? Niels Snedkers kone, Debelmose, Borris, †1775.04.19.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 5ta p: Pascha: d: 18 Maji begrof ieg gamble Niels Snedcher i Debelmoes .
LINK: Affotografering.

Nr. 6038 1705.06.02 Peder Larsen, Lodal, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1705.02.22. FAR: Lars Pedersen Smed. MOR: Kirsten Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3die Pintzedag begrof ieg Las {Pedersen} Smid i Lodal hs Søn Peder .
Dåb nr. 2040
LINK: Affotografering.

Nr. 6039 1705.08.05 Morten Olsen Kodbøl, Kodbøl, sogn: Borris, SAND ALDER: 65c+, DØBT: 1640c-.
SØN: Jens Mortensen Kodbøl, Borris, Ses i skattemandtallet 1705 "Jens Kuedbøl, huis gamble Fader ved Døden er afgangen"
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 5 August En onsdag blef Slg Mort_ {Olsen} Koedbøl begrafven.
NOTITS: Han ses i matriken 1664 og 1683 i Markbogen.
LINK: Affotografering.

Nr. 6043 1705.12.18 Lars Jepsen, Dalager, sogn: Borris, SAND ALDER: 45c+, DØBT: 1660c-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 18 Decbr. blef Slg. Las Jeps_ i Dalagger begrafvet .
NOTITS: Ses 1683 i Markbogen. Kaldes i mandtallet 1705 Laurids Jepsen i Dalager.
LINK: Affotografering.

Nr. 6047 1706.01.27 ? Christens/en/datter, , sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1705.12.28. FAR: Christen Thomsen Højer. MOR: Appollone Sørensdatter Bush.
DØDSÅRSAG: opprimeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 27 Januarji begrofe ieg Apollone Bushis {Sørensdatter} barn.
NOTITS: Apppollone tjener ved Morten Bush, derfra tilnavnet.
Dåb nr. 2053
LINK: Affotografering.

Nr. 6052 1706.04.25 Christen Nygaard, Nygaard, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 25 April blef Slg Xsten Nygd begrafven.
LINK: Affotografering.

Nr. 6053 1706.06.20 Niels Christensen Krog, Krog, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 20 Junij begrof ieg Niels {Christensen} Krog.
NOTITS: Niels Krog nævnes som fadder #2033 i september 1704 som Niels Christensen Krog. Det kan ikke være Niels Eskesen, der er fadder 1708.
LINK: Affotografering.

Nr. 6055 1706.06.27 Peder Madsen, Debelmose (Vestergaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 4+, DØBT: 1702-. FAR: Mads Pedersen den Yngre. MOR: ? Mads Pedersen den Yngres kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 27 Junji begrof ieg Matz Pedersens Søn i Debelmoes Peder.
LINK: Affotografering.

Nr. 5998 1706.07.01 Hans Madsen, Klokmose, sogn: Faster.
KONE: Karen Thomasdatter, Klokmose, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra Mandtall 1705 og dåb #2084 : 'Mellem 15. november 1705 og 17. maj 1707 begravet Hans Madsen i Klokmose.'}
NOTITS: Dato kun meget groft tilnærmelig midt imellem sidste dato nævnt i live og første dato nævnt død. I Mandtall 1705 af den 15. nov. 1705 er Hans Madsen opført under Klokmose. I dåb #2084 af den 17. maj 1707 nævnes Hans Klokmoses enke som fadder.
LINK: Mandtall af den 15. nov. 1705.
LINK: Dåb #2084 af den 17. maj 1707.

Nr. 6056 1706.07.11 Niels Nielsen Nygaard, Hjoptarp (Søndergaard), sogn: Borris.
KONE: Bodil Hansdatter, Borris, †1705.11.26 otte måneder før.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 11 Julji begrofu ieg Slg Niels Nygd.
NOTITS: At han bor på aftægt i Hjoptarp ses i Mandtall 1705 og i kirkebogen. Nielsen fra Markbogen Nygaard 1683.
LINK: Konen Bodil Hansdatters begravelse 1705.
LINK: Affotografering.

Nr. 6057 1706.07.16 Peder Christensen Paarup, Fastergaard, sogn: Faster.
KONE: Anne Jensdatter, Fastergaard, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 16 Julij begrofu ieg Slg Peder {Christensen} Poerup.
NOTITS: Formodes født i Paarup i Assing sogn. Ses i Mandtall 1705 "Fastergaard, Peder Paarup, som besidder Rytter-Gods". Gift i Velling 18. maj 1704 vel ikke første gang med Anne Jensdatter
LINK: Hammerum-Herred.dk tråd.
LINK: Affotografering.

Nr. 6060 1706.09.21 ? Peders/en/datter, Fastergaard, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1706.09.14. FAR: Peder Christensen Paarup. MOR: Anne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Tirsdagen d: 21 blef Peder {Christensen} Poerups barn begrafven.
NOTITS: Faderen †1706.07.16 to måneder før. Forældrene gift i maj 1704, ingen børn set døbt februar 1705 - september 1706, derfor antages at barnet er nyfødt og ikke døbt endnu.
Dåb nr. 2064
LINK: Affotografering.

Nr. 6061 1706.09.29 Mads Huus, Skravhøj, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: S: Michels dag d: 29 Septbr: begrofu ieg Matz Hius.
NOTITS: Skravhøj fra Mandtall 1705.
LINK: Affotografering.

Nr. 6063 1706.12.01 Anders Nielsen, Vesterby, sogn: Borris, SAND ALDER: 4+, DØBT: 1702-. FAR: Niels Andersen Vesterby. MOR: Margrethe Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 1ste begrafue ieg Niels {Andersen} Væsterbys barn Anders.
LINK: Affotografering.

Nr. 6064 1706.12.01 Jens Klokmose, Klokmose, sogn: Faster.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 1ste} j Faster begrafu ieg Jens Klochmos.
NOTITS: Ikke ellers nævnt.
LINK: Affotografering.

Nr. 6065 1706.12.17 Jens Madsen, Hannerup, sogn: Faster.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 17 begrafue ieg Jens Matzen af Hannerup.
LINK: Affotografering.

Nr. 5996 1706.12.17 Svend, Aas, sogn: Faster.
HUSBOND: Peder Nielsen Aas, Aas, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag {d 17} begrof ieg og Svend hos Peder Aaes.
Dåb nr. https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=160375#160375,26955565
LINK: Affotografering.

Nr. 6070 1707.05.04 Jens Thomsen, Vindelbo, sogn: Borris, SAND ALDER: 19c, DØBT: 1688c. FAR: Thomas Jensen Vindelbo. MOR: ? Thomas Jensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Lambert Andersen Guldager, Bølling, Sognepræst i Bølling og Sædding sogne nabo til Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 4 Maji blef Thomas {Jensen} Vindelboes søn Jens begrafuen af Hr Lambreth.
NOTITS: Det antages, at denne Jens er den samme, der blev examineret (konfirmeret) til første altergang den 29. oktober 1704, hvor han ville være omkring 16 år.
LINK: Examinering til altergang.
LINK: Affotografering.

Nr. 6072 1707.06.10 Niels Jørgensen, Helgaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.11 (å.m), DØBT: 1706.07.04. FAR: Jørgen Helgaard. MOR: Maren Helgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 10. juni, begrof ieg Jørgen Helgaards barn Niels.
Dåb nr. 2060
LINK: Affotografering.

Nr. 6074 1707.06.14 Peder Thomasen, Gravel, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1707.05.29. FAR: Thomas Gravel. MOR: ? Thomas Gravels kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 14 Junji Feria 3tia Pentecostis begrafu ieg Thomas Grauilds Søn Peder.
NOTITS: Begravet to uger gammel. Thomas Gravel nævnes første gang i kirkebogen i dåben her i 1707.
Dåb nr. 2085
LINK: Affotografering.

Nr. 6075 1707.06.14 Jens Pedersen, Stier, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1707.03.27. FAR: Peder Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris. MOR: Dorethe Stier.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag {d 14 Junji Feria 3tia Pentecostis} begrof ieg Dorethe Stiers barn som var et u-Ecte Bharn {Jens}.
NOTITS: Dorethe Stier er muligvis søster til Bodil Nielsdatter der formodes født i Stier og er gift med Jens Christensen kaldet Stier. Faderen Peder Søndergaard ses i skriftemålet den 2. februar 1707, han er muligvis en formodet søn af Per Christensen, der ses 1683 i Søndergaard.
Dåb nr. 2075
LINK: Affotografering.

Nr. 6076 1707.06.19 Lauge Christensen, Sønderby, sogn: Borris, SAND ALDER: 1.09 (å.m), DØBT: 1705.09.23. FAR: Christen Laugesen Sønderby. MOR: ? Christen Laugesen Sønderbys kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 19 Junji begrafu ieg Christen {Laugesen} Synderby hands barn {Lauge} som druchnede.
Dåb nr. 2050
LINK: Affotografering.

Nr. 6079 1708.03.11 Peder Jakobsen Gaasdal, Gaasdal- Store, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 11 Martij begrof ieg Peder {Jakobsen} Gaasdal.
LINK: Affotografering.

Nr. 6080 1708.03.18 Jakob Lodal, Lodal, sogn: Faster.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 18 Martij begrof Jeg Jacob Lodall.
NOTITS: Formodes at være en ældre mand, ikke nævnt før i kirkebogen, ikke nævnt i Mandtall 1705.
LINK: Affotografering.

Nr. 6081 1708.03.18 Jens Jensen, Debelmose (Vestergaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 0.11 (å.m), DØBT: 1707.04.03. FAR: Jens Christensen Vestergaard. MOR: Margrethe Jens Christensen Vestergaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: noch samme dag begrof ieg Jens Debelmoes hands lille barn Jens.
Dåb nr. 2077
LINK: Affotografering.

Nr. 6084 1708.04.15 Thomas Pedersen LilleGaasdal, Gaasdal- Lille, sogn: Borris, SAND ALDER: 48+, DØBT: 1660c-.
KONE: ? Thomas Pedersens kone, Borris, †1726.12.29 Lille Gaasdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {D 15de Dom 1 ma p Pascha} begrofu Jeg thomas {Pedersen} af lil gaasdall.
NOTITS: Thomas Pedersen ses i Markbogen 1683 i Lille Gaasdal, han maa være født 1660c-.
LINK: Affotografering.

Nr. 6088 1708.12.09 Peder Thomasen, Gravel, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1708.10.14. FAR: Thomas Gravel. MOR: ? Thomas Gravels kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {9 dec} begrof jeg Thomas Grauilds barn {Peder}.
Dåb nr. 2111
LINK: Affotografering.

Nr. 6090 1709.02.02 Peder Germandsen, Kvisthus, sogn: Borris, SAND ALDER: 50c+, DØBT: 1660c-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 2 begrof jeg Peder {Germandsen} i Kvist Huus.
NOTITS: Ses i Markbogen 1683 i Tarp.
LINK: Affotografering.

Nr. 6091 1709.02.11 Hans Christensen Soldat, Kodbøl, sogn: Borris, SAND ALDER: 20c+, DØBT: 1689c-.
HUSBOND: Jens Mortensen Kodbøl, Kodbøl-, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 11 begrof jeg Hans Christens_ soldat, som tiente Jens {Mortensen} Kuedbøl.
LINK: Affotografering.

Nr. 6093 1709.03.14 Christen Dynesen, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 50cc+, DØBT: 1660cc-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 14 Marti begrof ieg Christen Dyne.
NOTITS: Har datter 1707, se #2073.
LINK: Affotografering.

Nr. 6095 1709.04.14 Inger Gaasdal, Gaasdal, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 14 begrof jeg [Ing] Gaasdal.
NOTITS: Ikke identificeret. Ikke Jens Giødesen, der begraves †1724.04c.
LINK: Affotografering.

Nr. 6098 1709.05.12 Stakkel af Tim, Klokmose, sogn: Fasterr.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 12 maj} begrof Jeg j stachil af Thim, som var død i Klochmoes.
LINK: Affotografering.

Nr. 6100 1709.05.26 Morten Andersen, , sogn: Borris, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1709.04.02. FAR: Anders Thomsen Vindelbo. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag begrof Jeg Anders {Thomsen} Vindelboes søn Morten.
NOTITS: Otte uger gammel.
Dåb nr. 2122
LINK: Affotografering.

Nr. 6104 1709.12.09 Morten Jensen Lindvig, Lindvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 55cc+, DØBT: 1655cc-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 9de decembr begrov Jeg Morten {Jensen} Lindvig.
NOTITS: Ses i Markbogen 1683, hvor han nævnes for 1681.
LINK: Affotografering.

Nr. 6105 1710.01.01 Niels Andersen, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 55cc+, DØBT: 1655cc-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 1ste begrov ieg Niels anders_ af Hannerup.
NOTITS: Har voksen søn Peder Nielsen Nørgaard med børn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6107 1710.02.09 Jesper Christensen Helgaard, Helgaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 70cc+, DØBT: 1640c-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {9de} begrof jeg Jespr {Christensen} Helgaard.
NOTITS: Ses i Markbogen 1683 og i Mandtall 1705 aftægt ved Jørgen Helgaard.
LINK: Affotografering.

Nr. 6109 1710.03.12 Carsten Christiansen Høyer, , sogn: Borris. FAR: Christian Thomsen Høyer.
KIRKEBOGSTEKSTEN: NB 12 Martij begrof ieg Leuitenant Højers søn Casten foruden ligpræchen.
NOTITS: Casten ikke set født, skulle være en voksen søn for at få en ligprædiken. Christian Høyer er ellers korporal, her er han blevet til løjtnant.
LINK: Affotografering.

Nr. 6110 1710.03.23 Søren Duedal, Duedal, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 23 martii begrov ieg Søren Dudal.
NOTITS: Ses i Mandtall 1705 som Søren Dudal vel på aftægt.
LINK: Affotografering.

Nr. 6111 1710.04.13 Morten Christensen, Sønderskov, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.07 (å.m), DØBT: 1708.09.24. FAR: Christen Andersen. MOR: ? Christen Andersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 13 begrov ieg Xsten Andersens søn Morten j Syndershou.
NOTITS: Begravet syv måneder gammel.
Dåb nr. 2108
LINK: Affotografering.

Nr. 6114 1710.05.07 Niels Gravel Gammel, , sogn: Borris, SAND ALDER: 50cc+, DØBT: 1660cc.
SØN: Niels Nielsen Gravel, Gravel, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 7de begraue ieg Gl: Niels grauild.
LINK: Affotografering.

Nr. 6117 1710.11.30 Dynes Madsen, Debelmose (Vestergaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1710.06.15. FAR: Mads Pedersen Vestergaard. MOR: ? Mads Pedersen Vestergaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 30 begrov jeg Matz {Pedersen} Væstergrds barn Dynis .
Dåb nr. 2144
LINK: Affotografering.

Nr. 6123 1711.02.11 Jens Christensen, Debelmose (Gosvig), sogn: Borris, SAND ALDER: 3.01 (å.m), DØBT: 1708.01.22. FAR: Christen Jensen Gosvig. MOR: Mette Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch Samme dag {d 11 febr:} begrov Cresten {Jensen} gosvigs Søn Jens.
Dåb nr. 2094
LINK: Affotografering.

Nr. 6125 1711.02.20 Niels Larsen Gjaldbæk den Ældre, Gjaldbæk, sogn: Borris.
KONE: Anna Nielsdatter Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 20 febr: begrov ieg Niels {Larsen} Gialdbæch.
NOTITS: Se #2050.
LINK: Affotografering.

Nr. 6126 1711.02.22 Niels Mouridsen, Debelmose, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 22 febr begrov ieg Niels Mouridzen af Debelmoes.
NOTITS: Formodet ældre mand, ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6130 1711.03.11 Anders Christensen Hvollig, Hvollig, sogn: Borris, SAND ALDER: 40c+, DØBT: 1670c-.
KONE: Anne Knudsdatter, Hvollig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 11 marti begrov ieg anders {Christensen} holvig.
NOTITS: Var muligvis gift flere gange. Anne Knudsdatter gifter sig 1712 som enke anden gang.
LINK: Affotografering.

Nr. 6131 1711.03.18 Jens Jensen, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 1.05 (å.m), DØBT: 1709.10.06. FAR: Jens Marcussen. MOR: ? Jens Marcussens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 18 Marti begrov ieg Jens Marcussen hds søn Jens.
Dåb nr. 2130
LINK: Affotografering.

Nr. 6133 1711.03.25 Hartvig Christensen, Tarp, sogn: Borris, SAND ALDER: 1.10 (å.m), DØBT: 1709.06.09. FAR: Christen Jensen Kjær. MOR: ? Christen Jensen Kjærs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 25 Marti begrov ieg Christen Kiærs Søn Hartvig .
Dåb nr. 2123
LINK: Affotografering.

Nr. 6134 1711.03.29 Jens Clemmensen, Skobæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 9+, DØBT: 1702-. FAR: Clemmen Bertelsen Skobæk. MOR: ? Clemmen Bertelsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 29 begrov ieg Clemend shoebæchs Søn Jens.
NOTITS: Født før kirkebogen begynder 1702.
LINK: Affotografering.

Nr. 6135 1711.03.29 ? Sørensen, Kvisthus, sogn: Borris, SAND ALDER: 3+, DØBT: 1708-. FAR: Søren Sørensen Huus. MOR: ? Søren Sørensen Huus' kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch Søren Huusis Søn Samme dag {d 29}.
NOTITS: Ikke født i Borris. Søren Sørensen kommer til Kvisthus i Borris i 1709.
LINK: Affotografering.

Nr. 6137 1711.04.07 Morten Jakobsen, Hvollig, sogn: Borris, SAND ALDER: 4.11 (å.m), DØBT: 1706.05.02. FAR: Jakob Jensen Hvollig. MOR: Johanne Mortensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag begrov ieg Morten Jacob {Jensen} Holvigs Søn.
NOTITS: Navnet Johanne Jensdatter se begravelse #6537.
Dåb nr. 2057
LINK: Affotografering.

Nr. 6139 1711.04.19 Jakob Larsen, Lodal, sogn: Faster, SAND ALDER: 4.11 (å.m), DØBT: 1706.05.30. FAR: Lars Pedersen Smed. MOR: Kirsten Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 19 begrov ieg Las {Pedersen} Smids barn Ja{..}b.
Dåb nr. 2059
LINK: Affotografering.

Nr. 6140 1711.04.19 Niels Boltrup Hansen, Dalager, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1711.03.01. FAR: Hans Jakob. MOR: ? Hans Jakobs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {No}ch samme dag {d 19}, begrov ieg Hans Jacobs barn Niels Boltrup.
NOTITS: Døbeteksten har Niels, men han må være døbt Niels Boltrup.
Dåb nr. 2153
LINK: Affotografering.

Nr. 6141 1711.04.26 Mads Hansen, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 5.11 (å.m), DØBT: 1705.05.08. FAR: Hans Madsen. MOR: Karen Thomasdatter.
STEDFAR: Laust Sørensen Klokmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 april begrov ieg Laurits {Sørensen} Klochmoes stifsøn Matz Hansen.
Dåb nr. 2045
LINK: Affotografering.

Nr. 6142 1711.04.26 Hans Laustsen, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1710.10.22. FAR: Laurits Sørensen Klokmose. MOR: Karen Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 26 april begrov ieg Laurits {Sørensen} Klochmoes stifsøn Matz Hansen.
Noch samme dag hands egen søn Hans Lauritsøn.

Dåb nr. 2150
LINK: Affotografering.

Nr. 6147 1711.07.05 Christen Larsen, Sønderskov, sogn: Borris, SAND ALDER: 3.08 (å.m), DØBT: 1707.11.13. FAR: Lars Jensen Sønderskov. MOR: ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 5 Julj begrov ieg Las Syndershous søn Christ_.
Dåb nr. 2091
LINK: Affotografering.

Nr. 6148 1711.08.16 Villads Jensen, Kirken- Ved, sogn: Borris, SAND ALDER: 9+, DØBT: 1702-. FAR: Jens Villadsen. MOR: ? Jens Villadsens kone.
DØDSÅRSAG: druknet.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 16} begrov ieg Jens Villatzøns søn Villatz som var druchnet.
LINK: Affotografering.

Nr. 6151 1711.08.30 Laust Justesen, Klokmose, sogn: Faster.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 30 aug:} begrof Jeg Laust Justsen j Faster j Klochmoes.
LINK: Affotografering.

Nr. 6154 1712.05.11 Niels Boltrup Jakobsen, Lindvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1712.04.17. FAR: Jakob Jensen Lindvig Barfod. MOR: Margrethe Nielsdatter Boltrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 11 Maji begrafu Jeg Jacob Lindvigs lelle barn Niels boltrup.
NOTITS: Døbeteksten har kun Niels. Kirkedåb 8 uger efter hjemmedåb.
Dåb nr. 2175
LINK: Affotografering.

Nr. 6156 1712.06.12 Christen Elkær, Fastergaard, sogn: Faster, SAND ALDER: 20cc, DØBT: 1690cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 12 Junij begrov Jeg Christen Elkiær som tiendte pa Fastergaard.
NOTITS: Formodes at komme fra Elkær i Skarrild sogn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6158 1712.10.19 Mads Vestergaard den Gamle, Debelmose (Vestergaard), sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 19 octbr begrafu jeg Gl. Matz Vestergaard i Debelmoes.
LINK: Affotografering.

Nr. 6161 1712.12.04 Jens Thomsen, Vindelbo, sogn: Borris, SAND ALDER: 10+, DØBT: 1702-. FAR: Thomas Jensen Vindelbo. MOR: ? Thomas Jensen Vindelbos kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 4 begrafu jeg og jordede thomas Vindelboes søn Jens {Thomsen}.
NOTITS: Født før kirkebogen begynder 1702. En anden søn Jens Thomsen †1707.05.04. Ville betyde han havde to sønner med navn Jens, der begge levede.
LINK: Affotografering.

Nr. 6162 1712.12.27 Eske? Nielsen Krog, Borris- Krog, sogn: Borris.
KONE: ? Eske Nielsen Krogs kone, Borris- Krog, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 27 begrof Jeg [Eshe] Krog.
NOTITS: Se selv affotograferingen. Der kunne muligvis stå "Else", "Eshe", uklart. Der findes en Eske Krog. Der er et spørgsmålstegn ved navnet Eske.
LINK: Affotografering.

Nr. 6164 1713.01.17 ? Pedersen, Grønborg, sogn: Borris, SAND ALDER: 12c, 12, DØBT: 1701c. FAR: Peder Eskesen Grønborg. MOR: Karen Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 17 begrof jeg peder {Eskesen} grønborgs søn som var 12 aar gl:
LINK: Affotografering.

Nr. 6166 1713.02.23 Christen Jakobsen, Vesterby, sogn: Borris.
KONE: Maren Vesterby, Vesterby, Borris, Maren i introduktion 1704.02.02.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 23 febr : begrafu Jeg Christe Jacobs_ af Vesterbye.
LINK: Affotografering.
LINK: Introduktion #5017 1704.02.02.

Nr. 6167 1713.04.09 Jacob Christensen, Helgaard?, sogn: Borris. FAR: Christen Helgaard?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 9de Aprilis begrof Jeg Crestin [Heilr]grd hds søn Jacob .
NOTITS: Faderens efternavn uklart, dåb ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6168 1713.04.27 Christen Feldbereder Feldbereder, , sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 27 blef Cristen fæld[bræde] begraven.
NOTITS: Udskrift vanskelig.
LINK: Affotografering.

Nr. 6169 1713.05.21 †1713.05.18 Niels Jakobsen, Lindvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 5 uger, DØBT: 1713.04.13. FAR: Jakob Jensen Lindvig Barfod. MOR: Margrethe Nielsdatter Boltvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 21 Maji begrafu Jeg Jacob Lindivs Søn Niels som var hiemldøbt shiertorsdag og døde førend dend kom i kirche til daabs Confirmation. var 5 ugger og nogle timer .
NOTITS: Skærstorsdag 1713 var den 13 april + fem uger er den 18 maj, som må være dødsdatoen.
Dåb nr. 2203
LINK: Affotografering.

Nr. 6171 1713.08.18 Christen Nielsen Seerup, Tarp (Præstegaarden), sogn: Borris, SAND ALDER: 54.01 (å.m), DØBT: 1659.07.29.
KONE: Kirsten Jensdatter Hviid, Tarp (Præstegaarden), Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Augustus d 18 begrof ieg Slg Hr Christen {Nielsen} Seerup.
NOTITS: Døbt i Ribe Domkirke 29. juli 1659.
LINK: Affotografering.

Nr. 6173 1714.01.29 †1714.01.25 Navnløs, Dalager- Lille, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1714.01.25. FAR: Jakob Pedersen Schandrup. MOR: Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 25 Janv døbte jeg Herritzfogeden Jacob {Pedersen} Scandrup hds datter Kierstine Margrete hiemme j huset som var fød samme Morgen. Den anden tvilling døde Nafnløs og blev begraven d 29 Ejusd.
NOTITS: Levede vel kun få timer.
Dåb nr. 2217
LINK: Affotografering.

Nr. 6174 1714.03.29 †1714.03.25 Niels Pedersen, Grønborg, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1714.03.25. FAR: Peder Eskesen Grønborg. MOR: Karen Jensdatter.
DØDSÅRSAG: vanskabt.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 25 Marti døbte jeg hieme j huset Peder {Eskesen} Grønborgs Søn Niels som var heel Vanshabt. Gud bevare enhuer Erlig Moder for at føde sadan et barn. d. 29. Marti, begrof ieg ovenmælde spede barn - Gud være ære, som dend forløste.
NOTITS: Død snart efter fødsel.
Dåb nr. 2221
LINK: Affotografering.

Nr. 6181 1714.11.04 Jens Clemmensen, Hjoptarp, sogn: Borris.
KONE: Karen Christensdatter, Hjoptarp, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Novbr: d 4de begrouf Jeg Jens Clemmensøn af Hioptarp.
NOTITS: Han ses i mandtallet 1705 i Hjoptarp
LINK: Affotografering.

Nr. 6182 1714.11.09 Svend Jørgensen Odderskær, Odderskær, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: D 9de Novbr begrou Jeg Slg Svend Odderschiær
LINK: Affotografering.

Nr. 6183 1714.11.14 Maren Christensdatter, Slikdal, sogn: Borris.
MAND: Giøde Jensen Slikdal, Slikdal, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 14 Novbr begrou Jeg giøde {Jensen} Slikdals Hustrue Maren Christensdatter .
LINK: Affotografering.

Nr. 6184 1715.01.30 Markus Jensen, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 1.02 (å.m), DØBT: 1713.10.22. FAR: Jens Markussen. MOR: ? Jens Markussens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 30., begrov jeg Jens Marcussøns lille søn Marcus.
Dåb nr. 2211
LINK: Affotografering.

Nr. 6187 1715.06.30 Christen Christensen, Sønderskov, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 30 Juni begrov Jeg Christen Christens_ af Syndershou.
LINK: Affotografering.

Nr. 6188 1715.07.28 Laust Laustsen, , sogn: Borris, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1715.06.01. FAR: Laust Andersen Holst. MOR: Maren Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 28 Juli begrov jeg Laust (Andersen) Holstis Søn Laust.
Dåb nr. 2237
LINK: Affotografering.

Nr. 6189 1715.07.28 Dødfødt 1, Sønderskov, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1715.07.23. FAR: Anders Larsen Sønderskov. MOR: An Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 28 Juli 1715} begrov ieg Anders {Larsen} Syndershous 2de død=føde Sønner.
NOTITS: Fødsel sat 5 dage før begravelsen.
Dåb nr. 1994
LINK: Affotografering.

Nr. 6190 1715.07.28 Dødfødt 2, Sønderskov, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1715.07.23. FAR: Anders Larsen Sønderskov. MOR: An Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 28 Juli 1715} begrov ieg Anders {Larsen} Syndershous 2de død=føde Sønner.
NOTITS: Fødsel sat 5 dage før begravelsen.
Dåb nr. 1993
LINK: Affotografering.

Nr. 6191 1715.07.28 Christen Sørensen, Fasterkiær, sogn: Faster.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag 28 Juli begrov Jeg Christen Søfrens_ af Fasterkiær.
LINK: Affotografering.

Nr. 6194 1715.10.31 Giøde Jensen Slikdal, Slikdal, sogn: Borris.
KONE: Maren Christensdatter, Slikdal, Borris, Død året før †1714.11.14 Slikdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 31 octobr Fest [Omn: Lautorum] begrov Jeg Giøde {Jensen} Slichdall.
LINK: Affotografering.

Nr. 6195 1715.12.22 Eske Christensen, Borris- Krog, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1715.11.10. FAR: Christen Knudsen Krog. MOR: Kirsten Eskesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 22 decembr: begrov Jeg Christen {Knudsen} Krogs Søn Esche 6 uger Gl.
Dåb nr. 2243
LINK: Affotografering.

Nr. 6196 1716.02.23 †1716.02.19 Christen Christensen, Lodal, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1716.02.19. FAR: Christen Lodal. MOR: ? Christen Lodals kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 23 febr : begrov Jeg Christen Loudals lille barn Christen som døde strax dend var fød.
NOTITS: Dødsdato skønnet 4 dage før begravelsen.
Dåb nr. 2251
LINK: Affotografering.

Nr. 6197 1716.02.23 Jens Jeppesen, Gjaldbæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger, DØBT: 1716.01.19. FAR: Jeppe Markussen Gjaldbæk. MOR: Kirsten Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch Samme {d 23 febr :} begrof Jep Gialbæchs søn Jens 4re ugger gammel .
Dåb nr. 2248
LINK: Affotografering.

Nr. 5994 1716.04.01 Navnløs, , sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1716.04.01. FAR: Erik Christensen. MOR: Maren Koch.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra moderens halshugning: ' NB d 30 Julij fuldte jeg Maren Koch til Rætterstædet , som blef hals huggen paa bølling Herredt fordj hun hafde myrdet sit barn j det hun hafde kast dend for Svien .'}
NOTITS: Datoen er arbitrær lagt tre måneder før moderens halshugning.
Dåb nr. 1990
LINK: Affotograferet.

Nr. 6199 1716.04.05 Peder, , sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 5te April begrof Jeg Peder [S...l] .
NOTITS: Kan eventuelt være i Faster sogn. Efternavnet ser ud til at være 5 bogstaver.
LINK: Affotografering.

Nr. 6200 1716.04.09 Thomas Christensen Paarup, Fastergaard, sogn: Faster.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 9de April begrafu Jeg thomas {Christensen} paarup .
NOTITS: Christensen ses i skifte Lundenæs #39, hvor han i 1722 skrives af Faster Præstegaard. I februar 1715 ses han stadig på Fastergaard, hvor han var forvalter efter Peder Christensen Paarup. Thomas Paarus skiftedato (skiftet ikke bevaret) 18 april 1716.
LINK: Skifte Lundenæs #39.
LINK: Affotografering.

Nr. 6202 1716.06.21 Jakob Nielsen, Aas, sogn: Faster, SAND ALDER: 9.05 (å.m), DØBT: 1707.01.07. FAR: Niels Jakobsen. MOR: ? Niels Jakobsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 21 Junij begrof Jeg Niels Jacobsens Søn Jacob .
Dåb nr. 2069
LINK: Affotografering.

Nr. 6205 1717.01.14 Christen Bødiker, , sogn: Borris.
KONE: Maren Nielsdatter, Borris, †1717.08.22 .
NÆVNT Nr. 1: Lambert Andersen Guldager, Præstegaarden, Bølling, Stedfortræder for Peder Stauning i Borris.
NÆVNT Nr. 2: Peder Pedersen Stauning, Tarp (Præstegaarden), Borris, Else Jensdatter Grejs begraves således den 14 januar 1717 i Grejs, hun havde været gift med præst i Grejs Jørgen Pedersen Stauning, der var Peder Pedersen Staunings bror. Skiftet efter Else dateret 7. februar 1717.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 14 Janv: blev slg Christen Bødiher begravet, ofuer ham predichede Hr. Lampret {Lambert Andersen Guldager præst i Bølling} , saasom ieg {præst i Borris og Faster sogne Peder Pedersen Stauning} var til begravelse i Greis prstgrd .
NOTITS: Christen Bødker nævnes i juni (datter) og august (konen) 1710 i fadderlisterne.
LINK: Brejl: Præster i Stauning sogn.
LINK: Wiberg-net præst Jørgen Pedersen Stauning i Grejs sogn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6206 1717.02.03 Niels Jensen, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 16c, 16, DØBT: 1700c. FAR: Jens Houlisen, Bølling. MOR: Katarina Nielsdatter, Bølling.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Hannerup, Hannerup (Præstgaard), Faster, Niels Jensen døde ved Peder Nielsen Præstgaard, som er bror til hans mor.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 3 febr begrof ieg Jens Houlisens søn Niels, som døde hos Peder Hannerup 16 aar Gl.
LINK: Affotografering.

Nr. 6207 1717.02.24 Eske? Pedersen, Gravel, sogn: Borris, SAND ALDER: 8.00 (å.m), 8 år, DØBT: 1709.02.27. FAR: Peder Gravel. MOR: ? Peder Gravels kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 24 febr begrou jeg Peder grauilds Søn {Eske?} [Otte?] aar gammel .
NOTITS: Navn ikke sikker, men sandsynlig.
Dåb nr. 2117
LINK: Affotografering.

Nr. 6209 1717.03.07 Dødfødt, Hannerup (Meldgaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1717.03.04. FAR: Peder Nielsen Meldgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 7de begrou Jeg Peder {Nielsen} Mælgrds barn som var død fød j hannerup 1 Søn.
Dåb nr. 2276
LINK: Affotografering.

Nr. 6210 1717.03.14 Mads Nielsen, Debbelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 1.07 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1715.08.21. FAR: Niels Madsen. MOR: ? Niels Madsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 14 Martii} begrof Jeg Niels MatzSøn j debelmos hans Søn Matz 1½ aar gammel ,
Dåb nr. 2241
LINK: Affotografering.

Nr. 6212 1717.04.04 Christen Christensen, Nygaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 3.10 (å.m), 3 å 6 m., DØBT: 1713.06.18. FAR: Christen Jepsen Nygaard. MOR: Ida Margrethe Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 4de begrou Jeg Christen Nygaards Søn Christen 3½ aar Gl:
Dåb nr. 2207
LINK: Affotografering.

Nr. 6217 1717.07.11 Peder Nielsen, Hjoptarp, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 12 uger, DØBT: 1717.04.18. FAR: Niels Jensen Meldgaard Hjoptarp. MOR: Karen Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 11 Juliij begrou Jeg Niels {Jensen} Meldgaard Søn {Peder Nielsen} 12 ugger gammel.
NOTITS: Moderen Karen Christensdatter †1717.05.30 Meldgaard i barselsseng.
Dåb nr. 2280
LINK: Affotografering.

Nr. 6221 1717.10.24 Jakob Skovbjerg, Dalager, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 24 Octbr} begrov jeg Slg Jacob Scoubierg af Dalagger, som døde meget fattig.
NOTITS: Skovbjerg er et sted i Sønder Felding. Han er nævnt 1706 og 1709 i Borris kirkebog, og har en datter Mette Jakobsdatter.
LINK: Affotografering.

Nr. 6224 1718.01.15 †178.01.12 Peder Jakobsen, , sogn: Borris.
NÆVNT Nr. 1: Oberst Lothig
DØDSÅRSAG: druknet.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 15 Janvarii begrou Jeg en fremmit Chargeant nafnlig Peder Jacobsøn under Oberste Lothigs regiment , som var druchnet j borris Aae {Skjern Aa} d 12 Janvarii .
LINK: Affotografering.

Nr. 6225 1718.01.23 Jakob Olufsen, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 6 uger, DØBT: 1717.12.05. FAR: Oluf Jakobsen Debelmose. MOR: ? Oluf Jakobsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 23 Janv begrof jeg Olluf {Jakobsen} Debelmosis Søn Jacob 6 ugger Gl:
Dåb nr. 2291
LINK: Affotografering.

Nr. 6226 1718.02.11 Knud Christensen, Borris- Krog, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 dage, DØBT: 1718.02.06. FAR: Christen Knudsen Krog. MOR: Kirsten Eskesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 11 febr: begrou Jeg Christen {Knudsen} Krogs Søn Knud 2 dage gammel .
Dåb nr. 1989
LINK: Affotografering.

Nr. 6229 1718.04.14 Jep Gravel, Gravel, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: torsdagen d 14 April begrou Jeg Jep Grauild .
NOTITS: Kun nævnt een gang før i 1707 som fadder.
LINK: Affotografering.

Nr. 6231 1718.05.18 Niels Pedersen Præstgaard, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 60cc, DØBT: 1660cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 18 Maji begrou Jeg Niels {Pedersen} prstgrd j Hannerup .
LINK: Affotografering.

Nr. 6232 1718.05.22 Niels 1 Nielsen, Slikdal, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1718.05.13. FAR: Niels Thomsen Slikdal. MOR: Dorte Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 22 Maji begrou Jeg Niels {Thomsen} Slichdals tvillinger {Niels 1} s ej komb i Kirche .
NOTITS: En uge gammel. To tvillingssønner af samme navn. Thomsen se #2443.
Dåb nr. 2298
LINK: Affotografering.

Nr. 6233 1718.05.22 Niels 2 Nielsen, Slikdal, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1718.05.13. FAR: Niels Thomsen Slikdal. MOR: Dorte Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 22 Maji begrou Jeg Niels {Thomsen} Slichdals tvillinger {Niels 2} s ej komb i Kirche .
NOTITS: En uge gammel. To tvillingssønner af samme navn. Thomsen se #2443.
Dåb nr. 2299
LINK: Affotografering.

Nr. 6234 1718.05.26 Christen Larsen, Sønderskov, sogn: Borris, SAND ALDER: 2.00 (å.m), 2 år, DØBT: 1716.04.13. FAR: Lars Jensen Sønderskov . MOR: ? Lars Jensens 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch {d 26 Maji} begrou Jeg Las {Jensen} Syndershous Søn {Christen} 2 aar Gl:
Dåb nr. 2256
LINK: Affotografering.

Nr. 6240 1718.11.06 Anders Debelmose, Skobæk, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 6te Nov: begrof Jeg Anders debelmos af Shobæch .
NOTITS: Ikke klart om dette er Anders Lauridsen førhen af Debelmose.
LINK: Affotografering.

Nr. 6241 1719.04.26 Oluf Gjaldbæk, Gjaldbæk, sogn: Borris.
NÆVNT Nr. 1: Morten Pedersen Præstgaard, Annexgaarden, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 April begrou Jeg Olluf gialdbeg som døde hos Morten prstgrd .
NOTITS: Formodentlig ung født lige før kirkebogen begynder 1702
LINK: Affotografering.

Nr. 6242 1719.05.14 Niels Nielsen, Hannerup, sogn: Faster, DØBT: 1718.12.27. FAR: Niels Jensen Tømmermand Soldat. MOR: Inger Nielsdatter Huuskone.
NÆVNT Nr. 1: An Huuskone, Moderen Inger Nielsdatters mor.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 14 Majus begrof ieg An huuskone som er Niels Tømmermad Soldat hans hustrue, hends lille Søn Nielß 20 ugger gammel.
NOTITS: Forkert formuleret i original. Det er An Huuskones datter Inger Nielsdatter der er moderen og er gift i Bølling men i december 1718 bor ved Poul Hannerup i Faster. Ved begravelsen bor hun stadig ved Poul Hannerup. De tyve uger er optalt efter kalenderen.
Dåb nr. 2307
LINK: Affotografering.

Nr. 6245 1719.07.26 Dødfødt, Tarp, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Thomas Tarp. MOR: ? Thomas Tarps kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 Julii begrof ieg thomas tarpis Søn, som blef død fød d 22 Jui tilforn og var vanfør . Gud Være Ære [der] forløste dend .
Dåb nr. 2319
LINK: Affotografering.

Nr. 6249 1720.01.14 Niels Nielsen, Gjaldbæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 6 m., DØBT: 1719.07.18. FAR: Niels Nielsen Gjaldbæk den Yngre. MOR: Anne Marie Jakobsdatter Barfod.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 14 Janv. begrou Jeg Niels {Nielsen} gialdbegs lille Søn Niels næsten 6 maaneder gammel .
Dåb nr. 2318
LINK: Affotografering.

Nr. 6253 1720.07.21 Gravers Olufsen, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 6.06 (å.m), 6 år, DØBT: 1714.01.14. FAR: Oluf Jakobsen Debelmose. MOR: ? Oluf Jakobsen Debelmoses kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Julius d 21 Dom 8 p Trinit . blef Olluf debelmoes Søn Graues begraven 6 aar Gl.
Dåb nr. 2215
LINK: Affotografering.

Nr. 6254 1720.07.21 Niels Madsen, Tarp, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.09 (å.m), 38 uger, DØBT: 1719.11.02. FAR: Mads Nielsen Tarp. MOR: Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch {Julius d 21 Dom 8 p Trinit} Matz {Nielsen} tarpis Søn Niels ligeledis begraves 38 uger gammel.
Dåb nr. 2322
LINK: Affotografering.

Nr. 6255 1720.07.28 Jens Nielsen Agger, Agger, sogn: Borris, SAND ALDER: 60+, DØBT: 1660-.
KONE: Maren, Agger, Borris, Ses 1704 og 1708.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {....} rof Jeg Sl: Jens Agger .
NOTITS: Hans ses i Markbogen 1683 og Mandtallet 1705. Dato 28. juli er lagt efter den 21 juli og før august, datoen er afrevet af siden.
LINK: Affotografering.

Nr. 6256 1720.07.28 Niels Pedersen, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 5 m., DØBT: 1720.03.06. FAR: Peder Nielsen Meldgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {.....} Peder Mælgrds Søn j Han{....} {....} {Niels} {....} Maaneder Gl :
NOTITS: Navn Niels fra dåben. Dato 28. juli er lagt efter den 21 juli og før august, datoen er udrevet af siden.
LINK: Affotografering.

Nr. 6257 1720.08.17 Niels Olufsen, , sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1720.08.13. FAR: Oluf Justesen Skomager. MOR: Elisabeth Marie Nielsdatter Boltrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 17 Aug: begrou jeg samme Olluf {Justesen} Skoemager søn {Niels} .
NOTITS: Navnet Niels fra hjemmedåben.
Dåb nr. 2336
LINK: Affotografering.

Nr. 6260 1720.11.14 †1720.11.10 Christen Jensen, Hvollig, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 13 dage, DØBT: 1720.11.10. FAR: Jens Jakobsen Hvollig. MOR: An Christensdatter Kjær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 14 nov. begrofu Jeg Jens {Jakobsen} Holvigs Søn Christen 13 dage gammel.
Dåb nr. 2344
LINK: Affotografering.

Nr. 6261 1720.11.17 Anders Christensen Astrup, Astrup, sogn: Faster.
KONE: Maren Jespersdatter, Astrup, Borris
DØDSÅRSAG: slagtilfælde.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 17 nov d 25 p: trinit begrofu Jeg Sl: Anders {Christensen} Astrup han døde meget hastig af et slag efter j thimes forløb .
LINK: Affotografering.

Nr. 6263 1720.12.15 Gravers Jensen, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1720.11.27. FAR: Jens Markussen, Hannerup, Faster. MOR: Inger Graversdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 15 Decembr Dom 3ta adv:} begraven Inger Grauersdatter Uægte Søn {Gravers} 14 dage .
NOTITS: Inger Graversdatter er datter af Gravers Pedersen og Maren i Debelmose i Borris.
Dåb nr. 2340
LINK: Affotografering.

Nr. 6264 1721.01.01 †1720.12.30 Dødfødt, Gjaldbæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1720.12.30. FAR: Jeppe Markussen Gjaldbæk. MOR: Kirsten Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 1ste Janvariis} begrofu Jeg {Markussen} Gialdbechs Søn fød i afvigte aar d 30 december og fremkomb til Verden uden Lif {Dødfødt} .
Dåb nr. 2342
LINK: Affotografering.

Nr. 6265 1722.02.10 Christen Langelund Jakobsen, Lindvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 1.06 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1720.08c. FAR: Jakob Jensen Lindvig Barfod. MOR: Margrethe Nielsdatter Boltvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 10 febr blef Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs Søn Christen Langelund begraven som var halfanden aar Gl:
Dåb nr. 2335
LINK: Affotografering.

Nr. 6266 1722.02.15 Michel Jensen, Stier, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 11 uger, DØBT: 1721.11.30c. FAR: Jens Christensen Stier. MOR: Bodil Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 15 febr blef Jens {Christensen} Stiers søn Michel begraven 11 ugger Gl.
Dåb nr. 2345
LINK: Affotografering.

Nr. 6267 1722.04.02 Jens Pedersen Vium Moesgaard, Moesgaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 42cc, DØBT: 1680cc.
KONE: Anne Nielsdatter, Moesgaard, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 2den Aprilis som var shærstorsdat begr{...} ieg Salig Jens {Pedersen Vium} Moesgaard .
LINK: Affotografering.

Nr. 6269 1722.04.19 Lars Larsen, Gaasdal- Store, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 8 dage, DØBT: 1722.04.07. FAR: Lars Larsen Gaasdal. MOR: Inger Jakobsdatter.
NÆVNT Nr. 1: Just Frederik Hammerich, Præstegaarden, Skjern, Stedfortræder, sognerpæst i Skjern.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 19 April blef {Las} {Larsen} Gaasdals søn Las 8 dage Gl. begraven af ærværdige Hr. Just {Frederik Hammerich} saasom ieg var syg.
NOTITS: Præsten Peder Pedersen Stauning nævner her at han er syg. Han er meget syg for der er kun et linje mere i kirkebogen af ham, så er det slut. Han døde en uge efter denne indførsel omkring den 27. april for skiftet er den 27. maj 1722 normalt en måned efter.
Dåb nr. 2353
LINK: Affotografering.

Nr. 6270 1722.04.27 Peder Pedersen Stauning, Tarp (Præstegaarden), sogn: Borris, SAND ALDER: 47c, DØBT: 1675c.
KONE: Sophie Christensdatter Møborg, Tarp (Præstegaarden), Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTON: ud fra at han skriver sig syg i kirkebogen #6269 den 19 april 1722 og skiftet 27 maj 1722: 'Omkring den 27 april 1722 blev sognepræst i Borris og Faster Hr. Peder Pedersen Stauning begravet.'}
NOTITS: Sophie Christensdatter Møborg er hans 2. kone. Hans alder skønnet ud fra, at han blev student i Kolding 1693. Han er født omkring 1675c og er dermed født i Stauning, hvor hans far Peder Jørgensen Jelling var præst 1659-84 og gift med Anne Pedersdatter Hegelund. Peder Pedersen Staunings kirkebog for Borris og Faster sogne 1702-22 er meget nøjagtig, dette kan ikke siges om hans efterfølger. Men hans skrift er møgsvær at læse.
LINK: Skiftet Bølling gejstlig #34 - 27 maj 1722.
LINK: Erik Brejl: Stauning præster.

Nr. 6300 1724.04.18 Jens Giødesen, Gaasdal- Store, sogn: Borris, SAND ALDER: 50cc, DØBT: 1675cc.
KONE: ? Christensdatter?, Gaasdal- Store, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1724 Ditto {d 18 April} begrov Jens Giødesen i Gaasdal .
LINK: Affotografering.

Nr. 6303 1724.11.08 Christen Jensen, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 44+, DØBT: 1680c-.
KONE: Mette Sørensdatter Gosvig, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 8 Nov: begrov Christen Jensen {Gosvig} develmose .
NOTITS: Han ses i Mandtallet 1705, gift 1704 muligvis anden gang med Mette Sørensdatter Gosvig. Drev vel gården Gosvig, der regnes til Debelmose eller til Tarp i Borris.
LINK: Christen Jensen Gosvig.
LINK: Affotografering.

Nr. 6304 1724.11.08 Morten Pedersen Præstgaard, Præstgaard, sogn: Faster.
KONE: Kirsten Christensdatter Sønderskov, Præstgaard, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 8 Oct :} begrov Morten Peders_ i Faster Præstgaard —
LINK: Affotografering.

Nr. 6305 1724.11.26 Christen Christensen, Debelmose, sogn: Borris.
KONE: ? Christen Christensens kone, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 26 . begrov Christen Christens_ develmose .
NOTITS: Får søn 1707, også Christen Christensen.
LINK: Affotografering.

Nr. 6306 1724.12.06 Thomas Jensen Vindelbo, Vindelbo, sogn: Borris, SAND ALDER: 70cc, DØBT: 1655c-.
KONE: ? Thomas Jensen Vindelbos kone, Vindelbo, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 6 Dec: begrov Thomas {Jensen} Vindelboe .
NOTITS: Ses i Markbogen 1683 i Vindelbo.
LINK: Thomas Jensen Vindelbo.
LINK: Affotografering.

Nr. 6307 1724.12.17 Anders Nielsen, Hjoptarp (Melgaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1724.11.26. FAR: Niels Jensen Melgaard. MOR: Ingeborg Niels Jensen Melgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 17. begrov Niels Meldgaards Søn Anders {Nielsen}
NOTITS: Har kun været nogle uger gammel.
Dåb nr. 2385
LINK: Affotografering.

Nr. 6308 1725.01.21 Dødfødt, Hvollig, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Jens Christensen Rindum. MOR: Mette Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {d : 12 .} begrov ieg Jens Christensen {Rindum} hvolvigs død fødder barn .
LINK: Affotografering.

Nr. 6309 1725.03.11 ? Fattig Mand, Gjaldbæk, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 11 Martij begrov en fattig fremmit Mand , som døde i Gialdbeck —
LINK: Affotografering.

Nr. 6311 1725.04.15 Søren Sørensen, Gosvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 23+, DØBT: 1702-. FAR: Søren Gosvig. MOR: ? Søren Gosvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 15 April} begrov Søren Gosvigs Søn , Søren {Sørensen}
LINK: Affotografering.

Nr. 6314 1725.05.04 Peder Mortensen, Præstgaard, sogn: Faster, SAND ALDER: 19.06 (å.m), DØBT: 1704.11.09. FAR: Morten Pedersen Præstgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Sønderskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1725 d : 4 Maij begrov Morten Præstgaards Søn Peder {Mortensen}
Dåb nr. 2036
LINK: Affotografering.

Nr. 6318 1725.05.27 Peder Nielsen, Aagaard, sogn: Borris. FAR: Niels Christensen Aagaard. MOR: Mette Aagaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 27. {Maji} begrov Niels {Christensen} Aagaards Søn Peder {Nielsen} .
NOTITS: Denne Peder må være født mellem april 1722 og april 1724, da kirkebogen ikke blev født.
LINK: Affotografering.

Nr. 6319 1725.05.27 Christen Hansen, , sogn: Borris. FAR: Hans Skrædder. MOR: ? Hans Skrædders kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {d: 27. Maji} begrov Hans Skreders Søn Christen {Hansen} .
LINK: Affotografering.

Nr. 6320 1725.05.20 Dødfødt, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1725.05.16. FAR: Hans Jensen. MOR: Dorte Dynesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {27. Maji} pulice absolv: Dorthe Dynisdaatter develmose , som udlagde til barnefadder en Karl af synden nafnl: Hans Jenßen , samme qvindes barn blev dødfød
NOTITS: Dorte er steddatter af Mads Pedersen Vestergaard den Yngre. Datoer skønnet en uge tilbage fra absolveringen.
Dåb nr. 2399
LINK: Affotografering.

Nr. 6321 1725.06.03 Jens Mortensen, Kodbøl- Vester, sogn: Borris, SAND ALDER: 45+, DØBT: 1680c-.
KONE: Johanne Madsdatter, Kodbøl- Vester, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 3 Junij begrov Jens Mortensen Koodbøll —
LINK: Affotografering.

Nr. 6326 1725.12.16 Christen Madsen Fonager, Fonager, sogn: Borris.
KONE: Kirsten Christen Madsen Fonagers kone, Fonager, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Endnu samme dag begrov Christen Madsen Faanagger
NOTITS: Hans patronym kendes kun fra dette sted.
LINK: Affotografering.

Nr. 6327 1726.02.10 Christen Jensen Gosvig, Gosvig, sogn: Borris.
KONE: Mette Sørensdatter, Gosvig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 5ta post Epiph : begrov Christen Gaarsvig
NOTITS: Dette Gaarsvig menes at være Gosvig i Tarp i Borris. Christen Jensen Gosvig ses der i mandtallet 1705. Et Gaarsvig eller Gaardsvig ligger lige over sognegrænsen mellem Borris og Sønder Felding sogn. Gaarsvig hører under Sønder Felding.
LINK: Affotografering.

Nr. 6336 1726.09.01 Dødfødt, Dalager, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1726.08.27c. FAR: Mads Jakobsen Dalager. MOR: Maren Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Endnu samme dag {d : 1 Sept :} Mads {Jakobsen} Dalaggers Dødføde barn.
Dåb nr. 2422
LINK: Affotografering.

Nr. 6339 1726.11.06 Niels Kringeltoft, Kringeltoft, sogn: Borris, SAND ALDER: 56+, DØBT: 1670-.
KONE: An Niels Kringeltofts kone, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 6 Nov: begrov Niels Kringeltoft
LINK: Affotografering.

Nr. 6340 1726.11.15 Jens Poulsen, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 17.09 (å.m), DØBT: 1709.01.27. FAR: Poul Hannerup. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 15 Nov: begrov Povl Handerups Søn , Jens
Dåb nr. 2116
LINK: Affotografering.

Nr. 6343 1727.01.26 Christen Olufsen, Hannerup, sogn: Faster.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1727 d: 26 Janv: begrov Christen Olufsen af Handerup —
NOTITS: Navn Christen Olufsen ikke set i Faster, men i Dalager og Sønderskov i Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 6344 1727.02.02 Jeppe Christensen, Nygaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 4c, DØBT: 1723c. FAR: Christen Jepsen Nygaard. MOR: Ida Margrethe Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1727 Dca 4ta post Epiphan: begrov Christen {Jepsen} Nygaards Søn Jeppe.
NOTITS: Født 1723c i kirkebogshul.
Dåb nr. 2368
LINK: Affotografering.

Nr. 6345 1727.03.05 Dødfødt, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1727.03.01. FAR: Jens Lysgaard. MOR: ? Jens Lysgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 5 Martij begrov Jens Lysgaards dødføde barn —
Dåb nr. 2426
LINK: Affotografering.

Nr. 6346 1727.04.06 Jens Bertelsen, Skobæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1727.03.25. FAR: Bertel Clemmensen Skobæk. MOR: Lucie Jensdatter Agger.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca: Palm: begrov Bertel {Clemmensen} Skobæks søn, Jens {Bertelsen} .
NOTITS: Begravet to uger gammel.
Dåb nr. 2428
LINK: Affotografering.

Nr. 6347 1727.04.20 ? Hansen Hans Skrædders søn, , sogn: Borris, SAND ALDER: 0.09 (å.m), DØBT: 1726.07.14. FAR: Hans Skrædder. MOR: ? Hans Skrædders kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 20 April begrov Hans Skrædders Søn
NOTITS: Navn mangler i dåben. Begravet 9 måneder gammel.
Dåb nr. 2420
LINK: Affotografering.

Nr. 6349 1727.05.22 Niels Odderskær, Odderskær, sogn: Borris, SAND ALDER: 38c+, DØBT: 1689cc.
KONE: Kirsten Niels Odderskærs kone, Odderskær, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 22 Maij begrov Niels Odderskier
LINK: Affotografering.

Nr. 6351 1727.05.29 Jakob Nielsen, Gjaldbæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 1.02 (å.m), DØBT: 1726.03.24. FAR: Niels Nielsen Gjaldbæk. MOR: Anne Marie Jakobsdatter Barfod.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 29 {Maij} begrov Niels {Nielsen} Gialdbeks Søn , Jacob
Dåb nr. 2415
LINK: Affotografering.

Nr. 6353 1727.06.29 ? Grønborg, Grønborg, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 3tie à Trin: begrov P[..]jnholdt Grønborg .
NOTITS: Svært at tyde.
LINK: Affotografering.

Nr. 6356 1727.08.10 Lars Larsen Duedal den Gamle, Duedal, sogn: Borris, SAND ALDER: 67c+, DØBT: 1660cc.
KONE: An Duedal, Duedal, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 9 à Trin : begrov gl: Las {Larsen} Dudall
LINK: Affotografering.

Nr. 6358 1727.08.31 Dødfødt, Hannerup (Meldgaard), sogn: Faster, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1727.08.27. FAR: Peder Nielsen Meldgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 12 à Trin : begrov Peder {Nielsen} Meldgaards dødfødde Søn —
Dåb nr. 2434
LINK: Affotografering.

Nr. 6362 1728.03.26 Anders Gravel, Gravel, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Langfredag . begrov Anders Graild
NOTITS: Ikke identificeret. Formodet ældre.
LINK: Affotografering.

Nr. 6363 1728.04.11 Niels Andersen, Dalager- Lille, sogn: Borris.
HUSBOND: Jakob Pedersen Skanderup, Dalager- Lille, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : Miseric : begrov {Jakob Pedersen} Skanderups Karl Niels Andersen ,
LINK: Affotografering.

Nr. 6365 1728.07.04 Oluf Jensen, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 17.00 (å.m), DØBT: 1711.07.17. FAR: Jens Lysgaard. MOR: ? Jens Lysgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 6ta à Trin : begrov Jens Lysgaards Søn , Oluf
NOTITS: Faderen kaldes i dåben 1711 Jens Klokmose.
Dåb nr. 2162
LINK: Affotografering.

Nr. 6367 1728.09.22 Jakob Jensen Hvollig, Hvollig, sogn: Borris.
KONE: Johanne Mortensdatter, Hvollig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 22 Sept : begrov Jakob {Jensen} Hvolvig
LINK: Affotografering.

Nr. 6368 1728.09.19 Jeppe Markussen Gjaldbæk, Gjaldbæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 38c+, DØBT: 1690c-.
KONE: Kirsten Jensdatter, Gjaldbæk, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 17 à Trin : begrov Jeppe {Markussen} Gjaldbæk
LINK: Affotografering.

Nr. 6369 1728.10.13 Mads Pedersen Klokmose, Klokmose, sogn: Faster.
KONE: ? Mads Pedersen Klokmoses kone, Klokmose, Faster, †1727.10.29 et år før, hvor patronymet angives.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 13 Oct: begrov Mads {Pedersen} Klokmose
LINK: Affotografering.

Nr. 6373 1728.12.19 Clemmen Madsen, Odderskær, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1728.11.28. FAR: Mads Svendsen Odderskær. MOR: Anna Laustdatter Nørgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Do : 4to Adv: begrov Mads {Svendsen} Odderskiers Søn , Clemend
NOTITS: Begravet tre uger gammel.
Dåb nr. 2457
LINK: Affotografering.

Nr. 6374 1729.01.02 Anders Nielsen, Hjoptarp (Melgaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1728.12.05. FAR: Niels Jensen Melgaard. MOR: Ingeborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom post Ciecumcis} begrov ieg bemt Niels {Jensen} Meldgaards Søn Anders
NOTITS: Anders begraves to steder i kirkebogen, 1. gang på hans dåbsdag, hvilket ikke er muligt, 2. gang den 2 januar her.
Dåb nr. 2458
LINK: Affotografering.

Nr. 6376 1729.02.18 Jakob Christensen Kyndesen, Degneboligen, sogn: Borris.
KONE: Anne Knudsdatter Due, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra skifte efter konen: 'Begravet forhenværende degn i Borris og Faster Jakob Christensen Kyndesen '}
NOTITS: Hans dødsdato ses i skiftet efter konen. Kirkebogen har et hul 17 januar 1729 til 28 februar 1730.
LINK: Skifte #40 efter Anne Knudsdatter Due †1727.12.13 Borris.

Nr. 6381 1730.03.15 Jens Østerskjern, Tarp, sogn: Borris.
KONE: Karen, Tarp, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 15 ditto {Martij} begrov Jens Østerskiern
LINK: Affotografering.

Nr. 6383 1730.08.12 Dødfødt, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1730.08.08. FAR: Jørgen Karlsen. MOR: Kirsten Lauridsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 12 Aug : begrov Jørgen Karlsens dødføde barn —
Dåb nr. 2468
LINK: Affotografering.

Nr. 6384 1730.09.24 Jens Jeppesen, Gjaldbæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 7c, DØBT: 1723c. FAR: Jeppe Markussen Gjaldbæk. MOR: Kirsten Jensdatter.
STEDFAR: Jakob Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom . 16 à Trin. begrov Jacob Gialdbeks stif søn , Nafnl: Jens {Jeppesen}
NOTITS: Født i kirkebogshullet 1721-24.
Dåb nr. 2369
LINK: Affotografering.

Nr. 6385 1730.10.08 Peder Graversen, Debelmose, sogn: Borris.
KONE: Maren Rasmusdatter, Debelmose, Borris, 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 18 à Trin begrov Peder Graversen
LINK: Affotografering.

Nr. 6386 1730.10.15 Bertel Clemmensen Skobæk, Skobæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 35cc, DØBT: 1695cc.
KONE: Lucie Jensdatter Agger, Skobæk, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 19 à Trin begrovBertel {Clemmensen} Skobek
LINK: Affotografering.

Nr. 6388 1730.11.28 Dødfødt, Klokmose?, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1730.11.24. FAR: Jan Petersen. MOR: ? Jan Petersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 28 Nov : begrov Jan Petersens dødfødde barn —
NOTITS: Jan Petersens kone er Laurids (Laust Sørensen) Klokmoses steddatter gift 1730.10.22 i Faster. Petersen med t tyder på, at han stammer fra Sønderjylland dvs Slesvig, som det hed dengang.
Dåb nr. 2475
LINK: Affotografering.

Nr. 6390 1730.12.22 Villum Nielsen Egvig, Egvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 70cc, DØBT: 1660cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 22 dec: begrov Villum {Nielsen} Egvig
LINK: Affotografering.

Nr. 6391 1730.12.24 Jens Villadsen, Kirken- Ved, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 4ta Adv : begrov Jens Villadsen
LINK: Affotografering.

Nr. 6392 1730.12.24 ?1 Vinbæk, Vinbæk, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 4ta Adv :} begrov{... tom plads ...} udi Vinbæk.
NOTITS: Mulig er Niels Vinbæk Soldat og hans kone Maren Vinbæk og deres barn Peder Nielsen Vinbæk *1719.
LINK: Affotografering.

Nr. 6393 1731.01.21 ?2 Vinbæk, Vinbæk, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 7g:ma begrov {... tom plads ...} udi Vinbek .
NOTITS: Mulig er Niels Vinbæk Soldat og hans kone Maren Vinbæk og deres barn Peder Nielsen Vinbæk *1719.
LINK: Affotografering.

Nr. 6396 1731.02.18 ? Karen Kousgaards søn, , sogn: Faster. FAR: ? Karen Kousgaards barnefar. MOR: Karen Kousgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {2 Søndag i faste} begrov Karen Kousgaards søn
NOTITS: Navnet Karen Kousgaard ellers ikke set i Faster.
LINK: Affotografering.

Nr. 6399 1731.03.17 Christen Nielsen Aagaard, Aagaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 60cc, DØBT: 1670cc.
KONE: Mette Jakobssdatter, Aagaard, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: 17 ditto {Martij} begrov Christen {Nielsen} Aagaard
LINK: Affotografering.

Nr. 6400 1731.03.07 Oluf Jensen, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1731.02.18. FAR: Jens Lysgaard. MOR: ? Jens Lysgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 7de Martij begrov Jens {Lysgaard?} Klokmosis Søn, Oluf
NOTITS: Tre uger gammel. Faderens identifikation som Lysgaard ikke helt sikker.
Dåb nr. 2478
LINK: Affotografering.

Nr. 6403 1731.06.06 ? Thomas/en/datter, Nygaard, sogn: Borris. FAR: Thomas Harke?. MOR: ? Thomas Harkes kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 6 Junij begrov Thomas Harkisis barn i Nygaard —
NOTITS: Thomas Harke ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6407 1731.09.30 Daniel Philip Jakobsen, Lindvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1731.09.12. FAR: Jakob Jensen Lindvig Barfod. MOR: Margrethe Nielsdatter Boltvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 19 à Trin : begrov samme {Jacob Lindvigs Søn} Daniel Filip
Dåb nr. 2490
LINK: Affotografering.

Nr. 6408 1731.11.14 ? Peders/en/datter, Odderskær, sogn: Borris, DØBT: 1731.11.09. FAR: Peder Odderskær. MOR: ? Peder Odderskærs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 14de Nov: begrov Peder Odderskiers Barn , som blev døbt af Jorde Moderen —
NOTITS: Fødseldato skønnet til fem dage før begravelsen, menes nogenlunde nøjagtig.
Dåb nr. 2493
LINK: Affotografering.

Nr. 6410 1732.01.13 Dødfødt, Stier, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1732.01.09. FAR: Christen Olufsen Stier. MOR: Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {d : 13 Janv :} begrov Christen {Olufsen} Stiers dødfødde Barn —
NOTITS: Fødsel ansat fire dage før begravelsen.
Dåb nr. 2499
LINK: Affotografering.

Nr. 6412 1732.03.29 Niels Jensen Tømmermand, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 40c+, DØBT: 1692c-.
KONE: Inger Nielsdatter, Hannerup, Faster
DØDSÅRSAG: druknet.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 29 Martij druknede Niels {Jensen} Tømmermand i Skierne Aae ved Skobek —
NOTITS: Var 1719 soldat.
LINK: Niels Tømmermands anden begravelse 6 jan 1733 i Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 5991 1732.09.14 Dødfødt?, Gravel, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1732.09.14. FAR: Niels Gravel. MOR: ? Niels Gravels kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra Introduktionen: '1732 Festo oium Sanct: introd : Niels Graulds hustrue'. Niels Gravel et barn i Gravel. }
NOTITS: Formodes dødfødt, ellers hvis levende "døbt af jordemoderen."
Dåb nr. 2509
LINK: Introduktion.
LINK: Affotografering Introduktion.

Nr. 6417 1733.01.06 Niels Tømmermand, Debelmose, sogn: Borris.
KONE: Inger Nielsdatter, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1733. Festo Epiph: begrov Niels Tømmermand Niels Tømmermand
NOTITS: Dette er Niels Tømmermands anden begravelse. Den første var den 29 marts 1732 ni måneder før i Faster kirkebog efter hvilken han druknede i Skjern Aa ved Skobæk. Det er ikke klart, hvilken begravelse er den rigtige, og hvad den anden så er.
LINK: Niels Tømmermands første begravelse 29 marts 1732 i Faster kirke.
LINK: Affotografering.

Nr. 6418 1733.01.14 Dødfødt, Stier, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1733.01.10. FAR: Christen Olufsen Stier. MOR: Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 14 janv: begrov Christen Olufsen {Stiers} dødfødde Barn.
NOTITS: Fødsel ansat fire dage før begravelsen. Nøjagtig et år efter et andet dødfødt barn.
Dåb nr. 2514
LINK: Affotografering.

Nr. 6421 1733.07.26 Thomas Pedersen Gaasdal, Gaasdal- Store, sogn: Borris, SAND ALDER: 53c+, DØBT: 1680c-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 8 à Trin : begrov Thomas {Pedersen} Gaasdall
NOTITS: Hans 2. kone Karen Christensdatter †1725.05.06 Store Gaasdal. Muligvis gift tredje gang i et andet sogn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6422 1733.07.26 Clemmen Madsen, Odderskær, sogn: Borris, SAND ALDER: 3.05 (å.m), DØBT: 1730.03.01. FAR: Mads Svendsen Odderskær. MOR: Anna Laustdatter Nørgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 8 à Trin } begrov Mads {Svendsen} Odderkiers Søn , Clemend
NOTITS: Tvilling.
Dåb nr. 2463
LINK: Affotografering.

Nr. 6423 1733.09.20 Dødfødt, Skravhøj, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Anders Daller Skravhøj. MOR: ? Anders Daller Skravhøjs 1. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 16 à Trin :} begrov Anders {Daller} Skrafhøjs dødfødde Barn —
NOTITS: Barn med Anders Daller Skravhøjs 1. kone †1733.10.18 i barselseng fire uger efter dette dødfødte barn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6426 1733.10.30 Jens Larsen, Fasterlund, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1733.10.11. FAR: Lars Lund. MOR: ? Lars Lunds kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 30 Oct : begrov fornfte Las Lunds Søn , Jens
NOTITS: Tre uger gammel. Fornfte går på fornævnte dåb, nemlig Jens Larsens dåb.
Dåb nr. 2529
LINK: Affotografering.

Nr. 6428 1733.11.08 Dødfødt, Stier, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1733.11.04. FAR: Christen Olufsen Stier. MOR: Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 23 à Trin : begrom Christen {Olufsen} Stiers dødføde Barn —
NOTITS: Fødsel ansat fire dage før begravelsen. Ti måneder efter det sidste dødfødt barn. Tre dødfødte børn i træk 1732, 1733, 1733.
Dåb nr. 2530
LINK: Affotografering.

Nr. 6429 1733.11.22 Niels Nielsen, Votkær, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1733.07.02. FAR: Niels Nielsen Votkær. MOR: Ane Ovesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 25 à Trin begrov Niels {Nielsen} Votkiers Søn , Niels
Dåb nr. 2523
LINK: Affotografering.

Nr. 6432 1734.02.13 Peder Villadsen, Aagaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1733.09.27. FAR: Villads Pedersen Aagaard. MOR: Sophie Jakobsdatter Lindvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 6 p : Epiph : begrov Villads {Pedersen} Aagaards Søn {Peder}
NOTITS: Moderen døde i barselsseng efter hans fødsel i september 1733.
Dåb nr. 2528
LINK: Affotografering.

Nr. 6433 1734.02.21 Laurs Jensen, Hannerup (Nørgaard), sogn: Faster, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1734.02.14. FAR: Jens Nørgaard. MOR: ? Jens Nørgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 7gesma begrov Jens Nørgaards Søn , Laurids
Dåb nr. 2535
LINK: Affotografering.

Nr. 6434 1734.05.25 Jakob Pedersen Skanderup, Dalager- Lille, sogn: Borris, SAND ALDER: 74cc, DØBT: 1660cc.
KONE: Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin, Dalager- Lille, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 25 Maij begrov Bye g Herridsfoeget {Jakob Pedersen} Skanderup
NOTITS: Var byfoged i Ringkøbing og herredsfoged i Bølling Herred.
LINK: Affotografering.

Nr. 6437 1734.11.28 Dødfødt, Stier, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1734.11.24. FAR: Christen Olufsen Stier. MOR: Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 1 adv:} begrov Christen {Olufsen} Stiers dødfødde barn —
NOTITS: Fødselsdato sat til fire dage før begravelsen. Moderen døde i barselsseng.
Dåb nr. 2539
LINK: Affotografering.

Nr. 6439 1735.01.06 Oluf Busk, Busk, sogn: Borris.
KONE: Kirsten Busk, Busk, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Epiph : begrov Oluf Busk
LINK: Affotografering.

Nr. 6440 1735.02.13 Dødfødt, Nygaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1735.02.09. FAR: Christen Jepsen Nygaard. MOR: Ida Margrethe Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 6gma begrov Christen {Jepsen} Nygaards dødfødde barn —
NOTITS: Fødseldato sat til fire dage før begravelsen.
Dåb nr. 2542
LINK: Affotografering.

Nr. 6442 1735.06.19 Dødfødt, Aagaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1735.06.15. FAR: Villads Pedersen Aagaard. MOR: Mette Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 2 à Trin : begrov Villads {Pedersen} Aagaards og Knud {Lauridsen} Nørgaards dødfødde børn —
NOTITS: Mette Nielsdatter 2. kone.
Dåb nr. 2548
LINK: Affotografering.

Nr. 6443 1735.06.19 Dødfødt, Hjoptarp (Nørgaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1735.06.15. FAR: Knud Lauridsen Nørgaard. MOR: Dorte Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 2 à Trin : begrov Villads {Pedersen} Aagaards og Knud {Lauridsen} Nørgaards dødfødde børn —
Dåb nr. 2549
LINK: Affotografering.

Nr. 6445 1735.07.29 Peder Christensen, Grønborg, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1735.07.15. FAR: Christen Pedersen Grønborg. MOR: Bodil Aaes.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 29 Julij begrov Christen {Pedersen} Grønborgs Søn , Peder
NOTITS: Christen Pedersen Grønborg *1708 Grønborg søn af Peder Eskesen Grønborg. Gift to måneder før 1735.05.22 i Borris med Bodil Aaes vel af Faster. De skulle giftes. Antagelse gift lige før fødslen (formodet to uger før begravelsen), barnet hjemmedøbt, men ingen dåb noteret i Borris kirkebog. Det kan anfægtes, barnet kan være født i et andet sogn, men er ikke døbt i Faster sogn, hvor moderen kom fra.
Dåb nr. 2550
LINK: Affotografering.

Nr. 6446 1735.11.20 Søren Sørensen? Klokmose, Klokmose, sogn: Faster.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 24 a Trin : begrov Søren {Sørensen?} Klokmose
NOTITS: Kan også være den noget yngre Søren Madsen i Klokmose.
LINK: Affotografering.

Nr. 6448 1735.11.28 Svend Madsen Odderskær, Odderskær, sogn: Borris, SAND ALDER: 18.01 (å.m), DØBT: 1717.10.24. FAR: Mads Svendsen Odderskær. MOR: Anna Laustdatter Nørgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 28 Nov: begrov Svend {Madsen} Odderskier
Dåb nr. 2290
LINK: Affotografering.

Nr. 6449 1735.12.04 Christen Lauridsen Sønderby Colding, Sønderby, sogn: Borris, SAND ALDER: 65cc, DØBT: 1660cc.
KONE: Karen Mortensdatter, Sønderby, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 2 Adv: begrov Christen Laurids: {Colding} Sønderby —
LINK: Affotografering.

Nr. 6450 1736.01.15 †1736.01.06 Niels Nielsen Tarp, Tarp, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1736 . Dca 2 p : Epiph : begrov Niels {Nielsen} Tarp
NOTITS: Skifte Slumstrup. Dødsdato fra skiftet.
LINK: Affotografering.

Nr. 6454 1736.05.27 Anders Olufsen Busk, Busk, sogn: Borris, SAND ALDER: 23.00 (å.m), DØBT: 1713.05.07. FAR: Oluf Busk. MOR: Kirsten Busk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {festo sftæ Trinit:} begrov Anders {Olufsen} Busk
NOTITS: Faderen Oluf Busk †1735
LINK: Affotografering.

Nr. 6455 1736.06.10 Laust Sørensen Klokmose, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 54cc, DØBT: 1682cc.
KONE: Karen Thomasdatter, Klokmose, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 2da à Trin : begrov Laurs {Sørensen} Klokmose
LINK: Affotografering.

Nr. 6456 1736.06.14 Jakob Jensen Lindvig Barfod, Lindvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 66cc, DØBT: 1660cc.
KONE: Margrethe Nielsdatter Boltvig, Lindvig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 14de Junij begrov Jacob {Jensen Barfod} Lindvig .
LINK: Affotografering.

Nr. 6458 1736.07.01 Lars Madsen Duedal den Unge, Duedal, sogn: Borris, SAND ALDER: 56cc, DØBT: 1680cc.
KONE: Johanne, Duedal, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 5 a Trin: begrov Las {Madsen} Dudall {den Unge}
NOTITS: Lars Larsen Duedal er den Ældre. Johanne er Lars Duedal den Unges 2. kone.
LINK: Affotografering.

Nr. 6464 1737.02.06 Poul Larsen, Kirken- Ved, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 6 febr: begrov Poul Lassen ved Kierken —
NOTITS: Ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6466 1737.03.24 Just Andersen Klokmose, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 72cc, DØBT: 1665cc.
Kone: Anne Madsdatter, Klokmose, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 3tia [...] Oculi begrov Just {Andersen} Klokmose
NOTITS: Søn Laust Justsen †1711, ansat 20 år gammel.
LINK: Affotografering.

Nr. 6467 1737.04.04 Jakob Andersen Ahler Harboe, Ahlergaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 87cc, DØBT: 1650cc.
KONE: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Ahlergaard, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 4 April begrov Sl : Jacob {Andersen Harboe} Ahler
NOTITS: Else Marie er hans 2. kone.
LINK: Affotografering.

Nr. 6472 1737.09.04 Jens Huusmand, Skravhøj, sogn: Borris, SAND ALDER: 62cc, DØBT: 1675cc.
KONE: Johanne Thomasdatter, Skravhøj, Borris, 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 4 Sept begrov Jens Huusmand
NOTITS: Johanne Thomasdatter er hans anden kone.
LINK: Affotografering.

Nr. 6474 1737.10.06 Christen Knudsen Krog, Borris- Krog, sogn: Borris, SAND ALDER: 52cc, DØBT: 1685cc.
KONE: Maren Agger, Borris- Krog, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 16 à Trin :} begrov Christen {Knudsen} Krog
NOTITS: Maren Agger er hans 2. kone.
LINK: Affotografering.

Nr. 6476 1737.11.10 Morten Pedersen, Hvollig, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 21 à Trin : begrov Morten Pedersen fra Hvolvig —
NOTITS: Ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6477 1738.02.23 Christen Christensen, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 31.00 (å.m), DØBT: 1707.02.02.
KONE: Mette Jakobsdatter, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : Invocavit begrov Christen Christens: i develmose .
NOTITS: I 1735 barn med Ane Marie Svendsdatter af Odderskær i Borris. Viet 1726.10.06 i Borris nitten år 8 måneder gammel. Begravet 31 år gammel. Identifikation sikker fordi enken Mette Jakobsdatter gifter sig 2. gang den 31 dec samme år 1738 med Jens Hansen.
Dåb nr. 2071
LINK: Affotografering.

Nr. 6479 1738.03.09 ?1 Peders/en/datter Huus, , sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1738.03.05. FAR: Peder Huus. MOR: Sidsel Jensdatter, Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : Oculi begrov Voldborg Gravuld og Peder Huusis Tvillinger ?1 Peders/en/datter
NOTITS: Tvilling. Huus bruges som tilnavn i stederne Kvisthus, Skravhøj og Ved-Kirken. Fødslen sat til fire dage før begravelsen. Antagelse: tvillingerne var dødfødte eller måske døde ganske få dage gammel. Peder Huus trolovet i Faster kirke 1735.01.16.
Dåb nr. 2584
LINK: Affotografering.

Nr. 6480 1738.03.09 ?2 Peders/en/datter Huus, , sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1738.03.05. FAR: Peder Huus. MOR: Sidsel Jensdatter, Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : Oculi begrov Voldborg Gravuld og Peder Huusis Tvillinger ?2 Peders/en/datter
NOTITS: Tvilling. Huus bruges som tilnavn i stederne Kvisthus, Skravhøj og Ved-Kirken alle i Borris. Fødslen sat til fire dage før begravelsen. Antagelse: tvillingerne var dødfødte eller måske døde ganske få dage gammel.
Dåb nr. 2585
LINK: Affotografering.

Nr. 6482 1738.07.06 Christen Jensen Kjær, Skobæk (Færgehust), sogn: Borris, SAND ALDER: 73cc, DØBT: 1665cc.
KONE: Maren Olufsdatter, Borris, 2. kone †1746 Færgehuset i Skobæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dca 5ta à Trin :} begrov Christen {Jensen} Kier i Skobek —
NOTITS: Christen Jensen Kjær levede i Tarp i Borris, hvor han ses op til 1683 og 1705-16. Gift 2. 1708.11.04 med Maren Olufsdatter.
LINK: Affotografering.

Nr. 6485 1738.10.12 Laust Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 68cc, DØBT: 1670cc.
KONE: Inger Laust Nørgaards kone, Hjoptarp (Nørgaard), Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 19 a Trin : begrov Laust Nørgaard i hiuptarp —
NOTITS: Datter Inger Laustdatter fadder 1708, altså hvis 16 født 1692-, så faderen må være født omkring 1670.
LINK: Affotografering.

Nr. 6490 1739.04.20 Jørgen Jensen, Helgaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1738.12.28. FAR: Jens Jørgensen Helgaard. MOR: ? Jens Jørgensen Helgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : j p: Pasch : begrov Jens {Jørgensen} Helgaards Søn Jørgen
Dåb nr. 2593
LINK: Affotografering.

Nr. 6491 1739.07.02 Jens Christensen Vestergaard, Debelmose (Vestergaard), sogn: Borris.
KONE: Margrethe, Debelmose (Vestergaard), Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo visit: Mariæ begrov Jens Christens: develm : —
LINK: Affotografering.

Nr. 5990 1739.10.24 Dødfødt, , sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1739.10.24. FAR: Sergeant Brynning. MOR: ? Sergeant Brynnings kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUERET: ud fra introduktionen: 'Dom : 26 à Trin : introd : Sergantens Hustrue , hvis barn var dødfød —'. Sergeant Brynning et barn Dødfødt . }
NOTITS: Dato skønnet fire uger før introduktion. Navnet Sergeant Brynning se #2612 den 24 august 1740, fadder.
Dåb nr. 2602
LINK: Affotografering introduktionen #5506.

Nr. 6493 1739.11.08 Hans Skrædder, Kirken- Ved, sogn: Borris.
KONE: Kirsten Poulsdatter, Kirken- Ved, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 24 à Trin : begrov en Sognefattig , Hans Skræder
NOTITS: Viet 1724.06.05 i Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 6497 1739.12.20 Niels Thomasen Grønborg, Grønborg, sogn: Borris, SAND ALDER: 49cc, DØBT: 1690cc.
KONE: ? Niels Thomasen Grønborgs kone, Grønborg, Borris, †1772.03.08
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 4ta Adv:} begrov Niels {Thomasen} Grønborg
NOTITS: Thomasen ses i Ahlergaards Jordebog 1738 i skifte efter Karen Jakobsdatter Ahler.
LINK: Affotografering.

Nr. 6499 1740.01.01 Morten Jensen Votkær, Votkær, sogn: Borris.
KONE: ? Morten Jensen Votkærs kone, Votkær, Borris, †1726.02.17.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Novi Anni begrov Morten {Jensen} Votkier
NOTITS: Jensen fra Lundenæs Restancer 1728 i Bølling Herreds Tingbog.
LINK: Affotografering.

Nr. 6501 1740.02.26 Oluf Villadsen Meldgaard, Klokmose, sogn: Faster.
MAND: Kirsten Oluf Villadsen Meldgaards kone, Klokmose, Faster
DØDSÅRSAG: Epidemi kone død to uger før.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 26 febr: begrov Oluf {Villadsen} Meldgaard i Klokm: —
LINK: Affotografering.

Nr. 6503 1740.04.19 Christen Pedersen Degn, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 60cc, DØBT: 1680cc.
KONE: Else Thuesdatter, Debelmose, Borris, 3. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feria 3tia pasch: begrov Christen {Pedersen} Degn i Develm : —
LINK: Affotografering.

Nr. 6505 1740.05.26 Dødfødt, Aagard, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1740.05.26. FAR: Otto Jensen, ?, Strellev. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra den 26 juni 1740: 'Dca 2da à Trin : absolv: Maren Nielsd : i Aagaard for begangen lejermaal med Otto Jensen nu tienendis Herredsfoget Fischer i Øster g Nørre [...], samme qvindes uægte barn blev dødfød, og er tilforn begravet —'. Maren Nielsdatter i Aagaard et barn Dødfødt .
NOTITS: Dato skønnet en måned før skriftet, kan være flere måneder forkert.
Dåb nr. 2608
LINK: Absolvering Maren Nielsdatter.
LINK: Absolvering Otto Jensen.
LINK: Affotografering Maren Nielsdatters skrifte.

Nr. 6508 1740.08.17 Christen Larsen Debelmose, Debelmose, sogn: Borris.
KONE: ? Christen Larsens kone, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 17 Aug : begrov Christen Lassen develmose —
NOTITS: Barn 1725.
LINK: Affotografering.

Nr. 6509 1740.09.13 Michel Smed, Vinbæk, sogn: Borris.
KONE: ? Michel Smeds kone, Vinbæk, Borris, Fadder 1728
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 13 Sept : begrov Michel smed i Vinbek —
NOTITS: Han er fadder 1735 i Fjelstervang i Vorgod sogn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6511 1740.11.14 Mads Christensen Kjær Ahler, Ahlergaard, sogn: Borris.
MAND: Karen Jakobsdatter Ahler, Ahlergaard, Borris, †1738.04.27.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 14 Nov: begrov Matz {Christensen Kjær} Ahler
LINK: Affotografering.

Nr. 6512 1740.12.14 Jens Debelmose, Debelmose, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 2da Adv: begrov Jens Develmose
NOTITS: Jens Dynesen?, Villadsen?
LINK: Affotografering.

Nr. 6515 1741.05.26 Christen Poulsen, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 28.01 (å.m), DØBT: 1713.04.13. FAR: Poul Jensen Hannerup. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 26 Maj begrov Christen Poulsen Handrup —
Dåb nr. 2202
LINK: Affotografering.

Nr. 6516 1741.06.04 Peder Larsen? Helgaard, Helgaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 51c+, DØBT: 1690cc.
KONE: Anne Andersdatter, Helgaard, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca jma à Trin : begrov Peder Helgaard
LINK: Affotografering.

Nr. 6520 1741.11.09 Christen Jakobsen Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 51c+, DØBT: 1690cc.
KONE: Kirsten Nielsdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris
NÆVNT Nr. 1: Steen Rasch, Dalager, Borris, Forvalter på Lundenæs, boede i Dalager i Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 9de Nov : begrov Christen {Jakobsen} Nørgaard , der formeldelst hand var blind gik vild paa vejen imellem Albek Mølle g Borris kirke g fandtis død i Albek Kiær , synet af Forv : {Steen Rasch} med 4re Mænd —
LINK: Affotografering.

Nr. 6523 1742.04.15 Peder Sørensen, Sønderskov, sogn: Borris, SAND ALDER: 62c+, DØBT: 1680cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 3tia p : Pascha begrov Peder Sørensen i Sønderskov.
NOTITS: Muligvis far til Søren (Pedersen?) Sønderskov †1754.06.16. Datter Karen †1724.07.11.
LINK: Affotografering.

Nr. 6527 1742.05.30 Thomas Larsen? Tarp, Tarp, sogn: Borris.
KONE: Inger Thomas Larsen? Tarps kone, Tarp, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 30 Maij begrov Thomas {Larsen?} Tarp
NOTITS: Konens navn Inger se dåb #2338. Thomas Tarp først nævnt i kirkebogen 1719.
LINK: Affotografering.

Nr. 6528 1742.06.03 Peder Laursen, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1742.02.25. FAR: Laurs Hannerup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 2da à Trin : begrov forrestaaende barn {Laurs handerups Søn Peder} , Peder {Laurisen} Handrup
NOTITS: *1742.02.25.
LINK: Affotografering.

Nr. 6529 1742.06.17 Laurids Nielsen, Fasterkær, sogn: Faster, SAND ALDER: 1.01 (å.m), DØBT: 1741.05.23. FAR: Niels Kjær. MOR: Maren Lauridsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 4ta à Trin : begrov Niels Kiærs Søn , Nafnl: Laurids
NOTITS: *1741.05.23.
LINK: Affotografering.

Nr. 6530 1742.07.08 ? ? Laugesdatters barn, Brunbjerg, sogn: Borris. MOR: ? Laugesdatter.
MORFAR: Lauge Brunbjerg, Brunbjerg, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dca 7ma à Trin :} begrov Lauges paa Brunbierg daatters uægte barn .
NOTITS: Barnet ikke set født i Borris, Lauge på Brunbjerg heller ikke set.
LINK: Affotografering.

Nr. 6531 1742.09.02 Niels Lauridsen Tarp Lille, Tarp, sogn: Borris, SAND ALDER: 40+, DØBT: 1702-.
KONE: Kirsten Christensdatter, Tarp, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 15ta à Trin : begrov Lille Niels {Lauridsen} Tarp
NOTITS: Lille Niels Tarp er søn af Laurids Tarp
LINK: Affotografering.

Nr. 6532 1742.11.04 Jens Madsen, Fasterlund, sogn: Faster. FAR: Mads Nielsen Lund. MOR: Anne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dca 24 à Trin:} begrov Mads {Nielsen} Lunds Søn Jens
NOTITS: Muligvis *1731.06.24 Fasterlund, barn uden navn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6533 1742.12.23 Laurids Jakobsen Hvollig, Hvollig, sogn: Borris, SAND ALDER: 40+, DØBT: 1702-. FAR: Jakob Jensen Hvollig. MOR: Johanne Mortensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 4ta Adventus begrov Laust {Jakobsen} Hvolvig
NOTITS: Var karl ved broderen Jens Jakobsen Hvollig. Johanne Mortensdatter se begravelse #6537.
Dåb nr. 2016
LINK: Affotografering.

Nr. 6539 1743.02.11 Laust Olesen Vejle Krog, Borris- Krog, sogn: Borris, SAND ALDER: 28.06 (å.m), DØBT: 1714.08.12.
KONE: Anne Jensdatter Krog, Borris- Krog, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Taksigelsens Fæst begrov Laust {Olesen Vejle} Krog
NOTITS: Søn af Oluf Jensen Vejle i Skjern.
LINK: Affotografering.

Nr. 6540 1743.02.17 Jens Jakobsen Hvollig, Hvollig, sogn: Borris, SAND ALDER: 53cc, DØBT: 1690cc.
Kone: Margrethe Jensdatter, Hvollig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dca Sexages :} begrov Jens Jacobsen Hvolvig
LINK: Affotografering.

Nr. 6543 1743.03.27 Jens Giødesen, Gaasdal- Store, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1743.01.27. FAR: Giøde Jensen Gaasdal. MOR: ? Giøde Jensen Gaasdals kone.
DØDSÅRSAG: opprimeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 27 Martij begrov Giøde {Jensen} Gaasdals barn , {Jens} , der døde hos dem —
LINK: Affotografering.

Nr. 6544 1743.03.31 Christen Pedersen Gravel, Gravel, sogn: Borris.
KONE: Abelone Larsdatter, Gravel, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {3die Søndag i Faste} begrov Christen {Pedersen} Grauld
NOTITS: Gift 1714.10.28 i Borris. Ses 1714-43 i Gravel i Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 6545 1743.04.16 David Christiansen, Sønderby, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1743.04.09. FAR: Christian Knudsen Sønderby. MOR: Abbelone Marie Eskildsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feria 3tia Pasch: begrov Christian {Knudsen} Synd: søn David
NOTITS: Må være hjemmedøbt dato derfor skønnet født en uge *1743.04.09 før begravelsen. Formodet død kun dage gammel. Moderen bliver introduceret 12 maj 1743.
LINK: Affotografering.

Nr. 6548 1743.05.05 Navnløs, Vinbæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1743.04.14. FAR: Bertel Sørensen Smed. MOR: Marie Jørgensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 3 p : Pascha begrov Bertel {Sørensen} smed i Vinbek hans spæde barn
NOTITS: *1743.04.14cc, skønnet født tre uger før begravelsen.
LINK: Affotografering.

Nr. 6551 1743.07.07 Knud Jensen Egvig Bjerre, Egvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 63cc, DØBT: 1680cc.
KONE: Else Villumsdatter, Egvig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 4ta à Trin : begrov stackelen Knud {Jensen} Egvig
LINK: Affotografering.

Nr. 6552 1743.07.11 Christen Jensen Gaasdal, Gaasdal- Store, sogn: Borris, SAND ALDER: 49cc, DØBT: 1694c.
KONE: ? Christen Jensen Gaasdals kone, Gaasdal- Store, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : jj Julij begrov Christen {Jensen} Gaasdal
LINK: Affotografering.

Nr. 6554 1743.10.06 Jeppe Christensen, Nygaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 15.03 (å.m), DØBT: 1728.07.02. FAR: Christen Jepsen Nygaard. MOR: Ida Margrethe Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 17ma à Trin : begrov Christen {Jepsen} Nygaards Søn Jeppe {Christensen}
Dåb nr. 2449
LINK: Affotografering.

Nr. 5989 1743.10.06 Svend Jensen, Odderskær, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger, DØBT: 1743.09.18. FAR: Jens Pedersen, Oksvang, Skast. MOR: Kirsten Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dca 17ma à Trin :} begrov Kirsten Odderskiers uægte Søn , Svend
LINK: Affotografering.

Nr. 6556 1743.12.01 Christen Jepsen Nygaard, Nygaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 58cc, DØBT: 1685cc.
KONE: Ida Margrethe Christensdatter, Nygaard, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom jma Adv : begrov Christen {Jepsen} Nygaard
NOTITS: Han er født i Oddum sogn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6559 1744.02.02 Navnløs, Vinbæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1744.01.26. FAR: Bertel Sørensen Vinbæk. MOR: Marie Jørgensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Purif : Mariæ begrov Bertel {Sørensen} Vinbeks nafnløse Søn .
NOTITS: Fødselsdatoen skønnet til en uge før begravelsen. Kan være nogle uger forkert.
LINK: Affotografering.

Nr. 6560 1744.03.01 Søren Sørensen Huus, Kvisthus, sogn: Borris, SAND ALDER: 74cc, DØBT: 1670cc.
KONE: ? Nielsdatter, Kvisthus, Borris, Konens navn Nielsdatter se #2224.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca Reminise: begrov Søren {Sørensen} Huus
NOTITS: Datter Karen Sørensdatter fadder 1714.
LINK: Affotografering.

Nr. 6561 1744.04.26 Niels Jensen Agger, Agger, sogn: Borris, SAND ALDER: 42c+, DØBT: 1702c-.
KONE: Bodil Thomasdatter, Agger, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 3tia p: Pascha begrov Niels {Jensen} Ager
LINK: Affotografering.

Nr. 6563 1744.05.14 Knud Madsen, Slikdal, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Ascensionis xti begrov Knud Madsen
NOTITS: Ses som fadder #2407 og #2414 i Slikdal i Borris 1725-26. Formodet bror til Christen Madsen Lund i Fasterlund i Faster sogn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6564 1744.06.07 Jens Jensen, , sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 1ma à Trin : begrov Jens Jensen
NOTITS: Svær. Det kunne være Jens Jensen *1709.07.02 i Agger i Borris, men han er ikke set efter dåben i Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 6566 1744.07.12 Poul Jensen Hannerup, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 64cc, DØBT: 1680cc.
KONE: Maren Jensdatter, Hannerup, Faster, 2. kone, datter af Jens Giødesen i Store Gaasdal i Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 6ta à Trin : begrov Poul {Jensen} Handerup
NOTITS: Patronym Jensen i 2. vielse 1728.06.20 i Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 6568 1744.10.11 Navnløs, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1744.09.13. FAR: Niels Jensen Villadsen. MOR: Maren Poulsdatter.
DØDSÅRSAG: opprimeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom: 19 à Trin :} begrov Niels {Jensen} Villadsens hiemdøbte Søn , der af Moderen (Maren Poulsdatter) blev opprimerit
NOTITS: Sønnen var hjemmedøbt og havde et navn, men dette er ikke indført i kirkebogen. Niels Villadsen ses som fadder 1725-31. Fødselsdagen skønnet til tre uger før begravelsen, kan være flere uger forkert.
LINK: Affotografering.

Nr. 6570 1745.06.07 Dødfødt, Aagaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1745.05.30. FAR: Villads Pedersen Aagaard. MOR: Mette Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Feria 2da Pent:} Villads Aagaards hustrue , hvis barn dødfød til forn er bleven iordet —
NOTITS: Skønnet født *1745.05.30c en uge før introduktionen. Kan være flere uger forkert.
LINK: Affotografering.

Nr. 6573 1745.09.12 Anders Thomsen Vindelbo, Vindelbo, sogn: Borris, SAND ALDER: 65c, DØBT: 1680c.
KONE: Karen Jensdatter, Vindelbo, Borris, 3. kone, begravet †1744.10.04.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 13 à Trin : begrov Anders {Thomsen} Vindelboe
LINK: Affotografering.

Nr. 6574 1745.10.10 Anders Christensen, Vindelbo, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1745.08.08. FAR: Christen Andersen Vindelbo. MOR: Maren Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 17ma à Trin :} begrov Christen {Andersen} Vindelbois Søn {Anders}
NOTITS: *1745.08.08.
LINK: Affotografering.

Nr. 6575 1745.11.14 Dødfødt, Gaasdal, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1745.11.10. FAR: Mads Gaasdal. MOR: ? Mads Gaasdals kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 22 à Trin : begrov Mads Gaasdals dødfødde barn —
NOTITS: Fødslen skønnet til fire dage før begravelsen.
LINK: Affotografering.

Nr. 6576 1745.11.21 Dødfødt, Vinbæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1745.11.17. FAR: Bertel Sørensen Smed. MOR: Marie Jørgensdatter .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 23 a Trin :} begrov Vinbek Smeds {Bertel Sørensen} Dødfødde barn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6579 1745.12.27 Dødfødt, Gravel, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1745.12.23. FAR: Thomas Christensen Gravel. MOR: Mette Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feria 3tia Nat : xti begrov Thomas {Christensen} Graulds dødfødde barn —
NOTITS: Forældre gift 1745.05.16 i Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 6581 1746.01.02 Dødfødt, , sogn: Faster, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Jakob Sørensen Klokmose. MOR: Mette Andersdatter Vindelbo.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1746. Dom int : Nov: An. et Epiph : begrov Jakob {Sørensen} Klokmosis dødfødde barn —
NOTITS: Forældre trolovet 1740.03.24 Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 6582 1746.02.20 Lars Jensen Sønderskov, Sønderskov, sogn: Borris, SAND ALDER: 76cc, DØBT: 1670cc.
KONE: ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone, Sønderskov, Borris, †1738+
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : Esto Mihi begrov Las {Jensen} synderskov
LINK: Affotografering.

Nr. 6583 1746.03.20 Jakob Larsen, Gaasdal- Store, sogn: Borris, SAND ALDER: 27.02 (å.m), DØBT: 1719.01.22. FAR: Lars Larsen. MOR: Inger Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Midfaste Søndag begrov Jakob Lassen Gaasdal —
Dåb nr. 2308
LINK: Affotografering.

Nr. 6585 1745.04.08 Peder Graversen, Debelmose, sogn: Borris.
KONE: Ane Lisbeth, Borris, Navn ikke afsikret.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Langfredag begrov Peder Gravers: , som døde i Hiuptarp —
NOTITS: Trolovet 1728.09.25 #8095. Boede i Debelmose, han må have været på besøg i Hjoptarp. Konens navn ikke afsikret. Muligvis denne Peder Graversen af Lille Dalager, død i Hjoptarp.
LINK: Affotografering.

Nr. 6588 1746.05.27 Morten Jensen Astrup, Astrup, sogn: Faster, SAND ALDER: 56cc, DØBT: 1690cc.
KONE: Kirsten Pedersdatter, Astrup, Faster, †1743.03.03 Astrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 27 maij begrov Morten {Jensen} Astrup
LINK: Affotografering.

Nr. 6589 1746.06.08 †1746.06.03 Jørgen Nielsen Skrædder, Debelmose, sogn: Borris.
KONE: ? Jørgen Nielsen Skrædders 2. kone, Debelmose, Borris, Sidst set nævnt 1728.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 8 Junij begrov Jørgen {Nielsen} Skrædder som døde d: 3 hujus —
LINK: Affotografering.

Nr. 6592 1746.08.21 Niels Nielsen Gjaldbæk, Gjaldbæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 56c+, DØBT: 1690c-.
KONE: Anne Marie Jakobsdatter Barfod, Gjaldbæk, Borris, †1735.11.27 Gjaldbæk død 11 år før ham.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : jjma à Trin : begrov Niels {Nielsen} Gjaldbæk
LINK: Affotografering.

Nr. 6594 1746.09.11 Morten Olufsen, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1746.06.12. FAR: Oluf Christian Pedersen Tranmose. MOR: Maren Mortensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 15ta à Trin :} begrov Oluf {Christian Pedersen} Tranmoses Tvillinger {Thomas}
LINK: Affotografering.

Nr. 6595 1746.09.11 Peder Olufsen, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1746.06.12. FAR: Oluf Christian Pedersen Tranmose. MOR: Maren Mortensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 15ta à Trin :} begrov Oluf {Christian Pedersen} Tranmoses Tvillinger {Peder}
LINK: Affotografering.

Nr. 6596 1746.10.16 Niels Thomasen, Grønborg, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1746.10.04. FAR: Thomas Nielsen Grønborg. MOR: Johanne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dca 19 à Trin :} begrov Thomas {Nielsen} Grønborgs Søn Niels
LINK: Affotografering.

Nr. 6598 1746.10.16 Knud Pedersen, Egvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 1.02 (å.m), DØBT: 1745.08.29. FAR: Peder Christensen. MOR: Karen Knudsdatter Egvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dca 19 à Trin :} begrov Karen {Knudsdatter} Egvigs uægte Søn , Knud
LINK: Affotografering.

Nr. 6599 1747.03.25 Oluf Helgaard, Helgaard, sogn: Borris.
DØDSÅRSAG: druknet.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Mariæ Bebudelses dag begrov Oluf Helgd , der druknede i Aaen ved Hvolvig —
NOTITS: Ingen set af det navn i Hvollig. Må være voksen, børn omtales ikke med fornavn og sted. Druknet i Omme å.
LINK: Affotografering.

Nr. 6600 1747.05.07 1. Tvilling, Vinbæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1747.05.04. FAR: Bertel Sørensen Smed. MOR: Marie Jørgensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dca 5 ta p : Pascha} begrov Vinbek smeds {Bertel Sørensen Smed} Tvillinger {1. Tvilling} , som havde [havit?] daab hiemme j par dage tilforn —
NOTITS: Hjemme-dåbsdagen "et par dage før" skønnet til tre dage før begravelsen. Dåbsnavn ikke noteret i kirkebogen.
LINK: Affotografering.

Nr. 6601 1747.05.07 2. Tvilling, Vinbæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1747.05.04. FAR: Bertel Sørensen Smed. MOR: Marie Jørgensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dca 5 ta p : Pascha} begrov Vinbek smeds {Bertel Sørensen Smed} Tvillinger {2. Tvilling} , som havde [havit?] daab hiemme j par dage tilforn —
NOTITS: Hjemme-dåbsdagen "et par dage før" skønnet til tre dage før begravelsen. Dåbsnavn ikke noteret i kirkebogen.
LINK: Affotografering.

Nr. 6602 1747.06.04 Dødfødt, Vesterby, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1747.05.31. FAR: Christen Christensen Kousgaard. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom: 1ma à Trin :} begrov dend 2den Tvilling , som var dødfød
NOTITS: Tvilling. Fødsel skønnet 4 dage før begravelsen. Forældre trolovet 1739.04.13 i Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 6605 1747.07.29 Christen Jespersen Kjær, Fasterkær, sogn: Faster, SAND ALDER: 52c+, DØBT: 1695c-.
KONE: ? Christen Jespersen Kjærs kone, Fasterkær, Faster, Lever 1731, søn Oluf.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 29 Julij begrov Christen {Jespersen} Kiær
LINK: Affotografering.

Nr. 6607 1747.09.17 Niels Andersen Vesterby, Vesterby, sogn: Borris.
KONE: Margrethe Jakobsdatter, Vesterby, Borris, *1686c Slumstrup Mølle Sædding sogn †1738 Vesterby
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 16 à Trin : begrov Niels {Andersen} Vesterby
LINK: Affotografering.

Nr. 6609 1747.12.26 Niels Jensen Melgaard, Hjoptarp (Melgaard), sogn: Borris.
KONE: Ingeborg, Hjoptarp (Melgaard), Borris, Ses #2268. †1754.10.12.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo 2da Nat: Xti begrov Niels {Jensen} Meldgd i hiuptarp —
LINK: Affotografering.

Nr. 6611 1748.01.14 Peder Frandsen, Lindvig?, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.10 (å.m), DØBT: 1747.03.27. FAR: Frands Mortensen. MOR: Anne Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 2da p : Epiph : begrov Frands Mortensens hustrue {Anne Jakobsdatter} og hendis Søn {Peder} {et} Aar gl : —
NOTITS: *1747.03.27
LINK: Affotografering.

Nr. 6613 1748.02.25 Niels Jensen, Helgaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1747.11.05. FAR: Jens Lauridsen Helgaard. MOR: Karen Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {D a Esto mihi :} begrov Jens {Lauridsen} Helgaaards Søn Niels
LINK: Affotografering.

Nr. 6614 1748.03.10 Dødfødt, Grønborg, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1748.03.06. FAR: Eske Pedersen Grønborg. MOR: Margrethe Cathrine Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {2den Søndag i Faste} begrov Eske {Pedersen} Grønborgs dødfødde Søn —
LINK: Affotografering.

Nr. 6616 1748.03.17 Peder Pedersen Tarp, Tarp, sogn: Borris, SAND ALDER: 63cc, DØBT: 1685cc.
KONE: Sidsel Sørensdatter Gosvig, Tarp, Borris, Død samme dag som manden, 1748.03.17.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3die Søndag i Faste begrov Peder Pedersen i Tarp g hustrue {Sidsel Sørensdatter Gosvig} —
NOTITS: Trolovet 1710.03.02 i Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 6618 1748.04.03 Niels Kjær, Fasterkær, sogn: Faster, SAND ALDER: 48cc+, DØBT: 1700c-.
KONE: Maren Lauridsdatter, Fasterkær, Faster, 2. kone
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 3 April begrov Niels Kjær og H :{ustrue} —
NOTITS: I Borris kirkebog, men bor i Fasterkær i Faster sogn. Trolovet 1736.06.05 i Faster #8145. Mand og 2. kone død samme dag. Niels Kjær nævnt første gang 1725.
LINK: Affotografering.

Nr. 6623 1748.05.10 ? Bertelsen, Vinbæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1748.04.19. FAR: Bertel Sørensen Smed. MOR: Marie Jørgensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Almindel: bededag introd : {muligvis for begrov} Bertel {Sørensen Smed} Vinbeks Søn , som døde , efter at det var hiemdøbt —
NOTITS: Fødslen skønnet tre uger før introduktionen, kan være flere uger forkert.
LINK: Affotografering.

Nr. 6624 1748.05.15 Niels Christensen Aagaard, Aagaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 49c, DØBT: 1699c.
KONE: Mette Aagaard, Aagaard, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 157e Maij begrov Niels {Christensen} Aagaard
LINK: Affotografering.

Nr. 6626 1748.07.02 Dødfødt, Fastergaard, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1748.06.28. FAR: Milter Nielsen. MOR: Lisbeth Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 2 July begrov Milther Fasterg : dødfødde barn —
NOTITS: Fødselsdagen skønnet fire dage før begravelsen, kan være noget forkert.
LINK: Affotografering.

Nr. 6628 1748.08.26 Ole Jensen, Busk, sogn: Borris, SAND ALDER: 2.10 (å.m), DØBT: 1745.10.10. FAR: Jens Olesen Busk. MOR: Ane Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 26 Aug: begrov Jens {Olsen} Buskis Søn , Oluf
NOTITS: Begravet knap tre år gammel.
Dåb nr. 2684
LINK: Affotografering.

Nr. 6637 1749.02.11 ? Laurs/en/datter, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1749.01.28. FAR: Laurs Hannerup. MOR: ? Laurs Hannerups kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Taksig : Fæst begrov Las Handerups spede barn
NOTITS: Fødsel skønnet to uger før begravelsen, kan være uger forkert.
LINK: Affotografering.

Nr. 6643 1749.06.29 Knud Jensen, Sønderby, sogn: Borris, SAND ALDER: 1.06 (å.m), DØBT: 1747.12.27. FAR: Jens Michael Knudsen. MOR: Karen Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 4ta à Trin :} begrov Jens Michaels {Knudsen} søn Knud
LINK: Affotografering.

Nr. 6644 1749.07.13 Dødfødt, Fastergaard, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Milter Nielsen. MOR: Lisbeth Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 6ta à Trin : begrov Milther {Nielsen} fastergds barn som var dødfød
LINK: Affotografering.

Nr. 6646 1749.11.07 Christen, Astrup, sogn: Faster.
STED: Christen Stakkel, Hee, Denne mand er fra Hee sogn men død i Astrup i Faster sogn.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 7 Nov: begrov en stachel af Hee Sogn, som døde i Astrup , og skal heede Christen
LINK: Affotografering.

Nr. 6648 1750.01.06 Mads Justesen Bjerg Glarmester, Kirken- Ved, sogn: Borris.
KONE: Ellen Jochumsdatter Købke, Kirken- Ved, Borris, †1749.06.11 Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Epiphan : begrov Mads {Justesen Bjerg} Glarmester
NOTITS: Skifte Brejl Lundenæs #202: "202 Mads Justesen [Bjerg], glarmester ved Borris Kirke. 2.1.1750, fol.58. [Enke efter Ellen Jochumsdatter, skifte 19.6.1749 lbnr.194]. B: Johanne Marie 12, Marie Kirstine 7, David 2. FM: morbror Mikkel Jochumsen, hattemager i Ringkøbing."
LINK: Affotografering.

Nr. 6649 1750.02.08 Knud Jensen Sønderby, Sønderby, sogn: Borris, SAND ALDER: 70c+, DØBT: 1680c-.
KONE: Birgitte Michelsdatter Købke, Sønderby, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom ca esto mihi begrov Knud {Jensen} Sønderbye
LINK: Affotografering.

Nr. 5988 1750.02.08 Christen Pedersen, Vesterby, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1750.01.25. FAR: Peder Christensen Vesterby. MOR: Mette Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: REKONSTRUKTION ud fra dåben (død under navnet Christen): 'Peder Christensen og Mette Madsdatter i Vesterby deres søn begravet Christen '.
NOTITS: Dødsdato arbitrær ansat til to uger efter dåben, kan være op til måneder forkert.
Dåb nr. 2763
LINK: Affotografering dåben.

Nr. 6650 1750.02.11 Dødfødt, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1750.02.07. FAR: Laurs Hannerup. MOR: ? Laurs Hannerups kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Taksig : Fæst begrov Las Handrups dødfødde barn —
NOTITS: Fødsel skønnet fire dage før begravelsen, kan være nogle dage forkert.
LINK: Affotografering.

Nr. 6652 1750.03.27 Eske Pedersen Grønborg, Grønborg, sogn: Borris, SAND ALDER: 48.02 (å.m), DØBT: 1702.01.10.
KONE: Margrethe Cathrine Christensdatter, Grønborg, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Langfredag begrov Eske {Pedersen} Grønborg
LINK: Affotografering.

Nr. 6653 1750.05.24 Peder Nielsen Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), sogn: Faster, SAND ALDER: 80cc, DØBT: 1670cc.
KONE: Kirsten Jakobsdatter, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo s sta Trin : begrov Peder {Nielsen} Nørgaard
NOTITS: Identifikation ikke helt sikker.
LINK: Affotografering.

Nr. 6655 1750.09.13 Knud Jensen, Sønderby, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1750.05.24. FAR: Jens Michael Knudsen. MOR: Karen Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 16 à Trin : begrov Jens Michaels {Knudsen} Søn {Knud}
LINK: Affotografering.

Nr. 6657 1750.11.01 Niels Jensen, Helgaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1750.10.25. FAR: Jens Lauridsen Helgaard. MOR: Karen Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo oium {Omnium} Sanct : begrov Jens {Lauridsen} Helgaards Søn {Niels}
LINK: Affotografering.

Nr. 6659 1750.12.17 Niels Larsen Egvig, Egvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 60cc, DØBT: 1690cc.
MAND: ? Niels Larsen Egvigs kone, Egvig, Borris, †1752.08.16 Egvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 3tia Adv: begrov Niels {Larsen} Egvig
LINK: Affotografering.

Nr. 6661 1751.01.06 Navnløs, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1750.12.14c. FAR: Jens Jepsen Risbjerg. MOR: Anne Kirstine.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1751 . Festo Epiph : begrov Jens {Jepsen} Risbergs spede Barn
NOTITS: *1750.12.14c. Jens Risbjerg har en to årig søn Jeppe *1749.01.06, men det menes, at når præsten Hauch skrive spæd, så er der tale om et barn som er nogle uger gammel, i de fleste tilfælde udøbt. Og konen Ane Kirstine dør i barselseng en uge efter.
LINK: Affotografering.

Nr. 6665 1751.03.21 Anders Vindelbo, Vindelbo, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Midfaste Søndag begrov Anders Vindelboe
NOTITS: Dette er Anders Vindelbos anden begravelse. Hans første begravelse (se link nedenfor) menes at være den rigtige. Måske er Vindelbo her en fejlskrivning.
LINK: Anders Vindelbos første begravelse i 1745.
LINK: Affotografering.

Nr. 6666 1751.03.21 Christen Nielsen Ejstrup, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 71cc, DØBT: 1680cc.
KONE: Maren Pedersdatter Smed, Debelmose, Borris, †1737.01.27 Debelmose.
KONE: Maren Lauridsdatter, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Midfaste Søndag} begrov Christen {Nielsen} Ejstrup
NOTITS: Trolovet 1. 1704.01.01 i Faster til Maren Pedersdatter Smed, som var enke efter Niels Smed vel i Faster. Trolovet 2. 1737.10.24 i Borris med Maren Lauridsdatter.
LINK: Affotografering.

Nr. 6667 1751.03.24 Hans Markussen, Gjaldbæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 3.09 (å.m), DØBT: 1747.06.18. FAR: Markus Jeppesen Gjaldbæk. MOR: ? Markus Jeppesen Gjaldbæks kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 24 Martij begrov Marcus {Jeppesen} Gjaldbeks Søn {Hans}
NOTITS: Hans er den eneste søn set døbt.
LINK: Affotografering.

Nr. 6668 1751.04.21 Navnløs, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1751.04.07c. FAR: Laurs Hannerup. MOR: ? Lars Hannerups kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 21 April begrov Las Handrups spede Barn
NOTITS: Fødsel skønnet 14 dage før begravelsen, kan være ret forkert.
LINK: Affotografering.

Nr. 6669 1751.05.09 Peder? Odderskær, Odderskær, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 4 p : Pascha begrov [Peder?] Odderskier
NOTITS: Fornavnet Peder er problematisk, det er skrevet oven over et andet gennestreget navn Christen, som dækker over noget af fornavnet. Der er ikke ellers set en Peder i Odderskær.
LINK: Affotografering.

Nr. 6670 1751.05.20 Laurids Berndsen, Tarp, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1751.04.09. FAR: Bernd Tarp. MOR: Maren Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 5ta p : Pascha} begrov Bend Tarpis sped barn, Laurids
LINK: Affotografering.

Nr. 6671 1751.07.25 Jørgen Carl Nielsen, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Niels Poulsen. MOR: Marie Debelmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 7na à Trin : begrov Niels Poulsens develmosis liden Barn , {Jørgen Carl} , som af vaade blev opprimerit i Sengen hos Forældrene —
LINK: Opprimering skriftet.
LINK: Affotografering.

Nr. 6675 1752.02.02 Mads Christensen, Kodbøl- Øster, sogn: Borris, SAND ALDER: 52cc, DØBT: 1700cc.
KONE: Margrethe Jakobsdatter, Kodbøl- Øster, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1752 Kyndelmisse dag begrov Mads {Christensen} Kodbøl -.
LINK: Affotografering.

Nr. 6676 1752.02.22 Christen Vesterby, Vesterby, sogn: Borris.
KONE: Kirsten, Vesterby, Borris, †1745.12.23 Vesterby.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Søndag i Faste begrov Christen Vesterby — o —
NOTITS: Gift 1718.11.01 med Kirsten tjenende i Tarp
LINK: Affotografering.

Nr. 6677 1752.02.22 Dødfødt, Helgaard, sogn: Borris, DØBT: 1752.02.18c. FAR: Jens Lauridsen Helgaard. MOR: Karen Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {2den Søndag i Faste} begrov Jens Lauridsen Helgaards dødføde barn -
Dåb nr. 2805
LINK: Affotografering.

Nr. 6678 1752.05.10 Mads Feldbereder, Debelmose, sogn: Borris.
KONE: ? Mads Feldbereders kone, Debelmose, Borris, Lever 1739.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Domn : 6 p : Pascha begrov Mads Feldbereder .
NOTITS: Han ses 1725 - 1752 i Debelmose.
LINK: Affotografering.

Nr. 6679 1752.05.19 Peder Nielsen Aas, , sogn: Borris.
KONE: ? Peder Nielsen Aas' kone, Aas, Faster, Begravet 1727.05.30 fra Aas i Faster.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Festo 3tia pentec:} begrov Peder {Nielsen} Aas — o —
NOTITS: Peder Aas tjener 1740-41 i præstegården i Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 6681 1752.07.20 Hans Jeppesen Gjaldbæk, Gjaldbæk, sogn: Borris.
KONE: Karen Nielsdatter Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, 39 år.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 28 Junij begrov Hans {Jeppesen Hjarup} Gialdbek
NOTITS: Kaldes i begyndelsen også Hjarup.
LINK: Affotografering.

Nr. 6684 1752.10.11 Dødfødt, Dalager- Lille, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1752.10.07c. FAR: Sten Danielsen Rasch. MOR: Agnete Cathrine Sivertsdatter Harck.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 20 à Trin begrov Forv{alter}: {Sten Danielsen} Raschis dødfødde søn
Dåb nr. 2816
LINK: Affotografering.

Nr. 6686 1753.01.10 Christen Lodal, Lodal, sogn: Faster, SAND ALDER: 63c+, DØBT: 1690c-.
KONE: ? Christen Lodals kone, Lodal, Faster, Muligvis død før 1753.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 10 Janv : begrov Christen Laadall
NOTITS: Får børn 1704 - 1720c.
LINK: Affotografering.

Nr. 6689 1753.04.11 Thomas Christensen Kjær, Fasterkær, sogn: Faster.
KONE: Anna Marie Poulsdatter, Fasterkær, Faster, Lever 1750, barn døbt *1750.09.20 Fasterkær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 11 April begrov Thomas {Christensen} Kiær — o —
NOTITS: Ses 1747 - 1753 i Fasterkær. Konens navn fra Slumstrup skifte efter Thomas Christensen Kjær.
LINK: Affotografering.

Nr. 6690 1753.05.27 Jens Østergaard Klokmose, Klokmose, sogn: Faster.
KONE: ? Olufsdatter, Klokmose, Faster, Muligvis død før 1753.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 4ta p : Pascha begrov Jens {Østergaard} Klokmose — o —
NOTITS: Jens Klokmose = Jens Østergaard i dåb 1737.04.22, intro 1737.04.22 sammenlignet.
LINK: Affotografering.

Nr. 5987 1753.07.01 Pejter Knudsen, , sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1753.06.24. FAR: Knud Engsig. MOR: Karen Engsig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra dåben: 'Pejter, død. Festo Joh : Bapt : døbte Knud Engsigs Søn , Pejter , baarn af ... '}
NOTITS: Se dåben.
Dåb nr. 2825
LINK: Affotografering dåben.

Nr. 6692 1753.07.06 Jus Christensen Hvollig Nygaard, Hvollig, sogn: Borris, SAND ALDER: 30c, DØBT: 1723c.
KONE: Mette Jensdatter Stier, Hvollig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 6 ditto {Julj} begrov Jus {Christensen Nygaard} Hvolvig
NOTITS: Født i kirkebogshullet 1721-24.
Dåb nr. 1985
LINK: Affotografering.

Nr. 6694 1753.08.12 Laurids Jensen, Helgaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1753.05.31. FAR: Jens Lauridsen Helgaard. MOR: Karen Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom ca 8vs à Trin :} Jens {Lauridsen} Helgaards Søn ,Laust
NOTITS: Døbt Laurids.
Dåb nr. 2824
LINK: Affotografering.

Nr. 6695 1753.09.07 ? Lund, , sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 7 Sept : begrov hr. Lund.
NOTITS: Formodentlig ikke præst; selv om titlen er hr. Mulig forbindelse til Thomas Thomsen Lund ejer af Slumstrup i Sædding sogn eller hans familie.
LINK: Affotografering.

Nr. 6697 1753.10.22 Terman Jensen, , sogn: Faster.
NAEVNT: Johan Gjæstgiver?, Ringkøbing
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 29 Oct : begrov Terman Jensen — {i lille skrift tilføjet:} Johan Gjæst[giver] Ringkg .
NOTITS: Uklar.
LINK: Affotografering.

Nr. 6699 1753.11.25 Christen Dynesen, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 53cc, DØBT: 1700cc.
KONE: Mette Madsdatter Mølle, Hannerup, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 23 à Trin : begrov Christen dynes: — o —
NOTITS: Gift 1728.04.01 Faster.
LINK: Affotografering.

Nr. 6701 1753.12.16 Niels Madsen Vestergaard?, Debelmose (Vestergaard), sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 3tia Adv : begrov Niels Madsen g Peder Hvolvigs barn — o —
LINK: Affotografering.

Nr. 6702 1753.12.16 Jakob Pedersen, Hvollig, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1753.08.26. FAR: Peder Hvollig. MOR: ? Peder Hvolligs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 3tia Adv : begrov Niels Madsen g Peder Hvolvigs barn {Jakob} — o —
Dåb nr. 2829
LINK: Affotografering.

Nr. 6707 1754.04.23 Hans Nielsen Krog, Borris- Krog, sogn: Borris.
KONE: Anne Jensdatter, Borris- Krog, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 23 Apr: begrov Hans {Nielsen} Krog
LINK: Affotografering.

Nr. 6708 1754.05.05 Jens Jensen, Sønderby, sogn: Borris, SAND ALDER: 1cc, DØBT: 1753cc. FAR: Jens Michael Knudsen. MOR: Karen Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom 3tia p: Pascha} begrov Jens Michaels {Knudsen} Søn ;Jens
NOTITS: Ingen søn Jens døbt til Jens Michael i kirkebogen. Antaget født circa et år før begravelsen. Kan være helt forkert.
Dåb nr. 2822
LINK: Affotografering.

Nr. 6709 1754.05.05 Niels Jakobsen? Aas, Aas, sogn: Faster, SAND ALDER: 74c+, DØBT: 1680c-.
KONE: ? Niels Jakobsen Aas' kone, Aas, Faster, Fadder #2719 1747.06.18.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 3tia p: Pascha begrov Niels {Jakobsen?} Aas
NOTITS: Niels Andersen Aas ville også være mulig, men han ses sidste gang 1707 i kirkebogen. Niels Jakobsen Aas nævnes vel 1747.
LINK: Affotografering.

Nr. 6711 1754.06.16 Søren Sønderskov, Sønderskov, sogn: Borris.
KONE: ? Søren Sønderskovs kone, Sønderskov, Borris, Lever 1738.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 1ma à Trin : begrov Søren Sønderschou
NOTITS: Han ses i kirkebogen 1735 - 1754 i Sønderskov i Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 6712 1754.06.23 Mads Sørensen Gaasdal, Gaasdal- Store, sogn: Borris.
KONE: Ingeborg Pedersdatter, Gaasdal- Store, Borris, Barn 1750.06.21 #2777.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 2da à Trin : begrov Mads {Sørensen} Gaasdal
NOTITS: Nævnes 1745 - 1754 i kirkebogen. For patronym og kone se Kbh originale skifter #1362 sluttet 1763.06.21 (Brejl). Tre børn.
LINK: Kbh originale skiftebreve 1763 #1362 (Brejl).
LINK: Affotografering.

Nr. 6714 1754.07.21 Anders Christensen, Vindelbo, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1754.05.05. FAR: Christen Andersen Vindelbo. MOR: Maren Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 6ta à Trin : begrov Christen {Andersen} Vindelbois Søn {Anders}
Dåb nr. 2839
LINK: Affotografering.

Nr. 6715 1754.08.04 Dødfødt, Fastergaard, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1754.08.01. FAR: Milter Nielsen. MOR: Lisbeth Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 8va à Trin : begrov Milther Nielsens dødfødde Barn —
NOTITS: Fødedato sat til 3 dage før begravelsen.
Dåb nr. 2844
LINK: Affotografering.

Nr. 6718 1754.09.30 †1754.09.15 Jørgen Knudsen Lang, , sogn: Borris, SAND ALDER: 71c, DØBT: 1683c.
KONE: Sophie Poulsdatter Stauning, Dejbjerg
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 30 Sept : begrov Her Jørgen {Knudsen} Lang
NOTITS: Præst i Dejbjerg fra 1717 til 1754. Begravelsen har været i Dejbjerg, men noteret her i Borris kirkebog. Dødsdato fra Nygaards Sedler.
LINK: Wiberg.
LINK: Affotografering.

Nr. 6721 1754.11.10 ? Peders/en/datter, Lindvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1754.10.27c. FAR: Peder Lindvig. MOR: Karen Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 22 à Trin:} begrov Peder Lindvigs nye Barn
NOTITS: Karen Jensdatter er hans tredje kone gift 1754.09.29 i Borris seks uger før barnet fødes. Fødedatoen arbitrær sat til to uger før begravelsen. Skulle ikke være meget forkert. Kaldes "nye Barn", hvilket udsiger at det ikke var dødfødt.
Dåb nr. 2852
LINK: Affotografering.

Nr. 6726 1755.05.20 Christen Poulsen, , sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1755.04.27. FAR: Poul Furland. MOR: ? Poul Furlands kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Feria 3tia Pentec :} begrov Poul Furlands spede barn {Christen}
NOTITS: Furland ikke i TRAPs stedregister. Viborg Amts Gejstlige skifter se Furland gods.
LINK: Affotografering.

Nr. 6727 1755.08.03 Christen Jakobsen Moesgaard, Moesgaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 57cc, DØBT: 1698cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 10ma à Trin:} begrov Christen {Jakobsen} Mosgd - o -
NOTITS: Ikke klart, om han var gift. Der ses ikke en Christen Moesgaards kone som fadder.
LINK: Affotografering.

Nr. 6729 1755.11.02 Mads Jensen, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 2.10 (å.m), DØBT: 1753.01.01. FAR: Jens Andersen Debelmose. MOR: Karen Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 23 à Trin : begrov Jens {Andersen} develmoses Søn {Mads}
Dåb nr. 2817
LINK: Affotografering.

Nr. 6730 1755.11.09 Lars Debelmose, Debelmose, sogn: Borris.
KONE: Kirsten Graversdatter, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 24 à Trin :} begrov Las develmose
LINK: Affotografering.

Nr. 6731 1755.11.09 Oster Jensen, Sønderskov, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 24 à Trin :} begrov Oster Jensen i Synderschou —
NOTITS: 1?. kone begravet 22 jan 1744 fra barselsseng.
LINK: Affotografering.

Nr. 6736 1756.02.25 Lauge Christensen Debelmose, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 76cc, DØBT: 1680cc.
KONE: Johanne Pedersdatter, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 25 Febr : begrov Lauge {Christensen} develose —o—
LINK: Affotografering.

Nr. 6740 1756.04.04 Christen Graversen, , sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca Judica begrov Christen Graversen
NOTITS: Ikke før nævnt i Borris kirkebog. Ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6742 1756.05.02 Jens Sørensen, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1755.12.27. FAR: Søren Laustsen Klokmose. MOR: Maren Christensdatter Lodal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 2da p: Pascha begrov Søren {Laustsen} Klokmosis Søn Jens .
LINK: Affotografering.

Nr. 6743 1756.05.05 Lars Sønderskov, Sønderskov, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 5 Maij begrov Las synderskov —e—
NOTITS: Ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6745 1756.05.09 Anders Christensen, , sogn: Borris, SAND ALDER: 0.08 (å.m), DØBT: 1755.08.31 . FAR: Christen Andersen Vindelbo. MOR: Maren Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 3 p : Pascha begrov Christen Vindelboes barn{Anders}
LINK: Affotografering.

Nr. 6748 1756.05.23 Jens Larsen, Hjoptarp (Melgaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 2.00 (å.m), DØBT: 1754.05.12. FAR: Lars Nielsen Melgaard. MOR: Marie Jensdatter Hvolvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 5te p: Pascha begrov Las Meldgaards Søn , Jens
LINK: Affotografering.

Nr. 6749 1756.05.27 Christen Pedersen, Vesterby, sogn: Borris, SAND ALDER: 6.04 (å.m), DØBT: 1750.01.25. FAR: Peder Christensen Vesterby. MOR: Mette Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Festo Ascens : Xti} begrov Peder {Christensen} Vesterbyis Søn , Christen
LINK: Affotografering.

Nr. 6750 1756.05.30 Navnløs, Dalager, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1756.05.23. FAR: Christen Daller. MOR: Else Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 6ta p : Pascha begrov Christen Dallers spede Tvilling Søn {Navnløs}
NOTITS: Få dage gammel. Tvilling til Sidsel Christensdatter *1756.05.27.
LINK: Affotografering.

Nr. 6752 1756.06.24 Niels Kjær, Fasterkær, sogn: Faster, SAND ALDER: 56cc, DØBT: 1700cc.
KONE: Maren Lauridsdatter, Fasterkær, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Johannis begrov Niels Kjær —e—
LINK: Affotografering.

Nr. 6753 1756.06.27 Cornelius Hannerup, Hannerup, sogn: Faster.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 2da á Trin : begrov Cornelius Handerup
NOTITS: Ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6755 1756.11.14 Knud Engsig, , sogn: Borris.
KONE: Karen Engsig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 22 à Trin : begrov Knud Engsig
LINK: Affotografering.

Nr. 6757 1756.12.05 Dødfødt, Hannerup, sogn: Faster. FAR: Thomas Hannerup. MOR: Maren Laugesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 2da Adv : begrov Thomas Handerups dødføde barn —
LINK: Affotografering.

Nr. 6760 1757.02.13 Jens Nielsen, Kirken- ved, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.06 (å.m), DØBT: 1756.08.22. FAR: Niels Jensen. MOR: Maren Amme.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Sexages : begrov Niels Jens: ved Kirken hs barn {Jens}
NOTITS: Niels Jensen første nævnelse Ved Kirken.
LINK: Affotografering.

Nr. 6764 1757.03.16 Navnløs, Gosvig, sogn: Borris. FAR: Jens Christensen Gosvig. MOR: Kirsten Madsdatter Tarp.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 16 Martij begrov Jens {Christensen} Goesvigs Søn
NOTITS: Ingen dåb antaget død udøbt kort efter fødslen.
LINK: Affotografering.

Nr. 6765 1757.03.27 Lauge Hjoptarp, Hjoptarp, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 1ma p: Midfaste begrov Lauge Hiuptarp
NOTITS: Ikke set en Lauge i Hjoptarp. Lauge forveksles normalt ikke med Laurids eller Lars eller Laust.
LINK: Affotografering.

Nr. 6767 1757.04.24 ?, , sogn: Borris. FAR: Peder Graversen. MOR: ? Peder Graversens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 2da p: Pascha begrov Ped_ Graversens barn
NOTITS: Denne Peder Graversen ellers ikke set. Ingen dåb. Kunne handle sig om barn der kun levede nogle dage.
LINK: Affotografering.

Nr. 6768 1757.05.01 Erik Christensen Votkær, Votkær, sogn: Borris, SAND ALDER: 59cc, DØBT: 1698c.
KONE: ? Erik Christensen Votkærs kone, Borris, †1736+
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 3tia p: Pascha begrov Erik {Christensen} Votkær
LINK: Affotografering.

Nr. 6769 1757.05.27 Sten Danielsen Rasch, Dalager, sogn: Borris, SAND ALDER: 46.08 (å.m), DØBT: 1710.09.21.
KONE: Agnete Cathrine Sivertsdatter Harck, Dalager, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 27 Maij begrov forv:{alter} {Sten Danielsen} Rasch
NOTITS: *1710.09.21 Skjern †1757.05.27 Dalagergaard, Borris. Forvalter på Lundenæs lige over grænsen til Skjern sogn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6774 1757.12.04 Navnløs, Hannerup, sogn: Faster, DØBT: 1757.11.20c. FAR: Lars Hannerup. MOR: ? Lars Hannerups kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 2da Adv : begrov Las Handrups spede barn {Navnløs}
NOTITS: Udøbt barn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6775 1757.12.18 Navnløs, Sønderskov, sogn: Borris, DØBT: 1757.12.01c. FAR: Jep Larsen Sønderskov. MOR: Else Davidsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 4ta Adv : begrov Jep {Larsen} synderskous nafnløse Barn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6778 1758.01.06 Niels Jensen, Kirken- Ved?, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Epiph : begrov Niels Jensen
NOTITS: Uklar. Niels Jensen ved Kirken får 1757 en søn Jens med konen Maren Amme. Andre Niels Jensener ville blive kaldt Niels Vestergaard, Niels Kringeltoft, Niels Melgaard eller lignende.
LINK: Affotografering.

Nr. 6783 1758.07.02 Dødfødt, Ejstrup, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Niels Ejstrup. MOR: ? Niels Ejstrups kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Vis Mariæ begrov Niels Eistrups dødføde barn —
NOTITS: Eventuelt Niels Jensen? Ejstrup.
LINK: Affotografering.

Nr. 6784 1758.07.30 Søren Christensen, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1758.02.19. FAR: Christen Lervad. MOR: ? Christen Lervads kone.
DØDSÅRSAG: opprimeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 10ma à Trin : begrov Christe_ Leervads barn , som blev oppri: af Forældr: Søren
NOTITS: Lervad ligger i Hanning sogn, hvor faderen Christen formodes at komme fra.
LINK: Affotografering.

Nr. 6785 1758.07.30 Christen Pedersen, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1758.03.19. FAR: Peder Christensen Klokmose. MOR: Maren Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 10ma à Trin : begrov Peder {Christensen} vester Klokmosis barn som blev opprim: af Forældrene i Sengs {Christen}
LINK: Affotografering.

Nr. 6786 1758.08.13 Peder Pedersen II Tarp, Tarp, sogn: Borris, SAND ALDER: 45.02 (å.m), DØBT: 1713.06.14.
KONE: Karen Nielsdatter, Tarp, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 12 à Trin :} Peder {Pedersen II} Tarp —o—
LINK: Affotografering.

Nr. 6788 1758.10.22 Jens Pedersen, Debelmose, sogn: Borris.
KVINDE: Kirsten Knudsdatter Egvig, Egvig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 22 à Trin : begrov Jens Pedersen develmose —
NOTITS: Faar 1748 et barn med Kirsten Knudsdatter Egvig som udlagde først en mand fra synden, men i skriftet angiver hun Jens Pedersen.
LINK: Affotografering.

Nr. 6790 1758.11.05 Jakob Markussen, Gjaldbæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1758.08.13. FAR: Markus Jeppesen Gjaldbæk. MOR: ? Markus Jeppesen Gjaldbæks kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 24 à Trin : begrov Marcus {Jeppesen} gialdbeks Søn — Jacob
LINK: Affotografering.

Nr. 6792 1758.12.24 Morten Kodbøl, Kodbøl- Øster, sogn: Borris, SAND ALDER: 58cc, DØBT: 1700cc.
KONE: Margrethe Christensdatter, Kodbøl- Øster, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 4ta Adv : begrov Morten Kodbøl
LINK: Affotografering.

Nr. 6794 1759.01.21 Jens Pedersen, Moesgaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 2.00 (å.m), DØBT: 1757.02.02. FAR: Peder Moesgaard. MOR: ? Peder Moesgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 3tia p: Epiph : begrov Peder Mosgaards barn {Jens}
LINK: Affotografering.

Nr. 6795 1759.03.18 Mads Jakobsen Daller, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 63cc, DØBT: 1696c-.
KONE: Kirsten Hvid, Debelmose, Borris, 3. kone, gift 1753.01.09 i Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 18 Martij begrov Mads {Jakobsen} Daller i develm : —
LINK: Affotografering.

Nr. 6797 1759.04.01 Lars Pedersen Smed, Lodal, sogn: Faster, SAND ALDER: 78cc, DØBT: 1681c.
KONE: Kirsten Jakobsdatter, Lodal, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sønd: efter Midfaste begrov Las {Pedersen} smed —o—
LINK: Affotografering.

Nr. 6803 1759.07.15 Peder Christensen, Odderskær, sogn: Borris, DØBT: 1759.06.10. FAR: Christen Pedersen Odderskær. MOR: Sara Eriksdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 5ta à Trin : introd : Christen {Pedersen} Odderkiers h : {ustrue} —o —. Ditto begrov hendis {Sara Eriksdatters} spede barn {Peder}
LINK: Affotografering.

Nr. 6805 1759.11.25 Jens Fyrstenborg, Hannerup?, sogn: Faster.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 24 à Trin : begrov Jens Fyrstenborg
NOTITS: Nævnes 1744 i Hannerup i Faster som fadder af Tarm i Egvad sogn. Her begraves han i Faster, sandsynligvis ved Lars Hannerup, der synes at være familie, se dåb #2658. Muligvis hedder han Jens Lauridsen Møller gift med Maren Andersdatter i Tarm.
LINK: Affotografering.

Nr. 6806 1759.12.16 Peder Eskesen Krog, Borris- Krog, sogn: Borris, SAND ALDER: 73cc, DØBT: 1686cc.
KONE: Kirsten Christensdatter, Borris- Krog, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 3 i Adv: begrov Peder {Eskesen} Krog —e
NOTITS: *1686cc Krog †1759.12.16 Krog
LINK: Affotografering.

Nr. 6807 1759.12.16 Dødfødt, , sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1759.12.12. FAR: Poul Furland. MOR: ? Poul Furlands kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 3 i Adv:} begrov Povl Furlands dødføde barn —
LINK: Affotografering.

Nr. 6808 1760.01.13 Peder LilleGaasdal, Gaasdal- Lille, sogn: Borris, SAND ALDER: 71c, 71, DØBT: 1689c.
KONE: Anne Mortensdatter, Gaasdal- Lille, Borris, død halvandet år før †1758.06.06 #6782.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 1ma p : Epiph :} begrov Peder lildgaasdal —o— 71 aar.
NOTITS: Første indførsel med alder under døde i Borris kirkebog, 71 skrevet i meget lille skrift. Anne Mortensdatter død halvandet år før †1758.06.06 #6782.
LINK: Affotografering.

Nr. 6813 1760.03.23 Lars Larsen Gaasdal, Gaasdal- Store, sogn: Borris, SAND ALDER: 78c, 78, DØBT: 1682c.
KONE: Inger Jakobsdatter, Gaasdal- Store, Borris, Inger Jakobsdatter †1756.06.07 Store Gaasdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : Judica} begrov Las {Larsen} Gaasdal — 78
LINK: Affotografering.

Nr. 6815 1760.05.03 Junker Albertin von, , sogn: Borris, SAND ALDER: 0.10 (å.m), 1, DØBT: 1759.06.16. FAR: Peder Albertin de, Slumstrup, Sædding. MOR: Cathrine Christine Hansdatter Folsach, Slumstrup, Sædding.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 3 Maij begrov Junker v : Albertin — — 1 —
NOTITS: *1759.06.16 Slumstrup i Sædding kirkebog. Peder de Albertin har fået frit præstevalg af kongen, har ikke kunnet med præsten i Sædding derfor begravelsen i Borris kirke.
LINK: Affotografering.

Nr. 6816 1760.05.04 Michael Nielsen, Debelmose (Vestergaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 1.00 (å.m), 1, DØBT: 1759.04.29. FAR: Niels Jensen Vestergaard. MOR: Kirsten Mikkelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 4 p : Pascha begrov Niels {Jensen} Vestergaards Søn {Michael} — 1 —
LINK: Affotografering.

Nr. 6818 1760.05.15 Peder Moesgaard, Moesgaard, sogn: Borris, 50, DØBT: 1710c.
KONE: Karen Jensdatter, Moesgaard, Borris, †1787-92.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Ascent: xti begrov Peder Moesgd — 50 —
LINK: Affotografering.

Nr. 6820 1760.06.12 Søren Skobæk, Skobæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 64c, 64, DØBT: 1696c.
KONE: Birgitte Nielsdatter, Borris, 2. kone
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 12 Junij begrov Søren Skobæk — 64 —
LINK: Affotografering.

Nr. 6822 1760.09.04 Thomas Frederiksen Bodenik?, Grønborg, sogn: Borris, SAND ALDER: 60c, 60, DØBT: 1700c.
AMTMAND: Peder Albertin de, Slumstrup, Sædding
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 4 Sept : begrov een fattig omløber, nafnl: Thomas Frideriksen [Bodenik] , som druknede i noget vand mellem Grønborg og Kirken , over dend afdøde blev taget syn førind Jordes paakastelße , samme Syn blev extraderit EtatsRaaden — 60 —
NOTITS: Omløber er et ord for natmand.
LINK: Affotografering.

Nr. 6823 1760.09.07 Dødfødt, Sønderskov, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1760.09.03. FAR: Jep Larsen Sønderskov. MOR: Else Davidsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 14ta à Trin: begrov Jep {Larsen} synderskovs dødføde barn.
NOTITS: Fødedato skønnet omtrentlig fire dage før begravelsen.
LINK: Affotografering.

Nr. 6824 1760.09.25 Peder Hesselvig Hvollig, Hvollig, sogn: Borris, SAND ALDER: 75c, 75, DØBT: 1685c.
KONE: Anne Knudsdatter, Hvollig, Borris, †1742.12.30 Hvollig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 25 Ditto {Sept:} begrovPeder {Hesselvig} Hvolvig — 75 —
LINK: Affotografering.

Nr. 6825 1760.10.12 Dødfødt, Dalager, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1760.10.08. FAR: Christen Pedersen Daller. MOR: Else Nielsdatter Grønborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 19 à Trin : begrov Christ_ {Pedersen} dallers dødfødde Barn.
NOTITS: Fødedato skønnet fire dage før begravelsen.
LINK: Affotografering.