Borris-Faster Kommenteret Kirkebog 
Begravede mandkøn 1702 - 1760
Klapversion - kirkebogsteksten og notitser klapper ud
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Borris-Faster kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender dåbens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter stedet står den best skønnede alder. 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for at være afvigende fra den rigtige alder. Afvigelser op til 8 år findes let.
Dernæst DØBT, som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
Examinerede 1703-04 findes under konfirmerede. Kirkebogshuller 1721-24 og 1729.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.

Klik på en linie, så klapper kirkebogsteksten ud. Klik nok engang, så går teksten væk igen.
Vis alle tekster (klik) .... Vis kun en linie per tekst (klik)
Nr. 6001 1702.03.01 Jens Jakobsen Hanskemager, Borris By (Degneboligen), sogn: Borris.
Nr. 6002 1702.10.26 Jakob Pedersen, Hannerup, sogn: Faster. FAR: Peder Hannerup. MOR: ? Jakobsdatter.
Nr. 6003 1702.11.14 Herman Ga?, , sogn: Borris.
Nr. 6004 1703.01.21 Anders Christensen, Sønderskov, sogn: Borris. FAR: Christen Andersen. MOR: ? Christen Andersens kone.
Nr. 6005 1703.02.15 Peder Jensen, Hjoptarp (Meldgaard), sogn: Borris. FAR: Jens Clemmensen. MOR: Karen Christensdatter.
Nr. 6006 1703.04.10 Niels Mortensen, Dalager, sogn: Borris. FAR: Morten Bush. MOR: ? Morten Bushs kone.
Nr. 6009 1704.01.16 Dynes Debelmose, Debelmose, sogn: Borris.
Nr. 6011 1704.02.20 Laurids Skrædder, Kirken-Ved, sogn: Borris.
Nr. 6014 1704.03.09 Navnløs, Odderskær, sogn: Borris. FAR: Clemmend Madsen. MOR: Maren Svendsdatter.
Nr. 6015 1704.03.09 Navnløs, Odderskær, sogn: Borris. FAR: Clemmend Madsen. MOR: Maren Svendsdatter.
Nr. 6018 1704.08.21 Jens Mosgaard, Mosgaard, sogn: Borris.
Nr. 6019 1704.10.15 Peder Hvollig, Hvollig, sogn: Borris.
Nr. 6021 1704.11.12 Jakob Christensen, Aagaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1704.09.18. FAR: Christen Nielsen? Aagaard. MOR: ? Christen Aagaards kone.
Nr. 6023 1704.12.15 Oluf Pedersen, Hvollig, sogn: Borris. FAR: Peder Hvollig. MOR: ? Peder Hvolligs kone.
Nr. 6024 1704.12.30 Gammel-Person1, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 50+, DØBT: 1654c-.
Nr. 6025 1704.12.30 Gammel-Person2, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 50+, DØBT: 1654c-.
Nr. 6027 1705.01.18 Mads Jensen, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 2.03 (å.m), DØBT: 1702.10.11. FAR: Jens Madsen. MOR: ? Jens Madsens kone.
Nr. 6028 1705.02.08 Morten Jensen Ahler, Ahlergaard, sogn: Borris.
Nr. 6029 1705.03.01 Jens Larsen, Sønderskov, sogn: Borris. FAR: Lars Jensen Sønderskov. MOR: Maren Christensdatter.
Nr. 6031 1705.03.15 Lucie? Agger, Agger, sogn: Borris.
Nr. 6032 1705.03.29 Jens Justesen, Sønderskov, sogn: Borris.
Nr. 6034 1705.04.13 Dødfødt, Dalager, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1705.04.08. FAR: Christen Toft. MOR: ? Christen Tofts kone..
Nr. 6037 1705.05.18 Niels Snedker, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 50c+, DØBT: 1655c-.
Nr. 6038 1705.06.02 Peder Larsen, Lodal, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1705.02.22. FAR: Lars Pedersen Smed. MOR: Kirsten Jakobsdatter.
Nr. 6039 1705.08.05 Morten Olsen Kodbøl, Kodbøl, sogn: Borris, SAND ALDER: 65c+, DØBT: 1640c-.
Nr. 6043 1705.12.18 Lars Jepsen, Dalager, sogn: Borris, SAND ALDER: 45c+, DØBT: 1660c-.
Nr. 6047 1706.01.27 ? Christens/en/datter, , sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1705.12.28. FAR: Christen Thomsen Højer. MOR: Appollone Sørensdatter Bush.
Nr. 6052 1706.04.25 Christen Nygaard, Nygaard, sogn: Borris.
Nr. 6053 1706.06.20 Niels Christensen Krog, Krog, sogn: Borris.
Nr. 6055 1706.06.27 Peder Madsen, Debelmose (Vestergaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 4+, DØBT: 1702-. FAR: Mads Pedersen den Yngre. MOR: ? Mads Pedersen den Yngres kone.
Nr. 5998 1706.07.01 Hans Madsen, Klokmose, sogn: Faster.
Nr. 6056 1706.07.11 Niels Nielsen Nygaard, Hjoptarp (Søndergaard), sogn: Borris.
Nr. 6057 1706.07.16 Peder Christensen Paarup, Fastergaard, sogn: Faster.
Nr. 6060 1706.09.21 ? Peders/en/datter, Fastergaard, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1706.09.14. FAR: Peder Christensen Paarup. MOR: Anne Jensdatter.
Nr. 6061 1706.09.29 Mads Huus, Skravhøj, sogn: Borris.
Nr. 6063 1706.12.01 Anders Nielsen, Vesterby, sogn: Borris, SAND ALDER: 4+, DØBT: 1702-. FAR: Niels Andersen Vesterby. MOR: Margrethe Jakobsdatter.
Nr. 6064 1706.12.01 Jens Klokmose, Klokmose, sogn: Faster.
Nr. 6065 1706.12.17 Jens Madsen, Hannerup, sogn: Faster.
Nr. 5996 1706.12.17 Svend, Aas, sogn: Faster.
Nr. 6070 1707.05.04 Jens Thomsen, Vindelbo, sogn: Borris, SAND ALDER: 19c, DØBT: 1688c. FAR: Thomas Jensen Vindelbo. MOR: ? Thomas Jensens kone.
Nr. 6072 1707.06.10 Niels Jørgensen, Helgaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.11 (å.m), DØBT: 1706.07.04. FAR: Jørgen Helgaard. MOR: Maren Helgaard.
Nr. 6074 1707.06.14 Peder Thomasen, Gravel, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1707.05.29. FAR: Thomas Gravel. MOR: ? Thomas Gravels kone.
Nr. 6075 1707.06.14 Jens Pedersen, Stier, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1707.03.27. FAR: Peder Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris. MOR: Dorethe Stier.
Nr. 6076 1707.06.19 Lauge Christensen, Sønderby, sogn: Borris, SAND ALDER: 1.09 (å.m), DØBT: 1705.09.23. FAR: Christen Laugesen Sønderby. MOR: ? Christen Laugesen Sønderbys kone.
Nr. 6079 1708.03.11 Peder Jakobsen Gaasdal, Gaasdal- Store, sogn: Borris.
Nr. 6080 1708.03.18 Jakob Lodal, Lodal, sogn: Faster.
Nr. 6081 1708.03.18 Jens Jensen, Debelmose (Vestergaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 0.11 (å.m), DØBT: 1707.04.03. FAR: Jens Christensen Vestergaard. MOR: Margrethe Jens Christensen Vestergaards kone.
Nr. 6084 1708.04.15 Thomas Pedersen LilleGaasdal, Gaasdal- Lille, sogn: Borris, SAND ALDER: 48+, DØBT: 1660c-.
Nr. 6088 1708.12.09 Peder Thomasen, Gravel, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1708.10.14. FAR: Thomas Gravel. MOR: ? Thomas Gravels kone.
Nr. 6090 1709.02.02 Peder Germandsen, Kvisthus, sogn: Borris, SAND ALDER: 50c+, DØBT: 1660c-.
Nr. 6091 1709.02.11 Hans Christensen Soldat, Kodbøl, sogn: Borris, SAND ALDER: 20c+, DØBT: 1689c-.
Nr. 6093 1709.03.14 Christen Dynesen, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 50cc+, DØBT: 1660cc-.
Nr. 6095 1709.04.14 Inger Gaasdal, Gaasdal, sogn: Borris.
Nr. 6098 1709.05.12 Stakkel af Tim, Klokmose, sogn: Fasterr.
Nr. 6100 1709.05.26 Morten Andersen, , sogn: Borris, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1709.04.02. FAR: Anders Thomsen Vindelbo. MOR: Maren Christensdatter.
Nr. 6104 1709.12.09 Morten Jensen Lindvig, Lindvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 55cc+, DØBT: 1655cc-.
Nr. 6105 1710.01.01 Niels Andersen, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 55cc+, DØBT: 1655cc-.
Nr. 6107 1710.02.09 Jesper Christensen Helgaard, Helgaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 70cc+, DØBT: 1640c-.
Nr. 6109 1710.03.12 Carsten Christiansen Høyer, , sogn: Borris. FAR: Christian Thomsen Høyer.
Nr. 6110 1710.03.23 Søren Duedal, Duedal, sogn: Borris.
Nr. 6111 1710.04.13 Morten Christensen, Sønderskov, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.07 (å.m), DØBT: 1708.09.24. FAR: Christen Andersen. MOR: ? Christen Andersens kone.
Nr. 6114 1710.05.07 Niels Gravel Gammel, , sogn: Borris, SAND ALDER: 50cc+, DØBT: 1660cc.
Nr. 6117 1710.11.30 Dynes Madsen, Debelmose (Vestergaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1710.06.15. FAR: Mads Pedersen Vestergaard. MOR: ? Mads Pedersen Vestergaards kone.
Nr. 6123 1711.02.11 Jens Christensen, Debelmose (Gosvig), sogn: Borris, SAND ALDER: 3.01 (å.m), DØBT: 1708.01.22. FAR: Christen Jensen Gosvig. MOR: Mette Sørensdatter.
Nr. 6125 1711.02.20 Niels Larsen Gjaldbæk den Ældre, Gjaldbæk, sogn: Borris.
Nr. 6126 1711.02.22 Niels Mouridsen, Debelmose, sogn: Borris.
Nr. 6130 1711.03.11 Anders Christensen Hvollig, Hvollig, sogn: Borris, SAND ALDER: 40c+, DØBT: 1670c-.
Nr. 6131 1711.03.18 Jens Jensen, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 1.05 (å.m), DØBT: 1709.10.06. FAR: Jens Marcussen. MOR: ? Jens Marcussens kone.
Nr. 6133 1711.03.25 Hartvig Christensen, Tarp, sogn: Borris, SAND ALDER: 1.10 (å.m), DØBT: 1709.06.09. FAR: Christen Jensen Kjær. MOR: ? Christen Jensen Kjærs kone.
Nr. 6134 1711.03.29 Jens Clemmensen, Skobæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 9+, DØBT: 1702-. FAR: Clemmen Bertelsen Skobæk. MOR: ? Clemmen Bertelsens kone.
Nr. 6135 1711.03.29 ? Sørensen, Kvisthus, sogn: Borris, SAND ALDER: 3+, DØBT: 1708-. FAR: Søren Sørensen Huus. MOR: ? Søren Sørensen Huus' kone.
Nr. 6137 1711.04.07 Morten Jakobsen, Hvollig, sogn: Borris, SAND ALDER: 4.11 (å.m), DØBT: 1706.05.02. FAR: Jakob Jensen Hvollig. MOR: Johanne Mortensdatter.
Nr. 6139 1711.04.19 Jakob Larsen, Lodal, sogn: Faster, SAND ALDER: 4.11 (å.m), DØBT: 1706.05.30. FAR: Lars Pedersen Smed. MOR: Kirsten Jakobsdatter.
Nr. 6140 1711.04.19 Niels Boltrup Hansen, Dalager, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1711.03.01. FAR: Hans Jakob. MOR: ? Hans Jakobs kone.
Nr. 6141 1711.04.26 Mads Hansen, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 5.11 (å.m), DØBT: 1705.05.08. FAR: Hans Madsen. MOR: Karen Thomasdatter.
Nr. 6142 1711.04.26 Hans Laustsen, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1710.10.22. FAR: Laurits Sørensen Klokmose. MOR: Karen Thomasdatter.
Nr. 6147 1711.07.05 Christen Larsen, Sønderskov, sogn: Borris, SAND ALDER: 3.08 (å.m), DØBT: 1707.11.13. FAR: Lars Jensen Sønderskov. MOR: ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone.
Nr. 6148 1711.08.16 Villads Jensen, Kirken- Ved, sogn: Borris, SAND ALDER: 9+, DØBT: 1702-. FAR: Jens Villadsen. MOR: ? Jens Villadsens kone.
Nr. 6151 1711.08.30 Laust Justesen, Klokmose, sogn: Faster.
Nr. 6154 1712.05.11 Niels Boltrup Jakobsen, Lindvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1712.04.17. FAR: Jakob Jensen Lindvig Barfod. MOR: Margrethe Nielsdatter Boltrup.
Nr. 6156 1712.06.12 Christen Elkær, Fastergaard, sogn: Faster, SAND ALDER: 20cc, DØBT: 1690cc.
Nr. 6158 1712.10.19 Mads Vestergaard den Gamle, Debelmose (Vestergaard), sogn: Borris.
Nr. 6161 1712.12.04 Jens Thomsen, Vindelbo, sogn: Borris, SAND ALDER: 10+, DØBT: 1702-. FAR: Thomas Jensen Vindelbo. MOR: ? Thomas Jensen Vindelbos kone.
Nr. 6162 1712.12.27 Eske? Nielsen Krog, Borris- Krog, sogn: Borris.
Nr. 6164 1713.01.17 ? Pedersen, Grønborg, sogn: Borris, SAND ALDER: 12c, 12, DØBT: 1701c. FAR: Peder Eskesen Grønborg. MOR: Karen Jensdatter.
Nr. 6166 1713.02.23 Christen Jakobsen, Vesterby, sogn: Borris.
Nr. 6167 1713.04.09 Jacob Christensen, Helgaard?, sogn: Borris. FAR: Christen Helgaard?.
Nr. 6168 1713.04.27 Christen Feldbereder Feldbereder, , sogn: Borris.
Nr. 6169 1713.05.21 †1713.05.18 Niels Jakobsen, Lindvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 5 uger, DØBT: 1713.04.13. FAR: Jakob Jensen Lindvig Barfod. MOR: Margrethe Nielsdatter Boltvig.
Nr. 6171 1713.08.18 Christen Nielsen Seerup, Tarp (Præstegaarden), sogn: Borris, SAND ALDER: 54.01 (å.m), DØBT: 1659.07.29.
Nr. 6173 1714.01.29 †1714.01.25 Navnløs, Dalager- Lille, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1714.01.25. FAR: Jakob Pedersen Schandrup. MOR: Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin.
Nr. 6174 1714.03.29 †1714.03.25 Niels Pedersen, Grønborg, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1714.03.25. FAR: Peder Eskesen Grønborg. MOR: Karen Jensdatter.
Nr. 6181 1714.11.04 Jens Clemmensen, Hjoptarp, sogn: Borris.
Nr. 6182 1714.11.09 Svend Jørgensen Odderskær, Odderskær, sogn: Borris.
Nr. 6183 1714.11.14 Maren Christensdatter, Slikdal, sogn: Borris.
Nr. 6184 1715.01.30 Markus Jensen, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 1.02 (å.m), DØBT: 1713.10.22. FAR: Jens Markussen. MOR: ? Jens Markussens kone.
Nr. 6187 1715.06.30 Christen Christensen, Sønderskov, sogn: Borris.
Nr. 6188 1715.07.28 Laust Laustsen, , sogn: Borris, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1715.06.01. FAR: Laust Andersen Holst. MOR: Maren Jakobsdatter.
Nr. 6189 1715.07.28 Dødfødt 1, Sønderskov, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1715.07.23. FAR: Anders Larsen Sønderskov. MOR: An Christensdatter.
Nr. 6190 1715.07.28 Dødfødt 2, Sønderskov, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1715.07.23. FAR: Anders Larsen Sønderskov. MOR: An Christensdatter.
Nr. 6191 1715.07.28 Christen Sørensen, Fasterkiær, sogn: Faster.
Nr. 6194 1715.10.31 Giøde Jensen Slikdal, Slikdal, sogn: Borris.
Nr. 6195 1715.12.22 Eske Christensen, Borris- Krog, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1715.11.10. FAR: Christen Knudsen Krog. MOR: Kirsten Eskesdatter.
Nr. 6196 1716.02.23 †1716.02.19 Christen Christensen, Lodal, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1716.02.19. FAR: Christen Lodal. MOR: ? Christen Lodals kone.
Nr. 6197 1716.02.23 Jens Jeppesen, Gjaldbæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger, DØBT: 1716.01.19. FAR: Jeppe Markussen Gjaldbæk. MOR: Kirsten Jensdatter.
Nr. 5994 1716.04.01 Navnløs, , sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1716.04.01. FAR: Erik Christensen. MOR: Maren Koch.
Nr. 6199 1716.04.05 Peder, , sogn: Borris.
Nr. 6200 1716.04.09 Thomas Christensen Paarup, Fastergaard, sogn: Faster.
Nr. 6202 1716.06.21 Jakob Nielsen, Aas, sogn: Faster, SAND ALDER: 9.05 (å.m), DØBT: 1707.01.07. FAR: Niels Jakobsen. MOR: ? Niels Jakobsens kone.
Nr. 6205 1717.01.14 Christen Bødiker, , sogn: Borris.
Nr. 6206 1717.02.03 Niels Jensen, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 16c, 16, DØBT: 1700c. FAR: Jens Houlisen, Bølling. MOR: Katarina Nielsdatter, Bølling.
Nr. 6207 1717.02.24 Eske? Pedersen, Gravel, sogn: Borris, SAND ALDER: 8.00 (å.m), 8 år, DØBT: 1709.02.27. FAR: Peder Gravel. MOR: ? Peder Gravels kone.
Nr. 6209 1717.03.07 Dødfødt, Hannerup (Meldgaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1717.03.04. FAR: Peder Nielsen Meldgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
Nr. 6210 1717.03.14 Mads Nielsen, Debbelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 1.07 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1715.08.21. FAR: Niels Madsen. MOR: ? Niels Madsens kone.
Nr. 6212 1717.04.04 Christen Christensen, Nygaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 3.10 (å.m), 3 å 6 m., DØBT: 1713.06.18. FAR: Christen Jepsen Nygaard. MOR: Ida Margrethe Christensdatter.
Nr. 6217 1717.07.11 Peder Nielsen, Hjoptarp, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 12 uger, DØBT: 1717.04.18. FAR: Niels Jensen Meldgaard Hjoptarp. MOR: Karen Christensdatter.
Nr. 6221 1717.10.24 Jakob Skovbjerg, Dalager, sogn: Borris.
Nr. 6224 1718.01.15 †178.01.12 Peder Jakobsen, , sogn: Borris.
Nr. 6225 1718.01.23 Jakob Olufsen, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 6 uger, DØBT: 1717.12.05. FAR: Oluf Jakobsen Debelmose. MOR: ? Oluf Jakobsens kone.
Nr. 6226 1718.02.11 Knud Christensen, Borris- Krog, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 dage, DØBT: 1718.02.06. FAR: Christen Knudsen Krog. MOR: Kirsten Eskesdatter.
Nr. 6229 1718.04.14 Jep Gravel, Gravel, sogn: Borris.
Nr. 6231 1718.05.18 Niels Pedersen Præstgaard, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 60cc, DØBT: 1660cc.
Nr. 6232 1718.05.22 Niels 1 Nielsen, Slikdal, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1718.05.13. FAR: Niels Thomsen Slikdal. MOR: Dorte Gravel.
Nr. 6233 1718.05.22 Niels 2 Nielsen, Slikdal, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1718.05.13. FAR: Niels Thomsen Slikdal. MOR: Dorte Gravel.
Nr. 6234 1718.05.26 Christen Larsen, Sønderskov, sogn: Borris, SAND ALDER: 2.00 (å.m), 2 år, DØBT: 1716.04.13. FAR: Lars Jensen Sønderskov . MOR: ? Lars Jensens 2. kone.
Nr. 6240 1718.11.06 Anders Debelmose, Skobæk, sogn: Borris.
Nr. 6241 1719.04.26 Oluf Gjaldbæk, Gjaldbæk, sogn: Borris.
Nr. 6242 1719.05.14 Niels Nielsen, Hannerup, sogn: Faster, DØBT: 1718.12.27. FAR: Niels Jensen Tømmermand Soldat. MOR: Inger Nielsdatter Huuskone.
Nr. 6245 1719.07.26 Dødfødt, Tarp, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Thomas Tarp. MOR: ? Thomas Tarps kone.
Nr. 6249 1720.01.14 Niels Nielsen, Gjaldbæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 6 m., DØBT: 1719.07.18. FAR: Niels Nielsen Gjaldbæk den Yngre. MOR: Anne Marie Jakobsdatter Barfod.
Nr. 6253 1720.07.21 Gravers Olufsen, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 6.06 (å.m), 6 år, DØBT: 1714.01.14. FAR: Oluf Jakobsen Debelmose. MOR: ? Oluf Jakobsen Debelmoses kone.
Nr. 6254 1720.07.21 Niels Madsen, Tarp, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.09 (å.m), 38 uger, DØBT: 1719.11.02. FAR: Mads Nielsen Tarp. MOR: Kirsten Christensdatter.
Nr. 6255 1720.07.28 Jens Nielsen Agger, Agger, sogn: Borris, SAND ALDER: 60+, DØBT: 1660-.
Nr. 6256 1720.07.28 Niels Pedersen, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 5 m., DØBT: 1720.03.06. FAR: Peder Nielsen Meldgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
Nr. 6257 1720.08.17 Niels Olufsen, , sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1720.08.13. FAR: Oluf Justesen Skomager. MOR: Elisabeth Marie Nielsdatter Boltrup.
Nr. 6260 1720.11.14 †1720.11.10 Christen Jensen, Hvollig, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 13 dage, DØBT: 1720.11.10. FAR: Jens Jakobsen Hvollig. MOR: An Christensdatter Kjær.
Nr. 6261 1720.11.17 Anders Christensen Astrup, Astrup, sogn: Faster.
Nr. 6263 1720.12.15 Gravers Jensen, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1720.11.27. FAR: Jens Markussen, Hannerup, Faster. MOR: Inger Graversdatter.
Nr. 6264 1721.01.01 †1720.12.30 Dødfødt, Gjaldbæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1720.12.30. FAR: Jeppe Markussen Gjaldbæk. MOR: Kirsten Jensdatter.
Nr. 6265 1722.02.10 Christen Langelund Jakobsen, Lindvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 1.06 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1720.08c. FAR: Jakob Jensen Lindvig Barfod. MOR: Margrethe Nielsdatter Boltvig.
Nr. 6266 1722.02.15 Michel Jensen, Stier, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 11 uger, DØBT: 1721.11.30c. FAR: Jens Christensen Stier. MOR: Bodil Nielsdatter.
Nr. 6267 1722.04.02 Jens Pedersen Vium Moesgaard, Moesgaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 42cc, DØBT: 1680cc.
Nr. 6269 1722.04.19 Lars Larsen, Gaasdal- Store, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 8 dage, DØBT: 1722.04.07. FAR: Lars Larsen Gaasdal. MOR: Inger Jakobsdatter.
Nr. 6270 1722.04.27 Peder Pedersen Stauning, Tarp (Præstegaarden), sogn: Borris, SAND ALDER: 47c, DØBT: 1675c.
Nr. 6300 1724.04.18 Jens Giødesen, Gaasdal- Store, sogn: Borris, SAND ALDER: 50cc, DØBT: 1675cc.
Nr. 6303 1724.11.08 Christen Jensen, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 44+, DØBT: 1680c-.
Nr. 6304 1724.11.08 Morten Pedersen Præstgaard, Præstgaard, sogn: Faster.
Nr. 6305 1724.11.26 Christen Christensen, Debelmose, sogn: Borris.
Nr. 6306 1724.12.06 Thomas Jensen Vindelbo, Vindelbo, sogn: Borris, SAND ALDER: 70cc, DØBT: 1655c-.
Nr. 6307 1724.12.17 Anders Nielsen, Hjoptarp (Melgaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1724.11.26. FAR: Niels Jensen Melgaard. MOR: Ingeborg Niels Jensen Melgaards kone.
Nr. 6308 1725.01.21 Dødfødt, Hvollig, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Jens Christensen Rindum. MOR: Mette Andersdatter.
Nr. 6309 1725.03.11 ? Fattig Mand, Gjaldbæk, sogn: Borris.
Nr. 6311 1725.04.15 Søren Sørensen, Gosvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 23+, DØBT: 1702-. FAR: Søren Gosvig. MOR: ? Søren Gosvigs kone.
Nr. 6314 1725.05.04 Peder Mortensen, Præstgaard, sogn: Faster, SAND ALDER: 19.06 (å.m), DØBT: 1704.11.09. FAR: Morten Pedersen Præstgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Sønderskov.
Nr. 6318 1725.05.27 Peder Nielsen, Aagaard, sogn: Borris. FAR: Niels Christensen Aagaard. MOR: Mette Aagaard.
Nr. 6319 1725.05.27 Christen Hansen, , sogn: Borris. FAR: Hans Skrædder. MOR: ? Hans Skrædders kone.
Nr. 6320 1725.05.20 Dødfødt, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1725.05.16. FAR: Hans Jensen. MOR: Dorte Dynesdatter.
Nr. 6321 1725.06.03 Jens Mortensen, Kodbøl- Vester, sogn: Borris, SAND ALDER: 45+, DØBT: 1680c-.
Nr. 6326 1725.12.16 Christen Madsen Fonager, Fonager, sogn: Borris.
Nr. 6327 1726.02.10 Christen Jensen Gosvig, Gosvig, sogn: Borris.
Nr. 6336 1726.09.01 Dødfødt, Dalager, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1726.08.27c. FAR: Mads Jakobsen Dalager. MOR: Maren Andersdatter.
Nr. 6339 1726.11.06 Niels Kringeltoft, Kringeltoft, sogn: Borris, SAND ALDER: 56+, DØBT: 1670-.
Nr. 6340 1726.11.15 Jens Poulsen, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 17.09 (å.m), DØBT: 1709.01.27. FAR: Poul Hannerup. MOR: Maren Christensdatter.
Nr. 6343 1727.01.26 Christen Olufsen, Hannerup, sogn: Faster.
Nr. 6344 1727.02.02 Jeppe Christensen, Nygaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 4c, DØBT: 1723c. FAR: Christen Jepsen Nygaard. MOR: Ida Margrethe Christensdatter.
Nr. 6345 1727.03.05 Dødfødt, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1727.03.01. FAR: Jens Lysgaard. MOR: ? Jens Lysgaards kone.
Nr. 6346 1727.04.06 Jens Bertelsen, Skobæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1727.03.25. FAR: Bertel Clemmensen Skobæk. MOR: Lucie Jensdatter Agger.
Nr. 6347 1727.04.20 ? Hansen Hans Skrædders søn, , sogn: Borris, SAND ALDER: 0.09 (å.m), DØBT: 1726.07.14. FAR: Hans Skrædder. MOR: ? Hans Skrædders kone.
Nr. 6349 1727.05.22 Niels Odderskær, Odderskær, sogn: Borris, SAND ALDER: 38c+, DØBT: 1689cc.
Nr. 6351 1727.05.29 Jakob Nielsen, Gjaldbæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 1.02 (å.m), DØBT: 1726.03.24. FAR: Niels Nielsen Gjaldbæk. MOR: Anne Marie Jakobsdatter Barfod.
Nr. 6353 1727.06.29 ? Grønborg, Grønborg, sogn: Borris.
Nr. 6356 1727.08.10 Lars Larsen Duedal den Gamle, Duedal, sogn: Borris, SAND ALDER: 67c+, DØBT: 1660cc.
Nr. 6358 1727.08.31 Dødfødt, Hannerup (Meldgaard), sogn: Faster, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1727.08.27. FAR: Peder Nielsen Meldgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
Nr. 6362 1728.03.26 Anders Gravel, Gravel, sogn: Borris.
Nr. 6363 1728.04.11 Niels Andersen, Dalager- Lille, sogn: Borris.
Nr. 6365 1728.07.04 Oluf Jensen, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 17.00 (å.m), DØBT: 1711.07.17. FAR: Jens Lysgaard. MOR: ? Jens Lysgaards kone.
Nr. 6367 1728.09.22 Jakob Jensen Hvollig, Hvollig, sogn: Borris.
Nr. 6368 1728.09.19 Jeppe Markussen Gjaldbæk, Gjaldbæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 38c+, DØBT: 1690c-.
Nr. 6369 1728.10.13 Mads Pedersen Klokmose, Klokmose, sogn: Faster.
Nr. 6373 1728.12.19 Clemmen Madsen, Odderskær, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1728.11.28. FAR: Mads Svendsen Odderskær. MOR: Anna Laustdatter Nørgaard.
Nr. 6374 1729.01.02 Anders Nielsen, Hjoptarp (Melgaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1728.12.05. FAR: Niels Jensen Melgaard. MOR: Ingeborg.
Nr. 6376 1729.02.18 Jakob Christensen Kyndesen, Degneboligen, sogn: Borris.
Nr. 6381 1730.03.15 Jens Østerskjern, Tarp, sogn: Borris.
Nr. 6383 1730.08.12 Dødfødt, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1730.08.08. FAR: Jørgen Karlsen. MOR: Kirsten Lauridsdatter.
Nr. 6384 1730.09.24 Jens Jeppesen, Gjaldbæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 7c, DØBT: 1723c. FAR: Jeppe Markussen Gjaldbæk. MOR: Kirsten Jensdatter.
Nr. 6385 1730.10.08 Peder Graversen, Debelmose, sogn: Borris.
Nr. 6386 1730.10.15 Bertel Clemmensen Skobæk, Skobæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 35cc, DØBT: 1695cc.
Nr. 6388 1730.11.28 Dødfødt, Klokmose?, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1730.11.24. FAR: Jan Petersen. MOR: ? Jan Petersens kone.
Nr. 6390 1730.12.22 Villum Nielsen Egvig, Egvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 70cc, DØBT: 1660cc.
Nr. 6391 1730.12.24 Jens Villadsen, Kirken- Ved, sogn: Borris.
Nr. 6392 1730.12.24 ?1 Vinbæk, Vinbæk, sogn: Borris.
Nr. 6393 1731.01.21 ?2 Vinbæk, Vinbæk, sogn: Borris.
Nr. 6396 1731.02.18 ? Karen Kousgaards søn, , sogn: Faster. FAR: ? Karen Kousgaards barnefar. MOR: Karen Kousgaard.
Nr. 6399 1731.03.17 Christen Nielsen Aagaard, Aagaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 60cc, DØBT: 1670cc.
Nr. 6400 1731.03.07 Oluf Jensen, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1731.02.18. FAR: Jens Lysgaard. MOR: ? Jens Lysgaards kone.
Nr. 6403 1731.06.06 ? Thomas/en/datter, Nygaard, sogn: Borris. FAR: Thomas Harke?. MOR: ? Thomas Harkes kone.
Nr. 6407 1731.09.30 Daniel Philip Jakobsen, Lindvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1731.09.12. FAR: Jakob Jensen Lindvig Barfod. MOR: Margrethe Nielsdatter Boltvig.
Nr. 6408 1731.11.14 ? Peders/en/datter, Odderskær, sogn: Borris, DØBT: 1731.11.09. FAR: Peder Odderskær. MOR: ? Peder Odderskærs kone.
Nr. 6410 1732.01.13 Dødfødt, Stier, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1732.01.09. FAR: Christen Olufsen Stier. MOR: Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone.
Nr. 6412 1732.03.29 Niels Jensen Tømmermand, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 40c+, DØBT: 1692c-.
Nr. 5991 1732.09.14 Dødfødt?, Gravel, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1732.09.14. FAR: Niels Gravel. MOR: ? Niels Gravels kone.
Nr. 6417 1733.01.06 Niels Tømmermand, Debelmose, sogn: Borris.
Nr. 6418 1733.01.14 Dødfødt, Stier, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1733.01.10. FAR: Christen Olufsen Stier. MOR: Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone.
Nr. 6421 1733.07.26 Thomas Pedersen Gaasdal, Gaasdal- Store, sogn: Borris, SAND ALDER: 53c+, DØBT: 1680c-.
Nr. 6422 1733.07.26 Clemmen Madsen, Odderskær, sogn: Borris, SAND ALDER: 3.05 (å.m), DØBT: 1730.03.01. FAR: Mads Svendsen Odderskær. MOR: Anna Laustdatter Nørgaard.
Nr. 6423 1733.09.20 Dødfødt, Skravhøj, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Anders Daller Skravhøj. MOR: ? Anders Daller Skravhøjs 1. kone.
Nr. 6426 1733.10.30 Jens Larsen, Fasterlund, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1733.10.11. FAR: Lars Lund. MOR: ? Lars Lunds kone.
Nr. 6428 1733.11.08 Dødfødt, Stier, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1733.11.04. FAR: Christen Olufsen Stier. MOR: Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone.
Nr. 6429 1733.11.22 Niels Nielsen, Votkær, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1733.07.02. FAR: Niels Nielsen Votkær. MOR: Ane Ovesdatter.
Nr. 6432 1734.02.13 Peder Villadsen, Aagaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1733.09.27. FAR: Villads Pedersen Aagaard. MOR: Sophie Jakobsdatter Lindvig.
Nr. 6433 1734.02.21 Laurs Jensen, Hannerup (Nørgaard), sogn: Faster, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1734.02.14. FAR: Jens Nørgaard. MOR: ? Jens Nørgaards kone.
Nr. 6434 1734.05.25 Jakob Pedersen Skanderup, Dalager- Lille, sogn: Borris, SAND ALDER: 74cc, DØBT: 1660cc.
Nr. 6437 1734.11.28 Dødfødt, Stier, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1734.11.24. FAR: Christen Olufsen Stier. MOR: Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone.
Nr. 6439 1735.01.06 Oluf Busk, Busk, sogn: Borris.
Nr. 6440 1735.02.13 Dødfødt, Nygaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1735.02.09. FAR: Christen Jepsen Nygaard. MOR: Ida Margrethe Christensdatter.
Nr. 6442 1735.06.19 Dødfødt, Aagaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1735.06.15. FAR: Villads Pedersen Aagaard. MOR: Mette Nielsdatter.
Nr. 6443 1735.06.19 Dødfødt, Hjoptarp (Nørgaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1735.06.15. FAR: Knud Lauridsen Nørgaard. MOR: Dorte Andersdatter.
Nr. 6445 1735.07.29 Peder Christensen, Grønborg, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1735.07.15. FAR: Christen Pedersen Grønborg. MOR: Bodil Aaes.
Nr. 6446 1735.11.20 Søren Sørensen? Klokmose, Klokmose, sogn: Faster.
Nr. 6448 1735.11.28 Svend Madsen Odderskær, Odderskær, sogn: Borris, SAND ALDER: 18.01 (å.m), DØBT: 1717.10.24. FAR: Mads Svendsen Odderskær. MOR: Anna Laustdatter Nørgaard.
Nr. 6449 1735.12.04 Christen Lauridsen Sønderby Colding, Sønderby, sogn: Borris, SAND ALDER: 65cc, DØBT: 1660cc.
Nr. 6450 1736.01.15 †1736.01.06 Niels Nielsen Tarp, Tarp, sogn: Borris.
Nr. 6454 1736.05.27 Anders Olufsen Busk, Busk, sogn: Borris, SAND ALDER: 23.00 (å.m), DØBT: 1713.05.07. FAR: Oluf Busk. MOR: Kirsten Busk.
Nr. 6455 1736.06.10 Laust Sørensen Klokmose, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 54cc, DØBT: 1682cc.
Nr. 6456 1736.06.14 Jakob Jensen Lindvig Barfod, Lindvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 66cc, DØBT: 1660cc.
Nr. 6458 1736.07.01 Lars Madsen Duedal den Unge, Duedal, sogn: Borris, SAND ALDER: 56cc, DØBT: 1680cc.
Nr. 6464 1737.02.06 Poul Larsen, Kirken- Ved, sogn: Borris.
Nr. 6466 1737.03.24 Just Andersen Klokmose, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 72cc, DØBT: 1665cc.
Nr. 6467 1737.04.04 Jakob Andersen Ahler Harboe, Ahlergaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 87cc, DØBT: 1650cc.
Nr. 6472 1737.09.04 Jens Huusmand, Skravhøj, sogn: Borris, SAND ALDER: 62cc, DØBT: 1675cc.
Nr. 6474 1737.10.06 Christen Knudsen Krog, Borris- Krog, sogn: Borris, SAND ALDER: 52cc, DØBT: 1685cc.
Nr. 6476 1737.11.10 Morten Pedersen, Hvollig, sogn: Borris.
Nr. 6477 1738.02.23 Christen Christensen, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 31.00 (å.m), DØBT: 1707.02.02.
Nr. 6479 1738.03.09 ?1 Peders/en/datter Huus, , sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1738.03.05. FAR: Peder Huus. MOR: Sidsel Jensdatter, Borris.
Nr. 6480 1738.03.09 ?2 Peders/en/datter Huus, , sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1738.03.05. FAR: Peder Huus. MOR: Sidsel Jensdatter, Borris.
Nr. 6482 1738.07.06 Christen Jensen Kjær, Skobæk (Færgehust), sogn: Borris, SAND ALDER: 73cc, DØBT: 1665cc.
Nr. 6485 1738.10.12 Laust Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 68cc, DØBT: 1670cc.
Nr. 6490 1739.04.20 Jørgen Jensen, Helgaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1738.12.28. FAR: Jens Jørgensen Helgaard. MOR: ? Jens Jørgensen Helgaards kone.
Nr. 6491 1739.07.02 Jens Christensen Vestergaard, Debelmose (Vestergaard), sogn: Borris.
Nr. 5990 1739.10.24 Dødfødt, , sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1739.10.24. FAR: Sergeant Brynning. MOR: ? Sergeant Brynnings kone.
Nr. 6493 1739.11.08 Hans Skrædder, Kirken- Ved, sogn: Borris.
Nr. 6497 1739.12.20 Niels Thomasen Grønborg, Grønborg, sogn: Borris, SAND ALDER: 49cc, DØBT: 1690cc.
Nr. 6499 1740.01.01 Morten Jensen Votkær, Votkær, sogn: Borris.
Nr. 6501 1740.02.26 Oluf Villadsen Meldgaard, Klokmose, sogn: Faster.
Nr. 6503 1740.04.19 Christen Pedersen Degn, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 60cc, DØBT: 1680cc.
Nr. 6505 1740.05.26 Dødfødt, Aagard, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1740.05.26. FAR: Otto Jensen, ?, Strellev. MOR: Maren Nielsdatter.
Nr. 6508 1740.08.17 Christen Larsen Debelmose, Debelmose, sogn: Borris.
Nr. 6509 1740.09.13 Michel Smed, Vinbæk, sogn: Borris.
Nr. 6511 1740.11.14 Mads Christensen Kjær Ahler, Ahlergaard, sogn: Borris.
Nr. 6512 1740.12.14 Jens Debelmose, Debelmose, sogn: Borris.
Nr. 6515 1741.05.26 Christen Poulsen, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 28.01 (å.m), DØBT: 1713.04.13. FAR: Poul Jensen Hannerup. MOR: Maren Christensdatter.
Nr. 6516 1741.06.04 Peder Larsen? Helgaard, Helgaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 51c+, DØBT: 1690cc.
Nr. 6520 1741.11.09 Christen Jakobsen Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 51c+, DØBT: 1690cc.
Nr. 6523 1742.04.15 Peder Sørensen, Sønderskov, sogn: Borris, SAND ALDER: 62c+, DØBT: 1680cc.
Nr. 6527 1742.05.30 Thomas Larsen? Tarp, Tarp, sogn: Borris.
Nr. 6528 1742.06.03 Peder Laursen, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1742.02.25. FAR: Laurs Hannerup.
Nr. 6529 1742.06.17 Laurids Nielsen, Fasterkær, sogn: Faster, SAND ALDER: 1.01 (å.m), DØBT: 1741.05.23. FAR: Niels Kjær. MOR: Maren Lauridsdatter.
Nr. 6530 1742.07.08 ? ? Laugesdatters barn, Brunbjerg, sogn: Borris. MOR: ? Laugesdatter.
Nr. 6531 1742.09.02 Niels Lauridsen Tarp Lille, Tarp, sogn: Borris, SAND ALDER: 40+, DØBT: 1702-.
Nr. 6532 1742.11.04 Jens Madsen, Fasterlund, sogn: Faster. FAR: Mads Nielsen Lund. MOR: Anne Jensdatter.
Nr. 6533 1742.12.23 Laurids Jakobsen Hvollig, Hvollig, sogn: Borris, SAND ALDER: 40+, DØBT: 1702-. FAR: Jakob Jensen Hvollig. MOR: Johanne Mortensdatter.
Nr. 6539 1743.02.11 Laust Olesen Vejle Krog, Borris- Krog, sogn: Borris, SAND ALDER: 28.06 (å.m), DØBT: 1714.08.12.
Nr. 6540 1743.02.17 Jens Jakobsen Hvollig, Hvollig, sogn: Borris, SAND ALDER: 53cc, DØBT: 1690cc.
Nr. 6543 1743.03.27 Jens Giødesen, Gaasdal- Store, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1743.01.27. FAR: Giøde Jensen Gaasdal. MOR: ? Giøde Jensen Gaasdals kone.
Nr. 6544 1743.03.31 Christen Pedersen Gravel, Gravel, sogn: Borris.
Nr. 6545 1743.04.16 David Christiansen, Sønderby, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1743.04.09. FAR: Christian Knudsen Sønderby. MOR: Abbelone Marie Eskildsdatter.
Nr. 6548 1743.05.05 Navnløs, Vinbæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1743.04.14. FAR: Bertel Sørensen Smed. MOR: Marie Jørgensdatter.
Nr. 6551 1743.07.07 Knud Jensen Egvig Bjerre, Egvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 63cc, DØBT: 1680cc.
Nr. 6552 1743.07.11 Christen Jensen Gaasdal, Gaasdal- Store, sogn: Borris, SAND ALDER: 49cc, DØBT: 1694c.
Nr. 6554 1743.10.06 Jeppe Christensen, Nygaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 15.03 (å.m), DØBT: 1728.07.02. FAR: Christen Jepsen Nygaard. MOR: Ida Margrethe Christensdatter.
Nr. 5989 1743.10.06 Svend Jensen, Odderskær, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger, DØBT: 1743.09.18. FAR: Jens Pedersen, Oksvang, Skast. MOR: Kirsten Madsdatter.
Nr. 6556 1743.12.01 Christen Jepsen Nygaard, Nygaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 58cc, DØBT: 1685cc.
Nr. 6559 1744.02.02 Navnløs, Vinbæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1744.01.26. FAR: Bertel Sørensen Vinbæk. MOR: Marie Jørgensdatter.
Nr. 6560 1744.03.01 Søren Sørensen Huus, Kvisthus, sogn: Borris, SAND ALDER: 74cc, DØBT: 1670cc.
Nr. 6561 1744.04.26 Niels Jensen Agger, Agger, sogn: Borris, SAND ALDER: 42c+, DØBT: 1702c-.
Nr. 6563 1744.05.14 Knud Madsen, Slikdal, sogn: Borris.
Nr. 6564 1744.06.07 Jens Jensen, , sogn: Borris.
Nr. 6566 1744.07.12 Poul Jensen Hannerup, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 64cc, DØBT: 1680cc.
Nr. 6568 1744.10.11 Navnløs, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1744.09.13. FAR: Niels Jensen Villadsen. MOR: Maren Poulsdatter.
Nr. 6570 1745.06.07 Dødfødt, Aagaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1745.05.30. FAR: Villads Pedersen Aagaard. MOR: Mette Nielsdatter.
Nr. 6573 1745.09.12 Anders Thomsen Vindelbo, Vindelbo, sogn: Borris, SAND ALDER: 65c, DØBT: 1680c.
Nr. 6574 1745.10.10 Anders Christensen, Vindelbo, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1745.08.08. FAR: Christen Andersen Vindelbo. MOR: Maren Sørensdatter.
Nr. 6575 1745.11.14 Dødfødt, Gaasdal, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1745.11.10. FAR: Mads Gaasdal. MOR: ? Mads Gaasdals kone.
Nr. 6576 1745.11.21 Dødfødt, Vinbæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1745.11.17. FAR: Bertel Sørensen Smed. MOR: Marie Jørgensdatter .
Nr. 6579 1745.12.27 Dødfødt, Gravel, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1745.12.23. FAR: Thomas Christensen Gravel. MOR: Mette Christensdatter.
Nr. 6581 1746.01.02 Dødfødt, , sogn: Faster, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Jakob Sørensen Klokmose. MOR: Mette Andersdatter Vindelbo.
Nr. 6582 1746.02.20 Lars Jensen Sønderskov, Sønderskov, sogn: Borris, SAND ALDER: 76cc, DØBT: 1670cc.
Nr. 6583 1746.03.20 Jakob Larsen, Gaasdal- Store, sogn: Borris, SAND ALDER: 27.02 (å.m), DØBT: 1719.01.22. FAR: Lars Larsen. MOR: Inger Jakobsdatter.
Nr. 6585 1745.04.08 Peder Graversen, Debelmose, sogn: Borris.
Nr. 6588 1746.05.27 Morten Jensen Astrup, Astrup, sogn: Faster, SAND ALDER: 56cc, DØBT: 1690cc.
Nr. 6589 1746.06.08 †1746.06.03 Jørgen Nielsen Skrædder, Debelmose, sogn: Borris.
Nr. 6592 1746.08.21 Niels Nielsen Gjaldbæk, Gjaldbæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 56c+, DØBT: 1690c-.
Nr. 6594 1746.09.11 Morten Olufsen, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1746.06.12. FAR: Oluf Christian Pedersen Tranmose. MOR: Maren Mortensdatter.
Nr. 6595 1746.09.11 Peder Olufsen, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1746.06.12. FAR: Oluf Christian Pedersen Tranmose. MOR: Maren Mortensdatter.
Nr. 6596 1746.10.16 Niels Thomasen, Grønborg, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1746.10.04. FAR: Thomas Nielsen Grønborg. MOR: Johanne Jensdatter.
Nr. 6598 1746.10.16 Knud Pedersen, Egvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 1.02 (å.m), DØBT: 1745.08.29. FAR: Peder Christensen. MOR: Karen Knudsdatter Egvig.
Nr. 6599 1747.03.25 Oluf Helgaard, Helgaard, sogn: Borris.
Nr. 6600 1747.05.07 1. Tvilling, Vinbæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1747.05.04. FAR: Bertel Sørensen Smed. MOR: Marie Jørgensdatter.
Nr. 6601 1747.05.07 2. Tvilling, Vinbæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1747.05.04. FAR: Bertel Sørensen Smed. MOR: Marie Jørgensdatter.
Nr. 6602 1747.06.04 Dødfødt, Vesterby, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1747.05.31. FAR: Christen Christensen Kousgaard. MOR: Maren Nielsdatter.
Nr. 6605 1747.07.29 Christen Jespersen Kjær, Fasterkær, sogn: Faster, SAND ALDER: 52c+, DØBT: 1695c-.
Nr. 6607 1747.09.17 Niels Andersen Vesterby, Vesterby, sogn: Borris.
Nr. 6609 1747.12.26 Niels Jensen Melgaard, Hjoptarp (Melgaard), sogn: Borris.
Nr. 6611 1748.01.14 Peder Frandsen, Lindvig?, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.10 (å.m), DØBT: 1747.03.27. FAR: Frands Mortensen. MOR: Anne Jakobsdatter.
Nr. 6613 1748.02.25 Niels Jensen, Helgaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1747.11.05. FAR: Jens Lauridsen Helgaard. MOR: Karen Pedersdatter.
Nr. 6614 1748.03.10 Dødfødt, Grønborg, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1748.03.06. FAR: Eske Pedersen Grønborg. MOR: Margrethe Cathrine Christensdatter.
Nr. 6616 1748.03.17 Peder Pedersen Tarp, Tarp, sogn: Borris, SAND ALDER: 63cc, DØBT: 1685cc.
Nr. 6618 1748.04.03 Niels Kjær, Fasterkær, sogn: Faster, SAND ALDER: 48cc+, DØBT: 1700c-.
Nr. 6623 1748.05.10 ? Bertelsen, Vinbæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1748.04.19. FAR: Bertel Sørensen Smed. MOR: Marie Jørgensdatter.
Nr. 6624 1748.05.15 Niels Christensen Aagaard, Aagaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 49c, DØBT: 1699c.
Nr. 6626 1748.07.02 Dødfødt, Fastergaard, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1748.06.28. FAR: Milter Nielsen. MOR: Lisbeth Christensdatter.
Nr. 6628 1748.08.26 Ole Jensen, Busk, sogn: Borris, SAND ALDER: 2.10 (å.m), DØBT: 1745.10.10. FAR: Jens Olesen Busk. MOR: Ane Christensdatter.
Nr. 6637 1749.02.11 ? Laurs/en/datter, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1749.01.28. FAR: Laurs Hannerup. MOR: ? Laurs Hannerups kone.
Nr. 6643 1749.06.29 Knud Jensen, Sønderby, sogn: Borris, SAND ALDER: 1.06 (å.m), DØBT: 1747.12.27. FAR: Jens Michael Knudsen. MOR: Karen Pedersdatter.
Nr. 6644 1749.07.13 Dødfødt, Fastergaard, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Milter Nielsen. MOR: Lisbeth Christensdatter.
Nr. 6646 1749.11.07 Christen, Astrup, sogn: Faster.
Nr. 6648 1750.01.06 Mads Justesen Bjerg Glarmester, Kirken- Ved, sogn: Borris.
Nr. 6649 1750.02.08 Knud Jensen Sønderby, Sønderby, sogn: Borris, SAND ALDER: 70c+, DØBT: 1680c-.
Nr. 5988 1750.02.08 Christen Pedersen, Vesterby, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1750.01.25. FAR: Peder Christensen Vesterby. MOR: Mette Madsdatter.
Nr. 6650 1750.02.11 Dødfødt, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1750.02.07. FAR: Laurs Hannerup. MOR: ? Laurs Hannerups kone.
Nr. 6652 1750.03.27 Eske Pedersen Grønborg, Grønborg, sogn: Borris, SAND ALDER: 48.02 (å.m), DØBT: 1702.01.10.
Nr. 6653 1750.05.24 Peder Nielsen Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), sogn: Faster, SAND ALDER: 80cc, DØBT: 1670cc.
Nr. 6655 1750.09.13 Knud Jensen, Sønderby, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1750.05.24. FAR: Jens Michael Knudsen. MOR: Karen Pedersdatter.
Nr. 6657 1750.11.01 Niels Jensen, Helgaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1750.10.25. FAR: Jens Lauridsen Helgaard. MOR: Karen Pedersdatter.
Nr. 6659 1750.12.17 Niels Larsen Egvig, Egvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 60cc, DØBT: 1690cc.
Nr. 6661 1751.01.06 Navnløs, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1750.12.14c. FAR: Jens Jepsen Risbjerg. MOR: Anne Kirstine.
Nr. 6665 1751.03.21 Anders Vindelbo, Vindelbo, sogn: Borris.
Nr. 6666 1751.03.21 Christen Nielsen Ejstrup, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 71cc, DØBT: 1680cc.
Nr. 6667 1751.03.24 Hans Markussen, Gjaldbæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 3.09 (å.m), DØBT: 1747.06.18. FAR: Markus Jeppesen Gjaldbæk. MOR: ? Markus Jeppesen Gjaldbæks kone.
Nr. 6668 1751.04.21 Navnløs, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1751.04.07c. FAR: Laurs Hannerup. MOR: ? Lars Hannerups kone.
Nr. 6669 1751.05.09 Peder? Odderskær, Odderskær, sogn: Borris.
Nr. 6670 1751.05.20 Laurids Berndsen, Tarp, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1751.04.09. FAR: Bernd Tarp. MOR: Maren Andersdatter.
Nr. 6671 1751.07.25 Jørgen Carl Nielsen, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Niels Poulsen. MOR: Marie Debelmose.
Nr. 6675 1752.02.02 Mads Christensen, Kodbøl- Øster, sogn: Borris, SAND ALDER: 52cc, DØBT: 1700cc.
Nr. 6676 1752.02.22 Christen Vesterby, Vesterby, sogn: Borris.
Nr. 6677 1752.02.22 Dødfødt, Helgaard, sogn: Borris, DØBT: 1752.02.18c. FAR: Jens Lauridsen Helgaard. MOR: Karen Pedersdatter.
Nr. 6678 1752.05.10 Mads Feldbereder, Debelmose, sogn: Borris.
Nr. 6679 1752.05.19 Peder Nielsen Aas, , sogn: Borris.
Nr. 6681 1752.07.20 Hans Jeppesen Gjaldbæk, Gjaldbæk, sogn: Borris.
Nr. 6684 1752.10.11 Dødfødt, Dalager- Lille, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1752.10.07c. FAR: Sten Danielsen Rasch. MOR: Agnete Cathrine Sivertsdatter Harck.
Nr. 6686 1753.01.10 Christen Lodal, Lodal, sogn: Faster, SAND ALDER: 63c+, DØBT: 1690c-.
Nr. 6689 1753.04.11 Thomas Christensen Kjær, Fasterkær, sogn: Faster.
Nr. 6690 1753.05.27 Jens Østergaard Klokmose, Klokmose, sogn: Faster.
Nr. 5987 1753.07.01 Pejter Knudsen, , sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1753.06.24. FAR: Knud Engsig. MOR: Karen Engsig.
Nr. 6692 1753.07.06 Jus Christensen Hvollig Nygaard, Hvollig, sogn: Borris, SAND ALDER: 30c, DØBT: 1723c.
Nr. 6694 1753.08.12 Laurids Jensen, Helgaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1753.05.31. FAR: Jens Lauridsen Helgaard. MOR: Karen Pedersdatter.
Nr. 6695 1753.09.07 ? Lund, , sogn: Borris.
Nr. 6697 1753.10.22 Terman Jensen, , sogn: Faster.
Nr. 6699 1753.11.25 Christen Dynesen, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 53cc, DØBT: 1700cc.
Nr. 6701 1753.12.16 Niels Madsen Vestergaard?, Debelmose (Vestergaard), sogn: Borris.
Nr. 6702 1753.12.16 Jakob Pedersen, Hvollig, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1753.08.26. FAR: Peder Hvollig. MOR: ? Peder Hvolligs kone.
Nr. 6707 1754.04.23 Hans Nielsen Krog, Borris- Krog, sogn: Borris.
Nr. 6708 1754.05.05 Jens Jensen, Sønderby, sogn: Borris, SAND ALDER: 1cc, DØBT: 1753cc. FAR: Jens Michael Knudsen. MOR: Karen Pedersdatter.
Nr. 6709 1754.05.05 Niels Jakobsen? Aas, Aas, sogn: Faster, SAND ALDER: 74c+, DØBT: 1680c-.
Nr. 6711 1754.06.16 Søren Sønderskov, Sønderskov, sogn: Borris.
Nr. 6712 1754.06.23 Mads Sørensen Gaasdal, Gaasdal- Store, sogn: Borris.
Nr. 6714 1754.07.21 Anders Christensen, Vindelbo, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1754.05.05. FAR: Christen Andersen Vindelbo. MOR: Maren Sørensdatter.
Nr. 6715 1754.08.04 Dødfødt, Fastergaard, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1754.08.01. FAR: Milter Nielsen. MOR: Lisbeth Christensdatter.
Nr. 6718 1754.09.30 †1754.09.15 Jørgen Knudsen Lang, , sogn: Borris, SAND ALDER: 71c, DØBT: 1683c.
Nr. 6721 1754.11.10 ? Peders/en/datter, Lindvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1754.10.27c. FAR: Peder Lindvig. MOR: Karen Jensdatter.
Nr. 6726 1755.05.20 Christen Poulsen, , sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1755.04.27. FAR: Poul Furland. MOR: ? Poul Furlands kone.
Nr. 6727 1755.08.03 Christen Jakobsen Moesgaard, Moesgaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 57cc, DØBT: 1698cc.
Nr. 6729 1755.11.02 Mads Jensen, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 2.10 (å.m), DØBT: 1753.01.01. FAR: Jens Andersen Debelmose. MOR: Karen Madsdatter.
Nr. 6730 1755.11.09 Lars Debelmose, Debelmose, sogn: Borris.
Nr. 6731 1755.11.09 Oster Jensen, Sønderskov, sogn: Borris.
Nr. 6736 1756.02.25 Lauge Christensen Debelmose, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 76cc, DØBT: 1680cc.
Nr. 6740 1756.04.04 Christen Graversen, , sogn: Borris.
Nr. 6742 1756.05.02 Jens Sørensen, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1755.12.27. FAR: Søren Laustsen Klokmose. MOR: Maren Christensdatter Lodal.
Nr. 6743 1756.05.05 Lars Sønderskov, Sønderskov, sogn: Borris.
Nr. 6745 1756.05.09 Anders Christensen, , sogn: Borris, SAND ALDER: 0.08 (å.m), DØBT: 1755.08.31 . FAR: Christen Andersen Vindelbo. MOR: Maren Sørensdatter.
Nr. 6748 1756.05.23 Jens Larsen, Hjoptarp (Melgaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 2.00 (å.m), DØBT: 1754.05.12. FAR: Lars Nielsen Melgaard. MOR: Marie Jensdatter Hvolvig.
Nr. 6749 1756.05.27 Christen Pedersen, Vesterby, sogn: Borris, SAND ALDER: 6.04 (å.m), DØBT: 1750.01.25. FAR: Peder Christensen Vesterby. MOR: Mette Madsdatter.
Nr. 6750 1756.05.30 Navnløs, Dalager, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1756.05.23. FAR: Christen Daller. MOR: Else Nielsdatter.
Nr. 6752 1756.06.24 Niels Kjær, Fasterkær, sogn: Faster, SAND ALDER: 56cc, DØBT: 1700cc.
Nr. 6753 1756.06.27 Cornelius Hannerup, Hannerup, sogn: Faster.
Nr. 6755 1756.11.14 Knud Engsig, , sogn: Borris.
Nr. 6757 1756.12.05 Dødfødt, Hannerup, sogn: Faster. FAR: Thomas Hannerup. MOR: Maren Laugesdatter.
Nr. 6760 1757.02.13 Jens Nielsen, Kirken- ved, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.06 (å.m), DØBT: 1756.08.22. FAR: Niels Jensen. MOR: Maren Amme.
Nr. 6764 1757.03.16 Navnløs, Gosvig, sogn: Borris. FAR: Jens Christensen Gosvig. MOR: Kirsten Madsdatter Tarp.
Nr. 6765 1757.03.27 Lauge Hjoptarp, Hjoptarp, sogn: Borris.
Nr. 6767 1757.04.24 ?, , sogn: Borris. FAR: Peder Graversen. MOR: ? Peder Graversens kone.
Nr. 6768 1757.05.01 Erik Christensen Votkær, Votkær, sogn: Borris, SAND ALDER: 59cc, DØBT: 1698c.
Nr. 6769 1757.05.27 Sten Danielsen Rasch, Dalager, sogn: Borris, SAND ALDER: 46.08 (å.m), DØBT: 1710.09.21.
Nr. 6774 1757.12.04 Navnløs, Hannerup, sogn: Faster, DØBT: 1757.11.20c. FAR: Lars Hannerup. MOR: ? Lars Hannerups kone.
Nr. 6775 1757.12.18 Navnløs, Sønderskov, sogn: Borris, DØBT: 1757.12.01c. FAR: Jep Larsen Sønderskov. MOR: Else Davidsdatter.
Nr. 6778 1758.01.06 Niels Jensen, Kirken- Ved?, sogn: Borris.
Nr. 6783 1758.07.02 Dødfødt, Ejstrup, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Niels Ejstrup. MOR: ? Niels Ejstrups kone.
Nr. 6784 1758.07.30 Søren Christensen, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1758.02.19. FAR: Christen Lervad. MOR: ? Christen Lervads kone.
Nr. 6785 1758.07.30 Christen Pedersen, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1758.03.19. FAR: Peder Christensen Klokmose. MOR: Maren Thomasdatter.
Nr. 6786 1758.08.13 Peder Pedersen II Tarp, Tarp, sogn: Borris, SAND ALDER: 45.02 (å.m), DØBT: 1713.06.14.
Nr. 6788 1758.10.22 Jens Pedersen, Debelmose, sogn: Borris.
Nr. 6790 1758.11.05 Jakob Markussen, Gjaldbæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1758.08.13. FAR: Markus Jeppesen Gjaldbæk. MOR: ? Markus Jeppesen Gjaldbæks kone.
Nr. 6792 1758.12.24 Morten Kodbøl, Kodbøl- Øster, sogn: Borris, SAND ALDER: 58cc, DØBT: 1700cc.
Nr. 6794 1759.01.21 Jens Pedersen, Moesgaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 2.00 (å.m), DØBT: 1757.02.02. FAR: Peder Moesgaard. MOR: ? Peder Moesgaards kone.
Nr. 6795 1759.03.18 Mads Jakobsen Daller, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 63cc, DØBT: 1696c-.
Nr. 6797 1759.04.01 Lars Pedersen Smed, Lodal, sogn: Faster, SAND ALDER: 78cc, DØBT: 1681c.
Nr. 6803 1759.07.15 Peder Christensen, Odderskær, sogn: Borris, DØBT: 1759.06.10. FAR: Christen Pedersen Odderskær. MOR: Sara Eriksdatter.
Nr. 6805 1759.11.25 Jens Fyrstenborg, Hannerup?, sogn: Faster.
Nr. 6806 1759.12.16 Peder Eskesen Krog, Borris- Krog, sogn: Borris, SAND ALDER: 73cc, DØBT: 1686cc.
Nr. 6807 1759.12.16 Dødfødt, , sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1759.12.12. FAR: Poul Furland. MOR: ? Poul Furlands kone.
Nr. 6808 1760.01.13 Peder LilleGaasdal, Gaasdal- Lille, sogn: Borris, SAND ALDER: 71c, 71, DØBT: 1689c.
Nr. 6813 1760.03.23 Lars Larsen Gaasdal, Gaasdal- Store, sogn: Borris, SAND ALDER: 78c, 78, DØBT: 1682c.
Nr. 6815 1760.05.03 Junker Albertin von, , sogn: Borris, SAND ALDER: 0.10 (å.m), 1, DØBT: 1759.06.16. FAR: Peder Albertin de, Slumstrup, Sædding. MOR: Cathrine Christine Hansdatter Folsach, Slumstrup, Sædding.
Nr. 6816 1760.05.04 Michael Nielsen, Debelmose (Vestergaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 1.00 (å.m), 1, DØBT: 1759.04.29. FAR: Niels Jensen Vestergaard. MOR: Kirsten Mikkelsdatter.
Nr. 6818 1760.05.15 Peder Moesgaard, Moesgaard, sogn: Borris, 50, DØBT: 1710c.
Nr. 6820 1760.06.12 Søren Skobæk, Skobæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 64c, 64, DØBT: 1696c.
Nr. 6822 1760.09.04 Thomas Frederiksen Bodenik?, Grønborg, sogn: Borris, SAND ALDER: 60c, 60, DØBT: 1700c.
Nr. 6823 1760.09.07 Dødfødt, Sønderskov, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1760.09.03. FAR: Jep Larsen Sønderskov. MOR: Else Davidsdatter.
Nr. 6824 1760.09.25 Peder Hesselvig Hvollig, Hvollig, sogn: Borris, SAND ALDER: 75c, 75, DØBT: 1685c.
Nr. 6825 1760.10.12 Dødfødt, Dalager, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1760.10.08. FAR: Christen Pedersen Daller. MOR: Else Nielsdatter Grønborg.