Borris-Faster Kommenteret Kirkebog 
Begravede mandkøn 1702 - 1754
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Borris-Faster kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Dvs. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter navnet står den best skønnede alder (Ald.). 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for afvigelser op til 8 år, sjældent mere.
Dernæst Født (egentlig døbt), som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45 som er 45.00 til 45.11 måneder), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
Examinerede 1703-04 findes under konfirmerede. Kirkebogshuller 1721-24 og 1729.
En linje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   1774.11.27 Dødfødt, , Lundfod, Knud Thomsen, Inger Pedersdatter

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   1774.12.25 Sidsel Sørensdatter, Flø, Søren Sørensen, Mette Pedersdatter

Født bruges her for døbe dato eller år.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 6001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den døde
Nr.DatoNavnEfternavnStedAld.KB alderFødtFamilieKirkebogstekst
60011702.03.01Jens Jakobsen Hanskemager Borris By     KONE: Kirsten Bertelsdatter (Degneboligen), Borris. {REKONSTRUKTION: fra afløsning som degn: 'I 1702 døde degnen i Borris Jens Jakobsen Hanskemager.'}
NOTITS: Dato tilnærmelig. Efterfølger degneed 20. august 1702. Se bogen Hardsyssels Degne.
Dåb nr. 2001
60021702.10.26Jakob Pedersen Hannerup    FAR: Peder Hannerup.MOR: ? Jakobsdatterd: 26 October blef Peder Hannerups Slg: Søn Jacob begrafven.
NOTITS: Slg: = Salig. Antages spæd, for faderen er ung.
60031702.11.14Herman Ga?      d: 22 p. Trin: Blef Herman Ga…. Begrafven d: 14 Novembr.
NOTITS: I aaret 1702 døde syv, 3 unge og 4 gamle.
60041703.01.21Anders Christensen Sønderskov    FAR: Christen Andersen.MOR: ? Christen Andersens kone. d: 21 Janvarij blef Christen Anderß: i Synderschou hans søn Anders begrafven.
60051703.02.15Peder Jensen Hjoptarp    FAR: Jens Clemmensen.MOR: Karen Christensdatterd: 15 februarij blef Jens Clemmensøn hans søn Peder begrafven.
NOTITS: Se mandtallet 1705.
60061703.04.10Niels Mortensen Dalager    FAR: Morten Bush.MOR: ? Morten Bushs kone. 10. april, 3. paaskedag, blef Morten Busch hans søn Niels begrafen.
NOTITS: Dalager i Mandtal 1705
60091704.01.16Dynes Debelmose Debelmose     KONE: Else Madsdatter, Debelmose, Borris. Onsdagen d: 16 Januarij blef Dynis Debelmoes begrafven.
NOTITS: Konens navn Else Madsdatter ses, da hun gifter sig igen de 15. juni 1704 i Borris.
60111704.02.20Laurids Skrædder Kirken-Ved     d: 20 Febr: blef Lauridz Schræder ved Kirchen begrafven.
60141704.03.09Navnløs Odderskær    FAR: Clemmend Madsen.MOR: Maren Svendsdatter. MORS FAR: Svend Jørgensen, Odderskær, Borris. Samme dag begrof ieg Suend [Jørgensen] Odderschiers datters tvende tvillinger tvilling 1.
NOTITS: Gift 6 uger før.
Dåb nr. 2021
60151704.03.09Navnløs Odderskær    FAR: Clemmend Madsen.MOR: Maren Svendsdatter. MORS FAR: Svend Jørgensen, Odderskær, Borris. Samme dag begrof ieg Suend [Jørgensen] Odderschiers datters tvende tvillinger tvilling 2.
NOTITS: Gift 6 uger før.
Dåb nr. 2022
60181704.08.21Jens Mosgaard Mosgaard     d: 21 Augustij begrof ieg Salig Jens Moesgd .
60191704.10.15Peder Hvollig Hvollig     d: 15 blef Peder Holvig begrafven.
60211704.11.12Jakob Christensen Aagaard 0.02  1704.09.18 FAR: Christen Nielsen? Aagaard.MOR: ? Christen Aagaards kone. d: 12 begrof ieg Christen {Nielsen?} Aagds Søn Jacob.
Dåb nr. 2033
60231704.12.15Oluf Pedersen Hvollig    FAR: Peder Hvollig.MOR: ? Peder Hvolligs kone. d 18 begrof ieg peder holvigs søn Oluf.
60241704.12.30Gammel-Person1 Klokmose 50+  1654c-  HUSBOND: Just Andersen, Klokmose, Faster. Samme dag {d. 18 dec.} beRættede ieg de tu gamle folch j Klochmoes hos Just {Andersen}.
NOTITS: Fik sidste olie den 18. dec., ikke set døde, men regnes begravet godt en uge efter. Det tillades at betvivle dette. Men antagelsen at de lever længe efter anses for usandsynlig.
60251704.12.30Gammel-Person2 Klokmose 50+  1654c-  HUSBOND: Just Andersen, Klokmose, Faster. Samme dag {d. 18 dec.} beRættede ieg de tu gamle folch j Klochmoes hos Just {Andersen}.
NOTITS: Fik sidste olie den 18. dec., ikke set døde, men regnes begravet godt en uge efter. Det tillades at betvivle dette. Men antagelsen at de lever længe efter anses for usandsynlig.
60271705.01.18Mads Jensen Hannerup 2.03  1702.10.11 FAR: Jens Madsen.MOR: ? Jens Madsens kone. Samme dag blef Jens Matzøns søn Matz i Hannerup begrafven .
Dåb nr. 2006
60281705.02.08Morten Jensen Ahler Ahlergaard     KONE: Karen Jakobsdatter Ahler, Ahlergaard, Borris. d: 8 Febr: Dom: Septuag: begrof ieg Slg: Morten Aler .
60291705.03.01Jens Larsen Sønderskov    FAR: Lars Jensen Sønderskov.MOR: Maren Christensdatterd: 1 Martji begrof ieg Las {Jensen} Synderschoufs Søn Jens .
NOTITS: Muligvis døbt 24. september 1702. Moderen begravet en uge efter sønnen Jens' begravelse.
60311705.03.15Lucie? Agger Agger     d: 15 Martji blef [Lucie] Aggers begrafven .
60321705.03.29Jens Justesen Sønderskov     Søndagen Efter Midfaste begrof ieg Jens Justesen af Synderschou .
60341705.04.13Dødfødt Dalager 0.00  1705.04.08 FAR: Christen Toft.MOR: ? Christen Tofts kone.. Noch samme dag begrof ieg Christen Tofftis barn, som blef dødfød .
60371705.05.18Niels Snedker Debelmose 50c+  1655c-  KONE: ? Niels Snedkers kone, Debelmose, Borris. Dom 5ta p: Pascha: d: 18 Maji begrof ieg gamble Niels Snedcher i Debelmoes .
60381705.06.02Peder Larsen Lodal 0.03  1705.02.22 FAR: Lars Pedersen Smed.MOR: Kirsten Jakobsdatter3die Pintzedag begrof ieg Las {Pedersen} Smid i Lodal hs Søn Peder .
Dåb nr. 2040
60391705.08.05Morten Olsen Kodbøl Kodbøl 65c+  1640c-  SØN: Jens Mortensen Kodbøl, Borris. d 5 August En onsdag blef Slg Mort_ {Olsen} Koedbøl begrafven.
NOTITS: Han ses i matriken 1664 og 1683 i Markbogen.
60431705.12.18Lars Jepsen Dalager 45c+  1660c-  d: 18 Decbr. blef Slg. Las Jeps_ i Dalagger begrafvet .
NOTITS: Ses 1683 i Markbogen. Kaldes i mandtallet 1705 Laurids Jepsen i Dalager.
60471706.01.27? Christens/en/datter  0.01  1705.12.28 FAR: Christen Thomsen Højer.MOR: Appollone Sørensdatter Bush. d: 27 Januarji begrofe ieg Apollone Bushis {Sørensdatter} barn.
NOTITS: Apppollone tjener ved Morten Bush, derfra tilnavnet.
Dåb nr. 2053
60521706.04.25Christen Nygaard Nygaard     d: 25 April blef Slg Xsten Nygd begrafven.
60531706.06.20Niels Christensen Krog Krog     d: 20 Junij begrof ieg Niels {Christensen} Krog.
NOTITS: Niels Krog nævnes som fadder #2033 i september 1704 som Niels Christensen Krog. Det kan ikke være Niels Eskesen, der er fadder 1708.
60551706.06.27Peder Madsen Debelmose 4+  1702- FAR: Mads Pedersen den Yngre.MOR: ? Mads Pedersen den Yngres kone. d: 27 Junji begrof ieg Matz Pedersens Søn i Debelmoes Peder.
59981706.07.01Hans Madsen Klokmose     KONE: Karen Thomasdatter, Klokmose, Faster. {REKONSTRUKTION: fra Mandtall 1705 og dåb #2084 : 'Mellem 15. november 1705 og 17. maj 1707 begravet Hans Madsen i Klokmose.'}
NOTITS: Dato kun meget groft tilnærmelig midt imellem sidste dato nævnt i live og første dato nævnt død. I Mandtall 1705 af den 15. nov. 1705 er Hans Madsen opført under Klokmose. I dåb #2084 af den 17. maj 1707 nævnes Hans Klokmoses enke som fadder.
60561706.07.11Niels Nielsen Nygaard Hjoptarp     KONE: Bodil Hansdatter, Borris. d: 11 Julji begrofu ieg Slg Niels Nygd.
NOTITS: At han bor på aftægt i Hjoptarp ses i Mandtall 1705 og i kirkebogen. Nielsen fra Markbogen Nygaard 1683.
60571706.07.16Peder Christensen Paarup Fastergaard     KONE: Anne Jensdatter, Fastergaard, Faster. d: 16 Julij begrofu ieg Slg Peder {Christensen} Poerup.
NOTITS: Formodes født i Paarup i Assing sogn. Ses i Mandtall 1705 "Fastergaard, Peder Paarup, som besidder Rytter-Gods". Gift i Velling 18. maj 1704 vel ikke første gang med Anne Jensdatter
60601706.09.21? Peders/en/datter Fastergaard 0.01  1706.09.14 FAR: Peder Christensen Paarup.MOR: Anne JensdatterTirsdagen d: 21 blef Peder {Christensen} Poerups barn begrafven.
NOTITS: Faderen †1706.07.16 to måneder før. Forældrene gift i maj 1704, ingen børn set døbt februar 1705 - september 1706, derfor antages at barnet er nyfødt og ikke døbt endnu.
Dåb nr. 2064
60611706.09.29Mads Huus Skravhøj     S: Michels dag d: 29 Septbr: begrofu ieg Matz Hius.
NOTITS: Skravhøj fra Mandtall 1705.
60631706.12.01Anders Nielsen Vesterby 4+  1702- FAR: Niels Andersen Vesterby.MOR: Margrethe Jakobsdatterd 1ste begrafue ieg Niels {Andersen} Væsterbys barn Anders.
60641706.12.01Jens Klokmose Klokmose     Samme dag {d 1ste} j Faster begrafu ieg Jens Klochmos.
NOTITS: Ikke ellers nævnt.
60651706.12.17Jens Madsen Hannerup     d 17 begrafue ieg Jens Matzen af Hannerup.
59961706.12.17Svend Aas     HUSBOND: Peder Nielsen Aas, Aas, Faster. Noch samme dag {d 17} begrof ieg og Svend hos Peder Aaes.
Dåb nr. https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=160375#160375,26955565
60701707.05.04Jens Thomsen Vindelbo 19c  1688c FAR: Thomas Jensen Vindelbo.MOR: ? Thomas Jensens kone. d 4 Maji blef Thomas {Jensen} Vindelboes søn Jens begrafuen af Hr Lambreth.
NOTITS: Det antages, at denne Jens er den samme, der blev examineret (konfirmeret) til første altergang den 29. oktober 1704, hvor han ville være omkring 16 år.
60721707.06.10Niels Jørgensen Helgaard 0.11  1706.07.04 FAR: Jørgen Helgaard.MOR: Maren Helgaard. d 10. juni, begrof ieg Jørgen Helgaards barn Niels.
Dåb nr. 2060
60741707.06.14Peder Thomasen Gravel 0.01  1707.05.29 FAR: Thomas Gravel.MOR: ? Thomas Gravels kone. d 14 Junji Feria 3tia Pentecostis begrafu ieg Thomas Grauilds Søn Peder.
NOTITS: Begravet to uger gammel. Thomas Gravel nævnes første gang i kirkebogen i dåben her i 1707.
Dåb nr. 2085
60751707.06.14Jens Pedersen Stier 0.02  1707.03.27 FAR: Peder Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris.MOR: Dorethe Stier. Noch samme dag {d 14 Junji Feria 3tia Pentecostis} begrof ieg Dorethe Stiers barn som var et u-Ecte Bharn {Jens}.
NOTITS: Dorethe Stier er muligvis søster til Bodil Nielsdatter der formodes født i Stier og er gift med Jens Christensen kaldet Stier. Faderen Peder Søndergaard ses i skriftemålet den 2. februar 1707, han er muligvis en formodet søn af Per Christensen, der ses 1683 i Søndergaard.
Dåb nr. 2075
60761707.06.19Lauge Christensen Sønderby 1.09  1705.09.23 FAR: Christen Laugesen Sønderby.MOR: ? Christen Laugesen Sønderbys kone. d 19 Junji begrafu ieg Christen {Laugesen} Synderby hands barn {Lauge} som druchnede.
Dåb nr. 2050
60791708.03.11Peder Jakobsen Gaasdal Gaasdal- Store     d 11 Martij begrof ieg Peder {Jakobsen} Gaasdal.
60801708.03.18Jakob Lodal Lodal     d 18 Martij begrof Jeg Jacob Lodall.
NOTITS: Formodes at være en ældre mand, ikke nævnt før i kirkebogen, ikke nævnt i Mandtall 1705.
60811708.03.18Jens Jensen Debelmose 0.11  1707.04.03 FAR: Jens Christensen Vestergaard.MOR: Margrethe Jens Christensen Vestergaards kone. noch samme dag begrof ieg Jens Debelmoes hands lille barn Jens.
Dåb nr. 2077
60841708.04.15Thomas Pedersen LilleGaasdal Gaasdal- Lille 48+  1660c-  KONE: ? Thomas Pedersens kone, Borris. Samme dag {D 15de Dom 1 ma p Pascha} begrofu Jeg thomas {Pedersen} af lil gaasdall.
NOTITS: Thomas Pedersen ses i Markbogen 1683 i Lille Gaasdal, han maa være født 1660c-.
60881708.12.09Peder Thomasen Gravel 0.02  1708.10.14 FAR: Thomas Gravel.MOR: ? Thomas Gravels kone. Samme dag {9 dec} begrof jeg Thomas Grauilds barn {Peder}.
Dåb nr. 2111
60901709.02.02Peder Germandsen Kvisthus 50c+  1660c-  d 2 begrof jeg Peder {Germandsen} i Kvist Huus.
NOTITS: Ses i Markbogen 1683 i Tarp.
60911709.02.11Hans Christensen Soldat Kodbøl 20c+  1689c-  HUSBOND: Jens Mortensen Kodbøl, Kodbøl-, Borris. d 11 begrof jeg Hans Christens_ soldat, som tiente Jens {Mortensen} Kuedbøl.
60931709.03.14Christen Dynesen Debelmose 50cc+  1660cc-  d 14 Marti begrof ieg Christen Dyne.
NOTITS: Har datter 1707, se #2073.
60951709.04.14Inger Gaasdal Gaasdal     d 14 begrof jeg [Ing] Gaasdal.
NOTITS: Ikke identificeret. Ikke Jens Giødesen, der begraves †1724.04c.
60981709.05.12Stakkel af Tim Klokmose     Samme dag {d 12 maj} begrof Jeg j stachil af Thim, som var død i Klochmoes.
61001709.05.26Morten Andersen  0.02  1709.04.02 FAR: Anders Thomsen Vindelbo.MOR: Maren ChristensdatterSamme dag begrof Jeg Anders {Thomsen} Vindelboes søn Morten.
NOTITS: Otte uger gammel.
Dåb nr. 2122
61041709.12.09Morten Jensen Lindvig Lindvig 55cc+  1655cc-  d 9de decembr begrov Jeg Morten {Jensen} Lindvig.
NOTITS: Ses i Markbogen 1683, hvor han nævnes for 1681.
61051710.01.01Niels Andersen Hannerup 55cc+  1655cc-  d 1ste begrov ieg Niels anders_ af Hannerup.
NOTITS: Har voksen søn Peder Nielsen Nørgaard med børn.
61071710.02.09Jesper Christensen Helgaard Helgaard 70cc+  1640c-  Samme dag {9de} begrof jeg Jespr {Christensen} Helgaard.
NOTITS: Ses i Markbogen 1683 og i Mandtall 1705 aftægt ved Jørgen Helgaard.
61091710.03.12Carsten Christiansen Høyer     FAR: Christian Thomsen Høyer. NB 12 Martij begrof ieg Leuitenant Højers søn Casten foruden ligpræchen.
NOTITS: Casten ikke set født, skulle være en voksen søn for at få en ligprædiken. Christian Høyer er ellers korporal, her er han blevet til løjtnant.
61101710.03.23Søren Duedal Duedal     d 23 martii begrov ieg Søren Dudal.
NOTITS: Ses i Mandtall 1705 som Søren Dudal vel på aftægt.
61111710.04.13Morten Christensen Sønderskov 0.07  1708.09.24 FAR: Christen Andersen.MOR: ? Christen Andersens kone. d 13 begrov ieg Xsten Andersens søn Morten j Syndershou.
NOTITS: Begravet syv måneder gammel.
Dåb nr. 2108
61141710.05.07Niels Gravel Gammel  50cc+  1660cc  SØN: Niels Nielsen Gravel, Gravel, Borris. d 7de begraue ieg Gl: Niels grauild.
61171710.11.30Dynes Madsen Debelmose 0.05  1710.06.15 FAR: Mads Pedersen Vestergaard.MOR: ? Mads Pedersen Vestergaards kone. d 30 begrov jeg Matz {Pedersen} Væstergrds barn Dynis .
Dåb nr. 2144
61231711.02.11Jens Christensen Debelmose 3.01  1708.01.22 FAR: Christen Jensen Gosvig.MOR: Mette SørensdatterNoch Samme dag {d 11 febr:} begrov Cresten {Jensen} gosvigs Søn Jens.
Dåb nr. 2094
61251711.02.20Niels Larsen Gjaldbæk den Ældre Gjaldbæk     KONE: Anna Nielsdatter Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris. d 20 febr: begrov ieg Niels {Larsen} Gialdbæch.
NOTITS: Se #2050.
61261711.02.22Niels Mouridsen Debelmose     d 22 febr begrov ieg Niels Mouridzen af Debelmoes.
NOTITS: Formodet ældre mand, ikke identificeret.
61301711.03.11Anders Christensen Hvollig Hvollig 40c+  1670c-  KONE: Anne Knudsdatter, Hvollig, Borris. d 11 marti begrov ieg anders {Christensen} holvig.
NOTITS: Var muligvis gift flere gange. Anne Knudsdatter gifter sig 1712 som enke anden gang.
61311711.03.18Jens Jensen Hannerup 1.05  1709.10.06 FAR: Jens Marcussen.MOR: ? Jens Marcussens kone. d 18 Marti begrov ieg Jens Marcussen hds søn Jens.
Dåb nr. 2130
61331711.03.25Hartvig Christensen Tarp 1.10  1709.06.09 FAR: Christen Jensen Kjær.MOR: ? Christen Jensen Kjærs kone. d 25 Marti begrov ieg Christen Kiærs Søn Hartvig .
Dåb nr. 2123
61341711.03.29Jens Clemmensen Skobæk 9+  1702- FAR: Clemmen Bertelsen Skobæk.MOR: ? Clemmen Bertelsens kone. d 29 begrov ieg Clemend shoebæchs Søn Jens.
NOTITS: Født før kirkebogen begynder 1702.
61351711.03.29? Sørensen Kvisthus 3+  1708- FAR: Søren Sørensen Huus.MOR: ? Søren Sørensen Huus' kone. Noch Søren Huusis Søn Samme dag {d 29}.
NOTITS: Ikke født i Borris. Søren Sørensen kommer til Kvisthus i Borris i 1709.
61371711.04.07Morten Jakobsen Hvollig 4.11  1706.05.02 FAR: Jakob Jensen Hvollig.MOR: Johanne MortensdatterSamme dag begrov ieg Morten Jacob {Jensen} Holvigs Søn.
NOTITS: Navnet Johanne Jensdatter se begravelse #6537.
Dåb nr. 2057
61391711.04.19Jakob Larsen Lodal 4.11  1706.05.30 FAR: Lars Pedersen Smed.MOR: Kirsten Jakobsdatterd 19 begrov ieg Las {Pedersen} Smids barn Ja{..}b.
Dåb nr. 2059
61401711.04.19Niels Boltrup Hansen Dalager 0.02  1711.03.01 FAR: Hans Jakob.MOR: ? Hans Jakobs kone. {No}ch samme dag {d 19}, begrov ieg Hans Jacobs barn Niels Boltrup.
NOTITS: Døbeteksten har Niels, men han må være døbt Niels Boltrup.
Dåb nr. 2153
61411711.04.26Mads Hansen Klokmose 5.11  1705.05.08 FAR: Hans Madsen.MOR: Karen Thomasdatter. STEDFAR: Laust Sørensen Klokmose, Borris. d 26 april begrov ieg Laurits {Sørensen} Klochmoes stifsøn Matz Hansen.
Dåb nr. 2045
61421711.04.26Hans Laustsen Klokmose 0.05  1710.10.22 FAR: Laurits Sørensen Klokmose.MOR: Karen Thomasdatterd 26 april begrov ieg Laurits {Sørensen} Klochmoes stifsøn Matz Hansen. Noch samme dag hands egen søn Hans Lauritsøn.
Dåb nr. 2150
61471711.07.05Christen Larsen Sønderskov 3.08  1707.11.13 FAR: Lars Jensen Sønderskov.MOR: ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone. d 5 Julj begrov ieg Las Syndershous søn Christ_.
Dåb nr. 2091
61481711.08.16Villads Jensen Kirken- Ved 9+  1702- FAR: Jens Villadsen.MOR: ? Jens Villadsens kone. Samme dag {d 16} begrov ieg Jens Villatzøns søn Villatz som var druchnet.
61511711.08.30Laust Justesen Klokmose     Samme dag {d 30 aug:} begrof Jeg Laust Justsen j Faster j Klochmoes.
61541712.05.11Niels Boltrup Jakobsen Lindvig 0.03  1712.04.17 FAR: Jakob Jensen Lindvig Barfod.MOR: Margrethe Nielsdatter Boltrupd 11 Maji begrafu Jeg Jacob Lindvigs lelle barn Niels boltrup.
NOTITS: Døbeteksten har kun Niels. Kirkedåb 8 uger efter hjemmedåb.
Dåb nr. 2175
61561712.06.12Christen Elkær Fastergaard 20cc  1690cc  d 12 Junij begrov Jeg Christen Elkiær som tiendte pa Fastergaard.
NOTITS: Formodes at komme fra Elkær i Skarrild sogn.
61581712.10.19Mads Vestergaard den Gamle Debelmose     d 19 octbr begrafu jeg Gl. Matz Vestergaard i Debelmoes.
61611712.12.04Jens Thomsen Vindelbo 10+  1702- FAR: Thomas Jensen Vindelbo.MOR: ? Thomas Jensen Vindelbos kone. d 4 begrafu jeg og jordede thomas Vindelboes søn Jens {Thomsen}.
NOTITS: Født før kirkebogen begynder 1702. En anden søn Jens Thomsen †1707.05.04. Ville betyde han havde to sønner med navn Jens, der begge levede.
61621712.12.27Eske? Nielsen Krog Borris- Krog     KONE: ? Eske Nielsen Krogs kone, Borris- Krog, Borris. d 27 begrof Jeg [Eshe] Krog.
NOTITS: Se selv affotograferingen. Der kunne muligvis stå "Else", "Eshe", uklart. Der findes en Eske Krog. Der er et spørgsmålstegn ved navnet Eske.
61641713.01.17? Pedersen Grønborg 12c 12 1701c FAR: Peder Eskesen Grønborg.MOR: Karen Jensdatterd 17 begrof jeg peder {Eskesen} grønborgs søn som var 12 aar gl:
61661713.02.23Christen Jakobsen Vesterby     KONE: Maren Vesterby, Vesterby, Borris. d 23 febr : begrafu Jeg Christe Jacobs_ af Vesterbye.
61671713.04.09Jacob Christensen Helgaard?    FAR: Christen Helgaard?. d 9de Aprilis begrof Jeg Crestin [Heilr]grd hds søn Jacob .
NOTITS: Faderens efternavn uklart, dåb ikke identificeret.
61681713.04.27Christen Feldbereder Feldbereder      d 27 blef Cristen fæld[bræde] begraven.
NOTITS: Udskrift vanskelig.
61691713.05.21Niels Jakobsen Lindvig 0.01 5 uger 1713.04.13 FAR: Jakob Jensen Lindvig Barfod.MOR: Margrethe Nielsdatter Boltvigd 21 Maji begrafu Jeg Jacob Lindivs Søn Niels som var hiemldøbt shiertorsdag og døde førend dend kom i kirche til daabs Confirmation. var 5 ugger og nogle timer .
NOTITS: Skærstorsdag 1713 var den 13 april + fem uger er den 18 maj, som må være dødsdatoen.
Dåb nr. 2203
61711713.08.18Christen Nielsen Seerup Tarp 54.01  1659.07.29  KONE: Kirsten Jensdatter Hviid, Tarp (Præstegaarden), Borris. Augustus d 18 begrof ieg Slg Hr Christen {Nielsen} Seerup.
NOTITS: Døbt i Ribe Domkirke 29. juli 1659.
61731714.01.29Navnløs Dalager- Lille 0.01  1714.01.25 FAR: Jakob Pedersen Schandrup.MOR: Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevind 25 Janv døbte jeg Herritzfogeden Jacob {Pedersen} Scandrup hds datter Kierstine Margrete hiemme j huset som var fød samme Morgen. Den anden tvilling døde Nafnløs og blev begraven d 29 Ejusd.
NOTITS: Levede vel kun få timer.
Dåb nr. 2217
61741714.03.29Niels Pedersen Grønborg 0.01  1714.03.25 FAR: Peder Eskesen Grønborg.MOR: Karen Jensdatterd 25 Marti døbte jeg hieme j huset Peder {Eskesen} Grønborgs Søn Niels som var heel Vanshabt. Gud bevare enhuer Erlig Moder for at føde sadan et barn. d. 29. Marti, begrof ieg ovenmælde spede barn - Gud være ære, som dend forløste.
NOTITS: Død snart efter fødsel.
Dåb nr. 2221
61811714.11.04Jens Clemmensen Hjoptarp     KONE: Karen Christensdatter, Hjoptarp, Borris. Novbr: d 4de begrouf Jeg Jens Clemmensøn af Hioptarp.
NOTITS: Han ses i mandtallet 1705 i Hjoptarp
61821714.11.09Svend Jørgensen Odderskær Odderskær     D 9de Novbr begrou Jeg Slg Svend Odderschiær
61831714.11.14Maren Christensdatter Slikdal     MAND: Giøde Jensen Slikdal, Slikdal, Borris. d 14 Novbr begrou Jeg giøde {Jensen} Slikdals Hustrue Maren Christensdatter .
61841715.01.30Markus Jensen Hannerup 1.02  1713.10.22 FAR: Jens Markussen.MOR: ? Jens Markussens kone. d. 30., begrov jeg Jens Marcussøns lille søn Marcus.
Dåb nr. 2211
61871715.06.30Christen Christensen Sønderskov     d 30 Juni begrov Jeg Christen Christens_ af Syndershou.
61881715.07.28Laust Laustsen  0.02  1715.06.01 FAR: Laust Andersen Holst.MOR: Maren Jakobsdatterd 28 Juli begrov jeg Laust (Andersen) Holstis Søn Laust.
Dåb nr. 2237
61891715.07.28Dødfødt 1 Sønderskov 0.00  1715.07.23 FAR: Anders Larsen Sønderskov.MOR: An ChristensdatterSamme dag {d 28 Juli 1715} begrov ieg Anders {Larsen} Syndershous 2de død=føde Sønner.
NOTITS: Fødsel sat 5 dage før begravelsen.
Dåb nr. 1994
61901715.07.28Dødfødt 2 Sønderskov 0.00  1715.07.23 FAR: Anders Larsen Sønderskov.MOR: An ChristensdatterSamme dag {d 28 Juli 1715} begrov ieg Anders {Larsen} Syndershous 2de død=føde Sønner.
NOTITS: Fødsel sat 5 dage før begravelsen.
Dåb nr. 1993
61911715.07.28Christen Sørensen Fasterkiær     Noch samme dag 28 Juli begrov Jeg Christen Søfrens_ af Fasterkiær.
61941715.10.31Giøde Jensen Slikdal Slikdal     KONE: Maren Christensdatter, Slikdal, Borris. d 31 octobr Fest [Omn: Lautorum] begrov Jeg Giøde {Jensen} Slichdall.
61951715.12.22Eske Christensen Borris- Krog 0.01  1715.11.10 FAR: Christen Knudsen Krog.MOR: Kirsten Eskesdatterd 22 decembr: begrov Jeg Christen {Knudsen} Krogs Søn Esche 6 uger Gl.
Dåb nr. 2243
61961716.02.23Christen Christensen Lodal 0.01  1716.02.19 FAR: Christen Lodal.MOR: ? Christen Lodals kone. d 23 febr : begrov Jeg Christen Loudals lille barn Christen som døde strax dend var fød.
NOTITS: Dødsdato skønnet 4 dage før begravelsen.
Dåb nr. 2251
61971716.02.23Jens Jeppesen Gjaldbæk 0.01 4 uger 1716.01.19 FAR: Jeppe Markussen Gjaldbæk.MOR: Kirsten JensdatterNoch Samme {d 23 febr :} begrof Jep Gialbæchs søn Jens 4re ugger gammel .
Dåb nr. 2248
59941716.04.01Navnløs  0.01  1716.04.01 FAR: Erik Christensen.MOR: Maren Koch. {REKONSTRUKTION: fra moderens halshugning: ' NB d 30 Julij fuldte jeg Maren Koch til Rætterstædet , som blef hals huggen paa bølling Herredt fordj hun hafde myrdet sit barn j det hun hafde kast dend for Svien .'}
NOTITS: Datoen er arbitrær lagt tre måneder før moderens halshugning.
Dåb nr. 1990
61991716.04.05Peder      d 5te April begrof Jeg Peder [S...l] .
NOTITS: Kan eventuelt være i Faster sogn. Efternavnet ser ud til at være 5 bogstaver.
62001716.04.09Thomas Christensen Paarup Fastergaard     d 9de April begrafu Jeg thomas {Christensen} paarup .
NOTITS: Christensen ses i skifte Lundenæs #39, hvor han i 1722 skrives af Faster Præstegaard. I februar 1715 ses han stadig på Fastergaard, hvor han var forvalter efter Peder Christensen Paarup. Thomas Paarus skiftedato (skiftet ikke bevaret) 18 april 1716.
62021716.06.21Jakob Nielsen Aas 9.05  1707.01.07 FAR: Niels Jakobsen.MOR: ? Niels Jakobsens kone. d 21 Junij begrof Jeg Niels Jacobsens Søn Jacob .
Dåb nr. 2069
62051717.01.14Christen Bødiker      KONE: Maren Nielsdatter, Borris. d 14 Janv: blev slg Christen Bødiher begravet, ofuer ham predichede Hr. Lampret {Lambert Andersen Guldager præst i Bølling} , saasom ieg {præst i Borris og Faster sogne Peder Pedersen Stauning} var til begravelse i Greis prstgrd .
NOTITS: Christen Bødker nævnes i juni (datter) og august (konen) 1710 i fadderlisterne.
62061717.02.03Niels Jensen Hannerup 16c 16 1700c FAR: Jens Houlisen, Bølling.MOR: Katarina Nielsdatter, Bølling. d 3 febr begrof ieg Jens Houlisens søn Niels, som døde hos Peder Hannerup 16 aar Gl.
62071717.02.24Eske? Pedersen Gravel 8.00 8 år  1709.02.27 FAR: Peder Gravel.MOR: ? Peder Gravels kone. d 24 febr begrou jeg Peder grauilds Søn {Eske?} [Otte?] aar gammel .
NOTITS: Navn ikke sikker, men sandsynlig.
Dåb nr. 2117
62091717.03.07Dødfødt Hannerup 0.00  1717.03.04 FAR: Peder Nielsen Meldgaard.MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebod 7de begrou Jeg Peder {Nielsen} Mælgrds barn som var død fød j hannerup 1 Søn.
Dåb nr. 2276
62101717.03.14Mads Nielsen Debbelmose 1.07 1 år 6 m. 1715.08.21 FAR: Niels Madsen.MOR: ? Niels Madsens kone. Samme dag {d 14 Martii} begrof Jeg Niels MatzSøn j debelmos hans Søn Matz 1½ aar gammel ,
Dåb nr. 2241
62121717.04.04Christen Christensen Nygaard 3.10 3 å 6 m. 1713.06.18 FAR: Christen Jepsen Nygaard.MOR: Ida Margrethe Christensdatterd 4de begrou Jeg Christen Nygaards Søn Christen 3½ aar Gl:
Dåb nr. 2207
62171717.07.11Peder Nielsen Hjoptarp 0.03 12 uger 1717.04.18 FAR: Niels Jensen Meldgaard Hjoptarp.MOR: Karen Christensdatter. d 11 Juliij begrou Jeg Niels {Jensen} Meldgaard Søn {Peder Nielsen} 12 ugger gammel.
NOTITS: Moderen Karen Christensdatter †1717.05.30 Meldgaard i barselsseng.
Dåb nr. 2280
62211717.10.24Jakob Skovbjerg Dalager     Samme dag {d 24 Octbr} begrov jeg Slg Jacob Scoubierg af Dalagger, som døde meget fattig.
NOTITS: Skovbjerg er et sted i Sønder Felding. Han er nævnt 1706 og 1709 i Borris kirkebog, og har en datter Mette Jakobsdatter.
62241718.01.15Peder Jakobsen      d 15 Janvarii begrou Jeg en fremmit Chargeant nafnlig Peder Jacobsøn under Oberste Lothigs regiment , som var druchnet j borris Aae {Skjern Aa} d 12 Janvarii .
62251718.01.23Jakob Olufsen Debelmose 0.02 6 uger 1717.12.05 FAR: Oluf Jakobsen Debelmose.MOR: ? Oluf Jakobsens kone. d 23 Janv begrof jeg Olluf {Jakobsen} Debelmosis Søn Jacob 6 ugger Gl:
Dåb nr. 2291
62261718.02.11Knud Christensen Borris- Krog 0.01 2 dage 1718.02.06 FAR: Christen Knudsen Krog.MOR: Kirsten Eskesdatterd 11 febr: begrou Jeg Christen {Knudsen} Krogs Søn Knud 2 dage gammel .
Dåb nr. 1989
62291718.04.14Jep Gravel Gravel     torsdagen d 14 April begrou Jeg Jep Grauild .
NOTITS: Kun nævnt een gang før i 1707 som fadder.
62311718.05.18Niels Pedersen Præstgaard Hannerup 60cc  1660cc  d 18 Maji begrou Jeg Niels {Pedersen} prstgrd j Hannerup .
62321718.05.22Niels 1 Nielsen Slikdal 0.01  1718.05.13 FAR: Niels Thomsen Slikdal.MOR: Dorte Graveld 22 Maji begrou Jeg Niels {Thomsen} Slichdals tvillinger {Niels 1} s ej komb i Kirche .
NOTITS: En uge gammel. To tvillingssønner af samme navn. Thomsen se #2443.
Dåb nr. 2298
62331718.05.22Niels 2 Nielsen Slikdal 0.01  1718.05.13 FAR: Niels Thomsen Slikdal.MOR: Dorte Graveld 22 Maji begrou Jeg Niels {Thomsen} Slichdals tvillinger {Niels 2} s ej komb i Kirche .
NOTITS: En uge gammel. To tvillingssønner af samme navn. Thomsen se #2443.
Dåb nr. 2299
62341718.05.26Christen Larsen Sønderskov 2.00 2 år 1716.04.13 FAR: Lars Jensen Sønderskov .MOR: ? Lars Jensens 2. kone. Noch {d 26 Maji} begrou Jeg Las {Jensen} Syndershous Søn {Christen} 2 aar Gl:
Dåb nr. 2256
62401718.11.06Anders Debelmose Skobæk     d 6te Nov: begrof Jeg Anders debelmos af Shobæch .
NOTITS: Ikke klart om dette er Anders Lauridsen førhen af Debelmose.
62411719.04.26Oluf Gjaldbæk Gjaldbæk     d 26 April begrou Jeg Olluf gialdbeg som døde hos Morten prstgrd .
NOTITS: Formodentlig ung født lige før kirkebogen begynder 1702
62421719.05.14Niels Nielsen Hannerup   1718.12.27 FAR: Niels Jensen Tømmermand Soldat.MOR: Inger Nielsdatter Huuskone. d 14 Majus begrof ieg An huuskone som er Niels Tømmermad Soldat hans hustrue, hends lille Søn Nielß 20 ugger gammel.
NOTITS: Forkert formuleret i original. Det er An Huuskones datter Inger Nielsdatter der er moderen og er gift i Bølling men i december 1718 bor ved Poul Hannerup i Faster. Ved begravelsen bor hun stadig ved Poul Hannerup. De tyve uger er optalt efter kalenderen.
Dåb nr. 2307
62451719.07.26Dødfødt Tarp 0.00   FAR: Thomas Tarp.MOR: ? Thomas Tarps kone. d 26 Julii begrof ieg thomas tarpis Søn, som blef død fød d 22 Jui tilforn og var vanfør . Gud Være Ære [der] forløste dend .
Dåb nr. 2319
62491720.01.14Niels Nielsen Gjaldbæk 0.06 6 m. 1719.07.18 FAR: Niels Nielsen Gjaldbæk den Yngre.MOR: Anne Marie Jakobsdatter Barfodd 14 Janv. begrou Jeg Niels {Nielsen} gialdbegs lille Søn Niels næsten 6 maaneder gammel .
Dåb nr. 2318
62531720.07.21Gravers Olufsen Debelmose 6.06 6 år 1714.01.14 FAR: Oluf Jakobsen Debelmose.MOR: ? Oluf Jakobsen Debelmoses kone. Julius d 21 Dom 8 p Trinit . blef Olluf debelmoes Søn Graues begraven 6 aar Gl.
Dåb nr. 2215
62541720.07.21Niels Madsen Tarp 0.09 38 uger 1719.11.02 FAR: Mads Nielsen Tarp.MOR: Kirsten ChristensdatterNoch {Julius d 21 Dom 8 p Trinit} Matz {Nielsen} tarpis Søn Niels ligeledis begraves 38 uger gammel.
Dåb nr. 2322
62551720.07.28Jens Nielsen Agger Agger 60+  1660-  KONE: Maren, Agger, Borris. {....} rof Jeg Sl: Jens Agger .
NOTITS: Hans ses i Markbogen 1683 og Mandtallet 1705. Dato 28. juli er lagt efter den 21 juli og før august, datoen er afrevet af siden.
62561720.07.28Niels Pedersen Hannerup 0.05 5 m. 1720.03.06 FAR: Peder Nielsen Meldgaard.MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebo{.....} Peder Mælgrds Søn j Han{....} {....} {Niels} {....} Maaneder Gl :
NOTITS: Navn Niels fra dåben. Dato 28. juli er lagt efter den 21 juli og før august, datoen er udrevet af siden.
62571720.08.17Niels Olufsen  0.01  1720.08.13 FAR: Oluf Justesen Skomager.MOR: Elisabeth Marie Nielsdatter Boltrupd 17 Aug: begrou jeg samme Olluf {Justesen} Skoemager søn {Niels} .
NOTITS: Navnet Niels fra hjemmedåben.
Dåb nr. 2336
62601720.11.14Christen Jensen Hvollig 0.01 13 dage 1720.11.10 FAR: Jens Jakobsen Hvollig.MOR: An Christensdatter Kjærd 14 nov. begrofu Jeg Jens {Jakobsen} Holvigs Søn Christen 13 dage gammel.
Dåb nr. 2344
62611720.11.17Anders Christensen Astrup Astrup     KONE: Maren Jespersdatter, Astrup, Borris. d 17 nov d 25 p: trinit begrofu Jeg Sl: Anders {Christensen} Astrup han døde meget hastig af et slag efter j thimes forløb .
62631720.12.15Gravers Jensen Debelmose 0.01 14 dage 1720.11.27 FAR: Jens Markussen, Hannerup, Faster.MOR: Inger Graversdatter. Samme dag {d 15 Decembr Dom 3ta adv:} begraven Inger Grauersdatter Uægte Søn {Gravers} 14 dage .
NOTITS: Inger Graversdatter er datter af Gravers Pedersen og Maren i Debelmose i Borris.
Dåb nr. 2340
62641721.01.01Dødfødt Gjaldbæk 0.00  1720.12.30 FAR: Jeppe Markussen Gjaldbæk.MOR: Kirsten JensdatterSamme dag {d 1ste Janvariis} begrofu Jeg {Markussen} Gialdbechs Søn fød i afvigte aar d 30 december og fremkomb til Verden uden Lif {Dødfødt} .
Dåb nr. 2342
62651722.02.10Christen Langelund Jakobsen Lindvig 1.06 1 år 6 m. 1720.08c FAR: Jakob Jensen Lindvig Barfod.MOR: Margrethe Nielsdatter Boltvigd 10 febr blef Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs Søn Christen Langelund begraven som var halfanden aar Gl:
Dåb nr. 2335
62661722.02.15Michel Jensen Stier 0.03 11 uger 1721.11.30c FAR: Jens Christensen Stier.MOR: Bodil Nielsdatterd 15 febr blef Jens {Christensen} Stiers søn Michel begraven 11 ugger Gl.
Dåb nr. 2345
62671722.04.02Jens Pedersen Vium Moesgaard Moesgaard 42cc  1680cc  KONE: Anne Nielsdatter, Moesgaard, Borris. d 2den Aprilis som var shærstorsdat begr{...} ieg Salig Jens {Pedersen Vium} Moesgaard .
62691722.04.19Lars Larsen Gaasdal- Store 0.01 8 dage 1722.04.07 FAR: Lars Larsen Gaasdal.MOR: Inger Jakobsdatterd 19 April blef {Las} {Larsen} Gaasdals søn Las 8 dage Gl. begraven af ærværdige Hr. Just {Frederik Hammerich} saasom ieg var syg.
NOTITS: Præsten Peder Pedersen Stauning nævner her at han er syg. Han er meget syg for der er kun et linje mere i kirkebogen af ham, så er det slut. Han døde en uge efter denne indførsel omkring den 27. april for skiftet er den 27. maj 1722 normalt en måned efter.
Dåb nr. 2353
62701722.04.27Peder Pedersen Stauning Tarp 47c  1675c  KONE: Sophie Christensdatter Møborg, Tarp (Præstegaarden), Borris. {REKONSTRUKTON: ud fra at han skriver sig syg i kirkebogen #6269 den 19 april 1722 og skiftet 27 maj 1722: 'Omkring den 27 april 1722 blev sognepræst i Borris og Faster Hr. Peder Pedersen Stauning begravet.'}
NOTITS: Sophie Christensdatter Møborg er hans 2. kone. Hans alder skønnet ud fra, at han blev student i Kolding 1693. Han er født omkring 1675c og er dermed født i Stauning, hvor hans far Peder Jørgensen Jelling var præst 1659-84 og gift med Anne Pedersdatter Hegelund. Peder Pedersen Staunings kirkebog for Borris og Faster sogne 1702-22 er meget nøjagtig, dette kan ikke siges om hans efterfølger. Men hans skrift er møgsvær at læse.
63001724.04.18Jens Giødesen Gaasdal- Store 50cc  1675cc  KONE: ? Christensdatter?, Gaasdal- Store, Borris. 1724 Ditto {d 18 April} begrov Jens Giødesen i Gaasdal .
63031724.11.08Christen Jensen Debelmose 44+  1680c-  KONE: Mette Sørensdatter Gosvig, Debelmose, Borris. d : 8 Nov: begrov Christen Jensen {Gosvig} develmose .
NOTITS: Han ses i Mandtallet 1705, gift 1704 muligvis anden gang med Mette Sørensdatter Gosvig. Drev vel gården Gosvig, der regnes til Debelmose eller til Tarp i Borris.
63041724.11.08Morten Pedersen Præstgaard Præstgaard     KONE: Kirsten Christensdatter Sønderskov, Præstgaard, Faster. Samme dag {d: 8 Oct :} begrov Morten Peders_ i Faster Præstgaard —
63051724.11.26Christen Christensen Debelmose     KONE: ? Christen Christensens kone, Debelmose, Borris. d : 26 . begrov Christen Christens_ develmose .
NOTITS: Får søn 1707, også Christen Christensen.
63061724.12.06Thomas Jensen Vindelbo Vindelbo 70cc  1655c-  KONE: ? Thomas Jensen Vindelbos kone, Vindelbo, Borris. d: 6 Dec: begrov Thomas {Jensen} Vindelboe .
NOTITS: Ses i Markbogen 1683 i Vindelbo.
63071724.12.17Anders Nielsen Hjoptarp 0.01  1724.11.26 FAR: Niels Jensen Melgaard.MOR: Ingeborg Niels Jensen Melgaards kone. d: 17. begrov Niels Meldgaards Søn Anders {Nielsen}
NOTITS: Har kun været nogle uger gammel.
Dåb nr. 2385
63081725.01.21Dødfødt Hvollig 0.00   FAR: Jens Christensen Rindum.MOR: Mette Andersdatter{d : 12 .} begrov ieg Jens Christensen {Rindum} hvolvigs død fødder barn .
63091725.03.11? Fattig Mand Gjaldbæk     d : 11 Martij begrov en fattig fremmit Mand , som døde i Gialdbeck —
63111725.04.15Søren Sørensen Gosvig 23+  1702- FAR: Søren Gosvig.MOR: ? Søren Gosvigs kone. Samme dag {d: 15 April} begrov Søren Gosvigs Søn , Søren {Sørensen}
63141725.05.04Peder Mortensen Præstgaard 19.06  1704.11.09 FAR: Morten Pedersen Præstgaard.MOR: Kirsten Christensdatter Sønderskov1725 d : 4 Maij begrov Morten Præstgaards Søn Peder {Mortensen}
Dåb nr. 2036
63181725.05.27Peder Nielsen Aagaard    FAR: Niels Christensen Aagaard.MOR: Mette Aagaardd: 27. {Maji} begrov Niels {Christensen} Aagaards Søn Peder {Nielsen} .
NOTITS: Denne Peder må være født mellem april 1722 og april 1724, da kirkebogen ikke blev født.
63191725.05.27Christen Hansen     FAR: Hans Skrædder.MOR: ? Hans Skrædders kone. Ditto {d: 27. Maji} begrov Hans Skreders Søn Christen {Hansen} .
63201725.05.20Dødfødt Debelmose 0.00  1725.05.16 FAR: Hans Jensen.MOR: Dorte Dynesdatter. Samme dag {27. Maji} pulice absolv: Dorthe Dynisdaatter develmose , som udlagde til barnefadder en Karl af synden nafnl: Hans Jenßen , samme qvindes barn blev dødfød
NOTITS: Dorte er steddatter af Mads Pedersen Vestergaard den Yngre. Datoer skønnet en uge tilbage fra absolveringen.
Dåb nr. 2399
63211725.06.03Jens Mortensen Kodbøl- Vester 45+  1680c-  KONE: Johanne Madsdatter, Kodbøl- Vester, Borris. d : 3 Junij begrov Jens Mortensen Koodbøll —
63261725.12.16Christen Madsen Fonager Fonager     KONE: Kirsten Christen Madsen Fonagers kone, Fonager, Borris. Endnu samme dag begrov Christen Madsen Faanagger
NOTITS: Hans patronym kendes kun fra dette sted.
63271726.02.10Christen Jensen Gosvig Gosvig     KONE: Mette Sørensdatter, Gosvig, Borris. Dom : 5ta post Epiph : begrov Christen Gaarsvig
NOTITS: Dette Gaarsvig menes at være Gosvig i Tarp i Borris. Christen Jensen Gosvig ses der i mandtallet 1705. Et Gaarsvig eller Gaardsvig ligger lige over sognegrænsen mellem Borris og Sønder Felding sogn. Gaarsvig hører under Sønder Felding.
63361726.09.01Dødfødt Dalager 0.00  1726.08.27c FAR: Mads Jakobsen Dalager.MOR: Maren AndersdatterEndnu samme dag {d : 1 Sept :} Mads {Jakobsen} Dalaggers Dødføde barn.
Dåb nr. 2422
63391726.11.06Niels Kringeltoft Kringeltoft 56+  1670-  KONE: An Niels Kringeltofts kone, Borris. d : 6 Nov: begrov Niels Kringeltoft
63401726.11.15Jens Poulsen Hannerup 17.09  1709.01.27 FAR: Poul Hannerup.MOR: Maren Christensdatterd: 15 Nov: begrov Povl Handerups Søn , Jens
Dåb nr. 2116
63431727.01.26Christen Olufsen Hannerup     1727 d: 26 Janv: begrov Christen Olufsen af Handerup —
NOTITS: Navn Christen Olufsen ikke set i Faster, men i Dalager og Sønderskov i Borris.
63441727.02.02Jeppe Christensen Nygaard 4c  1723c FAR: Christen Jepsen Nygaard.MOR: Ida Margrethe Christensdatter1727 Dca 4ta post Epiphan: begrov Christen {Jepsen} Nygaards Søn Jeppe.
NOTITS: Født 1723c i kirkebogshul.
Dåb nr. 2368
63451727.03.05Dødfødt Klokmose 0.00  1727.03.01 FAR: Jens Lysgaard.MOR: ? Jens Lysgaards kone. d: 5 Martij begrov Jens Lysgaards dødføde barn —
Dåb nr. 2426
63461727.04.06Jens Bertelsen Skobæk 0.01  1727.03.25 FAR: Bertel Clemmensen Skobæk.MOR: Lucie Jensdatter AggerDca: Palm: begrov Bertel {Clemmensen} Skobæks søn, Jens {Bertelsen} .
NOTITS: Begravet to uger gammel.
Dåb nr. 2428
63471727.04.20? Hansen Hans Skrædders søn  0.09  1726.07.14 FAR: Hans Skrædder.MOR: ? Hans Skrædders kone. d: 20 April begrov Hans Skrædders Søn
NOTITS: Navn mangler i dåben. Begravet 9 måneder gammel.
Dåb nr. 2420
63491727.05.22Niels Odderskær Odderskær 38c+  1689cc  KONE: Kirsten Niels Odderskærs kone, Odderskær, Borris. d : 22 Maij begrov Niels Odderskier
63511727.05.29Jakob Nielsen Gjaldbæk 1.02  1726.03.24 FAR: Niels Nielsen Gjaldbæk.MOR: Anne Marie Jakobsdatter Barfodd: 29 {Maij} begrov Niels {Nielsen} Gialdbeks Søn , Jacob
Dåb nr. 2415
63531727.06.29? Grønborg Grønborg     Dca 3tie à Trin: begrov P[..]jnholdt Grønborg .
NOTITS: Svært at tyde.
63561727.08.10Lars Larsen Duedal den Gamle Duedal 67c+  1660cc  KONE: An Duedal, Duedal, Borris. Dom: 9 à Trin : begrov gl: Las {Larsen} Dudall
63581727.08.31Dødfødt Hannerup 0.00  1727.08.27 FAR: Peder Nielsen Meldgaard.MOR: Kirsten Christensdatter BjerreboDom 12 à Trin : begrov Peder {Nielsen} Meldgaards dødfødde Søn —
Dåb nr. 2434
63621728.03.26Anders Gravel Gravel     Langfredag . begrov Anders Graild
NOTITS: Ikke identificeret. Formodet ældre.
63631728.04.11Niels Andersen Dalager- Lille     HUSBOND: Jakob Pedersen Skanderup, Dalager- Lille, Borris. Dom : Miseric : begrov {Jakob Pedersen} Skanderups Karl Niels Andersen ,
63651728.07.04Oluf Jensen Klokmose 17.00  1711.07.17 FAR: Jens Lysgaard.MOR: ? Jens Lysgaards kone. Dom 6ta à Trin : begrov Jens Lysgaards Søn , Oluf
NOTITS: Faderen kaldes i dåben 1711 Jens Klokmose.
Dåb nr. 2162
63671728.09.22Jakob Jensen Hvollig Hvollig     KONE: Johanne Mortensdatter, Hvollig, Borris. d: 22 Sept : begrov Jakob {Jensen} Hvolvig
63681728.09.19Jeppe Markussen Gjaldbæk Gjaldbæk 38c+  1690c-  KONE: Kirsten Jensdatter, Gjaldbæk, Borris. Dom : 17 à Trin : begrov Jeppe {Markussen} Gjaldbæk
63691728.10.13Mads Pedersen Klokmose Klokmose     KONE: ? Mads Pedersen Klokmoses kone, Klokmose, Faster. d: 13 Oct: begrov Mads {Pedersen} Klokmose
63731728.12.19Clemmen Madsen Odderskær 0.01  1728.11.28 FAR: Mads Svendsen Odderskær.MOR: Anna Laustdatter NørgaardDo : 4to Adv: begrov Mads {Svendsen} Odderskiers Søn , Clemend
NOTITS: Begravet tre uger gammel.
Dåb nr. 2457
63741729.01.02Anders Nielsen Hjoptarp 0.01  1728.12.05 FAR: Niels Jensen Melgaard.MOR: IngeborgSamme dag {Dom post Ciecumcis} begrov ieg bemt Niels {Jensen} Meldgaards Søn Anders
NOTITS: Anders begraves to steder i kirkebogen, 1. gang på hans dåbsdag, hvilket ikke er muligt, 2. gang den 2 januar her.
Dåb nr. 2458
63761729.02.18Jakob Christensen Kyndesen Degneboligen     KONE: Anne Knudsdatter Due, Borris. {REKONSTRUKTION fra skifte efter konen: 'Begravet forhenværende degn i Borris og Faster Jakob Christensen Kyndesen '}
NOTITS: Hans dødsdato ses i skiftet efter konen. Kirkebogen har et hul 17 januar 1729 til 28 februar 1730.
63811730.03.15Jens Østerskjern Tarp     KONE: Karen, Tarp, Borris. d : 15 ditto {Martij} begrov Jens Østerskiern
63831730.08.12Dødfødt Debelmose 0.00  1730.08.08 FAR: Jørgen Karlsen.MOR: Kirsten Lauridsdatterd: 12 Aug : begrov Jørgen Karlsens dødføde barn —
Dåb nr. 2468
63841730.09.24Jens Jeppesen Gjaldbæk 7c  1723c FAR: Jeppe Markussen Gjaldbæk.MOR: Kirsten Jensdatter. STEDFAR: Jakob Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris. Dom . 16 à Trin. begrov Jacob Gialdbeks stif søn , Nafnl: Jens {Jeppesen}
NOTITS: Født i kirkebogshullet 1721-24.
Dåb nr. 2369
63851730.10.08Peder Graversen Debelmose     KONE: Maren Rasmusdatter, Debelmose, Borris. Dom: 18 à Trin begrov Peder Graversen
63861730.10.15Bertel Clemmensen Skobæk Skobæk 35cc  1695cc  KONE: Lucie Jensdatter Agger, Skobæk, Borris. Dom: 19 à Trin begrovBertel {Clemmensen} Skobek
63881730.11.28Dødfødt Klokmose? 0.00  1730.11.24 FAR: Jan Petersen.MOR: ? Jan Petersens kone. d: 28 Nov : begrov Jan Petersens dødfødde barn —
NOTITS: Jan Petersens kone er Laurids (Laust Sørensen) Klokmoses steddatter gift 1730.10.22 i Faster. Petersen med t tyder på, at han stammer fra Sønderjylland dvs Slesvig, som det hed dengang.
Dåb nr. 2475
63901730.12.22Villum Nielsen Egvig Egvig 70cc  1660cc  d: 22 dec: begrov Villum {Nielsen} Egvig
63911730.12.24Jens Villadsen Kirken- Ved     Dom : 4ta Adv : begrov Jens Villadsen
63921730.12.24?1 Vinbæk Vinbæk     Ditto {Dom : 4ta Adv :} begrov{... tom plads ...} udi Vinbæk.
NOTITS: Mulig er Niels Vinbæk Soldat og hans kone Maren Vinbæk og deres barn Peder Nielsen Vinbæk *1719.
63931731.01.21?2 Vinbæk Vinbæk     Dom: 7g:ma begrov {... tom plads ...} udi Vinbek .
NOTITS: Mulig er Niels Vinbæk Soldat og hans kone Maren Vinbæk og deres barn Peder Nielsen Vinbæk *1719.
63961731.02.18? Karen Kousgaards søn     FAR: ? Karen Kousgaards barnefar.MOR: Karen Kousgaard. Ditto {2 Søndag i faste} begrov Karen Kousgaards søn
NOTITS: Navnet Karen Kousgaard ellers ikke set i Faster.
63991731.03.17Christen Nielsen Aagaard Aagaard 60cc  1670cc  KONE: Mette Jakobssdatter, Aagaard, Borris. 17 ditto {Martij} begrov Christen {Nielsen} Aagaard
64001731.03.07Oluf Jensen Klokmose 0.01  1731.02.18 FAR: Jens Lysgaard.MOR: ? Jens Lysgaards kone. d : 7de Martij begrov Jens {Lysgaard?} Klokmosis Søn, Oluf
NOTITS: Tre uger gammel. Faderens identifikation som Lysgaard ikke helt sikker.
Dåb nr. 2478
64031731.06.06? Thomas/en/datter Nygaard    FAR: Thomas Harke?.MOR: ? Thomas Harkes kone. d: 6 Junij begrov Thomas Harkisis barn i Nygaard —
NOTITS: Thomas Harke ikke identificeret.
64071731.09.30Daniel Philip Jakobsen Lindvig 0.01  1731.09.12 FAR: Jakob Jensen Lindvig Barfod.MOR: Margrethe Nielsdatter BoltvigDom : 19 à Trin : begrov samme {Jacob Lindvigs Søn} Daniel Filip
Dåb nr. 2490
64081731.11.14? Peders/en/datter Odderskær   1731.11.09 FAR: Peder Odderskær.MOR: ? Peder Odderskærs kone. d : 14de Nov: begrov Peder Odderskiers Barn , som blev døbt af Jorde Moderen —
NOTITS: Fødseldato skønnet til fem dage før begravelsen, menes nogenlunde nøjagtig.
Dåb nr. 2493
64101732.01.13Dødfødt Stier 0.00  1732.01.09 FAR: Christen Olufsen Stier.MOR: Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone. Ditto {d : 13 Janv :} begrov Christen {Olufsen} Stiers dødfødde Barn —
NOTITS: Fødsel ansat fire dage før begravelsen.
Dåb nr. 2499
64121732.03.29Niels Jensen Tømmermand Hannerup 40c+  1692c-  KONE: Inger Nielsdatter, Hannerup, Faster. d. 29 Martij druknede Niels {Jensen} Tømmermand i Skierne Aae ved Skobek —
NOTITS: Var 1719 soldat.
59911732.09.14Dødfødt? Gravel 0.00  1732.09.14 FAR: Niels Gravel.MOR: ? Niels Gravels kone. {REKONSTRUKTION fra Introduktionen: '1732 Festo oium Sanct: introd : Niels Graulds hustrue'. Niels Gravel et barn i Gravel. }
NOTITS: Formodes dødfødt, ellers hvis levende "døbt af jordemoderen."
Dåb nr. 2509
64171733.01.06Niels Tømmermand Debelmose     KONE: Inger Nielsdatter, Debelmose, Borris. 1733. Festo Epiph: begrov Niels Tømmermand Niels Tømmermand
NOTITS: Dette er Niels Tømmermands anden begravelse. Den første var den 29 marts 1732 ni måneder før i Faster kirkebog efter hvilken han druknede i Skjern Aa ved Skobæk. Det er ikke klart, hvilken begravelse er den rigtige, og hvad den anden så er.
64181733.01.14Dødfødt Stier 0.00  1733.01.10 FAR: Christen Olufsen Stier.MOR: Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone. d : 14 janv: begrov Christen Olufsen {Stiers} dødfødde Barn.
NOTITS: Fødsel ansat fire dage før begravelsen. Nøjagtig et år efter et andet dødfødt barn.
Dåb nr. 2514
64211733.07.26Thomas Pedersen Gaasdal Gaasdal- Store 53c+  1680c-  Dom : 8 à Trin : begrov Thomas {Pedersen} Gaasdall
NOTITS: Hans 2. kone Karen Christensdatter †1725.05.06 Store Gaasdal. Muligvis gift tredje gang i et andet sogn.
64221733.07.26Clemmen Madsen Odderskær 3.05  1730.03.01 FAR: Mads Svendsen Odderskær.MOR: Anna Laustdatter NørgaardDitto {Dom : 8 à Trin } begrov Mads {Svendsen} Odderkiers Søn , Clemend
NOTITS: Tvilling.
Dåb nr. 2463
64231733.09.20Dødfødt Skravhøj 0.00   FAR: Anders Daller Skravhøj.MOR: ? Anders Daller Skravhøjs 1. kone. Ditto {Dom : 16 à Trin :} begrov Anders {Daller} Skrafhøjs dødfødde Barn —
NOTITS: Barn med Anders Daller Skravhøjs 1. kone †1733.10.18 i barselseng fire uger efter dette dødfødte barn.
64261733.10.30Jens Larsen Fasterlund 0.01  1733.10.11 FAR: Lars Lund.MOR: ? Lars Lunds kone. d: 30 Oct : begrov fornfte Las Lunds Søn , Jens
NOTITS: Tre uger gammel. Fornfte går på fornævnte dåb, nemlig Jens Larsens dåb.
Dåb nr. 2529
64281733.11.08Dødfødt Stier 0.00  1733.11.04 FAR: Christen Olufsen Stier.MOR: Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone. Dom : 23 à Trin : begrom Christen {Olufsen} Stiers dødføde Barn —
NOTITS: Fødsel ansat fire dage før begravelsen. Ti måneder efter det sidste dødfødt barn. Tre dødfødte børn i træk 1732, 1733, 1733.
Dåb nr. 2530
64291733.11.22Niels Nielsen Votkær 0.04  1733.07.02 FAR: Niels Nielsen Votkær.MOR: Ane OvesdatterDom : 25 à Trin begrov Niels {Nielsen} Votkiers Søn , Niels
Dåb nr. 2523
64321734.02.13Peder Villadsen Aagaard 0.05  1733.09.27 FAR: Villads Pedersen Aagaard.MOR: Sophie Jakobsdatter LindvigDom: 6 p : Epiph : begrov Villads {Pedersen} Aagaards Søn {Peder}
NOTITS: Moderen døde i barselsseng efter hans fødsel i september 1733.
Dåb nr. 2528
64331734.02.21Laurs Jensen Hannerup 0.01  1734.02.14 FAR: Jens Nørgaard.MOR: ? Jens Nørgaards kone. Dca 7gesma begrov Jens Nørgaards Søn , Laurids
Dåb nr. 2535
64341734.05.25Jakob Pedersen Skanderup Dalager- Lille 74cc  1660cc  KONE: Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin, Dalager- Lille, Borris. d: 25 Maij begrov Bye g Herridsfoeget {Jakob Pedersen} Skanderup
NOTITS: Var byfoged i Ringkøbing og herredsfoged i Bølling Herred.
64371734.11.28Dødfødt Stier 0.00  1734.11.24 FAR: Christen Olufsen Stier.MOR: Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone. Ditto {Dom : 1 adv:} begrov Christen {Olufsen} Stiers dødfødde barn —
NOTITS: Fødselsdato sat til fire dage før begravelsen. Moderen døde i barselsseng.
Dåb nr. 2539
64391735.01.06Oluf Busk Busk     KONE: Kirsten Busk, Busk, Borris. Festo Epiph : begrov Oluf Busk
64401735.02.13Dødfødt Nygaard 0.00  1735.02.09 FAR: Christen Jepsen Nygaard.MOR: Ida Margrethe ChristensdatterDom : 6gma begrov Christen {Jepsen} Nygaards dødfødde barn —
NOTITS: Fødseldato sat til fire dage før begravelsen.
Dåb nr. 2542
64421735.06.19Dødfødt Aagaard 0.00  1735.06.15 FAR: Villads Pedersen Aagaard.MOR: Mette NielsdatterDca 2 à Trin : begrov Villads {Pedersen} Aagaards og Knud {Lauridsen} Nørgaards dødfødde børn —
NOTITS: Mette Nielsdatter 2. kone.
Dåb nr. 2548
64431735.06.19Dødfødt Hjoptarp 0.00  1735.06.15 FAR: Knud Lauridsen Nørgaard.MOR: Dorte AndersdatterDca 2 à Trin : begrov Villads {Pedersen} Aagaards og Knud {Lauridsen} Nørgaards dødfødde børn —
Dåb nr. 2549
64451735.07.29Peder Christensen Grønborg 0.01  1735.07.15 FAR: Christen Pedersen Grønborg.MOR: Bodil Aaesd : 29 Julij begrov Christen {Pedersen} Grønborgs Søn , Peder
NOTITS: Christen Pedersen Grønborg *1708 Grønborg søn af Peder Eskesen Grønborg. Gift to måneder før 1735.05.22 i Borris med Bodil Aaes vel af Faster. De skulle giftes. Antagelse gift lige før fødslen (formodet to uger før begravelsen), barnet hjemmedøbt, men ingen dåb noteret i Borris kirkebog. Det kan anfægtes, barnet kan være født i et andet sogn, men er ikke døbt i Faster sogn, hvor moderen kom fra.
Dåb nr. 2550
64461735.11.20Søren Sørensen? Klokmose Klokmose     Dom : 24 a Trin : begrov Søren {Sørensen?} Klokmose
NOTITS: Kan også være den noget yngre Søren Madsen i Klokmose.
64481735.11.28Svend Madsen Odderskær Odderskær 18.01  1717.10.24 FAR: Mads Svendsen Odderskær.MOR: Anna Laustdatter Nørgaardd : 28 Nov: begrov Svend {Madsen} Odderskier
Dåb nr. 2290
64491735.12.04Christen Lauridsen Sønderby Colding Sønderby 65cc  1660cc  KONE: Karen Mortensdatter, Sønderby, Borris. Dom : 2 Adv: begrov Christen Laurids: {Colding} Sønderby —
64501736.01.15Niels Nielsen Tarp Tarp     1736 . Dca 2 p : Epiph : begrov Niels {Nielsen} Tarp
NOTITS: Skifte Slumstrup. Dødsdato fra skiftet.
64541736.05.27Anders Olufsen Busk Busk 23.00  1713.05.07 FAR: Oluf Busk.MOR: Kirsten BuskDitto {festo sftæ Trinit:} begrov Anders {Olufsen} Busk
NOTITS: Faderen Oluf Busk †1735
64551736.06.10Laust Sørensen Klokmose Klokmose 54cc  1682cc  KONE: Karen Thomasdatter, Klokmose, Faster. Dom : 2da à Trin : begrov Laurs {Sørensen} Klokmose
64561736.06.14Jakob Jensen Lindvig Barfod Lindvig 66cc  1660cc  KONE: Margrethe Nielsdatter Boltvig, Lindvig, Borris. d : 14de Junij begrov Jacob {Jensen Barfod} Lindvig .
64581736.07.01Lars Madsen Duedal den Unge Duedal 56cc  1680cc  KONE: Johanne, Duedal, Borris. Dom : 5 a Trin: begrov Las {Madsen} Dudall {den Unge}
NOTITS: Lars Larsen Duedal er den Ældre. Johanne er Lars Duedal den Unges 2. kone.
64641737.02.06Poul Larsen Kirken- Ved     d: 6 febr: begrov Poul Lassen ved Kierken —
NOTITS: Ikke identificeret.
64661737.03.24Just Andersen Klokmose Klokmose 72cc  1665cc  Kone: Anne Madsdatter, Klokmose, Faster. Dca 3tia [...] Oculi begrov Just {Andersen} Klokmose
NOTITS: Søn Laust Justsen †1711, ansat 20 år gammel.
64671737.04.04Jakob Andersen Ahler Harboe Ahlergaard 87cc  1650cc  KONE: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Ahlergaard, Borris. d : 4 April begrov Sl : Jacob {Andersen Harboe} Ahler
NOTITS: Else Marie er hans 2. kone.
64721737.09.04Jens Huusmand Skravhøj 62cc  1675cc  KONE: Johanne Thomasdatter, Skravhøj, Borris. d: 4 Sept begrov Jens Huusmand
NOTITS: Johanne Thomasdatter er hans anden kone.
64741737.10.06Christen Knudsen Krog Borris- Krog 52cc  1685cc  KONE: Maren Agger, Borris- Krog, Borris. Ditto {Dom : 16 à Trin :} begrov Christen {Knudsen} Krog
NOTITS: Maren Agger er hans 2. kone.
64761737.11.10Morten Pedersen Hvollig     Dom : 21 à Trin : begrov Morten Pedersen fra Hvolvig —
NOTITS: Ikke identificeret.
64771738.02.23Christen Christensen Debelmose 31.00  1707.02.02  KONE: Mette Jakobsdatter, Debelmose, Borris. Dom : Invocavit begrov Christen Christens: i develmose .
NOTITS: I 1735 barn med Ane Marie Svendsdatter af Odderskær i Borris. Viet 1726.10.06 i Borris nitten år 8 måneder gammel. Begravet 31 år gammel. Identifikation sikker fordi enken Mette Jakobsdatter gifter sig 2. gang den 31 dec samme år 1738 med Jens Hansen.
Dåb nr. 2071
64791738.03.09?1 Peders/en/datter Huus  0.00  1738.03.05 FAR: Peder Huus.MOR: Sidsel Jensdatter, Borris. Dom : Oculi begrov Voldborg Gravuld og Peder Huusis Tvillinger ?1 Peders/en/datter
NOTITS: Tvilling. Huus bruges som tilnavn i stederne Kvisthus, Skravhøj og Ved-Kirken. Fødslen sat til fire dage før begravelsen. Antagelse: tvillingerne var dødfødte eller måske døde ganske få dage gammel. Peder Huus trolovet i Faster kirke 1735.01.16.
Dåb nr. 2584
64801738.03.09?2 Peders/en/datter Huus  0.00  1738.03.05 FAR: Peder Huus.MOR: Sidsel Jensdatter, Borris. Dom : Oculi begrov Voldborg Gravuld og Peder Huusis Tvillinger ?2 Peders/en/datter
NOTITS: Tvilling. Huus bruges som tilnavn i stederne Kvisthus, Skravhøj og Ved-Kirken alle i Borris. Fødslen sat til fire dage før begravelsen. Antagelse: tvillingerne var dødfødte eller måske døde ganske få dage gammel.
Dåb nr. 2585
64821738.07.06Christen Jensen Kjær Skobæk 73cc  1665cc  KONE: Maren Olufsdatter, Borris. Ditto {Dca 5ta à Trin :} begrov Christen {Jensen} Kier i Skobek —
NOTITS: Christen Jensen Kjær levede i Tarp i Borris, hvor han ses op til 1683 og 1705-16. Gift 2. 1708.11.04 med Maren Olufsdatter.
64851738.10.12Laust Nørgaard Hjoptarp 68cc  1670cc  KONE: Inger Laust Nørgaards kone, Hjoptarp (Nørgaard), Borris. Dom : 19 a Trin : begrov Laust Nørgaard i hiuptarp —
NOTITS: Datter Inger Laustdatter fadder 1708, altså hvis 16 født 1692-, så faderen må være født omkring 1670.
64901739.04.20Jørgen Jensen Helgaard 0.04  1738.12.28 FAR: Jens Jørgensen Helgaard.MOR: ? Jens Jørgensen Helgaards kone. Dom : j p: Pasch : begrov Jens {Jørgensen} Helgaards Søn Jørgen
Dåb nr. 2593
64911739.07.02Jens Christensen Vestergaard Debelmose     KONE: Margrethe, Debelmose (Vestergaard), Borris. Festo visit: Mariæ begrov Jens Christens: develm : —
59901739.10.24Dødfødt  0.00  1739.10.24 FAR: Sergeant Brynning.MOR: ? Sergeant Brynnings kone. {REKONSTRUERET: ud fra introduktionen: 'Dom : 26 à Trin : introd : Sergantens Hustrue , hvis barn var dødfød —'. Sergeant Brynning et barn Dødfødt . }
NOTITS: Dato skønnet fire uger før introduktion. Navnet Sergeant Brynning se #2612 den 24 august 1740, fadder.
Dåb nr. 2602
64931739.11.08Hans Skrædder Kirken- Ved     KONE: Kirsten Poulsdatter, Kirken- Ved, Borris. Dom : 24 à Trin : begrov en Sognefattig , Hans Skræder
NOTITS: Viet 1724.06.05 i Borris.
64971739.12.20Niels Thomasen Grønborg Grønborg 49cc  1690cc  KONE: ? Niels Thomasen Grønborgs kone, Grønborg, Borris. Ditto {Dom : 4ta Adv:} begrov Niels {Thomasen} Grønborg
NOTITS: Thomasen ses i Ahlergaards Jordebog 1738 i skifte efter Karen Jakobsdatter Ahler.
64991740.01.01Morten Jensen Votkær Votkær     KONE: ? Morten Jensen Votkærs kone, Votkær, Borris. Festo Novi Anni begrov Morten {Jensen} Votkier
NOTITS: Jensen fra Lundenæs Restancer 1728 i Bølling Herreds Tingbog.
65011740.02.26Oluf Villadsen Meldgaard Klokmose     MAND: Kirsten Oluf Villadsen Meldgaards kone, Klokmose, Faster. d: 26 febr: begrov Oluf {Villadsen} Meldgaard i Klokm: —
65031740.04.19Christen Pedersen Degn Debelmose 60cc  1680cc  KONE: Else Thuesdatter, Debelmose, Borris. Feria 3tia pasch: begrov Christen {Pedersen} Degn i Develm : —
65051740.05.26Dødfødt Aagard 0.00  1740.05.26 FAR: Otto Jensen, ?, Strellev.MOR: Maren Nielsdatter. {REKONSTRUKTION: fra den 26 juni 1740: 'Dca 2da à Trin : absolv: Maren Nielsd : i Aagaard for begangen lejermaal med Otto Jensen nu tienendis Herredsfoget Fischer i Øster g Nørre [...], samme qvindes uægte barn blev dødfød, og er tilforn begravet —'. Maren Nielsdatter i Aagaard et barn Dødfødt .
NOTITS: Dato skønnet en måned før skriftet, kan være flere måneder forkert.
Dåb nr. 2608
65081740.08.17Christen Larsen Debelmose Debelmose     KONE: ? Christen Larsens kone, Debelmose, Borris. d : 17 Aug : begrov Christen Lassen develmose —
NOTITS: Barn 1725.
65091740.09.13Michel Smed Vinbæk     KONE: ? Michel Smeds kone, Vinbæk, Borris. d : 13 Sept : begrov Michel smed i Vinbek —
NOTITS: Han er fadder 1735 i Fjelstervang i Vorgod sogn.
65111740.11.14Mads Christensen Kjær Ahler Ahlergaard     MAND: Karen Jakobsdatter Ahler, Ahlergaard, Borris. d : 14 Nov: begrov Matz {Christensen Kjær} Ahler
65121740.12.14Jens Debelmose Debelmose     Dom : 2da Adv: begrov Jens Develmose
NOTITS: Jens Dynesen?, Villadsen?
65151741.05.26Christen Poulsen Hannerup 28.01  1713.04.13 FAR: Poul Jensen Hannerup.MOR: Maren Christensdatterd : 26 Maj begrov Christen Poulsen Handrup —
Dåb nr. 2202
65161741.06.04Peder Larsen? Helgaard Helgaard 51c+  1690cc  KONE: Anne Andersdatter, Helgaard, Borris. Dca jma à Trin : begrov Peder Helgaard
65201741.11.09Christen Jakobsen Nørgaard Hjoptarp 51c+  1690cc  KONE: Kirsten Nielsdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris. d : 9de Nov : begrov Christen {Jakobsen} Nørgaard , der formeldelst hand var blind gik vild paa vejen imellem Albek Mølle g Borris kirke g fandtis død i Albek Kiær , synet af Forv : {Steen Rasch} med 4re Mænd —
65231742.04.15Peder Sørensen Sønderskov 62c+  1680cc  Dca 3tia p : Pascha begrov Peder Sørensen i Sønderskov.
NOTITS: Muligvis far til Søren (Pedersen?) Sønderskov †1754.06.16. Datter Karen †1724.07.11.
65271742.05.30Thomas Larsen? Tarp Tarp     KONE: Inger Thomas Larsen? Tarps kone, Tarp, Borris. d: 30 Maij begrov Thomas {Larsen?} Tarp
NOTITS: Konens navn Inger se dåb #2338. Thomas Tarp først nævnt i kirkebogen 1719.
65281742.06.03Peder Laursen Hannerup 0.03  1742.02.25 FAR: Laurs Hannerup. Dca 2da à Trin : begrov forrestaaende barn {Laurs handerups Søn Peder} , Peder {Laurisen} Handrup
NOTITS: *1742.02.25.
65291742.06.17Laurids Nielsen Fasterkær 1.01  1741.05.23 FAR: Niels Kjær.MOR: Maren LauridsdatterDca 4ta à Trin : begrov Niels Kiærs Søn , Nafnl: Laurids
NOTITS: *1741.05.23.
65301742.07.08? ? Laugesdatters barn Brunbjerg    MOR: ? Laugesdatter. MORFAR: Lauge Brunbjerg, Brunbjerg, Borris. Samme dag {Dca 7ma à Trin :} begrov Lauges paa Brunbierg daatters uægte barn .
NOTITS: Barnet ikke set født i Borris, Lauge på Brunbjerg heller ikke set.
65311742.09.02Niels Lauridsen Tarp Lille Tarp 40+  1702-  KONE: Kirsten Christensdatter, Tarp, Borris. Dom : 15ta à Trin : begrov Lille Niels {Lauridsen} Tarp
NOTITS: Lille Niels Tarp er søn af Laurids Tarp
65321742.11.04Jens Madsen Fasterlund    FAR: Mads Nielsen Lund.MOR: Anne JensdatterDitto {Dca 24 à Trin:} begrov Mads {Nielsen} Lunds Søn Jens
NOTITS: Muligvis *1731.06.24 Fasterlund, barn uden navn.
65331742.12.23Laurids Jakobsen Hvollig Hvollig 40+  1702- FAR: Jakob Jensen Hvollig.MOR: Johanne MortensdatterDca 4ta Adventus begrov Laust {Jakobsen} Hvolvig
NOTITS: Var karl ved broderen Jens Jakobsen Hvollig. Johanne Mortensdatter se begravelse #6537.
Dåb nr. 2016
65391743.02.11Laust Olesen Vejle Krog Borris- Krog 28.06  1714.08.12  KONE: Anne Jensdatter Krog, Borris- Krog, Borris. Taksigelsens Fæst begrov Laust {Olesen Vejle} Krog
NOTITS: Søn af Oluf Jensen Vejle i Skjern.
65401743.02.17Jens Jakobsen Hvollig Hvollig 53cc  1690cc  Kone: Margrethe Jensdatter, Hvollig, Borris. Samme dag {Dca Sexages :} begrov Jens Jacobsen Hvolvig
65431743.03.27Jens Giødesen Gaasdal- Store 0.02  1743.01.27 FAR: Giøde Jensen Gaasdal.MOR: ? Giøde Jensen Gaasdals kone. d : 27 Martij begrov Giøde {Jensen} Gaasdals barn , {Jens} , der døde hos dem —
65441743.03.31Christen Pedersen Gravel Gravel     KONE: Abelone Larsdatter, Gravel, Borris. Ditto {3die Søndag i Faste} begrov Christen {Pedersen} Grauld
NOTITS: Gift 1714.10.28 i Borris. Ses 1714-43 i Gravel i Borris.
65451743.04.16David Christiansen Sønderby 0.01  1743.04.09 FAR: Christian Knudsen Sønderby.MOR: Abbelone Marie EskildsdatterFeria 3tia Pasch: begrov Christian {Knudsen} Synd: søn David
NOTITS: Må være hjemmedøbt dato derfor skønnet født en uge *1743.04.09 før begravelsen. Formodet død kun dage gammel. Moderen bliver introduceret 12 maj 1743.
65481743.05.05Navnløs Vinbæk 0.01  1743.04.14 FAR: Bertel Sørensen Smed.MOR: Marie JørgensdatterDom : 3 p : Pascha begrov Bertel {Sørensen} smed i Vinbek hans spæde barn
NOTITS: *1743.04.14cc, skønnet født tre uger før begravelsen.
65511743.07.07Knud Jensen Egvig Bjerre Egvig 63cc  1680cc  KONE: Else Villumsdatter, Egvig, Borris. Dca 4ta à Trin : begrov stackelen Knud {Jensen} Egvig
65521743.07.11Christen Jensen Gaasdal Gaasdal- Store 49cc  1694c  KONE: ? Christen Jensen Gaasdals kone, Gaasdal- Store, Borris. d : jj Julij begrov Christen {Jensen} Gaasdal
65541743.10.06Jeppe Christensen Nygaard 15.03  1728.07.02 FAR: Christen Jepsen Nygaard.MOR: Ida Margrethe ChristensdatterDca 17ma à Trin : begrov Christen {Jepsen} Nygaards Søn Jeppe {Christensen}
Dåb nr. 2449
59891743.10.06Svend Jensen Odderskær 0.01 3 uger 1743.09.18 FAR: Jens Pedersen, Oksvang, Skast.MOR: Kirsten Madsdatter. Ditto {Dca 17ma à Trin :} begrov Kirsten Odderskiers uægte Søn , Svend
65561743.12.01Christen Jepsen Nygaard Nygaard 58cc  1685cc  KONE: Ida Margrethe Christensdatter, Nygaard, Borris. Dom jma Adv : begrov Christen {Jepsen} Nygaard
NOTITS: Han er født i Oddum sogn.
65591744.02.02Navnløs Vinbæk 0.01  1744.01.26 FAR: Bertel Sørensen Vinbæk.MOR: Marie JørgensdatterFesto Purif : Mariæ begrov Bertel {Sørensen} Vinbeks nafnløse Søn .
NOTITS: Fødselsdatoen skønnet til en uge før begravelsen. Kan være nogle uger forkert.
65601744.03.01Søren Sørensen Huus Kvisthus 74cc  1670cc  KONE: ? Nielsdatter, Kvisthus, Borris. Dca Reminise: begrov Søren {Sørensen} Huus
NOTITS: Datter Karen Sørensdatter fadder 1714.
65611744.04.26Niels Jensen Agger Agger 42c+  1702c-  KONE: Bodil Thomasdatter, Agger, Borris. Dca 3tia p: Pascha begrov Niels {Jensen} Ager
65631744.05.14Knud Madsen Slikdal     Festo Ascensionis xti begrov Knud Madsen
NOTITS: Ses som fadder #2407 og #2414 i Slikdal i Borris 1725-26. Formodet bror til Christen Madsen Lund i Fasterlund i Faster sogn.
65641744.06.07Jens Jensen      Dom : 1ma à Trin : begrov Jens Jensen
NOTITS: Svær. Det kunne være Jens Jensen *1709.07.02 i Agger i Borris, men han er ikke set efter dåben i Borris.
65661744.07.12Poul Jensen Hannerup Hannerup 64cc  1680cc  KONE: Maren Jensdatter, Hannerup, Faster. Dom : 6ta à Trin : begrov Poul {Jensen} Handerup
NOTITS: Patronym Jensen i 2. vielse 1728.06.20 i Borris.
65681744.10.11Navnløs Debelmose 0.01  1744.09.13 FAR: Niels Jensen Villadsen.MOR: Maren PoulsdatterDitto {Dom: 19 à Trin :} begrov Niels {Jensen} Villadsens hiemdøbte Søn , der af Moderen (Maren Poulsdatter) blev opprimerit
NOTITS: Sønnen var hjemmedøbt og havde et navn, men dette er ikke indført i kirkebogen. Niels Villadsen ses som fadder 1725-31. Fødselsdagen skønnet til tre uger før begravelsen, kan være flere uger forkert.
65701745.06.07Dødfødt Aagaard 0.00  1745.05.30 FAR: Villads Pedersen Aagaard.MOR: Mette NielsdatterSamme dag {Feria 2da Pent:} Villads Aagaards hustrue , hvis barn dødfød til forn er bleven iordet —
NOTITS: Skønnet født *1745.05.30c en uge før introduktionen. Kan være flere uger forkert.
65731745.09.12Anders Thomsen Vindelbo Vindelbo 65c  1680c  KONE: Karen Jensdatter, Vindelbo, Borris. Dom : 13 à Trin : begrov Anders {Thomsen} Vindelboe
65741745.10.10Anders Christensen Vindelbo 0.02  1745.08.08 FAR: Christen Andersen Vindelbo.MOR: Maren SørensdatterDitto {Dom : 17ma à Trin :} begrov Christen {Andersen} Vindelbois Søn {Anders}
NOTITS: *1745.08.08.
65751745.11.14Dødfødt Gaasdal 0.00  1745.11.10 FAR: Mads Gaasdal.MOR: ? Mads Gaasdals kone. Dom : 22 à Trin : begrov Mads Gaasdals dødfødde barn —
NOTITS: Fødslen skønnet til fire dage før begravelsen.
65761745.11.21Dødfødt Vinbæk 0.00  1745.11.17 FAR: Bertel Sørensen Smed.MOR: Marie Jørgensdatter Ditto {Dom : 23 a Trin :} begrov Vinbek Smeds {Bertel Sørensen} Dødfødde barn.
65791745.12.27Dødfødt Gravel 0.00  1745.12.23 FAR: Thomas Christensen Gravel.MOR: Mette ChristensdatterFeria 3tia Nat : xti begrov Thomas {Christensen} Graulds dødfødde barn —
NOTITS: Forældre gift 1745.05.16 i Borris.
65811746.01.02Dødfødt  0.00   FAR: Jakob Sørensen Klokmose.MOR: Mette Andersdatter Vindelbo1746. Dom int : Nov: An. et Epiph : begrov Jakob {Sørensen} Klokmosis dødfødde barn —
NOTITS: Forældre trolovet 1740.03.24 Borris.
65821746.02.20Lars Jensen Sønderskov Sønderskov 76cc  1670cc  KONE: ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone, Sønderskov, Borris. Dom : Esto Mihi begrov Las {Jensen} synderskov
65831746.03.20Jakob Larsen Gaasdal- Store 27.02  1719.01.22 FAR: Lars Larsen.MOR: Inger JakobsdatterMidfaste Søndag begrov Jakob Lassen Gaasdal —
Dåb nr. 2308
65851745.04.08Peder Graversen Debelmose     KONE: Ane Lisbeth, Borris. Langfredag begrov Peder Gravers: , som døde i Hiuptarp —
NOTITS: Trolovet 1728.09.25 #8095. Boede i Debelmose, han må have været på besøg i Hjoptarp. Konens navn ikke afsikret.
65881746.05.27Morten Jensen Astrup Astrup 56cc  1690cc  KONE: Kirsten Pedersdatter, Astrup, Faster. d : 27 maij begrov Morten {Jensen} Astrup
65891746.06.08Jørgen Nielsen Skrædder Debelmose     KONE: ? Jørgen Nielsen Skrædders 2. kone, Debelmose, Borris. d : 8 Junij begrov Jørgen {Nielsen} Skrædder som døde d: 3 hujus —
65921746.08.21Niels Nielsen Gjaldbæk Gjaldbæk 56c+  1690c-  KONE: Anne Marie Jakobsdatter Barfod, Gjaldbæk, Borris. Dom : jjma à Trin : begrov Niels {Nielsen} Gjaldbæk
65941746.09.11Morten Olufsen Debelmose 0.03  1746.06.12 FAR: Oluf Christian Pedersen Tranmose.MOR: Maren MortensdatterDitto {Dom : 15ta à Trin :} begrov Oluf {Christian Pedersen} Tranmoses Tvillinger {Thomas}
65951746.09.11Peder Olufsen Debelmose 0.03  1746.06.12 FAR: Oluf Christian Pedersen Tranmose.MOR: Maren MortensdatterDitto {Dom : 15ta à Trin :} begrov Oluf {Christian Pedersen} Tranmoses Tvillinger {Peder}
65961746.10.16Niels Thomasen Grønborg 0.01  1746.10.04 FAR: Thomas Nielsen Grønborg.MOR: Johanne JensdatterDitto {Dca 19 à Trin :} begrov Thomas {Nielsen} Grønborgs Søn Niels
65981746.10.16Knud Pedersen Egvig 1.02  1745.08.29 FAR: Peder Christensen.MOR: Karen Knudsdatter Egvig. Ditto {Dca 19 à Trin :} begrov Karen {Knudsdatter} Egvigs uægte Søn , Knud
65991747.03.25Oluf Helgaard Helgaard     Mariæ Bebudelses dag begrov Oluf Helgd , der druknede i Aaen ved Hvolvig —
NOTITS: Ingen set af det navn i Hvollig. Må være voksen, børn omtales ikke med fornavn og sted. Druknet i Omme å.
66001747.05.071. Tvilling Vinbæk 0.01  1747.05.04 FAR: Bertel Sørensen Smed.MOR: Marie JørgensdatterDitto {Dca 5 ta p : Pascha} begrov Vinbek smeds {Bertel Sørensen Smed} Tvillinger {1. Tvilling} , som havde [havit?] daab hiemme j par dage tilforn —
NOTITS: Hjemme-dåbsdagen "et par dage før" skønnet til tre dage før begravelsen. Dåbsnavn ikke noteret i kirkebogen.
66011747.05.072. Tvilling Vinbæk 0.01  1747.05.04 FAR: Bertel Sørensen Smed.MOR: Marie JørgensdatterDitto {Dca 5 ta p : Pascha} begrov Vinbek smeds {Bertel Sørensen Smed} Tvillinger {2. Tvilling} , som havde [havit?] daab hiemme j par dage tilforn —
NOTITS: Hjemme-dåbsdagen "et par dage før" skønnet til tre dage før begravelsen. Dåbsnavn ikke noteret i kirkebogen.
66021747.06.04Dødfødt Vesterby 0.00  1747.05.31 FAR: Christen Christensen Kousgaard.MOR: Maren NielsdatterDitto {Dom: 1ma à Trin :} begrov dend 2den Tvilling , som var dødfød
NOTITS: Tvilling. Fødsel skønnet 4 dage før begravelsen. Forældre trolovet 1739.04.13 i Borris.
66051747.07.29Christen Jespersen Kjær Fasterkær 52c+  1695c-  KONE: ? Christen Jespersen Kjærs kone, Fasterkær, Faster. d : 29 Julij begrov Christen {Jespersen} Kiær
66071747.09.17Niels Andersen Vesterby Vesterby     KONE: Margrethe Jakobsdatter, Vesterby, Borris. Dom : 16 à Trin : begrov Niels {Andersen} Vesterby
66091747.12.26Niels Jensen Melgaard Hjoptarp     KONE: Ingeborg, Hjoptarp (Melgaard), Borris. Festo 2da Nat: Xti begrov Niels {Jensen} Meldgd i hiuptarp —
66111748.01.14Peder Frandsen Lindvig? 0.10  1747.03.27 FAR: Frands Mortensen.MOR: Anne JakobsdatterDca 2da p : Epiph : begrov Frands Mortensens hustrue {Anne Jakobsdatter} og hendis Søn {Peder} {et} Aar gl : —
NOTITS: *1747.03.27
66131748.02.25Niels Jensen Helgaard 0.04  1747.11.05 FAR: Jens Lauridsen Helgaard.MOR: Karen PedersdatterDitto {D a Esto mihi :} begrov Jens {Lauridsen} Helgaaards Søn Niels
66141748.03.10Dødfødt Grønborg 0.00  1748.03.06 FAR: Eske Pedersen Grønborg.MOR: Margrethe Cathrine ChristensdatterDitto {2den Søndag i Faste} begrov Eske {Pedersen} Grønborgs dødfødde Søn —
66161748.03.17Peder Pedersen Tarp Tarp 63cc  1685cc  KONE: Sidsel Sørensdatter Gosvig, Tarp, Borris. 3die Søndag i Faste begrov Peder Pedersen i Tarp g hustrue {Sidsel Sørensdatter Gosvig} —
NOTITS: Trolovet 1710.03.02 i Borris.
66181748.04.03Niels Kjær Fasterkær 48cc+  1700c-  KONE: Maren Lauridsdatter, Fasterkær, Faster. d : 3 April begrov Niels Kjær og H :{ustrue} —
NOTITS: I Borris kirkebog, men bor i Fasterkær i Faster sogn. Trolovet 1736.06.05 i Faster #8145. Mand og 2. kone død samme dag. Niels Kjær nævnt første gang 1725.
66231748.05.10? Bertelsen Vinbæk 0.01  1748.04.19 FAR: Bertel Sørensen Smed.MOR: Marie JørgensdatterAlmindel: bededag introd : {muligvis for begrov} Bertel {Sørensen Smed} Vinbeks Søn , som døde , efter at det var hiemdøbt —
NOTITS: Fødslen skønnet tre uger før introduktionen, kan være flere uger forkert.
66241748.05.15Niels Christensen Aagaard Aagaard 49c  1699c  KONE: Mette Aagaard, Aagaard, Borris. d: 157e Maij begrov Niels {Christensen} Aagaard
66261748.07.02Dødfødt Fastergaard 0.00  1748.06.28 FAR: Milter Nielsen.MOR: Lisbeth Christensdatterd : 2 July begrov Milther Fasterg : dødfødde barn —
NOTITS: Fødselsdagen skønnet fire dage før begravelsen, kan være noget forkert.
66281748.08.26Ole Jensen Busk 2.10  1745.10.10 FAR: Jens Olesen Busk.MOR: Ane Christensdatterd: 26 Aug: begrov Jens {Olsen} Buskis Søn , Oluf
NOTITS: Begravet knap tre år gammel.
Dåb nr. 2684
66371749.02.11? Laurs/en/datter Hannerup 0.01  1749.01.28 FAR: Laurs Hannerup.MOR: ? Laurs Hannerups kone. Taksig : Fæst begrov Las Handerups spede barn
NOTITS: Fødsel skønnet to uger før begravelsen, kan være uger forkert.
66431749.06.29Knud Jensen Sønderby 1.06  1747.12.27 FAR: Jens Michael Knudsen.MOR: Karen PedersdatterDitto {Dom : 4ta à Trin :} begrov Jens Michaels {Knudsen} søn Knud
66441749.07.13Dødfødt Fastergaard 0.00   FAR: Milter Nielsen.MOR: Lisbeth ChristensdatterDom : 6ta à Trin : begrov Milther {Nielsen} fastergds barn som var dødfød
66461749.11.07Christen Astrup     STED: Christen Stakkel, Hee. d : 7 Nov: begrov en stachel af Hee Sogn, som døde i Astrup , og skal heede Christen
66481750.01.06Mads Justesen Bjerg Glarmester Kirken- Ved     KONE: Ellen Jochumsdatter Købke, Kirken- Ved, Borris. Festo Epiphan : begrov Mads {Justesen Bjerg} Glarmester
NOTITS: Skifte Brejl Lundenæs #202: "202 Mads Justesen [Bjerg], glarmester ved Borris Kirke. 2.1.1750, fol.58. [Enke efter Ellen Jochumsdatter, skifte 19.6.1749 lbnr.194]. B: Johanne Marie 12, Marie Kirstine 7, David 2. FM: morbror Mikkel Jochumsen, hattemager i Ringkøbing."
66491750.02.08Knud Jensen Sønderby Sønderby 70c+  1680c-  KONE: Birgitte Michelsdatter Købke, Sønderby, Borris.  Dom ca esto mihi begrov Knud {Jensen} Sønderbye
59881750.02.08Christen Pedersen Vesterby 0.01  1750.01.25 FAR: Peder Christensen Vesterby.MOR: Mette Madsdatter. REKONSTRUKTION ud fra dåben (død under navnet Christen): 'Peder Christensen og Mette Madsdatter i Vesterby deres søn begravet Christen '.
NOTITS: Dødsdato arbitrær ansat til to uger efter dåben, kan være op til måneder forkert.
Dåb nr. 2763
66501750.02.11Dødfødt Hannerup 0.00  1750.02.07 FAR: Laurs Hannerup.MOR: ? Laurs Hannerups kone. Taksig : Fæst begrov Las Handrups dødfødde barn —
NOTITS: Fødsel skønnet fire dage før begravelsen, kan være nogle dage forkert.
66521750.03.27Eske Pedersen Grønborg Grønborg 48.02  1702.01.10  KONE: Margrethe Cathrine Christensdatter, Grønborg, Borris. Langfredag begrov Eske {Pedersen} Grønborg
66531750.05.24Peder Nielsen Nørgaard Hannerup 80cc  1670cc  KONE: Kirsten Jakobsdatter, Faster. Festo s sta Trin : begrov Peder {Nielsen} Nørgaard
NOTITS: Identifikation ikke helt sikker.
66551750.09.13Knud Jensen Sønderby 0.04  1750.05.24 FAR: Jens Michael Knudsen.MOR: Karen PedersdatterDom : 16 à Trin : begrov Jens Michaels {Knudsen} Søn {Knud}
66571750.11.01Niels Jensen Helgaard 0.01  1750.10.25 FAR: Jens Lauridsen Helgaard.MOR: Karen PedersdatterFesto oium {Omnium} Sanct : begrov Jens {Lauridsen} Helgaards Søn {Niels}
66591750.12.17Niels Larsen Egvig Egvig 60cc  1690cc  MAND: ? Niels Larsen Egvigs kone, Egvig, Borris. Dom : 3tia Adv: begrov Niels {Larsen} Egvig
66611751.01.06Navnløs Debelmose 0.01  1750.12.14c FAR: Jens Jepsen Risbjerg.MOR: Anne Kirstine1751 . Festo Epiph : begrov Jens {Jepsen} Risbergs spede Barn
NOTITS: *1750.12.14c. Jens Risbjerg har en to årig søn Jeppe *1749.01.06, men det menes, at når præsten Hauch skrive spæd, så er der tale om et barn som er nogle uger gammel, i de fleste tilfælde udøbt. Og konen Ane Kirstine dør i barselseng en uge efter.
66651751.03.21Anders Vindelbo Vindelbo     Midfaste Søndag begrov Anders Vindelboe
NOTITS: Dette er Anders Vindelbos anden begravelse. Hans første begravelse (se link nedenfor) menes at være den rigtige. Måske er Vindelbo her en fejlskrivning.
66661751.03.21Christen Nielsen Ejstrup Debelmose 71cc  1680cc  KONE: Maren Pedersdatter Smed, Debelmose, Borris. KONE: Maren Lauridsdatter, Debelmose, Borris. Ditto {Midfaste Søndag} begrov Christen {Nielsen} Ejstrup
NOTITS: Trolovet 1. 1704.01.01 i Faster til Maren Pedersdatter Smed, som var enke efter Niels Smed vel i Faster. Trolovet 2. 1737.10.24 i Borris med Maren Lauridsdatter.
66671751.03.24Hans Markussen Gjaldbæk 3.09  1747.06.18 FAR: Markus Jeppesen Gjaldbæk.MOR: ? Markus Jeppesen Gjaldbæks kone. d : 24 Martij begrov Marcus {Jeppesen} Gjaldbeks Søn {Hans}
NOTITS: Hans er den eneste søn set døbt.
66681751.04.21Navnløs Hannerup 0.01  1751.04.07c FAR: Laurs Hannerup.MOR: ? Lars Hannerups kone. d : 21 April begrov Las Handrups spede Barn
NOTITS: Fødsel skønnet 14 dage før begravelsen, kan være ret forkert.
66691751.05.09Peder? Odderskær Odderskær     Dom : 4 p : Pascha begrov [Peder?] Odderskier
NOTITS: Fornavnet Peder er problematisk, det er skrevet oven over et andet gennestreget navn Christen, som dækker over noget af fornavnet. Der er ikke ellers set en Peder i Odderskær.
66701751.05.20Laurids Berndsen Tarp 0.01  1751.04.09 FAR: Bernd Tarp.MOR: Maren AndersdatterDitto {Dom : 5ta p : Pascha} begrov Bend Tarpis sped barn, Laurids
66711751.07.25Jørgen Carl Nielsen Debelmose    FAR: Niels Poulsen.MOR: Marie DebelmoseDca 7na à Trin : begrov Niels Poulsens develmosis liden Barn , {Jørgen Carl} , som af vaade blev opprimerit i Sengen hos Forældrene —
66751752.02.02Mads Christensen Kodbøl- Øster 52cc  1700cc  KONE: Margrethe Jakobsdatter, Kodbøl- Øster, Borris. 1752 Kyndelmisse dag begrov Mads {Christensen} Kodbøl -.
66761752.02.22Christen Vesterby Vesterby     KONE: Kirsten, Vesterby, Borris. 2den Søndag i Faste begrov Christen Vesterby — o —
NOTITS: Gift 1718.11.01 med Kirsten tjenende i Tarp
66771752.02.22Dødfødt Helgaard   1752.02.18c FAR: Jens Lauridsen Helgaard.MOR: Karen PedersdatterDitto {2den Søndag i Faste} begrov Jens Lauridsen Helgaards dødføde barn -
Dåb nr. 2805
66781752.05.10Mads Feldbereder Debelmose     KONE: ? Mads Feldbereders kone, Debelmose, Borris. Domn : 6 p : Pascha begrov Mads Feldbereder .
NOTITS: Han ses 1725 - 1752 i Debelmose.
66791752.05.19Peder Nielsen Aas      KONE: ? Peder Nielsen Aas' kone, Aas, Faster. Ditto {Festo 3tia pentec:} begrov Peder {Nielsen} Aas — o —
NOTITS: Peder Aas tjener 1740-41 i præstegården i Borris.
66811752.07.20Hans Jeppesen Gjaldbæk Gjaldbæk     KONE: Karen Nielsdatter Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris. d : 28 Junij begrov Hans {Jeppesen Hjarup} Gialdbek
NOTITS: Kaldes i begyndelsen også Hjarup.
66841752.10.11Dødfødt Dalager- Lille 0.00  1752.10.07c FAR: Sten Danielsen Rasch.MOR: Agnete Cathrine Sivertsdatter HarckDom : 20 à Trin begrov Forv{alter}: {Sten Danielsen} Raschis dødfødde søn
Dåb nr. 2816
66861753.01.10Christen Lodal Lodal 63c+  1690c-  KONE: ? Christen Lodals kone, Lodal, Faster. d : 10 Janv : begrov Christen Laadall
NOTITS: Får børn 1704 - 1720c.
66891753.04.11Thomas Christensen Kjær Fasterkær     KONE: Anna Marie Poulsdatter, Fasterkær, Faster. d: 11 April begrov Thomas {Christensen} Kiær — o —
NOTITS: Ses 1747 - 1753 i Fasterkær. Konens navn fra Slumstrup skifte efter Thomas Christensen Kjär.
66901753.05.27Jens Østergaard Klokmose Klokmose     KONE: ? Olufsdatter, Klokmose, Faster. Dom 4ta p : Pascha begrov Jens {Østergaard} Klokmose — o —
NOTITS: Jens Klokmose = Jens Østergaard i dåb 1737.04.22, intro 1737.04.22 sammenlignet.
59871753.07.01Pejter Knudsen  0.01  1753.06.24 FAR: Knud Engsig.MOR: Karen Engsig{REKONSTRUKTION: fra dåben: 'Pejter, død. Festo Joh : Bapt : døbte Knud Engsigs Søn , Pejter , baarn af ... '}
NOTITS: Se dåben.
Dåb nr. 2825
66921753.07.06Jus Christensen Hvollig Nygaard Hvollig 30c  1723c  KONE: Mette Jensdatter Stier, Hvollig, Borris. d : 6 ditto {Julj} begrov Jus {Christensen Nygaard} Hvolvig
NOTITS: Født i kirkebogshullet 1721-24.
Dåb nr. 1985
66941753.08.12Laurids Jensen Helgaard 0.02  1753.05.31 FAR: Jens Lauridsen Helgaard.MOR: Karen PedersdatterDitto {Dom ca 8vs à Trin :} Jens {Lauridsen} Helgaards Søn ,Laust
NOTITS: Døbt Laurids.
Dåb nr. 2824
66951753.09.07? Lund      d : 7 Sept : begrov hr. Lund.
NOTITS: Formodentlig ikke præst; selv om titlen er hr. Mulig forbindelse til Thomas Thomsen Lund ejer af Slumstrup i Sædding sogn eller hans familie.
66971753.10.22Terman Jensen      NAEVNT: Johan Gjæstgiver?, Ringkøbing. d : 29 Oct : begrov Terman Jensen — {i lille skrift tilføjet:} Johan Gjæst[giver] Ringkg .
NOTITS: Uklar.
66991753.11.25Christen Dynesen Hannerup 53cc  1700cc  KONE: Mette Madsdatter Mølle, Hannerup, Faster. Dom : 23 à Trin : begrov Christen dynes: — o —
NOTITS: Gift 1728.04.01 Faster.
67011753.12.16Niels Madsen Vestergaard? Debelmose     Dom : 3tia Adv : begrov Niels Madsen g Peder Hvolvigs barn — o —
67021753.12.16Jakob Pedersen Hvollig 0.04  1753.08.26 FAR: Peder Hvollig.MOR: ? Peder Hvolligs kone. Dom : 3tia Adv : begrov Niels Madsen g Peder Hvolvigs barn {Jakob} — o —
Dåb nr. 2829
67071754.04.23Hans Nielsen Krog Borris- Krog     KONE: Anne Jensdatter, Borris- Krog, Borris. d : 23 Apr: begrov Hans {Nielsen} Krog
67081754.05.05Jens Jensen Sønderby 1cc  1753cc FAR: Jens Michael Knudsen.MOR: Karen PedersdatterDitto {Dom 3tia p: Pascha} begrov Jens Michaels {Knudsen} Søn ;Jens
NOTITS: Ingen søn Jens døbt til Jens Michael i kirkebogen. Antaget født circa et år før begravelsen. Kan være helt forkert.
Dåb nr. 2822
67091754.05.05Niels Jakobsen? Aas Aas 74c+  1680c-  KONE: ? Niels Jakobsen Aas' kone, Aas, Faster. Dom 3tia p: Pascha begrov Niels {Jakobsen?} Aas
NOTITS: Niels Andersen Aas ville også være mulig, men han ses sidste gang 1707 i kirkebogen. Niels Jakobsen Aas nævnes vel 1747.
67111754.06.16Søren Sønderskov Sønderskov     KONE: ? Søren Sønderskovs kone, Sønderskov, Borris. Dom : 1ma à Trin : begrov Søren Sønderschou
NOTITS: Han ses i kirkebogen 1735 - 1754 i Sønderskov i Borris.
67121754.06.23Mads Sørensen Gaasdal Gaasdal- Store     KONE: Ingeborg Pedersdatter, Gaasdal- Store, Borris. Dom : 2da à Trin : begrov Mads {Sørensen} Gaasdal
NOTITS: Nævnes 1745 - 1754 i kirkebogen. For patronym og kone se Kbh originale skifter #1362 sluttet 1763.06.21 (Brejl). Tre børn.
67141754.07.21Anders Christensen Vindelbo 0.02  1754.05.05 FAR: Christen Andersen Vindelbo.MOR: Maren SørensdatterDom : 6ta à Trin : begrov Christen {Andersen} Vindelbois Søn {Anders}
Dåb nr. 2839
67151754.08.04Dødfødt Fastergaard 0.00  1754.08.01 FAR: Milter Nielsen.MOR: Lisbeth ChristensdatterDom : 8va à Trin : begrov Milther Nielsens dødfødde Barn —
NOTITS: Fødedato sat til 3 dage før begravelsen.
Dåb nr. 2844
67181754.09.30Jørgen Knudsen Lang  71c  1683c  KONE: Sophie Poulsdatter Stauning, Dejbjerg. d: 30 Sept : begrov Her Jørgen {Knudsen} Lang
NOTITS: Præst i Dejbjerg fra 1717 til 1754. Begravelsen har været i Dejbjerg, men noteret her i Borris kirkebog. Dødsdato fra Nygaards Sedler.
67211754.11.10? Peders/en/datter Lindvig 0.01  1754.10.27c FAR: Peder Lindvig.MOR: Karen JensdatterDitto {Dom : 22 à Trin:} begrov Peder Lindvigs nye Barn
NOTITS: Karen Jensdatter er hans tredje kone gift 1754.09.29 i Borris seks uger før barnet fødes. Fødedatoen arbitrær sat til to uger før begravelsen. Skulle ikke være meget forkert. Kaldes "nye Barn", hvilket udsiger at det ikke var dødfødt.
Dåb nr. 2852