Borris Kommenteret Kirkebog 
Begravede mandkøn 1702 - 1712
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Borris kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Dvs. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter navnet står den best skønnede alder (Ald.). 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for afvigelser op til 8 år, sjældent mere.
Dernæst Født (egentlig døbt), som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45 som er 45.00 til 45.11 måneder), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
Examinerede 1703-04 findes under konfirmerede.
En linje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   1774.11.27 Dødfødt, , Lundfod, Knud Thomsen, Inger Pedersdatter

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   1774.12.25 Sidsel Sørensdatter, Flø, Søren Sørensen, Mette Pedersdatter

Født bruges her for døbe dato eller år.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 6001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den døde
Nr.DatoNavnEfternavnStedAld.KB alderFødtFamilieKirkebogstekst
60011702.03.01Jens Jakobsen Hanskemager Borris By     KONE: Kirsten Bertelsdatter (Degneboligen), Borris. {REKONSTRUKTION: fra afløsning som degn: 'I 1702 døde degnen i Borris Jens Jakobsen Hanskemager.'}
NOTITS: Dato tilnærmelig. Efterfølger degneed 20. august 1702. Se bogen Hardsyssels Degne.
Dåb nr. 2001
60021702.10.26Jakob Pedersen Hannerup    FAR: Peder Hannerup.MOR: ? Jakobsdatterd: 26 October blef Peder Hannerups Slg: Søn Jacob begrafven.
NOTITS: Slg: = Salig. Antages spæd, for faderen er ung.
60031702.11.14Herman Ga?      d: 22 p. Trin: Blef Herman Ga…. Begrafven d: 14 Novembr.
NOTITS: I aaret 1702 døde syv, 3 unge og 4 gamle.
60041703.01.21Anders Christensen Sønderskov    FAR: Christen Andersen.MOR: ? Christen Andersens kone. d: 21 Janvarij blef Christen Anderß: i Synderschou hans søn Anders begrafven.
60051703.02.15Peder Jensen Hjoptarp    FAR: Jens Clemmensen.MOR: Karen Christensdatterd: 15 februarij blef Jens Clemmensøn hans søn Peder begrafven.
NOTITS: Se mandtallet 1705.
60061703.04.10Niels Mortensen Dalager    FAR: Morten Bush.MOR: ? Morten Bushs kone. 10. april, 3. paaskedag, blef Morten Busch hans søn Niels begrafen.
NOTITS: Dalager i Mandtal 1705
60091704.01.16Dynes Debelmose Debelmose     KONE: Else Madsdatter, Debelmose, Borris. Onsdagen d: 16 Januarij blef Dynis Debelmoes begrafven.
NOTITS: Konens navn Else Madsdatter ses, da hun gifter sig igen de 15. juni 1704 i Borris.
60111704.02.20Laurids Skrædder Kirken-Ved     d: 20 Febr: blef Lauridz Schræder ved Kirchen begrafven.
60141704.03.09Navnløs Odderskær    FAR: Clemmend Madsen.MOR: Maren Svendsdatter. MORS FAR: Svend Jørgensen, Odderskær, Borris. Samme dag begrof ieg Suend [Jørgensen] Odderschiers datters tvende tvillinger tvilling 1.
NOTITS: Gift 6 uger før.
Dåb nr. 2021
60151704.03.09Navnløs Odderskær    FAR: Clemmend Madsen.MOR: Maren Svendsdatter. MORS FAR: Svend Jørgensen, Odderskær, Borris. Samme dag begrof ieg Suend [Jørgensen] Odderschiers datters tvende tvillinger tvilling 2.
NOTITS: Gift 6 uger før.
Dåb nr. 2022
60181704.08.21Jens Mosgaard Mosgaard     d: 21 Augustij begrof ieg Salig Jens Moesgd .
60191704.10.15Peder Hvollig Hvollig     d: 15 blef Peder Holvig begrafven.
60211704.11.12Jakob Christensen Aagaard 0.02  1704.09.18 FAR: Christen Nielsen? Aagaard.MOR: ? Christen Aagaards kone. d: 12 begrof ieg Christen {Nielsen?} Aagds Søn Jacob.
Dåb nr. 2033
60231704.12.15Oluf Pedersen Hvollig    FAR: Peder Hvollig.MOR: ? Peder Hvolligs kone. d 18 begrof ieg peder holvigs søn Oluf.
60241704.12.30Gammel-Person1 Klokmose 50+  1654c-  HUSBOND: Just Andersen, Klokmose, Faster. Samme dag {d. 18 dec.} beRættede ieg de tu gamle folch j Klochmoes hos Just {Andersen}.
NOTITS: Fik sidste olie den 18. dec., ikke set døde, men regnes begravet godt en uge efter. Det tillades at betvivle dette. Men antagelsen at de lever længe efter anses for usandsynlig.
60251704.12.30Gammel-Person2 Klokmose 50+  1654c-  HUSBOND: Just Andersen, Klokmose, Faster. Samme dag {d. 18 dec.} beRættede ieg de tu gamle folch j Klochmoes hos Just {Andersen}.
NOTITS: Fik sidste olie den 18. dec., ikke set døde, men regnes begravet godt en uge efter. Det tillades at betvivle dette. Men antagelsen at de lever længe efter anses for usandsynlig.
60271705.01.18Mads Jensen Hannerup 2.03  1702.10.11 FAR: Jens Madsen.MOR: ? Jens Madsens kone. Samme dag blef Jens Matzøns søn Matz i Hannerup begrafven .
Dåb nr. 2006
60281705.02.08Morten Jensen Ahler Ahlergaard     KONE: Karen Jakobsdatter Ahler, Ahlergaard, Borris. d: 8 Febr: Dom: Septuag: begrof ieg Slg: Morten Aler .
60291705.03.01Jens Larsen Sønderskov    FAR: Lars Jensen Sønderskov.MOR: Maren Christensdatterd: 1 Martji begrof ieg Las {Jensen} Synderschoufs Søn Jens .
NOTITS: Muligvis døbt 24. september 1702. Moderen begravet en uge efter sønnen Jens' begravelse.
60311705.03.15Lucie? Agger Agger     d: 15 Martji blef [Lucie] Aggers begrafven .
60321705.03.29Jens Justesen Sønderskov     Søndagen Efter Midfaste begrof ieg Jens Justesen af Synderschou .
60341705.04.13Dødfødt Dalager 0.00  1705.04.08 FAR: Christen 'Toft.MOR: ? Christen Tofts kone.. Noch samme dag begrof ieg Christen Tofftis barn, som blef dødfød .
60371705.05.18Niels Snedker Debelmose 50c+  1655c-  KONE: ? Niels Snedkers kone, Debelmose, Borris. Dom 5ta p: Pascha: d: 18 Maji begrof ieg gamble Niels Snedcher i Debelmoes .
60381705.06.02Peder Larsen Lodal 0.03  1705.02.22 FAR: Lars Pedersen Smed.MOR: Kirsten Jakobsdatter3die Pintzedag begrof ieg Las {Pedersen} Smid i Lodal hs Søn Peder .
Dåb nr. 2040
60391705.08.05Morten Olsen Kodbøl Kodbøl 65c+  1640c-  SØN: Jens Mortensen Kodbøl, Borris. d 5 August En onsdag blef Slg Mort_ {Olsen} Koedbøl begrafven.
NOTITS: Han ses i matriken 1664 og 1683 i Markbogen.
60431705.12.18Lars Jepsen Dalager 45c+  1660c-  d: 18 Decbr. blef Slg. Las Jeps_ i Dalagger begrafvet .
NOTITS: Ses 1683 i Markbogen. Kaldes i mandtallet 1705 Laurids Jepsen i Dalager.
60471706.01.27? Christens/en/datter  0.01  1705.12.28 FAR: Christen Thomsen Højer.MOR: Appollone Sørensdatter Bush. d: 27 Januarji begrofe ieg Apollone Bushis {Sørensdatter} barn.
NOTITS: Apppollone tjener ved Morten Bush, derfra tilnavnet.
Dåb nr. 2053
60521706.04.25Christen Nygaard Nygaard     d: 25 April blef Slg Xsten Nygd begrafven.
60531706.06.20Niels Christensen Krog Krog     d: 20 Junij begrof ieg Niels {Christensen} Krog.
NOTITS: Niels Krog nævnes som fadder #2033 i september 1704 som Niels Christensen Krog. Det kan ikke være Niels Eskesen, der er fadder 1708.
60551706.06.27Peder Madsen Debelmose 4+  1702- FAR: Mads Pedersen den Yngre.MOR: ? Mads Pedersen den Yngres kone. d: 27 Junji begrof ieg Matz Pedersens Søn i Debelmoes Peder.
59981706.07.01Hans Madsen Klokmose     KONE: Karen Thomasdatter, Klokmose, Faster. {REKONSTRUKTION: fra Mandtall 1705 og dåb #2084 : 'Mellem 15. november 1705 og 17. maj 1707 begravet Hans Madsen i Klokmose.'}
NOTITS: Dato kun meget groft tilnærmelig midt imellem sidste dato nævnt i live og første dato nævnt død. I Mandtall 1705 af den 15. nov. 1705 er Hans Madsen opført under Klokmose. I dåb #2084 af den 17. maj 1707 nævnes Hans Klokmoses enke som fadder.
60561706.07.11Niels Nielsen Nygaard Hjoptarp     KONE: Bodil Hansdatter, Borris. d: 11 Julji begrofu ieg Slg Niels Nygd.
NOTITS: At han bor på aftægt i Hjoptarp ses i Mandtall 1705 og i kirkebogen. Nielsen fra Markbogen Nygaard 1683.
60571706.07.16Peder Christensen Paarup Fastergaard     KONE: Anne Jensdatter, Fastergaard, Faster. d: 16 Julij begrofu ieg Slg Peder {Christensen} Poerup.
NOTITS: Formodes født i Paarup i Assing sogn. Ses i Mandtall 1705 "Fastergaard, Peder Paarup, som besidder Rytter-Gods". Gift i Velling 18. maj 1704 vel ikke første gang med Anne Jensdatter
60601706.09.21? Peders/en/datter Fastergaard 0.01  1706.09.14 FAR: Peder Christensen Paarup.MOR: Anne JensdatterTirsdagen d: 21 blef Peder {Christensen} Poerups barn begrafven.
NOTITS: Faderen †1706.07.16 to måneder før. Forældrene gift i maj 1704, ingen børn set døbt februar 1705 - september 1706, derfor antages at barnet er nyfødt og ikke døbt endnu.
Dåb nr. 2064
60611706.09.29Mads Huus Skravhøj     S: Michels dag d: 29 Septbr: begrofu ieg Matz Hius.
NOTITS: Skravhøj fra Mandtall 1705.
60631706.12.01Anders Nielsen Vesterby 4+  1702- FAR: Niels Andersen Vesterby.MOR: Margrethe Jakobsdatterd 1ste begrafue ieg Niels {Andersen} Væsterbys barn Anders.
60641706.12.01Jens Klokmose Klokmose     Samme dag {d 1ste} j Faster begrafu ieg Jens Klochmos.
NOTITS: Ikke ellers nævnt.
60651706.12.17Jens Madsen Hannerup     d 17 begrafue ieg Jens Matzen af Hannerup.
59961706.12.17Svend Aas     HUSBOND: Peder Nielsen Aas, Aas, Faster. Noch samme dag {d 17} begrof ieg og Svend hos Peder Aaes.
Dåb nr. https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=160375#160375,26955565
60701707.05.04Jens Thomsen Vindelbo 19c  1688c FAR: Thomas Jensen Vindelbo.MOR: ? Thomas Jensens kone. d 4 Maji blef Thomas {Jensen} Vindelboes søn Jens begrafuen af Hr Lambreth.
NOTITS: Det antages, at denne Jens er den samme, der blev examineret (konfirmeret) til første altergang den 29. oktober 1704, hvor han ville være omkring 16 år.
60721707.06.10Niels Jørgensen Helgaard 0.11  1706.07.04 FAR: Jørgen Helgaard.MOR: Maren Helgaard. d 10. juni, begrof ieg Jørgen Helgaards barn Niels.
Dåb nr. 2060
60741707.06.14Peder Thomasen Gravel 0.01  1707.05.29 FAR: Thomas Gravel.MOR: ? Thomas Gravels kone. d 14 Junji Feria 3tia Pentecostis begrafu ieg Thomas Grauilds Søn Peder.
NOTITS: Begravet to uger gammel. Thomas Gravel nævnes første gang i kirkebogen i dåben her i 1707.
Dåb nr. 2085
60751707.06.14Jens Pedersen Stier 0.02  1707.03.27 FAR: Peder Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris.MOR: Dorethe Stier. Noch samme dag {d 14 Junji Feria 3tia Pentecostis} begrof ieg Dorethe Stiers barn som var et u-Ecte Bharn {Jens}.
NOTITS: Dorethe Stier er muligvis søster til Bodil Nielsdatter der formodes født i Stier og er gift med Jens Christensen kaldet Stier. Faderen Peder Søndergaard ses i skriftemålet den 2. februar 1707, han er muligvis en formodet søn af Per Christensen, der ses 1683 i Søndergaard.
Dåb nr. 2075
60761707.06.19Lauge Christensen Sønderby 1.09  1705.09.23 FAR: Christen Laugesen Sønderby.MOR: ? Christen Laugesen Sønderbys kone. d 19 Junji begrafu ieg Christen {Laugesen} Synderby hands barn {Lauge} som druchnede.
Dåb nr. 2050
60791708.03.11Peder Jakobsen Gaasdal Gaasdal- Store     d 11 Martij begrof ieg Peder {Jakobsen} Gaasdal.
60801708.03.18Jakob Lodal Lodal     d 18 Martij begrof Jeg Jacob Lodall.
NOTITS: Formodes at være en ældre mand, ikke nævnt før i kirkebogen, ikke nævnt i Mandtall 1705.
60811708.03.18Jens Jensen Debelmose 0.11  1707.04.03 FAR: Jens Christensen Vestergaard.MOR: ? Jens Christensen Vestergaards kone. noch samme dag begrof ieg Jens Debelmoes hands lille barn Jens.
Dåb nr. 2077
60841708.04.15Thomas Pedersen LilleGaasdal Gaasdal- Lille 48+  1660c-  KONE: ? Thomas Pedersens kone, Borris. Samme dag {D 15de Dom 1 ma p Pascha} begrofu Jeg thomas {Pedersen} af lil gaasdall.
NOTITS: Thomas Pedersen ses i Markbogen 1683 i Lille Gaasdal, han maa være født 1660c-.
60881708.12.09Peder Thomasen Gravel 0.02  1708.10.14 FAR: Thomas Gravel.MOR: ? Thomas Gravels kone. Samme dag {9 dec} begrof jeg Thomas Grauilds barn {Peder}.
Dåb nr. 2111
60901709.02.02Peder Germandsen Kvisthus 50c+  1660c-  d 2 begrof jeg Peder {Germandsen} i Kvist Huus.
NOTITS: Ses i Markbogen 1683 i Tarp.
60911709.02.11Hans Christensen Soldat Kodbøl 20c+  1689c-  HUSBOND: Jens Mortensen Kodbøl, Kodbøl-, Borris. d 11 begrof jeg Hans Christens_ soldat, som tiente Jens {Mortensen} Kuedbøl.
60931709.03.14Christen Dynesen Debelmose 50cc+  1660cc-  d 14 Marti begrof ieg Christen Dyne.
NOTITS: Har datter 1707, se #2073.
60951709.04.14Jens Gaasdal Gaasdal     d 14 begrof jeg [Jens] Gaasdal.
NOTITS: Ikke identificeret. Ikke Jens Giødesen, der begraves †1724.04c.
60981709.05.12Stakkel af Tim Klokmose     Samme dag {d 12 maj} begrof Jeg j stachil af Thim, som var død i Klochmoes.
61001709.05.26Morten Andersen  0.02  1709.04.02 FAR: Anders Thomsen Vindelbo.MOR: Maren ChristensdatterSamme dag begrof Jeg Anders {Thomsen} Vindelboes søn Morten.
NOTITS: Otte uger gammel.
Dåb nr. 2122
61041709.12.09Morten Jensen Lindvig Lindvig 55cc+  1655cc-  d 9de decembr begrov Jeg Morten {Jensen} Lindvig.
NOTITS: Ses i Markbogen 1683, hvor han nævnes for 1681.
61051710.01.01Niels Andersen Hannerup 55cc+  1655cc-  d 1ste begrov ieg Niels anders_ af Hannerup.
NOTITS: Har voksen søn Peder Nielsen Nørgaard med børn.
61071710.02.09Jesper Christensen Helgaard Helgaard 70cc+  1640c-  Samme dag {9de} begrof jeg Jespr {Christensen} Helgaard.
NOTITS: Ses i Markbogen 1683 og i Mandtall 1705 aftægt ved Jørgen Helgaard.
61091710.03.12Carsten Christiansen Høyer     FAR: Christian Thomsen Høyer. NB 12 Martij begrof ieg Leuitenant Højers søn Casten foruden ligpræchen.
NOTITS: Casten ikke set født, skulle være en voksen søn for at få en ligprædiken. Christian Høyer er ellers korporal, her er han blevet til løjtnant.
61101710.03.23Søren Duedal Duedal     d 23 martii begrov ieg Søren Dudal.
NOTITS: Ses i Mandtall 1705 som Søren Dudal vel på aftægt.
61111710.04.13Morten Christensen Sønderskov 0.07  1708.09.24 FAR: Christen Andersen.MOR: ? Christen Andersens kone. d 13 begrov ieg Xsten Andersens søn Morten j Syndershou.
NOTITS: Begravet syv måneder gammel.
Dåb nr. 2108
61141710.05.07Niels Gravel Gammel  50cc+  1660cc  SØN: Niels Nielsen Gravel, Gravel, Borris. d 7de begraue ieg Gl: Niels grauild.
61171710.11.30Dynes Madsen Debelmose   1710.06.15 FAR: Mads Pedersen Vestergaard.MOR: ? Mads Pedersen Vestergaards kone. d 30 begrov jeg Matz {Pedersen} Væstergrds barn Dynis .
61231711.02.11Jens Christensen Debelmose 3.01  1708.01.22 FAR: Christen Jensen Gosvig.MOR: Mette SørensdatterNoch Samme dag {d 11 febr:} begrov Cresten {Jensen} gosvigs Søn Jens.
Dåb nr. 2094
61251711.02.20Niels Larsen Gjaldbæk den Ældre Gjaldbæk     KONE: Anna Nielsdatter Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris. d 20 febr: begrov ieg Niels {Larsen} Gialdbæch.
NOTITS: Se #2050.
61261711.02.22Niels Mouridsen Debelmose     d 22 febr begrov ieg Niels Mouridzen af Debelmoes.
NOTITS: Formodet ældre mand, ikke identificeret.
61301711.03.11Anders Christensen Hvollig Hvollig 40c+  1670c-  KONE: Anne Knudsdatter, Hvollig, Borris. d 11 marti begrov ieg anders {Christensen} holvig.
NOTITS: Var muligvis gift flere gange. Anne Knudsdatter gifter sig 1712 som enke anden gang.
61311711.03.18Jens Jensen Hannerup 1.05  1709.10.06 FAR: Jens Marcussen.MOR: ? Jens Marcussens kone. d 18 Marti begrov ieg Jens Marcussen hds søn Jens.
Dåb nr. 2130
61331711.03.25Hartvig Christensen Tarp 1.10  1709.06.09 FAR: Christen Jensen Kjær.MOR: ? Christen Jensen Kjærs kone. d 25 Marti begrov ieg Christen Kiærs Søn Hartvig .
Dåb nr. 2123
61341711.03.29Jens Clemmensen Skobæk 9+  1702- FAR: Clemmen Bertelsen Skobæk.MOR: ? Clemmen Bertelsens kone. d 29 begrov ieg Clemend shoebæchs Søn Jens.
NOTITS: Født før kirkebogen begynder 1702.
61351711.03.29? Sørensen Kvisthus 3+  1708- FAR: Søren Sørensen Huus.MOR: ? Søren Sørensen Huus' kone. Noch Søren Huusis Søn Samme dag {d 29}.
NOTITS: Ikke født i Borris. Søren Sørensen kommer til Kvisthus i Borris i 1709.
61371711.04.07Morten Jakobsen Hvollig 4.11  1706.05.02 FAR: Jakob Jensen Hvollig.MOR: ? Jakob Jensen Hvolligs kone. Samme dag begrov ieg Morten Jacob {Jensen} Holvigs Søn.
Dåb nr. 2057
61391711.04.19Jakob Larsen Lodal 4.11  1706.05.30 FAR: Lars Pedersen Smed.MOR: Kirsten Jakobsdatterd 19 begrov ieg Las {Pedersen} Smids barn Ja{..}b.
Dåb nr. 2059
61401711.04.19Niels Boltrup Hansen Dalager 0.02  1711.03.01 FAR: Hans Jakob.MOR: ? Hans Jakobs kone. {No}ch samme dag {d 19}, begrov ieg Hans Jacobs barn Niels Boltrup.
NOTITS: Døbeteksten har Niels, men han må være døbt Niels Boltrup.
Dåb nr. 2153
61411711.04.26Mads Hansen Klokmose 5.11  1705.05.08 FAR: Hans Madsen.MOR: Karen Thomasdatter. STEDFAR: Laust Sørensen Klokmose, Borris. d 26 april begrov ieg Laurits {Sørensen} Klochmoes stifsøn Matz Hansen.
Dåb nr. 2045
61421711.04.26Hans Laustsen Klokmose 0.05  1710.10.22 FAR: Laurits Sørensen Klokmose.MOR: Karen Thomasdatterd 26 april begrov ieg Laurits {Sørensen} Klochmoes stifsøn Matz Hansen. Noch samme dag hands egen søn Hans Lauritsøn.
Dåb nr. 2150
61471711.07.05Christen Larsen Sønderskov 3.08  1707.11.13 FAR: Lars Jensen Sønderskov.MOR: ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone. d 5 Julj begrov ieg Las Syndershous søn Christ_.
Dåb nr. 2091
61481711.08.16Villads Jensen Kirken- Ved 9+  1702- FAR: Jens Villadsen.MOR: ? Jens Villadsens kone. Samme dag {d 16} begrov ieg Jens Villatzøns søn Villatz som var druchnet.
61511711.08.30Laust Justesen Klokmose     Samme dag {d 30 aug:} begrof Jeg Laust Justsen j Faster j Klochmoes.
61541712.05.11Niels Boltrup Jakobsen Lindvig 0.03  1712.04.17 FAR: Jakob Jensen Lindvig Barfod.MOR: Margrethe Nielsdatter Boltrupd 11 Maji begrafu Jeg Jacob Lindvigs lelle barn Niels boltrup.
NOTITS: Døbeteksten har kun Niels. Kirkedåb 8 uger efter hjemmedåb.
Dåb nr. 2175
61561712.06.12Christen Elkær Fastergaard 20cc  1690cc  d 12 Junij begrov Jeg Christen Elkiær som tiendte pa Fastergaard.
NOTITS: Formodes at komme fra Elkær i Skarrild sogn.
61581712.10.19Mads Vestergaard den Gamle Debelmose     d 19 octbr begrafu jeg Gl. Matz Vestergaard i Debelmoes.
61611712.12.04Jens Thomsen Vindelbo 10+  1702- FAR: Thomas Jensen Vindelbo.MOR: ? Thomas Jensen Vindelbos kone. d 4 begrafu jeg og jordede thomas Vindelboes søn Jens {Thomsen}.
NOTITS: Født før kirkebogen begynder 1702. En anden søn Jens Thomsen †1707.05.04. Ville betyde han havde to sønner med navn Jens, der begge levede.
61621712.12.27Eske? Nielsen Krog Borris- Krog     KONE: ? Eske Nielsen Krogs kone, Borris- Krog, Borris. d 27 begrof Jeg [Eshe] Krog.
NOTITS: Se selv affotograferingen. Der kunne muligvis stå "Else", "Eshe", uklart. Der findes en Eske Krog. Der er et spørgsmålstegn ved navnet Eske.
61631713.01.17? Pedersen Grønborg 12c 12 1701c FAR: Peder Eskesen Grønborg.MOR: Karen Jensdatterd 17 begrof jeg peder grønborgs søn som var 12 aar gl: