Borris-Faster Kommenteret Kirkebog 
Døbte mandkøn 1702 - 1754
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Borris-Faster kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per dåb være bedre. Bruges også hvis man kender dåbens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.
3. Kun tekst- og klapversionen har fadderlister med kommentarer separat, disse er udeladt af pladsgrunde i den sorterbare version.

Døbte sorteret efter navn, efternavn, sted, faderen, moderen, dato, dåbens nummer.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Christen Pedersen Nørgaards Kone", som hed Ane Henningsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
Examinerede 1703-04 findes under konfirmerede. Kirkebogshuller 1721-24 og 1729.
En linje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   1774.11.27 Dødfødt, , Lundfod, Knud Thomsen, Inger Pedersdatter

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   1774.12.25 Sidsel Sørensdatter, Flø, Søren Sørensen, Mette Pedersdatter

I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 2001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den døbte
Nr.DatoNavnEfternavnStedFaderenModerenKirkebogstekst
19951652.02.28Niels Lauridsen Lindvig Lindvig Laurids Christensen ? Bertelsdatter {REKONSTRUKTION: fra gravsten i Øster Nykirke kirke: 'Begravet Niels Laurissøn Lindvig †7. maj 1689 i hans alders 37. år 9 uger 6 dage.'}
NOTITS: Hele teksten fra gravstenen ikke set udskrevet, men Danmarks Kirker Øster Nykirke nævner dato og alder ved begravelsen. Fødedato vel udregnet tilbage ad ud fra alderen og dødsdatoen.
LINK: Danmarks Kirker Øster Nykirke som pdf side 2372.
19991702.08.01? Sørens/en/datter Slikdal Søren Slikdal ? Søren Slikdals kone {REKONSTRUKTION: fra introduktionen: '3. sept., blef Søren Slikdals hustrue introduceret..'}
NOTITS: Dato omtrentlig.
LINK: Affotografering.
20011702.09.17Jens Jensen Borris By Jens Jakobsen Hanskemager Kirsten Bertelsdatter Dom 14 p. trin., 17/9, blef Slg Jens {Jakobsen Handskemager} Degns søn døbt kaldet Jens, efter ham, baaren frem af Mad. Kirsten {Jensdatter} Hvid Hr. Christen {Nielsen} Seerups, faddere [.....] Agger, Jep Dalager, Mad [......], Clemmend {Bertelsen} Shobæch hans hustrue [Kirsten? Pedersdatter] [pedersdatter].
NOTITS: Moderens navn Kirsten Bertelsdatter se Degne i Hardsyssel.
LINK: Affotografering.
20021702.09.24Christen Pedersen Gravel Peder Christensen? Gravel ? Peder Gravels kone Samme dato {15. dom p. trin., 24/9}, blef Peder [Christensen] Gravild hans barn døbt kaldet Christen, frembaaren af Christen {Jakobsen} Nørgaards hustrue, faddere: Jens {Nielsen} Agger, Peder {Eskesen...} {Grønborg}, Kirsten? Eskesdatter, Anne Matzdat{ter}.
LINK: Affotografering.
20031702.09.29Niels  Sct. Mikkelsdag, 29/9, blef [.....] [......]s søn ved nafn Niels døbt, frembaaren af […...] Smed hans hustrue, faddere: [... ... ...], Mette {Sørensdatter} Gosvig, Jens {Nielsen} Agger S . .....
LINK: Affotografering.
20041702.09.29Niels Larsen Sønderskov Lars Jensen Maren Christensdatter [Lass] [....] hans barn i Synderskou ved nafn [....] , frembaaren af Christen Ollufsens i [.]ynderskou hans datter Kirsten, [.]addere: Christen Ollufsen, Morten {Pedersen} Præstgaard, [....{Jens}] Kuedbøls hustrue Johanne Madsdatter.
NOTITS: Indførslen før er fra 29.09 og den næste er 01.10, så der bliver kun 29.09 som mulighed. Ellers ville der stå Samme dato ved næste dåb, hvor der står 1. oct. Lars Jensen Sønderskovs kone dør 1705, derfra hendes navn Maren Christensdatter.
LINK: Affotografering.
20051702.10.01Eske Pedersen Grønborg Peder Eskesen Grønborg Karen Jensdatter d. 16 Do p. trinit. d 1 Octbr: blef Peder grøn {....} hans Søn døbt kaldet Esche frembaaren af {..}ren pedersdatter af Houen . fadere {.}iels Jens_ Hioptarp . Peder grauild Magda= {..}ne Lauridzdatter . Johanne Jensdatter Anne {..}rp.
NOTITS: Karen Jensdatter †1743.06.26 (som Eske Grønborgs Moder).
LINK: Affotografering.
20061702.10.15Mads Jensen Hannerup Jens Madsen ? Jens Madsens kone {........} dag blef Jens Matzens Søn Matz {..... ...}baaren af Just Anders hans kone {.......}[oes] nafenlig An Matzdatter fadder {........}Matzen. [ib] hans Matzen ibidem {..........}istens_ thinends i shoerup , {............}Sogn. G[....] Ovesøns Datter hannerup Maren . Knud [lodals] h{ustrue?}
Begravelse nr. 6027
NOTITS: Dåbsdato midt imellem forrige indførsel 1. oktober og følgende 29. okober. Begravet to år og tre måneder gammel.
LINK: Affotografering.
20071702.10.29Christen Thomasen Ejstrup Thomas Ejstrup Kirsten Thomas Ejstrups kone Do 20 p: Trinit d 29 Octbr blef Thomas Eistrup hans søn Christen døbt frembaaren af Jens Eistrup hans Kone faddere Niels Lund Jens Eistrup Matz agger Christen Søfrensens {Kjærs} pige Maren N[i...] Lunds Kone.
NOTITS: Moderen navn Kirsten se #2312.
LINK: Affotografering.
20081703.03.13Gravers? Pedersen Debelmose Peder Graversen Maren Jensdatter d: 13 Martij blef Peder Graversens barn {…}rs døbt, frembaaren af Jens Dyne {..} Kone. Fadder Jens dyneß_ i [d] {…}s . Christ_ Christes_ ibidem. Hans fl {....} peder Graversens søster An tjenen {.......} Mælgaard {Hannerup Faster} . Peder Graversen Kones syster ved nafn Mætte {..} des [paste] eyen haand i shirns at[tæst]
NOTITS: Moderens navn Maren ses under introduceret.
LINK: Affotografering.
19971703.10.21Abelone? Jens/en/datter Kodbøl Jens Mortensen Kodbøl Johanne Madsdatter {REKONSTRUKTION: fra introdukton: 'Samme dag (d: 10 December) blef Jens Kuedbøls Kone jntroduceret.' Jens {Mortensen} Kodbøls barn døbt .}
NOTITS: Dato omtrentlig i et hul i kirkebogen juni-oktober 1703. Tiden fra dåb til introduktion i 1703 og 1704 er forskellig men ofte 5-6 uger. Seks uger ville give 29. okt. 1703 og her er gået en uge længere tilbage. Dette barn er ikke set begravet og formodes at leve. Datoen skal være før den 2. november 1703, hvor kirkebogen igen findes og hvor denne fødsel ikke er opført. Abelone Jensdatter af Kodbøl gifter sig den 11 september 1724 med Sørensen af Sønder Felding, denne datter ville være 21 og passe.
LINK: Affotografering af introduktion 10. dec. 1703.
20141703.12.30Søren Christensen Vesterby Christen Jakobsen Vesterby Maren Vesterby d: 30 December døbte ieg Christen {Jakobsen} Vesterbye hans barn kaldet Søren frembaaren af Mademoicelle Kiersten Agerholm, faddere vare Christen Smid i Fonagger, Christen Mindst i Felling {Sønder Felding}, Jens Clemmens Søn Niels {Clemmensen}, Clemmend Jensen af Vium hans Kone, Peder Vesterbye hans Kone, Christen Fonagger hans datter {Kirsten Christensdatter}.
NOTITS: Jakobsen i begravelsen #6165. Maren i Introduktion #5017.
LINK: Affotografering.
20161704.01.06Laust Jakobsen Hvollig Jakob Jensen Hvollig Johanne Mortensdatter Hellig 3 Kongersdag døbte ieg Jacob {Jensen} Holvigs Søn Laust, frembaaren af Morten {Jensen} Lindvigs datter Caren {Mortensdatter}, faddere var Erich {Nielsen} Kuedbøl, Niels {Larsen} Gialdbæch, Morten {Jensen} Lindvigs Søn Jens {Mortensen}, Caren Giødsdatter tjenendis Erich {Nielsen} Kuedbøl, Erich Kuedbøls hustru {Maren}, Anders {Christensen} Holvigs hustru {Anne Knudsdatter}.
Begravelse nr. 6533
NOTITS: Moderen Johanne #2340 1720. Mortensdatter i begravelsen #6537.
LINK: Affotografering.
20171704.01.27Anders Nielsen Fasterkær Niels Andersen ? Niels Andersens kone Dom: Sexagesima d: 27 Januarij døbte ieg Niels Anders_ paa Aaes hans Anders , frembaaren af Morten {Pedersen} Præstegds hustru Kiersten {Christensdatter} Syndershou, faddere Peder {Nielsen Nørgaard} Hannerup, Just {Andersen} Klohmoes, Las Pedersen Smid, Jens Jacobs_, Kiersten Jacobsdatter, An Christensdatter, Jacob [tuj]vads Kone.
LINK: Affotografering.
20181704.02.12Giøde Jensen Gaasdal- Store Jens Giødesen ? Jens Giødesens kone Samme dag {d: 12 Febr:} blef Jens giødsen hans søn giøde døbt, frembaaren af Thomas {Jensen} Vindelboe hans datter Johanne {Thomasdatter}, fadder giøde Jenß_ Slichdal {Slikdal}, Peder Jacobß_ Gaasdal, Thomas Christens_ Gaasdal, Thomas [lil] Gaasdal hans Kone, Christen Feldbereders datter tjenendis j Vindelboe, Ja{...}s Gaasdal hans datter Inger {Jakobsdatter}.
LINK: Affotografering.
20201704.02.28Niels Mortensen  Morten Bush ? Morten Bushs kone d: 28 febr: blef Morten Bush hans Søn Niels døbt, frembaarn af Jens aggers Kone Maren {Agger}, faddre Corporal Christian H[...], Christen (Pedersen) Smid i gialdbæch, Anders {Vestesen} Grønborgs Søn {Jakob Andersen}, Sofie Lauridzdatter, Niels stiers Kone, Christen {Olesen} dalaggers Kone {Maren}.
NOTITS: Christen Dalagers kone navn Maren, se dåb #2010.
LINK: Affotografering.
20211704.03.09Navnløs 1 Odderskær Clemmen Madsen Maren Svendsdatter "Samme dag {d 9 Martij} begrof ieg Suend [Jørgensen] Odderschiers datters {Maren Svendsdatter} tvende tvillinger" tvilling 1 .
Begravelse nr. 6014
NOTITS: Fra begravelsen. Fødslen ansat 5 dage før begravelsen. Maren gift med Clemmen 1704.01.27 i Borris #7911.
LINK: Affotografering.
20221704.03.09Navnløs 2 Odderskær Clemmen Madsen Maren Svendsdatter "Samme dag {d 9 Martij} begrof ieg Suend [Jørgensen] Odderschiers datters {Maren Svendsdatter} tvende tvillinger" tvilling 2 .
Begravelse nr. 6015
NOTITS: Fra begravelsen. Fødslen ansat 5 dage før begravelsen. Maren gift med Clemmen 1704.01.27 i Borris #7911.
LINK: Affotografering.
20241704.04.09? Christensdatter Lodal Christen Lodal ? Christen Lodals kone d 9 April døbte ieg Christen Lodals {...ttr} [....il] frembaaren af Michel hannerups Hustrue faddre Niels pstgd Jens Matzen i hannerup Michel Hannerups søn peder {Nielsen} hannerups Kone Christen ovesens Datter.
NOTITS: Teksten er: "Michel Hannerups søn, peder hannerups kone". Før navnet står med ret stor sikkerhed "datter". En side i internettet får navnet til at være Michel, men det er altså en datter, der bliver døbt.
LINK: Affotografering.
20271704.05.01Niels Jensen Stier Jens Christensen Stier Bodil Nielsdatter 1 Fest: Ascens: Xstj . døbte ieg Jens Christens_ pa stir hans første Barn Niels frembaaren af Christ_ {Pedersen} degns hustrue {Kirsten Nielsdatter} faddere . Niels Mousten - Michel Ganer . Greis spilmand . peder degn Michel ganers Kone . Jørgen {Nielsen} debemoes hans Kone . Kiersten Jens aggers tienste pige .
LINK: Affotografering.
20281704.05.15Niels Jensen Hannerup Jens Madsen ? Jens Madsens kone Torsdagen d: 15 Maj blef Jens Matzøn udj Hannerup Hans Søn Niels døbt frembaaren af Peder Hannerups hustru, faddere vare Niels Præstegd, Niels Anders_ i Hannerup, Niels Pstgds Søn Peder {Nielsen Hannerup}, Michel Hannerups Kone og datter.
LINK: Affotografering.
20311704.09.07Henning Knudsen Sønderby Knud Jensen Sønderby Birgitte Michelsdatter Samme dag {d 7} blef Knud {Jensen} Synderbye hans Søn Henning døbt frembaaren af Hr Lambret {Andersen} Guldaggers søster Mad: Maren Andersdatter tjenendis paa Rybierg. Faddere Monsr Christopher Hvas, Monsr Hans Jacob pa Rybierg, Jens Witterup, Erich {Nielsen} Kuedbøl, Monsr Hvas Mademoiselle Caren {Jakobsdatter} Aler, Knud {Jensen} Synderbyes søster.
NOTITS: Fadderne er meget fine folk. Knud Sønderby må have været noget særligt.
LINK: Affotografering.
20321704.09.14Jens Andersen Odderskær Anders Odderskær ? Anders Odderskærs kone Dom: 17 post Trinit: d: 14 Septbr. Blef Anders Oddershiærs søn Jens døbt frembaaren af Jens aagds hustrue {Karen}, faddere Jens Clemmens_ Christ_ {Nielsen} aagd . Jens aagds Søn, Jens Clemmensens datter.
LINK: Affotografering.
20331704.09.18Jakob Christensen Aagaard Christen Nielsen Aagaard Mette Jakobssdatter torsdagen d 18 Septbr blev Christen {Nielsen?} Aagds Søn Jacob døbt frembaaren af Jens {Olesen} aagds hustrue - faddere Christ Anders_ j Syndershui - Niels Christens_ Krog Karen {Mortensdatter} Lindvig Morten {Jensen} Alers hustrue {Karen Jakobsdatter} -
Begravelse nr. 6021
NOTITS: Begravet to måneder gammel.
LINK: Affotografering.
20361704.11.09Peder Mortensen Annexgaarden Morten Pedersen Præstgaard Kirsten Christensdatter Samme dag {d: 9} blef Morten {Pedersen} pstgds første barn peder døbt frembaaren af Kirsten {Jensdatter Hviid} Hr Christ_ {Nielsen} Seerups , faderne vare [.......] . peder {Christensen Paarup} j fasgtergd - Anders {Christensen} holvigs Søn Jens Justensens søn Anders {Christensen} astrup - An Christensdatter Kiær , Zidsel som tiener peder {Christensen} poerup . peder poerups {Christensen} Kone {Anne Jensdatter} og Peder {Nielsen} Uggelbiergs Kone {Mette Christensdatter}.
Begravelse nr. 6314
NOTITS: Begravet 19 et halvt år gammel i 1725.
LINK: Affotografering.
20401705.02.22Peder Larsen Lodal Lars Pedersen Smed Kirsten Jakobsdatter d: 22 febr: døbte ieg las {Pedersen} smids j lodall hands første Søn peder frembaaren af Niels Anders_ pa A[.]asen hands hutrue - fadder vaar - Søren Matzøn j Clochmoes peder {Nielsen} Hannerup Niels pstgds {Præstegaard} søn peder Las {Pedersen} smids Kones {Kirsten Jakobsdatter} søster som da tiente peder Hannerup ved nafn Caren {Jakobsdatter}, Jakob Tujvads Kone.
Begravelse nr. 6038
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel.
LINK: Affotografering.
20411705.03.22Niels Nielsen Gravel Niels Gravel ? Niels Gravels kone Midfaste Søndg d 22 Martij døbte ieg Niels grauilds søn Niels frembaaren af Jacob grauilds Hustrue - fadere Jacob grauild . Matz ouslund {Okslund, Hoven sogn} . Knud Jacobs_ - Anders holvigs Møe Kirsten Nielsdatter - peder grauilds Kone.
LINK: Affotografering.
19981705.04.13Dødfødt Dalager Christen Toft ? Christen Tofts kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'noch samme dag (2den Paaschedag d: 13 April) begrof ieg Christen tofftis barn som blevDødfød .'}
Begravelse nr. 6034
LINK: Affotografering.
20451705.05.08Mads Hansen Klokmose Hans Madsen Karen Thomasdatter d: 8 Maji pa den store bededag døbte ieg Hands Matzøn j Klochmoes hs søn Matz frembaaren af Søren Matzøns Kone {Karen Thomasdatter} j Klochmoes, faddere Just {Andersen} Klohmoes, Christ_ Houlis_ Mort_ Marcußen tjenendis Hands Matzøn, Thomas Sørensens datter j Bølling, Matz Væstergds Kone
Begravelse nr. 6141
NOTITS: Begravet seks år gammel.
LINK: Affotografering.
20481705.08.02Søren Christensen Tarp Christen Jensen Gosvig Mette Sørensdatter d: 2 Augustj Dom: 8 p: Trinit: døbte ieg døbte ieg Christen {Jensen} Gosvigs barn Søren frembaaren af Zidsel Sørensdatter Gosvig, faddere Jens Dynes_, Anders Debelmoes, Lauge Christens_ Christen {Nielsen} Eistrups Kone . Jens Dynesens datter.
LINK: Affotografering.
20501705.09.23Lauge Christensen Sønderby Christen Laugesen Sønderby ? Christen Laugesen Sønderbys kone Onsdagen d 23 Septh er Christen {Laugesen} Synderbyes hs søn Lauge døbt frembaaren af Benthe Synderbye faddre . Jens {Nielsen} Agger Benthe Synder bys Morbroder . Morten {Jensen} Lindvigs Søn Jens {Mortensen}. An gialdbæch . Ane Knudsdatter {Due} [samt] Degnens {Christen Pedersen} Hustrue {Kirsten Nielsdatter}.
Begravelse nr. 6074
NOTITS: Begravet 1 år 9 måneder gammel, druknet. Laugesen fra Mandtall 1705.
LINK: Affotografering.
20511705.10.11Christen Jensen Stier Jens Christensen Stier Bodil Nielsdatter d 11 Octbr: døbte ieg Jens {Christensen} stiers søn Christen frembaaren af Kierstine {Jensdatter Hviid} Hr Christens {Seering} - faddre vare Corporal Christen {Thomsen} Høyr - Jens {Christensen} Stiers fadr . Christ_ {Pedersen} degn - Mallene {Lauridsdatter} j dalagger Jørgen {Nielsen} skræders Kone.
LINK: Affotografering.
20521705.10.24Oluf Nielsen Kirken-Ved Niels Huus Kirsten Nielsdatter uEcte barn. Løfverdagen d: 24 Octbr: døbte ieg Niels huusis barn kaldet Olluf frembaar_ af Maren Christ_ Væsterbyes - fadddre Las {Larsen} dudal Christ_ Væstesen Clemmend {Bertelsen} shobæch . gammel El, pofl [Frantzen] Kone {Kirsten} Ved Kirche_
LINK: Moderens navn i skriftemålet.
LINK: Affotografering.
20531705.12.28? Christens/en/datter Grønborg Christen Thomsen Høyer Abbelone Sørensdatter Mandagen d 28 Decembr døbte ieg Et u-Ecte barn Apollone hendis [tienendes?] Morten Bush . Barne Fader var Corporal xsten Tomsen højer . barnt blef frembaaren af peder {Eskesen} grønborgs Kone {Karen Jensdatter}. Faddre var - Anders {Vestesen} Grønborg Søn Niels {Andersen} Las {Larsen} dudals Søn Soldat {Jens Larsen} . Niels stiers Kone - pedr {Eskesen} Grønborgs Konis {Karen Jensdatter} Søster {Johanne Jensdatter}.
Begravelse nr. 6047
NOTITS: Begravet fire uger gammel.
LINK: Affotografering.
20571706.05.02Morten Jakobsen Hvollig Jakob Jensen Hvollig Johanne Mortensdatter d: 2 Maji døbte Jeg Jacob Holvigs Søn Morten frembaaren af Anna Gialdbæch, faddere Xsten Synderbye, Niels {Larsen} Gialdbæch, Morten {Jensen} Lindvigs Søn Jens {Mortensen}, Maren Gialdbæch tienendis paa Slottet og hendis Søster tienendis Erich {Nielsen} Kuedbøl, Erich Kuedbøls Kone {Maren}.
Begravelse nr. 6137
NOTITS: Begravet fem år gammel. Gjaldbæk pigerne måske døtre af Niels Larsen Gjaldbæk. Mortensdatter i begravelsen #6537.
LINK: Affotografering.
20581706.05.13Rejter Johan  Anne Jensdatter Hviid Festo Ascensionis Xstj d. 13 Maji blef Anne Jensdatter Huid hendis u-Ecte barn døbt af Hr Lambret j min fraværelse, kaldet Rejter Johan frembaaren af Karen Østerschiæren , faddere Jens Østerschiæren, Laust Tarp, Matz {Christensen} Kiær, Kiersten Dynisdatter og Karen {Christensdatter Feldbereder} Fæld[sk]ær begge tienendis j Præstegd.
NOTITS: Anne Jensdatter Hviid formodet familie til forhenværende præst Christen Seerups kone Kirsten Jensdatter Hviid. At præsten Peder Pedersen Stauning er fraværende kan være diplomati, for moderen forhøres usædvanligt ikke om hvem faderen er. Og hun er jo vigtig fordi i familie med den forhenværende præst. Alle faddere er direkte fra nabolaget for Borris præstegård ligger i Tarp i Borris. Feldskær kun i denne dåb, ellers Karen Feldbereder.
LINK: Affotografering.
20591706.05.30Jakob Larsen Lodal Lars Pedersen Smed Kirsten Jakobsdatter d: 30 Maji døbte ieg Las {Pedersen} Smid j Lodal kaldet Jacob frembaaren af Søren Matzen j Klochmoes hands Kone {Karen Jakobsdatter}, faddere Peder {Nielsen} Hannerup, Christ_ Lodal, Jacob {Jensen} Møllers søn Peder {Jakobsen}, Jacob Tved[.]ads Kone, Mølleren {Jakob Jensen Møller} i Slumstrup Mølle hds datter Karen {Jakobsdatter}.
Begravelse nr. 6139
NOTITS: Begravet fem år gammel.
LINK: Familie i Slumstrup Mølle.
LINK: Affotografering.
20601706.07.04Niels Jørgensen Helgaard Jørgen Helgaard Maren Helgaard d: 4 døbte ieg Jørgen Helgds barn Niels frembaaren af Anders {Christensen} Holvigs Kone {Anne Knudsdatter}. Faddere: Jesper {Christensen} Helgd , Jacob {Jensen} Holvig, peder Helgd , peder Grauilds Kone, Las Helgds datter {Abbelone?}.
Begravelse nr. 6071
NOTITS: Begravet 11 måneder gammel. †1707.06.10.
LINK: Affotografering.
20611706.07.14Jakob Nielsen Vesterby Niels Andersen Vesterby Margrethe Jakobsdatter d: 14 Julji døbte ieg Niels {Andersen} Væsterbye hands barn Jacob frembaaren af Kiersten {Jensdatter} Huid. Faddere Ere: Christen {Jensen} Kiær, Min 2den Karl Christen Hesgaard, Søren Hans Jacobs {Reimers} Karl i Dalagger, Maren Væsterbye, Min pige Kiersten Dynisdatter.
LINK: Affotografering.
20631706.08.15Jens Larsen Sønderskov Lars Jensen Sønderskov ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone d: 15 Blef Las Sÿnderschous Søn Jens døbt frembaaren af Xsten Ollufsens Kone, faddere vare: Xsten Andersen i Synderschou, Just i Synderschou, Søren {Jensen} Jens Justsens Søn, Karen Gydes tjenendis Erich {Nielsen} Kuedbøl, Xsten Xstensen i Synderschou hds: Kone.
LINK: Affotografering.
20641706.09.14Navnløs Fastergaard Peder Christensen Paarup Anne Jensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Tirsdagen d: 21 blef Peder (Christensen) Poerups barn begrafven. .'}
Begravelse nr. 6060
NOTITS: Dato omtrentlig, en uge tilbage fra begravelsen. Faderen †1706.07.16 to måneder før. Forældrene gift i maj 1704, ingen børn set døbt februar 1705 - september 1706, derfor antages at barnet er nyfødt og ikke døbt endnu, da det døde. Dette bekræftes af at moderen introduceres 7 uger efter begravelsen.
LINK: Affotografering.
20691707.01.07Jakob Nielsen Aas Niels Jakobsen ? Niels Jakobsens kone H: 3 Kongers dag d: 7 Januarjs døbte ieg Niels Jacobsen paa Aasen hds Søn Jacob frembaaren af Morten {Pedersen} Pstgaards Kone {Kirsten Christensdatter}. Faddere: Peder {Nielsen} Aaes, Pofl Jacobs_, Jacob Jacobs_ Las {Pedersen} Smid j Lodal hds Kone {Kirsten Jakobsdatter}. NB: dette barn var fød j afvigte aar 1706.
Begravelse nr. 6202
NOTITS: Begravet 9 år gammel i 1716.
LINK: Affotografering.
20711707.02.02Christen Christensen Debelmose Christen Christensen ? Christen Christensens kone d 2 febr: døbte ieg Christen Xstens_ udj Debelmoes hds Søn Christen frembaaren af Christ_ {Jensen} Gosvigs Kone {Mette Sørensdatter} Faddere Jens Dynes_ Christ_ {Olesen} Dallers søn Niels {Christensen}, Las Xstens_ . Jens Dynesens datter {Kirsten Jensdatter}, gravers {Pedersen} debelmosis Kone {Maren}.
Begravelse nr. 6477
LINK: Affotografering.
20741707.03.06Peder Christensen Lodal Christen Lodal ? Christen Lodals kone d 6 Martji døbte ieg Christen Lodals [bren] Peder frembaaren af Las {Pedersen} Smids Kone {Kirsten Jakobsdatter} j Lodal. Faddere: Las {Pedersen} Smid, Pofl Hannerup, Mich{el} Hannerups Søn {Peder?}, Niels pstgaards Kone.
LINK: Affotografering.
20751707.03.27Jens Pedersen Stier Peder Søndergaard Dorethe Stier 27. martij, døbte Jeg Dorethe Stiers søn Jens som var Et u-ecte barn, frembaaren af Christen {Pedersen} Degns kone {Kirsten Nielsdatter} faddere vare: Jørgen {Nielsen} Shræder, Christen [...hrs] søn Niels, Jacob {Olesen} dallers søn Olluf {Jakobsen}, Jacob {Olesen} dallers kone Christen Fældbereders dater {Karen Christensdatter Feldbereder}.
Begravelse nr. 6075
NOTITS: Begravet to måneder gammel. Se skriftemålet for faderen. Maaske Dorthe ?Christensdatter, ?søster til Jens Christensen Stier.
LINK: Faderens navn i skriftet.
LINK: Affotografering.
20761707.03.27Christen Pedersen Hannerup Hannerup Peder Nielsen Præstgaard Kirsten Christensdatter Bjerrebo Samme dag {27. martij}, døbte jeg lille peder {Nielsen} præstgd j Hannerup hds søn Christen frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg, præstens kone} . faddere vare Olluf Mælgd, Jen{!} huilesen Michel Hannerups søn Christen {Michelsen}, Niels pstgds datter {?Katarina Nielsdatter}, Erich {Nielsen} Kuedbøls Kone {Maren}.
NOTITS: Dette er den berømte Christen Pedersen Hannerup senere ejer af den lille herregård Brandholm i Brande sogn, hvor han dør 1755.
LINK: Christen Pedersen Hannerup af Brandholm i Brande sogn..
LINK: Affotografering.
20771707.04.03Jens Jensen Debelmose Jens Christensen Vestergaard Margrethe Jens Christensen Vestergaards kone Midfaste Søndag d 3 April døbte ieg Jens {Christensen} Væstergaard i Debelmoes hans søn Jens frembaaren af Christen {Christensen} Biæreboes kone {Margrethe Lauridsdatter} . faddere: Christen {Pedersen} Deghn, Lauge Xstens_, Christen Biæreboes stifsøn {Jens Christensen}, Matz {Pedersen den Yngre} Væstergaards kone Zidsel {Sørensdatter} Gosvig.
Begravelse nr. 6081
NOTITS: Begravet 11 måneder gammel.
LINK: Affotografering.
20781707.04.03Jesper Andersen Astrup Anders Christensen Astrup Maren Jespersdatter Samme dag {Midfaste Søndag d 3 April} i Faster døbte ieg Anders {Christensen} Astrup hands Søn Jesper frembaaren af min Kiæriste {Sophie Christensdatter Møborg}. Faddre vare Jens Astrup . pofl Amptrup . Søren porup, An pa Faster Kiær . peder {Christensen} Tranmoesis Kone . Christen {Pedersen} uglbiæris Kone {Anne Christensdatter}.
LINK: Affotografering.
20811707.04.13David Knudsen Sønderby Knud Jensen Sønderby Birgitte Michelsdatter d 13 april døbte ieg Knud {Jensen} Synderbyes søn David frembaaren af min Kiæreste {Sophie Christensdatter Møborg}, faddere Jacob {Andersen} Aler . Jochum {Michelsen} Deghn af Voergod, Erich {Nielsen} Kuedbøl . Jnger Laurrids datter, Dorethe {Nielsdatter Boltrup} Hans Jacobis {Hans Jakob Reimer}, Karen Jacobsdatter Matz {Christensen} Alers.
LINK: Affotografering.
20821707.04.21Jakob Christensen Aagaard Christen Nielsen Aagaard Mette Jakobsdatter shiertorsdag d 21 April døbte ieg Christen {Nielsen} Aagds Søn Jacob frembaaren af Jens {Olsen} agds Kone {Karen}. Faddere: Niels Tarp, Xsten [A]nders_ i Synderschou, Morten {Jensen} Lindvigs søn Jens {Mortensen}, Suend {Jørgensen} Oddershiærs datter {Maren Svendsdatter}, Christen Xstens_ i Synderschou hds Kone.
NOTITS: Ved Christen Andersen kan patronymet læses anderledes fx Bendersen, men der er ingen Bendersen i Sønderskov i Borris, dog er der en Christen Andersen fx i Mandtall 1705.
LINK: Affotografering.
20841707.05.17Søren Sørensen Klokmose Søren Sørensen Klokmose ? Søren Sørensen Klomoses 2. kone d 17 Maji døbte ieg Søren {Sørensen} Klochmoes hands Søn Søren frembaaren af Olluf Mælgds Kone. Faddere vare: Matz {Pedersen} Væstergd. Morten {Pedersen} pstgd . Morten M[arcu]sen tjenendis Hans {Madsen} Klochmosis Enche {Karen Thomasdatter} item, Margrete Geertsdatter tjenendis sammestæds, Matz {Pedersen} Væstergds Kone {Else Madsdatter}.
LINK: Affotografering.
20851707.05.29Peder Thomasen Gravel Thomas Gravel ? Thomas Gravels kone 29. maj, døbte ieg Thomas i Grauild hans søn Peder frembaaren af Las Hælgds kone, faddere: Jep Grauild, peder Helgaard, peder peders_ i Sharild green, Las Heldgds datter Anna {Larsdatter}, Jacob Grauilds kone.
Begravelse nr. 6074
NOTITS: Begravet to uger gammel †1707.06.14.
LINK: Affotografering.
20861707.06.13Peder Pedersen Aas Peder Nielsen Aas ? Peder Nielsen Aas kone Samme dag, døbte ieg pedr {Nielsen} Aaes hands søn peder frembaaren af Niels Jacobsens kone paa Aaes , faddere: Olluf Klochmoes, Pofl Hannerup, Jacob {Jensen} Møllers søn [s..] [,,] {Jens Jakobsen} dragon og tiener Søren M: {Madsen} i Klochmoes, Niels Jacobsens søster {? Jakobsdatter} tjenendis peder {Nielsen} Hannerup, Las {Pedersen Smed} Lodals kone {Kirsten Jakobsdatter}.
LINK: Affotografering.
20871707.07.03Morten Jensen Kodbøl Jens Mortensen Kodbøl Johanne Madsdatter d 3 døbte Jeg Jens {Mortensen} Kuedbøls søn Morten frembaaren af Erich {Nielsen} Kuedbøls Kone. Faddere: Erich {Nielsen} Kuedbøl, Christen Anders_ i Syndershuv, Niels {Larsen} Gialdbæk, Christen Andersens Kone, Kiersten Eshisdatter tienendis Niels {Larsen} Gialbæch.
LINK: Affotografering.
20911707.11.13Christen Larsen Sønderskov Lars Jensen Sønderskov ? Lars Jensen Sønderskovs 2,. kone d 13de døbte ieg Las {Jensen} Synderschou hands Søn Christen frembaaren af Christen Christensens Hustrue ibd Faddere Christen Ollufs_ ibd Anders {Christensen} Holvig, Just Schræder, Christen Andersens Kone ibd Las {Jensen} Synderschous søster {Karen Jensdatter} ibd
Begravelse nr. 6147
NOTITS: Begravet tre et halvt år gammel.
LINK: Affotografering.
20941708.01.22Jens Christensen Debelmose Christen Jensen Gosvig Mette Sørensdatter Dom 3tia p: Epiph: d 22 Janv: døbte ieg Christen {Jensen} Gosvigs Søn Jens frembaaren af Jens Dynes_ Kone {Else Madsdatter} j Debelmoes Faddere Anders {Lauridsen} Debelmoes, Gravers {Pedersen} ibd Lauge Xstens_ ibd: Christ_ {Nielsen} Ejstrups Kone {Maren Pedersdatter Smed} . Jens Dynesens datter {Kirsten Jensdatter}.
Begravelse nr. 6123
NOTITS: †1711.02.11 tre år gammel.
LINK: Affotografering.
21001708.04.15Christen Pedersen Grønborg Peder Eskesen Grønborg Karen Jensdatter d 15de Dom 1 ma p Pascha blef peder {Eskesen} grønborgs Søn Christen hds daab i Kirchen Confirmeret frembaaren af Dorethe {Dorte Nielsdatter Boltrup} Hans Jacobs {Reimer} kone Fadder Niels Syndergd . peder {Eskesen} grønborgs broder af Dyrvieg . Anders {Vestesen} grønborgs Søn Niels {Andersen}, Zidze {Sørensdatter} j gosvig, Laust tarp hands kone {An}.
LINK: Affotografering.
21011708.04.29Peder Christensen Debelmose Christen Pedersen Degn Kirsten Nielsdatter d 29 April igien døbte Jeg Xsten {Pedersen} Degns Søn peder frembaaren af Jens {Christensen} Stiers kone Bodel {Nielsdatter} Faddere Ere Jens {Christensen} stier, Jørgen {Nielsen} shræder, Lau {Lauge Christensen} Debelmoes, Dorethe Hælgd, Matz {Pedersen} Væstergds kone {Else Madsdatter}.
NOTITS: Var altså førhen hjemmedøbt og så igendøbt i kirken.
LINK: Affotografering.
21021708.05.28Niels Thomasen Ejstrup Thomas Ejstrup Kirsten Thomas Ejstrups kone d 28 Maji døbte Jeg thomas Eistrups Søn Niels frembaaren af Jens Astrups Kone Karen - Faddere Niels {Lauridsen} lund Jens Eistrup Tomas Hermans Enchis søn af lil Gaasdal, Jens Eistrups kone - Søren Matzen i Klochmoes hds kone {Karen Jakobsdatter}.
NOTITS: Thomas Ejstrups kone ved navn Kirsten se #2312.
LINK: Affotografering.
21041708.07.21Carsten Christensen Højer  Christen Thomsen Højer ? Christen Thomsen Højers kone d 21 Julij igiendøbte jeg Corporal {Christen Thomsen} Højers barn Carsten frembaaren af Corporalens kone i Felding . faddere Corporalen i Felding, Hans Jacob, Jep {Lauridsen} Daller, Berette {Nielsdatter} Boltrup, Jens Villatzens kone.
NOTITS: Christen Thomsen Højer forlover sig fem måneder senere i december 1708 med Cathrine Smith, uklart om hun er moderen. Ingen introduktion set.
LINK: Affotografering.
21061708.09.02Jens Jensen Debelmose Jens Christensen Vestergaard Margrethe Jens Christensen Vestergaards kone d: 2den døbte Jeg Jens {Christensen} Væstergrd j Debelmos hds søn Jens frembaaren af Kiersten {Nielsdatter} Christ_ {Pedersen} Degns . Faddere Christ_ Jens_ Christ_ {Pedersen} Degn Lauge {Christensen} Jørgen {Nielsen} Shræders Kone . Zidzel {Sørensdatter} Gosvig.
LINK: Affotografering.
21081708.09.24Morten Christensen Sønderskov Christen Andersen ? Christen Andersens kone Samme dag {d 24 Septbr: S: Michels dag} døbte Jeg j Borris Kirche Christen Anders_ j Synderchou hds Søn Morten frembaaren af Christen Christens_ kone sammesteds. faddere: Christen {Nielsen} Aagaard . Niels Tarp Just shrædder . Christen {Pedersen Smed} Gialdbæchs kone peder Holvigs datter Kirst_ {Kirsten Pedersdatter}.
Begravelse nr. 6111
NOTITS: Begravet syv måneder gammel.
LINK: Affotografering.
21091708.09.30Peder Larsen Lodal Lars Pedersen Smed Kirsten Jakobsdatter d 30 Septbr: igiendøbte Jeg Las {Pedersen} Smeds j Lodal hands Søn peder frembaaren af peder {Nielsen Nørgaard} hannerups kone {Kirsten Jakobsdatter} . Faddere Niels Jacobs: [Las?] Aasen, Søren {Jensen} Møller af Slumstrup . Jens Astrups Søn Niels {Jensen} . Christen Lodals Kone . Niels {Pedersen} Pstgds datter af Hannerup.
LINK: Affotografering.
21111708.10.14Peder Thomasen Gravel Thomas Gravel ? Thomas Gravels kone d 14 octbr døbte jeg Thomas Graulds søn Peder . frembaaren af Jacob Grauilds kone faddere . Jacob Grauild Jørgen Grauild Anders {Thomsen} Vindelboe - Niels Stiers kone, Las Hælgds datter {Abbelone Larsdatter}.
Begravelse nr. 6088
NOTITS: Begravet to måneder gammel.
LINK: Affotografering.
21151709.01.01Jens Olufsen Busk Oluf Busk ? Oluf Busks kone Samme dag {d 1ste} igiendøbte Jeg Olluf Buschis søn Jens frembaaren af Olluf Klochmoesis kone Kiersten . faddere Anders Jepsen j Ørbech - Niels Tarp . Niels Fældbereder . Jacob {Olesen} dallers datter Mette {Jakobsdatter}. Boel {Nielsdatter} stier.
NOTITS: Hjemmedøbt først.
LINK: Affotografering.
21161709.01.27Jens Poulsen Hannerup Poul Hannerup Maren Christensdatter d 27 døbte Jeg Povel Hannerups søn Jens frembaaren af Jens Marcusøn hds hustrue ibidem faddere . Las {Pedersen} Smed , Peder Syndergrd j Hannerup , Ole Christens_ Pofl Hannerups søster fra Brejning . Michel Hannerups kone.
LINK: Affotografering.
21171709.02.27Eske Pedersen Gravel Peder Gravel ? Peder Gravels kone 27 feb døbte jeg Peder Grauilds søn Eshe frembaaren af peder Eskesen grønborgs kone {Karen Jensdatter} faddere peder {Eskesen} grønborg Jacob Grauild Ped[er] {Eskesen} Krog . Peder Holvigs datter Kirsten.
Begravelse nr. 6207
NOTITS: Begraves otte år gammel i 1717, lidt usikker. Peder Hvolligs datter Kirsten er måske steddatter.
LINK: Affotografering.
21221709.05.21Morten Andersen Vindelbo Anders Thomsen Vindelbo Maren Christensdatter d 21 maj giendøbte Jeg Anders {Thomsen} Vindelboes Søn Morten frembaaren af Karen {Jakobsdatter} Aler . faddere Maren {Christensdatter} Vindelbos fader Christ_ Svensøn hendis 3de brødre {Svend Christensen Skrædder, bror2, bror3} . hendis søster {Anne Christensdatter} Niels Holt....s {Holtum i Arnborg} kone {Johanne Thomasdatter Vindelbo}. Jens Giødesens kone Laß {Larsen} Gaasdall , barnet var 7 ugger gammel.
Begravelse nr. 6100
NOTITS: Begravet otte uger gammel. Usædvanligt findes her en ægte fødseldato, nemlig 7 uger før dåben som var den 2 april 1709. Barnet var først hjemmedøbt derfor ordet "giendøbte".
LINK: Affotografering.
21231709.06.09Hartvig Christensen Tarp Christen Jensen Kjær Maren Olufsdatter d 9de døbte Jeg Christen {Jensen} Kiærs søn Hartvig frembaaren af Laust Tarp hds kone {An} . faddere . Laust Tarp . Matz {Christensen Kjær} Christ_ {Jensen} Kiærs søn . Niels Tarpis kone Karen {Christensdatter} Feldbereder af Psteg.
Begravelse nr. 6133
NOTITS: Begravet knap to år gammel. Moderen Maren Olufsdatter er Christen Kjærs 2. kone.
LINK: Affotografering.
21251709.07.02Jens Jensen Agger Jens Nielsen Agger ? Jens Nielsen Aggers kone Samme dag {d 2 juli} døbte Jeg Jens Aggers barn Jens - frembaaren af Jens {Nielsen} Aagds kone . faddere Hans Jacob . Olluf [Vejl] Jens {Pedersen} Kolstrups søn {Jens Jensen} . Ung Christen {Jensen} Aagrd Jens {Mortensen} Lindvig . Degnens {Christen Pedersen?} kone {Kirsten Nielsdatter} Birgitte {Michelsdatter Købke} Synderbye . Laust Nørgaards datter {Inger Laustdatter}.
LINK: Jens Jensen Kolstrup og Jens Pedersen Kolstrup i Odderup i Oddum sogn, se skifte #181 og #432 Brejl.
LINK: Affotografering.
21261709.07.28Jens Christensen Aagaard Christen Nielsen? Aagaard Mette Jakobsdatter Samme dag {d 28 juli} døbt Christen aagrds Søn Jens - frembaaren af Jens {Pedersen} Moesgrds kone {Anne Nielsdatter} . faddere Jens {Pedersen} Moesgaard , Christen Anders_ j Syndershou Jens {Nielsen} Aagrds Søn Christen Boel Mortensdatter Kragmoes thienedis Christ_ Aagaard Christen Christensens kone i Syndersk[ou].
LINK: Affotografering.
21271709.08.03Jakob Christensen Minds Hjoptarp Christen Jakobsen Minds ? Christen Jakobsen Minds kone d 3die Christen {Jakobsen} Minstis barn døbt Jacob frembaaren af Laust nørgds kone {Inger?} i Hioptarp . faddere Jens Clemmens_ Christ_ Væsterbye og hans broder Niels {Søndergaard} af Hioptarp Laust Nørgaards datter Christen {Madsen Smed} Fonaggers datter.
NOTITS: Minds er et sted i Sønder Felding sogn.
LINK: Affotografering
21281709.09.22Anders Nielsen Tarp Niels Andersen Vesterby Margrethe Jakobsdatter d 22 sptr: døbte Jeg Niels {Andersen} Væsterbyes 2de tvillinger anders og Maren , som vare føde 8te dage tilforn . Sønnen frembaaren af Kirst_ {Jensdatter Hviid} Hr. Christens {Nielsen Seerup}. datteren af min kone {Sophie Christensdatter Møborg} . faddere Jens {Nielsen} Agger Christ_ Væsterbye . Morten H[e]lmoes Jacob Dallers [olluf] . Maren Agger , Karen Østerskiærn Karen og Kirst_ {Christensdatter} fældbereder An kragmoes.
NOTITS: Tvilling †1787- Oddum.
LINK: Affotografering.
21291709.09.22Maren Nielsdatter Tarp Niels Andersen Vesterby Margrethe Jakobsdatter d 22 sptr: døbte Jeg Niels {Andersen} Væsterbyes 2de tvillinger anders og Maren , som vare føde 8te dage tilforn . Sønnen frembaaren af Kirst_ Hr. Christens . datteren af min {præsten Peder Pedersen Staunings} kone {Sophie Christensdatter Møborg} . faddere Jens {Neislen} Agger Christ_ Væsterbye . Morten H[e]lmoes Jacob {Olesen} Dallers [olluf] . Maren Agger , Karen Østerskiærn Karen og Kirst_ {Christensdatter} fældbereder An kragmoes.
Begravelse nr. 6143
NOTITS: Tvilling. †1711.05.16 Vesterby knap 2 år gammel.
LINK: Affotografering.
21301709.10.06Jens Jensen Hannerup Jens Marcusen ? Jens Marcusens kone d 6te octbr døbte ieg Jens Marcusens søn j Hannerup Jens . frembaaren af Pofl hannerups kone, faddere: Niels {Pedersen} Prstg . Peder {Nielsen} Nørgrd ibidem . Michel hanner{...} søn Christ_ {Christen Michelsen} - Pofl hannerups søster Pe{der} Syndergaards kone ibidem.
Begravelse nr. 6131
NOTITS: Begravet halvanden år gammel.
LINK: Affotografering.
21351709.10.26Christen Andersen Astrup Astrup Anders Christensen Astrup Maren Jespersdatter 26 octbr er anders {Christensen} astrups søn Christen døbt , frembaaren af Tomas {Christensen} Poerups pige . faddere Jens astrup Just {Andersen} Klochmoes . Tomas {Christensen} Poerup Jens astrups datter . Morten {Pedersen} Pstgaards hustrue {Karen Christensdatter Sønderskov}.
NOTITS: Christen Andersen Astrup blev hosekræmmer og borger i København. Stort testamente af 1755, †1756.01.04 København, ugift.
LINK: Christen Andersen Astrups testamente og skifte Københavns Byting.
LINK: Affotografering.
21361709.11.23Peder Pedersen Stauning Præstegaarden Peder Pedersen Stauning Sophie Christensdatter Møborg d 22 Novembr Klochen halfg[aae]n syv om morgenen blef min Søn Pe{...} fød . Gud velsigne g [fors.r.me] ham. Hand blef hiemdøbt d 23 Novbr:
NOTITS: HJEMMEDÅB, se dåben i kirken #2139. Præsten noterer ingen andre hjemmedåb end for hans egen søn. Men han skriver "igien døbt", når der har været en hjemmedåb ved dåben i kirken.
LINK: Kirkedåben #2139. Må være født klokken halv syv om morgenen.
LINK: Affotografering.
21391710.01.12Peder Pedersen Stauning Præstegaarden Peder Pedersen Stauning Sophie Christensdatter Møborg d 12 blef Min Søn Peder Peders_ hands daab confirmeret, som var fød d 22 Novembr: og døbt d 23 . Hd frembaaren af min Søster i stauning Kiersten {Pedersdatter Stauning} Hr. Pofuels {Pedersen (Stauning)} - faddere - Hr. Christ_ {Christen Jensen} Møeborg - Hr. Christen {Nielsen} Seerup . Sophie Poflsdatter {16c, af Stauning} Anna Margrethe {Knudsdatter} Lang Hr. Søren {Pedersen} staunings j giørding, Inger [La] {Lauridsdatter} Hans {Jensen} degns kone j {Sønder} Omme.
NOTITS: Hjemmedøbt.
LINK: Hjemmedåb #2136.
LINK: Affotografering.
21401710.02.09Niels Jensen Ejstrup Jens Ejstrup ? Jens Ejstrups kone d 9de døbte Jeg Jens Eistrups Søn Niels frembaaren af Niels {Lauridsen} lunds kone faddere . Matz {Pedersen} Klochmoes . Peder {Nielsen} Nørgaard j Hannerup . Niels {Lauridsen} Lunds Søn . Peder {Nielsen} Nørgrds kone {Kirsten Jakobsdatter} . Søren Matzens dater j Klochmoes.
LINK: Affotografering.
21441710.06.15Dynes Madsen Debelmose Mads Pedersen Vestergaard den Yngre Else Madsdatter d 15 Junij døbt Matz {Pedersen den Yngre} Væstergrds barn j Debelmoes Dynis frembaaren af Mad: Kiersten {Jensdatter} Hvid , faddere Jens {Nielsen} agger Jens dynis_ Jøs gialdbech . Jens {Christensen} Væstergrds kone - An nørgaard Laust Nørgrds datter {Sidsel?}.
Begravelse nr. 6117
NOTITS: Begravet fem måneder gammel. Forældrene gift 1704 i Borris. Det er ikke helt klart om "An nørgaard Laust Nørgrds datter" skal læses som at An nørgaard er Laust Nørgrds datter. Her er antagelsen, at det er to forskellige personer den ene An Nørgaard og den anden Laust Nørgaards datter..
LINK: Affotografering.
21481710.08.04Christen Jensen Stier Jens Christensen Stier Bodil Nielsdatter d 4 aug: døbte Jeg Jens {Christensen} Stiers Søn Christen frembaaren af Jens {Nielsen} aggers hustrue {Maren Agger} - faddere Jørgen {Nielsen} Skrædder Christ_ {Pedersen} Degn Olluf {Christensen} daller Laust Nørgaards datter Olluf Bushis kone Christ_ B[.]chers kone {Maren Nielsdatter}.
LINK: Affotografering.
21501710.10.22Hans Laustsen Klokmose Laust Sørensen Klokmose Karen Thomasdatter d 22 octbr blef Laust {Sørensen} Klochmoesis barn Hans døbt frembaaren af Just {Andersen} Klochmoesis kone {Anne Madsdatter} . faddere Matz Væstergaard {Klokmose?, Debelmose?} Søren Matzen i Klochmoes - Thomas {Christensen} Poerup . Laust {Sørensen} Klochmoesis søster {NN Sørensdatter} af Lemb. Christen Houlisens kone udj Bølling.
Begravelse nr. 6142
NOTITS: Begravet fem måneder gammel. Opkaldt efter moderen Karen Thomasdatters 1. mand Hans Madsen.
LINK: Affotografering.
21511711.01.15Morten Christensen Sønderby Christen Lauridsen Sønderby Karen Mortensdatter d 15 jan døbte Hr. Lambret {Andersen Guldager} pa Mine vegne Christen {Lauridsen} Synderbys søn Morten frembaaren af Kiersten {Jensdatter} hvid . faddere - Jacob {Jensen} holvig Jens {Nielsen} agger knud {Jensen} Synderbye . Birete {Michelsdatter} Synderbye An Nørgrd.
NOTITS: Her ses hvilken stilling degnedatteren Birgitte Michelsdatter i Sønderby har, ellers ville hun kun være nævnt som Knud Sønderbys kone.
LINK: Affotografering.
21531711.03.01Niels Boltrup Hansen Dalager Hans Jakob Reimer Dorte Nielsdatter Boltrup d 1ste blef Hans Jacobs {Reimer} barns daab Confirmeret . den blef døbt d 1ste Janvari .Hds Niels frembaaren af min {præsten Peder Stauning} kone {Sophie Christensdatter Møborg} faddere . Leuitenant Jochim Neuroth Jacob {Andersen} Aler Jens {Nielsen} Agger Karen {Jakobsdatter} Aler Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs datter.
Begravelse nr. 6140
NOTITS: Begravet knap to måneder gammel.
LINK: Affotografering
21551711.04.07Peder Christensen Hjoptarp Christen Jakobsen Søndergaard ? Christen Jakobsen Søndergaards kone d 7de aprilis døbte jeg Christen {Jakobsen} Synder j Hioptarp hans søn Peder frembaaren af Jnger Nørgaard . faddere Jens Clemmens_ Christ_ {Jakobsen} Væsterbye . Niels {Jensen} Mælgrd . Niels Kringeltofts kone An Laust Nørgaards datter {Inger? Laustdatter}.
LINK: Affotografering.
21571711.05.15Christen Jensen Debelmose Jens Christensen Vestergaard Margrethe Jens Christensen Vestergaards kone d 15 maj døbte ieg Jens {Christensen} Væstergaard i Debelmoes hans søn Christ_ frembaaren af min kone {Sophie Christensdatter Møborg} faddere Christ_ Jensen {Gosvig} Matz {Pedersen} Væstergrd Lauge {Christensen} Debelmoes . Jens Dynissens datter {Kirsten Jensdatter} . Anders {Lauridsen} Debelmoesis kone.
LINK: Affotografering.
21591711.06.14Jens Knudsen Egvig Knud Jensen Bjerre Else Villumsdatter d 14 juni døbte Hr. Lambret {Andersen Guldager} i min fraværelse Knud {Jensen} Biæris barn Jens frembaaren af Mette {Christensdatter Feldbereder} thomas Gaasdals kone faddere . Christ_ {Jensen} Gosvig Christ_ {Jakobsen} Syndergrd i Hioptarp - Inger Nørgaard . Jens Dynisens datter {Kirsten Jensdatter}.
LINK: Affotografering.
21601711.06.21Søren Pedersen Tarp Peder Pedersen Tarp Sidsel Sørensdatter Gosvig Samme dag {d 21} døbt Peder {Pedersen} Tarpis barn Søren. frembaaren af Laust Tarpis kone {An} . faddere . Laust Tarp Matz Odderskiær . appollone Tarp . Else Heestlunds datter Maren {Hestlund}.
LINK: Affotografering.
21611711.06.21Søren Sørensen Kvisthus Søren Sørensen Huus ? Nielsdatter Søren Sørensen Huus' kone Noch {d 21} Søren {Sørensen} Huusis søn Søren døbt baaren af hands konis søster faddere Niels {Jensen} Mælgaard i Hioptarp Niels {Christensen} Daller Ing {Inger Jakobsdatter} Gaasdal An Nørgaard.
LINK: Affotografering.
21621711.07.17Oluf Jensen Klokmose Jens Lysgaard Klokmose ? Jens Lysgaard kone Samme dag {17 juli} døbt Jens {Lysgaard} Klochmoesis barn Olluf frembaaren af Olluf Mælgaards hustrue . faddere Matz {Pedersen} Klochmoes . Olluf {Pedersen} Eistrup Søren {Madsen} Klochmoesis datter . Just {Andersen} Klochmoesis hustrue {Anne Madsdatter} .
LINK: Affotografering.
21631711.08.06Jens Christensen Debelmose Christen Jensen Gosvig Mette Sørensdatter d [6] aug døbte ieg Christ_ {Jensen} Gosvigs søn Jens frembaaren af Zidsel {Sørensdatter Gosvig} . Peder {Pedersen} Tarpis kone faddere Jens {Nielsen} Agger Niels Matzen Kiersten Dynisdatter Lauge Christensen Anders {Lauridsen} debelmoesis kone.
NOTITS: Gården Gosvig ligger egentlig i Tarp i Borris.
LINK: Affotografering.
21651711.09.06Eske Nielsen Debelmose Niels Madsen Vestergaard ? Niels Madsens kone d 6 septembr døbte Jeg Niels Matzøns barn j Debelmoes kaldet Esche frembaaren af Jens Debelmoesis kone . faddere Christ_ {Knudsen} Krog Peder {Eskesen} Krog . Olluf Debelmoes Jørgen {Nielsen} shræders kone Christen {Knudsen} Krogs Pige Johanne.
LINK: Affotografering.
21681712.01.01Peder Laustsen Tarp Laust Tarp An Laust Tarps kone d 1ste Janv: døbte ieg Laust tarpis Søn Peder frembaaren af min kone {Sophie Christensdatter Møborg} . faddere. Niels {Jakobsen} Syndergaard Peder {Eskesen} grønborg Peder {Pedersen} Tarp - Peder Tarpis kone {Sidsel Sørensdatter} Niels Tarpis thienestepige.
LINK: Affotografering.
21691712.02.07Christian Knudsen Sønderby Knud Jensen Sønderby Birgitte Michelsdatter d 7de febr: confirmerede jeg Knud {Jensen} Synderbyes Søns daab kaldet Christian frembaaren af min kone {Sophie Christensdatter Møborg} . faddere Jacob {Pedersen} Scanding . Jacob {Jensen Barfod} Lindvig Christen Synderbye . Karen {Jakobsdatter} Aler . Degnens {Jakob Christensen Kyndius} kone {Anne Knudsdatter Due} . Jacob {Andersen} grønborgs kone {Else Marie} . Niels gialdbæchs kone {Kirsten} . Barnit var hiem døbt fiorten dage tilforen.
NOTITS: Fadderne er de fine folk i Borris. Sustituten er "Christen Degn", "degnen" er den gamle degn Kyndius.
LINK: Affotografering.
21701712.02.11Thomas Christensen Lodal Christen Lodal ? Christen Lodals kone d 11 febr døbte Jeg Christen Loudals Søn thomas frembaaren af Christen Jacobsen i Sæden hds kone . faddere . Las lill bølling Christ_ Jacobsen af Sæden . Michel Hannerups søn {Christen Michelsen} - Las {Pedersen} Smeds kone {Kirsten Jakobsdatter} . Christen Lodals kones søster thienendis Peder {Nielsen Nørgaard} Hannerup .
LINK: Affotografering.
21751712.04.17Niels Jakobsen Barfod Lindvig Jakob Jensen Barfod Margrethe Nielsdatter Boltvig d 17 april confirmerede Jeg Jacob {Jensen Barfod} lindvig Søn Niels hans daab som var hiemdøbt d 23 febr: hiemme faddere Mons. Andreas g[rim?] . Jacob {Andersen} Grønborg Niels {Larsen} Gialdbech . Min Slg broders {Jørgen Pedersen Staunings} datter Maren {Jørgensdatter} . Noch Christen {Larsen} Synderbye . Karen {Jakobsdatter} aler Birgete {Michelsdatter} Synderbye . Barnet baaren af min kiæreste.
Begravelse nr. 6154
NOTITS: Næsten 8 uger mellem fødsel og kirkedåb. Begravet tre måneder gammel. Introduktion ikke sket eller glemt.
LINK: Affotografering.
21761712.04.30Jesper Christensen Hannerup Christen Mikkelsen Karen Jespersdatter d 30 døbte jeg Christen {Michelsen} Hannerups søn Jesper . frembaaren af Peder {Nielsen} Mælgaards kone {Kirsten Christensdatter Bjerrebo} i H: faddere Peder {Nielsen} nørgaard Mort_ {Pedersen} Præstgaard Knud astrup Poul hannerups kone {Maren Christensdatter} Niels Stiers datter thienendis Jens Marcussen ibd.
Begravelse nr. 6157
NOTITS: Begravet fire måneder gammel.
LINK: Affotografering.
21791712.05.20Dødfødt Hannerup Jens Marcussen ? Jens Marcussens kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 25 blef Jens Marcussens datter j Hannerup jordet som blef død føed .'}
Begravelse nr. 6155
NOTITS: Dato omtrentlig fra begravelse 1712.05.25. Se begravelsen.
21801712.06.05Jakob Sørensen Klokmose Søren Madsen Klokmose Karen Jakobsdatter d 5te døbte jeg Søren Matzen j Klochmoes hans søn Jacob frembaaren af Las {Pedersen Smed} Lodals kone {Kirsten Jakobsdatter} . faddere Olluf Klochmoes. Just {Andersen} Klochmoes , Knud Astrup . Laust {Sørensen} Klochmoesis kone {Karen Thomasdatter}. Just {Andersen} Klochmoesis pige som var Christen {Sørensen} Kiærs stifdatter.
LINK: Affotografering.
21831712.07.31Lars Nielsen Hjoptarp Niels Jensen Meldgaard ? Niels Jensen Meldgaards kone d 31 confirmerede Jeg Niels {Jensen} Mælgrd i Hioptarp hans barns daab som for 8te dage siden var døbt . barnets nafn var Las - frembaaren af Laust Nørgaards datter {Inger eller Anne} . faddere Jens Clemmends_ Christ_ {Jakobsen} Syndergaard j Hioptarp Lille Christ_ {Jakobsen?} Væsterbye Clemmend Viums kone Niels Stiers kone.
LINK: Affotografering.
21861712.10.25Søren Laustsen Klokmose Laust Sørensen Klokmose Karen Thomasdatter d 25 døbte jeg Laust {Sørensen} Klochmoesis søn Søren . frembaaren af Christ_ Houlisens hds kone . faddere Matz {Pedersen} og Olluf Klochmoes Olluf {Pedersen} Eistrup . Søren {Madsen} Klochmoes hans datter Jens Lysgaard ibd: hans kone.
LINK: Affotografering.
21901712.12.08Jens Jørgen Pedersen Stauning Præstegaarden Peder Pedersen Stauning Sophie Christensdatter Møborg d 30 Novbr en onsdag klochen 4re om morgenen er min {præsten Peder Pedersen Stauning} Søn Jens Jørgen fød . og blef hand døbt d 8te decembr: frembaaren af forvalterens {Daniel Filip Rasch} kone {Christiane Steensdatter} paa lundenis faddere . min kiæreste {Sophie Christensdatter Møborgs} fader {Christen Jensen Møborg} i Thim Pstgrd mons: Anders Gr[ii]ms søster Kiersten j Stauning og Hr. Justes {Just Frederik Hammerich} kiæreste {Margrethe Elisabeth Døge} i Schierne .
LINK: Affotografering.
21911712.12.11Jens Christensen Hjoptarp Christen Jakobsen Minds ? Christen Jakobsen Minds kone d jj Decembr døbte jeg Christen {Jakobsen Minds} Syndergaards Søn Jens frembaaren af Las Helgrds kone - faddere Jens Clemmens_ Christen {Jakobsen} Væsterbye . Niels Kringeltofts datter {Maren} Laust nørgaards datter {Inger} Niels {Jensen} Mælgrds kone j Hioptarp.
LINK: Affotografering.
21951713.01.01Christen Jakobsen Gravel Jakob Gravel ? Jakob Gravels kone Samme dag {d 1ste} døbte jeg Jacob Grauilds Søn Christen . frembaaren af An Grauild - faddere Christen {Jensen} Kiær - Peder Grauild . Jacob {Jensen} Holvigs søn Jens {Jakobsen} . Las Hælgrds datter Apollone {Larsdatter} Christen {Jepsen} Nygrds kone Ide Margrete {Christensdatter} . barnet var g føed j den gl aar.
LINK: Affotografering.
21961713.01.22Peder Jensen Debelmose Jens Christensen Vestergaard Margrethe Jens Christensen Vestergaards kone Samme dag {d 22 janv} døbt Jens {Christensen} Væstergrds Søn Peder frembaaren af Christen {Pedersen} degns Hustrue {Kirsten Nielsdatter} Fadere Christen Jens_ Matz {Pedersen} Væstergrd Lauge {Christensen} Debelmoes Jens dynisens datter Kirsten {Jensen} noch Boel stier {Bodil Nielsdatter Stier}.
LINK: Affotografering.
22001713.03.05Peder Laustsen Hjoptarp Laust Nørgaard Inger Laust Nørgaards kone Martius d 5te døbte Jeg Laust nørgaards søn Peder . frembaaren af Karen {Jakobsdatter} Aler faddere - Jens {Nielsen} Agger - Christen {Smed} Fonagger Matz {Nielsen} stier . Dorthe Graild . Niels stiers datter {Maren?} Christen Tofftis Kone {Dalager}.
LINK: Affotografering.
22021713.04.13Christen Poulsen Hannerup Poul Hannerup Maren Christensdatter d 13 April døbte Jeg Poul Hannerups søn Christen frembaaren af Ove Christensøn i Schierne hans Kone. Fadderne Ove [se..i]. Jens Marcusøn j hannerup - Niels som tiener paa fasterkier han heder Niels Sørensøn . Poul hannerups kones søster Kiersten {Christensdatter} Christen Michelsøn af hannerup hds Kone {Karen Jeppesdatter} .
Begravelse nr. 6515
NOTITS: Begravet 1741 28 år gammel.
LINK: Affotografering.
22031713.04.13Niels Jakobsen Lindvig Jakob Jensen Lindvig Barfod Margrethe Nielsdatter Boltvig Samme dag (13de april) som var shiersgorsdag hiem=døbte Jeg Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs Ny føde Søn Niels .
Begravelse nr. 6169
NOTITS: begravet 5 uger gammel.
LINK: Affotografering.
22041713.04.23Jens Pedersen Gravel Peder Gravel ? Peder Gravels kone d 23 døbte Jeg Peder Grauilds Barn Jens frembaaren af Niels {Andersen} Grauilds kone Voldborg {Thomasdatter} . Faddere Peder {Eskesen} Grønborg Christen {Jepsen} Nygrd Peder {Eskesen} Krog - Jørgen Helgrds kone {Maren Thomasdatter} Appolone Las Helgards Kone.
LINK: Affotografering.
22051713.05.07Anders Olufsen Dalager Oluf Busk Kirsten Busk d 7de Maji døbte Jeg Olle Bushis søn Anders . frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} Faddere Nielß Tarp, Matz {Nielsen} stier thienendis i præstegaarden Peder {Jakobsen} Jacob Dallers ßøn, Christen Tofftes hustrue, Olle {Villadsen} Klochmoes hds datter .
NOTITS: Moderens navn Kirsten fra vielse 1735.11.06 som enke Kirsten Busk med Christen Stier, trolovet som salig Oluf Buskes enke med Christen Stier.
LINK: Affotografering.
22061713.06.14Peder Pedersen II Tarp Tarp Peder Pedersen I Tarp Sidsel Sørensdatter Gosvig d 14 Junii døbte Jeg Peder {Pedersen} Tarpis Søn Peder frembaaren af Laust Tarp kone {An} Faddere Laust Tarp Christen {Jensen} Gosvig . Else Hæstlunds datter , Karen Jens østershierns Kone .
LINK: Affotografering.
22071713.06.18Christen Christensen Nygaard Christen Jepsen Nygaard Ida Margrethe Christensdatter d 18 Junii døbt Christen {Jepsen} Nygaards Søn Christen frembaaren af Kirsten [...] Hr. Christen {Nielsen Seerup} Faddere Christen {Jepsen} Nygrds fader Peder Hælgrd. Apollone {Pedersdatter} degns {Peder Christensen} datter j Felding thienendis hos mig {præsten: Peder Pedersen Stauning} . Maren Nygrd Christen {Jepsen} nygrds bror=Kone.
Begravelse nr. 6212
NOTITS: Begravet knap 4 år gammel 1717. Maren Nygaard er moderens mor.
LINK: Affotografering.
22081713.10.05Niels Jensen Klokmose Jens Lysgaard ? Jens Lysgaards kone Octbr d 5 blef Jens Lysgaard Klochmoes hans barn døbt nafnlig Niels barnet er frembaaren af Laust {Sørensen} Klochmosis kone {Karen Thomasdatter} . Fadderne Søren Matzøn Olluf Eystrup Niels Lysgaard af Barda {i Vorgod sogn} .
LINK: Affotografering.
22111713.10.22Markus Jensen Hannerup Jens Markussen ? Jens Markussens kone d 22 (octbr) er Jens Marcussen j Hannerup hans Søns daab confirmeret , som shede hiemme 3 ugger tilforne han nafn Er Marcus hand blef frembaaren af Oluf Klochmosis kone {Kirsten} . Lars {Pedersen} smed . Poul hannerup . Anders Jacobsen paa Fastergaard . Peder {Nielsen} Mælgaards Kone {Kirsten Christensdatter Bjerrebo} j hannerup, Karen Jespersdatter ibd: Boel gregersdatter Thienindis i hannerup.
Begravelse nr. 6184
NOTITS: Begravet to år fire måneder gammel †1715.30.01.
LINK: Affotograferet.
22121713.11.05Jens Christensen Sønderby Christen Laursen Sønderby Colding Karen Mortensdatter Samme dag {d 5 Novembr.} Christen Synderbys Søn Jens døbt frembaaret af min kone {Sophie Christensdatter Møborg} . Faddere Mouritz Oderup . Jacob {Jensen Barfod} Lindvig Jens {Nielsen} Agger . Jens {Jakobsen} Holvig, Birgite Synderbye An Marie Gialdbæch {Jakobsdatter Barfod} Kiersten Moesgaard.
LINK: Affotografering.
22151714.01.14Gravers Olufsen Debelmose Oluf Jakobsen Debelmose ? Oluf Jakobsen Debelmoses kone d 14 Janv døbte ieg Oluf {Jakobsen} debelmosis Hds Søn Grauis . Frembaaren af Jørgen {Nielsen} shræders Kone . Fadderne Jacob {Olesen} Daller Peder Grauisen Jacob Dallers Søn Matz - Jens {Christensen} Væstergrds Kone , Olluf {Jakobsen} Debelmosis Kones søster.
Begravelse nr. 6253
NOTITS: Begravet seks et halvt år gammel 1720.
LINK: Affotografering.
22171714.01.25Navnløs Dalager- Lille Jakob Pedersen Skanderup Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin d 25 Janv. døbte jeg Heritzfogeden Jacob {Pedersen} Scandrup Hds datter Kierstine Margrete hiemme j huset som var fød samme morgen. den anden Tvilling døde Nafneløs og blev begraven d 29 Ejusd .
Begravelse nr. 6173
NOTITS: Jakob Pedersen Skanderup er herredsfoged i Bølling Herred og i Ringkøbing Byret.
LINK: Affotografering.
22191714.02.25Jep Larsen Sønderskov Lars Jensen Sønderskov Maren Christensdatter d 25 febr : døbt Las {Jensen} Syndershou Hds Søn Jep frembaaren af min hustrue {Sophie Christensdatter Møborg} . Fadderne Jens {Mortensen} Kujdbøl. Anders {Larsen} Synderschou . Christen Ollufs_ ibd : Lucie {Larsdatter} Las Syndershous datter . Ann Marie {Jakobsdatter Barfod} i Gialdbech, Maren Erich Kuedbøls Kone.
LINK: Affotografering.
22201714.03.07Christen Seerup Lauridsen Tarp Laust Tarp An Laust Tarps kone Onsdagen d 7de Martii døbt laust tarpis Søn - kaldet Christen Seerup frembaaren af Min kone {Sophie Christensdatter Møborg} - fadderne Mouritz Oderup Peder {Eskesen} Grønborg . Peder {Pedersen} tarp. Peder {Pedersen} tarpis Kone {Sidsel Sørensdatter}. Matz {Nielsen} tarpis Kone Kirsten {Nielsdatter}. Niels tarpis Thieniste=Pige Kiersten .
NOTITS: Den gamle præst Christen Seerup var død i august 1713 syv måneder før denne dåb. Han boede jo i Præstegården i Tarp, hvor forældrene bor, så de har værdsat ham.
LINK: Affotografering.
22211714.03.25Niels Pedersen Grønborg Peder Eskesen Grønborg Karen Jensdatter d 25 Marti døbte jeg hieme j huset Peder {Eskesen} Grønborgs Søn Niels som var heel Vanshabt. Gud bevare enhuer Erlig Moder for at føde sadan et barn.
Begravelse nr. 6174
LINK: Affotografering.
22241714.04.22Peder Sørensen Kvisthus Søren Sørensen Huus ? Nielsdatter Samme dag {d 22 april} døbt Søren {Sørensen} Huußis Søn Peder . Frembaaren af Søren Huusis Kon=søster Anne Nielsdatter . faddere Matz Væstergrd j Klochmoes - Christen Smed j {Fonager} Hioptarp . Jacob {Andersen} Grønborgs Svend Jens Jens_ . Søren {Sørensen} Huuses datter Karen {Sørensdatter}. Laust nørgaards hustrue {Inger}.
LINK: Affotografering.
22251714.04.27Peder Larsen Gaasdal- Store Lars Larsen Gaasdal Inger Jakobsdatter d 27 April som var dend Store Bededag døbte ieg Las {Larsen} Gaasdals søn Peder . baaren af min kone {Sophie Christensdatter Møborg} faddere Las {Larsen} Dudal . Jens Giøds_ og thomas {Jensen} gaasdal . Peder lil gaasdals Kone Anne {Mortensdatter} Las {Larsen} Dudals datter Mette {Larsdatter} .
LINK: Affotografering.
22261714.04.27Niels Christensen Gosvig Christen Jensen Gosvig Mette Sørensdatter Noch samme dag {d 27 April} Christen {Jensen} Gosvigs søn Niels . frembaaren af Zidzel {Sørensdatter Gosvig} Peder {Pedersen} tarpis Kone . Faddere . Jens dynis_. Knud {Jensen} Ægvig, Erich Debelmoes Grauers {Pedersen} Debelmoesis kone Maren Anders Debelmoesis datter .
NOTITS: Ikke helt klart om Maren er Gravers Debelmoses kone eller Anders Debelmoses datter. Se #2295 med Anders Lauridsen Debelmoses datter Maren Væver i 1718, så her er antaget at Maren er Anders Debelmoses datter.
LINK: Affotografering.
22291714.10.21Thomas Pedersen Gaasdal- Lille Peder Thomassen Anne Mortensdatter Samme dag {d 21 Octbr} døbte jeg Peder {Thomassen} Gaasdals søn Thomas Frembaaren af Ing {Inger Jakobsdatter} Lars {Larsen} Gaasdals kone fadder Jens Giøds_ . Olluf Gaasdal Soldat Jens giødsens datter Karen {Jensdatter} . thomas {Pedersen} Gaasdals Kone Mette.
NOTITS: Forældrene trolovet 1711.10.15 i Borris #7981.
LINK: Affotografering.
22331714.12.30Jakob Christensen Hjoptarp Christen Jakobsen Søndergaard Minds ? Christen Jakobsen Søndergaards kone d 30 decembr døbte jeg Christen {Jakobsen} Syndergrd j Hjoptarp hds Søn Jacob frembaaren af Ing Nørgaard fadderne - Christen {Madsen} Fonagger . Christen {Jakobsen} Væsterbye Niels Dudal soldat Dorthe graild Maren Kringeltoft .
NOTITS: Christen Jakobsen Søndergaard kaldes også Minds.
LINK: Affotografering.
22341715.02.11Christen Mortensen Annexgaard Morten Pedersen Præstgaard Karen Christensdatter Sønderskov d 11 febr: blef Morten {Pedersen} Præstgrds Søn Christen , som var fød d 21 decembr 1714 og hiemdøbt d 23 Ejusdem , hans daab Confirmeret Frembaaren af min Kieriste {Sophie Christensdatter Møborg} . fadderne Christen Ollufs_ j Syndershu . Christen Ugelberg . Thomas {Christensen Paarup} paa Fastergrd , Morten Adstrup . An {Christensdatter Kjær} paa Fasterkiær Christen Michels_ j hannerup hds Kone {Karen Jeppesdatter} Peder {Eskesen} Krogs Kone {Kirsten Christensdatter} .
LINK: Affotografering.
22371715.06.01Laust Laustsen Hjoptarp? Laust Andersen Soldat Holst Maren Jakobsdatter d 1ste Junius døbte Jeg Laust {Andersen} Holst Soldat hans Søn kaldet laust frembaaren af Peder {Eskesen} Grønborgs Hustrue {Karen Jensdatter} - Faddere Christen tofft - Jacob {Olesen} dallers søn Peder {Jakobsen} , Jacob {Olesen} dallers datter Mette {Jakobsdatter} - Else Marie Jacob {Andersen} Grønborgs Hustrue ,
Begravelse nr. 6188
NOTITS: Begravet to måneder gammel. Forældre gift 1704 i Faster.
LINK: Affotografering.
19941715.07.23Dødfødt 1 Sønderskov Anders Larsen Sønderskov An Christensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Samme dag {d 28 Juli 1715} begrov ieg Anders {Larsen} Syndershous 2de død=føde Sønner.'}
Begravelse nr. 6189
NOTITS: Fødsel sat fem dage før begravelsen. Tvillinger.
LINK: Affotografering.
19931715.07.23Dødfødt 2 Sønderskov Anders Larsen Sønderskov An Christensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Samme dag {d 28 Juli 1715} begrov ieg Anders {Larsen} Syndershous 2de død=føde Sønner.'}
Begravelse nr. 6190
NOTITS: Fødsel sat fem dage før begravelsen. Tvillinger.
LINK: Affotografering.
22411715.08.21Mads Nielsen Debelmose Niels Madsen ? Niels Madsens kone d 21 aug: en Onsdag døbte Jeg Nielß Matzøn j Debelmoes hds Søn Matz frembaaaren af Oluf debelmosis Kone . Faddere Peder graves_ Christen {Knudsen} Krog. Jens Villasens Kone Peder {Eskesen} Krogs Kone Kirsten {Christensdatter} .
Begravelse nr. 6210
NOTITS: Begravet halvanden år gammel.
LINK: Affotografering.
22421715.08.25Jens Nielsen Hjoptarp Niels Jensen Meldgaard ? Jens Nielsen Meldgaards kone Samme dag {d 25 Aug:} døbte jeg Niels {Jensen} Mælgards Søn j hioptarp kaldet Jens frembaaren af Else Marie {Nielsdatter} Boltrup Jacob {Andersen} Alers Kone faddere Christ_ {Jakobsen} Væsterbye Christen {Jakobsen} Syndergaar Peder {Jensen} Jens Giødsens Søn . Niels Kringeltoft datter {Maren Nielsdatter} Laust Nørgaards Kone Inger .
LINK: Affotografering.
19921715.10.04Anna Andersdatter Vindelbo Anders Thomsen Vindelbo Maren Christensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 17 octbr blef Anders Vindelbois Kone Maren begraven. Samme dag begrov Jeg og hds datter Anna.'}
Begravelse nr. 6193
NOTITS: Hjemmedøbt.
LINK: Affotografering.
22431715.11.10Eske Christensen Borris- Krog Christen Knudsen Krog Kirsten Eskesdatter d 10 Nov: døbte Jeg Christen {Knudsen} Krogs Søn Esche Frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} Faddere . Niels Matzen j Debelmos Peder {Eskesen} Krog Niels {Larsen} Dudal . Christen {Knudsen} Krogs thienistpige Johanne - Anne {Knudsdatter} Peder {Hesselvig} Holvigs Kone .
Begravelse nr. 6195
LINK: Affotografering.
22461715.12.22Niels Jensen Vestergaard Debelmose Jens Christensen Vestergaard Margrethe Jens Christensen Vestergaards kone Samme dag {d 22 decembr:} døbt Jens {Christensen} Væstergrds Søn j Debelmos Niels Frembaaren af Matz {Pedersen} Væstergrds Kone {Else Madsdatter} . Faddere - Niels Matzøn Lauge {Christensen} Debelmos Erich debelmoes . Olluf {Jakobsen} Debbelmosis kone - Grauirs {Pedersen} debelmosis datter {Inger Graversdatter} .
LINK: Affotografering.
22481716.01.19Jens Jeppesen Gjaldbæk Jeppe Markussen Gjaldbæk Kirsten Jensdatter d 19 Janv: døbte Jeg Jep {Markussen} Gialdbæchs Søn Jens Frembaaren af Niels (Nielsen den Yngre) Gialdbæchs Kone {Anne Marie Jakobsdatter Barfod} - Faddere Jens {Pedersen Vium} Moesgrd . Niels {Nielsen den Yngre} Gialbæch . Jens Moesgaards Stif=søn Niels {Jensen} . Christen Christensøn j Syndershou hans Søn Niels {Christensen} . Christen {Pedersen} Smed j Gialdbæch hans kone . Jeppe Gialbæchs Pige Anna .
Begravelse nr. 6197
NOTITS: Begravet fire uger gammel. Moderen er steddatter af Jens Pedersen Vium Mosgaard, for Niels Jensen Mosgaard er stedsøn.
LINK: Affotograferet.
22491716.01.26Greis Christian Christensen Franch Kirken- Ved Christen Gregersen Franch An Gertrud Reimer d 26 Janv: Chargeant Christen Gregersøn Franch ved borris Kirche hands Søn døbt kaldet Greis Christian frembaaren af Dorte Boltrup Hans Jacob Rejmers Kone - faddere [Hans] Jacob {Reimer} Jacob {Jensen Barfod} Lindvig Knud {Jensen} Sønderbye . Min Kiæreste {Sophie Christensdatter Møborg} - Jacob {Andersen} Alers Kone Else Marie {Boltrup} .
LINK: Affotografering.
22511716.02.19Christen Christensen Lodal Christen Lodal ? Christen Lodals kone {REKONSTRUKTION fra begravelsen 'd 23 febr : begrov Jeg Christen Loudals lille barn Christen som døde strax dend var fød.' }
Begravelse nr. 6196
NOTITS: Dato født sat til 4 dage før begravelsen.
22531716.03.15Rudolph Boldevin Jakobsen Skanderup Dalager- Lille Jakob Pedersen Skanderup Anne Margrethe Rudolfsdatter Boldevin d 27 Jan hiemdøbte Jeg Hr Jacob {Pedersen} Scandrups Søn Rudoph Boldevin Ds daab confirmeret d 15 Marts. Barnet frembaaren af Rudloph {Rudolphsen?} Boldevins Kiæriste . Faddere Forvalter {Daniel Filip} Rask. Hans Ræfstorps søn Pouel {Hansen} . Hr Bents {Jørgensen Trabjerg} datter Øllegaard Johanne af deiberg Min {præst Peder Pedersen Stauning} Kiæriste {Sophie Christensdatter Møborg}.
LINK: Affotografering.
19901716.04.01Navnløs  Erik Christensen Maren Koch {REKONSTRUKTION: fra moderens halshugning: ' NB d 30 Julij fuldte jeg Maren Koch til Rætterstædet , som blef hals huggen paa bølling Herredt fordj hun hafde myrdet sit barn j det hun hafde kast dend for Svien .'}
Begravelse nr. 5994
NOTITS: Datoen er arbitrær lagt tre måneder før moderens halshugning. Faderens navn fra absolvering 1 november 1716.
LINK: Moderens halshugning.
LINK: Affotograferet.
22561716.04.13Christen Larsen Sønderskov Lars Jensen Sønderskov ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone d samme dag {13 april} døbte Jeg Las {Jensen} Syndershous Søn Christen . Frembaaren af Erich {Nielsen} Kuedbøls Kone Maren . Faddere Jens {Mortensen} Kuedbøl - Niels {Nielsen den Yngre} Gjaldbæk . Jens {Pedersen Vium} Mosgrds stifsøn Niels {Jensen} Kirsten {Jensdatter} Jens Giødsøns datter - Anders {Larsen} Syndershous Kone {Anne Christensdatter}.
Begravelse nr. 6234
NOTITS: Begravet 2 år gammel.
LINK: Affotografering.
22591716.06.21Jakob Larsen Lodal Lars Pedersen Lodal Kirsten Jakobsdatter d 21 Junij døbte Jeg Las {Pedersen} Loudals Søn Jacob Frembaaren af Margret {Jakobsdatter} Niels {Andersen} Væsterbye {Borris sogn} hans Kone. Faddere Christen Loudal Poul Hannerup . Matz {Sørensen} Søren Matzøns Søn j Klochmoes . Inger {Pedersdatter} Peder {Nielsen} Hanrups datter . noch Søren {Jensen} Møllers Kone {Karen Jakobsdatter} af Slumpstrup Mølle {Sædding sogn} .
NOTITS: Moderen er ud af en stor familie med fem døtre af Jakob Jensen Møller i Slumstrup Mølle i Sædding sogn. Se link.
LINK: Jakobsdøtre fra Slumstrup Mølle.
LINK: Affotografering.
22601716.07.02Lauge Christensen Sønderby Christen Laursen Colding Karen Mortensdatter Samme dag {d 14 Junius} hiemdøbte Jeg Christen {Laursen Colding} Sønderbys Søn Lauge. Julius d 2den Confirmeret jeg Christen Synderbys Søns Daab Søns Daab{!} , som var Hiemdøbt d 21 Junij hans nafn er Lauge frembaaren af min Kiæreste . Faddere Knud {Jensen} Synderbye . Jens agger . Jens {Jakobsen} Jacob {Jensen} [hol..gs] Søn. Niels {Jensen} Jens {Pedersen Vium} Mosgrds Søn {stedsøn} . Margrete {Nielsdatter Boltvig} Jabob {Jensen Barfod} Lindvigs Kone . Kirsten {Jensdatter} Jep {Markussen} Gialdbechs hustrue . An Marie {Jakobsdatter Barfod} Niels {Nielsen den Yngre} Gialdbechs Kone.
LINK: Hjemmedåb 1716.06.14.
LINK: Kirkedåb 1716.07.02.
22611716.08.02Thomas Andersen Astrup Anders Christensen Astrup Maren Jespersdatter Augustus 2den confirmerede Jeg Anders {Christensen} Astrups Søn hans daab som var fød jmellem d 12 og 13 Julij tilforne . Kaldet Thomas frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} . Faddere Forvalter {Daniel Filip} Rasck Niels {Lauridsen} Lund , Morten {Jensen} Astrup . Kirsten {Christensdatter Sønderby} Morten {Pedersen} prestgrds Kone { Kirsten Christensdatter Sønderskov} . Maren Ofues Fæste Møe j Hanning Kirchegrd som har tient Thomas {Christensen Paarup} Poerup.
LINK: Affotografering.
22631716.08.30Mads Nielsen Odderskær Niels Odderskær Kirsten Niels Odderskærs kone d 30 aug. døbte Jeg Niels oddershiærs Søn Matz frembaaren af Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs Kone Magret {Nielsdatter} Boltvig . Faddere Peder {Eskesen} Krog Jens {Pedersen Vium} Moesgrds stif=søn Niels {Jensen} Johan{ne} Christen {Knudsen} Krogs Pige . Kirsten Svensdater thienendis Jacob {Jensen Barfod} Lindvig . Christen {Madsen} Smids Kone j Fonagger .
NOTITS: Moderens navn #2290.
LINK: Affotografering.
22641716.09.20Jens Pedersen Tarp Peder Pedersen Tarp Sidsel Sørensdatter Gosvig September d 20 døbte Jeg Peder {Pedersen} tarpis barn Jens frembaaren af Met {Sørensdatter} Gosvig Faddere Laust Tarp. Niels Tarp. Matz {Jakobsen} Jacob Dalagers Søn . Giertrud {Christensdatter} Christen Fældberæders datter noch Kirsten {Christensdatter} Madz {Nielsen} tarpis Kone .
NOTITS: Ingen introduktion fundet.
LINK: Affotografering.
22661716.11.01Jens Michael Knudsen Sønderby Knud Jensen Sønderby Birgitte Michelsdatter Octbr d 9de sige 9 octbr døbte jeg Knud {Jensen} Synderbys Hds Søn Jens Michael samme Hds Daab Confirmeret d 1ste Novembr frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} Faddere Jacob {Andersen Harbo} Aler, Poul {Christensen} Forsum Niels {Nielsen denYngre} Gjaldbæk Christen {Laursen} Synderbye , An {Christensdatter} Kiær . Herredtz fogedens {Jakob Pedersen Skanderup} Kone {Anne Margrethe Boldevin} Karen {Jakobsdatter} Aler. Margrete {Nielsdatter Boltvig} Lindvig.
LINK: Affotografering.
22681716.11.08Mads Sørensen Kvisthuse Søren Sørensen Huus ? Nielsdatter Samme dag {d 8 nov} døbt Søren {Sørensen} Huus Hds Søn Matz frembaaren af Met {Christensdatter Feldbereder} Gaasdal . Faddere Jens Giød_ thomas gaasdal . Niels Auflskarl Jens anders_ Ingeborg Niels {Jensen} Mælgrds Kone og Karen {Sørensdatter} Søren {Sørensen} Huusis datter
NOTITS: Godt 21 år gammel, da han blev konfirmeret.
LINK: Affotografering.
22691716.11.15Jens Andersen Sønderskov Anders Larsen Sønderskov An Christensdatter d 15 Nov døbte jeg Andes Syndershou hans Søn Jens Frembaaren af Las {Jensen} Syndershous Kone . Faddere Christen Ollufs_ . Las {Jensen} Syndershou. Matz {Christensen} Christen Christensens Søn ibd : Niels {Christensen} Syndershouis Kone. Kirsten tienendes hos Niels {Andersen} tarp .
LINK: Affotografering.
22701716.12.06Anders Pedersen Helgaard Peder Helgaard Anne Andersdatter December d 6te døbte Jeg Pedr Hælgrds Søn Anders frembaaren af Peder Holvigs {Hesselvigs} Kone {Anne Knudsdatter} Faddere Jørgen Hellgrd . Thomas {Christensen} biere af Felding Knud {Jensen} Synderbye Jens {Jakobsen} holvig Johan{ne} Hælgrd . Margrete {Larsdatter} thomas {Christensen} biere Hds Kone .
NOTITS: Margrethe Larsdatter *Helgaard.
LINK: Affotografering.
22711716.12.20Christen Madsen Tarp Mads Nielsen Tarp Kirsten Christensdatter d 15 Decembr hiemdøbte Jeg Matz {Nielsen} tarp hans tvillinge børn Christen og Karen deris daab blef confirmeret d 20 ejusd: drengen blef baaren af min kone {Sophie Christensdatter Møborg} datteren af Met {Christensdatter Feldbereder} Thomas {Pedersen} Gaasdals Kone faddere Niels Stier Jens Giøds_ thomas gaasdal . Min Aflskarl Jens Anders_ . Peder {Jakobsen} Jacob Dallers Søn , Kirsten {Jensdatter} Jens Giødsøns datter j gaasdal , min jndpige Karen Pedersdatter Kristine Niels tarps Pige . Zedsel {Sørensdatter Gosvig} Peder {Pedersen} tarpis . Boel {Nielsdatter} Jens {Christensen} Stiers .
NOTITS: Mads Nielsen Tarp var født i Stier i Borris.
LINK: Affotografering.
22741717.01.24Jens Laustsen Tarp Laust Tarp An Laust Tarps kone d 24 Janvarius døbte Jeg laust tarp hds Søn Jens frembaren af Peder {Eskesen} Grønborgs Kone {Karen Jensdatter} Niels {Andersen} Vesterby Matz {Jakobsen} Daller , Kirsten thienendes Niels tarp . Zidzel {Sørensdatter Gosvig} Peder {Pedersen} Tarpis Kone .
NOTITS: Moderens navn An se #2235.
LINK: Affotografering.
22751717.01.31Jesper Christensen Hannerup Christen Michelsen Hannerup Karen Jeppesdatter Samme dag {d 24 Janvarius} hiemdøbte jeg Christen {Michelsen} Hannerups søn Jesper . huis daab blef confirmerit d 31 Janv: hand blef frembaaaren af Christen {Michelsen} Hannerups kones søster [Ellen?] Jeppesdatter af Sæding {af Sæding indskudt}, faddere Laust Jespers_ af Sæding , Poul Hannerup Jens Jens_ aflskarl paa Fastergrd . Jens MarcusSøns Kone Peder {Nielsen} Nørgaards datter {Maren Pedersdatter} Christen Michelsens Kones søster Mete Elletz bar Barnet .
NOTITS: Ellen skrevet over et andet navn.
LINK: Affotografering.
22761717.03.04Dødfødt Hannerup Peder Nielsen Meldgaard Kirsten Christensdatter Bjerrebo {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 7de begrou Jeg Peder (Nielsen) Mælgrds barn som var død fød j hannerup 1 Søn.'}
Begravelse nr. 6209
22791717.04.11Niels Mortensen Præstgaard Morten Pedersen Præstgaard Kirsten Christensdatter Sønderskov d 11 april døbte Jeg Morten {Pedersen} prstgrds Søn Niels . frembaaren af Maren {Jespersdatter} Anders {Christensen} Astrups kone . faddere Peder {Nielsen} Aaes . Niels og Christen {Jespersen} paa Faster Kiær . Forvalter {Daniel Filip} Raschis Søsterdatter Maren Inger Jens Astrups datter . Niels Jacobsens Kone paa Aaes .
LINK: Affotografering.
22801717.04.18Peder Nielsen Hjoptarp Niels Jensen Meldgaard Ingeborg d 18 april Niels {Jensen} Hioptarp j Mældgrd hads Søn Peder døbt , frembaaren af Christen {Jakobsen} Syndergrds Kone Faddere Christen Vesterby . Christen {Jakobsen} Syndergrd . Niels {Laustsen} Laust {Nørgaard} Hioptarps Søn . Christen {Madsen} Fonaggers Kone {Kirsten} Maren {Nielsdatter} Niels Kringeltofts datter.
Begravelse nr. 6217
LINK: Affotografering.
22811717.04.25Morten Christensen Aagaard Christen Nielsen Aagaard Mette Jakobsdatter d 25 april døbte Jeg Christen {Nielsen} Aagaards Søn Morten som var hiemdøbt 8te dage tilforne . frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} Faddere Matz {Christensen Kjær} aler Niels tarp . Niels {Jensen} Jens {Pedersen Vium} Mosgrds {sted}Søn. An {Christensdatter Kjær} Matz {Christensen Kjær} alers Søster . Margrete {Nielsdatter Boltvig} Lindvig Kiersten {Christensdatter} Krog .
LINK: Affotografering.
22821717.08.15Christen Nielsen Sønderskov Niels Christensen Sønderskov ? Niels Christensen Sønderskovs kone d 15 aug døbte jeg Niels {Christensen} Syndershou hans Søn Christen frembaaaren af Jens {Pedersen Vium} Mosgrds Kone An {Anne Nielsdatter} Faddere . Christen {Nielsen} Aagrd Las {Jensen} Syndershou . Matz {Christensen} Niels {Christensen} Syndershous brodr . An Christensdatter Anders {Larsen} Syndershous Kone . Lucie {Christensdatter} Anders {Larsen} Syndershous søster .
LINK: Affotografering.
22861717.09.19Anders Nielsen Gravel Niels Andersen Gravel Voldborg Thomasdatter d 19 Septbr Niels grauls Søn døbt kaldet Anders , frembaaren af Else Marie Boltuig Faddere Jørgen helgrd . Christen Nygaard Niels {Christensen} Aagrd . Johanne {Larsdatter} Las Helgrds datter Anna {Andersdatter} Peder Hælgrds Kone.
LINK: Affotografering.
22871717.09.26Christen Christensen Hjoptarp Christen Jakobsen Søndergaard ? Christen Jakobsen Søndergaards kone d 26 Septbr døbte Jeg Christen {Jakobsen} Syndergaards Barn j hioptarp kaldet Christen frembaaren af Else Marie Boltrup Faddere Christen Vesterbye . Niels {Jensen i Meldgaard} Hioptarp . Christen {Jakobsen} Syndergrds brodr Jens {Jakobsen} . Kirsten {Poulsdatter} Poul Frantzøns datter {Ved Kirken} Inger Laust nørgaards hustru .
LINK: Affotografering.
22881717.09.29Markus Jeppesen Gjaldbæk Jeppe Markussen Gjaldbæk Kirsten Jensdatter d 29 Septbr fest Mich . Jep {Markussen} gialbæcks barn døbt Marcus frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} faddere Jens {Pedersen Vium} Moesgrd . Erich {Nielsen} Kuedbøl - Jens Marcussen j hannerup . Jens i Vium Krog Hs Søn Matz {Jensen} . Jens {Pedersen Vium} Mosgaards søn {stedsøn} Niels {Jensen} . Kirsten j Vium Krog Karen {Mortensdatter} Synderbye Olluf Mældgrds datter Anna {Olufsdatter} .
LINK: Affotografering.
22901717.10.24Svend Madsen Odderskær Mads Svendsen Odderskær Anna Laustdatter Nørgaard d 24 octbr døbte jeg Matz {Svendsen} oddershærs Søn Svend frembaaren af Margret {Nielsdatter Bolvig} Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs hustrue Faddere Laust Nørgrd . Christen {Jakobsen} Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs Søn Kirsten {Svendsdatter} Svend {Jørgensen} oddershærs datter , noch Niels Oddershærs Kone Kiersten .
Begravelse nr. 6448
LINK: Affotografering.
22911717.12.05Jakob Olufsen Debelmose Oluf Jakobsen Debelmose ? Oluf Jakobsen Debelmoses kone noch {December d 5} døbte jeg Olluf {Jakobsen} debelmosis søn Jacob frembaaren af Else {Madsdatter} Matz {Pedersen} Væstegrds Kone . Faddere Peder {Jakobsen} Daller Matz {Jakobsen} Daller . Maren {Andersdatter} Anders {Lauridsen} Debelmosis datter . jtem Jens {Christensen} Væstergaards Kone .
Begravelse nr. 6225
LINK: Affotografering.
19891718.02.06Knud Christensen Borris- Krog Christen Knudsen Kirsten Eskesdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 11 febr: begrou Jeg Christen {Knudsen} Krogs Søn Knud 2 dage gammel .'}
Begravelse nr. 6226
NOTITS: Begravet 2 dage gammel.
LINK: Affotografering.
22981718.05.13Niels 1 Nielsen Slikdal Niels Thomsen Slikdal Dorte Gravel d 13 Maji dend store bededag døbte Jeg Niels Slickdals 2de Tvillinger som begge blef kaldet Niels {Niels 1} .
Begravelse nr. 6232
NOTITS: Begravet 22. maj 1718 før de kom til dåb i kirken. Thomsen se #2443.
LINK: Affotografering.
22991718.05.13Niels 2 Nielsen Slikdal Niels Thomsen Slikdal Dorte Gravel d 13 Maji dend store bededag døbte Jeg Niels Slickdals 2de Tvillinger som begge blef kaldet Niels {Niels 2} .
Begravelse nr. 6233
NOTITS: Begravet 22. maj 1718 før de kom til dåb i kirken. Thomsen se #2443.
LINK: Affotografering.
23041718.09.22Michel Jensen Stier Jens Christensen Stier Bodil Nielsdatter d 22 Septbr døbte Jeg Jens {Christensen} Stiers Søn Michel frembaaren af Christen {Pedersen} degns Kone {Kirsten Nielsdatter} . Faddere Jørgen {Nielsen} Skrædr . Olluf bush Niels {Madsen} Daller Soldat . An Christen toftes Kone Johanne {Christensdatter} Christen Bøchers datter .
LINK: Affotografering.
23051718.10.09Søren Poulsen Hannerup Poul Hannerup Maren Christensdatter Octbr d 9de døbt poul Hannerups Søn Søren frembaaren af Christen {Mikkelsen} Hannerups Kone {Karen Jeppesdatter} . Faddere Michel Hannerup Jens Marcussen ibd: Niels Fasterkiær . Inger {Pedersdatter} Peder {Nielsen} nørgrds datter - Christen Loudals Kone.
LINK: Affotografering.
23071718.12.27Niels Nielsen Hannerup Niels Jensen Tømmermand Inger Nielsdatter d 27 decembr døbt Jeg j Faster An Huuskone hos Poul Han{nerup} hendes datters barn Niels , som er Gift i Bølling med j Soldat nafnl: Niels Jens_ tømmerMand - barnet blef baaren af samme An Huuskones Datter Kirsten Nielsdatter Faddere Poul Hannerup . Niels boende paa Fasterkiær . An Huuskones anden dater Anna . Christen {Mikkelsen} Hannerups Kone {Karen Jeppesdatter} .
Begravelse nr. 6242
NOTITS: Begravet 20 uger gammel. An Huuskone har midst tre døtre, moderen uden navn, Kirsten og Anne Nielsdatter. Moderens fornavn Inger fra "Pedersminde i Borris" s. 38. Se også #2315.
LINK: Affotografering.
23081719.01.22Jakob Larsen Gaasdal- Store Lars Larsen Gaasdal Inger Jakobsdatter 1719 d 22 Janv: døbte Jeg Las {Larsen} Gaasdals Søn Jacob frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} Faddere . Jens Giødes_ . Jacob {Jakobsen} Ing {Inger Jakobsdatter, moderen} Gaasdals broder . Karen {Jensdatter} Jens Giødsens datter . Met {Larsdatter} Las Dudals datter . Met {Mette Christensdatter Feldbereder} Thomas {Pedersen} Gaasdals Kone .
Begravelse nr. 6583
NOTITS: Begravet 1746 27 år gammel.
LINK: Affotografering.
23101719.02.26Peder Nielsen Vinbæk Niels Vinbæk Soldat Maren Vinbæk d 26 febr : Niels Vinbech Soldat hans Søn Peder døbt frembaaren af Karen {Jakobsdatter} Ahler . Faddere Las {Larsen eller Madsen den Unge} Dudal Jens {Jakobsen} Holvig . Jens [Grauers_] tienendis Madz {Christensen} Aler . Mette {Larsdatter} dudal - Maren Erich {Nielsen} Kuedbøl Kone .
LINK: Affotografering.
23151719.06.18Niels Andersen Hannerup Anders Lauridsen Soldat Kirsten Nielsdatter d 18 Junij døbte Jeg An Huuskones i Hannerup hendis datter, som hæde Kirsten , hendis barn , hvis Mand er Soldat og kaldis Anders . Barnets nafn er Niels . Inger {Nielsdatter} som og er An Huuskones datter , og Niels Tømmermand soldat hans Kone , bar barnet . Faddere - Jens MarcusSøn af Hannerup, Christen Jespers: af Fasterkiær . An {Nielsdatter} Niels tømmermands konis søster . Poul Hannerups kone {Maren Christensdatter} .
NOTITS: Se også #2307.
LINK: Affotografering.
23161719.07.07Maren Andersdatter Vindelbo Anders Thomsen Vindelbo ? Anders Thomsen Vendelbos 2. kone d 7de Julij døbte Jeg Anders {Thomsen} Vindelbos {datte}r Maren frembaaren af Else Marie {Nielsdatter} Boltvig Jacob {Andersen Harbo} Alers hustrue. Faddere . Thomas {Jensen} Vindelboe . Svend Christensen {Skrædder, Sønder Felding} Anders Vindelboes søster Mette {Thomasdatter} Jng las [galds] hustrue {Inger med Lars Gaasdal passer} . Met {Christensdatter Feldbereder} Thomas {Pedersen} Gaasdals Hustrue .
NOTITS: Ing Las Galds interpreteret som Inger Lars Gaarsdals. Ingen Lars eller Inger set i Gjaldbæk, fx.
LINK: Affotografering.
23171719.07.07Christen Pedersen Dalager Peder Jakobsen Daller ? Peder Jakobsen Dallers kone Noch samme dag {d 7de Julij} døbt Peder {Jakobsen} Dallers Søn Christen frembaaren af min Kiæriste {Sophie Christensdatter Møborg} Faddere Olluf Bush Matz {Jakobsen] Daller Met {Jakobsdatter} Daller . An Christen Toftis hustrue.
LINK: Affotografering.
23181719.07.21Niels Nielsen Gjaldbæk Niels Nielsen Gjaldbæk Anne Marie Jakobsdatter Barfod d 21 Julij døbte Jeg Niels {Nielsen} Gialdbæchs søn Niels som var fød 3 dage tilforne . frembaaren af Margret {Nielsdatter} Boltrup Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs Hustrue . Faddere Jacob Lindvig Jep gialdbæchs! Jep {Markussen} Gialdbechs Kone {Kirsten Jensdatter} Kirsten {Jakobsdattter} Jakob {Jensen Barfod} Lindvigs datter. Christen {Jakobsen} Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs søn .
Begravelse nr. 6249
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel.
LINK: Affotografering.
23191719.07.22Dødfødt Tarp Thomas Larsen? Tarp ? Thomas Tarps kone {REKONSTRUKTION fra begravelsen 'd 26 Julii begrof ieg thomas tarpis Søn, som blef død fød d 22 Jui tilforn og var vanfør . Gud Være Ære [der] forløste dend .' }
Begravelse nr. 6245
LINK: Affotografering.
23221719.10.22Niels Madsen Tarp Mads Nielsen Tarp Kirsten Christensdatter d 22 October døbte Jeg Matz {Nielsen} Tarpis søn {Niels} frembaaren af min {Kone} {Sophie Christensdatter Møborg} faddere Thomas {Pedersen} Gaasdal Niels Daller Soldat Jens Anders_ min forrige Auflskarl Maren {Nielsdatter} Niels Stiers Datter . Zidsel Matzdatter Hans {Nielsen} Fældbereders Kone..
Begravelse nr. 6254
NOTITS: Barnet fornavn Niels i begravelsen 1720.
LINK: Affotografering.
23241719.11.01Niels Nielsen Odderskær Niels Odderskær ? Niels Odderskærs kone November d 1ste fest Om : Sanct : døbte Niels Oddershiærs Søn Niels frembaaren af Margret {Nielsdatter Boltvig} Jacob Lindvigs Kone Fadderne Matz {Svendsen} Oddershiær Barbara {....} {.... ..} [Christen Krog] {...} {......} {,...} .
LINK: Affotografering indførelse ganske utydelig svag skrift.
23261720.01.21Jeppe Andersen Sønderskov Anders Larsen Sønderskov An Christensdatter Søndagen d 21 Janv døbte Jeg Anders {Larsen} Syndershous tvillinge børn. Jeppe frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} Anna af Christen Vesterbys Kone Kirsten. Faddere. Erich {Nielsen} Kudbøl Las {Jensen} Syndershou Christen Væsterbye Jens Anders_ hafde tient j præstegaarden Niels {Christensen} Syndershous Kone Christen {Knudsen} Krogs Kone {Kirsten Eskesdatter} Met {Larsdatter} dudal tiener j præstegaarden . Christen {Madsen} Fonaggers Pige {.....}
NOTITS: Tvilling.
LINK: Affotografering.
23271720.01.21Anne Andersdatter Sønderskov Anders Larsen Sønderskov An Christensdatter Søndagen d 21 Janv døbte Jeg Anders {Larsen} Syndershous tvillinge børn. Jeppe frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} Anna af Christen Vesterbys Kone Kirsten. Faddere. Erich {Nielsen} Kudbøl Las {Jensen} Syndershou Christen Væsterbye Jens Anders_ hafde tient j præstegaarden Niels {Christensen} Syndershous Kone Christen {Knudsen} Krogs Kone {Kirsten Eskesdatter} Met {Larsdatter} dudal tiener j præstegaarden . Christen {Madsen} Fonaggers Pige {.....}
NOTITS: Tvilling.
LINK: Affotografering.
23301720.03.06Niels Pedersen Hannerup Peder Nielsen Melgaard Kirsten Christensdatter Bjerrebo d 6 Martij døbte jeg Peder {Nielsen} Mælgrds barn Søn Niels j Hannerup frembaaren af Poul Hannerups Kone {Maren Christensdatter} Faddere Las {Pedersen} smid Jens MarcusSøn Christen {Jespersen} paa Fasterkiær - An Poul Hannerups søster jtem Peder {Nielsen Hannerup} Nørgaards Kone {Kirsten Jakobsdatter} .
Begravelse nr. 6256
LINK: Affotografering.
23331720.06.23Jens Nielsen Hannerup Niels Jensen Tømmermand Soldat Inger Nielsdatter Junius Dom 4te p: Trinit d 23 Junij dø{bte} jeg Niels {Jensen} Tømmermand Sold{ats} som er til [.......] {....}rup hans Søn Jens frembaaren af Maren Poul Hannerups kone. Faddere . Peder {Nielsen} Mælgrd ibd: Jens Niels_ soldat bemælte Niels Tømmermands Kone=broder . 2de af hans Hustruis søstre nafnl: Kirsten og Anne Niels døtre .
LINK: Affotografering.
23351720.08.01Christen Langelund Jakobsen Lindvig Jakob Jensen Barfod Margrethe Nielsdatter Boltvig {REKONSTRUKTION: fra begravelsen og introduktion: 'd 10 febr {1722} blef Jacob Jensen Barfod Lindvigs Søn Christen Langelund begraven som var halfanden aar Gl: .'}
Begravelse nr. 6265
NOTITS: Dato omtrentlig. Begravet halvandet år gammel den 10 februar 1722, giver født omtrent august 1720. Moderen introduceres den 18 august 1720, hvilket passer sammen.
LINK: Affotografering
23361720.08.13Niels Olufsen Dalager? Oluf Justesen Vinther Elisabeth Marie Nielsdatter Boltrup d 13 Aug: født Olluf {Justesen Vinther} shoumagers kone {Elisabeth Marie Nielsdatter Boltrup} j Søn døbt af Olluf bushis Kone j nøds fald kaldet Niels , døde strax , dend var ellers fuldkommen dog berettis han skal være kommen 6 ugger for tidig .
Begravelse nr. 6257
NOTITS: Dør straks, født 6 uger for tidlig.
LINK: Affotografering.
23371720.08.18Niels Christensen Hannerup Christen Mikkelsen Karen Jeppesdatter d 18 Aug Christen Michelsøn af Hannerup hans Søn Niels , som var døbt tirsdagen tilforne, blef hans daab confirmeret . Hans er frembaaren af Las {Pedersen} smids Kone {Kirsten Jakobsdatter} . Faddere Peder {Nielsen} Nørgaard j hannerup . Poul [.....] Soldat hos Peder nørgaard Nafnl Jens som er Margrete j debelm[..] An J[u]sdatter thiener Jens {....} Morten {Pedersen} Præstgaards k{one?} {Kirsten Christensdatter Sønderskov}.
NOTITS: Muligvis konfirmeret #9055.
LINK: Affotografering hjørner meget beskadiget.
23381720.09.15Birte Christensdatter Sønderby Christen Laursen Sønderby Colding Karen Mortensdatter {REKONSTRUKTION: fra Introduktionen ca. 20 oktober 1720: ' (Samme dag ? d 20 octbr 1720) jntroducerit Christen Synderbys (Kone) (Karen Mortensdatter) (Birte) .'}
NOTITS: Dato skønnet 1 måned før introduktion, dåb ikke indført. Navnet Birte fra konfirmation 1738 Birte Synderbye.
LINK: Affotografering introduktion #5315.
23391720.09.29Knud Christensen Hjoptarp Christen Jakobsen Søndergaard ? Christen Jakobsen Søndergaards kone {REKONSTRUKTION: fra introduktionen: 'd 3 nov: Christen (Jakobsen) Syndergaard j Hioptarp hans Kone jntroduc_' deres søn Knud døbt.}
NOTITS: 3. nov. 1720 Christen Syndergaard i Hioptarp hans kone introducered. Dvs. hun må have fået et barn ca. en eller to måneder før. Dette barn er med stor sikkerhed Knud, der i følge dødsalderen skulle være født 1716, men dødsalderen er regelmæssigt for høj. Aldersforskellen til dødsalderen er nogenlunde normal. Der er ikke nogen dåb indført med navn Knud. Knud Christensen overtager Søndergaard i Hjoptarp fra faderen i 1741.
LINK: Introduktionen
LINK: Christen Jakobsen Søndergaard i Hjoptarp i Borris.
23401720.10.13? Mads/en/datter Dalager Mads Jakobsen Daller Maren Andersdatter {REKONSTRUKTION: fra Introduktionen: 'Samme dag (d 17 nov d 25 p Trinit) introducerede Jeg j borris Matz (Jakobsen) Dallers Kone ' en søn eller datter (Navn ukendt) .'}
NOTITS: Dato skønnet. Ikke døbt i kirkebogen, ikke konfirmeret i Borris. Ikke set senere. Måske død spæd.
LINK: Introduktonen.
23411720.10.20Helvig Christensdatter Lodal Christen Lodal? ? Christen Lodals kone? {REKONSTRUKTION: fra Introduktionen: 'd 24 nov: jntroduceredes .Christen (Lo?)dals Kone' - deres datters daab (Helvig) .}
NOTITS: Dato skønnet en måned tilbage fra introduktionen. Dåben ikke indført. Se introduktionen for identifikation af -dal som Lodal i Faster sogn. Navn Helvig fra konfirmationen 1737.
LINK: Introduktionen.
23421720.10.27Niels Niels/en Tarp Niels Tarp Karen Pedersdatter {REKONSTRUKTION: fra Introduktionen 15 dec: ' Niels Tarp en søn døbt (Niels) .}
NOTITS: Navn Niels fra konfirmation 1738. Dato omtrentlig regnet 6 uger tilbage fra introduktionen.
LINK: Introduktionen.
23431720.11.01Niels Nielsen Slikdal Niels Thomsen Slikdal Dorte Gravel 1. Nov om Sanct: døbte Jeg Niels {...} Søn Niels fød d 27 octbr {......} min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} Faddere Jens {Pedersen Vium} Mosgrd Jep{pe Markussen} Gialdbæch Niels {Christensen} Christen {Nielsen} Aagrds Søn Jng thomas tarp hans kone . Met {Jakobsdatter} Christen {Nielsen} Aagrds Kone .
NOTITS: Slikdal fordi Niels Slikdals kone introduceres kort efter den 10 november. Thomsen se #2443.
LINK: Affotografering.
23441720.11.10Christen Jensen Hvollig Jens Jakobsen Hvollig An Christensdatter Kjær Samme dag {d 10 Nov:} døbt Jens {Jakobsen} holvigs søn Christen som var døbt i nøds fald af jordemoderen Sidsel Holvig 14 dage tilforne fermbaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} . Faddere Jacob Anders_ af hioptarp . Niels {Jakobsen} Jens {Jakobsen} Holvigs broder tienends Hr Just {Frederik Hammerich} i Schierne . Else {Mortensdatter} ahler . Maren [dynes] Dals Hustrue .
Begravelse nr. 6260
LINK: Affotografering.
23451720.11.27Gravers Jensen Debelmose Jens Markussen Inger Graversdatter NB d 27 Nov: Inger Grauersdatter hendes Søn Grauers døbt hiemme medelst Svaghed . Er uægte barn udlagt til barnefader En ægte Mand Jens MarcusSøn af hannerup .
Begravelse nr. 6263
NOTITS: Begravet 14 dage gammel.
LINK: Affotografering.
23471720.12.30Dødfødt søn Gjaldbæk Jeppe Markussen Gjaldbæk Kirsten Jensdatter d 30 decembr føde Jep {Markussen} Gialdbæchs hustrue {Kirsten Jensdatter} j Søn som femkomb uden Lif .
Begravelse nr. 6264
LINK: Affotografering.
23481721.01.01Thomas Nielsen Grønborg Niels Thomassen Grønborg ? Niels Thomassen Grønborgs kone 1721 Janvarius d 1ste som var Nyt aars dag døbte Jeg Niels {Thomassen} Grønborgs Søn som var fød d 27 dec. afvigte aar nafnlig Thomas frembaaren af Jacob {Andersen Harbo} Alers hustrue {Else Marie Nielsdatter Boltrup} Faddere Niels Slikdal . Niels {Thomassen} Grønborgs Konis=broder thomas . Bertel {Clemmensen} Clemmend {Bertelsen} shobechs Søn . Ellen {...} tiener Herredsfogeden {Jakob Pedersen Skanderup} j Dalagger {...} gl Las {Larsen} dudals Kone {An Duedal} .
NOTITS: Thomsen se #2443.
LINK: Affotografering.
23491721.02.11? Niels/en/datter Sønderskov Niels Christensen Sønderskov ? Niels Christensen Sønderskovs kone d 11 febr : døbte Jeg {....} N[ie]ls {Christensen} Søndershous {...} {?} .
NOTITS: Ikke genkendt eller set senere. Herefter ingen indførsler 12. feb 1721 - 01 jan 1722.
LINK: Affotografering.
23521721.07.01Peder Nielsen Egvig Niels Larsen Egvig ? Niels Larsens Egvigs kone {REKONSTRUKTION ud fra konfirmation: Conf: Dca qvasimod: 1737 Peder Nielsen Egvig' Niels Larsen og kone i Egivg en søn til daaben Peder . }
NOTITS: Dato kan være op til to år forkert.
LINK: Affotografering konfirmation.
23531721.07.01Christen Andersen Vindelbo Anders Thomsen ? Anders Thomsens 2. kone {REKONSTRUKTION ud fra konfirmationen: ' 1739 (Quasimodo antaget) Christen Andersen Vindelboe '. Anders Thomsen og Johanne i Vindelbo en søn til daaben Christen .}
NOTITS: Dato kan være op til to år forkert.
LINK: Affotografering konfirmation.
23541721.07.01Kirsten Knudsdatter Egvig Knud Jensen Bjerre Egvig Else Villumsdatter {REKONSTRUKTION ud fra uægte barn 1740 med Christen Toft: Knud Jensen Bjerre og Else Villumsdatter i Egvig en datter til daaben Kirsten . }
NOTITS: Dato kan være op til tre år forkert.
LINK: Affotografering konfirmation.
19831721.07.01Niels Nielsen Tarp Niels Nielsen Tarp ? Niels Nielsen Tarps kone {REKONSTRUKTION: fra Slumstrup skifte 1736 efter faderen Niels Nielsen: '1721c blev Niels Nielsen Tarp og hustrus søn i Tarp døbt Niels . '}
NOTITS: I januar 1736 i skiftet efter faderen er han 15 år. Niels Tarp set i mandtallet 1705 menes at være denne far Niels Nielsen Tarp.
LINK: Link til Slumstrup skiftet 1736 i Tarp over faderen Niels Nielsen Tarp.
19811721.07.01Anders Poulsen Hannerup Poul Jensen Stier Maren Christensdatter {REKONSTRUKTION ud fra konfirmation 1739 Poul Jensen i Hannerup og Maren Christensdatter omkring 1721 en søn til daaben Anders . }
LINK: Affotografering konfirmationen.
23561721.11.30Michel Jensen Stier Jens Christensen Stier Bodil Nielsdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 15 febr (1722) blef Jens (Christensen) Stiers søn Michel begraven 11 ugger Gl.'}
Begravelse nr. 6266
NOTITS: Begravet 11 uger gammel. Dåbsdato omtrenlig 30 nov 1721.
LINK: Link til begravelsen.
23571721.12.01Karen? Nielsdatter Hjoptarp Niels Jensen Melgaard Ingeborg {REKONSTRUKTION: fra Introduktionen: 'd 1ste Janvarius 1722 introducerede Jeg Niels (Jensen) Mælgrds Kone (Ingeborg)' deres datter (Karen?) .}
Begravelse nr. 6354
NOTITS: Dato meget omtrentlig, moderens Introduktion 1 jan 1722, regnet fire uger tilbage. †1727.07.13 Melgaard, Hjoptarp navn fra begravelsen.
LINK: Affotografering.
23581722.01.01Poul Jensen? Kirken- Ved Jens? Christensen? Kirsten Poulsdatter Samme dag {d 1ste Janvarius} døbt Kirsten {Poulsdatter} Poul Frandses datter hendis uegte barn. Poul , frembaaren af Peder {Eskesen} Krogs Pige Karen Giødsdatter . Faddere Peder {Eskesen} Krog - Bertel {Clemmensen} Scobæck Niels {Larsen} Ægvig : Christen {Jakobsen} Syndergaards Kone Niels stiers datter {M}aren . blef udlagt til barnefader liges tilforn den Lamme {.....} Jens Christens_ .
LINK: Affotografering.
23601722.03.18Peder Nielsen Gjaldbæk Niels Nielsen Gjaldbæk Anne Marie Jakobsdatter Barfod Onsdagen d 18 Martij Niels {....} Søn Peder døbt frembaaren af {...} {Mortens} j Al{.. } {Christen} {Nielsen} Aagrd hands Kone {Mette Jakobsdatter} {.........}
NOTITS: Niels Nielsen Gjaldbæk fra introduktionen fire uger senere. Christen Nielsen Aagaard kan der stilles spørgmålstegn ved.
LINK: Affotografering, flere hjørner afbrugt, afrevet..
23611722.04.01? Mads/en/datter Sønderskov Mads Christensen Rahbek Margrethe Jakobsdatter {REKONSTRUKTION: fra Introduktionen: 'Samme dag (d 19 april) introducerede jeg Matz (Christensen Rahbek) Syndershous kone (Margrethe Jakobsdatter)' en søn eller datter (Navn ukendt).}
NOTITS: Datoen er skønnet, må være nogen uger før introduktionen. Dette er den sidste indførelse af præst Peder Pedersen Stauning, der dør kort efter og begraves. Skriften er temmelig utydelig.
LINK: Affotografering, men tekst læst i den originale kirkebog.
23621722.04.07Lars Larsen Gaasdal- Store Lars Larsen Gaasdal Inger Jakobsdatter d 7 april Las {Larsen} Gaasdals søn Las døbt, frembaaren af min {kone} {Sophie Christensdatter Møborg} Faddere Jens Giødesen Jacob {Jakobsen} {Ing? Jakobsdatter} Gaasdals broder, Mette {Larsdatter} Las Dudals tienendes i Præstegaarden {......} i Syndershous søster M {......} Else Mortensdatter Aler, Else Marie {Nielsdatter Boltrup} Jacob {Andersen Harbo} Alers kone .
Begravelse nr. 6269
NOTITS: Begravet 8 dage gammel.
LINK: Affotografering hjørner og sidestykker afrevet.
23651722.07.01Christen Christensen Nygaard Nygaard Christen Jepsen Ida Margrethe Christensdatter {REKONSTRUKTION ud fra konfirmationen: '1740 (Quasimodo antaget) Christen Nygaard.' Christen Jepsen og Ida Margrethe Christensdatter en søn til daaben Christen . }
LINK: Affotografering konfirmation.
23661723.07.01Peder Nielsen Aagaard Niels Christensen Aagaard Mette Aagaard {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'd: 27. (Maji 1725) begrov Niels (Christensen) Aagaards Søn Peder '. Niels Christensen og Mette Aagaard i Aagaard en søn til daaben Peder . }
Begravelse nr. 6318
NOTITS: Dato kan være op til to år forkert.
LINK: Affotografering konfirmation.
23681723.07.01Jeppe Christensen Nygaard Christen Jepsen Ida Margrethe Christensdatter {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: '1727 Dca 4ta post Epiphan: begrov Christen (Jepsen) Nygaards Søn Jeppe. ' Christen Jepsen og Ida Margrethe Christensdatter i Nygaard en søn til daaben Jeppe . }
Begravelse nr. 6344
NOTITS: Dato kan være op til to år forkert. †1727.02.02 Nygaard.
LINK: Affotografering konfirmation.
23691723.07.01Jens Jeppesen Gjaldbæk Jeppe Markussen Gjaldbæk Kirsten Jensdatter {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen '1730 Dom . 16 à Trin. begrov Jacob Gialdbeks stif søn , Nafnl: Jens — '. Jens Markussen og Kirsten Jensdatter i Gjaldbæk en søn til daaben Jens . }
Begravelse nr. 6384
NOTITS: Dato kan være op til fem år forkert. Faderen Jeppe Markussen †1728.09.19 Gjaldbæk. †1730.09.24 Gjaldbæk
LINK: Affotografering konfirmation.
23701723.07.01Laurids Nielsen Egvig Niels Larsen Egvig ? Niels Larsen Egvigs kone {REKONSTRUKTION ud fra konfirmationen: '1742 (Quasimodo antaget) Las Nielsen -'. Niels Larsen og kone i Egvig en søn Laurids . }
NOTITS: Skiftet nedenfor viser at Laurids Nielsen i Nordenaa i Hemmet sogn 1796 er søn af Niels Larsen i Egvig i Borris. Gift med Ane Iversdattter *1710c. FT 1787 Hemmet er Lars Nielsen 65 år gammel, altså født circa 1722 ellers skrevet 1722c.
LINK: Skifte efter Peder Larsen i Gaasdal 1796 #1418.
LINK: Faderen Niels Larsen Egvig og skiftet 1796 udredet. Dato kan være op til to år forkert.
LINK: Affotografering konfirmation.
23711723.07.01Peder Jakobsen Barfod Lindvig Jakob Jensen Lindvig Barfod Margrethe Nielsdatter Boltvig {REKONSTRUKTION ud fra konfirmationen: '1740 (Quasimodo antaget) Peder Barfoed'. Jakob Jensen Barfod og Margrethe Nielsdatter Boltvig i Lindvig en søn til daaben Peder . }
NOTITS: Dato kan være op til to år forkert.
LINK: Affotografering konfirmation.
23721723.07.01Peder Christensen Sønderby Christen Laursen Colding Karen Mortensdatter {REKONSTRUKTION ud fra konfirmationen: '1742 (Quasimodo antaget) Peder Christensen'. Christen Laursen Colding og Karen Mortensdatter i Sønderby en søn til daaben Peder . }
NOTITS: Dato kan være op til to år forkert. Gift 4 gange.
LINK: Affotografering konfirmation.
23731723.07.01Anders Nielsen Astrup Astrup Niels Jensen Astrup Maren Jespersdatter {REKONSTRUKTION ud fra konfirmationen: '1741 (Quasimodo antaget) Anders Astrup.' Niels Jensen og Maren Jespersdatter i Astrup en søn til daaben Anders . }
LINK: Affotografering konfirmation.
19851723.07.01Jus Christensen Nygaard Christen Jepsen Ida Margrethe Christensdatter {REKONSTRUKTION ud fra trolovelsen 'd: 5 Aug : trol : Jus {Christensen} Nygaard og Mette Jensdaatter— ' Christen Jepsen og Ida Margrethe Christensdatter i Nygaard en søn til daaben Jus . }
Begravelse nr. 6692
LINK: Affotografering trolovelse.
19841723.07.01Bent Pedersen Tarp Peder Pedersen I Tarp Sidsel Sørensdatter Gosvig {REKONSTRUKTION ud fra konfirmation 1740: Peder Pedersen I og Sidsel Sørensdatter Gosvig i Tarp en søn til daaben Bent . }
NOTITS: Konfirmert 1740 fra Tarp, regnet til 17 år gammel, da han blev konfirmeret. Kan anfægtes. Forældrene ud fra brødre og søstre ved dåbe.
23761724.02.01Niels Nielsen Gjaldbæk Niels Nielsen Gjaldbæk Anne Marie Jakobsdatter Barfod {REKONSTRUKTION ud fra introduktion 1724.04.18 og konfirmationen: '1741 (Quasimodo antaget) Niels Nielsen Gialdbek'. Niels Nielsen og Anne Marie Jakobsdatter Barfod i Gjaldbæk en søn til daaben Niels . }
LINK: Affotografering konfirmation.
23771724.02.01? Mads/en/datter Dalager Mads Jakobsen Daller Maren Andersdatter {REKONSTRUKTION ud fra introduktionen: Mads Jakobsen Daller og Maren Andersdatter i Dalager en søn/datter til daaben {Navn ukendt} . }
NOTITS: Ikke set derefter, ikke set konfirmeret.
LINK: Affotografering introduktion.
23791724.03.01? Christens/en/datter Fasterlund Christen Madsen Lund ? Christen Madsen Lunds kone {REKONSTRUKTION ud fra introduktion:Christen Madsen Lund og kone i Fasterlund en søn/datter til daaben (navn ukendt) . }
LINK: Affotografering introduktion.
23801724.05.25Christen Nielsen Egvig Niels Larsen Egvig ? Niels Larsen Egvigs kone d : 25 {Maji} døbt Niels {Larsen} Egvigs søn Christen , baaren af Else {Mortensdatter} Ahler , faddere Villum {Nielsen} Egvig, [Eske] Pedersen Grønborg, Karen Christensdatter af Faster sogen og Maren Jensdatter af {....}
LINK: Affotografering med hul i papiret.
23821724.07.09Anders Knudsen Hjoptarp Knud Lauridsen Nørgaard Dorte Andersdatter d. {9 juli} døbte ieg Knud {Lauridsen} Nørgaards søn {Anders} baaren af Mads {Christensen Kjær} Allers hustrue {Karen Jakobsdatter} faddere: Christen Jacobsen {Minds} Hioptarp,[Peder Olufsen] Hvolvig, [Niels] Meldgaard, Christen {Knudsen} Krogs hustrue {Kirsten Eskesdatter} og Lucie {Laustdatter} Nørgaard.
NOTITS: Anders fra hans senere faddere i Hvollig i Borris hvor han bliver gift. Faddere fra Nørgaard.
LINK: Affotografering.
23851724.11.26Anders Nielsen Hjoptarp Niels Jensen Meldgaard Ingeborg Niels Jensen Meldgaards kone Ditto {d: 26 Nov:} døbte Niels {Jensen} Meldgaars Søn af Hiuptarp kaldet Anders , baaaren af Else {Mortensdatter} Ahler , faddere Laurids {Laurst Nørgaard} , Christ_ Jacobsen Smied, [Morten] Pedersen Knud {Lauridsen} Nørgaards Hustrue {Dorte Andersdatter} og Magrethe Christensdaatter .
Begravelse nr. 6307
NOTITS: Begravet nogle uger gammel.
LINK: Affotografering.
23861724.11.26Lars Pedersen Helgaard Peder Helgaard Anne Andersdatter Ditto {d: 26 Nov:} døbte Peder Helgaards Søn , Las , baaren af Jens Jacobsens Hustrue {An Christensdatter Kjær} i Hvolvig , Fad {...} Jørgen Helgaard , Christen {Jepsen} Nygaard , Niels {.....} Hvolvig , Peder {Hesselvig} Hvolvigs Hustru {Anne Knudsdatter} og Jens {....... } Kirsten.
LINK: Affotografering venstre side delvis afrevet.
23871724.11.26Christen Skræddersøn  ? Skrædder ? Skrædders kone {....} Skræders søn Christen , baaren af Knud {Jensen} Synderbyes hustru {Birgitte Michelsdatter Købke} faddere , Povl (Frandsen) Christen Nielsens Hustrue {Mette Jakobsdatter}, Christen Synderbyes daatter Margrethe .
NOTITS: Faderen er muligvis Hans Skrædder gift i Borris 1724, eller Jørgen Nielsen Skrædder i Debelmose.
LINK: Affotografering.
23881724.11.27Jens Jensen Odderskær Jens Kirsten Svendsdatter d : 27 Nov: døbt et uægte barn , Nafnl : Jens , hvis Moder er Kirsten Svendsdaatter af Odderskier , baaren af Mads {Svendsen} Odderskiærs hustrue , den som bar barnet {Anna Laustdatter Nørgaard} berettede efter Moderens ord en Karl Nafnl: Jens skulle være fader til barnet , videre vidste indtet —
LINK: Affotografering.
23891724.12.10? Niels/en/datter Hjoptarp Niels Jensen Melgaard Ingeborg {REKONSTRUKTION: fra introduktion: '1725. d : 14 Janv: introd : Niels (Jensen) Meldgaards Hustrue (Ingeborg)' deres barn døbt (Navn ukendt) .
NOTITS: Dato skønnet til fem uger før Introduktion.
LINK: Affotografering Introduktion.
23941725.02.21Oluf Christensen Stier Christen Olufsen Ingeborg? D : 21 Febr: døbt Christen Olufßens Søn , Oluf , /: forhen for[giet] at indføre :/ baaren af Præstens hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere , Jens {Christensen} Stier , Oluf Busk , Aflskarlen Sør_ og barnepiigen Kirst_ begge af Præstegaarden -
LINK: Affotografering.
23951725.03.25Laurids Madsen Odderskær Mads Svendsen Odderskær Anna Laustdatter Nørgaard d: 25. {Martij} døbte Mads {Svendsen} Odderskiers Søn Laurids , baaren af Johanne Nielsd: i Nørgaard , faddere Chrsiten Tloft , Niels {Christensen} Aagaard , Knud {Lauridsen Nørgaards hustrue {Dorte Andersdatter} , Lucie {Laustdatter} ibid: .}
LINK: Affotografering.
23961725.04.22Jakob Olufsen Dalager Oluf Justesen Vinther  Elisabeth Marie Nielsdatter Boltrup d : 22. {April} blev Oluf Justesen Vinthers Søn , Jacob , hans daab confirm: , baaren af Præstens hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} Faddere Fourier Guttorph , Mads {Chritensen Kjær} Ahler , Mad: Skandrup {Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin} , Mads {Christensen Rahbek} Sønderskovs hustrue {Margrethe Jakobsdatter} , Ane Elsebeth af Præstegaarden og Mette {Madsdatter?} Ahler .
LINK: Affotografering.
24011725.06.03Jes Christensen Nygaard Christen Jepsen Nygaard Ida Margrethe Christensdatter Ditto {d: 3 Junij} døbt Christen {Jepsen} Nygaards Søn , Jes , baaren af Jens Jakobsens hustrue {An Christensdatter Kjær} i Hvolvig , faddere , Christen Graild , Jørgen Skomager , Laurs Jakobsen hvolvig , Niels {Andersen} Grailds hustrue {Voldborg Thomasdatter} , g Jens Jacobsens Pige —
LINK: Affotografering.
24021725.06.17Niels Jakobsen Lindvig Jakob Jensen Lindvig Barfod Margrethe Nielsdatter Boltvig d : 17 . {Junij} døbte Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs Søn , Niels , baaren af Karen {Jakobsdatter} Ahler , faddere , An Elsabeth i Præstegaarden, Niels {Nielsen} Gialdbek Henning {Knudsen} Synderby , Christen {Jakobsen} Moesgaards hustrue.
LINK: Affotografering.
19881725.06.30? Niels/en/datter Skravhøj Niels Skravhøj Else? Nielsdatter? Niels Skravhøjs kone {REKONSTRUKTION: fra Introduktionen: 'd : 12 . introd: Niels Skrafhøjs hustrue' - hans barn .}
NOTITS: Dato arbitrær sat til 6 uger før introduktionen. Barnet kan være dødfødt eller have levet kort. Intet barn set senere, der kunne passe, men ikke dermed udelukket.
LINK: Introduktionen.
24041725.07.29Johannes Jørgensen Hauch Tarp  Jørgen Johansen Hauch Marie Kirstine Hansdatter Vest Dom: 9ma á Trin : introd: Hr {Just Frederik} Hammerik {præst i Skjern sogn} præstens {i Borris og Faster Jørgen Johansen Hauch} hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , og samme dag confirm: Præstens {Jørgen Johansen Hauch} Søns hiemmedaab , Johannes , baaren af Hr {Just Frederik} Hammeriks Kiæriste {Margrethe Elisabeth Doye} , faddere , Forv{alter Lundenæs}: {Daniel Filip} Rasch , Hr {Nicolai Joachimsen} Lütken , Knud Jacobsen Østergaard {Lyne sogn} Mad: Skanderup {Anne Margrethe Boldevin} , Else {Hansdatter} Vest , Else {Mortensdatter} Aller.
LINK: Affotografering.
24051725.08.26Jens Jørgensen Nygaard Jørgen Skomager ? Jørgen Skomagers kone d: 26. {Aug :} døbte Jørgen Skomagers Søn , Jens , baaaren af Christen {Jepsen} Nygaards hustrue {Ida Margrethe Christensdatter} faddere , Christen {Jepsen} Nygaard , Niels {Andersen} Gravel , Jørgen Helgaards Søn Jens {Jørgensen} , g Jørgen Helgaards Syster —
NOTITS: Nygaard, se dåb *12.08.1731.
LINK: Affotografering.
24071725.11.11Mads Christensen Fasterlund Christen Madsen Lund ? Christen Madsen Lunds kone d : jj Nov : døbte Christen Madsens {Lund} Søn , Mads , baaren af Christen Laadals hustrue , Faddere , Mads Lund, Knud Madsen Slikdal , Povl Christensen Laadall , Morten {Jensen} Adstrups hustrue {Kirsten Pedersdatter} og Mette Pedersdaatter af Fasterlund —
LINK: Affotografering.
24091725.12.02Christen Jensen Hvollig Jens Jakobsen Hvollig An Christensdatter Kjær Dom: 1ma Adventrus døbte Jens jacobsen Hvolvigs søn , Christen , baaaren af maren Giødis , faddere Mads {Christensen Kjær} Ahler , Erik {Nielsen} Koodbøls hustrue {Maren} , Henning {Knudsen} Sønderby , Niels {Jakobsen} Hvolvig , Mette Ahler —
LINK: Affotografering.
24121725.12.23Niels Christensen Kirken- Ved Christen Gregersen Franch An Gertrud Reimer Dom: 4ta Adventus døbte Sergant {Christen Gregersen} Frankis Søn , Niels , baaren af Niels Tarpis hustrue {Karen Pedersdatter} faddere Peder {Eskesen} Grønborg , Jens Grøndborg i Præstegaarden , Sidzel Vesterby , Niels {Andersen} Vesterbyes hustrue {Margrethe Jakobsdatter} —
LINK: Affotografering.
24141726.03.10Peder Jensen Slikdal Jens Slikdal ? Jens Slikdals kone Dca Baptismi Xti {??} døbte Jens Slikdalls Søn , Peder , baaren af Præstens hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere Knud Madsen , Christen Toft , Niels Villadsen , Christen Olesens hustrue {Ingeborg?} , g Niels Stiers daatter Maren {Nielsdatter} .
NOTITS: Baptismi Xti ikke fundet som dato. Dato indførsel før 24 feb indførsel efter Oculi 24 marts, altså mellem 3 og 17 marts, her antaget 10 marts som er højst en uge forkert.
LINK: Affotografering.
24151726.03.24Jakob Nielsen Gjaldbæk Niels Nielsen Gjaldbæk Anne Marie Jakobsdatter Barfod Dom : Oculi døbte Niels {Nielsen} Gialdbeks Søn , Jacob , baaren af Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs hustrue {Margrethe Nielsdatter Boltvig} , faddere , Christen {Jakobsen} Synderby , Christen {Jakobsen} Mosgaard , Niels Villadsen , Jeppe {Markussen} Gialdbeks hustrue {Kirsten Jensdatter} , Sohie {Jakobsdatter} Lindvig ,
Begravelse nr. 6351
NOTITS: Begravet 14 måneder gammel.
LINK: Affotografering.
24161726.03.24Niels Jørgensen Debelmose Jørgen Nielsen Skrædder ? Jørgen Nielsen Skrædders 2, kone Samme dag {Dom : Oculi} døbte Jørgen {Nielsen} Skræders Søn , Niels , baaren af Præstens hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere , Lauge {Christensen} develmoße , Jens Grønborg i Præstegaarden , Christen {Pedersen} degns hustrue {Kirsten Nielsdatter} , og Jørgen Skræders Konis Syster —
LINK: Affotografering.
24201726.07.14? Hansen Kirken- Ved Hans Skrædder Kirsten Poulsdatter Dca 4ta à Trin : døbte Hans Skræder {...tom plads...} baaren af Knud {Jensen} Sønderbyes hustrue {Birgitte Michelsdatter} , faddere , Bertel {Clemmensen} Skobek , Henig {Knudsen} Synderbye , Jens Villadsens hustrue , Christen {Laursen Colding} Synderbyes hustrue {Karen Mortensdatter} Thomas Eistrups daatter Bodild —
Begravelse nr. 6347
NOTITS: Begravet 9 måneder gammel
LINK: Affotografering.
24211726.08.07Peder Mortensen Astrup Morten Jensen Astrup Kirsten Pedersdatter d : 7de Aug : døbte Morten Astrups Søn , Peder , baaren af Niels Fastergaards hustrue , faddere , Niels {Jensen} Adstrup , Christen Jensen Østergaard Niels Fastergaard , Jens Boesens hustrue {Anne Christensdatter, Øvig, Skarrild sogn} og Maren Sørrensdaatter i Klokmose —
LINK: Moderens mor Anne Christensdatter i Øvig i Skarrild. Gift 2. med Jens Boesen.
LINK: Affotografering.
24221726.08.27Dødfødt Dalager Mads Jakobsen Daller Maren Andersdatter {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Endnu samme dag {d : 1 Sept :} Mads {Jakobsen} Dalaggers Dødføde barn. 'Mads Jakobsen Dalager og Maren Andersdatter barn søn/datter . }
Begravelse nr. 6336
NOTITS: Dato sat til fire dage før begravelsen.
LINK: Affotografering begravelse.
24241726.09.15Søren Nielsen Grønborg Niels Thomasen Grønborg ? Niels Thomasen Grønborgs kone d : 15 . {Sept} døbte Niels {Thomasen} Grøborgs Søn , Søren , baaren af Jacob {Andersen Harboe} Ahlers hustrue {Else Marie Nielsdatter Boltrup} , faddere , Peder {Eskesen} Grønborg , Mourids i Præstegaarden , Christen Olufsens hustrue {Ingeborg?} , Maren Nielsdaatter Grønborg .
LINK: Affotografering.
24251727.02.16Anders Christensen Debelmose? Christen Madsen Gertrud Andersdatter Dca Sexagesima døgte ieg Giertrud Andersdaatters uægte Søn , Anders , baaren af Mads {Jakobsen} Dallers hustrue {Maren Andersdatter} , faddere , Mads {Pedersen} Vestergaard i develmose, Jens Christensen ibid:, Hnas Skræders hustrue {Maren Andersdatter} , til barenafder angivet Christen Madsen K[eyl] {formodet Kye i Bølling sogn} —
LINK: Affotografering.
24261727.03.01Dødfødt Klokmose Jens Lysgaard ? Jens Lysgaards kone {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'd: 5 Martij begrov Jens Lysgaards dødføde barn — '. }
Begravelse nr. 6345
NOTITS: Fødslen sat til fire dage før begravelsen.
LINK: Affotografering begravelse.
24281727.03.25Jens Bertelsen Skobæk Bertel Clemmensen Lucie Jensdatter Agger d: 25. {Martij} døbte ieg Bertel {Clemmensen} Skobeks Søn , Jens , baaren af Christen {Knudsen} Krogs hustrue {Maren Agger} , faddere Christen {Knudsen} og Peder {Eskesen} Krog , Niels {Jensen} Agger , Maren Andersdaatter af Dudall og Bodild Clemends daatter Skobek .
Begravelse nr. 6346
NOTITS: Begravet to uger gammel.
LINK: Affotografering.
24311727.06.22Jens Christensen Klokmose Christen Jensen Østergaard ? Christen Jensen Østergaards kone 1727 d: 22 Junij døbte Christen Jensen Østergaards Søn , Jens , baaren af Oluf Villadsens hustrue {Kirsten} , fddere , Morten {Jensen} Adstrup og Hustrue {Kirsten Pedersdatter} , Just {Andersen} Klokmose , Jens Østergaard ibid : , og Mette Sørensdaatter af handrup —
LINK: Affotografering.
24321727.06.29Niels Jesper Christensen Fasterkær Christen Jespersen Kjær ? Christen Jespersen Kjærs kone Dom : 3 à Trin : døbte Christen {Jespersen} Kiærs Søn , Niels Jesper , baaren af Ole Villadsens hustrue {Kirsten} , faddere , Niels Kier , Niels Jacobsens hustrue , Edvert paa Fasterkier , Peder {Larsen} Laadal , og Ole Villadsens daatter Kiersten.
LINK: Affotografering.
24341727.08.27Dødfødt Hannerup Peder Nielsen Meldgaard Kirsten Christensdatter Bjerrebo {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom 12 à Trin : begrov Peder {Nielsen} Meldgaards dødfødde Søn —'}
Begravelse nr. 6358
NOTITS: Dato antaget til fire dage før begravelsen.
LINK: Affotografering begravelsen.
24361727.09.07Jakob Nielsen Egvig Niels Larsen Egvig ? Niels Larsen Egvigs kone Dca 13tia à Trin: døbte Niels Lassen Egvig hans Søn, Jacob , baaren af Else {Mortensdatter} Ahler , faddere , Peder {Eskesen} Grønborg, Christen {Jensen} Gaasdal
NOTITS: Tvilling med Maren døbt en uge før.
LINK: Affotografering.
24371727.09.24Niels Madsen Fasterlund Mads Nielsen Lund Anne Jensdatter d : 24 Sept: døbt Mads Lunds Søn , Niels , baaren af Jens Eitrups daatter , Karen {Jensdatter} , fadere , Lars Syndergaard af Sedding , Christen {Madsen} Lund , Jens Gregersen af Truelsgaard Christen Madsens hustrue , Jens Gregersens daatter af Truelsgaard.
LINK: Affotografering.
24391727.10.09? Christens/en/datter Fasterlund Christen Madsen Lund ? Christen Madsen Lunds kone {REKONSTRUKTION ud fra Introduktion: 'Dom : 24 á Trin: introd: Christen {Madsen} Lunds hustrue — ' Christen Madsen Lund og kone en søn/datter til daaben. }
NOTITS: Fødslen sat til 6 uger før introduktionen.
LINK: Affotografering introduktion.
24401727.10.15Laurids Knudsen Hjoptarp Knud Lauridsen Nørgaard Dorte Andersdatter d : 15 Oct: døbt Knud {Lauridsen} Nørgaards Søn , Laurids , baaren af Jens Christensen {Rindum} Hvolvigs hustrue {Mette Andersdatter} . faddere . Cjrostem Toft . Peder {Eskesen} Grønborg , Jens {Olufsen} Busk , Niels {Lauridsen} Bruunbiergs hustru og Birgitte {Laustdatter} Nørgaard —
LINK: Affotografering.
24411727.10.19Christen Nielsen Fasterkær Niels Kjær ? Niels Kjærs kone Dom : 19ma à Trin: døbt Niels Kiers Søn, Christen , baaren af Christen {Jespersen} Kiers hustrue , fadder Christen {Jespersen} Kier , Christen {Pedersen} Uglberg , Niels den yngre af Fastergaard, Peder {Nielsen Nørgaard} Handrups hustrue {Kirsten Jakobsdatter} Bodild Aas —
LINK: Affotografering.
24421728.02.22Hans Christian Jørgensen Hauch Præstegaarden Jørgen Johansen Hauch Marie Kirstine Hansdatter Vest 1728 Dom : Reminiscere introd: Proust Hr {Christen Christensen} Allerup Præstens {Jørgen Johansen Hauch} hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , samme dag confirm. hans Søns hiemmedaab , Hans Christian , baaren af Mad : Knudsen {Birgitte Cathrine Christensdatter} , faddere Hr Jens {Danielsen Kellinghausen} i Kvong , Folvalter{!} {Daniel Filip} Rasch , Monsr Koch , Monsr Sv: Andersen , {Jakob Pedersen} Skanderups Kieriste {Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin} og Else {Marie Nielsdatter Boltrup} Ahler ,
NOTITS: Tilstedeværende er det helt store skyts i og omkring Borris sogn. Fine folk.
LINK: Affotografering.
24431728.03.20Christen Christensen Fonager Christen Fonager Smed ? Christen Fonager Smeds kone Festo Annunc: Mariæ . døbte Christen Smids Søn i Fonagger , Christen , baaren af Peder {Eskesen} Grøborgs hustrue {Karen Jensdatter} , fadere , Ell {Pedersdatter} Grønborg , Niels Thomsen i Slikdall , Niels Larssen tarp og Knud {Lauridsen} Nørgaards hustrue {Dorte Andersdatter}.
NOTITS: Faddernes navne er usædvanlige i denne dåb. Niels Slikdal kaldes ellers altid Niels Slikdal, kun her Thomsen.
LINK: Affotografering.
24441728.03.30Niels Jensen Klokmose Jens Lysgaard ? Jens Lysgaards kone 1728. Feria 3tia Pasch : døbte Jens Lysgaards Søn Niels , baaren af Maren Sørensdaatter i Klokm :, faddere Laust {Sørensen} ibid : og hustrue {Karen Thomasdatter} Villads {Sørensen} ibid: og Kiersten Olufsdaatter ibid:
LINK: Affotografering.
24451728.04.18Iver Pedersen Odderskær Peder Odderskær ? Peder Odderskærs kone Dom : 3tia p: Pascha døbte Peder Odderskiers Søn , Iver , baaren af Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs hustrue {Margrethe Nielsdatter Boltvig} , faddere Christen {Nielsen} Aagaard , Niels {Christensen} ibid : , Niels Villadsen , Christen Olufsen Stiers hustrue , og Sophie {Jakobsdatter} Lindvig —
NOTITS: Ingen introduktion.
LINK: Affotografering.
24461728.04.23Peder Bentsen Ejstrup Bent Lauridsen Ejstrup Karen Jensdatter Allmindelig Bededag . døbte Bend {Lauridsen} Eistrups Søn , Peder , baaren af Mads Lunds hustrue, faddere Jens Eistrup og hans Søn Niels {Jensen} , Jens Syndergaard Oluf {Villadsen} Klokmosis hustrue {Kirsten} , og Maren Jensd : Eistrup
LINK: Affotografering.
24481728.06.06Jens Bertelsen Skobæk Bertel Clemmensen Skobæk Lucie Jensdatter Agger Dca 2da à Trin : døbte Bertel {Clemmensen} Skobeks Søn , Jens , baaren af Christen {Knudsen} Krogs hustrue {Maren Agger} , faddere Christen {Knudsen} Krog , Mads {Jakobsen} Daller , Niels {Jensen} Agger , Bodild Clemendsdaatter i Skobek og Bodild {Thomasdatter} Eistrup pa Agger —
NOTITS: Ingen introduktion.
LINK: Affotografering.
24491728.07.02Jeppe Christensen Nygaard Christen Jepsen Nygaard Ida Margrethe Christensdatter Ditto {Festo Visit : Mariæ} døbte Christen {Jepsen} Nygaards Søn Jeppe , baaren af Præstens hustrue {Marie Kirstine hansdatter Vest} faddere Christen {Pedersen} Grauld , Jens {Jørgensen} Helgaard , Jørgen {Nielsen} Skomagers Kone , og Jens Jacobsens tiniste Pige Kirsten —
LINK: Affotografering.
24521728.08.22Peder Nielsen Aagaard Niels Christensen Aagaard Mette Aagaard Dom: 13 à Trin : døbte Niels {Christensen} Aagaards Søn , Peder , baaren af Niels {Andersen} Tarpis hustrue {Karen Pedersdatter} , faddere , Christen {Nielsen} Aagaard, Jacob Pedersen i Aagaard , Jens Villadsens Søn Niels {Jensen} , Michel {Smed} Vinbeks hustrue og Mette {Madsdatter} Ahler —
LINK: Affotografering.
24531728.09.12Jens Jørgensen Debelmose Jørgen Nielsen Skrædder ? Jørgen Nielsen Skrædders 2. kone Dom : 16 døbte Jørgen {Nielsen} Skræders Søn , Jens , baaren af min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere Jens Huusmand , Christen {Pedersen} degn , Mourids i Præstegaarden , Mads {Pedersen} Vestergaards hustrue {Else Madsdatter}, Maren Jensdatter hos Jens dynesen i develmose —
LINK: Affotografering.
24541728.09.29Anders Jensen Hvollig Jens Christensen Rindum Mette Andersdatter Festo Michaelis døbte Jens {Christensen} Rindums Søn, Anders , baaren af Jørgen Helgaards hustrue {Maren Thomasdatter} , faddere Peder {Hesselvig} Hvolvig , Christen {Knudsen} Krog , Jens {Jørgensen} Helgaard , Knud {Lauridsen} Nørgaards hustrue {Dorte Andersdatter} , Jens {Christensen} Rindums Pige Maren —
LINK: Affotografering.
24551728.10.24Jakob Madsen Sønderskov Mads Christensen Rahbek Margrethe Jakobsdatter Dom : 22 à Trin : blev Mads {Christensen Rahbek} Synderskovs Søn , Jacob , daab confirm: , baare Hr Bertel {Andreas Christensen} Aggerholms Kieriste {Birgitte Jeppesdatter Tarm} , faddere Hr Bertel , Knud Jacobsen , Knud synderbye , Jens Ladefoeged , Mad : Skanderup {Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin} og Mette {Madsdatter} Ahler —
LINK: Affotografering.
24561728.11.14Jens Poulsen Hannerup Poul Jensen Hannerup Maren Jensdatter Dom : 25 à Trin : døbte Povl {Jensen} Handrups Søn , Jens , Baaren af Christen Dynesens hustrue {Mette Madsdatter Mølle} faddere Peder {Nielsen} Nørgaard , Christen Dynesen , Christen Meldgaard, Peder {Nielsen} Meldgaards hustrue {Kirsten Christensdatter Bjerrebo} , Poul {Jensen} Handrups Syster Anne —
LINK: Affotografering.
24571728.11.28Clemmen Madsen Odderskær Mads Svendsen Odderskær Anna Laustdatter Nørgaard Ditto {Dom : 1ma Advent :} døbte Mads {Svendsen} Odderskiers Søn, Clemend , baaren af Knud {Lauridsen} Nørgaards hustrue {Dorte Andersdatter} faddere Knud {Lauridsen} Nørgaard , Jens Aagaard
Begravelse nr. 6373
NOTITS: Begravet tre uger gammel.
LINK: Affotografering.
24581728.12.01Anders Nielsen Hjoptarp Niels Jensen Meldgaard Ingeborg Niels Jensen Meldgaards kone Dom : 2da Advent: , døbte Niels {Jensen} Meldgaards Søn Anders , baaren Christen Vesterbyes hustrue {Kirsten} , faddere Christen {Jensen} Vesterby , Christen {Jakobsen} Syndergaard , Knud {Lauridsen} Nørgaards hustrue {Dorte Andersdatter} , Maren Nielsd: i Kringeltoft —
Begravelse nr. 6374
NOTITS: Begravet fire uger gammel.
LINK: Affotografering.
24601729.01.01Peder Nielsen Tarp Niels Nielsen Tarp ? Niels Nielsen Tarps kone Festo Novi Anni . blev Niels {Nielsen} Tarpis Søns , Peder , daab . confirm: , baaren af min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere , Christen Mosgaard , Niels {Christensen} Aagaard , Jens {Christensen} Aagaard. Thomas {Larsen} Tarpis hustrue {Inger} , Anne i Præstegaarden —
NOTITS: Se Slumstrup skifte over faderen Niels Nielsen 1736.
LINK: Affotografering.
24611729.01.02Søren Pedersen Dalager- Lille Peder Graversen An Lisbeh Sørensdatter? Dom : post Circumciss : døbte Peder Graversens Søn , Søren , baaren af {Jakob Pedersen} Skanderups Pige Ane Sæding , faddere Niels {Lauridsen} Nørgaard , Christopher {Andreas Jakobsen} Boltrup , {Jakob Pedersen} Skanderups karl Jens , og hans Pige Kirsten samt Knud {Lauridsen} Nørgaards Pige Zidsel ,
NOTITS: Moderen Sørensdatter? ud fra 1. søn her døbt Søren. Konfirmation hypotese.
LINK: Affotografering.
24621730.01.15? Christens/en/datter Klokmose Christen Madsen ? Christen Madsens kone {REKONSTRUKTION ud fra introduktionen: 'd: 26 Febr. introd : Christen Madsens hustrue i Klokm: — '. Christen Madsen i Klokmose et {navn ukendt} døbt. }
NOTITS: Kirkebogen ikke ført marts 1929 - januar 1930, dåben falder i den periode.
LINK: Affotografering introduktion.
24631730.03.01Clemmen Madsen Odderskær Mads Svendsen Odderskær Anna Laustdatter Nørgaard 1730. d: 1 Martij døbte Mads {Svendsen} Odderkiers Tvillinger , Clemmend og Karen , Sønnen baaren af Bertel {Clemmensen} Skobæks hustrue {Lucie Jensdatter Agger} , datteren af Peder {Eskesen} Krogs Pige Kirsten Christensdaatter , faddere Laust Nørgaard , Niels {Jensen} Meldgaard , Laust Tarpis Søn Niels {Laustsen} , Knud {Lauridsen} Nørgaards hustrue {Dorte Andersdatter} , Niels {Lauridsen} Nørgaards hustrue , Christen {Knudsen} Krogs {sted}Daatter {Johanne Jensdatter} —
Begravelse nr. 6422
NOTITS: Begravet tre et halvt år gammel.
LINK: Affotografering.
24641730.03.01Karen Madsdatter Odderskær Mads Svendsen Odderskær Anna Laustdatter Nørgaard 1730. d: 1 Martij døbte Mads {Svendsen} Odderkiers Tvillinger , Clemmend og Karen , Sønnen baaren af Bertel {Clemmensen} Skobæks hustrue {Lucie Jensdatter Agger} , datteren af Peder {Eskesen} Krogs Pige Kirsten Christensdaatter , faddere Laust Nørgaard , Niels {Jensen} Meldgaard , Laust Tarpis Søn Niels {Laustsen} , Knud {Lauridsen} Nørgaards hustrue {Dorte Andersdatter} , Niels {Lauridsen} Nørgaards hustrue , Christen {Knudsen} Krogs {sted}Daatter {Johanne Jensdatter} —
LINK: Affotografering.
24671730.07.09Jens Bentsen Ejstrup Bent Lauridsen Ejstrup Karen Jensdatter Dom: 5ta à Trin: døbte Bend {Lauridsen} Eistrups Søn , Jens , baaren af sin Moster Maren {Jensdatter} , faddere , Morten {Jensen} Astrup , Niels {Jensen} Eistrup , Mads Lunds hustrue , Mette Eistrup —
LINK: Affotografering.
24711730.09.29Jens Mortensen Kodbøl- Øster Morten Kodbøl Margrethe Christensdatter Festo Michaelis confirm : Morten Koodbøls Søns hiemmedaab , Jens , baaren af Mads {Christensen Rahbek} Sønderskovs hustrue {Margrethe Jakobsdatter} , Erik {Nielsen} Koodbøll, Peder {Christensen} Minds , Povl {Christensen} Loudall , Erik {Nielsen} Koodbølls hustrue {Maren} og Pige Karen Giødsdaatter —
NOTITS: Moderen er datter af Christen Jakobsen Minds i Søndergaard i Hjoptarp.
LINK: Affotografering.
24721730.09.29Anders Larsen Fasterlund Lars Lund ? Lars Lunds kone Festo Michaelis døbt Las Lunds Søn , Anders , baaren af Mads Lunds hustrue , faddere , Mads Lund , Clemend Jens: og sin Syster af Vorlgoed , Christen Anders: af Astrup —
LINK: Affotografering.
24751730.11.24dødfødt Klokmose Jan Petersen ? Jan Petersens kone {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen 'd: 28 Nov : begrov Jan Petersens dødfødde barn —' Jan Petersen i Klokmose et dødfødt barn. }
Begravelse nr. 6388
NOTITS: Fødslen sat til fire dage før begravelsen.
LINK: Affotografering begravelsen.
24761730.12.24Jens Nielsen Egvig Niels Larsen Egvig ? Niels Larsen Egvigs kone Ditto {Dom: 4ta Adv :} døbt Niels {Larsen} Egvigs Søn , Jens , baaren af Jacob {Andersen Harboe} Ahlers hustrue {Else Marie Nielsdatter Boltrup} , faddere Las {Larsen} Gaasdal , Christen Lassen , Christen {Pedersen} Grønborg , Las {Larsen} Gaasdals daatter {Inger Larsdatter} —
LINK: Affotografering.
24781731.02.18Oluf Jensen Klokmose Jens Østergaard Kirsten Olufsdatter 2 Søndag i Faste døbte Jens {Østergaard} Klokmosis Søn , Oluf , baaren af Christen {Jespersen} Kiers hustrue , faddere Christen Nafr , Enevold {Christensen} Albek , Morten i Meldgaard {Hannerup} , bodild {Clemmensdatter} Skobek {Borris} , Christen {Jensen} Østergaards hustrue .
Begravelse nr. 6400
LINK: Affotografering.
24851731.06.24? Mads/en/datter Fasterlund Mads Nielsen Lund Anne Jensdatter St Hans dag døbte Mads Lunds {barn} .
LINK: Affotografering.
24861731.07.01Oluf Christensen Fasterkær Christen Jespersen Kjær ? Christen Jespersen Kjærs kone Ditto {Dom : 6ta à Trin:} confirm : Christen {Jespersen} Kiærs Søns hiemmedaab, Oluf , baaren af Kiersten Nafr , faddere , Oluf {Villadsen} og Jens {Lysgaard} Klokmose , Milther Nielsen , Niels Kiærs hustrue.
LINK: Affotografering.
24871731.07.15Peder Knudsen Hjoptarp Knud Lauridsen Nørgaard Dorte Andersdatter Dom : 8 à Trin : døbte Knud Nørgaards Søn , kaldet {...tom plads...} baaren {...tom plads...} .
NOTITS: Navn Peder i konfirmation 1747.
LINK: Affotografering.
24881731.08.12? Jørgensen Nygaard Jørgen Skomager ? Jørgen Skomagers kone Dom : 12ma à Trin døbte Jørgen Skomagers søn i Nygaard , {...tom plads...} baaren {...tom plads...} faddere Niels {Nielsen} Gravel , Jens {Jørgensen} Helgaard og sin Syster {Karen Jørgensdatter} , Christen {Jepsen} Nygaards daatter {Johanne Christensdatter}.
LINK: Affotografering.
24901731.09.12Daniel Philip Jakobsen Lindivg Jakob Jensen Lindvig Barfod Margrethe Nielsdatter Boltvig d: 12 Sept : døbte Jacob {Jensen Barfod} Lindivgs Søn , Daniel Philip , baaren af Jacob {Andersen} Ahler hustrue {Else Marie Nielsdatter Boltrup} , faddere Christen {Jakobsen} Mosgaard , Niels Villadsen , Giøde {Johansen} Richardt , Niels {Christensen} Aagaards hustrue {Mette Aagaard} , Niels {Nielsen} Gialdbeks daatter Ane {Nielsdatter} —
Begravelse nr. 6407
NOTITS: Opkaldt efter Daniel Filip Rask, der var forvalter på nære Lundenæs slot. Begravet to uger gammel.
LINK: Affotografering.
24931731.11.09? Peders/en/datter Odderskær Peder Odderskær ? Peder Odderskærs kone {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen 'd : 14de Nov: begrov Peder Odderskiers Barn , som blev døbt af Jorde Moderen — '. Peder Odderskær en søn/datter døbt af jordemoderen. }
Begravelse nr. 6408
NOTITS: Død få dage gammel.
LINK: Affotografering begravelsen.
24941731.11.11? Andersdatter Skravhøj Anders Daller Skravhøj ? Anders Daller Skravhøjs 1. kone Dom: 25 à Trin: døbte Anders Skrafhøjs daatter baaren af Dem : Skandrup {Kirstine Margrethe Jakobsdatter} , faddere Mads {Jakobsen} Daller , Niels {Thomasen} Grønborgs hustrue , Sr {Jakob Pedersen} Skandrups Indpige —
LINK: Affotografering.
24961731.12.09Niels Jensen Kringeltoft Jens Kringeltoft ? Jens Kringeltofts kone Dom: 2 Adv: døbt Jens Kringeltofts Søn, Niels , baaren af min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere Mads {Nielsen} Tarp , Niels {Thomsen} Slikdal , Knud {Lauridsen} Nørgaards hustrue {Dorte Andersdatter} , Ane i Præstegaarden .
LINK: Affotografering.
24991732.01.09Dødfødt Stier Christen Olufsen Stier Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Ditto (d : 13 Janv :) begrov Christen (Olufsen) Stiers dødfødde Barn — '. Christen Olufsen Stier og Ingeborg et dødfødt barn. }
Begravelse nr. 6410
NOTITS: Dato skønnet til 5 dage før begravelsen.
LINK: Affotografering begravelse.
25001732.03.05Maren Poulsdatter Hannerup Poul Jensen Hannerup Maren Jensdatter 1732 d: 5 Martij døbte Poul {Jensen} Handrups daatter {Maren} , {...tom plads...} , baaren af Jens Handrups hustrue , faddere .
NOTITS: Trolovet 1751.04.13 i Faster med Iver Christensen Fyrstenborg af Sædding.
LINK: Hammerum-Herred.dk.
LINK: Affotografering.
25041732.05.18Oluf Jensen Klokmose Jens Østergaard ? Jens Østergaards kone Dom : 5 p: Pascha døbte Jens Østergaards Søn i Klokmose , Oluf , baaren af Christen {Jespersen} Kiers hustrue , faddere , Christen Nafr , Enevold Albek , Laust Klokmosis Søn , Søren {Laustsen} , Christen {Jensen} Østergaards hustrue —
LINK: Affotografering.
25051732.05.25? Uægte Hannerup  ? Ukendt Dom: 6 p : Pascha døbte et uægte Barn i Handrup.
NOTITS: Ingen introduktion.
LINK: Affotografering.
25061732.06.11Michel Nielsen Hjoptarp Niels Lauridsen Nørgaard ? Niels Lauridsen Nørgaards kone d_ 11te Junij døbte Niels {Lauridsen} Nørgaards Søn , Michel , baaren af Kirsten {Jakobsdatter} Ahler , faddere , Christen Toft , Mads {Svendsen} Odderskier, Peder Aas , Dorthe {Andersdatter} Nørgaard , Birgitte {Laustdatter} Nørgaard —
LINK: Affotografering.
25071732.07.16Bertel Sørensen Skobæk Søren Skobæk Lucie Jensdatter Agger Dom : 6ta à Trin : døbte Søren Skobeks Søn , Bertel , baaren af min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere Christen {Knudsen} Krog , Niels {Jensen} Ager , Peder Lassen , Peder {Eskesen} Krogs hustrue {Kirsten Christensdatter} , Chrsiten {Knudsen} Krogs daatter {Johanne 20 eller Karen 16} .
LINK: Affotografering.
25101732.09.21Jesper Jakobsen Gjaldbæk Jakob Gjaldbæk Kirsten Jensdatter Dom : 15, à Trin : confirm : Jacob Gialdbeks Søns hiemmedaab , Jesper , baaren af min hustru {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere , Christen {Jakobsen} Mosgaard , Niels {Christensen} Aagaard , Morten Gialdbek , Niels {Nielsen} Gialdbeks daatter {Anne Nielsdatter} —
LINK: Affotografering.
25111732.10.19Niels Nielsen Hjoptarp Niels Jensen Melgaard Ingeborg Niels Jensen Melgaards kone Ditto {Dom: 19 à Trin :} døbte Niels {Jensen} Meldgaards Søn i Hiuptarp , Niels , baaren af Sidsel Vesterbye , faddere Anders Lervad Knud {Lauridsen} Nørgaard , Jens {Olufsen} Busk , Maren {Nielsdatter} Kringeltoft , Karen Vesterbye —
LINK: Affotografering.
25121732.11.19Laurids Bentsen Ejstrup Bent Lauridsen Ejstrup Karen Jensdatter d : 19 Nov : døbte Bend {Lauridsen} Eistrups Søn , Laurids , baaren af Maren {Jensdatter} Eistrup, faddere, Niels Aal , Niels Jensen , Mads {Nielsen} Lunds hustrue {Anne Jensdatter} og Syster {Kirsten Nielsdatter} —
LINK: Affotografering.
25141733.01.09Dødfødt Stier Christen Olufsen Stier Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'd : 14 janv: begrov Christen Olufsen {Stiers} dødfødde Barn — '. Christen Olufsen Stier og Ingeborg et dødfødt barn. }
Begravelse nr. 6418
NOTITS: Dato skønnet til 5 dage før begravelsen. Nøjagtigt et år før i 1732 fik de også et dødfødt barn.
LINK: Affotografering begravelse.
25151733.02.01Christen Nielsen Aagaard Niels Christensen Aagaard  Mette Aagaard Dom : 7 g:ma , døbte Niels {Christensen} Aagaards Søn , kaldet Christen , baaren af Jacob Gialdbeks hustrue {Kirsten Jensdatter} , faddere Jakob Gialdbek , Peder {Eskesen} Krog , Jens {Christensen} Aagaar , Sophie {Jakobsdatter Lindvig} Aagaard , Johan{ne Jensdatter} Krog —
LINK: Affotografering.
25161733.02.15Poul Hansen Kirken- Ved Hans Skrædder Kirsten Poulsdatter Fastelavns Søndag døbte ieg Hans Skræders Søn , kaldet, Povl , baaren af Sr {Jakob Pedersen} Skanderups daatter {Kirstine Margrethe Skanderup} faddere Niels {Jakobsen} Syndergaard , Eske {Pedersen} Grønborg , Chisten i Albek Møll , Else til Skanderups , Ane {Olufsdatter} Busk —
NOTITS: Ingen introduktion.
LINK: Affotografering.
25171733.02.22Christen Eriksen Votkær Erik Christensen Votkær ? Erik Chrisetnsen Votkærs kone 1ste Søndag i Faste døbte Erik {Christensen} Votkiers Søn , Christen , baaren af Ane i Præstegaarden , faddere Niels {Nielsen} Votkier Søren og Jens Synderskov , Niels {Nielsen} Votkiers hustrue {Ane Ovesdatter} , Kirsten {Larsdatter} Synderskov —
LINK: Affotografering.
25201733.04.26Peder Eskesen Grønborg Eske Pedersen Grønborg Margrethe Cathrine Christensdatter Dom : 3 post Passcha døbte Eske {Pedersen} Grønborgs Søn , Peder , baaren af min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere Niels {Thomasen} Grønborg , Morten {Christensen} Synderby , Ell {Christensdatter} Grønborg , Niels {Thomsen} Slikdals hustrue {Dorte Gravel} , og Niels Lauridsen i Tarp —
LINK: Affotografering.
25231733.07.02Niels Nielsen Votkær Niels Nielsen Votkær Ane Ovesdatter Festo Vis: Mariæ , confirm : Niels {Nielsen} Votkiers Søns daab , Niels , baaaren af Magrete {Jakobsdatter} Synderskov , faddere Niels Haue , Offer Marup , Jens Synderskov , Erik Votkiers hustrue g Mette tienendis i Gialdbek —
Begravelse nr. 6429
LINK: Affotografering.
25241733.07.05Jakob Jensen Hvollig Jens Jakobsen Hvollig Margrethe Jensdatter Dom: 5 à Trin : conf : Jens Jakobsen hvolvigs Søns daab , Jacob , baaren af Skriverens hustrue i Dall , faddere , Mads {Christensen Kjær} Aller , Niels {Jakobsen} Hvollig , Juchum Dall Peder {Hesselvig?} hvolvigs hustrue {Anne Knudsdatter} , Karen af Lildbr: Knud {Jensen} Synderbyes daatter {Birgitte Marie Knudsdatter} —
LINK: Affotografering.
25251733.07.12Daniel Philip Jakobsen Lindvig Jakob Jensen Lindvig Barfod Margrethe Nielsdatter Boltvig Dom: 6da à Trin : døbte Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs Søn , Daniel Philip , baaren af Niels {Nielsen} Gialdbeks hustrue {Anne Marie Jakobsdatter Barfod} , faddere , Christen {Jakobsen} Mosgaard , Christopher {Andreas Jakobsen} Boltrup , Villads {Pedersen} Aagaard , Kirsten Aller , Else Marie {Jakobsdatter Boltrup} —
NOTITS: Første søn af navn Daniel Philip (opkaldt efter forvalteren Daniel Filip Rasch på Lundenæs født september 1731 død to uger gammel. Dette er anden søn af navn Daniel Philip.
LINK: Se første søn af navn Daniel Philip.
LINK: Affotografering.
25281733.09.27Peder Villadsen Aagaard Villads Pedersen Aagaard Sophie Jakobsdatter Lindvig Dom : 17 à Trin: døbte Villads {Pedersen} Aagaards Søn , Peder , baaren af Jacob Gialdbeks hustrue {Kirsten JEnsdatter} , faddere Jacob {Jensen Barfod} Lindvig , Christen {Jakobsen} Mosgaard , Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs Søn Jens {Jakobsen} , Niels {Nielsen} Gialdbeks hutrue {Anne Marie Jakobsdatter Barfod} og Daatter Ane {Nielsdatter} —
Begravelse nr. 6432
NOTITS: Ingen introduktion.
LINK: Affotografering.
25291733.10.11Jens Larsen Fasterlund Lars Lund ? Lars Lunds kone Dom : 19 à Trin : døbte Las Lunds Søn , Jens , baaren af Mads Lunds hustrue , faddere , Mads Lund , Niels {Thomasen} Ejstrup g Bernd {Lauridsen} Eistrups hustrue {Karen Jensdatter} —
Begravelse nr. 6426
LINK: Affotografering.
25301733.04.11Dødfødt Stier Christen Olufsen Stier Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen 'Ditto (Dom : 1 adv:) begrov Christen (Olufsen) Stiers dødfødde barn — ' Christen Olufsen Stier et dødfødt barn. }
Begravelse nr. 6437
LINK: Affotografering konfirmation.
25321734.01.01? Christensen  Christen Skærbæk ? Christen Skærbæks kone 1734 Festo Novi anni døbte Christen Skierbeks Søn , {...tom plads...} , baaren af Karen {Clemmensdatter} Skierbek , faddere Jens Nørgaard og hustrue i handrup , Christen Meldgaard ibid: , Mourids {Nielsen} Skierbek —
LINK: Affotografering.
25351734.02.14Laurs Jensen Hannerup Jens Nørgaard ? Jens Nørgaards kone Dom : 6 p : Epiph døbte Jens Nørgaards Søn i Handrup , Laurs , baaren af Jens Tvivads hustrue , faddere Lille Niels {Lauridsen} Tarp og sin br: Peder {Lauridsen} Tarp , Christen skierbeks hustrue , Karen Pedersdaatter i Mosgaard ,
Begravelse nr. 6433
LINK: Affotografering.
25391734.11.24Dødfødt Stier Christen Olufsen Stier Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen '1734 Ditto (Dom : 1 adv:) begrov Christen {Olufsen} Stiers dødfødde barn —'. Christen Olufsen Stier et dødfødt barn. }
Begravelse nr. 6437
NOTITS: Moderen dør halvanden uge efter denne fødsel. Hun har været stedse gravid i fire år og født fire dødfødte børn i den tid, et dødfødt barn hvert år, i 1733 endda to!
LINK: Affotografering begravelsen.
25401734.11.21Ebbe Andersen Skravhøj Anders Olufsen Daller Abelone Ebbesdatter Dom: 22 à Trin : døbte Anders {Olufsen} Dallers Søn , Ebbe {Ebbe i randen, Evt i teksten} baaret af Erik {Christensen} Votk : hustrue , faddere , Christen husted , Christen Thoms: , Jens {Olufsen} og Ane {Olufsdatter} Busker , Mads {Jakobsen} Dallers hustrue {Maren Andersdatter II} —
LINK: Affotografering.
25411735.01.09Jøs Jensen Klokmose Jens Østergaard Kirsten Olufsdatter Dom : 1 p: Epiph : confirm : Jens Østergaards Søns daab , Jøs , baaren af Enevold {Christensen} Albeks hustrue {Kirsten Christensdatter} , faddere Oluf Meldgaard , Enevold {Christensen} Albek og sin broder Christen {Christensen} , Christen {Jensen} Østergaards hustrue , og Laurs {Sørensen} Klokmosis daatter, Maren {Laustdatter} —
LINK: Affotografering.
25421735.02.09Dødfødt Nygaard Christen Jepsen Nygaard Ida Margrethe Christensdatter {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen '1735 Dom : 6gma begrov Christen {Jepsen} Nygaards dødfødde barn — ' Christen Jepsen Nygaard og Ida Margrethe Christensdatter et dødfødt barn. }
Begravelse nr. 6440
NOTITS: Dato skønnet fire dage tilbage fra begravelsen. I randen af kirkebogen ud for en dåb 20 februar 1735 står: "Nygaard j Søn! er forglemt".
LINK: Affotografering begravelse.
25471735.06.05Peder Sørensen Sønderskov Søren Sønderskov ? Søren Sønderskovs kone Festo [ssdie] Trin : døbte Søren Synderskovs Søn Peder , baaren af Mads {Christensen Rahbek} Synderskovs hustrue {Margrethe Jakobsdatter} faddere Anders {Larsen} Synderskov , Jens og Jeppe Lassener ibid : Niels {Nielsen} Votkiers hustrue {Ane Ovesdatter} , Gregers {Nielsen} Blinkbergs daatter {Ellen Gregersdatter} .
LINK: Tråd hammerum-herred.dk se Blinkbjerg.
LINK: Affotografering.
25481735.06.15Dødfødt Aagaard Villads Pedersen Aagaard Mette Nielsdatter {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen 'Dca 2 à Trin : begrov Villads {Pedersen} Aagaards og Knud {Lauridsen} Nørgaards dødfødde børn —.' Villads Pedersen Aagaard og Mette Nielsdatter et dødfødt barn. }
Begravelse nr. 6442
NOTITS: Datoen skønnet fire dage før begravelsen.
LINK: Affotografering begravelsen.
25491735.06.15Dødfødt Hjoptarp Knud Lauridsen Nørgaard Dorte Andersdatter {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen 'Dca 2 à Trin : begrov Villads {Pedersen} Aagaards og Knud {Lauridsen} Nørgaards dødfødde børn —.' Knud Lauridsen Nørgaard og Dorte Andersdatter et dødfødt barn. }
Begravelse nr. 6443
NOTITS: Datoen skønnet fire dage før begravelsen.
LINK: Affotografering begravelsen.
25501735.07.07Peder Christensen Grønborg Christen Pedersen Grønborg Bodil Aas {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen og trolovelsen 'd : 29 Julij begrov Christen (Pedersen) Grønborgs Søn , Peder — '. Christen Pedersen Grønborg og Bodil Aas en søn Peder døbt (hjemmedøbt?) . }
Begravelse nr. 6445
NOTITS: Dato skønnet tre uger før begravelsen. Kan være op til 4 måneder forkert, for fødslen er sikkert efter trolovelsen i marts 1735. Christen er 38 år gammel, men er ikke set gift før.
LINK: Forældrenes trolovelse i marts 1735.
LINK: Affotografering begravelsen.
25511735.08.28Mads Christensen  Christen Husted ? Christen Husteds kone Dom : 12 a Trin : døbt Christen Husteds Søn , Mads , baaren af min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere , Mads {Jakobsen} Daller , Christen Thoms: , Peder Aas , Niels {Lauridsen} Nørgaards hustrue , Inger skarup.
NOTITS: 1732.04.02 får Christen Husted et barn døbt i Faster sogn, tilsyneladende i Klokmose ud fra fadderne. Ingen introduktion.
LINK: Affotografering.
25531735.09.25Mads Jensen Rahbek Kodbøl- Øster Jens Christensen Rahbek Mette Madsdatter Kjær Do, : 16 a Trin : conf : Jens {Christensen Rahbek} Koodbølls Søns daab, Mads , baaren af Mad : Ølgoed {Ølgaard} , faddere , Mads {Christensen Kjær} Aller , Jens stoustrup , Christen Tolder , degnens {Christen Pedersen} hustrue {Else Thuesdatter} , Mads {Christensen Kjær} Allers datter {Catrine Marie Madsdatter Ahler} —
LINK: Affotografering.
25541735.10.02Ole Bentsen Ejstrup Bent Lauridsen Ejstrup Karen Jensdatter Dom : 17 a Trin: døbte Bend {Lauridsen} Ejstrups Søn , Ole , baaren af Ole Madsens hustrue , faddere, Ole Madsen , Anders og Niels Laursen , Mads Lunds hustrue og Mette Eistrup —
LINK: Affotografering.
25571735.12.11Jens Christensen Gaasdal- Store Christen Jensen Gaasdal ? Christen Jensen Gaasdals kone Dom : 3 Adv: døbte Christen {Jensen} Gaasdals Søn , Jens , baaren af min hustrue , faddere , Thomas {Larsen} Tarp , Thomas {Pedersen} Lildgaasdal , Peder Lassen i store Gaasdal Giøde Gaasdals hustrue, Anders Thomsen vindelboes hustrue {Karen Jensdatter} , Las {Larsen} gaasdals daatter {Inger Larsdatter} —
LINK: Affotografering.
25601736.15.04Peder Christensen Debelmose Christen Pedersen Degn Else Thuesdatter Dom : 2 p : Pascha døbte Christen {Pedersen} Degns Søn , Peder , baaren af Ellids Christensd : , faddere , Mads {Pedersen} vestergaard , Peder degn , Christen {Olusen} Stier , Voldborg {Thomasdatter} Grauld og Kirsten stoustrup paa Aller —
LINK: Affotografering.
25611736.04.22Peder Giødesen Gaasdal- Store Giøde Jensen Gaasdal ? Giøde Jensen Gaasdals kone Dom : 3 p Pascha døbte Giøde {Jensen} Gaasdals Søn , Peder , baaren af Cathrine M : {Madsdatter} Aller , fadddere , Peder Paarup , Thomas {Larsen?} Tarp , Thomas {Pedersen} Lildgaasdal, Christen {Jensen} Gaasdals hustrue , Lars {Larsen} Gaasdals hustrue {Inger Jakobsdatter} , Mette {Andersdatter} Vindelboe.
LINK: Affotografering.
25621736.05.27Niels Christensen Nygaard Nygaard Christen Jepsen Nygaard Ida Margrethe Christensdatter Festo s:stæ Trinit : døbte Christen {Jepsten} Nygaards Søn , Niels , baaren af Min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere Christen {Pedersen} Grauld , Jens {Jørgensen} Helgaard , Peder {Christensen} Mindst , Jens {Jørgensen} Helgaards Syster An Maria {Jørgensdatter} , Peder helgaards hustrue {Maren} , Jens Jakobsen hvolvigs hustrue {Margrethe Jensdatter} —
NOTITS: Niels Christensen Nygaard ses senere blandt andet i Baggesgaard i Sønder Omme og som forpater af præstegården i Brande sogn.
LINK: Niels Christensen Nygaard.
LINK: Affotografering.
25631736.06.03Jens Mortensen Astrup Morten Jensen Astrup Kirsten Pedersdatter Ditto {Dom : 1 à Trin :} døbte Morten {Jensen} Astrups Søn , Jens , baaren af Niels {Jensen} Astrups daatter , faddere , Niels {Jensen} Astrup , Christen {Jensen Østergaard} Klokmose , Milther {Nielsen} Fastergaard , Mads og Lars Lunds hustruer —
LINK: Affotografering.
25641736.06.03Laurids Jensen Hannerup Jens Nørgaard ? Jens Nørgaards kone Dom : 1 à Trin : confirm : Jens Nørgaards Søns daab i Handrup , Laurids , baaaren af Karen Pedersdatter Nørgaard , faddere Lille Niels {Lauridsen} Tarp , Peder {Larsen} Lodal , Christen tvevad , Peder {Nielsen} Meldgaards daatter {Cathrine eller Margrethe Pedersdatter} og Christen Handerups hustrue .
LINK: Affotografering.
25651736.08.19Morten Eriksen Votkær Erik Christensen Votkær ? Erik Christensen Votkærs kone Dom : 12ma à Trin døbte Erik {Christensen} Votkærs søn , Morten , baaren af Mads {Christensen Rahbek} Synderskovs hustrue {Margrethe Jakobsdatter} , faddere , Christen Huusted , Christen Duedal Peder aas , Niels {Nielsen} Votkærs Hustrue {Ane Oversdatter} , Ane i Præstegaarden.
LINK: Affotografering.
25671736.09.30Christen Vistesen Kodbøl- Vester Viste Christensen Rahbek Karen Andersdatter Vindelbo Dom : 18 à Trin : døbte Vidsted {Christensen Rahbek} Kodbøls Søn Christen , baaren af Jens {Christensen Rahbek} Koodbøls hustrue {Mette Madsdatter Kjær} , faddere , Jens {Christensen Rahbek} Koodbøl , Mads {Christensen Rahbek} Synderskou , Christian {Knudsen} Synderbye , Peder lauridsen , Karen {Jensdatter} og Mette {Andersdatter} Vindelboe —
LINK: Affotografering.
25691736.12.02Jakob Christensen Klokmose Christen Jensen Østergaard ? Christen Jensen Østergaards kone Dom : 22 à Trin : døbte Christen Østergaards Søn i Klokmoße , Jacob , baaren af Peder Knudsens hustrue {Kirsten Sørensdatter} i Albek {Skjern sogn} faddere Anders St[.r..]gard . Morten {Jensen} Astrup , Søren {Madsen} Klokmose , Jens Klokmosis hustrue , Mette Sørensdaatter ibid : —
LINK: Affotografering.
25721737.04.14Laurids Nielsen Tarp Niels Lauridsen Tarp Lille Kirsten Christensdatter Dca Palmarum døbt Lille Niels Tarpis Søn , Laurids , baaren af Jens Nørgaards hustrue i Handrup {Faster sogn} , faddere Jens Nørgaard , Christen {Lauridsen} Seerup , og Peder Pedersen Tarp bodild Duedall , Ane indpige i Ahler , Karen {Madsdatter} Feldbereder —
LINK: Affotografering.
25741737.04.23Christen Eskesen Grønborg Eske Pedersen Grønborg Margrethe Cathrine Christensdatter Feria 3tia Pasch : confirm : Eske {Pedersen} Grønborg søns daab , Christen , baaren af Birthe Marie Synderbye , faddere Niels {Thomasen} Grønborg , Morten {Christensen} og Christian {Knudsen} Synderbye , degnens {Christen Pedersen Degn} Hustrue {Else Thuesdatter} , bodild Dudall og Ell {Pedersdatter} Grønborg —
LINK: Affotografering.
25751737.07.14Lars Jensen Sønderskov Jens Larsen Sønderskov Kirsten Pedersdatter Dca 4ta à Trin : døbte Jens {Larsen} Synderskovs Søn , Lars , af Mads {Christensen Rahbek} Synderskovs hustrue {Margrethe Jakobsdatter} , faddere , Anders {Larsen} og Søren {Sønderskov} ibid: samt bemte Andersis {Larsen} Søn {Jens Andersen} , og Sønnes hustrue g Madsis {Christensen Rahbek} Pige —
LINK: Affotografering.
25781737.12.11Niels Nielsen Fasterkær Niels Kjær Maren Lauridsdatter d : jj Dec : døbte Niels Kiærs Søn , Niels , baaren af Niels {Nielsen Søhale} Fastergaards Hustrue {Kirsten Miltersdatter} , faddere , Christen {Jespersen} Kiær , Søren {Madsen?} Klokm : og Syster , Peder {Larsen} Loudal , Niels Jakobsens hustrue —
NOTITS: Maren Lauridsdatter er Niels Kjærs 2. kone.
LINK: Affotografering.
25791738.01.06Christen Miltersen Fastergaard Milter Nielsen Lisbeth Christensdatter 1738. Festo Epiph : døbte Milter {Nielsen} Ildsgaards Søn paa Fastergaard , Christian , baaren af min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest,} , faddere Hans Poulsen , Niels {Nielsen Søhale} Ildsgaard , Monsr {Just Frederik} Hammerik Eske Poulsens hustrue {Sidsel Christensdatter} , Maren {Larsdatter?} Laadall —
LINK: Affotografering.
25831738.02.26Christen Mortensen Præstgaard Morten Præstgaard ? Morten Præstgaards kone d: 26 Febr : døbte Morten Præstgaards Søn , Christen , baaren af Niels {Jakobsen} syndergaards hustrue {Inger Christensdatter} , faddere , Niels {Jakobsen} syndergaard , Jakob {Christensen} Mindst og hustrue {Maren Jensdatter Stier} , Peder og Apelone paa Fastergaard .
LINK: Affotografering.
25841738.03.05?1 Peders/en/datter  Peder Huus Sidsel Jensdatter {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Dom : Oculi begrov Voldborg Gravuld og Peder Huusis Tvillinger — '. Peder Huus og Sidsel Jensdatter et barn ?1 Peders/en/datter . }
Begravelse nr. 6479
NOTITS: Enten dødfødt eller levede få dage. Fødslen sat til fire dage før begravelsen.
LINK: Affotografering begravelse.
25851738.03.05?2 Peders/en/datter  Peder Huus Sidsel Jensdatter {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Dom : Oculi begrov Voldborg Gravuld og Peder Huusis Tvillinger — '. Peder Huus og Sidsel Jensdatter et barn ?2 Peders/en/datter . }
Begravelse nr. 6480
NOTITS: Enten dødfødt eller levede få dage. Fødslen sat til fire dage før begravelsen.
LINK: Affotografering begravelse.
25861738.03.25Dynes Christensen Hannerup Christen Dynesen Mette Madsdatter Mølle Søndag efter Midfaste døbte Christen Dynesens Søn i handerup , Dynes , baaren af Peder {Nielsen} Meldgaards hustrue {Kirsten Christensdatter Bjerrebo} , faddere Mads {Pedersen} Develmose , Jakob {Sørensen} , Jens {Sørensen} og Maren {Sørensdatter} /: 3de Sydskende :/ af Slumstrup Mølle , og Jens Nørgaards hustrue i handerup —
LINK: Oversigt Slumstrup Mølle.
LINK: Affotografering.
25871738.05.26Peder Christensen Duedal Christen Duedal ? Christen Duedals kone Festo 2da Pentec: døbte Christen Dudals Søn , Peder , baaren af Ell {Pedersdatter} Grønborg , Faddere Eske {Pedersen} Grønborg og hustrue , Christen huusted , Peder Aas , Niels {Lauridsen} Nørgaards hustrue , Sidsel i Præstegaarden —
LINK: Affotografering.
25881738.06.01Christen Jakobsen Hjoptarp Jakob Christensen Minds Maren Jensdatter Stier Festo Trinit : døbte Jakob {Christensen} Mindstis Søn , Christen , baaren af Sidsell i Præstegaarden , faddere Niels {Jakobsen} Syndergaard , Peder Huus , Las {Nielsen} Meldgaard , Sidsel Ha[ue] , og Ellids Christensdaatter —
LINK: Affotografering.
25891738.06.01Christen Hansen Kirken- Ved Hans Skrædder Kirsten Poulsdatter Ditto {Festo Trinit:} døbte Hans Skreders Søn, Christen , baaren af Mette Kroeg , faddere Peder {Eskesen} Krog , Christen {Jensen} af Albek Mølle {Skjern sogn} , Birgithe Koch i Fonager , Birgithe i Daller , og Karen vesterbye —
LINK: Affotografering.
25921738.11.23Jens Nielsen Aagaard Niels Christensen Aagaard Mette Aagaard Dom : 25 à Trin : døbte Niels Aagaards Søn , Jens , baaren af Christen {Jakobsen} Mosgaards hustrue , faddere , Christen {Jakobsen} Mosgaard , Jacob Gialdbek, og hustrue {Kirsten Jensdatter} , og Broder , Morten {Christensen} Aagaard , Johanne Pedersdaatter tienendis i Bølling Præstegaard —
LINK: Affotografering.
25931738.12.28Jørgen Jensen Helgaard Jens Jørgensen Helgaard Johanne Christensdatter Dca int : Nat: et Novum annum døbte Jens {Jørgensen} Helgaards Søn , Jørgen , baaren af Peder Helgaards hustrue {Anne Andersdatter} Peder {h..lded} , Anders {Nielsen} Grauld , Lucie {Jensdatter Agger} Skobek , Ane Marie {Jørgensdatter} i helgaard , Ane {Christensdatter} Nygaard .
Begravelse nr. 6490
LINK: Affotografering.
25951739.02.08Søren Christensen Debelmose Christen Nielsen Ejstrup Maren Lauridsdatter Fastel: Søndag døbte Christen {Nielsen} Ejstrups Søn , Søren , baaren af Maren Poulsd : , Faddere , Jørgen Karlsen , Jens Michael {Christensen} og Bertel {Christensen} begge synderbye , Ellis helgd , Elisds Christensd : —
LINK: Affotografering.
25971739.07.26Peder Christensen Gaasdal- Store Christen Jensen Gaasdal ? Christen Jensen Gaasdals kone Dca 9 à Trin : døbte Christen {Jensen} Gaasdals Søn , Peder , baaren af min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , Faddere , Peder {Christensen} Pinvig, Gregers {Nielsen} Stoustrup , Thomas {Larsen?} tarp , Giøde {Jensen} Gaasd : hustrue , Las {Larsen} Gaasdals daatter , Ane {Larsdatter} —
LINK: Affotografering.
26001739.09.27Morten Olufsen? Hannerup Oluf Christian Pedersen Tranmose Maren Mortensdatter Dom : 18 à Trin : døbte Maren Mortensd : i handrup hendis uægte Søn , Morten , udlagt til barnefader Oluf Christian {Tranmose} , barnet baaren af Mette Mortensd: , Faddere , Christen Dynes: , Christen og Niels Mortensen , Niels Kiærs hustrue Maren Lauridsd :, Karen Michelsd :
NOTITS: Ingen introduktion. Oluf Christian (Tranmose, sted i Velling sogn) og Maren Mortensdatter gifter sig 1745 i Borris. Moderen Maren Mortensdatter er 22, datter af Morten Pedersen Præstgaard og Kirsten Christensdatter Sønderskov. Ingen introduktion. Bemærk: der er intet komma mellem Niels Kiærs hustrue og Maren Lauridsdatter, for Maren er Nielses kone. Præst Hauch er lige begyndt med denne forklarende notation. Faderen Oluf Pedersen Tranmose er søn af Peder Christensen Tranmose, ses i skifte efter Christen Andersen Astrup i Kbh. 1756.
LINK: Absolvering Mette Mortensdatter.
LINK: Absolvering Oluf Christian Tranmose.
LINK: Skifte efter hosekræmmer Christen Andersen Astrup 1756 i Kbh.
LINK: Affotografering kirkebogen.
26021739.10.24Dødfødt  Sergeant Brynning ? Sergeant Brynnings kone {REKONSTRUKTION ud fra introduktionen: 'Dom : 26 à Trin : introd : Sergantens Hustrue , hvis barn var dødfød — '. Sergeanten {Brynning} i Borris et dødfødt barn. }
Begravelse nr. 5990
NOTITS: Dato skønnet fire uger før introduktionen. Navnet Sergeant Brynning se #2612 den 24 august 1740, fadder.
LINK: Affotografering introduktion.
26081740.05.26Dødfødt Aagaard Otto Jensen Maren Nielsdatter {REKONSTRUKTION ud fra Skriftet den 26 juni 1740: 'Dca 2da à Trin : absolv: Maren Nielsd : i Aagaard for begangen lejermaal med Otto Jensen nu tienendis Herredsfoget Fischer i Øster g Nørre [...], samme qvindes uægte barn blev dødfød, og er tilforn begravet —'. Maren Nielsdatter i Aagaard et barn Dødfødt . }
Begravelse nr. 6505
NOTITS: Dato arbitrær skønnet og sat til tre uger før skriftet, datoen kan være op til 6 måneder forkert.
LINK: Absolvering Maren Nielsdatter.
LINK: Absolvering Otto Jensen.
LINK: Affotografering skrifte (absolvering).
26091740.06.12Christen Christensen Vesterby Christen Christensen Kousgaard Maren Nielsdatter Festo Trin : døbt Christen {Christensen} Kousgaards Søn , Christen , faddere , Anders Leervad,, Anders {Nielsen} Stoustrup , g broder Jacob {Nielsen} , Sidsel i Præsteg: , g Villads {Pedersen} Aagaards hustrue —
LINK: Affotografering.
26121740.08.24Knud Christensen Sønderby Christian Knudsen Sønderby Maren Olufsdatter d: 24 Aug : conf : Christian {Knudsen} Sønderbyes Søns daab , Knud , baaren af min Daatter {Johanne Cathrine Jørgensdatter Hauch} , faddere forv: {Steen} Rasch , Serg: Brynning , {Just Frederik} Hammerik , Mad : Allers daatter {?Catrine Marie Madsdatter Ahler} .
NOTITS: †1773-, to børn i skiftet efter faderen.
LINK: Affotografering.
26131740.10.09Ole Christian Laursen Borris- Krog Laurs Vejle Krog Anne Jensdatter Dca 17ma à t´Trin : conf : Laurs {Vejle} Kroegs Søn , Ole Christian hiemmedaab , baaren af Jomfr: Dorothea Koch , faddere Christian {Bartarum Justsen} Hammerik , Jens Agger , Niels {Olufsen} Weyle , Karen {Nielsdatter} Gialdbek —
LINK: Affotografering.
26141741.01.01Jens Jensen Hvollig Jens Jakobsen Hvollig Margrethe Jensdatter 1741. Festo No : An : confirm : Jens Jakobsen Hvolvigs Søns hiemmedaab , Jens , baaren af Jens Lassens ældste daatter {Anna? Jensdatter} i Lild Brande {Sønder Omme} , Faddere samme Piges Syster Karen {Jensdatter} , Christen {Jakobsen} Mosgd , Niels og Laurids Jakobsønner , Peder {Hesselvig} Hvolvigs hustrue {Anne Knudsdatter} —
LINK: Affotografering.
26151741.03.30Jens Pedersen  Peder Huus Sidsel Jensdatter d : 30 ditto {Martij} døbte Peder Huußs Søn , Jens , baaaren af Margrethe {Christensdatter} Grønborg , faddere Christopher Andr: Bierg , Mads {Jakobsen} Daller , Las {Nielsen} Meldgaard , Niels {Lauridsen} Nørgds hustrue
LINK: Affotografering.
26161741.04.09Peder Villadsen Aagaard Villads Pedersen Aagaard Mette Nielsdatter Dca Qvasimod . døbte Villads {Pedersen} Aagaards Søn , Peder , baaren af Jakob Gialdbeks hustrue {Mette Nielsdater}, Faddere , Niels {Christensen} Aagaard Jacob Gialdbeks {Sted-}Søn {Markus Jeppesen}, Niels Villadsen , Christen {Christensen} Kousgaards hustrue {Maren Nielsdatter} Amme Øomdvog —
LINK: Affotografering.
26171741.04.23Laurids Sørensen Klokmose Søren Laustsen Klokmose Maren Christensdatter Lodal Dca 3tia p : Pascha døbte Søren {Laustsen} Klokmosis Søn , Laurids , baaaren af Christen {Jensen} Østergaards hustrue ibid :, Faddere , Vilads {Sørensen} ibid : , Christen {Jeppesen} Kiær , Niels Kiærs Karl, Jakob {Sørensen} Klokmosis hustrue , Mette Østergaard ibid : —
LINK: Affotografering.
26191741.05.23Laurids Nielsen Fasterkær Niels Kjær Maren Lauridsdatter Festo 3tia Pentec : døbte Niels Kiærs Søn , Laurids , baaren af Maren Hansdatter Klokmose , faddere Christen {Jeppesen} Kiær Jakob {Sørensen} Klokm: , Oluf Christian {Tranmose} , Lisbet {Christensdatter} Milthers {Nielsen} , Christen {Jeppesen} Kiærs Pige , Barbara —
Begravelse nr. 6529
NOTITS: Begravet et år gammel. Moderen Niels Kjærs 2. kone. Kommaet efter Pige vildleder, for Christen Kiærs tjenestepiges navn er Barbara, det er meningen.
LINK: Affotografering.
26221741.09.17Jens Pedersen Debelmose Peder Lauridsen Debelmose ? Peder Lauridsen Debelmoses kone Ditto {Dom : 16ta à Trin :} døbte Peder {Laruidsen} develmosis Søn , Jens , baaren af [Karen v.vster] i Helgrd , Faddere , Niels og Jens Lauridsen , Jens {Jepsen} Risberg , Christen {Lauridsen} Seerups hustrue {Anne Christensdatter} , og barnets Moster Mette i {sted ikke indskrevet}
NOTITS: Lauridsen fra introduktionen. Muligvis bærer Karen vævster. Moderen har søster Mette. Peder, Niels og Christen Seerup Lauridsen født i Tarp i Borris sønner af Laust Tarp og An.
LINK: Affotografering.
26231741.10.08Niels Nielsen Aagaard Niels Christensen Aagaard Mette Aagaard Dom: 19 à Trin : døbte Niels Aagaards Søn , Niels , baaren af Jens {Christensen Aagaard} Kroegs hustrue , Faddere Christen {Jakobsen} Mosgd , Villads {Pedersen Aagaard , g Marcus {Jeppesen} Gialdbek , Elße {Jakobsdatter} Lindvig og Villads {Pedersen} Aags hustrue {Mette Nielsdatter}
LINK: Affotografering.
26241741.12.26Niels Miltersen Fastergaard Milter Nielsen Lisbeth Christensdatter Festo 2da Nat : Xti confirmerit Milther Nielsens paa Fastergd hans Søns hiemmedaab /: Niels :/ baaren af Mad: Lamberth {Danielsen} Raschis {Margrethe Odderbech} Faddere forv{alter} Lamb : {Danielsen} Rasch , Niels {Nielsen Søhale} Fastergd , Præstens {Jørgen Johansen Hauch} {Marie Kirstine Hansdatter Vest} og Degnens {Hans Jensen Brunn} {Lene Marie Markusdatter Listo} hustruer —
LINK: Affotografering.
26251742.02.25Peder Laursen Hannerup Laurs Hannerup ? Laurs Hannerups kone 1742. Dom : 3tia : Faste /: oculi :/ confirm : Laus Handerups Søns hiemmedaab , Peder , baaaren af Ane Jensdaatter , Faddere Peder {Nielsen} Meldgaard , Jens Nørgaard , Christen Jens: , Christen Dynesens hustrue {Mette Madsdatter Mølle} , Margrethe {Larsdatter} Laadall —
Begravelse nr. 6528
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel.
LINK: Affotografering.
26261742.04.15Christen Christensen Tarp Christen Lauridsen Seerup Anne Christensdatter Ditto {Dca 3tia p : Pascha} døbte Christen {Lauridsen} Seerups Søn , Christen , baaren af Niels Laurids : hustrue {Kirsten Christensdatter} , Jens {Lauridsen} Tarp, Jens i Præstgd : , bernd tarp , Peder {Lauridsen} develmo: hustrue , Karen vesterbye .
LINK: Affotografering.
26271742.06.08? NN Laugesdatters barn Brunbjerg  ? Laugesdatter {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Samme dag {Dca 7ma à Trin :} begrov Lauges paa Brunbierg daatters uægte barn.' NN Laugesdatter et barn født Navnløs . }
Begravelse nr. 6530
NOTITS: Fødseldatoen skønnet 4 uger før begravelsen, denne dato kan være måneder forkert. Ingen introduktion. Lauge Brunbjerg ikke ellers kendt. Ingen introduktion eller skrifte, vel delvis fordi barnet var dødt. Ingen fader udlagt, muligvis er barnet født i et andet sogn.
LINK: Affotografering begravelsen.
26281742.06.10Christen Nielsen Ejstrup Niels Ejstrup ? Niels Ejstrups kone Dom : 3tia à Trin : Confirm : Niels Eistrups Søns , Christen , hiemmedaab , baaren af Min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , Fadd : , Bend {Lauridsen} Eistrup , Jens {Østergaard} Klokm : , Mads {Christensen} af Eggeris Mølle {Nørre Vium sogn} Las Lunds hustrue , Karen {Christensdatter} Astrup
LINK: GENI: Mads Christensen, Eggeris Mølle, Nørre Vium.
LINK: Affotografering.
26291742.07.08Jens Nielsen Debelmose Niels Jensen Villadsen Maren Poulsdatter Dca 7ma à Trin : døbte Niels Jensens {Villadsen} Søn , Jens , baaren af Min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , Faddere Christen {Jakobsen} Mosgaard , Niels {Christensen} Aagaard og hustrue {Mette Aagaard} , Jens Anders: i Præstegd , Maren Graversd : , —
NOTITS: Faderen kaldes her i daaben Niels Jensen, men i introduktionen Niels Villadsen, hvorover er indskudt et "Jensen". Niels Jensen kaldes mest Niels Villadsen.
LINK: Affotografering.
26301742.07.22Niels Mortensen Astrup Morten Jensen Astrup Kirsten Pedersdatter Dca 9,a à Trin : confirm : Morten {Jensen} Astrups Søn hiemmedaab , Niels , baaren af Christen {Jensen} Østergaards hustrue fadd : , Niels Astrup , Christen {Jensen} Østergd , Jeppe af Slumstrup Mølle {Sædding sogn} , Niels Astrups Pige, Karen , Las Lunds hustrue —
LINK: Affotografering.
26311742.08.19Laurids Madsen Fasterlund Mads Nielsen Lund Anne Jensdatter Dca 13tia à Trin : confirm : Mads {Nielsen} Lunds Søns hiemmedaab , Laurids , baaren af Mette i Juulsgd faddere , Las Lund , clemend og Simon Jensøn Las Lunds hustrue , Kiersten i vestergd i Klokmose —
LINK: Affotografering.
26321742.09.16Christen Knudsen Hjoptarp Knud Christensen Søndergaard Mette Sørensdatter Dom : 17ma à Trin: confirm : Knud {Christensen} Syndergaard hiuptarps Søns hiemmedaab , Christen , baaren af Degnens {Hans Jensen Brunn} hustrue {Lene Marie Markusdatter Listo} , Faddere Niels {Jensen} Meldgaard og Søn {Lars Nielsen} , Jens til Forvalterens {Sten Danielsen Rasch i Dalager} , samt Else ibid : Christen fonagers hustrue
LINK: Affotografering.
26341742.09.30Jens Lauridsen Borris- Krog Laurids Vejle Anne Jensdatter Dom : 24 à Trin . Introd : Laust {Vejle} Kroegs hustrue . Sammes barn , kaldet Jens , blev døbt Dom : 19 à Trin : baaren af Bodild {Thomasdatter} Agger, faddere {tom plads}
LINK: Affotografering.
26351742.10.07Anders Vistesen Kodbøl- Vester Viste Christensen Rahbek Karen Vindelbo Andersdatter Dom : 20 à Trin : confirm : Vidsted {Christensen Rahbek} Koodbølls Tvillingers hiemmedaab , dend eene Anders Kaldet baaren af Min hustrue {Karie Kirstine Hansdatter Vest} , Faddere Anders {Thomsen} Vindelbo, hustrue {Karen Jensdatter} og Datter {Maren Andersdatter} , Jakob {Sørensen} Klokmose og hustrue {Mette Andersdatter Vindelbo} — den anden Karen , baaren af Mads {Christensen Rahbek} Synderschous hustrue {Margrethe Jakobsdatter} , Faddere Jens {Christensen} Rahbeks hustrue {Mette Madsdatter Ahler} , Mads {Christensen Rahbek} Synderschou , Johannes Hauch , og Peder Føns , Kiereste i Præstegaarden —
NOTITS: "Peder Føns , Kiereste" kan læses "Peder Føns, Kiersten i Præstegaarden". Men Hauch skriver vist Kiersten anderledes.
LINK: Affotografering.
26371742.10.28Jørgen Jensen Helgaard Jens Jørgensen Helgaard Johanne Christensdatter Dom : 232 à Trin : døbte Jens Jørgens: Helgaards Søn , Jørgen , baaren af Jens {Christensen?} Hvolings hustrue {?Mette Andersdatter} , Faddere , Jens {Lauridsen} Helgaard , Anders {Nielsen} Grauld , Christen {Jepsen} og Ane{? måske fejl} i Nygaard , Mette {Christensdatter} Grauld —
LINK: Affotografering.
26411742.12.19Peder Jensen Helgaard Jens Lauridsen Helgaard Karen, Pedersdatter Dca Adv : confirm : Jens Laurids: Helgaards Søns daab , Peder , baaren af Christen {Jepsen} Nygaards hustrue {Ida Margrethe Christensdatter} , Faddere , Jens {Jørgensen} Helgaard og hustrue {Johanne Christensdatter} , Christen Christens: Nygaard og Syster {Anne Christensdatter} , Anders Graulds Søn Anders {Andersen ?antvivles} —
LINK: Affotografering.
26421742.12.27Søren Jakobsen Klokmose Jakob Sørensen Klokmose Mette Andersdatter Vindelbo Feria 3tia nat : Xti confirm : Jacob {Sørensen} Klomosis {!} Søns hiemmedaab , Sørn , baaren af Maren Andersd : Vindelboe , Faddere , Christen [.y..] Visted {Christensen Rahbek} Koodbøll {Borris sogn} Christen {Andersen} Vindelboe , Jens {Østergaard} Klokmosis Hustrue {Kirsten Olufsdatter} , Møllerens {Søren Jensen Møller} daatter i Slumstrup {Sædding} , Maren {Sørensdatter} .
LINK: Slumstrup Mølle familien.
LINK: Affotografering.
26431743.01.20Lars Sørensen Klokmose Søren Laustsen Klokmose Maren Larsdatter Lodal 1743 — Dom : 2da p: Epiph : conf : Søren {Laustsen} Klokm : Søns hiemmedaab , Las , baaren af Maren {Christensdatter} Laadal paa Londenis {Skjern sogn} , Niels Kiær , Jacob {Sørensen Klokmose] Meldgaard , Villads {Sørensen} Klokm : hustrue {Bodil Clemmensdatter Skobæk} , Peder {Larsen} og Magrethe {Larsdatter} Laadall —
LINK: Affotografering.
26441743.01.27Jens Giødesen Gaasdal- Store Giøde Jensen Gaasdal ? Giøde Jensen Gaasdals kone Dca 3tia p : Epiph : døbte Giøde {Jensen} Gaasdalls Søn , Jens , baaren af Degnens {Hans Jensen Brun} hustrue {Lene Marie Markusdatter Listo} , faddere Gregers Biere , Jacob Gaasdall , Bernd Tarp , Kiersten gaasdall , Christen {Jensen} Gaasdalls hustrue
Begravelse nr. 6543
LINK: Affotografering.
26451743.02.17Niels Christensen Vesterby Christen Christensen Kousgaard Maren Nielsdatter Dca Sexages : døbte Christen {Christensen} Kousgaards Søn , Niels , baaren af Min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , Faddere , Peder {Christensen} Vesterby , Jens Skræder af Slumstrup Mølle , Christen Madsen Frelbereder g Syster Mette {Madsdatter} , Mette Aagaard —
LINK: Affotografering.
26461743.03.17Jens Nielsen Debelmose Niels Jensen Vestergaard Maren Nielsdatter Gravel 3die Sønad i Faste døbte Niels vestergd i develmoße hans Søn , Jens , baaren af Jens Hvolmosis Stifdaatter , Faddere Jens hvolmose og broder Anders , Niels {Andersen} Gravels Søn Anders {Nielsen} , og Daatter Ane , Niels {Jensen} Villadsens hustrue {Maren Poulsdatter} i develmose —
LINK: Affotografering.
26471743.04.09David Christiansen Sønderby Christian Knudsen Maren Olufsdatter {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Feria 3tia Pasch: begrov Christian {Knudsen} Synd: søn David — '. Christian Knudsen og Maren Olufsdatter i Sønderby en søn døbt David . }
Begravelse nr. 6545
NOTITS: Fødselsdato omtrentlig, kan være flere uger forkert. Hjemmedåb.
LINK: Affotografering begravelsen.
26481743.04.05? Niels/en/datter  Jens Nielsen Falk Abelone Nielsdatter {REKONSTRUKTION ud fra x 'Samme dag (Dom : 5ta p : Pascha) publice absolverede Apelone Nielsd: , udlagde til barnefader Jens Nielsen {Falk} , der tiendte i Daller , og kommer fra Heeboo. ' Abelone Nielsdatter med udlagt Jens Nielsen Falk et barn døbt . }
LINK: Skriftet Abelone Nielsdatter.
LINK: Skriftet Jens Nielsen Falk.
LINK: Affotografering skriftet.
26491743.04.14Navnløs Vinbæk Bertel Sørensen Smed Marie Jørgensdatter {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen 'Dom : 3 p : Pascha begrov Bertel (Sørensen) smed i Vinbek hans spæde barn .' Bertel Sørensen Smed og Marie Jørgensdatter i Vinbæk et barn født. }
Begravelse nr. 6548
NOTITS: *1743.04.14cc, skønnet født tre uger før begravelsen, kan være flere uger forkert.
LINK: Affotografering begravelsen.
26511743.05.12Peder Jensen Sønderskov Jens Larsen Kirsten Pedersdatter Dom 4ta p : Pascha døbte Jens Lassens synderskovs Søn , Peder , baaren af Sørens hustrue ibid : , Faddere , Søren ibid : Jens Holt, Jens Andersen og Syster Ane {Andersdatter} ibid: , og Andersis {Larsen} hustrue {Anne Christensdatter} ibid : —
LINK: Affotografering.
26541743.07.28Jens Christian Pedersen Vesterby Peder Christensen Vesterby Karen Dom : 7ma à Trin : confirm : Peder {Christensen} Vesterbyis Søns daab, Jens Christian , baaren af Min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , Faddere Jens {Pedersen} Tarp , Jens Andersen og Kiersten i P:stegd :, Las {Nielsen} Meldgaard og Maren Nielsd : i [veste]rbye .
LINK: Affotografering.
26551743.08.22Svend Jensen Odderskær Jens Pedersen Kirsten Madsdatter Odderskær d : 10 Sept : døbte Kirsten {Svendsdatter} Odderskier uægte Søn, Svend , baaren af Jens {Christensen} Kroegs hustrue {Mette Mortensdatter} , Faddere Jens {Christensen} Kroeg , Laurs Meldgaard , Laust og Ane Odderskier — Udlagt til barnefader Jens Pedersen Oxvang
Begravelse nr. 5989
NOTITS: Begraves tre uger gammel. Kirsten Madsdatter Odderskær *1715.08.18, her 27 år gammel, datter af Mads Svendsen Odderskær. Ingen Introduktion.
LINK: Kirsten Madsdatter skrifte.
LINK: Affotografering.
26561743.11.10Søren Pedersen Tarp Peder Pedersen II Tarp Karen Nielsdatter Dca 22 à Trin : confirm : Peder {Pedersen II} Tarpis Søns hiemmedaab , kaldet Søren , baaren af Karen Pedersd: i Tarp , Faddere Søren {Pedersen} Tarp , Jens Pedersen og Bend ibid : , Karen {Madsdatter} Feldbereder , og Maren {Nielsdatter} Vesterbye —
LINK: Peder Pedersen II i Tarp i Borris.
LINK: Affotografering.
26571744.01.09Anders Jakobsen Klokmose Jakob Sørensen Klokmose Mette Andersdatter Vindelbo Ditto {d: 9 Janv :} døbte samme Mands {Jakob Meldgaard} Modeløse barn , Anders , baaren af Min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , Faddere , Christen {Jensen} og Jens Østergaard , Jakob Lassens Laadal , Søren {Laustsen} Klokmosis hustrue {Maren Christensdatter Lodal}, Lars {Pedersen} smids daatter Karen {Larsdatter —}
NOTITS: Ingen introduktion, da moderen døde i barselsseng, begravet samme dag som barnet døbes..
LINK: Affotografering.
26591744.01.22Jens Ostersen Sønderskov Oster Jensen ? Oster Jernsen kone. d : 22 janv : confirm : Oster Jensens Søns hiemmedaab , Jens , baaren af Jacob {Christensen} Aagaards hustrue {Karen Jørgensdatter} , Faddere Anders {Larsen} Synderskov og Søn Jens Andersen , Las Pedersen Helgaard , Søren Synderskovs hustrue og Mette Christensdaatter Grauld —
NOTITS: Sønderskov fra fadderene her og hvor Oster Jensen begraves fra i 1755. Moderen begraves samme dag som sønnen døbes. Derfor ingen introduktion. Jens Ostersen er fadder 23 år gammel i Debelmose 1767.12.13.
LINK: Affotografering.
26601744.01.26Navnløs Vinbæk Bertel Sørensen Vinbæk Marie Jørgensdatter {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Festo Purif : Mariæ begrov Bertel {Sørensen} Vinbeks nafnløse Søn '. Bertel Sørensen og Marie Jørgensdatter i Vinbæk en søn født.}
Begravelse nr. 6559
NOTITS: Fødselsdatoen skønnet til en uge før begravelsen. Kan være nogle uger forkert
LINK: Affotografering begravelsen.
26651744.08.16Niels Pedersen Debelmose Peder Lauridsen Debelmose ? Peder Lauridsen Debelmose Dca jjma à Trin : døbte Peder Laustsens Søn i Develmose, Niels , baaren af Søren {Michelsen?} Tarpis hustrue {?Ane Tarp} , Faddere , Mads {Pedersen} develmose , Jens {Andersen} og Christen i Præstegaarden , Niels {Jensen} Vestergaards hustrue {Maren Nielsdatter Gravel} i develm : og Kirsten {Christensdatter} Feldbereeder —
LINK: Affotografering.
26671744.09.13Navnløs Debelmose Niels Jensen Villadsen Maren Poulsdatter {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: ' Ditto (Dom: 19 à Trin :) begrov Niels (Jensen) Villadsens hiemdøbte Søn , der af Moderen {Maren Poulsdatter} blev opprimerit.' Niels Jensen Villadsen og Maren Poulsdatter en søn hjemmedøbt. }
Begravelse nr. 6568
NOTITS: Fødselsdagen skønnet til tre uger før begravelsen, kan være flere uger forkert.
LINK: Skrifte opprimering, barnet lagt ihjel af moderen.
LINK: Affotografering begravelse.
26731745.04.19Anders Andersen Gravel Anders Nielsen Gravel Sidsel Andersdatter Feria 2da Paschatis confirm : Anders {Nielsen} Graulds Søns hiemmedaab , Anders , baaren af Bertel {Jakobsen} Ørbæks hustrue , Faddere Bertel {Jakobsen} Ørbek , Niels develm : , Christen {Christensen} Nygaard og Sin Syster {Anne Christensdatter}, Jens helgaards hustrue —
NOTITS: Sidsel Andersdatter vel *1724.03.15 Ørbæk Hoven datter af Anders Pedersen *1692c †1751 og Mette Christensdatter *1698c Rahbek, Oddum †1765 Hoven
LINK: Affotografering.
26761745.05.30Dødfødt Aagaard Villads Pedersen Aagaard Mette Nielsdatter {REKONSTRUKTION ud fra introduktionen: 'Samme dag {Feria 2da Pent:} Villads Aagaards hustrue , hvis barn dødfød til forn er bleven iordet —'. Villads Pedersen Aagaard og Mette Nielsdatter i Aagaard et dødfødt barn. }
Begravelse nr. 6570
NOTITS: Fødseldato skønnet en uge før begravelsen.
LINK: Affotografering introduktionen.
26771745.06.07Jeppe Markusen Gjaldbæk Markus Jeppesen Gjaldbæk ? Markus Jeppesen Gjaldbæks kone Feria 2a Pent . døbte marcus {Jeppesen} Gialdbeks Søn , Jeppe , baaren af Jacob Gialdbeks hustrue {Kirsten Jensdatter} , Faddere Christen {Jakobsen} Mosgd , Mads Krog, Morten Aagaard , Jens {Christensen} Krogs hustrue , Kirsten {Jensdatter} Gialdbek —
LINK: Affotografering.
26781745.06.24Jeppe Hansen Gjaldbæk Hans Jeppesen Hjarup Karen Nielsdatter Gjaldbæk Festo Joh: Bapt: døbte Hans {Jeppesen Hjarup} Gialdbeks Søn , Jeppe , baaren af Min Daatter Joh: Cathrine {Jørgensdatter Hauch} , Faddere Christen {Jakobsen} Mosgaard , og Jacob Gialdbeks hustrue {Kirsten Jensdatter} —
LINK: Affotografering.
26801745.07.25Hans Sørensen Klokmose Søren Laustsen Klokmose Maren Christensdatter Lodal Dom : 6ta à Trin : confirm : Søren {Laustsen} Klokmosis Søns hiemmedaab , Hans , baaren af Maren {Andersdatter} vindelboe , Faddere Jens {Sørensen} Mølle af Slumstrup , Christen {Jensen} Østergaard , Jacob og Magrethe i Laadal , Niels Kiærs hustrue {Maren Lauridsdatter} —
LINK: Affotografering.
26811745.08.08Anders Christensen Vindelbo Christen Andersen Vindelbo Maren Sørensdatter Dom : 8va à Trin : døbte Christen {Andersen} Vindelbois Søn , Anders , baaren af Jens {Sørensen} Møllers hustrue {Maren Andersdatter Vindelbo} af Slumstrup {Mølle} Faddere Anders {Thomsen} Vindelboe , Jens {Sørensen Møller , Jens Anderßen her i Præstegd : , Vidsted {Christensen Rahbek} Koodbøls hustrue , Maren {Jensdatter} af Vium Krog {Nørre Vium sogn} —
Begravelse nr. 6574
NOTITS: Begravet 8 uger gammel. "Visted Koodbøls hustrue , Maren af Vium Kroeg" kan læses som to forskellige kvinder eller een Maren Jensdatter, som ikke er set født i Nørre Vium.
LINK: Affotografering.
26821745.08.29Knud Pedersen? Egvig Peder Christensen Karen Knudsdatter Egvig Dom : jj à Trin : døbte Karen {Knudsdatter} Egvigs uægte Søn kaldet Knud , baaren af Kirsten Pedersdatter , Faddere Mads og Peder {Jakobsen} Daller , Jens Knudsen , Peder Laursens hustrue {?Maren Nielsdatter} , Kirsten Gialdbek , udlagt til barnefader er hosekremmer , Peder Christensen —
NOTITS: Begravet et år gammel. Præsten Hauchs usædvanlige kommasættelse ses her i "udlagt til barnefader er hosekremmer , Peder Christensen" for et komma skiller, men her hører teksten sammen. Det fører andetsteds til misforståelser. Karen Egvig er 29 og ikke sådan at bide skeer med. Præsten mistænker en lokal mand for at være faderen, trænger ind på hende med to andre vidner, men hun holder imod, Hauch kalder hende uberegnlig, hvad hun har villet. Den udlagte far i dette tilfælde er med ret stor sikkerhed ikke den ægte far, som ville have fået en bøde, som det går om at undgå.
LINK: Karen Egvigs skrifte, giver sig ikke mod betrængende, moraliserende præst Hauch.
LINK: Affotografering.
26841745.10.17Ole Jensen Busk Jens Olesen Busk Ane Christensdatter Dom 18va à Trin : døbte Jens {Olesen} Buskis Søn , Ole , baaren af Ane busk , Faddere Christen Olufsen {Stier} med sin Søn {Oluf Christensen Stier} og daatter {Anne Kirstine Christensdatter} Jens {Pedersen} Tarp , Las dvelm : hustrue {Kirsten Graversdatter} —
Begravelse nr. 6628
NOTITS: Begravet 1748 to år ti måneder gammel.
LINK: Affotografering.
26851745.11.10Dødfødt Gaasdal- Store Mads Gaasdal ? Mads Gaasdals kone {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Dom : 22 à Trin : begrov Mads Gaasdals dødfødde barn —'. Mads Gaasdal og kone i Store Gaasdal et dødfødt barn. }
Begravelse nr. 6575
NOTITS: Fødslen skønnet til fire dage før begravelsen.
LINK: Affotografering begravelsen.
26861745.11.17Dødfødt Vinbæk Bertel Sørensen Smed Marie Jørgensdatter {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Ditto (Dom : 23 a Trin :) begrov Vinbek Smeds (Bertel Sørensen) Dødfødde barn. ' Bertel Sørensen Smed og Marie Jørgensdatter i Vinbæk et dødfødt barn. }
Begravelse nr. 6576
NOTITS: Fødslen skønnet til fire dage før begravelsen.
LINK: Affotografering begravelsen.
26871745.12.23Dødfødt Gravel Thomas Christensen Gravel Mette Christensdatter {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Feria 3tia Nat : xti begrov Thomas (Christensen) Graulds dødfødde barn —'. Thomas Christensen Gravel og Mette Christensdatter i Gravel et dødfødt barn.}
Begravelse nr. 6579
NOTITS: Fødslen skønnet til fire dage før begravelsen.
LINK: Affotografering begravelsen.
26891746.01.09Poul Nielsen Debelmose Niels Jensen Villadsen Maren Poulsdatter Dom : 1m p : Epiph : døbte Niels {Jensen} Villadsens Søn i Develmose , Poul , baaren af min Daatter J: Cathrine {Johanne Cathrine Jørgensdatter Hauch} , Faddere , Jens Andersen , Christen og Niels i Præstegaarden , Jens {Olesen} Buskis hustrue {Ane Christensdatter} , Kirsten i Præstegd: —
LINK: Affotografering.
26901746.02.20Jakob Pedersen Hvollig Peder Christensen Hvollig ? Peder Christensen Hvolligs kone Ditto {Dom : Esto Mihi} døbte Peder Graulds{gennemstreget} Hvolvigs Søn , Jacob , baaren af Jakob{gennemstreget derover: Peder} Lindvigs hustrue {1. kone} faddere Christen {Jakobsen} Mosgaard, Peder Lindvig , Niels {Jakobsen} Hvolvig , Mette {Mortensdatter} Kroeg , An {Anne Jakobsdatter} Lindvig —
NOTITS: Den ene gennemstregninger kommer af at Jakob Jensen Barfod Lindvig †1736 havde og boede i Lindvig
LINK: Affotografering.
26911746.03.03Peder Jussen Hvollig Jus Christensen Hvollig Mette Jensdatter d : 3 Martij døbte Jus {Christensen} Hvolvigs Søn , Peder , baaren af Jens {Christensen} Rindums hustrue {Mette Andersdatter} , Faddere Jens {Christensen} Kroeg , Niels {Jakobsen} Hvolvig , Lars {Pedersen} Helgaard , Jens {Christensen} Rindums datter {Ane Jensdatter Hvollig} Jens {Jørgensen eller Lauridsen} helgds Ko[..] {Johanne Christensdatter eller Karen Pedersdatter} .
LINK: Affotografering.
26931746.04.03Søren Knudsen Hjoptarp Knud Christensen Søndergaard Mette Sørensdatter Paaske Søndag døbte Knud syndergaard i Hiuptarp Hans Søn , Søren , baaren af Degnens hustrue {Lene Marie Markusdatter Listo} , Faddere , Christen {Andersen} Vindelbo og hustrue {Maren Sørensdatter} , Jens Daller , Las Meldgd , Ane i Meldgaard —
LINK: Mette og Maren Sørensdatter, Slumstrup Mølle, Sædding.
LINK: Affotografering.
26941746.04.08Eske Miltersen Fastergaard Milter Nielsen Lisbeth Christensdatter Langfredag døbte Milther {Nielsen} Fastergaards Søn , Eske , baaren af sin farmoder {Kirsten Miltersdatter} Faddere Niels Nielsen {Søhale} , Oluf Christian {Pedersen Tranmose} , Niels [Ørum] , Niels Kiers hsutrue {Maren Lauridsdatter} , Bodild {Christensdatter} Kier —
LINK: Affotografering.
26951746.04.11Niels Pedersen Tarp Peder Pedersen II Tarp Karen Nielsdatter Feria 2da Paschatis døbte Peder {Pedersen II} Tarpis Søn , Niels , baaren af Inger Nielsd: Kiær , Faddere Jens {Pedersen} Tarp , Søren {Pedersen} ibid : , Christen Madsen , Maren Vesterby , og Kiersten i Præstegaarden
LINK: Affotografering.
26981746.06.12Peder Olufsen Debelmose Oluf Christian Pedersen Tranmose Maren Mortensdatter Præstgaard Dom : 1 à Trin : døbte Oluf Christian {Pedersen} Tranmosis Tvilinger , Peder , baaren af Inger paa Slumstrup {Sædding sogn} , Thomas baaren af Jens {Christensen} Kroegs hustrue {Mette Mortensdatter} , Faddere Jakob {Christensen} Aagaard og Morten {Christensen} Aagaard , Jens {Christensen} Kroeg , Jens Høgild Ma[ren] Listo , Christen Mortensen , Kirsten i Præstegd , Margrethe {Larsdatter} Lodal , Niels Jensens hustrue {Maren Nielsddatter} i develm : , Jens Andersens hustrue {Karen Madsdatter} ibid : —
Begravelse nr. 6595
NOTITS: Ingen introduktion. Oluf Christian skulle hedde Oluf Christian Pedersen eller Oluf Christian Thomassen. Men bliver altid kaldt Tranmose, sted Tranemosegaard i Velling sogn.
LINK: Affotografering.
26991746.06.12Thomas Olufsen Debelmose Oluf Christian Pedersen Tranmose Maren Mortensdatter Præstgaard Dom : 1 à Trin : døbte Oluf Christian {Pedersen} Tranmosis Tvilinger , Peder , baaren af Inger paa Slumstrup {Sædding sogn} , Thomas baaren af Jens {Christensen} Kroegs hustrue {Mette Mortensdatter} , Faddere Jakob {Christensen} Aagaard og Morten {Christensen} Aagaard , Jens {Christensen} Kroeg , Jens Høgild Ma[ren] Listo , Christen Mortensen , Kirsten i Præstegd , Margrethe {Larsdatter} Lodal , Niels Jensens hustrue {Maren Nielsddatter} i develm : , Jens Andersens hustrue {Karen Madsdatter} ibid : —
Begravelse nr. 6594
NOTITS: Ingen introduktion.
LINK: Affotografering.
27031746.09.25Niels Nielsen Debelmose Niels Jensen Vestergaard Maren Nielsdatter Gravel Ditto {Dca 16 à Trin :} døbte Niels {Jensen} Vestergaards Søn , Niels , baaren af Anders {Nielsen} Graulds hustrue {Sidsel Andersdatter} , Faddere Jens Andersen , Peder {Christensen?} Hvolvig , og sin broder Anders , Maren Pedersdaatter og Ane Jensd : i synderbye —
LINK: Affotografering.
27051746.09.29Niels Hansen Gjaldbæk Hans Jeppesen Hjarup Karen Nielsdatter Gjaldbæk Festo Michaelis døbte Hans {Jeppesen Hjarup} Gialdbeks Søn , Niels , baaren af Kirsten {Nielsdatter} Gialdbek , Faddeere Christen {Jakobsen} Mosgaard , Morten {Christensen} Aagaard , Jens af gialdbek , Karen {Jakobsdatter} Lindvig , Ane Cathrine {Jakobsdatter} Gialdbek —
LINK: Affotografering.
27061746.10.04Niels Thomasen Grønborg Thomad Nielsen Grønborg Johanne Jensdatter Ditto {d : 4de Oct :} døbte Thomas {Nielsen} Grønborgs Søn , Niels , baaren af Karen Rabek , Faddere Knud {Jensen} Synderbye , R: {Rudolf Boldevin Skanderup} Scandrup , Eske {Pedersen} Grønborgs hustrue {Margrethe Cathrine Christensdatter} , Niels Slikdals hustrue , Else {Nielsdatter} Grønborg —
Begravelse nr. 6596
NOTITS: Begravet 4 uger gammel.
LINK: Affotografering.
27121747.03.26Peder Frandsen  Frands Mortensen Anne Jakobsdatter Palme Søndag døbte Frands Mortensens Søn , Peder , baaren af min D: Joh : Cathrine {Jørgensdatter Hauch} , Faddere , Peder Lindvig, Peder {Jakobsen} Barfod , Christen {Jakobsen} Mosgd , Mette {Nielsdatter} Aagaard , Johanne Nielsd : Aagaard —
Begravelse nr. 6611
NOTITS: Begravet 10 måneder gammel, sammen med moderen.
LINK: Affotografering.
27131747.04.23Jakob Jakobsen Klokmose Jakob Sørensen Klokmose Mette Andersdatter Vindelbo Dca 3 p: Pascha døbte Jakob {Sørensen} Klokm: Søn , Jacob , baaren af Christen {Andersen} Vindelbois hustrue {Maren Sørensdatter} , Faddere Christen {Andersen} Vindelbo , Søren {Jensen} {Slumstrup} Mølle , Jeppe Mølle , Jens Østergaards hustrue , Magrethe Timmermands d : {atter} —
NOTITS: Ved Margrethe Timmermands datter regnes datter for en fejl. For Margrethe Nielsdatter Tømmermand er 25c aar gammel og kan ikke have datter 16+.
LINK: Slumstrup familien.
LINK: Affotografering.
27141747.05.04Navnløs Vinbæk Bertel Sørensen Smed Marie Jørgensdatter {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Ditto (Dca 5 ta p : Pascha) begrov Vinbek smeds (Bertel Sørensen Smed) Tvillinger , som havde [havit?] daab hiemme j par dage tilforn — '. Bertel Sørensen Smed og Marie Jørgensdatter et barn til hjemmedaab Tvilling 1 . }
Begravelse nr. 6600
NOTITS: Begravet nogle dage gammel.
LINK: Affotografering begravelsen.
27151747.05.04Navnløs Vinbæk Bertel Sørensen Smed Marie Jørgensdatter {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Ditto (Dca 5 ta p : Pascha) begrov Vinbek smeds (Bertel Sørensen Smed) Tvillinger , som havde [havit?] daab hiemme j par dage tilforn — '. Bertel Sørensen Smed og Marie Jørgensdatter et barn til hjemmedaab Tvilling 2 . }
Begravelse nr. 6601
NOTITS: Begravet nogle dage gammel.
LINK: Affotografering begravelsen.
27161747.05.07Anders Jensen Debelmose Jens Andersen Debelmose Karen Madsdatter Dca 5ta p : Pascha døbte Jens Andersens Søn i develmose , Anders , baaren af Anne {Andersdatter} Synderschou , Faddere hendis Broder Jeppe {Andersen} og Syster Mette, , Mads TGarp , Peder {Christensen} vesterbye Niels {Jensen} vestergaards huistrue {Maren Nielsdatter Gravel} —
LINK: Affotografering.
27171747.05.11Thomas Bentsen Tarp Bent Pedersen Tarp Maren Andersdatter Festo ascens : Xti døbte Bend Tarpis Søn , Thomas , baaren af Min Daatter Johan Cathrin {Jørgensdatter Hauch} , Faddere , Jens Pedersen Tarp , Søren Pedersen Tarp , Niels husted , Maren Thomasd: , Peder Pedersens {II} hustrue {Karen Nielsdatter} —
NOTITS: Bent Tarp er født i kirkebogshullet 1720-24 nærmere sagt *1722c, konfirmeret 1740 af Tarp i Borris. Han ses som fadder sammen med Peder Pedersen I andre sønner Peder Pedersen II, Jens og Søren.
LINK: Affotografering.
27181747.05.31Dødfødt Vesterby Christen Christensen Kousgaard Maren Nielsdatter {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen 'Ditto (Dom: 1ma à Trin :) begrov dend 2den Tvilling , som var dødfød — ' Christen Christensen Kousgaard og Maren Nielsdatter i Vesterby et dødfødt barn. }
Begravelse nr. 6602
LINK: Affotografering begravelsen.
27201747.06.18Hans Markussen Gjaldbæk Markus Jeppesen Gjaldbæk ? Markus Jeppesen Gjaldbæks kone Dom : 3 à Trin : døbte Marcus {Jeppesen} Gialdbeks Søn , Hans , baaren af Jens {Christensen} Krogs hustrue {Mette Mortensdatter} , Faddere Christen {Jakobsen} Mosgd , Jakob Gialdbek , Peder {Nielsen} Aag : , Mætte {Nielsdatter} ibid: Karen skov {Sønderskov} , Kirsten {Jensdatter} Gialdbek —
Begravelse nr. 6667
NOTITS: Begravet 1751 tre år ni måneder.
LINK: Affotografering.
27211747.07.16Søren Madsen Gaasdal Mads Gaasdal ? Mads Gaasdals kone Ditto {som : 7a à Trin : døbte Mads Gaasdals Søn ,} Søren , baaren af Peder Huusis hustrue , Faddere Peder Huus , Peder Lassen Gaasdall , Thomas {Pedersen} Lildgaasdall , Bodild hos Las {Nielsen} Meldgaard , Giøde {Jensen} Gaasdals hustrue —
LINK: Affotografering.
27221747.07.23Gravers Larsen Debelmose Lars Debelmose Kirsten Graversdatter Dca 8ma à Trin : døbte Las Develmoseis Søn , Gravers , baaren af min D : Joh:{anne] Cathrine {Jørgensdatter Hauch} Faddere Niels {Larsen} Egvig og Daatter {Maren Nielsdatter} , Niels Husted , Ole {Christensen} Stier , Marie Carlsdaatter , Jens {Olesen} Buskis hustrue {Ane Christensdatter} —
LINK: Affotografering.
27231747.07.30Mads Pedersen Vesterby Peder Christensen Vesterby Mette Madsdatter Dom : 9ma à Trin : døbte Peder {Christensen} vesterbyis Søn , Mads , baaren af Kiersten Madsd : , Faddere , Mads {Nielsen} Tarp , Christen {Christensen} Kousgd , Niels Kringeltoft , Karen develm : Kiersten i Præstegd : —
LINK: Affotografering.
27241747.08.27David Madsen Kirken- Ved Mads Justesen Bjerg Ellen Jochumsdatter Købke Dom : 13 à Trin : døbte Mads Justesens {Bjerg} Søn, David , baaren af min Daatter Joh:{anne} Cathrine {Jørgensdatter Hauch} , Faddere Jens Michael {Knudsen} , Marcus {Jeppesen} Gialdbek, Rudolph {Boldevin} Skandrup , Degnens {Hans Jensen Brun} hustrue {Lene Marie Markusdatter Listo} Lauge {Christensen} synderbyis hustrue {Kirsten Hansdatter} —
LINK: Affotografering.
27251747.08.27Jens Giødesen Gaasdal- Store Giøde Jensen Gaasdal ? Giøde Jensen Gaasdals kone Ditto {Dom : 13 à Trin :} døbte Giøde {Jensen} Gaasdals Søn , Jens , baaren af Degnens {Hans Jensen Brun} hustrue {Lene Marie Markusdatter Listo} , Faddere , Christen {Pedersen} Pinvig og hustrue Thomas Lildgaasdall , Mads Gaasdals hustrue , Kiersten {Christensdatter} Fonager —
LINK: Affotografering.
27271747.10.15Mads Sørensen Klokmose Søren Lauridsen Klokmose Maren Christensdatter Lodal Dom : 20 a Trin : blev Søren {Lauridsen} Klokmosis Søn , Mads , døbt , baaren af Magrethe {Larsdatter} Laadall , Faddere Christen {Østergaard} Klokmose og daatter {? Christensdatter} , Villads {Sørensen} ibid: Peder {Larsen} Laadall , Jakob {Sørensen} Klokm hustrue —
LINK: Affotografering.
27281747.11.05Niels Jensen Helgaard Jens Lauridsen Helgaard Karen Pedersdatter Dom : 23 à Trin : døbte Jens Laurids: helgaards Søn , Niels baren af min Daatter Else {Jørgensdatter Hauch} , Faddere Anders {Nielsen} Gravel, Christen {Christensen} Nygaard , Christen Gravers , Thomas {Christensen} Graulds hustrue {Mette Christensdatter} , An {Jensdatter} Rindum —
Begravelse nr. 6613
NOTITS: Begravet fire måneder gammel.
LINK: Affotografering.
27291747.12.26Knud Jensen Sønderby Jens Michael Knudsen Karen Pedersdatter Ditto {Festo 2do nat: Xti} døbte Jens Michaels {Knudsen} Søn , Knud , baaren af Christian {Knudsen} synderbyis hustrue {Abelone Marie Eskildsdatter} , Faddere Mads {Christensen Rahbek} Koodbøl , Vidsted Køpke , Mads Aggers hustrue {Bodil Thomasdatter} , Vidsted {Christensen Rahbek} Koodbøls hustrue {Maren Jensdatter} , Ane Cathrine {Jakobsdatter} Gialdbek, —
Begravelse nr. 6643
NOTITS: Begravet halvander år gammel. Faderen bliver kaldt Jens Michael i kirkebogen uden patronym uden sted.
LINK: Affotografering.
27341748.02.18Daniel Philip Rasch Dalager- Lille Sten Danielsen Rasch Agnete Cathrine Sivertsdatter Harck d : 16 ditto {Febr:} døbte Forv:{alter} {Sten} Raschis Søn Daniel Phillip , baaren af Mons {Nikolaj Valentinsen} Bejers Kiæriste {Ingeborg Poulsdatter Vejrum} , Faddere , Hr {Mathias Jakob} Vogelius og kiæriste {Jakobine Dorotheas Johansdatter Koch} , Monsr {Nikolaj Valentinsen} Beyer . Monsr Frix {Johan Nielsen Frich} og Kiæriste {Marie Elisabeh Johansdatter Koch} Thomas Christensen —
LINK: Affotografering.
27351748.03.10Dødfødt Grønborg Eske Pedersen Grønborg Margrethe Cathrine Christensdatter {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Ditto (2den Søndag i Faste) begrov Eske (Pedersen) Grønborgs dødfødde Søn — '. Eske Pedersen Grønborg og Margrethe Cathrine Christensdatter et barn dødfødt . }
Begravelse nr. 6614
LINK: Affotografering begravelsen.
27361748.04.26Navnløs Vinbæk Bertel Sørensen Smed Marie Jørgensdatter {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Almindel: bededag introd : (muligvis for begrov) Bertel {Sørensen Smed} Vinbeks Søn , som døde , efter at det var hiemdøbt —'. Bertel Sørensen Smed og Marie Jørgensdatter i Vinbæk en søn Navnløs født . }
Begravelse nr. 6623
NOTITS: Hjemmedøbt, navn ikke angivet.
LINK: Affotografering begravelsen.
27381748.06.03Søren Christensen Vindelbo Christen Andersen Vindelbo Maren Sørensdatter Feria 2da Pentec : døbte Christen {Andersen} Vindelbois Søn , Søren , baaren af Min Daatter , Else {Jørgensdatter Hauch} , Faddere , Søren {Jensen} Møller og søn Jeppe {Sørensen} , Johannes {Jørgensen} Hauch , Marcus Krogs hustrue , og Maren Kroeg —
LINK: Affotografering.
27401748.06.28Dødfødt Fastergaard Milter Nielsen Lisbeth Christensdatter {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'd : 2 July begrov Milther Fasterg : dødfødde barn —.' Milter Nielsen og Lisbeth Christensdatter i Fastergaard et dødfødt barn. }
Begravelse nr. 6626
NOTITS: Fødselsdagen skønnet fire dage før begravelsen, kan ikke være meget forkert.
LINK: Affotografering begravelsen.
27431748.08.18Peder Pedersen III Tarp Peder Pedersen II Karen Nielsdatter Ditto {Dom : 10 à Trin :} døbte Peder {Pedersen II} Tarpis Søn , Peder , baaren af Jens {Pedersen} Tarpis hustrue {Karen Pedersdatter} , Faddere , Jens {Pedersen} Tarp , Bend {Pedersen} Tarp, Niels husted , Peder {Pedersen II} Tarpis Pige , Mette vesterbye —
LINK: Affotografering.
27471748.11.10Christen Jussen Hvollig Jus Christensen Hvollig Mette Jensdatter Dom : 22 à Trin : døbte Jus {Christensen} Hvolvigs Søn , Christen , baaren af Ane {christensdatter} Nygaard , Faddere Mads {Justesen} Bierg , Peder Hvolvig , Ole {Christensen} stier , Magrethe {Jensdatter} Hvolvig An {Jensdatter} Rindum —
LINK: Affotografering.
27481748.12.22Søren Christensen Hannerup Christen Dynesen Mette Madsdatter Mølle Dom : 4 Adv : døbte Christen dynesens Søn , Søren baaren af Jens {Sørensen} Slumstrup Møllers hustrue {Maren Andersdatter Vindelbo} Faddere hendis Mand {Jens Sørensen Møller} , og brødre Jakob {Sørensen i Klokmose} og Jeppe {Sørensen} Ellids {Christensdatter} develmose g Las handrups hustrue —
LINK: Familien i Slumstrup Mølle.
LINK: Affotografering.
27491749.01.06Jeppe Jensen Debelmose Jens Jepsen Risbjerg Ane Kirstine 1749 . Festo Epiph : døbte Jens {Jepsen} Risbergs Søn , Jeppe baaren af Kirsten i Præstegd : , Faddere Søren {Pedersen} Tarp , Niels og Jens i Præstegd : , Christen dudals Hustrue , g Kiersten K[.u.sgd] —
LINK: Affotografering.
27511749.01.28Navnløs Hannerup Laurs Hannerup ? Laurs Hannerups kone {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Taksig : Fæst begrov Las Handerups spede barn —.' Laurs Hannerup og kone et Barn født. }
Begravelse nr. 6637
NOTITS: Fødsel skønnet to uger før begravelsen, kan være uger forkert. Kan være hjemmedøbt men ingen navn indført.
LINK: Affotografering begravelsen.
27571749.07.09Dødfødt Fastergaard Milter Nielsen Lisbeth Christensdatter {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Dom : 6ta à Trin : begrov Milther {Nielsen} fastergds barn som var dødfød —.' Milter Nielsen og Lisbeth Christensdatter i Fastergaard et dødfødt barn. }
Begravelse nr. 6644
NOTITS: Fødseldatoen skønnet til fire dage før begravelsen.
LINK: Affotografering begravelsen.
27621750.01.18Sivert Stensen Rasch Dalager- Lille Sten Danielsen Rasch Agnete Cathrine Sivertsdatter Harck Dom : 2da p : Epiph : confirmerede Forv:{alter} {Sten Danielsen} Raschis Søns hiemmedaab , Sivert Hark , baaren af min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} Faddere Monsr Krarup {Dejbjerglund, Dejbjerg} og Daatter , Monsr bejer , Kiæriste {2. kone Jacobine Clausen} og Hendes Syster , Mons Juchum {Johan Joachim Henrik} Koch —
LINK: Affotografering.
27631750.01.25Christen Pedersen Vesterby Peder Christensen Vesterby Mette Madsdatter Dca 7gesma døbte Peder {Christensen} vesterbyis Søn Christen (død) baaren af jomfr: Koch , Faddere, Mads {Nielsen} Tarp , Oluf {Christensen} stier , Jens {Pedersen} slikdal , Kirsten Tarp , Karen Kiær .
Begravelse nr. 5988
NOTITS: Præsten skriver døbenavnet i venstre margin ud for indførselen. Her har han under Christen skrevet - død -. Der er ingen indført begravelse, som her i udskriften af Borris kirkebog rekonstrueres og simuleres.
LINK: Affotografering.
27651750.02.07? Hannerup Laurs Hannerup ? Laurs Hannerups kone {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Taksig : Fæst begrov Las Handrups dødfødde barn —'. Laurs Hannerup et dødfødt barn. }
Begravelse nr. 6650
LINK: Affotografering begravelsen.
27661750.02.02Laurids Pedersen Lodal Peder Lodal ? Peder Lodals kone Ditto {Festo Purif : M :} døbte Peder Sy[.]de Laadals Søn , Laurs , baaren af Magrethe {Larsdatter} Laadal , Faddere Las {Pedersen Smed} Laadal Anders {Knudsen} Hiuptarp , Jakob {Larsen} Laadal , Niels Aasis hustrue {... tom plads} Handerup —
LINK: Affotografering.
27721750.04.15Mathias Henrik  ? Henriksen Maren Christensdatter Harberg Onsdagen d : 15 April blev it uægte barn døbt her i Borris Kirke , Matthias Henrik , baaren af Degnens {Hans Jensen Brun} hustrue Mad : Brund Faddere Christen Pedersen i Daller , Rudolph skandrup Forvalter Raschis Avlskarl , Christen , Marcus List , Anne Mortensdaatter , Moderen til barnet angav sig ved nafn , Maren Christensdaatter Harberg , og at være en knippels qvinde fra synden , sagde sig at være besovet i Rensborg af en Soldatt ibidm nafnlig Herniksen , denne qvinde kom her til Sognet d: 13 hujus {april} , og strax derpaa fødde barnet —
NOTITS: Ingen introduktion.
LINK: Affotografering.
27741750.05.18Villads Nielsen Debelmose Niels Jensen Villadsen Maren Poulsdatter Festo 2da Pentec: døbte Niels {Jensen} Villadsens Søn i develm: Villads , baaren af Oluf Christians {Pedersen Tranmose} hustrue , Faddere Jens Andersen develm: Niels Husted , Niels {Christensen} Aagaards Søn {Peder Nielsen} og Daatter {Johanne Nielsdatter} , Niels Poulsens hustrue {Marie Debelmose} —
LINK: Affotografering.
27751750.05.24Knud Jensen Sønderby Jens Michael Knudsen Karen Pedersdatter Festo sstæ Trin: døbte Jens Michaels {Knudsen} Søn Knud , baaren af Degnens hustrue {Lene Marie Markusdatter Listo} , Faddere Lauge {Christensen} synderbye , Jens Høgild , Andreas Koch , Bodild {Thomasdatter} Agger , An synderbye —
Begravelse nr. 6655
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.
LINK: Affotografering.
27761750.06.14Thomas Nielsen Debelmose Niels Jensen Vestergaard Maren Nielsdatter Gravel Dom : 3 à Trin : døbt Niels {Jensen} vestergaards Søn , Thomas , baaren af Oluif {Christian} Tranmosis hustrue {Johanne Hansdatter} , Faddere , Jakob develm : , Jens Andersen , Niels [husted] Peder Laursens hustrue , Karen i Præstgd —
LINK: Affotografering.
27781750.07.17Niels Larsen Hjoptarp Lars Nielsen Melgaard Anne Marie Jensdatter Dom : 7 a Trin: døbte Las {Nielsen} Meldgaards Søn , Niels baaren af Degnekonen {Lene Marie Markusdatter Listo} , Faddere Knud {Christensen} Syndergd Niels {Jakobsen} Hvolvig , Niels {Nielsen} Meldgd , Dorthe {Andersdatter} Nørgd , Karen i Præstegaarden —
LINK: Affotografering.
27791750.09.20Poul Thomasen Fasterkær Thomad Kjær ? Thomas Kjærs kone Dom : 17 à Trin : døbte Thomas Kiærs Søn , Poul , baaren af Degnens {Michel Jepsen? Falk} {sted}daatter {?Karen Jensdatter} i Bølling , Faddere Milther Nielsen g hustrue {Lisbeth Christensdatter , Peder Sandholdt af Fastergd —}
LINK: Affotografering.
27801750.10.11Mads Jensen Debelmose Jens Andersen Karen Madsdatter Dom : 20 à Trin : confirm : Jens Andersen Debelmose Søns daab , Mads , baaren af min {Præst Jørgen Johansen Hauch} daatter Joh: Cathrine {Jørgensdatter Hauch} , Faddere , Mads {Nielsen} Tarp , Niels {Jensen} Villadsen , Jeppe {Larsen} Synderschou , Kirsten {Christensdatter} Feldbereder , Karen Vestergd —
NOTITS: Formodet død spæd, for næste Mads døbes 1753.01.01.
LINK: Affotografering.
27831750.10.25Niels Jensen Helgaard Jens Lauridsen Helgaard Karen Pedersdatter Dca 22 à Trin : døbtre Jens Lauridsen Helgaards Søn , Niels , baaren af Else {Jørgendatter} Hauch , Faddere Thomas {Christensen} g Anders {Nielsen} Grauld , Anders {Jensen} Hvolvig , Jens {Christensen Alkærsig} Nygaards hustrue {Anne Christensdatter} —
Begravelse nr. 6657
NOTITS: Begravet en uge gammel.
LINK: Affotografering.
27851750.12.14Navnløs Debelmose Jens Jepsen Risbjerg Anne Kirstine {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen '1751 . Festo Epiph : begrov Jens {Jepsen} Risbergs spede Barn —.' Jens Jepsen Risbjerg og Anne Kirstine i Debelmose deres barn Navnløs . }
Begravelse nr. 6661
NOTITS: Fødseldato skønnet tre uger før begravelsen.
LINK: Affotografering begravelsen, kan være om uger forkert.
27861751.01.10Peder Pedersen Lindvig Peder Lindvig ? Peder Lindvigs 2. kone Dom : 1ma p : Epiph : conf : Peder Lindvigs Søns daab , Peder , baaren af Christen Stoustrups h : , Faddere , Jens {Christensen} Rabek , Christen Stoustrup , Jens {Christensen} Krog , Peder Lindvigs Syster , Lauge {Christensen} Synderbais hustrue {Kirsten Hansdatter} —
LINK: Affotografering.
27911751.04.09Laurids Bentsen Tarp Bent Pedersen Tarp Maren Andersdatter Langfredag døbte Bend {Pedersen} Tarpis Søn , Laurids (død) , baaren af min daatter J: Cathrine {Jørgensdatter Hauch} , Faddere Peder {Pedersen II Tarp} og Jens {Pedersen} Tarp , Niels Husted , Kirsten Tarp , Peder {Christensen} vesterbyis h: {Mette Madsdatter} —
Begravelse nr. 6670
NOTITS: Begravet en måned gammel.
LINK: Affotografering.
27921751.04.12Ole Jensen Busk Jens Olesen Busk Ane Christensdatter Feria 2da Pashatos døbte Jens {Olesen} buskis Søn , Ole , baaaren af min Daatter J: Cathrine {Jørgensdatter Hauch} , Faddere Jens Peders: i Tarp , Rudolph {Boldevin} Skand : , Else {Nielsdatter} Grønborg , Johan{ne} Skomager , An Kierstin {Christensdatter} Stier —
LINK: Affotografering.
27941751.04.25Jørgen Carl Nielsen Debelmose Niels Poulsen Marie Debelmose Dca 2da p : Pascha døbte Nielse Poulsen develmosis Søn , Jørgen Carl (død) , baaren af min daatter J: Cathrine {Jørgensdatter Hauch} ,Faddere Poul develm : , Niels Jensen {Vestergaard?} , Niels Jørgensen , Las develm : hustrue , Else Eistrup
Begravelse nr. 6671
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel.
LINK: Affotografering.
27951751.05.02Christen Christensen  Christen Christensen Bork Maren Nielsdatter Kjeldstrup Dom : 3 p : Pascha døbte Maren {Nielsdatter} Kielstrups uegte barn , Christen , baaren af Johan{ne} Skomager , Faddere , Marcus {Jeppesen} gialdbek , El[se] Helgd , Maren Skomager , Kirsten Fonager — Udlagt til barne Fader ved daaben Christen Christensen {Bork} —
NOTITS: Niels Kjeldstrup ses i Faster, Maren Nielsdatter kunne være hans datter. Bork se skriftet. Maren Nielsdatter se skriftet. Ingen introduktion.
LINK: Maren Nielsdatter Kjeldstrup skrifte.
LINK: Christen Christensen Bork skrifte.
LINK: Affotografering.
27961751.05.16Jeppe Markussen Gjaldbæk Markus Jeppesen Gjaldbæk ? Markus Jeppesen Gjaldbæks kone Dom : 5ta p : Pascha døbt Marcus {Jeppesen} Gialdbeks Søn , Jeppe , baaren af An Cathrin {Jakobsdatter} Gialdbek , Faddere Christen {Jakoben} Mosgaard , Jens {Christensen} Krog , Jens Agger, Bodild {Thomasdatter} Agger g Maren {Sørensdatter} Skobek —
LINK: Affotografering.
27981751.08.01Niels Christian Christensen Borris- Krog Christen Jensen Skanderborg Dorothea Kirstine Dca 8va à Trin: confirmerede j fremmet Qvinds uegte barns hiemmedaab , kaldet Niels Christian , ved daaben udlagt til barnefader , Christen Jensen af Skanderborg , baaren af Jens {Christensen} Krogs hustrue {Mette Mortensdatter} Faddere Birkedommer ved Skiern Bierk Sr Kristensen , Jens {Christensen} Krog, Peder {Nielsen} Aagaard , Degnens {Hans Jensen Brun} hustrue {Lene Marie Markusdatter Listo} Johanne {Nielsdatter} Aagaard . Moderen angav sig ved nafn Dorothea Kierstine {... tom plads} og at være fra Skanderborg , barnet blev døbt af Jordemoderen Karen {Pedersdatter}Tarp , fordi det strax efter fødselen var nær død : Dette er strax tilkiendegivet Hr forw: Rasch som ved Missive haver forsichret at undersøge ald beskaffenhed med hende, som en fremmet , efter loven , hendis opholds stæd , hvor hun fødde er hos Jens {Christensen} Krog i Borris Sogn —
LINK: Affotografering.
27991751.08.15Anders Christian Stensen Rasch Dalager- Lille Sten Danielsen Rasch Agnete Cathrine Sivertsdatter Harck Dom : 10ma à Trin : confirm : Hr Forvalter {Sten Danielsen} Raschis Søns hiemmedaab , som maatte Skee casu necess: , og blev kaldet Andreas Christian baaren af Joh : C : {Johanne Cathrine} Hauch, Faddere Monsr Bejer , Birkedommer {Thomas} Christensen , Jens {Christensen} Rabek , Mons Lund , Jomfr : Gerritz —
LINK: Affotografering.
28051752.02.18Dødfødt Helgaard Jens Lauridsen Helgaard Karen Pedersdatter {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen 1752: 'Ditto {2den Søndag i Faste} begrov Jens Lauridsen Helgaards dødføde barn - ' . }
Begravelse nr. 6677
LINK: Affotografering begravelsen.
28091752.06.04Christen Thomsen Gravel Thomas Christensen Gravel Mette Christensdatter Christen. Dom : 1ma à Tri : døbte Thomas {Christensen} Grailds Søn , Christen , baaren af Sidsel {Andersdatter} Graild, Faddre , Peder Christensen Hvolvig , Jens {Jørgensen} Helgd , Jacob {Jensen} Hvolvig , An {Christensdatter} Nygaard , Dorthe Agger.
NOTITS: Gift 1. 1795.10.18 Sønder Omme med Mariane Jensdatter.
LINK: Affotografering.
28111752.07.23Jørgen Nielsen Debelmose Niels Poulsen Marie Debelmose Jørgen. Dca 8 à Trin : døbte Niels Poulsens søn , Jørgen , baaren af Niels Villadsens hustrue , faddere Las develm: , Axel i Pstgarde , Niels Jørgens: , Poul develmosis hustrue , Maren {Sørensdatter} i Vindelboe —
LINK: Affotografering.
28121752.08.06Villads Christensen Vesterby Christen Christensen Kousgaard Maren Nielsdatter Villads. Dom: 10ma à Trin : døbte Christ_ {Christensen} Kousgaards Søn , Villads , baar_ af Mette {Nielsdatter} Aagaard , Faddre , Peder {Christensen} Vesterbye , Niels Husted , Axel i Præstegd : , Karen Pedersdaatter Tarp, Sophie {Villadsdatter} Aagaar —
NOTITS: †1821.01.31 Skjern
LINK: Affotografering.
28131752.09.10Niels Christensen Dalager Christen Pedersen Daller Else Nielsdatter Grønborg Dom : 16te à Trin : døbte Christ_ {Pedersen} Dallers Søn , Niels , baarn af Lisheth til degnen Faddre , Jens {Olesen} Busk , Rejnholdt grønborg, Peder {Eskesen Grønbæk} /: ibid :/ Maren {Thomasdatter/Andersdatter} Tarp , An Husted —
LINK: Affotografering.
28161752.10.15Dødfødt Dalager- Lille Sten Danielsen Rasch Agnete Cathrine Sivertsdatter Harck {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen 'Dom : 20 à Trin begrov Forv{alter}: {Sten Danielsen} Raschis dødfødde søn — '. }
Begravelse nr. 6684
LINK: Affotografering begravelsen.
28171753.01.01Mads Jensen Debelmose Jens Andersen Debelmose Karen Madsdatter 1753 - Mads. Festo Novi Anni døbte Jens Andersen develmosis Søn , Mads , baaren af Else {Jørgensdatter} Hauch , faddre Mads {Pedersen?} develmose Jens {Pedersen} Tarp , Jep {Larsen} synderskov , Mette {Madsdatter} Vesterbye , Kirsten Kousgaard —
NOTITS: Jens Andersen *Sønderskov Borris, Karen Madsdatter født i *Tarp i Borris.
LINK: Affotografering.
28181753.01.14Jan Sørensen Klokmose Søren Laustsen Klokmose Maren Christensdatter Lodal 1753 Jan. Dca 2da p : Epiph: døbte Søren {Laustsen} Klokmosis Søn , Jan , baaren af Niels Ki[ds] h: , Faddre , Villads {Sørensen} og Jacob {Sørensen} Klokm : Christen {Jensen Østergaard Klokm : hustrue , Peder Laadal og Syster Karen —
LINK: Affotografering.
28191753.04.15Jens Markussen Gjaldbæk Markus Jeppesen Gjaldbæk ? Markus Jeppesen Gjaldbæks kone Palme Søndag døbte Marcus {Jeppesen} Gialdbeks Søn , Jens , baaren af An Cathrine {Thygesdatter} Eggeris , Faddre Christen {Jakobsen} Mosgaard , Tygge Eggeris , Jeppe {Markussen} Gialdbek Mette {Mortensdatter} Krog , Bodild {Thomasdatter} Aggr —
NOTITS: Ingen introduktion.
LINK: Affotografering.
28201753.04.23Ole Christian Nielsen  Niels Villadsen ? Niels Villadsens kone Ole Christian Feria 2da Paschatis døbte Niels Villadsens Søn , Ole Christian baaren af Ole Christians {Pedersen Tranmose} hustrue {Maren Mortensdatter} Fadder Christen {Jakobsen} Mosgd , Niels Husted, Jep {Markussen} Gialdbek , Else Eistrup og Karen Madsdaatter —
LINK: Affotografering.
28221753.05.01Jens Jensen Sø nderby Jens Michael Knudsen Maren Pedersdatter {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen ' Ditto {Dom 3tia p: Pascha} begrov Jens Michaels {Knudsen} Søn ;Jens — ' }
Begravelse nr. 6708
NOTITS: Datoen kan være helt forkert, år forkert. Sikkert er, at han begraves den 5. maj 1754. Forældrenes søn Knud født dec 1747 lever halvandet år. Jens Jensen her har samme forældre, samme anlæg og forældrenes andre børn fødes 1744c, 1747, og 1755. Så Jens Jensen ville passe mellem 1747 og 1755. Ingen passende introduktion.
LINK: Affotografering begravelsen.
28241753.05.31Laurids Jensen Helgaard Jens Lauridsen Helgaard Karen Pedersdatter Laust. Festo Ascens: døbte Jens {Jørgensen} Helgards Søn , Laurids , baaren af Anders {Nielsen} Grailds hustrue {Sidsel Andersdatter} , Faddre Christen {Jakobsen?} Grauld , Niels {Jakobsen?} Hvolvig , Las {Pedersen} Helgaard , An Handerup , Jens {Christensen} Rindums h: {Mette Andersdatter} —
Begravelse nr. 6694
NOTITS: Begravet to måneder gammel.
LINK: Affotografering.
28251753.06.24Pejter Knudsen  Knud Engsig Karen Engsig Pejter, død. Festo Joh : Bapt : døbte Knud Engsigs Søn , Pejter , baarn af Prestens Indpige Karen {Pedersdatter} Faddre Thomas {Nielsen} Grønborg , Jens Tiøring , Peder {Eskesen} Grønborg, An Marie {Jensdatter} Hioptarp ,
Begravelse nr. 5987
NOTITS: Der står "død" ved dåben. Antaget død en uge gammel, kan være noget forkert. Ingen introdukton.
LINK: Affotografering.
28271753.07.22Jens Nielsen Ejstrup Niels Jensen? Ejstrup ? Niels Ejstrups kone Jens. Feria 2da Pent : Trin : confir : Niels Eistrups Søns daab , Jens , baaren af An Marie {Poulsdatter} Kiær , Faddre Bend {Lauridsen} Eistrup Jens Nielsen Kier , Bend Eistrups Søn {Peder, Jens eller Laurids}, Las Lunds h: , Karen Østergd —
LINK: Affotografering.
28281753.08.05Jens Madsen Gaasdal- Store Mads Sørensen Gaasdal Ingeborg Pedersdatter Jens. Dom: 7ma à Trin : døbte Mads {Sørensen} Gaasdals Søn Jens , baar af Lisbeth Listo , Fadder Peder Huus , Peder Lassen gaasdal , giøde {Jensen} gaasdals h: , Ell Grønborg , Johan Christens gaasd :
NOTITS: Sørensen og Ingeborg Pedersdatters navne fra Kbh skifter #1362 Brejl.
LINK: Affotografering.
28291753.08.26Jakob Pedersen Hvollig Peder Hvollig ? Peder Hvolligs kone Jacob. Dom : 10ma à Trin : confirm : Peder Hvolvigs Søns hiemmedaab Jacob , baarn af Maren {Jakobsdatter} Lindvig , Faddre Christen {Jakobsen} Mosgaard , Povl develmose , Peder Lindvig , Thomas {Christensen} graulds hustrue {Mette Christensdatter} , Ane Jensd : Hvolvig. —
Begravelse nr. 6702
NOTITS: Begravet fire måneder gammel.
LINK: Affotografering.
28301753.09.09Niels Pedersen Egvig Peder Nielsen Egvig Anne Jensdatter Hvollig Niels. Dom 12 à Trin : døbte Peder {Nielsen} Egvigs Søn , Niels , baarn af Mad : Rabek , fadder , Peder Hvolvig , Anders {Jensen} Hvolvig, Jacob {Nielsen} Egvig , Las {Nielsen} Meldgaards h: {Anne Marie Jensdatter} , Ane Egvig —
LINK: Affotografering.
28321753.10.07Niels Jensen Hjoptarp Jens Nielsen Nørgaard Ane Marie Mathiasdatter Niels. Dom : 16 à Trin: døbte Jens {Nielsen} Nørgaards Søn , Niels baarn af Karen {Pedersdatter} i Præstegaad_ , Fadder , Peder Huus Laust {Knudsen} Nørgaard , Niels Meldgd , Ane Marie {Jensdatter} i Hioptarp An Kierstin {Christensdatter} Stier —
LINK: Affotografering.
28371754.03.31Niels Andersen Gravel Anders Nielsen Gravel Sidsel Andersdatter Niels. 1ste Søndag efter Midfaste døbte Anders {Nielsen} Graulds Søn , Niels , baarn af Niels {Jensen} vestergaards h : {Maren Nielsdatter Gravel} Faddr , Niels {Jensen} Vestergd , Jens {Christensen} Nygaard , Anders {Jensen} Rindum , An Husted , Mette {Christensdatter} Grauld —
LINK: Affotografering.
28391754.05.05Anders Christensen Vindelbo Christen Andersen Vindelbo Maren Sørensdatter Anders død. Dom: 3tia p . Pascha døbte Christ_ {Andersen} vindelbois Søn , Anders , baarn af Slumstrup Møller {Jens Sørensen} hustru {Maren Andersdatter} , Jacob {Sørensen} Klokmose , Marcus Krog, Christ_ {Dynesen} Hand : , Maren {Nielsdatter} vesterbye , Karen Christensd : Hand :
Begravelse nr. 6714
NOTITS: Begravet 2 måneder gammel.
LINK: Affotografering.
28401754.05.12Jens Larsen Hjoptarp Lars Nielsen Melgaard Ane Marie Jensdatter Jens. Dom : 4ta p: Pascha døbte Las {Nielsen} Melgaards Søn , Jens , baarn af Karen {Jensdatter} Hvolvig , Faddre , Knud {Christensen} Syndergd , Niels {Nielsen} Meldgaard , Jakob {Jensen} Hvolvig , Johan {Johanne Jensdatter} hvolvig , Jens {Nielsen} Nørgaards h: {Ane Marie Mathiasdatter} —
LINK: Affotografering.
28421754.07.02Jøs Andersen Hvollig Anders Jensen Hvollig ? Anders Jensen Hvolligs 1. kone Jus. Festo Visit : Mariæ døbte Anders {Jensen} Hvolvigs Søn Jøs , baaarn af An Kirerstin {Christensdatter} Stir , Fadder , Peder {Christensen} Hvolvig , Christen Olufsen {Stier} , Laust {Knudsen} Nørgaard , An {Christensdatter} Nygaard , An Knudsd : Nørgaard
LINK: Affotografering.
28431754.07.28Niels Pedersen Aagaard Peder Nielsen Aagaard Mette Andersdatter Niels. Dom : 7ma à Trin : døbte Peder {Nielsen} Aagaards Søn , Niels , baarn af Johan {Johanne Nielsdatter} Aag : , Faddre , Jens {Christensen} Krog , Tygge {Thyge Christian Frederiksen Brock} Brok , Christ_ {Nielsen} Aagard , Jep {Larsen} ßynderskovs h: {Else Davidsdatter} , Kar_ {Nielsdatter} Aagar —
LINK: Affotografering.
28441754.08.01Dødfødt Fastergaard Milter Nielsen Lisbeth Christensdatter {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Dom : 8va à Trin : begrov Milther Nielsens dødfødde Barn.' }
Begravelse nr. 6715
LINK: Affotografering begravelsen.
28451754.09.15Anders Jepsen Sønderskov Jep Larsen Sønderskov Else Davidsdatter Ditto {Domca 14ta à Trin :} døbte Jep {Larsen} Synderskovs Søn , Anders , baarn af Ane Synderskov , Faddre Jens Lassen , Jens Houlisen , Mette {Nielsdatter} Aagaard, Mette {Mortensdatter} Krog , Karen {Nielsdatter} Aagaard —
LINK: Affotografering.
28461754.09.15Mads Jensen  Jens Feldbereder ? Jens Feldbereders kone Mads Ditto {Domca 14ta à Trin :} døbte Jens Feldbereders Søn , Mads , baarn af Jomfru Spend , Faddre Jens og Peder Pedersen {II Tarp} , Peder Pedersens hustrue {Karen Nielsdatter} Karen Jensdaatter Niels {Jensen} Kringeltoft —
NOTITS: Moderen Jens Feldbereders kone død i barselsseng begravet samme dag som dåben 1754.09.15. Derfor ingen introduktion.
LINK: Jens Feldbereders kone begravelse fra barselsseng.
LINK: Affotografering.
28491754.10.06Niels Jensen Fasterkær Jens Nielsen Tømmermand ? Jens Nielsen Tømmermands kone Niels. Ditto {Dom : 17a à Trin :} døbte Jens {Nielsen} Timmermands Søn , Niels , baaren af Lisbeth {Listo} paa Fastergaard . Faddre Niels Eistrup, Jepser {Christensen} Kiær , Niels Kiærs h: —
NOTITS: Jens Nielsen Tømmermand er søn af Niels Jensen Tømmermand tidligere Hannerup. I introduktionen ses han at være af Fasterkær.
LINK: Affotografering.
28521754.10.27? Peders/en/datter Lindvig Peder Lindvig Karen Jensdatter {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen 'Ditto (Dom : 22 à Trin:) begrov Peder Lindvigs nye Barn — ' . }
Begravelse nr. 6721
NOTITS: Fødedatoen arbitrær sat til to uger før begravelsen 10.11.1754. Skulle ikke være meget forkert. Kaldes "nye Barn", hvilket udsiger at det ikke var dødfødt.
LINK: Affotografering begravelsen.