Oprettet: 25. juli 2018
Sidst opdateret: 18 september 2021 Borris Folketællinger
  1705 simuleret, dele af 1787, 1801 og 1834 kommenteret og kompleteret

Tilbage Nørvang-Herred oversigt.


(Kun få steder i Borris momentan).

Følgende steder i Borris sogn betragtes i alfabetisk rækkefølge: .
For en allerførste oversigt anbefales "Tekst"-versionerne, hvor alt er opført en husstand efter den anden. For normal brug er "Klap"-versionerne de bedste, hvor der er en linie per husstand sorteret efter stednavn, som klapper ud med alle personer der, når man klikker på linien.
Den sorterbare version går på individuelle personer, ikke husstande. Der kan sorteres efter navn, patronym, tilnavn, alder, fødested eller -sogn og dødsted eller -sogn. Den første spalte kaldet "Idx" for index tæller simpelthen linierne fra 1 til enden, når der bliver sorteret og kan bruges til statistik.

Mandtall 1705 Borris og Faster (Anna Louise Alstrøm).
Mandtall 1705 Borris efter sted.
Mandtall 1705 nævner ialt 112 personer: 85 direkte med navn og 27 uden navn fx Husmand med kone og to børn, fx Huus-Qvinde, fx Degn og degnens kone. Af disse sidste 27 personer er 11 identificeret med navn ud fra kirkebogen eller skifter.
1705 Mandtall Kilde navngiven 85;
1705 Mandtall Kilde uden navn 27; i alt 112. Af 27 er 6 navne identificeret.
Tilføjet 187, hvoraf 24 uden navn (fx kone, der er fadder, og dermed sikkert eksisterer).
At en så stort antal af folk der lever 1705 kan identificeres er på grund af præsten Peder Staunings rigtig gode kirkebogsføring: han nævner ved unge folk der er faddere, hvem de er sønner af fx "Lauridtz Jepß: hans søn Jens". Mange gange skriver han fx "Karen Peder Grønborgs kone"
Links til siderne:
År og type Kilde antal navngivne personer Tilføjet antal Ialt navngivne personer Uden navn Ialt personer
1705 simuleret: Sorterbar Klapbar Tekst 85 150 255 46 328
1787 kommenteret, kompleteret: Sorterbar Klapbar Tekst xx xx xx xx 237
1801 kommenteret, kompleteret: Sorterbar Klapbar Tekst xx xx xx xx 235
1834 kommenteret, kompleteret: Sorterbar Klapbar Tekst xx xx xx xx 229
Navneliste for alle folketællinger og lægsrullen: Sorterbar

Afkortelser:
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for dåbsdato eller år.
67c = 67 +- 5 år.
65cc er 65+-15 år.
1763+ er 1763 og efter,
1712- er 1712 eller før.
* født,
† død.

1. Erklæring til 1787 og 1801 kommenteret og kompleteret Folketælling
6. Email med nye informationer

1. Erklæring til 1787 og 1801 kommenteret og kompleteret Folketælling
Den baserer naturligvis på folketællingen i juli 1787, der i Thyregod blev foretaget af præsten. Tilgrunde ligger en egen udskrift med alle erklærende tekster der fx mangler i DAA; disse står længst tilhøjre i spalten "Kilde". Tilnavne og patronymer, som ikke er angivet i folketællingen, er tilføjet i rødt fra andre kilder.
Næsten alle tilføjede personer optræder både før og efter 1787 i Thyregod og er således sikre. Nogle enkelte kendes kun fra begravelsen, men anses som ret sikre.
Forkerte patronymer er korrigeret og nævnt som sådan. Foruroligende er at nogen børn ikke er indført som døbt i Thyregod kirkebog, selv om de med sikkerhed er født der i stedbundne familier. Dette vil blive behandlet et andet sted.
Der er en spalte "Rolle" som har mand, kone, søn, dat., mands far, mor etc. En søn af tredje ægteskab føres som "søn 3", en kone i andet ægteskab som "kone 2" af manden, omvendt er "mand 3" konens tredje mand. Spalten G., Gift, har 1, 2 etc. for hvilket nummer ægteskab det er. Alder er alderen i folketællingen eller ca. alder for de tilføjede som i 58c. SA er Sand Alder, hvor den nøjagtige dåbsdag - som står under "Kilde" til højre - er kendt.

6. Email med nye informationer:
Specielt interessant er meddelelser om personer, der er flyttet ud af sognet. I forbindelse med blot eet sogn er de meget svære at finde. Hvis du har sådanne eller andre oplysninger ville jeg være taknemmelig for en mail:
Tema:
Meddelelse:
Klik her: