Faster Kommenteret Kirkebog 
Døbte mandkøn 1702 - 1754
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Faster kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender dåbens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per dåb være bedre. Bruges også hvis man kender dåbens nummer.
3. Kun tekst- og klapversionen har separate kommentarer til fadderlister, disse er udeladt af pladsgrunde i den sorterbare version. Disse kommentarer bringer yderligere oplysninger om fadderne og de nævnte personer.

Døbte i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Christen Pedersen Nørgaards Kone", som hed Ane Henningsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
Examinerede 1703-04 findes under konfirmerede. Kirkebogshuller 1721-24 og 1729.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.

I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 2006 1702.10.15 Mads Jensen, Hannerup. FAR: Jens Madsen. MOR: ? Jens Madsens kone.
BÅREN AF: Anne Madsdatter, Faster, Vel faderens søster. Just Andersens kone.
FADDER Nr. 1: Hans Madsen, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 2: Maren, Hannerup, Faster, G... Ovesøns datter.
FADDER Nr. 3: ? Knud Lodals kone, Lodal, Faster
NÆVNT Nr. 1: Just Andersen, Faster, Konen Anne Madsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Knud Lodal, Lodal, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{........} dag blef Jens Matzens Søn Matz
{..... ...}baaren af Just Anders hans kone
{.......}[oes] nafenlig An Matzdatter fadder
{........}Matzen. [ib] hans Matzen ibidem
{..........}istens_ thinends i shoerup ,
{............}Sogn. G[....] Ovesøns Datter
hannerup Maren . Knud [lodals] h{ustrue?}

Introduktion nr. 5004
Begravelse nr. 6027
NOTITS: Dåbsdato midt imellem forrige indførsel 1. oktober og følgende 29. okober. Begravet to år og tre måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2007 1702.10.29 Christen Thomasen, Ejstrup. FAR: Thomas Ejstrup. MOR: Kirsten Thomas Ejstrups kone.
BÅREN AF: ? Jens Ejstrups kone, Ejstrup, Faster
FADDER Nr. 1: Jens Ejstrup, Ejstrup, Faster
FADDER Nr. 2: Niels Lauridsen Lund, Faster
FADDER Nr. 3: Mads Pedersen Agger, Se viet #7913.
FADDER Nr. 4: Maren, Faster, Tjenestepige ved Christen Sørensen
FADDER Nr. 5: ? Niels Lunds kone, Faster
NÆVNT Nr. 1: Christen Sørensen Kjær, Fasterkær, Faster, Tjenestepigen Maren fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Do 20 p: Trinit d 29 Octbr blef Thomas Eistrup hans søn Christen døbt frembaaren af Jens Eistrup hans Kone faddere Niels Lund Jens Eistrup Matz agger Christen Søfrensens {Kjærs} pige Maren N[i...] Lunds Kone.
Introduktion nr. 5005
NOTITS: Moderen navn Kirsten se #2312.

LINK: Affotografering.


Nr. 2017 1704.01.27 Anders Nielsen, Fasterkær (Aas). FAR: Niels Andersen. MOR: ? Niels Andersens kone.
BÅREN AF: Kirsten Christensdatter Sønderskov, Præstergaarden, Borris
FADDER Nr. 1: Peder Hannerup, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 2: Just Andersen Klokmose, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 3: Lars Pedersen Smed, Lodal, Faster
FADDER Nr. 4: Jens Jakobsen, Faster
FADDER Nr. 5: Kirsten Jakobsdatter, Lodal, Faster, Lars Smeds kone.
FADDER Nr. 6: An Christensdatter, Faster
FADDER Nr. 7: ? Jakob Tvevads kone, Faster
NÆVNT Nr. 1: Morten Pedersen Præstgaard, Annexgaarden, Faster, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Tudvad?, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: Sexagesima d: 27 Januarij døbte ieg Niels Anders_ paa Aaes hans Anders , frembaaren af Morten {Pedersen} Præstegds hustru Kiersten {Christensdatter} Syndershou, faddere Peder {Nielsen Nørgaard} Hannerup, Just {Andersen} Klohmoes, Las Pedersen Smid, Jens Jacobs_, Kiersten Jacobsdatter, An Christensdatter, Jacob [tuj]vads Kone.
Introduktion nr. 5016
LINK: Affotografering.


Nr. 2024 1704.04.09 ? Christensdatter, Lodal. FAR: Christen Lodal. MOR: ? Christen Lodals kone.
BÅREN AF: ? Michel Hannerup kone, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 1: ? Peder Michelsen Hannerups kone, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 2: Niels Præstegaard, Annexgaarden, Faster
FADDER Nr. 3: Jens Madsen, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 4: ? Christen Ovesens datter, Faster
FADDER Nr. 5: Kirsten Jakobsdatter, Hannerup, Faster, Gift med Peder Nielsen Hannerup i Nørgaard.
NÆVNT Nr. 1: Michel Hannerup, Hannerup, Faster, Konen bærer, søn Peder fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Michelsen, Hannerup, Faster, Søn af Michel Hannerup.
NÆVNT Nr. 3: Peder Nielsen, Hannerup, Faster, Konen Kirsten Jakobsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Christen Ovesen, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 9 April døbte ieg Christen Lodals {...ttr} [....il] frembaaren af Michel hannerups Hustrue faddre Niels pstgd Jens Matzen i hannerup Michel Hannerups søn peder {Nielsen} hannerups Kone Christen ovesens Datter.
Introduktion nr. 5028
NOTITS: Teksten er: "Michel Hannerups søn, peder hannerups kone". Før navnet står med ret stor sikkerhed "datter". En side i internettet får navnet til at være Michel, men det er altså en datter, der bliver døbt.

LINK: Affotografering.


Nr. 2028 1704.05.15 Niels Jensen, Hannerup. FAR: Jens Madsen. MOR: ? Jens Madsens kone.
BÅREN AF: Kirsten Jakobsdatter, Hannerup, Faster, Gift med Peder Nielsen Nørgaard Hannerup.
FADDER Nr. 1: Niels Præstegaard, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 2: Niels Andersen, Hannerup, Faster, Ikke set i mandtal 1705.
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen Hannerup, Hannerup (Nørgaard), Faster, Niels Præstgaards søn.
FADDER Nr. 4: ? Michel Hannerups kone, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 5: Maren Michelsdatter, Hannerup, Faster, Michel Hannerups datter Maren vel, fadder.
NÆVNT Nr. 1: Michel Hannerup, Hannerup, Faster, Kone og datter faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Torsdagen d: 15 Maj blef Jens Matzøn udj Hannerup Hans Søn Niels døbt frembaaren af Peder Hannerups hustru, faddere vare Niels Præstegd, Niels Anders_ i Hannerup, Niels Pstgds Søn Peder {Nielsen Hannerup}, Michel Hannerups Kone og datter.
Introduktion nr. 5030
LINK: Affotografering.


Nr. 2036 1704.11.09 Peder Mortensen, Annexgaarden. FAR: Morten Pedersen Præstgaard. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter Hviid, Borris, Borris præst Hr. Christen Seerups kone.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Paarup, Fastergaard, Borris, Ejer af Fastergaard.
FADDER Nr. 2: ? Andersen, Hvollig, Borris, Anders Christensen Hvolligs søn
FADDER Nr. 3: Søren Jensen, Sønderskov, Borris, Jens Justesens søn.
FADDER Nr. 4: Anders Christensen Astrup, Astrup, Faster
FADDER Nr. 5: An Christensdatter Kær, Borris, Datter af Christen Kær på Fasterkær.
FADDER Nr. 6: Sidsel, Fastergaard, Faster, Tjener Peder Paarup
FADDER Nr. 7: Anne Jensdatter, Fastergaard, Faster, Peder Paarups 2.+ kone.
FADDER Nr. 8: Mette Christensdatter Faderens mor. Peder Nielsen Ugelbjergs kone, Borris, Peder Nielsen Uggelbjergs kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Seerup, Præstergaarden, Borris, Den gamle præst, Peder Pedersen Stauning er hjælpepræst.
NÆVNT Nr. 2: Anders Christensen Hvollig, Hvollig, Borris, Søn fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Justesen, Sønderskov, Borris, Søn Søren fadder.
NÆVNT Nr. 4: Peder Nielsen, Ugelbjerg, Dejbjerg, Faderens far. Konen Mette Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d: 9} blef Morten {Pedersen} pstgds første barn peder døbt frembaaren af Kirsten {Jensdatter Hviid} Hr Christ_ {Nielsen} Seerups , faderne vare [.......] . peder {Christensen Paarup} j fasgtergd - Anders {Christensen} holvigs Søn Jens Justensens søn Anders {Christensen} astrup - An Christensdatter Kiær , Zidsel som tiener peder {Christensen} poerup . peder poerups {Christensen} Kone {Anne Jensdatter} og Peder {Nielsen} Uggelbiergs Kone {Mette Christensdatter}.
Introduktion nr. 5036
Begravelse nr. 6314
NOTITS: Begravet 19 et halvt år gammel i 1725.

LINK: Affotografering.


Nr. 2040 1705.02.22 Peder Larsen, Lodal. FAR: Lars Pedersen Smed. MOR: Kirsten Jakobsdatter.
BÅREN AF: ? Niels Andersens Kone, Aas, Faster, Niels Andersens kone.
FADDER Nr. 1: Søren Madsen, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 2: Peder Hannerup, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen Præstegaard, Hannerup (Nørgaard), Faster, Niels Præstegaards søn.
FADDER Nr. 4: Karen Jakobsdatter, Hannerup, Faster, Lars Smeds kone Kirsten Jakobsdatters søster Karen. Hun tjener ved Peder Hannerup.
FADDER Nr. 5: ? Jakob Tudvads kone
NÆVNT Nr. 1: Niels Andersen, Aas, Faster, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Præstegaard, Faster, Søn Peder Nielsen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jakob Tudvad
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 22 febr: døbte ieg las {Pedersen} smids j lodall hands første Søn peder frembaaren af Niels Anders_ pa A[.]asen hands hutrue - fadder vaar - Søren Matzøn j Clochmoes peder {Nielsen} Hannerup Niels pstgds {Præstegaard} søn peder Las {Pedersen} smids Kones {Kirsten Jakobsdatter} søster som da tiente peder Hannerup ved nafn Caren {Jakobsdatter}, Jakob Tujvads Kone.
Introduktion nr. 5042
Begravelse nr. 6038
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2045 1705.05.08 Mads Hansen, Klokmose. FAR: Hans Madsen. MOR: Karen Thomasdatter.
BÅREN AF: Karen Jakobsdatter, Klokmose, Faster, Søren Madsens kone.
FADDER Nr. 1: Just Andersen Klokmose, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 2: Christen Houlisen, Bølling, Se #2150.
FADDER Nr. 3: Morten Markusen, Klokmose, Faster, Tjenestekarl ved Hans Madsen.
FADDER Nr. 4: ? Thomasdatter, Bølling, Datter af Thomas Sørensen.
FADDER Nr. 5: ? Mads Pedersen Vestergaards kone
NÆVNT Nr. 1: Søren Madsen, Klokmose, Faster, Konen Karen Jakobsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Thomas Sørensen, Bølling, Datter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Mads Pedersen Vestergaard, Vestergaard, I Debelmose i Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 8 Maji pa den store bededag døbte ieg Hands Matzøn j Klochmoes hs søn Matz frembaaren af Søren Matzøns Kone {Karen Thomasdatter} j Klochmoes, faddere Just {Andersen} Klohmoes, Christ_ Houlis_ Mort_ Marcußen tjenendis Hands Matzøn, Thomas Sørensens datter j Bølling, Matz Væstergds Kone
Introduktion nr. 5047
Begravelse nr. 6141
NOTITS: Begravet seks år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2059 1706.05.30 Jakob Larsen, Lodal. FAR: Lars Pedersen Smed. MOR: Kirsten Jakobsdatter.
BÅREN AF: Karen Jakobsdatter, Klokmose, Faster, Moderens søster, gift med Søren Madsen Klokmose.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen Hannerup, Hannerup, Faster, Gift med Kirsten Jakobsdatter, søster til moderen.
FADDER Nr. 2: Christen Lodal, Lodal, Faster
FADDER Nr. 3: Peder Jakobsen, Slumstrup Mølle, Sædding, Bror til moderen, søn af Jakob Jensen Møller.
FADDER Nr. 4: Karen Jakobsdatter, Slumstrup Mølle, Sædding, Et halvt år senere gift med Søren Jensen i Slumstrup Mølle.
FADDER Nr. 5: ? Jakob Tvevads kone
NÆVNT Nr. 1: Søren Madsen Klokmose, Klokmose, Faster, Konen Karen Jakobsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Jensen Møller, Slumstrup Mølle, Sædding, Far til moderen og tre af fadderne.
NÆVNT Nr. 3: Jakob Tvevad, Konen fadder. Tvevad er et sted i Nøvling sogn.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 30 Maji døbte ieg Las {Pedersen} Smid j Lodal kaldet Jacob frembaaren af Søren Matzen j Klochmoes hands Kone {Karen Jakobsdatter}, faddere Peder {Nielsen} Hannerup, Christ_ Lodal, Jacob {Jensen} Møllers søn Peder {Jakobsen}, Jacob Tved[.]ads Kone, Mølleren {Jakob Jensen Møller} i Slumstrup Mølle hds datter Karen {Jakobsdatter}.
Introduktion nr. 5057
Begravelse nr. 6139
NOTITS: Begravet fem år gammel.

LINK: Familie i Slumstrup Mølle.
LINK: Affotografering.


Nr. 2064 1706.09.14 Navnløs, Fastergaard. FAR: Peder Christensen Paarup. MOR: Anne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Tirsdagen d: 21 blef Peder (Christensen) Poerups barn begrafven. .'}
Introduktion nr. 5064
Begravelse nr. 6060
NOTITS: Dato omtrentlig, en uge tilbage fra begravelsen. Faderen †1706.07.16 to måneder før. Forældrene gift i maj 1704, ingen børn set døbt februar 1705 - september 1706, derfor antages at barnet er nyfødt og ikke døbt endnu, da det døde. Dette bekræftes af at moderen introduceres 7 uger efter begravelsen.

LINK: Affotografering.


Nr. 2069 1707.01.07 Jakob Nielsen, Aas. FAR: Niels Jakobsen. MOR: ? Niels Jakobsens kone.
BÅREN AF: Kirsten Christensdatter, Præstegaarden, Faster, Morten Pederen Præstgaards kone
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen Aas, Aas, Faster
FADDER Nr. 2: Poul Jakobsen, Formodet bror til faderen.
FADDER Nr. 3: Jakob Jakobsen, Formodet bror til faderen.
FADDER Nr. 4: Kirsten Jakobsdatter, Formodet søster til faderen.
NÆVNT Nr. 1: Morten Pedersen Præstgaard, Annexgaarden, Faster
NÆVNT Nr. 2: Lars Pedersen Smed, Lodal, Faster, Konen Kirsten Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
H: 3 Kongers dag d: 7 Januarjs døbte ieg Niels Jacobsen paa Aasen hds Søn Jacob frembaaren af Morten {Pedersen} Pstgaards Kone {Kirsten Christensdatter}. Faddere: Peder {Nielsen} Aaes, Pofl Jacobs_, Jacob Jacobs_ Las {Pedersen} Smid j Lodal hds Kone {Kirsten Jakobsdatter}. NB: dette barn var fød j afvigte aar 1706.
Introduktion nr. 5066
Begravelse nr. 6202
NOTITS: Begravet 9 år gammel i 1716.

LINK: Affotografering.


Nr. 2074 1707.03.06 Peder Christensen, Lodal. FAR: Christen Lodal. MOR: ? Christen Lodals kone.
BÅREN AF: Kirsten Jakobsdatter, Lodal, Faster, Gift med Lars Pedersen Smed.
FADDER Nr. 1: Lars Pedersen Smed, Lodal, Faster, Konen Kirsten Jakobsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Poul Hannerup, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 3: ? Michelsen, Hannerup, Faster, Peder?, søn af Michel Hannerup.
FADDER Nr. 4: ? Niels Præstgaards kone, Hannerup, Faster
NÆVNT Nr. 1: Michel Hannerup, Hannerup, Faster, Søn fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Præstgaard, Hannerup, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 6 Martji døbte ieg Christen Lodals [bren] Peder frembaaren af Las {Pedersen} Smids Kone {Kirsten Jakobsdatter} j Lodal. Faddere: Las {Pedersen} Smid, Pofl Hannerup, Mich{el} Hannerups Søn {Peder?}, Niels pstgaards Kone.
Introduktion nr. 5074
LINK: Affotografering.


Nr. 2076 1707.03.27 Christen Pedersen Hannerup, Hannerup. FAR: Peder Nielsen Præstgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden, Borris, Præsten Peder Pedersen Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Oluf Meldgaard, Hannerup (Meldgaard), Faster
FADDER Nr. 2: Jens Houlisen, Bølling, Bølling, gift med Katarina Nielsdatter søster til faderen.
FADDER Nr. 3: Christen Michelsen, Hannerup, Faster, Søn af Michel Hannerup.
FADDER Nr. 4: Katarina? Nielsdatter, Hannerup, Faster, Søster til faderen, datter af Niels Pedersen Præstgaard.
FADDER Nr. 5: Maren, Kodbøl- Øster, Faster, Erik Nielsen Kodbøls kone.
NÆVNT Nr. 1: Michel Hannerup, Hannerup, Faster, Søn Christen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Erik Nielsen Kodbøl, Kodbøl- Øster, Borris, Konen Maren fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Pedersen Præstgaard, Hannerup, Borris, Faderens far. Hans datter er fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {27. martij}, døbte jeg lille peder {Nielsen} præstgd j Hannerup hds søn Christen frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg, præstens kone} . faddere vare Olluf Mælgd, Jen{!} huilesen Michel Hannerups søn Christen {Michelsen}, Niels pstgds datter {?Katarina Nielsdatter}, Erich {Nielsen} Kuedbøls Kone {Maren}.
Vielse nr. 8195
NOTITS: Dette er den berømte Christen Pedersen Hannerup senere ejer af den lille herregård Brandholm i Brande sogn, hvor han dør 1755.

LINK: Christen Pedersen Hannerup af Brandholm i Brande sogn..
LINK: Affotografering.


Nr. 2078 1707.04.03 Jesper Andersen, Astrup. FAR: Anders Christensen Astrup. MOR: Maren Jespersdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden, Borris, Præsten Peder Pedersen Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Jens Astrup, Faster
FADDER Nr. 2: Poul Amtrup, Faster
FADDER Nr. 3: Søren Paarup, Faster
FADDER Nr. 4: An, Fasterkær, Faster
FADDER Nr. 5: ? Peder Christensen Tranmoses kone, Velling?, Måske Tranemose i Velling sogn.
FADDER Nr. 6: Anne Christensdatter, Uglbjerg, Dejbjerg, Faderens søster, Christen Pedersen Uglbjergs kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Tranmose, Velling? Faderens bror.
NÆVNT Nr. 2: Christen Pedersen Uglbjerg, Uglbjerg, Dejbjerg, Konen Anne Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {Midfaste Søndag d 3 April} i Faster døbte ieg Anders {Christensen} Astrup hands Søn Jesper frembaaren af min Kiæriste {Sophie Christensdatter Møborg}. Faddre vare Jens Astrup . pofl Amptrup . Søren porup, An pa Faster Kiær . peder {Christensen} Tranmoesis Kone . Christen {Pedersen} uglbiæris Kone {Anne Christensdatter}.
Introduktion nr. 5071
LINK: Affotografering.


Nr. 2084 1707.05.17 Søren Sørensen, Klokmose. FAR: Søren Sørensen Klokmose. MOR: ? Søren Sørensen Klomoses 2. kone.
BÅREN AF: ? Oluf Meldgaards kone, Faster
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen Vestergaard, Debelmose (Vestergaard), Borris
FADDER Nr. 2: Morten Pedersen Præstgaard, Annexgaarden, Faster
FADDER Nr. 3: Morten Markussen??, Klokmose, Faster, Tjenestekarl ved Hans Klokmoses enke Karen Thomasdatter
FADDER Nr. 4: Margrethe Gertsdatter, Klokmose, Faster, Tjenestepige ved Hans Klokmoses enke Karen Thomasdatter
FADDER Nr. 5: Else Madsdatter, Debelmose (Vestergaard), Borris, Mads Pedersen Vestergaards kone.
NÆVNT Nr. 1: Oluf Meldgaard, Faster, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Hans Madsen Klokmose, Klokmose, Faster, Lever 1705 død 1707. Enkens tjenestekarl Morten Markussen?? fadder og tjenestepigen Margethe Geertsdatter også fadder.
NÆVNT Nr. 3: Karen Thomasdatter, Klokmose, Faster, Enke efter Hans Madsen Klokmose
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 17 Maji døbte ieg Søren {Sørensen} Klochmoes hands Søn Søren frembaaren af Olluf Mælgds Kone. Faddere vare: Matz {Pedersen} Væstergd. Morten {Pedersen} pstgd . Morten M[arcu]sen tjenendis Hans {Madsen} Klochmosis Enche {Karen Thomasdatter} item, Margrete Geertsdatter tjenendis sammestæds, Matz {Pedersen} Væstergds Kone {Else Madsdatter}.
Introduktion nr. 5083
LINK: Affotografering.


Nr. 2086 1707.06.13 Peder Pedersen, Aas. FAR: Peder Nielsen Aas. MOR: ? Peder Nielsen Aas kone.
BÅREN AF: ? Niels Jakobsens kone, Aas, Faster
FADDER Nr. 1: Oluf Klokmose, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 2: Poul Hannerup, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 3: Jens Jakobsen Dragon, Klokmose, Faster, *1689c- Slumstrup Mølle. Tjener ved søster Karen Jakobsdatters mand Søren Madsen.
FADDER Nr. 4: ? Jakobsdatter, Hannerup, Faster, Tjenestepige ved Peder Hannerup, søster til Niels jakobsen i Aas.
FADDER Nr. 5: Kirsten Jakobsdatter, Lodal, Borris, Gift med Lars Pedersen Smed i Lodal.
NÆVNT Nr. 1: Niels Jakobsen, Aas, Faster, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Søren Madsen, Klokmose, Faster, Konen Karen Jakobsdatters bror Jens Jakobsen dragon tjener ved ham..
NÆVNT Nr. 3: Lars Pedersen Lodal, Lodal, Faster, Smed. Konen Kirsten Jakobsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Jakob Jensen Møller, Slumstrup Mølle, Sædding, Søn Jens Jakobsen Dragon er fadder.
NÆVNT Nr. 5: Peder Nielsen Hannerup, Hannerup, Faster, Tjenestepigen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag, døbte ieg pedr {Nielsen} Aaes hands søn peder frembaaren af Niels Jacobsens kone paa Aaes , faddere: Olluf Klochmoes, Pofl Hannerup, Jacob {Jensen} Møllers søn [s..] [,,] {Jens Jakobsen} dragon og tiener Søren M: {Madsen} i Klochmoes, Niels Jacobsens søster {? Jakobsdatter} tjenendis peder {Nielsen} Hannerup, Las {Pedersen Smed} Lodals kone {Kirsten Jakobsdatter}.
Introduktion nr. 5085
LINK: Affotografering.


Nr. 2102 1708.05.28 Niels Thomasen, Ejstrup. FAR: Thomas Ejstrup. MOR: Kirsten Thomas Ejstrups kone.
BÅREN AF: Karen Jens Astrups kone, Astrup, Faster
FADDER Nr. 1: Niels Lauridsen Lund, Fasterlund, Faster
FADDER Nr. 2: Jens Ejstrup, Ejstrup, Faster
FADDER Nr. 3: Thomas Hermans Enkes søn, Gaasdal- Lille, Borris, Herman ikke set.
FADDER Nr. 4: ? Jens Ejstrups kone, Ejstrup, Faster
FADDER Nr. 5: Karen Jakobsdatter, Klokmose, Faster, Gift med Søren Madsen.
NÆVNT Nr. 1: Jens Astrup, Astrup, Faster, Konen Karen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Søren Madsen, Klokmose, Faster, Konen Karen Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 28 Maji døbte Jeg thomas Eistrups Søn Niels frembaaren af Jens Astrups Kone Karen - Faddere Niels {Lauridsen} lund Jens Eistrup Tomas Hermans Enchis søn af lil Gaasdal, Jens Eistrups kone - Søren Matzen i Klochmoes hds kone {Karen Jakobsdatter}.
Introduktion nr. 5099
NOTITS: Thomas Ejstrups kone ved navn Kirsten se #2312.

LINK: Affotografering.


Nr. 2109 1708.09.30 Peder Larsen, Lodal. FAR: Lars Pedersen Smed. MOR: Kirsten Jakobsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jakobsdatter, Faster, Moderens søster. Peder Nielsen Nørgaard Hannerups kone.
FADDER Nr. 1: Niels Jakobsen, Aas, Faster
FADDER Nr. 2: Lars? Aasen, Aas, Faster
FADDER Nr. 3: Søren Jensen Møller, Slumstrup Mølle, Sædding, Gift med moderens søster Karen Jakobsdatter.
FADDER Nr. 4: Niels Jensen, Astrup, Faster, Jens Astrups søn.
FADDER Nr. 5: ? Christen Lodals kone, Lodal, Faster
FADDER Nr. 6: ? Nielsdatter, Hannerup, Faster, Niels Pedersen Præstgaards datter.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Nørgaard Hannerup, Hannerup, Faster, Konen Kirsten Jakobsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Astrup, Astrup, Faster, Søn Niels Jensen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Lodal, Lodal, Faster, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 4: Niels Pedersen Præstgaard, Hannerup, Faster, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 30 Septbr: igiendøbte Jeg Las {Pedersen} Smeds j Lodal hands Søn peder frembaaren af peder {Nielsen Nørgaard} hannerups kone {Kirsten Jakobsdatter} . Faddere Niels Jacobs: [Las?] Aasen, Søren {Jensen} Møller af Slumstrup . Jens Astrups Søn Niels {Jensen} . Christen Lodals Kone . Niels {Pedersen} Pstgds datter af Hannerup.
Introduktion nr. 5104
LINK: Affotografering.


Nr. 2116 1709.01.27 Jens Poulsen, Hannerup. FAR: Poul Hannerup. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: ? Jens Marcusens kone, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 1: Lars Pedersen Smed, Lodal, Faster
FADDER Nr. 2: Peder Søndergaard, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 3: Ole Christensen, Faster
FADDER Nr. 4: ? Poul Hannerups søster, Brejning
FADDER Nr. 5: ? Michel Hannerups kone, Hannerup, Faster
NÆVNT Nr. 1: Jens Marcusen, Hannerup, Faster, Konen bærer-
NÆVNT Nr. 2: Michel Hannerup, Hannerup, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 27 døbte Jeg Povel Hannerups søn Jens frembaaren af Jens Marcusøn hds hustrue ibidem faddere . Las {Pedersen} Smed , Peder Syndergrd j Hannerup , Ole Christens_ Pofl Hannerups søster fra Brejning . Michel Hannerups kone.
Introduktion nr. 5112
LINK: Affotografering.


Nr. 2130 1709.10.06 Jens Jensen, Hannerup. FAR: Jens Marcusen. MOR: ? Jens Marcusens kone.
BÅREN AF: ? Poul Hannerups kone, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen Præstgaard, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), Faster
FADDER Nr. 3: Christen Michelsen, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 4: ? Poul Hannerups søster, Faster
FADDER Nr. 5: ? Peder Søndergaards kone, Hannerup (Søndergaard), Faster
NÆVNT Nr. 1: Poul Hannerup, Hannerup, Faster, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Michel Hannerup, Hannerup, Faster, Søn Christen Michelsen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Søndergaard, Hannerup (Søndergaard), Faster, Kone fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 6te octbr døbte ieg Jens Marcusens søn j Hannerup Jens . frembaaren af Pofl hannerups kone, faddere: Niels {Pedersen} Prstg . Peder {Nielsen} Nørgrd ibidem . Michel hanner{...} søn Christ_ {Christen Michelsen} - Pofl hannerups søster Pe{der} Syndergaards kone ibidem.
Introduktion nr. 5125
Begravelse nr. 6131
NOTITS: Begravet halvanden år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2135 1709.10.26 Christen Andersen Astrup, Astrup. FAR: Anders Christensen Astrup. MOR: Maren Jespersdatter.
BÅREN AF: ? Thomas Christensen Paarups tjenestepige, Fastergaard, Faster
FADDER Nr. 1: Jens Astrup, Astrup, Faster
FADDER Nr. 2: Just Andersen Klokmose, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 3: Thomas Christensen Paarup, Fastergaard, Faster, Se skifte 39 Lundenæs i Brejl.
FADDER Nr. 4: ? Jensdatter, Astrup, Faster, Jens Astrups datter.
FADDER Nr. 5: Karen Christensdatter Sønderskov, Annexgaarden, Faster, Gift med Morten Præstgaard.
NÆVNT Nr. 1: Morten Pedersen Præstgaard, Annexgaarden, Faster, Konen Karen Christensdatter Sønderksov fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
26 octbr er anders {Christensen} astrups søn Christen døbt , frembaaren af Tomas {Christensen} Poerups pige . faddere Jens astrup Just {Andersen} Klochmoes . Tomas {Christensen} Poerup Jens astrups datter . Morten {Pedersen} Pstgaards hustrue {Karen Christensdatter Sønderskov}.
Introduktion nr. 5128
NOTITS: Christen Andersen Astrup blev hosekræmmer og borger i København. Stort testamente af 1755, †1756.01.04 København, ugift.

LINK: Christen Andersen Astrups testamente og skifte Københavns Byting.
LINK: Affotografering.


Nr. 2140 1710.02.09 Niels Jensen, Ejstrup. FAR: Jens Ejstrup. MOR: ? Jens Ejstrups kone.
BÅREN AF: Anne Madsdatter Gammelgaard, Fasterlund, Faster, Niels Lauridsen Lunds kone.
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen Klokmose, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), Faster
FADDER Nr. 3: Laurids Nielsen, Fasterlund, Faster, 22c, søn af Niels Lauridsen Lund og første kone.
FADDER Nr. 4: Kirsten Jakobsdatter, Hannerup (Nørgaard), Faster, Peder Nielsen Nørgaards kone.
FADDER Nr. 5: ? Sørensdatter, Klokmose, Faster, 16c+. Søren Madsens datter med 1. kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Lauridsen Lund, Fasterlund, Faster, Konen Anne Madsdatter bærer, en søn fadder.
NÆVNT Nr. 2: Søren Madsen Klokmose, Klokmose, Faster, Datter fadder-
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 9de døbte Jeg Jens Eistrups Søn Niels frembaaren af Niels {Lauridsen} lunds kone faddere . Matz {Pedersen} Klochmoes . Peder {Nielsen} Nørgaard j Hannerup . Niels {Lauridsen} Lunds Søn . Peder {Nielsen} Nørgrds kone {Kirsten Jakobsdatter} . Søren Matzens dater j Klochmoes.
Introduktion nr. 5133
LINK: Affotografering.


Nr. 2150 1710.10.22 Hans Laustsen, Klokmose. FAR: Laust Sørensen Klokmose. MOR: Karen Thomasdatter.
BÅREN AF: Anne Madsdatter, Klokmose, Faster, Gift med Just Andersen
FADDER Nr. 1: Mads Vestergaard, Klokmose?, Faster, Eller i Debelmose i Borris?
FADDER Nr. 2: Søren Madsen, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 3: Thomas Christensen Paarup, Fastergaard, Faster, Se skifte #39 Lundenæs i Brejl.
FADDER Nr. 4: ? Sørensdatter, Lem, Faderens søster
FADDER Nr. 5: ? Christen Houlisens kone, Bølling
NÆVNT Nr. 1: Just Andersen Klokmose, Klokmose, Faster, Konen Anne Madsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Houlisen, Bølling, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 22 octbr blef Laust {Sørensen} Klochmoesis barn Hans døbt frembaaren af Just {Andersen} Klochmoesis kone {Anne Madsdatter} . faddere Matz Væstergaard {Klokmose?, Debelmose?} Søren Matzen i Klochmoes - Thomas {Christensen} Poerup . Laust {Sørensen} Klochmoesis søster {NN Sørensdatter} af Lemb. Christen Houlisens kone udj Bølling.
Introduktion nr. 5142
Begravelse nr. 6142
NOTITS: Begravet fem måneder gammel. Opkaldt efter moderen Karen Thomasdatters 1. mand Hans Madsen.

LINK: Affotografering.


Nr. 2162 1711.07.17 Oluf Jensen, Klokmose. FAR: Jens Lysgaard Klokmose. MOR: ? Jens Lysgaard kone.
BÅREN AF: ? Oluf Meldgaards kone, Hannerup? (Meldgaard), Faster
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen Klokmose, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 2: Oluf Pedersen Eistrup, Ejstrup?, Faster
FADDER Nr. 3: ? Søren Madsen Klokmoses datter, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 4: Anne Madsdatter, Klokmose, Faster, Just Andersen Klokmoses kone.
NÆVNT Nr. 1: Oluf Meldgaard, Hannerup?, Faster, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Søren Madsen, Klokmose, Faster, Datter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Just Andersen Klokmose, Klokmose, Faster, Kone Anne Madsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {17 juli} døbt Jens {Lysgaard} Klochmoesis barn Olluf frembaaren af Olluf Mælgaards hustrue . faddere Matz {Pedersen} Klochmoes . Olluf {Pedersen} Eistrup Søren {Madsen} Klochmoesis datter . Just {Andersen} Klochmoesis hustrue {Anne Madsdatter} .
Introduktion nr. 5155
LINK: Affotografering.


Nr. 2170 1712.02.11 Thomas Christensen, Lodal. FAR: Christen Lodal. MOR: ? Christen Lodals kone.
BÅREN AF: ? Christen Jakobsens kone, Sædding?, Der står "Sæden", der ikke findes i TRAP som stednavn.
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen, Sædding?
FADDER Nr. 2: Lars, Bølling- Lille, Bølling
FADDER Nr. 3: Christen Michelsen, Hannerup, Faster, Michel Hannerups søn.
FADDER Nr. 4: Kirsten Jakobsdatter, Lodal, Faster, Lars Pedersen Smeds kone.
FADDER Nr. 5: ? Christen Lodals kones søster, Hannerup, Faster, Hun tjener ved Peder Nielsen Nørgaard i Hannerup.
NÆVNT Nr. 1: Michel Hannerup, Hannerup, Faster, Søn fadder.
NÆVNT Nr. 2: Lars Pedersen Smed, Lodal, Faster, Konen Kirsten Jakobsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Nielsen Nørgaard, Hannerup, Faster, Kaldes oftest Nørgaard men også Hannerup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 11 febr døbte Jeg Christen Loudals Søn thomas frembaaren af Christen Jacobsen i Sæden hds kone . faddere . Las lill bølling Christ_ Jacobsen af Sæden . Michel Hannerups søn {Christen Michelsen} - Las {Pedersen} Smeds kone {Kirsten Jakobsdatter} . Christen Lodals kones søster thienendis Peder {Nielsen Nørgaard} Hannerup .
Introduktion nr. 5163
Vielse nr. 8226
LINK: Affotografering.


Nr. 2176 1712.04.30 Jesper Christensen, Hannerup. FAR: Christen Mikkelsen. MOR: Karen Jespersdatter.
BÅREN AF: Kirsten Christensdatter Bjerrebo, Hannerup (Meldgaard), Faster, Peder Nielsen Meldgaards kone.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), Faster, Nabo.
FADDER Nr. 2: Morten Pedersen Præstgaard, Annexgaarden, Faster
FADDER Nr. 3: Knud Astrup, Astrup, Faster
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Hannerup, Faster, Poul Hannerups kone.
FADDER Nr. 5: ? Nielsdatter, Hannerup, Faster, Niels Stiers datter, der tjener ved Jens Marcussen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Meldgaard, Hannerup (Meldgaard), Faster, Konen Kirsten Christensdatter Bjerrebo bærer.
NÆVNT Nr. 2: Poul Hannerup, Faster, Konen Maren Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Stier, Borris, Datter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Jens Marcussen, Hannerup, Faster, Niels Stiers datter tjener ved ham.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 30 døbte jeg Christen {Michelsen} Hannerups søn Jesper . frembaaren af Peder {Nielsen} Mælgaards kone {Kirsten Christensdatter Bjerrebo} i H: faddere Peder {Nielsen} nørgaard Mort_ {Pedersen} Præstgaard Knud astrup Poul hannerups kone {Maren Christensdatter} Niels Stiers datter thienendis Jens Marcussen ibd.
Introduktion nr. 5167
Begravelse nr. 6157
NOTITS: Begravet fire måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2179 1712.05.20 *1712.05.20 Dødfødt, Hannerup. FAR: Jens Marcussen. MOR: ? Jens Marcussens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 25 blef Jens Marcussens datter j Hannerup jordet som blef død føed .'}
Introduktion nr. 5171
Begravelse nr. 6155
NOTITS: Dato omtrentlig fra begravelse 1712.05.25. Se begravelsen.


Nr. 2180 1712.06.05 Jakob Sørensen, Klokmose. FAR: Søren Madsen Klokmose. MOR: Karen Jakobsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jakobsdatter, Lodal, Faster, Søster til moderen, gift med Lars Pedersen Smed.
FADDER Nr. 1: Oluf Klokmose, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 2: Just Andersen Klokmose, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 3: Knud Astrup, Astrup, Faster
FADDER Nr. 4: Karen Thomasdatter, Klokmose, Faster, Gift med Laust Sørensen.
FADDER Nr. 5: ? Christen Sørensen Kjærs steddatter, Klokmose, Faster, Tjener ved Just Andersen.
FADDER Nr. 6: Lars Pedersen Smed, Lodal, Faster, Konen Kirsten Jakobsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 1: Laust Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster, Konen Karen Thomasdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Sørensen Kjær, Fasterkær, Faster, Steddatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 5te døbte jeg Søren Matzen j Klochmoes hans søn Jacob frembaaren af Las {Pedersen Smed} Lodals kone {Kirsten Jakobsdatter} . faddere Olluf Klochmoes. Just {Andersen} Klochmoes , Knud Astrup . Laust {Sørensen} Klochmoesis kone {Karen Thomasdatter}. Just {Andersen} Klochmoesis pige som var Christen {Sørensen} Kiærs stifdatter.
Introduktion nr. 5172
LINK: Affotografering.


Nr. 2186 1712.10.25 Søren Laustsen, Klokmose. FAR: Laust Sørensen Klokmose. MOR: Karen Thomasdatter.
BÅREN AF: ? Christen Houlisens kone, Bølling
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen Klokmose, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 2: Oluf Klokmose, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 3: Oluf Pedersen Ejstrup, Ejstrup, Faster
FADDER Nr. 4: ? Sørensdatter Søren Madsen Klokmoses datter, Klokmose, Faster, Søren Madsen eller Søren Sørensen?
FADDER Nr. 5: ? Jens Lysgaards kone, Klokmose, Faster
NÆVNT Nr. 1: Christen Houlisen, Bølling
NÆVNT Nr. 2: Jens Lysgaard, Klokmose, Faster, Ny i Faster, præsten har først skrevet Niels så gennemstreget.
NÆVNT Nr. 3: Søren Madsen Klokmose, Klokmose, Faster, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 25 døbte jeg Laust {Sørensen} Klochmoesis søn Søren . frembaaren af Christ_ Houlisens hds kone . faddere Matz {Pedersen} og Olluf Klochmoes Olluf {Pedersen} Eistrup . Søren {Madsen} Klochmoes hans datter Jens Lysgaard ibd: hans kone.
Introduktion nr. 5178
Vielse nr. 8187
LINK: Affotografering.


Nr. 2202 1713.04.13 Christen Poulsen, Hannerup. FAR: Poul Hannerup. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: ? Ove Christensens kone, Skjern
FADDER Nr. 1: Jens Markussen, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 2: Niels Sørensen, Fasterkær, Faster, Tjener på Fasterkær.
FADDER Nr. 3: Kirsten Christensdatter, Søster til moderen.
FADDER Nr. 4: Karen Jeppesdatter, Hannerup, Faster, Gift med Christen Mikkelsen.
NÆVNT Nr. 1: Ove Christensen, Skjern, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Mikkelsen, Hannerup, Faster, Konen Karen Jeppesdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 13 April døbte Jeg Poul Hannerups søn Christen frembaaren af Ove Christensøn i Schierne hans Kone. Fadderne Ove [se..i]. Jens Marcusøn j hannerup - Niels som tiener paa fasterkier han heder Niels Sørensøn . Poul hannerups kones søster Kiersten {Christensdatter} Christen Michelsøn af hannerup hds Kone {Karen Jeppesdatter} .
Introduktion nr. 5193
Begravelse nr. 6515
NOTITS: Begravet 1741 28 år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2208 1713.10.05 Niels Jensen, Klokmose. FAR: Jens Lysgaard. MOR: ? Jens Lysgaards kone.
BÅREN AF: Karen Thomasdatter, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 1: Søren Madsen, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 2: Oluf Ejstrup, Ejstrup, Faster
FADDER Nr. 3: Niels Lysgaard, Barda, Vorgod, Familie til faderen.
NÆVNT Nr. 1: Laust Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster, Konen Karen Thomasdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Octbr d 5 blef Jens Lysgaard Klochmoes hans barn døbt nafnlig Niels barnet er frembaaren af Laust {Sørensen} Klochmosis kone {Karen Thomasdatter} . Fadderne Søren Matzøn Olluf Eystrup Niels Lysgaard af Barda {i Vorgod sogn} .
Introduktion nr. 5199
LINK: Affotografering.


Nr. 2211 1713.10.22 *1713.10.01 Markus Jensen, Hannerup. FAR: Jens Markussen. MOR: ? Jens Markussens kone.
BÅREN AF: Kirsten Oluf Villadsens kone, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 1: Lars Pedersen Smed, Lodal, Faster
FADDER Nr. 2: Poul Hannerup, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 3: Anders Jakobsen, Fastergaard, Faster
FADDER Nr. 4: Kirsten Christensdatter Bjerrebo, Hannerup (Meldgaard), Faster, Peder Nielsen Meldgaards kone.
FADDER Nr. 5: Karen Jespersdatter, Hannerup, Faster, Tjener i Hannerup.
FADDER Nr. 6: Bodil Gregersdatter, Hannerup, Faster
NÆVNT Nr. 1: Oluf Villadsen? Klokmose, Klokmose, Faster, Konen Kirsten bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Nielsen Meldgaard, Hannerup (Meldgaard), Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 22 (octbr) er Jens Marcussen j Hannerup hans Søns daab confirmeret , som shede hiemme 3 ugger tilforne han nafn Er Marcus hand blef frembaaren af Oluf Klochmosis kone {Kirsten} . Lars {Pedersen} smed . Poul hannerup . Anders Jacobsen paa Fastergaard . Peder {Nielsen} Mælgaards Kone {Kirsten Christensdatter Bjerrebo} j hannerup, Karen Jespersdatter ibd: Boel gregersdatter Thienindis i hannerup.
Introduktion nr. 5197
Begravelse nr. 6184
NOTITS: Begravet to år fire måneder gammel †1715.30.01.

LINK: Affotograferet.


Nr. 2234 1715.02.11 *1714.12.21 Christen Mortensen, Annexgaard (Præstgaard). FAR: Morten Pedersen Præstgaard. MOR: Karen Christensdatter Sønderskov.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Olufsen, Sønderskov, Borris, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Christen Ugelberg, Ugelberg, Dejbjerg
FADDER Nr. 3: Thomas Christensen Paarup, Fastergaard, Faster, Forvalter på Fastergaard.
FADDER Nr. 4: Karen Jeppesdatter, Faster, Nabo. Gift med Christen Mikkelsen.
FADDER Nr. 5: An Christensdatter Kjær, Fasterkjær, Faster, Datter af Christen Sørensen Kjær.
FADDER Nr. 6: Kirsten Christensdatter, Borris- Krog, Borris, Gift med Peder Eskesen Krog.
FADDER Nr. 7: Karen Jeppesdatter, Hannerup, Faster, Christen Mikkelsens kone
FADDER Nr. 8: Morten Jensen Astrup, Astrup, Faster, Se #2258 for Jensen. Søn af Jens Astrup.
NÆVNT Nr. 1: Christen Mikkelsen, Hannerup, Faster, Kone Karen Jeppesdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Eskesen Krog, Borris- Krog, Borris, Gift med Kirsten Christensdatter, som er fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 11 febr: blef Morten {Pedersen} Præstgrds Søn Christen , som var fød d 21 decembr 1714 og hiemdøbt d 23 Ejusdem , hans daab Confirmeret Frembaaren af min Kieriste {Sophie Christensdatter Møborg} . fadderne Christen Ollufs_ j Syndershu . Christen Ugelberg . Thomas {Christensen Paarup} paa Fastergrd , Morten Adstrup . An {Christensdatter Kjær} paa Fasterkiær Christen Michels_ j hannerup hds Kone {Karen Jeppesdatter} Peder {Eskesen} Krogs Kone {Kirsten Christensdatter} .
Introduktion nr. 5219
LINK: Affotografering.


Nr. 2251 1716.02.19 *1716.02.19 Christen Christensen, Lodal. FAR: Christen Lodal. MOR: ? Christen Lodals kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen 'd 23 febr : begrov Jeg Christen Loudals lille barn Christen som døde strax dend var fød.' }
Introduktion nr. 5238
Begravelse nr. 6196
NOTITS: Dato født sat til 4 dage før begravelsen.


Nr. 2259 1716.06.21 Jakob Larsen, Lodal. FAR: Lars Pedersen Lodal. MOR: Kirsten Jakobsdatter.
BÅREN AF: Margrethe Jakobsdatter, Vesterby, Borris, Moderens søster, gift med Niels Andersen Vesterby.
FADDER Nr. 1: Christen Lodal, Lodal, Faster, Nabo.
FADDER Nr. 2: Poul Hannerup, Hannerup, Faster, Slags nabo.
FADDER Nr. 3: Mads Sørensen, Klokmose, Faster, Søren Madsens søn.
FADDER Nr. 4: Inger Pedersdatter, Hannerup, Faster
NÆVNT Nr. 1: Niels Andersen Vesterby, Vesterby, Borris, konen
NÆVNT Nr. 2: Søren Madsen Klokmose, Klokmose, Faster, Gift med moderens søster Karen Jakobsdatter. Søn Mads fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Nielsen Hannerup, Hannerup, Faster, Datter Inger fadder. Gift med Kirsten Jakobsdatter.
NÆVNT Nr. 4: Søren Jensen Møller, Slumstrup Mølle, Sædding, Gift med moderens søster Karen Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 21 Junij døbte Jeg Las {Pedersen} Loudals Søn Jacob Frembaaren af Margret {Jakobsdatter} Niels {Andersen} Væsterbye {Borris sogn} hans Kone. Faddere Christen Loudal Poul Hannerup . Matz {Sørensen} Søren Matzøns Søn j Klochmoes . Inger {Pedersdatter} Peder {Nielsen} Hanrups datter . noch Søren {Jensen} Møllers Kone {Karen Jakobsdatter} af Slumpstrup Mølle {Sædding sogn} .
Introduktion nr. 5245
NOTITS: Moderen er ud af en stor familie med fem døtre af Jakob Jensen Møller i Slumstrup Mølle i Sædding sogn. Se link.

LINK: Jakobsdøtre fra Slumstrup Mølle.
LINK: Affotografering.


Nr. 2261 1716.08.02 *1716.07.13 Thomas Andersen, Astrup. FAR: Anders Christensen Astrup. MOR: Maren Jespersdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præst Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Daniel Filip Rasch, Lundenæs, Skjern, Forvalter Lundenæs.
FADDER Nr. 2: Niels Lauridsen Lund, Fasterlund, Faster
FADDER Nr. 3: Morten Jensen Astrup, Astrup, Faster, Ung, søn af nabo Jens Andersen.
FADDER Nr. 4: Kirsten Christensdatter Sønderskov, Præstgaard, Faster, Gift med Morten Pedersen Præstgaard.
FADDER Nr. 5: Maren Oves fæstemø, Kirkegaard, Hanning, Har tjent ved Thomas Christensen Paarup på Fastergaard.
NÆVNT Nr. 1: Morten Pedersen Præstgaard, Præstgaard, Faster, Konen Karen Christensdatter Sønderskov fadder.
NÆVNT Nr. 2: Thomas Christensen Paarup, Fastergaard, Faster
NÆVNT Nr. 3: Ove, Kirkegaard, Hanning, Fæstemø Maren er fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Augustus 2den confirmerede Jeg Anders {Christensen} Astrups Søn hans daab som var fød jmellem d 12 og 13 Julij tilforne . Kaldet Thomas frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} . Faddere Forvalter {Daniel Filip} Rasck Niels {Lauridsen} Lund , Morten {Jensen} Astrup . Kirsten {Christensdatter Sønderby} Morten {Pedersen} prestgrds Kone { Kirsten Christensdatter Sønderskov} . Maren Ofues Fæste Møe j Hanning Kirchegrd som har tient Thomas {Christensen Paarup} Poerup.
Introduktion nr. 5246
Konfirmation nr. 9027
LINK: Affotografering.


Nr. 2275 1717.01.31 *1717.01.24 Jesper Christensen, Hannerup. FAR: Christen Michelsen Hannerup. MOR: Karen Jeppesdatter.
BÅREN AF: Mette Ellen Jeppesdatter, Sædding, Moderens søster. Bar barnet i hjemmedåben? Christen Michelsens kone.
FADDER Nr. 1: Laust Jespersen, Sædding, Moderens bror. Gift med faderens søster Maren Michelsdatter.
FADDER Nr. 2: Poul Hannerup, Hannerup, Faster, Nabo.
FADDER Nr. 3: Jens Jensen, Fastergaard, Faster, Avlskarl.
FADDER Nr. 4: ? Jens Marcussens kone, Hannerup, Faster, Enke efter Jens Madsen †1706.12.17 Hannerup.
FADDER Nr. 5: Inger Pedersdatter, Hannerup (Nørgaard), Faster, 22c. Peder Nielsen Nørgaards datter. Se #2277.
NÆVNT Nr. 1: Jens Marcussen, Hannerup, Faster, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Nielsen Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), Faster, Datter Inger fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Michelsen, Hannerup, Faster, Konen Mette Ellen Jeppesdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 24 Janvarius} hiemdøbte jeg Christen {Michelsen} Hannerups søn Jesper . huis daab blef confirmerit d 31 Janv: hand blef frembaaaren af Christen {Michelsen} Hannerups kones søster [Ellen?] Jeppesdatter af Sæding {af Sæding indskudt}, faddere Laust Jespers_ af Sæding , Poul Hannerup Jens Jens_ aflskarl paa Fastergrd . Jens MarcusSøns Kone Peder {Nielsen} Nørgaards datter {Maren Pedersdatter} Christen Michelsens Kones søster Mete Elletz bar Barnet .
Introduktion nr. 5257
NOTITS: Ellen skrevet over et andet navn.

LINK: Affotografering.


Nr. 2276 1717.03.04 *1717.03.04 Dødfødt, Hannerup (Meldgaard). FAR: Peder Nielsen Meldgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 7de begrou Jeg Peder (Nielsen) Mælgrds barn som var død fød j hannerup 1 Søn.'}
Introduktion nr. 5259
Begravelse nr. 6209


Nr. 2279 1717.04.11 Niels Mortensen, Præstgaard. FAR: Morten Pedersen Præstgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Sønderskov.
BÅREN AF: Maren Jespersdatter, Astrup, Faster, Gift med Anders Christensen Astrup.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen Aas, Aas, Faster
FADDER Nr. 2: Niels, Fasterkær, Faster, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: Christen Jespersen, Fasterkær, Faster
FADDER Nr. 4: Maren Forvalter Rasks søsters datter, Faster, ?
FADDER Nr. 5: Inger Jensdatter, Faster, Jens Astrups datter.
FADDER Nr. 6: ? Niels Jakobsens kone, Aas, Faster
NÆVNT Nr. 1: Anders Christensen Astrup, Astrup, Faster
NÆVNT Nr. 2: Jens Astrup, Astrup, Faster, Datter Inger fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Jakobsen, Aas, Faster, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 4: Daniel Filip Rasch, Lundenæs, Skjern, Søsters datter Maren fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 11 april døbte Jeg Morten {Pedersen} prstgrds Søn Niels . frembaaren af Maren {Jespersdatter} Anders {Christensen} Astrups kone . faddere Peder {Nielsen} Aaes . Niels og Christen {Jespersen} paa Faster Kiær . Forvalter {Daniel Filip} Raschis Søsterdatter Maren Inger Jens Astrups datter . Niels Jacobsens Kone paa Aaes .
Introduktion nr. 5261
LINK: Affotografering.


Nr. 2305 1718.10.09 Søren Poulsen, Hannerup. FAR: Poul Hannerup. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Karen Jeppesdatter, Hannerup, Faster, Christen Mikkelsen Hannerups kone.
FADDER Nr. 1: Michel Hannerup, Hannerup, Faster, Far til Christen Michelsen.
FADDER Nr. 2: Jens Markussen, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 3: Niels Fasterkær, Fasterkær, Faster
FADDER Nr. 4: Inger Pedersdatter, Hannerup (Nørgaard), Faster, 18c, Peder Nielsen Nørgaards datter.
FADDER Nr. 5: ? Christen Lodals kone, Lodal, Faster
NÆVNT Nr. 1: Christen Mikkelsen Hannerup, Hannerup, Faster, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Nielsen Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), Faster, Datter Inger Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Lodal, Lodal, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Octbr d 9de døbt poul Hannerups Søn Søren frembaaren af Christen {Mikkelsen} Hannerups Kone {Karen Jeppesdatter} . Faddere Michel Hannerup Jens Marcussen ibd: Niels Fasterkiær . Inger {Pedersdatter} Peder {Nielsen} nørgrds datter - Christen Loudals Kone.
Introduktion nr. 5287
Konfirmation nr. 9028
LINK: Affotografering.


Nr. 2307 1718.12.27 Niels Nielsen, Hannerup. FAR: Niels Jensen Tømmermand, Bølling. MOR: Inger Nielsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter, Kragmose, Bølling, Moderens søster. Gift med Anders Lauridsen i Kragmose i Bølling.
FADDER Nr. 1: Poul Hannerup, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 2: Niels, Fasterkær, Faster, Bor Fasterkær.
FADDER Nr. 3: Anne Nielsdatter, Moderens anden søster.
FADDER Nr. 4: Karen Jeppesdatter, Hannerup, Faster, Gift med Christen Mikkelsen Hannerup.
NÆVNT Nr. 1: Anne Huuskone, Hannerup, Faster, Moderens mor.
NÆVNT Nr. 2: Christen Mikkelsen Hannerup, Hannerup, Faster, Konen Karen Jeppesdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 27 decembr døbt Jeg j Faster An Huuskone hos Poul Han{nerup} hendes datters barn Niels , som er Gift i Bølling med j Soldat nafnl: Niels Jens_ tømmerMand - barnet blef baaren af samme An Huuskones Datter Kirsten Nielsdatter Faddere Poul Hannerup . Niels boende paa Fasterkiær . An Huuskones anden dater Anna . Christen {Mikkelsen} Hannerups Kone {Karen Jeppesdatter} .
Introduktion nr. 5288
Begravelse nr. 6242
NOTITS: Begravet 20 uger gammel. An Huuskone har midst tre døtre, moderen uden navn, Kirsten og Anne Nielsdatter. Moderens fornavn Inger fra "Pedersminde i Borris" s. 38. Se også #2315.

LINK: Affotografering.


Nr. 2315 1719.06.18 Niels Andersen, Hannerup. FAR: Anders Lauridsen Soldat, Kragmose, Bølling. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Inger Nielsdatter, Hannerup, Faster, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Jens Markussen, Hannerup, Faster, Nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Jespersen, Fasterkær, Faster
FADDER Nr. 3: Anne Nielsdatter, Søster til moderen.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Hannerup, Faster, Gift med Poul Hannerup.
NÆVNT Nr. 1: Anne Huuskone, Hannerup, Faster, Moderens mor.
NÆVNT Nr. 2: Niels Jensen Tømmermand, Bølling, Gift med moderens søster Inger Nielsdatter.
NÆVNT Nr. 3: Poul Hannerup, Hannerup, Faster, Moderen og Mormoderen Anne Huuskone bor ved Poul Hannerup. Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 18 Junij døbte Jeg An Huuskones i Hannerup hendis datter, som hæde Kirsten , hendis barn , hvis Mand er Soldat og kaldis Anders . Barnets nafn er Niels . Inger {Nielsdatter} som og er An Huuskones datter , og Niels Tømmermand soldat hans Kone , bar barnet . Faddere - Jens MarcusSøn af Hannerup, Christen Jespers: af Fasterkiær . An {Nielsdatter} Niels tømmermands konis søster . Poul Hannerups kone {Maren Christensdatter} .
Introduktion nr. 5294
NOTITS: Se også #2307.

LINK: Affotografering.


Nr. 2330 1720.03.06 Niels Pedersen, Hannerup (Melgaard). FAR: Peder Nielsen Melgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Hannerup, Faster, Poul Hannerups kone.
FADDER Nr. 1: Lars Pedersen Smed, Lodal, Faster
FADDER Nr. 2: Jens Markussen, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 3: Christen Jespersen, Fasterkær, Faster, På Fasterkær.
FADDER Nr. 4: An, Hannerup, Faster, Poul Hannerups søster.
FADDER Nr. 5: Kirsten Jakobsdatter, Hannerup (Nørgaard), Faster, Gift med Peder Nielsen Hannerup Nørgaard.
NÆVNT Nr. 1: Poul Hannerup, Hannerup, Faster, Konen bærer, søster An fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Nielsen Hannerup Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), Faster, Konen Kirsten Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 6 Martij døbte jeg Peder {Nielsen} Mælgrds barn Søn Niels j Hannerup frembaaren af Poul Hannerups Kone {Maren Christensdatter} Faddere Las {Pedersen} smid Jens MarcusSøn Christen {Jespersen} paa Fasterkiær - An Poul Hannerups søster jtem Peder {Nielsen Hannerup} Nørgaards Kone {Kirsten Jakobsdatter} .
Introduktion nr. 5309
Begravelse nr. 6256
LINK: Affotografering.


Nr. 2333 1720.06.23 Jens Nielsen, Hannerup. FAR: Niels Jensen Tømmermand Soldat. MOR: Inger Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Hannerup, Faster, Nabo, Poul Hannerups kone.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen Melgaard, Hannerup (Melgaard), Faster, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen Soldat, Faster, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Kirsten Nielsdatter, Faster, Moderens søster.
FADDER Nr. 4: Karen Nielsdatter, Faster, Moderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Poul Hannerup, Hannerup, Faster, Konen Maren fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Junius Dom 4te p: Trinit d 23 Junij dø{bte} jeg Niels {Jensen} Tømmermand Sold{ats} som er til [.......] {....}rup hans Søn Jens frembaaren af Maren Poul Hannerups kone. Faddere . Peder {Nielsen} Mælgrd ibd: Jens Niels_ soldat bemælte Niels Tømmermands Kone=broder . 2de af hans Hustruis søstre nafnl: Kirsten og Anne Niels døtre .
Introduktion nr. 5312
Konfirmation nr. 9047
LINK: Affotografering.


Nr. 2337 1720.08.18 *1720.08.13 Niels Christensen, Hannerup. FAR: Christen Mikkelsen. MOR: Karen Jeppesdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jakobsdatter, Lodal, Faster, Lars Pedersen Smeds kone.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen Hannerup Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), Faster, Nabo.Har Poul Soldat boende.
FADDER Nr. 2: Poul Soldat, Faster, Ved Peder Hannerup Nørgaard.
FADDER Nr. 3: Margrethe Debelmose, Debelmose, Faster
FADDER Nr. 4: An Justdatter?, Faster, Tjenestepige ved Jens.
FADDER Nr. 5: Kirsten Christensdatter Sønderskov, Præstgaard, Faster, Gift med Morten Pedersen Præstgaard.
NÆVNT Nr. 1: Lars Pedersen Smed, Lodal, Faster, Konen Kirsten Jakobsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Morten Pedersen Præstgaard, Præstgaard, Faster, Konen Kirsten Christensdatter Sønderskov fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 18 Aug Christen Michelsøn af Hannerup hans Søn Niels , som var døbt tirsdagen tilforne, blef hans daab confirmeret . Hans er frembaaren af Las {Pedersen} smids Kone {Kirsten Jakobsdatter} . Faddere Peder {Nielsen} Nørgaard j hannerup . Poul [.....] Soldat hos Peder nørgaard Nafnl Jens som er Margrete j debelm[..] An J[u]sdatter thiener Jens {....} Morten {Pedersen} Præstgaards k{one?} {Kirsten Christensdatter Sønderskov}.
Introduktion nr. 5314
NOTITS: Muligvis konfirmeret #9055.

LINK: Affotografering hjørner meget beskadiget.


Nr. 2341 1720.10.20 Helvig Christensdatter, Lodal. FAR: Christen Lodal?. MOR: ? Christen Lodals kone?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra Introduktionen: 'd 24 nov: jntroduceredes .Christen (Lo?)dals Kone' - deres datters daab (Helvig) .}
Introduktion nr. 5319
Konfirmation nr. 9039
NOTITS: Dato skønnet en måned tilbage fra introduktionen. Dåben ikke indført. Se introduktionen for identifikation af -dal som Lodal i Faster sogn. Navn Helvig fra konfirmationen 1737.

LINK: Introduktionen.


Nr. 1981 1721.07.01 Anders Poulsen, Hannerup. FAR: Poul Jensen Stier. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra konfirmation 1739 Poul Jensen i Hannerup og Maren Christensdatter omkring 1721 en søn til daaben Anders . }
Konfirmation nr. 9052
LINK: Affotografering konfirmationen.


Nr. 2373 1723.07.01 Anders Nielsen Astrup, Astrup. FAR: Niels Jensen Astrup. MOR: Maren Jespersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra konfirmationen: '1741 (Quasimodo antaget) Anders Astrup.' Niels Jensen og Maren Jespersdatter i Astrup en søn til daaben Anders . }
Konfirmation nr. 9091
LINK: Affotografering konfirmation.


Nr. 2379 1724.03.01 ? Christens/en/datter, Fasterlund. FAR: Christen Madsen Lund. MOR: ? Christen Madsen Lunds kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra introduktion:Christen Madsen Lund og kone i Fasterlund en søn/datter til daaben (navn ukendt) . }
Introduktion nr. 5329
LINK: Affotografering introduktion.


Nr. 2407 1725.11.11 Mads Christensen, Fasterlund. FAR: Christen Madsen Lund. MOR: ? Christen Madsen Lunds kone.
BÅREN AF: ? Christen Lodals kone, Lodal, Faster
FADDER Nr. 1: Mads Nielsen Lund, Fasterlund, Faster
FADDER Nr. 2: Knud Madsen, Slikdal, Borris, Faderens bror? Måske tjenestekarl i Slikdal.
FADDER Nr. 3: Poul Christensen Lodal, Lodal, Faster
FADDER Nr. 4: Kirsten Pedersdatter, Astrup, Faster, Konen Morten Jensen Astrups kone.
FADDER Nr. 5: Mette Pedersdatter, Fasterlund, Faster
NÆVNT Nr. 1: Christen Lodal, Lodal, Faster, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Morten Jensen Astrup, Astrup, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d : jj Nov : døbte Christen Madsens {Lund} Søn , Mads , baaren af Christen Laadals hustrue , Faddere , Mads Lund, Knud Madsen Slikdal , Povl Christensen Laadall , Morten {Jensen} Adstrups hustrue {Kirsten Pedersdatter} og Mette Pedersdaatter af Fasterlund —
Introduktion nr. 5346
Konfirmation nr. 9093
LINK: Affotografering.


Nr. 2421 1726.08.07 Peder Mortensen, Astrup. FAR: Morten Jensen Astrup. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Niels Fastergaards kone, Fastergaard, Faster
FADDER Nr. 1: Niels Jensen Astrup, Astrup, Faster
FADDER Nr. 2: Christen Jensen, Østergaard, Faster, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: Niels Fastergaard, Fastergaard, Faster, Konen bærer.
FADDER Nr. 4: Anne Christensdatter, Øvig, Skarrild, Moderens mor, gift 2. med Jens Boesen.
FADDER Nr. 5: Maren Sørensdatter, Klokmose, Faster, 19, Søren Madsens datter.
NÆVNT Nr. 1: Jens Boesen, Øvig, Skarrild, Konen Anne Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d : 7de Aug : døbte Morten Astrups Søn , Peder , baaren af Niels Fastergaards hustrue , faddere , Niels {Jensen} Adstrup , Christen Jensen Østergaard Niels Fastergaard , Jens Boesens hustrue {Anne Christensdatter, Øvig, Skarrild sogn} og Maren Sørrensdaatter i Klokmose —
Konfirmation nr. 9157
LINK: Moderens mor Anne Christensdatter i Øvig i Skarrild. Gift 2. med Jens Boesen.
LINK: Affotografering.


Nr. 2426 1727.03.01 Dødfødt, Klokmose. FAR: Jens Lysgaard. MOR: ? Jens Lysgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'd: 5 Martij begrov Jens Lysgaards dødføde barn — '. }
Introduktion nr. 5359
Begravelse nr. 6345
NOTITS: Fødslen sat til fire dage før begravelsen.

LINK: Affotografering begravelse.


Nr. 2431 1727.06.22 Jens Christensen, Klokmose (Østergaard). FAR: Christen Jensen Østergaard. MOR: ? Christen Jensen Østergaards kone.
BÅREN AF: Kirsten Oluf Villadsens kone, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 1: Morten Jensen Astrup, Astrup, Faster
FADDER Nr. 2: Kirsten Pedersdatter, Astrup, Faster, Gift med Morten Jensen Astrup.
FADDER Nr. 3: Just Andersen Klokmose, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 4: Jens Østergaard, Klokmose (Østergaard), Faster
FADDER Nr. 5: Mette Sørensdatter, Hannerup, Faster, Vel Tjenestepige.
NÆVNT Nr. 1: Oluf Villadsen, Klokmose, Faster, Konen Kirsten bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1727 d: 22 Junij døbte Christen Jensen Østergaards Søn , Jens , baaren af Oluf Villadsens hustrue {Kirsten} , fddere , Morten {Jensen} Adstrup og Hustrue {Kirsten Pedersdatter} , Just {Andersen} Klokmose , Jens Østergaard ibid : , og Mette Sørensdaatter af handrup —
Konfirmation nr. 9159
LINK: Affotografering.


Nr. 2432 1727.06.29 Niels Jesper Christensen, Fasterkær. FAR: Christen Jespersen Kjær. MOR: ? Christen Jespersen Kjærs kone.
BÅREN AF: Kirsten Oluf Villadsens kone, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 1: Niels Kjær, Fasterkær, Faster
FADDER Nr. 2: ? Niels Jakobsens kone, Aas, Faster
FADDER Nr. 3: Edvert, Fasterkær, Faster, ? karl?
FADDER Nr. 4: Peder Larsen Lodal, Lodal, Faster, 18, søn af Lars Pedersen Smed.
FADDER Nr. 5: Kirsten Olufsdatter, Klokmose, Faster, 26c, datter af Oluf Villadsen.
NÆVNT Nr. 1: Oluf Villadsen, Klokmose, Faster, Konen Kirsten bærer, datter Kirsten Olufsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Jakobsen, Aas, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 3 à Trin : døbte Christen {Jespersen} Kiærs Søn , Niels Jesper , baaren af Ole Villadsens hustrue {Kirsten} , faddere , Niels Kier , Niels Jacobsens hustrue , Edvert paa Fasterkier , Peder {Larsen} Laadal , og Ole Villadsens daatter Kiersten.
LINK: Affotografering.


Nr. 2434 1727.08.27 Dødfødt, Hannerup (Meldgaard). FAR: Peder Nielsen Meldgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom 12 à Trin : begrov Peder {Nielsen} Meldgaards dødfødde Søn —'}
Begravelse nr. 6358
NOTITS: Dato antaget til fire dage før begravelsen.

LINK: Affotografering begravelsen.


Nr. 2437 1727.09.24 Niels Madsen, Fasterlund. FAR: Mads Nielsen Lund. MOR: Anne Jensdatter.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Ejstrup, Faster, 25c+, datter af Jens Ejstrup.
FADDER Nr. 1: Lars Søndergaard (Søndergaard), Sædding
FADDER Nr. 2: Christen Madsen Lund, Fasterlund, Faster, Faderens far formodentlig.
FADDER Nr. 3: Jens Gregersen (Truelsgaard)
FADDER Nr. 4: ? Christen Madsen Lunds kone, Fasterlund, Faster
FADDER Nr. 5: ? Jensdatter (Truelsgaard), Faster, datter af Jens Gregersen i Truelsgaard.
NÆVNT Nr. 1: Jens Ejstrup, Ejstrup, Faster, Datter Karen Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d : 24 Sept: døbt Mads Lunds Søn , Niels , baaren af Jens Eitrups daatter , Karen {Jensdatter} , fadere , Lars Syndergaard af Sedding , Christen {Madsen} Lund , Jens Gregersen af Truelsgaard Christen Madsens hustrue , Jens Gregersens daatter af Truelsgaard.
Introduktion nr. 5363
Konfirmation nr. 9176
LINK: Affotografering.


Nr. 2441 1727.10.19 Christen Nielsen, Fasterkær. FAR: Niels Kjær. MOR: ? Niels Kjærs kone.
BÅREN AF: ? Christen Jespersen Kjærs kone, Fasterkær, Faster
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Uglbjerg, Uglbjerg, Dejbjerg, Se #2078.
FADDER Nr. 2: Niels den Yngre, Fastergaard, Faster
FADDER Nr. 3: Kirsten Jakobsdatter, Hannerup (Nørgaard), Faster, Gift med Peder Nielsen Hannerup.
FADDER Nr. 4: Bodil Aas, Aas, Faster, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Hannerup, Hannerup (Nørgaard), Faster, Konen Kirsten Jakobsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Jespersen Kjær, Fasterkær, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 19ma à Trin: døbt Niels Kiers Søn, Christen , baaren af Christen {Jespersen} Kiers hustrue , fadder Christen {Jespersen} Kier , Christen {Pedersen} Uglberg , Niels den yngre af Fastergaard, Peder {Nielsen Nørgaard} Handrups hustrue {Kirsten Jakobsdatter} Bodild Aas —
Introduktion nr. 5367
Konfirmation nr. 9139
LINK: Affotografering.


Nr. 2444 1728.03.30 Niels Jensen, Klokmose. FAR: Jens Lysgaard. MOR: ? Jens Lysgaards kone.
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Klokmose, Faster, 21, datter af Søren Madsen i Klokmose.
FADDER Nr. 1: Laust Sørensen, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 2: Karen Thomasdatter, Klokmose, Faster, Laust Sørensens kone.
FADDER Nr. 3: Villads Sørensen, Klokmose, Faster, 28c, søn af Søren Sørensen i Klokmose.
FADDER Nr. 4: Kirsten Olufsdatter, Klokmose, Faster, 27c, datter af Oluf Villadsen i Klokmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1728. Feria 3tia Pasch : døbte Jens Lysgaards Søn Niels , baaren af Maren Sørensdaatter i Klokm :, faddere Laust {Sørensen} ibid : og hustrue {Karen Thomasdatter} Villads {Sørensen} ibid: og Kiersten Olufsdaatter ibid:
Introduktion nr. 5370
LINK: Affotografering.


Nr. 2446 1728.04.23 Peder Bentsen, Ejstrup. FAR: Bent Lauridsen Ejstrup. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Fasterlund, Faster, Mads Lunds kone.
FADDER Nr. 1: Jens Ejstrup, Ejstrup, Faster, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Niels Jensen, Ejstrup, Faster, 18, moderens bror, søn af Jens Ejstrup.
FADDER Nr. 3: Jens Søndergaard, Klokmose?, Faster
FADDER Nr. 4: Kirsten Oluf Villadsen Klokmoses kone, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 5: Maren Jensdatter, Ejstrup, Faster, 23, moderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Mads Nielsen Lund, Fasterlund, Faster, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Oluf Villadsen Klokmose, Klokmose, Faster, Konen Kirsten fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Allmindelig Bededag . døbte Bend {Lauridsen} Eistrups Søn , Peder , baaren af Mads Lunds hustrue, faddere Jens Eistrup og hans Søn Niels {Jensen} , Jens Syndergaard Oluf {Villadsen} Klokmosis hustrue {Kirsten} , og Maren Jensd : Eistrup
Introduktion nr. 5371
Konfirmation nr. 9140
LINK: Affotografering.


Nr. 2456 1728.11.14 Jens Poulsen, Hannerup. FAR: Poul Jensen Hannerup. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Mette Madsdatter Mølle, Faster, Christen Dynesens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), Faster
FADDER Nr. 2: Christen Dynesen, Hannerup, Faster, Konen Mette Madsdatter Mølle bærer.
FADDER Nr. 3: Christen Meldgaard, Hannerup (Meldgaard), Faster
FADDER Nr. 4: Kirsten Christensdatter Bjerrebo, Hannerup (Meldgaard), Faster, Peder Nielsen Melgaards kone.
FADDER Nr. 5: Anne Poul Jensen Hannerups søster, Hannerup, Faster
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Meldgaard, Hannerup (Meldgaard), Faster, Konen Kirsten Christensdatter Bjerrebo fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 25 à Trin : døbte Povl {Jensen} Handrups Søn , Jens , Baaren af Christen Dynesens hustrue {Mette Madsdatter Mølle} faddere Peder {Nielsen} Nørgaard , Christen Dynesen , Christen Meldgaard, Peder {Nielsen} Meldgaards hustrue {Kirsten Christensdatter Bjerrebo} , Poul {Jensen} Handrups Syster Anne —
Introduktion nr. 5378
Konfirmation nr. 9141
LINK: Affotografering.


Nr. 2462 1730.01.15 ? Christens/en/datter, Klokmose. FAR: Christen Madsen. MOR: ? Christen Madsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra introduktionen: 'd: 26 Febr. introd : Christen Madsens hustrue i Klokm: — '. Christen Madsen i Klokmose et {navn ukendt} døbt. }
Introduktion nr. 5379
NOTITS: Kirkebogen ikke ført marts 1929 - januar 1930, dåben falder i den periode.

LINK: Affotografering introduktion.


Nr. 2467 1730.07.09 Jens Bentsen, Ejstrup. FAR: Bent Lauridsen Ejstrup. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Faster, 25, moderens søster.
FADDER Nr. 1: Morten Jensen Astrup, Astrup, Faster
FADDER Nr. 2: Niels Jensen Ejstrup, Ejstrup, Faster, 20, moderens bror.
FADDER Nr. 3: Anne Jensdatter, Fasterlund, Faster, Mads Lunds kone.
FADDER Nr. 4: Mette Ejstrup, Ejstrup, Faster, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Mads Nielsen Lund, Fasterlund, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 5ta à Trin: døbte Bend {Lauridsen} Eistrups Søn , Jens , baaren af sin Moster Maren {Jensdatter} , faddere , Morten {Jensen} Astrup , Niels {Jensen} Eistrup , Mads Lunds hustrue , Mette Eistrup —
Introduktion nr. 5383
Konfirmation nr. 9189
LINK: Affotografering.


Nr. 2472 1730.09.29 Anders Larsen, Fasterlund. FAR: Lars Lund. MOR: ? Lars Lunds kone.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Fasterlund, Faster, Mads Lunds kone.
FADDER Nr. 1: Mads Nielsen Lund, Fasterlund, Faster, Konen Anne Jensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Clemmen Jensen, Vorgod, Vel bror til Anne Jensdatter se #2519 og #2631.
FADDER Nr. 3: ? Jensdatter, Vorgod, Clemmen Jensen søster.
FADDER Nr. 4: Christen Andersen, Astrup, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo Michaelis døbt Las Lunds Søn , Anders , baaren af Mads {Nielsen} Lunds hustrue {Anne Jensdatter} , faddere , Mads {Nielsen} Lund , Clemend Jens: og sin Syster af Vorlgoed , Christen Anders: af Astrup —
Introduktion nr. 5388
Konfirmation nr. 9188
LINK: Affotografering.


Nr. 2478 1731.02.18 Oluf Jensen, Klokmose (Østergaard). FAR: Jens Østergaard. MOR: Kirsten Olufsdatter.
BÅREN AF: ? Christen Jespersen Kjærs kone, Fasterkær, Faster
FADDER Nr. 1: Christen Nafr, Uklar.
FADDER Nr. 2: Enevold Christensen, Albek, Skjern, Gift1728 i Skjern med Kirsten Christensdatter
FADDER Nr. 3: Morten Meldgaard, Hannerup (Meldgaard), Faster, Morten i Meldgaard ikke af Meldgaard, vel karl i Meldgaard.
FADDER Nr. 4: Bodil Clemmensdatter Skobæk, Skobæk, Borris, 26, datter af Clemmen Bertelsen.
FADDER Nr. 5: ? Christen Jensen Østergaards kone, Klokmose (Østergaard), Faster
NÆVNT Nr. 1: Christen Jespersen Kjær, Fasterkær, Faster, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Jensen Østergaard, Klokmose (Østergaard), Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2 Søndag i Faste døbte Jens {Østergaard} Klokmosis Søn , Oluf , baaren af Christen {Jespersen} Kiers hustrue , faddere Christen Nafr , Enevold {Christensen} Albek , Morten i Meldgaard {Hannerup} , bodild {Clemmensdatter} Skobek {Borris} , Christen {Jensen} Østergaards hustrue .
Introduktion nr. 5393
Begravelse nr. 6400
LINK: Affotografering.


Nr. 2485 1731.06.24 ? Mads/en/datter, Fasterlund. FAR: Mads Nielsen Lund. MOR: Anne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: St Hans dag døbte Mads Lunds {barn} .
Introduktion nr. 5399
LINK: Affotografering.


Nr. 2486 1731.07.01 Oluf Christensen, Fasterkær. FAR: Christen Jespersen Kjær. MOR: ? Christen Jespersen Kjærs kone.
BÅREN AF: Kirsten Nafr, Faster
FADDER Nr. 1: Oluf Villadsen Klokmose, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 2: Jens Lysgaard Klokmose, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 3: Milther Nielsen, Fastergaard, Faster, Nabo.
FADDER Nr. 4: ? Niels Kjærs 1. kone, Fasterkær, Faster, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Niels Kjær, Fasterkær, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ditto {Dom : 6ta à Trin:} confirm : Christen {Jespersen} Kiærs Søns hiemmedaab, Oluf , baaren af Kiersten Nafr , faddere , Oluf {Villadsen} og Jens {Lysgaard} Klokmose , Milther Nielsen , Niels Kiærs hustrue.
Introduktion nr. 5400
Konfirmation nr. 9214
LINK: Affotografering.


Nr. 2500 1732.03.05 Maren Poulsdatter, Hannerup. FAR: Poul Jensen Hannerup. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: ? Jens Hannerups 1. kone, Hannerup (Nørgaard?), Faster
NÆVNT Nr. 1: Jens Hannerup, Hannerup (Nørgaard?), Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1732 d: 5 Martij døbte Poul {Jensen} Handrups daatter {Maren} , {...tom plads...} , baaren af Jens Handrups hustrue , faddere .
Introduktion nr. 5415
Konfirmation nr. 9196
Vielse nr. 8275
NOTITS: Trolovet 1751.04.13 i Faster med Iver Christensen Fyrstenborg af Sædding.

LINK: Hammerum-Herred.dk.
LINK: Affotografering.


Nr. 2504 1732.05.18 Oluf Jensen, Klokmose (Østergaard). FAR: Jens Østergaard. MOR: ? Jens Østergaards kone.
BÅREN AF: ? Christen Jespersen Kjærs kone, Fasterkær, Faster
FADDER Nr. 1: Christen Nafr, Faster
FADDER Nr. 2: Enevold Christensen Albek, Albek, Skjern
FADDER Nr. 3: Søren Laustsen, Klokmose, Faster, 19, søn af Laust Sørensen Klokmose.
FADDER Nr. 4: ? Christen Jensen Østergaards kone, Klokmose (Østergaard), Faster
NÆVNT Nr. 1: Christen Jespersen Kjær, Fasterkær, Faster, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Laust Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster
NÆVNT Nr. 3: Christen Jensen Østergaard, Klokmose (Østergaard), Faster, Konen fadder..
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 5 p: Pascha døbte Jens Østergaards Søn i Klokmose , Oluf , baaren af Christen {Jespersen} Kiers hustrue , faddere , Christen Nafr , Enevold Albek , Laust Klokmosis Søn , Søren {Laustsen} , Christen {Jensen} Østergaards hustrue —
Introduktion nr. 5418
Konfirmation nr. 9215
LINK: Affotografering.


Nr. 2505 1732.05.25 ? Uægte, Hannerup. MOR: ? Ukendt.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 6 p : Pascha døbte et uægte Barn i Handrup.
NOTITS: Ingen introduktion.

LINK: Affotografering.


Nr. 2512 1732.11.19 Laurids Bentsen, Ejstrup. FAR: Bent Lauridsen Ejstrup. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter Ejstrup, Ejstrup, Faster, 28, søster til moderen, datter af Jens Ejstrup.
FADDER Nr. 1: Niels Aal, ?
FADDER Nr. 2: Niels Jensen, Ejstrup, Faster, 22, moderens bror.
FADDER Nr. 3: Anne Jensdatter, Fasterlund, Faster, Mads Nielsen Lunds kone.
FADDER Nr. 4: Kirsten Nielsdatter Lund, Fasterlund, Faster, Søster til Mads Nielsen Lund
NÆVNT Nr. 1: Mads Nielsen Lund, Fasterlund, Faster, Kone {Anne Jensdatter} og søster {Kirsten Nielsdatter} faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d : 19 Nov : døbte Bend {Lauridsen} Eistrups Søn , Laurids , baaren af Maren {Jensdatter} Eistrup, faddere, Niels Aal , Niels Jensen , Mads {Nielsen} Lunds hustrue {Anne Jensdatter} og Syster {Kirsten Nielsdatter} —
Introduktion nr. 5425
LINK: Affotografering.


Nr. 2529 1733.10.11 Jens Larsen, Fasterlund. FAR: Lars Lund. MOR: ? Lars Lunds kone.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Fasterlund, Faster, Mads Nielsen Lunds kone.
FADDER Nr. 1: Mads Nielsen Lund, Fasterlund, Faster, Nabo, konen Anne Jensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Niels Thomasen Ejstrup, Ejstrup, Faster, 25, søn af Thomas Ejstrup.
FADDER Nr. 3: Karen Jensdatter, Ejstrup, Faster, Bernt Lauridsen Ejstrups kone.
NÆVNT Nr. 1: Bernt Lauridsen Ejstrup, Ejstrup, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 19 à Trin : døbte Las Lunds Søn , Jens , baaren af Mads Lunds hustrue , faddere , Mads Lund , Niels {Thomasen} Ejstrup g Bernd {Lauridsen} Eistrups hustrue {Karen Jensdatter} —
Introduktion nr. 5438
Begravelse nr. 6426
LINK: Affotografering.


Nr. 2532 1734.01.01 ? Christensen, . FAR: Christen Skærbæk. MOR: ? Christen Skærbæks kone.
BÅREN AF: Karen Clemmensdatter Skærbæk, Skærbæk, Nørre Vium, Gift med Christen Svendsen. Nærmeste Skærbæk ligger i Nørre Vium sogn.
FADDER Nr. 1: Jens Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), Faster
FADDER Nr. 2: ? Jens Nørgaards kone, Hannerup (Nørgaard), Faster
FADDER Nr. 3: Christen Meldgaard, Hannerup (Meldgaard), Faster
FADDER Nr. 4: Mourids Nielsen Skærbæk, Skærbæk, Faster, 23, søn af Niels Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1734 Festo Novi anni døbte Christen Skierbeks Søn , {...tom plads...} , baaren af Karen {Clemmensdatter} Skierbek , faddere Jens Nørgaard og hustrue i handrup , Christen Meldgaard ibid: , Mourids {Nielsen} Skierbek —
Introduktion nr. 5440
LINK: Affotografering.


Nr. 2535 1734.02.14 Laurs Jensen, Hannerup (Nørgaard). FAR: Jens Nørgaard. MOR: ? Jens Nørgaards kone.
BÅREN AF: ? Jens Tvevads kone, Tvevad ligger i Nøvling sogn.
FADDER Nr. 1: Niels Lauridsen Tarp Lille, Tarp, Borris
FADDER Nr. 2: Peder Lauridsen, Tarp, Faster, 20, bror til Lille Niels Lauridsen Tarp.
FADDER Nr. 3: ? Christen Skærbæks kone, Faster
FADDER Nr. 4: Karen Pedersdatter, Moesgaard, Borris, Tjenestepige?
NÆVNT Nr. 1: Jens Tvevad, Konen bærer. Uidentificeret.
NÆVNT Nr. 2: Christen Skærbæk, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 6 p : Epiph døbte Jens Nørgaards Søn i Handrup , Laurs , baaren af Jens Tvivads hustrue , faddere Lille Niels {Lauridsen} Tarp og sin br: Peder {Lauridsen} Tarp , Christen skierbeks hustrue , Karen Pedersdaatter i Mosgaard ,
Introduktion nr. 5444
Begravelse nr. 6433
LINK: Affotografering.


Nr. 2541 1735.01.09 Jøs Jensen, Klokmose (Østergaard). FAR: Jens Østergaard. MOR: Kirsten Olufsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Christensdatter, Albæk, Skjern, Enevold Christensen Albeks kone.
FADDER Nr. 1: Oluf Meldgaard, Hannerup (Meldgaard), Faster
FADDER Nr. 2: Enevold Christensen Albæk, Albæk, Skjern, Konen Kirsten Christensdatter bærer.
FADDER Nr. 3: Christen Christensen, Skjern, Bror til Enevold Chrsitensen i Albek.
FADDER Nr. 4: Maren Laustdatter, Klokmose, Faster, 26, datter af Laust Sørensen Klokmose.
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Østergaard, Klokmose (Østergaard), Faster, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Laust Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster, Datter Maren Laursdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 1 p: Epiph : confirm : Jens Østergaards Søns daab , Jøs , baaren af Enevold {Christensen} Albeks hustrue {Kirsten Christensdatter} , faddere Oluf Meldgaard , Enevold {Christensen} Albek og sin broder Christen {Christensen} , Christen {Jensen} Østergaards hustrue , og Laurs {Sørensen} Klokmosis daatter, Maren {Laustdatter} —
Introduktion nr. 5449
LINK: Affotografering.


Nr. 2554 1735.10.02 Ole Bentsen, Ejstrup. FAR: Bent Lauridsen Ejstrup. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Bukkær, Assing, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Ole Madsen, Bukkær, Faster, Lige gift med Maren Jensdatter.
FADDER Nr. 2: Anders Laursen, Faster, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: Niels Laursen, Faster, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 4: Anne Jensdatter, Fasterlund, Faster, Mads Nielsen Lunds kone.
FADDER Nr. 5: Mette Ejstrup, Ejstrup, Faster, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Mads Nielsen Lund, Fasterlund, Faster, Konen Anne Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 17 a Trin: døbte Bend {Lauridsen} Ejstrups Søn , Ole , baaren af Ole Madsens hustrue , faddere, Ole Madsen , Anders og Niels Laursen , Mads Lunds hustrue og Mette Eistrup —
Introduktion nr. 5461
LINK: Affotografering.


Nr. 2563 1736.06.03 Jens Mortensen, Astrup. FAR: Morten Jensen Astrup. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Mette Andersdatter, Astrup, Faster, 22, Niels Jensen Astrups steddatter.
FADDER Nr. 1: Niels Jensen Astrup, Astrup, Faster
FADDER Nr. 2: Christen Jensen Klokmose, Klokmose (Østergaard), Faster
FADDER Nr. 3: Milter Nielsen, Fastergaard, Faster, 24c søn af Niels Nielsen Søhale
FADDER Nr. 4: Anne Jensdatter, Fasterlund, Faster, Nabo. Mads Nielsen Lunds kone.
FADDER Nr. 5: ? Lars Lunds kone, Fasterlund, Faster, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Mads Nielsen Lund, Fasterlund, Faster, Konen Anne Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Lars Lund, Fasterlund, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ditto {Dom : 1 à Trin :} døbte Morten {Jensen} Astrups Søn , Jens , baaren af Niels {Jensen} Astrups daatter , faddere , Niels {Jensen} Astrup , Christen {Jensen Østergaard} Klokmose , Milther {Nielsen} Fastergaard , Mads og Lars Lunds hustruer —
Introduktion nr. 5471
LINK: Affotografering.


Nr. 2564 1736.06.03 Laurids Jensen, Hannerup (Nørgaard). FAR: Jens Nørgaard. MOR: ? Jens Nørgaards kone.
BÅREN AF: Karen Pedersdatter, Hannerup (Nørgaard), Faster, 27, datter af Peder Nielsen Hannerup.
FADDER Nr. 1: Niels Lauridsen Tarp Lille, Tarp, Borris, Familie.
FADDER Nr. 2: Peder Larsen Lodal, Lodal, Faster, 27, søn af Lars Pedersen Smed.
FADDER Nr. 3: Christen Tvevad
FADDER Nr. 4: Cathrine? Pedersdatter, Hannerup (Melgaard), Faster, 22, eller Margrethe, 27, datter af Peder Nielsen Meldgaard.
FADDER Nr. 5: ? Christen Hannerups kone, Hannerup, Faster, Uklar.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Melgaard, Hannerup (Melgaard), Faster, Datter Cathrine eller Margrethe Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Hannerup, Hannerup, Faster, Uklar. Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 1 à Trin : confirm : Jens Nørgaards Søns daab i Handrup , Laurids , baaaren af Karen Pedersdatter Nørgaard , faddere Lille Niels {Lauridsen} Tarp , Peder {Larsen} Lodal , Christen tvevad , Peder {Nielsen} Meldgaards daatter {Cathrine eller Margrethe Pedersdatter} og Christen Handerups hustrue .
Introduktion nr. 5468
LINK: Affotografering.


Nr. 2569 1736.12.02 Jakob Christensen, Klokmose. FAR: Christen Jensen Østergaard. MOR: ? Christen Jensen Østergaards kone.
BÅREN AF: Kirsten Sørensdatter, Albæk, Skjern, Peder Knudsens kone.
FADDER Nr. 1: Anders, Faster
FADDER Nr. 2: Morten Jensen Astrup, Astrup, Faster
FADDER Nr. 3: Søren Madsen Klokmose, Klokmose, Faster, Far til Kirsten og Mette Sørensdatter
FADDER Nr. 4: ? Jens Klokmoses kone, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 5: Mette Sørensdatter, Klokmose, Faster, 27, datter af Søren Madsen Klokmose.
NÆVNT Nr. 1: Peder Knudsen, Albæk, Skjern, Konen Kirsten Sørensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Klokmose, Klokmose, Faster, Konen fadder. Muligvis Jens Lysgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 22 à Trin : døbte Christen Østergaards Søn i Klokmoße , Jacob , baaren af Peder Knudsens hustrue {Kirsten Sørensdatter} i Albek {Skjern sogn} faddere Anders St[.r..]gard . Morten {Jensen} Astrup , Søren {Madsen} Klokmose , Jens Klokmosis hustrue , Mette Sørensdaatter ibid : —
Introduktion nr. 5476
LINK: Affotografering.


Nr. 2578 1737.12.11 Niels Nielsen, Fasterkær. FAR: Niels Kjær. MOR: Maren Lauridsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Miltersdatter, Fastergaard, Faster
FADDER Nr. 1: Christen Jespersen Kjær, Fasterkær, Faster, Nabo kun?
FADDER Nr. 2: Søren Madsen Klokmose, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 3: ? Madsdatter, Klokmose, Faster, Søren Madsens søster.
FADDER Nr. 4: Peder Larsen Lodal, Lodal, Faster, 29, søn af Lars Pedersen Smed.
FADDER Nr. 5: ? Niels Jakobsens kone, Aas, Faster
NÆVNT Nr. 1: Niels Jakobsen, Aas, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d : jj Dec : døbte Niels Kiærs Søn , Niels , baaren af Niels {Nielsen Søhale} Fastergaards Hustrue {Kirsten Miltersdatter} , faddere , Christen {Jespersen} Kiær , Søren {Madsen?} Klokm : og Syster , Peder {Larsen} Loudal , Niels Jakobsens hustrue —
Introduktion nr. 5485
NOTITS: Maren Lauridsdatter er Niels Kjærs 2. kone.

LINK: Affotografering.


Nr. 2579 1738.01.06 Christen Miltersen, Fastergaard. FAR: Milter Nielsen. MOR: Lisbeth Christensdatter.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Hans Poulsen, Tarm Mølle, Egvad
FADDER Nr. 2: Niels Nielsen Søhale, Fastergaard, Faster, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Just Frederik Hammerich, Præstegaarden, Skjern, Præst i Skjern.
FADDER Nr. 4: Sidsel Christensdatter, Tarm, Egvad, Moderens søster, Eske Poulsens kone.
FADDER Nr. 5: Maren Larsdatter? Lodal, Lodal, Faster, 24, datter af Lars Pedersen Smed. Mulig også Maren Christensdatter 24, datter af Christen Lodal.
NÆVNT Nr. 1: Eske Poulsen, Tarm, Egvad, Konen Sidsel Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1738. Festo Epiph : døbte Milter {Nielsen} Ildsgaards Søn paa Fastergaard , Christian , baaren af min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest,} , faddere Hans Poulsen , Niels {Nielsen Søhale} Ildsgaard , Monsr {Just Frederik} Hammerik Eske Poulsens hustrue {Sidsel Christensdatter} , Maren {Larsdatter?} Laadall —
Introduktion nr. 5486
LINK: Affotografering.


Nr. 2583 1738.02.26 Christen Mortensen, Præstgaard. FAR: Morten Præstgaard. MOR: ? Morten Præstgaards kone.
BÅREN AF: Inger Christensdatter, Hjoptarp (Søndergaard), Borris, Niels Jakobsen Søndergaards kone
FADDER Nr. 1: Niels Jakobsen Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris, Konen Inger Christensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Jakob Christensen Minds, Hjoptarp (Søndergaard), Borris, Gift med Maren Jensdatter Stier.
FADDER Nr. 3: Maren Jensdatter Stier, Hjoptarp (Søndergaard), Borris, Gift med Jakob Christensen Minds.
FADDER Nr. 4: Peder, Fastergaard, Faster, Formodentlig tjenestekarl.
FADDER Nr. 5: Abelone, Fastergaard, Faster, Formodentlig tjenestepige.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 26 Febr : døbte Morten Præstgaards Søn , Christen , baaren af Niels {Jakobsen} syndergaards hustrue {Inger Christensdatter} , faddere , Niels {Jakobsen} syndergaard , Jakob {Christensen} Mindst og hustrue {Maren Jensdatter Stier} , Peder og Apelone paa Fastergaard .
Introduktion nr. 5489
LINK: Affotografering.


Nr. 2586 1738.03.25 Dynes Christensen, Hannerup. FAR: Christen Dynesen. MOR: Mette Madsdatter Mølle.
BÅREN AF: Kirsten Christensdatter Bjerrebo, Hannerup (Meldgaard), Faster, Gift med Peder Nielsen Meldgaard.
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen Debelmose, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 2: Jakob Sørensen, Slumstrup Mølle, Sædding, 23, søn af Søren Jensen og Karen Jakobsdatter. Familieforbindelsen uklar til moderen.
FADDER Nr. 3: Jens Sørensen, Slumstrup Mølle, Sædding, 21, søn af Søren Jensen og Karen Jakobsdatter.
FADDER Nr. 4: Maren Sørensdatter, Slumstrup Mølle, Sædding, 16, datter af Søren Jensen og Karen Jakobsdatter.
FADDER Nr. 5: ? Jens Nørgaards kone, Hannerup (Nørgaard), Faster
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Meldgaard, Hannerup (Meldgaard), Faster, Konen Kirsten Christensdatter Bjerrebo bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søndag efter Midfaste døbte Christen Dynesens Søn i handerup , Dynes , baaren af Peder {Nielsen} Meldgaards hustrue {Kirsten Christensdatter Bjerrebo} , faddere Mads {Pedersen} Develmose , Jakob {Sørensen} , Jens {Sørensen} og Maren {Sørensdatter} /: 3de Sydskende :/ af Slumstrup Mølle , og Jens Nørgaards hustrue i handerup —
Introduktion nr. 5491
LINK: Oversigt Slumstrup Mølle.
LINK: Affotografering.


Nr. 2600 1739.09.27 Morten Olufsen?, Hannerup. FAR: Oluf Christian Pedersen Tranmose, ?, Velling. MOR: Maren Mortensdatter.
BÅREN AF: Mette Mortensdatter, Faster, 29, moderens søster.
FADDER Nr. 1: Christen Dynesen, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 2: Christen Mortensen, Hannerup, Faster, 24, moderens bror.
FADDER Nr. 3: Niels Mortensen, Hannerup, Faster, 22, moderens bror.
FADDER Nr. 4: Maren Lauridsdatter, Fasterkær, Faster, Niels Kjærs kone
FADDER Nr. 5: Karen Michelsdatter, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Niels Kjær, Fasterkær, Faster, Konen Maren Lauridsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 18 à Trin : døbte Maren Mortensd : i handrup hendis uægte Søn , Morten , udlagt til barnefader Oluf Christian {Tranmose} , barnet baaren af Mette Mortensd: , Faddere , Christen Dynes: , Christen og Niels Mortensen , Niels Kiærs hustrue Maren Lauridsd :, Karen Michelsd :
NOTITS: Ingen introduktion. Oluf Christian (Tranmose, sted i Velling sogn) og Maren Mortensdatter gifter sig 1745 i Borris. Moderen Maren Mortensdatter er 22, datter af Morten Pedersen Præstgaard og Kirsten Christensdatter Sønderskov. Ingen introduktion. Bemærk: der er intet komma mellem Niels Kiærs hustrue og Maren Lauridsdatter, for Maren er Nielses kone. Præst Hauch er lige begyndt med denne forklarende notation. Faderen Oluf Pedersen Tranmose er søn af Peder Christensen Tranmose, ses i skifte efter Christen Andersen Astrup i Kbh. 1756.

LINK: Absolvering Mette Mortensdatter.
LINK: Absolvering Oluf Christian Tranmose.
LINK: Skifte efter hosekræmmer Christen Andersen Astrup 1756 i Kbh.
LINK: Affotografering kirkebogen.


Nr. 2617 1741.04.23 Laurids Sørensen, Klokmose. FAR: Søren Laustsen Klokmose. MOR: Maren Christensdatter Lodal.
BÅREN AF: ? Christen Jensen Østergaards kone, Klokmose (Østergaard), Faster
FADDER Nr. 1: Villads Sørensen, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 2: Christen Jeppesen Kjær, Fasterkær
FADDER Nr. 3: ? Niels Kjærs karl, Fasterkær, Faster
FADDER Nr. 4: Mette Andersdatter Vindelbo, Faster, Nabo, Jakob Sørensen Klokmoses kone.
FADDER Nr. 5: Mette Østergaard, Klokmose (Østergaard), Faster, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Østergaard, Klokmose (Østergaard), Faster, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca 3tia p : Pascha døbte Søren {Laustsen} Klokmosis Søn , Laurids , baaaren af Christen {Jensen} Østergaards hustrue ibid :, Faddere , Vilads {Sørensen} ibid : , Christen {Jeppesen} Kiær , Niels Kiærs Karl, Jakob {Sørensen} Klokmosis hustrue , Mette Østergaard ibid : —
Introduktion nr. 5519
LINK: Affotografering.


Nr. 2619 1741.05.23 Laurids Nielsen, Fasterkær. FAR: Niels Kjær. MOR: Maren Lauridsdatter.
BÅREN AF: Maren Hansdatter, Klokmose, Faster, Gift 1749 med Peder Larsen Lønborg. Mulig datter af Hans Madsen Klokmose, ikke døbt i Faster.
FADDER Nr. 1: Christen Jeppesen Kjær, Fasterkær, Faster, Tjenestepigen også fadder.
FADDER Nr. 2: Jakob Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 3: Oluf Christian Pedersen Tranmose, Hannerup, Faster, Skrædder.
FADDER Nr. 4: Lisbeth Christensdatter, Fastergaard, Faster, Gift med Milter Nielsen.
FADDER Nr. 5: Barbara Christen Jeppesen Kjærs tjenestepige, Fasterkær, Faster, Se #2611.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo 3tia Pentec : døbte Niels Kiærs Søn , Laurids , baaren af Maren Hansdatter Klokmose , faddere Christen {Jeppesen} Kiær Jakob {Sørensen} Klokm: , Oluf Christian {Tranmose} , Lisbet {Christensdatter} Milthers {Nielsen} , Christen {Jeppesen} Kiærs Pige , Barbara —
Introduktion nr. 5521
Begravelse nr. 6529
NOTITS: Begravet et år gammel. Moderen Niels Kjærs 2. kone. Kommaet efter Pige vildleder, for Christen Kiærs tjenestepiges navn er Barbara, det er meningen.

LINK: Affotografering.


Nr. 2624 1741.12.26 Niels Miltersen, Fastergaard. FAR: Milter Nielsen. MOR: Lisbeth Christensdatter.
BÅREN AF: Margrethe Odderbech, Holmgaard, Sønder Lem, Prominens, gift med Lambert Rasch.
FADDER Nr. 1: Lambert Danielsen Rasch, Holmgaard, Sønder Lem, Konen Margrethe Odderbech bærer.
FADDER Nr. 2: Niels Nielsen Søhale, Fastergaard, Faster, Faderens far, barnet opnævnt efter ham.
FADDER Nr. 3: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præst i Borris og Faster Jørgen Johansen Hauchs kone.
FADDER Nr. 4: Lene Marie Markusdatter Listo, Borris, Degn i Borris og Faster Hans Jensen Bruuns kone.
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Johansen Hauch, Præstegaarden, Borris, Konen Marie Kirstine Hansdatter Vest fadder.
NÆVNT Nr. 2: Hans Jensen Bruun, Borris, Konen Lene Marie Markusdatter Listo fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo 2da Nat : Xti confirmerit Milther Nielsens paa Fastergd hans Søns hiemmedaab /: Niels :/ baaren af Mad: Lamberth {Danielsen} Raschis {Margrethe Odderbech} Faddere forv{alter} Lamb : {Danielsen} Rasch , Niels {Nielsen Søhale} Fastergd , Præstens {Jørgen Johansen Hauch} {Marie Kirstine Hansdatter Vest} og Degnens {Hans Jensen Brunn} {Lene Marie Markusdatter Listo} hustruer —
Introduktion nr. 5526
LINK: Affotografering.


Nr. 2625 1742.02.25 Peder Laursen, Hannerup. FAR: Laurs Hannerup. MOR: ? Laurs Hannerups kone.
BÅREN AF: Ane Jensdatter, Hannerup, Faster, 21, datter af Jens Laursen og Maren Pedersdatter i Hannerup
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen Meldgaard, Hannerup (Meldgaard), Faster
FADDER Nr. 2: Jens Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), Faster
FADDER Nr. 3: Christen Jensen, Faster
FADDER Nr. 4: Mette Madsdatter Mølle, Hannerup, Faster, Gift med Christen Dynesen.
FADDER Nr. 5: Margrethe Larsdatter Lodal, Lodal, Faster, 17, datter af Lars Pedersen Smed.
NÆVNT Nr. 1: Christen Dynesen, Hannerup, Faster, Konen Mette Madsdatter Mølle fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1742. Dom : 3tia : Faste /: oculi :/ confirm : Laus Handerups Søns hiemmedaab , Peder , baaaren af Ane Jensdaatter , Faddere Peder {Nielsen} Meldgaard , Jens Nørgaard , Christen Jens: , Christen Dynesens hustrue {Mette Madsdatter Mølle} , Margrethe {Larsdatter} Laadall —
Introduktion nr. 5527
Begravelse nr. 6528
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2628 1742.06.10 Christen Nielsen, Ejstrup. FAR: Niels Ejstrup. MOR: ? Niels Ejstrups kone.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Bent Lauridsen Ejstrup, Ejstrup, Faster
FADDER Nr. 2: Jens Østergaard, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 3: Mads Christensen, Eggeris Mølle, Nørre Vium, 25, gift med Birgitte Sophie Thygesdatter
FADDER Nr. 4: ? Lars Lunds kone, Fasterlund, Faster
FADDER Nr. 5: Karen Christensdatter Astrup, Astrup, Faster, Gift med Jens Andersen Astrup.
NÆVNT Nr. 1: Lars Lund, Fasterlund, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 3tia à Trin : Confirm : Niels Eistrups Søns , Christen , hiemmedaab , baaren af Min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , Fadd : , Bend {Lauridsen} Eistrup , Jens {Østergaard} Klokm : , Mads {Christensen} af Eggeris Mølle {Nørre Vium sogn} Las Lunds hustrue , Karen {Christensdatter} Astrup
Introduktion nr. 5529
LINK: GENI: Mads Christensen, Eggeris Mølle, Nørre Vium.
LINK: Affotografering.


Nr. 2630 1742.07.22 Niels Mortensen, Astrup. FAR: Morten Jensen Astrup. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Christen Jensen Østergaards kone, Klokmose (Østergaard), Faster
FADDER Nr. 1: Niels Jensen Astrup, Astrup, Faster
FADDER Nr. 2: Christen Jensen Østergaard, Klokmose (Østergaard), Faster, Konen bærer.
FADDER Nr. 3: Jeppe, Slumstrup Mølle, Sædding
FADDER Nr. 4: Karen Niels Jensen Astrups tjenestepige, Astrup, Faster
FADDER Nr. 5: ? Lars Lunds kone, Fasterlund, Faster
NÆVNT Nr. 1: Lars Lund, Fasterlund, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca 9,a à Trin : confirm : Morten {Jensen} Astrups Søn hiemmedaab , Niels , baaren af Christen {Jensen} Østergaards hustrue fadd : , Niels Astrup , Christen {Jensen} Østergd , Jeppe af Slumstrup Mølle {Sædding sogn} , Niels Astrups Pige, Karen , Las Lunds hustrue —
Introduktion nr. 5531
LINK: Affotografering.


Nr. 2631 1742.08.19 Laurids Madsen, Fasterlund. FAR: Mads Nielsen Lund. MOR: Anne Jensdatter.
BÅREN AF: Mette, Juulsgaard, Mulige sogne: Ikast, Nysogn og Staby.
FADDER Nr. 1: Lars Lund, Fasterlund, Faster
FADDER Nr. 2: Clemmen Jensen, Vorgod, Sted fra #2472 Clemmen Jensen vel moderens bror.
FADDER Nr. 3: Simon Jensen, Vorgod, Bror til Clemmen Jensen Sted fra #2472 Simon Jensen vel moderens bror.
FADDER Nr. 4: ? Lars Lunds kone, Fasterlund, Faster
FADDER Nr. 5: Kirsten Vestergaard, Klokmose, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca 13tia à Trin : confirm : Mads {Nielsen} Lunds Søns hiemmedaab , Laurids , baaren af Mette i Juulsgd faddere , Las Lund , clemend og Simon Jensøn Las Lunds hustrue , Kiersten i vestergd i Klokmose —
Introduktion nr. 5532
LINK: Affotografering.


Nr. 2642 1742.12.27 Søren Jakobsen, Klokmose. FAR: Jakob Sørensen Klokmose. MOR: Mette Andersdatter Vindelbo.
BÅREN AF: Maren Andersdatter Vindelbo, Vindelbo, Borris, 23, moderens søster.
FADDER Nr. 1: Viste Christen Rahbek, Kodbøl- Vester, Borris, Gift med moderens søster Karen Andersdatter Vindelbo.
FADDER Nr. 2: Christen Andersen Vindelbo, Vindelbo, Faster, 21c, moderens bror.
FADDER Nr. 3: Kirsten Olufsdatter, Klokmose, Faster, Nabo, gift med Jens Østergaard Klokmose.
FADDER Nr. 4: Maren Sørensdatter, Slumstrup Mølle, Sædding, 20, søster til faderen, datter af Søren Jensen Møller.
NÆVNT Nr. 1: Jens Østergaard, Klokmose, Faster, Konen Kirsten Olufsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Søren Jensen Møller, Slumstrup Mølle, Faster, Datter Maren Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Feria 3tia nat : Xti confirm : Jacob {Sørensen} Klomosis {!} Søns hiemmedaab , Sørn , baaren af Maren Andersd : Vindelboe , Faddere , Christen [.y..] Visted {Christensen Rahbek} Koodbøll {Borris sogn} Christen {Andersen} Vindelboe , Jens {Østergaard} Klokmosis Hustrue {Kirsten Olufsdatter} , Møllerens {Søren Jensen Møller} daatter i Slumstrup {Sædding} , Maren {Sørensdatter} .
Introduktion nr. 5542
LINK: Slumstrup Mølle familien.
LINK: Affotografering.


Nr. 2643 1743.01.20 Lars Sørensen, Klokmose. FAR: Søren Laustsen Klokmose. MOR: Maren Larsdatter Lodal.
BÅREN AF: Maren Christensdatter Lodal, Lundenæs, Skjern, 29-
FADDER Nr. 1: Niels Kjær, Fasterkær, Faster
FADDER Nr. 2: Jakob Sørensen Klokmose, Klokmose (Meldgaard), Faster
FADDER Nr. 3: Bodil Clemmensdatter Skobæk, Klokmose, Faster, Villads Sørensen Klokmoses kone
FADDER Nr. 4: Peder Larsen, Lodal, Faster, 34, moderens bror, søn af Lars Pedersen Smed.
FADDER Nr. 5: Margrethe Larsdatter, Lodal, Faster, 23, moderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Villads Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster, Konen Bodil Clemmensdatter Skobæk fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1743 — Dom : 2da p: Epiph : conf : Søren {Laustsen} Klokm : Søns hiemmedaab , Las , baaren af Maren {Christensdatter} Laadal paa Londenis {Skjern sogn} , Niels Kiær , Jacob {Sørensen Klokmose] Meldgaard , Villads {Sørensen} Klokm : hustrue {Bodil Clemmensdatter Skobæk} , Peder {Larsen} og Magrethe {Larsdatter} Laadall —
Introduktion nr. 5543
LINK: Affotografering.


Nr. 2657 1744.01.09 Anders Jakobsen, Klokmose (Meldgaard). FAR: Jakob Sørensen Klokmose. MOR: Mette Andersdatter Vindelbo.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Østergaard, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 2: Jens Østergaard, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 3: Jakob Larsen Lodal, Lodal, Faster
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter Lodal, Klokmose, Faster, Gift med Søren Laustsen Klokmose.
FADDER Nr. 5: Karen Larsdatter, Faster, 19, datter af Lars Pedersen Smed.
NÆVNT Nr. 1: Søren Laustsen Klokmose, Klokmose, Faster, Konen Maren Christensdatter Lodal fadder.
NÆVNT Nr. 2: Lars Pedersen Smed, Lodal, Faster, Datter Karen Larsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ditto {d: 9 Janv :} døbte samme Mands {Jakob Meldgaard} Modeløse barn , Anders , baaren af Min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , Faddere , Christen {Jensen} og Jens Østergaard , Jakob Lassens Laadal , Søren {Laustsen} Klokmosis hustrue {Maren Christensdatter Lodal}, Lars {Pedersen} smids daatter Karen {Larsdatter —}
NOTITS: Ingen introduktion, da moderen døde i barselsseng, begravet samme dag som barnet døbes..

LINK: Affotografering.


Nr. 2680 1745.07.25 Hans Sørensen, Klokmose. FAR: Søren Laustsen Klokmose. MOR: Maren Christensdatter Lodal.
BÅREN AF: Maren Andersdatter Vindelbo, Slumstrup Mølle, Sædding, Gift med Jens Sørensen Møller to måneder før.
FADDER Nr. 1: Jens Sørensen Møller, Slumstrup Mølle, Sædding, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Jensen Østergaard, Klokmose (Østergaard), Faster
FADDER Nr. 3: Jakob Larsen, Lodal, Faster, 29, søn af Lars Pedersen Smed.
FADDER Nr. 4: Margrethe Larsdatter, Lodal, Faster, 25, datter af Lars Pedersen Smed.
FADDER Nr. 5: Maren Lauridsdatter, Fasterkær, Faster, Gift med Niels Kjær.
NÆVNT Nr. 1: Niels Kjær, Fasterkær, Faster, Konen Maren Lauridsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 6ta à Trin : confirm : Søren {Laustsen} Klokmosis Søns hiemmedaab , Hans , baaren af Maren {Andersdatter} vindelboe , Faddere Jens {Sørensen} Mølle af Slumstrup , Christen {Jensen} Østergaard , Jacob og Magrethe i Laadal , Niels Kiærs hustrue {Maren Lauridsdatter} —
Introduktion nr. 5572
LINK: Affotografering.


Nr. 2694 1746.04.08 Eske Miltersen, Fastergaard. FAR: Milter Nielsen. MOR: Lisbeth Christensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Miltersdatter, Fastergaard, Faster, Faderens mor.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Søhale, Fastergaard, Faster, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Oluf Christian Pedersen Tranmose, Debelmose, Faster
FADDER Nr. 3: Niels Ørum?
FADDER Nr. 4: Maren Lauridsdatter, Fasterkær, Faster, Gift med Niels Kjær.
FADDER Nr. 5: Bodil Christensdatter Kjær, Fasterkær, Faster, 20, datter af Christen Jespersen Kjær.
NÆVNT Nr. 1: Niels Kjær, Fasterkær, Faster, Konen Maren Lauridsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Langfredag døbte Milther {Nielsen} Fastergaards Søn , Eske , baaren af sin farmoder {Kirsten Miltersdatter} Faddere Niels Nielsen {Søhale} , Oluf Christian {Pedersen Tranmose} , Niels [Ørum] , Niels Kiers hsutrue {Maren Lauridsdatter} , Bodild {Christensdatter} Kier —
Introduktion nr. 5587
LINK: Affotografering.


Nr. 2713 1747.04.23 Jakob Jakobsen, Klokmose. FAR: Jakob Sørensen Klokmose. MOR: Mette Andersdatter Vindelbo.
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Vindelbo, Borris, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Christen Andersen Vindelbo, Vindelbo, Borris
FADDER Nr. 2: Søren Jensen Mølle, Slumstrup Mølle, Sædding, Faderens far,
FADDER Nr. 3: ? Jens Østergaards kone, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 4: Jeppe Mølle, Slumstrup Mølle, Sædding
FADDER Nr. 5: ? Datter af Margrethe Tømmermand, Hannerup?, Faster
NÆVNT Nr. 1: Jens Østergaard, Klokmose, Faster, Konen Fadder.
NÆVNT Nr. 2: Margrethe Tømmermand, Hannerup?, Faster, 25c, #2363 datter af Niels Jensen Tømmermand og Inger Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca 3 p: Pascha døbte Jakob {Sørensen} Klokm: Søn , Jacob , baaren af Christen {Andersen} Vindelbois hustrue {Maren Sørensdatter} , Faddere Christen {Andersen} Vindelbo , Søren {Jensen} {Slumstrup} Mølle , Jeppe Mølle , Jens Østergaards hustrue , Magrethe Timmermands d : {atter} —
Introduktion nr. 5603
NOTITS: Ved Margrethe Timmermands datter regnes datter for en fejl. For Margrethe Nielsdatter Tømmermand er 25c aar gammel og kan ikke have datter 16+.

LINK: Slumstrup familien.
LINK: Affotografering.


Nr. 2727 1747.10.15 Mads Sørensen, Klokmose. FAR: Søren Lauridsen Klokmose. MOR: Maren Christensdatter Lodal.
BÅREN AF: Margrethe Larsdatter Lodal, Lodal, Faster, 27, datter af Lars Pedersen Smed.
FADDER Nr. 1: Christen Østergaard Klokmose, Klokmose, Faster, Datter ? Christensdatter fadder.
FADDER Nr. 2: ? Christensdatter, Klokmose, Faster, 16, navn mangler i dåben.
FADDER Nr. 3: Villads Sørensen, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 4: Peder Larsen, Lodal, Faster, 39, søn af Lars Pedersen Smed.
FADDER Nr. 5: ? Jakob Sørensen Klokmoses 2. kone, Klokmose, Faster
NÆVNT Nr. 1: Jakob Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster, 2. kone fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 20 a Trin : blev Søren {Lauridsen} Klokmosis Søn , Mads , døbt , baaren af Magrethe {Larsdatter} Laadall , Faddere Christen {Østergaard} Klokmose og daatter {? Christensdatter} , Villads {Sørensen} ibid: Peder {Larsen} Laadall , Jakob {Sørensen} Klokm hustrue —
Introduktion nr. 5616
LINK: Affotografering.


Nr. 2740 1748.06.28 Dødfødt, Fastergaard. FAR: Milter Nielsen. MOR: Lisbeth Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'd : 2 July begrov Milther Fasterg : dødfødde barn —.' Milter Nielsen og Lisbeth Christensdatter i Fastergaard et dødfødt barn. }
Introduktion nr. 5625
Begravelse nr. 6626
NOTITS: Fødselsdagen skønnet fire dage før begravelsen, kan ikke være meget forkert.

LINK: Affotografering begravelsen.


Nr. 2748 1748.12.22 Søren Christensen, Hannerup. FAR: Christen Dynesen. MOR: Mette Madsdatter Mølle.
BÅREN AF: Maren Andersdatter Vindelbo, Slumstrup Mølle, Sædding, Gift med Jens Sørensen Møller.
FADDER Nr. 1: Jens Sørensen Møller, Slumstrup Mølle, Sædding, Konen Maren Andersdatter Vindelbo bærer.
FADDER Nr. 2: Jakob Sørensen, Klokmose , Faster, 33, bror til Jens Sørensen Møller.
FADDER Nr. 3: Jeppe Sørensen, Slumstrup Mølle?, Sædding?, 29, bror til Jens Sørensen Møller.
FADDER Nr. 4: Elles Christensdatter Debelmose, Debelmose, Faster, 43, datter af afdøde Christen Pedersen Degn.
FADDER Nr. 5: ? Laurs Hannerups kone, Hannerup, Faster
NÆVNT Nr. 1: Laurs Hannerup, Hannerup, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 4 Adv : døbte Christen dynesens Søn , Søren baaren af Jens {Sørensen} Slumstrup Møllers hustrue {Maren Andersdatter Vindelbo} Faddere hendis Mand {Jens Sørensen Møller} , og brødre Jakob {Sørensen i Klokmose} og Jeppe {Sørensen} Ellids {Christensdatter} develmose g Las handrups hustrue —
Introduktion nr. 5633
LINK: Familien i Slumstrup Mølle.
LINK: Affotografering.


Nr. 2751 1749.01.28 Navnløs, Hannerup. FAR: Laurs Hannerup. MOR: ? Laurs Hannerups kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Taksig : Fæst begrov Las Handerups spede barn —.' Laurs Hannerup og kone et Barn født. }
Introduktion nr. 5637
Begravelse nr. 6637
NOTITS: Fødsel skønnet to uger før begravelsen, kan være uger forkert. Kan være hjemmedøbt men ingen navn indført.

LINK: Affotografering begravelsen.


Nr. 2757 1749.07.09 Dødfødt, Fastergaard. FAR: Milter Nielsen. MOR: Lisbeth Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Dom : 6ta à Trin : begrov Milther {Nielsen} fastergds barn som var dødfød —.' Milter Nielsen og Lisbeth Christensdatter i Fastergaard et dødfødt barn. }
Introduktion nr. 5640
Begravelse nr. 6644
NOTITS: Fødseldatoen skønnet til fire dage før begravelsen.

LINK: Affotografering begravelsen.


Nr. 2765 1750.02.07 ?, Hannerup. FAR: Laurs Hannerup. MOR: ? Laurs Hannerups kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Taksig : Fæst begrov Las Handrups dødfødde barn —'. Laurs Hannerup et dødfødt barn. }
Introduktion nr. 5648
Begravelse nr. 6650
LINK: Affotografering begravelsen.


Nr. 2766 1750.02.02 Laurids Pedersen, Lodal. FAR: Peder Lodal. MOR: ? Peder Lodals kone.
BÅREN AF: Margrethe Larsdatter Lodal, Lodal, Faster, 30, datter af Lars Pedersen Smed.
FADDER Nr. 1: Lars Pedersen Smed, Lodal, Faster, Vel faderens far.
FADDER Nr. 2: Anders Knudsen Hjoptarp, Hjoptarp (Nørgaard), Faster, 25, måske moderens slægtning.
FADDER Nr. 3: Jakob Larsen Lodal, Lodal, Faster, 33, søn af Lars Pedersen Smed
FADDER Nr. 4: ? Niels Aas' kone, Aas, Faster, Niels Jakobsen eller Andersen .
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ditto {Festo Purif : M :} døbte Peder Sy[.]de Laadals Søn , Laurs , baaren af Magrethe {Larsdatter} Laadal , Faddere Las {Pedersen Smed} Laadal Anders {Knudsen} Hiuptarp , Jakob {Larsen} Laadal , Niels Aasis hustrue {... tom plads} Handerup —
Introduktion nr. 5647
LINK: Affotografering.


Nr. 2779 1750.09.20 Poul Thomasen, Fasterkær. FAR: Thomad Kjær. MOR: ? Thomas Kjærs kone.
BÅREN AF: Karen? Jenssdatter?, Bølling, 20, steddatter af degn i Bølling Michel Falk. Forældre: Bodil Christensdatter Kye og 1. mand også degn Jens Christensen Vinding.
FADDER Nr. 1: Milter Nielsen, Fastergaard, Faster
FADDER Nr. 2: Lisbeth Christensdatter, Fastergaard, Faster
FADDER Nr. 3: Peder Sandholdt, Fastergaard, Faster, Vel tjenestekarl. TRAP har Sandholt kun i Svendborg Amt.
NÆVNT Nr. 1: Michel Jepsen? Falk, Bølling, Degn i Bølling, (sted)datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 17 à Trin : døbte Thomas Kiærs Søn , Poul , baaren af Degnens {Michel Jepsen? Falk} {sted}daatter {?Karen Jensdatter} i Bølling , Faddere Milther Nielsen g hustrue {Lisbeth Christensdatter , Peder Sandholdt af Fastergd —}
Introduktion nr. 5659
LINK: Affotografering.


Nr. 2818 1753.01.14 Jan Sørensen, Klokmose. FAR: Søren Laustsen Klokmose. MOR: Maren Christensdatter Lodal.
BÅREN AF: ? Niels Kichs? kone, Faster
FADDER Nr. 1: Villads Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster, Villads og Jakob Sørensen Klokmose ved brødre.
FADDER Nr. 2: Jakob Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 3: Peder Lodal, Lodal, Faster
FADDER Nr. 4: Karen Peder Lodals søster, Lodal?, Faster
FADDER Nr. 5: ? Christen {Jensen Østergaard} Klokmoses kone, Klokmose, Faster
NÆVNT Nr. 1: Niels Kich?, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1753 Jan. Dca 2da p : Epiph: døbte Søren {Laustsen} Klokmosis Søn , Jan , baaren af Niels Ki[ds] h: , Faddre , Villads {Sørensen} og Jacob {Sørensen} Klokm : Christen {Jensen Østergaard Klokm : hustrue , Peder Laadal og Syster Karen —
Introduktion nr. 5694
LINK: Affotografering.


Nr. 2827 1753.07.22 Jens Nielsen, Ejstrup. FAR: Niels Jensen? Ejstrup. MOR: ? Niels Ejstrups kone.
BÅREN AF: Ane Marie Poulsdatter Kjær, Fasterkær, Faster, Gift med Thomas Christensen Kjær †1753.04.11.
FADDER Nr. 1: Peder? Bentsen, Ejstrup, Faster, 25, Jens 23, og Laurids 21 også mulige.
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen Kjær, Fasterkær, Faster
FADDER Nr. 3: ? Lars Lunds kone, Fasterlund, Faster
FADDER Nr. 4: Karen Østergaard, Klokmose (Østergaard), Faster, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Bent Lauridsen Ejstrup, Faster, Søn Peder, Jens eller Laurids fadder.
NÆVNT Nr. 2: Lars Lund, Fasterlund, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Jens. Feria 2da Pent : Trin : confir : Niels Eistrups Søns daab , Jens , baaren af An Marie {Poulsdatter} Kiær , Faddre Bend {Lauridsen} Eistrup Jens Nielsen Kier , Bend Eistrups Søn {Peder, Jens eller Laurids}, Las Lunds h: , Karen Østergd —
Introduktion nr. 5700
LINK: Affotografering.


Nr. 2844 1754.08.01 Dødfødt, Fastergaard. FAR: Milter Nielsen. MOR: Lisbeth Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Dom : 8va à Trin : begrov Milther Nielsens dødfødde Barn.' }
Introduktion nr. 5717
Begravelse nr. 6715
LINK: Affotografering begravelsen.


Nr. 2849 1754.10.06 Niels Jensen, Fasterkær. FAR: Jens Nielsen Tømmermand. MOR: ? Jens Nielsen Tømmermands kone.
BÅREN AF: Lisbeth Listo, Fastergaard, Faster
FADDER Nr. 1: Niels Ejstrup, Ejstrup, Faster
FADDER Nr. 2: Jesper Christensen Kjær, Fasterkær, Faster, Døbt Niels Jesper, søn af Christen Jespersen Kjær.
FADDER Nr. 3: Maren Lauridsdatter, Fasterkær, Faster, Gift med Niels Kjær.
NÆVNT Nr. 1: Niels Kjær, Fasterkær, Faster, Konen Maren Lauridsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels. Ditto {Dom : 17a à Trin :} døbte Jens {Nielsen} Timmermands Søn , Niels , baaren af Lisbeth {Listo} paa Fastergaard . Faddre Niels Eistrup, Jepser {Christensen} Kiær , Niels Kiærs h: —
Introduktion nr. 5722
NOTITS: Jens Nielsen Tømmermand er søn af Niels Jensen Tømmermand tidligere Hannerup. I introduktionen ses han at være af Fasterkær.

LINK: Affotografering.