Faster Kommenteret Kirkebog 
Introducerede 1702 - 1754
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Faster kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er ikke godt overskuelig.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.

Introducerede i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
Konens navn er angivet hvis det kendes.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 5004 1702.10.22 ? Jens Madsens Kone , Hannerup MAND: Jens Madsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {.}om 19 p. Trinitati d 22 octbr - jntroducerede ieg Jens Matzens Kone i hannerup.
Dåb nr. 2006
LINK: Affotografering.

Nr. 5005 1702.10.29 Kirsten Thomas Ejstrups kone, Ejstrup MAND: Thomas Ejstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag Thomas Eistrup hans Kone.
Dåb nr. 2007
LINK: Affotografering.

Nr. 5008 1702.11.12 ? Jens Madsens? kone, Hannerup MAND: Jens Madsen?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 22 p Trin:} introduceret Jens [{Madsen}] hans hustrue .
Dåb nr. 2006
LINK: Affotografering.

Nr. 5011 1703.05.20 Karen?, Hjoptarp (Nørgaard) MAND: Laust Nørgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 17 Maij Christi Himelfarts dag} jntroducerede Laust Nørgaards Kone.
Dåb nr. 2009
LINK: Affotografering.

Nr. 5012 1703.05.20 Anne Madsdatter Gammelgaard, Fasterlund MAND: Niels Lauridsen Lund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 20 Maij Domenica 6ta p - pascha jntroducerede ieg i faster Sogn Niels {Lauridsen} Lundz hustrue {Anne Madsdatter Gammelgaard}
Dåb nr. 2011
LINK: Affotografering.

Nr. 5016 1704.01.27 ? Niels Andersen Aas kone, Aas MAND: Niels Andersen Aas.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag blef Niels {Andersen} Aaes hans Kone Jntroduceret. Niels {Andersen} Aaes hans Kone Jntroduceret.
Dåb nr. 2017
LINK: Affotografering.

Nr. 5025 1704.04.27 Anne Madsdatter Gammelgaard, Fasterlund MAND: Niels Lauridsen Lund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme i faster jntroducerede ieg Niels {Lauridsen} Lunds Kone {Anne Madsdatter Gammelgaard}.
Dåb nr. 2023
LINK: Affotografering.

Nr. 5027 1704.06.01 ? Søren Madsens kone, Klokmose MAND: Søren Madsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 1ste jntroducerede ieg Søren Matzens Kone Klohmoes og Christen Lodals Kone pa en {....g}
Dåb nr. 2026
LINK: Affotografering.

Nr. 5028 1704.06.01 ? Christen Lodals kone, Lodal MAND: Christen Lodal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 1ste jntroducerede ieg Søren Matzens Kone Klohmoes og Christen Lodals Kone pa en {....g}
Dåb nr. 2024
LINK: Affotografering.

Nr. 5030 1704.06.24 ? Jens Madsen Hannerups kone, Hannerup MAND: Jens Madsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag jntroducerede ieg Jens Matzen hannerup hans Kone.
Dåb nr. 2028
LINK: Affotografering.

Nr. 5032 1704.08.17 Maren Jespersdatter, Astrup MAND: Anders Christensen Astrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 17 August jndtroducerede ieg Anders {Christensen}Astrup hans Kone {Maren Jespersdatter}.
Dåb nr. 2030
LINK: Affotografering.

Nr. 5037 1704.11.30 ? Jens Ejstrups kone, Ejstrup MAND: Jens Ejstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 30 Novbr blef Jens Ejstrups Kone jntrodu
Dåb nr. 2035
LINK: Affotografering.

Nr. 5042 1705.04.14 Kirsten Jakobsdatter, Lodal MAND: Lars Pedersen Smed.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 1ma post pascha d 14 April jndroducerede ieg Las {Pedersen} smids Kone {Kirsten Jakobsdatter} .
Dåb nr. 2040
LINK: Affotografering.

Nr. 5046 1705.06.14 ? Peder Hannerups kone, Hannerup MAND: Peder Hannerup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Do 1ma p: trinit} jntroducerede ieg j Faster Peder Hannerups kone .
Dåb nr. 2044
LINK: Affotografering.

Nr. 5057 1706.07.11 Kirsten Jakobsdatter, Lodal MAND: Lars Pedersen Smed.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 11 Julji} introducerede ieg Las Pedersen} Smids Kone {Kirsten Jakobsdatter}.
Dåb nr. 2059
LINK: Affotografering.

Nr. 5058 1706.08.01 ? Oluf Klokmose kone, Klokmose MAND: Oluf Klokmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 1 {Augustius} Introducerede ieg Olluf Klochmoes hands Kone.
NOTITS: Ikke afklaret, der findes ingen dåb dertil. Mulig, at Oluf Klokmose fik et barn der døde uden dåb, mulig at en anden dåb er ment.
LINK: Affotografering.

Nr. 5064 1706.11.07 Anne Jensdatter, Fastergaard MAND: Peder Christensen Paarup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 7 Novbr}, introducerede ieg Peder {Christensen} Poerups enke {Anne Jensdatter} paa Fastergaard.
NOTITS: Peder Paarup døde fire måneder før denne introduktion, defor enke.
Dåb nr. 2064
LINK: Affotografering.

Nr. 5066 1707.01.07 ? Niels Jakobsens kone, Aas MAND: Niels Jakobsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {H: 3 Kongers dag d: 7 Januarjs} jntroducerede ieg Niels Jacobsens Kone.
Dåb nr. 2069
LINK: Affotografering.

Nr. 5067 1707.01.30 Karen Jakobsdatter, Klokmose MAND: Søren Madsen Klokmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 30 Janv: jntroducerede ieg Søren Matzen j Klochmoes hds Kone {Karen Jakobsdatter}.
Dåb nr. 2067
LINK: Affotografering.

Nr. 5071 1707.04.03 Maren Jespersdatter, Astrup MAND: Anders Christensen Astrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Midfaste Søndag d 3 April} jntroducerede ieg Anders {Christensen} Astrup hands Kone {Maren Jespersdatter}.
Dåb nr. 2078
LINK: Affotografering.

Nr. 5073 1707.04.10 Karen Christensdatter, Annexgaard MAND: Morten Pedersen Præstgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 10 April} jntroducerede ieg Morten {Pedersen} Præstegaards Kone Karen Christensdatter.
Dåb nr. 2072
LINK: Affotografering.

Nr. 5074 1707.04.25 ? Christen Lodals kone, Lodal MAND: Christen Lodal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Paaschedag d 25 April jntroducerede ieg Christen Lodals Kone.
Dåb nr. 2074
LINK: Affotografering.

Nr. 5083 1707.07.03 Else Christensdatter Amme, Klokmose MAND: Søren Sørensen Klokmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag, introducerede jeg Søren Matzen {Madsen præstens fejl: Sørensen} i Klochmoes hans kone {Else Christensdatter Amme}.
NOTITS: Søren Madsen Klokmose får et barn døbt den 8. december 1706. Han kan ikke få et barn døbt seks måneder senere den 17. maj 1707. Den sidste må være Søren Sørensen Klokmose med hans 2. kone.
Dåb nr. 2084
LINK: Affotografering.

Nr. 5085 1707.07.24 ? Peder Nielsen Aas kone, Aas MAND: Peder Nielsen Aas.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 24 Julij} jntroducerede Jeg Peder {Nielsen} Aasis Kone.
Dåb nr. 2086
LINK: Affotografering.

Nr. 5088 1707.09.11 ? Jens Ejstrups kone, Ejstrup MAND: Jens Ejstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 11 Septbr: jntroducerede Jeg Jens Eistrup i Faster hds Kone.
Dåb nr. 2088
LINK: Affotografering.

Nr. 5099 1708.07.01 Kirsten Thomas Ejstrups kone, Ejstrup MAND: Thomas Ejstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 1ste jntroducerede Jeg Thomas Eistrups Kone {Kirsten} .
NOTITS: Thomas Ejstrups kone ved navn Kirsten se #2312.
Dåb nr. 2102
LINK: Affotografering.

Nr. 5101 1708.09.24 ? Jens Marcussens kone, Hannerup MAND: Jens Marcussen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 24 Septbr: S: Michels dag} blef og Jens Marcussens Kone jntroduceret .
Dåb nr. 2107
LINK: Affotografering.

Nr. 5102 1708.10.14 Kirsten Oluf Meldgaards kone, Klokmose MAND: Oluf Meldgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag jntroducerede Jeg Olluf Mælgrds Kone i Klochmoes .
Dåb nr. 2105
LINK: Affotografering.

Nr. 5104 1708.11.18 Kirsten Jakobsdatter, Lodal MAND: Lars Pedersen Smed.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 18 jntroducerede jeg Las {Pedersen Smed} Lodals kone {Kirsten Jakobsdatter} .
Dåb nr. 2109
LINK: Affotografering.

Nr. 5109 1709.01.01 ? Niels Jakobsens kone, Aas MAND: Niels Jakobsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 1ste jntroducerede jeg Niels Jacobsens kone j Faster.
Dåb nr. 2113
LINK: Affotografering.

Nr. 5110 1709.01.27 Kirsten Jakobsdatter, Hannerup MAND: Peder Nielsen Nørgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 27} jntrod: Jeg Peder {Nielsen} Nørgrds hustrue {Kirsten Jakobsdatter} ibdm {Hannerup}.
Dåb nr. 2114
LINK: Affotografering.

Nr. 5112 1709.03.14 Maren Christensdatter, Hannerup MAND: Poul Hannerup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 14 Marti} jntroducerede jeg Pofl Hannerups kone {Maren Christensdatter}.
Dåb nr. 2116
LINK: Affotografering.

Nr. 5116 1709.06.23 ? Christen Lodals kone, Lodal MAND: Christen Lodal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 23 juni jntroducerede jeg Christen Lodals kone.
Dåb nr. 2120
LINK: Affotografering.

Nr. 5117 1709.07.02 Karen Jakobsdatter, Klokmose MAND: Søren Madsen Klokmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 2 juli jntroducerede ieg Søren Matzen Klochmoes hds kone {Karen Jakobsdatter} .
Dåb nr. 2121
LINK: Affotografering.

Nr. 5125 1709.11.17 ? Jens Marcusens kone, Hannerup MAND: Jens Marcusen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 17 jntroducerede Jeg Corporal Høiers kone noch Jens Marcusens kone j Hannerup.
Dåb nr. 2130
LINK: Affotografering.

Nr. 5128 1709.12.08 Maren Jespersdatter, Astrup MAND: Anders Christensen Astrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 8de jntroducerede jeg Anders {Christensen} astrups kone {Maren Jespersdatter}. Noch samme Knud kone ved Kirchen.
Dåb nr. 2135
LINK: Affotografering.

Nr. 5133 1710.03.30 ? Jens Ejstrups kone, Ejstrup MAND: Jens Ejstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 30 jntroducerede Jeg Jens Eistrups kone .
Dåb nr. 2140
LINK: Affotografering.

Nr. 5135 1710.06.09 Karen Christensdatter Sønderskov, Annexgaard MAND: Morten Pedersen Præstgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 9de} jntroducerede Jeg Morten {Pedersen} Præstgaards kone {Karen Christensdatter Sønderskov} .
Dåb nr. 2142
LINK: Affotografering.

Nr. 5142 1710.12.14 Karen Thomasdatter, Klokmose MAND: Laust Sørensen Klokmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 14 jntroducerede Jeg Laust {Sørensen} Klochmoesis kone {Karen Thomasdatter} .
Dåb nr. 2150
LINK: Affotografering.

Nr. 5146 1711.05.15 Kirsten Jakobsdatter, Lodal MAND: Lars Pedersen Smed.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 17 maji Dom 6ta p pascha} jntroducerede jeg Las {Pedersen} Smids kone Kirsten Jakobsdatter j loudal.
Dåb nr. 2154
LINK: Affotografering.

Nr. 5155 1711.09.13 ? Jens Klokmoses kone, Klokmose MAND: Jens Klokmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag {d 13 Septembr} j faster introducerede ieg Jens Klochmoesis kone .
Dåb nr. 2162
LINK: Affotografering.

Nr. 5162 1712.03.28 Kirsten Christensdatter Bjerrebo, Hannerup (Meldgaard) MAND: Peder Nielsen Meldgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch {d 28 Martij} jntroducerede Jeg Peder {Nielsen} Mælgrds kone j Hannerup {Kirsten Christensdatter Bjerrebo} .
Dåb nr. 2172
LINK: Affotografering.

Nr. 5163 1712.04.03 ? Christen Lodals kone, Lodal MAND: Christen Lodal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 3die jntroducerede Jeg Christ_ Lodals kone .
Dåb nr. 2170
LINK: Affotografering.

Nr. 5165 1712.04.16 ? Peder Aas' kone, Aas MAND: Peder Aas.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 16 april jntroducerede Jeg Peder aasis kone .
Dåb nr. 2173
LINK: Affotografering.

Nr. 5167 1712.06.12 Karen Jespersdatter, Hannerup MAND: Christen Michelsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: noch {d 12 Junij} jntroducerede Jeg Christen Michelsøn j Hannerup hds kone {Karen Jespersdatter} .
Dåb nr. 2176
LINK: Affotografering.

Nr. 5169 1712.06.26 Anne Madsdatter Gammelgaard, Fasterlund MAND: Niels Lauridsen Lund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 Juni jntroducerede Jeg Niels {Lauridsen} Lunds kone {Anne Madsdatter Gammelgaard} .
Dåb nr. 2178
LINK: Affotografering.

Nr. 5171 1712.07.15 ? Jens Marcussens kone, Hannerup MAND: Jens Marcussen Hannerup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 15 jntroducerede Jeg Jens {Marcussen} Hannerups kone .
Dåb nr. 2179
LINK: Affotografering.

Nr. 5172 1712.07.24 Karen Jakobsdatter, Klokmose MAND: Søren Madsen Klokmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 24 jntroducerede Jeg Søren {Madsen} Klochmoes hans kone {Karen Jakobsdatter} .
Dåb nr. 2180
LINK: Affotografering.

Nr. 5178 1712.12.18 Karen Thomasdatter, Klokmose MAND: Laust Sørensen Klokmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 18 {.br} jntroducerede Jeg Laust {Sørensen} Klochmoesis kone {Karen Thomasdatter} .
Dåb nr. 2186
LINK: Affotografering.

Nr. 5184 1713.02.11 ? Niels Jakobsens Kone, Aas MAND: Niels Jakobsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 11 febr: jntroducerede Jeg Niels Jacobs_ paa Aaes hans Kone .
Dåb nr. 2193
LINK: Affotografering.

Nr. 5187 1713.03.19 Maren Jespersdatter, Astrup MAND: Anders Christensen Astrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 19 Martius} jntroducerede ieg og Anders {Christensen} Astrups Kone {Maren Jespersdatter} .
NOTITS: "og" fordi der var en dåb forud den dag.
Dåb nr. 2201
LINK: Affotografering.

Nr. 5193 1713.06.06 Maren Christensdatter, Hannerup MAND: Poul Hannerup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 6te Jntroducerede Jeg Poul Hannerups Kone {Maren Christensdatter} .
Dåb nr. 2202
LINK: Affotografering.

Nr. 5197 1713.11.05 ? Jens Markussens Kone, Hannerup MAND: Jens Markussen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 5 Novembr: blef Jens Marcussens Kone jntroduceret.
Dåb nr. 2211
LINK: Affotografering.

Nr. 5199 1713.11.26 ? Jens Lysgaards kone, Klokmose MAND: Jens Lysgaard Klokmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 jntroducerede jeg Jens {Lysgaard} Klochmoes hans Kone .
Dåb nr. 2208
LINK: Affotografering.

Nr. 5202 1714.02.04 Kirsten Jakobsdatter, Lodal MAND: Lars Pedersen Smed.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 4de februarius jntroducerede jeg Lars {Pedersen Smed} Lodals Kone {Kirsten Jakobsdatter} .
Dåb nr. 2214
LINK: Affotografering.

Nr. 5205 1714.04.02 ? Christen Lodals kone, Lodal MAND: Christen Lodal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme {d 2den Aprilis} jntroducerede Jeg Christen Loudals Kone .
Dåb nr. 2218
LINK: Affotografering.

Nr. 5213 1714.07.08 Kirsten Christensdatter Bjerrebo, Hannerup (Meldgaard) MAND: Peder Nielsen Meldgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 8 Julij introducerede Jeg Peder {Nielsen} Mælgrd j Hannerup hans hustrue {Kirsten Christensdatter Bjerrebo} .
Dåb nr. 2227
LINK: Affotografering.

Nr. 5219 1715.02.11 Karen Christensdatter, Annexgaard MAND: Morten Pedersen Præstgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 11 febr:} jntroducerede jeg Morten {Pedersen} Præstgaards Kone {Karen Christensdatter} .
Dåb nr. 2234
LINK: Affotografering.

Nr. 5235 1716.03.01 ? Niels Jakobsens kone, Aas MAND: Niels Jakobsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Martius d 1ste introducerede Jeg Niels Jacobsøns Kone paa Faster Aaes .
Dåb nr. 2245
LINK: Affotografering.

Nr. 5238 1716.04.13 ? Christen Lodals kone, Lodal MAND: Christen Lodal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 13 April jntroducerede Jeg Christen Loudals Kone.
Dåb nr. 2251
LINK: Affotografering.

Nr. 5243 1716.06.24 Maren Christensdatter, Hannerup MAND: Poul Hannerup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 24 Junij jntroducerede Jeg Poul Hannerups Kone {Maren Christensdatter}.
Dåb nr. 2258
LINK: Affotografering.

Nr. 5245 1716.07.26 Kirsten Jakobsdatter, Lodal MAND: Lars Pedersen Smed.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noc {26 Julij} jntroducerede Jeg Las {Pedersen} smids Kone {Kirsten Jakobsdatter}.
Dåb nr. 2259
LINK: Affotografering.

Nr. 5246 1716.08.23 Maren Jespersdatter, Astrup MAND: Anders Christensen Astrup.
NÆVNT Nr. 1: Lambret Andersen Guldager, Bølling
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 23 Aug jntroducerede Hr. Lambrecht {Andersen Guldager} paa mine Vegne Anders {Christensen} Astrups Kone {Maren Jespersdatter}.
Dåb nr. 2261
LINK: Affotografering.

Nr. 5257 1717.03.14 Karen Jeppesdatter, Hannerup MAND: Christen Michelsen Hannerup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 14 Martij introducerede jeg Christen Michelsøns Kone {Karen Jeppesdatter} i Hannerup .
Dåb nr. 2275
LINK: Affotografering.

Nr. 5259 1717.04.18 Kirsten Christensdatter, Hannerup (Melgaard) MAND: Peder Nielsen Melgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 18 April} introducerede Jeg Peder {Nielsen} Mælgrds Kone Kirsten Christensdatter j Hannerup.
Dåb nr. 2276
LINK: Affotografering.

Nr. 5260 1717.04.25 ? Christen Lodals kone, Lodal MAND: Christen Lodal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 25 April} introducerede Jeg Christen Loudals Kone j Faster .
Dåb nr. 2277
LINK: Affotografering.

Nr. 5261 1717.05.17 Kirsten Christensdatter Sønderskov, Præstgaard MAND: Morten Pedersen Præstgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 17 Maji introducerede Jeg Morten {Pedersen} præstgrds kone {Kirsten Christensdatter Sønderskov}.
Dåb nr. 2279
LINK: Affotografering.

Nr. 5262 1717.05.18 Johanne Christensdatter, Ejstrup MAND: Oluf Pedersen Ejstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 18 Maji introducerede jeg Olluf {Pedersen} Ejstrups Kone {Johanne Christensdatter} .
Dåb nr. 2278
LINK: Affotografering.

Nr. 5267 1717.10.17 ? Jens Lysgaards kone, Klokmose MAND: Jens Lysgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 17 octobr jntroducerede Jeg Jens Lysgaards Kone .
Dåb nr. 2283
LINK: Affotografering.

Nr. 5280 1718.06.19 Kirsten Christensdatter Bjerrebo, Hannerup MAND: Peder Nielsen Melgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 18 Junij introducerede Jeg Peder {Nielsen} Mælgrds Kone {Kirsten Christensdatter Bjerrebo} j Hannerup.
Dåb nr. 2297
LINK: Affotografering.

Nr. 5287 1718.12.04 Maren Christensdatter, Hannerup MAND: Poul Hannerup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Decembr d 4de jntroducerede Jeg Poul Hannerups Kone {Maren Christensdatter} .
Dåb nr. 2305
LINK: Affotografering.

Nr. 5288 1719.01.27 Inger Nielsdatter, Hannerup MAND: Niels Jensen Tømmermand.
NÆVNT Nr. 1: An Huuskone, Hannerup, Faster, Konens mor.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 29 Janv: jntroducerede Jeg An huusKones datt{er} {Inger Nielsdatter} i Hannerup, som er Niels Jensøn tømmermd Soldat hans hustrue.
Dåb nr. 2307
LINK: Affotografering.

Nr. 5295 1719.07.30 Kirsten Nielsdatter, Hannerup MAND: Anders Lauridsen Soldat.
NÆVNT Nr. 1: An Huuskone, Hannerup, Faster, Konens mor.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 30 Julij jntroducerede Jeg An Huuskone j hannerup hendis datters Kirsten {Nielsdatter} , huis Mand er Anders {Lauridsen} Soldat.
Dåb nr. 2315
LINK: Affotografering.

Nr. 5305 1720.01.01 Kirsten Jakobsdatter, Lodal MAND: Lars Pedersen Smed.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1720 Janvarius d 1ste jntroducerede Jeg Las {Pedersen Smed} Loudals Kone {Kirsten Jakobsdatter} .
Dåb nr. 2325
LINK: Affotografering.

Nr. 5309 1720.04.21 Kirsten Christensdatter Bjerrebo, Hannerup (Melgaard) MAND: Peder Nielsen Melgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 21 April jntroducerede Jeg Peder {Nielsen} Mælgrds Kone {Kirsten Christensdatter Bjerrebo} j hannerup.
Dåb nr. 2330
LINK: Affotografering.

Nr. 5312 1720.08.06 Inger Nielsdatter, Hannerup MAND: Niels Jensen Tømmermand.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch {ca. 6 Aug} jntroduceret Niels {Jensen} TømmerMds Kone {Inger Nielsdatter} .
Dåb nr. 2333
LINK: Affotografering.

Nr. 5314 1720.10.20 Karen? Jeppesdatter?, Hannerup MAND: Christen Mikkelsen?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {? d 20 octbr} er Christen {......} Kone {Karen Jeppesdatter?} jntroduceret .
NOTITS: Christen Mikkelsens søn Niels er den eneste dåb to måneder før der passer.
Dåb nr. 2337
LINK: Affotografering.

Nr. 5319 1720.11.24 ? Christen Lodals kone?, Lodal MAND: Christen Lodal?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 24 nov: jntroduceredes .Christen {Lo?}dals Kone.
NOTITS: Der findes steder med ending -dal: Duedal i Borris uden en Christen og Lodal i Faster sogn med Christen Lodal, som her spekulativt er antaget. Passer med at få børn.
Dåb nr. 2341
LINK: Affotografering.

Nr. 5329 1724.06.06 ? Christen Lunds kone, Fasterlund MAND: Christen Madsen Lund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 6 Junij introducerede Christen Lunds hustrue
NOTITS: Madsen se Introduktion 1725.12.26.
Dåb nr. 2379
LINK: Affotografering.

Nr. 4999 1724.12.31 ? Jens Lysgaards kone, Klokmose MAND: Jens Lysgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1724 d: 31 Dec : introd : Jens Lysgaards hustrue
Dåb nr. 2384
LINK: Affotografering.

Nr. 5331 1725.01.01 Kirsten Christensdatter Bjerrebo, Hannerup (Meldgaard) MAND: Peder Nielsen Meldgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Festo Novi Anni} introd : Peder {Nielsen} Meldgaards hustrue {Kirsten Christensdatter Bjerrebo}
Dåb nr. 2391
LINK: Affotografering.

Nr. 5336 1725.04.08 Kirsten Jakobsdatter, Lodal MAND: Lars Pedersen Smed.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feria 3tia [Garlatis] introd: Las {Pedersen} Smeds hustrue {Kirsten Jakobsdatter}
NOTITS: Dag uklar, mellem 12 februar og 4 maj 1725, ansat til 8 april.
Dåb nr. 2393
LINK: Affotografering.

Nr. 5346 1725.12.26 ? Christen Madsens Lunds kone, Fasterlund MAND: Christen Madsen Lund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1725 Feria 2da Nativ: xti introd : Christen Madsens hustrue i Fasterlund —
Dåb nr. 2407
LINK: Affotografering.

Nr. 5359 1727.04.27 ? Jens Lysgaards kone, Klokmose MAND: Jens Lysgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1727 Dom : Miseric: introd: Jens Lysgaards hustrue
Dåb nr. 2426
LINK: Affotografering.

Nr. 5363 1727.11.09 Anne Jensdatter, Fasterlund MAND: Mads Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 22 a Trin: introd : Mads {Nielsen} Lunds hustrue {Anne Jensdatter}
Dåb nr. 2437
LINK: Affotografering.

Nr. 5366 1727.11.23 ? Christen Madsen Lunds kone, Fasterlund MAND: Christen Madsen Lund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 24 á Trin: introd: Christen {Madsen} Lunds hustrue
Dåb nr. 2439
LINK: Affotografering.

Nr. 5367 1727.11.30 ? Niels Kærs kone, Fasterkær MAND: Niels Kær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 1ma adventis introd: Niels Kærs hustrue
Dåb nr. 2441
LINK: Affotografering.

Nr. 5370 1728.06.06 ? Jens Lysgaards kone, Klokmose MAND: Jens Lysgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 2 á Trin : introd : Jens Lysgaards hustrue
Dåb nr. 2444
LINK: Affotografering.

Nr. 5371 1728.06.13 Karen Jensdatter, Ejstrup MAND: Bent Lauridsen Ejstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 3 á Trin : introd : Bend {Lauridsen} Eistrups hustrue {Karen Jensdatter}
NOTITS: Fra vielsen 1727.10.05 #8083.
Dåb nr. 2446
LINK: Affotografering.

Nr. 5378 1729.01.02 Maren Jensdatter, Hannerup MAND: Poul Jensen Hannerup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1729 Dca post Circum ciss: , introd: Poul {Jensen} Handerups hustrue {Maren Jensdatter}
Dåb nr. 2456
LINK: Affotografering.

Nr. 5379 1730.02.26 ? Christen Madsens kone, Klokmose MAND: Christen Madsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 26 Febr. introd : Christen Madsens hustrue i Klokm: —
Dåb nr. 2462
LINK: Affotografering.

Nr. 5383 1730.08.20 Karen Jensdatter, Ejstrup MAND: Bernt Ejstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : jj á Trin : introd : Bernd Eistrups hustrue {Karen Jensdatter}
Dåb nr. 2467
LINK: Affotografering.

Nr. 5388 1730.11.05 ? Lars Lunds kone, Fasterlund MAND: Lars Lund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 22 á trin : introd : Las Lunds hustrue
Dåb nr. 2472
LINK: Affotografering.

Nr. 5390 1731.01.14 ? Jan Petersens kone, Klokmose MAND: Jan Petersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1731 d: 14 Janv : introd: Jan Petersens hustrue
NOTITS: Konen er datter af Karen Thomasdatter *1680c Bølling †1748 og første mand. Anden mand er Laust Sørensen. Jan og konen bosat i Borris sogn.
Dåb nr. 2475
LINK: Affotografering.

Nr. 5393 1731.04.08 Kirsten Olufsdatter, Klokmose MAND: Jens Østergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 2 p : Pascha introd : Jens Østergaards hustrue {Kirsten Olufsdatter} .
NOTITS: *1731.02.04.
Dåb nr. 2478
LINK: Affotografering.

Nr. 5396 1731.06.15 Mette Madsdatter Mølle, Hannerup MAND: Christen Dynesen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feria 3 Pentec : introd : Christen Dynesens hustrue {Mette Madsdatter Mølle}
NOTITS: *08.04.1731. For Hannerup se #2408.
Dåb nr. 2480
LINK: Affotografering.

Nr. 5397 1731.06.17 Kirsten Pedersdatter, Astrup MAND: Morten Jensen Astrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 4ta à Trin : introd : Morten {Jensen} Astrups hustrue {Kirsten Pedersdatter}
NOTITS: *06.05.1731.
Dåb nr. 2482
LINK: Affotografering.

Nr. 5398 1731.07.01 ? Christen Jensen Østergaards kone, Klokmose (Østergaard) MAND: Christen Jensen Østergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 6ta à Trin: introd : Christen {Jensen} Østergaards hustrue .
NOTITS: *20.05.1731.
Dåb nr. 2483
LINK: Affotografering.

Nr. 5399 1731.08.12 Anne Jensdatter, Fasterlund MAND: Mads Nielsen Lund, Fasterlund, Faster.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 12 à Trin introd : Mads {Nielsen} Lunds hustrue {Annne Jensdatter} -
NOTITS: *1731.06.24.
Dåb nr. 2485
LINK: Affotografering.

Nr. 5400 1731.08.19 ? Christen Jespersen Kjærs kone, Fasterkær MAND: Christen Jespersen Kjær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 13 à Trin : introd : Christen Kiærs hustrue .
NOTITS: *1731.07.01.
Dåb nr. 2486
LINK: Affotografering.

Nr. 5404 1731.10.14 Kirsten Christensdatter Bjerrebo, Hannerup (Meldgaard) MAND: Peder Nielsen Meldgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 21 à Trin : introd : Peder {Nielsen} Meldgaards hustrue {Kirsten Christensdatter Bjerrebo} .
NOTITS: *1731.09.01c.
Dåb nr. 2489
LINK: Affotografering.

Nr. 5415 1732.04.20 Maren Jensdatter, Hannerup MAND: Poul Jensen Hannerup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 1ma p: Pascha introd : Povl {Jensen} Handrups hustrue {Maren Jensdatter}
NOTITS: *1732.03.05. Med 2. kone.
Dåb nr. 2500
LINK: Affotografering.

Nr. 5416 1732.05.04 Inger Nielsdatter, Hannerup MAND: Niels Jensen Tømmermand.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 3 p: Pascha introd : Sl: Timmermands hustrue {Inger Nielsdatter}
NOTITS: *1732.04.02.
Dåb nr. 2501
LINK: Affotografering.

Nr. 5418 1732.06.29 ? Jens Østergaards kone, Klokmose MAND: Jens Østergaard Klokmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 3 à Trin : introd : Jens {Østergaard} Klokmosis hustrue
NOTITS: *1732.05.18.
Dåb nr. 2504
LINK: Affotografering.

Nr. 5425 1732.12.27 Karen Jensdatter, Ejstrup MAND: Bent Lauridsen Ejstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1733 {kirkeaar, 1732} Feria 3 nativ : xti introd : Bend {Lauridsen} Eistrups hustrue {Karen Jensdatter} .
Dåb nr. 2512
LINK: Affotografering.

Nr. 5426 1733.02.15 ? Morten Præstgaards kone, Præstgaard MAND: Morten Præstgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fastel: Søndag introd : Morten Præstegaards hustrue
NOTITS: *1733.01.06. Ikke identificeret.
Dåb nr. 2513
LINK: Affotografering.

Nr. 5431 1733.05.25 Anne Jensdatter, Fasterlund MAND: Mads Nielsen Lund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Freia 2 Pentec: introd : Mads {Nielsen} Lunds hustrue {Anne Jensdatter}
NOTITS: *1733.04.06
Dåb nr. 2519
LINK: Affotografering.

Nr. 5437 1733.11.01 Kirsten Pedersdatter, Astrup MAND: Morten Jensen Astrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo oium Sanct: introd : Morten {Jensen} Astrups hustrue {Kirsten Pedersdatter}
NOTITS: *1733.09.20.
Dåb nr. 2526
LINK: Affotografering.

Nr. 5438 1733.11.15 ? Lars Lunds kone, Fasterlund MAND: Lars Lund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 24 à Trin : introd : Las Lunds hustrue
NOTITS: *1733.10.11.
Dåb nr. 2529
LINK: Affotografering.

Nr. 5440 1734.01.30 ? Christen Skærbæks kone, MAND: Christen Skærbæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 4 p: Epiph: introd : Christen Skierbeks hustrue
NOTITS: *1734.01.10. Christen vel fra Skærbæk i nabosogn Nørre Vium, men der er også et Skærbæk i Rind sogn. Ikke set gift i Faster. En Christen Christensen er *1713.04.02 i Skærbæk i Nørre Vium, ville være knap 21 år gammel.
Dåb nr. 2532
LINK: Affotografering.

Nr. 5442 1734.02.13 Mette Madsdatter Mølle, Hannerup MAND: Christen Dynesen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 6 p : Epiph} introd : Christen Dynesens hustrue {Mette Madsdatter Mølle} i Handrup —
NOTITS: *1734.01.10.
Dåb nr. 2533
LINK: Affotografering.

Nr. 5444 1734.03.28 ? Jens Nørgaards kone, Hannerup (Nørgaard) MAND: Jens Nørgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Midfaste Søndag introd : Jens Nørgaards hustrue
NOTITS: *1734.02.14.
Dåb nr. 2535
LINK: Affotografering.

Nr. 5445 1734.06.14 ? Christen Østergaards kone, Klokmose MAND: Christen Østergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feria 2da Paschalis introd : Christen Østergaards hustrue .
NOTITS: *1734.03.07.
Dåb nr. 2536
LINK: Affotografering.

Nr. 5449 1735.02.13 Kirsten Olufsdatter, Klokmose (Østergaard) MAND: Jens Østergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 6gesma introd : Jens Østergaards hustrue {Kirsten Olufsdatter} .
NOTITS: *1734.12.30c
Dåb nr. 2541
LINK: Affotografering.

Nr. 5451 1735.04.11 Anne Jensdatter, Fasterlund MAND: Mads Nielsen Lund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feria 2da Pasch : introd : Mads {Nielsen} Lunds kone {Anne Jensdatter}
NOTITS: 1735.02.23.
Dåb nr. 2544
LINK: Affotografering.

Nr. 5453 1735.05.30 ? Morten Præstgaards kone, MAND: Morten Præstgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feria 2da Pentec: , introd : Morten Præstgaards hustrue
NOTITS: *1735.04.20.
Dåb nr. 2545
LINK: Affotografering.

Nr. 5461 1735.11.27 Karen Jensdatter, Ejstrup MAND: Bent Lauridsen Ejstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 1ma Adv: introd : Bend {Lauridsen} Eistrups hustrue {Karen Jensdatter}
NOTITS: *1735.10.02.
Dåb nr. 2554
LINK: Affotografering.

Nr. 5468 1736.06.03 ? Jens Nørgaards kone, Hannerup (Nørgaard) MAND: Jens Nørgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1736. Ditto {Dom : 1 à Trin :} introd : Jens Nørgaards hustrue
NOTITS: *1736.06.03.
Dåb nr. 2564
LINK: Affotografering.

Nr. 5471 1736.07.15 Kirsten Pedersdatter, Astrup MAND: Morten Jensen Astrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 7gma à Trin: introd : Morten {Jensen} Astrups hustrue {Kirsten Pedersdatter} .
NOTITS: *1736.06.03.
Dåb nr. 2563
LINK: Affotografering.

Nr. 5476 1736.12.02 ? Christen Østergaards kone, Klokmose (Østergaard) MAND: Christen Østergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : j Adv : introd : Christen Østergaards hustrue
NOTITS: *1736.10.28.
Dåb nr. 2569
LINK: Affotografering.

Nr. 5477 1737.04.22 Kirsten Olufsdatter, Klokmose (Østergaard) MAND: Jens Østergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Fer: 2da Paschatis} introd : Jens {Østergaard} Klokmosis hustrue {Kirsten Olufsdatter}
NOTITS: *1737.04.22.
Dåb nr. 2573
LINK: Affotografering.

Nr. 5478 1737.04.23 Anne Jensdatter, Fasterlund MAND: Mads Nielsen Lund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Freia 3tia Pasch: introd : Mads {Nielsen} Lunds hustrue {Anne Jensdatter}
NOTITS: *1737.02.24.
Dåb nr. 2570
LINK: Affotografering.

Nr. 5484 1737.11.24 ? Lars Lunds kone, Fasterlund MAND: Lars Lund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 23 à Trin : introd : Lars Lunds hustrue
NOTITS: *1737.10.13.
Dåb nr. 2577
LINK: Affotografering.

Nr. 5485 1738.01.26 Maren Lauridsdatter, Fasterkær MAND: Niels Kjær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 3tia p : Epiph : introd : Niels Kjærs hustrue {Maren Lauridsdatter}
NOTITS: *1737.12.11.
Dåb nr. 2578
LINK: Affotografering.

Nr. 5486 1738.02.16 Lisbeth Christensdatter, Fastergaard MAND: Milter Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fastelavns Søndag introd : Milther {Nielsen} Ilsgaard hustrue {Listbeth Christensdatter} .
NOTITS: *1738.01.06. Milter kaldes her Ilsgaard, mens han ifølge bogen SLÆ GTEN FRA FASTERGAARD skal være født i Ildskov i Sunds sogn.
Dåb nr. 2579
LINK: Affotografering.

Nr. 5488 1738.04.07 Karen Jensdatter, Ejstrup MAND: Bent Lauridsen Ejstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feria 2da Pasch : introd : Bend {Lauridsen} Eistrups hustrue {Karen Jensdatter}
NOTITS: *1738.02.23.
Dåb nr. 2582
LINK: Affotografering.

Nr. 5489 1738.04.08 ? Morten Præstgaards kone, MAND: Morten Præstgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feria 3tia Pasch : introd : Morten Præstgaards hustrue .
NOTITS: *1738.02.26.
Dåb nr. 2583
LINK: Affotografering.

Nr. 5491 1738.05.11 Mette Madsdatter Mølle, Hannerup MAND: Christen Dynesen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Far: 5ta p: Pasch : introd : Christen Dynesens hustrue {Mette Madsdatter Mølle}
NOTITS: *1738.03.23.
Dåb nr. 2586
LINK: Affotografering.

Nr. 5499 1739.03.08 ? Jens Nørgaards kone, Hannerup (Nørgaard) MAND: Jens Nørgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Midfaste Søndag introd: Jens Nørgaards hustrue
NOTITS: *1739.01.18.
Dåb nr. 2594
LINK: Affotografering.

Nr. 5503 1739.09.13 Anne Jensdatter, Fasterlund MAND: Mads Nielsen Lund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca j6 à Trin : introd : Mads {Nielsen} Lunds hustrue {Anne Jensdatter}
NOTITS: *1739.07.26.
Dåb nr. 2598
LINK: Affotografering.

Nr. 5504 1739.10.25 Kirsten Olufsdatter, Klokmose (Østergaard) MAND: Jens Østergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca : 22 à Trin : introd : Jens {Østergaard} Klokmosis hustrue {Kirsten Olufsdatter}
NOTITS: *1739.09.06.
Dåb nr. 2599
LINK: Affotografering.

Nr. 5507 1739.11.22 Lisbeth Christensdatter, Fastergaard MAND: Milter Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom : 26 à Trin :} introd: Mitler {Milter} Nielsens hustrue {Lisbeth Christensdatter}
NOTITS: *1739.11.22.
Dåb nr. 2603
LINK: Affotografering.

Nr. 5508 1740.02.07 Kirsten Pedersdatter, Astrup MAND: Morten Jensen Astrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 5ta p : Epiph : introd : Morten {Jensen} Astrups hustrue {Kirsten Pedersdatter} i .
Dåb nr. 2605
LINK: Affotografering.

Nr. 5512 1740.07.24 Karen Jensdatter, Ejstrup MAND: Bent Lauridsen Ejstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 6ta à Trin :} introd : Bend {Lauridsen} Eistrups hustrue{Karen Jensdatter}
NOTITS: *1740.06.12.
Dåb nr. 2610
LINK: Affotografering.

Nr. 5514 1740.09.04 ? Morten Præstgaards kone, Præstgaard MAND: Morten Præstgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 17 a Trin : introd : Morten Præstg: hustrue
NOTITS: *1740.07.24.
Dåb nr. 2611
LINK: Affotografering.

Nr. 5519 1741.05.28 Maren Christensdatter Lodal, Klokmose MAND: Søren Lauridsen Klokmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Trin : introd : Søren {Lauridsen} Klokm : Hustrue {Maren Christensdatter Lodal}
NOTITS: *1741.04.23. Trolovet 1740.04.26 i Faster #8187.
Dåb nr. 2617
LINK: Affotografering.

Nr. 5521 1741.07.02 Maren Lauridsdatter, Fasterkær MAND: Niels Kjær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Vis : Mar . introd : Niels Kiærs hustrue {Maren Lauridsdatter}
NOTITS: *1741.05.23.
Dåb nr. 2619
LINK: Affotografering.

Nr. 5526 1741.12.27 Lisbeth Christensdatter, Fastergaard MAND: Milter Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feria 3tia Nat : xti introd : samme barns {Milther Nielsens paa Fastergd hans Søn hiemmedaab Niels} Moder {Lisbeth Christensdatter} .
NOTITS: *1741.12.26.
Dåb nr. 2624
LINK: Affotografering.

Nr. 5527 1742.03.26 ? Laurs Hannerups kone, Hannerup MAND: Laurs Hannerup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo 2do Pasch : introduc : Samme barns {Laurs Handerups Søns hiemmedaab , Peder} Moder {Laurs Hannerups kone}
NOTITS: *1742.02.25.
Dåb nr. 2625
LINK: Affotografering.

Nr. 5529 1742.06.10 ? Niels Ejstrups kone, Ejstrup MAND: Niels Ejstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 3tia à Trin :} introducerede barnets {Niels Eistrups Søns , Christen, hiemmedaab} Moder {Niels Ejstrups kone} .
NOTITS: 1742.06.10.
Dåb nr. 2628
LINK: Affotografering.

Nr. 5531 1742.08.26 Kirsten Pedersdatter, Astrup MAND: Morten Jensen Astrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 14ta à Trin : introd: Morten {Jensen} Astrups hustrue {Kirsten Pedersdatter} .
NOTITS: *1742.07.22.
Dåb nr. 2630
LINK: Affotografering.

Nr. 5532 1742.09.23 Anne Jensdatter, Fasterlund MAND: Mads Nielsen Lund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 18 à Trin :} introd : Mads {Nielsen} Lunds hustrue {Anne Jensdatter}
NOTITS: *1742.08.19.
Dåb nr. 2631
LINK: Affotografering.

Nr. 5534 1742.11.04 Kirsten Olufsdatter, Klokmose (Østergaard) MAND: Jens Østergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 24 à Trin : introd : Jens Østergaards hustrue {Kirsten Olufsdatter} .
NOTITS: *1742.09.23.
Dåb nr. 2633
LINK: Affotografering.

Nr. 5538 1742.12.26 Karen Jensdatter, Ejstrup MAND: Bent Lauridsen Ejstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feria 2da Nat : xti intro : Bend Eistrups h: {Karen Jensdatter}
NOTITS: *1742.11.01.
Dåb nr. 2638
LINK: Affotografering.

Nr. 5542 1743.02.10 Mette Andersdatter Vindelbo, Klokmose MAND: Jakob Sørensen Klokmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1743. Dca 7ges : introd : Jakob {Sørensen} Klokmosis hustrue {Mette Andersdatter Vindelbo}
NOTITS: *1742.12.27.
Dåb nr. 2642
LINK: Affotografering.

Nr. 5552 1743.07.21 ? Peder Lodals kone, Lodal MAND: Peder Lodal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 6ta à Trin : introd : Peder Laadals hustrue
NOTITS: 1743.06.23.
Dåb nr. 2653
LINK: Affotografering.

Nr. 5557 1744.05.26 Lisbeth Christensdatter, Fastergaard MAND: Milter Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo 2do Pentec : introd : Milther Nielsens hustrue {Lisbeth Christensdatter}
NOTITS: *1744.04.22.
Dåb nr. 2662
LINK: Affotografering.

Nr. 5558 1744.06.28 Maren Lauridsdatter, Fasterkær MAND: Niels Kjær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dca 4ta à Trin :} samme barns {Niels Kiærs Datter, El} Moder{Maren Lauridsdatter}
NOTITS: *1744.06.28.
Dåb nr. 2663
LINK: Affotografering.

Nr. 5563 1744.10.25 ? Niels Ejstrups kone, Ejstrup MAND: Niels Ejstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 21 a trin : introd : Niels Eistrups hustrue {Niels Ejstrups kone}
NOTITS: *1744.09.27.
Dåb nr. 2668
LINK: Affotografering.

Nr. 5565 1744.12.13 Kirsten Olufsdatter, Klokmose (Østergaard) MAND: Jens Østergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 3tia Adventus introd : Jens {Østergaard} Klokmosis hustrue{Kirsten Olufsdatter}
NOTITS: *1744.10.25.
Dåb nr. 2670
LINK: Affotografering.

Nr. 5567 1745.04.19 ? Peder Lodals kone, Lodal MAND: Peder Lodal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Damme dag {Feria 2da paschatis} Barnets {Peder Laadals daatters hiemmedaab , Inger} Moder {Peder Lodals kone}
NOTITS: 1745.04.19.
Dåb nr. 2672
LINK: Affotografering.

Nr. 5572 1745.07.02 Maren Christensdatter Lodal, Klokmose MAND: Søren Laustsen Klokmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Visit : Mariæ introd : Søren {Laustsen} Klokm: hustrue {Maren Christensdatter Lodal}
NOTITS: 1745.07.25.
Dåb nr. 2680
LINK: Affotografering.

Nr. 5581 1746.02.13 Mette Andersdatter Vindelbo, Klokmose MAND: Jakob Sørensen Klokmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 6gesima introd : Jacob Klokm : hustrue {Mette Andersdatter Vindelbo}
NOTITS: Dødfødt 1745.12.25c.
Dåb nr. 2688
LINK: Affotografering.

Nr. 5587 1746.05.23 Lisbeth Christensdatter, Fastergaard MAND: Milter Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 5 p : Pascha introd : Milther Fastergaards hustrue {Lisbeth Christensdatter}
NOTITS: *1746.04.16.
Dåb nr. 2694
LINK: Affotografering.

Nr. 5590 1746.07.17 Karen Jensdatter, Ejstrup MAND: Bent Lauridsen Ejstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 6ta à Trin :} Bend {Lauridsen} Eistrups hustrue {Karen Jensdatter}
NOTITS: 1746.06.08.
Dåb nr. 2697
LINK: Affotografering.

Nr. 5591 1746.08.22 ? Laurs Hannerups kone, Hannerup MAND: Laurs Hannerup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 10ma à Trin : introd : Las Handrups hustrue
NOTITS: *1746.07.18.
Dåb nr. 2700
LINK: Affotografering.

Nr. 5592 1746.08.19 ? Niels Skravhøjs kone, Kjelstrup MAND: Niels Skravhøj.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : jjma à Trin : introd : Niels {Skravhøj} Kielstrups hustrue
NOTITS: *1746.07.25. Dåben har Niels Skrafhøj, Skravhøj ligger i Borris sogn, men Kjelstrup er et sted i Faster sogn.
Dåb nr. 2701
LINK: Affotografering.

Nr. 5602 1747.05.14 ? Niels Ejstrups kone, Ejstrup MAND: Niels Ejstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 6ta p : Pascha introd : Niels Eistrups hustrue
NOTITS: *1747.03.19.
Dåb nr. 2712
LINK: Affotografering.

Nr. 5603 1747.06.04 Mette Andersdatter Vindelbo, Klokmose MAND: Jakob Sørensen Klokmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 1ma à Trin : introd : Jakob {Sørensen} Klokm : hustrue {Mette Andersdatter Vindelbo}
NOTITS: *1747.04.23.
Dåb nr. 2713
LINK: Affotografering.

Nr. 5608 1747.07.23 ? Thomas Kjærs kone, Fasterkær MAND: Thomas Kjær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 8va à Trin : introd : Thomas Kiærs hustrue
NOTITS: *1747.06.18.
Dåb nr. 2719
LINK: Affotografering.

Nr. 5616 1747.12.03 Maren Christensdatter Lodal, Klokmose MAND: Søren Lauridsen Klokmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 1ma Adv: introd : Søren {Lauridsen} Klokmosis hustrue {Maren Christensdatter Lodal}
NOTITS: *1747.10.15.
Dåb nr. 2727
LINK: Affotografering.

Nr. 5625 1748.06.18 Lisbeth Christensdatter, Fastergaard MAND: Milter Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 9 à Trin : introd : Milthers {Nielsen} hustrue {Lisbeth Christensdatter}
NOTITS: Dødfødt 1748.06.28c.
Dåb nr. 2740
LINK: Affotografering.

Nr. 5629 1748.10.23 ? Peder Lodals kone, Lodal MAND: Peder Lodal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {d : 23 Oct :} introd : Peder Laadals hustrue
NOTITS: 1748.09.15.
Dåb nr. 2744
LINK: Affotografering.

Nr. 5633 1749.02.02 Mette Madsdatter Mølle, Hannerup MAND: Christen Dynesen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Purif : introd : Christen dynesens h : {Mette Madsdatter Mølle}
NOTITS: 1748.12.22.
Dåb nr. 2748
LINK: Affotografering.

Nr. 5637 1749.03.30 ? Laurs Hannerups kone, Hannerup MAND: Laurs Hannerup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Søndag efter Midfaste introd : Las Handrups h:
NOTITS: 1749.02.02.
Dåb nr. 2751
LINK: Affotografering.

Nr. 5640 1749.08.17 Lisbeth Christensdatter, Fastergaard MAND: Milter Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : jj à Trin : introd : Milthers {Nielsen} Fast{ergaard}: Hustrue {Lisbeth Christensdatter}
NOTITS: Dødfødt 1749.07.09c.
Dåb nr. 2757
LINK: Affotografering.

Nr. 5647 1750.03.22 ? Peder Lodals kone, Lodal MAND: Peder Lodal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Søndagen efter Midfaste introd : Peder Laadals h :
NOTITS: 1750.02.02.
Dåb nr. 2766
LINK: Affotografering.

Nr. 5648 1750.03.26 ? Laurs Hannerups kone, Hannerup MAND: Laurs Hannerup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Skiærstorsdag introd : Las Handrups hustrue
NOTITS: Dødfødt *1750.02.02.
Dåb nr. 2765
LINK: Affotografering.

Nr. 5650 1750.03.30 Mette Andersdatter Vindelbo, Klokmose (Meldgaard) MAND: Jakob Sørensen Klokmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo 2do Paschatos introd : Jacob {Sørensen} Klokmosis h : {Mette Andersdatter Vindelbo}
NOTITS: 1750.02.15.
Dåb nr. 2767
LINK: Affotografering.

Nr. 5653 1750.05.18 ? Niels Ejstrus kone, Ejstrup MAND: Niels Ejstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo 2do Pentec : introd : Niels Eistrups hustrue
NOTITS: *1750.04.05.
Dåb nr. 2770
LINK: Affotografering.

Nr. 5659 1750.11.01 ? Thomas Kjærs kone, Fasterkær MAND: Thomas Kjær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dito {Festo onium Sanct : } introducert Thomas Kiærs h :
NOTITS: 1750.09.20
Dåb nr. 2779
LINK: Affotografering.

Nr. 5663 1750.12.26 Maren Christensdatter Lodal, Klokmose MAND: Søren Lauridsen Klokmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feria 2da Nativ : Xti introd : Søren {Lauridsen} Klokm : h : {Maren Christensdatter Lodal}
NOTITS: *1750.11.01.
Dåb nr. 2784
LINK: Affotografering.

Nr. 5666 1751.03.07 Lisbeth Christensdatter, Fastergaard MAND: Milter Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca Reminisc : introd : Milther {Nielsen} Fastergaards h : Lisbeth Christensdatter
NOTITS: *1751.01.24.
Dåb nr. 2788
LINK: Affotografering.

Nr. 5672 1751.05.31 ? Laurs Hannerups kone, Hannerup MAND: Laurs Hannerup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo 2do Pentec : introd : Lars Handrups h :
NOTITS: *1751.04.07 fødselsdato skønnet: begravelse minus 14 dage; død spæd.
Dåb nr. 2790
LINK: Affotografering.

Nr. 5675 1751.07.04 ? Niels Kjeldstrup kone, MAND: Niels Kjeldstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 4ta p : Trin : introd : Niels Kielstrups h :
NOTITS: *1751.05.23.
Dåb nr. 2797
LINK: Affotografering.

Nr. 5683 1752.05.22 Kirsten Jakobsdatter, Klokmose MAND: Jakob Sørensen Klokmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo 2do Pentec introd : Jacob Klokm: h: {Kirsten Jakobsdatter} .
Dåb nr. 2808
LINK: Affotografering.

Nr. 5694 1753.03.04 Maren Christensdatter Lodal, Klokmose MAND: Søren Laustsen Klokmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca Esto Mihi introd : Søren {Laustsen} Klokm : h:{Maren Christensdatter}
Dåb nr. 2818
LINK: Affotografering.

Nr. 5696 1753.06.11 Johanne Pedersdatter, Lodal MAND: Peder Lodal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feria 2da Pent : introd : Peder Laadals h : {Johanne Pedersdatter}
Dåb nr. 2821
LINK: Affotografering.

Nr. 5700 1753.09.02 ? Niels Ejstrups kone, Ejstrup MAND: Niels Jensen? Ejstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 11ma à Trin : introd : Niels Eistrups h :
Dåb nr. 2827
LINK: Affotografering.

Nr. 5717 1754.09.01 Lisbeth Christensdatter, Fastergaard MAND: Milter Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 12 introd : Milther Nielsens h : {Lisbeth Christensdatter}
Dåb nr. 2844
LINK: Affotografering.

Nr. 5721 1754.11.24 ? Jakob Sørensen Klokmoses 2. kone, Klokmose MAND: Jakob Sørensen Klokmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 24 à Trin : indtrod : Jacob {Sørensen} Klokm: h:
Dåb nr. 2848
LINK: Affotografering.

Nr. 5722 1754.11.24 ? Jens Nielsen Tømmermands kone, Fasterkær MAND: Jens Nielsen Tømmermand.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 1ma Adv: ingrod : Jens {Nielsen Tømmermands} fasterkiærs h:
Dåb nr. 2849
LINK: Affotografering.