Faster Kommenteret Kirkebog 
Begravede alle 1702 - 1760
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Faster kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er ikke godt overskuelig.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter stedet står den best skønnede alder. 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for at være afvigende fra den rigtige alder. Afvigelser op til 8 år findes let.
Dernæst DØBT, som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
Examinerede 1703-04 findes under konfirmerede. Kirkebogshuller 1721-24 og 1729.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 6002 1702.10.26 Jakob Pedersen, Hannerup. FAR: Peder Hannerup. MOR: ? Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 26 October blef Peder Hannerups Slg: Søn Jacob begrafven.
NOTITS: Slg: = Salig. Antages spæd, for faderen er ung.
LINK: Affotografering.

Nr. 6012 1704.02.20 Else Christensdatter Amme, Klokmose, SAND ALDER: 30cc, DØBT: 1680c-.
MAND: Søren Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag begrof ieg Søren {Sørensen} Klochmoes hans hustru Else Amme.
NOTITS: Gift 27. dec. 1703, to måneder før begravelsen. Christensdatter fra vielsen.
LINK: Affotografering.

Nr. 5999 1704.07.31 Kirsten Andersdatter, Astrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1704.07.24. FAR: Anders Christensen Astrup. MOR: Maren Jespersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d . 31 Julij begrof ieg Anders {Christensen} Astrup første barn nafnlig Kiersten som alleeniste var hiemmedøbt .
NOTITS: Hjemmedøbt.
Dåb nr. 2030
LINK: Affotografering.

Nr. 6024 1704.12.30 Gammel-Person1, Klokmose, SAND ALDER: 50+, DØBT: 1654c-.
HUSBOND: Just Andersen, Klokmose, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d. 18 dec.} beRættede ieg de tu gamle folch j Klochmoes hos Just {Andersen}.
NOTITS: Fik sidste olie den 18. dec., ikke set døde, men regnes begravet godt en uge efter. Det tillades at betvivle dette. Men antagelsen at de lever længe efter anses for usandsynlig.
LINK: Affotografering.

Nr. 6025 1704.12.30 Gammel-Person2, Klokmose, SAND ALDER: 50+, DØBT: 1654c-.
HUSBOND: Just Andersen, Klokmose, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d. 18 dec.} beRættede ieg de tu gamle folch j Klochmoes hos Just {Andersen}.
NOTITS: Fik sidste olie den 18. dec., ikke set døde, men regnes begravet godt en uge efter. Det tillades at betvivle dette. Men antagelsen at de lever længe efter anses for usandsynlig.
LINK: Affotografering.

Nr. 6027 1705.01.18 Mads Jensen, Hannerup, SAND ALDER: 2.03 (å.m), DØBT: 1702.10.11. FAR: Jens Madsen. MOR: ? Jens Madsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag blef Jens Matzøns søn Matz i Hannerup begrafven .
Dåb nr. 2006
LINK: Affotografering.

Nr. 6038 1705.06.02 Peder Larsen, Lodal, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1705.02.22. FAR: Lars Pedersen Smed. MOR: Kirsten Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3die Pintzedag begrof ieg Las {Pedersen} Smid i Lodal hs Søn Peder .
Dåb nr. 2040
LINK: Affotografering.

Nr. 6045 1706.01.24 Kirsten Væver, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Søndagn d 24 Janvarij blef Kiersten Væfver j Faster soghn begrafven.
LINK: Affotografering.

Nr. 6050 1706.03.07 ? Thomas Ejstrups mor, Ejstrup.
SØN: Thomas Ejstrup, Ejstrup, Faster
NÆVNT Nr. 1: Lambert Andersen Guldager, Bølling, Sognepræst i Bølling og Sædding 1705-24.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 7.Martij, blef Thomas Eystrups Modr begrafvn af Hr. Lambret.
LINK: Affotografering.

Nr. 5998 1706.07.01 Hans Madsen, Klokmose.
KONE: Karen Thomasdatter, Klokmose, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra Mandtall 1705 og dåb #2084 : 'Mellem 15. november 1705 og 17. maj 1707 begravet Hans Madsen i Klokmose.'}
NOTITS: Dato kun meget groft tilnærmelig midt imellem sidste dato nævnt i live og første dato nævnt død. I Mandtall 1705 af den 15. nov. 1705 er Hans Madsen opført under Klokmose. I dåb #2084 af den 17. maj 1707 nævnes Hans Klokmoses enke som fadder.
LINK: Mandtall af den 15. nov. 1705.
LINK: Dåb #2084 af den 17. maj 1707.

Nr. 6057 1706.07.16 Peder Christensen Paarup, Fastergaard.
KONE: Anne Jensdatter, Fastergaard, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 16 Julij begrofu ieg Slg Peder {Christensen} Poerup.
NOTITS: Formodes født i Paarup i Assing sogn. Ses i Mandtall 1705 "Fastergaard, Peder Paarup, som besidder Rytter-Gods". Gift i Velling 18. maj 1704 vel ikke første gang med Anne Jensdatter
LINK: Hammerum-Herred.dk tråd.
LINK: Affotografering.

Nr. 6060 1706.09.21 ? Peders/en/datter, Fastergaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1706.09.14. FAR: Peder Christensen Paarup. MOR: Anne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Tirsdagen d: 21 blef Peder {Christensen} Poerups barn begrafven.
NOTITS: Faderen †1706.07.16 to måneder før. Forældrene gift i maj 1704, ingen børn set døbt februar 1705 - september 1706, derfor antages at barnet er nyfødt og ikke døbt endnu.
Dåb nr. 2064
LINK: Affotografering.

Nr. 6064 1706.12.01 Jens Klokmose, Klokmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 1ste} j Faster begrafu ieg Jens Klochmos.
NOTITS: Ikke ellers nævnt.
LINK: Affotografering.

Nr. 6065 1706.12.17 Jens Madsen, Hannerup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 17 begrafue ieg Jens Matzen af Hannerup.
LINK: Affotografering.

Nr. 5996 1706.12.17 Svend, Aas.
HUSBOND: Peder Nielsen Aas, Aas, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag {d 17} begrof ieg og Svend hos Peder Aaes.
Dåb nr. https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=160375#160375,26955565
LINK: Affotografering.

Nr. 6066 1706.12.17 FattigKvinde, Aas.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Aas, Aas, Faster, Den fattige kvinde boede ved ham. Nielsen fra Mandtall 1705.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag {d 17} 1 fattig qvinde hos Peder Aaes.
LINK: Affotografering.

Nr. 6078 1707.11.05 Abbelone Sørensdatter, Klokmose, SAND ALDER: 3.05 (å.m), DØBT: 1704.04.20. FAR: Søren Madsen Klokmose. MOR: Karen Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 5. begrof ieg Søren Klochmoesls datter {Maren}.
NOTITS: Kunne også være Abbelone *1704.04.20.
Dåb nr. 2026
LINK: Affotografering.

Nr. 6080 1708.03.18 Jakob Lodal, Lodal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 18 Martij begrof Jeg Jacob Lodall.
NOTITS: Formodes at være en ældre mand, ikke nævnt før i kirkebogen, ikke nævnt i Mandtall 1705.
LINK: Affotografering.

Nr. 6087 1708.11.11 Edel Jensdatter, Hannerup, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1708.09.24. FAR: Jens Marcussen. MOR: ? Jens Madsens enke.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 11 begrof jeg Jens Marcusens datter Edel af Hannerup, 10 ugger.
NOTITS: Jens Marcussen blev 1707 gift med Jens Madsens enke i Hannerup.
Dåb nr. 2107
LINK: Affotografering.

Nr. 6101 1709.08.20 Johanne Mortensdatter, Klokmose, SAND ALDER: 50cc+, DØBT: 1660cc-.
SØN: Oluf Klokmose, Klokmose, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: 20 aug begrof ieg Olluf Klochmoesis Mo{der} Johanne Mortensdattr.
LINK: Affotografering.

Nr. 6105 1710.01.01 Niels Andersen, Hannerup, SAND ALDER: 55cc+, DØBT: 1655cc-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 1ste begrov ieg Niels anders_ af Hannerup.
NOTITS: Har voksen søn Peder Nielsen Nørgaard med børn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6118 1710.12.21 ? Michelsdatter, Hannerup, SAND ALDER: 8+, DØBT: 1702-. FAR: Michel Hannerup. MOR: ? Michel Hannerups kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 21 decembr begrov ieg Michel Hannerups datter.
LINK: Affotografering.

Nr. 6121 1711.02.08 Anne Lund, Fasterlund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 8de begrov ieg An Lund.
NOTITS: Formodet i Fasterlund. Eneste sete nævnelse.
LINK: Affotografering.

Nr. 6131 1711.03.18 Jens Jensen, Hannerup, SAND ALDER: 1.05 (å.m), DØBT: 1709.10.06. FAR: Jens Marcussen. MOR: ? Jens Marcussens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 18 Marti begrov ieg Jens Marcussen hds søn Jens.
Dåb nr. 2130
LINK: Affotografering.

Nr. 6136 1711.04.03 Maren Sørensdatter, Klokmose, SAND ALDER: 4.05 (å.m), DØBT: 1706.12.08. FAR: Søren Madsen Klokmose. MOR: Karen Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 3die begrov ieg Søren {Madsen} j Klochmoesis datter Maren.
Dåb nr. 2067
LINK: Affotografering.

Nr. 6139 1711.04.19 Jakob Larsen, Lodal, SAND ALDER: 4.11 (å.m), DØBT: 1706.05.30. FAR: Lars Pedersen Smed. MOR: Kirsten Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 19 begrov ieg Las {Pedersen} Smids barn Ja{..}b.
Dåb nr. 2059
LINK: Affotografering.

Nr. 6141 1711.04.26 Mads Hansen, Klokmose, SAND ALDER: 5.11 (å.m), DØBT: 1705.05.08. FAR: Hans Madsen. MOR: Karen Thomasdatter.
STEDFAR: Laust Sørensen Klokmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 april begrov ieg Laurits {Sørensen} Klochmoes stifsøn Matz Hansen.
Dåb nr. 2045
LINK: Affotografering.

Nr. 6142 1711.04.26 Hans Laustsen, Klokmose, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1710.10.22. FAR: Laurits Sørensen Klokmose. MOR: Karen Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 26 april begrov ieg Laurits {Sørensen} Klochmoes stifsøn Matz Hansen.
Noch samme dag hands egen søn Hans Lauritsøn.

Dåb nr. 2150
LINK: Affotografering.

Nr. 6151 1711.08.30 Laust Justesen, Klokmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 30 aug:} begrof Jeg Laust Justsen j Faster j Klochmoes.
LINK: Affotografering.

Nr. 6153 1711.10.07 ? Poul Hannerups mor, Hannerup, SAND ALDER: 50c+, DØBT: 1660cc-.
SØN: Poul Hannerup, Hannerup, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 7de begrafu Jeg Povel Hannerups Moder.
LINK: Affotografering.

Nr. 6155 1712.05.25 Dødfødt, Hannerup, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1712.05.20. FAR: Jens Marcussen. MOR: ? Jens Marcussens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 25 blef Jens Marcussens datter j Hannerup jordet som blef død føed.
Dåb nr. 2179
LINK: Affotografering.

Nr. 6156 1712.06.12 Christen Elkær, Fastergaard, SAND ALDER: 20cc, DØBT: 1690cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 12 Junij begrov Jeg Christen Elkiær som tiendte pa Fastergaard.
NOTITS: Formodes at komme fra Elkær i Skarrild sogn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6157 1712.08.21 Jesper Christensen, Hannerup, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1712.04.30. FAR: Christen Michelsen Hannerup. MOR: Karen Jeppesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 21 begrafu Jeg Christen {Michelsen} Hannerups søn Jesper.
NOTITS: Fire måneder, første barn.
Dåb nr. 2176
LINK: Affotografering.

Nr. 6170 1713.06.06 Elle Jensdatter, Klokmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Junnie d 6 begrafu Jeg Elle Jensdatter Klochmoese.
LINK: Affotografering.

Nr. 6172 1714.01.07 †1713.12.30 Maren Christensdatter, Fasterkær.
SØN: Christen Sørensen, Fasterkær, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 7de Janv begruv Jeg Chresten Søfrensens Moder Maren Chrestensdatter som var død j den Gl aar.
NOTITS: Dødsdatoen er sat til en sandsynlig dato i det gamle år 1713.
LINK: Affotografering.

Nr. 6184 1715.01.30 Markus Jensen, Hannerup, SAND ALDER: 1.02 (å.m), DØBT: 1713.10.22. FAR: Jens Markussen. MOR: ? Jens Markussens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 30., begrov jeg Jens Marcussøns lille søn Marcus.
Dåb nr. 2211
LINK: Affotografering.

Nr. 6185 1715.04.17 ? Laust Sørensen Klokmoses mor, Klokmose.
SØN: Laust Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: aprilis d 17 april begrafu Jeg Laust {Sørensen} Klochmosis Moder.
LINK: Affotografering.

Nr. 6191 1715.07.28 Christen Sørensen, Fasterkiær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag 28 Juli begrov Jeg Christen Søfrens_ af Fasterkiær.
LINK: Affotografering.

Nr. 6196 1716.02.23 †1716.02.19 Christen Christensen, Lodal, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1716.02.19. FAR: Christen Lodal. MOR: ? Christen Lodals kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 23 febr : begrov Jeg Christen Loudals lille barn Christen som døde strax dend var fød.
NOTITS: Dødsdato skønnet 4 dage før begravelsen.
Dåb nr. 2251
LINK: Affotografering.

Nr. 6198 1716.03.02 Mette Christensdatter Uglbjerg, Annexgaard, SAND ALDER: 89.05 (å.m), 89 år 5 m. 2 uger, DØBT: 1626.09.19.
MAND: Peder Nielsen, Uglbjerg, Dejbjerg, *1616c †1674c.
SØN: Morten Pedersen Præstgaard, Annexgaarden, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 4de Martii begrof Jeg Morten {Pedersen} Prstgrds Moder Met Ugelberg , som var 90 aar Ringer 6 Maaneder 2 ugger og 3 dage .
NOTITS: Uglbjerg er et sted i Dejbjerg sogn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6200 1716.04.09 Thomas Christensen Paarup, Fastergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 9de April begrafu Jeg thomas {Christensen} paarup .
NOTITS: Christensen ses i skifte Lundenæs #39, hvor han i 1722 skrives af Faster Præstegaard. I februar 1715 ses han stadig på Fastergaard, hvor han var forvalter efter Peder Christensen Paarup. Thomas Paarus skiftedato (skiftet ikke bevaret) 18 april 1716.
LINK: Skifte Lundenæs #39.
LINK: Affotografering.

Nr. 6202 1716.06.21 Jakob Nielsen, Aas, SAND ALDER: 9.05 (å.m), DØBT: 1707.01.07. FAR: Niels Jakobsen. MOR: ? Niels Jakobsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 21 Junij begrof Jeg Niels Jacobsens Søn Jacob .
Dåb nr. 2069
LINK: Affotografering.

Nr. 6204 1716.11.08 Kirsten Poulsdatter, Hannerup, 6 m., DØBT: 1716.05.08. FAR: Poul Hannerup. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {8 Nov} begrof Jeg Poul hannerups datter Kirsten 6 maaneder gammel .
Dåb nr. 2258
LINK: Affotografering.

Nr. 6206 1717.02.03 Niels Jensen, Hannerup, SAND ALDER: 16c, 16, DØBT: 1700c. FAR: Jens Houlisen, Bølling. MOR: Katarina Nielsdatter, Bølling.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Hannerup, Hannerup (Præstgaard), Faster, Niels Jensen døde ved Peder Nielsen Præstgaard, som er bror til hans mor.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 3 febr begrof ieg Jens Houlisens søn Niels, som døde hos Peder Hannerup 16 aar Gl.
LINK: Affotografering.

Nr. 6208 1717.02.28 Johanne Ovesdatter, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 28 febr begrou Jeg Johanne Ovesdatter .
NOTITS: Navnet ellers ikke set. Christen Ovesen ses i Faster 1704. Derfor er Faster sogn antaget, men det kan være Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 6220 1717.10.13 ? Jens Markussens kones mor, Hannerup, SAND ALDER: 90c, 90 år, DØBT: 1627c.
DAT: ? Jens Markussens kone, Hannerup, Faster
SVIGERSØN: Jens Markussen, Hannerup, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 23 Octobr begrou Jeg Jens Marcussen i Hannerup hds Hustrues [Moder] 90 aar gammel.
LINK: Affotografering.

Nr. 6231 1718.05.18 Niels Pedersen Præstgaard, Hannerup, SAND ALDER: 60cc, DØBT: 1660cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 18 Maji begrou Jeg Niels {Pedersen} prstgrd j Hannerup .
LINK: Affotografering.

Nr. 6242 1719.05.14 Niels Nielsen, Hannerup, DØBT: 1718.12.27. FAR: Niels Jensen Tømmermand Soldat. MOR: Inger Nielsdatter Huuskone.
NÆVNT Nr. 1: An Huuskone, Moderen Inger Nielsdatters mor.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 14 Majus begrof ieg An huuskone som er Niels Tømmermad Soldat hans hustrue, hends lille Søn Nielß 20 ugger gammel.
NOTITS: Forkert formuleret i original. Det er An Huuskones datter Inger Nielsdatter der er moderen og er gift i Bølling men i december 1718 bor ved Poul Hannerup i Faster. Ved begravelsen bor hun stadig ved Poul Hannerup. De tyve uger er optalt efter kalenderen.
Dåb nr. 2307
LINK: Affotografering.

Nr. 6243 1719.05.18 Dorthea Pedersdatter, Hannerup (Meldgaard), SAND ALDER: 1.00 (å.m), 1 år, DØBT: 1718.05.08. FAR: Peder Nielsen Meldgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 18 Maius begrof ieg Peder {Nielsen} Mælgrd j Hannerup hans datter {Dorthea} j aar Gl.
Dåb nr. 2297
LINK: Affotografering.

Nr. 6256 1720.07.28 Niels Pedersen, Hannerup, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 5 m., DØBT: 1720.03.06. FAR: Peder Nielsen Meldgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {.....} Peder Mælgrds Søn j Han{....} {....} {Niels} {....} Maaneder Gl :
NOTITS: Navn Niels fra dåben. Dato 28. juli er lagt efter den 21 juli og før august, datoen er udrevet af siden.
LINK: Affotografering.

Nr. 6261 1720.11.17 Anders Christensen Astrup, Astrup.
KONE: Maren Jespersdatter, Astrup, Borris
DØDSÅRSAG: slagtilfælde.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 17 nov d 25 p: trinit begrofu Jeg Sl: Anders {Christensen} Astrup han døde meget hastig af et slag efter j thimes forløb .
LINK: Affotografering.

Nr. 6268 1722.04.06 Karen Jespersdatter, Hannerup.
MAND: Christen Michelsen Hannerup, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 6 April fer: 2da pasch: beg{...} Christen {Michelsen} hannerups hustru[e/s] {...} Karen Jesnperd : .
NOTITS: Denne tekst mangler lidt i venstre side af bladet, hvor et kort ord ikke delvis mangler. Linjen før er "Christen Hannerups hustru[e/s] {...} Karen Jesperd:" - nu hedder Christen Hannerups kone virkelig Karen Jespersdatter, så hun antages her død. Men hvis der står hustrues endende på s kan meningen have været en anden. Men Christen Hannerups kone hedder alligevel Karen Jespersdatter. De blev trolovet 1712.02.28 i Faster.
LINK: Affotografering.

Nr. 6302 1724.10.21 Abelone Madsdatter, Hannerup?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 21 . {Oct:} begrov Apelone Madsdatter af [Handrup?] .
NOTITS: Ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6304 1724.11.08 Morten Pedersen Præstgaard, Præstgaard.
KONE: Kirsten Christensdatter Sønderskov, Præstgaard, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 8 Oct :} begrov Morten Peders_ i Faster Præstgaard —
LINK: Affotografering.

Nr. 6314 1725.05.04 Peder Mortensen, Præstgaard, SAND ALDER: 19.06 (å.m), DØBT: 1704.11.09. FAR: Morten Pedersen Præstgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Sønderskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1725 d : 4 Maij begrov Morten Præstgaards Søn Peder {Mortensen}
Dåb nr. 2036
LINK: Affotografering.

Nr. 6324 1725.11.05 ? Oluf Pedersen Ejstrups mor, Ejstrup.
SØN: Oluf Pedersen Ejstrup, Ejstrup, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 5 Oct: begrov Oluf {Pedersen} Eistrups Moder.
NOTITS: Oluf Ejstrups første datter hedder Kirsten *1717, så moderen kan have heddet Kirsten. Eller også Oluf Pedersens kone Johanne Christensdatters mor hed Kirsten.
LINK: Affotografering.

Nr. 6340 1726.11.15 Jens Poulsen, Hannerup, SAND ALDER: 17.09 (å.m), DØBT: 1709.01.27. FAR: Poul Hannerup. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 15 Nov: begrov Povl Handerups Søn , Jens
Dåb nr. 2116
LINK: Affotografering.

Nr. 6343 1727.01.26 Christen Olufsen, Hannerup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1727 d: 26 Janv: begrov Christen Olufsen af Handerup —
NOTITS: Navn Christen Olufsen ikke set i Faster, men i Dalager og Sønderskov i Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 6345 1727.03.05 Dødfødt, Klokmose, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1727.03.01. FAR: Jens Lysgaard. MOR: ? Jens Lysgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 5 Martij begrov Jens Lysgaards dødføde barn —
Dåb nr. 2426
LINK: Affotografering.

Nr. 6352 1727.05.30 ? Peder Nielsen Aas' kone, Aas.
MAND: Peder Nielsen Aas, Aas, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 30 Maij begrov Peder {Nielsen} Aasis hustrue
LINK: Affotografering.

Nr. 6357 1727.08.17 Maren Christensdatter, Hannerup, SAND ALDER: 42c+, DØBT: 1685c-.
MAND: Poul Hannerup, Hannerup, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 10ma à Trin: begrov ieg Povl Handerups Hustrue {Maren Christensdatter}
NOTITS: Gift 1705 #7929. Ansat mindst 20 i 1705 giver *1685c-.
LINK: Affotografering.

Nr. 6358 1727.08.31 Dødfødt, Hannerup (Meldgaard), SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1727.08.27. FAR: Peder Nielsen Meldgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 12 à Trin : begrov Peder {Nielsen} Meldgaards dødfødde Søn —
Dåb nr. 2434
LINK: Affotografering.

Nr. 6359 1727.10.29 ? Mads Pedersen Klokmoses kone, Klokmose.
MAND: Mads Pedersen Klokmose, Klokmose, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 29 oct: begrov Mads Pedersen Klokmosis hustrue
NOTITS: Mads Klokmose nævnes 1709-12 og her i 1727.
LINK: Affotografering.

Nr. 6365 1728.07.04 Oluf Jensen, Klokmose, SAND ALDER: 17.00 (å.m), DØBT: 1711.07.17. FAR: Jens Lysgaard. MOR: ? Jens Lysgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 6ta à Trin : begrov Jens Lysgaards Søn , Oluf
NOTITS: Faderen kaldes i dåben 1711 Jens Klokmose.
Dåb nr. 2162
LINK: Affotografering.

Nr. 6369 1728.10.13 Mads Pedersen Klokmose, Klokmose.
KONE: ? Mads Pedersen Klokmoses kone, Klokmose, Faster, †1727.10.29 et år før, hvor patronymet angives.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 13 Oct: begrov Mads {Pedersen} Klokmose
LINK: Affotografering.

Nr. 6372 1728.12.09 ? Peder Skanborgs kone, .
MAND: Peder Skanborg, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 9 Dec: begrov Peder Skanborgs hustrue
NOTITS: Ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6388 1730.11.28 Dødfødt, Klokmose?, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1730.11.24. FAR: Jan Petersen. MOR: ? Jan Petersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 28 Nov : begrov Jan Petersens dødfødde barn —
NOTITS: Jan Petersens kone er Laurids (Laust Sørensen) Klokmoses steddatter gift 1730.10.22 i Faster. Petersen med t tyder på, at han stammer fra Sønderjylland dvs Slesvig, som det hed dengang.
Dåb nr. 2475
LINK: Affotografering.

Nr. 6396 1731.02.18 ? Karen Kousgaards søn, . FAR: ? Karen Kousgaards barnefar. MOR: Karen Kousgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {2 Søndag i faste} begrov Karen Kousgaards søn
NOTITS: Navnet Karen Kousgaard ellers ikke set i Faster.
LINK: Affotografering.

Nr. 6400 1731.03.07 Oluf Jensen, Klokmose, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1731.02.18. FAR: Jens Lysgaard. MOR: ? Jens Lysgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 7de Martij begrov Jens {Lysgaard?} Klokmosis Søn, Oluf
NOTITS: Tre uger gammel. Faderens identifikation som Lysgaard ikke helt sikker.
Dåb nr. 2478
LINK: Affotografering.

Nr. 6405 1731.09.05 Anne Pedersdatter, Hannerup (Meldgaard), DØBT: 1731.08.30c. FAR: Peder Nielsen Meldgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 5 Sept : begrov Peder {Nielsen} Meldgaards daatter, Ane , der tilforn var hiemmedøbt —
NOTITS: Fødselsdato skønnet, formodet nogenlunde nøjagtig.
Dåb nr. 2489
LINK: Affotografering.

Nr. 6412 1732.03.29 Niels Jensen Tømmermand, Hannerup, SAND ALDER: 40c+, DØBT: 1692c-.
KONE: Inger Nielsdatter, Hannerup, Faster
DØDSÅRSAG: druknet.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 29 Martij druknede Niels {Jensen} Tømmermand i Skierne Aae ved Skobek —
NOTITS: Var 1719 soldat.
LINK: Niels Tømmermands anden begravelse 6 jan 1733 i Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 6419 1733.03.01 Ane Nielsdatter, Hannerup, SAND ALDER: 0.11 (å.m), DØBT: 1732.04.02. FAR: Niels Jensen Tømmermand. MOR: Inger Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2 Sønd i Faste begrov Sal: Niels {Jensen} Tømmermands d : Ane
NOTITS: Dette salig betyder jo, at faderen er død, enten vel nærmest 29 marts 1732 begravet i Faster kirkebog, eller 6 januar 1733 i Borris kirkebog.
Dåb nr. 2501
LINK: Affotografering.

Nr. 6426 1733.10.30 Jens Larsen, Fasterlund, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1733.10.11. FAR: Lars Lund. MOR: ? Lars Lunds kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 30 Oct : begrov fornfte Las Lunds Søn , Jens
NOTITS: Tre uger gammel. Fornfte går på fornævnte dåb, nemlig Jens Larsens dåb.
Dåb nr. 2529
LINK: Affotografering.

Nr. 6433 1734.02.21 Laurs Jensen, Hannerup (Nørgaard), SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1734.02.14. FAR: Jens Nørgaard. MOR: ? Jens Nørgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 7gesma begrov Jens Nørgaards Søn , Laurids
Dåb nr. 2535
LINK: Affotografering.

Nr. 6441 1735.04.03 ? Niels Kjærs 1. kone, Fasterkær.
MAND: Niels Kjær, Fasterkær, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Palme Søndag begrov Niels Kiers hustrue
LINK: Affotografering.

Nr. 6446 1735.11.20 Søren Sørensen? Klokmose, Klokmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 24 a Trin : begrov Søren {Sørensen?} Klokmose
NOTITS: Kan også være den noget yngre Søren Madsen i Klokmose.
LINK: Affotografering.

Nr. 6455 1736.06.10 Laust Sørensen Klokmose, Klokmose, SAND ALDER: 54cc, DØBT: 1682cc.
KONE: Karen Thomasdatter, Klokmose, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 2da à Trin : begrov Laurs {Sørensen} Klokmose
LINK: Affotografering.

Nr. 6460 1736.10.17 Laurids Jensen, Hannerup, SAND ALDER: 36c+, DØBT: 1700c-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 17 Oct : begrov Laurids Jensen Handrup .
NOTITS: 1725.07.01 fadder som tjenestekarl i Fasterkær.
LINK: Affotografering.

Nr. 6466 1737.03.24 Just Andersen Klokmose, Klokmose, SAND ALDER: 72cc, DØBT: 1665cc.
Kone: Anne Madsdatter, Klokmose, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 3tia [...] Oculi begrov Just {Andersen} Klokmose
NOTITS: Søn Laust Justsen †1711, ansat 20 år gammel.
LINK: Affotografering.

Nr. 6468 1737.04.06 Kirsten Christensdatter Nafr?, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Judica begrov Kiersten Christensdaatter Nafr
LINK: Affotografering.

Nr. 6475 1737.01.16 Karen Jakobsdatter, Klokmose, SAND ALDER: 54cc, DØBT: 1683cc.
MAND: Søren Madsen Klokmose, Klokmose, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom : 23 à Trin :} begrov Karen Jakobsdatter
NOTITS: Hun er født i Slumstrup Mølle i Sædding sogn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6489 1739.04.05 ? Madsdatter, Fasterlund. FAR: Mads Nielsen Lund. MOR: Anne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1739. Dom : 1ma p Pascha begrov Mads {Nielsen} Lunds datter
NOTITS: Mindst tre døtre 1730-39.
LINK: Affotografering.

Nr. 6500 1740.02.21 Kirsten Oluf Villadsen Meldgaards kone, Klokmose.
MAND: Oluf Villadsen Meldgaard, Klokmose, Faster
DØDSÅRSAG: Epidemi mand død to uger efter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 7ma begorv Oluf {Villadsen} Meldgaards hustrue {Kirsten} i Klokm: —
LINK: Affotografering.

Nr. 6501 1740.02.26 Oluf Villadsen Meldgaard, Klokmose.
MAND: Kirsten Oluf Villadsen Meldgaards kone, Klokmose, Faster
DØDSÅRSAG: Epidemi kone død to uger før.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 26 febr: begrov Oluf {Villadsen} Meldgaard i Klokm: —
LINK: Affotografering.

Nr. 6507 1740.08.05 Maren Jeppesdatter, Astrup.
MAND: Niels Jensen Astrup, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 5 Aug : begrov Niels {Jensen} Astrups hustrue {Maren Jeppesdatter}
NOTITS: Trolovet 1722.03.26 #8048.
LINK: Affotografering.

Nr. 6515 1741.05.26 Christen Poulsen, Hannerup, SAND ALDER: 28.01 (å.m), DØBT: 1713.04.13. FAR: Poul Jensen Hannerup. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 26 Maj begrov Christen Poulsen Handrup —
Dåb nr. 2202
LINK: Affotografering.

Nr. 6517 1741.06.11 ? Christen Lodals kone, Lodal, SAND ALDER: 51c+, DØBT: 1690c-.
MAND: Christen Lodal, Lodal, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 21 à Trin : begrov Christen Laadals hustrue
NOTITS: Første barn i kirkebogen 1704.
LINK: Affotografering.

Nr. 6525 1742.04.11 Kirsten Pedersdatter, Astrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : jj Apr: begrov Kirsten Pedersdatter
NOTITS: Kunne være: Peder Nielsen Nørgaards datter *1698c. Morten Jensen Astrups kone er det næppe, han får børn kort efter.
LINK: Affotografering.

Nr. 6528 1742.06.03 Peder Laursen, Hannerup, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1742.02.25. FAR: Laurs Hannerup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 2da à Trin : begrov forrestaaende barn {Laurs handerups Søn Peder} , Peder {Laurisen} Handrup
NOTITS: *1742.02.25.
LINK: Affotografering.

Nr. 6529 1742.06.17 Laurids Nielsen, Fasterkær, SAND ALDER: 1.01 (å.m), DØBT: 1741.05.23. FAR: Niels Kjær. MOR: Maren Lauridsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 4ta à Trin : begrov Niels Kiærs Søn , Nafnl: Laurids
NOTITS: *1741.05.23.
LINK: Affotografering.

Nr. 6532 1742.11.04 Jens Madsen, Fasterlund. FAR: Mads Nielsen Lund. MOR: Anne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dca 24 à Trin:} begrov Mads {Nielsen} Lunds Søn Jens
NOTITS: Muligvis *1731.06.24 Fasterlund, barn uden navn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6535 1743.01.06 Maren Mortensdatter, Astrup, SAND ALDER: 3.00 (å.m), DØBT: 1739.12.26. FAR: Morten Jensen Astrup. MOR: Kirsten Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo epiph : begrov Morten {Jensen} Astrups Daatter Maren
Dåb nr. 2605
LINK: Affotografering.

Nr. 6536 1743.01.13 Karen Michelsdatter, Hannerup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 1ma p : Epiph : begrov Karen Michelsdatter i handrup —
NOTITS: Ellers ikke set. Kunne være datter af Michel Hannerup set 1704-18, hvis børn er født før 1700. I så fald ville hun være 53cc.
LINK: Affotografering.

Nr. 6542 1743.03.03 Kirsten Pedersdatter, Astrup, SAND ALDER: 38c, DØBT: 1705c.
MAND: Morten Jensen Astrup, Astrup, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 3die Martij begrov Morten {Jensen} Astrups hustrue {Kirsten Pedersdatter}
NOTITS: Datter af Peder Bentsen Skonning i Øvig i Skarrild.
LINK: Affotografering.

Nr. 6557 1744.01.09 Mette Andersdatter Vindelbo, Klokmose (Meldgaard), SAND ALDER: 30.02 (å.m), DØBT: 1713.11.19.
MAND: Jakob Sørensen Meldgaard, Klokmose (Meldgaard), Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 9 Janv : begrov Jakob {Sørensen} Meldgaards hustrue {Mette Andersdatter Vindelbo} i Klocmose .
Dåb nr. 2213
LINK: Affotografering.

Nr. 6566 1744.07.12 Poul Jensen Hannerup, Hannerup, SAND ALDER: 64cc, DØBT: 1680cc.
KONE: Maren Jensdatter, Hannerup, Faster, 2. kone, datter af Jens Giødesen i Store Gaasdal i Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 6ta à Trin : begrov Poul {Jensen} Handerup
NOTITS: Patronym Jensen i 2. vielse 1728.06.20 i Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 6569 1745.03.07 Sidsel Madsdatter, Fasterlund?, SAND ALDER: 65cc, DØBT: 1680cc.
MAND: Hans? Nielsen? Feldbereder?, Fasterlund?, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 7ma begrov Sidsel Madsdaatter
NOTITS: Hans Nielsen Feldbereder i Faster trolovet 1704.02.14 i Faster med Sidsel Madsdatter af Nørgaard i Bølling sogn. Hun ses 1718-19 i Kirkebogen. Begravelsen er noteret i Borris kirkebog, men hører vel til Faster.
LINK: Affotografering.

Nr. 6577 1745.12.08 Ane Jensdatter? Hannerup Gammel, Hannerup, SAND ALDER: 70cc, DØBT: 1675cc.
MAND: Niels, Vel †1718-. Muligvis i Bølling sogn.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 8 Dec: begrov gl. Ane Handrup
NOTITS: Muligvis hende der i 1718 kaldes Huuskone i Hannerup fx #2297. Denne har voksne døtre Nielsdøtre, så *1675cc. Det er vel hende, der er Poul Jensen Hannerups søster, derfor Jensdatter.
LINK: Affotografering.

Nr. 6581 1746.01.02 Dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Jakob Sørensen Klokmose. MOR: Mette Andersdatter Vindelbo.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1746. Dom int : Nov: An. et Epiph : begrov Jakob {Sørensen} Klokmosis dødfødde barn —
NOTITS: Forældre trolovet 1740.03.24 Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 6587 1746.05.03 Karen Christensdatter, Astrup.
SØN: Morten Jensen Astrup, Astrup, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 3 Maj begrov Morten {Jensen} Astrups moder {Karen Christensdatter}
NOTITS: Morten Jensen Astrup er søn af Jens Andersen Astrup *1646c Videbæk, Vorgod †1723 Astrup og Karen Christensdatter *1660c Sædding †1746.05.03 (denne begravelse).
LINK: Affotografering.

Nr. 6588 1746.05.27 Morten Jensen Astrup, Astrup, SAND ALDER: 56cc, DØBT: 1690cc.
KONE: Kirsten Pedersdatter, Astrup, Faster, †1743.03.03 Astrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 27 maij begrov Morten {Jensen} Astrup
LINK: Affotografering.

Nr. 6605 1747.07.29 Christen Jespersen Kjær, Fasterkær, SAND ALDER: 52c+, DØBT: 1695c-.
KONE: ? Christen Jespersen Kjærs kone, Fasterkær, Faster, Lever 1731, søn Oluf.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 29 Julij begrov Christen {Jespersen} Kiær
LINK: Affotografering.

Nr. 6612 1748.01.16 Karen Thomasdatter, Klokmose, SAND ALDER: 68cc, DØBT: 1680cc.
SØN: Søren Laustsen Klokmose, Klokmose, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1748. d : 16 Janv: begrov Søren {Laustsen} Klokmosis Moder {Karen Thomasdatter}
LINK: Affotografering.

Nr. 6618 1748.04.03 Niels Kjær, Fasterkær, SAND ALDER: 48cc+, DØBT: 1700c-.
KONE: Maren Lauridsdatter, Fasterkær, Faster, 2. kone
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 3 April begrov Niels Kjær og H :{ustrue} —
NOTITS: I Borris kirkebog, men bor i Fasterkær i Faster sogn. Trolovet 1736.06.05 i Faster #8145. Mand og 2. kone død samme dag. Niels Kjær nævnt første gang 1725.
LINK: Affotografering.

Nr. 6619 1748.04.03 Maren Lauridsdatter, Fasterkær.
MAND: Niels Kjær, Fasterkær, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 3 April begrov Niels Kjær og H:{ustrue} {Maren Lauridsdatter} : —
NOTITS: I Borris kirkebog, men bor i Fasterkær i Faster sogn. Trolovet 1736.06.05 i Faster #8145. Mand og 2. kone død samme dag.
LINK: Affotografering.

Nr. 6626 1748.07.02 Dødfødt, Fastergaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1748.06.28. FAR: Milter Nielsen. MOR: Lisbeth Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 2 July begrov Milther Fasterg : dødfødde barn —
NOTITS: Fødselsdagen skønnet fire dage før begravelsen, kan være noget forkert.
LINK: Affotografering.

Nr. 6630 1748.09.29 Johanne Pedersdatter, Lodal, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1748.09.15. FAR: Peder Larsen? Lodal. MOR: ? Peder Lodals kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {Dom : 9 à Trin : confirmerede Peder laadals daatters hiemmedaab , Johanne ...}. Festo Michaelis begrov samme barn {Johanne}
NOTITS: Peder Larsen i Lodal nævnes 1727-37 i kirkebogen, søn af Lars Pedersen Smed i Lodal. Identifikation ikke sikker.
LINK: Affotografering.

Nr. 6632 1748.11.10 An Kirstine Thomasdatter, Fasterkær, SAND ALDER: 1.05 (å.m), DØBT: 1747.06.18. FAR: Thomas Kjær. MOR: ? Thomas Kjærs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 22 à Trin : begrov Thomas Kiærs daatter {An Kirstine}
LINK: Affotografering.

Nr. 6637 1749.02.11 ? Laurs/en/datter, Hannerup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1749.01.28. FAR: Laurs Hannerup. MOR: ? Laurs Hannerups kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Taksig : Fæst begrov Las Handerups spede barn
NOTITS: Fødsel skønnet to uger før begravelsen, kan være uger forkert.
LINK: Affotografering.

Nr. 6644 1749.07.13 Dødfødt, Fastergaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Milter Nielsen. MOR: Lisbeth Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 6ta à Trin : begrov Milther {Nielsen} fastergds barn som var dødfød
LINK: Affotografering.

Nr. 6646 1749.11.07 Christen, Astrup.
STED: Christen Stakkel, Hee, Denne mand er fra Hee sogn men død i Astrup i Faster sogn.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 7 Nov: begrov en stachel af Hee Sogn, som døde i Astrup , og skal heede Christen
LINK: Affotografering.

Nr. 6650 1750.02.11 Dødfødt, Hannerup, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1750.02.07. FAR: Laurs Hannerup. MOR: ? Laurs Hannerups kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Taksig : Fæst begrov Las Handrups dødfødde barn —
NOTITS: Fødsel skønnet fire dage før begravelsen, kan være nogle dage forkert.
LINK: Affotografering.

Nr. 6653 1750.05.24 Peder Nielsen Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), SAND ALDER: 80cc, DØBT: 1670cc.
KONE: Kirsten Jakobsdatter, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo s sta Trin : begrov Peder {Nielsen} Nørgaard
NOTITS: Identifikation ikke helt sikker.
LINK: Affotografering.

Nr. 6654 1750.08.30 Just Foersom, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 14 à Trin : begrov Just Foersum
NOTITS: Skulle være født i Foersum i Egvad sogn. Ikke set ellers.
LINK: Affotografering.

Nr. 6664 1751.03.10 ? Jens Mortensens kone, .
MAND: Jens Mortensen, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 10 Martij begrov Jens Mortensens h :
NOTITS: Jens Mortensen ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6668 1751.04.21 Navnløs, Hannerup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1751.04.07c. FAR: Laurs Hannerup. MOR: ? Lars Hannerups kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 21 April begrov Las Handrups spede Barn
NOTITS: Fødsel skønnet 14 dage før begravelsen, kan være ret forkert.
LINK: Affotografering.

Nr. 6672 1751.11.09 ? Niels Ejstrups søster, Ejstrup.
BROR: Niels Ejstrup, Ejstrup, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 9 Nov : begrov Niels Eistrups Syster
NOTITS: Hvis Niels Ejstrup er søn af Jens Ejstrup og er født *1710.02.09 så er søsteren vel Gertud Jensdatter *1716.03.08 Ejstrup, 35 år gammel.
LINK: Affotografering.

Nr. 6680 1752.05.22 ? Jensdatter Jens Østergaard Klokmoses datter, Klokmose (Østergaard). FAR: Jens Østergaard. MOR: Kirsten Olufsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 2 à Trin : begrov Jens {Østergaard} Klokmosis daatter .
NOTITS: Mulige er Karen 16 *1737.04.22, Kirsten 14 *1739.09.06, Ane 11 *1742.09.23 eller Mette Jensdatter 09 *1744.10.25.
LINK: Affotografering.

Nr. 6686 1753.01.10 Christen Lodal, Lodal, SAND ALDER: 63c+, DØBT: 1690c-.
KONE: ? Christen Lodals kone, Lodal, Faster, Muligvis død før 1753.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 10 Janv : begrov Christen Laadall
NOTITS: Får børn 1704 - 1720c.
LINK: Affotografering.

Nr. 6688 1753.03.18 Kirsten Miltersdatter, Fastergaard, SAND ALDER: 78c, DØBT: 1675c.
MAND: Niels Nielsen Søhale, Fastergaard, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2 den Søndag i Faste begrov Niels {Nielsen Søhale} Fastergds Hustrue {Kirsten Miltersdatter} o
NOTITS: Se Bendtsen og Milthers: SLÆGTEN FRA FASTERGAARD 1534 - 1843, Odense 1906.
LINK: Affotografering.

Nr. 6689 1753.04.11 Thomas Christensen Kjær, Fasterkær.
KONE: Anna Marie Poulsdatter, Fasterkær, Faster, Lever 1750, barn døbt *1750.09.20 Fasterkær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 11 April begrov Thomas {Christensen} Kiær — o —
NOTITS: Ses 1747 - 1753 i Fasterkær. Konens navn fra Slumstrup skifte efter Thomas Christensen Kjær.
LINK: Affotografering.

Nr. 6690 1753.05.27 Jens Østergaard Klokmose, Klokmose.
KONE: ? Olufsdatter, Klokmose, Faster, Muligvis død før 1753.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 4ta p : Pascha begrov Jens {Østergaard} Klokmose — o —
NOTITS: Jens Klokmose = Jens Østergaard i dåb 1737.04.22, intro 1737.04.22 sammenlignet.
LINK: Affotografering.

Nr. 6697 1753.10.22 Terman Jensen, .
NAEVNT: Johan Gjæstgiver?, Ringkøbing
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 29 Oct : begrov Terman Jensen — {i lille skrift tilføjet:} Johan Gjæst[giver] Ringkg .
NOTITS: Uklar.
LINK: Affotografering.

Nr. 6698 1753.11.01 Anna Marie Poulsdatter Kjær, Fasterkær.
MAND: Thomas Christensen Kjær, Fasterkær, Faster, †1753.04.11 Fasterkær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo onum Sanct : begrov An Mari {Poulsdatter} Kjær
NOTITS: Ses i skifte Slumstrup gods efter Thomas Christensen Kjær †1753.04.11.
LINK: Affotografering.

Nr. 6720 1753.11.01 Ane Kirstine Thomasdatter, Fasterkær, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1753.09.16. FAR: Thomas Christensen Kjær. MOR: Anne Marie Poulsdatter Kjær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: I november 1773 datter i Fasterkær af Thomas Christensen Kjær og Anne Marie Poulsdatter Kjær Ane Kirstine Thomasdatter
NOTITS: Begravet fem uger gammel. Ud fra skiftet efter Thomas Christensen Kjær †1753.04.11 Fasterkjær (skifte Slumstrup). Siden moderen er begravet næsten samme tid, er barnet vel glemt i kirkebogen eller begravet ved familie i et andet sogn, men selv da passer datoen nogenlunde.
Dåb nr. 2831
LINK: Affotografering.

Nr. 6699 1753.11.25 Christen Dynesen, Hannerup, SAND ALDER: 53cc, DØBT: 1700cc.
KONE: Mette Madsdatter Mølle, Hannerup, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 23 à Trin : begrov Christen dynes: — o —
NOTITS: Gift 1728.04.01 Faster.
LINK: Affotografering.

Nr. 6705 1754.03.24 An Jakobsdatter, Aas.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1754 Dom : Lætare begrov An Jacobsd : Aas
NOTITS: Ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6709 1754.05.05 Niels Jakobsen? Aas, Aas, SAND ALDER: 74c+, DØBT: 1680c-.
KONE: ? Niels Jakobsen Aas' kone, Aas, Faster, Fadder #2719 1747.06.18.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 3tia p: Pascha begrov Niels {Jakobsen?} Aas
NOTITS: Niels Andersen Aas ville også være mulig, men han ses sidste gang 1707 i kirkebogen. Niels Jakobsen Aas nævnes vel 1747.
LINK: Affotografering.

Nr. 6715 1754.08.04 Dødfødt, Fastergaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1754.08.01. FAR: Milter Nielsen. MOR: Lisbeth Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 8va à Trin : begrov Milther Nielsens dødfødde Barn —
NOTITS: Fødedato sat til 3 dage før begravelsen.
Dåb nr. 2844
LINK: Affotografering.

Nr. 6738 1756.03.28 Dødfødt, Hannerup, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Lars Hannerup. MOR: ? Lars Hannerups kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Midfaste Søndag begrov Las handerups dødføde Barn —
LINK: Affotografering.

Nr. 6742 1756.05.02 Jens Sørensen, Klokmose, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1755.12.27. FAR: Søren Laustsen Klokmose. MOR: Maren Christensdatter Lodal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 2da p: Pascha begrov Søren {Laustsen} Klokmosis Søn Jens .
LINK: Affotografering.

Nr. 6747 1756.05.23 Karen Larsdatter, Hannerup, DØBT: 1746.07.10. FAR: Lars Hannerup. MOR: ? Lars Hannerups kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 5 p : Pascha begrov Las Handrups d: Karen
NOTITS: Knap 10 år gammel.
Dåb nr. 2700
LINK: Affotografering.

Nr. 6752 1756.06.24 Niels Kjær, Fasterkær, SAND ALDER: 56cc, DØBT: 1700cc.
KONE: Maren Lauridsdatter, Fasterkær, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Johannis begrov Niels Kjær —e—
LINK: Affotografering.

Nr. 6753 1756.06.27 Cornelius Hannerup, Hannerup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 2da á Trin : begrov Cornelius Handerup
NOTITS: Ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6756 1756.11.28 Karen Christensdatter, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 1 Adv : begrov Karen Christensd: —e—
NOTITS: Muligvis ung af Hannerup.
LINK: Affotografering.

Nr. 6757 1756.12.05 Dødfødt, Hannerup. FAR: Thomas Hannerup. MOR: Maren Laugesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 2da Adv : begrov Thomas Handerups dødføde barn —
LINK: Affotografering.

Nr. 6761 1757.02.23 Anna Jensdatter, Fasterlund.
MAND: Mads Nielsen Lund, Fasterlund, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 23 Febr: begrov Mads {Nielsen} Lunds Hustrue {Anna Jensdatter} —e—
NOTITS: Skifte Slumstrup gods.
LINK: Affotografering.

Nr. 6763 1757.03.13 Birgitte Cathrine Pedersdatter, , SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1756.11.01. FAR: Peder Corneliusen. MOR: Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3die Søndag i Faste begrov Peder Cornelis daatter {Birgitte Cathrine}
NOTITS: Moderens navn FT 1787 Debelmose i Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 6771 1757.07.24 Kirsten Pedersdatter, Klokmose (Meldgaard), SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1757.03.20. FAR: Peder Meldgaard. MOR: Maren Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 7ma à Trin : begrov Peder Meldgd Klokm : barn {Kirsten}
LINK: Affotografering.

Nr. 6774 1757.12.04 Navnløs, Hannerup, DØBT: 1757.11.20c. FAR: Lars Hannerup. MOR: ? Lars Hannerups kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 2da Adv : begrov Las Handrups spede barn {Navnløs}
NOTITS: Udøbt barn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6780 1758.04.21 Kirsten Pedersdatter, Astrup, SAND ALDER: 1.00 (å.m), DØBT: 1757.04.02. FAR: Peder Mortensen Astrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Almindelig bededag begrov Peder Astrups daatter {Kirsten}
LINK: Affotografering.

Nr. 6783 1758.07.02 Dødfødt, Ejstrup, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Niels Ejstrup. MOR: ? Niels Ejstrups kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Vis Mariæ begrov Niels Eistrups dødføde barn —
NOTITS: Eventuelt Niels Jensen? Ejstrup.
LINK: Affotografering.

Nr. 6785 1758.07.30 Christen Pedersen, Klokmose, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1758.03.19. FAR: Peder Christensen Klokmose. MOR: Maren Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 10ma à Trin : begrov Peder {Christensen} vester Klokmosis barn som blev opprim: af Forældrene i Sengs {Christen}
LINK: Affotografering.

Nr. 6787 1758.10.21 Karen Jakobsdatter, Klokmose, SAND ALDER: 4.00 (å.m), DØBT: 1754.10.06. FAR: Jakob Klokmose. MOR: ? Jakob Klokmoses kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {d : 21 Oct:} begrov Karen Jacobsd : Klokmose —o—
NOTITS: Muligvis forkert.
Dåb nr. 2848
LINK: Affotografering.

Nr. 6789 1758.10.29 Kirsten Jensdatter, Fasterkær, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1758.10.21. FAR: Jens Nielsen Kjær. MOR: Ane Marie Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 23 begrov Jens Kiærs datter {Kirsten} , blev opprim: af [Moderen] —
NOTITS: Nogle dage gammel.
LINK: Affotografering.

Nr. 6797 1759.04.01 Lars Pedersen Smed, Lodal, SAND ALDER: 78cc, DØBT: 1681c.
KONE: Kirsten Jakobsdatter, Lodal, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sønd: efter Midfaste begrov Las {Pedersen} smed —o—
LINK: Affotografering.

Nr. 6800 1759.04.17 Ane Jensdatter, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feria 2da Pasch : begrov stachels Ane Jensd :
NOTITS: Stakkels Ane Jensdatter må have været behindret fysisk eller mentalt. Ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6805 1759.11.25 Jens Fyrstenborg, Hannerup?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 24 à Trin : begrov Jens Fyrstenborg
NOTITS: Nævnes 1744 i Hannerup i Faster som fadder af Tarm i Egvad sogn. Her begraves han i Faster, sandsynligvis ved Lars Hannerup, der synes at være familie, se dåb #2658. Muligvis hedder han Jens Lauridsen Møller gift med Maren Andersdatter i Tarm.
LINK: Affotografering.

Nr. 6809 1760.01.17 Kirsten Jakobsdatter, Lodal, SAND ALDER: 75c, 75, DØBT: 1785c.
MAND: Lars Pedersen Smed, Lodal, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 17de Janv : begrov Sal : Las {Pedersen} smeds Enke {Kirsten Jakobsdatter} o 75.
NOTITS: Første dødsalder i Faster kirkebog.
LINK: Affotografering.

Nr. 6810 1760.01.25 Karen Laursdatter, Hannerup, SAND ALDER: 13.07 (å.m), 13, DØBT: 1746.07.10. FAR: Laurs Hannerup. MOR: ? Laurs Hannerups kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 25 Janv: begrov Las Handrups d:{atter} {Karen} —e— 13.
Dåb nr. 2700
LINK: Affotografering.

Nr. 6814 1760.04.27 ? Thomas Hannerups mor, Hannerup, SAND ALDER: 61c, 61, DØBT: 1699c.
SØN: Thomas Hannerup, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Festo 3tia Pasch} begrov Thomas Handerups Moder 61
LINK: Affotografering.

Nr. 6821 1760.08.03 Ane Mortensdatter, Fasterkær, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1760.04.27. FAR: Morten Thomsen. MOR: Ing Fasterkær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 9na à Trin : begrov Ing Uegte daatter {Ane} — ½ aar
NOTITS: Ingen Inger Fasterkær set født i Fasterkær. Ikke identificeret. Blev besovet på Ahlergaard.
LINK: Affotografering.