Faster Kommenteret Kirkebog 
Døbte mandkøn 1702 - 1754
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Faster kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per dåb være bedre. Bruges også hvis man kender dåbens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.
3. Kun tekst- og klapversionen har fadderlister med kommentarer separat, disse er udeladt af pladsgrunde i den sorterbare version.

Døbte sorteret efter navn, efternavn, sted, faderen, moderen, dato, dåbens nummer.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Christen Pedersen Nørgaards Kone", som hed Ane Henningsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
Examinerede 1703-04 findes under konfirmerede. Kirkebogshuller 1721-24 og 1729.
En linje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   1774.11.27 Dødfødt, , Lundfod, Knud Thomsen, Inger Pedersdatter

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   1774.12.25 Sidsel Sørensdatter, Flø, Søren Sørensen, Mette Pedersdatter

I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 2001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den døbte
Nr.DatoNavnEfternavnStedFaderenModerenKirkebogstekst
20061702.10.15Mads Jensen Hannerup Jens Madsen ? Jens Madsens kone {........} dag blef Jens Matzens Søn Matz {..... ...}baaren af Just Anders hans kone {.......}[oes] nafenlig An Matzdatter fadder {........}Matzen. [ib] hans Matzen ibidem {..........}istens_ thinends i shoerup , {............}Sogn. G[....] Ovesøns Datter hannerup Maren . Knud [lodals] h{ustrue?}
Begravelse nr. 6027
NOTITS: Dåbsdato midt imellem forrige indførsel 1. oktober og følgende 29. okober. Begravet to år og tre måneder gammel.
LINK: Affotografering.
20071702.10.29Christen Thomasen Ejstrup Thomas Ejstrup Kirsten Thomas Ejstrups kone Do 20 p: Trinit d 29 Octbr blef Thomas Eistrup hans søn Christen døbt frembaaren af Jens Eistrup hans Kone faddere Niels Lund Jens Eistrup Matz agger Christen Søfrensens {Kjærs} pige Maren N[i...] Lunds Kone.
NOTITS: Moderen navn Kirsten se #2312.
LINK: Affotografering.
20171704.01.27Anders Nielsen Fasterkær Niels Andersen ? Niels Andersens kone Dom: Sexagesima d: 27 Januarij døbte ieg Niels Anders_ paa Aaes hans Anders , frembaaren af Morten {Pedersen} Præstegds hustru Kiersten {Christensdatter} Syndershou, faddere Peder {Nielsen Nørgaard} Hannerup, Just {Andersen} Klohmoes, Las Pedersen Smid, Jens Jacobs_, Kiersten Jacobsdatter, An Christensdatter, Jacob [tuj]vads Kone.
LINK: Affotografering.
20241704.04.09? Christensdatter Lodal Christen Lodal ? Christen Lodals kone d 9 April døbte ieg Christen Lodals {...ttr} [....il] frembaaren af Michel hannerups Hustrue faddre Niels pstgd Jens Matzen i hannerup Michel Hannerups søn peder {Nielsen} hannerups Kone Christen ovesens Datter.
NOTITS: Teksten er: "Michel Hannerups søn, peder hannerups kone". Før navnet står med ret stor sikkerhed "datter". En side i internettet får navnet til at være Michel, men det er altså en datter, der bliver døbt.
LINK: Affotografering.
20281704.05.15Niels Jensen Hannerup Jens Madsen ? Jens Madsens kone Torsdagen d: 15 Maj blef Jens Matzøn udj Hannerup Hans Søn Niels døbt frembaaren af Peder Hannerups hustru, faddere vare Niels Præstegd, Niels Anders_ i Hannerup, Niels Pstgds Søn Peder {Nielsen Hannerup}, Michel Hannerups Kone og datter.
LINK: Affotografering.
20361704.11.09Peder Mortensen Annexgaarden Morten Pedersen Præstgaard Kirsten Christensdatter Samme dag {d: 9} blef Morten {Pedersen} pstgds første barn peder døbt frembaaren af Kirsten {Jensdatter Hviid} Hr Christ_ {Nielsen} Seerups , faderne vare [.......] . peder {Christensen Paarup} j fasgtergd - Anders {Christensen} holvigs Søn Jens Justensens søn Anders {Christensen} astrup - An Christensdatter Kiær , Zidsel som tiener peder {Christensen} poerup . peder poerups {Christensen} Kone {Anne Jensdatter} og Peder {Nielsen} Uggelbiergs Kone {Mette Christensdatter}.
Begravelse nr. 6314
NOTITS: Begravet 19 et halvt år gammel i 1725.
LINK: Affotografering.
20401705.02.22Peder Larsen Lodal Lars Pedersen Smed Kirsten Jakobsdatter d: 22 febr: døbte ieg las {Pedersen} smids j lodall hands første Søn peder frembaaren af Niels Anders_ pa A[.]asen hands hutrue - fadder vaar - Søren Matzøn j Clochmoes peder {Nielsen} Hannerup Niels pstgds {Præstegaard} søn peder Las {Pedersen} smids Kones {Kirsten Jakobsdatter} søster som da tiente peder Hannerup ved nafn Caren {Jakobsdatter}, Jakob Tujvads Kone.
Begravelse nr. 6038
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel.
LINK: Affotografering.
20451705.05.08Mads Hansen Klokmose Hans Madsen Karen Thomasdatter d: 8 Maji pa den store bededag døbte ieg Hands Matzøn j Klochmoes hs søn Matz frembaaren af Søren Matzøns Kone {Karen Thomasdatter} j Klochmoes, faddere Just {Andersen} Klohmoes, Christ_ Houlis_ Mort_ Marcußen tjenendis Hands Matzøn, Thomas Sørensens datter j Bølling, Matz Væstergds Kone
Begravelse nr. 6141
NOTITS: Begravet seks år gammel.
LINK: Affotografering.
20591706.05.30Jakob Larsen Lodal Lars Pedersen Smed Kirsten Jakobsdatter d: 30 Maji døbte ieg Las {Pedersen} Smid j Lodal kaldet Jacob frembaaren af Søren Matzen j Klochmoes hands Kone {Karen Jakobsdatter}, faddere Peder {Nielsen} Hannerup, Christ_ Lodal, Jacob {Jensen} Møllers søn Peder {Jakobsen}, Jacob Tved[.]ads Kone, Mølleren {Jakob Jensen Møller} i Slumstrup Mølle hds datter Karen {Jakobsdatter}.
Begravelse nr. 6139
NOTITS: Begravet fem år gammel.
LINK: Familie i Slumstrup Mølle.
LINK: Affotografering.
20641706.09.14Navnløs Fastergaard Peder Christensen Paarup Anne Jensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Tirsdagen d: 21 blef Peder (Christensen) Poerups barn begrafven. .'}
Begravelse nr. 6060
NOTITS: Dato omtrentlig, en uge tilbage fra begravelsen. Faderen †1706.07.16 to måneder før. Forældrene gift i maj 1704, ingen børn set døbt februar 1705 - september 1706, derfor antages at barnet er nyfødt og ikke døbt endnu, da det døde. Dette bekræftes af at moderen introduceres 7 uger efter begravelsen.
LINK: Affotografering.
20691707.01.07Jakob Nielsen Aas Niels Jakobsen ? Niels Jakobsens kone H: 3 Kongers dag d: 7 Januarjs døbte ieg Niels Jacobsen paa Aasen hds Søn Jacob frembaaren af Morten {Pedersen} Pstgaards Kone {Kirsten Christensdatter}. Faddere: Peder {Nielsen} Aaes, Pofl Jacobs_, Jacob Jacobs_ Las {Pedersen} Smid j Lodal hds Kone {Kirsten Jakobsdatter}. NB: dette barn var fød j afvigte aar 1706.
Begravelse nr. 6202
NOTITS: Begravet 9 år gammel i 1716.
LINK: Affotografering.
20741707.03.06Peder Christensen Lodal Christen Lodal ? Christen Lodals kone d 6 Martji døbte ieg Christen Lodals [bren] Peder frembaaren af Las {Pedersen} Smids Kone {Kirsten Jakobsdatter} j Lodal. Faddere: Las {Pedersen} Smid, Pofl Hannerup, Mich{el} Hannerups Søn {Peder?}, Niels pstgaards Kone.
LINK: Affotografering.
20761707.03.27Christen Pedersen Hannerup Hannerup Peder Nielsen Præstgaard Kirsten Christensdatter Bjerrebo Samme dag {27. martij}, døbte jeg lille peder {Nielsen} præstgd j Hannerup hds søn Christen frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg, præstens kone} . faddere vare Olluf Mælgd, Jen{!} huilesen Michel Hannerups søn Christen {Michelsen}, Niels pstgds datter {?Katarina Nielsdatter}, Erich {Nielsen} Kuedbøls Kone {Maren}.
NOTITS: Dette er den berømte Christen Pedersen Hannerup senere ejer af den lille herregård Brandholm i Brande sogn, hvor han dør 1755.
LINK: Christen Pedersen Hannerup af Brandholm i Brande sogn..
LINK: Affotografering.
20781707.04.03Jesper Andersen Astrup Anders Christensen Astrup Maren Jespersdatter Samme dag {Midfaste Søndag d 3 April} i Faster døbte ieg Anders {Christensen} Astrup hands Søn Jesper frembaaren af min Kiæriste {Sophie Christensdatter Møborg}. Faddre vare Jens Astrup . pofl Amptrup . Søren porup, An pa Faster Kiær . peder {Christensen} Tranmoesis Kone . Christen {Pedersen} uglbiæris Kone {Anne Christensdatter}.
LINK: Affotografering.
20841707.05.17Søren Sørensen Klokmose Søren Sørensen Klokmose ? Søren Sørensen Klomoses 2. kone d 17 Maji døbte ieg Søren {Sørensen} Klochmoes hands Søn Søren frembaaren af Olluf Mælgds Kone. Faddere vare: Matz {Pedersen} Væstergd. Morten {Pedersen} pstgd . Morten M[arcu]sen tjenendis Hans {Madsen} Klochmosis Enche {Karen Thomasdatter} item, Margrete Geertsdatter tjenendis sammestæds, Matz {Pedersen} Væstergds Kone {Else Madsdatter}.
LINK: Affotografering.
20861707.06.13Peder Pedersen Aas Peder Nielsen Aas ? Peder Nielsen Aas kone Samme dag, døbte ieg pedr {Nielsen} Aaes hands søn peder frembaaren af Niels Jacobsens kone paa Aaes , faddere: Olluf Klochmoes, Pofl Hannerup, Jacob {Jensen} Møllers søn [s..] [,,] {Jens Jakobsen} dragon og tiener Søren M: {Madsen} i Klochmoes, Niels Jacobsens søster {? Jakobsdatter} tjenendis peder {Nielsen} Hannerup, Las {Pedersen Smed} Lodals kone {Kirsten Jakobsdatter}.
LINK: Affotografering.
21021708.05.28Niels Thomasen Ejstrup Thomas Ejstrup Kirsten Thomas Ejstrups kone d 28 Maji døbte Jeg thomas Eistrups Søn Niels frembaaren af Jens Astrups Kone Karen - Faddere Niels {Lauridsen} lund Jens Eistrup Tomas Hermans Enchis søn af lil Gaasdal, Jens Eistrups kone - Søren Matzen i Klochmoes hds kone {Karen Jakobsdatter}.
NOTITS: Thomas Ejstrups kone ved navn Kirsten se #2312.
LINK: Affotografering.
21091708.09.30Peder Larsen Lodal Lars Pedersen Smed Kirsten Jakobsdatter d 30 Septbr: igiendøbte Jeg Las {Pedersen} Smeds j Lodal hands Søn peder frembaaren af peder {Nielsen Nørgaard} hannerups kone {Kirsten Jakobsdatter} . Faddere Niels Jacobs: [Las?] Aasen, Søren {Jensen} Møller af Slumstrup . Jens Astrups Søn Niels {Jensen} . Christen Lodals Kone . Niels {Pedersen} Pstgds datter af Hannerup.
LINK: Affotografering.
21161709.01.27Jens Poulsen Hannerup Poul Hannerup Maren Christensdatter d 27 døbte Jeg Povel Hannerups søn Jens frembaaren af Jens Marcusøn hds hustrue ibidem faddere . Las {Pedersen} Smed , Peder Syndergrd j Hannerup , Ole Christens_ Pofl Hannerups søster fra Brejning . Michel Hannerups kone.
LINK: Affotografering.
21301709.10.06Jens Jensen Hannerup Jens Marcusen ? Jens Marcusens kone d 6te octbr døbte ieg Jens Marcusens søn j Hannerup Jens . frembaaren af Pofl hannerups kone, faddere: Niels {Pedersen} Prstg . Peder {Nielsen} Nørgrd ibidem . Michel hanner{...} søn Christ_ {Christen Michelsen} - Pofl hannerups søster Pe{der} Syndergaards kone ibidem.
Begravelse nr. 6131
NOTITS: Begravet halvanden år gammel.
LINK: Affotografering.
21351709.10.26Christen Andersen Astrup Astrup Anders Christensen Astrup Maren Jespersdatter 26 octbr er anders {Christensen} astrups søn Christen døbt , frembaaren af Tomas {Christensen} Poerups pige . faddere Jens astrup Just {Andersen} Klochmoes . Tomas {Christensen} Poerup Jens astrups datter . Morten {Pedersen} Pstgaards hustrue {Karen Christensdatter Sønderskov}.
NOTITS: Christen Andersen Astrup blev hosekræmmer og borger i København. Stort testamente af 1755, †1756.01.04 København, ugift.
LINK: Christen Andersen Astrups testamente og skifte Københavns Byting.
LINK: Affotografering.
21401710.02.09Niels Jensen Ejstrup Jens Ejstrup ? Jens Ejstrups kone d 9de døbte Jeg Jens Eistrups Søn Niels frembaaren af Niels {Lauridsen} lunds kone faddere . Matz {Pedersen} Klochmoes . Peder {Nielsen} Nørgaard j Hannerup . Niels {Lauridsen} Lunds Søn . Peder {Nielsen} Nørgrds kone {Kirsten Jakobsdatter} . Søren Matzens dater j Klochmoes.
LINK: Affotografering.
21501710.10.22Hans Laustsen Klokmose Laust Sørensen Klokmose Karen Thomasdatter d 22 octbr blef Laust {Sørensen} Klochmoesis barn Hans døbt frembaaren af Just {Andersen} Klochmoesis kone {Anne Madsdatter} . faddere Matz Væstergaard {Klokmose?, Debelmose?} Søren Matzen i Klochmoes - Thomas {Christensen} Poerup . Laust {Sørensen} Klochmoesis søster {NN Sørensdatter} af Lemb. Christen Houlisens kone udj Bølling.
Begravelse nr. 6142
NOTITS: Begravet fem måneder gammel. Opkaldt efter moderen Karen Thomasdatters 1. mand Hans Madsen.
LINK: Affotografering.
21621711.07.17Oluf Jensen Klokmose Jens Lysgaard Klokmose ? Jens Lysgaard kone Samme dag {17 juli} døbt Jens {Lysgaard} Klochmoesis barn Olluf frembaaren af Olluf Mælgaards hustrue . faddere Matz {Pedersen} Klochmoes . Olluf {Pedersen} Eistrup Søren {Madsen} Klochmoesis datter . Just {Andersen} Klochmoesis hustrue {Anne Madsdatter} .
LINK: Affotografering.
21701712.02.11Thomas Christensen Lodal Christen Lodal ? Christen Lodals kone d 11 febr døbte Jeg Christen Loudals Søn thomas frembaaren af Christen Jacobsen i Sæden hds kone . faddere . Las lill bølling Christ_ Jacobsen af Sæden . Michel Hannerups søn {Christen Michelsen} - Las {Pedersen} Smeds kone {Kirsten Jakobsdatter} . Christen Lodals kones søster thienendis Peder {Nielsen Nørgaard} Hannerup .
LINK: Affotografering.
21761712.04.30Jesper Christensen Hannerup Christen Mikkelsen Karen Jespersdatter d 30 døbte jeg Christen {Michelsen} Hannerups søn Jesper . frembaaren af Peder {Nielsen} Mælgaards kone {Kirsten Christensdatter Bjerrebo} i H: faddere Peder {Nielsen} nørgaard Mort_ {Pedersen} Præstgaard Knud astrup Poul hannerups kone {Maren Christensdatter} Niels Stiers datter thienendis Jens Marcussen ibd.
Begravelse nr. 6157
NOTITS: Begravet fire måneder gammel.
LINK: Affotografering.
21791712.05.20Dødfødt Hannerup Jens Marcussen ? Jens Marcussens kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 25 blef Jens Marcussens datter j Hannerup jordet som blef død føed .'}
Begravelse nr. 6155
NOTITS: Dato omtrentlig fra begravelse 1712.05.25. Se begravelsen.
21801712.06.05Jakob Sørensen Klokmose Søren Madsen Klokmose Karen Jakobsdatter d 5te døbte jeg Søren Matzen j Klochmoes hans søn Jacob frembaaren af Las {Pedersen Smed} Lodals kone {Kirsten Jakobsdatter} . faddere Olluf Klochmoes. Just {Andersen} Klochmoes , Knud Astrup . Laust {Sørensen} Klochmoesis kone {Karen Thomasdatter}. Just {Andersen} Klochmoesis pige som var Christen {Sørensen} Kiærs stifdatter.
LINK: Affotografering.
21861712.10.25Søren Laustsen Klokmose Laust Sørensen Klokmose Karen Thomasdatter d 25 døbte jeg Laust {Sørensen} Klochmoesis søn Søren . frembaaren af Christ_ Houlisens hds kone . faddere Matz {Pedersen} og Olluf Klochmoes Olluf {Pedersen} Eistrup . Søren {Madsen} Klochmoes hans datter Jens Lysgaard ibd: hans kone.
LINK: Affotografering.
22021713.04.13Christen Poulsen Hannerup Poul Hannerup Maren Christensdatter d 13 April døbte Jeg Poul Hannerups søn Christen frembaaren af Ove Christensøn i Schierne hans Kone. Fadderne Ove [se..i]. Jens Marcusøn j hannerup - Niels som tiener paa fasterkier han heder Niels Sørensøn . Poul hannerups kones søster Kiersten {Christensdatter} Christen Michelsøn af hannerup hds Kone {Karen Jeppesdatter} .
Begravelse nr. 6515
NOTITS: Begravet 1741 28 år gammel.
LINK: Affotografering.
22081713.10.05Niels Jensen Klokmose Jens Lysgaard ? Jens Lysgaards kone Octbr d 5 blef Jens Lysgaard Klochmoes hans barn døbt nafnlig Niels barnet er frembaaren af Laust {Sørensen} Klochmosis kone {Karen Thomasdatter} . Fadderne Søren Matzøn Olluf Eystrup Niels Lysgaard af Barda {i Vorgod sogn} .
LINK: Affotografering.
22111713.10.22Markus Jensen Hannerup Jens Markussen ? Jens Markussens kone d 22 (octbr) er Jens Marcussen j Hannerup hans Søns daab confirmeret , som shede hiemme 3 ugger tilforne han nafn Er Marcus hand blef frembaaren af Oluf Klochmosis kone {Kirsten} . Lars {Pedersen} smed . Poul hannerup . Anders Jacobsen paa Fastergaard . Peder {Nielsen} Mælgaards Kone {Kirsten Christensdatter Bjerrebo} j hannerup, Karen Jespersdatter ibd: Boel gregersdatter Thienindis i hannerup.
Begravelse nr. 6184
NOTITS: Begravet to år fire måneder gammel †1715.30.01.
LINK: Affotograferet.
22341715.02.11Christen Mortensen Annexgaard Morten Pedersen Præstgaard Karen Christensdatter Sønderskov d 11 febr: blef Morten {Pedersen} Præstgrds Søn Christen , som var fød d 21 decembr 1714 og hiemdøbt d 23 Ejusdem , hans daab Confirmeret Frembaaren af min Kieriste {Sophie Christensdatter Møborg} . fadderne Christen Ollufs_ j Syndershu . Christen Ugelberg . Thomas {Christensen Paarup} paa Fastergrd , Morten Adstrup . An {Christensdatter Kjær} paa Fasterkiær Christen Michels_ j hannerup hds Kone {Karen Jeppesdatter} Peder {Eskesen} Krogs Kone {Kirsten Christensdatter} .
LINK: Affotografering.
22511716.02.19Christen Christensen Lodal Christen Lodal ? Christen Lodals kone {REKONSTRUKTION fra begravelsen 'd 23 febr : begrov Jeg Christen Loudals lille barn Christen som døde strax dend var fød.' }
Begravelse nr. 6196
NOTITS: Dato født sat til 4 dage før begravelsen.
22591716.06.21Jakob Larsen Lodal Lars Pedersen Lodal Kirsten Jakobsdatter d 21 Junij døbte Jeg Las {Pedersen} Loudals Søn Jacob Frembaaren af Margret {Jakobsdatter} Niels {Andersen} Væsterbye {Borris sogn} hans Kone. Faddere Christen Loudal Poul Hannerup . Matz {Sørensen} Søren Matzøns Søn j Klochmoes . Inger {Pedersdatter} Peder {Nielsen} Hanrups datter . noch Søren {Jensen} Møllers Kone {Karen Jakobsdatter} af Slumpstrup Mølle {Sædding sogn} .
NOTITS: Moderen er ud af en stor familie med fem døtre af Jakob Jensen Møller i Slumstrup Mølle i Sædding sogn. Se link.
LINK: Jakobsdøtre fra Slumstrup Mølle.
LINK: Affotografering.
22611716.08.02Thomas Andersen Astrup Anders Christensen Astrup Maren Jespersdatter Augustus 2den confirmerede Jeg Anders {Christensen} Astrups Søn hans daab som var fød jmellem d 12 og 13 Julij tilforne . Kaldet Thomas frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} . Faddere Forvalter {Daniel Filip} Rasck Niels {Lauridsen} Lund , Morten {Jensen} Astrup . Kirsten {Christensdatter Sønderby} Morten {Pedersen} prestgrds Kone { Kirsten Christensdatter Sønderskov} . Maren Ofues Fæste Møe j Hanning Kirchegrd som har tient Thomas {Christensen Paarup} Poerup.
LINK: Affotografering.
22751717.01.31Jesper Christensen Hannerup Christen Michelsen Hannerup Karen Jeppesdatter Samme dag {d 24 Janvarius} hiemdøbte jeg Christen {Michelsen} Hannerups søn Jesper . huis daab blef confirmerit d 31 Janv: hand blef frembaaaren af Christen {Michelsen} Hannerups kones søster [Ellen?] Jeppesdatter af Sæding {af Sæding indskudt}, faddere Laust Jespers_ af Sæding , Poul Hannerup Jens Jens_ aflskarl paa Fastergrd . Jens MarcusSøns Kone Peder {Nielsen} Nørgaards datter {Maren Pedersdatter} Christen Michelsens Kones søster Mete Elletz bar Barnet .
NOTITS: Ellen skrevet over et andet navn.
LINK: Affotografering.
22761717.03.04Dødfødt Hannerup Peder Nielsen Meldgaard Kirsten Christensdatter Bjerrebo {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 7de begrou Jeg Peder (Nielsen) Mælgrds barn som var død fød j hannerup 1 Søn.'}
Begravelse nr. 6209
22791717.04.11Niels Mortensen Præstgaard Morten Pedersen Præstgaard Kirsten Christensdatter Sønderskov d 11 april døbte Jeg Morten {Pedersen} prstgrds Søn Niels . frembaaren af Maren {Jespersdatter} Anders {Christensen} Astrups kone . faddere Peder {Nielsen} Aaes . Niels og Christen {Jespersen} paa Faster Kiær . Forvalter {Daniel Filip} Raschis Søsterdatter Maren Inger Jens Astrups datter . Niels Jacobsens Kone paa Aaes .
LINK: Affotografering.
23051718.10.09Søren Poulsen Hannerup Poul Hannerup Maren Christensdatter Octbr d 9de døbt poul Hannerups Søn Søren frembaaren af Christen {Mikkelsen} Hannerups Kone {Karen Jeppesdatter} . Faddere Michel Hannerup Jens Marcussen ibd: Niels Fasterkiær . Inger {Pedersdatter} Peder {Nielsen} nørgrds datter - Christen Loudals Kone.
LINK: Affotografering.
23071718.12.27Niels Nielsen Hannerup Niels Jensen Tømmermand Inger Nielsdatter d 27 decembr døbt Jeg j Faster An Huuskone hos Poul Han{nerup} hendes datters barn Niels , som er Gift i Bølling med j Soldat nafnl: Niels Jens_ tømmerMand - barnet blef baaren af samme An Huuskones Datter Kirsten Nielsdatter Faddere Poul Hannerup . Niels boende paa Fasterkiær . An Huuskones anden dater Anna . Christen {Mikkelsen} Hannerups Kone {Karen Jeppesdatter} .
Begravelse nr. 6242
NOTITS: Begravet 20 uger gammel. An Huuskone har midst tre døtre, moderen uden navn, Kirsten og Anne Nielsdatter. Moderens fornavn Inger fra "Pedersminde i Borris" s. 38. Se også #2315.
LINK: Affotografering.
23151719.06.18Niels Andersen Hannerup Anders Lauridsen Soldat Kirsten Nielsdatter d 18 Junij døbte Jeg An Huuskones i Hannerup hendis datter, som hæde Kirsten , hendis barn , hvis Mand er Soldat og kaldis Anders . Barnets nafn er Niels . Inger {Nielsdatter} som og er An Huuskones datter , og Niels Tømmermand soldat hans Kone , bar barnet . Faddere - Jens MarcusSøn af Hannerup, Christen Jespers: af Fasterkiær . An {Nielsdatter} Niels tømmermands konis søster . Poul Hannerups kone {Maren Christensdatter} .
NOTITS: Se også #2307.
LINK: Affotografering.
23301720.03.06Niels Pedersen Hannerup Peder Nielsen Melgaard Kirsten Christensdatter Bjerrebo d 6 Martij døbte jeg Peder {Nielsen} Mælgrds barn Søn Niels j Hannerup frembaaren af Poul Hannerups Kone {Maren Christensdatter} Faddere Las {Pedersen} smid Jens MarcusSøn Christen {Jespersen} paa Fasterkiær - An Poul Hannerups søster jtem Peder {Nielsen Hannerup} Nørgaards Kone {Kirsten Jakobsdatter} .
Begravelse nr. 6256
LINK: Affotografering.
23331720.06.23Jens Nielsen Hannerup Niels Jensen Tømmermand Soldat Inger Nielsdatter Junius Dom 4te p: Trinit d 23 Junij dø{bte} jeg Niels {Jensen} Tømmermand Sold{ats} som er til [.......] {....}rup hans Søn Jens frembaaren af Maren Poul Hannerups kone. Faddere . Peder {Nielsen} Mælgrd ibd: Jens Niels_ soldat bemælte Niels Tømmermands Kone=broder . 2de af hans Hustruis søstre nafnl: Kirsten og Anne Niels døtre .
LINK: Affotografering.
23371720.08.18Niels Christensen Hannerup Christen Mikkelsen Karen Jeppesdatter d 18 Aug Christen Michelsøn af Hannerup hans Søn Niels , som var døbt tirsdagen tilforne, blef hans daab confirmeret . Hans er frembaaren af Las {Pedersen} smids Kone {Kirsten Jakobsdatter} . Faddere Peder {Nielsen} Nørgaard j hannerup . Poul [.....] Soldat hos Peder nørgaard Nafnl Jens som er Margrete j debelm[..] An J[u]sdatter thiener Jens {....} Morten {Pedersen} Præstgaards k{one?} {Kirsten Christensdatter Sønderskov}.
NOTITS: Muligvis konfirmeret #9055.
LINK: Affotografering hjørner meget beskadiget.
23411720.10.20Helvig Christensdatter Lodal Christen Lodal? ? Christen Lodals kone? {REKONSTRUKTION: fra Introduktionen: 'd 24 nov: jntroduceredes .Christen (Lo?)dals Kone' - deres datters daab (Helvig) .}
NOTITS: Dato skønnet en måned tilbage fra introduktionen. Dåben ikke indført. Se introduktionen for identifikation af -dal som Lodal i Faster sogn. Navn Helvig fra konfirmationen 1737.
LINK: Introduktionen.
19811721.07.01Anders Poulsen Hannerup Poul Jensen Stier Maren Christensdatter {REKONSTRUKTION ud fra konfirmation 1739 Poul Jensen i Hannerup og Maren Christensdatter omkring 1721 en søn til daaben Anders . }
LINK: Affotografering konfirmationen.
23731723.07.01Anders Nielsen Astrup Astrup Niels Jensen Astrup Maren Jespersdatter {REKONSTRUKTION ud fra konfirmationen: '1741 (Quasimodo antaget) Anders Astrup.' Niels Jensen og Maren Jespersdatter i Astrup en søn til daaben Anders . }
LINK: Affotografering konfirmation.
23791724.03.01? Christens/en/datter Fasterlund Christen Madsen Lund ? Christen Madsen Lunds kone {REKONSTRUKTION ud fra introduktion:Christen Madsen Lund og kone i Fasterlund en søn/datter til daaben (navn ukendt) . }
LINK: Affotografering introduktion.
24071725.11.11Mads Christensen Fasterlund Christen Madsen Lund ? Christen Madsen Lunds kone d : jj Nov : døbte Christen Madsens {Lund} Søn , Mads , baaren af Christen Laadals hustrue , Faddere , Mads Lund, Knud Madsen Slikdal , Povl Christensen Laadall , Morten {Jensen} Adstrups hustrue {Kirsten Pedersdatter} og Mette Pedersdaatter af Fasterlund —
LINK: Affotografering.
24211726.08.07Peder Mortensen Astrup Morten Jensen Astrup Kirsten Pedersdatter d : 7de Aug : døbte Morten Astrups Søn , Peder , baaren af Niels Fastergaards hustrue , faddere , Niels {Jensen} Adstrup , Christen Jensen Østergaard Niels Fastergaard , Jens Boesens hustrue {Anne Christensdatter, Øvig, Skarrild sogn} og Maren Sørrensdaatter i Klokmose —
LINK: Moderens mor Anne Christensdatter i Øvig i Skarrild. Gift 2. med Jens Boesen.
LINK: Affotografering.
24261727.03.01Dødfødt Klokmose Jens Lysgaard ? Jens Lysgaards kone {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'd: 5 Martij begrov Jens Lysgaards dødføde barn — '. }
Begravelse nr. 6345
NOTITS: Fødslen sat til fire dage før begravelsen.
LINK: Affotografering begravelse.
24311727.06.22Jens Christensen Klokmose Christen Jensen Østergaard ? Christen Jensen Østergaards kone 1727 d: 22 Junij døbte Christen Jensen Østergaards Søn , Jens , baaren af Oluf Villadsens hustrue {Kirsten} , fddere , Morten {Jensen} Adstrup og Hustrue {Kirsten Pedersdatter} , Just {Andersen} Klokmose , Jens Østergaard ibid : , og Mette Sørensdaatter af handrup —
LINK: Affotografering.
24321727.06.29Niels Jesper Christensen Fasterkær Christen Jespersen Kjær ? Christen Jespersen Kjærs kone Dom : 3 à Trin : døbte Christen {Jespersen} Kiærs Søn , Niels Jesper , baaren af Ole Villadsens hustrue {Kirsten} , faddere , Niels Kier , Niels Jacobsens hustrue , Edvert paa Fasterkier , Peder {Larsen} Laadal , og Ole Villadsens daatter Kiersten.
LINK: Affotografering.
24341727.08.27Dødfødt Hannerup Peder Nielsen Meldgaard Kirsten Christensdatter Bjerrebo {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom 12 à Trin : begrov Peder {Nielsen} Meldgaards dødfødde Søn —'}
Begravelse nr. 6358
NOTITS: Dato antaget til fire dage før begravelsen.
LINK: Affotografering begravelsen.
24371727.09.24Niels Madsen Fasterlund Mads Nielsen Lund Anne Jensdatter d : 24 Sept: døbt Mads Lunds Søn , Niels , baaren af Jens Eitrups daatter , Karen {Jensdatter} , fadere , Lars Syndergaard af Sedding , Christen {Madsen} Lund , Jens Gregersen af Truelsgaard Christen Madsens hustrue , Jens Gregersens daatter af Truelsgaard.
LINK: Affotografering.
24411727.10.19Christen Nielsen Fasterkær Niels Kjær ? Niels Kjærs kone Dom : 19ma à Trin: døbt Niels Kiers Søn, Christen , baaren af Christen {Jespersen} Kiers hustrue , fadder Christen {Jespersen} Kier , Christen {Pedersen} Uglberg , Niels den yngre af Fastergaard, Peder {Nielsen Nørgaard} Handrups hustrue {Kirsten Jakobsdatter} Bodild Aas —
LINK: Affotografering.
24441728.03.30Niels Jensen Klokmose Jens Lysgaard ? Jens Lysgaards kone 1728. Feria 3tia Pasch : døbte Jens Lysgaards Søn Niels , baaren af Maren Sørensdaatter i Klokm :, faddere Laust {Sørensen} ibid : og hustrue {Karen Thomasdatter} Villads {Sørensen} ibid: og Kiersten Olufsdaatter ibid:
LINK: Affotografering.
24461728.04.23Peder Bentsen Ejstrup Bent Lauridsen Ejstrup Karen Jensdatter Allmindelig Bededag . døbte Bend {Lauridsen} Eistrups Søn , Peder , baaren af Mads Lunds hustrue, faddere Jens Eistrup og hans Søn Niels {Jensen} , Jens Syndergaard Oluf {Villadsen} Klokmosis hustrue {Kirsten} , og Maren Jensd : Eistrup
LINK: Affotografering.
24561728.11.14Jens Poulsen Hannerup Poul Jensen Hannerup Maren Jensdatter Dom : 25 à Trin : døbte Povl {Jensen} Handrups Søn , Jens , Baaren af Christen Dynesens hustrue {Mette Madsdatter Mølle} faddere Peder {Nielsen} Nørgaard , Christen Dynesen , Christen Meldgaard, Peder {Nielsen} Meldgaards hustrue {Kirsten Christensdatter Bjerrebo} , Poul {Jensen} Handrups Syster Anne —
LINK: Affotografering.
24621730.01.15? Christens/en/datter Klokmose Christen Madsen ? Christen Madsens kone {REKONSTRUKTION ud fra introduktionen: 'd: 26 Febr. introd : Christen Madsens hustrue i Klokm: — '. Christen Madsen i Klokmose et {navn ukendt} døbt. }
NOTITS: Kirkebogen ikke ført marts 1929 - januar 1930, dåben falder i den periode.
LINK: Affotografering introduktion.
24671730.07.09Jens Bentsen Ejstrup Bent Lauridsen Ejstrup Karen Jensdatter Dom: 5ta à Trin: døbte Bend {Lauridsen} Eistrups Søn , Jens , baaren af sin Moster Maren {Jensdatter} , faddere , Morten {Jensen} Astrup , Niels {Jensen} Eistrup , Mads Lunds hustrue , Mette Eistrup —
LINK: Affotografering.
24721730.09.29Anders Larsen Fasterlund Lars Lund ? Lars Lunds kone Festo Michaelis døbt Las Lunds Søn , Anders , baaren af Mads Lunds hustrue , faddere , Mads Lund , Clemend Jens: og sin Syster af Vorlgoed , Christen Anders: af Astrup —
LINK: Affotografering.
24781731.02.18Oluf Jensen Klokmose Jens Østergaard Kirsten Olufsdatter 2 Søndag i Faste døbte Jens {Østergaard} Klokmosis Søn , Oluf , baaren af Christen {Jespersen} Kiers hustrue , faddere Christen Nafr , Enevold {Christensen} Albek , Morten i Meldgaard {Hannerup} , bodild {Clemmensdatter} Skobek {Borris} , Christen {Jensen} Østergaards hustrue .
Begravelse nr. 6400
LINK: Affotografering.
24851731.06.24? Mads/en/datter Fasterlund Mads Nielsen Lund Anne Jensdatter St Hans dag døbte Mads Lunds {barn} .
LINK: Affotografering.
24861731.07.01Oluf Christensen Fasterkær Christen Jespersen Kjær ? Christen Jespersen Kjærs kone Ditto {Dom : 6ta à Trin:} confirm : Christen {Jespersen} Kiærs Søns hiemmedaab, Oluf , baaren af Kiersten Nafr , faddere , Oluf {Villadsen} og Jens {Lysgaard} Klokmose , Milther Nielsen , Niels Kiærs hustrue.
LINK: Affotografering.
25001732.03.05Maren Poulsdatter Hannerup Poul Jensen Hannerup Maren Jensdatter 1732 d: 5 Martij døbte Poul {Jensen} Handrups daatter {Maren} , {...tom plads...} , baaren af Jens Handrups hustrue , faddere .
NOTITS: Trolovet 1751.04.13 i Faster med Iver Christensen Fyrstenborg af Sædding.
LINK: Hammerum-Herred.dk.
LINK: Affotografering.
25041732.05.18Oluf Jensen Klokmose Jens Østergaard ? Jens Østergaards kone Dom : 5 p: Pascha døbte Jens Østergaards Søn i Klokmose , Oluf , baaren af Christen {Jespersen} Kiers hustrue , faddere , Christen Nafr , Enevold Albek , Laust Klokmosis Søn , Søren {Laustsen} , Christen {Jensen} Østergaards hustrue —
LINK: Affotografering.
25051732.05.25? Uægte Hannerup  ? Ukendt Dom: 6 p : Pascha døbte et uægte Barn i Handrup.
NOTITS: Ingen introduktion.
LINK: Affotografering.
25121732.11.19Laurids Bentsen Ejstrup Bent Lauridsen Ejstrup Karen Jensdatter d : 19 Nov : døbte Bend {Lauridsen} Eistrups Søn , Laurids , baaren af Maren {Jensdatter} Eistrup, faddere, Niels Aal , Niels Jensen , Mads {Nielsen} Lunds hustrue {Anne Jensdatter} og Syster {Kirsten Nielsdatter} —
LINK: Affotografering.
25291733.10.11Jens Larsen Fasterlund Lars Lund ? Lars Lunds kone Dom : 19 à Trin : døbte Las Lunds Søn , Jens , baaren af Mads Lunds hustrue , faddere , Mads Lund , Niels {Thomasen} Ejstrup g Bernd {Lauridsen} Eistrups hustrue {Karen Jensdatter} —
Begravelse nr. 6426
LINK: Affotografering.
25321734.01.01? Christensen  Christen Skærbæk ? Christen Skærbæks kone 1734 Festo Novi anni døbte Christen Skierbeks Søn , {...tom plads...} , baaren af Karen {Clemmensdatter} Skierbek , faddere Jens Nørgaard og hustrue i handrup , Christen Meldgaard ibid: , Mourids {Nielsen} Skierbek —
LINK: Affotografering.
25351734.02.14Laurs Jensen Hannerup Jens Nørgaard ? Jens Nørgaards kone Dom : 6 p : Epiph døbte Jens Nørgaards Søn i Handrup , Laurs , baaren af Jens Tvivads hustrue , faddere Lille Niels {Lauridsen} Tarp og sin br: Peder {Lauridsen} Tarp , Christen skierbeks hustrue , Karen Pedersdaatter i Mosgaard ,
Begravelse nr. 6433
LINK: Affotografering.
25411735.01.09Jøs Jensen Klokmose Jens Østergaard Kirsten Olufsdatter Dom : 1 p: Epiph : confirm : Jens Østergaards Søns daab , Jøs , baaren af Enevold {Christensen} Albeks hustrue {Kirsten Christensdatter} , faddere Oluf Meldgaard , Enevold {Christensen} Albek og sin broder Christen {Christensen} , Christen {Jensen} Østergaards hustrue , og Laurs {Sørensen} Klokmosis daatter, Maren {Laustdatter} —
LINK: Affotografering.
25541735.10.02Ole Bentsen Ejstrup Bent Lauridsen Ejstrup Karen Jensdatter Dom : 17 a Trin: døbte Bend {Lauridsen} Ejstrups Søn , Ole , baaren af Ole Madsens hustrue , faddere, Ole Madsen , Anders og Niels Laursen , Mads Lunds hustrue og Mette Eistrup —
LINK: Affotografering.
25631736.06.03Jens Mortensen Astrup Morten Jensen Astrup Kirsten Pedersdatter Ditto {Dom : 1 à Trin :} døbte Morten {Jensen} Astrups Søn , Jens , baaren af Niels {Jensen} Astrups daatter , faddere , Niels {Jensen} Astrup , Christen {Jensen Østergaard} Klokmose , Milther {Nielsen} Fastergaard , Mads og Lars Lunds hustruer —
LINK: Affotografering.
25641736.06.03Laurids Jensen Hannerup Jens Nørgaard ? Jens Nørgaards kone Dom : 1 à Trin : confirm : Jens Nørgaards Søns daab i Handrup , Laurids , baaaren af Karen Pedersdatter Nørgaard , faddere Lille Niels {Lauridsen} Tarp , Peder {Larsen} Lodal , Christen tvevad , Peder {Nielsen} Meldgaards daatter {Cathrine eller Margrethe Pedersdatter} og Christen Handerups hustrue .
LINK: Affotografering.
25691736.12.02Jakob Christensen Klokmose Christen Jensen Østergaard ? Christen Jensen Østergaards kone Dom : 22 à Trin : døbte Christen Østergaards Søn i Klokmoße , Jacob , baaren af Peder Knudsens hustrue {Kirsten Sørensdatter} i Albek {Skjern sogn} faddere Anders St[.r..]gard . Morten {Jensen} Astrup , Søren {Madsen} Klokmose , Jens Klokmosis hustrue , Mette Sørensdaatter ibid : —
LINK: Affotografering.
25781737.12.11Niels Nielsen Fasterkær Niels Kjær Maren Lauridsdatter d : jj Dec : døbte Niels Kiærs Søn , Niels , baaren af Niels {Nielsen Søhale} Fastergaards Hustrue {Kirsten Miltersdatter} , faddere , Christen {Jespersen} Kiær , Søren {Madsen?} Klokm : og Syster , Peder {Larsen} Loudal , Niels Jakobsens hustrue —
NOTITS: Maren Lauridsdatter er Niels Kjærs 2. kone.
LINK: Affotografering.
25791738.01.06Christen Miltersen Fastergaard Milter Nielsen Lisbeth Christensdatter 1738. Festo Epiph : døbte Milter {Nielsen} Ildsgaards Søn paa Fastergaard , Christian , baaren af min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest,} , faddere Hans Poulsen , Niels {Nielsen Søhale} Ildsgaard , Monsr {Just Frederik} Hammerik Eske Poulsens hustrue {Sidsel Christensdatter} , Maren {Larsdatter?} Laadall —
LINK: Affotografering.
25831738.02.26Christen Mortensen Præstgaard Morten Præstgaard ? Morten Præstgaards kone d: 26 Febr : døbte Morten Præstgaards Søn , Christen , baaren af Niels {Jakobsen} syndergaards hustrue {Inger Christensdatter} , faddere , Niels {Jakobsen} syndergaard , Jakob {Christensen} Mindst og hustrue {Maren Jensdatter Stier} , Peder og Apelone paa Fastergaard .
LINK: Affotografering.
25861738.03.25Dynes Christensen Hannerup Christen Dynesen Mette Madsdatter Mølle Søndag efter Midfaste døbte Christen Dynesens Søn i handerup , Dynes , baaren af Peder {Nielsen} Meldgaards hustrue {Kirsten Christensdatter Bjerrebo} , faddere Mads {Pedersen} Develmose , Jakob {Sørensen} , Jens {Sørensen} og Maren {Sørensdatter} /: 3de Sydskende :/ af Slumstrup Mølle , og Jens Nørgaards hustrue i handerup —
LINK: Oversigt Slumstrup Mølle.
LINK: Affotografering.
26001739.09.27Morten Olufsen? Hannerup Oluf Christian Pedersen Tranmose Maren Mortensdatter Dom : 18 à Trin : døbte Maren Mortensd : i handrup hendis uægte Søn , Morten , udlagt til barnefader Oluf Christian {Tranmose} , barnet baaren af Mette Mortensd: , Faddere , Christen Dynes: , Christen og Niels Mortensen , Niels Kiærs hustrue Maren Lauridsd :, Karen Michelsd :
NOTITS: Ingen introduktion. Oluf Christian (Tranmose, sted i Velling sogn) og Maren Mortensdatter gifter sig 1745 i Borris. Moderen Maren Mortensdatter er 22, datter af Morten Pedersen Præstgaard og Kirsten Christensdatter Sønderskov. Ingen introduktion. Bemærk: der er intet komma mellem Niels Kiærs hustrue og Maren Lauridsdatter, for Maren er Nielses kone. Præst Hauch er lige begyndt med denne forklarende notation. Faderen Oluf Pedersen Tranmose er søn af Peder Christensen Tranmose, ses i skifte efter Christen Andersen Astrup i Kbh. 1756.
LINK: Absolvering Mette Mortensdatter.
LINK: Absolvering Oluf Christian Tranmose.
LINK: Skifte efter hosekræmmer Christen Andersen Astrup 1756 i Kbh.
LINK: Affotografering kirkebogen.
26171741.04.23Laurids Sørensen Klokmose Søren Laustsen Klokmose Maren Christensdatter Lodal Dca 3tia p : Pascha døbte Søren {Laustsen} Klokmosis Søn , Laurids , baaaren af Christen {Jensen} Østergaards hustrue ibid :, Faddere , Vilads {Sørensen} ibid : , Christen {Jeppesen} Kiær , Niels Kiærs Karl, Jakob {Sørensen} Klokmosis hustrue , Mette Østergaard ibid : —
LINK: Affotografering.
26191741.05.23Laurids Nielsen Fasterkær Niels Kjær Maren Lauridsdatter Festo 3tia Pentec : døbte Niels Kiærs Søn , Laurids , baaren af Maren Hansdatter Klokmose , faddere Christen {Jeppesen} Kiær Jakob {Sørensen} Klokm: , Oluf Christian {Tranmose} , Lisbet {Christensdatter} Milthers {Nielsen} , Christen {Jeppesen} Kiærs Pige , Barbara —
Begravelse nr. 6529
NOTITS: Begravet et år gammel. Moderen Niels Kjærs 2. kone. Kommaet efter Pige vildleder, for Christen Kiærs tjenestepiges navn er Barbara, det er meningen.
LINK: Affotografering.
26241741.12.26Niels Miltersen Fastergaard Milter Nielsen Lisbeth Christensdatter Festo 2da Nat : Xti confirmerit Milther Nielsens paa Fastergd hans Søns hiemmedaab /: Niels :/ baaren af Mad: Lamberth {Danielsen} Raschis {Margrethe Odderbech} Faddere forv{alter} Lamb : {Danielsen} Rasch , Niels {Nielsen Søhale} Fastergd , Præstens {Jørgen Johansen Hauch} {Marie Kirstine Hansdatter Vest} og Degnens {Hans Jensen Brunn} {Lene Marie Markusdatter Listo} hustruer —
LINK: Affotografering.
26251742.02.25Peder Laursen Hannerup Laurs Hannerup ? Laurs Hannerups kone 1742. Dom : 3tia : Faste /: oculi :/ confirm : Laus Handerups Søns hiemmedaab , Peder , baaaren af Ane Jensdaatter , Faddere Peder {Nielsen} Meldgaard , Jens Nørgaard , Christen Jens: , Christen Dynesens hustrue {Mette Madsdatter Mølle} , Margrethe {Larsdatter} Laadall —
Begravelse nr. 6528
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel.
LINK: Affotografering.
26281742.06.10Christen Nielsen Ejstrup Niels Ejstrup ? Niels Ejstrups kone Dom : 3tia à Trin : Confirm : Niels Eistrups Søns , Christen , hiemmedaab , baaren af Min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , Fadd : , Bend {Lauridsen} Eistrup , Jens {Østergaard} Klokm : , Mads {Christensen} af Eggeris Mølle {Nørre Vium sogn} Las Lunds hustrue , Karen {Christensdatter} Astrup
LINK: GENI: Mads Christensen, Eggeris Mølle, Nørre Vium.
LINK: Affotografering.
26301742.07.22Niels Mortensen Astrup Morten Jensen Astrup Kirsten Pedersdatter Dca 9,a à Trin : confirm : Morten {Jensen} Astrups Søn hiemmedaab , Niels , baaren af Christen {Jensen} Østergaards hustrue fadd : , Niels Astrup , Christen {Jensen} Østergd , Jeppe af Slumstrup Mølle {Sædding sogn} , Niels Astrups Pige, Karen , Las Lunds hustrue —
LINK: Affotografering.
26311742.08.19Laurids Madsen Fasterlund Mads Nielsen Lund Anne Jensdatter Dca 13tia à Trin : confirm : Mads {Nielsen} Lunds Søns hiemmedaab , Laurids , baaren af Mette i Juulsgd faddere , Las Lund , clemend og Simon Jensøn Las Lunds hustrue , Kiersten i vestergd i Klokmose —
LINK: Affotografering.
26421742.12.27Søren Jakobsen Klokmose Jakob Sørensen Klokmose Mette Andersdatter Vindelbo Feria 3tia nat : Xti confirm : Jacob {Sørensen} Klomosis {!} Søns hiemmedaab , Sørn , baaren af Maren Andersd : Vindelboe , Faddere , Christen [.y..] Visted {Christensen Rahbek} Koodbøll {Borris sogn} Christen {Andersen} Vindelboe , Jens {Østergaard} Klokmosis Hustrue {Kirsten Olufsdatter} , Møllerens {Søren Jensen Møller} daatter i Slumstrup {Sædding} , Maren {Sørensdatter} .
LINK: Slumstrup Mølle familien.
LINK: Affotografering.
26431743.01.20Lars Sørensen Klokmose Søren Laustsen Klokmose Maren Larsdatter Lodal 1743 — Dom : 2da p: Epiph : conf : Søren {Laustsen} Klokm : Søns hiemmedaab , Las , baaren af Maren {Christensdatter} Laadal paa Londenis {Skjern sogn} , Niels Kiær , Jacob {Sørensen Klokmose] Meldgaard , Villads {Sørensen} Klokm : hustrue {Bodil Clemmensdatter Skobæk} , Peder {Larsen} og Magrethe {Larsdatter} Laadall —
LINK: Affotografering.
26571744.01.09Anders Jakobsen Klokmose Jakob Sørensen Klokmose Mette Andersdatter Vindelbo Ditto {d: 9 Janv :} døbte samme Mands {Jakob Meldgaard} Modeløse barn , Anders , baaren af Min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , Faddere , Christen {Jensen} og Jens Østergaard , Jakob Lassens Laadal , Søren {Laustsen} Klokmosis hustrue {Maren Christensdatter Lodal}, Lars {Pedersen} smids daatter Karen {Larsdatter —}
NOTITS: Ingen introduktion, da moderen døde i barselsseng, begravet samme dag som barnet døbes..
LINK: Affotografering.
26801745.07.25Hans Sørensen Klokmose Søren Laustsen Klokmose Maren Christensdatter Lodal Dom : 6ta à Trin : confirm : Søren {Laustsen} Klokmosis Søns hiemmedaab , Hans , baaren af Maren {Andersdatter} vindelboe , Faddere Jens {Sørensen} Mølle af Slumstrup , Christen {Jensen} Østergaard , Jacob og Magrethe i Laadal , Niels Kiærs hustrue {Maren Lauridsdatter} —
LINK: Affotografering.
26941746.04.08Eske Miltersen Fastergaard Milter Nielsen Lisbeth Christensdatter Langfredag døbte Milther {Nielsen} Fastergaards Søn , Eske , baaren af sin farmoder {Kirsten Miltersdatter} Faddere Niels Nielsen {Søhale} , Oluf Christian {Pedersen Tranmose} , Niels [Ørum] , Niels Kiers hsutrue {Maren Lauridsdatter} , Bodild {Christensdatter} Kier —
LINK: Affotografering.
27131747.04.23Jakob Jakobsen Klokmose Jakob Sørensen Klokmose Mette Andersdatter Vindelbo Dca 3 p: Pascha døbte Jakob {Sørensen} Klokm: Søn , Jacob , baaren af Christen {Andersen} Vindelbois hustrue {Maren Sørensdatter} , Faddere Christen {Andersen} Vindelbo , Søren {Jensen} {Slumstrup} Mølle , Jeppe Mølle , Jens Østergaards hustrue , Magrethe Timmermands d : {atter} —
NOTITS: Ved Margrethe Timmermands datter regnes datter for en fejl. For Margrethe Nielsdatter Tømmermand er 25c aar gammel og kan ikke have datter 16+.
LINK: Slumstrup familien.
LINK: Affotografering.
27271747.10.15Mads Sørensen Klokmose Søren Lauridsen Klokmose Maren Christensdatter Lodal Dom : 20 a Trin : blev Søren {Lauridsen} Klokmosis Søn , Mads , døbt , baaren af Magrethe {Larsdatter} Laadall , Faddere Christen {Østergaard} Klokmose og daatter {? Christensdatter} , Villads {Sørensen} ibid: Peder {Larsen} Laadall , Jakob {Sørensen} Klokm hustrue —
LINK: Affotografering.
27401748.06.28Dødfødt Fastergaard Milter Nielsen Lisbeth Christensdatter {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'd : 2 July begrov Milther Fasterg : dødfødde barn —.' Milter Nielsen og Lisbeth Christensdatter i Fastergaard et dødfødt barn. }
Begravelse nr. 6626
NOTITS: Fødselsdagen skønnet fire dage før begravelsen, kan ikke være meget forkert.
LINK: Affotografering begravelsen.
27481748.12.22Søren Christensen Hannerup Christen Dynesen Mette Madsdatter Mølle Dom : 4 Adv : døbte Christen dynesens Søn , Søren baaren af Jens {Sørensen} Slumstrup Møllers hustrue {Maren Andersdatter Vindelbo} Faddere hendis Mand {Jens Sørensen Møller} , og brødre Jakob {Sørensen i Klokmose} og Jeppe {Sørensen} Ellids {Christensdatter} develmose g Las handrups hustrue —
LINK: Familien i Slumstrup Mølle.
LINK: Affotografering.
27511749.01.28Navnløs Hannerup Laurs Hannerup ? Laurs Hannerups kone {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Taksig : Fæst begrov Las Handerups spede barn —.' Laurs Hannerup og kone et Barn født. }
Begravelse nr. 6637
NOTITS: Fødsel skønnet to uger før begravelsen, kan være uger forkert. Kan være hjemmedøbt men ingen navn indført.
LINK: Affotografering begravelsen.
27571749.07.09Dødfødt Fastergaard Milter Nielsen Lisbeth Christensdatter {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Dom : 6ta à Trin : begrov Milther {Nielsen} fastergds barn som var dødfød —.' Milter Nielsen og Lisbeth Christensdatter i Fastergaard et dødfødt barn. }
Begravelse nr. 6644
NOTITS: Fødseldatoen skønnet til fire dage før begravelsen.
LINK: Affotografering begravelsen.
27651750.02.07? Hannerup Laurs Hannerup ? Laurs Hannerups kone {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Taksig : Fæst begrov Las Handrups dødfødde barn —'. Laurs Hannerup et dødfødt barn. }
Begravelse nr. 6650
LINK: Affotografering begravelsen.
27661750.02.02Laurids Pedersen Lodal Peder Lodal ? Peder Lodals kone Ditto {Festo Purif : M :} døbte Peder Sy[.]de Laadals Søn , Laurs , baaren af Magrethe {Larsdatter} Laadal , Faddere Las {Pedersen Smed} Laadal Anders {Knudsen} Hiuptarp , Jakob {Larsen} Laadal , Niels Aasis hustrue {... tom plads} Handerup —
LINK: Affotografering.
27791750.09.20Poul Thomasen Fasterkær Thomad Kjær ? Thomas Kjærs kone Dom : 17 à Trin : døbte Thomas Kiærs Søn , Poul , baaren af Degnens {Michel Jepsen? Falk} {sted}daatter {?Karen Jensdatter} i Bølling , Faddere Milther Nielsen g hustrue {Lisbeth Christensdatter , Peder Sandholdt af Fastergd —}
LINK: Affotografering.
28181753.01.14Jan Sørensen Klokmose Søren Laustsen Klokmose Maren Christensdatter Lodal 1753 Jan. Dca 2da p : Epiph: døbte Søren {Laustsen} Klokmosis Søn , Jan , baaren af Niels Ki[ds] h: , Faddre , Villads {Sørensen} og Jacob {Sørensen} Klokm : Christen {Jensen Østergaard Klokm : hustrue , Peder Laadal og Syster Karen —
LINK: Affotografering.
28271753.07.22Jens Nielsen Ejstrup Niels Jensen? Ejstrup ? Niels Ejstrups kone Jens. Feria 2da Pent : Trin : confir : Niels Eistrups Søns daab , Jens , baaren af An Marie {Poulsdatter} Kiær , Faddre Bend {Lauridsen} Eistrup Jens Nielsen Kier , Bend Eistrups Søn {Peder, Jens eller Laurids}, Las Lunds h: , Karen Østergd —
LINK: Affotografering.
28441754.08.01Dødfødt Fastergaard Milter Nielsen Lisbeth Christensdatter {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Dom : 8va à Trin : begrov Milther Nielsens dødfødde Barn.' }
Begravelse nr. 6715
LINK: Affotografering begravelsen.
28491754.10.06Niels Jensen Fasterkær Jens Nielsen Tømmermand ? Jens Nielsen Tømmermands kone Niels. Ditto {Dom : 17a à Trin :} døbte Jens {Nielsen} Timmermands Søn , Niels , baaren af Lisbeth {Listo} paa Fastergaard . Faddre Niels Eistrup, Jepser {Christensen} Kiær , Niels Kiærs h: —
NOTITS: Jens Nielsen Tømmermand er søn af Niels Jensen Tømmermand tidligere Hannerup. I introduktionen ses han at være af Fasterkær.
LINK: Affotografering.