Faster Kommenteret Kirkebog 
Trolovede og viede  1702 - 1754
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Faster kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er noget uoverskuelig.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per vielse være bedre. Bruges også hvis man kender vielsens nummer.

Vielser i kronologisk rækkefølge. Og trolovede 1792-98.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Fx 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
Hvis det vides, hvor parret bosatte sig, angives det.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
Examinerede 1703-04 findes under konfirmerede. Kirkebogshuller 1721-24 og 1729.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   Nr. 8355 0099.01.13 VIET.: Absalom Methusalemsen, 165 år, Askom, Hebron ∞ Leah Nathansdatter, 45 år, Moab, Judæah

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   Nr. 8055 1791.03.17 TRO.: Lars Jensen Smed, 75 år, Uhre, Brande ∞ Anne Kirstine Jensdatter, 28 år, Fasterholt, Arnborg

Født bruges her for døbe dato eller år.
TRO. = TROLOVET.


Nr. 7902 1702.10.05 TRO.: Jens Houlesen, Bølling ∞ Catharina Nielsdatter, Annexgaarden, Faster, BOSAT: Bølling
NÆVNT Nr. 1: Niels Pedersen Præstgaard, Annexgaarden, Faster, Brudens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{..}iels præstgaardz datter {Catharina} til Jens [Houlesen] af {...}ling.
NOTITS: Catharina fra Hugo Dynesens udskrifter.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7907 1703.11.28 TRO.: Søren Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster ∞ Else Christensdatter Amme, Fastergaard, Faster, BOSAT: Faster Klokmose
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen d: 28 Novbr: blef Søren {Sørensen} Klochmoes trolofvede til Else {Christensdatter} Amme paa Fastergaard .
NOTITS: Patronymer fra vielsen 27. dec. 1703.

Viet nr. 7908

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7908 1703.12.27 VIET: Søren Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster ∞ Else Christensdatter Amme, Fastergaard, Faster, BOSAT: Faster Klokmose
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3die Jule dag copulerede ieg Søren Sørensen Klochmose til fruens Amme Else Christensdatter.
NOTITS: En sjov læsning af dette ses i Bendtsen og Milthers "SLÆGTEN FRA FASTERGAARD" 1906, Odense, side 5. Læsningen er "til Knuds Amme", men den går ikke, andet bogstav er ganske sikkert et "r". Hjjælpepræsten Peder Staunings skrift egner sig fortrinligt til fejlæsnnger.

Trolovet nr. 7907

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7909 1704.01.01 TRO.: Christen Nielsen Ejstrup, Ejstrup?, Faster? ∞ Maren Pedersdatter Smed, Faster, BOSAT: Borris Debelmose
NÆVNT Nr. 1: Peder Eilersen, Slumstrup, Sædding
NÆVNT Nr. 2: Niels Smed, Faster, Borris, †1702-.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 1 Janvarij trolofvede ieg Christen [Nielsen] som tiendte Peder Eilerzen paa Slumstrup til Niels Smids Enche Maren Pedersdatter.
NOTITS: Nielsen ikke læseligt i kirkebogen, identificeret ud fra senere indførsler. Han kaldes senere Christen Ejstrup og formodes at komme fra Ejstrup i Faster sogn.

Viet nr. 7916

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7910 1704.01.27 TRO.: Lars Pedersen Smed, 23c år, Lodal, Faster ∞ Kirsten Jakobsdatter, 19c år, Slumstrup Mølle, Sædding, BOSAT: Faster Lodal
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 27 Januarij} trolovede ieg las smed til Møllerns datter af slumpstrup nafunlig Kiersten Jacobsdatter.
Viet nr. 7917

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7912 1704.02.14 TRO.: Hans Nielsen Feldbereder, Faster ∞ Sidsel Madsdatter, Nørgaard, Bølling, BOSAT: Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: torsdagen d 14 Febr. - trolovede ieg Hans Niels_ Feldbereder til Zidsel Matzdatter af nørgaard j bølling .
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7916 1704.06.08 VIET: Christen Nielsen Ejstrup, Ejstrup?, Faster? ∞ Maren Pedersdatter Smid, Faster, BOSAT: Borris Debelmose
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 8 Junij Do 3tia post Trint - copulerede ieg Christ_ {Nielsen} Eistrup til Maren {Pedersdatter} Smid Niels smids Enche .
NOTITS: Christen Ejstrup og formodes at komme fra Ejstrup i Faster sogn.

Trolovet nr. 7909

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7917 1704.06.08 VIET: Lars Pedersen Smed, 23c år, Lodal, Faster ∞ Kirsten Jakobsdatter, 19c år, Slumstrup Mølle, Sædding, BOSAT: Faster Lodal
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 8 Junij} copluerede ieg Las smid j lodal til Kirst_ Jacobsdatter. .
Trolovet nr. 7910

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7922 1704.08.24 TRO.: Laust Andersen Holst, Faster ∞ Maren Jakobsdatter, Faster, BOSAT: Faster
NÆVNT Nr. 1: Jakob Shubjerg, Far til bruden.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 24 trolovede ieg Laust Andersen hol[s]t til Jacob shuibiergs datter Maren {Jakobsdatter} .
Viet nr. 7924

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7924 1704.10.26 VIET: Laust Andersen Holst, Faster ∞ Maren Jakobsdatter, Faster, BOSAT: Faster
NÆVNT Nr. 1: Jakob Shubjerg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 26 octbr som var Do 23 p: Trinit Copulerede ieg Jacob shoubiergs datter {Maren Jakobsdatter} til j Soldat navnlig Laust holst .
NOTITS: Navnet Maren i trolovelsen.

Trolovet nr. 7922

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7929 1705.11.01 VIET: Poul Hannerup, Hannerup, Faster ∞ Maren Christensdatter
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 1 blef Pofl i Hannerup og hs kieriste Copulerede nafnlig Maren Christensdatter .
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7930 1706.02.11 TRO.: Laurids Jespersen, Sædding ∞ Maren Michelsdatter, Hannerup, Faster
NÆVNT Nr. 1: Michel Hannerup, Hannerup, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Noch samme dag {d: 11 Feb.} trolofvede ieg Laurids Jespersen af [s]æding til Michel Hannerups datter Maren Michelsdatter.
Viet nr. 7932

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7932 1706.04.18 VIET: Laurids Jespersen, Sædding ∞ Maren Michelsdatter, Hannerup, Faster
NÆVNT Nr. 1: Michel Hannerup, Hannerup, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 18 April Copulerede ieg Lauridz Jespersen Seding til Michel Hannerups datter Maren Michelsdatter.
Trolovet nr. 7930

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7936 1706.09.26 TRO.: Søren Jensen, Slumstrup Mølle, Sædding ∞ Karen Jakobsdatter, Hannerup, Faster, BOSAT: Sædding Slumstrup Mølle
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Hannerup, Hannerup, Faster, Kaldet Peder Hannerup. Gift med brudens søster Kirsten Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 26 Septembr: Dom: 7 p: Trinit: Trolofvede ieg Søren Jens af Slumstrup Mølle til Caren Jacobsdatter som tiendte Peder {Nielsen} Hannerup.
NOTITS: Stederne er egentlig lidt skæve her. Karen Jakobsdatter er født i Slumstrup Mølle (og tjener i Hannerup) og Søren Jensen flyttet til Slumstrup Mølle.

Viet nr. 7940

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7940 1706.11.14 VIET: Søren Jensen, Slumstrup Mølle, Sædding ∞ Karen Jakobsdatter, Hannerup, Faster, BOSAT: Sædding Slumstrup Mølle
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Hannerup, Hannerup, Faster, Gift med brudens søster Kirsten Jakobsdatter.
NÆVNT Nr. 2: Kirsten Jakobsdatter, Hannerup, Faster, Peder Hannerups kone, søster til bruden.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 14 Novbr: Dom: 24 p: trinit: Copulerede ieg Søren {Jensen} Møller j Slumstrup til Caren Jacobsdatter som tjendte Peder {Nielsen} Hannerup og var hands Konis {Kirsten Jakobsdatter} søster.
Trolovet nr. 7936

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7943 1707.06.13 TRO.: Knud Jensen, Sædding ∞ Maren Johansdatter, Fastergaard, Faster
NÆVNT Nr. 1: Kirsten Oves, Ikke identificeret
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 13 Junji trolofuede ieg Knud Jens_ af Sædding til Kiersten Ofvis datter Maren Johansdatter tienendis paa Fastergd.
Viet nr. 7944

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7944 1707.10.23 VIET: Knud Jensen, Sædding ∞ Maren Johansdatter, Fastergaard, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 18. Sønd. Efter Trijtz., copulerede ieg Knud Jensen af Sæding til Maren Johans D: som var d 23 Octobr.
NOTITS: Maren Johansdatter ikke ellers set i Borris eller Faster.

Trolovet nr. 7943

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7945 1707.11.06 VIET: Jens Marcussen, Klokmose, Faster ∞ ? Jens Madsens enke, Hannerup, Faster, BOSAT: Faster Hannerup
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 6te Viede ieg Jens Marcus til Jens Matzens Enche i Hannerup.
NOTITS: Ingen trolovelse set. Jens Madsen †1706.12.17 Hannerup. Jens Marcussen tjener i juli 1707 ved Oluf Melgaard i Klokmose, se dåb den 24. juli 1707.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7946 1707.11.06 TRO.: Laust Sørensen, Stauning ∞ Maren Jakobsdatter, Aas, Faster
NÆVNT Nr. 1: Niels Jakobsen, Aas, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Noch samme dag {d 6te} trolofvede ieg Laust Søfrensen af Stauning til Niels Jacobsen paa Aaes hds søster Maren Jacobsdatter.
Viet nr. 7948

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7954 1708.05.31 TRO.: Oluf Jensen Fiskbæk, 46c år, Fiskbæk, Nørre Vium ∞ Anne Jensdatter, 29c år, Fastergaard, Faster, BOSAT: Nørre Vium Fiskbæk
KIRKEBOGSTEKSTEN: Torsdagen d 31 Maji trolofvede Jeg Olluf {Jensen} Fischbæch til Enchen paa Fastergaard {Anne Jensdatter}.
NOTITS: Anne er enke efter Peder Christensen Paarup †1706.07.16 Fastergaard (gift 18 maj 1704 i Velling). Oluf Jensen Fiskbæk *1661c †1722.08.17 (61 år) Fiskbæk, Nørre Vium og Anne Jensdatter *1678c Vester Venner, Velling †1749, som blev trolovet 3. gang 1724.06.13 i Nørre Vium med Christen Christensen af Vennergaard (som han ikke ejede) i Velling.

Viet nr. 7955

LINK: Se tråd hammerum-herred.dk.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7955 1708.06.24 VIET: Oluf Jensen Fiskbæk, 46c år, Fiskbæk, Nørre Vium ∞ Anne Jensdatter, 29c år, Fastergaard, Faster, BOSAT: Nørre Vium Fiskbæk
KIRKEBOGSTEKSTEN: D 24 Junji Copulerede Jeg Oluf {Jensen} Fischbæch til Anne Jensdatter af Fastergrd.
Trolovet nr. 7954

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7989 1712.11.06 TRO.: Knud Astrup, Fastergaard, Faster ∞ Kirsten Andersdatter Skrebsgaard, Fastergaard, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d Samme dag {d 6te November} trolofede jeg knud astrup og Kirsten andersdatter begge thinendis pa Fastergaard. .
Viet nr. 7990

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7996 1714.02.22 TRO.: Peder Knudsen, Albæk, Skjern ∞ Kirsten Sørensdatter, Klokmose, Faster, BOSAT: Skjern Albæk
NÆVNT Nr. 1: Søren Klokmose, Klokmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 22 febr: trolovede jeg Peder Knutzen af albæch til kirsten Søren Klochmosis datter ..
NOTITS: Søren Klokmose kan hedde Sørensen eller Madsen.

Viet nr. 7998

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8022 1716.05.12 TRO.: Just Christensen, Lysgaard, Vildbjerg ∞ Mette Jensdatter, Astrup, Faster
NÆVNT Nr. 1: Jens Andersen, Astrup, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Tiisdagen d 12 Maji trolovede Jeg Just Christensen af Lysgaard til Mette Jens Andersens datter j Astrup .
Viet nr. 8025

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8023 1716.06.07 TRO.: Iver JensenMaren Nielsdatter, Præstegaard (Annexgaard), Faster, BOSAT: Hanning Kærsgaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag {d 7de Junius} trolovede Jeg Jfuer Jensen og Maren Nielsdatter j Faster prstgrd.
NOTITS: Maren Nielsdatter kan have været tjenestepige i Annexgaarden i Faster.

Viet nr. 8027

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8024 1716.07.07 TRO.: Oluf Pedersen, Ejstrup, Faster ∞ Johanne Christensdatter, BOSAT: Faster Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 7 Julj trolovede Jeg Olluf Peders_ af Eistrup og hands thieniste pige Johanne Christensdatter .
Viet nr. 8026

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8025 1716.09.20 VIET: Just Christensen Lysgaard, Lysgaard, Vildbjerg ∞ Mette Jensdatter, Astrup, Faster
NÆVNT Nr. 1: Jens Andersen, Astrup, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 20 September} copulerede JegJust {Christensen} Lysgaard af Vildbjerg til Mette Jens {Andersen} Adstrups datter.
Trolovet nr. 8022

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8026 1716.10.11 VIET: Oluf Pedersen Ejstrup, Ejstrup, Faster ∞ Johanne Christensdatter, BOSAT: Faster Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 11 octbr. copulerede Jeg Olluf Ejstrup og Johanne Christensdatter hds thieniste pige .
Trolovet nr. 8024

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8027 1716.10.18 VIET: Iver Jensen, Kærsgaard, Hanning ∞ Maren Nielsdatter, Præstegaard (Annexgaard), Faster, BOSAT: Hanning Kærsgaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 18 octbr copulerede Jeg Ifuer Jens_ og Maren Nielsdatter boende j Herning {Hanning} Kærsgrd .
Trolovet nr. 8023

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8048 1722.03.26 TRO.: Niels Jensen, Hannerup (Annexgaarden), Faster ∞ Maren Jespersdatter, Astrup, Faster
NÆVNT Nr. 1: Anders Astrup, Astrup, Borris, Karen Jespersdatter er hans enke.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 26 Martii trolovede jeg Niels Jens_ af præstens Annexgaard til Maren Jespersd: S: Anders Astrups Enche.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8052 1724.05.30 TRO.: Christen Jespersen, Fasterkær, Faster ∞ Anne Olufsdatter, Faster, BOSAT: Faster Fasterkær
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1724 d: 30 Maij trolovede Christen Jespersen Faster Kier med Anne Olufsdaatter
Viet nr. 8057

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8057 1724.06.25 VIET: Christen Jespersen, Fasterkær, Faster ∞ Anne Olufsdatter, Faster, BOSAT: Faster Fasterkær
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1724 d: 25. Junij copul: Christen Jespersen og Anne Olufsdaatter
Trolovet nr. 8052

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8063 1724.09.21 TRO.: Jørgen Karlsen, Debelmose, Borris ∞ Kirsten Lauridsdatter, Fastergaard, Faster, BOSAT: Borris Debelmose
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1724 d: 21 Sept : trolov: Jørgen Karlsen med Kirsten Lauridsdaatter paa Fastergaard —
Viet nr. 8066

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8064 1724.10.08 TRO.: Thomas Pedersen, Gaasdal- Store, Borris ∞ Karen Christensdatter, Faster, BOSAT: Borris Gaasdal- Store
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1724 d : 8 Oct: trolov: Thomas {Pedersen} Gaasdall og Karen Christensdaatter .
Viet nr. 8069

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8066 1724.10.22 VIET: Jørgen Karlsen, Debelmose, Borris ∞ Kirsten Lauridsdatter, Fastergaard, Faster, BOSAT: Borris? Debelmose?
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1724 d: 22 {Oct:} copul: Jørgen Karlsen og Kirsten Lauridsdaatter .
Trolovet nr. 8063

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8069 1724.11.05 VIET: Thomas Pedersen, Gaasdal- Store, Borris ∞ Karen Christensdatter, Faster, BOSAT: Borris Gaasdal- Store
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1724 d: 5 Nov. copul: Thomas {Pedersen} Gaasdall og Karen Christensdaatter .
Trolovet nr. 8064

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8073 1726.06.20 TRO.: Christen Jensen, Adstrup? ∞ Maren Sørensdatter, 19 år, Klokmose, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1726 d: 20 Junij trolovet Christen Jensen af Adstrup med Maren Sørensdatter .
NOTITS: Bruden er antaget datter af Søren Madsen i Klokmose i Faster. Fordi præsten skriver "af Adstrup" er dette vel et sogn, ellers skriver han fx Jens Hansen Astrup.

Viet nr. 8077

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8074 1726.06.24 VIET: Christen Hansen, Trøstrup, Timring ∞ Johanne Olufsdatter, 26c+ år, Klokmose, Faster
NÆVNT Nr. 1: Oluf Villadsen, Klokmose, Faster, Brudens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1726 d : 24 Junij copul : Christen Hansen af Trøstrup til Ole {Oluf} Villadsens daatter Johanne {Olufsdatter} .
NOTITS: Ikke set i Faster derefter.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8077 1726.10.13 VIET: Christen Jensen, Adstrup? ∞ Maren Sørensdatter, 19 år, Klokmose, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1726 d: 13 Oct: cop : Christen Jensen Adstrup og Maren Sørensdatter
NOTITS: Bruden er antaget datter af Søren Madsen i Klokmose i Faster. Fordi præsten ved trolovelsen skriver "af Adstrup" er dette vel et sogn, ellers skriver han fx Jens Hansen Astrup. Ikke helt afklaret.

Trolovet nr. 8073

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8078 1726.10.15 TRO.: Bent Lauridsen, Sædding ∞ Karen Jensdatter, 25c år, Ejstrup, Faster, BOSAT: Faster Ejstrup
NÆVNT Nr. 1: Jens Ejstrup, Ejstrup, Faster, Brudens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1726 d: 15 . {Oct :} trolovede Bend lauridsen af Sæding og Jens Eistrups daatter Karen {Jensdatter}
Viet nr. 8083

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8083 1727.10.05 VIET: Bent Lauridsen, Ejstrup, Faster ∞ Karen Jensdatter, 26c år, Ejstrup, Faster, BOSAT: Faster Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1727 Dom : 17 à Trin: copul: Bend {Lauridsen} Eistrup g Karen {Jensdatter} ibm:
Trolovet nr. 8078

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8091 1727.12.30 TRO.: Jens Østergaard, Klokmose (Østergaard), Faster? ∞ Kirsten Olufsdatter, Klokmose, Faster, BOSAT: Faster Klokmose
NÆVNT Nr. 1: Oluf Villadsen, Klokmose, Faster, Brudens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1727 d: 30 dec: trolov: Jens Østergaard med Oluf Villadsens daatter, Kiersten {Olufsdatter}
NOTITS: At Jens Østergaard er af Klokmose ses i vielsen.

Viet nr. 8094

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8092 1728.04.01 TRO.: Christen Dynesen, Faster ∞ Mette Madsdatter Mølle, Faster, BOSAT: Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1728 d: 1 April trolov: Christen Dynes: og Mette Mads_ .
Viet nr. 8098

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8093 1728.06.20 VIET: Poul Jensen Hannerup, 45c- år, Hannerup, Faster ∞ Maren Jensdatter, 28c+ år, Gaasdal- Store, Borris, BOSAT: Faster Hannerup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1728 Dom: 4 à Trin : copul: Poul {Jensen} Handrup og Maren Jensd : .
NOTITS: Trolovelsen i Borris. Bruden er datter af Jens Giødesen i Store Gaasdal i Borris sogn.

Trolovet nr. 8087

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8094 1728.06.24 VIET: Jens Østergaard, Klokmose (Østergaard), Faster? ∞ Kirsten Olufsdatter, Klokmose, Faster, BOSAT: Faster Klokmose
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1728 Festo Johan: Bapt: copul : {Østergaard} g Kiersten Olufsdaatter .
NOTITS: At Jens Østergaard er af Klokmose ses her i vielsen.

Trolovet nr. 8091

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8098 1728.10.10 VIET: Christen DynesenMette Madsdatter Mølle, BOSAT: Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1728 Dom: 20 à Trin copul: Christen Dynes: g Mette {Madsdatter} Mølle .
NOTITS: Ikke klart om gom og brud er fra Faster sogn, hvor der fx ingen Mølle findes.

Trolovet nr. 8092

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8103 1730.07.25 TRO.: Jens LauridsenMaren Pedersdatter, BOSAT: Faster Hannerup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1730 d: 25 Junij trolov: Jens Laurids: og Maren Pedersd : .
NOTITS: Datter Ane døbt 4 februar 1731 i Hannerup i Faster sogn.

Viet nr. 8104

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8104 1730.10.01 VIET: Jens LauridsenMaren Pedersdatter, BOSAT: Faster Hannerup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1730 Dom : 17 à Trin: cop: Jens Laurids: og Maren Pedersd:
NOTITS: Datter Ane døbt 4 februar 1731 i Hannerup i Faster sogn.

Trolovet nr. 8103

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8108 1730.11.12 VIET: Jan Petersen? Laust Sørensen Klokmoses steddatter, Klokmose, Faster
NÆVNT Nr. 1: Laust Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster, Stedfar. Moderen er Karen Jakobsdatter gift 1707 som enke med Laust Sørensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1730 Dom : 23 à Trin : copul : Jan Petersen og Laurids Klokmosis stifdaatter
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8112 1731.10.21 VIET: Villads Sørensen Klokmose, 31c år, Klokmose, Faster ∞ Bodil Clemmensdatter Skobæk, 27 år, Skobæk, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1731 Dom : 22 à Trin: cop: Vilads {Sørensen?} Klokm: g bodild {Clemmensdatter} Skobek .
NOTITS: Bodil er født 11 oktober 1704 i Skobæk i Borris datter af Clemmen Bertelsen og Kirsten? Pedersdatter. Villads Sørensen ses som fadder 1718 i Faster søn af Søren Sørensen i Klokmose.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8134 1735.01.04 TRO.: Oluf Madsen, Bukkær, Assing ∞ Maren Jensdatter Ejstrup, 30.01 år, Ejstrup, Fasster, BOSAT: Assing Bukkær
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1735. d : 4de janv: trolovede Ole Mads: Assing g Maren {Jensdatter} Ejstrup .
NOTITS: Maren Jensdatter Ejstrup datter af Jens Ejstrup.

Viet nr. 8140

LINK: Maren Jensdatter Ejstrups dåb 1704.10.11.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8135 1735.01.16 TRO.: Peder Huus, Borris ∞ Sidsel Jensdatter, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 2 p : Epiph : trolov: Peder Huus g Sidsel Jensd:
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8140 1735.05.31 VIET: Oluf Madsen, Bukkær, Assing ∞ Maren Jensdatter Ejstrup, 30.05 år, Ejstrup, Faster, BOSAT: Assing Bukkær
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feria 3tia Pentec: cop: Ole Madsen g Maren {Jensdatter} Ejstrup
NOTITS: Maren Jensdatter Ejstrup datter af Jens Ejstrup.

Trolovet nr. 8134

LINK: Maren Jensdatter Ejstrups dåb 1704.10.11.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8145 1736.06.05 TRO.: Niels Kjær, Fasterkær, Faster ∞ Maren Lauridsdatter, BOSAT: Faster Fasterkær
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 5 Junij trolov : Niels Kiær g Maren Lauridsdaatter .
Viet nr. 8147

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8147 1736.09.23 VIET: Niels Kjær, Fasterkær, Faster ∞ Maren Lauridsdatter, BOSAT: Faster Fasterkær
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 17ma à Trin : cop : Niels Kiær g Maren Laurids{}
Trolovet nr. 8145

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8149 1736.10.18 TRO.: Milter Nielsen, 24c år, Fastergaard, Faster ∞ Lisbeth Christensdatter, 25.06 år, Oddum, BOSAT: Faster Fastergaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 18 Oct: trolovede Milther Nielsen og Lisbeth Christensdaatter
NOTITS: Lisbeth Christensdatter *1711.04.19 Oddum.

Viet nr. 8150

LINK: Lisbeth Christensdatter i GENI.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8150 1736.11.18 VIET: Milter Nielsen, 24c år, Fastergaard, Faster ∞ Lisbeth Christensdatter, 25.07 år, Oddum, BOSAT: Faster Fasterkær
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 25 à Trin : cop : Milther Nielsen og Lisbeth Christensd:
NOTITS: Lisbeth Christensdatter *1711.04.19 Oddum.

Trolovet nr. 8149

LINK: Lisbeth Christensdatter i GENI.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8155 1738.01.12 TRO.: Jakob Christensen Minds, 23.01 år, Hjoptarp (Søndergaard), Borris ∞ Maren Jensdatter Stier, 30.01 år, Stier, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1738. Dca jma p : Epiph : trolov: Jacob {Christensen} Mindst og Maren {Jensdatter} Stier .
Viet nr. 8157

LINK: Jakob Christensen Minds dåb 1714.12.30.

LINK: Maren Jensdatter Stiers dåb 1707.12.14.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8157 1738.02.09 TRO.: Jakob Christensen Minds, 23.02 år, Hjoptarp (Søndergaard), Borris ∞ Maren Jensdatter Stier, 30.02 år, Stier, Borris, BOSAT: Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 6exages: cop : Jacob {Christensen} Mindst g Maren {Jensdatter} Stier
NOTITS: Hun kan have tjent i Faster sogn ved trolovelsen, men er født i Stier i Borris sogn.

Trolovet nr. 8155

LINK: Jakob Christensen Minds dåb 1714.12.30.

LINK: Maren Jensdatter Stiers dåb 1707.12.14.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8169 1738.12.04 TRO.: Christen Seerup Lauridsen, 24.09 år, Tarp, Borris ∞ Anne Christensdatter, Ahler, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 18 ditto {Dec:} Trolovet Christen Lauridsen Seerup g Ane Christensd : Kongl: disp:
NOTITS: Christen er døbt Christen Seerup Lauridsen, men bliver kaldt Christen Seerup. Anne Christensdatter ikke set født i Borris eller Faster. Kongelig Dispensation: "Christen Lauritzen af Borris sogn i Lundenæs amt, ægteskabs bevilling i forbudne led. Bevilger og tillader, at Christen Lauritzen af Tarp og Anne Christensdatter af Aller, bønderfolk af Borris sogn, Bølling herred og Lundenæs amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de som næst sødskende børn, skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 5 december 1738.":

Viet nr. 8172

LINK: Christen Seerup Lauridsens dåb 1714.03.07 søn af Laust Tarp og An.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8170 1738.12.28 TRO.: Anders Hansen, Aarup, Hanning ∞ Cathrine Pedersdatter, 26.10 år, Hannerup (Meldgaard), Faster, BOSAT: Hanning Aarup

Nr. 8171 1738.12.28 TRO.: Ole Andersen, Finderup, Hanning ∞ Maren Pedersdatter, 33.08 år, Hannerup (Nørgaard), Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: {Dom inter Nat: et Nov : An :} ... samt trol: Ole Andersen af Finderup og Maren Pedersdaatter
Viet nr. 8177

LINK: Maren Pedersdatters dåb 1705.05.03 Faster datter af Peder Nielsen Nørgaard, Hannerup, Faster og Kirsten Jakobsdatter.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8176 1739.05.10 VIET: Anders Hansen, Aarup, Hanning ∞ Cathrine Pedersdatter, 27.03 år, Hannerup (Meldgaard), Faster, BOSAT: Hanning Aarup

Nr. 8177 1739.05.10 VIET: Ole Andersen, Finderup, Hanning ∞ Maren Pedersdatter, 34.00 år, Hannerup (Nørgaard), Faster

Nr. 8187 1740.04.26 TRO.: Søren Lauridsen, 27.06 år, Klokmose, Faster ∞ Maren Christensdatter Lodal, 26.02 år, Lodal, Faster

Nr. 8192 1740.06.15 VIET: Søren Lauridsen, 27.08 år, Klokmose, Faster ∞ Maren Christensdatter Lodal, 26.04 år, Lodal, Faster

Nr. 8213 1743.02.24 TRO.: Lars Debelmose, Debelmose, Borris ∞ Kirsten Graversdatter
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dca Esto mihi} trolov : Las develmose og Kiersten Graversd :
NOTITS: Kirsten Graversdatter ikke set født i Faster eller Borris. Lars Debelmose ikke identificeret.

Viet nr. 8215

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8215 1743.08.04 VIET: Lars Debelmose, Debelmose, Borris ∞ Kirsten Graversdatter
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 8 à Trin : copul : Las develmose og Kiersten {Graversdatter} ibid : —
NOTITS: Kirsten Graversdatter ikke set født i Faster eller Borris. Lars Debelmose ikke identificeret.

Trolovet nr. 8213

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8224 1744.06.28 TRO.: Mads HuusIngeborg Pedersdatter
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dca 4ta à Trin: } Trolovede Mads Huus og Ingeborg Pedersdaatter
NOTITS: Viet i Borris. Ikke identificeret. Huus kan eventuelt stå for Kvisthus et sted i Borris.

Viet nr. 8225

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8232 1745.07.22 VIET: Jens Sørensen, 28 år, Slumstrup Mølle, Sædding ∞ Maren Andersdatter Vindelbo, 25 år, Vindelbo, Borris, BOSAT: Sædding Slumstrup Mølle
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 22 Julij copul: Jens {Sørensen} Mølle og Anders {Thomsen} Vindelboes daatter {Maren Andersdatter Vindelboe} der var trolovet i Borris —
NOTITS: Trolovet i Borris viet her i Faster. Maren Andersdatter Vindelbo *1719.07.07 Vindelbo, Borris datter af Anders Thomsen Vindelbo og 2. kone. Jens Sørensen *1717.04.04 Slumstrup Mølle søn af Søren Møller Madsen og Karen Jakobsdatter.

Trolovet nr. 8230

LINK: Maren Andersdatter Vindelbo *1719.07.07 Vindelbo, Borris datter af Anders Thomsen Vindelbo og 2. kone.

LINK: Slumstrup Mølle familie 1678 - 1750.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8233 1745.09.19 VIET: Peder Mortensen Bækbo, Bækbo, Dejbjerg ∞ Maren Graversdatter, Borris?
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 14 à Trin : copul : Peder {Mortensen} Bekboe g Maren Gravisdaatter som er trolovet i Borris —
NOTITS: Viet her i Faster, hvor gommen kaldes Peder Bekboe. En Maren Graversdatter er fadder 1730 i Borris, hun ville være 31+. Ikke ellers identificeret.

Trolovet nr. 8231

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8261 1748.10.23 VIET: Christen Poulsen Tovdal, 33c år, Tovdal, Arnborg ∞ Bodil Christensdatter Kjær, 23.03 år, Fasterkær, Faster, BOSAT: Arnborg Tovdal
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 23 Oct: copul : Christen {Poulsen} Toudal g Bodild Christensd : Kiær
NOTITS: Christen Poulsen Tovdal *1715c †1798.04.29 Døvling, Skarrild. Bodil Christensdatter *1725.07.01 Fasterkær, Faster.

LINK: Bodil Christensdatter *1725.07.01 Fasterkær, Faster †1800.01.09 Tovdal, Arnborg datter af Christen Jespersen Kjær i Fasterkær.

LINK: Christen Poulsen i Tovdal i Arnborg.

LINK: Affotografering.

Nr. 8265 1749.05.26 TRO.: Peder Larsen Lønborg, Lønborg ∞ Maren Hansdatter, Klokmose, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feria 3tia Pent: Trolovede Peder Kragis {Larsen} og Maren hansd .
NOTITS: Navnene sammeholt med vielsen. Krages er et stednavn i Egvad sogn nabo til Lønborg sogn.

Viet nr. 8269

LINK: Affotografering.

Nr. 8269 1749.10.14 VIET: Peder Larsen Lønborg, Lønborg ∞ Maren Hansdatter, Klokmose, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 19 à Trin : copul : Peder Larsen Lønborg og Maren Hansdaatter Klokmose.
NOTITS: Navnene sammeholt med trolovelsen. Maren Hansdatter i Klokmose ikke set før. Han kaldes i trolovelsen Krages som er et stednavn i Egvad sogn nabo til Lønborg sogn.

Trolovet nr. 8265

LINK: Affotografering.

Nr. 8271 1750.02.02 TRO.: Niels Christensen Vold, 24.02 år, Bølling ∞ Dorte Christensdatter, 34.08 år, Debelmose?, Borris?, BOSAT: Bølling
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1750 . Festo Purif : M : trolov : Niels Christensen Vold med Dorthe Christensd :
NOTITS: Niels Christensen Vold *1725.12.02 Bølling †1795.04.04 Bølling, Dorte Christensdatter *1715.06.02 Borris †1777.00.14 Bølling.

Viet nr. 8272

LINK: Dorte Christensdatter *1715.06.02 Borris †1777.00.14 datter af Christen Pedersen Degn og Kirsten Nielsdatter.

LINK: Christen Pedersen Degn i Debelmose i Borris.

LINK: Affotografering.

Nr. 8272 1750.03.25 VIET: Niels Christensen Vold, 24.02 år, Bølling ∞ Dorte Christensdatter, 34.08 år, Debelmose?, Borris?, BOSAT: Bølling
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Annunciat: M : copul : Niels Christensen i Bølling g Dorthe Christensd :
NOTITS: Niels Christensen Vold *1725.12.02 Bølling †1795.04.04 Bølling, Dorte Christensdatter *1715.06.02 Borris †1777.00.14 Bølling.

Trolovet nr. 8271

LINK: Dorte Christensdatter *1715.06.02 Borris †1777.00.14 datter af Christen Pedersen Degn og Kirsten Nielsdatter.

LINK: Christen Pedersen Degn i Debelmose i Borris.

LINK: Affotografering.

Nr. 8274 1750.12.10 TRO.: Christen Pedersen, Barda, Vorgod ∞ Karen Mortensdatter, 21.11 år, Astrup, Faster

Nr. 8275 1751.04.13 TRO.: Iver Christensen Fyrstenborg, 34c år, Fyrstenborg, Sædding ∞ Maren Poulsdatter, 19.01 år, Hannerup, Faster, BOSAT: Sædding Fyrstenborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 3tia Paschatis trolovede Iver Christensen Fyrstenborg g Maren Poulsdatter Handrup.
NOTITS: Maren Poulsdatter *1732.03.05 Faster. Fra FT 1787 Brejning Iver Christensen 70, dermed født 1717c.

Viet nr. 8282

LINK: Maren Poulsdatter *1732.03.05 Hannerup datter af Poul Jensen og Maren Jensdatter.

LINK: Affotografering.

Nr. 8276 1751.04.25 TRO.: Jens Markussen, Hannerup, Faster ∞ Elles Christensdatter, Hannerup, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 2da p : Pasha trolov: Jens Marcusen Handerup g Ellids Christensd . ibid : —
NOTITS: Se vielsen.

Viet nr. 8279

LINK: Affotografering.

Nr. 8277 1751.06.06 VIET: Christen Pedersen, Barda, Vorgod ∞ Karen Mortensdatter, 22.06 år, Astrup, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca [ss]ta Trin : copul : Christen Pedersen Barda g Karen Mortensd: Astrup —
NOTITS: Karen Mortensdatter *1728.12.27 Astrup, Faster.

Trolovet nr. 8274

LINK: Karen Mortensdatter *1728.12.27 Astrup Faster datter Morten Jensen Astrup og Kirsten Pedersdatter.

LINK: Affotografering.

Nr. 8279 1751.06.24 VIET: Jens Markussen, Hannerup, Faster ∞ Elles Christensdatter, Hannerup, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Johannis Baptistæ copul: Jens Marcusen i Handerup g Ellids Christensd : ibid : —
NOTITS: Den kendte Jens Marcussen i Hannerup i Faster gifter sig første gang 1707, og ville i 1751 være omkring 60c år gammel. Hvis Elles Christensdatter er datter af degn i Borris Christen Pedersen er hun 41 år gammel.

Trolovet nr. 8276

LINK: Affotografering.

Nr. 8281 1751.09.10 TRO.: Mads Andersen Marup, 38.05 år, Marup, Skjern ∞ Margrethe Larsdatter Lodal, 31.10 år, Lodal, Faster, BOSAT: Skjern Marup
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 10 Sept: trolov : Mads {Andersen} Marup og Magrethe {Larsdatter} Laadal
NOTITS: Margrethe Larsdatter født *1719.11.12 Lodal i Faster. Mads Andersen *1713.04.02 Marup Skjern søn af Anders Jensen.

Viet nr. 8287

LINK: Margrethe Larsdatter født *1719.11.12 Lodal i Faster sogn datter af Lars Pedersen Smed og Kirsten Jakobsdatter.

LINK: hammerum-herred.dk.

LINK: Affotografering.

Nr. 8282 1751.09.12 VIET: Iver Christensen Fyrstenborg, 34c år, Fyrstenborg, Sædding ∞ Maren Poulsdatter, 19.06 år, Hannerup, Faster, BOSAT: Sædding Fyrstenborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 14ta à Trin : cop : Iver {Christensen} Fyrstenborg og Maren Poulsdatter Handerup.
NOTITS: Maren Poulsdatter *1732.03.05 Hannerup. Fra FT 1787 Brejning Iver Christensen 70, dermed født 1717c. Der ligger usædvanlig lang tid mellem trolovelsen 13 april 1751 og vielsen her 12. sept 1751 nemlig fem måneder.

Trolovet nr. 8275

LINK: Maren Poulsdatter *1732.03.05 Hannerup Faster sogn datter af Poul Jensen og Maren Jensdatter.

LINK: Affotografering.

Nr. 8283 1751.09.12 TRO.: Visted ChristensenMaren Christensdatter
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 14ta p. Trin :} trolov: Visted Christensen og Maren Christensd : .
NOTITS: Ikke identificeret. Vel ikke Viste Christensen Rahbæk i Vester Kodbøl i Borris.

Viet nr. 8286

LINK: Affotografering.

Nr. 8286 1751.10.10 TRO.: Visted ChristensenMaren Christensdatter
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 18 à Trin : cop : Visted Christen_ og Maren Christensd : .
NOTITS: kke identificeret. Vel ikke Viste Christensen Rahbæk i Vester Kodbøl i Borris.

Trolovet nr. 8283

LINK: Affotografering.

Nr. 8287 1751.10.17 VIET: Mads Andersen Marup, 38.06 år, Marup, Skjern ∞ Margrethe Larsdatter Lodal, 31.10 år, Lodal, Faster, BOSAT: Skjern Marup
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom . 19 à Trin : cop : Mads Andersen og Magr: Laadal
NOTITS: Margrethe Larsdatter født *1719.11.12 Lodal i Faster. Mads Andersen *1713.04.02 Marup Skjern søn af Anders Jensen.

Trolovet nr. 8281

LINK: Margrethe Larsdatter født *1719.11.12 Lodal i Faster sogn datter af Lars Pedersen Smed og Kirsten Jakobsdatter.

LINK: hammerum-herred.dk.

LINK: Affotografering.

Nr. 8297 1753.09.06 TRO.: Søren Pedersen Albæk, Albæk, Skjern ∞ Ane Mortensdatter Astrup, 20.06 år, Astrup, Faster, BOSAT: Skjern Albæk
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 6 Sept : trolov: Søren {Pedersen} Albek og Ane {Mortensdatter} Astrup
NOTITS: Ane Mortensdatter *1731.05.06 Astrup Faster sogn. Barn Karen *1754.09.22 Albek i Skjern sogn.

Viet nr. 8303

LINK: Ane Mortensdatter *1731.05.06 Astrup Faster sogn datter af Morten Jensen Astrup *1690c †1746 Astrup og Kirsten Pedersdatter *1705c Øvig, Skarrild †1743.03.03 Astrup.

LINK: Affotografering.

Nr. 8300 1753.10.07 VIET: Jens Nielsen Kjær, Fasterkær, Faster ∞ Ane Marie Jensdatter, Fasterkær, Faster, BOSAT: Faster Fasterkær
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 16 à Trin : copul : Jens Nielsen {Kjær} og Ane Marie Jensd : i Fasterkær.
NOTITS: Jens Nielsen kaldes Kjær som fadder tre måneder før.

LINK: Affotografering.

Nr. 8303 1753.09.06 TRO.: Søren Pedersen Albæk, Albæk, Skjern ∞ Ane Mortensdatter Astrup, Astrup, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 17 Oct: cop : Søren {Pedersen} Albek og An {Mortensdatter} Astrup
NOTITS: Ane Mortensdatter *1731.05.06 Astrup Faster sogn. Barn Karen *1754.09.22 Albek i Skjern sogn.

Trolovet nr. 8297

LINK: Ane Mortensdatter *1731.05.06 Astrup Faster sogn datter af Morten Jensen Astrup *1690c †1746 Astrup og Kirsten Pedersdatter *1705c Øvig, Skarrild †1743.03.03 Astrup.

LINK: Affotografering.

Nr. 8305 1754.04.16 TRO.: Christen Velling, Velling ∞ Mette Madsdatter Hannerup, 50cc år, Hannerup, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feria 3tia Pasch : Trolovede Mette Hand: {Madsdatter Hannerup} g Christ_ Velling
NOTITS: Hun kaldes Mette Madsdatter Mølle og blev enke efter Christen Dynesen i november 1753. Trolovet 1. i Faster 1728.04.01 med Christen Dynesen.

LINK: Affotografering.

Nr. 8313 1754.10.27 TRO.: Markus Krog, Borris- Krog, Borris ∞ Ane Marie Astrup, BOSAT: Borris Borris- Krog
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 3. Oct : trolov : Marcus Krog og An Mini Astrup
NOTITS: Markus Krog ses i Borris-Krog fra 1748 fremad til 1759. Markus Jeppesen i Gjaldbæk får børn i den tid i Gjaldbæk, så det kan ikke være ham. Ane Marie Astrup ikke identificeret.

Viet nr. 8316

LINK: Affotografering.

Nr. 8316 1754.11.05 TRO.: Markus Krog, Borris- Krog, Borris ∞ Ane Marie Astrup, BOSAT: Borris Borris- Krog
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 5 Nov: cop : Marcus Krog og An Marie Astrup
NOTITS: Markus Krog ses i Borris-Krog fra 1748 fremad til 1759. Markus Jeppesen i Gjaldbæk får børn i den tid i Gjaldbæk, så det kan ikke være ham. Ane Marie Astrup ikke identificeret.

Trolovet nr. 8313

LINK: Affotografering.