Borris-Faster Kommenteret Kirkebog 
Døbte kvindekøn 1702 - 1754
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Borris-Faster kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender dåbens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per dåb være bedre. Bruges også hvis man kender dåbens nummer.
3. Kun tekst- og klapversionen har separate kommentarer til fadderlister, disse er udeladt af pladsgrunde i den sorterbare version. Disse kommentarer bringer yderligere oplysninger om fadderne og de nævnte personer.

Døbte i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Christen Pedersen Nørgaards Kone", som hed Ane Henningsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
Examinerede 1703-04 findes under konfirmerede. Kirkebogshuller 1721-24 og 1729.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.

I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 1996 1679.12.28 Kirsten Jakobsdatter, Ahlergaard, sogn: Borris. FAR: Jakob Andersen Ahler. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen 1756 Sønder Felding: 'd: 6 begravet Kirsten Jacobsdatter i Tarp Jacob Tarpes Moder Gl: 76 Aar 5 uger.'}
NOTITS: Antages begravet 5 dage efter hun døde. Da de fem uger formodes at være omtrentlig, kan datoen variere fra circa 24. december 1679 til den 2. januar 1680. At hun er født i Ahlergaard ses tydeligst i dåben den 15. oktober 1724 af hendes datter Mette i Tarp i Sønder Felding, hvor søsteren Karen Jakobsdatter Ahler bærer (Mads Ahlers kiæreste).

LINK: Begravelsen i Sønder Felding kirkebog.
LINK: Datter Mettes dåb 1724 i Tarp i Sønder Felding (FS anmelding forlanges).


Nr. 1999 1702.08.01 ? Sørens/en/datter, Slikdal, sogn: Borris. FAR: Søren Slikdal. MOR: ? Søren Slikdals kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra introduktionen: '3. sept., blef Søren Slikdals hustrue introduceret..'}
Introduktion nr. 5001
NOTITS: Dato omtrentlig.

LINK: Affotografering.


Nr. 2008 1703.03.13 Gravers? Pedersen, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Peder Graversen. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: ? Jens Dynesens kone, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 1: Jens Dynesen, Debelmose, Borris, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Christensen, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 3: Anne Graversdatter, Meldgaard, Faster, Faderens søster.
FADDER Nr. 4: Mette Peder Graversens kones søster, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:

d: 13 Martij blef Peder Graversens barn {…}rs døbt, frembaaren af Jens Dyne
{..} Kone. Fadder Jens dyneß_ i [d]
{…}s . Christ_ Christes_ ibidem. Hans fl
{....} peder Graversens søster An tjenen
{.......} Mælgaard {Hannerup Faster} . Peder Graversen
Kones syster ved nafn Mætte
{..} des [paste] eyen haand i shirns at[tæst]

Introduktion nr. 5010
NOTITS: Moderens navn Maren ses under introduceret.

LINK: Affotografering.


Nr. 2009 1703.04.05 Liine Laustdatter, Hjoptarp (Nørgaard), sogn: Borris. FAR: Laust Nørgaard. MOR: Karen?.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Agger, Agger, Borris, Nabo
FADDER Nr. 2: Niels Stier, Stier, Borris, Nabo, husmand i Stier, se Mandtall 1705.
FADDER Nr. 3: Mads Pedersen Agger, Agger, Borris
FADDER Nr. 4: Karen Laustdatter, Borris, Alle 6 børn inklusive dette opklaret, Karen er ikke datter af faderen.
FADDER Nr. 5: Karen Jens Olesen Aagaards kone, Aagaard, Borris
FADDER Nr. 6: Kirsten Christensdatter Fonager, Fonager, Borris, Datter af Christen Fonager Smed.
FADDER Nr. 7: Christen Fonager, Fonager, Borris
FADDER Nr. 8: Bodil Nielsdatter, Nørgaard, Borris
FADDER Nr. 9: An Kringeltoft, Kringeltoft, Borris, Gift med Niels Kringeltoft.
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen Stauning, Præstergaarden, Borris, Præsten
NÆVNT Nr. 2: Jens Olesen Aagaard, Aagaard, Borris, Konen Karen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 5 April shærtorsdag Anno 1703 blef Laust nørgaardz 6=te Barn Liine døbt frembaaren af min Kiæreste . faddere Jens {Nielsen} Agger . Niels Stjer - Matz {Pedersen} agger, Caren Laustdatter . Jens {Olesen} Aagaars hustrue {Karen} . Kiersten {Christensdatter} fonagger Christ_ Smidz. bodel Nielsdatter af nørgaard. An Kringeltoft.
Introduktion nr. 5011
LINK: Affotografering.


Nr. 2010 1703.05.17 Mette Christensdatter, Dalager, sogn: Borris. FAR: Christen Toft. MOR: ? Christen Tofts kone.
BÅREN AF: Malene Lauridsdatter, Dalager, Borris, Datter af Laurids Jepsen.
FADDER Nr. 1: Jens Lauridsen, Dalager, Borris, Søn af Laurids Jepsen.
FADDER Nr. 2: Laust Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris
FADDER Nr. 3: Maren, Grønborg, Borris, tjenestepige ved Anders Grønborg.
FADDER Nr. 4: An, Debelmose, Borris, Gift med Jørgen Debelmose.
FADDER Nr. 5: Maren, Dalager, Borris, Christen Olesen Dalagers kone.
FADDER Nr. 6: Maren, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Datterdatter af Jacob Olsen Dalager, tjener ved Laust Nørgaard.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Jepsen, Dalager, Borris, Datter Malene bærer, søn Jens fadder.
NÆVNT Nr. 2: Anders Vestesen Grønborg, Grønborg, Borris, Tjenestepige Maren fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jørgen Debelmose, Debelmose, Borris, Kone An fadder.
NÆVNT Nr. 4: Christen Olesen Dalager, Dalager, Borris, Konen Maren fadder.
NÆVNT Nr. 5: Jakob Olesen Dalager, Dalager, Borris, Datterdatter Maren fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 17 Maij Christi Himelfarts dag blef {.}hristen Toft hans datter Mette døbt frembaaren af Lauridtz Jeps_ datter Malene, fadder Laust nørgaard Lauridtz Jeps_ hans søn Jens , Anders grønborg hans [pige] [Maren] Jørgen Debelmoes hans hustrue An, Christen Dalaggers hustrue Maren, Jacob Dalaggers dattersdatter Maren tjenendis Laust nørgaard.
Begravelse nr. 6122
NOTITS: Dalager fra Mandtal 1705. Begravelse "Christen Toftis datter", Mette antaget.

LINK: Affotografering.


Nr. 2011 1703.05.20 Karen Jensdatter, Fasterlund, sogn: Faster. FAR: Niels Lauridsen Lund. MOR: Anne Madsdatter Gammelgaard.
BÅREN AF: Mette Clemmensdatter, Fiskebæk, Faster?, Gift med Christen Bendtsen. Fiskebæk Nørre Vium?
FADDER Nr. 1: Oluf Meldgaard, Meldgaard, Faster
FADDER Nr. 2: Gravers Nielsen Gammelgaard, Gammelgaard, Sønder Lem
FADDER Nr. 3: Oluf Jensen, Fastergaard, Faster, Tjenestekarl.
FADDER Nr. 4: Karen Jens Astrups kone, Astrup, Faster, 1708.05.28 #2102.
FADDER Nr. 5: Kirsten Christensdatter Bjerrebo, Sædding, Senere gift 1705 i Bølling med Peder Nielsen Meldgaard af Hannerup i Faster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {Den 20 Maij} blef deris {Niels Lauridsen Lund og kone fra forrige introduktion} barns daab confirmeret hun kaldtis Karen frembaaren af Mette Clemmendtzdatter af {....}ish=bæch . Faddere . olluf Mælgaard, Gravers gammelgaard i Lemb, [O]lluf Jens_ tjenendis i Fastergaard, Jens Astrups Kone {Karen}, Kiersten {Christensdatter Bjerrebo} Bierelboe af Sæd{.}ing.
Introduktion nr. 5012
LINK: Affotografering.


Nr. 2012 1703.05.20 Bodil Andersdatter, Hvollig, sogn: Borris. FAR: Anders Christensen Hvollig. MOR: Anne Knudsdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Christen, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {Den 20 Maij} confirmeredis Anders holvig {.}atters daab kaldet Bodel frembaaren af min Kiæriste (præstekonen Sophie Christensdatter Møborg}, faddere Christen {.........}
Introduktion nr. 5013
Begravelse nr. 6138
NOTITS: Begravet knap 8 år gammel 1711. Næste ca. 4 sider mangler i kirkebogen, der mangler fem måneder juni-oktober 1703.

LINK: Affotografering.


Nr. 1997 1703.10.21 Abelone? Jens/en/datter, Kodbøl, sogn: Borris. FAR: Jens Mortensen Kodbøl. MOR: Johanne Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra introdukton: 'Samme dag (d: 10 December) blef Jens Kuedbøls Kone jntroduceret.' Jens {Mortensen} Kodbøls barn døbt .}
Introduktion nr. 5014
Vielse nr. 8059
NOTITS: Dato omtrentlig i et hul i kirkebogen juni-oktober 1703. Tiden fra dåb til introduktion i 1703 og 1704 er forskellig men ofte 5-6 uger. Seks uger ville give 29. okt. 1703 og her er gået en uge længere tilbage. Dette barn er ikke set begravet og formodes at leve. Datoen skal være før den 2. november 1703, hvor kirkebogen igen findes og hvor denne fødsel ikke er opført. Abelone Jensdatter af Kodbøl gifter sig den 11 september 1724 med Sørensen af Sønder Felding, denne datter ville være 21 og passe.

LINK: Affotografering af introduktion 10. dec. 1703.


Nr. 2013 1703.11.21 ? Christensdatter, Sønderskov, sogn: Borris. FAR: Christen Andersen. MOR: ? Christen Andersens kone.
BÅREN AF: Mette Jakobsdatter, Aagaard, Borris, Christen Nielsen Aagaards kone.
FADDER Nr. 1: Morten Jensen Ahler, Ahlergaard, Borris
FADDER Nr. 2: Christen Fonager, Fonager, Borris
FADDER Nr. 3: Morten Jensen Votkær, Votkær, Borris
FADDER Nr. 4: Jens Mortensen Kodbøl, Kodbøl- Vester, Borris
FADDER Nr. 5: Morten Andersen, Assing
FADDER Nr. 6: Abelone Tarp, Tarp, Borris
FADDER Nr. 7: Maren Kodbøl- Øster, Kodbøl, Borris, Gift med Erik Nielsen Kodbøl.
FADDER Nr. 8: Kirsten Andersdatter, Assing
FADDER Nr. 9: Johanne Thomasdatter, Vindelbo, Borris
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Aagaard, Aagaard, Borris, Konen Mette Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
….dagen d: 21 ….. blef Christen Anderß: hans datter …. Døbt frembaaren af Christen {Nielsen} Aagaards hustrue Mette Jacobsdatter, faddere Morten {Jensen} Aler, Christen Smed, Morten {Jensen} Voedkiær, Jens Kuedbøl, Morten Anderß: af Assing, Appellone Tarp, Maren Kuedbøl, Kiersten Andersdatter af Aßing, Johanne {Thomasdatter} Vindelboe.
Introduktion nr. 5015
LINK: Affotografering.


Nr. 2015 1704.01.01 Maren Christensdatter, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Christen Pedersen Degn. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Greis Nielsens? kone, Odderup, Oddum, Greis ?Nielsens kone
FADDER Nr. 1: ? Moustsen Niels Moustens bror, Borris
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Stier, Stier, Borris, Beskrevet som Bodil Nielsdatters fæstemand.
FADDER Nr. 3: Peder Degn, Stoustrup, Oddum, Stoustrup #2039.
FADDER Nr. 4: ? Jørgen Nielsens Skrædders kone, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 5: Else Madsdatter, Debelmose, Borris, Mads Pedersens kone.
FADDER Nr. 6: Mette? Sørensdatter, Gosvig, Borris, 24c, Søren Gosvigs ældste datter.
NÆVNT Nr. 1: Greis Nielsen?, Odderup, Oddum, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Bodil Nielsdatter, Stier, Borris, Fæstemand Jens Christensen Stier fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jørgen Nielsen Skrædder, Debelmose, Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 4: Mads Pedersen, Debelmose (Vestergaard), Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 5: Søren Gosvig, Gosvig, Borris, Datter Mette? fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Noch samme dag døbte ieg Christen {Pedersen} [Degns] første dater Maren, frembaaren af Greis [Nielsen?] hans hustrue i Odderup, faddere vare Niels Mousten hans broder, Bol Nielsdatters fæstemand {Jens Christensen} af [Stier], Peder Degn, Jørgen Nielsen hans hustru, Matz Pedersen {Vestergaard} hans hustru {Else Madsdatter} af Debelmoes, Søren Gosvigs ældste datter {Mette Sørensdatter}.
Introduktion nr. 5019
Begravelse nr. 6132
NOTITS: Begravet 1711 godt syv år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2019 1704.02.17 Maren Mortensdatter, Ahlergaard, sogn: Borris. FAR: Morten Jensen Ahler. MOR: Karen Jakobsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Christensdatter Agerholm, Ringkøbing, Vel datter af præst Christen Andersen Agerholm i Ringkøbing By, Ringkøbing Amt.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Sæby, Herredsfoged i Bølling herred.
FADDER Nr. 2: Hans Jakob Reimer, Rybjerg, Velling, Ved Ringkøbing, hvor han formodentlig var forvalter på Rybjerg. Kaldes altid kun Hans Jakob. Gift 1706.06.30 i Lyne med Dorte Nielsdatter Boltrup søster til Else Marie Boltrup på Ahlergaard, gift med Jakob Andersen Ahler Harboe. Hans Jakob flytter til Dalager i Borris i 1706.
FADDER Nr. 3: Niels Mortensen, Kærgaard, Sted Hering?
FADDER Nr. 4: Christen Nielsen Aagaard, Aagaard, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 5: Jep Daller, Dalager, Borris
FADDER Nr. 6: Karen Mortensdatter, Lindvig, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 7: Mette Jakobsdatter, Aagaard, Borris, Christen Nielsen Aagaards kone.
FADDER Nr. 8: ? Hans Ejstrups? kone
NÆVNT Nr. 1: Hans Ejstrup?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag blef Morten {Jensen} Alers datter Maren døbt, frembaar af Medemojselle Kiersten Agerholm, faddere: Jens Jens_ Heridtzfoget . Hans Jacob pa Rybierg {Velling sogn}, Niels Mortens i [hering] Kiærgd . Christen {Nielsen} aagaard, Jep daller, Caren {Mortensdatter} Lindvig Christen {Nielsen} aagaards Kone {Mette Pedersdatter}, Hans [.i]strup hans Kone.
Introduktion nr. 5020
Begravelse nr. 6022
NOTITS: Begravet 10 måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2021 1704.03.09 Navnløs 1, Odderskær, sogn: Borris. FAR: Clemmen Madsen. MOR: Maren Svendsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: "Samme dag {d 9 Martij} begrof ieg Suend [Jørgensen] Odderschiers datters {Maren Svendsdatter} tvende tvillinger" tvilling 1 .
Introduktion nr. 5023
Begravelse nr. 6014
NOTITS: Fra begravelsen. Fødslen ansat 5 dage før begravelsen. Maren gift med Clemmen 1704.01.27 i Borris #7911.

LINK: Affotografering.


Nr. 2022 1704.03.09 Navnløs 2, Odderskær, sogn: Borris. FAR: Clemmen Madsen. MOR: Maren Svendsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: "Samme dag {d 9 Martij} begrof ieg Suend [Jørgensen] Odderschiers datters {Maren Svendsdatter} tvende tvillinger" tvilling 2 .
Introduktion nr. 5023
Begravelse nr. 6015
NOTITS: Fra begravelsen. Fødslen ansat 5 dage før begravelsen. Maren gift med Clemmen 1704.01.27 i Borris #7911.

LINK: Affotografering.


Nr. 2023 1704.03.12 Anne Nielsdatter, Fasterlund, sogn: Faster. FAR: Niels Lauridsen Lund. MOR: Anne Madsdatter Gammelgaard.
BÅREN AF: ? Mads Gammelgaards kone, Sønder Lem, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Jens Astrup, Astrup, Faster
FADDER Nr. 2: Anders Christensen Astrup, Astrup, Faster
FADDER Nr. 3: Oluf Lund, Fastergaard, Faster
FADDER Nr. 4: ? Jens Ejstrups kone, Ejstrup, Faster
FADDER Nr. 5: ? Oluf Meldgaards kone, Hannerup (Meldgaard), Faster
FADDER Nr. 6: Elles Madsdatter, Fasterlund, Faster, Tjener ved Jens Lauridsen Lund i Fasterlund.
NÆVNT Nr. 1: Mads Gammelgaard, Lemb, Moderens far. Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Ejstrup, Ejstrup, Faster
NÆVNT Nr. 3: Oluf Meldgaard, Hannerup (Meldgaard), Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsdagen d: 12 Martij døbte ieg Niels {Lauridsen} Lunds datter Anne , frembaaren af Matz Gammelgaard hans Kone i Lemb {Sønder Lem}, faddere vare Jens Astrup, Anders {Christensen} Astrup, Olluf Lund tjenendis paa Fastergaard, Jens Eistrup hans Kone, Olluf Mælgaards hustru, Elleds Matzdatter tjenendis Niels Lund.
Introduktion nr. 5025
LINK: Affotografering.


Nr. 2024 1704.04.09 ? Christensdatter, Lodal, sogn: Faster. FAR: Christen Lodal. MOR: ? Christen Lodals kone.
BÅREN AF: ? Michel Hannerup kone, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 1: ? Peder Michelsen Hannerups kone, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 2: Niels Præstegaard, Annexgaarden, Faster
FADDER Nr. 3: Jens Madsen, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 4: ? Christen Ovesens datter, Faster
FADDER Nr. 5: Kirsten Jakobsdatter, Hannerup, Faster, Gift med Peder Nielsen Hannerup i Nørgaard.
NÆVNT Nr. 1: Michel Hannerup, Hannerup, Faster, Konen bærer, søn Peder fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Michelsen, Hannerup, Faster, Søn af Michel Hannerup.
NÆVNT Nr. 3: Peder Nielsen, Hannerup, Faster, Konen Kirsten Jakobsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Christen Ovesen, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 9 April døbte ieg Christen Lodals {...ttr} [....il] frembaaren af Michel hannerups Hustrue faddre Niels pstgd Jens Matzen i hannerup Michel Hannerups søn peder {Nielsen} hannerups Kone Christen ovesens Datter.
Introduktion nr. 5028
NOTITS: Teksten er: "Michel Hannerups søn, peder hannerups kone". Før navnet står med ret stor sikkerhed "datter". En side i internettet får navnet til at være Michel, men det er altså en datter, der bliver døbt.

LINK: Affotografering.


Nr. 2025 1704.04.13 Kirsten Andersdatter, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Anders Lauridsen Debelmose. MOR: ? Anders Lauridsen Debelmoses kone.
BÅREN AF: Mette Sørensdatter, Gosvig, Borris, Søren Gosvig ældste datter.
FADDER Nr. 1: Niels Madsen, Borris
FADDER Nr. 2: Mads Pedersen Agger, Agger, Borris
FADDER Nr. 3: Kirsten Nielsdatter, Debelmose, Borris, Christen Pedersen Degns kone.
FADDER Nr. 4: Sidsel Sørensdatter, Gosvig, Borris, Søren Gosvig yngste datter.
NÆVNT Nr. 1: Søren Gosvig, Gosvig, Borris, Ældste datter Mette bærer, yngste datter Sidsel fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Pedersen Degn, Debelmose, Borris, Konen Kirsten Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme {d: 13 April} døbte ieg Anders {Lauridsen} debelmoes hans datte Kiersten frembaaren af søren gosvigs ælste datter {Mette Sørensdatter} . faddere . Niels Matzøn Matz {Pedersen} agger . Christen {Pedersen} degns hustrue Kiersten {Nielsdatter} . Søren gosvigs yngste datter {Sidsel} .
Introduktion nr. 5026
LINK: Affotografering.


Nr. 2026 1704.04.20 Abelone Sørensdatter, Klokmose, sogn: Faster. FAR: Søren Madsen. MOR: ? Søren Madsens kone.
BÅREN AF: Kirsten Olufsdatter, Jakob Tudvads kone.
FADDER Nr. 1: Just Andersen, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 2: Hans Madsen, Faster
FADDER Nr. 3: Lars Pedersen Smed, Lodal, Faster
FADDER Nr. 4: Anne Jakobsdatter, Faster
FADDER Nr. 5: Margrethe Jakobsdatter, Faster
FADDER Nr. 6: Karen Jakobsdatter, Faster
NÆVNT Nr. 1: Jakob Tvevad
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 20 april døbte ieg søren Matzøn j Klohmoes hans datter kaldet apollone frembaaren af Jacob [tujvads] hustrue Kiersten ollufsdatter . faddere Just Klohmoes hans Matzen Las peders_ Smid . Anne Jacobsdatter Margrete Jacobsdatter. Karen Jacobsdatter.
Introduktion nr. 5027
Begravelse nr. 6078
NOTITS: Begravet tre et halvt år gammel uden navn, men begravelsen kan ikke være Maren født 1706 for hun begraves med navn 1711.

LINK: Affotografering.


Nr. 2029 1704.06.01 Bodil Nielsdatter, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Niels Madsen. MOR: ? Eskesdatter Niels Madsens kone.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter, Debelmose, Borris, Christen Pedersen Degns kone.
FADDER Nr. 1: Niels Eskesen Krog, Borris- Krog, Borris
FADDER Nr. 2: Peder Eskesen Krog, Borris- Krog, Borris
FADDER Nr. 3: Kirsten, Agger, Borris, Jens Aggers tjemestepige.
FADDER Nr. 4: ? Jørgen Nielsen Skrædder Debelmoses kone, Debelmose, Borris
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Degn, Debelmose, Borris, Konen Kirsten Nielsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Eske Nielsen Krog, Borris- Krog, Borris, Moderens far.
NÆVNT Nr. 3: Jens Agger, Agger, Borris, Tjenestepige Kirsten fadder.
NÆVNT Nr. 4: Jørgen Nielsen Skrædder Debelmose, Debelmose, Borris, Skrædder. Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 1ste} var Do secunda p. Trint. døbte ieg Niels Matzøn i debelmoes hans datter bodel . frembaarn af Kirsten {Nielsdatter} degns Christen {Pedersen} degns hustrue . Niels {Eskesen} Krog . peder {Eskesen} Krog . begge Esche {Nielsen} Krogs sønner , Jens Aggers pige Kirsten, Jørgen {Nielsen} Debelmoesis hustrue .
Introduktion nr. 5031
NOTITS: Moderen Eskesdatter er fra Borris-Krog, søster til Niels og Peder Eskesen.

LINK: Affotografering.


Nr. 2030 1704.07.24 Kirsten Andersdatter, Astrup, sogn: Borris. FAR: Anders Christensen Astrup. MOR: Maren Jespersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d . 31 Julij begrof ieg Anders {Christensen} Astrup første barn nafnlig Kirsten som alleeniste var hiemmedøbt .
Introduktion nr. 5032
Begravelse nr. 5999
NOTITS: Dåb arbitrær ansat en uge før begravelsen. Navnet Maren Jespersdatter, da hun som enke gifter sig med Niels Jensen af Annexgaarden. 1722 #8048.

LINK: Affotografering.


Nr. 2034 1704.10.11 Bodil Clemmensdatter, Skobæk, sogn: Borris. FAR: Clemmen Bertelsen Skobæk. MOR: ? Clemmen Bertelsens kone.
BÅREN AF: ? Eske Nielsen Krogs kone, Krog, Borris
FADDER Nr. 1: Poul Frandsen, Kirken- Ved, Borris
FADDER Nr. 2: Peder Eskesen Krog, Krog, Borris, Søn af Eske Nielsen Krog.
FADDER Nr. 3: Kirsten, Agger, Borris, Jens Aggers tjenestepige.
FADDER Nr. 4: ? Poul Frandsens kone, Kirken- Ved, Borris
NÆVNT Nr. 1: Eske Nielsen Krog, Krog, Borris, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 11 blev Clemmend {Bertelsen} shobæchs datter døbt frembaaren af Eshj {Nielsen} Krogs Kone faddere Pofvl [Frantzøn] . peder {Eskesen} Kroeg . Jens aggers pige Kirsten Pofvel Franzsøns Kone . Barnetz nafn var Boel .
Introduktion nr. 5036
Vielse nr. 8112
LINK: Affotografering.


Nr. 2035 1704.10.11 Maren Jensdatter, Ejstrup, sogn: Faster. FAR: Jens Ejstrup. MOR: ? Jens Ejstrups kone.
BÅREN AF: Kirsten Jakobsdatter, Hannerup (Nørgaard), Faster, Gift med Peder Nielsen Hannerup.
FADDER Nr. 1: Niels Lauridsen Lund, Fasterlund, Faster
FADDER Nr. 2: Bendt, Ejstrup, Faster
FADDER Nr. 3: ? Jakobsdatter Peder Hannerups kones Kirsten Jakobsdatters søster ., Faster, Mulige søstre: Karen gift med Søren Madsen Klokmose, Kirsten gift med Lars Pedersen Smed i Lodal i Faster, Margrethe gift med Niels Andersen Vesterby i Borris, Karen gift med Søren Jensen i Slumstrup Mølle i Sædding.
FADDER Nr. 4: Kirsten Thomas Ejstrups kone, Ejstrup, Faster
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Hannerup, Hannerup (Nørgaard), Faster, Konen Kirsten Jakobsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Thomas Ejstrup, Ejstrup, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 11} udj faster blef Jens Eistrup hans datter Maren døbt frembaaren af pær {Peder} Hannerups {1.} Kone . Faddere Niels {Lauridsen} Lund - Bendt j Eistrup - peder hannerups Kones Søster thomas Eistrups Kone {Kirsten}.
Introduktion nr. 5037
Vielse nr. 8134
NOTITS: Thomas Ejstrups kone ved navn Kirsten se #2312.

LINK: Slægt i Slumstrup Mølle i Sædding.
LINK: Affotografering.


Nr. 2037 1704.11.16 El Laustdatter, Tarp, sogn: Borris. FAR: Laust Tarp. MOR: An Laust Tarps kone.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter Hviid, Præstergaarden, Borris, Hr. Christen Nielsen Seerups kone, præst i Borris.
FADDER Nr. 1: Lars Larsen Duedal, Duedal, Borris
FADDER Nr. 2: Peder Eskesen Grønborg, Grønborg, Borris
FADDER Nr. 3: Jens Larsen, Duedal, Borris, 18c, Lars Larsen Duedals søn.
FADDER Nr. 4: Johanne Jensdatter Grønborg, Grønborg, Borris, Søster til Peder Eskesen kone.
FADDER Nr. 5: Sidsel Christensdatter, Tarp, Borris, Christen Kærs datter.
FADDER Nr. 6: Karen Østerskjern, Borris
FADDER Nr. 7: Abbelone Tarp, Borris, Faderens mor, #2049.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Seerup, Præstergaarden, Borris, Konen Kirsten Nielsdatter Hviid bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Kær, Tarp, Borris, Datter Sidsel fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 16 Novembr. Blef Laust Tarpis datter El døbt frembaaren af Kiersten {Jensdatter Hviid} Hr Christen {Nielsen} Seerups, faddere Las {Larsen} Dudal, peder {Eskesen} grønborg, Las {Larsen} dudals søn {Jens Larsen}, Johan{ne Jensdatter} Grønborg, Christ_ Kiærs datter Zidsel {Christensdatter} . Karen østershiern, Apollone Tarp.
Introduktion nr. 5039
LINK: Affotografering.


Nr. 2038 1704.11.26 Dorthe Andersdatter, Hvollig, sogn: Borris. FAR: Anders Christensen Hvollig. MOR: Anne Knudsdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Sønderskov, Borris, Vel søser til faderen. Lars Jensen Sønderskovs kone.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Agger, Agger, Borris
FADDER Nr. 2: ? Knudsen, ....strup, Knud ....strups søn.
FADDER Nr. 3: Maren, Agger, Borris, Jens Nielsen Aggers kone
FADDER Nr. 4: Kirsten, Agger, Borris, Jens Nielsen Aggers tjenestepige.
NÆVNT Nr. 1: Knud, ....strup
NÆVNT Nr. 2: Lars Jensen Sønderskov, Sønderskov, Borris, Konen Maren Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsdagen d 26 Novbr : blev Anders {Christensen} Holvigs datter Dorthe døbt frembaaren af Las {Jensen} syndershous Kone {Maren Christensdatter} Fadder Jens {Nielsen} agger . Knud [.....]strups søn, Jens {Nielsen} aggers Kone {Maren}, Jens {Nielsen} aggers pige Kiersten .
Introduktion nr. 5040
LINK: Affotografering.


Nr. 2039 1704.12.07 Elles Christensdatter, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Christen Pedersen Degn. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Peder Degns kone, Stoustrup, Oddum, Nabo til Sønderskov i Borris.
FADDER Nr. 1: Niels Moustsen, Borris
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Stier, Stier, Borris
FADDER Nr. 3: Jørgen Højmose
FADDER Nr. 4: Bodil Nielsdatter, Stier, Borris, Gift med Jens Christensen Stier.
FADDER Nr. 5: Sidsel Sørensdatter Gosvig, Gosvig, Borris, Datter af Søren Gosvig.
NÆVNT Nr. 1: Peder Degn, Stoustrup, Oddum, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 7}, døbte ieg Christen {Pedersen} Degns datter Ellets , frembaaren af peder degns hustrue i Stoustrup, faddere: Niels Mousten, Jens {Christensen} Stier, Jørgen Højmoes, Jens {Christensen} Stiers kone {Bodil Nielsdatter}, Zidsel {Sørensdatter} gosvig
Introduktion nr. 5041
LINK: Affotografering.


Nr. 2042 1705.03.22 Kirsten Jørgensdatter, Helgaard, sogn: Borris. FAR: Jørgen Helgaard. MOR: ? Jørgen Helgaards kone.
BÅREN AF: ? Christen Nygaards kone, Nygaard, Borris
FADDER Nr. 1: Laust Helgaard, Helgaard, Borris
FADDER Nr. 2: Moust Jakobsen, Borris
FADDER Nr. 3: Anne Larsdatter, Borris, Anne og Abbelone Lasdøtre muligvis døtre af Las Hælgaard nævnt i Mandtallet 1705.
FADDER Nr. 4: Abbelone Larsdatter, Borris
FADDER Nr. 5: Anne Nielsdatter, Hvollig, Borris, Huskone i Hvollig.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nygaard, Nygaard, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {Midfaste Søndg d 22 Martij} døbte Jørgen Hælgds barn ved nafn Kirsten frembaaren af Christ_ Nygds Kone, Laust hælgd, Moust Jakobs_ Anne og Apollon Las d[...], Anne Nielsdatter Huiskone i Holvig
Introduktion nr. 5044
Begravelse nr. 6033
NOTITS: Opprimeret 7 uger gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 1998 1705.04.13 Dødfødt, Dalager, sogn: Borris. FAR: Christen Toft. MOR: ? Christen Tofts kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'noch samme dag (2den Paaschedag d: 13 April) begrof ieg Christen tofftis barn som blevDødfød .'}
Begravelse nr. 6034
LINK: Affotografering.


Nr. 2043 1705.05.03 Maren Christensdatter, Brunbjerg, sogn: Borris. FAR: Christen Bjerre. MOR: ? Christen Bjerres kone.
BÅREN AF: Karen Christensdatter, Hjoptarp (Meldgaard), Borris, Jens Clemmensens kone.
FADDER Nr. 1: Villem Nielsen Egvig, Egvig, Borris
FADDER Nr. 2: Jens H?, Borris
FADDER Nr. 3: ? Christensdatter Jens Giødesen kones søster, Borris
FADDER Nr. 4: ? Christen Kringeltofts søster, Borris
NÆVNT Nr. 1: Jens Clemmensen, Hjoptarp, Borris, Konen Karen Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Giødesen, Gaasdal- Store, Borris, Hans kones søster fadder.
NÆVNT Nr. 3: ? Christensdatter Jens Giødesens kones søster, Gaasdal- Store, Borris, Hans kones søster fadder.
NÆVNT Nr. 4: Christen Olsen? Kringeltoft, Kringeltoft, Borris, Hans søster fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 3-tia post pascha d 3 Maji døbte Jeg Christ_ Biæris datter Maren frembaar_ af Jens Clemmensens hustru {Karen Christensdatter} i Hioptarp, faddere Villem {Nielsen} Eegvig, Jens H[.....], Jens Gødsens Kone {? Christensdatter} søster, Christ_ Kringeltofftis søster :
Introduktion nr. 5045
NOTITS: Brunbjerg identificeret i Mandtall 1705, Christen Bierre. Bierre fra Brunbjerre, Brunbjerg.

LINK: Affotografering.


Nr. 2044 1705.05.03 Maren Pedersdatter, Hannerup (Nørgaard), sogn: Faster. FAR: Peder Nielsen Hannerup. MOR: Kirsten Jakobsdatter.
BÅREN AF: ? Niels Andersen Aas kone, Aas, Faster
FADDER Nr. 1: Søren Madsen Klokmose, Klokmose, Faster, Gift med moderens søster Karen Jakobsdatter.
FADDER Nr. 2: Lars Pedersen Smed, Lodal, Faster, Gift med moderens søster Kirsten Jakobsdatter.
FADDER Nr. 3: Niels Peder stedsøn, Faster, Peders efternavn ikke decifreret.
FADDER Nr. 4: ? Jakob Møller den unges kone, Slumpstrup Mølle?, Sædding
FADDER Nr. 5: ? Jens Ejstrups kone, Eistrup, Faster
FADDER Nr. 6: Karen Jakobsdatter, Hannerup, Faster, Moderens søster tjener ved Peder Hannerup.
NÆVNT Nr. 1: Niels Andersen Aas, Aas, Faster, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Eistrup, Eistrup, Faster, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jakob Møller den Unge, Slumpstrup Mølle?, Sædding, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {Dom 3-tia post pascha d 3 Maji} j Faster døbt peder {Nielsen} hannerups datter Mare_ Frembaar_ af Niels {Andersen} Aaßis Kone Fadder Søre_ Matzen Klochmose . Las {Pedersen} smid j Lodal peder [.u.s...res] stifsøn Niels. den unge jacob Møller hs Kone . Jens Eistrups Kone . Caren Jacobsdatter hos peder {Nielsen} hannerup .
Introduktion nr. 5046
Vielse nr. 8171
LINK: Familien fra Slumstrup Mølle.
LINK: Affotografering.


Nr. 2046 1705.06.14 El Pedersdatter, Grønborg, sogn: Borris. FAR: Peder Eskesen Grønborg. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: ? Eskesdatter, Dyrvig, Hoven, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Eske Nielsen, Dyrvig, Hoven, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Niels Nielsen Hjoptarp, Hjoptarp (Søndergaard?), Borris, Også en Niels Nygaard i Hjoptarp, Nielsen se Markbogen 1683 Nygaard.
FADDER Nr. 3: Laust Tarp, Tarp, Borris
FADDER Nr. 4: Jens Hviid, Borris
FADDER Nr. 5: ? Peder [bierstens] kone, Borris
FADDER Nr. 6: Johanne Jensdatter, Grønborg, Borris, Moderens søster.
FADDER Nr. 7: Sidsel Sørensdatter Gosvig, Gosvig, Borris, Slags nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Do 1ma p: trinit døbte ieg peder {Eskesen} grønborgs datter El frembaar_ af peder {Eskesen} Grønborgs søster i Dyrvig {Hoven sogn} , faddere Eschj {Nielsen} Dyrvig (Hoven sogn), Niels Hoptarp, Lauritz Tarp, Jens Huid, Peder [biersten] hs Kone, Peder {Eskesen} Grønborgs Kone søster Johan{ne Jensdatter} og Zidsel {Sørensdatter} Gosvig.
Introduktion nr. 5048
LINK: Affotografering.


Nr. 2047 1705.07.26 Birgitte Laustdatter, Hjoptarp (Nørgaard), sogn: Borris. FAR: Laust Nørgaard. MOR: Inger? Laust Nørgaards kone.
BÅREN AF: Maren Agger, Agger, Borris, Jens Nielsen Aggers kone.
FADDER Nr. 1: Niels Stier, Stier, Borris
FADDER Nr. 2: Christen Toft, Dalager, Borris
FADDER Nr. 3: Niels Jensen, Hjoptarp, Borris, Søn af Jens Clemmensen.
FADDER Nr. 4: An Duedal, Duedal, Borris, Lars Larsen Duedals kone.
FADDER Nr. 5: ? Christensdatter, Fonager, Borris, Datter af Christen Fonager.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Agger, Agger, Borris, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Clemmensen, Hjoptarp, Borris
NÆVNT Nr. 3: Lars Larsen Duedal, Duedal, Borris, Konen An Duedal fadder.
NÆVNT Nr. 4: Christen Fonager, Fonager, Borris, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Do 7tima p. Trinit: døbte ieg Laust nørgds dattr Birgete frembaaren af Jens {Nielsen} aggers Kone {Maren Agger} faddre vare Niels ster Christen tofft - Jens Clemmensens søn Niels {Jensen}. Las {Larsen} dudals Kone {An Duedal} Christen fonaggers datter.
Introduktion nr. 5049
LINK: Affotografering.


Nr. 2049 1705.08.09 Christine Marie Sørensdatter, Klokmose, sogn: Faster. FAR: Søren Sørensen. MOR: ? Søren Sørensens 2. kone.
BÅREN AF: ? Hans Madsens kone, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen Vestergaard, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 2: Oluf Ur, Fastergaard, Faster
FADDER Nr. 3: Laust, Vesterby, Søn af Abbelone.
FADDER Nr. 4: ? Sørensdatter, Sædding
NÆVNT Nr. 1: Hans Madsen, Klokmose, Faster, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Abbelone, Vesterby
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 9 Augustj Do 9na p: Trint døbte ieg Søren Sørensens Datter j Klochmoes Kaldet Christine Marie frembaaren af Hans Matzøns Kone i Klochmoes, faddere fadder vare Matz {Pedersen} Væstergd . Olluf Ue/Ur som tiente pa Fastergd, Laust Appollon Væsterbye hs søn, Søren Sørinsens søster af Sædding .
LINK: Affotografering.


Nr. 2053 1705.12.28 ? Christens/en/datter, Grønborg, sogn: Borris. FAR: Christen Thomsen Høyer. MOR: Abbelone Sørensdatter.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Grønborg, Borris, Peder Eskesen Grønborgs kone
FADDER Nr. 1: Niels Andersen, Grønborg, Borris, 18c. søn af Anders Vestesen Grønborg.
FADDER Nr. 2: Jens Larsen, Duedal, Borris, Lars Larsens søn, som er soldat.
FADDER Nr. 3: ? Niels Stiers kone, Stier, Borris, Niels Stier husmand i Stier, se nedenfor.
FADDER Nr. 4: Johanne Jensdatter, Grønborg, Borris, Peder Eskesen Grønborgs kone Karen Jensdatter søster, begge født i Grønborg.
NÆVNT Nr. 1: Peder Eskesen Grønborg, Grønborg, Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Anders Vestesen Grønborg, Grønborg, Borris, Sønnen Niels Andersen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Stier, Stier, Borris, Konen fadder. Niels Stier er husmand i Stier ved Jens Christensen Stier, ses i Mandtall 1705.
NÆVNT Nr. 4: Morten Bush, Dalager, Borris, Moderen tjente ved ham.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Mandagen d 28 Decembr døbte ieg Et u-Ecte barn Apollone hendis [tienendes?] Morten Bush . Barne Fader var Corporal xsten Tomsen højer . barnt blef frembaaren af peder {Eskesen} grønborgs Kone {Karen Jensdatter}. Faddre var - Anders {Vestesen} Grønborg Søn Niels {Andersen} Las {Larsen} dudals Søn Soldat {Jens Larsen} . Niels stiers Kone - pedr {Eskesen} Grønborgs Konis {Karen Jensdatter} Søster {Johanne Jensdatter}.
Begravelse nr. 6047
NOTITS: Begravet fire uger gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2054 1706.01.13 El Jakobsdatter, Gravel, sogn: Borris. FAR: Jakob Gravel. MOR: ? Jakob Gravels kone.
BÅREN AF: Maren Christen Nygaards kone, Nygaard, Borris
FADDER Nr. 1: Peder Gravel, Gravel, Borris
FADDER Nr. 2: ? Olufsen, Bølling, Søn af Oluf i Bølling.
FADDER Nr. 3: Thomas? Hvollig, Hvollig, Borris, Uklart, hvor navnet Thomas hører hen.
FADDER Nr. 4: ? Niels Gravels kone, Gravel, Borris
FADDER Nr. 5: ? Pedersdatter, Hvollig, Borris, Datter af Peder Hvollig.
FADDER Nr. 6: Anne Knudsdatter, Hvollig, Borris, Anders Christensen Hvolligs kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nygaard, Nygaard, Borris, Konen Maren bærer.
NÆVNT Nr. 2: Oluf, Bølling, Efternavn ikke tydet.
NÆVNT Nr. 3: Niels Gravel, Gravel, Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 4: Peder Hvollig, Hvollig, Borris, Datter fadder-
NÆVNT Nr. 5: Anders Christensen Hvollig, Hvollig, Borris, Konen Anne Knudsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
onsdagen d 13 Janvarij døbte ieg Jacob grauilds datter El frembaar_ af Christen Nygds Kone {Maren} faddre vare Peder grauild Ollufs {Threaprs] Søn af Bølling thomads [Sønder] holvig . Niels grauilds Kone . Peder Holvigs datter Anders {Christensen} holvigs Kone {Anne Knudsdatter}.
Introduktion nr. 5053
LINK: Affotografering.


Nr. 2055 1706.03.15 Kirsten Pedersdatter, Gravel, sogn: Borris. FAR: Peder Gravel. MOR: ? Peder Gravels kone.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Grønborg, Borris, Peder Eskesen Grønborgs kone.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Gravel, Gravel, Borris
FADDER Nr. 2: Jørgen Helgaard, Helgaard, Borris
FADDER Nr. 3: Abbelone Larsdatter, Helgaard, Borris, 16c, datter af Lars Helgaard.
FADDER Nr. 4: ? Jakob Gravels kone, Gravel, Borris
FADDER Nr. 5: ? Peder Gravels kones søster, Kodbøl, Borris, Tjener ved Jens Mortensen i Kodbøl.
NÆVNT Nr. 1: Peder Eskesen Grønborg, Grønborg, Borris, Konen Karen Jensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Lars Helgaard, Helgaard, Borris, Datter Abbelone Larsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Mortensen Kodbøl, Kodbøl, Borris, Moderens søster tjener ved ham.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. marti, døbte ieg Peder Grauilds barn Kirsten, frembaaren af Peder {Eskesen} Grønborgs kone {Karen Jensdatter}, faddere: Niels Grauild, Jørgen Hælgaard, Jacob Grauilds kone, Apollone {Larsdatter} Las Hælgaards datter, Peder Grauilds kones søster tjenendis Jens {Mortensen} Kuedbøl.
Introduktion nr. 5054
LINK: Affotografering.


Nr. 2056 1706.04.01 Karen Christensdatter, Sønderskov, sogn: Borris. FAR: Christen Andersen. MOR: ? Christen Andersens kone.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Mosgaard, Borris, Jens Pedersen Mosgaards kone
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Aagaard, Aagaard, Borris
FADDER Nr. 2: Anders Thomsen, Vindelbo, Borris, 26c, Thomas Jensen Vindelbos søn.
FADDER Nr. 3: ? Christen Christensens kone, Sønderskov, Borris
FADDER Nr. 4: ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone, Sønderskov, Borris
FADDER Nr. 5: ? Christensdatter, Sønderskov, Borris, Christen Grendspils datter fra Oddum, tjener ved Christen Olufsen i Sønderskov.
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen Mosgaard, Mosgaard, Borris, Konen Anne Nielsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Thomas Jensen Vindelbo, Vindelbo, Borris, Sønnen Anders Thomsen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Christensen, Sønderskov, Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 4: Lars Jensen Sønderskov, Sønderskov, Borris, 2. kone fadder.
NÆVNT Nr. 5: Christen Grendspil, Oddum, Datter fadder.
NÆVNT Nr. 6: Christen Olufsen, Sønderskov, Borris, Tjenestepigen NN Christensdatter, datter af Christen Grendspil i Oddum.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 1 døbte ieg Christen Anders_ Synderschou hds datter Karen frembaaren af Jens Moesgds Kone , faddere Christen Aagd, Thomas {Jensen} Vindelbos søn Anders, Christen Xstensens Kone j Synderschou, Las Synderschous Kone, Xsten Gr..spils datter j Oddum tienends Christen Ollufß: i synderschou.
Introduktion nr. 5055
Begravelse nr. 6051
NOTITS: Begravet to uger gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2062 1706.07.18 Karen Christensdatter, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Christen Pedersen Degn. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Bodil Nielsdatter, Stier, Borris, Bærer tre gange for moderen, anses for moderens søster.
FADDER Nr. 1: Niels Mousten, Borris
FADDER Nr. 2: Jørgen Nielsen Skrædder, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 3: Lauge Christensen, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 4: Sidsel Sørensdatter Gosvig, Gosvig, Borris
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen Stier, Stier, Borris, Konen Bodil Nielsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
18. juli, døbte ieg Christen {Pedersen} Degns datter Karen frembaaren af Jens {Christensen} Stiers kone Bodel {Nielsdatter}, faddere: Niels Mouritsen, Jørgen {Nielsen Skrædder} Debelmoes, Lauge Christensen, Jørg_ {Nielsen} shrædders kone, Zidsel {Sørensdatter} Gosvig.
Introduktion nr. 5061
LINK: Affotografering.


Nr. 2064 1706.09.14 Navnløs, Fastergaard, sogn: Faster. FAR: Peder Christensen Paarup. MOR: Anne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Tirsdagen d: 21 blef Peder (Christensen) Poerups barn begrafven. .'}
Introduktion nr. 5064
Begravelse nr. 6060
NOTITS: Dato omtrentlig, en uge tilbage fra begravelsen. Faderen †1706.07.16 to måneder før. Forældrene gift i maj 1704, ingen børn set døbt februar 1705 - september 1706, derfor antages at barnet er nyfødt og ikke døbt endnu, da det døde. Dette bekræftes af at moderen introduceres 7 uger efter begravelsen.

LINK: Affotografering.


Nr. 2065 1706.09.19 Lucie Jensdatter, Agger, sogn: Borris. FAR: Jens Nielsen Agger. MOR: Maren Agger.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden, Borris, Præsten Peder Pedersen Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Kolstrup, Odderup, Oddum, Måske moderens far.
FADDER Nr. 2: Knud Jensen Sønderby, Sønderby, Borris
FADDER Nr. 3: Ole Jensen Aagaard, Aagaard, Borris
FADDER Nr. 4: Jens Mortensen, Lindvig, Borris
FADDER Nr. 5: Inger Laustsdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, 36cc datter af Laust Nørgaard.
FADDER Nr. 6: ? Ole Jensen Aagaards kone, Aagaard, Borris
FADDER Nr. 7: Mette Jakobsdatter, Aagaard, Borris, Christen Aagaards kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Olesen Aagaard, Aagaard, Borris, Sønnen Oluf er fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Nielsen Aagaard, Aagaard, Borris, Konen Mette Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Morten Jensen Lindvig, Lindvig, Borris, Søn Jens Mortensen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 19 døbte ieg Jens {Nielsen} Aggers datter Lucie frembaaren af min lille Kiæriste {Sophie Christensdatter Møborg}, faddere vare Jens {Pedersen} Kolstrup, Knud {Jensen} Synderbye, Jens {Olesen} Aagds Søn Olluf {Jensen}, Morten {Jensen} Lindvigs søn Jens {Mortensen}, Inger Laurisdatter {Nørgaard, Hjoptarp}, Olluf {Jensen} Aagds Kone, Xsten {Nielsen} Aagds Kone {Mette Pedersdatter}.
Introduktion nr. 5063
Vielse nr. 8067
Begravelse nr. 6495
LINK: Affotografering.


Nr. 2066 1706.11.07 Maren Christensdatter, Vesterby, sogn: Borris. FAR: Christen Jakobsen Vesterby. MOR: Maren Vesterby.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden, Borris, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Clemmensen, Hjoptarp (Melgaard), Borris
FADDER Nr. 2: Niels Andersen Vesterby, Vesterby, Borris
FADDER Nr. 3: ? Christen Fonagers kone, Fonager, Borris
FADDER Nr. 4: Karen Christensdatter Feldbereder, Præstegaarden, Borris, Tjenestepige ved forrige præst Christen Seerup
FADDER Nr. 5: Maren Jensdatter, Hjoptarp (Melgaard), Borris, Jens Clemmensens datter.
NÆVNT Nr. 1: Christen Fonager, Fonager, Borris, Konen Kirsten fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Nielsen Seerup, Præstegaarden, Borris, Forrige præst, tjenestepigen Karen Feldbereder fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 7 døbte ieg Christen {Jakobsen} Væsterbÿs barn Maren frembaaren af min Kiæriste {Sophie Christensdatter Møborg}. Faddere vare: Jens Clemmenß: Niels {Andersen} Væsterbÿe, Christen Fonaggers Kone , Karen {Christensdatter Feldbereder} tjenendis Hr Christen {Nielsen} Seerup, Jens Clemmensens datter Maren {Jensdatter}.
Introduktion nr. 5065
LINK: Affotografering.


Nr. 2067 1706.12.08 Maren Sørensdatter, Klokmose, sogn: Faster. FAR: Søren Madsen Klokmose. MOR: Karen Jakobsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jakobsdatter, Hannerup, Faster, Moderens søster. Peder Hannerups kone.
FADDER Nr. 1: Knud Lodal, Lodal, Faster, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 2: Jens Jakobsen Dragon, Slumstrup Mølle, Sædding, Moderens bror, der er dragon.
FADDER Nr. 3: Karen Jensdatter, Klokmose, Faster, Datter af Jens Justesen i Sønderskov i Borris, tjener Just Klokmose.
FADDER Nr. 4: Maren Møllekone, Slumstrup Mølle, Sædding, Moderens mor.
FADDER Nr. 5: Kirsten Jakobsdatter, Lodal, Faster, Moderens søster, gift med Lars Pedersen Smed.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Hannerup, Hannerup, Faster, Konen Kirsten Jakobsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Justesen, Sønderskov, Borris, Datter Karen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Just Andersen Klokmose, Klokmose, Faster, Tjnestepigen NN Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Søren Jensen Møller, Slumstrup Mølle, Sædding, Moderens far. Konen fadder.
NÆVNT Nr. 5: Lars Pedersen Smed, Lodal, Faster, Konen Kirsten Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 8 døbte ieg Søren {Madsen} Klochmosis datter Maren frembaaren af peder {Nielsen} Hannerups Kone {Kirsten Jakobsdatter}. Faddere: Knud Lodal, Jens Jacobsen af Slumstrup Mølle Dragoun, Jens Justesens datter af Sÿnderschou tjenendis Just {Andersen} Klochmoes, Søren {Jensen} Møller af Slumstrup hands Kone {Maren Møllekone}, Las {Pedersen} Smids Kone {Kirsten Jakobsdatter}.
Introduktion nr. 5067
Begravelse nr. 6136
NOTITS: Begravet 1711 med navn. Abbelone Sørensdatter begravet 1707 uden navn, kunne have været Maren.

LINK: Affotografering.


Nr. 2068 1706.12.30 Maren Mortensdatter, Dalager, sogn: Borris. FAR: Morten Bush. MOR: ? Morten Bushs kone.
BÅREN AF: An Gertrud Reimer, Dalager, Borris, Søster til Hans Jakobs.
FADDER Nr. 1: Christen Toft, Dalager, Borris
FADDER Nr. 2: Niels Daller, Dalager, Borris, Ikke identificeret, Niels Christensen fra Markbogen 1683?
FADDER Nr. 3: Bodil Nielsdatter, Stier, Borris, Gift med Jens Christensen Stier.
FADDER Nr. 4: ? Jakobsdatter, Skovbjerg, Sønder Felding, Sønder Felding antaget.
NÆVNT Nr. 1: Hans Jakob Reimer, Dalager, Borris, Hans Jakobs søster An Gertrud Reimer bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Christensen Stier, Borris, Konen Bodil Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jakob Skovbjerg, Skovbjerg, Sønder Felding, Antaget. Datter fadder. Kan have boet i Borris sogn.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 30 Decembr: døbte ieg Morten Buschis datter Maren frembaaren af An Giertrud {Reimer}. Hans Jacobs {Reimer} søster. Faddere: Xsten Tofft, Niels Daller, Jens {Christensen} Stiers Kone Budel {Nielsdatter}, Jacob Schoubiergs datter.
Introduktion nr. 5068
LINK: Affotografering.


Nr. 2072 1707.02.13 Maren Mortensdatter, Annexgaarden, sogn: Faster. FAR: Morten Pedersen Præstgaard. MOR: Karen Christensdatter.
FADDER Nr. 1: Michel Hannerup, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 2: Anders Jensen, Astrup, Faster, Søn af Jens Astrup.
FADDER Nr. 3: ? Niels Jakobsen Aas kone, Aas, Faster
FADDER Nr. 4: Karen Jakobsdatter, Slumstrup Mølle, Sædding, Gift med Søren Jensen Møller.
FADDER Nr. 5: Karen Jensdatter, Klokmose, Faster, Tjener ved Just Klokmose. Datter af Jens Justesen.
NÆVNT Nr. 1: Jens Astrup, Astrup, Faster, Søn Anders Jensen fagger.
NÆVNT Nr. 2: Niels Jakobsen, Aas, Faster, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Søren Jensen Møller, Slumstrup Mølle, Sædding, Konen Karen Jakobsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Jens Justesten, Sønderskov, Borris, †1705.03.29. Datter Karen Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 5: Just Andersen, Klokmose, Faster, Karen Jensdatter tjener ved ham.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 13 febr: døbte jeg Morten {Pedersen} pstgaards barn som blef kaldet Maren faddere var Michel Hannerup . Jens astrups søn Anders {Jensen}, Niels Jacobsen paa Aaes hds Kone, Søren {Jensen} Møller j Slumstrup Mølle hds Kone {Karen Jakobsdatter}, Jens Justesen j Syndershou hds datter Karen {Jensdatter} tjenendes Just {Andersen} Klochmoes.
Introduktion nr. 5073
Vielse nr. 8228
Begravelse nr. 6590
NOTITS: Begravet 1746 Borris.

LINK: Affotografering.


Nr. 2073 1707.02.20 Johanne Pedersdatter, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Peder Graversen. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter Hviid, Præstegaarden, Borris, Gamle præst Hr. Christen Seerups kone.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Ejstrup, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 2: Lauge Christensen Debelmose, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 3: ? Christensdatter, Debelmose, Borris, Datter af Christen Dynesen.
FADDER Nr. 4: Karen Christensdatter Feldbereder, Præstegaarden, Borris, Tjener ved den gamle præst Hr. Christen Seerup.
FADDER Nr. 5: Mette Sørensdatter, Debelmose (Gosvig), Borris, Christen Jensen Gosvigs kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Seerup, Præstegaarden, Borris, Konen Kirsten Jensdatter Hviid bærer. Tjenestepigen Karen Feldbereder fyldfadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Dynesen, Borris, Formodet søn af Dynes Debelmose †1704.01.16.
NÆVNT Nr. 3: Christen Jensen Gosvig, Debelmose (Gosvig), Borris, Gosvig ses under Debelmose, senere under Tarp. Konen Mette Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 20 febr - døbte ieg Peder Grauesens datter Johanne frembaaren af Kiersten {Jensdatter Hviid} Hr Christen {Nielsen} Seerups Faddere: Christen {Nielsen} Ejstrup, Lauge debelmoes, Christen Dynisens datter . Karen {Christensdatter} Feldberedr tjenendis Hr Christen {Nielsen} Seerup Christen {Jensen} Gosvigs Kone {Mette Sørensdatter}.
Introduktion nr. 5070
NOTITS: Maren Jensdatter se begravelsen #6211 i 1717.

LINK: Affotografering.


Nr. 2079 1707.04.10 Else Laustdatter, Tarp, sogn: Borris. FAR: Laust Tarp. MOR: An Laust Tarps kone.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden, Borris, Præsten Peder Pedersen Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Kjær, Tarp, Borris
FADDER Nr. 2: Jens Larsen, Tarp, Borris, 21c, søn af Lars Larsen Duedal.
FADDER Nr. 3: An Duedal, Duedal, Borris, Lars Larsen Duedals kone.
FADDER Nr. 4: ? Niels Tarps tjenestepige, Tarp, Borris
FADDER Nr. 5: Karen Øster- Skjern, Tarp, Borris, Jens Øster-Skjerns kone.
NÆVNT Nr. 1: Lars Larsen Duedal, Duedal, Borris, Søn Jens og kone An Duedal faddere.
NÆVNT Nr. 2: Niels Tarp, Tarp, Borris
NÆVNT Nr. 3: Jens Øster- Skjern, Tarp, Borris, Konen Karen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 10 April døbte ieg Laust Tarpis barn Else frembaaren af min Kiæriste {Sophie Christensdatter Møborg}. Faddere vare Christen {Jensen} Kiær, Las {Larsen} Dudals Søn {Jens Larsen}, Niels Tarpis pige, Las {Larsen} Dudals Kone {An Duedal}, Jens Østershierns Kone {Karen Østerskjern}.
Introduktion nr. 5078
Begravelse nr. 6085
NOTITS: Begravet 13 måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2080 1707.04.10 Kirsten Nielsdatter, Fasterlund, sogn: Faster. FAR: Niels Lauridsen Lund. MOR: Anne Madsdatter Gammelgaard.
BÅREN AF: ? Oluf Meldgaards kone, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 1: Oluf Meldgaard, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 2: Jens Ejstrup, Ejstrup, Faster
FADDER Nr. 3: Anders Jensen, Astrup, Faster, 17c, Jens Astrups søn.
FADDER Nr. 4: Karen Jensdatter, Klokmose, Faster, Jens Justsen i Sønderskov i Borris datter, som tjener Just Klokmose.
FADDER Nr. 5: Karen Jens Astrups kone, Astrup, Faster, Jens Astrups kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Justesen, Sønderskov, Borris, Datter Karen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Just Andersen Klokmose, Klokmose, Faster, Jens Justestens datter Karen tjener ved ham.
NÆVNT Nr. 3: Jens Astrup, Astrup, Faster, Konen Karen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Noch samme dag, døbte jeg Niels {Lauridsen} lunds datter Kiersten frembaaren af Olluf Mælgds kone faddere Olluf Mælgd . Jens Eistrup, Jens Astrup hds søn, Jens Justsen i Synderskou hds datter {Karen Jensdatter} tjenendis Just {Andersen} Klochmoes, Karen Jens Astrups kone.
Introduktion nr. 5081
LINK: Affotografering.


Nr. 2083 1707.05.12 *1707.05.07 Dødfødt, Præstegaardem, sogn: Borris. FAR: Peder Pedersen Stauning. MOR: Sophie Christensdatter Møborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12 Maji blef min {præsten Peder Pedersen Stauning} første datter ved min kiæreste Sophie Christensdatter {Møborg} begrafven som var fød død til verden 7ende Ejusdem.
Introduktion nr. 5082
Begravelse nr. 6071
LINK: Affotografering.


Nr. 2088 1707.07.24 Mette Jensdatter, Ejstrup, sogn: Faster. FAR: Jens Ejstrup. MOR: ? Jens Ejstrups kone.
BÅREN AF: Kirsten Jakobsdatter, Hannerup, Faster, Gift med Peder Nielsen Nørgaard Hannerup.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen Nørgaard, Hannerup, Faster, Konen Kirsten Jakobsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Oluf Meldgaard, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 3: Jens Marcussen, Klokmose, Faster, Tjener ved Oluf Meldgaard.
FADDER Nr. 4: Thomas Ejstrups kone, Ejstrup, Faster, Eller Christen Nielsens kone.
FADDER Nr. 5: Margrethe Nielsdatter, Klokmose, Faster, Af Bølling, tjener Hans Madsen Klokmoses enke Karen Thomasdatter.
NÆVNT Nr. 1: Hans Madsen Klokmose, Klokmose, Faster, Enken Karen Thomasdatter.
NÆVNT Nr. 2: Karen Thomasdatter, Klokmose, Faster, Enke efter Hans Madsen, tjenestepige Margrethe Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Thomas Ejstrup, Ejstrup, Faster, Konen fadder. Eller Christen Nielsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 24 Julij} døbte ieg i Faster Jens Ejstrup hands barn Mette frembaaren af Peder Nørgd {Nielsen Nørgaard} j Hannerup hands Kone. Faddere vare Peder {Nielsen Nørgaard} Hannerup, Olluf Mælgd, Jens Marcußen tienendis Olluf Mælgd, Jens {fejl i originalen! vel for Thomas eller Christen} Eistrups Kone, Margrete Nielsdatter af bølling tienendis Hans {Madsen} Klochmosis Enche {Karen Thomasdatter}.
Introduktion nr. 5088
LINK: Affotografering.


Nr. 2089 1707.09.04 Else Hansdatter, Dalager, sogn: Borris. FAR: Hans Jakob Reimer. MOR: Dorte Nielsdatter Boltrup.
BÅREN AF: Else Madsdatter, Østergaard, Lyne, Østergaard ikke sikker. Gift med Niels Andersen Boltrup.
FADDER Nr. 1: Niels Andersen Boltrup, Østergaard, Lyne, Moderens far. Østergaard ikke sikker. Gift med Else Madsdatter.
FADDER Nr. 2: Jakob Andersen Ahler, Ahlergaard, Borris, Gift med moderens søster Else Marie Nielsdatter Boltrup.
FADDER Nr. 3: Mads Christensen Ahler, Ahlergaard, Borris, Svigersøn af Jakob Ahler.
FADDER Nr. 4: Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin, Dalager, Borris, Herredsfoged Skanderups kone.
FADDER Nr. 5: ? Hans Skjern Bros kone, Skjern Bro, Skjern
FADDER Nr. 6: Else Marie Nielsddatter Boltrup, Borris, Gift året før med Jakob Andersen Harboe/Ahler.
NÆVNT Nr. 1: Hans Skjern Bro, Skjern Bro, Skjern
NÆVNT Nr. 2: Jakob Pedersen Skanderup, Dalager, Borris, Konen Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d. 4. sept., døbte jeg M: Hans Jacob {Reimer} hands barn i Dalagger Else frembaaren af M: Niels {Andersen} Boltrup hands Kiæreste {Else Madsdatter}, faddere vare: Niels {Andersen} Boltrup, Jacob {Andersen} Aler, Matz {Christensen} Aler, herridtzfogeden {Jakob Pedersen Skanderup} hands kone {Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin}, Hans ved Schierne Brov hands kone, Niels {Andersen} Boltrup hands datter Else Marie {Nielsdatter Boltrup}.
Introduktion nr. 5087
LINK: Affotografering.


Nr. 2090 1707.09.29 Mette Madsdatter, Ahlergaard, sogn: Borris. FAR: Mads Christensen Ahler. MOR: Karen Jakobsdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden, Borris, Præsten Peder Pedersen Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Christen Sørensen, Fasterkær, Faster
FADDER Nr. 2: Hans Jakob Reimer, Dalager, Borris
FADDER Nr. 3: Mads Jensen Koldtoft, Lundenæs, Skjern
FADDER Nr. 4: Birgitte Michelsdatter Købke, Sønderby, Borris, Gift med Knud Jensen Sønderby.
FADDER Nr. 5: An Fasterkær, Fasterkær, Faster
FADDER Nr. 6: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Ahlergaard, Borris, Skrives af Østergaard i Lyne sogn. Gift 1706 med Jakob Andersen Ahler i Ahlergaard i Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Sct. Michals dag d. 29 September døbte ieg Matz {Christensen} alers første barn ved nafn Mette frembaaren af min Kiæriste {Sophie Christensdatter Møborg} . Faddere Christen Søfrensen . Hans Jacob {Reimer} af Daler . Matz {Jensen Koldtoft} Degn pa Lundenis . Berit {Michelsdatter} Synderbye . An af Faster Kiær . Else Marie {Nielsdatter Boltrup} fra Østergaard.
Introduktion nr. 5089
Vielse nr. 8109
NOTITS: †1777.03.07 Bølling.

LINK: Affotografering.


Nr. 2092 1707.12.14 Maren Jensdatter, Stier, sogn: Borris. FAR: Jens Christensen Stier. MOR: Bodil Nielsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter, Debelmose, Borris, Moderens søster. Gift med Christen Pedersen Degn.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Degn, Debelmose, Borris, Konen Kirsten Nielsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Oluf Bush, Borris, Morten Bush set i Dalager.
FADDER Nr. 3: Ellen Christensdatter, Dalager, Borris, 17, Christen Olesen Dalagers datter.
FADDER Nr. 4: ? Jakob Shribergs kone, Borris
NÆVNT Nr. 1: Christen Olesen Dalager, Dalager, Borris, Konen Maren fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Shriberg, Borris, Kone fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsdagen d. 14. decemb : døbte ieg Jens {Christensen} stiers datter Maren frembaaren af Kiesten(!) {Nielsdatter} Christen {Pedersen} degns hustrue . faddere Christ_ {Pedersen} degn . Olluf Bush Christ_ {Olesen} dallers datter {Ellen Christensdatter}. Jacob shribergs kone.
Introduktion nr. 5091
Vielse nr. 8155
LINK: Affotografering.


Nr. 2093 1707.12.22 Kirsten Nielsdatter, Debelmose (Vestergaard), sogn: Borris. FAR: Niels Madsen Vestergaard. MOR: ? Niels Madsen Vestergaards kone.
BÅREN AF: Else Madsdatter, Vestergaard, Borris, Mads Pedersen Vestergaards kone.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Agger, Agger, Borris
FADDER Nr. 2: Peder Eskesen Krog, Borris- Krog, Borris
FADDER Nr. 3: Kirsten Jensdatter, Debelmose, Borris, 21c, Jens Dynesens datter.
FADDER Nr. 4: ? Knud Lodals kone, Lodal, Faster
NÆVNT Nr. 1: Mads Pedersen Vestergaard, Vestergaard, Borris, Konen Else Madsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Dynesen, Debelmose, Borris, Datter Kirsten Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Knud Lodal, Lodal, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsdagen d 22 Decembr: døbte ieg Niels Matzen j Debelmoes hds datter Kiersten . frembaaren af Matz Væstrgd j Debelmoes hds Kone . Faddere Jens {Nielsen} agger . peder {Eskesen} Krog . Jens Dynesens datter {Kirsten Jensdatter} . Knud Lodals Kone .
Introduktion nr. 5092
LINK: Affotografering.


Nr. 2095 1708.02.11 Abbelone Andersdatter, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Anders Lauridsen Debelmose. MOR: ? Anders Lauridsen Debelmoses kone.
BÅREN AF: ? Jørgen Nielsen Skrædders kone, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 1: Jens Christensen Stier, Stier, Borris
FADDER Nr. 2: Christen Jensen Gosvig, Debelmose (Gosvig), Borris
FADDER Nr. 3: Niels Sorte, Agger, Borris, Tjener ved Jens Nielsen Agger.
FADDER Nr. 4: Margrethe Jens Christensen Vestergaards kone, Debelmose (Vestergaard), Borris
FADDER Nr. 5: Kirsten Jensdatter, Debelmose, Borris, 19c, datter af Jens Dynesen.
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Nielsen Skrædder, Debelmose, Borris
NÆVNT Nr. 2: Jens Nielsen Agger, Agger, Borris, Tjenestekarl Sorte Niels fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Dynesen, Debelmose, Borris, Datteren Kirsten Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Jens Christensen Vestergaard, Debelmose (Vestergaard), Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 11te døbte Jeg Anders {Lauridsen} Debelmosis datter Apollone frembaaren af Jørgen {Nielsen} Skræders Kone - Faddere Jens {Christensen} Stier - Christen {Jensen} Gosvig . Sorte Niels tjenendis Jens {Nielsen} agger, Jens {Christensen} Væstergds Kone . Jens dynesens datter {Kirsten Jensdatter}.
Introduktion nr. 5094
Begravelse nr. 6127
NOTITS: Begravet tre år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2096 1708.02.29 Margrete Cathrina Christensdatter, Sønderby, sogn: Borris. FAR: Christen Lauridsen Sønderby. MOR: Karen Mortensdatter.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, Hun var noget specielt, opføres aldrig som Niels Larsen Gjaldbæks kone, som er reglen.
FADDER Nr. 1: Jakob Jensen Hvollig, Hvollig, Borris
FADDER Nr. 2: Knud Jensen Sønderby, Sønderby, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 3: Niels Larsen Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, Gift med Anne Nielsdatter Gjaldbæk.
FADDER Nr. 4: Maren Agger, Agger, Borris, Jens Nielsen Aggers kone eller datter?
FADDER Nr. 5: Lisbet Mortensdatter Lindvig, Lindvig, Borris, Morten Jensen Lindvigs datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsdagen d: 29 febr: døbte Jeg Christ_ {Lauridsen} Synderbys datter Margrete Cathrina frembaaren af An {Anne Nielsdatter} Gialbæck . Faddere Jacob {Jensen} Holvig Knud {Jensen} Synderbye . Niels {Larsen} Gialbæck, Maren Agger Lisbet {Mortensdatter} Lindvig.
Vielse nr. 8110
NOTITS: †1777.07.30 Grønborg.

LINK: Affotografering.


Nr. 2097 1708.03.29 Kirsten Pedersdatter Stauning, Præstegaarden, sogn: Borris. FAR: Peder Pedersen Stauning. MOR: Sophie Christensdatter Møborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: torsdagen d 29 marti forløste Gud /: hans nafn være æer :/ min lille kiæreste med 2de tvillinger d. lste kaldet Kirst_ Klochen 4re om eftermiddagen d 2d_, Margrete halfanden thime der efter.
Introduktion nr. 5095
Begravelse nr. 6082
NOTITS: Levede meget kort højst to dage. Hjemmedøbt. Tvilling.

LINK: Affotografering.


Nr. 2098 1708.03.29 Margrete Pedersdatter Stauning, Præstegaarden, sogn: Borris. FAR: Peder Pedersen Stauning. MOR: Sophie Christensdatter Møborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: torsdagen d 29 marti forløste Gud /: hans nafn være æer :/ min lille kiæreste med 2de tvillinger d. lste kaldet Kirst_ Klochen 4re om eftermiddagen d 2d_, Margrete halfanden thime der efter.
Introduktion nr. 5096
Begravelse nr. 6083
NOTITS: Levede meget kort højst to dage. Hjemmedøbt. Tvilling.

LINK: Affotografering.


Nr. 2099 1708.04.01 Maren Lauridsdatter, Klokmose, sogn: Faster. FAR: Laust Sørensen Klokmose. MOR: Karen Thomasdatter.
BÅREN AF: Karen Jakobsdatter, Klokmose, Faster, Gift med Søren Madsen.
FADDER Nr. 1: Thomas Sørensen, Østerby, Bølling, Vel moderens far. *1643c Østerby, Bølling †1726.04.07 (83 år) Østerby, Bølling
FADDER Nr. 2: Mads Klokmose, Klokmose (Vestergaard?), Faster, Måske Mads Vestergaard i Klokmose.
FADDER Nr. 3: Christen Marcussen, Klokmose?, Faster, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 4: Mette? Thomasdatter, Bølling, 30c, søster til moderen, kunne være Anna 33c, datter af Thomas Sørensen.
FADDER Nr. 5: ? Oluf Meldgaards kone, Klokmose, Faster
NÆVNT Nr. 1: Søren Madsen, Klokmose, Faster, Konen Karen Jakobsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Oluf Meldgaard, Klokmose, Faster, Kone fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 1ste døbte Jeg Laurits Søfrens_ j Klochmos hands datter Maren frembaaren af Søren Matzen hds Kone {Karen Jakobsdatter} ibd: Faddere Thomas Søfrens_ af Bølling . Matz {Vestergaard?} Klochmoes, Christ_ Marcusen, Thomas Søfrensens datter, Olluf Mælgds Kone .
NOTITS: Ingen introduktion set.

LINK: Thomas Sørensen på GENI.
LINK: Affotografering.


Nr. 2103 1708.06.03 Mette Christensdatter, Hjoptarp (Søndergaard), sogn: Borris. FAR: Christen Jakobsen Søndergaard. MOR: ? Christen Jakobsen Søndergaards kone.
BÅREN AF: Maren Vesterby, Tarp (Vesterby), Borris, Gift med Christen Vesterby.
FADDER Nr. 1: Christen Vesterby, Tarp (Vesterby), Borris, Konen Maren fadder.
FADDER Nr. 2: Niels Jensen, Hjoptarp (Meldgaard), Borris, Søn af Jens Clemmensen.
FADDER Nr. 3: Inger Laustdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, 16c, datter af Laust Nørgaard.
FADDER Nr. 4: ? Christensdatter, Fonager, Borris, Christen Fonager Smeds datter.
FADDER Nr. 5: An Kringeltoft, Kringeltoft, Borris, Gift med Niels Kringeltoft.
NÆVNT Nr. 1: Jens Clemmensen, Hjoptarp (Meldgaard), Borris, Søn Niels Jensen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Laust Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Datter Inger Laustdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Fonager Smed, Fonager, Borris, Datter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Niels Kringeltoft, Kringeltoft, Borris, Konen An fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 3die Junij, døbte jeg Christen {Jakobsen} Syndergaard i Hioptarp hds datter Mette frembaaren af Maren Væsterbye . faddere: Christen Væsterbye . Jens Clemmendsens søn Niels {Jensen} . Laust Nørgaards datter {Inger Laustdatter} . Christen Fonaggers datter . Niels Kringeltoftis kone {An}.
Introduktion nr. 5100
Begravelse nr. 6086
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2105 1708.08.26 Kirsten Olufsdatter, Klokmose, sogn: Faster. FAR: Oluf Meldgaard. MOR: Kirsten Oluf Meldgaards kone.
BÅREN AF: ? Oluf Bushs kone
FADDER Nr. 1: Niels Lauridsen Lund, Fasterlund, Faster
FADDER Nr. 2: Just Andersen Klokmose, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 3: Christen Marcussen, Faster
FADDER Nr. 4: ? Oluf Meldgaards brors datter
FADDER Nr. 5: Karen Thomasdatter, Klokmose, Faster, Laust Klokmoses kone
NÆVNT Nr. 1: Oluf Bush
NÆVNT Nr. 2: Laust Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 26 aug: døbte jeg Olluf Mælgaards barn Kirsten frembaaren af Olluf buschis kone . faddere Niels {Lauridsen} Lund, Just {Andersen} Klochmoes , Christ_ Marcusen, Olluf Mælgds [bro]der=datter, Laust {Sørensen} Klochmoesis kone {Karen Thomasdatter}.
Introduktion nr. 5102
LINK: Affotografering.


Nr. 2107 1708.09.24 Edel Jensdatter, Hannerup, sogn: Faster. FAR: Jens Marcussen. MOR: ? Jens Marcussens kone.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Hannerup, Faster, Gift med Poul Hannerup.
FADDER Nr. 1: Poul Hannerup, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 2: Christen, Hannerup, Faster, Karen Jakobsdatters søn.
FADDER Nr. 3: ? Nielsdatter, Hannerup, Faster, Niels Pedersen Præstgaards datter.
FADDER Nr. 4: ? Michel Hannerups kone, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 5: Kirsten Christensdatter Bjerrebo, Hannerup, Faster, Peder Nielsen Meldgaards kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Pedersen Præstgaard, Hannerup, Faster, Datter fadder-
NÆVNT Nr. 2: Michel Hannerup, Hannerup, Faster, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Nielsen Meldgaard, Hannerup, Faster, Unge Peder Hannerup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 24 Septbr: S: Michels dag er Jens Marcussøn j hannerup hands datter Edel døbt frembaaren af Pofl Hannerups Kone {Maren Christensdatter} faddere Pofl Hannerup . Karen Jacobsdatters Søn Christen . Niels pstgds datter Michel Hannerups Kone [ung] Peder {Nielsen Meldgaard} Hannerups Kone {Kirsten Christensdatter Bjerrebo}.
Introduktion nr. 5101
Begravelse nr. 6087
NOTITS: Begravet to måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2110 1708.10.13 Anne Andersdatter, Odderskær, sogn: Borris. FAR: Anders Odderskær. MOR: ? Anders Odderskærs kone.
BÅREN AF: ? Jakob Olesen Dalagers kone, Dalager?, Borris
FADDER Nr. 1: Clemmen Bertelsen Skobæk, Skobæk, Borris, Konen også fadder.
FADDER Nr. 2: Niels Eskesen, Borris- Krog, Borris
FADDER Nr. 3: Kirsten? Pedersdatter, Skobæk, Borris, Clemmen Bertelsen Skobæks kone.
FADDER Nr. 4: Kirsten Tjenestepige ved Peder Eskesen Krog, Borris- Krog, Borris
NÆVNT Nr. 1: Jakob Olesen Dalager, Dalager?, Borris
NÆVNT Nr. 2: Peder Eskesen Krog, Borris- Krog, Borris, Tjenestepige Kirsten fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Løfverdagen d 13 octbr døbte jeg Anders Oddershiærs datter Anne . frembaaren af Jacob {Olesen} dallers kone faddere Clemmend Shobæch [Niels] Eshesøn af Krog, Clemmend {Bertelsen} Shobæchs kone {Kirsten? Pedersdatter}, Kirsten som tiendte Peder {Eskesen} Krog.
Introduktion nr. 5107
NOTITS: Anders Odderskær er indsidder i Odderskær i Mandtall 1705.

LINK: Affotografering.


Nr. 2112 1708.10.28 Anne Jensdatter, Gaasdal- Store, sogn: Borris. FAR: Jens Giødesen. MOR: ? Jens Giødesens kone.
BÅREN AF: Karen Christensdatter Feldbereder, Præstegaarden, Borris, Tjener den gamle præst Hr. Christen Seerup. Datter af Christen Feldbereder i Tarp i Borris.
FADDER Nr. 1: Giøde Jensen Slikdal, Slikdal, Borris, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Lars Larsen Gaasdal, Gaasdal- Storel, Borris
FADDER Nr. 3: Thomas Pedersen Gaasdal, Gaasdal, Borris
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Vindelbo, Borris, Anders Thomsen Vindelsbos kone.
FADDER Nr. 5: Kirsten Christensdatter Feldbereder, Tarp?, Borris
FADDER Nr. 6: Else Villumsdatter, Egvig, Borris, Villum Nielsen Egvigs datter. Den anden datter Maren formodes for ung.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Seerup, Præstegaarden, Borris, Den gamle præst. Karen Feldbereder tjener ham.
NÆVNT Nr. 2: Anders Thomsen Vindelbo, Vindelbo, Borris, Konen Maren Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Villum Nielsen Egvig, Egvig, Borris, Datter Else Villumsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 28 octbr døbte Jeg Jens giødsens i gaasdal hds datter Anne frembaaren af Karen {Christensdatter} Fældbereder tienendis Hr. Christen {Nielsen Seerup} faddere . giøde {Jensen} slichdal . Las {Larsen} gaasdal, thomas {Pedersen} gaasdal, Anders {Thomsen} Vindelboes kone {Maren Christensdatter} . Kirsten {Christensdatter} Fældbereder . Villem {Nielsen} Eegvigs datter {Else Villumsdatter} .
Introduktion nr. 5108
Begravelse nr. 6094
NOTITS: Begravet fem måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2113 1708.11.18 Karen Nielsdatter, Aas, sogn: Faster. FAR: Niels Jakobsen. MOR: ? Niels Jakobsens kone.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden, Borris, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster, Den anden Søren kaldes Søren Madsen i ikirkebogen.
FADDER Nr. 2: Poul Jakobsen, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: Peder Olufsen, Bølling
FADDER Nr. 4: An Christensdatter Kjær, Fasterkær, Faster
FADDER Nr. 5: Karen Christensdatter Sønderskov, Annexgaarden, Faster, Gift med Morten Pedersen Præstgaard.
NÆVNT Nr. 1: Morten Pedersen Præstgaard, Annexgaarden, Faster, Konen Karen Christensdatter Sønderskov fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 18} døbte jeg Niels Jacobsens datter Karen frembaaren af min kiereste Sophia {Christensdatter} Møeborg faddere Søren {Sørensen} Klochmoes . Pofl Jacob_ peder Ollufs_ af Bølling [......] j [.... .....], An Kiær, Morten {Pedersen} Pstgaards kone {Karen Christensdatter Sønderskov}.
Introduktion nr. 5109
LINK: Affotografering.


Nr. 2114 1708.12.05 Karen Pedersdatter, Hannerup, sogn: Faster. FAR: Peder Nielsen Nørgaard. MOR: Kirsten Jakobsdatter.
BÅREN AF: ? Peder Øster- Skjens kone, Skjern
FADDER Nr. 1: Lars Pedersen Smed, Lodal, Faster, Gift med konen Søster også Kirsten Jakobsdatter.
FADDER Nr. 2: Søren, Faster
FADDER Nr. 3: Jens Jakobsen dragon, Fastergaard, Faster, Tjenestekarl i Fastergaard. Moderens bror.
FADDER Nr. 4: ? Sørensdatter, Klokmose, Faster, Datter af Søren Sørensen.
FADDER Nr. 5: ? Jakob Bjerrebos kone, Bjerrebo, Bølling
FADDER Nr. 6: ? Jens Ejstrups kone, Ejstrup, Faster
NÆVNT Nr. 1: Peder Øster- Skjern, Skjern, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Søren, Faster
NÆVNT Nr. 3: Søren Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster, Datter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Jakob Bjerrebo, Bjerrebo, Bølling, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 5: Jens Ejstrup, Ejstrup, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 5 døbte Jeg peder {Nielsen} Nørgrd j hannerup hans datter Karen frembaaren af peder østershierns kone . faddere Las {Pedersen Smed} Lodal, Søren Nø[..], Jens {Jakobsen} Dragon tjenendis pa Fastergrd, Søren {Sørensen} Klochmoesis datter . Jacob Biærebos kone , Jens Ejstrups kone.
Introduktion nr. 5110
LINK: Affotografering.


Nr. 2118 1709.03.11 Margrethe Pedersdatter, Hannerup (Meldgaard), sogn: Faster. FAR: Peder Nielsen Meldgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
BÅREN AF: Margrethe [.]ullerboe
FADDER Nr. 1: Michel Hannerup, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 2: Poul Hannerup, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 3: ? Margrethe Bjerrebos søn, Bjerrebo, Sædding
FADDER Nr. 4: ? Nielsdatter, Hannerup, Faster, Faderens søster, datter af Niels Pedersen Præstgaard.
FADDER Nr. 5: Kirsten Jakobsdatter, Hannerup (Nørgaard), Faster, Gift med Peder Nielsen Hannerup.
FADDER Nr. 6: ? Jens Marcusens kone, Hannerup, Faster
NÆVNT Nr. 1: Margrethe Bjerrebo, Bjerrebo, Sædding, Søn fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Nielsen Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), Faster, Konen Kirsten Jakobsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Marcusen, Hannerup, Faster, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 4: Niels Pedersen Præstgaard, Hannerup, Faster, Faderens far. Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 11 marti døbte jeg Peder {Nielsen} Mælgaard j hannerup hans barn Margrete frembaaren af Margrethe [.]ullerboe , faddere Michel hannerup . Povel hannerup Margrethe Biæreboes søn . Niels {Pedersen} Pstgaards datter Peder {Nielsen} nørgaards kone {Kirsten Jakobsdatter} i hannerup Jens Marcusen i [Ibdem] hds kone.
Introduktion nr. 5113
LINK: Affotografering


Nr. 2119 1709.04.21 Else Laustdatter, Tarp, sogn: Borris. FAR: Laust Tarp. MOR: An Laust Tarps kone.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden, Borris, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Kjær, Tarp, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 2: Peder Eskesen Grønborg, Grønborg, Borris
FADDER Nr. 3: Mads Christensen Kjær, Tarp, Borris, Christen Jensen Kjærs søn, ikke Mads Christensen Kjær af Fasterkær/Ahlergaard.
FADDER Nr. 4: Kirsten Christensdatter Feldbereder, Tarp, Borris, Datter af Christen Feldbereder.
FADDER Nr. 5: An Duedal, Duedal, Borris, Lars Larsen Duedals kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Feldbereder, Tarp, Borris, Datter Kirsten Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Lars Larsen Duedal, Duedal, Borris, Konen An Duedal fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 21 April døbte Jeg Laust Tarpis datter Else frembaaren af min Kiærist {Sophie Christensdatter Møborg} . Faddere: Christen {Jensen} Kiær - Peder {Eskesen} Grønborg . Matz {Christensen} Kiær Kiersten Christen feldbereders Datter {Kirsten Christensdatter Feldbereder} Las {Larsen} dudals kone {An Duedal}.
Introduktion nr. 5115
LINK: Affotografering.


Nr. 2120 1709.05.09 Elles Christensdatter, Lodal, sogn: Faster. FAR: Christen Lodal. MOR: ? Christen Lodals kone.
BÅREN AF: Kirsten Jakobsdatter, Lodal, Faster, Lars Pedersen Smeds kone.
FADDER Nr. 1: Poul Hannerup, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 2: Christen? Michelsen, Hannerup, Faster, Michel Hannerups søn. Kunne være Peder Michelsen.
FADDER Nr. 3: ? Poul Hannerups søster, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 4: Kirsten Christensdatter Bjerrebo, Hannerup (Meldgaard), Faster, Gift med Peder Nielsen Meldgaard.
FADDER Nr. 5: ? Jens Marcusens kone, Hannerup, Faster
NÆVNT Nr. 1: Lars Pedersen Smed, Lodal, Faster, Konen Karen Jakobsdtter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Michel Hannerup, Hannerup, Faster, Søn fadder.
NÆVNT Nr. 3: Poul Hannerup, Hannerup, Faster, Søster fadder.
NÆVNT Nr. 4: Peder Nielsen Meldgaard, Hannerup (Meldgaard), Faster, Konen Kirsten Christensdatter Bjerrebo fadder.
NÆVNT Nr. 5: Jens Marcusen, Hannerup, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 9 maij døbte Christ_ Lodals datter Elletz frembaaren af Las {Pedersen} Smids kone . faddere: Pofl hannerup . Michel hannerups søn {Christen?} . Pofl hannerups søster . Peder {Nielsen} Mælgrd j hannerup hds kone {Kirsten Christensdatter Bjerrebo} . Jens Marcussens kone j hannerup.
Introduktion nr. 5116
LINK: Affotografering.


Nr. 2121 1709.05.12 Mette Sørensdatter, Klokmose, sogn: Faster. FAR: Søren Madsen Klokmose. MOR: Karen Jakobsdatter.
BÅREN AF: Karen Thomasdatter, Klokmose, Faster, Laust Sørensen Klokmoses kone
FADDER Nr. 1: Mads Klokmose, Klokmose, Faster, ?faderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), Faster, Gift med moderens søster Kirsten Jakobsdatter.
FADDER Nr. 3: Jens Jakobsen Møller Dragon, Faster, Bror til moderen.
FADDER Nr. 4: Anne Madsdatter, Klokmose, Faster, Just Andersen Klokmoses kone.
FADDER Nr. 5: ? Thomas Paarups tjenestepige, Faster
NÆVNT Nr. 1: Laust Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster, Konen Karen Thomasdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Just Andersen Klokmose, Klokmose, Faster, Konen Anne Madsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Thomas Christensen Paarup, Fastergaard, Faster, Se skifte #39 Lundenæs i Brejl.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 12 maj døbte Søren Matzen Klochmoes hds datter Mette frembaaren af Laust {Sørensen} Klochmoesis kone {Karen Thomasdatter} . faddere Matz Klochmoes . Peder {Nielsen} Nørgaard j Hannerup Jens {Jakobsen} Møll dragon . Just {Andersen} Klochmoesis kone {Anne Madsdatter} thomas {Christensen} poerups Pige.
Introduktion nr. 5117
Vielse nr. 8196
LINK: Affotografering.


Nr. 2124 1709.06.16 Mette Jakobsdatter, Ahlergaard, sogn: Borris. FAR: Jakob Gravel. MOR: ? Jakob Gravels kone.
BÅREN AF: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Ahlergaard, Borris, Gift med Jakob Andersen Ahler.
FADDER Nr. 1: Jakob Jensen Hvollig, Hvollig, Borris
FADDER Nr. 2: Morten Soldat, Hvollig, Borris, Tjerner ved Anders Christensen Hvollig.
FADDER Nr. 3: Karen Jensdatter Grønborg, Grønborg, Borris, Gift med Peder Eskesen.
FADDER Nr. 4: Johanne Jensdatter Grønborg, Grønborg, Borris
NÆVNT Nr. 1: Jakob Andersen Ahler, Ahlergaard, Borris, Konen Else Marie Nielsdatter Boltrup bærer.
NÆVNT Nr. 2: Anders Christensen Hvollig, Hvollig, Borris, Fadder Morten Soldat tjener ved ham.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 16 juni døbte Jeg Jacob som tilforn boede j Grauild g{!} nu tiener Jacob {Andersen} aler , hds datter Mette frembaaren af Jacob {Andersen} alers {2.} kone {Else Marie Nielsdatter Boltrup} . faddere Jacob {Jensen} Holvig . Morten s{!} er soldat , tjenendis anders {Christensen} Holvig . Karen {Jensdatter} Grønborg Johan {Johanne Jensdatter} Grønborg.
Introduktion nr. 5119
LINK: Affotografering.


Nr. 2131 1709.10.08 *1709.09.31 Christiana Christine Christiansdatter Høyer, , sogn: Borris. FAR: Christian Thomsen Høyer. MOR: Cathrine Smid?.
BÅREN AF: Karen Jakobsdatter Ahler, Ahlergaard, Borris
FADDER Nr. 1: Mads Christensen Ahler, Ahlergaard, Borris, Konen Karen Jakobsdatter Ahler bærer.
FADDER Nr. 2: Knud Jensen Sønderby, Sønderby, Borris
FADDER Nr. 3: Niels Andersen Grønborg, Grønborg, Borris
FADDER Nr. 4: Ane Knudsdatter Due, Kirken- Ved (Degnehuset), Borris, Degn Jakob Christensen Kyndius kone.
FADDER Nr. 5: Birgitte Michelsdatter Køpke, Sønderby, Borris, Gift med Knud Jensen. Degnedatter fra Vorgod.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Christensen Kyndius, Kirken- Ved (Degnehuset), Borris, Den officielle degn, der ikke kan noget.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 8de octbr blef Corporal Christian {Thomsen} Højers datter igiendøbt som var født 8tte dage tilforn - nafnlig Christiana Christine frembaaren af Karen {Jakobsdatter} aler . faddere Matz {Christensen} aler Knud {Jensen} Synderbye . Niels {Andersen} Grønborg . Jacob {Christensen Kyndius} Degns kone {Ane Knudsdatter Due} . Birgite {Michelsdatter} Synderbye.
Introduktion nr. 5124
NOTITS: Forældrene viet 1709.03.23. Den officielle degn Jakob Kyndius ses her første gang i kirkebogen 1709, han kom til Borris 1702, men er "elendig" og uden fornuft. Arbejdet udføres af substitut Christen Pedersen Degn.

LINK: Affotografering.


Nr. 2132 1709.10.13 Maren Knudsdatter, Kirken- Ved, sogn: Borris. FAR: Knud Kye. MOR: ? Knud Kyes kone.
BÅREN AF: Ane Knudsdatter Due, Degn Jakob Christensen Kyndius kone.
FADDER Nr. 1: Jens Clemmensen, Hjoptarp (Meldgaard), Borris
FADDER Nr. 2: Clemmen Bertelsen Skobæk, Skobæk, Borris
FADDER Nr. 3: Peder Eskesen Krog, Krog, Borris
FADDER Nr. 4: Niels Andersen Grønborg, Grønborg, Borris
FADDER Nr. 5: Maren Agger, Agger, Borris, Jens Nielsen Aggers kone
FADDER Nr. 6: ? Christen Jakobsen Søndergaards kone, Hjoptarp (Søndergaard), Borris
FADDER Nr. 7: Laust Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris
FADDER Nr. 8: Mette Jakobsdatter, Skovbjerg, Sønder Felding, Datter af Jakob Skovbjerg i Sønder Felding.
FADDER Nr. 9: Maren Nielsdatter, Kringeltoft, Borris, Niels Kringetofts datter
FADDER Nr. 10: ? Sørensdatter, Kvisthus, Borris, Søren Sørensens datter.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Agger, Agger, Borris
NÆVNT Nr. 2: Christen Jakobsen Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jakob Skovbjerg, Skovbjerg, Sønder Felding
NÆVNT Nr. 4: Niels Kringeltoft, Kringeltoft, Borris, Datter Maren fadder.
NÆVNT Nr. 5: Søren Sørensen, Kvisthus, Borris, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
13 octobr blef Knud Kye hds barn døbt kaldet Maren . frembaaren af degnekonen An Knudsdatter sa V[els] {læst som: "saa vel som"} og Sørin Sørins_ j qvisthuus hds datter Kirstine Marie . frembaaren af Ing {Inger Laustdatter} Nørg_ faddere til begge børn . - Jens Clemmens_ Clemend {Bertelsen} Shobæch - Peder {Eskesen} Krog Niels {Andersen} Grønborg Maren {Agger} Jens {Nielsen} Aggers . Christ_ Syndergrds kone . Laust Nørgrds og Jacob Shoubiergs datter Mette {Jakobsdatter} , Niels Kringeltoftis datter {Maren Nielsdatter}. Søren Sørensens [,,] datter.
Introduktion nr. 5129
NOTITS: At de bor Ved-Kirken ses i introduktionen.

LINK: Affotografering.


Nr. 2133 1709.10.13 Kirstine Marie Sørensdatter, Kvisthus, sogn: Borris. FAR: Søren Sørensen Huus. MOR: ? Nielsdatter Søren Sørensen Kvisthus kone.
BÅREN AF: Inger Laustsdatter Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Laust Nørgaards datter.
FADDER Nr. 1: Jens Clemmensen, Hjoptarp (Meldgaard), Borris
FADDER Nr. 2: Clemmen Bertelsen Skobæk, Skobæk, Borris
FADDER Nr. 3: Peder Eskesen Krog, Krog, Borris
FADDER Nr. 4: Niels Andersen Grønborg, Grønborg, Borris
FADDER Nr. 5: Maren Agger, Agger, Borris, Jens Nielsen Aggers kone
FADDER Nr. 6: ? Christen Jakobsen Søndergaards kone, Hjoptarp (Søndergaard), Borris
FADDER Nr. 7: Laust Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris
FADDER Nr. 8: Mette Jakobsdatter, Skovbjerg, Sønder Felding, Datter af Jakob Skovbjerg i Sønder Felding.
FADDER Nr. 9: Maren Nielsdatter, Kringeltoft, Borris, Niels Kringetofts datter
FADDER Nr. 10: ? Sørensdatter, Kvisthus, Borris, Faderen Søren Sørensens datter.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Agger, Agger, Borris
NÆVNT Nr. 2: Christen Jakobsen Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jakob Skovbjerg, Skovbjerg, Sønder Felding
NÆVNT Nr. 4: Niels Kringeltoft, Kringeltoft, Borris, Datter Maren fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
13 octobr ... Sørin Sørins_ j qvisthuus hds datter Kirstine Marie . frembaaren af Ing {Inger Laustdatter} Nørg_ faddere til begge børn . - Jens Clemmens_ Clemend {Bertelsen} Shobæch - Peder {Eskesen} Krog Niels {Andersen} Grønborg Maren {Agger} Jens {Nielsen} Aggers . Christ_ Syndergrds kone . Laust Nørgrds og Jacob Shoubiergs datter Mette {Jakobsdatter} , Niels Kringeltoftis datter {Maren Nielsdatter}. Søren Sørensens [,,] datter.
Introduktion nr. 5126
Begravelse nr. 6106
NOTITS: Begravet tre måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2134 1709.10.20 Birgitte Maria Knudsdatter, Sønderby, sogn: Borris. FAR: Knud Jensen Sønderby. MOR: Brigitte Michelsdatter Sønderby.
BÅREN AF: Elsebe Dorethe
FADDER Nr. 1: Michel Jochumsen Købke, Vorgod, Moderens far, degn i Vorgod.
FADDER Nr. 2: Mads Christensen Ahler, Ahlergaard, Borris
FADDER Nr. 3: Niels Larsen Gjaldbælk, Gjaldbælk, Borris
FADDER Nr. 4: Ane Knudsdatter Due, Kirken- Ved (Degnehuset), Borris, Gift med degnen Jakob Kyndius.
FADDER Nr. 5: Maren Erik Kodbøls kone, Kodbøl- Øster, Borris
NÆVNT Nr. 1: Jakob Christensen Kyndius, Kirken- Ved (Degnehuset), Borris, Officielle degn, kan intet. Kone fadder.
NÆVNT Nr. 2: Erik Nielsen Kodbøl, Kodbøl- Øster, Borris, Konen Maren fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 20 [octbr]: Knud {Jensen} Synderbyes datter døbt nafnlg Birgite Maria . frembaaren af Elsebe Dorethe udi [Lgs..] faddere . Michel {Jochumsen Købke} degn Matz {Christensen} aler Niels gialdbæch Jacob {Christensen Kyndius} Degns kone Erich {Nielsen} Kudbøls kone {Maren}.
Introduktion nr. 5127
LINK: Affotografering.


Nr. 2137 1709.11.27 Maren Larsdatter, Sønderskov, sogn: Borris. FAR: Lars Jensen Sønderskov. MOR: ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone.
BÅREN AF: Anne Knudsdatter, Hvollig, Borris, Gift med Anders Christensen Hvollig.
FADDER Nr. 1: Christen Andersen, Sønderskov, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 2: Niels Larsen Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris
FADDER Nr. 3: ? Christen Christensens kone, Sønderskov, Borris
FADDER Nr. 4: Karen Jensdatter, Sønderskov, Borris
NÆVNT Nr. 1: Anders Christensen Hvollig, Hvollig, Borris, Konen Anne Knudsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Christensen, Sønderskov, Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Justsen, Sønderskov, Borris, †1705.03.29 for tre år siden. Datter Karen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
27 Novbr: døbt Las {Jensen} Syndershous datter Maren frembaaren af Anders {Christensen} Holvigs kone {Anne Knudsdatter} . faddere Christ_ Anders_ j Syndershou . Niels {Larsen} Gialdbæch Christ_ Xstensen i Syndershou hds kone . Karen {Jensdatter} Slg Jens Justsens datter ibdem.
Introduktion nr. 5130
Vielse nr. 8100
NOTITS: Gift med Peder Jørgensen i Harreskov i Assing sogn.

LINK: Affotografering.


Nr. 2138 1709.12.22 Kirsten Christensdatter, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Christen Pedersen Degn. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter Hviid, Præstegaarden, Borris
FADDER Nr. 1: Niels Mortensen, Kærgaard
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Stier, Stier, Borris
FADDER Nr. 3: Niels, Borris
FADDER Nr. 4: ? Christensdatter, Borris
FADDER Nr. 5: Margrethe Jens Christensens Vestergaards kone, Debelmose (Vestergaard), Borris
FADDER Nr. 6: Bodil Nielsdatter, Stier, Borris, Jens Christensen Stiers kone
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen Vestergaard, Debelmose (Vestergaard), Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Nielsen Seerup, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 22 døbte ieg Christen {Pedersen} Degns datter Kirsten frembaaren af Kirsten {Jensdatter Hviid} Hr. Christen {Nielsen} Seerups faddere: Niels Mortens_ Jens {Christensen} Stier Niels [la....] {.....} Christensdatter . Boel {Nielsdatter} stier . Jens {Christensen} Væstergaards kone {Margrethe}.
Introduktion nr. 5132
LINK: Affotografering.


Nr. 2141 1710.03.19 Karen Andersdatter, Vindelbo, sogn: Borris. FAR: Anders Thomsen Vindelbo. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Anna Christensdatter, Drongstrup?, Sønder Felding, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Thomas Jensen Vindelbo, Vindelbo, Borris, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Thomas Gaasdal, Gaasdal, Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: Peder, Gaasdal- Lille, Borris, ?Thomasen.
FADDER Nr. 4: ? Christensdatter?, Gaasdal- Store, Borris, Gift med Jens Giødesen.
NÆVNT Nr. 1: Jens Giødesen, Gaasdal- Store, Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Lambert Andersen Guldager, Bølling, Præst i Bølling.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 19 martij døbte Hr. Lambret {Andersen Guldager} udi min fraværelse anders {Thomsen} Vindelbos datter Karen frembaaren af Maren {Christensdatter, moderen} Vindelboes søster Anna {Christensdatter}. faddere thomas {Jensen} Vindelboe . thomas gaasdal Peder i Li[t] gaasdall . Jens Giødsens kone {?Christensdatter}.
Introduktion nr. 5134
Vielse nr. 8114
NOTITS: †1743 Kodbøl, Borris.

LINK: Affotografering.


Nr. 2142 1710.04.18 Mette Mortensdatter, Annexgaard, sogn: Faster. FAR: Morten Pedersen Præstgaard. MOR: Karen Christensdatter Sønderskov.
BÅREN AF: Karen Jens Andersen? Astrups kone, Astrup, Faster
FADDER Nr. 1: Christen Olufsen, Sønderskov, Faster, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Just Andersen Klokmose, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 3: Thomas Christensen Paarup?, Fastergaard, Faster, Thomas på Fastergaard.
FADDER Nr. 4: ? Niels Jakobsen Aas' kone, Aas, Faster
FADDER Nr. 5: ? Thomas Christensen Paarups husholderske, Fastergaard?, Faster
NÆVNT Nr. 1: Jens Andersen? Astrup, Astrup, Faster, Andersen svært læsbar.
NÆVNT Nr. 2: Niels Jakobsen, Aas, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 18 døbte Jeg Morten {Pedersen} Prstgrds datter Mette frembaaren af karen astrup Jens [an]dersens kone - faddere Christ_ Ollufsen i Syndershou . Just {Andersen} Klochmoes Thomas {Christensen} pa Fastergrd: Niels Jacobs_ paa Aaes hds kone . Thomas {Christensen} Poerups huusholdershe.
Introduktion nr. 5135
Vielse nr. 8185
LINK: Affotografering.


Nr. 2143 1710.06.13 Karen Christensdatter, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Christen Nielsen Ejstrup. MOR: Maren Pedersdatter Smed.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter Hviid, Præstegaarden, Borris, Gift med den gamle præst Christen Seerup.
FADDER Nr. 1: Jakob Olesen Dalager, Dalager, Borris
FADDER Nr. 2: Peder Eskesen Krog, Borris- Krog, Borris
FADDER Nr. 3: Sidsel, Tarp, Borris, Peder Tarps kone.
FADDER Nr. 4: Sidsel? Laustdatter, Borris
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Seerup, Præstegaarden, Borris, Den gamle præst.
NÆVNT Nr. 2: Peder Tarp, Tarp, Borris, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 3: Laust Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 13de Junij . døbte Jeg Christ_ {Nielsen} Eistrup i debelmoes hands datter Karen frembaaren af Kirsten {Jensdatter Hviid} Hr. Christen Seenups{!} {Nielsen Seerups} faddere Jacob {Olesen} daller Peder {Eskesen} Krog Peder tarpis kone Zidsel - Laust nørgaards datter {Sidsel?}.
Introduktion nr. 5136
LINK: Affotografering.


Nr. 2145 1710.06.22 Sidsel Nielsdatter, Dalager, sogn: Borris. FAR: Niels Madsen Sorte Niels. MOR: Maren Rasmusdatter.
BÅREN AF: ? Oluf Bushs kone, Borris
FADDER Nr. 1: Jens Christensen Stier, Stier, Borris
FADDER Nr. 2: Oluf Christensen Dalager, Dalager, Borris, 21c, søn af Christen Olesen.
FADDER Nr. 3: ? Christensdatter, Borris
FADDER Nr. 4: Johanne Dalager, Dalager, Borris, Vel kone i Dalager.
NÆVNT Nr. 1: Hans Jakob Reimer, Dalager, Borris, Moderen tjente ved ham.
NÆVNT Nr. 2: Oluf Bush, Borris, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 3: Christen Bødker, Borris, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 22} døbte ieg Maren {Rasmusdatter} Tjenendis Hans Jacob {Reimer} j dalagger hendis u=ægte barn Zidsel frembaaren af Olluf Bushis kone . faddere Jens {Christensen} Stier Olluf Daller , Christen Bøchers datter Johan {Johanne} daller - Sort Niels {Madsen} soldat udlagt for barnefader.
LINK: Moderen Maren Rasmusdatters skrifte.
LINK: Affotografering.


Nr. 2146 1710.06.22 Inger Larsdatter, Gaasdal- Store, sogn: Borris. FAR: Lars Larsen Gaasdal. MOR: Inger Jakobsdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden, Borris, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Lars Larsen Duedal, Duedal, Borris
FADDER Nr. 2: Niels Larsen, Præstegaarden, Borris, Tjenestekarl.
FADDER Nr. 3: Mette? Larsdatter, Gjaldbæk, Borris, 16c, datter af Lars Larsen Duedal, tjener i Gjaldbæk.
FADDER Nr. 4: Karen Jensdatter, Sønderskov, Borris, Søster til Lars Jensen Sønderskov.
FADDER Nr. 5: Anna Markusdatter, Gjaldbæk, Borris, Jeppe Markussen Gjaldbæks søster.
NÆVNT Nr. 1: Lars Jensen Sønderskov, Sønderskov, Borris, Søster Karen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jep Markussen, Gjaldbæk, Borris, Søster Anna fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Giødesen, Gaasdal- Store, Borris, Kone fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 22} døbt Las Lassens j gaasdal hands datter Inger frembaaren af min kone Sophie {Christensdatter} Møeborg . faddere Las {Larsen} dudal . Min karl Niels Lass_ Las {Larsen} dudals datter {Mette?} tjenendis j Gialdbech. Las {Jensen} Syndershoues søster {Karen Jensdatter} Jep {Markussen} gialdbechs søster Anna {Markusdatter} , Jens giødsens kone j Gaasdall .
Introduktion nr. 5138
Vielse nr. 8117
NOTITS: Nogle udskrifter har "Ing gialdbechs" i stedet for "Jep gialbechs". Jeppe Markussen i Gjaldbæk kendes, en Inger i Gjaldbæk er ikke set.

LINK: Affotografering.


Nr. 2147 1710.07.20 Karen Jørgensdatter, Helgaard, sogn: Borris. FAR: Jørgen Helgaard. MOR: Maren Thomasdatter.
BÅREN AF: Else Marie Jakob Andersen Grønborgs kone, Grønborg, Borris
FADDER Nr. 1: Peder Gravel, Gravel, Borris
FADDER Nr. 2: Peder Helgaard, Helgaard, Borris, Vel en søn i Helgaard, gifter sig 1714.
FADDER Nr. 3: Niels Andersen Grønborg, Grønborg, Borris, Søn af Anders Vestesen Grønborg, bror til Jakob Andersen Grønborg.
FADDER Nr. 4: Ida Margrethe Christensdatter, Nygaard, Borris, Gift et halvt år før med Christen Jepsen.
FADDER Nr. 5: Anne Larsdatter, Helgaard, Borris, 20c, Lars Helgaards datter.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Andersen Grønborg, Grønborg, Borris, Konen Else Marie bærer.
NÆVNT Nr. 2: Lars Helgaard, Helgaard, Borris, Datter Anne Larsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Anders Vestesen Grønborg, Grønborg, Borris, Sønnen Niels og svigerdatter Else Marie (gift med søn Jakob) fadderen.
NÆVNT Nr. 4: Christen Jensen Møborg, Tim, Præst i Tim, datteren Sophie gift med præsten Peder Stauning her i Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 20 julij døbte min kiærestis fader {Christen Jensen Møborg} af thim , s her prædiched samme dag . Jørgen Hælgaards datter Karen frembaaren af Jacob {Andersen} grønborgs kone {Else Marie} faddere . Peder grauild Peder Hælgaard anders {Vestesen} grønborgs Søn Niels {Andersen} . jde Margrete {Christensdatter} af Nygaard . Las hælgaards datter {Anne Larsdatter}.
Introduktion nr. 5139
Vielse nr. 8130
LINK: Affotografering.


Nr. 2149 1710.10.06 Maren Madsdatter Ahler, Ahlergaard, sogn: Borris. FAR: Mads Christensen Ahler. MOR: Karen Jakobsdatter Ahler.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden, Borris, Præsten Peder Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Jakob Andersen Harboe, Ahlergaard, Borris, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Hans Jakob Reimer, Dalager, Borris
FADDER Nr. 3: Mads Christensen Staby, Staby, Fætter til faderen Mads Christensen Kjær Ahler. Mads Staby 1685 Skjern - 1757Guddum i Brejningggard, Langtind, Guddumkloster). Se Nygaards Sedler.
FADDER Nr. 4: Birgitte Michelsdatter Sønderby, Sønderby, Borris, Degnedatter *Vorgod.
FADDER Nr. 5: Kirsten Jakobsdatter, Tarp, Sønder Felding, Moderens søster. Gift med Lars Tuesen.
FADDER Nr. 6: An Christensdatter Kjær, Borris, Faderen søster.
FADDER Nr. 7: Inger Jakobsdatter, Lindvig, Borris, 20c, Jakob Jensen Barfods datter.
NÆVNT Nr. 1: Lars Tuesen, Tarp, Sønder Felding, Konen Kirsten Jakobsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Jensen Barfod, Lindvig, Borris, Datter Inger Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 6te5 O[c]tobr: sigend 5te confirmerede ieg Matz {Christensen} alers datters daab som var kaldet Maren frembaaren af min kone {Sophie Christensdatter Møborg} . faddere - Jacob anders_ i Aler . Hans Jacob {Reimer} Matz {Christensen} Stabye . Birgitte {Michelsdatter} Synderbye Kiersten {Jakobsdatter} Las T[ue]sen j Felding . An {Christensdatter} Kiær . Jacob {Jensen} Barfods datter {20c, Inger Jakobsdatter} ,
Introduktion nr. 5141
Begravelse nr. 6116
NOTITS: Begravet en måned gammel. Mads Staby er efter skifter fætter til faderen Mads Christensen Ahler, hvordan er ikke klart.

LINK: Tråd hammerum-herred.dk om Mads Staby og hans mulige bedstefar.
LINK: Affotografering.


Nr. 2152 1711.01.17 Kirsten Pedersdatter, Grønborg, sogn: Borris. FAR: Peder Eskesen Grønborg. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: Else Marie Jakob Andersen Grønborgs kone, Grønborg, Borris, .
FADDER Nr. 1: Niels Jakobsen Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris
FADDER Nr. 2: Laust Tarp, Tarp, Borris
FADDER Nr. 3: ? Peder Gravels Kone, Gravel, Borris
FADDER Nr. 4: ? Oluf Bushs Kone, Borris
NÆVNT Nr. 1: Jakob Andersen Grønborg, Grønborg, Borris, Konen Else Marie bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Gravel, Gravel, Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Oluf Bush, Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 4: Lambert Andersen Guldager, Bølling, Præst i Bølling og Sædding sogne.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 17 janv: døbte Hr. Lambret da ieg var suig Peder {Eskesen} grønborgs datter Kiersten frembaaren af Jacob {Andersen} grønborgs kone {Else Marie} , faddere Niels {Jakobsen} Syndergaard . Laust Tarp . Peder Grauilds kone Olluf Bushis kone.
Introduktion nr. 5145
LINK: Affotografering.


Nr. 2154 1711.03.18 Maren Larsdatter, Lodal, sogn: Faster. FAR: Lars Pedersen Smed. MOR: Kirsten Jakobsdatter.
BÅREN AF: ? Jakob Tvevads kone, Tvevad er et sted i Nøvling sogn.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), Faster
FADDER Nr. 2: Christen Madsen, Nørgaard, Bølling, Soldat, søn af Mads Nørgaard i Bølling.
FADDER Nr. 3: ? Sørensdatter, Klokmose, Faster, Datter af Søren Madsen.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Hannerup, Faster, Poul Hannerups kone.
FADDER Nr. 5: Karen Jakobsdatter, Slumstrup Mølle, Sædding, Gift med Søren Jensen Møller.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Tvevad, Konen bærer. Tvevad er et sted i Nøvling sogn.
NÆVNT Nr. 2: Mads Nørgaard, Nørgaard, Bølling
NÆVNT Nr. 3: Søren Madsen, Klokmose, Faster, Datter fadder. Hendes mor er søster til moderen.
NÆVNT Nr. 4: Poul Hannerup, Hannerup, Faster
NÆVNT Nr. 5: Søren Jensen Møller, Slumstrup Mølle, Sædding, Konen Karen Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Noch døbte ieg samme dag {d 18 Marti} Las {Pedersen} Smids datter Maren frembaaren af Jacob [Tve]dvads kone . faddere - Peder {Nielsen} nørgaard . Matz Nørgaards søn af Bølling soldat . Christen {Madsen} ved nafn . Søren Matzens datter . Pofl Hannerups kone {Maren Christensdatter} Søren {Jensen} Møllers kone {Karen Jakobsdatter} -
Introduktion nr. 5146
LINK: Affotografering.


Nr. 2156 1711.04.07 Anna Olufsdatter, , sogn: Borris. FAR: Oluf Bush. MOR: Kirsten Oluf Bushs kone.
BÅREN AF: Margrethe Nielsdatter Boltrup, Lindvig, Borris, Trolovet med Jakob Jensen Barfod Lindvig, gift i Borris to måneder senere.
FADDER Nr. 1: Oluf Meldgaard, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 2: Lars Madsen, Duedal, Borris, Har lige giftet sig til Duedal.
FADDER Nr. 3: ? Oluf Meldgaards kone Kirstens bror, Vejle
FADDER Nr. 4: Kirsten Oluf Meldgaards kone, Faster
FADDER Nr. 5: Karen Jensdatter, Grønborg, Borris, Gift med Peder Eskesen Grønborg.
FADDER Nr. 6: ? Oluf Bushs tjenestepige, Borris
NÆVNT Nr. 1: Peder Eskesen Grønborg, Grønborg, Borris, Konen Karen Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Noch samme dag {d 7de aprilis} døbt Olluf Buschis datter Anna . frembaar_ af Margrete {Nielsdatter} Boltrup . faddere . Olluf Mælgaard j Faster . Las Matzøn j Dudal . Oluf Mælgaards kon=broder af Veile . Olluf mælgrds kone . Karen {Jensdatter} Peder {Eskesen} grønborgs kone Olluf Buschis thieniste=Pige.
Introduktion nr. 5148
LINK: Affotografering.


Nr. 2158 1711.06.07 Maren Nielsdatter, Hjoptarp (Meldgaard), sogn: Borris. FAR: Niels Jensen Meldgaard. MOR: ? Niels Jensen Meldgaards kone.
BÅREN AF: ? Christen Jakobsen Søndergaards kone, Hjoptarp (Søndergaard), Borris
FADDER Nr. 1: Niels Hesselvig
FADDER Nr. 2: Christen Jakobsen Vesterby, Tarp (Vesterby), Borris
FADDER Nr. 3: An Duedal, Duedal, Borris, Gift med Lars Larsen Duedal.
FADDER Nr. 4: ? Laust Nørgaards datter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris
FADDER Nr. 5: Dorthe Gravel, Gravel, Borris, Formodet kone til Peder eller Jakob Gravel.
NÆVNT Nr. 1: Christen Jakobsen Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Laust Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 7 juni døbte ieg Niels {Jensen} Mælgrd i Hioptarp hds datter Maren frembaaren af Christen {Jakobsen} Syndergrds hustrue ibidem faddere Niels Heselvig, Christen {Jakobsen} Væsterbye . An dudal, Laust Nørgaards {....}er Dorthe Grauild.
Introduktion nr. 5150
Begravelse nr. 6149
NOTITS: Begravet to måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2164 1711.08.16 Mette Christensdatter, Borris- Krog, sogn: Borris. FAR: Christen Knudsen Krog. MOR: Kirsten Eskesdatter.
BÅREN AF: ? Knud Drongstrups kone, Drongstrup, Sønder Felding, Formodentlig faderens mor.
FADDER Nr. 1: Niels Madsen, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 2: Peder Drongstrup, Drongstrup, Sønder Felding, Familie til faderen.
FADDER Nr. 3: Peder Eskesen Krog, Borris- Krog, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 4: Mette Jakobsdatter, Aagaard, Borris, Christen Nielsen Aagaards kone.
FADDER Nr. 5: Kirsten Peder Eskesen Krogs tjenestepige, Borris- Krog, Borris
FADDER Nr. 6: Johanne Christen Knudsen Krogs tjenestepige, Borris- Krog, Borris
NÆVNT Nr. 1: Knud Drongstrup, Drongstrup, Sønder Felding, Formodentlig faderens far.
NÆVNT Nr. 2: Christen Nielsen Aagaard, Aagaard, Borris, Konen Mette Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 16 døbt Christen {Knudsen} Krogs datter Mette frembaaren af Knud Drumstrups {Drongstrup, Sønder Felding} kone faddere Niels Matzøn i debelmoes Peder Drumstrup {Drongstrup, Sønder Felding} Peder {Eskesen} Krog Christen {Nielsen} Aagaards kone {Mette Pedersdatter} Kiersten som tiener Peder {Eskesen} Krog Johanne tienendes Christen {Knudsen} Krog.
Introduktion nr. 5156
Begravelse nr. 6152
NOTITS: Begravet een måned gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2166 1711.09.27 Johanne Christensdatter, Nygaard, sogn: Borris. FAR: Christen Jepsen Nygaard. MOR: Ida Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden, Borris, Præst Peder Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Jeppe Christen Jepsen Nygaards far, Oddum, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Jepsen, Oddum, Faderens bror, ses i skiftet efter Christen Jepsen Nygaard.
FADDER Nr. 3: Niels Larsen, Præstegaarden, Borris, Præstens tjenestekarl, fyldfadder.
FADDER Nr. 4: Anne Mortensdatter Kragmose, Præstegaarden, Borris, Præstens indepige, fyldfadder.
FADDER Nr. 5: An Gravel, Gravel, Borris, Måske ikke i Gravel men Ved Kirken.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 27 Septbr} døbte ieg Christen {Jepsen} Nygrds datter Johanne frembaaren af min hustrue {Sophie Christensdatter Møbjerg} . faddere Christ_ {Jepsen} Nygaards fader {Jeppe} sa g hds broder {Peder Jepsen} . item Min karl Niels Lars_ . Min jndpige An {Mortensdatter} Kragmoes . An Grauild.
Introduktion nr. 5158
Vielse nr. 8151
LINK: Affotografering.


Nr. 2167 1711.12.02 Margrethe Andersdatter, Vindelbo, sogn: Borris. FAR: Anders Thomsen Vindelbo. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Else Marie Jakob Andersen Grønborgs kone, Grønborg, Borris
FADDER Nr. 1: Thomas Jensen Vindelbo, Vindelbo, Borris, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Anders Thomsen, Nørre Vium
FADDER Nr. 3: Svend Christensen, Sønder Felding, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Kirsten, Vium Krog, Nørre Vium
FADDER Nr. 5: Anne Mortensdatter Kragmose, Gaasdal- Store, Borris, Peder Gaasdals kone, gift ugen før.
FADDER Nr. 6: Anna Christensdatter, Sønder Felding, Moderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Andersen, Grønborg, Borris, Konen Else Marie bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris, Konen An Mortensdatter Kragmose fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 2 døbte ieg Anders {Thomsen} Vindelbos datter Margrete frembaaren af Jacob Andersøns kone {Else Marie} j Grønborg . faddere . Tomas {Jensen} Vindelboe . Anders Tomsen i Vium . Maren {Christensdatter} Vindelboes broder Svend {Christensen} Kirsten j Vium Krog An {Anne Mortensdatter Kragmose} Peder Gaasdals kone Maren {Christensdatter} Vindelboes Søster Anna {Christensdatter}.
Introduktion nr. 5159
LINK: Affotografering.


Nr. 2171 1712.02.14 Kirsten Larsdatter, Sønderskov, sogn: Borris. FAR: Lars Jensen Sønderskov. MOR: ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Gjaldbæk, Borris, Niels Larsen Gjaldbæks kone.
FADDER Nr. 1: Christen Olufsen, Sønderskov, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jøs Christensen, Gjaldbæk, Borris, Christen Pedersen Smeds søn.
FADDER Nr. 3: Karen Jensdatter, Sønderskov?, Borris
FADDER Nr. 4: ? Christensdatter, Sønderskov?, Borris, Datter af Christen Andersen.
FADDER Nr. 5: Maren Kodbøl, Kodbøl, Borris, Gift med Erik Nielsen.
NÆVNT Nr. 1: Niels Larsen Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, Konen An Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Pedersen Smed, Gjaldbæk, Borris, Sønnen Jøs Christensen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Andersen, Sønderskov, Borris, Datter fadder-
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 14 februarj døbte Jeg Las {Jensen} Syndershous datter Kiersten frembaaren af An [Marie?] {Nielsdatter} Niels {Larsen} Gialdbechs kone faddere Christ_ Ollufsen j Syndershou Jøs {Christensen} Christen {Pedersen} Smeds søn . Las {Jensen} Syndershous søster {Karen Jensdatter} - Christen andersøns datter Maren Kuedbøl.
Introduktion nr. 5164
Vielse nr. 8128
LINK: Affotografering.


Nr. 2172 1712.02.14 Cathrine Pedersdatter, Hannerup (Meldgaard), sogn: Faster. FAR: Peder Nielsen Meldgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
BÅREN AF: Kirsten Jakobsdatter, Hannerup (Nørgaard), Faster, Peder Nielsen Nørgaards kone.
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen Præstgaard, Annexgaarden, Faster, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Jens Bjerrebo, Sædding, Forlovet med Maren Pedersdatter.
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Hannerup, Faster, Poul Hannerups kone.
FADDER Nr. 4: ? Jens Marcussens kone, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Hannerup (Nørgaard), Faster, Datter af Peder Nørgaard, trolovet med Jens Bjerrebo som også er fadder.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), Faster, Konen Kirsten Jakobsdatter bærer, datter Maren Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Poul Hannerup, Hannerup, Faster, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Marcussen, Hannerup, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 14 februarj} døbte jeg j Faster Peder {Nielsen} Mælgaard i Hannerup hds datter frembaaren af Peder {Nielsen} nørgaards kone {Kirsten Jakobsdatter} sammesteds . Barnets nafn var Cathrine . faddere Niels {Pedersen} Præstgaard . Jens Biæreboe . Poul Hannerup {kone: Maren Christensdatter} og Jens Marcussens koner Peder {Nielsen} nørgaards datter {Maren Pedersdatter} forlovet med Jens Biæreboe {Sædding}.
Introduktion nr. 5162
Vielse nr. 8170
LINK: Affotografering.


Nr. 2173 1712.02.24 Johanne Pedersdatter, Aas, sogn: Faster. FAR: Peder Aas. MOR: ? Peder Aas' kone.
BÅREN AF: Kirsten Christensdatter Sønderskov, Annexgaarden, Faster, Gift med Morten Pedersen Præstgaard.
FADDER Nr. 1: ? Jensen, Hannerup, Faster, 18c, søn af Jens Marcussen.
FADDER Nr. 2: Niels Odderskær, Faster, Tjenestekarl ved Christen Sørensen.
FADDER Nr. 3: ? Mette Ammes datter, Fasterkær, Faster, Tjenestepige på Fasterkær.
FADDER Nr. 4: Maren Thomas Paarups husholderse, Fastergaard, Faster, Navn Maren 16.05.1712.
FADDER Nr. 5: ? Niels Jakobsens kone, Aas, Faster
NÆVNT Nr. 1: Morten Pedersen Præstgaard, Annexgaarden, Faster, Konen Kirsten Christensdatter Sønderskov bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Marcussen, Hannerup, Faster, Søn fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Sørensen, Fasterkær, Faster
NÆVNT Nr. 4: Thomas Christensen Paarup, Fastergaard, Faster, Se skifte #39 Lundenæs i Brejl.
NÆVNT Nr. 5: Mette Amme, Fasterkær, Faster, Datter fadder.
NÆVNT Nr. 6: Niels Jakobsen, Aas, Faster, Nabo. Kone fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 24 febr døbte jeg Peder Aaes hands datter Johanne frembaaren af Kirsten {Christensdatter Sønderskov} Morten {Pedersen} Præstgaards kone faddere Jens Marcuss_ søn . Niels odderskiær tienendis Christen Søfrens_ Met Ammis datter som og tiener pa Faster Kiær thomas {Christensen} Poerups huusholderske {Maren} Niels Jacobsøn hands hustrue.
Introduktion nr. 5165
LINK: Affotografering.


Nr. 2174 1712.03.28 Maren Christensdatter, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Christen Pedersen Degn. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Jørgensdatter, Grejs, Præstens 1700 afdøde bror Jørgen Pedersen Staunings datter. Hun ses også i Nørvang Gejstlig Skifteprotokol Brejl #2 af 1717 skifte efter moderen.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen Stier, Stier, Borris
FADDER Nr. 2: Jørgen Nielsen Skrædder, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 3: Dorthe Gravild, Borris, Fyldfadder.
FADDER Nr. 4: ? Jørgen Nielsen Skrædders kone, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 5: ? Jens Debbelmoses kone, Debelmose, Borris
NÆVNT Nr. 1: Jens Debelmose, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 28 Martij døbte Jeg Christ_ {Pedersen} degns datter Maren frembaaren af Maren Jørgensdatter af Gre[n] faddere Jens {Christensen} Stier Jørgen {Nielsen} Shræder dorthe Grauild Jørgen Shræders kone Jens Debelmoesis kone.
Introduktion nr. 5166
LINK: Affotografering.


Nr. 2177 1712.05.08 Johanne Jensdatter, Agger, sogn: Borris. FAR: Jens Nielsen Agger. MOR: Maren Agger.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden, Borris, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Jakob Pedersen Skanderup, Dalager- Lille, Borris, Herredsfogeden.
FADDER Nr. 2: Jens Jensen Kolstrup, Odderup, Oddum, Jens Jensen er sønnen, Jens Pedersen faderen.
FADDER Nr. 3: Christen Lauersen Sønderby, Sønderby, Borris
FADDER Nr. 4: Christen Jensen Aagaard Lille, Aagaard, Borris, 22c, Lille Christen adskiller ham fra Christen Nielsen på den anden halvgård i Aagaard.
FADDER Nr. 5: An Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris
FADDER Nr. 6: Kirsten Nielsdatter, Debelmose, Borris, Christen Pedersen degns kone.
FADDER Nr. 7: ? Oluf Vestis kone
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Degn, Debelmose, Borris, Konen Kirsten Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Oluf Vesti, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 8de maj døbte Jeg Jens {Nielsen} aggers datter Johanne frembaaren af min kiæreste {Sophie Christensdatter Møborg} . faddere . herridfogeden Jacob {Pedersen} Scandrup . Jens {Jensen/Pedersen} Kolstrup . Christen {Lauersen} Synderbye . Lille Christen {Jensen} Aagaard An Nørgaard . degnens {Christen Pedersen Degn} kone {Kirsten Nielsdatter} . Olluf [Vestis] kone.
Introduktion nr. 5168
Vielse nr. 8159
LINK: Affotografering.


Nr. 2178 1712.05.16 Kirsten Nielsdatter, Fasterlund, sogn: Faster. FAR: Niels Lauridsen Lund. MOR: Anne Madsdatter Gammelgaard.
BÅREN AF: Abbelone Nielsdatter, Gammelgaard, Sønder Lem, Bølling er præstens fejl. Datter af faderen af første ægteskab. Gravers Nielsen Gammelgaards kone.
FADDER Nr. 1: Gravers Nielsen Gammelgaard, Gammelgaard, Sønder Lem, Vester Gammelgaard.
FADDER Nr. 2: Oluf Klokmose, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 3: Niels Jensen, Astrup, Faster, Jens Astrups søn.
FADDER Nr. 4: Mette Clemmensdatter, Fiskbæk, Nørre Vium, Christen Bendtsen Fiskbæks kone.
FADDER Nr. 5: Maren, Fastergaard, Faster
NÆVNT Nr. 1: Jens Astrup, Astrup, Faster, Søn Niels Jensen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Bendtsen Fiskbæk, Fiskbæk, Nørre Vium
NÆVNT Nr. 3: Thomas Christensen Paarup, Fastergaard, Faster, Se skifte #39 Lundenæs i Brejl.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 16 maji . 2den Pintzedag døbte jeg Niels {Lauridsen} Lunds datter Kiersten frembaaren af Grauers {Nielsen} Gammelgrd i bølling {vel fejl for Sønder Lem} hans kone {Abbelone Nielsdatter} . faddere Grauers {Nielsen} Gammelgrd Olluf Klochmoes . Jens Astrup søn Niels {Jensen} . Christen {Bendtsen} Fishbæchs kone {Mette Clemmensdatter} . Thomas {Christensen} Poerups huusholdershe Maren .
Introduktion nr. 5169
NOTITS: Kirsten Nielsdatter bliver gift 1734 i Sædding kirke med Anders Rasmussen Clausager.

LINK: Hammerum-herred.dk tråd: Kirsten Nielsdatter Fasterlund f. 1712.
LINK: Affotografering.


Nr. 2179 1712.05.20 *1712.05.20 Dødfødt, Hannerup, sogn: Faster. FAR: Jens Marcussen. MOR: ? Jens Marcussens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 25 blef Jens Marcussens datter j Hannerup jordet som blef død føed .'}
Introduktion nr. 5171
Begravelse nr. 6155
NOTITS: Dato omtrentlig fra begravelse 1712.05.25. Se begravelsen.


Nr. 2181 1712.06.05 Anna Larsdatter, Gaasdal- Store, sogn: Borris. FAR: Lars Larsen Gaasdal. MOR: Inger Jakobsdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden, Borris, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: ? An Duedal søsters mand, Assing, Lars Lodals kone An Duedal søsters mand i Assing, ikke kendt.
FADDER Nr. 2: Karen Jakobsdatter, Borris, Søster til moderen.
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter Vindelbo, Vindelbo, Borris, Anders Thomsen Vindelbos kone.
FADDER Nr. 4: Mette Larsdatter Duedal, Duedal, Borris, 18c, datter af Lars Larsen i Duedal.
NÆVNT Nr. 1: Lars Larsen Duedal, Duedal, Borris, Konen An Duedal søsters mand af Assing.
NÆVNT Nr. 2: An Duedal, Duedal, Borris, Søsters mand af Assing fadder.
NÆVNT Nr. 3: Anders Thomsen Vindelbo, Vindelbo, Borris, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Noch samme dag {d 5te} døbt Las {Larsen} Gaasdals datter Anna frembaaren af min kone {Sophie Christensdatter Møborg} . faddere , Las {Larsen} Dudal hans konis {An Duedal} søsters mænd{!} af Assing Ing {Jakobsdatter, moderen} gaasdals søster Karen {Jakobsdatter} . Maren {Christensdatter} Vindelboe Anders {Thomsen} Vindelboes kone . met {Larsdatter} Dudal .
Introduktion nr. 5170
Vielse nr. 8222
NOTITS: Usædvanligt at Maren Vindelbo nævnes som Anders Vindelbos kone. Normalt ville det være to forskellige personer.

LINK: Affotografering.


Nr. 2182 1712.06.26 Mette Christensdatter, Borris- Krog, sogn: Borris. FAR: Christen Knudsen Krog. MOR: Kirsten Eskesdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden, Borris, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Aagaard, Aagaard, Borris
FADDER Nr. 2: Peder Eskesen Krog, Borris- Krog, Borris, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Kirsten Peder Eskesen Krogs tjenestepige, Borris- Krog, Borris
FADDER Nr. 4: ? Poulsdatter, Kirken- Ved, Borris, Datter af bødker Poul Frandsen.
FADDER Nr. 5: ? Niels Madsen Vestergaards kone, Debbelmose (Vestergaard), Borris
NÆVNT Nr. 1: Poul Frandsen, Kirken- Ved, Borris, Datter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Madsen Vestergaard, Debbelmose (Vestergaard), Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Noch samme dag {d 26 juni} døbte Jeg Christen {Knudsen} Krogs barn frembaaren af min hustrue {Sophie Christensdatter Møborg} . kaldet Mette . faddere . Christ_ {Nielsen} aagaard Peder {Eskesen} Krog . Kirsten peder {Eskesen} Krogs pige Poul Frantzøns datter . Niels Matzøn {Vestergaard} j Debelmoes hds kone.
Introduktion nr. 5173
LINK: Affotografering.


Nr. 2184 1712.09.18 Maren Nielsdatter, Tarp (Vesterby), sogn: Borris. FAR: Niels Andersen Vesterby. MOR: Margrethe Jakobsdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden, Borris, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen, Tarp (Vesterby), Borris, Avlskarl i præstegaarden.
FADDER Nr. 2: Niels Larsen, Præstegaarden, Borris, Avlskarl i præstegaarden.
FADDER Nr. 3: Maren Pedersdatter, Bjerrebo?, Sædding?, Lige gift i Faster med Jens Bjerrebo.
FADDER Nr. 4: An Skomager, Præstegaarden, Borris, Tjenestepige.
FADDER Nr. 5: Kirsten Dynesdatter, Præstegaarden, Borris, Tjenestepige.
NÆVNT Nr. 1: Jens Bjerrebo, Bjerrebo?, Sædding?, Konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 18 blef Niels {Andersen} Væsterbyes datter Maren døbt frembaaren af min kone {Sophie Christensdatter Møborg} faddere Christen {Jakobsen} Væsterbye . Min auflskarl Niels Lass_ Jens biærboes kone {Maren Pedersdatter} . An Skomager thienedis udj Præstegaarden sa og Kirsten Dynisdatter tjenendis sammesteds.
Introduktion nr. 5175
Vielse nr. 8202
Begravelse nr. 6691
LINK: Affotografering.


Nr. 2185 1712.09.25 Johanne Olufsdatter, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Oluf Jakobsen Debelmose. MOR: ? Oluf Jakobsen Debelmoses kone.
BÅREN AF: Mette Jakobsdatter, Borris, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Peder Jakobsen, Borris, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Niels Madsen Vestergaard, Debelmose (Vestergaard), Borris
FADDER Nr. 3: Ellen Jakobsdatter, Borris, Søster til faderen.
FADDER Nr. 4: ? Jørgen Nielsen Skrædders kone, Debelmose, Borris
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Nielsen Skrædder, Debelmose, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 25 døbte jeg Olluf {Jakobsen} debelmoes hands datter Johanne frembaaren af hans egen søster Met Jacobsdatter . faddere hds broder peder {Jakobsen} Niels Matzøn {Vestergaard} j Debelmoes . hans søster Ell {Jakobsdatter}, Jørgen {Nielsen} Shrædders kone.
Introduktion nr. 5176
Begravelse nr. 6159
NOTITS: Begravet en måned gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2187 1712.11.06 *1712.10.25 Maren Nielsdatter, Gravel, sogn: Borris. FAR: Niels Andersen Gravel. MOR: Voldborg Thomasdatter.
BÅREN AF: Else Marie Jakob Andersen Grønborgs kone, Grønborg, Borris
FADDER Nr. 1: Thomas Pedersen Wad, Wadgaard, Vorgod, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Hesselvig Hvollig, Hvollig, Borris
FADDER Nr. 3: Niels Jakobsen, Hvollig, Borris, Søn af Jakob Jensen.
FADDER Nr. 4: Kirsten Sidsel Hvolligs datter, Hvollig, Borris
FADDER Nr. 5: Anne Knudsdatter, Hvollig, Borris, Peder Hesselvigs kone.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Andersen Grønborg, Grønborg, Borris, Kunne være bror. Konen Else Marie bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Jensen Hvollig, Hvollig, Borris, Søn Niels Jakobsen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Sidsel Hvollig, Hvollig, Borris, Datter Kirsten fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 6te November confirmerede jeg Niels {Andersen} Grauilds barns daab nafnlig Maren som var døbt hiemme 12 dage tilforen - frembaaren af Jacob {Andersen} Grønborgs kone {Else Marie} . faddere ere Thomas {Pedersen} Voed j Voedgod . peder {Hesselvig} holvig . Jacob {Jensen} Holvigs søn Niels {Jakobsen} . Kiersten Zidsel Holvigs datter . Peder {Hesselvig} Holvigs kone {Anne Knudsdatter}.
Introduktion nr. 5177
NOTITS: Forældre gift 1711.03.22 i Vorgod.

LINK: Affotografering.


Nr. 2188 1712.11.30 Elles Jensdatter, Stier, sogn: Borris. FAR: Jens Christensen Stier. MOR: Bodil Nielsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter, Debelmose, Borris, Moderens søster som er Christen Pedersen Degns kone.
FADDER Nr. 1: Jørgen Nielsen Skrædder, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen Degn, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 3: ? Jørgen Nielsen Skrædders kone, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 4: ? Christen Tofts kone, Dalager, Borris
FADDER Nr. 5: Dorthe Gravel, Gravel?, Borris, Gifter sig 1715 med Niels Slikdal.
NÆVNT Nr. 1: Christen Toft, Dalager, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 30 Novembr døbte Jeg Jens {Christensen} Stiers datter Elletz frembaaren af Christ_ {Pedersen} Degn j Debelmoes hds hustrue {Kirsten Nielsdatter} - faddere Jørgen {Nielsen} Shrædder . Christen {Pedersen} degn . Jørgen {Nielsen} Shrædders kone - Christ_ toftis kone . Dorthe Grauild.
Introduktion nr. 5179
LINK: Affotografering.


Nr. 2189 1712.12.07 Mette Nielsdatter, Odderskær, sogn: Borris. FAR: Niels Odderskær. MOR: Kirsten Niels Odderskærs kone.
BÅREN AF: Mette Jakobsdatter, Aagaard, Borris, Christen Nielsen Aagaards kone.
FADDER Nr. 1: Christen Madsen Fonager Smed, Fonager, Borris
FADDER Nr. 2: Peder Eskesen Krog, Borris- Krog, Borris
FADDER Nr. 3: Kirsten Svendsdatter, Odderskær, Borris, 18c. Svend Jørgensens datter.
FADDER Nr. 4: Karen Mortensdatter Sønderby, Sønderby, Borris, Gift med Christen Laugesen Colding.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Aagaard, Aagaard, Borris, Konen Mette Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Svend Jørgensen Odderskær, Odderskær, Borris, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 7 [....] døbte jeg Niels Oderskiærs datter Mette frembaaren af Christ_ {Nielsen} aagaards kone {Mette Pedersdatter} - faddere Christen {Madsen} Fonagger peder {Eskesen} Krog Svend {Jørgensen} oddershiærs datter {Kirsten Svendsdatter} Karen {Mortensdatter} Synderbye.
Introduktion nr. 5181
Begravelse nr. 6186
NOTITS: Begravet to et halvt år gammel. Faderen Niels Odderskær var i feb. 1712 karl ved Christen Sørensen i Faster sogn. Moderens navn #2290.

LINK: Affotografering.


Nr. 2192 1712.12.20 *1712.12.20 Karen Nielsdatter, Gjaldbæk, sogn: Borris. FAR: Niels Nielsen Gjaldbæk den Yngre. MOR: Anne Marie Jakobsdatter Barfod.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 20 hiemdøbte jeg Niels {Nielsen den Yngre} Gialdbechs datter Karen .
Introduktion nr. 5183
Vielse nr. 8194
NOTITS: Døbt i kirken #2199. 2 febr 1713.


Nr. 2193 1712.12.26 Karen Nielsdatter, Aas, sogn: Faster. FAR: Niels Jakobsen. MOR: ? Niels Jakobsens kone.
BÅREN AF: An Christensdatter Kjær, Fasterkær, Faster, Datter af Christen Sørensen.
FADDER Nr. 1: Peder Aas, Aas, Faster
FADDER Nr. 2: Anders Kongensholm, Fastergaard, Faster, Tjenestekarl på Fastergaard. Kongensholm er et sted i Hanning sogn.
FADDER Nr. 3: Kirsten Nielsdatter Præstgaard, Fastergaard, Faster, Husholderske ved Thomas Paarup.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Christensen Paarup, Fastergaard, Faster, Se skifte #39 Lundenæs i Brejl.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 26 dcbr døbte jeg Niels Jacobs_ j Faster hans datter Karen frembaaren af An {Christensdatter} Kiær Christ_ Søfrensøns datter . faddere Peder Aaes . Anders Kongensholm thienendis pa Fastergrd Thomas {Christensen Paarup} af Fastergaard hands huusholdershe Kirsten {Nielsdatter} Præstgaard.
Introduktion nr. 5184
Vielse nr. 8183
LINK: Affotografering.


Nr. 2194 1712.12.27 Dødfødt, Grønborg , sogn: Borris. FAR: Peder Eskesen Grønborg . MOR: Karen Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 1ste begrof jeg Peder {Eskesen} Grønborgs datter som blef død i det gamle aar .'}
Begravelse nr. 6163
NOTITS: Fødsel sat 5 dage før begravelsen.


Nr. 2197 1713.01.22 Abelone Andersdatter, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Anders Lauridsen Debelmose. MOR: ? Anders Lauridsen Debelmoses kone.
BÅREN AF: Sidsel Sørensdatter Gosvig, Tarp, Borris, Peder Pedersen Tarps kone.
FADDER Nr. 1: Niels Stier, Stier, Borris
FADDER Nr. 2: Clemmen Bertelsen Skobæk, Skobæk, Borris
FADDER Nr. 3: Maren Stier, Borris, Muligvis Jens Christensen Stiers mor.
FADDER Nr. 4: Maren Andersdatter, Debelmose, Borris, Faderens datter.
FADDER Nr. 5: ? Peder Fogeds kone
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen Tarp, Tarp, Borris
NÆVNT Nr. 2: Peder Foged, Ikke identificeret. Muligvis fra herregården Lundenæs i Skjern sogn lige på grænsen til Borris sogn.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Noch døbt samme dag {d 22 janv} Anders {Lauridsen} Debbelmosis datter Appolone frembaarn af Peder {Pedersen} Tarpis Kone Zidsel {Sørensdatter Gosvig} Faddere Niels stier : Clemend {Bertelsen} scobæck , Maren stier . Anders {Lauridsen} Debelmoses datter Maren {Andersdatter}. Peder fogeds kone.
Introduktion nr. 5189
LINK: Affotografering.


Nr. 2198 1713.01.29 Anne Kirstine Pedersdatter, Gaasdal- Lille, sogn: Borris. FAR: Peder Thomassen? Gaasdal. MOR: Anne Mortensdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden, Borris, Præst Peder Pedersen Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Olluf Kragmose, Kragmose, Bølling, Moderens slægtning, hun kommer fra Bølling sogn.
FADDER Nr. 2: Bodil Mortensdatter, Bølling?, Vel moderens søster.
FADDER Nr. 3: Inger Jakobsdatter Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris, Gift med Lars Larsen.
FADDER Nr. 4: Oluf Gaasdal, Gaasdal, Borris, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen Stauning, Præstergaarden, Borris, Præst i Borris og Faster, konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Morten Skrædder, Bølling?, Datter Bodil Mortensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 29 Janv: døbte Jeg Peder {Thomasen?} Gaasdals datter An Kierstine frembaaren af min kone {Sophie Christensdatter Møborg} . Faddere . Olluf Kragmoes i Bølling. Boel Morten Shræders datter - Ing gaasdal . Olluf gaasdall .
Introduktion nr. 5185
NOTITS: Forældrene trolovet #7981

LINK: Affotografering.


Nr. 1991 1713.02.01 *1713.02.01 Kirstine Marie Jakobsdatter, Dalager- Lille, sogn: Borris. FAR: Jakob Pedersen Skanderup. MOR: Anne Margrethe Christensdatter Boldevin.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: {1713} d 9 febr blev heredsfogdens {Jakob Pedersen Skanderup} datter Kirstine Marie begrafvet .'}
Introduktion nr. 5188
Begravelse nr. 6165
NOTITS: Hjemmedaaben glemt i kirkebogen.

LINK: Affotografering.


Nr. 2199 1713.02.02 *1712.12.20 Karen Nielsdatter, Gjaldbæk, sogn: Borris. FAR: Niels Nielsen Gjaldbæk den Yngre. MOR: Anne Marie Jakobsdatter Barfod.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden, Borris, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Jakob Jensen Lindvig Barfod, Lindvig, Borris, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Jens Hansen, Ørbæk, Hoven, Faddere frem og tilbage mellem Ørbæk og Gjaldbæk, forbindelse ikke afklaret.
FADDER Nr. 3: Jøs Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Mosgaard, Borris, Jens Pedersen Viums steddatter.
FADDER Nr. 5: Karen, Aagaard, Borris, Jens Olesen Aagaards kone.
FADDER Nr. 6: Birgitte Michelsdatter Sønderby, Sønderby, Borris, Gift med Knud Jensen.
FADDER Nr. 7: Karen Mortensdatter Sønderby, Sønderby, Borris, Gift med Christen Laursen (Colding) .
FADDER Nr. 8: ? Christen Pedersen Smeds kone, Gjaldbæk, Borris
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen Mosgaard, Mosgaard, Borris, Ellers Jens Pedersen Vium, steddatter Kirsten fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Olesen Aagaard, Aagaard, Borris, Konen Karen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Pedersen Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 2den Febr blef Niels {Nielsen den Yngre} Gialdbæchs datter Karen hendis daab, som var forretet hiemme j huuset d 20 decbr [.....s] confirmeret. baaren af min Kieriste {Sophie Christensdatter Møborg} - faddere Jacob {Jensen Barfod} Lindvig Jens Hansen af Ørbech {Hoven sogn} Jøs Gialbech . Jens {Pedersen} Moesgrds stif datter {Kirsten Jensdatter} . Karen Jens {Olesen} aagrds kone . birgite {Michelsdatter} Synderbye Karen {Mortensdatter} Synderby Christen {Pedersen Smed} gialdbæchs Kone.
Introduktion nr. 5183
Vielse nr. 8194
Begravelse nr. 6586
NOTITS: Hjemmedøbt 20.12.1712 #2192

LINK: Affotografering.


Nr. 2201 1713.03.19 *1713.01.26 Mette Andersdatter, Astrup, sogn: Faster. FAR: Anders Christensen Astrup. MOR: Maren Jespersdatter.
BÅREN AF: Karen Jens Andersens? kone, Astrup, Faster, Jens Andersens? kone.
FADDER Nr. 1: Morten Jensen Astrup, Astrup, Faster, Se #2258 for Jensen. Søn af Jens Astrup.
FADDER Nr. 2: ? Niels Andersens kone, Aas?, Faster
FADDER Nr. 3: Karen Christensdatter Sønderskov, Annexgaard (Præstgaard), Faster, Morten Pedersen Præstgaards kone.
FADDER Nr. 4: An Christensdatter Kjær, Fasterkær, Faster, 22c, datter af Christen Sørensen Kjæ.
NÆVNT Nr. 1: Jens Andersen?, Astrup, Faster, Konen Karen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Andersen, Aas?, Faster, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Morten Pedersen Præstgaard, Annexgaard (Præstgaard), Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 19 Martius} confirmerede Jeg Anders {Christensen} Astrup datter daab nafnlig Mette som var hiemmedøbt d 26 janv: frembaaren af Karen Jens Astrups kone . Faddere Just Klochmos Morten astrup . Niels Andr_ kone Morten {Pedersen} Prstgrds kone {Karen Christensdatter Sønderskov} An {Christensdatter Kjær} paa fasterkiær.
Introduktion nr. 5187
LINK: Affotografering.


Nr. 2209 1713.10.08 *1713.09.24 Dorte Christensdatter, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Christen Pedersen Degn. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Degn, Stoustrup, Oddum, Stoustrup #2039. Ikke i bogen Hardsyssels Degnehistorie.
FADDER Nr. 2: Jørgen Nielsen Skrædder, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 3: ? Jørgen Skrædders kone, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 4: ? Niels Klosters kone, Kloster, Skjern
FADDER Nr. 5: An Gravel, Gravel, Borris
FADDER Nr. 6: Dorte Gravel, Gravel, Borris
NÆVNT Nr. 1: Niels Kloster, Kloster, Skjern, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 8de Octbr blef Christen {Pedersen} Degns datter Dorthe som var hiemdøbt for 14 dage tilforne j hendes Daab confirmerit . hun er frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} . Faddere : Peder degn j Oddum : Jørgen {Nielsen} Shræder, Jørgen Shræders kone - Niels Closters Kone j Schierne - An Graild Dorthe Graild.
Introduktion nr. 5196
NOTITS: Peder Degn i Oddum mangler i bogen Hardsyssels Degne.

LINK: Affotografering.


Nr. 2210 1713.10.08 Anne Marie Jørgensdatter, Helgaard, sogn: Borris. FAR: Jørgen Helgaard. MOR: Maren Thomasdatter.
BÅREN AF: Abelone Pedersdatter, Sønder Felding, Tjener juni 1713 i Borris Præstegaard. Her i oktober vel stadig der. Datter af degn Peder Christensen i Sønder Felding.
FADDER Nr. 1: Peder Hvollig, Hvollig, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 2: Peder Helgaard, Helgaard, Borris, 25cc, nabo. Gift 1714.
FADDER Nr. 3: Ida Margrethe Christensdatter, Nygaard, Borris, Gift med Christen Nygaard.
FADDER Nr. 4: Margrethe, Helgaard?, Borris, Faderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Degn, Sønder Felding, Datter Abelone bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag (d 8de Octbr} Jørgen Helgaards datter . Anna Marie døbt frembaaren af degnens {Peder Christensen} i Felding Appollone, fadderne Peder Hvollig Peder Helgrd - Ide Margrete {Christensdatter af Nygaard} Jørgen Helgrds søster Margrete .
Introduktion nr. 5198
LINK: Affotografering.


Nr. 2213 1713.11.19 Mette Andersdatter Vindelbo, Vindelbo, sogn: Borris. FAR: Anders Thomsen Vindelbo. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Else Marie Jakob Andersens kone, Grønborg, Borris
FADDER Nr. 1: Mads Christensen Kjær Ahler, Ahlergaard, Borris
FADDER Nr. 2: Jens Mathisen?, Vium Krog, Nørre Vium, 1711 Anders Vindelbo dåb fadder Kirsten i Vium Krog.
FADDER Nr. 3: Svend Skrædder, Sønder Felding
FADDER Nr. 4: Mette Christensdatter, Vindelbo, Borris, Tjenestepige i Vindelbo.
FADDER Nr. 5: Johanne Thomasdatter Vindelbo, Holtum, Arnborg, Faderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Andersen Grønborg, Grønborg, Borris, Konen Else Marie bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg, Gift med Johanne Thomasdatter Vindelbo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 19 {Novbr} døbte jeg Anders {Thomsen} Vindelboes datter Mette frembaaren af Jacob {Andersen} Grønborgs kone {Else Marie} . Faddere Matz {Christensen Kjær} Aler, Jens {Mathisen?} j Vium Krog Svend shræder af Felding , Mette Christensdatter Thinendes j Vindelboe . Johanne {Thomasdatter Vindelbo} Niels {Pedersen} Holtums Kone.
Introduktion nr. 5201
Vielse nr. 8186
Begravelse nr. 6557
NOTITS: Gift med Jakob Sørensen i Klokmose i Faster.

LINK: Affotografering.


Nr. 2214 1714.01.01 *1713.12.17 Maren Larsdatter Lodal, Lodal, sogn: Faster. FAR: Lars Pedersen Smed Lodal. MOR: Kirsten Jakobsdatter.
BÅREN AF: Karen Jakobsdatter, Slumstrup Mølle, Sædding, Moderens søster, gift med Søren Møller.
FADDER Nr. 1: Christen Lodal, Lodal, Faster
FADDER Nr. 2: Jens Markussen, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 3: Anders Kongensholm, Fastergaard, Faster, Tjener på Fastergaard.
FADDER Nr. 4: ? Olufsdattter, Klokmose, Faster, Datter af Oluf Villadsen Klokmose.
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter, Hannerup, Faster, Gift med Poul Hannerup
FADDER Nr. 6: ? Sørensdatter, Klokmose, Faster, Far Søren Madsen Klokmose. Vanskelig, skifte over hans 2.? kones familie, ældste datter der 10 år gammel, for ung. Fra et 1. ægteskab?
NÆVNT Nr. 1: Søren Jensen Møller, Slumstrup Mølle, Sædding
NÆVNT Nr. 2: Oluf Villadsen Klokmose, Klokmose, Faster, Datter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Søren Madsen Klokmose, Klokmose, Faster, Datter fadder, gift med Karen Jaakobsdatterr søster til moderen.
NÆVNT Nr. 4: Poul Hannerup, Hannerup, Faster, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
[d 1ste] døbte Jeg Las {Pedersen Smed} Lodal datter Maren for 14 dage tilforne hiemdøbt frembaaren af Søren {Jensen} Møllers kone {Karen Jakobsdatter} j Slumstrup Mølle {Sædding sogn} Faddere Christen Lodal . Jens Marcussen j hannerup Anders Kongensholm tieninds j Fastergrd . Oluf {Villadsen} Klochmosis datter Søren Matzens datter ibd . Poul hannerups kone {Maren Christensdatter} .
Introduktion nr. 5202
NOTITS: †1793.08.17 Faster. Gift 1740.06.15 i Faster med Søren Lauridsen *1712.10.25 Faster †1796.07.09 Faster.

LINK: Slumstrup Mølle i Sædding: familie 1678 - 1750.
LINK: Affotografering.


Nr. 2216 1714.01.25 *1714.01.25 Kirstine Margrethe Jakobsdatter, Dalager- Lille, sogn: Borris. FAR: Jakob Pedersen Skanderup. MOR: Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 25 Janv. døbte jeg Heritzfogeden Jacob {Pedersen} Scandrup Hds datter Kierstine Margrete hiemme j huset som var fød samme morgen. den anden Tvilling døde Nafneløs og blev begraven d 29 Ejusd .
Introduktion nr. 5204
NOTITS: Jakob Pedersen Skanderup er herredsfoged i Bølling Herred og i Ringkøbing Byret.

LINK: Kirkedåb #2223.
LINK: Affotografering.


Nr. 2217 1714.01.25 *1714.01.25 Navnløs, Dalager- Lille, sogn: Borris. FAR: Jakob Pedersen Skanderup. MOR: Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 25 Janv. døbte jeg Heritzfogeden Jacob {Pedersen} Scandrup Hds datter Kierstine Margrete hiemme j huset som var fød samme morgen. den anden Tvilling døde Nafneløs og blev begraven d 29 Ejusd .
Introduktion nr. 5204
Begravelse nr. 6173
NOTITS: Jakob Pedersen Skanderup er herredsfoged i Bølling Herred og i Ringkøbing Byret.

LINK: Affotografering.


Nr. 2218 1714.02.11 Maren Christensdatter, Lodal, sogn: Faster. FAR: Christen Lodal. MOR: ? Christen Lodals kone.
BÅREN AF: ? Lars i Bøllings kone, Bølling
FADDER Nr. 1: Lars, Bølling, Faderens bror. Der ses en Las Povelsen i Lille Bølling i disse år.
FADDER Nr. 2: Niels Odderskær, Fasterkær, Faster, Tjener på Fasterkær. Søn af Bodil Odderskær og muligvis Anders Odderskær.
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Hannerup, Faster, Gift med Poul Hannerup.
FADDER Nr. 4: Karen Jeppesdatter, Hannerup, Faster, Gift med Christen Mikkelsen.
FADDER Nr. 5: Sophie Christen Lodals kones søster, Hannerup, Faster, Moderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Bodil Odderskær, Odderskær, Faster, En Bodil Odderskær begraves #6073 1707.06.11.
NÆVNT Nr. 2: Poul Hannerup, Hannerup, Faster, Konen Maren Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Mikkelsen, Hannerup, Faster, Konen Karen Jeppesdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 11 febr: døbte jeg Christen lodals barn Maren frembaaren af Las j bølling hds hustrue - faddere . Las Christen Lodals broder . Niels Boel Oddershiærs Søn thinindis paa Fasterkiær - Poul hannerups hustrue {Maren Christensdatter} Christen Michelsens hustrue {Karen Jeppesdatter} ibd: Christen lodals Kon=søster Sophie thienendes Peder Mælgrd .
Introduktion nr. 5205
Vielse nr. 8187
LINK: Affotografering.


Nr. 2222 1714.03.29 Karen Rind Jakobsdatter, Lindvig, sogn: Borris. FAR: Jakob Jensen Lindvig Barfod. MOR: Margrethe Nielsdatter Boltvig.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Mourids Odderup, Oddum, Se også #2220 to uger før.
FADDER Nr. 2: Niels Nielsen Gjaldbæk den Yngre, Gjaldbæk, Borris, Gift med faderens datter Anne Marie Jakobsdatter Barfod af 1. kone.
FADDER Nr. 3: Christen Laursen Sønderby Colding, Sønderby, Borris
FADDER Nr. 4: Peder Eskesen Krog, Borris- Krog, Borris
FADDER Nr. 5: Karen Jakobsdatter Ahler, Ahlergaard, Borris
FADDER Nr. 6: Birgitte Michelsdatter Sønderby, Sønderby, Borris, Gift med Knud Jensen.
FADDER Nr. 7: Else Marie, Grønborg, Borris, Gift med Jakob Andersen Grønborg.
FADDER Nr. 8: Maren Kodbøl, Kodbøl- Øster, Borris, Gift med Erik Nielsen Kodbøl.
FADDER Nr. 9: Kirsten Christensdatter Krog, Borris- Krog, Borris, Gift med Peder Eskesen i Krog.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 29 Marti} døbte jeg Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs datter Karen Rind baaren af min kone {Sophie Christensdatter Møborg} - faddere . Mouritz Oderup Niels {Nielsen den Yngre} Gialdbæch Christen {Laursen Colding} Synderbye Peder {Eskesen} Krog . Karen {Jakobsdatter} Aler - brigite {Michelsdatter} Synderbye . Else Marie j grønborg Maren Kudbøl - Kirsten {Christensdatter} Krog :
Introduktion nr. 5209
LINK: Affotografering.


Nr. 2223 1714.04.02 *1714.01.25 Kirstine Margrethe Jakobsdatter Skanderup, Dalager- Lille, sogn: Borris. FAR: Jakob Pedersen Skanderup. MOR: Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin.
BÅREN AF: ? Jens Odderbæks kone, Odderbæk, Brejning
FADDER Nr. 1: Daniel Filip Rasch, Lundenæs, Skjern, Forvalter Lundenæs.
FADDER Nr. 2: Christen Guldagger?, Gold Agger, Goldagger, Galdagger? Hvolagger? Ikke identificeret. Eventuelt bror til Lambert Andersen Guldager præst i nabosogn Bølling.
FADDER Nr. 3: Mourids, Odderup?, Oddum
FADDER Nr. 4: Peder Helgaard, Helgaard, Borris
FADDER Nr. 5: Lisbet, ved Broen?, Skjern
NÆVNT Nr. 1: Jens Odderbæk, Odderbæk, Brejning, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Aprilis d 2dn jntroducerede Scandrups Kieriste. Samme hans barns Christine Margretes daab conformerit frembaaren af Jens Odderbechs Kiereste faddern Forvalter {Daniel Filip} Rasch . Christen G[..ld] agger Mouritz ojdrup , Peder Helgaard Lisbet ved br[oen] . Karen {Jakobsdatter} Aler
Introduktion nr. 5204
LINK: Hjemmedåb #2216.
LINK: Affotografering.


Nr. 2227 1714.05.27 Maren Pedersdatter, Hannerup (Melgaard), sogn: Faster. FAR: Peder Nielsen Melgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Bjerrebo, Sædding, Hun er født i Hannerup. Jens Bjerrebros kone
FADDER Nr. 1: Christen Nørgaard, Bølling, Trolovet tre dage før i Borris med Kirsten Nielsdatter, søster til faderen.
FADDER Nr. 2: Anders Kongensholm, Fastergaard, Faster, Avlskarl.
FADDER Nr. 3: Kirsten Nielsdatter, Annexgaarden (Præstgaard), Faster, Faderens søster, datter af Niels Pedersen Præstgaard. Forlovet med Christen Nørgaard af Bølling.
FADDER Nr. 4: Kirsten Jakobsdatter, Hannerup, Faster, Gift med Peder Nielsen Hannerup.
FADDER Nr. 5: Kirsten Jakobsdatter, Lodal, Faster, Lars Pedersen Smed Lodals kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Bjerrebo, Bjerrebo, Sædding, Konen Maren Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Nielsen Hannerup, Hannerup (Nørgaard), Faster, Konen Kirsten Jakobsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Lars Pedersen Smed, Lodal, Faster, Konen Kirsten Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 27 Maji som var fest: trinitatis døbte ieg Peder {Nielsen} Mælgrd j hannerup hds datter Maren . Frembaaren af Jens biærrebois hustrue {Maren Pedersdatter} faddere Christen nørgaard af bølling . Anders Kongensholm auflskarl paa Fastergrd . Kirsten Niels Prstgrds datter , der forlouis med Christen nørgrd . Peder {Nielsen} nørgaard j hannerup hds hustrue {Kirsten Jakobsdatter} Las {Pedersen Smed} Loudals Kone {Kirsten Jakobsdatter} .
Introduktion nr. 5213
NOTITS: Jakobsdøtre se Slumstrup Mølle.

LINK: Slumstrup Mølle i Sædding: familie 1678 - 1750.
LINK: Affotografering.


Nr. 2228 1714.08.26 *1714.08.06 Kirstine Margrethe Pedersdatter Stauning, Præstegaarden, sogn: Borris. FAR: Peder Pedersen Stauning. MOR: Sophie Christensdatter Møborg.
BÅREN AF: Kirsten Pedersdatter Stauning, Præstegaarden, Stauning, Faderens søster. Gift med præst Poul Pedersen Stauning.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Møborg, Præstegaarden, Tim, Moderens far, gift med Sophie Poulsdatter Stauning. Præst i Tim.
FADDER Nr. 2: Jørgen Knudsen Lang, Præstegaarden, Dejbjerg, Gift med Sophia Poulsdatter Stauning, moderens søsters datter.
FADDER Nr. 3: Mourids Odderup, Borris?
FADDER Nr. 4: Sophia Poulsdatter Stauning, Præstegaarden, Dejbjerg, Datter af Poul Pedersen Stauning og gift med sognepræst Jørgen Knudsen Lang.
FADDER Nr. 5: Sophie Christine Hansdatter Wedel, Præstegaarden, Bølling, Gift med Lambret Andersen Guldager.
NÆVNT Nr. 1: Lambert Andersen Guldager, Præstegaarden, Bølling, Sognepræst Bølling og Sædding. Konen Sophie Christine Hansdatter Wedel fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Mandagen d 6te aug. blef min {sognepræst Peder Pedersen Stauning} lille daatter Kierstine Margrete fød Klochn 12 om middags thid . Hiemmedøbt d 8 aug. Hendes daab er Confirmerit d 26 /: siger 26 :/ ejusdem . Frembaaren af min søster {Kirsten Pedersdatter Stauning} j Stauning . fadder Min K: Fader {svigerfar} {Christen Jensen Møborg} af Thim . Jørgen {Knudsen} Lang {sognepræst i Dejbjerg} Mouritz oderup Sophia Poulsdatter {Stauning} Hr Lambret {Andersen Guldagger} af bølling hds Kiæriste {Sophie Christine Hansdatter Wedel} .
Introduktion nr. 5214
NOTITS: Familiesammenhænger er: Peder Jørgensen Jelling præst i Stauning gift med Anne Pedersdatter Hegelund havde en del børn blandt andet to: 1. Kirsten og 2. Peder. 1 Kirsten Pedersdatter Stauning gift med næste præst i Stauning Poul Pedersen Stauning og de havde datteren Sofie Poulsdatter gift med Jørgen Knudsen Lang præst i Dejbjerg. 2 Peder Pedersen Stauning præst i Borris gift med Sophie Christensdatter Møborg datter af præst i Tim Christen Jensen Møborg.

LINK: Erik Brejl præster i Stauning.
LINK: Affotografering.


Nr. 2230 1714.11.04 Anne Nielsdatter, Gravel, sogn: Borris. FAR: Niels Andersen Gravel. MOR: Voldborg Thomasdatter.
BÅREN AF: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Ahlergaard, Borris, Gift med Jakob Andersen Harboe Ahler.
FADDER Nr. 1: Anders Gravel, Gravel, Borris
FADDER Nr. 2: Peder Hvollig, Hvollig, Borris
FADDER Nr. 3: Peder Helgaard, Helgaard, Borris, Gift måneden efter.
FADDER Nr. 4: Abelone Larsdatter, Gravel, Borris, Gift med Christen Gravel.
FADDER Nr. 5: Maren Thomasdatter, Helgaard, Borris, Gift med Jørgen Helgaard.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Gravel, Gravel, Borris, Gift med Abelone Larsdatter, som er fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jørgen Helgaard, Helgaard, Borris, Konen Maren Thomasdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 4d Nov} døbte Jeg Niels {Andersen} grauilds datter Anna frembaaren af Else Marie Boltrup , faddere Anders grauild, Peder Holvig Peder Hælgrd . Appollone Christen grauilds kone Maren thomasdatter Jørgen Helgrds Kone.
Introduktion nr. 5217
Begravelse nr. 6465
NOTITS: Maren Thomasdatter er Jørgen Helgaards kone.

LINK: Affotografering.


Nr. 2231 1714.11.18 Anne Nielsdatter, Gjaldbæk, sogn: Borris. FAR: Niels Nielsen Gjaldbæk den Yngre. MOR: Anne Marie Jakobsdatter Barfod.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Erik Nielsen Kodbøl, Kodbøl- Øster, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jens Mortensen, Kodbøl- Vester, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 3: Knud Jensen Sønderby, Sønderby, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 4: Niels Jakobsen, Hvollig, Borris, 18c, Jakob Jensen Hvolligs søn.
FADDER Nr. 5: Margrethe Nielsdatter Boltvig, Lindvig, Borris, Moderens stedmor, gift med Jakob Jensen Barfod.
FADDER Nr. 6: Karen Aagaard, Aagaard, Borris, Var gift med Jens Olesen.
FADDER Nr. 7: Kirsten Jensdatter, Gjaldbæk, Borris, Nabo, gift med Jeppe Gjaldbæk.
FADDER Nr. 8: Karen Mortensdatter Sønderby, Sønderby, Borris, Nabo. Gift med Christen Laursen Colding.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Jensen Hvollig, Hvollig, Borris, Søn Niels fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Jensen Lindvig Barfod, Lindvig, Borris, Moderens far. Konen Margrethe Nielsdatter Boltvig fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jeppe Markussen Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, Konen Kirsten Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 18 Novbr: døbte Jeg Niels {Nielsen den Yngre} Gialdbæchs Datter Anna frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} Fadderne . Erich {Nielsen Øster Kodbøl} Kuedbøl Jens {Mortensen Vester Kodbøl} ibd {Kodbøl} Knud {Jensen} Synderbye Niels {Jakobsen} Jacob {Jensen} Holvigs søn Jacob {Jensen Barfod} lindvigs Kone {Margrethe Nielsdatter Boltvig} Karen Aagaard Kirsten {Jensdatter} Jep {Markussen} Gialdbæchs Kone {Kirsten Jensdatter} Karen {Mortensdatter} Synderbye.
Introduktion nr. 5216
LINK: Affotografering.


Nr. 2232 1714.11.18 Barbara Madsdatter, Tarp, sogn: Borris. FAR: Mads Nielsen Tarp. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: Mette Thomas Pedersen Gaasdals kone, Gaasdal- Lille, Borris, Thomas Gaasdals kone.
FADDER Nr. 1: Thomas Pedersen Gaasdal- Lille, Gaasdal, Borris, Konen Mette bærer.
FADDER Nr. 2: Niels Kringeltoft, Kringeltoft, Borris
FADDER Nr. 3: Maren Nielsdatter, Stier, Borris, Faderens søster.
FADDER Nr. 4: An, Tarp, Borris, Nabo. Laust Tarps kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Stier, Stier, Borris, Faderens far, datter Maren Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Laust Tarp, Tarp, Borris, Nabo. Konen An fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
noch samme dag {d 18 Novbr:} Matz {Nielsen} Tarpis Daatter døbt Barbara Frembaaren af Met thomas {Pedersen} Gaasdals hustrue - faddere Niels Kringeltoft thomas {Pedersen} Gaasdal Maren {Nielsdatter} Niels stiers datter An Laust Tarpis Kone .
Introduktion nr. 5218
LINK: Affotografering.


Nr. 2235 1715.03.10 Anne Nielsdatter, Tarp (Vesterby), sogn: Borris. FAR: Niels Andersen Vesterby. MOR: Margrethe Jakobsdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Kjær, Tarp, Borris
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Stier, Stier, Borris
FADDER Nr. 3: Kirsten Jensdatter, Debelmose, Borris, 27c, Jens Dynesens datter.
FADDER Nr. 4: Maren Agger, Agger, Borris, Jens Nielsen Aggers kone.
FADDER Nr. 5: An, Tarp, Borris, Gift med Laust Tarp.
NÆVNT Nr. 1: Jens Dynesen, Debelmose, Borris, Datter Kirsten Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Nielsen Agger, Agger, Borris, Hans kone Maren fadder.
NÆVNT Nr. 3: Laust Tarp, Tarp, Borris, Konen An fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 10 Martij døbte jeg Niels {Andersen} Væsterbys datter Anna frembaaren af min Kiæreste {Sophie Christensdatter Møborg} Fadderne Christen {Jensen} Kiær Jens {Christensen} Stier . Kirsten {Jensdatter} Jens dynesøns datter Maren {Agger} Jens Aggers . An Laust tarpis.
Introduktion nr. 5221
LINK: Affotografering.


Nr. 2236 1715.05.30 Maren Thomasdatter, Gaasdal- Store, sogn: Borris. FAR: Thomas Pedersen Gaasdal. MOR: Mette Christensdatter Feldbereder.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Thomas Ejstrup, Ejstrup, Faster
FADDER Nr. 2: Mads Nielsen Tarp, Tarp, Borris, Kom fra Stier i Borris.
FADDER Nr. 3: Thomas Jensen, Gaasdal- Store, Borris, Jens Giødesens søn.
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Gaasdal- Store, Borris, Jens Giødesens datter.
FADDER Nr. 5: Inger Jacobsdatter, Borris, Lars Larsens Gaasdals kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Giødesen, Gaasdal- Store, Borris, Søn Thomas og datter Kirsten faddere.
NÆVNT Nr. 2: Lars Larsen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris, Konen Inger Jacobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo Ascensio Xstj d 30 Maji døbte jeg thomas {Pedersen} Gaasdals datter Maren frembaaren af min hustrue {Sophie Christensdatter Møborg} . faddere Thomas Ejstrup Matz {Nielsen} Tarp - Jens Giødesens Søn Thomas {Jensen} - Jens Giødsens datter Kirsten {Jensdatter} . Las {Larsen} Gaasdals Kone {Inger Jakobsdatter} .
Introduktion nr. 5223
Begravelse nr. 6201
NOTITS: Begravet 1716 elleve måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2238 1715.06.02 Kirsten Olufsdatter, Dalager (Busk), sogn: Borris. FAR: Oluf Busk. MOR: Kirsten Busk.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris
FADDER Nr. 1: Oluf Meldgaard, Hjoptarp?, Borris?, En Oluf Meldgaard i 1707 i Meldgaard i Faster.
FADDER Nr. 2: Peder Jakobsen, Dalager, Borris, Jakob Olesen Dallers søn
FADDER Nr. 3: An Olufsdatter Meldgaard, Oluf Meldgaards datter.
FADDER Nr. 4: Kirsten Christensdatter, Tarp, Borris, Tjenestepige ved Niels Tarp
FADDER Nr. 5: Sidsel Regnholtsdatter, Grønborg, Borris, Niels Thomasens Grønborgs kone
NÆVNT Nr. 1: Niels Tarp, Tarp, Borris, Tjenestepigen Kirsten Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Thomasen Grønborg, Grønborg, Borris, Konen Sidsel Regnholtsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 2den Junij døbte jeg Olluf bushis datter Kirsten frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} faddere Olluf Mælgrd . Peder {Jakobsen} Jacob dallers Søn - An {Olufsdatter} Olluf Mælgrds datter. Kirsten Christensdatter tienendes Niels tarp Niels {Thomasen} Grønborgs Kone Zidsel Rejnholtsdatter.
Introduktion nr. 5225
Begravelse nr. 6431
NOTITS: Begravet 18 år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2239 1715.06.02 Dorte Christensdatter, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Christen Pedersen Degn. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Bodil Nielsdatter , Stier, Borris, Moderens søster Jens Christensen Stiers kone.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen Stier, Stier, Borris, Konen Bodil Nielsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Erik Debelmose, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 3: An Graild, Gravel?, Borris
FADDER Nr. 4: Dorte Graild, Gravel?, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Noch samme dag {d 2den Junij} Christen {Pedersen} degns datter Dorthe frembaaren af Boel {Nielsdatter} Jens {Christensen} stiers Husstrue - faddere Jens {Christensen} stier - Erich debelmoes An graild Dorthe Graild .
Introduktion nr. 5224
Vielse nr. 8271
LINK: Affotografering.


Nr. 2240 1715.08.18 Kirsten Madsdatter, Odderskær, sogn: Borris. FAR: Mads Svendsen Odderskær. MOR: Anna Laustdatter Nørgaard.
BÅREN AF: Maren Agger, Agger, Borris
FADDER Nr. 1: Laust Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Eskesen Krog, Borris- Krog, Borris
FADDER Nr. 3: Oluf Skrædder, Borris, Ikke set før.
FADDER Nr. 4: Kirsten Svendsdatter, Odderskær, Borris, Faderen søster.
FADDER Nr. 5: ? Christen Tofts kone, Dalager, Borris
NÆVNT Nr. 1: Christen Toft, Dalager, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 10 Augustij døbte jeg Matz {Svendsen} Oddershiærs datter Kirsten frembaaren af Maren Agger . faddere Laust Nørgaard Peder {Eskesen} Krog - Olluf shræder - Kirsten {Svendsdatter} Svend Oddershieærs datter . Christen toftts Kone .
Introduktion nr. 5227
LINK: Affotografering.


Nr. 1992 1715.10.04 *1715.10.04 Anna Andersdatter, Vindelbo, sogn: Borris. FAR: Anders Thomsen Vindelbo. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 17 octbr blef Anders Vindelbois Kone Maren begraven. Samme dag begrov Jeg og hds datter Anna.'}
Begravelse nr. 6193
NOTITS: Hjemmedøbt.

LINK: Affotografering.


Nr. 2244 1715.11.14 Else Jakobsdatter, Lindvig, sogn: Borris. FAR: Jakob Jensen Lindvig Barfod. MOR: Margrethe Nielsdatter Boltvig.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Jakob Pedersen Skanderup, Dalager- Lille, Borris, Herredsfogeden.
FADDER Nr. 2: Jens Hansen, Ørbæk, Hoven
FADDER Nr. 3: Christen Laursen Sønderby Colding, Sønderby, Borris
FADDER Nr. 4: Knud Jensen Sønderby, Sønderby, Borris
FADDER Nr. 5: An Gertrud Reimer, Dalager, Borris, Søster til Hans Jakob Reimer i Dalager.
FADDER Nr. 6: Birgitte Mikkelsdatter Sønderby, Sønderby, Borris, Gift med Knud Jensen.
FADDER Nr. 7: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Ahlergaard, Borris, Gift med Jakob Andersen Ahler.
FADDER Nr. 8: Maren Kodbøl, Kodbøl- Øster, Borris, Gift med Erik Nielsen Kodbøl.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Andersen Ahler, Ahlergaard, Borris, Konen Else Marie Nielsdatter Boltrup fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Gregersen Franch, Borris, Gift med An Gertrud Reimer
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 14 Nov: døbte jeg Jacob {Jensen Barfod} Lindvis datter Else Frembaaren af min Kiæriste {Sophie Christensdatter Møborg} Faddere . Herredtzfogeden Jacob {Pedersen Skanderup} Jens Hansen af Ørbæck {Hoven sogn} Christen {Laursen} Synderbye Knud {Jensen} Synderbye , An Giertrud Rejm[ler] Chargeantens {Christen Gregersen Franch} hustrue Birgitte {Mikkelsdatter} Synderbye . Jacob {Andersen} Alers Kone Else Marie {Nielsdatter Boltrup} , Maren Kudbøl ,
Introduktion nr. 5231
Vielse nr. 8216
LINK: Affotograferet.


Nr. 2245 1715.12.01 Inger Nielsdatter, Aas, sogn: Faster. FAR: Niels Jakobsen. MOR: ? Niels Jakobsens kone.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen Aas, Aas, Faster
FADDER Nr. 2: Thomas Christensen Paarup, Fastergaard, Faster, Forvalter.
FADDER Nr. 3: Kirsten Christensdatter Sønderskov, Annexgaarden, Faster
FADDER Nr. 4: Maren, Fastergaard, Faster, Tjenestepige ved Thomas Paarup.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Aas, Faster, Peder Nielsen Aas' datter.
NÆVNT Nr. 1: Morten Pedersen Præstgaard, Annexgaarden, Faster, Konen Kirsten Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Decembr d 1ste døbte Jeg Niels Jacobs_ paa faster=Aaes hans datter Inger Frembaaren af min Kiæriste {Sophie Christensdatter Møborg} Faddere Peder {Nielsen} Aaes . thomas {Christensen} porup . Kirsten {Christensdatter Sønderskov} Morten {Pedersen} Prstgrds Kone . maren thienendis thomas {Christensen} Porup . Peder {Nielsen} Aasis datter Maren {Pedersdatter} .
Introduktion nr. 5235
LINK: Affotografering.


Nr. 2247 1715.12.27 Karen Jensdatter, Agger, sogn: Borris. FAR: Jens Nielsen Agger. MOR: Maren Agger.
BÅREN AF: ? Oluf Vejles kone, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 1: Daniel Filip Rasch, Lundenæs, Skjern, Forvalter Lundenæs.
FADDER Nr. 2: Jakob Pedersen Skanderup, Dalager- Lille, Borris, Herredsfogeden.
FADDER Nr. 3: Jens Olsen? Aagaard, Aagaard, Borris
FADDER Nr. 4: Birgitte Mikkelsen, Sønderby, Borris, Knud Jensens kone.
FADDER Nr. 5: Karen Mortensdatter, Sønderby, Borris, Christen Laugesen Coldings kone.
FADDER Nr. 6: Anna Laustdatter Nørgaard, Odderskær, Borris, Gift med Mads Svendsen.
NÆVNT Nr. 1: Mads Svendsen Odderskær, Odderskær, Borris, Konen Anna Laustdatter Nørgaard fadder.
NÆVNT Nr. 2: Oluf Vejle, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 27 decembr som var 3die Juledag , døbte jeg Jens {Nielsen} Agger datter Karen Frembaaren af Olluf Vejle hans Kone . Faddere forvalter {Daniel Filip} Rasch . Heridzfogeden Jacob {Pedersen} Scandrup Jens {Olsen?} Aagaard . Birgite {Mikkelsen} Synderbye . Matz {Svendsen} Oddershærs Kone {Anna Laustdatter Nørgaard} .
Introduktion nr. 5232
Vielse nr. 8164
LINK: Affotografering.


Nr. 2250 1716.02.16 Mette Jensdatter, Stier, sogn: Borris. FAR: Jens Christensen Stier. MOR: Bodil Nielsdatter.
BÅREN AF: Sophie Poulsdatter Stauning, Stauning, 22c, datter af præsten i Stauning Hr. Poul Pedersen, som er bror til præsten Peder Pedersen Stauning her i Borris.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Kjær, Tarp, Borris
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen Degn, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 3: Karen Pedersdatter Feldbereder, Præstergaarden, Borris, Præstens indepige.
FADDER Nr. 4: Kirsten Oluf Busks kone, Busk, Borris
FADDER Nr. 5: Mette Jakobsdatter, Dalager, Borris, Datter af Jakob Daller.
NÆVNT Nr. 1: Poul Pedersen Stauning, Stauning, Præst i Stauning, datter Sophie bærer.
NÆVNT Nr. 2: Oluf Busk, Busk, Borris, Konen kirsten fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jakob Olesen Daller, Dalager, Borris, Datter Mette fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 16 Februaij døbte Jeg Jens {Christensen} Stiers datter Mette fembaaren af Sophie {Poulsdatter Stauning} Hr Pouls datter j Stauning faddere Christen {Jensen} Kiær Christen {Pedersen} degn - Min jndpige Karen Pedersdatter {Feldbereder}. Kirsten Oluf bushis Kone Met {Jakobsdatter} Jacob Dallers datter .
Introduktion nr. 5237
Vielse nr. 8217
LINK: Affotografering.


Nr. 2252 1716.03.08 Gertrud Jensdatter, Ejstrup, sogn: Faster. FAR: Jens Ejstrup. MOR: ? Jens Ejstrups kone.
BÅREN AF: Johanne Oluf Ejstrups tjenestepige, Ejstrup, Faster
FADDER Nr. 1: Niels Lauridsen Lund, Fasterlund, Faster
FADDER Nr. 2: Anne Madsdatter, Fasterlund, Faster, Niels Lauridsen Lunds kone
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen Hannerup Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), Faster
FADDER Nr. 4: ? Pedersdatter Peder Nørgaards datter, Hannerup (Nørgaard), Faster
NÆVNT Nr. 1: Oluf Pedersen Ejstrup, Ejstrup, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 8 Martij døbte jeg Jens Ejstrups datter Giertrud frembaaren af Johanne Oluf {Pedersen} Ejstrups thieneste Pige Faddere Niels {Lauridsen} Lund {Fasterlund} Peder {Nielsen Hannerup} Nørgaards datter . Niels {Lauridsen} Lunds kone {Anne Madsdatter} .
Konfirmation nr. 9070
LINK: Affotografering.


Nr. 2254 1716.03.25 Anna Nielsdatter, Grønborg, sogn: Borris. FAR: Niels Thomasen Grønborg. MOR: ? Niels Thomasen Grønborgs kone.
BÅREN AF: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Ahlergaard, Borris, Gift med Jakob Andersen Ahler.
FADDER Nr. 1: Peder Eskesen Grønborg, Grønborg, Borris, På den anden halvgård i Grønborg.
FADDER Nr. 2: Christen Toft, Dalager, Borris
FADDER Nr. 3: Niels Daller Soldat, Dalager, Borris, ?
FADDER Nr. 4: Mette Jakobsdatter, Dalager, Borris, Datter af Jakob Daller.
FADDER Nr. 5: Karen Pedersdatter, Præstergaarden, Borris, Præst Staunings indepige.
FADDER Nr. 6: Kirsten Oluf Busks kone, Busk, Borris
NÆVNT Nr. 1: Jakob Olesen Daller, Dalager, Borris, Datter Mette fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Pedersen Stauning, Præstergaarden, Borris, Præst i Borris, indepigen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Oluf Busk, Busk, Borris, Konen Kirsten fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 25 Martij døbte Jeg Niels {Thomasen} Grønborgs datter Anna frembaaren af Else Marie Boltrup {Ahlergaard} . faddere Peder {Eskesen} Grønborg . Christen toft . Niels Daller Soldat . Met jacob Dallers datter min {præst Peder Stauning} thienstepige karen Pedersdatter Kiersten Olluf bushes Kone .
Introduktion nr. 5239
Begravelse nr. 6259
NOTITS: Begravet 5 år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 1990 1716.04.01 Navnløs, , sogn: Borris. FAR: Erik Christensen. MOR: Maren Koch.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra moderens halshugning: ' NB d 30 Julij fuldte jeg Maren Koch til Rætterstædet , som blef hals huggen paa bølling Herredt fordj hun hafde myrdet sit barn j det hun hafde kast dend for Svien .'}
Begravelse nr. 5994
NOTITS: Datoen er arbitrær lagt tre måneder før moderens halshugning. Faderens navn fra absolvering 1 november 1716.

LINK: Moderens halshugning.
LINK: Affotograferet.


Nr. 2255 1716.04.01 Karen Knudsdatter, Egvig, sogn: Borris. FAR: Knud Jensen Egvig. MOR: Else Villumsdatter.
BÅREN AF: Mette Christensdatter Feldbereder, Gaasdal- Store, Borris, Thomas Pedersen Gaasdals kone.
FADDER Nr. 1: Jens Dynesen, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 2: Peder Lille Gaasdal, Gaasdal- Lille, Borris
FADDER Nr. 3: Niels Larsen Egvig, Egvig, Borris, Kom fra Gaasdal.
FADDER Nr. 4: Maren Villumsdatter Egvig, Egvig, Borris, 26c, moderens søster.
FADDER Nr. 5: Karen Jensdatter, Gaasdal- Store, Borris, Datter af Jens Giødesen.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Pedersen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris, Konen Mette Christensdatter Feldbereder Gaasdal bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Giødesen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris, Datteren Karen er fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Aprilis d 1ste døbte Jeg Knud {Jensen} Ægvigs datter Karen frembaaren af Mette {Christensdatter Feldbereder} Thomas Gaasdals Hustrue - faddere - Jens Dynes_ j debelmoese Peder lil Gaasdal. Niels {Larsen} Egvig: Maren {Villumsdatter} Egvig . Karen {Jensdatter} Jens Giød{esens} datter af Gaasdall.
Introduktion nr. 5240
Konfirmation nr. 9026
Begravelse nr. 6603
NOTITS: Begravet 1747 31 år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2257 1716.04.19 Kirsten Pedersdatter, Gaasdal- Lille, sogn: Borris. FAR: Peder Thomassen? Gaasdal. MOR: Anne Mortensdatter.
BÅREN AF: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Ahlergaard, Borris, Gift med Jakob Andersen Harboe Ahler.
FADDER Nr. 1: Jens Giødesen, Gaasdal- Store, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 2: Oluf Gaasdal Lille, Gaasdal, Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: Kirsten Jensdatter, Gaasdal- Store, Borris, 20cc, datter af Jens Giødesen
FADDER Nr. 4: Bodil Larsdatter Duedal, Duedal, Borris, Unge Lars Duedals kone
FADDER Nr. 5: Karen Pedersdatter, Præstergaarden, Borris, Præstens indepige.
NÆVNT Nr. 1: Lars Madsen Duedal den Unge, Duedal, Borris, Konen Bodil Larsdatter Duedal fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D 19 april døbte Jeg Peder Gaasdals datter Kiersten Frembaaren af Else Marie Boltrup . Faddere Jens Giøds_ . Lille Olluf gaasdal , Kirsten Jens Giødsens datter Ung Las {Madsen} Dudals Kone {Bodil Larsdatter Duedal} Karen Pedersdatter min egen jndpige .
Introduktion nr. 5242
LINK: Affotografering.


Nr. 2258 1716.05.08 Kirsten Poulsdatter, Hannerup, sogn: Faster. FAR: Poul Hannerup. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Christensdatter Bjerrebo, Hannerup (Meldgaard), Faster, Gift med Peder Nielsen Meldgaard.
FADDER Nr. 1: Jens Markussen, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 2: Morten Jensen, Astrup, Faster, 20c+, Jens Astrups søn.
FADDER Nr. 3: Karen Jeppesdatter, Hannerup, Faster, Christen Mikkelsen Hannerups kone.
FADDER Nr. 4: Kirsten Pedersdatter, Hannerup (Nørgaard), Faster, Peder Nielsen Nørgaards datter.
FADDER Nr. 5: An Jensdatter, Præstgaard, Faster, Tjenestepige ved Morten Pedersen Præstgaard.
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen Stauning, Tarp (Præstegaard), Borris, Præst i Borris, er denne dag i Brejning.
NÆVNT Nr. 2: Lambert Andersen Guldager, Bølling, Præst i Bølling og Sædding sogne.
NÆVNT Nr. 3: Peder Nielsen Meldgaard, Hannerup (Meldgaard), Faster, Konen Kirsten Christensdatter Bjerrebo bærer.
NÆVNT Nr. 4: Jens Astrup, Astrup, Faster, Søn Morten fadder.
NÆVNT Nr. 5: Christen Mikkelsen Hannerup, Hannerup, Faster, Konen Karen Jeppesdatter fadder.
NÆVNT Nr. 6: Peder Nielsen Hannerup Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), Faster, Konen bærer, datter fadder.
NÆVNT Nr. 7: Morten Pedersen Præstgaard, Præstgaard, Tjenestepigen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 8 Maji der ieg {præsten Peder Stauning} var j breining , døbte Hr. Lambret {Lambert Andersen Guldager} Poul Hannerups datter Kiersten Frembaaren af Peder {Nielsen} Mælgrds kone {Kirsten Christensdatter Bjerrebo} Jens Marcussøn Jens astrups Søn Morten {Jensen} Christen {Mikkelsen} Hannerups Kone {Karen Jeppesdatter} Peder {Nielsen Hannerup} Nørgrds datter Inger {Pedersdatter} . Morten {Pedersen} Præstgrds Pige An Jens datter .
Introduktion nr. 5243
Begravelse nr. 6204
NOTITS: Begravet et halvt år gammel. Lambert Andersen Guldager, Bølling, Præst i Bølling og Sædding sogne.

LINK: Affotografering.


Nr. 2262 1716.08.12 Anne Marie Christensdatter, Nygaard, sogn: Borris. FAR: Christen Jepsen Nygaard. MOR: Ida Margrethe Christensdatter Nygaard.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præst Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Peder Eskesen Krog, Borris- Krog, Borris
FADDER Nr. 2: Jens Andersen, Præstergaarden, Borris, Avlskarl i Præstegaarden.
FADDER Nr. 3: Karen Pedersdatter, Præstergaarden, Borris
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter Nygaard, Nygaard, Borris, 19c, moderens søster.
FADDER Nr. 5: Voldborg Thomasdatter, Gravel, Borris, Slags nabo. Niels Nielsen Gravels kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Andersen Gravel, Gravel, Borris, Konen Voldborg Thomasdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 12 aug døbte jeg Christen {Jepsen} Nygaards Anna Marie fembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} Faddere Peder {Eskesen} Krog . min afls karl Jens Anders_ , min thienestepig Karen Pedersdatter Maren {Christensdatter} nygaard . Voldborg {Thomasdatter} Niels {Andersen} Gravilds Kone .
Introduktion nr. 5247
Begravelse nr. 6213
NOTITS: Begravet 8 måneder gammel. Nygaard ligger helt i den anden ende fra Borris kirke, så præsten har måttet indsamle sine tjenestefolk som fyldfaddere for at få nok faddere.

LINK: Affotografering.


Nr. 2265 1716.09.27 Margrethe Nielsdatter, Slikdal, sogn: Borris. FAR: Niels Thomsen Slikdal. MOR: Dorte Gravel.
BÅREN AF: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Ahlergaard, Borris, Jakob Ahlers kone.
FADDER Nr. 1: Christen Toft, Dalager, Borris, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Mette Jakobsdatter, Dalager, Borris, 23c+, slags nabo.
FADDER Nr. 3: Karen Jensdatter, Grønborg, Borris, Gift med Peder Eskesen.
FADDER Nr. 4: Inger Laust Nørgaards kone, Hjoptarp (Nørgaard), Borris
FADDER Nr. 5: Jens Christensen Stier, Stier, Borris, Slags nabo.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Olesen Dalager, Dalager, Borris, Datter Mette fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Eskesen Grønborg, Grønborg, Borris, Konen Karen Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Laust Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Konen Inger fadder.
NÆVNT Nr. 4: Jakob Andersen Ahler Harbo, Borris, Konen Else Marie Boltrup bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 27 Septbr døbte Jeg Niels {Thomsen} Slichdals dater Margrete frembaaren af Jacob {Andersen Harbo} Alers kone Else Marie {Nielsdatter} Boltrup Faddere Christen toft . Jens {Christensen} Stier , Met {Jakobsdatter} Jacob {Olesen} Dallers datter . Karen {Jensdatter} Peder {Eskesen} grønborgs Kone. Inger laust nørgaards Kone.
Introduktion nr. 5250
Begravelse nr. 6238
NOTITS: Begravet knap 2 år gammel. Patronym Thomsen se #2443.

LINK: Affotografering.


Nr. 2267 1716.11.08 Kirsten Jørgensdatter, Helgaard, sogn: Borris. FAR: Jørgen Helgaard. MOR: Maren Thomasdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præst Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Peder Helgaard, Helgaard, Borris, Gift 1714 med Anne Andersdatter af Hvollig, Borris bosat Helgaard.
FADDER Nr. 2: Niels Christensen, Aagaard, Borris, 18c+, søn af Christen Nielsen Aagaard.
FADDER Nr. 3: Voldborg Thomasdatter, Gravel, Borris, Niels Andersen Gravels kone.
FADDER Nr. 4: Abelone Larsdatter, Gravel, Borris, Christen Pedersen Gravels kone
FADDER Nr. 5: Johanne, Helgaard?, Borris, Faderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Aagaard, Aagaard, Borris, Søn Niels Christensen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Andersen Gravel, Gravel, Borris, Konen Volborg Thomasdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Pedersen Gravel, Gravel, Borris, Konen Abelone Larsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 8 nov: døbte Jeg Jørgen helgrds datter Kirsten - frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} pedr Hælgrd , Niels {Christensen} Christen aagrds Søn . Voldborg {Thomasdatter} Niels {Andersen} grauilds Kone . appollon Christen Grauilds Kone . Johanne Jørgen Helgrds Søster .
Introduktion nr. 5252
Begravelse nr. 6214
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel. Maren Thomasdatter er Jørgen Helgaards 2. kone.

LINK: Affotografering.


Nr. 2272 1716.12.20 *1716.12.15 Karen Madsdatter, Tarp, sogn: Borris. FAR: Mads Nielsen Tarp. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: Mette Christensdatter Feldbereder, Gaasdal- Store, Borris, Thomas Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Stier, Stier, Borris, Faderens far. Husmand i Stier.
FADDER Nr. 2: Jens Giødesen, Gaasdal- Store, Borris
FADDER Nr. 3: Thomas Pedersen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris, Konen Mette Christensdatter Feldbereder bærer.
FADDER Nr. 4: Jens Andersen Avlskarl, Præstergaarden, Borris, Avlskarl
FADDER Nr. 5: Peder Jakobsen, Dalager, Borris, Søn af Jakob Olesen Daller.
FADDER Nr. 6: Kirsten Jensdatter, Gaasdal- Store, Borris, Datter af Jens Giødesen.
FADDER Nr. 7: Karen Pedersdatter, Præstergaarden, Borris, Præstens indepige.
FADDER Nr. 8: Kirstine Niels Tarps tjenestepige, Tarp, Borris
FADDER Nr. 9: Sidsel Sørensdaatter Gosvig, Tarp, Borris, Gift med Peder Pedersen Tarp.
FADDER Nr. 10: Bodil Nielsdatter, Stier, Borris, Jens Christensen Stiers kone.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Olesen Daller, Dalager, Borris, Søn Peder Jakobsen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Tarp, Tarp, Borris, Tjenestepigen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Christensen Stier, Stier, Borris, Konen Bodil Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Peder Pedersen Tarp, Borris, Konen Sidsel Sørensdatter Gosvig fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 15 Decembr hiemdøbte Jeg Matz {Nielsen} tarp hans tvillinge børn Christen og Karen deris daab blef confirmeret d 20 ejusd: drengen blef baaren af min kone {Sophie Christensdatter Møborg} datteren af Met {Christensdatter Feldbereder} Thomas {Pedersen} Gaasdals Kone faddere Niels Stier Jens Giøds_ thomas gaasdal . Min Aflskarl Jens Anders_ . Peder {Jakobsen} Jacob Dallers Søn , Kirsten {Jensdatter} Jens Giødsøns datter j gaasdal , min jndpige Karen Pedersdatter Kristine Niels tarps Pige . Zedsel {Sørensdatter Gosvig} Peder {Pedersen} tarpis . Boel {Nielsdatter} Jens {Christensen} Stiers .
Introduktion nr. 5256
Vielse nr. 8234
NOTITS: Mads Nielsen Tarp var født i Stier i Borris.

LINK: Affotografering.


Nr. 2273 1717.01.10 *1716.12.14 Kirsten Nielsdatter, Gjaldbæk, sogn: Borris. FAR: Niels Nielsen Gjaldbæk den Yngre. MOR: Anne Marie Jakobsdatter Barfod.
BÅREN AF: Margrethe Nielsdatter Boltvig, Lindvig, Borris, Moderens stedmor.
FADDER Nr. 1: Jens Mortensen Kodbøl, Kodbøl- Vester, Borris
FADDER Nr. 2: Christen Laursen Colding, Sønderby, Borris
FADDER Nr. 3: Jens Jakobsen Hvollig, Hvollig, Borris
FADDER Nr. 4: ? Lars Sønderskovs 2. kone, Sønderskov, Borris, Lars Sønderskovs kone.
FADDER Nr. 5: Birgitte Michelsdatter, Sønderby, Borris, Knud Jensen Sønderbys kone.
FADDER Nr. 6: Kirsten Jensdatter, Gjaldbæk, Borris, Jeppe Gjaldbæks kone.
FADDER Nr. 7: Kirsten Jakobsdatter, Lindvig, Borris, Moderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Jensen Barfod, Lindvig, Borris, Moderens far. Datter Kirsten fadder.
NÆVNT Nr. 2: Lars Jensen Sønderskov, Sønderskov, Borris
NÆVNT Nr. 3: Knud Jensen Sønderby, Sønderby, Borris
NÆVNT Nr. 4: Jeppe Markussen Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, Konen Kirsten Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 19 {dec} hiemdøbte Jeg Niels {Nielsen den Yngre} Gialdbæchs datter Kiersten som blef fore stillet Meenigheden 1717 d 10 Janv: frembaaren af Margrete {Nielsdatter} boltrup {Boltvig} Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs Kone Faddere , Jens {Mortensen} Kuedbøl Christen {Laursen Colding} Synderbye . Jens {Jakobsen} Holvig . Las {Jensen} Syndershous Kone . Knud {Jensen} Synderbys Kone {Birgitte Michelsdatter} Jep {Markussen} Gialbæchs Kone {Kirsten Jensdatter} Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs datter Kiersten {Jakobsdatter} .
d 10 Janv: Niels gialdbæchs datters daab confirmeret , som findes anførdt paa forrige Side .

Introduktion nr. 5255
Konfirmation nr. 9023
LINK: Affotografering.
LINK: Dåb nævnt separat.


Nr. 2277 1717.03.07 Abelone Christensdatter, Lodal, sogn: Faster. FAR: Christen Lodal. MOR: ? Christen Lodals kone.
BÅREN AF: Sophie, Faster, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Poul Hannerup, Hannerup, Faster, Nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Jespersen, Fasterkær, Faster, Patronym svært læsbar. Han ses 1719.
FADDER Nr. 3: Inger Pedersdatter, Hannerup (Nørgaard), Faster, Peder Nielsen Nørgaards datter.
FADDER Nr. 4: ? Jens Marcussens kone, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 5: Kirsten Jakobsdatter, Lodal, Faster, Nabo. Lars Pedersen Smeds kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), Faster, Datter Inger Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Marcussen, Hannerup, Faster, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Lars Pedersen Smed, Lodal, Faster, Kone Kirsten Jakobsdattern fadder. Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 7de Martius} døbte Jeg {Christen} Lodals datter Appollone frembaaren af Hds Kones søster Sophi . Faddere . Poul Hannerup Christen [Na..] j Fasterkiær Inger {Pedersdatter} Peder {Nielsen} nørgrds datter . Jens Marcussens Kone . Las {Pedersen} smids Kone {Kirsten Jakobsdatter} .
Introduktion nr. 5260
NOTITS: Christen identificeret gennem konens søster Sophie som tjener ved Peder Hannerup 1714.02.11 #2218.

LINK: Affotografering.


Nr. 2278 1717.04.04 Kirsten Olufsdatter, Ejstrup, sogn: Faster. FAR: Oluf Pedersen Ejstrup. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Fiskbæk, Nørre Vium, Oluf Jensen Fiskbæks kone.
FADDER Nr. 1: Oluf Jensen Fiskbæk, Fiskbæk, Nørre Vium, Konen Anne Jensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Jens Ejstrup, Ejstrup, Faster, Nabo.
FADDER Nr. 3: Laurids? Nielsen, Fasterlund, Faster, 25c, søn af Niels Lauridsen Lund.
FADDER Nr. 4: ? Jens Ejstrups kone, Ejstrup, Faster, Nabo.
FADDER Nr. 5: Bodil Jespersdatter, Fiskbæk, Nørre Vium, Tjenestepige ved Oluf Jensen Fiskbæk.
NÆVNT Nr. 1: Niels Lauridsen Lund, Fasterlund, Faster, Søn fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
noch {d 4de Aprilis} døbte Jeg j Faster Olluf {Pedersen} Ejstrup hans datter Kiersten frembaaren af An {Anne Jensdatter} Fishbeck Olluf {Jensen} Fishbechs Kone Faddere . Ollluf {Jensen} fishbeck . Jens Ejstrup . Niels {Lauridsen} Lunds Søn {Laurids? Nielsen} . Jens Ejstrups Kone . Olluf {Jensen} fishbæks thienestepige Boel Jespersdatter.
Introduktion nr. 5262
LINK: Affotografering.


Nr. 2283 1717.08.27 Johanne Jensdatter, Klokmose, sogn: Faster. FAR: Jens Lysgaard. MOR: ? Jens Lysgaards kone.
BÅREN AF: Anne Olufsdatter, Hannerup (Meldgaard), Faster, Oluf Meldgaards datter.
FADDER Nr. 1: Mads Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster, 20c, søn af Søren Madsen.
FADDER Nr. 2: Peder Andersen, Klokmose, Faster, Tjenestekarl ved faderen. Søn af Anders Debelmose.
FADDER Nr. 3: Kirsten, Klokmose, Faster, Tjener ved børnefaderen i Klokmose.
FADDER Nr. 4: Karen Svendsdatter, Klokmose, Faster, Tjenestepige ved Mads Klokmose.
FADDER Nr. 5: Anne Madsdatter, Klokmose, Faster, Just Andersen Klokmoses kone
NÆVNT Nr. 1: Oluf Meldgaard, Hannerup (Meldgaard), Faster, Datter Anne Olufsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Anders Lauridsen Debelmose, Debelmose, Borris, Søn Peder Andersen tjener ved børnefaderen i Klokmose.
NÆVNT Nr. 3: Just Andersen Klokmose, Klokmose, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Jens Lysgrds datters daab som blef kaldt Johanne blef frembaaren af Anna {Olufsdatter} Olluf Mælgrds datter d 29 augustj og blev dends daab da confirmeret Faddere . Matz {Sørensen} Klochmos - Peder {Andersen} Anders {Lauridsen} Debelmosis søn thienendes Jens lysgrd noch Kiersten Thienends sammested . item Karen Suends datter thienendes Matz {Sørensen} Klochmos . item Just {Andersen} Klochmosis Kone {Anne Madsdatter} .
Introduktion nr. 5267
LINK: Affotografering.


Nr. 2284 1717.09.09 Barbara Thomasdatter, Gaasdal- Store, sogn: Borris. FAR: Thomas Pedersen Gaasdal. MOR: Mette Christensdatter Feldbereder.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præst Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Thomas Ejstrup, Ejstrup?, Faster?
FADDER Nr. 2: Lars Larsen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris
FADDER Nr. 3: Johanne Thomasdatter, Vindelbo, Borris, Datter af Thomas Jensen Vindelbo.
FADDER Nr. 4: Ellen Kirstine Christensdatter Feldbereder, Borris, Moderens søster, Christen Feldbereders datter.
FADDER Nr. 5: Anne Peder Gaasdals kone., Gaasdal- Store, Borris
NÆVNT Nr. 1: Thomas Jensen Vindelbo, Vindelbo, Borris, Datter Johanne Thomasdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 9de Septbr} døbte Jeg Thomas {Pedersen} Gaasddals datter Barbara frembaaren af min Kiæreste {Sohie Christensdatter Møborg} . Faddere thomas Eystrup Las {Larsen} Gaasdal Johanne thomas {Jensen} Vendelbos datter . Ellen Kierstine Christen Feldberæders datter - An Peder Gaasdals Kone.
Introduktion nr. 5268
LINK: Affotografering.


Nr. 2285 1717.09.12 *1717.07.19 Katrine Marie Madsdatter, Ahlergaard, sogn: Borris. FAR: Mads Christensen Kjær. MOR: Karen Jakobsdatter Ahler.
BÅREN AF: Anne Margrethe Boldevin, Borris, Gift med herredsfogeden Jakob Pedersen Skanderup.
FADDER Nr. 1: Mads Christensen Staby, Procurator *1685c Skjern †1757 Brejningggard, Langtind, Guddumkloster. I følge skifter fætter til faderen (Hammerum Herreds Tingbog 1721-1727 Løverdagen dend 19 Decembr: 1722).
FADDER Nr. 2: Knud Jensen Sønderby, Sønderby, Borris
FADDER Nr. 3: Niels Aagaard, Aagaard, Borris
FADDER Nr. 4: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Ahlergaard, Borris, Gift med Jakob Andersen Harboe.
FADDER Nr. 5: Margrethe Nielsdatter Boltvig, Lindvig, Borris, Gift med Jakob Jensen Barfod.
FADDER Nr. 6: Karen Jens Olesen Aagaards kone, Aagaard, Borris
FADDER Nr. 7: Else Mortensdatter, Borris, 15c, Mads Christensen Kjærs steddatter.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Pedersen Skanderup, Dalager- Lille, Borris, Konen bærer. Herredsfoged.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Andersen Harboe, Ahlergaard, Borris, Konen Else Marie Boltrup fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jakob Jensen Barfod, Lindvig, Borris, Konen Margrethe Nielsdatter Boltvig fadder.
NÆVNT Nr. 4: Jens Olesen Aagaard, Aagaard, Borris, Konen Karen fadder.
NÆVNT Nr. 5: Mads Christensen Kjær, Ahlergaard, Borris, Steddatter Else Mortensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {de 12 Septbr:} confirmeredes Matz {Christensen Kjær} Alers datter Cathrine Marie hendis daab , hiemedøbt d 19 Julij . frembaaren af Monsr {Jakob Pedersen} Scandrups Kiæriste {Anne Margrethe Boldevin} . faddere . M: Matz Stabye Knud {Jensen} Synderbye - Niels Aagaard - Jacob {Andersen Harbo} Alers Kone {Else Marie Nielsdatter Boltrup} Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs Kone {Margrethe Nielsdatter Boltvig} - Karen Jens {Olesen} aagaards Hustrue . Matz {Christensen Kjær} Alers {sted}datter Else Mortensdatter.
Introduktion nr. 5265
Vielse nr. 8195
NOTITS: Tråd om Mads Staby på hammerum-herred.dk.

LINK: Tråd "Hvem var Mads Stabys bedstefar?" hammerum-herred.dk .
LINK: Affotografering.


Nr. 2289 1717.10.17 *1717.10.09 Anne Pedersdatter, Borris- Krog, sogn: Borris. FAR: Peder Eskesen Krog. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præst Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Christen Oll? Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen Vium, Moesgaard, Borris
FADDER Nr. 3: Niels Christensen Aagaard, Aagaard, Borris, 18c, Christen Nielsen Aagaards søn.
FADDER Nr. 4: Niels Eskesen? Krog, Borris- Krog, Borris, ?33c, bror? til Peder Eskesen?
FADDER Nr. 5: Kirsten Poulsdatter, Præstgaard, Faster, Datter af Poul Frandsen.
FADDER Nr. 6: Maren Agger, Agger, Borris, Gift med Jens Nielsen Agger.
FADDER Nr. 7: Edel, Debelmose, Borris, Gift med Niels Debelmose.
FADDER Nr. 8: Christen Knudsen Krog, Borris- Krog, Borris, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Poul Frandsen, Kirken- Ved, Borris, Datter Kirsten Poulsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Debelmose, Debelmose, Borris, Konen Edel fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 19 octbr døbte Jeg Peder {Eskesen} Krogs datter Anna døbt otte dage tilforne frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} : Faddere Christen [Oll] j Syndergrd Jens {Pedersen Vium} Mosgrd - Niels {Christensen} Aagrd . Niels {Eskesen?} Krog . Kiersten {Poulsdatter} Poul Frantzes datter Kirsten af Faster prstgrd . Maren Agger . Ædl Niels Delbelmosis Kone. NB Christen {Knudsen} Krog og fadder.
Introduktion nr. 5272
LINK: Affotografering.


Nr. 2292 1717.12.16 *1717.11.24 Christence Jakobsdatter, Lindvig, sogn: Borris. FAR: Jakob Jensen Barfod. MOR: Margrethe Nielsdatter Boltvig.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præst Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Christen Gregersen, Borris, Sergeant.
FADDER Nr. 2: Knud Jensen Sønderby, Sønderby, Borris
FADDER Nr. 3: Christen Laursen Sønderby, Sønderby, Borris
FADDER Nr. 4: Niels Christensen Aagaard, Aagaard, Borris, Christen Nielsen Aagaards søn.
FADDER Nr. 5: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Ahlergaard, Borris, Gift med Jakob Andersen Harbo.
FADDER Nr. 6: Anne Marie Jakobsdatter Barfod, Gjaldbæk, Borris, Faderens datter, gift med Niels Nielsen Gjaldbæk den Yngre.
FADDER Nr. 7: Else Mortensdatter Ahler, Ahlergaard, Borris, 15c, datter af Karen Jakobsdatter Ahler og 1. mand Morten Jensen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Aagaard, Aagaard, Borris, Søn Niels Christensen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
NB d 24 Nov: hiemdøbte Jeg Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs datter Crestenze . d 16 december confirmerede Jeg Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs datters daab kaldet Crestentze hiemdøbt d 24 nov. frembaaren af min hustrue {Sophie Christensdatter Møborg} Faddere Sargiant Christen Gregersøn Knud {Jensen} Synderbye Christen {Laursen} Synderbye Niels {Christensen} Christen {Nielsen} Aagrds Søn . Else {Mortensdatter} Aler An Marie {Jakobsdatter Barfod} i Gialdbech Else Marie Boltrup {Ahlergaard} .
Introduktion nr. 5274
Konfirmation nr. 9033
LINK: Hjemmedåb.
LINK: Kirkedåb.


Nr. 2293 1718.03.09 Else Nielsdatter, Grønborg, sogn: Borris. FAR: Niels Thomasen Grønborg. MOR: ? Niels Thomasen Grønborgs kone.
BÅREN AF: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Ahlergaard, Borris, Gift med Jakob Andersen Harbo.
FADDER Nr. 1: Oluf Busk, Busk, Borris, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Toft, Dalager, Borris, Slags nabo.
FADDER Nr. 3: Mads Jakobsen Daller, Dalager, Borris, Søn af Jakob Olesen Daller.
FADDER Nr. 4: Karen Pedersdatter, Præstergaarden, Borris, Indepigen i præstegården.
FADDER Nr. 5: Karen Jensdatter, Grønborg, Borris, Nabo. Gift med Peder Eskesen Grønborg.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Andersen Harbo, Ahlergaard, Borris, Konen Else Marie Boltrup bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Eskesen Grønborg, Grønborg, Borris, Konen Karen Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 9de Martii døbte jeg Niels {Thomasen} Grønborgs datter Else Frembaaren af Els{.} Marie boltrup Jacob Andersøns hustrue faddere : Olluf Bush . Christen toft . Matz {Jakobsen} Daller . Karen Pedersddatter tienends j præstegaarden . Peder {Eskesen} Grønborgs Kone {Karen Jensdatter} .
Introduktion nr. 5277
Konfirmation nr. 9020
Vielse nr. 8264
LINK: Affotografering.


Nr. 2294 1718.04.14 Anne Christensdatter, Nygaard, sogn: Borris. FAR: Christen Jepsen Nygaard. MOR: Ida Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præst Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Peder Helgaard, Helgaard, Borris, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Jens Andersen, Præstergaarden, Borris, Avlskarl i præstegården.
FADDER Nr. 3: Maren Thomasdatter, Helgaard, Borris, Jørgen Helgaards 2. kone.
FADDER Nr. 4: Voldborg Thomasdatter, Gravel, Borris, Niels Andersen Gravels kone.
FADDER Nr. 5: Karen Pedersdatter, Præstergaarden, Borris, Præstens indepige. Fyldfadder.
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Helgaard, Helgaard, Borris, Konen Maren Thomasdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Andersen Gravel, Gravel, Borris, Konen Voldborg Thomasdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Pedersen Stauning, Præstergaarden, Borris, Konen Sophie Christensdatter Møborg bærer og tjenestepigen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Noch døbte Jeg samme dag {torsdagen d 14 april} Christen {Jepsen} Nygaards datter Anna : frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} . Faddere Peder Helgrd min auflskarl Jens Anders_ Maren {Thomasdatter} Jørgen Helgrds Kone - Voldborg {Thomasdatter} Niels {Andersen} Grauilds Kone noch min (præst Peder Pedersen Staunings} thienestpige Karen Pedersdatter.
Introduktion nr. 5279
Konfirmation nr. 9034
Vielse nr. 8248
NOTITS: †1806.12.02 Nygaard.

LINK: Affotografering.


Nr. 2295 1718.04.24 Maren Pedersdatter, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Peder Graversen. MOR: Maren Rasmusdatter.
BÅREN AF: Margrethe Jakobsdatter, Vesterby, Borris, Niels Andersen Vesterbys kone.
FADDER Nr. 1: Lauge Christensen Debelmose, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 2: Mads Jakobsen Daller, Dalager, Borris, Søn af Jakob Olesen Daller.
FADDER Nr. 3: Karen Pedersdatter, Præstergaarden, Borris, Præstens indepige. Fyldfadder.
FADDER Nr. 4: Maren Andersdatter Væver, Debelmose, Borris, Anders Lauridsen Debelmoses datter.
FADDER Nr. 5: Mette Sørensdatter , Gosvig, Borris, Christen Jensen Gosvigs kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Andersen Vesterby, Vesterby, Borris, Konen Margrethe Jakobsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Anders Lauridsen Debelmose, Debelmose, Borris, Datter Maren fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Jensen Gosvig, Gosvig, Borris, Konen Mette Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 24 april} døbte Jeg Peder Grauersøns datter Maren frembaaren af Margrete {Jakobsdatter} Niels {Andersen} Vesterbys Kone Faddere Lau {Lauge Christensen] Deblmoes , Matz {Jakobsen} Daller Min indpige Karen Pedersdatter . Maren {Andersdatter} Væfvr som er Anders {Lauridsen} Debelmosis datter . Met {Sørensdatter} Christen {Jensen} Gosvigs Kone.
Introduktion nr. 5278
NOTITS: Moderen Maren Rasmusdatter er Peder Graversens 2. kone.

LINK: Affotografering.


Nr. 2296 1718.05.01 Maren Jensdatter, Klokmose, sogn: Faster. FAR: Jens Lysgaard, Klokmose, Faster. MOR: Kirsten Andersdatter.
BÅREN AF: Sidsel Madsdatter Huuskone, Faster, Hans Nielsen Feldbereders kone.
FADDER Nr. 1: Laust Sørensen Klokmose, Klokmose, Borris, Konen Karen Thomasdatter også fadder.
FADDER Nr. 2: Villads Sørensen, Klokmose, Borris, Søn af Søren Sørensen.
FADDER Nr. 3: ? Olufsdatter, Klokmose, Borris, Oluf Klokmoses datter.
FADDER Nr. 4: Karen Thomasdatter, Klokmose, Borris, Laust Sørensen Klokmoses kone.
NÆVNT Nr. 1: Anders Lauridsen, Debelmose, Borris, Moderen Kirsten Andersdatters far.
NÆVNT Nr. 2: Søren Sørensen, Klokmose, Borris, Søn Villads Sørensen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Oluf Villadsen Klokmose, Klokmose, Borris, Datter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Hans Nielsen Feldbereder, Faster, Koenen Sidsel Madsdatter Huuskone bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 1ste Majus døbte Jeg Kirsten Anders {Lauridsen} Debemosis datter hendis Uægte barn , som hun føde da hun tiendte Jens Lysgaard. Jens Lysgaard j hans Ægte tid {som ægteviet} blef udlagt til barne=fader . Barnets naun er Maren . frembaaaren af Zidsel {Madsdatter} Huuskone Hans {Nielsen} Feldbereders hustrue . faddere Laust {Sørensen} Klochmoes . Villatz {Sørensen} Søren Sørens_ j Klochmoes hds Søn. Olluf Klochmoes datter. Laust {Sørensen} Klochmosis Kone {Karen Thomasdatter} .
Begravelse nr. 6236
NOTITS: Begravet 11 uger gammel. Ud fra fadderne formodes dåben at være foretaget i Faster kirke, ikke i Borris ud fra Debelmose.

LINK: Affotografering.


Nr. 2297 1718.05.08 Dorthea Pedersdatter, Hannerup, sogn: Faster. FAR: Peder Nielsen Meldgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
BÅREN AF: Inger Pedersdatter, Hannerup (Nørgaard), Faster, 20c, datter af Peder Nielsen Nørgaard.
FADDER Nr. 1: Jens Markussen, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 2: Niels, Fasterkær, Faster
FADDER Nr. 3: Anne Hannerup, Hannerup, Faster, Søster til Pouls Hannerup.
FADDER Nr. 4: Karen Jeppesdatter, Hannerup, Faster, Christen Mikkelsen Hannerups kone.
FADDER Nr. 5: Kirsten Jakobsdatter, Lodal, Faster, Lars Pedersen Smeds kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), Faster, Datter Inger Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Lars Pedersen Smed, Lodal, Faster, Konen Kirsten Jakobsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Mikkelsen Hannerup, Hannerup, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 8 Maji døbte Jeg Peder {Nielsen} Mældgrd j Hannerup hds datter Dorethea frembaaren af Inger {Pedersdatter} Peder {Nielsen} Nørgrds datter faddere Jens Marcussen . Niels Paa fasterkiær . An Poul Hannerups syster . Las {Pedersen} Smids kone {Kirsten Jakobsdatter i Lodal} - Christen {Mikkelsen} Hannerups Kone {Karen Jeppesdatter} .
Introduktion nr. 5280
Begravelse nr. 6243
NOTITS: Begravet et år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2300 1718.06.26 Karen Nielsdatter, Hjoptarp (Meldgaard), sogn: Borris. FAR: Niels Jensen Melgaard. MOR: Ingeborg.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præst Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Christen Madsen Fonager, Fonager, Borris, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Knud Laustsen, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, 24c, nabo. Søn af Laust Nørgaard.
FADDER Nr. 3: Maren Nielsdatter, Kringeltoft, Borris, 16+, datter af Niels Kringeltoft.
FADDER Nr. 4: Abelone Niels Jensen Melgaards kone Ingeborgs søster, Borris
FADDER Nr. 5: Anne Duedal, Duedal, Borris, Gift med gammel Lars Duedal.
NÆVNT Nr. 1: Laust Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Søn Knud Laustsen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Kringeltoft, Kringeltoft, Borris, Datter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Lars Larsen Duedal gammel, Duedal, Borris, Konen An fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 26 Junij døbte Jeg Niels {Jensen} Mælgrds datter Karen frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} faddere . Christen {Madsen} Fonagger . Knud {Laustsen} Laust Nørgrds Søn. Niels Kringetoftes datter {Maren Nielsdatter} Niels {Jensen} Mælgrds Kones {Ingeborg} søster appellone . Gl Las {Larsen} Duedals Kone {Anne} .
Introduktion nr. 5282
Begravelse nr. 6237
NOTITS: Begravet 5 uger gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2301 1718.08.07 Mette Marie Christensdatter, Kirken- Ved, sogn: Borris. FAR: Christen Gregersen Franch. MOR: An Gertrud Reimer.
BÅREN AF: Birgitte Michelsdatter, Sønderby, Borris, Knud Jensen Sønderbys kone
FADDER Nr. 1: Knud Jensen Sønderby, Sønderby, Borris, Konen Birgitte Michelsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Niels Skjerne, Borris, Substitut, lærer.
FADDER Nr. 3: Maren Agger, Agger, Borris, Gift med Jens Agger.
FADDER Nr. 4: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Ahlergaard, Borris, Gift med Jakob Andersen Harbo.
FADDER Nr. 5: Karen Pedersdatter, Præstergaarden, Borris, Præstens . Fyldfadder.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Agger, Agger, Borris, Konen Maren Agger fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Andersen Harbo, Ahlergaard, Borris, Konen Else Marie Boltrup fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Noch {d 7de Augustus} døbte Chargiant Christen Gregers_ Hans datter Met Marie , frembaaren af Birgitte {Michelsdatter} Knud {Jensen} Synderbys Kone Faddere Knud {Jensen} Synderby . Nielß Schierne Substitut . Maren {Agger} Jens Aggers Kone . Else Marie {Nielsdatter} Boltrup Jacob Andersøns Kone . Min indpige Karen Pedersdatter .
Introduktion nr. 5283
LINK: Affotografering.


Nr. 2302 1718.09.06 Mette Jensdatter, Hvollig, sogn: Borris. FAR: Jens Jakobsen Hvollig. MOR: An Christensdatter Kjær.
BÅREN AF: Karen Jakobsdatter Ahler, Ahlergaard, Borris, Gift 2. med moderens bror Mads Christensen Kjær.
FADDER Nr. 1: Mads Christensen Kjær, Ahlergaard, Borris, Moderens bror. Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Jakob Jensen Hvollig, Hvollig, Borris, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Niels Jakobsen, Hvollig, Borris, Bror til faderen.
FADDER Nr. 4: Else Mortensdatter Ahler, Ahlergaard, Borris, 17c, Karen Jakobsdatter Ahlers datter med 1. mand Morten Jensen.
FADDER Nr. 5: Anne Knudsdatter, Hvollig, Borris
NÆVNT Nr. 1: Peder Hvollig, Hvollig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Septbr-: d 6te døbte Jeg Jens {Jakobsen} holvigs datter - Mette . frembaaren af Karen {Jakobsdatter} Aler Faddere Matz {Christensen Kjær} aler - Jacob {Jensen} Holvig Niels {Jakobsen} Jens {Jakobsen} Holvigs broder . Else {Mortensdatter} Aler - An {Anne Knudsdatter} [Peder] Holvigs Kone .
Introduktion nr. 5284
Konfirmation nr. 9024
Vielse nr. 8298
LINK: Affotografering.


Nr. 2303 1718.09.14 Johanne Jensdatter, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Jens Christensen Vestergaard. MOR: Margrethe Jens Christensen Vestergaards kone.
BÅREN AF: ? Oluf Jakobsens Debelmoses kone, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 1: Jens Agger, Agger, Borris
FADDER Nr. 2: Lauge Christensen Debelmose, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 3: Kirsten Thomas Ejstrups kone, Ejstrup, Faster
FADDER Nr. 4: Dorte Dynesdatter?, Debelmose (Vestergaard), Borris, Stedfar Mads Pedersen Vestergaard den Yngre.
NÆVNT Nr. 1: Oluf Jakobsen Debelmose, Debelmose, Borris, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Thomas Ejstrup, Ejstrup, Faster, Konen Kirsten fadder.
NÆVNT Nr. 3: Mads Pedersen Vestergaard den Yngre, Debelmose (Vestergaard), Borris, Steddatter Dorte fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 14 Septbr døbte Jeg Jens {Christensen Vestergaard} deblmoes hans barn Johanne frembaaren af Olluf {Jakobsen} Debelmosis Kone Faddere Jens Agger . Lauge {Christensen} Deblmoes . Thomas Eystrups Kone {Kirsten} Dorthe {Dynesdatter?} Matz {Pedersen} Væstergrds stifdatter .
Introduktion nr. 5285
NOTITS: Moderen Margrethe se #2320. Faderen er Jens Christensen Vestergaard, ses i introduktionen #5285. Thomas Ejstrups kone ved navn Kirsten se #2312.

LINK: Affotografering.


Nr. 2306 1718.10.16 Dorte Peitersdatter?, Kirken- Ved, sogn: Borris. FAR: Peiter Hof. MOR: Kirsten Larsdatter Knippelskone.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter Smed, Debelmose, Borris, Christen Ejstrups kone
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Ejstrup, Debelmose, Borris, Konen Maren Pedersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Laursen Colding, Sønderby, Borris
FADDER Nr. 3: Kirsten Thomas Ejstrups kone, Ejstrup, Borris, Faster
NÆVNT Nr. 1: Thomas Ejstrup, Ejstrup, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 16 octbr døbte Kirsten Knippelkone Ved Kirken hendes U=ægte barn kaldt Dorethe frembaaren af Maren {Pedersdatter Smed} Christen {Nielsen} Eystrups Kone Faddere Christen {Nielsen} Eystrup Christen {Laursen Colding} Synderbye Thomas Eystrups Kone {Kirsten} {......} Ved Kirchen .
NOTITS: Larsdatter i Kirsten Larsdatter Knippelkone fra absolveringen #1025. Thomas Ejstrups kone ved navn Kirsten se #2312.

LINK: Absolvering, skrifte.
LINK: Affotografering.


Nr. 2309 1719.02.02 Anne Margrethe Larsdatter, Sønderskov, sogn: Borris. FAR: Lars Jensen Sønderskov. MOR: ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone.
BÅREN AF: Anne Marie Jakobsdatter Barfod, Gjaldbæk, Borris, Niels Nielsen Gjaldbæks kone.
FADDER Nr. 1: Mads Christensen Sønderskov, Sønderskov, Borris
FADDER Nr. 2: Anders Larsen Sønderskov, Sønderskov, Borris, Søn af faderen. Konen også fadder.
FADDER Nr. 3: Niels Christensen Sønderskov, Sønderskov, Borris
FADDER Nr. 4: Anne Christensdatter, Sønderskov, Borris, Anders Larsen Sønderskovs kone
FADDER Nr. 5: Karen Jensdatter, Sønderskov, Borris, Søster til faderen.
NÆVNT Nr. 1: Niels Nielsen Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, Konen Anne Marie Jakobsdatter Barfod bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 2 febr Las {Jensen} Syndershou datter Anna Margrete døbt frembaaren af Niels {Nielsen} Gialdbechs Kone {Anne Marie Jakobsdatter Barfod} Faddere Matz {Christensen} Syndershou . Anders {Larsen} ibd: Niels {Christensen} Syndershous . Anders {Larsen} Syndershous Kone {Anne Christensdatter} LasSis {Jensens} søster Karen {Jensdatter} .
Introduktion nr. 5290
Begravelse nr. 6248
NOTITS: Begravet 11 måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2311 1719.03.19 *1719.01.22 Malene Marie Madsdatter, Sønderskov, sogn: Borris. FAR: Mads Christensen Sønderskov. MOR: Margrethe Jakobsdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præst Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Christen Mads Sønderskovs far
FADDER Nr. 2: Laust Brorsen, Borris
FADDER Nr. 3: ? Jepsen, Oddum, Søn af præst i Oddum Jeppe Jensen Tarm.
FADDER Nr. 4: Jens Christensen Ladefoged, Lundenæs, Skjern, Faderens bror. Ladefoged på Lundenæs.
FADDER Nr. 5: Marie Christensdatter, Faderens søster
FADDER Nr. 6: Maren Iver Christensens kone, Faderens brors kone.
NÆVNT Nr. 1: Jeppe Jepsen Tarm, Præstegaarden, Oddum, Hjemmedøbte Malene Marie den 22 januar, præst i Oddum sogn.
NÆVNT Nr. 2: Iver Christensen, Bror til faderen. Konen Maren fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Pa Midfaste Søndag d 19 Martij blef Matz {Christensen} Syndershou hans datter daab confirmeret som {.......ø.} d 22 janv , og for{.........} store Vandfloder var hiemdøbt af Ærv. Hr Jep {Jeppe Jensen Tarm} j Oddumb . barnit heeder Malene Marie [g..] frembaaren af min Kiæriste {Sophie Christensdatter Møborg} . Fadderene Vare Matz {Christensen} Syndershous Fader {Christen} . Laust Brors_ Her Jep {Jeppesen Tarm} j Oddumb hans Søn . Jens {Christensen} Matzis broder Ladefoget p Lundenes . Hans Søster Marie {Christensdatter} noch jfver {Christensen} , som er Matzes broder , hans hustrue Maren .
Introduktion nr. 5290
NOTITS: Moderens navn Margrethe Jakobsdatter fra introduktionen samme dag.

LINK: Affotografering.


Nr. 2312 1719.04.19 Anne Jensdatter, Agger, sogn: Borris. FAR: Jens Nielsen Agger. MOR: Maren Agger.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præst Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Jens Aagaard, Aagaard, Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 2: Christen Laursen Colding, Sønderby, Borris
FADDER Nr. 3: Peder Eskesen Krog, Borris- Krog, Borris
FADDER Nr. 4: Bertel Clemmensen Skobæk, Skobæk, Borris
FADDER Nr. 5: ? Jakobsdatter Skanderup, Dalager- Lille, Borris, 16c+, Madam Anna Margrethe Boldevins datter med herredsfoged Jakob Pedersen Skanderup. Ikke født i Borris.
FADDER Nr. 6: Karen Pedersdatter, Præstergaarden, Borris, Indepige i præstegaarden. Fyldfadder.
FADDER Nr. 7: Kirsten Thomas Ejstrups kone, Ejstrup, Faster
FADDER Nr. 8: Inger Laust Nørgaards kone, Hjoptarp (Nørgaard), Borris
NÆVNT Nr. 1: Anna Margrethe Skanderup, Dalager- Lille, Borris, Madam, mor til en datter som er fadder. Hun er gift med herredsfoged Jakob Pedersen Skanderup..
NÆVNT Nr. 2: Thomas Ejstrup, Ejstrup, Faster, Konen Kirsten fadder.
NÆVNT Nr. 3: Laust Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 19 april døbte Jeg Jens Aggers datter Anna frembaaren af min kone {Sophie Christensdatter Møborg} Faddere Jens Aagaard Christen {Laursen Colding} Synderbye Peder {Eskesen} Krog Bertil Clemends_ Shobæk Mad: Anna Margrete hendis datt{..}j Karen Pedersdatter thienends i Præstegaarden . Kirsten thomas Eystrups Kone . Inger Laust Nørgaards Kone .
Introduktion nr. 5293
Vielse nr. 8179
NOTITS: Mad: Anna Margrethe Boldevin er gift med Jakob Skanderup, så Karen Pedersdatter er ikke hendes datter. Gift 1. #8179 med Laurids Vejle †1743.02.11 Borris. Gift 2. 8218 med Hans Nielsen. Fejl et sted: også gift #8308 med Oluf Pedersen Fruergaard 1754.

LINK: Affotografering.


Nr. 2313 1719.06.07 Johanne Olufsdatter, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Oluf Jakobsen Debelmose. MOR: ? Oluf Jakobsen Debelmoses kone.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præste Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Niels Madsen, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 2: Mads Jakobsen Daller, Dalager, Borris, Søn af Jakob Olesen Daller.
FADDER Nr. 3: Margrethe Jens Christensen Vestergaards kone, Debelmose (Vestergaard), Borris
FADDER Nr. 4: Mette Jakobsdatter, Dalager, Borris, Mads Jakobsen Dallers søster.
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen Vestergaard, Debelmose (Vestergaard), Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 7de Junij døbte Jeg Olluf {Jakobsen} debelmosis datter Johanne frembaaren af min kone {Sophie Christensdatter Møborg} Faddere Niels Matzin j debelmoes Matz {Jakobsen} Dalagger . Jens {Christensen} Væstergrds Kone {Margrethe} j debelmos Matz {Jakobsen} Dallers søster Mette {Jakobsdatter} .
Introduktion nr. 5295
Konfirmation nr. 9021
Vielse nr. 8227
Begravelse nr. 6799
NOTITS: Begravet 1759.

LINK: Affotografering.


Nr. 2314 1719.06.07 Karen Nielsdatter, Slikdal, sogn: Borris. FAR: Niels Thomsen Slikdal. MOR: Dorte Gravel.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Grønborg, Borris, Gift med Peder Eskesen Grønborg.
FADDER Nr. 1: Peder Eskesen Grønborg, Grønborg, Borris, Konen Karen Jensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Knud Laustsen, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, 25c, søn af Laust Nørgaard.
FADDER Nr. 3: ? Niels Thomasen Grønborgs kone, Grønborg, Borris
FADDER Nr. 4: Inger Laust Nørgaards kone, Hjoptarp (Nørgaard), Borris
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter, Kringeltoft, Borris, Datter af Niels Kringeltoft.
NÆVNT Nr. 1: Laust Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Søn Knud Laustsen fadder. Konen Inger fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Thomasen Grønborg, Grønborg, Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Kringeltoft, Kringeltoft, Borris, Datter Maren? fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 7de Junij} døbte jeg Niels {Thomsen} Slickdals datter Karen frembaaren af Peder {Eskesen} Grønborgs Kone Karen {Jensdatter} faddere Peder {Eskesen} Grønborg Laust Nørgrds Søn Knud {laustsen} Niels {Thomasen} Grønborgs Kone laust Nørgrds Kone {Inger} Niels kringeltofts datter {Maren Nielsdatter}.
Introduktion nr. 5294
Begravelse nr. 6262
NOTITS: Begravet halvanden år gammel. Thomsen se #2443.

LINK: Affotografering.


Nr. 2320 1719.08.13 Margrethe Christensdatter, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Christen Pedersen Degn. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præst Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Jørgen Nielsen Skrædder, Debelmose, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 2: Søren Avlskarl, Præstergaarden, Borris, Ny avlskarl i præstegården.
FADDER Nr. 3: Margrethe Jens Christensen Vestergaards kone, Debelmose (Vestergaard), Borris
FADDER Nr. 4: Mette Larsdatter Duedal, Præstergaarden, Borris, 23c, indepige i Præstegården.
FADDER Nr. 5: Dorte Dynesdatter?, Debelmose (Vestergaard?), Borris, ?Steddatter af Mads Pedersen Vestergaard den Yngre. .
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen Vestergaard, Debelmose (Vestergaard), Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Mads Pedersen Vestergaard, Debelmose (Vestergaard), Borris, Steddattter Dorte Dynesdatter? fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 13 Augustus døbte Jeg Christen {Pedersen} degns barn Margrete frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} Jørgen {Nielsen} Skræder Min aflskarl Søren. Jens {Christensen} Vestergdrs Kone Margrete Min indpige Met {Larsdatter} Dudal . Dorte {.....} Væstergrds stifdatter.
Introduktion nr. 5301
LINK: Affotografering.


Nr. 2321 1719.09.11 *1719.07.14 Martha Christensdatter Høyer, , sogn: Borris. FAR: Christen Thomsen Høyer. MOR: Cathrine Smit.
BÅREN AF: ? Kaptajn Mylous kone i Tarm, Tarm, Egvad
FADDER Nr. 1: Mads Christensen Kjær, Ahlergaard, Borris
FADDER Nr. 2: Knud Jakobsen, Fastergaard, Borris, Søn af Jakob Knudsen.
FADDER Nr. 3: Karen Jakobsdatter Ahler, Ahlergaard, Borris, Gift med Mads Christensen Kjær.
FADDER Nr. 4: Birgitte Michelsdatter, Sønderby, Borris, Gift med Knud Jensen Sønderby.
NÆVNT Nr. 1: ? Mylou?, Tarm, Egvad, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Knudsen, Østergaard, Lyne, Søn Knud Jakobsen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Knud Jensen, Sønderby, Borris, Konen Birgitte Michelsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 15 Julij døbte Jeg Leuetenant Højers datter Martha hiemme j huuset som var fød 2 thimer før ieg komb til Kirchen.
d 11 Septebr : leutenant Christian Højers datter, Martha som er fød d 14 Julij , Og døbt samme dag, hendes daabes Confirment d 11te Septbr: og er barnet frembaaren af Captein Myl[ou] j tharm hans Frue. Faddere . Matz {Christensen Kjær} Ahler . Knud {Jakobsen} Jacob Knudzøns Søn paa Fastergrd . Karen {Jakobsdatter} Ahler . Birgitte {Michelsdatter} Knud {Jensen} Synderbys Kone

LINK: Hjemmedåb.
LINK: Kirkedåb.


Nr. 2323 1719.10.23 ? Nielsdatter, Hjoptarp (Melgaard), sogn: Borris. FAR: Niels Jensen Melgaard. MOR: Ingeborg Niels Jensen Melgaards kone.
BÅREN AF: Inger, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Gift med Laust Nørgaard.
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris
FADDER Nr. 2: Knud Laustsen, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Laust Nørgaards søn.
FADDER Nr. 3: Maren Nielsdatter, Stier, Borris, Niels Stiers datter.
FADDER Nr. 4: Kirsten Poulsdatter, Borris
FADDER Nr. 5: An Duedal, Duedal, Borris, Gammel Lars Larsen Duedals kone.
NÆVNT Nr. 1: Laust Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Konen Inger bærer, søn Knud Laustsen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Lars Larsen Duedal gammel, Duedal, Borris, Konen An Duedal fadder.
NÆVNT Nr. 3: Poul Kjær, Borris, Ikke identificeret. Muligvis Poul Frandsen Ved Kirken.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 23 octobr Niels {Jensen} Mælgrd j Hjoptarp hans datter døbt . {navn glemt} frembaaren af Laust Nørgrds Kone {Inger}. Fadderne Christen {Jakobsen} Syndergrd . Knud {Laustsen} Laust Nørgaards Søn . Maren {Nielsdatter} Niels Stiers datter Kirsten {Poulsdatter} Poul Ciærs datter An Gl Las duedals hustrue .
Introduktion nr. 5302
Begravelse nr. 6247
NOTITS: Begravet 5 uger gammel. 4 fejl i kirkebogen.

LINK: Affotografering.


Nr. 2325 1719.11.12 Margrethe Larsdatter, Lodal, sogn: Faster. FAR: Lars Pedersen Smed. MOR: Kirsten Jakobsdatter.
BÅREN AF: Karen Jakobsdatter, Klokmose, Faster, Søren Madsens kone
FADDER Nr. 1: Jens Markussen, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 2: Kirsten Christensdatter Bjerrebo, Hannerup, Faster, Peder Nielsen Melgaards kone.
NÆVNT Nr. 1: Søren Madsen, Klokmose, Faster, Konen Karen Jakobsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Nielsen Melgaard, Hannerup (Melgaard), Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 22 Nov. dom 23 a trinitatis [L]as {Pedersen} Smids datter Margret døbt . frembaaren af Søren Matzøns Kone {Karen Jakobsdatter} j Klochmose . Faddere Jens MarcusSøn j Hannerup {....} {........} Inger Peder [N....] {...} Peder {Nielsen} Mælgrds kone { Kirsten Christensdatter Bjerrebo}.
Introduktion nr. 5305
Konfirmation nr. 9038
Vielse nr. 8281
LINK: Affotografering, hjørner afrevet.


Nr. 2328 1720.01.21 Inger Madsdatter, Odderskær, sogn: Borris. FAR: Mads Svendsen Odderskær. MOR: Anne Laustdatter Nørgaard.
BÅREN AF: Inger, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Moderens mor. Navneopkald.
FADDER Nr. 1: Knud Laustsen, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Laust Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Kirsten Niels Odderskærs kone, Odderskær, Borris
FADDER Nr. 4: ? Jakob Barfod Lindvigs tjenestepige, Lindvig, Borris
FADDER Nr. 5: Kirsten Svendsdatter, Odderskær?, Borris, Faderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Niels Odderskær, Odderskær, Borris, Konen Kirsten fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Jensen Barfod, Lindvig, Borris, Tjenestepigen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Noch samme dag {21 Janv} døbt Matz Odder{...} hans barn Inger frembaaren af Laust Nørgrds Kone {Inger} Faddere . Laust Nørgrds Søn Knud {Laustsen} , noch Laust Nørgrd [sp..u] Niels Odderskiærs Kone {Kirsten} Jacob {Barfod} Lindvigs Pige - Kirsten Svensdatter .
Introduktion nr. 5306
Konfirmation nr. 9064
Begravelse nr. 6524
NOTITS: Begravet 1742 22 år gammel. Muligvis er Kirsten Svendsdatter Jakob Lindvigs tjenestepige.

LINK: Affotografering.


Nr. 2329 1720.02.18 Dorethea Pedersdatter, Helgaard, sogn: Borris. FAR: Peder Helgaard. MOR: Anne Andersdatter.
BÅREN AF: Anne Knudsdatter, Hvollig, Borris, Gift med Peder Hvollig.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen? Gravel, Gravel, Borris
FADDER Nr. 2: Søren Avlskarl, Præstergaarden, Borris, Avlskarl i præstegården.
FADDER Nr. 3: Maren Thomasdatter Helgaard, Helgaard, Borris, Gift med Jørgen Helgaard.
FADDER Nr. 4: Ida Margrethe Christensdatter, Nygaard, Borris, Christen Jepsen Nygaards kone.
FADDER Nr. 5: ? Christen Jepsen Nygaards tjenestepige, Nygaard, Borris
NÆVNT Nr. 1: Peder Hesselvig Hvollig, Hvollig, Borris, Konen Anne Knudsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jørgen Helgaard, Helgaard, Borris, Konen Maren Thomasdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Jepsen Nygaard, Nygaard, Borris, Tjenestpigen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 18 febr døbte Jeg Peder Helgrds datter Dorethea frembaaren af Peder {Hesselvig} Holvigs Kone An Knutzdatter . Faddere Niels {Nielsen?} Graild Søren [th....ds] her afuls Karl j Præstegaarden Maren {Thomasdatter} Jørgen Helgrds Kone Christen Nygaards Kone {Ida Margrethe Christensdatter} Christen Nygaards thieneste pige.
Introduktion nr. 5308
Konfirmation nr. 9035
LINK: Affotografering.


Nr. 2331 1720.03.10 An Kirstine Pedersdatter, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Peder Graversen. MOR: Maren Rasmusdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præst Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Gosvig, Gosvig, Borris
FADDER Nr. 2: Søren Avlskarl, Præstergaarden, Borris, Præstens avlskarl.
FADDER Nr. 3: Mette Nielsdatter, Vesterby, Borris, Niels Vestergaards datter.
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Debelmose, Borris, Jens Dynesens datter.
FADDER Nr. 5: Kirsten Nielsdatter , Debelmose, Borris, Gift med Christen Pedersen degn.
NÆVNT Nr. 1: Niels Andersen Vesterby, Vesterby, Borris, Datter Mette Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Dynesen, Debelmose, Borris, Datter Kirsten Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Pedersen Degn, Debelmose, Borris, Konen Kirsten Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 10 Martij Peder Graursøns datter An Kirstine døbt frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} . Faddere Christen {Jensen} Gosvig . Min afulskarl Søren . Met {Nielsdatter} Niels {Andersen} Væsterbys datter . Kiersten {Jensdatter} Jens Dynesens datter . Kirsten {Nielsdatter} Christen {Pedersen} Degns Kone.
Introduktion nr. 5310
LINK: Affotografering.


Nr. 2332 1720.03.17 Mette Christensdatter, Gravel, sogn: Borris. FAR: Christen Pedersen Gravel. MOR: Abelone Larsdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præst Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Niels Gravel, Gravel, Borris
FADDER Nr. 2: Niels Jensen, Moesgaard, Borris, Jens Vium Moesgaards stedsøn.
FADDER Nr. 3: Maren Peder Helgaards kone, Helgaard, Borris, Men Peder Helgaard gift 1714 med Anne Andersdatter.
FADDER Nr. 4: Inger Christensdatter, Søndergaard (Hjoptarp), Borris, Niels Jakobsen Søndergaards kone.
FADDER Nr. 5: Kirsten Pedersdatter, Tarp, Borris, Peder Tarps kone. Peder Pedersen Tarp viet 1710 til Sidsel Gosvig.
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen Vium, Moesgaard, Borris, Stedsøn Niels Jensen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Helgaard, Helgaard, Borris, Konen Maren fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Jakobsen Søndergaard, Søndergaard (Hjoptarp), Borris, Konen Inger fadder.
NÆVNT Nr. 4: Peder Tarp, Tarp, Borris, Konen Kirsten Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 17 Martij! Martij Christen Grailds datter Mette . Døbt frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} Faddere Niels Graild . Niels {Jensen} Jens Mosgrds stif=Søn Maren Peder Helgrds Kone . Inger Niels {Jakobsen} Syndergrds Kone Kirsten Pedersdatter Peder tarpis {Kon}e.
Introduktion nr. 5311
Konfirmation nr. 9045
Vielse nr. 8226
LINK: Affotografering.


Nr. 2334 1720.07.21 Karen Thomasdatter, Tarp, sogn: Borris. FAR: Thomas Larsen? Tarp. MOR: ? Thomas Tarps kone.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præst Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Jens Østerskjern, Tarp, Borris
FADDER Nr. 2: Christen Jensen, Gaasdal- Store, Borris, 26c, Jens Giødesens søn.
FADDER Nr. 3: Karen Pedersdatter, Tarp, Borris, Niels Tarps 2. kone, gift året før 1719.
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Gaasdal- Store, Borris, 24c, Jens Giødesens datter.
FADDER Nr. 5: Karen Jensdatter, Gaasdal- Store, Borris, 21c, Jens Giødesens datter.
NÆVNT Nr. 1: Jens Giødesen, Gaasdal- Store, Borris, søn Christen og døtre Kirsten og Karen faddere.
NÆVNT Nr. 2: Niels Tarp, Tarp, Borris, 2. kone Karen Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Noch d 21 Julij døbt thomas Tarpis datter Karen frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} Jens {Østershiern?} Christen {Jensen} Jens Giødsens Søn Karen {Pedersdatter} Niels tarpis Kone. Kiersten {Giødesdatter} {og} Karen {Giødesdatter} begge Jens Giødsøns døttre .
Konfirmation nr. 9044
LINK: Affotografering.


Nr. 2338 1720.09.15 Birte Christensdatter, Sønderby, sogn: Borris. FAR: Christen Laursen Sønderby Colding. MOR: Karen Mortensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra Introduktionen ca. 20 oktober 1720: ' (Samme dag ? d 20 octbr 1720) jntroducerit Christen Synderbys (Kone) (Karen Mortensdatter) (Birte) .'}
Introduktion nr. 5315
Konfirmation nr. 9042
NOTITS: Dato skønnet 1 måned før introduktion, dåb ikke indført. Navnet Birte fra konfirmation 1738 Birte Synderbye.

LINK: Affotografering introduktion #5315.


Nr. 2340 1720.10.13 ? Mads/en/datter, Dalager, sogn: Borris. FAR: Mads Jakobsen Daller. MOR: Maren Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra Introduktionen: 'Samme dag (d 17 nov d 25 p Trinit) introducerede Jeg j borris Matz (Jakobsen) Dallers Kone ' en søn eller datter (Navn ukendt) .'}
Introduktion nr. 5318
NOTITS: Dato skønnet. Ikke døbt i kirkebogen, ikke konfirmeret i Borris. Ikke set senere. Måske død spæd.

LINK: Introduktonen.


Nr. 2341 1720.10.20 Helvig Christensdatter, Lodal, sogn: Faster. FAR: Christen Lodal?. MOR: ? Christen Lodals kone?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra Introduktionen: 'd 24 nov: jntroduceredes .Christen (Lo?)dals Kone' - deres datters daab (Helvig) .}
Introduktion nr. 5319
Konfirmation nr. 9039
NOTITS: Dato skønnet en måned tilbage fra introduktionen. Dåben ikke indført. Se introduktionen for identifikation af -dal som Lodal i Faster sogn. Navn Helvig fra konfirmationen 1737.

LINK: Introduktionen.


Nr. 2342 1720.10.27 Niels Niels/en, Tarp, sogn: Borris. FAR: Niels Tarp. MOR: Karen Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra Introduktionen 15 dec: ' Niels Tarp en søn døbt (Niels) .}
Introduktion nr. 5321
Konfirmation nr. 9043
NOTITS: Navn Niels fra konfirmation 1738. Dato omtrentlig regnet 6 uger tilbage fra introduktionen.

LINK: Introduktionen.


Nr. 2346 1720.12.01 *1720.11.27 Ingeborg Nielsdatter, Gjaldbæk, sogn: Borris. FAR: Niels Nielsen Gjaldbæk. MOR: Anne Marie Jakobsdatter Barfod.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præst Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Niels Skjerne, Borris, Substitut og lærer. Se #2301 i 1718.
FADDER Nr. 2: Jens Jakobsen Hvollig, Hvollig, Borris
FADDER Nr. 3: Christen Jakobsen, Lindvig, Borris, Moderens bror. Søn af Jakob Jensen Barfod Lindvig.
FADDER Nr. 4: Kirsten Jakobsdatter , Lindvig, Borris, Moderens søster.
FADDER Nr. 5: Kirsten Jensdatter , Gjaldbæk, Borris, Nabo, Jeppe Markussen Gjaldbæks kone.
FADDER Nr. 6: Johanne Mortensdatter, Hvollig, Borris, Gift med Jakob Jensen Hvollig. Mortensdatter se begravelse #6537.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Jensen Barfod, Lindvig, Borris, Moderens far. Søn Christen Jakobsen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jeppe Markussen Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, Konen Kirsten Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jakob Jensen Hvollig, Hvollig, Borris, Konen Johanne fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Decembr d 1ste Niels {Nielsen} Gialdbæch datter Jngeborg døbt som var fød 5 dage tiforne frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} . Faddere Niels {Skjerne} deign. Jens {Jakobsen} Holvig . Christen {Jakobsen} Jakob {Jensen Barfod} Lindvigs søn . Kirsten {Jakobsdatter} Jacob Lindvigs Datter . Kirsten {Jensdatter} Jep Gialdbækhs {Kone} Johanne {Mortensdatter} Jacob {Jensen} Holvigs Ko{ne}
Introduktion nr. 5322
Begravelse nr. 6514
NOTITS: Begravet 1741 tyve år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2349 1721.02.11 ? Niels/en/datter, Sønderskov, sogn: Borris. FAR: Niels Christensen Sønderskov. MOR: ? Niels Christensen Sønderskovs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 11 febr : døbte Jeg {....} N[ie]ls {Christensen} Søndershous {...} {?} .
NOTITS: Ikke genkendt eller set senere. Herefter ingen indførsler 12. feb 1721 - 01 jan 1722.

LINK: Affotografering.


Nr. 2350 1721.07.01 Maren Christensdatter, Vesterby, sogn: Borris. FAR: Christen Vesterby. MOR: Kirsten Christen Vesterbys kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra konfirmation 1738 ' Christen Vesterby og Kirsten en datter til daaben Maren .' }
Konfirmation nr. 9046
NOTITS: Dato arbitrær midt i året.

LINK: Affotografering konfirmation.


Nr. 2351 1721.07.01 Kirsten Knudsdatter, Egvig, sogn: Borris. FAR: Knud Jensen Egvig. MOR: Else Villumsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra hendes barn *1740.04.03 Borris 'Knud Jensen Egvig og Else Villumsdatter i Egvig en datter til daaben Kirsten .' }
NOTITS: Dato arbitrær midt i året 1721, året kan være op til tre år forkert. Hun er ikke set født i kirkebogen, derfor antages hun født i kirkebogshullet 1721-24 og får et barn omkring 19 år gammel. Hun er ikke konfirmeret i Borris, har været ude at tjene.

LINK: Affotografering datter Ane 1740.


Nr. 2354 1721.07.01 Kirsten Knudsdatter, Egvig, sogn: Borris. FAR: Knud Jensen Bjerre Egvig. MOR: Else Villumsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra uægte barn 1740 med Christen Toft: Knud Jensen Bjerre og Else Villumsdatter i Egvig en datter til daaben Kirsten . }
NOTITS: Dato kan være op til tre år forkert.

LINK: Affotografering konfirmation.


Nr. 1987 1721.07.01 Anne Jakobsdatter, Lindvig, sogn: Borris. FAR: Jakob Jensen Lindvig Barfod. MOR: Margrethe Nielsdatter Boltvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra konfirmation: 'Qvasimod: 1738 Anne Jakobsdatter Lindvig '. Jakob Jensen Lindvig og Margrethe Nielsdatter Boltvig en datter til daaben Anne . }
Konfirmation nr. 9050
Vielse nr. 8245
Begravelse nr. 6610
NOTITS: Dato kan være op til to år forkert. Begraves 1748.

LINK: Affotografering konfirmation.


Nr. 1982 1721.07.01 Kirsten Madsdatter, Tarp, sogn: Borris. FAR: Mads Nielsen Stier. MOR: Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra konfirmation 1737 'Kirsten Madsdatter, Borris' Mads Niels Stier og Kirsten Christensdatter i Tarp omkring 1721 en datter til daaben Kirsten . }
Konfirmation nr. 9036
Vielse nr. 8289
LINK: Affotografering konfirmationen.


Nr. 2355 1721.11.01 Anne Marie Jensdatter, Hvollig, sogn: Borris. FAR: Jens Jakobsen Hvollig. MOR: An Christensdatter Kjær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra konfirmationen: '1739 (Quasimodo antaget) An Marie Jensd : Hvolvig' Jens Jakobsen og An Christensdatter Kjær i Hvollig en datter til daaben Anne Marie . }
Konfirmation nr. 9062
Vielse nr. 8247
NOTITS: Dato kan være op til to år forkert. Gift med Lars Nielsen Meldgaard *1712.07.28 Melgaard i Hjoptarp i Borris.

LINK: Affotografering konfirmation.


Nr. 2357 1721.12.01 *1721.12.01 Karen? Nielsdatter, Hjoptarp (Melgaard), sogn: Borris. FAR: Niels Jensen Melgaard. MOR: Ingeborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra Introduktionen: 'd 1ste Janvarius 1722 introducerede Jeg Niels (Jensen) Mælgrds Kone (Ingeborg)' deres datter (Karen?) .}
Introduktion nr. 5324
Begravelse nr. 6354
NOTITS: Dato meget omtrentlig, moderens Introduktion 1 jan 1722, regnet fire uger tilbage. †1727.07.13 Melgaard, Hjoptarp navn fra begravelsen.

LINK: Affotografering.


Nr. 2359 1722.03.15 Anne Madsdatter, Odderskær, sogn: Borris. FAR: Mads Svendsen Odderskær. MOR: Anna Laustdatter Nørgaard.
BÅREN AF: Kirsten Jakobsdatter, Lindvig, Borris, Nabo, datter af Jakob Jensen Barfod.
FADDER Nr. 1: Niels Laustsen, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Kirsten Niels Odderskærs kone, Odderskær, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 3: Abelone Christensdatter, Dalager, Borris, Christen Tofts datter.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Jensen Barfod, Lindvig, Borris, Nabo, datter Kirsten Jakobsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Laust Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Moderens far. Søn Niels Laustsen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Odderskær, Odderskær, Borris, Nabo, konen Kirsten fadder.
NÆVNT Nr. 4: Christen Toft, Dalager, Borris, Datter Abelone Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 15 Martij Søndag Laet: Matz {Svendsen} Oddershiærs datter Anna døbt frembaaren af Kiersten {Jakobsdatter} Jacobs {Jensen Barfod} Lindvigs datter Faddere Laust Nørgaard hans Søn Niels {Laustsen} Kirsten Niels Odderskærs Kone Appolone {Christensdatter} Christen Toftis datter .
Konfirmation nr. 9063
LINK: Affotografering.


Nr. 2361 1722.04.01 ? Mads/en/datter, Sønderskov, sogn: Borris. FAR: Mads Christensen Rahbek. MOR: Margrethe Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra Introduktionen: 'Samme dag (d 19 april) introducerede jeg Matz (Christensen Rahbek) Syndershous kone (Margrethe Jakobsdatter)' en søn eller datter (Navn ukendt).}
Introduktion nr. 5325
NOTITS: Datoen er skønnet, må være nogen uger før introduktionen. Dette er den sidste indførelse af præst Peder Pedersen Stauning, der dør kort efter og begraves. Skriften er temmelig utydelig.

LINK: Affotografering, men tekst læst i den originale kirkebog.


Nr. 2363 1722.07.01 Anne Nielsdatter, Egvig, sogn: Borris. FAR: Niels Larsen Egvig. MOR: ? Niels Larsens Egvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra konfirmation: '1739 (Quasimodo antaget) Ane Nielsd : Egvig'. Niels Larsen Egvig og kone i Egvig en datter til daaben Anne . }
Konfirmation nr. 9066
NOTITS: Dato kan være op til to år forkert.

LINK: Affotografering konfirmation.


Nr. 2364 1722.07.01 Margrethe Nielsdatter Tømmermand, Hannerup, sogn: Faster. FAR: Niels Jensen Tømmermand. MOR: Inger Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra konfirmationen: '1739 (Quasimodo antaget) Magrethe Nielsd: Tømmermd' Niels Jensen Tømmermand og Inger Nielsdatter i Hannerup en datter til daaben Margrethe .}
Konfirmation nr. 9071
NOTITS: Dato kan være op til to år forkert.

LINK: Affotografering konfirmation.


Nr. 2367 1723.07.01 Maren Jørgensdatter, Helgaard, sogn: Borris. FAR: Jørgen Helgard. MOR: Maren Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra konfirmationen: '1741 {Quasimodo antaget} Maren Jørgensdatter'. Jørgen Helgaard og Maren Thomasdatter i Helgaard en datter til daaben Maren . }
Konfirmation nr. 9090
NOTITS: Dato kan være op til to år forkert.

LINK: Affotografering konfirmation.


Nr. 1986 1723.07.01 Ane Jensdatter, Hvollig, sogn: Borris. FAR: Jens Jakobsen Hvollig. MOR: An Christensdatter Kjær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: '1731. d: 28 ditto {febr:} begrov samme Mands {Jens Jakobsens} daatter Anne —'. Jens Jakobsen og An Christensdatter Kjær i Hvollig en datter til daaben Anne . }
Begravelse nr. 6398
NOTITS: Begravet 1731.02.28. Jens Jakobsen i Hvollig får børn med circa to års mellemrum. 1718, 1720, 1721, et barn mangler kirkebogshul og 1725. Da disse mellemrum er regelmæssige, antages Ane at være født i kirkebogshullet 1723. Anne Marie er ogsaa født 1721 i kirkebogshullet afsikret gennem konfirmation. Ane her er ikke så afsikret, men skønnes at være ret sikker. Fødselsdato kan være op til to år forkert.

LINK: Affotografering begravelse.


Nr. 2374 1723.12.03 Johanne Cathrine Jørgensdatter Hauch, Præstegaarden, sogn: Borris. FAR: Jørgen Johansen Hauch. MOR: Marie Kirstine Hansdatter Vest.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra Preben Lohse og konfirmationen: '1739 (Quasimodo antaget) Præstens Datter Joh: Cathrine'. Jørgen Johansen Hauch og Marie Kirstine Hansdatter Vest i præstegaarden en datter til daaben Johanne Cathrine . }
Konfirmation nr. 9060
Vielse nr. 7897
NOTITS: †1802.11.16 Øse Sogn, Ribe Amt. Gift med præst Ole Hansen Hjerrild *1708.04.08 Stovby, Vejle Amt †1788.09.25 Øse sogn.

LINK: Se fx: Preben Lohse Our Family History - fødedato.
LINK: Affotografering konfirmation.


Nr. 2377 1724.02.01 ? Mads/en/datter, Dalager, sogn: Borris. FAR: Mads Jakobsen Daller. MOR: Maren Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra introduktionen: Mads Jakobsen Daller og Maren Andersdatter i Dalager en søn/datter til daaben {Navn ukendt} . }
Introduktion nr. 5327
NOTITS: Ikke set derefter, ikke set konfirmeret.

LINK: Affotografering introduktion.


Nr. 2378 1724.03.01 Mette Madsdatter, Tarp, sogn: Borris. FAR: Mads Nielsen Tarp. MOR: Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra introduktion 1724.04.30 og konfirmation 1740: '1740 (Quasimodo antaget) Mette Madsd : Tarp' Mads Nielsen Tarp og Kirsten Christensdatter en datter til daaben Mette . }
Introduktion nr. 5328
Konfirmation nr. 9080
Vielse nr. 8239
LINK: Affotografering konfirmation.


Nr. 2379 1724.03.01 ? Christens/en/datter, Fasterlund, sogn: Faster. FAR: Christen Madsen Lund. MOR: ? Christen Madsen Lunds kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra introduktion:Christen Madsen Lund og kone i Fasterlund en søn/datter til daaben (navn ukendt) . }
Introduktion nr. 5329
LINK: Affotografering introduktion.


Nr. 2381 1724.07.02 Margrethe Nielsdatter, Hannerup, sogn: Faster. FAR: Niels Jensen Tømmermand. MOR: Inger Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Niels Jakobsens kone, Aas, Faster
FADDER Nr. 1: Christen? Kjær, Fasterkær, Faster
FADDER Nr. 2: Niels, Fasterkær, Faster
FADDER Nr. 3: Anne Nielsdatter, Aas- Vester, Faster
FADDER Nr. 4: Anne Nielsdatter, Faster
NÆVNT Nr. 1: Niels Jakobsen, Aas, Faster, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 2 Julij døbte Niels {Jensen} Tømmermands daatter Magrethe baaren af Niels Jacobsens hustrue , faddere {Chri}ten Kiær , Niels ibid : {Fasterkær} Anna Nielsdaatter af Vester Aas og Anna Nielsdaatter af {.....}
LINK: Affotografering.


Nr. 2384 1724.11.19 *1724.11.12 Mette Jensdatter, Klokmose, sogn: Faster. FAR: Jens Lysgaard. MOR: ? Jens Lysgaards kone.
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Klokmose, Faster, 18, Søren Madsens datter.
FADDER Nr. 1: Just Andersen, Lysgaard, Vildbjerg?
FADDER Nr. 2: Villads Sørensen, Klokmose, Faster, 25c, søn af Søren Sørensen i Klokmose.
FADDER Nr. 3: ? Christen Madsen Lunds kone, Fasterlund, Faster
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Klokmose, Faster
NÆVNT Nr. 1: Søren Madsen, Klokmose, Faster, Datter Maren Sørensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Madsen Lund, Fasterlund, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d : 12 Nov: døbte Peder Meldgaards daatter Ma{...} hiemme i Huuset , og ligeleedis samme dag hiemmedøbte Jens Lysgaards daatter M{.....}.
d: 19. blev Jens Lysdgaards daatters , Mettes daab confirmeret , baaren af Søren Madsens daatter Maren {Sørensdatter} , faddere Just Andersen Villads Sørensen , Christen {Madsen} Lunds hustrue og Maren Jensdaatter af Klokmoese —

Introduktion nr. 4999
LINK: Affotografering.


Nr. 2389 1724.12.10 ? Niels/en/datter, Hjoptarp (Melgaard), sogn: Borris. FAR: Niels Jensen Melgaard. MOR: Ingeborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra introduktion: '1725. d : 14 Janv: introd : Niels (Jensen) Meldgaards Hustrue (Ingeborg)' deres barn døbt (Navn ukendt) .
Introduktion nr. 5332
NOTITS: Dato skønnet til fem uger før Introduktion.

LINK: Affotografering Introduktion.


Nr. 2390 1724.12.26 Kirsten Christensdatter, Gravel, sogn: Borris. FAR: Christen Pedersen Gravel. MOR: Abelone Larsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 26: {Dec} døbte Christen {Pedersen} Graulds {ingen navn, navn Kirsten fra fadder 1744} .
Konfirmation nr. 9082
Vielse nr. 8259
NOTITS: Teksten er begyndt men så straks afbrudt uden barnets navn og videre personer nævnes.

LINK: Navnet Kirsten i fadderliste 1744.
LINK: Affotografering.


Nr. 2391 1725.01.01 *1724.11.12 Maren Pedersdatter, Hannerup (Meldgaard), sogn: Faster. FAR: Peder Nielsen Meldgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaardem, Borris, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Lars Pedersen Smed, Lodal, Faster
FADDER Nr. 2: Poul Hannerup, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 3: Maren Tvevad, Sædding, Tvevad er et sted i Nøvling sogn.
FADDER Nr. 4: Jens Sørensen, Hannerup, Faster, Ingen Søren set i Hannerup, Vel tjenestekarl.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Hannerup, Faster, 20, datter af Peder Nielsen Nørgarard i Hannerup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1724 d : 12 Nov. døbte Peder {Nielsen} Meldgaards daatter Ma{...} hiemme i Huuset ,
1725 . Festo Novi Anni . blev Peder {Nielsen} Meldgaards daatter, Maren , daab confirm: , baaaren af Prsætens Hustrue {Marie Kristine Hansdatter Vest} , faddere , Las {Pedersen} Smed , Povel Handerup , Maren Tvivad af Sæding , Jens Sørensen af Handrup , og Maren Pedersd : ibid: ,

Introduktion nr. 5331
Konfirmation nr. 9095
LINK: Affotografering.


Nr. 2393 1725.02.11 Karen Larsdatter, Lodal, sogn: Faster. FAR: Lars Pedersen Smed. MOR: Kirsten Jakobsdatter.
BÅREN AF: Karen Jakobsdatter, Slumstrup Mølle, Sædding, Moderens søster, gift med Søren Jensen Møller.
FADDER Nr. 1: Christen Lodal, Lodal, Faster
FADDER Nr. 2: Jens Sørensen, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 3: Kirsten Christensdatter Bjerrebo, Hannerup, Faster, Gift med Peder Nielsen Meldgaard.
FADDER Nr. 4: Maren Sørensdatter, Klokmose, Faster, 17 datter af Søren Madsen.
FADDER Nr. 5: Mette Nielsdatter, Klokmose, Faster, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Meldgaard, Hannerup (Meldgaard), Faster, Konen Kirsten Christensdatter Bjerrebo fadder.
NÆVNT Nr. 2: Søren Jensen, Slumstrup Mølle, Sæddingr, Konen Karen Jakobsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1725 d : jj Febr : døbte Las {Pedersen} smeds daatter , Karen , baaren af Slumstrup Møller {Søren Jensen} Kone {Karen Jakobsdatter} , faddere , Christen Loodal , Jens sørensen af Handrup , Peder {Nielsen} Meldgaards hustrue {Kirsten Christensdatter Bjerrebo} , Maren sørensdatter og Mette Nielsdaatter begge af Klokmose —
Introduktion nr. 5336
Konfirmation nr. 9109
LINK: Affotografering.


Nr. 2397 1725.04.25 Kirsten Christensdatter, Borris- Krog, sogn: Borris. FAR: Christen Knudsen Krog. MOR: Kirsten Eskesdatter.
BÅREN AF: Mette Andersdatter, Hvollig, Borris, Bliver 1724.06.11 gift i Borris med Jens Christensen (Rindum).
FADDER Nr. 1: Jens Jakobsen Hvollig, Hvollig, Borris
FADDER Nr. 2: Niels Jakobsen, Hvollig, Borris, 29c, bror til Jens Jakobsen.
FADDER Nr. 3: Barbara Nielsdatter, Kirken- Ved, Borris, Gift med Christian Elias Guttorf.
FADDER Nr. 4: Dorte Andersdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Gift med Knud Lauridsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d : 25 April døbte Christen {Knudsen} Krogs Tvilling Døttre Kiersten og Anna , Kirsten baaren af Mette Anderdaatter hvolvig , faddere , Jes Jacobsen Hvolvig Niels Jakobs. ibid : , Barbare Nielsd : ved Kirken og Dorthe Andersd : Nørgaard -
Konfirmation nr. 9106
LINK: Affotografering.


Nr. 2398 1725.04.25 Anna Christensdatter, Borris- Krog, sogn: Borris. FAR: Christen Knudsen Krog. MOR: Kirsten Eskesdatter.
BÅREN AF: Kirsten Christensdatter, Borris- Krog, Borris, Nabo, gift med Peder Eskesen Krog.
FADDER Nr. 1: Niels Lauridsen Bjerg, Brunbjerg, Borris
FADDER Nr. 2: Niels Christensen Krog, Borris- Krog, Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: Kirsten Poulsdatter, Kirken- Ved, Borris, Gift med Hans Skrædder.
FADDER Nr. 4: Karen Giødesdatter Krog, Borris- Krog, Borris, Tjener allerede 1722 ved Peder Eskesen Krog.
FADDER Nr. 5: Sidsel Kirstine Brunbjerg, Brunbjerg, Borris, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Peder Eskensen Krog, Borris- Krog, Borris, Nabo. Konen Kirsten Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d : 25 April døbte Christen {Knudsen} Krogs Tvilling Døttre Kiersten og Anna , Baaren af Peder {Eskesen} Krogs Hustrue {Kirsten Christensdatter} , faddere , Niels Lauridßen Bierg , Niels Christensen Kroeg , Kirsten Poulsdaatter ved Kirken , Karen Giødesd: Krog , og Zidsel Kirstine Brunbierg.
Begravelse nr. 6313
NOTITS: Begravet en uge gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 1988 1725.06.30 ? Niels/en/datter, Skravhøj, sogn: Borris. FAR: Niels Skravhøj. MOR: Else? Nielsdatter? Niels Skravhøjs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra Introduktionen: 'd : 12 . introd: Niels Skrafhøjs hustrue' - hans barn .}
Introduktion nr. 5343
NOTITS: Dato arbitrær sat til 6 uger før introduktionen. Barnet kan være dødfødt eller have levet kort. Intet barn set senere, der kunne passe, men ikke dermed udelukket.

LINK: Introduktionen.


Nr. 2403 1725.07.01 Bodil Christensdatter, Fasterkær, sogn: Faster. FAR: Christen Jespersen Kjær. MOR: ? Christen Jespersen Kiærs kone.
BÅREN AF: ? Niels Jakobsens kone, Aas, Faster
FADDER Nr. 1: Oluf Villadsen Klokmose, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 2: Laust Jensen, Fasterkær, Faster, Tjenestekarl.
FADDER Nr. 3: ? Niels Fastergaards kone, Faster
FADDER Nr. 4: Johanne Olufsdatter, Hannerup (Meldgaard), Faster
FADDER Nr. 5: Else Tjenesepige ved Niels Kjær, Fasterkær, Faster
NÆVNT Nr. 1: Niels Jakobsen, Aas, Faster, Konen bærer. Skrives ibid: hvilket ville være Fasterkær, som Aas vist regnes til.
NÆVNT Nr. 2: Niels Fastergaard, Fastergaard, Faster, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Oluf Meldgaard, Hannerup (Meldgaard), Faster, Datter Johanne Olufsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Niels Kjær, Fasterkær, Faster, Tjenestekarl og tjenestepige faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 1 Julij blev Christen {Jespersen} Kiærs daatter , Bodild , daab confirm: , baaren af Niels Jakobsens hustrue ibid : faddere , Oluf {Villadsen} Klokmose , Laust Jensen tienendis paa Fasterkier , Niels Fastergaards Hustrue , Ole Meldgaards daatter Johanne {Olesdatter} og Else tiener Niels Kiær —
Konfirmation nr. 9094
Vielse nr. 8261
LINK: Affotografering.


Nr. 2406 1725.10.14 Mette Nielsdatter, Brunbjerg, sogn: Borris. FAR: Niels Lauridsen Brunbjerg. MOR: ? Niels Lauridsen Brunbjergs kone.
BÅREN AF: Else Mortensdatter Ahler, Ahlergaard, Borris, 22c, datter af Karen Jakobsdatter Ahler.
FADDER Nr. 1: Chrsiten Jakobsen Minds, Hjoptarp (Søndergaard), Borris, Nabo.
FADDER Nr. 2: Niels Jensen Agger, Agger, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 3: Dorte Andersdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Nabo.
FADDER Nr. 4: Lucie Laustdatter Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Søster til Knud Lauridsen Nørgaard.
FADDER Nr. 5: Kirsten Borup Brunbjerg, Brunbjerg, Borris, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Knud Lauridsen Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Konen Dorte Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 20 à Trin: døbte Niels Lauridsens bruunbierg , hans daatter , Mette , baaren af Else {Mortensdatter} Ahler faddere Christen {Jakobsen} Minds, Niels {Jensen} Agger , Knud {Lauridsen} Nørgaards hustrue {Dorte Andersdatter}, Lucie {Laustdatter} ibid : og Kirsten Borup Bruunbierg .
Konfirmation nr. 9136
LINK: Affotografering.


Nr. 2408 1725.11.18 Marie Jørgensdatter, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Jørgen Karlsen. MOR: Kirsten Lauridsdatter.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen Vestergaard, Debelmose (Vestergaard), Borris, Muligvis født i Debelmose i Borris.
FADDER Nr. 2: Christen Dynesen, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 3: Birgitte Michelsdatter, Sønderby, Borris, Knud Jensens kone.
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Debelmose, Borris, ? 37c datter af Jens Dynesen.
NÆVNT Nr. 1: Knud Jensen Sønderby, Sønderby, Borris, Konen Birgitte Michelsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d : 18 Nov: døbte Jøren Karlsens daatter , Marie , baaren af Præstens Hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere , Mads {Pedersen} Vestergaard , Christen Dynesen Handerup , Knud {Jensen} Synderbyes hustrue {Birgitte Michelsdatter} og Kirsten Jensdaatter Develmose .
Introduktion nr. 5345
NOTITS: Forældrene gift 1724 i Faster.

LINK: Affotografering.


Nr. 2410 1725.12.02 Ane Jensdatter, Hvollig, sogn: Borris. FAR: Jens Christensen Rindum. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: Dorte Andersdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Moderens søster, Knud Lauridsen Nørgaards kone.
FADDER Nr. 1: Peder Hesselvig Hvollig, Hvollig, Borris, Gift med moderens søster Mette Andersdatter.
FADDER Nr. 2: Christen Knudsen Krog, Borris- Krog, Borris
FADDER Nr. 3: Maren Thomasdatter, Helgaard, Borris, Jørgen Helgaards 2. kone.
FADDER Nr. 4: Voldborg Thomasdatter, Gravel, Borris, Gift med Niels Andersen.
FADDER Nr. 5: Karen Andersdatter Vindelbo, Vindelbo, Borris, 15, datter af Anders Thomsen i Vindelbo.
NÆVNT Nr. 1: Knud Lauridsen Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Konen Dorte Andersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jørgen Helgaard, Helgaard, Borris, Konen Maren Thomasdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Andersen Gravel, Gravel (Gravel), Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ditto {Dom: 1ma Adventus} døbte Jens Christensen hvolvigs daatter , Ane , baaaren af Knud {Lauridsen} Nørgaards hustrue {Dorte Andersdatter} , faddere , Peder {Hesselvig} Hvolvig , Christen {Knudsen} Krog , Jørgen Helgaards hustrue {Maren Thomasdatter} , Niels {Andersen} Gravilds hustrue {Voldborg Thomasdatter} og Karen {Andersdatter} Vindelboe —
Introduktion nr. 5348
Konfirmation nr. 9108
Vielse nr. 8280
NOTITS: Gift 1751.06.27 i Borris med Peder Nielsen Egvig.

LINK: Affotografering.


Nr. 2411 1725.12.16 Inger Christensdatter, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Christen Larsen. MOR: ? Christen Larsens kone.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Lars Larsen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris
FADDER Nr. 2: Jens Grønborg, Præstegaarden, Borris, Karl i præstegården.
FADDER Nr. 3: ? Niels Madsens kone, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 4: ? Mads Feldbereders kone, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 5: Mette Nielsdatter Vesterby, Vesterby, Borris, 23c, datter af Niels Andersen Vesterby.
NÆVNT Nr. 1: Niels Madsen, Debelmose, Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Mads Feldbereder, Debelmose, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 3tia adventus , døbte Christen Lassens daatter i develmose , Ing , baaren af Præstens hustrue {Marie Kirstine hansdatter Vest} , faddere , Las {Larsen} Gaasdall , Jens Grønborg i Præstegaarden , Niels Madsens hustrue , Mads feldbereders hustrue og Mette {Nielsdatter} Vesterby .
Introduktion nr. 5347
LINK: Affotografering.


Nr. 2413 1726.02.24 Anne Sophia Olufsdatter Vinther, Dalager, sogn: Borris. FAR: Oluf Justesen Vinther. MOR: Elisabeth Marie Nielsdatter Boltrup.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Jakob Jensen Lindvig Barfod, Lindvig, Borris
FADDER Nr. 2: Christen Olufsen, Dalager?, Borris
FADDER Nr. 3: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Ahlergaard, Borris, Jakob Andersen Ahler Harboes 2. kone.
FADDER Nr. 4: Mette Madsdatter Ahler, Ahlergaard, Borris, ?Mads Christensen Kjærs moder?
FADDER Nr. 5: Niels Villadsen, Borris, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Andersen Ahler Harboe, Ahlergaard, Borris, Konen Else Marie Nielsdatter Boltrup fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 6agesima . døbt Oluf {Justesen} Vinthers daatter Anna Sophia , baaren af Præstens hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere Jacob {Jensen Barfod} Lindvig , Christen Olesen , Jacob Andersens {Harboe} hustru {Else Marie Nielsdatter Boltrup} , Mette {?Madsdatter} Ahler og Niels Villadsen ,
Introduktion nr. 5350
Begravelse nr. 6330
NOTITS: Begravet syv uger gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2417 1726.03.31 Maren Thomasdatter, Tarp, sogn: Borris. FAR: Thomas Larsen Tarp. MOR: Inger Thomas Larsen Tarps kone.
BÅREN AF: Karen Pedersdatter, Tarp, Borris, Nabo, Niels Tarps kone.
FADDER Nr. 1: Peder Tarp, Tarp, Borris
FADDER Nr. 2: Christen Jensen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris, 32c, søn af Jens Giødesen.
FADDER Nr. 3: ? Christen Larsens kone, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 4: Mette Nielsdatter Vesterby, Vesterby, Borris, 24c, datter af Niels Andersen Vesterby.
FADDER Nr. 5: Sidsel Nielsdatter? Vesterby, Vesterby, Borris, Som Mette Vesterby formodet datter af Niels Andersen Vesterby.
NÆVNT Nr. 1: Niels Tarp, Tarp, Borris, 2. kone Karen Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Larsen, Debelmose, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Midfaste Søndag døbte Thomas {Larsen} Tarpis daatter , Maren , baaren af Niels Tarpis hustrue {Karen Pedersdatter} faddere Peder Tarp , Christen {Jensen} Gaasdal , Christen Lassens hustrue i develmoße , Mette og Zidsel {Nielsdøtre} vesterbye.
Introduktion nr. 5351
Begravelse nr. 6329
NOTITS: Begravet tre uger gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2418 1726.05.05 Karen Nielsdatter, Gravel, sogn: Borris. FAR: Niels Andersen Gravel. MOR: Voldborg Thomasdatter.
BÅREN AF: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Ahlergaard, Borris, Jakob Andersen Harboes 2. kone.
FADDER Nr. 1: Peder Hesselvig Hvollig, Hvollig, Borris
FADDER Nr. 2: Jens Jørgensen Helgaard, Helgaard, Borris, 28c, søn af Jørgen Helgaard.
FADDER Nr. 3: Abelone Larsdatter, Gravel, Borris, Christen Pedersen Gravels kone
FADDER Nr. 4: ? Jørgen Nielsen Skrædders kones søster, Debelmose, Borris
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Gravel, Gravel, Borris, Konen Abelone Larsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jørgen Nielsen Skrædder, Debelmose, Borris, Konens søster fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 5 Maij døbte Niels {Andersen} Graulds daatter , Karen baaren af Jacob Andersens hustrue {Else Marie Nielsdatter Boltrup} , Peder {Hesselvig} Holsvig , Jens {Jørgensen} Helgaard , Christen {Pedersen} Graulds hustrue {Abelone Larsdatter} , Jørgen {Nielsen} Skræders Konis Søster —
Introduktion nr. 5354
Begravelse nr. 6401
LINK: Affotografering.


Nr. 2419 1726.05.05 Johanne Nielsdatter, Aagaard, sogn: Borris. FAR: Niels Christensen Aagaard. MOR: Mette Aagaard.
BÅREN AF: Maren Agger, Agger, Borris
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Aagaard, Aagaard, Borris, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Niels Jensen Agger, Agger, Borris
FADDER Nr. 3: Karen Pedersdatter, Tarp, Borris, Niels Tarps 2. kone
FADDER Nr. 4: Sophie Jakobsdatter, Lindvig, Borris, 26c, Jakob Jensen Barfods datter med 1. kone. Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Niels Tarp, Tarp, Borris, Konen Karen Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {5 Maij} døbte Niels {Christensen} Aagaards daatter , Johanne , baaaren af Maren Agger , faddere Christen {Nielsen} Aagaard , Niels Ager , Niels Tarpis hustrue {Karen Pedersdatter} og Sophie {Jakobsdatter Lindvig .}
Introduktion nr. 5355
Konfirmation nr. 9105
LINK: Affotografering.


Nr. 2422 1726.08.27 Dødfødt, Dalager, sogn: Borris. FAR: Mads Jakobsen Daller. MOR: Maren Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Endnu samme dag {d : 1 Sept :} Mads {Jakobsen} Dalaggers Dødføde barn. 'Mads Jakobsen Dalager og Maren Andersdatter barn søn/datter . }
Introduktion nr. 5357
Begravelse nr. 6336
NOTITS: Dato sat til fire dage før begravelsen.

LINK: Affotografering begravelse.


Nr. 2426 1727.03.01 Dødfødt, Klokmose, sogn: Faster. FAR: Jens Lysgaard. MOR: ? Jens Lysgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'd: 5 Martij begrov Jens Lysgaards dødføde barn — '. }
Introduktion nr. 5359
Begravelse nr. 6345
NOTITS: Fødslen sat til fire dage før begravelsen.

LINK: Affotografering begravelse.


Nr. 2427 1727.03.05 Maren Jakobsdatter, Lindvig, sogn: Borris. FAR: Jakob Jensen Lindvig Barfod. MOR: Margrethe Nielsdatter Boltvig.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter, Nørgaard, Bølling, Christen Nørgaards kone, gift 1714 i Borris.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris
FADDER Nr. 2: Jakob Aagaard, Aagaard, Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Ahlbergaard, Borris
FADDER Nr. 4: Mette Aagaard, Aagaard, Borris, Nabo, gift med Niels Christensen Aagaard.
FADDER Nr. 5: Sophie Jakobsdatter, Lindvig, Borris, 27c, faderens datter med 1. kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nørgaard, Nørgaard, Bølling, Konen Kirsten Nielsdatter bærer. bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Andersen Ahler Harboe, Ahlbergaard, Borris, 2. kone Else Marie Nielsdatter Boltrup fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Christensen Aagaard, Aagaard, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 5 martij døbte Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs daatter , Maren , baaren af Christen Nørgaards hustrue {?Kirsten Nielsdatter i Bølling sogn} faddere Niels {Nielsen} Gialdbek , Jacob Aagaard , Jacob {Andersen Harboe} Ahlers hustrue {Else Marie Nielsdatter Boltrup} Niels {Christensen} Aagaards hustrue {Mette Aagaard} , Sophie {Jakobsdatter} Lindivg —
Konfirmation nr. 9118
LINK: Affotografering.


Nr. 2429 1727.05.18 Maren Thomasdatter, Tarp, sogn: Borris. FAR: Thomas Larsen Tarp. MOR: Inger Thomas Larsens kone.
BÅREN AF: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Ahlergaard, Borris
FADDER Nr. 1: Niels Andersen Tarp, Tarp, Borris
FADDER Nr. 2: Kirsten Christensdatter, Tarp, Borris, Gift med Mads Nielsen i Tarp.
FADDER Nr. 3: Ane Riisbøl, Præstegaarden, Borris, Vel mademoiselle. Stedet Risbøl ligger i Hejnsvig sogn.
FADDER Nr. 4: Karen Vesterby, Vesterby, Borris, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Andersen Ahler Harboe, Ahlergaard, Borris, Konen Else Marie Nielsdatter Boltrup bærer.
NÆVNT Nr. 2: Mads Nielsen Tarp, Tarp, Borris, Konen Kirsten Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 18. {April} døbte Thomas {Larsen} Tarpis daatter daatter{!} , Maren , baaren af Jacob {Andersdatter Harboe} Ahlers hustrue {Else Marie Nielsdatter Boltrup} , faddere , Niels Tarp, Christen Gaasdall, Mads {Nielsen} Tarpis hustrue {Kirsten Christensdatter} Ane Riisbøll i Præstegaarden og Karen vesterbye —
Konfirmation nr. 9120
NOTITS: Konen Inger #2338.

LINK: Affotografering.


Nr. 2430 1727.05.21 ? Nielsdatter, Hjoptarp (Melgaard), sogn: Borris. FAR: Niels Jensen Melgaard. MOR: Ingeborg Niels Jensen Melgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: ' d: 25 {Maij} begrov Niels {Jensen} Meldgaards daatter som var hiemdøbt — ' datter hjemmedøbt. }
Begravelse nr. 6350
NOTITS: Dato sat til fire dage før begravelsen.

LINK: Affotografering begravelsen.


Nr. 2435 1727.08.31 Maren Nielsdatter, Egvig, sogn: Borris. FAR: Niels Larsen Egvig. MOR: ? Niels Larsen Egvigs kone.
BÅREN AF: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Ahlergaard, Borris, Gift med Jakob Harboe.
FADDER Nr. 1: Villum Nielsen Egvig, Egvig, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 2: Thomas Pedersen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris
FADDER Nr. 3: Maren Villumsdatter, Brandlund, Brande, Datter af Villum Nielsen. Gift med Niels Jensen af Brandlund.
FADDER Nr. 4: Kirsten Poulsdatter, Kirken- Ved, Borris, Hans Skrædders kone
FADDER Nr. 5: An Duedal, Duedal, Borris, Gift med Lars Larsen Duedal
NÆVNT Nr. 1: Jakob Andersen Ahler Harboe, Ahlergaard, Borris, 2. koneElse Marie Nielsdatter Boltrup fadder.
NÆVNT Nr. 2: Hans Skrædder, Kirken- Ved, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 12 à Trin : døbte Niels {Larsen} Egvigs daatter, Maren , baaren af Jacob {Andersen Harboe} Ahlers hustrue {Else Marie Nielsdatter Boltrup} , faddere , Villum {Nielsen} Egvig , Thomas {Pedersen} Gaasdall , Maren Villumsdaatter {af Brandlund, Brande} Hans Skreders hustrue {Kirsten Poulsdatter} og Anne Dudall —
Introduktion nr. 5362
NOTITS: Tvilling, formodet død spæd.

LINK: Affotografering.


Nr. 2438 1727.10.05 Else Nielsdatter, Slikdal, sogn: Borris. FAR: Niels Thomsen Slikdal. MOR: Dorte Gravel.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Grønborg, Borris, Peder Eskesens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Knudsen Krog, Borris- Krog, Borris
FADDER Nr. 2: Bertel Clemmensen Skobæk, Skobæk, Borris
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen Grønborg, Grønborg, Borris, 19, søn af Peder Eskesen Grænborg.
FADDER Nr. 4: El Pedersdatter, Grønborg, Borris, 22, datter af Peder Eskesen.
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter, Grønborg, Borris, Tjenestepige?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 17 à Trin : døbte Niels Slikdals daatter, {Else} baaren af Peder {Eskesen} Grønborgs hustrue {Karen Jensdatter} faddere Christen {Knudsen} Krog, Bertel {Clemmensen} Skobek , Christen {Pedersen} Grønborg , Peder {Eskesen} Grønborgs daatter {El Pedersdatter} og Maren Nielsdaatter ibid : —
Introduktion nr. 5364
Konfirmation nr. 9134
NOTITS: Navnet tom plads, men det ses i konfirmationen 1744, Else. Thomsen se #2443.

LINK: Affotografering.


Nr. 2439 1727.10.09 ? Christens/en/datter, Fasterlund, sogn: Borris. FAR: Christen Madsen Lund. MOR: ? Christen Madsen Lunds kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra Introduktion: 'Dom : 24 á Trin: introd: Christen {Madsen} Lunds hustrue — ' Christen Madsen Lund og kone en søn/datter til daaben. }
Introduktion nr. 5366
NOTITS: Fødslen sat til 6 uger før introduktionen.

LINK: Affotografering introduktion.


Nr. 2450 1728.07.11 Anne Nielsdatter, Grønborg, sogn: Borris. FAR: Niels Jepsen. MOR: ? Niels Jepsens kone.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Niels Skomager, Slikdal, Borris
FADDER Nr. 2: Søren Regnholtsen, Grønborg, Borris, Bror til Sidsel Regnholtsdatter, som er gift med Niels Thomasen Grønborg.
FADDER Nr. 3: Sidsel Regnholtsdatter, Grønborg, Borris, Niels Thomasen Grønborgs kone
FADDER Nr. 4: El Pedersdatter, Grønborg, Borris, 23, Peder Eskesen Grønborgs datter.
NÆVNT Nr. 1: Niels Thomasen Grønborg, Grønborg, Borris, Konen Sidsel Regnholtsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Eskesen Grønborg, Grønborg, Borris, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 7ma à Trin : døbte Niels Jepsens daatter Anna , faderen døde i Vordegoed , Moderen til huuse i Grønborg , baaren af min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere Niels Skomager i Slikdall , Søren Rejnholtsen i Grønborg , Niels {Thomasen} Grønborgs hustrue {Sidsel Regnholtsdatter} og Peder {Eskesen} Grønborgs daatter {El Pedersdatter} .
NOTITS: Under Vorgod døde findes kun Niels Pilgaard †1728.04.25 som kunne passe med Niels Jepsen.

LINK: Affotografering.


Nr. 2451 1728.07.25 Karen Nielsdatter, Gjaldbæk, sogn: Borris. FAR: Niels Nielsen Gjaldbæk. MOR: Anne Marie Jakobsdatter Barfod.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Jakob Jensen Lindvig Barfod, Lindvig, Borris, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Niels Jakobsen Hvollig, Hvollig, Borris, 32c, bror til Jens Jakobsen i Hvollig.
FADDER Nr. 3: ? Christen Moesgaards kone, Moesgaard, Borris
FADDER Nr. 4: Sophie Jakobsdatter Lindvig, Lindvig, Borris, 28c, moderens søster.
FADDER Nr. 5: Margrethe Christensdatter, Sønderby, Borris, 20, datter af Christen Laursen Colding.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 9ma à Trin : døbte Niels {Nielsen} Gialdbeks daatter , Karen , baaren af Min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} Jacob {Jensen Barfod} Lindvig , Niels Jacobsen Hvolvig , Christen Mosgaards hustrue , Sophie {Jakobsdatter} Lindvig og Margrethe Christensd: i Synderbye —
Introduktion nr. 5373
Konfirmation nr. 9169
Vielse nr. 8296
LINK: Affotografering.


Nr. 2459 1728.12.27 Karen Mortensdatter, Astrup, sogn: Faster. FAR: Morten Jensen Astrup. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Faster, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Christen Klokmose, Klokmose, Faster, Jensen eller Madsen
FADDER Nr. 2: Christen Andersen, Astrup, Faster
FADDER Nr. 3: ? Niels Ildsgaards kone, Ildsgaard, Sunds, Formodet fra Ildsgaard i Sunds.
FADDER Nr. 4: Maren Jespersdatter, Astrup, Faster, Niels Astrups kone.
FADDER Nr. 5: Maren Søndergaard, Søndergaard, Sædding, Ikke umiddelbart fundet.
NÆVNT Nr. 1: Niels Jensen Astrup, Astrup, Faster, Konen Maren Jesperdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Ildsgaard, Ildsgaard, Sunds, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Feria 3tia Nativ: xti døbte Morten {Jensen} Adstrups daatter , Karen , baaren af Præstens hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere , Christen Klokmose , Christen Andersen i Adstrup , Niels Ildsgaards hustrue , Niels {Jensen} Adstrups hustrue {Maren Jespersdatter} , Manen Syndergaard af Sedding.
Konfirmation nr. 9161
Vielse nr. 8274
NOTITS: Ingen introduktion.

LINK: Affotografering.


Nr. 2462 1730.01.15 ? Christens/en/datter, Klokmose, sogn: Faster. FAR: Christen Madsen. MOR: ? Christen Madsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra introduktionen: 'd: 26 Febr. introd : Christen Madsens hustrue i Klokm: — '. Christen Madsen i Klokmose et {navn ukendt} døbt. }
Introduktion nr. 5379
NOTITS: Kirkebogen ikke ført marts 1929 - januar 1930, dåben falder i den periode.

LINK: Affotografering introduktion.


Nr. 2465 1730.04.16 Marie Christensdatter, Nygaard, sogn: Borris. FAR: Christen Jepsen Nygaard. MOR: Ida Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Gravel, Gravel, Borris
FADDER Nr. 2: Jeppe, Præstegaarden, Borris
FADDER Nr. 3: Anne, Præstegaarden, Borris, Ses også januar 1729 i præstegården.
FADDER Nr. 4: Voldborg Thomasdatter, Gravel, Borris, Niels Andersenravels kone
FADDER Nr. 5: Anne Marie Jørgensdatter, Helgaard, Borris, 16, datter af Jørgen Helgaard.
NÆVNT Nr. 1: Niels Andersen Gravel, Gravel, Borris, Konen Voldborg Thomasdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jørgen Helgaard, Helgaard, Borris, Datter Anne Marie Jørgensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 1ma p: Pascha døbte Christen {Jepsen} Nygaards daatter Marie , baaren af Præstens hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} faddere Christen {Pedersen} Grauld , Jeppe og Ane i Præstegaarden , Niels {Andersen} graulds hustrue {Voldborg Thomasdatter} , Jørgen helgaards daatter {Anne Marie Jørgensdatter} —
Introduktion nr. 5381
Begravelse nr. 6382
NOTITS: Begravet tre måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2466 1730.04.23 Kirsten Christensdatter, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Christen Pedersen Degn. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen Vestergaard, Debelmose (Vestergaard), Borris
FADDER Nr. 2: Anders Nielsen Vesterby, Vesterby, Borris
FADDER Nr. 3: ? Jørgen Nielsen Skrædders kone, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 4: Elles Christensdatter, Debelmose, Borris, 25, datter af faderen med 1. kone.
FADDER Nr. 5: Kirsten Pedersdatter Lambek, Borris
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Nielsen Skrædder, Debelmose, Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Lambek, Borris, Datter Kirsten Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 2da p: Pascha conf: Christen {Pedersen} Degns daatters daab , Kiersten , baaren af Min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere Mads {Pedersen} Vestergaard , Anders {Nielsen} Vesterbye, Jørgen {Nielsen} Skræders hustrue , Ellids Christensdaatter , Peder Lambeks daatter Kirsten {Pedersdatter} —
Introduktion nr. 5382
Konfirmation nr. 9216
LINK: Affotografering.


Nr. 2469 1730.08.20 Mette Marie Jeppesdatter, , sogn: Borris. FAR: Jeppe Nielsen Snell. MOR: ? Jeppe Nielsen Snells kone.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Tarp, Tarp, Borris
FADDER Nr. 2: Thomas Larsen Tarp, Tarp, Borris
FADDER Nr. 3: Anders Nielsen Tarp, Vesterby, Borris, Søn af Niels Andersen.
FADDER Nr. 4: Karen Pedersdatter Tarp, Tarp, Borris, Gift med Niels Andersen Tarp.
FADDER Nr. 5: Maren Graversdatter, Borris, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Niels Andersen Vesterby, Vesterby, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : jjma à Trin : døbte en fattig Mands barn , der med sin hustrue kom gaaendis her til efter brødet , Nafnl: Jeppe Nielsen Snell , Barnet blev kaldet Mette Marie baaren af min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere , Peder og Thomas Tarp , Niels Andersens Søn i Vesterbye Anders {Nielsen} , Karen {Pedersdatter} Tarp , Maren Graversdaatter .
Introduktion nr. 5384
NOTITS: Vesterby er en del af Tarp.

LINK: Affotografering.


Nr. 2470 1730.09.17 Ane Katrine Jakobsdatter, Gjaldbæk, sogn: Borris. FAR: Jakob Gjaldbæk. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Ane Nielsdatter? Moesgaard, Moesgaard, Borris, ?Christen Jakobsen (Moesgaards) kone?
FADDER Nr. 1: Niels Andersen Tarp, Tarp, Borris
FADDER Nr. 2: Jens Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: Anne Marie Jakobsdatter Barfod, Gjaldbæk, Borris, Niels Nielsen Gjaldbæks kone
FADDER Nr. 4: Maren Aagaard, Aagaard, Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 5: Maren, Vium- Krog, Nørre Vium
NÆVNT Nr. 1: Niels Nielsen Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, Konen Anne Marie Jakobsdatter Barfod fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 15 à Trin : confirm: Jacob Gialdbeks daatters hiemmedaab, Ane Catrine , baaren af Ane Mosgaard , faddere , Niels {Andersen} Tarp, Jens Gialbek , Niels {Nielsen} Gialdbeks hustrue {Anne Marie Jakobsdatter Barfod} , Maren Aagaard , Maren af Vium Kroeg —
Introduktion nr. 5387
Konfirmation nr. 9170
Vielse nr. 8290
LINK: Affotografering.


Nr. 2473 1730.10.29 Ane Nielsdatter, Votkær, sogn: Borris. FAR: Niels Nielsen Votkær. MOR: Ane Ovesdatter.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Niels Madsen Huus, Skravhøj, Borris
FADDER Nr. 2: Erik Christensen Votkær, Votkær, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 3: Margrethe Christensdatter, Kodbøl, Borris, Morten Kodbøls kone.
FADDER Nr. 4: ? Ovesdatter Niels Votkærs kone søster, Borris
NÆVNT Nr. 1: Morten Votkær, Votkær, Borris, Konen Margrethe Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Votkær, Votkær, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 21 à Trin : døbte Niels {Nielsen} Votkirs daatter Ane , baaren af min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , fadere , Niels {Madsen} Huus , Erik {Christensen} Votkier , Morten Kodbøls hustrue {Margrethe Christensdatter} , Niels {Nielsen} Votkærs hustruis syster —
Introduktion nr. 5389
Konfirmation nr. 9171
LINK: Affotografering.


Nr. 2474 1730.11.17 Kirsten Christensdatter, Fonager, sogn: Borris. FAR: Christen Fonager Smed. MOR: ? Christen Fonager Smeds kone.
BÅREN AF: Margrethe Katrine Christensdatter, Grønborg, Borris, 20, tjener i Grønborg. Christen Sønderbys datter
NÆVNT Nr. 1: Christen Laugesen Sønderby Colding, Sønderby, Borris, Datter Margrethe Katrine Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ditto {Dom : 24 à Trin:} døbte {Christen} Smeden i Fonager hans d : Kiersten baaren af Christen {Laugesen Colding} synderbyes daatter {Margrethe Katrine Christensdatter} i Grønborg faddere {... tomme linjer ...} .
Introduktion nr. 5391
Konfirmation nr. 9185
LINK: Affotografering.


Nr. 2475 1730.11.24 dødfødt, Klokmose, sogn: Borris. FAR: Jan Petersen. MOR: ? Jan Petersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen 'd: 28 Nov : begrov Jan Petersens dødfødde barn —' Jan Petersen i Klokmose et dødfødt barn. }
Introduktion nr. 5390
Begravelse nr. 6388
NOTITS: Fødslen sat til fire dage før begravelsen.

LINK: Affotografering begravelsen.


Nr. 2477 1731.02.04 Ane Jensdatter, Hannerup, sogn: Faster. FAR: Jens Laursen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Niels Lauridsens kone
FADDER Nr. 1: Niels Lauridsen, Måske faderens bror.
FADDER Nr. 2: Peder Larsen Lodal, Lodal, Faster, 22, søn af Lars Pedersen Smed.
FADDER Nr. 3: Mette Madsdatter Mølle, Hannerup, Faster, Christen Dynesens kone.
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Hannerup, Faster, Poul Jensen Hannerups kone.
FADDER Nr. 5: Karen Pedersdatter, Hannerup (Meldgaard), Faster, 22, Peder Nielsen Melgaards datter. Mulig også Inger 31+.
NÆVNT Nr. 1: Christen Dynesen, Hannerup, Faster, Konen Mette Madsdatter Mølle fadder.
NÆVNT Nr. 2: Poul Jensen Hannerup, Hannerup, Faster, Konen Maren Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Nielsen Meldgaard, Hannerup (Meldgaard), Faster, Datter fadder. Karen 22 eller Inger 31+.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fastelavns Søndag døbte Jens Laurßens daatter i Handrup , Ane , baaren af Niels Lauridsens hustrue , faddere , Niels Laurids: , Peder Lassen Laadal , Christen dynesens hustrue {Mette Madsdatter Mølle} , Povl Handrups hustrue {Maren Jensdatter} Peder {Nielsen} Melgaards daatter {Karen Pedersdatter} -
Konfirmation nr. 9193
NOTITS: Forældre trolovet 1730.07.25 i Faster #8103.

LINK: Affotografering.


Nr. 2479 1731.02.28 Karen Jensdatter, Hvollig, sogn: Borris. FAR: Jens Jakobsen Hvollig. MOR: Margrethe Jensdatter.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Jens Larsen? Østergaard, LilleBrande, Sønder Omme, Vel moderens far. Moderen Margrethe Jensdatter er født 1702 i LilleBrande datter af Jens Larsen den Yngre.
FADDER Nr. 2: Laurids Jakobsen Hvollig, Hvollig, Borris, 30cc, faderens bror.
FADDER Nr. 3: Mette Andersdatter Hvollig, Hvollig, Borris, 24, gift med Jens Christensen Rindum.
FADDER Nr. 4: Ida Margrethe Christensdatter, Nygaard, Borris, Christen Jepsen Nygaards kone.
FADDER Nr. 5: Kirsten Jakobsdatter Ahler, Tarp, Sønder Felding, 51, gift med Lars Thuesen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Jepsen Nygaard, Nygaard, Borris, Konen Ida Margrethe Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d : 28 ditto {Febr:} blev Jens {Jakobsen} Hvolvigs daatters daab confirm : , Karen , baaren af min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , fadders Jens {Larsen?} Østergaard i Brande {Lille Brande, Sønder Omme sogn} , Laurids {Jakobsen} Hvolvig , Mette {Andersdatter} Hvolvig , Christen {Jepsen} Nygaards hustrue {Ida Margrethe Christensdatter} , Kirsten {Jakobsdatter} Ahler —
Introduktion nr. 5394
Konfirmation nr. 9209
Vielse nr. 8307
LINK: Affotografering.


Nr. 2480 1731.04.04 Karen Christensdatter, Hannerup, sogn: Faster. FAR: Christen Dynesen. MOR: Mette Madsdatter Mølle.
BÅREN AF: Kirsten Jakobsdatter, Lodal, Faster, Gift med Lars Pedersen Smed. Hun er født i Slumstrup Mølle og er vel familie til moderen, ikke klart hvordan.
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen Debelmose, Debelmose, Borris, Forbindelse uklar.
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen Hannerup, Hannerup (Meldgaard), Faster, 24, søn af Peder Nielsen Meldgaard.
FADDER Nr. 3: Maren Mortensdatter, Præstgaard, Faster, 24, datter af Morten Pedersen Præstgaard.
FADDER Nr. 4: Karen? Pedersdatter, Hannerup (Nørgaard), Faster, 22, datter af Peder Nielsen Nørgaard.
NÆVNT Nr. 1: Lars Pedersen Smed, Lodal, Faster, Konen Kirsten Jakobsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Nielsen Meldgaard, Hannerup (Meldgaard), Faster, 24, søn Christen Pedersen Hannerup fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Nielsen Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), Faster, Datter Karen? Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 4de April døbte Christen Dynesens daatter, Karen , baaren af Las {Pedersen} Smeds hustrue {Kirsten Jakobsdatter} , faddere , Mads {Pedersen Vestergaard} Develmose , Peder {Nielsen} Meldgaars Søn {Christen Pedersen Hannerup} , Maren Mortensdatter , Peder {Nielsen} Nørgaards daatter {Karen? Pedersdatter} .
Introduktion nr. 5396
Konfirmation nr. 9194
LINK: Affotografering.


Nr. 2481 1731.04.08 Kirsten Thomasdatter, Tarp, sogn: Borris. FAR: Thomas Larsen? Tarp. MOR: Inger Thomas Larsen Tarps kone.
BÅREN AF: Ane, Præstegaarden, Borris, Vel tjenestepige ved præsten.
FADDER Nr. 1: Mads Feldbereder, Debelmose, Borris, Nævnes 1725 af Debelmose.
FADDER Nr. 2: Giøde Jensen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris, 27, bror Christen Jensen Gaasdals kone fadder.
FADDER Nr. 3: ? Christen Jensen Gaasdals kone, Gaasdal, Borris
FADDER Nr. 4: Kirsten Christensdatter, Tarp, Borris, Gift med Lille Niels Lauridsen i Tarp.
FADDER Nr. 5: Karen Vesterby, Vesterby, Borris, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris, 37cc, søn af Jens Giødesen. Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Lauridsen Tarp den Lille, Tarp, Borris, Konen Kirsten Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 2da post Pascha døbt Thomas {Larsen?} Tarpis daatter , Kiersten , baaren af Ane i Præstegaarden , faddere , Mads Feldbereder, Giøde {Jensen} Gaasdal , Christen {Jensen} Gaasdals hustrue , Lille Niels {Lauridsen} Tarpis Hustrue {Kirsten Christensdatter} , Karen Vesterbye .
Introduktion nr. 5395
Konfirmation nr. 9187
LINK: Affotografering.


Nr. 2482 1731.05.06 Ane Mortensdatter, Astrup, sogn: Faster. FAR: Morten Jensen Astrup. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Østergaard, Klokmose (Østergaard), Faster
FADDER Nr. 2: Kirsten Miltersdatter, Fastergaard, Faster, Gift med Niels Nielsen Fastergaard Søhale.
FADDER Nr. 3: Milter Nielsen, Fastergaard, Faster, 19c, Niels Nielsen Søhales søn.
FADDER Nr. 4: ? Lars Lunds kone, Fasterlund, Faster
FADDER Nr. 5: Mette Andersdatter, Astrup, Faster, 18, Niels Jensen Astrups steddatter, far Anders Astrup †1720.11.17 Astrup.
NÆVNT Nr. 1: Niels Nielsen Fastergaard, Fastergaard, Faster, Kone Kirsten Miltersdatter og søn faddere.
NÆVNT Nr. 2: Lars Lund, Fasterlund, Faster
NÆVNT Nr. 3: Niels Jensen Astrup, Astrup, Faster, Steddatter Mette Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca 6 p: Pascha døbte Morten {Jensen} Astrups daatter , Ane , baaren af min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere , Christen {Jensen} Østergaard i Klokmose , Niels {Nielsen} Fastergaards hustrue {Kirsten Miltersdatter} og Søn {Milter Nielsen} , Las Lunds hustrue , Niels {Jensen} Astrups {sted}daatter {Mette Andersdatter} .
Introduktion nr. 5397
Konfirmation nr. 9202
Vielse nr. 8297
LINK: Affotografering.


Nr. 2483 1731.05.20 ? Christensdatter, Klokmose (Østergaard), sogn: Faster. FAR: Christen Jensen Østergaard. MOR: ? Christen Jensen Østergaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo s: {stel} Trin: døbte Christen {Jensen} Østergaards daatter i Klokmose .
Introduktion nr. 5398
LINK: Affotografering.


Nr. 2484 1731.06.17 Maren Nielsdatter, Tarp, sogn: Borris. FAR: Niels Lauridsen Tarp den Lille. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: Margrethe Cathrine Christensdatter, Grønborg, Borris, Måske moderens søster, gift med Eske Pedersen Grønborg.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Tarp, Tarp, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Ahler, Ahlergaard, Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: Inger Thomas Larsen Tarps kone, Tarp, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 4: Sidsel Vesterby, Vesterby, Borris
FADDER Nr. 5: El Pedersdatter Grønborg, Grønborg, Borris, 26, bror til Eske Pedersen Grønborg.
NÆVNT Nr. 1: Eske Pedersen Grønborg, Grønborg, Borris, Konen Margrethe Cathrine Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Thomas Larsen Tarp, Tarp, Borris, Konen Inger fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 4ta à Trin døbte Niels {Lauridsen} Tarpis daatter , Maren , baaren af Eske {Pedersen} Gørnborgs hustrue {Margrethe Cathrine Christensdatter} , faddere Peder {Pedersen} Tarp , Christen Ahler , Thomas {Larsen?} Tarpis hustrue {Inger}, Sidsel Vesterbye og Ell {Pedersdatter} Grønborg —
Introduktion nr. 5401
Konfirmation nr. 9210
LINK: Affotografering.


Nr. 2485 1731.06.24 ? Mads/en/datter, Fasterlund, sogn: Faster. FAR: Mads Nielsen Lund. MOR: Anne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: St Hans dag døbte Mads Lunds {barn} .
Introduktion nr. 5399
LINK: Affotografering.


Nr. 2489 1731.09.01 Anne Pedersdatter, Hannerup (Meldgaard), sogn: Faster. FAR: Peder Nielsen Meldgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra Introduktionen: 'Dom : 21 à Trin : introd : Peder {Nielsen} Meldgaards hustrue ' Peder Nielsen Meldgaard og Kirsten Christensdatter Bjerrebo i Hannerup en søn/datter til daaben . }
Introduktion nr. 5404
Begravelse nr. 6405
NOTITS: Navn Anne fra begravelsen. Fødselsdato skønnet ud fra introduktionen 14. oktober 1731 seks uger tilbage. Begravet nogle dage gammel.

LINK: Affotografering Introduktion.
LINK: Affotografering begravelsen, deri navnet Anne.


Nr. 2491 1731.10.07 Karen Jensdatter, Kodbøl- Øster, sogn: Borris. FAR: Jens Christensen Rahbek. MOR: Mette Madsdatter Kjær.
BÅREN AF: Margrethe Jakobsdatter, Sønderskov, Borris, Gift med Mads Christensen Rahbek.
FADDER Nr. 1: Else Hansdatter Vest, Borris, Dem:. Præst Hauchs kone Else Marie Hansdatters søster.
FADDER Nr. 2: Mette Nielsdatter Bundsgaard (Bundsgaard), Oddum, Hans Christensen Rahbeks kone
FADDER Nr. 3: Marie Kirstine Christensdatter Rahbek, Faderens søster
FADDER Nr. 4: Mads Christensen Kjær Ahler, Borris, Moderens far.
FADDER Nr. 5: Iver Christensen Rahbek, Stoustrup, Oddum
FADDER Nr. 6: Viste Christensen Rahbek, Kodbøl- Vester, Borris, Faderens bror.
NÆVNT Nr. 1: Mads Christensen Rahbek, Sønderskov, Borris, Faderens bror. Konen Margrethe Jakobsdatter bærer. Bror til faderen.
NÆVNT Nr. 2: Hans Christensen Rahbek (Bundsgaard), Oddum, Faderens bror. Konen Mette Nielsdatter Bundsgaard fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 20 à Trin : døbte Jens {Christensen} Rabeks daatter Karen , baaren af Mads {Christensen Rahbek} Sønderskovs hustrue {Margrethe Jakobsdatter} , faddere Dem: Else Hansdatter , Hans {Christensen} Rabeks hustrue {Mette Nielsdatter Bundsgaard} Marie {Kirstine Christensdatter} Rabek , Mads {Christensen Kjær} Aller , Iver {Christensen Rahbek} Stoustrup , Vidsted {Christensen Rahbek} Koodbøll —
Introduktion nr. 5407
Konfirmation nr. 9168
Vielse nr. 8256
LINK: Affotografering.


Nr. 2492 1731.11.01 Else Jørgensdatter Hauch, Præstegaarden, sogn: Borris. FAR: Jørgen Johansen Hauch. MOR: Marie Kirstine Hansdatter Vest.
BÅREN AF: Anne Elisabeth Hansdatter Vest, Moderens søster. Svenning Andersens kone. Krigsraad og regimentskvartermester til Søndervang.
FADDER Nr. 1: Thomas Thomsen Lund, Slumstrup, Sædding, Godsejer.
FADDER Nr. 2: Mads Christensen Kjær Ahler, Ahlergaard, Borris, Godsejer.
FADDER Nr. 3: Steen Danielsen Rasch, Lundenæs, Skjern, 20, født i Skjern.
FADDER Nr. 4: Birgitte Cathrine Hansdatter Vest, Ringkøbing, Moderens søster. Mad: Gerhard Hermansen Gerritz.
FADDER Nr. 5: Johanne Kirstine Danielsdatter Rasch, 18, Mad: Jakobsen. Gift med herredsfoged Knud Jakobsen.
FADDER Nr. 6: Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin, Dalager- Lille, Borris, Mad: Skanderup.
FADDER Nr. 7: Anna Margrethe Lambertsdatter Guldager, Præstegaarden, Bølling, Mad: Lütken, præst Nicolai Lütkens kone.
FADDER Nr. 8: Margrethe Justdatter Hammerich, Præstegaarden, Skjern, 16, demoiselle Hammerich.
FADDER Nr. 9: ? Provst Christen Allerups husholderske, Præstegaarden, Sønder Lem
NÆVNT Nr. 1: Svenning Andersen, Søndervang, Stadil, Konen Anne Elisabeth Hansdatter Vest bærer. Krigsraad og regimentskvartermester til Søndervang.
NÆVNT Nr. 2: Gerhard Hermansen Gerritz, Ringkøbing, Konen Birgitte Cathrine Hansdatter Vest fadder. Feldskær. Gift 1728 i Borris
NÆVNT Nr. 3: Knud Jakobsen, Herredsfoged i Nørre og Øster Horne herreder. Konen Johanne Kirstine Danielsdatter Rasch fadder.
NÆVNT Nr. 4: Jakob Pedersen Skanderup, Dalager- Lille, Borris, Konen Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin fadder.
NÆVNT Nr. 5: Nicolai Joakimsen Lütken, Præstegaarden, Bølling, Konen Anna Margrethe Lambertsdatter Guldager fadder.
NÆVNT Nr. 6: Just Frederik Hammerich, Borris, Datter Margrethe Justdatter fadder.
NÆVNT Nr. 7: Christen Christensen Allerup, Præstegaarden, Sønder Lem, Provst, husholderske fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo Oium Sant: blev Min Hustrue {Marie Kirsteine Hansdatter Vest} introduc : Ditto blev confirm: min {præst Jørgen Johansen Hauchs} Daatters hiemmedaab , Else , baaren Mad : Sv: {Svenning} Andersens {Anne Elisabeth Hansdatter} , faddere Thomas {Thomsen} Lund , Mads {Christensen Kjær} Ahler , Steenov {Danielsen} Rasch Mad {Gerhard Hermansen} Gerritz {Birgitte Cathrine Hansdatter Vest} , Mad : {Knud} Jacobsen {Johanne Kirstine Danielsdatter Rasch} , Mad : {Jakob Pedersen} Skanderup {Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin} , Mad : {Nicolai Joakimsen} Lütken {Anna Margrethe Lambertsdatter Guldager} , Dem: {Just Frederik} Hammerik {Margrethe Justdatter Hammerich} , Proustens {Christen Christensen Allerup, Sønder Lem} huusholderske —
Introduktion nr. 5406
Konfirmation nr. 9167
NOTITS: Meget fine faddere. Overklassen i Bølling herred.

LINK: Se Brejl Lundenæs skifter #251 1750.
LINK: Affotografering.


Nr. 2493 1731.11.09 ? Peders/en/datter, Odderskær, sogn: Borris. FAR: Peder Odderskær. MOR: ? Peder Odderskærs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen 'd : 14de Nov: begrov Peder Odderskiers Barn , som blev døbt af Jorde Moderen — '. Peder Odderskær en søn/datter døbt af jordemoderen. }
Introduktion nr. 5411
Begravelse nr. 6408
NOTITS: Død få dage gammel.

LINK: Affotografering begravelsen.


Nr. 2494 1731.11.11 ? Andersdatter, Skravhøj, sogn: Borris. FAR: Anders Daller Skravhøj. MOR: ? Anders Daller Skravhøjs 1. kone.
BÅREN AF: Kirstine Margrethe Jakobsdatter Skanderup, Dalager- Lille, Borris, 17, demoiselle Skanderup, datter af herredsfoged Jakob Pedersen Skanderup
FADDER Nr. 1: Mads Jakobsen Daller, Dalager, Borris
FADDER Nr. 2: ? Niels Thomasen Grønborgs kone, Grønborg, Borris, Muligvis Sidsel Regnholtsdatter.
FADDER Nr. 3: ? Jakob Skanderups Indpige, Dalager- Lille, Borris, Tjener i huset ved herredsfoged Jakob Skanderup.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Pedersen Skanderup, Dalager- Lille, Borris, Datter Kirstine Margrethe Jakobsdatter Skanderup bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Thomasen Grønborg, Grønborg, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 25 à Trin: døbte Anders Skrafhøjs daatter baaren af Dem : Skandrup {Kirstine Margrethe Jakobsdatter} , faddere Mads {Jakobsen} Daller , Niels {Thomasen} Grønborgs hustrue , Sr {Jakob Pedersen} Skandrups Indpige —
Introduktion nr. 5410
LINK: Affotografering.


Nr. 2495 1731.12.02 Margrethe Nielsdatter, Gjaldbæk, sogn: Borris. FAR: Niels Nielsen Gjaldbæk. MOR: Anne Marie Jakobsdatter Barfod.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter, Gjaldbæk, Borris, Nabokone. Gift med Jakob Gjaldbæk.
FADDER Nr. 1: Jakob Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, Konen Kirsten Jensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Jakobsen, Lindvig, Borris, 33c, søn af Jakob Lindvig Barfod. Moderens bror.
FADDER Nr. 3: ? Christen Moesgaards kone, Moesgaard, Borris
FADDER Nr. 4: Karen Nielsdatter Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, 18, forældrenes datter.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Jensen Lindvig Barfod, Lindvig, Borris, Søn fadder. Moderens far.
NÆVNT Nr. 2: Christen Jakobsen Moesgaard, Moesgaard, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 1ma Adv: confirm : Niels {Nielsen} Gialdbeks daatters hiemmedaab , Margrethe , baaren af Jacobs hustrue ibid : , faddere Jacob Gialdbek, Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs Søn {Christen Jakobsen} , Christen Mosgaards hustrue , Karen {Nielsdatter} Gialdbek —
Introduktion nr. 5408
LINK: Affotografering.


Nr. 2497 1731.12.26 Ane Nielsdatter, Slikdal, sogn: Borris. FAR: Niels Thomsen Slikdal. MOR: Dorte Gravel.
BÅREN AF: Margrethe Justdatter Hammerich, Præstegaarden, Skjern, 16, Dem: Hammerich. Datter af præst i Skjern Just Frederik Hammerich.
FADDER Nr. 1: Niels, Præstegaarden, Borris, Fyldfadder, karl i præstegaarden.
FADDER Nr. 2: Ane, Præstegaarden, Borris, Fyldfadder, pigel i præstegaarden.
FADDER Nr. 3: ? Christen Fonager Smeds kone, Fonager, Borris
FADDER Nr. 4: Niels Thomasen Grønborg, Grønborg, Borris
FADDER Nr. 5: Anne Olufsdatter Busk, Busk, Borris, 20, eller Kirsten 16.
NÆVNT Nr. 1: Christen Smed, Fonager, Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Oluf Busk, Busk, Borris, Datter Anne 20 eller Kirsten 16 fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Feira 2 Nat : xti døbte Niels {Thomsen} Slikdals daatter , Ane , baaren af Dem : {Margrethe Jusdatter} Hammerik , faddere , Niels og Ane i Præstegaarden , Smedens hustrue i Fonager , Niels {Thomasen} Grønborg , Oluf Buskis daatter {Anne 20, eller Kirsten 16} —
Introduktion nr. 5412
Konfirmation nr. 9212
LINK: Affotografering.


Nr. 2498 1732.01.09 ? Nielsdatter, Aagaard, sogn: Borris. FAR: Niels Christensen Aagaard. MOR: Mette Aagaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'd : 13 Janv : begrov Niels {Christensen} Aagaards daatter , som var døbt af Jorde Moederen — '. Niels Christensen og Mette Aagaard i Aagaard en datter døbt. }
Introduktion nr. 5414
Begravelse nr. 6409
NOTITS: Dato skønnet til 5 dage før begravelsen.

LINK: Affotografering konfirmation.


Nr. 2499 1732.01.09 Dødfødt, Stier, sogn: Borris. FAR: Christen Olufsen Stier. MOR: Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Ditto (d : 13 Janv :) begrov Christen (Olufsen) Stiers dødfødde Barn — '. Christen Olufsen Stier og Ingeborg et dødfødt barn. }
Introduktion nr. 5413
Begravelse nr. 6410
NOTITS: Dato skønnet til 5 dage før begravelsen.

LINK: Affotografering begravelse.


Nr. 2500 1732.03.05 Maren Poulsdatter, Hannerup, sogn: Faster. FAR: Poul Jensen Hannerup. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: ? Jens Hannerups 1. kone, Hannerup (Nørgaard?), Faster
NÆVNT Nr. 1: Jens Hannerup, Hannerup (Nørgaard?), Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1732 d: 5 Martij døbte Poul {Jensen} Handrups daatter {Maren} , {...tom plads...} , baaren af Jens Handrups hustrue , faddere .
Introduktion nr. 5415
Konfirmation nr. 9196
Vielse nr. 8275
NOTITS: Trolovet 1751.04.13 i Faster med Iver Christensen Fyrstenborg af Sædding.

LINK: Hammerum-Herred.dk.
LINK: Affotografering.


Nr. 2502 1732.04.02 Ane Christensdatter, Klokmose?, sogn: Faster. FAR: Christen Husted. MOR: ? Christens Husteds kone.
BÅREN AF: ? Christen Jensen Østergaards kone, Klokmose (Østergaard), Faster
FADDER Nr. 1: Jens Østergaard, Klokmose (Østergaard), Faster
FADDER Nr. 2: Søren Lausten, Klokmose, Faster, 19, søn af Laust Sørensen Klokmose.
FADDER Nr. 3: ? Laustdatter, Klokmose, Faster, Datter af Laust Sørensent Klokmose.
FADDER Nr. 4: Bodil Clemmensdatter Skobæk, Klokmose, Faster, Gift med Villads Sørensen.
FADDER Nr. 5: Bodil Aas, Aas, Faster
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Østergaard, Klokmose (Østergaard), Faster, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Laust Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster, Søn og datter faddere.
NÆVNT Nr. 3: Villads Sørensen, Klokmose, Faster, Konen Bodil Clemmensdatter fadder. Søn af Søren Sørensen Klokmose og 1. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ditto {d: 2 April} døbte Christen Huusteds daatter , Ane , baaren af Christen {Jensen} Østergaards hustrue , faddere , Jens Østergaard , Laust {Sørensen} Klokmoses Søn {Søren Laustsen} og daatter {? Laustdatter} , Villadses {Sørensen} hustrue {Bodil Clemmensdatter} , Bodild Aas —
NOTITS: Ingen introduktion

LINK: Affotografering.


Nr. 2503 1732.05.04 Maren Graversdatter, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Gravers Pedersen. MOR: ? Gravers Pedersen Debelmoses kone.
BÅREN AF: Ane, Præstegaarden, Borris, Fyldfadder, tjenestepige.
FADDER Nr. 1: Jens Olufsen Busk, Busk, Borris, 23, søn af Christen Olufsen Busk.
FADDER Nr. 2: Mette Larsdatter, Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: Niels Madsen, Debelmose, Borris, Gift.
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Debelmose, Borris, Trolovet 1732 med Poul Lodal.
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter, Borris, Muligvis af Vesterby.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 3tia post Pascha døbte Gravers develmosis daatter , Maren , baaren af Ane i Præstegaarden , faddere , Jens Busk , Mette Lasdaatter , Niels Madsen , Kirsten Jensdaatter , Maren Nielsdaatter —
Introduktion nr. 5417
LINK: Affotografering.


Nr. 2505 1732.05.25 ? Uægte, Hannerup, sogn: Faster. MOR: ? Ukendt.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 6 p : Pascha døbte et uægte Barn i Handrup.
NOTITS: Ingen introduktion.

LINK: Affotografering.


Nr. 2508 1732.08.31 ? Giødesdatter, , sogn: Borris. FAR: Giøde Johansen Richard. MOR: Maren Madsdatter.
BÅREN AF: Ida Margrethe Christensdatter, Nygaard, Borris, Christen Jepsen Nygaards kone.
FADDER Nr. 1: Christoffer Andreas Jakobsen Boltrup, Ahlergaard?, Borris, 23, søn af Jakob Andersen Ahler og Else Marie Nielsdatter Boltrup.
FADDER Nr. 2: Niels Jakobsen Hvollig, Hvollig, Borris, 36c, søn af Jakob Jensen Hvollig.
FADDER Nr. 3: Margrethe Jensdatter, Hvollig, Borris, Gift med Jens Jakobsen Hvollig.
FADDER Nr. 4: Sophie Jakobsdatter, Lindvig, Borris, 32c, Jakob Jensen Lindvig Barfods datter.
FADDER Nr. 5: Johanne Christensdatter, Nygaard, Borris, 20, Christen Jepsen Nygaards datter.
NÆVNT Nr. 1: Christen Jepsen Nygaard, Nygaard, Borris, Konen Ida Margrethe Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Jakobsen Hvollig, Hvollig, Borris, Konen Margrethe Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jakob Jensen Lindvig Barfod, Lindvig, Borris, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 12 à Trin : døbte Giøde {Johansen} Richartis daatter , baaren af Christen {Jepsen} Nygaard hustrue {Ida Margrethe Christensdatter} , faddere Christopher Andreas {Jakobsen Boltrup} , Niels {Jakobsen} Hvolvig , Jens Jakobsen Hvolvigs hustrue {Margrethe Jensdatter} , Jakob {Jensen Barfod} Lindvigs {Sophie Jakobsdatter} og Christen Nygaards Døtter {Johanne Christensdatter}.
Introduktion nr. 5422
LINK: Affotografering.


Nr. 2514 1733.01.09 Dødfødt, Stier, sogn: Borris. FAR: Christen Olufsen Stier. MOR: Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'd : 14 janv: begrov Christen Olufsen {Stiers} dødfødde Barn — '. Christen Olufsen Stier og Ingeborg et dødfødt barn. }
Introduktion nr. 5427
Begravelse nr. 6418
NOTITS: Dato skønnet til 5 dage før begravelsen. Nøjagtigt et år før i 1732 fik de også et dødfødt barn.

LINK: Affotografering begravelse.


Nr. 2518 1733.03.08 Else Christensdatter, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Christen Pedersen Degn. MOR: Else Thuesdatter.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Niels Gravel, Gravel, Borris
FADDER Nr. 2: Peder Degn, 1713 ses en Peder Degn i Stoustrup i Oddum sogn.
FADDER Nr. 3: Elles Christensdatter Degn, Debelmose, Borris, 28, Christen Degns datter med 1. kone Kirsten.Nielsdatter.
FADDER Nr. 4: Kirsten, Ahlergaard, Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 5: ? Jørgen Nielsen Skrædders 2. kone, Debelmose, Borris
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Nielsen Skrædder, Debelmose, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3die Søndag i Faste blev Christen {Pedersen} Degns daatters daab confirmerit , Else , baaren af Min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere Niels Grauild , Peder Degn , Jørgen {Nielsen} Skreders hustrue, Ellids {Christensdatter} degn , og Kirsten paa Aller —
Introduktion nr. 5430
LINK: Affotografering.


Nr. 2519 1733.04.06 Sidsel Madsdatter, Fasterlund, sogn: Faster. FAR: Mads Nielsen Lund. MOR: Anne Jensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter Lund, Fasterlund, Faster, Faderens søster
FADDER Nr. 1: Lars Lund, Fasterlund, Faster
FADDER Nr. 2: Clemmen Jensen, Tulsgaard?, Vorgod, Sted uklar, Jensen se #2472 og #2631. Vel bror til moderen.
FADDER Nr. 3: ? Lars Lunds kone, Fasterlund, Faster
FADDER Nr. 4: Maren Laustdatter, Klokmose, Faster, 25, datter af Laust Sørensen Klokmose.
FADDER Nr. 5: Karen Jensdatter, Klokmose, Faster, Gift med Bernt Lauridsen Ejstrup.
NÆVNT Nr. 1: Laust Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster, Datter Maren Laustdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Bernt Lauridsen Ejstrup, Ejstrup, Faster, Konen Karen Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Feria 2 Pasch : døbte Mads Lunds daatter, Sidsel , baaren af Mads {Nielsen} Lunds Syster Kiersten {Nielsdatter} , faddere Las Lund , Clemend i Tulsgaard, Las Lunds hustrue , Laust Klokmosis daatter {Maren Laustdatter}, Bernd {Lauridsen} Eistrup hustrue {Karen Jensdatter} —
Introduktion nr. 5431
LINK: Affotografering.


Nr. 2521 1733.05.25 Maren Vistesdatter, Kodbøl- Vester , sogn: Borris. FAR: Viste Christensen Rahbek. MOR: Karen Andersdatter Vindelbo.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præste hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Anders Thomsen Vindelbo, Vindelbo, Borris, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Rahbek, Kodbøl- Øster, Borris, Faderens bror og nabo.
FADDER Nr. 3: Jens Larsen, Sønderskov, Borris, 26, søn af Lars Jensen Sønderskov. Slags nabo.
FADDER Nr. 4: Margrethe Jakobsdatter Sønderskov, Sønderskov, Borris, Gift med faderens bror Mads Christensen Rahbek.
FADDER Nr. 5: Mette Madsdatter Kjær, Kodbøl- Øster, Borris, Gift med faderens bror Jens Christensen Rahbek. Hun er så prominent at hun nævnes ved eget navn, ikke som Jens Kodbøs kone.
FADDER Nr. 6: Mette Andersdatter Vindelbo, Vindelbo, Borris, 21, moderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Lars Jensen Sønderskov, Sønderskov, Borris, Søn Jens Larsen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2den Pindse dag døbte Vidsted {Christensen Rahbek} Koodbøls daatter , Maren , baaren af min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere Anders {Thomsen} Vindelboe , Jens {Christensen Rahbek} Koodbøll , Las {Jensen} Synderskovs Søn Jens {Larsen} , Magrete {Jakobsdatter} Synderskov , Mette {Madsdatter Kjær} Koodbøll , Mette {Andersdatter} Vindelboe —
Introduktion nr. 5434
Begravelse nr. 6430
LINK: Affotografering.


Nr. 2522 1733.06.07 Mette Christensdatter, Dalager?, sogn: Borris. FAR: Christen Christensen. MOR: Ane Marie Svendsdatter.
BÅREN AF: ? Anders Skravhøjs 1. kone, Skravhøj, Borris
FADDER Nr. 1: Eske Pedersen Grønborg, Grønborg, Borris
FADDER Nr. 2: Jens Olufsen Busk, Busk, Borris, 24, søn af Oluf Busk.
FADDER Nr. 3: Else ved herredsfogeden, Dalager- Lille, Borris, Ved herredsfoged Jakob Pedersen Skanderup
FADDER Nr. 4: ? Niels Thomasen Grønborgs kone, Grønborg, Borris
NÆVNT Nr. 1: Anders Daller Skravhøj, Skravhøj, Borris, Hans 1. kone bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Pedersen Skanderup, Dalager- Lille, Borris, Tjenestepigen Else fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Thomasen Grønborg, Grønborg, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ditto {Dom : 1 à Trin : } døbte Ane Marie {Svendsdatter} hendis uægte barn , Mette , udlagt til barnefadder , Christen Christens: i develmose , som der en kort tiid var , baaren af Anders Skrafhøj hutrue , faddere Eske {Pedersen} Grønborg , Jens {Olufsen} Busk , Else til Fogeden {herredsfoged Jakob Pedersen Skanderup} , Niels Grønborgs {Thomasen} hustrue —
Begravelse nr. 6444
NOTITS: Ingen introduktion. Svendsdatter fra skriftet. Ane Marie Svendsdatter er vel ikke født i Borris. Faderen Christen Christensen tjente i Debelmose, han var ikke derfra.

LINK: Affotografering.


Nr. 2526 1733.09.20 Kirsten Mortensdatter, Astrup, sogn: Faster. FAR: Morten Jensen Astrup. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Karen Lauridsdatter, Faster, Anders Jensen Steengaards kone.
FADDER Nr. 1: Niels Jensen Astrup, Astrup, Faster
FADDER Nr. 2: Mette Nielsdatter, Astrup, Faster, 20, datter af Niels Jensen Astrup.
FADDER Nr. 3: ? Christen Jensen Østergaards kone, Klokmose (Østergaard), Faster
NÆVNT Nr. 1: Anders Jensen, Steengaard, Sædding, Konen Maren Lauridsdatter fadder. Steensig misforståelse for Stengaard.
NÆVNT Nr. 2: Christen Jensen Østergaard, Klokmose (Østergaard), Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 16à Trin : døbte Morten {Jensen} Astrups daatter {...tom plads... Kirsten fra konf. 1751} baaren af Anders {Jensen} St[een]sigs {Steengaards} hustrue {Karen Lauridsdatter} , faddere Niels {Jensen} Astrup , og Sin daatter {Mette Nielsdatter} , Christen {Jensen} Østergaards hustrue —
Introduktion nr. 5437
Konfirmation nr. 9269
NOTITS: Se konfirmationen som Kirsten Astrup i 1751.

LINK: Affotografering.


Nr. 2527 1733.09.20 Johanne Christophersdatter, Brunbjerg, sogn: Borris. FAR: Christopher Andreas Jakobsen Boltrup. MOR: Maren Skomager.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Mads Christensen Kjær Aller, Ahlergaard, Borris
FADDER Nr. 2: Jakob Thuesen
FADDER Nr. 3: Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin, Dalager- Lille, Borris, Mad: Skanderup.
FADDER Nr. 4: Birgitte Marie Knudsdatter Sønderby, Sønderby, Borris, 23, datter af Knud Jensen.
FADDER Nr. 5: Ane, Præstegaarden, Borris, Fyldfadder.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Pedersen Skanderup, Dalager- Lille, Borris, Konen Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 16 à Trin : confirm: Christopher Andreas {Jakobsen} Boltrup daaters hiemmedaab , Johanne , baaren af Min hustru {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere , Mads {Christensen Kjær} Aller , Jacob Tuesen , Mad: {Jakob Pedersen} Skandrup {Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin} , Birgite Marie {Knudsdatter} Synderderby g Ane i Præstegd: .
NOTITS: Ingen introduktion.

LINK: Affotografering.


Nr. 2530 1733.04.11 Dødfødt, Stier, sogn: Borris. FAR: Christen Olufsen Stier. MOR: Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen 'Ditto (Dom : 1 adv:) begrov Christen (Olufsen) Stiers dødfødde barn — ' Christen Olufsen Stier et dødfødt barn. }
Introduktion nr. 5439
Begravelse nr. 6437
LINK: Affotografering konfirmation.


Nr. 2531 1733.12.13 Bodil Larsdatter, Duedal, sogn: Borris. FAR: Lars Madsen Duedal. MOR: Johanne Duedal.
BÅREN AF: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Ahlergaard, Borris, Gift med Jakob Andersen Ahler Harboe
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Gravel, Gravel, Borris
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Minds, Hjoptarp (Søndergaard), Borris, 22, søn af Christen Jakobsen Søndergaard Minds
FADDER Nr. 3: ? Christen Fonagers kone, Fonager, Borris
FADDER Nr. 4: Karen Jørgensdatter Helgaard, Helgaard, Borris, 23, datter af Jørgen Helgaard. Gifter sig otte måneder senere med Jakob Christensen Aagaard.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Andersen Ahler Harboe, Ahlergaard, Borris, Konen Else Mrie Nielsdatter Boltrup bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Fonager, Fonager, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 3die Adv: døbte Las {Madsen} Dudals daatter , Bodild , baaren af Jacob {Andersen Harboe} Ahlers hustrue {Else Marie Nielsdatter Boltrup} , faddere , Christen {Pedersen} Grauld , Peder {Christensen} Mindst , Smedens {Christen Fonager} Hustrue i Fonager, Karen {Jørgensdatter} Helgaard —
Introduktion nr. 5441
LINK: Affotografering.


Nr. 2533 1734.01.10 Else Christensdatter, Hannerup, sogn: Faster. FAR: Christen Dynesen Hannerup. MOR: Mette Madsdatter Mølle.
BÅREN AF: Karen Jakobsdatter, Slumstrup Mølle, Sædding, Gift med Møller Søren Jensen.
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen Vestergaard, Develmose (Vestergaard), Borris, Develmose er næsten nabo til Hannerup.
FADDER Nr. 2: Jakob Sørensen, Slumstrup Mølle, Faster, 18, søn af Karen Jakobsdatter der bærer.
FADDER Nr. 3: Kirsten Jakobsdatter, Lodal, Faster, Gift med Lars Pedersen Smed.
FADDER Nr. 4: Karen Pedersdatter, Hannerup (Nørgaard), Faster, 21, datter af Kirsten Jakobsdatter og Peder Nielsen Hannerup.
FADDER Nr. 5: Maren Mortensdatter, Præstgaard, Faster, 26, datter af Morten Pedersen Præstgaard og Kirsten Christensdatter Sønderby.
NÆVNT Nr. 1: Søren Jensen Møller, Slumstrup Mølle, Faster, Konen Karen Jakobsdatter
NÆVNT Nr. 2: Lars Pedersen Smed, Lodal, Faster, Gift med Kirsten Jakobsdatter, søster til Karen Jakobsdatter der bærer.
NÆVNT Nr. 3: Peder Nielsen Hannerup, Hannerup (Nørgaard), Faster, Datter Karen Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Kirsten Christensdatter Præstgaard Sønderskov, Præstgaard, Faster, Datter Maren fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 1 p : Epiph : conf : Christen {Dynesen} Handerups daatters daab , Else , baaren af Møllerkonen {Karen Jakobsdatter} i Slumstrup Mølle , faddere , Mads {Pedersen} Vestergaard develm: , Jacob {Sørensen} i Slumstrup Mølle , Las {Pedersen} Smeds hustrue {Kirsten Jakobsdatter} , Peder {Nielsen} Nørgaards daatter Karen {Pedersdatter} , Kirsten {Christensdatter Sønderby} Præstgaards daatter Maren {Mortensdatter} —
Introduktion nr. 5442
NOTITS: At Christen Dynesen = Christen Hannerup ses af, at han her kaldes Christen Hannerup og i introduktionen 5 uger senere Christen Dynesen.

LINK: Affotografering.


Nr. 2534 1734.01.24 Ane Nielsdatter, Tarp, sogn: Borris. FAR: Niels Lauridsen Tarp Lille. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: Ane Christensdatter, Borris, Søster til moderen.
FADDER Nr. 1: Jens Hannerup, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 2: Peder Birk, Birk?, Gjellerup?
FADDER Nr. 3: Peder Lauridsen, Tarp, Borris, Faderens bror.
FADDER Nr. 4: Karen Pedersdatter Tarp, Tarp, Borris, Gift med Niels Andersen Tarp. Hun tjente ved præsten før hun giftede sig, derfor kalder præsten hende ved navn i stedet for "Niels Andersen Tarps kone".
FADDER Nr. 5: Ane, Præstegaarden, Borris, Fyldfadder, tjenestepige i Præstegaarden.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 3 p: Epiph: døbte Lille Niels {Lauridsen} Tarpis daatter , Ane , baaren af bemte Niels {Lauridsen} Tarpis hustrues {Kirsten Christensdatter} Syster Ane {Christensdatter} , faddere, Jens Handrup , Peder Birk , Peder Laurids: , Karen {Pedersdatter} Tarp , Ane i Præstegaarden —
Introduktion nr. 5443
LINK: Affotografering.


Nr. 2536 1734.03.07 Karen Christensdatter, Klokmose (Østergaard), sogn: Faster. FAR: Christen Østergaard. MOR: ? Christen Østergaards kone.
BÅREN AF: Kirsten Pedersdatter, Astrup, Faster, Morten Jensen Astrups kone.
FADDER Nr. 1: Peder Knudsen, Albæk, Skjern, Trolovet 1714.02.22 i Borris med Kirsten Sørensdatter datter af Søren Klokmose.
FADDER Nr. 2: Søren Laustsen, Klokmose, Faster, 21, søn af Laust Sørensen Klokmose.
FADDER Nr. 3: Kirsten Sørensdatter, Albæk, Skjern, Peder Knudsens kone.
FADDER Nr. 4: ? Jens Østergaards kone, Klokmose (Østergaard), Faster
FADDER Nr. 5: Maren Laustdatter, Klokmose, Faster, 25, Laust Sørensen Klokmoses datter.
NÆVNT Nr. 1: Morten Jensen Astrup, Astrup, Faster, Konen Karen Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Østergaard, Klokmose (Østergaard), Faster, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Laust Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster, Datter {Maren Laustdatter} fadder-
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fastelafns Sønd: døbt Christen Østergaards daatter i Klokmose , Karen , baaren af Morten {Jensen} Astrups hustrue {Karen Pedersdatter} , faddere , Peder Knudsen Albek , Laurs {Sørensen Klokmosis Søn Søren {Laustsen} . Peder Knudsens hustrue {Kirsten Sørensdatter} , Jens Østergaards hustrue og laurs {Sørensen} Klokmosis daatter {Maren Laustdatter} —
Introduktion nr. 5445
NOTITS: Der maa være en forbindelse mellem Kirsten Sørensdatter *1695c- og Laust Sørensen *1682c. Formodes at være søskende.

LINK: Affotografering.


Nr. 2537 1734.05.11 Kirsten Nielsdatter, Slikdal, sogn: Borris. FAR: Niels Thomasen Slikdal. MOR: Dorte Gravel.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Niels Thomasen Grønborg, Grønborg, Borris
FADDER Nr. 2: Anders Nielsen Vesterby, Vesterby, Borris, 24, søn af Niels Andersen Vesterby.
FADDER Nr. 3: Karen Vesterby, Vesterby, Borris, Nævnes 1727-38 som fadder, gift 1742 med Peder Vesterby.
FADDER Nr. 4: Kirsten Christensdatter, Tarp, Borris, Lille Niels Lauridsen Tarps kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Lauridsen Tarp Lille, Tarp, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo Ascens: døbt Niels {Thomsen} Slikdals daatter, Kiersten , baaren af min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere , Niels Grønborg , Anders Vesterbye , Karen ibid : , Lille Niels {Lauridsen} Tarpis hustrue {Kirsten Christensdatter} .
Introduktion nr. 5446
Begravelse nr. 6435
LINK: Affotografering.


Nr. 2538 1734.10.10 Karen Nielsdatter, Votkær, sogn: Borris. FAR: Niels Nielsen Votkær. MOR: Ane Ovesdatter.
BÅREN AF: Margrethe Jakobsdatter, Sønderskov, Borris, Gift med Mads Christensen Rahbek.
FADDER Nr. 1: Niels Have, Borris
FADDER Nr. 2: Søren Sønderskov, Sønderskov, Borris, Muligvis (*1702- før kirkebogen) bror til Jens Larsen Sønderskov.
FADDER Nr. 3: Jens Larsen Sønderskov, Sønderskov, Borris, 28, søn af Lars Jensen i Sønderskov, Lige gift med Kirsten Pedersdatter.
FADDER Nr. 4: Anne Christensdatter, Sønderskov, Borris, Gift med Anders Larsen Sønderskov.
FADDER Nr. 5: ? Erik Christensen Votkærs kone, Votkær, Borris
NÆVNT Nr. 1: Mads Christensen Rahbek, Sønderskov, Borris, Konen Margrethe Jakobsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Anders Larsen Sønderskov, Sønderskov, Borris, Bror til Jens Larsen. Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Erik Christensen Votkær, Votkær, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 16 à Trin : døbte Niels {Nielsen} Votkærs daatter , Karen , baaren af Mads {Christensen Rahbek} Synderskovs hustrue {Margrethe Jakobsdatter} , faddere , Niels Haue, Søren og Jens {Larsen} Synderskov , Anders {Larsen} Synderskovs hustrue {Anne Christensdatter} , Erik {Christensen} Votkærs hustrue ,
Introduktion nr. 5447
LINK: Affotografering.


Nr. 2539 1734.11.24 Dødfødt, Stier, sogn: Borris. FAR: Christen Olufsen Stier. MOR: Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen '1734 Ditto (Dom : 1 adv:) begrov Christen {Olufsen} Stiers dødfødde barn —'. Christen Olufsen Stier et dødfødt barn. }
Begravelse nr. 6437
NOTITS: Moderen dør halvanden uge efter denne fødsel. Hun har været stedse gravid i fire år og født fire dødfødte børn i den tid, et dødfødt barn hvert år, i 1733 endda to!

LINK: Affotografering begravelsen.


Nr. 2543 1735.02.20 Maren Vistesdatter, Kodbøl- Vester, sogn: Borris. FAR: Viste Christensen Rahbek. MOR: Karen Andersdatter Vindelbo.
BÅREN AF: Mette Madsdatter Kjær, Kodbøl- Øster, Borris, Faderens bror Jens Christensen Kodbøls kone
FADDER Nr. 1: Anders Thomsen Vindelbo, Vindelbo, Borris, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Rahbek, Kodbøl- Øster, Borris, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Christen Tolder, Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 4: Kirsten Nielsdatter Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, 17, datter af Niels Nielsen Gjaldbæk.
FADDER Nr. 5: Marie Christensdatter Rahbek, Borris, 38, faderens søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fastelavns Sønd: confirm : Visted {Christensen Rahbek} Koodbølls datters daab , Maren , baaren af Jens {Christensen Rahbek} Koodb: hustrue {Mette Madsdatter Kjær} , faddere , Anders {Thomsen} Vindelboe , Jens {Christensen Rahbek} Koodb:, Christen Tolder , Kirsten {Nielsdatter} Gialdbek , Marie {Christensdatter} Rahbek —
Introduktion nr. 5450
LINK: Affotografering.


Nr. 2545 1735.04.20 Else Mortensdatter, , sogn: Faster. FAR: Morten Præstgaard. MOR: ? Morten Præstgaards kone.
BÅREN AF: Kirsten, Fastergaard, Faster, Tjenestepige.
FADDER Nr. 1: Christen Jespersen Kjær, Fasterkær, Faster, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Minds, 24, af Søndergaard i Hjoptarp i Borris, men vel karl i Faster.
FADDER Nr. 3: Kirsten Miltersdatter, Fastergaard, Faster, Gift med Niels Nielsen Søhale.
NÆVNT Nr. 1: Niels Nielsen Søhale, Fastergaard, Faster, Konen Kirsten Miltersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d : 20 April døbte Morten Præstgaards daatter , Else , baaren af Fastergaards Pige Kirsten , faddere , Christen {Jespersen} Kier , Peder {Christensen} Mindst , Niels {Nielsen} Fastergaards hustrue {Kirsten Miltersdatter}.
Introduktion nr. 5453
LINK: Affotografering.


Nr. 2546 1735.05.30 Ane Jensdatter, Hvollig, sogn: Borris. FAR: Jens Jakobsen Hvollig. MOR: Margrethe Jensdatter.
BÅREN AF: Karen Jakobsdatter Ahler, Ahlergaard, Borris, Fruen på Ahlergaard, gift med Mads Christensen Kjær..
FADDER Nr. 1: Peder Hvollig Hesselvig?, Hvollig, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 2: Lars Jensen, LilleBrande (Østergaard), Sønder Omme, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Maren Madsdatter Giødis, Borris, Giøde Johansen Richards kone. Navnet Maren Madsdatter set i Skarrild sogn senere.
FADDER Nr. 4: Kirsten? Jensdatter, Odderup, Oddum, 19cc, Jens Jensen Kolstrups datter.
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen Kolstrup, Odderup, Oddum, Kolstrup er egentlig et sted i Sønder Lem sogn.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Feria 2 Pentc conf : Jens Jacobsen Hvolvigs daatters daab , Ane , baaren af Karen {Jakobsdatter} Ahler , faddere Peder {Hesselvig} Hvolvig , Las Jensen af Lildbrande , Maren {Madsdatter} Giødis , Jens {Jensen} Kolstrups daatter {Kirsten? Jensdatter} —
Introduktion nr. 5454
LINK: Se skifte #181 i 1747 og #432 1770 Brejl.
LINK: Affotografering.


Nr. 2548 1735.06.15 Dødfødt, Aagaard, sogn: Borris. FAR: Villads Pedersen Aagaard. MOR: Mette Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen 'Dca 2 à Trin : begrov Villads {Pedersen} Aagaards og Knud {Lauridsen} Nørgaards dødfødde børn —.' Villads Pedersen Aagaard og Mette Nielsdatter et dødfødt barn. }
Introduktion nr. 5456
Begravelse nr. 6442
NOTITS: Datoen skønnet fire dage før begravelsen.

LINK: Affotografering begravelsen.


Nr. 2549 1735.06.15 Dødfødt, Hjoptarp (Nørgaards), sogn: Borris. FAR: Knud Lauridsen Nørgaard. MOR: Dorte Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen 'Dca 2 à Trin : begrov Villads {Pedersen} Aagaards og Knud {Lauridsen} Nørgaards dødfødde børn —.' Knud Lauridsen Nørgaard og Dorte Andersdatter et dødfødt barn. }
Introduktion nr. 5457
Begravelse nr. 6443
NOTITS: Datoen skønnet fire dage før begravelsen.

LINK: Affotografering begravelsen.


Nr. 2552 1735.09.04 Maren Sørensdatter, Skobæk, sogn: Borris. FAR: Søren Skobæk. MOR: Lucie Jensdatter Agger.
BÅREN AF: Johanne Jensdatter Krog, Borris- Krog, Borris, 23, moderens søster.
FADDER Nr. 1: ? Disshoff, Borris Kirkeby, Borris, Corporal.
FADDER Nr. 2: Jens Agger, Agger, Borris, Corporal.
FADDER Nr. 3: Frands Larsen, Borris, Ikke ellers set.
FADDER Nr. 4: ? Christen Larsens kone, Borris
FADDER Nr. 5: Karen Jensdatter Borris- Krog, Borris, 29, moderens søster.
FADDER Nr. 6: Bodil Thomasdatter Agger, Agger, Borris, Gift med Niels Jensen Agger.
NÆVNT Nr. 1: Christen Larsen, Borris, En Christen Larsen i Debelmose og en i Sønderby.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 13 à Trin : conf : Søren Skobeks daatters daab , Maren , baaren af Johanne {Jensdatter} Kroog , faddere Corporal Disshoff , corp : Jens Agger , frands Lassen , Christen Lassens hustrue , Karen {Jensdatter} Krog , Bodild {Thomasdatter} Agger .
Introduktion nr. 5459
LINK: Affotografering.


Nr. 2555 1735.11.13 Ane Cathrine Christensdatter, Fonager, sogn: Borris. FAR: Christen Fonager. MOR: ? Christen Fonagers kone.
BÅREN AF: Margrethe Cathrine Christensdatter, Grønborg, Borris, Eske Pedersen Grønborgs kone.
FADDER Nr. 1: Niels Jakobsen Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris
FADDER Nr. 2: Niels Thomsen, Borris
FADDER Nr. 3: Lucie Jensdatter Agger, Skobæk, Borris, Gift med Søren Skobæk.
FADDER Nr. 4: Bodil Thomasdatter Agger, Agger, Borris, Gift med Niels Jensen Agger.
FADDER Nr. 5: Elsebeth Borup, Borris, Uklar.
NÆVNT Nr. 1: Eske Pedersen Grønborg, Grønborg, Borris, Konen Margrethe Cathrine Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Søren Skobæk, Skobæk, Borris, Konen Lucie Jensdatter Agger fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 23 à trin : døbte Christen Fonaggers daatter, Ane Catrine , baaren af Eske {Pedersen} Grønborgs hustrue {Margrethe Cathrine Christensdatter} faddere , Niels {Jakobsen} Syndergaard , Christen Thoms: , Søren Skobeks hustrue {Lucie Jensdatter Agger} , Bodild {Thomasdatter} Agger , Elsebe borup —
Introduktion nr. 5462
Begravelse nr. 6451
NOTITS: Begravet tre måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2556 1735.11.27 Karen Olufsdatter, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Oluf Jakobsen Debelmose. MOR: Ane Lisbeth.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Peder Jakobsen Daller, Dalager, Borris
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Tarp, Tarp, Borris
FADDER Nr. 3: Maren Andersdatter II, Dalager, Borris, Gift med Mads Jakobsen Daller.
FADDER Nr. 4: Kirsten Christensdatter, Tarp, Borris
FADDER Nr. 5: Karen Madsdatter Feldbereder, Borris
NÆVNT Nr. 1: Mads Jakobsen Daller, Dalager, Borris, Konen Maren Andersdatter II fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Lauridsen Tarp Lille, Tarp, Borris, Konen Kirsten Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ditto {Dom : 1 adv:} døbt Oluf {Jakobsen} develm: daatter , Karen , baaren af min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere , Peder {Jakobsen} Daller , Peder Peders: tarp , Mads {Jakobsen} Dallers hustrue {Maren Andersdatter II} Lille Niels {Lauridsen} tarpis hustrue {Kirsten Christensdatter} Karen Madsdaatter Feldbereder .
Introduktion nr. 5463
LINK: Affotografering.


Nr. 2558 1736.03.11 Ane Hansdatter, Kirken- Ved, sogn: Borris. FAR: Hans Skrædder. MOR: Kirsten Poulsdatter.
BÅREN AF: Anne Olufsdatter Busk, Busk, Borris, 24, datter af Oluf Busk.
FADDER Nr. 1: Peder Eskesen Krog, Borris- Krog, Borris
FADDER Nr. 2: Christen Jensen, Albæk, Borris
FADDER Nr. 3: Jens Olufsen Busk, Busk, Borris, 27, søn af Oluf Busk.
FADDER Nr. 4: Inger Christensdatter, Hjoptarp (Søndergaard), Borris, Gift med Niels Jakobsen Søndergaard.
FADDER Nr. 5: Karen Vesterby, Vesterby, Borris, Nævnes 1727-38 som fadder, gift 1742 med Peder Vesterby.
NÆVNT Nr. 1: Niels Jakobsen Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris, Konen Inger Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1736, Midfaste Sønd : døbte Hans Skreders daatter, Ane , baaren af Ane {Olufsdatter} Busk , faddere , Peder {Eskesen} Krog , Christen Jensen Albek , Jens {Olufsen} Busk , Niels {Jakobsen} syndergaards hustrue {Inger Christensdatter} , Karen vesterbye —
Introduktion nr. 5465
Begravelse nr. 6453
NOTITS: Begravet fire uger gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2559 1736.04.08 Karen Nielsdatter, Aagaard, sogn: Borris. FAR: Niels Christensen Aagaard. MOR: Mette Aagaard.
BÅREN AF: Mette Nielsdatter, Aagaard, Borris, Nabo, Villads Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen Moesgaard, Moesgaard, Borris
FADDER Nr. 2: Jakob Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris
FADDER Nr. 3: Jens Christensen Aagaard, Borris- Krog, Borris, 26, faderens bror, tjener i Borris Krog.
FADDER Nr. 4: Johanne Sædding, Sædding?
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter Vesterby, Vesterby, Borris, 23, datter af Niels Andersen Vesterby.
NÆVNT Nr. 1: Villads Pedersen, Aagaard, Borris, Konen Mette Nielsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 2 p: Pascha døbte Niels {Christensen} Aagaards daatter , Karen , baaaren af Villadsis {Pedersen} hustrue {Mette Nielsdatter} , faddere , Christen {Jakobsen} Mosgaard , jacob Gialdbek , Jens {Christensen} Aagaard i Krog , Johanne Sæding , Maren {Nielsdatter} Vesterbye —
Introduktion nr. 5466
LINK: Affotografering.


Nr. 2566 1736.09.29 Kirsten Nielsdatter, Slikdal, sogn: Borris. FAR: Niels Thomsen Slikdal. MOR: Dorte Gravel.
BÅREN AF: ? Peder Klinks kone, Borris
FADDER Nr. 1: Peder Klink, Borris, Steder Klink findes i Ringive, Nørre Omme og Hejnsvig sogne.
FADDER Nr. 2: Mette Grønborg, Grønborg, Borris, Muligvis Niels Thomasen Grønborgs kone, navn ikke set. Mette Jensdatter af Grønborg gift 1702 med Peder Christensen i Nørre Vium ikke sandsynlig.
FADDER Nr. 3: Thomas, Ahlergaard, Borris, Tjenestekarl.
FADDER Nr. 4: Kirsten Nielsdatter, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo Michaelis confirm: Niels {Thomsen} Slikdals daatters hiemmedaab , Kiersten , baaren af Peder Klinkis hustrue , fadder , Peder Klink ,Mette Grønborg , Thomas tienendis i Ahler , Kiersten Nielsdatter —
Introduktion nr. 5473
LINK: Affotografering.


Nr. 2568 1736.10.21 Sophie Villadsdatter, Aagaard, sogn: Borris. FAR: Villads Pedersen Aagaard. MOR: Mette Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Anders Nielsen, Stoustrup, Oddum, Anders Nielsen bror til moderen.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Aagaard, Aagaard, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, Præstegaarden, Skjern, Tjenestekarl i Skjern præstegaard.
FADDER Nr. 3: Jakob Nielsen Vesterby, Vesterby, Borris, 30, moderens bror.
FADDER Nr. 4: Maren Nielsdatter Vesterby, Vesterby, Borris, 24, moderens søster.
FADDER Nr. 5: Ane Nielsdatter Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, 21, datter af Niels Nielsen Gjaldbæk.
FADDER Nr. 6: Kirsten Jensdatter, Gjaldbæk, Borris, Gift med Jakob Gjaldbæk.
NÆVNT Nr. 1: Anders Nielsen, Stoustrup, Oddum, Bror til moderen. Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, Konen Kirsten Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 21 à Trin : confirm: Villads {Pedersen} Aagaards daatters daab , Sophie , baaren af Anders Nielsens hustrue i Stoustrup , faddere Niels {Christensen} Aagaard , Jens Pedersen i Skiern Præstegaard , Jacob {Nielsen} Vesterbye Maren {Nielsdatter} Vesterby , Ane {Nielsdatter} Gialdbek og Jacob Gialdbeks hustrue {Kirsten Jensdatter} —
Introduktion nr. 5475
NOTITS: Opkaldt efter faderens 1. kone Sophie Jakobsdatter Lindvig †1733.

LINK: Se Anders Nielsen i Slumstrup Mølle familie 1678 - 1750.
LINK: Affotografering.


Nr. 2570 1737.02.04 Mette Madsdatter, Fasterlund, sogn: Faster. FAR: Mads Nielsen Lund. MOR: Anne Jensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter Lund, Fasterlund?, Faster, Mads Lunds søster
FADDER Nr. 1: Anders Snogdal Soldat, Snogdal i Tim sogn findes.
FADDER Nr. 2: Lars Lund, Fasterlund, Faster, Nabo.
FADDER Nr. 3: Kirsten Pedersdatter, Astrup, Faster, Gift med Morten Jensen Astrup.
FADDER Nr. 4: Karen Jensdatter, Ejstrup, Faster, Gift med Bent Lauridsen Ejstup
NÆVNT Nr. 1: Morten Jensen Astrup, Astrup, Faster, Konen Kirsten Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Bent Lauridsen Ejstrup, Ejstrup, Faster, Konen Karen Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1737 Dca Secag:ma døbte Mads {Nielsen} Lunds daatter , Mette , baaren af Mads {} Lunds Syster Kiersten {Nielsdatter} , fadderne , Ander Snogdal Soldatt , Las Lund , Morten {Jensen} Astrups hustrue {Kirsten Pedersdatter} , Bend {Lauridsen} Ejstrups hustrue {Karen Jensdatter} ,
Introduktion nr. 5478
LINK: Affotografering.


Nr. 2571 1737.04.03 Ane Knudsdatter, Hjoptarp (Nørgaard), sogn: Borris. FAR: Knud Lauridsen Nørgaard. MOR: Dorte Andersdatter.
BÅREN AF: Mette Andersdatter, Hvollig, Borris, Moderen søster. Jens Christensen Rindums kone.
FADDER Nr. 1: Niels Lauridsen Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Niels Jensen Agger, Agger, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 3: Birgitte Nielsdatter, Skobæk, Borris, Gift med Søren Skobæk.
FADDER Nr. 4: Birgitte Laustdatter Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, 31, datter af Laust Nørgaard. Faderens søster.
FADDER Nr. 5: Kirsten Jensdatter Odderskær Kye, Odderskær, Borris, Enke efter Jens Jensen Odderskær †1730.
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen Rindum, Hvollig, Borris, Konen Mette Andersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Søren Skobæk, Skobæk, Borris, Konen Birgitte Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1737. d: April døbte Knud {Lauridsen} Nøgaards daatter i hioptarp, Ane , baaren af Jens {Christensen} Rindums hustrue {Mette Andersdatter} , Faddere, Niels {Lauridsen} Nørgaard, Niels {Jensen} Agger , Søren Skobeks hustrue {Birgitte Nieldatter} , Birgitte {Laustdatter} Nørgaard, Kirsten {Jensdatter Kye} Odders:k: {Odderskær} .
Introduktion nr. 5481
Vielse nr. 8312
LINK: Affotografering.


Nr. 2573 1737.04.22 Karen Jensdatter, Klokmose (Østergaard), sogn: Faster. FAR: Jens Østergaard. MOR: Kirsten Olufsdatter.
BÅREN AF: Karen Giødesdatter Aanum, Aanum, Skjern, Gift 1734 med Jens Aanum.
FADDER Nr. 1: Christen Østergaard, Klokmose (Østergaard), Faster, Nabo.
FADDER Nr. 2: Søren Madsen Klokmose, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 3: Kirsten Christensdatter, Albæk, Skjern, Enevold Christensen Albæks kone.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Faster
FADDER Nr. 5: Karen Oluf Villadsen Klokmoses tjenestepige, Klokmose, Faster
NÆVNT Nr. 1: Enevold Christensen Albæk, Albæk, Skjern, Konen Kirsten Christensdatter fadder
NÆVNT Nr. 2: Oluf Villadsen Klokmose, Klokmose, Faster, Moderens far, datter Karen Olufsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: 2da paschatis confirm : Jens Østergaards daatter hiemmedaab , Karen , baaren af Karen {Giødesdatter} Onum {Aanum i Skjern sogn} , faddere , Christen Østergaard og Søren {Madsen} Klokmose , Enevold {Christensen} Albeks hustrue {Kirsten Christensdatter} , Maren Christensdaatter og Oluf {Villadsen} Klokmosis tienistepige Karen —
Introduktion nr. 5477
LINK: Affotografering.


Nr. 2576 1737.10.06 Johanne Jensdatter, Hvollig, sogn: Borris. FAR: Jens Jakobsen Hvollig. MOR: Margrethe Jensdatter.
BÅREN AF: Karen Pedersdatter, LilleBrande, Sønder Omme, Jens Larsens kone.
FADDER Nr. 1: Jochum Dall, Dalager, Borris, Fadder 1733 #2524.
FADDER Nr. 2: Niels Jakobsen Hvollig, Hvollig, Borris, 41c+, faderens bror.
FADDER Nr. 3: Ida Margrethe Christensdatter, Nygaard, Borris, Gift med Christen Jepsen.
FADDER Nr. 4: Else Thuesdatter, Debelmose, Borris, Gift med Christen Pedersen Degn.
FADDER Nr. 5: Mette? Jensdatter, LilleBrande, Borris, 33c, datter af Jens Larsen.
NÆVNT Nr. 1: Jens Larsen, LilleBrande, Sønder Omme, Konen bærer, datter Mette? fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Pedersen Degn, Debelmose, Borris, Konen Else Thuesdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 16 à Trin : confirm: Jens Jakobsen Hvolvigs daatter , Johanne , daab , baaren af Jens Lassens hustrue {Karen Pedersdatter} i Lildbrande {Sønder Omme} , Faddere Juchun Dall , Niels {Jakobsen} Hvolvig , Ide {Margrethe Christensdatter} Nygaard , Degnens {Christen Pedersen Degn} hustrue {Else Thuesdatter} i borris , Jens Lassens Daatter {Mette?} af Lildbrande —
Introduktion nr. 5483
LINK: Affotografering.


Nr. 2577 1737.10.13 Ane Larsdatter, Fasterlund, sogn: Faster. FAR: Lars Lund. MOR: ? Lars Lunds kone.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Fasterlund, Faster, Nabo. Mads Nielsen Lunds kone.
FADDER Nr. 1: Mads Nielsen Lund, Fasterlund, Faster, Konen Anne Jensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: ? Lars Lund kones bror
FADDER Nr. 3: ? Lars Lund kones søster
FADDER Nr. 4: Karen Jensdatter, Ejstrup, Faster, Bent Lauridsen Ejstrups kone.
FADDER Nr. 5: Mette Jensdatter, Karen Jensdatters søster.
NÆVNT Nr. 1: Bent Lauridsen Ejstrup, Ejstrup, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 17 à Trin : døbte las Lunds daatter , Ane baaren af {Nielsen} Lunds hustrue {Anne Jensdatter} , faddere mads Lund Las Lunds hustruis broder og Syster , Bend {Lauridsen} Eistrups hustrue {Karen Jensdatter} , og hendis {læst som Karen Jensdatters} Syster Mette {Jensdatter?} —
Introduktion nr. 5484
LINK: Affotografering.


Nr. 2580 1738.02.02 Else Nielsdatter, Votkær, sogn: Borris. FAR: Niels Nielsen Votkær. MOR: Ane Ovesdatter.
BÅREN AF: Margrethe Jakobsdatter, Sønderskov, Borris, Slags nabo. Gift med Mads Christensen Rahbek.
FADDER Nr. 1: Niels Have, Borris
FADDER Nr. 2: Jens Larsen Sønderskov, Sønderskov, Borris, Slags nabo.
FADDER Nr. 3: Christen Jensen, Albæk Mølle, Skjern, Se #2558.
FADDER Nr. 4: ? Søren Sønderskovs kone, Sønderskov, Borris
FADDER Nr. 5: ? Erik Christensens kone, Votkær, Borris
FADDER Nr. 6: Sidsel Vesterby, Vesterby, Borris
NÆVNT Nr. 1: Mads Christensen Rahbek, Sønderskov, Borris, Konen Margrethe Jakobsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Søren Sønderskov, Sønderskov, Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Erik Christensen Votkær, Votkær, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1738. Festo Purific : døbte Niels {Nielsen Votkiers daatter , } Else , baaren af Mads {Christensen Rahbek} Synderskovs Hustrue {Margrethe Jakobsdatter} , faddere Niels Haue , Jens Lassen Synderskov , Christen {Jensen} af Albek Mølle Søren synderskovs hustrue , Erik {Christensen} Votkiers hustrue , Sidsel Vestergye
Introduktion nr. 5487
LINK: Affotografering.


Nr. 2581 1738.02.16 Lisbeth Christensdatter, Lindvig, sogn: Borris. FAR: Christen Jensen Soldat, Develmose, Borris. MOR: Christence Jakobsdatter Lindvig.
BÅREN AF: Mette Nielsdatter, Aagaard, Borris, Gift med Villads Pedersen
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen Moesgaard Barfod, Moesgaard, Borris, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Jens Lindvig Hjøllund, Lindvig, Borris, Gifter sig med moderens mor enke Margrethe Nielsdatter Boltvig.
FADDER Nr. 3: Maren Aagaard, Aagaard, Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 4: Anne Marie Jakobsdatter Barfod, Gjaldbæk, Borris, An Gjaldbæk , moderens søster gift med Niels Nielsen Gjaldbæk.
FADDER Nr. 5: Else Jakobsdatter Lindvig Barfod, Lindvig, Borris, 22, moderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Villads Pedersen Aagaard, Aagaard, Borris, 2. kone Mette Nielsdatter bærer. 1. kone moderens søster Sophie Jakobsdatter Lindvig †1733
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fastelafn Søndag døbte Christence {Jakobsdatter} Lindvigs uægte barn , Lisbet , udlagt til barnefader Christen Jensen develmose Soldat , baaren af Villads {Pedersen} Aagaards hustrue {Mette Nielsdatter} , faddere Christen {Jakobsen} Mosgaard Jens Lindvig , Maren Aagaard , An Gialbek , Else Lindvig.
Begravelse nr. 6483
NOTITS: Begravet fem måneder gammel. Christence Lindvig er 21 år gammel. Ingen introduktion.

LINK: Affotografering.


Nr. 2582 1738.02.23 Else Bentsdatter, Ejstrup, sogn: Faster. FAR: Bent Lauridsen Ejstrup. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: Mette Jensdatter Ejstrup, Ejstrup, Faster, 36+, moderens søster.
FADDER Nr. 1: Lars Lund, Fasterlund, Faster
FADDER Nr. 2: Niels Thomasen Ejstrup, Ejstrup, Faster, 29, søn af Thomas Ejstrup.
FADDER Nr. 3: Anne Jensdatter, Fasterlund, Faster, Mads Nielsen Lunds kone.
FADDER Nr. 4: ? Jens Hannerups kone, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 5: ? Jens Hannerups kones søster, Hannerup, Faster
NÆVNT Nr. 1: Mads Nielsen Lund, Fasterlund, Faster, Konen Anne Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Hannerup, Hannerup, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca Invoc : døbte Bend {Lauridsen} Eistrups daatter , Else , baaren af Mette {Jensdatter} Eistrup , faddere , Las Lund , Niels Eistrup , Mads {Nielsen} Lunds hustrue {Anne Jensdatter} , Jens Handerups hustrue og Hendis Syster.
Introduktion nr. 5488
LINK: Affotografering.


Nr. 2584 1738.03.05 ?1 Peders/en/datter, , sogn: Borris. FAR: Peder Huus. MOR: Sidsel Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Dom : Oculi begrov Voldborg Gravuld og Peder Huusis Tvillinger — '. Peder Huus og Sidsel Jensdatter et barn ?1 Peders/en/datter . }
Introduktion nr. 5490
Begravelse nr. 6479
NOTITS: Enten dødfødt eller levede få dage. Fødslen sat til fire dage før begravelsen.

LINK: Affotografering begravelse.


Nr. 2585 1738.03.05 ?2 Peders/en/datter, , sogn: Borris. FAR: Peder Huus. MOR: Sidsel Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Dom : Oculi begrov Voldborg Gravuld og Peder Huusis Tvillinger — '. Peder Huus og Sidsel Jensdatter et barn ?2 Peders/en/datter . }
Introduktion nr. 5490
Begravelse nr. 6480
NOTITS: Enten dødfødt eller levede få dage. Fødslen sat til fire dage før begravelsen.

LINK: Affotografering begravelse.


Nr. 2590 1738.07.20 Maren Sørensdatter, Sønderskov, sogn: Borris. FAR: Søren Sønderskov. MOR: ? Søren Sønderskovs kone.
BÅREN AF: Kirsten Pedersdatter, Sønderskov, Borris, Jens Larsen Sønderskovs kone.
FADDER Nr. 1: Jens Larsen Sønderskov, Sønderskov, Borris, Konen Karen Pedersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Markus Jeppesen Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, 20, søn af Jeppe Markussen Gjaldbæk. Marqvor i originalteksten er en fejl for Markus.
FADDER Nr. 3: ? Jep Larsen Rahbeks 1. kone, Rahbek, Oddum
FADDER Nr. 4: Anne Christensdatter, Sønderskov, Borris, Gift med Anders Larsen Sønderskov.
NÆVNT Nr. 1: Jep Larsen Rahbek, Rahbek, Oddum, Konen fadder. Jep født i Sønderskov søn af Lars Jensen.
NÆVNT Nr. 2: Anders Larsen Sønderskov, Sønderskov, Borris, Konen Anne Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Mads Christensen Rahbek, Sønderskov, Borris, Tjenestepigen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca 7ma à Trin : døbte Søren Synderskovs daatter, Maren , baaren af Jens {Larsen} synderskovs hustrue {Kirsten Pedersdatter} , faddere , Jens {Larsen} synderskov , Marqvor {Markus} Gialdbek , Jep {Larsen} Rabeks {1.} hustrue , Anders {Larsen} synderskovs hustrue {Anne Christensdatter} , Mads {Christensen Rahbek} Synderskous Pige —
Introduktion nr. 5496
Konfirmation nr. 9291
Begravelse nr. 6798
NOTITS: Begravet 20 år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2591 1738.08.31 Marie Sørensdatter, Skobæk, sogn: Borris. FAR: Søren Skobæk. MOR: Lucie Jensdatter Agger.
BÅREN AF: Johanne Jensdatter Krog, Borris- Krog, Borris, 26, moderens søster født i Agger i Borris.
FADDER Nr. 1: Offer Marup, Marup, Ikke identificeret, sted Marup i TRAP kun på Sjælland.
FADDER Nr. 2: ? Offer Marups kone, Marup
FADDER Nr. 3: Niels Olufsen Vejle, Vejle, Skjern, Gifter sig to måneder senere med Johanne Jensdatter Krog som her bærer.
FADDER Nr. 4: Palle Larsen
FADDER Nr. 5: Karen Jensdatter Krog, Borris- Krog, Borris, 22, moderens søster født i Agger i Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 13 à Trin : conf : Søren Skobeks daatter, Marie , daab , baaren af Johanne {Jensdatter} Kroeg , Faddere , Offer Marup og hustrue , Niels {Olufsen} Vejle Palle Lassen , Karen {Jensdatter} Kroeg —
Introduktion nr. 5495
LINK: Affotografering.


Nr. 2594 1739.01.18 Else Jensdatter, Hannerup (Nørgaard), sogn: Faster. FAR: Jens Nørgaard. MOR: ? Jens Nørgaards kone.
BÅREN AF: Kirsten Christensdatter, Tarp, Borris, Niels Lauridsen Tarps kone. Familie til faderen eller moderen?
FADDER Nr. 1: Niels Lauridsen Tarp, Tarp, Borris, Konen Kirsten Christensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Jens Lauridsen Tarp, Tarp, Borris, 21, Niels Lauridsen Tarps bror.
FADDER Nr. 3: Mette Madsdatter Mølle, Hannerup, Faster, Christen Dynesens kone.
FADDER Nr. 4: Karen Pedersdatter, Hannerup, Faster, 20, datter af Peder Nielsen Hannerup i Nørgaard.
NÆVNT Nr. 1: Christen Dynesen, Hannerup, Faster, Konen Mette Madsdatter Mølle fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1739. Dom : 2da p: Epiph : døbte Jens Nørgaard i Handerup hans daatter , Else , baaren af Niels {Lauridsen} Tarpis hustrue {Kirsten Christensdatter} , Faddere Niels og Jens {Lauridsen} Tarp {Borris} , Christen dynesens hustrue {Mette Madsdatter Mølle} og Karen Pedersd : i handerup —
Introduktion nr. 5499
LINK: Affotografering.


Nr. 2596 1739.02.22 Maren Christensdatter, , sogn: Borris. FAR: Christen Lauridsen Seerup. MOR: Anne Christensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Christensdatter, Tarp, Borris, Lille Niels Lauridsen Tarps kone.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Tarp, Borris, 22, søn af Peder Pedersen Tarp.
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen, Tarp, Borris, 25, Jens Pedersens bror.
FADDER Nr. 3: Jens Lauridsen, Tarp, Borris, 22, faderens bror.
FADDER Nr. 4: ? Mads Feldbereders kone, Debelmose?, Borris
FADDER Nr. 5: ? Mads Feldbereders datter, Debelmose?, Borris
NÆVNT Nr. 1: Niels Lauridsen Tarp, Tarp, Borris, Faderens bror. Konen Kirsten Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Mads Feldbereder, Debelmose?, Borris, Kone og datter faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca Reminisse : døbte Christen {Lauridsen} Seerups daatter , Maren , baaren af {Lille} Niels {Lauridsen} Tarpis hustrue {Kirsten Christensdatter} , faddere , Jens Pedersen Tarp og br : Peder ibid : , Jens Lauridsen , Mads feldber : hustrue og daatter —
Introduktion nr. 5500
LINK: Affotografering.


Nr. 2598 1739.07.26 Kirsten Madsdatter, Fasterlund, sogn: Faster. FAR: Mads Nielsen Lund. MOR: Anne Jensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter , Clausagger, Sædding, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Lars Lund, Fasterlund, Faster, Nabo.
FADDER Nr. 2: ? Jensen Mads Nielsen Lunds kones {Anne Jensdatters} bror
FADDER Nr. 3: Kirsten Pedersdatter, Astrup, Faster, Gift med Morten Jensen Astrup.
FADDER Nr. 4: Karen Jensdatter, Ejstrup, Faster, Gift med Bent Lauridsen Ejstrup.
NÆVNT Nr. 1: Morten Jensen Astrup, Astrup, Faster, Konen Kirsten Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Bent Lauridsen Ejstrup, Ejstrup, Faster, Konen Karen Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 9 à Trin : døbt Mads {Nielsen} Lunds daatter , Kiersten , baaren af Kiersten Nielsd : i Clausagger , Faddere Las Lund, Mads Lunds hustruis {Anne Jensdatter} broder {? Jensen} , Morten {Jensen} Astrup {Kirsten Pedersdatter} og bend {Lauridsen} Eistrups hustruer {Karen Jensdatter} —
Introduktion nr. 5503
LINK: Affotografering.


Nr. 2599 1739.09.06 Kirsten Jensdatter, Klokmose (Østergaard), sogn: Faster. FAR: Jens Østergaard. MOR: Kirsten Olufsdatter.
BÅREN AF: ? Christen Naurs kone, Faster
FADDER Nr. 1: Christen Jespersen Kjær, Fasterkær, Faster
FADDER Nr. 2: Christen Ladefoged, Lundenæs, Skjern, Kan have boet i nære Faster eller Borris.
FADDER Nr. 3: Kirsten Oluf Villadsen Meldgaards tjenestepige, Klokmose (Meldgaard), Faster
FADDER Nr. 4: Kirsten Christensdatter, Albæk, Skjern, Gift med Enevold Christensen.
FADDER Nr. 5: ? Christen Østergaards kone, Klokmose (Østergaard), Faster
NÆVNT Nr. 1: Oluf Villadsen Meldgaard, Klokmose (Meldgaard), Faster, Moderens far. Tjenestepigen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Enevold Christensen Albæk, Albæk, Skjern, Konen Kirsten Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Østergaard, Klokmose, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 15 a Trin : døbte Jens {Østergaard} Klokm: Daatter , Kiersten , baaren af Christen Nafrs hustrue , Faddere Christen {Jespersen} Kiær, Christen Ladefogett Oluf {Villadsen} Meldgaards Pige Kirsten , Enevold {Christensen} Albeks {Kirsten Christensdatter} og Christen Østergaards hustruer —
Introduktion nr. 5504
NOTITS: Østergaard i Klokmose fra introduktionen.

LINK: Affotografering.


Nr. 2601 1739.10.18 Maren Jensdatter, Hvollig, sogn: Borris. FAR: Jens Jakobsen Hvollig. MOR: Margrethe Jensdatter.
BÅREN AF: ? Jens Jensen Aggers 1. kone, Skjern Brogaard, Skjern, Birkeskriveren i Skjerns kone
FADDER Nr. 1: Peder Hesselvig Hvollig, Hvollig, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 2: Lars Jensen, LilleBrande, Sønder Omme, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Mette? Jensdatter, LilleBrande, Sønder Omme, Moderens søster.
FADDER Nr. 4: Dugunn? Niels Skjerns kone
FADDER Nr. 5: Mette Andersdatter, Hvollig, Borris, Nabo, gift med Jens Christensen Rindum.
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen Agger, Skjern Brogaard, Skjern, 1. kone bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Skjern, Konen Dugunn? fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Christensen Rindum, Hvollig, Borris, Konen Mette Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca 21 à Trin : conf : Jense Jacobsen Hvolvigs hiemmedaab , Maren , baaren af Birkeskriverens {Jens Jensen Agger} husstrue i Skierne , Faddere , Peder {Hesselvig} Hvolvig , Las Jensen og Syster af Lildbrande, [dugunn] Niels Skirnis hustrue Jens {Christensen} Rindums hustrue {Mette Andersdatter} —
Introduktion nr. 5505
Begravelse nr. 6498
NOTITS: Begravet ni uger gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2602 1739.10.24 Dødfødt, , sogn: Borris. FAR: Sergeant Brynning. MOR: ? Sergeant Brynnings kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra introduktionen: 'Dom : 26 à Trin : introd : Sergantens Hustrue , hvis barn var dødfød — '. Sergeanten {Brynning} i Borris et dødfødt barn. }
Introduktion nr. 5506
Begravelse nr. 5990
NOTITS: Dato skønnet fire uger før introduktionen. Navnet Sergeant Brynning se #2612 den 24 august 1740, fadder.

LINK: Affotografering introduktion.


Nr. 2603 1739.11.22 Maren Miltersdatter, Fastergaard, sogn: Faster. FAR: Milter Nielsen. MOR: Lisbeth Christensdatter.
BÅREN AF: Sidsel Christensdatter, Tarm, Egvad, Søster til moderen. Gift med Eske Poulsen.
FADDER Nr. 1: Niels Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), Faster, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 2: Christian Bartarum Justsen Hammerich, Præstegaarden, Skjern, 27, søn af præst Just Frederik Hammerich i Skjern.
FADDER Nr. 3: Johanne Cathrine Jørgensdatter Hauch, Præstegaarden, Borris, 15, præst Hauchs datter.
FADDER Nr. 4: Mette Christensdatter Gerritz, Datter af Christen Gerritz. Gerhard Hermansen Gerritz er regimentsfeldskærer i Ringkøbing og gift med præst Hauchs kones søster Birgitte Cathrine Hansdatter Vest.
NÆVNT Nr. 1: Eske Poulsen, Tarm, Egvad, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jørgen Johansen Hauch, Præstegaarden, Borris, Datter Johanne Cathrine Hauch fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Gerritz, Datter Mette Gerritz fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 26 à Trin : confirm : Milter Nielsens daatter , Maren , hiemmedaab , baaren af Esche Poulsens hustrue {Sidsel Christensdatter} i Tarm , faddere Niels Nørgaard , Christian {Bartarum} Hammerik , min {Jørgen Johansen Hauch} Daatter Johan Cathrin {Johanne Cathrine Hauch} , Mette Gjeritz , Christen Gjerritz daatter —
Introduktion nr. 5507
LINK: Affotografering.


Nr. 2604 1739.12.20 Johanne Cathrine Jensdatter, Sønderskov, sogn: Borris. FAR: Jens Larsen Sønderskov. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Margrethe Jakobsdatter, Sønderskov, Borris, Nabo, gift med Mads Christensen Rahbek.
FADDER Nr. 1: Søren Sønderskov, Sønderskov, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 2: ? Søren Sønderskovs kone, Sønderskov, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 3: ? Mads Christensen Rahbeks tjenestepige, Sønderskov, Borris
FADDER Nr. 4: Jens Andersen, Sønderskov, Borris, 23, søn af Anders Larsen.
FADDER Nr. 5: Anne Andersdatter, Sønderskov, Borris, 19, datter af Anders Larsen.
NÆVNT Nr. 1: Mads Christensen Rahbek, Sønderskov, Borris, Konen Margrethe Jakobsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Anders Larsen, Sønderskov, Borris, Bror til faderen. Søn Jens Andersen og datter Anne Andersdatter faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ditto {Dom : 4ta Adv :} døbte Jens Lassens synderskous Daatter , Johanne Cathrine , baaaren af Mads {Christensen Rahbek} synderschous hustrue {Margrethe Jakobsdatter} , faddere Søren synderskou g hustrue , Madsis {Christensen Rahbek} Pige ibid : , Andersis {Amders Larsen} Søn Jens {Andersen} , og daatter Ane {Andersdatter} ibid : —
Introduktion nr. 5509
Begravelse nr. 6562
NOTITS: Begravet 1744 fire år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2605 1739.12.26 Maren Mortensdatter, Astrup, sogn: Faster. FAR: Morten Jensen Astrup. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Niels Jensens datter, Astrup, Faster, Formodentlig steddatter, ikke set.
FADDER Nr. 1: Niels Jensen Astrup, Astrup, Faster
FADDER Nr. 2: Bent Egvig, Muligvis fejl for Bent Lauridsen Ejstrup. En Bent Egvig i Egvig i Borris ikke set.
FADDER Nr. 3: Anne Jensdatter, Fasterlund, Faster, Mads Nielsen Lunds kone.
FADDER Nr. 4: ? Christen Østergaards kone, Klokmose (Østergaard), Faster
FADDER Nr. 5: Sidsel? Andersdatter, Steengaard, Sædding, 25, eller Karen, 17, Anders Steengaards datter.
NÆVNT Nr. 1: Mads Nielsen Lund, Fasterlund, Faster, Konen Anne Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Østergaard, Klokmose (Østergaard), Faster, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Anders Jensen, Steengaard, Sædding, Datter fadder. Kaldes 1733 #2526 Anders Steensig??
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Feria 2da Nat : xti døbte Morten {Jensen} Astrups Daatter , Maren , baaren af Niels {Jensen} Adstrups Daatter , Faddere , Niels {Jensen} Adstrup , Bent Egvig , Mads Lunds hustrue , Christen {Østergaard} Klokm : hustrue , Anders {Jensen} steengaards daatter —
Introduktion nr. 5508
Begravelse nr. 6534
NOTITS: Begravet 1743 tre år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2606 1740.04.03 Ane Christensdatter, Egvig, sogn: Borris. FAR: Christen Toft. MOR: Kirsten Knudsdatter Egvig.
BÅREN AF: Kirsten Busk, Busk, Borris, Gift 1. med OlufBusk, 2. 1735 med Christen Olufsen Stier.
FADDER Nr. 1: Jens Knudsen Egvig, Egvig, Borris, 28, moderens bror.
FADDER Nr. 2: Christen Husted, Borris
FADDER Nr. 3: Anne Marie, Dalager, Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 4: Karen Knudsdatter, Egvig, Borris, 24, moderens søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søndagen efter Midfaste døbte Kiersten {Knudsdatter} Egvis uegte Daatter , Ane , hvis Fader er Christen Toft , baaren af Kiersten Busk , Faddere Jens {Knudsen} Egvig , Christen huusted , Ane Marie i Dallergaard , Karen Knudsdatter —
Begravelse nr. 6513
NOTITS: Begravet otte måneder gammel. Moderen er 19 år gammel, faderen over 60.

LINK: Absolvering Kirsten Knudsdatter.
LINK: Absolvering Christen Toft.
LINK: Affotografering.


Nr. 2607 1740.04.18 Elles Christensdatter, , sogn: Borris. FAR: Christen Husted. MOR: ? Christen Husteds kone.
BÅREN AF: Birgitte, Dalager, Borris, Ved forvalteren af Lundenæs Steen Rasch.
FADDER Nr. 1: Thomas, Dalager, Borris, Ved forvalter Steno Rasch.
FADDER Nr. 2: Peder Aas, Borris
FADDER Nr. 3: Sidsel, Præstegaarden, Borris, Tjenestepige i præstegaarden. Ses også 1738 to gange.
FADDER Nr. 4: Anne Olufsdatter Busk, Busk, Borris, 29, datter af Oluf Busk.
FADDER Nr. 5: ? Christen Duedals kone, Duedal, Borris
NÆVNT Nr. 1: Steno Rasch, Dalager, Borris, Forvalter på Lundenæs. Tjenestepigen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Duedal, Duedal, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Feria 2da Pasch : døbt Christen huusteds daatter , Ellids , baaren af Birgithe hos Forvalteren {Steno Rasch} , Faddere , Thomas hos Forv: {Forvalter Steno Rasch} , Peder Aas og Sidsel i Prestegd , Ane Busk , Christen dudals hustrue —
Introduktion nr. 5510
LINK: Affotografering.


Nr. 2608 1740.05.26 Dødfødt, Aagaard, sogn: Borris. FAR: Otto Jensen, Strellev. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra Skriftet den 26 juni 1740: 'Dca 2da à Trin : absolv: Maren Nielsd : i Aagaard for begangen lejermaal med Otto Jensen nu tienendis Herredsfoget Fischer i Øster g Nørre [...], samme qvindes uægte barn blev dødfød, og er tilforn begravet —'. Maren Nielsdatter i Aagaard et barn Dødfødt . }
Begravelse nr. 6505
NOTITS: Dato arbitrær skønnet og sat til tre uger før skriftet, datoen kan være op til 6 måneder forkert.

LINK: Absolvering Maren Nielsdatter.
LINK: Absolvering Otto Jensen.
LINK: Affotografering skrifte (absolvering).


Nr. 2610 1740.06.12 Mette Bentsdatter, Ejstrup, sogn: Faster. FAR: Bent Lauridsen Ejstrup. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: ? Niels Ejstrups kone, Ejstrup, Faster
FADDER Nr. 1: Niels Ejstrup, Ejstrup, Faster, Konen bærer. Niels Thomsen 32 eller Niels Jensen 30.
FADDER Nr. 2: Thomas Nielsen, Astrup, Faster, Søn af Niels Astrup.
FADDER Nr. 3: Mette Nielsdatter, Astrup, Faster, Datter af Niels Astrup.
FADDER Nr. 4: Anne Jensdatter, Fasterlund, Faster, Mads Nielsen Lunds kone.
FADDER Nr. 5: ? Lars Lunds kone, Fasterlund, Faster
NÆVNT Nr. 1: Niels Astrup, Astrup, Faster, Søn Thomas Nielsen og datter Mette Nielsdatter faddere.
NÆVNT Nr. 2: Mads Nielsen Lund, Fasterlund, Faster, Konen Anne Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Lars Lund, Fasterlund, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo Trin : døbte Bend {Lauridsen} Eistrups daatter , Mette , baaren af Niels Eistrups hustrue , faddere Niels Eistrup , Niels Astrups børn Thomas {Nielsen} og Mette (Nielsdatter} , begge Fasterlunds Koner {Anne Jensdatter Mads Nielsen Lunds kone, og Lars Lunds kone} —
Introduktion nr. 5512
LINK: Affotografering.


Nr. 2611 1740.07.24 Mette Mortensdatter, Præstgaard, sogn: Faster. FAR: Morten Præstgaard. MOR: ? Morten Præstgaards kone.
BÅREN AF: Kirsten Christensdatter Bjerrebo, Faster
FADDER Nr. 1: Milter Nielsen, Fastergaard, Faster
FADDER Nr. 2: Kirsten Miltersdatter, Fastergaard, Faster, Milter Nielsens mor.
FADDER Nr. 3: Oluf Christian Skrædder Tranmose, Faster, Har søn *1739 med Maren Mortensdatter.
FADDER Nr. 4: Abelone, Fastergaard, Faster, Tjenestepige i Fastergaard.
FADDER Nr. 5: Barbara, Fasterkær, Faster, Tjenestepige ved Christen Kjær.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Meldgaard, Hannerup (Meldgaard), Faster, Konen Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
NÆVNT Nr. 2: Christen Kjær, Fasterkær, Faster, Tjenestepigen Barbara fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 6ta à Trin : døbte Morten Præstgaards daatter , Mette , baaren af Peder {Nielsen} Meldgaards hustrue {Kirsten Christensdatter Bjerrebo} i Handrup , faddere Milther {Nielsen} paa Fastergd og sin Moder {Kirsten Miltersdatter} , Oluf Christian Skreder , Fastergaards tienistepige Apelone , Christen Kiærs Pige , Barbara —
Introduktion nr. 5514
LINK: Affotografering.


Nr. 2618 1741.05.07 Sidsel Pedersdatter, Tarp, sogn: Borris. FAR: Peder Pedersen II. MOR: Karen Nielsdatter.
BÅREN AF: Karen Pedersdatter Tarp, Tarp, Borris, Gift med faderens bror Jens Pedersen Tarp.
FADDER Nr. 1: Peder Aas, Præstegaarden, Borris, Moderen Karen Nielsdatter kommer fra Aas i Faster.
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen Tarp, Borris, Faderens bror, konen bærer.
FADDER Nr. 3: Kirsten Christensdatter, Tarp, Borris, Lille Niels Lauridsens kone.
FADDER Nr. 4: Karen Madsdatter, Tarp, Borris, 25, datter Mads Nielsen Stier i Tarp.
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter Vesterby, Vesterby, Borris, Gift med Christen Christensen Kousgaard
NÆVNT Nr. 1: Niels Lauridsen Lille, Tarp, Borris, Konen Kirsten Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Mads Nielsen Stier, Tarp, Borris, Datter Karen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca 5ta p : Pascha døbt Peder Pedersens {II} daatter i Tarp , Sidsel , baaren af Karen {Pedersdatter} Tarp , Jens {Pedersen} Tarps faddere , Peder Aas i Præstegd : {Lille} Niels Lauridsens hustrue {Kirsten Christensdatter} , Mads {Nielsen Stier} Tarpis daatter Karen {Madsdatter} , Maren {Nielsdatter} vesterbye.
Introduktion nr. 5520
LINK: Affotografering.


Nr. 2620 1741.07.30 Ane Marie Christensdatter, Duedal, sogn: Borris. FAR: Christen Duedal. MOR: ? Christen Duedals kone.
BÅREN AF: Margrethe Cathrine Christensdatter, Grønborg, Borris, Gift med Eske Pedersen Grønborg.
FADDER Nr. 1: Niels Lauridsen Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, 40cc. Gift 1742 med Sidsel Vesterby, også fadder.
FADDER Nr. 2: Peder Aas, Præstegaarden, Borris, Tjener i Præstegaarden, se #2618.
FADDER Nr. 3: ? Christen Husteds kone, Borris
FADDER Nr. 4: Sidsel Vesterby, Vesterby, Borris, 40cc, formodet datter af Niels Andersen Vesterby. Gift 1742 med Niels Lauridsen Nørgaard.
FADDER Nr. 5: Else Nielsdatter Grønborg, Grønborg, Borris, 23, datter af Niels Thomsen Grønborg.
NÆVNT Nr. 1: Eske Pedersen Grønborg, Grønborg, Borris
NÆVNT Nr. 2: Christen Husted, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca 9na à Trin døbte Christen Dudals daatter , Ane Marie , baaren af Eske {Pedersen} Grønborgs hustrue {Margrethe Cathrine Christensdatter} , Faddere Niels {Lauridsen} Nørgaard , Peder Aas , Christen Husteds hustrue , Sidsel vesterbye, Else {Nielsdatter} Grønborg
Introduktion nr. 5522
LINK: Affotografering.


Nr. 2621 1741.08.06 Sidsel Katrine Giødesdatter, Gaasdal- Store, sogn: Borris. FAR: Giøde Jensen Gaasdal. MOR: ? Giøde Jensen Gaasdals kone.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Thomas Larsen? Tarp, Tarp, Borris, Vel bror til Lars Larsen Gaasdal.
FADDER Nr. 2: Jens Sørensen Mølle, Slumstrup Mølle, Sædding, Gift 1745 med Maren Andersdatter Vindelbo.
FADDER Nr. 3: Maren Andersdatter, Vindelbo, Borris, 22, Anders Vindelboes datter. Gift 1745 med Jens Sørensen Mølle af Slumstrup, også fadder.
FADDER Nr. 4: Anna Larsdatter, Gaasdal- Store, Borris, Lars Larsen Gaasdals datter
FADDER Nr. 5: ? Christen Jensen Gaasdals kone, Gaasdal- Store, Borris, Faderens svigerinde.
NÆVNT Nr. 1: Anders Vindelbo, Vindelbo, Borris, Datter Maren fadder.
NÆVNT Nr. 2: Lars Larsen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris, Datter Anna fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Jensen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris, Konen fadder. Faderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca 10ma à Trin : døbte Giøde {Jensen} Gaasdals Daatter, Sidsel Cathrine baaren af min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , Faddere Thomas {Larsen?} Tarp , Jens {Sørensen} {Slumstrup} Mølle , Anders Vindelbois {Maren Andersdatter} og Las {Larsen} Gaadals {Anna Larsdatter} døttre , Christen {Jensen} Gaasdals hustrue .
Introduktion nr. 5523
Begravelse nr. 6580
LINK: Affotografering.


Nr. 2627 1742.06.08 ? NN Laugesdatters barn, Brunbjerg, sogn: Borris. MOR: ? Laugesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Samme dag {Dca 7ma à Trin :} begrov Lauges paa Brunbierg daatters uægte barn.' NN Laugesdatter et barn født Navnløs . }
Begravelse nr. 6530
NOTITS: Fødseldatoen skønnet 4 uger før begravelsen, denne dato kan være måneder forkert. Ingen introduktion. Lauge Brunbjerg ikke ellers kendt. Ingen introduktion eller skrifte, vel delvis fordi barnet var dødt. Ingen fader udlagt, muligvis er barnet født i et andet sogn.

LINK: Affotografering begravelsen.


Nr. 2633 1742.09.23 Ane Jensdatter, Klokmose (Østergaard), sogn: Faster. FAR: Jens Østergaard. MOR: Kirsten Olufsdatter.
BÅREN AF: ? Christen Jensen Østergaards kone, Klokmose (Østergaard), Faster
FADDER Nr. 1: Villads Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 2: Jakob Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 3: Bodil Christensdatter Kjær, Fasterkær, Faster, 17, datter af Christen Jespersen Kjær.
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Østergaard, Klokmose (Østergaard), Faster, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Søren Madsen, Klokmose, Faster, Konen faddder
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 18 à Trin : døbte Jens {Østergaard} Klokmosis Daatter , Ane , baaare af Christen {Jensen} Østergaards hustrue , faddere , Villads {Sørensen} Klokm : Jakob {Sørensen} ibid: Søren {Madsen} hustrue ibid : Bodild {Christensdatter} Kiær —
Introduktion nr. 5534
LINK: Affotografering.


Nr. 2636 1742.10.07 Karen Vistesdatter, Kodbøl- Vester, sogn: Borris. FAR: Viste Christensen Rahbek. MOR: Karen Vindelbo Andersdatter.
BÅREN AF: Margrethe Jakobsdatter, Sønderskov, Borris, Gift med faderens bror Mads Christensen Rahbek.
FADDER Nr. 1: Mette Madsdatter Ahler, Ahlergaard, Borris, Faderens svigerinde.
FADDER Nr. 2: Mads Christensen Rahbek, Sønderskov, Borris, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Johannes Jørgensen Hauch, Præstegaarden, Borris, 17, præst Hauchs søn.
FADDER Nr. 4: ? Peder Føns Kiereste, Præstegaarden, Borris
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen Rahbek, Ahlergaard, Borris, Faderens bror. Konen Mette Madsdatter Ahler fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Føns, Borris, Konfirmeret 1742 i Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 20 à Trin : confirm : Vidsted {Christensen Rahbek} Koodbølls Tvillingers hiemmedaab , dend eene Anders Kaldet baaren af Min hustrue {Karie Kirstine Hansdatter Vest} , Faddere Anders {Thomsen} Vindelbo, hustrue {Karen Jensdatter} og Datter {Maren Andersdatter} , Jakob {Sørensen} Klokmose og hustrue {Mette Andersdatter Vindelbo} — den anden Karen , baaren af Mads {Christensen Rahbek} Syndershcous hustrue {Margrethe Jakobsdatter} , Faddere Jens {Christensen} Rahbeks hustrue {Mette Madsdatter Adler}, Mads {Christensen Rahbek} Synderschou , Johannes {Jørgensen} Hauch , og Peder Føns , Kiereste i Præstegaarden —
Introduktion nr. 5536
Begravelse nr. 6547
NOTITS: "Peder Føns , Kiereste" kan læses "Peder Føns, Kiersten i Præstegaarden". Men Hauch skriver vist Kiersten anderledes.

LINK: Affotografering.


Nr. 2638 1742.11.01 Ane Bentsdatter, Ejstrup, sogn: Faster. FAR: Bent Lauridsen Ejstrup. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: ? Niels Ejstrups kone, Ejstrup, Faster
FADDER Nr. 1: Niels Ejstrup, Ejstrup, Faster, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: ? Niels Ejstrups tjenestepige, Ejstrup, Faster
FADDER Nr. 3: ? Villads Klokmoses kone, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter Lodal, Klokmose, Faster, Søren Laustsen Klokmoses kone
NÆVNT Nr. 1: Villads Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Søren Laustsen Klokmose, Klokmose, Faster, Konen Maren Christensdatter Lodal fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo oium Sanct : døbte Bend {Lauridsen} Eistrups daatter , Ane , baaren af Niels Eistrups hustrue , faddere Niels Eistrup , og Pige , {tom plads} , Villads og Søren {Laustsen} Klokmosis {Maren Christensdatter Lodal} hustruer —
Introduktion nr. 5538
NOTITS: Der er mange Søren Klokmoser, Søren Laustsen gift to år før med Maren Lodal.

LINK: Affotografering.


Nr. 2639 1742.11.18 Ane Kirstine Markusdatter, Gjaldbæk, sogn: Borris. FAR: Markus Jeppesen Gjaldbæk. MOR: ? Markus Jeppesen Gjaldbæks kone.
BÅREN AF: Mette Mortensdatter, Borris- Krog, Borris, Gift med Jens Christensen Krog.
FADDER Nr. 1: Jakob Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, Faderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Christen Jakobsen Moesgaard, Moesgaard, Borris
FADDER Nr. 3: Morten Christensen Aagaard, Aagaard, Borris, 25, søn af Christen Nielsen Aagaard.
FADDER Nr. 4: Mette Nielsdatter, Aagaard, Borris, Villads Pedersen Aagaards kone.
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter, Debelmose, Borris, 30, datter af forrige degn Christen Pedersen Degn.
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen Krog, Borris- Krog, Borris, Konen Mette Mortensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Villads Pedersen Aagaard, Aagaard, Borris, Konen Mette Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Pedersen Degn, Debelmose, Borris, †1740.05.08 Debelmose. Datter Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 26 à Trin : døbte Marcus {Jeppesen} Gialdbeks Daatter, Ane Kierstin , baaren af Jens {Christensen} Kroegs hustrue {Mette Mortensdatter} , Faddere , Jacob Gialdbek , Christen {Jakobsen} Mosgaard , Morten {Christensen} Aagaard, Villads {Pedersen} Aagaards hustrue {Mette Nielsdatter} , Degnens {Christen Pedersen: forrige degn} datter Maren {Christensdatter} .
Introduktion nr. 5540
NOTITS: Degn fra 1741 er Hans Jensen Brun, som i hans skifte 1760 ingen børn har, dog stedbørn men ingen steddatter Maren. Så der er tale om den tidligere degn Christen Pedersen Degn, der boede i Debelmose og som har en datter Maren.

LINK: Affotografering.


Nr. 2640 1742.12.02 Ane Marie Hansdatter, Gjaldbæk, sogn: Borris. FAR: Hans Jeppesen Hjarup. MOR: Karen Nielsdatter Gjaldbæk.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen Moesgaard, Moesgaard, Borris
FADDER Nr. 2: Jens Hjøllund, Lindvig, Borris
FADDER Nr. 3: Morten Christensen Sønderby, Sønderby, Borris, 31, søn af Christen Laursen og Karen Mortensdatter.
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Gjaldbæk, Borris, Jakob Gjaldbæks kone.
FADDER Nr. 5: Abelone Jensdatter?, Kodbøl, Borris, ?Abelone Jensdatter * 1703.10.21c Vester Kodbøl, gift 1724 i Borris med Thue Sørensen af Vestertarp i Sønder Felding.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, Konen Kirsten Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 1ma Adventus confirm : Hans {Jeppesen} Gialdbeks Daatters , An Marie , hendis hiemmedaab , baaren af Min hustrue {Marie Kirstine hansdatter Vest} , Faddere, Christen {Jakobsen} Mosgaard , Jens {Hjøllund} Lindvig , Morten {Christensen} Sønderbye , Jacob Gialdbeks hustrue {Kirsten Jensdatter} Abelone {?Jensdatter} i Koodbøll —
Introduktion nr. 5539
LINK: Affotografering.


Nr. 2648 1743.04.05 ? Niels/en/datter, , sogn: Borris. FAR: Jens Nielsen Falk. MOR: Abelone Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra x 'Samme dag (Dom : 5ta p : Pascha) publice absolverede Apelone Nielsd: , udlagde til barnefader Jens Nielsen {Falk} , der tiendte i Daller , og kommer fra Heeboo. ' Abelone Nielsdatter med udlagt Jens Nielsen Falk et barn døbt . }
LINK: Skriftet Abelone Nielsdatter.
LINK: Skriftet Jens Nielsen Falk.
LINK: Affotografering skriftet.


Nr. 2649 1743.04.14 Navnløs, Vinbæk, sogn: Borris. FAR: Bertel Sørensen Smed. MOR: Marie Jørgensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen 'Dom : 3 p : Pascha begrov Bertel (Sørensen) smed i Vinbek hans spæde barn .' Bertel Sørensen Smed og Marie Jørgensdatter i Vinbæk et barn født. }
Begravelse nr. 6548
NOTITS: *1743.04.14cc, skønnet født tre uger før begravelsen, kan være flere uger forkert.

LINK: Affotografering begravelsen.


Nr. 2650 1743.04.21 Karen Christensdatter, Gaasdal- Store, sogn: Borris. FAR: Christen Jensen Gaasdal. MOR: ? Christen Jensen Gaasdals kone.
BÅREN AF: Karen Pedersdatter Tarp, Tarp, Borris, Gift med Niels Andersen Tarp.
FADDER Nr. 1: Lars Larsen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris
FADDER Nr. 2: Anne Larsdatter, Gaasdal- Store, Borris, 31, datter af Lars Larsen Gaasdal.
FADDER Nr. 3: Thomas Pedersen LilleGaasdal, Gaasdal- Lille, Borris
FADDER Nr. 4: Karen, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 5: Karen Thomasdatter, Tarp, Borris, 23, datter af Thomas Tarp.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : Qvasimod : døbte Christen {Jensen} Gaasdals Daatter , Karen , baaren af Karen {Pedersdatter} Tarp , Faddere , Las {Larsen} Gaasdall g Daatter {Anne Larsdatter} , Thomas {Pedersen} LildGaasdall , Karen [.]vig , Karen Thomasd : Tarp —
Introduktion nr. 5548
LINK: Affotografering.


Nr. 2652 1743.05.19 Kirsten Jensdatter, Busk, sogn: Borris. FAR: Jens Olesen Busk. MOR: Ane Christensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Busk, Stier, Borris, Faderens mor.
FADDER Nr. 1: Christen Olesen Stier, Stier, Borris, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Jens Olufsen, Stier, Borris, 34, stedsønaf Chrsiten Olesen, søn af Kirsten Busk.
FADDER Nr. 3: ? Niels Jensens kone, Borris
FADDER Nr. 4: Else Til-Forvalteren, Dalager, Borris, Forvalter Lundenæs.
FADDER Nr. 5: Johanne Daller, Dalager, Borris, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Niels Jensen, Borris, Hvor?
NÆVNT Nr. 2: Sten Danielsen Rasch, Dalager, Borris, Forvalter Lundenæs.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 5ta p : Pascha døbte Jens {Olesen} Buskis Daatter , Kiersten , baaren af Christen {Olufsen} Stiers hustrue {Kirsten Busk} , Fadd : Christen {Olesen} Stier og {Sted}Søn {Jens Olufsen} , Niels Jensens hustrue , Else hos Forv:{alteren} , Johanne Daller —
Introduktion nr. 5550
LINK: Affotografering.


Nr. 2653 1743.06.23 Karen Pedersdatter, Lodal, sogn: Faster. FAR: Peder Lodal. MOR: ? Peder Lodals kone.
BÅREN AF: Sidsel Laustdatter Hjoptarp, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, 43cc
FADDER Nr. 1: Jens Marqvorsen
FADDER Nr. 2: Peder Lodal, Faster
FADDER Nr. 3: Birgitte Hjoptarp, Hjoptarp, Borris, Læst som Peder Lodals mor.
FADDER Nr. 4: Maren Graversdatter, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca 2da à Trin : døbte Peder Laadals Daatter , Karen , baaren af Sidsel {Laustdatter} Hjoptarp {Borris sogn} , Faddere , Jens Marqvorsen , Peder Laadal , og hans Moder Birgithe Hiuptarp , Maren Graversdaatter.
Introduktion nr. 5552
NOTITS: "Peder Laadal , og hans Moder Birgithe Hiuptarp" giver gåder. En far kan ikke nævnes i fadderlisten, så er Birgitte Hjoptarp mor til en anden Peder Lodal. Foruden det har Sidsel Laustdatter Hjoptarp en søster Birgitte Laustdatter Hjoptarp. Sagen er uklar.

LINK: Affotografering.


Nr. 2658 1744.01.19 Dorte Kirstine Larsdatter, Hannerup, sogn: Faster. FAR: Lars Hannerup. MOR: ? Lars Hannerups kone.
BÅREN AF: Karen Jørgensdatter Tvevad, Tarm, Egvad, Tvevad ligger i Nøvling sogn.
FADDER Nr. 1: Jens Fyrstenborg, Tarm, Egvad
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen, Tvevad, Nøvling
FADDER Nr. 3: ? Peder Lodals kone, Lodal, Faster
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Hannerup (Meldgaard), Faster, 19, datter af Peder Nielsen Meldgaard i Hannerup
FADDER Nr. 5: ? Jensdatter, Tarm, Egvad, Jens Fyrstensborgs datter.
NÆVNT Nr. 1: Peder Lodal, Lodal, Faster, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Nielsen Meldgaard, Hannerup (Meldgaard), Faster, Datter Maren fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca 2da post Epiph : døbte Las handrups Daatter , Dorthe Kierstin , baaren af Karen Tvivad Jørgensdaatter i Tarm {Egvad sogn} , faddere Jens Fyrstenborg ibid : , Christen Pedersen Tvivad {Nøvling sogn} , Peder Lodals hustrue , Peder {Nielsen} Meldgaards Daatter , Jens Fyrstenborgs daatter —
NOTITS: Ingen introduktion.

LINK: Affotografering.


Nr. 2661 1744.03.08 Ane Katrine Knudsdatter, Hjoptarp (Søndergaard), sogn: Borris. FAR: Knud Christensen Søndergaard. MOR: Mette Sørensdatter.
BÅREN AF: Lene Marie Markusdatter Listo, Borris, Degn Hans Jensen Bruns kone.
FADDER Nr. 1: Christopher Jakobsen Boltrup, Brunbjerg, Borris
FADDER Nr. 2: Thomas Christensen, Delefoged på Lundenæs?
FADDER Nr. 3: Lars Nielsen, Hjoptarp (Melgaard), Borris, 31, Niels Melgaards søn.
FADDER Nr. 4: ? Christen Fonagers kone, Fonager, Borris
FADDER Nr. 5: Magrethe Larsdatter? Lodal, Lodal?, Faster?, ?25, ?datter af Lars Pedersen Lodal.
NÆVNT Nr. 1: Hans Jensen Brund, Borris, Degn i Borris, konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Jensen Melgaard, Hjoptarp (Melgaard), Borris, Søn Lars Nielsen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca : Oculi døbte Knud {Christensen} Søndergaards Daatter i Hiuptarp , Ane Cathrine , baaren af Degnens {Hans Jensen Brun} hustrue { Lene Marie Markusdatter Listo} , Faddere Christopher {Jakobsen Boltrup} paa Buunbierg , delfoged Thomas Christensen , Niels {Jensen} Meldgaars Søn , Las {Nielsen} , Christen Fonaggers hustrue , Magrethe {Larsdatter?} Laadal —
Introduktion nr. 5556
LINK: Affotografering.


Nr. 2662 1744.04.22 Ingeborg Katrine Miltersdatter, Fastergaard, sogn: Faster. FAR: Milter Nielsen. MOR: Lisbeth Christensdatter.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Lene Marie Markusdatter Listo, Borris, Degn Hans Jensen Bruns kone.
FADDER Nr. 2: Niels Pedersen Føns, Faster, 25, monsr:, søn af degnens kone Lene Marie Markusdatter Listo og 1. mand Peder Lauridsen Føns.
FADDER Nr. 3: Johannes Jørgensen Hauch, Præstegaarden, Borris, 19, præst Hauchs søn.
FADDER Nr. 4: Karen Larsdatter Lodal, Lodal, Faster, 19, datter af Lars Pedersen Smed.
FADDER Nr. 5: Bodil Christensdatter Kjær, Fasterkær, Faster, 18, datter af Christen Jespersen Kjær.
NÆVNT Nr. 1: Hans Jensen Brun, Borris, Konen Lene Marie Markusdatter Listo fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d : 22 April confirm : Milther Nielsen paa Fastergaard hans daatter hiemmedaab , Ingeborg Katrine , baaren af Præstens hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , Faddere Degnens {Hans Jensen Brun) hustrue {Lene Marie Markusdatter Listo} og Søn Monsr Niels {Pedersen} Føns , Johannes {Jørgensen} Hauch , Karen {Larsdatter} Laadall , Bodil christensd: paa Fasterkier —
Introduktion nr. 5557
NOTITS: Degnen Hans Jensen Brun har stedbørn gennem konen.

LINK: Affotografering.


Nr. 2663 1744.06.28 El Nielsdatter, Fasterkær, sogn: Faster. FAR: Niels Kjær. MOR: Maren Lauridsdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter Lodal, Klokmose, Faster, Gift med Søren Laustsen.
FADDER Nr. 1: Søren Laustsen Klokmose, Klokmose, Faster, Konen Maren Christensdatter Lodal bærer.
FADDER Nr. 2: Poul Trøstrup
FADDER Nr. 3: ? Poul Trøstrups søster
FADDER Nr. 4: ? Christen Jeppesens Kjærs kone, Fasterkær, Faster
FADDER Nr. 5: Margrethe Timmer[...], Faster
NÆVNT Nr. 1: Christen Jeppesen Kjær, Fasterkær, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dcy 4ta à Trin : confirm : Niels Kiærs Daatter , El , himmedaab , baaren af Søren {Laustsen} Klokm : hustrue {Maren Christensdatter Lodal} , Faddere Søren {Laustsen} Klokmose Poul Trøstrup og Syster , Christen {Jeppesen} Kiærs hustrue , Magrethe Timmer[...] .
Introduktion nr. 5558
LINK: Affotografering.


Nr. 2664 1744.08.02 Maren Mortensdatter, Kodbøl- Øster, sogn: Borris. FAR: Morten Kodbøl. MOR: Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Pedersdatter, Sønderskov, Borris, Gift med Jens Larsen Sønderskov.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Votkær, Votkær, Borris
FADDER Nr. 2: Jens Andersen, Præstegaarden, Borris, 27, født i Sønderskov, far: Anders Larsen.
FADDER Nr. 3: Kirsten, Præstegaarden, Borris, Kirsten i Præstegaarden.
FADDER Nr. 4: ? Søren Sønderskovs kone, Sønderskov, Borris
NÆVNT Nr. 1: Jens Larsen Sønderskov, Sønderskov, Borris, Konen Kirsten Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Søren Sønderskov, Sønderskov, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 9 à Trin : døbte Morten Koodbøls daatter , Maren , børn af Jens {Larsen} Synderskovs hustrue {Kirsten Pedersdatter} , Faddere Niels {Nielsen} Votkier , Jens Andersen i Prestegd , Kiersten ibid : , Søren synderskovs hustrue —
Introduktion nr. 5560
LINK: Affotografering.


Nr. 2666 1744.08.30 Anne Pedersdatter, Hvollig, sogn: Borris. FAR: Peder Christensen. MOR: ? Peder Christensen Hvolligs kone.
BÅREN AF: Karen Nielsdatter Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, Gift med Hans Jeppesen Hjarup.
FADDER Nr. 1: Peder Lindvig, Lindvig, Borris
FADDER Nr. 2: Karen Lindvig, Lindvig, Borris, 16+, datter af Peder Lindvig
FADDER Nr. 3: Jus Christensen Hvollig, Hvollig, Borris, * i Nygaard.
FADDER Nr. 4: Niels Jakobsen Hvollig, Hvollig, Borris
FADDER Nr. 5: Mette Andersdatter, Hvollig, Borris, Jens Christensen Rindums kone.
NÆVNT Nr. 1: Hans Jeppesen Hjarup, Gjaldbæk, Borris, Konen Karen Nielsdatter Gjaldbæk bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Christensen Rindum, Hvollig, Borris, Konen Mette Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 13tia à Trin confirm : Peder Christensen Hvolvigs daatter hiemmedaab , Ane , baaren af Hans {Jeppesen Hjarup} Gialdbeks hustrue {Karen Nielsdatter Gjaldbæk} , Faddere Peder Lindvig og {sted}Daatter Karen Jus {Christensen} og Niels {Jakobsen} Hvolvig , Jens {Christensen} Rindums hustrue {Mette Andersdatter} —
Introduktion nr. 5559
LINK: Affotografering.


Nr. 2668 1744.09.27 Ane Nielsdatter, Ejstrup, sogn: Faster. FAR: Niels Ejstrup. MOR: ? Niels Ejstrups kone.
BÅREN AF: Birgitte Sophie Thygesdatter, Eggeris Mølle, Nørre Vium, Eggeris Møllerkone, gift med Mads Christensen Møller.
FADDER Nr. 1: Mads Christensen Møller, Eggeris Mølle, Faster, Konen Birgitte Sopøhie Thygesdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Anders Klejnsmed, Ringkøbing
FADDER Nr. 3: Anne Jensdatter, Fasterlund, Faster, Mads Nielsen Lunds kone.
FADDER Nr. 4: Karen Jensdatter, Ejstrup, Faster, Gift med Bent Lauridsen Ejstrup.
FADDER Nr. 5: Peder Bentsen, Ejstrup, Faster, 16, søn af Bent Lauridsen Ejstrup.
NÆVNT Nr. 1: Mads Nielsen Lund, Fasterlund, Faster, Konen Anne Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Bent Lauridsen Ejstrup, Ejstrup, Faster, Kone Karen Jensdatter og søn fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 17ma à Trin : confirm : Niels Eistrups daatter hiemmedaab , Ane , baaren af Eggeris Møllerkone {Birgitte Sophie Thygesdatter} , Faddere , Mads {Christensen} Møller i Eggeris , Anders Klejn[smid] .Ringkiøbing , Mads {Nielsen} Lunds hustrue {Anne Jensdatter} , Bend {Lauridsen} Eistrups hustrue {Karen Jensdatter} og Søn {Peder Bentsen} —
Introduktion nr. 5563
LINK: Affotografering.


Nr. 2669 1744.10.11 Ane Jensdatter, Helgaard, sogn: Borris. FAR: Jens Lauridsen Helgaard. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Christensdatter Nygaard, Nygaard, Borris, 26, datter af Christen Jepsen Nygaard.
FADDER Nr. 1: Oluf Helgaard, Helgaard, Borris, Druknet 1747. Ellers ikke identificeret.
FADDER Nr. 2: Christen Jepsen Nygaard, Nygaard, Borris
FADDER Nr. 3: Sidsel Andersdatter, Gravel, Borris, Anders Nielsen Gravels kone.
FADDER Nr. 4: Kirsten Christensdatter, Gravel, Borris, 19, Christen Gravels datter. Navnet Kirsten mangler i hendes daab i 1724, men ses her.
FADDER Nr. 5: Ane Lisbeth Oluf Jakobsen Debelmoses kone, Debelmose, Borris
NÆVNT Nr. 1: Anders Nielsen Gravel, Gravel, Borris, Konen Sidsel Andersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Oluf Jakobsen Debelmose, Debelmose, Borris, Konen Ane Lisbeth fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Pedersen Gravel, Gravel, Borris, †1743. Datter Kirsten Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 19 à Trin : døbte Jens Lauridsen Helgaards daatter , Ane , baaren af An {Christensdatter} Nygaard , Faddere Oluf Helgaard , Christen {Jepsen} Nygaard , Anders {Nielsen} Graulds hustrue {Sidsel Andersdatter} Oluf {Jakobsen} develmoses hustrue {An Lisbeth} , K: Christen Graulds daatter , Kirsten {Christensdatter} —
Introduktion nr. 5564
LINK: Navn Kirsten i Kirsten Christendsdatters dåb 1724 #2390.
LINK: Affotografering.


Nr. 2670 1744.10.25 Mette Jensdatter, Klokmose, sogn: Faster. FAR: Jens Østergaard. MOR: Kirsten Olufsdatter.
BÅREN AF: Bodil Clemmensdatter Skobæk, Klokmose, Faster, Gift med Villads Sørensen Klokmose.
FADDER Nr. 1: Christen Jespersen Kjær, Fasterkær, Faster
FADDER Nr. 2: Bodil Christensdatter Kjær, Fasterkær, Faster, 19, Christen Jeppesen Kjærs datter.
FADDER Nr. 3: Niels Kjær, Fasterkær, Faster
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Hannerup (Meldgaard), Faster, 19 , Peder Nielsen Meldgaards datgter.
NÆVNT Nr. 1: Villads Klokmose, Klokmose, Faster, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Nielsen Meldgaard, Hannerup (Meldgaard), Faster, Datter Maren fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ditto {Dom : 21 à Trin :} døbte Jens {Østergaard} Klokmosis daatter , Mette , baaren af Villads {Sørensen} Klokmosis hustrue {Bodil Clemmensdatter Skobæk} , Faddere Christen {Jespersen} Kiær og daatter {Bodil Christensdatter Kjær} , Niels {Kier} ibid : {Klokmose eller Fasterkær} , Peder {Nielsen} Meldgaards Daatter —
Introduktion nr. 5565
LINK: Affotografering.


Nr. 2671 1744.11.22 Mette Larsdatter, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Lars Debelmose. MOR: Kirsten Graversdatter.
BÅREN AF: Karen Pedersdatter, Tarp, Borris
FADDER Nr. 1: Jørgen Karlsen, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 2: Marie Jørgensdatter, Debelmose, Borris, 19, datter af Jørgen Karlsen.
FADDER Nr. 3: Christen Madsen Feldbereder, Borris
FADDER Nr. 4: Kirsten, Præstegaardem, Borris, Præstens tjenestepige.
FADDER Nr. 5: ? Poul Debelmoses kone, Debelmose, Borris
NÆVNT Nr. 1: Poul Christensen Debelmose, Debelmose, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 25ta à Trin : døbte Las Develmosis daatter , Mette , baaren af Karen Pedersd : Tarp , Faddere Jørgen Karlsen og Daatter {Marie Jørgensdatter} , Christen {Madsen} Feldbereeder , Præstens Pige Kirsten samt Poul Develmosis hustrue —
Introduktion nr. 5566
LINK: Affotografering.


Nr. 2672 1745.04.19 Inger Pedersdatter, Lodal, sogn: Faster. FAR: Peder Lodal. MOR: ? Peder Lodals kone.
BÅREN AF: Sidsel Lauridsdatter Hjoptarp, Hjoptarp, Borris, Datter af Laurids Nørgaard og Inger
FADDER Nr. 1: Knud Lauridsen Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Faster, Eventuelt moderens bror.
FADDER Nr. 2: Laurs Hannerup, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 3: Jesper Christensen Kjær, Fasterkær, Faster, 17, søn af Christen Jespersen Kjær.
FADDER Nr. 4: Anna Laustdatter Nørgaard, Odderskær, Faster, Søster til Knud Lauridsen Nørgaard
FADDER Nr. 5: Ane Hannerup, Hannerup, Faster, Konfirmeret 1740, forældre uklar.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1745 Feria 2da Paschatis confirm : Peder Laadals daatter hiemmedaab , Inger , baaren af Sidsel {Lauridsdatter} Hiuptarp , Faddere Knud {Lauridsen} Nørgaard hiuptarp , Las Handrup , Jesper {Christensen} Kiær , Ane {Anna Laustdatter Nørgaard} Odderskier , Ane handerup —
Introduktion nr. 5567
LINK: Affotografering.


Nr. 2674 1745.05.02 Margrethe Christensdatter, Vesterby, sogn: Borris. FAR: Christen Christensen Kousgaard. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Johanne Cathrine Jørgensdatter Hauch, Præstegaarden, Borris, 21, præst Hauchs datter.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Vesterby, Vesterby, Borris
FADDER Nr. 2: Jens Andersen, Præstegaarden, Borris, Andersen, se #2665, * Sønderskov.
FADDER Nr. 3: Niels Husted, Præstegaarden, Borris, 19c, konfirmeret 1743 i Borris.
FADDER Nr. 4: Kirsten, Præstegaarden, Borris, Tjenestepige.
FADDER Nr. 5: Karen Nielsdatter, Tarp, Borris, Peder Pedersen II Tarps kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen II Tarp, Tarp, Borris, Konen Karen Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca 2da p : Pascha døbt Christen {Christensen} Kousgaards barn anfnl : Margrethe , baaren af Min daatter {Johanne Cathrine Jørgensdatter Hauch} , Faddere , Peder {Christensen} Vesterbye , Jens {Andersen} og Niels husted i Præstegaarden , Kiersten ibid : , og Peder {Pedersens II} Tarpis hustrue {Karen Nielsdatter} —
Introduktion nr. 5571
LINK: Affotografering.


Nr. 2675 1745.05.23 Karen Vistesdatter, Kodbøl- Vester, sogn: Borris. FAR: Viste Christensen Rahbek. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Margrethe Jakobsdatter, Kodbøl- Øster, Borris, Gift med Mads Christensen Rahbek.
FADDER Nr. 1: Mads Christensen Rahbek, Kodbøl- Øster, Borris, Faderens bror. Konen Margrethe Jakobsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Rahbek, Ahlergaard, Borris, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Jens Sørensen Møller, Slumstrup Mølle, Borris, Gift en måned senere med Maren Andersdatter (Vindelbo) søster til faderen Vistes 1. kone Karen Andersdatter Vindelbo.
FADDER Nr. 4: Maren Sørensdatter, Vindelbo, Borris, Søster til Jens Sørensen Slumstupr Mølle, Christen Andersen Vindelbos kone.
FADDER Nr. 5: Kirsten Frandsdatter, Tarm, Egvad, Skifte 28.12.1762 Lundenæs, gift med Laurids Christensen. Familieforbindelse uklar.
NÆVNT Nr. 1: Christen Andersen Vindelbo, Vindelbo, Borris, Bror til faderens 1. kone Karen Andersdatter Vindelbo. Konen Maren Sørensdatter *Slumstrup Mølle fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 5 p : Pascha confirm : Vidsted {Christensen Rahbek} Koodbøls barns daab , Karen , baaren af Mads {Christensen Rahbek} Koodbøls hustrue {Margrethe Jakobsdatter} Faddere Jens {Christensen Rahbek} og Mads {Christensen} Rahbek {ovenfor kaldet Mads Kodbøl} , Jens {Sørensen Møller} af Slumstrup Møle , Christen {Andersen} Vindelsboes hustrue {Maren Sørensdatter} , Kiersten Frandsd: af Tarm —
Introduktion nr. 5569
LINK: Affotografering.


Nr. 2676 1745.05.30 Dødfødt, Aagaard, sogn: Borris. FAR: Villads Pedersen Aagaard. MOR: Mette Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra introduktionen: 'Samme dag {Feria 2da Pent:} Villads Aagaards hustrue , hvis barn dødfød til forn er bleven iordet —'. Villads Pedersen Aagaard og Mette Nielsdatter i Aagaard et dødfødt barn. }
Introduktion nr. 5570
Begravelse nr. 6570
NOTITS: Fødseldato skønnet en uge før begravelsen.

LINK: Affotografering introduktionen.


Nr. 2679 1745.07.11 Karen Pedersdatter, Vesterby, sogn: Borris. FAR: Peder Christensen Vesterby. MOR: Karen Christensdatter.
BÅREN AF: Johanne Cathrine Jørgensdatter Hauch, Præstegaarden, Borris, 21, præst Hauchs datter.
FADDER Nr. 1: Mikkel Jensen? Falk, Kye, Bølling, Degn i Bølling, se Ejnar Poulsens "Hardsyssels Degnehistorie", side 557. Gift med Bodil Christensen. datter af Christen Houlesen i Bølling. Jensen kan være Jepsen
FADDER Nr. 2: Thomas Houlesen, Bølling?
FADDER Nr. 3: Jens Houlesen, Bølling?
FADDER Nr. 4: Maren Nielsdatter, Vesterby, Borris, Gift med Christen Christensen Kousgaard.
FADDER Nr. 5: Kirsten, Præstegaarden, Borris, Fyldfadder. Tjenestepige i Præstegaarden.
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen Kousgaard, Vesterby, Borris, Konen Maren Nielsdatter fadder. Kaldet Christen Vesterby.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
kom : 4ta à Trin : døbte Peder {Christensen} Vesterbyis Daatter , Karen , baaren af Min Daatter {Johanne Cathrine Jørgensdatter Hauch} , Faddere , Degnen i Bølling {Mikkel Jensen? Falk} , Thoma Houlisen , Jens Houlisen , Christen {Christensen Kousgaard} vesterbyis hustrue, Kiersten i Præstegaarden —
NOTITS: Moderen begravet samme dag, død i barselsseng, derfor ingen introduktion..

LINK: Affotografering.


Nr. 2683 1745.10.10 Karen Laugesdatter, Sønderby, sogn: Borris. FAR: Lauge Christensen Sønderby. MOR: Kirsten Hansdatter.
BÅREN AF: Margrethe Cathrine Christensdatter, Grønborg, Borris, Gift med Eske Pedersen Grønborg. Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Hans Terkildsen? Hansen? Skodsbøl, Skodsbøl, Oddum, Familie til moderen. Søn af Christian Terkild Hansen, bror til Præst Hauchs kone Marie Kirstine Hansdatter .
FADDER Nr. 2: ? Hansdatter Skodsbøl, Skodsbøl, Oddum, Datter af Hans Skodsbøl.
FADDER Nr. 3: Mads Krog, Borris- Krog, Borris, Bliver tre uger efter viet til Bodil Thomasdatter Agger.
FADDER Nr. 4: Christen Jakobsen Moesgaard, Moesgaard, Borris
FADDER Nr. 5: Birgitte Michelsdatter Købke, Sønderby, Borris, Gift med Knud Jensen Sønderby.
NÆVNT Nr. 1: Eske Pedersen Grønborg, Grønborg, Borris, Konen Margrethe Cathrine Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Knud Jensen Sønderby, Sønderby, Borris, Konen Birgitte Michelsdatter Købke fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 17ma à Trin : døbte Lauge {Christensen} Sønderbyis daatter, Karen , baaren af Eske Grønborgs hustrue {Margrethe Cathrine Christensdatter} , Faddere Hans Skodsbøll og sin daatter , Mads Kroeg , Christen {Jakobsen} Mosgaaard og Knud {Jensen} Synderbyis hustrue {Birgitte Michelsdatter Købke} —
Introduktion nr. 5576
LINK: Affotografering.


Nr. 2685 1745.11.10 Dødfødt, Gaasdal- Store, sogn: Borris. FAR: Mads Gaasdal. MOR: ? Mads Gaasdals kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Dom : 22 à Trin : begrov Mads Gaasdals dødfødde barn —'. Mads Gaasdal og kone i Store Gaasdal et dødfødt barn. }
Introduktion nr. 5578
Begravelse nr. 6575
NOTITS: Fødslen skønnet til fire dage før begravelsen.

LINK: Affotografering begravelsen.


Nr. 2686 1745.11.17 Dødfødt, Vinbæk, sogn: Borris. FAR: Bertel Sørensen Smed. MOR: Marie Jørgensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Ditto (Dom : 23 a Trin :) begrov Vinbek Smeds (Bertel Sørensen) Dødfødde barn. ' Bertel Sørensen Smed og Marie Jørgensdatter i Vinbæk et dødfødt barn. }
Introduktion nr. 5579
Begravelse nr. 6576
NOTITS: Fødslen skønnet til fire dage før begravelsen.

LINK: Affotografering begravelsen.


Nr. 2687 1745.12.23 Dødfødt, Gravel, sogn: Borris. FAR: Thomas Christensen Gravel. MOR: Mette Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Feria 3tia Nat : xti begrov Thomas (Christensen) Graulds dødfødde barn —'. Thomas Christensen Gravel og Mette Christensdatter i Gravel et dødfødt barn.}
Introduktion nr. 5580
Begravelse nr. 6579
NOTITS: Fødslen skønnet til fire dage før begravelsen.

LINK: Affotografering begravelsen.


Nr. 2692 1746.03.13 Cathrine Marie Eskesdatter, Grønborg, sogn: Borris. FAR: Eske Pedersen Grønborg. MOR: Margrethe Cathrine Christensdatter.
BÅREN AF: ? Bertel Jakobsen Ørbæks kone, Ørbæk, Hoven
FADDER Nr. 1: Bertel Jakobsen Ørbæk, Ørbæk, Borris, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Thomas Christensen Gravel, Gravel, Borris
FADDER Nr. 3: Jens Jepsen Risbjerg, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 4: Bodil Duedal, Borris, Ikke identificeret, Bodil Larsdatter for ung.
FADDER Nr. 5: Ane Marie, Ahlergaard, Borris, Tjenestepige.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca 3tia i Faste døbte Eske {Pedersen} Grønborgs daatter , Cathrine Marie , baaren af Bertel {Jakobsen} Ørbæks hustrue , Faddere Bertel {Jakobsen} Ørbek , Thomas {Christensen} Gravel , Jens {Jepsen} Riisberig , Bodild dudall , Ane Marie paa Ahlergaard —
Introduktion nr. 5584
NOTITS: Eske Pedersens far Peder Eskesen kom fra Hoven sogn.

LINK: Affotografering.


Nr. 2696 1746.05.01 Anne Marie Jensdatter, Helgaard, sogn: Borris. FAR: Jens Lauridsen Helgaard. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: El Pedersdatter Grønborg, Grønborg, Borris, 40, datter af Peder Eskesen Grønborg.
FADDER Nr. 1: Oluf Helgaard, Helgaard, Borris, Druknet 1747. Ellers ikke identificeret.
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen Grene, Grene, Skarrild, †1748 Skarrild Grene.
FADDER Nr. 3: Sidsel Andersdatter, Gravel, Borris, Nabo. Anders Nielsen Gravels kone.
FADDER Nr. 4: Mette Christensdatter, Gravel, Borris, Nabo. Gift med Thomas Christensen Gravel.
FADDER Nr. 5: Anne Christensdatter Nygaard, Nygaard, Borris, 27, datter af Christen Jepsen i Nygaard.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Christensen Gravel, Gravel, Borris, Nabo, konen Mette Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Anders Nielsen Gravel, Gravel, Borris, Konen Sidsel Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 3tia p : Pascha døbte Jens Lauridsen Helgaards daatter , Ane Marie , baaren af Ell {Pedersdatter} Grønborg , Faddere , Oluf Helgaard , Christen Pedersen Grene {Skarrild} , Anders Graulds hustrue , Thomas {Christensen} ibid : hans hustrue {Mette Christensdatter} , An {Christensdatter} Nygaard —
Introduktion nr. 5588
Begravelse nr. 6591
LINK: Opprimering, ligget ihjel to måneder gammel. Skriftet #1044.
LINK: Affotografering.


Nr. 2697 1746.05.31 Margrethe Bentsdatter, Ejstrup, sogn: Faster. FAR: Bent Lauridsen Ejstrup. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: ? Niels Ejstrups kone, Ejstrup, Faster
FADDER Nr. 1: Mads Nielsen Lund, Fasterlund, Faster
FADDER Nr. 2: Peder Ejstrup, Ejstrup, Faster
FADDER Nr. 3: ? Lars Lunds kone, Fasterlund, Faster
FADDER Nr. 4: Bodil Christensdatter Kjær, Fasterkær, Faster, 20, datter af Christen Jespersen Kjær.
NÆVNT Nr. 1: Niels Ejstrup, Ejstrup, Faster, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Lars Lund, Fasterlund, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Feria 3tia Pentec : døbte Bend {Lauridsen} Eistrups Daatter , Magrethe , baaren af Niels Eistrups hustrue , Faddere Mads {Nielsen} Lund , Peder Eistrup , Las Lunds hustrue , Bodild {Christensdatter} Kiær —
Introduktion nr. 5590
LINK: Affotografering.


Nr. 2700 1746.07.10 Karen Laursdatter, Hannerup, sogn: Faster. FAR: Laurs Hannerup. MOR: ? Laurs Hannerups kone.
BÅREN AF: Mette Madsdatter Mølle, Faster
FADDER Nr. 1: Jens Markussen, Faster
FADDER Nr. 2: Jens Tvevad, Faster
FADDER Nr. 3: Else Jakobsdatter Lindvig, Faster, Peder Lodals kone.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Hannerup (Meldgaard), Faster, 20, datter af Peder Nielsen Meldgaard.
FADDER Nr. 5: Elles Christensdatter, Faster, 36, datter af Christen Lodal.
NÆVNT Nr. 1: Christen Dynesen, Hannerup, Faster, Konen Mette Madsdatter Møller bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Lodal, Lodal, Faster, Konen Else Jakobsdatter Lindvig fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Nielsen Meldgaard, Hannerup (Meldgaard), Faster, Datter Maren Pedersdatter 20 fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca 5ta à Trin : døbte Lars Handrups daatter , Karen , baaren af Christen Dynesens hustrue , Faddere Jens Mortensen , Jens Tvivad , Peder Laadal hustrue {Else Jakobsdatter Lindvig} , Peder {Nielsen} Meldgaards Datter , Maren {Pedersdatter} , Ellids Christensd :
Introduktion nr. 5591
Begravelse nr. 6810
NOTITS: Begravet 1760 13 år gammel. Læsning: "Peder Meldgaards datter , Maren ," læses som "Peder Meldgaards datter Maren ,". Af og til benytter præst Hauch denne syntaks med et modstræbende komma. Se lignende #2701, næste dåb.

LINK: Affotografering.


Nr. 2701 1746.07.17 Maren Nielsdatter, Kjelstrup, sogn: Faster. FAR: Niels Skravhøj. MOR: ? Niels Skravhøjs kone.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter Skravhøj, Faster, Faderens datter ikke set født i Borris eller Faster.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Søhale, Fastergaard, Faster
FADDER Nr. 2: Niels Jensen, Faster, Jens Markussens stedsøn *1707-.
FADDER Nr. 3: Mette Madsdatter Mølle, Hannerup, Faster, Christen Dynesens kone.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Hannerup (Meldgaard), Faster, 20, Peder Nielsen Meldgaards datter.
FADDER Nr. 5: Mette, Fastergaard, Faster, Tjenestepige.
NÆVNT Nr. 1: Christen Dynesen, Hannerup, Faster, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Nielsen Meldgaard, Hannerup (Meldgaard), Faster, Datter Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 6ta à Trin : døbte Niels Skrafhøjs {Kjeldstrup} daatter , Maren baaren af Hans Daatter Nielsd : , faddere Niels {Nielsen Søhale} Fatergaard , Jens Markussens {sted}søn Niels, Christen Dynesens hustrue {Mette Madsdatter Mølle} , Peder {Nielsen} Meldgaards Daatter Maren {Pedersdatter} Fastergaards Pige — Mette —
Introduktion nr. 5592
NOTITS: Kjeldstrup fra introduktonen.

LINK: Affotografering.


Nr. 2702 1746.09.18 Margrethe Villadsdatter, Aagaard, sogn: Borris. FAR: Villads Pedersen Aagaard. MOR: Mette Nielsdatter.
BÅREN AF: Karen Rahbek, Ahlergaard, Borris, Ikke identificeret. Kunne være Jens Christensen Rahbeks mor.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Kousgaard, Vesterby, Borris
FADDER Nr. 2: Maren Nielsdatter, Vesterby, Borris, Gift med Christen Kousgaard.
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen Egvig, Egvig, Borris, Søn af Niels Larsen Egvig.
FADDER Nr. 4: Johanne Nielsdatter, Aagaard, Borris, 20, Niels Christensen Aagaards datter.
FADDER Nr. 5: Anne Katrine Jakobsdatter, Borris, 15, Jakob Gjaldbæks datter. Meget ung som fadder.
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen Aagaard, Aagaard, Borris, Datter Johanne Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, Datter Anne Katrine Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 15ta à Trin : døbte Villads {Pedersen} Aagaards d: , Magrethe , baaren af Karen Rabek paa Ahler , faddere Christen {Christensen} Kousgaard og hustrue {Maren Nielsdatter} , Peder {Nielsen} Egvig , Niels {Christensen} Aagaards daatter {Johanne Nielsdatter} , Jakob Gialdbeks daatter {Anne Katrine Jakobsdatter} —
Introduktion nr. 5593
LINK: Affotografering.


Nr. 2707 1746.10.16 Else Marie Offesdatter, Kirken- Ved, sogn: Borris. FAR: Offe Pedersen Daller. MOR: Johanne Olufsdatter.
BÅREN AF: Johanne Cathrine Jørgensdatter Hauch, Præstegaarden, Borris, 22, Præst Hauchs datter.
FADDER Nr. 1: Mads Jakobsen Daller, Dalager, Borris
FADDER Nr. 2: Jens, Dalager, Borris, Jens ved forvalteren Sten Rasch
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen Daller, Dalager, Borris
FADDER Nr. 4: Margrethe, Borris, Margrethe ved forvalteren Sten Rasch.
FADDER Nr. 5: ? Christensdatter, Borris, Datter af Christen olufsen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Olufsen, Borris, Datteren fadder.
NÆVNT Nr. 2: Sten Danielsen Rasch, Dalager- Lille, Borris, Forvalteren på Lundenæs.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca 19 à Trin : døbte Offer {Pedersen} Dallers daatter , Else Marie , baaren af Min Daatter Johanne Cathrine {Jørgensdatter Hauch} , Faddere Mads {Jakobsen} Daller , Jens hos Forv:{alteren Sten Rasch} , Christen Daller , Magrethe til Forv:{alteren Sten Rasch} —
Introduktion nr. 5598
LINK: Affotografering.


Nr. 2708 1746.11.27 Maren Pedersdatter, , sogn: Borris. FAR: Peder Andersen. MOR: Kirsten Hviid.
BÅREN AF: Margrethe Cathrine Christensdatter, Grønborg, Borris
FADDER Nr. 1: Mads Jakobsen Daller, Dalager, Borris
FADDER Nr. 2: Rejnholt Grønborg, Grønborg, Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: An Kirstine, Borris
FADDER Nr. 4: Bodil Aas, Borris, Gift med Christen Pedersen Grønborg.
NÆVNT Nr. 1: Eske Pedersen Grønborg, Grønborg, Borris, Konen Margrethe Cathrine Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca jma Adventus confirmerede Kirsten Hvids uægte barns daab , Maren , baaren af Eske {Pedersen} Grønborgs hustrue {Margrethe Cathrine Christensdatter} , Faddere Mads {Jakobsen} Daller , Rejnholdt Grønborg , An Kierstine , Bodild Aas , udlagt til barnefader : Peder Andersen norden Holstedbroe —
NOTITS: Ingen introduktion.

LINK: Skriftet.
LINK: Affotografering.


Nr. 2709 1746.12.11 An Cathrine Thomasdatter, Gravel, sogn: Borris. FAR: Thomas Christensen Gravel. MOR: Mette Christensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Christensdatter Gravel, Gravel, Borris, 22, datter af Christen Pedersen Gravel. Gift 1748 med Simon Lervad af Hanning.
FADDER Nr. 1: Peder Larsen? Lodal, Hvollig, Borris, Trolovet 1743 #8216 med Else Jakobsdatter Lindvig.
FADDER Nr. 2: Christen Christensen Nygaard, Nygaard, Borris, 24, søn af Christen Jepsen Nygaard.
FADDER Nr. 3: Anne Christensdatter, Nygaard, Borris, 28, datter af Christen Jepsen Nygaard.
FADDER Nr. 4: Mette Lodal, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 5: Sidsel Andersdatter, Gravel, Borris, Anders Nielsen Gravels kone.
NÆVNT Nr. 1: Anders Nielsen Gravel, Gravel, Borris, Konen Sidsel Andersdatte fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ditto {Dom : 3tia Adv :} døbte Thomas {Christensen} Graulds d : , An Cathrin , baaren af Kiersten {Christensdatter} Grauld , Faddere Peder Laadal i Hvolvig , Christen {Christensen} Nygd , og Syster An {Christensdatter} , Mette Laadal , og Anders {Nielsen} Graulds hustrue {Sidsel Andersdatter} —
Introduktion nr. 5599
LINK: Affotografering.


Nr. 2710 1747.01.15 Johanne Cathrine Jensdatter, Sønderskov, sogn: Borris. FAR: Jens Larsen. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Søren Sønderskovs kone, Sønderskov, Borris
FADDER Nr. 1: Inger Rahbek, Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 2: Søren Sønderskov, Sønderskov, Borris, Konen bærer.
FADDER Nr. 3: Anne Christensdatter Sønderskov, Sønderskov, Borris, 57cc, enke efter faderens bror Anders Larsen Sønderskov.
FADDER Nr. 4: Maren Jakobsdatter Lindvig, Borris, 19, datter af Jakob Barfod.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca 2da p: Epipgh: confirm: Jens Lassens daatter , Johanne Cathrines hiemmedaab , baaren af Søren Synderschous hustrue , Faddere Jng Rabek , Søren Synderschou , An {Christensdatter} Synderschou , Maren {Jakobsdatter} Lindvig —
Introduktion nr. 5600
LINK: Affotografering.


Nr. 2711 1747.03.19 Maren Nielsdatter, Ejstrup, sogn: Faster. FAR: Niels Ejstrup. MOR: ? Niels Ejstrups kone.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Ejstrup, Faster, Gift med Bent Lauridsen Ejstrup.
FADDER Nr. 1: Bent Lauridsen Ejstrup, Ejstrup, Faster, Konen Karen Jensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Mortensen Astrup, Astrup, Faster, 20, søn af Morten Jensen Astrup.
FADDER Nr. 3: An Mortensdatter Astrup, Astrup, Faster, Næsten 16, datter af Morten Jensen Astrup.
FADDER Nr. 4: Anne Jensdatter, Fasterlund, Faster, Mads Nielsen Lunds kone.
FADDER Nr. 5: ? Lars Lunds kone, Fasterlund, Faster
NÆVNT Nr. 1: Mads Nielsen Lund, Fasterlund, Faster, Konen Anne Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Lars Lund, Fasterlund, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca Judica døbte Niels Eistrups daatter , Maren baaren af Bend {Lauridsen} Eistrups hustrue {Karen Jensdatter} Faddere Bend {Lauridsen} Eistrup, Peder {Mortensen} Astrup , An {Mortensdatter} Adstrup , begge Fasterlunds Koner {Mads Nielsen Lunds kone Anne Jensdatter og Lars Lunds kone} —
Introduktion nr. 5602
LINK: Affotografering.


Nr. 2714 1747.05.04 Navnløs, Vinbæk, sogn: Borris. FAR: Bertel Sørensen Smed. MOR: Marie Jørgensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Ditto (Dca 5 ta p : Pascha) begrov Vinbek smeds (Bertel Sørensen Smed) Tvillinger , som havde [havit?] daab hiemme j par dage tilforn — '. Bertel Sørensen Smed og Marie Jørgensdatter et barn til hjemmedaab Tvilling 1 . }
Introduktion nr. 5604
Begravelse nr. 6600
NOTITS: Begravet nogle dage gammel.

LINK: Affotografering begravelsen.


Nr. 2715 1747.05.04 Navnløs, Vinbæk, sogn: Borris. FAR: Bertel Sørensen Smed. MOR: Marie Jørgensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Ditto (Dca 5 ta p : Pascha) begrov Vinbek smeds (Bertel Sørensen Smed) Tvillinger , som havde [havit?] daab hiemme j par dage tilforn — '. Bertel Sørensen Smed og Marie Jørgensdatter et barn til hjemmedaab Tvilling 2 . }
Introduktion nr. 5604
Begravelse nr. 6601
NOTITS: Begravet nogle dage gammel.

LINK: Affotografering begravelsen.


Nr. 2718 1747.06.04 *1747.05.31 Karen Christensdatter, Vesterby, sogn: Borris. FAR: Christen Christensen Kousgaard. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Johanne Cathrine Jørgensdatter Hauch, Præstegaarden, Borris, 24c, præst Hauchs datter.
FADDER Nr. 1: Villads Pedersen Aagaard, Aagaard, Borris, Konen Mette Nielsdatter også fadder.
FADDER Nr. 2: Mette Nielsdatter, Aagaard, Borris, Villads Pedersen Aagaards kone.
FADDER Nr. 3: Niels, Præstegaarden, Borris, Fyldfadder. Karl i Præstegaarden.
FADDER Nr. 4: Kirsten, Præstegaarden, Borris, Fyldfadder. Tjenestepige i Præstegaarden.
FADDER Nr. 5: Kirsten Christensdatter Feldbereder, Tarp, Borris, Gift med Mads Nielsen Stier i Tarp.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: jma à Trin : døbte Christen {Christensen} Kousgaards Tvilling Daatter , Karen , baaren af Min Daatter J:{ohanne} Cathrine {Jørgensdatter Hauch} Faddere Villads {Pedersen} Aag: og hustrue {Mette Nielsdatter} , Niels og Kiersten i præstegaarden , Kirtsten {Christensdatter Feldbereder —}
Introduktion nr. 5607
NOTITS: Karen er den ene tvilling, den anden er dødfødt.

LINK: Affotografering.


Nr. 2718 1747.05.31 *1747.05.31 Dødfødt, Vesterby, sogn: Borris. FAR: Christen Christensen Kousgaard. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen 'Ditto (Dom: 1ma à Trin :) begrov dend 2den Tvilling , som var dødfød — ' Christen Christensen Kousgaard og Maren Nielsdatter i Vesterby et dødfødt barn. }
Introduktion nr. 5607
Begravelse nr. 6602
LINK: Affotografering begravelsen.


Nr. 2719 1747.06.18 An Kirstine Thomasdatter, Fasterkær, sogn: Faster. FAR: Thomas Kjær. MOR: ? Thomas Kjærs kone.
BÅREN AF: Lisbeth Christensdatter, Fastergaard, Faster, Milter Nielsens kone.
FADDER Nr. 1: Milter Nielsen, Fastergaard, Faster, Konen Lisbeth Christensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Anders Vestergaard (Vestergaard), Faster, Uklart hvor Vestergaard hører hen. Vist ikke Vestergaard i Debelmose.
FADDER Nr. 3: Maren, Fastergaard, Faster, Maren paa Fastergaard.
FADDER Nr. 4: Maren Lauridsdatter, Fasterkær, Faster, Gift med Niels Kjær.
FADDER Nr. 5: ? Niels Jakobsen Aas kone, Aas, Faster
NÆVNT Nr. 1: Niels Kjær, Fasterkær, Faster, Konen Maren Lauridsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Jakobsen Aas, Aas, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 3tia à Trin : døbte Thomas Kiærs daatter , An Kiertine baaren af Milther Nielsens hustrue {Lisbeth Christensdatter} , Faddere Milther Nielsen, Anders vestergd , Maren paa Fastergd , Niels Kiærs hustrue , Niels {Jakobsen} Aasis hustrue —
Introduktion nr. 5608
Begravelse nr. 6632
NOTITS: Begravet 1748 halvanden år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2726 1747.09.29 Voldborg Andersdatter, Gravel, sogn: Borris. FAR: Anders Nielsen Gravel. MOR: Sidsel Andersdatter.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter Gravel den Yngre, Gravel, Borris, 32, faderens søster, Anne Nielsdatter *1714
FADDER Nr. 1: Niels Jensen Vestergaard, Debelmose (Vestergaard), Borris
FADDER Nr. 2: Anders Jensen Hvollig, Hvollig, Borris, 19, søn af Jens Christensen Rindum.
FADDER Nr. 3: Jens Helgaard, Helgaard, Borris, Lauridsen eller Jørgensen.
FADDER Nr. 4: Mette Christensdatter Gravel, Gravel, Borris, 27, datter af Christen Pedersen Gravel og Abelone Larsdatter.
FADDER Nr. 5: Karen Nielsdatter Gravel, Gravel, Borris, 21, søster til faderen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo Michaelis døbte Anders {Nielsen} Graulds daatter , Volborg , baaren af Ane {Nielsdatter} Grauld dend yngre , Faddere Niels {Jensen} Vestergd , Anders {Jensen} Hvolvig , Jens {Lauridsen eller Jørgensen} Helgd , Mette {Christensdatter} Grauld , Karen {Nielsdatter} Grauld —
Introduktion nr. 5615
LINK: Affotografering.


Nr. 2730 1748.01.06 Ane Kirstine Jensdatter, Nygaard, sogn: Borris. FAR: Jens Christensen Nygaard. MOR: Anne Christensdatter.
BÅREN AF: ? Jens Helgaards kone, Helgaard, Borris, To muligheder.
FADDER Nr. 1: Anders Nielsen Gravel, Gravel, Borris
FADDER Nr. 2: Christen Christensen Nygaard, Nygaard, Borris, 25, søn af Christen Jepsen Nygaard.
FADDER Nr. 3: Mette Christensdatter, Nygaard, Borris, Thomas Christensen Gravels kone.
FADDER Nr. 4: Kirsten Christensdatter Gravel, Gravel, Borris, 24, datter af Christen Pedersen Gravel.
FADDER Nr. 5: ? Christensdatter, Alkærsig, Dejbjerg , Faderen søster.
NÆVNT Nr. 1: Jens Helgaard, Helgaard, Borris, Jørgensen eller Lauridsen.
NÆVNT Nr. 2: Thomas Christensen Gravel, Gravel, Borris, Konen Mette Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo Epiphan : døbte Jens {Christensen} Nygaards daatter , An Kierstin ,baaaren af Jens Helgaards hustrue , Faddere Anders {Nielsen} Grauld , Christen {Christensen} Nygaard , Thomas {Christensen} Graulds hustrue {Mette Christensdatter} , Kirsten {Christensdatter} Grauld og Jens {Christensen} Nygaards Syster af Alkiersig {Dejbjerg sogn} —
Introduktion nr. 5619
LINK: Affotografering.


Nr. 2731 1748.02.04 Kirstine Marie Nielsdatter, Debelmose (Præstens Mark), sogn: Borris. FAR: Niels Jensen Villadsen. MOR: Maren Poulsdatter.
BÅREN AF: Else Jørgensdatter Hauch, Præstegaarden, Borris, 16, præst Hauchs datter.
FADDER Nr. 1: Villads Pedersen Aagaard, Aagaard, Borris
FADDER Nr. 2: Johanne Hansdatter, Debelmose, Borris, Gift med Oluf Christian Tranmose.
FADDER Nr. 3: Niels Husted, Borris
FADDER Nr. 4: Maren Mortensdatter Præstgaard, Debelmose, Borris, Gift med Oluf Christian Tranmose
FADDER Nr. 5: Johanne Nielsdatter Aagaard, Borris, 19, datter af Niels Christensen Aagaard.
FADDER Nr. 6: Kirsten, Præstegaarden, Borris, Fyldfadder.
NÆVNT Nr. 1: Oluf Christian Pedersen Tranmose, Debelmose, Borris, Konen Johanne Hansdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Christensen Aagaard, Aagaard, Borris, Datter Johanne Nielsdatter Aagaard fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca 5ta p : Epiph : døbte Niels Jensen {Villadsen} paa Præstens Mark hans daatter , Kierstine Marie , baaren af Min daatter Else {Jørgensdatter Hauch} , Faddere Villads {Pedersen} Aagaard , Niels Husted , Oluf {Christian Pedersen} Tranmosis hustrue {Johanne Hansdatter} Niels {Christensen} Aag : Daatter g Kiersten i Præstegd :
Introduktion nr. 5620
LINK: Affotografering.


Nr. 2732 1748.02.11 Sidsel Thomasdatter, Grønborg, sogn: Borris. FAR: Thomas Nielsen Grønborg. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: Margrethe Jensdatter Bisgaard, Tarm, Egvad, 39c, gift med Eske Jepsen Bisgaard.
FADDER Nr. 1: Eske Pedersen Grønborg, Grønborg, Borris, 46, nabo.
FADDER Nr. 2: Søren Nielsen Grønborg, Grønborg, Borris, 22, faderens bror.
FADDER Nr. 3: Dorte Gravel, Slikdal, Borris, Niels Thomsen Slikdals kone
FADDER Nr. 4: Else Nielsdatter Grønborg, Grønborg, Borris, 29, faderens søster.
FADDER Nr. 5: An Kirstine Grønborg, Grønborg, Borris, Ikke fundet.
NÆVNT Nr. 1: Niels Thomsen Slikdal, Slikdal, Borris, Konen Dorte Gravel fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca 7ma døbte Thomas {Nielsen} Grønborg daatter , Sidsel , baaren af Magrethe {Jensdatter} Bisgaard {Tarm, Egvad sogn} , Faddere Eske {Pedersen} Grønborg , og Søren {Nielsen} Grønborg , Niels {Thomsen} Slikdals hustrue {Dorte Gravel} , Else {Nielsdatter} Grønborg , An Kierstin ibid : —
Introduktion nr. 5621
LINK: Affotografering.


Nr. 2733 1748.02.17 Navnløs, Hvollig, sogn: Borris. FAR: Peder Hvollig. MOR: ? Peder Hvolligs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Ditto (2den Søndag i Faste) begrov Peder Hvolvigs liden daatter — .' Peder Hvollig en datter Navnløs født. }
Begravelse nr. 6615
NOTITS: Fødseldatoen skønnet 3 uger før begravelsen, som var 1748.03.10.

LINK: Affotografering begravelsen.


Nr. 2737 1748.05.10 Else Jensdatter, Egvig, sogn: Borris. FAR: Jens Pedersen, Debelmose, Borris. MOR: Kirsten Knudsdatter Egvig.
BÅREN AF: Kirstern Graversdatter, Debelmose, Borris, Lars Debelmoses kone.
NÆVNT Nr. 1: Lars Debelmose, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ditto {Almindl : bededag} døbte Kirsten {Knudsdatter} Egvigs uegte daatter , Else , baaren af Las develmosis hustrue {Kirstern Graversdatter} — udlagt til barnefader j ung Karl fra synden Christen Madsen .
Begravelse nr. 6634
NOTITS: Begravet syv måneder gammel. Her i dåben udlægges Christen Madsen synderfra. I skriftet en måned senere indrømmer hun dog at det var en lokal mand Jens Pedersen i Debelmose, der vel så får en bøde, hvilket hun vel først ville undgå.

LINK: Kirsten Egvigs skrifte.
LINK: Affotografering.


Nr. 2739 1748.06.16 Karen Offesdatter, Kirken- Ved, sogn: Borris. FAR: Offe Pedersen Daller. MOR: Johanne Olufsdatter.
BÅREN AF: Margrethe Cathrine Christensdatter Grønborg, Grønborg, Borris, Gift med Eske Pedersen Grønborg.
FADDER Nr. 1: Peder Jakobsen Daller, Dalager, Borris
FADDER Nr. 2: Christen Bork, Borris
FADDER Nr. 3: Mads Husted, Borris
FADDER Nr. 4: Maren Andersdatter II, Dalager, Borris, Gift med Mads Jakobsen Daller.
FADDER Nr. 5: Bodil, Borris, Tjenestepige ved Rudolph Boldevin Skanderup.
FADDER Nr. 6: Helvig, Dalager- Lille, Borris, Tjenestepige ved forvalter Sten Rasch.
NÆVNT Nr. 1: Mads Jakobsen Daller, Dalager, Borris, Konen Maren Andersdatter II fadder.
NÆVNT Nr. 2: Rudolph Boldevin Skanderup, Borris, 32, tjenestepige Bodil fadder.
NÆVNT Nr. 3: Sten Danielsen Rasch, Dalager- Lille, Borris, Forvater Lundenæs, tjenestepige Helvig fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 1ma à Trin: døbte Offer {Pedersen} Dallers daatter , Karen , baaren af Margrethe {Cathrine Christensdatter} Grønborg , Faddere , Peder {Jakobsen} Daller , Christen Bork , Mads husted , Mads {Jakobsen} Dallers hustrue {Maren Andersdatter II} , Rudolphs {Boldevin Skanderup} Pige Bodild , og Forv:{alteren Raschis} Pige Helvig —
NOTITS: Ingen introduktion.

LINK: Affotografering.


Nr. 2740 1748.06.28 Dødfødt, Fastergaard, sogn: Faster. FAR: Milter Nielsen. MOR: Lisbeth Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'd : 2 July begrov Milther Fasterg : dødfødde barn —.' Milter Nielsen og Lisbeth Christensdatter i Fastergaard et dødfødt barn. }
Introduktion nr. 5625
Begravelse nr. 6626
NOTITS: Fødselsdagen skønnet fire dage før begravelsen, kan ikke være meget forkert.

LINK: Affotografering begravelsen.


Nr. 2741 1748.08.08 Ane Larsdatter, Hjoptarp (Melgaard), sogn: Borris. FAR: Lars Nielsen Melgaard. MOR: Anne Marie Jensdatter.
BÅREN AF: Margrethe Jensdatter, Hvollig, Borris, Jens Jakobsen Hvolligs kone
FADDER Nr. 1: Knud Christensen Melgaard, Hjoptarp (Melgaard), Borris, Nabo.
FADDER Nr. 2: Mette Sørensdatter, Hjoptarp (Melgaard), Borris, Gift med Knud Christensen Melgaard.
FADDER Nr. 3: Laurids Knudsen Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, 20, søn af Knud Lauridsen Nørgaard.
FADDER Nr. 4: Karen Hesselvig, Hvollig?, Borris, Peder Hesselvig ses i Hvollig 1712-60.
FADDER Nr. 5: Karen, Præstegaarden, Borris, Ny tjenestepige i præstegaarden.
NÆVNT Nr. 1: Jens Jakobsen Hvollig, Hvollig, Borris, †1743, konen Margrethe Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 8 Aug : døbte Las {Nielsen} Melgaards daatter , Ane , baaren af Sl: {†1743} Jens {Jakobsen} Hvolvigs hustrue {Margrethe Jensdatter} , Faddere Knud {Christensen} Melgaard og hustrue {Mettte Sørensdatter} Laust {Laurids Knudsen} Nørgaard , Karen Hesselvig , Karen i Præstegaarden —
Introduktion nr. 5626
LINK: Affotografering.


Nr. 2742 1748.08.18 Abeolone Thomasdatter, Gravel, sogn: Borris. FAR: Thomas Christensen Gravel. MOR: Mette Christensdatter.
BÅREN AF: Margrethe Jensdatter, Hvollig, Borris, Salig †1743 Jens Jakobsens enke.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen Nygaard Alkærsig, Nygaard, Borris, Gift året før 1747 med Anne Christensdatter af og i Nygaard.
FADDER Nr. 2: Jens Helgaard, Helgaard, Borris, Jørgensen eller Lauridsen?
FADDER Nr. 3: Christen Christensen Nygaard, Nygaard, Borris, 26, søn af Christen Jepsen.
FADDER Nr. 4: Sidsel Andersdatter, Gravel, Borris, Nabo, Anders Nielsen Gravels kone.
FADDER Nr. 5: Anne Nielsdatter Gravel, Gravel, Borris, 33, Anders Nielsen Gravels søster.
NÆVNT Nr. 1: Jens Jakobsen Hvollig, Hvollig, Borris, Salig †1743, enken Margrethe Jensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Anders Nielsen Gravel, Gravel, Borris, Konen Sidsel Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 10 *a Trin : døbte Thomas {Christensen} Graulds daatter Apelon , baaren af Sal : Jens {Jakobsen} Hvolvigs Enke {Margrethe Jensdatter} , Faddere Jens {Christensen Alkærsig} Nygaard , Jens Helg: , Christen {Christensen} Mygaard . Amders {Nielsen} gravels hustrue {Sidsel Andersdatter} , An {Nielsdatter} Gravel —
Introduktion nr. 5627
LINK: Affotografering.


Nr. 2744 1748.09.15 Johanne Pedersdatter, Lodal, sogn: Faster. FAR: Peder Lodal. MOR: ? Peder Lodals kone.
BÅREN AF: Margrethe Larsdatter? Lodal, Lodal, Faster, 29c?, ?datter af Lars Pedersen Lodal.
FADDER Nr. 1: Jens Markusen, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 2: Laust Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris
FADDER Nr. 3: Maren Lauridsdatter, Fasterkær, Faster, Niels Kjærs kone.
FADDER Nr. 4: Karen Larsdatter? Lodal, Lodal, Faster, ?23c datter af Lars Pedersen Lodal.
FADDER Nr. 5: Mette Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Niels Kjær, Fasterkær, Faster, Konen Maren Lauridsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 14 à Trin : confirmerede Peder Laadals daatters hiemmedaab , Johanne , baaren af Magrethe {?Larsdatter} Laadal , Faddere Jens Marucsen {i Hannerup} , Laust Nørgd {i Hjoptarp, Borris} , Niels Kiærs hustrue {Maren Lauridsdatter} , Karen {?Larsdatter} Laadal , Mette Nørgaard —
Introduktion nr. 5629
Begravelse nr. 6630
NOTITS: Begravet to uger gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2745 1748.10.13 Johanne Bentsdatter, Tarp, sogn: Borris. FAR: Bent Pedersen Tarp. MOR: Maren Andersdatter.
BÅREN AF: Kirsten, Præstegaarden, Borris, Ellers fyldfadder.
FADDER Nr. 1: Mads Feldbereder, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 2: Karen Nielsdatter, Tarp, Borris, Gift med faderens bror Peder Pedersen II Tarp.
FADDER Nr. 3: Maren Thomasdatter, Tarp, Borris, 21, datter af Thomas Larsen Tarp.
FADDER Nr. 4: Kiersten, Borris
FADDER Nr. 5: Niels Husted, Borris
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen II Tarp, Tarp, Borris, Konen Karen Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 18 à Trin døbte Bend {Pedersen} Tarpis daatter , Johanne , baaren af Kiersten i Præstegd: , faddere Mads Feldbereder , Peder {Pedersen II} Tarpis hustrue {Karen Nielsdatter} Maren Thomisdaatter , Kiersten {tom plads} Niels husted —
Introduktion nr. 5630
LINK: Affotografering.


Nr. 2746 1748.11.03 Anne Marie Jensdatter, Helgaard, sogn: Borris. FAR: Jens Lauridsen Helgaard. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: Else Jørgensdatter Hauch, Præstegaarden, Borris, 16, præst Hauchs datter.
FADDER Nr. 1: Thomas Christensen Gravel, Gravel, Borris, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Jus Christensen Hvollig, Hvollig, Borris, Slags nabo.
FADDER Nr. 3: Mette Andersdatter Hvollig, Hvollig, Borris, Gift med Jens Christensen Rindum.
FADDER Nr. 4: Sidsel Andersdatter, Hvollig, Borris, Anders Nielsen Hvolligs kone.
NÆVNT Nr. 1: Anders Nielsen Gravel, Gravel, Borris, Konen Sidsel Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 21 døbte Jens Lauridsen Helgaards daatter , Ane Marie , baaren af Else {Jørgensdatter} Hauck , Faddere , Thomas {Christensen} Grauld , Jus {Christensen} Hvolvig , Mette {Andersdatter} Hvolvig , Anders {Nielsen} Gravels hustrue {Sidsel Andersdatter} , An Helgaard
Introduktion nr. 5632
Begravelse nr. 6655
NOTITS: Begravet 6 uger gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2750 1749.01.19 Ane Pedersdatter, Hvollig, sogn: Borris. FAR: Peder Hvollig. MOR: ? Peder Hvolligs kone.
BÅREN AF: Maren Jakobsdatter Lindvig, Lindvig, Borris, 21, Jakob Barfod Lindvigs datter.
FADDER Nr. 1: Peder Lindvig, Lindvig, Borris, 36c.
FADDER Nr. 2: ?1 Pedersen, Lindvig, Borris, En af Peder Lindvigs sønner. Muligvis stedsøn.
FADDER Nr. 3: ?2 Pedersen, Lindvig, Borris, En anden af Peder Lindvigs sønner. Muligvis stedsøn.
FADDER Nr. 4: Ane Kirstine Christensdatter Stier, Stier, Borris, 21, datter af Christen Olufsen Stier.
FADDER Nr. 5: Mette Christensdatter, Gravel, Borris, Gift med Thomas Christensen.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Christensen Gravel, Gravel, Borris, Konen Mette Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 2da p : Epiph : døbte Peder Hvolvigs daatter , Ane , baaren af Maren {Jakobsdatter} Lindvig , Faddere Peder Lindvig [P]eder Lindvig Søn[ner] , An Kirstine {Christensdatter} Stier , Thomas {Christensen} Graulds hustrue {Mette Christensdatter}
Introduktion nr. 5636
NOTITS: Peder Lindvigs sønner ikke kendte. Han har en kendt steddatter i første ægteskab —

LINK: Affotografering.


Nr. 2751 1749.01.28 Navnløs, Hannerup, sogn: Faster. FAR: Laurs Hannerup. MOR: ? Laurs Hannerups kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Taksig : Fæst begrov Las Handerups spede barn —.' Laurs Hannerup og kone et Barn født. }
Introduktion nr. 5637
Begravelse nr. 6637
NOTITS: Fødsel skønnet to uger før begravelsen, kan være uger forkert. Kan være hjemmedøbt men ingen navn indført.

LINK: Affotografering begravelsen.


Nr. 2752 1749.02.02 Ane Pedersdatter, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Peder Lauridsen. MOR: ? Peder Lauridsen Debelmoses kone.
BÅREN AF: ? Jakob Debelmoses kone, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 1: Jakob Debelmose, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen Daller, Dalager, Borris
FADDER Nr. 3: Niels Poulsen, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 4: Maren Nielsdatter, Tarp, Borris, 17, datter af Lille Niels Lauridsen Tarp.
FADDER Nr. 5: Kirsten Peder Pedersen II Tarps tjenestepige, Tarp, Borris
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen II Tarp, Tarp, Borris, Tjenestepigen Kirsten fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo Prif : døbte Peder Laursens daatter , Ane , baaren af Jakob develm: hustrue , Faddere Jakob develm: Christen {Pedersen} daller , Niels Poulsen fra develm: , Maren Nielsd : i Tarp Peder Tarpis Pige Kiersten —
Introduktion nr. 5635
LINK: Affotografering.


Nr. 2753 1749.04.13 Mette Cathrine Laugesdatter, Sønderby, sogn: Borris. FAR: Lauge Christensen Sønderby. MOR: Kirsten Hansdatter.
BÅREN AF: Lene Marie Markusdatter Listo, Borris, Degnen Hans Jensen Bruns kone.
FADDER Nr. 1: Eske Pedersen Grønborg, Grønborg, Borris
FADDER Nr. 2: Jens Michael Knudsen Sønderby, Sønderby, Borris, Kaldes altid Jens Michael, aldrig Knudsen.
FADDER Nr. 3: Eske Skodsbøl, Borris
FADDER Nr. 4: Bodil Thomasdatter Agger, Agger, Borris, Gift 1745 med Mads Krog.
FADDER Nr. 5: Kirsten, Præstegaarden, Borris, Fyldfadder.
NÆVNT Nr. 1: Hans Jensen Brun, Borris, Degn i Borris konen Lene Marie Markusdatter Listo fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : jma p : Pascha døbter Lauge {Christensen} Sønderbyis daatter , Met Catrine , baaren af Degnens hustrue {Lene Marie Markusdatter Listo} , Eske {Pedersen} Grønborg , Jens Michael {Knudsen} synderbye , Eske Skodsbøl , Bodil {Thomasdatter} Agger , Kirsten i Præstegaarden.
Introduktion nr. 5638
LINK: Affotografering.


Nr. 2754 1749.05.04 Abelone Jensdatter, , sogn: Borris. FAR: Niels Poulsen. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: Margrethe Cathrine Christensdatter, Grønborg, Borris, Eske Pedersen Grønborgs kone.
FADDER Nr. 1: Peder Lauridsen Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, 35.
FADDER Nr. 2: Lars Nielsen Melgaard, Hjoptarp (Melgaard), Borris
FADDER Nr. 3: Ane Marie Jensdatter Hvollig, Hjoptarp (Melgaard), Borris, Gift 1747 med Lars Nielsen Melgaard.
FADDER Nr. 4: Michel Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 5: Birgitte Laustdatter Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, 43, datter af Laust Nørgaard.
NÆVNT Nr. 1: Eske Pedersen Grønborg, Grønborg, Borris, Konen Margrethe Cathrine Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca 4ta p : Pascha døbte Karen Pedersdatter uægte daatter , Apelone , udlagt til Barne Fader Niels Poulsen i develmoße , baaren af Eske {Pedersen} Grønborgs hustrue {Margrethe Cathrine Christensdatter} , Faddere Peder {Lauridsen} Nørgaard , Las {Nielsen} Meldgaard og hustrue {Ane Marie Jensdatter Hvollig} , Michel Nørgaard , Birgithe {Laustdatter } Nørgaard —
NOTITS: Det er ikke set hvor Karen Pedersdatter hører hjemme. Den udlagte far Niels Poulsen skrifte den 7 september 1749 og får selv et barn med konen Marie Debelmose døbt en uge efter den 14 september. Ingen introduktion.

LINK: Moderen Karen Pedersdatters skrifte.
LINK: Udlagte Niels Poulsens skrifte.
LINK: Affotografering.


Nr. 2755 1749.06.15 Ane Kirstine Markusdatter, Gjaldbæk, sogn: Borris. FAR: Markus Jeppesen. MOR: ? Markus Jeppesens kone.
BÅREN AF: Ane Cathrine Jakobsdatter, Gjaldbæk, Borris, 18. datter af Jakob Gjaldbæk, som er faderens stedfar..
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen Moesgaard, Moesgaard, Borris
FADDER Nr. 2: Christen Jensen? Stier, Albæk, Skjern, 38, søn af Jens Christensen Stier.
FADDER Nr. 3: Jeppe Jakobsen Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, 16, søn af Jakob Gjaldbæk.
FADDER Nr. 4: Maren Knudsdatter, Borris, ?(*1709 Ved Kirken, trolovet 1724 i Borris med Jens Pedersen, men for ung og ikke set derefter.)
FADDER Nr. 5: Mette Mortensdatter, Borris- Krog, Borris, Gift med Jens Christensen Krog.
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen Krog, Borris- Krog, Borris, Konen Mette Mortensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

Introduktion nr. 5639
LINK: Affotografering.


Nr. 2756 1748.06.29 Kirsten Jensdatter, Busk, sogn: Borris. FAR: Jens Olesen Busk. MOR: Ane Christensdatter.
BÅREN AF: Ane Kirstine Christensdatter Stier, Stier, Borris, 21, datter af Christen Olufsen Stier.
FADDER Nr. 1: Christen Olufsen Stier, Stier, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 2: Ole Christensen Stier, Stier, Borris, 24, søn af Christen Olufsen Stier.
FADDER Nr. 3: Johanne Olufsdatter, Kirken- Ved, Borris, Offe Pedersen Dallers kone.
FADDER Nr. 4: Maren Knudsdatter, Borris, ?(38, *1709 Ved Kirken)
FADDER Nr. 5: Ane Husted, Borris
NÆVNT Nr. 1: Offe Pedersen Daller, Kirken- Ved, Borris, Konen Johanne Olufsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 4ta à TRin : døbte Jens {Olesen} buskis daatter , Kiersten , baaren af An Kierstin {Christensdatter} Stier , Faddere Christen {Olufsen} Stier og Søn Ole {Christensen Stier} , Offer {Pedersen} dallers hustrue {Johanne Olufsdatter} , Maren Knudsdaatter g Ane Husted —
NOTITS: Ingen introduktion

LINK: Affotografering.


Nr. 2757 1749.07.09 Dødfødt, Fastergaard, sogn: Faster. FAR: Milter Nielsen. MOR: Lisbeth Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Dom : 6ta à Trin : begrov Milther {Nielsen} fastergds barn som var dødfød —.' Milter Nielsen og Lisbeth Christensdatter i Fastergaard et dødfødt barn. }
Introduktion nr. 5640
Begravelse nr. 6644
NOTITS: Fødseldatoen skønnet til fire dage før begravelsen.

LINK: Affotografering begravelsen.


Nr. 2758 1749.09.14 Kirsten Nielsdatter, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Niels Poulsen. MOR: Marie Debelmose.
BÅREN AF: Kirsten, Præstegaarden, Borris, Ellers fyldfadder.
FADDER Nr. 1: Jens Hansen Debelmose, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 2: Maren Nielsdatter, Debelmose, Borris, Niels Jensen Debelmoses kone.
FADDER Nr. 3: Christen Christensen Bork, Dalager, Borris, Karl i Borris
FADDER Nr. 4: Maren Sørensdatter, Vindelbo, Borris, Gift med Christen Andersen Vindelbo.
NÆVNT Nr. 1: Niels Jensen, Debelmose, Borris, Konen Maren Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 15 a Trin : døbte Niels Poulsen i develmose hans daatter , Kiersten , baaren af Kirsten i Præstegd: Faddere Jens Hansen develm : , Niels Jensens h : {Maren Nielsdatter} ibid. : , Christen {Christensen} Bork i dalagger , Maren Sørensdatter —
Introduktion nr. 5641
LINK: Affotografering.


Nr. 2759 1749.10.19 Ane Margrethe Jensdatter, Nygaard, sogn: Borris. FAR: Jens Christensen Nygaard. MOR: Anne Christensdatter.
BÅREN AF: Mette Jensdatter, Hvollig, Borris, Gift med Jus Christensen Hvollig.
FADDER Nr. 1: Jus Christensen Hvollig, Hvollig, Borris, Moderens bror. Konen Mette Jensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Jeppe Christensen Alkiersig, Alkærsig, Dejbjerg
FADDER Nr. 3: ? Jens Helgaards kone, Helgaard, Borris
FADDER Nr. 4: Ane Gravel, Gravel, Borris
FADDER Nr. 5: Ane Nielsdatter, Gravel, Borris, 34, Anders Nielsen Gravels søster.
NÆVNT Nr. 1: Jens Helgaard, Helgaard, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 20 à Trin : døbte Jens {Christensen} Nygaards daatter , Ane magrethe , baaren af Jus {Christensen} Hvolvigs hustrue {Mette Jensdatter} , Jus {Christensen} Hovlvig , Jep Alkiersig {Dejbjerg sogn} , Jens Helgaards hustrue , An grauld og An Nielsdaatter ibidm —
Introduktion nr. 5642
LINK: Affotografering.


Nr. 2760 1750.01.11 Mette Andersdatter, Gravel, sogn: Borris. FAR: Anders Nielsen Gravel. MOR: Sidsel Andersdatter.
BÅREN AF: Else Jørgensdatter Hauch, Præstegaarden, Borris, 18, præst Hauchs datter.
FADDER Nr. 1: Jens Jørgensen Helgaard, Helgaard, Borris
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Nygaard, Nygaard, Borris
FADDER Nr. 3: Niels Husted, Borris
FADDER Nr. 4: Mette Christensdatter Gravel, Gravel, Borris, 30, datter af Christen Pedersen Gravel.
FADDER Nr. 5: ? Niels Debelmoses kone, Debelmose, Borris
NÆVNT Nr. 1: Niels Develmose, Debelmose, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 1ma p : Epipfh : døbte Anders {Nielsen} Graulds Daatter , Mette , baaren af Else {Jørgensdatter} Hauch , Faddere Jens {Jørgensen} Helgd , Jens {Christensen} Nygaard , Niels Husted , Mette {Christensdatter} Grauld , Niels develm: hustrue —
Introduktion nr. 5643
LINK: Affotografering.


Nr. 2761 1750.01.11 Abelone Larsdatter, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Lars Debelmose. MOR: Kirsten Graversdatter.
BÅREN AF: Fiken Koch, Lundenæs?, Skjern, Familie til Marie Elisabeth Johansdatter Koch gift med forvalter Frich på Lundenæs.
FADDER Nr. 1: Jens Hansen, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 2: Niels Poulsen, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 3: Peder Larsen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris
FADDER Nr. 4: Marie Debelmose, Debelmose, Borris, Niels Poulsens kone.
FADDER Nr. 5: Ane Egvig, Egvig, Borris, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Niels Poulsen, Debelmose, Borris, Konen Marie Debelmose fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ditto {Dom : 1ma p: Epiph :} døbte Las Develmosis daatter , Abelone , baaren af Jomfr : Fiken Koch , Faddere Jens Hansen , Niels Poulsen , Peder {Larsen} Gaasdal , Niels Poulsens hustrue {Marie Debelmose} , Ane Egvig —
Introduktion nr. 5644
LINK: Affotografering.


Nr. 2764 1750.01.25 Maren Christensdatter, Vesterby, sogn: Borris. FAR: Christen Christensen Kousgaard. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Else Jørgensdatter Hauch, Præstegaarden, Borris, 18x, præst Hauchs datter.
FADDER Nr. 1: Erik Holst, Aagaard, Borris, Gift 1749 med enken i Aagaard Mette Nielsdatter.
FADDER Nr. 2: Niels Husted, Borris
FADDER Nr. 3: Jens Strellev, Borris, Formodet slægtning til Peder Strellev trolovet 1749.11.04 #8270 i Borris med Kirsten i Borris Præstegaard.
FADDER Nr. 4: Kirsten Kousgaard, 28c, familie til faderen. Konfirmeret 1737 i Borris.
FADDER Nr. 5: Ane Kirstine Risbjerg, Debelmose, Borris, Jens Jepsen Risbjergs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ditto {Dca 7 gesma} døbte Christen {Christensen} Kousgaards daatter , Maren , baaren af Min Daatter Else {Jørgensdatter Hauch} , Faddere Erik {Holst} Aagaard , Niels Hustred , Jens Strelluf , Kirsten {Christensdatter} Kousgaard , An {Kirstine} Risberg —
Introduktion nr. 5649
LINK: Affotografering.


Nr. 2765 1750.02.07 ?, Hannerup, sogn: Faster. FAR: Laurs Hannerup. MOR: ? Laurs Hannerups kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Taksig : Fæst begrov Las Handrups dødfødde barn —'. Laurs Hannerup et dødfødt barn. }
Introduktion nr. 5648
Begravelse nr. 6650
LINK: Affotografering begravelsen.


Nr. 2767 1750.02.15 Mette Jakobsdatter, Klokmose (Meldgaard), sogn: Faster. FAR: Jakob Sørensen Klokmose. MOR: Mette Andersdatter Vindelbo.
BÅREN AF: Maren Andersdatter Vindelbo, Slumstrup Mølle, Sædding, Moderens søster, gift med Jens Sørensen Møller.
FADDER Nr. 1: Jens Sørensen Møller, Slumstrup Mølle, Sædding, Faderen bror. Konen Maren Andersdatter Vindelbo bærer.
FADDER Nr. 2: Maren Christensdatter Lodal, Klokmose, Faster, Gift med Søren Laustsen Klokmose.
FADDER Nr. 3: Karen Christensdatter, Hannerup, Faster, 19, datter af Christen Dynesen.
FADDER Nr. 4: ? Christensdatter, Klokmose (Østergaard), Faster, 18, navn mangler i dåben.
NÆVNT Nr. 1: Søren Laustsen Klokmose, Klokmose, Faster, Konen Maren Christensdatter Lodal fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Dynesen, Hannerup, Faster, Datter Karen Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Jensen Østergaard, Østergaard, Faster, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1ste Søndag i Faste døbte Jacob {Sørensen} Meldgaars daatter i Klokm : , Mette , baaren af Jens {Sørensen} Møllis hustrue {Maren Andersdatter Vindelbo} , Faddere Jens {Sørensen} Mølle {Slumstrup Mølle Sædding sogn} Søren {Laustsen} Klokm : hustrue {Maren Christensdatter Lodal} , Christen dynesens daatter {Karen Christensdatter} Christen {Jensen} Østergaards daatter —
Introduktion nr. 5650
LINK: Affotografering.


Nr. 2768 1750.03.04 Anne Marie Jensdatter, Grønborg, sogn: Borris. FAR: Jens Skygger. MOR: Ane Marie Grønborg.
BÅREN AF: Johanne Olufsdatter, Kirken- Ved, Borris, Offe Pedersen Dallers kone.
FADDER Nr. 1: Offe Pedersen Daller, Kirken- Ved, Borris, Konen Johanne Olufsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Oluf Christensen Stier, Stier, Borris, 25.
FADDER Nr. 3: Ane Kirstine Christensdatter, Borris, 22, søster til Oluf Stier.
FADDER Nr. 4: Kirsten Fonager, Fonager, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ditto {d : 4de Martij} døbte Ane Marie i Grønborg Hendis Daatter Uægte barn , Ane Marie , baaaren af Offer {Pedersen} dallers hustrue {Johanne Olufsdatter} , Faddere Offer {Pedersen} daller , Oluf {Christensen} stier , og Hans Syster {Ane Kirstine Christensdatter} , Kirsten Fonager , ved daaben udlagt til barne fader Jens Skygger.
NOTITS: Ingen introduktion.

LINK: Affotografering.


Nr. 2769 1750.03.30 Dorte Lisbeth Christensdatter, Dalager, sogn: Borris. FAR: Christen Pedersen Daller. MOR: Else Nielsdatter Grønborg.
BÅREN AF: Johanne Jensdatter, Grønborg, Borris, Gift med Thomas Nielsen Grønborg.
FADDER Nr. 1: Thomas Nielsen Grønborg, Grønborg, Borris, Konen Johanne Jensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Søren Nielsen Grønborg, Grønborg, Borris, 24, bror til Thomas Nielsen Grønborg.
FADDER Nr. 3: Christen Christensen Bork, Borris
FADDER Nr. 4: Johanne Olufsdatter, Kirken- Ved, Borris, Offe Pedersen Dallers kone
FADDER Nr. 5: Ane Kirstine Christensdatter Stier, Stier, Borris, 23, datter af Christen Olufsen Stier.
NÆVNT Nr. 1: Offe Pedersen Daller, Kirken- Ved, Borris, Konen Johanne Olufsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo 2do Pasch: døbte Christen {Pedersen} Dallers Daatter , Dorthe Lisbeth , baaren af Thomas {Nielsen} Grønborgs H : {Johanne Jensdatter} Faddere , Thomas {Nielsen} Grønborg , Søren {Nielsen} ibid , Christen {Christensen} Bork , Offer {Pedersen} Dallers hustrue {Johanne Olufsdatter} , An Kirstine {Christensdatter} Stier.
Introduktion nr. 5651
Begravelse nr. 6796
NOTITS: Begravet 11 år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2770 1750.04.05 Hilleborg Nielsdatter, Ejstrup, sogn: Faster. FAR: Niels Ejstrup. MOR: ? Niels Ejstrups kone.
BÅREN AF: Birgitte Sophie Thygesdatter, Eggeris Mølle, Nørre Vium, Bærer 2. gang. Gift med Mads Christensen Møller.
FADDER Nr. 1: Mads Christensen Møller, Eggeris Mølle, Nørre Vium, Konen Birgitte Sophie Thygesdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Bentsen, Ejstrup, Faster, 19, Bent Lauridsen Ejstrups søn
FADDER Nr. 3: Karen Jensdatter, Ejstrup, Faster, Gift med med Bent Lauridsen Ejstrup.
FADDER Nr. 4: ? Lars Lunds kone, Fasterlund, Faster
FADDER Nr. 5: Karen Christensdatter Astrup, Astrup, Faster, Gift med Jens Andersen Astrup.
NÆVNT Nr. 1: Bent Lauridsen Ejstrup, Ejstrup, Faster, Konen Karen Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Lars Lund, Fasterlund, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Domca 1ma p: Pascha døbte Niels Eistrup daatter Hilleborg , baaren af Eggeris Møllers hustrue {Birgitte Sophie Thygesdatter} , Mads {Christensen Møller} Eggeris Bend {Lauridsen} Eistrrups Søn , Bend {Lauridsen} Eistrups hustrue {Karen Jensdatter} , Las Lunds hustrue , Karen {Christensdatter} Astrup —
Introduktion nr. 5653
LINK: Affotografering.


Nr. 2771 1750.04.05 Lisbeth Margrethe Knudsdatter, Hjoptarp (Søndergaard), sogn: Borris. FAR: Knud Christensen Søndergaard. MOR: Mette Sørensdatter.
BÅREN AF: Lene Marie Markusdatter Listo, Borris
FADDER Nr. 1: Lars Nielsen Melgaard, Hjoptarp (Melgaard), Borris
FADDER Nr. 2: Anne Marie Jensdatter, Hjoptarp (Melgaard), Borris
FADDER Nr. 3: Markus Listo
FADDER Nr. 4: Laurids Knudsen Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, 20, søn af forældrene.
FADDER Nr. 5: ? Christen Husteds datter, Borris
NÆVNT Nr. 1: Christen Husted, Borris, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 1ma p : Pascha døbte Knud {Christensen} syndergaards daatter Lisbeth Magrethe , baaren af Degnens {Hans Jensen Brun} hustrue {Lene Marie Markusdatter Listo} Faddere Las {Nielsen} Meldgaard g hustrue {Anne Marie Jensdatter} , Marcus Listo , Laust {Knudsen} Nørgaard Christen husteds daatter —
Introduktion nr. 5652
LINK: Affotografering.


Nr. 2773 1750.05.03 Johanne Christensdatter, Vindelbo, sogn: Borris. FAR: Christen Andersen Vindelbo. MOR: Maren Sørensdatter.
BÅREN AF: Else Jørgensdatter Hauch, Præstegaarden, Borris, 18, præst Hauchs datter.
FADDER Nr. 1: Fiken? Koch, Lundenæs, Skjern
FADDER Nr. 2: Markus Krog, Borris- Krog, Borris
FADDER Nr. 3: Maren Krog, Borris- Krog, Borris
FADDER Nr. 4: Jeppe Sørensen Møller, Slumstrup Mølle, Sædding, 28, moderens bror, søn af Søren Jensen Møller.
FADDER Nr. 5: Maren Vesterby, Vesterby, Borris, Christensdatter eller Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 5ta p : Pascha døbte Christen {Andersen} Vindelbois daatter Johanne , baaren af Else {Jørgensdatter} Hauch , Faddere Jomfr: {Fiken?} Koch , Marcus Krog , Maren Krog Jep {Sørensen} Møller {Slumstrup Mølle i Sædding sogn} , Maren vesterbye —
LINK: Affotografering.


Nr. 2777 1750.06.21 Birgitte Marie Madsdatter, Gaasdal- Store, sogn: Borris. FAR: Mads Gaasdal. MOR: ? Mads Gaasdals kone.
BÅREN AF: Johanna Boltrup, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 1: Peder Huus, Borris
FADDER Nr. 2: Jakob Nielsen Egvig, Egvig, Borris, 22, søn af Niels Larsen Egvig.
FADDER Nr. 3: Laurids Knudsen Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, 22, søn af Knud Lauridsen.
FADDER Nr. 4: Maren Andersdatter Vindelbo, Slumstrup Mølle, Borris, 30, gift med Jens Sørensen Møller.
FADDER Nr. 5: Ane Egvig, Egvig, Borris, Formodet: Niels Larsen Egvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 4 à Trin : døbte Mads Gaasdals daatter Birgitte Marie baaren af Johanna Boltrup, Faddere , Peder Huus , Jacob {Nielsen} Egvig , Laurids {Knudsen} Nørgaard , Maren {Andersdatter} Vindelboe , An Egvig.
Introduktion nr. 5657
LINK: Affotografering.


Nr. 2781 1750.10.11 Margrethe Thomasdatter, Gravel, sogn: Borris. FAR: Thomas Christensen Gravel. MOR: Mette Christensdatter.
BÅREN AF: Birgitte Cathrine Gerhardsdatter Gerritz, Ringkøbing, 21, eller 19 Gertrud Maria Gerhardsdatter Gerritz , begge døtre af Gerhard Hermansen Gerritz gift med præst Hauchs kones søster Birgitte Cathrine Hansdatter Vest. Gerhard er feldskær i Ringkøbing.
FADDER Nr. 1: Jens Jørgensen Helgaard, Helgaard, Borris
FADDER Nr. 2: Anders Jensen Hvollig, Hvollig, Borris, 22, søn af Jens Christensen Rindum.
FADDER Nr. 3: Sidsel Andersdatter, Gravel, Borris, Gift med Anders Nielsen Gravel.
FADDER Nr. 4: Ane Christensdatter Nygaard, Nygaard, Borris, 32, gift med Jens Christensen Alkærsig.
FADDER Nr. 5: Abelone Christensdatter, Borris, Uklar.
NÆVNT Nr. 1: Anders Nielsen Gravel, Gravel, Borris, Konen Sidsel Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ditto {Dom : 20 à Trin:} døbte Thomas {Christensen} Graulds daatter , Magrethe , baaren af Jomfr: {Birgitte Cathrine eller Gertrud Maria Gerhardsdatter} Gerritz Faddere Jens {Jørgensen} Helgaard , Anders {Jensen} Hvolvig , Anders {Nielsen} Graulds hustrue {Sidsel Andersdatter} , Ane {Christensdatter} Nygaard, Apelone Christensdaatter —
Introduktion nr. 5661
LINK: Anden af to introduktioner!
LINK: Affotografering.


Nr. 2782 1750.10.18 Mette Knudsdatter, , sogn: Borris. FAR: Knud Engsig. MOR: Karen Engsig.
BÅREN AF: Johanne Cathrine Jørgensdatter Hauch, Præstegaarden, Borris, 26, præst Hauchs datter.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Tarp, Tarp, Borris
FADDER Nr. 2: Jens Agger, Agger, Borris
FADDER Nr. 3: An Marcus, Kirken- Ved, Borris, ? ikke identificeret.
FADDER Nr. 4: Maren Hansdatter, Kirken- Ved, Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 5: Ane Eskesdatter?, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca 21 à Trin: døbte Knud Engsigs daatter , Mette , baaren af min d: Joh : Cath: {Johanne Cathrine Jørgensdatter Hauch} , Faddere Jens Pedersen Tarp , Jens Agger , An Marcus Ved Kirken , Maren Hansd: ibid : , Ane Eskesdaatter
Introduktion nr. 5662
LINK: Affotografering.


Nr. 2784 1750.11.01 Maren Sørensdatter, Klokmose, sogn: Faster. FAR: Søren Lauridsen Klokmose. MOR: Maren Christensdatter Lodal.
BÅREN AF: Margrethe Larsdatter Lodal, Faster, Datter af Lars Pedersen Smed.
FADDER Nr. 1: Jakob Nielsen Vesterby, Stoustrup, Oddum
FADDER Nr. 2: Peder Larsen Lodal, Faster, Søn af Lars Pedersen Smed.
FADDER Nr. 3: Karen Larsdatter Lodal, Faster, 25, datter af Lars Pedersen Smed.
FADDER Nr. 4: Mette Andersdatter Vindelbo, Klokmose, Faster, Gift med Jakob Sørensen Klokmose.
FADDER Nr. 5: Bodil Clemmensdatter Skobæk, Klokmose, Faster, Gift med Villads Sørensen Klokmose.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster, Konen Mette Andersdatter Vindelbo fadder.
NÆVNT Nr. 2: Villads Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster, Konen Bodil Clemmensdatter Skobæk fadder
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festp oium Sanct : døbte Søren {Lauridsen} Klokmosis daatter , Maren , baaren af Magrethe {Larsdatter} Laadal , Faddere , Jakob {Nielsen} Vesterby , Peder {Larsen} Laadal , Karen {Larsdatter} Laadal , Jakob {Sørensen} Klokmosis h : {Mette Andersdatter Vindelbo} , g Villads {Sørensen} Klokm: h: {Bodil Clemmensdatter Skobæk}
Introduktion nr. 5663
LINK: Affotografering.


Nr. 2785 1750.12.14 Navnløs, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Jens Jepsen Risbjerg. MOR: Anne Kirstine.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen '1751 . Festo Epiph : begrov Jens {Jepsen} Risbergs spede Barn —.' Jens Jepsen Risbjerg og Anne Kirstine i Debelmose deres barn Navnløs . }
Begravelse nr. 6661
NOTITS: Fødseldato skønnet tre uger før begravelsen.

LINK: Affotografering begravelsen, kan være om uger forkert.


Nr. 2787 1751.01.17 Margrethe Pedersdatter, Hvollig, sogn: Borris. FAR: Peder Hvollig. MOR: ? Peder Hvolligs kone.
BÅREN AF: Mette Christensdatter, Gravel, Borris, Gift med Thomas Christensen Gravel.
FADDER Nr. 1: Niels Jakobsen? Hvollig, Hvollig, Borris
FADDER Nr. 2: Christen Jakobsen Moesgaard, Moesgaard, Borris
FADDER Nr. 3: Mette Andersdatter, Hvollig, Borris, Gift med Jens Christensen Rindum.
FADDER Nr. 4: Maren Jakobsdatter Lindvig, Lindvig, Borris, 23, datter af Jakob Barfod Lindvig. †1736.
FADDER Nr. 5: Abelone Christensdatter Lodal, Faster?
NÆVNT Nr. 1: Thomas Christensen Gravel, Gravel, Borris, Konen Mette Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Christensen Rindum, Hvollig, Borris, Konen Mette Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca 2da p . Epiph : døbte Peder Hvolvigs Daatter Magrethe , baaren af Thomas {Christensen} Graulds h: {Mette Christensdatter} , Faddere Niels {?Jakobsen} Hvolvig , Christen {Jakobsen} Mosgd , Jens {Christensen} Rindums H : {Mette Andersdatter} , Maren {Jakobsdatter} Lindvig , Apelone {Christensdatter} Laadal —
NOTITS: Ingen introduktion.

LINK: Affotografering.


Nr. 2788 1751.01.24 Kirsten Miltersdatter, Fastergaard, sogn: Faster. FAR: Milter Nielsen. MOR: Lisbeth Christensdatter.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Faster, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Thomas Christensen, Borris, Birkedommer
FADDER Nr. 2: Niels Nielsen
FADDER Nr. 3: Lene Marie Markusdatter Listo, Borris, Degn Hans Jensen Bruns kone.
FADDER Nr. 4: Johanne Cathrine Jørgensdatter Hauch, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs datter.
FADDER Nr. 5: Birgitte Cathrine Gerhardsdatter Gerritz, Ringkøbing, 21, eller 19 Gertrud Maria Gerhardsdatter Gerritz , begge døtre af Gerhard Hermansen Gerritz gift med præst Hauchs kones søster Birgitte Cathrine Hansdatter Vest. Gerhard er feldskær i Ringkøbing.
NÆVNT Nr. 1: Hans Jensen Brun, Borris, Degn. Konen Lene Marie Markusdatter Listo fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jørgen Johannesen Hauch, Præstegaarden, Borris, Datter Johanne Cathrine Jørgensdatter Hauch fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1751. Dom : 3 p : Epiph : døbte Milther Nielsens daatter Kiersten baaren af min {præst Jørgen Johannesen Hauch} hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , Fadder Birkefoget {birkedommer Thomas} Christensen , Niels Nielsen , Degnens {Hans Jensen Brun} h: {Lene Marie Markusdatter Listo} Min {præst Jørgen Johannesen Hauch} daatter J :{ohanne} Cathrine {Jørgensdatter Hauch} g Jomfr: {Birgitte Cathrine eller Gertrud Maria Gerhardsdatter} Gerritz —
Introduktion nr. 5666
LINK: Affotografering.


Nr. 2789 1751.02.02 Karen Giødesdatter, Gaasdal- Store, sogn: Borris. FAR: Giøde Jensen Gaasdal. MOR: ? Giøde Jensen Gaasdals kone.
BÅREN AF: Else Jørgensdatter Hauch, Præstegaarden, Borris, 19, præst Hauchs datter.
FADDER Nr. 1: Christen Andersen Vindelbo, Vindelbo, Borris
FADDER Nr. 2: Niels Nielsen Melgaard, Hjoptarp (Melgaard), Borris, 18, søn af Niels Jensen Melgaard.
FADDER Nr. 3: Ane Olufsdatter? Busk, Busk, Borris, ?39.
FADDER Nr. 4: Kirsten Madsdatter, Borris, Odderskær, Tarp eller Fasterlund?
FADDER Nr. 5: ? Mads Gaasdals kone, Gaasdal, Borris
NÆVNT Nr. 1: Mads Gaasdal, Gaasdal, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo Purific : M : døbte Giøde Gaasdals daatter Karen , baaren af min daatter Else {Jørgensdatter Hauch} , Faddere Christen {Andersen} Vindelboe , Niels {Nielsen} Melgd An Busck , Kiersten Madsd : , Mads Gaasd : hustrue .
Introduktion nr. 5667
LINK: Affotografering.


Nr. 2793 1751.04.12 Mette Andersdatter, Gravel, sogn: Borris. FAR: Anders Nielsen Gravel. MOR: Sidsel Andersdatter.
BÅREN AF: Birgitte Cathrine Gerhardsdatter Gerritz, Præstegaarden, Borris, Gæst i Præstegaarden 21, eller 19 Gertrud Maria Gerhardsdatter Gerritz , begge døtre af Gerhard Hermansen Gerritz gift med præst Hauchs kones søster Birgitte Cathrine Hansdatter Vest. Gerhard er feldskær i Ringkøbing
FADDER Nr. 1: Jus Christensen Hvollig, Hvollig, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 2: Niels Husted, Borris
FADDER Nr. 3: Mette Christensdatter Gravel, Gravel, Borris, 31, datter af Christen Pedersen Gravel.
FADDER Nr. 4: Mette Andersdatter, Hvollig, Borris, Gift med Jens Christensen Rindum.
FADDER Nr. 5: Maren Jakobsdatter Lindvig, Lindvig, Borris, 23, datter af Jakob Barfod Lindvig. †1736.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ditto {Feria 2da Pashato} Anders {Nielsen} Graulds daatter , Mette , baaren af Jomfr : Gerritz , Jus {Christensen} Hvolvig , Niels Husted , Mette {Christensdatter} Grauld , Mette Andersdaatter , Maren {Jakobsdatter} Lindvig —
Introduktion nr. 5671
LINK: Affotografering.


Nr. 2797 1751.05.23 Kirsten Nielsdatter, (Hannerup?), sogn: Faster. FAR: Niels Kjelstrup. MOR: ? Niels Kjeldstrup kone.
BÅREN AF: Elles Christensdatter, Hannerup, Faster, 41, datter af Christen Lodal. Mulig Elles Christensdatter datter af Christen Pedersen Degn i Debelmose i Borris.
FADDER Nr. 1: Laurs Hannerup, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 2: Jakob Larsen Lodal, Lodal, Faster, 34. søn af Lars Pedersen Smed i Lodal.
FADDER Nr. 3: Karen Christensdatter, Hannerup, Faster, 20, datter af Christen Dynesen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Dynesen, Hannerup, Faster, Datter Karen Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 6ta p : Pascha døbte Niels Kielstrups daatter , Kiersten , baaren af Ellids Christensdaatter i Handerup , Faddere Las Handerup , Jakob {Larsen} laadal, Christen dynesens daatter {Karen}, Jens Nørgaards {2.} h :{ustrue}
Introduktion nr. 5675
LINK: Affotografering.


Nr. 2800 1751.09.05 Ane Margrethe Jusdatter, Hvollig, sogn: Borris. FAR: Jus Christensen Hvollig. MOR: Mette Jensdatter.
BÅREN AF: Johanne Christensdatter, Helgaard, Borris, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Lars Brand, Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 2: Niels Jakobsen? Hvollig, Hvollig, Borris
FADDER Nr. 3: Anders Jensen Hvollig, Hvollig, Borris, 23, søn af Jens Christensen Rindum.
FADDER Nr. 4: Sidsel Andersdatter Gravel, Gravel, Borris, Gift med Anders Nielsen Gravel.
FADDER Nr. 5: Karen, Præstegaarden, Borris, Fyldfadder.
NÆVNT Nr. 1: Jens Jørgensen Helgaard, Helgaard, Borris, Konen Johanne Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 13tia à Trin : døbte Jus {Christensen} Hvolvigs daatter Ane Magrethe , baaren af Jens Jørgensen Helgaards hustrue {Johanne Christensdatter} , faddere , Las brand , Niels {Jakobsen?} hvolvig , Anders {Jensen} Hvolvig , Sidsel {Andersdatter} Grauld , Karen i Præstegd —
Introduktion nr. 5677
LINK: Affotografering.


Nr. 2801 1751.10.17 Kirsten Jensdatter, Sønderby, sogn: Borris. FAR: Jens Michael Knudsen. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: Abelone Marie Eskildsdatter, Tarm, Egvad
FADDER Nr. 1: Christian Knudsen Sønderby, Tarm, Egvad, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Peder Moesgaard, Moesgaard, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 3: Kirsten Hansdatter, Sønderby, Borris, Gift med Lauge Christensen Sønderby.
FADDER Nr. 4: Bodil Thomasdatter Agger, Agger, Borris, Gift med Niels Jensen Agger.
FADDER Nr. 5: Ellen Kirstine Degnens tjenestepige, Borris
NÆVNT Nr. 1: Lauge Christensen Sønderby, Sønderby, Borris, Konen Kirsten Hansdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Hans Jensen Brun, Borris, Degn i Borris, tjenestepigen Ellen Kiertine fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 19 à Trin : døbte Jens Mechaels {Knudsen} daatter , Kiersten , baaren af Christian {Knudsen} Synderbyes h : {Abelone Marie Eskildsdatter} , Faddere Christian {Knudsen} Synderbye , Peder Mosgaard , Lauge {Christensen} synderbyis h : {Kirsten Hansdatter} Bodild {Thomasdatter} Agger , Degnens {Hans Jensen Brun} P:{ige} Elllen Kierstine —
Introduktion nr. 5678
LINK: Affotografering.


Nr. 2802 1751.10.21 Barbara Pedersen, Tarp, sogn: Borris. FAR: Peder Pedersen II Tarp. MOR: Karen Nielsdatter.
BÅREN AF: Else Hansdatter Vest, Ringkøbing, Præstens Hauchs kone Marie Kirstine Hansdatter Vests søster.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Tarp, Borris, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Daniel Filip Jakobsen Lindvig, Lindvig, Borris, 18, søn af Jakob Barfod Lindvig.
FADDER Nr. 3: Mette Madsdatter Vesterby, Vesterby, Borris, Gift med Peder Christensen Vesterby.
FADDER Nr. 4: Maren Andersdatter? Tarp, Tarp, Borris, Gift 1746 med Bent Pedersen Tarp.
FADDER Nr. 5: Kirsten Richartsdatter, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 21 à Trin : confirmerede Peder Peders: {II} Tarpis daatter hiemmedaab , Barbara , baaren af Else {Hansdatter} Vest Jens Peders: Tarp , Daniel {Filip Jakobsen} Lindvig , Mette {Madsdatter} Vesterby , Maren {Andersdatter?} Tarp, Kiersten Rikartsd : —
Introduktion nr. 5679
LINK: Affotografering.


Nr. 2804 1752.01.01 Mette Offersdatter, Dalager, sogn: Borris. FAR: Offer Pedersen Daller. MOR: Johanne Olufsdatter.
BÅREN AF: Else Jørgensdatter Hauch, Præstegaarden, Borris, 20, præst Hauchs datter.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen Gosvig, Gosvig, Borris, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Jens Hansen, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 3: Peder Eskesen Grønborg, Grønborg, Borris, 19, søn af Eske Pedersen Grønborg.
FADDER Nr. 4: Maren Hansdatter, Kirken- Ved, Borris, Fyldfadder se #2782.
FADDER Nr. 5: Else Nielsdatter Grønborg, Dalager, Borris, Nabo, gift med Christen Pedersen Daller.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1752. Mette. Festo Novi A: døbte Offer {Pedersen} Dallers daatter , Mette baaren af min daatter Else {Jørgensdatter Hauch} Faddere Jens {Christensen} Gosvig , Jens Hanßen Peder {Eskesen} Grønborg, Maren Hansdaatter , Else {Nielsdatter} Grønborg.
Introduktion nr. 5681
LINK: Affotografering.


Nr. 2805 1752.02.18 Dødfødt, Helgaard, sogn: Borris. FAR: Jens Lauridsen Helgaard. MOR: Karen Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen 1752: 'Ditto {2den Søndag i Faste} begrov Jens Lauridsen Helgaards dødføde barn - ' . }
Introduktion nr. 5682
Begravelse nr. 6677
LINK: Affotografering begravelsen.


Nr. 2806 1752.03.19 Kirsten Nielsdatter, Tarp, sogn: Borris. FAR: Niels Rasmussen, Bukkær, Assing. MOR: Kirsten Thomasdatter.
BÅREN AF: Maren Thomasdatter, Tarp, Borris, 24, moderens søster.
FADDER Nr. 1: Bent Pedersen Tarp, Tarp, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 2: Daniel Filip, Dalagergaard?, Borris, ?Herredsfoged Daniel Filip Rasch død 1735, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: Karen Thomasdatter Tarp, Tarp, Borris, 22, moderens søster.
FADDER Nr. 4: Maren Andersdatter? Tarp, Tarp, Borris, Bent Pedersen Tarps kone formodentlig.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søndager efter Midfaste confirm: Karen Thomasdatter Tarps uægte daatter, Kirsten baaren af Maren Thomasd: ibid: Faddere Bend {Pedersen} Tarp , Daniel Phillip , Karen {Thomasdatter} Tarp , Maren {Andersdatter?} Tarp — Udlagt til barnefader Niels Rasmsusen i Bukkier —
Begravelse nr. 6683
NOTITS: Begravet 5 måneder gammel. Kirsten Thomasdatter er 21 år gammel. Ingen introduktion.

LINK: Affotografering.


Nr. 2807 1752.03.31 Karen Christensdatter, Vindelbo, sogn: Borris. FAR: Christen Andersen Vindelbo. MOR: Maren Sørensdatter.
BÅREN AF: Maren Andersdatter, Slumstrup Mølle, Sædding, Faderens søster, Jens Sørensen Møllers kone.
FADDER Nr. 1: Markus Krog, Borris- Krog, Borris, Ses fra 1748.
FADDER Nr. 2: ? Markus Krogs kone, Borris- Krog, Borris, Ses fra 1748.
FADDER Nr. 3: Jens Sørensen Møller, Slumstrup Mølle, Sædding, Moderens bror, konen Maren Andersdatter bærer.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 5: Karen Jakobsdatter Hannerup, Hannerup, Faster, Gift med Jakob Sørensen i Hannerup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Karen. Langfredag døbte Christ_ {Andersen} Vindelboes daattr , Karen , baaren af Jens Møllers hustrue {Maren Andersdatter} , Faddere Marcus Krog og hustrue , Jens {Sørensen} Mølle , Maren Christensd: , Karen (Jakobsdatter) Handerup —
Introduktion nr. 5684
NOTITS: Gift 1772.06.08 i Bølling med Eske Hansen Kragmose.

LINK: Affotografering.


Nr. 2808 1752.05.03 Kirsten Jakobsdatter, Klokmose (Meldgaard), sogn: Faster. FAR: Jakob Sørensen Klokmose. MOR: ? Jakob Sørensen Klokmoses 2. kone.
BÅREN AF: ? Jensen, Mad: Jensen, ikke identificeret.
FADDER Nr. 1: Jens Sørensen Møller, Slumstrup Mølle, Sædding, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Søren Jakobsen Klokmose, Klokmose, Faster, 20, forældrenes søn.
FADDER Nr. 3: Jøs? Jensen Østergaard, Klokmose (Østergaard), Faster, 17, søn af Jens Østergaard.
FADDER Nr. 4: Karen Christensdatter, Klokmose (Østergaard), Faster, 18, datter af Christen Jensen Østergaard.
NÆVNT Nr. 1: Jens Østergaard, Klokmose (Østergaard), Faster, †1753. Søn fadder, Jøs? Jensen.
NÆVNT Nr. 2: Christen Jensen Østergaard, Klokmose (Østergaard), Faster, Datter Karen Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Kiersten. Feria 2da Paschatis døbte Jacob Meldgaards daatter, Kiersten , baaren af Mad : Jensen , faddere Jens {Sørensen} Mølle Søren {Jakobsen} Klokmose, Jens Østergaards Søn , og Christen {Jensen} Østergaards daatter {Karen Christensdatter} —
Introduktion nr. 5683
LINK: Affotografering.


Nr. 2810 1752.06.11 Ingeborg Larsdatter, Hjoptarp (Melgaard), sogn: Borris. FAR: Lars Nielsen Melgaard. MOR: Anne Marie Jensdatter.
BÅREN AF: Karen Hvollig, Hvollig, Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 1: Peder Huus, Borris
FADDER Nr. 2: Peder Eskesen Grønborg, Grønborg, Borris, 19, søn af Eske Pedersen.
FADDER Nr. 3: Niels Melgaard, Hjoptarp (Melgaard), Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 4: Ane Jensdatter Hvollig, Hvollig, Borris, 27, datter af Jens Christensen Rindum.
FADDER Nr. 5: Mette Sørensdatter, Hjoptarp (Søndergaard), Borris, Knud Søndergaards kone.
NÆVNT Nr. 1: Knud Christensen Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris, Konen Mette Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ingeborg. Dom : 2da à Trin : confirm : Las {Nielsen} Meldgaards daatter hiemmedab {Ingeborg} , baaren af Karen Hvolvig , Faddere , Peder Huus , Peder Grønborg , Niels Meldgd , An Hvolvig , Knud Syndergaars h : —
Introduktion nr. 5686
NOTITS: Opnævnt efter faderens mor Ingeborg.

LINK: Affotografering.


Nr. 2814 1752.09.17 Margrethe Pedersdatter, Lindvig, sogn: Borris. FAR: Peder Lindvig. MOR: ? Peder Lindvigs 2. kone.
BÅREN AF: Kirsten Hansdatter, Sønderby, Borris, Gift med Lauge Christensen Sønderby.
FADDER Nr. 1: Lauge Christensen Sønderby, Sønderby, Borris, Konen Kirsten Hansdatter fadder.
FADDER Nr. 2: Christen Jakobsen Moesgaard, Moesgaard, Borris
FADDER Nr. 3: Andreas Koch, Lundenæs, Skjern, 21, søn af Johan Christoffer Koch, forpagter på Lundenæs i Skjern.
FADDER Nr. 4: Mette Mortensdatter Krog, Borris- Krog, Borris, Gift med Jens Christensen Aagaard (Krog).
FADDER Nr. 5: Sophie Villadsdatter Aagaard, Aagaard, Borris, 25. datter af Villads Pedersen i Aagaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Magrethe. Dom : 16 à Trin: døbte Peder Lindvigs daatter , Magrethe , baaren af Lauge {Christensen} synderbyis hustrue {Kirsten Hansdatter} , Fadder Christen {Jakobsen} Moesgd , Lauge {Christensen} synderbye , Andreas Koch , Mette {Mortensdatter} Krog , Sophie {Villadsdatter} Aagaard —
Introduktion nr. 5690
LINK: Affotografering.


Nr. 2815 1752.09.29 Ane Pedersdatter, Vesterby, sogn: Borris. FAR: Peder Christensen Vesterby. MOR: Mette Madsdatter.
BÅREN AF: ? Mikkelsdatter, Bølling, 21+, datter af degn Mikkel Jepsen/Jensen Falch.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen Gosvig, Gosvig, Borris
FADDER Nr. 2: Jens Andersen, Debelmose?, Borris
FADDER Nr. 3: Niels Jensen Kringeltoft, Kringeltoft, Borris
FADDER Nr. 4: Maren Nielsdatter, Borris
FADDER Nr. 5: Karen Jensdatter, Præstegaarden, Borris
NÆVNT Nr. 1: Mikkel Jepsen Falch, Bølling, Borris, 21+, Degn i Bølling 1734-82. Datter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
An. Festo Mich:{aelis} confirm: Peder {Christensen} vesterbyes daatter hiemmedaab , An , baare_ af degnens {Mikkel Jepsen Falchs} daatter i Bøling , Faddre , Jens {Christensen} gosvig Jens Andersen , Niels {Jensen} Kringeltoft , Maren Nield: , Karen Jensd : i Præstgd —
Introduktion nr. 5691
LINK: Affotografering.


Nr. 2821 1753.04.24 Johanne Pedersdatter, Lodal, sogn: Faster. FAR: Peder Lodal. MOR: Else Jakobsdatter Lindvig.
BÅREN AF: Karen Larsdatter Lodal, Lodal, Faster, 28, datter af Lars Pedersen Smed.
FADDER Nr. 1: Christen Dynesen, Hannerup, Faster, Dør kort efter.
FADDER Nr. 2: Laurids Knudsen Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Antaget. Kunne være Laurs Hannerup, hvis han er i Nørgaard i Hannerup.
FADDER Nr. 3: ? Jens Mortensens kone, Faster, Gift med Jens Mortensen
FADDER Nr. 4: ? Laurs Hannerups kone, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 5: An Jensdatter Hannerup, Hannerup, Faster, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Jens Mortensen, Faster, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Lars Hannerup, Hannerup, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Johanne. Feria 3tia Pasch : døbte Peder Laadals daatter Johanne , baaren af Karen {Larsdatter} Laadal , Faddre Christ_ dynesen , Laust {Knudsen} Nøgd , Jens Mortensens hustrue, Las {ellers Laust} Handerups hustrue , An Jensdaatter Handerup —
Introduktion nr. 5696
LINK: Affotografering.


Nr. 2823 1753.05.20 Mette Jensdatter, Gosvig, sogn: Borris. FAR: Jens Christensen Gosvig. MOR: Kirsten Madsdatter.
BÅREN AF: Else Jørgensdatter Hauch, Præstegaarden, Borris, 21, Præst Hauchs datter.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Tarp, Tarp, Borris
FADDER Nr. 2: Jens Andersen, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 3: Niels Jensen Kringeltoft, Kringeltoft, Borris, 21, søn af Jens Kringetoft.
FADDER Nr. 4: Mette Madsdatter Vesterby, Vesterby, Borris, Formodet søster til moderen.
FADDER Nr. 5: Karen Jensdatter, Præstegaarden, Borris, Fyldfadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Mette. Dom ca 4ta p: Pascha døbte Jens {'Christensen} Gosvigs datter , Mette baar_ af Min daattr Else {Jørgensdatter Hauch} , Fadder Jens {Pedersen} Tarp , Jens Andersen , Niels Kringeltoft , Mette Vesterbye Karen Jensdaatter i Præstegd : —
Introduktion nr. 5698
LINK: Affotografering.


Nr. 2826 1753.07.22 Ane Kirstine Jensdatter, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Jens Jepsen Risbjerg. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Else Jørgensdatter Hauch, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs datter.
FADDER Nr. 1: Jens Hannerup, Hannerup, Faster, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 2: Søren Pedersen Tarp, Tarp, Borris
FADDER Nr. 3: Peder Eskesen Grønborg, Grønborg, Borris, 20, søn af Eske Pedersen.
FADDER Nr. 4: Johanne Olufsdatter, Dalager, Borris, Offer Pedersen Dallers kone.
FADDER Nr. 5: Kirsten Christensdatter Kousgaard, Vesterby, Borris, 34c, konfirmeret 1737.
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Johansen Hauch, Præstegaarden, Borris, Datter Else Hauch bærer.
NÆVNT Nr. 2: Offer Pedersen Daller, Dalager, Borris, Konen Johanne Olufsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
An Kierstin. Dom : 5ta à Trin : døbte Jens {Jepsen} Risbergs daatter , An Kierstin , baaren af min {præst Jørgen Johansen Hauch} daatter Else {Jørgensdatter Hauch} , Faddre Jens Handerup , Søren {Pedersen} Tarp , Peder {Eskesen} Grønborg , Offe {Pedersen} Dallers h: {Johanne Olufsdatter} , Kirsten {Christensdatter} Kousgd —
Introduktion nr. 5701
LINK: Affotografering.


Nr. 2831 1753.09.16 Ane Kirstine Thomasdatter, Fasterkær, sogn: Faster. FAR: Thomas Christensen Kjær. MOR: Anna Marie Kjær Poulsdatter Kjær.
BÅREN AF: ? Niels Madsens kone, Fasterlund, Faster
FADDER Nr. 1: Niels Madsen, Fasterlund, Faster, 26,
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen Kjær, Fasterkær, Faster, 25, søn af Niels Kjær.
FADDER Nr. 3: Lisbeth Christensdatter, Fastergaard, Faster, Milthersdatter er en fejl i kirkebogen. Hun er gift med Milter Nielsen, søn af Kirsten Miltersdatter.
FADDER Nr. 4: Elles Hannerup, Hannerup, Faster, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter Hannerup, Hannerup, Faster, 28c, konfirmeret 1741.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
An Kierstin. Dom : 13tia à Trin: døbte af: Thomas {Christensen} Kiærs daatter, An Kiertin , baarn af Niels Madis h: , Faddre , Niels Mads , Christen {Nielsen} Kiær , Lisbeth Milthersd {rigtig: Christensdatter} , Ellids Handerup Maren ibid —
Begravelse nr. 6720
NOTITS: Thomas Christensen Fasterkær blev begravet †1753.04.11 fem måneder før datteren blev født. I følge skiftet efter faderen blev datteren her begravet fem uger efter hendes fødsel. Moderen døde 1753.11.01 seks uger efter fødslen. Derfor ingen introduktion.

LINK: Affotografering.


Nr. 2833 1753.10.14 Maren Madsdatter, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Mads Debelmose. MOR: ? Mads Debelmoses kone.
BÅREN AF: Johanne Olufsdatter, Dalager, Borris, Gift med Offer Pedersen Daller.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen, Borris
FADDER Nr. 2: Peder Eskesen Grønborg, Grønborg, Borris, 20, søn af Eske Pedersen.
FADDER Nr. 3: Mads Husted, Borris, Ses også 1748.
FADDER Nr. 4: ? Poul Christensen Debelmoses kone, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 5: Gunner Jensdatter Debelmose, Debelmose, Borris, Jensdatter se copulation sept 1755.
NÆVNT Nr. 1: Offer Pedersen Daller, Dalager, Borris, Konen Johanne Olufsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Poul Christensen Debelmose, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Maren. Dom: 17 à Trin: døbte Mads develmosis daater , Maren , baarn af Offer Dallers h: , Fadder Jens Christensen, Peder {Eskesen} Grønborg , Mads Husted , Povl Christensens hustrue, Gunner {Jensdatter} develmose —
Introduktion nr. 5706
LINK: Affotografering.


Nr. 2834 1754.02.11 Else Marie Christensdatter, Odderskær, sogn: Borris. FAR: Christen Odderskær. MOR: Sara Eriksdatter.
BÅREN AF: Margrethe Holst, Aagaard?, Borris, I familie med Erik Holst †1779.12.20 som Erik Aagaard.
FADDER Nr. 1: Erik Aagaard Holst, Aagaard, Borris, Moderens far? Sara Eriksdatter ikke født i Borris.
FADDER Nr. 2: Jens Odderskær, Odderskær, Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: Mette Mortensdatter, Borris- Krog, Borris, Jens Christensen Krogs kone.
FADDER Nr. 4: ? Peder Lindvigs 2. kone, Lindvig, Borris
FADDER Nr. 5: Karen Pedersdatter, Præstegaarden, Borris, Indpige i præstegården.
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen Krog, Borris- Krog, Borris, Konen Mette Mortensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Lindvig, Lindvig, Borris, 2. kone fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Else Marie. Taksi Fest døbt Christen Odderskiers d: , Else Marie , baar af Magrethe Holst , Fadder , Erik Aagaard {Holst} , Jens Oderskier, Jens {Christensen} Krogs h: {Mette Mortensdatter} , Peder Lindvigs h: , Karen {Pedersdatter} i Prestegd —
Introduktion nr. 5707
Begravelse nr. 6706
NOTITS: Begravet syv uger gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2835 1754.03.03 Ane Marie Laugesdatter, Sønderby, sogn: Borris. FAR: Lauge Christensen Sønderby. MOR: Kirsten Hansdatter.
BÅREN AF: ? Peder Lindvigs kone, Lindvig, Borris
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen Moesgaard, Borris
FADDER Nr. 2: Peder Lindvig, Lindvig, Borris
FADDER Nr. 3: Peder Eskesen Grønborg, Grønborg, Borris, 21, søn af Eske Pedersen.
FADDER Nr. 4: Bodil Thomasdatter Agger, Agger, Borris, Gift med Mads Agger.
FADDER Nr. 5: Karen Pedersdatter, Sønderby, Borris, Jens Michael Knudsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Michael Knudsen, Sønderby, Borris, Kone Karen Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
An Marie 1ste Søndag i Faste døbtLlauge Synderbyis d : An Marie , baarn af Peder Lindvigs h: Fadder Christen {Jakobsen} Moesgd , Peder Lindvig , Peder {Eskesen} Grønborg , Bodild {Thomasdatter} Agger Jens Michaels {Knudsen} h: {Karen Pedersdatter}
Introduktion nr. 5709
LINK: Affotografering.


Nr. 2836 1754.03.06 Marie Jensdatter, Nygaard, sogn: Borris. FAR: Jens Christensen Nygaard. MOR: Anne Christensdatter.
BÅREN AF: Johanne Christensdatter, Helgaard, Borris, Moderens søster. Gift med Jens Jørgensen Helgaard.
FADDER Nr. 1: Anders Nielsen Gravel, Gravel, Borris
FADDER Nr. 2: Jens Odderskær, Odderskær, Borris
FADDER Nr. 3: ? Peder Lindvigs kone, Lindvig, Borris
FADDER Nr. 4: Ane Gravel, Gravel, Borris, 32, konfirmeret 1740.
FADDER Nr. 5: Bodil Krog, Borris- Krog, Borris, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Peder Lindvig, Lindvig, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Marie. d : 6 martij døbt Jens {Christensen} Nygaards d : , Marie , baaren af Jens {Jørgensen} Helgaards h: {Johanne Christensdatter} , Faddr , Anders {Nielsen} Grauld Jens Odderskier , Peder Liindvigs h:, An Garauld Bodild Krog —
Introduktion nr. 5708
LINK: Affotografering.


Nr. 2838 1754.04.15 Karen Thomasdatter, Gravel, sogn: Borris. FAR: Thomas Christensen Gravel. MOR: Mette Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Christensdatter Nygaard, Nygaard, Borris, Nabo. Gift med Jens Christensen Nygaard.
FADDER Nr. 1: Anders Nielsen Gravel, Gravel, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 2: Lars Pedersen Helgaard, Helgaard, Borris, 29, søn af Peder Larsen Helgaard †1741.
FADDER Nr. 3: Johanne Christensdatter, Helgaard, Borris, Slags nabo. Gift med Jens Jørgensen Helgaard.
FADDER Nr. 4: Ane Gravel Lille, Gravel, Borris, Muligvis Anne Nielsdatter *1714.11.04 Gravel , 40 år gammel.
NÆVNT Nr. 1: Jens Jørgensen Helgaard, Helgaard, Borris, Konen Johanne Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Karen. Feria 2da Pasch : confirm Thomas {Christensen} Graulds daatter hiemmedaab , Karen , baaren af An {Christensdatter} Nygaard, Faddre , Anders {Nielsen} Grauld , Las {Pedersen} Helgaard , Jens {Jørgensen} Helgaards h: {Johanne Christensdatter} , Lille Ane Grauld —
Introduktion nr. 5711
Begravelse nr. 6716
LINK: Affotografering.


Nr. 2841 1754.06.03 Kirsten Thomasdatter, Grønborg, sogn: Borris. FAR: Thomas Nielsen Grønborg. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: Else Nielsdatter Grønborg, Dalager, Borris, Faderens søster, gift 1749 med Christen Pedersen Daller.
FADDER Nr. 1: Christen Daller, Dalager, Borris, Kone Else Nielsdatter Grønborg bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Eskesen Grønborg, Grønborg, Borris, 21, nabo, søn af Eske Pedersen Grønborg.
FADDER Nr. 3: Rejnholt Grønborg, Grønborg, Borris
FADDER Nr. 4: Ane Kirstine, Borris, Uklar.
FADDER Nr. 5: ? Christen Duedals kone, Duedal, Borris
NÆVNT Nr. 1: Christen Duedal, Duedal, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Kiersten. Fest: 2da Pentec døbte Thomas {Nielsen} Grønborgs daattr Kiersten , baarn af Else {Nielsdatter} Grønborg , Faddre Christen Dallr , Peder {Eskesen} Grønborg , Rejnholt Grønborg , Ane Kierstin , Christ_ Dudals h: —
Introduktion nr. 5714
LINK: Affotografering.


Nr. 2844 1754.08.01 Dødfødt, Fastergaard, sogn: Faster. FAR: Milter Nielsen. MOR: Lisbeth Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Dom : 8va à Trin : begrov Milther Nielsens dødfødde Barn.' }
Introduktion nr. 5717
Begravelse nr. 6715
LINK: Affotografering begravelsen.


Nr. 2847 1754.09.15 Avild Knudsdatter, , sogn: Borris. FAR: Knud Engsig. MOR: Karen Engsig.
BÅREN AF: Johanne Christoffersdatter, Brunbjerg, Borris, 20, datter af Christoffer Andreas Jacobsen Boltrup.
FADDER Nr. 1: Knud Christensen Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris, Formodet nabo.
FADDER Nr. 2: Johanne Jensdatter Grønborg, Grønborg, Borris, Gift med Thomas Nielsen Grønborg.
FADDER Nr. 3: Birgitte Ved forvalter Rasch, Dalager, Borris
FADDER Nr. 4: Kirsten Laugesdatter, Borris
NÆVNT Nr. 1: Sten Danielsen Rasch, Dalager, Borris, Formodet tjenestepige fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Avild. Ditto {Domca 14ta à Trin : } døbte Knud Engsigs daatter , Avild , baarn af Johanne {Christofffersdatter} paa Brunbierg , Fadder , Knud {Christensen} syndergaard, Johan {Johanne Jensdatter} Grønborg , Birgithe til Forv : Kirsten Laugisd: —
Introduktion nr. 5719
Begravelse nr. 6724
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel. En Laugesdatter får 1742 et barn udenfor ægteskab i Brunbjerg.

LINK: Affotografering.


Nr. 2848 1754.10.06 Karen Jakobsdatter, Klokmose, sogn: Faster. FAR: Jakob Sørensen Klokmose. MOR: ? Jakob Sørensen Klokmoses 2. kone.
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Vindelbo, Borris, Faderens søster, gift med Christen Andersen Vindelbo.
FADDER Nr. 1: Niels Ejstrup, Ejstrup, Faster
FADDER Nr. 2: Christen Jensen? Østergaard, Klokmose (Østergaard), Faster
FADDER Nr. 3: ? Niels Ejstrups kone, Ejstrup, Faster
FADDER Nr. 4: Gunner Jensdatter, Fastergaard, Faster, Tjenestepige, tjente 1753 i Debelmose.
FADDER Nr. 5: Karen, Faster, Tilnavn ikke læseligt.
NÆVNT Nr. 1: Niels Ejstrup, Ejstrup, Faster, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Andersen Vindelbo, Vindelbo, Borris, Konen Maren Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Karen. Dom : 17a à Trin : døbte Jakob {Sørensen} Klokmoses Daatter Karen , baaren af Christ_ {Andersen} Vindelboe h : Fadder , Niels Eistrup Christ_ {Jensen?} Østergd , Niels Eistrups h: , Gunder {Jensdatter} i Fastergd , Kar_ [s..Kl..m] .
Introduktion nr. 5721
LINK: Affotografering.


Nr. 2850 1754.10.13 Katrine Marie Nielsdatter, Gjaldbæk, sogn: Borris. FAR: Niels Christensen Husted. MOR: Karen Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Markus Jeppesen Gjalbæks kone, Gjaldbæk, Borris
FADDER Nr. 1: Niels Jensen Vestergaard?, Debelmose (Vestergaard?), Borris
FADDER Nr. 2: Mads Husted, Borris
FADDER Nr. 3: Morten Eriksen Votkær, Votkær, Borris, 18, søn af Erik Christensen.
FADDER Nr. 4: ? Christen Duedals kone, Duedal, Borris
FADDER Nr. 5: Ane Husted, Borris
NÆVNT Nr. 1: Markus Jeppesen Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Duedal, Duedal, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Cathrine Marie Dom:ca 18ma à Trin : døbte Niels {Christensen Husted} Gialdbeks daatter , {Cathrine Marie} baarn af Marcus Gialdbeks h: , Faddre Niels Jensen develmose , Mads Husted , Morten {Eriksen} Votkier, Christen dudals h: , An Husted —
Introduktion nr. 5720
NOTITS: Datterens navn ikke i selve teksten, men anført i randen.

LINK: Affotografering.


Nr. 2851 1754.10.17 Ingeborg Gregersdatter, Gaasdal- Lille, sogn: Borris. FAR: Gregers Michelsen Lildgaasdal. MOR: Edel Lauridsdatter.
BÅREN AF: Else Hansdatter? Vest, Borris, Vel søster til præst Hauchs kone Marie Kirstine Hansdatter Vest.
FADDER Nr. 1: Anne Jensdatter Hvollig, Egvig, Borris, Peder Nielsen Egvigs kone.
FADDER Nr. 2: Thomas Pedersen Gaasdal, Gaasdal- Lille, Borris, Aftægt i Gregers Michelsens gård.
FADDER Nr. 3: Maren Laugesdatter, Borris, Ikke før set i Borris.
FADDER Nr. 4: Karen Laugesdatter, Borris, En Karen *1745 i Sønderby, datter af Lauge Christensen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Egvig, Egvig, Borris, Konen Anne Jensdatter Hvollig fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ditto {Dom : 23 à Trin :} døbt Gregers {Michelsen} Lildgaasdals daattr Ingeborg , baare af Else {Hansdatter?} Vest , Faddre, Peder {Nielsen} Egvig h: {Anne Jensdatter Hvollig} , Thomas {Pedersen} Gaasdal , Maren og Kiersten Laugisdøttre —
Begravelse nr. 6723
NOTITS: Begravet 2 måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2852 1754.10.27 ? Peders/en/datter, Lindvig, sogn: Borris. FAR: Peder Lindvig. MOR: Karen Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen 'Ditto (Dom : 22 à Trin:) begrov Peder Lindvigs nye Barn — ' . }
Introduktion nr. 5723
Begravelse nr. 6721
NOTITS: Fødedatoen arbitrær sat til to uger før begravelsen 10.11.1754. Skulle ikke være meget forkert. Kaldes "nye Barn", hvilket udsiger at det ikke var dødfødt.

LINK: Affotografering begravelsen.