Give Kommenteret Kirkebog 
Trolovede og viede 1700 - 1818
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Give kirkebog.

Denne side sorterer og bruges til at søge. Vidner er udeladt, se de andre versioner for dem.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per vielse være bedre. Bruges også hvis man kender vielsens nummer.
2. Den komplette tekstversion er noget uoverskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Vielser i kronologisk rækkefølge. Og trolovede 1792-98.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Fx 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
Hvis det vides, hvor parret bosatte sig, angives det.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
TRO. = TROLOVET.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 6001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Brudgommen Bruden
Nr.DatotNavnStedSognNavnStedSognBosted Kirkebogstekst
80011700.02.02TMathias JensenSkærhoved  Give  Anne SørensdatterGive by Give  Festo Purifications Mariæ blef Matthis Jensen Skierhovet og Anne Sørensdatter i Give trolovet og da var tilstede Jens Jensen i Skierhovet, Jens Sørensen i Give og Peder Sørensen ibidem, Villas Thomsen i Mosgaard og Thomas Nielsen i Breinhovet.
80021700.05.09TChristen MortensenGivskov  Give  Marie NielsdatterMosgaard Give  Dom Cantate blef trolovet Christen Mortensen udi Gifskov og Marie Nielsdatter i Mosgaard og da var tilstede Villads Thomsen i Mosgaard, Johan Sørensen i Breinhoed, Jens Sørensen i Give, Matthies Jensen i Breinhoed og Søren Nielsen i Gifskov.
80031700.06.01VSøren NielsenGivskov  Give  Marie ChristensdatterGivskov Give  Tredie Pintzedag blef Søren Nielsen og Marie Christensdatter nu boendis i Gifskou copuleret.
80041700.06.09VMathias JensenBregnhoved  Give  Anne SørensdatterGive by Give  Dend 9 Junii blef Matthis Jensen i Breenhovet og Anne Sørensdatter i Give copuleret.
80051700.06.27VChristen MortensenGivskov  Give  Maren NielsdatterMosgaard Give  Dend 27 Junii blef Christen Mortensen i Gifskov og Maren Nielsdatter i Mosgaard copuleret.
80061700.08.29TIver MathiasenTromborg  Give  Kirsten ChristoffersdatterTromborg Give  Dom 12 a Trinit: blef trolovet Iver Matthiasen tienende i Omme sogn og barnefødt i Tromborg Give sogn og Kirsten Christophersdatter af Tromborg og da var tilstede Johan Sørensen i Breenhoed, Søren Sørensen i Heedegaard, Anthonius Ostersen i Give, Peder Christensen i Give og Christen Pedersen Østergaard i Nederdonnerup og hafde forn: Iver Matsen Hr: Søfrens skudsmaal i Omme.
80071700.10.31VIver MathiasenTromborg  Give  Kirsten ChristoffersdatterTromborg Give  Dom 21 Trin: da blef copuleret Iver Matzen i Tromborg og Kirsten Christophersdatter ibidem.
80081700.12.05TFrands JensenGivskov  Give  Kirsten JensdatterSkærhoved Give  Dom 2 Adventis blef Frantz Jensen i Gifskov og Kirsten Jensdatter af Skierhovet trolovet og da var tilstede Movritz Jensen i Nør Kollemorten, Peder Jensen i Seyrop, Peder Sørensen i Give og hans hustrue Marie Jensdatter og Mouritz Jensens hustru Karen Jensdatter i Nør Kollemorten.
NOTITS: Det kunne se ud til at, bruden Kirsten Jensdatter, birkedommeren Peder Jensen, Karen Jensdatter i Nørre Kollemorten og Marie Jensdatter i Give by er søskende.
80091701.01.02TJens NielsenFarre  Give  Else PedersdatterGrejs  Dend 2 Januarii blef Jens Nielsen i Farre og en pige ved nafn Else Pedersdatter som var kommen af Greis sogn og hafde Hr: Jørgen Bangs skudsmaal og da var tilstede Johan Sørensen af Breenhovet, Jens Jensen af Skierhoed, x Lavrsen i Give, Jørgen Sørensen ibidem og Christen Christen Syndergaard i Ullerup.
80101701.02.20VJens NielsenFarre  Give  Else PedersdatterFarre Give  Dend 20 Februarii blef Jens Nielsen i Farre og Else Pedersdatter ibidem copuleret.
80111701.03.16TPeder JensenVorslunde  Give  Kirsten HansdatterSøndersthoved Give  Dend 16 Martii blef trolovet Peder Jensen af Vorslunde Kirsten Hansdatter af Syndersthoed og var da tilstede Søren Sørensen i Heedegaard og Søren Sørensen i Liden Hestlund, Jens Jensen i Skierhoed, Fester Sørensen i Bøllund, Clemmen Christensen i Heedegaard.
80121701.04.03TMorten ChristensenGivskov  Give  Sidsel ChristensdatterHestlund-Store Give  Dom Qvasimodogen: da blef trolovet Morten Christensen barnefødt i Gifskov og Citzel Christensdatter i Store Hestlund og da var tilstede Troels Andersen i Store Hestlund og hans hustru {Else Nielsdatter}, Peder Nørgaard i Give og hans hustru, hvor trolovelsen og stod og var tilstede der ogsaa Villas Thomsen i Mosgaard og Christen Hansen i Breenhovet.
80131702.02.11TNiels PedersenPræstegaarden  Øster Nykirke  Sidsel NielsdatterNederdonnerup Give  Dend Elleffe Febr: blef Niels Pedersen tienedis i Nykirke præstegaard trolovet med Cidsel Nielsdatter i Nederdonnerup og var da tilstede Niels Pedersen ibidem, Christen Nielsen og Jens Pedersen, Kield Povelsen, Christen Pedersen alle i Nederdonnerup.
80141702.06.06VNiels PedersenNederdonnerup  Give  Sidsel NielsdatterNederdonnerup Give  Dend 6 Junii blef Niels Pedersen i Nederdonnerup og Cidtzel Nielsdatter copuleret.
80151702.08.13TEbbe SørensenSvinbæk  Thyregod  Mette SørensdatterFarre Give Thyregod, Svindbæk Dom 9 post Trinit: blef trolovet Ebbe Sørensen i Svinbech i Tyregod sogn og Mette Sørensdatter i Farre og da var tilstede Jens Thyregod i Farre, Rasmus Sørensen i Seyrop, Christen Sørensen i Birchebech, Hans Christensen i Ulkiær Mølle, Søren Pedersen i Sillesthoed.
80161702.11.12VEbbe SørensenSvinbæk  Thyregod  Mette SørensdatterFarre Give Thyregod, Svindbæk Samme dag [Dom 22 post T.] blef Ebbe Sørensen af Svinbech og Mette Sørensdatter af Farre copuleret.
80171702.12.17TJens SørensenGive by  Give  Anne NielsdatterGive by Give  Dom 3 Adventus blef Jens Sørensen i Give og Anne Nielsdatter ibidem trolovet og da var tilstede Johan Sørensen i Breenhoed og Matthis Jensen ibidem, Hans {Christensen} Møller i Ulkiær Mølle, Troels Andersen i Store Hestlund og Jørgen Sørensen i Give.
80181703.02.18TJens NielsenUllerup  Give  Marie JørgensdatterUllerup Give  Dom Esto Mihi da blef trolovet Jens Nielsen i Ullerup og Marie Jørgensdatter ibidem og da var tilstede Johan Sørensen i Breenhovet, Jens Jensen i Skierhoed, Las Jensen i Ullerup, Niels Christensen ibidem, Matthis Jensen i Breenhovet.
80191703.03.04VJens SørensenGive by  Give  Anne NielsdatterGive by Give  Dom Reminiscere blef Jens Sørensen i Give og Anne Nielsdatter ibidem copuleret.
80201703.04.15VJens NielsenUllerup  Give  Marie JørgensdatterUllerup Give  Dom Qvasimodo Geniti blef Jens Nielsen i Ullerup og Marie Jørgensdatter ibidem copulerede.
80211703.06.10TNiels PedersenDonneruplund  Give  Helle PedersdatterDonneruplund Give  Dom 1 post Trini: blef en karl paa Donneruplund ved nafn Niels Pedersen og en qvinde ibidem ved navn Helle Pedersdatter trolovede og da var tilstede Zachariæ Thomsen paa Donneruplund, Just Andersen paa Frøstrup, Frederich Ottesen i Farre, Simon Pedersen og hans hustru i Give og for: Just Andersens hustru {Jytte Cathrine Poulsdatter} og for: Just Andersen og Zachrias Thomsen paa Donneruplund lovede for dennem.
NOTITS: Hvad har Just Andersen Holst og kone fra Trøstrup med et brudepar at gøre der tjener paa Donneruplund? Svar: de var der ikke for brudeparret men for en dåb samme dag ved forpagteren Zacharias Thomsen.
80221703.06.17TJens ChristensenMølgaard  Øster Nykirke  Marie VefkoneFarre Give  Dom 2 post Trin: blef Jens Christensen som tilforn boede i Mølgaard i Nykirke sogn og Marie Vefkone i Farre trolovede og da var tilstede Hans Banch i Farre, Jens Bier og hans hustru ibidem, Hans Matsen ibidem og Thomas Marcussen i Nykirke præstegaard.
80231703.07.01TJens ChristoffersenBregnhoved  Give  Anne MadsdatterBregnhoved Give  Dom 4 post Trinit: blef trolovet Jens Christophersen i Breenhoed og Anne Matsdatter ibidem og da var tilstede Villas Thomsen i Moesgaard, Søren Sørensen i Liden Hestlund, Fester Sørensen i Byllund, Antonis Ostersen i Give og Jens Sørensen i Give.
80241703.07.29TMads SørensenNygaard  Give  Marie JensdatterGive  Samme dag [Dom 8 post T:] blef trolovet Mats Sørensen i Nygaard og en qvinde ved navn Marie Jensdatter og da var Jens Jespersen i Nygaard, Anthonius Ostersen i Give, Christen Jensen ibidem, Søren Pedersen ibidem og Jørgen Sørensen ibidem og Peder Sørensen i Give til stede.
80251703.08.05VNiels PedersenDonneruplund  Give  Helle PedersdatterDonneruplund Give  Dom 9 post Trini: blef Niels Pedersen og Helle Pedersdatter som begge da tiente paa Donneruplund copulerede.
80261703.08.12VJens ChristoffersenBregnhoved  Give  Anne MadsdatterBregnhoved Give  Dom 10 post Trin: blef Jens Christoffersen og Anne Matsdatter begge i Breenhovet copulerede.
80271703.10.14VMads SørensenNygaard  Give  Marie JensdatterGive  Dom 19 a Trinit: blef Mats Sørensen i Nygaard og Marie Jensdatter copulerede.
NOTITS: Mads Sørensen er 73 år gammel og sikker på aftægt, hun skrives Qvinde og ikke pige, da de troloves, hun er med sikkerhed også ældre, men hun er højest noget over 40 for de får et barn i 1704 og et i 1706. Mads Sørensen var før gift med Anne Poulsdatter, der var 25, da hun døde i 1702. Se trolovelsen #8024.
80281703.10.21VJens ChristensenFarre  Give  Marie JensdatterFarre Give  Dom 20 post Trinit: blef Jens Christensen i Farre og Marie Jensdatter ibidem copulerede.
80291704.03.24TSøren JensenBøllund  Give  Kirsten IversdatterBøllund Give Give Bøllund Feria 2 Pascatos blef Søren Jensen i Byllund saavelsom Kirsten Iversdatter der sammesteds og der trolovede og da var tilstede Jens Pedersen i Nederdonnerup, Kield Povelsen sammesteds, Christen Jensen i Give og Anthonius Ostersen ibidem og Jens Nielsen i Vester Seyrop.
NOTITS: Ses i Bøllund 1705-06.
80301704.05.13VSøren JensenBøllund  Give  Kirsten IversdatterBøllund Give Give Bøllund Fer: 3 Pentec: blef Søren Jensen i Byllund og Kirsten Iversdatter ibidem copulerede.
80311704.11.01TPeder OlufsenHestlund-Lille  Give  Barbara MortensdatterHestlund-Lille Give  Festo Omnium Sanctorum blef Peder Olufsen og Barbara Mortensdatter i Liden Hestlund trolovet og da var tilstede Matthias Pedersen i Oxenberg, Søren Sørensen i Liden Hestlund, Villas Thomsen i Mosgaard, Christen Mortensen ibidem og Jørgen Sørensen i Give og Niels Pedersen i Nederdonnerup.
80321704.12.27VPeder OlufsenHestlund-Lille  Give  Barbara MortensdatterHestlund-Lille Give  Dend tredie Juledag blef Peder Olufsen i Liden Hestlund og Barbara Mortensdatter sammesteds copuleret.
80331705.06.14TPeder Lauridsen PostØsterhoved  Givskud  Anne MadsdatterBregnhoved Give Givksud Østerhoved Dom I p: Trinit: blev Per Lauridsen Post af Østerhoved trogivet med Anne Madsdatter af Breenhoed, hvorved er tilstede Jens Jensen af Skierhoed, Hans Persen i Vorslunde, Christen Persen i Nederdonnerup, Niels Christensen af Ullerup og Jens Sørensen i Hedegaard. Som lovligen ved Cappitldom blev adskild igien for hd: var [besovt] med Frantz [Jensen] Tamperdagen 17. efter Mortensdag.
NOTITS: Altså, de blev snart skildt igen, fordi pigen allerede var besovet. Meget sjældent set.
80341705.11.01TChristen JensenUllerup  Give  Margrethe ChristensdatterHedegaard Give  Omnium Sanctorum Dom XXI p: Trinitatis blev Christen Jensen i Ullerup trolovet til Margrethe Christensdatter i Hedegaard i kirken i all menighedens overværelse.
80351706.03.17TPeder Larsen HyrdeGive By  Give  Maren PedersdatterFarre Give  d: 17 Mart: Onsdagen ø. Dom Lætare blev Peder Lassen Hyrde i Give {By} trolovet til Maren Pedersdatter udi Farøe udi Give kirke i Christen Christensen, Jens Sørensen, Jørgen Sørensen og Per Nørgaard alle af Give deres overværelse.
80361706.05.09VChristen JensenUllerup  Give  Margrethe ChristensdatterHedegaard Give  Dom Rogate hafde Christen Jensen af Ullerup brylllup med sin trolovede fæstemø Margrethe Christensdatter af Hedegaard og stod bryllupet i Hedegaard og af tilsang i [kirken].
80371706.06.13VPeder LarsenGive By  Give  Maren PedersdatterFarre Give  Dom IV p: Trinit: hafde Per Lassen i Gye Hyrde, bryllup med Maren Pedersdatter af Farøe i Give kirke. .
80381706.06.27TPeder Christensen Give?  Anne NielsdatterFarre Give  Dito [Dom IV p: Trinit:] havde Peder Christensen trolovelse med Anne Nielsdatter af Farøe [boende], i alle menighedens overværelse.
80391706.09.12VPeder ChristensenFarre  Give  Anne NielsdatterFarre Give Give, Farre Dom XV p: Trinit: hafde Per Christensen af Farøe bryllup med Anne Nielsdatter ibid:
80401707.01.23TLars Christensen Arnborg  Margrethe NielsdatterUllerup Give  Dom III p: Epiph: blev Laß Xsten_ af Aanborrig-Sogn {Arnborg} og bye trolovet til Nielß Xstens_ datter Margrethe Niels Daatter i Ullerup i Give Kirke i Menighedens Nerværelse.
80411707.02.27TRasmus SørensenSejrup  Thyregod  Karen AnthonisdatterGive By Give Thyregod Sejrup Eodem die [Dom Sexag:] blev Rasmus Sørensen af [Seirup] i Tyrregoed sogn trolovet til Karen Anthonisdatter i Give udi kirken i menighedens overværelse.
NOTITS: Hun er datter af Anthonis Ostensen i Give By *1666 †1708 Give By, Give. Ses i Sejrup, Thyregod indtil 1716.
80421707.06.13VRasmus SørensenSejrup  Thyregod  Karen AnthonisdatterGive By Give Thyregod Sejrup Fer: 2 Pentec: hafde Rasmus Sørensen af Sejrup bryllup med Karen Anthonisdatter af Give i Give kirke.
NOTITS: Karen Anthonisdatter datter af Anthonis Ostensen i Give By *1666 †1708 Give By, Give.
80431707.07.31TLaurids SørensenGive By  Give  Maren Christensdatter KræmmersGive By Give  Dom VI p: Trin: hafde Maren {Christensdatter} Kræmers udj Give Annexgaard trolovelse med Degnens {Søren Jensen Degn} søn Laurids Sørensen i alle Give Folkis overværelse.
NOTITS: Christensdatter se vielse nr. 8047.
80441707.08.14TPalle ChristensenBæksgaard  Give  Dorte NielsdatterBæksgaard Give  Dom VIII p: Trin: hafde Palle Christensen udi Bexgaard trolovelse med Dorthe Nielsdatter ibid: i menighedens overværelse.
80451707.10.02TNiels LarsenØsterhoved  Givskud  Maren JensdatterSkærhoved Give Lindeballe Nørskov Tiisdag p: Dom XV p: Trin: hafde Jens {Jensen} Skierhoeds datter {Maren Jensdatter} trolovelsen med Niels Larsen af Østerhoved de det vare overværende Jørgen {Pedersen} Riis {Ris, Givskud} og hans hustru {Maren Madsdatter}, Frands Sørensen af Givskov og hans hustru, Per Nørgaard af Give og hans datter.
NOTITS: Brudens navn fra skifter.

LINK: Vejle Amts Aarbog 1911, "To Koldingborgmestre", ss. 181-215. Jørgen Ris far til Jens Jørgensen.
80461707.10.16VLars Christensen Arnborg  Margrethe NielsdatterUllerup Give  Dom XVII p: Trin: hafde Las Christensen bryllup med Margrethe Nielsdatter af Ullerup i ald menighedens overværelse.
80471707.10.23VLas SørensenGive By  Give  Maren ChristensdatterGive By Give  Torsdagen p: Dom: XVIII p: trin: hafde Lars Sørensen bryllup med Maren Christensdatter i Give i menighedens overværelse.
80481707.10.30VPalle ChristensenBæksgaard  Give  Dorte NielsdatterBæksgaard Give Bæksgaard Dom XIX p: Trin: hafde Palle Xstens_ bryllup med Dorthe Nielß Daatter af Bexgaard i ald Meenighedens Overværelse.
NOTITS: Dorte Nielsdatter død året efter †1708 okt., *1687 april. Sikkert død i barselseng.
80491708.03.11TChristen NielsenHedegaard  Give  Anne GraversdatterGive By Give  Dom Ocul: Hafde Xt_ Niels_ trolovelse med min pige {tjenestepige} Anne Grauß Daater i Hedegaard i Be[ken]tis Overværelse.
NOTITS: Ikke bekendt, hvor hun kommer fra.
80501708.04.15VChristen NielsenHedegaard  Give  Anne GraversdatterGive By Give  Dom. I. p. Pasch. Hafde Xt_ Niels_ Bryllup med Anne Grauß Daater publice i Give Kierke.
80511708.08.05TChristen SørensenHedegaard  Give  Anne JensdatterNederdonnerup Give  Dom IX p: Trin: hafde Christen Sørensen i Hedegaard trolovelse med Anne Jensdatter i Nederdonnerup i kirken.
80521708.08.19TJørgen GraversenGive By  Give  Else MogensdattterGive By Give  Dom XI p: Trin: blev Jørgen Grauer af Give trolovet til Else Mogensdatter ib: i Give folks overværelse.
80531708.11.04VChristen PedersenTromborg  Give  Kirsten ChristoffersdatterTromborg Give  Dom XXII p: Trin: hafde Christen Persen bryllup med Kirsten Christophersdatter ib:
80541708.11.07VChristen SørensenHedegaard  Give  Anne JensdatterNederdonnerup Give  Onsdagen p: Dom XXII p: Trin: hafde Christen Sørensen af Hedegaard bryllup med Anne N. af Nederdonnerup.
80551708.11.07TNiels KnudsenNederdonnerup  Give  Johanne KjeldsdatterNederdonnerup Give  Eodem die [Onsdagen p: Dom XXII p: Trin:] blev Niels Knudsen af Nederdonnerup trolovet til Johanne Kields ib:
80561708.11.18VJørgen GraversenGive By  Give  Else MogensdattterGive By Give  Dom XXIV p: Trin: hafde Jørgen Graver af Give bryllup med Else Mogensdatter ib:
80571708.12.09TNiels KnudsenNederdonnerup  Give  Johanne KjeldsdatterNederdonnerup Give  Dom 2 Advent hafde Niels Knudsen af Nederdonnerup bryllup med Johanne Kields ib: i kirken.
80581709.05.08TFrands JensenGivskov  Give  Maren ChristensdatterHestlund- Store Give  d: 8 May blev Frandtz Jens_ i Givskov trolovet til Maren Xstens Daater af Stor Hestlund i Stor Hestl i Pigens Paarørendis Overværelse.
80591709.05.30TJep LarsenDrantum  Brande  Maren JensdatterNygaard Give  Dom. Rogat. Blev Jep Lassen af Drentum i Braand sogn trolovet til Maren Jens D. af Nygaard i Annexgaard_ i Give i mangis overværelse.
NOTITS: Vel sådan at forstå, at hun tjente i Annexgaarden men var fra Nygaard. Ingen dokumenter fra Drantum, Brande på den tid, kan være bosat der. Brudgommen var med omkring 60 år ret gammel, han dør i 1722 i Nygaard.
79971715.07.01TNiels LauridsenLindet  Vester  Maren PedersdatterSilleshoved Give Vester Lindet {REKONSTRUKTION: fra fadderlister: 'Sidst i 1715 blev Niels Lauridsen af Lindet i Vester sogn trolovet til Maren Pedersdatter af Sillesthoved.'}
NOTITS: Ses i fadderlisterne i Vester kirkebog.
80601720.02.25TThomas PedersenNederdonnerup  Give  Anne NielsdatterVonge Øster Nykirke  S: d: [Dom Reminisc] blev Thomas Persen af Nederdonnerup trolovet til Anna Nielsdatter ib: som kom fra Vonge.
80611720.06.30VThomas PedersenNederdonnerup  Give  Anne NielsdatterNederdonnerup Give Give Nederdonnerup Dom V p: Trin: hafde Thomas Persen af Nederdonnerup bryllup med Anne Nielsdatter ib:
NOTITS: De er vel flyttet sammen efter trolovelsen og skrives af Nederdonnerup.
80621720.11.03VPeder PedersenLillebrande  Sønder Omme  Anne HansdatterSillesthoved Give  Dom XXIII p: Trin: blev Peder Pedersen i Lille Brande Omme sogn copuleret efter foregaaende trolovelse med Anne Hansdatter Møllerenke af Sillesthoed i Omme kirke i menige Omme sognefolks overværelse.
NOTITS: 1. Trolovet i Sønder Omme Kirke 2. gift i Give kirke. --- Sønder Omme kirkebog (Lokalarkivet Billund): "1720 d. 3 Nov blef Peder Pedersen af Lille Brande og Anne Hansdatter af Sillesthoed sammenviede af Hr. Johan Bilhart." Der er en forskel i datoen, 1. dec. og 3. nov. Peder Pedersen af Lillebrande *1661 †1731 Lillebrande, Sønder Omme. Hans første kone død "1720 d. 28 maj. blef Kirsten Pedersdatter, Peder Pedersens hustru af {Lille}Brande, begrafvet".
80631720.12.01VChristen Nielsen GjaldbækGjaldbæk  Borris  Dorte JensdatterFarre Give Give Farre Dom 1 Advent blev Christen Nielsen Gjalbæk en Landverge copuleret i Give kirke med Dorthe Jensdatter af Farøe efter foregaaende trolovelse i menighedens prachence.
NOTITS: Betydning af "landverge" ikke klar, ikke set i Kalkar eller ODS. Navnet Gjaldbæk kun i Borris sogn.
80641721.05.13TJesper JensenHedegaard  Give  Kirsten ChristensdatterNederdonnerup Give Give Hedegaard Tiisdag p: Dom 4 p: Pasch: blev Jesper Jensen af Hedegaard trolovet med Kirsten Christensdatter af Nederdonnerup i Hedegaard bye i Hedegaard byemænds overværelse.
NOTITS: Første barn nov. 1722.
80651721.10.12VJesper JensenHedegaard  Give  Kirsten ChristensdatterNederdonnerup Give Give Hedegaard Dom XVIII p: Trin: hafde Jesper Jensen af hedegaard bryllup med Kirsten Christensdatter.
80661721.11.16VAnders PedersenBregnhoved  Give  Ingeborg ClemmensdatterBregnhoved Give Give Bregnhoved Dom XXIII p: Trin hafde Ander Persen af Breinhoed bryllup med Ingeborg Clemmensdatter ib: efter for[egaarende trolovelse].
NOTITS: Dødfødt barn feb. 1723.
80671721.11.30TAnders ChristensenHvejsel Lundgaard  Hvejsel  Mette FrandsdatterNygaard Give Give Nygaard Dom 1 Advent hafde Anders Christensen af Hveisel Lundgaard trolovelse med Mette Frandsdatter af Nygaard i Annexgaarden i Give.
NOTITS: Første barn jan. 1722.
80681722.01.04VAnders ChristensenHvejsel Lundgaard  Hvejsel  Mette FrandsdatterNygaard Give Give Nygaard Dito die [Søndag efter Nytaarsdag] blev Anders Christensen af Hveisel Lundgaard copuleret med Mette Frandsdatter af Nygaard.
80691722.03.09TVeste NielsenThyregod By  Thyregod  Maren ChristensdatterBæksgaard Give Thyregod Thyregod By d: 9 Mart: blev Maren Christensdatter i Bexgaard trolovet til Vedsted Nielsen af Tyregod {By}.
NOTITS: Første barn i Thyregod By 2.5.1723. Maren Christensdatter er født i Fuglsang i Thyregod, datter af Christen Pedersen Tybo. Hun bor ved trolovelsen ved broderen Mads Christensen, der er flyttet til Beksgaard.
80701722.09.13TNiels JensenFarre  Give  Abelone VilladsdatterFarre Give Give Farre? Dom XV p: Trin: blev Niels Jensen af Farøe trogiven til Abbelon Villadsdatter ibid: Forlovere var Jens Bierre og Anders Banck ib: Hafde bryllup Søndagen 24 p: Trin:
NOTITS: Patronym Vestesen se dåb nr. 2150. Patronym Nielsen Bjerre se dåb nr. 2053. Omkring 1700 findes en Villads Thomsen i Mosgaard og en Villads Christensen også i Store Mosgaard.
80711722.11.15TNiels JensenFarre  Give  Abelone VilladsdatterFarre Give Give Farre? Dom XXIV p: Trin: hafde Niels Jensen bryllup med Abbelone Villasdatter ib.
80721724.07.02TFrederik VestesenLønaa  Thyregod  Sidsel ChristensdatterBøllund Give Thyregod Lønaa Dec: 3 p: Trin: et Fest Visit: Mar: blev Frederich Vestesen af Lønaae efer forgangen trolovelse copuleret med Sidsel Christensdatter af Byllund.
NOTITS: 1708 Christen Stefansen af Byllund, #2109.
80731724.09.03TChristen NielsenLerager  Givskud  Mette MadsdatterSillesthoved Give Give Sillesthoved Tiisdag p: Dom XII p: Trin: blev Christen Nielsen af Lerager troegivet til Mette Madsdatter af Sillesthoed.
NOTITS: Mette Madsdatter formodes at være Veste Sørensens †1724 enke.
80741724.10.29VSøren NielsenGive By  Give  Maren JensdatterGive  Dom XX p: Trin: blev Søren Nielsen af Give nest foregaaende dispensation copuleret til min pige Maren Jensdatter.
80751724.11.12VHans MikkelsenKollemorten- Nørre  Øster Nykirke  Maren EriksdatterNygaard Give Øster Nykirke? Eod: Die [Dom XXII p: Trin:] blev Hans Mickelsen Hyrde af Nør Collemorten copuleret med Maren Eriksdatter af Nygaard.
80761724.11.26VChristen NielsenLerager  Givskud  Mette MadsdatterSillesthoved Give Give Sillesthoved Dom XXIV p: Trin: blev Christen Nielsen copuleret til Mette Madsdatter af Sillesthoed.
NOTITS: Se trolovelse nr. 8073.
80771724.12.03VLaurids RasmussenHedeby  Ringive  Anne ChristensdatterBregnhoved Give Ringive? Dom I Advent blev Laurids Rasmussen af Hedebye i Ringifve sogn copuleret med Anne Christensdatter af Breinhoed.
80781724.12.10VSøren Steffensen Gadbjerg  Gadbjerg  Maren Christensdatter KautrupAnnexgaarden Give  Dom II Advent blev Søren Stephensen Gadbjerg copuleret med Maren Christensdatter Kautrup af Annexgaarden udi Give.
NOTITS: Brudgommen bliver begravet en måned senere 26. jan. 1725 i Give. Maren Christensdatter gifter sig i 1725 igen #8079 med Niels Jensen Vrads.
80791725.11.18VNiels Jensen Vrads ?  Maren Christensdatter KautrupAnnexgaarden Give Give, Brande Brogaard Dom XXV p: Trin: hafde Niels Jensen Vrads bryllup med Maren Christensdatter Kautrup af Give Annexgaard efter foregaaende lov: trolovelse.
NOTITS: Det er ikke klart, om Niels Jensen allerede boede i Give på denne tid. Senere boede de i Brogaard i Brande, som Niels Jensen Vrads havde skøde på.
80801725.11.25VSøren Sørensen  Maren ChristensdatterNygaard Give  Dom XXVI p: Trin: hafde Søren Sørensen bryllup efter forgangen trolovelse med Maren Christensdatter af Nygaard.
80811726.01.01VNiels SørensenGive By  Give  Maren MathisdatterBregnhoved Give Give By Fer: Epiph: hafde Niels Sørensen af Give {By} bryllup med Maren Matthiesdatter af Breinhoed efter foregaaende holdt trolovelse.
NOTITS: Første barn i marts 1726.
80821726.01.20VSøren JohansenBregnhoved?  Give  Anne Graversdatter OvergaardHedegaard Give  Dom 2 p: Epiph: hafde Søren Johansen bryllup med Anne Graversdatter Overgaard af Hedegaard efter foregaaende holdt trolovelse.
80831726.06.10VRasmus SørensenGive By  Give  Abelone NielsdatterHestlund- Store Give  Fer: II Pentec: blev Rasmus Sørensen af Give copuleret til Abbelone Nielsdatter af Store hestlund efter foregaaende trolovelse.
80841726.06.10TNiels AndersenHestlund- Store  Give  Marie PedersdatterUlkær Mølle Give Give Hestlund- Store Eod: [Fer: II Pentec:] blev Niels Andersen af Store Hestlund troegivet til Marie pedersdatter af Ulkiær Mølle.
NOTITS: Hendes forældre Peder Hansen *1680cc +1745-8 Ulkær Mølle gift med Maren Christensdatter af Ring †1759+ Lindeballe?
80851726.06.11TSøren ChristensenDonnerup- Neder  Give  Else ChristensdatterDonnerup- Neder Give Give Donnerup- Neder Fer: III Pent: hafde Søren Christensen af Nederdonnerup bryllup med Else Christensdatter ib. efter forgaaende trolovelse.
80861726.09.03VHans Staby  Give  Sophia Charlotte Jensdatter RisomSøndersthoved Give Give Givskov Tiisdagen p: Dom XI p: Trin: d: 3 Sept: blev Degnen til Nykirke og Give Mons: Hans Staby ægteviet til Jomfru Sophia Charlotte Risom i Give kirke efter forgaaende trolovelse.
NOTITS: Datter af Jens Lauridsen Risom og Johanne Marie Cassius på Søndersthoved.
80871726.10.04TNiels NielsenLoft  Grindsted  Bodil PedersdatterFarre Give Farre? Fredag p: Fest: Mich: blev Niels Nielsen af Lovt i Greendsted sogn trogivet til Ann {Christensdatter} Birckebecks ældste datter af Farøe navnlig Bodel Pedersdatter.
80881726.11.10VNiels NielsenLoft  Grindsted  Bodil PedersdatterFarre Give Farre? Fredag p: Fest: Mich: blev Niels Nielsen af Lovt i Greendsted sogn ægteviet til Bodel Pedersdatter af Farøe.
80891727.10.05VNiels Nielsen DørkenDørken  Thyregod  Margrethe VilladsdatterMosgaard- Store Give Give Give By Dom XVII p: Trin: blev Niels N:{ielsen} udi Dyrken i Tyregod sogn efter forhen skeede trolovelse ægteviet til Margrethe Villadsdatter i Store Mosgaard.
NOTITS: Margrethe Villadsdatter begravet sep. 1728 død i barselsseng. *1703 †1728. Dåb #2939, hendes far var Villads Thomsen i Store Mosgaard.
80901727.10.12VSøren JensenHedegaard  Give  Inger NielsdatterTromborg Give Give Hedegaard Dom XVIII p: Trin: blev Søren Jensen i Hedegaard ægteviet til Inger Nielsdatter af Tromborg efter skeed trolovelse.
NOTITS: Inger Nielsdatter formodentlig datter af Niels Pedersen set i Tromborg 1712, 1720 som fæster.
80911727.10.19VAnders AndersenSejrup  Thyregod  Anne NielsdatterUllerup Give Thyregod Sejrup Dom XIX p: Trin: hafde Anders Andersen af Seirup {Thyregod} bryllup med Anne Nielsdatter af Ullerup efter at de tilforn vare trolovede..
NOTITS: Første barn i Sejrup 1730, fadder Niels Boysen af Ullerup, vel hendes far.
80921727.11.01VNiels Haks  Nørre Snede  Maren Sørensdatter Nørre Snede  Fest Oium: Sanctor: blev Niels [Haks] af Nør Sneede ægteviet efter Hr. Chr: {Christen Knudsen} Søltofts begiering og sammenviet til Maren Sørensdatter ib: siden brudens forældre det hafde udbeedt, som siden trolovelsen var blevne boesiddende i Give {By?}.
NOTITS: Wiberg: Christen Knudsen Søltoft præst i Nørre Snede og Ejstrup 1709 - 1743.
80931727.11.30TSøren PedersenØrnsholt  Øster Nykirke  Margrethe ChristensdatterDonneruplund Give Øster Nykirke Ørnsholt Dom 1 Adv: hafde Søren Pedersen i Ørensholt i Nykirke sogn trolovelse med Margrethe Christensdatter paa Donneruplund.
NOTITS: Begravelse 17 dec. 1730 "Søren Pedersen Skrædder i Ørnsholt Nykirke sogn hans søn Peder Sørensen jordet, som blev opprimeret af Jens Banch og hustru i Give gammel 22 uger."
80941727.12.28VNiels Christensen HagGive By  Give  Inge ChristensdatterGive By Give  Dom p: Nativ: Chr: hafde Niels Christensen Haag af Give Bryllup med Inge Christensdatter ib. efter foregaaende trolovelse.
80951729.05.14VJohan Berendt Jæger  Anna Elisabeth de SohrDonneruplund Give  d: 14 May blev Hr: Capit: Johan Berendt Jæger viet udi Give kirke til Sal: Capit: Krabbis enkefrue Anna Sohr, logerendis paa Donneruplund.
NOTITS: Hun er omkring 50 år gammel. Se: http://www.forumaero.aerogenealogy.dk/forum/carloeriksen.htm. Hun er datter *1680c af Johan Friederich De Sohr og Margarethe Bülck i Rendborg? †1758c alder 78 år. Gift 1. gang 1713c Ostfold, Frederikstad, Norge med Henrich Ollufsen Krabbe *1687 Viborg †1719 Frederikstad, Norge. Gift 2. her.
80961729.06.07VNiels Jensen DørkenGive By  Give  Abelone ChristensdatterNederdonnerup Give Give Give By Eod: die [Fer: III Pent:] blev Niels Jensen Dyrken af Give bye copuleret til Abbelone Christensdatter af nederdonnerup efter forgangen skede trolovelse.
80971729.09.25VPeder Christensen Sommer  Johanne NielsdatterSillesthoved Give  Dom XV p: Trin: hafde Peder Christensen Sommer bryllup med Johanne Nielsdatter af Sillesthoved.
NOTITS: Hun er sikkert enken Johanne Nielsdatter efter Peder Nielsen i Sillesthoved der døde 1727.
80981729.10.09VPeder BækFarre  Give  Abelone VilladsdatterFarre Give Give Farre Dom XVII p: Trin: hafde Peder Bek i Farøe bryllup med Abbelone Villadsdatter ib:
NOTITS: Enke efter Niels Jensen se #8071 i 1722. Niels Jensen begravelse tilsyneladende glemt i kirkebogen.
80991729.10.16VOluf VilladsenMosgaard- Store  Give  Mette MortensdatterNygaard Give Give Nygaard Dom XVIII p: Trin: hafde Oluf Villadsen af Store Mosgaard bryllup med Mette Mortensdatter af Nygaard efter foregaaende trolovelse.
81001729.10.30VOluf SteffensenGive By  Give  Kirsten FrandsdatterGivskov Give Give Give By Dom XX p: Trin: hafde Oluf Staffensen i Give {by} bryllup med Kirsten Frandsdatter af Givskov efter at de tilfore vare troegivne.
81011729.11.06VHans ChristensenØrbæk  Hoven  Karen HansdatterSillesthoved Give Give Sillesthoved Dom XXI p: Trin: hafde Hans Christensen i Sillesthoed {kom fra Ørbæk, Hoven} bryllup med Karen Hansdatter ib: efter foregaaende trolovelse.
81021729.11.13VMads MortensenGive By  Give  Johanne SørensdatterGive By Give  Dom XXII p: Trin: hafde Mads Mortensen mig {præsten: Johan Balthasar Bilhardt} tienendis bryllup med Johanne Sørensdatter af Give efter at de tilforn vare troegivne.
81031730.01.15VJørgen Nielsen WongVonge  Øster Nykirke  Birte SørensdatterGive By Give Give Donneruplund Dom 2 p: Epiph: hafde Jørgen Nielsen Vonge Bryllup med Berthe Sørensdatter i Give efter forgangen og holden trolovelse.
LINK: Wong Dynastiet: Jørgen Nielsen Wong.
81041730.11.01VChristen NielsenUllerup  Give  Kirsten ChristensdatterGive By Give Give Ullerup Fer: Oi9nm: Sant: blev Christen Nielsen af Ullerup copuleret til Kirsten Christensdatter af Give {By} efter forgangen trolovelse.
NOTITS: Vel hans andet ægteskab. Se dåb #2163.
81051732.08.17VPeder Christensen SkomagerGivskov  Give  Birte Lisbeth MarkusdatterGive By Give Give Givskov Dom 10 p: Tri: hafde Peder {Christensen} Skomager af Gyvskov bryllup med Birthe Lisbeth Marcusdatter af Give {By} efter foregaaende trolovelse.
NOTITS: Hans patronym fra næste dåb 24.08.1732 en uge efter, hvor parret får en søn Markus. Blev gift lige i sidste øjeblik.
81061732.09.21VMads JensenBæksgaard  Give  Anne EriksdatterFarre Give Give Bæksgaard Dom 15 post Trin: hafde Mads Jensen af Bexgaard med Anne Eriksdatter af Farøe efter foregangen lovlig trolovelse.
NOTITS: Får barn i Bæksgaard 1733.
81071732.10.19VJens ChristensenUllerup  Give  Mette VilladsdatterMosgaard- Store Give Give Ullerup Dom 19 p: Trin: hafde Jens Christensen af Ullerup bryllup med Mette Villadsdatter af Store Mosgaard efter forgangen trolovelse.
NOTITS: Børn i Ullerup 1733, 1736.
81081733.04.26VHans HansenØgelund  Give  Mette EriksdatterFarre Give  Dom 3 p: Pasch: blev Hans Hansen af Øgelund copuleret til Mette Eriksdatter af Farøe.
81091733.05.14VPeder VestesenKokborg  Thyregod  Abelone NielsdatterHedegaard Give Thyregod Thyregodlund? Fest: Ascens: Chr: blev Peder Vistesen af Kokborg {Thyregod} copuleret med Abbelone Nielsdatter af Hedegaard.
NOTITS: En Peder Vestesen får søn i Thyregodlund 1734, flere børn derefter.
81101733.05.25VChristen Christensen HagHedegaard  Give  Marie NielsdatterUllerup Give Give Hedegaard Fer: 2 pentec: blev Christen Christensen Haag af Hedegaard copuleret til Marie Nielsdatter af Ullerup.
NOTITS: Barn i Hedegard 1742.
81111733.07.12VPeder NielsenNedvad  Lindeballe  Karen ThomasdatterFarre Give  Dom 6 p: Trin: blev Peder Nielsen af Nævad {Nedvad, Lindeballe} copuleret til Karen Thomasdatter af Farøe.
NOTITS: Ikke set kursorisk i Lindeballe eller Give.
81121733.10.11VNiels LarsenHedegaard  Give  Kirsten PedersdatterVorslunde Give Give Hedegaard Dom 19 p: Trin: blev Niels Larsen af Hedegaard Copuleret til Kirsten Pedersdatter af Vorslunde.
NOTITS: Flere børn i Hedegaard.
81131733.12.27VPeder Jensen  Jelling  Anne GraversdatterNederdonnerup Give  Fer: 3 nativ Chr: hafde Peder Jensen af Jelling bryllup med Anne Graversdatter af Nederdonnerup.
NOTITS: Der findes en Peder Jensen i gården Mosevang i Jelling †1739, men gift med Olivia Jensdatter †1749.
81141734.08.29VNiels NielsenTromborg  Give  Kirsten ChristensdatterTromborg Give Give Tromborg Fest: Mich: blev Niels Nielsen af Tromborg copuleret til Kirsten Christensdatter ibid:.
NOTITS: Mindst 4 børn i Tromborg.
81151734.10.17VJens Jensen Nygaard?Nederdonnerup  Give  Anne Marie NielsdatterBæksgaard Give Give Nederdonnerup? Eod: d: [Dom 17 p: Trin:] blev Jens Jensen af Nederdonnerup copuleret til Anne Marie Nielsdatter af Bechsgaard.
NOTITS: Jens Jensen Nygaard får i de næste år to børn i Nederdonnerup.
81161734.10.24VPeder Sørensen PoderGive By  Give  Kirsten FrandsdatterGive By Give Give Give By Dom 18 p: Trin: blev Peder Sørensen Poder af Give {By} copuleret til Kirsten Frandsdatter ibid:.
NOTITS: Han, 27c, er gift anden gang. Hun er 25c ved vielsen. Se Wong Dynastiet
81171734.10.31VNiels NielsenFarre  Give  Katrine HansdatterFarre Give  Dom 19 p: Trin: blev Niels Nielsen af Farøe copuleret til Cathrine Hansdatter ibid:.
NOTITS: Muligvis hyrden Niels Nielsen Gravel i Farre, i så fald er det hans 2. eller mere ægteskab.
81181735.01.01VChristen BentsenSkovsild  ?  Barbara ChristensdatterGive By Give  Fer: Circumc: Chr: hafde Christen Bentsen af Skovsild bryllup med Barbara Christensdatter af Give {By} efter foregaaende trolovelse.
NOTITS: Se hans stednavn efter i originalen, måske læst forkert. Ikke set i Give sogn derefter.
81191735.06.05VNiels LauridsenNørskov  Lindeballe  Maren HermansdatterFarre Give Lindeballe Nørskov Fest: Trinit: hafde Niels Lauersen af Nørskov i Lindeballe sogn bryllup med Maren Hermansdatter af Farøe efter foregaaende trolovelse.
NOTITS: Matr. 5a, Nørskov, Lindeballe. Døde Nørskov Lindeballe 1778. Stedsøn Jens Nielsen Nørskov af Skærhoved, Give. (Tak til Hans Filskov). Gift 5 måneder før første søn.
81201735.12.27VNiels Jensen BjerreFarre  Give  Margrethe ChristensdatterByllund Give  Fer: 3 nativ: Chr: hafde Niels Jensen Bierre af Farøe bryllup med Margrethe Christensdatter af Byllund.
NOTITS: Niels Jensen i Byllund barn 1740?
81211736.01.29VJens VilladsenByllund  Give  Trine JensdatterByllund Give Give Bregnhoved Septuagesima hafde Jens Villadsen af Byllund bryllup Trine Jensdatter ibid:.
NOTITS: Fem børn i Bregnhoved derefter.
81221736.02.19VNiels PedersenSillesthoved  Give  Mette HansdatterSillesthoved Give Give Sillesthoved Eodem die [Dom Inv:] hafde Niels Pedersen af Sillesthoed bryllup med Mette Hansdatter ibid.
NOTITS: Niels Pedersens 2. ægteskab. Mette Hansdatter er vel ikke født i Sillesthoved.
81231736.02.26VMathias FrandsenDørken  Thyregod  Anne ChristensdatterNederdonnerup Give Thyregod Dørken Dom Reminisc: hafde Matthis Frandsen i Dørken {Thyregod} bryllup med Anne Christensdatter af Nederdonnerup.
81241736.06.03VMads Pedersen HavBjerlev  Hvejsel  Anne HansdatterFarre Give Hvejsel Bjerlev Dom 1 p: Trinit: hafde Mads Pedersen Hav af Bierløf {Bjerlev, Hvejsel} bryllup med Anna Hansdatter af Farøe.
NOTITS: En Mads Pedersen ses på 2 2 0 1¼ i Bjerlev, Hvejsel 1760 i Stougård og Alsted godsers jordebog (E. Brejl).
81251736.06.10VSøren ChristensenGammelby  Ringive  Anne SørensdatterGivskov Give Gammelby Ringive Dom 2 p: Trin: hafde Søren Christensen af Gammelbye i Ringhøy sogn bryllup med Anna Sørensdatter af Givskov.
NOTITS: Får barn 1738 i Gammelby Ringive.
81261737.06.11VMathias ChristensenØrbæk  Hoven  Maren PedersdatterVorslunde Give Sønder Omme Hallundbæk Fer: 3 Pentec: hafde Matthis Christensen fra Ørbæk i Hoven sogn bryllup med Maren Pedersdatter af Vorslunde.
NOTITS: Se dåb Sønder Omme 30.11.1738 'Mathias Christensens barn af Hallundbæk døbt kaldet Christen. Testes: Anna Jensdatter af Vorslunde...'. Mathias Christensen *1706 Ørbæk, Hoven †1774 Hallundbæk, Sønder Omme 68 år. Søn af Christen Hansen i Ørbæk *1677c †1736 Ørbæk 'ihjelslagen af torden, medens hans gik bag sin ploug, 29 aar'.
81271737.10.13VGyde JakobsenNørskov  Lindeballe  Kirsten PedersdatterUlkær Mølle Give Lindeballe Nørskov Dom 17 p. Trin. hafde Gyde Jacobsen af Nørskou i Lindeballe sogn bryllup med Kirsten Pedersdatter af Ulkiær Mølle.
NOTITS: Hun gift sig 2. og 3. gang i Lindeballe.
81281737.10.13VPeder JensenThyregodlund  Thyregod  Abelone JensdatterNygaard Give Thyregod? Eod: d: [Dom 17 p. Trin.] hafde Peder Jensen i Tyregodlund bryllup med Abbelon Jensdatter af Nygaard. Blev copuleret i Tyregod kirke efter giorde begiering og given tilladelse.
NOTITS: Viet i Thyregod kirke men ikke noteret i Thyregod kirkebog.
81291737.10.20VOluf AndersenRis  Givskud  Anne JørgensdatterFarre Give Give Farre? Dom 18 p. Trin: hafde Oluf Andersen af Riis bryllup med Anna Jørgensdatter af Farøe.
NOTITS: Ole Andersen set med børn 1738 og 1740 i Farre.
81301737.11.03VChristen JensenUllerup  Give  Sidsel PedersdatterUllerup Give  Dom 20 p. Trin: hafde Christen Jensen af Ullerup bryllup med Zitzel Pedersdatter ibid:.
NOTITS: Ikke set i Give derefter. Muligvis den Christen Jensen der i 1706 bliver viet til Margrethe Christensdatter
81311737.12.27VPeder Christensen HagGive By  Give  Karen VilladsdatterFarre Give Give Give By Fer: 2 nat: Christ: hafde Per [Chr] i Give {By} bryllup med Karen Villadsdatter af Farøe.
NOTITS: Se dåb 14 Sep. 1738 Peder Christensen Hag i Give By, søn Villas.
81321738.10.12VVested AndersenFarre  Give  Maren SørensdatterFarre Give Give Farre Dom 19 p: Trin:, hafde Veste Andersen af Farrøe brøllup med Maren Sørensdatter ibid:.
NOTITS: Fire børn efter giftermålet.
81331738.10.14VNiels PedersenGive By  Give  Karen BankGive By Give  Tirsdagen d: 14 Octobr: hafde Niels Pedersen af Give {By} brøllup med Karen Banck ibid:.
NOTITS: Ikke set i Give sogn derefter.
81341738.11.02VNiels LarsenHedegaard  Give  Maren NielsdatterUllerup Give Give Hedegaard Dom 22 p: Trin:, hafde Niels Larsen af Heedgaard brøllup med Maren Nielsdatter af Ullerup.
NOTITS: En del børn derefter i Hedegaard.
81351738.11.16VMads BankFarre  Give  Inge PedersdatterFarre Give  Dom 24 p: Trin:, Madtz Bank af Farrøe brøllup med Inge Pedersdatter ibid:.
NOTITS: Ikke set med børn i Give.
81361739.11.01VJens Nielsen HolmGive By  Give  Maren PedersdatterByllund Give Give Give By Dom xxiii past Trinit: hafde Jens Nielsen Holm Sognedegnen hertil Nykirke og Give og Maren Pedersdatter bryllup udi Byllund.
NOTITS: Dette er skandaldegnen og menederen, som svangrer den foregående degn Stabys enke i 1744 og benægter det. Biskop Brorson i Ribe fører flere sager mod ham for den gejstlige ret, til sidst trækker han sig fra embedet.
81371740.03.13VGudmond Jørgensen  Bredsten  Kirsten FrederiksdatterFarre Give  Dom Reminiscere hafde Gudmond Jørgensen af Bredsten sogn og Kirsten Frideriksdatter af Farrøe bryllup.
NOTITS: Ikke set bosat i Give sogn. Hun er datter af Frederik Ottesen og Marie Hansdatter af Give By og Farre, formodentlig født 1710-20, da kirkebogen praktisk ikke er ført.
81381740.07.17VJens AndersenRis  Givskud  Maren NielsdatterMølgaard Give Givskud Ris Dom V p: Trinit hafde Jens Andersen af Riis og Maren Nielsdatter af Farre bryllup.
NOTITS: Hun er formodentlig født 1710-20, da kirkebogen praktisk ikke er ført. Ses i Givskud kirkebog 1745 som søster til Bent Nielsen i Mølgaard.
81391740.10.02VNiels NielsenGive By  Give  Birte JensdatterGive By Give  Dom xvi p: Trinit: hafde Niels Nielsen og Bertte Jensdatter bryllup her af Give.
NOTITS: Ikke set bosat i Give By. Hun er formodentlig født 1710-20, da kirkebogen praktisk ikke er ført.
81401741.05.23VLaurids LassenFarre  Give  Karen HansdatterFarre Give Give Farre Fest iii Pendtecostes hafde Laurs Lassen og Karen Hansdatter af Farre bryllup.
NOTITS: Første barn i nov. 1741 i Farre. Måske den Karen Hansdatter født i 1708 i Farre #2105.
81411741.07.02VRasmus JensenHedeby  Ringive  Else NielsdatterBæksgaard Give Ringive Hedeby Dom vi p: Trinit: hafde Rasmus Jensen i Heedeby {Ringive} og Else Nielsdatter af Bexgaard bryllup.
NOTITS: Første barn sept. 1742 i Hedeby, Ringive; barn 1745. Hun er døbt 1708 i Bæksgaard #2109, datter af Niels Mortensen i Bæksgaard. Hun lever endnu i 1762. Sønnen Jens Rasmussen synes at have gaarden i FT 1787.
81421741.10.01VSøren JohansenBregnhoved  Give  Johanne RasmusdatterBregnhoved? Give Give Bregnhoved Dom xviii p: Trinit: hafde Søren Johansen og Johanne Rasmusdatter bryllup.
NOTITS: Søren Johansen *1703 Bregnhoved, søn af Johan Sørensen. Gift 1. gang 1726 #8082 med Anne Graversdatter Overgaard af Hedegaard, Give. Han dør 29 aarig tre uger efter vielsen. Tre uger efter hans død faar Johanne Rasmusdatter en datter Mette, som dør kort efter.
81431741.10.15VJohan SørensenBregnhoved  Give  Else ChristensdatterBregnhoved Give Give Bregnhoved Dom xx p: Trinitaes hafde Johan Sørensen og Else Christensdatter af Brænhoed {Bregnhoved} bryllup.
NOTITS: Hun *1699c †1744 Bregnhoved Give. Barn 1744 levede en halv dag. Han ses 1701 - 20 i Bregnhoved, første kone Mette Sørensdatter, dette vel mindst hans anden kone.
81441741.10.29VPeder JakobsenNørskov  Lindeballe  Anne PedersdatterUlkær Mølle Give Lindeballe Nørskov, Ringive Uhe Dom xxii p: Trinit: hafde Peder Jachobsen af Nørskov og Anne Pedersdatter af Ulkiær Mølle bryllup.
NOTITS: Han er *1713 Nørskov, Lindeballe †1763 Uhe, Ringive. Hun er kun 18 år *1723 Ulkær Mølle, Give †1764 Uhe, Ringive. Første barn Maren *1743 i Nørskov, Lindeballe.
81451741.11.05VJokum AndersenSvendstrup  Vinding  Anne JensdatterDonnerup- Neder Give  Dom xxiii p: Trinit: hafde Jochkum Andsen af Suensstrup og Anne Jensdatter af Nederdonnerup bryllup.
NOTITS: Ikke set bosat i Give.
81461741.11.19VSøren SørensenGive By  Give  Anne FerdinandsdatterGive By Give  Dom xxv p: Trinitis hafde Søren Sørensen og Anne Ferdenandsdatter bryllup i Annexgaard.
NOTITS: Ikke set bosat i Give.
81471743.10.13VPeder HansenFarre  Give  Anne HansdatterFarre Give Give Farre Dom xviii p: Trinitatis haver Peder Hansen af Farøe og Anne Hansdatter ibid: bryllup.
NOTITS: Første barn Hans * feb. 1744 Farre, Give. Anne Hansdatter formodentlig født 1710-20, hvor kirkebogen praktisk ikke er ført.
81481744.02.16VIver SørensenResen By  Resen  Kirsten AndersdatterUlkær Mølle Give Resen Resenby ved Struer, Skodborg herred Dom Invocavit havde Iver [Sørensen] af [Ræsenby] {Resen By, Resen sogn, Skodborg herred} bryllup med Kirsten Andersdatter af Ulkiær Mølle efter at de tilforn ere trogivene.
NOTITS: Hun er ikke datter i Ulkær Mølle, uklart hvem hendes familie er. Resen By ligger i det Resen sogn som ligger vest for Struer i Skodborg herred - der er to andre sogne af navn Resen i Viborg amt. Skifte efter hende 1788, se Brejl Lundenæs #1034. FT 1787 Resen By, Resen Kirsten Andersdatter *1716c Give?? †1788 Lille Ellerbæk, Resen ved Struer. Manden Iver Sørensen er død 1754c. Hun er gift 2. gang med Søren Davidsen Ellerbæk *1731c †1788+. Tak til Erik Brejl, Svend Bollerup, Arne Feldborg og hammerum-herred.dk. I Lokalarkivet Billunds udskrift af Give kirkebog er hendes navn skrevet forkert ud som Nielsdatter.

LINK: Tråd på hammerum-herred.dk
81491744.06.14VAnders SteffensenSelstrup  Skarrild  Anne JensdatterFarre Give  Dom iii post Trinitat havde Anders Stæfensen af Selstrup i Skarild sogen bryllup med Anne Jensdatter af Farre efter at de før var trolovet.
NOTITS: Ikke set i Give eller i Skarrild.
81501744.08.23VJohan Henrik Simonsen BeckNørre Mølle  Bryrup  Anne JensdatterGive By Give Bryrup Møllehusene Domin xiii p: Trinit: haver Johan Hendrich Simonsen Bech af Nør Mølle af Bryrup sogen bryllup med Anne Jensdatter af Give efter at de før var trolofet.
NOTITS: 1745 første barn Simon Christian i Bryrup af Møllehusene.
81511744.10.18VJens JørgensenOksenbjerre  Øster Nykirke  Anne JensdatterHestlund- Store Give  Domic xxi p: Trinit: haver Jens Jørgensen af Oxenbierge {Øster Nykyirke} og Anne Jensdatter af Store Hestelund bryllup efter at de før var trolofet.
NOTITS: Ikke set bosat i Give.
81521744.12.27VMads Thomsen HagGive By  Give  Inge HagGive By Give Give Give By Tredie Juledag havdeMads og Inge Hage bryllup efter foregaaende trolovelse.
NOTITS: Hun dør i Give By 1769. Hendes alder tilbageregnet fra dødsalderen. Hans alder ligeså fra hans død 1778. Hun må være enke, måske efter en Hag i Give By. Rauff & Starup Christensdatter kommer vel fra hans anden kone, ikke fra denne kone.
81531754.12.12VMads JespersenFarre  Give  Anne ChristensdatterFarre Give Give Farre d: 12 Decemb: blef udi Give Kirche Mads Jespersen Unge Karl, og pige An Christensdatter copuleret. Farre by.
NOTITS: Første barn Barbara i juli 1755.
81541755.04.13VPeder PedersenFuglsang  Thyregod  Ellen ThomasdatterBregnhoved Give Thyregod Fuglsang Dom 2 post Pasch blef enkemanden Peder Pedersen i Fuglsang i Tyrregoed sogn copuleret til en enkekone Ellen Thomasdatter af Bregnhoved.
NOTITS: Får barn i Thyregod 1756.
81551755.06.17VMads MadsenLoftlund  Give  An Margrethe JensdatterUllerup  Give Loftlund d: 17 Juni blev Unge karl Mads Madsen af Loftlund {Give} viet i Give Kirche til en Pige fra Ullerup med An Margrethe Jensdatter.
NOTITS: 1. barn 1759 i Loftlund.
81561755.07.20VHans Iversen SmedGive By  Give  Maren Sørensdatter VestesFarre Give Give Farre Dom 8 post Trinit: blef Enkemnanden Hans Iveren Smid copuleret til Enkekone Maren {Sørensdatter} Vestis udi Farre.
NOTITS: Hun er enke efter Vedsted Andersen formodet †1753-54 i Farre.
81571755.10.19VNiels IversenLønaa  Thyregod  An Margrethe OlufsdatterNygaard Give Thyregod Lønaa Samme dag {Dom 21 post Trinit:} blev velagte Ungkarl af [Lenoe] {Thyregod} Niels Iversen ægteviet til An Margrethe Olufsdatter .
NOTITS: Søn i Lønaa, Thyregod 1756.
81581755.12.10VChristen Jespersen Soldat  Give  Sidsel Sørensdatter Give Give Bæksgaard 1761 Samme dag {Dom 10de Decmb:} blef Christen Jespersen Soldat med Sessionens tilladelse copuleret i Give Kirke til Zidsel Sørensdatter.
NOTITS: Ikke klart om Christen Jespersen, der får barn i Give by nov 1755 - hvor Christen Soldat først bliver viet en måned senere her - er den samme som Christen Jespersen soldat. Christen Soldat er i Bæksgaard 1761.
81591756.09.29VHans PedersenHesselbjerre  Thyregod  Sidsel PedersdatterUllerup Give Thyregod Hesselbjerre d: 29 Sept: paa Michelsdag blef unge karl Hans Pedersen af Hesselbierre copuleret til en pige af Ullerup nafl: Zidsel Pedersdatter i Give Kirche.
NOTITS: Første søn kort efter i Hesselbjerre, Thyregod. Hun ser ikke umiddelbart ud til at være født i Ullerup eller Give sogn.
81601756.10.31VNiels HenningsenUhre?  Brande  Maren MadsdatterHestlund- Lille Give Give Hestlund- Lille Dom 20 post Trinit: blef unge karl Niels Henningsen copuleret i Give kirche til enchekonen Maren Madsdatter i Lille Hestlund.
NOTITS: Hun var enke efter Søren Sørensen begravet 40 år gammel okt. 1755 af Lille Hestlund. Han ses at være fra Brande af to grunde: a. En Henning får 7 børn i Uhre 1727c - 1747c og b. søsteren Karen Henningsdatter bærer i 1776 i Give hans datter Karen Marie af hans anden kone Maren Lauesdatter.
81611757.10.09VPeder Larsen  Karen NielsdatterHedegaard Give Ringive Gammelby? Dom 18 post Trinit blef velagte unge karl Peder Larsen copuleret til Karen Nielsdatter Heedegaard i Give Kirche.
NOTITS: Karen Nielsdatter begraves 1799 af Gammelby, Ringive. Barn født 1764 Ulkind, Ringive.
81621757.10.23VNiels NielsenGive By  Give  Else SørensdatterFarre Give Give Give By Dom 20 post Trinit blef velagte enkemand Niels Nielsen fra Give {By} copuleret til en pige Elsa Sørensdatter fra Farre.
NOTITS: Han ser ud til at føres senere i Give By under navnet Bæk. En del børn. Hans første kone Sidsel Pedersdatter er lige død 57 år gammel, han ser ud til at være en ældre mand.
81631758.10.08VJohannes PedersenBæksgaard  Give  Sidsel KnudsdatterBæksgaard?  Give Bæksgaard Dom 20 post Trinit: blef unge karl Johannes Pedersen i Bexgaard copuleret til pigen Zidsel Knudsdatter ibid:
NOTITS: Begge ikke set før i Give. Første barn april 1759.
81641758.10.20VSøren Nielsen SmedGive By  Give  Johanne ChristensdatterUlkær Mølle Give Give Give By Samme dag {Dom 22 post Trinit:} blef unge karl Søren Nielsen Smed i Give {By} copuleret til Johanne Christensdatter fra Ulkiær Mølle.
NOTITS: Første barn april 1759 i Give By. Hun er steddatter af mølleren fra 1749 i Ulkær Mølle Mathias Kornbech, datter af hans kone Margrethe Sørensdatter *Jelling og hendes første mand Christen Pedersen †1745 Jelling.
81651758.11.07VPeder OlufsenDørken  Thyregod  Katrine ChristensdatterNederdonnerup Give Give Nederdonnerup Tirsdagen d: 7 November blef Peder Olufsen af Dørken {Thyregod} copuleret til Cathrine Christensdatter fra Nederdonnerup.
NOTITS: Hun er ikke set født i Give. Første barn i Nederdonnerup juli 1759.
81661759.06.13VAnders BaggerJelling By  Jelling  Bodil Andersdatter WongDonneruplund Give Jelling, Thyregod Hastrup d: 13 Juni blef Segr: Anders Nielsens {Wongs} datter paa Donrupgaard Bodel Andersdatter Vonge {Wong} copuleret i huuset efter Kong: bevilling til ædle Segr: {Anders} Bagger i Jellinge.
NOTITS: Bruden er kun 17 år. Den kongelige bevilling i Kurt Kermits udskrift: "{Overskrift:}26. Procurator Andreas Bagger af Coldinghus amt, bevilling at vies hiemme i huset af uvedkommende præst. {Tekst:} Bevilger og tillader, at procurator Andreas Bagger fra jelling, og Bodil Andersdatter Vang {Wong} fra Donneruplund udi coldinghus amt, maa uden foregaaende trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kan formaa etc. Christiansborg den 2 februar 1759." Dette giftermål har en stærk politisk farvning: familien Wong gifter sig med procurator Bagger. Der er meget at arve efter Anders Nielsen Wong mens prokuratoren er 18 år ældre end bruden. Bagger hjælper så Anders Wong med at sætte Donneruplund på auktion og derefter købe den store prestige i Hastrup herregård i Thyregod. Donneruplund havde ingen glans, Hastrup til gengæld desto mere. Bagger arvede Hastrup og gik fallit.

LINK: Kurt Kermits sider.
81671759.10.14VChristen NielsenGive By  Give  Else JensdatterHestlund- Store Give Give Give By? Samme dag {Dom 18 post Trinit} blef Christen Nielsen i Give Bye copluleret til en pige Else Jensdatter af Store Hestlund i Give kirke.
NOTITS: En Christen Nielsen Hover får et barn i juli 1760 i Give By. Ikke klart om det er den samme.
81681760.06.22VVillads JensenBregnhoved  Give  Mette ChristensdatterUlkær Mølle Give Give Bregnhoved Dom 3 Post Trinit blef Villaes Jensen fra Brenhoed copuleret til Ulkiær Møllers {Mathias Kornbechs sted-} datter i Give kirke.
NOTITS: Barn født aug. 1762 i Bregnhoved. Rauff & Starup bruger konens navn fra FT 1787 Ane Laugesdatter, som må være hans anden kone. Konen gift her må være en datter af møller Mathias Kornbechs kones - Margrethe Sørensdatters - første ægteskab i Jelling med Christen Pedersen. Dette kan kun, efter skiftet i Jelling, være Mette Christensdatter, som da også dør i Bregnhoved i 1763, derefter har Villads Jensen *1737 Bregnhoved giftet sig med sin anden kone Anne Laurs- eller Laugesdatter. Hans alder fra FT 1787, hendes fra begravelsen 28 år i 1763.
81691761.05.26TPeder MortensenStenbjerglund  Give  Birte JørgensdatterGive By Give Give Stenbjerglund d: 26 May blef unge karl Peder Mortensen i Stenbierglund troegiven til en pige Birret Jørgensdatter, for deres troegivelse er forlovere Søren Didrichsen i Stenbierglund og Peder Hansen i Farre.
NOTITS: Første barn født 1762 i Stenbjerglund ved Farre. Ikke set i FT 1787 i Give.
81701761.06.14VOle NielsenKarstoft  Skarrild  Maren JespersdatterGive By Give Give Give By Dom 4 post Trinit blef unge karl Ole Nielsen fra Karstoft ægteviet i Give kirke til enken Maren Jespersdatter i Give.
NOTITS: Hendes alder fra FT 1787. Han døde 1782 i Give. Hans alder fra dødsalder. Han kaldes senere Nørgaard.
81711761.06.21VChristen ChristensenHedegaard  Give  Kirsten HansdatterSillesthoved Give Give Hedegaard Dom 5 post trinit blef unge karl Christen Christensen af Heedegaard ægteviet i Give kirke til en pige Kirsten Hansdatter af Sillesthoved.
81721761.06.27VNiels NielsenGive By  Give  Else MadsdatterGive By Give Give Give By d: 27 Juny blef unge karl Niels Nielsen af Give copuleret i give kirke til en pige Else Madsdatter sammesteds.
NOTITS: Hans alder fra FT 1787, hvor han er fæster af en gård i Give By. Hun er født 1735 i Give By datter af Mads Mortensen og Johanne Sørensdatter dåb #2360. Der bliver mange Niels Nielsener født omkring 1740 i Give, ikke klart hvem det kunne være.
81731761.06.27TPeder Christensen BoelBæksgaard  Give  Lene SørensdatterUllerup Give Give Bæksgaard Samme dag {d: 27 Juny} blef Peder {Christensen} Boel af Bexgaard troegiven til Lene Sørensdatter af Ullerup.
NOTITS: Hans første kone var død en måned før (angiveligt 98 år gammel). Han døde 1768.
81741761.09.29VPeder Christensen BoelBæksgaard  Give  Lene SørensdatterUllerup Give Give Bæksgaard d: 29 Septmb: Michelsdag blef Enchemanden Peder Christensen af Bexgaard copuleret til Lene Sørensdatter af Ullerup i Give sogn.
NOTITS: Se #8173 og notits.
81751761.09.30VPeder MortensenStenbjerglund  Give  Birte JørgensdatterStenbjerglund Give Give Farre Stenbjerglund d: 30 Septemb: blef unge karl Peder Mortensen og pige Birthe Sørensdatter begge i Stenbierglund copuleret tilsammen i Give kirke.
NOTITS: Trolovelsen #8169 i maj 1761. Flyttede til Øgelund, hvor hun dør 1769, 31 år. Han gift 2. gang med Mette Laugesdatter *1745c.
81761761.10.04VJohan JørgensenBregnhoved  Give  Kirsten ChristensdatterBæksgaard Give Give Bøllund, Bregnhoved Brande Brandlund Dom 20 post trinit blef unge karl Johan Jørgensen af Breinhoed copuleret til en pige af Bexgaard nafnlig Kirsten Christensdatter i Give kirke.
NOTITS: Han er født 1741 i Bregnhoved, søn af Jørgen Johansen og Ida Jensdatter. Hun begraves i aug. 1765 #6653 33 år gammel.. Han gifter sig igen 1765 i Ringive med Mette Jensdatter af Store Karlskov.
81771761.10.28VChristen Hansen SilletshovedSillesthoved  Give  Anne ChristensdatterGive By Give Give Sillesthoved d. 28 Octobr: blef Christen Hansen fra Sillesthoed copuleret i Give kirke til Anne Christensdatter fra Give bye.
NOTITS: Han er født *1734 i Sillesthoved, hun *1741 i Give By.
81781762.06.22VLars KnudsenUllerup?  Give  Maren ChristensdatterUllerup Give Give Ullerup Samme dag {d: 22 Juny} bleft Las Knudsen af Ullerup ægteviet i Give kirke til enkekone Maren Christensdatter ibid: For samme ægteskab vare forlovere hans broder Tøger Knudsen i Lenaae {Lønaa, Thyregod} og Jens {Nielsen} Egskov af Ullerup.
NOTITS: Delvis fra Ejnar Bjerre "Lønaa": Lars *1720 Hønskov, Thyregod og Tøger Knudsen *1722 Kokborg er sønner af Knud Møller Lassen og Kirsten Thøgersdatter i Kokborg, Thyregod. Rauff & Starup har Bylderup for gom og brud, det ligger ved Bov, langt væk, og er ikke i Give sogn. Formodentlig er Lars Knudsen den mand der døde i Bregnhoved 1780 skrevet 63 år gammel. Maren Christensdatter døde et halvt år før i maj 1780 i Ullerup, 79 år gammel, altså *1701c.
81791762.07.18VLaust PedersenBæksgaard  Give  Maren PedersdatterGive By Give Give Bæksgaard Dom 6 post trinit blev velagte unge karl Laust Pedersen af Bexgaard i Give sogn copuleret til en pige Maren Pedersdatter ibid: {født Give By, tjener vel i Bæksgaard}
NOTITS: Ikke umiddelbart klar, hvem af dem der kommer fra Bæksgaard eller om begge gør det. Hun dør dec. 1766 i Bæksgaard og er datter *1739 af Peder Frandsen i Give By.
81801762.10.03VJørgen LarsenNederdonnerup  Give  Else ChristensdatterNederdonnerup Give Give Nederdonnerup Dom 17 post Trinit blev enkemanden Jørgen Larsen af Nederdonnerup ægteviet i Gifve kirke til ærlige pige Else Christensdatter ibid:
NOTITS: Han er født *1720 i Nederdonnerup. Formentlig skulle de giftes, hun dør 6 måneder senere i marts 1763 vel i barselsseng, 35 år gammel. Han bliver gift 3. gang med Margrethe Knudsdatter FT 1787.
81811762.10.31VChristen OlesenFarre  Give  Anne Marie NielsdatterFarre Give Give Farre Samme dag {Dom 21 post Trinit} blef velagte unge karl Christen Vollesen og en pige An Marie Nielsdatter fra Farre copuleret i Give kirke.
NOTITS: Hun er født *1734 som datter af Niels Nielsen Gravel i Farre. Han er født *1738 i Farre, søn af Ole Andersen og Anne Jørgensdatter.
81821762.11.14VPeder OlufsenBæksgaard  Give  Dorte Jensdatter Give Give Bæksgaard? Samme dag {Dom 23 post Trinit} blef Peder Olufsen af Bæksgaard ægteviet til en pige Dorthe Jensdatter i Give kirke.
NOTITS: Hans første kone døde aug. 1762. Ingen af dem umiddelbart set født i Give. En Dorte Jensdatter 52 i FT 1787 i Nederdonnerup kunne fra alderen passe.
81831762.12.17VHenning Hansen  Tørring  Bodil Marie ChristensdatterDonneruplund Give Tørring 1762-71, Give 1774, Øster Starup 1779 d: 17 Decemb: blef Mons: Henning Hansen af Tørring kroe copuleret til Jomfrue Boel Marie {Christensdatter} fra Donnerup {Donneruplund}, Mon: Pedersens datter ibid:, copuleret i give kirke uden foregaaende trolovelse og tillysning af præddikestolen efter Kong: dispensation.
NOTITS: Hun er datter i Wong dynastiet af Brigitte Nielsdatter Wong og Christen Pedersen Donnerup. Hun dør 1827 i Harresø, Givskud ved en død datters familie. Han bliver efter 1774 Overtoldbetjent ved Kongeåen.
81841763.04.04VHans HansenSillesthoved  Give  Anne NielsdatterTromborg Give Give Bregnhoved 2den Paaskedag blev unge karl Hans Hansen af Sillesthoed copuleret i Give kirke til Anne Nielsdatter fra Tromborg.
NOTITS: Første barn 1765 i Bregnhoved.
81851764.01.01VKaj Andersen  Birgitte AndersdatterFarre Give  Paa Nytaarsdagen blev Key Andersen og Birgethe Andersdatter af Farre bye copuleret.
81861764.06.23VHans Pedersen  Give  Kirsten MortensdatterSillesthoved Give Give Sillesthoved d. 23 Juny blev velagte unge karl Hans Pedersen copuleret i Give kirke til enkekone Kirsten Mortensdatter i Sillesthoed.
NOTITS: Kirsten Mortensdatter første mand Niels Thomsen døde †1763 i Sillesthoved. Hun er død †1770-, for i 1770 gifter Hans Pedersen med sin anden kone Mette Jakobsdatter.
81871764.12.02VChristen ChristensenMosgaard- Lille  Thyregod  Anne SørensdatterBregnhoved Give Thyregod Mosgaard- Lille Samme dag {Dom 1 Advent} blev enkemanden Christen Christensen af Lille Mosgaard copuleret til enkekonen An [Sørens]datter fra Breinhoed.
81881764.12.14VPeder Johansen  Marie SørensdatterØrnsholt Linnerup  Fredagen den 14 December blev ungkarl Peder [Johansen] ægteviet til en pige Marie Sørensdatter fra Ørnsholt i [Linnerup?] kirke.
NOTITS: Linnerup nær Klovborg i Vrads herred, men Ørnsholt ligger i Øster Nykirke sogn! Personerne ikke fundet i Give, Linnerup eller Øster Nykirke 1787.
81891765.01.18TOle Andersen BankFarre  Give  Maren SørensdatterFarre Give Give Farre d. 18 Januar blev enkemanden Ole Andersen {Bank} i Farre troegiven til enkekone Maren Sørensdatter ibid:
NOTITS: Maren Sørensdatter formodet enke efter Vested Andersen †1754-. Ole Andersen Banks første? kone død 1764. Maren Sørensdatter begraves 1795 angivelig 81 år, giver *1714c, men i FT 1787 80 år, giver *1707c, her antages *1711c middelværdien. Hans alder fra FT 1787 80 år. Hun begraves som hans enke, så han må være død 1787-95.
81901765.01.28TMads JespersenFarre  Give  Mette JensdatterLoftlund Give Give Farre d. 28 Januar blev enkemanden Mads Jespersen i Farre troegiven til en pige nafnlig Mette Jensdatter i Loftlund.
NOTITS: Ses i FT 1787 i Farre. En Mette Jensdatter? er født i 1739 i Ullerup. Mads Jespersens 1. kone Anne Christensdatter blev begravet en måned før i dec. 1764.
81911765.01.31TAnders Clausen  Hvejsel?  Anne Kirstine JensdatterVemmelund Give Give Vemmelund d. 31 Januar blef unge karl Anders Clausen tienende paa Donnerupgaard troegiven til An Kirstine Jensdatter i Vemmelund.
NOTITS: En søster til gommen i første dåb feb. 1766 er fra Hvejsel. Ikke umiddelbart set i Give efter 1766, ikke i FT 1787 i Give.
81921765.02.06TJens IversenGive By  Give  Gertrud NielsdatterGive By Give  d. 6 Februar blev unge karl Jens Iversen troegiven i Give bye til Giertrud Nielsdatter.
NOTITS: Ikke umiddelbart set i Give efter trolovelsen. En Gertrud Nielsdatter? blev født 1734 i Sillesthoved, Give.
81931765.06.29VAnders ClausenVemmelund  Give  Anne Kirstine JensdatterVemmelund Give Give Vemmelund d. 29 Juny blef unge karl Anders Clausen og pige An Kirstine Jensdatter af Vemmelund copuleret i Give kirke.
NOTITS: En søster til gommen i første dåb feb. 1766 er fra Hvejsel. Ikke umiddelbart set i Give efter 1766, ikke i FT 1787 i Give. Se trolovelse #8191.
81941765.07.04VJens IversenGive By  Give  Gertrud NielsdatterBregnhoved Give  d. 4 July blef Jens Iversen og Giertrud Nielsdatter fra Breinhoed copuleret i Give kirke.
NOTITS: Ikke umiddelbart set i Give efter trolovelsen. En Gertrud Nielsdatter? blev født 1734 i Sillesthoved, Give. Trolovelse se #8192.
81951765.07.07VMads JespersenFarre  Give  Mette JensdatterLoftlund Give Give Farre d. 7 July blef enkemanden Mads Jespersen af Farre ægteviet til en pige Mette Jensdatter fra Loftlund i Give kirke.
NOTITS: Ses i FT 1787 i Farre. En Mette Jensdatter? er født i 1739 i Ullerup. Mads Jespersens 1. kone Anne Christensdatter blev begravet en måned før i dec. 1764.
81961765.10.05VLars MadsenSejrup  Thyregod  Maren ChristensdatterGivskov Give Give Givskov Den 5 Okt. blev unge karl Las Madsen af Seirup {Thyregod} ægteviet i Gifve kirke til Christen Sørensens datter i Gifschou nafnlig Maren Christensdatter.
NOTITS: Hans alder fra Thyregod kirkebog, søn af Mads Pedersen i Sejrup døbt No. 262 9. sept. 1736. Hun er født i hullet 1744-54 i Give kirkebog.
81971765.11.03VOle Andersen BankFarre  Give  Maren SørensdatterFarre Give Give Farre Dom 22 post trinit: blef enkemanden Ole Andersen og Maren Sørensdatter i Farre ægteviet i Gifve kirke.
NOTITS: Maren Sørensdatter formodet enke efter Vested Andersen †1754-. Ole Andersen Banks første? kone død 1764. Maren Sørensdatter begraves 1795 angivelig 81 år, giver *1714c, men i FT 1787 80 år, giver *1707c, her antages *1711c middelværdien. Hans alder fra FT 1787 80 år. Hun begraves som hans enke, så han må være død 1787-95. Trolovet #8189 i jan. 1765.
79991766.09.30VJørgen LarsenNeder- Donnerup  Give  Margrethe KnudsdatterHjortsvang Linnerup Give Neder- donnerup {Linnerup kirkebog:} Dend 30 Septembr Hafde Jørgen Lasßen af Neder Donnerup og Margrethe Knudsdatter af Hjortzvang {Linnerup} Bryllup og bleve copulerede udj Give Kirke.
NOTITS: Brudens far er vel Knud Nielsen †1753 Linnerup, hun er så født 1743.
81981766.12.06VChristen JespersenSøndersthoved  Give  Kirsten RasmusdatterNederdonnerup Give  d: 6 December blev enkemanden Christen Jespersen tienende paa Søndersthoed copuleret i Giufve kirke til enkekonen Kirsten Rasmusdatter af Nederdonnerup.
NOTITS: Christen Jespersen før i Bregnhoved 1. kone død aug 1765. Ikke set i Give FT 1787. Ikke umiddelbart set i Give efter 1766.
81991768.03.13VGyde HansenTofthøj?  Gadbjerg  Mette? ChristensdatterFarre Mølle Give Gadbjerg Tofthøj Paa Midfaste Søndag blev Mette Christensdatter tienende i Farre Mølle ægteviet i Giufve kirke til unge karl Gyde Hansen af Gadbjerg sogn.
NOTITS: FT 1787 Gyde Hansen i Gadbjerg gift med Maren Christensdatter.
82001769.10.04VVillads PedersenGive By  Give  Mette Nielsdatter Give Give Give By d: 4 October blev unge karl Villas Pedersen ægteviet til en pige Mette Nielsdatter udi Giuve kirke.
NOTITS: Formodentlig den Villads Pedersen *1738 i Give By søn af Peder Christensen Hag og Karen Villadsdatter. Børn 1770 og 1774 i Give By.
82011769.11.12VJørgen JørgensenBregnhoved  Give  Johanne ChristensdatterUllerup Give Give Mosgaard- Store Dom 25 post trinit: blev unge karl Jørgen Jørgensen af Breinhoed copuleret i Giuve kirke til en pige fra Ullerup navnlig Johanne Christensdatter.
NOTITS: FT 1787 i Store Mosgaard.
82021770.01.21VMads Thomsen HagGive By  Give  Inge ChristensdatterGive By Give  Dom 3 pst Epiphan blev enkemanden Mads Thomsen ægteviet i Giufve kirke til enkekonen Ing Christensdatter begge i Giuve bye boende.
NOTITS: Hans 1.? kone døde feb. 1769. Mads og Inge begravet samme dag 1. marts 1778. Mads bliver gift 1. gang 1744 #8152 med Inge Hage, betænkeligt at begge koner skulle hedde Ing eller Inge.
82031770.07.29VJens NielsenSøndersthoved  Give  Ane Nielsdatter   Dom 7 post Trinit: blev unge karl Jens Nielsen ægteviet i Give kirke til en pige tjenende paa Søndershoedgaard navnlig Ane Nielsdatter.
82041770.10.06VPeder Pedersen BankFarre  Give  Maren OlufsdatterFarre Give Give Farre d: 6 Oktober blev unge karl Peder Pedersen Banch af Farre ægteviet i Gifve kirke til en pige navnlig Maren Olufsdatter sammesteds.
NOTITS: Første barn døbt to måneder efter vielsen.
82051770.10.13VHans PedersenSildesthoved  Give  Mette JakobsdatterGive By Give Give Sillesthoved d: 13 Oktober blevenkemanden Hans Pedersen fra Sillesthoed copuleret i Gifve kirke til Jacob Vestergaards datter Mette Jacobsdatter.
NOTITS: Brudens far er Jakob Vestergaard i Give By. Hans Pedersen var gift 1. gang med enkekone Kirsten Mortensdatter † jan. 1770.
82061770.10.21VAnders PedersenLerager  Givskud  Maren JensdatterBregnhoved Give Givskud Ris d: 21 Oktober blev unge karl Anders Pedersen af Lerager copuleret til en pige Maren Jensdatter af Breinhoved.
NOTITS: Maren Jensdatter død 1780-, for i FT 1787 er han gift 2. gang med et barn 6 aar af sidste ægteskab. Barn Katrine *1775c med Maren Jensdatter.
82071770.12.05VNiels Andersen WongeArvad Mølle  Brande  Ane Kirstine Christensdatter PedersenDonneruplund Give Brande Arvad Mølle 1770 - 78c, Give Ulkær Mølle d: 5 December blev Mons: Niels Andersen Vonge fra Brande {Arvad Mølle} sogn copuleret i Giuve kirke til Jomfru An Kirstine Pedersen paa Donrupgaard.
NOTITS: Hans far er Anders Nielsen Wong, hendes far er Christen Pedersen Donnerup gift 1. med Birgitte Nielsdatter Wong, søster til Anders Nielsen Wong. Men hun er datter af Christen Pedersen Donnerups 2. kone Anne Olesdatter. Han er født på Donneruplund, Give, hun paa Skovgaard, Kollerup sogn. Hendes søster bliver ogsaa kaldt Jomfru Pedersen, da hun gifter sig senere fra Store Hestlund.

LINK: Wong Dynastiet
82081772.11.14VPeder SørensenNederdonnerup  Give  Kirsten NielsdatterNederdonnerup Give Give Nederdonnerup d: 14 November blev enkemanden Peder Sørensen i Nederdonrup ægteviet i Giuve kirke til en pige Kiersten Nielsdatter sammesteds.
NOTITS: Barn 1778c, hun å være død 1785-.
82091772.12.18VJens Nielsen NørskovSkærhoved  Give  Marie JokumsdatterSkærshoved? Give Give Skærshoved d: 18 December blev Sr: Jens Nørschou i Schiærhoed copuleret i Huuset efter Kongelig tilladelse til sin tienestepige Maria Jochumsdatter sammesteds.
NOTITS: Hun er tjenestepige ved ham. Den kongelige tilladelse ikke overleveret i Jyske Registre (feb. 1771 til marts 1773 mangler ifølge Kermit). Første barn to måneder senere, 6 børn i FT 1787. Hun ser ikke ud til at være født i Give. Konens bror Peder Jokumsen *1757c ses i FT 1787 paa Skærhoved.
82101774.06.26VChristen ChristensenHedegaard  Give  Maren NielsdatterHedegaard? Give Give Hedegaard 4de Søndag efter Trinit: blev enkemanden Christen Christensen af Hedegaard ægteviet til en pige Maren Nielsdatter ibid:
82111775.10.22VPeder Jensen Skjøde  Anne Else NielsdatterGive Give Give By, Farre, Hjortsballe; Thyregod Dørken; Hjortsballe d: 19 post Trinit: blev unge karl Hans/Jens {Peder} Jensen Schiøde ægteviet til pige Anne Else Nielsdatter i Giufve kirke.
NOTITS: Hun er ikke set født i Give, hans tilnavn Skjøde tyder på andre sogne, måske i Viborg amt. Han må nylig være kommen til Give, for hans navn er forkert, det skulle være Peder, se fx dåb nr. 3000. Familien ses senere i Farre, Hjortsballe, Dørken i Thyregod og igen Hjortsballe. Han er smed.

LINK: Peder Jensen Skjøde og Anne Else Nielsdatters første barn aug. 1776.
82121776.02.23TNiels IversenMølgaard  Give  Anne Marie JensdatterFarre Give Give Mølgaard d: 23 Fegruary blev unge karl Niels Iversen i Mølgaard troegiven til en pige An Marie Jensdatter fra Loftlund.
NOTITS: Hun dør i april 1777. *1747c, hvor kirkebogen har et hul i Give (1745-53).
82131776.04.16TTroels ChristensenGive By  Give  Anna Barbara VestesdatterGive By Give Give Give By d: 16 April blev unge karl Troels Christensen troegiven i Annexgaarden i Giuve til pigen Anne Barbara Vestesdatter.
NOTITS: Hendes far vel Veste Vestesen *1724 Sillesthoved, Give gift 1748 i Ringive med Kirsten Jespersdatter fra 1761 i Give By. Første barn i Give By 1777.
82141776.05.28VPeder Christensen DonnerupFarre Mølle  Give  Maren EriksdatterUsseltoft Brande Give Farre Mølle d: 28 May blev Mølleren i Farre Mølle Sr: Peder Christensen Donrup ægteviet i Giuve kirket til pinge som tiente ham Maren Eriksdatter.
NOTITS: Han er ud af Wong Dynastiet, hans far er Christen Pedersen Donnerup gift med Birgitte Nielsdatter Wong. Hun er datter af Erik Sørensen Usseltoft og Maren Usseltoft.

LINK: Wong Dynastiet
82151776.10.04VTroels ChristensenGive By  Give  Anna Barbara VestesdatterGive By Give Give Give By d: 4 Oktober blev unge karl Troels Christensen copuleret til pigen Anne Barbara Vestesdatter i Giuve.
NOTITS: Hendes far vel Veste Vestesen *1724 Sillesthoved, Give gift 1748 i Ringive med Kirsten Jespersdatter fra 1761 i Give By. Første barn i Give By 1777.
82161776.10.13VChristen Pedersen  Sidsel AndersdatterNygaard Give Thyregod Thyregod By Søndagen dom 19 post Trinit: blev velagte unge karl Christen Pedersen ægteviet i Giuve kirke til pigen Zidsel Andersdatter fra Nyegaard.
NOTITS: Han dør 1782, *1745 Kokborg søn af Peder Christensen Hole, Thyregod By. Hun er datter af Anders Sørensen i Risbjerg, Brande, hun ses FT 1787 i Sejrup, Thyregod med tre små børn.

LINK: Anders Sørensen i Risbjerg, Brande.
82171776.10.29VNiels IversenMølgaard  Give  Anne Marie JensdatterFarre Give Give Mølgaard d: 29 Octobr: blev unge karl Niels Iversen af Mølgaard i Giuve sogn ægteviet til en pige An Marie Jensdatter af Farre.
NOTITS: Hun dør i april 1777. *1747c, hvor kirkebogen har et hul i Give (1745-53).
82181777.03.19TFæster Sørensen  Give  Mette PedersdatterHøjgaard Give Give Højgaard, 1787 Jelling Skovbølling d: 18 Mary blev unge karl Fæste Sørensen troegiven til pigen Johanne Marie Pedersdatter paa Højgaard.
NOTITS: Får barn i Højgaard juni 1778. Ses ikke derefter i Give sogn, vel flyttet til et andet sogn.
82191777.04.11TJohannes ChristensenGivskov  Give  Johanne Marie PedersdatterUlkær Mølle Give  d: 11 April blev unge karl Johannes Christensen fra Giufschou troegiven til pigen Johanne Marie Pedersdatter fra Ulkiær Mølle.
NOTITS: Hun har været tjenestepige i Ulkær Mølle, Mølleren Jens Knudsen har ingen børn så gamle.
82201777.04.16TThomas KjeldsenLangkær- Store  Brande  Anne JakobsdatterGive By  Brande Langkær-Store d: 16 April blev enkemanden Thomas Kieldsen troegiven til Jacob {Laursen} Vestergaards datter Anna Jacobsdatter i Giuve.
82211777.07.06VThomas KjeldsenLangkær- Store  Brande  Anne JakobsdatterGive By  Brande Langkær-Store Søndagen d: 6 post Trinit: blev enkemanden Thomas Kieldsen ægteviet i giuve kirke til pigen An Jacobsdatterfra Giuve bye.
82221777.07.08VJohannes ChristensenGivskov  Give  Johanne Marie PedersdatterUlkær Mølle Give  d: 8 July blevJohannes Christensen unge karl fra Gifskou copuleret i Giuve kirte til pigen Johanne Marie Pedersdatter fra Ulkiær Mølle.
NOTITS: Hun har været tjenestepige i Ulkær Mølle, Mølleren Jens Knudsen har ingen børn så gamle.
82231777.09.26TFæster Sørensen  Give  Mette PedersdatterHøjgaard Give Give Højgaard, 1787 Jelling Skovbølling d: 26 September blev unge karl Fæster Sørensen i Giuve kirke copuleret til pigen Mette Pedersdatter fra Højgaard.
NOTITS: Får barn i Højgaard juni 1778. Ses ikke derefter i Give sogn, vel flyttet til et andet sogn.
82241777.10.05VMads MadsenFarre  Give  Kirsten EriksdatterNørre- Kollemorten Øster Nykirke  d: 5 Oktober blev enkemanden Mads Madsen fra Loftlund ægteviet til enken Kirsten Eriksdatter fra Nørre Kollemorten {Øster Nykirke}.
NOTITS: Han dør i marts 1786 i Mosgaard, hun ses 1787 i Bæksgaard som enke:
82251777.10.15VRasmus IversenFarre  Give  Karen Laursdatter  Give Farre d: 15 Octobr: blev Rasmus Iversen i Farre ægteviet i Giuve krike til qvinden Karen Laursdatter.
NOTITS: Brugen af ordet "qvinden" hentyder ugift kvinde med barn uden for ægteskab. Hun ses FT 1787 i Farre med en datter Ane Rasmusdatter *1781c. Hvor han er i FT 1787 er ikke set, eller om han er død.
82261777.11.07VJes HansenSkjoldvadgaard  Jernved  Maren Christensdatter DonnerupDonneruplund Give Jernved Skjoldvadgaard d: 7 November blev unge karl Mons: Jes Hansen ægteviet i Giuve kirket til jomfru Maren Pedersen {fra faderen Christen Pedersen Donnerup} fra Donrupgaard.
NOTITS: Maren Pedersdatter *1759 i Hvejsel. Søsteren Ane Kirstine kaldes ogsaa Pedersen, da hun gifter sig i 1770, se #8207. Parret har 4 børn i FT 1787.

LINK: Wong Dynastiet
82271777.11.11VNiels IversenFarre  Give  Else BentsdatterFarre Give Give Farre Mølgaard d: 11 November blev enkemanden Niels Iversen fra Mølgaard ægteviet til pigen Else Bentsdatter fra Mølgaard.
NOTITS: Brudens mor Else Nielsdatter bor ved familien i FT 1787.
82281777.11.22VLars ChristensenSindbjerglund  Sindbjerg  Maren JakobsdatterFarre Give  d: 22 November blev Lars Christensen fra Sindbjerglund i Sindbjerg sogn ægteviet til Mette Jakobsdatter fra Farre i kirken.
NOTITS: Ikke set i Vejle amt i FT 1787.
82291778.04.08TJens HansenMosgaard- Store  Give  Ingeborg PedersdatterBæksgaard Give Give Mosgaard-Store Onsdagen d: 8 April blev unge karl Jens Hansen Mosgaard troegiven til pigen Ingeborg Pedersdatter i Bexgaard.
NOTITS: Ved vielsen skrives hun af Nygaard.
82301778.07.09VJens HansenMosgaard- Store  Give  Ingeborg PedersdatterNygaard Give Give Mosgaard-Store d: 9 July blev unge karl Jens Hansen Mosgaard ægteviet i Giufve kirke til pigen Ingeborg Pedersdatter af Nyegaard.
NOTITS: Ved trolovelsen skrives hus af Bæksgaard.
82311778.10.22VGravers AndersenHaustrup  Øster Nykirke  Ane Marie NielsdatterNederdonnerup Give Øster Nykirke Haustrup d: 22 Octobr: blev enkemanden Gravers Andersen af Haustrup i {Øster} Nyekirke sogn ægteviet i Giuve kirke til pigen Ane Marie Nielsdatter af Nederdonrup.
NOTITS: 1780 Stougaard: "Gravers Andersen, 3 0 2 2½, 1 rdl 2 mark 2 skilling, gør fuld hoveri". Han dør 1781-87 og hun sidder i FT 1787 i et hus i Vonge By med to små børn.
82321779.01.12VFrederik Ernst Rechnagel  Give  Maren Christensdatter DonnerupFarre Give Give Givskov d: 12 January blev enkemanden Friderik Ernst Rechnagel copuleret i huuset til Maren Christensdatter Donrup i Farre Mølle.
NOTITS: Farre Mølle førtes indtil 1778 af Peder Christensen Donnerup, som må være familie til Maren. Frederik Regnagel er i FT 1787 strømpehandler gift med denne Maren Christensdatter Donrup †1797 Give. Mona Skov Jensen 2013: "Vedrørende ovenstående, så er Frederik Rechnagels anden hustru Maren Christensdatter Donrup, sikkert født 1728, opslag 80 (Præsten har bare glemt at skrive navnet) Hun er datter af Christen Christensen (Skou) og (med 99,9% sikkerhed) er moderen Maren Christensdatter i Givskov. At Maren er datter af Chr. Christensen, dette har jeg bekræftelsen på i et skifte efter hendes søster. Hvor Rechnagel er formynder, og her står, at han har til ægte børnenes kødelige moster. Maren Christensdatter Donrups mor, Maren Christensdatter var første gang gift med Frands Jensen i Givskov og de er forældre til Kirsten Frandsdatter hvis anden mand er Peder Poder. Det vil sige at Maren Chistensdatter Donrup er moster til Anne Olufsdatter der er Christen Pedersen Donnerups anden hustru. Anne Oufsdatter er jo datter af Kirsten Frandsdatter og Oluf Steffensen. Tilnavnet Donrup kunne jo tænkes at præsten har givet Maren, fordi hun måske i en årrække, har opholdt sig hos Christen Pedersen og Anne på Donneruplund. Ved giftemålet med Rechnagel er hun så i Farre mølle, hvor hendes nevø Ole Poder er møller. Peder Christensen der er i Farre mølle, før Ole Peder, er jo søn af Chr. Pedersen Donnerup og Birgitte Nielsdatter."

LINK: Wong Dynastiet
82331779.12.09TChristen JørgensenGive By  Give  Karen ChristensdatterBregnhoved Give Give Bøllund d: 23 December blev unge karl Christen Jørgensen af Giuve troegiven i Breinhoed til pigen Karen Christensdatter.
NOTITS: Han er i FT 1787 landsoldat og de har 4 børn og hans mor Maren Christensdatter *1720c boende.
82341779.12.23TThomas Sørensen  Maren NielsdatterBregnhoved Give Stenderup? d: 23 December blev unge karl Thomas Sørensen troegiven i Breinhoed til pigen Maren Nielsdatter ibid:
NOTITS: Der er en Thomas Sørensen gift med Maren Nielsdatter i FT 1787 i Stenderup, han er "Kniplinge Kræmer og Huusmand." Usikker identifikation. Børn passer med gift 1779. Denne Maren Nielsdatter i Vandborghus på Stenderup Mark døde 1794 (skifte). 6 børn.
82351780.02.06VChristen JørgensenGive By  Give  Karen ChristensdatterBregnhoved Give Give Bøllund Fastelavnssøndag blev unge karl Christen Jørgensen i Giuve ægteviet i Giuve kirke til pigen Karen Christensdatter.
NOTITS: Han er i FT 1787 landsoldat og de har 4 børn og hans mor Maren Christensdatter *1720c boende.
82361780.03.27VThomas Sørensen  Maren NielsdatterBregnhoved Give Stenderup? 2den Paaskedag d: 27 Mary blev unge karl Thomas Sørensenaf Breinhoed ægteviet i Giuve kirke til pigen Maren Nielsdatter ibid:
NOTITS: Der er en Thomas Sørensen gift med Maren Nielsdatter i FT 1787 i Stenderup, han er "Kniplinge Kræmer og Huusmand." Usikker identifikation. Børn passer med gift 1779. Denne Maren Nielsdatter i Vandborghus på Stenderup Mark døde 1794 (skifte). 6 børn.
82371780.05.19TNiels Sørensen SmedHestlund- Store  Give  Kirsten AndersdatterGive By Give Give Hestlund- Lille, Give Ullerup 1787 d: 19 May blev unge karl Niels Sørensen af Store Hestlund troegiven til pigen Kirsten Andersdatter i Giuve.
NOTITS: Første barn i Lille Hestlund, i FT 1787 tre børn i Ullerup, Give.
82381780.08.10VNiels Sørensen SmedHestlund- Store  Give  Kirsten AndersdatterGive By Give Give Hestlund- Lille, Give Ullerup 1787 d: 10 August blev unge karl Niels Sørensen af Lille Hestlund ægteviet i Giufve kirke til pigen Kirsten Andersdatter fra Giuve.
NOTITS: Første barn i Lille Hestlund, i FT 1787 tre børn i Ullerup, Give.
82391781.10.03TChristen PedersenVonge  Øster Nykirke  Kirsten JakobsdatterGive By Give Øster Nykirke Vonge d: 3 Octobr: blev Jacob {Laursen} Vestergaards datter i Giuve bye Kirsten Jacobsdatter troegiven til unge karl Christen Pedersen af Vonge i Nyekirke sogn.
NOTITS: I FT 1787 er hun ifølge udskriften gift med Christen Johansen (fejl for Pedersen) i Vonge By, Øster Nykirke. Men i FT 1801 igen Christen Pedersen.
82401781.10.28TChristen AndersenGive By  Give  Johanne Christensdatter Brande Give Give By 1789, Sillesthoved 1792 d: 28 Octobr: blev unge karl Christen Andersen af Giufve troegiven til pigen Johanne Christensdatter fra Brande sogn.
NOTITS: Hun tjener 1787 i Bregnhoved, han i Ulkær Mølle. Da hun er født 1756c knap tyve aar før kirkebogen begynder i Brande og da ingen faddere ses ved hendes børn kan det ikke ses, hvor hun kommer fra i Brande sogn.
82411781.10.31VChristen PedersenVonge  Øster Nykirke  Kirsten JakobsdatterGive By Give Øster Nykirke Vonge d: 31 Octobr: blev Jacob {Laursen} Vestergaards datter i Giuve bye Kirsten Jacobsdatter ægteviet i Giuve kirke til Christen Pedersen unge karl fra Vonge.
NOTITS: I FT 1787 er hun ifølge udskriften gift med Christen Johansen (fejl for Pedersen) i Vonge By, Øster Nykirke. Men i FT 1801 igen Christen Pedersen.
82421781.11.30VChristen AndersenGive By  Give  Johanne Christensdatter Brande Give Give By 1789, Sillesthoved 1792 d: 30 November blev unger karl Christen Andersen af Giufve ægteviet i Giuve kirket til pigen Johanne Christensdatter ibid:
NOTITS: Hun tjener 1787 i Bregnhoved, han i Ulkær Mølle. Da hun er født 1756c knap tyve aar før kirkebogen begynder i Brande og da ingen faddere ses ved hendes børn kan det ikke ses, hvor hun kommer fra i Brande sogn.
82431782.04.16TAnders Olesen  Give  Maren JespersdatterGive By Give Give Give By d: 16 April blev Anders Olesen troegiven til enken Maren Jespersdatter i Giuve.
82441782.10.10TPeder Renberg HeltGive By  Give  Anne Katrine Hansdatter EhnemannGive By Give Give Give By d: 10 Octobr: blev degnen Mons: Peder Reenberg Heltt og Ane Cathrine Ehnemann troegivne i Giufve degnebolig.
NOTITS: Hun er datter af forrige degn Hans Ehnemann.
82451782.10.13TSøren Nielsen SkovNederdonnerup  Give  Anne MortensdatterNavnløs Give Give Nederdonnerup d: 20 Søndag efter Trinit:blev unge karl Søren Nielsen Schou af Nederdonrup troegiven til Anne Mortensdatter i Nafnløs.
NOTITS: Hun er af Bæksgaard, fordi i FT 1787 søsteren Ane Marie Mortensdatter *1760 Bæksgaard (gift 1789 i Give med Poul Mathiasen i Omme sogn) bor ved hende. Hendes far er Morten Pedersen i Bæksgaard.
82461782.11.01VAnders Olesen  Give  Maren JespersdatterGive By Give Give Give By d: 1 November blev unge karl Anders Olesen i Giufve ægteviet til enken Maren Jespersdatter ibid:
82471782.11.07VPeder Renberg HeltGive By  Give  Anne Katrine Hansdatter EhnemannGive By Give Give Give By d: 7 Novemger blev degnen Mons: Peder Reenberg Heltt ægteviet i Giufve kirke til Jomfru Ane Cathrine Ehnemann.
NOTITS: Hun er datter af forrige degn Hans Ehnemann og ved at være lidt gammel.
82481782.11.15VSøren Nielsen SkovNederdonnerup  Give  Anne MortensdatterNavnløs Give Give Nederdonnerup d: 15 November blev unge karl Søren Nielsen Schouægteviet til pigen Anne Mortensdatter i Giufve kirke.
NOTITS: Hun er af Bæksgaard, fordi i FT 1787 søsteren Ane Marie Mortensdatter *1760 Bæksgaard bor ved hende. Hendes far er Morten Pedersen i Bæksgaard.
82491783.03.28VSøren JensenSøndersthoved?  Give?  Inger NielsdatterSødover Nørup  d: 28 Marty blev Søren Jensen og Inger Nielsdatter med tilladelse hos deres [venner] ægteviet i Nørup kirke.
NOTITS: Begge tjener paa Søndersthoved. Nørup Kirkebog 1783 "7de febr: UngKarl Søren Jensen og Pige Inger Nielsdaatter /: Niels [....] Jensens [datter] af [søedouers] Begge tienede [...] Baron Krohne paa Syndershoed i Give Sogn paa hr Consitorial=Raad Lorentz Stallknechts Vegne og efter Hans Kierlige Begiering til mig trolovede i [......] og d: 28de Martij i Nørup Kirke ægteviede". Parret ikke fundet FT 1787 i Vejle amt.
82501783.06.01TAnders Andersen SkytteSøndersthoved  Give  Maren ChristensdatterRamskov Give Give Ramskov, Give Søndershoved d: 6 Søndag efter Paaske blev unge karl Anders Andersen fra Søndersthoed troegiven i Giuve by til pigen Maren Christensdatter fra Ramskou.
NOTITS: FT 1787 i Ramskov hendes forældre ved dem Christen Jensen og Dorte Madsdatter.
82511783.06.18TMads PedersenVemmelund  Give  Maren PedersdatterUllerup Give Give Vemmelund d: 18 Juny blev enkemanden Mads Pedersen i Skouhuuset i Vemmelund troegiven til en pige Maren Pedersdatter i Ullerup.
NOTITS: Præsten skriver "en pige" i stedet for "pigen", hvilket kunne tyde på, at hun ikke er far Ullerup. I FT 1787 kaldes han skovfoged, bruden har der et uægte barn Mette Pedersdatter *1779c (ikke i Give) og et ægte barn Kirsten Madsdatter *1784c med brudgommen.
82521783.07.29VMads PedersenVemmelund  Give  Maren PedersdatterUllerup Give Give Vemmelund d: 29 July blev enkemanden Mads Pedersen af Vemmelund Skou ægteviet i giuve kirket til Maren Pedersdatter som tiente ved manden.
NOTITS: I FT 1787 kaldes han skovfoged, bruden har der et uægte barn Mette Pedersdatter *1779c (ikke døbt i Give) og et ægte barn Kirsten Madsdatter *1784c med brudgommen.
82531783.07.31VAnders Andersen SkytteSøndersthoved  Give  Maren ChristensdatterRamskov Give Give Ramskov, Give Søndershoved d: 31 July blev unge karl Anders Andersen Skytte fra Søndersthoed ægteviet i Giuve kirke til pigen Maren Christensdatter af Ramskou.
NOTITS: FT 1787 i Ramskov hendes forældre ved dem Christen Jensen og Dorte Madsdatter.
82541783.11.04VChristen AndersenFarre  Give  Anne Poulsdatter Give Give Farre d: 4 November blev unge karl Christen Andersen i Farre ægteviet til pigen Anne Poulsdatter i Giuve kirke.
NOTITS: FT 1787 er han grovsmed i Farre, to børn, hans far Anders Christensen, 75, bor ved dem. Hun kan evt. være datter Anne Dorthe *1767 af Poul Nygaard i Nygaard.
82551785.07.24TPeder SørensenNederdonnerup  Give  Sidsel Marie EriksdatterNederdonnerup Give Give Nederdonnerup Samme dag [d: 24 July] blev enkemanden Peder Sørensen troegiven til Zidsel Marie Eriksdatter af Nederdonrup.
NOTITS: Hun er datter *1762 af Erik Phillipsen i Nederdonnerup.
82561785.08.21VPeder SørensenNederdonnerup  Give  Sidsel Marie EriksdatterNederdonnerup Give Give Nederdonnerup Dom 13 post Trinit: blev enkemanden Peder Sørensen af Nederdonrup ægteviet til Zidsel Marie Eriksdatter sammesteds.
NOTITS: Hun er datter *1762 af Erik Phillipsen i Nederdonnerup.
82571786.01.05TSøren JensenRisbjerg  Brande  Maren MadsdatterHedegaard Give Give Hedegaard d: 5te Januar blev pigen Maren Madsdatter af Hedegaard troegiven til unge karl Søren Jensen af {Risbjerg} Brande sogn.
NOTITS: Han er søn af Jens Pedersen †1763-73 Risbjerg, Brande. Søren Jensen døde allerede 1787 (skifte).
82581786.02.17VPeder Johansen  Maren NielsdatterHedegaard Give  d: 17 Februar blev unge karl Peder Johansen af Bexgaard og pigen Maren Nielsdatter af Hedegaard ægteviet i Giufve kirke.
NOTITS: Han er søn af Johannes Pedersen *1731c og Sidsel Knudsdatter *1730c i Bæksgaard. Hun er *dec. 1759 datter af Niels Sørensen i Hedegaard, Give.
82591786.03.02VSøren JensenRisbjerg  Brande  Maren MadsdatterHedegaard Give Give Hedegaard d: 2 Marty blev unge karl Søren Jensen af {Risbjerg} Brande sogn ægteviet til pigen Maren Madsdatter af Hedegaard.
NOTITS: Han er søn af Jens Pedersen †1763-73 Risbjerg, Brande. Søren Jensen døde allerede 1787 (skifte). Hun er datter af Mads Christensen *1730c og Ane Nielsdatter *1732c, som i 1787 er på aftægt ved hende.
82601786.03.03VJørgen JohansenBøllund  Give  Mette JakobsdatterSillesthoved Give Give Sillesthoved d: 3 Marty blev unge karl Jørgen Johansen fra Bøllund ægteviet til enkekonen Mette Jacobsdatter i Sillesthoved.
NOTITS: Jørgen Johansen *nov 1763 Beksgaard, faderen Johan Jørgensen flytter før 1765 til Bøllund, moderen Kirsten Christensdatter dør 1765. Hun er enke efter Hans Pedersen *1737c †1785 Sillesthoved, Give.
82611786.04.17TChristen Kaspersen  Hodde  Mette PedersdatterTromborg Give Give Tromborg d: 17 April blev enkemanden Christen Caspersen fra [Hodde] {Sogn, Ribe amt} troegiven til enkekonen Mette Pedersdatter i Tromborg.
NOTITS: Hun begraves 7. jan. 1787.
82621786.07.07VChristen Kaspersen  Hodde  Mette PedersdatterTromborg Give Give Tromborg d: 7 July blev enkemanden Christen Caspersen ægteviet i Giuve kirket til enken Mette Pedersdatter af Tromborg.
NOTITS: Hun begraves 7. jan. 1787.
82631786.07.23TJens AndersenKollemorten- Nørre  Øster Nykirke  Maren MortensdatterNavnløs Give Øster Nykirke Kollemorten- Nørre Samme dag [Dom 6 post Trinit:] blev enkemanden Jens Andersen af Nørre Kollemorten troegiven til pigen Maren Mortensdatter i Nafnløs.
NOTITS: Har datter Kirsten 1 aar i FT 1787.
82641786.08.10TPeder SørensenVorslunde  Give  Ane KnudsdatterUllerup Give Give Vorslunde d: 10 August blev enkemanden Peder Sørensen af Vorslunde troegiven til pigen Ane Knudsdatter af Ullerup.
NOTITS: Han er søn af Søren Vestesen *1722 Sillesthoved, Give og Karen Pedersdatter *1715c. Hun er datter af Knud Mortensen *1733c og Inger Enevoldsdatter *1734c i Ullerup.
82651786.10.13VPeder SørensenVorslunde  Give  Ane KnudsdatterUllerup Give Give Vorslunde d: 13 Oktober blev enkemanden Peder Sørensen af Vorslunde ægteviet i Giufve kirke til pigen Ane Knudsdatter fra Ullerup.
NOTITS: Han er søn af Søren Vestesen *1722 Sillesthoved, Give og Karen Pedersdatter *1715c. Hun er datter af Knud Mortensen *1733c og Inger Enevoldsdatter *1734c i Ullerup.
82661786.10.27VJens AndersenKollemorten- Nørre  Øster Nykirke  Maren MortensdatterNavnløs Give Øster Nykirke Kollemorten- Nørre d: 27 Octobr: blev enkemanden Jens Andersen af Nørre Kollemorten ægteviet i Giufve kirke til pigen Maren Mortensdatter af Nafnløs i Give sogn.
NOTITS: Har datter Kirsten 1 år i FT 1787.
82671787.01.16VSøren NielsenHedegaard  Give  Mette JohansdatterBæksgaard Give Give Hedegaard d: 16 Januar blev unge karl Søren Nielsen af Hedegaard ægteviet i Giufve kirke til pigen Mette Johansdatter i Bexgaard.
NOTITS: FT 1787 gommens far Niels Sørensen og 2. kone An Marie Pedersdatter bor ved parret.
82681787.09.23TLars LarsenDonneruplund  Give  Ane NielsdatterHjortsballe Give Give Hjortsballe, Givskov 1789 d: 16 Søndag efter Trinit blev unge karl Lars Lausen fra Donrupgaard troegiven til enken Ane Nielsdatter i Hiortsballe.
NOTITS: Hendes 1. mand Niels Hansen døde den 15. juli 1787. Lars Larsen var i FT 1787 andenkarl paa Donneruplund under ejeren Malte Christian Friis.
82691787.10.04TJens HansenRisbjerg  Brande  Karen SørensdatterHøjgaard Give Give Højgaard 1795, Give Silleskov 1801 d: 4 Octobr: blev unge karl Jens Hansen fra Riisberg {Brande} troegiven til pigen Karen Sørensdatter i Højgaard.
NOTITS: Hun tjener i Byllund ved trolovelsen. FT 1801 er han skræder og husmand med jord. Han er søn af Hans Christensen i Risbjerg, Brande †1763-73 og kone *1716c †1774 Risbjerg, Brande. Hun er datter af selvejer Søren Sørensen i Højgaard *1733c og Birte Pedersdatter *1732c.
82701787.10.04TJakob MortensenDonneruplund  Give  Maren ChristensdatterGive By Give Give Give By Samme dag [d: 4 Octobr:] blev unge karl Jacob Mortensen fra Donrupgaard {Donneruplund} troegiven til pigen Maren Christensdatter i Giufve.
NOTITS: Gommen er avlskarl på Donneruplund, altså første karl. Ejer er cancelliraad Malte Christian Friis.
82711787.11.02VLars LarsenDonneruplund  Give  Ane NielsdatterHjortsballe Give Give Hjortsballe, Givskov 1789 d: 2 November blev unge karl Lars Lassen ægteviet i Giufve kirke til enken Ane Nielsdatter af Hiortsballe.
NOTITS: Hendes 1. mand Niels Hansen døde den 15. juli 1787. Lars Larsen var i FT 1787 i juli andenkarl paa Donneruplund under ejeren Malte Christian Friis.
82721787.11.14VJens HansenRisbjerg  Brande  Karen SørensdatterHøjgaard Give Give Højgaard 1795, Give Silleskov 1801 d: 14 November blev unge karl Jens Hansen af Riisbjerg {Brande} ægteviet i Giuve kirke til pigen Karen Sørensdatter af Højgaard.
NOTITS: Hun tjener i Byllund ved trolovelsen. FT 1801 er han skræder og husmand med jord. Han er søn af Hans Christensen i Risbjerg, Brande †1763-73 og kone *1716c †1774 Risbjerg, Brande. Hun er datter af selvejer Søren Sørensen i Højgaard *1733c og Birte Pedersdatter *1732c.
82731787.11.16VJakob MortensenDonneruplund  Give  Maren ChristensdatterGive By Give Give Give By d: 16 November blev unge karl Jacob Mortensen af Giuve ægteviet til pigen Maren Christensdatter ibid:
NOTITS: Gommen er avlskarl på Donneruplund, altså første karl. Ejer er cancelliraad Malte Christian Friis.
82741787.12.04TChristen Nielsen  Sønder Omme  Ane NielsdatterHestlund- Lille Give  d: 4 December blev unge karl Christen af Sønder Omme sogn troegiven til pigen Anna Nielsdatter fra Lille Hestlund i Give sogn.
NOTITS: Hun må være datter af Niels Sørensen *1718c og Johanne Madsatter *1720c. Han er muligvis søn af Niels Christensen Nygaard, forpagter af Brande præstegaard, som har en søn Christen Nielsen *1767 Baggesgaard, Sønder Omme. Denne søn stak til søs og skrev "Ærens Vej" og blev 1798 gift med Kirsten Marie Christensdatter af Abildtrup Nedergaard. Usikker. Gommen skrives i vielsen en måned senere af Brandlund, Brande, se #8275.
82751788.01.15VChristen NielsenBrandlund  Brande  Ane NielsdatterHestlund- Lille Give  d: 15 Januar blev unge karl Christen Nielsen af Brandlund i Brande sogn ægteviet i Giuve kirke til pigen Ane Nielsdatter fra Lille Hestlund i Give sogn.
NOTITS: Hun må være datter af Niels Sørensen *1718c og Johanne Madsatter *1720c. Han er muligvis søn af Niels Christensen Nygaard, forpagter af Brande præstegaard, som har en søn Christen Nielsen *1767 Baggesgaard, Sønder Omme. Denne søn stak til søs og skrev "Ærens Vej" og blev 1798 gift med Kirsten Marie Christensdatter af Abildtrup Nedergaard. Ganske usikker. Gommen skrives i trolovelsen af Sønder Omme, se #8274.
82761788.02.19TPeder JensenPlougslund  Grene  Maren MadsdatterHedegaard Give Give Hedegaard d: 19 Februar blev unge karl Peder Jensen af Grene sogn troegiven til enken Maren Madsdatter i Hedegaard.
NOTITS: Hun var gift 1. gang med Søren Jensen *1749c Risbjerg, Brande †dec. 1787 Hedegaard, se #8259. Han er vel karl i Plougslund i FT 1787, men der 27 aar gammel.
82771788.02.19TJes AndersenHvollig  Borris  Anna Barbara VestesdatterGive By Give Give Give By, Donneruplund 1801 Samme dag [d: 19 Februar] blev unge karl Jes Andersen fra Hvollig {Borris} troegiven til enken Anna Barbara Vestesdatter i Giuve {By}.
NOTITS: Hendes 1. mand Troels Christensen *1750c †mar. 1787 Give By. Se #8215 i 1776. Parret får børn døbt 1791 og 1792. Et barn dør 1797. De bor FT 1801 i Donneruplund, han kaldes Per Andersøn.
82781788.04.15VJes AndersenHvollig  Borris  Anna Barbara VestesdatterGive By Give Give Give By, Donneruplund 1801 d: 15 April blev unge karl Jes Andersen ægteviet i Giuve kirke til enken Anna Barbara Vestesdatter.
NOTITS: Hendes 1. mand Troels Christensen *1750c †mar. 1787 Give By. Se #8215 i 1776. Parret får børn døbt 1791 og 1792. Et barn dør 1797. De bor FT 1801 i Donneruplund, han kaldes Per Andersøn.
82791788.04.17VPeder JensenPlougslund  Grene  Maren MadsdatterHedegaard Give Give Hedegaard d: 17 April blev unge karl Peder Jensen af Grene sogn ægteviet til enken Maren Madsdatter fra Hedegaard i giuve kirke.
NOTITS: Hun var gift 1. gang med Søren Jensen *1749c Risbjerg, Brande †dec. 1787 Hedegaard, se #8259. Han er vel karl i Plougslund i FT 1787, men er der 27 år gammel mod 33c udfra FT 1801.
82801788.07.11VChristen Christensen  Give?  Rebekka PedersdatterTromborg Give Brande Blæsbjerg 1801 d: 11 July blev unge karl Christen Christensen ægteviet i Giuve kirket til pigen Rebekka Pedersdatter fra Tromborg.
NOTITS: De ses 1801, 1805 og 1811 i Blæsbjerg, Brande. Hvis han er fra Give er han født 1742 i Store Mosgaard søn af Christen Nielsen.
82811788.07.27VGravers Clausen  Give  Mette Marie HenriksdatterFarre Give Give Farre d: 10 Søndag efter Trinit: blev unge karl Gravers Clausen ægteviet i Giuve kirke til pigen Mette Marie Henriksdatter af Farre.
NOTITS: Han tjener 1787 i Omvraa, Sønder Omme. Han kaldes i FT 1801 Gregers. Hun er ikke set i FT 1787, men vel datter af Henrich Jensen af Farre i FT 1787 *1738c og Else Andersdatter *1738c. Parret FT 1801 i Farre, han er husmand og daglejer.
82821788.10.09TChristen Nielsen  Mette OlufsdatterNygaard Give Give Nygaard 1789, 1794, Thyregod Hinskov 1801 d: 9 October blev velagte unge karl Christen Nielsen troegiven til pigen Else {Mette!} Olufsdatter i Nyegaard.
NOTITS: Hendes navn er Mette ikke Else, ses ved dåb 1789, 1794 og FT 1801 Hindskov, Thyregod. Flytter mellem 1794 og 1799 til Hindskov, Thyregod, hvor han FT 1801 er husmand med jord.
82831788.10.09VChristen Nielsen  Mette OlufsdatterNygaard Give Give Nygaard 1789, 1794, Thyregod Hinskov 1801 d: 11 November blev velagte unge karl Christen Nielsen ægteviet til pigen Else {Mette!} Olufsdatter af Nyegaard i Giuve kirke.
NOTITS: Hendes navn er Mette ikke Else, ses ved dåb i Nygaard, Give 1789, 1794 og FT 1801 Hindskov, Thyregod. Flytter mellem 1794 og 1799 til Hindskov, Thyregod, hvor han FT 1801 er husmand med jord.
82841789.01.01TPoul MathiesenFilskov  Sønder Omme  Ane Marie MortensdatterNavnløs Give Give Navnløs d: 1 Januar blev unge karl Povel Matthiesen fra {Sønder} Omme sogn troegiven til pigen Ane Marie Mortensdatter fra Nafnløs.
NOTITS: Tilsyneladende ikke optaget i FT 1801. De er der i aug. 1800, fem måneder før. Hun bor i 1787 ved sin søster Ane Mortensdatter og hendes mand Søren Nielsen i Nederdonnerup. Han tjener i Filskov som National Soldat *1758 i Hallundbæk, Sønder Omme, søn af Mathias Hallundbæk.
82851789.03.06VPoul MathiesenFilskov  Sønder Omme  Ane Marie MortensdatterNavnløs Give Give Navnløs d: 6 Marty blev unge karl Povel Matthiesen ægteviet i Giuve kirke til pigen Ane Marie Mortensdatter i Nafnløs.
NOTITS: Tilsyneladende ikke optaget i FT 1801 i Navnløs, Give. De er der i aug. 1800, fem måneder før. Hun bor i 1787 ved sin søster Ane Mortensdatter og hendes mand Søren Nielsen i Nederdonnerup. Han tjener i Filskov som National Soldat *1758 i Hallundbæk, Sønder Omme, søn af Mathias Hallundbæk.
82861789.04.05TJørgen HansenUhre  Hover  Inger Marie NielsdatterHestlund- Lille Give Give Hestlund- Lille d: 5 April blev unge karl Jørgen Hansen af Uhre {Hover} troegiven til pigen Inger Marie Nielsdatter fra Lille Hestlund.
NOTITS: Han er søn i Uhre, Hover af Hans Christensen *1731c og Johanna Jørgensdatter *1734c. Hun er *1759 Lille Hestlund datter af Niels Sørensen *1718c og Johanne Madsdatter *1720c. 1. barn juni 1789 i Lille Hestlund. Ikke set i Give FT 1801.
82871789.05.07VJørgen HansenUhre  Hover  Inger Marie NielsdatterHestlund- Lille Give Give Hestlund- Lille d: 7 May blev unge karl Jørgen Hansen af Uhre ved Veile ægteviet i Giuve kirke til pigen Inger Marie Nielsdatter fra Lille Hestlund.
NOTITS: Han er søn i Uhre, Hover af Hans Christensen *1731c og Johanna Jørgensdatter *1734c. Hun er *1759 Lille Hestlund datter af Niels Sørensen *1718c og Johanne Madsdatter *1720c. 1. barn juni 1789 i Lille Hestlund. Ikke set i Give FT 1801. Ikke set efter 1789.
82881789.05.10TKnud SørensenNygaard  Give  Johanne OlufsdatterUllerup Give Give Nygaard d: 10 may blev unge karl Knud Sørensen af Nyegaard troegiven til pigen Johanne Olufsdatter i Ullerup.
82891789.05.24VHenrik JensenFarre  Give  Mette JensdatterFarre Give Give Farre d: 24 May blev enkemanden Hendrik Jensen i Farre ægteviet i Giuve kirke til enkekonen Mette Jensdatter ibidem.
NOTITS: Hans 1. kone var Else Andersdatter *1738c †1788, hendes 1. mand var Mads Jespersen *1733c †jul 1787.
82901789.06.23VKnud SørensenNygaard  Give  Johanne OlufsdatterUllerup Give Give Nygaard d: 23 Juny blev Knud Sørensen af Nyegaard ægteviet i Giuve kirke til pigen Johanne Olufsdatter i Ullerup.
82911789.09.13TJens JensenUllerup  Give  Maren LarsdatterGivskov Give Give Ullerup Endnu blev samme dag [Dom 14 post Trinit:] unge karl Jens Jensen af Ullerup troegiven til pigen Maren Larsdatter af Givskou.
NOTITS: FT 1801 har forkert Arne Jensen for hans navn. En søn Las Jensen i FT 1801.
82921789.10.04VEnevold KnudsenUllerup  Give  Johanne AndersdatterLønaa Thyregod Give Ullerup Samme dag {Dom 17 post Trinit:} blev ungkarl Enevold Knudsen ægteviet i Giuve kirke til pigen Johanne {døbt Hanna} Andersdatter .
NOTITS: Han er født *1762 Vesterdam, Thyregod søn af Knud Mortensen *1734 Gammelby, Ringhøj sogn, Hjørring †1810 Ullerup, Give og Inger Enevoldsdatter *1736 Vesterdam, Thyregod †1811 Ullerup. Johanne er ikke født i Give men i Thyregod, Hanna Andersdatter *1761 i Lønaa, Thyregod forældre Anders Gregersen †1776 Lønaa og Kirsten Pedersdatter *1723 Lønaa †1785 Lønaa, Thyregod. Hendes bror Peder Andersen af Lønaa ses som fadder ved hendes børn.

LINK: Enevold Knudsen på Dine Nielsens Slægt.
82931789.10.28VJens JensenUllerup  Give  Maren LarsdatterGivskov Give Give Ullerup d: 28 Octobr. blev unge karl Jens Jensen ægteviet i Giuve kirke til pigen Maren Larsdatter af Givskou.
NOTITS: FT 1801 har forkert Arne Jensen for hans navn. En søn Las Jensen i FT 1801. Hun er hjemme i Givskov i FT 1787, forældre Lars Madsen *1735c og Maren Christensdatter *1745c.
82941790.05.07VChristen Knudsen  Thyregod  Kirsten OlufsdatterFarre Give Give Farre d: 7de May blev unge karl Christen Knudsen fra Thyregod ægteviet til pigen Kirsten Olufsdatter fra Farre.
NOTITS: FT 1801 i Farre. FT 1787 tjener han i Risager, Vester ved Christen Martinsen. Hun er ikke set FT 1787.
82951790.05.24TVillads Jepsen  Johanne LaustdatterNederdonnerup Give  2den Pintzedag d: 24 May blev unge karl Villas Jepsen troegiven til pigen Johanne Laustdatter i Nederdonrup.
NOTITS: FT 1787 er hun tjenestepige i Give By ved Anders Olesen. I FT 1787 kun fundet Willads Jepsen, Ribe amt, Vilslev, Jedsted By, 19 aar. Parret ikke fundet FT 1801, muligvis ikke talt.
82961790.06.10TSøren Johansen BuschBrande By  Brande  Else Hansdatter GuldbergUlkær Mølle Give Give Ulkær Mølle, ca. 2 år Samme dag [d: 10 Juny] blev Møllerenken {Ulkær Mølle} Else Guldberg Havens troegiven til Sr: Søren {Johansen} Busch fra Brande {By}.
NOTITS: Hun kaldes Else Hansdatter i FT 1787, Else Guldberg i Nygaards Sedler, så dette Havens er mærkeligt. Søren Johansen Busch *1752 Snejbjerg. Hans far Johan Busch omkring 1755 herredsfoged i Hammerum Herred, boede i Snejbjerg, hans mor Maren Poulsdatter. Hun blev 1778 gift af Tørring skole med Johan Hansen *1749c, ejer 1779 Grejs mølle, senere møller i Ulkær Mølle, †1789 Ulkær Mølle, Give 10. august 1789 opretter han testamente med hans kone Else Guldberg. Else Guldberg og Søren Busch forlader Give efter et par år. Havens i hendes navn her i kirkebogen ikke set erklæret.
82971790.09.19TPeder NielsenHedegaard  Give  Else PoulsdatterDonneruplund Give Give Hedegaard 1791, Donneruplund Dom 16 post Trinit: blev unge karl Peder Nielsen tienende paa Donrupgaard {Donneruplund} troegiven til pigen Else Povelsdatter sammesteds.
NOTITS: I FT 1801 ses Peder Nielsen skoleholder, 28, i Donneruplund med Else Maria Jacobsdatter, med en søn Christian af samme alder som Peder Nielsen og Else Poulsdatter søn Christian født 1791 i Hedegaard. Denne Peder Nielsens alder er problematisk, han skulle saa være blevet gift som 18 aarig.
82981790.10.01VSøren Johansen BuschBrande By  Brande  Else Hansdatter GuldbergUlkær Mølle Give Give Ulkær Mølle, ca. 2 år d: 1ste Octobr: blev Sr: Søren Busch ægteviet i Giufve kriket til enken Mad: Else Gulberg Havens fra Ulkiær Mølle.
NOTITS: Hun kaldes Else Hansdatter i FT 1787, Else Guldberg i Nygaards Sedler, så dette Havens er mærkeligt. Søren Johansen Busch *1752 Snejbjerg. Hans far Johan Busch omkring 1755 herredsfoged i Hammerum Herred, boede i Snejbjerg, hans mor Maren Poulsdatter. Hun blev 1778 gift af Tørring skole med Johan Hansen *1749c, ejer 1779 Grejs mølle, senere møller i Ulkær Mølle, †1789 Ulkær Mølle, Give 10. august 1789 opretter han testamente med hans kone Else Guldberg. Else Guldberg og Søren Busch forlader Give efter et par år. Havens i hendes navn her i kirkebogen ikke set erklæret.
82991790.10.05VVillads Jepsen  Johanne LaustdatterNederdonnerup Give  Den 5 Octobr: blev Villas Jepsen ægteviet i Giufve kirke til pigen Johanne Laustdatter fra Nederdonrup.
NOTITS: FT 1787 er hun tjenestepige i Give By ved Anders Olesen. I FT 1787 kun fundet Willads Jepsen, Ribe amt, Vilslev, Jedsted By, 19 aar. Parret ikke fundet FT 1801, muligvis ikke talt.
83001790.10.22VPeder NielsenHedegaard  Give  Else PoulsdatterDonneruplund Give Give Hedegaard 1791, Donneruplund Den 22 Octobr: blev Peder Nielsen af Hedegaard ægteviet i Giuve kirket til pigen Else Povelsdatter stuepigen paa Donrupgaard {Donneruplund}.
NOTITS: I FT 1801 ses Peder Nielsen skoleholder, 28, i Donneruplund med Else Maria Jacobsdatter, med en søn Christian af samme alder som Peder Nielsen og Else Poulsdatter søn Christian født 1791 i Hedegaard. Denne Peder Nielsens alder er problematisk, han skulle så være blevet gift som 18 aarig.
83011790.11.05VJens Christensen SkovGive By  Give  Birte Christensdatter PedersenHestlund- Store Give Give Hestlund- Store d: 5te November blev unge karl Jens Christensen ægteviet i Giuve kirke til jomfru Birthe {Christensdatter} Pedersen af Store Hestlund.
NOTITS: Hun er datter af Christen Pedersen Donnerup *1717c Tørring? †1797 Store Hestlund, Give, en stor mand, derfor kaldet hun Pedersen. Hun er født 1757 Skovgaard, Kollerup opvokset på Donneruplund, hendes mor er Anne Olesdatter *1731 Give †1784 Give. Hun dør 1799 i Store Hestlund. Han er søn af Christen Christensen Skov i Give By.
83021791.04.14TPoul MikkelsenEgtved By  Egtved  Ane Marie VestesdatterGive By Give  d: 14 April blev unge karl Poul Michelsen fra Egtved bye troegiven til pigen Ane Marie Vestesdatter i Giufve.
83031791.05.06VPoul MikkelsenEgtved By  Egtved  Ane Marie VestesdatterGive By Give  d: 6 May blev unge karl Poul Michelsen fra Egtved bye ægteviet i Giufve kirke til pigen Ane Marie Vestesdatter i Giuve.
83041791.10.16TJens Poulsen  Mette Marie EriksdatterNederdonnerup Give Give Nederdonnerup Samme dag {d: 16 Octobr:} blev Unge karl Jens Poulsen troegiven til pigen Mette Marie Eriksdatter i Nederdonnerup.
83051791.11.04VJens Poulsen  Mette Marie EriksdatterNederdonnerup Give Give Nederdonnerup d: 4 November blev unge karl Jens Poulsen ægteviet i Giufve kirke til pigen Mette Marie Eriksdatter i Nederdonnerup.
83061792.02.05TChristen ChristensenSøndersthoved  Give  Anne LaustdatterNederdonnerup Give Give Nederdonnerup Samme dag {Dom Septuages:} blev unge karl Christen Christensen fra Søndersthoed troegiven til Ane Laustdatter i Nederdonrup.
83071792.03.19TAlbert Christian MortensenSøndersthoved  Give  Maren PedersdatterØglund Give Give Søndersthoved d: 19 Marty blev unge karl Albert Christian Mortensen tienende paa Søndersthoedgaard troegiven til pigen Maren Pedersdatter fra Øgelund i Giufve sogn.
83081792.03.10TChristen JensenOmvraa  Sønder Omme  Kirsten JensdatterGive By? Give Sønder Omme Omvraa Den 10 Marty blev enkemanden Christen Jensen af Omvraa {Sønder Omme} troegiven til pigen Kirsten Jensdatter i Giufve {By?}.
83091792.04.09VAlbert Christian MortensenSøndersthoved  Give  Maren PedersdatterØglund Give Give Søndersthoved 2den Paaskedag blev Albert Christian Mortensen fra Søndersthoed ægteviet i Giufve kirke til pigen Maren Pedersdatter fra Øgelund.
83101792.04.22TLars AndersenSkerris  Brande  Ellen Marie PedersdatterTromborg Give Brande d: 22 April blev unge karl Lars Andersen fra Brande sogn troegiven til pigen Ellen Marie Pedersdatter i Tromborg.
NOTITS: Ellen Marie Pedersdatter nævnes i 1800 i vielse #8194 i Brande som fraskildt og gifter sig igen med Christen Jakobsen af Aagaard Thyregod. Lars Andersen skrives i vielsen #8312 af Lundfod, men det ser ud til at han er af Skerris. Han gifter sig også igen i 1800 i Brande og bliver også skildt fra den nye kone.
83111792.05.02VChristen JensenOmvraa  Sønder Omme  Kirsten JensdatterGive By? Give Sønder Omme Omvraa Den 2 May blev enkemanden Christen Jensen af Omvraa {Sønder Omme} ægteviet til pigen Kirsten Jensdatter af Giufve {By?}.
83121792.07.04VLars AndersenSkerris  Brande  Ellen Marie PedersdatterTromborg Give Brande d: 4 July blev unge karl Lars Andersen af Lundfod {født i Skerris} i Brande sogn ægteviet til pigen Ellen Marie Pedersdatter i Tromborg i Giufve.
NOTITS: Ellen Marie Pedersdatter nævnes i 1800 i vielse #8194 i Brande som fraskildt og gifter sig igen med Christen Jakobsen af Aagaard Thyregod. Lars Andersen skrives her af Lundfod, men det ser ud til at han er af Skerris. Han gifter sig også igen i 1800 i Brande og bliver igen skildt fra den nye kone. Se vielserne i Brande.
83131792.07.06VChristen ChristensenSøndersthoved  Give  Anne LaustdatterNederdonnerup Give Give Nederdonnerup d: 6 July blev unge karl Christen Christensen forhen tienende paa Søndersthoedgaard ægteviet i Giufve kirke til Ane Laustdatter fra Nederdonrup.
83141793.04.16TPeder ChristensenFarre  Give  Ane AndersdatterFarre Give Give Farre d: 16. April blev unge karl Peder Christensen af Farre troegiven til pigen Ane Andersdatter ibidem.
83151793.06.11VPeder ChristensenFarre  Give  Ane AndersdatterFarre Give Give Farre d: 11. Juny blev unge karl Peder Christensen af Gl: Mølle ægteviet til pigen Ane Andersdatter i Giufve kirke.
83161794.09.19VDetlev SvendsenUlkær Mølle  Give  Mette Katrine BuchTyrstrupgaard Tyrstrup Give Ulkær Mølle 1794-96 d: 19 September blev Hr. Landmaaler Detlef Svensen i Ulkiær Mølle efter Kongebrev ægteviet i huuset til Jomfru Mette Cathrine Buch.
83171794.11.13TJørgen Christensen  Nørre Omme  Birthe Marie Nielsdatter WongBregnhoved Give  d: 13 November blev unge karl Jørgen Christensen fra Nørre Omme sogn troegiven til pigen Birthe Marie Nielsdatter Vonge i Bregnhoved.
NOTITS: Hun er født i Arvad Mølle, Brande *1774c datter af Niels Andersen Wong *1745c Donneruplund, Give og Ane Kirstine Christensdatter *1755c Donneruplund, Give. Hun ses her med navnet Wong fra Wong dynastiet. Jørgen og Birthe Marie ikke fundet FT 1801 i Vejle eller Ringkøbing amter.
83181795.01.02VJørgen Christensen  Nørre Omme  Birthe Marie Nielsdatter WongBregnhoved Give  d: 2 Januar blev unge karl Jørgen Christensen fra Omme sogn ægteviet til pigen Birthe Marie Nielsdatter af Bregnhoved i Giuve kirke.
NOTITS: Hun er født i Arvad Mølle, Brande *1774c datter af Niels Andersen Wong *1745c Donneruplund, Give og Ane Kirstine Christensdatter *1755c Donneruplund, Give. Hun ses her med navnet Wong fra Wong dynastiet. Jørgen og Birthe Marie ikke fundet FT 1801 i Vejle eller Ringkøbing amter.
83191795.02.10TJens Pedersen  Lindeballe  Maren ThomasdatterSillesthoved Give Give Sillesthoved d: 10 February blev enkemanden Joen Pedersen fra Lindeballe sogn troegiven til enkekonen Maren Thomasdatter i Sillesthoved.
NOTITS: Fornavnet Jens fra FT 1801. Maren Thomasdatter er enke efter Søren Andersen *1727c †1793.
83201795.09.17TChristen LarsenEnkelund?  Thyregod?  Sidsel PedersdatterNygaard Give Thyregod Enkelund d: 17 September blev unge karl Christen Lassen troegiven i Nygaard til pigen Zidsel Pedersdatter tienende Knud Sørensen ibid.
NOTITS: Sidsel Pedersdatter tjener i Nygaard, men er fra et andet sted. Kombinationen af begge navne - uden "Zidsel" fordi det navn staves på så mange måder - søgt i FT 1801 i Vejle, Ringkøbing, Ribe og Skanderborg amter uden fund. Da Christen Larsen af Enkelund senere ses som fadder i Nygaard, ses hans kone at være død 1797 i Lille Enkelund, Thyregod "Christen Larsens Hustrue i Lille Enkelund, 28 Aar gammel." Dette formodes at være Sidsel Pedersdatter også fordi næste datter kaldes Sidsel Marie.
83211795.09.25VJens Pedersen  Lindeballe  Maren ThomasdatterSillesthoved Give Give Sillesthoved d: 25 September blev enkemanden Joen Pedersen ægteviet til enkekonen Maren Thomasdatter i Sillesthoved.
NOTITS: Fornavnet Jens fra FT 1801. Maren Thomasdatter er enke efter Søren Andersen *1727c †1793.
83221795.09.27TSøren Jensen Skræder  Margrethe JacobsdatterGive By? Give? Give Farre d: 17 søndag efter Trinitatis blev Søren Jensen Skrædder og Margrethe Jakobsdatter troegiven.
NOTITS: I FT 1801 ses han med to børn i Farre, "Konen udi Tyregod Sogn". Margrethe Jakobsdatter ses ikke i Thyregod FT 1801. Det er formodentlig hende, der ses i Give By FT 1787, datter af Jakob Vestergaard. Søren Jensen ikke set i Give FT 1787 (den Søren Jensen i Hedegaard er ikke skrædder og desuden fra Brande og død 1787).
83231795.10.14TSøren SørensenHøjgaard  Give  Mette ChristensdatterBæksgaard Give Give Højgaard d: 14 Octobr: blev unge karl Søren Sørensen fra Høigaard og pigen Mette Christensdatter fra Bexgaard troegiven.
NOTITS: Hun er født i Ullerup og hendes forældre er Christen Pedersen og Kirsten Jensdatter, der senere flytter til Bæksgaard og til Lille Langkær, Brande.
83241795.10.14TAnders ChristensenMosgaard- Lille  Thyregod  Mette Marie SørensdatterHøjgaard Give Give Højgaard Samme dag {d: 14 Octobr:} blev unge karl Anders Christensen fra Lille Mosgaard {Thyregod} og pigen Mette Marie Sørensdatter af Høigaard troegiven.
83251795.10.23VChristen LarsenEnkelund?  Thyregod?  Sidsel PedersdatterNygaard Give Thyregod Enkelund d: 17 September blev unge karl Christen Lassen troegiven i Nygaard til pigen Zidsel Pedersdatter tienende Knud Sørensen ibid.
NOTITS: Sidsel Pedersdatter tjener i Nygaard, men er vel fra et andet sted. Kombinationen af begge navne - uden "Zidsel" fordi det navn staves på så mange måder - søgt i FT 1801 i Vejle, Ringkøbing, Ribe og Skanderborg amter uden fund. Da Christen Larsen af Enkelund senere ses som fadder i Nygaard, ses hans kone at være død 1797 i Lille Enkelund, Thyregod "Christen Larsens Hustrue i Lille Enkelund, 28 Aar gammel." Dette formodes at være Sidsel Pedersdatter også fordi næste datter kaldes Sidsel Marie. Desuden dåb med brud og gom navnene 1797 i Thyregod. Det er usikkert, hvor brudgommen er fra, det behøver ikke at være Enkelund, Thyregod.
83261795.11.06VSøren SørensenHøjgaard  Give  Mette ChristensdatterBæksgaard Give Give Højgaard d: 6 November blev unge karl Søren Sørensen fra Høigaard ægteviet i Giuve kirke til pigen Mette Christensdatter fra Bexgaard.
83271795.11.06VAnders ChristensenMosgaard- Lille  Thyregod  Mette Marie SørensdatterHøjgaard Give Give Højgaard Samme dag {d: 6 November} blev unge karl Anders Christensen fra Lille Mosgaard {Thyregod} ægteviet i Giuve kirke til pigen Mette Marie Sørensdatter af Høigaard.
83281795.11.20VSøren Jensen Skræder  Margrethe JacobsdatterGive By? Give? Give Farre d: 20 November blev Søren Jensen ægteviet i Giuve kirke til Margrethe Jakobsdatter.
NOTITS: I FT 1801 ses han med to børn i Farre, "Konen udi Tyregod Sogn", men Margrethe Jakobsdatter ses ikke i Thyregod FT 1801. Det er formodentlig hende, der ses i Give By FT 1787, datter af Jakob Vestergaard. Søren Jensen ikke set i Give FT 1787 (den Søren Jensen i Hedegaard er ikke skrædder og desuden fra Brande og død 1787).
83291795.11.20VNiels ChristensenGive By  Give  Ane Marie Madsdatter  Give Give By Samme dag {d: 20 November} og tid blev enkemanden Niels Christensen af Giuve ægteviet i Giuve kirke til pigen Ane Marie Madsdatter.
NOTITS: Formodentlig trolovet i et andet sogn, hvor hun kommer fra og derefter gift i Give. Niels Christensens 1. kone ikke set begravet i Give.
83301795.12.26TKnud JensenHvejsel By  Hvejsel  Margrethe VestesdatterGive By Give Hvejsel Hvejsel By d: 26 December som var 2den Juledag blev enkemanden Knud Jepsen {Jensen} af Hveisel bye troegiven til qvinden Margrethe Vestesdatter i Giuve By.
NOTITS: Jensen for Jepsen ses i FT 1801 i Hvejsel. Indsidder i hus uden jord. Margrethe kaldes qvinden, fordi hun har to børn uden for ægteskab: Christen *1777 Give By udlagt fader Poul Jepsen af Harte? og Maren *1783 Give By udlagt fader soldat Mads Hansen.
83311796.01.10TChristen Christensen  Ane Katrine PedersdatterDonnerup Mark? Give  d: 10 January blev enkemanden Christen Christensen og Peder Olsens datter Ane Catrine {Pedersdatter} troegiven paa Donrup Mark i et hus ibid:
83321796.01.22TNiels MogensenFrederikshaab  Randbøl  An Elisabeth MadsdatterHedegaard Give Randbøl Frederikshaab d. 22 January blev enkemanden Niels Mogensen, dansk colonist i Friderikshaab troegiven til pigen An Elisabet Madsdatter i Hedegaard.
NOTITS: Bruden kaldes i FT 1801 Else.
83331796.03.29VKnud JensenHvejsel By  Hvejsel  Margrethe VestesdatterGive By Give Hvejsel Hvejsel By d: 29 Marty blev enkemanden Knud Jepsen {Jensen} fra Hveisel ægteviet i Giuve kirke til Margrethe Vestesdatter fra Giuve.
NOTITS: Jensen for Jepsen ses i FT 1801 i Hvejsel. Indsidder i hus uden jord. Margrethe kaldes qvinden, fordi hun har to børn uden for ægteskab: Christen *1777 Give By udlagt fader Poul Jepsen af Harte? og Maren *1783 Give By udlagt fader soldat Mads Hansen.
83341796.03.29VNiels MogensenFrederikshaab  Randbøl  An Elisabeth MadsdatterHedegaard Give Randbøl Frederikshaab Samme dag {d: 29 Marty} blev enkemanden Niels Mogensen af Colonisterne fra Randbøl sogn ægteviet til pigen An Elisabeth Madsdatter fra Hedegaard i Giuve sogn.
NOTITS: Bruden kaldes i FT 1801 Else.
83351796.04.08VChristen Christensen  Ane Katrine PedersdatterDonnerup Mark? Give  d: 8 April blev enkemanden Christen Christensen og pigen Ane Catrine Pedersdatter fra Donrup Mark ægteviet i Giuve kirke.
83361796.07.29TJens ChristensenØsterhoved  Givskud  Christiane SørensdatterGive By Give Givskud Østerhoved d: 29 July blev unge karl Jens Christensen fra Østerhoved i Giufschou {Givskud} sogn troegiven til pigen Christiane Sørensdatter i Giuve.
83371796.10.04TJens VilladsenUllerup  Give  Kirsten ChristensdatterHedegaard Give Give Ullerup d: 4 Octobr: blev unge karl Jens Villasen af Ullerup troegiven til pigen Kirsten Christensdatter af Hedegaard.
83381796.10.06VJens ChristensenØsterhoved  Givskud  Christiane SørensdatterGive By Give Givskud Østerhoved d: 6 Octobr: blev unge karl Jens Christensen fra Østerhoved ægteviet i Giuve kirke til pigen Christiane Sørensdatter af Giuve.
83391796.10.06TNiels OlufsenDonneruplund  Give  Mette PedersdatterDonneruplund Give Give Nederdonnerup Samme dag {d: 6 Octobr:} blev Niels Olufsen avlskarlen paa Donrupgaard troegiven til pigen Mette Pedersdatter som tiente sammesteds.
NOTITS: Han er avlskarl på Donneruplund og hun tjener der.
83401796.11.01VJens VilladsenUllerup  Give  Kirsten ChristensdatterHedegaard Give Give Ullerup d: 1 Nov: blev unge karl Jens Villasen af Ullerup ægteviet til pigen Kirsten Christensdatter af Hedegaard.
83411796.11.11TNiels OlufsenDonneruplund  Give  Mette PedersdatterDonneruplund Give Give Nederdonnerup d: 11 Nov: blev Niels Olufsen forhen tienende paa Donrupgaard ægteviet til pigen Mette Pedersdatter der tiente sammested.
NOTITS: Han var avlskarl på Donneruplund og hun tjente der.
83421796.11.27TPeder Mikkelsen  Lene PedersdatterVorslunde Give Give Hedegaard 1834 1ste Advents søndag blev unge karl Peder Mikkelsen til pigen Lene Pedersdatter fra Vorslunde troegiven.
NOTITS: Ses i FT 1834 i Hedegaard. Peder er tømmermand. Kombination ikke set i FT 1801 i Vejle, Ringkøbing eller Skanderborg amter.
83431796.12.26VPeder Mikkelsen  Lene PedersdatterVorslunde Give Give Hedegaard 1834 2den Juledag blev unge karl Peder Mikkelsen ægteviet til pigen Lene Pedersdatter i Giufve kirke. Pigen tiente i Vorslunde.
NOTITS: Ses i FT 1834 i Hedegaard. Peder er da tømmermand. Kombination ikke set i FT 1801 i Vejle, Ringkøbing eller Skanderborg amter.
83441796.12.29VJørgen SørensenGive By  Give  Karen OlufsdatterDonneruplund Give Give Give By d: 29 December blev unge karl Jørgen Sørensen af Giufve ægteviet til pigen Karen Olufsdatter som tiente sidst paa Donrup i Giufve kirke.
83451797.12.01VHans ChristensenMosgaard- Lille  Thyregod  Ane Kirstine SørensdatterHøjgaard Give Give Bæksgaard Den 1ste December blev ungkarl Hans Christensen af Lille Mosgaard Tyregod sogn ægteviet til pigen An Kirstine Sørensdatter af Høigaard.
NOTITS: Højgaard i Give er nabo til Lille Mosgaard i Thyregod.
83461798.02.23TEbbe NielsenBrændgaarde  Lindeballe  Karen ChristensdatterSillesthoved Give Lindeballe Brændgaarde d: 23 Februar blev enkemanden Ebbe Nielsen fra Lindeballe troegivet til Karen Christensdatter i Sillesthoved.
NOTITS: Hendes far er Christen Hansen kaldet Kræsten Sillesthue, klog mand. Mor: Anne Christensdatter.
83471798.03.16TFrands Christensen  Maren SørensdatterGive By Give Kolding Den 16 Marti blev Frantz Christensen og Maren Sørensdatter af Giufve bye trolovede.
NOTITS: Ikke fundet i FT 1801 i Vejle, Ringkøbing eller Skanderborg amter.
83481798.05.23VEbbe NielsenBrændgaarde  Lindeballe  Karen ChristensdatterSillesthoved Give Lindeballe Brændgaarde d: 23 May blev enkemanden Ebbe Nielsen af Lindeballe ægteviet til pigen Karen Christensdatter fra Sillesthoved i Giufve kirke.
NOTITS: Hendes far er Christen Hansen kaldet Kræsten Sillesthue, klog mand. Mor: Anne Christensdatter.
83491798.05.31TNiels Jensen  Karen PedersdatterGive By Give Give Give By d: 31 may blev Jensen Niels troegiven til Karen Pedersdatter i Giufve.
83501798.06.14VFrands Christensen  Maren SørensdatterGive By Give Kolding Den 14 Juny blev Frantz Christensen ægteviet til pigen Maren Sørensdatter i Giufve kirke. NB. Siden Frantz Christensen ingen lovlig ægteskabs seddel havde, gik Sr: Rechnagel og Joh: Christensen af Giufve i caution for alle det flydende ulejligheder.
NOTITS: Ikke fundet i FT 1801 i Vejle, Ringkøbing eller Skanderborg amter.
83511798.07.17VChristen SørensenRis  Givskud  Mette Marie PedersdatterNederdonnerup Give Give Givskov d: 17 July blev Christen Sørensen fra Riis ægteviet til pigen Mette Marie Pedersdatter fra Nederdonnerup i Giufve kirke.
NOTITS: Mette Marie måske *1766 datter af Peder Olufsen i Bæksgaard. Christen Sørensens kone i Gadbjerg FT 1801 hedder Anne Marie Pedersdatter, ellers ikke fundet i FT 1801 Vejle amt.
83521798.08.04TFrederik RechnagelGivskov  Give  Juliane Dorthea FriisGivskov Give Give Givskov d: 4de August blev Sr: {Frederik} Rechnagel troegiven til Jomfru Juliane {Dorthea} Friis i Gifskou.
NOTITS: Frederik Rechnagel er i FT 1801 sognefoged og lægsmand i Give sogn. *1746c †1822 Givskov, Give. Han første kone Kirstine Hansdatter *1745c †1778 Bindesbøl, Lindeballe. 2. kone Maren Christensdatter Donnerup *1727c †1797 Give. Frederik og hans 3. kone Juliane opretter testamente 1799: den længslevende giver 20 rigsdaler til afdødes arvinger og 50 rigsdaler til Give sogns fattige.

LINK: Frederik Rechnagel og Juliane Dorthea Friis testamente 1799.
83531798.09.04TBertel JohansenØrbæk  Hoven  Anne Kirstine NielsdatterBregnhoved Give Hoven Ørbæk d: 4de September blev Ungkarl Bertel Johannesen troegiven til pigen Anne Kirstine Nielsdatter i Bregenhoved.
NOTITS: Bertel Johannesen er søn af Johannes Bertelsen *1747c og Kirsten Pedersdatter *1744c, se FT 1801 Hoven.
83541798.09.14VNiels JensenGive By  Give  Karen Pedersdatter  Give Give By d: 14 September blev Niels Jensen ægteviet til pigen Karen Pedersdatter i Giufve kirke.
NOTITS: Niels Jensen ser ud til at være født i Give By 1761, søn af Jens Nielsen. Karen Pedersdatter ikke set født i Give.
83551798.09.28VFrederik RechnagelGivskov  Give  Juliane Dorthea FriisGivskov Give Give Givskov d: 28de September blev Sr: {Frederik} Rechnagel ægteviet til Jomfru Juliane {Dorthea} Friis fra Gifskou i Giufve kirke.
NOTITS: Frederik Rechnagel er i FT 1801 sognefoged og lægsmand i Give sogn. *1746c †1822 Givskov, Give. Han første kone Kirstine Hansdatter *1745c †1778 Bindesbøl, Lindeballe. 2. kone Maren Christensdatter Donnerup *1727c †1797 Give. Frederik og hans 3. kone Juliane oprette testamente 1799: den længslevende giver 20 rigsdaler til afdødes arvinger og 50 rigsdaler til Give sogns fattige.

LINK: Frederik Rechnagel og Juliane Dorthea Friis testamente 1799.
83561798.10.17VBertel JohannesenØrbæk  Hoven  Anne Kirstine NielsdatterBregnhoved Give Hoven Ørbæk d: 17de Octobr: blev ungkarl Bertel Johannesen ægteviet til pigen Anne Kirstine Nielsdatter i Bregenhoed.
NOTITS: Bertel Johannesen er søn af Johannes Bertelsen *1747c og Kirsten Pedersdatter *1744c, se FT 1801 Hoven. Ane Kirstine Nielsdatter ikke set født i Give, men hun ses vel i FT 1787 som Ane Nielsdatter 8 år i Bregnhoved forældre: Niels Andersen og Ane Christensdatter.
83571798.10.28VHans OlesenDørken  Thyregod  Maren VilladsdatterUllerup Give Thyregod Dørken Give Højgaard Den 31te Octobr: blev Hans Olesen og Maren Villasdatter fra Ullerup med Kongl: tilladelse ægteviet i Giufve kirke.
NOTITS: Maren *1776 Bregnhoved, Give datter af Villads Jensen i Bregnhoved, der 1786c flytter til Ullerup. Parret ses FT 1801 i Dørken, Thyregod.
83581799.02.20VMarius PedersenSøndersthoved  Give  Else JensdatterMosgaard- Store Give Give Bregnhoved Den 20de Febr: blev ungkarl Marius Pedersen af Syndersthoed ægteviet til pige Else Jensdatter af Store Mosgaard.
NOTITS: Kaldes Markus i FT 1801. Måske den Markus *1771 Øglund søn af Peder Mortensen. Else Jensdatter ikke set født i Give.
83591799.07.06TAnders Jensen  Give  Kirstine Sophie RechnagelGivskov Give Give Givskov Løverdagen den 6te Juli mødte i Nykirke præsteg: Anders Jensen fra Giufve og Kirstine Sophie Rechnagel og tilkiendegav at de ville indtræde i ægtestanden med hinaden. Og vare da Sr: Rechnagel fra Giufve og Niels Jensen sammesteds forlovere for deres lovlige adfærd med ægteskabets fuldbyrdelse.
NOTITS: Hendes far er Frederik Rechnagel *1749c †1822 Givskov, Give, hendes mor 1. kone Kirstine Hansdatter *1745c †1778 Lindeballe. Hun er født *1776 i Lindeballe.
83601799.07.23VAnders Jensen  Give  Kirstine Sophie RechnagelGivskov Give Give Givskov Tirsdagen den 23 July blev Anders Jensen fra Giufve og Kirstine Sophie Rechnagel ægteviede i Giufve kirke.
NOTITS: Hendes far er Frederik Rechnagel *1749c †1822 Givskov, Give, hendes mor 1. kone Kirstine Hansdatter *1745c †1778 Lindeballe. Hun er født *1776 i Lindeballe.
83611799.09.11TJørgen ChristensenMosgaard- Store  Give  Bodil Christiane Mathilde Nissen  Give Mosgaard- Store Søndagen den 11 September mødte i Nykirke præstegaard Jørgen Christensen fra Store Mosgaard og Bodel Christiane Mathilde Nissen og tilkiendegav at de ville træde i ægteskab med hinanden. Og var da Sr: Rechnagel og Christen Jørgensen i Store Moesgaard deres forlovere.
NOTITS: Jørgen Christensen ser ud til at være *1781c søn i Bøllund af Christen Jørgensen (vidne) *1758c og Karen Christensdatter *1748c. Forældrene har gaarden i FT 1787 men et husmandssted (aftægt) i Store Mosgaard i Ft 1801. Bruden kaldes Vestesdatter i FT 1801.
83621799.10.11VJørgen ChristensenMosgaard- Store  Give  Bodil Christiane Mathilde Nissen  Give Mosgaard- Store Fredagen den 11te Octobr: blev Jørgen Christensen fra Store Mosgaard ægteviet til Bodel Mathilde Nissen i Giufve kirke.
NOTITS: Jørgen Christensen ser ud til at være *1782.09.29 søn i Bøllund af Christen Jørgensen (vidne) *1758c og Karen Christensdatter *1748c. Forældrene har gården i FT 1787 men et husmandssted (aftægt) i Store Mosgaard i Ft 1801. Bruden kaldes Vestesdatter i FT 1801.
83631800.04.04TNiels Sørensen  Give  Anne Marie Christensdatter  Give Give By Fredagen den 4de April mødte i Nykirke Præstegrd: Niels Sørensen fra Giufve og pigen Ane Marie Christensdatter og i forlovernes Anders Christensen fra Riis samt Jørgen Sørensen fra Giufve i deres overværelse tilkiendegav hvorl: de ønskede at indtræde i den hellige ægtes: med hinanden.
NOTITS: I FT 1801 er Niels Sørensen national soldat og husmand med jord. Vidnerne er måske brødre til brud og brudgom.
83641800.05.11TLaurids NielsenFarre Mølgaard  Give  Ane NielsdatterFarre Give Give Farre Søndagen den 11 May mødte i Giufve degnebolig karlen Laurids Nielsen fra Farre Mølgaard og enken Ane Nielsdatter fra Farre og tilkiendegav at de ville i ægteskab med hinanden. Forloverne paa karlens side vare ifølge forordningen af 4de Januar 1799 Bendt Nielsen af Farre Mølgaard og Henrik Jensen af Farre. Paa enkens vegne vare hendes lauverge Christen Smed fra Farre samt Ole Christensen sammesteds forlovere, hvorfore de og i kirkebogen bliver indskreven imod at præsten forbeholder sin ret til at forespørge hos sin foresatte øvrighed om intent kan haves mod dette ulige ægteskabs fuldbyrdelse. Laus L. N. Nielsen. Ane A. N. Nielsdatter. Som forlovere paa karlens side B. Nsen Henrik H. J. Jensen. Enkens forlovere Christen Andersen Ole O. C. Christensen.
NOTITS: Præsten er betænkelig ved de 52 år forskel i alder. Laurids Nielsen var før ægteskabet karl i Farre Mølgaard, efter det husmand i Farre, så det var for ham fremgang.
83651800.05.18VNiels Sørensen  Give  Anne Marie Christensdatter  Give Give By Den 6te May blev ungkarl Niels Sørensen fra Giufve og pigen Ane Marie Christensdatter efter foregaaende tillysning ægteviede i [G.....] kirke.
NOTITS: I FT 1801 er Niels Sørensen national soldat og husmand med jord. Vidnerne er måske brødre til brud og brudgom.
83661800.07.14TNiels ChristensenHindskov  Thyregod  Maren PedersdatterVemmelund Give Give Donneruplund Mandagen d: 14de July mødte i Nyekirke Præstegaard Enkemanden Niels Christensen fra Hindsgaard {Hindskov} i Tyregod sogn og Enken Maren Pedersdatter af Vimmelund og tilkiendegave at de ville træde i Ægteskab med hinanden og vare da forlover Enevold Knudsen af Ullerup og Peder Nielsen i Hedeh paa Donnerup Mark. 11te October viede.
NOTITS: Niels Christensen i Hindskov, Thyregod var gift 2. gang med Anne Jensdatter *1759c og havde i FT 1787 to børn med hende.
83671800.08.31TAnders HansenGive By  Give  Mette MortensdatterVemmelund Give  d: 31te Aug: mødte Ungkarl Anders Hansen fra Giufve og Pigen Mette Mortensdatter af Vimmelund og i forlovernes Niels Christensen fra Vimmelund samt Knud Mortensens fra Ullerup Deres Overværelse tilkiendegav at de ville træde i Ægtestand med Hinanden.
83681800.10.11VNiels ChristensenHindskov  Thyregod  Maren PedersdatterVemmelund Give Give Donneruplund Mandagen d: 14de July mødte i Nykirke præstegaard enkemanden Niels Christensen fra Hinds[kou] i Tyregod sogn og enken Maren Pedersdatter af Vemmelund og tilkiendegav at de ville træde i ægteskab med hinanden og vare da forlover Enevold Knudsen af Ullerup og Peder Nielsen i Heedeh[uus] fra Donnerup Mark. 11te October viede.
NOTITS: Niels Christensen i Hindskov, Thyregod var gift 2. gang med Anne Jensdatter *1759c og havde i FT 1787 to børn med hende.
79981804.07.01VChristoffer Jensen NørskovSkærhoved  Give  Maren PedersdatterBøllund Give Give Bøllund {REKONSTRUKTION: fra første barn nov. 1806: 'Gift Christoffer Jensen Nørskov af Skærhoved og Maren Pedersdatter af Bøllund.'}
NOTITS: Gift før 1805 og omkring 1804. Dato arbitrær, år omtrentlig, kirkebog ikke ført 1800 - maj 1805.
83691805.05.29TJens Jensen  Vejle  Maren JensdatterNederdonnerup Give  Aar 1805 den 29 May mødte i Nyekirke præstegaard ungkarl Jens Jensen sidst tjenendis i Veyle og enken Maren Jensdatter af Nederdonnerup med forloverne Jens Nielsen og Niels Jensen af Oxenbierre og anmeldte at de ville indgaa ægteskab med hinanden, hvorfor de som forlovede blev indskrevne. Jens Jensen. Maren Jensdatter med ført pen. Jens Nielsen ligesaa. Niels Jensen. Copulerede den 17 Juni.
NOTITS: Brudgommen tjener i Vejle, ikke klart hvor han kommer fra.
83701805.06.02TThomas NielsenHoltum  Arnborg  Karen JakobsdatterHestlund- Lille Give Give Hestlund- Lille Aar 1805 den 2den Juny meldte sig som forlovede for præsten ungkarl Thomas Nielsen fra Holtum i Arnborg sogn og pigen Karen Jacobsdatter af Lille Hestlund og med forloverne Anders Christensen fra Store Hestlund og Mads Nielsen af Lille Hestlund. Nyekirke præstegaard en 2 Juni 1805. Copuleret d. 6. Aug. Thomas T. N. Nielsen. Karen K. J. Jacobsdatter. Anders Christensen. Mads M. N. Nielsen.
NOTITS: Karen Jakobsdatter *1786 Øster Kirkegaard, Arnborg bor og tjener FT 1801 ved mosteren (hendes mor Maren Christensdatter fra Tovdals søster) Anne Christensdatter, der er gift med Søren Nielsen i Lille Hestlund. Brudeparret overtager gården i Lille Hestlund.
83711805.06.03TPeder HansenUhe  Ringive  Barbara VestesdatterNederdonnerup Give Ringive Uhe Den 3die Juny 1805 meldte enkemanden Peder Hansen af Uhe i Ringgive sogn og enken Barbara Vestesdatter af Nederdonnerup sig for at indskrives som forlovede. Gaardmand Veste Vestesen var brudens og Huusmand Niels Thygesen i Give, fæstemandens forlovere og havde enkemanden sine papirer i behørig rigtighed. Datum ut supra. Peder Hansen. Barbara Vestesdatter. Veste V. V. Vestesen. Niels Thygesen. Copulerede af Hr. Jørgensen i Ringgive den 24 August.
NOTITS: Bruden kaldes i FT 1801 i Donneruplund Ane Barbara Vestesdatter og er da gift med Per Andersen †1801-05.
83721805.06.17VJens Jensen  Vejle  Maren JensdatterNederdonnerup Give  Aar 1805 den 29 May mødte i Nyekirke præstegaard ungkarl Jens Jensen sidst tjenendis i Veyle og enken Maren Jensdatter af Nederdonnerup med forloverne Jens Nielsen og Niels Jensen af Oxenbierre og anmeldte at de ville indgaa ægteskab med hinanden, hvorfor de som forlovede blev indskrevne. Jens Jensen. Maren Jensdatter med ført pen. Jens Nielsen ligesaa. Niels Jensen. Copulerede den 17 Juni.
NOTITS: Brudgommen tjener i Vejle, ikke klart hvor han kommer fra.
83731805.06.23TNiels MadsenRønslunde  Ejstrup  Ane ChristensdatterHestlund- Lille Give Give Hestlund- Lille Den 23 Juny 1805 mødte enkemanden Niels Madsen af Rønslun in Eistrup sogn og enkekonen Ane Chrestensdatter i Lille Hestlund sig for som forlovede at indskrives i kirkebogen, vare Hr. {Rasmus} Petersen af Donrup {Donneruplund} og Chresten {Jørgensen} Bæksgaard i Store Mosgaard forlovere. Actum ut supra. Niels N. M. Madsen. Ane A. C. Chrestensdatter. R. {asmus} Petersen. Chresten {Jørgensen} Bæksgaard. Copulerede den 6. August.
83741805.08.06VThomas NielsenHoltum  Arnborg  Karen JakobsdatterHestlund- Lille Give Give Hestlund- Lille Aar 1805 den 2den Juny meldte sig som forlovede for præsten ungkarl Thomas Nielsen fra Holtum i Arnborg sogn og pigen Karen Jacobsdatter af Lille Hestlund og med forloverne Anders Christensen fra Store Hestlund og Mads Nielsen af Lille Hestlund. Nyekirke præstegaard en 2 Juni 1805. Copuleret d. 6. Aug. Thomas T. N. Nielsen. Karen K. J. Jacobsdatter. Anders Christensen. Mads M. N. Nielsen.
NOTITS: Karen Jakobsdatter *1786 Øster Kirkegaard, Arnborg bor og tjener FT 1801 ved mosteren (hendes mor Maren Christensdatter fra Tovdals søster) Anne Christensdatter, der er gift med Søren Nielsen i Lille Hestlund. Brudeparret overtager gården i Lille Hestlund.
83751805.08.06VNiels MadsenRønslunde  Ejstrup  Ane ChristensdatterHestlund- Lille Give Give Hestlund- Lille Den 23 Juny 1805 mødte enkemanden Niels Madsen af Rønslund in Eistrup sogn og enkekonen Ane Chrestensdatter i Lille Hestlund sig for som forlovede at indskrives i kirkebogen, vare Hr. {Rasmus} Petersen af Donrup {Donneruplund} og Chresten {Jørgensen} Bæksgaard i Store Mosgaard forlovere. Actum ut supra. Niels N. M. Madsen. Ane A. C. Chrestensdatter. R. {asmus} Petersen. Chresten {Jørgensen} Bæksgaard. Copulerede den 6. August.
83761805.08.08THans OlsenDørken  Thyregod  Anne Marie PedersdatterNederdonnerup Give  Den 8 August 1805 mødte for præsten ungkarl Hans Olesen fra Dørken {Thyregod} og pige Ane Marie Pedersdatter fra Nederdonrup for at indskrives som forlovede, vare Niels Midtgaard i Dørken forlover paa karlen og Jens Pedersen samme sted {som for bruden Nederdonnerup antaget} for pigen. Nyekirke datum ut Supra. Hans H. O. Olesen. Ane Marie A. M. Pedersdatter. Niels N. M. Midtgrd. Jens J. P. Pedersen. Copulerede den 31 August.
NOTITS: Ikke umiddelbart set bosat i Thyregod eller Give. Niels Olesen Midtgaard i Dørken Thyregod har skødet gården væk i 1804 men efterfølgeren, der også hedder Niels, kaldes ikke Midtgaard.
83771805.08.31VHans OlsenDørken  Thyregod  Anne Marie PedersdatterNederdonnerup Give  Den 8 August 1805 mødte for præsten ungkarl Hans Olesen fra Dørken {Thyregod} og pige Ane Marie Pedersdatter fra Nederdonrup for at indskrives som forlovede, vare Niels Midtgaard i Dørken forlover paa karlen og Jens Pedersen samme sted {som for bruden Nederdonnerup antaget} for pigen. Nyekirke datum ut Supra. Hans H. O. Olesen. Ane Marie A. M. Pedersdatter. Niels N. M. Midtgrd. Jens J. P. Pedersen. Copulerede den 31 August.
NOTITS: Ikke umiddelbart set bosat i Thyregod eller Give. Niels Olesen Midtgaard i Dørken Thyregod har skødet gården væk i 1804 men efterfølgeren, der også hedder Niels, kaldes ikke Midtgaard.
83781805.10.18TKorfits MichelsenSkade  Klovborg  Kirsten JensdatterNederdonnerup Give Give Nederdonnerup Aar 1805 den 18de Ocobr. mødte her som forlovede at indskrives i Nyekirke præstegaard ungkarl Korfitz Michelsen fra Schade {Skade, Klovborg sogn} og pigen Kirsten Jensdatter fra Nederdonnerup og vare Peder Mortensen paa karlen og Søren {Nielsen} Schou paa pigens side, begge af Nederdonnerup, forlovere. Nyekirke præstegaard datum ut Supra. Korfitz K. M. Michelsen. Kirsten K. J. Jensdatter Peder P. M. Mortensen. Søren S. N. Nielsen. Viet den 16 November.
NOTITS: Får barn 1806 i Nederdonnerup, ikke klart om de bliver der. Korfits *1778 Skade, Klovborg, søn i Skade, Klovborg af Michel Corfitzen *1748 Klovborg og tjenestepigen Inger Christensdatter. Korfits alder fra FT 1787 Klovborg 9 år.
83791805.11.16VKorfits MichelsenSkade  Klovborg  Kirsten JensdatterNederdonnerup Give Give Nederdonnerup Aar 1805 den 18de Ocobr. mødte her som forlovede at indskrives i Nyekirke præstegaard ungkarl Korfitz Michelsen fra Schade {Skade, Klovborg sogn} og pigen Kirsten Jensdatter fra Nederdonnerup og vare Peder Mortensen paa karlen og Søren {Nielsen} Schou paa pigens side, begge af Nederdonnerup, forlovere. Nyekirke præstegaard datum ut Supra. Korfitz K. M. Michelsen. Kirsten K. J. Jensdatter Peder P. M. Mortensen. Søren S. N. Nielsen. Viet den 16 November.
NOTITS: Får barn 1806 i Nederdonnerup, ikke klart om de bliver der. Korfits *1778 Skade, Klovborg, søn i Skade, Klovborg af Michel Corfitzen *1748 Klovborg og tjenestepigen Inger Christensdatter. Korfits alder fra FT 1787 Klovborg 9 år.
83801807.04.12TSøren JakobsenKokborg  Thyregod  Else Katrine HansdatterGivskov Give Thyregod Kokborg Aar 1807 den 12 April mødte i Give her som forlovede at indskrives i ministerialbogen ungkarl Søren Jacobsen af Kokborg i Tyregod sogn og pigen Else Cathrine Hansdatter af Gifskov, hvilket og skede i forlovernes Chresten Jacobsen fra Dørken {Thyregod} og Jørgen Johansen fra Sillesthoed deres overværelse. Fæstemanden blev paalagt inden i dag otte dage at fremkomme med ægteskabsseddel fra vedkommende præst. Actum ut Supra. Søren Jacobsen Else Cathrine E. C. H. Hansdatter Chresten C. J. Jacobsen Jørgen J. J. Johansen. Viet den 3die May.
NOTITS: Bruden skrives af Givskov, hvor hun vel har tjent. Hun er født i Sillesthoved og hendes vidne er stedfaderen Jørgen Johansen af Sillesthoved.
83811807.04.12TNiels Pedersen Skjøde  Kirsten MadsdatterVemmelund Give Give Nederdonnerup Samme dag og sted {Aar 1807 den 12 April mødte i Give her} og i lige hensigt mødte ogsaa ungkarl Niels Pedersen fra Nederdonnerup og pigen Kirsten Madsdatter af Vimmelund og bleve i forlovernes Niels Chrestensen fra Vimmelund og Peder {Jensen} Schødes overværelse indskrevne som forlovede. Actum ut supra Niels Pedersen Kirsten K. M. Madsdatter Niels N. C. Chrestensen Peder Andersen Skiøde Viet den 20 Juny 1807.
NOTITS: Niels Pedersen Skjøde *1780 Farre, forældre Peder Andersen Skjøde og Else Nielsdatter. Peder Jensen Skjøde (søn Jens Pedersen Skjøde) i Hjortsballe må være familie på en eller anden måde.
83821807.05.03VSøren JakobsenKokborg  Thyregod  Else Katrine HansdatterGivskov Give Thyregod Kokborg Aar 1807 den 12 April mødte i Give her som forlovede at indskrives i ministerialbogen ungkarl Søren Jacobsen af Kokborg i Tyregod sogn og pigen Else Cathrine Hansdatter af Gifskov, hvilket og skede i forlovernes Chresten Jacobsen fra Dørken {Thyregod} og Jørgen Johansen fra Sillesthoed deres overværelse. Fæstemanden blev paalagt inden i dag otte dage at fremkomme med ægteskabsseddel fra vedkommende præst. Actum ut Supra. Søren Jacobsen Else Cathrine E. C. H. Hansdatter Chresten C. J. Jacobsen Jørgen J. J. Johansen. Viet den 3die May.
NOTITS: Bruden skrives af Givskov, hvor hun vel har tjent. Hun er født i Sillesthoved og hendes vidne er stedfaderen Jørgen Johansen af Sillesthoved.
83831807.06.20VNiels Pedersen Skjøde  Kirsten MadsdatterVemmelund Give Give Nederdonnerup Samme dag og sted {Aar 1807 den 12 April mødte i Give her} og i lige hensigt mødte ogsaa ungkarl Niels Pedersen fra Nederdonnerup og pigen Kirsten Madsdatter af Vimmelund og bleve i forlovernes Niels Chrestensen fra Vimmelund og Peder {Jensen} Schødes overværelse indskrevne som forlovede. Actum ut supra Niels Pedersen Kirsten K. M. Madsdatter Niels N. C. Chrestensen Peder Andersen Skiøde Viet den 20 Juny 1807.
NOTITS: Niels Pedersen Skjøde *1780 Farre, forældre Peder Andersen Skjøde og Else Nielsdatter. Peder Jensen Skjøde (søn Jens Pedersen Skjøde) i Hjortsballe må være familie på en eller anden måde.
83841808.04.15TChristen SørensenKirkegaard  Arnborg  Karen PedersdatterSøndersthoved Give  Aar 1808 paa langfredag den 15 April anmeldte sig hos mig for at lade indføre som forlovede efter min præsts Hr. Stallknechts givne fuldmagt ungkarl Christen Sørensen af Arnborg Kirkegaard i Arnborg sogn og Karen Pedersdatter i Søndersthoed Mk. {Mark} her i sognet, hvilket 2de nærværende mænd med underskrift bekræfter. Actum ut Supra Jacob Roy Chresten Jacobsen Giufve, som forlovere. Chresten Sørensen Karen Pedersdatter Viet den 13de Juni.
NOTITS: De eneste Karen Pederdøtre i Give sogn, der kunne passe i FT 1801, er allerede gifte. Christen Sørensen fra Kirkegaard, Arnborg kan være Christen Sørensen *1769 (ses FT 1801 hjemme) eller hans bror Christian Sørensen *1771. Deres forældre er Søren Christensen *1740 Kirkegaard †1825 og Sidsel Christensdatter *1744c †1822.
83851808.06.13VChristen SørensenKirkegaard  Arnborg  Karen PedersdatterSøndersthoved Give  Aar 1808 paa langfredag den 15 April anmeldte sig hos mig for at lade indføre som forlovede efter min præsts Hr. Stallknechts givne fuldmagt ungkarl Christen Sørensen af Arnborg Kirkegaard i Arnborg sogn og Karen Pedersdatter i Søndersthoed Mk. {Mark} her i sognet, hvilket 2de nærværende mænd med underskrift bekræfter. Actum ut Supra Jacob Roy Chresten Jacobsen Giufve, som forlovere. Chresten Sørensen Karen Pedersdatter Viet den 13de Juni.
NOTITS: De eneste Karen Pederdøtre i Give sogn, der kunne passe i FT 1801, er allerede gifte. Christen Sørensen fra Kirkegaard, Arnborg kan være Christen Sørensen *1769 (ses FT 1801 hjemme) eller hans bror Christian Sørensen *1771. Deres forældre er Søren Christensen *1740 Kirkegaard †1825 og Sidsel Christensdatter *1744c †1822.
83861808.06.19TPeder ChristensenAasbjerg?  Give  Ane Kirstine SørensdatterGive By Give  Aar 1808 den 19de Juni meldte sig for, som forlovede at indføres i ministerialbogen, ungkarl Peder Chrestensen af Aasberg i Giufve sogn og pigen Ane Kirstine Sørensdatter nu tienende hos Gaardmand Chresten Madsen her i Giufve bye, forlovere var Chresten Madsen af Giufve bye og Jens Hansen paa Sillesthoed Mr., hvilket med hænders underskrift bekræftes. Actum ut Supra Peder Chrestensen An Kirstine A. K. S. Sørensdatter, med ført pen. Chresten C. M. Madsen Jens J. H. Hansen, begge med ført pen.
83871808.11.12TNiels MortensenHyldesbjerrehus  Kollerup  Cecilia Maria NielsdatterGivskov Give  Aar 1808 den 12 November mødte i Nyekirke præstegaard enkemanden Niels Mortensen fra Hyldesbierrehuus udi Kollerup sogn og pigen Cecilia Maria Nielsdatter tienendis i Gifskov for, som forlovede at indskrives i ministerialbogen, forlovere var Jensen Jensen paa Brandbjerg Mr. og Jens Nielsen Skoleholder i Linneballe. Enkemanden fremviste skiftebrev efter sin afdøde kone udstedt den 2den May d. a. {se ophævelsen tre dage senere nedenfor #8389} Nyekirke præstegaard den 12 November 1808. Niels Mortensen Cecilia Mari Nielsdatter Jens J. J. Jensen J. Nielsen
NOTITS: Forlovelsen hævet tre dage senere. Formodentlig stor aldersforskel. Cecilia Marie Nielsdatter ikke fundet nogetsteds.
83881809.11.14TSøren NielsenTræden By  Træden  Maren SørensdatterNederdonnerup Give  Den 14de November 1809 mødte i Nyekirke præstegaard for som forlovede at indføres i ministerialbogen ungkarl Søren Nielsen fra Træden sogn og pigen Maren Sørensdatter af Nederdonnerup. Karlen foreviste lovlig skudsmaal og ægteskabsseddel fra Hr. pastor By[nes]. Gaarmanden Jens Nielsen og pigens fader Søren {Nielsen} Schou fra Nederdonnerup vare forlovere. Datum ut Supra Søren S. N. Nielsen Maren M. S. Sørensdatter begge med ført pen. Jens J. N. Nielsen Søren S. N. Nielsen {Skov}, forlovere begge med ført pen. Viet 9 Dec.
83891808.11.15TNiels MortensenHyldesbjerrehus  Kollerup  Cecilia Maria NielsdatterGivskov Give  Den 15de November 1808 mødte de forlovede Niels Mortensen og Cecilia Marie Nielsdatter og tilkiendegav at de ønskede den indgaaede forbindelse ophævet, hvilket de med hænders udnerskrivt i forlovernes overværelse bekræftede. Datum ut Supra Niels Mortensen Cecilia Mari Nielsdatter Jens J. J. Jensen med ført pen.
NOTITS: Niels Mortensen gifter sig i stedet med Maren Laursdatter.
83901809.12.09VSøren NielsenTræden By  Træden  Maren SørensdatterNederdonnerup Give  Den 14de November 1809 mødte i Nyekirke præstegaard for som forlovede at indføres i ministerialbogen ungkarl Søren Nielsen fra Træden sogn og pigen Maren Sørensdatter af Nederdonnerup. Karlen foreviste lovlig skudsmaal og ægteskabsseddel fra Hr. pastor By[nes]. Gaarmanden Jens Nielsen og pigens fader Søren {Nielsen} Schou fra Nederdonnerup vare forlovere. Datum ut Supra Søren S. N. Nielsen Maren M. S. Sørensdatter begge med ført pen. Jens J. N. Nielsen Søren S. N. Nielsen {Skov}, forlovere begge med ført pen. Viet 9 Dec.
83911810.10.25TJohn PedersenLoftlund  Give  Ane Marie NielsdatterFarre Give Give Farre Tornumgaard Aar 1810 dem 25de October mødte pigen Ane Marie Nielsdatter af Tornumgaard og karlen John Pedersen af Loftlund i Give Sogn for som forlovede at indføres i Ministerialbogen. Forlovere vare Peder Johnsen af Loftlund og Niels Jversen af Tornumgaard som indestod Præsten for alle mislige følger af dette deres forhavende Ægteskab, der af ham kunne befrygtes. John J. P. Pedersen Ane Marie A. M. N. Nielsdatter, begge med ført pen. Som forlovere Peder Johnsen Niels N. I. Iversen, med ført pen.
NOTITS: De har to gange begået lejermål med hverandre, et barn før 1807 (vel 1804 eller 1805, da kirkebogen ikke blev ført) og et barn Maren *1808. Præsten skulle få ret med "mislige følger", i 1825 klager hun over at han forholder sig ukristelig, de blev separeret 1826, men levede senere sammen alligevel, der måtte senere mægles mellem dem fx 1828, hvor hun ikke ville leve i hus med ham, men de blev dog boende sammen, som det ses i folketællingerne. Peder Johnsen kunne skrive, men hans søn John Pedersen ikke.
83921810.12.30TMads ChristensenGive By  Give  Karen PedersdatterGive By Give Give Give By Aar 1811 {kirkeåret, kalenderår 1810} den 30 Decb. mødte for som Forlovede i ministerialbogen at indskrives Ungkarl Mads Christensen af Giufve {By}; og pigen Karen Pedersdatter tienendes sammesteds, og vare Peder Nielsen Hedegaard af Give {By} og Peder Johansen paa Donnerup Mk. Forlovere, hvilket med Underskrivt bekræftes. Giufve Datum ut Supra. Mads Christensen Karen Pers datter P: Nielsen Hedegaard Peder Johansen
NOTITS: De skulle giftes, første barn bliver født fire måneder senere. Alle fire har selv underskrevet.
83931811.09.15TEbbe Hansen  Ejstrup  Barke SørensdatterFarre Give Give Farre Aar 1811 den 15de September mødte i Giufwe, for som Forlovede i Ministerialbogen at indskrives, Ungkarl Ebbe Hansen fra Ejstrup Sogn, som fremlagde behørig Skudsmaal med derpaa tegnet Ægteskabsseddel, og Enkekonen Barke Sørensdatter fra Farre som foreviste Skiftebrev efter hendes afdøde mand Christen Simonsen; begge paastode at have havt Børnekopper, Hvilket osaa syntes rimeligt, skjøndt det ei jridisk blev bevist; de bleve altsaa indskrevne i Forlovernes Christen Jensens og Christen Knudsens begge af Farre deres Overværelse. Actum ut supra. Ebbe Hansen Barke Sørensdatter Christen C: J: Jensen Christen K: K: Knudsen viet 26de Oktober.
NOTITS: Enken var vel døbt Barbara men blev altid kaldt Barke.
83941811.09.19TJens OlesenHvejsel By  Hvejsel  Engel SørensdatterSillesthoved Give Give Sillesthoved Aar 1811 den 19de September mødte i Give for som Forlovede i Ministeiralbogen at inføres Pigen Engel Sørensdatter og Ungkarl Jens Olesen af Hveisel. Pigen havde umiskiendelige Tegn paa at have overstaaet koppe[...]dommen, Karlen paastod og at have været denne Sygdom underkastet, og paasaae Præsten sig i Følge Fordningen af 3die April 1810 9§ ei berettiget til at fordre yderligere Bevies des henseende, siden han har været Soldat ved 1ste jydske Infanteri Regiment. Forlovere John Pedersen af Sillesthoed og Hans Olesen af Nørre Collemorten indestode for, at de forlovede ei vare hinanden beslægtede, ligesom de og forsikrede at Jens Olesen inden Vielsesdagen skulle foreligge behørig Ægteskabsæddel. Loco & Die ut Supra Jens J: O: Olesen Engel E: S: Sørensdr John J: P. Pedersen med ført Pen Hans H: P: Olesen ligesaa. Viet 26 Oktobr.
83951811.10.24TChristian Peder JohansenGive By  Give  Birte JakobsdatterGive By Give Give Give By Aar 1811 den 24de Oktobr: mødte for som Forlovede at inføres, Ungkarl Christian Peter Johannesen af Give og Pigen Birthe Jacobsdtr ibid. Pigen havde tydelig Beviis for at have gennemgaaet de naturlige Børnekopper og Chr. Pet: Johannesen lovede at fremskaffe samme før Vielsen. Forlovere vare Jacob {Mortensen} Skov og Peder Nielsen begge af Give. Datum ut Supra. Christian Peder Johansen Berte JakobDatter {samme skrift som Christian Peder} Peder Nielsen Jacob Mortensen {samme skrift som Peder Nielsen} Viet 23de Nov.
83961811.10.24TJens KnudsenØlholm  Langskov  Anne Marie PedersdatterVorslunde Give Langskov Ølholm Anno 1811 den 24de Oktobr mødte for liegeledes som Forlovede at inskrives Pigen Ane Marie Pedersder af Vorslunde og Ungkarl Jens Knudsen af Ølholm {Langskov sogn}, hvilken sidste fremviste lovlig Ægteskabssæddel saavelsom bevis for at have overstaaet de naturlige Børnekopper, som og begge Forlovere Peder Sørensen Vorslunde og Peder Jensen af Heedegaard bevidnede at være Tilfældet med Pigen. Datum ut Supra Jens Knudsen Anne mariepeders Datter. Peder Jensen Peter Sørensen. viet 23 Nov.
NOTITS: Jens Knudsen begik selvmord i 1826, hængte sig i et træ. Anne Marie Pedersdatter død i 1885 i Langskov 98 år gammel. De fik seks børn i Ølholm, Langskov.
83971811.12.29TPeder AndersenOksenbjerre  Øster Nykirke  Ane JohannesdatterGive By Give  Aar 1811 den 24de decbr mødte i Nyekirke Præstegrd, for som Forlovede i Ministerialbogen at inføres, Ane Johannesdr af Give {By} og Ungkarl Peder Andersen af Oxenbierre Nyekirke Sogn - Pigen havde i Ansiget tydelige Ar af Børnekopperne, og Karlen lovede at fremskaffe Beviis for at have giennemgaaet denne Sygdom forinden Vielsen. Forlovere vare Peder Christensen fra Karlsborg i Thyregoed Sogn og Christen Pedersen Nørre Kollemorten {Øster Nykirke}. Datum ut Supra Peder P: A: Andersen Ane A: J: Johansder begge med ført Pen Peder P: Ch: Christensen Christen Chr: P: Pedersen Forloverne ogsaa med ført Pen. Viet 21. Febr:
NOTITS: Ikke set efter vielsen.
83981812.10.04TErik PedersenBøllund  Give  Ane JørgensdatterGive By Give Give Bøllund Aar 1812 den 4de Octobr mødte for som forlovede i Ministerialbogen at inføres Enken Ane Jørgensdr fra Anexgaarden i Give Bye og Sogn og Ungkarl Erick Pedersen fra Bøllund. Enken lovede forinden Vielsen at fremskaffe Beviis for at Skiftet efter hendes Afdøde mand Jens Henrichsen er sluttet, og Erick Pedersen fremlagde 2de Mænds Attest for at have gennemgaaet de naturlige Børnekopper - Forloverne vare Jens Herman {Jensen} Nørskou af Bøllund og Niels Lauesen fra Annexgaarden i Give. Datum ut Supra Erick Petersen {stor skrift, kan skrive} Ane Jørgens Datter {samme store skrift} Jen H: Nørskov Niels Lauesen begge med ført Pen veit 17de Novbr.
NOTITS: Ane Jørgensdatter kan have opholdt sig i Annexgaarden, hun kommer sandsynligvis fra et andet sogn, hvor hun var gift med denne Jens Henriksen, som ellers ikke er set og slet ikke i Give sogn.
83991813.02.06THenrik JensenFarre?  Give  Bodil ChristensdatterFarre? Give Give Farre den 6te Feb: 1813 er EnkemandenHenrick Jensen og Pigen Bodil Christensdr af Fa[...] Ægteviet i Give Kirke.
NOTITS: Tilføjet nederst på siden i meget lille skrift, var vel først blevet glemt, mangler forlovere osv.
84001813.03.14TPeder EriksenUhe  Ringive  Maren AndersdatterBregnhoved Give Ringive Uhe Aar 1813 den 14de Marti mødte i Nyekirke Præstegaard for, som Forlovede i Ministerialbogen at indskrives Pigen Maren Andersdatter fra Breinhoed, og Enkemanden Peder Erichsen fra Uhe i Ringgive Sogn, og da Enkemanden foreviiste Lovligt Skiftebrev efter sin afdøde Hustrue saavelsom Ægteskabsseddel fra sin Præst {Henrik Conrad} Jørgensen i Ringgive, og desuden den befalede Attest for at have havt de naturlige Børnekopper, hvoraf Fæstemøen bar tydelige spor, blev de i Forlovernes Anders Johansen af Breinhoed og Christen Clausen i Ullerup begge Gaardmænd i Give Sogn indskrevne, hvilket hermed med Hænders Underskrivt stadfæstes. Datum ut Supra Peder Erichsen Maren M. A. Andersdatter med ført Pen Anders Johansen Christen Clausen viet den 14de April.
NOTITS: Peder Eriksen †1823 Uhe, Ringive, derefter gifter hun sig med Jens Christian Jessen *1797c.
84011813.04.18TChristen PedersenHindskov- Sønder  Thyregod  Karen PedersdattterLoftlund Give  Aar 1813 den 18de April mødte i Nyekirke Præstegaard for som Forlovede i MinisterialBogen at inføres Ungkarl Christen Pedersen af S: Hindskou Thyregod Sogn og Pigen Karen Pedersdatter af Loftlund Give Sogn. Begge havde synlige og viste Tegn paa at have gennemgaaet de naturlige Børnekopper. Som Forlovere, at de ei ere Hinanden i forbudne Grader beslægtede, meldte sig Pigens Fader Peder Johnsen af Loftlund og hendes Broder John Pedersen af Tornumgaard, hvilke saaledes med Hænders Underskrivt bekræftes. Nyekirke Datum ut Supra Christen Ch: P: Pedersen Karen K: P: Pedersdatter begge med ført Pen Peder Johansen John Pedersen (begge kan selv skrive) viet den 19de Junij.
NOTITS: Christen Pedersen *1791 Alkærlund, Brande søn af Peder Christensen Boel og Ane Madsdatter.
84021813.10.09TMarkus SørensenTofthøj  Gadbjerg  Maren PedersdatterFarre Give Gadbjerg Tofthøj Aar 1813 den 9de Oktober mødte i Nyekirke Præstegrd for som Forlovede i MinisterialBogen at inføres Pigen Maren Pedersdatter af Gammel Mølle Give Sogn og Ungkarl Markus Sørensen fra Tofthøy i Gadberg Sogn, Begge foreviste Beviser paa at have havt de naturl: Børnekopper i Følge Forordningen af 3die April 1810, ligesom og Fæstemanden fremlagde Ægteskabssæddel fra Hr. Pastor {Henrik Conrad} Jørgensen i Ringgive. Forloverne vare Niels Andersen af Farre, og Søren Markussen i Tofthøj. Nyekirke ut Supra Niels Andersen Markus Sørensen og maren Peders. Sørren Markusen
84031814.02.20THans PedersenNørskov  Lindeballe  Sidsel Marie PedersdatterLoftlund Give Linneballe Nørskov Aar 1814 den 20d Februari eller Fastelavns Søndag mødte i Give for som Forlovede at indføres i Ministerialbogen - pige Sidsel Marie Pedersdatter af Loftlund og Ungkarl Hans Pedersen af Nørskov i Linneballe Sogn. Begge fremvist Attest paa, at have havt de naturlige Børnekopper ifølge Forordn. af 3die April 1810. Ligesom og Gæstemanden fremlagde Ægteskabsseddel fra Hr. Pastor {Henrik Conrad} Jørgensen i Ringgiufve. Forloverne vare Anders Jensen af Giufschou og Peder Johnsen af Loftlund. Giufve ut Supra Hans Pedersen Sidsel Marie Pedersdr Peder Johnsen Anders Jensen {alle kan selv skrive}.
84041814.04.11TNiels JensenHedeby  Ringive  Ane JensdatterHestlund- Store Give Ringive Hedeby Aar 1814 2den Paaskedag /: 11te April :/ mødte som Forlovede i Ministeiralbogen at indøfres Ungkarl Niels Jensen af Hedeby i Ringgive Sogn og Pigen Ane Jensdatter af store Hestlund. Begge havde synlige og kjendelige ar af de narulige Kopper — Forloverne vare Pigens Fader Jens Christensen Schou store Hestlund og Gaardmand Jacob Christensen {skal være Mortensen} Schou af Give {By}. Give, den 11 April 1814 Niels Jensen, Ane Jensdatter, Jens Chr Schou, Jacob chr: Schou. {alle i præstens skrift.}
84051814.07.17TAnders NielsenBregnhoved  Give  Mette AndersdatterBregnhoved Give Give Bregnhoved Aar 1814 den 17 Juli mødte som Forlovede at indføres i Ministerialbogen Ungkarl Anders Nielsen af Breinhoed og Pigen Mette Andersdatter af Breinhoed. Fæstemanden havde de naturlige Kopper og Pigen liegledes. Forloverne vare Pigens Fader Anders Johansen af Breinhoed og Gaardmand Christen Nielsen ibidm. Give den 17 Juli 1814 Ander Johansen Christen Nielsen Som Forlovede: Ans nielsSen mette anners dattr.
84061814.09.11TNiels JakobsenDørken  Thyregod  Maren ChristensdatterNeder- Donnerup Give Give Donnerup Mark Aar 1814 den 11te Septembr mødte for som Forlovede i MinisterialBogen at inføres Pigen Maren Christensdatter fra Nederdonnerup i Give Sogn og Ungkarl Niels Jacobsen fra Dørken i Thyregod Sogn; begge fremlagde Beviis for at have giennemgaaet de naturlige Børnekopper. Forlovere var Pigens Stiffader Jver Jensen af Nederdonnerup og Gaardmand Christen Jacobsen fra Dørken hvilket saaledes med vedkommendes Underskrivt bekræftes. Give datum ut Supra Maren M: C: Christiansdatter Iver J. J: Jensen Niels N: J: Jacobsen Christen Ch: J. Jabobsen alle med ført Pen.
NOTITS: Ses FT 1834 i et hus paa Donnerup Mark. Han begraves 1834-40.
84071814.10.09TAnders ChristensenBæksgaard  Give  Birte Marie PedersdatterGive By Give Give Bæksgaard Anno 1814 den 9de Oktober mødte i Give for som Forlovede i MinisterialBogen at inskrives Pigen Birthe Marie Pedersdr af Give Bye og Enkemanden Anders Christensen fra Bexgaarden. Sidste fremlagde Attest fra Skifterettens Befuldmægtigte Rechnagel at Skiftet efter hans afdøde Hustrue Mette Marie Sørensdattter var paabegyndt. Begge i Barndommen giennemgaaet de naturlige Børnekopper. Forlovere vare Pigens Fader Peder Christensen Bøllund og lægdsmand Peder Nielsen Hedegaard af Give, hvilket saaledes med Hænders Underskrift bekræftedes. Loco & die ut supra Anders Christensen, Birte Marie Pederdt med ført Pen Peder Hedegaard Peder Christensen mef ført Pen.
84081814.10.16TJens MadsenRisbjerg  Brande  Maren NielsdatterBøllund Give  Anno 1814 d 16 Octob. mødte i Give som Forlovede for at indskrives i Ministerialbogen Ungkarl Jens Madsen fra Riisbierre, Brande Sogn og Pigen Maren Nielsdatter fra Bøllund. Begge havde i deres Brandom gjennemgaaet de naturlige Kopper. Forlovere vare nærværende, Niels Andersen {Wong den yngre} fra Bøllund og Christen Nielsen fra Breinhoed, hvilket saaledes bevidnes med vore Hænders Underskrift. Jens Madsen med ført Pen Maren Nielsdatter med ført Pen. Niels Andersen {stor skrift} Christen Nielsen.
NOTITS: Bøllund er næsten nabo til Risbjerg i Brande.
84091814.11.12TAndreas Olesen den ÆldreKokborg  Thyregod  Birte Marie ChristensdatterGive By Give Thyregod Kokborg Den 12te Novbr: 1814 mødte her i Nyekirke præstegrd for at blive inskreven som Forlovede i Ministerialbogen, Enkemand Andreas Olesen fra Kochborg Thyregod Sogn og Pigen Birthe Marie Christensdatter tjenende Laurits {Sørensen} Søndergaard i Give Bye. Fæstemanden foreviste Eet mellem ham og afdøde Hustrue oprettet Testament i Hvis Følge han havde at betale 23 bdr N: V: til Thyregod og Vester Sogns Fattigkasse; begge havde i deres Ungdom havt de naturlige Børnekopper. Forlovere vare tilstæde, Mads Mikkelsen fra Thyregod og Lauritz Olesen fra Vester Hindskov. Anders Olesen med paaholden Pen Birthe Marie Christender med paaholden Pen Mads Mikkelsen ligesaa Lauritz Olesen med paaholden Pen.
NOTITS: Birte Marie Christensdatter *1777 Thyregod By datter af Christen Pedersen Hole og Sidsel Andersdatter. Andreas Olesen den Ældre *1757 Kokborg †1830 Drantum, Brande søn af Ole Andersen smed *1717 Kokborg †1792 Kokborg og Barbara Lauridsdatter *1731 Bredgaard, Thyregod By †1787+.
84101814.12.04THans JessenSjølvad  Jernved  Ane JensdatterSøndershoved Mark Give  Den 4de Decemb. 1814 mødte her i Give for at inskrives som Forlovede i Ministerialbogen Hans Jessen Ungkarl fra S[k]jølvad Jernved Sogn og Pigen Ane Jensdatter fra Syndersthoed Mark Give Sogn. Fæstemanden var i hans Barndom inoculeret og Pigen havde faaet de naturlige Kopper. Forlovere vare tilstæde Anders Christensen fra Store Hestlunde og Jens Nielsen Grene fra Syndersthoed Mark. Hans Jessen {stor skrift} Ane Jens Datter med paaholden Pen Anders Hestlund Jens Nielsen Grene med paa holden Pen.
NOTITS: I den gamle kirkebog. Hans Jessen *1789c Sjølvad, Jernved søn af Jes Hansen *1743c og Maren Christensdatter *1759c.
84111815.04.08VNiels NielsenFarre  Give  Ane Marie SørensdatterNeder- Donnerup Give Give Farre 1. Enkemand Niels Nielsen af Farre, 43 Aar og Ane Marie Sørensdatter af Neder Donnerup, 29 Aar viet 8 April 1815 i Kirken.
NOTITS: Fra den nye kirkebog. Ane Marie Sørensdatter *1785.01.23 i Nederdonnerup datter af Søren Nielsen Skov og Anna Mortensdatter.
84121815.04.29VPreben HansenBrakker  Øster Starup  Sidsel Pedersdatter Give Øster Starup 2. Ungkarl Preven Hansen, Tømmermand af Brakkerne, Starup Sogn, 32 Aar og Sidsel Pedersdatter, 27 Aar. Viet 8 Juli 1815 i Kirken.
NOTITS: Fra den nye kirkebog. Preben Hansen *1783c Øster Starup (i følge FT 1845), ses i FT 1801 som tjenestekarl i Nybborg, Øster Starup. Han blev gift 2. 1840 med Kierstine Nielsdater *1812c Højen, Vejle amt †1890 Øster Starup. Sidsel Pedersdatter *1788c (uklart om hun er født i Give sogn) †1836-40 Øster Starup
84131815.07.08VNiels KnudsenBøllund  Give  Bodil NielsdatterBøllund Give Give Bøllund 3. Ungkarl Niels Knudsen, Gaardmand af Bøllund 29 Aar og Bodil Nielsdatter af Bøllund, 28 Aar. Viet 8 Juli 1815 i Kirken.
NOTITS: Fra den nye kirkebog. Niels Knudsen *1786c †1817.06.02 Bøllund. Bodil Nielsdatter *1787.09.30 Hedegaard sidst set FT 1840 er datter af Niels Andersen Wong den Yngre senest i Bregnhoved.
84141815.11.26TNiels ThuesenFarre Mark  Give  Ingeborg PedersdatterFarre Mark Give Give Give By Aar 1815 den 26de Novb mødte for som Forlovede i Ministerialbogen at indskrives Ingerborg Pedersdatter 25 Aar paa Farre Mk hos Christen Olesen og Niels Thuesen ligeledes paa Farre Mark 21de Aar gammel. Begge havde havt de naturlige Børnekopper, hvorfor de gav Løvte om i sin Tid behørig Beviis. Forloverne vare: Niels Nielsen af Farre og Hans Madsen sammesteds. Dag og Sted som forhen. Niels Thuesen Ingebore Pedes Datter Niels Nielsen med paaholden Pen Hans Madsen
NOTITS: I den gamle kirkebog. Ingeborg Pedersdatter *1790.06.27 Nørskov, Lindeballe datter af Peder Hansen og Johanne Hansdatter. Niels Thuesen *1795 Ringive Præstegaard, søn af Gedske Jensdatter og udlagt Thue Nielsen, tjenende i Kolding hos lille Ring. FT 1834 i et hus i Give By, Niels Thuesen indsidder og muurmester.
84151816.04.28TChristen LauridsenAlmstok- Lille  Vorbasse  Kirsten Marie JensdatterFarre Give Give Farre Mark Aar 1816 den 25 April mødte her som Forlovede i Ministerialbogen at indføres Pigen Kirsten Marie Jensdatter 25de Aar gammel af Farre og Ungkarl Christen Lauritzen af Lille Almstok i Voerbasse Sogn, 31 Aar, som fremlagde behørig Ægteskabsseddel fra Stedets Præst. Begge havde gjennemgaaet de naturlige Børnekopper. Gaardbrugerne Jens Christensen og Niels Christensen begge fra Farre vare Forlovere, Hvilket saaledes med Hænders Underskrivt bekræftes. Datum ut aktea. Christen Lauridtsen Kirsten Marie Jensdr med ført Pen Forloverne Jens Christensen Niels Christensen begge med ført Pen.
NOTITS: I den gamle kirkebog. Bruden døbt 1791.03.13 af Farre som Marie Kirstine.
84161816.05.19THans Andersen  Lindeballe  Malene JensdatterHestlund- Store Give Give Hestlund- Store Aar 1816 den 19de Mai mødte for som Forlovede i Ministerialbogen at indføres, Pigen Malene Jensdatter af Store Hestlund og Ungkarl Hans Andersen sidst tjenende i Linneballe Sogn, hvis Præstes Attest om at Jntet kunne hindre denne hans attraaede Forbindelse, han lovede inden Vielsen at tilveiegringe. Begge havde havt de naturlige Børnekopper i deres Ungdom. Pigens Alder er 20 Aar og Karlens Alder 31te Aar. Forloverne vare: Gaardmændene Jens Christensen af Store Hestlund og Niels Jensen Egschou af Give — Det passerede blev med Hænders Underskrivt bekræftet. Ut Supra. Hans Andersen {stor skrift} Malene Jensdatter Jens Christensen Niels Jensen Egskou.
NOTITS: I den gamle kirkebog. Hans Andersen født 1785 i Farre, søn af Anders Nielsen og An Marie Christensdatter, begge afdøde.
84171816.08.24VTroels ChristensenSillesthoved  Give  Ame Margrete PedersdatterFruelund Give Give Fruelund 1. Ungkarl Troels Christensen af Sillesthoed; 36 Aar og Ane Margrete Pedersdatter af Fruelund; 23 Aar. Viet 24 August 1816 i Kirken.
NOTITS: Fra den nye kirkebog. De fik hendes fødegård, hun er datter af Peder Jochumsen. Troels Christensen er søn af Christen Hansen og Anne Christensdatter i Sillesthoved.
84181816.10.05VChristen LauridsenAlmstok- Lille  Vorbasse  Kirsten Marie JensdatterFarre Give Give Farre Mark 1. Ungkarl Christen Lauesen af Lille Almstok, Vorbasse Sogn og Pige Kirsten Marie Jensdatter af Farre. Viet 5. Oktober 1816 i Ringive Kirke.
NOTITS: Fra den nye kirkebog.
84191817.04.07VAnders Andersen RamskovRamskov  Give  Maren JensdatterSøndersthoved Mark Give Give Ramskov 1. Ungkarl Anders Andersen Ramschou, Mursvend; 30 Aar og Pige Maren Jensdatter af Olesager paa Syndersthoed Mark, 24 Aar. Viet 7. April 1817 i Kirken.
NOTITS: Fra den nye kirkebog.
84201817.08.17TLars JensenGive By  Give  Ane Margrethe ChristensdatterGive By Give Give By? Aar 1817 den 17de August mødte for Præsten i Give for som Forlovede at indskrives i Ministerial Bogen Ung kal Lass Jensen i Give Bye gl. 22 Aar og Pige Ane Magrethe Christensdatr ligeledes af Give Bye gl. 21 Aar — Begge er vaccinerede hvorfor de forbandt dem til at forevise Attester — Deres Fædre mødt begge som Forlovere nemlig Husmand Jens Jensen af Give og Christen Christensen Gaardmand i Give. Hvilket bekræftes med samtliges Underskrifter. Las Jensen med paaholden Pen Ane Magrethe Christensd: med paaholden Pen. Jens Jensen Christen Christensen.
NOTITS: I den gamle kirkebog. Ikke set, hvor de er bosat.
84211817.08.24TPeder MadsenVemmelund  Give  Inger Kirstine ChristensdatterSkærhoved Give Give Vemmelund Aar 1817 den 24de August mødte for Præsten i Give, for som Forlovede at indskrives i Ministerial Bogen Ung karl Peder Madsen gl. 26 Aar fød i Vemmelund i Give Sogn og Pigen Inger Kirstine Christensdatter gl: 26 Aar fød i Omme Sogn, nu tjenende i Scierhoed. Han er vaccineret og foreviste derfor Attest; hun har efter 2de Mænds Vidnesbyrd havt de naturlige Koppe i en Alder af 4 Aar. — Som Forlovere vare tilstede Christen Hansen af Ulkier Mølle og hans Jversen i Refsgaard {Nederdonnerup} — hvilket befræftes med samtliges Underskrift. Peder Madsen Inger Kirstine Christensd. med paaholden Pen Christen Hansen Hans Jversen.
NOTITS: I den gamle kirkebog. Hun er født *1791 Filskov, Sønder Omme.
84221817.09.27VChristen FrandsenØstergaard  Lyne  Ane JensdatterGive By Give Give Give By 2. Ungkarl Christen Frantzen af Østergaard, Lyne Sogn, 23 Aar og Pige Ane Jensdatteraf Give {By}. Viet 27. September 1817 i Kirken.
NOTITS: Fra den nye kirkebog.
84231817.10.04VLars JensenGive By  Give  Ane Margrethe ChristensdatterGive By Give Give By? 3. Ungkarl Lars Jensen af Give {By} , 23 Aar og Pige Ane Magrethe Christensdatteraf Give {By}. Viet 4. Oktober 1817 i Kirken.
NOTITS: Fra den nye kirkebog.
84241817.10.11VPeder MadsenVemmelund  Give  Inger Kirstine ChristensdatterSkærhoved Give Give Vemmelund 4. Ungkarl Peder Madsen af Vimmelund, 28 Aar og Pige Inger Kirstine Christensdatter af Skjærhoed, 26 Aar. Viet 11. Oktober 1817 i Kirken.
NOTITS: Fra den nye kirkebog. Hun er født *1791 Filskov, Sønder Omme.
84251818.05.16VPeder Jensen GreneSøndersthoved Mark  Give  Sidsel Marie SørensdatterHedegaard Give Give Neder- Donnerup 1. {1818} Ungkarl Peder Jensen Grene af Syndershoedgaards mark, 23 Aar og Pige Sidsel Marie Sørensdatter af Hedegaard By; 20 Aar. 16 Maj i Kirken. Aar 1818 den 12 April mødte som forlovede at indskrives i kirkebogen ungkarl Peder Jensen Grene af Sillesthoed 23 aar gl. og pigen Zidsel Sørensdatter af Hedegaard gl. 20 aar, begge var vaccinerede hvorfor de fremviste attest. Forlovere som tilligemed mødte var Sognefoged Peder Hedegaard af Give og Gaardmand Jacob Mortensen Schou i Give, hvilket bekræftes med samtliges underskrivt. Peder Jensen. Zidsel Marie Sørensdatter. P. Hedegaard. Jacob Skov.
NOTITS: De bor 1820-22 i Sindbjerg sogn, 1833-35 i Kollerup, efter 1840 i Neder Donnerup, i FT 1845 skrives de i Refsgaard matr. 5, hvilket synes forkert i følge Ejnar Bjerre. Brudgommen Peder Jensens far var født i Grene, Arnborg.
84261818.05.30VMorten ChristensenHallundbæk  Sønder Omme  Inger Marie PedersdatterVorslunde Give Sønder Omme Hallundbæk 2. Ungkarl Morten Christensen af Hallundbek By, S. Omme Sogn; 22 Aar og Inger Marie Pedersdatter af Voerslunde; 26 Aar. 30 Maj, i Kirken. Aar 1818 den 26 Marti mødte som forlovede at indskrives i ministerialbogen, ungkarl Morten Christensen i Hallundbech i Sønder Omme sogn og pigen Inger Marie Pedersdatter af Vorslunde. Karlen er 22 aar og pigen 26 aar. Karlen er vaccineret, pigen havde de naturlige kopper. Forloverne vare Gaardmand Peder Sørensen af Vorslunde og Peder Thomsen af Øgelund, som bekræftede det passerede med hænders underskrivt. Give Datum ut Supra. Morten Christensen i Hallundbech mark. Peder Sørensen. Peder Thomsen.
NOTITS: Morten Christensen er smed.
84271818.09.08VIver TroelsenGrarup  Brande  Bodil NielsdatterBøllund Give Give Bregnhoved 3. Ungkarl Iver Truelsen af Brande Sogn; 35 Aar og Enke Bodil Nielsdatter af Bøllund; 30 Aar. 8 September, i Kirken. Aar 1818 den 3die Marti mødte hos præsten her i Nykirke præstegaard for som forlovede at blive indskrevne i kirkebogen ungkarl Iver Troelsen fød i Brande sogn 35 aar gammel og Niels Knudsens enke af Bøllund Bodild Nielsdatter gl. 30 aar. Begge havde havt de naturlige kopper. Skiftet anmeldte enken var forkyndt og forbandt sig til at forevise skiftebrevet inden vielsen stod. Som forlovere mødte og medskrevne gaardmand Peder Lauersen i Lille Mosgaard i Ringgive {Thyregod} sogn og Gaardmand Christen Nielsen i Bregenhoed i Give sogn. Saaledes passeret bekræftes med samtliges egenhændige underskrift. Iver Troelsen. Bodild Nielsdatter, begge med paaholden pen. Peder Laursen. Christen Nielsen
NOTITS: Bruden er datter af Niels Andersen Wong den Yngre.
84281818.10.10VAnders HansenGammelby  Ringive  Maren ChristensdatterSkærhoved Give  4. Ungkarl Anders Hansen; 30 Aar og Enke Maren Christensdatter; 40 Aar. 10 Oktober i Kirken.
NOTITS: Bruden er enke efter Lars Hansen i Skærhoved.
84291818.10.17VChristian Hansen NeveNevad  Lindeballe  Marie PedersdatterGivskov Give Lindeballe Nedvad 5. Ungkarl Christian Hansen Neve af Linneballe Sogn; 25 Aar og Pige Marie Pedersdatter af Giufskov; 26 Aar. 17 Oktober, i Kirken. Aar 1818 den 5 Juli mødte hos præsten i Give for som forlovede at indskrives i ministerialbogen ungkarl Jens Christian Hansen af Neve i Linneballe sogn 25 aar gl. og pigen Marie Pedersdatter tjenende i Gifskov i Give sogn 26 aar gammel, begge har i deres barndom havt de naturlige kopper og forbandt sig til derfor at fremskaffe behørige attester. Som forlovere var tilstæde fæstemandens fader Hans Jensen Gaardmand i Neve og pigens hosbond Anders Jensen af Gifskov, hvilket saaledes bekræftes med samtliges underskrivt. Jens Christian Hansen. Marie Pedersdatter, begge med paaholden pen. Hans Jensen. Anders Jensen.
NOTITS: Bruden Marie Pedersdatter tjener i Givskov, Give, men hun er ikke født der. †1830.03.04 Lindeballe.
84301818.11.08VChristen Pedersen LundUhe  Ringive  Kirsten FriisdatterStenbjerglund Give Ringive Sønder Langelund 6. Enkemand Christen Pedersen af Uhe, Ringgive Sogn; 27 Aar og Pige Kirsten Friisdatter af Steenberglund; 36 Aar. 8 November, i Kirken.
NOTITS: Bruden død før FT 1834. Kirsten Friisdatter er ikke født i Give sogn og er heller ikke i familie med folkene i Stenbjerglund, at det kan ses.
84311818.12.26VClaus GraversenFarre  Give  Kirsten Marie HansdatterHedegaard Give Give Farre 7. Enkemand Claus Graversen; 28 Aar og Pige Kirsten Marie Hansdatter af Hedegaard; 24 Aar. 26 December, i Kirken. Aar 1818 den 18de November mødte for præsten i Give for som forlovede at blive indskrevne i kirkebogen enkemand Claus Gravesen af Farre gl. 28 aar som har havt de naturlige kopper og pigen Kirsten Marie Hansdatter af Hedegaard 24 aar. Vaccineret af Stallknecht. Som forlovere mødte Graves Clausen af Farre og Hans Christensen af Hedegaard, hvilket saaledes bekræftes med hænders underskrivt. Give Datum ut Supra. Som forlovede Clavs Gravesen. Kirsten Marie Hansdatter. Som forlovere Graves Clausen af Farre. Hans Christensen af Hedegaard.
84321818.12.26VPeder JensenUlkær Mølle  Give  Ane MadsdatterHestlund- Lille Give  8. Ungkarl Peder Jensen, tjenende i Ulkjær Mølle ; 32 Aar og Pige Ane Madsdatter af Lille Hestlund ; 22 Aar. 26 December, i Kirken. Aar 1818 den 24 November mødte i Give som forlovede at indskrives i ministerialbogen, ungkarl Peder Jensen af Ulkiær Mølle 32 aar gl. og pigen Ane Madsdatter af Lille Hestlund 22 aar gl., begge havde havt de naturlige kopper. Som forlovere vare overværende Gaardmand Mads Nielsen af Lille Hestlund og Sognefoged Peder Hedegaard i Give, de bekræftede det passerede med hænders underskrivt. Give Datum ut Supra. Som forlovede underskriver Peder Jensen. Ane Madsdatter. Som forlovere P. Hedegaard. Mads Nielsen.
NOTITS: Brudgommen tjener i Ulkær Mølle men er født i Store Mosgaard, Give i 1786.