Faster Kommenteret Kirkebog 
Begravede alle 1702 - 1760
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Faster kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Dvs. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter navnet står den best skønnede alder (Ald.). 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for afvigelser op til 8 år, sjældent mere.
Dernæst Født (egentlig døbt), som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45 som er 45.00 til 45.11 måneder), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
Examinerede 1703-04 findes under konfirmerede. Kirkebogshuller 1721-24 og 1729.
En linje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   1774.11.27 Dødfødt, , Lundfod, Knud Thomsen, Inger Pedersdatter

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   1774.12.25 Sidsel Sørensdatter, Flø, Søren Sørensen, Mette Pedersdatter

Født bruges her for døbe dato eller år.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 6001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den døde
Nr.DatoNavnEfternavnStedAld.KB alderFødtFamilieKirkebogstekst
60021702.10.26Jakob Pedersen Hannerup    FAR: Peder Hannerup.MOR: ? Jakobsdatterd: 26 October blef Peder Hannerups Slg: Søn Jacob begrafven.
NOTITS: Slg: = Salig. Antages spæd, for faderen er ung.
60121704.02.20Else Christensdatter Amme Klokmose 30cc  1680c-  MAND: Søren Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster. Noch samme dag begrof ieg Søren {Sørensen} Klochmoes hans hustru Else Amme.
NOTITS: Gift 27. dec. 1703, to måneder før begravelsen. Christensdatter fra vielsen.
59991704.07.31Kirsten Andersdatter Astrup 0.01  1704.07.24 FAR: Anders Christensen Astrup.MOR: Maren Jespersdatterd . 31 Julij begrof ieg Anders {Christensen} Astrup første barn nafnlig Kiersten som alleeniste var hiemmedøbt .
NOTITS: Hjemmedøbt.
Dåb nr. 2030
60241704.12.30Gammel-Person1 Klokmose 50+  1654c-  HUSBOND: Just Andersen, Klokmose, Faster. Samme dag {d. 18 dec.} beRættede ieg de tu gamle folch j Klochmoes hos Just {Andersen}.
NOTITS: Fik sidste olie den 18. dec., ikke set døde, men regnes begravet godt en uge efter. Det tillades at betvivle dette. Men antagelsen at de lever længe efter anses for usandsynlig.
60251704.12.30Gammel-Person2 Klokmose 50+  1654c-  HUSBOND: Just Andersen, Klokmose, Faster. Samme dag {d. 18 dec.} beRættede ieg de tu gamle folch j Klochmoes hos Just {Andersen}.
NOTITS: Fik sidste olie den 18. dec., ikke set døde, men regnes begravet godt en uge efter. Det tillades at betvivle dette. Men antagelsen at de lever længe efter anses for usandsynlig.
60271705.01.18Mads Jensen Hannerup 2.03  1702.10.11 FAR: Jens Madsen.MOR: ? Jens Madsens kone. Samme dag blef Jens Matzøns søn Matz i Hannerup begrafven .
Dåb nr. 2006
60381705.06.02Peder Larsen Lodal 0.03  1705.02.22 FAR: Lars Pedersen Smed.MOR: Kirsten Jakobsdatter3die Pintzedag begrof ieg Las {Pedersen} Smid i Lodal hs Søn Peder .
Dåb nr. 2040
60451706.01.24Kirsten Væver      Søndagn d 24 Janvarij blef Kiersten Væfver j Faster soghn begrafven.
60501706.03.07? Thomas Ejstrups mor Ejstrup     SØN: Thomas Ejstrup, Ejstrup, Faster. d. 7.Martij, blef Thomas Eystrups Modr begrafvn af Hr. Lambret.
59981706.07.01Hans Madsen Klokmose     KONE: Karen Thomasdatter, Klokmose, Faster. {REKONSTRUKTION: fra Mandtall 1705 og dåb #2084 : 'Mellem 15. november 1705 og 17. maj 1707 begravet Hans Madsen i Klokmose.'}
NOTITS: Dato kun meget groft tilnærmelig midt imellem sidste dato nævnt i live og første dato nævnt død. I Mandtall 1705 af den 15. nov. 1705 er Hans Madsen opført under Klokmose. I dåb #2084 af den 17. maj 1707 nævnes Hans Klokmoses enke som fadder.
60571706.07.16Peder Christensen Paarup Fastergaard     KONE: Anne Jensdatter, Fastergaard, Faster. d: 16 Julij begrofu ieg Slg Peder {Christensen} Poerup.
NOTITS: Formodes født i Paarup i Assing sogn. Ses i Mandtall 1705 "Fastergaard, Peder Paarup, som besidder Rytter-Gods". Gift i Velling 18. maj 1704 vel ikke første gang med Anne Jensdatter
60601706.09.21? Peders/en/datter Fastergaard 0.01  1706.09.14 FAR: Peder Christensen Paarup.MOR: Anne JensdatterTirsdagen d: 21 blef Peder {Christensen} Poerups barn begrafven.
NOTITS: Faderen †1706.07.16 to måneder før. Forældrene gift i maj 1704, ingen børn set døbt februar 1705 - september 1706, derfor antages at barnet er nyfødt og ikke døbt endnu.
Dåb nr. 2064
60641706.12.01Jens Klokmose Klokmose     Samme dag {d 1ste} j Faster begrafu ieg Jens Klochmos.
NOTITS: Ikke ellers nævnt.
60651706.12.17Jens Madsen Hannerup     d 17 begrafue ieg Jens Matzen af Hannerup.
59961706.12.17Svend Aas     HUSBOND: Peder Nielsen Aas, Aas, Faster. Noch samme dag {d 17} begrof ieg og Svend hos Peder Aaes.
Dåb nr. https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=160375#160375,26955565
60661706.12.17FattigKvinde Aas     Noch samme dag {d 17} 1 fattig qvinde hos Peder Aaes.
60781707.11.05Abbelone Sørensdatter Klokmose 3.05  1704.04.20 FAR: Søren Madsen Klokmose.MOR: Karen Jakobsdatterd. 5. begrof ieg Søren Klochmoesls datter {Maren}.
NOTITS: Kunne også være Abbelone *1704.04.20.
Dåb nr. 2026
60801708.03.18Jakob Lodal Lodal     d 18 Martij begrof Jeg Jacob Lodall.
NOTITS: Formodes at være en ældre mand, ikke nævnt før i kirkebogen, ikke nævnt i Mandtall 1705.
60871708.11.11Edel Jensdatter Hannerup 0.02  1708.09.24 FAR: Jens Marcussen.MOR: ? Jens Madsens enke. d 11 begrof jeg Jens Marcusens datter Edel af Hannerup, 10 ugger.
NOTITS: Jens Marcussen blev 1707 gift med Jens Madsens enke i Hannerup.
Dåb nr. 2107
61011709.08.20Johanne Mortensdatter Klokmose 50cc+  1660cc-  SØN: Oluf Klokmose, Klokmose, Faster. 20 aug begrof ieg Olluf Klochmoesis Mo{der} Johanne Mortensdattr.
61051710.01.01Niels Andersen Hannerup 55cc+  1655cc-  d 1ste begrov ieg Niels anders_ af Hannerup.
NOTITS: Har voksen søn Peder Nielsen Nørgaard med børn.
61181710.12.21? Michelsdatter Hannerup 8+  1702- FAR: Michel Hannerup.MOR: ? Michel Hannerups kone. d 21 decembr begrov ieg Michel Hannerups datter.
61211711.02.08Anne Lund Fasterlund     d 8de begrov ieg An Lund.
NOTITS: Formodet i Fasterlund. Eneste sete nævnelse.
61311711.03.18Jens Jensen Hannerup 1.05  1709.10.06 FAR: Jens Marcussen.MOR: ? Jens Marcussens kone. d 18 Marti begrov ieg Jens Marcussen hds søn Jens.
Dåb nr. 2130
61361711.04.03Maren Sørensdatter Klokmose 4.05  1706.12.08 FAR: Søren Madsen Klokmose.MOR: Karen Jakobsdatterd 3die begrov ieg Søren {Madsen} j Klochmoesis datter Maren.
Dåb nr. 2067
61391711.04.19Jakob Larsen Lodal 4.11  1706.05.30 FAR: Lars Pedersen Smed.MOR: Kirsten Jakobsdatterd 19 begrov ieg Las {Pedersen} Smids barn Ja{..}b.
Dåb nr. 2059
61411711.04.26Mads Hansen Klokmose 5.11  1705.05.08 FAR: Hans Madsen.MOR: Karen Thomasdatter. STEDFAR: Laust Sørensen Klokmose, Borris. d 26 april begrov ieg Laurits {Sørensen} Klochmoes stifsøn Matz Hansen.
Dåb nr. 2045
61421711.04.26Hans Laustsen Klokmose 0.05  1710.10.22 FAR: Laurits Sørensen Klokmose.MOR: Karen Thomasdatterd 26 april begrov ieg Laurits {Sørensen} Klochmoes stifsøn Matz Hansen. Noch samme dag hands egen søn Hans Lauritsøn.
Dåb nr. 2150
61511711.08.30Laust Justesen Klokmose     Samme dag {d 30 aug:} begrof Jeg Laust Justsen j Faster j Klochmoes.
61531711.10.07? Poul Hannerups mor Hannerup 50c+  1660cc-  SØN: Poul Hannerup, Hannerup, Faster. d 7de begrafu Jeg Povel Hannerups Moder.
61551712.05.25Dødfødt Hannerup 0.00  1712.05.20 FAR: Jens Marcussen.MOR: ? Jens Marcussens kone. d 25 blef Jens Marcussens datter j Hannerup jordet som blef død føed.
Dåb nr. 2179
61561712.06.12Christen Elkær Fastergaard 20cc  1690cc  d 12 Junij begrov Jeg Christen Elkiær som tiendte pa Fastergaard.
NOTITS: Formodes at komme fra Elkær i Skarrild sogn.
61571712.08.21Jesper Christensen Hannerup 0.04  1712.04.30 FAR: Christen Michelsen Hannerup.MOR: Karen Jeppesdatterd 21 begrafu Jeg Christen {Michelsen} Hannerups søn Jesper.
NOTITS: Fire måneder, første barn.
Dåb nr. 2176
61701713.06.06Elle Jensdatter Klokmose     Junnie d 6 begrafu Jeg Elle Jensdatter Klochmoese.
61721714.01.07Maren Christensdatter Fasterkær     SØN: Christen Sørensen, Fasterkær, Faster. d 7de Janv begruv Jeg Chresten Søfrensens Moder Maren Chrestensdatter som var død j den Gl aar.
NOTITS: Dødsdatoen er sat til en sandsynlig dato i det gamle år 1713.
61841715.01.30Markus Jensen Hannerup 1.02  1713.10.22 FAR: Jens Markussen.MOR: ? Jens Markussens kone. d. 30., begrov jeg Jens Marcussøns lille søn Marcus.
Dåb nr. 2211
61851715.04.17? Laust Sørensen Klokmoses mor Klokmose     SØN: Laust Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster. aprilis d 17 april begrafu Jeg Laust {Sørensen} Klochmosis Moder.
61911715.07.28Christen Sørensen Fasterkiær     Noch samme dag 28 Juli begrov Jeg Christen Søfrens_ af Fasterkiær.
61961716.02.23Christen Christensen Lodal 0.01  1716.02.19 FAR: Christen Lodal.MOR: ? Christen Lodals kone. d 23 febr : begrov Jeg Christen Loudals lille barn Christen som døde strax dend var fød.
NOTITS: Dødsdato skønnet 4 dage før begravelsen.
Dåb nr. 2251
61981716.03.02Mette Christensdatter Uglbjerg Annexgaard 89.05 89 år 5 m. 2 uger 1626.09.19  MAND: Peder Nielsen, Uglbjerg, Dejbjerg. SØN: Morten Pedersen Præstgaard, Annexgaarden, Faster. d 4de Martii begrof Jeg Morten {Pedersen} Prstgrds Moder Met Ugelberg , som var 90 aar Ringer 6 Maaneder 2 ugger og 3 dage .
NOTITS: Uglbjerg er et sted i Dejbjerg sogn.
62001716.04.09Thomas Christensen Paarup Fastergaard     d 9de April begrafu Jeg thomas {Christensen} paarup .
NOTITS: Christensen ses i skifte Lundenæs #39, hvor han i 1722 skrives af Faster Præstegaard. I februar 1715 ses han stadig på Fastergaard, hvor han var forvalter efter Peder Christensen Paarup. Thomas Paarus skiftedato (skiftet ikke bevaret) 18 april 1716.
62021716.06.21Jakob Nielsen Aas 9.05  1707.01.07 FAR: Niels Jakobsen.MOR: ? Niels Jakobsens kone. d 21 Junij begrof Jeg Niels Jacobsens Søn Jacob .
Dåb nr. 2069
62041716.11.08Kirsten Poulsdatter Hannerup  6 m. 1716.05.08 FAR: Poul Hannerup.MOR: Maren ChristensdatterSamme dag {8 Nov} begrof Jeg Poul hannerups datter Kirsten 6 maaneder gammel .
Dåb nr. 2258
62061717.02.03Niels Jensen Hannerup 16c 16 1700c FAR: Jens Houlisen, Bølling.MOR: Katarina Nielsdatter, Bølling. d 3 febr begrof ieg Jens Houlisens søn Niels, som døde hos Peder Hannerup 16 aar Gl.
62081717.02.28Johanne Ovesdatter      d 28 febr begrou Jeg Johanne Ovesdatter .
NOTITS: Navnet ellers ikke set. Christen Ovesen ses i Faster 1704. Derfor er Faster sogn antaget, men det kan være Borris.
62201717.10.13? Jens Markussens kones mor Hannerup 90c 90 år 1627c  DAT: ? Jens Markussens kone, Hannerup, Faster. SVIGERSØN: Jens Markussen, Hannerup, Faster. d 23 Octobr begrou Jeg Jens Marcussen i Hannerup hds Hustrues [Moder] 90 aar gammel.
62311718.05.18Niels Pedersen Præstgaard Hannerup 60cc  1660cc  d 18 Maji begrou Jeg Niels {Pedersen} prstgrd j Hannerup .
62421719.05.14Niels Nielsen Hannerup   1718.12.27 FAR: Niels Jensen Tømmermand Soldat.MOR: Inger Nielsdatter Huuskone. d 14 Majus begrof ieg An huuskone som er Niels Tømmermad Soldat hans hustrue, hends lille Søn Nielß 20 ugger gammel.
NOTITS: Forkert formuleret i original. Det er An Huuskones datter Inger Nielsdatter der er moderen og er gift i Bølling men i december 1718 bor ved Poul Hannerup i Faster. Ved begravelsen bor hun stadig ved Poul Hannerup. De tyve uger er optalt efter kalenderen.
Dåb nr. 2307
62431719.05.18Dorthea Pedersdatter Hannerup 1.00 1 år 1718.05.08 FAR: Peder Nielsen Meldgaard.MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebod 18 Maius begrof ieg Peder {Nielsen} Mælgrd j Hannerup hans datter {Dorthea} j aar Gl.
Dåb nr. 2297
62561720.07.28Niels Pedersen Hannerup 0.05 5 m. 1720.03.06 FAR: Peder Nielsen Meldgaard.MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebo{.....} Peder Mælgrds Søn j Han{....} {....} {Niels} {....} Maaneder Gl :
NOTITS: Navn Niels fra dåben. Dato 28. juli er lagt efter den 21 juli og før august, datoen er udrevet af siden.
62611720.11.17Anders Christensen Astrup Astrup     KONE: Maren Jespersdatter, Astrup, Borris. d 17 nov d 25 p: trinit begrofu Jeg Sl: Anders {Christensen} Astrup han døde meget hastig af et slag efter j thimes forløb .
62681722.04.06Karen Jespersdatter Hannerup     MAND: Christen Michelsen Hannerup, Borris. d 6 April fer: 2da pasch: beg{...} Christen {Michelsen} hannerups hustru[e/s] {...} Karen Jesnperd : .
NOTITS: Denne tekst mangler lidt i venstre side af bladet, hvor et kort ord ikke delvis mangler. Linjen før er "Christen Hannerups hustru[e/s] {...} Karen Jesperd:" - nu hedder Christen Hannerups kone virkelig Karen Jespersdatter, så hun antages her død. Men hvis der står hustrues endende på s kan meningen have været en anden. Men Christen Hannerups kone hedder alligevel Karen Jespersdatter. De blev trolovet 1712.02.28 i Faster.
63021724.10.21Abelone Madsdatter Hannerup?     d: 21 . {Oct:} begrov Apelone Madsdatter af [Handrup?] .
NOTITS: Ikke identificeret.
63041724.11.08Morten Pedersen Præstgaard Præstgaard     KONE: Kirsten Christensdatter Sønderskov, Præstgaard, Faster. Samme dag {d: 8 Oct :} begrov Morten Peders_ i Faster Præstgaard —
63141725.05.04Peder Mortensen Præstgaard 19.06  1704.11.09 FAR: Morten Pedersen Præstgaard.MOR: Kirsten Christensdatter Sønderskov1725 d : 4 Maij begrov Morten Præstgaards Søn Peder {Mortensen}
Dåb nr. 2036
63241725.11.05? Oluf Pedersen Ejstrups mor Ejstrup     SØN: Oluf Pedersen Ejstrup, Ejstrup, Faster. d : 5 Oct: begrov Oluf {Pedersen} Eistrups Moder.
NOTITS: Oluf Ejstrups første datter hedder Kirsten *1717, så moderen kan have heddet Kirsten. Eller også Oluf Pedersens kone Johanne Christensdatters mor hed Kirsten.
63401726.11.15Jens Poulsen Hannerup 17.09  1709.01.27 FAR: Poul Hannerup.MOR: Maren Christensdatterd: 15 Nov: begrov Povl Handerups Søn , Jens
Dåb nr. 2116
63431727.01.26Christen Olufsen Hannerup     1727 d: 26 Janv: begrov Christen Olufsen af Handerup —
NOTITS: Navn Christen Olufsen ikke set i Faster, men i Dalager og Sønderskov i Borris.
63451727.03.05Dødfødt Klokmose 0.00  1727.03.01 FAR: Jens Lysgaard.MOR: ? Jens Lysgaards kone. d: 5 Martij begrov Jens Lysgaards dødføde barn —
Dåb nr. 2426
63521727.05.30? Peder Nielsen Aas' kone Aas     MAND: Peder Nielsen Aas, Aas, Faster. d: 30 Maij begrov Peder {Nielsen} Aasis hustrue
63571727.08.17Maren Christensdatter Hannerup 42c+  1685c-  MAND: Poul Hannerup, Hannerup, Faster. Dca 10ma à Trin: begrov ieg Povl Handerups Hustrue {Maren Christensdatter}
NOTITS: Gift 1705 #7929. Ansat mindst 20 i 1705 giver *1685c-.
63581727.08.31Dødfødt Hannerup 0.00  1727.08.27 FAR: Peder Nielsen Meldgaard.MOR: Kirsten Christensdatter BjerreboDom 12 à Trin : begrov Peder {Nielsen} Meldgaards dødfødde Søn —
Dåb nr. 2434
63591727.10.29? Mads Pedersen Klokmoses kone Klokmose     MAND: Mads Pedersen Klokmose, Klokmose, Faster. d : 29 oct: begrov Mads Pedersen Klokmosis hustrue
NOTITS: Mads Klokmose nævnes 1709-12 og her i 1727.
63651728.07.04Oluf Jensen Klokmose 17.00  1711.07.17 FAR: Jens Lysgaard.MOR: ? Jens Lysgaards kone. Dom 6ta à Trin : begrov Jens Lysgaards Søn , Oluf
NOTITS: Faderen kaldes i dåben 1711 Jens Klokmose.
Dåb nr. 2162
63691728.10.13Mads Pedersen Klokmose Klokmose     KONE: ? Mads Pedersen Klokmoses kone, Klokmose, Faster. d: 13 Oct: begrov Mads {Pedersen} Klokmose
63721728.12.09? Peder Skanborgs kone      MAND: Peder Skanborg, Faster. d : 9 Dec: begrov Peder Skanborgs hustrue
NOTITS: Ikke identificeret.
63881730.11.28Dødfødt Klokmose? 0.00  1730.11.24 FAR: Jan Petersen.MOR: ? Jan Petersens kone. d: 28 Nov : begrov Jan Petersens dødfødde barn —
NOTITS: Jan Petersens kone er Laurids (Laust Sørensen) Klokmoses steddatter gift 1730.10.22 i Faster. Petersen med t tyder på, at han stammer fra Sønderjylland dvs Slesvig, som det hed dengang.
Dåb nr. 2475
63961731.02.18? Karen Kousgaards søn     FAR: ? Karen Kousgaards barnefar.MOR: Karen Kousgaard. Ditto {2 Søndag i faste} begrov Karen Kousgaards søn
NOTITS: Navnet Karen Kousgaard ellers ikke set i Faster.
64001731.03.07Oluf Jensen Klokmose 0.01  1731.02.18 FAR: Jens Lysgaard.MOR: ? Jens Lysgaards kone. d : 7de Martij begrov Jens {Lysgaard?} Klokmosis Søn, Oluf
NOTITS: Tre uger gammel. Faderens identifikation som Lysgaard ikke helt sikker.
Dåb nr. 2478
64051731.09.05Anne Pedersdatter Hannerup   1731.08.30c FAR: Peder Nielsen Meldgaard.MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebod : 5 Sept : begrov Peder {Nielsen} Meldgaards daatter, Ane , der tilforn var hiemmedøbt —
NOTITS: Fødselsdato skønnet, formodet nogenlunde nøjagtig.
Dåb nr. 2489
64121732.03.29Niels Jensen Tømmermand Hannerup 40c+  1692c-  KONE: Inger Nielsdatter, Hannerup, Faster. d. 29 Martij druknede Niels {Jensen} Tømmermand i Skierne Aae ved Skobek —
NOTITS: Var 1719 soldat.
64191733.03.01Ane Nielsdatter Hannerup 0.11  1732.04.02 FAR: Niels Jensen Tømmermand.MOR: Inger Nielsdatter2 Sønd i Faste begrov Sal: Niels {Jensen} Tømmermands d : Ane
NOTITS: Dette salig betyder jo, at faderen er død, enten vel nærmest 29 marts 1732 begravet i Faster kirkebog, eller 6 januar 1733 i Borris kirkebog.
Dåb nr. 2501
64261733.10.30Jens Larsen Fasterlund 0.01  1733.10.11 FAR: Lars Lund.MOR: ? Lars Lunds kone. d: 30 Oct : begrov fornfte Las Lunds Søn , Jens
NOTITS: Tre uger gammel. Fornfte går på fornævnte dåb, nemlig Jens Larsens dåb.
Dåb nr. 2529
64331734.02.21Laurs Jensen Hannerup 0.01  1734.02.14 FAR: Jens Nørgaard.MOR: ? Jens Nørgaards kone. Dca 7gesma begrov Jens Nørgaards Søn , Laurids
Dåb nr. 2535
64411735.04.03? Niels Kjærs 1. kone Fasterkær     MAND: Niels Kjær, Fasterkær, Faster. Palme Søndag begrov Niels Kiers hustrue
64461735.11.20Søren Sørensen? Klokmose Klokmose     Dom : 24 a Trin : begrov Søren {Sørensen?} Klokmose
NOTITS: Kan også være den noget yngre Søren Madsen i Klokmose.
64551736.06.10Laust Sørensen Klokmose Klokmose 54cc  1682cc  KONE: Karen Thomasdatter, Klokmose, Faster. Dom : 2da à Trin : begrov Laurs {Sørensen} Klokmose
64601736.10.17Laurids Jensen Hannerup 36c+  1700c-  d : 17 Oct : begrov Laurids Jensen Handrup .
NOTITS: 1725.07.01 fadder som tjenestekarl i Fasterkær.
64661737.03.24Just Andersen Klokmose Klokmose 72cc  1665cc  Kone: Anne Madsdatter, Klokmose, Faster. Dca 3tia [...] Oculi begrov Just {Andersen} Klokmose
NOTITS: Søn Laust Justsen †1711, ansat 20 år gammel.
64681737.04.06Kirsten Christensdatter Nafr?      Dom: Judica begrov Kiersten Christensdaatter Nafr
64751737.01.16Karen Jakobsdatter Klokmose 54cc  1683cc  MAND: Søren Madsen Klokmose, Klokmose, Faster. Samme dag {Dom : 23 à Trin :} begrov Karen Jakobsdatter
NOTITS: Hun er født i Slumstrup Mølle i Sædding sogn.
64891739.04.05? Madsdatter Fasterlund    FAR: Mads Nielsen Lund.MOR: Anne Jensdatter1739. Dom : 1ma p Pascha begrov Mads {Nielsen} Lunds datter
NOTITS: Mindst tre døtre 1730-39.
65001740.02.21Kirsten Oluf Villadsen Meldgaards kone Klokmose     MAND: Oluf Villadsen Meldgaard, Klokmose, Faster. Dca 7ma begorv Oluf {Villadsen} Meldgaards hustrue {Kirsten} i Klokm: —
65011740.02.26Oluf Villadsen Meldgaard Klokmose     MAND: Kirsten Oluf Villadsen Meldgaards kone, Klokmose, Faster. d: 26 febr: begrov Oluf {Villadsen} Meldgaard i Klokm: —
65071740.08.05Maren Jeppesdatter Astrup     MAND: Niels Jensen Astrup, Faster. d: 5 Aug : begrov Niels {Jensen} Astrups hustrue {Maren Jeppesdatter}
NOTITS: Trolovet 1722.03.26 #8048.
65151741.05.26Christen Poulsen Hannerup 28.01  1713.04.13 FAR: Poul Jensen Hannerup.MOR: Maren Christensdatterd : 26 Maj begrov Christen Poulsen Handrup —
Dåb nr. 2202
65171741.06.11? Christen Lodals kone Lodal 51c+  1690c-  MAND: Christen Lodal, Lodal, Faster. Dom : 21 à Trin : begrov Christen Laadals hustrue
NOTITS: Første barn i kirkebogen 1704.
65251742.04.11Kirsten Pedersdatter Astrup     d : jj Apr: begrov Kirsten Pedersdatter
NOTITS: Kunne være: Peder Nielsen Nørgaards datter *1698c. Morten Jensen Astrups kone er det næppe, han får børn kort efter.
65281742.06.03Peder Laursen Hannerup 0.03  1742.02.25 FAR: Laurs Hannerup. Dca 2da à Trin : begrov forrestaaende barn {Laurs handerups Søn Peder} , Peder {Laurisen} Handrup
NOTITS: *1742.02.25.
65291742.06.17Laurids Nielsen Fasterkær 1.01  1741.05.23 FAR: Niels Kjær.MOR: Maren LauridsdatterDca 4ta à Trin : begrov Niels Kiærs Søn , Nafnl: Laurids
NOTITS: *1741.05.23.
65321742.11.04Jens Madsen Fasterlund    FAR: Mads Nielsen Lund.MOR: Anne JensdatterDitto {Dca 24 à Trin:} begrov Mads {Nielsen} Lunds Søn Jens
NOTITS: Muligvis *1731.06.24 Fasterlund, barn uden navn.
65351743.01.06Maren Mortensdatter Astrup 3.00  1739.12.26 FAR: Morten Jensen Astrup.MOR: Kirsten Pedersdatter. Festo epiph : begrov Morten {Jensen} Astrups Daatter Maren
Dåb nr. 2605
65361743.01.13Karen Michelsdatter Hannerup     Dom : 1ma p : Epiph : begrov Karen Michelsdatter i handrup —
NOTITS: Ellers ikke set. Kunne være datter af Michel Hannerup set 1704-18, hvis børn er født før 1700. I så fald ville hun være 53cc.
65421743.03.03Kirsten Pedersdatter Astrup 38c  1705c  MAND: Morten Jensen Astrup, Astrup, Faster. d: 3die Martij begrov Morten {Jensen} Astrups hustrue {Kirsten Pedersdatter}
NOTITS: Datter af Peder Bentsen Skonning i Øvig i Skarrild.
65571744.01.09Mette Andersdatter Vindelbo Klokmose 30.02  1713.11.19  MAND: Jakob Sørensen Meldgaard, Klokmose (Meldgaard), Faster. d: 9 Janv : begrov Jakob {Sørensen} Meldgaards hustrue {Mette Andersdatter Vindelbo} i Klocmose .
Dåb nr. 2213
65661744.07.12Poul Jensen Hannerup Hannerup 64cc  1680cc  KONE: Maren Jensdatter, Hannerup, Faster. Dom : 6ta à Trin : begrov Poul {Jensen} Handerup
NOTITS: Patronym Jensen i 2. vielse 1728.06.20 i Borris.
65691745.03.07Sidsel Madsdatter Fasterlund? 65cc  1680cc  MAND: Hans? Nielsen? Feldbereder?, Fasterlund?, Faster. Dca 7ma begrov Sidsel Madsdaatter
NOTITS: Hans Nielsen Feldbereder i Faster trolovet 1704.02.14 i Faster med Sidsel Madsdatter af Nørgaard i Bølling sogn. Hun ses 1718-19 i Kirkebogen. Begravelsen er noteret i Borris kirkebog, men hører vel til Faster.
65771745.12.08Ane Jensdatter? Hannerup Gammel Hannerup 70cc  1675cc  MAND: Niels. d : 8 Dec: begrov gl. Ane Handrup
NOTITS: Muligvis hende der i 1718 kaldes Huuskone i Hannerup fx #2297. Denne har voksne døtre Nielsdøtre, så *1675cc. Det er vel hende, der er Poul Jensen Hannerups søster, derfor Jensdatter.
65811746.01.02Dødfødt  0.00   FAR: Jakob Sørensen Klokmose.MOR: Mette Andersdatter Vindelbo1746. Dom int : Nov: An. et Epiph : begrov Jakob {Sørensen} Klokmosis dødfødde barn —
NOTITS: Forældre trolovet 1740.03.24 Borris.
65871746.05.03Karen Christensdatter Astrup     SØN: Morten Jensen Astrup, Astrup, Faster. d: 3 Maj begrov Morten {Jensen} Astrups moder {Karen Christensdatter}
NOTITS: Morten Jensen Astrup er søn af Jens Andersen Astrup *1646c Videbæk, Vorgod †1723 Astrup og Karen Christensdatter *1660c Sædding †1746.05.03 (denne begravelse).
65881746.05.27Morten Jensen Astrup Astrup 56cc  1690cc  KONE: Kirsten Pedersdatter, Astrup, Faster. d : 27 maij begrov Morten {Jensen} Astrup
66051747.07.29Christen Jespersen Kjær Fasterkær 52c+  1695c-  KONE: ? Christen Jespersen Kjærs kone, Fasterkær, Faster. d : 29 Julij begrov Christen {Jespersen} Kiær
66121748.01.16Karen Thomasdatter Klokmose 68cc  1680cc  SØN: Søren Laustsen Klokmose, Klokmose, Faster. 1748. d : 16 Janv: begrov Søren {Laustsen} Klokmosis Moder {Karen Thomasdatter}
66181748.04.03Niels Kjær Fasterkær 48cc+  1700c-  KONE: Maren Lauridsdatter, Fasterkær, Faster. d : 3 April begrov Niels Kjær og H :{ustrue} —
NOTITS: I Borris kirkebog, men bor i Fasterkær i Faster sogn. Trolovet 1736.06.05 i Faster #8145. Mand og 2. kone død samme dag. Niels Kjær nævnt første gang 1725.
66191748.04.03Maren Lauridsdatter Fasterkær     MAND: Niels Kjær, Fasterkær, Faster. d : 3 April begrov Niels Kjær og H:{ustrue} {Maren Lauridsdatter} : —
NOTITS: I Borris kirkebog, men bor i Fasterkær i Faster sogn. Trolovet 1736.06.05 i Faster #8145. Mand og 2. kone død samme dag.
66261748.07.02Dødfødt Fastergaard 0.00  1748.06.28 FAR: Milter Nielsen.MOR: Lisbeth Christensdatterd : 2 July begrov Milther Fasterg : dødfødde barn —
NOTITS: Fødselsdagen skønnet fire dage før begravelsen, kan være noget forkert.
66301748.09.29Johanne Pedersdatter Lodal 0.01  1748.09.15 FAR: Peder Larsen? Lodal.MOR: ? Peder Lodals kone. {Dom : 9 à Trin : confirmerede Peder laadals daatters hiemmedaab , Johanne ...}. Festo Michaelis begrov samme barn {Johanne}
NOTITS: Peder Larsen i Lodal nævnes 1727-37 i kirkebogen, søn af Lars Pedersen Smed i Lodal. Identifikation ikke sikker.
66321748.11.10An Kirstine Thomasdatter Fasterkær 1.05  1747.06.18 FAR: Thomas Kjær.MOR: ? Thomas Kjærs kone. Dom : 22 à Trin : begrov Thomas Kiærs daatter {An Kirstine}
66371749.02.11? Laurs/en/datter Hannerup 0.01  1749.01.28 FAR: Laurs Hannerup.MOR: ? Laurs Hannerups kone. Taksig : Fæst begrov Las Handerups spede barn
NOTITS: Fødsel skønnet to uger før begravelsen, kan være uger forkert.
66441749.07.13Dødfødt Fastergaard 0.00   FAR: Milter Nielsen.MOR: Lisbeth ChristensdatterDom : 6ta à Trin : begrov Milther {Nielsen} fastergds barn som var dødfød
66461749.11.07Christen Astrup     STED: Christen Stakkel, Hee. d : 7 Nov: begrov en stachel af Hee Sogn, som døde i Astrup , og skal heede Christen
66501750.02.11Dødfødt Hannerup 0.00  1750.02.07 FAR: Laurs Hannerup.MOR: ? Laurs Hannerups kone. Taksig : Fæst begrov Las Handrups dødfødde barn —
NOTITS: Fødsel skønnet fire dage før begravelsen, kan være nogle dage forkert.
66531750.05.24Peder Nielsen Nørgaard Hannerup 80cc  1670cc  KONE: Kirsten Jakobsdatter, Faster. Festo s sta Trin : begrov Peder {Nielsen} Nørgaard
NOTITS: Identifikation ikke helt sikker.
66541750.08.30Just Foersom      Dom : 14 à Trin : begrov Just Foersum
NOTITS: Skulle være født i Foersum i Egvad sogn. Ikke set ellers.
66641751.03.10? Jens Mortensens kone      MAND: Jens Mortensen, Faster. d : 10 Martij begrov Jens Mortensens h :
NOTITS: Jens Mortensen ikke identificeret.
66681751.04.21Navnløs Hannerup 0.01  1751.04.07c FAR: Laurs Hannerup.MOR: ? Lars Hannerups kone. d : 21 April begrov Las Handrups spede Barn
NOTITS: Fødsel skønnet 14 dage før begravelsen, kan være ret forkert.
66721751.11.09? Niels Ejstrups søster Ejstrup     BROR: Niels Ejstrup, Ejstrup, Faster. d : 9 Nov : begrov Niels Eistrups Syster
NOTITS: Hvis Niels Ejstrup er søn af Jens Ejstrup og er født *1710.02.09 så er søsteren vel Gertud Jensdatter *1716.03.08 Ejstrup, 35 år gammel.
66801752.05.22? Jensdatter Jens Østergaard Klokmoses datter Klokmose    FAR: Jens Østergaard.MOR: Kirsten OlufsdatterDom: 2 à Trin : begrov Jens {Østergaard} Klokmosis daatter .
NOTITS: Mulige er Karen 16 *1737.04.22, Kirsten 14 *1739.09.06, Ane 11 *1742.09.23 eller Mette Jensdatter 09 *1744.10.25.
66861753.01.10Christen Lodal Lodal 63c+  1690c-  KONE: ? Christen Lodals kone, Lodal, Faster. d : 10 Janv : begrov Christen Laadall
NOTITS: Får børn 1704 - 1720c.
66881753.03.18Kirsten Miltersdatter Fastergaard 78c  1675c  MAND: Niels Nielsen Søhale, Fastergaard, Faster. 2 den Søndag i Faste begrov Niels {Nielsen Søhale} Fastergds Hustrue {Kirsten Miltersdatter} o
NOTITS: Se Bendtsen og Milthers: SLÆGTEN FRA FASTERGAARD 1534 - 1843, Odense 1906.
66891753.04.11Thomas Christensen Kjær Fasterkær     KONE: Anna Marie Poulsdatter, Fasterkær, Faster. d: 11 April begrov Thomas {Christensen} Kiær — o —
NOTITS: Ses 1747 - 1753 i Fasterkær. Konens navn fra Slumstrup skifte efter Thomas Christensen Kjær.
66901753.05.27Jens Østergaard Klokmose Klokmose     KONE: ? Olufsdatter, Klokmose, Faster. Dom 4ta p : Pascha begrov Jens {Østergaard} Klokmose — o —
NOTITS: Jens Klokmose = Jens Østergaard i dåb 1737.04.22, intro 1737.04.22 sammenlignet.
66971753.10.22Terman Jensen      NAEVNT: Johan Gjæstgiver?, Ringkøbing. d : 29 Oct : begrov Terman Jensen — {i lille skrift tilføjet:} Johan Gjæst[giver] Ringkg .
NOTITS: Uklar.
66981753.11.01Anna Marie Poulsdatter Kjær Fasterkær     MAND: Thomas Christensen Kjær, Fasterkær, Faster. Festo onum Sanct : begrov An Mari {Poulsdatter} Kjær
NOTITS: Ses i skifte Slumstrup gods efter Thomas Christensen Kjær †1753.04.11.
67201753.11.01Ane Kirstine Thomasdatter Fasterkær 0.01  1753.09.16 FAR: Thomas Christensen Kjær.MOR: Anne Marie Poulsdatter Kjær. I november 1773 datter i Fasterkær af Thomas Christensen Kjær og Anne Marie Poulsdatter Kjær Ane Kirstine Thomasdatter
NOTITS: Begravet fem uger gammel. Ud fra skiftet efter Thomas Christensen Kjær †1753.04.11 Fasterkjær (skifte Slumstrup). Siden moderen er begravet næsten samme tid, er barnet vel glemt i kirkebogen eller begravet ved familie i et andet sogn, men selv da passer datoen nogenlunde.
Dåb nr. 2831
66991753.11.25Christen Dynesen Hannerup 53cc  1700cc  KONE: Mette Madsdatter Mølle, Hannerup, Faster. Dom : 23 à Trin : begrov Christen dynes: — o —
NOTITS: Gift 1728.04.01 Faster.
67051754.03.24An Jakobsdatter Aas     1754 Dom : Lætare begrov An Jacobsd : Aas
NOTITS: Ikke identificeret.
67091754.05.05Niels Jakobsen? Aas Aas 74c+  1680c-  KONE: ? Niels Jakobsen Aas' kone, Aas, Faster. Dom 3tia p: Pascha begrov Niels {Jakobsen?} Aas
NOTITS: Niels Andersen Aas ville også være mulig, men han ses sidste gang 1707 i kirkebogen. Niels Jakobsen Aas nævnes vel 1747.
67151754.08.04Dødfødt Fastergaard 0.00  1754.08.01 FAR: Milter Nielsen.MOR: Lisbeth ChristensdatterDom : 8va à Trin : begrov Milther Nielsens dødfødde Barn —
NOTITS: Fødedato sat til 3 dage før begravelsen.
Dåb nr. 2844
67381756.03.28Dødfødt Hannerup 0.00   FAR: Lars Hannerup.MOR: ? Lars Hannerups kone. Midfaste Søndag begrov Las handerups dødføde Barn —
67421756.05.02Jens Sørensen Klokmose 0.04  1755.12.27 FAR: Søren Laustsen Klokmose.MOR: Maren Christensdatter LodalDca 2da p: Pascha begrov Søren {Laustsen} Klokmosis Søn Jens .
67471756.05.23Karen Larsdatter Hannerup   1746.07.10 FAR: Lars Hannerup.MOR: ? Lars Hannerups kone. Dom : 5 p : Pascha begrov Las Handrups d: Karen
NOTITS: Knap 10 år gammel.
Dåb nr. 2700
67521756.06.24Niels Kjær Fasterkær 56cc  1700cc  KONE: Maren Lauridsdatter, Fasterkær, Faster. Festo Johannis begrov Niels Kjær —e—
67531756.06.27Cornelius Hannerup Hannerup     Dca 2da á Trin : begrov Cornelius Handerup
NOTITS: Ikke identificeret.
67561756.11.28Karen Christensdatter       Dom : 1 Adv : begrov Karen Christensd: —e—
NOTITS: Muligvis ung af Hannerup.
67571756.12.05Dødfødt Hannerup    FAR: Thomas Hannerup.MOR: Maren LaugesdatterDom : 2da Adv : begrov Thomas Handerups dødføde barn —
67611757.02.23Anna Jensdatter Fasterlund     MAND: Mads Nielsen Lund, Fasterlund, Faster. d : 23 Febr: begrov Mads {Nielsen} Lunds Hustrue {Anna Jensdatter} —e—
NOTITS: Skifte Slumstrup gods.
67631757.03.13Birgitte Cathrine Pedersdatter  0.04  1756.11.01 FAR: Peder Corneliusen.MOR: Kirsten Christensdatter3die Søndag i Faste begrov Peder Cornelis daatter {Birgitte Cathrine}
NOTITS: Moderens navn FT 1787 Debelmose i Borris.
67711757.07.24Kirsten Pedersdatter Klokmose 0.04  1757.03.20 FAR: Peder Meldgaard.MOR: Maren ThomasdatterDom : 7ma à Trin : begrov Peder Meldgd Klokm : barn {Kirsten}
67741757.12.04Navnløs Hannerup   1757.11.20c FAR: Lars Hannerup.MOR: ? Lars Hannerups kone. Dom : 2da Adv : begrov Las Handrups spede barn {Navnløs}
NOTITS: Udøbt barn.
67801758.04.21Kirsten Pedersdatter Astrup 1.00  1757.04.02 FAR: Peder Mortensen Astrup. Almindelig bededag begrov Peder Astrups daatter {Kirsten}
67831758.07.02Dødfødt Ejstrup 0.00   FAR: Niels Ejstrup.MOR: ? Niels Ejstrups kone. Festo Vis Mariæ begrov Niels Eistrups dødføde barn —
NOTITS: Eventuelt Niels Jensen? Ejstrup.
67851758.07.30Christen Pedersen Klokmose 0.04  1758.03.19 FAR: Peder Christensen Klokmose.MOR: Maren ThomasdatterDom : 10ma à Trin : begrov Peder {Christensen} vester Klokmosis barn som blev opprim: af Forældrene i Sengs {Christen}
67871758.10.21Karen Jakobsdatter Klokmose 4.00  1754.10.06 FAR: Jakob Klokmose.MOR: ? Jakob Klokmoses kone. Ditto {d : 21 Oct:} begrov Karen Jacobsd : Klokmose —o—
NOTITS: Muligvis forkert.
Dåb nr. 2848
67891758.10.29Kirsten Jensdatter Fasterkær 0.01  1758.10.21 FAR: Jens Nielsen Kjær.MOR: Ane Marie JensdatterDom : 23 begrov Jens Kiærs datter {Kirsten} , blev opprim: af [Moderen] —
NOTITS: Nogle dage gammel.
67971759.04.01Lars Pedersen Smed Lodal 78cc  1681c  KONE: Kirsten Jakobsdatter, Lodal, Faster. Sønd: efter Midfaste begrov Las {Pedersen} smed —o—
68001759.04.17Ane Jensdatter      Feria 2da Pasch : begrov stachels Ane Jensd :
NOTITS: Stakkels Ane Jensdatter må have været behindret fysisk eller mentalt. Ikke identificeret.
68051759.11.25Jens Fyrstenborg Hannerup?     Dom : 24 à Trin : begrov Jens Fyrstenborg
NOTITS: Nævnes 1744 i Hannerup i Faster som fadder af Tarm i Egvad sogn. Her begraves han i Faster, sandsynligvis ved Lars Hannerup, der synes at være familie, se dåb #2658. Muligvis hedder han Jens Lauridsen Møller gift med Maren Andersdatter i Tarm.
68091760.01.17Kirsten Jakobsdatter Lodal 75c 75 1785c  MAND: Lars Pedersen Smed, Lodal, Faster. d : 17de Janv : begrov Sal : Las {Pedersen} smeds Enke {Kirsten Jakobsdatter} o 75.
NOTITS: Første dødsalder i Faster kirkebog.
68101760.01.25Karen Laursdatter Hannerup 13.07 13 1746.07.10 FAR: Laurs Hannerup.MOR: ? Laurs Hannerups kone. d : 25 Janv: begrov Las Handrups d:{atter} {Karen} —e— 13.
Dåb nr. 2700
68141760.04.27? Thomas Hannerups mor Hannerup 61c 61 1699c  SØN: Thomas Hannerup, Faster. Ditto {Festo 3tia Pasch} begrov Thomas Handerups Moder 61
68211760.08.03Ane Mortensdatter Fasterkær 0.03  1760.04.27 FAR: Morten Thomsen.MOR: Ing Fasterkær. Dom : 9na à Trin : begrov Ing Uegte daatter {Ane} — ½ aar
NOTITS: Ingen Inger Fasterkær set født i Fasterkær. Ikke identificeret. Blev besovet på Ahlergaard.