Faster Kommenteret Kirkebog 
Begravede alle 1702 - 1760
Klapversion - kirkebogsteksten og notitser klapper ud
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Faster kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender dåbens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter stedet står den best skønnede alder. 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for at være afvigende fra den rigtige alder. Afvigelser op til 8 år findes let.
Dernæst DØBT, som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
Examinerede 1703-04 findes under konfirmerede. Kirkebogshuller 1721-24 og 1729.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.

Klik på en linie, så klapper kirkebogsteksten ud. Klik nok engang, så går teksten væk igen.
Vis alle tekster (klik) .... Vis kun en linie per tekst (klik)
Nr. 6002 1702.10.26 Jakob Pedersen, Hannerup. FAR: Peder Hannerup. MOR: ? Jakobsdatter.
Nr. 6012 1704.02.20 Else Christensdatter Amme, Klokmose, SAND ALDER: 30cc, DØBT: 1680c-.
Nr. 5999 1704.07.31 Kirsten Andersdatter, Astrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1704.07.24. FAR: Anders Christensen Astrup. MOR: Maren Jespersdatter.
Nr. 6024 1704.12.30 Gammel-Person1, Klokmose, SAND ALDER: 50+, DØBT: 1654c-.
Nr. 6025 1704.12.30 Gammel-Person2, Klokmose, SAND ALDER: 50+, DØBT: 1654c-.
Nr. 6027 1705.01.18 Mads Jensen, Hannerup, SAND ALDER: 2.03 (å.m), DØBT: 1702.10.11. FAR: Jens Madsen. MOR: ? Jens Madsens kone.
Nr. 6038 1705.06.02 Peder Larsen, Lodal, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1705.02.22. FAR: Lars Pedersen Smed. MOR: Kirsten Jakobsdatter.
Nr. 6045 1706.01.24 Kirsten Væver, .
Nr. 6050 1706.03.07 ? Thomas Ejstrups mor, Ejstrup.
Nr. 5998 1706.07.01 Hans Madsen, Klokmose.
Nr. 6057 1706.07.16 Peder Christensen Paarup, Fastergaard.
Nr. 6060 1706.09.21 ? Peders/en/datter, Fastergaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1706.09.14. FAR: Peder Christensen Paarup. MOR: Anne Jensdatter.
Nr. 6064 1706.12.01 Jens Klokmose, Klokmose.
Nr. 6065 1706.12.17 Jens Madsen, Hannerup.
Nr. 5996 1706.12.17 Svend, Aas.
Nr. 6066 1706.12.17 FattigKvinde, Aas.
Nr. 6078 1707.11.05 Abbelone Sørensdatter, Klokmose, SAND ALDER: 3.05 (å.m), DØBT: 1704.04.20. FAR: Søren Madsen Klokmose. MOR: Karen Jakobsdatter.
Nr. 6080 1708.03.18 Jakob Lodal, Lodal.
Nr. 6087 1708.11.11 Edel Jensdatter, Hannerup, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1708.09.24. FAR: Jens Marcussen. MOR: ? Jens Madsens enke.
Nr. 6101 1709.08.20 Johanne Mortensdatter, Klokmose, SAND ALDER: 50cc+, DØBT: 1660cc-.
Nr. 6105 1710.01.01 Niels Andersen, Hannerup, SAND ALDER: 55cc+, DØBT: 1655cc-.
Nr. 6118 1710.12.21 ? Michelsdatter, Hannerup, SAND ALDER: 8+, DØBT: 1702-. FAR: Michel Hannerup. MOR: ? Michel Hannerups kone.
Nr. 6121 1711.02.08 Anne Lund, Fasterlund.
Nr. 6131 1711.03.18 Jens Jensen, Hannerup, SAND ALDER: 1.05 (å.m), DØBT: 1709.10.06. FAR: Jens Marcussen. MOR: ? Jens Marcussens kone.
Nr. 6136 1711.04.03 Maren Sørensdatter, Klokmose, SAND ALDER: 4.05 (å.m), DØBT: 1706.12.08. FAR: Søren Madsen Klokmose. MOR: Karen Jakobsdatter.
Nr. 6139 1711.04.19 Jakob Larsen, Lodal, SAND ALDER: 4.11 (å.m), DØBT: 1706.05.30. FAR: Lars Pedersen Smed. MOR: Kirsten Jakobsdatter.
Nr. 6141 1711.04.26 Mads Hansen, Klokmose, SAND ALDER: 5.11 (å.m), DØBT: 1705.05.08. FAR: Hans Madsen. MOR: Karen Thomasdatter.
Nr. 6142 1711.04.26 Hans Laustsen, Klokmose, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1710.10.22. FAR: Laurits Sørensen Klokmose. MOR: Karen Thomasdatter.
Nr. 6151 1711.08.30 Laust Justesen, Klokmose.
Nr. 6153 1711.10.07 ? Poul Hannerups mor, Hannerup, SAND ALDER: 50c+, DØBT: 1660cc-.
Nr. 6155 1712.05.25 Dødfødt, Hannerup, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1712.05.20. FAR: Jens Marcussen. MOR: ? Jens Marcussens kone.
Nr. 6156 1712.06.12 Christen Elkær, Fastergaard, SAND ALDER: 20cc, DØBT: 1690cc.
Nr. 6157 1712.08.21 Jesper Christensen, Hannerup, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1712.04.30. FAR: Christen Michelsen Hannerup. MOR: Karen Jeppesdatter.
Nr. 6170 1713.06.06 Elle Jensdatter, Klokmose.
Nr. 6172 1714.01.07 †1713.12.30 Maren Christensdatter, Fasterkær.
Nr. 6184 1715.01.30 Markus Jensen, Hannerup, SAND ALDER: 1.02 (å.m), DØBT: 1713.10.22. FAR: Jens Markussen. MOR: ? Jens Markussens kone.
Nr. 6185 1715.04.17 ? Laust Sørensen Klokmoses mor, Klokmose.
Nr. 6191 1715.07.28 Christen Sørensen, Fasterkiær.
Nr. 6196 1716.02.23 †1716.02.19 Christen Christensen, Lodal, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1716.02.19. FAR: Christen Lodal. MOR: ? Christen Lodals kone.
Nr. 6198 1716.03.02 Mette Christensdatter Uglbjerg, Annexgaard, SAND ALDER: 89.05 (å.m), 89 år 5 m. 2 uger, DØBT: 1626.09.19.
Nr. 6200 1716.04.09 Thomas Christensen Paarup, Fastergaard.
Nr. 6202 1716.06.21 Jakob Nielsen, Aas, SAND ALDER: 9.05 (å.m), DØBT: 1707.01.07. FAR: Niels Jakobsen. MOR: ? Niels Jakobsens kone.
Nr. 6204 1716.11.08 Kirsten Poulsdatter, Hannerup, 6 m., DØBT: 1716.05.08. FAR: Poul Hannerup. MOR: Maren Christensdatter.
Nr. 6206 1717.02.03 Niels Jensen, Hannerup, SAND ALDER: 16c, 16, DØBT: 1700c. FAR: Jens Houlisen, Bølling. MOR: Katarina Nielsdatter, Bølling.
Nr. 6208 1717.02.28 Johanne Ovesdatter, .
Nr. 6220 1717.10.13 ? Jens Markussens kones mor, Hannerup, SAND ALDER: 90c, 90 år, DØBT: 1627c.
Nr. 6231 1718.05.18 Niels Pedersen Præstgaard, Hannerup, SAND ALDER: 60cc, DØBT: 1660cc.
Nr. 6242 1719.05.14 Niels Nielsen, Hannerup, DØBT: 1718.12.27. FAR: Niels Jensen Tømmermand Soldat. MOR: Inger Nielsdatter Huuskone.
Nr. 6243 1719.05.18 Dorthea Pedersdatter, Hannerup (Meldgaard), SAND ALDER: 1.00 (å.m), 1 år, DØBT: 1718.05.08. FAR: Peder Nielsen Meldgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
Nr. 6256 1720.07.28 Niels Pedersen, Hannerup, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 5 m., DØBT: 1720.03.06. FAR: Peder Nielsen Meldgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
Nr. 6261 1720.11.17 Anders Christensen Astrup, Astrup.
Nr. 6268 1722.04.06 Karen Jespersdatter, Hannerup.
Nr. 6302 1724.10.21 Abelone Madsdatter, Hannerup?.
Nr. 6304 1724.11.08 Morten Pedersen Præstgaard, Præstgaard.
Nr. 6314 1725.05.04 Peder Mortensen, Præstgaard, SAND ALDER: 19.06 (å.m), DØBT: 1704.11.09. FAR: Morten Pedersen Præstgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Sønderskov.
Nr. 6324 1725.11.05 ? Oluf Pedersen Ejstrups mor, Ejstrup.
Nr. 6340 1726.11.15 Jens Poulsen, Hannerup, SAND ALDER: 17.09 (å.m), DØBT: 1709.01.27. FAR: Poul Hannerup. MOR: Maren Christensdatter.
Nr. 6343 1727.01.26 Christen Olufsen, Hannerup.
Nr. 6345 1727.03.05 Dødfødt, Klokmose, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1727.03.01. FAR: Jens Lysgaard. MOR: ? Jens Lysgaards kone.
Nr. 6352 1727.05.30 ? Peder Nielsen Aas' kone, Aas.
Nr. 6357 1727.08.17 Maren Christensdatter, Hannerup, SAND ALDER: 42c+, DØBT: 1685c-.
Nr. 6358 1727.08.31 Dødfødt, Hannerup (Meldgaard), SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1727.08.27. FAR: Peder Nielsen Meldgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
Nr. 6359 1727.10.29 ? Mads Pedersen Klokmoses kone, Klokmose.
Nr. 6365 1728.07.04 Oluf Jensen, Klokmose, SAND ALDER: 17.00 (å.m), DØBT: 1711.07.17. FAR: Jens Lysgaard. MOR: ? Jens Lysgaards kone.
Nr. 6369 1728.10.13 Mads Pedersen Klokmose, Klokmose.
Nr. 6372 1728.12.09 ? Peder Skanborgs kone, .
Nr. 6388 1730.11.28 Dødfødt, Klokmose?, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1730.11.24. FAR: Jan Petersen. MOR: ? Jan Petersens kone.
Nr. 6396 1731.02.18 ? Karen Kousgaards søn, . FAR: ? Karen Kousgaards barnefar. MOR: Karen Kousgaard.
Nr. 6400 1731.03.07 Oluf Jensen, Klokmose, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1731.02.18. FAR: Jens Lysgaard. MOR: ? Jens Lysgaards kone.
Nr. 6405 1731.09.05 Anne Pedersdatter, Hannerup (Meldgaard), DØBT: 1731.08.30c. FAR: Peder Nielsen Meldgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
Nr. 6412 1732.03.29 Niels Jensen Tømmermand, Hannerup, SAND ALDER: 40c+, DØBT: 1692c-.
Nr. 6419 1733.03.01 Ane Nielsdatter, Hannerup, SAND ALDER: 0.11 (å.m), DØBT: 1732.04.02. FAR: Niels Jensen Tømmermand. MOR: Inger Nielsdatter.
Nr. 6426 1733.10.30 Jens Larsen, Fasterlund, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1733.10.11. FAR: Lars Lund. MOR: ? Lars Lunds kone.
Nr. 6433 1734.02.21 Laurs Jensen, Hannerup (Nørgaard), SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1734.02.14. FAR: Jens Nørgaard. MOR: ? Jens Nørgaards kone.
Nr. 6441 1735.04.03 ? Niels Kjærs 1. kone, Fasterkær.
Nr. 6446 1735.11.20 Søren Sørensen? Klokmose, Klokmose.
Nr. 6455 1736.06.10 Laust Sørensen Klokmose, Klokmose, SAND ALDER: 54cc, DØBT: 1682cc.
Nr. 6460 1736.10.17 Laurids Jensen, Hannerup, SAND ALDER: 36c+, DØBT: 1700c-.
Nr. 6466 1737.03.24 Just Andersen Klokmose, Klokmose, SAND ALDER: 72cc, DØBT: 1665cc.
Nr. 6468 1737.04.06 Kirsten Christensdatter Nafr?, .
Nr. 6475 1737.01.16 Karen Jakobsdatter, Klokmose, SAND ALDER: 54cc, DØBT: 1683cc.
Nr. 6489 1739.04.05 ? Madsdatter, Fasterlund. FAR: Mads Nielsen Lund. MOR: Anne Jensdatter.
Nr. 6500 1740.02.21 Kirsten Oluf Villadsen Meldgaards kone, Klokmose.
Nr. 6501 1740.02.26 Oluf Villadsen Meldgaard, Klokmose.
Nr. 6507 1740.08.05 Maren Jeppesdatter, Astrup.
Nr. 6515 1741.05.26 Christen Poulsen, Hannerup, SAND ALDER: 28.01 (å.m), DØBT: 1713.04.13. FAR: Poul Jensen Hannerup. MOR: Maren Christensdatter.
Nr. 6517 1741.06.11 ? Christen Lodals kone, Lodal, SAND ALDER: 51c+, DØBT: 1690c-.
Nr. 6525 1742.04.11 Kirsten Pedersdatter, Astrup.
Nr. 6528 1742.06.03 Peder Laursen, Hannerup, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1742.02.25. FAR: Laurs Hannerup.
Nr. 6529 1742.06.17 Laurids Nielsen, Fasterkær, SAND ALDER: 1.01 (å.m), DØBT: 1741.05.23. FAR: Niels Kjær. MOR: Maren Lauridsdatter.
Nr. 6532 1742.11.04 Jens Madsen, Fasterlund. FAR: Mads Nielsen Lund. MOR: Anne Jensdatter.
Nr. 6535 1743.01.06 Maren Mortensdatter, Astrup, SAND ALDER: 3.00 (å.m), DØBT: 1739.12.26. FAR: Morten Jensen Astrup. MOR: Kirsten Pedersdatter.
Nr. 6536 1743.01.13 Karen Michelsdatter, Hannerup.
Nr. 6542 1743.03.03 Kirsten Pedersdatter, Astrup, SAND ALDER: 38c, DØBT: 1705c.
Nr. 6557 1744.01.09 Mette Andersdatter Vindelbo, Klokmose (Meldgaard), SAND ALDER: 30.02 (å.m), DØBT: 1713.11.19.
Nr. 6566 1744.07.12 Poul Jensen Hannerup, Hannerup, SAND ALDER: 64cc, DØBT: 1680cc.
Nr. 6569 1745.03.07 Sidsel Madsdatter, Fasterlund?, SAND ALDER: 65cc, DØBT: 1680cc.
Nr. 6577 1745.12.08 Ane Jensdatter? Hannerup Gammel, Hannerup, SAND ALDER: 70cc, DØBT: 1675cc.
Nr. 6581 1746.01.02 Dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Jakob Sørensen Klokmose. MOR: Mette Andersdatter Vindelbo.
Nr. 6587 1746.05.03 Karen Christensdatter, Astrup.
Nr. 6588 1746.05.27 Morten Jensen Astrup, Astrup, SAND ALDER: 56cc, DØBT: 1690cc.
Nr. 6605 1747.07.29 Christen Jespersen Kjær, Fasterkær, SAND ALDER: 52c+, DØBT: 1695c-.
Nr. 6612 1748.01.16 Karen Thomasdatter, Klokmose, SAND ALDER: 68cc, DØBT: 1680cc.
Nr. 6618 1748.04.03 Niels Kjær, Fasterkær, SAND ALDER: 48cc+, DØBT: 1700c-.
Nr. 6619 1748.04.03 Maren Lauridsdatter, Fasterkær.
Nr. 6626 1748.07.02 Dødfødt, Fastergaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1748.06.28. FAR: Milter Nielsen. MOR: Lisbeth Christensdatter.
Nr. 6630 1748.09.29 Johanne Pedersdatter, Lodal, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1748.09.15. FAR: Peder Larsen? Lodal. MOR: ? Peder Lodals kone.
Nr. 6632 1748.11.10 An Kirstine Thomasdatter, Fasterkær, SAND ALDER: 1.05 (å.m), DØBT: 1747.06.18. FAR: Thomas Kjær. MOR: ? Thomas Kjærs kone.
Nr. 6637 1749.02.11 ? Laurs/en/datter, Hannerup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1749.01.28. FAR: Laurs Hannerup. MOR: ? Laurs Hannerups kone.
Nr. 6644 1749.07.13 Dødfødt, Fastergaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Milter Nielsen. MOR: Lisbeth Christensdatter.
Nr. 6646 1749.11.07 Christen, Astrup.
Nr. 6650 1750.02.11 Dødfødt, Hannerup, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1750.02.07. FAR: Laurs Hannerup. MOR: ? Laurs Hannerups kone.
Nr. 6653 1750.05.24 Peder Nielsen Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), SAND ALDER: 80cc, DØBT: 1670cc.
Nr. 6654 1750.08.30 Just Foersom, .
Nr. 6664 1751.03.10 ? Jens Mortensens kone, .
Nr. 6668 1751.04.21 Navnløs, Hannerup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1751.04.07c. FAR: Laurs Hannerup. MOR: ? Lars Hannerups kone.
Nr. 6672 1751.11.09 ? Niels Ejstrups søster, Ejstrup.
Nr. 6680 1752.05.22 ? Jensdatter Jens Østergaard Klokmoses datter, Klokmose (Østergaard). FAR: Jens Østergaard. MOR: Kirsten Olufsdatter.
Nr. 6686 1753.01.10 Christen Lodal, Lodal, SAND ALDER: 63c+, DØBT: 1690c-.
Nr. 6688 1753.03.18 Kirsten Miltersdatter, Fastergaard, SAND ALDER: 78c, DØBT: 1675c.
Nr. 6689 1753.04.11 Thomas Christensen Kjær, Fasterkær.
Nr. 6690 1753.05.27 Jens Østergaard Klokmose, Klokmose.
Nr. 6697 1753.10.22 Terman Jensen, .
Nr. 6698 1753.11.01 Anna Marie Poulsdatter Kjær, Fasterkær.
Nr. 6720 1753.11.01 Ane Kirstine Thomasdatter, Fasterkær, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1753.09.16. FAR: Thomas Christensen Kjær. MOR: Anne Marie Poulsdatter Kjær.
Nr. 6699 1753.11.25 Christen Dynesen, Hannerup, SAND ALDER: 53cc, DØBT: 1700cc.
Nr. 6705 1754.03.24 An Jakobsdatter, Aas.
Nr. 6709 1754.05.05 Niels Jakobsen? Aas, Aas, SAND ALDER: 74c+, DØBT: 1680c-.
Nr. 6715 1754.08.04 Dødfødt, Fastergaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1754.08.01. FAR: Milter Nielsen. MOR: Lisbeth Christensdatter.
Nr. 6738 1756.03.28 Dødfødt, Hannerup, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Lars Hannerup. MOR: ? Lars Hannerups kone.
Nr. 6742 1756.05.02 Jens Sørensen, Klokmose, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1755.12.27. FAR: Søren Laustsen Klokmose. MOR: Maren Christensdatter Lodal.
Nr. 6747 1756.05.23 Karen Larsdatter, Hannerup, DØBT: 1746.07.10. FAR: Lars Hannerup. MOR: ? Lars Hannerups kone.
Nr. 6752 1756.06.24 Niels Kjær, Fasterkær, SAND ALDER: 56cc, DØBT: 1700cc.
Nr. 6753 1756.06.27 Cornelius Hannerup, Hannerup.
Nr. 6756 1756.11.28 Karen Christensdatter, .
Nr. 6757 1756.12.05 Dødfødt, Hannerup. FAR: Thomas Hannerup. MOR: Maren Laugesdatter.
Nr. 6761 1757.02.23 Anna Jensdatter, Fasterlund.
Nr. 6763 1757.03.13 Birgitte Cathrine Pedersdatter, , SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1756.11.01. FAR: Peder Corneliusen. MOR: Kirsten Christensdatter.
Nr. 6771 1757.07.24 Kirsten Pedersdatter, Klokmose (Meldgaard), SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1757.03.20. FAR: Peder Meldgaard. MOR: Maren Thomasdatter.
Nr. 6774 1757.12.04 Navnløs, Hannerup, DØBT: 1757.11.20c. FAR: Lars Hannerup. MOR: ? Lars Hannerups kone.
Nr. 6780 1758.04.21 Kirsten Pedersdatter, Astrup, SAND ALDER: 1.00 (å.m), DØBT: 1757.04.02. FAR: Peder Mortensen Astrup.
Nr. 6783 1758.07.02 Dødfødt, Ejstrup, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Niels Ejstrup. MOR: ? Niels Ejstrups kone.
Nr. 6785 1758.07.30 Christen Pedersen, Klokmose, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1758.03.19. FAR: Peder Christensen Klokmose. MOR: Maren Thomasdatter.
Nr. 6787 1758.10.21 Karen Jakobsdatter, Klokmose, SAND ALDER: 4.00 (å.m), DØBT: 1754.10.06. FAR: Jakob Klokmose. MOR: ? Jakob Klokmoses kone.
Nr. 6789 1758.10.29 Kirsten Jensdatter, Fasterkær, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1758.10.21. FAR: Jens Nielsen Kjær. MOR: Ane Marie Jensdatter.
Nr. 6797 1759.04.01 Lars Pedersen Smed, Lodal, SAND ALDER: 78cc, DØBT: 1681c.
Nr. 6800 1759.04.17 Ane Jensdatter, .
Nr. 6805 1759.11.25 Jens Fyrstenborg, Hannerup?.
Nr. 6809 1760.01.17 Kirsten Jakobsdatter, Lodal, SAND ALDER: 75c, 75, DØBT: 1785c.
Nr. 6810 1760.01.25 Karen Laursdatter, Hannerup, SAND ALDER: 13.07 (å.m), 13, DØBT: 1746.07.10. FAR: Laurs Hannerup. MOR: ? Laurs Hannerups kone.
Nr. 6814 1760.04.27 ? Thomas Hannerups mor, Hannerup, SAND ALDER: 61c, 61, DØBT: 1699c.
Nr. 6821 1760.08.03 Ane Mortensdatter, Fasterkær, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1760.04.27. FAR: Morten Thomsen. MOR: Ing Fasterkær.