Faster Kommenteret Kirkebog 
Døbte alle 1702 - 1751
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Faster kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per dåb være bedre. Bruges også hvis man kender dåbens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.
3. Kun tekst- og klapversionen har fadderlister med kommentarer separat, disse er udeladt af pladsgrunde i den sorterbare version.

Døbte sorteret efter navn, efternavn, sted, faderen, moderen, dato, dåbens nummer.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Christen Pedersen Nørgaards Kone", som hed Ane Henningsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
Examinerede 1703-04 findes under konfirmerede. Kirkebogshuller 1721-44 og 1729.
En linje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   1774.11.27 Dødfødt, , Lundfod, Knud Thomsen, Inger Pedersdatter

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   1774.12.25 Sidsel Sørensdatter, Flø, Søren Sørensen, Mette Pedersdatter

I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 2001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den døbte
Nr.DatoNavnEfternavnStedFaderenModerenKirkebogstekst
20061702.10.15Mads Jensen Hannerup Jens Madsen ? Jens Madsens kone {........} dag blef Jens Matzens Søn Matz {..... ...}baaren af Just Anders hans kone {.......}[oes] nafenlig An Matzdatter fadder {........}Matzen. [ib] hans Matzen ibidem {..........}istens_ thinends i shoerup , {............}Sogn. G[....] Ovesøns Datter hannerup Maren . Knud [lodals] h{ustrue?}
Begravelse nr. 6027
NOTITS: Dåbsdato midt imellem forrige indførsel 1. oktober og følgende 29. okober. Begravet to år og tre måneder gammel.
LINK: Affotografering.
20071702.10.29Christen Thomasen Ejstrup Thomas Ejstrup Kirsten Thomas Ejstrups kone Do 20 p: Trinit d 29 Octbr blef Thomas Eistrup hans søn Christen døbt frembaaren af Jens Eistrup hans Kone faddere Niels Lund Jens Eistrup Matz agger Christen Søfrensens {Kjærs} pige Maren N[i...] Lunds Kone.
NOTITS: Moderen navn Kirsten se #2312.
LINK: Affotografering.
20111703.05.20Karen Jensdatter Fasterlund Niels Lauridsen Lund Anne Madsdatter Gammelgaard Samme dag {Den 20 Maij} blef deris {Niels Lauridsen Lund og kone fra forrige introduktion} barns daab confirmeret hun kaldtis Karen frembaaren af Mette Clemmendtzdatter af {....}ish=bæch . Faddere . olluf Mælgaard, Gravers gammelgaard i Lemb, [O]lluf Jens_ tjenendis i Fastergaard, Jens Astrups Kone {Karen}, Kiersten {Christensdatter Bjerrebo} Bierelboe af Sæd{.}ing.
LINK: Affotografering.
20171704.01.27Anders Nielsen Fasterkær Niels Andersen ? Niels Andersens kone Dom: Sexagesima d: 27 Januarij døbte ieg Niels Anders_ paa Aaes hans Anders , frembaaren af Morten {Pedersen} Præstegds hustru Kiersten {Christensdatter} Syndershou, faddere Peder {Nielsen Nørgaard} Hannerup, Just {Andersen} Klohmoes, Las Pedersen Smid, Jens Jacobs_, Kiersten Jacobsdatter, An Christensdatter, Jacob [tuj]vads Kone.
LINK: Affotografering.
20231704.03.12Anne Nielsdatter Fasterlund Niels Lauridsen Lund Anne Madsdatter Gammelgaard Onsdagen d: 12 Martij døbte ieg Niels {Lauridsen} Lunds datter Anne , frembaaren af Matz Gammelgaard hans Kone i Lemb {Sønder Lem}, faddere vare Jens Astrup, Anders Astrup, Olluf Lund tjenendis paa Fastergaard, Jens Eistrup hans Kone, Olluf Mælgaards hustru, Elleds Matzdatter tjenendis Niels Lund.
LINK: Affotografering.
20241704.04.09? Christensdatter Lodal Christen Lodal ? Christen Lodals kone d 9 April døbte ieg Christen Lodals {...ttr} [....il] frembaaren af Michel hannerups Hustrue faddre Niels pstgd Jens Matzen i hannerup Michel Hannerups søn peder {Nielsen} hannerups Kone Christen ovesens Datter.
NOTITS: Teksten er: "Michel Hannerups søn, peder hannerups kone". Før navnet står med ret stor sikkerhed "datter". En side i internettet får navnet til at være Michel, men det er altså en datter, der bliver døbt.
LINK: Affotografering.
20261704.04.20Abelone Sørensdatter Klokmose Søren Madsen ? Søren Madsens kone d 20 april døbte ieg søren Matzøn j Klohmoes hans datter kaldet apollone frembaaren af Jacob [tujvads] hustrue Kiersten ollufsdatter . faddere Just Klohmoes hans Matzen Las peders_ Smid . Anne Jacobsdatter Margrete Jacobsdatter. Karen Jacobsdatter.
Begravelse nr. 6078
NOTITS: Begravet tre et halvt år gammel uden navn, men begravelsen kan ikke være Maren født 1706 for hun begraves med navn 1711.
LINK: Affotografering.
20281704.05.15Niels Jensen Hannerup Jens Madsen ? Jens Madsens kone Torsdagen d: 15 Maj blef Jens Matzøn udj Hannerup Hans Søn Niels døbt frembaaren af Peder Hannerups hustru, faddere vare Niels Præstegd, Niels Anders_ i Hannerup, Niels Pstgds Søn Peder {Nielsen Hannerup}, Michel Hannerups Kone og datter.
LINK: Affotografering.
20351704.10.11Maren Jensdatter Ejstrup Jens Ejstrup ? Jens Ejstrups kone Samme dag {d 11} udj faster blef Jens Eistrup hans datter Maren døbt frembaaren af pær {Peder} Hannerups {1.} Kone . Faddere Niels {Lauridsen} Lund - Bendt j Eistrup - peder hannerups Kones Søster thomas Eistrups Kone {Kirsten}.
NOTITS: Thomas Ejstrups kone ved navn Kirsten se #2312.
LINK: Slægt i Slumstrup Mølle i Sædding.
LINK: Affotografering.
20361704.11.09Peder Mortensen Annexgaarden Morten Pedersen Præstgaard Kirsten Christensdatter Samme dag {d: 9} blef Morten {Pedersen} pstgds første barn peder døbt frembaaren af Kirsten {Jensdatter Hviid} Hr Christ_ {Nielsen} Seerups , faderne vare [.......] . peder {Christensen Paarup} j fasgtergd - Anders {Christensen} holvigs Søn Jens Justensens søn Anders astrup - An Christensdatter Kiær , Zidsel som tiener peder {Christensen} poerup . peder poerups {Christensen} Kone {Anne Jensdatter} og Peder {Nielsen} Uggelbiergs Kone {Mette Christensdatter}.
Begravelse nr. 6314
NOTITS: Begravet 19 et halvt år gammel i 1725.
LINK: Affotografering.
20401705.02.22Peder Larsen Lodal Lars Pedersen Smed Kirsten Jakobsdatter d: 22 febr: døbte ieg las {Pedersen} smids j lodall hands første Søn peder frembaaren af Niels Anders_ pa A[.]asen hands hutrue - fadder vaar - Søren Matzøn j Clochmoes peder {Nielsen} Hannerup Niels pstgds {Præstegaard} søn peder Las {Pedersen} smids Kones {Kirsten Jakobsdatter} søster som da tiente peder Hannerup ved nafn Caren {Jakobsdatter}, Jakob Tujvads Kone.
Begravelse nr. 6038
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel.
LINK: Affotografering.
20441705.05.03Maren Pedersdatter Hannerup Peder Nielsen Hannerup Kirsten Jakobsdatter Samme dag {Dom 3-tia post pascha d 3 Maji} j Faster døbt peder {Nielsen} hannerups datter Mare_ Frembaar_ af Niels {Andersen} Aaßis Kone Fadder Søre_ Matzen Klochmose . Las {Pedersen} smid j Lodal peder [.u.s...res] stifsøn Niels. den unge jacob Møller hs Kone . Jens Eistrups Kone . Caren Jacobsdatter hos peder {Nielsen} hannerup .
LINK: Familien fra Slumstrup Mølle.
LINK: Affotografering.
20451705.05.08Mads Hansen Klokmose Hans Madsen Karen Thomasdatter d: 8 Maji pa den store bededag døbte ieg Hands Matzøn j Klochmoes hs søn Matz frembaaren af Søren Matzøns Kone {Karen Thomasdatter} j Klochmoes, faddere Just {Andersen} Klohmoes, Christ_ Houlis_ Mort_ Marcußen tjenendis Hands Matzøn, Thomas Sørensens datter j Bølling, Matz Væstergds Kone
Begravelse nr. 6141
NOTITS: Begravet seks år gammel.
LINK: Affotografering.
20491705.08.09Christine Marie Sørensdatter Klokmose Søren Sørensen ? Søren Sørensens 2. kone d 9 Augustj Do 9na p: Trint døbte ieg Søren Sørensens Datter j Klochmoes Kaldet Christine Marie frembaaren af Hans Matzøns Kone i Klochmoes, faddere fadder vare Matz {Pedersen} Væstergd . Olluf Ue/Ur som tiente pa Fastergd, Laust Appollon Væsterbye hs søn, Søren Sørinsens søster af Sædding .
LINK: Affotografering.
20591706.05.30Jakob Larsen Lodal Lars Pedersen Smed Kirsten Jakobsdatter d: 30 Maji døbte ieg Las {Pedersen} Smid j Lodal kaldet Jacob frembaaren af Søren Matzen j Klochmoes hands Kone {Karen Jakobsdatter}, faddere Peder {Nielsen} Hannerup, Christ_ Lodal, Jacob {Jensen} Møllers søn Peder {Jakobsen}, Jacob Tved[.]ads Kone, Mølleren {Jakob Jensen Møller} i Slumstrup Mølle hds datter Karen {Jakobsdatter}.
Begravelse nr. 6139
NOTITS: Begravet fem år gammel.
LINK: Familie i Slumstrup Mølle.
LINK: Affotografering.
20641706.09.14Navnløs Fastergaard Peder Christensen Paarup Anne Jensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Tirsdagen d: 21 blef Peder (Christensen) Poerups barn begrafven. .'}
Begravelse nr. 6060
NOTITS: Dato omtrentlig, en uge tilbage fra begravelsen. Faderen †1706.07.16 to måneder før. Forældrene gift i maj 1704, ingen børn set døbt februar 1705 - september 1706, derfor antages at barnet er nyfødt og ikke døbt endnu, da det døde. Dette bekræftes af at moderen introduceres 7 uger efter begravelsen.
LINK: Affotografering.
20671706.12.08Maren Sørensdatter Klokmose Søren Madsen Klokmose Karen Jakobsdatter d: 8 døbte ieg Søren {Madsen} Klochmosis datter Maren frembaaren af peder {Nielsen} Hannerups Kone {Kirsten Jakobsdatter}. Faddere: Knud Lodal, Jens Jacobsen af Slumstrup Mølle Dragoun, Jens Justesens datter af Sÿnderschou tjenendis Just {Andersen} Klochmoes, Søren {Jensen} Møller af Slumstrup hands Kone {Maren Møllekone}, Las {Pedersen} Smids Kone {Kirsten Jakobsdatter}.
Begravelse nr. 6136
NOTITS: Begravet 1711 med navn. Abbelone Sørensdatter begravet 1707 uden navn, kunne have været Maren.
LINK: Affotografering.
20691707.01.07Jakob Nielsen Aas Niels Jakobsen ? Niels Jakobsens kone H: 3 Kongers dag d: 7 Januarjs døbte ieg Niels Jacobsen paa Aasen hds Søn Jacob frembaaren af Morten {Pedersen} Pstgaards Kone {Kirsten Christensdatter}. Faddere: Peder {Nielsen} Aaes, Pofl Jacobs_, Jacob Jacobs_ Las {Pedersen} Smid j Lodal hds Kone {Kirsten Jakobsdatter}. NB: dette barn var fød j afvigte aar 1706.
Begravelse nr. 6202
NOTITS: Begravet 9 år gammel i 1716.
LINK: Affotografering.
20721707.02.13Maren Mortensdatter Annexgaarden Morten Pedersen Præstgaard Karen Christensdatter d 13 febr: døbte jeg Morten {Pedersen} pstgaards barn som blef kaldet Maren faddere var Michel Hannerup . Jens astrups søn Anders {Jensen}, Niels Jacobsen paa Aaes hds Kone, Søren {Jensen} Møller j Slumstrup Mølle hds Kone {Karen Jakobsdatter}, Jens Justesen j Syndershou hds datter Karen {Jensdatter} tjenendes Just {Andersen} Klochmoes.
Begravelse nr. 6590
NOTITS: Begravet 1746 Borris.
LINK: Affotografering.
20741707.03.06Peder Christensen Lodal Christen Lodal ? Christen Lodals kone d 6 Martji døbte ieg Christen Lodals [bren] Peder frembaaren af Las {Pedersen} Smids Kone {Kirsten Jakobsdatter} j Lodal. Faddere: Las {Pedersen} Smid, Pofl Hannerup, Mich{el} Hannerups Søn {Peder?}, Niels pstgaards Kone.
LINK: Affotografering.
20761707.03.27Christen Pedersen Hannerup Hannerup Peder Nielsen Præstgaard Kirsten Christensdatter Bjerrebo Samme dag {27. martij}, døbte jeg lille peder {Nielsen} præstgd j Hannerup hds søn Christen frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg, præstens kone} . faddere vare Olluf Mælgd, Jen{!} huilesen Michel Hannerups søn Christen {Michelsen}, Niels pstgds datter {?Katarina Nielsdatter}, Erich {Nielsen} Kuedbøls Kone {Maren}.
NOTITS: Dette er den berømte Christen Pedersen Hannerup senere ejer af den lille herregård Brandholm i Brande sogn, hvor han dør 1755.
LINK: Christen Pedersen Hannerup af Brandholm i Brande sogn..
LINK: Affotografering.
20781707.04.03Jesper Andersen Astrup Anders Astrup Maren Jespersdatter Samme dag {Midfaste Søndag d 3 April} i Faster døbte ieg Anders Astrup hands Søn Jesper frembaaren af min Kiæriste {Sophie Christensdatter Møborg}. Faddre vare Jens Astrup . pofl Amptrup . Søren porup, An pa Faster Kiær . peder Tranmoesis Kone . Christen {Pedersen} uglbiæris Kone {Anne Christensdatter}.
LINK: Affotografering.
20801707.04.10Kirsten Nielsdatter Fasterlund Niels Lauridsen Lund Anne Madsdatter Gammelgaard Noch samme dag, døbte jeg Niels {Lauridsen} lunds datter Kiersten frembaaren af Olluf Mælgds kone faddere Olluf Mælgd . Jens Eistrup, Jens Astrup hds søn, Jens Justsen i Synderskou hds datter {Karen Jensdatter} tjenendis Just {Andersen} Klochmoes, Karen Jens Astrups kone.
LINK: Affotografering.
20841707.05.17Søren Sørensen Klokmose Søren Sørensen Klokmose ? Søren Sørensen Klomoses 2. kone d 17 Maji døbte ieg Søren {Sørensen} Klochmoes hands Søn Søren frembaaren af Olluf Mælgds Kone. Faddere vare: Matz {Pedersen} Væstergd. Morten {Pedersen} pstgd . Morten M[arcu]sen tjenendis Hans {Madsen} Klochmosis Enche {Karen Thomasdatter} item, Margrete Geertsdatter tjenendis sammestæds, Matz {Pedersen} Væstergds Kone {Else Madsdatter}.
LINK: Affotografering.
20861707.06.13Peder Pedersen Aas Peder Nielsen Aas ? Peder Nielsen Aas kone Samme dag, døbte ieg pedr {Nielsen} Aaes hands søn peder frembaaren af Niels Jacobsens kone paa Aaes , faddere: Olluf Klochmoes, Pofl Hannerup, Jacob {Jensen} Møllers søn [s..] [,,] {Jens Jakobsen} dragon og tiener Søren M: {Madsen} i Klochmoes, Niels Jacobsens søster {? Jakobsdatter} tjenendis peder {Nielsen} Hannerup, Las {Pedersen Smed} Lodals kone {Kirsten Jakobsdatter}.
LINK: Affotografering.
20881707.07.24Mette Jensdatter Ejstrup Jens Ejstrup ? Jens Ejstrups kone Samme dag {d 24 Julij} døbte ieg i Faster Jens Ejstrup hands barn Mette frembaaren af Peder Nørgd {Nielsen Nørgaard} j Hannerup hands Kone. Faddere vare Peder {Nielsen Nørgaard} Hannerup, Olluf Mælgd, Jens Marcußen tienendis Olluf Mælgd, Jens {fejl i originalen! vel for Thomas eller Christen} Eistrups Kone, Margrete Nielsdatter af bølling tienendis Hans {Madsen} Klochmosis Enche {Karen Thomasdatter}.
LINK: Affotografering.
20991708.04.01Maren Lauridsdatter Klokmose Laust Sørensen Klokmose Karen Thomasdatter d 1ste døbte Jeg Laurits Søfrens_ j Klochmos hands datter Maren frembaaren af Søren Matzen hds Kone {Karen Jakobsdatter} ibd: Faddere Thomas Søfrens_ af Bølling . Matz {Vestergaard?} Klochmoes, Christ_ Marcusen, Thomas Søfrensens datter, Olluf Mælgds Kone .
NOTITS: Ingen introduktion set.
LINK: Thomas Sørensen på GENI.
LINK: Affotografering.
21021708.05.28Niels Thomasen Ejstrup Thomas Ejstrup Kirsten Thomas Ejstrups kone d 28 Maji døbte Jeg thomas Eistrups Søn Niels frembaaren af Jens Astrups Kone Karen - Faddere Niels {Lauridsen} lund Jens Eistrup Tomas Hermans Enchis søn af lil Gaasdal, Jens Eistrups kone - Søren Matzen i Klochmoes hds kone {Karen Jakobsdatter}.
NOTITS: Thomas Ejstrups kone ved navn Kirsten se #2312.
LINK: Affotografering.
21051708.08.26Kirsten Olufsdatter Klokmose Oluf Meldgaard Kirsten Oluf Meldgaards kone d 26 aug: døbte jeg Olluf Mælgaards barn Kirsten frembaaren af Olluf buschis kone . faddere Niels {Lauridsen} Lund, Just {Andersen} Klochmoes , Christ_ Marcusen, Olluf Mælgds [bro]der=datter, Laust {Sørensen} Klochmoesis kone {Karen Thomasdatter}.
LINK: Affotografering.
21071708.09.24Edel Jensdatter Hannerup Jens Marcussen ? Jens Marcussens kone d 24 Septbr: S: Michels dag er Jens Marcussøn j hannerup hands datter Edel døbt frembaaren af Pofl Hannerups Kone {Maren Christensdatter} faddere Pofl Hannerup . Karen Jacobsdatters Søn Christen . Niels pstgds datter Michel Hannerups Kone [ung] Peder {Nielsen Meldgaard} Hannerups Kone {Kirsten Christensdatter Bjerrebo}.
Begravelse nr. 6087
NOTITS: Begravet to måneder gammel.
LINK: Affotografering.
21091708.09.30Peder Larsen Lodal Lars Pedersen Smed Kirsten Jakobsdatter d 30 Septbr: igiendøbte Jeg Las {Pedersen} Smeds j Lodal hands Søn peder frembaaren af peder {Nielsen Nørgaard} hannerups kone {Kirsten Jakobsdatter} . Faddere Niels Jacobs: [Las?] Aasen, Søren {Jensen} Møller af Slumstrup . Jens Astrups Søn Niels {Jensen} . Christen Lodals Kone . Niels {Pedersen} Pstgds datter af Hannerup.
LINK: Affotografering.
21131708.11.18Karen Nielsdatter Aas Niels Jakobsen ? Niels Jakobsens kone Samme dag {d 18} døbte jeg Niels Jacobsens datter Karen frembaaren af min kiereste Sophia {Christensdatter} Møeborg faddere Søren {Sørensen} Klochmoes . Pofl Jacob_ peder Ollufs_ af Bølling [......] j [.... .....], An Kiær, Morten {Pedersen} Pstgaards kone {Karen Christensdatter Sønderskov}.
LINK: Affotografering.
21141708.12.05Karen Pedersdatter Hannerup Peder Nielsen Nørgaard Kirsten Jakobsdatter d 5 døbte Jeg peder {Nielsen} Nørgrd j hannerup hans datter Karen frembaaren af peder østershierns kone . faddere Las {Pedersen Smed} Lodal, Søren Nø[..], Jens {Jakobsen} Dragon tjenendis pa Fastergrd, Søren {Sørensen} Klochmoesis datter . Jacob Biærebos kone , Jens Ejstrups kone.
LINK: Affotografering.
21161709.01.27Jens Poulsen Hannerup Poul Hannerup Maren Christensdatter d 27 døbte Jeg Povel Hannerups søn Jens frembaaren af Jens Marcusøn hds hustrue ibidem faddere . Las {Pedersen} Smed , Peder Syndergrd j Hannerup , Ole Christens_ Pofl Hannerups søster fra Brejning . Michel Hannerups kone.
LINK: Affotografering.
21181709.03.11Margrethe Pedersdatter Hannerup Peder Nielsen Meldgaard Kirsten Christensdatter Bjerrebo d 11 marti døbte jeg Peder {Nielsen} Mælgaard j hannerup hans barn Margrete frembaaren af Margrethe [.]ullerboe , faddere Michel hannerup . Povel hannerup Margrethe Biæreboes søn . Niels {Pedersen} Pstgaards datter Peder {Nielsen} nørgaards kone {Kirsten Jakobsdatter} i hannerup Jens Marcusen i [Ibdem] hds kone.
LINK: Affotografering
21201709.05.09Elles Christensdatter Lodal Christen Lodal ? Christen Lodals kone d 9 maij døbte Christ_ Lodals datter Elletz frembaaren af Las {Pedersen} Smids kone . faddere: Pofl hannerup . Michel hannerups søn {Christen?} . Pofl hannerups søster . Peder {Nielsen} Mælgrd j hannerup hds kone {Kirsten Christensdatter Bjerrebo} . Jens Marcussens kone j hannerup.
LINK: Affotografering.
21211709.05.12Mette Sørensdatter Klokmose Søren Madsen Klokmose Karen Jakobsdatter d 12 maj døbte Søren Matzen Klochmoes hds datter Mette frembaaren af Laust {Sørensen} Klochmoesis kone {Karen Thomasdatter} . faddere Matz Klochmoes . Peder {Nielsen} Nørgaard j Hannerup Jens {Jakobsen} Møll dragon . Just {Andersen} Klochmoesis kone {Anne Madsdatter} thomas {Christensen} poerups Pige.
LINK: Affotografering.
21301709.10.06Jens Jensen Hannerup Jens Marcusen ? Jens Marcusens kone d 6te octbr døbte ieg Jens Marcusens søn j Hannerup Jens . frembaaren af Pofl hannerups kone, faddere: Niels {Pedersen} Prstg . Peder {Nielsen} Nørgrd ibidem . Michel hanner{...} søn Christ_ {Christen Michelsen} - Pofl hannerups søster Pe{der} Syndergaards kone ibidem.
Begravelse nr. 6131
NOTITS: Begravet halvanden år gammel.
LINK: Affotografering.
21351709.10.26Christen Andersen Astrup Anders Astrup Maren Jespersdatter 26 octbr er anders astrups søn Christen døbt , frembaaren af Tomas {Christensen} Poerups pige . faddere Jens astrup Just {Andersen} Klochmoes . Tomas {Christensen} Poerup Jens astrups datter . Morten {Pedersen} Pstgaards hustrue {Karen Christensdatter Sønderskov}.
LINK: Affotografering.
21401710.02.09Niels Jensen Ejstrup Jens Ejstrup ? Jens Ejstrups kone d 9de døbte Jeg Jens Eistrups Søn Niels frembaaren af Niels {Lauridsen} lunds kone faddere . Matz {Pedersen} Klochmoes . Peder {Nielsen} Nørgaard j Hannerup . Niels {Lauridsen} Lunds Søn . Peder {Nielsen} Nørgrds kone {Kirsten Jakobsdatter} . Søren Matzens dater j Klochmoes.
LINK: Affotografering.
21421710.04.18Mette Mortensdatter Annexgaard Morten Pedersen Præstgaard Karen Christensdatter Sønderskov d 18 døbte Jeg Morten {Pedersen} Prstgrds datter Mette frembaaren af karen astrup Jens [an]dersens kone - faddere Christ_ Ollufsen i Syndershou . Just {Andersen} Klochmoes Thomas {Christensen} pa Fastergrd: Niels Jacobs_ paa Aaes hds kone . Thomas {Christensen} Poerups huusholdershe.
LINK: Affotografering.
21501710.10.22Hans Laustsen Klokmose Laust Sørensen Klokmose Karen Thomasdatter d 22 octbr blef Laust {Sørensen} Klochmoesis barn Hans døbt frembaaren af Just {Andersen} Klochmoesis kone {Anne Madsdatter} . faddere Matz Væstergaard {Klokmose?, Debelmose?} Søren Matzen i Klochmoes - Thomas {Christensen} Poerup . Laust {Sørensen} Klochmoesis søster {NN Sørensdatter} af Lemb. Christen Houlisens kone udj Bølling.
Begravelse nr. 6142
NOTITS: Begravet fem måneder gammel. Opkaldt efter moderen Karen Thomasdatters 1. mand Hans Madsen.
LINK: Affotografering.
21541711.03.18Maren Larsdatter Lodal Lars Pedersen Smed Kirsten Jakobsdatter Noch døbte ieg samme dag {d 18 Marti} Las {Pedersen} Smids datter Maren frembaaren af Jacob [Tve]dvads kone . faddere - Peder {Nielsen} nørgaard . Matz Nørgaards søn af Bølling soldat . Christen {Madsen} ved nafn . Søren Matzens datter . Pofl Hannerups kone {Maren Christensdatter} Søren {Jensen} Møllers kone {Karen Jakobsdatter} -
LINK: Affotografering.
21621711.07.17Oluf Jensen Klokmose Jens Lysgaard Klokmose ? Jens Lysgaard kone Samme dag {17 juli} døbt Jens {Lysgaard} Klochmoesis barn Olluf frembaaren af Olluf Mælgaards hustrue . faddere Matz {Pedersen} Klochmoes . Olluf {Pedersen} Eistrup Søren {Madsen} Klochmoesis datter . Just {Andersen} Klochmoesis hustrue {Anne Madsdatter} .
LINK: Affotografering.
21701712.02.11Thomas Christensen Lodal Christen Lodal ? Christen Lodals kone d 11 febr døbte Jeg Christen Loudals Søn thomas frembaaren af Christen Jacobsen i Sæden hds kone . faddere . Las lill bølling Christ_ Jacobsen af Sæden . Michel Hannerups søn {Christen Michelsen} - Las {Pedersen} Smeds kone {Kirsten Jakobsdatter} . Christen Lodals kones søster thienendis Peder {Nielsen Nørgaard} Hannerup .
LINK: Affotografering.
21721712.02.14Cathrine Pedersdatter Hannerup Peder Nielsen Meldgaard Kirsten Christensdatter Bjerrebo Samme dag {d 14 februarj} døbte jeg j Faster Peder {Nielsen} Mælgaard i Hannerup hds datter frembaaren af Peder {Nielsen} nørgaards kone {Kirsten Jakobsdatter} sammesteds . Barnets nafn var Cathrine . faddere Niels {Pedersen} Præstgaard . Jens Biæreboe . Poul Hannerup {kone: Maren Christensdatter} og Jens Marcussens koner Peder {Nielsen} nørgaards datter {Maren Pedersdatter} forlovet med Jens Biæreboe {Sædding}.
LINK: Affotografering.
21731712.02.24Johanne Pedersdatter Aas Peder Aas ? Peder Aas' kone d 24 febr døbte jeg Peder Aaes hands datter Johanne frembaaren af Kirsten {Christensdatter Sønderskov} Morten {Pedersen} Præstgaards kone faddere Jens Marcuss_ søn . Niels odderskiær tienendis Christen Søfrens_ Met Ammis datter som og tiener pa Faster Kiær thomas {Christensen} Poerups huusholderske {Maren} Niels Jacobsøn hands hustrue.
LINK: Affotografering.
21761712.04.30Jesper Christensen Hannerup Christen Mikkelsen Karen Jespersdatter d 30 døbte jeg Christen {Michelsen} Hannerups søn Jesper . frembaaren af Peder {Nielsen} Mælgaards kone {Kirsten Christensdatter Bjerrebo} i H: faddere Peder {Nielsen} nørgaard Mort_ {Pedersen} Præstgaard Knud astrup Poul hannerups kone {Maren Christensdatter} Niels Stiers datter thienendis Jens Marcussen ibd.
Begravelse nr. 6157
NOTITS: Begravet fire måneder gammel.
LINK: Affotografering.
21781712.05.16Kirsten Nielsdatter Fasterlund Niels Lauridsen Lund Anne Madsdatter Gammelgaard d 16 maji . 2den Pintzedag døbte jeg Niels {Lauridsen} Lunds datter Kiersten frembaaren af Grauers {Nielsen} Gammelgrd i bølling {vel fejl for Sønder Lem} hans kone {Abbelone Nielsdatter} . faddere Grauers {Nielsen} Gammelgrd Olluf Klochmoes . Jens Astrup søn Niels {Jensen} . Christen {Bendtsen} Fishbæchs kone {Mette Clemmensdatter} . Thomas {Christensen} Poerups huusholdershe Maren .
NOTITS: Kirsten Nielsdatter bliver gift 1734 i Sædding kirke med Anders Rasmussen Clausager.
LINK: Hammerum-herred.dk tråd: Kirsten Nielsdatter Fasterlund f. 1712.
LINK: Affotografering.
21791712.05.20Dødfødt Hannerup Jens Marcussen ? Jens Marcussens kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 25 blef Jens Marcussens datter j Hannerup jordet som blef død føed .'}
Begravelse nr. 6155
NOTITS: Dato omtrentlig fra begravelse 1712.05.25. Se begravelsen.
21801712.06.05Jakob Sørensen Klokmose Søren Madsen Klokmose Karen Jakobsdatter d 5te døbte jeg Søren Matzen j Klochmoes hans søn Jacob frembaaren af Las {Pedersen Smed} Lodals kone {Kirsten Jakobsdatter} . faddere Olluf Klochmoes. Just {Andersen} Klochmoes , Knud Astrup . Laust {Sørensen} Klochmoesis kone {Karen Thomasdatter}. Just {Andersen} Klochmoesis pige som var Christen {Sørensen} Kiærs stifdatter.
LINK: Affotografering.
21861712.10.25Søren Laustsen Klokmose Laust Sørensen Klokmose Karen Thomasdatter d 25 døbte jeg Laust {Sørensen} Klochmoesis søn Søren . frembaaren af Christ_ Houlisens hds kone . faddere Matz {Pedersen} og Olluf Klochmoes Olluf {Pedersen} Eistrup . Søren {Madsen} Klochmoes hans datter Jens Lysgaard ibd: hans kone.
LINK: Affotografering.
21931712.12.26Karen Nielsdatter Aas Niels Jakobsen ? Niels Jakobsens kone d 26 dcbr døbte jeg Niels Jacobs_ j Faster hans datter Karen frembaaren af An {Christensdatter} Kiær Christ_ Søfrensøns datter . faddere Peder Aaes . Anders Kongensholm thienendis pa Fastergrd Thomas {Christensen Paarup} af Fastergaard hands huusholdershe Kirsten {Nielsdatter} Præstgaard.
LINK: Affotografering.
22011713.03.19Mette Andersdatter Astrup Anders Astrup Maren Jespersdatter Samme dag {d 19 Martius} confirmerede Jeg Anders Astrup datter daab nafnlig Mette som var hiemmedøbt d 26 janv: frembaaren af Karen Jens Astrups kone . Faddere Just Klochmos Morten astrup . Niels Andr_ kone Morten {Pedersen} Prstgrds kone {Karen Christensdatter Sønderskov} An {Christensdatter Kjær} paa fasterkiær.
LINK: Affotografering.
22021713.04.13Christen Poulsen Hannerup Poul Hannerup Maren Christensdatter d 13 April døbte Jeg Poul Hannerups søn Christen frembaaren af Ove Christensøn i Schierne hans Kone. Fadderne Ove [se..i]. Jens Marcusøn j hannerup - Niels som tiener paa fasterkier han heder Niels Sørensøn . Poul hannerups kones søster Kiersten {Christensdatter} Christen Michelsøn af hannerup hds Kone {Karen Jeppesdatter} .
Begravelse nr. 6515
NOTITS: Begravet 1741 28 år gammel.
LINK: Affotografering.
22081713.10.05Niels Jensen Klokmose Jens Lysgaard ? Jens Lysgaards kone Octbr d 5 blef Jens Lysgaard Klochmoes hans barn døbt nafnlig Niels barnet er frembaaren af Laust {Sørensen} Klochmosis kone {Karen Thomasdatter} . Fadderne Søren Matzøn Olluf Eystrup Niels Lysgaard af Barda {i Vorgod sogn} .
LINK: Affotografering.
22111713.10.22Markus Jensen Hannerup Jens Markussen ? Jens Markussens kone d 22 (octbr) er Jens Marcussen j Hannerup hans Søns daab confirmeret , som shede hiemme 3 ugger tilforne han nafn Er Marcus hand blef frembaaren af Oluf Klochmosis kone {Kirsten} . Lars {Pedersen} smed . Poul hannerup . Anders Jacobsen paa Fastergaard . Peder {Nielsen} Mælgaards Kone {Kirsten Christensdatter Bjerrebo} j hannerup, Karen Jespersdatter ibd: Boel gregersdatter Thienindis i hannerup.
Begravelse nr. 6184
NOTITS: Begravet to år fire måneder gammel †1715.30.01.
LINK: Affotograferet.
22141714.01.01Maren Larsdatter Lodal Lodal Lars Pedersen Smed Lodal Kirsten Jakobsdatter [d 1ste] døbte Jeg Las {Pedersen Smed} Lodal datter Maren for 14 dage tilforne hiemdøbt frembaaren af Søren {Jensen} Møllers kone {Karen Jakobsdatter} j Slumstrup Mølle {Sædding sogn} Faddere Christen Lodal . Jens Marcussen j hannerup Anders Kongensholm tieninds j Fastergrd . Oluf {Villadsen} Klochmosis datter Søren Matzens datter ibd . Poul hannerups kone {Maren Christensdatter} .
NOTITS: †1793.08.17 Faster. Gift 1740.06.15 i Faster med Søren Lauridsen *1712.10.25 Faster †1796.07.09 Faster.
LINK: Slumstrup Mølle i Sædding: familie 1678 - 1750.
LINK: Affotografering.
22181714.02.11Maren Christensdatter Lodal Christen Lodal ? Christen Lodals kone d 11 febr: døbte jeg Christen lodals barn Maren frembaaren af Las j bølling hds hustrue - faddere . Las Christen Lodals broder . Niels Boel Oddershiærs Søn thinindis paa Fasterkiær - Poul hannerups hustrue {Maren Christensdatter} Christen Michelsens hustrue {Karen Jeppesdatter} ibd: Christen lodals Kon=søster Sophie thienendes Peder Mælgrd .
LINK: Affotografering.
22271714.05.27Maren Pedersdatter Hannerup Peder Nielsen Melgaard Kirsten Christensdatter Bjerrebo d 27 Maji som var fest: trinitatis døbte ieg Peder {Nielsen} Mælgrd j hannerup hds datter Maren . Frembaaren af Jens biærrebois hustrue {Maren Pedersdatter} faddere Christen nørgaard af bølling . Anders Kongensholm auflskarl paa Fastergrd . Kirsten Niels Prstgrds datter , der forlouis med Christen nørgrd . Peder {Nielsen} nørgaard j hannerup hds hustrue {Kirsten Jakobsdatter} Las {Pedersen Smed} Loudals Kone {Kirsten Jakobsdatter} .
NOTITS: Jakobsdøtre se Slumstrup Mølle.
LINK: Slumstrup Mølle i Sædding: familie 1678 - 1750.
LINK: Affotografering.
22341715.02.11Christen Mortensen Annexgaard Morten Pedersen Præstgaard Karen Christensdatter Sønderskov d 11 febr: blef Morten {Pedersen} Præstgrds Søn Christen , som var fød d 21 decembr 1714 og hiemdøbt d 23 Ejusdem , hans daab Confirmeret Frembaaren af min Kieriste {Sophie Christensdatter Møborg} . fadderne Christen Ollufs_ j Syndershu . Christen Ugelberg . Thomas {Christensen Paarup} paa Fastergrd , Morten Adstrup . An {Christensdatter Kjær} paa Fasterkiær Christen Michels_ j hannerup hds Kone {Karen Jeppesdatter} Peder {Eskesen} Krogs Kone {Kirsten Christensdatter} .
LINK: Affotografering.
22451715.12.01Inger Nielsdatter Aas Niels Jakobsen ? Niels Jakobsens kone Decembr d 1ste døbte Jeg Niels Jacobs_ paa faster=Aaes hans datter Inger Frembaaren af min Kiæriste {Sophie Christensdatter Møborg} Faddere Peder {Nielsen} Aaes . thomas {Christensen} porup . Kirsten {Christensdatter Sønderskov} Morten {Pedersen} Prstgrds Kone . maren thienendis thomas {Christensen} Porup . Peder {Nielsen} Aasis datter Maren {Pedersdatter} .
LINK: Affotografering.
22511716.02.19Christen Christensen Lodal Christen Lodal ? Christen Lodals kone {REKONSTRUKTION fra begravelsen 'd 23 febr : begrov Jeg Christen Loudals lille barn Christen som døde strax dend var fød.' }
Begravelse nr. 6196
NOTITS: Dato født sat til 4 dage før begravelsen.
22521716.03.08Gertrud Jensdatter Ejstrup Jens Ejstrup ? Jens Ejstrups kone d 8 Martij døbte jeg Jens Ejstrups datter Giertrud frembaaren af Johanne Oluf {Pedersen} Ejstrups thieneste Pige Faddere Niels {Lauridsen} Lund {Fasterlund} Peder {Nielsen Hannerup} Nørgaards datter . Niels {Lauridsen} Lunds kone {Anne Madsdatter} .
LINK: Affotografering.
22581716.05.08Kirsten Poulsdatter Hannerup Poul Hannerup Maren Christensdatter d 8 Maji der ieg {præsten Peder Stauning} var j breining , døbte Hr. Lambret {Lambert Andersen Guldager} Poul Hannerups datter Kiersten Frembaaren af Peder {Nielsen} Mælgrds kone {Kirsten Christensdatter Bjerrebo} Jens Marcussøn Jens astrups Søn Morten {Jensen} Christen {Mikkelsen} Hannerups Kone {Karen Jeppesdatter} Peder {Nielsen Hannerup} Nørgrds datter Inger {Pedersdatter} . Morten {Pedersen} Præstgrds Pige An Jens datter .
Begravelse nr. 6204
NOTITS: Begravet et halvt år gammel. Lambert Andersen Guldager, Bølling, Præst i Bølling og Sædding sogne.
LINK: Affotografering.
22591716.06.21Jakob Larsen Lodal Lars Pedersen Lodal Kirsten Jakobsdatter d 21 Junij døbte Jeg Las {Pedersen} Loudals Søn Jacob Frembaaren af Margret {Jakobsdatter} Niels {Andersen} Væsterbye {Borris sogn} hans Kone. Faddere Christen Loudal Poul Hannerup . Matz {Sørensen} Søren Matzøns Søn j Klochmoes . Inger {Pedersdatter} Peder {Nielsen} Hanrups datter . noch Søren {Jensen} Møllers Kone {Karen Jakobsdatter} af Slumpstrup Mølle {Sædding sogn} .
NOTITS: Moderen er ud af en stor familie med fem døtre af Jakob Jensen Møller i Slumstrup Mølle i Sædding sogn. Se link.
LINK: Jakobsdøtre fra Slumstrup Mølle.
LINK: Affotografering.
22611716.08.02Thomas Andersen Astrup Anders Astrup Karen Jespersdatter Augustus 2den confirmerede Jeg Anders Astrups Søn hans daab som var fød jmellem d 12 og 13 Julij tilforne . Kaldet Thomas frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} . Faddere Forvalter {Daniel Filip} Rasck Niels {Lauridsen} Lund , Morten {Jensen} Astrup . Kirsten {Christensdatter Sønderby} Morten {Pedersen} prestgrds Kone { Kirsten Christensdatter Sønderskov} . Maren Ofues Fæste Møe j Hanning Kirchegrd som har tient Thomas {Christensen Paarup} Poerup.
LINK: Affotografering.
22751717.01.31Jesper Christensen Hannerup Christen Michelsen Hannerup Karen Jeppesdatter Samme dag {d 24 Janvarius} hiemdøbte jeg Christen {Michelsen} Hannerups søn Jesper . huis daab blef confirmerit d 31 Janv: hand blef frembaaaren af Christen {Michelsen} Hannerups kones søster [Ellen?] Jeppesdatter af Sæding {af Sæding indskudt}, faddere Laust Jespers_ af Sæding , Poul Hannerup Jens Jens_ aflskarl paa Fastergrd . Jens MarcusSøns Kone Peder {Nielsen} Nørgaards datter {Maren Pedersdatter} Christen Michelsens Kones søster Mete Elletz bar Barnet .
NOTITS: Ellen skrevet over et andet navn.
LINK: Affotografering.
22761717.03.04Dødfødt Hannerup Peder Nielsen Meldgaard Kirsten Christensdatter Bjerrebo {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 7de begrou Jeg Peder (Nielsen) Mælgrds barn som var død fød j hannerup 1 Søn.'}
Begravelse nr. 6209
22771717.03.07Abelone Christensdatter Lodal Christen Lodal ? Christen Lodals kone Samme dag {d 7de Martius} døbte Jeg {Christen} Lodals datter Appollone frembaaren af Hds Kones søster Sophi . Faddere . Poul Hannerup Christen [Na..] j Fasterkiær Inger {Pedersdatter} Peder {Nielsen} nørgrds datter . Jens Marcussens Kone . Las {Pedersen} smids Kone {Kirsten Jakobsdatter} .
NOTITS: Christen identificeret gennem konens søster Sophie som tjener ved Peder Hannerup 1714.02.11 #2218.
LINK: Affotografering.
22781717.04.04Kirsten Olufsdatter Ejstrup Oluf Pedersen Ejstrup Johanne Christensdatter noch {d 4de Aprilis} døbte Jeg j Faster Olluf {Pedersen} Ejstrup hans datter Kiersten frembaaren af An {Anne Jensdatter} Fishbeck Olluf {Jensen} Fishbechs Kone Faddere . Ollluf {Jensen} fishbeck . Jens Ejstrup . Niels {Lauridsen} Lunds Søn {Laurids? Nielsen} . Jens Ejstrups Kone . Olluf {Jensen} fishbæks thienestepige Boel Jespersdatter.
LINK: Affotografering.
22791717.04.11Niels Mortensen Præstgaard Morten Pedersen Præstgaard Kirsten Christensdatter Sønderskov d 11 april døbte Jeg Morten {Pedersen} prstgrds Søn Niels . frembaaren af Maren {Jespersdatter} Anders Astrups kone . faddere Peder {Nielsen} Aaes . Niels og Christen {Jespersen} paa Faster Kiær . Forvalter {Daniel Filip} Raschis Søsterdatter Maren Inger Jens Astrups datter . Niels Jacobsens Kone paa Aaes .
LINK: Affotografering.
22831717.08.27Johanne Jensdatter Klokmose Jens Lysgaard ? Jens Lysgaards kone Jens Lysgrds datters daab som blef kaldt Johanne blef frembaaren af Anna {Olufsdatter} Olluf Mælgrds datter d 29 augustj og blev dends daab da confirmeret Faddere . Matz {Sørensen} Klochmos - Peder {Andersen} Anders {Lauridsen} Debelmosis søn thienendes Jens lysgrd noch Kiersten Thienends sammested . item Karen Suends datter thienendes Matz {Sørensen} Klochmos . item Just {Andersen} Klochmosis Kone {Anne Madsdatter} .
LINK: Affotografering.
22961718.05.01Maren Jensdatter Klokmose Jens Lysgaard Kirsten Andersdatter d 1ste Majus døbte Jeg Kirsten Anders {Lauridsen} Debemosis datter hendis Uægte barn , som hun føde da hun tiendte Jens Lysgaard. Jens Lysgaard j hans Ægte tid {som ægteviet} blef udlagt til barne=fader . Barnets naun er Maren . frembaaaren af Zidsel {Madsdatter} Huuskone Hans {Nielsen} Feldbereders hustrue . faddere Laust {Sørensen} Klochmoes . Villatz {Sørensen} Søren Sørens_ j Klochmoes hds Søn. Olluf Klochmoes datter. Laust {Sørensen} Klochmosis Kone {Karen Thomasdatter} .
Begravelse nr. 6236
NOTITS: Begravet 11 uger gammel. Ud fra fadderne formodes dåben at være foretaget i Faster kirke, ikke i Borris ud fra Debelmose.
LINK: Affotografering.
22971718.05.08Dorthea Pedersdatter Hannerup Peder Nielsen Meldgaard Kirsten Christensdatter Bjerrebo d 8 Maji døbte Jeg Peder {Nielsen} Mældgrd j Hannerup hds datter Dorethea frembaaren af Inger {Pedersdatter} Peder {Nielsen} Nørgrds datter faddere Jens Marcussen . Niels Paa fasterkiær . An Poul Hannerups syster . Las {Pedersen} Smids kone {Kirsten Jakobsdatter i Lodal} - Christen {Mikkelsen} Hannerups Kone {Karen Jeppesdatter} .
Begravelse nr. 6243
NOTITS: Begravet et år gammel.
LINK: Affotografering.
23051718.10.09Søren Poulsen Hannerup Poul Hannerup Maren Christensdatter Octbr d 9de døbt poul Hannerups Søn Søren frembaaren af Christen {Mikkelsen} Hannerups Kone {Karen Jeppesdatter} . Faddere Michel Hannerup Jens Marcussen ibd: Niels Fasterkiær . Inger {Pedersdatter} Peder {Nielsen} nørgrds datter - Christen Loudals Kone.
LINK: Affotografering.
23071718.12.27Niels Nielsen Hannerup Niels Jensen Tømmermand Inger Nielsdatter d 27 decembr døbt Jeg j Faster An Huuskone hos Poul Han{nerup} hendes datters barn Niels , som er Gift i Bølling med j Soldat nafnl: Niels Jens_ tømmerMand - barnet blef baaren af samme An Huuskones Datter Kirsten Nielsdatter Faddere Poul Hannerup . Niels boende paa Fasterkiær . An Huuskones anden dater Anna . Christen {Mikkelsen} Hannerups Kone {Karen Jeppesdatter} .
Begravelse nr. 6242
NOTITS: Begravet 20 uger gammel. An Huuskone har midst tre døtre, moderen uden navn, Kirsten og Anne Nielsdatter. Moderens fornavn Inger fra "Pedersminde i Borris" s. 38. Se også #2315.
LINK: Affotografering.
23151719.06.18Niels Andersen Hannerup Anders Lauridsen Soldat Kirsten Nielsdatter d 18 Junij døbte Jeg An Huuskones i Hannerup hendis datter, som hæde Kirsten , hendis barn , hvis Mand er Soldat og kaldis Anders . Barnets nafn er Niels . Inger {Nielsdatter} som og er An Huuskones datter , og Niels Tømmermand soldat hans Kone , bar barnet . Faddere - Jens MarcusSøn af Hannerup, Christen Jespers: af Fasterkiær . An {Nielsdatter} Niels tømmermands konis søster . Poul Hannerups kone {Maren Christensdatter} .
NOTITS: Se også #2307.
LINK: Affotografering.
23251719.11.12Margrethe Larsdatter Lodal Lars Pedersen Smed Kirsten Jakobsdatter d 22 Nov. dom 23 a trinitatis [L]as {Pedersen} Smids datter Margret døbt . frembaaren af Søren Matzøns Kone {Karen Jakobsdatter} j Klochmose . Faddere Jens MarcusSøn j Hannerup {....} {........} Inger Peder [N....] {...} Peder {Nielsen} Mælgrds kone { Kirsten Christensdatter Bjerrebo}.
LINK: Affotografering, hjørner afrevet.
23301720.03.06Niels Pedersen Hannerup Peder Nielsen Melgaard Kirsten Christensdatter Bjerrebo d 6 Martij døbte jeg Peder {Nielsen} Mælgrds barn Søn Niels j Hannerup frembaaren af Poul Hannerups Kone {Maren Christensdatter} Faddere Las {Pedersen} smid Jens MarcusSøn Christen {Jespersen} paa Fasterkiær - An Poul Hannerups søster jtem Peder {Nielsen Hannerup} Nørgaards Kone {Kirsten Jakobsdatter} .
Begravelse nr. 6256
LINK: Affotografering.
23331720.06.23Jens Nielsen Hannerup Niels Jensen Tømmermand Soldat Inger Nielsdatter Junius Dom 4te p: Trinit d 23 Junij dø{bte} jeg Niels {Jensen} Tømmermand Sold{ats} som er til [.......] {....}rup hans Søn Jens frembaaren af Maren Poul Hannerups kone. Faddere . Peder {Nielsen} Mælgrd ibd: Jens Niels_ soldat bemælte Niels Tømmermands Kone=broder . 2de af hans Hustruis søstre nafnl: Kirsten og Anne Niels døtre .
LINK: Affotografering.
23371720.08.18Niels Christensen Hannerup Christen Mikkelsen Karen Jeppesdatter d 18 Aug Christen Michelsøn af Hannerup hans Søn Niels , som var døbt tirsdagen tilforne, blef hans daab confirmeret . Hans er frembaaren af Las {Pedersen} smids Kone {Kirsten Jakobsdatter} . Faddere Peder {Nielsen} Nørgaard j hannerup . Poul [.....] Soldat hos Peder nørgaard Nafnl Jens som er Margrete j debelm[..] An J[u]sdatter thiener Jens {....} Morten {Pedersen} Præstgaards k{one?} {Kirsten Christensdatter Sønderskov}.
LINK: Affotografering hjørner meget beskadiget.
23411720.10.20Helvig Christensdatter Lodal Christen Lodal? ? Christen Lodals kone? {REKONSTRUKTION: fra Introduktionen: 'd 24 nov: jntroduceredes .Christen (Lo?)dals Kone' - deres datters daab (Helvig) .}
NOTITS: Dato skønnet en måned tilbage fra introduktionen. Dåben ikke indført. Se introduktionen for identifikation af -dal som Lodal i Faster sogn. Navn Helvig fra konfirmationen 1737.
LINK: Introduktionen.
23641722.07.01Margrethe Nielsdatter Tømmermand Hannerup Niels Jensen Tømmermand Inger Nielsdatter {REKONSTRUKTION ud fra konfirmationen: '1739 (Quasimodo antaget) Magrethe Nielsd: Tømmermd' Niels Jensen Tømmermand og Inger Nielsdatter i Hannerup en datter til daaben Margrethe .}
NOTITS: Dato kan være op til to år forkert.
LINK: Affotografering konfirmation.
23731723.07.01Anders Nielsen Astrup Astrup Niels Jensen Astrup Maren Jespersdatter {REKONSTRUKTION ud fra konfirmationen: '1741 (Quasimodo antaget) Anders Astrup.' Niels Jensen og Maren Jespersdatter i Astrup en søn til daaben Anders . }
LINK: Affotografering konfirmation.
23791724.03.01? Christens/en/datter Fasterlund Christen Madsen Lund ? Christen Madsen Lunds kone {REKONSTRUKTION ud fra introduktion:Christen Madsen Lund og kone i Fasterlund en søn/datter til daaben (navn ukendt) . }
LINK: Affotografering introduktion.
23811724.07.02Margrethe Nielsdatter Hannerup Niels Jensen Tømmermand Inger Nielsdatter d: 2 Julij døbte Niels {Jensen} Tømmermands daatter Magrethe baaren af Niels Jacobsens hustrue , faddere {Chri}ten Kiær , Niels ibid : {Fasterkær} Anna Nielsdaatter af Vester Aas og Anna Nielsdaatter af {.....}
LINK: Affotografering.
23841724.11.19Mette Jensdatter Klokmose Jens Lysgaard ? Jens Lysgaards kone d : 12 Nov: døbte Peder Meldgaards daatter Ma{...} hiemme i Huuset , og ligeleedis samme dag hiemmedøbte Jens Lysgaards daatter M{.....}. d: 19. blev Jens Lysdgaards daatters , Mettes daab confirmeret , baaren af Søren Madsens daatter Maren {Sørensdatter} , faddere Just Andersen Villads Sørensen , Christen {Madsen} Lunds hustrue og Maren Jensdaatter af Klokmoese —
LINK: Affotografering.
23911725.01.01Maren Pedersdatter Hannerup Peder Nielsen Meldgaard Kirsten Christensdatter Bjerrebo 1724 d : 12 Nov. døbte Peder {Nielsen} Meldgaards daatter Ma{...} hiemme i Huuset , 1725 . Festo Novi Anni . blev Peder {Nielsen} Meldgaards daatter, Maren , daab confirm: , baaaren af Prsætens Hustrue {Marie Kristine Hansdatter Vest} , faddere , Las {Pedersen} Smed , Povel Handerup , Maren Tvivad af Sæding , Jens Sørensen af Handrup , og Maren Pedersd : ibid: ,
LINK: Affotografering.
23931725.02.11Karen Larsdatter Lodal Lars Pedersen Smed Kirsten Jakobsdatter 1725 d : jj Febr : døbte Las {Pedersen} smeds daatter , Karen , baaren af Slumstrup Møller {Søren Jensen} Kone {Karen Jakobsdatter} , faddere , Christen Loodal , Jens sørensen af Handrup , Peder {Nielsen} Meldgaards hustrue {Kirsten Christensdatter Bjerrebo} , Maren sørensdatter og Mette Nielsdaatter begge af Klokmose —
LINK: Affotografering.
24031725.07.01Bodil Christensdatter Fasterkær Christen Jespersen Kjær ? Christen Jespersen Kiærs kone d: 1 Julij blev Christen {Jespersen} Kiærs daatter , Bodild , daab confirm: , baaren af Niels Jakobsens hustrue ibid : faddere , Oluf {Villadsen} Klokmose , Laust Jensen tienendis paa Fasterkier , Niels Fastergaards Hustrue , Ole Meldgaards daatter Johanne {Olesdatter} og Else tiener Niels Kiær —
LINK: Affotografering.
24071725.11.11Mads Christensen Fasterlund Christen Madsen Lund ? Christen Madsen Lunds kone d : jj Nov : døbte Christen Madsens {Lund} Søn , Mads , baaren af Christen Laadals hustrue , Faddere , Mads Lund, Knud Madsen Slikdal , Povl Christensen Laadall , Morten {Jensen} Adstrups hustrue {Kirsten Pedersdatter} og Mette Pedersdaatter af Fasterlund —
LINK: Affotografering.
24211726.08.07Peder Mortensen Astrup Morten Jensen Astrup Kirsten Pedersdatter d : 7de Aug : døbte Morten Astrups Søn , Peder , baaren af Niels Fastergaards hustrue , faddere , Niels {Jensen} Adstrup , Christen Jensen Østergaard Niels Fastergaard , Jens Boesens hustrue {Anne Christensdatter, Øvig, Skarrild sogn} og Maren Sørrensdaatter i Klokmose —
LINK: Moderens mor Anne Christensdatter i Øvig i Skarrild. Gift 2. med Jens Boesen.
LINK: Affotografering.
24261727.03.01Dødfødt Klokmose Jens Lysgaard ? Jens Lysgaards kone {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'd: 5 Martij begrov Jens Lysgaards dødføde barn — '. }
Begravelse nr. 6345
NOTITS: Fødslen sat til fire dage før begravelsen.
LINK: Affotografering begravelse.
24311727.06.22Jens Christensen Klokmose Christen Jensen Østergaard ? Christen Jensen Østergaards kone 1727 d: 22 Junij døbte Christen Jensen Østergaards Søn , Jens , baaren af Oluf Villadsens hustrue {Kirsten} , fddere , Morten {Jensen} Adstrup og Hustrue {Kirsten Pedersdatter} , Just {Andersen} Klokmose , Jens Østergaard ibid : , og Mette Sørensdaatter af handrup —
LINK: Affotografering.
24321727.06.29Niels Jesper Christensen Fasterkær Christen Jespersen Kjær ? Christen Jespersen Kjærs kone Dom : 3 à Trin : døbte Christen {Jespersen} Kiærs Søn , Niels Jesper , baaren af Ole Villadsens hustrue {Kirsten} , faddere , Niels Kier , Niels Jacobsens hustrue , Edvert paa Fasterkier , Peder {Larsen} Laadal , og Ole Villadsens daatter Kiersten.
LINK: Affotografering.
24341727.08.27Dødfødt Hannerup Peder Nielsen Meldgaard Kirsten Christensdatter Bjerrebo {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom 12 à Trin : begrov Peder {Nielsen} Meldgaards dødfødde Søn —'}
Begravelse nr. 6358
NOTITS: Dato antaget til fire dage før begravelsen.
LINK: Affotografering begravelsen.
24371727.09.24Niels Madsen Fasterlund Mads Lund ? Mads Lunds kone d : 24 Sept: døbt Mads Lunds Søn , Niels , baaren af Jens Eitrups daatter , Karen {Jensdatter} , fadere , Lars Syndergaard af Sedding , Christen {Madsen} Lund , Jens Gregersen af Truelsgaard Christen Madsens hustrue , Jens Gregersens daatter af Truelsgaard.
LINK: Affotografering.
24411727.10.19Christen Nielsen Fasterkær Niels Kjær ? Niels Kjærs kone Dom : 19ma à Trin: døbt Niels Kiers Søn, Christen , baaren af Christen {Jespersen} Kiers hustrue , fadder Christen {Jespersen} Kier , Christen {Pedersen} Uglberg , Niels den yngre af Fastergaard, Peder {Nielsen Nørgaard} Handrups hustrue {Kirsten Jakobsdatter} Bodild Aas —
LINK: Affotografering.
24441728.03.30Niels Jensen Klokmose Jens Lysgaard ? Jens Lysgaards kone 1728. Feria 3tia Pasch : døbte Jens Lysgaards Søn Niels , baaren af Maren Sørensdaatter i Klokm :, faddere Laust {Sørensen} ibid : og hustrue {Karen Thomasdatter} Villads {Sørensen} ibid: og Kiersten Olufsdaatter ibid:
LINK: Affotografering.
24461728.04.23Peder Bentsen Ejstrup Bent Lauridsen Ejstrup Karen Jensdatter Allmindelig Bededag . døbte Bend {Lauridsen} Eistrups Søn , Peder , baaren af Mads Lunds hustrue, faddere Jens Eistrup og hans Søn Niels {Jensen} , Jens Syndergaard Oluf {Villadsen} Klokmosis hustrue {Kirsten} , og Maren Jensd : Eistrup
LINK: Affotografering.
24561728.11.14Jens Poulsen Hannerup Poul Jensen Hannerup Maren Jensdatter Dom : 25 à Trin : døbte Povl {Jensen} Handrups Søn , Jens , Baaren af Christen Dynesens hustrue {Mette Madsdatter Mølle} faddere Peder {Nielsen} Nørgaard , Christen Dynesen , Christen Meldgaard, Peder {Nielsen} Meldgaards hustrue {Kirsten Christensdatter Bjerrebo} , Poul {Jensen} Handrups Syster Anne —
LINK: Affotografering.
24591728.12.27Karen Mortensdatter Astrup Morten Jensen Astrup Kirsten Pedersdatter Feria 3tia Nativ: xti døbte Morten {Jensen} Adstrups daatter , Karen , baaren af Præstens hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere , Christen Klokmose , Christen Andersen i Adstrup , Niels Ildsgaards hustrue , Niels {Jensen} Adstrups hustrue {Maren Jespersdatter} , Manen Syndergaard af Sedding.
NOTITS: Ingen introduktion.
LINK: Affotografering.
24621730.01.15? Christens/en/datter Klokmose Christen Madsen ? Christen Madsens kone {REKONSTRUKTION ud fra introduktionen: 'd: 26 Febr. introd : Christen Madsens hustrue i Klokm: — '. Christen Madsen i Klokmose et {navn ukendt} døbt. }
NOTITS: Kirkebogen ikke ført marts 1929 - januar 1930, dåben falder i den periode.
LINK: Affotografering introduktion.
24671730.07.09Jens Bentsen Ejstrup Bent Lauridsen Ejstrup Karen Jensdatter Dom: 5ta à Trin: døbte Bend {Lauridsen} Eistrups Søn , Jens , baaren af sin Moster Maren {Jensdatter} , faddere , Morten {Jensen} Astrup , Niels {Jensen} Eistrup , Mads Lunds hustrue , Mette Eistrup —
LINK: Affotografering.
24721730.09.29Anders Larsen Fasterlund Lars Lund ? Lars Lunds kone Festo Michaelis døbt Las Lunds Søn , Anders , baaren af Mads Lunds hustrue , faddere , Mads Lund , Clemend Jens: og sin Syster af Vorlgoed , Christen Anders: af Astrup —
LINK: Affotografering.
24771731.02.04Ane Jensdatter Hannerup Jens Laursen Maren Pedersdatter Fastelavns Søndag døbte Jens Laurßens daatter i Handrup , Ane , baaren af Niels Lauridsens hustrue , faddere , Niels Laurids: , Peder Lassen Laadal , Christen dynesens hustrue {Mette Madsdatter Mølle} , Povl Handrups hustrue {Maren Jensdatter} Peder {Nielsen} Melgaards daatter {Karen Pedersdatter} -
NOTITS: Forældre trolovet 1730.07.25 i Faster #8103.
LINK: Affotografering.
24781731.02.18Oluf Jensen Klokmose Jens Østergaard Kirsten Olufsdatter 2 Søndag i Faste døbte Jens {Østergaard} Klokmosis Søn , Oluf , baaren af Christen {Jespersen} Kiers hustrue , faddere Christen Nafr , Enevold {Christensen} Albek , Morten i Meldgaard {Hannerup} , bodild {Clemmensdatter} Skobek {Borris} , Christen {Jensen} Østergaards hustrue .
Begravelse nr. 6400
LINK: Affotografering.
24801731.04.04Karen Christensdatter Hannerup Christen Dynesen Mette Madsdatter Mølle d: 4de April døbte Christen Dynesens daatter, Karen , baaren af Las {Pedersen} Smeds hustrue {Kirsten Jakobsdatter} , faddere , Mads {Pedersen Vestergaard} Develmose , Peder {Nielsen} Meldgaars Søn {Christen Pedersen Hannerup} , Maren Mortensdatter , Peder {Nielsen} Nørgaards daatter {Karen? Pedersdatter} .
LINK: Affotografering.
24821731.05.06Ane Mortensdatter Astrup Morten Jensen Astrup Kirsten Pedersdatter Dca 6 p: Pascha døbte Morten {Jensen} Astrups daatter , Ane , baaren af min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere , Christen {Jensen} Østergaard i Klokmose , Niels {Nielsen} Fastergaards hustrue {Kirsten Miltersdatter} og Søn {Milter Nielsen} , Las Lunds hustrue , Niels {Jensen} Astrups {sted}daatter {Mette Andersdatter} .
LINK: Affotografering.
24831731.05.20? Christensdatter Klokmose Christen Jensen Østergaard ? Christen Jensen Østergaards kone Festo s: {stel} Trin: døbte Christen {Jensen} Østergaards daatter i Klokmose .
LINK: Affotografering.
24851731.06.24? Mads/en/datter Fasterlund Mads Lund ? Mads Lunds kone St Hans dag døbte Mads Lunds {barn} .
LINK: Affotografering.
24861731.07.01Oluf Christensen Fasterkær Christen Jespersen Kjær ? Christen Jespersen Kjærs kone Ditto {Dom : 6ta à Trin:} confirm : Christen {Jespersen} Kiærs Søns hiemmedaab, Oluf , baaren af Kiersten Nafr , faddere , Oluf {Villadsen} og Jens {Lysgaard} Klokmose , Milther Nielsen , Niels Kiærs hustrue.
LINK: Affotografering.
24891731.09.01Anne Pedersdatter Hannerup Peder Nielsen Meldgaard Kirsten Christensdatter Bjerrebo {REKONSTRUKTION ud fra Introduktionen: 'Dom : 21 à Trin : introd : Peder {Nielsen} Meldgaards hustrue ' Peder Nielsen Meldgaard og Kirsten Christensdatter Bjerrebo i Hannerup en søn/datter til daaben . }
Begravelse nr. 6405
NOTITS: Navn Anne fra begravelsen. Fødselsdato skønnet ud fra introduktionen 14. oktober 1731 seks uger tilbage. Begravet nogle dage gammel.
LINK: Affotografering Introduktion.
LINK: Affotografering begravelsen, deri navnet Anne.
25001732.03.05? Pouls/en/datter Hannerup Poul Jensen Hannerup Maren Jensdatter 1732 d: 5 Martij døbte Poul {Jensen} Handrups daatter , {...tom plads...} , baaren af Jens Handrups hustrue , faddere .
Begravelse nr. 6409
LINK: Affotografering.
25011732.04.02Ane Nielsdatter Hannerup Niels Timmermand ? Niels Timmermands kone d: 2 April døbte Niels Timmermands daatter, Ane , baaren af Niels {Nielsen} Fastergaards hustrue {Kirsten Miltersdatter} , faddere Poul {Jensen} Handrup , Niels Nielsen {Søhale} Fastergaard , Jens Nørgaards hustrue , Maren {Mortensdatter} Præstgaard —
Begravelse nr. 6419
LINK: Affotografering.
25021732.04.02Ane Christensdatter Klokmose? Christen Husted ? Christens Husteds kone Ditto {d: 2 April} døbte Christen Huusteds daatter , Ane , baaren af Christen {Jensen} Østergaards hustrue , faddere , Jens Østergaard , Laust {Sørensen} Klokmoses Søn {Søren Laustsen} og daatter {? Laustdatter} , Villadses {Sørensen} hustrue {Bodil Clemmensdatter} , Bodild Aas —
NOTITS: Ingen introduktion
LINK: Affotografering.
25041732.05.18Oluf Jensen Klokmose Jens Østergaard ? Jens Østergaards kone Dom : 5 p: Pascha døbte Jens Østergaards Søn i Klokmose , Oluf , baaren af Christen {Jespersen} Kiers hustrue , faddere , Christen Nafr , Enevold Albek , Laust Klokmosis Søn , Søren {Laustsen} , Christen {Jensen} Østergaards hustrue —
LINK: Affotografering.
25051732.05.25? Uægte Hannerup  ? Ukendt Dom: 6 p : Pascha døbte et uægte Barn i Handrup.
NOTITS: Ingen introduktion.
LINK: Affotografering.
25121732.11.19Laurids Bentsen Ejstrup Bent Lauridsen Ejstrup Karen Jensdatter d : 19 Nov : døbte Bend {Lauridsen} Eistrups Søn , Laurids , baaren af Maren {Jensdatter} Eistrup, faddere, Niels Aal , Niels Jensen , Mads Lunds hustrue og Syster —
LINK: Affotografering.
25131733.01.06Else Mortensdatter Præstgaard Morten Præstgaard ? Morten Præstgaards kone 1733 Festo Epiph: døbte Morten Præstegaards daatter, Else , baaren af Mads Lunds Syster , faddere , Peder {Nielsen} Meldgaard , Milther Nielsen , Christen {Jespersen} Kiers hustrue —
LINK: Affotografering.
25191733.04.06Sidsel Madsdatter Fasterlund Mads Lund ? Mads Lunds kone Feria 2 Pasch : døbte Mads Lunds daatter, Sidsel , baaren af Mads Lunds Syster Kiersten , faddere Las Lund , Clemend i Tulsgaard, Las Lunds hustrue , Laust Klokmosis daatter {Maren Laustdatter}, Bernd {Lauridsen} Eistrup hustrue {Karen Jensdatter} —
LINK: Affotografering.
25261733.09.20? Mortensdatter Astrup Morten Jensen Astrup Kirsten Pedersdatter Dom: 16à Trin : døbte Morten {Jensen} Astrups daatter {...tom plads...} baaren af Anders {Jensen} St[een]sigs {Steengaards} hustrue {Karen Lauridsdatter} , faddere Niels {Jensen} Astrup , og Sin daatter {Mette Nielsdatter} , Christen {Jensen} Østergaards hustrue —
LINK: Affotografering.
25291733.10.11Jens Larsen Fasterlund Lars Lund ? Lars Lunds kone Dom : 19 à Trin : døbte Las Lunds Søn , Jens , baaren af Mads Lunds hustrue , faddere , Mads Lund , Niels {Thomasen} Ejstrup g Bernd {Lauridsen} Eistrups hustrue {Karen Jensdatter} —
Begravelse nr. 6426
LINK: Affotografering.
25321734.01.01? Christensen  Christen Skærbæk ? Christen Skærbæks kone 1734 Festo Novi anni døbte Christen Skierbeks Søn , {...tom plads...} , baaren af Karen {Clemmensdatter} Skierbek , faddere Jens Nørgaard og hustrue i handrup , Christen Meldgaard ibid: , Mourids {Nielsen} Skierbek —
LINK: Affotografering.
25331734.01.10Else Christensdatter Hannerup Christen Dynesen Hannerup Mette Madsdatter Mølle Dom : 1 p : Epiph : conf : Christen {Dynesen} Handerups daatters daab , Else , baaren af Møllerkonen {Karen Jakobsdatter} i Slumstrup Mølle , faddere , Mads {Pedersen} Vestergaard develm: , Jacob {Sørensen} i Slumstrup Mølle , Las {Pedersen} Smeds hustrue {Kirsten Jakobsdatter} , Peder {Nielsen} Nørgaards daatter Karen {Pedersdatter} , Kirsten {Christensdatter Sønderby} Præstgaards daatter Maren {Mortensdatter} —
NOTITS: At Christen Dynesen = Christen Hannerup ses af, at han her kaldes Christen Hannerup og i introduktionen 5 uger senere Christen Dynesen.
LINK: Affotografering.
25351734.02.14Laurs Jensen Hannerup Jens Nørgaard ? Jens Nørgaards kone Dom : 6 p : Epiph døbte Jens Nørgaards Søn i Handrup , Laurs , baaren af Jens Tvivads hustrue , faddere Lille Niels {Lauridsen} Tarp og sin br: Peder {Lauridsen} Tarp , Christen skierbeks hustrue , Karen Pedersdaatter i Mosgaard ,
Begravelse nr. 6433
LINK: Affotografering.
25361734.03.07Karen Christensdatter Klokmose Christen Østergaard ? Christen Østergaards kone Fastelafns Sønd: døbt Christen Østergaards daatter i Klokmose , Karen , baaren af Morten {Jensen} Astrups hustrue {Karen Pedersdatter} , faddere , Peder Knudsen Albek , Laurs {Sørensen Klokmosis Søn Søren {Laustsen} . Peder Knudsens hustrue {Kirsten Sørensdatter} , Jens Østergaards hustrue og laurs {Sørensen} Klokmosis daatter {Maren Laustdatter} —
NOTITS: Der maa være en forbindelse mellem Kirsten Sørensdatter *1695c- og Laust Sørensen *1682c. Formodes at være søskende.
LINK: Affotografering.
25411735.01.09Jøs Jensen Klokmose Jens Østergaard Kirsten Olufsdatter Dom : 1 p: Epiph : confirm : Jens Østergaards Søns daab , Jøs , baaren af Enevold {Christensen} Albeks hustrue {Kirsten Christensdatter} , faddere Oluf Meldgaard , Enevold {Christensen} Albek og sin broder Christen {Christensen} , Christen {Jensen} Østergaards hustrue , og Laurs {Sørensen} Klokmosis daatter, Maren {Laustdatter} —
LINK: Affotografering.
25441735.02.23Kirsten Madsdatter Fasterlund Mads Lund ? Mads Lunds kone d : 23 febr: døbte Mads Lunds daatter , Kirsten , baaren af Las Lunds hustrue , faddere Las Lund , Morten {Jensen} Astrups hustrue {Kirsten Pedersdatter} , Niels {Jensen} Astrups {sted}datter {Mette Andersdatter} .
LINK: Affotografering.
25451735.04.20Else Mortensdatter  Morten Præstgaard ? Morten Præstgaards kone d : 20 April døbte Morten Præstgaards daatter , Else , baaren af Fastergaards Pige Kirsten , faddere , Christen {Jespersen} Kier , Peder {Christensen} Mindst , Niels {Nielsen} Fastergaards hustrue {Kirsten Miltersdatter}.
LINK: Affotografering.
25541735.10.02Ole Bentsen Ejstrup Bent Lauridsen Ejstrup Karen Jensdatter Dom : 17 a Trin: døbte Bend {Lauridsen} Ejstrups Søn , Ole , baaren af Ole Madsens hustrue , faddere, Ole Madsen , Anders og Niels Laursen , Mads Lunds hustrue og Mette Eistrup —
LINK: Affotografering.
25631736.06.03Jens Mortensen Astrup Morten Jensen Astrup Kirsten Pedersdatter Ditto {Dom : 1 à Trin :} døbte Morten {Jensen} Astrups Søn , Jens , baaren af Niels {Jensen} Astrups daatter , faddere , Niels {Jensen} Astrup , Christen {Jensen Østergaard} Klokmose , Milther {Nielsen} Fastergaard , Mads og Lars Lunds hustruer —
LINK: Affotografering.
25641736.06.03Laurids Jensen Hannerup Jens Nørgaard ? Jens Nørgaards kone Dom : 1 à Trin : confirm : Jens Nørgaards Søns daab i Handrup , Laurids , baaaren af Karen Pedersdatter Nørgaard , faddere Lille Niels {Lauridsen} Tarp , Peder {Larsen} Lodal , Christen tvevad , Peder {Nielsen} Meldgaards daatter {Cathrine eller Margrethe Pedersdatter} og Christen Handerups hustrue .
LINK: Affotografering.
25691736.12.02Jakob Christensen Klokmose Christen Jensen Østergaard ? Christen Jensen Østergaards kone Dom : 22 à Trin : døbte Christen Østergaards Søn i Klokmoße , Jacob , baaren af Peder Knudsens hustrue {Kirsten Sørensdatter} i Albek {Skjern sogn} faddere Anders St[.r..]gard . Morten {Jensen} Astrup , Søren {Madsen} Klokmose , Jens Klokmosis hustrue , Mette Sørensdaatter ibid : —
LINK: Affotografering.
25701737.02.04Mette Madsdatter Fasterlund Mads Lund ? Mads Lunds kone 1737 Dca Secag:ma døbte Mads Lunds daatter , Mette , baaren af Mads Lunds Syster Kiersten , fadderne , Ander Snogdal Soldatt , Las Lund , Morten {Jensen} Astrups hustrue {Kirsten Pedersdatter} , Bend {Lauridsen} Ejstrups hustrue {Karen Jensdatter} ,
LINK: Affotografering.
25731737.04.22Karen Jensdatter Klokmose Jens Østergaard Kirsten Olufsdatter Fer: 2da paschatis confirm : Jens Østergaards daatter hiemmedaab , Karen , baaren af Karen {Giødesdatter} Onum {Aanum i Skjern sogn} , faddere , Christen Østergaard og Søren {Madsen} Klokmose , Enevold {Christensen} Albeks hustrue {Kirsten Christensdatter} , Maren Christensdaatter og Oluf {Villadsen} Klokmosis tienistepige Karen —
LINK: Affotografering.
25771737.10.13Ane Larsdatter Fasterlund Lars Lund ? Lars Lunds kone Dom: 17 à Trin : døbte las Lunds daatter , Ane baaren af Mads Lunds hustrue , faddere mads Lund Las Lunds hustruis broder og Syster , Bend {Lauridsen} Eistrups hustrue {Karen Jensdatter} , og hendis {læst som Karen Jensdatters} Syster Mette {Jensdatter?} —
LINK: Affotografering.
25781737.12.11Niels Nielsen Fasterkær Niels Kjær Maren Lauridsdatter d : jj Dec : døbte Niels Kiærs Søn , Niels , baaren af Niels {Nielsen Søhale} Fastergaards Hustrue {Kirsten Miltersdatter} , faddere , Christen {Jespersen} Kiær , Søren {Madsen?} Klokm : og Syster , Peder {Larsen} Loudal , Niels Jakobsens hustrue —
NOTITS: Maren Lauridsdatter er Niels Kjærs 2. kone.
LINK: Affotografering.
25791738.01.06Christen Miltersen Fastergaard Milter Nielsen Lisbeth Christensdatter 1738. Festo Epiph : døbte Milter {Nielsen} Ildsgaards Søn paa Fastergaard , Christian , baaren af min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest,} , faddere Hans Poulsen , Niels {Nielsen Søhale} Ildsgaard , Monsr {Just Frederik} Hammerik Eske Poulsens hustrue {Sidsel Christensdatter} , Maren {Larsdatter?} Laadall —
LINK: Affotografering.
25821738.02.23Else Bentsdatter Ejstrup Bent Lauridsen Ejstrup Karen Jensdatter Dca Invoc : døbte Bend {Lauridsen} Eistrups daatter , Else , baaren af Mette {Jensdatter} Eistrup , faddere , Las Lund , Niels Eistrup , Mads Lunds hustrue , Jens Handerups hustrue og Hendis Syster.
LINK: Affotografering.
25831738.02.26Christen Mortensen Præstgaard Morten Præstgaard ? Morten Præstgaards kone d: 26 Febr : døbte Morten Præstgaards Søn , Christen , baaren af Niels {Jakobsen} syndergaards hustrue {Inger Christensdatter} , faddere , Niels {Jakobsen} syndergaard , Jakob {Christensen} Mindst og hustrue {Maren Jensdatter Stier} , Peder og Apelone paa Fastergaard .
LINK: Affotografering.
25861738.03.25Dynes Christensen Hannerup Christen Dynesen Mette Madsdatter Mølle Søndag efter Midfaste døbte Christen Dynesens Søn i handerup , Dynes , baaren af Peder {Nielsen} Meldgaards hustrue {Kirsten Christensdatter Bjerrebo} , faddere Mads {Pedersen} Develmose , Jakob {Sørensen} , Jens {Sørensen} og Maren {Sørensdatter} /: 3de Sydskende :/ af Slumstrup Mølle , og Jens Nørgaards hustrue i handerup —
LINK: Oversigt Slumstrup Mølle.
LINK: Affotografering.
25941739.01.18Else Jensdatter Hannerup Jens Nørgaard ? Jens Nørgaards kone 1739. Dom : 2da p: Epiph : døbte Jens Nørgaard i Handerup hans daatter , Else , baaren af Niels {Lauridsen} Tarpis hustrue {Kirsten Christensdatter} , Faddere Niels og Jens {Lauridsen} Tarp {Borris} , Christen dynesens hustrue {Mette Madsdatter Mølle} og Karen Pedersd : i handerup —
LINK: Affotografering.
25981739.07.26Kirsten Madsdatter Fasterlund Mads Lund ? Mads Lunds kone Dom : 9 à Trin : døbt Mads Lunds daatter , Kiersten , baaren af Kiersten Nielsd : i Clausagger , Faddere Las Lund, Mads Lunds hustruis broder , Morten {Jensen} Astrup {Kirsten Pedersdatter} og bend {Lauridsen} Eistrups hustruer {Karen Jensdatter} —
LINK: Affotografering.
25991739.09.06Kirsten Jensdatter Klokmose Jens Østergaard Kirsten Olufsdatter Dom : 15 a Trin : døbte Jens {Østergaard} Klokm: Daatter , Kiersten , baaren af Christen Nafrs hustrue , Faddere Christen {Jespersen} Kiær, Christen Ladefogett Oluf {Villadsen} Meldgaards Pige Kirsten , Enevold {Christensen} Albeks {Kirsten Christensdatter} og Christen Østergaards hustruer —
NOTITS: Østergaard i Klokmose fra introduktionen.
LINK: Affotografering.
26001739.09.27Morten Olufsen? Hannerup Oluf Christian Tranmose Maren Mortensdatter Dom : 18 à Trin : døbte Maren Mortensd : i handrup hendis uægte Søn , Morten , udlagt til barnefader Oluf Christian {Tranmose} , barnet baaren af Mette Mortensd: , Faddere , Christen Dynes: , Christen og Niels Mortensen , Niels Kiærs hustrue Maren Lauridsd :, Karen Michelsd :
NOTITS: Ingen introduktion. Oluf Christian (Transmose, sted ) og Maren Mortensdatter gifter sig 1745 i Borris. Moderen Maren Mortensdatter er 22, datter af Morten Pedersen Præstgaard og Kirsten Christensdatter Sønderskov. Ingen introduktion. Bemærk: der er intet komma mellem Niels Kiærs hustrue og Maren Lauridsdatter, for Maren er Nielses kone. Præst Hauch er lige begyndt med denne forklarende notation.
LINK: Absolvering Mette Mortensdatter.
LINK: Absolvering Oluf Christian Tranmose.
LINK: Affotografering.
26031739.11.22Maren Miltersdatter Fastergaard Milter Nielsen Lisbeth Christensdatter Dom : 26 à Trin : confirm : Milter Nielsens daatter , Maren , hiemmedaab , baaren af Esche Poulsens hustrue {Sidsel Christensdatter} i Tarm , faddere Niels Nørgaard , Christian {Bartarum} Hammerik , min {Jørgen Johansen Hauch} Daatter Johan Cathrin {Johanne Cathrine Hauch} , Mette Gjeritz , Christen Gjerritz daatter —
LINK: Affotografering.
26051739.12.26Maren Mortensdatter Astrup Morten Jensen Astrup Kirsten Pedersdatter Feria 2da Nat : xti døbte Morten {Jensen} Astrups Daatter , Maren , baaren af Niels {Jensen} Adstrups Daatter , Faddere , Niels {Jensen} Adstrup , Bent Egvig , Mads Lunds hustrue , Christen {Østergaard} Klokm : hustrue , Anders {Jensen} steengaards daatter —
Begravelse nr. 6534
NOTITS: Begravet 1743 tre år gammel.
LINK: Affotografering.
26101740.06.12Mette Bentsdatter Ejstrup Bent Lauridsen Ejstrup Karen Jensdatter Festo Trin : døbte Bend {Lauridsen} Eistrups daatter , Mette , baaren af Niels Eistrups hustrue , faddere Niels Eistrup , Niels Astrups børn Thomas {Nielsen} og Mette (Nielsdatter} , begge Fasterlunds Koner —
LINK: Affotografering.
26111740.07.24Mette Mortensdatter Præstgaard Morten Præstgaard ? Morten Præstgaards kone Dom 6ta à Trin : døbte Morten Præstgaards daatter , Mette , baaren af Peder {Nielsen} Meldgaards hustrue {Kirsten Christensdatter Bjerrebo} i Handrup , faddere Milther {Nielsen} paa Fastergd og sin Moder {Kirsten Miltersdatter} , Oluf Christian Skreder , Fastergaards tienistepige Apelone , Christen Kiærs Pige , Barbara —
LINK: Affotografering.
26171741.04.23Laurids Sørensen Klokmose Søren Laustsen Klokmose Maren Christensdatter Lodal Dca 3tia p : Pascha døbte Søren {Laustsen} Klokmosis Søn , Laurids , baaaren af Christen {Jensen} Østergaards hustrue ibid :, Faddere , Vilads {Sørensen} ibid : , Christen {Jeppesen} Kiær , Niels Kiærs Karl, Jakob {Sørensen} Klokmosis hustrue , Mette Østergaard ibid : —
LINK: Affotografering.
26191741.05.23Laurids Nielsen Fasterkær Niels Kjær Maren Lauridsdatter Festo 3tia Pentec : døbte Niels Kiærs Søn , Laurids , baaren af Maren Hansdatter Klokmose , faddere Christen {Jeppesen} Kiær Jakob {Sørensen} Klokm: , Oluf Christian {Tranmose} , Lisbet {Christensdatter} Milthers {Nielsen} , Christen {Jeppesen} Kiærs Pige , Barbara —
Begravelse nr. 6529
NOTITS: Begravet et år gammel. Moderen Niels Kjærs 2. kone. Kommaet efter Pige vildleder, for Christen Kiærs tjenestepiges navn er Barbara, det er meningen.
LINK: Affotografering.
26241741.12.26Niels Miltersen Fastergaard Milter Nielsen Lisbeth Christensdatter Festo 2da Nat : Xti confirmerit Milther Nielsens paa Fastergd hans Søns hiemmedaab /: Niels :/ baaren af Mad: Lamberth {Danielsen} Raschis {Margrethe Odderbech} Faddere forv{alter} Lamb : {Danielsen} Rasch , Niels {Nielsen Søhale} Fastergd , Præstens {Jørgen Johansen Hauch} {Marie Kirstine Hansdatter Vest} og Degnens {Hans Jensen Brunn} {Lene Marie Markusdatter Listo} hustruer —
LINK: Affotografering.
26251742.02.25Peder Laursen Hannerup Laurs Hannerup ? Laurs Hannerups kone 1742. Dom : 3tia : Faste /: oculi :/ confirm : Laus Handerups Søns hiemmedaab , Peder , baaaren af Ane Jensdaatter , Faddere Peder {Nielsen} Meldgaard , Jens Nørgaard , Christen Jens: , Christen Dynesens hustrue {Mette Madsdatter Mølle} , Margrethe {Larsdatter} Laadall —
Begravelse nr. 6528
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel.
LINK: Affotografering.
26281742.06.10Christen Nielsen Ejstrup Niels Ejstrup ? Niels Ejstrups kone Dom : 3tia à Trin : Confirm : Niels Eistrups Søns , Christen , hiemmedaab , baaren af Min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , Fadd : , Bend {Lauridsen} Eistrup , Jens {Østergaard} Klokm : , Mads {Christensen} af Eggeris Mølle {Nørre Vium sogn} Las Lunds hustrue , Karen {Christensdatter} Astrup
LINK: GENI: Mads Christensen, Eggeris Mølle, Nørre Vium.
LINK: Affotografering.
26301742.07.22Niels Mortensen Astrup Morten Jensen Astrup Kirsten Pedersdatter Dca 9,a à Trin : confirm : Morten {Jensen} Astrups Søn hiemmedaab , Niels , baaren af Christen {Jensen} Østergaards hustrue fadd : , Niels Astrup , Christen {Jensen} Østergd , Jeppe af Slumstrup Mølle {Sædding sogn} , Niels Astrups Pige, Karen , Las Lunds hustrue —
LINK: Affotografering.
26311742.08.19Laurids Madsen Fasterlund Mads Lund ? Mads Lunds kone Dca 13tia à Trin : confirm : Mads Lunds Søns hiemmedaab , Laurids , baaren af Mette i Juulsgd faddere , Las Lund , clemend og Simon Jensøn Las Lunds hustrue , Kiersten i vestergd i Klokmose —
LINK: Affotografering.
26331742.09.23Ane Jensdatter Klokmose Jens Østergaard Kirsten Olufsdatter Dom : 18 à Trin : døbte Jens {Østergaard} Klokmosis Daatter , Ane , baaare af Christen {Jensen} Østergaards hustrue , faddere , Villads {Sørensen} Klokm : Jakob {Sørensen} ibid: Søren {Madsen} hustrue ibid : Bodild {Christensdatter} Kiær —
LINK: Affotografering.
26381742.11.01Ane Bentsdatter Ejstrup Bent Lauridsen Ejstrup Karen Jensdatter Festo oium Sanct : døbte Bend {Lauridsen} Eistrups daatter , Ane , baaren af Niels Eistrups hustrue , faddere Niels Eistrup , og Pige , {tom plads} , Villads og Søren {Laustsen} Klokmosis {Maren Christensdatter Lodal} hustruer —
NOTITS: Der er mange Søren Klokmoser, Søren Laustsen gift to år før med Maren Lodal.
LINK: Affotografering.
26421742.12.27Søren Jakobsen Klokmose Jakob Sørensen Klokmose Mette Andersdatter Vindelbo Feria 3tia nat : Xti confirm : Jacob {Sørensen} Klomosis {!} Søns hiemmedaab , Sørn , baaren af Maren Andersd : Vindelboe , Faddere , Christen [.y..] Visted {Christensen Rahbek} Koodbøll {Borris sogn} Christen {Andersen} Vindelboe , Jens {Østergaard} Klokmosis Hustrue {Kirsten Olufsdatter} , Møllerens {Søren Jensen Møller} daatter i Slumstrup {Sædding} , Maren {Sørensdatter} .
LINK: Slumstrup Mølle familien.
LINK: Affotografering.
26431743.01.20Lars Sørensen Klokmose Søren Laustsen Klokmose Maren Larsdatter Lodal 1743 — Dom : 2da p: Epiph : conf : Søren {Laustsen} Klokm : Søns hiemmedaab , Las , baaren af Maren {Christensdatter} Laadal paa Londenis {Skjern sogn} , Niels Kiær , Jacob {Sørensen Klokmose] Meldgaard , Villads {Sørensen} Klokm : hustrue {Bodil Clemmensdatter Skobæk} , Peder {Larsen} og Magrethe {Larsdatter} Laadall —
LINK: Affotografering.
26531743.06.23Karen Pedersdatter Lodal Peder Lodal ? Peder Lodals kone Dca 2da à Trin : døbte Peder Laadals Daatter , Karen , baaren af Sidsel {Laustdatter} Hjoptarp {Borris sogn} , Faddere , Jens Marqvorsen , Peder Laadal , og hans Moder Birgithe Hiuptarp , Maren Graversdaatter.
NOTITS: "Peder Laadal , og hans Moder Birgithe Hiuptarp" giver gåder. En far kan ikke nævnes i fadderlisten, så er Birgitte Hjoptarp mor til en anden Peder Lodal. Foruden det har Sidsel Laustdatter Hjoptarp en søster Birgitte Laustdatter Hjoptarp. Sagen er uklar.
LINK: Affotografering.
26571744.01.09Anders Jakobsen Klokmose Jakob Sørensen Klokmose Mette Andersdatter Vindelbo Ditto {d: 9 Janv :} døbte samme Mands {Jakob Meldgaard} Modeløse barn , Anders , baaren af Min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , Faddere , Christen {Jensen} og Jens Østergaard , Jakob Lassens Laadal , Søren {Laustsen} Klokmosis hustrue {Maren Christensdatter Lodal}, Lars {Pedersen} smids daatter Karen {Larsdatter —}
NOTITS: Ingen introduktion, da moderen døde i barselsseng, begravet samme dag som barnet døbes..
LINK: Affotografering.
26581744.01.19Dorte Kirstine Larsdatter Hannerup Lars Hannerup ? Lars Hannerups kone Dca 2da post Epiph : døbte Las handrups Daatter , Dorthe Kierstin , baaren af Karen Tvivad Jørgensdaatter i Tarm {Egvad sogn} , faddere Jens Fyrstenborg ibid : , Christen Pedersen Tvivad {Nøvling sogn} , Peder Lodals hustrue , Peder {Nielsen} Meldgaards Daatter , Jens Fyrstenborgs daatter —
NOTITS: Ingen introduktion.
LINK: Affotografering.
26621744.04.22Ingeborg Katrine Miltersdatter Fastergaard Milter Nielsen Lisbeth Christensdatter d : 22 April confirm : Milther Nielsen paa Fastergaard hans daatter hiemmedaab , Ingeborg Katrine , baaren af Præstens hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , Faddere Degnens {Hans Jensen Brun) hustrue {Lene Marie Markusdatter Listo} og Søn Monsr Niels {Pedersen} Føns , Johannes {Jørgensen} Hauch , Karen {Larsdatter} Laadall , Bodil christensd: paa Fasterkier —
NOTITS: Degnen Hans Jensen Brun har stedbørn gennem konen.
LINK: Affotografering.
26631744.06.28El Nielsdatter Fasterkær Niels Kjær Maren Lauridsdatter Dcy 4ta à Trin : confirm : Niels Kiærs Daatter , El , himmedaab , baaren af Søren {Laustsen} Klokm : hustrue {Maren Christensdatter Lodal} , Faddere Søren {Laustsen} Klokmose Poul Trøstrup og Syster , Christen {Jeppesen} Kiærs hustrue , Magrethe Timmer[...] .
LINK: Affotografering.
26681744.09.27Ane Nielsdatter Ejstrup Niels Ejstrup ? Niels Ejstrups kone Dom : 17ma à Trin : confirm : Niels Eistrups daatter hiemmedaab , Ane , baaren af Eggeris Møllerkone {Birgitte Sophie Thygesdatter} , Faddere , Mads {Christensen} Møller i Eggeris , Anders Klejn[smid] .Ringkiøbing , Mads Lunds hustrue , Bend {Lauridsen} Eistrups hustrue {Karen Jensdatter} og Søn {Peder Bentsen} —
LINK: Affotografering.
26701744.10.25Mette Jensdatter Klokmose Jens Østergaard Kirsten Olufsdatter Ditto {Dom : 21 à Trin :} døbte Jens {Østergaard} Klokmosis daatter , Mette , baaren af Villads {Sørensen} Klokmosis hustrue {Bodil Clemmensdatter Skobæk} , Faddere Christen {Jespersen} Kiær og daatter {Bodil Christensdatter Kjær} , Niels {Kier} ibid : {Klokmose eller Fasterkær} , Peder {Nielsen} Meldgaards Daatter —
LINK: Affotografering.
26721745.04.19Inger Pedersdatter Lodal Peder Lodal ? Peder Lodals kone 1745 Feria 2da Paschatis confirm : Peder Laadals daatter hiemmedaab , Inger , baaren af Sidsel {Lauridsdatter} Hiuptarp , Faddere Knud {Lauridsen} Nørgaard hiuptarp , Las Handrup , Jesper {Christensen} Kiær , Ane {Anna Laustdatter Nørgaard} Odderskier , Ane handerup —
LINK: Affotografering.
26801745.07.25Hans Sørensen Klokmose Søren Laustsen Klokmose Maren Christensdatter Lodal Dom : 6ta à Trin : confirm : Søren {Laustsen} Klokmosis Søns hiemmedaab , Hans , baaren af Maren {Andersdatter} vindelboe , Faddere Jens {Sørensen} Mølle af Slumstrup , Christen {Jensen} Østergaard , Jacob og Magrethe i Laadal , Niels Kiærs hustrue {Maren Lauridsdatter} —
LINK: Affotografering.
26881745.12.25Dødfødt Klokmose Jakob Sørensen Klokmose Mette Andersdatter Vindelbo {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: '1746. Dom int : Nov: An. et Epiph : begrov Jakob (Sørensen) Klokmosis dødfødde barn —'. Jakob Sørensen og Mette Andersdatter Vindelbo i Klokmose et dødfødt barn. }
Begravelse nr. 6581
LINK: Affotografering begravelsen.
26941746.04.08Eske Miltersen Fastergaard Milter Nielsen Lisbeth Christensdatter Langfredag døbte Milther {Nielsen} Fastergaards Søn , Eske , baaren af sin farmoder {Kirsten Miltersdatter} Faddere Niels Nielsen {Søhale} , Oluf Christian {Tranmose} , Niels [Ørum] , Niels Kiers hsutrue {Maren Lauridsdatter} , Bodild {Christensdatter} Kier —
LINK: Affotografering.
26971746.05.31Margrethe Bentsdatter Ejstrup Bent Lauridsen Ejstrup Karen Jensdatter Feria 3tia Pentec : døbte Bend {Lauridsen} Eistrups Daatter , Magrethe , baaren af Niels Eistrups hustrue , Faddere Mads Lund , Peder Eistrup , Las Lunds hustrue , Bodild {Christensdatter} Kiær —
LINK: Affotografering.
27001746.07.10Karen Laursdatter Hannerup Laurs Hannerup ? Laurs Hannerups kone Dca 5ta à Trin : døbte Lars Handrups daatter , Karen , baaren af Christen Dynesens hustrue , Faddere Jens Mortensen , Jens Tvivad , Peder Laadal hustrue {Else Jakobsdatter Lindvig} , Peder {Nielsen} Meldgaards Datter , Maren {Pedersdatter} , Ellids Christensd :
NOTITS: Læsning: "Peder Meldgaards datter , Maren ," læses som "Peder Meldgaards datter Maren ,". Af og til benytter præst Hauch denne syntaks med et modstræbende komma. Se lignende #2701, næste dåb.
LINK: Affotografering.
27011746.07.17Maren Nielsdatter Kjelstrup Niels Skravhøj ? Niels Skravhøjs kone Dom : 6ta à Trin : døbte Niels Skrafhøjs {Kjeldstrup} daatter , Maren baaren af Hans Daatter Nielsd : , faddere Niels {Nielsen Søhale} Fatergaard , Jens Markussens {sted}søn Niels, Christen Dynesens hustrue {Mette Madsdatter Mølle} , Peder {Nielsen} Meldgaards Daatter Maren {Pedersdatter} Fastergaards Pige — Mette —
NOTITS: Kjeldstrup fra introduktonen.
LINK: Affotografering.
27111747.03.19Maren Nielsdatter Ejstrup Niels Ejstrup ? Niels Ejstrups kone Dca Judica døbte Niels Eistrups daatter , Maren baaren af Bend {Lauridsen} Eistrups hustrue {Karen Jensdatter} Faddere Bend {Lauridsen} Eistrup, Peder {Mortensen} Astrup , An {Mortensdatter} Adstrup , begge Fasterlunds Koner {Mads Lunds og Lars Lunds} —
LINK: Affotografering.
27131747.04.23Jakob Jakobsen Klokmose Jakob Sørensen Klokmose Mette Andersdatter Vindelbo Dca 3 p: Pascha døbte Jakob {Sørensen} Klokm: Søn , Jacob , baaren af Christen {Andersen} Vindelbois hustrue {Maren Sørensdatter} , Faddere Christen {Andersen} Vindelbo , Søren {Jensen} {Slumstrup} Mølle , Jeppe Mølle , Jens Østergaards hustrue , Magrethe Timmermands d : {atter} —
NOTITS: Ved Margrethe Timmermands datter regnes datter for en fejl. For Margrethe Nielsdatter Tømmermand er 25c aar gammel og kan ikke have datter 16+.
LINK: Slumstrup familien.
LINK: Affotografering.
27191747.06.18An Kirstine Thomasdatter Fasterkær Thomas Kjær ? Thomas Kjærs kone Dom : 3tia à Trin : døbte Thomas Kiærs daatter , An Kiertine baaren af Milther Nielsens hustrue {Lisbeth Christensdatter} , Faddere Milther Nielsen, Anders vestergd , Maren paa Fastergd , Niels Kiærs hustrue , Niels {Jakobsen} Aasis hustrue —
Begravelse nr. 6632
NOTITS: Begravet 1748 halvanden år gammel.
LINK: Affotografering.
27271747.10.15Mads Sørensen Klokmose Søren Lauridsen Klokmose Maren Christensdatter Lodal Dom : 20 a Trin : blev Søren {Lauridsen} Klokmosis Søn , Mads , døbt , baaren af Magrethe {Larsdatter} Laadall , Faddere Christen {Østergaard} Klokmose og daatter {? Christensdatter} , Villads {Sørensen} ibid: Peder {Larsen} Laadall , Jakob {Sørensen} Klokm hustrue —
LINK: Affotografering.
27401748.06.28Dødfødt Fastergaard Milter Nielsen Lisbeth Christensdatter {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'd : 2 July begrov Milther Fasterg : dødfødde barn —.' Milter Nielsen og Lisbeth Christensdatter i Fastergaard et dødfødt barn. }
Begravelse nr. 6626
NOTITS: Fødselsdagen skønnet fire dage før begravelsen, kan ikke være meget forkert.
LINK: Affotografering begravelsen.
27441748.09.15Johanne Pedersdatter Lodal Peder Lodal ? Peder Lodals kone Dom : 14 à Trin : confirmerede Peder Laadals daatters hiemmedaab , Johanne , baaren af Magrethe {?Larsdatter} Laadal , Faddere Jens Marucsen {i Hannerup} , Laust Nørgd {i Hjoptarp, Borris} , Niels Kiærs hustrue {Maren Lauridsdatter} , Karen {?Larsdatter} Laadal , Mette Nørgaard —
Begravelse nr. 6630
NOTITS: Begravet to uger gammel.
LINK: Affotografering.
27481748.12.22Søren Christensen Hannerup Christen Dynesen Mette Madsdatter Mølle Dom : 4 Adv : døbte Christen dynesens Søn , Søren baaren af Jens {Sørensen} Slumstrup Møllers hustrue {Maren Andersdatter Vindelbo} Faddere hendis Mand {Jens Sørensen Møller} , og brødre Jakob {Sørensen i Klokmose} og Jeppe {Sørensen} Ellids {Christensdatter} develmose g Las handrups hustrue —
LINK: Familien i Slumstrup Mølle.
LINK: Affotografering.
27511749.01.28Navnløs Hannerup Laurs Hannerup ? Laurs Hannerups kone {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Taksig : Fæst begrov Las Handerups spede barn —.' Laurs Hannerup og kone et Barn født. }
Begravelse nr. 6637
NOTITS: Fødsel skønnet to uger før begravelsen, kan være uger forkert. Kan være hjemmedøbt men ingen navn indført.
LINK: Affotografering begravelsen.
27571749.07.09Dødfødt Fastergaard Milter Nielsen Lisbeth Christensdatter {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Dom : 6ta à Trin : begrov Milther {Nielsen} fastergds barn som var dødfød —.' Milter Nielsen og Lisbeth Christensdatter i Fastergaard et dødfødt barn. }
Begravelse nr. 6644
NOTITS: Fødseldatoen skønnet til fire dage før begravelsen.
LINK: Affotografering begravelsen.
27651750.02.07? Hannerup Laurs Hannerup ? Laurs Hannerups kone {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Taksig : Fæst begrov Las Handrups dødfødde barn —'. Laurs Hannerup et dødfødt barn. }
Begravelse nr. 6650
LINK: Affotografering begravelsen.
27661750.02.02Laurids Pedersen Lodal Peder Lodal ? Peder Lodals kone Ditto {Festo Purif : M :} døbte Peder Sy[.]de Laadals Søn , Laurs , baaren af Magrethe {Larsdatter} Laadal , Faddere Las {Pedersen Smed} Laadal Anders {Knudsen} Hiuptarp , Jakob {Larsen} Laadal , Niels Aasis hustrue {... tom plads} Handerup —
LINK: Affotografering.
27671750.02.15Mette Jakobsdatter Klokmose Jakob Sørensen Klokmose Mette Andersdatter Vindelbo 1ste Søndag i Faste døbte Jacob {Sørensen} Meldgaars daatter i Klokm : , Mette , baaren af Jens {Sørensen} Møllis hustrue {Maren Andersdatter Vindelbo} , Faddere Jens {Sørensen} Mølle {Slumstrup Mølle Sædding sogn} Søren {Laustsen} Klokm : hustrue {Maren Christensdatter Lodal} , Christen dynesens daatter {Karen Christensdatter} Christen {Jensen} Østergaards daatter —
LINK: Affotografering.
27701750.04.05Hilleborg Nielsdatter Ejstrup Niels Ejstrup ? Niels Ejstrups kone Domca 1ma p: Pascha døbte Niels Eistrup daatter Hilleborg , baaren af Eggeris Møllers hustrue {Birgitte Sophie Thygesdatter} , Mads {Christensen Møller} Eggeris Bend {Lauridsen} Eistrrups Søn , Bend {Lauridsen} Eistrups hustrue {Karen Jensdatter} , Las Lunds hustrue , Karen {Christensdatter} Astrup —
LINK: Affotografering.
27791750.09.20Poul Thomasen Fasterkær Thomad Kjær ? Thomas Kjærs kone Dom : 17 à Trin : døbte Thomas Kiærs Søn , Poul , baaren af Degnens {Michel Jepsen? Falk} {sted}daatter {?Karen Jensdatter} i Bølling , Faddere Milther Nielsen g hustrue {Lisbeth Christensdatter , Peder Sandholdt af Fastergd —}
LINK: Affotografering.
27841750.11.01Maren Sørensdatter Klokmose Søren Lauridsen Klokmose Maren Christensdatter Lodal Festp oium Sanct : døbte Søren {Lauridsen} Klokmosis daatter , Maren , baaren af Magrethe {Larsdatter} Laadal , Faddere , Jakob {Nielsen} Vesterby , Peder {Larsen} Laadal , Karen {Larsdatter} Laadal , Jakob {Sørensen} Klokmosis h : {Mette Andersdatter Vindelbo} , g Villads {Sørensen} Klokm: h: {Bodil Clemmensdatter Skobæk}
LINK: Affotografering.
27881751.01.24Kirsten Miltersdatter Fastergaard Milter Nielsen Lisbeth Christensdatter 1751. Dom : 3 p : Epiph : døbte Milther Nielsens daatter Kiersten baaren af min {præst Jørgen Johannesen Hauch} hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , Fadder Birkefoget {birkedommer Thomas} Christensen , Niels Nielsen , Degnens {Hans Jensen Brun} h: {Lene Marie Markusdatter Listo} Min {præst Jørgen Johannesen Hauch} daatter J :{ohanne} Cathrine {Jørgensdatter Hauch} g Jomfr: {Birgitte Cathrine eller Gertrud Maria Gerhardsdatter} Gerritz —
LINK: Affotografering.
27971751.05.23Kirsten Nielsdatter  Niels Kjelstrup ? Niels Kjeldstrup kone Dom : 6ta p : Pascha døbte Niels Kielstrups daatter , Kiersten , baaren af Ellids Christensdaatter i Handerup , Faddere Las Handerup , Jakob {Larsen} laadal, Christen dynesens daatter {Karen}, Jens Nørgaards {2.} h :{ustrue}
LINK: Affotografering.