Arnborg Kommenteret Kirkebog 
Døbte mandkøn 1725 - 1820
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Arnborg kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per dåb være bedre. Bruges også hvis man kender dåbens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.
3. Kun tekst- og klapversionen har fadderlister med kommentarer separat, disse er udeladt af pladsgrunde i den sorterbare version.

Døbte sorteret efter navn, efternavn, sted, faderen, moderen, dato, dåbens nummer.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Christen Pedersen Nørgaards Kone", som hed Ane Henningsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
En linje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   1774.11.27 Dødfødt, , Lundfod, Knud Thomsen, Inger Pedersdatter

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   1774.12.25 Sidsel Sørensdatter, Flø, Søren Sørensen, Mette Pedersdatter

I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 2001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den døbte
Nr.DatoNavnEfternavnStedFaderenModerenKirkebogstekst
20011725.01.07Peder Christensen Kirkegaard Christen Husmand ? Christen Husmands kone Døbt Dom: 2 p Epiph: Christen HuusMands barn ved Kierken nafnl Peder, jens [Mick] {Mikkelsen} Kone {Maren Pedersdatter} bar dend, faddere Peder [Toudals] Pige tvende Døttre Peder [Shyttes] hustrue, Niels Michelsen.
Begravelse nr. 6029
20051725.12.30Anders Pedersen Togsvig Peder Andersen Anne Andersdatter ob[.]: døbt [.ste] Søndag Eftter jul Anders Toxvigs pige barn Nafnlig Anne {Andersdatter}, barnefader blev udlagt Peder Anders: som tiendte Peder jensen, samme Uegte barn blev kaldet [Anders] som nogle uger derefter døde blev begrafven. Dom Sexag.
Begravelse nr. 6003
NOTITS: Død 1 måned gammel.
20061726.01.13Anders Kaspersen Gammel Arnborg Kasper Arnborg ? Kasper Arnborgs kone Bapt: Dom p. Epiph: Casper Arnborgs barn, Nafnl. Anders, fadere Peder Shyt og hustr:, Anders {Lauridsen} Smed Peder jensen, Peder {Nielsen Brandt} degn i brand {Brande sogn}, Maren [foelager] bar dd.
Begravelse nr. 6004
NOTITS: Død 1 måned gammel.
20071726.01.20Peder Pedersen Gammel Arnborg Peder Skytte ? Peder Skyttes kone Bapt: d 2 Dom p Epiph Peder Skyttes barn, nafnln: Peder, faddere, Ander {Lauridsen} ßmed. Peder Jensen og Hustrue, Casper Arnborg, Sine [ste]koene bar dd.
Begravelse nr. 6005
NOTITS: Begravet to måneder gammel.
20101727.03.11Søren Christensen Kirkegaard Christen Husmand ? Christen Husmands kone Bapt: 2 dom i fasten Christen HuusMands barn Nafnl Søfren, jens Michels: hustrue {Maren Pedersdatter} bar dd, fadere Peder {Jensen} Tovdal og daaatter og ßøn, Anders {Lauridsen Smed} Arnborg.
NOTITS: Anders Arnborg = Anders Smed, ikke andre Anders set i Gammel Arnborg.
20111727.03.18Peder Caspersen Gammel Arnborg Casper Arnborg  3. Dom i fasten Døbt, Caspers barn udj Arnb: Nafnl: Peder Maren [Folager] bar dend. fadere, Anders {Lauridsen} ßmed Peder Shyt og hustrue Peder {Nielsen Brandt} degn af Brand.
Begravelse nr. 6021
NOTITS: Begravet knap to år gammel.
20121727.05.04Peder Christensen Tornvig Christen Tornvig ? Christen Tornvigs kone Bapt 3 dom: p pashe Christen Tornvigs Barn Nafnl: Peder, Nicolaj {Rasmussen} Shivield og hustrue {Maren Nielsdatter}, Niels {Pedersen} Holtum og hustr {Johanne Thomasdatter Vendelbo} vare fadere. Hende Broders kone af Brand ßogn bar dend etc:
NOTITS: Måske begravet 1731.03.11 #6028. Konen broders kone fra Brande kan ikke identificeres.
20141728.02.29Christen Pedersen Birkebæk Peder Troelsen Birkebæk ? Peder Troelsen Birkebæks kone Bapt: 3 ßøndag i fasten Peder BBeechs barn Nafnl Xsten, Thomas {Jeppesen} bbechs kone {Maren} bar dend, fadere Thomas {Jeppesen} Bbech, anders {Lauridsen} smed peder Shyt og hustrue etc.
20161728.03.28Jens Pedersen Gammel Arnborg Peder Skytte ? Peder Skyttes kone Bapt: Die [Pach?]: Peder shyttes barn nafnl jens Præste: kone {Abelone Katrine Christensdatter Lund} bar dend. fadere vare Anders {Lauridsen} Smid, Peder Jensen og hustr. Jens Michelsen etc.
Begravelse nr. 6017
NOTITS: Død 7 måneder gammel.
20171728.09.22Christen Bapt: d 22 Sept: Nafnl: Xsten præst Konen bar dd. fadere vare jens Michelsen og hustr. {Maren Pedersdatter}, Peder {Jensen} Toudal og ßøn og daatter.
NOTITS: Præsten har glemt faderens navn her. Tak til Inger Toudal for tydning af navnet Xsten.
20181729.04.19Christen Nielsen Hjøllund Niels Hjøllund Maren Mortensdatter Bapt: 3 paeschedag Niels hiølunds barn; nafnl Christen Anders tovigs kone bar dend, Peder {Mikkelsen} Hiølund og hustr og daatter fadere, item Peder {Jensen} Toudal og daatter.
Begravelse nr. 6031
NOTITS: Begravet 3 år gammel i 1732.
20201729.05.26Niels Nielsen Grene Niels Thomsen Grene ? Niels Thomasen Grenes kone Bapt: xsti himmelfartsdag Niels Thomesen ßøn Nafnl Niels, Birrethe ßelstrop bar dend. Anders filshov og hustr. thomas green, [hans] {Rasmussen} gren og hustrue stod fadere.
Begravelse nr. 6255
NOTITS: Begravet 61 år 40 uger gammel, skulle have været 60 år.
20211729.12.26Thomas Hansen Grene Hans Rasmussen Grene ? Hans Rasmussen Grenes kone Bapt: 3 juledag Hans Rasmussens barn Nafnl: Thomas, hans Moder bar dend, fadere vare Rasmus {Hansen} Shivild, og daatter og søn Niels {Thomassen} green etc:
Begravelse nr. 6220
NOTITS: Begravet 1780 52 år gammel.
20241730.05.07Søren Madsen Fasterholt Mads Sørensen ? Mads Sørensens kone Bapt: d 4 p. Pasch: Mat. Søfrensens barn nafnl. Søfren, Michel {Lauridsen} Søbye og hustr: {Johanne Jensdatter} Christen bierre og ßøn, Christen Bierres Kone bar dend
NOTITS: Død 5 måneder gammel 1730.
20251730.06.18Anders Jakobsen Fasterholt Jakob Andersen ? Jakob Andersens kone Bapt: 2 p. Trinit jacob Anders: barn nafnl.Anders Hans Kones syster bar dend. fadere. Anders {Sørensen} fasterholt og hustrue, jacob Jensen, Jacob jenßens syster.
Begravelse nr. 6024
NOTITS: Død 1 måned gammel 1730.
20261730.10.22Rasmus Jensen Tornvig? Jens Rasmussen ? Jens Rasmussens kone Dom: 20 p Trinit jens Rasmussens ßøn nafnl Rasmus, præstens kone bar dend. fadere jens Michels: og hustrue {Maren Pedersdatter}, Peder {Jensen} Tovdal og daatter.
NOTITS: Ikke set død i Arnborg. Formodet død før 1744, hvor Jens Rasmussen igen døber en søn Rasmus.
20271731.01.14Thomas Nielsen Grene Niels Thomsen Grene ? Niels Thomsen Grenes kone Bapt: 2 søndag p Epip: Niels {Thomsen} greens barn nafnl Thomas Jens benneds: hustru bar dd, fad: Hans {Rasmussen} gren og hustrue, jens Michelsen Jens Rasmussen og hustru etc:
20301731.08.09Dødfødt Hjøllund- Lille Jens Pedersen Lille-Hjøllund  d 9 Aug: føde Jens {Pedersen} Lil hjølunds kone et dødfød barn.
20321731.08.26Christen Jensen Hjøllund- Store Jens Pedersen Skræder ? Jens Pedersen Skræders kone Bapt: Dom: 14 a Trinit, jens Peders: {Skræders} Barn døbt Nafnl Christen jens raßmuss: kone bar dd fadere Peder Hiølund, Anders {Lauridsen} ßmed, Mete Jens daatter etc:
20341732.01.27Søren Jakobsen Fasterholt Jakob Andersen ? Jakob Andersens kone Bapt: d 27 janv: jacob [Ands]: barn døbt Nafnl: søfren, Matz Søfrens: kone bar dend, fad: Niels ga[.]: og hustr., jacob jens:, Matz [....] etc.
NOTITS: En Søren Jakobsen død 1742, men ser ud til at være voksen.
20381732.04.10Dødfødt Togsvig Christen Husmand ? Christen Husmands kone Sepult: d 10 Apr: Christen huusMands barn udj Toxvig dødfød.
Begravelse nr. 6033
19911731.07.01Navnløs Toxvig Christen Olufsen Toksvig ? Christen Olufsen Toksvigs kone {REKONSTRUKTION fra begravelsen ' Sepult d. 3 Aug Christen Toxv: barn .' }
Begravelse nr. 6035
NOTITS: Et levende barn udøbt antaget ud fra begravelsen. Barnet før: Johanne *1731 begraves i 1807, så hun lever, det kan ikke være hende.
20401732.10.01Dødfødt Holtum Mikkel Clemmensen  Sepult: Michel clemmens: barn i Hold: {Holtum} dødfød.
Begravelse nr. 6036
NOTITS: Dato mellem 3. Aug. og 17. Dec.
20441733.06.21Christen Nielsen Gammel Arnborg? Niels Jakobsen ? Niels Jakobsens kone Bapt: d 21 jun Niels Jacobs: barn Nafnl Christen Jens Niels: kone bar dd, fad: jens [......s]: Anders {Lauridsen} ßmed, Christen {Olufsen} Toxvig Peder jensens pige etc:
Begravelse nr. 6271
NOTITS: Begravet 1796 knap 63 år gammel.
20471733.09.23Søren Larsen Lars Sørensen Anne Mikkelsdatter fs: Bapt: d 23 Sept: Anne Michelsdaatters barn som var uegte nafnl: Søfren udlagt til barnefader Lars Søfrensen ved Vester kierche.
NOTITS: Anne Mikkelsdatter må være mindst 16, dvs. født før 1717.
20491734.04.07Niels Jakobsen Grene Jakob Nielsen Skophus Benedikte Thomasdatter Lund Bapt: d 7 Apr Jacob skophuuses barn nafnl Niels Pr: K: bar dend fadere Christen {Pedersen} Simmeelkiær Christen Lauritsen, Bendt Pedersen Peder vium, jens {Nielsen} skophuusens hustru {Karen Mortensdattter} Christen {Pedersen} Simmelkiers daatter.
NOTITS: Jakob Skophus ejer Arnborg kirke, som han i 1738 sælger til Christen Simmelkær. Barnet her Niels Jakobsen Skophus bliver degn paa Lyø, men brugte ikke navnet Skophus, som stammer fra tysk Schafshus, et sted i Holingholt.
20511734.05.03Jens Jakobsen Fasterholt Jakob Jensen ? Jakob Jensens kone Bapt: d 3 maj jacob jens: barn Nafnl jens fadere jacob Anders: og hustrue Matz [Søren]sen, johanne Nielsdaatter.
Begravelse nr. 6205
NOTITS: Begravet 1778 af Fasterholt.
20521734.06.06Jens Pedersen Peder Michelsen Maren Olufsdatter obs: Maren Olufs uægte barn døbt d 6 jun Nanfl jens, udlag[te] fader Peder Michelsen.
NOTITS: Moderen muligvis? fra Togsvig, søster til Michel Olufsen. Faderen ses i Gammel Arnborg og er gift.
20531734.09.09Mikkel Jensen Kirkegaard Jens Mikkelsen Maren Pedersdatter Bapt: d 9 Sept: jens Michelse: barn nafnl Michel Pr: K. {Præstens kone} bar dend Niels Kierck: og og hustr. Marquor {Nielsen} Tovdal og hustru. Hans {Rasmussen} green etc.
20541734.09.13Søren Madsen Fasterholt Mads Sørensen ? Mads Sørensens kone Bapt: d 13 Sept: Matz Søfrens: barn nafnl Søfren, fad: jacob Anders: og hustr. Jacob Søffrensen og hustru, Christen Bierre etc:
20571735.04.03Anders Pedersen Birkebæk Peder Troelsen ? Peder Troelsens kone Bapt: d 3 Apr: Peder Trovels: søn Nafnl. Anders, jens Michelsen hustru bar dd fadere jens Nielsen, Thomas {Jespersen} Bbechs ßøn Thomas {Jespersen} bercheb: hustr Johanne michelsdaatter etc:
20591736.03.25Jakob Madsen Fasterholt Mads Sørensen ? Mads Sørensens kone Palme ßøndag døbt Matz Søfrensens barn Nafnl jacob jacob Anders: kone bar dd faderne jacob Anders: jacob jensen og hustrue, Maren s[tie]ster etc:
20611736.06.24Rasmus Nikolajsen Skibbild Nikolaj Rasmussen Maren Nielsdatter Bapt St. Hans dag Nicolaj {Rasmussen} skivilds barn nafnl Rasmus Maren Thomas daatter bar dd faderne Thomas {Pedersen} Holtum og hustrue {Karen Nielsdatter}, Hans {Rasmussen} green, Clemend Rasmussen etc:
20621736.08.05Christen Nielsen Grene Niels Thomsen Grene ? Niels Thomsen Grenes kone Bapt d 5 Aug blev Niels [Tom]esens barn døbt nafnl. Christen, Las Hiølunds daatter bar dd faderne jens Niels: og hustr Johanne Mich: datter etc.
Begravelse nr. 6059
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel 1736.
20681737.12.13Dødfød Grene Anders Eriksen Maren Sørensdatter NB d 13 Dec: føde maren Søfrensdaatter, ßom opholder sig udj greene et dødfød barn, udlagte barnefader Anders Eriksen.
NOTITS: Anders Eriksen ses 1738 som fadder ved Niels Olufsens barn Oluf. Maren Sørensdatter må være fra et andet sogn.
20691737.12.20Dødfødt Gammel Arnborg Niels Jakobsen Søndergaard  Sepult: d 20 Dec: Niels {Jakobsen} Syndergrd {Gammel Arnborg} hustr: dødføde barn, ßom var nafnløs fød.
Begravelse nr. 6065
NOTITS: Tvilling til Jens Nielsen *19.01.1738 #2070.
20701738.01.19Jens Nielsen Gammel Arnborg Niels Jakobsen Søndergaard ? Niels Søndergaards kone Bapt: dom: 2 p Epiph: Niels {Jakobsen} Syndergdr barn nafnl jens fadere jens Michelsen og hustr {Maren Pedersdatter} Anders {Lauridsen} ßmed og hustr {Johanne Mikkelsdatter} etc:
NOTITS: Tvilling til dødfødt barn begrvet 20. dec. 1737.
20711738.02.23Mikkel Andersen Gammel Arnborg Anders Lauridsen Smed Johanne Mikkelsdatter Bapt: 1-ste ßøndag i fasten Anders {Lauridsen} ßmids ßøn Nafnl Michel Peder jens - daatter bar dd fadere Niels {Jakobsen} ßyndergrd og hustr: og daatter, jens Michels: og hustr: {Maren Pedersdatter}
Begravelse nr. 5994
NOTITS: Begravet i Arnborg Grene 61 år gammel.
20721738.04.04Oluf Nielsen Togsvig? Niels Olufsen ? Niels Olufsens kone Niels olufsen barn Oluf. Døbt Langfredag, Maren Ericks D: bar dend, faderne Othe peder-ßen, [Hans] Christen Peder christensen Anders Erichsen, etc:
NOTITS: Fadder navnene er ukendte i Arnborg sogn, formodentlig kommer de fra et andet sogn.
20731738.04.21?  Peder Jensen  Fød og begraven d 21 Apr: Peder jensen {s barn, således her forstået}. {Peder Jensens barn}.
Begravelse nr. 6066
NOTITS: Ingen passende Peder Jensen set. Barnet selv ville ikke blive kaldet Peder Jensen i kirkebogen på den tid, men "liden søn xxx". Barnet er sikkerlig blevet hjemmedøbt.
20741738.12.14Mikkel Madsen Tornvig Mads Mikkelsen ? Mads Mikkelsens kone Bapt d 14 dec: Matz Michels: barn nafnl Michel jens Rasmussens kone bar dend faderne Thomas {Pedersen} Holt: og hustr {Karen Nielsdatter} Peder jørgens: og hustr {NN Mikkelsdatter} etc.
20771739.06.19Peder Nielsen Gammel Arnborg Niels Jakobsen Søndergaard ? Niels Søndergaards kone Bapt d 19 jun Niels {Jakobsen} ßyndergaards barn udj g Arnborg nafnl Peder , jens Niels: hustr bar dd, Ander {Lauridsen} ßmed og hustr {Johanne Mikkelsdatter} og Nels Syndergds ßøn Zihzel jensdaatter etc:
NOTITS: Degnens version er temmelig anderledes: DKB: "d: 22 dito {November} blef niels Søndergaars baren dø{..} Nafl: peder faderne jens Nielsen og hustru og anders smed og hans Søster og broder." Hans (Niels Søndergaards) søster tages her som Sidsel Jensdatter, hvilket ville sige at han hedder Niels Jensen Søndergaard, men kaldes Søndergaard for at adskille ham fra Niels Jensen også i Arnborg (datter Maren 1732, søn død 1741).
20791739.09.07Peder Pedersen Gammel Arnborg Peder Larsen ? Peder Larsens kone Bapt d 7 Sept: Peder Lass: barn nafnl Peder Mette Døslund bar dd, Christen Peders: Anders {Lauridsen} smed og hustr {Johanne Mikkelsdatter} vare fadere it: Christen {Olufsen} Toxvig og pige, jens Lassen etc:
NOTITS: Barnet er den senere så navnkundige Peder Arnborg, der bor i Brande sogn og kan skrive og læse - hans far var skolemester - og hvis underskrift ses på mangfoldige skøder og skfiter. Jens Larsen ses kun denne ene gang, vel fra et andet sogn. Peder Larsen kaldes i skiftet efter ham 1778 Lauridsen.
20801740.01.24Laurids Andersen Gammel Arnborg Anders Lauridsen Smed Johanne Mikkelsdatter Bapt: d 24 janv: Anders {Lauridsen} smeds barn, nafnl Laurits. jens Niels: kone bar dend faderne jens Michels., Niels ßyndergrd og hustr Christen Peders: jens Michels: daat: {20, Ellen Jensdatter}.
20821740.03.17Søren Christensen Kirkegaard Christen Jakobsen ? Christen Jakobsens 1. kone Bapt: 17 Mart: Christen jacobsens barn nafnl Søfren Johanne Søfrensd: bar dd, Marquor {Nielsen} tovdal og hustr jens michelsens daatter {20c, Ellen Jensdatter} jens Matzen.
NOTITS: DKB: "d: 17 Mars: blev Christen jachopsen baren døbt Nafl: Søren Johanne Sørensdatter bar den, faderne Marku todald og hustru og jens Mechelsen daatter."
20841740.04.06Maren Nikolajsdatter Skibbild Nikolaj Rasmussen Maren Bapt d 6 Apr: Nicolaj Ramuss: barn nafnl Maren, hendes syster bar dd, faderne jens Michelsen og daatter {20c, Ellen Jensdatter}, Maren Thomasdaatter Niels Thomasen etc:
NOTITS: DKB: "{.... beskadiget} April blev [...kulaes] baren døbt nafl: Maren faderne Hans Rasmussen og Jens Mechelsen og Niels thomassen og henne Søster bar den." Moderen Maren dør i barselsseng, begraves 5 dage efter dåben.
20851740.09.18Mikkel Pedersen Holtum Peder Jørgensen ? Mikkelsdatter Bapt d 18 7br Peder jørgens {21c, den yngre} barn nafnl Michel, faderne jørgen {Pedersen} Sandfelds hustr {Ane} bar dd Thomas pedersen jørgen {Pedersen} Sanfeld peder jørgensen {26c, den ældre} og syster.
NOTITS: DKB: "d: 18 September Blev Peder Jørgensen barn døbt nafl: Mechel Jøren {Pedersen} Sanfelds hustru {Ane} bar dend faderne thomas Pedersen og hustru og og broder {Peder Jørgensen?} og Lars Jørgensen." Peder Jørgensen den Yngre i Holtum, Peder Jørgensen den Ældre i Store Sandfeld, Brande og Lars Jørgensen er sønner af Jørgen Pedersen Sandfeld af Store Sandfeld, Brande, som er direkte nabo til Holtum.
LINK: Store Sandfeld, Brande
20861740.10.07Peder Jensen Kirkegaard Jens Mikkelsen Maren Pedersdatter Sepult: eodem die {7. okt.} jens Michels: barn ßom var hiemdøbt nafnl Peder.
Begravelse nr. 6075
NOTITS: Moderen Maren Pedersdatter døde samme dag i barselsseng. DKB: "Datum dito {7. okt.} døde barnet Peder Jensen som gud var lofvet for sin [....]"
20881741.04.15Karen Jensdatter Tornvig Jens Rasmussen ? Jens Rasmussens kone Bapt: d 15 Apr: jens Rasmussens barn nafnl Karen jens skræders kone bar dd, faderne Jens Michels: og hustr, jens Søfrens: og Maren jensdaatter etc:d: 15 April Jens Rasmus {... beskadiget} {Ba}ren nafnl karen Jens {beskadiget .......} helsen hustru {beskadiget ........} ed faderne Jens [...............] ensen daatter og S[...] Andersen og Jens [Mech...]
NOTITS: Degnen har delvis andre faddere og bærer. Degnen og præsten kan ikke bringes helt i velklang med hverandre.
20891741.05.02Mikkel Madsen Tornvig Mads Mikkelsen ? Mads Mikkelsens kone Bapt d 2 Maj Matz Michelsens barn nafnl Michel Thomas {Pedersen Holtums} Hust: {Karen Nielsdatter} bar dd faderne, jens Rasmussen og Peder {Jørgensen} Holt: og hustr {? Michelsdatter} etc.
NOTITS: DKB: "d: 2den maj Blev Mas Mechelsen Barn bødt Nafl: Mechel Thomas {Pedersen} Holtom hustru {Karen Nielsdatter} bar dend faderne jens Rasmussen og peder {Jørgensen} Holtdom og hustrue {? Michelsdatter}." Faderen Mads Mikkelsen skrives 1744 af Tornvig, han kunne 1741 være andetsteds.
20901741.06.02Jens Nielsen Grene Niels Thomsen Grene ? Niels Thomsen Grenes kone. Bapt: d 2 jun blev Niels {Thomsen} greens barn døbt nafnl jens, jens bennets: hustrue bar dd, fad jens bennetsen og hands ßøn Hans {Rasmussen} greens hustr etc:
NOTITS: DKB: "d: 2den Juius blev Niels grens baren bødt Nafl: Jens, Jens bensen hustru bar dend faderne hans {Rasmussen} gren og hustru og Jens Mechelsen og daatter {Ellen Jensdatter}."
20911742.01.15Christen Andersen Gammel Arnborg Anders Lauridsen Smed Johanne Mikkelsdatter Bapt: d 15 janv: Anders {Lauridsen} smeds barn nafnl Christen, jens Michelsens kone {Maren Pedersdatter} bar dd Peder Lass: og hustr og pige, Niels ßyndergd og daatter stod faddere etc:
NOTITS: DKB: "d: 18 janv: blev Anders {Lauridsen} Smeds baren døbt nafnl: Christen Jens Mechelsen hustru {Maren Pedersdatter} bar dend faderne peder lassen og hustru og Jens Mechelsen daatter {Ellen Jensdatter}."
20921742.04.10Jørgen Pedersen Holtum Peder Jørgensen ? Michelsdatter Bapt: d 10 Apr: Peder jørgensens barn nafnl jørgen, Lars {Jørgensen} Sandfelds kone {Inger Lauridsdatter} bar dd fad: Michel {Nielsen} holtum Thomas Peders:, Anders {Lauridsen} smeds hustr. Thomas {Pedersen} Holt: pige.d: 10 April blev {.........} Jørgensen {...........} {..}bt nafl Jørgen Sa[..]feld hustrue Bar dend faderne Michel {Nielsen} holtdoms og thomas pedersen og Anders {Lauridsen} smed og Thomas pige.
NOTITS: . Lars Jørgensen Sandfeld er faderens bror. Michel Nielsen er moderens far. Degnen og præsten er uenige om hvem si kuen bår. Da han er opkaldt efter bedstefaderen Jørgen Pedersen Sandfeld, ville det være mest naturligt hvis hans kone bar, hendes navn kendes ikke.
20941742.05.20Niels Thomasen Holtum Thomas Pedersen Holtum Karen Nielsdatter Bapt: d 20 Maj Thomas Peders: barn Nafnl Niels. Nicolaj {Rasmussen} Schivilds hustr bar dd faderne Peder jørgens: Nicolaj {Rasmussen} Schivild og broder Peder jørgens: hustru etc:
NOTITS: DKB: "d: 20 May blev thomas {Pedersen} holtdom baren døbt nafl: Niels Neohklai hustrue bar den faderne peder Jørgensen og hustrue og Neohkulai og broder og Søs."
20961742.06.05Jakob Christensen Kirkegaard Christen Jakobsen ? Christen Jakobsens 1. kone Eodem Die {5. juni} døbt Christ: jacobs: døbt jacob. Marqv: {Nielsen} tovdals hustr {Johanne Sørensdatter}, Fad: Hans {Rasmussen} gren, Niels Thomesen og hustr hds pige etc.
Begravelse nr. 6364
NOTITS: DKB: "samme dag {15 Juni} Christen Jachopsen baren Døbt Nafl: Jachop Johanne Søren Daatter bar den faderne, Søren Olles og Niels Søndergaard og hu{...}." Her findes navnet på Marquor Nielsen Tovdals kone: Johanne Sørensdatter.
20971742.07.22Dødfødt Gammel Arnborg Niels Jakobsen Søndergaard ? Niels Søndergaards kone Sepult d 9 dom Trinit Niels {Jakobsen} Syndergds barn, ßom var død fød.
Begravelse nr. 6084
21041744.02.24Kaspar Andersen Gammel Arnborg Anders Lauridsen Smed Johanne Mikkelsdatter  d 24 Feb: blef Anders Smeds baren døbt naflig Kasper Jens Nielssen og Hustru og Christen Jensen og Jens Mekelsen Daatter bar den.
NOTITS: PKB: "Bapt: d 24 febr: døbt Anders ßmeds barn Nafnl Kasper jens Niels. hustr bar dd, fadere Christen peders:, jens Michels: og datter etc:" Præsten mener Jens Nielsens kone bar, degnen at det var Jens Mikkelsens datter, den sidste er her antaget.
21051744.04.14Niels Pedersen Gammel Arnborg Peder Larsen ? Pedersdatter Bapt d 14 Apr Peder Lass: barn Nafnl Niels Helvig Arnb bar dd, faderne var [gjøde] Peders:, Anders smeed, jens Niels: Niels [Jacob]sen og hustr etc.
NOTITS: DKB: "d 14 April Peder Lassen barn Døbt Navlig Niels."
21061744.10.02Jørgen Lauridsen Hjøllund- Lille Laurids Jørgensen Skræder Maren Eriksdatter Bapt d 2 oct: laurits jørgens. barn Nafnl jørgen, Anne [Erichs]daatter bar dend hans Rasmussen og hustr. {Maren Thomasdatter} Niels {Thomesen} grene og hustr etc:
NOTITS: DKB: "d 2 october Lauris Jørgensen Barn døbt Jørgen." Moderens navn Maren Eriksdatter fra Kaae "Fæster og Husbonde" s. 43 fra året 1747. Bæreren Anne Eriksdatter er moderens søster, se skifte efter denne søn Jørgen Lauridsen i Sinding, 1764 Hammerum, Brejl.
21071744.10.20Rasmus Jensen Tornvig Jens Rasmussen ? Jens Rasmussens kone Bapt d 20 oct: jens Rasmuss: barn Nafnl Rasmus. Nicolaj Schilvild kone bar dd, faderne vare Jens Skræder og hustr: Thomas Holt, og hds pige etc:
21101744.11.02Peder Sørensen Gammel Arnborg Søren Olufsen ? Søren Olufsens kone Bapt: d 2 Nov: Søren olufs: barn nafnfl Peder, Niels jacobs: Hustr Niels jacobs Niels jacobs: ßøn Peder Lassen og pige stod fadere og Søren olufs: ßyster bar dend etc:
NOTITS: DKB: "d 2 novemb: Sørren Ollesen barn naflig peder og hans søster bar den."
21111744.12.25Christen Mikkelsen Togsvig Mikkel Christensen Togsvig Karen Jensdatter Paa juele dag Døbt Michel Toxvigs barn Nafnl Christen Thomas Birchibechs hustr bar dd Christen Pedersen, Oluf birchibech og hustr: Anne Erichsd. var fadere.
NOTITS: DKB: "Paa Julledag blef Meckel Christensen barn døbt Navlig Christen thomas berke bech Hustru bar den og 5 fader." Begravet 1809.
21151745.04.25Lars Pedersen Gammel Arnborg Peder Larsen ? Peder Larsens kone Bapt d 1 Søndag Efter Paashe Peder Lassens barn døbt Nafnl Las [Marie] {Maren} folager bar dd fader, Christen Pedersen og Anders Smed og hustrue og jens Nielssen.
NOTITS: DKB: "d 1 Søndag Efter paaske blev peder Lassen barn døbt Naflig Las Maren folager bar den fader Christen pedersen og Anders ßmed og Hustru og Jens Nielsen h[.....]." Bæreren kaldes også tidligere i kirkebogen for Maren Folager.
21171745.10.22Niels Jensen Gammel Arnborg Jens Nielsen ? Jens Nielsens kone Bapt d 22 October Jens Nielsens barn døbt navnlig [Niels] og hans Moster bar dd faderne Niels Hiøllund og hustrue og [B....] sh{ostu]s Datter.
NOTITS: DKB: "d 22 october blev Jens Nielssen barn Døbt Nafn. Niels hans moders Søster bar den fader Niels [......] og Hustru [.....]."
21181745.11.15Niels Christensen Kirkegaard Christen Jakobsen ? Christen Jakobsens 1. kone Bapt. d 15 November blev [Christen] Jacobsens barn døbt Niels Præstens Kone bar dd fader Niels Syndergaars datter og Jens Michelsens Datter og Hans Groeens og Hustrue.
NOTITS: DKB: "[.................] [.....] barn døbt Navlig Niels Præstens Hustru bar den fader Neils ßøndergaards datter og jens Mechelsen datter og hendes Moder og hans grens Hustrue."
21191746.04.11Jens Jensen Kirkegaard? Jens Ibsen ? Jens Ibsens kone Bapt: d 2 Paaske dag Jens Jbssen barn døbt kaldet Jens
Begravelse nr. 6098
NOTITS: DKB: "d 2 Søndag Efter paaske blev Jens Jbsen barn døbt navlig Jens Chresten Jacobsen Hustru {bar} den fader jens Mekelsen og Jens Rasmussen Hustru og Thomas gren og Niels g H."
21201746.05.29? Birkebæk Christen Pedersen Birkebæk Anne? Birkebæk  d 29 Maii Mette Lasdatter af Hiøllun og samme dag Anne berchehech barn {PKB:} Sepulti d 2 Juniis Tøger Sørenßen af hiøllund og samme dag Christen berches beches Barn.
Begravelse nr. 6095
NOTITS: Hjemmedøbt sandsynligvis, begravet fem dage efter moderens død i barselseng.
19941746.07.01? Andersen Hjøllund Anders Hjøllund  {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: ' d: 2 javaruis døde sl: Anders Hiøllund søn..'}
Begravelse nr. 6136
NOTITS: Dato ganske arbitrær. Han har en anden søn Peder, men han ses at leve indtil 1812.
21211746.11.01Lars Andersen Gammel Arnborg Anders Lauridsen Smed Johanne Mikkelsdatter Bapt: d 1 November blev Anders {Lauridsen} Smeds barn døbt Navnl Las, Peder Lassens hustru bar dd fad Jens Nielsen og Jens Mikelßen datter {26, Ellen Jensdatter} og Maren Jens Datter. {..} 1 November Blev Anders {..}eds Barn døbt navlig Las fader peder Lassen og Hustru og Jens Nielssen og Jens Mekelsen datter og Maren Jens datter.
Begravelse nr. 6114
NOTITS: Begravet to år gammel.
19961747.06.24Navnløs 1 Hjøllund Anders Hjøllund  {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 1 Jullig Anders Hiøllunds 2de Børen {1}.'}
Begravelse nr. 6101
NOTITS: Dato omtrentlig.
19951747.04.26Navnløs 2 Hjøllund Anders Hjøllund  {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 1 Jullig Anders Hiøllunds 2de Børen {2}.'}
Begravelse nr. 6102
NOTITS: Dato omtrentlig.
21241747.07.02Niels Christensen Fasterholt Bjerre? Christen Christensen ? Christen Christensens kone Bapt: d 2 Julli Cresten Cristenßen barn Døbt navnlig Niels og Cresten Ladßen hustru bar dd fad Cresten Cristensen og Hustru Cresten Datter. 'd 2 Jul Chresten Chrestensen baren døbt Navlig Niels og faderer.'
Begravelse nr. 6103
NOTITS: Fasterholt Bjerre er det eneste sted med en Christen Christensen.
21251747.11.26Christen Madsen Tornvig Mads Mikkelsen ? Mads Mikkelsens kone  Bapt: d 26 November Mads MekelsSen barn Døbt Nafl Cresten gl Cresten Møller {ca. 3 bogstaver, rand beskadiget} [.utru] bar dd fad jens Meckelsen {ca 5 bogstaver, rand beskadiget} Cresten Jacobsen og {resten mangler}.'d 26 Novem Mas Mechelsen baren Chresten [gl:] Chresten Møllers Hustru bar den faderne Jens Mekelsen og Hans datter og Chresten Jacobsen og hans Karel og Else Pinvig.'
21281748.04.10Dødfødt Hjøllund Jens Nielsen  Sepult: d 2 dito i fast jens Nielssßen barn Dødt født A. DKB: d 2 dito Jens Nielsen barn død født udi hiøllund.
Begravelse nr. 6106
21311749.02.16Mikkel Madsen Tornvig Mads Mikkelsen ? Mads Mikkelsens kone Paa fastelauns Søndag blev Mads Meckelsen baren døbt navnlig Meckel Jens Meckelsens hustru bar den faderne Chresten jacobsen og Niels gren og Thomas Hanssen og Jens [Jbßsens] hustru og Jens Meckelsens Datter. d. Paa fastelavns ßøndag blev mads meckelsßen baren Døbt navlig Meckel, Jens Mekelßen Hustru bar dd fad. Chresten Jacobsen og Niels gren ogThomas Hansßen og Jens Jbßen Hus[....] [.....] Mec{............}.
21331749.05.11Morten Jensen Hjøllund Jens Nielsen Maren? Mortensdatter d 5 te søndag eftter Paaske blev jens Nielssens baren døbt navlig Morten Præstens Datter bar den fader Anders og hustru og Kirsten Mortensdatter og Niels Sønder gaard Søn og Søster. d 5te Søndag efter paaske blev jens nilsen baren udi hiøllund døbt Moten præsten datter bar dend, faderne Anders og hustru og Kones Søster og niels søndergaar Søn og Søster,
Begravelse nr. 6115
NOTITS: Hjøllund fra begravelsen i juli samme år, 1749. Se dåb #2121 for Maren Mortensdatter, som menes at være Jens Nielsens kone her.
21391750.07.07Peder Andersen Gammel Arnborg Anders Lauridsen Smed Johanne Mikkelsdatter Bapt: d: 7 Jullius blev [Anders] {Lauridsen} Smeds barn døbt navnlig Peder Christen Pedersen hustru bar den fader jens Meckelsen og datter {18, Karen Jensdatter} jens Nielssøn og datter Peder Larsen Hustru.d 7de Julius, da blev Anders Smed barn Døbt Nafl. Peder Chresten pedersen hustru bar dend faderne Jens Meckelsen og datter Jens Nielss: og datter Peder Lass: hustr.
21401750.09.29Christen Nielsen Gammel Arnborg Niels Jakobsen Søndergaard ? Niels Jakobsens Søndergaards 2. kone Bapt Paa Sant M[ile]kedag blev Neils Søndergaards døbt navlig Chresten Hans Datter bar den faderene Jens Ollesen og Peder Lassen Hustru og Jacob Nielssen og jens Meckels Datter.Paa sant Me[c]kels Blev Niels Søndergaars baren Døbt naflig Chresten faderne Jens olesen og jachop Nielssen og daatter bar den Appeloene og peder Lassen hustru og Jens meckelsen daater.
21431751.01.06Niels Christensen Hjøllund- Store Christen Christensen Hjøllund Else Nielsdatter Bapt: Paa hellig trekongers dag blev Chresten Hiøllunds baren døbt: Navlig Niels Jens Hareskovs datter bar dd faderne Chresten Larsen og Jens hiøllund og hustru.Paa hellig 3 Kongers dag, blev Christ Christensen udi hiølund hans baren døbt naflig Niels Jens Jørgensen datter bar dend {....}er Jørgens: og Hust{ru} {......}tejgs Niels hust {......} [er].
21471752.08.06Christen Andersen Hjøllund Anders Hjøllund ? Anders Hjøllunds kone d [10] Søndag eftter Trinitatis blev Anders Hiøllund baren døbt Navlig Chresten, Jomfru Anne Liste[t] bar den faderne Chresten Jacobsen Chresten Biere og Jens Hiøllunds hustru og Pige. d 10 Søndag i Trinitates blev Anders hiølund baren døbt Christen præste datter bar dd: faderne Christen Jachobsen Maren Mortens dater Christen biere Jens Nielsen pige.
Begravelse nr. 6126
21481753.01.14Lars Christensen Hjøllund Christen Christensen Hjøllund Else Nielsdatter Bapt: d 2 Søndag eftter hellig tre Konger dag blev Chresten Hiøllund baren døbt navnlig Las Jens Jørgensen hustru bar den fader jens Jørgensen og broder Jens [bjere] datter og Søren Ollesen Hustru.d: 3 Søndag efter hellig træ Kongers dag Blev Christen hiølund baren Døbt Nafl: Las, Jens Jørgensen hustrue bar dend faderne Jens Jørgensen og broder pindvig, helvig Arborg Jens Ibsen dater og gr[..] Jensen, og Christen Olesen.
21521753.04.15Peder Thomassen Holtum Thomas Pedersen Holtum Karen Nielsdatter {DKB: Paa Palme Søndag blev Thomas {Pedersen} holtdo{m} Baren døbt Nafl{:} peder Ski{.....} [....] dend faderene peder Jørgensen og [....] Jens Nielsen hustrue [...]culai Søn Rasmus [....] gren daatter.Bapt: Paa Palme søndag blev Thomas Holdtoms baren Skivel kone bar den fad Peder Jørgenen Rasmus skivel A:
21531753.04.19Christen Jensen Birkebæk Jens Ostersen Johanne Sørensdatter Bapt: Paa Skiærtorsdag blev {rand beskadiget: Je}ns Ostersen baren døbt Nav{nlig rand beskadiget ...}sten hans søster {Anne/Johanne Ostersdatter} bar dd. {rand beskadiget: fadere} Thomas {Jespersen} berchebech A:Paa skiertaars dag Blev jens Ostersen baren Døbt nafl: Christen hans Søster bar dend fader Thomas {Jespersen} bercheberch med hans datter {Kirsten Thomasdatter} Christen Nielssen {Gammel Arnborg}.
LINK: Oster Jensen, Mosgaard Assings børn.
21541753.05.31Mikkel Christensen Gammel Arnborg Christen Pedersen Maren Jørgensdatter  Paa Christ himmelfa[..] dag blev Christen pedersen Baren udj gl: Arenborg, Døbt Nafl: Meckel, peder lassen koene bar den fader Andreas smed jens N: hustru Klemmen Rasmussen Niels gren [.......]. Bapt Paa Chisti Hemmelfartsdag blev Chresten Pedersen baren døbt Navlig Mechel, fad peder lasßen og Hustru A:
21551753.07.04Ole Jensen Gammel Arnborg Jens Olesen ? Jens Olesens kone  d: 4de Jul: blev Jens Ollesens baren døbt udi gl: Arenborg Naflig Olle peder lassens hustrue bar dend faderne Niels Søndergaar og søn Jachp [.....es] Jenssen og Hustrue tovdald [hu] [....] [....] Mechelsen og daatter.Bapt: d 4 Julli blev Jens Ollesen baren døbt Navlig Olle peder Lasßen hustru bar dd fader Niels Søndergd og hustru A:
NOTITS: "
21561753.07.13Christen Madsen Tornvig Mads Mikkelsen ? Mads Mikkelsens kone DKB: d: 5te Juli Mas Mechelsen baren naflig Christen Peder [.......] hustru bar d[...] faderne Jens Mechelsen og jens {Pedersen} Pendvig hustru og Jens Mechelsen 4de dater {Maren Jensdatter} og [Hans] {Rasmussen} gren søn Thomas {Hansen}.Bapt: 13 Juli blev Mads Mechelsen barn døbt N: Chresten Maren pedersdatter bar dd fad Jens Mechelsen og Jens hustru.
21581754.01.01Peder Andersen Hjøllund Anders Hjøllund ? Anders Hjøllunds kone  d: 2 december blev Ander hiølunds Baren døbt naflig Peder og hans søster bar dend faderne Christen {Christensen} {Store} Hiølund og hustru Maren Maatendaatter {Mortensdatter} og Ma[nd]. Bapt: d 1 janvari blev Anders Hiølluns baren døbt Navnl Peder hans Søster bar dd fader Chresten {Christensen} Hiøllund og hustru {Else Nielsdatter} Jens Nielsßen og hustru.
Begravelse nr. 6344
NOTITS: Her må Jens Nielsen og hustru være de samme som Maren Mortensdatter og mand dvs: Jens Nielsens kone er Maren Mortensdatter.
21601755.07.06Jens Madsen Tornvig Mads Mikkelsen ? Mads Mikkelsens kone  d: 6te søndag efter Trinetauts blev Mas Mechelsen Baren døbt nafl Søren, Christen toldals hustru bar dend faderne Neils gren Søren pedersen Christen Jacobsen Jens Mechelsen daatter Anne Nielsdat. Bapt d. 6 Søndag eftter Trinitatis blev [....] Michelsens barn døbt naflig Jens Christen [....] Hustru bar den faderne Niels [....] Sørren pederßen Christen [.....] [......] daatter Anne Niels daatter:
21611755.08.31Mathis Jensen Gammel Arnborg Jens Troelsen  d 14 Søndag i tritae blev den uægte barn af gl: Arenborg døbt Naflig Matiis og udlagt til baren fader Jens Trolesen af Fløe udi Brand Sogn. Peder lassen hustrue bar dend thomas gren [.as] fader - Christen Pedersen hustrue, peder lassen, Jens Christensen. Bapt: d 14 Søndag efter Trinitat blev [uægte] [.....] af gammel Arnborg døbt naflig [.......] og udlagt til Barne Fader Jens Troelsen udj Brane Sogn. faderne Peder Jensen Hustru bar dd thomas gren Chresten pedersen hustru peder hansen Jens Christensen.
NOTITS: Moderens navn er ikke angivet.
21621755.09.07Jens Christensen Tornvig Christen Hansen Tornvig ? Christen Hansen Tornvigs kone Bapt: d 15 Søndag Trinitatis blev Christen Hansens barn døbt Nanfl Jens Hans faster bar den faderne Lars [Weilgd] Christeen biere Jens Fløe og [Hus....rd] Karen Jensdaatter. d 15 Søndag i trinitaus Blev Christen TaarenVigs baren døbt nafl: Jens hans faster bar ham faderne las Wilel gaar, Christen bere Jens flø og hustrue Karen Jens daatter.
NOTITS: For Jens Troelsen i Flø, Brande se dåben før denne, #2152. En Jens Troelsen er ikke blevet set i Flø, Brande på den tid.
21641756.01.25Jens Nielsen Grene Niels Nielsen Grene Maren Jensdatter  d: 3die Søndag eftter Hellig TreKonger dag Blefr Niels greenes barn døbt navlig Jens Peder Larssens Hustr bar den fader gammel Niels gren og Thomas berchebech og Thomas Hanssen og Søster og Christen Pedersen hustru.Bapt d: 3 Søndag eftter Hellig Tre kongersdag blev Neils greens barn døbt naflig Jens Peder Larsen Hustru bar den faderne gammel [......] gren og Thomas berchebech og Thomas Hansen og søster og Jens Pedersen hustru.
21651756.02.29Mikkel Christensen Gammel Arnborg Christen Pedersen Maren Jørgensdatter  Paa Fastelavens Søndag, blef Christen pedersen udi gl: Arnborg hans baren døbt nafl: Meckel Johanne {Jensdatter} Sybye {Lars Christensen Søbys kone} bar dend las Christensen {Søby} Jens Nielsen hustru og datter thomas gren og Christen Nielsen.Bapt Paa fastelauvns Sønddag blev Chresten Pedersen i gl: Arenborg hans barn døbt Naflig Mickel Johanne Syøbye bar den Las Christensen Jens [Menter]sen Hustru og daatter tommes gren og Christen Nielsen.
21671756.07.04Poul Christensen Tovdal Christen Poulsen Bodil Christensdatter  d: 3 Søndag i tritas blev Christen povelsen baren døbt Naflig Povel og Jens Nielssen hustru bar dend fader hans gren og Mas Mechelsen og hustru og hans [broder] Christen Jachobs hustru.
21691756.11.07Jørgen Christensen Hjøllund Christen Christensen Else Nielsdatter  d: 7de November da Blev Christen Hiølund baren døb{.} Nafl: Jørgen, Jens {Jørgensen} Hareskof hustru Bar dend. fadere Jens jørgensen og Lars Mechelsen Else Sørren Datter Jens Nielsen hustru {Maren Mortensdatter} Mas Mechels. Bapt d: 7 Novembr blev Christen Hjøllund barn døbt naflig Jørgen Jens [Harn....] Hustru bar den faderene Jens Jørgensen og Las Michelsen [ellen] Sørrens daatter Jens Nielssen Hustru Mads Michelsen.
NOTITS: PKB: ""
21701757.04.07Søren Jensen Birkebæk Jens Ostersen Johanne Sørensdatter Bapt d: 7 April blev iens Ostersen barn døbt nafli Sørren Michel toxvigs daatter bar den faderne Las {Weilgaard?} Hjøllund olle iensen Christen Nielssen {Gammel Arnborg?} Christen Jachobsen Hustru {Kirkegaard} og Jens Henningsens pige. d: 7de April blef Jens ostersen baren døbt Søren Mechel toxvigs daatter bar dend faderne Lars hiølund olle jensen Christen Nielsen Chri[...] Jackopsen hustru og Jens Henningsen pige.
21721757.12.11Henning Jensen Kirkegaard Jens Henningsen Ellen Jensdatter Bapt d. 11. December blev jens Henningsen barn døbt Naflig Henning faderne [......] Mads michelsen og Hustru Anders {Lauridsen} smed og Hustru {Karen Mikkelsdatter} og Karen [Mi]chels daatter. d 11 Decem Jens Henning Sen baren døbt navlig Henning fader Mas Meckel Sen og hustru Anders smed og hustru Karen Meckel Sen.
21731758.02.04Peder Nielsen Hjøllund Niels Hjøllund Mette Pedersdatter Bapt d: 4 Febru[.]ari blev Niels Hjølund bar døbt naflig peder Chresten {Poulsen} Tovdal Hustru {Bodil Christensdatter} bar den faderne Christen Pindvig og Hustru og Degn søn Thommes Hanssen udj gren Chresten Elkier udj Skarrild. d 4de Februr Blev Niels Hiøllund Baren dø[..] Nafl: Peder Christen Todald hustru baar dend faderne Christen PenWig og hustru og degne Søn Thomas hansen udi gren Christen Elkier udi Skarild.
21751758.05.20Laurids Jensen Hjøllund- Store Jens Nielsen ? Jens Nielsens kone Bapt d: 20 may blev Jens Nielssen barn døbt naflig Lauridz Sørren Pedersen Hustru bar dend faderne Sørren pedersen Thomas hanssen [Kl]emmen Rasmussen Christen Nielsen. d 20 May da blev jens Nielssen Baren [......S?]taare hiølund Døbt Lauris Søren peders: hustru bar dend faderne Søren pedersen, thomas Hanssen Klemmen Rasmussen Christen Nielsen.
21761758.11.05Arendt Jensen Gammel Arnborg Jens Olesen ? Jens Olesens kone Bapt d: 5t November blev jens Ollesens udi gl: Arenborg hans barn døbt Naflig Arentz Niels Søndergaard daatter bar den fadderne Jens Niels og daa{tter ... rand beskadiget} og Niels Søndergaa{rds ... rand beskadiget} og søn og daatter laurids Andersen. d 5te Nover Blev Jens ollesen udi gl: Areborg hans Baren døbt nafl. Arendt, Niels søndergaard daater bar dend faderne Jens Nielsen og daatter og Niels sønder gaard og søn og dat Lauris Andersen.
NOTITS: Opnævnt efter præsten Arnt Nielsen Bisted i Skarrild- Arnborg sogne, der dør en måned senere.
21771758.11.05Niels Nielsen Grene Niels Nielsen Grene Maren Jensdatter Bapt Samme dag {5t November} Niels {Nielsen} Gren barn døbt naflig Niels og Hans faster bar den faderne gl. Niels {Thomesen} Gren og Thomas hansen og søster Malene {Hansdatter} og Hans Rasmussen gren. Samme dag {5te November} Niels gren baren døbt nafl: Niels og han[..] fster Bar ham faderne gl: Niels gren og thomas hanssen og Søster Malene og hans Rasmussen gren.
Begravelse nr. 6142
NOTITS: Begravet 12.05.1759. Alle faddere undtagen Malene Hansdatter bor i Grene i Arnborg.
21781759.03.22Peder Christensen Gammel Arnborg Christen Pedersen Maren Jørgensdatter Dend 22 Marsis blev Christen pedersen udi gl: ArenBorg hans Baren Døbt nafl: Peder hans Moester {NN Jørgensdatter} bar dend, faderen peder Lassen og hustru {NN Pedersdatter} Jens Nielssen daatter Anne {Jensdatter, Gammel Arnborg}, Anders {Lauridsen} smed {Gammel Arnborg} Søn Lauris {Andersen, Gammel Arnborg} og hans Moster {der bærer NN Jørgensdatter} mand af Sneiberg Sogn. d: 22 Marsi da Blev Christen pedersen baren udi gl Arenborg Døbt Nafl. Peder og hans Moster bar ham faderne lassen og hustru og Jens Nielsen datter og Lauris Anders og hans Morster Mand af Sneiberg Sogn
NOTITS: Peder Larsens kone NN Pedersdatter er søster til faderen.
21801759.07.24Jens Christensen Hjøllund Christen Christensen Hjøllund Else Nielsdatter  d: 24 Juli da blev Christen Hiøllund Baren døbt nafl: Jens Sl: Jens Jørgensen hustru {Karen Christensdatter, Harreskov, Assing} bar dend faderne peder Jørgensen og Hustru {Maren Larsdatter, Harreskov, Assing} og søn Jørgen {Pedersen} og Jens Mechelsens daatter {Maren? Jensdatter, 20, Kirkegaard} Koene {2. kone} og Niels {Jensen Risbjerg} hareskof {Assing} og jens Nielsens dat {..........} [.....] {Anne?, Gammel Arnborg}.
LINK: Peder Jørgensens kone Maren Larsdatter (Jens V. Olsens sider).
21841760.03.30Jens Jensen Kirkegaard Jens Henningsen Ellen Jensdatter  Paa Palem Søndag Blev jens henningsen baren døbt Naf Jens, Præsten Koene {Anna Elisabeth Arndtsdatter Bisted} bar hannem faderne Anders smed og hustru Mas Mechelsen jens Nielssen d. Bert Sørendaatter. Paa Pallme Syindag Jens Henningsen Barn døbt Jens Præsten Konne bar dend fadern Anders smed og hustru Mas Mechelsen og Jens Nielsen dat.
Begravelse nr. 6171
21851760.04.07Christen Nielsen Grene Niels Grene Maren Jensdatter DKB: Paa anden Paashe dag Blev Niels gren Baren Døbt nafl: Christen Christen {Pedersen} Søbyes hustru {Anne Mikkelsdatter} bar dend faderne Christen {Pedersen} Simmel Kier {Øster Høgild, Rind} og thomas hanssen {Grene} og Søster {Malene Hansdatter, Grene} og Peder {?Nielsen} og Niels {Nielsen} grens pige. Paa anden Paahedag blev Niels grens Barn døbt Christen og Christen S[e]mmel Kirge hustru Bar den faderne thomas gren og Syster og peder Nielsen.
21881761.11.12Niels Nielsen Grene Niels Nielsen Maren Jensdatter  Søndg d: 12 Novembr blev niels gren bar[..] Døbt Niels Christen {Pedersen} Simmelkiers {Øster Høgild, Rind} pige bar dend, fader Niels {Thomsen} gren thomas {Hansen} gren og Male hans daatter {søster! Malene Hansdatter, Grene} og Mas Mechelsen {Tornvig} Christen Nielsen {Gammel Arnborg}. d: 12 dito {November} Blev Niels grenes barn døbt Niels, Christen [Som...] kone Mas Michelsen, og hustru Christen Nielsen.
NOTITS: Niels Thomsen er faderens far. DKB: ""
21891762.01.20Christen Christensen Tovdal Christen Poulsen Bodil Christensdatter  d 2[.] Janvaris blev Christen {gennemstreget: Jacobsen} povelsen hidttelse barn fød Christen Jens Nielssen udj gl: Arenborg hans daatter {Anne Jensdatter} bar dend. faderne Mas Mechelsen {Tornvig} Thomas {Hansen} gren og Søster Malene {Hansdatter, Grene}. d: 20 Janvaius Blev Christen Povelsen udj todald hans Baren Døbt Christen Jens Nielses daatter Bar den faderne Mas Mechelsen Thomas gren og ha{n}s søster Maleene.
Begravelse nr. 6162
NOTITS: Hittebarn?!, det ville betyde at Christen Poulsen og Bodil Christensdatter ikke er forældrene. De to faar børn før og efter dette aar, saa det var ikke umuligt for dem at faa børn. Naar de accepterer et hittebarn, skulle man tro en kvindelig slægtning eller ægtemanden er involveret.
21911762.05.20Christen Christensen Hjøllund- Store Christen Christensen Hjøllund Else Nielsdatter  d: 20 May Christen {Christensen} høllund søn Christen og gl: peder hesselvigs {Skarrild, voksen i 1743} hustru Bar dend faderne peder Jørgensen {Harreskov, Assing} og peder Sørensen af hiøllund og Sl. Jens {Jørgensen} harreskof {Assing} hustrue {Karen Christensdatter} og peder hesselvig daatter Maren {Pedersdatter}. d 20 May Blev Christen hiølund Barn døbt Christen Peder fasterholts koene Bar den faderne peder Sørensen gl: peder hesselvig og daatter Mas Mechelsen hustr.
NOTITS: Da præsten er ret ny, tages degnens kirkebog som rigtigere.Peder Hesselvig er ikke Peder Nielsen Øvig i Hesselvig, som kun er 32 år, men hans forgænger Peder Hesselvig nævnt i skattelisten 1743. Jens Jørgensen i Harreskov død 1758.
21931762.10.01Anders Jensen Birkebæk Jens Ostersen Johanne Sørensdatter REKONSTRUKTION udfra begravelse #6160 i 1762: 'd: 24 December Døde Jens ostersens Søn udi hans korte alder - 10 ugr.' 'd 24 Decber døde Jens ostersen Søn Anders udi hans som er kort - 10 ugr'
Begravelse nr. 6160
21951763.09.14Henning Christensen Gammel Arnborg Christen Nielsen den Ældre Anne Henningsdatter  d 14 septembr Christen Nielsen udi gl: Aren Borg hans søn Døbt henning og hans Moster {NN Henningsdatter} Bar ham, faderene Niels jacobsen {Gammel Arnborg} og hustru {Maren Jensdatter} og Søn {Christen? Nielsen} og daatter {Mette Nielsdatter} peder lassen søn peder {Pedersen kaldet Arnborg senere i Brande By}. d 14 September Christen Nielsen Baren udi gl: Aren Borg døbt hos mig, hans Moster Bar den faderne Niels Jacobsen peder lassen søn peder.
NOTITS: Præsten glemmer barnets navn.
21961763.09.26Anders Jensen Birkebæk Jens Ostersen Johanne Sørensdatter  d 26 septembr: jens ostersen Berche Bech hans Baren Døbt Anders peder Lassens Koene bar dend faderne Mas Mechelsen og hustru Lauris Andersen Jacob Christensen ved Kirchen Jens ostersen pige.
21971763.11.01Jørgen Christensen Gammel Arnborg Christen Pedersen Maren Jørgensdatter  Paa alle hellegn dag Blev Christen pedersen Baren Døbt Nafl: Jørg{..} peder lassen hustrue bar dend faderne Jens Nielsen Ander {s Lauridsen} smed h[...] Søn {Laurids Andersen} og pige Mette. d: 1 november Blev Christen pedersen udi gl arenborg hans Baren døbt Jørgen peder lassens koene Bar dend
21981763.11.01Niels Jensen Kirkegaard Jens Henningsen Ellen Jensdatter  Samme dag Blev Jens Henningsen ved kierche gaarden og hustru {Ellen Jensdatter} Søster {Karen Jensdatter} bar dend faderne og barnes nafn er Niels faderne Mas Mechelsen hustru, Niels syndergaars søn peder {Nielsen, Gammel Arnborg}. Samme dag Jens Henningsen Baren Ved kierchen døbt Niels, hans kones søster Bar dend faderne Mas Andersen og koene.
NOTITS: Præsten har et forkert navn.
22011765.01.01Jens Christensen Gammel Arnborg Christen Nielsen den Ældre Anne Henningsdatter Paa Nytaars Dag, Blev Christen Nielsen udi gl: Aren Borg hans Baren døbt Jens hans Koene Søster {NN Henningsdatter} Bar Dend, faderne Niels Søndergaard og søn peder {Nielsen} og daatter peder Lassen og Koene. Paa Nytaarsdag, da blev Christen Nielsen baren udi gl. Aren borg døbt Jens, hans faster bar ham faderne Niels Søndergaar og daatter peder smed og peder Niels.
22041765.03.27Christen Thomasen Grene Thomas Hansen Johanne Christensdatter DKB: Paa Pallum Syndag Blef thommas {Hansen} gren Baren døbt Christen Maren sl daatter - Bar dend faderne Bertel heesgaard Jacob Christensen Karen Jensdaatter Niels {Nielsen} gren og hustrue {Maren Jensdatter}. Paa Pallum søndag Blev thomas grens hans Baren døbt christen maren hans gren Bar dend faderne [Bertel] h[e]sgaar og hans gren og Niels gren og Kone.
NOTITS: Bærerens navn er problematisk.
22071766.02.02Henning Christensen Gammel Arnborg Christen Nielsen den Ældre Anne Henningsdatter  d 2 dend Februvares Blev Christen Nielsen {den Ældre} udj gl Aren Borg hans Barn Døbt Henning, Niels {Jakobsen} Sønder{gaards} Daatter {Abelone Nielsdatter} Bar dend faderne Niels {Jakobsen} søndergaar og søn peder {Nielsen} og hustru {Maren Jensdatter} Lauris {Andersen} smed.
22081766.07.19Jakob Jensen Fasterholt Jens Jakobsen Fasterholt Johanne Madsdatter  d 19 Julius Blev Jens {Jakobsen} fasterholt hans barn Døbt Jacob Christen f[ast]holt koene bar dend faderne Christen fasterholt Peder Niels{en} Maren Jens dat.
22091767.02.22Jakob Christensen Fasterholt Christen Fasterholt ? Christen Fasterholts kone  d 22 Februvius Blev Christen fasterholt hans Baren døbt Nafl: Jacob Jens Jens {2 x Jens original} Jacobsen Koene bar dend faderne Niels bier og Søn Jøren pedersen og Rasmus Jens og Maren Nielsdat
22101767.08.09Nikolaj Rasmussen Skibbild Rasmus Nikolajsen Inger Hansdatter  d 9 Augsti Blev Rasmus {Nikolajsens} skiefvels {Skibbilds} Baren, diøbt nafl: Nechulai han[s] koenes Broders {Lars Hansen} Koene {Karen Pedersdatter} bar dend fader Hans {Rasmussen} gren Peder lassen kone Thomas h[a.t] [da..]datter Las {Hansen} døslund og Mechel Jepsen.
22111767.09.12Jens Nielsen Gammel Arnborg Niels Madsen ? Niels Madsens kone  d 12 September Blev Niels Massen udi gl Arenborg, hans barn døbt Jens og hans Moster Maren bar ham faderne Peder lassen og Koene Laurids {Andersen} smed peder Nielsen, [Maren] [Jen.]daatter.
22131768.01.30Christen Jensen Jens Christensen ? Jens Christensens kone  d 30 Janvai Blev Jens Christensen Barn døbt Christen og Jens [Puch?] Kier{"kone" mangler, eller skal det være Kiereste} bar dend faderne Jens henningsen {Gammel Arnborg} Jens Puchkire {Bukkær, Assing} Lauris Andersen {Smed, Gammel Arnborg} Peder {Nielsen} hesselvigs koene {Maren Christensdatter, Hesselvig, Skarrild}, Maren Jensdaatter {Arnborg}.
22141768.02.20Jens Nielsen Gammel Arnborg Niels Madsen Skovbjerg Ane Marie Jensdatter REKONSTRUKTION: Niels Madsen i Gammel Arnborg en søn hjemmedøbt Jens. Udfra begravelsen 20. marts 1768 ' d 20 Marsi Niels Massen Søn Jens --- 27 dag udi gl Arenborg.'
Begravelse nr. 6172
22151768.05.09Christen Christensen Fasterholbjerre Christen Christensen Bjerre Johanne Christensdatter   d: 9de May Blev Christen {Christensen} Biere udi fasterholt hans baren døbt Christen Niels {Christensen} Biere pige bar dend faderne Mechel {Christensen} toxvig og søn {24, Christen Mikkelsen} og daatter {26, Anne, evt Inger, 19, Mikkelsdatter} Jens [Jacbsen] og Koene {Johanne Madsdatter, Fasterholt} 5 fader.
22161768.06.02Jens Christensen Tovdal Christen Poulsen Tovdal Bodil Christensdatter  torsdag d 2 den Junius blev Christen {Poulsen} todald {Tovdal} Barn døbt Jens peder hesselvig koene bar dend faderne Christen [...frei] og Søn Søren {Christensen} Mette Christensdaatter Jens Kielssen.
22171768.07.17Jens Nielsen Grene Niels Grene Maren Jensdatter  Syndagen d: 17 Jullius blev Niels grenes baren døbt Jens og hans koenes Søster Bar dend, fadrene Niels gren Niels Mass: peder Nielss: johanne {Christensdatter} green Niels Mass: koene.
22191769.07.02Christen Sørensen Kirkegaard Søren Christensen Sidsel Christensdatter  2 dend Julius blev Søren Christensen Barn Døbt Christen Ane Møl bar dend faderne Christen Jacobsen og Søn Jacob {Christensen, Kirkegaard} og søster {NN Christensdatter, 29+} Peder {Nielsen} smed og Christen {Mikkelsen} Toxvig.
NOTITS: Jakob Christensens søster Else døde 1768, så det er ikke hende. Der er ikke andre søstre født efter 1740 i Arnborg. Denne søster formodes født før det år men kunne også være glemt i kirkebogen og dermed yngre.
22201769.07.23Nikolaj Rasmussen Skibbild Rasmus Nikolajsen Inger Hansdatter  d 23 Julius Blev Rasmus skiefvel Baren døbt Niculai hans Søster Bar dend, faderne hans døslund og søn thomas hanssen Kone, Peder pedersen cechel Jepsen.
NOTITS: Hans Larsen Dørslund er moderens far og Lars Hansen Dørslund hendes bror.
22211769.09.05Mads Nielsen Gammel Arnborg Niels Madsen Skovbjerg Ane Marie Jensdatter  d: 5 september blev Niels Massen udi Gl: ArBorg hans Baren døbt Naflig Mas hans Bar den, faderne Niels gren og hustru Maren jensdaatter Lauris smed peder [Las]sen hustru.
22231770.02.19Jakob Jensen Fasterholt Jens Jakobsen Johanne Madsdatter  d: 19 Februvius blev jens Jacobsen udi fasterholt hans baren døbt Jacob Christen faster holt kone bar dend, faderne Christen {Pedersen} faster fasterholt Jørgen pedersen {Holtum} Maren thomasd Niels thomesen {Holtum} Anne [Thomasd].
22261771.04.26Hans Thomasen Grene Thomas Hansen Johanne Christensdatter  d: 26 April blev Thomas Hanssen udi gren hans baren døbt hans, rasmus {Nikolajsen, Skibbild} skiefvel koene {Inger Hansdatter} bar dend faderne hans {Rasmussen} gre Rasmus {Nikolajsen, Skibbild} skifve Maren jens daatter Niels {Thomsen} holt dom Peder hansens kone.
NOTITS: Hans Rasmussen er faderens far. Malene Hansdatter hans søster.
22281771.07.02Christian Sørensen Kirkegaard Søren Christensen Sidsel Christensdatter  d: 2 Julius Blev Søren Christensen Ved Arenborg kierche, hans Baren døbt Nafl: Christian Anne Møler Bar dend, faderne.
22301772.07.01Jens Nielsen Gammel Arnborg Niels Madsen Skovbjerg Ane Marie Jensdatter REKONSTRUKTION (udfra FT 1787): Niels Madsen Skovbjerg og Ane Marie Jensdatter en søn Jens.
NOTITS: Dato arbitrær 1. juli midt i året
22351774.04.04Hans Pedersen Tornvig Peder Hansen ? Peder Hansens 1. kone 2 Paaske Dag Peder Hansens barn af thornvig døbt Hans.
Begravelse nr. 6189
22371774.07.10Andreas Eriksen Wickmann Skibbild Erik Zachariasen Wickmann Else Katrine Andersdatter Wong Den 10 Julii fremstillet Herren i Kirken Monsr: Wickmans nemlig Erick {Zachariasen} Wichmans barn af Schibild navnlig Andreas, som den 23 Junii var hiemmedøbt Mad: {Anders} Bagger {Bodil Andersdatter Wong} af hastrup bar det.
22401775.05.21Peder Nielsen Grene Niels Nielsen Maren Jensdatter DKB: d 5te Søndag efter Paaske Blev Niels Nielsen i gren hans barn døbt Peder Jb Pedersen Kone {Kirsten Jensdatter} udi Høgiel {Høgild, Rind} bar dend, faderne Jb pedersen {kaldet Skærbæk, Øster Høgild, Rind} og Niels Massen og koene Maren Todald Niels gren dat. og Thomas Hansen i gren.
NOTITS: Ib Pedersen Skærbæks 1. kone død 1773 (Nygaards Sedler), 2. kone fra FT 1787.
22421775.09.24Ole Christensen Fasterholt Christen Christensen Fasterholt Johanne Christensdatter  d 15 Søndag i Trinitats Blev Christen {Christenen} fasterholt Barn døbt Olle, og Christen {Mikkelsen} Toxvigs FæstedMøe {Mette Nielsdatter af Snejbjerg} bar dend, faderne Niels {Christensen} bere {Fasterholtbjerre} og Rasmus Jensen Jens [Jacbsen] og Maren Christend. Kirsten Mechelsdat.
Begravelse nr. 6193
NOTITS: Begravet 7 uger gammel. PKB: "Dom: 15 p Trinit: d 24 Septembr: blev døbt Christen Christensens Barn af Fasterholt navnlig Ole." Her ses at Christen Fasterholt hedder Christensen.
22431776.01.01Simon Thomassen Grene Thomas Hansen Johanne Christensdatter Nytaarsdag døbt Thomas Greenes Søn navnlig Simon Moderens Syster fra Aalling {Olling, Assing sogn} bar det. Blev først Jan{... beskadiget} Thomas Hansen udi gren hans barn døbt Simmon hans Koenes søster {Kirsten Christensdatter, Olling, Assing} bar dend faderne Niels {Nielsen} grene og niels {Sørensen} olling og Jacob Christensen og Søren Christensen og Jens Henningsen.
Begravelse nr. 6194
NOTITS: Begravet i jan. 1776 5 uger gammel.
22441776.03.20Dødfødt Tornvig Peder Hansen Malene Hansdatter Peder Hansen i Tornvigs søn begravet dødfødt.
Begravelse nr. 6195
22461776.06.23Christen Jakobsen Kirke Kirkegaard Jakob Christensen Maren Christensdatter Dom: 2 post Trin: hiemmedøbt Jacob Christensens Barn i Annex gaarden navnlig Christen som var i Kirke Dom: 3 post Trin: d 3 søndag efter Træfoldig{hed} Jacob Christensen udi Kierche gaarden var hans hans baren til daab Nafl: Christen og Søren Christensen Koene {Sidsel Christensdatter, Kirkegaard} bar de faderne Christen Jacobsen {Kirkegaard} og Søren {Christensen} Kierche og henning jensen og hans Madsen Anne Todald.
22481776.09.15Thomas Nielsen Holtum Niels Thomassen Maren Pedersdatter Dom: 15 post trin: blev Niels Thomasens Søns /:Thomas:/ Daab confirmeret i kirken. d 15 Søndg ef Trinitaus blev Niels Holtdom barn døbt Thomas Povel Hessel {Hesselvig, Skarrild} Koene bar dend faderne gl: Rasmus h[...sen] og Jørgen {Pedersen} Holtdom. Henning Jensen og hendes Søster {?Stine Pedersdatter, Hundshoved, Nørre Snede} og Kirsten Lauris daatter {Gammel Arnborg}. Niels Thomasens Søn Thomas af Holtum Onsdagen d 7 Augusti heimmedøbt døbt i Præstegaarden
22491776.09.29Maren Pedersdatter Hjøllund- Store Peder Sørensen Maren Pedersdatter  d 17 Søndag i Trinitatus blev Peder Sørensen udi Hiølund hans baren døbt Anne og hans koenes {Maren Pedersdatter} søster {Birte? Pedersdatter} bar dend faderne Peder Rasmussen {Nederkirkegaard, Assing} og Anders Pallisen og koene {Else Sørensdatter} og [Jørgen?] hiøllund og søster.
NOTITS: Peder Rasmussen er moderens far. Else Sørensdatter er faderens søster.
22531777.09.28Jens Pedersen Tornvig Peder Hansen Malene Hansdatter Søndagen d: 18de post Trin: døbt i kirken Peder hansens barn af Thornvig navnlig Jens Jørgen {Pedersen} Holtums Hustrue {Maren Nielsdatter} bar det faderne vare (:NB denne Søndag var d 28 Septembr:) Hans {Rasmussen} Greene, Peder {Jørgensen} Holtum, Thomas {Hansen} Greenes Kone og Lauritz {Andersen} Arnborgs Pige. d 18 Søndag efter 3 foldighed Peder hansen udi Torrenvig døbt Jens Jørgen fa Koene bar dend faderne hans {Rasmussen} gren [P...] {Peder Jørgensen} holtdom Jørgen hiølund {?} thomas {Hansen} gren koene {Johanne Christensdatter} Anders {Lauridsen, Gammel Arnborg} smeds Pige.
Begravelse nr. 6203
NOTITS: Begraves 3 uger gammel. Præsten har Laurids Andersens tjenestepige, degnen hans far Anders Smeds tjenestepige, som vel er den samme.
22541778.01.18Dødfødt Holtum Niels Thomassen Holtum Maren Pedersdatter Samme dag Dom 2de post Epiph: begravet Niels {Thomassen} Holtums dødfødde barn. Et dødfød barn /:Dreng:/ af Niels Holtum og ........ in Januar:
Begravelse nr. 6205
NOTITS: Moderen begraves to måneder senere.
22551778.02.22Jens Jensen Fasterholt Jens Jakobsen Fasterholt Johanne Madsdatter Dom: Sexagesima døbt i Kirken den forhen afdøde Jens Fasterholts barn navnlig Jens. Jens Henningsens Hustrue {Ellen Jensdatter} bar det. Fadderne Jens Henningsen, Christen {Christensen} fasterholdt, Henning Jensen etc: d 22 Febr blev sl. Jens Jacobsen barn Jens Jens hennings Kone bar dend faderne Christen Fasterholt Jens Hennings Søn Christ [fasters] [Anne] Jensdaatter
Begravelse nr. 6209
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.
22571778.08.02Mikkel Christensen Togsvig Christen Mikkelsen Togsvig Anne Marie Pedersdatter d 7 Søndag efter Trin: Christen {Mikkelsen} toxvigs barn døbt Michel faderens Syster Inger {Mikkelsen, Ringstrup, Gjellerup} bar det Fadderne Michel {Christensen} Thornvig Peder {Jørgensen, Store-Sandfeld, Brande} Sandfeld og Søn {Peder Pedersen}. Maren Jensdatter - . d 7de Søndag efter 3 foldig blev Christen Toxvigs baren døbt Michel og hans søster Enger faderne Christen fasterholt og Koene Peder Pedersen af Sanfuld og hans Søster Maren Jens Pedersen af brande {fejl for Uhre, Brande} bye.
NOTITS: Peder Jørgensen er moderens far og Peder Pedersen hendes bror. Inger Mikkelsdatter er faderens søster fra Ringstrup, Gjellerup. Moderens bror Jens Pedersen hører ikke til i Brande By i 1778, men i Uhre By, Brande sogn.
22581778.09.22Christen Jakobsen Smed Kirkegaard Jakob Christensen Maren Christensdatter d 22 Sept: hiemmedøbt i Præstegaarden Jacob Christensens Barn af Annexgaarden navnlig Christen, Christen {Poulsen} Thodals Hustrue {Bodil Christensdatter} bar det, fadderne vare Jens Henningsen, Christen {Poulsen} Thodal. det døbte Barn var i Kirke Dom: 15 p: Trin: d 12 Søndag Jacob {Christensen} Kirche baren chresten hans Pige bar faderne Christen {Poulsen} Todal og søn {22, Poul Christensen} Søren {Christensen} Kirche og Faster {?27, ?Karen Christensdatter} og hans koenes {Maren Christensdatter} Søster {Mette 29, eller Anne 25, eller Anne Kirstine 19, Christensdøtre}.
NOTITS: Præsten og degnen er vildt uenige om faddere og hvem der bærer. Alle disse folk levede og er derfor opført, hvem der virkelig var i kirken den dato er en anden sag. Christen Poulsen Tovdal er moderens far og Poul Christensen hendes bror. Faderens søster Mette, Anne eller Anne Kirstine.
22591779.01.10Inger? Pedersdatter Gammel Arnborg Anders Pedersen Karen Larsdatter Dom: 1 p Epipan: var Koenen Karen Larsdatter /: hindes Mand er i NB: :/ uægte barn til daaben i Kirken for public: Daaben d 7 Jan: 1779 og blev udlagt til barne fader Anders Pedersen Snedker og Enkemand af Tønder. d første Søndag efter Nytaars dag blev En Ud ægte barn døbt af gl Arenborg Nafl [Enger] [Karen] Las datter [...] [.....] [..] dend og Anders Pedersen af holtsten Som gaf sig an for [.........lag] til fader og Maren Mortensdaatter bar dend faderne Christen {Mikkelsen} Toxvig Peder Christensen {Frølund, Gammel Arnborg} Laurits {Andersen, Gammel Arnborg} smeds Pige.
NOTITS: Barnet blev altså hjemmedøbt den 7. januar og publicerede dåben i kirken den 10. januar. Moderen er gift med en mand, som er væk og får et barn med en anden mand.
22601779.02.25Peder Jørgensen Holtum Jørgen Pedersen Holtum Maren Nielsdatter d 25 Febr: Jørgen {Pedersen} Holtums barnd døbt navnl: Peder døbt i Kirken. Søndagen d 28 Febrius Jørgen {Pedersen} holtdom baren døbt Peder Trovel {Troels Jørgensen, af Brande sogn} Sandfuld daater {22, Kirsten Troelsdatter} bar dend faderene Trowel fuld {Troels Jørgensen Store Sandfeld, Brande} Niel holtdom {Niels Thomsen} og koene {2. kone Maren Pedersdatter} Peder [a]rve og Søn Jens [a]rve og Søn Jørgen holtdom Pige.
NOTITS: Troels Jørgensen er faderens fars, Jørgen Pedersen den Yngres, bror. Altså en faderens farbror. Hvad Peder og Jens [a]rves virkelige tilnavn er, er ikke kendt.
22611779.04.25Peder Nielsen Holtum Niels Thomassen Maren Pedersdatter d 25 April Niels Holtums barn døbt i Kirken navnlig Peder. d 25 April blev Niels {Thomassen} holtdom baren døbt Peder hans koenes {Maren Pedersdatter} M[o]rder {Karen Rasmusdatter, Hundshoved, Nørre Snede} bar dend faderne hans fader {Thomas Pedersen Holtum} og søn {Peder Thomsen} Jørgen {Pedersen} holdtdom koene {Maren Nielsdatter} og tienst Pige Maren
22621779.04.25Søren Pedersen Hjøllund- Store Peder Sørensen Maren Pedersdatter d. 3 Søndag efter Paaske Peder Sørensens barn Søren publicert [...] hiemmedaab. d [3]di Søndag efter Paasche Peder Sørensen Baren døbt Søren. Peder Rasmussens datter {18, Anne Marie? Pedersdatter, Nederkirkegaard} af Assing bar dend faderne Anders Pallisen og koene {Else Sørensdatter} Jens Pedersen af Sanfuldt {efter 1775 i Uhre, Brande} og Edel Christensdaatter og broder Jøgen {af Store Hjøllund}.
NOTITS: Peder Rasmussen er moderens far, Anne Marie Pedersdatter hendes søster. Anders Pallesen er gift med faderens søster Else Sørensdatter. Edel Christensdatter og broderen Jørgen Christensdatter er naboer.
22631779.04.25Jens Sørensen Kirkegaard Søren Christensen Sidsel Christensdatter Samme dag {3 Søndag efter Paaske} public: Hiemmedaab for Søren Kirkes barn Jens. Samme dag {d [3]di Søndag efter Paasche} Søren Christensen baren ved kirchen døbt Jens Jacob Christensen koene {Maren Christensdatter}ved Kirchen bar dend faderne Jens henningsen og Søn {Henning Jensen} Maren Nielsdatter Jacob {Christensens} Pig Kirsten Sørens {Christensen} Pige Anne.
22641779.08.22Dødfødt Søby Lars Christensen Johanne Christensdatter d. 22 aug: begr: Lars Søebyes {....} barn dødfødde barn. {under Døde 1779}. Dom: XI post Trin: blev begravet et dødfød barn fra Søebye Drengebarn. {under fødde 1779}. d 22 Augusti Las Søby [l.ge] død fød baren.
NOTITS: Lars og Johanne blev gift året før i 1778.
19991780.07.01Christen Ovesen Gammel Arnborg Ove Christensen ? Ove Christensens 1. kone {REKONSTRUKTION fra folketælling FT 1787: 'Ove Christensen og 1. kone i Gammel Arnborg deres søn Christen.'}
NOTITS: Faderen får skøde i Gammel Arnborg i juni 1779, er altså i Gammel Arnborg, da sønnen bliver døbt, men glemt i kirkebogen. Sønnen ses i FT 1787 som 7-årig. Dato arbitrær midt i året.
19921780.07.01Christen Lauridsen Søby- Sønder Lars Jørgensen  Johanne Christensdatter  {REKONSTRUKTION fra folketælling FT 1787: 'Lars Jørgensen og Johanne Christensdatter i Sønder Søby deres søn Christen.'}
NOTITS: Før denne søn ses i kirkebogen og Ft 1787 datteren Kirsten *1777 Sønder Søby, efter ham ses datteren maren *1784 Sønder Søby.
22671780.12.26Jesper Jakobsen Kirkegaard Jakob Christensen Maren Christensdatter  anden julle dag jacob {Christensen} Kierches baren Jesper Slomstrup {Slumstrup Mølle i Sædding sogn} Møller Koene bar fadere Møler og hans broder Søren {Christensen} Kirches koene Niels Pedersen koene Anne Peder dat.
22681780.12.26Christen Larsen Søby Laurids Jørgensen Johanne Christensdatter  Samme dag {anden julle dag} Las {Laurids Jørgensen} Søbye hans Baren Christen og Niels datter bar dend faderne Jens thomassen {?} Søren Jensen {?} og Jøren lassen {?} Christen {Christensen} fasterholt koene Las Søbye {?} Karen Jens.
22691781.04.15Jens Sørensen Kirkegaard Søren Christensen Kirke Sidsel Christensdatter  Paaske dag Søren {Christensen} kirche Baren døbt Jens Anne Nielsdat bar dend faderne Peder {Nielsen Smed} Cmed {Gammel arnborg} og broder {Christen Nielsen den Yngre, 31, eller den Ældre, 49} Christen Møls Christen Jacobsen {Kirkegaard} Anne Pederdatter Niels {Nielsen} gren datter Anne {Nielsdatter, 27}.
NOTITS: Anne Nielsdatter, der bærer, ikke identificeret.
22701781.06.10Jens Christensen Gammel Arnborg Christen Nielsen? Søndergaard   3foldig Søndag Christen Søndergaar barn døbt Jens Anders {Andersen} Døfling {Døvling, Skarrild} koene {Anne Nielsdatter} Bar dend, faderne Anders Ander{sen} Døfling Christen Søndergaar hans broder og Jacob {Christensen, Kirkegaard} Kierche Pige Maren Jensdaatter Niels Madsen koene {Karen Jensdatter, Grene}.
Begravelse nr. 6224
NOTITS: Begravet et halvt år gammel.
22721781.09.30Peder Pedersen Hjøllund- Store Peder Sørensen Maren Pedersdatter  d 16 Sønd T: Peder Sørensen baren døbt Peder hans koenes Syster [Anne Pedersdatter] bar dend faderne Peder Rasmussen {Nederkirkegaard, Assing} Jørgen [Christensen] [Anne Jens dat] Anders Pallisens koene {Else Sørensdatter Lille Hjøllund}.
NOTITS: Peder Rasmussen fra Assing er moderens far. Else Sørensdatter er søster til faderen.
22751781.10.29Peder Bartholomæusen Skibbild Bartholomæus Pedersen Purup Anne Kirstine Rasmusdatter D. 29 Oct: blev Barth: {olomæus Pedersen} Purups og Anne Kirstine Rasmusd: Barn af Schibild, Peder fremstillet Herren. Mad: Luxdorfp {Elisabeth Bering} fra Arvad=Mølle bar det, fadderne: Monsr {Morten Eriksen} Luxdorfph af Arvad Mølle. Jonas {Eriksen} Harild. Peder Hansen af Thornvig. Mandagen d 5te Novembr Monsiur [Burup}] og Anne Rasmusdatters og [.....] og Baren ti [Kierche] og hastrup Mølle kone bar dend faderene hastrup Møller [J...] Pige hans søn og hans [kierst].
NOTITS: Forældrene forlovet 6 måneder før. Degnens kirkebog er, det var ikke Hastrup Mølle i Thyregod det drejede sig om, men Arvad Mølle i Brande.
22791782.11.10Gøde Richard Christensen Gammel Arnborg Christen Pedersen Skolemester Margrethe Pedersdatter Dom: 24 Post: Trinitatis Christen {Pedersen Lustrup} Skoelemester og Magrette PedersDaatter deres barn af gl Ahrnborg Gøtthi Richardt. Christen {Mikkelsen} Toxvigs kone {Anne Marie Pedersdatter} bar den, faddere Christen {Mikkelsen} Toxvig Ove Christenß, Christen Nielsen i [Grene] Peder Anders{ens} Kone {Karen Pedersdatter} i Hiøllund Pigen Mette NielsDaatter {Gammel Arnborg}. 24de Søndag eftter Trinitatis - - var Til Daab i Ahrnborg Kircke Christen skolemester og Magrette deres barn Navnl: Gøtthi richardt Christen Toxvigs Kone bar den fadderne, Christen Toxvigs ove Christens: i gl: Ahrnborg, ung Karl Christen Niels: i greene Peder Anders Kone i Hiøllund Pigen Mette NielsDatter fra gl: Ahrnborg.
Begravelse nr. 6240
NOTITS: Begravet 4 år gammel 1786. Anne Marie Pedersdatter, der bærer, er ikke søster til moderen. Navnet Gøde Richard fra faderens første kones (Maren Gødesdatter †1776 Lustrup, Skarrild) far Gøde Johansen Richard i Lustrup, Skarrild.
22811783.05.16Rasmus Bortholomæusen Skibbild Bartholomæus Pedersen Purup Anne Kirstine Rasmusdatter Almindelig Bededag d 16 Maji Hiemmedøbt i Annexgaarden Bartholomæus Purups og Anne Kirstine Rasmusdatters ægte Barn af Skibild navnlig Rasmus. død d 28 ejusdem. fredagen dend 16de May hiemmeDøbt, Bartolomæus Purup og an Kiertine Rasmus Daatter i Skibild Deres barn navnl Rasmus død dend 28de Ditto, begravet den 1 Juni
Begravelse nr. 6227
NOTITS: Begravet 12 dage gammel.
22831783.11.16Jens Christensen Togsvig Christen Jensen Sidsel Jensdatter d 8 Octobr: hiemmedøbt i Præstegaarden Christen Jensens og [Sids]el Jensdat{..} Barn af Toxvig navnl: Jens NB Dette Hører til Arnborg.Sidsel Jensdatters Barn af Toxvig {først skrevet: "Birkebek", understreget, direkte derover Toxvig} navnlig Jens. fremstillet i Kirken Dom: 22 post Trin: Jens {Christensen} Skræders kone {Karen Christensdatter} fra Brandtholm {Lilleholm} bar det. Fadderne: Jens Pedersen i Uhre. christen {Mikkelsen} Toxvig. Arent Jensen. Peder Nielsen {Togsvig}. Niels {Christensen} Birkebeks kone {Anne Johanne Christensdatter}. Arents Kone {Johanne Jensdatter}. Toxvig=Pige. Dend 6te Octobre er Christen Jensen og cidsel Jens Daatter Deres Søn navnl: Jens hiemme Døbt i Toxvig fremstillet herren i Kircken 22de post: Trin: Jens Skræders kone fra Brandholm bar den, faddere Jens Peders: i uhre Christen {Mikkelsen} Toxvig, Arnt Jensen, Peder Niels, Niels {Christensen} Birckebæchs Kone {Anne Johanne Christensdatter}. Arnts Kone {Johanne Jensdatter} Toxvig Pige . -
NOTITS: Karen Christensdatter stedmor Johanne Sørensdatter i Birkebæk er stedmor til Christen Jensen. Jens Pedersen i Uhre, Brande er bror til Christen Mikkelsens kone, Anne Marie Pedersdatter begge født i Store Sandfeld, Brande. Niels Christensen og kone er naboer i Birkebæk. I Skarrild kirkebog siges hjemmedåben at ske i prøstegården i Skarrild, i Arnborg kirkebog derimod i Toxvig selv.
LINK: Hjemmedåb i Skarrild Præstegaard 8. okt.
22851784.04.11Niels Nielsen Holtum Niels Thomassen Maren Pedersdatter d. 26 Februar: himmedøbt i Præstegaarden Niels Thomassens og Maren Pedersdatters barn af Holtum navnlig Niels. den I Paaske Dag var ovenmeldte Niels Thomassens barn af Holtum i Kirken navn: Niels Mads Sørensens Kone fra {Hundshoved, Nørre} Snede bar det: Fad: Mads Sørensen {Hundshoved, Nørre Snede}, Jørgen {Pedersen} Holtum. Anders {Christensen} Greene Rasmus Pedersen fra Hundshoved {Nørre Snede}. Onsdag dend 25 Febrij= er Niels Thomasen og Maren Peders Daatter i Holtum deres Liden Søn fød og hiemme Døbt, naunl: Niels fremstillet herren i Kirken Paaske Dag Mads Sørens: Kone {Trine Pedersdatter} fra {Nørre} Snede bar den, fadderne unge Karle Rasmus Pedersen fra Hundshoved {Nørre Snede} Peder Sørenßen ved Ahrnborg kircke Jacob {Christensen} Kirckes Kone {Maren Christensdatter}, Pigerne Maren Jørgens Daatter og Anne Niels Daatter i Holtum.
NOTITS: Moderen er fra Hundshoved, Nørre Snede og hendes søster Trine bærer og hendes svoger Mads Sørensen og hendes bror Rasmus Pedersen er faddere.
22861784.04.12Rasmus Pedersen Hjøllund- Store Peder Sørensen Maren Pedersdatter D. 31 Martii Himmedøbt i Præstegaarden Peder Sørensens og Maren Pedersdatters barn af Store Høelund navnlig Rasmus. den II Paaske Dag var ovenmeldte Peder Sørensens barn af Store Høelund i Kirken navnl: Rasmus Christian Madsens Kone bar det. Fadderne: Peder Rasmussen. Christian Madsen. Jørgen Høelund. Edel {Christensdatter} Høelund. Onsdag d 31 Martj hiemme døbt peder Sørens: og Maren P: Daatter i hiøllund deres Søn naunlig Rasmus, Christen Mads: Kone bar den. Paa 2den Paaske dag fremstillet herren i Kircken fadderne Peder Rasmuss {Nederkirkegaard, Assing}. Christen Mads: Jørgen hiøllund ædell {Christensdatter} hiøllund Peder Anderß: Kone {Karen Pedersdatter} i L: hiøl:
NOTITS: Anne Pedersdatter er moderens søster, Peder Rasmussen hendes fader. Resten ser ud til at være naboer.
22891784.12.12Dødfødt Døvling Jens Jakobsen Kirsten Marie Pedersdatter Vestergaard Den 8. Dec. 1784 havde Sognepræsten Ebert Lauridsen og Lars Carstensen hans Medhælpere til Jordemoderen Inger Heesgaard, at forhøre hvilken blev udlagt til Barnefader af den besvangrede Kirsten Vestergaard i Deufling, som nyelig der var død i Barselseng. Hun sagde da, at den afdøde baade først i sin Fødsels Smerte og sidst udlagde Jens Jacobsen Enkemand boende i Deufling, at være sin Barnefader. testere ut supra. Evert Lauridsen. Lars Karstensen. Dom. III. Adventus begravet ovenmeldte Qvinde med hendes Barn i een Kiste; Barnet var dødfød. Den 16. Octobr: angav jeg dette Lejermaal til Amtstuen.
Begravelse nr. 6231
NOTITS: Denne fødsel hører Skarrild sogn til, men er noteret i Arnborg kirkebog. Indførslen i Skarrild kirkebog er: "Kirsten Marie Pedersdatter i Deuling, død d. 6. december, begravet 3. sønd.i adv. 84 i sit alders 23. aar med sit døde foster, et pigebarn, blev udlagt til barnefader Jens Jacobsen i Deufling." (Tak til Susanne Vestergaard, som gør opmærksom paa at Jens Jacobsen var gift og ikke enkemand. Han flyttede 1777 fra Sønder Felding til Døvling i Skarrild allerede gift, i FT 1787 er han gift med samme kvinde Bartholine Knudsdatter *1752c).
22911785.08.21Jens Pallesen Fasterholt Palle Pedersen Johanne Madsdatter Søndagen d 21 Augusti døbt i Kirken Palli Pedersens og Johanne Andersdatters Barn af Fasterholt navnlig Jens. Halv=Systeren Anne Kirstine {Jensdatter} bar det - fadderne: Peder Nielsen af Uhre og Hustrue Jonas {Eriksen} Harild og Hustrue {Anne Pedersdatter}. Maren Nielsdatter i Fløe og hendes 2de Sønner Niels {Pedersen} og Hans {Pedersen}. Pigen Else i Bierge. II. Pallie Pedersen og Johanne MadsDaatter i Fasterholt Deres liden Søn fød dend 19 Augustii. fremstilled herren i Kirken Søndagen den 21de Augusti samme Dag døbt Navnl Jens, hans Søster Ane kirstine bar ham, faderne Peder Nielsen i Uhre og Hustru, Jonahs Harild og hustru. Maren Niels Daatter i fløe og hende 2de Sønner Niels og hans Pedersen, Bierge Piige Else.
NOTITS: Næsten alle er familie. Ane Kirstine Jensdatter er halvsøster til moderen, Else Pedersdatter søster til faderen (født i Flø, Brande), hvis stedmor er Maren Nielsdatter og halvbrødre Niels og Hans Pedersen. Anne Pedersdatter er halvsøster til faderen.
23001787.01.07Christen Christensen Søby- Sønder Christen Christensen Bondegaard Anne Marie Christoffersdatter 2den Sønd: eftter Hellig 3 Kongers Dag. [...]: Anne {Mikkelsdatter} Søbye bar den faddere Lars {Jørgensen} Søbye Christen {Jensen} Birkebeck, Peder {Christensen} Frøelund, Jacob {Chritensen} Kirkes Kone {Maren Christensdatter}, Kirsten Catrine JørgensD: Mette PoulsDaattr i greene.- I Dend 9de Januarj fød og hiemme Døbt deres liden Søn Christen, Huusmanden i Søebye Christen xstens: {Bondegaard} og Anne Marie ChristophersDaatter bemelte Barn, fremstillet Herren i Kirken.
23031788.01.21Dødfødt Grene Mads Christensen Grene Anne Nielsdatter Den 21 januar: fødde mads {Christensen} Greenes Hustrue Anne Nielsdatter et dødfødt barn og Dagen efter nestefter et levende. Begge vare Drenge. Det levende blev strax af Faderen hiemmedøbt navnl: Christen.
Begravelse nr. 6245
NOTITS: Tvilling.
23041788.01.27Christen Madsen Grene Mads Christensen Grene Anne Nielsdatter  III [.........] {læs dette sammen med begravels 6245} deres Liden Søn fød d 22de ditte samme Dag hiemme døbt Navnl: Christen: Samme Dag Lars Jørgensen og Johanne Christensdatter af Sønder Søbye deres Liden datter fød. døbt i kirken og den bege [.....] fremstillet herren Søndag Sexagesima den fra greene bar farbroderens kone {? Christensens kone}. IV. Michel af [Stokildhoved] hans kone bar Pigen som blev kaldet Anna faderne vare Mads greenes broder , Anders {Christensen} greene, Søn Thomas {Poulsen}, og Datter Mette {Poulsdatter}, Peder frølund, og hans tieneste Pige Jens giødesen, og Niels Madsens Kone, og Anne Marie Huskone i Sønder Søby. Samme 22 januarii født Lars Jørgensens og Johanne Christensdatters barn som var et Pige=Barn, af Søbye. Begge sidstnævnte Børn vare i Kirke Dom: Sexagesima. Det hiemmedøbte fra Green, blev frembaaren af ------------ Mickels Kone af [Stockildhoved] bar Pigebarnet som blev døbt og kaldet Anna fadderne vare mads Greenes Broder. Anders Grenne og deres Sted=Søn Thomas og Sted Datter mette. Peder [Frølund] og hans tieneste=Pige. Jens Giødensen. Niels Madsens Kone Anne Marie, som er Huuskone i Siøbye.
Begravelse nr. 6246
NOTITS: Begravet syv dage gammel. Fadderne i denne dåb i én liste sammen med næste dåb, her er de adskildt i henhold til kendskab til familierne i Grene og Søby.
23071788.05.18Jens Rasmussen Hjøllund- Lille Rasmus Jensen Else Marie Gregersdatter  VI. Rasmus {Jensen} Hiølund og Else Marie {Gregersdatter} deres Liden søn Jens hiemmedøbt den 12te Mai fremstillet herren i kirken den 18de dennes Christen {Jensen} tornvigs kone {Johanne Olufsdatter i Lille Hjøllund} var hannem faderne Vare Christen {Jensen} Torenvig Christen {Olesen} Sigtting {Kirkegaard} Christen {Christensen} Store hiøllund Maren {Christensdatter} Kierke Cresten {Christesen, den gamle?} Hiølund. Samme Dag {Den 12te Maji} hiemmedøbt i Annexgarden, Rasmus Jensens og Else Marie {Gregersdatter} Deres ægte barn af Lile Høelund navnl: Jens som blev fremstillet i Kirken den 18de Sammes, Christen {Jensen} Thornvigs Hustrue {Johanne Olufsdatter i Lille Hjøllund} bar det, Fadderne: Christen {Jensen} Thornvig, Christen {Olesen} Sigting Christen {Christensen} Store Høelund. Maren {Christensdatter} Kierke, Cidsel {Pedersdatter, 16, datter af Peder Sørensen} Høelund.
Begravelse nr. 6247
NOTITS: Begravet 4 uger gammel.
23091788.10.12Jens Christensen Gammel Arnborg Christen Jensen Birkebæk Sidsel Jensdatter  VIII Christen Jensen og Cissel Jensdatter deres Liden Søn fød og hiemme døbt den 7de Octb: navnl: Jens fremstillet Herren i Kierken den 12te Octobr Ahents {Arent Jensens} kone Johanne {Jensdatter, Gammel Arnborg} bar [.....] faderne Var Christen {Nielsen} søndergrd {Gammel Arnborg} søren [Jensen] og Jørgen Christensen {Gammel Arnborg} og Maren Thomasdatter {Bukkær, Assing}.
Begravelse nr. 6248
NOTITS: Begravet 6 uger gammel.
23111789.04.13Niels Pedersen Hjøllund- Store Peder Sørensen Maren Pedersdatter  Samme 18de Martii hiemmedøbt Peder Sørensens og Maren Pedersdatters Barn af Store Høelund navnlig Niels Samme anden Paaske=Dag fremstillet Herren i Kirken Peder Sørensens og Maren Pedersdatters Barn af Store Høelund navnlig Niels, som var hiemmedøbt den 18de Martii sidst. Barnets Syster Magrethe {Pedersdatter, 19} bar det. Fadd: Christen {Christensen, 27} Høelund Junior, Christen {Olesen} Sigting, Else Sørensdatter {Grene, Skarrild}, Cidsel Pedersdatter {17, Store Hjøllund}. Anne Hansdatter —
23131789.06.21Niels Christian Madsen Grene Mads Christensen Grene Anne Nielsdatter 3. Mads Greenes og Anne Nielsdatters Søn navnl: Niels Christian døbt i Kirken den 2de p. Trin. Morbroderes Hustru {2. kone} Johanne Marie {Pedersdatter, Brande} bar det. Fadd: Morbroderen {Jens Nielsen Grene i Brande}.
NOTITS: Morbroderen er Jens Nielsen Grene, der flytter rundt i Brande sogn 1780-96 og hans 2. Kone Johanne Marie Pedersdatter bærer.
23141790.04.10Christen Christensen Hjøllund- Store Christen Christensen Anne Hansdatter 1 Den 23de Febr: hiemmedøbt i Store Høelund Christen Christensens og Anne Hansdatters Barn, navnl: Christen. Fremstillet i Kirken den 10 April Fasteren Edel {Christensdatter} bar det. fadd: Christen {Nielsen} Jegin, Lars Christensen, Thomas {Poulsen} Greene. Peder Sørensens Hustr: {Maren Pedersdatter}; og Datter Mette {Pedersdatter, 16} og Sal: Niels {Jensen} Hareschous {Harreskov, Assing} Enke Karen {Christensdatter, 75}.
NOTITS: Lars Christensen er formodentlig faderens bror, i så fald 37.
23161790.04.27Jens Jensen Tornvig Jens Jensen Kirsten Jensdatter II den 27 April Jens Jensens og Hustrues {Kirsten Jensdatter} barn døbt i Thornvig navnl: Jens. Fremstillet Herren i Kirken Trefoldigheds Søndag. Fasteren Else Jensdatter {Husum, Brande} bar det. Fadd: Peder {Poulsen} Husum, Fasteren Maren Jensdatter {Husum, Brande}. Farbroderen {Mads Jensen, Blæsbjerg, Brande} og Mette Holtum.
23181790.10.03Thomas Jakobsen Kirkegaard Jakob Christensen Maren Christensdatter III Den 16de Septebr: Hiemmedøbt Jacob Christensens i Annexgaarden og Hustrues Maren Christensdatters Barn navnl: Thomas. Fremstillet Herren i Kirken, den 3die Octogr: Maren Thomasdatter i Birkebek bar ham, Fadd: Lars {Andersen] Thodal og Hustrue Inger {Christensdatter}. Hans Thomassen. Thomas Poulsen {Grene, Arnborg}. Jens {Christensen} Thodal. Karen Jørgensdatter Holtum og Birthe Kirke {Birgitte Jakobsdatter, Kirkegaard}.
23221791.06.13Lauge Pedersen Skibbild Peder Iversen Else Laugesdatter III. 30te April Peder Iversens og Else Laugesdatter Barn født som i Daaben kaldtes Lauge Fremstillet Herren i Kirken 2den Pindse Dag Karen Pallesdatter bar det, Fadd: Christen Sørensen Christen Iversen. Oluf Pallesen Jørgen Madsen Kirsten Madsdatter og Niels {Christensen} Bierges Kone {Maren Larsdatter}.
NOTITS: Christen Iversen er formodentlig faderens bror. De andre må være familie, men er ikke identificeret. Karen Pallesdatter kunne være fra Tarm, Egvad, hvor Peder Iversen er født, se FT 1787 og 1801. Christen Iversen, 24, er faderens bror, ses FT 1787 ved hans far i Strellev.
23231791.07.10Christen Christensen Fasterholt Christen Christensen Fasterholt Inger Christensdatter IV D. 30te Maji født og hiemmedøbt Christen {Christensen} Fasterholdts og Hustr: {Inger Christensdatter} Barn navn: Christen Fremstillet Herren i Kken 3 Sønd: efter Trin: Johanne Jensdatter bar det, Fadd: Karlen Kield Niels {Christensen} Bierges Kone {Maren Larsdatter}. Christen {Mikkelsen} Toxvigs Hustr: {Anne Marie Pedersdatter} Palle {Pedersen} Fasterholdt.
NOTITS: Bæreren Johanne Jensdatter ikke identificeret.
23241791.09.11Ove Henningsen Gammel Arnborg Henning Christensen Mette Nielsdatter VI. D. 29 Julii født Henning Christensens og Hustr: {Mette Nielsdatter} barn som i Daaben kaldtes Ove. Fremstillet Herren i Kken 12 Sønd: eft: Trin: Christen {Mikkelsen} Toxvigs Hustr Anne Marie {Pedersdatter} bar det, Fadd: gamle Christen {Nielsen den Ældre} Søndergaard, Søren Smed. Hans {Thomasen?} Toxvig, Jørgen {Christensen} Frøelund [Laurids Arnborgs] [tjenste?] , Kirsten Pedersdatter. Karen Poulsdatter
23271792.04.22Jens Jensen Tornvig Jens Jensen Tornvig Mette Jensdatter II d 22 Martii Hiemmedøbt Jens Thornvigs og Hustr: Mette Jensdatters barn navnlig Jens. Fremstillet i Kirken d 22 April Mosteren {Maren Jensdatter} fra Haaling {Holing Herning} bar det, Fadd: Dennes Mand {Christen Larsen}, Peder {Iversen} Skibbild og Hustrue {Else Laugesdatter}, Birthe {Jakobsdatter, 20} Kirke Pigen Anne Larsdatter.
LINK: Jens V. Olsen side, Christen Larsen og Mette Jensdatter i Holing, Herning.
23281792.10.21Peder Christensen Togsvig Christen Mikkelsen Togsvig Anne Marie Pedersdatter III D. 6te Octobr Hiemdøbt Christen Mickelsens og Anne Marie Pedersdatters barn i Toxvig navnl: Peder. Fremstillet i Kirken Dom: XX post Trinit: Jens Pedersens Kone {Ane Larsdatter} af Uhre {Brande} bar det, Fadd: Jens Pedersen af Uhre. Søren {Sørensen} Fløe af Brande Sogn og Hustrue {Mette Pedersdatter}.
23301792.12.26Ib Madsen Grene Mads Christensen Grene Anne Nielsdatter  V. D. 2den Novembr. hiemdøbt Mads Grenes og Anne Nielsdatters barn af Greene navnl: Ib — Fremstillet i Kirken 2den Juule Dag. Jens {Nielsen} Greenes Kone {Johanne Marie Pedersdatter} af Brande bar det. Fadd: Niels {Madsen, 62} Skouberg {Gammel Arnborg}. Thomas {Poulsen} Greene. Maren Kirke {Christensdatter, Kirkegaard} Karen Poulsdatter {Grene}. Anne Pedersd: Hvede {Hvedde, Assing}.
NOTITS: Jens Nielsen Grene i Brande er moderens bror.
23331793.03.17Hans Christian Pedersen Hjøllund- Store Peder Nielsen Maren Henriksdatter II D. 28 Januarii blev Peder Nielsens og Maren Henrichsdatters Barn af Store Høelund døbt navn: Hans Christian. Fremstillet i Kirket 5 Søndag i Faste Anna Henrichsdatter {27, Ane Marie, Uhre, Brande} bar det, Fadd: Jens Thygesen {Thøgersen, Uhre} Christen {Christensen} Høelund og Hustrue {Anne Hansdatter} Thomas {Poulsen} Greene og Lille Anne Henrichsdatter {24} af Uhre {Brande}.
23351793.07.07Niels Christensen Fasterholt Christen Christensen Fasterholt Inger Christensdatter IV. D. 10 Junii Christen Fasterholts og Inger Christensdatters barn døbt navnl: Niels. Fremstillet i Kirken Dom: VI post Trin: Maren {Larsdatter} Bierges bar det. Fadd: Niels {Christensen} Bierge Christen {Sørensen} Skiøtte af Harild {Mellem Harrild, ejstrup} Palli {Pedersen} Fasterholdt og Hustr {Johanne Madsdatter} og Datter {steddatter} Johanne {Jensdatter}.
NOTITS: Niels Christensen Bjerre er faderens bror.
23391794.04.27Christen Jensen Tornvig Jens Jensen Tornvig Mette Jensdatter III. D. 25 April Jens Tornvigs og Hustrue Mette Jensdatter Søn født og døbt i Kirken navnlig Christen den 27de sammes. Mette Holtum bar det, fadderne: Hans Holtum Niels Holtum, Jens Greene, Anne Greene Bodild {Andersdatter} Provst {Skarrild}.
23401794.09.21Anders Jakobsen Kirkegaard Jakob Christensen Maren Christensdatter IV. D. 16 August Jacob Christensens og Maren Christensdatters Barn ved Arnborg Kirke hiemdøbt navnl. Anders. Fremstillet Herren i Kirken 14 søn: efter Trin: Karen {Kirstine Pedersdatter} Kirke bar det. Fadd: Lars {Andersen} Thodal. Anne {Christensdatter} Thodal. Barnets Syskende: Christen {Jakobsen, 18}, Birthe {Jakobsdatter, 22} og Else {Jakobsdatter, 20}.
Begravelse nr. 6267
23411794.10.05Gregers Rasmussen Hjøllund- Lille Rasmus Jensen Else Marie Gregersdatter V. D. 23. Aug. Rasmus {Jensen} Høelunds og Hustrues Else Marie Gregersdatter Barn født og hiemdøbt navn: Gregers. Fremstillet Herren 16 Sønd: eft: Trinit: Oldemodern {Edel Lauridsdatter} fra Borris bar det, Fadderne Iver og Hustrue i Lille Høelund. Jens Gregersen {Borris} Ingeborg Kirstine Lustrup.
NOTITS: Else Marie Gregersdatters forældre (FT 1787 Brunbjerg, Borris): Gregers Mikkelsen *1724c og Edel Laustdatter *1732c Stockildhoved?, Rind gift i Rind 1753. En søn Jens Gregersen *1775 Borris †1848 Ølgod gift med Mette Andersdatter Birk *1765 Sønder Felding (barn født Rasmus 1803 i Sønder Felding). Hun er datter af Anders Pedersen Birk *1740c. En anden søn er Michel Gregersen *1763c gift med Johanne Pedersdatter *1753c i FT 1801 bosat i Hiotarp, Borris. Det er uklart om "Ingeborg Kirstine Lustrup" skal læses som Ingeborg og Kirstine Lustrup.
23421794.10.11Eskild Madsen Skibbild Mads Jensen Skibbild Birte Eskildsdatter VI. D. 11 Octobr: Mads Schibilds og Hustrues Birthe Escd: Søn født og Hiemdøbt navnlig Eschild. Fremstillet Herren i Kirken Dom: XXIII post Trin:
NOTITS: Familien ses 1797 i Tornvig, 1800- i Pedersborg, Brandlund, Brande, 1802c Borup, Brande.
23471795.05.24Dødfødt Gammel Arnborg Mads Christensen Helstrup Anne Nielsdatter {under fødte:} 2. Mads {Christensen} Helstrups og Anne Nielsdatters dødføde Drengebarn af G. Arnborg begravet 1ste Pindse Dag.
23481795.06.14Knud Jensen Skibbild Jens Knudsen Gertrud Nielsdatter Dom II. post Trinit fremstillet i Kirken Jens Knudsens og Hustrues Giertrud Nielsdatters - Søn navnlig Knud af Schibild. Palle Fasterholdts Datter Anne Marie bar det og bevidnede, at det var døbt af Jordemoderen Maren boende i Flø. Fadderne: Jens {Jensen} Glejberg {Skibbild}. Jacob Jensen {Fasterholt}. Christen {Nielsen} Væring {Lille Hjøllund}.
Begravelse nr. 6331
23511796.02.14Hans Pedersen Hjøllund- Lille Peder Christensen Kirsten Hansdatter Den 1ste Søndag i Faste fremstillet i Kirken Peder Christensens og Kirsten Hansdatters Barn af Lille Høelund navnlig Hans, som bevidnedes at være hiemdøbt af Jordemoderen Maren i Lustrup. Jens {Iversen} Drantums Hustrue {Anne Margrethe Christensdatter} af Scharild Greene bar det. Fadderne: Mads {Christensen} Helstrup. Iver Sand Maren Henrichsdatter, Anne Kirstine Andersdatter, Karlen Jens i Todal.
23531796.04.17Jens Christian Lauridsen Hjøllund- Lille Laurids Christensen Ingeborg Poulsdatter D. 17 April hiemdøbt Laurids Christensens og Ingeborg Poulsdatters Barn af Lille Høelund Navnlig Jens Christian. Døde samme Nat nest efter.
Begravelse nr. 6272
NOTITS: Begravet 1 dag gammel.
23551796.05.16Anders Christensen Kirkegaard Christen Pedersen Smed Kirsten Andersdatter D. 9de maji døbt i Præstegaarden Christen Pedersen Smeds og Hustrues Kirsten Andersdatter Søn Anders af Annexgaarden. Fremstillet i Kirken 2den Pindse Dag. Fadd: Peder Smed og søn Anders. Christen {Mikkelsen} Toxvig. Inger {Christensdatter} Toudal. Cidsel {Christensdatter} Kirke. Else {Jakobsdatter, 24} Kirke.
NOTITS: Forældrene ses kun denne ene gang i Arnborg sogn. Sønnen Anders Christensen †1850+ Enner, Tamdrup? bliver gift 1. gang med Johanne Pedersdatter skilt 1838. Gift 2. gang i Tamdrup med Marianne Sørensdatter *1804 Enner, Tamdrup †1851 Enner datter af Søren Pedersen Haahr *1739c †1817 Enner og Mette Katrine Thomasdatter *1761 Underup. Gift 3. gang 1851 i Nørre Snede med Anne Marie Israelsdatter *1825c Ejstrup.
23571796.11.27Peder Pedersen Hedehus Peder Andersen Karen Pedersdatter D. 30 Oct: hiemdøbt i Præstegaarden Peder Andersen og Hustrues Karen Pederdatters Søn af Hedehuset navnlig Peder. Dom 1ma Adventis fremstillet i Kirken. Præstens {Nikolaj Hegelahr} Hustrue {Maren Andersdatter Skovby} bar det, Fadderne: Hans {Lauridsen} Buchk fra Kibek Mølle {Assing}. Christen {Jakobsen} Kirke, Laurids {Pedersen?} i Hvede {Assing} Bodild {Andersdatter} Provst {Skarrild}.
LINK: Buch familien.
23591797.03.26Mads Jensen Tornvig Jens Jensen Mette Jensdatter Den 31 januar: Hiemdøbt i Præstegaarden Gaardmand Jens Jensens og Hustrues Mette Jensdatters Barn af Tornvig navnlig Mads. Midfaste Søndag fremstillet i Kirken. Farbroderens Mads {Jensen} Blesbergs {i Brande} Hustrue {Else Marie Jensdatter} bar det, Fadderne. Mads {Jensen} Tornvig. Peder Nielsen Holtum, Peder Nielsen Greene, Else Jacobsdatter {Kirkegaard} og Niels {Hansen} Holtums Hustrue {Maren Pedersdatter}.
23621797.05.25Dødfødt Hjøllund- Store Christen Christensen Hjøllund Anne Hansdatter {fødte:} Sidst i Maji Christen Høelunds og Anne Hansdatters dødfødte Drengebarn.
Begravelse nr. 6277
23681798.09.09Jens Lauridsen Hjøllund- Lille Laurids Christensen Ingeborg Poulsdatter Den 17de Julii døbt i Præstegaarden Laurids Christensens og Ingeborg Poulsdatters ægtebarn af Lille Høelund, navnlig: Jens. Fremstillet i Kirken Dom: XIVta post Trin: den 9de Sept: Karen Poulsdatter af Greene bar det, Fadderne: Henrich {Pedersen Filskov} Høelund, Laurids {Pedersen?} Hvede, Anders {Christensen} Grene, Else {Jakobsdatter} Kirke.
NOTITS: Ingeborg Poulsdatter *1758 Hesselvig, Skarrild datter af Poul Nielsen Hesselvig og Mette NN.
23691798.09.18Christen Larsen Tovdal Lars Andersen Inger Christensdatter Den 18de Septembr hiemdøbt i Thodal Lars Andersens og Inger Christensdatters ægte Barn navnlig Christen. Begravet Dom: XXma porst Trin:
Begravelse nr. 6283
NOTITS: Begravet tre uger gammel.
23701799.03.25Peder Christensen Gammel Arnborg Christen Pedersen Mølstæd Bodil Marie Nielsdatter Den 10de Februarii 1799 hiemdøbt i Arnborg Kirkegaard. Christen Pedersen Mølstæds og Hustrues Bodild Marie Nielsdatters søn, af Gammel Arnborg, navnlig Peder. Fremstillet i Kirken 2den paaske Dag _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ bar det, Fadderne. Niels Madsen og Hustrue {Karen Jensdatter} og Søn {Jens Nielsen} og Datter {Karen Marie Nielsdatter}.
23721799.10.27Anders Larsen Tovdal Lars Andersen Tovdal Inger Christensdatter Den 17de Octobr: hiemdøbt Lars Andersens og Inger Christendatters Søn af Thodal navnlig Anders. Fremstillet i Kirken Dom: XXIII post. Trin.
23731799.12.08Peder Hansen Holtum Hans Pedersen Holtum Mette Kirstine Jørgensdatter Den 6te Novembris Hiemdøbt i Præstegaarden Gaardmands Hans Pedersens og Hustrues Mette Kirstine Jørgensdatters Søn af Holtum navnlig Peder. Fremstillet i Kirken Dom: 2de Adventis. Niels {Pedersen} Fløes Kone Maren {Jørgensdatter} bar det, Fadderne: Palli {Pedersen} Fasterholdt, Niels {Hansen} Holtum. Peder Jørgensen {20} Holtum. Palli {Pedersen} Fasterholdts Datter {Anne Marie Pallesdatter, 20}. Christen {Nielsen} Tornvigs Kone {Ane Eriksdatter}. Niels {Pedersen} Fløe.
NOTITS: To brødre fra Flø, Brande Niels og Hans Pedersen gift med to søstre fra Holtum Mette Kirstine og Maren Jørgensdatter.
23761800.12.26Christen Pedersen Gammel Arnborg Peder Christensen Frølund Kirsten Katrine Jørgensdatter Den 10de Novembr: døbt i Præstegaarden Peder Christensens og Hustrues Kirsten Cathrines Jørgensdatters Barn af Gammel Arnborg navnlig Christen. Fremstillet 2den Juule Dag i Kirken Christen Toxvigs Datter {Mette Katrine Christensdatter, 18} bar det; fadderne vare: Christen Toxvig og Søn Michel, Anne Troelsdatter {født Store Sandfeld, Brande, opholder sig ved kusine Anne Marie Pedersdatter, konen i Togsvig}.
23781801.02.26Niels Jensen Gammel Arnborg Jens Nielsen Skovbjerg Mette Katrine Pedersdatter Den 13de Januarij døbt i Præstegaarden Gaardmand Jens Nielsens Skoubiergs og Hustrues Mette Cathrine Pedersdatter Søn af Gammel Arnborg navnlig Niels. Fremstillet i Kirken 2den Søndag i Faste. Moderens Ældste Syster {Anne Margrethe Pedersdatter, Næstholtgaard, Snejbjerg} bar det. Fadderne: {...tomme linjer...}
23791801.03.04Christen Jakobsen Fasterholt- Bjerre Jakob Christensen Johanne Christensdatter Den 19de Januar var Jacob Christensen af Bierge i Præstegaarden med sin og sin Hustrues Johanne Christensd: Søn for at faae dette Barn døbt; Men, saasom Sognepræsten var ikke hjemme, lod Faderen sin Farbroder Niels Christensen i Bierge hiemmedøbe Barnet. Rigtigheden herom blev bevidnet i Kirken ved Barnets Fremstillelse. Fremstillet i Kirke Dominica Oculi. Christen Fasterholdts kone {faderens stedmor: Johanne Christensdatter} bar det, Fadderne: Christen {Christensen} Fasterholdt og Datter Ane Marie {Christensdatter?}, søn Jens {Christensen?} og Maren {Christensdatter} Kirke og Ungkarl Barnets Morbroder Mads Christensen. Barnets Navn er Christen.
Begravelse nr. 6326
NOTITS: Christen Fasterholt kan ikke være ham *1768, hans børn er for unge til at være fadder. Det skulle altså være Christen Christensen Bjerre den Yngre, faderens far, men han er død før 1787, for da er moderen enke. Flere ting her passer ikke sammen.
23811802.02.16Christen Larsen Tovdal Lars Andersen Tovdal Inger Christensdatter Den 16de Februar: døbt i Præstegaarden Lars Andersens og Inger Christensdatters ægte barn af Thodal, navnlig Christen. Dødt og begraven Domin: Reminiscere.
Begravelse nr. 5996
NOTITS: Begravet 1 måned gammel.
23831802.06.07Niels Christian Christensen Hjøllund- Lille Christen Nielsen Væring Kirsten Nielsdatter Den 23de April døbt i Præstegaarden Christen Nielsen Værings og Hustrues Kirsten Nielsdatter Barn af Lille Høelund navnlig Niels Christian. Fremstillet i Kirken 2de Pindse Dag. Mosteren {Olke?? Nielsdatter} fra Bukkiær {Assing} bar det. Fadderne Niels {Nielsen} Væring. Niels Nielsen Ungkarl.
NOTITS: Fornavnet på moderens søster fra Bukkær, Assing er ganske usikkert.
23841802.11.07Christen Thomassen Skibbild Thomas Christensen Birte Thomasdatter Den 3 Octobr døbt i Annexgaarden Thomas Christensens og Berthe Thomasdatters Barn af Schibild navnlig Christen. Fremstillet i Kirken Dom XXIma post Trin: d 7de Novembr: Pigen Cissel Kirstine {...tom plads til patronym...} bar det, fadderne: Christen Sørensen Kirke, Peder {Andersen?} Odderbek, Søren Christensen og Hustrue Inger. Henrik [Poulsen] og Hustrue Maren {Thomasdatter} og Datter Gertrud {Henriksdatter, af Hygild, Ejstrup}.
Begravelse nr. 6309
NOTITS: Begravet 15 måneder gammel. Parret viet i sep. 1801 i Arnborg kirke. Han var landsoldat og med på skibet Jylland (ikke fregatten), da Slaget på Reden fandt sted 1801, stor historie i kirkebogen med indsamling i tre sogne til brudeparret. Birte Thomasdatter dør 1806 i Skibbild og Thomas Christensen ser ud til at forlade sognet kort efter.
23881803.09.11Anders Thomassen Hjøllund- Lille Thomas Poulsen Else Jakobsdatter Den 16de Maji døbt i Præstegaarden Thomas Poulsens og Hustrues Else Jacobsdatters Søn af Lille Høelund navnlig Anders. Fremstillet i Kirken Dom 14te post Trin: Anne Bukkier bar det. Fadd: Dennes broder fra Bukkiær. Jacob {Christensen} Kirke og Søn Christen {Jakobsen, 27}, Anders {Christensen} Greene.
23891803.09.04Laurids Nielsen Gammel Arnborg Niels Andersen Inger Lauridsdatter Den 17de Julii hiemdøbt i Annexgaarden Niels Andersens og Hustrues Inger Lauridsdatters søn af Gammel Arnborg navnlig Laurids. Fremstillet i Kirken dom: XIII post Trin: den 4de Sept: Mosteren {Johanne Lauridsdatter} bar det. Fadderne:2de Farbrødre {Jens og Niels Christian Andersen} fra Moesgaard i Assing Jens {Nielsen} og Mads {Nielsen} Schoubierg. Fasteren {Edel Andersdatter}.
23901803.09.11Christen Larsen Tovdal Lars Andersen Tovdal Inger Christensdatter Den 24de Julii hiemdøbt i Thodal Lars Andersens og Hustrues Inger Christensdatters søn af Thodal navnlig Christen. Fremstillet i Kirken Dom: XIV ma post Trin: den 11 Sept: Jens {Christensen} Thodals kone Else {Bendtsdatter} fra Deuling bar. Fadderene: Jens {Christensen} Thodal {Døvling, Skarrild}. Christen Kirke. Jens Sørensen {Kirkegaard}, Cathrine {Sørensdatter} Kirke, Christiane i Thodal, Thomas {Poulsen} Høelunds Hustrue {Else Jakobsdatter} og Karen Kirstine Pedersdatter {Christen Jakobsens enke i Kirkegaard}.
23921803.10.09Jørgen Hansen Holtum Hans Pedersen Holtum Mette Kirstine Jørgensdatter Den 8de Sept: Hiemdøbt Hans Pedersens og Hustrues Mette Kirstine Jørgensdatters Søn af Holtum navnlig Jørgen. Blev døbt i Præstegaarden. Fremstillet i Kirken Dom: XVII d 9de Octobr: Mosteren Anne {Jørgensdatter} bar det. Fadderne: Jørgen {Pedersen} Holtum og Hustru {Maren Nielsdatter}, Palle {Pedersen} Fasterholt, Søn {Jens Pallesen}, og Hustrue {Johanne Madsdatter}.
23931804.01.08Niels Jensen Skibbild Jens Knudsen Gertrud Nielsdatter Den 8de Januar: døbt i Annexgaarden Jens Knudsens og Gjertud Nielsdatters Søn af Schibild Navnlig Niels. Begravet domin: Sexagesiam.
Begravelse nr. 6308
NOTITS: Begravet tre uger gammel.
23951804.02.05Jørgen Nielsen Kirkegaard Niels Jørgensen Kat Karen Marie Jensdatter Svin Domin: Sexagesima 5te Februar døbt i Kirket et Drenge Barn navnlig Jørgen, som den 3die Februar næst forhen var født i Søren Christensens Huus ved Arnborg Kirke, [hvortil] forældrene kom, da fødsels Smerterne allerede var paakomne Moderen. Faderen kalder sig Niels Jørgensen {Kat} af Rind Sogn og Moderen Karen Marie Jensdatter {Svin} af Madum Sogn. De tilstode begge, at de ikke var ægteviede. dog havde de et Barn {Else Nielsdatter}, som var henimod 2 Aar, hvilket de og sagde at være deres eget. De ere af de ulykkelige Natmandsfolk. Barnet blev baaret til Daaben af Pigen Cathrine Sørensdatter. Fadderne var Jens {Pedersen} Nedergaard {Skibbild}, Christen {Jakobsen} Smed {Gammel Arnborg}, Niels {Hansen} Holtums Kone {Maren Pedersdatter}, Pigen Christiane i Thodal, Pigen Karen Michelsdatter i Kirkegaarden. Tilmedt Herredsfogden ved skrivelse af 6. Februar 1804. anmeldt til Amtstuen den 6. April.
NOTITS: Denne søn ses tilsyneladende ikke senere, så måske er han død spæd. Forældrenes kaldenavne Kat og Svin, som de var kendt under, kendes fra andre kilder. Barnet, som var henimod 2 Aar, var Else Nielsdatter *1802, Lindum, Selde sogn, hvor forældrene omtales som løsgjængere. Moderen Karen Marie Jensdatter Svin døde 1807 i Ølstrup, Evald Tang Christensen har en historie om begravelsen. Hendes far blev kaldt Svinet.
LINK: Niels Jørgensen Kat
24041805.08.25Niels Nielsen Birkebæk Niels Jepsen Abelone Nielsdatter Den 24 Julii døbt i Præstegaarden Niels Jepsens og Hustrues Apollone Nielsdatters Søn af Birkebek navnlig Niels. Fremstillet i Kirken Dom XIma post Trinit den 25de August. Moderens Halvsyster Maren Thomasdatter bar det. Fadderne: Gamle Niels {Christenen} Bierkebek. Inger [Stemmesbøl]. Michel {Christensen} Toxvig. Jens Jepsen Ørbek {Hoven}. Inger {Lauridsdatter} Arnborg {Gammel Arnborg}. Christen {Mikkelsen} toxvigs 2de Døttre {Mette Katrine Christensdatter, 23, og Anne Christensdatter, 17}.
NOTITS: Forældrene blev gift 1803 i Arnborg.
24051805.09.08Jakob Thomasen Hjøllund- Lille Thomas Poulsen Else Jakobsdatter Den 5te August døbt i Præstegaarden Thomas Poulsens og Hustru Else Jacobsdatters Barn af Lille Høelund navnlig Jacob. Dom XIIItia post Trin: den 8de Septembr fremstillet i Kirken Mosteren Bertha {Birgitte Jakobsdatter, Kirkegaard} bar det; Fadderne: Jacob {Christensen} Kirke Anders {Christensen} Green. Christen {Sørensen} Kirke. Anna Kirstine Larsdatter i Thodal.
24061805.10.13Hans Nikolajsen Kirkegaard Nikolaj Rasmussen Katrine Sørensdatter Den 14de August døbt i Præstegaarden Nicolaji Rasmussens og Hustrues Catharina Sørensdatters søn af Annexgaarden navnlig Hans. Fremstillet i Kirken Dom: XVIIIva post Trin: den 13de Octobr. Fasteren Maren {Rasmusdatter} bar det. Fadderne Christen Jacobsen {Kirkegaard}. Rasmus Nicolajsen {Heesgaard, Skarrild By}. Christen og Jens Sørensen {Kirkegaard}.
24101805.12.09Christen Nielsen Pindvig Niels Christensen Hjøllund Kirstine Nielsdatter Den 9. December døbt i Præstegaarden Niels Høelunds og Hustrues Søn Christen af Pindvig fra Scharild Sogn.
NOTITS: Barnet døbt i Skarrild 16. feb. 1806 med navnet Christen Jonsen Nielsen.
24121806.05.25Jens Hansen Holtum Hans Pedersen Holtum Mette Kirstine Jørgensdatter Den 27 April døbt i Annexgaarden Hans Pedersens og Hustrues Mette Kirstine Jørgensdatters Søn Jens af Holtum. Fremstillet i Kirken paa første Pindse dag, da Moderen og blev introduceret. Peder {Thomsen} Fasterholdts kone {Anne Marie Pallesdatter} bar det. Faddere: Palle {Pedersen, i Fasterholt} og Niels {Pedersen} Fløe {Brande}. Jens {Pallesen} Fasterholdt. Peder Nielsen Holtum, Maren {Pedersdatter} Holtum og Datter Karen {Nielsdatter, 24}.
24141806.08.25Hans Pedersen Hjøllund- Store Peder Hansen Maren Jensdatter Den 25. August døbt i Præstegaarden et Drengebarn fra Store Høelund navnlig Hans. Moderen er Maren Jensdatter, som tiener Peder Hansen. Denne Mand, som er adskilt i Henseende til Bord og Seng fra sin Kone, mødte frem med Barnet og tilstod sig at være Barnefader, og havde besluttet at indlade sig i Ægteskab med Moderen, hvorfor han længe siden havde allerunderdanigst søgt og forventede endnu Allernaadigst Bevilling til at indtræde i Ægteskab. Dom. XXII. den 2. Novembr: var dette Barn til Fremstillelse i Kirken, hvor da Forældrene bleve Navngivne, nemlig: Peder Hansen i Høelund og hans Forlovede Maren Jensdatter.
NOTITS: Forældrene blev gift tre måneder senere den 27. nov. 1806.
24151806.12.26Mads Christian Pedersen Gammel Arnborg Peder Pedersen Sig Anne Madsdatter Den 30. Octobr. døbt i Præstegaarden Peder Pedersens og Hustrues Anne Madsdatters Søn Mads Christian af Gammel Arnborg. Fremstillet i Kirken paa 2. Juuledag.
24161807.03.29Niels Jakobsen Fasterholt- Bjerre Jakob Christensen Johanne Christensdatter Den 1ste Martii døbt i Annexgaarden Jacob Christensens og Hustrues Johanne Christensdatters Barn af Bjerge navnlig: Niels. Fremstillet i Kirken 1ste Paaskedag den 29de Martii. Lars {Jørgensen} Fasterholdts Hustrue {Inger Christensdatter} bar det Fadd: Lars {Jørgensen} Fasterholdt selv, Pigen Mette Christensdatter.
Begravelse nr. 6323
NOTITS: Begravet godt et år gammel.
24171807.07.26Dødfødt Grene Niels Christian Andersen Abelone Christensdatter Den 19de Junii begravet Niels Christian Andersens dødfødte Drengebarn af Green. Ingen Anmeldelse er mig given fra Gjordemoderen endnu. Men nu følger den: Anno 1807 den 26de Julii mødte Gjordemoderen Maren Nielsdatter af Fløe et Dødfødt Barns tilfældigheder saaledes: Den 15de dennes Kl: 3 Eftermiddag kom det til Verden, efter 4 timers Barnenød. Forældrene ere Niels Christian Andersen og Apollone Christensdatter af Green i Arnborg Sogn. ...
Begravelse nr. 6320
24181807.08.09Peder Larsen Tovdal Lars Andersen Tovdal Inger Christensdater Den 1ste Julii døbt i Præstegaarden Lars Andersens og Hustrus Inger Christensdatters barn Peder af Thodal. Fremstillet i Kirken Dom: XIma p Trin: den 9de August. Jens {Christensen} Thodals Kone bar det. Fadd: Jens {Christensen} Thodal {Døvling, Skarrrild}, Jens Bendsen {Døvling, Skarrrild}. Jacob {Christensen} og Christen {Jakobsen} Kirke.
Begravelse nr. 6343
NOTITS: Begravet godt 6 år gammel.
24191807.08.20Dødfødt Hjøllund- Store Christen Christensen Anne Hansdatter Anno 1807 den 20de August meldte Gjordemoderen Inger Hansdatter Tilfældighederne ved et dødfødt Barns fødsel: forældrene ere Christen Christensen og Hustru Anne Hansdatter af Høelund, Arnborg Sogn. Fosteret var af Mandkiøn. I 10de Maaned af Svangerskabet. ...
Begravelse nr. 6321
24201807.12.06Jens Madsen Tornvig Mads Jensen Birte? Eskildsdatter? Den 15. Novembr., efter at jeg den 13. s. M. havde affærdiget til Krigscommissairen Af- og tilgangslisten over Fødte og Døde, hvori jeg meldte min Uvidenhed om Mads Jensens Søn i Tornvig, meldte Faderen mig i Arnborg Kirke, at denne hans Søn var døbt i Octobr: navnlig Jens. Nærmere Oplysning maa søges i sin Tid. Den 6. Decembr. Dom. II. Advent var dette Barn i Kirken. Faderen bevidnede, at det var døbt den 6. Octobr., og i Kirken blev bevidnet, at Gjordemoderen Maren Nielsdatter af Fløe {Brande} havde døbt det. Mads Olesens Hustrue af Søebye i Rind Sogn bar det. Fadderne: Mads Olesen, Jens Nedergaards Søn Peder Christian {Jensen Nedergaard}, Christen {Nielsen} Tomvigs Datter {Dorte Christensdatter, 16}.
NOTITS: En Mads Jensen gift med Birte Eskildsdatter får i 1797 datteren Ane i Tornvig, derefter flytter familien til Brande og igen væk fra Brande kort efter 1804. Det kunne være denne familie, som er tilbage i Tornvig.
24211808.01.03Jakob Christensen Kirkegaard Christen Jakobsen Kirke Karen Poulsdatter Den 25de decbr 1807 døbt i Annexgaarden Christen Jacobsens og Karen Poulsdatters Søn af Annexgaarden, navnlig Jacob. Fremstillet den 3die januar: Maren {Christensdatter} Kirke Farmoderen bar det. Faddere Thomas {Nielsen} Holtum og Hustr: {Karen Jakobsdatter} Thomas {Poulsen} Høelund og Hustr: {Else Jakobsdatter} Christen {Jakobsen} Smed og Hustrue {Abelone Christensdatter}. Niels Poulsen Hesselvig: Christen Sørensen. Cedsel {Christensdatter} Kirke. Nicolaj {Rasmussen} Kirkes Pige.
Begravelse nr. 6322
NOTITS: Begravet 1 måned gammel.
24261808.04.18Søren Nikolajsen Kirkegaard Nikolaj Rasmussen Katrine Sørensdatter Den 28de Martii døbt i Præstegaarden Nicolaj Rasmussens og Cathrine Sørensdatters Søn navnlig Søren af Annexgaarden. Fremstillet 2den Paaskedag den 18de April. Søren {Christensen} Kirkes Hustrue {Sidsel Christensdatter} bar det. Faddere: Christen {Sørensen} Kirke. 3de Morbrødre Christen {Sørensen, 37}, Christian {Sørensen, 35} og Jens {Sørensen, 29}. Christians Kone, Maren {Christensdatter} Kirke. Else {Pedersdatter, 18} Heesgaard {Skarrild By}.
24291808.08.19Navnløs Fasterholt Lars Jørgensen Fasterholt Inger Christensdatter Anno 1808 den 28de August: meldte Peder Thomsens Kone Anne Marie Pallisdatter af Fasterholdt og Jacob {Christensen} Bjerges Kone Johanne Christensdatter, at deres Naboes Lars {Jørgensen} Fasterholdts kone i Arnborg Sogn Inger Christensdatter, nedkom i Barselseng den 19de dennes saa hastig, at ingen Gjordemoder kunde komme. Disse koner bevidner, at Barnet, som død strax efter fødslen, var en dreng. Moderen kom ikke for tidlig. fødselen varede en Timestid. Ingen Midler brugtes, at oplive det. Dette var Moderens 8de Barn; De syv leve endnu. ...
Begravelse nr. 6325
NOTITS: Se begravelsen.
24311808.12.26Søren Hansen Holtum Hans Pedersen Holtum Mette Kirstine Jørgensdatter Den 31te Octobr: døbt i Præstegaarden Hans Pedersens og Mette Kirstine Jørgensdatters barn af Holtum, navnlig Søren. Fremstillet 2den Juledag Maren Nielsdatter Holtum bar det. Fadd: Jørgen {Pedersen} Holtum.
24331809.04.23Niels Christian Jakobsen Fasterholt- Bjerre Jakob Christensen Johanne Christensdatter Den 12te Martii døbt i Annexgaarden Jacob Christensens og Hustrues Johanne Christensdatters Søn af Bjerge navnl: Niels Christian. Fremstillet Dom: jubilate, den 23de April. Jens {Pedersen Nedergaard} Skibilds kone {Maren Pedersdatter} bar det. fadd: Jens {Pedersen Nedergaard} Skibild. Jens {Pedersen} Nedergaars Søn {Peder Christian Jensen} Lars Fasterholdts Pige Peder Thomsens Kone {Anne Marie Pallesdatter, Fasterholt}.
24341809.04.03Niels Jensen Skibbild Jens Knudsen Gertrud Nielsdatter 2den Paaskedag den 3die April fremstillet i Kirken Jens Knudsens og Hustrues Gjertrud Nielsdatter Søn af Schibild navnlig Niels, som bevidnedes at være Hjemmedøbt af faderen. Jens {Pedersen}Nedergaards Hustrue {Maren Pedersdatter} bar det. Faddere Hans {Pedersen} Holtum. Jens {Pedersen} Nedergaards søn {Peder Christian Jensen}, hendes Søsters Søn. Christen {Nielsen} Tornvigs Datter {Dorte Christensdatter, 18}. Ovennævnte Jens Knudsens Barn Niels af Schibild blev i Listen til Krigs=Commissairen antegnet at være Hjemmedøbt den 12te Februarii 1809.
NOTITS: "Hendes Søsters Søn" ville normalt betyde moderens søsters søn. Men moderen har ingen levende søstre, kun brødre, som det ses af afkaldet 1797.
24361809.05.21Niels Mouridsen Søby- Sønder Mourids Nielsen Mette Christensdatter Den 22. April hjemmedøbt Mourids Nielsens og Hustrues Mette Christensdatters Søn Niels i Sønder Søebye. Fremstillet i Kirken den 21. maji. Michel Hallundbechs Kone bar det. Fadd.: Peder {Andersen} Brændgaard og Kone {Mette Kirstine Nielsdatter}, Peder {Christensen} Toxvig og Syster Anne {Christensdatter}.
24421810.11.25Poul Thomasen Hjøllund- Lille Thomas Poulsen Else Jakobsdatter Den 17de October døbt i Præstegaarden Thomas Poulsens og Else Jacobsdatters Søn af Lille Høelund navnlig Poul. Fremstillet den 25de Novbr: Christen {Jakobsen} Kirkes Hustru bar det. Fadd: Lars {Andersen} Thodal, Christen {Jakobsen} Kirke, Jesper Jacobsen Ove {Christian Christensen} Høelunds Hustru {Abelone Jensdatter} og Datter {steddatter Edel Rasmusdatter}.
24501812.02.02Rasmus Nikolajsen Kirkegaard Nikolaj Rasmussen Katrine Sørensdatter Den 27de December døbt i Præstegaarden Nicolai Rasmussen og Hustrues Cathrine Sørensdatters barn af Annexgaarden navnlig Rasmus. Fremstillet den 2. Februar dom: Sexagesima, Mette {Rasmusdatter} Heesgaard {Skarrild} bar det. Fadderne Rasmus {Nikolajsen} Heesgaard og Datter Maren {Rasmusdatter}. Christen {Pedersen} Heesgaard. Christen Harreskou. Søren {Christensen} Kirke, Sønner Christen {Sørensen, 42} og Jens {Sørensen, 32}.
NOTITS: På gården i Kirkegaard lever forældrene her og deres børn, hendes forældre på aftægt og to af hendes brødre.
24521812.03.30Peder Pedersen Gammel Arnborg Peder Pedersen Sig Anne Madsdatter Samme 18de Februar Hjemdøbt Peder Pedersens {Sigs} og Hustrues Anne Madsdatters Barn af Gammel Arnborg, navnlig Peder. Fremstillet anden Paaske Dag den 30te Martii. Enken Maren Olesdatter i Rind sogn bar det. Fadderne Lars {Andersen} Thodal og Kone {Inger Christensdatter}. Henning {Christensen} og Datter {Anne Henningsdatter, 18}. [Marker] Høgild Jens Christians Kone.
Begravelse nr. 6356
NOTITS: Begravet 2 år gammel. Hennings datter kan også være steddatteren Ellen Kirstine Ovesdatter, 28. Begge døtre er ugifte.
24531812.03.26Christen Mouridsen Søby- Sønder Mourids Nielsen Mette Katrine Christensdatter 26de Marts, Skjærtorsdag fremstilledes et ægte Barn af Søbye navnlig Christen. Forældrene vare Gaardmand Mourids Nielsen og Hustru Mette Catrine Christensdatter. Mosteren {Anne Christensdatter} af Toxvig bar det. Fadderne: Niels Mouridsen, Peder {Christensen} Toxvig, Lars {Jørgensen} {Nørre} Søeby {Rind} og Kone {Inger Christensdatter} og {sted}Datter {Inger Christensdatter}. Sidstnævnte Barn døbt af mig forhen i Annexgaarden den 19de Februarii.
NOTITS: Lars Jørgensen er flyttet fra Fasterholt, Arnborg til Nørre Søby, Rind.
24541812.07.26Hans Buck Nielsen Gammel Arnborg Niels Jensen Kibæk Mette Johanne Christensdatter Den 19de Junii døbt i Præstegaarden Niels Jensen Kibæks og Hustrues Mette Johanne Christensdatters Søn af Gammel Arnborg navnlig Hans Buck. Fremstillet Dom IXna den 26de Julii. Berthel {Christensen} Karstofts Kone bar det. Fadd: Berthel {Christensen} Karstoft, Christen Lauridsen {Kibæk, Assing}, Ib Jensen, Jens Jensen, Henning Christensen {Gammel Arnborg}, Jens {Jensen} Pindvig {Sønder Karstoft, Skarrild}, Niels {Jensen} Kibeks Tjenestekarl, Niels Poulsen Hesselvig {Skarrild?}.
NOTITS: Niels Jensen ser ud til at være født i Sønder Karstoft, Skarrild *1773 søn af Jens Jensen Pindvig *1745c og Anne Nielsdatter *1744c. Ib og Jens er hans brødre.
24571812.11.01Thomas Pedersen Fasterholt Peder Thomassen Anne Marie Pallesdatter Den 4de October døbt i Annexgaarden Peder Thomassens og Anne Marie Pallisdatters Barn af Fasterholdt navnlig Thomas. Fremstillet den lste November.
24581813.02.28Jens Pedersen Gottenborg Peder Nielsen Mette Kirstine Jensdatter Paa Nytaarsdag døbtes i Annexgaarden Skoleholder Peder Nielsens og Hustrues Mette Kirstine Jensdatters Søn af Gottenborg navnlig Jens. Fremstilledes i Kirken Fastelavns Søndag den 28 Februarii. Johanne Marie Mortensdatter af Præstegaarden bar det. Fadd: Morten Hesselvig og Hustrue.
Begravelse nr. 6353
NOTITS: Peder Nielsen nævnes her for første gang som skolemester. Den senere sognefoged.
24601813.04.18Johannes Christensen Gammel Arnborg Christen Christensen Jegin Maren Johannesdatter Første Søndag i Faste 7de Martii døbt i Annexgaarden Christen Christensen Jegin og Kones Maren Johannesdatters Søn af Gammel Arnborg navnlig Johannes. Paaskedag den 18de April fremstilles dette Barn i Kirken, Fasteren Anne Christensdatter Jegin bar det. Fadd: {...tomme linjer...}
NOTITS: Anne Christensdatter Jegin, faderens søster, ser ud til at bo i Gammel Arnborg, se dåb #2469.
24651813.06.20Søren Christensen Tornvig Christen Christensen Tornvig Ane Marie Sørensdatter Den 23de Maji, Dom: Rogate hjemdøbt i Tornvig Christen Christensens og Anne Marie Sørensdatters Tvillingsønner navnlig Søren og Christen. Mærk: Konens Moder {Maren Poulsdatter}, som endnu lever, var selv en Tvilling, og havde 2de Gange født Tvillinger. Fremstillede i Kirken den 20de Junii, Dom: lma p. Trin. Mosteren Magrethe {Sørensdatter} bar den ældre og Morbroderens {Jakob Sørensens} Kone Magrethe {Katrine Christensdatter} bar den yngre. Faddere: Christen {Christensen} Nederkirkegaard af Assing, Simon {Christensen?} samme Steds og Hustrue, Søren {Nielsen} Døslund og Søn Mads {Sørensen}, Jacob {Sørensen}, Christen Huus og Christen Nielsen af Tornvig, Apollone Marie {Jensdatter} og Kirsten Jensdatter af Skibild.
NOTITS: Se næste dåb #2466.
24661813.06.20Christen Christensen Tornvig Christen Christensen Tornvig Ane Marie Sørensdatter Den 23de Maji, Dom: Rogate hjemdøbt i Tornvig Christen Christensens og Anne Marie Sørensdatters Tvillingsønner navnlig Søren og Christen. Mærk: Konens Moder {Maren Poulsdatter}, som endnu lever, var selv en Tvilling, og havde 2de Gange født Tvillinger. Fremstillede i Kirken den 20de Junii, Dom: lma p. Trin. Mosteren Magrethe {Sørensdatter} bar den ældre og Morbroderens {Jakob Sørensens} Kone Magrethe {Katrine Christensdatter} bar den yngre. Faddere: Christen {Christensen} Nederkirkegaard af Assing, Simon {Christensen?} samme Steds og Hustrue, Søren {Nielsen} Døslund og Søn Mads {Sørensen}, Jacob {Sørensen}, Christen Huus og Christen Nielsen af Tornvig, Apollone Marie {Jensdatter} og Kirsten Jensdatter af Skibild.
NOTITS: Dette "Mærk" er interessant. Konens moder Maren Poulsdatter får to gange tvillinger, alle sønner, så det kunne være én-æggede. Første gang 1782 i Borup, Brande Niels og Poul, anden gang 1786 i Dørslund, Brande Christen (som dør spæd) og Jakob Sørensen, som er fadder her. Maren Poulsdatter er født 1755c i Husum, Brande og havde altså en tvilling, som må være død ung, for det ses aldrig i kirkebogen eller folketællinger eller andre kilder i Brande sogn.
LINK: Maren Poulsdatters tvillinger 1782.
LINK: Maren Poulsdatters tvillinger 1786.
LINK: Maren Poulsdatter født i Husum, Brande selv tvilling.
24671813.11.26Dødfødt Gammel Arnborg Niels Jensen Kibæk Mette Johanne Christensdatter Den 26de Novembr 1813 gav Districts beskikkede gjordemoder, Kirstine Larsdatter, mig mundligen følgende anmeldelse om et dødfødt barn, til hvis fødsel hun den 5te d. M. havde været brugt: barnets forældre ere Niels Jensen og Hustru Mette Johanne Christensdatter, boende i Gammel Arnborg, Arnborg sogn. fødslen skeede i 10de Maaned efter Svangerskabet. fosteret var af mandkjøn — kom besværlig ved Vendig til Verden, her var intet Liv i det da det fødtes. Alle muelige Midler bleve brugte, for at bringe fostgeret til Live, nemlig: varmt Bad, Ribbenenes skyden op og ned , fel[el[se, for at prøve om Hjertet bankede, Slims bortrydning af Munden og Luftes Indblæsning, og flere Midler, som bruges paa Stiftelsen i Kiøbenhavn; men Alt var her forgjeves. Moderen har tilforn født 2 dødfødte Drengebørn. Datum Skarild Præstegaard ut supra N. Hegelahr Sognepræst til Skarild og Arnborg
24681814.02.13Jakob Christensen Kirkegaard Christen Jakobsen Kirke Karen Poulsdatter den 22de december hiemdøbt Christen Jacobsens og Karen Poulsdatters søn i Annexgaarden navnlig Jacob. Fremstillet Dom. Sexagesima den 13 Februar: Bodild {Larsdatter} Thodal bar det. Fadderne: Lars {Andersen} Thodal, Jesper {Jakobsen} Thodal, Niels Poulsen, Jens Arentsen, Anne Nielsdatter Anne Christensdatter.
24711814.04.11Christen Jensen Birkebæk Grene Jens Christensen Mette Christensdatter Den 20de Februarii døbt i Annexgaarden Jens Christensens og Mette Christensdatters Søn af Green navnlig Christen Birkebæk. Fremstillet 2den Paaskedag den 11te April.
24721814.05.30Peder Mouridsen Søby- Sønder Mourids Nielsen Mette Christensdatter Mourids Nielssens og Mette Christensdatters Søn Peder af Søbye siges døbt den 3 Martii. Fremstiltes i Kirken den 30te Maji og bevidnedes at være døbt af Provst Lassen. Fasteren {Mette Kirstine Nielsdatter} fra Herning Sogn bar det. Faddere: Barnets Fasters Mand Peder {Andersen, Brændgaarde, Herning} og Anne {Christensdatter} Toxvig.
24751814.05.29Jens Pedersen Gottenborg Peder Nielsen Kirstine Jensdatter Den 21de April døbt i Præstegaarden Peder Nielssens og Hustrues Kirstine Jensdatters Søn af Gottenborg navnlig Jens. Fremstillet i Kirken lste Pintsedag den 29de Maji. Pigen Karen Jensdatter tjenende paa Lindberg bar det. Morten {Pedersen} Hesselvig og Hustrue {Petronille Pedersdatter}, Peder {Pedersen} Siig og Hustrue {Anne Madsdatter}, Niels {Jensen} Øvig og Hustrue {Margrethe Christensdatter, Gammel Arnborg}, Mads {Nielsen} Skouberg og Steddatter {Maren Pedersdatter}.
24761814.07.10Peder Rasmussen Grene Rasmus Pedersen Johanne Christensdatter Den 11te Maji døbt i Præstegaarden Rasmus Pedersens og Johanne Christensdatters Barn af Green navnlig Peder. Fremstillet i Kirken Dom Vta. p t. den 10de Julii. Fasteren Else Bar det. Fadd: Jens {Christensen} Green og Pige, Peder Hansen {?Store Hjøllund} og Kone {?Maren Jensdatter}.
Begravelse nr. 6359
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.
24771814.05.20Dødfødt Holtum Hans Pedersen Holtum Anne Jørgensdatter Anmeldelse om et dødfødt Barn, ved hvis fødsel Undertegnede har været brugt den 20de Maji 1814. forældrene Hans Pedersen og Anne Jørgensdatter boende i Holtum, Arnborg Sogn. Konen fødte 30 Uger efter Svangerskabet, fosteret var af mandkjøn. Aarsagen til den tidlige nedkomst vides ikke. fosteret blev baglænds født uden Instrumenter. der var intet Liv i det, da det fødtes. Her brugtes intet Middel for at faae det til Live, fordi dette ansaaes umuligt. Moderen har intet barn født før. Denne Anmeldelse, som Sognepræsten har optegnet efter min mundtlige forklaring, bekræftes hermed med min Underskrivt. Skarrild Præstegaard den 2den Junii 1814 Maren Christensdatter af Arnborg Kirkegaard med paaholdt Pen. Dette er rigtigt anmeldt, hvilket bevidnes af Barnets Moder {Anne Jørgensdatter} og Nabokone Anne Jørgensdatter {ment er: Maren Pedersdatter} med paaholdt Pen Maren Pedersdatter med paaholdt Pen.
24821815.05.29Niels Pedersen Gottenborg Peder Nielsen Mette Kirstine Jensdatter Den 29 Maji døbt i Præstegaarden Sognefoged Peder Nielsens og Kones Mette Kirstine Jensdatters Barn af Gottenborg navnlig Niels. Født den 29de Majii. døde den 30te Maji, begravet den 4 Junii. Nr. 1 født 29. Maj 1815 Niels Pedersen, døbt i Præstegaard 29. Maj. Forældre Gmd: Sognefoged Peder Nielsen og Kone Mette Kirstine Jensdatter i Gottenborg Udflyttersted af Byen gl. Arnborg.
24831815.07.18Christen Christensen Tornvig Christen Christensen Anne Marie Sørensdatter {Sidste dåb i den gamle gemytlige kirkebog:} Den 18. Julii døbt paa Nør=Karstoft Christen Christensens og Anne Marie Sørensdatters Barn af Tornvig navnlig Christen. Nr. 2. født 17 Juli 1815 Christen Christensen døbt paa Nørre=Karstoft 18 Juli publiceret i Kirken 13 August. Forældre: Christen Christensen og Kone Ane Marie Sørensdatter i Tornvig. Faddere: Simons Kone ved Assing Kirke Ane Christensdatter og ham selv. Husmd: og Skræder Jacob Pedersen {skal være: Sørensen} og Kone Margrethe Christensdatter af Tornvig K. Anders {skal være: Mads} Sørensen Døslund.
NOTITS: Se navnene i dåb #2480, hvor moderens broder Jakob Sørensen får et barn døbt. Præsten er ny i Arnborg og får hele to navne forkert.
24841815.10.27Peder Pedersen Gottenborg Peder Pedersen Sig Anne Madsdatter {NY KIRKEBOG:} Nr. 3 født 26 October 1815 Peder Pedersen døbt i præstegaarden 27 October i Kirke den 3die December. Forældre: Husm: Peder Pedersen Ane Madsdatter i Gottenborg. Faddere: Barnets Faster Bodil Katrine Pedersdatter tjenende hos Niels {Sørensen} Brændegaard i Herning Bye, Niels {Jepsen} Birkebæk og Kone Abelone {Christensdatter}, K. Ove Henningsen og {halv}Søster Edel {skal være: Ellen} Kirs. Væver {Ovesdatter}.
24851815.11.19Christen Mathias Pedersen Fasterholt- Bjerre Peder Hansen? Karen Pedersdatter {NY KIRKEBOG:} Nr. 4 født 15 November 1815 Christen Mathias døbt I Skibild 19. s. M. i Kirken Fastelavns søndag 1816. Forældre: Moderen er Karen Pedersdatter der tjener Peder Tyvkjær i Hedehus østen for Fasterholt Bjerre. Faddere: Niels {Jensen} Øvigs Kone i Gottenborg Margrethe Christensdatter, Gmd. Peder Hansen i Store Hjøllund, Pige Birthe Kristensdatter sammesteds.
NOTITS: Der er ingen udlagt fader, men i FT 1845 kaldes han Pedersen, han tjener da i Uhre, Brande ved Niels Christian Christensen. Da Peder Hansen er fadder, formodes han at være faderen, for han havde adskillige børn med 4 andre kvinder, var en horebuk. Hedehuset ligger i den stik modsatte side af sognet som Fastherholt Bjerre helt i øst op ad Brande sogn. Hedehuset ligger vest i sognet vel vest for Lille Hjøllund ind mod Sønder Felding sign. Der er muligvis tale om et andet Hedehus.
24881816.06.23Jakob Jespersen Tovdal Tovdal Jesper Jakobsen Maren Larsdatter Nr. 1. født 12 April Jacob Jespersen Toudal døbt i Rind Præstegrd: d 13 April i Kirke den 23 Juni 1816. Forældre: Gmd: Jesper Jacobsen og Kone Maren Larsdatter Toudal. Faddere: Kristen {Jakobsen} Kirkes Kone Karen Poulsdatter. Gmd: Lars {Andersen} Thoudal og Karl Anders Thoudal, Pige Bodil {Larsdatter, 23} og Karen {Larsdatter, 19} begge af Thoudal.
NOTITS: Nr. 1 er første barn mandkøn født i året. FT 1850 tjenestekarl i København, Stoere Kongensgade 264 & 265, gift med Boel Christensen *1821c Stege. To børn Ane 4 og Maren 2.
24901816.08.26Niels Pedersen Gottenborg Peder Nielsen Mette Kirstine Jensdatter Nr. 2. født 26 August Niels Pedersen hiemd: d 26 August. Forældre: Sognefoged Peder Nielsen i Gottenborg og Mette Kirstine Jensdatter.
Begravelse nr. 6365
NOTITS: Begravet 1 dag gammel.
24911816.10.13Peder Rasmussen Grene Rasmus Pedersen Johanne Christensdatter Nr. 3. født 27 August Peder Rasmussen i Kirken d 13 October. Forældre: Rasmus Pedersen Husmd: og Smed i {Gammel} Arnborg og Kone Johanne Christensdatter. Faddere: Maren Jensdatter Peder Hansens Kone af Store=Hjøllund. Christen {Jakobsen} Smed af Lille=Hjøllund Gmd: Jens {Christensen} Greens Pige Ane Marie.
NOTITS: Stedet er Grene, hvoraf han skrives i næste dåb som fadder #2492. Faderen er født 1791 i Olling, Assing søn af Peder Hansen og Abelone Rasmusdatter.
24921816.11.17Ole Jensen Grene Grene Jens Christensen Mette Christensdatter Nr. 5. født 6. October Ole Jensen Green. i Kirke 17d November. Forældre: Jens Kristensen Gmd: i Arnborg Green og Kone Mette {Christensdatter}. Faddere Kristen {Jakobsen} Kirkes Pige Ane Jensdatter bar Barnet. Faddere Gmd: Kristen {Jakobsen} Smed af {Lille} Hjøllund og Kone Abelone {Christensdatter}. Husmd: Rasmus {Pedersen} Smed af Green og Kone Johanne Kristensdatter.
24931816.11.03Christen Christensen Hjøllund- Lille Christen Jakobsen Smed Abelone Christensdatter Nr. 4. født 25 October. Christen Christensen i Kirken d 3die November. Forældre: Christen Jacobsen Smed og Kone Abelone Kristensdatter. Faddere: Husmd Rasmus {Pedersen} Smeds Kone Johanne Kristensdatter bar Barnet. Faddere Gmd: Jens {Christensen} Green og Husmd. og Smed Rasmus {Pedersen} Green og Gmd: Kristen {Jakobsen} Kirke og Pige Ane Kirstine Larsdatter Thoudal.
24941816.12.01Peder Pedersen Fasterholt Peder Thomsen Anne Marie Pallesdatter Nr. 6 født 27 November Peder Pedersen hjmd: 1ste december i Kirke 26 Decembr. Forældre: gmd: Peder Thomsen af Fasterholdt og Kone Ane Marie {Pallesdatter}. Faddere: Gmd: Kristen Sørensen og Kone Ane Kirstine {Jonasdatter} af Harild i Ejstrup sogn. gmd: Hans Holtum og datter Maren og Gmd: Søren Smed og Kone Inger {Christensdatter} Thodal.
NOTITS: "Gmd: Søren Smed og Kone Inger Thodal" passer ikke. Inger Christensdatter Tovdal var gift med Lars Andersen. Søren Smed ikke identificeret.
24991817.06.29Jens Pedersen Hjøllund- Store Peder Hansen Maren Jensdatter Nr. 7 født 8 Maj Jens Pedersen Hjøllund. Hjemd: 11 Maj i Kirken d 29 Junij. Forældre: Gmd: Peder Hansen af Store=Hjøllund og Kone Maren Jensdatter. Faddere: Gmd: Niels {Jepsen} Birkebæks Kone Appelone Nielsdatter og Gmd: Niels {Jepsen} Birkebæk og Gmd: Kristen Kristensen af Store Hjøllund og Søn Kristen {Christensen, Junior} Johanne Kristensd. af Lille Hjøllund.
25001817.12.26Lars Rasmussen Skibbild Rasmus Peder Christiansen Anne Kirstine Larsdatter Nr. 8. født 14 November Lars Rasmussen Skibbild. Hjmd: 15 November i Kirke 26 Decembr. Forældre: Gmd: Rasmus Kristiansen og Kone Ane Kirstine Larsdatter. Faddere: Gmd: Lars {Anderen} Thodals Kone Inger Christensdatter, Gmd: Lars Andersen og Søn Anders {Larsen}. K. Peder Kristian {Jensen Nedergaard} af Skibbild og P. Karen Larsdatter.
NOTITS: Senere gårdmand i Skarril Krog.
25021818.05.11Lars Jespersen Tovdal Jesper Jakobsen Maren Larsdatter Nr. 1. født 13 April. Lars Jespersen Thodal hjmd 14. April i Kirke 11 Maj. Forældre Gmd: Jesper Jacobsen Thodal og Kone Maren Larsdatter. Faddere: P. Karen Larsdatter Thodal. Kristen {Jakobsen} Smed {Lille Hjøllund} og Kristen {Jakobsen} Kirke {Kirkegaard} og Thomas {Poulsen} Green Gmd: i Arnborg {Grene}. P. Bodil Larsdatter Thoudal.
25031818.04.26Niels Pedersen Gottenborg Peder Nielsen Mette Kirstine Jensdatter Nr. 2. født 25 April Niels Pedersen Gottenborg hjmd: 26 April. Forældre: Gmd: Peder Nielsen Gottenborg og Kone Mette Kirstine Jensdatter.
Begravelse nr. 6372
NOTITS: Begravet 4 uger gammel. Alle deres børn døde ganske spæde.
25041818.06.28Jens Christensen Hjøllund- Lille Christen Nielsen Væring Kirstine Marie Jensdatter Nr. 3 født 29 April Jens Christensen Hjøllund. Gjmd 30. April i Kirke 28 Juni. Forældre: Gmd: Kristen {Christen Nielsen} Væring i Hjøllund og Kone Kirstine Marie Jensdatter. Faddere: Gmd: Kristen Sandgaars Kone af Rind Sogn Birthe Jensdatter Kristen Sandgaard. Barnets Bedstefader Jens {Mikkelsen} Sandgaard. dets Broder R. Niels {Peder Nielsen} Sognefogeds kone Mette Kirstine {Jensdatter} Gottenborg.
NOTITS: Jens Mikkelsen Sandgaard se FT 1787 Rind. Jens Mikkelsen *1746c og Ellen Nielsdatter *1742c har i FT 1787 følgende børn Karen Jensdatter *1778c, Birte Jensdatter *1780c og Kirsten Marie Jensdatter *1782c.
25061819.04.12Jens Christensen Skibbild Christen Jensen Abelone Jensdatter Nr. 1. født 24 Januar Jens Kristensen Skibbild. Hjmd 25 januar. stedfæstelse i Kirken 12 April 2den Paaskdag. Forældre: Gmds: Søn Kristen Jensen og Apelone Jensdatter af Skibbild. Faddere: Barnets Moster P. Mette Jensdatter fra Nedergaard {Skibbild} Gmd: Peder Kristian {Jensen} Nedergaard og Kone Ane af Skarrild Smed Rasmus {Pedersen} Heesgaard {Skarrild}.
25081819.05.16Christen Lustrup Nielsen Grene Niels Poulsen Ane Christensdatter Nr. 2. født 15 Maj. Kristen Lustrup Nielsen. Jmd: 16 Maj i Kirke 4 Juli. Forældre Husmd: Niels Poulsen og Moderen Ane Kristensdatter. Faddere: Kristen {Jakobsen} Kirkes Kone, Karen Poulsdatter og datter Maren Kristensdatter. Gmd Kristen {Christensen} Hjøllund Thomas {Poulsen} Greens Kone Else Jacobsdatter og Søn Anders {Thomassen}.
25091819.07.11Niels Christensen Hjøllund- Lille Christen Jakobsen Smed Abelone Christensdatter Nr. 3. født 22 Maj. Niels Kristensen Hjøllund. hjmd 22 Maj i Kirken 11 Julj. Forældre: Smed og Gmd: Kristen Jacobsen Moderen Apelone Kristensdatter Lille Hjøllund. Faddere: Gmd: Kristen {Jakobsen} Kirkes datter Maren {Christensdatter}, Gmd: Lars Nielsen Hjøllund, Gmd: Thomas {Poulsen} Greens kone Else Jacobsdatter og Søn Anders {Thomasen} P: Maren Jacobsdatter {Larsdatter!} i Thoudal.
NOTITS: Præsten tager fejl af Maren Larsdatters efternavn, hun er gift med Jesper Jakobsen.
25101819.07.11Peder Christian Pedersen Gottenborg Peder Nielsen Mette Kirstine Jensdatter Nr. 4. født 7 Junj Peder Kristian Pedersen. Hjmd: 8 Junj i Kirke 11 Juli. Forældre: Gmd: og Sognefoged Peder Nielsen moderen Mette Kirstine Jensdatter i Gottenborg Arnborg Sogn. Faddere: Niels Pedersens Kone i Gottenborg Magrethe Kristensdatter, Niels Pedersen. K. Niels {Nielsen} Væring {Tarp, Sønder Felding}. Gmd: Niels Houberg {Havbjerg? Skarrild?} P: Maren Kristensdatter.
25121820.04.02Lars Thomsen Tovdal Thomas Jakobsen Karen Larsdatter Nr. 1. født 11 Januar Lars Thomsen Thoudal. Hjmd: 16 Januar i Kirke 1ste Paaskedag 2 april. Forældre: Gmd: Thomas Jacobsen af Thoudal moderen Karen Larsdatter. Faddere: Ane Kirstine Larsdater, Smed Rasmus {Peder Christiansen} Heesgaards kone {det er Ane Kirstine Larsdatter foran}, Gmd: Kristen {Jakobsen} Kirke og Kone Karen {Poulsdatter} og datter Maren {Christensdatter, 16}, Gmd: Thomas {Poulsen} Green og Søn Anders {Thomasen}.
25131820.03.30Christen Bjørsle Knudsen Hjøllund- Lille Knud Christensen Hjøllund Mette Kirstine Svendsdatter Nr. 2 født 28 Februar Kristen Bjørsle Hjølund hmd: 1. Marts i Kirke Skjærtorsdag 30 Marti. Forældre: Gmd: Knud {Christensen} Hjølund og Moderen Mette Kirstine Svendsdatter af Lille Hjølund, Faddere: P: Ane Kristensdatter Bjørsle hendes Broder Søren {Christensen} Bjørsle af Vium, K. Kristen {Christensen} Hjølund og Søster Else {Christensdatter}, Gmd: Svend {Pedersen} Øvig af Skarrild.
25161820.10.08Peder Christian Christensen Skibbild Christen Jensen Abelone Jensdatter Nr. 3. født 20 September Peder Kristian Skibild Hjmd: d 21. september stedfæstet i Kirken d 8de October. Forældre: Gmds: Søn Kristen Jensen, Moderen Apelone Jensdatter af Skibild. Faddere: Maren Jensdatter, Jens {Jakobsen} Hampens Kone af Snede, Jens {Jakobsen} Hampen, Gmd: Peder Sørensen Deuling {Døvling, Skarrild} og Kone Mette Bedsteforældrene Jens{Pedersen} Nedergaard og Kone Maren {Pedersdatter}.
NOTITS: Barnet opnævnt efter moderens bror Peder Christian Jensen, som døde lige gift og ung, 35, året før i Døvling, Skarrild.
25171820.12.17Niels Pedersen Hjøllund- Store Peder Hansen Maren Jensdatter Nr. 4. født 24 October. Niels Pedersen Hjølund hjmd: d 25de October i Kirken stedfæstet den 17de December. Forældre: Gmd: Peder Hansen moderen, Maren Jensdatter Hjølund i Ahrnborg Sogn. Fadderne: Niels Pedersens Kone i Gothenborg Magrethe Kristensdatter. Gmd.: Kristen Kristensen i Hjølund og Søn Kristen {Christensen}. Niels Pedersen og P: Kristen {Christensen} Hjølunds d: Else {Christensdatter}.
25181820.12.26Ib Christensen Tornvig Christen Christensen Ane Marie Sørensdatter Nr. 5. født 15de November. Ib Kristensen Tornvig Hjmd: 19de November i Kirken confirmeret den 26 December. Forældre: Gmd: Kristen Kristensen Tornvig, Moderen Ane Marie Sørensdatter. Faddere: Ane Kristensdatter fra Assing Nedergaard. Kristen {Nielsen} Tornvig Aftægtsmand. Gmd: Kristen Kristensen Nedergaard P: Margrethe Sørensdatter Karl Mads {Sørensen} Døslund.