Arnborg Kommenteret Kirkebog 
Døbte mandkøn 1725 - 1820
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Arnborg kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender dåbens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per dåb være bedre. Bruges også hvis man kender dåbens nummer.
3. Kun tekst- og klapversionen har separate kommentarer til fadderlister, disse er udeladt af pladsgrunde i den sorterbare version. Disse kommentarer bringer yderligere oplysninger om fadderne og de nævnte personer.

Døbte i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Christen Pedersen Nørgaards Kone", som hed Ane Henningsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.

I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 2001 1725.01.07 Peder Christensen, Kirkegaard. FAR: Christen Husmand. MOR: ? Christen Husmands kone.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Kirkegaard, Arnborg, Jens Mikkelsens kone.
FADDER Nr. 1: ?1 Pedersdatter, Toudal, Arnborg, Formodet over 16 år.
FADDER Nr. 2: ?2 Pedersdatter, Toudal, Arnborg, Formodet over 16 år.
FADDER Nr. 3: Niels Mikkelsen, Arnborg, Ellers ikke set i Arnborg.
NÆVNT Nr. 1: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Peder Tovdal, Tovdal, Arnborg, To døtre faddere.
NÆVNT Nr. 3: ? Peder Skyttes Kone, Gammel Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 4: Peder Skytte, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Døbt Dom: 2 p Epiph: Christen HuusMands barn ved Kierken nafnl Peder, jens [Mick] {Mikkelsen} Kone {Maren Pedersdatter} bar dend, faddere Peder [Toudals] Pige tvende Døttre Peder [Shyttes] hustrue, Niels Michelsen.
Begravelse nr. 6029


Nr. 2005 1725.12.30 Anders Pedersen, Togsvig. FAR: Peder Andersen, Arnborg. MOR: Anne Andersdatter.
NÆVNT Nr. 1: Peder Jensen, Faderen Peder Andersen tjente ved ham.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
ob[.]: døbt [.ste] Søndag Eftter jul Anders Toxvigs pige barn Nafnlig Anne {Andersdatter}, barnefader blev udlagt Peder Anders: som tiendte Peder jensen, samme Uegte barn blev kaldet [Anders] som nogle uger derefter døde blev begrafven. Dom Sexag.
Begravelse nr. 6003
NOTITS: Død 1 måned gammel.


Nr. 2006 1726.01.13 Anders Kaspersen, Gammel Arnborg. FAR: Kasper Arnborg. MOR: ? Kasper Arnborgs kone.
BÅREN AF: Maren Foelager?, Arnborg
FADDER Nr. 1: Peder Skytte, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Peder Skyttes kone, Arnborg
FADDER Nr. 3: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: Peder Jensen
FADDER Nr. 5: Peder Nielsen Degn Brandt, Brande By, Brande, 19c år gammel.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Dom p. Epiph: Casper Arnborgs barn, Nafnl. Anders, fadere Peder Shyt og hustr:, Anders {Lauridsen} Smed Peder jensen, Peder {Nielsen Brandt} degn i brand {Brande sogn}, Maren [foelager] bar dd.
Begravelse nr. 6004
NOTITS: Død 1 måned gammel.


Nr. 2007 1726.01.20 Peder Pedersen, Gammel Arnborg. FAR: Peder Skytte. MOR: ? Peder Skyttes kone.
BÅREN AF: Sine Stekone, Arnborg
FADDER Nr. 1: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: Peder Jensen, Arnborg
FADDER Nr. 3: ? Peder Jensens kone, Arnborg
FADDER Nr. 4: Kasper Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 2 Dom p Epiph Peder Skyttes barn, nafnln: Peder, faddere, Ander {Lauridsen} ßmed. Peder Jensen og Hustrue, Casper Arnborg, Sine [ste]koene bar dd.
Begravelse nr. 6005
NOTITS: Begravet to måneder gammel.


Nr. 2010 1727.03.11 Søren Christensen, Kirkegaard. FAR: Christen Husmand. MOR: ? Christen Husmands kone.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Kirkegaard, Arnborg, Jens Mikkelsens kone død 1740.
FADDER Nr. 1: Peder Jensen Tovdal, Tovdal, Arnborg, Død 1745.
FADDER Nr. 2: ? Pedersdatter, Tovdal, Arnborg
FADDER Nr. 3: ? Pedersen, Tovdal, Arnborg
FADDER Nr. 4: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg, Her kaldet Arnborg for Gammel Arnborg, andre Anderser ikke set der.
NÆVNT Nr. 1: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: 2 dom i fasten Christen HuusMands barn Nafnl Søfren, jens Michels: hustrue {Maren Pedersdatter} bar dd, fadere Peder {Jensen} Tovdal og daaatter og ßøn, Anders {Lauridsen Smed} Arnborg.
NOTITS: Anders Arnborg = Anders Smed, ikke andre Anders set i Gammel Arnborg.


Nr. 2011 1727.03.18 Peder Caspersen, Gammel Arnborg. FAR: Casper Arnborg.
BÅREN AF: Maren Faelager?, Arnborg
FADDER Nr. 1: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: Peder Skytte, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: ? Peder Skyttes kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: Peder Nielsen Degn Brandt, Brande By, Brande, 20 år, degnesøn i Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. Dom i fasten Døbt, Caspers barn udj Arnb: Nafnl: Peder Maren [Folager] bar dend. fadere, Anders {Lauridsen} ßmed Peder Shyt og hustrue Peder {Nielsen Brandt} degn af Brand.
Begravelse nr. 6021
NOTITS: Begravet knap to år gammel.


Nr. 2012 1727.05.04 Peder Christensen, Tornvig. FAR: Christen Tornvig. MOR: ? Christen Tornvigs kone.
BÅREN AF: ? Konens broders kone, Brande
FADDER Nr. 1: Nikolaj Rasmussen Skibbild, Skibbild, Arnborg
FADDER Nr. 2: Maren Nielsdatter, Skibbild, Arnborg, Nikolaj Rasmussens kone. Død 1737.
FADDER Nr. 3: Niels Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg, Maren Nielsdatters far.
FADDER Nr. 4: Johanne Thomasdatter Vendelbo, Holtum, Arnborg, Niels Pedersen Holtums kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt 3 dom: p pashe Christen Tornvigs Barn Nafnl: Peder, Nicolaj {Rasmussen} Shivield og hustrue {Maren Nielsdatter}, Niels {Pedersen} Holtum og hustr {Johanne Thomasdatter Vendelbo} vare fadere. Hende Broders kone af Brand ßogn bar dend etc:
NOTITS: Måske begravet 1731.03.11 #6028. Konen broders kone fra Brande kan ikke identificeres.


Nr. 2014 1728.02.29 Christen Pedersen, Birkebæk. FAR: Peder Troelsen Birkebæk. MOR: ? Peder Troelsen Birkebæks kone.
BÅREN AF: Maren Thomas Jeppesens kone, Birkebæk, Arnborg, Navn fra næste datter efter hendes død i 1743.
FADDER Nr. 1: Thomas Jeppesen Birkebæk, Birkebæk, Arnborg
FADDER Nr. 2: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Peder Skytte, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Peder Skyttes kone, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: 3 ßøndag i fasten Peder BBeechs barn Nafnl Xsten, Thomas {Jeppesen} bbechs kone {Maren} bar dend, fadere Thomas {Jeppesen} Bbech, anders {Lauridsen} smed peder Shyt og hustrue etc.


Nr. 2016 1728.03.28 Jens Pedersen, Gammel Arnborg. FAR: Peder Skytte. MOR: ? Peder Skyttes kone.
BÅREN AF: Abelone Katrine Christensdatter Lund, Præstegaarden, Skarrild, Præstekonen.
FADDER Nr. 1: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: Peder Jensen, Hjøllund, Arnborg
FADDER Nr. 3: ? Peder Jensens kone, Hjøllund, Arnborg
FADDER Nr. 4: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Die [Pach?]: Peder shyttes barn nafnl jens Præste: kone {Abelone Katrine Christensdatter Lund} bar dend. fadere vare Anders {Lauridsen} Smid, Peder Jensen og hustr. Jens Michelsen etc.
Begravelse nr. 6017
NOTITS: Død 7 måneder gammel.


Nr. 2017 1728.09.22 Christen, ?. FAR: ?. MOR: ?.
BÅREN AF: Abelone Katrine Christensdatter Lund, Præstegaarden, Skarrild, Præstekonen.
FADDER Nr. 1: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 2: Maren Pedersdatter, Kirkegaard, Arnborg, Jens Mikkelsens kone.
FADDER Nr. 3: Peder Jensen Tovdal, Tovdal, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Pedersen, Tovdal, Arnborg, Søn af Peder Tovdal.
FADDER Nr. 5: ? Pedersdatter, Tovdal, Arnborg, Datter af Peder Tovdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 22 Sept: Nafnl: Xsten præst Konen bar dd. fadere vare jens Michelsen og hustr. {Maren Pedersdatter}, Peder {Jensen} Toudal og ßøn og daatter.
NOTITS: Præsten har glemt faderens navn her. Tak til Inger Toudal for tydning af navnet Xsten.


Nr. 2018 1729.04.19 Christen Nielsen, Hjøllund. FAR: Niels Hjøllund. MOR: Maren Mortensdatter.
BÅREN AF: ? Anders Togsvigs kone, Togsvig, Arnborg
FADDER Nr. 1: Peder Mikkelsen Hjøllund, Hjøllund, Arnborg, Død 1736.
FADDER Nr. 2: ? Mikkelsen Hjøllunds kone, Hjøllund, Arnborg
FADDER Nr. 3: ? Pedersdatter, Hjøllund, Arnborg
FADDER Nr. 4: Peder Jensen Tovdal, Tovdal, Arnborg
FADDER Nr. 5: ? Pedersdatter, Tovdal, Arnborg, Datter af Peder Jensen Tovdal.
NÆVNT Nr. 1: Anders Togsvig, Togsvig, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: 3 paeschedag Niels hiølunds barn; nafnl Christen Anders tovigs kone bar dend, Peder {Mikkelsen} Hiølund og hustr og daatter fadere, item Peder {Jensen} Toudal og daatter.
Begravelse nr. 6031
NOTITS: Begravet 3 år gammel i 1732.


Nr. 2020 1729.05.26 Niels Nielsen, Grene. FAR: Niels Thomsen Grene. MOR: ? Niels Thomasen Grenes kone.
BÅREN AF: Birte Selstrup, Selstrup, Skarrild
FADDER Nr. 1: Anders Filskov, Arnborg?
FADDER Nr. 2: ? Anders Filskovs kone, Arnborg?
FADDER Nr. 3: Thomas Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 4: Hans Rasmussen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 5: ? Hans Rasmussen Grenes kone, Grene, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: xsti himmelfartsdag Niels Thomesen ßøn Nafnl Niels, Birrethe ßelstrop bar dend. Anders filshov og hustr. thomas green, [hans] {Rasmussen} gren og hustrue stod fadere.
Begravelse nr. 6255
NOTITS: Begravet 61 år 40 uger gammel, skulle have været 60 år.


Nr. 2021 1729.12.26 Thomas Hansen, Grene. FAR: Hans Rasmussen Grene. MOR: ? Hans Rasmussen Grenes kone.
BÅREN AF: Malene Simonsdatter, Skibbild, Arnborg, Rasmus Hansen af Skibbilds kone.
FADDER Nr. 1: Rasmus Hansen Skibbild, Skibbild, Arnborg, Formodentlig faderens far.
FADDER Nr. 2: ? Rasmusdatter, Skibbild, Arnborg, Datter af Rasmus Hansen.
FADDER Nr. 3: Nikolaj? Rasmussen, Skibbild, Arnborg, Kunne ogsaa være Klemmen. Søn af Rasmus Hansen.
FADDER Nr. 4: Niels Thomasen Grene, Grene, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: 3 juledag Hans Rasmussens barn Nafnl: Thomas, hans Moder bar dend, fadere vare Rasmus {Hansen} Shivild, og daatter og søn Niels {Thomassen} green etc:
Begravelse nr. 6220
NOTITS: Begravet 1780 52 år gammel.


Nr. 2024 1730.05.07 Søren Madsen, Fasterholt. FAR: Mads Sørensen. MOR: ? Mads Sørensens kone.
BÅREN AF: ? Christen Bjerres kone, Fasterholt- Bjerre, Arnborg
FADDER Nr. 1: Christen Bjerre, Fasterholt- Bjerre, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Christensen, Fasterholt- Bjerre, Arnborg
FADDER Nr. 3: Mikkel Lauridsen Søby, Søby, Arnborg
FADDER Nr. 4: Johanne Jensdatter, Søby, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 4 p. Pasch: Mat. Søfrensens barn nafnl. Søfren, Michel {Lauridsen} Søbye og hustr: {Johanne Jensdatter} Christen bierre og ßøn, Christen Bierres Kone bar dend
NOTITS: Død 5 måneder gammel 1730.


Nr. 2025 1730.06.18 Anders Jakobsen, Fasterholt. FAR: Jakob Andersen. MOR: ? Jakob Andersens kone.
BÅREN AF: ? Jakob Andersens kones søster
FADDER Nr. 1: Anders Sørensen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg, KAAE "Fæster og Husbonde", s. 90. Faderens far.
FADDER Nr. 2: ? Anders Sørensen Fasterholts kone, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 3: Jakob Jensen, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Jensdatter, Fasterholt, Arnborg, Jakob Jensens søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: 2 p. Trinit jacob Anders: barn nafnl.Anders Hans Kones syster bar dend. fadere. Anders {Sørensen} fasterholt og hustrue, jacob Jensen, Jacob jenßens syster.
Begravelse nr. 6024
NOTITS: Død 1 måned gammel 1730.


Nr. 2026 1730.10.22 Rasmus Jensen, Tornvig?. FAR: Jens Rasmussen. MOR: ? Jens Rasmussens kone.
BÅREN AF: Abelone Katrine Christensdatter Lund, Præstegaarden, Skarrild, Præstekonen.
FADDER Nr. 1: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 2: Maren Pedersdatter, Kirkegaard, Arnborg, Jens Mikkelsens kone
FADDER Nr. 3: Peder Jensen Tovdal, Tovdal, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Pedersdatter, Tovdal, Arnborg, Datter af Peder Tovdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 20 p Trinit jens Rasmussens ßøn nafnl Rasmus, præstens kone bar dend. fadere jens Michels: og hustrue {Maren Pedersdatter}, Peder {Jensen} Tovdal og daatter.
NOTITS: Ikke set død i Arnborg. Formodet død før 1744, hvor Jens Rasmussen igen døber en søn Rasmus.


Nr. 2027 1731.01.14 Thomas Nielsen, Grene. FAR: Niels Thomsen Grene. MOR: ? Niels Thomsen Grenes kone.
BÅREN AF: ? Jens Bennetsens kone, Selstrup, Skarrild
FADDER Nr. 1: Hans Rasmussen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Hans Rasmussen Grenes kone, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 3: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 4: Jens Rasmussen, Arnborg
FADDER Nr. 5: ? Jens Rasmussens kone, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: 2 søndag p Epip: Niels {Thomsen} greens barn nafnl Thomas Jens benneds: hustru bar dd, fad: Hans {Rasmussen} gren og hustrue, jens Michelsen Jens Rasmussen og hustru etc:


Nr. 2030 1731.08.09 Dødfødt, Hjøllund- Lille. FAR: Jens Pedersen Lille-Hjøllund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 9 Aug: føde Jens {Pedersen} Lil hjølunds kone et dødfød barn.


Nr. 2032 1731.08.26 Christen Jensen, Hjøllund- Store. FAR: Jens Pedersen Skræder. MOR: ? Jens Pedersen Skræders kone.
BÅREN AF: ? Jens Rasmussens kone, Arnborg
FADDER Nr. 1: Peder Hjøllund, Hjøllund, Arnborg, Ellers ikke set.
FADDER Nr. 2: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Mette Jensdatter, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jens Rasmussen, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Dom: 14 a Trinit, jens Peders: {Skræders} Barn døbt Nafnl Christen jens raßmuss: kone bar dd fadere Peder Hiølund, Anders {Lauridsen} ßmed, Mete Jens daatter etc:


Nr. 2034 1732.01.27 Søren Jakobsen, Fasterholt. FAR: Jakob Andersen. MOR: ? Jakob Andersens kone.
BÅREN AF: ? Mads Sørensens kone, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 1: Niels ga, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Niels ga's kone, Arnborg
FADDER Nr. 3: Jakob Jensen, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 4: Mads, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 27 janv: jacob [Ands]: barn døbt Nafnl: søfren, Matz Søfrens: kone bar dend, fad: Niels ga[.]: og hustr., jacob jens:, Matz [....] etc.
NOTITS: En Søren Jakobsen død 1742, men ser ud til at være voksen.


Nr. 2038 1732.04.10 Dødfødt, Togsvig. FAR: Christen Husmand. MOR: ? Christen Husmands kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 10 Apr: Christen huusMands barn udj Toxvig dødfød.
Begravelse nr. 6033


Nr. 1991 1731.07.01 Navnløs, Toxvig. FAR: Christen Olufsen Toksvig. MOR: ? Christen Olufsen Toksvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen ' Sepult d. 3 Aug Christen Toxv: barn .' }
Begravelse nr. 6035
NOTITS: Et levende barn udøbt antaget ud fra begravelsen. Barnet før: Johanne *1731 begraves i 1807, så hun lever, det kan ikke være hende.


Nr. 2040 1732.10.01 Dødfødt, Holtum. FAR: Mikkel Clemmensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: Michel clemmens: barn i Hold: {Holtum} dødfød.
Begravelse nr. 6036
NOTITS: Dato mellem 3. Aug. og 17. Dec.


Nr. 2044 1733.06.21 Christen Nielsen, Gammel Arnborg?. FAR: Niels Jakobsen. MOR: ? Niels Jakobsens kone.
BÅREN AF: ? Jens Nielsens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 1: Jens ?, Arnborg
FADDER Nr. 2: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Christen Olufsen Togsvig, Togsvig, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Tjenestepige, Peder Jensens, Hjøllund?, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 21 jun Niels Jacobs: barn Nafnl Christen Jens Niels: kone bar dd, fad: jens [......s]: Anders {Lauridsen} ßmed, Christen {Olufsen} Toxvig Peder jensens pige etc:
Begravelse nr. 6271
NOTITS: Begravet 1796 knap 63 år gammel.


Nr. 2047 1733.09.23 Søren Larsen, ?. FAR: Lars Sørensen, Vester Kirke, Vester. MOR: Anne Mikkelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: fs: Bapt: d 23 Sept: Anne Michelsdaatters barn som var uegte nafnl: Søfren udlagt til barnefader Lars Søfrensen ved Vester kierche.
NOTITS: Anne Mikkelsdatter må være mindst 16, dvs. født før 1717.


Nr. 2049 1734.04.07 Niels Jakobsen, Grene. FAR: Jakob Nielsen Skophus. MOR: Benedikte Thomasdatter Lund.
BÅREN AF: Abelone Katrine Christensdatter Lund, Præstegaarden, Skarrild, Præstekonen.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Simmelkær, Høgild- Øster, Rind
FADDER Nr. 2: Christen Lauridsen
FADDER Nr. 3: Bendt Pedersen
FADDER Nr. 4: Peder Vium, Nørre Vium?
FADDER Nr. 5: Karen Mortensdatter, Jens Nielsen Skophus's kone.
FADDER Nr. 6: ? Christensdatter Simmelkær, Høgild- Øster, Rind
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Skophus, Høgild- Øster, Rind
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 7 Apr Jacob skophuuses barn nafnl Niels Pr: K: bar dend fadere Christen {Pedersen} Simmeelkiær Christen Lauritsen, Bendt Pedersen Peder vium, jens {Nielsen} skophuusens hustru {Karen Mortensdattter} Christen {Pedersen} Simmelkiers daatter.
NOTITS: Jakob Skophus ejer Arnborg kirke, som han i 1738 sælger til Christen Simmelkær. Barnet her Niels Jakobsen Skophus bliver degn paa Lyø, men brugte ikke navnet Skophus, som stammer fra tysk Schafshus, et sted i Holingholt.


Nr. 2051 1734.05.03 Jens Jakobsen, Fasterholt. FAR: Jakob Jensen. MOR: ? Jakob Jensens kone.
FADDER Nr. 1: Jakob Andersen, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Jakob Andersens kone, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 3: Mads Sørensen, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 4: Johanne Nielsdatter, Fasterholt?, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 3 maj jacob jens: barn Nafnl jens fadere jacob Anders: og hustrue Matz [Søren]sen, johanne Nielsdaatter.
Begravelse nr. 6205
NOTITS: Begravet 1778 af Fasterholt.


Nr. 2052 1734.06.06 Jens Pedersen, ?. FAR: Peder Michelsen, Gammel Arnborg, Arnborg. MOR: Maren Olufsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: obs: Maren Olufs uægte barn døbt d 6 jun Nanfl jens, udlag[te] fader Peder Michelsen.
NOTITS: Moderen muligvis? fra Togsvig, søster til Michel Olufsen. Faderen ses i Gammel Arnborg og er gift.


Nr. 2053 1734.09.09 Mikkel Jensen, Kirkegaard. FAR: Jens Mikkelsen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Abelone Katrine Christensdatter Lund, Præstegaarden, Skarrild, Præstekonen.
FADDER Nr. 1: Niels Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Må være indsidder eller husfolk ved Christen Jakobsen.
FADDER Nr. 2: ? Niels Kirkes kone, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 3: Marqvor Nielsen Tovdal, Tovdal, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Marqvor Nielsen Tovdals kone
FADDER Nr. 5: Hans Rasmussen Grene, Grene, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 9 Sept: jens Michelse: barn nafnl Michel Pr: K. {Præstens kone} bar dend Niels Kierck: og og hustr. Marquor {Nielsen} Tovdal og hustru. Hans {Rasmussen} green etc.


Nr. 2054 1734.09.13 Søren Madsen, Fasterholt. FAR: Mads Sørensen. MOR: ? Mads Sørensens kone.
FADDER Nr. 1: Jakob Andersen, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Jakob Andersens kone, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 3: Jakob Sørensen, Ikke klart hvor de hører hen.
FADDER Nr. 4: ? Jakob Sørensens kone, Ikke klart hvor de hører hen.
FADDER Nr. 5: Christen Bjerre, Fasterholt- Bjerre, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 13 Sept: Matz Søfrens: barn nafnl Søfren, fad: jacob Anders: og hustr. Jacob Søffrensen og hustru, Christen Bierre etc:


Nr. 2057 1735.04.03 Anders Pedersen, Birkebæk. FAR: Peder Troelsen. MOR: ? Peder Troelsens kone.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Thomassen, Birkebæk, Arnborg
FADDER Nr. 3: ? Thomas Jespersen Birkebæks kone, Birkebæk, Arnborg
FADDER Nr. 4: Johanne Mikkelsdatter, ?, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg, Konen Maren Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Thomas Jespersen Birkebæk, Birkebæk, Arnborg, Kone og søn fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 3 Apr: Peder Trovels: søn Nafnl. Anders, jens Michelsen hustru bar dd fadere jens Nielsen, Thomas {Jespersen} Bbechs ßøn Thomas {Jespersen} bercheb: hustr Johanne michelsdaatter etc:


Nr. 2059 1736.03.25 Jakob Madsen, Fasterholt. FAR: Mads Sørensen. MOR: ? Mads Sørensens kone.
BÅREN AF: ? Jakob Andersens kone, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 1: Jakob Andersen, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 2: Jakob Jensen, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 3: ? Jakob Jensens kone, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 4: Maren Stiester?, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Palme ßøndag døbt Matz Søfrensens barn Nafnl jacob jacob Anders: kone bar dd faderne jacob Anders: jacob jensen og hustrue, Maren s[tie]ster etc:


Nr. 2061 1736.06.24 Rasmus Nikolajsen, Skibbild. FAR: Nikolaj Rasmussen. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Thomasdatter, Arnborg, Kan ikke være datter af Thomas Holtum, som først blev gift 1732c, fire år før denne dåb.
FADDER Nr. 1: Thomas Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 2: Karen Nielsdatter, Holtum, Arnborg, Thomas Pedersen Holtums kone.
FADDER Nr. 3: Hans Rasmussen Grene, Grene, Arnborg, Vel bror til faderen.
FADDER Nr. 4: Clemmen Rasmussen, Vel bror til faderen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt St. Hans dag Nicolaj {Rasmussen} skivilds barn nafnl Rasmus Maren Thomas daatter bar dd faderne Thomas {Pedersen} Holtum og hustrue {Karen Nielsdatter}, Hans {Rasmussen} green, Clemend Rasmussen etc:


Nr. 2062 1736.08.05 Christen Nielsen, Grene. FAR: Niels Thomsen Grene. MOR: ? Niels Thomsen Grenes kone.
BÅREN AF: ? Larsdatter, Hjøllund, Arnborg, Mulig far Lars Weilgaard i Hjøllund, men han er måske senere.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Jens Nielsens kone, Gammel Arnborg, Arnbrog
FADDER Nr. 3: Johanne Mikkelsdatter, ?, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Lars Hjøllund, Hjøllund, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 5 Aug blev Niels [Tom]esens barn døbt nafnl. Christen, Las Hiølunds daatter bar dd faderne jens Niels: og hustr Johanne Mich: datter etc.
Begravelse nr. 6059
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel 1736.


Nr. 2068 1737.12.13 Dødfød, Grene. FAR: Anders Eriksen. MOR: Maren Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: NB d 13 Dec: føde maren Søfrensdaatter, ßom opholder sig udj greene et dødfød barn, udlagte barnefader Anders Eriksen.
NOTITS: Anders Eriksen ses 1738 som fadder ved Niels Olufsens barn Oluf. Maren Sørensdatter må være fra et andet sogn.


Nr. 2069 1737.12.20 Dødfødt, Gammel Arnborg. FAR: Niels Jakobsen Søndergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 20 Dec: Niels {Jakobsen} Syndergrd {Gammel Arnborg} hustr: dødføde barn, ßom var nafnløs fød.
Begravelse nr. 6065
NOTITS: Tvilling til Jens Nielsen *19.01.1738 #2070.


Nr. 2070 1738.01.19 Jens Nielsen, Gammel Arnborg. FAR: Niels Jakobsen Søndergaard. MOR: ? Niels Søndergaards kone.
FADDER Nr. 1: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 2: Maren Pedersdatter, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 3: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: Johanne Mikkelsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Anders Lauridsen Smeds kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: dom: 2 p Epiph: Niels {Jakobsen} Syndergdr barn nafnl jens fadere jens Michelsen og hustr {Maren Pedersdatter} Anders {Lauridsen} ßmed og hustr {Johanne Mikkelsdatter} etc:
NOTITS: Tvilling til dødfødt barn begrvet 20. dec. 1737.


Nr. 2071 1738.02.23 Mikkel Andersen, Gammel Arnborg. FAR: Anders Lauridsen Smed. MOR: Johanne Mikkelsdatter.
BÅREN AF: ? Jensdatter, Tovdal, Arnborg
FADDER Nr. 1: Niels Jakobsen Søndergaard, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Niels Søndergaards kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: ? Nielsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Kirkegaard, Arnborg, Jens Mikkelsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Jensen Tovdal, Tovdal, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: 1-ste ßøndag i fasten Anders {Lauridsen} ßmids ßøn Nafnl Michel Peder jens - daatter bar dd fadere Niels {Jakobsen} ßyndergrd og hustr: og daatter, jens Michels: og hustr: {Maren Pedersdatter}
Begravelse nr. 5994
NOTITS: Begravet i Arnborg Grene 61 år gammel.


Nr. 2072 1738.04.04 Oluf Nielsen, Togsvig?. FAR: Niels Olufsen. MOR: ? Niels Olufsens kone.
BÅREN AF: Maren Eriksdatter, Togsvig?, Arnborg, En Maren Eriksdatter dør 1762 i Togsvig, *1706c.
FADDER Nr. 1: Otte? Pedersen, ?
FADDER Nr. 2: Hans? Christensen, ?
FADDER Nr. 3: Peder Christensen, ?
FADDER Nr. 4: Anders Eriksen, Togsvig?, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels olufsen barn Oluf. Døbt Langfredag, Maren Ericks D: bar dend, faderne Othe peder-ßen, [Hans] Christen Peder christensen Anders Erichsen, etc:
NOTITS: Fadder navnene er ukendte i Arnborg sogn, formodentlig kommer de fra et andet sogn.


Nr. 2073 1738.04.21 ?, . FAR: Peder Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fød og begraven d 21 Apr: Peder jensen {s barn, således her forstået}. {Peder Jensens barn}.
Begravelse nr. 6066
NOTITS: Ingen passende Peder Jensen set. Barnet selv ville ikke blive kaldet Peder Jensen i kirkebogen på den tid, men "liden søn xxx". Barnet er sikkerlig blevet hjemmedøbt.


Nr. 2074 1738.12.14 Mikkel Madsen, Tornvig. FAR: Mads Mikkelsen. MOR: ? Mads Mikkelsens kone.
BÅREN AF: ? Jens Rasmussens kone, Tornvig, Arnborg
FADDER Nr. 1: Thomas Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 2: Karen Nielsdatter, Holtum, Arnborg, Thomas Pedersen Holtums kone.
FADDER Nr. 3: Peder Jørgensen, Holtum, Arnborg, 21, lige blevet gift fra Sandfeld, Brande til Holtum, Arnborg lige over åen (Skjern å).
FADDER Nr. 4: ? Mikkelsdatter, Holtum, Arnborg, Peder Jørgensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Rasmussen, Tornvig, Arnborg, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 14 dec: Matz Michels: barn nafnl Michel jens Rasmussens kone bar dend faderne Thomas {Pedersen} Holt: og hustr {Karen Nielsdatter} Peder jørgens: og hustr {NN Mikkelsdatter} etc.


Nr. 2077 1739.06.19 Peder Nielsen, Gammel Arnborg. FAR: Niels Jakobsen Søndergaard. MOR: ? Niels Søndergaards kone.
BÅREN AF: ? Jens Nielsens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 1: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: Johanne Mikkelsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Anders Lauridsen Smeds kone.
FADDER Nr. 3: ? Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg, Niels Søndergaards søn.
FADDER Nr. 4: Sidsel Jensdatter, Gammel Arnborg?, Arnborg, Niels Søndergaards søster?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 19 jun Niels {Jakobsen} ßyndergaards barn udj g Arnborg nafnl Peder , jens Niels: hustr bar dd, Ander {Lauridsen} ßmed og hustr {Johanne Mikkelsdatter} og Nels Syndergds ßøn Zihzel jensdaatter etc:
NOTITS: Degnens version er temmelig anderledes: DKB: "d: 22 dito {November} blef niels Søndergaars baren dø{..} Nafl: peder faderne jens Nielsen og hustru og anders smed og hans Søster og broder." Hans (Niels Søndergaards) søster tages her som Sidsel Jensdatter, hvilket ville sige at han hedder Niels Jensen Søndergaard, men kaldes Søndergaard for at adskille ham fra Niels Jensen også i Arnborg (datter Maren 1732, søn død 1741).


Nr. 2079 1739.09.07 Peder Pedersen, Gammel Arnborg. FAR: Peder Larsen. MOR: ? Peder Larsens kone.
BÅREN AF: Mette Pedersdatter? Døslund, Dørslund, Brande, Måske 49, Mette Pedersdatter gift med Laurids Christensen (ses i skifte 1711).
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Johanne Mikkelsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Anders Lauridsen Smeds kone.
FADDER Nr. 4: Christen Olufsen Togsvig, Togsvig, Arnborg
FADDER Nr. 5: ? Tjenestepige, Christen Togsvigs, Togsvig, Arnborg
FADDER Nr. 6: Jens Larsen, ? bror til faderen?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 7 Sept: Peder Lass: barn nafnl Peder Mette Døslund bar dd, Christen Peders: Anders {Lauridsen} smed og hustr {Johanne Mikkelsdatter} vare fadere it: Christen {Olufsen} Toxvig og pige, jens Lassen etc:
NOTITS: Barnet er den senere så navnkundige Peder Arnborg, der bor i Brande sogn og kan skrive og læse - hans far var skolemester - og hvis underskrift ses på mangfoldige skøder og skfiter. Jens Larsen ses kun denne ene gang, vel fra et andet sogn. Peder Larsen kaldes i skiftet efter ham 1778 Lauridsen.


Nr. 2080 1740.01.24 Laurids Andersen, Gammel Arnborg. FAR: Anders Lauridsen Smed. MOR: Johanne Mikkelsdatter.
BÅREN AF: ? Jens Nielsens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 1: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 2: Niels Søndergaard, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: ? Niels Søndergaards kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: Christen Pedersen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 5: Ellen Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg, 20c, Jens Mikkelsens datter.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 24 janv: Anders {Lauridsen} smeds barn, nafnl Laurits. jens Niels: kone bar dend faderne jens Michels., Niels ßyndergrd og hustr Christen Peders: jens Michels: daat: {20, Ellen Jensdatter}.


Nr. 2082 1740.03.17 Søren Christensen, Kirkegaard. FAR: Christen Jakobsen. MOR: ? Christen Jakobsens 1. kone.
BÅREN AF: Johanne Sørensdatter, Senere vel gift med Jens Ostersen i Birkebæk?
FADDER Nr. 1: Marquor Nielsen Tovdal, Tovdal, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Marquor Nielsen Tovdals kone, Tovdal, Arnborg
FADDER Nr. 3: Ellen Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg, 20c, Jens Mikkelsens datter.
FADDER Nr. 4: Jens Madsen
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: 17 Mart: Christen jacobsens barn nafnl Søfren Johanne Søfrensd: bar dd, Marquor {Nielsen} tovdal og hustr jens michelsens daatter {20c, Ellen Jensdatter} jens Matzen.
NOTITS: DKB: "d: 17 Mars: blev Christen jachopsen baren døbt Nafl: Søren Johanne Sørensdatter bar den, faderne Marku todald og hustru og jens Mechelsen daatter."


Nr. 2084 1740.04.06 Maren Nikolajsdatter, Skibbild. FAR: Nikolaj Rasmussen. MOR: Maren.
BÅREN AF: ? Nikolaj Skibbilds kone Marens søster
FADDER Nr. 1: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 2: Ellen Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg, 20c, Jens Mikkelsens datter.
FADDER Nr. 3: Niels Thomassen
FADDER Nr. 4: Maren Thomasdatter
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 6 Apr: Nicolaj Ramuss: barn nafnl Maren, hendes syster bar dd, faderne jens Michelsen og daatter {20c, Ellen Jensdatter}, Maren Thomasdaatter Niels Thomasen etc:
NOTITS: DKB: "{.... beskadiget} April blev [...kulaes] baren døbt nafl: Maren faderne Hans Rasmussen og Jens Mechelsen og Niels thomassen og henne Søster bar den." Moderen Maren dør i barselsseng, begraves 5 dage efter dåben.


Nr. 2085 1740.09.18 Mikkel Pedersen, Holtum. FAR: Peder Jørgensen. MOR: ? Mikkelsdatter.
BÅREN AF: Ane Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande
FADDER Nr. 1: Thomas Pedersen, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 2: Jørgen Pedersen Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Peder Jørgensen den Ældre, Sandfeld- Store, Brande, Faderens storebror af samme navn.
FADDER Nr. 4: Lars Jørgensen, Brande, Faderens bror. I Flø eller Store Sandfeld.
FADDER Nr. 5: ? Jørgensdatter, Sandfeld- Store, Brande, Mindst 16, *1724- ikke kendt.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 18 7br Peder jørgens {21c, den yngre} barn nafnl Michel, faderne jørgen {Pedersen} Sandfelds hustr {Ane} bar dd Thomas pedersen jørgen {Pedersen} Sanfeld peder jørgensen {26c, den ældre} og syster.
NOTITS: DKB: "d: 18 September Blev Peder Jørgensen barn døbt nafl: Mechel Jøren {Pedersen} Sanfelds hustru {Ane} bar dend faderne thomas Pedersen og hustru og og broder {Peder Jørgensen?} og Lars Jørgensen." Peder Jørgensen den Yngre i Holtum, Peder Jørgensen den Ældre i Store Sandfeld, Brande og Lars Jørgensen er sønner af Jørgen Pedersen Sandfeld af Store Sandfeld, Brande, som er direkte nabo til Holtum.

LINK: Store Sandfeld, Brande


Nr. 2086 1740.10.07 Peder Jensen, Kirkegaard. FAR: Jens Mikkelsen. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: eodem die {7. okt.} jens Michels: barn ßom var hiemdøbt nafnl Peder.
Begravelse nr. 6075
NOTITS: Moderen Maren Pedersdatter døde samme dag i barselsseng. DKB: "Datum dito {7. okt.} døde barnet Peder Jensen som gud var lofvet for sin [....]"


Nr. 2088 1741.04.15 Karen Jensdatter, Tornvig. FAR: Jens Rasmussen. MOR: ? Jens Rasmussens kone.
BÅREN AF: ? Jens Pedersen Skræders kone, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 1: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Jens Mikkelsens 2. kone, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 3: Jens Sørensen, Arnborg
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen Skræder, Hjøllund- Store, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 15 Apr: jens Rasmussens barn nafnl Karen jens skræders kone bar dd, faderne Jens Michels: og hustr, jens Søfrens: og Maren jensdaatter etc:
{DKB:} d: 15 April Jens Rasmus {... beskadiget} {Ba}ren nafnl karen Jens {beskadiget .......} helsen hustru {beskadiget ........} ed faderne Jens [...............] ensen daatter og S[...] Andersen og Jens [Mech...]

NOTITS: Degnen har delvis andre faddere og bærer. Degnen og præsten kan ikke bringes helt i velklang med hverandre.


Nr. 2089 1741.05.02 Mikkel Madsen, Tornvig. FAR: Mads Mikkelsen. MOR: ? Mads Mikkelsens kone.
BÅREN AF: Karen Nielsdatter, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 1: Jens Rasmussen, Tornvig, Arnborg
FADDER Nr. 2: Peder Jørgensen Holtum, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 3: ? Mikkelsdatter, Holtum, Arnborg, Peder Jørgensen Holtums kone.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg, Konen Karen Nielsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 2 Maj Matz Michelsens barn nafnl Michel Thomas {Pedersen Holtums} Hust: {Karen Nielsdatter} bar dd faderne, jens Rasmussen og Peder {Jørgensen} Holt: og hustr {? Michelsdatter} etc.
NOTITS: DKB: "d: 2den maj Blev Mas Mechelsen Barn bødt Nafl: Mechel Thomas {Pedersen} Holtom hustru {Karen Nielsdatter} bar dend faderne jens Rasmussen og peder {Jørgensen} Holtdom og hustrue {? Michelsdatter}." Faderen Mads Mikkelsen skrives 1744 af Tornvig, han kunne 1741 være andetsteds.


Nr. 2090 1741.06.02 Jens Nielsen, Grene. FAR: Niels Thomsen Grene. MOR: ? Niels Thomsen Grenes kone..
BÅREN AF: ? Jens Bennetsens kone, Selstrup, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Bennetsen, Selstrup, Skarrild, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: ? Jensen, Selstrup, Skarrild, Jens Bennetsens søn.
FADDER Nr. 3: ? Hans Rasmussen Grenes kone, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 4: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg, DKB.
FADDER Nr. 5: Ellen Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg, 20c, Jens Mikkelsens datter. DKB.
NÆVNT Nr. 1: Hans Rasmussen Grene, Grene, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 2 jun blev Niels {Thomsen} greens barn døbt nafnl jens, jens bennets: hustrue bar dd, fad jens bennetsen og hands ßøn Hans {Rasmussen} greens hustr etc:
NOTITS: DKB: "d: 2den Juius blev Niels grens baren bødt Nafl: Jens, Jens bensen hustru bar dend faderne hans {Rasmussen} gren og hustru og Jens Mechelsen og daatter {Ellen Jensdatter}."


Nr. 2091 1742.01.15 Christen Andersen, Gammel Arnborg. FAR: Anders Lauridsen Smed. MOR: Johanne Mikkelsdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Kirkegaard, Arnborg, Jens Michelsens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Peder Larsens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Ellen Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg, 20, Jens Michelsens datter
FADDER Nr. 4: Niels Søndergaard, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg
FADDER Nr. 5: ? Nielsdatter, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jens Michelsen, Kirkegaard, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 15 janv: Anders {Lauridsen} smeds barn nafnl Christen, jens Michelsens kone {Maren Pedersdatter} bar dd Peder Lass: og hustr og pige, Niels ßyndergd og daatter stod faddere etc:
NOTITS: DKB: "d: 18 janv: blev Anders {Lauridsen} Smeds baren døbt nafnl: Christen Jens Mechelsen hustru {Maren Pedersdatter} bar dend faderne peder lassen og hustru og Jens Mechelsen daatter {Ellen Jensdatter}."


Nr. 2092 1742.04.10 Jørgen Pedersen, Holtum. FAR: Peder Jørgensen. MOR: ? Michelsdatter.
BÅREN AF: Inger Lauridsdatter, Lars Sandfelds kone fra Bjødstrup, Gjellerup.
FADDER Nr. 1: Michel Nielsen Holtum, Holtum, Arnborg, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Thomas Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 3: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? tjenestepige Thomas Pedersen Holtums, Holtum, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Lars Jørgensen Sandfeld, Flø?, Brande, Bror til faderen. Født i Store Sandfeld, Brande, men ser ud til at have boet i Flø (usikkert).
NÆVNT Nr. 2: Jørgen Pedersen Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande, Far til faderen og Lars Sandfeld.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 10 Apr: Peder jørgensens barn nafnl jørgen, Lars {Jørgensen} Sandfelds kone {Inger Lauridsdatter} bar dd fad: Michel {Nielsen} holtum Thomas Peders:, Anders {Lauridsen} smeds hustr. Thomas {Pedersen} Holt: pige.
{DKB:} d: 10 April blev {.........} Jørgensen {...........} {..}bt nafl Jørgen Sa[..]feld hustrue Bar dend faderne Michel {Nielsen} holtdoms og thomas pedersen og Anders {Lauridsen} smed og Thomas pige.

NOTITS: . Lars Jørgensen Sandfeld er faderens bror. Michel Nielsen er moderens far. Degnen og præsten er uenige om hvem si kuen bår. Da han er opkaldt efter bedstefaderen Jørgen Pedersen Sandfeld, ville det være mest naturligt hvis hans kone bar, hendes navn kendes ikke.


Nr. 2094 1742.05.20 Niels Thomasen, Holtum. FAR: Thomas Pedersen Holtum. MOR: Karen Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Nikolaj Rasmussens kone, Skibbild, Arnborg
FADDER Nr. 1: Nikolaj Rasmussen Skibbild, Skibbild, Arnborg
FADDER Nr. 2: Klemmen Rasmussen Skibbild, Skibbild, Arnborg, Er hjemme hos broderen Nikolaj.
FADDER Nr. 3: Peder Jørgensen, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 4: NN Michelsdatter, Holtum, Arnborg, Peder Jørgensens kone.
FADDER Nr. 5: ? Rasmusdatter, Skibbild?, Arnborg, Søster til Nikolaj Rasmussen Skibbild.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 20 Maj Thomas Peders: barn Nafnl Niels. Nicolaj {Rasmussen} Schivilds hustr bar dd faderne Peder jørgens: Nicolaj {Rasmussen} Schivild og broder Peder jørgens: hustru etc:
NOTITS: DKB: "d: 20 May blev thomas {Pedersen} holtdom baren døbt nafl: Niels Neohklai hustrue bar den faderne peder Jørgensen og hustrue og Neohkulai og broder og Søs."


Nr. 2096 1742.06.05 Jakob Christensen, Kirkegaard. FAR: Christen Jakobsen. MOR: ? Christen Jakobsens 1. kone.
BÅREN AF: Johanne Sørensdatter, Tovdal, Arnborg, Marqvor Nielsen Tovdals kone, identificeret over forskellen mellem præstens og degnens version.
FADDER Nr. 1: Hans Rasmussen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 2: Niels Thomesen, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 3: ? Niels Thomesen Grenes kone, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 4: Søren Olles, Arnborg, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 5: Niels Søndergaard, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg
FADDER Nr. 6: ? Niels Søndergaards kone, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Marqvor Nielsen Tovdal, Tovdal, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eodem Die {5. juni} døbt Christ: jacobs: døbt jacob. Marqv: {Nielsen} tovdals hustr {Johanne Sørensdatter}, Fad: Hans {Rasmussen} gren, Niels Thomesen og hustr hds pige etc.
Begravelse nr. 6364
NOTITS: DKB: "samme dag {15 Juni} Christen Jachopsen baren Døbt Nafl: Jachop Johanne Søren Daatter bar den faderne, Søren Olles og Niels Søndergaard og hu{...}." Her findes navnet på Marquor Nielsen Tovdals kone: Johanne Sørensdatter.


Nr. 2097 1742.07.22 Dødfødt, Gammel Arnborg. FAR: Niels Jakobsen Søndergaard. MOR: ? Niels Søndergaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 9 dom Trinit Niels {Jakobsen} Syndergds barn, ßom var død fød.
Begravelse nr. 6084


Nr. 2104 1744.02.24 Kaspar Andersen, Gammel Arnborg. FAR: Anders Lauridsen Smed. MOR: Johanne Mikkelsdatter.
BÅREN AF: Elllen Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg, 24c, Jens Mikkelsens datter.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Jens Nielsens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen, Gammel Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{DKB:} d 24 Feb: blef Anders Smeds baren døbt naflig Kasper Jens Nielssen og Hustru og Christen Jensen og Jens Mekelsen Daatter bar den.

NOTITS: PKB: "Bapt: d 24 febr: døbt Anders ßmeds barn Nafnl Kasper jens Niels. hustr bar dd, fadere Christen peders:, jens Michels: og datter etc:" Præsten mener Jens Nielsens kone bar, degnen at det var Jens Mikkelsens datter, den sidste er her antaget.


Nr. 2105 1744.04.14 Niels Pedersen, Gammel Arnborg. FAR: Peder Larsen. MOR: ? Pedersdatter.
BÅREN AF: Helvig Nielsdatter Arnborg, Gammel Arnborg, Arnborg, †1778.
FADDER Nr. 1: Gøde Pedersen, Søby?, Rind?
FADDER Nr. 2: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: Niels Jakobsen Søndergaard?, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 14 Apr Peder Lass: barn Nafnl Niels Helvig Arnb bar dd, faderne var [gjøde] Peders:, Anders smeed, jens Niels: Niels [Jacob]sen og hustr etc.
NOTITS: DKB: "d 14 April Peder Lassen barn Døbt Navlig Niels."


Nr. 2106 1744.10.02 Jørgen Lauridsen, Hjøllund- Lille. FAR: Laurids Jørgensen Skræder. MOR: Maren Eriksdatter.
BÅREN AF: Anne Eriksdatter, Arnborg?, Moderens søster, se skifte efter denne søn 1764 Hammerum, Brejl. Kan være fra et andet sogn, præsten skriver sjældent sogne til.
FADDER Nr. 1: Hans Rasmussen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 2: Maren Thomasdatter, Grene, Arnborg, Hans Rasmussens kone.
FADDER Nr. 3: Niels Thomesen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Niels Thomesen Grenes kone, Grene, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 2 oct: laurits jørgens. barn Nafnl jørgen, Anne [Erichs]daatter bar dend hans Rasmussen og hustr. {Maren Thomasdatter} Niels {Thomesen} grene og hustr etc:
NOTITS: DKB: "d 2 october Lauris Jørgensen Barn døbt Jørgen." Moderens navn Maren Eriksdatter fra Kaae "Fæster og Husbonde" s. 43 fra året 1747. Bæreren Anne Eriksdatter er moderens søster, se skifte efter denne søn Jørgen Lauridsen i Sinding, 1764 Hammerum, Brejl.


Nr. 2107 1744.10.20 Rasmus Jensen, Tornvig. FAR: Jens Rasmussen. MOR: ? Jens Rasmussens kone.
BÅREN AF: ? Nikolaj Rasmussen Skibbilds kone, Skibbild, Arnborg
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Skræder, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Jens Pedersen Skræders kone, Hjøllund- Store, Arnborg, Gift 1743-44.
FADDER Nr. 3: Thomas Pedersen, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Tjenestepige Thomas Holtum, Holtum, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 20 oct: jens Rasmuss: barn Nafnl Rasmus. Nicolaj Schilvild kone bar dd, faderne vare Jens Skræder og hustr: Thomas Holt, og hds pige etc:


Nr. 2110 1744.11.02 Peder Sørensen, Gammel Arnborg. FAR: Søren Olufsen. MOR: ? Søren Olufsens kone.
BÅREN AF: ? Olufsdatter, Arnborg, Søster til faderen.
FADDER Nr. 1: ? Niels Jakobsens 2. kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: Niels Jakobsen Søndergaard, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: ? Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg, Niels Jakobsen Søndergaards søn
FADDER Nr. 4: Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 5: ? Tjenestepige Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 2 Nov: Søren olufs: barn nafnfl Peder, Niels jacobs: Hustr Niels jacobs Niels jacobs: ßøn Peder Lassen og pige stod fadere og Søren olufs: ßyster bar dend etc:
NOTITS: DKB: "d 2 novemb: Sørren Ollesen barn naflig peder og hans søster bar den."


Nr. 2111 1744.12.25 Christen Mikkelsen, Togsvig. FAR: Mikkel Christensen Togsvig. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: ? Thomas Jespersen Birkebæks kone, Birkebæk, Arnborg
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: Oluf Birkebæk, Birkebæk, Arnborg
FADDER Nr. 3: ? Oluf Birkebæks kone, Birkebæk, Arnborg
FADDER Nr. 4: Anne Eriksdatter, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Thomas Jespersen Birkebæk, Birkebæk, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Paa juele dag Døbt Michel Toxvigs barn Nafnl Christen Thomas Birchibechs hustr bar dd Christen Pedersen, Oluf birchibech og hustr: Anne Erichsd. var fadere.
NOTITS: DKB: "Paa Julledag blef Meckel Christensen barn døbt Navlig Christen thomas berke bech Hustru bar den og 5 fader." Begravet 1809.


Nr. 2115 1745.04.25 Lars Pedersen, Gammel Arnborg. FAR: Peder Larsen. MOR: ? Peder Larsens kone.
BÅREN AF: Maren Folager, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Johanne Mikkelsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: Jens Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 1 Søndag Efter Paashe Peder Lassens barn døbt Nafnl Las [Marie] {Maren} folager bar dd fader, Christen Pedersen og Anders Smed og hustrue og jens Nielssen.
NOTITS: DKB: "d 1 Søndag Efter paaske blev peder Lassen barn døbt Naflig Las Maren folager bar den fader Christen pedersen og Anders ßmed og Hustru og Jens Nielsen h[.....]." Bæreren kaldes også tidligere i kirkebogen for Maren Folager.


Nr. 2117 1745.10.22 Niels Jensen, Gammel Arnborg. FAR: Jens Nielsen. MOR: ? Jens Nielsens kone.
BÅREN AF: ? Jens Nielsens kones søster, Arnborg
FADDER Nr. 1: Niels Hjøllund, Hjøllund, Arnborg, Uklart om den ældre eller yngre, vel snarere den yngre.
FADDER Nr. 3: ? shostus?? datter, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 22 October Jens Nielsens barn døbt navnlig [Niels] og hans Moster bar dd faderne Niels Hiøllund og hustrue og [B....] sh{ostu]s Datter.
NOTITS: DKB: "d 22 october blev Jens Nielssen barn Døbt Nafn. Niels hans moders Søster bar den fader Niels [......] og Hustru [.....]."


Nr. 2118 1745.11.15 Niels Christensen, Kirkegaard. FAR: Christen Jakobsen. MOR: ? Christen Jakobsens 1. kone.
BÅREN AF: Abelone Katrine Christensdatter Lund, Præstegaarden, Skarrild, Præstekonen.
FADDER Nr. 1: ? Nielsdatter, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg, Niels Jakobsen Søndergaards datter.
FADDER Nr. 2: Ellen Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg, 25, datter af Jens Mikkelsen.
FADDER Nr. 3: ? Christen Jakobsens kones mor, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Hans Rasmussen Grenes kone, Grene, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Niels Jakobsen Søndergaard, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg, Datter er fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg, Datter Ellen er fadder.
NÆVNT Nr. 3: Hans Rasmussen Grene, Grene, Arnborg, Konen er fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt. d 15 November blev [Christen] Jacobsens barn døbt Niels Præstens Kone bar dd fader Niels Syndergaars datter og Jens Michelsens Datter og Hans Groeens og Hustrue.
NOTITS: DKB: "[.................] [.....] barn døbt Navlig Niels Præstens Hustru bar den fader Neils ßøndergaards datter og jens Mechelsen datter og hendes Moder og hans grens Hustrue."


Nr. 2119 1746.04.11 Jens Jensen, Kirkegaard?. FAR: Jens Ibsen. MOR: ? Jens Ibsens kone.
BÅREN AF: ? Christen Jakobsens kone, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 1: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 2: Jens Rasmussen, Tornvig, Arnborg, Degnen har hans kone som fadder.
FADDER Nr. 3: Thomas Hansen, Grene, Arnborg, 17, søn af Hans Rasmussen i Grene.
FADDER Nr. 4: ? Niels Thomesen Grenes kone, Grene, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Christen Jakobsen, Kirkegaard, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Niels Thomesen Grene, Grene, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 2 Paaske dag Jens Jbssen barn døbt kaldet Jens
Begravelse nr. 6098
NOTITS: DKB: "d 2 Søndag Efter paaske blev Jens Jbsen barn døbt navlig Jens Chresten Jacobsen Hustru {bar} den fader jens Mekelsen og Jens Rasmussen Hustru og Thomas gren og Niels g H."


Nr. 2120 1746.05.29 ?, Birkebæk. FAR: Christen Pedersen Birkebæk. MOR: Anne? Birkebæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d 29 Maii Mette Lasdatter af Hiøllun og samme dag Anne berchehech barn {PKB:} Sepulti d 2 Juniis Tøger Sørenßen af hiøllund og samme dag Christen berches beches Barn.

Begravelse nr. 6095
NOTITS: Hjemmedøbt sandsynligvis, begravet fem dage efter moderens død i barselseng.


Nr. 1994 1746.07.01 ? Andersen, Hjøllund. FAR: Anders Hjøllund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '
{DKB:} d: 2 javaruis døde sl: Anders Hiøllund søn..'}

Begravelse nr. 6136
NOTITS: Dato ganske arbitrær. Han har en anden søn Peder, men han ses at leve indtil 1812.


Nr. 2121 1746.11.01 Lars Andersen, Gammel Arnborg. FAR: Anders Lauridsen Smed. MOR: Johanne Mikkelsdatter.
BÅREN AF: ? Peder Larsens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: Ellen Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg, 25, datter af Jens Mikkelsen.
FADDER Nr. 3: Maren Jensdatter, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg, Datter Ellen er fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 1 November blev Anders {Lauridsen} Smeds barn døbt Navnl Las, Peder Lassens hustru bar dd fad Jens Nielsen og Jens Mikelßen datter {26, Ellen Jensdatter} og Maren Jens Datter.
{DKB:} {..} 1 November Blev Anders {..}eds Barn døbt navlig Las fader peder Lassen og Hustru og Jens Nielssen og Jens Mekelsen datter og Maren Jens datter.

Begravelse nr. 6114
NOTITS: Begravet to år gammel.


Nr. 1996 1747.06.24 Navnløs 1, Hjøllund. FAR: Anders Hjøllund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 1 Jullig Anders Hiøllunds 2de Børen {1}.'}
Begravelse nr. 6101
NOTITS: Dato omtrentlig.


Nr. 1995 1747.04.26 Navnløs 2, Hjøllund. FAR: Anders Hjøllund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 1 Jullig Anders Hiøllunds 2de Børen {2}.'}
Begravelse nr. 6102
NOTITS: Dato omtrentlig.


Nr. 2124 1747.07.02 Niels Christensen, Fasterholt Bjerre?. FAR: Christen Christensen. MOR: ? Christen Christensens kone.
BÅREN AF: ? Christen Larsens kone, Arnborg, Ellers ikke set i Arnborg.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen den ældre?, Fasterholt Bjerre?, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Christen Christensen den ældres? kone, Fasterholt Bjerre?, Arnborg
FADDER Nr. 3: ? Christensdatter, Fasterholt Bjerre?, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{PKB:}Bapt: d 2 Julli Cresten Cristenßen barn Døbt navnlig Niels og Cresten Ladßen hustru bar dd fad Cresten Cristensen og Hustru Cresten Datter.
{DKB:} 'd 2 Jul Chresten Chrestensen baren døbt Navlig Niels og faderer.'

Begravelse nr. 6103
NOTITS: Fasterholt Bjerre er det eneste sted med en Christen Christensen.


Nr. 2125 1747.11.26 Christen Madsen, Tornvig. FAR: Mads Mikkelsen. MOR: ? Mads Mikkelsens kone.
BÅREN AF: ? Christen Møller gammels kone, Arnborg, Ellers ikke set.
FADDER Nr. 1: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 2: Ellen Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg, 27, Jens Mikkelsens datter.
FADDER Nr. 3: Christen Jakobsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Christen Jakobsens karl, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 5: Else Pindvig, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{PKB:} Bapt: d 26 November Mads MekelsSen barn Døbt Nafl Cresten gl Cresten Møller {ca. 3 bogstaver, rand beskadiget} [.utru] bar dd fad jens Meckelsen {ca 5 bogstaver, rand beskadiget} Cresten Jacobsen og {resten mangler}.
{PKB:}'d 26 Novem Mas Mechelsen baren Chresten [gl:] Chresten Møllers Hustru bar den faderne Jens Mekelsen og Hans datter og Chresten Jacobsen og hans Karel og Else Pinvig.'


Nr. 2128 1748.04.10 Dødfødt, Hjøllund. FAR: Jens Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 2 dito i fast jens Nielssßen barn Dødt født A. DKB: d 2 dito Jens Nielsen barn død født udi hiøllund.
Begravelse nr. 6106


Nr. 2131 1749.02.16 Mikkel Madsen, Tornvig. FAR: Mads Mikkelsen. MOR: ? Mads Mikkelsens kone.
BÅREN AF: ? Jens Mikkelsens 2. kone
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 2: Niels Thomesen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 3: Thomas Hansen, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 4: Karen Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg, 24, kunne ogsaa være Ellen. Datter af Jens Mikkelsen.
FADDER Nr. 5: ? Jens Jbßens kone, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Jens Jbßen, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Paa fastelauns Søndag blev Mads Meckelsen baren døbt navnlig Meckel Jens Meckelsens hustru bar den faderne Chresten jacobsen og Niels gren og Thomas Hanssen og Jens [Jbßsens] hustru og Jens Meckelsens Datter.
{DKB:} d. Paa fastelavns ßøndag blev mads meckelsßen baren Døbt navlig Meckel, Jens Mekelßen Hustru bar dd fad. Chresten Jacobsen og Niels gren ogThomas Hansßen og Jens Jbßen Hus[....] [.....] Mec{............}.


Nr. 2133 1749.05.11 Morten Jensen, Hjøllund. FAR: Jens Nielsen. MOR: Maren? Mortensdatter.
BÅREN AF: ? Præstens datter, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 1: Anders Hjøllund, Hjøllund, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Anders Hjøllunds kone, Hjøllund, Arnborg
FADDER Nr. 3: Kirsten Mortensdatter, Arnborg, Konens søster, fremgår af sammenligning mellem præsten og degnens tekst.
FADDER Nr. 4: Niels Jakobsen, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg
FADDER Nr. 5: ? Nielsen, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg, Niels Søndergaards søn.
FADDER Nr. 6: ? Jakobsdatter, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg, Niels Søndergaards søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 5 te søndag eftter Paaske blev jens Nielssens baren døbt navlig Morten Præstens Datter bar den fader Anders og hustru og Kirsten Mortensdatter og Niels Sønder gaard Søn og Søster.
{DKB:} d 5te Søndag efter paaske blev jens nilsen baren udi hiøllund døbt Moten præsten datter bar dend, faderne Anders og hustru og Kones Søster og niels søndergaar Søn og Søster,

Begravelse nr. 6115
NOTITS: Hjøllund fra begravelsen i juli samme år, 1749. Se dåb #2121 for Maren Mortensdatter, som menes at være Jens Nielsens kone her.


Nr. 2139 1750.07.07 Peder Andersen, Gammel Arnborg. FAR: Anders Lauridsen Smed. MOR: Johanne Mikkelsdatter.
BÅREN AF: ? Christen Pedersens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 1: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 2: Karen Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg, 28, Jens Mikkelsens datter.
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: Anne Jensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, 18, Jens Nielsens datter. Kunne også være Karen, 16.
FADDER Nr. 5: ? Pedersdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Peder Larsens 2. kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen, Gammel Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d: 7 Jullius blev [Anders] {Lauridsen} Smeds barn døbt navnlig Peder Christen Pedersen hustru bar den fader jens Meckelsen og datter {18, Karen Jensdatter} jens Nielssøn og datter Peder Larsen Hustru.
{DKB:} d 7de Julius, da blev Anders Smed barn Døbt Nafl. Peder Chresten pedersen hustru bar dend faderne Jens Meckelsen og datter Jens Nielss: og datter Peder Lass: hustr.


Nr. 2140 1750.09.29 Christen Nielsen, Gammel Arnborg. FAR: Niels Jakobsen Søndergaard. MOR: ? Niels Jakobsens Søndergaards 2. kone.
BÅREN AF: Abelone? Nielsdatter, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg, Barnets søster.
FADDER Nr. 1: Jens Olesen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Pedersdatter, Peder Larsens 2. kone.
FADDER Nr. 3: Jakob Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: Karen Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg, 18, Jens Mikkelsens datter.
NÆVNT Nr. 1: Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt Paa Sant M[ile]kedag blev Neils Søndergaards døbt navlig Chresten Hans Datter bar den faderene Jens Ollesen og Peder Lassen Hustru og Jacob Nielssen og jens Meckels Datter.
{DKB:}Paa sant Me[c]kels Blev Niels Søndergaars baren Døbt naflig Chresten faderne Jens olesen og jachop Nielssen og daatter bar den Appeloene og peder Lassen hustru og Jens meckelsen daater.


Nr. 2143 1751.01.06 Niels Christensen, Hjøllund- Store. FAR: Christen Christensen Hjøllund. MOR: Else Nielsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter, Harreskov, Assing, 20?, Jens Jørgensens datter. Hun er forlovet med Niels Pedersen af Olling, Assing.
FADDER Nr. 1: Jens Jørgensen, Harreskov, Assing, Datter Kirsten bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Larsen, Arnborg, Ses også som fadder 1734, sted uklar.
FADDER Nr. 3: Jens Hjøllund, Hjøllund, Arnborg, Formodentlig Jens Nielsen, der i Hjøllund 1758 får sønnen Laurids.
FADDER Nr. 4: ? Jens Hjøllunds kone, Hjøllund, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Paa hellig trekongers dag blev Chresten Hiøllunds baren døbt: Navlig Niels Jens Hareskovs datter bar dd faderne Chresten Larsen og Jens hiøllund og hustru.
{DKB:}Paa hellig 3 Kongers dag, blev Christ Christensen udi hiølund hans baren døbt naflig Niels Jens Jørgensen datter bar dend {....}er Jørgens: og Hust{ru} {......}tejgs Niels hust {......} [er].


Nr. 2147 1752.08.06 Christen Andersen, Hjøllund. FAR: Anders Hjøllund. MOR: ? Anders Hjøllunds kone.
BÅREN AF: Anne Lisbeth Arentsdatter Bisted, Arnborg, 16, Præstens datter *1736. Moderen er Apolona Katrine Lund †1759+.
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 2: Maren Mortensdatter, Hjøllund?, Arnborg
FADDER Nr. 3: Christen Bjerre, Fasterholt Bjerre, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Mortensdatter, Hjøllund, Arnborg, Jens Nielsens kone. Se #2121 og 2125.
FADDER Nr. 5: ? Tjenestepige Jens Nielsens, Hjøllund, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Hjøllund, Hjøllund, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d [10] Søndag eftter Trinitatis blev Anders Hiøllund baren døbt Navlig Chresten, Jomfru Anne Liste[t] bar den faderne Chresten Jacobsen Chresten Biere og Jens Hiøllunds hustru og Pige.
{DKB:} d 10 Søndag i Trinitates blev Anders hiølund baren døbt Christen præste datter bar dd: faderne Christen Jachobsen Maren Mortens dater Christen biere Jens Nielsen pige.

Begravelse nr. 6126


Nr. 2148 1753.01.14 Lars Christensen, Hjøllund. FAR: Christen Christensen Hjøllund. MOR: Else Nielsdatter.
BÅREN AF: Karen Christensdatter, Harreskov, Assing, Ser ud til at være søster til faderen.
FADDER Nr. 1: Jens Jørgensen, Harreskov, Assing
FADDER Nr. 2: Peder Jørgensen, Harreskov, Assing, Bror til Jens Jørgensen.
FADDER Nr. 3: Helvig Nielsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Jensdatter, Fasterholt Bjerre, Arnborg, Jens Bjerres datter.
FADDER Nr. 5: ? Søren Olesens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 6: ? Jensdatter, ´Arnborg, Jens Ibsens datter
FADDER Nr. 7: Christen Olesen, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jens Bjerre, Fasterholt Bjerre, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Søren Olesen, Gammel Arnborg, Arnborg, Konen fadder
NÆVNT Nr. 3: Jens Ibsen, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 2 Søndag eftter hellig tre Konger dag blev Chresten Hiøllund baren døbt navnlig Las Jens Jørgensen hustru bar den fader jens Jørgensen og broder Jens [bjere] datter og Søren Ollesen Hustru.
{DKB:}d: 3 Søndag efter hellig træ Kongers dag Blev Christen hiølund baren Døbt Nafl: Las, Jens Jørgensen hustrue bar dend faderne Jens Jørgensen og broder pindvig, helvig Arborg Jens Ibsen dater og gr[..] Jensen, og Christen Olesen.


Nr. 2152 1753.04.15 Peder Thomassen, Holtum. FAR: Thomas Pedersen Holtum. MOR: Karen Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Nikolaj Rasmussens 3. kone, Skibbild, Arnborg
FADDER Nr. 1: Rasmus Nikolajsen Skibbild, Skibbild, Arnborg, 27, Søn af Nikolaj Rasmussen.
FADDER Nr. 2: Peder Jørgensen, Holtum, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 3: ? Jens Nielsens kone, Gammel Arnborg?, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Nikolaj Rasmussen Skibbild, Skibbild, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Jens Nielsen, Gammel Arnborg?, Arnborg, Mulig ogsaa ham i Hjøllund.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB: Paa Palme Søndag blev Thomas {Pedersen} holtdo{m} Baren døbt Nafl{:} peder Ski{.....} [....] dend faderene peder Jørgensen og [....] Jens Nielsen hustrue [...]culai Søn Rasmus [....] gren daatter.
{DKB:}Bapt: Paa Palme søndag blev Thomas Holdtoms baren Skivel kone bar den fad Peder Jørgenen Rasmus skivel A:


Nr. 2153 1753.04.19 Christen Jensen, Birkebæk. FAR: Jens Ostersen. MOR: Johanne Sørensdatter.
BÅREN AF: Anne? Osterdatter, *1723c Eller Johanne *1726c, faderens søster. Begge født i Mosgaard, Assing.
FADDER Nr. 1: Thomas Jespersen Birkebæk, Birkebæk, Arnborg
FADDER Nr. 2: Kirsten? Thomasdatter, Birkebæk, Arnborg, 26, Datter af Thomas Jespersen Birkebæk.
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Paa Skiærtorsdag blev {rand beskadiget: Je}ns Ostersen baren døbt Nav{nlig rand beskadiget ...}sten hans søster {Anne/Johanne Ostersdatter} bar dd. {rand beskadiget: fadere} Thomas {Jespersen} berchebech A:
{DKB:}Paa skiertaars dag Blev jens Ostersen baren Døbt nafl: Christen hans Søster bar dend fader Thomas {Jespersen} bercheberch med hans datter {Kirsten Thomasdatter} Christen Nielssen {Gammel Arnborg}.

LINK: Oster Jensen, Mosgaard Assings børn.


Nr. 2154 1753.05.31 Mikkel Christensen, Gammel Arnborg. FAR: Christen Pedersen. MOR: Maren Jørgensdatter.
BÅREN AF: ? Peders Larsens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 1: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Jens Nielsens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Klemmen Rasmussen, Arnborg
FADDER Nr. 4: Niels Thomesen Grene, Grene, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Jens Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{DKB:} Paa Christ himmelfa[..] dag blev Christen pedersen Baren udj gl: Arenborg, Døbt Nafl: Meckel, peder lassen koene bar den fader Andreas smed jens N: hustru Klemmen Rasmussen Niels gren [.......].
{DKB:}Bapt Paa Chisti Hemmelfartsdag blev Chresten Pedersen baren døbt Navlig Mechel, fad peder lasßen og Hustru A:


Nr. 2155 1753.07.04 Ole Jensen, Gammel Arnborg. FAR: Jens Olesen. MOR: ? Jens Olesens kone.
BÅREN AF: ? Peders Larsens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 1: Niels Jakobsen Søndergaard, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg
FADDER Nr. 2: Christen? Nielsen Søndergaard, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg, 20, Niels Søndergaards søn.
FADDER Nr. 3: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 4: Ellen? Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg, Jens Mikkelsens datter.
NÆVNT Nr. 1: Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{DKB:} d: 4de Jul: blev Jens Ollesens baren døbt udi gl: Arenborg Naflig Olle peder lassens hustrue bar dend faderne Niels Søndergaar og søn Jachp [.....es] Jenssen og Hustrue tovdald [hu] [....] [....] Mechelsen og daatter.
{DKB:}Bapt: d 4 Julli blev Jens Ollesen baren døbt Navlig Olle peder Lasßen hustru bar dd fader Niels Søndergd og hustru A:

NOTITS: "


Nr. 2156 1753.07.13 Christen Madsen, Tornvig. FAR: Mads Mikkelsen. MOR: ? Mads Mikkelsens kone.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Arnborg, Peder NNs kone.
FADDER Nr. 1: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 2: Maren? Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg, 17, Jens Mikkelsens 4. datter ifølge kirkebogen.
FADDER Nr. 3: ? Jens Pedersen Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 4: Thomas Hansen, Grene, Arnborg, 24, søn af Hans Rasmussen i Grene.
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen Pindvig, Pindvig, Skarrild, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Hans Rasmussen Grene, Grene, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d: 5te Juli Mas Mechelsen baren naflig Christen Peder [.......] hustru bar d[...] faderne Jens Mechelsen og jens {Pedersen} Pendvig hustru og Jens Mechelsen 4de dater {Maren Jensdatter} og [Hans] {Rasmussen} gren søn Thomas {Hansen}.
{DKB:}Bapt: 13 Juli blev Mads Mechelsen barn døbt N: Chresten Maren pedersdatter bar dd fad Jens Mechelsen og Jens hustru.


Nr. 2158 1754.01.01 Peder Andersen, Hjøllund. FAR: Anders Hjøllund. MOR: ? Anders Hjøllunds kone.
BÅREN AF: ? Anders Hjøllunds søster, Arnborg
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Hjøllund, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 2: Else Nielsdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, Christen Christensen Hjøllunds kone.
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 4: Maren Mortensdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, Sammenlign degnens (DBK) med præstens (PKB) kirkebog nedenfor.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d: 2 december blev Ander hiølunds Baren døbt naflig Peder og hans søster bar dend faderne Christen {Christensen} {Store} Hiølund og hustru Maren Maatendaatter {Mortensdatter} og Ma[nd].
{PKB:} Bapt: d 1 janvari blev Anders Hiølluns baren døbt Navnl Peder hans Søster bar dd fader Chresten {Christensen} Hiøllund og hustru {Else Nielsdatter} Jens Nielsßen og hustru.

Begravelse nr. 6344
NOTITS: Her må Jens Nielsen og hustru være de samme som Maren Mortensdatter og mand dvs: Jens Nielsens kone er Maren Mortensdatter.


Nr. 2160 1755.07.06 Jens Madsen, Tornvig. FAR: Mads Mikkelsen. MOR: ? Mads Mikkelsens kone.
BÅREN AF: Bodil Christensdatter, Tovdal, Arnborg, Christen Poulsen Tovdals kone.
FADDER Nr. 1: Niels Thomesen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 2: Søren Pedersen, Hjøllund, Arnborg
FADDER Nr. 3: Christen Jakobsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 4: Maren? Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg, 17, Jens Mikkelsens datter.
FADDER Nr. 5: Anne Nielsdatter, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d: 6te søndag efter Trinetauts blev Mas Mechelsen Baren døbt nafl Søren, Christen toldals hustru bar dend faderne Neils gren Søren pedersen Christen Jacobsen Jens Mechelsen daatter Anne Nielsdat.
{PKB:} Bapt d. 6 Søndag eftter Trinitatis blev [....] Michelsens barn døbt naflig Jens Christen [....] Hustru bar den faderne Niels [....] Sørren pederßen Christen [.....] [......] daatter Anne Niels daatter:


Nr. 2161 1755.08.31 Mathis Jensen, Gammel Arnborg. FAR: Jens Troelsen, Flø, Brande. MOR: ?.
BÅREN AF: ? Peder Larsens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 1: Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: Thomas Hansen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: Jens Christensen, Arnborg, Vel Jens Christensen *1716c †1777, uklart, hvor han hører hen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d 14 Søndag i tritae blev den uægte barn af gl: Arenborg døbt Naflig Matiis og udlagt til baren fader Jens Trolesen af Fløe udi Brand Sogn. Peder lassen hustrue bar dend thomas gren [.as] fader - Christen Pedersen hustrue, peder lassen, Jens Christensen.
{PKB:} Bapt: d 14 Søndag efter Trinitat blev [uægte] [.....] af gammel Arnborg døbt naflig [.......] og udlagt til Barne Fader Jens Troelsen udj Brane Sogn. faderne Peder Jensen Hustru bar dd thomas gren Chresten pedersen hustru peder hansen Jens Christensen.

NOTITS: Moderens navn er ikke angivet.


Nr. 2162 1755.09.07 Jens Christensen, Tornvig. FAR: Christen Hansen Tornvig. MOR: ? Christen Hansen Tornvigs kone.
BÅREN AF: ? Christen Hansen Tornvigs kones søster., Arnborg
FADDER Nr. 1: Lars Weilgaard, Hjøllund, Arnborg
FADDER Nr. 2: Christen Christensen, Fasterholt Bjerre, Arnborg
FADDER Nr. 3: Jens Troelsen, Flø, Brande
FADDER Nr. 4: ? Jens Troelsens kone, Flø, Brande
FADDER Nr. 5: Karen Jensdatter, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 15 Søndag Trinitatis blev Christen Hansens barn døbt Nanfl Jens Hans faster bar den faderne Lars [Weilgd] Christeen biere Jens Fløe og [Hus....rd] Karen Jensdaatter.
{DKB:} d 15 Søndag i trinitaus Blev Christen TaarenVigs baren døbt nafl: Jens hans faster bar ham faderne las Wilel gaar, Christen bere Jens flø og hustrue Karen Jens daatter.

NOTITS: For Jens Troelsen i Flø, Brande se dåben før denne, #2152. En Jens Troelsen er ikke blevet set i Flø, Brande på den tid.


Nr. 2164 1756.01.25 Jens Nielsen, Grene. FAR: Niels Nielsen Grene. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: ? Peder Larsens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 1: Niels Thomesen Grene, gammel, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 2: Thomas Jespersen Birkebæk, Birkebæk, Arnborg
FADDER Nr. 3: Thomas Hansen, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Hansdatter, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 5: ? Christen Pedersens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Christen Pedersen, Gammel Arnborg, Arnborg, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{DKB:} d: 3die Søndag eftter Hellig TreKonger dag Blefr Niels greenes barn døbt navlig Jens Peder Larssens Hustr bar den fader gammel Niels gren og Thomas berchebech og Thomas Hanssen og Søster og Christen Pedersen hustru.
{DKB:}Bapt d: 3 Søndag eftter Hellig Tre kongersdag blev Neils greens barn døbt naflig Jens Peder Larsen Hustru bar den faderne gammel [......] gren og Thomas berchebech og Thomas Hansen og søster og Jens Pedersen hustru.


Nr. 2165 1756.02.29 Mikkel Christensen, Gammel Arnborg. FAR: Christen Pedersen. MOR: Maren Jørgensdatter.
BÅREN AF: Johanne Jensdatter Søby, Søby, Arnborg, Lars Christensen Søbys kone.
FADDER Nr. 1: Lars Christensen, Søby, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Jens Nielsens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Anne? Jensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, 24, Jens Nielsens datter. Eller Karen, 17.
FADDER Nr. 4: Thomas Hansen, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 5: Christen Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{DKB:} Paa Fastelavens Søndag, blef Christen pedersen udi gl: Arnborg hans baren døbt nafl: Meckel Johanne {Jensdatter} Sybye {Lars Christensen Søbys kone} bar dend las Christensen {Søby} Jens Nielsen hustru og datter thomas gren og Christen Nielsen.
{PKB:}Bapt Paa fastelauvns Sønddag blev Chresten Pedersen i gl: Arenborg hans barn døbt Naflig Mickel Johanne Syøbye bar den Las Christensen Jens [Menter]sen Hustru og daatter tommes gren og Christen Nielsen.


Nr. 2167 1756.07.04 Poul Christensen, Tovdal. FAR: Christen Poulsen. MOR: Bodil Christensdatter.
BÅREN AF: ? Jens Nielsens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 1: Hans Rasmussen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 2: Mads Mikkelsen, Tornvig, Arnborg
FADDER Nr. 3: ? Mads Mikkelsens kone, Tornvig, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Poulsen, Arnborg, Bror til faderen, eller knap nok muligt til Mads Mikkelsen.
FADDER Nr. 5: ? Christen Jakobsens kone, Kirkegaard, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Christen Jakobsen, Kirkegaard, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d: 3 Søndag i tritas blev Christen povelsen baren døbt Naflig Povel og Jens Nielssen hustru bar dend fader hans gren og Mas Mechelsen og hustru og hans [broder] Christen Jachobs hustru.


Nr. 2169 1756.11.07 Jørgen Christensen, Hjøllund. FAR: Christen Christensen. MOR: Else Nielsdatter.
BÅREN AF: Karen Christensdatter, Harreskov, Assing, Jens Jørgensens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Jørgensen, Harreskov, Assing
FADDER Nr. 2: Lars Mikkelsen, Fasterholt, Arnborg, Dør i Fasterholt 1760.
FADDER Nr. 3: Mads Mikkelsen, Tornvig, Arnborg
FADDER Nr. 4: Else Sørensdatter, Arnborg
FADDER Nr. 5: Maren Mortensdatter, Hjøllund, Arnborg, Jens Nielsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen, Hjøllund, Arnborg, Konen Maren Mortensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d: 7de November da Blev Christen Hiølund baren døb{.} Nafl: Jørgen, Jens {Jørgensen} Hareskof hustru Bar dend. fadere Jens jørgensen og Lars Mechelsen Else Sørren Datter Jens Nielsen hustru {Maren Mortensdatter} Mas Mechels.
{PKB:} Bapt d: 7 Novembr blev Christen Hjøllund barn døbt naflig Jørgen Jens [Harn....] Hustru bar den faderene Jens Jørgensen og Las Michelsen [ellen] Sørrens daatter Jens Nielssen Hustru Mads Michelsen.

NOTITS: PKB: ""


Nr. 2170 1757.04.07 Søren Jensen, Birkebæk. FAR: Jens Ostersen. MOR: Johanne Sørensdatter.
BÅREN AF: Anna Mikkelsdatter, Togsvig, Arnborg, 15, Mikkel Togsvigs datter
FADDER Nr. 1: Lars Weilgaard? Hjøllund, Hjøllund, Arnborg
FADDER Nr. 2: Ole Jensen, Arnborg, ?
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen, Gammel Arnborg?, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Christen Jakobsens 1. kone, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 5: ? Tjenestepige Jens Henningsen, Kirkegaard, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jens Henningsen, Kirkegaard, Arnborg, Tjenestepigen står fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d: 7 April blev iens Ostersen barn døbt nafli Sørren Michel toxvigs daatter bar den faderne Las {Weilgaard?} Hjøllund olle iensen Christen Nielssen {Gammel Arnborg?} Christen Jachobsen Hustru {Kirkegaard} og Jens Henningsens pige.
{DKB:} d: 7de April blef Jens ostersen baren døbt Søren Mechel toxvigs daatter bar dend faderne Lars hiølund olle jensen Christen Nielsen Chri[...] Jackopsen hustru og Jens Henningsen pige.


Nr. 2172 1757.12.11 Henning Jensen, Kirkegaard. FAR: Jens Henningsen. MOR: Ellen Jensdatter.
FADDER Nr. 1: Mads Mikkelsen, Tornvig, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Mads Mikkelsens kone, Tornvig, Arnborg
FADDER Nr. 3: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: Johanne Mikkelsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Anders Lauridsen Smeds kone.
FADDER Nr. 5: Karen Mikkelsdatter, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d. 11. December blev jens Henningsen barn døbt Naflig Henning faderne [......] Mads michelsen og Hustru Anders {Lauridsen} smed og Hustru {Karen Mikkelsdatter} og Karen [Mi]chels daatter.
{DKB: står under døde} d 11 Decem Jens Henning Sen baren døbt navlig Henning fader Mas Meckel Sen og hustru Anders smed og hustru Karen Meckel Sen.


Nr. 2173 1758.02.04 Peder Nielsen, Hjøllund. FAR: Niels Hjøllund. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: Bodil Christensdatter, Tovdal, Arnborg, Christen Poulsen Tovdals kone.
FADDER Nr. 1: Christen Poulsen Tovdal, Tovdal, Arnborg, Konen Bodil Christensdatter fadder.
FADDER Nr. 2: Christen Pindvig, Pindvig?, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Christen Pindvigs kone, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 4: Thomas Hansen, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 5: Christen Elkær, Elkær, Skarrild, Også fadder i 1756 #2159, 1743 i skattelisten.
FADDER Nr. 6: ? Degnens søn, Skarrild?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d: 4 Febru[.]ari blev Niels Hjølund bar døbt naflig peder Chresten {Poulsen} Tovdal Hustru {Bodil Christensdatter} bar den faderne Christen Pindvig og Hustru og Degn søn Thommes Hanssen udj gren Chresten Elkier udj Skarrild.
{DKB:} d 4de Februr Blev Niels Hiøllund Baren dø[..] Nafl: Peder Christen Todald hustru baar dend faderne Christen PenWig og hustru og degne Søn Thomas hansen udi gren Christen Elkier udi Skarild.


Nr. 2175 1758.05.20 Laurids Jensen, Hjøllund- Store. FAR: Jens Nielsen. MOR: ? Jens Nielsens kone.
BÅREN AF: ? Søren Pedersens kone, Hjøllund, Arnborg
FADDER Nr. 1: Søren Pedersen, Hjøllund, Arnborg
FADDER Nr. 2: Thomas Hansen, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 3: Klemmen Rasmussen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: Christen Nielsen, Gammel Arnborg?, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d: 20 may blev Jens Nielssen barn døbt naflig Lauridz Sørren Pedersen Hustru bar dend faderne Sørren pedersen Thomas hanssen [Kl]emmen Rasmussen Christen Nielsen.
{DKB:} d 20 May da blev jens Nielssen Baren [......S?]taare hiølund Døbt Lauris Søren peders: hustru bar dend faderne Søren pedersen, thomas Hanssen Klemmen Rasmussen Christen Nielsen.


Nr. 2176 1758.11.05 Arendt Jensen, Gammel Arnborg. FAR: Jens Olesen. MOR: ? Jens Olesens kone.
BÅREN AF: ? Nielsdatter, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg, Datter af Niels Søndergaard
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: Karen Jensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, 24, kan også være Anne 26.
FADDER Nr. 3: Niels Søndergaard, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg
FADDER Nr. 4: Peder Nielsen, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg, Søn af Niels Søndergaard.
FADDER Nr. 5: Anne Nielsdatter, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg, 26, Datter af Niels Søndergaard.
FADDER Nr. 6: Laurids Andersen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d: 5t November blev jens Ollesens udi gl: Arenborg hans barn døbt Naflig Arentz Niels Søndergaard daatter bar den fadderne Jens Niels og daa{tter ... rand beskadiget} og Niels Søndergaa{rds ... rand beskadiget} og søn og daatter laurids Andersen.
{DKB:} d 5te Nover Blev Jens ollesen udi gl: Areborg hans Baren døbt nafl. Arendt, Niels søndergaard daater bar dend faderne Jens Nielsen og daatter og Niels sønder gaard og søn og dat Lauris Andersen.

NOTITS: Opnævnt efter præsten Arnt Nielsen Bisted i Skarrild- Arnborg sogne, der dør en måned senere.


Nr. 2177 1758.11.05 Niels Nielsen, Grene. FAR: Niels Nielsen Grene. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: ? Nielsdatter, Arnborg?, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Niels Thomesen Grene, Grene, Arnborg, Faderens far, ogsaa kaldet gammel Niels Grene.
FADDER Nr. 2: Thomas Hansen, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 3: Malen Hansdatter, Tornvig, Arnborg, Søster til Thomas Hansen, gift med Peder Hansen i Tornvig.
FADDER Nr. 4: Hans Rasmussen, Grene, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt Samme dag {5t November} Niels {Nielsen} Gren barn døbt naflig Niels og Hans faster bar den faderne gl. Niels {Thomesen} Gren og Thomas hansen og søster Malene {Hansdatter} og Hans Rasmussen gren.
{DKB:} Samme dag {5te November} Niels gren baren døbt nafl: Niels og han[..] fster Bar ham faderne gl: Niels gren og thomas hanssen og Søster Malene og hans Rasmussen gren.

Begravelse nr. 6142
NOTITS: Begravet 12.05.1759. Alle faddere undtagen Malene Hansdatter bor i Grene i Arnborg.


Nr. 2178 1759.03.22 Peder Christensen, Gammel Arnborg. FAR: Christen Pedersen. MOR: Maren Jørgensdatter.
BÅREN AF: ? Jørgensdatter, Snejbjerg, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Pedersdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Søster til faderen se 1742. Gift med Peder Larsen.
FADDER Nr. 3: Anne Jensdatter, Gammel Arnborg?, Arnborg, 20, Jens Nielsens datter.
FADDER Nr. 4: Laurids Andersen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 5: ? NN Jørgensdatters mand, Snejbjerg
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen, Gammel Arnborg?, Arnborg, Datteren Anne Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg, Søn Laurids Andersen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 22 Marsis blev Christen pedersen udi gl: ArenBorg hans Baren Døbt nafl: Peder hans Moester {NN Jørgensdatter} bar dend, faderen peder Lassen og hustru {NN Pedersdatter} Jens Nielssen daatter Anne {Jensdatter, Gammel Arnborg}, Anders {Lauridsen} smed {Gammel Arnborg} Søn Lauris {Andersen, Gammel Arnborg} og hans Moster {der bærer NN Jørgensdatter} mand af Sneiberg Sogn.
{DKB:} d: 22 Marsi da Blev Christen pedersen baren udi gl Arenborg Døbt Nafl. Peder og hans Moster bar ham faderne lassen og hustru og Jens Nielsen datter og Lauris Anders og hans Morster Mand af Sneiberg Sogn

NOTITS: Peder Larsens kone NN Pedersdatter er søster til faderen.


Nr. 2180 1759.07.24 Jens Christensen, Hjøllund. FAR: Christen Christensen Hjøllund. MOR: Else Nielsdatter.
BÅREN AF: Karen Christensdatter, Harreskov, Assing, Faderens søster, enke efter Jens Jørgensen Harreskov, Assing.
FADDER Nr. 1: Peder Jørgensen, Harreskov, Assing, Bror til afdøde Jens Jørgensen.
FADDER Nr. 2: Maren Larsdatter, Harreskov, Assing, Peder Jørgensens kone. Se link nedenfor.
FADDER Nr. 3: Jørgen Pedersen, Harreskov, Assing, 28, Søn af Peder Jørgensen.
FADDER Nr. 4: Maren? Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg, Datter af Jens Michelsen.
FADDER Nr. 5: ? Jens Michelsens 2. kone, Kirkegaard, Arnborg, Jens Michelsens 2. kone gift 1741c.
FADDER Nr. 6: Niels Jensen Harreskov, Harreskov, Assing, Ogsaa kaldet Risbjerg af Hastrup gods i Brande sogn. Gift 1759 med enken Karen Christensdatter, som bærer.
FADDER Nr. 7: Anne? Jensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, 20, datter af Jens Nielsen
NÆVNT Nr. 1: Jens Jørgensen, Harreskov, Assing, †1758 året før. Enken Karen Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Michelsen, Kirkegaard, Arnborg, Kone NN og datter Maren?, 23, fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg, Datter Anne?, 20, fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d: 24 Juli da blev Christen Hiøllund Baren døbt nafl: Jens Sl: Jens Jørgensen hustru {Karen Christensdatter, Harreskov, Assing} bar dend faderne peder Jørgensen og Hustru {Maren Larsdatter, Harreskov, Assing} og søn Jørgen {Pedersen} og Jens Mechelsens daatter {Maren? Jensdatter, 20, Kirkegaard} Koene {2. kone} og Niels {Jensen Risbjerg} hareskof {Assing} og jens Nielsens dat {..........} [.....] {Anne?, Gammel Arnborg}.
LINK: Peder Jørgensens kone Maren Larsdatter (Jens V. Olsens sider).


Nr. 2184 1760.03.30 Jens Jensen, Kirkegaard. FAR: Jens Henningsen. MOR: Ellen Jensdatter.
BÅREN AF: Anna Elisabeth Arndtsdatter Bisted, Skarrild By, Skarrild, Præsten Svitzers kone.
FADDER Nr. 1: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: Johanne Mikkelsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Anders Lauridsen Smeds kone.
FADDER Nr. 3: Mads Mikkelsen, Tornvig, Arnborg
FADDER Nr. 4: Anne Marie Jensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, 21, men døbt Anne.
FADDER Nr. 5: Birte Sørensdatter, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg, Datteren Anne Marie Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} Paa Palem Søndag Blev jens henningsen baren døbt Naf Jens, Præsten Koene {Anna Elisabeth Arndtsdatter Bisted} bar hannem faderne Anders smed og hustru Mas Mechelsen jens Nielssen d. Bert Sørendaatter.
{PKB:} Paa Pallme Syindag Jens Henningsen Barn døbt Jens Præsten Konne bar dend fadern Anders smed og hustru Mas Mechelsen og Jens Nielsen dat.

Begravelse nr. 6171


Nr. 2185 1760.04.07 Christen Nielsen, Grene. FAR: Niels Grene. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Mikkelsdatter, Søby, Arnborg
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Simmelkær, Høgild- Øster, Rind
FADDER Nr. 2: Thomas Hansen, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 3: Malene Handatter, Grene, Arnborg, 27, Thomas Hansens søster
FADDER Nr. 4: Peder Nielsen, Arnborg?, Præsten har måske taget fejl af navnet.
FADDER Nr. 5: ? Niels Nielsen Grenes tjenestepige, Grene, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Søby, Søby, Arnborg, Konen Anne Mikkelsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Nielsen Grene, Grene, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: Paa anden Paashe dag Blev Niels gren Baren Døbt nafl: Christen Christen {Pedersen} Søbyes hustru {Anne Mikkelsdatter} bar dend faderne Christen {Pedersen} Simmel Kier {Øster Høgild, Rind} og thomas hanssen {Grene} og Søster {Malene Hansdatter, Grene} og Peder {?Nielsen} og Niels {Nielsen} grens pige.
{PKB:} Paa anden Paahedag blev Niels grens Barn døbt Christen og Christen S[e]mmel Kirge hustru Bar den faderne thomas gren og Syster og peder Nielsen.


Nr. 2188 1761.11.12 Niels Nielsen, Grene. FAR: Niels Nielsen. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: ? Christen Pedersen Simmelkærs tjenestepige, Høgild- Øster, Rind
FADDER Nr. 1: Niels Thomsen Grene, Grene, Arnborg, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Thomas Hansen Grene, Grene, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 3: Malene Hansdatter, Grene, Arnborg, Thomas Hansens søster, nabo.
FADDER Nr. 4: Mads Mikkelsen, Tornvig, Arnborg
FADDER Nr. 5: ? Mads Mikkelsens kone, Tornvig, Arnborg
FADDER Nr. 6: Christen Nielsen den ældre, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{PKB:} Søndg d: 12 Novembr blev niels gren bar[..] Døbt Niels Christen {Pedersen} Simmelkiers {Øster Høgild, Rind} pige bar dend, fader Niels {Thomsen} gren thomas {Hansen} gren og Male hans daatter {søster! Malene Hansdatter, Grene} og Mas Mechelsen {Tornvig} Christen Nielsen {Gammel Arnborg}.
{DKB:} d: 12 dito {November} Blev Niels grenes barn døbt Niels, Christen [Som...] kone Mas Michelsen, og hustru Christen Nielsen.

NOTITS: Niels Thomsen er faderens far. DKB: ""


Nr. 2189 1762.01.20 Christen Christensen, Tovdal. FAR: Christen Poulsen. MOR: Bodil Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Datter af Jens Nielsen.
FADDER Nr. 1: Mads Mikkelsen, Tornvig, Arnborg
FADDER Nr. 2: Thomas Hansen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 3: Malene Hansdatter, Grene, Arnborg, Thomas Hansens søster.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d 2[.] Janvaris blev Christen {gennemstreget: Jacobsen} povelsen hidttelse barn fød Christen Jens Nielssen udj gl: Arenborg hans daatter {Anne Jensdatter} bar dend. faderne Mas Mechelsen {Tornvig} Thomas {Hansen} gren og Søster Malene {Hansdatter, Grene}.
{PKB:} d: 20 Janvaius Blev Christen Povelsen udj todald hans Baren Døbt Christen Jens Nielses daatter Bar den faderne Mas Mechelsen Thomas gren og ha{n}s søster Maleene.

Begravelse nr. 6162
NOTITS: Hittebarn?!, det ville betyde at Christen Poulsen og Bodil Christensdatter ikke er forældrene. De to faar børn før og efter dette aar, saa det var ikke umuligt for dem at faa børn. Naar de accepterer et hittebarn, skulle man tro en kvindelig slægtning eller ægtemanden er involveret.


Nr. 2191 1762.05.20 Christen Christensen, Hjøllund- Store. FAR: Christen Christensen Hjøllund. MOR: Else Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Peder Christensen Hesselvig den gamles kone, Hesselvig, Skarrild, Dette er ikke Peder Nielsen Øvig, som kun er 32 aar, men hans forgænger Peder Hesselvig nævnt i skattelisten 1743.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Hesselvig, den gamle, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Maren Pedersdatter, Hesselvig, Skarrild, 19, datter af gammel Peder Christensen Hesselvig.
FADDER Nr. 3: Peder Sørensen, Hjøllund, Arnborg
FADDER Nr. 4: Karen Christensdatter, Harreskov, Assing
FADDER Nr. 5: Peder Jørgensen, Harreskov, Assing, Bror til afdøde Jens Jørgensen sammesteds.
FADDER Nr. 6: ? Mads Mikkelsens kone, Tornvig, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jens Jørgensen, Harreskov, Assing, †1758. Enken, som er gift igen, Karen Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d: 20 May Christen {Christensen} høllund søn Christen og gl: peder hesselvigs {Skarrild, voksen i 1743} hustru Bar dend faderne peder Jørgensen {Harreskov, Assing} og peder Sørensen af hiøllund og Sl. Jens {Jørgensen} harreskof {Assing} hustrue {Karen Christensdatter} og peder hesselvig daatter Maren {Pedersdatter}.
{PKB:} d 20 May Blev Christen hiølund Barn døbt Christen Peder fasterholts koene Bar den faderne peder Sørensen gl: peder hesselvig og daatter Mas Mechelsen hustr.

NOTITS: Da præsten er ret ny, tages degnens kirkebog som rigtigere.Peder Hesselvig er ikke Peder Nielsen Øvig i Hesselvig, som kun er 32 år, men hans forgænger Peder Hesselvig nævnt i skattelisten 1743. Jens Jørgensen i Harreskov død 1758.


Nr. 2193 1762.10.01 Anders Jensen, Birkebæk. FAR: Jens Ostersen. MOR: Johanne Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: REKONSTRUKTION udfra begravelse #6160 i 1762: 'd: 24 December Døde Jens ostersens Søn udi hans korte alder - 10 ugr.'
{DKB:} 'd 24 Decber døde Jens ostersen Søn Anders udi hans som er kort - 10 ugr'

Begravelse nr. 6160


Nr. 2195 1763.09.14 Henning Christensen, Gammel Arnborg. FAR: Christen Nielsen den Ældre. MOR: Anne Henningsdatter.
BÅREN AF: ? Henningsdatter, ?, ?
FADDER Nr. 1: Niels Jakobsen, Gammel Arnborg?, Arnborg, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Maren Jensdatter Søndergaard, Gammel Arnborg?, Arnborg, Faderens mor, Niels Jakobsens kone
FADDER Nr. 3: Peder? Nielsen, Gammel Arnborg?, Arnborg, 24, søn af Niels Jakobsen.
FADDER Nr. 4: Mette? Nielsdatter, Gammel Arnborg?, Arnborg
FADDER Nr. 5: Peder Pedersen, Gammel Arnborg, Arnborg, 24, senere 1774- i Brande By, hvor han kaldes Peder Arnborg.
NÆVNT Nr. 1: Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg, Søn Peder staar fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{DKB:} d 14 septembr Christen Nielsen udi gl: Aren Borg hans søn Døbt henning og hans Moster {NN Henningsdatter} Bar ham, faderene Niels jacobsen {Gammel Arnborg} og hustru {Maren Jensdatter} og Søn {Christen? Nielsen} og daatter {Mette Nielsdatter} peder lassen søn peder {Pedersen kaldet Arnborg senere i Brande By}.
{PKB:} d 14 September Christen Nielsen Baren udi gl: Aren Borg døbt hos mig, hans Moster Bar den faderne Niels Jacobsen peder lassen søn peder.

NOTITS: Præsten glemmer barnets navn.


Nr. 2196 1763.09.26 Anders Jensen, Birkebæk. FAR: Jens Ostersen. MOR: Johanne Sørensdatter.
BÅREN AF: ? Pedersdatter, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 1: Mads Mikkelsen, Tornvig, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Mads Mikkelsens kone, Tornvig, Arnborg
FADDER Nr. 3: Laurids Andersen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg, Søn af Ander Lauridsen Smed.
FADDER Nr. 4: Jakob Christensen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 5: ? Jens Ostersens tjenestepige, Birkebæk, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg, Konen NN Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d 26 septembr: jens ostersen Berche Bech hans Baren Døbt Anders peder Lassens Koene bar dend faderne Mas Mechelsen og hustru Lauris Andersen Jacob Christensen ved Kirchen Jens ostersen pige.


Nr. 2197 1763.11.01 Jørgen Christensen, Gammel Arnborg. FAR: Christen Pedersen. MOR: Maren Jørgensdatter.
BÅREN AF: ? Pedersdatter, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg, Var 67 år, døde en måned senere.
FADDER Nr. 3: Laurids Andersen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: Mette ? Anders Lauridsen Smeds tjenestepige, Gammel Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg, Konen NN Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} Paa alle hellegn dag Blev Christen pedersen Baren Døbt Nafl: Jørg{..} peder lassen hustrue bar dend faderne Jens Nielsen Ander {s Lauridsen} smed h[...] Søn {Laurids Andersen} og pige Mette.
{PKB:} d: 1 november Blev Christen pedersen udi gl arenborg hans Baren døbt Jørgen peder lassens koene Bar dend


Nr. 2198 1763.11.01 Niels Jensen, Kirkegaard. FAR: Jens Henningsen. MOR: Ellen Jensdatter.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 1: Mads Mikkelsen
FADDER Nr. 2: ? Mads Mikkelsens kone, Tornvig, Arnborg
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg, Niels Søndergaards søn.
NÆVNT Nr. 1: Niels Søndergaard, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} Samme dag Blev Jens Henningsen ved kierche gaarden og hustru {Ellen Jensdatter} Søster {Karen Jensdatter} bar dend faderne og barnes nafn er Niels faderne Mas Mechelsen hustru, Niels syndergaars søn peder {Nielsen, Gammel Arnborg}.
{PKB:} Samme dag Jens Henningsen Baren Ved kierchen døbt Niels, hans kones søster Bar dend faderne Mas Andersen og koene.

NOTITS: Præsten har et forkert navn.


Nr. 2201 1765.01.01 Jens Christensen, Gammel Arnborg. FAR: Christen Nielsen den Ældre. MOR: Anne Henningsdatter.
BÅREN AF: ? Henningsdatter, Søster til Moderen
FADDER Nr. 1: Niels Søndergaard, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen Søndergaard, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg, 26.
FADDER Nr. 3: ? Nielsdatter Søndergaard, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg
FADDER Nr. 4: Peder Larsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg, Degnen kalder ham Peder Smed.
FADDER Nr. 5: ? Peder Larsens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Paa Nytaars Dag, Blev Christen Nielsen udi gl: Aren Borg hans Baren døbt Jens hans Koene Søster {NN Henningsdatter} Bar Dend, faderne Niels Søndergaard og søn peder {Nielsen} og daatter peder Lassen og Koene.
{DKB:} Paa Nytaarsdag, da blev Christen Nielsen baren udi gl. Aren borg døbt Jens, hans faster bar ham faderne Niels Søndergaar og daatter peder smed og peder Niels.


Nr. 2204 1765.03.27 Christen Thomasen, Grene. FAR: Thomas Hansen. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Maren, Grene, Arnborg, Hans Rasmussen Grenes kone.
FADDER Nr. 1: Bertel Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 2: Hans Rasmussen Grene, Grene, Arnborg, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Grene, Arnborg, Niels Nielsens kone.
FADDER Nr. 5: Jakob Christensen, ?
FADDER Nr. 6: Karen Jensdatter, Arnborg, hvis 33 år gammel, så Kirkegaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: Paa Pallum Syndag Blef thommas {Hansen} gren Baren døbt Christen Maren sl daatter - Bar dend faderne Bertel heesgaard Jacob Christensen Karen Jensdaatter Niels {Nielsen} gren og hustrue {Maren Jensdatter}.
{PKB:} Paa Pallum søndag Blev thomas grens hans Baren døbt christen maren hans gren Bar dend faderne [Bertel] h[e]sgaar og hans gren og Niels gren og Kone.

NOTITS: Bærerens navn er problematisk.


Nr. 2207 1766.02.02 Henning Christensen, Gammel Arnborg. FAR: Christen Nielsen den Ældre. MOR: Anne Henningsdatter.
BÅREN AF: Abelone Nielsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, 46, Niels Søndergaards datter, gift med Jens Olesen †1764.
FADDER Nr. 1: Niels Jakobsen Søndergaard, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg, Faderens bror
FADDER Nr. 3: Maren Jensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Faderens mor, Niels Søndergaards Kone
FADDER Nr. 4: Laurids Andersen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d 2 dend Februvares Blev Christen Nielsen {den Ældre} udj gl Aren Borg hans Barn Døbt Henning, Niels {Jakobsen} Sønder{gaards} Daatter {Abelone Nielsdatter} Bar dend faderne Niels {Jakobsen} søndergaar og søn peder {Nielsen} og hustru {Maren Jensdatter} Lauris {Andersen} smed.


Nr. 2208 1766.07.19 Jakob Jensen, Fasterholt. FAR: Jens Jakobsen Fasterholt. MOR: Johanne Madsdatter.
BÅREN AF: ? Christen Fasterholts kone, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 1: Christen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg, 26, Niels Søndergaards søn vel.
FADDER Nr. 3: Maren Jensdatter, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d 19 Julius Blev Jens {Jakobsen} fasterholt hans barn Døbt Jacob Christen f[ast]holt koene bar dend faderne Christen fasterholt Peder Niels{en} Maren Jens dat.


Nr. 2209 1767.02.22 Jakob Christensen, Fasterholt. FAR: Christen Fasterholt. MOR: ? Christen Fasterholts kone.
BÅREN AF: Johanne Madsdatter, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Bjerre, Fasterholtbjerre, Arnborg
FADDER Nr. 2: Jørgen Pedersen, Ikke Identificeret.
FADDER Nr. 3: Rasmus Jensen, Ikke Identificeret.
FADDER Nr. 4: Maren Nielsdatter, Ikke Identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Jens Jakobsen, Fasterholt, Arnborg, Konen Johanne Madsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d 22 Februvius Blev Christen fasterholt hans Baren døbt Nafl: Jacob Jens Jens {2 x Jens original} Jacobsen Koene bar dend faderne Niels bier og Søn Jøren pedersen og Rasmus Jens og Maren Nielsdat


Nr. 2210 1767.08.09 Nikolaj Rasmussen, Skibbild. FAR: Rasmus Nikolajsen. MOR: Inger Hansdatter.
BÅREN AF: Karen Pedersdatter, Dørslund, Brande, Nylig gift med Lars Hansen.
FADDER Nr. 1: Hans Nielsen Grene, Grene, Arnborg, 26, søn af Niels Thomasen Grene.
FADDER Nr. 2: ? Peder Larsens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Lars Hansen Døslund, Dørslund, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Michal Jepsen, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Peder Lassen, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d 9 Augsti Blev Rasmus {Nikolajsens} skiefvels {Skibbilds} Baren, diøbt nafl: Nechulai han[s] koenes Broders {Lars Hansen} Koene {Karen Pedersdatter} bar dend fader Hans {Rasmussen} gren Peder lassen kone Thomas h[a.t] [da..]datter Las {Hansen} døslund og Mechel Jepsen.


Nr. 2211 1767.09.12 Jens Nielsen, Gammel Arnborg. FAR: Niels Madsen. MOR: ? Niels Madsens kone.
BÅREN AF: Maren, Arnborg?, Søster til moderen.
FADDER Nr. 1: Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Peder Larsens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Laurids Andersen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: Peder Nielsen, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg, Niels Søndergaards søn.
FADDER Nr. 5: Maren Jensdatter, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d 12 September Blev Niels Massen udi gl Arenborg, hans barn døbt Jens og hans Moster Maren bar ham faderne Peder lassen og Koene Laurids {Andersen} smed peder Nielsen, [Maren] [Jen.]daatter.


Nr. 2213 1768.01.30 Christen Jensen, ?. FAR: Jens Christensen. MOR: ? Jens Christensens kone.
BÅREN AF: ? Jens Bukkærs kone, Bukkær, Assing
FADDER Nr. 1: Jens Henningsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 2: Jens Bukkær, Bukkær, Assing
FADDER Nr. 3: Laurids Andersen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Peder Hesselvigs kone, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Jensdatter, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Peder Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d 30 Janvai Blev Jens Christensen Barn døbt Christen og Jens [Puch?] Kier{"kone" mangler, eller skal det være Kiereste} bar dend faderne Jens henningsen {Gammel Arnborg} Jens Puchkire {Bukkær, Assing} Lauris Andersen {Smed, Gammel Arnborg} Peder {Nielsen} hesselvigs koene {Maren Christensdatter, Hesselvig, Skarrild}, Maren Jensdaatter {Arnborg}.


Nr. 2214 1768.02.20 Jens Nielsen, Gammel Arnborg. FAR: Niels Madsen Skovbjerg. MOR: Ane Marie Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: REKONSTRUKTION: Niels Madsen i Gammel Arnborg en søn hjemmedøbt Jens. Udfra begravelsen 20. marts 1768 '
{DKB:} d 20 Marsi Niels Massen Søn Jens --- 27 dag udi gl Arenborg.'

Begravelse nr. 6172


Nr. 2215 1768.05.09 Christen Christensen, Fasterholbjerre. FAR: Christen Christensen Bjerre. MOR: Johanne Christensdatter .
BÅREN AF: ? Niels Christensen Bjerre tjenestepige, Fasterholtbjerre, Arnborg
FADDER Nr. 1: Mikkel Christensen Togsvig, Togsvig, Arnborg
FADDER Nr. 2: Christen Mikkelsen Togsvig, Togsvig, Arnborg, 24, søn af Mikkel Christensen Togsvig.
FADDER Nr. 3: Anne Mikkelsdatter, Togsvig, Arnborg, 26, datter af Mikkel Christensen Togsvig. Kunne være Inger, 19.
FADDER Nr. 4: Jens Jakobsen, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 5: Johanne Madsdatter, Fasterholt, Arnborg, Jens Jakobsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen Bjerre, Fasterholtbjerre, Arnborg, Hans tjenestepige bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d: 9de May Blev Christen {Christensen} Biere udi fasterholt hans baren døbt Christen Niels {Christensen} Biere pige bar dend faderne Mechel {Christensen} toxvig og søn {24, Christen Mikkelsen} og daatter {26, Anne, evt Inger, 19, Mikkelsdatter} Jens [Jacbsen] og Koene {Johanne Madsdatter, Fasterholt} 5 fader.


Nr. 2216 1768.06.02 Jens Christensen, Tovdal. FAR: Christen Poulsen Tovdal. MOR: Bodil Christensdatter.
BÅREN AF: ? Peder Hesselvigs kone, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen
FADDER Nr. 2: Søren Christensen, Søn af Christen som også er fadder
FADDER Nr. 3: Mette Christensdatter, Arnborg?
FADDER Nr. 4: Jens Kjeldsen, Ikke set i Arnborg sogn.
NÆVNT Nr. 1: Peder Hesselvig, Hesselvig, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} torsdag d 2 den Junius blev Christen {Poulsen} todald {Tovdal} Barn døbt Jens peder hesselvig koene bar dend faderne Christen [...frei] og Søn Søren {Christensen} Mette Christensdaatter Jens Kielssen.


Nr. 2217 1768.07.17 Jens Nielsen, Grene. FAR: Niels Grene. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: ? Jensdatter, Moderen Maren Jensdatters søster
FADDER Nr. 1: Niels Thomsen Grene, den gamle, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 2: Niels Madsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: ? Niels Madsens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: Peder Nielsen, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg
FADDER Nr. 5: Johanne Christensdatter Grene, Grene, Arnborg, Gift med Thomas Hansen i Grene.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} Syndagen d: 17 Jullius blev Niels grenes baren døbt Jens og hans koenes Søster Bar dend, fadrene Niels gren Niels Mass: peder Nielss: johanne {Christensdatter} green Niels Mass: koene.


Nr. 2219 1769.07.02 Christen Sørensen, Kirkegaard. FAR: Søren Christensen. MOR: Sidsel Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Mølle, Arnborg?
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 2: Jakob Christensen, Kirkegaard, Arnborg, 27, søn af Christen Jakobsen.
FADDER Nr. 3: ? Jakobsdatter, Kirkegaard, Assing, 29+ år gammel, født før 1740, hvor Christen Jakobsen synes at være kommet til Arnborg og fæstet i Kirkegaard.
FADDER Nr. 4: Peder Nielsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg, 30, søn af Niels Søndergaard
FADDER Nr. 5: Christen Mikkelsen Togsvig, Togsvig, Arnborg, 25, søn af Mikkel Christensen Togsvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} 2 dend Julius blev Søren Christensen Barn Døbt Christen Ane Møl bar dend faderne Christen Jacobsen og Søn Jacob {Christensen, Kirkegaard} og søster {NN Christensdatter, 29+} Peder {Nielsen} smed og Christen {Mikkelsen} Toxvig.
NOTITS: Jakob Christensens søster Else døde 1768, så det er ikke hende. Der er ikke andre søstre født efter 1740 i Arnborg. Denne søster formodes født før det år men kunne også være glemt i kirkebogen og dermed yngre.


Nr. 2220 1769.07.23 Nikolaj Rasmussen, Skibbild. FAR: Rasmus Nikolajsen. MOR: Inger Hansdatter.
BÅREN AF: Maren Nikolajsdatter, Søster til faderen, uvist om hun er i Arnborg.
FADDER Nr. 1: Hans Larsen Dørslund, Dørslund, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Lars Hansen, Dørslund, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Johanne Christensdatter, Grene, Arnborg, Gift med Thomas Hansen Grene.
FADDER Nr. 4: Peder Pedersen, Gammel Arnborg, Arnborg, Søn af Peder Larsen.
FADDER Nr. 5: Mikkel Jepsen, Arnborg, Sted uvist.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Hansen, Grene, Arnborg, Konen Johanne Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d 23 Julius Blev Rasmus skiefvel Baren døbt Niculai hans Søster Bar dend, faderne hans døslund og søn thomas hanssen Kone, Peder pedersen cechel Jepsen.
NOTITS: Hans Larsen Dørslund er moderens far og Lars Hansen Dørslund hendes bror.


Nr. 2221 1769.09.05 Mads Nielsen, Gammel Arnborg. FAR: Niels Madsen Skovbjerg. MOR: Ane Marie Jensdatter.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 2: Maren Jensdatter, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 3: Maren Jensdatter, Arnborg
FADDER Nr. 4: Laurids Andersen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 5: Ellen Nielsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Sandsynligvis Peder Larsens 2. kone, men kunne være første NN Pedersdatter.
NÆVNT Nr. 1: Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg, 2. kone? Ellen Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d: 5 september blev Niels Massen udi Gl: ArBorg hans Baren døbt Naflig Mas hans Bar den, faderne Niels gren og hustru Maren jensdaatter Lauris smed peder [Las]sen hustru.


Nr. 2223 1770.02.19 Jakob Jensen, Fasterholt. FAR: Jens Jakobsen. MOR: Johanne Madsdatter.
BÅREN AF: ? Christen Christensen Fasterholts kone, Fasterholt, Arnborg, For patronym Christensen se dåb 1775.
FADDER Nr. 1: Jørgen Pedersen, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 2: Maren Thomasdatter, Bukkær?, Assing?, Formodet datter af Thomas Pedersen Holtum.
FADDER Nr. 3: Niels Thomsen, Holtum, Arnborg, 28, formodet søn af Thomas Pedersen Holtum.
FADDER Nr. 4: Anne Thomasdatter, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg, For patronym Christensen se dåb 1775.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d: 19 Februvius blev jens Jacobsen udi fasterholt hans baren døbt Jacob Christen faster holt kone bar dend, faderne Christen {Pedersen} faster fasterholt Jørgen pedersen {Holtum} Maren thomasd Niels thomesen {Holtum} Anne [Thomasd].


Nr. 2226 1771.04.26 Hans Thomasen, Grene. FAR: Thomas Hansen. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Inger Hansdatter, Skibbild, Arnborg, Gift med Rasmus Nikolajsen.
FADDER Nr. 1: Rasmus Nikolajsen, Skibbild, Arnborg, Konen bærer også.
FADDER Nr. 2: Hans Rasmussen Grene, Grene, Arnborg, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Maren Jensdatter, Arnborg
FADDER Nr. 4: Niels Thomsen Holtum, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 5: Malene Hansdatter, Tornvig, Arnborg, Faderens søster, gift med Peder Hansen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Hansen, Tornvig, Arnborg, Konen Malene Hansdatter er fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d: 26 April blev Thomas Hanssen udi gren hans baren døbt hans, rasmus {Nikolajsen, Skibbild} skiefvel koene {Inger Hansdatter} bar dend faderne hans {Rasmussen} gre Rasmus {Nikolajsen, Skibbild} skifve Maren jens daatter Niels {Thomsen} holt dom Peder hansens kone.
NOTITS: Hans Rasmussen er faderens far. Malene Hansdatter hans søster.


Nr. 2228 1771.07.02 Christian Sørensen, Kirkegaard. FAR: Søren Christensen. MOR: Sidsel Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Mølle, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d: 2 Julius Blev Søren Christensen Ved Arenborg kierche, hans Baren døbt Nafl: Christian Anne Møler Bar dend, faderne.


Nr. 2230 1772.07.01 Jens Nielsen, Gammel Arnborg. FAR: Niels Madsen Skovbjerg. MOR: Ane Marie Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: REKONSTRUKTION (udfra FT 1787): Niels Madsen Skovbjerg og Ane Marie Jensdatter en søn Jens.
NOTITS: Dato arbitrær 1. juli midt i året


Nr. 2235 1774.04.04 Hans Pedersen, Tornvig. FAR: Peder Hansen. MOR: ? Peder Hansens 1. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2 Paaske Dag Peder Hansens barn af thornvig døbt Hans.
Begravelse nr. 6189


Nr. 2237 1774.07.10 Andreas Eriksen Wickmann, Skibbild. FAR: Erik Zachariasen Wickmann. MOR: Else Katrine Andersdatter Wong.
BÅREN AF: Bodil Andersdatter Wong, Hastrup, Thyregod, Gift med Anders Bagger på Hastrup.
NÆVNT Nr. 1: Anders Bagger, Hastrup, Thyregod, Konen Bodil Andersdatter Wong bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 10 Julii fremstillet Herren i Kirken Monsr: Wickmans nemlig Erick {Zachariasen} Wichmans barn af Schibild navnlig Andreas, som den 23 Junii var hiemmedøbt Mad: {Anders} Bagger {Bodil Andersdatter Wong} af hastrup bar det.


Nr. 2240 1775.05.21 Peder Nielsen, Grene. FAR: Niels Nielsen. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter, Høgild- Øster, Rind, Ib Pedersen Skærbæks 2. kone.
FADDER Nr. 1: Ib Pedersen Skærbæk, Høgild- Øster, Rind
FADDER Nr. 2: Niels Madsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: ? Niels Madsens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: Maren Tovdal, Tovdal, Arnborg
FADDER Nr. 5: Anna Nielsdatter, Grene, Arnborg, 21, Niels Grenes datter
FADDER Nr. 6: Thomas Hansen, Grene, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Niels Nielsen Grene, Grene, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 5te Søndag efter Paaske Blev Niels Nielsen i gren hans barn døbt Peder Jb Pedersen Kone {Kirsten Jensdatter} udi Høgiel {Høgild, Rind} bar dend, faderne Jb pedersen {kaldet Skærbæk, Øster Høgild, Rind} og Niels Massen og koene Maren Todald Niels gren dat. og Thomas Hansen i gren.
NOTITS: Ib Pedersen Skærbæks 1. kone død 1773 (Nygaards Sedler), 2. kone fra FT 1787.


Nr. 2242 1775.09.24 Ole Christensen, Fasterholt. FAR: Christen Christensen Fasterholt. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Mette Nielsdatter, Snejbjerg, Christen Mikkelsen Togsvigs fæstemø.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Bjerre, Fasterholtbjerre, Arnborg
FADDER Nr. 2: Rasmus Jensen, Tornvig, Arnborg, 31
FADDER Nr. 3: Jens Jakobsen, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Arnborg
FADDER Nr. 5: Kirsten Mikkelsdatter, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Christen Mikkelsen, Togsvig, Arnborg, 31, fæstemø Mette Nielsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d 15 Søndag i Trinitats Blev Christen {Christenen} fasterholt Barn døbt Olle, og Christen {Mikkelsen} Toxvigs FæstedMøe {Mette Nielsdatter af Snejbjerg} bar dend, faderne Niels {Christensen} bere {Fasterholtbjerre} og Rasmus Jensen Jens [Jacbsen] og Maren Christend. Kirsten Mechelsdat.
Begravelse nr. 6193
NOTITS: Begravet 7 uger gammel. PKB: "Dom: 15 p Trinit: d 24 Septembr: blev døbt Christen Christensens Barn af Fasterholt navnlig Ole." Her ses at Christen Fasterholt hedder Christensen.


Nr. 2243 1776.01.01 Simon Thomassen, Grene. FAR: Thomas Hansen. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Christensdatter, Olling, Assing, Niels Sørensen Ollings kone, gift 1763c.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen Olling, Olling, Assing, Konen Kirsten Christensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Niels Nielsen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 3: Jakob Christensen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 4: Søren Christensen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 5: Jens Henningsen, Nederby, Sønder Felding
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nytaarsdag døbt Thomas Greenes Søn navnlig Simon Moderens Syster fra Aalling {Olling, Assing sogn} bar det.
{DKB:} Blev først Jan{... beskadiget} Thomas Hansen udi gren hans barn døbt Simmon hans Koenes søster {Kirsten Christensdatter, Olling, Assing} bar dend faderne Niels {Nielsen} grene og niels {Sørensen} olling og Jacob Christensen og Søren Christensen og Jens Henningsen.

Begravelse nr. 6194
NOTITS: Begravet i jan. 1776 5 uger gammel.


Nr. 2244 1776.03.20 Dødfødt, Tornvig. FAR: Peder Hansen. MOR: Malene Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Peder Hansen i Tornvigs søn begravet dødfødt.
Begravelse nr. 6195


Nr. 2246 1776.06.23 Christen Jakobsen Kirke, Kirkegaard. FAR: Jakob Christensen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Sidsel Christensdatter, Kirkegaard, Arnborg, Søren Christensen Kirkes kone.
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen, Kirkegaard, Arnborg, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Søren Christensen Kirke, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 3: Henning Jensen, 19, Jens Henningsens søn.
FADDER Nr. 4: Hans Madsen, Arnborg, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 5: Anne Tovdal, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 2 post Trin: hiemmedøbt Jacob Christensens Barn i Annex gaarden navnlig Christen som var i Kirke Dom: 3 post Trin:
{DKB:} d 3 søndag efter Træfoldig{hed} Jacob Christensen udi Kierche gaarden var hans hans baren til daab Nafl: Christen og Søren Christensen Koene {Sidsel Christensdatter, Kirkegaard} bar de faderne Christen Jacobsen {Kirkegaard} og Søren {Christensen} Kierche og henning jensen og hans Madsen Anne Todald.


Nr. 2248 1776.09.15 Thomas Nielsen, Holtum. FAR: Niels Thomassen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Poul Hesselvigs kone, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 1: Rasmus gammel
FADDER Nr. 2: Jørgen Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 3: Henning Jensen, Arnborg
FADDER Nr. 4: Stine? Pedersdatter, Hundshoved?, Nørre Snede, Søster til moderen. Stine har med hendes mand Mads Sørensen overtaget Hundshoved i Nørre Snede.
FADDER Nr. 5: Kirsten Lauridsdatter, Arnborg, Ikke identificeret
NÆVNT Nr. 1: Poul Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 15 post trin: blev Niels Thomasens Søns /:Thomas:/ Daab confirmeret i kirken.{DKB:} d 15 Søndg ef Trinitaus blev Niels Holtdom barn døbt Thomas Povel Hessel {Hesselvig, Skarrild} Koene bar dend faderne gl: Rasmus h[...sen] og Jørgen {Pedersen} Holtdom. Henning Jensen og hendes Søster {?Stine Pedersdatter, Hundshoved, Nørre Snede} og Kirsten Lauris daatter {Gammel Arnborg}.
{PKB:} Niels Thomasens Søn Thomas af Holtum Onsdagen d 7 Augusti heimmedøbt døbt i Præstegaarden


Nr. 2249 1776.09.29 Maren Pedersdatter, Hjøllund- Store. FAR: Peder Sørensen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Birte? Pedersdatter, Moderens søster, hun har en søster til Anne Maire, men hun er kun 15c aar gammel.
FADDER Nr. 1: Peder Rasmussen, Nederkirkegaard, Assing, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Anders Pallesen, Gift med faderens søster Else.
FADDER Nr. 3: Else Sørensdatter, Faderens søster.
FADDER Nr. 4: Jørgen? Hjøllund, Hjøllund, Arnborg
FADDER Nr. 5: ? Jørgen? Hjøllunds søster, Hjøllund, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d 17 Søndag i Trinitatus blev Peder Sørensen udi Hiølund hans baren døbt Anne og hans koenes {Maren Pedersdatter} søster {Birte? Pedersdatter} bar dend faderne Peder Rasmussen {Nederkirkegaard, Assing} og Anders Pallisen og koene {Else Sørensdatter} og [Jørgen?] hiøllund og søster.
NOTITS: Peder Rasmussen er moderens far. Else Sørensdatter er faderens søster.


Nr. 2253 1777.09.28 Jens Pedersen, Tornvig. FAR: Peder Hansen. MOR: Malene Hansdatter.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 1: Peder Jørgensen Holtum, Holtum, Arnborg, Svigerfar til Maren Nielsdatter som bærer.
FADDER Nr. 2: Hans Rasmussen Grene, Grene, Arnborg, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Johanne Christensdatter, Grene, Arnborg, Thomas Hansen Grenes kone.
FADDER Nr. 4: ? Laurids Andersen Smeds tjenestepige, Gammel Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Thomas Hansen Grene, Grene, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søndagen d: 18de post Trin: døbt i kirken Peder hansens barn af Thornvig navnlig Jens Jørgen {Pedersen} Holtums Hustrue {Maren Nielsdatter} bar det faderne vare (:NB denne Søndag var d 28 Septembr:) Hans {Rasmussen} Greene, Peder {Jørgensen} Holtum, Thomas {Hansen} Greenes Kone og Lauritz {Andersen} Arnborgs Pige.
{DKB:} d 18 Søndag efter 3 foldighed Peder hansen udi Torrenvig døbt Jens Jørgen fa Koene bar dend faderne hans {Rasmussen} gren [P...] {Peder Jørgensen} holtdom Jørgen hiølund {?} thomas {Hansen} gren koene {Johanne Christensdatter} Anders {Lauridsen, Gammel Arnborg} smeds Pige.

Begravelse nr. 6203
NOTITS: Begraves 3 uger gammel. Præsten har Laurids Andersens tjenestepige, degnen hans far Anders Smeds tjenestepige, som vel er den samme.


Nr. 2254 1778.01.18 Dødfødt, Holtum. FAR: Niels Thomassen Holtum. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag Dom 2de post Epiph: begravet Niels {Thomassen} Holtums dødfødde barn. Et dødfød barn /:Dreng:/ af Niels Holtum og ........ in Januar:
Begravelse nr. 6205
NOTITS: Moderen begraves to måneder senere.


Nr. 2255 1778.02.22 Jens Jensen, Fasterholt. FAR: Jens Jakobsen Fasterholt. MOR: Johanne Madsdatter.
BÅREN AF: Ellen Jensdatter, Sønder Felding?, Gift med Jens Henningsen.
FADDER Nr. 1: Jens Henningsen, Sønder Felding?, Hans kone Ellen Jensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Christensen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 3: Henning Jensen, Sønder Felding?, Søn af Jens Henningsen.
FADDER Nr. 4: Anne Jensdatter, Arnborg?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: Sexagesima døbt i Kirken den forhen afdøde Jens Fasterholts barn navnlig Jens. Jens Henningsens Hustrue {Ellen Jensdatter} bar det. Fadderne Jens Henningsen, Christen {Christensen} fasterholdt, Henning Jensen etc:
{DKB:} d 22 Febr blev sl. Jens Jacobsen barn Jens Jens hennings Kone bar dend faderne Christen Fasterholt Jens Hennings Søn Christ [fasters] [Anne] Jensdaatter

Begravelse nr. 6209
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.


Nr. 2257 1778.08.02 Mikkel Christensen, Togsvig. FAR: Christen Mikkelsen Togsvig. MOR: Anne Marie Pedersdatter.
BÅREN AF: Inger Mikkelsdatter, Ringstrup, Gjellerup, Faderens søster gift 1776 til Gjellerup med Jens Pedersen.
FADDER Nr. 1: Mikkel Christensen Togsvig, Togsvig, Arnborg, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Jørgensen Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande, Moderens far
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande, 25, Senere kaldet Usseltoft, fordi han køber den gaard i 1784.
FADDER Nr. 4: Anne Marie Pedersdatter, Togsvig, Arnborg, Formodes at være denne Anne Marie. Lige gift med Christen Mikkelsen, Togsvig.
FADDER Nr. 5: Maren Jensdatter, Brande By, Brande, Problematisk, skal være datter af Jens Pedersen i Brande By, men den Jens Pedersen der findes der har ingen datter Maren.
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Bror til moderen, har lige giftet sig til en gård i Uhre, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 7 Søndag efter Trin: Christen {Mikkelsen} toxvigs barn døbt Michel faderens Syster Inger {Mikkelsen, Ringstrup, Gjellerup} bar det Fadderne Michel {Christensen} Thornvig Peder {Jørgensen, Store-Sandfeld, Brande} Sandfeld og Søn {Peder Pedersen}. Maren Jensdatter - .
{DKB:} d 7de Søndag efter 3 foldig blev Christen Toxvigs baren døbt Michel og hans søster Enger faderne Christen fasterholt og Koene Peder Pedersen af Sanfuld og hans Søster Maren Jens Pedersen af brande {fejl for Uhre, Brande} bye.

NOTITS: Peder Jørgensen er moderens far og Peder Pedersen hendes bror. Inger Mikkelsdatter er faderens søster fra Ringstrup, Gjellerup. Moderens bror Jens Pedersen hører ikke til i Brande By i 1778, men i Uhre By, Brande sogn.


Nr. 2258 1778.09.22 Christen Jakobsen Smed, Kirkegaard. FAR: Jakob Christensen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Bodil Christensdatter, Tovdal, Arnborg, Moderens mor, gift med Christen Poulsen Tovdal.
FADDER Nr. 1: Christen Poulsen Tovdal, Tovdal, Arnborg, Moderens far. Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Jens Henningsen, ?, Arnborg?
FADDER Nr. 3: Poul Christensen, Tovdal, Arnborg, 22, bror til moderen, søn af Christen Poulsen.
FADDER Nr. 4: Søren Christensen Kirke, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 5: Karen Christensdatter, Kirkegaard, Arnborg, 27, søster til faderen, ikke entydig identifikation.
FADDER Nr. 6: ? Christensdatter, Tovdal, Arnborg, Mette 29, eller Anne 25, eller Anne Kirstine 19.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 22 Sept: hiemmedøbt i Præstegaarden Jacob Christensens Barn af Annexgaarden navnlig Christen, Christen {Poulsen} Thodals Hustrue {Bodil Christensdatter} bar det, fadderne vare Jens Henningsen, Christen {Poulsen} Thodal. det døbte Barn var i Kirke Dom: 15 p: Trin:
{DKB:} d 12 Søndag Jacob {Christensen} Kirche baren chresten hans Pige bar faderne Christen {Poulsen} Todal og søn {22, Poul Christensen} Søren {Christensen} Kirche og Faster {?27, ?Karen Christensdatter} og hans koenes {Maren Christensdatter} Søster {Mette 29, eller Anne 25, eller Anne Kirstine 19, Christensdøtre}.

NOTITS: Præsten og degnen er vildt uenige om faddere og hvem der bærer. Alle disse folk levede og er derfor opført, hvem der virkelig var i kirken den dato er en anden sag. Christen Poulsen Tovdal er moderens far og Poul Christensen hendes bror. Faderens søster Mette, Anne eller Anne Kirstine.


Nr. 2259 1779.01.10 Inger? Pedersdatter, Gammel Arnborg. FAR: Anders Pedersen, Tønder. MOR: Karen Larsdatter.
BÅREN AF: Maren Mortensdatter, Arnborg?
FADDER Nr. 1: Christen Mikkelsen Togsvig, Togsvig, Arnborg
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Frølund, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: ? Laurids Andersen Smeds tjenestepige, Gammel Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Laurids Andersen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 1 p Epipan: var Koenen Karen Larsdatter /: hindes Mand er i NB: :/ uægte barn til daaben i Kirken for public: Daaben d 7 Jan: 1779 og blev udlagt til barne fader Anders Pedersen Snedker og Enkemand af Tønder.
{DKB:} d første Søndag efter Nytaars dag blev En Ud ægte barn døbt af gl Arenborg Nafl [Enger] [Karen] Las datter [...] [.....] [..] dend og Anders Pedersen af holtsten Som gaf sig an for [.........lag] til fader og Maren Mortensdaatter bar dend faderne Christen {Mikkelsen} Toxvig Peder Christensen {Frølund, Gammel Arnborg} Laurits {Andersen, Gammel Arnborg} smeds Pige.

NOTITS: Barnet blev altså hjemmedøbt den 7. januar og publicerede dåben i kirken den 10. januar. Moderen er gift med en mand, som er væk og får et barn med en anden mand.


Nr. 2260 1779.02.25 Peder Jørgensen, Holtum. FAR: Jørgen Pedersen Holtum. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Troelsdatter, Sandfeld- Store, Brande, 22, datter af Troels Jørgensen i Store Sandfeld, Brande.
FADDER Nr. 1: Troels Jørgensen Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande, Datteren Kirsten bærer.
FADDER Nr. 2: Niels Thomsen Holtum, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 3: Maren Pedersdatter, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Jørgen Pedersen Holtums tjenestepige, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 5: Peder Arve?
FADDER Nr. 6: Jens Arve?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 25 Febr: Jørgen {Pedersen} Holtums barnd døbt navnl: Peder døbt i Kirken.
{DKB:} Søndagen d 28 Febrius Jørgen {Pedersen} holtdom baren døbt Peder Trovel {Troels Jørgensen, af Brande sogn} Sandfuld daater {22, Kirsten Troelsdatter} bar dend faderene Trowel fuld {Troels Jørgensen Store Sandfeld, Brande} Niel holtdom {Niels Thomsen} og koene {2. kone Maren Pedersdatter} Peder [a]rve og Søn Jens [a]rve og Søn Jørgen holtdom Pige.

NOTITS: Troels Jørgensen er faderens fars, Jørgen Pedersen den Yngres, bror. Altså en faderens farbror. Hvad Peder og Jens [a]rves virkelige tilnavn er, er ikke kendt.


Nr. 2261 1779.04.25 Peder Nielsen, Holtum. FAR: Niels Thomassen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Karen Rasmusdatter, Hundshoved, Nørre Snede, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Thomas Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Thomsen, Holtum, Arnborg, 26, faderens bror.
FADDER Nr. 3: Maren Nielsdatter, Holtum, Arnborg, Jørgen Pedersen Holtums kone.
FADDER Nr. 4: Maren Jørgen Pedersen Holtums tjenestepige, Holtum, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg, Konen Maren Nielsdatter står fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 25 April Niels Holtums barn døbt i Kirken navnlig Peder.
{DKB:} d 25 April blev Niels {Thomassen} holtdom baren døbt Peder hans koenes {Maren Pedersdatter} M[o]rder {Karen Rasmusdatter, Hundshoved, Nørre Snede} bar dend faderne hans fader {Thomas Pedersen Holtum} og søn {Peder Thomsen} Jørgen {Pedersen} holdtdom koene {Maren Nielsdatter} og tienst Pige Maren


Nr. 2262 1779.04.25 Søren Pedersen, Hjøllund- Store. FAR: Peder Sørensen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Marie? Pedersdatter, Nederkirkegaard, Assing, 18, søster til moderen.
FADDER Nr. 1: Anders Pallesen, Hjøllund- Lille, Arnborg, Gift med faderens søster Else Sørensdatter.
FADDER Nr. 2: Else Sørensdatter, Hjøllund- Lille, Arnborg, Faderens søster.
FADDER Nr. 3: Jens Pedersen Sandfeld, Uhre, Brande, Opvokset i Store Sandfeld, Brande, gift 1775 til Uhre i Brande med Anna Larsdatter, som først var gift med Peder Sørensen *1697 Uhre, Brande †1770-73 Brande. Slægtsforbindelse helt uklar.
FADDER Nr. 4: Edel Christensdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, 29, nabo, datter af Christen Christensen og Else Nielsdatter i Store Hjøllund.
FADDER Nr. 5: Jørgen Christensen, Hjøllund- Store, Arnborg, 23, nabo i Store Hjøllund, søn af Christen Christensen og Else Nielsdatter i Store Hjøllund, bror til Edel, som også er fadder.
NÆVNT Nr. 1: Peder Rasmussen, Nederkirkegaard, Assing, Moderens far. Hans datter Anne Marie, moderens søster, bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d. 3 Søndag efter Paaske Peder Sørensens barn Søren publicert [...] hiemmedaab.
{DKB:} d [3]di Søndag efter Paasche Peder Sørensen Baren døbt Søren. Peder Rasmussens datter {18, Anne Marie? Pedersdatter, Nederkirkegaard} af Assing bar dend faderne Anders Pallisen og koene {Else Sørensdatter} Jens Pedersen af Sanfuldt {efter 1775 i Uhre, Brande} og Edel Christensdaatter og broder Jøgen {af Store Hjøllund}.

NOTITS: Peder Rasmussen er moderens far, Anne Marie Pedersdatter hendes søster. Anders Pallesen er gift med faderens søster Else Sørensdatter. Edel Christensdatter og broderen Jørgen Christensdatter er naboer.


Nr. 2263 1779.04.25 Jens Sørensen, Kirkegaard. FAR: Søren Christensen. MOR: Sidsel Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Kirkegaard, Arnborg, Gift med Jakob Christensen.
FADDER Nr. 1: Jens Henningsen, Arnborg?
FADDER Nr. 2: Henning Jensen, Arnborg?, 22, søn af Jens Henningsen, der før 1768 fæstede gaarden som Søren Christensen overtog i Kirkegaard.
FADDER Nr. 3: Maren Nielsdatter, Arnborg, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 4: Kirsten Jakob Christensens tjenestepige, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 5: Anne Søren Christensens tjenestepige, Kirkegaard, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jakob Christensen, Kirkegaard, Arnborg, Hans kone Maren Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {3 Søndag efter Paaske} public: Hiemmedaab for Søren Kirkes barn Jens.
{DKB:} Samme dag {d [3]di Søndag efter Paasche} Søren Christensen baren ved kirchen døbt Jens Jacob Christensen koene {Maren Christensdatter}ved Kirchen bar dend faderne Jens henningsen og Søn {Henning Jensen} Maren Nielsdatter Jacob {Christensens} Pig Kirsten Sørens {Christensen} Pige Anne.


Nr. 2264 1779.08.22 Dødfødt, Søby. FAR: Lars Christensen. MOR: Johanne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 22 aug: begr: Lars Søebyes {....} barn dødfødde barn. {under Døde 1779}. Dom: XI post Trin: blev begravet et dødfød barn fra Søebye Drengebarn. {under fødde 1779}.
{DKB:} d 22 Augusti Las Søby [l.ge] død fød baren.

NOTITS: Lars og Johanne blev gift året før i 1778.


Nr. 1999 1780.07.01 Christen Ovesen, Gammel Arnborg. FAR: Ove Christensen. MOR: ? Ove Christensens 1. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra folketælling FT 1787: 'Ove Christensen og 1. kone i Gammel Arnborg deres søn Christen.'}
NOTITS: Faderen får skøde i Gammel Arnborg i juni 1779, er altså i Gammel Arnborg, da sønnen bliver døbt, men glemt i kirkebogen. Sønnen ses i FT 1787 som 7-årig. Dato arbitrær midt i året.


Nr. 1992 1780.07.01 Christen Lauridsen, Søby- Sønder. FAR: Lars Jørgensen . MOR: Johanne Christensdatter .
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra folketælling FT 1787: 'Lars Jørgensen og Johanne Christensdatter i Sønder Søby deres søn Christen.'}
NOTITS: Før denne søn ses i kirkebogen og Ft 1787 datteren Kirsten *1777 Sønder Søby, efter ham ses datteren maren *1784 Sønder Søby.


Nr. 2267 1780.12.26 Jesper Jakobsen, Kirkegaard. FAR: Jakob Christensen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: ? Møllekonen, Slumstrup Mølle, Sædding
FADDER Nr. 1: ? Møller, Slumstrup Mølle, Sædding
FADDER Nr. 2: Niels Christensen, 35, kan ogsaa være Søren Christensen, 40. Bror til faderen.
FADDER Nr. 3: Sidsel Christensdatter, Kirkegaard, Arnborg, Gift med Søren Christensen Kirke.
FADDER Nr. 4: ? Niels Pedersens kone, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 5: Anne Pedersdatter, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Søren Christensen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Konen Sidsel Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Pedersen, Kirkegaard, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} anden julle dag jacob {Christensen} Kierches baren Jesper Slomstrup {Slumstrup Mølle i Sædding sogn} Møller Koene bar fadere Møler og hans broder Søren {Christensen} Kirches koene Niels Pedersen koene Anne Peder dat.


Nr. 2268 1780.12.26 Christen Larsen, Søby. FAR: Laurids Jørgensen. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: ? Nielsdatter, Der står kun Niels datter.
FADDER Nr. 1: Jens Thomassen
FADDER Nr. 2: Søren Jensen
FADDER Nr. 3: Jørgen Larsen
FADDER Nr. 4: Anne Nielsdatter, Fasterholt, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Karen Jensdatter?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} Samme dag {anden julle dag} Las {Laurids Jørgensen} Søbye hans Baren Christen og Niels datter bar dend faderne Jens thomassen {?} Søren Jensen {?} og Jøren lassen {?} Christen {Christensen} fasterholt koene Las Søbye {?} Karen Jens.


Nr. 2269 1781.04.15 Jens Sørensen, Kirkegaard. FAR: Søren Christensen Kirke. MOR: Sidsel Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Arnborg, Anne Nielsdatter, 67, i Gammel Arnborg, gift med Jens Pedersen er den eneste kendte. Ikke sandsynlig fra navnene.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen Smed, Gammel Arnorg (Søndergaard), Arnborg, Nabo
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Gammel Arnorg (Søndergaard), Arnborg, Kan være den ældre, 49, eller den yngre, 31. Nabo, bror til Peder Nielsen Smed
FADDER Nr. 3: Christen Møls, Skarrild?
FADDER Nr. 4: Christen Jakobsen, Kirkegaard, Arnborg, Aftægtsmand i den anden gård i Kirkegaard.
FADDER Nr. 5: Anne Pedersdatter, Arnborg
FADDER Nr. 6: Anne Nielsdatter, Grene, Arnborg, 27, datter af Niels Nielsen Grene.
NÆVNT Nr. 1: Niels Nielsen Grene, Grene, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} Paaske dag Søren {Christensen} kirche Baren døbt Jens Anne Nielsdat bar dend faderne Peder {Nielsen Smed} Cmed {Gammel arnborg} og broder {Christen Nielsen den Yngre, 31, eller den Ældre, 49} Christen Møls Christen Jacobsen {Kirkegaard} Anne Pederdatter Niels {Nielsen} gren datter Anne {Nielsdatter, 27}.
NOTITS: Anne Nielsdatter, der bærer, ikke identificeret.


Nr. 2270 1781.06.10 Jens Christensen, Gammel Arnborg (Søndergaard). FAR: Christen Nielsen? Søndergaard.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Arnborg, Formodentlig Anders Andersen Døvlings kone, for han er også fadder.
FADDER Nr. 1: Anders Andersen, Døvling, Skarrild, Gift med Anne Nielsdatter *1729c †1787+, som er gift 2. gang. Hun var gift 1. gang før 1766 med Peder Jepsen *1731c †1773 Døvling, Skarrild, datter Mette Pedersdatter *1766 i Døvling.
FADDER Nr. 2: Christen Søndergaard, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg
FADDER Nr. 3: ?, Gammel Arnborg?, Arnborg, Christen Søndergaards bror
FADDER Nr. 4: ? Jakob Christensens Tjenestepige, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 5: Maren Jensdatter, Arnborg
FADDER Nr. 6: Karen Jensdatter, Grene, Arnborg, Niels Madsens Kone.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Christensen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Tjenestepigen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Madsen, Grene, Arnborg, Konen Karen Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} 3foldig Søndag Christen Søndergaar barn døbt Jens Anders {Andersen} Døfling {Døvling, Skarrild} koene {Anne Nielsdatter} Bar dend, faderne Anders Ander{sen} Døfling Christen Søndergaar hans broder og Jacob {Christensen, Kirkegaard} Kierche Pige Maren Jensdaatter Niels Madsen koene {Karen Jensdatter, Grene}.
Begravelse nr. 6224
NOTITS: Begravet et halvt år gammel.


Nr. 2272 1781.09.30 Peder Pedersen, Hjøllund- Store. FAR: Peder Sørensen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Pedersdatter, Nederkirkegaard, Assing, 37, søster til moderen gift året efter med Christian Madsen, vel af Tarp, Sønder Felding.
FADDER Nr. 1: Peder Rasmussen, Nederkirkegaard, Assing, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Jørgen Christensen
FADDER Nr. 3: Else Sørensdatter, Hjøllund- Lille, Arnborg, Anders Pallesens kone. Søster til faderen.
NÆVNT Nr. 1: Anders Pallesen, Hjøllund- Lille, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d 16 Sønd T: Peder Sørensen baren døbt Peder hans koenes Syster [Anne Pedersdatter] bar dend faderne Peder Rasmussen {Nederkirkegaard, Assing} Jørgen [Christensen] [Anne Jens dat] Anders Pallisens koene {Else Sørensdatter Lille Hjøllund}.
NOTITS: Peder Rasmussen fra Assing er moderens far. Else Sørensdatter er søster til faderen.


Nr. 2275 1781.10.29 Peder Bartholomæusen, Skibbild. FAR: Bartholomæus Pedersen Purup. MOR: Anne Kirstine Rasmusdatter.
BÅREN AF: Elisabeth Bering, Arvad Mølle, Brande, Gift med Morten Eriksen Luxdorf
FADDER Nr. 1: Jonas Eriksen Harrild, Harrild- Vester, Ejstrup
FADDER Nr. 2: Peder Hansen, Tornvig, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Morten Eriksen Luxdorf, Arvad Mølle, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 29 Oct: blev Barth: {olomæus Pedersen} Purups og Anne Kirstine Rasmusd: Barn af Schibild, Peder fremstillet Herren. Mad: Luxdorfp {Elisabeth Bering} fra Arvad=Mølle bar det, fadderne: Monsr {Morten Eriksen} Luxdorfph af Arvad Mølle. Jonas {Eriksen} Harild. Peder Hansen af Thornvig.
{DKB:} Mandagen d 5te Novembr Monsiur [Burup}] og Anne Rasmusdatters og [.....] og Baren ti [Kierche] og hastrup Mølle kone bar dend faderene hastrup Møller [J...] Pige hans søn og hans [kierst].

NOTITS: Forældrene forlovet 6 måneder før. Degnens kirkebog er, det var ikke Hastrup Mølle i Thyregod det drejede sig om, men Arvad Mølle i Brande.


Nr. 2279 1782.11.10 Gøde Richard Christensen, Gammel Arnborg. FAR: Christen Pedersen Skolemester. MOR: Margrethe Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Marie Pedersdatter, Togsvig, Arnborg, Gift med Christen Mikkelsen.
FADDER Nr. 1: Christen Mikkelsen Togsvig, Togsvig, Arnborg, Konen Anne Marie Pedersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Ove Christensen, Gammel Arnborg, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen, Grene, Arnborg, Ungkarl.
FADDER Nr. 4: Karen Pedersdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, Gift med Peder Andersen
FADDER Nr. 5: Mette Nielsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Peder Andersen, Hjøllund- Store, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 24 Post: Trinitatis Christen {Pedersen Lustrup} Skoelemester og Magrette PedersDaatter deres barn af gl Ahrnborg Gøtthi Richardt. Christen {Mikkelsen} Toxvigs kone {Anne Marie Pedersdatter} bar den, faddere Christen {Mikkelsen} Toxvig Ove Christenß, Christen Nielsen i [Grene] Peder Anders{ens} Kone {Karen Pedersdatter} i Hiøllund Pigen Mette NielsDaatter {Gammel Arnborg}.
{DKB:} 24de Søndag eftter Trinitatis - - var Til Daab i Ahrnborg Kircke Christen skolemester og Magrette deres barn Navnl: Gøtthi richardt Christen Toxvigs Kone bar den fadderne, Christen Toxvigs ove Christens: i gl: Ahrnborg, ung Karl Christen Niels: i greene Peder Anders Kone i Hiøllund Pigen Mette NielsDatter fra gl: Ahrnborg.

Begravelse nr. 6240
NOTITS: Begravet 4 år gammel 1786. Anne Marie Pedersdatter, der bærer, er ikke søster til moderen. Navnet Gøde Richard fra faderens første kones (Maren Gødesdatter †1776 Lustrup, Skarrild) far Gøde Johansen Richard i Lustrup, Skarrild.


Nr. 2281 1783.05.16 Rasmus Bortholomæusen, Skibbild. FAR: Bartholomæus Pedersen Purup. MOR: Anne Kirstine Rasmusdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Almindelig Bededag d 16 Maji Hiemmedøbt i Annexgaarden Bartholomæus Purups og Anne Kirstine Rasmusdatters ægte Barn af Skibild navnlig Rasmus. død d 28 ejusdem.
{DKB:} fredagen dend 16de May hiemmeDøbt, Bartolomæus Purup og an Kiertine Rasmus Daatter i Skibild Deres barn navnl Rasmus død dend 28de Ditto, begravet den 1 Juni

Begravelse nr. 6227
NOTITS: Begravet 12 dage gammel.


Nr. 2283 1783.11.16 Jens Christensen, Togsvig. FAR: Christen Jensen. MOR: Sidsel Jensdatter.
BÅREN AF: Karen Christensdatter, Lilleholm, Brande, Hendes stedmor Johanne Sørensdatter er mor til faderen. Lilleholm er et fæste under Brandholm.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande, 35, han er født i Store Sandfeld, Brande, hans søster Anne Marie er konen i Togsvig.
FADDER Nr. 2: Christen Mikkelsen Togsvig, Togsvig, Arnborg, Barnet hjemmedøbes i hans gård.
FADDER Nr. 3: Arent Jensen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: Johanne Jensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Arent Jensens kone.
FADDER Nr. 5: Peder Nielsen, Togsvig, Arnborg, Daglejer i hus i Togsvig.
FADDER Nr. 6: ? Tjenestepige, Christen Mikkelsens, Togsvig, Arnborg
FADDER Nr. 7: Anne Johanne Christensdatter, Birkebæk, Arnborg, Nabo, Niels Christensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen Skræder, Lilleholm, Brande, Lilleholm er et fæste under Brandholm.
NÆVNT Nr. 2: Niels Christensen Birkebæk, Birkebæk, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{SKARRILD KIRKEBOG:} d 8 Octobr: hiemmedøbt i Præstegaarden Christen Jensens og [Sids]el Jensdat{..} Barn af Toxvig navnl: Jens NB Dette Hører til Arnborg.
{PKB:}Sidsel Jensdatters Barn af Toxvig {først skrevet: "Birkebek", understreget, direkte derover Toxvig} navnlig Jens. fremstillet i Kirken Dom: 22 post Trin: Jens {Christensen} Skræders kone {Karen Christensdatter} fra Brandtholm {Lilleholm} bar det. Fadderne: Jens Pedersen i Uhre. christen {Mikkelsen} Toxvig. Arent Jensen. Peder Nielsen {Togsvig}. Niels {Christensen} Birkebeks kone {Anne Johanne Christensdatter}. Arents Kone {Johanne Jensdatter}. Toxvig=Pige.
{DKB:} Dend 6te Octobre er Christen Jensen og cidsel Jens Daatter Deres Søn navnl: Jens hiemme Døbt i Toxvig fremstillet herren i Kircken 22de post: Trin: Jens Skræders kone fra Brandholm bar den, faddere Jens Peders: i uhre Christen {Mikkelsen} Toxvig, Arnt Jensen, Peder Niels, Niels {Christensen} Birckebæchs Kone {Anne Johanne Christensdatter}. Arnts Kone {Johanne Jensdatter} Toxvig Pige . -

NOTITS: Karen Christensdatter stedmor Johanne Sørensdatter i Birkebæk er stedmor til Christen Jensen. Jens Pedersen i Uhre, Brande er bror til Christen Mikkelsens kone, Anne Marie Pedersdatter begge født i Store Sandfeld, Brande. Niels Christensen og kone er naboer i Birkebæk. I Skarrild kirkebog siges hjemmedåben at ske i prøstegården i Skarrild, i Arnborg kirkebog derimod i Toxvig selv.

LINK: Hjemmedåb i Skarrild Præstegaard 8. okt.


Nr. 2285 1784.04.11 Niels Nielsen, Holtum. FAR: Niels Thomassen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Trine Pedersdatter, Hundshoved, Nørre Snede, Moderens søster, gift med Mads Sørensen.
FADDER Nr. 1: Mads Sørensen, Hundshoved, Nørre Snede, Konen Trine Pedersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Rasmus Pedersen, Hundshoved, Nørre Snede, 14, moderens broder, ungkarl.
FADDER Nr. 3: Jørgen Pedersen, Holtum, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 4: Anders Christensen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 5: Peder Sørensen, Kirkegaard, Arnborg, Ungkarl.
FADDER Nr. 6: Maren Jørgensdatter, Holtum, Arnborg, 16, nabo, datter af Jørgen Pedersen.
FADDER Nr. 7: Anne Nielsdatter, Holtum, Arnborg, Tjenestepige eller ganske muligvis datter af Niels Thomsen uden dåb i kirkebogen.
FADDER Nr. 8: Maren Christensdatter, Kirkegaard, Arnborg, Gift med Jakob Christensen.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Christensen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d. 26 Februar: himmedøbt i Præstegaarden Niels Thomassens og Maren Pedersdatters barn af Holtum navnlig Niels. den I Paaske Dag var ovenmeldte Niels Thomassens barn af Holtum i Kirken navn: Niels Mads Sørensens Kone fra {Hundshoved, Nørre} Snede bar det: Fad: Mads Sørensen {Hundshoved, Nørre Snede}, Jørgen {Pedersen} Holtum. Anders {Christensen} Greene Rasmus Pedersen fra Hundshoved {Nørre Snede}.
{DKB:} Onsdag dend 25 Febrij= er Niels Thomasen og Maren Peders Daatter i Holtum deres Liden Søn fød og hiemme Døbt, naunl: Niels fremstillet herren i Kirken Paaske Dag Mads Sørens: Kone {Trine Pedersdatter} fra {Nørre} Snede bar den, fadderne unge Karle Rasmus Pedersen fra Hundshoved {Nørre Snede} Peder Sørenßen ved Ahrnborg kircke Jacob {Christensen} Kirckes Kone {Maren Christensdatter}, Pigerne Maren Jørgens Daatter og Anne Niels Daatter i Holtum.

NOTITS: Moderen er fra Hundshoved, Nørre Snede og hendes søster Trine bærer og hendes svoger Mads Sørensen og hendes bror Rasmus Pedersen er faddere.


Nr. 2286 1784.04.12 Rasmus Pedersen, Hjøllund- Store. FAR: Peder Sørensen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Pedersdatter, Se dåb #2272. Moderens søster, gift med Christen Madsen.
FADDER Nr. 1: Christen Madsen, Hans kone Anne Pedersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Rasmussen, Nederkirkegaard, Assing, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Jørgen Hjøllund, Hjøllund, Arnborg, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 4: Edel Christensdatter Hjøllund, Hjøllund- Store, Arnborg, Datter af Christen Christensen i Store Hjøllund.
FADDER Nr. 5: Karen Pedersdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, Gift med Peder Andersen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Andersen, Hjøllund- Lille, Arnborg, Konen Karen Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 31 Martii Himmedøbt i Præstegaarden Peder Sørensens og Maren Pedersdatters barn af Store Høelund navnlig Rasmus. den II Paaske Dag var ovenmeldte Peder Sørensens barn af Store Høelund i Kirken navnl: Rasmus Christian Madsens Kone bar det. Fadderne: Peder Rasmussen. Christian Madsen. Jørgen Høelund. Edel {Christensdatter} Høelund.
{DKB:} Onsdag d 31 Martj hiemme døbt peder Sørens: og Maren P: Daatter i hiøllund deres Søn naunlig Rasmus, Christen Mads: Kone bar den. Paa 2den Paaske dag fremstillet herren i Kircken fadderne Peder Rasmuss {Nederkirkegaard, Assing}. Christen Mads: Jørgen hiøllund ædell {Christensdatter} hiøllund Peder Anderß: Kone {Karen Pedersdatter} i L: hiøl:

NOTITS: Anne Pedersdatter er moderens søster, Peder Rasmussen hendes fader. Resten ser ud til at være naboer.


Nr. 2289 1784.12.12 Dødfødt, Døvling, sogn: Skarrild. FAR: Jens Jakobsen. MOR: Kirsten Marie Pedersdatter Vestergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 8. Dec. 1784 havde Sognepræsten Ebert Lauridsen og Lars Carstensen hans Medhælpere til Jordemoderen Inger Heesgaard, at forhøre hvilken blev udlagt til Barnefader af den besvangrede Kirsten Vestergaard i Deufling, som nyelig der var død i Barselseng. Hun sagde da, at den afdøde baade først i sin Fødsels Smerte og sidst udlagde Jens Jacobsen Enkemand boende i Deufling, at være sin Barnefader.
testere ut supra.
Evert Lauridsen.
Lars Karstensen.
Dom. III. Adventus begravet ovenmeldte Qvinde med hendes Barn i een Kiste; Barnet var dødfød. Den 16. Octobr: angav jeg dette Lejermaal til Amtstuen.

Begravelse nr. 6231
NOTITS: Denne fødsel hører Skarrild sogn til, men er noteret i Arnborg kirkebog. Indførslen i Skarrild kirkebog er: "Kirsten Marie Pedersdatter i Deuling, død d. 6. december, begravet 3. sønd.i adv. 84 i sit alders 23. aar med sit døde foster, et pigebarn, blev udlagt til barnefader Jens Jacobsen i Deufling." (Tak til Susanne Vestergaard, som gør opmærksom paa at Jens Jacobsen var gift og ikke enkemand. Han flyttede 1777 fra Sønder Felding til Døvling i Skarrild allerede gift, i FT 1787 er han gift med samme kvinde Bartholine Knudsdatter *1752c).


Nr. 2291 1785.08.21 Jens Pallesen, Fasterholt. FAR: Palle Pedersen. MOR: Johanne Madsdatter.
BÅREN AF: Ane Kirstine Jensdatter, Fasterholt, Arnborg, 22, halvsøster til moderen, faderen var Jens Jakobsen †1777.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen, Uhre, Brande, Gift med Else Pedersdatter.
FADDER Nr. 2: Else Pedersdatter, Uhre, Brande, Søster til faderen, gift med Peder Nielsen.
FADDER Nr. 3: Jonas Eriksen Harrild, Harrild- Vester, Ejstrup
FADDER Nr. 4: Anne Pedersdatter, Harrild- Vester, Ejstrup, Jonas Eriksens 2. kone, halvsøster til faderen.
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter, Flø, Brande, Stedmor til faderen.
FADDER Nr. 6: Niels Pedersen, Flø, Brande, Halvbror til faderen.
FADDER Nr. 7: Hans Pedersen, Flø, Brande, Halvbror til faderen.
FADDER Nr. 8: Else Tjenestepige, Niels Christensens, Fasterholt- Bjerre, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søndagen d 21 Augusti døbt i Kirken Palli Pedersens og Johanne Andersdatters Barn af Fasterholt navnlig Jens. Halv=Systeren Anne Kirstine {Jensdatter} bar det - fadderne: Peder Nielsen af Uhre og Hustrue Jonas {Eriksen} Harild og Hustrue {Anne Pedersdatter}. Maren Nielsdatter i Fløe og hendes 2de Sønner Niels {Pedersen} og Hans {Pedersen}. Pigen Else i Bierge.
{PKB:} II. Pallie Pedersen og Johanne MadsDaatter i Fasterholt Deres liden Søn fød dend 19 Augustii. fremstilled herren i Kirken Søndagen den 21de Augusti samme Dag døbt Navnl Jens, hans Søster Ane kirstine bar ham, faderne Peder Nielsen i Uhre og Hustru, Jonahs Harild og hustru. Maren Niels Daatter i fløe og hende 2de Sønner Niels og hans Pedersen, Bierge Piige Else.

NOTITS: Næsten alle er familie. Ane Kirstine Jensdatter er halvsøster til moderen, Else Pedersdatter søster til faderen (født i Flø, Brande), hvis stedmor er Maren Nielsdatter og halvbrødre Niels og Hans Pedersen. Anne Pedersdatter er halvsøster til faderen.


Nr. 2300 1787.01.07 Christen Christensen, Søby- Sønder. FAR: Christen Christensen Bondegaard. MOR: Anne Marie Christoffersdatter.
BÅREN AF: Anne Mikkelsdatter Søby, Søby- Sønder, Arnborg, Nabo, konen i Søby, Johanne Christensdatters mor.
FADDER Nr. 1: Lars Jørgensen Søby, Søby- Sønder, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Jensen Birkebæk, Birkebæk, Arnborg
FADDER Nr. 3: Peder Christensen Frølund, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Kirkegaard, Arnborg, Står meget ofte fadder, bliver tilsyneladende hentet når der mangler nogen. Jakob Christensens kone.
FADDER Nr. 5: Kirsten Katrine Jørgensdatter, Arnborg, Søster til Lars Jørgensen.
FADDER Nr. 6: Mette Poulsdatter, Grene, Arnborg, Står ofte fadder.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Christensen, Kirkegaard, Arnborg, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2den Sønd: eftter Hellig 3 Kongers Dag. [...]: Anne {Mikkelsdatter} Søbye bar den faddere Lars {Jørgensen} Søbye Christen {Jensen} Birkebeck, Peder {Christensen} Frøelund, Jacob {Chritensen} Kirkes Kone {Maren Christensdatter}, Kirsten Catrine JørgensD: Mette PoulsDaattr i greene.-
{PKB:} I Dend 9de Januarj fød og hiemme Døbt deres liden Søn Christen, Huusmanden i Søebye Christen xstens: {Bondegaard} og Anne Marie ChristophersDaatter bemelte Barn, fremstillet Herren i Kirken.


Nr. 2303 1788.01.21 Dødfødt, Grene. FAR: Mads Christensen Grene. MOR: Anne Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 21 januar: fødde mads {Christensen} Greenes Hustrue Anne Nielsdatter et dødfødt barn og Dagen efter nestefter et levende. Begge vare Drenge. Det levende blev strax af Faderen hiemmedøbt navnl: Christen.
Begravelse nr. 6245
NOTITS: Tvilling.


Nr. 2304 1788.01.27 Christen Madsen, Grene. FAR: Mads Christensen Grene. MOR: Anne Nielsdatter.
BÅREN AF: ? ? Christensens kone, Farbroderens kone.
FADDER Nr. 1: Anders Christensen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 2: Mette Poulsdatter, Grene, 25, Anders Christensen Grenes steddatter.
FADDER Nr. 3: Thomas Poulsen, Grene, Arnborg, 18, Anders Christensen Grenes stedsøn, tjente seks måneder før i FT 1787 i Birkebæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{PKB:} III [.........] {læs dette sammen med begravels 6245} deres Liden Søn fød d 22de ditte samme Dag hiemme døbt Navnl: Christen: Samme Dag Lars Jørgensen og Johanne Christensdatter af Sønder Søbye deres Liden datter fød. døbt i kirken og den bege [.....] fremstillet herren Søndag Sexagesima den fra greene bar farbroderens kone {? Christensens kone}. IV. Michel af [Stokildhoved] hans kone bar Pigen som blev kaldet Anna faderne vare Mads greenes broder , Anders {Christensen} greene, Søn Thomas {Poulsen}, og Datter Mette {Poulsdatter}, Peder frølund, og hans tieneste Pige Jens giødesen, og Niels Madsens Kone, og Anne Marie Huskone i Sønder Søby.
Samme 22 januarii født Lars Jørgensens og Johanne Christensdatters barn som var et Pige=Barn, af Søbye. Begge sidstnævnte Børn vare i Kirke Dom: Sexagesima. Det hiemmedøbte fra Green, blev frembaaren af ------------ Mickels Kone af [Stockildhoved] bar Pigebarnet som blev døbt og kaldet Anna fadderne vare mads Greenes Broder. Anders Grenne og deres Sted=Søn Thomas og Sted Datter mette. Peder [Frølund] og hans tieneste=Pige. Jens Giødensen. Niels Madsens Kone Anne Marie, som er Huuskone i Siøbye.

Begravelse nr. 6246
NOTITS: Begravet syv dage gammel. Fadderne i denne dåb i én liste sammen med næste dåb, her er de adskildt i henhold til kendskab til familierne i Grene og Søby.


Nr. 2307 1788.05.18 Jens Rasmussen, Hjøllund- Lille. FAR: Rasmus Jensen. MOR: Else Marie Gregersdatter.
BÅREN AF: Johanne Olufsdatter, Hjøllund- Lille, Arnborg, Christen Jensen Tornvigs kone.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Tornvig, Hjøllund- Lille, Arnborg
FADDER Nr. 2: Christen Olesen Sigting, Kirkegaard (Annexgaard), Arnborg
FADDER Nr. 3: Christen Christensen Store Hjøllund, Hjøllund- Store, Arnborg, Vel den unge, 26.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter Kirke, Kirkegaard (Annexgaard), Arnborg, Tit fadder.
FADDER Nr. 5: Sidsel Pedersdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, Far Peder Sørensen Store Hjøllund.
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen Hjøllund, den gamle?, Hjøllund- Store, Arnborg, Kaldet Chresten her.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{PKB:} VI. Rasmus {Jensen} Hiølund og Else Marie {Gregersdatter} deres Liden søn Jens hiemmedøbt den 12te Mai fremstillet herren i kirken den 18de dennes Christen {Jensen} tornvigs kone {Johanne Olufsdatter i Lille Hjøllund} var hannem faderne Vare Christen {Jensen} Torenvig Christen {Olesen} Sigtting {Kirkegaard} Christen {Christensen} Store hiøllund Maren {Christensdatter} Kierke Cresten {Christesen, den gamle?} Hiølund.
{Skarrild Kirkebog:} Samme Dag {Den 12te Maji} hiemmedøbt i Annexgarden, Rasmus Jensens og Else Marie {Gregersdatter} Deres ægte barn af Lile Høelund navnl: Jens som blev fremstillet i Kirken den 18de Sammes, Christen {Jensen} Thornvigs Hustrue {Johanne Olufsdatter i Lille Hjøllund} bar det, Fadderne: Christen {Jensen} Thornvig, Christen {Olesen} Sigting Christen {Christensen} Store Høelund. Maren {Christensdatter} Kierke, Cidsel {Pedersdatter, 16, datter af Peder Sørensen} Høelund.

Begravelse nr. 6247
NOTITS: Begravet 4 uger gammel.


Nr. 2309 1788.10.12 Jens Christensen, Gammel Arnborg. FAR: Christen Jensen Birkebæk. MOR: Sidsel Jensdatter.
BÅREN AF: Johanne Jensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Søndergaard, Yngre/Ældre, Gammel Arnborg, Arnborg, Kan være både den ældre og den yngre.
FADDER Nr. 2: Jørgen Christensen, Gammel Arnborg, Arnborg, Peder Christensen Frølunds bror.
FADDER Nr. 3: Maren Thomasdatter, Bukkær, Assing, Gift med faderens bror Søren Jensen.
NÆVNT Nr. 1: Arent Jensen, Gammel Arnborg, Arnborg, Nabo, konen Johanne Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{PKB:} VIII Christen Jensen og Cissel Jensdatter deres Liden Søn fød og hiemme døbt den 7de Octb: navnl: Jens fremstillet Herren i Kierken den 12te Octobr Ahents {Arent Jensens} kone Johanne {Jensdatter, Gammel Arnborg} bar [.....] faderne Var Christen {Nielsen} søndergrd {Gammel Arnborg} søren [Jensen] og Jørgen Christensen {Gammel Arnborg} og Maren Thomasdatter {Bukkær, Assing}.
Begravelse nr. 6248
NOTITS: Begravet 6 uger gammel.


Nr. 2311 1789.04.13 *1789.03.18 Niels Pedersen, Hjøllund- Store. FAR: Peder Sørensen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Margrethe Pedersdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, 19, søster til barnet.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Junior, Hjøllund- Store, Arnborg, 27, søn af Christen Christensen den Ældre.
FADDER Nr. 2: Christen Olesen Sigting, Kirkegaard?, Arnborg, Ses 1783 i Kirkegaard, 1801 i Sønder Søby.
FADDER Nr. 3: Else Sørensdatter, Grene, Skarrild, Faderens søster, gift i Grene, Skarrild med Anders Pallesen.
FADDER Nr. 4: Sidsel Pedersdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, Forældrenes datter, 17.
FADDER Nr. 5: Anne Hansdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, Gifter sig fem måneder senere med Christen Christensen Junior, som også er fadder her. Hun er formodentlig pige på gården i Store Hjøllund. Hun kommer fra Sønder Karstoft i Skarrild.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{Skarrild kirkebog:} Samme 18de Martii hiemmedøbt Peder Sørensens og Maren Pedersdatters Barn af Store Høelund navnlig Niels{Skarrild kirkebog:} Samme anden Paaske=Dag fremstillet Herren i Kirken Peder Sørensens og Maren Pedersdatters Barn af Store Høelund navnlig Niels, som var hiemmedøbt den 18de Martii sidst. Barnets Syster Magrethe {Pedersdatter, 19} bar det. Fadd: Christen {Christensen, 27} Høelund Junior, Christen {Olesen} Sigting, Else Sørensdatter {Grene, Skarrild}, Cidsel Pedersdatter {17, Store Hjøllund}. Anne Hansdatter —


Nr. 2313 1789.06.21 Niels Christian Madsen, Grene. FAR: Mads Christensen Grene. MOR: Anne Nielsdatter.
BÅREN AF: Johanne Marie Pedersdatter, Flø?, Brande, Moderens bror Jens Nielsen Grenes 2. kone. Flytter meget, 1780-96 i Brande.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Grene, Flø?, Brande, Konen Johanne Marie Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. Mads Greenes og Anne Nielsdatters Søn navnl: Niels Christian døbt i Kirken den 2de p. Trin. Morbroderes Hustru {2. kone} Johanne Marie {Pedersdatter, Brande} bar det. Fadd: Morbroderen {Jens Nielsen Grene i Brande}.
NOTITS: Morbroderen er Jens Nielsen Grene, der flytter rundt i Brande sogn 1780-96 og hans 2. Kone Johanne Marie Pedersdatter bærer.


Nr. 2314 1790.04.10 *1790.02.23 Christen Christensen, Hjøllund- Store. FAR: Christen Christensen. MOR: Anne Hansdatter.
BÅREN AF: Edel Christensdatter, Lustrup, Skarrild, Faderens søster gift med Christen Nielsen Jegin i Lustrup, Skarrild.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Jegin, Lustrup, Skarrild, Hans kone Edel Christensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Lars Christensen, Formodentlig faderens bror, 37, uvist hvor.
FADDER Nr. 3: Thomas Poulsen Grene, Grene, Arnborg, 20.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, Nabo, gift med Peder Sørensen.
FADDER Nr. 5: Mette Pedersdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, Nabo, 16. Datter af Peder Sørensen.
FADDER Nr. 6: Karen Christensdatter, Niels Harreskovs enke. Hun kunne muligvis være søster til faderens far Christen Christensen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Sørensen, Hjøllund- Store, Arnborg, Nabo, konen Maren Pedersdatter og datter Mette Pedersdatter er faddere.
NÆVNT Nr. 2: Niels Jensen Harreskov, Harreskov, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1 Den 23de Febr: hiemmedøbt i Store Høelund Christen Christensens og Anne Hansdatters Barn, navnl: Christen.
Fremstillet i Kirken den 10 April Fasteren Edel {Christensdatter} bar det. fadd: Christen {Nielsen} Jegin, Lars Christensen, Thomas {Poulsen} Greene. Peder Sørensens Hustr: {Maren Pedersdatter}; og Datter Mette {Pedersdatter, 16} og Sal: Niels {Jensen} Hareschous {Harreskov, Assing} Enke Karen {Christensdatter, 75}.

NOTITS: Lars Christensen er formodentlig faderens bror, i så fald 37.


Nr. 2316 1790.04.27 Jens Jensen, Tornvig. FAR: Jens Jensen. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Else Jensdatter, Husum, Brande, Søster til faderen. Gifter sig i 1792 med Christen Thomsen, Alkærlund, Brande. Efter fødegården i Flø, Brande blev solgt af hendes bror i 1789c (da han flytter til Tornvig) opholder hun sig ved søsteren Maren, der er gift i Husum.
FADDER Nr. 1: Peder Poulsen, Husum, Brande, Gift med faderens søster Maren Jensdatter.
FADDER Nr. 2: Maren Jensdatter, Husum, Brande, Faderens søster gift med Peder Poulsen.
FADDER Nr. 3: Mads Jensen, Blæsbjerg, Brande, Faderens bror, se dåb 1797.
FADDER Nr. 4: Mette Holtum, Kunne være Mette Kirstine Jørgensdatter i Holtum, 17, eller Mette Thomasdatter, 57, født i Holtum, bor i Hesselvig, Skarrild.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
II den 27 April Jens Jensens og Hustrues {Kirsten Jensdatter} barn døbt i Thornvig navnl: Jens. Fremstillet Herren i Kirken Trefoldigheds Søndag. Fasteren Else Jensdatter {Husum, Brande} bar det. Fadd: Peder {Poulsen} Husum, Fasteren Maren Jensdatter {Husum, Brande}. Farbroderen {Mads Jensen, Blæsbjerg, Brande} og Mette Holtum.


Nr. 2318 1790.10.03 *1790.09.16 Thomas Jakobsen, Kirkegaard. FAR: Jakob Christensen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Thomasdatter, Birkebæk, Arnborg, 23, født i Grene datter af Anne Johanne Christensdatter og afdøde Thomas Hansen. Hvis der er en familieforbindelse så vel over hendes mor Anne Johanne. Siden barnet kaldes Thomas og hun er en Thomasdatter skulle det være familie.
FADDER Nr. 1: Lars Andersen Tovdal, Tovdal, Arnborg, Gift med moderens søster Inger Christensdatter.
FADDER Nr. 2: Inger Christensdatter, Tovdal, Arnborg, Moderens søster.
FADDER Nr. 3: Hans Thomassen, Arnborg, 19, født i Grene, FT 1787 tjener han i Togsvig.
FADDER Nr. 4: Thomas Poulsen Grene, Grene, Arnborg, Bruges også som fyld-fadder.
FADDER Nr. 5: Jens Christensen Tovdal, Tovdal, Arnborg, 22, bror til moderen.
FADDER Nr. 6: Karen Jørgensdatter, Holtum, Arnborg, 18, datter af Jørgen Pedersen i Holtum.
FADDER Nr. 7: Birgitte Jakobsdatter, Kirkegaard, Arnborg, 18, nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
III Den 16de Septebr: Hiemmedøbt Jacob Christensens i Annexgaarden og Hustrues Maren Christensdatters Barn navnl: Thomas. Fremstillet Herren i Kirken, den 3die Octogr: Maren Thomasdatter i Birkebek bar ham, Fadd: Lars {Andersen] Thodal og Hustrue Inger {Christensdatter}. Hans Thomassen. Thomas Poulsen {Grene, Arnborg}. Jens {Christensen} Thodal. Karen Jørgensdatter Holtum og Birthe Kirke {Birgitte Jakobsdatter, Kirkegaard}.


Nr. 2322 1791.06.13 *1791.04.30 Lauge Pedersen, Skibbild. FAR: Peder Iversen. MOR: Else Laugesdatter.
BÅREN AF: Karen Pallesdatter, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 1: Christen Sørensen, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 2: Christen Iversen, Strellev?, Broder til faderen, i FT 1787 nationalsoldat ved deres far Iver Christensen i Strellev.
FADDER Nr. 3: Oluf Pallesen
FADDER Nr. 4: Jørgen Madsen
FADDER Nr. 5: Kirsten Madsdatter
FADDER Nr. 6: Maren Larsdatter, Fasterholt -Bjerre, Arnborg, Gift med Niels Christensen Bjerre
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen Bjerre, Fasterholt- Bjerre, Arnborg, Konen Maren Larsdatter er fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
III. 30te April Peder Iversens og Else Laugesdatter Barn født som i Daaben kaldtes Lauge
Fremstillet Herren i Kirken 2den Pindse Dag Karen Pallesdatter bar det, Fadd: Christen Sørensen Christen Iversen. Oluf Pallesen Jørgen Madsen Kirsten Madsdatter og Niels {Christensen} Bierges Kone {Maren Larsdatter}.

NOTITS: Christen Iversen er formodentlig faderens bror. De andre må være familie, men er ikke identificeret. Karen Pallesdatter kunne være fra Tarm, Egvad, hvor Peder Iversen er født, se FT 1787 og 1801. Christen Iversen, 24, er faderens bror, ses FT 1787 ved hans far i Strellev.


Nr. 2323 1791.07.10 *1791.05.30 Christen Christensen, Fasterholt. FAR: Christen Christensen Fasterholt. MOR: Inger Christensdatter.
BÅREN AF: Johanne Jensdatter, Den eneste passende Johanne Jensdatter i Arnborg er Arnt Jensens kone i Gammel Arnborg. Det kunne være hende, men mere sandsynligt er evt. moderens familie fra Ejstrup.
FADDER Nr. 1: Kjeld, Fasterholt, Arnborg, Tjenestekarl
FADDER Nr. 2: Maren Larsdatter, Fasterholt -Bjerre, Arnborg, Gift med Niels Christensen Bjerre
FADDER Nr. 3: Anne Marie Pedersdatter, Togsvig, Arnborg, Gift med Christen Mikkelsen Togsvig.
FADDER Nr. 4: Palle Pedersen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen Bjerre, Fasterholt- Bjerre, Arnborg, Konen Maren Larsdatter er fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Mikkelsen Togsvig, Togsvig, Arnborg, Konen Anne Marie Pedersdatter er fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
IV D. 30te Maji født og hiemmedøbt Christen {Christensen} Fasterholdts og Hustr: {Inger Christensdatter} Barn navn: Christen
Fremstillet Herren i Kken 3 Sønd: efter Trin: Johanne Jensdatter bar det, Fadd: Karlen Kield Niels {Christensen} Bierges Kone {Maren Larsdatter}. Christen {Mikkelsen} Toxvigs Hustr: {Anne Marie Pedersdatter} Palle {Pedersen} Fasterholdt.

NOTITS: Bæreren Johanne Jensdatter ikke identificeret.


Nr. 2324 1791.09.11 *1791.07.29 Ove Henningsen, Gammel Arnborg. FAR: Henning Christensen. MOR: Mette Nielsdatter.
BÅREN AF: Ane Marie Pedersdatter, Togsvig, Arnborg, Gift med Christen Mikkelsen i Togsvig.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen den Ældre, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg, 59, nabo.
FADDER Nr. 2: Søren Smed, Arnborg?, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: Hans Thomasen? Togsvig, Togsvig, Arnborg, Tjener FT 1787 i Togsvig, *1771 Grene, Arnborg. Identifikation ikke helt sikker.
FADDER Nr. 4: Jørgen Christensen Frølund, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 5: Kirsten Pedersdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Nabo, Laurids Andersen Smeds kone.
FADDER Nr. 6: Karen Poulsdatter, Grene, Arnborg, Står ofte fadder.
NÆVNT Nr. 1: Christen Mikkelsen Togsvig, Togsvig, Arnborg, Konen Anne Marie Pedersdatter er fadder.
NÆVNT Nr. 2: Laurids Andersen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg, Konen Kirsten Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
VI. D. 29 Julii født Henning Christensens og Hustr: {Mette Nielsdatter} barn som i Daaben kaldtes Ove.
Fremstillet Herren i Kken 12 Sønd: eft: Trin: Christen {Mikkelsen} Toxvigs Hustr Anne Marie {Pedersdatter} bar det, Fadd: gamle Christen {Nielsen den Ældre} Søndergaard, Søren Smed. Hans {Thomasen?} Toxvig, Jørgen {Christensen} Frøelund [Laurids Arnborgs] [tjenste?] , Kirsten Pedersdatter. Karen Poulsdatter


Nr. 2327 1792.04.22 *1792.03.22 Jens Jensen, Tornvig. FAR: Jens Jensen Tornvig. MOR: Mette Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Holing, Herning, Moderens søster, gift med Christen Larsen, Herning tidligere Tjørring sogn.
FADDER Nr. 1: Christen Larsen, Holing, Herning, Herning tidligere Tjørring sogn. Konen Maren Jensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Iversen, Skibbild, Arnborg
FADDER Nr. 3: Else Laugesdatter, Skibbild, Arnborg, Gift med Peder Iversen, Skibbild.
FADDER Nr. 4: Birte Jakobsdatter Kirke, Kirkegaard, Arnborg, 20, ofte fadder, ikke familie. Bor lige ved kirken og kan hentes some ekstra fadder til enhver tid.
FADDER Nr. 5: Anne Larsdatter, Gammel Arnborg?, Arnborg, Evt. tjenestepigen Anne Larsdatter, 19, som i FT 1787 var ved Ove Christensen i Gammel Arnborg. Usikker identifikation.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
II d 22 Martii Hiemmedøbt Jens Thornvigs og Hustr: Mette Jensdatters barn navnlig Jens.
Fremstillet i Kirken d 22 April Mosteren {Maren Jensdatter} fra Haaling {Holing Herning} bar det, Fadd: Dennes Mand {Christen Larsen}, Peder {Iversen} Skibbild og Hustrue {Else Laugesdatter}, Birthe {Jakobsdatter, 20} Kirke Pigen Anne Larsdatter.

LINK: Jens V. Olsen side, Christen Larsen og Mette Jensdatter i Holing, Herning.


Nr. 2328 1792.10.21 *1792.10.06 Peder Christensen, Togsvig. FAR: Christen Mikkelsen Togsvig. MOR: Anne Marie Pedersdatter.
BÅREN AF: Ane Larsdatter, Uhre, Brande, Gift med Jens Pedersen.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Moderens bror, begge født i Store Sandfeld, Brande. Hans kone Ane Larsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Søren Sørensen Flø, Flø, Brande, Gift med moderens søster Mette Pedersdatter.
FADDER Nr. 3: Mette Pedersdatter, Flø, Brande, Moderens søster gift med Søren Sørensen Flø.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
III D. 6te Octobr Hiemdøbt Christen Mickelsens og Anne Marie Pedersdatters barn i Toxvig navnl: Peder.
Fremstillet i Kirken Dom: XX post Trinit: Jens Pedersens Kone {Ane Larsdatter} af Uhre {Brande} bar det, Fadd: Jens Pedersen af Uhre. Søren {Sørensen} Fløe af Brande Sogn og Hustrue {Mette Pedersdatter}.


Nr. 2330 1792.12.26 *1792.11.02 Ib Madsen, Grene. FAR: Mads Christensen Grene. MOR: Anne Nielsdatter.
BÅREN AF: Johanne Marie Pedersdatter, Flø?, Brande, Gift med Jens Nielsen Grene.
FADDER Nr. 1: Thomas Poulsen Grene, Grene, Arnborg, 22, nabo.
FADDER Nr. 2: Maren Christensdatter Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Gift med Jakob Christenen.
FADDER Nr. 3: Karen Poulsdatter, Grene, Arnborg, Nabo, søster til fadder Thomas Poulsen.
FADDER Nr. 4: Anne Pedersdatter, Hvedde, Assing, Ikke identificeret. Ikke klart om hun er født der, eller er tjenestepige der. Ikke set der i FT 1787 eller 1801.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Grene, Flø?, Brande, Moderens bror. Ses 1791 i Flø og 1793 i Brandlund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
V. D. 2den Novembr. hiemdøbt Mads Grenes og Anne Nielsdatters barn af Greene navnl: Ib
Fremstillet i Kirken 2den Juule Dag. Jens {Nielsen} Greenes Kone {Johanne Marie Pedersdatter} af Brande bar det. Fadd: Niels {Madsen, 62} Skouberg {Gammel Arnborg}. Thomas {Poulsen} Greene. Maren Kirke {Christensdatter, Kirkegaard} Karen Poulsdatter {Grene}. Anne Pedersd: Hvede {Hvedde, Assing}.

NOTITS: Jens Nielsen Grene i Brande er moderens bror.


Nr. 2333 1793.03.17 *1793.01.28 Hans Christian Pedersen, Hjøllund- Store. FAR: Peder Nielsen. MOR: Maren Henriksdatter.
BÅREN AF: Ane Marie Henriksdatter, Uhre, Brande, 27, moderens søster, gift med Jens Thøgersen i fødegården i Uhre, Brande.
FADDER Nr. 1: Jens Thøgersen, Uhre, Brande, Gift med moderens søster Ane Marie Henriksdatter.
FADDER Nr. 2: Christen Christensen Hjøllund, Hjøllund- Store, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 3: Anne Hansdatter, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 4: Thomas Poulsen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 5: Ane Henriksdatter Lille, Uhre, Brande, 24, moderens søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
II D. 28 Januarii blev Peder Nielsens og Maren Henrichsdatters Barn af Store Høelund døbt navn: Hans Christian.
Fremstillet i Kirket 5 Søndag i Faste Anna Henrichsdatter {27, Ane Marie, Uhre, Brande} bar det, Fadd: Jens Thygesen {Thøgersen, Uhre} Christen {Christensen} Høelund og Hustrue {Anne Hansdatter} Thomas {Poulsen} Greene og Lille Anne Henrichsdatter {24} af Uhre {Brande}.


Nr. 2335 1793.07.07 *1793.06.10 Niels Christensen, Fasterholt. FAR: Christen Christensen Fasterholt. MOR: Inger Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Larsdatter Bjerre, Fasterholt- Bjerre, Arnborg, Nabo, gift med Niels Christensen bror til faderen.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Bjerre, Fasterholt- Bjerre, Arnborg, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Christen Sørensen Skytte, Harrild- Mellem, Ejstrup, 66, gift med Maren Laursdatter. Familiesammenhæng usikker.
FADDER Nr. 3: Palle Pedersen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 4: Johanne Madsdatter, Fasterholt, Arnborg, Nabo, gift med Palle Pedersen Fasterholt.
FADDER Nr. 5: Johanne Jensdatter, Fasterholt, Arnborg, Steddatter af Palle Pedersen Fasterholt.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
IV. D. 10 Junii Christen Fasterholts og Inger Christensdatters barn døbt navnl: Niels.
Fremstillet i Kirken Dom: VI post Trin: Maren {Larsdatter} Bierges bar det. Fadd: Niels {Christensen} Bierge Christen {Sørensen} Skiøtte af Harild {Mellem Harrild, ejstrup} Palli {Pedersen} Fasterholdt og Hustr {Johanne Madsdatter} og Datter {steddatter} Johanne {Jensdatter}.

NOTITS: Niels Christensen Bjerre er faderens bror.


Nr. 2339 1794.04.27 *1794.04.25 Christen Jensen, Tornvig. FAR: Jens Jensen Tornvig. MOR: Mette Jensdatter.
BÅREN AF: Mette Kirstine Jørgensdatter Holtum, Holtum, Arnborg, 21, datter Jørgen Pedersen i Holtum.
FADDER Nr. 1: Hans Pedersen, Holtum, Arnborg, Gifter sig til gården 1793.
FADDER Nr. 2: Niels Hansen Holtum, Holtum, Arnborg, Gifter sig 1787c til den anden gård i Holtum.
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen? Grene, Flø?, Brande, Født i Grene, Arnborg, bor en tid lige over Holtum å fra Tornvig i Flø, Brande, identifikation kan uhindret betvivles.
FADDER Nr. 4: Anne Nielsdatter? Grene, Grene, Arnborg, Gift med Mads Christensen i Grene, identifikation kan uhindret betvivles.
FADDER Nr. 5: Bodil Andersdatter Provst, Skarrild, Søster til Peder Andersen Provst i Hedehuset.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
III. D. 25 April Jens Tornvigs og Hustrue Mette Jensdatter Søn født og døbt i Kirken navnlig Christen den 27de sammes. Mette Holtum bar det, fadderne: Hans Holtum Niels Holtum, Jens Greene, Anne Greene Bodild {Andersdatter} Provst {Skarrild}.


Nr. 2340 1794.09.21 *1794.08.16 Anders Jakobsen, Kirkegaard. FAR: Jakob Christensen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Karen Kirstine Pedersdatter Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Faderens stedmor.
FADDER Nr. 1: Lars Andersen Tovdal, Tovdal, Arnborg, Gift med moderens søster Inger Christensdatter.
FADDER Nr. 2: Anne Christensdatter Tovdal, Hestlund- Lille, Give, Gift med Søren Nielsen af Lille Hestlund, Give.
FADDER Nr. 3: Christen Jakobsen, Kirkegaard, Arnborg, 18, bror til barnet.
FADDER Nr. 4: Birte Jakobsdatter, Kirkegaard, Arnborg, 22, søster til barnet.
FADDER Nr. 5: Else Jakobsdatter, Kirkegaard, Arnborg, 20, søster til barnet.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
IV. D. 16 August Jacob Christensens og Maren Christensdatters Barn ved Arnborg Kirke hiemdøbt navnl. Anders.
Fremstillet Herren i Kirken 14 søn: efter Trin: Karen {Kirstine Pedersdatter} Kirke bar det. Fadd: Lars {Andersen} Thodal. Anne {Christensdatter} Thodal. Barnets Syskende: Christen {Jakobsen, 18}, Birthe {Jakobsdatter, 22} og Else {Jakobsdatter, 20}.

Begravelse nr. 6267


Nr. 2341 1794.10.05 *1794.08.23 Gregers Rasmussen, Hjøllund- Lille. FAR: Rasmus Jensen. MOR: Else Marie Gregersdatter.
BÅREN AF: Edel Lauridsdatter Oldemor, Brunbjerg, Borris, Oldemor = bedstemor.
FADDER Nr. 1: Iver, Hjøllund- Lille, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Ivers kone, Hjøllund- Lille, Arnborg
FADDER Nr. 3: Jens Gregersen, Brunbjerg?, Borris, Moderens bror, 19.
FADDER Nr. 4: Ingeborg Kirstine Lustrup, Lustrup?, Skarrild?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
V. D. 23. Aug. Rasmus {Jensen} Høelunds og Hustrues Else Marie Gregersdatter Barn født og hiemdøbt navn: Gregers.
Fremstillet Herren 16 Sønd: eft: Trinit: Oldemodern {Edel Lauridsdatter} fra Borris bar det, Fadderne Iver og Hustrue i Lille Høelund. Jens Gregersen {Borris} Ingeborg Kirstine Lustrup.

NOTITS: Else Marie Gregersdatters forældre (FT 1787 Brunbjerg, Borris): Gregers Mikkelsen *1724c og Edel Laustdatter *1732c Stockildhoved?, Rind gift i Rind 1753. En søn Jens Gregersen *1775 Borris †1848 Ølgod gift med Mette Andersdatter Birk *1765 Sønder Felding (barn født Rasmus 1803 i Sønder Felding). Hun er datter af Anders Pedersen Birk *1740c. En anden søn er Michel Gregersen *1763c gift med Johanne Pedersdatter *1753c i FT 1801 bosat i Hiotarp, Borris. Det er uklart om "Ingeborg Kirstine Lustrup" skal læses som Ingeborg og Kirstine Lustrup.


Nr. 2342 1794.10.11 *1794.10.11 Eskild Madsen, Skibbild. FAR: Mads Jensen Skibbild. MOR: Birte Eskildsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: VI. D. 11 Octobr: Mads Schibilds og Hustrues Birthe Escd: Søn født og Hiemdøbt navnlig Eschild.
Fremstillet Herren i Kirken Dom: XXIII post Trin:

NOTITS: Familien ses 1797 i Tornvig, 1800- i Pedersborg, Brandlund, Brande, 1802c Borup, Brande.


Nr. 2347 1795.05.24 Dødfødt, Gammel Arnborg. FAR: Mads Christensen Helstrup. MOR: Anne Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {under fødte:} 2. Mads {Christensen} Helstrups og Anne Nielsdatters dødføde Drengebarn af G. Arnborg begravet 1ste Pindse Dag.


Nr. 2348 1795.06.14 Knud Jensen, Skibbild. FAR: Jens Knudsen. MOR: Gertrud Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Marie Pallesdatter, Fasterholt, Arnborg, 26, Palle Pedersen Fasterholts datter.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Glejbjerg, Skibbild, Arnborg
FADDER Nr. 2: Jakob Jensen, Fasterholt, Arnborg, 25, Palle Pedersen Fasterholts stedsøn.
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen Væring, Hjøllund- Lille, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Palle Pedersen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg, Datter Anne Marie bærer.
NÆVNT Nr. 2: Maren Nielsdatter, Flø, Brande, Jordemoderen, der døbte.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom II. post Trinit fremstillet i Kirken Jens Knudsens og Hustrues Giertrud Nielsdatters - Søn navnlig Knud af Schibild. Palle Fasterholdts Datter Anne Marie bar det og bevidnede, at det var døbt af Jordemoderen Maren boende i Flø. Fadderne: Jens {Jensen} Glejberg {Skibbild}. Jacob Jensen {Fasterholt}. Christen {Nielsen} Væring {Lille Hjøllund}.
Begravelse nr. 6331


Nr. 2351 1796.02.14 Hans Pedersen, Hjøllund- Lille. FAR: Peder Christensen. MOR: Kirsten Hansdatter.
BÅREN AF: Anne Margrethe Christensdatter Jens Drantums kone, Grene, Skarrild, Fra FT 1801. Gift med Jens Iversen.
FADDER Nr. 1: Jens Iversen Drantum, Grene, Skarrild, Fra FT 1801, konen Anne Margrethe Christensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Mads Christensen Helstrup, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Iver Sand, Arnborg?
FADDER Nr. 4: Maren Henriksdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, Gift med Peder Nielsen Karlskov.
FADDER Nr. 5: Anne Kirstine Andersdatter, Arnborg?, Ikke ellers set.
FADDER Nr. 6: Jens Karl i Tovdal, Tovdal, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Maren, Lustrup, Skarrild, Jordemoderen ved fødslen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 1ste Søndag i Faste fremstillet i Kirken Peder Christensens og Kirsten Hansdatters Barn af Lille Høelund navnlig Hans, som bevidnedes at være hiemdøbt af Jordemoderen Maren i Lustrup. Jens {Iversen} Drantums Hustrue {Anne Margrethe Christensdatter} af Scharild Greene bar det. Fadderne: Mads {Christensen} Helstrup. Iver Sand Maren Henrichsdatter, Anne Kirstine Andersdatter, Karlen Jens i Todal.


Nr. 2353 1796.04.17 *1796.04.17 Jens Christian Lauridsen, Hjøllund- Lille. FAR: Laurids Christensen. MOR: Ingeborg Poulsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: D. 17 April hiemdøbt Laurids Christensens og Ingeborg Poulsdatters Barn af Lille Høelund Navnlig Jens Christian.
Døde samme Nat nest efter.

Begravelse nr. 6272
NOTITS: Begravet 1 dag gammel.


Nr. 2355 1796.05.16 *1796.05.09 Anders Christensen, Kirkegaard. FAR: Christen Pedersen Smed. MOR: Kirsten Andersdatter.
FADDER Nr. 1: Peder Smed, Arnborg?
FADDER Nr. 2: Anders Pedersen, Arnborg?, Søn af Peder Smed.
FADDER Nr. 3: Christen Mikkelsen Togsvig, Togsvig, Arnborg
FADDER Nr. 4: Inger Christensdatter Tovdal, Tovdal, Arnborg
FADDER Nr. 5: Sidsel Christensdatter Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Gift med Søren Christensen.
FADDER Nr. 6: Else Jakobsdatter Kirke, Kirkegaard, Arnborg, 22, datter af Jakob Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 9de maji døbt i Præstegaarden Christen Pedersen Smeds og Hustrues Kirsten Andersdatter Søn Anders af Annexgaarden.
Fremstillet i Kirken 2den Pindse Dag. Fadd: Peder Smed og søn Anders. Christen {Mikkelsen} Toxvig. Inger {Christensdatter} Toudal. Cidsel {Christensdatter} Kirke. Else {Jakobsdatter, 24} Kirke.

NOTITS: Forældrene ses kun denne ene gang i Arnborg sogn. Sønnen Anders Christensen †1850+ Enner, Tamdrup? bliver gift 1. gang med Johanne Pedersdatter skilt 1838. Gift 2. gang i Tamdrup med Marianne Sørensdatter *1804 Enner, Tamdrup †1851 Enner datter af Søren Pedersen Haahr *1739c †1817 Enner og Mette Katrine Thomasdatter *1761 Underup. Gift 3. gang 1851 i Nørre Snede med Anne Marie Israelsdatter *1825c Ejstrup.


Nr. 2357 1796.11.27 *1796.10.30 Peder Pedersen, Hedehus. FAR: Peder Andersen. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Andersdatter Skovby, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Hegelahrs kone, meget sjældent set i Arnborg.
FADDER Nr. 1: Hans Lauridsen Buch, Kibæk Mølle, Kibæk, *1770 †1817, søn af Laurids Madsen Hansen Buch og Ingeborg Lauridsdatter Nyboe på Tanderup, Snejbjerg.
FADDER Nr. 2: Christen Jakobsen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, 85.
FADDER Nr. 3: Laurids Pedersen? Hvedde, Hvedde, Assing, 25?
FADDER Nr. 4: Bodil Andersdatter Provst, Skarrild, Faderens søster
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 30 Oct: hiemdøbt i Præstegaarden Peder Andersen og Hustrues Karen Pederdatters Søn af Hedehuset navnlig Peder.
Dom 1ma Adventis fremstillet i Kirken. Præstens {Nikolaj Hegelahr} Hustrue {Maren Andersdatter Skovby} bar det, Fadderne: Hans {Lauridsen} Buchk fra Kibek Mølle {Assing}. Christen {Jakobsen} Kirke, Laurids {Pedersen?} i Hvede {Assing} Bodild {Andersdatter} Provst {Skarrild}.

LINK: Buch familien.


Nr. 2359 1797.03.26 *1797.01.31 Mads Jensen, Tornvig. FAR: Jens Jensen. MOR: Mette Jensdatter.
BÅREN AF: Else Marie Jensdatter, Blæsbjerg, Brande, Gift med faderens bror Mads Jensen Blæsbjerg.
FADDER Nr. 1: Mads Jensen Tornvig, Tornvig, Arnborg
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 4: Else Jakobsdatter, Kirkegaard, Arnborg, 23, fyld-fadder.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Holtum, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Mads Jensen Blæsbjerg, Blæsbjerg, Brande, Faderens bror.
NÆVNT Nr. 2: Niels Hansen Holtum, Holtum, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 31 januar: Hiemdøbt i Præstegaarden Gaardmand Jens Jensens og Hustrues Mette Jensdatters Barn af Tornvig navnlig Mads.
Midfaste Søndag fremstillet i Kirken. Farbroderens Mads {Jensen} Blesbergs {i Brande} Hustrue {Else Marie Jensdatter} bar det, Fadderne. Mads {Jensen} Tornvig. Peder Nielsen Holtum, Peder Nielsen Greene, Else Jacobsdatter {Kirkegaard} og Niels {Hansen} Holtums Hustrue {Maren Pedersdatter}.


Nr. 2362 1797.05.25 Dødfødt, Hjøllund- Store. FAR: Christen Christensen Hjøllund. MOR: Anne Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {fødte:} Sidst i Maji Christen Høelunds og Anne Hansdatters dødfødte Drengebarn.
Begravelse nr. 6277


Nr. 2368 1798.09.09 *1798.07.17 Jens Lauridsen, Hjøllund- Lille. FAR: Laurids Christensen. MOR: Ingeborg Poulsdatter.
BÅREN AF: Karen Poulsdatter, Grene, Arnborg, 25, moderens halvsøster, begge født af fader Poul Nielsen Hesselvig, Skarrild. Ingeborg af 1. kone Mette NN, og Karen af 2. kone Mette Thomasdatter.
FADDER Nr. 1: Henrik Pedersen Hjøllund, Hjøllund- Lille, Arnborg, Døde 1800. Også kaldet Filskov, hvor han var født, søn af Peder Nielsen Karlskov og Maren Henriksdatter i Store Hjøllund.
FADDER Nr. 2: Laurids Pedersen? Hvedde, Hvedde, Assing, 25
FADDER Nr. 3: Anders Christensen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 4: Else Jakobsdatter Kirke, Kirkegaard, Arnborg, 24, fyld-fadder, bor lige ved kirken.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 17de Julii døbt i Præstegaarden Laurids Christensens og Ingeborg Poulsdatters ægtebarn af Lille Høelund, navnlig: Jens.
Fremstillet i Kirken Dom: XIVta post Trin: den 9de Sept: Karen Poulsdatter af Greene bar det, Fadderne: Henrich {Pedersen Filskov} Høelund, Laurids {Pedersen?} Hvede, Anders {Christensen} Grene, Else {Jakobsdatter} Kirke.

NOTITS: Ingeborg Poulsdatter *1758 Hesselvig, Skarrild datter af Poul Nielsen Hesselvig og Mette NN.


Nr. 2369 1798.09.18 *1798.09.18 Christen Larsen, Tovdal. FAR: Lars Andersen. MOR: Inger Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 18de Septembr hiemdøbt i Thodal Lars Andersens og Inger Christensdatters ægte Barn navnlig Christen.
Begravet Dom: XXma porst Trin:

Begravelse nr. 6283
NOTITS: Begravet tre uger gammel.


Nr. 2370 1799.03.25 *1799.02.10 Peder Christensen, Gammel Arnborg. FAR: Christen Pedersen Mølstæd. MOR: Bodil Marie Nielsdatter.
FADDER Nr. 1: Niels Madsen Tømmermand, Gammel Arnborg, Arnborg, Flyttet fra Grene til Gammel Arnborg mellem 1787 og 1801.
FADDER Nr. 2: Karen Jensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, FT 1801.
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg, 22, Niels Madsen Tømmermands søn.
FADDER Nr. 4: Karen Marie Nieldatter, Gammel Arnborg, Arnborg, 16, Niels Madsen Tømmermands datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 10de Februarii 1799 hiemdøbt i Arnborg Kirkegaard. Christen Pedersen Mølstæds og Hustrues Bodild Marie Nielsdatters søn, af Gammel Arnborg, navnlig Peder.
Fremstillet i Kirken 2den paaske Dag _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ bar det, Fadderne. Niels Madsen og Hustrue {Karen Jensdatter} og Søn {Jens Nielsen} og Datter {Karen Marie Nielsdatter}.


Nr. 2372 1799.10.27 *1799.10.17 Anders Larsen, Tovdal. FAR: Lars Andersen Tovdal. MOR: Inger Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 17de Octobr: hiemdøbt Lars Andersens og Inger Christendatters Søn af Thodal navnlig Anders.
Fremstillet i Kirken Dom: XXIII post. Trin.


Nr. 2373 1799.12.08 *1799.11.06 Peder Hansen, Holtum. FAR: Hans Pedersen Holtum. MOR: Mette Kirstine Jørgensdatter.
BÅREN AF: Maren Jørgensdatter, Flø, Brande, Moderens søster, gift med Niels Pedersen Flø.
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen Flø, Flø, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Palle Pedersen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 3: Niels Hansen Holtum, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 4: Peder Jørgensen, Holtum, Arnborg, Moderens bror.
FADDER Nr. 5: Anne Marie Pallesdatter, Fasterholt, Arnborg, Datter af Palle Pedersten Fasterholt.
FADDER Nr. 6: Ane Eriksdatter, Tornvig, Arnborg, Christen Nielsen Tornvigs kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Tornvig, Tornvig, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 6te Novembris Hiemdøbt i Præstegaarden Gaardmands Hans Pedersens og Hustrues Mette Kirstine Jørgensdatters Søn af Holtum navnlig Peder.
Fremstillet i Kirken Dom: 2de Adventis. Niels {Pedersen} Fløes Kone Maren {Jørgensdatter} bar det, Fadderne: Palli {Pedersen} Fasterholdt, Niels {Hansen} Holtum. Peder Jørgensen {20} Holtum. Palli {Pedersen} Fasterholdts Datter {Anne Marie Pallesdatter, 20}. Christen {Nielsen} Tornvigs Kone {Ane Eriksdatter}. Niels {Pedersen} Fløe.

NOTITS: To brødre fra Flø, Brande Niels og Hans Pedersen gift med to søstre fra Holtum Mette Kirstine og Maren Jørgensdatter.


Nr. 2376 1800.12.26 *1800.11.10 Christen Pedersen, Gammel Arnborg. FAR: Peder Christensen Frølund. MOR: Kirsten Katrine Jørgensdatter.
BÅREN AF: Mette Katrine Christensdatter, Togsvig, Arnborg, 18, Christen Mikkelsen Togsvigs datter.
FADDER Nr. 1: Christen Mikkelsen, Togsvig, Arnborg, Datteren Mette Katrine bærer.
FADDER Nr. 2: Mikkel Christensen Togsvig, Togsvig, Arnborg, 20. Christen Mikkelsen Togsvigs søn.
FADDER Nr. 3: Anne Troelsdatter, Togsvig, Arnborg, 33, født i Store Sandfeld, Brande. Konen i Togsvig Anne Marie Pedersdatter er hendes kusine.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 10de Novembr: døbt i Præstegaarden Peder Christensens og Hustrues Kirsten Cathrines Jørgensdatters Barn af Gammel Arnborg navnlig Christen.
Fremstillet 2den Juule Dag i Kirken Christen Toxvigs Datter {Mette Katrine Christensdatter, 18} bar det; fadderne vare: Christen Toxvig og Søn Michel, Anne Troelsdatter {født Store Sandfeld, Brande, opholder sig ved kusine Anne Marie Pedersdatter, konen i Togsvig}.


Nr. 2378 1801.02.26 *1801.01.13 Niels Jensen, Gammel Arnborg (Skovbjerg). FAR: Jens Nielsen Skovbjerg. MOR: Mette Katrine Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Margrethe Pedersdatter, Næstholtgaard, Snejbjerg, Moderen ældste søster, gift med Jens Mikkelsen i Snejbjerg.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 13de Januarij døbt i Præstegaarden Gaardmand Jens Nielsens Skoubiergs og Hustrues Mette Cathrine Pedersdatter Søn af Gammel Arnborg navnlig Niels.
Fremstillet i Kirken 2den Søndag i Faste. Moderens Ældste Syster {Anne Margrethe Pedersdatter, Næstholtgaard, Snejbjerg} bar det. Fadderne: {...tomme linjer...}


Nr. 2379 1801.03.04 *1801.01.19 Christen Jakobsen, Fasterholt- Bjerre. FAR: Jakob Christensen. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Johanne Christensdatter, Fasterholt- Bjerre, Arnborg, Faderens stedmor
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Fasterholt
FADDER Nr. 2: Ane Marie, Fasterholt- Bjerre, Arnborg, Faderens (halv?)søster. Ikke set født i Arnborg, måske steddatter fra moderens første ægteskab i Bukkær, Assing.
FADDER Nr. 3: Jens, Fasterholt- Bjerre, Arnborg, Faderens (halv?)bror. Ikke set født i Arnborg, måske stedsøn fra moderens første ægteskab i Bukkær, Assing.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Fyld-fadder.
FADDER Nr. 5: Mads Christensen, Moderens bror, sogn ukendt.
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen, Fasterholt- Bjerre, Arnborg, Faderens far Christensen Christensen Bjerres bror, hjemmedøber barnet, fordi præsten ikke var hjemme.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 19de Januar var Jacob Christensen af Bierge i Præstegaarden med sin og sin Hustrues Johanne Christensd: Søn for at faae dette Barn døbt; Men, saasom Sognepræsten var ikke hjemme, lod Faderen sin Farbroder Niels Christensen i Bierge hiemmedøbe Barnet. Rigtigheden herom blev bevidnet i Kirken ved Barnets Fremstillelse.
Fremstillet i Kirke Dominica Oculi. Christen Fasterholdts kone {faderens stedmor: Johanne Christensdatter} bar det, Fadderne: Christen {Christensen} Fasterholdt og Datter Ane Marie {Christensdatter?}, søn Jens {Christensen?} og Maren {Christensdatter} Kirke og Ungkarl Barnets Morbroder Mads Christensen. Barnets Navn er Christen.

Begravelse nr. 6326
NOTITS: Christen Fasterholt kan ikke være ham *1768, hans børn er for unge til at være fadder. Det skulle altså være Christen Christensen Bjerre den Yngre, faderens far, men han er død før 1787, for da er moderen enke. Flere ting her passer ikke sammen.


Nr. 2381 1802.02.16 *1802.02.16 Christen Larsen, Tovdal. FAR: Lars Andersen Tovdal. MOR: Inger Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 16de Februar: døbt i Præstegaarden Lars Andersens og Inger Christensdatters ægte barn af Thodal, navnlig Christen. Dødt og begraven Domin: Reminiscere.
Begravelse nr. 5996
NOTITS: Begravet 1 måned gammel.


Nr. 2383 1802.06.07 *1802.04.23 Niels Christian Christensen, Hjøllund- Lille. FAR: Christen Nielsen Væring. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Olke?? Nielsdatter, Bukkær, Assing, Søster til moderen. Usikker Olke? ses FT 1801 i Bukkær gift med Laurids Christensen.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Væring, Rind?, Faderens bror, ses tidligere i Rind.
FADDER Nr. 2: Niels Nielsen, Ungkarl.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 23de April døbt i Præstegaarden Christen Nielsen Værings og Hustrues Kirsten Nielsdatter Barn af Lille Høelund navnlig Niels Christian.
Fremstillet i Kirken 2de Pindse Dag. Mosteren {Olke?? Nielsdatter} fra Bukkiær {Assing} bar det. Fadderne Niels {Nielsen} Væring. Niels Nielsen Ungkarl.

NOTITS: Fornavnet på moderens søster fra Bukkær, Assing er ganske usikkert.


Nr. 2384 1802.11.07 *1802.10.03 Christen Thomassen, Skibbild. FAR: Thomas Christensen. MOR: Birte Thomasdatter.
BÅREN AF: Sidsel Kirstine, Måske ikke fra Arnborg, da præsten ikke kender efternavnet.
FADDER Nr. 1: Christen Sørensen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, 33, søn af Søren Christensen i Kirkegaard
FADDER Nr. 2: Søren Christensen, Gift med en Inger her i 1802. Ikke set i Arnborg. Måske broder til faderen.
FADDER Nr. 3: Inger, Gift med Søren Christensen. Ikke set i Arnborg.
FADDER Nr. 4: Peder Andersen? Odderbæk, *1778 i Odderbæk, Thyregod, gift 1806 i Brande, bosat Borup, Brande. Identifikation usikker.
FADDER Nr. 5: Henrik Poulsen, Hygild, Ejstrup, *1753c †1834 Hygild, Ejstrup gift med Maren Thomasdatter.
FADDER Nr. 6: Maren Thomasdatter, Hygild, Ejstrup, *1754c †1806 Hygild, Ejstrup. Måske søster til moderen. Gift med Henrik Poulsen.
FADDER Nr. 7: Gertrud Henriksdatter, 19c, datter af Henrik Poulsen og Maren Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 3 Octobr døbt i Annexgaarden Thomas Christensens og Berthe Thomasdatters Barn af Schibild navnlig Christen.
Fremstillet i Kirken Dom XXIma post Trin: d 7de Novembr: Pigen Cissel Kirstine {...tom plads til patronym...} bar det, fadderne: Christen Sørensen Kirke, Peder {Andersen?} Odderbek, Søren Christensen og Hustrue Inger. Henrik [Poulsen] og Hustrue Maren {Thomasdatter} og Datter Gertrud {Henriksdatter, af Hygild, Ejstrup}.

Begravelse nr. 6309
NOTITS: Begravet 15 måneder gammel. Parret viet i sep. 1801 i Arnborg kirke. Han var landsoldat og med på skibet Jylland (ikke fregatten), da Slaget på Reden fandt sted 1801, stor historie i kirkebogen med indsamling i tre sogne til brudeparret. Birte Thomasdatter dør 1806 i Skibbild og Thomas Christensen ser ud til at forlade sognet kort efter.


Nr. 2388 1803.09.11 *1803.05.16 Anders Thomassen, Hjøllund- Lille. FAR: Thomas Poulsen. MOR: Else Jakobsdatter.
BÅREN AF: Anne Bukkær, Bukkær, Assing
FADDER Nr. 1: ? Broder til Anne Bukkær, Bukkær, Arnborg
FADDER Nr. 2: Jakob Christensen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Konens far.
FADDER Nr. 3: Christen Jakobsen, Kirkegaard, Arnborg, 27, moderens bror.
FADDER Nr. 4: Anders Christensen Grene, Grene, Arnborg, Faderens stedfar.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 16de Maji døbt i Præstegaarden Thomas Poulsens og Hustrues Else Jacobsdatters Søn af Lille Høelund navnlig Anders. Fremstillet i Kirken Dom 14te post Trin: Anne Bukkier bar det. Fadd: Dennes broder fra Bukkiær. Jacob {Christensen} Kirke og Søn Christen {Jakobsen, 27}, Anders {Christensen} Greene.


Nr. 2389 1803.09.04 *1803.07.17 Laurids Nielsen, Gammel Arnborg. FAR: Niels Andersen. MOR: Inger Lauridsdatter.
BÅREN AF: Johanne Lauridsdatter, Gammel, Arnborg, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Jens Andersen, Mosgaard, Assing, 29, faderens bror.
FADDER Nr. 2: Niels Christian Andersen, Mosgaard, Assing, 23, faderens bror.
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen Skovbjerg, Gammel Arnborg (Skovbjerg), Arnborg
FADDER Nr. 4: Mads Nielsen Skovbjerg, Gammel Arnborg (Skovbjerg), Arnborg
FADDER Nr. 5: Edel Andersdatter, Mosgaard, Assing, 35, i FT 1801 ugift.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 17de Julii hiemdøbt i Annexgaarden Niels Andersens og Hustrues Inger Lauridsdatters søn af Gammel Arnborg navnlig Laurids.
Fremstillet i Kirken dom: XIII post Trin: den 4de Sept: Mosteren {Johanne Lauridsdatter} bar det. Fadderne:2de Farbrødre {Jens og Niels Christian Andersen} fra Moesgaard i Assing Jens {Nielsen} og Mads {Nielsen} Schoubierg. Fasteren {Edel Andersdatter}.


Nr. 2390 1803.09.11 *1803.07.24 Christen Larsen, Tovdal. FAR: Lars Andersen Tovdal. MOR: Inger Christensdatter.
BÅREN AF: Else Bendtsdatter, Døvling, Skarrild, Gift med moderens broder Jens Chrisetnsen Tovdal
FADDER Nr. 1: Jens Christensen Tovdal, Døvling, Skarrild, Bror til moderen, hans kone Else Bendtsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Jakobsen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Søn af moderens søster Maren Christensdatter, har overtaget gaarden i Kirkegaard.
FADDER Nr. 3: Jens Sørensen, Kirkegaard, Arnborg, Søn af Søren Chrsitensen i den anden annexgaard i Kirkegaard.
FADDER Nr. 4: Katrine Sørensdatter Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Datter af Søren Chrsitensen i den anden annexgaard i Kirkegaard.
FADDER Nr. 5: Christiane, Tovdal, Arnborg, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 6: Else Jakobsdatter, Hjøllund- Lille, Arnborg, Gift med Thomas Poulsen. Datter af moderens søster Maren Christensdatter i Kirkegaard.
FADDER Nr. 7: Karen Kirstine Pedersdatter, Kirkegaard, Arnborg, Gamle Christen Jakobsens enke i Kirkegaard.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Poulsen Hjøllund, Hjøllund- Lille, Arnborg, Konen Else Jakobsdatter er fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 24de Julii hiemdøbt i Thodal Lars Andersens og Hustrues Inger Christensdatters søn af Thodal navnlig Christen. Fremstillet i Kirken Dom: XIV ma post Trin: den 11 Sept: Jens {Christensen} Thodals kone Else {Bendtsdatter} fra Deuling bar. Fadderene: Jens {Christensen} Thodal {Døvling, Skarrild}. Christen Kirke. Jens Sørensen {Kirkegaard}, Cathrine {Sørensdatter} Kirke, Christiane i Thodal, Thomas {Poulsen} Høelunds Hustrue {Else Jakobsdatter} og Karen Kirstine Pedersdatter {Christen Jakobsens enke i Kirkegaard}.


Nr. 2392 1803.10.09 *1803.09.08 Jørgen Hansen, Holtum. FAR: Hans Pedersen Holtum. MOR: Mette Kirstine Jørgensdatter.
BÅREN AF: Anne Jørgensdatter, Holtum, Arnborg, 27, moderens søster.
FADDER Nr. 1: Jørgen Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg, Moderens far på aftægt.
FADDER Nr. 2: Maren Nielsdatter, Holtum, Arnborg, Moderens mor på aftægt.
FADDER Nr. 3: Palle Pedersen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg, Slags nabo.
FADDER Nr. 4: Johanne Madsdatter, Fasterholt, Arnborg, Slags nabo, gift med Palle Pedersen Fasterholt.
FADDER Nr. 5: Jens Pallesen, Fasterholt, Arnborg, Slags nabo, Palle Pedersen Fasterholts søn.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 8de Sept: Hiemdøbt Hans Pedersens og Hustrues Mette Kirstine Jørgensdatters Søn af Holtum navnlig Jørgen. Blev døbt i Præstegaarden.
Fremstillet i Kirken Dom: XVII d 9de Octobr: Mosteren Anne {Jørgensdatter} bar det. Fadderne: Jørgen {Pedersen} Holtum og Hustru {Maren Nielsdatter}, Palle {Pedersen} Fasterholt, Søn {Jens Pallesen}, og Hustrue {Johanne Madsdatter}.


Nr. 2393 1804.01.08 *1804.01.08 Niels Jensen, Skibbild. FAR: Jens Knudsen. MOR: Gertrud Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 8de Januar: døbt i Annexgaarden Jens Knudsens og Gjertud Nielsdatters Søn af Schibild Navnlig Niels.
Begravet domin: Sexagesiam.

Begravelse nr. 6308
NOTITS: Begravet tre uger gammel.


Nr. 2395 1804.02.05 *1804.02.03 Jørgen Nielsen, Kirkegaard. FAR: Niels Jørgensen Kat, Rind. MOR: Karen Marie Jensdatter Svin, Madum.
BÅREN AF: Katrine Sørensdatter, Kirkegaard, Arnborg, 29, datter af Søren Christensen.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Nedergaard, Skibbild, Arnborg
FADDER Nr. 2: Christen Jakobsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Maren Pedersdatter, Holtum, Arnborg, Gift med Niels Hansen Holtum.
FADDER Nr. 4: Christiane, Tovdal, Arnborg, Lars Andersens tjenestpige.
FADDER Nr. 5: Karen Mikkelsdatter, Kirkegaard, Arnborg, Tjener formodentlig ved Søren Christensen.
NÆVNT Nr. 1: Søren Christensen, Kirkegaard, Arnborg, Moderen nedkom med barnet i hans gaard.
NÆVNT Nr. 2: Niels Hansen, Holtum, Arnborg, Konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Domin: Sexagesima 5te Februar døbt i Kirket et Drenge Barn navnlig Jørgen, som den 3die Februar næst forhen var født i Søren Christensens Huus ved Arnborg Kirke, [hvortil] forældrene kom, da fødsels Smerterne allerede var paakomne Moderen. Faderen kalder sig Niels Jørgensen {Kat} af Rind Sogn og Moderen Karen Marie Jensdatter {Svin} af Madum Sogn. De tilstode begge, at de ikke var ægteviede. dog havde de et Barn {Else Nielsdatter}, som var henimod 2 Aar, hvilket de og sagde at være deres eget. De ere af de ulykkelige Natmandsfolk.
Barnet blev baaret til Daaben af Pigen Cathrine Sørensdatter. Fadderne var Jens {Pedersen} Nedergaard {Skibbild}, Christen {Jakobsen} Smed {Gammel Arnborg}, Niels {Hansen} Holtums Kone {Maren Pedersdatter}, Pigen Christiane i Thodal, Pigen Karen Michelsdatter i Kirkegaarden.
Tilmedt Herredsfogden ved skrivelse af 6. Februar 1804. anmeldt til Amtstuen den 6. April.

NOTITS: Denne søn ses tilsyneladende ikke senere, så måske er han død spæd. Forældrenes kaldenavne Kat og Svin, som de var kendt under, kendes fra andre kilder. Barnet, som var henimod 2 Aar, var Else Nielsdatter *1802, Lindum, Selde sogn, hvor forældrene omtales som løsgjængere. Moderen Karen Marie Jensdatter Svin døde 1807 i Ølstrup, Evald Tang Christensen har en historie om begravelsen. Hendes far blev kaldt Svinet.

LINK: Niels Jørgensen Kat


Nr. 2404 1805.08.25 *1805.07.24 Niels Nielsen, Birkebæk. FAR: Niels Jepsen. MOR: Abelone Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Thomasdatter, Birkebæk?, Arnborg, *1777 Grene, moderens søster gennem hendes mor (Anne) Johanne Christensdatter, moderen født af dennes 2. mand Niels Christensen i Birkebæk.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Birkebæk, gamle, Birkebæk, Arnborg, 65c, moderens far.
FADDER Nr. 2: Inger Stemmesbøl?
FADDER Nr. 3: Mikkel Christensen Togsvig, Togsvig, Arnborg, 85, aftægt.
FADDER Nr. 4: Jens Jepsen, Ørbæk, Hoven, 30c, faderens bror.
FADDER Nr. 5: Inger Lauridsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 6: Mette Katrine Christensdatter, Togsvig, Arnborg, 23, datter af Christen Mikkelsen Togsvig.
FADDER Nr. 7: Anne Christensdatter, Togsvig, Arnborg, 17, datter af Christen Mikkelsen Togsvig.
NÆVNT Nr. 1: Christen Mikkelsen Togsvig, Togsvig, Arnborg, To døtre Mette Katrine og Anne faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 24 Julii døbt i Præstegaarden Niels Jepsens og Hustrues Apollone Nielsdatters Søn af Birkebek navnlig Niels.
Fremstillet i Kirken Dom XIma post Trinit den 25de August. Moderens Halvsyster Maren Thomasdatter bar det. Fadderne: Gamle Niels {Christenen} Bierkebek. Inger [Stemmesbøl]. Michel {Christensen} Toxvig. Jens Jepsen Ørbek {Hoven}. Inger {Lauridsdatter} Arnborg {Gammel Arnborg}. Christen {Mikkelsen} toxvigs 2de Døttre {Mette Katrine Christensdatter, 23, og Anne Christensdatter, 17}.

NOTITS: Forældrene blev gift 1803 i Arnborg.


Nr. 2405 1805.09.08 *1805.08.05 Jakob Thomasen, Hjøllund- Lille. FAR: Thomas Poulsen. MOR: Else Jakobsdatter.
BÅREN AF: Birgitte Jakobsdatter, Kirkegaard, Arnborg, Moderens søster gift i 1812 til Over Isen, Ikast.
FADDER Nr. 1: Jakob Christensen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Anders Christensen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 3: Christen Sørensen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, 36
FADDER Nr. 4: Anne Kirstine Larsdatter, Tovdal, Arnborg, 16, Lars Andersen Tovdals datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Den 5te August døbt i Præstegaarden Thomas Poulsens og Hustru Else Jacobsdatters Barn af Lille Høelund navnlig Jacob.
Dom XIIItia post Trin: den 8de Septembr fremstillet i Kirken Mosteren Bertha {Birgitte Jakobsdatter, Kirkegaard} bar det; Fadderne: Jacob {Christensen} Kirke Anders {Christensen} Green. Christen {Sørensen} Kirke. Anna Kirstine Larsdatter i Thodal.


Nr. 2406 1805.10.13 *1805.08.14 Hans Nikolajsen, Kirkegaard. FAR: Nikolaj Rasmussen. MOR: Katrine Sørensdatter.
BÅREN AF: Maren Rasmusdatter, 39, faderens søster, i FT 1801 tjener hun ved Vilhelmine Lynbech, Lind By, Rind.
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen, Kirkegaard, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 2: Ramus Nikolajsen, Skarrrild By (Heesgaard), Skarrild, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Christen Sørensen, Kirkegaard, Arnborg, 36, moderens bror.
FADDER Nr. 4: Jens Sørensen, 26, moderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 14de August døbt i Præstegaarden Nicolaji Rasmussens og Hustrues Catharina Sørensdatters søn af Annexgaarden navnlig Hans.
Fremstillet i Kirken Dom: XVIIIva post Trin: den 13de Octobr. Fasteren Maren {Rasmusdatter} bar det. Fadderne Christen Jacobsen {Kirkegaard}. Rasmus Nicolajsen {Heesgaard, Skarrild By}. Christen og Jens Sørensen {Kirkegaard}.


Nr. 2410 1805.12.09 *1805.12.09 Christen Nielsen, Pindvig. FAR: Niels Christensen Hjøllund. MOR: Kirstine Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 9. December døbt i Præstegaarden Niels Høelunds og Hustrues Søn Christen af Pindvig fra Scharild Sogn.
NOTITS: Barnet døbt i Skarrild 16. feb. 1806 med navnet Christen Jonsen Nielsen.


Nr. 2412 1806.05.25 *1806.04.27 Jens Hansen, Holtum. FAR: Hans Pedersen Holtum. MOR: Mette Kirstine Jørgensdatter.
BÅREN AF: Anne Marie Pallesdatter, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 1: Palle Pedersen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg, Faderens halvbror.
FADDER Nr. 2: Niels Pedersen Flø, Flø, Brande, Faderens helbror.
FADDER Nr. 3: Jens Pallesen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg, 21, søn af Palle Pedersen Fasterholt.
FADDER Nr. 4: Peder Nielsen Holtum, Holtum, Arnborg, 27, søn af Niels Thomsen og Maren Pedersdatter.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter Holtum, Holtum, Arnborg, Gift med Niels Thomsen.
FADDER Nr. 6: Karen Nielsdatter, Holtum, Arnborg, 24, datter af Maren Pedersdatter og afdøde Niels Thomsen i Holtum.
NÆVNT Nr. 1: Peder Thomsen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg, Konen Anne Marie Pallesdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 27 April døbt i Annexgaarden Hans Pedersens og Hustrues Mette Kirstine Jørgensdatters Søn Jens af Holtum.
Fremstillet i Kirken paa første Pindse dag, da Moderen og blev introduceret. Peder {Thomsen} Fasterholdts kone {Anne Marie Pallesdatter} bar det. Faddere: Palle {Pedersen, i Fasterholt} og Niels {Pedersen} Fløe {Brande}. Jens {Pallesen} Fasterholdt. Peder Nielsen Holtum, Maren {Pedersdatter} Holtum og Datter Karen {Nielsdatter, 24}.


Nr. 2414 1806.08.25 *180.08.25 Hans Pedersen, Hjøllund- Store. FAR: Peder Hansen. MOR: Maren Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 25. August døbt i Præstegaarden et Drengebarn fra Store Høelund navnlig Hans. Moderen er Maren Jensdatter, som tiener Peder Hansen. Denne Mand, som er adskilt i Henseende til Bord og Seng fra sin Kone, mødte frem med Barnet og tilstod sig at være Barnefader, og havde besluttet at indlade sig i Ægteskab med Moderen, hvorfor han længe siden havde allerunderdanigst søgt og forventede endnu Allernaadigst Bevilling til at indtræde i Ægteskab. Dom. XXII. den 2. Novembr: var dette Barn til Fremstillelse i Kirken, hvor da Forældrene bleve Navngivne, nemlig: Peder Hansen i Høelund og hans Forlovede Maren Jensdatter.
NOTITS: Forældrene blev gift tre måneder senere den 27. nov. 1806.


Nr. 2415 1806.12.26 *1806.10.30 Mads Christian Pedersen, Gammel Arnborg. FAR: Peder Pedersen Sig. MOR: Anne Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 30. Octobr. døbt i Præstegaarden Peder Pedersens og Hustrues Anne Madsdatters Søn Mads Christian af Gammel Arnborg.
Fremstillet i Kirken paa 2. Juuledag.


Nr. 2416 1807.03.29 *1807.03.01 Niels Jakobsen, Fasterholt- Bjerre. FAR: Jakob Christensen. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Inger Christensdatter, Fasterholt, Arnborg, Gift med Lars Jørgensen.
FADDER Nr. 1: Lars Jørgensen, Fasterholt, Arnborg, Konen Inger Christensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Mette Christensdatter, Arnborg, Muligvis hyrdepigen, 18, i Kirkegaard fra FT 1801.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 1ste Martii døbt i Annexgaarden Jacob Christensens og Hustrues Johanne Christensdatters Barn af Bjerge navnlig: Niels.
Fremstillet i Kirken 1ste Paaskedag den 29de Martii. Lars {Jørgensen} Fasterholdts Hustrue {Inger Christensdatter} bar det Fadd: Lars {Jørgensen} Fasterholdt selv, Pigen Mette Christensdatter.

Begravelse nr. 6323
NOTITS: Begravet godt et år gammel.


Nr. 2417 1807.07.26 *1807.07.26 Dødfødt, Grene. FAR: Niels Christian Andersen. MOR: Abelone Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 19de Junii begravet Niels Christian Andersens dødfødte Drengebarn af Green. Ingen Anmeldelse er mig given fra Gjordemoderen endnu. Men nu følger den:
Anno 1807 den 26de Julii mødte Gjordemoderen Maren Nielsdatter af Fløe et Dødfødt Barns tilfældigheder saaledes: Den 15de dennes Kl: 3 Eftermiddag kom det til Verden, efter 4 timers Barnenød. Forældrene ere Niels Christian Andersen og Apollone Christensdatter af Green i Arnborg Sogn.
...

Begravelse nr. 6320


Nr. 2418 1807.08.09 *1807.07.01 Peder Larsen, Tovdal. FAR: Lars Andersen Tovdal. MOR: Inger Christensdater.
BÅREN AF: Else Bendtsdatter, Døvling, Skarrild, Gift med moderens bror Jens Christensen.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen Tovdal, Døvling, Skarrild, Moderens lillebror.
FADDER Nr. 2: Jens Bendtsen, Døvling, Skarrild, Bror til Jens Christensen Tovdals kone Else Bendtsdatter.
FADDER Nr. 3: Jakob Christensen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Gift med søster Maren Christensdatter til moderen.
FADDER Nr. 4: Christen Jakobsen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Søn af Jakob Christensen, hans mor Maren Christensdatter er søster til moderen, altså er moderen hans moster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 1ste Julii døbt i Præstegaarden Lars Andersens og Hustrus Inger Christensdatters barn Peder af Thodal.
Fremstillet i Kirken Dom: XIma p Trin: den 9de August. Jens {Christensen} Thodals Kone bar det. Fadd: Jens {Christensen} Thodal {Døvling, Skarrrild}, Jens Bendsen {Døvling, Skarrrild}. Jacob {Christensen} og Christen {Jakobsen} Kirke.

Begravelse nr. 6343
NOTITS: Begravet godt 6 år gammel.


Nr. 2419 1807.08.20 *1807.08.20 Dødfødt, Hjøllund- Store. FAR: Christen Christensen. MOR: Anne Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1807 den 20de August meldte Gjordemoderen Inger Hansdatter Tilfældighederne ved et dødfødt Barns fødsel: forældrene ere Christen Christensen og Hustru Anne Hansdatter af Høelund, Arnborg Sogn. Fosteret var af Mandkiøn. I 10de Maaned af Svangerskabet.
...

Begravelse nr. 6321


Nr. 2420 1807.12.06 *1807.10.06 Jens Madsen, Tornvig. FAR: Mads Jensen. MOR: Birte? Eskildsdatter?.
BÅREN AF: ? Mads Olesens kone, Søby- Nørre, Rind, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 1: Mads Olesen, Søby- Nørre, Rind, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Christian Jensen Nedergaard, Skibbild, Arnborg, 21, søn af Jens Pedersen Nedergaard.
FADDER Nr. 3: Dorte Christensdatter, Tornvig, Arnborg, 16, Christen Nielsen Tornvigs datter, født i Dørslund, Brande.
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen Nedergaard, Skibbild (Nedergaard), Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Christen Nielsen Tornvig, Tornvig, Arnborg, Datteren Dorte fadder.
NÆVNT Nr. 3: Maren Nielsdatter, Flø, Brande, Jordemoderen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 15. Novembr., efter at jeg den 13. s. M. havde affærdiget til Krigscommissairen Af- og tilgangslisten over Fødte og Døde, hvori jeg meldte min Uvidenhed om Mads Jensens Søn i Tornvig, meldte Faderen mig i Arnborg Kirke, at denne hans Søn var døbt i Octobr: navnlig Jens. Nærmere Oplysning maa søges i sin Tid.
Den 6. Decembr. Dom. II. Advent var dette Barn i Kirken. Faderen bevidnede, at det var døbt den 6. Octobr., og i Kirken blev bevidnet, at Gjordemoderen Maren Nielsdatter af Fløe {Brande} havde døbt det. Mads Olesens Hustrue af Søebye i Rind Sogn bar det. Fadderne: Mads Olesen, Jens Nedergaards Søn Peder Christian {Jensen Nedergaard}, Christen {Nielsen} Tomvigs Datter {Dorte Christensdatter, 16}.

NOTITS: En Mads Jensen gift med Birte Eskildsdatter får i 1797 datteren Ane i Tornvig, derefter flytter familien til Brande og igen væk fra Brande kort efter 1804. Det kunne være denne familie, som er tilbage i Tornvig.


Nr. 2421 1808.01.03 *1807.12.25 Jakob Christensen, Kirkegaard. FAR: Christen Jakobsen Kirke. MOR: Karen Poulsdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Kirkegaard, Arnborg, Faderens mor, på aftægt.
FADDER Nr. 1: Thomas Nielsen Holtum, 31, gift i Give to år før, bosted usikker.
FADDER Nr. 2: Karen Jakobsdatter, Faderens søster, gift i Give to år før, bosted usikker.
FADDER Nr. 3: Thomas Poulsen Hjøllund, Hjøllund- Lille, Arnborg, Gift med Else Jakobsdatter, søster til faderen.
FADDER Nr. 4: Else Jakobsdatter, Hjøllund- Lille, Arnborg, Faderens søster, gift med Thomas Poulsen.
FADDER Nr. 5: Christen Jakobsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg, Bror til faderen.
FADDER Nr. 6: Abelone Christensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Gift med Christen Jakobsen Smed, bror til faderen.
FADDER Nr. 7: Niels Poulsen Hesselvig, Grene?, Arnborg?, Moderens bror.
FADDER Nr. 8: Christen Sørensen, Kirkegaard, Arnborg, 38, ved faderen Søren Christensen.
FADDER Nr. 9: Sidsel Christensdatter Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Søren Christensens kone, Christen Sørensens mor.
FADDER Nr. 10: ? Nikolaj Rasmussens tjenestepige, Kirkegaard, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Nikolaj Rasmussen Kirke, Kirkegaard, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 25de decbr 1807 døbt i Annexgaarden Christen Jacobsens og Karen Poulsdatters Søn af Annexgaarden, navnlig Jacob.
Fremstillet den 3die januar: Maren {Christensdatter} Kirke Farmoderen bar det. Faddere Thomas {Nielsen} Holtum og Hustr: {Karen Jakobsdatter} Thomas {Poulsen} Høelund og Hustr: {Else Jakobsdatter} Christen {Jakobsen} Smed og Hustrue {Abelone Christensdatter}. Niels Poulsen Hesselvig: Christen Sørensen. Cedsel {Christensdatter} Kirke. Nicolaj {Rasmussen} Kirkes Pige.

Begravelse nr. 6322
NOTITS: Begravet 1 måned gammel.


Nr. 2426 1808.04.18 *1808.03.28 Søren Nikolajsen, Kirkegaard. FAR: Nikolaj Rasmussen. MOR: Katrine Sørensdatter.
BÅREN AF: Sidsel Christensdatter, Kirkegaard, Arnborg, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Christen Sørensen, 37, moderens bror.
FADDER Nr. 2: Christian Sørensen, 35, moderens bror.
FADDER Nr. 3: ? Christian Sørensens kone
FADDER Nr. 4: Jens Sørensen, 29, moderens bror.
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Nabo
FADDER Nr. 6: Else Pedersdatter Heesgaard, Skarrild By (Heesgaard), Skarrild, 18, datter af faderens søster Mette Rasmusdatter og Peder Christian Pedersen i Heesgaard, Skarild.
NÆVNT Nr. 1: Søren Christensen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Moderens far, konen Sidsel Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 28de Martii døbt i Præstegaarden Nicolaj Rasmussens og Cathrine Sørensdatters Søn navnlig Søren af Annexgaarden.
Fremstillet 2den Paaskedag den 18de April. Søren {Christensen} Kirkes Hustrue {Sidsel Christensdatter} bar det. Faddere: Christen {Sørensen} Kirke. 3de Morbrødre Christen {Sørensen, 37}, Christian {Sørensen, 35} og Jens {Sørensen, 29}. Christians Kone, Maren {Christensdatter} Kirke. Else {Pedersdatter, 18} Heesgaard {Skarrild By}.


Nr. 2429 1808.08.19 *1808.08.19 Navnløs, Fasterholt. FAR: Lars Jørgensen Fasterholt. MOR: Inger Christensdatter.
NÆVNT Nr. 1: Anne Marie Pallesdatter, Fasterholt, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Peder Thomsen, Fasterholt, Arnborg, Gift med Anne Marie Pallesdatter
NÆVNT Nr. 3: Johanne Christensdatter, Fasterholt- Bjerre, Arnborg, Gift med Jakob
NÆVNT Nr. 4: Jakob Christensen Bjerre, Fasterholt- Bjerre, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Anno 1808 den 28de August: meldte Peder Thomsens Kone Anne Marie Pallisdatter af Fasterholdt og Jacob {Christensen} Bjerges Kone Johanne Christensdatter, at deres Naboes Lars {Jørgensen} Fasterholdts kone i Arnborg Sogn Inger Christensdatter, nedkom i Barselseng den 19de dennes saa hastig, at ingen Gjordemoder kunde komme. Disse koner bevidner, at Barnet, som død strax efter fødslen, var en dreng. Moderen kom ikke for tidlig. fødselen varede en Timestid. Ingen Midler brugtes, at oplive det. Dette var Moderens 8de Barn; De syv leve endnu.
...

Begravelse nr. 6325
NOTITS: Se begravelsen.


Nr. 2431 1808.12.26 *1808.10.31 Søren Hansen, Holtum. FAR: Hans Pedersen Holtum. MOR: Mette Kirstine Jørgensdatter.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Holtum, Arnborg, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Jørgen Pedersen, Holtum, Arnborg, Moderens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 31te Octobr: døbt i Præstegaarden Hans Pedersens og Mette Kirstine Jørgensdatters barn af Holtum, navnlig Søren. Fremstillet 2den Juledag Maren Nielsdatter Holtum bar det. Fadd: Jørgen {Pedersen} Holtum.


Nr. 2433 1809.04.23 *1809.03.12 Niels Christian Jakobsen, Fasterholt- Bjerre. FAR: Jakob Christensen. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Skibbild (Nedergaard), Arnborg, Nabo, Jens Pedersen Nedergaards kone.
FADDER Nr. 1: Peder Christian Jensen Nedergaard, Skibbild (Nedergaard), Arnborg, Jens Pedersen Nedergaards søn.
FADDER Nr. 2: ? Lars Jørgensen Fasterholts tjenestepige, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 3: Anne Marie Pallesdatter, Fasterholt, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen Skibbild, Skibbild (Nedergaard), Arnborg, Nabo. Kaldes ellers altid Nedergaard. Hans kone Maren Pedersdatter bærer og sønnen Peder Christian er fadder.
NÆVNT Nr. 2: Lars Jørgensen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg
NÆVNT Nr. 3: Peder Thomsen, Fasterholt, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 12te Martii døbt i Annexgaarden Jacob Christensens og Hustrues Johanne Christensdatters Søn af Bjerge navnl: Niels Christian.
Fremstillet Dom: jubilate, den 23de April. Jens {Pedersen Nedergaard} Skibilds kone {Maren Pedersdatter} bar det. fadd: Jens {Pedersen Nedergaard} Skibild. Jens {Pedersen} Nedergaars Søn {Peder Christian Jensen} Lars Fasterholdts Pige Peder Thomsens Kone {Anne Marie Pallesdatter, Fasterholt}.


Nr. 2434 1809.04.03 *1809.02.12 Niels Jensen, Skibbild. FAR: Jens Knudsen. MOR: Gertrud Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Skibbild (Nedergaard), Arnborg, Nabo, Jens Pedersen Nedergaards kone.
FADDER Nr. 1: Peder Christian Jensen Nedergaard, Skibbild (Nedergaard), Arnborg, Jens Pedersen Nedergaards søn.
FADDER Nr. 2: Hans Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 3: Dorte Christensdatter, Tornvig, Arnborg, Christen Tornvigs datter.
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen Nedergaard, Skibbild (Nedergaard), Arnborg, Nabo. Hans kone Maren Pedersdatter bærer og sønnen Peder Christian er fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Nielsen Tornvig, Tornvig, Arnborg, Datter Dorte er fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2den Paaskedag den 3die April fremstillet i Kirken Jens Knudsens og Hustrues Gjertrud Nielsdatter Søn af Schibild navnlig Niels, som bevidnedes at være Hjemmedøbt af faderen. Jens {Pedersen}Nedergaards Hustrue {Maren Pedersdatter} bar det. Faddere Hans {Pedersen} Holtum. Jens {Pedersen} Nedergaards søn {Peder Christian Jensen}, hendes Søsters Søn. Christen {Nielsen} Tornvigs Datter {Dorte Christensdatter, 18}.
Ovennævnte Jens Knudsens Barn Niels af Schibild blev i Listen til Krigs=Commissairen antegnet at være Hjemmedøbt den 12te Februarii 1809.

NOTITS: "Hendes Søsters Søn" ville normalt betyde moderens søsters søn. Men moderen har ingen levende søstre, kun brødre, som det ses af afkaldet 1797.


Nr. 2436 1809.05.21 *1809.04.22 Niels Mouridsen, Søby- Sønder. FAR: Mourids Nielsen. MOR: Mette Christensdatter.
BÅREN AF: ? Mikkel Hallundbæks kone, Hallundbæk, Hallundbæk i Sønder Omme?
FADDER Nr. 1: Peder Andersen, Brændgaarde, Herning, Gift med faderens søster Mette Kirstine Nielsdatter.
FADDER Nr. 2: Mette Kirstine Nielsdatter, Brændgaarde, Herning, Faderens søster.
FADDER Nr. 3: Peder Christensen Togsvig, Togsvig, Arnborg, 31, slags nabo.
FADDER Nr. 4: Anne Christensdatter, Togsvig, Arnborg, 21, søster til Peder Christensen Togsvig.
NÆVNT Nr. 1: Mikkel Hallundbæk, Hallundbæk, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 22. April hjemmedøbt Mourids Nielsens og Hustrues Mette Christensdatters Søn Niels i Sønder Søebye.
Fremstillet i Kirken den 21. maji. Michel Hallundbechs Kone bar det. Fadd.: Peder {Andersen} Brændgaard og Kone {Mette Kirstine Nielsdatter}, Peder {Christensen} Toxvig og Syster Anne {Christensdatter}.


Nr. 2442 1810.11.25 *1810.10.17 Poul Thomasen, Hjøllund- Lille. FAR: Thomas Poulsen. MOR: Else Jakobsdatter.
BÅREN AF: Karen Poulsdatter, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Lars Andersen Tovdal, Tovdal, Arnborg
FADDER Nr. 3: Jesper Jakobsen, Kirkegaard, Arnborg, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Abelone Jensdatter, Hjøllund- Lille, Arnborg, Ove Christian Christensens kone.
FADDER Nr. 5: Edel Rasmusdatter, Hjøllund- Lille, Arnborg, Ove Christian Christensen Hjøllunds steddatter, kunne også være Anne Jensdatter, 23
NÆVNT Nr. 1: Ove Christian Christensen Hjøllund, Hjøllund- Lille, Arnborg, Konen Abelone Jensdatter og steddatteren Edel Rasmusdatter er faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 17de October døbt i Præstegaarden Thomas Poulsens og Else Jacobsdatters Søn af Lille Høelund navnlig Poul.
Fremstillet den 25de Novbr: Christen {Jakobsen} Kirkes Hustru bar det. Fadd: Lars {Andersen} Thodal, Christen {Jakobsen} Kirke, Jesper Jacobsen Ove {Christian Christensen} Høelunds Hustru {Abelone Jensdatter} og Datter {steddatter Edel Rasmusdatter}.


Nr. 2450 1812.02.02 *1811.12.27 Rasmus Nikolajsen, Kirkegaard (Annexgaarden). FAR: Nikolaj Rasmussen. MOR: Katrine Sørensdatter.
BÅREN AF: Mette Rasmusdatter Heesgaard, Skarrild By (Heesgaard), Skarrild, Søster til faderen.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Heesgaard, Skarrild By (Heesgaard), Skarrild, Gift med Mette Rasmusdatter, faderens søster.
FADDER Nr. 2: Rasmus Nikolajsen Heesgaard, Skarrild By (Heesgaard), Skarrild, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Maren Rasmusdatter, Skarrild By (Heesgaard), Skarrild, 47, ugift, hjemme. Faderens søster.
FADDER Nr. 4: Christen Harreskov, Harreskov, Assing
FADDER Nr. 5: Søren Christensen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Moderns far.
FADDER Nr. 6: Christen Sørensen, Kirkegaard, Arnborg, Moderens bror.
FADDER Nr. 7: Jens Sørensen, Kirkegaard, Arnborg, Moderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 27de December døbt i Præstegaarden Nicolai Rasmussen og Hustrues Cathrine Sørensdatters barn af Annexgaarden navnlig Rasmus.
Fremstillet den 2. Februar dom: Sexagesima, Mette {Rasmusdatter} Heesgaard {Skarrild} bar det. Fadderne Rasmus {Nikolajsen} Heesgaard og Datter Maren {Rasmusdatter}. Christen {Pedersen} Heesgaard. Christen Harreskou. Søren {Christensen} Kirke, Sønner Christen {Sørensen, 42} og Jens {Sørensen, 32}.

NOTITS: På gården i Kirkegaard lever forældrene her og deres børn, hendes forældre på aftægt og to af hendes brødre.


Nr. 2452 1812.03.30 *1812.02.18 Peder Pedersen, Gammel Arnborg. FAR: Peder Pedersen Sig. MOR: Anne Madsdatter.
BÅREN AF: Maren Olesdatter, Rind, Faderens stedmor.
FADDER Nr. 1: Lars Andersen Tovdal, Tovdal, Arnborg
FADDER Nr. 2: Inger Christensdatter, Tovdal, Arnborg
FADDER Nr. 3: Henning Christensen, Gammel Arnborg, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 4: Anne Henningsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, 18, kan også være steddatteren Ellen Kirstine Ovesdatter, 28. Nabo.
FADDER Nr. 5: ? Jens Christians kone, Arnborg, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Jens Christian, Arnborg, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme 18de Februar Hjemdøbt Peder Pedersens {Sigs} og Hustrues Anne Madsdatters Barn af Gammel Arnborg, navnlig Peder.
Fremstillet anden Paaske Dag den 30te Martii. Enken Maren Olesdatter i Rind sogn bar det. Fadderne Lars {Andersen} Thodal og Kone {Inger Christensdatter}. Henning {Christensen} og Datter {Anne Henningsdatter, 18}. [Marker] Høgild Jens Christians Kone.

Begravelse nr. 6356
NOTITS: Begravet 2 år gammel. Hennings datter kan også være steddatteren Ellen Kirstine Ovesdatter, 28. Begge døtre er ugifte.


Nr. 2453 1812.03.26 *1812.02.19 Christen Mouridsen, Søby- Sønder. FAR: Mourids Nielsen. MOR: Mette Katrine Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Christensdatter, Togsvig, Arnborg, 24, moderens søster.
FADDER Nr. 1: Niels Mouridsen, Søby- Sønder, Arnborg, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Togsvig, Togsvig, Arnborg, 22, moderens bror.
FADDER Nr. 3: Lars Jørgensen Søby, Søby- Nørre, Rind
FADDER Nr. 4: Inger Christensdatter, Søby- Nørre, Rind, Lars Jørgensen Søbys kone.
FADDER Nr. 5: Inger Christensdatter, Søby- Nørre, Rind, Lars Jørgensen Søbys steddatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
26de Marts, Skjærtorsdag fremstilledes et ægte Barn af Søbye navnlig Christen. Forældrene vare Gaardmand Mourids Nielsen og Hustru Mette Catrine Christensdatter. Mosteren {Anne Christensdatter} af Toxvig bar det. Fadderne: Niels Mouridsen, Peder {Christensen} Toxvig, Lars {Jørgensen} {Nørre} Søeby {Rind} og Kone {Inger Christensdatter} og {sted}Datter {Inger Christensdatter}.
Sidstnævnte Barn døbt af mig forhen i Annexgaarden den 19de Februarii.

NOTITS: Lars Jørgensen er flyttet fra Fasterholt, Arnborg til Nørre Søby, Rind.


Nr. 2454 1812.07.26 *1812.06.19 Hans Buck Nielsen, Gammel Arnborg. FAR: Niels Jensen Kibæk. MOR: Mette Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, 33, faderens søster.
FADDER Nr. 1: Bertel Christensen Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild, Gift med faderens søster Anne Jensdatter
FADDER Nr. 2: Christen Lauridsen, Kibæk, Assing, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Ib Jensen, 36, sted ikke set.
FADDER Nr. 4: Jens Jensen, 31, faderens bror, måske hjemme i Sønder Karstoft.
FADDER Nr. 5: Henning Christensen, Gammel Arnborg, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 6: Jens Jensen Pindvig, Karstoft- Sønder, Skarrild, 67, faderens far.
FADDER Nr. 7: ? Niels Jensen Kibæks karl, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 8: Niels Poulsen Hesselvig, Skarrild?, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 19de Junii døbt i Præstegaarden Niels Jensen Kibæks og Hustrues Mette Johanne Christensdatters Søn af Gammel Arnborg navnlig Hans Buck.
Fremstillet Dom IXna den 26de Julii. Berthel {Christensen} Karstofts Kone bar det. Fadd: Berthel {Christensen} Karstoft, Christen Lauridsen {Kibæk, Assing}, Ib Jensen, Jens Jensen, Henning Christensen {Gammel Arnborg}, Jens {Jensen} Pindvig {Sønder Karstoft, Skarrild}, Niels {Jensen} Kibeks Tjenestekarl, Niels Poulsen Hesselvig {Skarrild?}.

NOTITS: Niels Jensen ser ud til at være født i Sønder Karstoft, Skarrild *1773 søn af Jens Jensen Pindvig *1745c og Anne Nielsdatter *1744c. Ib og Jens er hans brødre.


Nr. 2457 1812.11.01 *1812.10.04 Thomas Pedersen, Fasterholt. FAR: Peder Thomassen. MOR: Anne Marie Pallesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 4de October døbt i Annexgaarden Peder Thomassens og Anne Marie Pallisdatters Barn af Fasterholdt navnlig Thomas.
Fremstillet den lste November.


Nr. 2458 1813.02.28 *1813.01.01 Jens Pedersen, Gottenborg. FAR: Peder Nielsen. MOR: Mette Kirstine Jensdatter.
BÅREN AF: Johanne Marie Mortensdatter, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, FT 1801 har kun en pige af det navn som tjener i Vejrmøllen i Ørre sogn, ville være 26 år her. Må være datter af Morten Pedersen i Hesselvig.
FADDER Nr. 1: Morten Pedersen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Datter Johanne Marie bærer.
FADDER Nr. 2: Petronille Pedersdatter, Hesselvig, Skarrild, Gift med Morten Pedersen, fra FT 1801.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Paa Nytaarsdag døbtes i Annexgaarden Skoleholder Peder Nielsens og Hustrues Mette Kirstine Jensdatters Søn af Gottenborg navnlig Jens.
Fremstilledes i Kirken Fastelavns Søndag den 28 Februarii. Johanne Marie Mortensdatter af Præstegaarden bar det. Fadd: Morten Hesselvig og Hustrue.

Begravelse nr. 6353
NOTITS: Peder Nielsen nævnes her for første gang som skolemester. Den senere sognefoged.


Nr. 2460 1813.04.18 *1813.03.07 Johannes Christensen, Gammel Arnborg. FAR: Christen Christensen Jegin. MOR: Maren Johannesdatter.
BÅREN AF: Anne Christensdatter Jegin, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Første Søndag i Faste 7de Martii døbt i Annexgaarden Christen Christensen Jegin og Kones Maren Johannesdatters Søn af Gammel Arnborg navnlig Johannes.
Paaskedag den 18de April fremstilles dette Barn i Kirken, Fasteren Anne Christensdatter Jegin bar det. Fadd: {...tomme linjer...}

NOTITS: Anne Christensdatter Jegin, faderens søster, ser ud til at bo i Gammel Arnborg, se dåb #2469.


Nr. 2465 1813.06.20 *1813.05.23 Søren Christensen, Tornvig. FAR: Christen Christensen Tornvig. MOR: Ane Marie Sørensdatter.
BÅREN AF: Margrethe Sørensdatter, Dørslund, Brande, 25, moderens søster.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Nedergaard, Neder- Kirkegaard, Assing, Gift med Inger Ibsdatter, men kunne også være sønnen af samme navn, 26.
FADDER Nr. 2: Simon Christensen, Assing, 21c, set i FT 1787.
FADDER Nr. 3: ? Simon Christensens kone, Assing
FADDER Nr. 4: Søren Nielsen, Dørslund, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 5: Mads Sørensen, Dørslund, Brande, 22, moderens bror.
FADDER Nr. 6: Jakob Sørensen, Tornvig, Arnborg, 27, moderens bror, gift i Tornvig, Arnborg.
FADDER Nr. 7: Christen Hus, Arnborg, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 8: Christen Nielsen, Tornvig, Arnborg, Moderens far Søren Nielsens bror.
FADDER Nr. 9: Abelone Marie Jensdatter, Skibbild (Nedergaard), Arnborg, 22, datter af Jens Pedersen Nedergaard.
FADDER Nr. 10: Kirsten Jensdatter, Skibbild, Arnborg, 20, formodet datter af Jens Knudsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 23de Maji, Dom: Rogate hjemdøbt i Tornvig Christen Christensens og Anne Marie Sørensdatters Tvillingsønner navnlig Søren og Christen.
Mærk: Konens Moder {Maren Poulsdatter}, som endnu lever, var selv en Tvilling, og havde 2de Gange født Tvillinger.
Fremstillede i Kirken den 20de Junii, Dom: lma p. Trin. Mosteren Magrethe {Sørensdatter} bar den ældre og Morbroderens {Jakob Sørensens} Kone Magrethe {Katrine Christensdatter} bar den yngre. Faddere: Christen {Christensen} Nederkirkegaard af Assing, Simon {Christensen?} samme Steds og Hustrue, Søren {Nielsen} Døslund og Søn Mads {Sørensen}, Jacob {Sørensen}, Christen Huus og Christen Nielsen af Tornvig, Apollone Marie {Jensdatter} og Kirsten Jensdatter af Skibild.

NOTITS: Se næste dåb #2466.


Nr. 2466 1813.06.20 *1813.05.23 Christen Christensen, Tornvig. FAR: Christen Christensen Tornvig. MOR: Ane Marie Sørensdatter.
BÅREN AF: Margrethe Katrine Christensdatter, Tornvig, Arnborg, Gift med moderes bror Jakob Sørensen.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Nedergaard, Neder- Kirkegaard, Assing, Gift med Inger Ibsdatter, men kunne også være sønnen af samme navn, 26.
FADDER Nr. 2: Simon Christensen, Assing, 21c, set i FT 1787.
FADDER Nr. 3: ? Simon Christensens kone, Assing
FADDER Nr. 4: Søren Nielsen, Dørslund, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 5: Mads Sørensen, Dørslund, Brande, 22, moderens bror.
FADDER Nr. 6: Jakob Sørensen, Tornvig, Arnborg, 27, moderens bror, gift i Tornvig, Arnborg.
FADDER Nr. 7: Christen Hus, Arnborg, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 8: Christen Nielsen, Tornvig, Arnborg, Moderens far Søren Nielsens bror.
FADDER Nr. 9: Abelone Marie Jensdatter, Skibbild (Nedergaard), Arnborg, 22, datter af Jens Pedersen Nedergaard.
FADDER Nr. 10: Kirsten Jensdatter, Skibbild, Arnborg, 20, formodet datter af Jens Knudsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 23de Maji, Dom: Rogate hjemdøbt i Tornvig Christen Christensens og Anne Marie Sørensdatters Tvillingsønner navnlig Søren og Christen.
Mærk: Konens Moder {Maren Poulsdatter}, som endnu lever, var selv en Tvilling, og havde 2de Gange født Tvillinger.
Fremstillede i Kirken den 20de Junii, Dom: lma p. Trin. Mosteren Magrethe {Sørensdatter} bar den ældre og Morbroderens {Jakob Sørensens} Kone Magrethe {Katrine Christensdatter} bar den yngre. Faddere: Christen {Christensen} Nederkirkegaard af Assing, Simon {Christensen?} samme Steds og Hustrue, Søren {Nielsen} Døslund og Søn Mads {Sørensen}, Jacob {Sørensen}, Christen Huus og Christen Nielsen af Tornvig, Apollone Marie {Jensdatter} og Kirsten Jensdatter af Skibild.

NOTITS: Dette "Mærk" er interessant. Konens moder Maren Poulsdatter får to gange tvillinger, alle sønner, så det kunne være én-æggede. Første gang 1782 i Borup, Brande Niels og Poul, anden gang 1786 i Dørslund, Brande Christen (som dør spæd) og Jakob Sørensen, som er fadder her. Maren Poulsdatter er født 1755c i Husum, Brande og havde altså en tvilling, som må være død ung, for det ses aldrig i kirkebogen eller folketællinger eller andre kilder i Brande sogn.

LINK: Maren Poulsdatters tvillinger 1782.
LINK: Maren Poulsdatters tvillinger 1786.
LINK: Maren Poulsdatter født i Husum, Brande selv tvilling.


Nr. 2467 1813.11.26 *1813.11.26 Dødfødt, Gammel Arnborg. FAR: Niels Jensen Kibæk. MOR: Mette Johanne Christensdatter.
NÆVNT Nr. 1: Kirstine Larsdatter
NÆVNT Nr. 2: Nikolaj Hegelahr, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 26de Novembr 1813 gav Districts beskikkede gjordemoder, Kirstine Larsdatter, mig mundligen følgende anmeldelse om et dødfødt barn, til hvis fødsel hun den 5te d. M. havde været brugt: barnets forældre ere Niels Jensen og Hustru Mette Johanne Christensdatter, boende i Gammel Arnborg, Arnborg sogn. fødslen skeede i 10de Maaned efter Svangerskabet. fosteret var af mandkjøn — kom besværlig ved Vendig til Verden, her var intet Liv i det da det fødtes. Alle muelige Midler bleve brugte, for at bringe fostgeret til Live, nemlig: varmt Bad, Ribbenenes skyden op og ned , fel[el[se, for at prøve om Hjertet bankede, Slims bortrydning af Munden og Luftes Indblæsning, og flere Midler, som bruges paa Stiftelsen i Kiøbenhavn; men Alt var her forgjeves. Moderen har tilforn født 2 dødfødte Drengebørn.
Datum Skarild Præstegaard ut supra
N. Hegelahr Sognepræst til Skarild og Arnborg


Nr. 2468 1814.02.13 *1813.12.22 Jakob Christensen, Kirkegaard (Annexgaarden). FAR: Christen Jakobsen Kirke. MOR: Karen Poulsdatter.
BÅREN AF: Bodil Larsdatter Tovdal, Tovdal, Arnborg, 20, datter af Lars Andersen Tovdal.
FADDER Nr. 1: Lars Andersen Tovdal, Tovdal, Arnborg, Datteren Bodil, 20, bærer.
FADDER Nr. 2: Jesper Jakobsen Tovdal, Tovdal, Arnborg, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Niels Poulsen, Arnborg, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Jens Arentsen, Arnborg, 31, søn af Arent Jensen først Arnborg, senere Lustrup, Skarrild. FT 1801 karl i Tovdal.
FADDER Nr. 5: Anne Nielsdatter, Gammel Arnborg?, Arnborg, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Anne Christensdatter Jegin?, Gammel Arnborg, Arnborg, Søster til Christen Jegin, ses næste dåb igen, #2469.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
den 22de december hiemdøbt Christen Jacobsens og Karen Poulsdatters søn i Annexgaarden navnlig Jacob.
Fremstillet Dom. Sexagesima den 13 Februar: Bodild {Larsdatter} Thodal bar det. Fadderne: Lars {Andersen} Thodal, Jesper {Jakobsen} Thodal, Niels Poulsen, Jens Arentsen, Anne Nielsdatter Anne Christensdatter.


Nr. 2471 1814.04.11 *1814.02.20 Christen Jensen Birkebæk, Grene. FAR: Jens Christensen. MOR: Mette Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 20de Februarii døbt i Annexgaarden Jens Christensens og Mette Christensdatters Søn af Green navnlig Christen Birkebæk.
Fremstillet 2den Paaskedag den 11te April.


Nr. 2472 1814.05.30 *1814.03.03 Peder Mouridsen, Søby- Sønder. FAR: Mourids Nielsen. MOR: Mette Christensdatter.
BÅREN AF: Mette Kirstine Nielsdatter, Brændgaarde, Herning, Faderens søster gift med Peder Andersen.
FADDER Nr. 1: Peder Andersen, Brændgaarde, Herning
FADDER Nr. 2: Anne Christensdatter Togsvig, Togsvig, Arnborg, 26, datter af Christen Mikkelsen Togsvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Mourids Nielssens og Mette Christensdatters Søn Peder af Søbye siges døbt den 3 Martii. Fremstiltes i Kirken den 30te Maji og bevidnedes at være døbt af Provst Lassen. Fasteren {Mette Kirstine Nielsdatter} fra Herning Sogn bar det. Faddere: Barnets Fasters Mand Peder {Andersen, Brændgaarde, Herning} og Anne {Christensdatter} Toxvig.


Nr. 2475 1814.05.29 *1814.04.21 Jens Pedersen, Gottenborg. FAR: Peder Nielsen. MOR: Kirstine Jensdatter.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Lindberg, "tjenende paa Lindberg" lyder som om det er et gods.
FADDER Nr. 1: Morten Pedersen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Petronille Pedersdatter, Hesselvig, Skarrild, Morten Pedersen Hesselvigs kone.
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Sig, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: Anne Madsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Gift med Peder Pedersen Sig.
FADDER Nr. 5: Niels Jensen Øvig, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 6: Margrethe Christensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Gift med Niels Jensen Øvig.
FADDER Nr. 7: Mads Nielsen Skovbjerg, Gammel Arnborg (Skovbjerg), Arnborg
FADDER Nr. 8: Maren Pedersdatter, Gammel Arnborg (Skovbjerg), Arnborg, 18, Mads Nielsens steddatter med konen Kirsten Katrine Jørgensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 21de April døbt i Præstegaarden Peder Nielssens og Hustrues Kirstine Jensdatters Søn af Gottenborg navnlig Jens.
Fremstillet i Kirken lste Pintsedag den 29de Maji. Pigen Karen Jensdatter tjenende paa Lindberg bar det. Morten {Pedersen} Hesselvig og Hustrue {Petronille Pedersdatter}, Peder {Pedersen} Siig og Hustrue {Anne Madsdatter}, Niels {Jensen} Øvig og Hustrue {Margrethe Christensdatter, Gammel Arnborg}, Mads {Nielsen} Skouberg og Steddatter {Maren Pedersdatter}.


Nr. 2476 1814.07.10 *1814.05.11 Peder Rasmussen, Grene. FAR: Rasmus Pedersen. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Else Pedersdatter
FADDER Nr. 1: Jens Christensen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Jens Christensen Grenes tjenestepige, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 3: Peder Hansen, Hjøllund- Store?, Arnborg
FADDER Nr. 4: Maren? Jensdatter?, Hjøllund- Store?, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 11te Maji døbt i Præstegaarden Rasmus Pedersens og Johanne Christensdatters Barn af Green navnlig Peder.
Fremstillet i Kirken Dom Vta. p t. den 10de Julii. Fasteren Else Bar det. Fadd: Jens {Christensen} Green og Pige, Peder Hansen {?Store Hjøllund} og Kone {?Maren Jensdatter}.

Begravelse nr. 6359
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.


Nr. 2477 1814.05.20 Dødfødt, Holtum. FAR: Hans Pedersen Holtum. MOR: Anne Jørgensdatter.
NÆVNT Nr. 1: Maren Christensdatter, Kirkegaard, Arnborg, Jordemoderen, gift med Jakob Christensen.
NÆVNT Nr. 2: Maren Pedersdatter, Holtum, Arnborg, Nabokone, Niels Thomsens kone i Holtum.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Anmeldelse om et dødfødt Barn, ved hvis fødsel Undertegnede har været brugt den 20de Maji 1814. forældrene Hans Pedersen og Anne Jørgensdatter boende i Holtum, Arnborg Sogn. Konen fødte 30 Uger efter Svangerskabet, fosteret var af mandkjøn. Aarsagen til den tidlige nedkomst vides ikke. fosteret blev baglænds født uden Instrumenter. der var intet Liv i det, da det fødtes. Her brugtes intet Middel for at faae det til Live, fordi dette ansaaes umuligt. Moderen har intet barn født før.
Denne Anmeldelse, som Sognepræsten har optegnet efter min mundtlige forklaring, bekræftes hermed med min Underskrivt.
Skarrild Præstegaard den 2den Junii 1814
Maren Christensdatter af Arnborg Kirkegaard med paaholdt Pen. Dette er rigtigt anmeldt, hvilket bevidnes af Barnets Moder {Anne Jørgensdatter} og Nabokone Anne Jørgensdatter {ment er: Maren Pedersdatter} med paaholdt Pen
Maren Pedersdatter med paaholdt Pen.


Nr. 2482 1815.05.29 *1815.05.29 Niels Pedersen, Gottenborg. FAR: Peder Nielsen. MOR: Mette Kirstine Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 29 Maji døbt i Præstegaarden Sognefoged Peder Nielsens og Kones Mette Kirstine Jensdatters Barn af Gottenborg navnlig Niels. Født den 29de Majii.
døde den 30te Maji, begravet den 4 Junii.
{NY KIRKEBOG:} Nr. 1 født 29. Maj 1815 Niels Pedersen, døbt i Præstegaard 29. Maj.
Forældre Gmd: Sognefoged Peder Nielsen og Kone Mette Kirstine Jensdatter i Gottenborg Udflyttersted af Byen gl. Arnborg.


Nr. 2483 1815.07.18 *1815.07.17 Christen Christensen, Tornvig. FAR: Christen Christensen. MOR: Anne Marie Sørensdatter.
BÅREN AF: Ane Christensdatter, Kirkegaard, Assing, Faderens søster, begge født i Neder Kirkegaard, Assing. Gift med Simon.
FADDER Nr. 1: Simon, Kirkegaard- MNeder, Assing, Gift med Ane Christensdatter, der bærer.
FADDER Nr. 2: Jakob Sørenen, Bror til moderen. Husmand og skræder. Pedersen i kirkebogen er forkert, præsten er ny og kender ikke folk.
FADDER Nr. 3: Margrethe Christensdatter, Tornvig, Arnborg, Jakob Sørensens kone
FADDER Nr. 4: Mads Sørensen, Dørslund, Brande, Den ny præst i den ny kirkebog har Anders, men der findes ingen Anders Sørensen i Dørlsund på den tid. Mads er moderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{Sidste dåb i den gamle gemytlige kirkebog:}
Den 18. Julii døbt paa Nør=Karstoft Christen Christensens og Anne Marie Sørensdatters Barn af Tornvig navnlig Christen.
{NY KIRKEBOG:} Nr. 2. født 17 Juli 1815 Christen Christensen døbt paa Nørre=Karstoft 18 Juli publiceret i Kirken 13 August.
Forældre: Christen Christensen og Kone Ane Marie Sørensdatter i Tornvig.
Faddere: Simons Kone ved Assing Kirke Ane Christensdatter og ham selv. Husmd: og Skræder Jacob Pedersen {skal være: Sørensen} og Kone Margrethe Christensdatter af Tornvig K. Anders {skal være: Mads} Sørensen Døslund.

NOTITS: Se navnene i dåb #2480, hvor moderens broder Jakob Sørensen får et barn døbt. Præsten er ny i Arnborg og får hele to navne forkert.


Nr. 2484 1815.10.27 *1815.10.26 Peder Pedersen, Gottenborg. FAR: Peder Pedersen Sig. MOR: Anne Madsdatter.
BÅREN AF: Bodil Katrine Pedersdatter, Herning By, Herning, Tjener ved Niels Brændegaarde.
FADDER Nr. 1: Niels Jepsen Birkebæk, Birkebæk, Arnborg
FADDER Nr. 2: Abelone Christensdatter, Birkebæk, Arnborg, Niels Jepsens kone.
FADDER Nr. 3: Ove Henningesen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: Ellen Kirstine Ovesdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Den nye præstes Edel Kirstine er forkert, han kender ikke navnene. Hendes profession er væver.
NÆVNT Nr. 1: Niels Sørensen Brændegaarde, Herning By, Herning, Gift med Abelone Pedersdatter *1769c. Familieforbindelse uklar.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{NY KIRKEBOG:} Nr. 3 født 26 October 1815 Peder Pedersen døbt i præstegaarden 27 October i Kirke den 3die December.
Forældre: Husm: Peder Pedersen Ane Madsdatter i Gottenborg.
Faddere: Barnets Faster Bodil Katrine Pedersdatter tjenende hos Niels {Sørensen} Brændegaard i Herning Bye, Niels {Jepsen} Birkebæk og Kone Abelone {Christensdatter}, K. Ove Henningsen og {halv}Søster Edel {skal være: Ellen} Kirs. Væver {Ovesdatter}.


Nr. 2485 1815.11.19 *1815.11.15 Christen Mathias Pedersen, Fasterholt- Bjerre. FAR: Peder Hansen?, Hjøllund- Store, Arnborg. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: Margrethe Christensdatter, Gottenborg, Arnborg, Gift med Niels Jensen Øvig.
FADDER Nr. 1: Peder Hansen, Hjøllund- Store, Arnborg, Gårdmand.
FADDER Nr. 2: Birte Christensdatter, Hjøllund- Store, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Niels Jensen Øvig, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{NY KIRKEBOG:} Nr. 4 født 15 November 1815 Christen Mathias døbt I Skibild 19. s. M. i Kirken Fastelavns søndag 1816.
Forældre: Moderen er Karen Pedersdatter der tjener Peder Tyvkjær i Hedehus østen for Fasterholt Bjerre.
Faddere: Niels {Jensen} Øvigs Kone i Gottenborg Margrethe Christensdatter, Gmd. Peder Hansen i Store Hjøllund, Pige Birthe Kristensdatter sammesteds.

NOTITS: Der er ingen udlagt fader, men i FT 1845 kaldes han Pedersen, han tjener da i Uhre, Brande ved Niels Christian Christensen. Da Peder Hansen er fadder, formodes han at være faderen, for han havde adskillige børn med 4 andre kvinder, var en horebuk. Hedehuset ligger i den stik modsatte side af sognet som Fastherholt Bjerre helt i øst op ad Brande sogn. Hedehuset ligger vest i sognet vel vest for Lille Hjøllund ind mod Sønder Felding sign. Der er muligvis tale om et andet Hedehus.


Nr. 2488 1816.06.23 *1816.04.12 Jakob Jespersen Tovdal, Tovdal. FAR: Jesper Jakobsen. MOR: Maren Larsdatter.
BÅREN AF: Karen Poulsdatter, Kirkegaard, Arnborg, Gift med faderens bror Christen Jakobsen Kirke.
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Konen Karen Poulsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Lars Andersen Tovdal, Tovdal, Arnborg, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Anders, Tovdal, Arnborg, Lars Andersen Tovdals tjenestekarl.
FADDER Nr. 4: Bodil Larsdatter, Tovdal, Arnborg, 23, søster til moderen.
FADDER Nr. 5: Karen Larsdatter, Tovdal, Arnborg, 19, søster til moderen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nr. 1. født 12 April Jacob Jespersen Toudal døbt i Rind Præstegrd: d 13 April i Kirke den 23 Juni 1816.
Forældre: Gmd: Jesper Jacobsen og Kone Maren Larsdatter Toudal.
Faddere: Kristen {Jakobsen} Kirkes Kone Karen Poulsdatter. Gmd: Lars {Andersen} Thoudal og Karl Anders Thoudal, Pige Bodil {Larsdatter, 23} og Karen {Larsdatter, 19} begge af Thoudal.

NOTITS: Nr. 1 er første barn mandkøn født i året. FT 1850 tjenestekarl i København, Stoere Kongensgade 264 & 265, gift med Boel Christensen *1821c Stege. To børn Ane 4 og Maren 2.


Nr. 2490 1816.08.26 *1816.08.26 Niels Pedersen, Gottenborg. FAR: Peder Nielsen. MOR: Mette Kirstine Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Nr. 2. født 26 August Niels Pedersen hiemd: d 26 August.
Forældre: Sognefoged Peder Nielsen i Gottenborg og Mette Kirstine Jensdatter.

Begravelse nr. 6365
NOTITS: Begravet 1 dag gammel.


Nr. 2491 1816.10.13 *1816.08.27 Peder Rasmussen, Grene. FAR: Rasmus Pedersen. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, Faderens stedmor, moderen hedder Abelone Rasmusdatter og bor i Assing.
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen Smed, Hjøllund- Lille, Arnborg
FADDER Nr. 2: Ane Marie, Grene, Arnborg, Tjenestepige ved Jens Christensen Grene.
NÆVNT Nr. 1: Peder Hansen, Hjøllund- Store, Arnborg, Faderens far. Konen Maren Jensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Christensen Grene, Grene, Arnborg, Tjenestepigen Ane Marie fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nr. 3. født 27 August Peder Rasmussen i Kirken d 13 October.
Forældre: Rasmus Pedersen Husmd: og Smed i {Gammel} Arnborg og Kone Johanne Christensdatter.
Faddere: Maren Jensdatter Peder Hansens Kone af Store=Hjøllund. Christen {Jakobsen} Smed af Lille=Hjøllund Gmd: Jens {Christensen} Greens Pige Ane Marie.

NOTITS: Stedet er Grene, hvoraf han skrives i næste dåb som fadder #2492. Faderen er født 1791 i Olling, Assing søn af Peder Hansen og Abelone Rasmusdatter.


Nr. 2492 1816.11.17 *1816.10.06 Ole Jensen Grene, Grene. FAR: Jens Christensen. MOR: Mette Christensdatter.
BÅREN AF: Ane Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg, Tjenestepige ved Christen Jakobsen Kirke.
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen Smed, Hjøllund- Lille, Arnborg, Gift med faderens søster Abelone Christensdatter.
FADDER Nr. 2: Abelone Christensdatter, Hjøllund- Lille, Arnborg, Søster til faderen.
FADDER Nr. 3: Rasmus Pedersen Smed, Grene, Arnborg, Gift med faderens søster Johanne Christensdatter.
FADDER Nr. 4: Johanne Christensdatter, Grene, Arnborg, Søster til faderen, gift med Rasmus Pedersen Smed senere i Ikast kaldet Hjøllund.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nr. 5. født 6. October Ole Jensen Green. i Kirke 17d November.
Forældre: Jens Kristensen Gmd: i Arnborg Green og Kone Mette {Christensdatter}.
Faddere Kristen {Jakobsen} Kirkes Pige Ane Jensdatter bar Barnet. Faddere Gmd: Kristen {Jakobsen} Smed af {Lille} Hjøllund og Kone Abelone {Christensdatter}. Husmd: Rasmus {Pedersen} Smed af Green og Kone Johanne Kristensdatter.


Nr. 2493 1816.11.03 *1816.10.25 Christen Christensen, Hjøllund- Lille. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.
BÅREN AF: Johanne Christensdatter, Grene, Arnborg, Søster til moderen, gift med Rasmus Pedersen Smed senere i Ikast kaldet Hjøllund.
FADDER Nr. 1: Rasmus Pedersen Smed, Grene, Arnborg, Gift med moderens søster Johanne Christensdatter.
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Grene, Grene, Arnborg, Moderens bror, der har overtaget fødegården.
FADDER Nr. 3: Christen Jakobsen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Faderens bror.
FADDER Nr. 4: Anne Kirstine Larsdatter, Tovdal, Arnborg, 27, hjemme ved faderen Lars Andersen Tovdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nr. 4. født 25 October. Christen Christensen i Kirken d 3die November.
Forældre: Christen Jacobsen Smed og Kone Abelone Kristensdatter.
Faddere: Husmd Rasmus {Pedersen} Smeds Kone Johanne Kristensdatter bar Barnet. Faddere Gmd: Jens {Christensen} Green og Husmd. og Smed Rasmus {Pedersen} Green og Gmd: Kristen {Jakobsen} Kirke og Pige Ane Kirstine Larsdatter Thoudal.


Nr. 2494 1816.12.01 *1816.11.27 Peder Pedersen, Fasterholt. FAR: Peder Thomsen. MOR: Anne Marie Pallesdatter.
BÅREN AF: Ane Kirstine Jonasdatter, Harrild By, Ejstrup, Ane Kirstine er 1. kone der er død †1826, Tranholmgaard, Harrild, Ejstrup hendes efternavn i begravelsen. Christen Sørensen gift 2. gang med Ane Nielsdatter *1798c ses i FT 1834.
FADDER Nr. 1: Christen Sørensen, Harrild (Tranholmgaard), Ejstrup
FADDER Nr. 2: Hans Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 3: Maren Hansdatter, Holtum, Arnborg, 22, datter af Hans Pedersen.
FADDER Nr. 4: Søren Smed, Arnborg, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 5: Inger Christensen Tovdal, Tovdal, Arnborg, Gift med Lars Andersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nr. 6 født 27 November Peder Pedersen hjmd: 1ste december i Kirke 26 Decembr.
Forældre: gmd: Peder Thomsen af Fasterholdt og Kone Ane Marie {Pallesdatter}.
Faddere: Gmd: Kristen Sørensen og Kone Ane Kirstine {Jonasdatter} af Harild i Ejstrup sogn. gmd: Hans Holtum og datter Maren og Gmd: Søren Smed og Kone Inger {Christensdatter} Thodal.

NOTITS: "Gmd: Søren Smed og Kone Inger Thodal" passer ikke. Inger Christensdatter Tovdal var gift med Lars Andersen. Søren Smed ikke identificeret.


Nr. 2499 1817.06.29 *1817.05.08 Jens Pedersen, Hjøllund- Store. FAR: Peder Hansen. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Abelone Nielsdatter, Birkebæk, Arnborg, Ingen familieforbindelse set.
FADDER Nr. 1: Niels Jepsen Birkebæk, Birkebæk, Arnborg
FADDER Nr. 2: Christen Christensen, Hjøllund- Store, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 3: Christen Christensen Junior, Hjøllund- Store, Arnborg, 27, nabo, søn af Christen Christensen den Ældre.
FADDER Nr. 4: Johanne Christensdatter, Hjøllund- Lille, Arnborg, Vel tjenestepige. Muligvis *1795 Fasterholt.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nr. 7 født 8 Maj Jens Pedersen Hjøllund. Hjemd: 11 Maj i Kirken d 29 Junij.
Forældre: Gmd: Peder Hansen af Store=Hjøllund og Kone Maren Jensdatter.
Faddere: Gmd: Niels {Jepsen} Birkebæks Kone Appelone Nielsdatter og Gmd: Niels {Jepsen} Birkebæk og Gmd: Kristen Kristensen af Store Hjøllund og Søn Kristen {Christensen, Junior} Johanne Kristensd. af Lille Hjøllund.


Nr. 2500 1817.12.26 *1817.11.15 Lars Rasmussen, Skibbild. FAR: Rasmus Peder Christiansen. MOR: Anne Kirstine Larsdatter.
BÅREN AF: Inger Christensdatter, Tovdal?, Arnborg, Flytter til Skibbild, år ikke set, måske 1818.
FADDER Nr. 1: Lars Andersen Tovdal, Tovdal, Arnborg, Moderens fader.
FADDER Nr. 2: Anders Larsen, Tovdal, Arnborg, 18, moderens broder, søn af Lars Andersen Tovdal.
FADDER Nr. 3: Peder Christian Jensen Nedergaard, Skibbild, Arnborg, Søn af Jens Pedersen Nedergaard.
FADDER Nr. 4: Karen Larsdatter, 20, søster til moderen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nr. 8. født 14 November Lars Rasmussen Skibbild. Hjmd: 15 November i Kirke 26 Decembr.
Forældre: Gmd: Rasmus Kristiansen og Kone Ane Kirstine Larsdatter.
Faddere: Gmd: Lars {Anderen} Thodals Kone Inger Christensdatter, Gmd: Lars Andersen og Søn Anders {Larsen}. K. Peder Kristian {Jensen Nedergaard} af Skibbild og P. Karen Larsdatter.

NOTITS: Senere gårdmand i Skarril Krog.


Nr. 2502 1818.05.11 *1818.04.13 Lars Jespersen, Tovdal. FAR: Jesper Jakobsen. MOR: Maren Larsdatter.
BÅREN AF: Karen Larsdatter, Tovdal, Arnborg, 21, moderens søster.
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen Smed, Hjøllund- Lille, Arnborg, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Christen Jakobsen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Thomas Poulsen Grene, Grene, Arnborg, Gift med faderens søster Else Jakobsdatter.
FADDER Nr. 4: Bodil Larsdatter, Tovdal, Arnborg, 25, moderens søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nr. 1. født 13 April. Lars Jespersen Thodal hjmd 14. April i Kirke 11 Maj.
Forældre Gmd: Jesper Jacobsen Thodal og Kone Maren Larsdatter.
Faddere: P. Karen Larsdatter Thodal. Kristen {Jakobsen} Smed {Lille Hjøllund} og Kristen {Jakobsen} Kirke {Kirkegaard} og Thomas {Poulsen} Green Gmd: i Arnborg {Grene}. P. Bodil Larsdatter Thoudal.


Nr. 2503 1818.04.26 *1818.04.25 Niels Pedersen, Gottenborg. FAR: Peder Nielsen. MOR: Mette Kirstine Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Nr. 2. født 25 April Niels Pedersen Gottenborg hjmd: 26 April.
Forældre: Gmd: Peder Nielsen Gottenborg og Kone Mette Kirstine Jensdatter.

Begravelse nr. 6372
NOTITS: Begravet 4 uger gammel. Alle deres børn døde ganske spæde.


Nr. 2504 1818.06.28 *1818.04.29 Jens Christensen, Hjøllund- Lille. FAR: Christen Nielsen Væring. MOR: Kirstine Marie Jensdatter.
BÅREN AF: Birte Jensdatter, Sandgaard, Rind, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Jens Mikkelsen Sandgaard, Rind, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Mette Kirstine Jensdatter, Gottenborg, Arnborg, Nabo, er ikke søster til moderen, men Mette Kirstine gift 1811 i Hoven med Peder Nielsen!
NÆVNT Nr. 1: Christen Sandgaard, Sandgaard, Rind, Konen Birte Jensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Nielsen, Gottenborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nr. 3 født 29 April Jens Christensen Hjøllund. Gjmd 30. April i Kirke 28 Juni.
Forældre: Gmd: Kristen {Christen Nielsen} Væring i Hjøllund og Kone Kirstine Marie Jensdatter.
Faddere: Gmd: Kristen Sandgaars Kone af Rind Sogn Birthe Jensdatter Kristen Sandgaard. Barnets Bedstefader Jens {Mikkelsen} Sandgaard. dets Broder R. Niels {Peder Nielsen} Sognefogeds kone Mette Kirstine {Jensdatter} Gottenborg.

NOTITS: Jens Mikkelsen Sandgaard se FT 1787 Rind. Jens Mikkelsen *1746c og Ellen Nielsdatter *1742c har i FT 1787 følgende børn Karen Jensdatter *1778c, Birte Jensdatter *1780c og Kirsten Marie Jensdatter *1782c.


Nr. 2506 1819.04.12 *1819.01.24 Jens Christensen, Skibbild. FAR: Christen Jensen. MOR: Abelone Jensdatter.
BÅREN AF: Mette Jensdatter, Skibbild (Nedergaard), Arnborg, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Peder Christian Jensen Nedergaard, Døvling, Skarrild, Moderens bror, der har giftet sig til en gård i Døvling, Skarrild. Han dør 32 år gammel en måned efter denne dåb.
FADDER Nr. 2: Ane, Døvling, Skarrild, Efternavn ikke kendt, gift med Peder Christian Nedergaard, som dør 1 måned efter denne dåb, ikke umiddelbart set gift igen i Skarrild sogn.
FADDER Nr. 3: Rasmus Pedersen Heesgaard, Skarrild By (Heesgaard), Skarrild, 25
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nr. 1. født 24 Januar Jens Kristensen Skibbild. Hjmd 25 januar. stedfæstelse i Kirken 12 April 2den Paaskdag.
Forældre: Gmds: Søn Kristen Jensen og Apelone Jensdatter af Skibbild.
Faddere: Barnets Moster P. Mette Jensdatter fra Nedergaard {Skibbild} Gmd: Peder Kristian {Jensen} Nedergaard og Kone Ane af Skarrild Smed Rasmus {Pedersen} Heesgaard {Skarrild}.


Nr. 2508 1819.05.16 *1819.05.15 Christen Lustrup Nielsen, Grene. FAR: Niels Poulsen. MOR: Ane Christensdatter.
BÅREN AF: Karen Poulsdatter, Kirkegaard, Arnborg, Christen Jakobsen Kirkes kone.
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Konen Karen Poulsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Maren Christensdatter, Kirkegaard, Arnborg, 15, meget ung fadder, Christen Jakobsens kone.
FADDER Nr. 3: Christen Christensen, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 4: Else Jakobsdatter, Grene, Arnborg, Søster til Christen Jakobsen Kirke.
FADDER Nr. 5: Anders Thomasen, Grene, Arnborg, 16, søn af Thomas Poulsen.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Poulsen Grene, Grene, Arnborg, Kone Else Jakobsdatter og søn Anders Thomasen faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nr. 2. født 15 Maj. Kristen Lustrup Nielsen. Jmd: 16 Maj i Kirke 4 Juli.
Forældre Husmd: Niels Poulsen og Moderen Ane Kristensdatter.
Faddere: Kristen {Jakobsen} Kirkes Kone, Karen Poulsdatter og datter Maren Kristensdatter. Gmd Kristen {Christensen} Hjøllund Thomas {Poulsen} Greens Kone Else Jacobsdatter og Søn Anders {Thomassen}.


Nr. 2509 1819.07.11 *1819.05.22 Niels Christensen, Hjøllund- Lille. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Kirkegaard, Arnborg, 15, datter af faderens bror Christen Jakobsen Kirke.
FADDER Nr. 1: Lars Nielsen, Hjøllund- Lille, Arnborg, Nabo, lige kommet til Lille Hjøllund.
FADDER Nr. 2: Else Jakobsdatter, Grene, Arnborg, Søster til faderen.
FADDER Nr. 3: Anders Thomasen, Grene, Arnborg, 16, søn af Thomas Poulsen.
FADDER Nr. 4: Maren Larsdatter, Tovdal, Arnborg, Gift med faderens bror Jesper Jakobsen. Præstens efternavn Jakobsdatter er fejl.
NÆVNT Nr. 1: Christen Jakobsen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Bror til faderen. Datteren Maren bærer.
NÆVNT Nr. 2: Thomas Poulsen Grene, Grene, Arnborg, Kone Else Jakobsdatter og søn Anders Thomasen faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nr. 3. født 22 Maj. Niels Kristensen Hjøllund. hjmd 22 Maj i Kirken 11 Julj.
Forældre: Smed og Gmd: Kristen Jacobsen Moderen Apelone Kristensdatter Lille Hjøllund.
Faddere: Gmd: Kristen {Jakobsen} Kirkes datter Maren {Christensdatter}, Gmd: Lars Nielsen Hjøllund, Gmd: Thomas {Poulsen} Greens kone Else Jacobsdatter og Søn Anders {Thomasen} P: Maren Jacobsdatter {Larsdatter!} i Thoudal.

NOTITS: Præsten tager fejl af Maren Larsdatters efternavn, hun er gift med Jesper Jakobsen.


Nr. 2510 1819.07.11 *1819.06.07 Peder Christian Pedersen, Gottenborg. FAR: Peder Nielsen. MOR: Mette Kirstine Jensdatter.
BÅREN AF: Margrethe Christensdatter, Gottenborg, Arnborg, Gift med Niels Pedersen. *1767c Skarrild.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Væring, Tarp, Sønder Felding, Han er gift med Kirstine Knudsdatter, ingen familieforbindelse set.
FADDER Nr. 2: Niels Houberg, Skarrild?, Maaske Havbjerg i Skarrild.
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Kirkegaard?, Arnborg?, ? ofte fadder, bor ved kirken.
NÆVNT Nr. 1: Niels Pedersen, Gottenborg, Arnborg, Konen Margrethe Christensdatter bærer. Dette er ikke Niels Pedersen fra FT 1801.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nr. 4. født 7 Junj Peder Kristian Pedersen. Hjmd: 8 Junj i Kirke 11 Juli.
Forældre: Gmd: og Sognefoged Peder Nielsen moderen Mette Kirstine Jensdatter i Gottenborg Arnborg Sogn.
Faddere: Niels Pedersens Kone i Gottenborg Magrethe Kristensdatter, Niels Pedersen. K. Niels {Nielsen} Væring {Tarp, Sønder Felding}. Gmd: Niels Houberg {Havbjerg? Skarrild?} P: Maren Kristensdatter.


Nr. 2512 1820.04.02 *1820.01.11 Lars Thomsen, Tovdal. FAR: Thomas Jakobsen. MOR: Karen Larsdatter.
BÅREN AF: Ane Kirstine Larsdatter, Skibbild?, Arnborg, Moderens søster af Skibbild vel på det tidspunkt.
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Karen Poulsdatter, Kirkegaard, Arnborg, Christen Jakobsens kone.
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Kirkegaard, Arnborg, Christen Jakobsens datter.
FADDER Nr. 4: Thomas Poulsen Grene, Grene, Arnborg, Gift med faderens søster Else Jakobsdatter.
FADDER Nr. 5: Anders Thomasen, Grene, Arnborg, 16, søn af Thomas Poulsen.
NÆVNT Nr. 1: Rasmus Peder Christiansen Heesgaard, Skarrild By (Heesgaard), Skarrild, Konen Ane Kirstine Larsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nr. 1. født 11 Januar Lars Thomsen Thoudal. Hjmd: 16 Januar i Kirke 1ste Paaskedag 2 april.
Forældre: Gmd: Thomas Jacobsen af Thoudal moderen Karen Larsdatter.
Faddere: Ane Kirstine Larsdater, Smed Rasmus {Peder Christiansen} Heesgaards kone {det er Ane Kirstine Larsdatter foran}, Gmd: Kristen {Jakobsen} Kirke og Kone Karen {Poulsdatter} og datter Maren {Christensdatter, 16}, Gmd: Thomas {Poulsen} Green og Søn Anders {Thomasen}.


Nr. 2513 1820.03.30 *1820.02.28 Christen Bjørsle Knudsen, Hjøllund- Lille. FAR: Knud Christensen Hjøllund. MOR: Mette Kirstine Svendsdatter.
BÅREN AF: Ane Christensdatter Bjørslev, Bjørslev, Nørre Vium, 24, faderens søster FT 1801 Bjørslev, Nørre Vium.
BÅREN AF: Søren Christensen Bjørslev, Bjørslev, Nørre Vium, 31, faderens bror.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Hjøllund, Hjøllund- Store, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 2: Else Christensdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, 21, Christen Christensen juniors søster.
FADDER Nr. 3: Svend Pedersen Øvig, Øvig, Skarrild, Moderens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nr. 2 født 28 Februar Kristen Bjørsle Hjølund hmd: 1. Marts i Kirke Skjærtorsdag 30 Marti.
Forældre: Gmd: Knud {Christensen} Hjølund og Moderen Mette Kirstine Svendsdatter af Lille Hjølund,
Faddere: P: Ane Kristensdatter Bjørsle hendes Broder Søren {Christensen} Bjørsle af Vium, K. Kristen {Christensen} Hjølund og Søster Else {Christensdatter}, Gmd: Svend {Pedersen} Øvig af Skarrild.


Nr. 2516 1820.10.08 *1820.09.20 Peder Christian Christensen, Skibbild. FAR: Christen Jensen. MOR: Abelone Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Hampen, Nørre Snede, Moderens søster, gift med Jens Jakobsen.
FADDER Nr. 1: Jens Jakobsen Hampen, Hampen, Nørre Snede, Gift med moderens søster Maren Jensdatter.
FADDER Nr. 2: Peder Sørensen, Døvling, Skarrild, Gift med moderens søster Mette Jensdatter.
FADDER Nr. 3: Mette Jensdatter, Døvling, Skarrild, Moderens søster, gift med Peder Sørensen.
FADDER Nr. 4: Jens Pedersen Nedergaard, Døvling, Skarrild, Konens far.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Døvling, Skarrild, Konens mor, gift med Jens Pedersen Nedergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nr. 3. født 20 September Peder Kristian Skibild Hjmd: d 21. september stedfæstet i Kirken d 8de October.
Forældre: Gmds: Søn Kristen Jensen, Moderen Apelone Jensdatter af Skibild.
Faddere: Maren Jensdatter, Jens {Jakobsen} Hampens Kone af Snede, Jens {Jakobsen} Hampen, Gmd: Peder Sørensen Deuling {Døvling, Skarrild} og Kone Mette Bedsteforældrene Jens{Pedersen} Nedergaard og Kone Maren {Pedersdatter}.

NOTITS: Barnet opnævnt efter moderens bror Peder Christian Jensen, som døde lige gift og ung, 35, året før i Døvling, Skarrild.


Nr. 2517 1820.12.17 *1820.10.24 Niels Pedersen, Hjøllund- Store. FAR: Peder Hansen. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Margrethe Christensdatter, Gottenborg, Arnborg, 52c, Gift med Niels Pedersen.
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen, Gottenborg, Arnborg, Gift med Margrethe Christensdatter, som bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Christensen, Hjøllund- Store, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 3: Christen Christensen Junior, Hjøllund- Store, Arnborg, 30, nabo, søn af Christen Christensen.
FADDER Nr. 4: Else Christensdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, 21, nabo, datter af Christen Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nr. 4. født 24 October. Niels Pedersen Hjølund hjmd: d 25de October i Kirken stedfæstet den 17de December.
Forældre: Gmd: Peder Hansen moderen, Maren Jensdatter Hjølund i Ahrnborg Sogn.
Fadderne: Niels Pedersens Kone i Gothenborg Magrethe Kristensdatter. Gmd.: Kristen Kristensen i Hjølund og Søn Kristen {Christensen}. Niels Pedersen og P: Kristen {Christensen} Hjølunds d: Else {Christensdatter}.


Nr. 2518 1820.12.26 *1820.11.15 Ib Christensen, Tornvig. FAR: Christen Christensen. MOR: Ane Marie Sørensdatter.
BÅREN AF: Anne Christensdatter, Nederkirkegaard, Assing, 32, faderens søster.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Tornvig, Tornvig, Arnborg
FADDER Nr. 2: Christen Christensen Nedergaard, Nederkirkegaard, Assing, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Margrethe Sørensdatter, Dørslund, Brande, 32, moderens søster.
FADDER Nr. 4: Mads Sørensen Dørslund, Tornvig, Arnborg, 29, moderens bror, der er karl i gården i Togsvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nr. 5. født 15de November. Ib Kristensen Tornvig Hjmd: 19de November i Kirken confirmeret den 26 December.
Forældre: Gmd: Kristen Kristensen Tornvig, Moderen Ane Marie Sørensdatter.
Faddere: Ane Kristensdatter fra Assing Nedergaard. Kristen {Nielsen} Tornvig Aftægtsmand. Gmd: Kristen Kristensen Nedergaard P: Margrethe Sørensdatter Karl Mads {Sørensen} Døslund.