Brande Kommenteret Kirkebog 
Begravede alle 1774 - 1824
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Brande kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Dvs. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter navnet står den best skønnede alder (Ald.). 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for afvigelser op til 8 år, sjældent mere.
Dernæst Født (egentlig døbt), som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45 som er 45.00 til 45.11 måneder), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
BG: Brande Gårdhistorie. DKB: Degnens Kirkebog 1793-1814. PKB: Præstens Kirkebog 1774-1814.
En linje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   1774.11.27 Dødfødt, , Lundfod, Knud Thomsen, Inger Pedersdatter

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   1774.12.25 Sidsel Sørensdatter, Flø, Søren Sørensen, Mette Pedersdatter

Født bruges her for døbe dato eller år.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 6001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den døde
Nr.DatoNavnEfternavnStedAld.KB alderFødtFamilieKirkebogstekst
60011773.12.08Peder Sørensen Flø 0.02 6 Uger 1773.10.27c FAR: Søren Sørensen, Flø, Brande.MOR: Mette Pedersdatter1. Paa 2 Søndag i Aaret blev Søren Sørensen i Flø hans mindste Barn Peder Begravet 6 Uger gl.
NOTITS: Simuleret dåb.
Dåb nr. 1983
60021774.01.09Jens Nielsen Grarup 43.04 43 år 3 m. 3 uger 4 dage 1730.09.14c  KONE: Ane Christensdatter, Grarup (Nørregaard), Brande. 2. Paa første Søndag efter Hellig 3 Kongersdag blev Jens Nielsen af Grarup begravet 43 Aar 3 Maaneder 3 Uger og 4de Dage gl.
60031774.02.13Sidsel Dynesdatter Uhre 82.04 82 år 3 m. 2 uger 1691.10.30c  3. Paa Fastelavns Søndag blev Zidsel DynesDatter af Ure begravet Som var 82 Aar 3 Maaneder 2 Uger gl.
60041774.02.20Christen Lauridsen Blæsbjerg 58c 58 år 1715c  4. Paa første Søndag i faste blev Christen Lavridsen af Blesbierig begravet 58 gammel.
60051774.02.23? Hans Christensen Risbjergs kone Risbjerg 58c 58 år 1715c  MAND: Hans Christensen Risjberg, Risbjerg, Brande. 5. Paa anden Onsdag i faste blev Hans {Christensen} Riisbergs Hustru begravet 58 Aar gammel.
60061774.04.01Niels Nielsen Skoleholder Uhre 61.05 61 år 4 m. 2 uger 1712.11.17c  6. Paa Langfredag blev Nils {Nielsen} Skoleholder begravet af Ure som var 61 Aar 4 Maaneder og 2 uger gl:.
60071774.04.01Dødfødt Uhre 0.00  1774.04 FAR: Jørgen Larsen, Uhre, Brande.MOR: Anne Christensdatter7. Samme Dag blev Jørgen Larsens dødfødde Søn Begravet.
Dåb nr. 1981
60081774.04.17Jens Jensen Borup 20.09 20 år 9 m. 1 uger 1753.07.10c  8. Paa 2. Søndag efter Paaske blev ung Karl Jens Jensen af Borup begravet som var 20 Aar 9 Maaneder og en Uge gammel.
60091774.05.01Jens Christensen Langkær- Lille 25.02 26 år 6 m. 1749.02.26  KONE: Maren Christensdatter, Langkær- Lille, Brande. 9. Paa 4. Søndag efter Paaske blev Jens Christensen af lille Lankier begravet som var 26½ Aar.
NOTITS: Dåb nr. 462 i Thyregod Kirkebog. Christen Olesens søn af Dørken, Jens.
60101774.05.08Niels Bertelsen Skærlund 65c 65 år 1708c  10. Paa 5. Søndag efter Paaske blev Nils Bertelsen af Skierlund begravet som var 65 Aar gl..
60111774.06.22Mads Pedersen Smed Grarup 26.08 26 år 8 m. 1747.10c  KONE: Anna Jakobsdatter, Grarup, Brande. 11. Paa Onsdagen ds: 22 Juni blev Mads Pedersen Smed af Grarup begravet som var 27 Aar ringere end 4 Maaneder og 2 Dage.
NOTITS: Gift med Anna Jakobsdatter, søster til Poul Jakobsen i Husum. Barn: Peder Madsen 4 år. Skifte Niels Brants Gods.
60121774.07.06Anne Henriksdatter Himmerig Arvad Mølle? 46.02 50 år 1728.04  MAND: Johan Georg Cortsen Bierman, Sønder Felding. 12. Paa Onsdagen ds. 6 Juli blev Madamme Biermand {Anne Henriksdatter Himmerig} begravet som var 50 Aar gammel.
NOTITS: Nørvang Gejstlig Justitsprotokol 1766 fs 57-66. Sag om "effecter bortført" fra Arvad Mølle til Brande præstegaard. Sagen anlagt af præst N C Clausen Brande mod Poul Østergaard, Hammergaard. 900 rigsdaler lån til Christian Bierman involveret. Vel efter Christian Biermans død muligvis i 1763, hvor Anders Bagger til Hastrup får skøde. Anne Himmerig er enke efter Christin Biermans bror Johan Georg Cortsen †1760 i Sønder Felding. Hun må være kommet til Brande gennem dennes bror Christian, der jo ses i Arvad i 1766. Hun blev født i april 1728 på Skaarupgaard, Todbjerg sogn ved Aarhus. Hendes alder er fire år for høj.
60131774.07.22Peder Troelsen Sandfeld- Store 20.10 20 år 10 m. 1 uger 1753.09.15c  13. Paa Onsdagen ds. 22 Juli blev Peder Troelsen af Store Sandfeld begravet som var 21 Aar ringere end 7 Uger gammel.-
60141774.08.14Dødfødt Langkær- Store 0.00  1774.08 FAR: Jens Pedersen.MOR: Maren Kjeldsdatter14. Paa 11. Søndag efter Trinitatis blev Jens Pedersen af Langkier hans dødfødde Datter begravet .
Dåb nr. 1973
60151774.09.25Mette Kirstine Jensdatter  7.10 7 år 10 m. 1 uger 1766.11.18c FAR: Jens Jensen, Brande. 15. Paa 17. Søndag efter Trinitatis blev Jens Jensens yngste Datter Mette Chierstine begravet som var 8 Aar ringere end 7 Uger og 2 Dage gl.
60161774.10.02Rasmus Jørgensen Sandfeld- Bjerge 40.04 40 år 3 m. 2 uger 1734.06.18c  16. Paa 18 Søndag efter Trinitatis blev Rasmus Jørgensen af Bierre begravet som var 40 Aar 3 Maaneder og 2 Uger gammel.
NOTITS: Muligvis gift med Ane Pedersdatter, der gifter sig 1775 af Sandfeld-Bjerre.
60171774.10.30Peder Andersen Arvad 0.01 3 uger 2 dage 1774.10.02 FAR: Anders Jensen Arvad, Arvad, Brande.MOR: Mette Knudsdatter17. Paa 22. Søndag efter Trinitatis blev Anders {Jensen} Arrevads mindste Barn Peder begravet som var 3 uger og 2 Dage gammel.
Dåb nr. 2021
60181774.10.30Lars Eriksen Skærlund 51c 51 år 1723c  18. Samme Dag blev Lars Ericksen af Skierlund begravet som var 51 Aar gammel.
NOTITS: En Lars Ericksen blev født 1727c i Usseltoft. 14 år i reserverullen 1741. Død længe før skiftet efter halvbroderen Søren Ericksen 1782. Han har tre børn, hvis opholdsted da ikke kendes. Det kan være denne Lars eller en anden.
60191774.11.20Margrete Jørgensdatter Brande By 0.06 5 m. 2 uger 1774.06.05 FAR: Jørgen Jørgensen, Brande By, Brande.MOR: Maren Jensdatter19. Paa 25. Søndag efter Trinitatis blev Jørgen Jørgensens mindste Datter Magrete begravet [5 måneder 2 uger].
Dåb nr. 2012
60201774.11.27Dødfødt Lundfod 0.00  1774.11 FAR: Knud Thomsen, Lundfod, Brande.MOR: Inger Pedersdatter1. Paa første Søndag i advent, blev Knud Tommesens døfødde Pige barn af Lunfoed begravet.
Dåb nr. 1972
60211774.11.27Christen Andersen Brandlund 0.02 2 m. 1774.09.25 FAR: Anders Christensen, Brandlund, Brande.MOR: Kirsten Pedersdatter2. Samme Dag blev Anders Christensen i Lund hans Søn Christen begravet som var 2 Maaned gaml
Dåb nr. 2019
60221774.11.27? Christen Nielsens kone Grarup 72.02 72 år 2 m. 1702.09c  MAND: Christen Nielsen, Grarup, Brande. 3. Paa 3. Søndag i advent, blev Christen Nilsens Hustru af Grarup begravet som var 72 Aar 2 Maaneder gammel.
60231774.12.25Anders Christensen Sølle Borup 41c 41 år 1733c  4. Onsdagen ds: 25 December blev Sølle Anders Christensen af Borup begravet som var 41 Aar gammel.
60241775.01.03Mette? Kjeldsdatter? Peder Nielsens kone Uhre 35.08 35 år 8 m. 1 uger 3 dage 1739.04.23c  MAND: Peder Nielsen, Uhre?, Brande. 5. Tirsdagen ds. 3 Januari blev Peder Nilsens Hustru {Mette? Kjeldsdatter} begravet som var 35 Aar 8 Maaneder en Uge og 3 Dage gammel.
NOTITS: Første søn Niels fra faderen, anden søn Kjeld fra moderen Kjeldsdatter. Mette fra opkaldelse af 1. pige med næste kone, som bæres af hendes bror Thomas Kjelsens kone fra Store Langkær. Han gifter sig igen i juli 1775 med Else Pedersdatter af Flø vielse Nr. 8012.
60251775.01.29? Uhre   MOR: Kirsten Jensdatter, Uhre. 6. Paa 4 Søndag efter Hellig 3 Konger blev Kiersten Jens Datter af Uhr Hendes uægte Datter begravet.
60261775.02.05Dødfødt Uhre 0.00  1775.02 FAR: Jørgen Larsen, Uhre, Brande.MOR: Anne Christensdatter7. Paa 5 Søndag efter Hellig 3 Konger blev Jørgen Larsens døfødde Datter begravet.
Dåb nr. 1971
60271775.02.05Anne Andersdatter Gamle Uhre 81c 81 år 1693c  8. Samme Dag blev gamle Anne Anders Datter i Uhr begravet som var 81 Aar gammel.
60281775.02.12Karen Pedersdatter Skerris 39.08 39 år 8 m. 1735.06c  MAND: Clemmen Andersen, Skerris, Brande. 9. Paa Søndag Septuagesima blev Chlemmen Andersens Hustru {Karen Pedersdatter} i Skieris begravet som var 40 Aar gammel ringere 4 Maaneder.
NOTITS: BG heft 6.2 side 125.
60291775.02.26? Christensdatter Harrild 4c 4 år 6 m. 1770c FAR: Christen Olesen. 10. Paa Fastelavns Søndag blev Christen Olesens Datter i Harild begravet som var 4½ Aar gaml.
60301775.04.30Lars Larsen Smed Brandlund 43c 43 år 1731c  11. Paa 2 Søndag efter Paaske blev Laust {Larsen} Smed i Lund begravet som var 43 Aar gammel.
NOTITS: Patronym fra "Brændevin i Brande 1774".
60311775.06.18Jens Christensen Brandlund 74c 74 år 1701c  12. Paa 1 Søndag efter Trinitatis blev Jens Christensen af Lund begravet som var 74 Aar gammel.
60321775.10.18Peder Nielsen Brandt Brande By 70c 70 år 1705c  13. Onsdagen ds: 18 Octobr blev Degnen Peter {Nielsen} Brandt begravet 70 Aar gammel.-
60331776.01.14Karen Madsdatter Brande By 0.01  1775.12.17 FAR: Mads Jensen, Brande By, Brande.MOR: Maren Christensdatter1. 2da p 3 K: Mads Jensens Pige Barn {Karen} i Brande.-
Dåb nr. 2036
60341776.01.14Dødfødt Langkær- Store 0.00  1776.01 FAR: Jens Pedersen Langkær, Langkær- Store, Brande.MOR: Maren Kjeldsdatter2. dto Jens {Pedersen} Lankiers dødfødte Datter.-
Dåb nr. 1971
60351776.03.10Dødfødt Uhre 0.00  1776.03 FAR: Peder Nielsen, Uhre, Brande.MOR: Else Pedersdatter3. 3die i Faste en dødfød søn fra Peder Nielsen i Ure
Dåb nr. 1970
60361776.04.04Margrethe Dorthea Sperling Blæsbjerg 38 34 år 1738.11.28  MAND: Christian Ernstsen Voetmann, Blæsbjerg, Brande. 4. Skiertorsdag Madame Wortmand {Voetmann, Margrethe Dorthea Sperling} 34
NOTITS: Dåb 28.11.1738 Holstebro †28.03.1776 Blæsbjerg, Brande. Gift med Christian Ernstsen Voetmann *1747 Vorladegaard †1818 Tamdrup. Gift 21.02.1772 i Hoven. Tre børn født i Hoven. Ernst *1772, Anne Dorthe *1773 og Rasmus *1775.
60371776.04.05Niels Nielsen  1.00 1 år 1775.03.29 FAR: Niels Christensen Donnerup, ?, Brande.MOR: Margrethe Elisabeth Nielsdatter Brochmand5. Langfredag Niels {Christensen} Donnerups Søn Niels 1 Aar
Dåb nr. 2026
60381776.04.28Christen Clemmensen Skerris 0.02 6 uger 1776.03.27 FAR: Clemmen Andersen Skerris, Skerris, Brande.MOR: Ane Margrethe Christensdatter6. 3 Søndag efter Paaske Chlemmen {Andersen} Schierrisses Søn Christen 6 uger
Dåb nr. 2042
60391776.08.18? Ole Jensen Lundfods kone Lundfod 63c 63 år 1713c  MAND: Ole Jensen Lundfod, Lundfod, Brande. 7. 11mo p: T: Ole {Jensen} Lundfods Kone 63 Aar
60401776.08.25? Pedersdatter  25c 25 år 1751c FAR: Peder Pedersen, ?, Brande. 8. 12da p: T: Peder Pedersen Datter 25 Aar
60411776.09.01Navnløs Brandlund 0.01 3 dage 1776 FAR: Jørgen Pedersen Skræder, Brandlund, Brande.MOR: Karen Jensdatter9. 13da p: T: Jørgen {Pedersen} Skræders Datter 3 Dage gaml
Dåb nr. 1969
60421776.11.24Jens Jensen Søndergaard Uhre 70c 70 år 1706c  10. 25 post. Trinit Jens Jensen Søndergaard i Uhre 70 Aar gammel
60431776.12.01Johanne Østergaard Brande By? 61c 61 år 1715c  1. 1ma Adventus blev Johanne Østergaard begravet 61 Aar.
60441776.12.15Niels Andersen Skræder Lundfod 31c 31 år 1745c  2. 3. Advent: Niels Andersen Skræder i Lundfoed begravet 31 Aar.
60451777.01.19Maren Christensdatter Langkær- Store 27c 27 år 1749c  MAND: Thomas Kjeldsen, Langkær- Store, Brande. 3. 2da post Epiph: blev Thomas Kielsens Kone {Maren Christensdatter} begravet 27 Aar gamel.
NOTITS: Se vielsen nr. 8015 i 1775. Hun er født i Hyvild, Brande.
60461777.02.09Mette Pedersdatter      4. Dominie qvinqrag: [fastelavns søndag] blev Mette Peders Datter begravet Aar gamel
NOTITS: Ikke identificeret.
60471777.02.16Anne Thomasdatter Langkær -Store 0.01c  1777.01.05 FAR: Thomas Kjeldsen, Langkær, Brande.MOR: Maren Christensdatter5. Dom: qrednag: blev Thomas Kielsens Datter {Anne} begravet Aar gammel
NOTITS: Begravet 6 uger gammel.
Dåb nr. 2062
60481777.02.16Dødfødt Langkær- Store 0.00  1777.02 FAR: Jens Pedersen Langkær.MOR: Maren Kjeldsdatter6. Samme Dag blev Jens {Pedersen} Langkiers dødføde Datter begravet
Dåb nr. 1968
60491777.02.23Jens Madsen Grarup 0.09 6 m. 1776.07.07 FAR: Mads Jensen Grarup, Grarup, Brande.MOR: Else Marie Jensdatter7. Dom: Reminis: blev Mads {Jensen} Grarups Søn Jens begravet ½ Aar gammel
Dåb nr. 2051
60501777.03.05Christen Iversen Lundfod 20c 20 år 1756c FAR: Iver Christensen Lundfod, Lundfod, Brande.MOR: Mette? Troelsdatter?8. 4de Onsdag udi Faste blev Iver {Christensen} Lundfoeds Søn Christen begravet 20 gammel
NOTITS: Mette Troelsdatter udfra opnævnelser.
60511777.03.12Johanne? Thygesdatter  58c 58 år 1718c  9. 5. Onsdag i Faste, blev Johan{ne} ThygesDatter begravet 58 Aar gammel.
NOTITS: Der er en Thyge i Lundfod, men hun kan være fra et andet sogn.
60521777.04.27Peder Poulsen Sadelmager Brandlund 37c+  1740c-  KONE: Birte Ibsdatter, Brandlund, Brande. 10. Dom 4ta p: Pascha blev Sadelmageren {Peder Poulsen} i Lund {Brandlund} begravet.
NOTITS: Skiftebrev af 1777.05.25 Koldinghus. To børn: Poul Pedersen 10 år og Christen Pedersen 7 år. Enken og børnene ses ikke mere i Brande sogn.
60531777.01.11Hans Jensen? Væver Nørholm 20c 20 år 1756c  FAR: Jens Hansen Væver, Nørholm, Brande. 11. Dom 6ta p: Pascha blev Hans {Jensen?} Væver begravet 20 Aar gammel.
NOTITS: Jens Hansen Væver i Nørholm burde have en første søn Hans, det er vel ham der ses her og i dåb #2033.
60541777.05.18? Sørensen Slegt  0.01 8 dage 1777.05.10c FAR: Søren Nielsen Slegt, ?, Brande. 12. Dom 7=p: Pascha [egentlig 1. pinsedag] blev Søren Nielsen Slegt hans Søn begravet 8 dag gammel
NOTITS: Navnet Slegt vel for at adskille ham fra Søren Nielsen Borup
Dåb nr. 1967
60551777.06.01? Anders Pedersen Skærlunds kone Skærlund 69c 69 år 1708c  MAND: Anders Pedersen, Skærlund, Brande. 13. Dom 1. p: Trinit: blev Anders {Pedersen} Schierlund Hustru: begravet 69 Aar gammel.
NOTITS: Pedersen fra lægsrullen 1774
60561777.06.01Anne Jensdatter Tarp 1.00 5 uger 1777.04.27c FAR: Jens Henriksen Tarp, Tarp, Brande.MOR: Margrethe Jakobsdatter14. Samme Dag Jens {Henriksen} Tarpes Datter Anne 5 Uger
Dåb nr. 2074
60571777.06.15Anna Christensdatter  29c 29 år 1748c  15. 3. p: Trinit: blev Anna Christens Datter og hendes dødføde Barn begravet Moderen var 29 Aar gammel
60581777.06.15Dødfødt  0.00  1777.06 MOR: Anne Christensdatter, ?. 15. 3. p: Trinit: blev Anna Christens Datter og hendes dødføde Barn begravet Moderen var 29 Aar gammel
Dåb nr. 1966
60591777.06.19? Christen Sørensens kone Borup 30c 30 år 1747c  MAND: Christen Sørensen Hjuler, Borup, Brande. 16. ds: 19 Junii. blev Christen Sørensens Kone af Borup begravet 30 Aar gamel
60601777.06.29Anne Marie? Jens Christensens 1. kone Lilleholm 61c 61 år 1716c  MAND: Jens Christensen, Lilleholm, Brande. 17. ds 5. post Trinit: blev {Anne Marie?} Jens Christensens Kone af Lille Holm begravet 61 Aar gml.
NOTITS: Hun var 22 år ældre end ham. Anne Marie fra første pige med næste kone.
60611777.08.10Karen Pedersdatter Askær -Sønder 2.00 2 år 1775.08.20 FAR: Peder Nielsen Sønder Askær.MOR: Johanne Kjeldsdatter18. ds 11. p: Trinit: blev Peder Sønd Askær Datter Karen begravet 2 Aar gammel.
Dåb nr. 2034
60621777.09.07Sidsel Christensdatter Flø 0.01 5 uger 1777.08.03 FAR: Christen Pallesen, Fløe, Brande.MOR: Maren Sørensdatter19. ds 15. p: Trinit: blev Christen Pallesen Datter Zidsel begravet 5 Uger gammel
Dåb nr. 2079
60631777.09.07Maren Sørensdatter Usseltoft 0.01 14 dage 1777.08.24 FAR: Søren Eriksen Usseltoft, Usseltoft, Brande.MOR: Maren Henriksdatter20. Samme Dag blev Søren {Eriksen} Usseltofts Datter Maren begravet 14 Dage gammel
Dåb nr. 2080
60641777.10.26Christen Lauridsen Brandlund 48c 48 år 1729c  21. 22. p. Trinit. blev Christen Lauridsen begravet 48 Aar gammel.
60651777.11.16Ane? Henriksdatter Grarup 46.06 46 år 6 m. 1731.05c  MAND: Niels Larsen, Grarup, Brande. 22. 25. p. Trinit: blev Niels Lassens Kone {Ane? Henriksdatter} i Grarup begravet 46½ Aar gammel.
60661777.11.16Maren Jakobsdatter Uhre 0.05 22 uger 1777.06.15c FAR: Jakob Mikkelsen.MOR: Kirsten Jensdatter1. 4 Advent blev Jakob Mikelsens Datter Maren begravet 22 uger gammel
Dåb nr. 2078
60671778.01.11Søren Nielsen Brogaard Brande By 60s 1717c  2. 1ma p: Epiph: blev Søren {Nielsen} Brogaard begravet.
NOTITS: Alder fra lægsrulle, 1741. Han fæstede 1760, 1763 en gård i Brande By fra Hastrup, det halve af det tidligere boel til kirken hartkorn 1 7 3 0.
60681778.01.18Jens Thomasen Langkær- Store 0.06 6 m. 1777.07.06 FAR: Thomas Christensen.MOR: Sidsel Jensdatter3. 2 p: Epiph: blev Thomas Christens Søn Jens i Langkier begravet ½ Aar gammel.
Dåb nr. 2077
60691778.01.25Maren Pedersdatter Dørslund 27c 27 år 1750c  4. 3. p: Epiph: blev Maren Peders Datter fra Døslund begravet 27 Aar gammel
NOTITS: Det er svært at få hende til at være datter af en kendt person i Dørslund, Peder Nielsen er altfor ung til at være far til hende.
60701778.02.08Anna Thomasdatter Uhre 77c 77 år 1700c  5. 5. p: Epiph: blev Anna Thommes Datter af Uhre begravet 77 Aar gamel
60711778.03.18Jens Sørensen Kragsig Kragsig 71c 71 år 1706c  6. 3die Onsdag i Faste blev Jens {Sørensen} Kragsig begravet 71 Aar gammel
NOTITS: Patronym fra Skattelisten 1763.
60721778.03.25Peder Vistesen  85c 85 år 1692c  7. 4 Onsdag i Faste blev Peder Vistesen begravet 85 Aar gammel
60731778.04.28Dødfødt Dørslund 0.00  1778.04 FAR: Thomas Christensen Dørslund. KONE: Dorte Pedersdatter8. D: Ascent Christ: blev Thomas {Christensen} Døslund døeføde begravet.
NOTITS: Patronym fra BG 2, s. 20.
Dåb nr. 1965
59941778.05.23Jens Jensen Blæsbjerg  64 år 1714c  SVOGER: Niels Christensen. {HARTE kirkebog:} Løverdagen d 23 Mai begraven een Mand fra Blæsebierg i Brande Sogn ved Nafn Jens Jens., som paa sin Vey fra Colding til sit Hiem blev syg, maatte derfor lægge sig ind hos Jørgen Niels. i Raaddevad hvor han døde i sit alders 64 Aar. Efter hans Svoger Niels Christens. af Brandlund i Brande Sogn hans Beretning.
NOTITS: Tak til Helle Nielsen, 2015. Jens Jensen er ikke ellers fundet nævnt i Brande sogn. Hans svoger Niels Christensen af Brandlund heller ikke. Hvis denne er gift med en helsøster til Jens Jensen hedder hun NN Jensdatter.
60741778.06.08Anders Pedersen Skærlund Skærlund 61c 61 år 1717c  9. Feria 2da Pentec: blev Anders {Pedersen} Skærlund begravet 61 Aar gammel
NOTITS: Pedersen fra lægsrullen 1774
60751778.06.13Anne    MOR: Maren Christensdatter Svinbæk, ?. 10. Ds: 13 Junii blev Maren {Christensdatter} Svinbechs Datter Anna begravet.
60761778.09.13? Jens Skræders enke Lundfod 64c 64 år 1714c  MAND: Jens Skræder, Lundfod, Brande. 11. 13. p. Trinit: blev Jens Skræders Enke af lunfoed begravet 64 Aar gammel
60771778.09.13Maren Sørensdatter Usseltoft 0.01 4 uger 1778.08.09 FAR: Søren Eriksen Usseltoft, Usseltoft, Brande.MOR: Maren Henriksdatter12. Samme Dag blev Søren {Eriksen} Useltofts Datter Maren begravet 4 Uger gammel.
Dåb nr. 2099
60781778.10.11Ole Jensen Lundfod Lundfod 67c 67 år 1711c  13. 17. p. Trinit: blev Ole {Jensen} Lundfoed begravet 67 Aar gammel
NOTITS: Patronym i Skattemandtal 1763.
60791778.10.25Maren? Usseltoft Usseltoft 58c 58 år 1720c  MAND: Lars Pedersen Usseltoft. 14. 19. p. Trinit: blev Lars {Pedersen} Useltofts Hustru begravet 58 Aar gamel
NOTITS: Maren fra opkaldelser. Se Villy M. Sorensen: Selvmord i Usseltoft 1782. Pedersen fra Skattemandtallet 1762.
60801778.11.08Bertel Eriksen Bundgaard Uhre 46c 46 år 1732c  15. 21. p. Trinit: blev Bertel {Eriksen} Bundgaard begravet 46 Aar gamel
NOTITS: Nævnt i skattemandtallet 1763. Patronym fra Lægsrullen 1789.
60811778.11.08Dødfødt Brande By 0.00  1778.11 FAR: Christen Ottesen Høyer, Brande By, Brande.MOR: Maren Halvorsdatter16. Samme Dag blev Degnens {Christen Ottesen Høyer} død føede Søn begravet.
Dåb nr. 1964
60821779.02.21Dødfødt Brande By 0.00  1779.02 FAR: Christen Nielsen.MOR: Maren Sørensdatter1. 1 Søndag i Faste blev Christen Nilsen døføde Datter fra Uhre begravet.
Dåb nr. 1963
60831779.02.21Peder Pedersen Uhre 0.06 6 m. 1778.08.09 FAR: Peder Pedersen den Yngre.MOR: Ane Christensdatter2. 3. Søndag i Faste blev unge Peder Pedersens Søn Peder begravet ½ Aar gammel
Dåb nr. 2101
60841779.03.10Kirsten Maria Nielsdatter Blæsbjerg 2.05 2 år 6 m. 1776.10.20 FAR: Niels Christensen Blæsbjerg.MOR: Else Jensdatter3. 3die Onsdag i Faste blev Nils {Christensen} Blæsbergs Datter Kiersten Maria begravet 2½ Aar gammel
60851779.03.14Thomas Knudsen Lundfod 6.06c 6 år 6 m. 1772.09c FAR: Knud Thomassen.MOR: Inger Pedersdatter4. Midt-Faste Søndag blev Knud Thomesens {i Lundfod} Søn Thomas begravet 6½ Aar gammel
60861779.03.19Jens Madsen Brande By 0.04 11 uger 1778.11.22 FAR: Mads Jensen Brande, Brande By, Brande.MOR: Maren Christensdatter5. 4de Fredag i Faste blev Mads {Jensen} Brandes Søn Jens begravet 11 uger gammel
NOTITS: Patronym se #6270.
Dåb nr. 2109
60871779.04.02? Peder Andersen Blæsbjergs kone Uhre 76c 76 år 1702c  MAND: Peder Andersen Blæsbjerg, Uhre, Brande. 6. Langfredag blev Peder {Andersen} Blesbergs Kone begravet 76 Aar gammel
NOTITS: Se simuleret FT 1763 baseret på extraskatten.
60881779.04.05Niels Jørgensen Brande By 0.05 24 uger 1778.11.15 FAR: Jørgen Jørgensen Brande.MOR: Maren Jensdatter7. 2. Paaske Dag blev Jørgen {Jørgensen} Brandes Søn Nils 24 uger gammel begravet
Dåb nr. 2107
60891779.05.16Maren Pedersdatter Brande By 4.01 4 år 1775.04.13 FAR: Peder Pedersen Arnborg.MOR: Ane Kirstine Jensdatter8. 6 p: Pasche: blev Peder {Pedersen} Arnborgs Datter Maren begravet 4 Aar gammel
Dåb nr. 2028
60901779.05.16Dødfødt Brande By? 0.00  1779.05 FAR: Erik Larsen Brande.MOR: Anne Mikkelsdatter9. Samme Dag {6 p: Pasche:} blev Erich {Larsen} Brandes Dødføde Søn begravet
Dåb nr. 1962
60911779.05.28Lars Eriksen Brande By? 2.06c 2 år 6 m. 1776.11c FAR: Erik Larsen Brande.MOR: Anne Mikkelsdatter10. ds 28 Maji blev Erich {Larsen} Brandes Søn Lars begravet 2½ Aar gammel
Dåb nr. 2066
60921779.06.13Henrik Andersen Grarup 74c 74 år 1705c  11. 2. p: Trinit: blev Hendrick Andersen af Grarup begravet 74 Aar gamel
60931779.06.25Peder Andersen Uhre 0.03 13 uger 1779.04.01 FAR: Anders Pedersen.MOR: Mette Jakobsdatter12. Onsdagen ds 25 Junii blev Anders Pedersens Søn Peder begravet 13 uger gamel
Dåb nr. 2115
60941779.06.27Dødfødt Grarup 0.00  1779.06 FAR: Niels Larsen.MOR: El Pedersdatter13. 4. p: Pascha [Trinit:!] blev Nils Lassons dødføde Søn af Grarup begravet
Dåb nr. 1961
60951779.06.27Anne Christensdatter Grarup 57 57 år 1722c  MAND: Niels Christensen. 14. Samme Dag blev Nils Christensens Kone {Anne Christensdatter} af Grarup begravet 57 Aar gamel
NOTITS: Født 1722c, gift 1747 i Hoven med Niels Christensen af Sønder Grene. Identifikation over lægsrullen 1789, hvor Niels Christensens søn Christen Nielsen *1762 er født i Stakroge, Sønder Omme.
60961779.06.25Christen Clemmensen Skerris 2.03 2 år 6 m. 1777.04.06 FAR: Clemmen Andersen Skerris.MOR: Ane Margrethe Christensdatter15. 5. P: Trinit: blev Chlemmen {Andersen} Skierrisses Søn Christen begravet 2½ Aar gamel
Dåb nr. 2071
60971779.06.25Christen Jensen Lilleholm 0.11 1 år 1778.07.19 FAR: Jens Christensen Skræder.MOR: Karen Christensdatter16. Onsdagen d. 7 Juli blev Jens {Christensen} Skræders Søn Christen begravet 1 Aar gammel
Dåb nr. 2097
60981779.07.18Anna Kirstine Clemmensdatter Hyvild 1.00 1 år 1778.07.19 FAR: Clemmen Larsen Hyvild.MOR: Maren Jensdatter17. 7. p: Trinit: blev Clemen {Larsen} Hyvilds Datter Anna Kierstine begravet 1 Aar gammel
Dåb nr. 2098
60991779.08.01Morten Nielsen Brandholm 2.08 3 år 1776.11.17 FAR: Niels Jensen Kærsgaard.MOR: Karen Mortensdatter Skaarup18. 9. p: Trinit: blev Sr. {Niels Jensen} Kiersgaards Søn Morten begravet 3 Aar gammel
Dåb nr. 2058
61001779.08.01Kirstine Nielsdatter Brandholm 1.02 1 år 1778.07.08 FAR: Niels Jensen Kærsgaard.MOR: Karen Mortensdatter Skaarup19. Samme Dag {9. p: Trinit:} blev Datter {af Sr. Niels Jensen Kiersgaard} Kierstine begravet 1 Aar gammel
Dåb nr. 2095
61011779.08.13Else Mikkelsdatter Brandlund 30c 30 år 1749c  20. Onsdagen ds 13 Augusti blev Else MichelsDatter i Lund begravet 30 Aar gammel
NOTITS: Ikke identificeret.
61021779.08.15Niels Nielsen Blæsbjerg 0.04 18 uger 1779.04.01 FAR: Niels Christensen Blæsbjerg.MOR: Else Katrine Jensdatter21. 11. p: T: blev Nils {Christensen} Blæsbergs Søn Niels begravet 18 uger gammel
NOTITS: Patronym se #6132.
Dåb nr. 2116
61031779.09.05Christen Larsen Risbjerg 1.09 1 år 9 m. 1777.11.23 FAR: Lars Hansen Risbjerg.MOR: Ane Christensdatter22. 14 p: Trinit: blev Lars {Hansen} Riisberg Søn Christen begravet 1¾ Aar gammel
Dåb nr. 2087
61041779.09.26Sidsel Christensdatter Flø 0.09 40 uger 1778.12.20 FAR: Christen Pallesen.MOR: Maren Sørensdatter23. 17 p: Trinit: blev Christen Pallesens Datter Zidsel begravet 40 uger gaml.
Dåb nr. 2111
61051779.10.03Dorte Kirstine Christensdatter  0.11 1 år 1778.10.25 FAR: Christen Sørensen Hjuler.MOR: Sidsel Nielsdatter24. 18 p: Trinit: blev Christen {Sørensen} Hjulers Datter Dortea Kierstine begravet 1 Aar gammel
Dåb nr. 2106
61061779.10.17Peder Jørgensen Brandlund 0.01  1779.09c FAR: Jørgen Pedersen Skræder.MOR: Karen Jensdatter25. 20 p: Trinit: blev Jørgen {Pedersen} Skræders Hiem Døbte Søn Peder begravet
Dåb nr. 1961
61071779.10.31Jens Nielsen Arvad 9c 9 år 1770c FAR: Niels Pedersen Arvad.MOR: Ane Jørgensdatter26. 22 p: Trinit: blev Nils {Pedersen} Arrevads Søn Jens begravet 9 Aar gammel
61081779.11.03Mette Bertelsdatter Uhre 21 21 år 1758c  MAND: Jens Nielsen Bundgaard. 27. ds: 3. November blev Jens {Nielsen} Bungaards Kone begravet 21 Aar gammel
61091779.11.03Maren Jensdatter Uhre 0.01 1779.10 FAR: Jens Nielsen Bundgaard.MOR: Mette Bertelsdatter28. Samme Dag {ds: 3. November} blev og hans [Jens Bundgaards] hiemme Døbte Datter Maren begravet
Dåb nr. 1960
61101779.11.07Jens Jørgensen Brandlund 4.11 4 år 9 m. 1775.01.10 FAR: Jørgen Pedersen Skræder.MOR: Karen Jensdatter29. 23 p: Trinit: blev Jørgen {Pedersen} Skræders Søn Jens begravet 4¾ Aar gammel
Dåb nr. 2023
61111779.11.11Thomas Christensen Dørslund Dørslund 33c 33 år 1746c  KONE: Dorte Pedersdatter30. Torsdagen ds 11 November blev Thomas {Christensen} Døslund begravet 33 Aar gammel
NOTITS: Kaldes i sønnen Peder Thomsens dåb 1775 "Thomas Christensen Lund", hvilket kunne tyde på han kom fra Brandlund. Gift 1773c med enken efter Peder Nielsen †1773: Dorte Pedersdatter.
61121779.11.11Anna Maria Larsdatter Dørslund 3.06 3 år 6 m. 1776.06.23 FAR: Lars Hansen.MOR: Karen Pedersdatter31. Samme Dag blev Lars {Hansen} Døslund Datter Anna Maria begravet 3½ Aar gammel
Dåb nr. 2050
61131779.11.21Kirsten Mosgaard  68c 68 år 1711c  32. 25 p. Trinit blev Kiersten Moesgaard begravet 68 Aar gammel
NOTITS: Hun er formodentlig fra Lille Mosgaard i Thyregod eller Store Mosgaard i Give, men der er andre Mosgaarde længere væk.
61141779.12.05Christen Corporal  74c 74 år 1705c  1. 2da Advent blev Christen Corporal begravet 74 Aar gammel
61151779.12.12Lars Hansen Dørslund 41c 41 år 1738c  KONE: Karen Pedersdatter, Dørslund, Brande. 2. 3 Advent: blev Lars {Hansen} Døslund begravet 41 Aar gammel
61161780.01.09Peder Jensen Østergaard Brande By 63c 63 år 1716c  3. 1 Søndag efter Hellig 3 kongers Dag blev Peder {Jensen} Østergaard i Brande begravet 63 Aar gammel
61171780.01.16Dødfødt Uhre 0.00  1780.01 FAR: Peder Pedersen den yngre.MOR: Ane Christensdatter4. 2. p: Epiph: blev unge Peder Pedersen vanfødde Datter {dødfødt} begravet
Dåb nr. 1959
61181780.02.06Sidsel Sørensdatter Grarup 0.01 7 uger 1779.12.25 FAR: Søren Jensen Smed.MOR: Ane Kjeldsdatter5. Fastelavns Søndag blev Søren {Jensen} Smeds Datter Zidsel begravet 7 uger gammel
NOTITS: Patronym se dåb #2172 1781 med samme kone som dåb med Søren Smed #2132 1779.
Dåb nr. 2132
61191780.05.04Anna Aalbæk Brandlund 70c 70 år 1709c  6. Dom Ascens :xti blev Anna Aalbæk af Lund begravet 70 Aar gammel.
NOTITS: Hun er formodentlig født i Aalbæk, Thyregod. Hun skulle saa hedde Anna Jørgensdatter og være datter af Jørgen Christensen *1667c †1734 Aalbæk, men kirkebogen begynder først fem år efter hendes omtrendtlige fødsel.
61201780.05.22Niels Hansen Skomager Brandlund 39c 39 år 1740c  KONE: Ane Pedersdatter, Brandlund, Brande. 7. Mandagen ds 22 Maj blev Nils Hansen Skomager begravet 39 Aar gamel
NOTITS: Skomager Enken Ane Pedersdatter bliver begravet derfra 1800 se #6464. Niels Hansen skomager køber på auktion i juni 1777 efter sadelmager Peder Poulsen dennes husmandssted med hartkorn 0 3 0 2½
61211780.05.28Maren Pedersdatter Brande By 1.01 1 år 7 uger 1779.04.18 FAR: Peder Pedersen Østergaard den yngre.MOR: Mette Christensdatter8. 1 p. Trinit: blev Peder {Pedersen} Østergaards Datter Maren begravet 1 Aar 7 uger gammel
Dåb nr. 2117
61221780.06.03Maren Eriksdatter Harrild? 0.01  1780.05c FAR: Erik Jensen.MOR: Johanne Thøgersdatter9. Løverdagen ds: 3 Juni: blev Erick Jensens hiemme døbte Datter Maren begravet
NOTITS: Der er ikke andre Erik Jensener end ham i Harrild på den tid i Brande sogn.
Dåb nr. 1958
61231780.06.18Peder Christensen Flø 0.01 14 dage 1780.05.28 FAR: Christen Pallesen.MOR: Maren Sørensdatter10. 4. P: Trinit: blev Christen Pallesen Søn Peder begravet 14 Dage gammel
NOTITS: #6124 udgået, troet glemt men er #6111.
Dåb nr. 2148
59961780.07.01Iver Christensen Lundfod 60cc 60 år 1720cc  {REKONSTRUKTION: Begravet 1777-83: 'Af Lundfod Iver Christensen begravet 70cc Aar gammel.'}
NOTITS: Lever i 1777 - søn død - formodentlig død før 1783, da bærer konen barn til dåb, mens han ikke er nævnt som fadder, hvad der ville være normalt. Konen nævnes som enke i 1792, da hun begraves. Her antaget død mellem 1777 og 1783. Født 1720cc udfra første sete søn Søren *1745c minus 25 år.
61251780.07.04Søren Jensen Flø 77c 77 år 1703c  11. ds: 4 Juli: blev Søren Jensen af Fløe begravet 77 Aar gammel
61261780.08.11Johanne Pedersdatter Brande By 3.08 3 år 6 m. 1776.12.08 FAR: Peder Pedersen Østergaard.MOR: Mette Christensdatter12. ds: 11 Augusti: blev Peder {Pedersen} Østergaards Datter Johane begravet 3½ Aar gammel
Dåb nr. 2059
61271780.08.13Dødfødt Brande By 0.00  1780.08 FAR: Erik Larsen Brande.MOR: Anne Mikkelsdatter13. 12 p. Trinit: blev Erick {Larsen} Brands vanføde Datter begravet
Dåb nr. 1957
61281780.08.27? Christen Poulsen Tarps kone Tarp 63c 63 år 1717c  MAND: Christen Poulsen Tarp. 14. D 14 p:T: blev Christen {Poulsen} Tarpes kone begravet 63 Aar gammel
61291780.09.03Jørgen Vestesen Dørslund 49.06 49 år 1731.04.08  KONE: Christiane Nielsdatter, Dørslund, Brande. 15. D 15 p:T: blev Jørgen Wistesen begravet 49 Aar gammel
NOTITS: Thyregod kirkebog dåb Nr. 167. 08.04.1731
61301780.09.10Peder Jørgensen Brande By 0.03 12 uger 1780.06.18 FAR: Jørgen Jørgensen Brande.MOR: Maren Jensdatter16. 16 p. Trinit: blev Jørgen {Jørgensen} Brandes Søn Peder begravet 12 Uger gammel
Dåb nr. 2151
61311780.09.10Mette Madsdatter Brande By 0.08 29 uger 1780.02.20 FAR: Mads Jensen Brande.MOR: Maren Christensdatter17. Samme Dag blev og Mads {Jensen} Brandes Datter Mette begravet 29 Uger gammel
NOTITS: Dåb Nr. 2137 20.02.1780.
Dåb nr. 2137
61321780.11.19Kirsten Nielsdatter Blæsbjerg 0.04 16 uger 1780.07.23 FAR: Niels Christensen Blæsbjerg, Blæsbjerg, Brande.MOR: Else Katrine Jensdatter18. 26 p. T: blev Nils {Christensen} Blæsbergs Datter Kiesten begravet 16 Uger gammel
NOTITS: Dåb Nr. 2152 23.07.1780.
Dåb nr. 2152
61331780.11.19Dødfødt Skerris 0.00  1780.11 FAR: Clemmen Andersen Skerris.MOR: Ane Margrethe Christensdatter19. Samme Dag ( 26 p. T:) blev og Clemen {Andersen} Schierrisses vanføde Søn begravet
Dåb nr. 1951
61341780.12.10Mette Sørensdatter Risbjerg 0.01 6 uger 1780.10.29 FAR: Søren Andersen Risbjerg.MOR: Dorte Sørensdatter1. Dom: 2: Advendt: blev Søren {Andersen} Riisbergs Datter Mette begravet 6 Uger gaml:
NOTITS: Dåb Nr. 2159 29.10.1780.
Dåb nr. 2159
61351781.01.29Anna Marie Sørensdatter Usseltoft 0.10 35 uger 1780.04.30 FAR: Søren Eriksen Usseltoft.MOR: Maren Henriksdatter2. D: 4: P. Epiphanie: blev Søren {Eriksen} Useltofts Datter Anna Marie begravet 35 Uger gam
NOTITS: Dåb #2144 30.04.1780.
Dåb nr. 2144
61361781.02.05Dødfødt Dørslund 0.00  1781.02.01 FAR: Christen Nielsen Dørslund.MOR: Dorte Pedersdatter3. mandagen ds: 5 Februari blev Christen {Nielsen} Døslunds vanføde Søn begravet
Dåb nr. 1952
61371781.03.11Jens Christensen Askær- Nørre 0.04 17 uger 1780.11.19 FAR: Christen Jensen Nørre Askær.MOR: Ane Larsdatter4. 2. Søndag i Faste blev Christen {Jensen} Nørre Askiers Søn Jens begravet 17 Uger gammel
NOTITS: Dåb Nr. 2160 19.11.1780.
Dåb nr. 2160
61381781.04.08Maren Christensdatter Askær- Sønder 1.00 1 år 1780.04.16 FAR: Christen Jensen Sønder Askær.MOR: Karen Nielsdatter5. Dom. Palm: blev Christen {Jensen} S. Askiers Datter Maren begravet 1 Aar gammel
NOTITS: Dåb Nr. 2142 16.04.1780.
Dåb nr. 2142
61391781.04.08Anders Christensen Borup? 0.01 3 dage 1781.04.05c FAR: Christen Sørensen Hjuler.MOR: Sidsel Nielsdatter6. Samme Dag blev og Christen {Sørensen} Hiulers hiemdøbte Søn Anders begravet 3 Dage gaml
Dåb nr. 1953
61401781.05.13Peder Lundfod 22c 22 år 1758c MOR: Anna Mikkels, Lundfod?. 7. 4 p: Pascha blev Anna Michels Datters i Lundfoed hendes Søn Peder begravet 22 Aar gammel
61411781.05.24Ole Uhre? 0.01 8 dage 1781.05.13 MOR: Anna Maria Olesdatter, Uhre?. 8. Dom Ashent: Xsti blev Anna Maria Ols Datters uægte Søn Ole begravet 8te Dage gammel
NOTITS: Dåb #2171 13.05.1781. Ingen far udlagt.
Dåb nr. 2171
61421781.05.31Niels Jensen Uhre? 0.02 7 uger 1781.04.16 FAR: Jens Nielsen Grene, Uhre?, Brande.MOR: Johanne Marie Pedersdatter10. [9. mangler] Torsdagen ds 31 Maij blev Jens {Nielsen} Green Søn Nils begravet 7 Uger gammel
NOTITS: Dåb #2168 16.04.1781.
Dåb nr. 2168
61431781.06.10Jakob Nielsen? Drantum Drantum? 84c 84 år 1697c  11. Dom: Trinit: blev Jakob {Nielsen?} Drantum begravet 84 Aar gammel
NOTITS: Lægsrullen 1734-36 fæster Jakob Nielsen. Identifikation ikke sikker, men sandsynlig.
61441781.07.15Peder Jensen Flø 67c 67 år 1714c  12. 5. p: Trinit: blev Peder Jensen i Fløe begravet 67 Aar gammel
61451781.07.22Kirsten Hansdatter Skærlund 19c 19 år 1762c FAR: Hans Pedersen Skærlund.MOR: Karen Sørensdatter13. 6. p: Trinit: blev Hans {Pedersen} Schierlunds Datter Kiesten begravet 19 Aar gammel
61461781.08.02Peder Pedersen Brande By 0.02 14 uger 1781.06.04 FAR: Peder Pedersen Østergaard.MOR: Mette Christensdatter14. 12. p: Trinit: blev Peder {Pedersen} Østergaards Søn Peder begravet 14 Uger gammel
NOTITS: Dåb Nr. 2174 04.06.1781.
Dåb nr. 2174
61471781.09.07Kirstine Maria Nielsdatter Brandholm 0.08 28 uger 1781.02.21 FAR: Niels Jensen Kærsgaard.MOR: Karen Mortensdatter Skaarup15. Fredagen ds: 7: Sept: blev Sr {Niels Jensen} Kiersgaards Datter Kierstine Maria begravet 28 Uger gammel
NOTITS: Dåb #2164 21.02.1781.
Dåb nr. 2164
61481781.10.14Else? Morten Simonsens kone Brandlund 69c 69 år 1712c  MAND: Morten Simonsen. 16. 18. p: Trinit: blev Morten Simonsens kone {Else?} i Lund begravet 69 Aar gammel
NOTITS: Else fra første pige med 2. kone.
61491781.10.21Margrethe Borup 63c 63 år 1718c  17. 19. p: Trinit: blev Magrete i Borup begravet 63 Aar gammel
61501781.10.26Troels Pedersen Brandlund 0.02 7 uger 1781.09.02 FAR: Peder Troelsen Nedergaard.MOR: Else Jensdatter18. Fredagen ds 26 Octobr blev Pedter {Troelsen} Nedergaard i Lund hans Søn Troels begravet 7 Uger gammel
NOTITS: Dåb #2178 02.09.1781. Også patronym.
Dåb nr. 2178
61511781.11.18Maren Korporals  47.06c 47 år 6 m. 1734.05c  19. 23. p: Trinit: blev Maren Corporals begravet 47? Aar gammel. [Anden skrift:] vidi 19 Aug 1784 ....
NOTITS: Gift med Christen Korporal?, begravet #6114 05.12.1779 Christen Corporal 74 år
61521781.12.16Peder Pallesen Borup 14c 14 år 1767c FAR: Palle Pedersen.MOR: Anne Gydesdatter1. Dom: 3 p: Advendt: blev Palle Peders: i Borup hans Søn Peder begravet 14 Aar
61531781.12.16Karen Christensdatter Harrild? 14c 14 år 1767c FAR: Christen Olesen. 2. Dom: 4 p: Advendt: blev Christen Olesens Datter Karen begravet 14 Aar gaml:
NOTITS: Nævnes i kirkebogen af Harrild 1774-79, måske den Christen Olesen der begraves 1790 af Borup.
61541781.12.30Christen Thomasen Hyvild 63c 63 år 1718c  3. Dom 1. p. Nati Xsti: blev Christen Thomesen i Hyvild begravet 63 Aar gammel
61551782.01.20Dødfødt Usseltoft 0.00  1782.01.15 FAR: Søren Eriksen Usseltoft.MOR: Maren Henriksdatter4. Dom: 2da p: Epipf: blev Søren {Eriksen} Useltofts vanføde Søn begravet
Dåb nr. 1950
61561782.01.21? Brande By?   MOR: Grethe Østergaard. 5. Mandagen ds 21 Januari: blev Grete Østergaards uægte Søn begravet
61571782.01.30Maren Henriksdatter Usseltoft 35c 35 år 1746c  MAND: Søren Eriksen Usseltoft. 6. Onsdagen ds 30 Januari blev Søren {Eriksen} Useltofts Hustru {Maren Henriksdatter} begravet 35 Aar gammel
NOTITS: Hendes navn fra skiftet efter Søren Usseltoft. Se "Selvmord i rige Usseltoft i Brande 1782" Villy M. Sorensen, 1994.
61581782.02.03Mette Christensdatter Brande By 33c 33 år 1748c  MAND: Peder Pedersen Østergaard, Brande By, Brande. 7. C[Sexa]agesima blev Peder {Pedersens} Østergaards kone {Mette Christensdatter} i Brande begravet 33 Aar gaml:
NOTITS: For hendes navn se dåb #2059 08.12.1776.
61591782.02.10Jakob Andersen Uhre 68c 68 år 1713c  8. Fastelavns Søndag blev Jakob Andersen af Uhre begravet 68 Aar gammel
61601782.02.17Dødfødt Sandfeld- Bjerre 0.00  1782.02.12 FAR: Erik Larsen Bjerre.MOR: Anne Mikkelsdatter9. 1. Søndag i faste blev Erich {Larsen} Bierres vanføde Søn begravet
NOTITS: For patronym se fx viet #8075 1784 enkemand Erik Larsen Bjerre.
Dåb nr. 1949
61611782.02.24Else Jensdatter Brandlund 26c 26 år 1755c  MAND: Peder Troelsen, Brandlund. 10. 2. Søndag i faste blev Peder Troelsens kone {Else Jensdatter} af Lund begravet 26 Aar gammel
NOTITS: For hendes navn se i dåb #2178 02.09.1781.
61621782.03.10Peder Pedersen Uhre 63c 63 år 1718c  11. Midfaste Søndag blev Peder Pedersen {den Ældre} af Uhre begravet 63 Aar gammel
NOTITS: Også kaldet Peder Pedersen den Gamle.
61631782.04.21Søren Eriksen Usseltoft Usseltoft 39c 39 år 1742c  12. 3 Søndag efter Paaske blev Søren {Eriksen} Useltoft begravet 39 Aar gamml
61641782.04.26Peder Larsen  29c 29 år 1752c  13. Fredagen blev Peter Lasson begravet 29 Aar gamml
61651782.04.28Christen Ottosen Høyer Brande By 42c 42 år 1739c  14. Fierde Søndag efter Paaske blev Degnen Christen {Ottesen} Høyer begravet 42 Aar gammel.
NOTITS: Patronym se Ribe Stift Ægteskabsbevillinger 1775. Kurt Kermit Nielsen.
61661782.06.16Johanne Skerris gamle Skerris 91c 91 år 1691c  15. 3. p. T. blev den gamle Johane Schierris begravet 91 Aar gammel.
61671782.07.05Karen Christensdatter? Overgaard Brandlund? 79  79 år 1703c  16. Fredagen ds: 5 Julii. blev Karen Overgaard begravet 79 Aar gamel
NOTITS: Karen Christensdatter nævnt 1763 i skattemandtallet i Brandlund. Da ville hun evt. have været 60 år gammel og var enke, i hvert fald enlig. En Karen fra Overgaard i Dørslund dør i Skarrild-Arnborg kirkebog.
61681782.11.10Morten Laxdorff Arvad Mølle 38c 38 år 1744c  17. Søndagen ds 24 p. T: blev Mølleren {Morten} Laxdorph begravet 38 Aar gammel
NOTITS: Laxdorff fra skøder. Skrives også Luxdorf
61691782.11.10Dødfødt Dørslund 0.00  1782.11.05 FAR: Christen Nielsen Neder Dørslund.MOR: Dorte Pedersdatter18. Samme Dag Christen {Nielsen} neden Døslund vanføede Søn begravet
Dåb nr. 1948
61701782.11.17Maren Andersdatter Brandlund 2.09 3 år 1780.03.27 FAR: Anders Christensen Midtgaard.MOR: Kirsten Pedersdatter19. ds 25 p. T: blev Anders {Christensen} midgaars Datter Maren i Lund begravet 3 Aar gammel.
NOTITS: Dåb #2140 27.03.1780. Patronym FT 1787.
Dåb nr. 2140
61711783.01.19Peder Thomasen Uhre 77.06c 77 år 6 m. 1705.07c  2 p Epiph. begravet Peder Thomesen 77 ½ Aar
NOTITS: FT 1763, i dåb #2019 1774 fadder med kone.
61721783.03.02Søren Jensen Borup 48.10c 48 år 10 m. 1734.05c  Fastelavns Søndag ung Karl Søren Jensen Borup 48 5/6 Aar
61731783.04.21Christen Jensen Askær Askær- Sønder 53.07c 53 år 7 m. 1729.09c  anden Paaskedag blev Christen {Jensen} Askier begravet 53 Aar 7 Maaneder
NOTITS: I reserverullen 1741 er han 11 år gammel. Altså født 1730, hvilket er ret nøjagtigt.
61741783.05.29Lars Nielsen Lille Brande By 82c 82 år 1700c  Christi Himmelfarts Dag lille Lars {Nielsen} 82 Aar gammel
NOTITS: Medhjælper i præstegården. For patronym se daab #2192, 1782. I auktionen 1782 i skiftet efter Søren Eriksen Usseltoft køber han småting og kaldes "Lars i præstegaarden".
59991783.07.01Simon Mortensen Brandlund 0.06c  1783.01.20 FAR: Morten Simonsen, Brandlund, Brande.MOR: Maren Pedersdatter{REKONSTRUKTION: 'Morten Simonsens søn Simon død mellem jan. 1783 og feb. 1785, hvor næste søn døbes af samme navn.'}
NOTITS: Dåb #2206, næste søn af navn Simon #2253. Datoen er vilkårlig kort efter fødslen.
61751783.08.24Peder Jensen Uhre 0.02 2 m. 1783.06.12 FAR: Jens Pedersen Nørgaard.MOR: Dorte SørensdatterDom 10 p. T: blev Jens {Pedersen} Nørgaars Søn Peter begravet 2 Maaneder gammel
NOTITS: Dåb #2219 12.06.1783. Patronym FT 1787 Uhre.
Dåb nr. 2219
61761783.10.12Dødfødt Uhre 0.00  1783.10 FAR: Jakob Mikkelsen.MOR: Kirsten Jensdatterds 17 p. T: blev Jakob michelsens vanfødde Søn begravet
Dåb nr. 1947
61771783.10.26Dødfødt Husum 0.00  1783.10 FAR: Peder Poulsen Husum.MOR: Maren Jensdatterds 19 blev Peter {Poulsen} Husums første døfødde Søn begravet
Dåb nr. 2227
61781783.11.06Maren Pedersdatter Brande By 67.01 71 år 1716.10.12  MAND: Peder Jensen, Brande By, Brande. ds 6 November blev Peter Jensens kone {Maren Pedersdatter} 71 Aar gammel
NOTITS: Hendes navn fra vielsen 1746 i Ansager sogn. Født 12.10.1716 i Kvie, Ansager.
61791783.11.16Christen Christensen Brandlund 80c 80 år 1703c  ds: 22 p. T: Christen Christensen i Lund 80. Aar
61801784.01.11Abelone Madsdatter Grarup 0.03 10 uger 1783.10.16 FAR: Mads Jensen Grarup.MOR: Else Maria Jensdatter1. Mads {Jensen} Grarupes liden Datter 10 Uger gamel ds 1de p. Epiph.
NOTITS: Dåb #2226 16.10.1783. Patronym se dåb #2163 1781. Sidste indførsel i præst N. C. Clausens skrift.
Dåb nr. 2226
61811784.06.27Anne Mikkelsdatter Sandfeld- Bjerre 32.08 34 år 1750c  MAND: Erik Larsen Bjerre, Sandfeld- Bjerre, Brande. 3 p: T: blev Erich {Larsen} Bierres kone {Anne Mikkelsdatter} begraven 34 Aar
NOTITS: Døbt november 1742 i Toksvig Arnborg, datter af Mikkel Christensen Toksvig og Karen Jensdatter.
59931784.07.01Marthe Nielsdatter Brandlund 1cc  1784.03.07 FAR: Niels Larsen.MOR: Karen Jespersdatter{REKONSTRUKTION: fra daaben og ikke nævnt juli 1787 i FT: 'Begravet Niels Larsen datter Marthe i Brandlund.'}
NOTITS: Datoen arbitrær mellem fødslen marts 1784 og FT juli 1787. Altså forældrene lever stadig i Brandlund i FT 1787 men denne datter er ikke ført, må altså være begravet mellem fødslen og FT 1787.
Dåb nr. 2229
61821784.07.25? Christen Olesens kone Blæsbjerg 51c 51 år 1733c  7 p: T: blev Christen Olsens kone i Blesbierre begravet 51 a.
NOTITS: Formodentlig den Christen Olesen, der nævnes 1774-79 i Harrild, Brande og som begraves fra Borup i 1790.
61831784.08.08? Sørensen Brandlund 10c 10 år 1773c FAR: Søren Simonsen Overgaard.MOR: Maren Henningsdatter9: p: T: blev Søren {Simonsen} Overgaards Søn begravet 10 Aar gl
NOTITS: Vel født før nov. 1773. Ikke døbt i den bevarede Brande KB nov. 1773 - 1814.
61841784.08.08Peder Sørensen Brandlund 1.07 1 år 6 m. 1783.02.10 FAR: Søren Simonsen Overgaard.MOR: Maren Henningsdatterds 11 p: T: blev hans [Søren Simonsen Overgaards] anden Søn 1½ aar gaml: begravet
NOTITS: Dåb #2207 10.02.1783.
Dåb nr. 2207
61851784.08.08Niels Andersen Arvad Mølle 0.01 4 uger 1784.09.05 FAR: Anders Clemmensen, Skerris, Brande.MOR: Inger Kathrine Nielsdatterds 17: p: T: blev den lille Dreng {Niels} i Møllen {Arvad} begravet 4 uger gaml:
NOTITS: Dåb #2241 05.09.1784. Udlagt fader Anders Clemmensen Skerris. Moderens navne FT 1787 Vester Hornum, Aalborg amt, hvor hun flytter hen som gift.
Dåb nr. 2241
61861784.10.06Jens Madsen Flø 64c 64 år 1720c  ds 6te october Jens Madsen i Flø 64 aar gaml.
61871784.11.21Sidsel Larsdatter Uhre? 0.01 5 uger 1784.10.24 FAR: Lars Christensen Bundgaard, Brandlund, Brande.MOR: Ingeborg Poulsdatterds 24 p: T: Lars {Christensen} Bundgaards Datter Zedsel 5 uger gaml:
NOTITS: Dåb #24.10.1784. Dåben siger Uhre, men Lars er vel i Brandlund fx i FT 1787. Der er endda to Bundgårde i Uhre, men ingen af dem har en Lars i BG.
Dåb nr. 2245
61881784.12.21Ane Larsdatter Uhre 68c 68 år 1716c  Ane Larsdatter Uhre 68 aar gammel begravet ds: 21 Decembr
61891785.01.09Dødfødt Brandlund 0.00  1785.01 FAR: Mads Jensen.MOR: Birte EskildsdatterMads Jensens Søn i Lund 1 p Ep en dødfødt
NOTITS: Ses senere i Pedersborg i Brandlund.
61901785.01.14Johanne Thøgersdatter Harrild 38c 38 år 1746c  MAND: Erik Jensen, Harrild. Fredagen d: 14 Januari blev Erick Jensens Harilds kone {Johanne Thøgersdatter} begravet 38 aar.
NOTITS: Dåb Julsgaard Ikast 02.02.1749. Far Thøger Lauridsen Julsgaard, mor Inger Helene Jørgensdatter †1752 Ikast. Efter moderens død ved farbror Peder Lauridsen Toksvig i Øster Høgild, Rind. Gift 1766 i Rind.
61911785.01.23Jens Sørensen Grarup 0.02 7 uger 1784.12.05 FAR: Søren Jensen Smed, Grarup, Brande.MOR: Anne Kjeldsdatter-Septuagesima havde Søren Knudsen {Jensen} en Søn til Jorden 7 uger gammel
NOTITS: Dåb 05.12.1784. Præsten Breum er ny i sognet, har vel taget fejl af efternavnet.
Dåb nr. 2249
61921785.02.06? Nielsdatter Brande By 1.06c 1 år 6 m. 1783.08c FAR: Niels Christensen Forpagter, Brande By, Brande. -Søndag Fastelavn havde forpagteren {Niels Christensen} en Pige til Jorden 1½ aar gammel
NOTITS: Ikke identificeret. Niels Christensen er forpagter af Præstegården i Brande. Hans første kone dør 1782 i Sønder Langelund, hvor han kommer fra. Han gifter sig anden gang i Brande i juni 1784 med Maren Christensdatter. Der er ingen fødsel indført i tiden omkring aug. 1783, hvilket ville være omtrendt et år, før han gifter sig igen. Heller ikke i tiden op til jan. 1785. BG Landsbyen Brande d. 12. "1½ aar gammel" gentager sig i begravelse Nr. 6193, formodentlig en kopierfejl.
61931785.02.06Christoffer Christensen Uhre? 0.04 1 år 6 m. 1784.10.20 FAR: Christen Hus.MOR: Anna Marie. -Christen Huus dito dato ligesaa en Søn {Kristoffer} til Jorden 1½ aar gammel
NOTITS: Dåb 20 p. T. 1784 har Christoffer, som kun er tre måneder gammel. Ingen dåb set før. "1½ aar gammel" gentagelse fra begravelse Nr. 6192, formodentlig en kopierfejl. Her ville 3 måneder passe.
Dåb nr. 2246
61941785.02.20Ane Kirstine Henriksdatter Uhre? 5.02 5 år 1780.01.23 FAR: Henrik Pedersen, Uhre?, Brande.MOR: Mette Pedersdatter- 2 Søndag i faste blev Henrik Pedersen Datter Ane Christine begravet 5 aar gammel
NOTITS: Dåb #2135 23.01.1780.
Dåb nr. 2135
61951785.02.20Jens? Andersen Langkær- Store 1.05  1783.09.14 FAR: Anders Larsen Langkær, Langkær- Store, Brande.MOR: Maren Jensdatter-Anders {Larsen} Lankiærs Datter {vel søn} Jens aar gammel dito dato [2 Søndag i faste]
NOTITS: Dåb Nr. 2243 13. p. T. 14.09.1784 Jens. Det synes, at præsten har taget fejl af kønnet. Der er ikke fundet nogen datter af Anders Larsen født i årene før 1785. Præsten Breum er ny i Brande sogn.
Dåb nr. 2243
61961785.03.06? Poul Jakobsen Husums kone Husum 73c 73 år 1711c  MAND: Poul Jakobsen Husum, Husum, Brande. Pouel {Jakobsen} Husums kone 73 4de Søndag i Faste
61971785.03.24Ane Pedersdatter Husum 0.01 13 dage 1785.02.27 FAR: Peder Poulsen Husum.MOR: Maren Jensdatter- Skjærtorsdag Peter {Poulsen} Husums Datter Ane 13 Dage
NOTITS: Dåb 27.02.1785 3 i faste.
Dåb nr. 2254
61981785.05.29Navnløs  0.01 4 dage 1785.05.24 FAR: Jakob, Brande. - 1 p: T: blev Jacob Husums {FEJL! præsten har linjen før korrekt skrevet Peder Husum og skriver igen Husum} Datter begraven 4 dage gammel
NOTITS: Der er ikke nogen Jakob i Husum, Peder Husum linjen før er Peder Poulsen, men Husum er her forkert. Præsten skriver kopieret fra degnens kirkebog en gang om året ind i præstens kirkebog og deler derved op i fødte, døde og ægteviede. Derved kan der ske fejl, som her. I FT 1787 er ingen Jakob fundet, der kunne være far.
61991785.06.01Inger Nielsdatter Lundfod 46c 46 år 1739c  MAND: Thomas Pedersen, Lundfod, Brande. . Onsdagen ds 1ste Juni blev Thomas Petersens kone {Inger Nielsdatter} begraven 46 aar gammel
NOTITS: Hans 1. kone. FT 1787. Nævnt gift i Rind kirkebog, men selve vielsen 1764.11.19 i Ejstrup kirke. Hun må være født 1739c i Ejstrup. At det er den rigtige Thomas Pedersen fremgår af at hans datter Ane Thomasdatter †1841 i Timring, da skrives at være født i Ejstrup (1764c tilbageregnet).
62001785.06.26Søren Hansen Kolpen Borup 75c 75 år 1710c  . Som p: T: 5ta blev Søren {Hansen} Kolpen begravet 75 aar gamel
NOTITS: Patronym fra BG 3, s. 81 Økær skøde.
62011785.06.09? Peder Jensen Bjerres kone Grarup 63c 63 år 1722c  MAND: Peder Jensen Bjerre. . ds 9 Junii blev Peter {Jensen} Bierres kone 63 aar
NOTITS: Patronym skattemandtal 1763, Peder Bjerre nævnt som selvejer i Poul Østergaard af Karstofts kone Anne Dorte Liebes skifte 1774. Begge steder af Grarup.
62021785.06.09? Christen Pedersen Brejls kone Lundfod? 47c 47 år 1738c  MAND: Christen Pedersen Brejl, Lundfod?, Brande. . dito dag [9 Junii] Christen {Pedersen} Breils kone 47 aar
NOTITS: Patronym Pedersen fra FT 1787 Grarup
62031785.07.17Peder Jensen Bjerre Grarup 73c 73 år 1712c  . ds 8 efter Trinitatii blev Peter {Jensen} Bierre begraven 73 aar
NOTITS: Patronym skattemandtal 1763, Peder Bjerre nævnt som selvejer i Poul Østergaard af Karstofts kone Anne Dorte Liebes skifte 1774. Begge steder af Grarup.
62041785.05.29Mads Sørensen Dørslund 0.10 1 år 1783.02.10 FAR: Søren Nielsen Overgaard, Dørslund, Brande.MOR: Maren Poulsdatter- Samme dag [1 p: T:] døde Søren {Nielsen} Overgaards Søn {Mads} 1 aar gamel
NOTITS: Dåb 2236 11. jul. 1784. Overgaard betyder her en gård i Dørslund, ellers også en gård i Brandlund, hvor Søren Simonsen bor.
Dåb nr. 2236
62051785.07.24Trine Lund Brandlund? 73c 73 år 1712c  . ds 9 p: T: blev Trine Lund 73 aar begraven
62061785.11.06Peder Christensen  20c 20 år 1765c  . den 24 p: T: døde Peter Christensen 20 aar
62071785.11.25Dødfødt Dørslund 0.00  1785.11.11 FAR: Christen Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande. - d: 25 blev Christen {Nielsen} Døslunds dødfødte Søn begraven
Dåb nr. 2268
62081785.11.20Ane Thomasdatter Uhre 80c 80 år 1705c  . d. 26 p: T: blev Ane Thomasdatter Uhre begraven 80 aar.
62091785.11.27Dorte Pedersdatter Dørslund 45c 45 år 1740c  MAND: Christen Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande. 1ste Advent 1785 blev Christen {Nielsen} Døslunds kone {Dorte Pedersdatter} begraven 45 aar.
NOTITS: Gift 1780 i Brande, hun anden gang.
62101785.12.18Kirsten? Pedersdatter Uhre? 5c 5 år 1780c FAR: Peder Pedersen den yngre?, Uhre?, Brande. - 4de Advents Søndag Peter Petersens Datter 5 Aar
NOTITS: Peder Pedersen Arnborg får en datter i 1779, men han kaldes altid Peder Arnborg. Peder Pedersen den yngres datter Kirsten døbt 16.04.1781 ville være 4 år og 9 måneder. I FT 1787 i Uhre er denne Kirsten ikke opført. Daab #2167 anses for sandsynlig, men ikke helt sikker.
Dåb nr. 2167
62111785.12.18Anne Marie Andersdatter Uhre 0.10 1 år 1785.02.13 FAR: Anders Pedersen, Uhre, Brande. -- [4de Advents Søndag] Anders Petersens Datter {Anne Marie} 1 Aar
NOTITS: Dåb 13.02.1785 Sexagesima
Dåb nr. 2251
62121786.02.05Maren Christensdatter Kragsig 0.10 9 m. 1785.05.16 FAR: Christen Hansen Kragsig, Kragsig, Brande.MOR: Johanne Jensdatter-d. 5te p: Ep: blev Christen {Hansen} Kragsigs Datter {Maren} begraven 3 fierding aar gammel
NOTITS: Dåb 16.05.1785 Anden Pinsedag
Dåb nr. 2260
62131786.02.12Hyr?  63 63 år 1722c  . Septuagesima blev [Hyr? eller Styr?] begraven 63 aar gammel
NOTITS: Svært læseligt. Hans H'er ser normalt anderledes ud, ellers kunne det være kort for Hyrden.
62141786.02.12Anders 0.01 3 uger 1786.02.05 MOR: Anne Jakobsdatter, ?. - Dito Dag [Septuagesima] den ene af Anna Jakobs Datters Tvillinger {Anders}
NOTITS: Dåb 05.02.1786. Kan også være tvillingen Mads. Den ene tvilling død en unge før den anden.
Dåb nr. 2275
62151786.02.19Mads 0.01 4 uger 1786.02.05 MOR: Anne Jakobsdatter, ?. - Sexagesima, den anden Tvilling [af Anna Jakobs Datters tvillinger] {Mads}.
NOTITS: Dåb 05.02.1786. Kan også være tvillingen Anders.
Dåb nr. 2276
62161786.03.12Peder Pedersen Brandlund 0.10 9 m. 1785.04.30 FAR: Peder Pedersen Bundgaard, Brandlund, Brande. - 2den Søndag i Faste Peter {Pedersen} Bundgaards Søn Peder i Lund ? Aar
NOTITS: Dåb Bededag 22.04.1785.
Dåb nr. 2258
62171786.03.12Anders Sørensen Risbjerg 1.08 1 år 1784.07.28 FAR: Søren Andersen Risbjerg, Risbjerg, Brande. - samme Dag [2den Søndag i Faste] Søren {Andersen} Riisbergs Søn Anders 1 aar
NOTITS: Dåb 2238 28.07.1784.
Dåb nr. 2238
62181786.02.12Anne Poulsdatter Hyvild 76c 76 år 1709c  SØN: Clemmen Larsen Hyvild, Hyvild, Brande. og {2den Søndag i Faste} Clemen {Larsen} Hyvilds Moder {Anne Poulsdatter} 76 Aar
NOTITS: Fra Jyske Registre, ægteskabsbevilling 1746. Lars Clemmensen's efterleverske Anne Poulsdatter bevilling til at gifte sig med Christen Thomsen.
62191786.03.12Dødfødt Husum 0.00  1786.03 FAR: Peder Poulsen Husum.MOR: Maren JensdatterDito Dag [2den Søndag i Faste] Peter {Poulsen} Husums Datter dødfødt
Dåb nr. 1945
62201786.05.25Christen Sørensen Dørslund 0.02 9 uger 1786.04.17 FAR: Søren Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande. - Christi Himmelfarts Dag Søren {Nielsen} Døslunds Søn Christen 9 Uger
NOTITS: Dåb 17.04.1786.
Dåb nr. 2284
62211786.05.27Margrethe Jørgensdatter Brande By 0.05 20 uger 1786.01.08 FAR: Jørgen Jørgensen, Brande By, Brande. - Dom: [5? eller 6?] p: T: [vel fejl for p: P:] Jørgen Jørgensens Datter Margrethe 20 Uger
NOTITS: Begravelserne synes at være i rækkefølge. Trinitatis er efter denne begravelse. 6. søndag efter påske passer i rækkefølgen.
Dåb nr.
62221786.06.07Ane Dørslund Dørslund 83 83 år 1703c  - d: 7de Junii blev Ane Døslund begraven 83 aar
NOTITS: Kan ikke tilordnes.
62231786.06.07Mette Jensdatter Uhre 1.11 3 år 1784.06.27 FAR: Jens Nielsen Grene, ?, Brande. dito [d: 7de Junii] Jens {Nielsen} Greens Datter {Mette} 3 aar.
NOTITS: Dåb Nr. 2235 27.06.1784. Nielsen fra skøde 1781 på Bundgaard i Uhre.
Dåb nr. 2235
62241786.06.11? Pedersdatter Borup 0.05c 20 uger 1786.01c FAR: Peder Christensen Boel, Borup, Brande. Fest Trinitatis blev Peter {Christensen} Boels Datter begraven 20 uger gl
NOTITS: Dåb glemt i Brande.
Dåb nr. 1956
59921786.07.01Bodil Katrine Nielsdatter Brandlund 1c  1785.11.20 FAR: Niels Larsen.MOR: Karen Jespersdatter. {REKONSTRUKTION: fra dåben og ikke nævnt juli 1787 i FT: 'Begravet Niels Larsen datter Bodil Katrine i Brandlund.'}
NOTITS: Datoen arbitrær mellem fødslen nov. 1785 og FT juli 1787. Altså forældrene lever stadig i Brandlund i FT 1787 men denne datter er ikke ført, må altså være begravet mellem fødslen og FT 1787.
Dåb nr. 2270
62251786.07.09Thøger Pedersen Skærlund 0.03 16 uger 1786.04.02 FAR: Peder Andersen, Skærlund, Brande. - d 4de p: T: Peter Andersens Søn {Thøger} 16 Uger gl.
NOTITS: Dåb 02.04.1786
Dåb nr. 2282
62261786.07.16?  2c 2 år 1784c FAR: ?, ?, Brande. - d 5te en [gmd?] Datter 2 aar gammel
NOTITS: Ikke identificierbar.
62271786.07.16Søren Eriksen Harrild 0.03 8 uger 1786.04.30 FAR: Erik Jensen Harrild, Harrild, Brande. - Erich {Jensen} Harrilds Søn 8 Uger
NOTITS: Dåb 2 p. Pasch 30.04.1786.
Dåb nr. 2286
62281786.07.28Sidsel? Christensdatter Flø 0.03 12 uger 1786.04c FAR: Christen Pallesen, Flø, Brande. -d 28de Juli: Christen Pallesens d 7de p. Trinitatis [30. Juli??] en Datter 12 Uger
NOTITS: Problematisk. Dåb #2221 07.08.1783 (alder 3 år, ikke 12 uger) er den eneste datter af Christen, der ikke dukker op i FT 1787, må altså være død. De to forskellige datoer er ikke erklærlige.
Dåb nr. 2221
62291786.07.28Maren Jensdatter Uhre 0.08 20 uger 1786.01.12 FAR: Jens Jensen Søndergaard, Uhre, Brande. Dito Dag Jens {Jensen} Søndergaards Datter {Maren} i Uhre 20 Uger gl.
NOTITS: Dåb 16.01.1786.
Dåb nr. 2273
62301786.07.28Peder Sørensen Flø 0.05 22 uger 1786.03.12 FAR: Søren Sørensen Flø, Flø, Brande. Dito Dag Søren {Sørensen} Fløs Søn {Peder} 22 Uger gl:
NOTITS: Dåb 12.03.1786.
Dåb nr. 2280
62311786.08.23Peder Jensen Uhre 4.05 4 år 1782.03.20 FAR: Jens Nielsen Grene, Uhre, Brande. Onsdagen d: 23de Augusti blev Jens {Nielsen} Greens lille Søn Peder begravet 4 Aar gammel
NOTITS: Dåb #2190 20.03.1782.
Dåb nr. 2190
62321786.08.27Maren Thomasdatter Langkær- Store 1.08 2 år 1784.12.19 FAR: Thomas Kjeldsen, Langkær- Store, Brande. -d 11te p: T: blev Thomas Kielsen lille Datter {Maren} 2 aar gl: begraven.
NOTITS: Dåb 19.12.1784.
Dåb nr. 2250
62331786.12.01Anders Bjerregaard  64c 64 år 1722c  - 1ste Advents Søndag blev her i Brande Kierkegaard begraven Anders Bierregaard 64 aar gammel
62341786.12.01Dødfødt Langkær- Lille 0.00  1786.12 FAR: Jens Nielsen Grene, Langkær- Lille, Brande. -samme Dag [1ste Advents Søndag] Jens {Nielsen} Green i Lille Lankier, hans Dødfødte Barn
NOTITS: Jens Nielsen Green den unge af Uhre, Lille Langkær og senere Lille Tykskov Ejstrup og Give. Jens Nielsen Green den ældre er af Grarup.
62351786.12.26Maren Jensdatter Langkær- Store 44c 44 år 1742c  MAND: Anders Larsen, Langkær- Store, Brande. 2den Juule Dag blev Anders Lassen stur Lankiers kone {Maren Jensdatter} begraven 45 Aar gammel
NOTITS: BG 6, s.3
62361787.01.21Peder Andersen Uhre 0.04 11 uger 1786.11.05c FAR: Anders Pedersen, Uhre, Brande.MOR: Mette Pedersdatter3de Søndg efter H. 3 kong. blev begraven Anders Pedersens Søn i Uhre Peder begraven 11 uger gammel
NOTITS: Ikke fundet døbt, daab rekonstrueret.
Dåb nr. 1982
62371787.01.28Ane Mikkelsdatter Hyvild 1.01 1 år 1786.01.30 FAR: Mikkel Pedersen, Hyvild, Brande. 4de Sondg efter H. 3 kong. blev begraven Michel Pedersen Hyvilds Datter Ane 1 Aar gl.
NOTITS: Dåb 30.01.1786
Dåb nr. 2274
62381787.02.18Mette Jensdatter Langkær- Lille 0.02 11 uger 1786.12.26 FAR: Jens Nielsen Grene, Langkær- Lille, Brande. -Fastelavns Sønd: blev Jens Greens Datter Mette i Lille Lankier begraven 11 uger gl.
NOTITS: Dåb 26.12.1786
Dåb nr. 2293
62391787.02.25Else Mortensdatter Brandlund 0.06 6 m. 1786.09.03 FAR: Morten Simonsen, Brandlund, Brande. -1ste Sønd: i Faste blev Morten Simonsens Datter Else i Brandlund begraven ? aar gl.
NOTITS: Dåb 03.09.1786
Dåb nr. 2288
62401787.03.11Kjeld Thomasen Langkær- Store 74c 74 år 1712c  - 3die Sønd: i Faste blev Kield Thomsen store Lankier begraven 74 Aar gl.
62411787.03.18Lars Sørensen Uhre 28c 28 år 1758c  - Midfaste Sønd: blev Lars Sørensen i Uhre begraven 28 Aar gl.
62421787.03.25Mads Sørensen Dørslund 2.08 2 år 6 m. 1784.07.11 FAR: Søren Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande. -Marie Bebudelses Dag blev saa begraven Søren {Nielsen} Døslunds Søn Mads {Sørensen} 2? Aar gl.
NOTITS: Dåb Nr. 2236 11.07.1784
Dåb nr. 2236
62431787.03.31Maren Jensdatter Kjærsgaard Brandt Brande By 58c 58 år 1728c  -d 31te Marti: blev Mad Brandt Maren Jensdatter Kjærsgaard her begraven 58 Aar gl.
NOTITS: Kaldet Madamme Brandt fra hendes mand Laurits Jensen Brandt til Brandholm.
62441787.04.01Mette Larsdatter Dørslund 8.06c 8 år 6 m. 1778.10c FAR: Lars Hansen afdød, Dørslund, Brande. -Palme Sønd: blev begraven Anders Christensen Døslunds {sted}Datter Mette 8? Aar gl.
NOTITS: Anders Christensen er hendes stedfar. Lars Hansen Dørslund døde 1779.
Dåb nr. 2110
62451787.04.15Peder Iversens kone Uhre 42c 42 år 1744c  MAND: Peder Iversen, Uhre, Brande. -1ste Sønd efter Paaske blev begraven Peder Iversens kone i Uhre 42 Aar gl.
62461787.04.22Knud Thomasen Lundfod 60c 60 år 1726c  -2 Sønd: efter Paaske blev begraven Knud Thomsen i Lundfoed 60 Aar gl.
62471787.05.06Dødfødt Skerris 0.00  1787.05 FAR: Clemmen Andersen Skerris, Skerris, Brande. -4de Sønd: efter Paaske blev begraven Clemen {Andersen} Schierris dødfødte Barn
62481787.05.13Anne Clemmensdatter Hyvild 1.03 1 år 1786.02.12 FAR: Clemmen Larsen Hyvild, Hyvild, Brande. -4 te Sønd: efter Paaske Clemen {Larsen} Hyvilds Datter {Anne} 1 Aar gl.
NOTITS: Dåb 12.02.1786. Larsen fra FT 1787.
Dåb nr. 2277
62491787.05.17Maren Kjeldsdatter Grarup 46c 46 år 1740c  MAND: Jens Pedersen, Grarup. -Christi Himel farts Dag Jens Pedersens kone {Maren Kjeldsdatter} i Grarup 46 Aar gl.
62501787.05.28Birthe Kathrine Olesdatter Borup 3.06 3 år 6 m. 1783.11c FAR: Ole Jensen, Borup, Brande. -2de Pintze Dag Ole Jens Dat: i Borup Birthe Cathrine 3? Aar gl:
NOTITS: Dåb ikke fundet i Brande KB.
62511787.07.08Henrik Pedersen Uhre 59c 59 år 1728c  -Dom 5ta post Trinit henrick Pedersen i Uhre 59 Aar gl.
62521787.08.12Ane Poulsdatter Tarp 85c 85 år 1702c  MAND: Henrik Jensen Tarp, Tarp, Brande. -Dom Xma post Trinit Henrick {Jensen} Tarps Hustrue Ane PovelsdDat 85 Aar gl.
NOTITS: Jensen fra Skattemandtal 1762.
62531787.09.09Anders Eriksen Dørslund 53c 53 år 1734c  -Dom XIV post Trinit Anders Ericksen af Døslund 53 Aar gl NB meget hastig død paa Marken
NOTITS: 52 i FT 1787, ok
62541787.09.16Søren Jensen Uhre 0.01 14 dage 1787.09.02 FAR: Jens Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande. -Dom XV post Trinit Jens {Pedersen} Nørgaards Søn i Uhre Søren 14 dage gl.
NOTITS: Dåb 02.09.1787.
Dåb nr. 2310
62551787.12.16Navnløs Husum 0.01 1 dage 1787.12 FAR: Peder Poulsen Husum, Husum, Brande. 1. 3die Søndag i Advent blev begraven Peder {Poulsen} Huusums Søn, som blev fød formiddagen kloken 10 Slet og døde samme Dag om Aftenen.-
62561787.12.16Jakob Thomasen Lundfod 0.05 21 uger 1787.07.22 FAR: Thomas Pedersen Lundfod, Lundfod, Brande. 2. Samme Dag [3die Søndag i Advent] blev begraven Tomas Pedersen Lundfod hans Søn Jacob 21 Uger gammel.
NOTITS: Dåb 22.07.1787.
Dåb nr. 2305
62571788.01.06Maren Mikkelsdatter Risbjerg 72c 72 år 1715c  SØN: Søren Andersen, Risbjerg, Brande. 3. Søndag efter Nyt=Aar blev begraven Søren Andersens Moder i Riisberg Maren Michels Datter 72 Aar gl:
62581788.03.12Navnløs Borup 0.00  1788.03 FAR: Niels Christensen Stenkløver, Borup, Brande. 4. d: 12te Martii blev begraven Steen=klyver Niels Christensens Barn en Søn, der døde strax efter Fødselen.-
62591788.03.16Bodil Margrethe Jensdatter Borup 28c 28 år 1759c  MAND: Lars Christensen Vinding, Borup, Brande. 5. Palme=Søndag blev begraven Lars Windings Hustrue {Bodil Margrethe Jensdatter} i Borup 28 Aar gl.-
NOTITS: Hendes navn fra FT 1787. Dødsdato fra Koldinghuus skiftet Brejl #923.
62601788.04.20Peder Jørgensen Sandfeld- Store 73s 72 år 1714c  6. Dom 4te p: Pahsche blev begraven Peder Jørgensen Store Sandfeld 72 Aar gl:-
NOTITS: I FT 1787 juli var han allerede 72, derfor 73. Dødsdato fra Koldinghuus skiftet Brejl #927.
62611788.05.04Maren Nielsdatter Langkær- Lille 31s 37 år 1756c  MAND: Christen Eskildsen, Langkær- Lille, Brande. 7. Dom: 6te p: Pasche blev begraven Christen Christensens {præstens fejl, skulle være: Eskildsen} Kone {Maren Nielsdatter} i Lille Langkier 37 Aar gl.
NOTITS: Hendes navn og alder fra FT 1787. Alderen fra FT set som pålideligere. Se dåb nr. 2359 for Eskildsen.
62621788.06.22Henrik Jensen Uhre 0.04 15 uger 1788.02.24 FAR: Jens Thygesen, Uhre, Brande. 8. Dom: 5te p: Trinit: blev begraven Jens Thygesens Søn {Jens} i Uhre 15 Ug gl:
NOTITS: Dåb 24.02.1788.
Dåb nr. 2323
59951788.07.01Niels Jensen Borup 30cc  1758cc  8a. {REKONSTRUKTION begravelse: Niels Jensen af Borup begravet 30cc Aar gammel}
NOTITS: Lever i 1787 - søn Jens Nielsen - død før april 1789 lægrullen. Alderen gæt udfra, at han er gift 1786 som ungkarl med Ane Jakobsdatter i Giedehuuset i Uhre. Ane Jakobsdatter føres som enke 1789 i lægsrullen som ansvarlig for sønnen Jens Nielsen. Niels Jensen kan være begravet i et andet sogn.
62631788.07.08Ane Margrethe Christensdatter Skerris 38s 40 år 1750c  MAND: Clemmen Andersen Skerris, Skerris, Brande. 9. d: 8 Julii blev begraven Clemend {Andersen} Schieris Hustrue {Ane Margrethe Christensdatter} 40 Aar gl:
NOTITS: Viet Nr. 8009 23.04.1775. Alderen fra FT 1787 set som pålideligere.
62641788.07.30Lars Nielsen Brandholm 8.08 8 år 8 m. 1779.11.21 FAR: Niels Jensen Kærsgaard, Brandholm, Brande. 10. d. 30 Julii blev begraven Sr. {Niels Jensen} Kiersgaards paa Brandholm hans Søn Laust 8 gl. og 8 Maaneder
NOTITS: Dåb Nr. 2126 21.11.1779.
Dåb nr. 2126
62651788.08.17Jens Christian Larsen Borup 0.06 26 uger 1788.02.24 FAR: Lars Christensen Vinding, Borup, Brande. 11 Dom 13te p: Trinit: blev begraven Lars Christensen Windings Søn {Jens Christian} 26 Uger gl:
NOTITS: Dåb 24.02.1788.
Dåb nr. 2322
62661788.08.24Navnløs Borup 0.01 1 dag 1788.08 FAR: Jens Jensen Boel, Borup, Brande. 12. Dom 14te p: Trinit blev begraven Jens {Jensen} Boels i Borup hans Nyefødt Barn 1 Time gl:
62671788.09.07Sidsel Nielsdatter Borup 41s 43 år 1747c  MAND: Christen Sørensen Hjuler, Borup, Brande. [13] Dom 16 p: Trinit blev begraven Christen Sørensens Hustrue Sidsel Nielsdatter i Borup 43 Aar gl:
NOTITS: Navn fra FT 1787. Alderen fra FT set som pålideligere.
62681788.10.26Maren Pedersdatter Brande By 9.02 9 år 1779.08.15 FAR: Peder Pedersen Arnborg, Brande By, Brande. [14] Dom 23 p Trinit begraven Peder {Pedersen} Arnborgs Datter Maren 9 Aar
NOTITS: Dåb Nr. 2121 15.08.1779.
Dåb nr. 2121
62691788.11.23Maren Jensdatter  74c 74 år 1714c  [15] Dom 27 p. Trinit Maren Jensz Datter 74 Aar gl:
62701788.12.07Niels Christian Madsen Brande By 1.09 1 år 9 m. 1787.03.04 FAR: Mads Jensen Brande, Brande By, Brande. 1. 2den=Søndag i Advent blev begraven Mads {Jensen} Brandes Søn Niels Christian 1? Aar gl.
NOTITS: Dåb 04.03.1787 (Tvillinger).
Dåb nr. 2297
62711788.12.14Maren Christensdatter Svinbæk Brandlund 72c 72 år 1716c  2. 3de=Søndag i Advent blev begraven Maren {Christensdatter} Svinbek i Brandlund 72 Aar gl.
NOTITS: Thyregod trolovede 25. feb. 1752 Anders Nielsen af Grarup og Maren Christensdatter af Sviinbek. Viet 2. juli 1752.
62721788.12.21Ane Kirstine Jensdatter Uhre 0.03 5 uger 1788.10.05 FAR: Jens Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande. 3. 4de Sønd i Advent blev begraven Jens {Pedersen} Nørgaards lille Datter {Ane Kirstine} i Uhre 5 Uger gl.
NOTITS: Dåb 05.10.1788.
Dåb nr. 2336
62731789.01.25Knud Pedersen Askær- Sønder 0.01 8 dage 1789.01.11 FAR: Peder Nielsen, Askær- Sønder, Brande. 4. 3de Sønd efter H. 3 kongers Dag blev begraven Peder Nielsens Søn i Askier Knud 8 Dage gl.
NOTITS: Dåb 11.01.1789.
Dåb nr. 2338
62741789.01.25Navnløs Brande By 0.01 8 dage 1789.01 FAR: Niels Christensen Nygaard, Brande By, Brande. 5. Samme Dag [3de Sønd efter H. 3 kongers Dag] blev begraven Niels Nygaards Datter i Uhre {vel fejl for Brande By} 8? Dage gl.
NOTITS: Barnet ikke døbt. Det er et spørgsmål, hvem faderen er. Niels Christensen Nygaard er 1789 forpagter i Brande By - præstegården. FT 1787 har ingen Niels i Uhre undtagen Niels Organist, der altid bliver sådan kaldet.
62751789.02.22Karen Christensdatter Harrild 57s 55 år 1731c  MAND: Erik Eriksen, Harrild, Brande. 6. Fastelavns Sønd: blev begraven Erick Ericksens Kone {Karen Christensdatter} i Harild 55 Aar gl.
NOTITS: Navn fra FT 1787. Alderen fra FT set som pålideligere.
62761789.03.01Anders Grarup Borup 65c 65 år 1723c  7 1ste Sønd: i faste blev begraven Anders Grarup 65 Aar gl.
NOTITS: Anders Grarup men i Borup! FT 1787, 64. Gift med Ane Pedersdatter. Patronym ikke kendt. Ikke Anders Larsen fordi kone forkert og i Grarup.
62771789.05.17Henrik Nikolaj Troelsen Brande By 1.03 1 år 3 m. 1788.02.09 FAR: Troels Christensen Brande, Brande By, Brande. 8 5te Sønd: efter Påske blev begraven Truels {Christensen} Brandes Søn Henrick Nicolaj 1 Aar
NOTITS: Dåb 10.02.1788.
Dåb nr. 2320
62781789.06.02Knud Ottosen Lundfod 0.01 5 uger 1789.04.21 FAR: Otto Pedersen, Lundfod, Brande. 9 2den Sønd: efter Trinit blev begraven Otte Pedersen i Lundfod Søn Knud 4 uger gl
NOTITS: Dåb 21.05.1789. 5 uger fra dåben.
Dåb nr. 2357
62791789.06.28Karen Jørgensdatter Borup 61c 61 år 1728c  MAND: Jens Jensen Søndergaard, Borup, Brande. 10 3de Sønd: efter Trinit blev begraven Jens {Jensen} Syndergaards kone Karen Jørgensdatter i Borup 61 Aar gl.
NOTITS: Navn fra FT 1787, 59 år.
62801789.06.28Thomas Christensen Harrild- Lille 0.03 12 uger 1789.04.09 FAR: Christen Eskildsen Wolling, Harrild- Lille, Brande. 11 Samme Dag [3de Sønd: efter Trinit] blev begraven Christen {Eskildsen} Vollings Søn{Thomas} lille Harrild 12 Uger gl.
NOTITS: Dåb 09.04.1789.
Dåb nr. 2349
62811789.07.05Mikkel Jepsen Grarup 57s 58 år 1732c  12 Dom: 4 post Trin: blev begraven Michel Jepsen i Grarup 58 Aar gl.
NOTITS: FT 1787 nøjagtig to år før, 55.
62821789.07.26Navnløs Sandfeld- Lille 0.01 0 uger 1789.07 FAR: Jens Pedersen, Sandfeld- Lille, Brande. 13 7 Søndag efter Trinit blev begraven Jens Pedersens nyfødte barn i Lild Sandfeld.
NOTITS: Ikke døbt.
62831789.07.16Hans Christensen Risbjerg 71c 71 år 1718c  14 10 Søndag efter Trinit: blev begravet Hans Christensen i Riisberg 71 Aar gl.
62841789.08.23Peder Hansen Dørslund 0.03 14 uger 1789.05.17 FAR: Hans Pedersen, Dørslund-Over, Brande. 15 11 Søndag efter Trinit blev begravet Hans Pedersens Søn Peder i Over Døslund 14 uger Gl.
NOTITS: Dåb 17.05.1789.
Dåb nr. 2355
62851789.09.13Karen Sørensdatter Brandlund 0.03 14 uger 1789.06.14 FAR: Søren Simonsen, Brandlund, Brande. 16 14 Søndag efter Trinit blev begraven Søren Simonsens Datter {Karen} i Lund 14 uger gl.
NOTITS: Dåb 14.06.1789.
Dåb nr. 2358
62861789.12.27Kirsten Larsdatter Lundfod? 20c 20 år 1769c FAR: Christen Pedersen Brejl, Lundfod?, Brande. 1. Søndagen imellem Juul og Nyt: Aar blev begraven Christen {Pedersen} Breils datter Kiersten Larsdatter 20 Aar gl: døde ved at hente en Strippe vand.
NOTITS: En Strippe er en spand. Må være en steddatter. Hans patronym fra begravelsen 1808.
62871790.01.17Dødfødt Grarup 0.00  1790.01 FAR: Søren Christensen Nørgaard, Grarup, Brande.MOR: Birte Jensdatter2. 2den Søndag efter hellig 3 kong: dag blev begraven Søren {Christensen} Nørgaard i Grarup hans dødfødte Søn.
NOTITS: Identificeret over Nørgaard.
Dåb nr. 1944
62881790.01.31Niels Christensen Dørslund 2.10 3 år 1787.05.13 FAR: Christen Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande. 3. Septuagesima blev begraven Christen {Nielsen} Døslunds Søn {Niels} 3 Aar gl:
NOTITS: Dåb 13.05.1787
Dåb nr. 2302
62891790.02.10? Christen Drantums kone Borup 68c 68 år 1721c  MAND: Christen Drantum, ?, Brande. 4. Den 10 Febr blev begraven Christen Drantums kone i Borup 68 Aar Gl
NOTITS: Navn ukendt. FT 1787 opfører under enlige personer i Borup: Christen Drantum, 57, 1. enke, Bonde og Husmand. Det er et spørgsmål om folketællingen er forkert eller kirkebogen.
62901790.02.14Ane Laustdatter Uhre 76s 74 år 1713c  MAND: Hans Jensen Smed, Uhre, Brande. 5 Fastelavns Søndag blev begraven Hans Smeds hustru {Ane Laustdatter} i Uhre 74 Aar Gl.
NOTITS: Hun er 74 ved FT juli 1787, derfor 76.
62911790.02.14Thøger Jensen Uhre 1.00 11 m. 1789.03.22 FAR: Jens Thøgersen, Uhre, Brande. 6 Samme Dag [Fastelavns Søndag] blev begraven Jens Thøgesens Søn navnlig Thøger i Uhre 11 Maaneder
NOTITS: Dåb 22.03.1789
Dåb nr. 2346
62921790.02.14Niels Christian Christensen Uhre 0.01 14 dage 1790.01.31 FAR: Christen Nielsen Nørgaard, Uhre, Brande. 7 Ditto dag [] blev begraven Christen {Nielsen} Nørgaards Søn Niels Christian Christensen i Uhre 14 Dag gl.
NOTITS: Dåb 31.01.1790
Dåb nr. 2365
62931790.02.16Karen? Jens Smeds enke Grarup 66c 66 år 1723c  MAND: Jens Smed, Grarup, Brande. 8 d. 16 Febr blev begraven {Karen?} Jens Smeds Enke i Grarup 66 Aar gl.
NOTITS: Formodentlig Søren Jensen Smeds mor. Karen fra Karen Smed se #2225.
62941790.02.21Niels Pedersen Sandfeld- Lille 67c 67 år 1722c  9 1ste Føndag i Faste blev begraven Niels Pedersen i lille Sanfeld 67 Aar Gl.
NOTITS: FT 1787, 64.
62951790.03.07Peder? Jensen Grarup 14s 15 år 1775c FAR: Jens Pedersen? Nørgaard, Grarup, Brande. 10 3die Søndag i Faste blev begraven Jens {Pedersen?} Nørgaards Søn {Peder?} i Grarup 15 Aar Gl.
NOTITS: Ikke set født i Brande. Jens Pedersen og Peder 11 år i Grarup i FT 1787. Identificering med Nørgaard mangler.
62961790.03.21Troels Jørgensen Sandfeld- Store 67c 67 år 1722c  11 5te Søndag efter Paaske blev begraven Troels Jørgensen i Stor Sandfeld 67 Aar gl:
NOTITS: FT 1787, 64.
62971790.06.17Jens Boelsen gammel  72c 72 år 1718c  12 d 17 Junij blev begraven gl Jens Boelsen er af Sognets Almisselem er 72 Aar gl.
62981790.06.27Christen Olesen Borup 77c 77 år 1713c  13 4de Søndag efter Trinit, blev begraven Christen Olesen i Boerup 77 Aar gl.
62991790.07.04Anne Eriksdatter Harrild 85c 85 år 1705c  SØN: Erik Jensen, Harrild, Brande. 14 5te Søndag efter Trin: blev begraven Erick Jensens Moder {Anne Eriksdatter} i Harild 85 aar gl.
NOTITS: Navn fra Brejl: Lundenæs og Bøvling Amt nr. 738. Tak til Leif H. Bagger for henvisning.
63001790.07.11Birthe Hansdatter  74c 74 år 1716c  MAND: Jens Boelsen gammel, ?, Brande. 15 6te =Søndag efter Trin: blev begraven den afdøde Jens Boelsens efterlatte Enke Birthe Hansdatter 74 Aar Gl.
NOTITS: Jens Boelsen begravet 1 måned før.
63011790.08.08Peder Nielsen Uhre 48s 49 år 1742c  16 10de=post Trint: blev begraven Peder Nielsen i Uhre 49 Aar Gl.
NOTITS: FT 1787, 45.
63021790.08.22Dødfødt Uhre 0.00  1790.08 FAR: Bertel Christensen Tirsvad, Uhre, Brande. 17 Dom: 12te p: Trin: blev begraven Bertel {Christensen} Tiirsvads dødfødte drengebarn.
63031790.10.10Dødfødt Lundfod 0.00  1790.10 FAR: Peder Christensen, Lundfod, Brande. 18 Dom: 19de p: Trin: blev begraven Peder Christens Døfødte drengebarn i Lundfoed.
NOTITS: Se vielse Nr. 8115 26.12.1791 for landsoldat. Moderen dør i barselseng.
63041790.10.17Karen Sørensdatter Lundfod 31c 31 år 1759c  MAND: Peder Christensen, Lundfod, Brande. 19 20de=Søndag efter Trin. blev begraven samme Peder Christensens hustru{Karen Sørensdatter} 31 Aar Gl.
NOTITS: Se viede Nr. 8076. Død efter fødsel #6303.
63051790.10.24Christen Andersen Økær Borup 56s 58 år 1734c  20 Dom 21de=post trin. efter Trin. blev begraven Christen {Andersen} Økier i Boerup 58 Aar gl.
NOTITS: Nævnes kun tre gange i Brande kirkebog, hver gang som Christen Økier. Andersen fra Lægdsrullen 1789 og 1766 Nørvangs Tingbog.
63061790.10.31Ane Katrine Pedersdatter Skærlund 3.08 3 år 6 m. 1787.04.14 FAR: Peder Andersen, Skærlund, Brande. 21 Dom: 22de post Trin: blev begraven Peder Andersens Datter {Ane Katrine} i Schierlund 3? Aar Gl:
NOTITS: Dåb 14.04.1787.
Dåb nr. 2299
63071790.10.31Jens Christian Larsen Risbjerg 2.10 2 år 6 m. 1788.02.16 FAR: Lars Hansen Risbjerg, Risbjerg, Brande. 22. Samme Dag [Dom: 22de post Trin:] blev begraven Lars {Hansen} Riisbergs Søn {Jens Christian} 2? aar Gl:
NOTITS: Dåb 17.02.1788.
Dåb nr. 2322
63081790.10.31Søren Jensen Uhre 0.06 6 m. 1790.04.25 FAR: Jens Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande. 23. Samme Dag [Dom: 22de post Trin:] blev begraven Jens {Pedersen} Nørgaards Søn {Søren} i Uhre ½ aar gl.
NOTITS: Dåb 25.04.1790.
Dåb nr. 2373
63091790.10.31Dødfødt Flø 0.00  1790.10 FAR: Jens Nielsen Grene, Flø, Brande. 24. Samme Dag [Dom: 22de post Trin:] blev begraven Jens {Nielsen} Greenes dødfødte Drenge barn i Fløe.
63101790.11.23Sidsel Larsdatter Brandlund 1.08 1 år 6 m. 1789.05.03 FAR: Lars Christensen Bundgaard, Brandlund, Brande. 25. d 23 Novembr blev begraven Lars {Christensen} Bundgaards datter {Sidsel} i Lund 1½ aar Gl.
NOTITS: Dåb 02.05.1789. Fadder mandens syster Else Christensdatter, derfor Christensen.
Dåb nr. 2374
63111790.12.14Søren Christensen Borup 18c 18 år 1772c FAR: Christen Sørensen Hjuler, Borup, Brande. 1. d. 14 Decemb blev begraven Christen Sørensens {Hjulers} Søn Søren i Borup 18 Aar gl.
63121790.12.19Karen Andersdatter Borup 32c 32 år 1758c  MAND: Peder Troelsen, Borup, Brande. 2. 4de Advent blev begraven Peder Truelsens Hustrue {Karen Andersdatter} i Borup 32 Aar gl.
NOTITS: Hendes navn se fx dåb 19.12.1790. FT 1787 i Brandlund.
63131791.01.09Troels Pedersen Borup 0.01 3 uger 1790.12.19 FAR: Peder Troelsen, Borup, Brande. 3. 1ste Søndag: efter H: 3 Konger blev begraven Peder Truelsens Søn Truels i Borup 3 Uger gl.
NOTITS: Dåb 19.12.1790.
Dåb nr. 2385
63141791.01.16Navnløs Uhre 0.01 3 dage 1791.01.13c FAR: Christen Nielsen Nørgaard, Uhre, Brande. 4. 2den Søndag: efter H: 3 Konger blev begraven Christen {Nielsen} Nørgaards Søn i Uhre 3 Dage gl:
NOTITS: Ikke døbt.
63151791.01.30Dødfødt Grarup 0.00  1791.01 FAR: Søren Christensen Nørgaard, Grarup, Brande.MOR: Birte Jensdatter5. 4de Sønd: efter Dito [H: 3 Konger] blev begraven Søren {Christensen} Nørgaards i Grarup dødfødte barn.
Dåb nr. 1942
63161791.02.06Ane Pedersdatter Uhre 1.07 2 år 1789.07.05 FAR: Peder Nielsen, Uhre, Brande. 6. 5te Søndag: efter Dito [H: 3 Konger] blev begraven Peder Nielsens Enkes {Else Pedersdatters} Datter{Ane} i Uhre 2 Aar gl.
NOTITS: Dåb 05.07.1789. Enken er Else Pedersdatter.
Dåb nr. 2361
63171791.03.16Anders Sørensen Risbjerg 1.00 1 år 1790.03.14 FAR: Søren Andersen Risbjerg, Risbjerg, Brande. 7. d 16 Martii blev begraven Søren {Andersen} Riisbergs Datter [Søn] Anders 1 Aar gammel
NOTITS: Dåb 14.03.1790. På grund af alderen, må det være sønnen Anders, der begraves.
Dåb nr. 2367
63181791.03.16Hans Eskildsen Grarup 3.06 3 år 6 m. 1787.09.23 FAR: Eskild Hansen, Grarup, Brande. 8. Samme Dag [d 16 Martii] blev begraven Eschild Hansens Søn {Hans} i Grarup 3? Aar gammel
NOTITS: Dåb 23.09.1787.
Dåb nr. 2312
63191791.04.17Søren Pedersen Spillemand Lundfod 71c 71 år 1719c  9. Palme Sønd: blev Søren {Pedersen} Spillemand i Lundfod 71 Aar gammel
NOTITS: Se Nr. 6345 hans enke.
63201791.04.21Mette Pedersdatter Uhre 4.03 4 år 1787.01.07 FAR: Peder Nielsen, Uhre, Brande.MOR: Else Pedersdatter, Uhre. 10. Skiertorsdag blev begraven Peder Nielsens Enkes {Else Pedersdatters} Datter {Mette} i Uhre 4 Aar gammel.
NOTITS: Dåb nr. 2294, 07.01.1787. Enken er Else Pedersdatter.
Dåb nr. 2294
63211791.05.01Jens Sørensen Uhre 85c 85 år 1705c  11. 1ste Søndag efter Paaske blev begraven Jens Sørensen i Uhre 85 Aar gammel
NOTITS: Skattemandtal 1762 nævnt som fattig med kone. Husfolk ved Hans Jensen Smed.
63221791.05.01Ane Madsdatter Risbjerg 3.04 3 år 1787.12.26 FAR: Mads Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande. 12. Samme Dag [1ste Søndag efter Paaske] blev begraven Mads {Jensen} Riisbergs Datter {ANE} 3 Aar gammel
NOTITS: Dåb 26.12.1787.
Dåb nr. 2316
63231791.05.06Henrik Nikolaj Sørensen Busk Brande By 79c 79 år 1711c  13. d. 6 Maj blev begraven Sr. Henrik {Nicolaj Sørensen} Busk i Brande 79 Aar gammel
NOTITS: FT 1787: "en fattig Skoleholder fra Hammerum Herred der her underholdes af familien". Broderens søn Søren Johansen Busk, 35, tager sig af ham og konen.
63241791.05.06Sidsel Jensdatter Kjærsgaard Brande By 67c 67 år 1723c  MAND: Henrik Nikolaj Sørensen Busk, Brande By, Brande. 14. Samme Dag [d. 6 Maj] blev begraven hans {Sr. Henrik Nicolaj Sørensen Busk} Hustrue {Sidsel Jensdatter Kjærsgaard} 67 Aar gammel
NOTITS: Navn fra FT 1787, 63 og Nygaards Sedler.
63251791.05.06Navnløs Blæsbjerg 0.01 3 dage 1791.05 FAR: Mads Jensen Blæsbjerg, Blæsbjerg, Brande. 15. Samme Dag [d. 6 Maj] blev begraven Mads {Jensen} Blesbergs Søn {Navnløs} 3 Dage gammel
NOTITS: Patronym fra FT 1787.
63261791.06.19Poul Jensen Risbjerg 56s 55 år 1735c  16. Trefoldigheds Søndag blev begraven Povel Jensen i Riisberg 55 Aar gammel
NOTITS: FT 1787, 52.
63271791.07.10? Christen Nielsen Nedergaards kone Brandlund 75c 75 år 1716c  MAND: Christen Nielsen Nedergaard, Brandlund, Brande. 17 3die Søndag efter Trefold; blev begraven Christen {Nielsen} Nedergaards Hustrue i Brandlund 75 Aar gammel.
NOTITS: Navn kendes ikke, men nævnt som kone i skattemandtallet 1762, udeladt i FT 1787.
63281791.07.25Birte Nielsdatter Alkærlund 40s 39 år 1751c  MAND: Christen Thomasen, Alkærlund, Brande. 18. d. 25 Julii blev begraven Christen Thomsens Hustrue {Birthe Nielsdatter} i Algierlund 39 Aar gammel
NOTITS: Navn fra FT 1787, 36.
63291791.08.07Bodil Margrethe Christensdatter Alkærlund 0.01 3 uger 1791.07.17 FAR: Christen Thomasen, Alkærlund, Brande. 19. Dom 7ma post Trinit blev begraven Christen Thomasen Datter {Bodil Margrethe} i Algierlund 3 uger gammel
NOTITS: Dåb 17.07.1791
Dåb nr. 2400
63301791.08.28Christen Thomasen Langkær- Store 84c 84 år 1707c  20. Dom Xma p. Trinit. blev begraven Christen Thomsen i store Lankier 84 Aar gammel
63311791.12.26Peder Jensen Brogaard 69c 69 år 1722c  1. 2den Jule Dag blev begraven Peder Jensen i Broegaard 69 Aar Gl:
NOTITS: Måske konen, Mette Pedersdatters, far i Brogaard.
63321792.01.15Søren Christian Bertelsen Uhre 0.01 14 dage 1791.12.27 FAR: Bertel Christensen Tirsvad, Uhre, Brande. 2. 2de Søndag efter Hl: 3 Kongers Dag blev begraven Bertel {Christensen} Tiirsvads Søn {Søren Christian} 14 Dage Gl:
NOTITS: Dåb 27.12.1791
Dåb nr. 2409
63331792.01.15Ane Katrine Pedersdatter Borup 0.01 4 uger 1791.12.11 FAR: Peder Troelsen, Borup, Brande. 3. Samme Dag [2de Søndag efter Hl: 3 Kongers Dag] blev begraven Peder Troelsens Datter {Ane Katrine} i Borup 4 Ugger Gl:
NOTITS: Dåb 11.12.1791
Dåb nr. 2408
63341792.02.05Henrik Jensen Tarp Tarp 80c 80 år 1712c  4. Septuagesima blev begraven Hendrick {Jensen} Tarp 80 Aar gl:
63351792.02.12Ane Hansdatter Brande By 0.01 14 dage 1792.01.29 FAR: Hans Jensen Smed, Brande By, Brande. 5. Sexagesima blev begraven Hans Smeds i Brande mindste Datter {Ane} gl: 14 Dage
NOTITS: Dåb 29.01.1792
Dåb nr. 2411
63361792.02.19Christen Willesen  66c 66 år 1725c  6. Fastelavns Søndag blev begraven Den Druknede Christen Willesen af Eistrup Sogn 66 Aar Gl:
63371792.03.18Niels Larsen Drantum 50c 55 år 1742c  KONE: Karen Jespersdatter, Drantum, Brande. 7. Midfaste Søndag blev begraven Niels Larsen i Drantum 55 Aar Gl:
NOTITS: I FT 1787 i Brandlund. Alder fra FT 1787 bedre. Brandholm skifteprotokol 1791-1813. G 382-2. 134 Niels Lauridsen i Drantum 12.3.1792 fol.3b. E: Karen Jespersdatter. LV: Jens Jørgensen i Ullerup i Give sogn. B: Inger Kirstine 25 i København, Kirsten 19, Jesper {*1775 Sønder Karstoft, Skarrild} 16, Karen 13. FM: Jens Pedersen i Uhre.
63381792.04.09Dødfødt Grarup 0.00   FAR: Søren Christensen Nørgaard, Grarup, Brande.MOR: Birte Jensdatter8. 2den Paaske Dag blev begraven Søren {Christensen} Nørgaards i Grarup Dødfødte Søn.
Dåb nr. 1943
63391792.06.10Erik Christensen Dørslund 0.04 17 uger 1792.02.12 FAR: Christen Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande. 9. 1ste p: Trin: blev begraven Christen Nielsen Døslunds Mindste Søn {Erik} 17 Ugger gl:
NOTITS: Dåb 12.02.1792
Dåb nr. 2412
63401792.06.24Mette Troelsdatter? Lundfod 79c 79 år 1713c  MAND: Iver Christensen, Lundfod, Brande. 10. 3 p: Trin: blev begraven Iver Christensens Enke {Mette Troelsdatter?} {Mette Troelsdatter fra opkaldelser} i Lundfoed 79 Aar gl.
NOTITS: Første datter for hver af hendes fire sønner, der faar bøn, hedder Mette. Egen første søn efter hendes far Troels, formodentlig, anden søn Christen efter mandens far.
63411792.07.01Niels Nielsen Uhre 75s 74 år 1717c  11. 4. p: Trin blev begraven Niels Nielsen af Uhre gl 74 Aar.
NOTITS: FT 1787, 70, almisse hos Jens Pedersen. Ikke at forveksle med Niels Nielsen Organist.
63421792.07.29Mette Kathrine Larsdatter Dørslund 0.02 6 uger 1792.06.10 FAR: Lars Hansen, Dørslund, Brande. 12. 8. p: Trin: blev begraven Lars Hansens Datter Mette Catrine af Døslund gl 6 uger
NOTITS: Dåb 10.06.1792
Dåb nr. 2423
63431792.11.18Kirsten Nielsdatter Uhre 84c 84 år 1708c  SVIGERSØN: Dynes Larsen, Uhre, Brande. 13. Dom 24 p. Trinit. blev begravet Dynes Lassens Sviiger moder Kirsten Nielsdatter af Uhre, gl: 84 aar
NOTITS: Hendes mand, Christen Christensen Murmand (Ejnar Bjerre: mur- og blymester) i Østerdam Thyregod, døde 1761. Deres datter Anne Marie Christensdatter blev 1755 i Thyregod gift med Dynes Larsen. Ejnar Bjerre: "antagelig er hun datter af Niels Boysen, Ullerup, Give."
63441792.11.20Karen Jespersdatter Schmidt Lundfod 58s 60 år 1734c  MAND: Jens Pedersen Lund, Lundfod, Brande. 14. Tiiersdagen d 20 Nov: Sr: Jens Pedersen Lunds Hustrue, Madme Karen Jespersdatter Schmidt i Lundfod, gl: 60 aar.
NOTITS: I FT 1787, 53, nævnes Jens Pedersen Lund som Husmand og Snedker. Han har en tjenestepige. Hans titel Sr. og hendes Madme antyder, at de var overklasse.
63451792.11.25? Søren Pedersens enke Lundfod 80c 80 år 1712c  MAND: Søren Pedersen spillemand, Lundfod, Brande. 15. Dom: 25 p: F. Trin: blev begravet Søren Pedersens Enke udj Lundfoed, gl: 80 aar -
NOTITS: Navn kendes ikke.
63461792.11.25Anne Christensdatter Uhre 0.02 9 uger 1792.10.07 FAR: Jens Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande. 16. samme Dag [Dom: 25 p: F. Trin:] blev begraven Jens Nørgaards liden Datter {Anne} af Uhre, gammel 9 uger -
NOTITS: Dåb 07.10.1792
Dåb nr. 2429
63471792.12.23Erik Larsen Sandfeld- Bjerge 61s 56 år 1731c  1. Dom: 4ta in Adventu blev begraven Erick Lassen Bierget, gl: 56 aar.
NOTITS: FT 1787, 56.
63481793.01.14Mette Pedersdatter Brogaard 40s 46 år 1752c  MAND: Thomas Nielsen, Brogaard, Brande. 2. Dom 2da post Epiphan. Thomas Nielsens Hustrue {Mette Pedersdatter} af Brogaard, gl: 46 aar
NOTITS: Navn fra FT 1787, 34.
63491793.02.17Søren Pedersen Hyvild 60c 60 år 1732c  3. Dom: 1ma Jejunii: Ungkarl Søren Pedersen i Hyvild gl 60 aar
NOTITS: FT 1787, 54. Bror til Michel Pedersen i Hyvild.
63501793.03.03Mette Hansdatter Dørslund 0.10 10 m. 1792.04.29 FAR: Hans Pedersen, Dørslund, Brande. 4. 3die Sønda i faste blev begraven Hans Pedersens mindste Datter {Mette} i Riisberg [skal være Døslund!] 10 Maaneder gl:
NOTITS: Risbjerg passer ikke. Degnens originale, fortløbende kirkebog har Hans Pedersen. Præstens kopierede har Jens Pedersen, som ikke passer nogen steder. Vel dåb 29.04.1792.
Dåb nr. 2420
63511793.03.03Mette Kirstine Jensdatter Borup 0.10 10 m. 1792.04.29 FAR: Jens Jensen Boel, Borup, Brande. 5. Dito [Dom 3tia Jejunii:] Jens {Jensen} Boels Datter {Mette Kirstine} i Borup gl: 10 Maaneder
NOTITS: Dåb 29.04.1792. Kun i præstens kirkebog.
Dåb nr. 2419
63521793.03.10Christen Nielsen Brande By 2.05 2 år 6 m. 1790.09.26 FAR: Niels Christensen Nygaard, Brande By, Brande. 6. Dom 4ta Jejunii: Niels {Christensen} Nyegaards Søn {Christen} af Brande gl. 2 aar -
NOTITS: Dåb 26.09.1790.
Dåb nr. 2381
63531793.04.01Maren Jensdatter Uhre 2.03 2 år 3 m. 1790.12.26 FAR: Jens Thøgersen, Uhre, Brande. 7. Festo 2do Paschali Jens Thøgersens Datter {Maren} af Uhre, gl 2 aar, og 3 Maaneder.
NOTITS: Dåb 26.12.1790.
Dåb nr. 2386
63541793.05.20Birte Christensdatter Alkærlund 0.01 14 dage 1793.05.05 FAR: Christen Thomasen, Alkærlund, Brande. 8. Festo 2do Pentecostas Christen Thomsens spæde Datter {Birte} i Algierlund
NOTITS: Dåb 05.05.1793.
Dåb nr. 2444
63551793.07.07Søren Christensen Uhre 27c 27 år 1766c  9. 6ta p. Trinit Søren Xstensen af Uhre, gl: 27 aar, begraven.
63561793.07.28Dorte Pallesdatter Borup 86c 86 år 1707c  10. 9ma p. Trinit Dorthe Pallesdatter af Borup, gl: 86 aar
63571793.08.04Kirsten Nielsdatter Grarup 0.03 11 uger 1793.05.19 FAR: Niels Jensen Grene, Grarup, Brande. 11. 10 p. Trinit Niels {Jensen} Greenes Datter {Kirsten} af Grarup, gl 11 uger.
NOTITS: Dåb 19.05.1793. Faderens patronym fra FT 1787. Dette er Niels Jensen Grene den ældre, den yngre bor i Uhre, Lille Langkær, Flø og flytter til Ejstrup og Give.
Dåb nr. 2447
63581793.08.25Dødfødt Blæsbjerg 0.00  1793.08 FAR: Peder Christensen, Blæsbjerg, Brande. 12. 13tia p. Trin. blev begraven - Peder Xstensen Pigebarn af Blesberg dødfød.
63591793.08.25Jens Sørensen Risbjerg 11.02 11 år 10 uger 1781c FAR: Søren Andersen, Risbjerg, Brande. 13. [13tia p. Trin.] Søren Andersens Søn, Jens af Riisberg, gl. 11 {skulle være 1} aar og 10 uger -
NOTITS: Daab #2421 28. maj 1790. 11 aar er fejl for 1 år.
Dåb nr. 2421
63601793.08.25Mette Eriksdatter Harrild 0.05 18 uger 1793.03.31 FAR: Erik Eriksen, Harrild, Brande. 14. [13tia p. Trin.] Erick Ericksens Datter, Mette, af harrild, 18 uger gammel.
NOTITS: Dåb 31.03.1793 nr. 2440.
Dåb nr. 2440
63611793.08.25Elles Nielsdatter Uhre 1.01 1 år 9 uger 1792.07.15 FAR: Niels Nielsen Organist, Uhre, Brande. 15. 16 p. Trinit Niels Organistes Datter Elles, gl 1 aar, og 9 Uger -
NOTITS: Dåb 15.07.1792. Faderens patronym fra FT 1787.
Dåb nr. 2425
63621793.09.22Johanne Jensdatter Borup 35s 31 år 1758c  MAND: Jens Jensen Boel, Borup, Brande. 16. 17ma p. Trinit blev begraven Jens {Jensen} Boels Hustru {Johanne Jensdatter} af Borup, gl 31 aar -.
NOTITS: Hendes navn fra FT 1787, 29.
63631793.10.13Søren Simonsen Borup 46s 53 år 1747c  16. 20ma p. F. Trin. Søren Simonsen af Borup, gl: 53 aar
NOTITS: FT 1787 i Brandlund, 40.
63641793.11.10Mads Pedersen Grarup 10.02  1783.09.18 FAR: Peder Mathiasen ´, Grarup, Brande.MOR: Maren Pedersdatter Degn Brandt, Grarup. 17. 24 p. Trinit. Maren {Pedersdatter Brabdt} Degns Søn af Grarup Mads gl.... Peder Mathiasens Søn Mads i Grarup
NOTITS: Maren Degn og Peder Mathiasen er gift. FT 1787. Hvad der i kirkebogen ser ud som to inddragelser, er i virkeligheden een. Ikke set døbt i Brande.
Dåb nr. 2225
63651793.11.17Søren Johansen Brandlund 21.04 23 år 1772.07.05  18. 25 p. Trinit Ungkarl Søren Johansen af Lund gl: 23 aar
NOTITS: Dåb Give 1772.07.05 #2941.
63661793.11.17Mikkel Pedersen Hyvild 0.02 7 uger 1793.09.29 FAR: Peder Clemmensen, Hyvild, Brande. 19. Eodem Die [] Peder Clemensens Søn Michel af Hyvild gl: 7 uger
NOTITS: Dåb 29.09.1793.
Dåb nr. 2452
63671793.12.22Karen Sørensdatter Skærlund 69s 74 år 1724c  MAND: Hans Pedersen, Skærlund, Brande. 1. 4ta in Adventu Hans Pedersens Hust. navnlig Karen Sørensdatter af Schierlund gl: 74 aar
NOTITS: FT 1787, 62.
63681794.01.05Marianne Pedersdatter Borup 5.00 5 år 1788.12.28 FAR: Peder Troelsen, Borup, Brande. 2. Dom: 1ma Nov Anno Peder Truelsens Datter Mariane af Borup gl. 5 Aar
NOTITS: Dåb 28.12.1788.
Dåb nr. 2337
63691794.01.12? Lundfod 2.06c 2 år 6 m. 1791.07c MOR: ? Christensdatter Christen Brejls datter, Lundfod, Brande. FARFAR: Christen Pedersen Brejl, Lundfod, Brande. 3. dom 1ma post Epipha. Xsten Brejels Datters uægte Søn, udj Lundfod 2½ aar Gl:
NOTITS: Ingen dåb set i Brande.
63701794.01.19Anna Larsdatter Brandlund 4.09 4 år 6 m. 1789.04.19 FAR: Lars Christensen Nedergaard, Brandlund, Brande. 4. Dom: 2da p. Epiphan. Lars {Christensen} Nedergaards Datter af Lund-bye Anna Larsd. Gl 4,5 aar
NOTITS: Dåb 19.04.1789. Faderens patronym fra FT 1787.
Dåb nr. 2352
63711794.01.26Poul Pedersen Husum 4.09 4 år 1789.04.19 FAR: Peder Poulsen Husum, Husum, Brande. 5. 3die S: e: h: 3 K. dag blev begraven Peder {Poulsen} Husums Eldste Søn Poul 4 Aar gl:
NOTITS: DKB. Dåb 19.04.1789.
Dåb nr. 2351
63721794.01.26Jens Pedersen Husum 1.10 2 år 1792.03.14 FAR: Peder Poulsen Husum, Husum, Brande. 6. Samme dag [3die S: e: h: 3 K.] hans [Peder Poulsen Husums] yngste Søn Jens 2 Aar gl:
NOTITS: DKB. Dåb 14.03.1792.
Dåb nr. 2415
63731794.01.26Ane Marie Jespersdatter Arvad Mølle 2.11 3 år 1791.02.13 FAR: Jesper Nielsen Møller, Arvad Mølle, Brande. 7. Samme dag [3die S: e: h: 3 K.] blev begraven Jesper Møllers Eldste Datter Anne Maria 3 Aar Gammel
NOTITS: DKB. Dåb 13.02.1791.
Dåb nr. 2394
63741794.01.26Kathrine Marie Christensdatter Flø 4c 4 år 1789c FAR: Christen Thøgersen, Flø, Brande. 8. Endnu samme dag [3die S: e: h: 3 K.] blev begraven Christen Tøgersens Datter Fløe Cathrine Marie 4 Aar gl:
NOTITS: DKB. Dåb ikke set i Brande.
63751794.02.02Anne Malene Hansdatter Grarup 7.06c 7 år 6 m. 1786.08c FAR: Hans Pedersen, Grarup, Brande. 9. Dom 4ta p. Epiph: blev begraven Hans Pedersens Datter af Grarup, Ane Malene 7½ Aar gammel.
NOTITS: DKB. Dåb ikke set i Brande.
63761794.02.02Kirsten Eriksdatter Harrild 1.02 1 år 1793.01.07 FAR: Erik Jensen, Harrild, Brande. 10. Samme Dag [Dom 4ta p. Epiph:] blev begraven Erick Jensens Datter Kirsten af Harrild gl: 1 aar
NOTITS: DKB. Dåb 13.01.1793.
Dåb nr. 2438
63771794.02.09Niels Nielsen  11.08 11 år 8 m. 1782.06.09 FAR: Niels Christensen Donnerup. 11. 5 S: e: hel: 3 K. dag blev begraven Niels {Christensen} Donnerups Søn Niels 11 Aar gammel.
NOTITS: DKB. Dåb Nr. 2195 09.06.1782.
Dåb nr. 2195
63781794.02.09Christen Larsen Brandlund 0.09 41 uger 1793.04.28 FAR: Lars Christensen Nedergaard, Brandlund, Brande. 12. Samme dag [5 S: e: hel: 3 K.] Lars Nedergaards Søn i Lund, Christen gammel 41 ugg.
NOTITS: DKB. Dåb 28.04.1793. Faderens patronym angivet ved dåben.
Dåb nr. 2442
63791794.02.09Maren Hansdatter Grarup 60c 60 år 1733c  MAND: Peder Hansen, Grarup, Brande. 13 dito [Dom: 5ta p. Epiph:] Peder Hansens Hustrue af Grarup Marens Hansd., gl 60 aar
NOTITS: PKB. Skifte Nørvang herred Skifteprotokol 1794-99 opslag 5 , kaldes der Malene Hansdatter.
63801794.02.16Niels Christensen Alkærlund 4.09 5 år 1789.05.03 FAR: Christen Thomasen, Alkærlund, Brande.MOR: Birte Nielsdatter, Alkærlund, Brande. 14. Samme dag [Septuagesima] blev begraven Christen Thomsens Søn Niels AlkierLund 5 Aar gammel
NOTITS: DKB.
Dåb nr. 2354
63811794.02.16Anders Christensen Skerris 4.08 5 år 1789.06.21 FAR: Christen Eskildsen, Skerris, Brande. 15. ligeledes [Septuagesima] Christen Eschildsens Søn Anders i Skieris 5 Aar gl.
NOTITS: DKB. Dåb 21.06.1789 Brandlund. Christen er gift 3. gang med Maren Andersdatter, der vel er datter af Anders Larsen i Skerris. Christen Eskildsen Wolling er en anden person i Lille Harrild.
63821794.02.16Maren Sørensdatter Dørslund 0.04 19 uger 1793.10.06 FAR: Søren Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande. 16. Saa og [Septuagesima] Søren {Nielsen} DøsLunds D: Maren 19 Ugger Gammel
NOTITS: DKB. Dåb 06.10.1793.
Dåb nr. 2453
59981794.03.01Peder Mathiesen Rytter Grarup 47c 47 år 1747c  16a. {REKONSTRUKTION: blev begraven Peder Mathiesen Rytter 47 Aar gammel}.
NOTITS: Glemt i kirkebogen. Lever nov. 1793 hvor en søn bliver begravet #6364, men er død juli 1794, hvor Peder Mathiesens Enke (Maren Pedersdatter Brandt) nævnes i dåb #2468 i Grarup. Han kan, muligvis, være begravet i et rytterærinde i et andet sogn, men han ses i FT 1787 som Bonde og Husmand, ikke mere rytter.
63831794.03.09Peder Thomasen Brogaard 3.01 5 år 1791.01.23 FAR: Thomas Nielsen Brogaard, Brogaard, Brande. 17. Samme dag [1. dag i faste] blev begraven Thomas {Nielsen} Broegaars Søn Peder 3 Aar Gl:
NOTITS: DKB. Dåb 23.01.1791 #2390.
Dåb nr. 2390
63841794.03.09Anne Johanne Bertelsdatter Uhre 0.01 1 m. 1794.02.09 FAR: Bertel Christensen Tirsvad, Uhre, Brande. 18. ligeledes [1. dag i faste] SKoeholder[!] Bertel {Christensen} Tiirsvads Datter An Johanne 1 maaned gl
NOTITS: DKB. Dåb 09.02.1794.
Dåb nr. 2456
63851794.03.16Karen Thomasdatter Brandlund 15c 15 år 1778c FAR: Thomas Pedersen, Brandlund, Brande. 19. 2den Søndag i faste blev begraven Thomas Pedersens Datter Karen af Lund, 15 Aar Gl:
NOTITS: DKB. Dåb ikke set i Brande.
63861794.03.16Niels Larsen Risbjerg 2.06 3 år 1791.10.23 FAR: Lars Nielsen, Risbjerg, Brande. 20. Samme dag [2den Søndag i faste] blev begraven Lars Nielsens Søn Niels af Riisberg 3 Aar
NOTITS: DKB. 23.10.1791 Grarup.
Dåb nr. 2404
63871794.04.17Karen Nielsdatter Brandlund 87c 87 år 1706c  SVIGERSØN: Johan Jørgensen, Brandlund, Brande. 21. Skier=Torsdag blev begraven Johann Jørgensens SvigeModer {Karen Nielsdatter} i Lund 87 Aar Gl:
NOTITS: Navn fra FT 1787 Bregnhoved, Give.
63881794.05.11Peder Christian Pedersen Lundfod 1.00 1 år 1793.05.05 FAR: Peder Madsen Skræder, Lundfod, Brande. 22. 3 S. e. Paaske blev begraven Peder Madsen Skræders Søn Peder Christian 1 Aaar gammel.
NOTITS: DKB. 05.05.1793.
Dåb nr. 2445
63891794.05.25Anne Eriksdatter Brandholm 64c 64 år 1729c  23. Løverdagen d. 24 Maj blev begraven Anne Ericksd: paa Brandholm 64 Aar gl.
NOTITS: DKB. Født i Usseltoft. Arver efter bror Søren Eriksen 1782. Se Villy M. Sorensen: "Selvmord i rige Usseltoft 1782".
59911794.06.01Karen Madsdatter Gadbjerg 51c  1743c  MAND: Christen Hansen Askjær, Blæsbjerg, Brande. {REKONSTRUKTION: fra skifte :'død i Juni 1794 i Smidstrup i Gadbjerg sogn Karen Madsdatter'}
NOTITS: Se skiftet fra juli 1794 i Arvad i Brande. Karen Madsdatter døde i Smidstrup i Gadbjerg sogn, hvor hendes søn Hans Christensen, 13, tjener. Hun var født i nabosognet Randbøl ind mod Gadbjerg. Hun er ikke fundet begravet i Gadbjerg, heller ikke i Brande, men hendes begravelse noteres her, hvor hun skulle være blevet begravet.
63901794.06.09Gertrud Larsdatter Uhre 76s 79 år 1718c  MAND: Jakob Andersen, Uhre, Brande. 24 Samme dag [2den Pintze dag] blev begraven Jacob Andersen Enke {Gertrud Larsdatter} i Uhre 79 Aar gl:
NOTITS: PKB. Navn BG 12, s. 96. Se FT-Simul 1762. FT 1787, 69.
63911794.07.23Inger Jensdatter Borup 65s 66 år 1729c  MAND: Søren Kolben, Borup, Brande. SØN: Knud Jørgensen, Borup, Brande. 25. Onsdagen d 23 Julj blev begraven Søren Kolbens Enke {Inger Jensdatter} i Økier 66 Aar gl:
NOTITS: FT 1787, 58. 1 gang gift med Jørgen. 2. gang gift med Søren Kolben.
63921794.09.04Anders Gamborg Nielsen Brande By 0.03 21 uger 1794.04.06 FAR: Niels Christensen Nygaard, Brande By, Brande. 26. Torsdagen d. 4 Sept: blev begraven Niels {Christensen} Nygaards Søn Anders Gamborg 21 Ugger gl:
NOTITS: DKB. 06.04.1794.
Dåb nr. 2463
63931794.09.21Ole Halvorsen Borup 73.09 79 år 1720.12.20  27. Samme dag [14. P. Trin:] blev begraven Ole Halwordsen i Borup 79 Aar
NOTITS: DKB. FT 1787 almisse i Alkærlund. Dåb Thyregod 20.12.1720. Formodentlig den Oluf, der er født 1720 Nr. 110 i Thyregod, bror til Maren Halvorsdatter, degnens Høyers enke. Hans far kom som svensk fange til Kokborg huse i 1713. Læg mærke til alderen, Ole var næsten 74, altså fem år forkert.
63941794.10.19Peder Clemmensen Uhre 80c 80 år 1714c  28. Samme dag [18 p: Trin:] blev begraven Peder Clemendsen af Uhre 80 Aar gl:
NOTITS: DKB.
63951794.10.26Anne Maria Nielsdatter Flø 0.01 3 uger 1794.10.05 FAR: Niels Pedersen, Flø, Brande. 29. Samme dag [19 P: Trin:] blev begraven Niels Pedersens mindste Datter {Anna Maria Nielsdatter} i Fløe 3 ug: gl
NOTITS: DKB. Dåb 05.10.1794.
Dåb nr. 2478
63961794.11.30Peder Christensen Tarp 40s 45 år 1754c  1. Samme dag [1 Adventus] blev begraven Peder Christensen af Tarp 45 Aar gl:
NOTITS: DKB. FT 1787, 32.
63971795.03.15Karen Larsdatter Askær- Sønder 85c 85 år 1709c  2. Midfaste Søndag blev begraven Karen Larsd: i S: Askier gl: 85 Aar
NOTITS: DKB. Ikke i FT 1787. Muligvis Niels Nielsens enke. Niels Nielsen, Sønder Askær †1763-73.
63981795.04.06Anders Jensen Arvad 64s 65 år 1730c  3. Samme dag [2 Paaske dag] blev begraven Anders Jens i Arvad 65 Aar gl:
NOTITS: DKB. FT 1787, 56.
63991795.04.06Niels Jensen Kærsgaard Brandholm 58c 58 år 1736c  4. 3 Pintze dag blev begraven Hr. Niels {Jensen} Kiersgaard paa Brandholm 58 Aar gl:
NOTITS: DKB. FT 1787, 50.
64001795.09.03Ane Pedersdatter Borup 65c 65 år 1730c  MAND: Anders Grarup, Borup, Brande. 5 Torsdagen d 3 Sept blev begravet Anders Grarups Enke Ane Pedersdatter 65 Gl:
NOTITS: PKB. Hun var født i Arvad.
64011795.09.20Maren Sørensdatter Dørslund 0.01 4 uger 1795.08.30 FAR: Søren Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande. 6. Samme dag [16 p. Trinnit:] blev begraven Søren {Nielsen} DøsLunds lille Datter Maren 4 Uger gl
NOTITS: DKB. Dåb 30.08.1795.
Dåb nr. 2497
64021795.10.11Morten Nielsen Skærlund 0.01 4 uger 1795.09.13 FAR: Niels Mortensen, Skærlund, Brande. 7. 19 P: T: blev begraven Niels Mortensen Søn Morten 4 Ug: gl:
NOTITS: DKB. Dåb 13.09.1795.
Dåb nr. 2499
64031796.01.17Jens Eriksen Harrild 65c 65 år 1730c  BROR: Erik Eriksen, Harrild, Brande. 1. 2 S: e. h. 3 k: dab blev begraven ung karl Jens Ericks: i Harild 65 Aar
NOTITS: DKB. FT 1787, 57. Bror fra FT.
64041796.02.28Jens Jespersen Arvad Mølle 0.01 10 dage 1796.02.08 FAR: Jesper Nielsen Møller, Arvad Mølle, Brande. 2. Samme dag [1 Søndag i Faste] blev begraven Møllerens {Jesper Nielsen} Søn Jens, 10 dage Gl:-
NOTITS: DKB. Dåb 31.01.1796.
Dåb nr. 2508
64051796.02.28Troels Pedersen Borup 0.04 4 m. 1795.10.25 FAR: Peder Troelsen, Borup, Brande. 3. 3 S: i faste blev begraven Peder Troelsens Søn Troels 4 M: gl:
NOTITS: DKB. Dåb 25.10.1795.
Dåb nr. 2502
64061796.03.20Ane Pedersdatter Askær- Sønder 0.03 3 m. 2 uger 1795.12.06 FAR: Peder Madsen, Askær, Brande. 4. Palmesøndag blev begraven Peder Madsens datter Ane i AsKier 3? Maaned
NOTITS: DKB. Dåb 06.12.1795. Peder Madsens familie vel indsidder i Sønder Askær.
Dåb nr. 2503
64071796.01.17Christen Pedersen Gabel Risbjerg 65c 65 år 1730c  5. Samme dag [Palmesøndag] blev begraven Christen Peders: Gabel, føed i hertugdømmet Augustenborg døde i Riisberg gl: 60 aar
NOTITS: DKB.
64081796.03.29? Jens Thomsen Slagballes mor Brande By 88c 88 år 1707c  SØN: Jens Thomsen Slagballe, Brande By, Brande. 6. Samme dag [3 Paaske dag] blev begraven Degnens Moder 88 Aar gl
NOTITS: DKB. Degnens navn i Bundgaard Lassens "Brande Sogns Historie 1. del", side 144
64091796.05.05Erik Eriksen Harrild 69s 66 år 1726c  7. Christi Himmelfarts dag blev begraven Erick Ericksen af Harild 66 Aar gammel
NOTITS: DKB. FT 1787, 60.
64101796.05.16Ane Marie Andersdatter Uhre 0.05 4 uger 1795.12.06 FAR: Anders Pedersen, Uhre, Brande. 8. Samme dag [2 Pintze dag] blev begraven bemelte mands [Anders Pedersen] mindste barn {Ane Marie} 4 uger gl.
Dåb nr. 2515
64111796.05.22Thomas Pedersen Brandlund 64c 64 år 1731c  9. Trinitatis Søndag blev begraven Thomas Peders: i Lund gl 64 Aar
NOTITS: DKB.
64121796.11.20Mads Christian Madsen Drantum 2.03 2 år 6 m. 1794.08.10 FAR: Mads Nielsen Drantum, Drantum, Brande. 10. Samme dag [26 P. Trin] blev begraven Mads {Nielsen} Drantums mindste Søn {Mads Christian} 2? Aar gl.
NOTITS: DKB. Dåb 10.08.1794 nr. 2470. Faderens patronym ved dåben.
Dåb nr. 2470
64131796.12.11Jørgen Jensen Brandlund 1.01 1 år 1795.12.26 FAR: Jens Jørgensen, Brandlund, Brande. 1. 3 Adv: blev begraven Jens Jørgensens Mindste Søn Jørgen i Lund 1 Aar gl
NOTITS: DKB. Dåb 26.12.1795.
Dåb nr. 2505
64141796.12.26Mette Christensdatter Uhre 77s 80 år 1719c  SVIGERSØN: Peder Jensen Skræder, Uhre, Brande. 2. 2den Juule dag blev begraven Peder {Jensen} Skræders Svigemodes Mette Christensd: i Uhre 80 Aar Gammel
NOTITS: DKB. FT 1787, 68.
64151797.01.01Mette Nielsdatter Uhre 67c 67 år 1729c  MAND: Jens Troelsen, Uhre, Brande. 3. Nyt Aars dag blev begraven Jens Troelsens hustru {Mette Nielsdatter} i Uhre 67 Aar gl:
NOTITS: DKB. Navn fra FT 1787, 58.
64161797.01.01Mikkel Pedersen Hyvild Hyvild 70c 70 år 1726c  4. Festo Circumc Xsti Michel Pedersen Hyvild, gl: 70 aar -
NOTITS: PKB. FT 1787, 60.
64171797.01.29Ane Nielsdatter Grarup 1c 1 år 1795c FAR: Niels Andersen, Grarup, Brande. 5. Samme dag [4 S: eft. h: 3k: dag] blev begraven Niels Andersens Datter Ane af Grarup 1 Aar Gl.
NOTITS: DKB. Dåb ikke set i Brande. Denne Niels Andersen ikke set før eller efter.
64181797.02.12Peder Skærlund 5.06c 5 år 6 m. 1791.08c  6. Søndag Septuagesima blev begravet en fattig Drenge barn Navnl Peder døede hos Peder Andersen i Chierl: Gl: 5? Aar
NOTITS: DKB.
64191797.03.08Peder Andersen Blæsbjerg Uhre 95c 95 år 1701c  7. d. 8. Martij blev begraven Peder Andersen Blesberg af Uhre 95 Aar Gl:
NOTITS: DKB. Nævnt i skattemandtallet 1762.
64201797.04.30Jens Pedersen Alkærlund 4.00 4 år 1793.04.17 FAR: Peder Christensen Boel, Alkærlund, Brande. 8. Samme dag [2 Søndag efter Paaske] blev begraven Peder {Christensen} Boels mindste Søn Jens 4 Aar gl
NOTITS: DKB. Dåb 28.03.1793.
Dåb nr. 2439
64211797.05.28Niels Pedersen Arvad 69c 69 år 1727c  9. Samme dag [6 Søndag efter Paaske] blev begraven Niels Pedersen af Arvad 69 Aar
NOTITS: DKB. FT 1787, 60. Han var omkring 14 år gammel i 1741 og skulle således have stået i reserverullen (alle drenge og mænd fra 10 - 40). Men han er der ikke.
64221797.08.06Kirsten Jensdatter Grarup 16.02 16 år 1781.06.03 FAR: Jens Pedersen Nørgaard gammel, Grarup, Brande.MOR: Maren Kjeldsdatter10. 8 P: T: begravet Gl. Jens {Pedersen} Nørgaards Datter Kiersten i Grarup 16 Aar
NOTITS: DKB. *1781 Store Langkær. Jens Pedersen kaldes gammel fordi han er 58, ikke fordi der er en anden yngre Jens Nørregaard i Grarup.
Dåb nr. 2173
64231797.08.06Jens Christian Jeppesen Askær- Sønder 0.02 4 m. 2 uger 1797.06.04 FAR: Jeppe Christensen, Askær- Sønder, Brande. 11. Samme dag [8 P: T:] blev begraven Jep Christensens Mindste Søn Jens Christian af Sønder AsKier 18 Uger Gl:
NOTITS: DKB. Dåb 05.06.1797.
Dåb nr. 2537
64241797.12.17Jørgen Madsen Uhre 67c 67 år 1730c  1. d 17 Decembr blev begraven Jørgen Madsen i Uhre 67 Aar Gammel
NOTITS: DKB.
64251797.12.26Maren Jensdatter Uhre 0.11 10 m. 1797.03.02 FAR: Jens Thøgersen, Uhre, Brande. d 26 Decembr blev begraven Jens Thøgersens yngste Datter Maren af Uhre 10 mdr Gammel
NOTITS: DKB. Dåb 12.03.1797.
Dåb nr. 2534
64261797.12.26Søren Christian Bertelsen Uhre 0.01 1 m. 1797.11.26 FAR: Bertel Christensen Tirsvad, Uhre, Brande. Samme dag [d 26 Decembr] blev begraven Bertel {Christensen} Tiirswads Søn Søren Christian af Uhre 1 Maaned gl:
NOTITS: DKB. Dåb 26.11.1797.
Dåb nr. 2546
64271798.01.14Ane Larsdatter Askær- Nørre 59c 59 år 1738c  MAND: Christian Jensen Nørre Askær, Askær- Nørre, Brande. 4. d 14 Jan blev begraven Christen {Jensen} Nør Askiers hustru {Ane Larsdatter} 59 Aar Gammel
NOTITS: DKB. Navn fra FT 1787. Alder 1787 49 år.
64281798.01.14Christen Jakobsen Drantum Borup? 69c 69 år 1728c  5. Samme dag [d 14 Jan] blev begraven Christen Jacobsen, Drantum gl: 69 Aar.
NOTITS: DKB. Christen føres i FT 1787 i Borup.
64291798.01.21? Mads Jensens mor Risbjerg 81c 81 år 1716c  MAND: Jens Pedersen Tarp, Risbjerg, Brande. SØN: Mads Jensen, Risbjerg, Brande. 6. d 21 Jan: blev begraven Mads Jensens Moder Riisberg 81 Aar Gammel
NOTITS: DKB. Navn ikke kendt. Mads Jensen har bror Søren Jensen †1788 med skifte i Hedegaard Give. Søren Jensen er fra gift 1786 i Give fra Brande. Begge kan være sønner af Jens Pedersen, Risbjerg 1762. Jens Pedersens enke- nævnt i lægsrullen 1774 i Risbjerg - kan være Mads Jensens mor.
64301798.01.21Lars Jensen Uhre 42c 42 år 1755c  7. Samme dag [d 21 Jan] blev begraven Lars Jens i Uhre 42 Aar Gammel.
NOTITS: DKB. PKB "...Huusmand Lars Jensen..."
64311798.01.28Dødfødt Uhre 0.00  1798.01 FAR: Lars Jensen, Uhre, Brande. d 28 Jan blev begraven Afg. Lars Jensens døedfødte Søn af Uhre, Som 1 Maaned blev fortilig født.
NOTITS: DKB.
64321798.03.04Hans Jensen Smed Uhre 84s 82 år 1713c  9. d 4 Martj blev begraven Hans Jensen Smed i Uhre 82 Aar Gl:
NOTITS: DKB. FT 1787, 73.
64331798.03.07Navnløs Skærlund 0.01 3 uger 1798.02 FAR: Peder Andersen, Skærlund, Brande. 10. d 7 Martj blev begraven Peder Andersens Nyefødte Datter i Schierlund.
NOTITS: DKB.PKB: "..spæde Datter, gl: 3 uger.."
64341798.03.25Inger Pedersdatter Brandlund 65c 65 år 1732c  11. d 25 Martij blev begraven Enken Inger Pedersdatter af Lund 65 Aar Gammel.
NOTITS: DKB.
64351798.05.06Søren Jensen Brandlund 72c 72 år 1725c  12. d 9 Maj blev begraven Søren Jensen i Lund 72 Aar Gl:
NOTITS: DKB. PKB har et forkert kopieret 73 år. Han er ikke opført i FT 1787. Dette er Søren Kierkegaards bedstefar på mødrene side.
64361798.05.20Thomas Mathiasen Grarup 0.02 2 m. 1798.03.18 FAR: Mathis Christensen, Grarup, Brande.MOR: Ane Jensdatter13. d 20 Maj blev begraven Mathis Christensen mindste Søn Thomas i Grarup 2 Mdr gl:
NOTITS: DKB. Dåb 18.03.1798. PKB har 2 år, det er en fejl.
Dåb nr. 2553
64371798.05.23Palle Pedersen Boel Borup 61c 61 år 1736c  14. d 23 Maj blev begraven Palle Pedersen af Borup 61 Aar Gammel
NOTITS: DKB. FT 1787, 50.
64381798.05.20Jens Nielsen Flø 2.05 2 år 6 m. 1796.01.31 FAR: Niels Pedersen, Flø, Brande. 15. d 28 Juni blev begraven Niels Pedersens mindste Søn Jens af Fløe 2½ Aar Gl:
NOTITS: DKB. Dåb 31.01.1796.
Dåb nr. 2507
64391798.07.05Inger Sørensdatter Harrild 39s 35 år 1759c  MAND: Erik Jensen, Harrild, Brande. 16. d 5 Jul blev begraven Erick Jenssens Hustru {Inger Sørensdatter} i Harild 35 Aar Gammel
NOTITS: DKB. Navn fra Brande KB Kopulerede Nr. 8079 19.06.1785. FT 1787, 28.
64401798.07.15? Thomas Kjeldsens mor Langkær- Store 88c 88 år 1710c  SØN: Thomas Kjeldsen, Langkær- Store, Brande. MAND: Kjeld Thomasen, Langkær- Store, Brande. 17. d 15 Julj blev begraven Thomas Kieldssens Moder i LangKier 88 Aar Gl.
NOTITS: DKB. Navn ikke kendt. Hendes mand var Kjeld Thomasen *1713c †1787, se BG 6 side 17.
64411798.07.22Dorthe Kirstine Christensdatter Flø 10.08 11 år 1787.11.14 FAR: Christen Thøgersen, Flø, Brande. 18. d 22 Julj blev begraven Christen Tøgersens Datter Dorthe Kierstine gl 11 Aar
NOTITS: DKB. Dåb Sønder Omme 14.11.1787. 1789 Christen Thøgersen nævnt som fadder af Lille Brande, Sønder Omme, i Brande Kirkebog dåb Nr. 10.
64421798.11.27Poul Jakobsen Gammel Husum 73s 79 år 1725c  19. d 27 Nov: blev begraven GL: Poul Jacobs. af Husum 79 Aar gl.
NOTITS: DKB. Alder problematisk. FT 1787 har 61 år, ville være 72-3 i 1798.
64431798.12.02Ane Jørgensdatter Arvad 70c 70 år 1728c  1. d 2 decbr blev begraven Ane Jørgensd: af Arvad 70 Aar Gl
NOTITS: DKB. FT 1787, 59.
64441798.12.02Kirsten Jensdatter Brandlund 0.08 6 m. 1798.05.06 FAR: Jens Jørgensen Skræder, Brandlund, Brande. 2. Samme dag [d 2 decbr] blev begraven Jens Jørgensens Mindste Datter {Kirsten} i Lund
NOTITS: DKB. Dåb 06.05.1798. PKB "..? år.."
Dåb nr. 2558
64451798.12.09Jørgen Nielsen Flø 6.02 6 år 1 m 1792.11.18 FAR: Niels Pedersen, Flø, Brande. 3. d 9 decbr blev begraven Niels Pedersens Søn Jøren af Fløe 6 Aar gl.
NOTITS: DKB. Dåb 18.11.1792.
Dåb nr. 2431
64461798.12.16Maren Jens Christensen Bundgaards mor Uhre 80c 80 år 1718c  SØN: Jens Christensen Bundgaard, Uhre, Brande. 4. Samme Dag [d 16 december] blev begraven Jens {Christensen} Bundgaards Moder i Uhre 80 Aar Gl.
NOTITS: DKB. FT 1787, 69. Patronym ikke kendt. Jens' patronym fra dåb 14.08.1796, hvori mandens søster Else Christensdatter er nævnt. Han er gift i 1792 med Karen Poulsdatter af Risbjerg og er søn af Christen Christensen i Uhre.
64471799.01.27Jens Nielsen Gammel Grene Grarup 66s 80 år 1732c  5. d 27 Janv: blev begraven Gl Jens {Nielsen} Greene i Grarup 80 Aar
NOTITS: Patronym fra FT 1787, hvor han er 54, hvorefter dødsalderen skal være 66! Der er to Jens Nielsen Grene'r i Brande nogen tid, den anden i Uhre osv men flytter til Ejstrup og Give.
64481799.01.27? Peder Iversen svigermor Lundfod 74c 74 år 1724c  SVIGERSØN: Peder Iversen, Lundfod, Brande. DATTER: Karen Troelsdatter, Lundfod, Brande. 6. Samme Dag [d 27 Janv:] blev begraven Peder Iversens Svigermoder i Lundfoed 80 Aar Gammel
NOTITS: FT 1801. Karen Troelsdatters mor. Karen gift 1792 af Borup med Peder.
64491799.01.27? Christen Madsen svigermor Lundfod 75c 75 år 1723c  SVIGERSØN: Christen Madsen, Lundfod, Brande. DATTER: Mette Pedersdatter, Lundfod, Brande. 7. Endnu Samme Dag [d 27 Janv:] blev begraven Christen Madsens Svigermoder i Lundfoed 75 Aar Gl:
NOTITS: Mette Pedersdatter er gift med Christen Madsen.
64501799.02.10Søren Jensen Brandlund 0.01 2 uger 1799.01.27 FAR: Jens Sørensen, Brandlund, Brande. 8. Samme dag [d 10 Febr] blev begraven Jens Sørensens Søn Søren i Lund 14 dage Gl
NOTITS: DKB. Dåb 27.01.1799.
Dåb nr. 2570
64511799.03.24Kirsten Larsdatter Risbjerg 0.01 1 uger 1799.03.17 FAR: Lars Nielsen, Risbjerg, Brande. 9. Samme dag [d 24 Martj] blev begraven Lars Nielssens Spæde datter {Kirsten} 8 dage gl
NOTITS: DKB. Dåb 17.03.1799.
Dåb nr. 2574
64521799.03.31Dødfødt Uhre 0.00 0 uger 1799.03 FAR: Niels Hansen, Uhre, Brande. 10. d 31 Martj blev begraven Niels Hansens døedfødte Søn [..]
NOTITS: Uhre fra FT 1801.
64531799.04.19Abelone Hansdatter Tarp 64s 72 år 1735.06.01  SØN: Jens Pedersen, Tarp, Brande. 11. d 19 April blev begraven Jens Pedersens Moder {Abelone Hansdatter} i Tarp 72 Aar gl:
NOTITS: Identificeret over Jens Pedersens fødested Adsbøl i Strellev. Kirkebogen har gjort hende 8 år ældre end hun var. Fødte i Horne 1735: Abelone - datter af Hans Hansen i Bounum og Ellen Pedersdatter (meddelt af Hanne Graversen). Juni i dato antaget, ikke fra kirkebogen.
64541799.04.28? Peder Pedersen Sognefoged's mor Uhre 75c 75 år 1723c  SØN: Peder Pedersen Sognefoged, Uhre, Brande. 12. d 28 April blev begraven Peder Sognefogeds Moder i Uhre 75 Aar Gl:
NOTITS: Hendes navn kendes ikke.
64551799.04.28Karen Jensdatter Borup 56c 56 år 1742c  MAND: Peder Pedersen, Borup, Brande. 13. Samme dag [d 28 April] blev begraven Peder Pedersens Kone {Karen Jensdatter} i Borup 56 Aar gl.
NOTITS: FT 1787 45 år.
64561799.06.02Hans Pedersen Skærlund 84s 89 år 1715c  14. d 2den Juni blev begraven Hans Pedersen i Schierlund 89 Aar Gammel
NOTITS: FT 1787, 72.
64571799.06.16Christen Henningsen Uhre 60c 60 år 1738c  15. Samme dag [d 16 Juni] blev begraven Almisse Lem Christen Henningsen af Uhre 60 Aar gl.
64581799.06.16Niels Hansen Uhre 2.04 2 år 3 m. 1797.03.19 FAR: Hans Dynesen, Uhre, Brande. 16. ligeleedes [d 16 Juni] Hans Dynesens Søn {Niels} i Uhre 2¼ Aar gl:
NOTITS: DKB: Dåb 19.03.1797.
Dåb nr. 2535
64591799.07.26Sidsel Jensdatter Uhre 3c 3 år 1796c FAR: Jens Christensen Bundgaard, Uhre, Brande. 17. Samme dag [d 26 Juli] blev begraven Jens {Christensen} Bundgaards Datter Sidsel af Uhre 3 Aar Gl:
NOTITS: BG Hefte 12, Uhre 2. del, side 137.
64601799.10.09Johan Friederich Borris by 38c 38 år 1761c  18. Onsdagen den 9 Octobr blev begraven en fattig Skomager Johan Fridrick af Bores Sogn og by Som Druknede i Aaen mellem Fløe og Sandfeld, 38 Aar Gl:
64611799.12.01Kirsten Hansdatter Østerholm 63c 63 år 1736c  DATTER: Ane Cathrine Sørensdatter, Østerholm, Brande. SVIGERSØN: Jens Christensen Kragsig, Østerholm, Brande. 1. d 1 Decbr blev begraven Jens {Christensen} Kragsigs Svigemoder Kiersten Hansdatter af Østerholm 63 Aar gl:
NOTITS: Patronym Christensen fra BG Hefte 11, side 27, parcel 5 "Den gyldne Middelvej". Hun er Ane Chatrine Sørensdatters mor.
64621800.01.05Mads Jensen Brande By 65c 65 år 1734c  2. endnu Samme dag [d: 5 janv:] blev begraven Mads Jensen i Brande 65 Aar gl:
NOTITS: Alder passer med FT 1787.
64631800.01.19Thøger Jensen Skærlund 74 76 år 1725.12.26  3. d. 19. janv. blev begraven Tøger Jensen i SchierLund 76 Aar Gammel
NOTITS: Født i Bøvl, Sønder Omme, søn af Jens Christensen.
64641800.02.09Ane Pedersdatter Qvist Brandlund 68c 68 år 1731c  MAND: Niels Hansen Skomager, Brandlund, Brande. 4. d. 9. Febr blev begraven Skomager Enken Ane Pedersd: {Qvist} i Lund 68 Aar Gl:
NOTITS: Ikke nævnt i FT 1787. Vel Niels Hansen skomagers enke. Han blev begravet 1780. Gift 1775 i Rind. Hun kaldes Anne Pedersdatter Qvist i udskiftningen 1791 i Brandlund.
64651800.02.12Christen Nielsen Nedergaard Brandlund 84c 84 år 1715c  5. d. 12. Febr blev begraven Gl Christen Nielsen Nedergaard i Lund 84 Aar Gl.
NOTITS: Ikke nævnt i FT 1787, hvor Lars Christensen Nedergaard velsagtens er søn.
64661800.02.16Christen Langkær- Lille 3c 3 år 1796c  MORFAR: Christen Pedersen Lille Langkær, Langkær- Lille, Brande. 6. d 16 Febr blev begraven Christen {Pedersen} L. LanKiers Datter Søn Christen 3 aar Gl:
NOTITS: Ikke set døbt i Brande KB.
64671800.03.09Bertel Clemmensen Skerris 3.00 3 år 1797.04.17 FAR: Clemmen Andersen Skerris, Skerris, Brande. 7. d 9 Martj blev begraven Clemand {Andersen} Skierises Søn Bertel 3 Aar Gammel
NOTITS: Dåb 05.06.1797. Patronym Andersen FT 1787.
Dåb nr. 2538
64681800.03.16Niels Thomsen Brogaard 82c 82 år 1717c  8. d. 16. Martj blev begraven Niels Thomsen i Broegaard 82 Aar Gammel.
NOTITS: Ikke nævnt i FT 1787.
64691800.04.06? Niels Christensens Kone  70c 70 år 1729c  MAND: Niels Christensen, ?, Brande. 9. d. 6. April blev begraven Niels Christensens Hustru 70 aar Gammel
NOTITS: Kan ikke være Niels Christensen Nygaard, hans kone lever i 1801 Kan ikke være Niels Christensen Langkærs kone i Brande, hun dør 1802. Ikke Niels Christensen Stenkløver i Borup 1787, kone for ung.
64701800.05.09Ane Marie Pedersdatter Uhre 59s 56 år 1740c  MAND: Jens Nielsen, Uhre, Brande. 10. d. 9 May blev begraven Jens Nielsens Hustru {Ane Marie Pedersdatter} i Uhre 56 aar gl:
NOTITS: Navn fra FT 1787, hvor hun er 46 år, som giver 59 år gammel.
64711800.05.11Morten Simonsen Uhre 78c 78 år 1721c  11. Samme dag [d 11 May] blev begraven Morten Simonsen af Uhre
NOTITS: FT 1787 i Branlund 65 år, derfor 78 år gammel.
64721800.05.22Jacob Jensen Borup 0.01 2 uger 1800.05.08c FAR: Jens Jensen, Borup, Brande. 12. Samme dag [d 22 May] blev begraven Jens Jenssens Søn Jacob i Borup 11 Dag Gl:
NOTITS: Må være hjemmedøbt og dåben glemt i kirkebogen.
Dåb nr. 1980
64731800.07.20Bodil Langmark Ross Brande By 76c 76 år 1724c  13. d. 20 Julj blev begraven Boel {Langmark} Ross af Brande 76 Aar
NOTITS: Ikke nævnt i FT 1787. Gift med Jakob Ross, der lever endnu i marts 1781, se Matr. 7A Borup skøde.
64741800.09.28Ane Kirstine Jensdatter Borup 33c 33 år 1767c FAR: Jens Jensen Søndergaard, Borup, Brande. 14. NB d. 28 Sept blev begraven Gl Jens Søndergårds datter i Borup Ane Kierstine 33 Aar Gl.
NOTITS: Patronym Jensen fra FT 1787, hvor Ane Kirstine må have været ude at tjene, for hun er ikke nævnt.
64751800.11.30Thomas Christensen Alkærlund 22.08 22 år 6 m. 1778.05.15 FAR: Christen Thomsen Alkærlund, Alkærlund, Brande. 1 d 30 Nov blev begraven Christen {Thomsen} AlgierLunds Eldste Søn Thomas 23 Aar Gl
NOTITS: Dåb Nr. 2092 15.05.1778. Patronym Thomsen fra FT 1787.
Dåb nr. 2092
64761801.01.18Dødfødt Blæsbjerg 0.00  1801.01 FAR: Niels Thomsen, Blæsbjerg, Brande. 2. d 18 Janv: blev begraven Huusmands Niels Thomsens af Blesberg Døedfødte Søn, som efter Angivelse blev født 14 dage for tiilig.
64771801.01.28Søren Thomassen Grarup 1.06 1 år 6 m. 1799.07.26 FAR: Thomas Lassens, Grarup, Brande. 3. d 28 Janv: blev begraven Thomas Lassens yngste Søn Søren 1½ Aar Gammel.
NOTITS: Dåb 26.07.1799. Sted fra dåben.
Dåb nr. 2585
64781801.02.08Johanne Jensdatter Harrild 0.08 6 m. 1800.06.02 FAR: Jens Eriksen, Harrild, Brande. 4. d 8 Febr blev begraven Jens Ericksens Datter {Johanne} af Harrild ½ Aar gl.
NOTITS: Dåb 02.06.1800. Johanne fra dåben. PKB har Inger, som er en fejl.
Dåb nr. 2604
64791801.03.15Else Nielsdatter Grarup 53c 53 år 1747c  MAND: Jens Pedersen, Grarup, Brande. 5. d. 15 Martj blev begraven Jens Pedersens Kone {Else Nielsdatter} i Grarup 53 Aar Gl:
NOTITS: Skulle være i FT 1801 af februar, men er der ikke. Gift 1787 i Øster Nykirke.
64801801.03.22Mette Jensdatter Uhre 8.04 8 år 2 m. 1793.01. 06 FAR: Jens Thøgersen, Uhre, Brande. 6. d 22 Martj, blev begraven Jens Tøgersens Datter Mette i Uhre 8te Aar Gammel.
NOTITS: Dåb søndag efter Nytår 06.01.1793.
Dåb nr. 2437
64811801.03.29Ane Eriksdatter Harrild 23.07 23 år 5 m. 1777.10.05  7. d 29 Martj blev Pigen Ane Ericksd: i Harild begraven 23 Aar gl
NOTITS: Dåb #2086, 05.10.1777.
Dåb nr. 2086
64821801.04.02Lars Andersen Langkær- Store 20.03 20 år 4 m. 1781.01.01 FAR: Anders Lassen, Langkær- Store, Brande. 8. d 2 April blev begraven Anders Lassens Søn i LangKier nafl. Lars gl 20 Aar
NOTITS: Dåb 01.01.1781 Grarup, #2162.
Dåb nr. 2162
64831801.04.02Karen Bertelsdatter Uhre 32c 32 år 1768c  9. Samme dag [d 2 April] blev begraven Almisse lem Karen Berteldatter af Uhre 32 Aar Gammel.
NOTITS: Ikke i FT 1801, ikke i FT 1787. Måske datter af skoleholder Bertel Christensen Tirsvad.
64841801.04.19Maren Nielsdatter Uhre 2.04 2 år 3 m. 1799.01.27 FAR: Niels Nielsen, Uhre, Brande. 10. d 19 April blev begraven Niels Nielssens Mendste Datter af Uhre Maren 2½ Aar Gl:
NOTITS: Dåb 27. 01.1799.
Dåb nr. 2571
64851801.05.14Severin Møller Brande By 52.08 53 år 1748.09.17  11. d 14 May blev begraven Sognepræsten Severin Møller i Sit Alders 53 Aar Gl:
NOTITS: Dåb Vesterbygden, Sjælland 17.09.1748, Wiberg.
64861801.05.14Maren Jensdatter Nørholm 37c 37 år 1763c  MAND: Lars Christensen Winding, Nørholm, Brande. 12. Samme dag [d 14 May] blev begraven Lars Windings Hustru {Maren Jensdatter} 37 Aar
64871801.05.14Mette Kirstine Larsdatter Nørholm 8.07 9 år 1792.11.18 FAR: Lars Christensen Winding, Nørholm. 13. Samme dag [d 14 May] blev begraven Lars {Christensen} Windings Datter Mette Kierstine 9 Aar Gammel
NOTITS: Dåb 18.11.1792.
Dåb nr. 2432
64881801.08.30Malene Pedersdatter Uhre 2.01 2 år 1799.07.26 FAR: Peder Hansen, Uhre. 14. d 30 Aug: blev begraven Peder Hansens Datter Malene i Uhre 2 Aar Gl:
NOTITS: Dåb 26.07.1799. Døbenavn Anne Malene.
Dåb nr. 2586
64891801.09.27Jens Christensen Brandlund 37c 37 år 1764c  15. d 27 Septr blev begraven Jens Christensen af Lund 37 Aar gl:
NOTITS: Ikke i FT 1801.
64901801.12.20Jens Hansen Væver Nørholm 70  70 år 1731c  1. d 20 Decbr blev begraven Jens Hansen væver af Nørholm 70 Aar Gl:
NOTITS: Ikke i FT 1801. Født i Aale, skifte efter far Hans Nielsen †1737, væver i Åle, skifte 2.1.1738 og gift 1. gang Gedske Rasmusdatter †1786 i Åle, skifte 14.6.1786. Dåb ikke fundet.
64911801.12.20Jens Madsen Brandlund 1.07 1 år 6 m. 1800.05.18 FAR: Mads Jensen, Brandlund, Brande. 2. Samme dag [d 20 Decbr] blev begraven Mads Jensens Søn Jens af Borup [Brandlund!] 1½ Aar Gl
NOTITS: Dåb 18.05.1800. PKB har sønnens navn som Mads, hvilket er forkert.
Dåb nr. 2601
64921801.12.02Ane Henningsdatter Uhre 73c 73 år 1728c  MAND: Christen Pedersen Nørgaard, Uhre (Nørgaard), Brande. 3. d 2 Decembr blev begraven Christen Pedersen Nørgaards Hustru {Ane Henningsdatter} i Uhre 73 Aar Gl:
NOTITS: FT 1787, hun er anden gang gift med Christen. Første gang gift med Niels Christensen.
64931802.01.24Maren Henningsdatter Brandlund 54s 61 år 1747c  MAND: Søren Simonsen, Brandlund, Brande. 4. d 24 Janv: blev begraven Søren Simonsens Enke {Maren Henningsdatter} i Lund 61 Aar Gl:
NOTITS: Navn fra FT 1787, hvor hun er 40 år, derfra 54 år gammel.
64941802.01.31Niels Pedersen Brandlund 0.03 3 m. 1801.10.25 FAR: Peder Pedersen Flø, Brandlund. 5. d 31 Janv. blev begraven Peder {Pedersen} Fløes Søn Niels af Lund ¼ Aar Gl:
NOTITS: Dåb 25.10.1801. Patronym BG Nr. 9, side 78 Matr. 8a Brandlund.
Dåb nr. 2627
64951802.02.28Kirsten Christensdatter Askær- Sønder 84c 84 år 1717c  SVIGERSØN: Jeppe Christensen Sønder Askær, Askær- Sønder, Brande. DATTER: Ane Marie Pedersdatter, Askær- Sønder, Brande. 6. Samme dag [d 28de Febr] blev begraven Enken Kirsten Christensd: Jeppe {Christensen} Sønder AsKiers Svigemoder 84 Aar gl:
NOTITS: FT 1787 Ørskov, Snejbjerg 68 år, som passer. PKB får hendes patronym til at være Pedersdatter, hvilket er forkert.
64961802.03.07Sophie Enevoldsdatter Brande By 71.00 72 år 1731.03.04  MAND: Niels Christensen Langkær, Brande By, Brande. 7. d 7 Martj blev begraven Niels LangKiers Kone {Sophie Enevoldsdatter} i Brande 72 Aar Gl:
NOTITS: Navn FT 1801. Dåb Thyregod KB 4. søndag i fasten 04.03.1731
64971802.05.16Ane Andersdatter Alkærlund 80c 80 år 1721c  MAND: Thomas Christensen Alkærlund, Alkærlund, Brande. 8. d 16 May blev begraven Thomas {Christensen} AlgierLunds Hustru{Ane Andersdatter} 80 Aar gl:
NOTITS: Navn FT 1787, 66. Ikke nævnt i FT 1801.
64981802.06.07Eskild Hansen Grarup 53s 56 år 1749c  9. d 7 Juni blev begraven Eschild Handsen af Grarup 56 Aar gl: [PKB:] NB Denne Mand handlede med Strømper, kom i Klammeri udi Fyhn med nogle Byemænds Karle i et Vertshuus, blev forslaaet og bragt i en alvorlig forfatning her til sit hjem, hvor han døde faa Dage efter. Sagen blev ej siden undersøgt.
NOTITS: FT 1801 52 år, hvilket giver dødsalder 53. Se BG Hefte 8, side 53, Matr. 10a Grarup.
64991802.08.01Ane Madsdatter Askær- Sønder 81c 82 år 1721c  SØN: Jeppe Christensen Sønder Askær, Askær- Sønder, Brande. 10. d 1 August blev begraven Jeppe {Christensen} AsKiers Moder [PBK:] Ane Madsd. 82 Aar gl:
NOTITS: Anne Madsdatter af Sønder Hvillum Ejstrup FT 1787, 65 år, hvilket giver 81. Jeppe Christensen bliver gift 1796 i Ørskov, Snejbjerg af Hvillum, Ejstrup.
65001802.10.01Kirstine Andersdatter Langkær- Store 81c 81 år 1721c  SØN: Anders Lassen, Langkær- Store, Brande. BROR: Clemmen Andersen, Skerris, Brande. 11. d 1 oct blev begraven Anders Lassens Moder {Kirstine Andersdatter} i LangKier 81 Aar Gammel
NOTITS: Næste linie i PKB: "hendes bror Clemend Andersen i Skeeris". Kirstine Andersdatter fra hendes bror Christen Andersen Skerris' skifte 1805 i Grarup.
65011802.10.03Clemmen Andersen Skerris 71s 74 år 1731c  12. d 3 oct blev begraven Clemand Andersen af Skieris 74 Aar Gammel
NOTITS: I Reserverullen 1741 er han 10 år, altså født 1731, derfra alder 71.
65021802.10.05Inger Jensdatter Harrild 0.09 8 m. 1802.02.07 FAR: Jens Eriksen Harrild, Harrild. 13. d 5 octbr blev begraven Jens {Eriksen} Harilds barn Inger ¾ Aar gl
NOTITS: Dåb 07.02.1802.
Dåb nr. 2630
65031802.11.04Peder Andersen Brande By 0.01 7 uger 1802.10.24 FAR: Anders Pedersen, Brande By. 4de Nov begravet Anders Pedersens barn Peder i brand 7 uger
NOTITS: Begravelsen kun i PKB. Daab 24.10.1802.
Dåb nr. 2650
65041802.11.07Dødfødt Borup 0.00  1802.11 FAR: Peder Christensen Hjuler, Borup, Brande. 7de Nov Peder Christensen hjulers dødfødte søn.
NOTITS: Kun i PKB.
65051802.11.28Jens Christensen Alkærlund 0.01 3 uger 1802.11.07c FAR: Christen Thomsen Alkærlund, Alkærlund. 28de Nov Christen {Thomsen} Algierlunds barn Jens 3 Uger gl.
NOTITS: Kun i PKB. Vel hjemmedøbt, ingen dåb fundet i kirkebøgerne.
Dåb nr. 1979
65061802.11.29Mette Gydesdatter Økær Borup 64.05 67 år 1738.07.09  1. d 29 Nov blev begraven Mette Gydesdatter i Borup Aar gl. 67 Aar
NOTITS: Dåb 09.07.1738 Rind Kirkebog. PKB kalder hende Mette Økjer fra Borup.
65071803.02.06Maren Christensdatter Brandlund 42c 42 år 1760c  MAND: Peder Madsen Skræder, Brandlund, Brande. 2. d 6 Febr blev begraven Peder Madsens Hustru {Maren Christensdatter} i Lund 42 Aar gammel.
NOTITS: For skræder se Dåb 13.06.1802 #2643 og #2643 i 1797. Ikke i FT 1801.
65081803.02.20Kirsten Jensdatter Tarp 45c 45 år 1757c  MAND: Christen Andersen, Tarp, Brande. 3. d 20 Febr blev begraven Christen Andersens Kone {Kirsten Jensdatter} i Tarp 42 aar. [PKB:] NB [dist..] død upaatvivlelig af at vove sig for tidlig ud efter Barselseng da forkjølelsen satte sig for brystet.
NOTITS: Alder passer med FT 1801, 43 år. PKB 44 aar. Der er kommet en ny præst til Brande, hans navn er Ludvig Michael Lund, som var i Brande 1801-08. Han ses at være en hård, stejl, hensynsløs og selvherlig karrieremand. Han fører flere kampagner, den ene begynder her mod at komme for tidlig ud af barselsseng, hvorved man spørger, om præsten havde nogen som helst forstand på det. Den anden kampagne består i beskyldninger mod jordemødre ved dødfødte børn. Han indberetter flere til amtslægen (stifts physicus). Det ender i 1808 med at flere jordemødre ikke vil komme til fødsler, når han er til stede, se Nr. 6585. Den tredje kampagne er indførsel af en ny salmebog mod 57 underskrifter, hvor han i en følgeskrivelse - som underskriverne ikke kan tage stilling til - til kancelliet nederdrægtigt antyder, at modstanderne ikke selv har underskrevet, har truet med kapitalsopsigelse, hvis andre ikke underskrev. (Denne tredje kampagne beskrevet i Uffe Birkedal fra Liber daticus i Kirkehistoriske Samlinger, 3. række, bind 5). For fairhedens skyld: Bundgaard Lassen i "Brande Sogns Historie" bedømmer ham positivt. Denne præst gør i alt fald kirkebogen mere levende.
65091803.02.27Ane Larsdatter Uhre 70c 70 år 1732c  MAND: Jens Pedersen, Uhre, Brande. 4. d 27 Febr blev begraven Jens Pedersens Kone {Ane Larsdatter} i Uhre 70 Aar gl.
NOTITS: FT 1801 alder 68 år passer. PKB 72 aar.
65101803.03.20Karen Jørgensdatter Sandfeld- Store 32c 32 år 1770c  MAND: Jørgen Troelsen Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande. 5. Samme dag [d 20 Martj] blev begraven Jørgen Sandfelds Hustru {Karen Jørgensdatter} 32 aar gl. [PKB:] hun døde ligeledes af svindsot ved for tidlig at gaa ud efter barselsseng. Ved denne lejlighed er det lagt Mødrene paa hjerte, at være forsigtig.
NOTITS: FT 1801 alder 29 år passer. PKB 31 år. Præstens dødsårsag er ren overtro.
65111803.05.06Mette Jakobsdatter Uhre 54c 54 år 1748c  MAND: Anders Pedersen, Uhre, Brande. 6. d 6 Maj blev begraven Anders Pedersens Hustru {Mette Jakobsdatter} i Uhre 54 aar
NOTITS: FT 1801 alder 52 år passer.
65121803.05.26Peder Pedersen Sognefoged Uhre 57c 57 år 1745c  7. d 26 Maj blev begraven Peder Pedersen [PKB:] sognefoged af Uhre 57 Aar gammel
NOTITS: Sognefoged. FT 1801 alder 55 år passer.
65131803.05.26Søren Larsen Grarup 6.03 6 år 1797.02.12 FAR: Lars Sørensen, Grarup.MOR: Marianne Pedersdatter8. Samme dag [d 26 Maj] blev begraven Lars Sørensens Søn Søren af Grarup 6 Aar gammel
NOTITS: Dåb 26.02.1797.
Dåb nr. 2531
65141803.06.05Magrethe Pedersdatter Grene Grarup 72s 85 år 1731c  MAND: Jens Nielsen Grene, Grarup, Brande. 9. d 5 Juni blev begraven Magrete {Pedersdatter} Grene fra Grarup 85 Aar gl:
NOTITS: Anden skrift. FT 1787 gift med Jens Nielsen Grene. Hendes alder 1787 er 56, derfor 72. De 85 er en vild antagelse.
65151803.07.06Christen Sørensen Hjuler Alkærlund 70c 70 år 1733c  10. d 6 Julj blev begraven Christen Sørensen Hiuler af AlgierLund 70 Aar gl:
NOTITS: FT 1787 Borup alder 53. 70 ok.
65161803.11.27Thomas Christensen Alkærlund 76s 80 år 1727c  1. d 27 Nov. blev begraven Thomas Christensen af AlgierLund 80 Aar Gl:. [PKB:] NB han sad frisk ved et bord og spiste faldt død om paa gulvet.
NOTITS: FT 1787 alder 60.
65171803.12.26Clemmen Pedersen  0.01 6 uger 1803.11.14c FAR: Peder Knudsen, Skerris?, Brande. 2. d 26 Dec. begravet Peder Knudsens barn [PKB:] Clemmen 6 Uger gl:
NOTITS: Ingen dåb set.
65181804.02.26Christen Pallesen Flø 76c 76 år 1727c  3. d 26 Febr blev begraven Christen Pallesen af Fløe 76 Aar gl:. [PKB:] NB Samme dag han døde gik han frisk og sund til kirke hvorhen han havde 1 Miil at gaae, var efter kirketjenesten i Præstegaarden, og fejlede intet, men spiste og drak med god appetit. Paa tilbagevejen til sit hjem, faldt han om og døde pludselig.
NOTITS: FT 1801 73 år passer.
65191804.05.20Søren Thomassen Grarup 2.03 2 år 2 m. 1802.03.28 FAR: Thomas Lassen Grarup, Grarup.MOR: Anne Sørensdatter4. d 20 Maj blev begraven Thomas {Lassen} Grarups Søn Søren, 2 Aar og 2 Maaneder gammel.
NOTITS: Dåb 28.03.1802.
Dåb nr. 2635
65201804.05.21Ane Benedicta Pedersdatter Borup 16.02 16 år 2 m. 1788.03.16 FAR: Peder Christensen, Borup. 5. d 21 Maj blev begraven Peder Christensens Datter Ane Benditte 16 Aar gl: af Borup
NOTITS: Dåb 16.03.1788 i Lundfod.
Dåb nr. 2325
65211804.07.29Jens Jensen Søndergaard Tarp 81c 1723c  6. Samme dag [d 29 Juli] blev begraven gl Jens Jensen af Tarp
NOTITS: Dette er Jens Jensen Søndergaard fra Borup, som er flyttet til sin datter Kirsten, der er gift med Christen Andersen i Tarp. Alder fra FT 1787, 64.
65221804.08.29Christen Troelsen Grarup 24.08 25 år 1779.12.19 FAR: Troels Iversen, ?. 7. d 29 August blev begraven Troels Iversens Søn Christen {Troelsen} 25 Aar gammel.
NOTITS: Dåb 19.12.1779 i Brande By. Ved dåben kaldes faderen Troels Langkær gift 1775 med Maren Christensdatter af Lille Langkær. Han kaldes 1777, 1779 Troels Langkær og i 1783 Troels Lille Langkær ved hans børns dåb. Han dør 1830 i Grarup. 1784-1803 skøde på Grarup 6a. Ser ud til at være gået på aftægt der.
Dåb nr. 2131
65231804.10.14Jens Christensen Blæsbjerg 0.01 2 uger 1804.09.30c FAR: Christen Jacobsen, Blæsbjerg. 8. Samme dag [d 14 oct] blev begraven Christen Jacobsens Nyefødte Søn [PKB: Jens] 14 dag gl: af Blesberg
NOTITS: PKB har 12 dage gammel.
Dåb nr. 1978
65241804.11.11Ingeborg Poulsdatter Lundfod 47c 47 år 1757c  MAND: Lars Christensen, Lundfod, Brande. [kun PKB:] dj 11 Nov Laus Christensens hustru {Ingeborg Poulsdatter} i Lundfod 47 Aar gl.
NOTITS: Navne fra FT 1787 Brandlund, hvor de da boede.
65251804.11.27Johanne Christensdatter Uhre 49c 49 år 1755c  MAND: Niels Nielsen Organist, Uhre, Brande. 1. [Anden skrift, præstens?] Anden Søndag i Advent begravet Niels {Nielsen} Organistes Hustru {Johanne Christensdatter} af Uhre gl 49 Aar -
NOTITS: FT 1801 alder 46 år passer.
65261804.11.27Dødfødt Brande By 0.00  1804.11 FAR: Anders Pedersen, Brande By. 2. Samme dag [Anden Søndag i Advent] begravet Anders Pedersens dødfødte [PKB: drenge] barn i brande. [PKB:] Efter den forklaring Gjordemoderen afgav for Præsten var dette barn død født før hun blev hentet.
65271805.01.06Ane Gydesdatter Borup 64.06 70 år 1740.07.06  1. d 6 Janv: blev begraven Almisselem Ane Gydesdatter af Borup 70 Aar Gl:
NOTITS: Rind KB dåb 06.07.1740. PKB har 76 aar.
65281805.02.03Anders Larsen Skerris 86s 88 år 1718c  2. d 3 Febr blev begraven Anders Lassen af Skieris 88 Aar gl:
NOTITS: FT 1787 68 år, giver 86 år.
65291805.02.10Jens Pedersen Uhre 57c 58 år 1747c  3. d 10 Febr blev begravet Jens Pedersen af Uhre 58 Aar Gl:
NOTITS: FT 1801 53 år, giver 57 år. 58 ok. PKB har 57 aar.
65301805.03.06Abelone Jensdatter Husum 88c 88 år 1716c  4. d 6 Martj blev begraven Abelone Jensdatter af Husum 88 Aar Gl.
NOTITS: Ikke i FT 1787 eller 1801. Ikke klart hvem hun er.
65311805.03.17Thomas Lassen Grarup 46c 46 år 1758c  5. d 17 Martj blev begraven Thomas Lassen i Grarup 46 Aar Gl:
NOTITS: FT 1801 41 år, giver 45 år. 46 ok. PKB 44 aar.
65321805.04.07Niels Christensen Nørgaard Grarup 79c 79 år 1725c  6. Samme dag [d 7 April] blev begraven Niels Christensen af Grarup 79 Aar Gl.
NOTITS: PKB kalder ham Niels Nørgaard 80 aar. FT 1801 ikke nævnt. FT 1787 ikke nævnt. Skattemandtal 1763 nævnt i Grarup. Kone død 1779. Skøder Matr. 11a Grarup 1803 til Jakob Poulsen fra Assing. BG hefte 8 side 56, Matr.11a Grarup.
65331805.04.11Niels Christensen Langkær Brande By 65c 65 år 1739c  7. d 11 April blev begraven Niels {Christensen} LangKier i Brande 65 Aar Gammel.
NOTITS: FT 1801 61 år, 65 år ok. Se også BG hefte 10, Brande By Matr. 6a Østergaard. Dødsdato fra registreringen den 20. april 1805, "som døde sidst afvigte Nat". Enten er begravelses datoen forkert eller registreringsdatoen i skiftet er det.
65341805.04.21Dødfødt Uhre 0.00  1805.04 FAR: Peder Hansen, Uhre. 8. d 21 April blev begraven Peder Hansens Dødfødte Søn af Uhre. [PKB:] Den vankundige Gl. Gjordemoder {der er sikkert tale om Maren Hannerup fra Skjærlund, 82} afgav for Præsten den forklaring, at barnet efter en haard forløsning [......] uden Livstegn til Stede, og at aldeles intet var forsøgt for at bring liv i det. De udførlige omstændigheder ved dette tilfelde bleve af Præsten anmeldte for stiftse Physicus i den befalede Indberetning.
NOTITS: FT 1801 Peder Hansen husmand med jord i Uhre. "Befalede Inberetning" lyder lidt af et forsøg på at snyde sig ud af ansvaret. "Det var ikke mig, det var befalet."
65351805.04.26Ane Nielsdatter Skærlund 69c 69 år 1735c  MAND: Morten Pedersen, Skærlund, Brande. 9. d 26 April blev begraven Morten Pedersens Hustru Ane Nielsdatter i SkierLund 69 Aar Gl:
NOTITS: FT 1787 alder 50 år, 68 dødsalder. 69 ok.
65361805.05.05Clemmen Lassen Hyvild 62s 67 år 1742c  10. d 5 MaJ blev begraven Clemand Lassen af Hyvild 67 Aar Gl.
NOTITS: FT 1787 44 år giver 62 år dødsalder. FT 1801 59 år giver 63 år dødsalder. 62 antaget.
65371805.05.05Peder Christensen Uhre 1.00 1 år 1804.04.29  MOR: Kirsten Nielsdatter, Uhre, Brande. MORFAR: Niels Nielsen Organist, Uhre, Brande. 11. Samme dag [d 5 MaJ] blev begraven Organistens Datters Kirsten Nielsdatters Uægte Søn Peder 1 Aar Gl.
NOTITS: Dåb 29. April 1804. Udlagt barnefader ungkarl Christen Pedersen af Sandfeld.
Dåb nr. 2678
65381805.05.19Inger Pallesdatter Borup 38c 38 år 1766c  12. Samme dag [d 19 MaJ] blev begraven Almisse lem Inger Pallesd: i Borup 38 Aar Gl:
NOTITS: FT 1801 - inderste ved broderen Gyde Pallesen - 34 år, 38 passer.
65391805.05.26Maren Larsdatter Nørholm 2.02 2 år 2 m. 1803.03.20 FAR: Lars Christensen Winding, Nørholm. 13. d 26 May blev begraven Lars {Christensen} Windings Datter Maren 2 Aar Gl.
NOTITS: Dåb 20.03.1803.
Dåb nr. 2661
65401805.06.02Peder Nielsen Askær Dørslund 63c 63 år 1741c  14. Samme dag [d 2 Junj] blev begraven Peder {Nielsen} Askier af DøsLund 63 aar gl:. [PKB:] NB døde af Colik paa en Rejse til Ringkjøbing.
NOTITS: FT 1801 58 år, giver 62. 63 ok. FT 1787 Sønder Askær 44 år, også 62.
65411805.06.02Dødfødt Blæsbjerg 0.00  1805.05 FAR: Niels Thomsen, Blæsbjerg. 15. Samme dag [d 2 Junj] blev begraven Niels Thomsens Dødføedte [PKB: pige] barn i Blesberg. [PKB:] Gjordemoderen forklarede, at da ingen kone var tilstæde ved fødselen lod hun barselskvinden føde staaende med hænderne holdende sig ved et i [Bo.....] ophængte [Tie.....] at barnet under saadan behandling maatte døe, er naturligt. Den nøjere forklaing er indberettet af Præsten til Stifts Physicus.
NOTITS: FT 1801 Niels Thomsen husmand i Blæsbjerg.
65421805.06.30Ane Jensdatter Brandlund 80c 80 år 1724c  16. d 30 Juni blev begraven Enken Ane Jensd: af Lund 80 Aar Gammel
NOTITS: PKB 81 aar. Enke efter hvem er ikke klart.
65431805.07.07? Thomas Nielsen Brogaards mor Brogaard 87c 87 år 1718c  SØN: Thomas Nielsen Brogaard, Brogaard, Brande. 17. d 7 Juli blev begraven Thomas Broegaards Moder en Almisse lem 87 Aar Gl:
NOTITS: Hendes navn kendes ikke.
65441805.08.11Christen Andersen Skerris Grarup 80s 82 år 1725c  [Pastor Lunds skrift] 18. d 11 August begraven Christen Andersen Skeris af Grarup 82 Aar
NOTITS: PKB har Christen Lassen, samme dato og sted, hvilket er helt forkert. Udarvingsskifte. FT 1801 76 år, giver 80 år. FT 1787 62 år, giver 80 år.
65451805.08.25Peder Jensen  21.00 21 år 1784.08.15 FAR: Jens Pedersen Nørgaard, Uhre. d 25 August Peder Jensen af Brande 19 Aar. NB han veltede ved en Drengs Uforsigtighed, som kjørte en [for]vogn, fik brystet knust hvoraf han faa Dage efter døde.19 død. d 25 August blev begravet Jens Pedersens Søn Peder i Brande [21] aar Gl.
NOTITS: Dåb 15.08.1784. PKB har Brande By.
Dåb nr. 2239
65461805.09.15Christen Andersen Langkær- Store 17.10 17 år 9 m. 1787.12.28 FAR: Anders Lassen, Langkær- Store. 20. d 15 Sept: blev begraven Anders Lassen Søn Christen af Store LangKier 18 Aar gl:
NOTITS: Dåb 28.12.1787
Dåb nr. 2317
65471805.09.15Inger Nielsdatter Lundfod 4.02 4 år 1801.08.23 FAR: Niels Jespersen, Lundfod. 21. Samme dag [d 15 Sept:] blev begraven Niels Jespersens Datter Inger af Lundfoed 4 Aar gl:
NOTITS: PKB påstår Grarup. Dåb 23.08.1801
Dåb nr. 2619
65481805.11.03Mads Jacobsen Brande By 0.03 3 m. 1805.08.04 FAR: Jacob Jensen, Brande By. 22. d 3 Nov: blev begraven Jacob Jensens Søn Mads i Brande 3 Maaneder Gl:
NOTITS: Dåb 04.08.1805
Dåb nr. 2706
65491805.12.18Christen Madsen Askier- Nørre 0.04 3 m. 3 uger 1805.08.29 FAR: Mads Pedersen Nør Askier, Askær- Nørre. 23. d 18 Decembr blev begraven Mads {Pedersen} Nør Askiers mindste Søn Christen ¼ Aar Gammel.-
NOTITS: Dåb 29.08.1805. Patronym Pedersen fra dåben.
Dåb nr. 2712
65501806.01.01Peder Kragsig Kragsig? 71c 71 år 1734c  1. d 1 Janv: blev begraven Almisse lem Peder Kragsig 71 Aar Gl:
NOTITS: Ikke klart om han lever i Kragsig eller kaldes Kragsig og lever et andet sted.
65511806.02.02? Hans Pedersens kone Brandlund 44c 44 år 1761c  MAND: Hans Pedersen, Brandlund, Brande. 2. d 2 Febr blev begraven Hans Pedersens Hustru i BrandLund 44 Aar gl:. [PKB:] NB Hun aborterede dj 4de Januar, gik strax ud i streng kulde i det hun ønskede at skjule det, blev syg, nød en slet pleje, og da præsten dj 18 Januar erfarede Omstændighederne blev vel hjælp forsøgt, men for sildig.
NOTITS: Ikke i FT 1787 eller 1801 i Brandlund.
65521806.03.09Mette Cathrine Jensdatter Borup 0.01 5 uger 1806.02.02c FAR: Jens Peter Madsen Hannerup, Askær, Nørre. 3. d 9 Martj blev begraven Jens Peter Hannerup Nyefødte Datter Mette Catrine af Borup 5 Uger gl:. [PKB:] døde af kighoste
NOTITS: Ingen dåb i kirkbogen, må være hjemmedøbt.
Dåb nr. 1977
65531806.03.30Poul Jakobsen Borup 0.01 9 uger 1806.03.09 FAR: Jakob Poulsen, Borup. 4. d 30 Martj blev begraven Jacob Poulsens Søn Poul af Borup 9 Uger Gl:
NOTITS: Dåb 09.03.1806. Altså født ca. 16 Januar 1806, seks uger før dåben.
Dåb nr. 2722
65541806.04.07Maren Pedersdatter Hannerup Skærlund 81 83 år 1724.11.12  5. d 7 April blev begraven Maren {Pedersdatter} Hannerup af SkierLund 83 Aar gl
NOTITS: PKB forsøger et navn Maren [...nne], hvoraf begyndelsen er overstreget. Omtales i Sønder Omme kirkebog som jordemoder. Pedersdatter fra FT 1787 Lille Brande, Sønder Omme, fordi hun er gift med Tøger Jensen. Hun er født i Faster sogn i stedet Hannerup datter af Peder Nielsen af Handerup og Kirsten Christensdatter.
65551806.05.15Johanne Jensdatter Borup 10.10 10 år 8 m. 1795.08.30 FAR: Jens Jensen Boel, Borup. 6. d 15 May blev begravet Jens {Jensen} Boels Datter Johanne af Borup 10 Aar Gl:
NOTITS: Dåb 30.08.1795.
Dåb nr. 2496
65561806.05.18Søren Andersen Rytter Brandlund 60c 60 år 1745c  7. d 18 May blev begraven Søren Andersen Rytter [PKB: fra Uldum], logerende hos Henrick Nielsen i Brandlund 60 Aar gl:
NOTITS: FT 1801 hverken Søren eller Henrik nævnes. Heller ikke i FT 1787. Henrik Nielsen får 1804 skøde på en parcel af Bundgaard i Brandlund, BG hefte 9, side 43, Matr. 4a.
65571806.07.20Maren Jensdatter Borup 90c 90 år 1716c  MAND: Jens Jensen gammel, Borup, Brande. SØN: Jens Jensen Boel, Borup, Brande. 8. Samme dag [d 20 Juli] blev begraven Jens Boels Moder i Borup 90 Aar gl: afgl. Jens Jensens Enke Maren {Jensdatter}
NOTITS: Ikke i FT 1787 eller 1801 i Borup, men Jens Boel er der. Marens patronym Jensdatter fra skøde 1780, BG hefte 3, side 69, Matr. Borup 6a.
65581806.08.03Thomas Nielsen Blæsbjerg 3.01 3 år 1 m. 1803.07.03 FAR: Niels Thomsen, Blæsbjerg. 9. Samme Dag [d 3 Aug] blev begraven Niels Thomsens Søn Thomas [PBK: i Blesberg] 3 Aar 1 M: Gl:
NOTITS: Dåb 03.07.1803.
Dåb nr. 2665
65591806.08.24Bertel Christensen Tirsvad Uhre 55c 55 år 1751c  10. d 24 August blev begraven Skoleholder Bertil Christensen Tiirsvad i Uhre 55 Aar Gl:
NOTITS: FT 1801, 50 år. 55 ok.
65601806.09.07Jens Pedersen Lund Lundfod 71s 76 år 1735c  11. d 7 Sept blev begraven [PKB: Snedker] Jens {Pedersen} Lund i Lundfoed 76 Aar gl:
NOTITS: PKB 82 aar. Patronym fra FT 1787, 52 år derfor 71. FT 1801 66. Han er ikke fra Brande og navnet Lund kommer andetsteds fra. Flyttede fra Viborg til Lundfod.
65611806.09.14Ingeborg Larsdatter Lundfod 3.02 16 uger 1806.07.03 FAR: Lars Christensen, Lundfod. 12. d 14 Sept: blev begraven Laus {Christensen} Bundgaards Datter Ingeborg 16 Uger Gl: i Lundfoed
NOTITS: Dåb 22.06.1806.
Dåb nr. 2728
65621806.09.21Ane Sørensdatter Flø? 0.03 12 uger 1806.06.22 FAR: Søren Sørensen, Flø. 13. d 21 Sept: blev begraven Søren Sørensens Datter Ane 16 Uger Gl:
NOTITS: Dåb 22.06.1806.
Dåb nr. 2727
65631806.11.16Jacob Poulsen Brandlund 31c 31 år 1775c  14. d 16 Nov blev begraven Jacob Pouelsen i Lund 31 Aar
NOTITS: 1800 i Tarp, FT 1801 i Grarup, 1803 Grarup, barn Karen. 1806 marts i Borup, barn Poul, 1806 nov. i Brandlund. Jacob Poulsen, Harreskov, Assing gift 1798 med Mette Jensdatter i Sønder Askær.
65641807.01.01Maren Jensdatter Borup 9c 9 år 1797c FAR: Jens Jensen Glejberg, Borup. 1. d 1 Janv. blev begraven Jens {Jensen} Glejbergs Datter Maren i Borup 9 Aar Gl:
NOTITS: FT 1787 Borup 4 år, kan ikke passe!. Ikke født i Brande.
65651807.01.04Jens Troelsen Uhre 84c 84 år 1722c  2. d 4 Janv: blev begraven Jens Troelsen i Uhre 84 Aar Gl:
NOTITS: FT 1787 65 år, 84 ok.
65661807.01.25Maren Jensdatter Brandlund 0.04 18 uger 1806.09.14 FAR: Jens Sørensen, Brandlund. 3. d 25 Janv. blev begraven Jens Sørensens Datter Maren af BrandLund 20 Ugger Gl:
NOTITS: Dåb 14.09.1806
Dåb nr. 2734
65671807.02.15Søren Ottesen Uhre 0.05 5 m. 1806.09.14 FAR: Otte Sørensen, Uhre. 4. Samme dag [d 15 Febr] blev begraven Otte Sørensens Søn Søren af Uhre ½ Aar Gammel
NOTITS: Dåb 14.09.1806
Dåb nr. 2733
65681807.03.15Peder Pedersen Borup 61s 64 år 1745c  5. d 15 Martj blev begraven Peder Pedersen øs[..] af Borup 64 Aar gl:
NOTITS: FT 1801 55 år, giver 61.
65691807.03.26Ane Marie Christensdatter Uhre 72 75 år 1735  MAND: Dynes Larsen, Uhre, Brande. 6. d 26 Martj blev begraven Dynes Larssen Kone Ane Marie Christensd: af Uhre 75 Aar Gammel
NOTITS: Født i Østerdam, Thyregod.
65701807.03.30Ane Andersdatter Brandlund 23.08 23 år 8 m. 1783.07.17  STEDFAR: Mads Christensen Skomager, Brandlund, Brande. 7. d 30 Martj blev begraven Mads [PKB: Christensen] Skoemagers Steddatter Ane Andersd: af Brandlund 24 Aar gl:. [PKB:] NB Hun blev et offer for Quaksalberie; thi tejnende paa Apoteket i horsens, fik hun for 2½ Aar siden en koldfeber som et [u....digt] Menneske pludselig standsede ved et Medikament, men Pigen fik en rystelse over hele Legemet og anden sygdom, som lagde hende til Sengs hvorfor hun aldrig [kom?] frisk igen. O! at det maatte tages til Advarsel af de mange Qauksalvere.
NOTITS: Dåb 17.07.1783. Far Anders Eriksen, Dørslund, mor Ane Iversdatter.
Dåb nr. 2220
65711807.04.05Niels Christensen Tarp? 0.01 1 uger 1807.03.28c FAR: Christen Andersen, Tarp?. 8. d 5 April blev begraven Christen Andersens Nysfødte Søn hiemme Døbt Niels 8 dage gl. [PKB:] NB Dette barn var en Vanskabning, Gummer i [Q.....len] af Munden var borte, og en stor Udvæxt fandes ved det ene Næsebor.
NOTITS: PKB 6 dage gammel. Ikke registreret som dåb i kirkebogen.
Dåb nr. 2710
65721807.04.26Lars Hansen Hyvild 61c 61 år 1745c  9. d 26 April blev begraven Lars Hansen i Hyvild 61 Aar gl
NOTITS: Ikke i FT 1801.
65731807.05.24Dødfødt Borup 0.00  1807.05 MOR: Maren Pallesdatter, Borup. UDLAGT: Anders Pedersen, Skærlund, Brande. 10. d 24 may blev begraven Maren Pallesdatter uægte og Døedfødte Drenge Barn af borup til Fader blev udlagt Peder Andersens Søn Anders Pedersen i Skierlund. [PKBs hele tekst:] dj 24de Maj begravet Qvinden Maren Pallesdatters uægte og dødfødte Drengebarn. Til Barnefader blev udlagt Ungkarl Anders Pedersen fra Skerlund. Omstændighederne ved dette barns fødsel var: Barnet er i det mindste kommen 14 Dage for tidlig, og til for Tidlige Nedkomst kunde ingen Aarsag angives. Da ingen var hiemme i det Huus, hvor BarneModeren boede, og hun [....] [....] gik saa til nærmeste Naboe Jens Boel for at raabe om hjelp, men overvundet af fødsels Smerterne, fødte hun barnet uden nogens hjelp under aaben himmel. Barnet har efter de tililende Quindfolks sigende været dødt i 3 Uger før fødselen. Hun har født et før, som lever.
NOTITS: Ingen Dåb. Anders Pedersen er 27 år, Maren er også 27 år. Hun gifter sig året efter med Jens Jensen i Enkelund, Thyregod.
65741807.05.30Ane Christensdatter Grarup 84c 84 år 1722c  SVIGERSØN: Søren Christensen Nørgaard, Grarup, Brande. DATTER: Dorte Jensdatter, Grarup, Brande. 11. d 30 May blev begraven Enken Ane Christensdatter Søren {Christensen} Nørgaards Svigermoder i Grarup 84 Aar gl:
NOTITS: Ikke i FT 1801. Datteren Dorthe Jensdatter er gift med Søren Christensen Nørgaard.
65751807.06.07Marie Jørgensdatter Sandfeld- Store 5.03 5 år 3 m. 1802.02.28 FAR: Jørgen Troelsen. 12. d 7 Juni blev begraven Jørgen Troelsens Datter Marie i Sandfeld 5½ Aar gl:
NOTITS: Dåb 28.02.1802.
Dåb nr. 2632
65761807.10.04Peder Svendsen Borup 58s 55 år 1749c  13. d 4 Oct: blev begraven [PKB: Boelsmand] Peder Svendsen i Borup 55 Aar. [PKB:] NB laa 3 Aar til Sengs af Apoplexie.
NOTITS: FT 1801 52 år, giver 58 år.
65771807.10.18Ane Pedersdatter Borup 78s 81 år 1729c  MAND: Søren Lassen Bjerre, Borup, Brande. 14. d 18 oct: blev begraven Søren Lassen Bieres Hustr {Ane Pedersdatter} i Borup 81 Aar Gl.
NOTITS: FT 1801 72 år, giver 78 år.
65781807.12.13Christen Pedersen Brejl Lundfod  69 år 1738c  15. d 13 dec: blev begraven Christen Pedersen Breiel Almisse lem i Lundfoed 69 Aar gl:
NOTITS: Udeladt i FT 1787 og Ft 1801.
65791807.12.20Kirsten Jensdatter Grarup 50c 50 år 1757c  BROR: Niels Jensen Grene, Grarup, Brande. 15. d 20 Dec: blev begraven Niels {Jensen} Greenes Søster Pige Kirsten Jensd: i Grarup 50 Aar gl:
NOTITS: Ikke set i FT 1801 eller 1787. Niels Jensen Grene den ældre. Den yngre var i Uhre etc. før 1801 til Ejstrup og Give.
65801808.01.03Johanne Cathrine Christensdatter Skærlund 83s 76 år 1724c  MAND: Jens Pedersen Schals, Skærlund, Brande. 1. d 3 Janv: blev begraven Jens {Pedersen} Schalses Hustru Johanne Chatrine {Christensdatter} i Skierl: 76 Aar gl.
NOTITS: FT 1801 Arvad Mølle 76 år, giver 83 år. I 1802 sælges Arvad Mølle, derefter flyttet til Skærlund.
65811808.01.31Christen Jensen Askær- Sønder 0.05 5 m. 1807.08.30 FAR: Jens Christensen, Askær- Sønder, Brande. 2. Samme dag [d 31 Janv] blev begraven Jens Xstensens Mindste Søn Christen af S: AsKier 5 M. gl.
NOTITS: Dåb 30.08.1807. PKB 26 uger.
Dåb nr. 2746
65821808.03.06Dødfødt Risbjerg 0.00  1808.03 FAR: Mads Larssen, Risbjerg. 3. d 6 Martj blev begraven Mads Larssens Døedfødte Søn i Riisberg. [PKB:] De nærmere Omstændigheder ved dette Barns fødsel var: Da Gjordemoderen blev hentet, fandt hun konen liggende i et lidet kammer, som var meget fugtig. Gjordem: lod manden hente et par koner, som kunne gaa til haands under fødselen, men det ville han ikke. Der var da ingen anden nærværende [end?] Manden selv, Gjordemoderen, en Tjenestepige og en gl. 80 Mand, som laae i Sengen. [....] [.....] da Gmderen kom, efter 10 til 12 timers Smerter blev konen forløst og foregiver G: at barnet døde, fordi Moderen var saa [svager?] [......... konen paa Mandens?] og fødte liggende paa Sengen: G: varmede og gned barnet, forat bringe Liv i det men forgieves.
65831808.03.23Maren Nielsdatter Risbjerg 45c 45 år 1762c  MAND: Mads Larsen, Risbjerg, Brande. 4. d 23 Martj blev begraven Mads Larssens Kone {Maren Nielsdatter} i Riisberg 45 Aar Gl. [PKB:] Hun døde i barselsseng og er sterke formodninger om, at det strenge Arbejde hun nogle maaneder før forløsningen maatte forrette, da Manden ingen Pige vilde holde har fremskudt hendes livs Ende.
NOTITS: Overtager Matr. 2a Risbjerg først i 1802, er således ikke med i FT 1801. FT 1787 23 år, ved broderen Christen Nielsen i Uhre, giver 44 år. ok.
65841808.04.15Mette Sørensdatter Grarup 10.07 12 år 1797.09.03 FAR: Søren Christensen Nørgaard, Grarup (Nørregaard). 5. d 15 April blev begraven Søren {Christensen} Nørgaards Datter Mette af Grarup 12 Aar Gammel.
NOTITS: Dåb 03.09.1797
Dåb nr. 2543
65851808.09.11Dødfødt Uhre 0.00  1808.09 FAR: Jens Christensen Bundgaard, Uhre.MOR: Maren Poulsdatter, Uhre. 6. d 11 Sept: blev begraven Jens Bundgaards dødføedte Datter af Uhre med sin 1ste Kone Karen Poulsdatter. [PKB:] Omstændighederne ved dette Barns fødsel er følgende: Taarsdagen dj 15de Sept. blev Glordemoder Mette Nielsdatter {63} Niels {Sørensen} Riisbjergs hustrue hentet til Jens Bundgaards kone. Ved hendes kommen fandt hun Barnet kom først til fødsel. Da hun ej forstod at foretage den behørige Handling med Barnet frasagde hun sig strax forretningen, hvorpaa der hentedes Peder Andersens kone {Kirsten Thøgersdatter, 49} i Skerlund, som ligelegedes afgiver sig med at være Giordemoder denne forsøgt men forgjeves at [...ne] Barnet. Saaledes laa konen saa indtil fredag Middag dj. 16de da Jens Bundgaard kom til Præsten {som skriver om sig selv} for at spørge om Raad. Konen paaskudede strax, at en examineret Giordemoder skulle hentes fra Omme Sogn {Sønder Omme} hvilket Peder Andersens kone alt i forvejen havde forlangt. Ilende Bud [.....] strax efter hende, men hun var [.....] nok til at afstaae at ville drage med Vognen, foregivende, at hun vented [.....] det første at blive hentet til en kone i Borris Sogn. Den lidende laae imidlertid hen til [.....] [...] [...] fredag og Løverdag, da Peder Andersens kone blev hentet derfra; for at betjene en anden kone. Imidlertid sendtes Bud efter Præsten {som skriver om sig selv} under foregivende at den Syge vilde tale med ham. Han kom Kl. 1 om Løverdag [.......]; og vilde den førstnævnte Giordemoder blot spørge som om hun turde tillade hende at bruge Magt, da den nue [.....] i være end 24 Timer havde været født, og der ingen tvivl var om at barnet var dødt. Præsten {der skriver om sig selv} maatte overlade til Giordem: at handle deri saaledes som hun agtede at forsvared det men til[....] og paaskudede, at en læge maatte hentes, hvortil manden ogsaa var villig, men før hustruen var [for......] blev konen forløst barnets [hoved] var meget ophovnet.
NOTITS: Her ses hvordan præsten i seks år har harcelleret jordemødrene, så de ikke tør gøre noget mere. At præsten "maatte overlade til jordemoderen" at behandle sagen, er politikersnak, for i næste øjeblik siger han i kernen truende, at han mener en læge bør hentes. Det er på tide at denne Præst forlader Brande, hvad han også gør. Patronym Christensen fra FT 1801 Uhre.
65861808.10.16Birte Thomasdatter Grarup 73s 68 år 1735c  MAND: Ole Jensen Glasou, Grarup, Brande. 7. I [første blodgang] Samme dag [d 16 oct] blev begraven Ole Jensens Hustru {Birte Thomasdatter} af Grarup 68 Aar Gl. døde af blodgang. [præst Lunds skrift:] B det ,aae [...] [...] der døe af [Eidm....]
NOTITS: Første af fire mennesker døde af blodgang. FT 1801 66 år, bliver73 år. Glasou fra skøde.
65871808.10.20Inger Kirstine Christensdatter Langkær- Store 1.00 11 m. 1807.11.22 FAR: Christen Thomsen, Langkær- Store. 8. II [anden blodgang] d 20 oct blev begraven Christen Thomsens Yngste datter Inger Kierstine 1 Aar Gl. døed af bloedgang.
NOTITS: Dåb 22.11.1807.
Dåb nr. 2751
65881808.10.28Sidsel Christensdatter Langkær- Store 5.03 5 år 1 m. 1803.09.11 FAR: Christen Thomsen, Langkær- Store. 9. III [tredje blodgang] d 28 oct: blev begraven Christen Tomsens Datter Sidsel 5 Aar Gl: Døede af Blodgg.
NOTITS: Dåb 11.09.1803.
Dåb nr. 2670
65891808.11.20Knud Christensen Langkær- Store 3.02 3 år 3 uger 1805.10.27 FAR: Christen Thomsen, Langkær- Store. 10. IIII [fjerde blodgang] d 20 Nov: blev begraven Christen Thomsens Søn Knud i LangKier 3 Aar Gl. Døed af blodgang.
NOTITS: Dåb 27.10.1805.
Dåb nr. 2717
65901809.01.01Christen Hansen Tommel Grarup 67c 81 år 1742c  1. d 1 Janv: blev begraven Christen Hansen [PKB: Tommel] af Grarup 81 Aar Gl:
NOTITS: Ses i FT 1801, 59 år. 3. gang enkemand. Alderen ravegal ca. 14 år for høj, bedre alder i FT 1801. I skiftet ses dødsdagen 29. december 1808. I skiftet kaldes han Christen Hansen Askær.
65911809.01.15Dødfødt Uhre 0.00  1809.01 FAR: Peder Andersen, Borup.MOR: Maren Pedersdatter, Borup. 2. d 15 Janv: blev begraven Peder Andersens og Hustrus Maren Pedersdatters Dødfødte datter af af 1ste Egteskab, i Borup
NOTITS: Forældre ikke i FT 1801. Gift 1806.
65921809.01.22Peder Troelsen Lundfod 54s 52 år 1754c  3. d 22 janv: blev begraven Peder Troelsen i Lundfoed, OmKom Paa Marken Mellem Brande og sit hiem Da han blev forvildet i stærk Frost. Hans alder var 52 Aar. [PKB:] Af kuldsot, førte han [....] havde faaet i Brande. Ihielfrossen paa Brande Mark.
NOTITS: FT 1801 46 år, giver 54.
65931809.03.12Jørgen Jørgensen Grarup 3.05 3 år 4 m. 1805.11.17 FAR: Jørgen Jørgensen, Grarup. 4. Samme dag [d 12 martj] blev begraven Jørgen Jørgensens Søn Jørgen af Grarup 3½ Aar Gl:
NOTITS: Dåb 17.11.1805.
Dåb nr. 2718
65941809.03.26Dorte Madsdatter Askær- Nørre 1.03 1 år 3 m. 1808.02.07 FAR: Mads Pedersen, Askær- Nørre. 5. Samme dag [d 26 martj] blev begravet Mads Pedersen Datter Dor[...] [PKB: Daarthe] i Nør AsKier 1¼ Aar gl:
NOTITS: Dåb 07.02.1808. Døbenavn Dorreth
Dåb nr. 2757
65951809.04.03Peder Nielsen Arvad 50s 51 år 1758c  6. d 3 April: blev begraven Peder Nielsen i Arevad 51 Aar. [PKB: som pludselig døde.]
NOTITS: FT 1787 28 år, giver 50. FT 1801 42 år, giver 50.
65961809.04.03Karen Nielsdatter Grarup 69c 69 år 1739c  MAND: Christen Pedersen, Grarup, Brande. 7. Samme dag [d 3 April] blev begraven Christen Pedersens Hustru Karen Nielsd: af Grarup 69 Aar gl:
NOTITS: FT 1801 i Sønder Askær.
65971809.07.09Ane Kjeldsdatter Langkær- Store 0.01 3 dage 1809.07 FAR: Kjeld Thomsen, Langkær- Store. 8. d 9 Julj blev begraven Kield Thomsens Nysfødte Datter hiemme døbt Ane af LangKier. [PKB 3 Dage].
Dåb nr. 1976
65981809.08.13Maren Sørensdatter Uhre 74c 74 år 1735c  MAND: Christen Nielsen, Uhre, Brande. 9. d 13 Aug: blev begraven Christen Nielsens Hustru Maren Sørensd: af Uhre 67 Aar Gl:
NOTITS: FT 1801 66 år, giver 74.
65991809.11.26Morten Pedersen Skærlund 82s 85 år 1727c  10. d 26 Nov: blev begraven Morten Pedersen af SchierLund 85 Aar gl:
NOTITS: FT 1787 60 år, giver 82.
66001810.01.07Dorthe Jørgensdatter Sandfeld- Lille 75s 80 år 1734c  MAND: Niels Pedersen, Sandfeld- Lille, Brande. 1. d 7 janv blev begraven Niels Pedersens Enke Dorthe Jørgensd i Lille Sanfeld 80 Aar gl.
NOTITS: Ikke i FT 1801, 1787 52 år, giver 75.
66011810.02.04Mette Jensdatter Harrild 0.03 3 m. 1809.11.05 FAR: Jens Eriksen Harrild, Harrild. 2. d 4 Febr blev begraven Jens harilds Mindste datter Mette ¼ Aar gl.
NOTITS: Dåb 05.11.1809. Eriksen fra FT 1801.
Dåb nr. 2787
66021810.02.17Jens Nielsen Alle Brande By 80s 72 år 1729c  3. d 17 Febr blev begraven Jens {Nielsen} Alle i Brande 72 Aar gammel. [PKB: 73 aar].
NOTITS: Nielsen fra FT 1787 Assing. Alder 57, giver 80. FT 1801 71 år, giver 80.
66031810.03.25Mette Jørgensdatter Sandfeld- Store 17.08 18 år 1792.08.26 FAR: Jørgen Troelsen, Sandfeld-Store.MOR: Karen Jørgensdatter4. d 25 Martj blev begraven Jørgen Troelsens Eldste Datter Mette i Store Sandfeld 18 Aar Gl.
NOTITS: Dåb 26.08.1792.
Dåb nr. 2427
66041810.03.25Dorte Christensdatter Tarp 1.05 2 år 1808.10.16 FAR: Christen Andersen, Tarp. 5. Christen Andersens Datter Dorthe i Tarp blev begraven d. 18 maj. 2 Aar gl:
NOTITS: Dåb 16.10.1808. Døbenavn Dorret.
Dåb nr. 2770
66051810.06.11Christiane Nielsdatter Grarup 79c 79 år 1731c  MAND: Christen Pedersen Bjerre, Grarup, Brande. 6. d 11 Jnnj blev begraven Christen {Pedersen} Bieres Hustru Christiane Nielsd: i Grarup 79 Aar gl:
NOTITS: Ikke i FT 1801, 1787 56 år, giver 79.
66061810.07.15Dødfødt Askær- Nørre 0.00  1810.07 FAR: Mads Pedersen, Askær- Nørre. 7. d 15 Julj blev begraven Mads {Pedersen} Nør Askiers dødfødte barn .
NOTITS: Pedersen fra BG 6.2 s. 85 Matr. 1 A Nørre Askær.
66071810.07.18Ane Andersdatter Dørslund 29.02 29 år 1781.05.13 FAR: Anders Christensen, Dørslund. 8. d 18 Julj blev begraven Anders Christensens Datter Ane i DøsLund 29 Aar Gl:
NOTITS: Kun i DKB. Dåb 13.05.1781
Dåb nr. 2170
66081810.07.29Ane Madsdatter Askær- Nørre 0.01 14 dage 1810.07.16 FAR: Mads Pedersen, Askær- Nørre. 9. d 29 Julj blev begraven Mads {Pedersen} Nør Askiers nyefødte datter Ane af Nør AsKier 14 dag gl: og ge[.] [...]
NOTITS: Ingen dåb i kirkebogen, vel hjemmedøbt. Tvilling til dødfødte Nr. 6606.
Dåb nr. 1975
66091810.08.05Ane Marie Madsdatter Risbjerg 9.07 9 år 1800.12.26 FAR: Mads Larssen, Risbjerg. 10. d 5 Aug. blev begraven Mads Larssens D. Ane Marie af Riisberg 9 Aar gl:
NOTITS: Dåb 26.12.1800 Ulkind, Ringgive. Mads Larsen overtog Risbjerg 1802. Mads har søster Ingeborg Lasdatter i Ulkind.
66101810.08.12Karen Christensdatter Royen Brande By 70s 72 år 1740c  MAND: Jens Nielsen Alle, Brande By, Brande. 11. d 12 Aug. blev begraven Karen {Christensdatter Royen} Alle i Brande 72 Aar
NOTITS: FT 1801 61 år, giver 70. Hun er ud af den berømte hosekræmmer slægt i Rind sogn. Se fx Personalhistorisk Tidsskrift, 1984 s.97-108: Agnes Laustsen "Royen. En hosekræmmerslægt fra Hammerum herred". Jens Alle begravet Nr. 6602.
66111810.09.09Maren Sørensdatter Grarup 0.11 1 år 1809.10.08 FAR: Søren Jensen, Grarup. 12. Samme dag [d 9 Sept.] blev begraven Søren Jensens Mindste Datter Maren af Grarup 1 Aar gl.
NOTITS: Dåb 08.10.1809 i Tarp, Søren Jensen flyttede til Grarup 3A i Juni 1810 ifølge skøde, se BG 8 s. 12.
Dåb nr. 2786
66121810.09.30Kirsten Pallesdatter Borup 71s 68 år 1739c  MAND: Peder Svendsen, Borup, Brande. 13. d 30 Sept blev begraven Peder Svendsens Enke {Kirsten Pallesdatter} af Borup gl 68 Aar
NOTITS: FT 1801 62 år, giver 71 år.
66131810.11.25Anders Christensen Dørslund 62c 62 år 1748c  14. d 25 Nov blev begraven Anders Christens: af DøsLund 62 Aar gl:
NOTITS: FT 1801 53 år, giver 62. FT 1787 40 år, giver 63.
66141810.11.28Jørgen Jørgensen Brande By 69c 69 år 1741c  15. d 28 Nov blev begraven Jørgen Jørgensen af Brande By 69 Aar Gl.
NOTITS: FT 1801 60 år, giver 69. FT 1787 45 år, giver 68.
66151810.12.16Kirsten Jensdatter Østerholm 91c 91 år 1719c  SØN: Mads Jørgensen Skomager, Østerholm, Brande. 16. d 16 Dec blev begraven Mads Skomagers Moder Kirsten Jensdatter af Øster Holm 91 Aar. [PKB: af Damhuus].
NOTITS: BG mener Mads havde "'Damhus" 4A Brandholm, som han fik skøde på 1810, men han nævnes her af Østerholm. BG siger, han er født ca. 1763 i Uhre, men skattemandtalslisten har ingen Jørgen i Uhre på den tid. Jørgen Larsen Sandfeld kommer til Uhre efter den tid, er i 1763 i Brande By. Men han var gift med Anna Christensdatter ikke Kirsten Jensdatter.
66161810.12.23Dødfødt Uhre 0.01 1 dage 1810.12 FAR: Peder Pedersen, Uhre. 17. d 23 Dec: blev begraven Peder Pedersens Døedfødte Datter af Uhre. [PKB: 1 dag gl.]
59971811.01.01Poul Sørensen Husum 28.03 28 år 1782.08.04  {REKONSTRUKTION: GLEMT: 'blev begraven Poul Sørensen 28 Aar gammel'}.
NOTITS: Vel glemt i kirkebogen, måske begravet i et andet sogn. Kan være sidst i 1810, datoen omtrendtlig. Ses sidst i kirkebogen 1803. Skøde sept. 1804. Enken Maren Nielsdatter gifter sig igen i sept. 1811 med Mikkel Eriksen *1781c Thyregodlund, Thyregod.
Dåb nr. 2199
66171811.01.13Ane Larsdatter Grarup 31.03 31 år 1779.11.21  1. Samme dag [d 13 Janv.] blev begraven Pige Ane Larsdatter af Grarup 31 Aar gammel.-
NOTITS: Ikke set i FT 1787 eller 1801. BG antager lidt vovet, at det drejer sig om Anna Larsdatter født 1779 i Risjberg. Dåb 2128 21.11.1779.
66181811.01.20Karen Offersdatter Brandlund 64s 56 år 1746c  MAND: Peder Andersen, Brandlund, Brande. 2. d 20 Janv. blev begraven Peder Andersens Hustru Karen Offersd. af BrandLund 56 Aar gl:
NOTITS: FT 1801 54 år, giver 64.
66191811.02.03Ane Michelsdatter Brandlund 90c 90 år 1720c  MAND: Christen Pedersen Brejl, Brandlund, Brande. 3. Samme dag [d 3 Febr] blev begraven Christen {Pedersen} Breils Enke Ane Michelsd. af BrandLund 90 Aar gl:
NOTITS: Ikke i FT 1801.
66201811.02.10Niels Nielsen Organist Uhre 30.04 31 år 1780.10.08  4. d 10 Febr blev begraven Organist og Skoleholder, Niels Nielssen i Uhre 31 Aar gl:. [PKB: efter 16 ugers ægteskab].
NOTITS: Dåb 2156 08.10.1780. Viet Nr. 8254 07.10.1810.
Dåb nr. 2156
66211811.02.24Dorthe Andersdatter Skerris 80s 83 år 1730c  MAND: Anders Larsen, Skerris, Brande. 5. d 24 Febr blev begraven Anders Larssens Enke Dorthe Andersd: 83 Aar gl
NOTITS: Ikke i FT 1801. FT 1787 56 år, giver 80.
66221811.02.24Birte Olesdatter Grarup 0.01 2 uger 1811.02.10c FAR: Ole Jenssen Stærks, Grarup. 6. Samme dag [d 24 Febr] blev begraven Ole Jenssens [PKB: Stærchs] D: Birthe i Grarup 14 dage Gl.
NOTITS: Hjemmedøbt. Tilnavn både Stærks og Glasou.
Dåb nr. 1974
66231811.03.07Christen Christensen Flø 4.10 35 år 1776.06.09  7. d 7 Martj blev begraven Christen Christensen af Fløe [PKB: N....]35 Aar gl.
NOTITS: Dåb 2048 09.06.1776.
Dåb nr. 2048
66241811.04.12Maren Pedersdatter Bjerre Grarup 73c 73 år 1737c  8. d 12 April blev begraven Almisse lem, Maren Pedersd: Biere af Grarup 73 Aar gl:
NOTITS: Måske Søster til Christen Pedersen Bjerre i Grarup.
66251811.04.25Bertel Dam Uhre 41c 41 år 1769c  9. d 25 April blev begraven Bertel Dam i Uhre 41 Aar
NOTITS: Ikke i FT 1801 eller 1787.
66261811.05.10Ane Madsdatter Grarup 13c 13 år 1797c FAR: Mads Christensen, Grarup. 10. d 10 Maj blev begraven Mads Christens Datter Ane af Grarup 13 Aar gl:
NOTITS: Tilsyneladende ikke født i Brande.
66271811.05.19Maren Nielsdatter Bundgaard Uhre 80c 80 år 1730c  11. d 19 Maj blev begraven Maren Nielsd: Bundgaard af Uhre gl: 80 Aar.
NOTITS: Ikke i FT 1801 eller 1787. Der er to Bundgårde i Uhre 3a og 14a, det er ikke klart, hvor hun hører hen.
66281811.05.23Inger Nielsdatter Grarup 76s 79 år 1734c  MAND: Christen Andersen Skerris, Grarup, Brande. 12. d 23 Maj blev begraven Christen {Andersen} Skieres Enke Inger Nielsd: i Grarup 79 Aar gl.
NOTITS: FT 1801 66 år, giver 76.
66291811.05.26Mads Jensen Risbjerg 73c 73 år 1737c  13. d 26 Maj blev begraven Mads Jensen i Riisberg 73 Aar gl.
NOTITS: FT 1801 63, giver 73.
66301811.07.07Kirsten Jensdatter Uhre 1.03 1 år 3 m. 1810.05.13 FAR: Jens Christensen Bundgaard, Uhre. 14. d 7 Julj blev begraven Jens {Christensen} Bundgaards D. Kirsten 1¼ Aar gl.
NOTITS: Dåb 13.05.1810.
Dåb nr. 2795
66311811.07.14Christen Pedersen Brande By 70s 62 år 1741c  15. Samme dag [d 14 Julj] blev begraven Christen Pedersen i Brande 62 Aar Gl:
NOTITS: Lille Langkær FT 1801 60, giver 70. Han køber 1811 Matr. 7a Brande By. Skal ifølge BG komme fra Give, hvor han ikke er set født.
66321811.08.25Ane Sørensdatter Langkær- Store 50c 50 år 1761c  MAND: Iver Madsen, Langkær- Store, Brande. 16. d 25 Aug blev begraven Iver Madsens Hustru af LangKier, Ane Sørensd: 50 Aar gl:
NOTITS: Ikke i FT 1801, søster til Søren Kierkegaards mor.
66331811.09.08Karen Knudsdatter Langkær- Store 31.01 30 år 1780.07.30  MAND: Christen Thomsen, Langkær- Store, Brande. 17. Samme dag [d 8 Sept:] blev begraven bemelte {Christen Thomsen} Mds Kone{Karen Knudsdatter} 30 Aar gl:
NOTITS: Dåb 2154 30.07.1780. Indførelsen før denne er: "Daab 11. d 8 Sept: Havde Christen Thomsen i Langkier med sin 1ste Kone Karen Knudsd: 1 Datter til Daaben belv Kaldet Inger baaren af peder Knudsens Kone i Schieris, Faderne Laus Thomsen i Borup, Peder Knuds: i Scierris, og Kield Thomsen og H: af LangKær".
Dåb nr. 2154
66341811.10.13Peder Pedersen Flø Brandlund 41s 44 år 1770c  18. Samme dag [d 13 octbr] blev begraven Peder {Pedersen} Fløe i Brandlund gl. 44 Aar
NOTITS: FT 1801 31 år, giver 41.
66351811.11.24Mette Knudsdatter Arvad 76c 76 år 1735c  MAND: Peder Nielsen, Arvad, Brande. 19. d 24 Nov blev begraven Enken Mette Knudsd: af Arevad 76 Aar gl.
NOTITS: FT 1801 65 år, giver 75.
66361811.12.26Maren Bjerre Grarup 88c 88 år 1723c  20. d 26 Dec: blev begraven Enken Maren Bjere i Grarup 88 Aar gl.
NOTITS: Ikke i FT 1801.
66371812.01.01Navnløs Flø 0.01  1811.12 FAR: Søren Sørensen Flø, Flø. 1. d 1 Janv: blev begravet Søren {Sørensen} Fløes nysfødte Datter.
66381812.01.31Mette Henningsdatter Uhre 83c 83 år 1728c  2. d 31 Janv blev begraven Almisselem Mette Henningsdatter af Uhre 83 Aar gl
NOTITS: Ikke i FT 1787 eller 1801. Ikke klart hvor hun hører hjemme i Uhre.
66391812.02.02Ane Kirstine Nielsdatter Uhre 56c 56 år 1755c  MAND: Christen Nielsen Nørgaard, Uhre, Brande. 3. d 2 Febr blev begraven Christen {Nielsen} Nørgaards Hustru Ane Kirstine Nielsd: af Uhre 56 Aar gl:
NOTITS: FT 1801 44 år, giver 55, Patronym Nielsen også.
66401812.03.01Navnløs Grarup 0.01  1812.02 FAR: Mathias Christensen Grarup, Grarup. 4. d 3 martj blev begravet Mathis {Christensen} GrarupNysfødte Søn.
NOTITS: Kun i DKB.
66411812.04.06Karen Madsdatter Drantum 85c 85 år 1726c  MAND: Mads Christian Nielsen Ørbæk, Drantum, Brande. 5. d 6 April blev begraven Mads Christians {Nielsen Ørbæk} Hustru Karen Madsdatter i Drantum 85 Aar gl:
NOTITS: FT 1787 59 år, giver 84. Nielsen fra FT 1787. Ørbæk fra BG hefte 5, side 95.
66421812.04.19Marie Nielsdatter Flø 79c 79 år 1732c  6. d 19 April blev begraven Enken Marie Nielsd. 79 Aar gl:. [DKB: af Fløe].
NOTITS: Ikke i FT 1787 eller 1801.
66431812.05.18Navnløs  0.01  1812.05 FAR: Niels Thomsen, ?. 7. d 18 Maj blev begravet Niels Thomsens Nysfødte Søn.
NOTITS: Kun i DKB. Måske Niels Christian Thomsen af Brande By.
66441812.09.13Johan Christian Jensen Uhre 0.02 3 m. 1812.07.12 FAR: Jens Johansen, Uhre. 8. d 13 Sept: blev begraven Jens Johansens mindste Søn Johan Christian af Uhre, 12 Uger gl..
NOTITS: Dåb 12.07.1812.
Dåb nr. 2830
66451812.11.15Niels Christensen Uhre 0.01 8 uger 1812.10.11 FAR: Christen Nielsen Bundgaard, Uhre. 7 {9!}. d 15 Nov: blev begraven Christen Nielsen Bundgaards Søn Niels af Uhre, 8 Uger gl. af Uhre -. [PKB: 18 uger].
NOTITS: Dåb 11.10.1812. Præsten synes at have en forkert alder.
Dåb nr. 2835
66461812.11.29Mette Sørensdatter Grarup 35.04 35 år 1777.09.14 FAR: Søren Jensen Smed, Grarup, Brande. 8 {10!}. d 19 Nov: blev begraven Søren {Jensen} Smeds Datter Mette af Grarup 35 Aar gl.
NOTITS: Dåb 2083 14.09.1777. Jensen fra FT 1787.
Dåb nr. 2083
66471812.12.26Johanne Jensdatter Brandlund 67s 69 år 1745c  MAND: Michel Pedersen Hyvild, Hyvild, Brande. 9 {11!}. d 26 Dec. blev begraven Michel {Pedersen} Hyvilds Enke Johanne Jensdatter af Lund 69 Aar Gl:
NOTITS: FT 1787 42 år, giver 67.
66481813.02.07Søren Ottesen Uhre 0.03 3 m. 1812.11.08 FAR: Otte Sørensen, Uhre. 1. Samme Dag [d 7 Febr] blev begraven Otte Sørensens Søn Søren ¼ Aar.-. [PKB: 13 uger].
NOTITS: Dåb 08.11.1812.
Dåb nr. 2838
66491813.05.30Karen Christensdatter Lilleholm 65c 65 år 1747c  MAND: Jens Christensen Skræder, Lilleholm, Brande. 2. d 30 Mai blev begraven Jens {Christensen} Skræders Hustru Karen Christensd af af Lildholm 65 Aar gl
NOTITS: FT 1801 52, giver 64.
66501813.06.01Christen Eskildsen Wolling Grarup 53s 60 år 1760c  3. d 1 Juni blev begraven Christen {Eskildsen} Wolling af Grarup 60 Aar gl. [PKB: formedelst urigtig anvendt [K..ppered?] i for stor Mengde invendig brugt].
NOTITS: FT 1801 Lille Harrild, 41 år, giver 53. Brande Fattigvæsen bevilliger Enken Karen Thomasdatter 15 rigsdaler til kisten, se BG hefte 2, side 81, matr. 4a Harrild.
66511813.06.20Jens Pedersen Grarup 74s 81 år 1739c  4. d 20 Juni blev begraven Jens Pedersen af Grarup 81 Aar gl.
NOTITS: Ikke nævnt i FT 1801. FT 1787 48 år, giver 74.
66521813.10.03Mette Sørensdatter Brandlund 55c 55 år 1758c  5. d 3 Oct blev begraven Pige Mette Sørensdatter af Brandlund 55 Aar gl.
NOTITS: Ikke nævnt i FT 1787 eller 1801. Søster til Søren Kierkegaards mor Ane. Ifølge broderen Jenses datter Bodil Marie Jensdatter i 1868 var Mette "svagelig". I fattigprotokollen 1807 nævnes det, at hendes handikap var en "beenskade". Hun kunne spinne og binde strømper.
66531813.10.31Dødfødt Uhre 0.00  1813.10 FAR: Christen Nielsen Bundgaard, Uhre. 5.5 d 31 oct blev begraven Christen {Nielsen} Bundgrds dødfødte Søn i Uhre
NOTITS: Kun i DKB. Nielsen fra dåb 11.10.1812 Christen Nielsen Bundgaard. Der er to Bundgaarde i Uhre, men BG har ham ikke på nogen af dem.
66541813.11.07Johanne Eriksdatter Harrild 40c 40 år 1773c  BROR: Erik Eriksen, Harrild, Brande. 6. d 7 Nov: blev begravet Erick Ericksens Søster Johanne Ericksd: 40 Aar gl:
NOTITS: FT 1787 14 år, giver 40 år. Ikke set i FT 1801.
66551813.10.31Jens Knudsen Borup 0.03 3 m. 1813.08.08 FAR: Knud Jørgensen Økær, Borup. 7 Samme Dag [d 7 Nov:] blev begraven Knud {Jørgensen} ØeKjers yngste Søn Jens ¼ Aar gl:
NOTITS: Dåb 08.08.1813
Dåb nr. 2851
66561813.11.28Lars Madsen Risbjerg 77.2s 87 år 1736.09.09  SØN: Mads Larsen, Risbjerg, Brande. 8. d 28 Nov: blev begravet Lars Madsen af Riisb: 87 Aar gl.
NOTITS: 77 år. Ikke nævnt FT 1801 i Risbjerg. Far til Mads Larsen fra Ulken, Ringgive, 1802 matr. 2a Risbjerg. Men ikke nævnt i FT 1801 Ringive, Ulken, hvori Mads Larsen er nævnt. Født i Sejrup, Thyregod. Gift i Give, flyttet til Ulkind Ringive, senere 1802 med sønnen Mads Larsen til Risbjerg, Brande.
66571814.01.02Jørgen Jensen Brande By 0.03 3 m. 1813.09.26 FAR: Jens Jørgensen, Brande By. 1. d 2 janv blev begravet Jens Jørgensens Søn Jørgen af Brande ¼ Aar gl:
NOTITS: Dåb 26.09.1813
Dåb nr. 2855
66581814.01.23Jens Mickelsen Brandlund 34.05 34 år 1779.10.03  2. d 23 Janv: blev begravet Jens Mickelsen af Lund 34 Aar gl.
NOTITS: Dåb 2124 03.10.1779. Han var født i Hyvild. Moderen Johanne Jensdatter døde 1812 også i Brandlund - Nr. 6647.
Dåb nr. 2124
66591814.05.15Ane Marie Hansdatter Blæsbjerg 0.08 6 m. 1813.09.05 MOR: Karen Pedersdatter, Borup. 3. d 15 Mai blev begravet Karen Pedersdattes barn Ane Marie af Blesberg ½ Aar gl.
NOTITS: Dåb 05.09.1813. Ved dåben står Karen Pedersdatter af Borup logerende hos Jens Nørgaard i Blæsbjerg. Udlagt barnefader Hans Jensen Kræmer.
Dåb nr. 2854
66601814.05.22Maren Jensdatter Brandlund 0.01 15 uger 1814.05.03 FAR: Jens Sørensen, Brandlund, Brande. 4. d 22 Mai blev begravet Jens Sørensens Mindste Datter Maren af Lund 15 Uger gl.
NOTITS: Dåb 03.04.1814
Dåb nr. 2862
66611814.05.30Jens Sørensen Flø 0.02 12 uger 1814.04.03 FAR: Søren Sørensen, Flø, Brande. 5. d 30 Mai blev begravet Søren Sørensens Søn Jens af Fløe 12 Uger gl.
NOTITS: Dåb 03.04.1814
Dåb nr. 2861
66621814.06.04Niels Jensen Brandlund 12.01 12 år 1802.06.07 FAR: Jens Sørensen, Brandlund, Brande. 6. d 4 Juni blev begravet Jens Sørensens S. Niels af Lund 12 Aar gl.
NOTITS: Dåb 07.06.1802
Dåb nr. 2641
66631814.06.08Peder Madsen Uhre 44c 44 år 1769c  7. d 8 Juni blev begravet [PKB: Skoleholder] Peder Madsen af Uhre 44 aar gl.
NOTITS: Ikke set i FT.
66641814.06.12Dorte Jensdatter Brogaard 55s 57 år 1759c  MAND: Thomas Nielsen, Brogaard, Brande. 8. d 12 Juni blev begravet Thomas Nielsens Hustru Dorreth Jensd: af Brogaard 57 Aar gl:
NOTITS: FT 1801 42 år, giver 55.
66651814.06.26Lars Clemmensen Hyvild 34.00 36 år 1780.06.18  9. d 26 Juni blev begravet Lars Clemendsen af Hyvild 36 Aar gl:
NOTITS: Dåb 2150 18.06.1780
Dåb nr. 2150
66661814.07.17Else Lasdatter Alkærlund 62s 66 år 1752c  MAND: Christen Sørensen Hjuler, Alkærlund, Brande. 10. d 17 Juli blev begravet Christen Hjulers Enke Else Lasdatter af Algjerlund 66 Aar gl:
NOTITS: FT 1801 Tarp, 49 år, giver 62. Måske Else Lasdatter tjenende ved Niels Pedersen Fløe FT 1787. 34 år.
66671814.08.28Niels Lassen Brandlund 72s 85 år 1742c  11. d 28 Aug: blev begravet Niels Lassen af Lund 85 Aar gl:
NOTITS: FT 1787 45 år, giver 72.
66681814.10.15Jensine Sørensdatter Grarup 0.01 9 uger 1814.09.11 FAR: Søren Jensen, Grarup. 12. d 15 Oct: blev begravet Søren Jensens Datter Jensine af Grarup 9 Uger Gl:
NOTITS: Dåb 11.09.1814
Dåb nr. 2872
66691814.11.27Peder Hansen Grarup 82c 82 år 1732c  13. d 27 Nov: blev begravet Peder Hansen Grarup 82 Aar gl:
NOTITS: 1793 skøde i Grarup kommende fra Risbjerg, Brande. 1799 til Uhre med Maren Olesdatter fra Borup, 1814 skøde paa 14A i Grarup.
66701815.01.22Mette Jensdatter Uhre 77s 80 år 1737c  MAND: Johan Jørgensen, Uhre, Brande. 1. d 22 janv: blev begravet Johan Jørgensens Hustru {Mette Jensdatter} i Uhre 80 Aar gl: døde d 16 Janv.
NOTITS: Kun i DKB. FT 1787 Bregnhoved, Give 49 år, giver 77. Hun var fra Store Karlskov, Ringive. Ikke fundet døbt i Ringgive. Notits i den nye konsistorialbog uden mandens navn!
66711815.02.08Anders Pedersen Uhre 75c 75 år 1739c  2. d 8 Febr blev begravet Anders Pedersen af Uhre 75 Aar, døde d 1 Febr
NOTITS: Kun i DKB. FT 1787 47 år, giver 75. FT 1801 62 år, giver76. Den nye konsistorial kirkebog: "1. 1 Febr 1815 begravet 8 Febr Anders Pedersen bonde, Bondearbeide, Uhre 75 aar".
66721815.03.21Pouline Nielsdatter Risbjerg 0.02 7 uger 1815.03.01  2. 21 Martj begravet 27 Martj Pouline Nielsdatter bonde barn i Riisberg 7 Uger.
66731815.07.18Ane Lausdatter Uhre 91cc 91 år 1724c  3. 12. August begravet 18 Aug. Ane Lausdatter Almisselem i Uhre 91 aar.
66741815.07.30Troels Christensen Langkær Brande By 66c 70 år 1749c  2. d. 23 Julj 1815 begravet 30 Julii Troels Christensen Huusmand i Brande 70 aar
NOTITS: Bedre alder fra FT 1787.
66751815.10.29Laus Peter Ottosen Arvad Brandholm 0.04 4 m. 1815.06c FAR: Otto Nielsen Arvad, Brandholm, Brande. 3. d 20 oct: begravet 29 octobris Laus Peter {Ottosen} Arevad Sædegaards eiers Søn i Brandholm 4 M.
66761815.12.10Søren Lassen Bjerre Borup 67c 67 år 1748c  4. d 2 Decbr begravet 10 Decembr Søren Lassen Bjere Huusmand af Borup 67 aar.
66771816.02.11Peder Pedersen Arnborg Brandlund 76c 76 år 1740c  1. d 3 Febr begravet 11 Febr Peder Pedersen Arnborg Huusmand af Brandlund 76 aar.
NOTITS: Født i Arnborg, derfra navnet.
66781816.02.19Jens Christian Lausen Borup  6 m. 1815.09.17 FAR: Laus Thomsen. 2. 12 Februari begravet 19. Februari Jens Christian Lausen Gaarmand Laurs Thomsens Søn ½ aar.
66791816.03.20Jens Christiansen Skals Skærlund 0.01 1 m. 1816.02c FAR: Christian Jensen Skals. 3. den 12 Marts begravet 20 Marts Jens Christiansen Skals Gaardmand Christian {Jensen} Skals Søn i Skjerlund, 1 Maaned.
66801816.03.21Jens Thomsen Slagballe Brande By 59.06c 59 år 6 m. 1756.09c  4. 12 Marts begravet 21 Marts Jens Thomsen Kirkesanger og Skolelærer i Brande i 29 Aar, 59½ aar.
NOTITS: 1816 minus 29 år giver et tiltrædelsesår 1787, dokumenteret i Brande 1789, hvor han har bygget til degneboligen og har været der et stykke tid. Han var altså degn.
66811816.03.24Jens Christensen Tarp 17.10 18 år 1798.05.13 FAR: Christen Andersen. 5. den 16 Marts begravet 24 Marts Jens Christensen Gaardmand Christen Andersens Søn af Tarp, 18 Aar.
Dåb nr. 2561
66821816.08.04Johanne Christensdatter Borup 0.06 6 m. 1816.02c MOR: Karen Jensdatter. 1. 1 August 1816 begravet 4de August Johanne Christensdatter[Landpige] Karen Jensdatter i Borup hendes uægte barn.
66831816.08.25Anders Christensen Brandlund 70c 70 år 1746c  6. d 18de August begravet 25 August Anders Christensen Gaardmand i Brandtlund, 70 Aar.
66841816.09.12Dorte Sørensdatter Blæsbjerg 62c 62 år 1756c  MAND: Jens Pedersen Nørregaard, Blæsbjerg, Brande. 2. 6te Septembr begravet 12te Septembr. Dorthe Sørensdatter Gaardmand Jens {Pedersen} Nørregaards Hustrue i Blesbierg 62 aar.
66851816.09.22Mads Nielsen Drantum 70c 70 år 1746c  7. den 18 Septembr begravet 22 Septembr Mads Nielsen Gaardmand i Drantum, 70 Aar.
66861816.09.27Sidsel Jensdatter Langkær- Store 73c 73 år 1743c  MAND: Thomas Christensen, Langkær- Store, Brande. 3. 22de September begravet 27 September Sidsel Jensdatter Aftægtsmand Thomas Christensens Hustrue i Langkier 73 aar.
66871816.10.15Christen Jensen Blæsbjerg 22.06 22 år 6 m. 1794.04c FAR: Jens Nørregaard. 8. den 10de October begravet 15de October Christen Jensen Gaardmand Jens Nørregaards Søn af Blesbjerg, 22½ Aar.
66881817.03.12Søren Christian Thomsen Brogaard 0.01 14 dage 1817.02c FAR: Thomas Nielsen. 1. den 6 Marts 1817 begravet den 12te Martii Søren Christian Thomsen Gaardmand Thomas Nielsens Søn i Brogaard, 14 dage
66891817.04.03Navnløs Borup 0.01   FAR: Peder Christensen. 1. 31 Marts 1817 begravet 3die April Navnløs blev ikke døbt, da det døde strax efter Fødslen. Gaardmand Peder Christensens barn i Borup.
66901817.04.27Peder Christensen Tarp 20.09 21 år 1796.07.10 FAR: Christen Andersen. 2. den 22 April begravet den 27 April Peder Christensen Gaardmand Christen Andersens Søn i Tarp, 21 Aar.
NOTITS: Daab #2518.
Dåb nr. 2518
66911817.07.13Maren Thomasdatter Uhre 52s 50 år 1767.09.12  MAND: Niels Nielsen, Uhre, Brande. 2. 8de Julii 1817 begravet 13. Julii Maren Thomasdatter Gaardmand Niels Nielsens Hustru i Uhre, 50 Aar.
NOTITS: *Arnborg- Grene, datter af Thomas Hansen.
66921817.07.26Jakob Friderich Fraun Lundfod 67c 67 år 1750c   3. den 19 Junii 1817 begravet 26de Junii Jacob Friderich Fraun Huusmand i Lundfold {Lundfod}
NOTITS: Kom fra øen Føhr, se vielse #8231 i 1807.
66931817.08.09Ane Kirstine Jeppesdatter Askær- Sønder 23.04 22 år 1794.03.01 FAR: Jeppe Christensen. 3. 4 September 1817 begravet 9de September Ane Kirstine Jeppesdatter Aftægtsmand Jeppe Christensens datter i Askjer, 22 Aar.
NOTITS: Født i Ørskov, Snejbjerg.
66941817.09.21Ane Sørensdatter Grarup 50c 50 år 1767c  4. 17 Septembr 1817 begravet 21 Septembr Ane Sørensdatter Almisse Lem i Grarup Bierre
NOTITS: Tilsyneladende er der et sted i Grarup, der kaldes BJERRE; ikke fortegnet i BG. Hun ses ikke i FT 1801, men må formodes at være af Brande sogn, for ellers ville hun ikke få almisse der.
66951817.10.02Dorte Marie Jensdatter Borup 0.06 6 m. 1817.04c FAR: Jens Christian Nielsen. 5. 27. September 1817 begravet 2den Octobr Dorthe Marie Jensdatter [......] Jens Chritian Nielsens barn i Borup, ½ Aar.
66961817.11.09Jensine Sørensdatter Grarup 0.06 6 m. 1817.05c FAR: Søren Jensen. 6. 3 November 1817 begravet 9de November Jensine Sørensdatter Gaardmand Søren Jensens barn i Grarup, ½ Aar.
66971817.11.20Else Johanne Jensdatter Uhre 0.06 6 m. 1817.05c FAR: Jens Hansen. 7. 26 November 1817 begravet 30 November Else Johanne Jensdatter Gaardmand Jens Hansens barn i Uhre, ½ Aar.
66981817.12.14Peder Jensen Sandfeld- Lille  24 år 6 m. 1793.05.19 FAR: Jens Pedersen. 4. den 5te Decembr begravet den 14 Decembr Peder Jensen Gaardmand Jens Pedersens Søn i Lille Sandfeld, 24½ Aar.
NOTITS: Daab #2446.
Dåb nr. 2446
66991817.12.26Dødfødt Drantum 0.00   FAR: Christen Jensen. 5. d. 19de December begravet d 26 December Dødfødt Boelsmand Christen Jensens Barn i Drantum, 0.
67001818.05.03Niels Hansen Borup 0.01 7 dage 1818.04c FAR: Hans Christoffersen?. 1. 27de April 1818 begravet 3die Maii Niels Hansen Gaardmand Hans Christofens barn i Borup, 7 Dage
67011818.06.24Mads Christensen Grarup 52c 52 år 1766c  2. 19de Junii begravet 24de Junii Mads Christensen Huusmand i Grarup, 52 aar.
67021818.06.05Peder Pedersen Usseltoft Usseltoft 63c 65 år 1755c  3. 29de Junii begravet 5te Julii Peder Pedersen Gaardmand i Usseltoft, 65 aar.
NOTITS: Bedre alder fra FT 1787.
67031818.07.12Thomas Kjeldsen Langkær- Store 73c 70 år 1745c  4. 6te Julii begravet 12 Julii Thomas Kjeldsen Aftægtsmand i Langkjer.
NOTITS: Bedre alder fra FT 1787.
67041818.08.16Ane Nielsdatter Tarp 47c 47 år 1771c  MAND: Christen Andersen, Tarp, Brande. 1. 11te August. begravet 16de August Ane Nielsdatter Gaardmand Christen Andersens Hustru i Tarp, 47 Aar.
67051818.08.16Christen Jensen Askær- Nørre 68c 68 år 1750c  5. 8de August begravet 16de August Christen Jensen Aftægtsmand i Askjer, 68 Aar.
67061818.10.04Christen Nielsen Uhre 87 88 år 1732c  6. 28de September begravet 4de October Christen Nielsen Aftægtsmand i Uhre, 88 Aar.
67071818.11.15Christen Christensen Uhre 78c 78 år 1740c  7. 10de November begravet 15 November Christen Christensen Leiehuusmand i Uhre. 78 Aar.
NOTITS: Identifikation uvis, en fjern mulighed ville være Christen Christensen i Blæsbjerg i FT 1801, 54 aar.
67081818.12.23Mette Nielsdatter Brandlund 75c 75 år 1743c  MAND: Niels Sørensen, Brandlund, Brande. 2. 18de December begravet 23de December Mette Nielsdatter Huusmand Niels Sørensens Hustru af brandlund, 75 aar.
67091819.01.25Mikkel Andersen Risbjerg? 78c 78 år 1741c  1. 23. Januarii begravet 25de Januarii Mikkel Andersen Almisselem 78 Aar.
NOTITS: I 1792 er en Michel Andersen fadder af Risbjerg, se daab #2421. Andre Mikkel Andersen ikke set i Brande.
67101819.03.31Niels Christensen Nygaard Uhre 90cc 90 år 1736c  2. 24 Martz begravet 31 Martz Niels {Christensen} Nygaard Huusmand af Uhre, 90 Aar.
NOTITS: Født 1736 i Nygaard, Borris. Bosat Sønder Omme, Sønder Langelund i Ringive, Brande By, Tarp og Uhre i Brande.
67111819.04.08Niels Christensen Uhre 47s 50 år 1772c  3. 31 Martz begravet 8de April Niels Christensen Gaardmand i Uhre, 50 Aar.
NOTITS: Se FT 1787 fx.
67121819.04.25Ane Jakobsdatter Langkær- Store 67s 80 år 1752c  1. 16 April 1819 begravet 25 April Ane Jacobsdatter 1. Enke og Aftægtskone i Langkjer, 80 Aar.
NOTITS: Født i Give By, hendes far sandsynligvis Jakob Lauridsen i Vestergaard, men kirkebogen ikke først i Give 1745 - 54. Alder skønnet fra FT 1787 og overensstemmende FT 1801, hun er blevet gjort 13 år for gammel i dødsalderen.
67131819.05.16Ane Madsdatter Askær- Nørre 2.00c 2 år 1817c FAR: Mads Pedersen. 2. 10. Maii begravet 16 Maii Ane Madsdatter 2. Gaardmand Mads Pedersens Datter i Askjer, 2 -.
67141819.05.23Maren Christensdatter Grarup 74s 75 år 1745c  MAND: Troels Iversen, Grarup, Brande. 3. 19 Maii begrvet 23de Maii Maren Christensdatter bondekone, Aftægtsmand Truels Iverserns Hustru af Grarup Bjerg, 75 Aar.
NOTITS: Alder skønnet fra FT 1787.
67151819.06.24Ebbe Lauridsen Arvad Mølle 52s 52 år 1767c  4. 20 Junii begravet 24de Junii Ebbe Laursen Møller i Arevad Mølle, 52 Aar.
67161819.10.10Jens Christensen Bundgaard Uhre 63c 63 år 1754c  5. 3die October begravet 10de October Jens Christensen Bundgaard Gaardmand i Uhre, 63 Aar.
67171819.10.10Ellen Marie Christensdatter Drantum 0.06c ½ år 1819.04c FAR: Christen Jensen. 4. 7de October begravet 10de October Ellen Marie Christensdatter Gaardmand Christen Jensens Datter i Drantum, ½ Aar.
67181819.12.19Svend Pedersen Borup 0.04 4 m. 1819.08c FAR: Peder Andersen. 6. 15de December begravet 19de December Svend Pedersen Gaardmand Peder Andersens Barn i Borup, 4 Maaneder.
67191820.01.09Mette Jørgensdatter Blæsbjerg 83c 83 år 1737c  MAND: Henrik Pedersen, Blæsbjerg?, Brande. I. 3die Januarii begravet 9de Januarii Mette Jørgensdatter Gaardmand Hendrick Pedersens Enke Aftægtskone i Blesbjerg, 83 Aar.
NOTITS: Hverken hende eller manden set i Brande før 1820.
67201820.01.23Maren Nielsdatter Brandlund 31.01 29 år 1789.02.01 FAR: Niels Nielsen Organist. 2. 15de Januarii begravet 23de Januarii Maren Nielsdatter Organist og Gaardmand Niels Nielsens Datter i Brandlund, 29 Aar.
67211820.01.23Maren Pedersdatter Borup 44c 44 år 1776c  MAND: Peder Andersen, Borup, Brande. 3. 16de Januarii begravet 23de Januarii Maren Pedersdatter Gaardmand Peder Andersens Hustru i Borup.
NOTITS: Hun er ikke født i Brande, forældrene (Peder Svendsen) flytter til Uhre, Brande før FT 1787.
67221820.02.06Lars Sørensen Grarup 1.00c 1 år 1819.02c FAR: Søren Jensen. I. 30de Januarii begravet 6te Februarii Lars Sørensen Gaardmand Søren Jensens barn i Grarup, 1 Aar.
67231820.06.04Christen Hansen Kragsig 77s 80 år 1743c  2. 28de Maii begravet 4de Junii Christen Hansen Aftægtsmand i Kragsig.
67241820.06.30Niels Christensen Donnerup Sønderholm 74s 77 år 1746c  3. 27de Junii begravet 30 Junii Niels {Christensen} Donnerup Aftægtsmand i Sønderholm, 77 Aar.
NOTITS: Søn af Godsejer Christen Pedersen til Donneruplund i Give. Ses i skiftet efter moderen Birgitte Nielsdatter Wong 1748 Donneruplund, Give. Niels kan ikke være 77 år, for så ville han være født 1743 og kirkebogen føres i den tid i Give - indtil 1745, 1745-54 ikke ført - der ville fødslen være indskrevet.
67251820.07.30Otto Thomsen Grarup 0.05 5 m. 1820.02c FAR: Thomas Knudsen. 4. 25de Julii begravet 30 Julii Otto Thomsen Gaarmand Thomas Knudsens Søn i Grarup, 5 Maaneder.
67261820.08.09Karen Nielsdatter Uhre 52s 53 år 1768c  MAND: Hans Dynesen, Uhre, Brande. 4. 4de August begravet 9de August Karen Nielsdatter Gaardmand Hans Dynesens Hustru i Uhre, 53 Aar.
67271820.11.05Lars Dynesen Uhre 65s 67 år 1755c  5. 30te October begravet 5te November Lars Dynesen Gaardmand i Uhre, 67 Aar.
NOTITS: Alder fra FT 1801.
67281820.12.03Niels Nielsen Organist Brandlund 76s 75 år 1744  6. 24de November begravet 3die December Niels Nielsen {Organist} Organist og Gaardmand i Brandlund, 75 Aar.
NOTITS: Alder i skifte efter moderen Kirsten Pedersdatter i februar 1750 i Uhre "lidet i 5te aar", altså født i efteråret 1744.
67291820.12.10Søren Nielsen Dørslund 75s 73 år 1745c  7. 2den December begravet 10de December Søren Nielsen Fæstebonde Gaardmand i Dørslund, 73 Aar.
NOTITS: Alder skønnet fra FT 1787.
67301820.12.17Ane Pedersdatter Uhre 30.7 30 år 1790.04.18  MAND: Christen Nielsen, Uhre, Brande. 5. 12te December begravet 17de December Ane Pedersdatter Gaardmand Christen Nielsens Hustru i Uhre, 30 Aar.
NOTITS: Hun er født i Usseltoft #2372.
Dåb nr. 2372
67311820.12.20Otto Andersen Brande By 2.06c 2½ år 1818.06c MOR: Ane Kirstine Andersdatter. 8. 17de December begravet 20de December Otto Andersen bondepige Ane Kirstine Andersdatters Søn i Brande, 2½ Aar.
67321821.03.02Ane Kjeldsdatter Grarup 73c 73 år 1748c  MAND: Søren Jensen, Grarup, Brande. 1. 24de Februarii begravet 4de Martii Ane Kjeldsdatter Huusmand Søren Jensens Hustru i Grarup, 73 Aar.
67331821.03.18Mads Jensen Risbjerg 1.06 1 år 6 m. 1819.09c FAR: Jens Madsen. 1. 7de Martzii begravet 18 Martz Mads Jensen Gaardmand Jens Madsens Søn i Riisbjerg 1½ Aar.
67341821.03.28Lars Christensen Nedergaard Brandlund 74c 74 år 1747c  2. 21de Martii begravet 28de Martii Lars Christensen Gaardmand i Brandlund, 74 Aar.
67351821.04.04Niels Jensen Uhre 1 år 1820.04c FAR: Jens Andersen. 3. 30te Martii begravet 4de April Niels Jensen Huusmand og Snedker Jens Andersens Søn i Uhre, 1 Aar.
67361821.04.05Ane Larsdatter Borup 52c 52 år 1769c  VED: Christen Tromborg, Borup, Brande. 2. 31te Martii begravet 5te April Ane Larsdatter Bondepige, Insidder hos Christen Tromborg i Borup, 52 Aar.
NOTITS: Hun er indsidder ved Christen Tromborg, Borup.
67371821.04.11Abelone Sørensdatter Lundfod 52c 52 år 1769c  MAND: Christen Iversen, Lundfod, Brande.  3. 5te April begravet 11te April Abelone Sørensdatter Huusmand og Væver Christen Iversens Hustru i Lundfold, 52 Aar.
67381821.04.15Niels Christian Thomsen Brandlund 33.00 34 år 1788.04.06  4. 8de April begravet 15de April Niels Christian Thomsen Huusmand i Brandlund, 34 Aar.
Dåb nr. 2327
67391821.04.19Peder Hansen Dørslund 0.02 6 uger 1821.02c FAR: Hans Larsen. 5. 13de April begravet 19de April Peder Hansen Gaardmand Hans Larsens Søn i Dørslund 1½ Maaned
67401821.04.26Peder Jensen Uhre 60c 60 år 1761c  6. 19de April begravet 26de April Peder Jensen Bonde, Selveiergaarmand i Uhre, 60 Aar.
67411821.04.26Karen Christensdatter Grarup 65c 65 år 1756c  MAND: Christen Eskildsen, Grarup, Brande. 4. 21de April begravet 26de April Karen Christensdatter Huusmand Christen Eskildsens Enke i Grarup.
67421821.04.28Maren Jensdatter Brande By 74c 74 år 1747c  MAND: Jørgen Jørgensen, Brande By, Brande. 5. 24de April begravet 28de April Maren Jensdatter Enke efter afdøde Gaardmand Jørgen Jørgensen i Brande, 74 Aar.
67431821.06.08Ane Jensdatter Skærlund 57c 57 år 1764c  MAND: Jens Jørgensen, Skærlund (Barslund), Brande. 6. 2den Junii begravet 8de Junii Ane Jensdatter Huusmand Jens Jørgensens Hustru i Baaslund, Skjerlund Mark, 57 Aar.
67441821.06.21Sophie Pedersdatter Brande By 14.07 14 år 6 m. 1806.11.30 MOR: Mette Sørensdatter. 7. 16de Junii begravet 21de Junii Sophie Pedersdatter Enken Mette Sørensdatters Datter i Brande, 14½ Aar.
Dåb nr. 2735
67451821.07.27Maren Jørgensdatter Sandfeld- Store 24.04 24 år 1797.03.12 FAR: Jørgen Troelsen. 8. 21de Julii begravet 27de Julii Maren Jørgensdatter Gaardmand Jørgen Truelsens Datter i Sandfeld, 24 Aar.
Dåb nr. 2533
67461821.07.29Maren Christensdatter Sandfeld- Store 81.06 81 år 6m. 1740.01c  MAND: Peder Jørgensen, Sandfeld- Store, Brande. 9. 23 Julii begravet 29de Julii Maren Christensdatter Enke efter afdøde Gaardmand Peder Jørgensen i Sandfeld, 81½ Aar.
67471821.09.25Maren Hansdatter Sønderholm  1 år 3 m.  FAR: Hans Christensen Kragsig. 10. 21de Septembr begravet 25. Septembr Maren Hansdatter Huusmand og Tømmermand Hans Christensens Datter af Sønderholm, 1¼ Aar.
67481821.09.30Maren Larsdatter Brandlund 90cc 90 år 1731c  MAND: Søren Jensen, Brandlund, Brande. 11. 26 September begravet 30 September Maren Larsdatter Enke efter afdøde Huusmand Søren Jensen i Brandlund, 90 Aar.
NOTITS: Dette er Søren Kierkegaards bedstemor.
67491821.11.11Christen Pedersen  85cc 85 år 1736c  7. 7de November begravet 11te November Christen Pedersen Almisselem i Brande Sogn, 85 Aar.
NOTITS: Dette kunne muligvis være Christen Pedersen Brejl †1810+ af Grarup, men 10 år for gammel.
67501821.12.09Søren Andersen Risbjerg 77c 77 år 1744c  8. 3die December begravet 9de December Søren Andersen Bonde, Aftægtsmand i Riisberg, 77 Aar.
67511822.01.13Erik Jensen Harrild 90cc 90 år 1732c  1. 8de Januarii begravet 13. Januarii Erich Jensen Bonde Aftægtsmand i Harild, 90 Aar.
67521822.03.24Johanne Larsdatter Skerris 0.06 6 m. 1821.09c FAR: Lars Pedersen. 1. 18de Martii begravet 24 Martii Johanne Larsdatter Gaardmand Lars Pedersens Datter i Skjeris, ½ Aar.
67531822.04.15Johanne Kjeldsdatter Grarup 75c 75 år 1747c  MAND: Peder Nielsen Askær, Dørslund, Brande. 2. 9de April begravet 15 April Johanne Kjeldsdatter Enke efter afdøde Gaardmand Peder {Nielsen} Askier af Dørslund, 75 Aar.
67541822.04.15Dynes Larsen Langkær- Lille 89 98 år 1731  2. 6te April begravet 15 April Dynes Lassen Bonde, Aftægtsmand i Langkjer, 98 Aar.
NOTITS: Død ved datteren Ane Kirstine Dynesdatter gift med Jens Christensen i Lille Langkær.
67551822.04.28Jens Pedersen Blæsbjerg 68c 68 år 1754c  3. 23de April begravet 28de April Jens Pedersen Gaardmand i Blesbjerg, 68 Aar.
67561822.05.05Jørgen Troelsen Sandfeld- Store 56s 59 år 1766c  4. 29de April begravet 5te Maii Jørgen Truelsen Gaardmand i Sandfeld, 59 Aar.
67571822.05.24Peder Pedersen Borup 10.2 11 år 1811.07.14 FAR: Peder Andersen, Borup, Brande. 5. 19de Maii begravet 24de Maii Peder Pedersen Gaardmand Peder Andersen Søn i Borup, 11 Aar.
NOTITS: Dåb #2813.
Dåb nr. 2813
67581822.09.08Christiane Morsing Lundfod 65s 70 år 1757c  MAND: Jakob Friderich Fraun, Lundfod, Brande. 3. 5 September begravet 8de September Christiane Morsing Enke efter afdøde Huusmand og Strømpehandler Jacob Friderich Fraun i Lundfold, 70 Aar.
67591822.09.22Jesper Lorents Hansen Borup 3c 3 år  FAR: Hans Eskildsen, Borup, Brande. 6. 19de Maii begravet 24de Maii Jesper Lorentz Hansen Gaardmand Hans Eskildsens Søn i Borup, 3 Aar.
67601822.09.22Mads Christensen Hannerup Borup 78c 82 år 1744  7. 13 September begravet 22de September Mads Christensen Handrup Aftægtsmand i Borup 82 Aar.
NOTITS: Døbt på Trøstrup i Timring sogn.
67611822.10.27Dødfødt Dørslund 0.00   FAR: Mads Sørensen. 8. 26de October begravet 27de October 1 dødfødt Drengebarn Gaardmand Mads Sørensens Barn i Dørslund, 0 Aar.
67621823.01.19Mette Andersdatter Brandlund 65c 65 år 1758c  MAND: Hans Jensen Smed, Brandlund, Brande.  13. Januarii begravet 19 Januarii Mette Andersdatter Gaardmand og Smed Hans Jensens Hustrue af Brandlund, 65 Aar.
67631823.01.30Ane Iversdatter Brandholm Mark 82cc 81 år 1741c  MAND: Mads Jørgensen, Brandholm Mark (Damhus), Brande.  23 Januarii begravet 30 Januarii Ane Iversdatter.
NOTITS: Gift som enke 2. 1794 med Mads Jørgensen Skomager.
67641823.02.02Mathias Larsen Grarup 1.04 1 år 3 m. 1821.11.13 FAR: Lars Olesen.MOR: Maren Mathiasdatter.  29de Januarii begravet 2den Februarii Mathias Larsen, Huusmand Lars Olesens Søn paa Grarup Mark, 1¼ Aar.
67651823.03.16Abelone Marie Frandsdatter Risbjerg 32c 32 år 1791c  MAND: Niels Poulsen, Risbjerg, Brande.  9de Martii begravet 16de Martii Abelone Marie Frandsdatter, Gaardmand Niels Poulsens Hustrue af Riisberg, 32 Aar.
67661823.03.31Jens Nielsen Søndergaard Uhre 88c 90 år 1735c  SVIGERSØN: Peder Jensen Søndergaard, Uhre (Søndergaard), Brande.  26de Marts begravet 31te Marts Jens Nielsen, Aftægtsman i Uhre, 90 Aar.
NOTITS: Han er i folketællingen 1787 52 aar, derfra korrigeret alder.
67671823.04.25Klemmen Christensen Hyvild 0.01 16 dage 1823.03.31 FAR: Christen Klemmensen.MOR: Else Marie Pedersdatter.  16de April begravet 25de April KlemmenChristensen, Gaardmand Christen Klemensens barn i Hyvild, 16 Dage.
67681823.07.20Knud Lyhne Hansen Langkær 0.02 6 uger 1823.05.30 FAR: Hans Claudius Lyhne.MOR: Elle Katrine Jensdatter.  13de Juli begravet 20de Juli Knud Lyhne Hansen, Sadelmagersvend Hans Claudius Lynes barn i Langkjær, 6 Uger. Døde af et [........] paa Veien til kirken.
67691823.10.06Christen Christensen Uhre  76 år 1747c  KVINDE: Maren Pedersdatter, Uhre, Brande.  1ste October begravet 6te October Christen Christensen, Af bondestand, Jndsidder hos Enken Maren Pedersdatter i Uhre, 76 Aar.
NOTITS: Tilsyneladende Christen Christensen af Blæsbjerg i FT 1801.
67701823.11.24Peder Christian Pedersen Skærlund 30.06 30 år 1793.05.05 FAR: Peder Andersen.  18de November begravet 24 Novembr Peder Christian Pedersen, Jndsidder hos Gaarmand Peder Andersen i Skjerlund og af bondestand, 30 Aar.
NOTITS: Indsidder ved sin far.
67711823.12.21Peder Pedersen Arvad  13 år 3 m. 1810.09.09 FAR: Peder Pedersen.  16de December begravet 21 December Peder Pedersen, Gaardmand Peder Pedersens Søn i Arevad 13¼ Aar.
67721824.01.29Jens Jensen Boel Borup 81cc 78 år 1743c  GAARD- MAND: Laurids Thomsen, Borup, Brande.  22de Januarii begravet 29de Januarii Jens Jensen , Aftægtsmand hos Gaardmand Lauritz Thomsen i Borup, 78 Aar
NOTITS: Bedste alder fra FT 1787.
67731824.04.04Peder Pedersen Brande By 0.01 1 dage  FAR: Peder Nielsen.MOR: Maren Pedersdatter.  28de Martii begravet 4de April Peder, Søn af Gaardmand og Organist Peder Nielsen af Brande, 1 Dag.
67741824.05.30Jens Christensen Skytte Flø 54c 54 år 1770c  KONE: Else Marie Sørensdatter, Flø (Østergaard), Brande.  23de Maii begravet 30te Maii Jens Christensen Skytte, Gaardmand i Fløe, 54 Aar.
NOTITS: Han kaldes i skøder Schiøtt. Søn af Christen Sørensen kaldet Skytte i Harrild, Ejstrup og Karen Jensdatter. Alder korrekt udfra FT 1787.
67751824.08.15Christen Pedersen Nørgaard Uhre 79c 81 år 1745c  STEDSØN: Christen Nielsen Nørregaard, Uhre (Nørgaard), Brande.  6te August begravet 15de August Christen Pedersen Nørregaard, Aftægtsmand hos Christen Nielsen Nørregaard af Uhre, 81 Aar.
NOTITS: Alder ud fra FT 1787.
67761824.09.07Maren Halvorsdatter Brande By 81 81 år 1743.11.10  MAND: Christen Høyer, Brande By, Brande.  2den September begravet 7de September Maren Halvorsdatter, Enke efter afgangen Sognedegn Høier af Brande.
NOTITS: Hun er født i Østerdam, Thyregod 1743, datter af den tidligere svenske fange Halvor Eriksen. Christen Ottesen Høyer *1739 Ringkøbing †1782 Brande By
67771824.10.24Sidsel Jensdatter Uhre 25c 25 år 1799c  MAND: Frederik Carlsen, Uhre, Brande.  21de October begravet 24de October Sidsel Jensdatter, Huusmand Frederick Carlsens Hustru af Uhre, 25 Aar.
67781824.11.28Mette Andersdatter  78c 78 år 1746c  MAND: Mads Christensen Hannerup, Borup, Brande.  24 Novembr begravet Eiusd: 28 de Mette Andersdatter, Enke efter Gaardmand Mads Christensen Handerup af Borup, 78 Aar.
67791824.12.12Lene Marie Jakobsdatter Skærlund 71c 71 år 1753c  MAND: Frands Lauridsen, Tarm. SØN: Jakob Frandsen, Skærlund, Brande.  1ste December begravet Eiusd 12te Lene Marie Jacobsdatter, Enke efter Frands Lauritzen Gdmd: i Tarm, nu Aftægtskone hos Gdmd: Jacob Frandsen af Skærlund, 71 Aar.