Borris-Faster Kommenteret Kirkebog 
Introducerede 1702 - 1754
Klapversion - kirkebogsteksten og notitser klapper ud
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Borris-Faster kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender dåbens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Introducerede i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
Konens navn er angivet hvis det kendes.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.

Klik på en linie, så klapper kirkebogsteksten ud. Klik nok engang, så går teksten væk igen.
Vis alle tekster (klik) .... Vis kun en linie per tekst (klik)
Nr. 5001 1702.09.03 ? Søren Slikdals kone, Slikdal, sogn: Borris MAND: Søren Slikdal.
Nr. 5002 1702.09.17 Kirsten Bertelsdatter, Borris By (Degneboligen), sogn: Borris MAND: Jens Jakobsen Handskemager.
Nr. 5003 1702.11.01 ? Peder Gravels kone, Gravel, sogn: Borris MAND: Peder Gravel.
Nr. 5004 1702.10.22 ? Jens Madsens Kone , Hannerup, sogn: Faster MAND: Jens Madsen.
Nr. 5005 1702.10.29 Kirsten Thomas Ejstrups kone, Ejstrup, sogn: Faster MAND: Thomas Ejstrup.
Nr. 5007 1702.11.05 Maren Christensdatter, Sønderskov, sogn: Borris MAND: Lars Jensen Synderskov.
Nr. 5008 1702.11.12 ? Jens Madsens? kone, Hannerup, sogn: Faster MAND: Jens Madsen?.
Nr. 5009 1702.11.19 Karen Jensdatter, Grønborg, sogn: Borris MAND: Peder Eskesen Grønborg.
Nr. 5010 1703.03.18 Maren Jensdatter, Debelmose, sogn: Borris MAND: Peder Graversen.
Nr. 5011 1703.05.20 Karen?, Hjoptarp (Nørgaard), sogn: Faster MAND: Laust Nørgaard.
Nr. 5012 1703.05.20 Anne Madsdatter Gammelgaard, Fasterlund, sogn: Faster MAND: Niels Lauridsen Lund.
Nr. 5013 1703.05.20 Anne Knudsdatter, Hvollig, sogn: Borris MAND: Anders Christensen Hvollig.
Nr. 5014 1703.12.10 Johanne Madsdatter, Kodbøl, sogn: Borris MAND: Jens Mortensen Kodbøl.
Nr. 5015 1704.01.01 ? Christen Andersens kone, Sønderskov, sogn: Borris MAND: Christen Andersen Sønderskov.
Nr. 5016 1704.01.27 ? Niels Andersen Aas kone, Aas, sogn: Faster MAND: Niels Andersen Aas.
Nr. 5017 1704.02.02 Maren Vesterby, Vesterby, sogn: Borris MAND: Christen Jakobsen Vesterby.
Nr. 5018 1704.02.03 Maren Christensdatter, Sønderskov, sogn: Borris MAND: Lars Jensen Sønderskov.
Nr. 5019 1704.02.12 Kirsten Nielsdatter, Kirkeby, sogn: Borris MAND: Christen Pedersen Degn.
Nr. 5020 1704.02.17 Karen Jakobsdatter, Ahlergaard, sogn: Borris MAND: Morten Jensen Ahler.
Nr. 5021 1704.03.02 Johanne Mortensdatter, Hvollig, sogn: Borris MAND: Jakob Jensen Hvollig.
Nr. 5022 1704.03.30 ? Jens Giødesens kone, Gaasdal- Store, sogn: Borris MAND: Jens Giødesen.
Nr. 5023 1704.04.06 Maren Svendsdatter, Odderskær, sogn: Borris MAND: Clemmen Madsen.
Nr. 5024 1704.04.13 ? Morten Busks kone, Busk, sogn: Borris MAND: Morten Busk.
Nr. 5025 1704.04.27 Anne Madsdatter Gammelgaard, Fasterlund, sogn: Faster MAND: Niels Lauridsen Lund.
Nr. 5026 1704.05.25 ? Anders Lauridsen Debelmose kone, Debelmose, sogn: Borris MAND: Anders Lauridsen Debelmose.
Nr. 5027 1704.06.01 ? Søren Madsens kone, Klokmose, sogn: Faster MAND: Søren Madsen.
Nr. 5028 1704.06.01 ? Christen Lodals kone, Lodal, sogn: Faster MAND: Christen Lodal.
Nr. 5029 1704.06.08 Bodil Nielsdatter, Stier, sogn: Borris MAND: Jens Christensen Stier.
Nr. 5030 1704.06.24 ? Jens Madsen Hannerups kone, Hannerup, sogn: Faster MAND: Jens Madsen.
Nr. 5031 1704.07.13 ? Niels Madsens kone, Debelmose, sogn: Borris MAND: Niels Madsen.
Nr. 5032 1704.08.17 Maren Jespersdatter, Astrup, sogn: Faster MAND: Anders Christensen Astrup.
Nr. 5033 1704.09.07 Birgitte Michelsdatter, Sønderby, sogn: Borris MAND: Knud Jensen Sønderby.
Nr. 5034 1704.11.01 ? Anders Odderskærs kone, Odderskær, sogn: Borris MAND: Anders Odderskær.
Nr. 5035 1704.11.02 Mette Jakobsdatter, Aagaard, sogn: Borris MAND: Christen Nielsen? Aagaard.
Nr. 5036 1704.11.09 Kirsten Christensdatter, Annexgaard , sogn: Borris MAND: Morten Pedersen Præstgaard.
Nr. 5037 1704.11.30 ? Jens Ejstrups kone, Ejstrup, sogn: Faster MAND: Jens Ejstrup.
Nr. 5038 1704.12.07 Kirsten? Pedersdatter Clemmen Bertelsen Skobæks kone, Skobæk, sogn: Borris MAND: Clemmen Bertelsen Skobæk.
Nr. 5039 1704.12.26 An Laust Tarps kone, Tarp, sogn: Borris MAND: Laust Tarp.
Nr. 5040 1705.01.06 Anne Knudsdatter, Hvollig, sogn: Borris MAND: Anders Christensen .
Nr. 5041 1705.01.18 Kirsten Nielsdatter, Kirkeby, sogn: Borris MAND: Christen Pedersen Degn.
Nr. 5042 1705.04.14 Kirsten Jakobsdatter, Lodal, sogn: Faster MAND: Lars Pedersen Smed.
Nr. 5043 1705.05.10 ? Niels Gravels kone, Gravel, sogn: Borris MAND: Niels Gravel.
Nr. 5044 1705.05.18 ? Jørgen Gravels kone, Gravel, sogn: Borris MAND: Jørgen Gravel.
Nr. 5045 1705.06.14 ? Christen Bjerres kone, Brunbjerg, sogn: Borris MAND: Christen Bjerre.
Nr. 5046 1705.06.14 ? Peder Hannerups kone, Hannerup, sogn: Faster MAND: Peder Hannerup.
Nr. 5047 1705.06.21 Karen Thomasdatter, Klokmose, sogn: Borris MAND: Hans Madsen Klokmose.
Nr. 5048 1705.07.19 Karen Jensdatter, Grønborg, sogn: Borris MAND: Peder Eskesen Grønborg.
Nr. 5049 1705.08.30 Inger, Hjoptarp (Nørgaard), sogn: Borris MAND: Laust Nørgaard.
Nr. 5050 1705.09.06 Mette Sørensdatter, Gosvig, sogn: Borris MAND: Christen Jensen Gosvig.
Nr. 5051 1705.11.08 Bodil Nielsdatter, Stier, sogn: Borris MAND: Jens Christensen Stier.
Nr. 5052 1705.11.15 ? Christen Laugesen Sønderbys kone, Sønderby, sogn: Borris MAND: Christen Sønderby.
Nr. 5053 1706.02.28 ? Jakob Gravels kone, Gravel, sogn: Borris MAND: Jakob Gravel.
Nr. 5054 1706.05.02 ? Peder Gravels kone, Gravel, sogn: Borris MAND: Peder Gravel.
Nr. 5055 1706.05.24 ? Christen Andersens kone, Sønderskov, sogn: Borris MAND: Christen Andersen.
Nr. 5056 1706.06.27 Johanne Mortensdatter, Hvollig, sogn: Borris MAND: Jakob Jensen Hvollig.
Nr. 5057 1706.07.11 Kirsten Jakobsdatter, Lodal, sogn: Faster MAND: Lars Pedersen Smed.
Nr. 5058 1706.08.01 ? Oluf Klokmose kone, Klokmose, sogn: Faster MAND: Oluf Klokmose.
Nr. 5059 1706.08.08 Maren Helgaard, Helgaard, sogn: Borris MAND: Jørgen Helgaard.
Nr. 5060 1706.08.15 Margrethe Jakobsdatter, Vesterby, sogn: Borris MAND: Niels Andersen Vesterby.
Nr. 5061 1706.08.22 Kirsten Nielsdatter, Debelmose, sogn: Borris MAND: Christen Pedersen Degn.
Nr. 5062 1706.09.29 ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone, Sønderskov, sogn: Borris MAND: Lars Jensen Sønderskov.
Nr. 5063 1706.10.30 Maren Agger, Agger, sogn: Borris MAND: Jens Nielsen Agger.
Nr. 5064 1706.11.07 Anne Jensdatter, Fastergaard, sogn: Faster MAND: Peder Christensen Paarup.
Nr. 5065 1706.12.26 Maren Vesterby, Vesterby, sogn: Borris MAND: Christen Jakobsen Vesterby.
Nr. 5066 1707.01.07 ? Niels Jakobsens kone, Aas, sogn: Faster MAND: Niels Jakobsen.
Nr. 5067 1707.01.30 Karen Jakobsdatter, Klokmose, sogn: Faster MAND: Søren Madsen Klokmose.
Nr. 5068 1707.02.20 ? Morten Bushs kone, Dalager, sogn: Borris MAND: Morten Bush.
Nr. 5069 1707.03.13 Anne Knudsdatter, Hvollig, sogn: Borris MAND: Anders Christensen Hvollig.
Nr. 5070 1707.03.25 Maren Jensdatter, Debelmose, sogn: Borris MAND: Peder Graversen.
Nr. 5071 1707.04.03 Maren Jespersdatter, Astrup, sogn: Faster MAND: Anders Christensen Astrup.
Nr. 5072 1707.04.10 ? Christen Christensens kone, Debelmose, sogn: Borris MAND: Christen Christensen.
Nr. 5073 1707.04.10 Karen Christensdatter, Annexgaard , sogn: Faster MAND: Morten Pedersen Præstgaard.
Nr. 5074 1707.04.25 ? Christen Lodals kone, Lodal, sogn: Faster MAND: Christen Lodal.
Nr. 5075 1707.05.08 Birgitte Michelsdatter, Sønderby, sogn: Borris MAND: Knud Jensen Sønderby.
Nr. 5078 1707.05.15 An Laust Tarps kone, Tarp, sogn: Borris MAND: Laust Tarp.
Nr. 5079 1707.05.22 Margrethe Jens Christensen Vestergaards kone, Debelmose, sogn: Borris MAND: Jens Christensen Vestergaard.
Nr. 5080 1707.05.29 Mette Jakobsdatter, Aagaard, sogn: Borris MAND: Christen Nielsen Aagaard.
Nr. 5081 1707.05.29 Anne Madsdatter Gammelgaard, Fasterlund, sogn: Borris MAND: Niels Lauridsen Lund.
Nr. 5082 1707.06.26 Sophie Christensdatter Møborg, Tarp (Præstegaarden), sogn: Borris MAND: Peder Pedersen Stauning.
Nr. 5083 1707.07.03 Else Christensdatter Amme, Klokmose, sogn: Faster MAND: Søren Sørensen Klokmose.
Nr. 5084 1707.07.10 ? Thomas Gravels kone, Gravel, sogn: Borris MAND: Thomas Gravel.
Nr. 5085 1707.07.24 ? Peder Nielsen Aas kone, Aas, sogn: Faster MAND: Peder Nielsen Aas.
Nr. 5086 1707.08.21 Johanne Madsdatter, Kodbøl, sogn: Borris MAND: Jens Mortensen Kodbøl.
Nr. 5087 1707.09.04 Dorte Nielsdatter Boltrup, Dalager, sogn: Borris MAND: Hans Jakob Reimer.
Nr. 5088 1707.09.11 ? Jens Ejstrups kone, Ejstrup, sogn: Faster MAND: Jens Ejstrup.
Nr. 5089 1707.11.20 Karen Jakobsdatter Ahler, Ahlergaard, sogn: Borris MAND: Mads Christensen Ahler.
Nr. 5090 1708.01.01 ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone, Sønderskov, sogn: Borris MAND: Lars Jensen Sønderskov.
Nr. 5091 1708.01.29 Bodil Nielsdatter, Stier, sogn: Borris MAND: Niels Christensen Stier.
Nr. 5092 1708.02.11 ? Niels Madsen Vestergaards kone, Debelmose, sogn: Borris MAND: Niels Madsen Vestergaard.
Nr. 5093 1708.03.04 Mette Sørensdatter, Debelmose (Gosvig), sogn: Borris MAND: Christen Jensen Gosvig.
Nr. 5094 1708.03.25 ? Anders Lauridsen Debelmoses kone, Debelmose, sogn: Borris MAND: Anders Lauridsen Debelmose.
Nr. 5095 1708.05.20 Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden, sogn: Borris MAND: Peder Pedersen Stauning.
Nr. 5096 1708.05.20 Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden, sogn: Borris MAND: Peder Pedersen Stauning.
Nr. 5097 1708.05.28 Karen Jensdatter, Grønborg, sogn: Borris MAND: Peder Eskesen Grønborg.
Nr. 5098 1708.06.03 Kirsten Nielsdatter, Debelmose, sogn: Borris MAND: Christen Pedersen Degn.
Nr. 5099 1708.07.01 Kirsten Thomas Ejstrups kone, Ejstrup, sogn: Faster MAND: Thomas Ejstrup.
Nr. 5100 1708.07.15 ? Christen Jakobsens Søndergaards kone, Hjoptarp (Søndergaard), sogn: Borris MAND: Christen Jakobsen Søndergaard.
Nr. 5101 1708.09.24 ? Jens Marcussens kone, Hannerup, sogn: Faster MAND: Jens Marcussen.
Nr. 5102 1708.10.14 Kirsten Oluf Meldgaards kone, Klokmose, sogn: Faster MAND: Oluf Meldgaard.
Nr. 5103 1708.10.28 Margrethe Jens Christensen Vestergaards kone, Debelmose (Vestergaard), sogn: Borris MAND: Jens Christensen Vestergaard.
Nr. 5104 1708.11.18 Kirsten Jakobsdatter, Lodal, sogn: Faster MAND: Lars Pedersen Smed.
Nr. 5105 1708.11.25 ? Christen Andersens kone, Sønderskov, sogn: Borris MAND: Christen Andersen Sønderskov.
Nr. 5106 1708.12.02 ? Thomas Gravels kone, Gravel, sogn: Borris MAND: Thomas Gravel.
Nr. 5107 1708.12.09 ? Anders Odderskærs kone, Odderskær, sogn: Borris MAND: Anders Odderskær.
Nr. 5108 1708.12.16 ? Jens Giødesens kone, Gaasdal- Store, sogn: Borris MAND: Jens Giødesen.
Nr. 5109 1709.01.01 ? Niels Jakobsens kone, Aas, sogn: Faster MAND: Niels Jakobsen.
Nr. 5110 1709.01.27 Kirsten Jakobsdatter, Hannerup, sogn: Faster MAND: Peder Nielsen Nørgaard.
Nr. 5111 1709.02.17 ? Oluf Bushes kone, Busk, sogn: Borris MAND: Oluf Busk.
Nr. 5112 1709.03.14 Maren Christensdatter, Hannerup, sogn: Faster MAND: Poul Hannerup.
Nr. 5113 1709.04.28 Kirsten Christensdatter Bjerrebo, Hannerup (Meldgaard), sogn: Borris MAND: Peder Nielsen Meldgaard.
Nr. 5114 1709.04.28 ? Peder Gravels kone, Gravel, sogn: Borris MAND: Peder Gravel.
Nr. 5115 1709.05.26 An Laust Tarps kone, Tarp, sogn: Borris MAND: Laust Tarp.
Nr. 5116 1709.06.23 ? Christen Lodals kone, Lodal, sogn: Faster MAND: Christen Lodal.
Nr. 5117 1709.07.02 Karen Jakobsdatter, Klokmose, sogn: Faster MAND: Søren Madsen Klokmose.
Nr. 5118 1709.07.07 ? Christen Jensen Kjærs kone, Tarp, sogn: Borris MAND: Christen Jensen Kjær.
Nr. 5119 1709.07.28 ? Jakob Gravels kone, Gravel, sogn: Borris MAND: Jakob Gravel.
Nr. 5120 1709.08.18 Maren Agger, Agger, sogn: Borris MAND: Jens Nielsen Agger.
Nr. 5121 1709.09.06 ? Christen Jakobsen Minds kone, Hjoptarp (Søndergaard), sogn: Borris MAND: Christen Jakobsen Minds.
Nr. 5122 1709.09.06 Mette Jakobsdatter, Aagaard, sogn: Borris MAND: Christen Aagaard.
Nr. 5123 1709.11.03 Margrethe Jakobsdatter, Tarp (Vesterby), sogn: Borris MAND: Niels Andersen Vesterby.
Nr. 5124 1709.11.17 Cathrine Smid?, , sogn: Borris MAND: Christen Thomsen Høier.
Nr. 5125 1709.11.17 ? Jens Marcusens kone, Hannerup, sogn: Faster MAND: Jens Marcusen.
Nr. 5126 1709.11.24 ? Nielsdatter, Kvisthus, sogn: Borris MAND: Søren Sørensen Huus.
Nr. 5127 1709.12.01 Brigitte Michelsdatter Sønderby, Sønderby, sogn: Borris MAND: Knud Jensen Sønderby.
Nr. 5128 1709.12.08 Maren Jespersdatter, Astrup, sogn: Faster MAND: Anders Christensen Astrup.
Nr. 5129 1709.12.08 ? Knud Kyes kone, Kirken- Ved, sogn: Borris MAND: Knud Kye.
Nr. 5130 1710.01.06 ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone, Sønderskov, sogn: Borris MAND: Lars Jensen Sønderskov.
Nr. 5131 1710.01.12 Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden, sogn: Borris MAND: Peder Pedersen Stauning.
Nr. 5132 1710.02.09 Kirsten Nielsdatter, Debelmose, sogn: Borris MAND: Christen Pedersen Degn.
Nr. 5133 1710.03.30 ? Jens Ejstrups kone, Ejstrup, sogn: Faster MAND: Jens Ejstrup.
Nr. 5134 1710.05.04 Maren Christensdatter Vindelbo, Vindelbo, sogn: Borris MAND: Anders Thomsen Vindelbo.
Nr. 5135 1710.06.09 Karen Christensdatter Sønderskov, Annexgaard , sogn: Faster MAND: Morten Pedersen Præstgaard.
Nr. 5136 1710.07.27 Maren Pedersdatter Smed, Debelmose, sogn: Borris MAND: Christen Nielsen Ejstrup.
Nr. 5137 1710.07.27 Else Madsdatter, Debelmose, sogn: Borris MAND: Mads Pedersen Vestergaard den Yngre.
Nr. 5138 1710.08.03 Inger Jakobsdatter Gaasdal, Gaasdal- Store, sogn: Borris MAND: Lars Larsen.
Nr. 5139 1710.08.04 Maren Thomasdatter, Helgaard, sogn: Borris MAND: Jørgen Helgaard.
Nr. 5140 1710.09.29 Bodil Nielsdatter, Stier, sogn: Borris MAND: Jens Christensen Stier.
Nr. 5141 1710.11.16 Karen Jakobsdatter Ahler, Ahlergaard, sogn: Borris MAND: Mads Christensen Ahler.
Nr. 5142 1710.12.14 Karen Thomasdatter, Klokmose, sogn: Faster MAND: Laust Sørensen Klokmose.
Nr. 5143 1711.03.01 Dorte Nielsdatter Boltrup, Dalager, sogn: Borris MAND: Hans Jakob Reimer.
Nr. 5144 1711.03.08 Karen Mortensdatter Sønderby, Sønderby, sogn: Borris MAND: Christen Lauridsen Sønderby.
Nr. 5145 1711.03.15 Karen Jensdatter, Grønborg, sogn: Borris MAND: Peder Eskesen Grønborg.
Nr. 5146 1711.05.15 Kirsten Jakobsdatter, Lodal, sogn: Faster MAND: Lars Pedersen Smed.
Nr. 5147 1711.05.25 ? Christen Jakobsen Søndergaards kone, Hjoptarp (Søndergaard), sogn: Borris MAND: Christen Jakobsen Søndergaard.
Nr. 5148 1711.05.26 Kirsten, Busk, sogn: Borris MAND: Oluf Busk.
Nr. 5149 1711.07.02 Margrethe Jens Christensen Vestergaards kone, Debelmose (Vestergaard), sogn: Borris MAND: Jens Christensen Debelmose.
Nr. 5150 1711.07.17 Ingeborg Niels Jensen Meldgaards kone, Hjoptarp (Meldgaard), sogn: Borris MAND: Niels Jensen Meldgaard.
Nr. 5151 1711.07.26 Sidsel Sørensdatter Gosvig, Tarp, sogn: Borris MAND: Peder Pedersen Tarp.
Nr. 5152 1711.08.02 Else Villumsdatter, Egvig, sogn: Borris MAND: Knud Jensen Bjerre.
Nr. 5153 1711.08.09 ? Nielsdatter, Kvisthus, sogn: Borris MAND: Søren Sørensen Huus.
Nr. 5154 1711.09.13 Mette Sørensdatter, Debelmose (Gosvig), sogn: Borris MAND: Christen Jensen Gosvig.
Nr. 5155 1711.09.13 ? Jens Klokmoses kone, Klokmose, sogn: Faster MAND: Jens Klokmose.
Nr. 5156 1711.09.27 Kirsten Eskesdatter, Borris- Krog, sogn: Borris MAND: Christen Knudsen Krog.
Nr. 5157 1711.10.25 ? Niels Madsens kone, Debelmose, sogn: Borris MAND: Niels Madsen.
Nr. 5158 1711.11.08 Ida Margrethe Christensdatter, Nygaard, sogn: Borris MAND: Christen Jepsen Nygaard.
Nr. 5159 1712.01.17 Maren Christensdatter, Vindelbo, sogn: Borris MAND: Anders Thomsen Vindelbo.
Nr. 5160 1712.02.21 An Laust Tarps kone, Tarp, sogn: Borris MAND: Laust Tarp.
Nr. 5161 1712.03.06 Birgitte Michelsdatter, Sønderby, sogn: Borris MAND: Knud Jensen Sønderby.
Nr. 5162 1712.03.28 Kirsten Christensdatter Bjerrebo, Hannerup (Meldgaard), sogn: Faster MAND: Peder Nielsen Meldgaard.
Nr. 5163 1712.04.03 ? Christen Lodals kone, Lodal, sogn: Faster MAND: Christen Lodal.
Nr. 5164 1712.04.03 ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone, Sønderskov, sogn: Borris MAND: Lars Jensen Sønderskov.
Nr. 5165 1712.04.16 ? Peder Aas' kone, Aas, sogn: Faster MAND: Peder Aas.
Nr. 5166 1712.05.05 Kirsten Nielsdatter, Debelmose, sogn: Borris MAND: Christen Pedersen Degn.
Nr. 5167 1712.06.12 Karen Jespersdatter, Hannerup, sogn: Faster MAND: Christen Michelsen.
Nr. 5168 1712.06.24 Maren Agger, Agger, sogn: Borris MAND: Jens Nielsen Agger.
Nr. 5169 1712.06.26 Anne Madsdatter Gammelgaard, Fasterlund, sogn: Faster MAND: Niels Lauridsen Lund.
Nr. 5170 1712.07.10 Inger Jakobsdatter, Gaasdal- Store, sogn: Borris MAND: Lars Larsen Gaasdal.
Nr. 5171 1712.07.15 ? Jens Marcussens kone, Hannerup, sogn: Faster MAND: Jens Marcussen Hannerup.
Nr. 5172 1712.07.24 Karen Jakobsdatter, Klokmose, sogn: Faster MAND: Søren Madsen Klokmose.
Nr. 5173 1712.08.07 Kirsten Eskesdatter, Borris- Krog, sogn: Borris MAND: Christen Knudsen Krog.
Nr. 5174 1712.08.28 ? Niels Jensen Meldgaards kone, Hjoptarp (Meldgaard), sogn: Borris MAND: Niels Jensen Meldgaard.
Nr. 5175 1712.10.23 Margrethe Jakobsdatter, Tarp (Vesterby), sogn: Borris MAND: Niels Andersen Vesterby.
Nr. 5176 1712.11.13 ? Oluf Jakobsen Debelmoses kone, Debelmose, sogn: Borris MAND: Oluf Jakobsen Debelmose.
Nr. 5177 1712.12.11 Voldborg Thomasdatter, Gravel, sogn: Borris MAND: Niels Andersen.
Nr. 5178 1712.12.18 Karen Thomasdatter, Klokmose, sogn: Faster MAND: Laust Sørensen Klokmose.
Nr. 5179 1713.01.08 Bodil Nielsdatter, Stier, sogn: Borris MAND: Jens Christensen Stier.
Nr. 5180 1713.01.15 Sophie Christensdatter Møborg, Tarp (Præstegaarden), sogn: Borris MAND: Peder Pedersen Stauning.
Nr. 5181 1713.01.22 Kirsten Niels Odderskærs kone, Odderskær, sogn: Borris MAND: Niels Odderskær.
Nr. 5182 1713.01.29 ? Christen Jakobsen Minds Søndergaards kone, Hjoptarp (Søndergaard), sogn: Borris MAND: Christen Jakobsen Søndergaard Minds.
Nr. 5183 1713.02.02 Anne Marie Jakobsdatter Barfod, Gjaldbæk, sogn: Borris MAND: Niels Nielsen Gjaldbæk den Yngre.
Nr. 5184 1713.02.11 ? Niels Jakobsens Kone, Aas, sogn: Faster MAND: Niels Jakobsen.
Nr. 5185 1713.03.12 Anne Mortensdatter, Gaasdal- Lille, sogn: Borris MAND: Peder Thomassen? Gaasdal.
Nr. 5186 1713.03.19 Margrethe Jens Christensen Vestergaards kone, Debelmose (Vestergaard), sogn: Borris MAND: Jens Christensen Vestergaard.
Nr. 5187 1713.03.19 Maren Jespersdatter, Astrup, sogn: Faster MAND: Anders Christensen Astrup.
Nr. 5188 1713.03.25 Anne Margrethe Boldevin, Dalager- Lille, sogn: Borris MAND: Jakob Pedersen Skanderup.
Nr. 5189 1715.03.26 ? Anders Lauridsen Debelmoses kone, Debelmose, sogn: Borris MAND: Anders Lauridsen Debelmose.
Nr. 5190 1713.04.17 Inger Laust Nørgaards kone, Hjoptarp (Nørgaard), sogn: Borris MAND: Laust Nørgaard.
Nr. 5191 1713.05.21 Margrethe Nielsdatter Boltvig, Lindvig, sogn: Borris MAND: Jakob Jensen Lindvig Barfod.
Nr. 5192 1713.06.05 ? Peder Gravels kone, Gravel, sogn: Borris MAND: Peder Gravel.
Nr. 5193 1713.06.06 Maren Christensdatter, Hannerup, sogn: Faster MAND: Poul Hannerup.
Nr. 5194 1713.07.16 Sidsel Sørensdatter Gosvig, Tarp, sogn: Borris MAND: Peder Pedersen Tarp.
Nr. 5195 1713.07.23 Ida Margrethe Christensdatter, Nygaard, sogn: Borris MAND: Christen Jepsen Nygaard.
Nr. 5196 1713.10.29 Kirsten Nielsdatter, Debelmose, sogn: Borris MAND: Christen Pedersen Degn.
Nr. 5197 1713.11.05 ? Jens Markussens Kone, Hannerup, sogn: Faster MAND: Jens Markussen.
Nr. 5198 1713.11.19 Maren Thomasdatter, Helgaard, sogn: Borris MAND: Jørgen Helgaard.
Nr. 5199 1713.11.26 ? Jens Lysgaards kone, Klokmose, sogn: Faster MAND: Jens Lysgaard Klokmose.
Nr. 5200 1713.12.26 Karen Mortensdatter, Sønderby, sogn: Borris MAND: Christen Laursen Sønderby Colding.
Nr. 5201 1714.01.01 Maren Christensdatter, Vindelbo, sogn: Borris MAND: Anders Thomsen Vindelbo.
Nr. 5202 1714.02.04 Kirsten Jakobsdatter, Lodal, sogn: Faster MAND: Lars Pedersen Smed.
Nr. 5203 1714.02.16 ? Oluf Jakobsen Debelmoses kone, Debelmose, sogn: Borris MAND: Oluf Jakobsen Debelmose.
Nr. 5204 1714.04.02 Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin, Dalager- Lille, sogn: Borris MAND: Jakob Pedersen Skanderup.
Nr. 5205 1714.04.02 ? Christen Lodals kone, Lodal, sogn: Faster MAND: Christen Lodal.
Nr. 5206 1714.04.15 ? Lars Jensen Synderskovs {2.} kone, Sønderskov, sogn: Borris MAND: Lars Jensen Sønderskov.
Nr. 5207 1714.04.22 An Laust Tarps kone, Tarp, sogn: Borris MAND: Laust Tarp.
Nr. 5208 1714.05.06 Karen Jensdatter, Grønborg, sogn: Borris MAND: Peder Eskesen Grønborg.
Nr. 5209 1714.05.13 Margrethe Nielsdatter Boltvig, Lindvig, sogn: Borris MAND: Jakob Jensen Lindvig Barfod.
Nr. 5210 1714.05.27 ? Nielsdatter, Kvisthus, sogn: Borris MAND: Søren Sørensen Huus.
Nr. 5211 1714.06.10 Mette Sørensdatter, Gosvig, sogn: Borris MAND: Christen Jensen Gosvig.
Nr. 5212 1714.06.17 Inger Jakobsdatter, Gaasdal- Store, sogn: Borris MAND: Lars Larsen Gaasdal.
Nr. 5213 1714.07.08 Kirsten Christensdatter Bjerrebo, Hannerup (Meldgaard), sogn: Faster MAND: Peder Nielsen Meldgaard.
Nr. 5214 1714.09.16 Sophie Christensdatter Møborg, Tarp (Præstegaarden), sogn: Borris MAND: Peder Pedersen Stauning.
Nr. 5215 1714.12.02 Anne Mortensdatter, Gaasdal- Lille, sogn: Borris MAND: Peder Thomassen Gaasdal.
Nr. 5216 1714.12.26 Anne Marie Jakobsdatter Barfod, Gjaldbæk, sogn: Borris MAND: Niels Nielsen Gjaldbæk den Yngre.
Nr. 5217 1714.12.27 ? Niels Nielsen Gravels kone, Gravel, sogn: Borris MAND: Niels Nielsen Gravel.
Nr. 5218 1715.01.01 Kirsten Christensdatter, Tarp, sogn: Borris MAND: Mads Nielsen Tarp.
Nr. 5219 1715.02.11 Karen Christensdatter, Annexgaard, sogn: Faster MAND: Morten Pedersen Præstgaard.
Nr. 5220 1715.02.17 ? Christen Jakobsen Søndergaards kone, Hjoptarp (Søndergaard), sogn: Borris MAND: Christen Jakobsen Søndergaard.
Nr. 5221 1715.04.28 Margrethe Jakobsdatter, Vesterby, sogn: Borris MAND: Niels Andersen Vesterby.
Nr. 5222 1715.07.02 Maren Jakobsdatter, Hjoptarp?, sogn: Borris MAND: Laust Andersen Soldat Holst.
Nr. 5223 1715.07.07 Mette Christensdatter Feldbereder, Gaasdal- Store, sogn: Borris MAND: Thomas Pedersen Gaasdal.
Nr. 5224 1715.07.14 Kirsten Nielsdatter, Debelmose, sogn: Borris MAND: Christen Pedersen Degn.
Nr. 5225 1715.07.21 ? Oluf Busks 1. kone, Dalager (Busk), sogn: Borris MAND: Oluf Busk.
Nr. 5226 1715.08.25 Anne Christensdatter, Sønderskov, sogn: Borris MAND: Anders Larsen Sønderskov.
Nr. 5227 1715.09.29 Anna Laustdatter Nørgaard, Odderskær, sogn: Borris MAND: Mads Svendsen Odderskær.
Nr. 5228 1715.10.06 ? Niels Madsens kone, Debelmose, sogn: Borris MAND: Niels Madsen.
Nr. 5229 1715.10.13 Ingeborg Niels Jensen Meldgaards kone, Hjoptarp, sogn: Borris MAND: Niels Jensen Meldgaard.
Nr. 5230 1715.12.22 Kirsten Eskesdatter, Borris- Krog, sogn: Borris MAND: Christen Knudsen Krog.
Nr. 5231 1715.12.26 Margrethe Nielsdatter Boltvig, Lindvig, sogn: Borris MAND: Jakob Jensen Lindvig Barfod.
Nr. 5232 1716.02.02 Maren Agger, Agger, sogn: Borris MAND: Jens Nielsen Agger.
Nr. 5233 1716.02.16 Margrethe Jens Christensen Vestergaards kone, Debelmose (Vestergaard), sogn: Borris MAND: Jens Christensen Vestergaard.
Nr. 5234 1716.02.23 Kirsten Jensdatter, Gjaldbæk, sogn: Borris MAND: Jeppe Markussen Gjaldbæk.
Nr. 5235 1716.03.01 ? Niels Jakobsens kone, Aas, sogn: Faster MAND: Niels Jakobsen.
Nr. 5236 1716.03.15 Anne Margrethe Boldevin, Dalager- Lille, sogn: Borris MAND: Jakob Pedersen Skanderup.
Nr. 5237 1716.03.29 Bodil Nielsdatter Stier, Stier, sogn: Borris MAND: Jens Christensen Stier.
Nr. 5238 1716.04.13 ? Christen Lodals kone, Lodal, sogn: Faster MAND: Christen Lodal.
Nr. 5239 1716.05.17 ? Niels Thomasen Grønborgs kone, Grønborg, sogn: Borris MAND: Niels Thomasen Grønborg.
Nr. 5240 1716.05.24 Else Villumsdatter, Debelmose, sogn: Borris MAND: Knud Jensen Egvig.
Nr. 5241 1716.06.01 ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone, Sønderskov, sogn: Borris MAND: Lars Jensen Sønderskov.
Nr. 5242 1716.06.07 Anne Mortensdatter, Gaasdal- Lille, sogn: Borris MAND: Peder Gaasdal.
Nr. 5243 1716.06.24 Maren Christensdatter, Hannerup, sogn: Faster MAND: Poul Hannerup.
Nr. 5244 1716.07.26 Karen Mortensdatter, Sønderby, sogn: Borris MAND: Christen Laursen Sønderby Colding.
Nr. 5245 1716.07.26 Kirsten Jakobsdatter, Lodal, sogn: Faster MAND: Lars Pedersen Smed.
Nr. 5246 1716.08.23 Maren Jespersdatter, Astrup, sogn: Faster MAND: Anders Christensen Astrup.
Nr. 5247 1716.09.29 Ida Margrethe Christensdatter, Nygaard, sogn: Borris MAND: Christen Jepsen Nygaard.
Nr. 5248 1716.11.01 Kirsten Niels Odderskærs kone, Odderskær, sogn: Borris MAND: Niels Odderskær.
Nr. 5249 1716.11.15 Birgitte Michelsdatter Sønderby, Sønderby, sogn: Borris MAND: Knud Jensen Sønderby.
Nr. 5250 1716.11.22 Dorte Gravel, Slikdal, sogn: Borris MAND: Niels Thomsen Slikdal.
Nr. 5251 1716.12.24 An Christensdatter, Sønderskov, sogn: Borris MAND: Anders Larsen Sønderskov.
Nr. 5252 1717.01.01 Maren Thomasdatter, Helgaard, sogn: Borris MAND: Jørgen Helgaard.
Nr. 5253 1717.01.03 ? Nielsdatter, Kvisthuse, sogn: Borris MAND: Søren Sørensen Huus.
Nr. 5254 1717.01.10 Anne Andersdatter, Helgaard, sogn: Borris MAND: Peder Helgaard.
Nr. 5255 1717.02.02 Anne Marie Jakobsdatter Barfod, Gjaldbæk, sogn: Borris MAND: Niels Nielsen Gjaldbæk den Yngre.
Nr. 5256 1717.02.07 Kirsten Christensdatter, Tarp, sogn: Borris MAND: Mads Nielsen Tarp.
Nr. 5257 1717.03.14 Karen Jeppesdatter, Hannerup, sogn: Faster MAND: Christen Michelsen Hannerup.
Nr. 5258 1717.03.14 An Laust Tarps kone, Tarp, sogn: Borris MAND: Laust Tarp.
Nr. 5259 1717.04.18 Kirsten Christensdatter, Hannerup (Melgaard), sogn: Faster MAND: Peder Nielsen Melgaard.
Nr. 5260 1717.04.25 ? Christen Lodals kone, Lodal, sogn: Faster MAND: Christen Lodal.
Nr. 5261 1717.05.17 Kirsten Christensdatter Sønderskov, Præstgaard, sogn: Faster MAND: Morten Pedersen Præstgaard.
Nr. 5262 1717.05.18 Johanne Christensdatter, Ejstrup, sogn: Faster MAND: Oluf Pedersen Ejstrup.
Nr. 5263 1717.05.30 Ingeborg Niels Jensen Melgaards kone, Hjoptarp (Melgaard), sogn: Borris MAND: Niels Jensen Melgaard.
Nr. 5264 1717.06.06 Mette Jakobsdatter, Aagaard, sogn: Borris MAND: Christen Nielsen Aagaard.
Nr. 5265 1717.09.19 Karen Jakobsdatter Ahler, Ahlergaard, sogn: Borris MAND: Mads Christensen Kjær.
Nr. 5266 1717.09.29 ? Niels Christensen Sønderskovs kone, Sønderskov, sogn: Borris MAND: Niels Christensen Sønderskov.
Nr. 5267 1717.10.17 ? Jens Lysgaards kone, Klokmose, sogn: Faster MAND: Jens Lysgaard.
Nr. 5268 1717.10.17 Mette Christensdatter Feldbereder, Gaasdal- Store, sogn: Borris MAND: Thomas Pedersen Gaasdal.
Nr. 5269 1717.10.31 Voldborg Niels Gravels kone, Gravel, sogn: Borris MAND: Niels Gravel.
Nr. 5270 1717.11.07 Kirsten Jensdatter, Gjaldbæk, sogn: Borris MAND: Jeppe Markussen Gjaldbæk.
Nr. 5271 1717.11.14 ? Christen Jakobsen Søndergaards kone, Hjoptarp (Søndergaard), sogn: Borris MAND: Christen Jakobsen Søndergaard.
Nr. 5272 1717.11.21 Kirsten Christensdatter, Borris- Krog, sogn: Borris MAND: Peder Eskesen Krog.
Nr. 5273 1717.11.28 Anna Laustdatter Nørgaard, Odderskær, sogn: Borris MAND: Mads Svendsen Odderskær.
Nr. 5274 1718.01.06 Margrethe Nielsdatter Boltvig, Lindvig, sogn: Borris MAND: Jakob Jensen Barfod.
Nr. 5275 1718.01.23 ? Oluf Jakobsen Debelmoses kone, Debelmose, sogn: Borris MAND: Oluf Jakobsen Debelmose.
Nr. 5276 1718.03.25 Kirsten Eskesdatter, Borris- Krog, sogn: Borris MAND: Christen Knudsen Krog.
Nr. 5277 1718.04.18 ? Niels Thomasen Grønborgs kone, Grønborg, sogn: Borris MAND: Niels Thomasen Grønborg.
Nr. 5278 1718.05.26 Maren Rasmusdatter, Debelmose, sogn: Borris MAND: Peder Graversen.
Nr. 5279 1718.06.06 Ida Margrethe Christensdatter, Nygaard, sogn: Borris MAND: Christen Jepsen Nygaard.
Nr. 5280 1718.06.19 Kirsten Christensdatter Bjerrebo, Hannerup, sogn: Faster MAND: Peder Nielsen Melgaard.
Nr. 5281 1718.07.02 Dorte Gravel, Slikdal, sogn: Borris MAND: Niels Thomsen Slikdal.
Nr. 5282 1718.07.31 Ingeborg Niels Jensen Melgaards kone, Hjoptarp (Melgaard), sogn: Borris MAND: Niels Jensen Melgaard.
Nr. 5283 1718.09.18 An Gertrud Reimer, Kirken- Ved, sogn: Borris MAND: Christen Gregersen Franch.
Nr. 5284 1718.10.16 An Christensdatter Kjær, Hvollig, sogn: Borris MAND: Jens Jakobsen Hvollig.
Nr. 5285 1718.10.30 Margrethe Jens Christensen Vestergaards kone, Debelmose, sogn: Borris MAND: Jens Christensen Vestergaard.
Nr. 5286 1718.11.06 Bodil Nielsdatter, Stier, sogn: Borris MAND: Jens Christensen Stier.
Nr. 5287 1718.12.04 Maren Christensdatter, Hannerup, sogn: Faster MAND: Poul Hannerup.
Nr. 5288 1719.01.27 Inger Nielsdatter, Hannerup, sogn: Faster MAND: Niels Jensen Tømmermand.
Nr. 5289 1719.03.05 Inger Jakobsdatter, Gaasdal- Store, sogn: Borris MAND: Lars Larsen Gaasdal.
Nr. 5290 1719.03.19 Margrethe Jakobsdatter, Sønderskov, sogn: Borris MAND: Mads Christensen Sønderskov.
Nr. 5291 1719.03.26 ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone, Sønderskov, sogn: Borris MAND: Lars Jensen Sønderskov.
Nr. 5292 1719.04.02 Maren Vinbæk, Vinbæk, sogn: Borris MAND: Niels Vinbæk Soldat.
Nr. 5293 1719.05.29 Maren Agger, Agger, sogn: Borris MAND: Jens Nielsen Agger.
Nr. 5294 1719.07.16 Dorte Gravel, Slikdal, sogn: Borris MAND: Niels Thomsen Slikdal.
Nr. 5295 1719.07.30 Kirsten Nielsdatter, Hannerup, sogn: Faster MAND: Anders Lauridsen Soldat.
Nr. 5296 1719.07.30 ? Oluf Jakobsen Debelmoses kone, Debelmose, sogn: Borris MAND: Oluf Jakobsen .
Nr. 5297 1719.08.06 ? Peder Jakobsen Dallers kone, Dalager, sogn: Borris MAND: Peder Jakobsen Daller.
Nr. 5298 1719.08.27 ? Anders Thomsen Vendelbos 2. kone, Vindelbo, sogn: Borris MAND: Anders Thomsen Vindelbo.
Nr. 5299 1719.09.03 Anne Marie Jakobsdatter Barfod, Gjaldbæk, sogn: Borris MAND: Niels Nielsen Gjaldbæk.
Nr. 5300 1719.09.17 Inger Thomas Tarps kone, Tarp, sogn: Borris MAND: Thomas Tarp.
Nr. 5301 1719.09.29 Kirsten Nielsdatter, Debelmose, sogn: Borris MAND: Christen Pedersen Degn.
Nr. 5302 1719.12.03 Ingeborg Niels Jensen Melgaards kone, Hjoptarp (Melgaard), sogn: Borris MAND: Niels Jensen Melgaard.
Nr. 5303 1719.12.10 Kirsten Christensdatter, Tarp, sogn: Borris MAND: Mads Nielsen Tarp.
Nr. 5304 1719.12.26 ? Niels Odderskærs kone, Odderskær, sogn: Borris MAND: Niels Odderskær.
Nr. 5305 1720.01.01 Kirsten Jakobsdatter, Lodal, sogn: Faster MAND: Lars Pedersen Smed.
Nr. 5306 1720.03.03 Anne Laustdatter Nørgaard, Odderskær, sogn: Borris MAND: Mads Svendsen Odderskær.
Nr. 5307 1720.03.17 An Christensdatter, Sønderskov, sogn: Borris MAND: Anders Larsen Sønderskov.
Nr. 5308 1720.04.01 Anne Andersdatter, Helgaard, sogn: Borris MAND: Peder Helgaard.
Nr. 5309 1720.04.21 Kirsten Christensdatter Bjerrebo, Hannerup (Melgaard), sogn: Faster MAND: Peder Nielsen Melgaard.
Nr. 5310 1720.04.21 Maren Rasmusdatter, Debelmose, sogn: Borris MAND: Peder Graversen.
Nr. 5311 1720.04.28 Abelone Larsdatter, Gravel, sogn: Borris MAND: Christen Pedersen Gravel.
Nr. 5312 1720.08.06 Inger Nielsdatter, Hannerup, sogn: Faster MAND: Niels Jensen Tømmermand.
Nr. 5313 1720.08.18 Margrethe Nielsdatter Boltvig, Lindvig, sogn: Borris MAND: Jakob Jensen Barfod.
Nr. 5314 1720.10.20 Karen? Jeppesdatter?, Hannerup, sogn: Faster MAND: Christen Mikkelsen?.
Nr. 5315 1720.10.20 Karen Mortensdatter, Sønderby, sogn: Borris MAND: Christen Laursen Sønderby Colding.
Nr. 5316 1720.11.03 ? Christen Jakobsen Søndergaards kone, Hjoptarp, sogn: Borris MAND: Christen Jakobsen Søndergaard.
Nr. 5317 1720.11.10 Dorte Gravel, Slikdal, sogn: Borris MAND: Niels Thomsen Slikdal.
Nr. 5318 1720.11.17 Maren Andersdatter, Dalager, sogn: Borris MAND: Mads Jakobsen Daller.
Nr. 5319 1720.11.24 ? Christen Lodals kone?, Lodal, sogn: Faster MAND: Christen Lodal?.
Nr. 5320 1720.12.08 An Christensdatter Kjær, Hvollig, sogn: Borris MAND: Jens Jakobsen Hvollig.
Nr. 5321 1720.12.15 Karen Pedersdatter, Tarp, sogn: Borris MAND: Niels Tarp.
Nr. 5322 1721.01.12 Anne Marie Jakobsdatter Barfod, Gjaldbæk, sogn: Borris MAND: Niels Nielsen Gjaldbæk.
Nr. 5323 1721.02.09 ? Niels Thomasen Grønborgs kone, Grønborg, sogn: Borris MAND: Niels Thomasen Grønborg.
Nr. 5324 1722.01.01 Ingeborg, Hjoptarp (Melgaard), sogn: Borris MAND: Niels Jensen Melgaard.
Nr. 5325 1722.04.19 Margrethe Jakobsdatter, Sønderskov, sogn: Borris MAND: Mads Christensen Sønderskov Rahbek.
Nr. 5326 1724.04.18 Anne Marie Jakobsdatter Barfod, Gjaldbæk, sogn: Borris MAND: Niels Nielsen Gjaldbæk.
Nr. 5327 1724.04.23 Maren Andersdatter, Dalager, sogn: Borris MAND: Mads Jakobsen Daller.
Nr. 5328 1724.04.30 Kirsten Christensdatter, Tarp, sogn: Borris MAND: Mads Nielsen Tarp.
Nr. 5329 1724.06.06 ? Christen Lunds kone, Fasterlund, sogn: Faster MAND: Christen Madsen Lund.
Nr. 5330 1724.07.30 ? Niels Lauridsens kone, Brunbjerg, sogn: Borris MAND: Niels Lauridsen.
Nr. 4999 1724.12.31 ? Jens Lysgaards kone, Klokmose, sogn: Faster MAND: Jens Lysgaard.
Nr. 5331 1725.01.01 Kirsten Christensdatter Bjerrebo, Hannerup (Meldgaard), sogn: Faster MAND: Peder Nielsen Meldgaard.
Nr. 5332 1725.01.14 Ingeborg Niels Jensen Meldgaards kone, Hjoptarp (Meldgaard), sogn: Borris MAND: Niels Jensen Meldgaard.
Nr. 5333 1725.01.21 Anne Andersdatter, Helgaard, sogn: Borris MAND: Peder Helgaard.
Nr. 5334 1725.02.02 Mette? Andersdatter?, Hvollig, sogn: Borris MAND: Jens Christensen? Rindum?.
Nr. 5335 1725.04.02 Maren Christen Olufsens kone, Dalager?, sogn: Borris MAND: Christen Olufsen.
Nr. 5336 1725.04.08 Kirsten Jakobsdatter, Lodal, sogn: Faster MAND: Lars Pedersen Smed.
Nr. 5337 1725.04.15 Anna Laustdatter Nørgaard, Odderskær, sogn: Borris MAND: Mads Svendsen Odderskær.
Nr. 5338 1725.05.06 Elisabeth Marie Nielsdatter Boltrup, Dalager, sogn: Borris MAND: Oluf Justesen Vinther.
Nr. 5339 1725.07.08 Bodil Nielsdatter, Stier, sogn: Borris MAND: Jens Christensen Stier.
Nr. 5340 1725.07.15 Ida Margrethe Christensdatter, Nygaard, sogn: Borris MAND: Christen Jepsen Nygaard.
Nr. 5341 1725.07.29 Marie Kirstine Hansdatter Vest, Tarp (Præstegaarden), sogn: Borris MAND: Jørgen Johansen Hauch.
Nr. 5342 1725.08.05 Margrethe Nielsdatter Boltvig, Lindvig, sogn: Borris MAND: Jakob Jensen Lindvig Barfod.
Nr. 5343 1725.08.12 Else? Nielsdatter?, Skravhøj, sogn: Borris MAND: Niels Skravhøj.
Nr. 5344 1725.09.29 ? Jørgen Skomagers kone, Nygaard, sogn: Borris MAND: Jørgen Skomager.
Nr. 5345 1725.12.16 Kirsten Lauridsdatter, , sogn: Borris MAND: Jørgen Karlsen.
Nr. 5346 1725.12.26 ? Christen Madsens Lunds kone, Fasterlund, sogn: Faster MAND: Christen Madsen Lund.
Nr. 5347 1726.01.20 ? Christen Larsens kone, Debelmose, sogn: Borris MAND: Christen Larsen.
Nr. 5348 1726.02.17 Mette Andersdatter, Hvollig, sogn: Borris MAND: Jens Christensen Rindum.
Nr. 5349 1726.02.24 An Gertrud Reimer, Kirken- Ved, sogn: Borris MAND: Christen Gregersen Franch.
Nr. 5350 1726.04.10 Elisabeth Marie Nielsdatter Boltrup, Dalager?, sogn: Borris MAND: Oluf Justesen Vinther.
Nr. 5351 1726.05.05 Inger Thomas Tarps kone, Tarp, sogn: Borris MAND: Thomas Tarp.
Nr. 5352 1726.05.12 Anne Marie Jakobsdatter Barfod, Gjaldbæk, sogn: Borris MAND: Niels Nielsen Gjaldbæk.
Nr. 5353 1726.05.12 ? Jørgen Nielsen Skrædders kone, Debelmose, sogn: Borris MAND: Jørgen Nielsen Skrædder.
Nr. 5354 1726.06.10 Voldborg Thomasdatter, Gravel, sogn: Borris MAND: Niels Andersen Gravel.
Nr. 5355 1726.06.11 Mette Aagaard, Aagaard, sogn: Borris MAND: Niels Christensen Aagaard.
Nr. 5356 1726.09.01 Kirsten Poulsdatter, , sogn: Borris MAND: Hans Skrædder.
Nr. 5357 1726.10.13 Maren Andersdatter, Dalager, sogn: Borris MAND: Mads Jakobsen Daller.
Nr. 5358 1727.04.27 Margrethe Nielsdatter Boltvig, Lindvig, sogn: Borris MAND: Jakob Jensen Lindvig Barfod.
Nr. 5359 1727.04.27 ? Jens Lysgaards kone, Klokmose, sogn: Faster MAND: Jens Lysgaard.
Nr. 5360 1727.05.04 Lucie Jensdatter Agger, Skobæk, sogn: Borris MAND: Bertel Clemmensen Skobæk.
Nr. 5361 1727.07.13 Maren Christen Olufsens kone, Stier, sogn: Borris MAND: Christen Olufsen.
Nr. 5362 1727.10.12 ? Niels Larsen Egvigs kone, Egvig, sogn: Borris MAND: Niels Larsen Egvig.
Nr. 5363 1727.11.09 Anne Jensdatter, Fasterlund, sogn: Faster MAND: Mads Nielsen.
Nr. 5364 1727.11.16 Dorte Gravel, Slikdal, sogn: Borris MAND: Niels Thomsen Slikdal.
Nr. 5365 1727.11.23 Dorte Andersdatter, Hjoptarp (Nørgaard), sogn: Borris MAND: Knud Lauridsen Nørgaard.
Nr. 5366 1727.11.23 ? Christen Madsen Lunds kone, Fasterlund, sogn: Faster MAND: Christen Madsen Lund.
Nr. 5367 1727.11.30 ? Niels Kærs kone, Fasterkær, sogn: Faster MAND: Niels Kær.
Nr. 5368 1728.02.22 Marie Kirstine Hansdatter Vest, Tarp (Præstegaarden), sogn: Borris MAND: Jørgen Johansen Hauch.
Nr. 5369 1728.04.25 ? Christen Fonagers kone, Fonager, sogn: Borris MAND: Christen Fonager.
Nr. 5370 1728.06.06 ? Jens Lysgaards kone, Klokmose, sogn: Faster MAND: Jens Lysgaard.
Nr. 5371 1728.06.13 Karen Jensdatter, Ejstrup, sogn: Faster MAND: Bent Lauridsen Ejstrup.
Nr. 5372 1728.07.02 Margrethe Christensdatter, Kodbøl- Øster, sogn: Borris MAND: Morten Kodbøl.
Nr. 5373 1728.08.29 Anne Marie Jakobsdatter Barfod, Gjaldbæk, sogn: Borris MAND: Niels Nielsen Gjaldbæk.
Nr. 5374 1728.10.03 Mette Aagaard, Aagaard, sogn: Borris MAND: Niels Christensen Aagaard.
Nr. 5375 1728.10.24 Margrethe Jakobsdatter, Sønderskov, sogn: Borris MAND: Mads Christensen Rahbek.
Nr. 5376 1728.11.07 ? Jørgen Nielsen Skrædders kone, Debelmose, sogn: Borris MAND: Jørgen Nielsen Skrædder.
Nr. 5377 1728.11.14 Mette Andersdatter, Hvollig, sogn: Borris MAND: Jens Christensen Rindum.
Nr. 5378 1729.01.02 Maren Jensdatter, Hannerup, sogn: Faster MAND: Poul Jensen Hannerup.
Nr. 5379 1730.02.26 ? Christen Madsens kone, Klokmose, sogn: Faster MAND: Christen Madsen.
Nr. 5380 1730.04.11 Anna Laustdatter Nørgaard, Odderskær, sogn: Borris MAND: Mads Svendsen Odderskær.
Nr. 5381 1730.05.29 Ida Margrethe Christensdatter, Nygaard, sogn: Borris MAND: Christen Jepsen Nygaard.
Nr. 5382 1730.05.29 Else Thuesdatter, Debelmose, sogn: Borris MAND: Christen Pedersen Degn.
Nr. 5383 1730.08.20 Karen Jensdatter, Ejstrup, sogn: Faster MAND: Bernt Ejstrup.
Nr. 5384 1730.09.03 ? Jeppe Nielsen Snells kone, , sogn: Borris MAND: Jeppe Nielsen Snell.
Nr. 5385 1730.09.10 Kirsten Lauridsdatter, , sogn: Borris MAND: Jørgen Karlsen.
Nr. 5386 1730.09.29 Margrethe Christensdatter, Kodbøl- Øster, sogn: Borris MAND: Morten Kodbøl.
Nr. 5387 1730.10.29 Kirsten Jensdatter, Gjaldbæk, sogn: Borris MAND: Jakob Gjaldbæk.
Nr. 5388 1730.11.05 ? Lars Lunds kone, Fasterlund, sogn: Faster MAND: Lars Lund.
Nr. 5389 1730.12.10 Ane Ovesdatter, Votkær, sogn: Borris MAND: Niels Nielsen Votkær.
Nr. 5390 1731.01.14 ? Jan Petersens kone, Klokmose, sogn: Faster MAND: Jan Petersen.
Nr. 5391 1731.01.28 ? Christen Smeds kone, Fonager, sogn: Borris MAND: Christen Smed.
Nr. 5392 1731.03.04 ? Niels Larsen Egvigs kone, Egvig, sogn: Borris MAND: Niels Larsen Egvig.
Nr. 5393 1731.04.08 Kirsten Olufsdatter, Klokmose, sogn: Faster MAND: Jens Østergaard.
Nr. 5394 1731.04.08 Margrethe Jensdatter, Hvollig, sogn: Borris MAND: Jens Jakobsen.
Nr. 5395 1731.05.20 Inger Thomas Larsen Tarps kone, Tarp, sogn: Borris MAND: Thomas Larsen Tarp.
Nr. 5396 1731.06.15 Mette Madsdatter Mølle, Hannerup, sogn: Faster MAND: Christen Dynesen.
Nr. 5397 1731.06.17 Kirsten Pedersdatter, Astrup, sogn: Faster MAND: Morten Jensen Astrup.
Nr. 5398 1731.07.01 ? Christen Jensen Østergaards kone, Klokmose (Østergaard), sogn: Faster MAND: Christen Jensen Østergaard.
Nr. 5399 1731.08.12 Anne Jensdatter, Fasterlund, sogn: Faster MAND: Mads Nielsen Lund, Fasterlund, Faster.
Nr. 5400 1731.08.19 ? Christen Jespersen Kjærs kone, Fasterkær, sogn: Faster MAND: Christen Jespersen Kjær.
Nr. 5401 1731.08.22 Kirsten Christensdatter, Tarp, sogn: Borris MAND: Niels Lauridsen Lille Tarp.
Nr. 5402 1731.08.26 Dorte Andersdatter, Hjoptarp (Nørgaard), sogn: Borris MAND: Knud Lauridsen Nørgaard.
Nr. 5403 1731.09.09 ? Jørgen Skomagers kone, Nygaard, sogn: Borris MAND: Jørgen Skomager.
Nr. 5404 1731.10.14 Kirsten Christensdatter Bjerrebo, Hannerup (Meldgaard), sogn: Faster MAND: Peder Nielsen Meldgaard.
Nr. 5405 1731.10.28 Margrethe Nielsdatter Boltvig, Lindvig, sogn: Borris MAND: Jakob Jensen Lindvig Barfod.
Nr. 5406 1731.11.01 Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, sogn: Borris MAND: Jørgen Johansen Hauch.
Nr. 5407 1731.12.02 Mette Madsdatter Kjær, Kodbøl Øster, sogn: Borris MAND: Jens Christensen Rahbek.
Nr. 5408 1732.01.13 Anne Marie Jakobsdatter Barfod, Gjaldbæk, sogn: Borris MAND: Niels Nielsen Gjaldbæk.
Nr. 5409 1732.02.02 ? Jens Kringeltofts kone, Kringeltoft, sogn: Borris MAND: Jens Kringeltoft.
Nr. 5410 1732.02.10 ? Anders Daller Skravhøjs 1. kone, Skravhøj, sogn: Borris MAND: Anders Daller Skravhøj.
Nr. 5411 1732.02.11 ? Peder Odderskærs kone, Odderskær, sogn: Borris MAND: Peder Odderskær.
Nr. 5412 1732.02.17 Dorte Gravek, Slikdal, sogn: Borris MAND: Niels Thomsen Slikdal.
Nr. 5413 1732.02.24 Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone, Stier, sogn: Borris MAND: Christen Olufsen Stier.
Nr. 5414 1732.02.24 Mette Aagaard, Aagaard, sogn: Borris MAND: Niels Christensen Aagaard.
Nr. 5415 1732.04.20 Maren Jensdatter, Hannerup, sogn: Faster MAND: Poul Jensen Hannerup.
Nr. 5416 1732.05.04 Inger Nielsdatter, Hannerup, sogn: Faster MAND: Niels Jensen Tømmermand.
Nr. 5417 1732.06.02 ? Gravers Pedersen Debelmoses kone, Debelmose, sogn: Borris MAND: Gravers Pedersen Debelmose.
Nr. 5418 1732.06.29 ? Jens Østergaards kone, Klokmose, sogn: Faster MAND: Jens Østergaard Klokmose.
Nr. 5419 1732.07.20 ? Niels Lauridsens kone, Hjoptarp (Nørgaard), sogn: Borris MAND: Niels Lauridsen Nørgaard.
Nr. 5420 1732.08.24 Lucie Jensdatter Agger, Skobæk, sogn: Borris MAND: Søren Skobæk.
Nr. 5421 1732.09.17 Kirsten Jensdatter, Gjaldbæk, sogn: Borris MAND: Jakob Gjaldbæk.
Nr. 5422 1732.10.15 Maren Madsdatter, , sogn: Borris MAND: Giøde Johansen Richard.
Nr. 5423 1732.11.01 ? Niels Gravels kone, Gravel, sogn: Borris MAND: Niels Gravel.
Nr. 5424 1732.12.07 Ingeborg Niels Jensen Melgaards kone, Hjoptarp (Melgaard), sogn: Borris MAND: Niels Jensen Meldgaard.
Nr. 5425 1732.12.27 Karen Jensdatter, Ejstrup, sogn: Faster MAND: Bent Lauridsen Ejstrup.
Nr. 5426 1733.02.15 ? Morten Præstgaards kone, Præstgaard, sogn: Faster MAND: Morten Præstgaard.
Nr. 5427 1733.02.22 Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone, Stier, sogn: Borris MAND: Christen Olufsen Stier.
Nr. 5428 1733.03.08 Mette Aagaard, Aagaard, sogn: Borris MAND: Niels Christensen Aagaard.
Nr. 5429 1733.04.02 ? Erik Christensen Votkærs kone, Votkær, sogn: Borris MAND: Erik Christensen Votkær.
Nr. 5430 1733.04.12 Else Thuesdatter, Debelmose, sogn: Borris MAND: Christen Pedersen Degn.
Nr. 5431 1733.05.25 Anne Jensdatter, Fasterlund, sogn: Faster MAND: Mads Nielsen Lund.
Nr. 5432 1733.06.07 Margrethe Cathrine Christensdatter, Grønborg, sogn: Borris MAND: Eske Pedersen Grønborg.
Nr. 5433 1733.07.05 Margrethe Jensdatter, Hvollig, sogn: Borris MAND: Jens Jakobsen Hvollig.
Nr. 5434 1733.07.12 Karen Andersdatter Vindelbo, Kodbøl- Vester, sogn: Borris MAND: Viste Christensen Rahbek.
Nr. 5435 1733.08.02 Ane Ovesdatter, Votkær, sogn: Borris MAND: Niels Nielsen Votkær.
Nr. 5436 1733.08.30 Margrethe Nielsdatter Boltvig, Lindvig, sogn: Borris MAND: Jakob Jensen Lindvig Barfod.
Nr. 5437 1733.11.01 Kirsten Pedersdatter, Astrup, sogn: Faster MAND: Morten Jensen Astrup.
Nr. 5438 1733.11.15 ? Lars Lunds kone, Fasterlund, sogn: Faster MAND: Lars Lund.
Nr. 5439 1734.01.01 Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone, Stier, sogn: Borris MAND: Christen Olufsen Stier.
Nr. 5440 1734.01.30 ? Christen Skærbæks kone, , sogn: Faster MAND: Christen Skærbæk.
Nr. 5441 1734.02.07 Johanne Duedal, Duedal, sogn: Borris MAND: Lars Madsen Duedal.
Nr. 5442 1734.02.13 Mette Madsdatter Mølle, Hannerup, sogn: Faster MAND: Christen Dynesen.
Nr. 5443 1734.03.14 Kirsten Christensdatter, Tarp, sogn: Borris MAND: Niels Lauridsen Tarp.
Nr. 5444 1734.03.28 ? Jens Nørgaards kone, Hannerup (Nørgaard), sogn: Faster MAND: Jens Nørgaard.
Nr. 5445 1734.06.14 ? Christen Østergaards kone, Klokmose, sogn: Faster MAND: Christen Østergaard.
Nr. 5446 1734.07.18 Dorte Gravel, Slikdal, sogn: Borris MAND: Niels Thomsen Slikdal.
Nr. 5447 1734.11.21 Ane Ovesdatter, Votkær, sogn: Borris MAND: Niels Nielsen Votkær.
Nr. 5448 1735.01.01 Abelone Ebbesdatter, Skravhøj, sogn: Borris MAND: Anders Olufsen Daller.
Nr. 5449 1735.02.13 Kirsten Olufsdatter, Klokmose (Østergaard), sogn: Faster MAND: Jens Østergaard.
Nr. 5450 1735.02.20 Karen Andersdatter Vindelbo, Kodbøl- Vester, sogn: Borris MAND: Viste Christensen Rahbek.
Nr. 5451 1735.04.11 Anne Jensdatter, Fasterlund, sogn: Faster MAND: Mads Nielsen Lund.
Nr. 5452 1735.04.11 Ida Margrethe Christensdatter, Nygaard, sogn: Borris MAND: Christen Jepsen Nygaard.
Nr. 5453 1735.05.30 ? Morten Præstgaards kone, , sogn: Faster MAND: Morten Præstgaard.
Nr. 5454 1735.05.30 Margrethe Jensdatter, Hvollig, sogn: Borris MAND: Jens Jakobsen Hvollig.
Nr. 5455 1735.07.10 ? Søren Sønderskovs kone, Sønderskov, sogn: Borris MAND: Søren Sønderskov.
Nr. 5456 1735.07.24 Mette Nielsdatter, Aagaard, sogn: Borris MAND: Villads Pedersen Aagaard.
Nr. 5457 1735.07.31 Dorte Andersdatter, Hjoptarp (Nørgaard), sogn: Borris MAND: Knud Lauridsen Nørgaard.
Nr. 5458 1735.08.21 Bodil Aas, Grønborg, sogn: Borris MAND: Christen Pedersen Grønborg.
Nr. 5459 1735.09.04 Lucie Jensdatter Agger, Skobæk, sogn: Borris MAND: Søren Skobæk.
Nr. 5460 1735.09.25 Mette Madsdatter Kjær, Kodbøl- Øster, sogn: Borris MAND: Jens Christensen Rahbek.
Nr. 5461 1735.11.27 Karen Jensdatter, Ejstrup, sogn: Faster MAND: Bent Lauridsen Ejstrup.
Nr. 5462 1736.01.01 ? Christen Fonagers kone, Fonager, sogn: Borris MAND: Christen Fonager.
Nr. 5463 1736.01.06 Ane Lisbeth, Debelmose, sogn: Borris MAND: Oluf Jakobsen Debelmose.
Nr. 5464 1736.01.29 ? Christen Jensen Gaasdals kone, Gaasdal- Store, sogn: Borris MAND: Christen Jensen Gaasdal.
Nr. 5465 1736.04.22 Kirsten Poulsdatter, Kirken- Ved, sogn: Borris MAND: Hans Skrædder.
Nr. 5466 1736.05.21 Mette Aagaard, Aagaard, sogn: Borris MAND: Niels Christensen Aagaard.
Nr. 5467 1736.05.27 Else Thuesdatter, Debelmose, sogn: Borris MAND: Christen Pedersen Degn.
Nr. 5468 1736.06.03 ? Jens Nørgaards kone, Hannerup (Nørgaard), sogn: Faster MAND: Jens Nørgaard.
Nr. 5469 1736.06.03 ? Giøde Jensen Gaasdals kone, Gaasdal- Store, sogn: Borris MAND: Giøde Jensen Gaasdal.
Nr. 5470 1736.07.02 Ida Margrethe Christensdatter, Nygaard, sogn: Borris MAND: Christen Jepsen Nygaard.
Nr. 5471 1736.07.15 Kirsten Pedersdatter, Astrup, sogn: Faster MAND: Morten Jensen Astrup.
Nr. 5472 1736.09.23 ? Erik Christensen Votkærs kone, Votkær, sogn: Borris MAND: Erik Christensen Votkær.
Nr. 5473 1736.09.29 Dorte Gravel, Slikdal, sogn: Borris MAND: Niels Thomsen Slikdal.
Nr. 5474 1736.11.04 Karen Andersdatter Vindelbo, Kodbøl- Vester, sogn: Borris MAND: Viste Christensen Rahbek.
Nr. 5475 1736.11.25 Mette Nielsdatter, Aagaard, sogn: Borris MAND: Villads Pedersen Aagaard.
Nr. 5476 1736.12.02 ? Christen Østergaards kone, Klokmose (Østergaard), sogn: Faster MAND: Christen Østergaard.
Nr. 5477 1737.04.22 Kirsten Olufsdatter, Klokmose (Østergaard), sogn: Faster MAND: Jens Østergaard.
Nr. 5478 1737.04.23 Anne Jensdatter, Fasterlund, sogn: Faster MAND: Mads Nielsen Lund.
Nr. 5479 1737.04.23 Margrethe Cathrine Christensdatter, Grønborg, sogn: Borris MAND: Eske Pedersen Grønborg.
Nr. 5480 1737.05.19 Kirsten Christensdatter, Tarp, sogn: Borris MAND: Niels Lauridsen Tarp Lille.
Nr. 5481 1737.05.26 Dorte Andersdatter, Hjoptarp (Nørgaard), sogn: Borris MAND: Knud Lauridsen Nørgaard.
Nr. 5482 1737.08.25 Kirsten Pedersdatter, Sønderskov, sogn: Borris MAND: Jens Larsen Sønderskov.
Nr. 5483 1737.10.06 Margrethe Jensdatter, Hvollig, sogn: Borris MAND: Jens Jakobsen Hvollig.
Nr. 5484 1737.11.24 ? Lars Lunds kone, Fasterlund, sogn: Faster MAND: Lars Lund.
Nr. 5485 1738.01.26 Maren Lauridsdatter, Fasterkær, sogn: Faster MAND: Niels Kjær.
Nr. 5486 1738.02.16 Lisbeth Christensdatter, Fastergaard, sogn: Faster MAND: Milter Nielsen.
Nr. 5487 1738.03.16 Ane Ovesdatter, Votkær, sogn: Borris MAND: Niels Nielsen Votkær.
Nr. 5488 1738.04.07 Karen Jensdatter, Ejstrup, sogn: Faster MAND: Bent Lauridsen Ejstrup.
Nr. 5489 1738.04.08 ? Morten Præstgaards kone, , sogn: Faster MAND: Morten Præstgaard.
Nr. 5490 1738.04.20 Sidsel Jensdatter, , sogn: Borris MAND: Peder Huus.
Nr. 5491 1738.05.11 Mette Madsdatter Mølle, Hannerup, sogn: Faster MAND: Christen Dynesen.
Nr. 5492 1738.07.02 Maren Jensdatter Stier, Hjoptarp (Søndergaard), sogn: Borris MAND: Jakob Christensen Minds.
Nr. 5493 1738.07.06 ? Christen Duedals kone, Duedal, sogn: Borris MAND: Christen Duedal.
Nr. 5494 1738.07.13 Kirsten Poulsdatter, Kirken- Ved, sogn: Borris MAND: Hans Skrædder.
Nr. 5495 1738.08.31 Lucie Jensdatter Agger, Skobæk, sogn: Borris MAND: Søren Skobæk.
Nr. 5496 1738.09.07 ? Søren Sønderskovs kone, Sønderskov, sogn: Borris MAND: Søren Sønderskov.
Nr. 5497 1739.01.01 Mette Aagaard, Aagaard, sogn: Borris MAND: Niels Christensen Aagaard.
Nr. 5498 1739.02.15 Johanne Christensdatter, Helgaard, sogn: Borris MAND: Jens Jørgensen Helgaard.
Nr. 5499 1739.03.08 ? Jens Nørgaards kone, Hannerup (Nørgaard), sogn: Faster MAND: Jens Nørgaard.
Nr. 5500 1739.03.30 Anne Christensdatter, , sogn: Borris MAND: Christen Lauridsen Seerup.
Nr. 5501 1739.04.26 Maren Lauridsdatter, Debelmose, sogn: Borris MAND: Christen Nielsen Ejstrup.
Nr. 5502 1739.08.30 ? Christen Jensen Gaasdals kone, Gaasdal- Store, sogn: Borris MAND: Christen Jensen Gaasdal.
Nr. 5503 1739.09.13 Anne Jensdatter, Fasterlund, sogn: Faster MAND: Mads Nielsen Lund.
Nr. 5504 1739.10.25 Kirsten Olufsdatter, Klokmose (Østergaard), sogn: Faster MAND: Jens Østergaard.
Nr. 5505 1739.11.15 Margrethe Jensdatter, , sogn: Borris MAND: Jens Jakobsen Hvollig.
Nr. 5506 1739.11.22 ? Sergeantens kone, Borris Kirkeby, sogn: Borris MAND: ? Sergeanten.
Nr. 5507 1739.11.22 Lisbeth Christensdatter, Fastergaard, sogn: Faster MAND: Milter Nielsen.
Nr. 5508 1740.02.07 Kirsten Pedersdatter, Astrup, sogn: Faster MAND: Morten Jensen Astrup.
Nr. 5509 1740.02.14 Kirsten Pedersdatter, Sønderskov, sogn: Borris MAND: Jens Larsen Sønderskov.
Nr. 5510 1740.06.06 ? Christen Husteds kone, , sogn: Borris MAND: Christen Husted.
Nr. 5511 1740.07.17 Maren Nielsdatter, Vesterby, sogn: Borris MAND: Christen Christensen Kousgaard.
Nr. 5512 1740.07.24 Karen Jensdatter, Ejstrup, sogn: Faster MAND: Bent Lauridsen Ejstrup.
Nr. 5513 1740.08.24 Maren Olufsdatter, Sønderby, sogn: Borris MAND: Christian Knudsen Sønderby.
Nr. 5514 1740.09.04 ? Morten Præstgaards kone, Præstgaard, sogn: Faster MAND: Morten Præstgaard.
Nr. 5515 1740.10.09 Anne Jensdatter, Borris- Krog, sogn: Borris MAND: Laurids Vejle.
Nr. 5516 1741.01.01 Margrethe Jensdatter, Hvollig, sogn: Borris MAND: Jens Jakobsen Hvollig.
Nr. 5517 1741.05.11 Sidsel Jensdatter, , sogn: Borris MAND: Peder Huus.
Nr. 5518 1741.05.22 Mette Nielsdatter, Aagaard, sogn: Borris MAND: Villads Pedersen Aagaard.
Nr. 5519 1741.05.28 Maren Christensdatter Lodal, Klokmose, sogn: Faster MAND: Søren Lauridsen Klokmose.
Nr. 5520 1741.06.18 Karen Nielsdatter, Tarp, sogn: Borris MAND: Peder Pedersen II Tarp.
Nr. 5521 1741.07.02 Maren Lauridsdatter, Fasterkær, sogn: Faster MAND: Niels Kjær.
Nr. 5522 1741.09.17 ? Christen Duedals kone, Duedal, sogn: Borris MAND: Christen Duedal.
Nr. 5523 1741.09.24 ? Giøde Jensen Gaasdals kone, Gaasdal- Store, sogn: Borris MAND: Giøde Jensen Gaasdal.
Nr. 5524 1741.10.22 ? Peder Lauridsen Debelmoses kone, Debelmose, sogn: Borris MAND: Peder Lauridsen Debelmose.
Nr. 5525 1741.11.19 Mette Aagaard, Aagaard, sogn: Borris MAND: Niels Christensen Aagaard.
Nr. 5526 1741.12.27 Lisbeth Christensdatter, Fastergaard, sogn: Faster MAND: Milter Nielsen.
Nr. 5527 1742.03.26 ? Laurs Hannerups kone, Hannerup, sogn: Faster MAND: Laurs Hannerup.
Nr. 5528 1742.05.27 Anne Christensdatter, , sogn: Borris MAND: Christen Seerup Lauridsen.
Nr. 5529 1742.06.10 ? Niels Ejstrups kone, Ejstrup, sogn: Faster MAND: Niels Ejstrup.
Nr. 5530 1742.08.19 Maren Poulsdatter, Debelmose, sogn: Borris MAND: Niels Jensen Villadsen.
Nr. 5531 1742.08.26 Kirsten Pedersdatter, Astrup, sogn: Faster MAND: Morten Jensen Astrup.
Nr. 5532 1742.09.23 Anne Jensdatter, Fasterlund, sogn: Faster MAND: Mads Nielsen Lund.
Nr. 5533 1742.10.21 Mette Sørensdatter, Hjoptarp (Søndergaard), sogn: Borris MAND: Knud Christensen Søndergaard.
Nr. 5534 1742.11.04 Kirsten Olufsdatter, Klokmose (Østergaard), sogn: Faster MAND: Jens Østergaard.
Nr. 5535 1742.11.04 Anne Jensdatter, Borris- Krog, sogn: Borris MAND: Laurids Vejle Krog.
Nr. 5536 1742.11.25 Karen Andersdatter Vindelbo, Kodbøl- Vester, sogn: Borris MAND: Viste Christensen Rahbek.
Nr. 5537 1742.12.02 Johanne Christensdatter, Helgaard, sogn: Borris MAND: Jens Jørgensen Helgaard.
Nr. 5538 1742.12.26 Karen Jensdatter, Ejstrup, sogn: Faster MAND: Bent Lauridsen Ejstrup.
Nr. 5539 1742.12.26 Karen Nielsdatter Gjaldbæk, Gjaldbæk, sogn: Borris MAND: Hans Jeppesen Hjarup.
Nr. 5540 1742.12.27 ? Markus Jeppesens kone, Gjaldbæk, sogn: Borris MAND: Markus Jeppesen Gjaldbæk.
Nr. 5541 1743.01.27 Karen Pedersdatter, Helgaard, sogn: Borris MAND: Jens Lauridsen Helgaard.
Nr. 5542 1743.02.10 Mette Andersdatter Vindelbo, Klokmose, sogn: Faster MAND: Jakob Sørensen Klokmose.
Nr. 5543 1743.02.24 Maren Christensdatter Lodal, Klokmose, sogn: Borris MAND: Søren Laustsen Klokmose.
Nr. 5544 1743.03.17 ? Giøde Jensen Gaasdals kone, Gaasdal- Store, sogn: Borris MAND: Giøde Jensen Gaasdal.
Nr. 5545 1743.04.11 Maren Nielsdatter Vesterby, Vesterby, sogn: Borris MAND: Christen Christensen Kousgaard.
Nr. 5546 1743.04.28 Maren Nielsdatter Gravel, Debelmose (Vestergaard), sogn: Borris MAND: Niels Jensen Vestergaard.
Nr. 5547 1743.05.12 Maren Olufsdatter, Sønderby, sogn: Borris MAND: Christian Knudsen Sønderby.
Nr. 5548 1743.06.03 ? Christen Jensen Gaasdals kone, Gaasdal- Store, sogn: Borris MAND: Christen Jensen Gaasdal.
Nr. 5549 1743.06.16 Marie Jørgensdatter, Vinbæk, sogn: Borris MAND: Bertel Sørensen Smed.
Nr. 5550 1743.06.23 Ane Christensdatter, Busk, sogn: Borris MAND: Jens Olesen Busk.
Nr. 5551 1743.06.30 Kirsten Pedersdatter, Sønderskov, sogn: Borris MAND: Jens Larsen Sønderskov.
Nr. 5552 1743.07.21 ? Peder Lodals kone, Lodal, sogn: Faster MAND: Peder Lodal.
Nr. 5553 1743.07.28 Karen, Vesterby, sogn: Borris MAND: Peder Christensen Vesterby.
Nr. 5554 1743.12.26 Karen Nielsdatter, Tarp, sogn: Borris MAND: Peder Pedersen Tarp.
Nr. 5555 1744.03.25 Marie Jørgensdatter, Vinbæk, sogn: Borris MAND: Bertel Sørensen Smed.
Nr. 5556 1744.04.26 Mette Sørensdatter, Hjoptarp (Søndergaard), sogn: Borris MAND: Knud Christensen Søndergaard.
Nr. 5557 1744.05.26 Lisbeth Christensdatter, Fastergaard, sogn: Faster MAND: Milter Nielsen.
Nr. 5558 1744.06.28 Maren Lauridsdatter, Fasterkær, sogn: Faster MAND: Niels Kjær.
Nr. 5559 1744.08.30 ? Peder Christensen Hvolligs kone, Hvollig, sogn: Borris MAND: Peder Christensen Hvollig.
Nr. 5560 1744.09.13 Margrethe Christensdatter, Kodbøl- Øster, sogn: Borris MAND: Morten Kodbøl.
Nr. 5561 1744.09.20 ? Peder Lauridsen Debelmoses kone, Debelmose, sogn: Borris MAND: Peder Lauridsen.
Nr. 5562 1744.10.18 Maren Poulsdatter, Debelmose, sogn: Borris MAND: Niels Jensen Villadsen.
Nr. 5563 1744.10.25 ? Niels Ejstrups kone, Ejstrup, sogn: Faster MAND: Niels Ejstrup.
Nr. 5564 1744.11.29 Karen Pedersdatter, Helgaard, sogn: Borris MAND: Jens Lauridsen Helgaard.
Nr. 5565 1744.12.13 Kirsten Olufsdatter, Klokmose (Østergaard), sogn: Faster MAND: Jens Østergaard.
Nr. 5566 1745.01.01 Kirsten Graversdatter, Debelmose, sogn: Borris MAND: Lars Debelmose.
Nr. 5567 1745.04.19 ? Peder Lodals kone, Lodal, sogn: Faster MAND: Peder Lodal.
Nr. 5568 1745.04.19 Sidsel Andersdatter, Gravel, sogn: Borris MAND: Anders Nielsen Gravel.
Nr. 5569 1745.05.23 Maren Jensdatter, Kodbøl- Vester, sogn: Borris MAND: Viste Christensen Rahbek.
Nr. 5570 1745.06.07 Mette Nielsdatter, Aagaard, sogn: Borris MAND: Villads Pedersen Aagaard.
Nr. 5571 1745.06.13 Maren Christensdatter Vesterby, Vesterby, sogn: Borris MAND: Christen Christensen Kousgaard.
Nr. 5572 1745.07.02 Maren Christensdatter Lodal, Klokmose, sogn: Faster MAND: Søren Laustsen Klokmose.
Nr. 5573 1745.07.11 ? Markus Jeppesen Gjaldbæks kone, Gjaldbæk, sogn: Borris MAND: Markus Jeppesen Gjaldbæk.
Nr. 5574 1745.08.01 Karen Nielsdatter Gjaldbæk, Gjaldbæk, sogn: Borris MAND: Hans Jeppesen Hjarup.
Nr. 5575 1745.09.19 Maren Sørensdatter, Vindelbo, sogn: Borris MAND: Christen Andersen Vindelbo.
Nr. 5576 1745.11.21 Kirsten Hansdatter, Sønderby, sogn: Borris MAND: Lauge Christensen Sønderby.
Nr. 5577 1745.11.28 Ane Christensdatter, Busk, sogn: Borris MAND: Jens Olesen Busk.
Nr. 5578 1745.12.27 ? Mads Gaasdals kone, Gaasdal, sogn: Borris MAND: Mads Gaasdal.
Nr. 5579 1746.01.06 Marie Jørgensdatter , Vinbæk, sogn: Borris MAND: Bertel Sørensen Smed.
Nr. 5580 1746.02.06 Mette Christensdatter, Gravel, sogn: Borris MAND: Thomas Christensen Gravel.
Nr. 5581 1746.02.13 Mette Andersdatter Vindelbo, Klokmose, sogn: Faster MAND: Jakob Sørensen Klokmose.
Nr. 5582 1746.02.20 Maren Poulsdatter, Debelmose, sogn: Borris MAND: Niels Jensen Villadsen.
Nr. 5583 1746.04.07 ? Peder Christensen Hvolligs kone, Hvollig, sogn: Borris MAND: Peder Christensen Hvollig.
Nr. 5584 1746.04.11 Margrethe Cathrine Christensdatter, Grønborg, sogn: Borris MAND: Eske Pedersen Grønborg.
Nr. 5585 1746.04.11 Mette Jensdatter, Hvollig, sogn: Borris MAND: Jus Christensen Hvollig.
Nr. 5586 1746.05.01 Mette Sørensdatter, Hjoptarp (Søndergaard), sogn: Borris MAND: Knud Christensen Søndergaard.
Nr. 5587 1746.05.23 Lisbeth Christensdatter, Fastergaard, sogn: Faster MAND: Milter Nielsen.
Nr. 5588 1746.05.30 Karen Pedersdatter, Helgaard, sogn: Borris MAND: Jens Lauridsen Helgaard.
Nr. 5589 1746.05.31 Karen Nielsdatter, Tarp, sogn: Borris MAND: Peder Pedersen II Tarp.
Nr. 5590 1746.07.17 Karen Jensdatter, Ejstrup, sogn: Faster MAND: Bent Lauridsen Ejstrup.
Nr. 5591 1746.08.22 ? Laurs Hannerups kone, Hannerup, sogn: Faster MAND: Laurs Hannerup.
Nr. 5592 1746.08.19 ? Niels Skravhøjs kone, Kjelstrup, sogn: Faster MAND: Niels Skravhøj.
Nr. 5593 1746.10.30 Mette Nielsdatter, Aagaard, sogn: Borris MAND: Villads Pedersen Aagaard.
Nr. 5594 1746.11.01 Maren Sørensdatter, Vindelbo, sogn: Borris MAND: Chrsiten Andersen Vindelbo.
Nr. 5595 1746.11.13 Maren Nielsdatter Gravel, Debbelmose, sogn: Borris MAND: Niels Jensen Vestergaard.
Nr. 5596 1746.11.27 Karen Nielsdatter Gjaldbæk, Gjaldbæk, sogn: Borris MAND: Hans Jeppesen Hjarup.
Nr. 5597 1746.12.04 Johanne Jensdatter, Grønborg, sogn: Borris MAND: Thomas Nielsen Grønborg.
Nr. 5598 1746.12.11 Johanne Olufsdatter, Kirken- Ved, sogn: Borris MAND: Offe Pedersen Daller.
Nr. 5599 1747.02.02 Mette Christensdatter, Gravel, sogn: Borris MAND: Thomas Christensen Gravel.
Nr. 5600 1747.02.26 Kirsten Pedersdatter, Sønderskov, sogn: Borris MAND: Jens Larsen.
Nr. 5601 1747.05.11 Anne Jakobsdatter, Lindvig?, sogn: Borris MAND: Frands Mortensen.
Nr. 5602 1747.05.14 ? Niels Ejstrups kone, Ejstrup, sogn: Faster MAND: Niels Ejstrup.
Nr. 5603 1747.06.04 Mette Andersdatter Vindelbo, Klokmose, sogn: Faster MAND: Jakob Sørensen Klokmose.
Nr. 5604 1747.06.11 Marie Jørgensdatter, Vinbæk, sogn: Borris MAND: Bertel Sørensen Smed.
Nr. 5605 1747.06.18 Karen Madsdatter, Debelmose, sogn: Borris MAND: Jens Andersen.
Nr. 5606 1747.06.25 Maren Andersdatter, Tarp, sogn: Borris MAND: Bent Tarp.
Nr. 5607 1747.07.16 Maren Nielsdatter, Vesterby, sogn: Borris MAND: Christen Christensen Kousgaard.
Nr. 5608 1747.07.23 ? Thomas Kjærs kone, Fasterkær, sogn: Faster MAND: Thomas Kjær.
Nr. 5609 1747.07.30 ? Markus Jeppesen Gjaldbæks kone, Gjaldbæk, sogn: Borris MAND: Markus Jeppesen Gjaldbæk.
Nr. 5610 1747.08.13 ? Mads Gaasdals kone, Gaasdal, sogn: Borris MAND: Mads Gaasdal.
Nr. 5611 1747.08.20 Kirsten Graversdatter , Debelmose, sogn: Borris MAND: Lars Debelmose.
Nr. 5612 1747.09.03 Mette Madsdatter, Vesterby, sogn: Borris MAND: Peder Christensen Vesterby.
Nr. 5613 1747.10.01 ? Giøde Jensen Gaasdals kone, Gaasdal- Store, sogn: Borris MAND: Giøde Jensen Gaasdal.
Nr. 5614 1747.10.29 Ellen Jochumsdatter Købke, Kirken- Ved, sogn: Borris MAND: Mads Justesen Bjerg.
Nr. 5615 1747.11.01 Sidsel Andersdatter, Gravel, sogn: Borris MAND: Anders Nielsen Gravel.
Nr. 5616 1747.12.03 Maren Christensdatter Lodal, Klokmose, sogn: Faster MAND: Søren Lauridsen Klokmose.
Nr. 5617 1748.01.06 Karen Pedersdatter, Helgaard, sogn: Borris MAND: Jens Lauridsen Helgaard.
Nr. 5618 1748.02.02 Karen Pedersdatter, Sønderby, sogn: Borris MAND: Jens Michael Knudsen .
Nr. 5619 1748.02.25 Anne Christensdatter, Nygaard, sogn: Borris MAND: Jens Christensen Nygaard.
Nr. 5620 1748.03.10 Maren Poulsdatter, Develmose (Præstens Mark), sogn: Borris MAND: Niels Jensen Villadsen.
Nr. 5621 1748.03.24 Johanne Jensdatter, Grønborg, sogn: Borris MAND: Thomas Nielsen Grønborg.
Nr. 5622 1748.03.31 Agnete Cathrine Sivertsdatter Harck, Dalager- Lille, sogn: Borris MAND: Sten Danielsen Rasch.
Nr. 5623 1748.04.15 Margrethe Cathrine Christensdatter, Grønborg, sogn: Borris MAND: Eske Pedersen Grønborg.
Nr. 5624 1748.06.14 Maren Sørensdatter, Vindelbo, sogn: Borris MAND: Christen Andersen Vindelbo.
Nr. 5625 1748.06.18 Lisbeth Christensdatter, Fastergaard, sogn: Faster MAND: Milter Nielsen.
Nr. 5626 1748.09.15 Anne Marie Jensdatter, Hjoptarp (Melgaard), sogn: Borris MAND: Lars Nielsen Melgaard.
Nr. 5627 1748.09.29 Mette Christensdatter, Gravel, sogn: Borris MAND: Thomas Christensen Gravel.
Nr. 5628 1748.09.29 Karen Nielsdatter, Tarp, sogn: Borris MAND: Peder Pedersen II Tarp.
Nr. 5629 1748.10.23 ? Peder Lodals kone, Lodal, sogn: Faster MAND: Peder Lodal.
Nr. 5630 1748.12.01 Maren Andersdatter, Tarp, sogn: Borris MAND: Bent Pedersen Tarp.
Nr. 5631 1748.12.26 Mette Jensdatter, Hvollig, sogn: Borris MAND: Jus Christensen Hvollig.
Nr. 5632 1749.01.06 Karen Pedersdatter, Helgaard, sogn: Borris MAND: Jens Lauridsen Helgaard.
Nr. 5633 1749.02.02 Mette Madsdatter Mølle, Hannerup, sogn: Faster MAND: Christen Dynesen.
Nr. 5634 1749.02.23 Ane Kirstine, Debelmose, sogn: Borris MAND: Jens Jepsen Risbjerg.
Nr. 5635 1749.03.23 ? Peder Lauridsen Debelmoses kone, Debelmose, sogn: Borris MAND: Peder Lauridsen Debelmose.
Nr. 5636 1749.03.25 ? Peder Hvolligs kone, Hvollig, sogn: Borris MAND: Peder Hvollig.
Nr. 5637 1749.03.30 ? Laurs Hannerups kone, Hannerup, sogn: Faster MAND: Laurs Hannerup.
Nr. 5638 1749.05.26 Kirsten Hansdatter, Sønderby, sogn: Borris MAND: Lauge Christensen Sønderby.
Nr. 5639 1749.07.27 ? Markus Jeppesen Gjaldbæks kone, Gjaldbæk, sogn: Borris MAND: Markus Jeppesen Gjaldbæk.
Nr. 5640 1749.08.17 Lisbeth Christensdatter, Fastergaard, sogn: Faster MAND: Milter Nielsen.
Nr. 5641 1749.10.26 Marie Debelmose, Debelmose, sogn: Borris MAND: Niels Poulsen.
Nr. 5642 1749.12.26 Anne Christensdatter, Nygaard, sogn: Borris MAND: Jens Christensen Nygaard.
Nr. 5643 1750.02.22 Sidsel Andersdatter, Gravel, sogn: Borris MAND: Anders Nielsen Gravel.
Nr. 5644 1750.03.01 Kirsten Graversdatter, Debelmose, sogn: Borris MAND: Lars Debelmose.
Nr. 5645 1750.03.08 Agnete Cathrine Sivertsdatter Harck, Dalager- Lille, sogn: Borris MAND: Sten Danielsen Rasch.
Nr. 5646 1750.03.15 Mette Madsdatter, Vesterby, sogn: Borris MAND: Peder Christensen Vesterby.
Nr. 5647 1750.03.22 ? Peder Lodals kone, Lodal, sogn: Faster MAND: Peder Lodal.
Nr. 5648 1750.03.26 ? Laurs Hannerups kone, Hannerup, sogn: Faster MAND: Laurs Hannerup.
Nr. 5649 1750.03.30 Maren Nielsdatter, Vesterby, sogn: Borris MAND: Christen Christensen Kousgaaard.
Nr. 5650 1750.03.30 Mette Andersdatter Vindelbo, Klokmose (Meldgaard), sogn: Faster MAND: Jakob Sørensen Klokmose.
Nr. 5651 1750.05.07 Else Nielsdatter Grønborg, Dalager, sogn: Borris MAND: Christen Pedersen Daller.
Nr. 5652 1750.05.18 Mette Sørensdatter, Hjoptarp (Søndergaard), sogn: Borris MAND: Knud Christensen Søndergaard.
Nr. 5653 1750.05.18 ? Niels Ejstrus kone, Ejstrup, sogn: Faster MAND: Niels Ejstrup.
Nr. 5654 1750.06.24 Maren Poulsdatter, Debelmose (Præstens Mark), sogn: Borris MAND: Niels Jensen Villadsen.
Nr. 5655 1750.06.28 Karen Pedersdatter, Sønderby, sogn: Borris MAND: Jens Michael Knudsen.
Nr. 5656 1750.07.19 Maren Nielsdatter Gravel, Debelmose (Vestergaard), sogn: Borris MAND: Niels Jensen Vestergaard.
Nr. 5657 1750.07.26 ? Mads Gaasdals kone, Gaasdal, sogn: Borris MAND: Mads Gaasdal.
Nr. 5658 1750.08.23 Anne Marie Jensdatter, Hjoptarp (Melgaard), sogn: Borris MAND: Lars Nielsen Melgaard.
Nr. 5659 1750.11.01 ? Thomas Kjærs kone, Fasterkær, sogn: Faster MAND: Thomas Kjær.
Nr. 5660 1750.11.15 Karen Madsdatter, Debelmose, sogn: Borris MAND: Jens Andersen.
Nr. 5661 1750.11.22 Mette Christensdatter, Gravel, sogn: Borris MAND: Thomas Christensen Gravel.
Nr. 5662 1750.11.22 Karen Engsig, , sogn: Borris MAND: Knud Engsig.
Nr. 5663 1750.12.26 Maren Christensdatter Lodal, Klokmose, sogn: Faster MAND: Søren Lauridsen Klokmose.
Nr. 5664 1750.12.26 Karen Pedersdatter, Helgaard, sogn: Borris MAND: Jens Lauridsen Helgaard.
Nr. 5665 1751.01.10 ? Peder Lindvigs 2. kone, Lindvig, sogn: Borris MAND: Peder Lindvig.
Nr. 5666 1751.03.07 Lisbeth Christensdatter, Fastergaard, sogn: Faster MAND: Milter Nielsen.
Nr. 5667 1751.03.28 ? Giøde Jensen Gaasdals kone, Gaasdal- Store, sogn: Borris MAND: Giøde Jensen Gaasdal.
Nr. 5668 1751.03.28 Mette Christensdatter, Gravel, sogn: Borris MAND: Thomas Christensen Gravel.
Nr. 5669 1751.05.20 Maren Andersdatter, Tarp, sogn: Borris MAND: Bent Pedersen Tarp.
Nr. 5670 1751.05.31 Ane Christensdatter, Busk, sogn: Borris MAND: Jens Olesen Busk.
Nr. 5671 1751.05.31 Sidsel Andersdatter, Gravel, sogn: Borris MAND: Anders Nielsen Gravel.
Nr. 5672 1751.05.31 ? Laurs Hannerups kone, Hannerup, sogn: Faster MAND: Laurs Hannerup.
Nr. 5673 1751.06.01 Marie Debelmose, Debelmose, sogn: Borris MAND: Niels Poulsen.
Nr. 5674 1751.06.27 ? Markus Jeppesen Gjaldbæks kone, Gjaldbæk, sogn: Borris MAND: Markus Jeppesen Gjaldbæk.
Nr. 5675 1751.07.04 ? Niels Kjeldstrup kone, , sogn: Faster MAND: Niels Kjeldstrup.
Nr. 5676 1751.09.19 Agnete Cathrine Sivertsdatter Harck, Dalager- Lille, sogn: Borris MAND: Sten Danielsen Rasch.
Nr. 5677 1751.10.17 Mette Jensdatter, Hvollig, sogn: Borris MAND: Jus Christensen Hvollig.
Nr. 5678 1751.11.28 Karen Pedersdatter, Sønderby, sogn: Borris MAND: Jens Michael Knudsen.
Nr. 5679 1751.12.05 Karen Nielsdatter, Tarp, sogn: Borris MAND: Peder Pedersen II Tarp.
Nr. 5680 1751.12.26 Johanne Jensdatter, Grønborg, sogn: Borris MAND: Thomas Nielsen Grønborg.
Nr. 5681 1752.02.06 Johanne Olufsdatter, Dalager, sogn: Borris MAND: Offer Pedersen Daller.
Nr. 5682 1752.04.03 Karen Pedersdatter, Helgaard, sogn: Borris MAND: Jens Lauridsen Helgaard.
Nr. 5683 1752.05.22 Kirsten Jakobsdatter, Klokmose, sogn: Faster MAND: Jakob Sørensen Klokmose.
Nr. 5684 1752.05.23 Maren Sørensdatter, Vindelbo, sogn: Borris MAND: Christen Andersen Vindelbo.
Nr. 5685 1752.07.09 Mette Christensdatter, Gravel, sogn: Borris MAND: Thomas Christensen Gravel.
Nr. 5686 1752.07.16 Anne Marie Jensdatter, Hjoptarp (Melgaard), sogn: Borris MAND: Lars Nielsen Melgaard.
Nr. 5687 1752.08.27 Marie Debelmose, Debelmose, sogn: Borris MAND: Niels Poulsen.
Nr. 5688 .. Maren Nielsdatter, Vesterby, sogn: Borris MAND: Christen Christensen Kousgaard.
Nr. 5689 1752.10.15 Else Nielsdatter Grønborg, Dalager, sogn: Borris MAND: Christen Pedersen Daller.
Nr. 5690 1752.10.29 ? Peder Lindvigs 2. kone, Lindvig, sogn: Borris MAND: Peder Lindvig.
Nr. 5691 1752.11.05 Mette Madsdatter, Vesterby, sogn: Borris MAND: Peder Christensen Vesterby.
Nr. 5692 1752.11.26 Agnete Cathrine Sivertsdatter Harck, Dalager- Lille, sogn: Borris MAND: Sten Danielsen Rasch.
Nr. 5693 1753.02.02 Karen Madsdatter, Debelmose, sogn: Borris MAND: Jens Andersen Debelmose.
Nr. 5694 1753.03.04 Maren Christensdatter Lodal, Klokmose, sogn: Faster MAND: Søren Laustsen Klokmose.
Nr. 5695 1753.04.23 Inger Nielsdatter, , sogn: Borris MAND: Mads Pedersen Kragsig, Kragsig, Skjern.
Nr. 5696 1753.06.11 Johanne Pedersdatter, Lodal, sogn: Faster MAND: Peder Lodal.
Nr. 5697 1753.06.11 ? Niels Villadsens kone, , sogn: Borris MAND: Niels Villadsen.
Nr. 5698 1753.06.24 Mette Jensdatter, Gosvig, sogn: Borris MAND: Jens Christensen Gosvig.
Nr. 5699 1753.06.24 Karen Pedersdatter, Helgaard, sogn: Borris MAND: Jens Lauridsen Helgaard.
Nr. 5700 1753.09.02 ? Niels Ejstrups kone, Ejstrup, sogn: Faster MAND: Niels Jensen? Ejstrup.
Nr. 5701 1753.09.02 Maren Jensdatter, Debelmose, sogn: Borris MAND: Jens Jepsen Risbjerg.
Nr. 5702 1753.09.23 Ingeborg Pedersdatter, Gaasdal- Store, sogn: Borris MAND: Mads Sørensen Gaasdal.
Nr. 5703 1753.10.07 ? Peder Hvolligs kone, Hvollig, sogn: Borris MAND: Peder Hvollig.
Nr. 5704 1753.10.21 Anne Jensdatter Hvollig, Egvig, sogn: Borris MAND: Peder Nielsen Egvig.
Nr. 5705 1753.11.25 Ane Marie Mathiasdatter, Hjoptarp (Nørgaard), sogn: Borris MAND: Jens Nielsen Nørgaard.
Nr. 5706 1753.12.02 ? Mads Debelmoses kone, Debelmose, sogn: Borris MAND: Mads Debelmose.
Nr. 5707 1754.03.31 Sara Eriksdatter, Odderskær, sogn: Borris MAND: Christen Odderskær.
Nr. 5708 1754.04.11 Anne Christensdatter, Nygaard, sogn: Borris MAND: Jens Christensen Nygaard.
Nr. 5709 1754.04.15 Kirsten Hansdatter, Sønderby, sogn: Borris MAND: Lauge Christensen Sønderby.
Nr. 5710 1754.05.19 Sidsel Andersdatter, Gravel, sogn: Borris MAND: Anders Nielsen Gravel.
Nr. 5711 1754.05.23 Mette Christensdatter, Gravel, sogn: Borris MAND: Thomas Christensen Gravel.
Nr. 5712 1754.06.09 Maren Sørensdatter, Vindelbo, sogn: Borris MAND: Christen Andersen Vindelbo.
Nr. 5713 1754.06.24 Ane Marie Jensdatter, Hjoptarp (Melgaard), sogn: Borris MAND: Lars Nielsen Melgaard.
Nr. 5714 1754.07.07 Johanne Jensdatter, Grønborg, sogn: Borris MAND: Thomas Nielsen Grønborg.
Nr. 5715 1754.08.04 ? Anders Jensen Hvolligs 1. kone, Hvollig, sogn: Borris MAND: Anders Jensen Hvollig.
Nr. 5716 1754.08.25 Mette Andersdatter, Aagaard, sogn: Borris MAND: Peder Nielsen Aagaard.
Nr. 5717 1754.09.01 Lisbeth Christensdatter, Fastergaard, sogn: Faster MAND: Milter Nielsen.
Nr. 5718 1754.10.20 Else Davidsdatter, Sønderskov, sogn: Borris MAND: Jep Larsen Sønderskov.
Nr. 5719 1754.11.10 Karen Engsig, , sogn: Borris MAND: Knud Engsig.
Nr. 5720 1754.11.17 Karen Nielsdatter, Gjaldbæk, sogn: Borris MAND: Niels Christensen Husted.
Nr. 5721 1754.11.24 ? Jakob Sørensen Klokmoses 2. kone, Klokmose, sogn: Faster MAND: Jakob Sørensen Klokmose.
Nr. 5722 1754.11.24 ? Jens Nielsen Tømmermands kone, Fasterkær, sogn: Faster MAND: Jens Nielsen Tømmermand.
Nr. 5723 1754.12.26 Karen Jensdatter, Lindvig, sogn: Borris MAND: Peder Lindvig.
Nr. 5724 .. , , sogn: Borris