Borris Kommenteret Kirkebog 
Introducerede 1702 - 1712
Klapversion - kirkebogsteksten og notitser klapper ud
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Borris kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender dåbens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Introducerede i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
Konens navn er angivet hvis det kendes.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.

Klik på en linie, så klapper kirkebogsteksten ud. Klik nok engang, så går teksten væk igen.
Vis alle tekster (klik) .... Vis kun en linie per tekst (klik)
Nr. 5001 1702.09.03 ? Søren Slikdals kone, Slikdal MAND: Søren Slikdal.
Nr. 5002 1702.09.17 Kirsten Bertelsdatter, Borris By (Degneboligen) MAND: Jens Jakobsen Handskemager.
Nr. 5003 1702.11.01 ? Peder Gravels kone, Gravel MAND: Peder Gravel.
Nr. 5004 1702.10.22 ? Jens Madsens Kone , Hannerup, sogn: Faster MAND: Jens Madsen.
Nr. 5005 1702.10.29 ? Thomas Ejstrups kone, Ejstrup, sogn: Faster MAND: Thomas Ejstrup.
Nr. 5007 1702.11.05 Maren Christensdatter, Sønderskov MAND: Lars Jensen Synderskov.
Nr. 5008 1702.11.12 ? Jens Madsens? kone, Hannerup, sogn: Faster MAND: Jens Madsen?.
Nr. 5009 1702.11.19 Karen Jensdatter, Grønborg MAND: Peder Eskesen Grønborg.
Nr. 5010 1703.03.18 Maren, MAND: Peder Graversen.
Nr. 5011 1703.05.20 Karen?, Hjoptarp (Nørgaard), sogn: Faster MAND: Laust Nørgaard.
Nr. 5012 1703.05.20 Anne Madsdatter Gammelgaard, Fasterlund, sogn: Faster MAND: Niels Lauridsen Lund.
Nr. 5013 1703.05.20 Anne Knudsdatter, Hvollig MAND: Anders Christensen Hvollig.
Nr. 5014 1703.12.10 Johanne Madsdatter, Kodbøl MAND: Jens Mortensen Kodbøl.
Nr. 5015 1704.01.01 ? Christen Andersens kone, Sønderskov MAND: Christen Andersen Sønderskov.
Nr. 5016 1704.01.27 ? Niels Andersen Aas kone, Aas, sogn: Faster MAND: Niels Andersen Aas.
Nr. 5017 1704.02.02 Maren Vesterby, Vesterby MAND: Christen Vesterby.
Nr. 5018 1704.02.03 Maren Christensdatter, Sønderskov MAND: Lars Jensen Sønderskov.
Nr. 5019 1704.02.12 Kirsten Nielsdatter, Kirkeby MAND: Christen Pedersen Degn.
Nr. 5020 1704.02.17 Karen Jakobsdatter, Ahlergaard MAND: Morten Jensen Ahler.
Nr. 5021 1704.03.02 ? Jakob Jensen Hvolligs kone, Hvollig MAND: Jakob Jensen Hvollig.
Nr. 5022 1704.03.30 ? Jens Giødesens kone, Gaasdal- Store MAND: Jens Giødesen.
Nr. 5023 1704.04.06 Maren Svendsdatter, Odderskær MAND: Clemmen Madsen.
Nr. 5024 1704.04.13 ? Morten Bushs kone, MAND: Morten Bush.
Nr. 5025 1704.04.27 Anne Madsdatter Gammelgaard, Fasterlund, sogn: Faster MAND: Niels Lauridsen Lund.
Nr. 5026 1704.05.25 ? Anders Lauridsen Debelmose kone, Debelmose MAND: Anders Lauridsen Debelmose.
Nr. 5027 1704.06.01 ? Søren Madsens kone, Klokmose, sogn: Faster MAND: Søren Madsen.
Nr. 5028 1704.06.01 ? Christen Lodals kone, Lodal, sogn: Faster MAND: Christen Lodal.
Nr. 5029 1704.06.08 Bodil Nielsdatter, MAND: Jens Christensen Stier.
Nr. 5030 1704.06.24 ? Jens Madsen Hannerups kone, Hannerup, sogn: Faster MAND: Jens Madsen.
Nr. 5031 1704.07.13 ? Niels Madsens kone, Debelmose MAND: Niels Madsen.
Nr. 5032 1704.08.17 ? Anders Astrups kone, Astrup, sogn: Faster MAND: Anders Astrup.
Nr. 5033 1704.09.07 Birgitte Michelsdatter, MAND: Knud Jensen Sønderby.
Nr. 5034 1704.11.01 ? Anders Odderskærs kone, Odderskær MAND: Anders Odderskær.
Nr. 5035 1704.11.02 Mette Pedersdatter, Aagaard MAND: Christen Nielsen? Aagaard.
Nr. 5036 1704.11.09 Kirsten Christensdatter, Annexgaarden MAND: Morten Pedersen Præstgaard.
Nr. 5037 1704.11.30 ? Jens Ejstrups kone, Ejstrup, sogn: Faster MAND: Jens Ejstrup.
Nr. 5038 1704.12.07 ? Clemmen Bertelsen Skobæks kone, MAND: Clemmen Bertelsen Skobæk.
Nr. 5039 1704.12.26 ? Laust Tarps kone, MAND: Laust Tarp.
Nr. 5040 1705.01.06 Anne Knudsdatter, Hvollig MAND: Anders Christensen .
Nr. 5041 1705.01.18 Kirsten Nielsdatter, Kirkeby MAND: Christen Pedersen Degn.
Nr. 5042 1705.04.14 Kirsten Jakobsdatter, Lodal, sogn: Faster MAND: Lars Pedersen Smed.
Nr. 5043 1705.05.10 ? Niels Gravels kone, Gravel MAND: Niels Gravel.
Nr. 5044 1705.05.18 ? Jørgen Gravels kone, MAND: Jørgen Gravel.
Nr. 5045 1705.06.14 ? Christen Bjerres kone, Brunbjerg MAND: Christen Bjerre.
Nr. 5046 1705.06.14 ? Peder Hannerups kone, Hannerup, sogn: Faster MAND: Peder Hannerup.
Nr. 5047 1705.06.21 ? Hans Klokmoses kone, Klokmose MAND: Hans Klokmose.
Nr. 5048 1705.07.19 ? Peder Grønborgs kone, Grønborg MAND: Peder Grønborg.
Nr. 5049 1705.08.30 Inger, Hjoptarp (Nørgaard) MAND: Laust Nørgaard.
Nr. 5050 1705.09.06 Mette Sørensdatter, Gosvig MAND: Christen Jensen Gosvig.
Nr. 5051 1705.11.08 Bodil Nielsdatter, Stier MAND: Jens Christensen Stier.
Nr. 5052 1705.11.15 ? Christen Laugesen Sønderbys kone, Sønderby MAND: Christen Sønderby.
Nr. 5053 1706.02.28 ? Jakob Gravels kone, Gravel MAND: Jakob Gravel.
Nr. 5054 1706.05.02 ? Peder Gravels kone, Gravel MAND: Peder Gravel.
Nr. 5055 1706.05.24 ? Christen Andersens kone, Sønderskov MAND: Christen Andersen.
Nr. 5056 1706.06.27 ? Jakob Hvolligs kone, Hvollig MAND: Jakob Jensen Hvollig.
Nr. 5057 1706.07.11 Kirsten Jakobsdatter, Lodal, sogn: Faster MAND: Lars Pedersen Smed.
Nr. 5058 1706.08.01 ? Oluf Klokmose kone, Klokmose, sogn: Faster MAND: Oluf Klokmose.
Nr. 5059 1706.08.08 Maren Helgaard, Helgaard MAND: Jørgen Helgaard.
Nr. 5060 1706.08.15 Margrethe Jakobsdatter, Vesterby MAND: Niels Andersen Vesterby.
Nr. 5061 1706.08.22 Kirsten Nielsdatter, Debelmose MAND: Christen Pedersen Degn.
Nr. 5062 1706.09.29 ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone, Sønderskov MAND: Lars Jensen Sønderskov.
Nr. 5063 1706.10.30 ? Jens Nielsen Aggers kone, Agger MAND: Jens Nielsen Agger.
Nr. 5064 1706.11.07 Anne Jensdatter, Fastergaard, sogn: Faster MAND: Peder Christensen Paarup.
Nr. 5065 1706.12.26 ? Christen Vesterbys kone, Vesterby MAND: Christen Vesterby.
Nr. 5066 1707.01.07 ? Niels Jakobsens kone, Aas, sogn: Faster MAND: Niels Jakobsen.
Nr. 5067 1707.01.30 Karen Jakobsdatter, Klokmose, sogn: Faster MAND: Søren Madsen Klokmose.
Nr. 5068 1707.02.20 ? Morten Bushs kone, Dalager MAND: Morten Bush.
Nr. 5069 1707.03.13 Anne Knudsdatter, Hvollig MAND: Anders Christensen Hvollig.
Nr. 5070 1707.03.25 ? Peder Graversens kone, Debelmose MAND: Peder Graversen.
Nr. 5071 1707.04.03 ? Anders Astrups kone, Astrup, sogn: Faster MAND: Anders Astrup.
Nr. 5072 1707.04.10 ? Christen Christensens kone, Debelmose MAND: Christen Christensen.
Nr. 5073 1707.04.10 Karen Christensdatter, Annexgaarden, sogn: Faster MAND: Morten Pedersen Præstgaard.
Nr. 5074 1707.04.25 ? Christen Lodals kone, Lodal, sogn: Faster MAND: Christen Lodal.
Nr. 5075 1707.05.08 Birgitte Michelsdatter, Sønderby MAND: Knud Jensen Sønderby.
Nr. 5078 1707.05.15 An Laust Tarps kone, MAND: Laust Tarp.
Nr. 5079 1707.05.22 ? Jens Christensen Vestergaards kone, Debelmose MAND: Jens Christensen Vestergaard.
Nr. 5080 1707.05.29 Mette Pedersdatter, Aagaard MAND: Christen Aagaard.
Nr. 5081 1707.05.29 Anne Madsdatter Gammelgaard, Fasterlund MAND: Niels Lauridsen Lund.
Nr. 5082 1707.06.26 Sophie Christensdatter Mørup, Præstegaarden MAND: Peder Pedersen Stauning.
Nr. 5083 1707.07.03 ? Søren Sørensens kone, Klokmose, sogn: Faster MAND: Søren Sørensen Klokmose.
Nr. 5084 1707.07.10 ? Thomas Gravels kone, Gravel MAND: Thomas Gravel.
Nr. 5085 1707.07.24 ? Peder Nielsen Aas kone, Aas, sogn: Faster MAND: Peder Nielsen Aas.
Nr. 5086 1707.08.21 Johanne Madsdatter, Kodbøl MAND: Jens Mortensen Kodbøl.
Nr. 5087 1707.09.04 ? Hans Jakobs kone, Dalager MAND: Hans Jakob.
Nr. 5088 1707.09.11 ? Jens Ejstrups kone, Ejstrup, sogn: Faster MAND: Jens Ejstrup.
Nr. 5089 1707.11.20 Karen Jakobsdatter Ahler, Ahlergaard MAND: Mads Christensen Ahler.
Nr. 5090 1708.01.01 ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone, Sønderskov MAND: Lars Jensen Sønderskov.
Nr. 5091 1708.01.29 Bodil Nielsdatter, Stier MAND: Niels Christensen Stier.
Nr. 5092 1708.02.11 ? Niels Madsen Vestergaards kone, Debelmose MAND: Niels Madsen Vestergaard.
Nr. 5093 1708.03.04 Mette Sørensdatter, Debelmose (Gosvig) MAND: Christen Jensen Gosvig.
Nr. 5094 1708.03.25 ? Anders Lauridsen Debelmoses kone, Debelmose MAND: Anders Lauridsen Debelmose.
Nr. 5095 1708.05.20 Sophie Christensdatter Møbjerg, Præstegaarden MAND: Peder Pedersen Stauning.
Nr. 5096 1708.05.20 Sophie Christensdatter Møbjerg, Præstegaarden MAND: Peder Pedersen Stauning.
Nr. 5097 1708.05.28 Karen Jensdatter, Grønborg MAND: Peder Eskesen Grønborg.
Nr. 5098 1708.06.03 Mette Jensdatter, Debelmose MAND: Christen Pedersen Degn.
Nr. 5099 1708.07.01 ? Thomas Ejstrups kone, Ejstrup, sogn: Faster MAND: Thomas Ejstrup.
Nr. 5100 1708.07.15 ? Christen Jakobsens Søndergaards kone, Hjoptarp (Søndergaard) MAND: Christen Jakobsen Søndergaard.
Nr. 5101 1708.09.24 ? Jens Marcussens kone, Hannerup, sogn: Faster MAND: Jens Marcussen.
Nr. 5102 1708.10.14 Kirsten Oluf Meldgaards kone, Klokmose, sogn: Faster MAND: Oluf Meldgaard.
Nr. 5103 1708.10.28 ? Jens Christensen Vestergaards kone, Debelmose (Vestergaard) MAND: Jens Christensen Vestergaard.
Nr. 5104 1708.11.18 Kirsten Jakobsdatter, Lodal, sogn: Faster MAND: Lars Pedersen Smed.
Nr. 5105 1708.11.25 ? Christen Andersens kone, MAND: Christen Andersen Sønderskov.
Nr. 5106 1708.12.02 ? Thomas Gravels kone, Gravel MAND: Thomas Gravel.
Nr. 5107 1708.12.09 ? Anders Odderskærs kone, Odderskær MAND: Anders Odderskær.
Nr. 5108 1708.12.16 ? Jens Giødesens kone, Gaasdal- Store MAND: Jens Giødesen.
Nr. 5109 1709.01.01 ? Niels Jakobsens kone, Aas, sogn: Faster MAND: Niels Jakobsen.
Nr. 5110 1709.01.27 Kirsten Jakobsdatter, Hannerup, sogn: Faster MAND: Peder Nielsen Nørgaard.
Nr. 5111 1709.02.17 ? Oluf Bushes kone, MAND: Oluf Bush.
Nr. 5112 1709.03.14 Maren Christensdatter, Hannerup, sogn: Faster MAND: Poul Hannerup.
Nr. 5113 1709.04.28 Kirsten Christensdatter Bjerrebo, Hannerup (Meldgaard) MAND: Peder Nielsen Meldgaard.
Nr. 5114 1709.04.28 ? Peder Gravels kone, MAND: Peder Gravel.
Nr. 5115 1709.05.26 An Laust Tarps kone, Tarp MAND: Laust Tarp.
Nr. 5116 1709.06.23 ? Christen Lodals kone, Lodal, sogn: Faster MAND: Christen Lodal.
Nr. 5117 1709.07.02 Karen Jakobsdatter, Klokmose, sogn: Faster MAND: Søren Madsen Klokmose.
Nr. 5118 1709.07.07 ? Christen Jensen Kjærs kone, Tarp MAND: Christen Jensen Kjær.
Nr. 5119 1709.07.28 ? Jakob Gravels kone, Gravel MAND: Jakob Gravel.
Nr. 5120 1709.08.18 ? Jens Nielsen Aggers kone, Agger MAND: Jens Nielsen Agger.
Nr. 5121 1709.09.06 ? Christen Jakobsen Minds kone, Hjoptarp (Søndergaard) MAND: Christen Jakobsen Minds.
Nr. 5122 1709.09.06 Mette Pedersdatter, Aagaard MAND: Christen Aagaard.
Nr. 5123 1709.11.03 Margrethe Jakobsdatter, Tarp (Vesterby) MAND: Niels Andersen Vesterby.
Nr. 5124 1709.11.17 Cathrine Smid?, MAND: Christen Thomsen Høier.
Nr. 5125 1709.11.17 ? Jens Marcusens kone, Hannerup, sogn: Faster MAND: Jens Marcusen.
Nr. 5126 1709.11.24 ? Søren Sørensen Huus' kone, Kvisthus MAND: Søren Sørensen Huus.
Nr. 5127 1709.12.01 Brigitte Michelsdatter Sønderby, Sønderby MAND: Knud Jensen Sønderby.
Nr. 5128 1709.12.08 ? Anders Astrups kone, Astrup, sogn: Faster MAND: Anders Astrup.
Nr. 5129 1709.12.08 ? Knud Kyes kone, Kirken- Ved MAND: Knud Kye.
Nr. 5130 1710.01.06 ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone, Sønderskov MAND: Lars Jensen Sønderskov.
Nr. 5131 1710.01.12 Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden MAND: Peder Pedersen Stauning.
Nr. 5132 1710.02.09 Kirsten Nielsdatter, Debelmose MAND: Christen Pedersen Degn.
Nr. 5133 1710.03.30 ? Jens Ejstrups kone, Ejstrup, sogn: Faster MAND: Jens Ejstrup.
Nr. 5134 1710.05.04 Maren Christensdatter Vindelbo, Vindelbo MAND: Anders Thomsen Vindelbo.
Nr. 5135 1710.06.09 Karen Christensdatter Sønderskov, Annexgaarden, sogn: Faster MAND: Morten Pedersen Præstgaard.
Nr. 5136 1710.07.27 Maren Pedersdatter Smed, Debelmose MAND: Christen Nielsen Ejstrup.
Nr. 5137 1710.07.27 ? Mads Pedersen Vestergaard den Yngres kone, Debelmose MAND: Mads Pedersen Vestergaard den Yngre.
Nr. 5138 1710.08.03 Inger Jakobsdatter Gaasdal, Gaasdal- Store MAND: Lars Larsen.
Nr. 5139 1710.08.04 Maren Thomasdatter, Helgaard MAND: Jørgen Helgaard.
Nr. 5140 1710.09.29 Bodil Nielsdatter, Stier MAND: Jens Christensen Stier.
Nr. 5141 1710.11.16 Karen Jakobsdatter Ahler, Ahlergaard MAND: Mads Christensen Ahler.
Nr. 5142 1710.12.14 Karen Thomasdatter, Klokmose, sogn: Faster MAND: Laust Sørensen Klokmose.
Nr. 5143 1711.03.01 ? Hans Jakobs kone, Dalager MAND: Hans Jakob.
Nr. 5144 1711.03.08 Karen Mortensdatter Sønderby, Sønderby MAND: Christen Lauridsen Sønderby.
Nr. 5145 1711.03.15 Karen Jensdatter, Grønborg MAND: Peder Eskesen Grønborg.
Nr. 5146 1711.05.15 Kirsten Jakobsdatter, Lodal, sogn: Faster MAND: Lars Pedersen Smed.
Nr. 5147 1711.05.25 ? Christen Jakobsen Søndergaards kone, Hjoptarp (Søndergaard) MAND: Christen Jakobsen Søndergaard.
Nr. 5148 1711.05.26 Kirsten, MAND: Oluf Bush.
Nr. 5149 1711.07.02 ? Jens Christensen Vestergaards kone, Debelmose (Vestergaard) MAND: Jens Christensen Debelmose.
Nr. 5150 1711.07.17 ? Niels Jensen Meldgaards kone, Hjoptarp (Meldgaard) MAND: Niels Jensen Meldgaard.
Nr. 5151 1711.07.26 ? Peder Tarps kone, Tarp MAND: Peder Tarp.
Nr. 5152 1711.08.02 Else Villumsdatter, Egvig MAND: Knud Jensen Bjerre.
Nr. 5153 1711.08.09 ? Søren Sørensen Huus' kone, Kvisthus MAND: Søren Sørensen Huus.
Nr. 5154 1711.09.13 Mette Sørensdatter, Debelmose (Gosvig) MAND: Christen Jensen Gosvig.
Nr. 5155 1711.09.13 ? Jens Klokmoses kone, Klokmose, sogn: Faster MAND: Jens Klokmose.
Nr. 5156 1711.09.27 Kirsten Eskesdatter, Borris- Krog MAND: Christen Knudsen Krog.
Nr. 5157 1711.10.25 ? Niels Madsens kone, Debelmose MAND: Niels Madsen.
Nr. 5158 1711.11.08 Ida Margrethe Christensdatter, Nygaard MAND: Christen Jepsen Nygaard.
Nr. 5159 1712.01.17 Maren Christensdatter, Vindelbo MAND: Anders Thomsen Vindelbo.
Nr. 5160 1712.02.21 ? Laust Tarps kone, Tarp MAND: Laust Tarp.
Nr. 5161 1712.03.06 Birgitte Michelsdatter, Sønderby MAND: Knud Jensen Sønderby.
Nr. 5162 1712.03.28 Kirsten Christensdatter Bjerrebo, Hannerup (Meldgaard), sogn: Faster MAND: Peder Nielsen Meldgaard.
Nr. 5163 1712.04.03 ? Christen Lodals kone, Lodal, sogn: Faster MAND: Christen Lodal.
Nr. 5164 1712.04.03 ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone, Sønderskov MAND: Lars Jensen Sønderskov.
Nr. 5165 1712.04.16 ? Peder Aas' kone, Aas, sogn: Faster MAND: Peder Aas.
Nr. 5166 1712.05.05 Kirsten Nielsdatter, Debelmose MAND: Christen Pedersen Degn.
Nr. 5167 1712.06.12 Karen Jespersdatter, Hannerup, sogn: Faster MAND: Christen Michelsen.
Nr. 5168 1712.06.24 Maren, Agger MAND: Jens Nielsen Agger.
Nr. 5169 1712.06.26 Anne Madsdatter Gammelgaard, Fasterlund, sogn: Faster MAND: Niels Lauridsen Lund.
Nr. 5170 1712.07.10 Inger Jakobsdatter, Gaasdal- Store MAND: Lars Larsen Gaasdal.
Nr. 5171 1712.07.15 ? Jens Marcussens kone, Hannerup, sogn: Faster MAND: Jens Marcussen Hannerup.
Nr. 5172 1712.07.24 Karen Jakobsdatter, Klokmose, sogn: Faster MAND: Søren Madsen Klokmose.
Nr. 5173 1712.08.07 Kirsten Eskesdatter, Borris- Krog MAND: Christen Knudsen Krog.
Nr. 5174 1712.08.28 ? Niels Jensen Meldgaards kone, Hjoptarp (Meldgaard) MAND: Niels Jensen Meldgaard.
Nr. 5175 1712.10.23 Margrethe Jakobsdatter, Tarp (Vesterby) MAND: Niels Andersen Vesterby.
Nr. 5176 1712.11.13 ? Oluf Jakobsen Debelmoses kone, Debelmose MAND: Oluf Jakobsen Debelmose.
Nr. 5177 1712.12.11 Voldborg Thomasdatter, Gravel MAND: Niels Andersen.
Nr. 5178 1712.12.18 Karen Thomasdatter, Klokmose, sogn: Faster MAND: Laust Sørensen Klokmose.
Nr. 5179 1713.01.08 Bodil Nielsdatter, Stier MAND: Jens Christensen Stier.
Nr. 5180 .. ,