Borris Kommenteret Kirkebog 
Introducerede 1702 - 1708
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Borris kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Dvs. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
Efter navnet står den best skønnede alder (Ald.). 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for afvigelser op til 8 år, sjældent mere.
Dernæst Født (egentlig døbt), som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45 som er 45.00 til 45.11 måneder), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 6001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den introducerede Mand
Nr.DatoNavnEfternavnStedNavnEfternavnKirkebogstekst
1702.09.03? Søren Slikdals kone Slikdal Søren  Slikdal 3. sept., blef Søren Slikdals hustrue introduceret.
NOTITS: Født lige før kirkebogen begynder.
Dåb nr. 1999
50021702.09.17Kirsten Bertelsdatter Borris By Jens  Jakobsen Handskemager Samme dag {Dom 14 p. trin., 17/9}, blef moderen {Kirsten Bertelsdatter} introduceret
Dåb nr. 2001
50031702.11.01? Peder Gravels kone Gravel Peder  Gravel d: 1 Novembr: d: Omnium sanctorum festum blef Peder Gravild hans Kone jntroduceret.
Dåb nr. 2002
50041702.10.22? Jens Madsens Kone  Hannerup Jens  Madsen {.}om 19 p. Trinitati d 22 octbr - jntroducerede ieg Jens Matzens Kone i hannerup.
Dåb nr. 2006
50051702.10.29? Thomas Ejstrups kone Ejstrup Thomas  Ejstrup Samme dag Thomas Eistrup hans Kone.
Dåb nr. 2007
50071702.11.05Maren Christensdatter Sønderskov Lars  Jensen Synderskov Do 21 p Trin. d 5 Novembr blef Laßes {Jensen} Kone {Maren Christensdatter} i Synderschou jntroduceret.
Dåb nr. 2004
50081702.11.12? Jens Madsens? kone Hannerup Jens  Madsen? Samme dag {d 22 p Trin:} introduceret Jens [{Madsen}] hans hustrue .
Dåb nr. 2006
50091702.11.19Karen Jensdatter Grønborg Peder  Eskesen Grønborg d 23 p Trinit d 19 Novbr jntroducer{......} [grønborgs] Kone .
Dåb nr. 2005
50101703.03.18Maren  Peder  Graversen noch d 18 Martijblef Peder Gravers_ ha{..} Kone Maren jntroduceret
Dåb nr. 2008
50111703.05.20Karen? Hjoptarp Laust  Nørgaard Samme dag {d: 17 Maij Christi Himelfarts dag} jntroducerede Laust Nørgaards Kone.
Dåb nr. 2009
50121703.05.20Anne Madsdatter Gammelgaard Fasterlund Niels  Lauridsen Lund Den 20 Maij Domenica 6ta p - pascha jntroducerede ieg i faster Sogn Niels {Lauridsen} Lundz hustrue {Anne Madsdatter Gammelgaard}
Dåb nr. 2011
50131703.05.20Anne Knudsdatter Hvollig Anders  Christensen Hvollig Samme dag {Den 20 Maij Domenica 6ta p - pascha} i borris Kierche jntroducerede Anders holvigs hustrue.
NOTITS: .
Dåb nr. 2012
50141703.12.10Johanne Madsdatter Kodbøl Jens  Mortensen Kodbøl Samme dag {d: 10 December} blef Jens {Mortensen} Kuedbøls Kone {Johanne Madsdatter} jntroduceret.
NOTITS: Ingen dåb set, defor REKONSTRUERET. Hul i kirkebogen.
Dåb nr. 1997
50151704.01.01? Christen Andersens kone Sønderskov Christen  Andersen Sønderskov Samme dag Jntroducerede ieg Christen Andersen hans hustrue af Synderchou hans hustrue.
NOTITS: Hans hustrue to gange
Dåb nr. 2013
50161704.01.27? Niels Andersen Aas kone Aas Niels  Andersen Aas Samme dag blef Niels {Andersen} Aaes hans Kone Jntroduceret. Niels {Andersen} Aaes hans Kone Jntroduceret.
Dåb nr. 2017
50171704.02.02Maren Vesterby Vesterby Christen  Vesterby d: 2 Febr: Fest: Purification Mariæ jntroducerede ieg Maren Vesterbye.
Dåb nr. 2014
50181704.02.03Maren Christensdatter Sønderskov Lars  Jensen Sønderskov d: 3 Febr: jntroducerede ieg las syndershou hans Kone {Maren Christensdatter}.
NOTITS: Ingen dåb set. Hul i kirkebogen.
50191704.02.12Kirsten Nielsdatter Kirkeby Christen  Pedersen Degn d: 12 Febr: jntroducerede ieg Christen Degns hustru Kiersten Nielsdatter.
Dåb nr. 2015
50201704.02.17Karen Jakobsdatter Ahlergaard Morten  Jensen Ahler d 17 Febr: Domenica Reminisiere jntroducerede ieg Morten {Jensen} Alers Kone {Karen Jakobsdatter} .
Dåb nr. 2019
50211704.03.02? Jakob Jensen Hvolligs kone Hvollig Jakob  Jensen Hvollig d 2 Martij jntroducerede ieg Jacob {Jensen} hulvig hans Kone.
Dåb nr. 2016
50221704.03.30? Jens Giødesens kone Gaasdal- Store Jens  Giødesen d 30 Martij jntroducerede ieg Jens giød_ hustrue j gaasdall.
Dåb nr. 2018
50231704.04.06Maren Svendsdatter Odderskær Clemmen  Madsen d 6 jntroducerede ieg Suend odderchiær hans datter {Maren Svendsdatter} som fich Clemmend {Madsen} af shierne {Skjern}.
NOTITS: Hun fik ham en måned før hun fødte tvillinger.
Dåb nr. 2021
50241704.04.13? Morten Bushs kone  Morten  Bush Dom: 3tia post Pascha jntroducerede ieg d: 13 April Mort_ Bushis hustru
Dåb nr. 2020
50251704.04.27Anne Madsdatter Gammelgaard Fasterlund Niels  Lauridsen Lund Samme i faster jntroducerede ieg Niels {Lauridsen} Lunds Kone {Anne Madsdatter Gammelgaard}.
Dåb nr. 2023
50261704.05.25? Anders Lauridsen Debelmose kone Debelmose Anders  Lauridsen Debelmose d 25 Maij Do 1ma p: Trinit jntroducerede ieg Anders {Lauridsen} debemosis hustrue.
Dåb nr. 2025
50271704.06.01? Søren Madsens kone Klokmose Søren  Madsen d 1ste jntroducerede ieg Søren Matzens Kone Klohmoes og Christen Lodals Kone pa en {....g}
Dåb nr. 2026
50281704.06.01? Christen Lodals kone Lodal Christen  Lodal d 1ste jntroducerede ieg Søren Matzens Kone Klohmoes og Christen Lodals Kone pa en {....g}
Dåb nr. 2024
50291704.06.08Bodil Nielsdatter  Jens  Christensen Stier Samme dag {d 8 Junij Do 3tia post Trint} jntroducerede ieg Jens stiers Kone {Bodil Nielsdatter}.
Dåb nr. 2027
50301704.06.24? Jens Madsen Hannerups kone Hannerup Jens  Madsen Samme dag jntroducerede ieg Jens Matzen hannerup hans Kone.
Dåb nr. 2028
50311704.07.13? Niels Madsens kone Debelmose Niels  Madsen d 13 Julij Do [octave] post Trinit jntroducerede ieg Niels Matzens Kone j debelmoes .
Dåb nr. 2028
50321704.08.17? Anders Astrups kone Astrup Anders  Astrup d 17 August jndtroducerede ieg Anders Astrup hans Kone.
Dåb nr. 2030
50331704.09.07Birgitte Michelsdatter  Knud  Jensen Sønderby d 7 jntroducerede ieg Knud Synderbyes Kone {Birgitte Michelsdatter} .
Dåb nr. 2031
50341704.11.01? Anders Odderskærs kone Odderskær Anders  Odderskær d 1 jntroducerede ieg Anders oddershiærs Kone .
Dåb nr. 2032
50351704.11.02Mette Pedersdatter Aagaard Christen  Nielsen? Aagaard d 2 jntroducerede ieg Christ_ {Nielsen?} Aagds Kone {Mette Pedersdatter} .
Dåb nr. 2033
50361704.11.09Kirsten Christensdatter Annexgaarden Morten  Pedersen Præstgaard d: 9 jntroducerede ieg Morten {Pedersen} prstgds Kone {Kirsten Christensdatter} .
Dåb nr. 2036
50371704.11.30? Jens Ejstrups kone Ejstrup Jens  Ejstrup d 30 Novbr blef Jens Ejstrups Kone jntrodu
Dåb nr. 2035
50381704.12.07? Clemmen Bertelsen Skobæks kone  Clemmen  Bertelsen Skobæk  Clemmend {Bertelsen} skobæchs Kone .
Dåb nr. 2034
50391704.12.26? Laust Tarps kone  Laust  Tarp d 26 Decembr jntroducerede ieg Laust Tarps Kone .
Dåb nr. 2037
50401705.01.06Anne Knudsdatter Hvollig Anders  Christensen  d: 6 Fest: Epiph: jntroducerede ieg Anders {Christensen} Holvigs Kone Anne Knudsdatter .
Dåb nr. 2038
50411705.01.18Kirsten Nielsdatter Kirkeby Christen  Pedersen Degn d. 18. blef Christ_ {Pedersen} Degns hustrue introducerede Kirsten Nielsdatter .
Dåb nr. 2039
50421705.04.14Kirsten Jakobsdatter Lodal Lars  Pedersen Smed Dom 1ma post pascha d 14 April jndroducerede ieg Las {Pedersen} smids Kone {Kirsten Jakobsdatter} .
Dåb nr. 2040
50431705.05.10? Niels Gravels kone Gravel Niels  Gravel Do 4ta post pasch : jntroducerede ieg Niels grauilds Kone ,
Dåb nr. 2041
50441705.05.18? Jørgen Gravels kone  Jørgen  Gravel Samme dag {d 18 Maji} jntroducerede Jeg Jørg_Grauilds Kone .
Dåb nr. 2042
50451705.06.14? Christen Bjerres kone Brunbjerg Christen  Bjerre Samme dag {Do 1ma p: trinit} jntroducerede ieg Christ_ Biære hs Kone .
NOTITS: Brunbjerg identificeret i Mandtall 1705.
Dåb nr. 2043
50461705.06.14? Peder Hannerups kone Hannerup Peder  Hannerup Samme dag {Do 1ma p: trinit} jntroducerede ieg j Faster Peder Hannerups kone .
Dåb nr. 2044
50471705.06.21? Hans Klokmoses kone Klokmose Hans  Klokmose d 2 Søndg. p trint jntroducerede ieg Hans Klohmosis Kone .
Dåb nr. 2045
50481705.07.19? Peder Grønborgs kone Grønborg Peder  Grønborg Do 6-sta p: Tinnit: jntroducerede ieg peder grønborgs Kone .
Dåb nr. 2046
50491705.08.30Inger Hjoptarp Laust  Nørgaard Samme dag {d 30 Augustj} jntroducerede ieg Laust nørgds Kone {Inger} .
Dåb nr. 2047
50501705.09.06Mette Sørensdatter Gosvig Christen  Jensen Gosvig d 6 S[ea.] Dom 13 p: Trint jntroducerede ieg Christen {Jensen} gosvigs Kone {Mette Sørensdatter} .
Dåb nr. 2048
50511705.11.08Bodil Nielsdatter Stier Jens  Christensen Stier Samme dag jntroducerede ieg Jens {Christensen} stiers Kone Bodel Nielsdatter .
Dåb nr. 2051
50521705.11.15? Christen Laugesen Sønderbys kone Sønderby Christen  Sønderby d 15 Novbr jntroducerede ieg Christen {Laugesen} Synderbye hans Kone .
Dåb nr. 2050
50531706.02.28? Jakob Gravels kone Gravel Jakob  Gravel d: 28 Febr. Jntroducerede ieg Jacob Grauilds Kone.
Dåb nr. 2054
50541706.05.02? Peder Gravels kone Gravel Peder  Gravel Samme dag {d: 2 Maji} jntroducerede ieg Peder Grauilds Kone.
Dåb nr. 2055
50551706.05.24? Christen Andersens kone Sønderskov Christen  Andersen d: 24 Maji jntroducerede ieg Xsten Andersens Kone i Synderschou.
Dåb nr. 2056
50561706.06.27? Jakob Hvolligs kone Hvollig Jakob  Jensen Hvollig Samme dag {d: 27 Junji} jntroducerede ieg Jacob {Jensen} Holvigs Kone.
NOTITS: Præsten har taget fejl, der Jakob Jensens kone i Hvollig, der fik et barn døbt 8 uger før.
Dåb nr. 2057
50571706.07.11Kirsten Jakobsdatter Lodal Lars  Pedersen Smed Samme dag {d: 11 Julji} introducerede ieg Las Pedersen} Smids Kone .
Dåb nr. 2059
50581706.08.01? Oluf Klokmose kone Klokmose Oluf  Klokmose d: 1 {Augustius} Introducerede ieg Olluf Klochmoes hands Kone.
NOTITS: Ikke afklaret, der findes ingen dåb dertil. Mulig, at Oluf Klokmose fik et barn der døde uden dåb, mulig at en anden dåb er ment.
50591706.08.08Maren Helgaard Helgaard Jørgen  Helgaard d: 8 Introducerede ieg Jørgen Helgds Kone {Maren Helgaard}.
Dåb nr. 2060
50601706.08.15Margrethe Jakobsdatter Vesterby Niels  Andersen Vesterby Samme dag {d: 15 Augustius} jntroducerede ieg Niels {Andersen} Væsterbye hds: Kone Margrethe Jakobsdatter.
Dåb nr. 2061
50611706.08.22Kirsten Nielsdatter Debelmose Christen  Pedersen Degn d: 22 Aug: Dom: 12 p: Trinit: jntroducerede ieg Christen {Pedersen} Degns Kone {Kirsten Nielsdatter}.
Dåb nr. 2062
50621706.09.29? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone Sønderskov Lars  Jensen Sønderskov Samme dag {S: Michalis dag d: 29 Septbr:} jntroducerede jeg Las {Jensen} Sÿnderschous Kone.
Dåb nr. 2063
50631706.10.30? Jens Nielsen Aggers kone Agger Jens  Nielsen Agger d: 30 Octbr: jntroducerede ieg Jens {Nielsen} Aggers Kone.
Dåb nr. 2065
50641706.11.07Anne Jensdatter Fastergaard Peder  Christensen Paarup Samme dag {d: 7 Novbr}, introducerede ieg Peder {Christensen} Poerups enke {Anne Jensdatter} paa Fastergaard.
NOTITS: Peder Paarup døde fire måneder før denne introduktion, defor enke.
Dåb nr. 2064
50651706.12.26? Christen Vesterbys kone Vesterby Christen  Vesterby d: 26 Decembr: jntroducerede ieg Niels {præstens fejl for Christen} Væsterbÿs Kone.
Dåb nr. 2066
50661707.01.07? Niels Jakobsens kone Aas Niels  Jakobsen Samme dag {H: 3 Kongers dag d: 7 Januarjs} jntroducerede ieg Niels Jacobsens Kone.
Dåb nr. 2069
50671707.01.30Karen Jakobsdatter Klokmose Søren  Madsen Klokmose d 30 Janv: jntroducerede ieg Søren Matzen j Klochmoes hds Kone {Karen Jakobsdatter}.
Dåb nr. 2067
50681707.02.20? Morten Bushs kone Dalager Morten  Bush Samme dag jntroducerede ieg Morten Busch hands Kone.
Dåb nr. 2068
50691707.03.13Anne Knudsdatter Hvollig Anders  Christensen Hvollig 13. marti, introducerede ieg Anders {Christensen} Holvigs kone {Anne Knudsdatter}.
Dåb nr. 2070
50701707.03.25? Peder Graversens kone  Debelmose Peder  Graversen d 25 Martij introducerede ieg Peder Graversens Kone.
Dåb nr. 2073
50711707.04.03? Anders Astrups kone Astrup Anders  Astrup Samme dag {Midfaste Søndag d 3 April} jntroducerede ieg Anders Astrup hands Kone.
Dåb nr. 2078
50721707.04.10? Christen Christensens kone Debelmose Christen  Christensen Samme dag {d 10 April} jntroducerede ieg Christen Xstens_ i Debelmos hds Kone.
Dåb nr. 2071
50731707.04.10Karen Christensdatter Annexgaarden Morten  Pedersen Præstgaard Samme dag {d 10 April} jntroducerede ieg Morten {Pedersen} Præstegaards Kone Karen Christensdatter.
Dåb nr. 2072
50741707.04.25? Christen Lodals kone Lodal Christen  Lodal 2den Paaschedag d 25 April jntroducerede ieg Christen Lodals Kone.
Dåb nr. 2074
50751707.05.08Birgitte Michelsdatter Sønderby Knud  Jensen Sønderby d 8 Maji jntroducerede ieg Knud {Jensen} Synderbys Kone {Birgitte Michelsdatter}.
Dåb nr. 2081
50781707.05.15   Laust  Tarp d. 15. introducerede ieg Laust Tarpis kone.
Dåb nr. 2079
50791707.05.22? Jens Christensen Vestergaards kone Debelmose Jens  Christensen Vestergaard d 22 Maji jntroducerede ieg Jens {Christensen} Væstergds Kone udj Debelmoes.
Dåb nr. 2077
50801707.05.29  Aagaard Christen  Aagaard Samme dag {29. maj} jntroducerede ieg Xsten Aagds Kone {Mette Pedersdatter}.
Dåb nr. 2082
50811707.05.29Anne Madsdatter Gammelgaard Fasterlund Niels  Lauridsen Lund Noch samme dag {29. maj} jntroducerede ieg Niels {Lauridsen} Lunds Kone i Faster {Anne Madsdatter Gammelgaard}.
Dåb nr. 2080
50821707.06.26Sophie Christensdatter Mørup Præstegaarden Peder  Pedersen Stauning d: 26 Junji blef min {Peder Pedersen Staunings} Kiæriste {Sophie Christensdatter Mørup} jntroducered af Hr Lambret {Andersen Guldager} i Bølling.
Dåb nr. 2083
50831707.07.03? Søren Sørensens kone Klokmose Søren  Sørensen Klokmose Samme dag, introducerede jeg Søren Matzen {Madsen præstens fejl: Sørensen} i Klochmoes hans kone {Søren Sørensens kone}.
NOTITS: Søren Madsen Klokmose får et barn døbt den 8. december 1706. Han kan ikke få et barn døbt seks måneder senere den 17. maj 1707. Den sidste må være Søren Sørensen Klokmose.
Dåb nr. 2084
50841707.07.10? Thomas Gravels kone Gravel Thomas  Gravel d 10 Julji jntroducerede ieg Thomas Grauilds Kone.
Dåb nr. 2085
50851707.07.24? Peder Nielsen Aas kone Aas Peder  Nielsen Aas Samme dag {d 24 Julij} jntroducerede Jeg Peder {Nielsen} Aasis Kone.
Dåb nr. 2086
50861707.08.21Johanne Madsdatter Kodbøl Jens  Mortensen Kodbøl d 21 Aug: jntroducerede ieg Jens {Mortensen} Kuedbøls Kone {Johanne Madsdatter}.
Dåb nr. 2087
50871707.09.04? Hans Jakobs kone Dalager Hans Jakob  Samme dag {d. 4. sept.} jntroducerede ieg Hans Jacob hands Kone.
Dåb nr. 2089
50881707.09.11? Jens Ejstrups kone Ejstrup Jens  Ejstrup d 11 Septbr: jntroducerede Jeg Jens Eistrup i Faster hds Kone.
Dåb nr. 2088
50891707.11.20Karen Jakobsdatter Ahler Ahlergaard Mads  Christensen Ahler d 20 Nov Introducerede ieg Karen {Jakobsdatter} Aler.
Dåb nr. 2090
50901708.01.01? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone Sønderskov Lars  Jensen Sønderskov d: 1steste jntroducerede Hr Lambret Las {Jensen} Synderschous Kone.{Lars Jensen Sønderskovs 2. kone}
Dåb nr. 2091
50911708.01.29Bodil Nielsdatter Stier Niels  Christensen Stier 29 janv: introducerede Jeg Jens {Christensen} stiers kone {Bodil Nielsdatter} .
Dåb nr. 2092
50921708.02.11? Niels Madsen Vestergaards kone Debelmose Niels  Madsen Vestergaard Samme dag {d 11te} jntroducerede Jeg Niels Matzen i debelmoes hds Kone .
Dåb nr. 2093
50931708.03.04Mette Sørensdatter Debelmose Christen  Jensen Gosvig d 4de jntroducerede Jeg Christ_ gosvigs Kone {Mette Sørensdatter} .
Dåb nr. 2094
50941708.03.25? Anders Lauridsen Debelmoses kone Debelmose Anders  Lauridsen Debelmose d 25 Martji introducerede Jeg Anders Debelmoes hands kone .
Dåb nr. 2095
50951708.05.20Sophie Christensdatter Møbjerg Præstegaarden Peder  Pedersen Stauning Sa͞me dag [.] min Kone {Sophie Christensdatter Møbjerg}jntroduceret —
Dåb nr. 2097
50961708.05.20Sophie Christensdatter Møbjerg Præstegaarden Peder  Pedersen Stauning Sa͞me dag [.] min Kone {Sophie Christensdatter Møbjerg}jntroduceret —
Dåb nr. 2098
50971708.05.28Karen Jensdatter Grønborg Peder  Eskesen Grønborg Samme dag {d 28 Maji} introducerede Jeg peder {Eskesen} grønborgs Kone {Karen Jensdatter} .
Dåb nr. 2100
50981708.06.03Mette Jensdatter Debelmose Christen  Pedersen Degn Samme dag {d 3die Junij} jntroducerede Jeg Christen degns Kone {Mette Jensdatter} .
Dåb nr. 2101
50991708.07.01? Thomas Ejstrups kone Ejstrup Thomas  Ejstrup d 1ste jntroducerede Jeg Thomas Eistrups Kone .
Dåb nr. 2102
51001708.07.15? Christen Jakobsens Søndergaards kone Hjoptarp Christen  Jakobsen Søndergaard d 15de jntroducerede Jeg Christ_ Syndergdrs Kone i Hioptarp .
Dåb nr. 2103
51011708.09.24? Jens Marcussens kone Hannerup Jens  Marcussen Samme dag {d 24 Septbr: S: Michels dag} blef og Jens Marcussens Kone jntroduceret .
Dåb nr. 2107
51021708.10.14Kirsten Oluf Meldgaards kone Klokmose Oluf  Meldgaard Samme dag jntroducerede Jeg Olluf Mælgrds Kone i Klochmoes .
Dåb nr. 2105
51031708.10.28? Jens Christensen Vestergaards kone Debelmose Jens  Christensen Vestergaard Samme dag introduceret jeg Jens {Christensen} Væstergrd i debelmoeß hds kone.
Dåb nr. 2106
51041708.11.18Kirsten Jakobsdatter Lodal Lars  Pedersen Smed d 18 jntroducerede jeg Las Lodals kone {Kirsten Jakobsdatter} .
Dåb nr. 2109
51051708.11.25? Christen Andersens kone  Christen  Andersen Sønderskov 25 Novembr introducerede jeg Christen anders_ j syndershov hands kone.
Dåb nr. 2108
51061708.12.02? Thomas Gravels kone Gravel Thomas  Gravel d 2den jntroducerede jeg Thomas Graulds kone.
Dåb nr. 2111
51071708.12.09? Anders Odderskærs kone Odderskær Anders  Odderskær d 9de dec introducerede jeg Anders Odershiærs kone.
Dåb nr. 2110
51081708.12.16? Jens Giødesens kone Gaasdal- Store Jens  Giødesen d 16 Decembr jntroducerede jeg Jens Giødesens kone j Gaasdal .
Dåb nr. 2112
51091709.01.01? Niels Jakobsens kone Aas Niels  Jakobsen d 1ste jntroducerede jeg Niels Jacobsens kone j Faster.
Dåb nr. 2113