Borris Kommenteret Kirkebog 
Introducerede 1702 - 1712
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Borris kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Dvs. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
Efter navnet står den best skønnede alder (Ald.). 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for afvigelser op til 8 år, sjældent mere.
Dernæst Født (egentlig døbt), som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45 som er 45.00 til 45.11 måneder), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 6001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den introducerede Mand
Nr.DatoNavnEfternavnStedNavnEfternavnKirkebogstekst
50011702.09.03? Søren Slikdals kone Slikdal Søren  Slikdal 3. sept., blef Søren Slikdals hustrue introduceret.
NOTITS: Født lige før kirkebogen begynder.
Dåb nr. 1999
50021702.09.17Kirsten Bertelsdatter Borris By Jens  Jakobsen Handskemager Samme dag {Dom 14 p. trin., 17/9}, blef moderen {Kirsten Bertelsdatter} introduceret
Dåb nr. 2001
50031702.11.01? Peder Gravels kone Gravel Peder  Gravel d: 1 Novembr: d: Omnium sanctorum festum blef Peder Gravild hans Kone jntroduceret.
Dåb nr. 2002
50041702.10.22? Jens Madsens Kone  Hannerup Jens  Madsen {.}om 19 p. Trinitati d 22 octbr - jntroducerede ieg Jens Matzens Kone i hannerup.
Dåb nr. 2006
50051702.10.29? Thomas Ejstrups kone Ejstrup Thomas  Ejstrup Samme dag Thomas Eistrup hans Kone.
Dåb nr. 2007
50071702.11.05Maren Christensdatter Sønderskov Lars  Jensen Synderskov Do 21 p Trin. d 5 Novembr blef Laßes {Jensen} Kone {Maren Christensdatter} i Synderschou jntroduceret.
Dåb nr. 2004
50081702.11.12? Jens Madsens? kone Hannerup Jens  Madsen? Samme dag {d 22 p Trin:} introduceret Jens [{Madsen}] hans hustrue .
Dåb nr. 2006
50091702.11.19Karen Jensdatter Grønborg Peder  Eskesen Grønborg d 23 p Trinit d 19 Novbr jntroducer{......} [grønborgs] Kone .
Dåb nr. 2005
50101703.03.18Maren  Peder  Graversen noch d 18 Martijblef Peder Gravers_ ha{..} Kone Maren jntroduceret
Dåb nr. 2008
50111703.05.20Karen? Hjoptarp Laust  Nørgaard Samme dag {d: 17 Maij Christi Himelfarts dag} jntroducerede Laust Nørgaards Kone.
Dåb nr. 2009
50121703.05.20Anne Madsdatter Gammelgaard Fasterlund Niels  Lauridsen Lund Den 20 Maij Domenica 6ta p - pascha jntroducerede ieg i faster Sogn Niels {Lauridsen} Lundz hustrue {Anne Madsdatter Gammelgaard}
Dåb nr. 2011
50131703.05.20Anne Knudsdatter Hvollig Anders  Christensen Hvollig Samme dag {Den 20 Maij Domenica 6ta p - pascha} i borris Kierche jntroducerede Anders holvigs hustrue.
NOTITS: .
Dåb nr. 2012
50141703.12.10Johanne Madsdatter Kodbøl Jens  Mortensen Kodbøl Samme dag {d: 10 December} blef Jens {Mortensen} Kuedbøls Kone {Johanne Madsdatter} jntroduceret.
NOTITS: Ingen dåb set, defor REKONSTRUERET. Hul i kirkebogen.
Dåb nr. 1997
50151704.01.01? Christen Andersens kone Sønderskov Christen  Andersen Sønderskov Samme dag Jntroducerede ieg Christen Andersen hans hustrue af Synderchou hans hustrue.
NOTITS: Hans hustrue to gange
Dåb nr. 2013
50161704.01.27? Niels Andersen Aas kone Aas Niels  Andersen Aas Samme dag blef Niels {Andersen} Aaes hans Kone Jntroduceret. Niels {Andersen} Aaes hans Kone Jntroduceret.
Dåb nr. 2017
50171704.02.02Maren Vesterby Vesterby Christen  Vesterby d: 2 Febr: Fest: Purification Mariæ jntroducerede ieg Maren Vesterbye.
Dåb nr. 2014
50181704.02.03Maren Christensdatter Sønderskov Lars  Jensen Sønderskov d: 3 Febr: jntroducerede ieg las syndershou hans Kone {Maren Christensdatter}.
NOTITS: Ingen dåb set. Hul i kirkebogen.
50191704.02.12Kirsten Nielsdatter Kirkeby Christen  Pedersen Degn d: 12 Febr: jntroducerede ieg Christen Degns hustru Kiersten Nielsdatter.
Dåb nr. 2015
50201704.02.17Karen Jakobsdatter Ahlergaard Morten  Jensen Ahler d 17 Febr: Domenica Reminisiere jntroducerede ieg Morten {Jensen} Alers Kone {Karen Jakobsdatter} .
Dåb nr. 2019
50211704.03.02? Jakob Jensen Hvolligs kone Hvollig Jakob  Jensen Hvollig d 2 Martij jntroducerede ieg Jacob {Jensen} hulvig hans Kone.
Dåb nr. 2016
50221704.03.30? Jens Giødesens kone Gaasdal- Store Jens  Giødesen d 30 Martij jntroducerede ieg Jens giød_ hustrue j gaasdall.
Dåb nr. 2018
50231704.04.06Maren Svendsdatter Odderskær Clemmen  Madsen d 6 jntroducerede ieg Suend odderchiær hans datter {Maren Svendsdatter} som fich Clemmend {Madsen} af shierne {Skjern}.
NOTITS: Hun fik ham en måned før hun fødte tvillinger.
Dåb nr. 2021
50241704.04.13? Morten Bushs kone  Morten  Bush Dom: 3tia post Pascha jntroducerede ieg d: 13 April Mort_ Bushis hustru
Dåb nr. 2020
50251704.04.27Anne Madsdatter Gammelgaard Fasterlund Niels  Lauridsen Lund Samme i faster jntroducerede ieg Niels {Lauridsen} Lunds Kone {Anne Madsdatter Gammelgaard}.
Dåb nr. 2023
50261704.05.25? Anders Lauridsen Debelmose kone Debelmose Anders  Lauridsen Debelmose d 25 Maij Do 1ma p: Trinit jntroducerede ieg Anders {Lauridsen} debemosis hustrue.
Dåb nr. 2025
50271704.06.01? Søren Madsens kone Klokmose Søren  Madsen d 1ste jntroducerede ieg Søren Matzens Kone Klohmoes og Christen Lodals Kone pa en {....g}
Dåb nr. 2026
50281704.06.01? Christen Lodals kone Lodal Christen  Lodal d 1ste jntroducerede ieg Søren Matzens Kone Klohmoes og Christen Lodals Kone pa en {....g}
Dåb nr. 2024
50291704.06.08Bodil Nielsdatter  Jens  Christensen Stier Samme dag {d 8 Junij Do 3tia post Trint} jntroducerede ieg Jens stiers Kone {Bodil Nielsdatter}.
Dåb nr. 2027
50301704.06.24? Jens Madsen Hannerups kone Hannerup Jens  Madsen Samme dag jntroducerede ieg Jens Matzen hannerup hans Kone.
Dåb nr. 2028
50311704.07.13? Niels Madsens kone Debelmose Niels  Madsen d 13 Julij Do [octave] post Trinit jntroducerede ieg Niels Matzens Kone j debelmoes .
Dåb nr. 2028
50321704.08.17? Anders Astrups kone Astrup Anders  Astrup d 17 August jndtroducerede ieg Anders Astrup hans Kone.
Dåb nr. 2030
50331704.09.07Birgitte Michelsdatter  Knud  Jensen Sønderby d 7 jntroducerede ieg Knud Synderbyes Kone {Birgitte Michelsdatter} .
Dåb nr. 2031
50341704.11.01? Anders Odderskærs kone Odderskær Anders  Odderskær d 1 jntroducerede ieg Anders oddershiærs Kone .
Dåb nr. 2032
50351704.11.02Mette Pedersdatter Aagaard Christen  Nielsen? Aagaard d 2 jntroducerede ieg Christ_ {Nielsen?} Aagds Kone {Mette Pedersdatter} .
Dåb nr. 2033
50361704.11.09Kirsten Christensdatter Annexgaarden Morten  Pedersen Præstgaard d: 9 jntroducerede ieg Morten {Pedersen} prstgds Kone {Kirsten Christensdatter} .
Dåb nr. 2036
50371704.11.30? Jens Ejstrups kone Ejstrup Jens  Ejstrup d 30 Novbr blef Jens Ejstrups Kone jntrodu
Dåb nr. 2035
50381704.12.07? Clemmen Bertelsen Skobæks kone  Clemmen  Bertelsen Skobæk  Clemmend {Bertelsen} skobæchs Kone .
Dåb nr. 2034
50391704.12.26? Laust Tarps kone  Laust  Tarp d 26 Decembr jntroducerede ieg Laust Tarps Kone .
Dåb nr. 2037
50401705.01.06Anne Knudsdatter Hvollig Anders  Christensen  d: 6 Fest: Epiph: jntroducerede ieg Anders {Christensen} Holvigs Kone Anne Knudsdatter .
Dåb nr. 2038
50411705.01.18Kirsten Nielsdatter Kirkeby Christen  Pedersen Degn d. 18. blef Christ_ {Pedersen} Degns hustrue introducerede Kirsten Nielsdatter .
Dåb nr. 2039
50421705.04.14Kirsten Jakobsdatter Lodal Lars  Pedersen Smed Dom 1ma post pascha d 14 April jndroducerede ieg Las {Pedersen} smids Kone {Kirsten Jakobsdatter} .
Dåb nr. 2040
50431705.05.10? Niels Gravels kone Gravel Niels  Gravel Do 4ta post pasch : jntroducerede ieg Niels grauilds Kone ,
Dåb nr. 2041
50441705.05.18? Jørgen Gravels kone  Jørgen  Gravel Samme dag {d 18 Maji} jntroducerede Jeg Jørg_Grauilds Kone .
Dåb nr. 2042
50451705.06.14? Christen Bjerres kone Brunbjerg Christen  Bjerre Samme dag {Do 1ma p: trinit} jntroducerede ieg Christ_ Biære hs Kone .
NOTITS: Brunbjerg identificeret i Mandtall 1705.
Dåb nr. 2043
50461705.06.14? Peder Hannerups kone Hannerup Peder  Hannerup Samme dag {Do 1ma p: trinit} jntroducerede ieg j Faster Peder Hannerups kone .
Dåb nr. 2044
50471705.06.21? Hans Klokmoses kone Klokmose Hans  Klokmose d 2 Søndg. p trint jntroducerede ieg Hans Klohmosis Kone .
Dåb nr. 2045
50481705.07.19? Peder Grønborgs kone Grønborg Peder  Grønborg Do 6-sta p: Tinnit: jntroducerede ieg peder grønborgs Kone .
Dåb nr. 2046
50491705.08.30Inger Hjoptarp Laust  Nørgaard Samme dag {d 30 Augustj} jntroducerede ieg Laust nørgds Kone {Inger} .
Dåb nr. 2047
50501705.09.06Mette Sørensdatter Gosvig Christen  Jensen Gosvig d 6 S[ea.] Dom 13 p: Trint jntroducerede ieg Christen {Jensen} gosvigs Kone {Mette Sørensdatter} .
Dåb nr. 2048
50511705.11.08Bodil Nielsdatter Stier Jens  Christensen Stier Samme dag jntroducerede ieg Jens {Christensen} stiers Kone Bodel Nielsdatter .
Dåb nr. 2051
50521705.11.15? Christen Laugesen Sønderbys kone Sønderby Christen  Sønderby d 15 Novbr jntroducerede ieg Christen {Laugesen} Synderbye hans Kone .
Dåb nr. 2050
50531706.02.28? Jakob Gravels kone Gravel Jakob  Gravel d: 28 Febr. Jntroducerede ieg Jacob Grauilds Kone.
Dåb nr. 2054
50541706.05.02? Peder Gravels kone Gravel Peder  Gravel Samme dag {d: 2 Maji} jntroducerede ieg Peder Grauilds Kone.
Dåb nr. 2055
50551706.05.24? Christen Andersens kone Sønderskov Christen  Andersen d: 24 Maji jntroducerede ieg Xsten Andersens Kone i Synderschou.
Dåb nr. 2056
50561706.06.27? Jakob Hvolligs kone Hvollig Jakob  Jensen Hvollig Samme dag {d: 27 Junji} jntroducerede ieg Jacob {Jensen} Holvigs Kone.
NOTITS: Præsten har taget fejl, der Jakob Jensens kone i Hvollig, der fik et barn døbt 8 uger før.
Dåb nr. 2057
50571706.07.11Kirsten Jakobsdatter Lodal Lars  Pedersen Smed Samme dag {d: 11 Julji} introducerede ieg Las Pedersen} Smids Kone .
Dåb nr. 2059
50581706.08.01? Oluf Klokmose kone Klokmose Oluf  Klokmose d: 1 {Augustius} Introducerede ieg Olluf Klochmoes hands Kone.
NOTITS: Ikke afklaret, der findes ingen dåb dertil. Mulig, at Oluf Klokmose fik et barn der døde uden dåb, mulig at en anden dåb er ment.
50591706.08.08Maren Helgaard Helgaard Jørgen  Helgaard d: 8 Introducerede ieg Jørgen Helgds Kone {Maren Helgaard}.
Dåb nr. 2060
50601706.08.15Margrethe Jakobsdatter Vesterby Niels  Andersen Vesterby Samme dag {d: 15 Augustius} jntroducerede ieg Niels {Andersen} Væsterbye hds: Kone Margrethe Jakobsdatter.
Dåb nr. 2061
50611706.08.22Kirsten Nielsdatter Debelmose Christen  Pedersen Degn d: 22 Aug: Dom: 12 p: Trinit: jntroducerede ieg Christen {Pedersen} Degns Kone {Kirsten Nielsdatter}.
Dåb nr. 2062
50621706.09.29? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone Sønderskov Lars  Jensen Sønderskov Samme dag {S: Michalis dag d: 29 Septbr:} jntroducerede jeg Las {Jensen} Sÿnderschous Kone.
Dåb nr. 2063
50631706.10.30? Jens Nielsen Aggers kone Agger Jens  Nielsen Agger d: 30 Octbr: jntroducerede ieg Jens {Nielsen} Aggers Kone.
Dåb nr. 2065
50641706.11.07Anne Jensdatter Fastergaard Peder  Christensen Paarup Samme dag {d: 7 Novbr}, introducerede ieg Peder {Christensen} Poerups enke {Anne Jensdatter} paa Fastergaard.
NOTITS: Peder Paarup døde fire måneder før denne introduktion, defor enke.
Dåb nr. 2064
50651706.12.26? Christen Vesterbys kone Vesterby Christen  Vesterby d: 26 Decembr: jntroducerede ieg Niels {præstens fejl for Christen} Væsterbÿs Kone.
Dåb nr. 2066
50661707.01.07? Niels Jakobsens kone Aas Niels  Jakobsen Samme dag {H: 3 Kongers dag d: 7 Januarjs} jntroducerede ieg Niels Jacobsens Kone.
Dåb nr. 2069
50671707.01.30Karen Jakobsdatter Klokmose Søren  Madsen Klokmose d 30 Janv: jntroducerede ieg Søren Matzen j Klochmoes hds Kone {Karen Jakobsdatter}.
Dåb nr. 2067
50681707.02.20? Morten Bushs kone Dalager Morten  Bush Samme dag jntroducerede ieg Morten Busch hands Kone.
Dåb nr. 2068
50691707.03.13Anne Knudsdatter Hvollig Anders  Christensen Hvollig 13. marti, introducerede ieg Anders {Christensen} Holvigs kone {Anne Knudsdatter}.
Dåb nr. 2070
50701707.03.25? Peder Graversens kone  Debelmose Peder  Graversen d 25 Martij introducerede ieg Peder Graversens Kone.
Dåb nr. 2073
50711707.04.03? Anders Astrups kone Astrup Anders  Astrup Samme dag {Midfaste Søndag d 3 April} jntroducerede ieg Anders Astrup hands Kone.
Dåb nr. 2078
50721707.04.10? Christen Christensens kone Debelmose Christen  Christensen Samme dag {d 10 April} jntroducerede ieg Christen Xstens_ i Debelmos hds Kone.
Dåb nr. 2071
50731707.04.10Karen Christensdatter Annexgaarden Morten  Pedersen Præstgaard Samme dag {d 10 April} jntroducerede ieg Morten {Pedersen} Præstegaards Kone Karen Christensdatter.
Dåb nr. 2072
50741707.04.25? Christen Lodals kone Lodal Christen  Lodal 2den Paaschedag d 25 April jntroducerede ieg Christen Lodals Kone.
Dåb nr. 2074
50751707.05.08Birgitte Michelsdatter Sønderby Knud  Jensen Sønderby d 8 Maji jntroducerede ieg Knud {Jensen} Synderbys Kone {Birgitte Michelsdatter}.
Dåb nr. 2081
50781707.05.15   Laust  Tarp d. 15. introducerede ieg Laust Tarpis kone.
Dåb nr. 2079
50791707.05.22? Jens Christensen Vestergaards kone Debelmose Jens  Christensen Vestergaard d 22 Maji jntroducerede ieg Jens {Christensen} Væstergds Kone udj Debelmoes.
Dåb nr. 2077
50801707.05.29  Aagaard Christen  Aagaard Samme dag {29. maj} jntroducerede ieg Xsten Aagds Kone {Mette Pedersdatter}.
Dåb nr. 2082
50811707.05.29Anne Madsdatter Gammelgaard Fasterlund Niels  Lauridsen Lund Noch samme dag {29. maj} jntroducerede ieg Niels {Lauridsen} Lunds Kone i Faster {Anne Madsdatter Gammelgaard}.
Dåb nr. 2080
50821707.06.26Sophie Christensdatter Mørup Præstegaarden Peder  Pedersen Stauning d: 26 Junji blef min {Peder Pedersen Staunings} Kiæriste {Sophie Christensdatter Mørup} jntroducered af Hr Lambret {Andersen Guldager} i Bølling.
Dåb nr. 2083
50831707.07.03? Søren Sørensens kone Klokmose Søren  Sørensen Klokmose Samme dag, introducerede jeg Søren Matzen {Madsen præstens fejl: Sørensen} i Klochmoes hans kone {Søren Sørensens kone}.
NOTITS: Søren Madsen Klokmose får et barn døbt den 8. december 1706. Han kan ikke få et barn døbt seks måneder senere den 17. maj 1707. Den sidste må være Søren Sørensen Klokmose.
Dåb nr. 2084
50841707.07.10? Thomas Gravels kone Gravel Thomas  Gravel d 10 Julji jntroducerede ieg Thomas Grauilds Kone.
Dåb nr. 2085
50851707.07.24? Peder Nielsen Aas kone Aas Peder  Nielsen Aas Samme dag {d 24 Julij} jntroducerede Jeg Peder {Nielsen} Aasis Kone.
Dåb nr. 2086
50861707.08.21Johanne Madsdatter Kodbøl Jens  Mortensen Kodbøl d 21 Aug: jntroducerede ieg Jens {Mortensen} Kuedbøls Kone {Johanne Madsdatter}.
Dåb nr. 2087
50871707.09.04? Hans Jakobs kone Dalager Hans Jakob  Samme dag {d. 4. sept.} jntroducerede ieg Hans Jacob hands Kone.
Dåb nr. 2089
50881707.09.11? Jens Ejstrups kone Ejstrup Jens  Ejstrup d 11 Septbr: jntroducerede Jeg Jens Eistrup i Faster hds Kone.
Dåb nr. 2088
50891707.11.20Karen Jakobsdatter Ahler Ahlergaard Mads  Christensen Ahler d 20 Nov Introducerede ieg Karen {Jakobsdatter} Aler.
Dåb nr. 2090
50901708.01.01? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone Sønderskov Lars  Jensen Sønderskov d: 1steste jntroducerede Hr Lambret Las {Jensen} Synderschous Kone.{Lars Jensen Sønderskovs 2. kone}
Dåb nr. 2091
50911708.01.29Bodil Nielsdatter Stier Niels  Christensen Stier 29 janv: introducerede Jeg Jens {Christensen} stiers kone {Bodil Nielsdatter} .
Dåb nr. 2092
50921708.02.11? Niels Madsen Vestergaards kone Debelmose Niels  Madsen Vestergaard Samme dag {d 11te} jntroducerede Jeg Niels Matzen i debelmoes hds Kone .
Dåb nr. 2093
50931708.03.04Mette Sørensdatter Debelmose Christen  Jensen Gosvig d 4de jntroducerede Jeg Christ_ gosvigs Kone {Mette Sørensdatter} .
Dåb nr. 2094
50941708.03.25? Anders Lauridsen Debelmoses kone Debelmose Anders  Lauridsen Debelmose d 25 Martji introducerede Jeg Anders Debelmoes hands kone .
Dåb nr. 2095
50951708.05.20Sophie Christensdatter Møbjerg Præstegaarden Peder  Pedersen Stauning Sa͞me dag [.] min Kone {Sophie Christensdatter Møbjerg}jntroduceret —
Dåb nr. 2097
50961708.05.20Sophie Christensdatter Møbjerg Præstegaarden Peder  Pedersen Stauning Sa͞me dag [.] min Kone {Sophie Christensdatter Møbjerg}jntroduceret —
Dåb nr. 2098
50971708.05.28Karen Jensdatter Grønborg Peder  Eskesen Grønborg Samme dag {d 28 Maji} introducerede Jeg peder {Eskesen} grønborgs Kone {Karen Jensdatter} .
Dåb nr. 2100
50981708.06.03Mette Jensdatter Debelmose Christen  Pedersen Degn Samme dag {d 3die Junij} jntroducerede Jeg Christen degns Kone {Mette Jensdatter} .
Dåb nr. 2101
50991708.07.01? Thomas Ejstrups kone Ejstrup Thomas  Ejstrup d 1ste jntroducerede Jeg Thomas Eistrups Kone .
Dåb nr. 2102
51001708.07.15? Christen Jakobsens Søndergaards kone Hjoptarp Christen  Jakobsen Søndergaard d 15de jntroducerede Jeg Christ_ Syndergdrs Kone i Hioptarp .
Dåb nr. 2103
51011708.09.24? Jens Marcussens kone Hannerup Jens  Marcussen Samme dag {d 24 Septbr: S: Michels dag} blef og Jens Marcussens Kone jntroduceret .
Dåb nr. 2107
51021708.10.14Kirsten Oluf Meldgaards kone Klokmose Oluf  Meldgaard Samme dag jntroducerede Jeg Olluf Mælgrds Kone i Klochmoes .
Dåb nr. 2105
51031708.10.28? Jens Christensen Vestergaards kone Debelmose Jens  Christensen Vestergaard Samme dag introduceret jeg Jens {Christensen} Væstergrd i debelmoeß hds kone.
Dåb nr. 2106
51041708.11.18Kirsten Jakobsdatter Lodal Lars  Pedersen Smed d 18 jntroducerede jeg Las Lodals kone {Kirsten Jakobsdatter} .
Dåb nr. 2109
51051708.11.25? Christen Andersens kone  Christen  Andersen Sønderskov 25 Novembr introducerede jeg Christen anders_ j syndershov hands kone.
Dåb nr. 2108
51061708.12.02? Thomas Gravels kone Gravel Thomas  Gravel d 2den jntroducerede jeg Thomas Graulds kone.
Dåb nr. 2111
51071708.12.09? Anders Odderskærs kone Odderskær Anders  Odderskær d 9de dec introducerede jeg Anders Odershiærs kone.
Dåb nr. 2110
51081708.12.16? Jens Giødesens kone Gaasdal- Store Jens  Giødesen d 16 Decembr jntroducerede jeg Jens Giødesens kone j Gaasdal .
Dåb nr. 2112
51091709.01.01? Niels Jakobsens kone Aas Niels  Jakobsen d 1ste jntroducerede jeg Niels Jacobsens kone j Faster.
Dåb nr. 2113
51101709.01.27Kirsten Jakobsdatter Hannerup Peder  Nielsen Nørgaard Samme dag {d 27} jntrod: Jeg Peder {Nielsen} Nørgrds hustrue {Kirsten Jakobsdatter} ibdm {Hannerup}.
Dåb nr. 2114
51111709.02.17? Oluf Bushes kone  Oluf  Bush Samme dag {d l7} jntroducerede Jeg Olluf Buschis kone.
Dåb nr. 2115
51121709.03.14Maren Christensdatter Hannerup Poul  Hannerup Samme dag {d 14 Marti} jntroducerede jeg Pofl Hannerups kone{Maren Christensdatter}.
Dåb nr. 2116
51131709.04.28Kirsten Christensdatter Bjerrebo Hannerup Peder  Nielsen Meldgaard 28 april jntroducerede Jeg Peder [...]grd i Hannerup hds kone{Kirsten Christensdatter Bjerrebo}.
Dåb nr. 2118
51141709.04.28? Peder Gravels kone  Peder  Gravel Samme dag {28 april} jntroducerede jeg Peder Hælgrds {fejl: Gravels} kone.
Dåb nr. 2117
51151709.05.26 Laust Tarps kone Tarp Laust  Tarp Samme dag {d 26 maj} jntroducerede Jeg Laust Tarpis kone.
Dåb nr. 2119
51161709.06.23? Christen Lodals kone Lodal Christen  Lodal d 23 juni jntroducerede jeg Christen Lodals kone.
Dåb nr. 2120
51171709.07.02Karen Jakobsdatter Klokmose Søren  Madsen Klokmose d 2 juli jntroducerede ieg Søren Matzen Klochmoes hds kone {Karen Jakobsdatter} .
Dåb nr. 2121
51181709.07.07? Christen Jensen Kjærs kone Tarp Christen  Jensen Kjær d 7de juli introducerede jeg Christen {Jensen} Kiærs kone.
Dåb nr. 2123
51191709.07.28? Jakob Gravels kone Gravel Jakob  Gravel d 28 juli jntroducered Jacob Grauilds kone.
Dåb nr. 2124
51201709.08.18? Jens Nielsen Aggers kone Agger Jens  Nielsen Agger d 18 aug introducered Jens aggers kone.
Dåb nr. 2125
51211709.09.06? Christen Jakobsen Minds kone Hjoptarp Christen  Jakobsen Minds d 6 sept jntroducerede jeg Christen {Jakobsen} Syndergaards kone j Hioptarp og Christen Aagrds kone.
NOTITS: Christen kaldes "Minds" i dåben og "Søndergaard" i introduktionen.
Dåb nr. 2127
51221709.09.06Mette Pedersdatter Aagaard Christen  Aagaard d 6 sept jntroducerede jeg Christen Syndergaards kone j Hioptarp og Christen Aagrds kone {Mette Pedersdatter} .
Dåb nr. 2126
51231709.11.03Margrethe Jakobsdatter Tarp Niels  Andersen Vesterby d 3die jntroducerede Jeg Niels {Andersen} Væsterbyes kone {Margrethe Jakobsdatter} .
Dåb nr. 2128
51241709.11.17Cathrine Smid?  Christen  Thomsen Høier d 17 jntroducerede Jeg Corporal Høiers kone {Cathrine Smid?} noch Jens Marcusens kone j Hannerup.
Dåb nr. 2131
51251709.11.17? Jens Marcusens kone Hannerup Jens  Marcusen d 17 jntroducerede Jeg Corporal Høiers kone noch Jens Marcusens kone j Hannerup.
Dåb nr. 2130
51261709.11.24? Søren Sørensen Huus' kone Kvisthus Søren  Sørensen Huus 24 Novbr: jntroducerede Jeg Søren {Sørensen} Huus hds kone.
Dåb nr. 2133
51271709.12.01Brigitte Michelsdatter Sønderby Sønderby Knud  Jensen Sønderby d 1ste jntroducerede Jeg Knud {Jensen} Synderbys kone {Brigitte Michelsdatter} .
Dåb nr. 2134
51281709.12.08? Anders Astrups kone Astrup Anders  Astrup d 8de jntroducerede jeg Anders astrups kone. Noch samme Knud kone ved Kirchen.
Dåb nr. 2135
51291709.12.08? Knud Kyes kone Kirken- Ved Knud  Kye d 8de jntroducerede jeg Anders astrups kone. Noch samme Knud {Kyes} kone ved Kirchen .
Dåb nr. 2132
51301710.01.06? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone Sønderskov Lars  Jensen Sønderskov d 6 Janv: jntroducerede Jeg Las {Jensen} Syndershous kone .
Dåb nr. 2137
51311710.01.12Sophie Christensdatter Møborg Præstegaarden Peder  Pedersen Stauning Samme dag {d 12} blef min {præsten Peder Pedersen Stauning} kone {Sophie Christensdatter Møborg} jntroduceret .
Dåb nr. 2136
51321710.02.09Kirsten Nielsdatter Debelmose Christen  Pedersen Degn Sa͞me dag jntroducerede Jeg Christ_ degns kone {Kirsten Nielsdatter} .
Dåb nr. 2138
51331710.03.30? Jens Ejstrups kone Ejstrup Jens  Ejstrup d 30 jntroducerede Jeg Jens Eistrups kone .
Dåb nr. 2140
51341710.05.04Maren Christensdatter Vindelbo Vindelbo Anders  Thomsen Vindelbo Noch {d 4 Maij} jntroducerede Jeg Maren {Christensdatter} Vindelboe .
Dåb nr. 2141
51351710.06.09Karen Christensdatter Sønderskov Annexgaarden Morten  Pedersen Præstgaard Samme dag {d 9de} jntroducerede Jeg Morten {Pedersen} Præstgaards kone{Karen Christensdatter Sønderskov} .
Dåb nr. 2142
51361710.07.27Maren Pedersdatter Smed Debelmose Christen  Nielsen Ejstrup d 27 Julij jntroducerede jeg pa een tid Xsten {Nielsen} Eistrups kone {Maren Pedersdatter Smed} og Matz Væstergaard i Debelmoes hands kone.
Dåb nr. 2143
51371710.07.27? Mads Pedersen Vestergaard den Yngres kone Debelmose Mads  Pedersen Vestergaard den Yngre d 27 Julij jntroducerede jeg pa een tid Xsten Eistrups kone og Matz {Pedersen} Væstergaard {den Yngre} i Debelmoes hands kone .
Dåb nr. 2144
51381710.08.03Inger Jakobsdatter Gaasdal Gaasdal- Store Lars  Larsen d 3de jntroducerede Jeg Ing {Jakobsdatter} gaasdal .
NOTITS: At kvindens navn usædvanligt er angivet her har vel en grund. Hun blev trolovet den 30. juni 1709 og barnet døbes den 22. juni 1710, mens de endnu er trolovede og ikke gifte. Viet bliver de først den 30. november 1710 fem måneder efter fødslen. Den officielle regel var at et par først måtte flytte sammen efter vielsen. Men der kan være en anden grund: Inger Jakobsdatter var født i Store Gaasdal og var kendt. Faderens navn angives dog i dåben i juni 1710.
Dåb nr. 2146
51391710.08.04Maren Thomasdatter Helgaard Jørgen  Helgaard Samme dag {d 4 aug:} jntroducerede Jeg Jørgen Hælgaards kone {Maren Thomasdatter} .
Dåb nr. 2147
51401710.09.29Bodil Nielsdatter Stier Jens  Christensen Stier d 29 septbr jntroducerede Jeg Jens {Christensen} Stiers kone {Bodil Nielsdatter}.
Dåb nr. 2148
51411710.11.16Karen Jakobsdatter Ahler Ahlergaard Mads  Christensen Ahler d 16 Novbr jntroducerede jeg Karen {Jakobsdatter} aler .
Dåb nr. 2149
51421710.12.14Karen Thomasdatter Klokmose Laust  Sørensen Klokmose Den 14 jntroducerede Jeg Laust {Sørensen} Klochmoesis kone {Karen Thomasdatter} .
Dåb nr. 2150
51431711.03.01? Hans Jakobs kone Dalager Hans Jakob  Samme dag {d 1ste} Hans Jacobs kone introduceret.
Dåb nr. 2153
51441711.03.08Karen Mortensdatter Sønderby Sønderby Christen  Lauridsen Sønderby Noch same dag {d 8de Martij} jntroduceret Karen Synderbye.
Dåb nr. 2151
51451711.03.15Karen Jensdatter Grønborg Peder  Eskesen Grønborg d 15 jntroducerede Jeg Peder {Eskesen} Grønborgs kone {Karen Jensdatter}.
Dåb nr. 2152
51461711.05.15Kirsten Jakobsdatter Lodal Lars  Pedersen Smed Samme dag {d 17 maji Dom 6ta p pascha} jntroducerede jeg Las {Pedersen} Smids kone Kirsten Jakobsdatter j loudal.
Dåb nr. 2154
51471711.05.25? Christen Jakobsen Søndergaards kone Hjoptarp Christen  Jakobsen Søndergaard d 25 maj introducerede Jeg Christ_ Syndergrd j Hioptarp hands kone.
Dåb nr. 2155
51481711.05.26Kirsten  Oluf  Bush d 26 jntroducerede jeg olluf Busches kone {Kirsten}.
Dåb nr. 2156
51491711.07.02? Jens Christensen Vestergaards kone Debelmose Jens  Christensen Debelmose d 2den jntroducerede Jeg Jens {Christensen Vestergaard} debelmoesis kone .
Dåb nr. 2157
51501711.07.17? Niels Jensen Meldgaards kone Hjoptarp Niels  Jensen Meldgaard d 17 Juli blef Niels Hioptarp hds kone introduceret .
Dåb nr. 2158
51511711.07.26? Peder Tarps kone Tarp Peder  Tarp 26 Julij introducerede Peder Tarpis kone.
Dåb nr. 2160
51521711.08.02Else Villumsdatter Egvig Knud  Jensen Bjerre d 2den introducerede ieg Knud {Jensen} Biæris kone {Else Villumsdatter}.
Dåb nr. 2159
51531711.08.09? Søren Sørensen Huus' kone Kvisthus Søren  Sørensen Huus d 9de Søren {Sørensen} Huusis kone introduceredet{!}.
Dåb nr. 2161
51541711.09.13Mette Sørensdatter Debelmose Christen  Jensen Gosvig d 13 Septembr introducerede Jeg Christen {Jensen} gosvigs kone {Mette Sørensdatter}.
Dåb nr. 2163
51551711.09.13? Jens Klokmoses kone Klokmose Jens  Klokmose Noch samme dag {d 13 Septembr} j faster introducerede ieg Jens Klochmoesis kone .
Dåb nr. 2162
51561711.09.27Kirsten Eskesdatter Borris- Krog Christen  Knudsen Krog d 27 Septbr introducerede Jeg Christen {Knudsen} Krogs kone {Kirsten Eskesdatter} .
Dåb nr. 2164
51571711.10.25? Niels Madsens kone Debelmose Niels  Madsen d 25 [octbr] introducerede Jeg Niels Matzøn j Debelmoes hds kone .
Dåb nr. 2165
51581711.11.08Ida Margrethe Christensdatter Nygaard Christen  Jepsen Nygaard d 8de jntroducerede Jeg Christen {Jepsen} nygaards kone {Ida Margrethe Christensdatter} .
Dåb nr. 2166
51591712.01.17Maren Christensdatter Vindelbo Anders  Thomsen Vindelbo d 17 Janv jntroducerede Jeg anders {Thomsen} Vindelboes kone {Maren Christensdatter} .
Dåb nr. 2167
51601712.02.21? Laust Tarps kone Tarp Laust  Tarp d 21 introducerede Jeg Laust tarpis kone .
Dåb nr. 2168
51611712.03.06Birgitte Michelsdatter Sønderby Knud  Jensen Sønderby d 6te jntroducerede Jeg Knud {Jensen} Synderbyes kone {Birgitte Michelsdatter} .
Dåb nr. 2169
51621712.03.28Kirsten Christensdatter Bjerrebo Hannerup Peder  Nielsen Meldgaard Noch {d 28 Martij} jntroducerede Jeg Peder {Nielsen} Mælgrds kone j Hannerup Kirsten Christensdatter Bjerrebo .
Dåb nr. 2172
51631712.04.03? Christen Lodals kone Lodal Christen  Lodal d 3die jntroducerede Jeg Christ_ Lodals kone .
Dåb nr. 2170
51641712.04.03? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone Sønderskov Lars  Jensen Sønderskov Noch {d 3die} i Borris Las Syndershous {2.} kone .
Dåb nr. 2171
51651712.04.16? Peder Aas' kone Aas Peder  Aas d 16 april jntroducerede Jeg Peder aasis kone .
Dåb nr. 2173
51661712.05.05Kirsten Nielsdatter Debelmose Christen  Pedersen Degn d 5te jntroducerede Jeg Christen {Pedersen} Degns kone {Kirsten Nielsdatter} .
Dåb nr. 2174
51671712.06.12Karen Jespersdatter Hannerup Christen  Michelsen noch {d 12 Junij} jntroducerede Jeg Christen Michelsøn j Hannerup hds kone {Karen Jespersdatter} .
Dåb nr. 2176
51681712.06.24Maren Agger Jens  Nielsen Agger d 24 Junij jntroducerede Jeg Jens {Nielsen} aggers kone {Maren} .
Dåb nr. 2177
51691712.06.26Anne Madsdatter Gammelgaard Fasterlund Niels  Lauridsen Lund d 26 Juni jntroducerede Jeg Niels {Lauridsen} Lunds kone {Anne Madsdatter Gammelgaard} .
Dåb nr. 2178
51701712.07.10Inger Jakobsdatter Gaasdal- Store Lars  Larsen Gaasdal d 10 Julj jntroducerede Jeg Las {Larsen} Gaasdals kone {Inger Jakobsdatter} .
Dåb nr. 2181
51711712.07.15? Jens Marcussens kone Hannerup Jens  Marcussen Hannerup d 15 jntroducerede Jeg Jens {Marcussen} Hannerups kone .
Dåb nr. 2179
51721712.07.24Karen Jakobsdatter Klokmose Søren  Madsen Klokmose d 24 jntroducerede Jeg Søren {Madsen} Klochmoes hans kone {Karen Jakobsdatter} .
Dåb nr. 2180
51731712.08.07Kirsten Eskesdatter Borris- Krog Christen  Knudsen Krog d 7de jntroducerede jeg Christen {Knudsen} Krogs kone {Kirsten Eskesdatter} .
Dåb nr. 2182
51741712.08.28? Niels Jensen Meldgaards kone Hjoptarp Niels  Jensen Meldgaard d 28 jntroducerede Jeg Niels Mælgrd j Hioptarp hds hustrue .
Dåb nr. 2183
51751712.10.23Margrethe Jakobsdatter Tarp Niels  Andersen Vesterby d 23 jntroducerede Jeg Niels {Andersen} Væsterbyes kone Margrethe Jakobsdatter .
Dåb nr. 2184
51761712.11.13? Oluf Jakobsen Debelmoses kone Debelmose Oluf  Jakobsen Debelmose d 13 jntroducerede Jeg Olluf {Jakobsen} Debelmoesis kone .
Dåb nr. 2185
51771712.12.11Voldborg Thomasdatter Gravel Niels  Andersen Samme dag {d jj Decembr} jntroducerede jeg Niels Anders_ udj grauild hans kone {Voldborg Thomasdatter} .
Dåb nr. 2187
51781712.12.18Karen Thomasdatter Klokmose Laust  Sørensen Klokmose d 18 {.br} jntroducerede Jeg Laust {Sørensen} Klochmoesis kone {Karen Thomasdatter} .
Dåb nr. 2186
51791713.01.08Bodil Nielsdatter Stier Jens  Christensen Stier d 8de jntroducerede Jeg Jens {Christensen} stiers kone {Bodil Nielsdatter} .
Dåb nr. 2188
5180..