BORRIS KIRKEBOG
1702 - 1712
Meld korrektur eller fejl
Send information
Top
1702, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1710, 1, 2, 3
Oprettet 26. februar 2019
Sidste ændring 07. september 2019
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.


BORRIS KIRKEBOG FORTLØBENDE
1702 - 1712

Borris (Sønder) kirkebog begynder i året 1702 i september måned.
Dette er egentlig Borris og Faster fælles kirkebog, som blev ført sammen 1702-22.

Gå til årstal:
1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709
1710, 1711, 1712, 1713

Borris og Faster kirkebog er skrevet af hjælpepræst fra 1701 senere fra 1713 sognepræst Peder Pedersen Stauning. Skriften er yderst svær at læse, for der er næsten ingen forskel mellem e, a, i, delvis u og n. Dette er hvis bogstavet overhovedet er skrevet, det er ofte simpelthen udeladt. Han skærer endelser af: Mort med en krusedulle efter (her i udskriften antydet med Mort_) for Morten, "begrafu" vel for begrafuet.
Skriften indbyder i udstrakt grad til misforståelser og gætterier og mange har taget imod den indbydelse.
Her er et eksempel på to forskellig udskrifter af samme tekst en dåb af den 17. februar 1704.
Her er den første:

Samme dag, blef Morten Alers datter Maren døbt, frembaaren af Mademoiselle Kirsten Agerholm, faddere: Jens Jensen, Laurids? Fogit, Hans Jacobsen paa Ryberg, Niels Mortensen i (Hanning?) Kiærgaard, Christen Aagaard, Jep Daller, Caren Lundsbye, Christen Aagaards kone, Hans Kielstrup hans kone.

Her er den anden:

Samme dag blef Morten Alers datter Maren døbt, frembaaren af Mademoiselle Kirsten Agerholm, faddere: Jens Jensen Heridsfoget, Hans Jacob paa Ryberg, Niels Mortensen i Herning Kiærgd. Christen Aagaard, Jep Daller, Caren Lauridtz Christen Aagaards Kone, Hans Trøstrup hans Kone.

Jens Jensen Sæby var rigtignok herredsfoged i Bølling herred på den tid, Hans Jacob er af godset Rybjerg i Velling sogn lige ved Ringkøbing, han skrives i andre indførsler Hans Jacob uden sen.
På denne side er udskriften som følger ([.i] betyder fx formentlig to bogstaver, punktet er et ikke decifreret bogstav og "i" antaget, [hering] teksten synes at være hering men er ikke sikker, Haning (sognet Hanning) er mulig men ikke hvad der står - Hanning har ingen Kærgaard men et sted kaldet Kirkegaard. Peder Stauning skriver ikke paa men pa):

Samme dag blef Morten Alers datter Maren døbt, frembaar af Medemojselle Kiersten Agerholm, faddre: Jens Jens_ Heridtzfoget . Hans Jacob pa Rybierg, Niels Mortens i [hering] Kiærgd . Christen aagaard, Jep daller, Caren Lindvig Christen aagaards Kone, Hans [.i]strup hans Kone.

Her er originalteksten:

Originaltekst til dåben den 17. februar 1704 i Borris kirkebog. Originaltekst til dåben den 17. februar 1704 i Borris kirkebog.

Forkortelser:
{!} efter et usædvanligt ord betyder at det virkeligt er stavet sådan.
_ efter et navn fx Christ_ betyder sen-krusedullen altså Christen.
[...d] betyder tre bogstaver ikke tydet og derefter måske et "d".
Gennemstregede ord er gennemstreget i originalen.
Bogstavet m med streg over: ͞m fordobler m'et, her i kirkebogen mest benyttet i ga͞mel = gammel, en enkelt gang i Cle͞men og andre navne.

Links:
Efter hver indførsel ses et link til den kommenterede version, hvori der igen er et link til den originale kirkebogsside i AO (Arkivalier Online).

Arkivalier Online generel link Borris-Faster kirkebog 1702-1722. (AO opslag nummer angivet nedenfor).For at lette læsningen er døbe navne sat fedt understreget.
Andre navne af personer indførslen handler om kursiv og fedt.

Kommenteret Version #xxxx med navne fra alle kendte kilder og familieforhold.

Degnens kirkebog. (Dette angives, men det er præsten der fører den.)

1702
(AO opslag 3)
03.09.1702
d 3 septbr: blef Søren Sli[...] [.... .....]. Dom 12 p Trinit 1702.

03.09.1702
1702.
dom 12 p Trinit d 3 septbr: blef [..... ...] hans kone introduceret.
Kommenteret Version #5001

17.09.1702
dom 14 p Trinit d 17 septbr: blef salig Jens [...] søn døbt kaldet Jens, efter ham, [Testes] frem[....] Mad. Kirsten Hvid, Hr. Christen Seerups, fadd: Jens Agger, Jep Dalager, Mad [......], Clemmend Shobæch hans hustrue [....] [Pe]dersdatter
Kommenteret Version #2001

17.09.1702
Samme dag, blef Modern introduceret.
Kommenteret Version #5002

24.09.1702
d 15 p. Trinit. d 24 Septbr: Copuleret Morten Præstegaard til Christen ollufs: [......] hans datter Kirsten.
Kommenteret Version #7901

24.09.1702
d 15 p. Trinit. d 24 Septbr: bl[..] Peder [.....] Grauild hans barn døbt Kaldet Christen
frembaaren af Christen nygaars hustrue
fadder: Jens Agger Peder [nør...]
[Kirsten] Eshisdatter anne Matzdat {......}
Kommenteret Version #2002

29.09.1702
Sct Mickelsdag d 29 Septbr blef {.... ...}
{.......} ved [nafen] Niels døbt frem{.... ...}
{.......} Smid hans Hustrue . fadder {.... ...}
{.......} Mætte gosvig . Jens Ag {.... ...}
{....... ........} S[...] S[....] [...] {.... ...}
Kommenteret Version #2003

(AO opslag 4)
30.09.1702
{.....}[...] hans barn i Syndershou ved nafen
{...}[..l] frembaaren af Christen Ollufsøns hustru
{.}yndershou fadder hans datter Kirsten
{..}adder. Xsten ollufs. Morten Præstgaard
{..}f Kuedbøls hustrue Johanne Matzdatter ,
Kommenteret Version #2004

01.10.1702
d. 16 Do p. trinit. d 1 Octbr: blef Peder grøn
{....} hans Søn døbt kaldet Esche frembaaren af
{..}ren pedersdatter af Houen . fadere
{.}iels Jens_ Hioptarp . Peder grauild Magda=
{..}ne Lauridzdatter . Johanne Jensdatter Anne
{..}rp.
Kommenteret Version #2005

05.10.1702
{...}rsdagen d 5 Octbr copulered trolofvede ieg
{..}iels præstgaardz datter til Jens Stouljsing af
{...}ling.
Kommenteret Version #7902

22.10.1702
{.}om 19 p. Trinitati d 22 octbr - jntroduce
rede ieg Jens Matzens Kone i hannerup.
Kommenteret Version #5004

22.10.1702
{........} dag blef Jens Matzens Søn Matz
{..... ...}baaren af Just Anders hans kone
{.......}[oes] nafenlig An Matzdatter fadder
{........}Matzen. [ib] hans Matzen ibidem
{..........}istens_ thinends i shoerup ,
{............}Sogn. G[....] Ovesøns Datter
(AO opslag 5)
hannerup Maren . Knud [ledals.]
Kommenteret Version #2006

26.10.1702
26. octbr blef peder hannerups Sl{.} Søn Jacob begrafven.
Kommenteret Version #6002

29.10.1702
29. Octbr blev Jens Christens_ som hafde besofvet Jacob Alers Datter publice absolveret.
Kommenteret Version #1001

29.10.1702
Do 20 p: Trinit d 29 Octbr blef Thomas Eistrup hans søn Christen døbt frembaaren af Jens Eistrup hans Kone faddere Niels Lund Jens Eistrup Matz agger Christen Søfrensens pige Maren N[i...] Lunds Kone.
Kommenteret Version #2007

29.10.1702
Samme dag Thomas Eistrup hans Kone.
Kommenteret Version #5005

01.11.1702
d 1 Novembr : Om sanctor. blef Peder Gravild hans Kone jntroduceret.
Kommenteret Version #5006

05.11.1702
Do 21 p Trin. d 5 Novembr blef Laßes Kone i Synderschou jntroduceret.
Kommenteret Version #5007

12.11.1702
d 22 p Trin: blef Herman gaa{......} begrafven d 14 Novbr.
Kommenteret Version #6003

12.11.1702
Samme dag introduceret Jens [......] hans hustrue .
Kommenteret Version #5008

19.11.1702
d 23 p Trinit d 19 Novbr jntroducer{......}
[grønborgs] Kone.
Kommenteret Version #5009

(AO opslag 6)

December {1702}

xx.12.1702
{....} trolovede ieg peder grønborg konis
{..}ster Mett Jensdatter til en karl af Vium
{..}fenlig peder Christens_ .
Kommenteret Version #7903

xx.12.1702
{..} afgangne aar 1702 fra den 22. january til
1. januarij 1703 er [ertalt] fød udj Borris Sogn 16
{..}rn 10 Sønnr 6 døtrer alle Ecte børn, herj
{..}mod døde Siuf . 3 unge 4re gamble. Er sa nj
[fl]ere fødte end døde.
I Faster Sogn ere fødte i afgangne aar 5 børn 3
sønner 2 døtrer alle Ecte børn. Død et barn
sa 4re flere føde end døde.

1703
(AO opslag 6)

21.01.1703
{..} 21 Janvarij blef Christen Anders_ i synder
{...} hans søn Anders begrafven .
Kommenteret Version #6004

05.02.1703
d 5 Febr: Mandagen trolofvede ieg Niels {...}stens datter Kierst_ til Christ_ Peders_ bølling
Kommenteret Version #7904

15.02.1703
d 15 februarij blef Jens Clemmensøn hans
{...} peder begrafven .
Kommenteret Version #6005

13.03.1703
d 13 Martij blef Peder Graversens barn
{…}rs døbt, frembaaren af Jens Dyne
{..} Kone. Fadder Jens dyneß_ i [d]
{…}s . Christ_ Christes_ ibidem. Hans fl
{....} peder Graversens søster An tjenen
{.......} Mælgaard . Peder Graversen
(AO opslag 7)
Kones syster ved nafn Mætte {..}
des [paste] eyen haand i shirns at[tæst]
Kommenteret Version #2008

18.03.1703
noch d 18 Martijblef Peder Gravers_ ha{..}
Kone Maren jntroduceret
Kommenteret Version #5010

05.04.1703
d 5 April shærtorsdag Anno 1703 blef Laust nørgaardz 6=te Barn Lucie døbt frembaaren af min Kiæreste . faddere Jens Agger . Niels Stjer - Matz agger, Caren Laustdatter . Jens Aagaars hustrue . Kiersten fonagger Christ_ Smidz. bodel Nielsdatter af nørgaard. An Kringeltoft.
Kommenteret Version #2009

10.04.1703
d 10 April 3 paashedag blef Morten bush hans søn Niels begrafven.
Kommenteret Version #6006

18.04.1703
d 18 april examinerede jeg til alterga{..}
Christ_ Mortens_ Caren Jacobsdatter sa og Møllerens datter af Slupstrup Mølle ved nafen Caren Jacobsdatter begge tjenendis Peder hannerup.
Kommenteret Version #9001
Kommenteret Version #9002

20.04.1703
d 20 April examinerede ieg Mort_ præstgaar pige Ved nafn
Kommenteret Version #9003

24.04.1703
d 24 April Do 3 p pascha blef en gaml pige af Kuedbøl begrafven nanfnlig f{..} Ollufsdatter .
Kommenteret Version #6007

03.05.1703
Do 5ta p pascha d 13 Maij copulerede {...} Christen pederß: degn til Chiersten Nielsdatter i debelmoes .
Kommenteret Version #7905

(AO opslag 8)

17.05.1703
d 17 Maij Christi Himelfarts dag blef {.}hristen Toft hans datter Mette døbt frembaaren af Lauridtz Jeps_ datter Malene, fadder Laust nørgaard Lauridtz Jeps_ hans søn Jens , Anders grønborg hans [pige] [Maren] Jørgen Debelmoes hans hustrue An, Christen Dalaggers hustrue Maren, Jacob Dalaggers dattersdatter Maren tjenendis Laust nørgaard.
Kommenteret Version #2010

17.05.1703
Sa͞me dag jntroducerede Laust Nørgaards Kone.
Kommenteret Version #5011

20.05.1703
Den 20 Maij Domenica 6ta p - pascha jntroducerede ieg i faster Sogn Niels Lundz hustrue — —
Kommenteret Version #5012

20.05.1703
Samme dag blef deris barns daab confirmeret hun kaldtis Karen - frembaaren af Mette Clemmendtzdatter af {....}ish=bæch . Faddere . olluf Mælgaard, Gravers gammelgaard i Lemb, [O]lluf Jens_ tjenendis i Fastergaard, Jens Astrups Kone, Kiersten Bierelboe af Sæd{.}ing.
Kommenteret Version #2011

20.05.1703
Samme dag i borris Kierche jntroducerede Anders holvigs hustrue.
Kommenteret Version #5013

20.05.1703
Samme dag confirmeredis Anders holvig {.}atters daab kaldet Bodel, frembaaren af min Kiæriste, faddere Christen {.........}
Kommenteret Version #2012

{Her mangler fem måneder juni til oktober i 1703 eller ca. 4 kirkebogssider}

(AO opslag 9)

02.11.1703
d. 2 nov.?, blef Søren ……..s kone Maren Villadsdatter begrafen.
Kommenteret Version #6008

21.11.1703
….dagen d 21 ….. blef Christen Anderß: hans datter …. Døbt frembaaren af Christen Aagaards hustrue Mette Pedersdatter, faddere Morten Aler, Christen Smed, Morten Voedkiær, Jens Kuedbøl, Morten Anderß: af A….., Appellone Tarp, Maren Kuedbøl, Kiersten Andersdatter af Aßing, Johanne Vindelbos.
Kommenteret Version #2013

27.11.1703
Tirsdagen d 27 Novbr: blef Jens Hansen af Ørbech trolofvede til Johanne Gialdbech
Kommenteret Version #7906

28.11.1703
Onsdagen d 28 Novbr: blef Søren Klochmoes trolofvede til Else Amme paa Fastergaard.
Kommenteret Version #7907

10.12.1703
d 10 December schriftede ieg P[…..] Knud […..]des_: tjenendis Just Klochmoes sin begangne synd imod det 6 bud med Birthe Mathiasdatter {……}
Kommenteret Version #1003

10.12.1703
Samme dag blef Jens Kuedbøls Kone jntroduceret.
Kommenteret Version #5014

27.12.1703
3die Jule dag copulerede ieg Søren Sørensen Klochmose til fruens Amme Else Christensdatter.
Kommenteret Version #7908

30.12.1703
d 30 December døbte ieg Christen Vesterbye hans barn kaldet Søren, frembaaren af Mademoicelle Kiersten Agerholm, faddere vare Christen Smid i Fonagger, Christen Mindst i Felling, Jens Clemmens Søn Niels, Clemmend Jensen af Vium hans Kone, Peder Vesterbye hans Kone, Christen Fonagger hans datter.
Kommenteret Version #2014

1704
(AO opslag 10)

Anno 1704

01.01.1704
d 1 Janvarij trolofvede ieg Christen [Nielsen] som tiendte Peder Eilerzen paa Slumstrup til Niels Smids Enche Maren Pedersdatter.
Kommenteret Version #7909

01.01.1704
Samme dag Jntroducerede ieg Christen Andersen hans hustrue af Synderchou hans hustrue.
Kommenteret Version #5015

01.01.1704
Noch samme dag døbte ieg Christen [Degns] første dater Maren, frembaaren af Greis [Nielsen?] hans hustrue i Odderup, faddere vare Niels Mousten hans broder,
(AO opslag 11)
Bol Nielsdatters fæstemand af [Shier], Peder Degn, Jørgen Nielsen hans hustru, Matz Pedersen hans hustru af Debelmoes, Søren Gosvigs ældste datter.
Kommenteret Version #2015

06.01.1704
Hellig 3 Kongersdag døbte ieg Jacob Holvigs Søn Laust, frembaaren af Morten Lindvigs datter Caren, faddere var Erich Kuedbøl, Niels Gialdbæch, Morten Lindvigs Søn Jens, Caren Giødsdatter tjenendis Erich Kuedbøl, Erich Kuedbøls hustru, Anders Holvigs hustru.
Kommenteret Version #2016

08.01.1704
Tirsdagen d 8 beretede ieg Dynis Debelmoes.
Kommenteret Version #1201

16.01.1704
Onsdagen d 16 Janvarij blef Dynis Debelmoes begrafven.
Kommenteret Version #6009

27.01.1704
Dom: Sexagesima d 27 Januarij døbte ieg Niels Anders_ paa Aaes hans Søn Anders, frembaaren af Morten Præstegds hustru Kiersten Syndershou, faddere Peder Hannerup, Just Klohmoes, Las Pedersen Smid, Jens Jacobs_, Kiersten Jacobsdatter, An Christensdatter, Jacob [t]ujvads Kone.
Kommenteret Version #2017

27.01.1704
Samme dag blef Niels Aaes hans Kone Jntroduceret.
Kommenteret Version #5016

(AO opslag 12)

27.01.1704
Samme dag trolovede ieg las smed til Møllerns datter af slumpstrup nafunlig Kiersten Jacobsdatter.
Kommenteret Version #7910

27.01.1704
Samme dag, copulerede ieg Klemmend Matzøn af Shirne til Suend Oddershier hans datter Maren.
Kommenteret Version #7911

02.02.1704
d 2 Febr: Fest: Purification Mariæ jntroducerede ieg Maren Vesterbye.
Kommenteret Version #5017

03.02.1704
d 3 Febr: jntroducerede ieg las syndershou hans Kone.
Kommenteret Version #5018

09.02.1704
Løfverdagen d 9 febr: berettede ieg Laust Shræder.
Kommenteret Version #1202

12.02.1704
d 12 Febr: jntroducerede ieg Christen Degns hustru Kiersten Nielsdatter.
Kommenteret Version #5019

12.02.1704
Samme dag blef Jens giødsen hans søn giøde døbt, frembaaren af Thomas Vindelboe hans datter Johanne, fadder giøde Jenß_ Slichdal, Peder Jacobß_ Gaasdal, Thomas Christens_ Gaasdal, Thomas [lil] Gaasdal hans Kone, Christen Feldbereders datter tjenendis j Vindelboe, Ja{...}s Gaasdal hans datter Inger.
Kommenteret Version #2018

13.02.1704
13 Febr: berettede ieg Søren Klochmoes hans Kone.
Kommenteret Version #1203

14.02.1704
d 14 febr: berettede ieg dynis debelmoes hans Moder.
Kommenteret Version #1204

14.02.1704
torsdagen d 14 Febr. - trolovede ieg Hans Niels_ Feldbereder til Zidsel Matzdatter af nørgaard j bølling
Kommenteret Version #7912

17.02.1704
d 17 Febr: Domenica Reminisiere jntroducerede ieg Morten Alers Kone.
Kommenteret Version #5020

17.02.1704
Samme dag blef Morten Alers datter Maren døbt, frembaar af Medemojselle Kiersten Agerholm, faddre: Jens Jens_ Heridtzfoget . Hans Jacob pa Rybierg, Niels Mortens i [hering] Kiærgd . Christen aagaard, Jep daller, Caren Lindvig Christen aagaards Kone, Hans [.i]strup hans Kone.
Kommenteret Version #2019

20.02.1704
d 20 febr: blef Lauridz shræder Ved Kirchen begrafven.
Kommenteret Version #6011

20.02.1704
Noch samme dag begrvt ieg Søren Klohmoes hans hustru Else Amme
Kommenteret Version #6012

21.02.1704
d 21 febr. begrvt ieg Knud Synderbye hans barn brigete Marie .
Kommenteret Version #6013

28.02.1704
d 28 febr: blef Morten Bush hans Søn Niels døbt, frembaarn af Jens aggers Kone Maren, faddre Corporal Christian H[...], Christen Smid i gialdbæch, Anders
(AO opslag 13)
Grønborgs Søn, Sofie Lauridzdatter, Niels stiers Kone, Christen dalaggers Kone.
Kommenteret Version #2020


Martius {1704}

02.03.1704
d 2 Martij jntroducerede ieg Jacob hulvig hans Kone.
Kommenteret Version #5021

09.03.1704
Søndagen efter midfaste copulerede ieg hans Feldbereder til Sidsel Matzdatter af Bølling Var d 9 Martij.
Kommenteret Version #7912

09.03.1704
Samme dag begrvt ieg Suend odderschiers datters tuende tvillinger.
Kommenteret Version dåb #2021
Kommenteret Version dåb #2022
Kommenteret Version begravelse #6014
Kommenteret Version begravelse #6015

09.03.1704
Samme dag berettede ieg til døden Jacob [sh.il..gs] yngste datter .
Kommenteret Version #1205

12.03.1704
Onsdagen d 12 Martij døbte ieg Niels Lunds datter Anne, frembaaren af Matz Gammelgaard hans Kone i Lemb, faddere vare Jens Astrup, Anders Astrup, Olluf Lund tjenendis paa Fastergaard, Jens Eistrup hans Kone, Olluf Mælgaards hustru, Elleds Matzdatter tjenendis Niels Lund.
Kommenteret Version #2023

30.03.1704
d 30 Martij jntroducerede ieg Jens giød_ hustrue j gaasdall.
Kommenteret Version #5022


April {1704}

03.04.1704
d 3 beRettede ieg Gresten debelmoes hans hustrue til døden.
Kommenteret Version #1206

06.04.1704
d 6 jntroducerede ieg Suend odderchiær hans datter som fich Clemmend af shierne.
Kommenteret Version #5023

09.04.1704
d 9 April døbte ieg Christen Lodals {...tt..}[...il] frembaaren af Michel hannerups Hustrue faddre Niels pstgd Jens Matzen i hannerup Michel Hannerups søn peder hannerups Kone Christen ovesens Datter.
Kommenteret Version #2024

13.04.1704
Dom: 3tia post Pascha jntroducerede ieg d 13 April Mort_ Bushis hustru.
Kommenteret Version #5024

13.04.1704
Samme døbte ieg Anders debelmoes hans datter Kiersten frembaaren af søren gosvigs ælste datter . faddere . Niels Matzøn Matz agger . Christen degns hustrue Kiersten . Søren gosvigs yngste datter .
Kommenteret Version #2025

13.04.1704
Samme dag trolofvede ieg Matz peders_ agger til Dynis debelmoes hans Enche.
Kommenteret Version #7913

20.04.1704
d 20 april døbte ieg søren Matzøn j Klohmoes hans datter kaldet apollone frembaaren af Jacob [tujvads] hustrue Kiersten ollufsdatter . faddere Just Klohmoes hans Matzen Las peders_ Smid . Anne Jacobsdatter Margrete jacobsdatter. karen jacobsdatter.
Kommenteret Version #2026

22.04.1704
d 22 April copulerede trolofvede ieg Johanne Windelboe til Niels peders_ af holtum.
Kommenteret Version #7914


(AO opslag 14)

27.04.1704
d 27 April copulerede ieg Jens Hans_ af ørbech til Johanne gialdbæch.
Kommenteret Version #7915

27.04.1704
Samme i faster jntroducerede ieg Niels Lunds Kone.
Kommenteret Version #5025


Majus {1704}

01.05.1704
1 Fest: Ascens: Xstj . døbte ieg Jens Christens_ pa stir hans første Barn Niels frembaaren af Christ_ degns hustrue faddere . Niels Mousten - Michel Ganer . Greis spilmand . peder degn Michel ganers Kone . Jørgen debemoes hans Kone . Kiersten Jens aggers tienste pige .
Kommenteret Version #2027

15.05.1704
Torsdagen d 15 Maj blef Jens Matzøn udj Hannerup Hans Søn Niels døbt frembaaren af Peder Hannerups hustru, faddere vare Niels Præstegd, Niels Anders_ i Hannerup, Niels Pstgds Søn Peder, Michel Hannerups Kone og datter.
Kommenteret Version #2028

25.05.1704
d 25 Maij Do 1ma p: Trinit jntroducerede ieg Christen Anders debemosis hustrue.
Kommenteret Version #5026


Junius {1704}

01.06.1704
d 1ste jntroducerede ieg Søren Matzens Kone Klohmoes og Christen Lodals Kone pa en {....g}
Kommenteret Version #5027
Kommenteret Version #5028

01.06.1704
Sa͞me dag var Do secunda p. Trint. døbte ieg Niels Matzøn i hane debelmoes hans datter bodel . frembaarn af Kirsten degns Christen degns hustrue . Niels Krog . peder Krog . begge Esche Krogs sønner , Jens Aggers pige Kirsten, Jørgen Debelmoesis hustrue
Kommenteret Version #2029

08.06.1704
d 8 Junij Do 3tia post Trint - copulerede ieg Christ_ Eistrup til Maren Smid Niels smids Enche.
Kommenteret Version #7916

08.06.1704
Sa͞me dag jntroducerede ieg Jens stiers Kone.
Kommenteret Version #5029

08.06.1704
Samme dag copluerede ieg Las smid j lodal til Kirst_ Jacobsdatter.
Kommenteret Version #7917

15.06.1704
d 15 Junij copulerede ieg Matz peders_ Lemb til Slg . dynis debelmosis enche Else Matzdatter -
Kommenteret Version #7918

24.06.1704
S: hans dag d 24 Junij copulerede ieg Niels pedersen holtum til Johanne thomasdatter Vindelboe .
Kommenteret Version #7919

24.06.1704
Samme dag jntroducerede ieg Jens Matzen hannerup hans Kone.
Kommenteret Version #5030

13.07.1704
d 13 Julij Do [octave] post Trinit jntroducerede ieg Niels Matzens Kone j debelmoes.
Kommenteret Version #5031

26.07.1704
d 26 Julij trolofvede ieg Christen Jens_ og Met Sørensdatter gosvig .
Kommenteret Version #7920


(AO opslag 15)

31.07.1704
d . 31 Julij begrof ieg Anders Astrup første barn nafnlig Kiersten som alleeniste var hiemmedøbt .
Kommenteret Version #2030
Kommenteret Version #5999

13.08.1704
d 13 August beRettede ieg Jens Moesgr til døden.
Kommenteret Version #1207

14.08.1704
d 14 copulerede trolofvede ieg morten Lindvigs datter Caren til Christen Laugesen af colding i stafning Sogn.
Kommenteret Version #7921

17.08.1704
d 17 August jndtroducerede ieg Anders Astrup hans Kone .
Kommenteret Version #5032

21.08.1704
d 21 Augustj begrof ieg Salig Jens Moesgd .
Kommenteret Version #6018

24.08.1704
d 24 trolovede ieg Laust Andersen hol[s]t til Jacob shuibiergs datter Maren.
Kommenteret Version #7922


Septbr {1704}

07.09.1704
d 7 jntroducerede ieg Knud Synderbyes Kone .
Kommenteret Version #5033

07.09.1704

Samme dag blef Knud Synderbye hans Søn Henning døbt frembaaren af Hr Lambret Guldaggers søster Mad: Maren Andersdatter tjenendis paa Rybierg. Faddere Monsr Christopher Hvas, Monsr Hans Jacob pa Rybierg, Jens Witterup, Erich Kuedbøl, Monsr Hvas Mademoiselle Caren Aler, Knud Synderbyes søster.
Kommenteret Version #2031

14.09.1704
Dom: 17 post Trinit: d 14 Septbr. Blef Anders Oddershiærs søn Jens døbt frembaaren af Jens aagds hustrue, faddere Jens Clemmens_ Christ_ aagd . Jens aagds Søn, Jens Clemmensens datter.
Kommenteret Version #2032

18.09.1704
torsdagen d 18 Septbr blev Christen Aagds Søn Jacob døbt frembaaren af Jens aagds hustrue - faddere Christ anders_ j Syndershui - Niels Christens_ Krog Karen Lindvig Morten Alers hustrue -
Kommenteret Version #2033

21.09.1704
Do 18 post Trinit: d 21 Septbr Copulerede ieg Christen Colding til Caren Lindvig.
Kommenteret Version #7923

08.10.1704 {opslag 16}
d 8 Octbr berettede ieg peder Holvig.
Kommenteret Version #1208

11.10.1704
d 11 blev Clemmend shobæchs datter døbt frembaaren af Eshj Krogs Kone faddere Pofvl [Frantzøn] . peder Kroeg . Jens aggers pige Kirsten Pofvel Franzsøns Kone . Barnetz nafn var Boel.
Kommenteret Version #2034


(AO opslag 16)

11.10.1704
Samme dag udj faster blef Jens Eistrup hans datter Maren døbt frembaaren af pær Hannerups Kone . Faddere Niels Lund - Bendt j Eistrup - peder hannerups Kones Søster thomas Eistrups Kone.
Kommenteret Version #2035

26.10.1704
d 26 octbr som var Do 23 p: Trinit Copulerede ieg Jacob shoubiergs datter til j Soldat navnlig Laust holst.
Kommenteret Version #7924

27.10.1704
d 27 Octbr examinerede ieg Niels Lunds søn Laust til Altergg.
Kommenteret Version #9004

29.10.1704
d 29 Octbr berelltede ieg Maren Ashou.
Kommenteret Version #1209

29.10.1704
Samme dag exammeride ieg til altergg Jens astrups Søn Niels.
Christen Feldbereders datter Caren .
Thomas Vindelboes Søn Jens.
Kommenteret Version #9005


Novembr {1704}

01.11.1704
d 1 jntroducerede ieg Anders oddershiærs Kone.
Kommenteret Version #5034

02.11.1704
d 2 jntroducerede ieg Christ_ Aagds Kone.
Kommenteret Version #5035

08.11.1704
d 8 begrof ieg Apollone Kuedbøl.
Kommenteret Version #6020

09.11.1704
d 9 jntroducerede ieg Morten prstgds Kone.
Kommenteret Version #5036

09.11.1704
Samme dag blef Morten pstgds første barn peder døbt frembaaren af Kirsten Hr Christ_ Seerups , faderne vare [.......] . peder j fasgtergd - Anders holvigs Søn Jens Justensens søn Anders astrup - An Christensdatter Kiær , Zidsel som tiener peder poerup . peder poerups Kone og peder Uggelbiergs Kone.
Kommenteret Version #2036

10.11.1704
d 10 fich Kristen Kringeltorf hans pas.

12.11.1704
d 12 begrof ieg Christen Aagds Søn Jacob.
Kommenteret Version #6021

13.11.1704
d 13 Examinerede ieg til altergg: Jens Dynisens datter Kiersten.
Kommenteret Version #9008

16.11.1704
d 16 Novembr. Blef Laust Tarpis datter El døbt frembaaren af Kiersten Hr Christen Seerups, faddere Las Dudal, peder grønborg, Las dudals søn, Johan Grønborg, Christ_ Kiærs datter Zidsel . Karen østershiern, Apollone Tarp.
Kommenteret Version #2037

26.11.1704
Onsdagen d 26 Novbr : blev Anders Holvigs datter Dorthe døbt frembaaren af Las syndershous Kone Fadder Jens agger . Knud [.....]strups søn, Jens aggers Kone, Jens aggers pige Kiersten .
Kommenteret Version #2038

30.11.1704
d 30 Novbr blef Jens Ejstrups Kone jntrodu
Kommenteret Version #5037


(AO opslag 17)


Decembr. {1704}

07.12.1704
d 7 jntroducerede ieg Clemmend skobæchs Kone
Kommenteret Version #5038

07.12.1704
Samme dag, døbte ieg Christen Degns datter Ellets, frembaaren af peder degn hustrue i Stoustrup, faddere: Niels Mousten, Jens Stier, Jørgen Højmoes, Jens Stiers kone, Zidsel gosvig
Kommenteret Version #2039

15.12.1704
d 15 Begrofe ieg Mort_ Alers datter Maren Mortensdatter .
Kommenteret Version #6022

18.12.1704
d 18 begrof ieg peder holvigs søn Oluf.
Kommenteret Version #6023

18.12.1704
Samme dag beRættede ieg de tu gamle folch j Klochmoes hos Just.
Kommenteret Version #1210
Kommenteret Version #1211

26.12.1704
d 26 Decembr jntroducerede ieg Laust Tarps Kone .
Kommenteret Version #5039

1705
(AO opslag 17)
Anno 1705
Janvarius {1705}

01.01.1705
d 1 trolofvede Jeg Jens Jens_ i Oddershiær til Kiersten Jensdatter Kye
Kommenteret Version #7925

01.01.1705
Samme dag begrof[ue] ieg Maren Aschou.
Kommenteret Version #6026

06.01.1705
d 6 Fest: Epiph: jntroducerede ieg Anders Holvigs Kone.
Kommenteret Version #5040

18.01.1705
d. 18. blef Christ_ Degns hustrue introducerede.
Kommenteret Version #5041

18.01.1705
Samme dag blef Jens Matzøns søn Matz i Hannerup begrafven
Kommenteret Version #6027

08.02.1705
d 8 Febr: Do Septuag: begrof ieg Slg Morten Aler .
Kommenteret Version #6028

22.02.1705
d 22 febr: døbte ieg las smids j lodall hands første Søn peder frembaaren af Niels Anders_ pa A[.]asen hands hutrue - fadder vaar - Søren Matzøn j Clochmoes peder Hannerup Niels pstgds søn peder Las smids Kones søster som da tiente peder Hannerup ved nafn Caren, Jakob Tujvads Kone.
Kommenteret Version #2040

01.03.1705
d 1 Martij begrof ieg Las syndershuifds søn Jens.
Kommenteret Version #6029

01.03.1705
Samme dag Copulerede ieg Jens Jens_ j oddershiær til Kirst_ Jensdatter Kye.
Kommenteret Version #7926

08.03.1705
d 8 Martij begrof[ue] ieg Las syndershuis Kone Maren Christensdttr.
Kommenteret Version #6030

15.03.1705
d 15 Martij blev [Lucie] aggers begrafven.
Kommenteret Version #6031

22.03.1705
Midfaste Søndg d 22 Martij døbte ieg Niels grauilds søn Niels frembaaren af Jacob grauilds Hustrue - fadere Jacob grauild . Matz ouslund . Knud Jacobs_ - Anders holvigs Møe Kirsten
(AO opslag 18)
Nielsdatter - peder grauilds Kone.
Kommenteret Version #2041

22.03.1705
Samme dag døbte Jørgen Hælgds barn ved nafn Kirsten, frembaaren af Christ_ Nygds Kone, Laust hælgd, Moust Jakobs_ Anne og Apollon Las d[...], Anne Nielsdatter Huiskone i Holvig
Kommenteret Version #2042

29.03.1705
søndag Efter Midfaste begrof ieg Jens Just_ af Syndershou .
Kommenteret Version #6032

07.04.1705
d 7 April blef examineret til altergang første gang
Margret som tjender Xsten tofft
Jep hos Morten Præstegaard.
Apollon hos Christen Olluf_ udj Synderschou.
Kirsten Villemsdatter hos Christen Smid.
Kirsten hos Thomas Vindelboe.
Met Lasdatter hos Olluf Mælgd.
Kiersten Christen Ousens datter.
Caren hos Just i Klochmoes.
Jens Las Dudals søn hos Peder Gaasdal.
Kommenteret Version #9009
Kommenteret Version #9010
Kommenteret Version #9011
Kommenteret Version #9012
Kommenteret Version #9013
Kommenteret Version #9014
Kommenteret Version #9015
Kommenteret Version #9016
Kommenteret Version #9017

09.04.1705
d 9 April s var shæstorsdag trolofvede ieg Jens Peders_ til Enche_ j Moesgd nafnli_ Anne Nielsdatter.
Kommenteret Version #7927

13.04.1705
2den Paaschedag d 13 April begrafu ieg Jørgen Hælgds datter Kiersten, som blef opprimeret hos forældrene
Kommenteret Version #6033

13.04.1705
noch samme dag begrof ieg Christen tofftis barn som blev Dødfød.
Kommenteret Version #1998
Kommenteret Version #6034

14.04.1705
Dom 1ma post pascha d 14 April jndroducerede ieg Las smids Kone.
Kommenteret Version #5042

14.04.1705
Samme dag begrafu ieg Niels snedichers Kone j debelmoes.
Kommenteret Version #6035

20.04.1705
Mandagen d 20 April begrof ieg den gamle Kone paa Toffte_ Met Lasdatter.
Kommenteret Version #6036

03.05.1705
Dom 3-tia post pascha d 3 Maji døbte Jeg Christ_ Biæris datter Maren frembaar_ af Jens Clemmensens hustru i Hioptarp, faddere Villem Eegvig, Jens H[.....], Jens Gødsens Kone søster, Christ_ Kringeltofftis søster :
Kommenteret Version #2043

03.05.1705
Samme dag j Faster døbt peder hannerups datter Mare_ Frembaar_ af Niels Aaßis Kone Fadder Søre_ Matzen Klochmose . Las smid j Lodal peder [.u.s...res] stifsøn Niels. den
(AO opslag 19)
unge jacob Møller hs Kone . Jens Eistrups Kone . Caren Jacobsdatter hos peder hannerup .
Kommenteret Version #2044

08.05.1705
d 8 Maji pa den store bededag døbte ieg Hands Matzøn j Klochmoes hs søn Matz frembaaren af Søren Matzøns Kone j Klochmoes, faddere Just Klohmoes, Christ_ Houlis_ Mort_ Marcußen tjenendis Hands Matzøn, Thomas Sørensens datter j Bølling, Matz Væstergds Kone
Kommenteret Version #2045

10.05.1705
Do 4ta post pasch : jntroducerede ieg Niels grauilds Kone ,
Kommenteret Version #5043

18.05.1705
5ta
p: pasch : d 18 Maji begrafi_ gamble Niels snedicher j debelbmoes.
Kommenteret Version #6037

18.05.1705
Samme dag jntroducerede Jeg Jørg_Grauilds Kone.
Kommenteret Version #5044

21.05.1705
d 21 Maji fest: ascens: Xstj copulerede Jeg Jens Wium til Slg Jens Mosgds Enche An Nielsdatter .
Kommenteret Version #7928

01.06.1705
2den pintsedag d 1 Junij trolofvede ieg pofvel Jens_ til Chris_ ovesens datter Maren .
Kommenteret Version #7929

02.06.1705
3die pintsedag begrofu_ Las Smid j lodal hs Søn pedr ,
Kommenteret Version #6038

14.06.1705
Do 1ma p: trinit døbte ieg peder grønborgs datter El frembaar_ af peder Grønborgs søster i Dyrvig , faddere Eschj Dyrvig, Niels Hoptarp, Lauritz Tarp, Jens Huid, Peder [biersten] hs Kone, Peder Grønborgs Kone søster Johan og Zidsel Gosvig.
Kommenteret Version #2046

14.06.1705
Samme dag jntroducerede ieg Christ_ Biære hs Kone
Kommenteret Version #5045

14.06.1705
Samme dag jntroducerede ieg j Faster Peder Hannerups kone .
Kommenteret Version #5046

21.06.1705
d 2 Søndg. p trint jntroducerede ieg Hans Klohmosis Kone .
Kommenteret Version #5047

19.07.1705
Do 6-sta p: Tinnit: jntroducerede ieg peder grønborgs Kone .
Kommenteret Version #5048

26.07.1705
Do 7tima p. Trinit: døbte ieg Laust nørgds dattr Birgete frembaaren af Jens aggers Kone faddre vare Niels ster Christen tofft - Jens Clemmensens søn Niels. Las dudals Kone Christen fonaggers datter.
Kommenteret Version #2047


Augustus {1705}

02.08.1705
d 2 Augustj Dom: 8 p: Trinit: døbte ieg døbte ieg Christen Gosvigs barn Søren frembaaren af Zidsel Gosvig, faddere Jens Dynes_, Anders Debelmoes, Lauge Christens_ Christen Eistrups Kone . Jens Dynesens datter.
Kommenteret Version #2048

05.08.1705
d 5 August En onsdag blef Slg Mort_ Koedbøl begrafven.
Kommenteret Version #6039

09.08.1705
d 9 Augustj Do 9na p: Trint døbte ieg Søren Sørensens Datter j Klochmoes
(AO opslag 20)
Kaldet Christine Marie frembaaren af Hans Matzøns Kone i Klochmoes, faddere fadder
vare Matz Væstergd . Olluf Ue/Ur som tiente pa Fastergd, Laust Appollon Væsterbye hs søn, Søren Sørinsens søster af Sædding .
Kommenteret Version #2049

30.08.1705
d 30 Augustj absolverede ieg Jørgen Hælgds Kone s hafte opprimeret sit barn udj Søfne .
Kommenteret Version #1004

30.08.1705
Samme dag jntroducerede ieg Laust nørgds Kone.
Kommenteret Version #5049

06.09.1705
d 6 S[ea.] Dom 13 p: Trint jntroducerede ieg Christen gosvigs Kone.
Kommenteret Version #5050

23.09.1705
Onsdagen d 23 Septh er Christen Synderbyes hs søn Lauge døbt frembaaren af Benthe Synderbye faddre . Jens Agger Benthe Synder bys Morbroder . Morten Lindvigs Søn Jens. An gialdbæch . Ane Knudsdatter [samt] Degnens Hustrue .
Kommenteret Version #2050

04.10.1705
d 4 Octbr absolverede ieg Peder Jespersen tillige med Caren Pedersdatter som af ham var besofvt .
Kommenteret Version #1005
Kommenteret Version #1006

11.10.1705
d 11 Octbr: døbte ieg Jens stiers søn Christen frembaaren af Kierstine Hr Christens - faddre vare Corporal Christen Høyr - Jens Stiers fadr . Christ_ degn - Mallene j dalagger Jørgen skræders Kone.
Kommenteret Version #2051

14.10.1705
onsdagen d 14 Otb begrafu_ Margrete Nielsdatter [som hafde] tiendt Christen Tofft j Faster Kierchegaard .
Kommenteret Version #6040


uEcte barn
24.10.1705
Løfverdagen d 24 Octbr: døbte ieg Niels huusis barn kaldet Olluf frembaar_ af Maren Christ_ Væsterbyes - fadddre Las dudal Christ_ Væstesen Clemmend sobæch . gammel El, pofl [Frantzen] Kone Ved Kirche_
Kommenteret Version #2052

30.10.1705
Fredagen d 30 Octbr begrafu_ Morten Lindvigs Kone .
Kommenteret Version #6041

01.11.1705
d 1 blef pofl j hannerup og Hs Kone copulerede nafnlig Maren Christensdatter.
Kommenteret Version #7929

08.11.1705
d 8 Novbr: skriftede ieg Niels huus tillige med den qvinde hd hafde besofvet nafnli_ Kiersten Nielsdatter
jtem Apollone Sørinsdatter . som var besofvit af Corporalen Christian Høyer . da hun tiendte Mor[t]en bush.
Kommenteret Version #1007
Kommenteret Version #1008
Kommenteret Version #1009
Kommenteret Version #1010

08.11.1705
Samme dag jntroducerede ieg Jens stiers Kone Bodel Nielsdatter.
Kommenteret Version #5051


(AO opslag 21)

15.11.1705
d 15 Novbr jntroducerede ieg Christen Synderbye hans Kone.
Kommenteret Version #5052

26.11.1705
Torsdagen 26 Novbr. begrafu: ieg Niels Nygds Kone Boel Hansdatter .
Kommenteret Version #6042

18.12.1705
Fredagen d 18 Decmbr blef Slg Lars Jeps_ j dalagger begrafven .
Kommenteret Version #6043

23.12.1705
Onsdagen d 23 Decmbr begrof ieg Jacob Alers Kone Maren pedersdatter.
Kommenteret Version #6044

28.12.1705
Mandagen d 28 Decembr døbte ieg Et u-Ecte barn Apollone hendis [..t..dls] Morten Bush . Barne Fader var Corporal xsten Tomsen højer . barnt blef frembaaren af pedr grønborgs Kone. Faddre var - Anders Grønborg Søn Niels Las dudals Søn Soldat . Niels stiers Kone - pedr Grønborgs Konis Søster.
Kommenteret Version #2053

1706
(AO opslag 21)
Anno 1706
Janvarius
13.01.1706
onsdagen d 13 Janvarij døbte ieg Jacob grauilds datter El frembaar_ af Christen Nygds Kone faddre vare Peder grauild Ollufs {Threaprs] Søn af Bølling thomads [fø.d.s] holvig . Niels grauilds Kone . Peder Holvigs datter Anders holvigs Kone.
Kommenteret Version #2054

24.01.1706
Søndagn d 24 Janvarij blef Kiersten Væfver j Faster soghn begrafven.
Kommenteret Version #6045

24.01.1706
Item 1 fattig tigger Qvinde.
Kommenteret Version #6046

27.01.1706
d 27 Januarji begrof ieg Apollone Bushis barn.
Kommenteret Version #6047

27.01.1706
noch samme dag begrof ieg Chriten aagds datter.
Kommenteret Version #6048

Februarii
11.02.1706
d 11 begrof ieg Kiersten Nørgd.
Kommenteret Version #6049

11.02.1706
Noch samme dag trolofvede ieg Laurids Jespersen af Fælding til Michel Hannerups datter Maren Michelsdatter .
Kommenteret Version #7930

28.02.1706
d 28 Febr. Jntroducerede ieg Jacob Grauilds Kone.
Kommenteret Version #5xxx

Marti {1706}
07.03.1706
d. 7.Martij, blef Thomas Eystrups Modr begrafvn af Hr. Lambret.
Kommenteret Version #6050

15.03.1706
15. marti, døbte ieg Peder Grauilds barn Kirsten, frembaaren af Peder Grønborgs kone, faddere: Niels Grauild, Jørgen Hælgaard, Jacob Grauilds kone, Apollone Las Hælgaards datter, Peder Grauilds kones søster tjenende Jens Kuedbøl.
Kommenteret Version #2055

April {1706}
01.04.1706
d 1 døbte ieg Christen Anders_ Synderschou hds datter Karen frembaaren af Jens Moesgds Kone, faddere Christen Aagd, Thomas Vindelbos søn Anders, Christen Xstensens Kone i Synderschou, Las Synderschous Kone, Xsten Gr..spils datter i Oddum tienendis Christen Ollufß: i Synderschou.
Kommenteret Version #2056

17.04.1706
Løfverdagen d 17 April begrof ieg Christen Andersen i Synderschou hs barn Karen.
Kommenteret Version #6051

17.04.1706
Samme dag trolofvede ieg Niels Matzen Hius til Kierstj N:D: hd tilforne hafde besofvit.
Kommenteret Version #7931

18.04.1706
d 18 April Copulerede ieg Lauridz Jespersen Seding til Michel Hannerups datter Maren Michelsdatter.
Kommenteret Version #7932

25.04.1706
d 25 April blef Slg: Xsten Nygd begrafven.
Kommenteret Version #6052

Majus {1706}
02.05.1706
d 2 Maji døbte Jeg Jacob Holvigs Søn Morten frembaaren af Anna Gialdbæch, faddere Xsten Synderbye, Niels Gialdbæch, Morten Lindvigs Søn Jens, Maren Gialdbæch tienendis paa Slottet og hendis Søster tienendis Erich Kuedbøl, Erich Kuedbøls Kone.
Kommenteret Version #2057

02.05.1706
Samme dag jntroducerede ieg Peder Grauilds Kone.
Kommenteret Version #5xxx

13.05.1706
Festo Ascensionis Xstj d. 13 Maji blef Anne Jensdatter Hvid hendis u-Ecte barn døbt af Hr Lambret i min fraværelse, kaldet Rejter Johan frembaaren af Karen Østerschiæren, faddere Jens Østerschiæren, Laust Tarp, Matz Kiær, Kiersten Dynisdatter og Karen Feldskær begge tienendis i Præstegd.
Kommenteret Version #2058

16.05.1706
d 16 Maji Copulerede ieg Niels Matzen Hius til Kiersten Nielsdatter, hd tilforne hafde besofvet.
Kommenteret Version #7933

24.05.1706
d 24 Maji jntroducerede ieg Xsten Andersens Kone i Synderschou.
Kommenteret Version #5xxx

30.05.1706
d 30 Maji døbte ieg Las Smid i Lodal [hans søn] kaldet Jacob frembaaren af Søren Matzen i Klochmoes hands Kone, faddere Peder Hannerup, Christen Lodal, Jacob Møllers søn Peder, Jacob Tvidvads Kone, Mølleren i Slumstrup Mølle hds datter Karen.
Kommenteret Version #2059

08.06.1706
d 8 Junji trolofede ieg Pofuel Forsum til Elsebe Dorethe Michelsdatter Køpke udi Synderbye.
Kommenteret Version #7934

20.06.1706
d 20 Junji begrof ieg Niels Krog.
Kommenteret Version #6053

20.06.1706
Samme dag begrof ieg Olluf Mælgds datter i Faster ved nafn Boel.
Kommenteret Version #6054

27.06.1706
d 27 Junji begrof ieg Matz Pedersens Søn i Debelmoes Peder.
Kommenteret Version #6055

27.06.1706
Samme dag jntroducerede ieg Jens Holvigs Kone.
Kommenteret Version #5xxx

Julius {1706}
04.07.1706
d 4 døbte ieg Jørgen Helgds barn Niels, frembaaren af Anders Holvigs Kone. Faddere: Jesper Helgd, Jacob Holvig, Peder Helgd, Peder Grauilds Kone, Las Helgds datter.
Kommenteret Version #2060

11.07.1706
d 11 Julji begrof ieg Slg: Niels Nygd.
Kommenteret Version #6056

11.07.1706
Samme dag introducerede ieg Las Smids Kone.
Kommenteret Version #5xxx

14.07.1706
d 14 Julji døbte ieg Niels Væsterbye hands barn Jacob, frembaaren af Kiersten Huid. Faddere Ere: Christen Kiær, Min 2den Karl Christen Hargaard, Søren Hans Jacobs Karl i Dalagger, Maren Væsterbye, Min pige Kiersten Dynisdatter.
Kommenteret Version #2061

16.07.1706
d 16 Julij begrof ieg Slg. Peder Poerup.
Kommenteret Version #6057

18.07.1706
18. juli, døbte ieg Christen Degns datter Karen, frembaaren af Jens Stiers kone Bodel, faddere: Niels Mouritsen, Jørgen Debelmoes, Lauge Christensen, Jeppe? Skrædders? kone, Zidsel Gosvig. d 18 Julij døbte ieg Christen Dehns datter Karen, frembaaren af Jens (?) Kone Bodel, faddere: Niels Mousten, Jørgen Debelmos, Lauge Xstensen, Jørgen Schottes Kone Zidsel Gosvig.
Kommenteret Version #2062

25.07.1706
d 25 Julij Dom: 8ta p: Trinit: trolofuede ieg Knud Jensen paa Bierget i Bølling til Villum Eegvigs datter Else.
Kommenteret Version #7935

Augustius {1706}
01.08.1706
d 1 Introducerede ieg Olluf Klochmoes hands Kone.
Kommenteret Version #5xxx

08.08.1706
d 8 Introducerede ieg Jørgen Helgds Kone.
Kommenteret Version #5xxx

15.08.1706
d 15 Blef Las Synderschous Søn Jens døbt frembaaren af Xsten Ollufsens Kone, faddere vare: Xsten Andersen i Synderschou, Just i Synderschou, Søren Jens Justsens Søn, Karen Gydes tjenendis Erich Kuedbøl, Xsten Xstensen i Synderschou hds: Kone.
Kommenteret Version #2063

15.08.1706
Samme dag jntroducerede ieg Niels Væsterbye hds: Kone.
Kommenteret Version #5xxx

22.08.1706
d 22 Aug: Dom: 12 p: Trinit: jntroducerede ieg Christen Degns Kone.
Kommenteret Version #5xxx

29.08.1706
29. aug., absolverede ieg publice Appolone Bush, som hafde opprimeret sit barn i søfne, besofvet tilforn af Corporal Christian Højer.
Kommenteret Version #1011

29.08.1706
Samme dag blefue Jacob Holvigs datter Karen begrafven.
Kommenteret Version #6058

September {1706}
08.09.1706
d. 8. blef salig Peder Holvigs datter Mette begrafven.
Kommenteret Version #6059

19.09.1706
d 19 døbte ieg Jens Aggers datter Lucie frembaaren af min lille Kiæriste, faddere vare Jens Kolstrup, Knud Synderbye, Jens Aagds Søn Olluf, Morten Lindvigs søn Jens, Inger Laurisdatter, Olluf Aagds Kone, Xsten Aagds Kone.
Kommenteret Version #2065

21.09.1706
Tirsdagen d 21 blef Peder Poerups barn begrafven.
Kommenteret Version #2064
Kommenteret Version #6060

26.09.1706
d 26 Septembr: Dom: 7 p: Trinit: Trolofvede ieg Søren Jenß: af Slumstrup Mølle til Caren Jacobsdatter som tiendte Peder Hannerup.
Kommenteret Version #7936

29.09.1706
S: Michalis dag d 29 Septbr: begrof ieg Matz Hius.
Kommenteret Version #6061

29.09.1706
Samme dag jntroducerede jeg Las Synderschous Kone.
Kommenteret Version #5xxx

October {1706}
03.10.1706
d 3 Copulerede ieg Knud Jenß: af Bølling til Else Eevig som var d 18 Dom: p: Trinit:
Kommenteret Version #7937

10.10.1706
d 10 Octbr: Copulerede ieg Pofuel Forsum til Elsebe Dorethe af Vordgod.
Kommenteret Version #7938

28.10.1706
d 28 Octbr: trolofuede ieg Matz Kiær til Karen Aler.
Kommenteret Version #7939

30.10.1706
d 30 Octbr: jntroducerede ieg Jens Aggers Kone.
Kommenteret Version #5xxx

Novbr. {1706}
07.11.1706
d 7 døbte ieg Christen Væsterbys barn Maren, frembaaren af min Kiæriste. Faddere vare: Jens Clemmenß: Niels Væsterbye, Christen Fonaggers Kone, Karen tjenendis Hr Christen Seerup, Jens Clemmensens datter Maren.
Kommenteret Version #2066

07.11.1706
Samme dag jntroducerede ieg Peder Poerups Enche paa Fastrup.
Kommenteret Version #5xxx

14.11.1706
d 14 Novbr: Dom: 24 p: trinit: Copulerede ieg Søren Møller j Slumstrup til Caren Jacobsdatter som tjendte Peder Hannerup og var hands Konis søster.
Kommenteret Version #7940

20.11.1706
d 20 Novbr: begrof ieg Jens Dejbers Moder An Dynisdatter.
Kommenteret Version #6062

December {1706}
01.12.1706
d 1ste begrafue ieg Niels Væsterbys barn Anders.
Kommenteret Version #6063

01.12.1706
Samme dag j Faster begrafue ieg Jens Klochmoes.
Kommenteret Version #6064

08.12.1706
d 8 døbte ieg Søren Klochmosis datter Maren, frembaaren af Peder Hannerups Kone. Faddere: Knud Lodal, Jens Jacobsen af Slumstrup Mølle Dragoun, Jens Justesens datter af Synderschou tjenendis Just Klochmoes, Søren Møller af Slumstrup hands Kone, Las Smids Kone.
Kommenteret Version #2067

17.12.1706
d 17 begrafue ieg Jens Matzen af Hannerup.
Kommenteret Version #6065

17.12.1706
Noch samme dag begrof ieg og Svend hos Peder Aaes.
Kommenteret Version #5996

17.12.1706
Noch samme dag 1 fattig qvinde hos Peder Aaes.
Kommenteret Version #6066

26.12.1706
d 26 Decembr: jntroducerede ieg Niels Væsterbys Kone.
Kommenteret Version #5xxx

30.12.1706
d 30 Decembr: døbte ieg Morten Buschis datter Maren, frembaaren af An Giertrud. Hans Jacobs søster. Faddere: Xsten Tofft, Niels Daller, Jens Stiers Kone Budel, Jacob Schoubiergs datter.
Kommenteret Version #2068

1707
(AO opslag 25)
Anno 1707
07.01.1707
H: 3 Kongers dag d 7 Januarjs døbte ieg Niels Jacobsen paa Aasen hds Søn Jacob, frembaaren af Morten Præstegaards Kone. Faddere: Peder Tarp/Aaes, Pofl Jacobsen, Jacob Jacobß: Las Smid j Lodal hds Kone. NB: dette barn var fød j afvigte aar 1706.
Kommenteret Version #2069

07.01.1707
Samme dag jntroducerede ieg Niels Jacobsens Kone.
Kommenteret Version #5xxx

13.01.1707
d 13 Janv: blef An [Ahler] begrafven.
Kommenteret Version #6067

23.01.1707
d 23 Janv: døbte ieg Anders Holvigs datter Mette frembaaren af Birgete Knud Synderbys. Faddere vare Las Synderschou, Anders grønborgs Søn Niels, Jens Villatzens Kone, Suend Odderschiærs datter . Morten Lindvigs datter Lispet.
Kommenteret Version #2070

23.01.1707
Samme dag trolofvede ieg Christen Hartvigsen til Karen Giødis datter.
Kommenteret Version #7941

30.01.1707
d 30 Janv: jntroducerede ieg Søren Matzen j Klochmoes hds Kone.
Kommenteret Version #5xxx

Febr. {1707}
02.02.1707
d 2 febr: døbte ieg Christen Xstens_ udj Debelmoes hds Søn Christen frembaaren af Christ_ Gosvigs Kone Faddere Jens Dynes_ Christ_ Dallers søn Niels, Las Xstens_ . Jens Dynesens datter, gravers debelmosis Kone.
Kommenteret Version #2071

02.02.1707
Samme dag absolverede ieg Peder Syndergd og Dorethe Stier som med hinanden hafde syndt mod d 6te bud.
Kommenteret Version #1012
Kommenteret Version #1013

13.02.1707
d 13 febr: døbte jeg Morten pstgaards barn som blef kaldet Maren . faddere var Michel Hannerup . Jens astrups søn Anders, Niels Jacobsen paa Aaes hds Kone, Søren Møller j Slumstrup Mølle hds Kone, Jens Justesen j Syndershou hds datter Karen tjenendes Just Klochmoes.
Kommenteret Version #2072

20.02.1707
d 20 febr - døbte ieg Peder Grauesens datter Johanne frembaaren af Kiersten Hr Christen Seerups Faddere: Christen Ejstrup, Lauge debelmoes, Christen Dynisens datter . Karen Feldberedr tjenendis Hr Christen Seerup Christen Gosvigs Kone.
Kommenteret Version #2073

20.02.1707
Samme dag jntroducerede ieg Morten Busch hands Kone.
Kommenteret Version #5xxx

Martius {1707}
03.03.1707
d 3die Martji begrafue ieg Christen Jensen i Debelmoes hds pige.
Kommenteret Version #6068

06.03.1707
d 6 Martji døbte ieg Christen Lodals [bren] Peder frembaaren af Las Smids Kone j Lodal. Faddere: Las Smid, Pofl Hannerup, Mich{el} Hannerups Søn, Niels pstgaards Kone.
Kommenteret Version #2074

13.03.1707
13 marti introducerede ieg Anders Holvigs kone.
Kommenteret Version #5xxx

20.03.1707
d 20 Martji begrof ieg Stephen Votkiærs Moder.
Kommenteret Version #6069

20.03.1707
Noch samme dag Copulerede ieg Matz Christens_ og Karen Aler
Kommenteret Version #7942

25.03.1707
d 25 Martij introducerede ieg Peder Graversens Kone.
Kommenteret Version #5xxx

27.03.1707
27. martij, døbte Jeg Dorethe Stiers søn Jens som var Et u-ecte barn frembaaren af Christen Dehns kone faddere vare: Jørgen Shræder Christen [...hrs] søn Niels . Jacob dallers søn Olluf . Jacob dallers kone Christn Fældbereders dater.
Kommenteret Version #2075

27.03.1707
Samme dag døbte jeg lille peder præstgd j Hannerup hds søn Christen frembaaren af min Kone . faddere vare Olluf Mælgd, Jen[!] huilesen Michel Hannerups søn Christen, Niels pstgds datter, Erich Kuedbøls Kone.
Kommenteret Version #2076

Aprilis {1707}
03.04.1707
Midfaste Søndag d 3 April døbte ieg Jens Væstergaard i Debelmoes hans søn Jens frembaaren af Christen Biæreboes kone . faddere: Christen Deghn , Lauge Xstens_ , Christen Biæreboes stifsøn . Matz Væstergaards kone Zidsel Gosvig.
Kommenteret Version #2077

03.04.1707
Samme dag i Faster døbte ieg Anders Astrup hands Søn Jesper, frembaaren af min Kiæriste. Faddre vare Jens Astrup . pofl Amptrup . Søren porup, An pa Faster Kiær . peder Tranmoesis Kone . Christen uglbiæris Kone.
Kommenteret Version #2078

03.04.1707
Samme dag jntroducerede ieg Anders Astrup hands Kone.
Kommenteret Version #5xxx

10.04.1707
d 10 April døbte ieg Laust Tarpis barn Else frembaaren af min Kiæriste. Faddere vare Christen Kiær, Las Dudals Søn, Niels Tarpis pige, Las Dudals Kone, Jens Østershierns Kone.
Kommenteret Version #2079

10.04.1707
Samme dag jntroducerede ieg Christen Xstenß: i Debelmos hds Kone.
Kommenteret Version #5xxx

10.04.1707
Samme dag jntroducerede ieg Morten Præstegaards Kone.
Kommenteret Version #5xxx

10.04.1707
Noch samme dag, døbte jeg Niels lunds datter Kiersten frembaaren af Olluf Mælgds kone faddere Olluf Mælgd . Jens Eistrup, Jens Astrup hds søn, Jens Justsen i Synderskou hds datter tjenendis Just Klochmoes, Karen Jens Astrups kone.
Kommenteret Version #2080

13.04.1707
d 13 april døbte ieg Knud Synderbyes søn David frembaaren af min Kiæreste faddere Jacob Aler . Jochum Deghn af Voergod, Erich Kuedbøl . Jnger Laurrids datter, Dorethe Hans Jacobis, Karen Jacobsdatter Matz Alers.
Kommenteret Version #2081

21.04.1707
shiertorsdag d 21 April døbte ieg Christen Aagds Søn Jacob frembaaren af Jens agds Kone. Faddere: Niels Tarp, Xsten [A]nders_ i Synderschou, Morten Lindvigs søn Jens, Suend Oddershiærs datter, Christen Xstens_ i Synderschou hds Kone.
Kommenteret Version #2082

25.04.1707
2den Paaschedag d 25 April jntroducerede ieg Christen Lodals Kone.

Majus {1707}
04.05.1707
d 4 Maji blef Thomas Vindelboes søn Jens begrafuen af Hr Lambreth.
Kommenteret Version #6070

08.05.1707
d 8 Maji jntroducerede ieg Knud Synderbys Kone.
Kommenteret Version #5xxx

12.05.1707
d 12 Maji blef min første datter ved min kiæreste Sophie Christensdatter begrafven som var fød død til verden 7ende Ejusdem.
Kommenteret Version #2083
Kommenteret Version #6071

15.05.1707
d. 15. introducerede ieg Laust Tarpis kone.
Kommenteret Version #5xxx

17.05.1707
d 17 Maji døbte ieg Søren Klochmoes hands Søn Søren frembaaren af Olluf Mælgds Kone. Faddere vare: Matz Væstergd. Morten pstgd . Morten M[arcu]sen tjenendis Hans Klochmosis Enche item, Margrete Geertsdatter tjenendis sammestæds, Matz Væstergds Kone.
Kommenteret Version #2084

22.05.1707
d 22 Maji jntroducerede ieg Jens Væstergds Kone udj Debelmoes.
Kommenteret Version #5xxx

29.05.1707
29. maj, døbte ieg Thomas i Grauild hans søn Peder frembaaren af Las Hælgds kone, faddere: Jep Grauild, peder Helgaard, peder peders_ i Sharild green, Las Heldgds datter Anna, Jacob Grauilds kone.
Kommenteret Version #2085

29.05.1707
Samme dag jntroducerede ieg Xsten Aagds Kone.
Kommenteret Version #5xxx

29.05.1707
Noch samme dag jntroducerede ieg Niels Lunds Kone i Faster.
Kommenteret Version #5xxx

Junius {1707}
10.06.1707
d 10. juni, begrof ieg Jørgen Helgaards barn Niels.
Kommenteret Version #6072

11.06.1707
d 11. begrof ieg Boel Odderskiær.
Kommenteret Version #6073

13.06.1707
d: 13 Junji trolofuede ieg Knud Jens_ af Sædding til Kiersten Ofvis datter Maren Johansdatter tienendis paa Fastergd.
Kommenteret Version #7943

13.06.1707
Samme dag, døbte ieg pedr Aaes hands søn peder frembaaren af Niels Jacobsens kone paa Aaes , faddere: Olluf Klochmoes, Pofl Hannerup, Jacob Møllers søn [s..] [,,] dragon og tiener Søren M: i Klochmoes, Niels Jacobsens søster tjenendis peder Hannerup, Las Lodals kone.
Kommenteret Version #2086

14.06.1707
d 14 Junji Feria 3tia Pentecostis begrafu ieg Thomas Grauilds Søn Peder.
Kommenteret Version #6074

14.06.1707
Noch same dag begrof ieg Dorethe Stiers barn som var et u-Ecte Barn
Kommenteret Version #6075

19.06.1707
d 19 Junji begrafu ieg Christen Synderby hands barn som druchnede.
Kommenteret Version #6076

26.06.1707
d: 26 Junji blef min Kiæriste jntroducered af Hr Lambret i Bølling.
Kommenteret Version #5xxx

Julius {1707}
03.07.1707
d 3 døbte Jeg Jens Kuedbøls søn Morten frembaaren af Erich Kuedbøls Kone. Faddere: Erich Kuedbøl, Christen Anders_ i Syndershuv, Niels Gialdbæk, Christen Andersens Kone, Kiersten Eshisdatter tienendis Niels Gialbæch.
Kommenteret Version #2087

03.07.1707
Samme dag, introducerede jeg Søren Matzen i Klochmoes hans kone.
Kommenteret Version #5xxx

10.07.1707
d 10 Julji jntroducerede ieg Thomas Grauilds Kone
Kommenteret Version #5xxx

10.07.1707
Samme dag begrafu ieg Christ_ Gosvigs ko[nes] Moder.
Kommenteret Version #6077

24.07.1707
d 24 Julij absolverede ieg Christen Synderbye og hds Hustrue fordi deris barn var druchnit.
Kommenteret Version #1014
Kommenteret Version #1015

24.07.1707
Samme dag begrov ieg Christ_ Kiærs hustrue .
Kommenteret Version #5997

24.07.1707
Samme dag døbte ieg i Faster Jens Ejstrup hands barn Mette frembaaren af Peder Nørgd j Hannerup hands Kone. Faddere vare Peder Hannerup, Olluf Mælgd, Jens Marcußen tienendis Olluf Mælgd, Jens Eistrups Kone, Margrete Nielsdatter af bølling tienendis Hans Klochmosis Enche.
Kommenteret Version #2088

24.07.1707
Samme dag jntroducerede Jeg Peder Aasis Kone.
Kommenteret Version #5xxx

21.08.1707
d 21 Aug: jntroducerede ieg Jens Kuedbøls Kone.
Kommenteret Version #5xxx

September {1707}
04.09.1707
d. 4. sept., døbte jeg M: Hans Jacob hands barn i Dalagger Else kaldet, frembaaren af M: Niels Boltrup hands Kiæreste, faddere vare: Niels Boltrup, Jacob Aler, Matz Aler, herridtzfogeden hands kone, Hans ved Schierne Brov hands kone, Niels Boltrup hands datter Else Marie.
Kommenteret Version #2089

04.09.1707
Samme dag jntroducerede ieg Hans Jacob hands Kone.
Kommenteret Version #5xxx

11.09.1707
d 11 Septbr: jntroducerede Jeg Jens Eistrup i Faster hds Kone.
Kommenteret Version #5xxx

29.09.1707
Sct. Michals dag d. 29 September døbte ieg Matz alers første barn ved nafn Mette frembaaren af min Kiæriste . Faddere Christen Søfrensen . Hans Jacob af Daler . Matz Degn pa Lundenis . Berit Synderbye . An af Faster Kiær . Else Marie fra Østergaard.
Kommenteret Version #2090

October {1707}
23.10.1707
d 18 Sønd. Efter Trijtz., copulerede ieg Knud Jensen af Sæding til Maren Johans D: som var d 23 Octobr.
Kommenteret Version #7944

November {1707}
05.11.1707
d 5 begrof ieg Søren Klochmoesis datter.
Kommenteret Version #6078

06.11.1707
d 6te Viede ieg Jens Marcus til Jens Matzens Enche i Hannerup
Kommenteret Version #7945

06.11.1707
Noch samme dag trolofvede ieg Laust Søfrensen af Stauning til Niels Jacobsen paa Aaes hds søster Maren Jacobsdatter.
Kommenteret Version #7946

13.11.1707
d 13de døbte ieg Las Synderschou hands Søn Christen frembaaren af Christen Christensens Hustrue ibd Faddere Christen Ollufs ibd Anders Holvig, Just Schræder, Christen Andersens Kone ibd Las Synderschous søster ibd
Kommenteret Version #2091

13.11.1707
Samme dag Copulerede ieg Laust Søfrensen af Klochmoes til Slg Hans Matzens Enche ibd Karen Thomasdatter.
Kommenteret Version #7947

20.11.1707
d 20 Nov Introducerede ieg Karen Aler.
Kommenteret Version #5xxx

14.12.1707
Onsdagen d. 14. decemb : døbte ieg Jens stiers datter Maren frembaaren af Kiesten{!} Christen degns hustrue . faddere Christ_ degn . Olluf Bush Christ_ dallers datter . Jacob shribergs kone.
Kommenteret Version #2092

22.12.1707
Onsdagen d 22 Decembr: døbte ieg Niels Matzen j Debelmoes hds datter Kiersten . frembaaren af Matz Væstrgd j Debelmoes hds Kone . Faddere Jens agger . peder Krog . Jens Dynesens datter . Knud Lodals Kone .
Kommenteret Version #2093

27.12.1707
3die Juledag d 27 Decembr: Copulerede Hr Lambret, da ieg var Suag, Laurits Søfrensen af Stauning til Maren Jacobsdatter.
Kommenteret Version #7948

1708
(AO opslag 21)
Anno 1708
01.01.1708
d: 1steste jntroducerede Hr Lambret Las Synderschous Kone.
Kommenteret Version #5xxx

22.01.1708
Dom 3tia p: Epiph: d 22 Janv: døbte ieg Christen Gosvigs Søn Jens frembaaren af Jens Dynes_ Kone j Debelmoes Faddere Anders Debelmoes, Gravers ibd Lauge Xstens_ ibd: Christ_ Ejstrups Kone . Jens Dynesens datter.
Kommenteret Version #2094

29.01.1708
29 janv: introducerede Jeg Jens stiers kone .
Kommenteret Version #5xxx

Februaris {1708}
11.02.1708
d: 11te døbte Jeg Anders Debelmosis datter Apollone frembaaren af Jørgen Skræders Kone - Faddere Jens Stier - Christen Gosvig . Sorte Niels tjenendis Jens agger, Jens Væstergds Kone . Jens dynesens datter.
Kommenteret Version #2095

11.02.1708
Samme dag jntroducerede Jeg Niels Matzen i debelmoes hds Kone.
Kommenteret Version #5xxx

29.02.1708
Onsdagen d: 29 febr: døbte Jeg Christ_ Synderbys datter Margrete Cathrina frembaaren af An Gialbæck . Faddere Jacob Holvig Knud Synderbye . Niels Gialbæck, Maren Agger Lisbet Lindvig.
Kommenteret Version #2096

Martius {1708}
04.03.1708
d 4de jntroducerede Jeg Christ_ gosvigs Kone.

08.03.1708
d 8tende trolofvede ieg Anders Vindelboe til Maren Christensdatter.
Kommenteret Version #7949

11.03.1708
d 11 Martij begrof ieg Peder Gaasdal.
Kommenteret Version #6079

18.03.1708
d 18 Martij begrof Jeg Jacob Lodall.
Kommenteret Version #6080

18.03.1708
noch samme dag begrof ieg Jens Debelmoes hands lille barn Jens.
Kommenteret Version #6081

18.03.1708
Noch samme dag trolofvede Jeg Peder Mortensen af Deibierg till Jens Clemmensens datter Maren
Kommenteret Version #7950

25.03.1708
d 25 Martji introducerede Jeg Anders Debelmoes hands kone.
Kommenteret Version #5xxx

29.03.1708
torsdagen d 29 marti forløste Gud /: hans nafn være æer :/ min lille kiæreste med 2de tvillinger d. lste kaldet Kirst_ Klochen 4re om eftermiddagen d 2d_ Margrete halfanden thime der efter.
Kommenteret Version #2097
Kommenteret Version #2098

Aprilis {1708}
01.04.1708
d 1ste døbte Jeg Laurits Søfrens_ j Klochmos hands datter Maren frembaaren af Søren Matzen hds Kone ibd: Faddere Thomas Søfrens_ af Bølling . Matz Klochmoes, Christ_ Marcusen, Thomas Søfrensens datter, Olluf Mælgds Kone .
Kommenteret Version #2099

06.04.1708
Langfredag d: 6te April blef mine 2de smaa tvillinger begrafuet.
Kommenteret Version #6082
Kommenteret Version #6083

15.04.1708
d 15de Dom 1 ma p Pascha blef peder grønborgs Søn Christen hds daab i Kirchen Confirmeret frembaaren af Dorethe Hans Jacobs kone Fadder Niels Syndergd . peder grønborgs broder af Dyrvieg . Anders grønborgs Søn Niels, Zidzel gosvig, Laust tarp hands kone.
Kommenteret Version #2100

15.04.1708
Samme dag begrofu Jeg thomas af lil gaasdall.
Kommenteret Version #6084

29.04.1708
d 29 April igien døbte Jeg Xsten Degns Søn peder frembaaren af Jens Stiers kone Bodel Faddere Ere Jens stier, Jørgen shræder, Lau Debelmoes, Dorethe Hælgd, Matz Væstergds kone.
Kommenteret Version #2101

13.05.1708
d 13 maj, copulerede jeg Peder Mortens_ af Biæreboe og Maren Jensdatter af Hioptarp
Kommenteret Version #7951

20.05.1708
D 20 Maji blef Laust [Klo]hmos Kone jntroduceret.
Kommenteret Version #5xxx

20.05.1708
Samme dag trolofuede Jeg Hans Degn og Inger Lauritzdatter
Kommenteret Version #7952

20.05.1708
Sa͞me dag [.] min Kone jntroduceret —
Kommenteret Version #5xxx

28.05.1708
d 28 Maji døbte Jeg thomas Eistrups Søn Niels frembaaren af Jens Astrups Kone Karen - Faddere Niels lund Jens Eistrup Tomas Hermans Enchis søn af lil Gaasdal, Jens Eistrups kone - Søren Matzen i Klochmoes hds kone.
Kommenteret Version #2102

28.05.1708
Samme dag introducerede Jeg peder grønborgs Kone.
Kommenteret Version #5xxx

29.05.1708
D: 29 Maji 3die Pintzedag Copulerede Jeg Anders Vindelboe til Maren Xstensdatter hds thienistepige.
Kommenteret Version #7953

29.05.1708
Noch samme dag begrov Jeg Laust Tarp hans barn.
Kommenteret Version #6085

31.05.1708
Torsdagen d 31 Maji trolofvede Jeg Olluf Fischbæch til Enchen paa Fastergaard.
Kommenteret Version #7954

Junius {1708}
03.06.1708
d 3die Junij, døbte jeg Christen Syndergaard i Hioptarp hds datter Mette frembaaren af Maren Væsterbye . faddere: Christen Væsterbye . Jens Clemmendsens søn Niels . Laust Nørgaards datter . Christen Fonaggers datter . Niels Kringeltoftis kone.
Kommenteret Version #2103

03.06.1708
Samme dag jntroducerede Jeg Christen degns Kone .
Kommenteret Version #5xxx

24.06.1708
d 24 Junji Copulerede Jeg Oluf Fischbæch til Anne Jensdatter af Fastergrd,
Kommenteret Version #7955

Julius {1708}
01.07.1708
d 1ste jntroducerede Jeg Thomas Eistrups Kone.
Kommenteret Version #5xxx

08.07.1708
d 8de Julij Copulerede Jeg Mademoiselle Inger Lauritzdatter til Hans Degn af Omme.
Kommenteret Version #7956

15.07.1708
d 15de jntroducerede Jeg Christ_ Syndergdrs Kone i Hioptarp .
Kommenteret Version #5xxx

21.07.1708
d 21 Julij igiendøbte jeg Corporal Højers barn Carsten frembaaren af Corporalens kone i Felding . faddere Corporalen i Felding, Hans Jacob, Jep Daller, Berette Boltrup, Jens Villatzens kone.
Kommenteret Version #2104

Augusti {1708}
26.08.1708
d 26 aug: døbte jeg Olluf Mælgaards barn Kirsten frembaaren af Olluf buschis kone . faddere Niels Lund, Just Klochmoes , Christ_ Marcusen, Olluf Mælgds [bro]der=datter, Laust Klochmoesis kone
Kommenteret Version #2105

26.08.1708
Samme dag trolofvede Jeg Morten Lindvigs datter Lisbet til Peder Pedersen af Scharild.
Kommenteret Version #7957

September {1708}
02.09.1708
d: 2den døbte Jeg Jens Væstergrd j Debelmos hds søn Jens frembaaren af Kiersten Christ_ Degns . Faddere Christ_ Jens_ Christ_ Degn Lauge Jørgen Shræders Kone . Zidzel Gosvig.
Kommenteret Version #2106

24.09.1708
d 24 Septbr: S: Michels dag er Jens Marcussøn j hannerup hands datter Edel døbt frembaaren af Pofl Hannerups Kone faddere Pofl Hannerup . Karen Jacobsdatters Søn Christen . Niels pstgds datter Michel Hannerups Kone [ung] Peder Hannerups Kone.
Kommenteret Version #2107

24.09.1708
Samme dag døbte Jeg j Borris Kirche Christen Anders_ j Synderchou hds Søn Morten . frembaaren af Christen Christens_ kone sammesteds. faddere: Christen Aagaard . Niels Tarp Just shrædder . Christen Gialdbæchs kone peder Holvigs datter Kirst_.
Kommenteret Version #2108

24.09.1708
Samme dag blef og Jens Marcussens Kone jntroduceret.
Kommenteret Version #5xxx

30.09.1708
d 30 Septbr: igiendøbte Jeg Las Smeds j Lodal hands Søn peder . frembaaren af peder hannerups kone . Faddere Niels Jacobs: [Las?] Aasen, Søren Møller af Slumstrup . Jens Astrups Søn Niels . Christen Lodals Kone . Niels Pstgds datter af Hannerup.
Kommenteret Version #2109

30.09.1708
Samme dag begrov Jeg Christen Syndergaards datter i Hioptarp.
Kommenteret Version #6086

13.10.1708
Løfverdagen d 13 octbr døbte jeg Anders Oddershiærs datter Anne . frembaaren af Jacob dallers kone faddere Clemmend Shobæch [Niels] Eshesøn af Krog, Clemmend Shobæchs kone, Kirsten som tiendte Peder Krog.
Kommenteret Version #2110

14.10.1708
d 14 octbr døbte jeg Thomas Graulds søn Peder . frembaaren af Jacob Grauilds kone faddere . Jacob Grauild Jørgen Grauild Anders Vindelboe - Niels Stiers kone, Las Hælgds datter.
Kommenteret Version #2111

14.10.1708
Samme dag jntroducerede Jeg Olluf Mælgrds Kone i Klochmoes.
Kommenteret Version #5xxx

21.10.1708
d 21 Octbr Copulerede Jeg Elsebeth Mortensdatter Lindvig til Peder Pedersen af Scharild – Greene. Gud give Lyche.
Kommenteret Version #7958

28.10.1708
d 28 octbr døbte Jeg Jens giødsens i gaasdal hds datter Anne frembaaren af Karen Fældbereder tienendis Hr. Christen faddere . giøde slichdal . Las gaasdal, thomas gaasdal, Anders Vindelboes kone . Kirsten Fældbereder . Villem Eegvigs datter .
Kommenteret Version #2112

28.10.1708
Samme dag introduceret jeg Jens Væstergrd i debelmoeß hds kone.
Kommenteret Version #5xxx

November {1708}
01.11.1708
d 1 blef Jens Lassens af Dudal publice absolveret for horeri.
Kommenteret Version #1016

04.11.1708
d 4 trolofede jeg Christen Kiær til Maren Ollufsdatter.
Kommenteret Version #7959

11.11.1708
d 11 begrof jeg Jens Marcusens datter Edel af Hannerup, 10 ugger.
Kommenteret Version #6087

18.11.1708
d 18 jntroducerede jeg Las Lodals kone.
Kommenteret Version #5xxx

18.11.1708
Samme dag døbte jeg Niels Jacobsens datter Karen frembaaren af min kiereste Sophia Møeborg faddere Søren Klochmoes . Pofl Jacob_ peder Ollufs_ af Bølling [......] j [.... .....], An Kiær, Morten Pstgaards kone.
Kommenteret Version #2113

25.11.1708
25 Novembr introducerede jeg Christen anders_ j syndershov hands kone.
Kommenteret Version #5xxx

December {1708}
02.12.1708
d 2den jntroducerede jeg Thomas Graulds kone.
Kommenteret Version #5xxx

05.12.1708
d 5 døbte Jeg peder Nørgrd j hannerup hans datter Karen frembaaren af peder østershierns kone . faddere Las Lodal, Søren Nø[..], Jens Dragon tjenendis paa Fastergrd, Søren Klochmoesis datter . Jacob Biærebos kone , Jens Ejstrups kone.
Kommenteret Version #2114

09.12.1708
d 9de dec introducerede jeg Anders Odershiærs kone.
Kommenteret Version #5xxx

09.12.1708
Samme dag, begrof jeg Thomas Grauilds barn
Kommenteret Version #6088

09.12.1708
Noch samme dag, copulerede jeg Christen Kiær til Maren Ollufsdatter.
Kommenteret Version #7960

16.12.1708
d 16 Decembr jntroducerede jeg Jens Giødesens kone j Gaasdal
Kommenteret Version #5xxx

26.12.1708
26 dec begrof jeg Maren Hælgaard.
Kommenteret Version #6089

26.12.1708
26 Decembr trolofede Jeg Corporal Christen Højer til Cathrine Smit[.] .
Kommenteret Version #7899

1709
(AO opslag 36)
Anno 1709
01.01.1709
d 1ste jntroducerede jeg Niels Jacobsens kone j Faster.
Kommenteret Version #5xxx

01.01.1709
Samme dag, igiendøbte Jeg Olluf Buschis søn Jens frembaaren af Olluf Klochmoesis kone Kiersten . faddere Anders Jepsen j Ørbech - Niels Tarp . Niels Fældbereder . Jacob dallers datter Mette. Boel stier.
Kommenteret Version #2115

27.01.1709
d 27 døbte Jeg Povel Hannerups søn Jens frembaaren af Jens Marcusøn hds hustrue ibidem faddere . Las Smed , Peder Syndergrd j Hannerup , Ole Christens_ Pofl Hannerups søster fra Brejning . Michel Hannerups kone.
Kommenteret Version #2116

27.01.1709
Samme dag jntrod: Jeg Peder Nørgaards hustrue.
Kommenteret Version #5xxx

Februarius {1709}
02.02.1709
d 2den begrof jeg Peder i Kvist Huus.
Kommenteret Version #6090

11.02.1709
d 11te begrof jeg Hans Christens_ soldat, som tiendte Jens Kuedbøl.
Kommenteret Version #6091

17.02.1709
d l7 begrof jeg Niels Jacob af fasterkiær hds datter.
Kommenteret Version #6092

17.02.1709
Samme dag Jntroducerede Jeg Olluf Buschis kone.
Kommenteret Version #5xxx

27.02.1709
27 feb døbte jeg Peder Grauilds søn Eshe frembaaren af peder grønborgs kone faddere peder grønborg Jacob Grauild Ped[er] Krog . Peder Holvigs datter Kirsten.
Kommenteret Version #2117

11.03.1709
d 11 marti døbte jeg Peder Mælgaard j hannerup hans barn Margrete frembaaren af Margrethe [.]ullerboe , faddere Michel hannerup . Povel hannerup Margrethe Biæreboes søn . Niels Pstgaards datter Peder nørgaards kone i hannerup Jens Marcusen i [Ibdem] hds kone.
Kommenteret Version #2118

14.03.1709
d 14 Marti begrof ieg Christen Dyne.
Kommenteret Version #6093

14.03.1709
Samme dag jntroducerede jeg Pofl Hannerups kone.
Kommenteret Version #5xxx

23.03.1709
d 23 marti fest Annunt: Mariæ copulerede jeg Corporal Christian Højer og Cathrine Smit[.].
Kommenteret Version #7961

Aprilis {1709}
10.04.1709
d 10 begrof Jeg Jens giødsens datter j Gaasdal.
Kommenteret Version #6094

14.04.1709
d 14 begrof jeg [Jens] Gaasdal
Kommenteret Version #6095

21.04.1709
d 21 April døbte Jeg Laust Tarpis datter Else frembaaren af min Kiærist . Faddere: Christen Kiær - Peder Grønborg . Matz Kiær Kiersten Christen feldbereders Datter Las dudals kone.
Kommenteret Version #2119

28.04.1709
28 april jntroducerede Jeg Peder [...]grd i Hannerup hds kone.
Kommenteret Version #5xxx

28.04.1709
Samme dag absolverede Jeg i Faster Kirche for Lætfærdighed An Hansdatter [P..]foed som tiente Laust Klochmoes udlagde til barnefader Olluf Tomas_ Soldat ellers Olluf Ur.
Kommenteret Version #1017

28.04.1709
Samme dag jntroducerede jeg Peder Hælgrds kone.
Kommenteret Version #5xxx

28.04.1709
Samme dag begrof Jeg og Hælgds kone.
Kommenteret Version #6096

Majus {1709}
01.05.1709
d 1ste begrof ieg Boel degns.
Kommenteret Version #6097

09.05.1709
d 9 maij døbte Christ_ Lodals datter Elletz frembaaren af Las Smids kone . faddere: Pofl hannerup . Michel hannerups søn . Pofl hannerups søster . Peder Mælgrd j hannerup hds kone . Jens Marcussens kone j hannerup.
Kommenteret Version #2120

12.05.1709
d 12 maj døbte Søren Matzen Klochmoes hds datter Mette frembaaren af Laust Klochmoesis kone . faddere Matz Klochmoes . Peder Nørgaard j Hannerup Jens Møll dragon . Just Klochmoesis kone thomas poerups Pige.
Kommenteret Version #2121

12.05.1709
Samme dag begrof Jeg j stachil af Thim, som var død i Klochmoes.
Kommenteret Version #6098

21.05.1709
d 21 maj giendøbte Jeg Anders Vindelboes Søn Morten frembaaren af Karen Aler . faddere Maren Vindelbos fader Christ_ Svensøn hendis 3de brødre . hendis søster Niels Holt....s kone . Jens Giødesens kone Laß Gaasdall , barnet var 7 ugger ga͞mel.
Kommenteret Version #2122

26.05.1709
d 26 maj begrof jeg Boel Væsterbye.
Kommenteret Version #6099

26.05.1709
Samme dag begrof Jeg Anders Vindelboes søn Morten.
Kommenteret Version #6100

26.05.1709
Samme dag jntroducerede Jeg Laust Tarpis kone.
Kommenteret Version #5xxx

Junijus {1709}
09.06.1709
d 9de døbte Jeg Christen Kiærs søn Hartvig frembaaren af Laust Tarp hds kone . faddere . Laust Tarp . Matz Christ_ Kiærs søn . Niels Tarpis kone Karen Feldbereder af Psteg.
Kommenteret Version #2123

16,06.1709
d 16 juni døbte Jeg Jacob som tilforn boede j Grauild g{!} nu tiener Jacob aler , hds datter Mette , frembaaren af Jacob alers kone . faddere Jacob Holvig . Morten s{!} er soldat , tjenendis anders Holvig . Karen Grønborg Johan Grønborg.
Kommenteret Version #2124

23.06.1709
d 23 juni jntroducerede jeg Christen Lodals kone.
Kommenteret Version #5xxx

30.06.1709
d 30 juni trolofvede jeg Las Lassen til Ing Gaasdall.
Kommenteret Version #7962

Julius {1709}
02.07.1709
d 2 juli jntroducerede ieg Søren Matzen Klochmoes hds kone.
Kommenteret Version #5xxx

02.07.1709
Samme dag døbte Jeg Jens Aggers barn Jens - frembaaren af Jens Aagds kone . faddere Hans Jacob . Olluf [Vejl] Jens Kolstrups søn . Ung Christen Aagrd Jens Lindvig . Degnens kone Birgitte Synderbye . Laust Nørgaards datter.
Kommenteret Version #2125

07.07.1709
d 7de juli introducerede jeg Christen Kiærs kone.
Kommenteret Version #5xxx

07.07.1709
Samme dag trolofvede jeg Jørgen Helgaard til Maren Thomasdatter.
Kommenteret Version #7963

28.07.1709
d 28 juli jntroducered Jacob Grauilds kone.
Kommenteret Version #5xxx

28.07.1709
Samme dag døbt Christen aagrds Søn Jens - frembaaren af Jens Moesgrds kone . faddere Jens Moesgaard , Christen Anders_ j Syndershou Jens Aagrds Søn Christen Boel Mortensdatter Kragmoes thienedis Christ_ Aagaard Christen Christensens kone i Syndersk[ou].
Kommenteret Version #2126

Augustus {1709}
03.08.1709
d 3die Christen Minstis barn døbt Jacob frembaaren af Laust nørgds kone i Hioptarp . faddere Jens Clemmens_ Christ_ Væsterbye og hans broder Niels af Hioptarp Laust Nørgaards datter Christen Fonaggers datter.
Kommenteret Version #2127

18.08.1709
d 18 aug introducered Jens aggers kone.
Kommenteret Version #5xxx

20.08.1709
20 aug begrof ieg Olluf Klochmoesis Mo{der} Johanne Mortensdattr.
Kommenteret Version #6101

September {1709}
06.09.1709
d 6 sept jntroducerede jeg Christen Syndergaards kone j Hioptarp og Christen Aagrds kone.
Kommenteret Version #5xxx
Kommenteret Version #5xxx

22.09.1709
d 22 sptr: døbte Jeg Niels Væsterbyes 2de tvillinger anders og Maren , som vare føde 8te dage tilforn . Sønnen frembaaren af Kirst_ Hr. Christens . datteren af min kone . faddere Jens Agger Christ_ Væsterbye . Morten H[e]lmoes Jacob Dallers [olluf] . Maren Agger , Karen Østerskiærn Karen og Kirst_ fældbereder An kragmoes.
Kommenteret Version #2128
Kommenteret Version #2129

29.09.1709
d 29 septbr begrof ieg Karen Bødicher.
Kommenteret Version #6102

Octbr. {1709}
06.10.1709
d 6te octbr døbte ieg Jens Marcusens søn j Hannerup Jens . frembaaren af Pofl hannerups kone, faddere: Niels Prstg . Peder Nørgrd ibidem . Michel hanner{...} søn Christ - Pofl hannerups søster Pe{der} Syndergaards kone ibidem.
Kommenteret Version #2130

08.10.1709
d 8de octbr blef Corporal Christian Højers datter igiendøbt som var født 8tte dage tilforn - nafnlig Christiana Christine frembaaren af Karen aler . faddere Matz aler Knud Synderbye . Niels Grønborg . Jacob Degns kone . Birgite Synderbye.
Kommenteret Version #2131

13.10.1709
13 octobr blef Knud Kye hds barn døbt kaldet Maren . frembaaren af degnekonen An Knudsdatter sa V[els] og Sørin Sørins_ j qvisthuus hds datter Kirstine Marie . frembaaren af Ing Nørg_ faddere til begge børn . - Jens Clemmens_ Clemend Shobæch - Peder Krog Niels Grønborg Maren Jens Aggers . Christ_ Syndergrds kone . Laust Nørgrds og Jacob Shoubiergs datter Mette , Niels Kringeltoftis datter . Søren Sørensens [,,] datter.
Kommenteret Version #2132

13.10.1709
13 octobr blef Knud Kye hds barn døbt kaldet Maren . frembaaren af degnekonen An Knudsdatter sa V[els] og Sørin Sørins_ j qvisthuus hds datter Kirstine Marie . frembaaren af Ing Nørg_ faddere til begge børn . - Jens Clemmens_ Clemend Shobæch - Peder Krog Niels Grønborg Maren Jens Aggers . Christ_ Syndergrds kone . Laust Nørgrds og Jacob Shoubiergs datter Mette , Niels Kringeltoftis datter . Søren Sørensens [,,] datter.
Kommenteret Version #2133

20.10.1709
d 20 [octbr]: Knud Synderbyes datter døbt nafnlg Birgite Maria . frembaaren af Elsebe Dorethe udi [Lgs..] faddere . Michel degn Matz aler Niels gialdbæch Jacob Degns kone Erich Kudbøls kone.
Kommenteret Version #2134

20.10.1709
Samme dag, begrof jeg salig Maren Poflsdatter.
Kommenteret Version #6103

26.10.1709
26 octbr er anders astrups søn Christen døbt , frembaaren af Tomas Poerups pige . faddere Jens astrup Just Klochmoes . Tomas Poerup Jens astrups datter . Morten Pstgaards hustrue.
Kommenteret Version #2135

November {1709}
03.11.1709
d 3die jntroducerede Jeg Niels Væsterbyes kone.
Kommenteret Version #5xxx

17.11.1709
d 17 jntroducerede Jeg Corporal Høiers kone
Kommenteret Version #5xxx

17.11.1709
noch Jens Marcusens kone j Hannerup.
Kommenteret Version #5xxx

22.11.1709
d 22 Novembr Klochen halfg[aae]n syv om morgenen blef min Søn Pe{...} fød . Gud velsigne g [fors.r.me] ham. Hand blef hiemdøbt d 23 Novbr:
Kommenteret Version #2136

24.11.1709
24 Novbr: jntroducerede Jeg Søren Huus hds kone.
Kommenteret Version #5xxx

27.11.1709
27 Novbr: døbt Las Syndershous datter Maren frembaaren af Anders Holvigs kone . faddere Christ_ Anders_ j Syndershou . Niels Gialdbæch Christ_ Xstensen i Syndershou hds kone . Karen Slg Jens Justsens datter ibdem.
Kommenteret Version #2137

December {1709}
01.12.1709
d 1ste jntroducerede Jeg Knud Synderbys kone.
Kommenteret Version #5xxx

08.12.1709
d 8de jntroducerede jeg Anders astrups kone.
Kommenteret Version #5xxx

08.12.1709
Noch samme Knud kone ved Kirchen.
Kommenteret Version #5xxx

09.12.1709
d 9de decembr begrov Jeg Morten Lindvig.
Kommenteret Version #6104

22.12.1709
d 22 døbte ieg Christen Degns datter Kirsten frembaaren af Kirsten Hr. Christen Seerups faddere: Niels Mortens_ Jens Stier Niels [la....] {.....} Christensdatter . Boel stier . Jens Væstergaards kone.
Kommenteret Version #2138

1710
(AO opslag 41)
Anno 1710
Janvarius {1710}
01.01.1710
d 1 begrov ieg Niels Andersen af Hannerup.
Kommenteret Version #6105

06.01.1710
d 6 Janv: jntroducerede Jeg Las Syndershous kone.
Kommenteret Version #5xxx

12.01.1710
d 12 blef Min Søn Peder Peders_ hands daab confirmeret, som var fød d 22 Novembr: og døbt d 23 . Hd frembaaren af min Søster i stauning Kiersten Hr. Pofuels - faddere - Hr. Christ_ Møeborg - Hr. Christen Seerup . Sophie Poflsdatter Anna Margrethe Lang Hr. Søren staunings j giørding, Inger [La] Hans degns kone j Omme.
Kommenteret Version #2139

12.01.1710
Samme dag blef min kone jntroduceret.
Kommenteret Version #5xxx

22.01.1710
d 22 jan blef Søren Huusis datter begraven.
Kommenteret Version #6106

Februarius {1710}
09.02.1710
d 9de døbte Jeg Jens Eistrups Søn Niels frembaaren af Niels lunds kone faddere . Matz Klochmoes . Peder Nørgaard j Hannerup . Niels Lunds Søn . Peder Nørgrds kone . Søren Matzens dater j Klochmoes.
Kommenteret Version #2140

09.02.1710
Samme dag begrof jeg Jespr Helgaard.
Kommenteret Version #6107

09.02.1710
Sa͞me dag jntroducerede Jeg Christ_ degns kone.
Kommenteret Version #5xxx

23.02.1710
d 23 febr: begrov ieg Xsten Kiærs datter Maren.
Kommenteret Version #6108

23.02.1710
Samme dag copulerede jeg Christ_ Jepsen af Oddum til Ide Margrethe Nygr.
Kommenteret Version #7964

Martius. {1710}
02.03.1710
d 2 trolofvede Jeg Peder Peders_ tienendes pa Fastergaard den tid og som skal boe i Tarp til Zidsel gosvig.
Kommenteret Version #7965

09.03.1710
Dom: Jnvocavit d 9de marti trolofvede Jeg Jep Anders_ af Riisberg j Brand Sogn til Johanne Jensdatter i grønborg.
Kommenteret Version #7966

19.03.1710
d 19 martij døbte Hr. Lambret udi min fraværelse anders Vindelbos datter Karen frembaaren af Maren Vindelboes søster Anna. faddere thomas Vindelboe . thomas gaasdal Peder i Li[t] gaasdall . Jens Giødsens kone.
Kommenteret Version #2141

12.03.1710
NB 12 Martij begrof ieg Leuitenant Højers søn Casten foruden ligpræchen.
Kommenteret Version #6109

23.03.1710
23 marti begrof jeg Søren Dudal.
Kommenteret Version #6110

30.03.1710
d 30 jntroducerede Jeg Jens Eistrups kone.
Kommenteret Version #5xxx

Aprilis. {1710}
13.04.1710
d 13 begrov ieg Xsten Andersens søn Morten j Syndershou.
Kommenteret Version #6111

18.04.1710
d 18 døbte Jeg Morten Prstgrds datter Mette frembaaren af karen astrup Jens [an]dersens kone - faddere Christ_ Ollufsen i Syndershou . Just Klochmoes Thomas pa Fastergrd: Niels Jacobs_ paa Aaes hds kone . Thomas Poerups huusholdershe.
Kommenteret Version #2142

29.04.1710
d 29 april trolofvede jeg Michel Niels_ Engsig til Karen Oddershiær.
Kommenteret Version #7967

Majus. {1710}
02.05.1710
d 2den begrov jeg Jens aggers datter Johanne .
Kommenteret Version #6112

04.05.1710
d 4 Maji begrov ieg Niels Syndergaards kone.
Kommenteret Version #6113

04.05.1710
Noch jntroducerede Jeg Maren Vindelboe.
Kommenteret Version #5xxx

07.05.1710
d 7 begrov ieg gammel Niels Grauild.
Kommenteret Version #6114

29.05.1710
d 29 copulerede jeg Peder Tarp til Zidsel Gosvig.
Kommenteret Version #7968

Junius. {1710}
01.06.1710
d 1 copulerede jeg Jep Andersen af Brajnd Sogn til Johanne Jensdatter af Grønborg.
Kommenteret Version #7969

09.06.1710
d 9de begrov jeg Clemmend Skobæchs datter Zidsel.
Kommenteret Version #6115

09.06.1710
Samme dag jntroducerede Jeg Morten Præstgaards kone.
Kommenteret Version #5xxx

13.06.1710
d 13de Junij . døbte Jeg Christ_ Eistrup i debelmoes hands datter Karen frembaaren af Kirsten Hr. Christen Seenups {!} faddere Jacob daller Peder Krog Peder tarpis kone Zidsel - Laust nørgaards datter.
Kommenteret Version #2143

15.06.1710
d 15 Junij døbt Matz Væstergrds barn j Debelmoes Dynis frembaaren af Mad: Kiersten Hvid , faddere Jens agger Jens dynis_ Jøs gialdbech . Jens Væstergrds kone - An nørgaard Laust Nørgrds datter.
Kommenteret Version #2144

22.06.1710
d 22 copulerede jeg Michel Ængsig og Karen Odderskiær.
Kommenteret Version #7970

22.06.1710
Sa͞me dag døbte ieg Maren Tjenendis Hans Jacob j dalagger hendis u=ægte barn Zidsel frembaaren af Olluf Bushis kone . faddere Jens Stier Olluf Daller , Christen Bøchers datter Johan daller - Sort Niels soldat udlagt for barnefader.
Kommenteret Version #2145

22.06.1710
Samme dag døbt Las Lassens j gaasdal hands datter Inger frembaaren af min kone Sophie Møeborg . faddere Las dudal . Min karl Niels Lass_ Las dudals datter tjenendis j Gialdbech. Las Syndershoues søster Jng gialdbechs søster Anna , Jens giødsens kone j Gaasdall .
Kommenteret Version #2146

Julius. {1710}
13.07.1710
d 13 absolverede ieg publice Maren Rasmusdatter for horeri som tiente Hans Jacob i Dalagger. Udlagt til barnefader Sorte Niels, som er soldat.
Kommenteret Version #1018

20.07.1710
d 20 julij døbte min kiærestis fader af thim , s her prædiched samme dag . Jørgen Hælgaards datter Karen frembaaren af Jacob grønborgs kone faddere . Peder grauild Peder Hælgaard anders grønborgs Søn Niels . jde Margrete af Nygaard . Las hælgaards datter.
Kommenteret Version #2147

27.07.1710
d 27 Julij jntroducerede jeg pa een tid Xsten Eistrups kone og Matz Væstergaard i Debelmoes hands kone.
Kommenteret Version #5xxx
Kommenteret Version #5xxx

Augustius. {1710}
03.08.1710
d 3de jntroducerede Jeg Ing gaasdal.
Kommenteret Version #5xxx

04.08.1710
d 4 aug: døbte Jeg Jens Stiers Søn Christen frembaaren af Jens aggers hustrue - faddere Jørgen Skrædder Christ_ Degn Olluf daller Laust Nørgaards datter Olluf Bushis kone Christ_ B[.]chers kone.
Kommenteret Version #2148

04.08.1710
Samme dag jntroducerede Jeg Jørgen Hælgaards kone.
Kommenteret Version #5xxx

September. {1710}
18.09.1710
d 18 trolofede jeg Christ_ Knudzen i Krog til Kirsten Eshisdatter.
Kommenteret Version #7971

29.09.1710
d 29 septbr jntroducerede Jeg Jens Stiers kone.
Kommenteret Version #5xxx

October. {1710}
05.10.1710
d 6te5 O[c]tobr: sigend 5te confirmerede ieg Matz alers datters daab som var kaldet Maren frembaaren af min kone . faddere - Jacob anders_ i Aler . Hans Jacob Matz Stabye . Birgitte Synderbye Kiersten Las T[ue]sen j Felding . An Kiær . Jacob Barfods datter ,
Kommenteret Version #2149

22.10.1710
d 22 octbr blef Laust Klochmoesis barn Hans døbt frembaaren af Just Klochmoesis kone . faddere Matz Væstergaard Søren Matzen i Klochmoes - Thomas Poerup . Laust Klochmoesis søster af Lemb. Christen Houlisens kone udj Bølling.
Kommenteret Version #2150

November. {1710}
02.11.1710
d 2 copulerede jeg Christen Krog til Kirsten Eschesdatter [..m]
Kommenteret Version #7972

05.11.1710
d 5 Novbr begrov ieg Matz alers datter Maren.
Kommenteret Version #6116

16.11.1710
d 16 Novbr jntroducerede jeg Karen aler.
Kommenteret Version #5xxx

16.11.1710
Noch publice absolverede for lætfærdighed Niels Matzen soldat, som tiente Hans Jacob i Daller og hafde beliget hds pige.
Kommenteret Version #1019

30.11.1710
d 30 begrov jeg Matz Væstergrds barn Dynis .
Kommenteret Version #6117

30.11.1710
Samme dag hafde Las Gaasdal bryllup med Inger Jacobsdatter sammesteds.
Kommenteret Version #7973

December. {1710}
14.12.1710
Den 14 jntroducerede Jeg Laust Klochmoesis kone.
Kommenteret Version #5xxx

21.12.1710
d 21 decembr begrov ieg Michel Hannerups datter.
Kommenteret Version #6118

26.12.1710
d 26 dec begrov ieg Las Hælgaards datter Anna, som tiente Jacob Grønborg.
Kommenteret Version #6119

1711
(AO opslag 45)
Anno 1711
01.01.1711
d 1ste Janv: begrov ieg Christen Degns Moder som er regnit til det afvigte Aar.
Kommenteret Version #6120

01.01.1711
Samme dag, hiemdøbte jeg Hans Jacobs søn Niels udi Dalagger.
Kommenteret Version #2xxx

15.01.1711
d 15 jan døbte Hr. Lambret pa Mine vegne Christen Synderbys søn Morten frembaaren af Kiersten hvid . faddere - Jacob holvig Jens agger knud Synderbye . Birete Synderbye An Nørgrd.
Kommenteret Version #2151

14.01.1711
Onsdagen d 14 janv: trolofvede Hr. Lambret thomas gaasdal til Met Feldbereder.
Kommenteret Version #7974

17.01.1711
d 17 janv: døbte Hr. Lambret da ieg var suig Peder grønborgs datter Kiersten frembaaren af Jacob grønborgs kone , faddere Niels Syndergaard . Laust Tarp . Peder Grauilds kone Olluf Bushis kone.
Kommenteret Version #2152

Februaris {1711}.
08.02.1711
d 8de begrov ieg An Lund.
Kommenteret Version #6121

11.02.1711
d 11 febr: begrof Chist_ toftis dattr.
Kommenteret Version #6122

11.02.1711
Noch Samme dag begrov Cresten gosvigs Søn Jens.
Kommenteret Version #6123

15.02.1711
d 15 febr: copulerede Jeg thomas gaasdal til Met Christen Feldbereders datter.
Kommenteret Version #7975

15.02.1711
Noch samme dag begrov ieg Elletz Peder Huusis kone.
Kommenteret Version #6124

20.02.1711
d 20 febr: begrov ieg Niels Gialdbæch.
Kommenteret Version #6125

22.02.1711
d 22 febr begrov ieg Niels Mouridzen af Debelmoes.
Kommenteret Version #6126

Martius. {1711}
01.03.1711
d 1ste blef Hans Jacobs barns daab Confirmeret . den blef døbt d 1ste Janvari .Hds nafn Niels frembaaren af min kone faddere . Leuitenant Jochim Neuroth Jacob Aler Jens Agger Karen Aler Jacob Lindvigs datter.
Kommenteret Version #2153

01.03.1711
Samme dag Hans Jacobs kone introduceret.
Kommenteret Version #5xxx

01.03.1711
Noch begrov ieg anders Debelmoesis datter Apollone Samme dag.
Kommenteret Version #6127

04.03.1711
d 4de begrov ieg Christen Smeds datter af Fonagger.
Kommenteret Version #6128

08.03.1711
d 8de Martij begrov ieg El af gialdbech.
Kommenteret Version #6129

08.03.1711
Noch sa͞me dag jntroduceret Karen Synderbye.
Kommenteret Version #5xxx

11.03.1711
d 11 marti begrov ieg anders holvig.
Kommenteret Version #6130

15.03.1711
d 15 jntroducerede Jeg Peder Grønborgs kone.
Kommenteret Version #5xxx

18.03.1711
d 18 Marti begrov ieg Jens Marcussen hds søn Jens.
Kommenteret Version #6131

18.03.1711
Noch døbte ieg samme dag Las Smids Søn datter Maren frembaaren af Jacob [Tve]dvads kone . faddere - Peder nørgaard . Matz Nørgaards søn af Bølling soldat . Christen ved nafn . Søren Matzens datter . Pofl Hannerups kone Søren Møllers kone -
Kommenteret Version #2154

18.03.1711
Samme dag trolovede ieg Las Matzøn til Boel dudal.
Kommenteret Version #7976

22.03.1711
d 22 Marti begrov ieg Christen degns datter Maren.
Kommenteret Version #6132

25.03.1711
d 25 Marti begrov ieg Christen Kiærs Søn Hartvig .
Kommenteret Version #6133

29.03.1711
d 29 begrov ieg Clemend shoebæchs Søn Jens.
Kommenteret Version #6134

29.03.1711
Noch Søren Huusis Søn Sa͞me dag.
Kommenteret Version #6135

Aprilis. {1711}
03.04.1711
d 3die begrov ieg Søren j Klochmoesis datter Maren.
Kommenteret Version #6136

07.04.1711
d 7de aprilis døbte jeg Christen Synder j Hioptarp hans søn Peder frembaaren af Magret Jnger Nørgaard . faddere Jens Clemmens_ Christ_ Væsterbye . Niels Mælgrd . Niels Kringeltofts kone An Laust Nørgaards datter.
Kommenteret Version #2155

07.04.1711
Noch samme dag døbt Olluf Buschis datter Anna . frembaar_ af Margrete Boltrup . faddere . Olluf Mælgaard j Faster . Las Matzøn j Dudal . Oluf Mælgaards kon=broder af Veile . Olluf mælgrds kone . Karen Peder grønborgs kone Olluf Buschis thieniste=Pige.
Kommenteret Version #2156

07.04.1711
Samme dag begrov ieg Morten Jacob Holvigs Søn.
Kommenteret Version #6137

12.04.1711
d 12 april begrov ieg anders Holvigs datter boel.
Kommenteret Version #6138

12.04.1711
Noch samme dag copulerede ieg Las Matzen til Boel dudal.
Kommenteret Version #7977

19.04.1711
d 19 begrov ieg Las Smids barn Ja{..}b.
Kommenteret Version #6139

19.04.1711
{No}ch samme dag, begrov ieg Hans Jacobs barn Niels Boltrup.
Kommenteret Version #6140

26.04.1711
d 26 april begrov ieg Laurits Klochmoes stifsøn Matz Hansen.
Kommenteret Version #6141

26.04.1711
Noch samme dag hands egen søn Hans Lauritsøn.
Kommenteret Version #6142

Majus. {1711}
03.05.1711
d 3die Dom 4ta Pascha absolverede Jeg publice for horerie Met [Laiels]datter som udlagt til Barne-fadr Niels Jens_ tienner ved soldat under Capt. Winds compagnie.
Kommenteret Version #1020

10.05.1711
d 10 maji Dom 5ta post Pascha begrov ieg Niels Væsterbys datter Maren.
Kommenteret Version #6143

15.05.1711
d 17 maji Dom 6ta p pascha døbte ieg Jens Væstergrd j debelmoes hds søn Christ_ frembaaren af min kone faddere Christ_ Jensen Matz Væstergrd Lauge Debelmoes . Jens Dynissens datter . Anders Debelmoesis kone.
Kommenteret Version #2157

15.05.1711
Samme dag jntroducerede jeg Las Smids kone j loudal.
Kommenteret Version #5xxx

25.05.1711
d 25 maj introducerede Jeg Christ_ Syndergrd j Hioptarp hands kone.
Kommenteret Version #5xxx

26.05.1711
d 26 jntroducerede jeg olluf Busches kone.
Kommenteret Version #5xxx

Junius 1711.
03.06.1711
d 3die begrov ieg Christen Feldberæders søns barn j lille Pige nafnlig Barbara.
Kommenteret Version #6144

07.06.1711
d 7 juni døbte ieg Niels Mælgrd i Hioptarp hds datter Maren frembaaren af Christen Syndergrds hustrue ibidem faddere Niels Heselvig, Christen Væsterbye . An dudal, Laust Nørgaards {....}er Dorthe Grauild.
Kommenteret Version #2158

10.06.1711
d 10 begrof ieg Peder Syndergrds kone.
Kommenteret Version #6145

14.06.1711
d 14 juni døbte Hr. Lambret i min fraværelse Knud Biæris barn Jens frembaaren af Mette thomas Gaasdals kone faddere . Christ_ Gosvig Christ_ Syndergrd i Hioptarp - Inger Nørgaard . Jens Dynisens datter.
Kommenteret Version #2159

21.06.1711
d 21 begrov ieg El fonagger.
Kommenteret Version #6146

21.06.1711
Samme dag døbt Peder Tarpis barn Søren . frembaaren af Laust Tarpis kone . faddere . Laust Tarp Matz Odderskiær . appollone Tarp . Else Heestlunds datter Maren.
Kommenteret Version #2160

21.06.1711
Noch Søren Huusis søn Søren døbt baaren af hands konis søster . faddere Niels Mælgaard i Hioptarp - Niels Daller . Ing Gaasdal . An Nørgaard .
Kommenteret Version #2161

28.06.1711
d 28 copulerede Jeg Jacob Lindvig til Margrethe Boltrup.
Kommenteret Version #7978

29.06.1711
d 29 trolovede Jeg Niels Gialdbeck til Anne Marie af Lindvig .
Kommenteret Version #7979

Julius 1711.
02.07.1711
d 2den jntroducerede Jeg Jens debelmoesis kone .
Kommenteret Version #5xxx

05.07.1711
d 5 Julj begrov ieg Las Syndershous søn Christ_.
Kommenteret Version #6147

17.07.1711
d 17 Juli blef Niels Hioptarp hds kone introduceret.
Kommenteret Version #5xxx

17.07.1711
Samme dag døbt Jens Klochmoesis barn Olluf frembaaren af Olluf Mælgaards hustrue . faddere Matz Klochmoes . Olluf Eistrup Søren Klochmoesis datter . Just Klochmoesis hustrue .
Kommenteret Version #2162

26.07.1711
26 Julij introducerede Peder Tarpis kone.
Kommenteret Version #5xxx

Augustus. {1711}
02.08.1711
d 2den introducerede ieg Knud Biæris kone.
Kommenteret Version #5xxx

06.08.1711
d [6] aug døbte ieg Christ_ Gosvigs søn Jens frembaaren af Zidsel . Peder Tarpis kone faddere Jens Agger Niels Matzen Kiersten Dynisdatter Lauge Christensen Anders debelmoesis kone.
Kommenteret Version #2163

09.08.1711
d 9de Søren Huusis kone introduceredet{!}.
Kommenteret Version #5xxx

16.08.1711
d 16 døbt Christen Krogs datter Mette frembaaren af Knud Drumstrups kone faddere Niels Matzøn i debelmoes Peder Drumstrup Peder Krog Christen Aagaards kone Kiersten som tiener Peder Krog Johanne tienendes Christen Krog.
Kommenteret Version #2164

16.08.1711
Samme dag begrov ieg Jens Villatzøns søn Villatz som var druchnet.
Kommenteret Version #6148

23.08.1711
d 23 aug begrof ieg Niels Mællgaard j Hioptarp hds datter.
Kommenteret Version #6149

30.08.1711
d 30 aug: begrof ieg thomas gaasdals Moder.
Kommenteret Version #6150

30.08.1711
Samme dag begrof Jeg Laust Justsen j Faster j Klochmoes.
Kommenteret Version #6151

September. {1711}
06.09.1711
d 6 septembr døbte Jeg Niels Matzøns barn j Debelmoes kaldet Esche frembaaren af Jens Debelmoesis kone . faddere Christ_ Krog Peder Krog . Olluf Debelmoes Jørgen shræders kone Christen Krogs Pige Johanne.
Kommenteret Version #2165

13.09.1711
d 13 Septembr introducerede Jeg Christen gosvigs kone.
Kommenteret Version #5xxx

13.09.1711
Noch samme dag begrof Jeg Christen Krogs barn.
Kommenteret Version #6152

13.09.1711
Noch samme dag j faster introducerede ieg Jens Klochmoesis kone .
Kommenteret Version #5xxx

20.09.1711
d 20 septemb copulerede Jeg Niels Gialdbeck til Anna Marie Jacobsdatter barfoed.
Kommenteret Version #7980

27.09.1711
d 27 Septbr introducerede Jeg Christen Krogs kone.
Kommenteret Version #5xxx

27.09.1711
Samme dag døbte ieg Christen Nygrds datter Johanne , frembaaren af min hustrue . faddere Christ_ Nygaards fader sa g hds broder . item Min karl Niels Lars_ . Min jndpige An Kragmoes . An Grauild.
Kommenteret Version #2166

October. {1711}
07.10.1711
d 7de begrafu Jeg Povel Hannerups Moder.
Kommenteret Version #6153

15.10.1711
d 15de / [siger] dend fembtende:/ trolovede ieg Peder Gaasdal /: Lill Gaasdal :/ til min thienestepige An Mortensdatter Kragmoes.

25.10.1711
d 25 [octbr] introducerede Jeg Niels Matzøn j Debelmoes hds kone .
Kommenteret Version #5xxx

November. {1711}
08.11.1711
d 8de jntroducerede Jeg Christen nygaards kone .
Kommenteret Version #5xxx

22.11.1711
d 22 Novb copulerede jeg Peder gasdal g An Kragmoes.
Kommenteret Version #7981

December. {1711}
02.12.1711
d 2 døbte ieg Anders Vindelbos datter Margrete frembaaren af Jacob Andersøns kone j Grønborg . faddere . Tomas Vindelboe . Anders Tomsen i Vium . Maren Vindelboes broder Svend Kirsten j Vium Krog An Peder Gaasdals kone Maren Vindelboes Søster Anna.
Kommenteret Version #2167

04.12.1711
d 4de decembr Trolovede jeg Jens Kastbierg til Maren Peder Nørgrds datter i Hannerup.
Kommenteret Version #7983

1712
(AO opslag 52)
Anno 1712
Janvarri. {1712}
01.01.1712
d 1ste Janv: døbte ieg Laust tarpis Søn Peder frembaaren af min kone . faddere. Niels Syndergaard Peder grønborg Peder Tarp - Peder Tarpis kone Niels Tarpis thienestepige.
Kommenteret Version #2168

17.01.1712
d 17 Janv jntroducerede Jeg anders Vindelboes kone .
Kommenteret Version #5xxx

Februarius. {1712}
07.02.1712
d 7de febr: confirmerede jeg Knud Synderbyes Søns daab kaldet Christian frembaaren af min kone . faddere Jacob Scanding . Jacob Lindvig Christen Synderbye . Karen Aler . Degnens kone . Jacob grønborgs kone . Niels gialdbæchs kone . Barnit var hiem døbt fiorten dage tilforen.
Kommenteret Version #2169

11.02.1712
d 11 febr døbte Jeg Christen Loudals Søn thomas frembaaren af Christen Jacobsen i Sæden hds kone . faddere . Las lill bølling Christ_ Jacobsen af Sæden . Michel Hannerups søn - Las Smeds kone . Christen Lodals kones søster thienendis Peder Hannerup .
Kommenteret Version #2170

14.02.1712
d 14 februarj døbte Jeg Las Syndershous datter Kiersten frembaaren af An [Marie?] Niels Gialdbechs kone faddere Christ_ Ollufsen j Syndershou Jøs Christen Smeds søn . Las Syndershous søster - Christen andersøns datter Maren Kuedbøl.
Kommenteret Version #2171

14.02.1712
Samme dag døbte jeg j Faster Peder Mælgaard i Hannerup hds datter frembaaren af Peder nørgaards kone sammesteds . fadder Barnets nafn var Cathrine . faddere Niels Præstgaard . Jens Biæreboe . Poul Hannerup og Jens Marcussens koner Peder nørgaards datter forlovet med Jens Biæreboe.
Kommenteret Version #2172

21.02.1712
d 21 introducerede Jeg Laust tarpis kone .
Kommenteret Version #5xxx

24.02.1712
d 24 febr døbte jeg Peder Aaes hands datter Johanne frembaaren af Kirsten Morten Præstgaards kone faddere Jens Marcuss_ søn . Niels odderskiær tienendis Christen Søfrens_ Met Ammis datter som og tiener pa Faster Kiær thomas Poerups huusholderske Niels Jacobsøn hands hustrue.
Kommenteret Version #2173

28.02.1712
d 28 febr: trolovede jeg Christ_ Michelsen j Hannerup til Karen Jespersdatter .
Kommenteret Version #7984

Martius. {1712}
06.03.1712
d 6te jntroducerede Jeg Knud Synderbyes kone .
Kommenteret Version #5xxx

28.03.1712
d 28 Martij døbte Jeg Christ_ degns datter Maren frembaaren af Maren Jørgensdatter af Gre[n] faddere Jens Stier Jørgen Shræder dorthe Grauild Jørgen Shræders kone Jens Debelmoesis kone.
Kommenteret Version #2174

28.03.1712
Noch Samme dag copulerede jeg Christ_ Michelsøn af Hannerup til Karen Jespersdatter.
Kommenteret Version #7985

28.03.1712
Noch jntroducerede Jeg Peder Mælgrds kone j Hannerup.
Kommenteret Version #5xxx

April. {1712}
03.04.1712
d 3die jntroducerede Jeg Christ_ Lodals kone.
Kommenteret Version #5xxx

03.04.1712
Noch i Borris Las Syndershous kone.
Kommenteret Version #5xxx

16.04.1712
d 16 april jntroducerede Jeg Peder aasis kone .
Kommenteret Version #5xxx

17.04.1712
d 17 april døbte confirmerede Jeg Jacob lindvig Søn Niels hans daab som var hiemdøbt d 23 febr: hiemme faddere Mons. Andreas g[rim?] . Jacob Grønborg Niels Gialdbech . Min Slg broders datter Maren . Noch Christen Synderbye . Karen aler Birgete Synderbye . Barnet baaren af min kiæreste.
Kommenteret Version #2175

30.04.1712
d 30 døbte jeg Christen Hannerups søn Jesper . frembaaren af Peder Mælgaards kone i H: faddere Peder nørgaard Mort_ Præstgaard Knud astrup Poul hannerups kone Niels Stiers datter thienendis Jens Marcussen ibd.
Kommenteret Version #2176

Majus. {1712}
05.05.1712
d 5te jntroducerede Jeg Christen Degns kone .
Kommenteret Version #5xxx

08.05.1712
d 8de maj døbte Jeg Jens aggers datter Johanne frembaaren af min kiæreste . faddere . herridfogeden Jacob Scandrup . Jens Kolstrup . Christen Synderbye . Lille Christen Aagaard An Nørgaard . degnens kone . Olluf [Vestis] kone.
Kommenteret Version #2177

11.05.1712
d 11 Maji begrafu Jeg Jacob Lindvigs lelle barn Niels boltrup.
Kommenteret Version #6154

16.05.1712
d 16 maji . 2den Pintzedag døbte jeg Niels Lunds datter Kiersten frembaaren af Grauers Gammelgrd i bølling hans kone . faddere Grauers Gammelgrd Olluf Klochmoes . Jens Astrup søn Niels . Christen gammelgrd Fishbæchs kone . Thomas Poerups huusholdershe Maren .
Kommenteret Version #2178

22.05.1712
d 22 Maji copulerede Jeg Jens biæreboe til Peder nørgaards datter j Hannerup nafnlig Maren.
Kommenteret Version #7986

25.05.1712
d 25 blef Jens Marcussens datter j Hannerup jordet som blef død føed.
Kommenteret Version #2179
Kommenteret Version #6155

Junius. {1712}
05.06.1712
d 5te døbte jeg Søren Matzen j Klochmoes hans søn Jacob frembaaren af Las Lodals kone . faddere Olluf Klochmoes. Just Klochmoes , Knud Astrup . Laust Klochmoesis kone . Just Klochmoesis pige som var Christen Kiærs stifdatter .
Kommenteret Version #2180

05.06.1712
Noch samme dag døbt Las Gaasdals datter Anna frembaaren af min kone . faddere , Las Dudal hendis hans konis søsters mænd{!} af Assing Ing gaasdals søster Karen . Maren Vindelboe Anders Vindelboes kone . met Dudal .
Kommenteret Version #2181

12.06.1712
d 12 Junij begrov Jeg Christen Elkiær som tiendte pa Fastergaard.
Kommenteret Version #6156

12.06.1712
noch jntroducerede Jeg Christen Michelsøn j Hannerup hds kone .
Kommenteret Version #5xxx

24.06.1712
d 24 Junij jntroducerede Jeg Jens aggers kone.
Kommenteret Version #5xxx

26.06.1712
d 26 Juni jntroducerede Jeg Niels Lunds kone .
Kommenteret Version #5xxx

26.06.1712
Noch samme dag døbte Jeg Christen Krogs barn frembaaren af min hustrue . kaldet Mette . faddere . Christ_ aagaard Peder Krog . Kirsten peder Krogs pige Poul Frantzøns datter . Niels Matzøn j Debelmoes hds kone.
Kommenteret Version #2182

Julius. {1712}
10.07.1712
d 10 Julj jntroducerede Jeg Las Gaasdals kone .
Kommenteret Version #5xxx

15.07.1712
d 15 jntroducerede Jeg Jens Hannerups kone.
Kommenteret Version #5xxx

24.07.1712
d 24 jntroducerede Jeg Søren Klochmoes hans kone .
Kommenteret Version #5xxx

31.07.1712
d 31 confirmerede Jeg Niels Mælgrd i Hioptarp hans barns daab som for 8te dage siden var døbt . barnets nafn var Las - frembaaren af Laust Nørgaards datter . faddere Jens Clemmends_ Christ_ Syndergaard j Hioptarp Lille Christ_ Væsterbye Clemmend Viums kone Niels Stiers kone.
Kommenteret Version #2183

Augustus. {1712}
07.08.1712
d 7de jntroducerede jeg Christen Krogs kone .
Kommenteret Version #5xxx

21.08.1712
d 21 begrafu Jeg Christen Hannerups søn Jesper.
Kommenteret Version #6157

28.08.1712
d 28 jntroducerede Jeg Niels Mælgrd j Hioptarp hds hustrue.
Kommenteret Version #5xxx

September. {1712}
01.09.1712
d 1ste trolovede Jeg An Holvig til Peder [Heiselvig] .
Kommenteret Version #7987

18.09.1712
d 18 blef Niels Væsterbyes datter Maren døbt frembaaren af min kone faddere Christen Væsterbye . Min auflskarl Niels Lass_ Jens biærboes kone . An Skomager thienedis udj Præstegaarden sa og Kirsten Dynisdatter tjenendis sammesteds.
Kommenteret Version #2184

25.09.1712
d 25 døbte jeg Olluf debelmoes hands datter Johanne frembaaren af hans egen søster Met Jacobsdatter . faddere hds broder peder Niels Matzøn j Debelmoes . hans søster Ell, Jørgen Shrædders kone.
Kommenteret Version #2185

October. {1712}
02.10.1712
d 2den copulerede jeg Peder Hejselvig til An holvig.
Kommenteret Version #7988

19.10.1712
d 19 octbr begrafu jeg Gl. Matz Vestergaard i Debelmoes.
Kommenteret Version #6158

23.10.1712
d 23 jntroducerede Jeg Niels Væsterbyes kone .
Kommenteret Version #5xxx

25.10.1712
d 25 døbte jeg Laust Klochmoesis søn Søren . frembaaren af Christ_ Houlisens hds kone . faddere Matz og Olluf Klochmoes Olluf Eistrup . Søren Klochmoes hans datter Niel{!} Jens Lysgaard ibd: hans kone.
Kommenteret Version #2186

November. {1712}
01.11.1712
d 1ste begrafu Hr. Lambret Olluf debelmoesis datter.
Kommenteret Version #6159

06.11.1712
d 6te November døbt confirmerede jeg Niels {Andersen} Grauilds barns daab nafnlig Maren som var døbt hie͞me 12 dage tilforen - frembaaren af Jacob {Andersen} Grønborgs kone {Else Marie} . faddere ere Thomas Voed j Voedgod . peder {Hesselvig} holvig . Jacob {Jensen} Holvigs søn Niels {Jakobsen} . Kiersten Zidsel Holvigs datter . Peder {Hesselvig} Holvigs kone {Anne Knudsdatter}.
Kommenteret Version #2187

06.11.1712
d Samme dag trolofede jeg knud astrup og Kirsten andersdatter begge thinendis pa Fastergaard.
Kommenteret Version #7989

13.11.1712
d 13 jntroducerede Jeg Olluf Debelmoesis kone .
Kommenteret Version #5xxx

20.11.1712
d 20 Novbr begrafu jeg Gl. Zidsel ved Kirchen.
Kommenteret Version #6160

27.11.1712
d 27 novb absolverede jeg Kirsten Nielsdatter som hafde tiendt herredsfogeden g udlagt ham til barne=fader.
NB d 13 var herredsfogeden til Guds bord.
Kommenteret Version #1021

30.11.1712
d 30 Novembr døbte Jeg Jens Stiers datter Elletz frembaaren af Christ_ Degn j Debelmoes hds hustrue - faddere Jørgen Shrædder . Christen degn . Jørgen Shrædders kone - Christ_ toftis kone . Dorthe Grauild.
Kommenteret Version #2188

December. {1712}
04.12.1712
d 4 begrafu jeg og jordede thomas Vindelboes søn Jens.
Kommenteret Version #6161

04.12.1712
Noch samme dag copulerede Jeg knud astrup som tiente paa Fastergaard til Kiersten Schræbsgaard og boede udj Folvad.
Kommenteret Version #7990

07.12.1712
d 7 [....] døbte jeg Niels Oderskiærs datter Mette frembaaren af Christ_ aagaards kone - faddere Christen Fonagger peder Krog Svend oddershiærs datter Karen Synderbye.
Kommenteret Version #2189

08.12.1712
d 30 Novbr en onsdag klochen 4re om morgenen er min Søn Jens Jørgen fød . og blef hand døbt d 8te decembr: frembaaren af forvalterens kone paa lundenis faddere . min kiæreste fader i Thim Pstgrd mons: Anders Gr[ii]ms søster Kiersten j Stauning og Hr. Justes kiæreste i Schierne .
Kommenteret Version #2190

11.12.1712
d jj Decembr døbte jeg Christen Syndergaards Søn Jens frembaaren af Las Helgrds kone - faddere Jens Cle͞mens_ Christen Væsterbye . Niels Kringeltofts datter Laust nørgaards datter Niels Mælgrds kone j Hioptarp.
Kommenteret Version #2191

11.12.1712
Samme dag jntroducerede jeg Niels Anders_ udj grauild hans kone .
Kommenteret Version #5xxx

18.12.1712
d 18 [.br] jntroducerede Jeg Laust Klochmoesis kone .
Kommenteret Version #5xxx

20.12.1712
d 20 hiemdøbte jeg Niels Gialdbechs datter Karen.
Kommenteret Version #2192

26.12.1712
d 26 dcbr døbte jeg Niels Jacobs_ j Faster hans datter Karen frembaaren af An Kiær Christ_ Søfrensøns datter . faddere Peder Aaes . Anders Kongensholm thienendis pa Fastergrd Thomas af Fastergaard hands huusholdershe Kirsten Præstgaard.
Kommenteret Version #2193

27.12.1712
d 27 begrof Jeg [Esche?] Krog.
Kommenteret Version #6162

1713
(AO opslag 59)
Anno 1713
Janvarius. {1713}
01.01.1713
d 1ste begrof jeg Peder Grønborgs datter som blef død i det gamle aar.
Kommenteret Version #2194
Kommenteret Version #6xxx

01.01.1713
Samme dag {d 1ste} døbte jeg Jacob Grauilds Søn Christen . frembaaren af An Grauild - faddere Christen Kiær - Peder Grauild . Jacob Holvigs søn Jens . Las Hælgrds datter Apollone Christen Nygrds kone Ide Margrete . barnet var g føed j den gl aar.
Kommenteret Version #2195

08.01.1713
d 8de jntroducerede Jeg Jens stiers kone .
Kommenteret Version #5xxx

15.01.1713
d 15 jan blef min kone introduceret.
Kommenteret Version #5xxx

17.01.1713
d 17 begrof jeg peder grønborgs søn som var 12 aar gl:
Kommenteret Version #6163

22.01.1713
d 22 introducerede jeg Niels Odderskiærs kone.
Kommenteret Version #5xxx

22.01.1713
Samme dag døbte Jens Væstergaards søn Peder frembaaren af Christen Degns hustrue faddere Christen Jensen Matz Vestergaard Lauge Debelmoes Jens Dynissens datter Kirsten noch Boel Stier.
Kommenteret Version #2xxx

22.01.1713
Noch døbt samme dag Anders Debelmoesis datter Apollone frembaaren af Peder Tarpis kone Zidsel faddere: Niels Stier, Clemmend Scobæch, Maren Stier, Anders Debelmoesis datter Maren hendes søster Karen.
Kommenteret Version #2xxx

29.01.1713
d 29 jan døbte jeg Peder Gaasdals datter An Christine frembaaren af min kone faddere Olluf Kragmoes i Bølling Boel Morten Shræders datter Ing Gaasdal, Olluf Gaasdall.
Kommenteret Version #2xxx

29.01.1713
Samme dag, introducerede jeg Christen Syndergaards kone i Hioptarp.
Kommenteret Version #5xxx

Febr. {1713}
02.02.1713
d 2 blef Niels Gialdbæchs Datter Karen hendes daab som var forrettet hiemme i huuset d 20 dec confirmeret baaren af min kiæreste faddere Jacob Lindvig Jens Hansøn af Ørbech Jøs Gialdbech Jens Moesgaards stifdatter Karen Jens Aagaards Birgitte Synderbye Karen Synderbye Christen Gialdbechs kone.
Kommenteret Version #2xxx

02.02.1713
Samme dag, introducerede jeg og Niels Gialdbechs kone.
Kommenteret Version #5xxx

07.02.1713
d 7 feb blef Herredsfogedens datter Kirstine Marie begrafvet.
Kommenteret Version #6xxx

11.02.1713
d 11 feb introducerede jeg Niels Jacobsen paa Aaes hans kone.
Kommenteret Version #5xxx

23.02.1713
d 23 feb begrof jeg Christen Jacobsen af Væsterbye.
Kommenteret Version #6xxx

Martius. {1713}
05.03.1713
d 5 døbte jeg Laust Nørgaards søn Peder frembaaren af Karen Aler faddere Jens Agger Christen Fonagger Matz Stier Dorthe Grauild Niels Stiers datter Christen Toftis kone.
Kommenteret Version #2xxx

12.03.1713
d 12 introducerede jeg Peder Gaasdals kone.
Kommenteret Version #5xxx

19.03.1713
d 19 introducerede jeg Jens Debelmoesis kone.
Kommenteret Version #5xxx

19.03.1713
Samme dag confirmerede jeg Anders Astrups datters daab nafnlig Mette som var hiemmedøbt d 26 jan frembaaren af Karen Jens Astrups kone faddere Just Klochmoes Morten Astrup Niels Lunds kone Morten Præstgaard kone An paa Fasterkiær.
Kommenteret Version #2xxx

19.03.1713
Samme dag, introducerede jeg og Anders Astrups kone.
Kommenteret Version #5xxx

25.03.1713
d 25 marti introducerede jeg Fogedens kone.
Kommenteret Version #5xxx

26.03.1713
d 26 marti Anders Debelmoesis kone.
Kommenteret Version #5xxx

Aprilis. {1713}
.1713