Assing Kommenteret Kirkebog 
Døbte alle 1723 - 1756
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Assing kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per dåb være bedre. Bruges også hvis man kender dåbens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.
3. Kun tekst- og klapversionen har fadderlister med kommentarer separat, disse er udeladt af pladsgrunde i den sorterbare version.

Døbte sorteret efter navn, efternavn, sted, faderen, moderen, dato, dåbens nummer.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Christen Pedersen Nørgaards Kone", som hed Ane Henningsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
1744-54 mangler.
En linje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   1774.11.27 Dødfødt, , Lundfod, Knud Thomsen, Inger Pedersdatter

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   1774.12.25 Sidsel Sørensdatter, Flø, Søren Sørensen, Mette Pedersdatter

I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 2001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den døbte
Nr.DatoNavnEfternavnStedFaderenModerenKirkebogstekst
20011723.07.25Karen Michelsdatter Kibæk Michel Kibæk ? Michel Kibæks kone Anno 1723 1. Dom: 9 a Trin : Michel Kibe[k]s datter Karen: , Karen Povelsd bar hende , fadd : Thomas og Anders Møller, Anders Kibek, Else Møll.
LINK: Affotografering.
20021723.07.25Anne Ostersdatter Mosgaard Oster Jensen Mosgaard ? Oster Jensens kone 2. eod : die {Dom : 9 a Trin :} Oster {Jensen} Moosgrds Datter Anne , Peder Porups kone bar hende , fadd : Niels Jens_ , Povel {Andersen} Moosgrd Johann. Nielsd: Maren Michelsdatters Pige .
LINK: Affotografering.
20031723.08.08Niels Nielsen  Niels Skrædder ? Niels Skrædders kone 3) Dom : 11 pst Trin: Niels Skreders Søn Niels , Anne Andersd : bar ham , fadd: Madz Madzen , Niels Jens_ Melgrd en Ung Karl af fielstervang , Anne Peders , Johanne Andersd : etc :
LINK: Affotografering.
20041723.08.15Johanne Veilgaard ? Johanne Veilgaards partner Johanne Andersdatter? Veilgaard 4) D : 12 pst Trin døbt Johanne {Andersdatter?} Vejlgrds uægte Datter Johanne , Anders Veilgrds kone , fadd : Niels Aggersig og Hustrue , Peder Jørgens_ , Anne Vejlgrd.
LINK: Affotografering.
20051724.01.16Maren Nielsdatter Hvedde Niels Hvedde ? Niels Hveddes kone 1724. 1) Dom : 2 pst Epiph: Niels Hveddes Datter Maren , Jomfruens Pige bar hende . fadd: Niels Sørens_ , Jep [Thoms_] Jacob {Pedersen} Hvedde , Anne Jacobsd: etc.
LINK: Affotografering.
20061724.03.05Lars Nielsen Bukkær Niels Rasmussen ? Niels Rasmussens kone 2) Dom : Invoc : Nielß Rasmußens Søn Lars , min {præst Manasse Pedersen Tøxen} kone {Kirstine Thuresdatter} bar ham , fadd: Christen Christens_ og Hustru . Niels og Jens Rasmus_ Anne Mosgrd.
NOTITS: Niels Rasmussen skrives 1729 af Meldgaard i Bukkær.
LINK: Affotografering.
20071724.05.03Anne Lauridsdatter Kirken-Ved Laurids Christensen ? Laurids Christensens kone 3) D 3 Maji Lauridtz Christensens datter , Anne . Karen Jacobsd: bar {h}ende : fadd : Christen jens_, Jacob Ja {co}bs_ {Gaasdal}, Povel Anders_ , Anne Jacobs {da}tter Bodild Thomasdatter .
NOTITS: Venstre rand af kirkebogssiden beskadiget.
LINK: Affotografering.
20081724.07.16Niels Pedersen Olling Peder Nielsen Rytter ? Hansdatter 4) Dom: 5 pst Trin: Peder {Nielsen Rytter} Ollings Søn Niels , Jomfruens Pige bar ham {f}add: Christen {Christensen} Olling , Nielß Jens_ {..}[..]s Peders_ , Niels {Larsen} Ollings Hustr {P}eder {Nielsen Rytter} Olings Stifdatter [ane?]
NOTITS: Venstre rand af kirkebogssiden beskadiget.
LINK: Affotografering.
20091724.07.23Jens Jepsen Harreskov Jep Nielsen Harreskov ? Jep Harreskovs kone 5) Dom: 6 pst Trin: Jep Harreskovs Søn Jens , Hans kones Syster i Scharild bar ham , fadd : Niels Jacobs_ , Søren Christens_ , Jens Jørgens_, Anne Pedersd:, Kirsten Jacobsdatter etc :
LINK: Affotografering.
20101725.01.07Gregers Michelsen  Michel Smed ? Michel Smeds kone 1725. 1) Dom : 1 pst Epiph : Michel Smidß Søn Gregers , fadd : Kiersten Degnekone , Christen Jens_ , Mads Meldgaard ; Mads Bertels_ , Mette Jensd: Anne Marie Jensd .
LINK: Affotografering.
20111725.01.17Jens Jakobsen Heede Jakob Boesen ? Jakob Boesens kone 2) d 17 Janv: Jacob Boesens Søn Jens , Nielß Boesens Kone bar ham , fadd : Christen {Christensen} Olling , Christen Christens_ , Ghomsß Møller , Christen Møllers Kone i Kibek , Kiersten Sørensd : etc :
LINK: Affotografering.
20121725.01.28Karen Aggersig ? Fattig kone partner ? Fattig kone 3) Dom : Septuag : En fattig kone da opholdt sig i Agersig , hendis datter Karen , Karen Aggersig bar hende , Madz Meldgrd , Jenß Rasmus_ , H[e]lle Michelsd: Mette Væverpige , Kiersten Jacobsd :
LINK: Affotografering.
20131725.03.18Christen Andersen Veilgaard Anders Andersen Veilgaard ? Anders Andersen Veilgaards kone 4) Dom : Judica Anders {Andersen} Veilgaards Søn Christen . Jomfruens Pige bar ham , fadd : Christen Jens_ i Bukier , Nielß Olling , Niels Mortens_ Anne Jversd: Anne Andersd:
LINK: Affotografering.
20141725.04.22Erik Veilgaard ? Anne Veilgaards partner Anne Veilgaard 5) Dom : Jubilate . Anne Vejlgrds u=ægte Søn Erick , Anders {Andersen} Veilgrds kone bar ham , fadd : Chriseten Christensen , Niels Mortens_ Mette Vejlgrds Pige , Niels Rasmus_ Pige . etc :
LINK: Affotografering.
20151725.07.15Maren Nielsdatter Aggersig Niels Aggersig ? Niels Aggersigs kone 6) Dom : 7 pst Trin : Nielß Aggersigs Datter Maren , Apelone fielstervang bar hende . fadd : Christen fielstervang , Christen Jens_ , Oluv Jacobs_ , Karen Jensd: ved Kirken Else Olling . etc:
LINK: Affotografering.
20161725.09.09Mads Nielsen Bukkær Niels Rasmussen ? Niels Rasmussens kone 7) Dom : 15 pst Trin : Niels Rasmussen i Bukier hans Søn Mads Karen Østergrd bar ham , fadd : Christen Østergaard Niels Meldgrd Laust Soldat . Ingeborg Smids Christen Jensens pige .
LINK: Affotografering.
20171726.07.24Johanne Ostersdatter Mosgaard Oster Jensen Mosgaard ? Oster Jensens kone 1726. 1) D : 24 Julii Oster {Jensen} Moesgrds Datter : Johanne , Peder {Jensen} Hveddes kone bar hende . fadd: Niels Rasmussen Kirkegd , Jacob {Pedersen} Hvedde , Jens Birkebek , Johanne Andersd : Anne Andersd i Moesgrd .
LINK: Affotografering.
20181726.08.11Jens Lauridsen Kirkegaard- Over Laurids Christensen ? Laurids Christensens kone 2) Dom : 8 pst Trin : Laurids Christensen ved Kirken hß Søn Jens , faddere Peder {Jensen} Hvedes kone, Søn {Jakob Pedersen} og Datter {21c, Karen Pedersdatter} Christen Jens_ og Hustrue , Jacob {Jacobsen} Gaarsdal etc .
LINK: Affotografering.
20191727.02.16Niels Nielsen  Niels Rasmussen ? Niels Rasmussens kone 1727. 1) Dom : Sexag : Nielß Rasmusens Søn Niels , min Kone {Kirstine Thuresdatter} bar ham . fadd : Christen Christens_ , Peder Rasmusßen , Nielß Rasm: [B]: og hustrue etc
LINK: Affotografering.
20201727.03.12Peder Andersen Veilgaard Anders Andersen Veilgaard ? Anders Andersen Veilgaards kone 2) d 12 Martii: Anders Vejlgrds Søn Peder , Jomfruens Pige bar ham fadd: Nielß Rasmus_ Kirkegd , Jens Niels i Agersig , Ib i Overkirkegrd , Maren Ibsd: Mette Vejlgrds pige .
LINK: Affotografering.
20211727.12.28Ingeborg Mette Lauridsdatter Kirkegaard- Over Laurids Christensen ? Laurids Christensens kone 3) Dom: pst Nativ: Lauridtz Christensens Datter Ingeborg Mette Jomfruens Pige bar hende . fadd : Christen Jens_ , Jacob {Jakobsen} Gaarsdal , Jacob {26c, Pedersen} Hvedde , Karen Jacobsd , Inger Hvedde etc :
LINK: Affotografering.
20221728.03.29Anders Nielsen  Niels Skrædder ? Niels Skrædders kone 1728. 1) Fer: 2 Pasch : Niels Skredders Søn Anders . Ester fielstervang bar ham , fad : Nies Anders_ , Nielß {Jensen} Meldgrd , Anne Nielsd : Madz Madzens Kone etc :
LINK: Affotografering.
20231728.04.18Anne Jepsdatter Harreskov Jep Harreskov ? Jep Harreskovs kone 2) Dom : Jubilate . Jep Harredskous datter Anne , Anne Sl: J[bb] bar ham , fad: Peder Anders_ , Søren Harredskou ; Jørgen Harredskous Kone , Elle Madzdatter , Michel Skreders datter .
LINK: Affotografering.
20241728.09.29Peder Sørensen Olling Søren Iversen Olling Kirsten? Nielsdatter 3) Fest: Michael : Søren Jversens Søn , Peder , Jomruens pig bar ham fad: Christen Jens- overkirkegd , Jens Nielsen Soldat , Anne Christensd : Olling Marie Pedersd . etc :
LINK: Affotografering.
20251728.10.20Niels Jakobsen Heede Jakob Heede ? Jakob Heedes kone 4) d 20 8br: Jacob Heedes Søn Niels , Inger Porup bar ham ; Christen Jens_ Kierk , Boed Kibek , Karen Jensd : Anne Christensd Olling , etc :
LINK: Affotografering.
20261729.03.06Johanne Andersdatter Veilgaard Anders Andersen Veilgaard ? Anders Andersens kone 1720 DCCXXIX . 1) Dom : invocavit, Anders {Andersen} Veilgrds Datter Johanne , Enken i Veilgrd bar hende fadd: Peder Agersig, Jacob Kirke , Jacob {Pedersen} Hvedde , Maren Ibsd: Magret Jacobsd :
LINK: Affotografering.
20271729.04.06Johanne  ? Anne Poulsdatters partner Anne Poulsdatter 2) d 6 April døbt Anne Povelsd: uægte Barn JohanneJens Mosgrds kone bar det. fadd: Christen Jens_ overkirkegrd , Jacob {Pedersen} Hvedde, Nielß Rasmus_ kone , og Karen Povelsd : fra fielsterv : {Fjelstervang, Vorgod} etc :
LINK: Affotografering.
20281729.04.18Jens Nielsen Vilhusted Niels Jensen ? Niels Jensens kone 3) Fest: 2da Pasch: Neilß Jensen i Vilhuusted Hanß Søn , Gaarsdal Jens Jens Laurids Kone Ved Kirken bar ham . fadd: Christen Jens_ Kierhegrd , Jacob {Jakobsen} Gaarsdal, Jacob {Pedersen} Hvedde , Helle Nielssd : Ja[b]ok.
LINK: Affotografering.
20291729.10.30Kirsten Nielsdatter Bukkær Niels Rasmussen ? Niels Rasmussens kone 4) Dom : 20 pst Trin: Nielß Rasmusßen i Bukiær hans datter Kiersten , Nielß Rasmussens konei Nederkirkegrd bar hende. fadd : Christen Jens_ Bukier og Hustrue , Niels Rasmus_ , Anne Marie Jensd : Mette Sørensd :
LINK: Affotografering.
20301729.12.04Jens Pedersen Aggersig Peder Poulsen Aggersig ? Peder Poulsen Aggersigs kone 5) Dp, : 2 Adv: Peder Aggersig Søn Niels , Apelone i Fielstervang bar ham , fadd : Christen Jens_ overkierkeg Peder Niels_ Soldat {Rytter} , Jens Peders_ Agersig , Christen Christens_s Hustrue i Nederkirk. , Magrete Jacobsdatter .
LINK: Affotografering.
20311730.05.21Karen Christensdatter Kirkegaard- Neder Christen Christensen Nederkirkegaard ? Christen Christensen Nederkirkegaards kone 1730 . 1:) Dom : Exaudi Christen Christens_ i Nederkirkegrd hans Datter Karen Min kone {Kirstine Thuresdatter} bar hende . fadd: miechel Avildrup {Abildtrup, Vorgod sogn} , Peder Povels_ Peder Oluvs_ , Elle Jacobsd. , Maren Laßdatter .
Begravelse nr. 6017
LINK: Affotografering.
20321730.10.15Niels Sørensen Olling Søren Iversen Olling Kirsten? Nielsdatter 2): Dom : 19 pst Trin : Søren Ollings Søn Niels , fadd : Maren Peder{sd:} Christen {Christensen} Olling [..]de[.] Nielsd :
LINK: Affotografering.
20331731.01.14Peder Nielsen Vilhusted Niels Jensen ? Niels Jensens kone 2. Dom : 2 pst Epiph: Niels Jensß_ i Vilhusted hanß Søn Peder Peder {Jensen} Hveddes Datter Karen {Pedersdatter} bar det fadd : Christen Jens_ Overk : , Jacob {Jakobsen} Gaarsdal , Jacob {Pedersen} Hvedde , Jacob i Vilhusted hans kone etc
NOTITS: Denne dåb indført som nr. 2 i året 14. januar 1731, men før nr. 1 af 18 februar 1731.
LINK: Affotografering.
20341731.02.18Anders Nielsen  Niels Skrædder ? Niels Skrædders kone 1) Dom : Reminiscere blev Niels Skræders Søn Anders , hans Daab confirmeret . Niels Boesens kone bar ham . fadd: [Kar]{en} Melgrd i Porup , Christen Madzen ibid , Niels Anders_ Søn i Bukier Madz Madzens kone etc :
LINK: Affotografering.
20351731.02.25Mette Lauridsdatter Kirkegaard- Over Laurids Christensen ? Laurids Christensens kone 3) Dom : Oculi døbt Lauridz Christens: Overkirkegrd Mette Anders Mosgrds datter bar he[..] fadd : Christen Jens_ overk : Jacob {Jakobsen} Gaarsdal Jens Nielsen Soldat . Christen Jensens Kone ved Overkirkeg .
LINK: Affotografering.
20361731.03.11Lars Andersen Veilgaard Anders Veilgaard ? Anders Veilgaards kone {4) :} Dom : Judica døbt Ander Vejlgaards Søn Lass : fadd Peder Povelsens Hustrue bar ham fadd : Peder Povelsen , Jb Pedersen , Peder Nielsen , Maren Jbsdatter , Birgitte Pedersdatter -
LINK: Affotografering.
20371731.04.22Marie Agnete Pedersdatter Olling Peder Nielsen Rytter ? Hansdatter 5) Dom : Cantate døbt Peder Rytters datter Marie Agnete hans Datter Marie Giertrud {Pedersdatter} bar det . fadd : Christen {Christensen} Olling Hans Pedersen , Lauridz Jacobsen . Nielß Lassens kone , Søren Iversens kone .
LINK: Affotografering.
20381731.07.01Mads Olufsen Bukkær Oluf Madsen ? Oluf Madsens kone 6) Dom : 6 pst Trin : døbt Annex Boendens Oluv Madßøns Søn nom Mads . Min kone bar ham : fadd : Nielß Jenßen Christen Jensen , Madß Bertelsen , Christen Jacobs_ Nielß Andersens ælste datter , Oluv Madsens tieniste Pige alle af Bukier.
LINK: Affotografering.
20391731.08.26Anders Jensen Veilgaard Jens Jensen Johanne Veilgaard 7. {Ingen dato angivet} Døbt Johanne Vejlgaards uægte barn , Anders til Barnefader udlagt er - nafnl Jens Jensen . Niels Skreders kone bar det , faderne Niels Boesens kone , Anne Madzdatter, Niels Melgrd , Jens Agersig etc :
NOTITS: Første gang en fader er udlagt i ugift fødsel. Ingen dato angivet. Datoen er mellem 8. juli og 21. oktober 1731, som er en uge efter forrige dåb til en uge før næste dåb. Datoen arbitrær sat midt imellem til 26. august 1731 og kan højst være 8 uger gal. Johanne fik allerede i 1723 et barn uden for ægteskab.
LINK: Affotografering.
20401731.10.28Jørgen Pedersen Harreskov Peder Jørgensen Harreskov Maren Larsdatter 8. Dom : 23 post Trin : døbt Peder {Jørgensen} Harredskous Søn nafnl : Jørgen . Las {Jensen} Synderskous {Borris sogn} kone bar ham faderne : Christen Jensen i Overkirkegaard . Jens {Jørgensen} Harredskou , Nielß Christen . Elße Jørgensdatter . Peder {Jensen} Hveddes Datter {26c, Karen Pedersdatter} . Nielß Rasmussens Kone Ved Kirken.
LINK: Lars Jensen Sønderskov i Borris.
LINK: Affotografering.
20411732.03.30Abelone Andersdatter  Anders Christensen Egvig Inger Christensdatter 1732 Dom : Judica Døbt Anders {Christensen} Evigs Datter . Appelone Oluv Madsens Hustrue i Bukier bar hende . fadderne . Christen Jensen Niels Rasmussen , Christen Nielsen , Mette Nielsdatter , Anne Gregersdatter Anne Andersdatter .
NOTITS: Anders Egvig skulle være fra Egvig i Borris. Se Jens V. Olsens sider.
LINK: Jens V. Olsen Anders Christensen Egvig.
LINK: Affotografering.
20421732.05.04Peder Nielsen Paarup Niels Jensen Meldgaard Mette Thomasdatter Vindelboe 2. Dom : Jubilate : døbt Niels Jensen Melgaard i Poerups hanß Søn Peder . Inger Porup bar ham : Fadderne Niels Boesen , Nielß Skreder , Niels Christensen Mads Madsens Kone Peder Andersen i Viumhs hustrue {Maren Andresdatter} , Sidsel Svarre{s..}
NOTITS: Forældre gift 1727 i Borris. Se Hugo Dynesen Nørre Vium kirkebog, Excel fil, for Peder Andersens kone.
LINK: Affotografering.
20431732.10.26Mette Andersdatter Veilgaard Anders Veilgaard ? Anders Veilgaards kone 3. Dom : XX pst Trin : Anders Vejlgrds datter Mette . Ib Aggersigs hustrue bar hende . Fadderne Laß Veilgrd , Anders Veilgrds Pige . Ib Pedersen , Niels Lassens Broder i Olling.
LINK: Affotografering.
20441732.11.02Iver Sørensen Olling Søren Iversen Olling Kirsten? Nielsdatter 4) : XXI post Trin : Søren Iversen i Olling hans Søn Iver . Christen Ollings kone bar ham . Fadderne . Niels Ollings Broder . Pedern {Nielsen} Rytters tieniste pige Søren Iversens Pige . Christen {Christensen} Ollings tieniste karl .
LINK: Affotografering.
20451732.11.23Christen Pedersen Aggersig Peder Poulsen ? Peder Poulsens kone 5) Dom : XXIV pst Trin : Peder Povelsen i Aggersig hans Søn Christen . Christen Christens hustrue Maren i Nederkirkegaard bar ham . Fadderne : Ib Pedersen og hustrue i Aggersig , Christen Christensen Nederkirkegrd etc .
LINK: Affotografering.
20461733.01.01Kirsten Nielsdatter Vilhusted Niels Jensen ? Niels Jensens kone 1733 Fest: Circumcision : Cri . Niels Jensen i Vilhusted hans datter Kiersten . Peder {Jensen} Hveddes Datter Karen {Pedersdatter} bar hende . Fadd : Christen Jensen og hustru i Overkirkegrd , Jacob Pedersen i Hvedde, Michel i Vilhusted, Peder {Jørgensen} Harredskous pige , etc
LINK: Affotografering.
20471733.04.19Anders Pedersen Mosgaard Peder Andersen ? Peder Andersens kone Dom : Misericordia Peder Andersens i Moosgrd hans Søn , nafnl : Anders . Dorthea Selvstrup {Skarrild?} holt ham til daaben : Faderne : Povel Andersen . Lauridz Peders_ Moosgrd . Dorthea Selvstrups Datter , Søren Ters[kers] Datter etc
LINK: Affotografering.
20481733.05.02Inger Jakobsdatter  Jakob Jakobsen Gaasdal Anne Andersdatter d 2 Maji Dom Cantate døbt Jacob {Jakobsen} Gaarsdals datter Inger . Povel {Andersen} Mosgrds kone bar hende . Faderne Christen Jens_ i Overkirkegrd Jacob {Pedersen} Hvede og Søster Karen {Pedersdatter} Povel {Andersen} Moosgrd , Lauridz Christensens kone i Overkigrd Ib Pedersens kone i Aggersiig . Jacob {Jakobsen} Gaarsdals tieniste Pige etc .
LINK: Affotografering.
20491733.05.10Christen Nielsen  Niels Rasmussen ? Niels Rasmussens kone Dom : Rogate døbt Nielß Rasmusens Søn Christen . Min kone {Kirstine Thuresdatter} bar ham . Faderne : Christen Christensen , Christen Nielsøn . Peder Rasmusen . Peder {Jørgensen} Harredskous kone . Jahanne Andersdatter . Anderß {Andersen} Vejlgaards Pige .
LINK: Affotografering.
20501733.06.21Mads Jensen Paarup Jens Rasmussen ? Jens Rasmussens kone Dom : 3 pst Trin : Jens Rasmusens Søn Mads . Inger Porup bar ham . Faderne : Niels Jensen Meldgaard , Jens Nielsen , Søren Nielsen . Niels Skreders kone , Zidßel Nielsdatter . Alle af Porup .
LINK: Affotografering.
20511733.07.02Johanne Ibsdatter Aggersig Ib Pedersen Aggersig ? Ib Pedersen Aggersigs kone Fest : Visitationis Mariæ døbt Ib {Pedersen} Aggersigs datter Jahanne . Maren Pedersdatter i Olling bar hende . faderne : Christen {Christensen} Olling Christen Jacobsen , Peder Povelsen , Laurids Christensens kone . Jacob {Jakobsen} Gaarsdals pige .
NOTITS: Egentlig latin: "Visitatio Mariae".
LINK: Affotografering.
20521733.07.19Michel Jepsen Harreskov Jep Harreskov ? Jep Harreskovs kone Dom : 7ma Post Trin : døbte Jep Haredskous 2de Sønner, Tvillinger : nafnl : Michel og Peder. Jens Jørgensens kone og gl: Anne Ibskone bar dennem. Fader : Søren Haredskou , Jens Jørgensens karl , Niels [Hved]de . Lauridz Christensens kone ved Kirken , Else Jørgensd : Peder Haredskous Pige . Jeppe Harredskous Pige etc :
LINK: Affotografering.
20531733.07.19Peder Jepsen Harreskov Jep Harreskov ? Jep Harreskovs kone Dom : 7ma Post Trin : døbte Jep Haredskous 2de Sønner, Tvillinger : nafnl : Michel og Peder. Jens Jørgensens kone og gl: Anne Ibskone bar dennem. Fader : Søren Haredskou , Jens Jørgensens karl , Niels [Hved]de . Lauridz Christensens kone ved Kirken , Else Jørgensd : Peder Haredskous Pige . Jeppe Harredskous Pige etc :
LINK: Affotografering.
20541733.08.16Maren Jensdatter Vilhusted Jens Pedersen ? Jens Pedersens kone Dom : XI post Trin : døbt : Jens Pedersen fra Arnberg Sogn da i Vilhusted hß datter Maren Niels Jacobsens hustrue bar hende til daaben . Fadderne : Søren Haredskou , Niels Jacobsen , Peder Jensen Søn og Datter {Mette? Pedersdatter} i {Tovdal} i Arnberg. Niels i Vilhusted hans kone , Maren Jacobsd: ibid :
NOTITS: Faderen Jens Pedersen ses muligvis i Store Hjøllund i Arnborg som skrædder.
LINK: Peder Jensen i Tovdal i Arnborg.
LINK: ?Jens Pedersen Skrædder? i Store Hjøllund i Arnborg.
LINK: Affotografering.
20551733.12.13Mette Nielsdatter Paarup Niels Jensen Meldgaard Mette Thomasdatter Vindelboe Dom : 3tia Adventis Nielß Jensen i Porup hans Datter Mette . Min kone {Kirstine Thuresdatter} bar hinde . Fadderne Christen Jensen Bukier , Nielß Skreder i Porup . Christen Jensen Bukierß Søn Nielß . Nielß Boesens kone , Nielß Skredders kone Nielß Boesens Søn Nielß etc :
Begravelse nr. 6015
LINK: Affotografering.
20561734.01.17Kirsten Pedersdatter Kirkegaard- Neder Peder Olufsen ? Peder Olufsens kone 1734 Dom : 2 pst Epiph : Peder Oluvßen Huusmand i Nederkirkegrd hans Datter Kiersten En Pige af fielßervang nanvl : Ester bar hende . Fadderne Oluv {Andersen Friis} Degn , Peder Rasmussen , Maren Jacobsd : i Vilhusted . Niels Rasmusens kone.
LINK: Affotografering.
20571734.04.11Kirsten Olufsdatter Bukkær Oluf Madsen ? Oluf Madsens kone Dom : Judica døbt Oluv Madßens Datter Kiersten . Min kone {Kirstine Thuresdatter} bar hende . Fadderne . Niels Rasmusen , Christen Nielßen , Jens Brok , Ander Ødevigs {?Øvig, Skarrils sogn} hustrue , Madß Bertelsens hustrue , Niels Andersens datter etc :
LINK: Affotografering.
20581734.05.23Knud Jensen  Jens Lyngs ? Jens Lyngs kone. Dom : Cantate Jens Lyngß hans Søn nafnl : Knud . Christen Ronnoms kone bar hannem . Faderne : Jens Lassen Søren [....up] , Christen {Nielsen} Ronnom Søren Terskers Kone {Maren} og datter etc :
NOTITS: Jens Lyngs får børn i Skarrild 1732 og 1740, hvor Christen Nielsen Ronnum også er fadder.
LINK: Chrristen Nielsen Ronnum i Skarrild.
LINK: Maren Søren Tærskers kone.
LINK: Affotografering.
20591734.07.18Kirsten Jensdatter Harreskov Jens Jørgensen Harreskov Mette Andersdatter Jenß {Jørgensen} Haredskous datter Kiersten . Peder {Jørgensen} Haredskous {kone} bar hende : fadderne :
NOTITS: Dåb indført men senere glemt at fuldføre. Dato ikke angivet. Falder mellem 30. maj og 29. august ud fra dåbene før og efter. Arbitrær antaget er søndag 18. juli midt i perioden; denne dato er højst 6 uger gal.
LINK: Skifte efter Mette Andersdatter #215 Lundenæs.
LINK: Affotografering.
20601734.09.05Laurids Pedersen Mosgaard Peder Andersen ? Peder Andersens kone Dom : 11 a Trin : Peder Andersens Søn i Moosgaard: nom: Laurids Laurids {Christensen} Kirkes kone bar ham fadderne Palle Andersen af Scharild. Nielß Knudsens Karl i Drungsturp {Sønder Felding} , Oster {Jensen} Moosgaard . Jens Pedersens Hustr : biid : , Peder {Jensen} Hveddes Datter {28c, Karen Pedersdatter} .
LINK: Affotografering.
20611734.09.26Peder Pedersen Olling Peder Nielsen Rytter ? Hansdatter Dom : 14 pst Trin : Peder {Nielsen} Rytters Søn i Olling : nom : Peder . Christen {Christensen} Ollingß kone bar ham : Fadderne Peder {Christensen} Degn /: NB barnets farfader {far-stedfar} :/ Christen {Christensen} Olling , Christen Lassen ibid : Søren Iversens kone {Kirsten? Nielsdatter}, Peder {Nielsen} Rytters pige /: barn: Morster : {læst som barnets moster} og Nielß Hveddes datter .
NOTITS: Peder Christensen Degn i Sønder Felding er faderen Peder Nielsen Rytters stedfar, saa farstedfar ville være rigtigt.
LINK: Affotografering.
20621734.11.07Edel Christensdatter Bukkær Christen Nielsen ? Christen Nielsens kone dom : 20 post Trin : blev Christen Nielsen i Bukier , hans Datter Edel ; som blev fød og hiemmedøbt i Hiolund i Arnberg Sogn hendes Daab Confirmeret . Hands kones Syster bar hende : Vidnerne vare : Niels {Andersen} Østergaards kone og Datter Mette {Nielsdatter} Nielß Rasmuss_ og hustrue , Nielß Christens_ alle af Bukier .
Begravelse nr. 6010
NOTITS: Barnet hjemmedøbt i Hjøllund i Arnborg sogn, men ikke skrevet ind i Arnborg kirkebog. I 1748 døbes igen en Edel i Store Hjøllund forældre: Christen Christensen og Else Nielsdatter og i 1804 Edel af: Christen Christensen og Anne Hansdatter.
LINK: Affotografering.
20631734.12.12Johanne Jakobsdatter Hvedde Jakob Jakobsen Gaasdal Anne Andersdatter Dom : 3 Advent døbt Jacob {Jakobsen} Gaaßdal i Hvedde hans Datter Johanne . Ib Pedersens Hustru i Aggersig bar hende , Fader Christen Jensen i Overkirkegrd , Povel Anders og Hustrue i Mo[s]gaard , Peder {Jensen} Hveddes datter {Karen Pedersdatter} .
LINK: Affotografering fra AO, siden mangler i FS. Er separat tilføjet i bedre opløsning i AO. AO ellers ikke brugt i Assing, kvalitet for ringe overfor FS.
20641735.01.06Kirsten Pedersdatter Harreskov Peder Jørgensen Harreskov Maren Larsdatter 1735 . Fest: Epiph: døbt Peder Jørgensen i Haredskou hans Datter nom : Kiersten . Jens Jørgensens kone {Karen Christensdatter} ibid bar hende . Testes Jens Jørgensen. Søren Harredskov og hustru Jeppe Nielsen og Hustrue Jacob {Pedersen} Hvedde . Else Jørgensdatter et
LINK: Affotografering i AO.
20651735.03.16Kirsten Hansdatter Olling Hans Pedersen Sidsel Thomasdatter Die 16 Mart : en besoved qvinde nafnl: Sidsel Thomædatter , Datter kaldet Kiersten , hvis fader {er} Hans Pedersen Olling , blev baaren til Daaben af Anne Thomasdatter . Faderne : Søren Iversen og Hustrue , Christen Christensens Karl , Niels Lassens Broder og tieniste Pige , alle af Olling.
NOTITS: Faderen udlagt.
LINK: Affotografering i AO.
20661735.04.12Villads Jakobsen Heede Jakob Boesen ? Jakob Boesens kone Fer : 3tia Paschat : Jacob Boesen Heeden hans Søn Willards , som Niels Boesens kone af Porup bar Faderne : Anders Møller Ib Prind{al}sen , Elle Prindalsdatter , Ib Prindalsens tieniste pige Karen Alle af Kibek , Søren Nielsen Porup Peder Pedersen og hustrue af Fruergaa{..}
NOTITS: Tydeligs ovenrangs folk. Identifikation af Peder Pedersen "af" Fruergaard usikker.
LINK: Peder Pedersen Fruergaard.
LINK: Affotografering i AO.
20671735.05.03Anne Nielsdatter Vilhusted Niels Pedersen ? Niels Pedersens kone Dom : Jubilate Døbt Nielß Pedersen i Vilhusted hnas datter nom : Anne . Jens Jørgensens kone {Karen Christensdatter} i Harredskou bar hende. Test : Laurids {Pedersen} Mosgaard . Laurids Christensens tieneste Karl i Neder Kierkegaard. Michel Jacobsen i Vilhusted . Peder Jensen Hveddes 2de Døtre {30c Karen Pedersdatter, 18c Inger Pedersdatter} -
LINK: Affotografering.
20681735.05.10Johanne Jensdatter Paarup Jens Nielsen ? Jens Nielsens kone Dom : Cant : Jens Nielsen i Porup hans Datter Johanne , Anne Sl : Peder Porups Enke bar hende Fadder : Niels Jensen i Bukier Niels Boesens Datter , Sl : Mads Madsens Datter etc .
LINK: Affotografering.
20691735.05.17Christen Lauridsen Kirkegaard- Neder Laurids Christensen ? Laurids Christensens kone Dom : Rogate . Laurids Christensens Søn Christen . Karen Biørnskov bar ham . Fadd : Christen Jensen i Over-Kirkegrd . Ib Pedersen i Aggersig. Christen Jensens Karl , og Pige etc:
LINK: Affotografering.
20701735.07.20Anne Andersdatter Veilgaard Anders Veilgaard ? Anders Andersen Veilgaards kone D : 20 Julii Anders {Andersen} Veilgrds Datter Anne . Karen Aggersig bar hende . Fadderne : Peder Povelsen Laß Vejlgaard , Christen Mortensen Busk , Peder {Poulsen} Aggersigs Stifdatt : etc :
LINK: Affotografering.
20711735.09.13Anne Ibsdatter Aggersig Ib Pedersen Aggersig ? Ib Pedersen Aggersigs kone Dom : XIV post Trin : Ib {Pedersen} Aggersigs Datter Anne . Karen Aggersig bar hinde . Fadderne : Povel Mosgrd og hustrue . Ib {Pedersen Aggersig} hans Moder og Broder af Aggersig . Peder Povelsens Datter etc
LINK: Affotografering.
20721735.09.13Sidsel Sørensdatter Olling Søren Iversen Olling Kirsten? Nielsdatter Eodem Die {Dom XIV post Trin :} Søren Iversens Datter Sidsel . Christen {Christensen} Ollings kone {2. kone Maren Pedersdatter} bar hende . Fadder : Christen {Christensen} Olling . Hans Pedersen . Niels Lassøns hustrue , Peder Rytters kone , Christen Ollings Pige.
LINK: Affotografering.
20731736.01.29Jørgen Jensen Harreskov Jens Jørgensen Harreskov Mette Andersdatter 1736 Dom : Septuag : Jens {Jørgensen} Haredskous Søn Jørgen . Jacob Pedersens kone {Mette Jensdatter} i Hvedde bar ham . Fadderne : Jappe Nielsen og hustrue , Søren Christensen og Hustrue , Jens Jørgensens Karl alle af Haredskou .
LINK: Affotografering.
20741736.02.16Lars Pedersen Harreskov Peder Jørgensen Harreskov Maren Larsdatter Die 2da Jejun : Peder {Jørgensen} Haredskous søn Lasß . Søren {Christensen} Haredskous kone bar ham . Fadderne : Jeppe Nielsens Hustrue , Jenß Jørgensen og Karl og Syster {Else Jørgensdatter} , Søren Christensen alle af Haredskou.
NOTITS: Dato Jejuni er askeonsdag den 15. februar, 2da Jejuni må være torsdag den 16. februar.
LINK: Affotografering.
20751736.02.16Kirsten Christensdatter Kirkegaard- Neder Christen Nielsen ? Christen Nielsens kone Die Martis 2a Jejun : Christen Nielsen i i Nederkirkegaard hans Datter Kiersten . Lauridz Christensens kone i Overkirkegaard bar ham . Fadderne . Nielß Olling, Christen Christensen og Hustrue og Karl og Pige , Christen Nielsenß Pige alle af Nederkierkegaard .
NOTITS: Jejuni er askeonsdag, 2da antaget til dagen efter. Martis uklar for det er i februar.
LINK: Affotografering.
20761736.04.08Jens Olufsen Bukkær Oluf Madsen ? Oluf Madsens kone Dom : Qvasimodogen: Oluv Madsens Søn , Jens , Min kone {Kirstine Thuresdatter} bar ham. Fadderne . Jens Lassen , Søren Porup , Niels Ejstrup , Mads Bertelsens hustrue , Niels Jensens Datter i Porup .
LINK: Affotografering.
20771736.04.29Johanne Nielsdatter Olling Niels Larsen ? Niels Larsens kone Dom : Cantate Nielß Lassens Datter Johanne . Christen {Christensen} Ollings hustrue {2. kone Maren Pedersdatter} Faderne Christen Christensen Olling, Christen Nielsen , Laß Vejlgaard ; Søren {Nielsen} Porup , hanß kones syster af Biørslev , og tieniste Pige . Søren Iversen og Peder Pedersens hustruer.
LINK: Affotografering.
20781736.05.10Niels Olling  ? Besovet Qvinde Fest: Assens: Christi. En besovet Qvindes Søn : Niels . Christen {Christensen} Ollings Pige bar ham . Fadderne : Peder Pedersen , Hans Pedersen , Christen {Christensen} Ollings karl , Søren Iversenß hustrue {Kirsten? Nielsdatter} og Pige alle af Olling -
LINK: Affotografering.
20791736.09.02Anne Nielsdatter Paarup Niels Jensen Meldgaard Mette Thomasdatter Vindelboe Dom : 14 pst Trin : Nielß Jensen Meldgaard i Porup hans datter Anne . Nielß Boesens hustrue bar hende . Fadderne : Nielß boesen , Peder Andersen i {Kirkegaard} Vium og Søn {Peder Pedersen} og Datter {Anne Pedersdatter} . Anne Christensdatter i Porup . Nies Jensß Pige ibid : etc :
LINK: Affotografering.
20801736.10.28Anne Andersdatter Kibæk Mølle Anders Poulsen Møller ? Anders Poulsen Møllers kone Dom : 22 pst Trin: Anders {Poulsen} Møllers Datter Anne . Madz {Jensen?} Albeks kone bar hende . Fadderne : Michel Povelsen , Boed Prindalsen . Elße Madsdatter . Dorethea Jensdatter . Else Michelsdatter . Anne Pedersdatter etc :
LINK: Affotografering.
20811736.11.18Peder Jakobsen Hvedde Jakob Pedersen Mette Jensdatter Dom 25 pst Trin : Jacob Pedersens {Hveddes} Søn Peder . Jens Jørgensenß kone bar ham . Fadderne Aders Smed og hustrue , Maren Nødvig , Jacob Pedersens Søster {31c, Karen Pedersdatter} Jacob {Jakobsen} Gaarsdal , Laurids Pedersens hustrue . Jacob Pedersens kones broder {? Jensen} etc :
LINK: Affotografering.
20821737.03.24Peder Lauridsen Mosgaard Laurids Pedersen ? Laurids Pedersens kone 1737 Dom : Oculi Laurids Pedersen i Mosgaaards Søn Peder . Konenß Søster bar ham . Fadderne : Jacob Pedersens kone {Mette Jensdatter} Maren Nødvig , Jens Peders_ , Jens Osters_ , Lauridß Christens_ etc :
LINK: Affotografering.
20831737.08.11Jakob Christensen Paarup Christen Pedersen ? Christen Pedersens kone Dom : 8 Trin : Christen Pedersen i Porup hans Søn Jacob , Jens Nielsens kone bar ham . Fadderne . Nielß Jensen , Nielß Boesens hustru og karl alle af Porup Christen Jensens Pige af Overkirkegrd .
LINK: Affotografering.
20841737.09.01Christiane Sophie Jensdatter Brock Bukkær Jens Brock ? Jens Brocks kone Dom : XI post Trin : Jens Broch i Bukær hanß Datter Christian Sophie . Min kone {Kirstine Thuresdatter} bar hende . Fadderne : Christen Nielsen og Hustrue , Nielß Andersen Oluv Madsenß kone alle af Bukier . Helle Broch af Felding .
NOTITS: Vel opnævnt efter faderens mor Christiane Sophie Tygesdatter. Faderens far hedder vel Jens Frederiksen Brock i Sønder Felding.
LINK: Affotografering.
20851737.09.15Knud Christensen Paarup Christen Madsen ? Christen Madsens kone D: 13 post Trin Christen Madsenß Søn Knud Nielß Boesens hustrue i Porup bar hende . Fadderne Nielß Jensen , Oluv Madsens Hustrue og Karl Jens alle af Bukier. Nielß Boesens Datter Else ..
LINK: Affotografering.
20861737.11.24Karen Andersdatter Veilgaard Anders Andersen Veilgaard ? Anders Andersen Veilgaards kone Dom: XXIV pst Trin : Anderß Vejlgaards Datter Karen . Ib {Pedersen} Aggersigs kone bar hende : Faddere . Peder {Poulsen} Aggersig , Lars Vejlgaar Anders Vejlgrds Pige etc -
NOTITS: 24. post Trin: eksisterer ikke i 1737, 23. post Trin: antaget.
LINK: Affotografering.
20871738.01.19Poul Andersen Kibæk Mølle Anders Poulsen? Møller ? Anders Poulsen Møllers kone 1738 Dom : 2da post Epipf : confirmeret Anders Møllers Søns Povel hß Daab Mette Jensdaatter af Grimsterup Mølle {Rovst Mølle, Grimstrup sogn} bar det, faderne Mads Albeck, Mikel Povelsen , Anders Klejn=Smed , Mads Albeks Hustrue , Anders Møllers Pige .
LINK: Affotografering.
20881738.01.26Kirsten Christensdatter Kirkegaard- Neder Christen Nielsen ? Christen Nielsens kone Dom : 3 post Epiph: døbt Christen Nielsens Datter : Kiersten . Christen Christensens hustrue i Nederkirkegaard bar det. Fadderne : Peder Rasmusen , Oluv Jacobsen , Nielß Lassens Hustrue og Lauridß {Christensen} Kierkes Datter .
LINK: Affotografering.
20891738.02.02Christen Olufsen Bukkær Oluf Madsen ? Oluf Madsens kone Fest : Purific : Mariæ , døbt Oluf Madsens Søn Christen . Hans kones Syster fra Eystrup bar ham . Fadderne Jens Lassen, Olluf Madsens Dreng , Mads Bertelsen Jens Brochis hustru Kiersten Niels Daatter .
LINK: Affotografering.
20901738.02.02Mette Jensdatter Mosgaard Jens Arnborg ? Jens Arnborgs kone Eodem die {Fest : Purific : Mariæ} døbt Jens Arenborg i Mooßgaard hans Datter : Mette . Povel Mosgaards Hustru bar hende . Qvi [dre?] {må betyde næste side} Povel Mosgaard Søren {Christensen} Harredskous Søn , Christen Jensßens hustru , Anders Møllis Pige, Karen [Trevs] kones Daatter .
NOTITS: Jens Arnborg muligvis identisk med Jens Pedersen Mosgaard.
LINK: Affotografering.
20911738.02.23Peder Veilgaard Karen Poulsdatter Fastelavn Søndag hiemmedøbt af Hr. {Arnt Nielsen} Bisted {Skarrild} Karen Povelsdatters i Vejlgaard uæge Søn Peder . Maren Ibskone bar Det , Vidner vare da Ander {Andersen} Veilgaard , Mette Laßdatter , Anne Povelsdatter etc. Dom : invocavit blev dets Daab Confirmeret i Assing Kirke af Mig {Manasse Pedersen Tøxen} .
LINK: Affotografering.
20921738.02.23Peder Nielsen Vilhusted Niels Jensen ? Niels Jensens kone Eodem Die {Dom : invocavit} døbt Niels Jensens Søn i Vilhusted Peder Laurids {Christensen} Kirkes kone bar det : Faderne : Jacob Peders: og hustrue {Mette Jensdatter} i Hvede ; Peder {Jørgensen} Harredskou Niels Jens_ Pige i Bukkier Niels Lassens Karl i Olling .
LINK: Affotografering.
20931738.03.02Kirsten Jensdatter Harreskov Jens Jørgensen Harreskov Mette Andersdatter Dom : Remin: blev Jenß Jørgens_ i Harredskou hs Datter Kiersten /: hiemdøbt d 26 Febr : af mig {Manasse Pedersen Tøxen} :/ hendes Daab confirmeret. Laß {Jensen} Sønderskous {Sønderskov, Borris sogn} kone bar hende . Faderne : Peder Jørgensen Jeppe Nielsen , Tøger Sørens_ Søren Christensens hustrue , Else Jørgensdatter alle af Harredsk:
LINK: Affotografering.
20941738.03.23Jens Pedersen Harreskov Peder Jørgensen Harreskov Maren Larsdatter Dom : Judica Peder Jørgensens Jens . Hands Kones Moder bar ham . Fadd : Jens Jørgenß_ , Tøger Sørensen , Søren {Christensen} Harredskous Søn, Else Jørgensdatter . Søren {Christensen} Harredskous hustrue .
LINK: Affotografering.
20951738.04.16Maren Ibsdatter Aggersig Ib Pedersen Aggersig ? Ib Pedersen Aggersigs kone D : 16 April døbt Ib Peders_ i Aggersig hß Datter Maren Povel Moosgaardß kone bar hende . Fadder . Jacob {Jakobsen} Gaarsdal , Jens Clemensen , Christen Mortens_ , Peder Povelsens Kone , Kiersten Pedersdatter .
LINK: Affotografering.
20961738.05.04Inger Jakobsdatter Hvedde Jakob Jakobsen Gaasdal Anne Andersdatter Dom : Cant : Jacob {Jakobsen} Gaarsdalß barn Navnl: Inger : Povel Moosgaardß kone bar hende . Christen Jensen Povel Moosgrdgrd{!} . Christen Mortens_ . Laurids Peders_ kones Syster Laurids Pedersens kone.
LINK: Affotografering.
20971738.05.22Birgitte Pedersdatter  Peder Rasmussen ? Peder Rasmussens kone Maji Maned Bede d 22 Maji Døbt Peder Rasmusens Datter Birgite . Dorethea af Skarild bar det . Fadderne : Christen Christen_ i Nederkgrd , Jørgen Nielsen ibid : Peder Povelsens Datter i Aggersig Christen Nielsens og Christen Christensenß {koner} begge af Nederkgrd. NB Ylsp.
NOTITS: "koner" mangler. NB ylsp ikke dekoderet.
LINK: Affotografering.
20981738.06.01Abelone Sørensdatter Olling Søren Iversen Olling Kirsten? Nielsdatter Dom : Trin : Søren Iversens Datter Appelone i Olling Maren Pedersd : bar hende Fad : Christen {Christensen} Olling Christen Mortens_ , Appelones Datter i Aggersig etc :
Begravelse nr. 5998
NOTITS: Formodet død spæd, da næste datter godt et år efter i 1739 igen kaldes Abelone.
LINK: Affotografering.
20991738.08.31Kirsten Christensdatter Bukkær Christen Nielsen ? Christen Nielsens kone Dom : post Trin : Døbt Christen Nielsens Datter i Buckier nom : Kiersten Jens Nielsens kone bar hende . Fadderne : Niels Andersen Jens Nielsen , Søren {Nielsen?} Paarup Niels Andersens Datter i Bukkier . Johanne Andersd : i Porup . etc :
LINK: Affotografering.
21001739.01.11Peder Lauridsen Hvedde Laurids Pedersen ? Laurids Pedersens kone 1739 Dom 1 post Epiphan : døbt Laurids Pederßen i Hvede hdß Søn Peder Lauridz Christensenß kone i Overkirkegrd bar ham . Fadderne : Jacob {Jakobsen} Gaarsdal og Hustrue {Anne Andersdatter} Jacob Peders_ og hustrue {Mette Jensdatter} Ib Pederßen alle af Hvedde . Inger Christensdatter af Moosgaard .
LINK: Affotografering.
21011739.01.25Jens Nielsen Paarup Niels Jensen Meldgaard Mette Thomasdatter Vindelboe Dom : Septuag : Niels Jens_ i Porup hanß Søn Jens . Niels Boeßenß kone bar ham . Fadd: Nielß Boesen i Porup , hß Søn Søren , Christen Christens_ [tiener?] Nielsen . Kiersten Christenßdatter og Jenß Nielsen i Porup hß hustrue .
LINK: Affotografering.
21021739.03.18Maren Jensdatter Brock Bukkær Jens Frederiksen Brock ? Jens Frederiksen Brocks kone [St] Onsdag i Faste d 18 Martii Døbt Jens {Frederiksen} Brock i Bukiær hans Datter Maren . Thyge Friderichsens Hustrue {Maren Jensdatter Krog} bar hende . Faderne Frederich Brock , Thyge Friderichsen , Jens Nielseßen af Buchier Helle Friderichsdatter . Christen Nielsßenß Hustrue i Buchier .
LINK: Affotografering.
21031739.07.02Abelone Sørensdatter Olling Søren Iversen Olling Kirsten? Nielsdatter Fest: Visitationis Mairæ døbt Søren Iversen i Olling hans Datter Appellone Christen {Christensen} Ollings kone bar hende. Fadderne : Christen {Christensen} Olling , Hans Pedersen , Christen Lassen , Nielß Lassens hustru, Peder {Nielsen} Rytters hustrue {? Hansdatter} . Søren Iversens tienste Pige .
LINK: Affotografering.
21041739.07.05Anne Marie Olufsdatter Bukkær Oluf Madsen ? Oluf Madsens kone Dom VIta pst Trin døbt Oluv Madßen i Bukkier hans Datter Anne Marie . Min kone {Kirstine Thuresdatter} bar hende . Jenß Lassen . Jens Madsen Jens Broder og Mads Bertelsens Hustrue , Else Pedersdater alle af Bukkier .
LINK: Affotografering.
21051739.07.26Jakob Christensen Paarup Christen Pedersen ? Christen Pedersens kone Dom : IX pst Trin: blev Christen Pederßen i Porup hß Søns Jacobs hiemDaab /: d 22 Julii :/ confirmeret . Jens Nielsen i Porup hß hustrue bar det . Fadd: Niels Jenßen , Jens Niels_ , Søren Nielsen , Niels {Jensen} Melgrds hustrue Niels Jensens Datter etc.
LINK: Affotografering.
21061739.09.06Sidsel Michelsdatter Vilhusted Michel Jakobsen ? Mikkel Jakobsens kone Dom : XV post Trin: døbt Michel Jacobsen i Vilhusted hanß Datter Zidsel , hß StifModer bar hende . Fadderne : Peder Christenßen , hanß Søn Christen {Pedersen}, hans Datter Magrette {Pedersdatter} alle af Tarp , Anders {Jensen} i Vihusted hans kone , Oster {Jensen} Mosgaardß kone .
LINK: Affotografering.
21071739.09.13Jens Jakobsen Hvedde Jakob Pedersen Mette Jensdatter Dom : XVI post Trin : døbt Jacob Pedersen i Hvedde hanß Søn /: Jens :/ hanß Søster Anne {Pedersdatter} bar ham . Fadd : Laurids Pedersen , Ib Pederßen , Johanne Pedersdatter , Maren Nødvig , Jacob {Jakobsen} Gaarsdalß hustrue {Anne Andersdatter} alle af Hvedde .
LINK: Affotografering.
21081739.12.27Karen Andersdatter Kibæk Mølle Anders Poulsen? Møller ? Anders Poulsen Møllers 2. kone Fer : 3 Nat : J. C . Anders Møllerß Datter Karen døbt hß kones Moder bar hende: Fader: Mads [Alek..] hustr: Michel {Poulsen} Kibek Peder Christens_ .
LINK: Affotografering.
21401744.01.26Niels Jensen Brock Bukkær Jens Frederiksen Brock ? Jens Frederiksen Brocks kone 17[44?] Dom : 3 pst Epiph : døbt Jens {Frederiksen} Broch i Buchier hans Søn Niels . Hans Søster Helle {Frederiksdatter Brock} bar ham , Fadder: Niels Jenßen , Oluv Madsen , Jenß Nielßen, Christen Nielsens Hustrue , Kirsten Pederdatter af Buchier .
NOTITS: Året er mellem 1740 og 1744, men det ender på 1,4,7 eller 9. 7 eller 9 kan det ikke være. 1 kan det dårligt være for 1744 står lige under. Her er antaget 1744 med forbehold.
LINK: Affotografering.
21411744.03.15Rasmus Pedersen  Peder Rasmussen ? Peder Rasmussens kone Peder Rasmussens Søn Rasmus .
NOTITS: Menes at falde mellem forrige tekst 26. jan og næste tekst 19. april. Ansat midt imellem. År noget usikker, se #2040.
LINK: Affotografering.
21421744.04.19Maren Pedersdatter Harreskov Peder Jørgensen Harreskov Maren Larsdatter d 2 Søndag efter Paasken Peder Jørgensens Daatter {Maren} Jens Jørgensens Hustru {Mette Andersdatter} bar det fader Jens {Jørgensen} Harredskou Peder {Jørgensen} Harredskous Pige , Povel Mosgrd Hustru Jens {Jørgensen} Harreds{..} karl Anders og Peder karl.
LINK: Affotografering.
21431744.04.26Maren Christensdatter Paarup? Christen Pedersen ? Christen Pedersens kone D 3 die Dito {Søndag efter Paasken} Christen Pedersen Daatter Maren Michel Jacobsens Hustru bar det fader Bertel Smed og Anders Møllis Hu Dorrit hendis pige .
LINK: Affotografering.
21441744.05.17Jens Lauridsen Hvedde Laurids Pedersen ? Laurids Pedersens kone d 6te Søndag efter Paasken Lauris Pedersens Søn Jens i Hvede El Peders Datter af Biø[s]le bar det fader Jacob Pedersen i hvede Jens Ostersen Ib Pedersen Anne Svends der Maren Nødvig Ib Pedersens Syster {Johanne/Anne Pedersdatter} .
LINK: Affotografering.
21451744.05.31Mette Olufsdatter Bukkær Oluf Madsen ? Oluf Madsens kone Trefoldigheds Søndag Olluv Madsens i Bochier hans Daatter Mette , Christen Nielsens Hustru i Bochier bar det Fader Niels Pedersen Mads Bertelsen og Hustru Else Nielsdatter i Paarup , Jens Pedersens Hustru .
LINK: Affotografering.
21461744.06.07Maren Pedersdatter  Peder Rasmussen ? Peder Rasmussens kone 1ste Søndag efter Trefoldighed Peder Rasmusens Datter Maren hans konis Syster bar det Fader Niels Rasmus: Søn , Peder Rasmusen Pige og hans konis syster og Christen Nielsens Hustru og Christen Christensen i Nederkirkegaar.
LINK: Affotografering.
21471744.06.21Birgitte Ibsdatter Kibæk Ib Prindalsen ? Ib Prindalsens kone d 3die Søndag efter Trinitatis Ib Primdalsens Daatter Birgitte Dorret Heede bar det Fader Anders Møll Christen Osters: Boed Heede Jens Brandis Hustru Ib Primdalsens pige.
LINK: Affotografering.
21481744.09.13Karen Jensdatter Paarup? Jens Pedersen ? Jens Pedersens kone d 16 søndag Efter tinit: Jens Pedersens datter Navlig Karen Else {Pedersdatter} Bøchier Bar det Fader Peder Povelsen og Niels Jensen , Søren {Nielsen} Paarup hans Hustru Niels Lassens broder i Olling -
LINK: Affotografering.
21491744.11.15Jens Andersen Kibæk Mølle Anders Poulsen Møller ? Anders Poulsen Møllers kone d 24 Søndag Efter trinit: Anders Povelsen barn i Kibech Møll Navnlig Jens Christen Ostersens hustru bar det Fader Søren {Nielsen} Paarup og Hustru Anders Møll hans Pige .
LINK: Affotografering.
21501744.11.22Jens Andersen Veilgaard Anders Andersen Veilgaard ? Anders Andersen Veilgaards kone N[æ]ste Søndag {efter 24. efter Trin:} for [St] Pedersda Anders Vejlgrds Søn Jens Johan Aggersig bar dend Fader Las Michels. Ib Peders Anders Andersen Kirsten Aggersig.
LINK: Affotografering.
21511744.12.11Anne Larsdatter Kibæk Lars Michelsen ? Lars Michelsens kone dend 11 [un..] Las Michelsen datt Anne Else Kibech bar det Fader Anne Osters datter . Johan Ostersdatter Oster Chrisen Ostersen Anders {Andersen} Vejlgrd hustru.
NOTITS: Dato antaget, kan være en del forkert.
LINK: Affotografering.
21901753.07.01Mette Ibsdatter Kirkegaard- Over Ib Pedersen Abelone Andersdatter {REKONSTRUKTION: fra FT 1787 Bukkær, Assing: 'Ib Pedersen i Overkirkegaards datter Mette .'}
NOTITS: Hendes alder sikkerst fra FT 1787 giver født 1753c, her ansat til midt i året. Hun er opnævnt efter faderens første kone Mette Pedersdatter vel død 1751 eller 1752.
21991755.02.01Manasse Jakobsen Hvedde Jakob Pedersen Mette Jensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'dom: 2da Adv: begravet Jacob {Pedersen} Hveedes Søn Manasses Gl. 1 Aar 10 Maaneder -'}
Begravelse nr. 6018
NOTITS: Dato omtrentlig fra begravelsen 5. dec. 1756 og alderen. Opkaldt efter forrige præst i Assing og Sønder Felding Manasse Tøxen, som døde 11 år før i 1744.
LINK: Affotografering.
22001755.04.13Niels Hansen Olling Hans Pedersen ? Hans Pedersens kone 1755 Døbte dom : Miseric [.m]: døbt Hans Pederson Ollings Søn med navn Niels . Test: Søren Porup, Niels Sørensøn, Christen Lassen, Inger Porup, Kirsten Søren daa[.]ter
NOTITS: Her begynder fødte igen efter 10 års hul fra 1745-1754.
LINK: Affotografering.
22011755.05.20Edel Larsdatter Bukkær Lars Christensen ? Lars Christensens kone III Pintzedag Døbt Lars Christensen i Bøkiær hans daatter Ædele . Test: Jens {Frederiksen} Broch Jens Michelsøn , Ole Madsens Søn Jens Povelsens Hustrue, Christen Nielsøns daatter.
LINK: Affotografering.
22021755.11.02Ole Boesen Heede Boe Jakobsen ? Boe Jakobsens kone Dom : XXIII p: Trin: Døbt Boed Jacobsen i Heeden hans Søn Ole . Test: Niels Jacobens hustrue Johanne Jensdatter Niels Jacobsen Villum {Jensen] Olle Olsen .
LINK: Affotografering.
22031755.12.10Dødfødt Kirkegaard- Neder Christen Mortensen ? Christen Mortensens kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'decb: d. 14 begravet Chresten Mortensen af Nederkirkegrd hs dødfødde barn .'}
Begravelse nr. 6006
NOTITS: Fødsel ansat 4 dage før begravelsen.
LINK: Affotografering.
22041756.03.25Karen Pedersdatter Mosgaard Peder Sørensen Soldat ? Peder Sørensen Soldats kone 1756 [...] Fest Sancfiat: Mar {forstået som Annuntiatio Beatæ Mariæ Virginis} Døbt Peder Sørensen Soldat i Moosgd hs Daater Karen . Test: Povel Andersens Hustru i Mosgrd bar det: Søren Iversens dætr af Olling. Povel Andersøn i Moosgd Anne {Pedersdatter} Hvede ibid: Søren Iversøn Søn Niels {Sørensen}
LINK: Affotografering.
22051756.04.04Dorothea Nielsdatter Paarup Niels Jakobsen Heede ? Niels Jakobsen Heedes kone Dom : Judica Døbte Niels Jacobsen Heede i Porup hs datr Dorothea . Test: Otte Pedersen i Porup, Mads Jensen ibm. Jens Thuesen ibid. Dorthe Jensdatr paa Heeden Bar det . Anne Ostersda .
LINK: Affotografering.
22061756.08.01Anna Svendsdatter  Svend Jensen Soldat ? Svend Jensen Soldats kone dom: 7 p: Trinit: Publiceret Svend Jensen Soldats barn navl: Anna dets daab . Test: Kirsten Iversdatr Appelone {Andersdatter} Ib Pedersens hustrue, Peder Sørensen Soldat Niels Sørensen Soldat . Jacob Persen i Overkkgrd.
LINK: Affotografering.
22071756.08.01Cicilia Maria Jensdatter Bukkær Jens Poulsen Skrædder ? Jens Poulsen Skrædders kone eod {dom: t p: Trinit:} Døbt Jens Povelsen Skræder i Bukier hs Daatr nauvl : Sicilea Maria . Test: Søren Porups hustrue , Jens Nielsens tieneste Pige i Bukier Søren Porup Niels Jacobsen i Porup, Rasmus Nielsen i Bukier.
LINK: Affotografering.
22081756.10.17Søren Pedersen Harreskov Peder Jørgensen Harreskov Maren Larsdatter dom: 18 p. Trinit: Døbt Peder Jørgensen Harredskovs Søn navnl Søren. Test: Peder Jørgensens Kones {Maren Larsdatters} Søster {?Kirsten Larsdatter} Sø[ren] Sønderskov da{..} af Borris bar det . Kirsten Jørgensdatr Harredskov . Jens Jrøgensen Harresdskov , Niels Pedersen Olling, Lars Pedersen Harredskov.
NOTITS: Moderen er fra Sønderskov i Borris sogn. Der er kun set en søster der måske lever i 1756 nemlig Kirsten Larsdatter, men hun er ikke set efter fødslen.
LINK: Affotografering.
22091756.12.03Karen Christensdatter Kirkegaard- Neder Christen Mortensen Karen Christensdatter d: 3 Decembr: Døbt Christen Mortensens NedrKKegrd hans datr nauvl: Karen . Test : Ib Pedersen Aggersigs hustrue bar det Birgitte Peder Rasmussen datr i Ndr Kg{..] Ib Pedersen Aggersig Niels Pedersen Olling Niels Pedersen Aggers,
NOTITS: Moderen døde næste dag efter fødslen.
LINK: Affotografering.