Sønder Omme Kommenteret Kirkebog 
Begravede mandkøn 1685 - 1700
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Sønder Omme kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er ikke godt overskuelig.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter stedet står den best skønnede alder. 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for at være afvigende fra den rigtige alder. Afvigelser op til 8 år findes let.
Dernæst DØBT, som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
DKB: Degnens Kirkebog 1691+. PKB: Præstens Kirkebog 1685+.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 6002 1685.12.13 ? Niels/en/datter, Kirkeby, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1685.07.26. FAR: Niels Pedersen Kirkeby. MOR: ? Niels Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 13 Decmb Niels {Pedersen} Kirchebys Barn blef begrafvit i Omme Kirchegaard.
Dåb nr. 2002

Nr. 6007 1686.06.13 Niels Brande, Bøvl.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Die Domin. 3 Penteco{..} blef Niels Brande i Bøfvel begrafvet i Omme Kirchegaard.

Nr. 6009 1686.08.11 ? Niels/en/datter, Baggesgaard. FAR: Niels Baggesgaard. MOR: ? Niels Baggesgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 11 Augusti blef Niels Bagisgaards Barn begrafvet i Omme Kirchegaard.

Nr. 6013 1686.11.21 Dødfødt, Bøvl, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Lars Olufsen Kær. MOR: Mette.
KIRKEBOGSTEKSTEN: D. 25 post Trinit. blef Las {Olufsen} Kiers Barn begrafvit som var et drengebarn i Omme Kirchegaard.
NOTITS: Forældrene gift i juni 1686. Da degnen ellers sætter navne på børn antages her, at det drejer sig om et dødfødt barn.
Dåb nr. 1999

Nr. 6015 1687.01.12 Dødfødt, Hallundbæk, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Christen Larsen. MOR: ? Christen Larsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 12 januarij blef Christen Lassøns i Hallendbech Barn som var dødfød begrafvet i Omme Kircheg.
Dåb nr. 1998

Nr. 6016 1687.01.23 Dødfødt, Stakroge, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Niels Torbensen. MOR: Inger Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: D. Septuagesim blef Niels Terbensøns barn i Stakrog, naunlig et drengebarn som var dødfød, begrafvet i Omme Kirchegaard.
NOTITS: Moderens navn i præstens kirkebog 1692.
Dåb nr. 1997

Nr. 6018 1687.05.25 Peder Jensen, Kirkeby, SAND ALDER: 0.11 (å.m), DØBT: 1686.06.06. FAR: Jens Pedersen den Yngre. MOR: ? Jens Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen d 25 Maij blef Peder Jens, som var Jens Pedersøn den yngris barn i Kircheby befrafvet i Omme Kirchegaard.
Dåb nr. 2011

Nr. 6020 1688.03.25 Mathis Pedersen, Bøvl.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dominica Lætare blef Matthis Pedersøn i Bøfl, begrafvet i Omme Kirchegaard.

Nr. 6021 1688.12.13 Jens Eskesen, LilleBrande, SAND ALDER: 40c+, DØBT: 1648c-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 13 Decembr. blef Jens Eskesøn af Lilibra{...} begrafvet i Omme Kirchegaard.
NOTITS: Født i Tarp i Borris sogn. Dette ses i pantebrevet fra 1681 nedenfor. Han kaldes der i karl vel betydende ungkarl. I Markbogen 1683 er han ejer af den halve gård i Grarup i Brande. Da han kan låne 99 rigsdaler ud i 1681 må han være noget over 30 på den tid.
LINK: Pantebrev 1681 Grarup i Brande fra Jakob Ulfeld til Jens Eskesen.

Nr. 6022 1688.12.19 Peder Christensen, Skovsende.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 19 Decembr. blef Peder Christensøn af SkofsEnd begrafvet i Omme Kirchegaard.

Nr. 6023 1689.02.02 Oluf Tøgersen, Bøvl, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1689.01.27. FAR: Thøger Lassen. MOR: ? Thøger Lassens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 2 Februarij blef Tøger Lassøns barn i Bøvl, ved Nafn Oluf Tøgers begrafvet i Omme Kirchegaard.
Dåb nr. 2040

Nr. 6024 1689.03.06 Anders Knudsen, Skovsende.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 6 Martij blef Anders Knudsøn i Skofsend begrafvet Omme Kirchegaard.

Nr. 6025 1689.08.28 Jørgen Brun, Skovsende.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 28 Augusti blef Jørgen Brun i SkofsEnd begravet i Omme Kirchegard.

Nr. 6027 1689.11.06 Niels Pedersen, Hallundbæk. FAR: Peder Nielsen. MOR: ? Peder Nielsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 6 Novemb. blef Peder Nielsøns barn i Hallendbech begrafvet i Omme Kirchegaard ved Nafn Niels.
NOTITS: Her begynder en epidemi, der i løbet af fem måneder fra nov. 1689 til marts 1690 koster 12, mest børn, livet i Sønder Omme sogn.

Nr. 6028 1689.12.15 Christen Nielsen, Filskov, SAND ALDER: 2.09 (å.m), DØBT: 1687.03.25. FAR: Niels Michelsen. MOR: ? Niels Michelsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 15 Decembr. blef Niels Michelsøns barn i Filskov Christen Nielsøn begrafvit i Omme Kirchegaard.
Dåb nr. 2017

Nr. 6029 1689.12.18 Anders Nielsen, Filskov, SAND ALDER: 0.09 (å.m), DØBT: 1689.03.03. FAR: Niels Michelsen. MOR: ? Niels Michelsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 18 Decembr. blef Niels Michelsøns barn i filskov Anders Nielsøn begravit i Omme Kirerchegaard.
Dåb nr. 2042

Nr. 6034 1690.02.17 Anders Christensen, Østerby, SAND ALDER: 1.05 (å.m), DØBT: 1688.10.07. FAR: Christen Christensen. MOR: Sidsel Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 17 Februarij blef Christen Chrisensøns barn i Østerby, nem[p..] Anders Christensøn, begravet i Omme Kirchegaard.
Dåb nr. 2038

Nr. 6036 1690.02.24 Jakob Jensen, Kirkeby. FAR: Jens Pedersen den Ældre. MOR: ? Jens Pedersen den Ældres 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 24 Februarij blef Jens Pedersøns den ældris Barn i Kircheby, ved Nafn Jacob Jensøn begravet i Omme Kirchegaard.

Nr. 6043 1691.02.08 Christen Andersen, Østerby, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1691.02.04. FAR: Anders Sørensen. MOR: ? Anders Sørensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 8 Febr. blef Anders Sørensøns barn i Østerby begravit ved Nafn Christen.
Dåb nr. 2063

Nr. 6044 1691.05.11 Oluf Nielsen Lejerskov, Kirkeby, SAND ALDER: 39c, DØBT: 1652c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 11 May blev Sl. Hr. Oluf Nielsen Lejerskov begravit i Synder=Omme Kir[..] døde d 4 May.
NOTITS: Præst i Sønder Omme 1684-91. Født i Lejerskov, hvor hans far Niels Olufsen var præst fra 1645c - 1655.

Nr. 6046 1692.01.19 Michel Lassen, LilleBrande.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 19 jnaurij blef Michel Lassøn i Lild Brand begravet i Omme Kirchegaard.
DKB: Anno 1692 d 19 Januarij . blefMichel Lassøn i Lildbrand begravet.


Nr. 6047 1692.02.28 Peder Mathiasen, Skovsende.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 28 Februarij blef Peder Matthisøn i SkofsEnd begravet i Omme kirchegaard.
DKB: d 28 Febr. blef Peder Matthisøn i SkofsEnd begravet.


Nr. 6053 1693.03.29 Niels Sørensen, Skovsende.
KONE: Kirsten Michelsdtter, Skovsende, Sønder Omme, Begravet 10 dage før ham.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 29 {Aprilis fra sammnehæng} blef Niels Sørensøn i SkofsEnd begrafvet .
DKB: d 29 Martij blef Niels Sørensen af SkofsEnd begravet..


Nr. 6054 1693.07.05 Christen Christensen, Skovsende, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1693.04.23. FAR: Christen Poulsen. MOR: Anne Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 5 Julij blef Christen {..}velsøns barn begrafvet ved Nafn Christen.
DKB: d 5 Julij blef Christen Povelsøns Barn ved Nafn Christen af SkofsEnd begrafvet.


Nr. 6057 1693.09.11 Dødfødt, Østerby (Midtgaard), SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1693.09.06. FAR: Christen Christensen Midtgaard. MOR: Sidsel Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: [paelø] blef begravet it dødfød barn sc: Christ Mitgaa{..}.

NOTITS: Glemt i præstens kirkebog. Begravelsen før er 13. aug begravelsen efter 25 september, der i mellem ligger denne begravelse.

Nr. 6059 1693.11.01 Jens Madsen Baggesgaard, Baggesgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 1 Nov: blef Jens {Madsen} Baggisgaard begrafve[.].

NOTITS: Glemt i præstens kirkebog.

Nr. 6062 1694.01.14 Peder Andersen, Omvraa.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 14 januarij blef Peder Andersøn i Omvraa begrafvet
DKB: d 14 Janv: blef Peder andersøn i Omvraa begrafvet.


Nr. 6063 1694.01.21 Niels Bertelsen, Hjortlund.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 21 januarij blef Niels Bertelsen Hiortlund begrafvet.
DKB: d 21 Janv: blef Niels Hiortlund begravit.


Nr. 6065 1694.03.09 Christen Christensen, Østerby, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1694.02.25. FAR: Christen Eskildsen. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 9 Martij blef Christen Eskelsøns barn ved nafn Christen af Østerby begrafvet.
DKB: d 7 Martij blef Maren østerbye begrafvit [proximodis?] hendis Søn Chri{...}.

NOTITS: Christen er tvilling. Moderen begravet to dage før.

Nr. 6067 1694.10.26 Mads Christensen, Skovsende, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1694.10.07. FAR: Christen Nielsen Krog. MOR: ? Christen Krogs 1. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 26 Ocobr blef Christen Krogis barn ved Nafn Matz begravet.
DKB: d 26 Octobr blef Christen Krogis barn ved Nafn Matz begravet.

Dåb nr. 2108

Nr. 6068 1694.12.02 Niels Christensen Krog, Stakroge?.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 1 Advent blef Niels Christens_ Krog begravet.
DKB: d 1 Advent . blef Niels Christensøn Krog begravet.


Nr. 6072 1695.07.09 Peder Nielsen, Skovsende, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1695.04.28. FAR: Niels Christensen. MOR: Kirsten Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 9 julij blef Niels Christensøns barn ved Nafn Peder . af SkofsEnd begravet.
DKB: d 9 julij blef Niels Christensøns barn ved Nafn Peder, af SkofsEnd begravet.

Dåb nr. 2116

Nr. 6073 1695.07.17 Anders Pedersen, Skovsende.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 17 Julij blef Anders Peders_ af SkofsEnd begraf{..}.
DKB: d 17 julij blef Anders Pedersen af SkofsEnd begravet.


Nr. 6075 1695.11.24 Peder Pedersen, Hallundbæk, SAND ALDER: 12+, DØBT: 1684-. FAR: Peder Gregersen. MOR: ? Peder Gregersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 24 Novembr blef Peder gregersøns barn Nafnlig Peder begravet.
DKB: d 24 Novembr . blef Peder Gregersøns barn ved Nafn Peder begravet.

NOTITS: Peder Gregersen formodes gift to gange. 2. gang 1693c for efter 1694 får han flere børn.

Nr. 6076 1695.12.01 Oluf Jepsen, Omvraa.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 1 Decembr. blef Oluf Jepsøn i Omvraa begrafv{..}.
DKB: d 1 December . blef Oluf Jepsøn i Omvraa begravet .


Nr. 6077 1696.01.16 Henrik Gabriel Sørensen Hærup, Kirkeby (Præstegaarden), SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1696.01.06. FAR: Søren Michelsen Hærup. MOR: Dorothea Hedvig Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 16 januarij blef hp. Sørens {Michelsen Hærups} lille Søn, ved Nafn Henrich Gabriel , begravet i Omme Kirche .
DKB: d 16 januarij blef Henrich-Gabriel Hr. Sørens Lille Søn begravet.

NOTITS: Hjemmedøbt 10 dag før begravelsen.

Nr. 6078 1696.02.09 Christen Pedersen Smidstrup, Bøvl.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 9 Februarij blef Christen Pedersøn Smidstrup begrafvet.
DKB: d 9 Februarij blef Christen Pedersøn Smidstrup begrafvet.


Nr. 6080 1696.03.25 Niels Andersen, Bøvl.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 25 Martij blef Niels anders_ i Bøvl begrafvet.
DKB: d 25 Martij blef Niels Andersøn i Bøvl begrafvet .


Nr. 6084 1696.10.07 Peder Jensen, Stakroge, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1696.08.30. FAR: Jens Hiulund. MOR: Kirsten Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 7 Octobr . blef Jens Hiulunds Barn , ved Nafn Peder, begrafvet.
DKB: d 7 Octobr. blef Jens Hiulunds barn ved Nafn Peder begrafvet .

Dåb nr. 2133

Nr. 6087 1697.05.02 Laurids Andersen, Hallundbæk, SAND ALDER: 12+, DØBT: 1684-. FAR: Anders. MOR: Birgitte.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 2 Maij. blef birgitis dreng ved Nafn Lauritz Anders_ begravet.
DKB: d 2 maij blef Birgittis dreng, Nafnlig Lauritz Anders begrafvet.

NOTITS: Ikke set døbt i Sønder Omme 1685-96

Nr. 6090 1697.08.15 Mourids Jespersen, Filskov, SAND ALDER: 62cc, DØBT: 1635cc.
KONE: Bodil Christensdatter, Filskov, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 1697 d 15 Aug{...} blef Moridtz Jespe{...} begravet.
DKB: d 15 Augusti blef Moritz Jespersøn i Filskof begraven .


Nr. 6092 1697.10.17 Peder Nielsen, Skovsende. FAR: Niels Christensen. MOR: Kirsten Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 17 Octobr blef Niels Christensøns barn i SkofsEnde ved Nafn Peder, begrafvet.
DKB: d 17 Octobr. blef Niels Christensøns barn i SkofsEnd ved Nafn Peder begrafv{..}.


Nr. 6094 1698.01.02 Christen Pedersen, Filskov.
KONE: Kirsten Christenskone, Filskov, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 2. januarij ante{...} blef Christen Peders_ af Filsho begravet.
DKB: ANNO 1698 d 2 januarij blef Christen Pedersøn af Filskof begravet .

NOTITS: For Kirsten Christenskone se #2055.

Nr. 6095 1698.01.30 Oluf Pedersen, Skovsende, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1697.09.21. FAR: Peder Christensen. MOR: ? Peder Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 30 januarij blef Peder Christensøns barn ved Nafn Oluf af SkofEnd begravet.
DKB: d 30 Januarij blef Peder Christensøns barn Oluf af SkofsEnd begrafvet .

Dåb nr. 2143

Nr. 6096 1698.02.11 Niels Pedersen, Filskov.
HUSBOND: Mathis Hansen, Filskov, Sønder Omme, †1701 Filskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 11 Febr. blef Niels Pedersøn, Matthies Sv{...} af Filsho begrafven.
DKB: d 11 Februarij blef Niels Peders_ Matthisis Svend af Filsko begravet

NOTITS: Mathis Hansen i Filskov er muligvis smed, fadder 1693.

Nr. 6097 1698.03.16 Peder Christensen Smidstrup, Bøvl, SAND ALDER: 58cc, DØBT: 1640cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 16 Martij blef Peder Christensøn Smidstrup begrafven.
DKB: d 16 Martij blef Peder Christensen Smidstrup af Bøvl begrafven.

NOTITS: Ses 1664 og 1688 i Ny Matrikel.

Nr. 6098 1698.03.27 Laurids Nielsen Møller, Juellingholm (Møllen), SAND ALDER: 58cc, DØBT: 1640cc.
KONE: Kirsten Nielsdatter, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 27 Martij blef Lauridtz Nielsøn Møller begrafven.
DKB: d 27 Martij blef Lauritz Niels_ Møller begrafven .

NOTITS: Laurids Nielsen ses i Juellingsholms Mølle 1664. Konen Kirten Nielsdatter begravet 1. dec. 1705.

Nr. 6101 1698.04.13 Niels Nielsen, Kirkeboy.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 13 Aprilis blef Niels Nielsøn af Kircheby begrafven.
DKB: d 13 Dito {Aprilis} blef Niels Niels_ af Kircheby begrafvet.


Nr. 6102 1698.04.25 Anders Christensen, Østerby, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1698.03.16. FAR: Christen Christensen. MOR: Sidsel Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 25 Aprilis blef Christen Christensøns barn i Østerby ved Nafn Anders begrafv{..}.
DKB: d 25 Dito {Aprilis} blef Christen Christensøns barn Ander af Østerby begraven.

NOTITS: Begravet circa fire uger gammel.

Nr. 6104 1698.10.30 Niels Olufsen, Filskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB:
DKB: d 30 Octobr . blef Niels Olufsøn af Filskof begrafven .


Nr. 6105 1698.11.20 Jens Jakobsen, Hvelplund.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 20 Novembr blef Jens Jacobs_ af Hvelplund begrafvet .
DKB: d 20 Novembr. blef Jens Jacobsøn af Hvelplund begrafven .


Nr. 6108 1699.02.02 Jens Jørgensen, Juellingholm (Mølle). FAR: Jørgen Møller. MOR: ? Jørgen Møllers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 2 Februarij blev Jørgen Møllers Søn Nafnlig Jens begrafve{.}.
DKB: d 2 Februarij blef Jørgen Møllers Søn , ved Nafn Jens, begrafven .

NOTITS: Ikke født i Sønder Omme, Jørgen Møller er lige kommet til Juellingsholm Mølle fra et andet sogn efter Laurids Nielsen Møllers død.

Nr. 6109 1699.03.12 Peder Lauridsen, Bøvl.
KONE: Mette Nielsdatter, Bøvl, Sønder Omme, †1692.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 12 Martij blef Peder Lauridtzen af bøvl begrafvet .
DKB: d 12 Martij blef Peder Laruidsøn af Bøvl befrafven .


Nr. 6110 1699.03.22 Oluf Bertelsen, Filskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 22 Martij blef Oluf Bertelsøn af Filsko begraven.
DKB: d 22 Martij blef Oluf Bertelsøn af Filsko begraven.


Nr. 6113 1699.07.09 Peder Larsen, Hvelplund.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {...} julij bl{..} {.....} af Hvelplund {...}rafvet .
DKB: d 9 julij blef Peder Lassøn af Hvelplund begrafven .


Nr. 6114 1699.07.21 Christen Jensen, Østerby.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {..} 21 julij blef Christen Jensøn af Østerby begrafven .
DKB: d 21 Julij blef Christen Jensøn af Østerby begrafven .


Nr. 6117 1699.08.06 Jens Pedersen, Østerby, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1699.04.03. FAR: Peder Ottesen, Gørklint, Holsted. MOR: Karen Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Samme dag {d 6 Augusti} blef Karen {....}daatters barn {..}d Nafn Jens af Østerby begrafvet .
DKB: d 6 Augusti blef Karen Jensdaatters barn ved Nafn Jensaf Østerby begrafvet.

Dåb nr. 2168

Nr. 6121 1699.10.08 Peder Jensen, LilleBrande, SAND ALDER: 1.08 (å.m), DØBT: 1698.02.27. FAR: Jens Larsen den Yngre. MOR: Karen Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Søndagen d 8 Octobr blef Jens Lassøns den yngris barn af Lilbrand ved Nafn Peder Jens_ begrafven .
DKB: d 8 Octobr . blef Jens Lassøns d yngris barn ved Nafn Peder af Brande begrafven.


Nr. 6122 1699.12.10 Christen Jensen, Kirkeby, SAND ALDER: 2.06 (å.m), DØBT: 1697.06.06. FAR: Jens Pedersen den Yngre. MOR: Anne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 10 Decembr . blef Jens Pedersøns den yngris barn , nafnlig Christen Jens_. af Kircheby begrafvet.
DKB: d 10 Decembr: Ung Jensis {Pedersens} barn ved Nafn Christen af Kircheby begrafven .

Dåb nr. 2138

Nr. 6123 1699.12.13 Peder Nielsen Filskov, Skovsende.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 13 Decembr. blef Peder Niels_ Filsko af SkofsEnd begrafvet.
DKB: d 13 Decembr . blef Peder Nielsøn filsko af SkofsEnd begraven .


Nr. 6124 1699.12.17 Niels Jensen, Hvelplund.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 17 Decembr. blef Niels Jensøn af Hvelplund begrafven.
DKB: d 17 Decembr . blef Niels Jensøn af Hvelplund begrafven.


Nr. 6125 1700.01.07 Christen Nielsen Krog, Skovsende.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 7 januarij blef Christen {Nielsen} Krog af SkofsEnd begrafvet -
DKB: ANNO 1700 . d 7 januarij blef Christen {Nielsen} Krog af SkofsEnd begrafven.

NOTITS: Christen Krog og Christen Olufsen er forskellige personer i Skovsende, se #2048.

Nr. 6126 1700.01.07 Peder Jensen, Kirkeby, SAND ALDER: 15+, DØBT: 1685-. FAR: Jens Pedersen den Ældre. MOR: Maren Olesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Samme dag {d 7 januarij} blef Peder Jensøn af Kircheby begrafven . Gl. Jensis Søn.
DKB: Samme dag {d 7 januarij} blef Peder Jensøn , gl. Jensis Søn af Kirckeby begrafven .

NOTITS: 1. kone Maren Olesdatter †1686.

Nr. 6127 1700.01.10 Lars Larsen, LilleBrande.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 10 januarij blef Las Lassøn af brand begrafv{..}.
DKB: d 10 januarij blef Las Lassøn af Lild Brande begrafven .


Nr. 6129 1700.01.28 Peder Nissen, Hallundbæk, SAND ALDER: 1.05 (å.m), DØBT: 1698.08.28. FAR: Nis Andersen Hallundbæk. MOR: Johanne Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 28 januarij blef Nis {Andersen} Hallundbechs barn begrafvet nemp Peder Niss_.
DKB: d 28 januarij blef Nis Hallundbechs barn , Nafnlig Peder Nissøn begrafven.


Nr. 6130 1700.02.07 Anders Sørensen, Baggesgaard, SAND ALDER: 6.04 (å.m), DØBT: 1693.10.15. FAR: Søren Michelsen Baggesgaard. MOR: Kirsten Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 7 Febrarij . blef Søren {Michelsen} bagisgaards Søn Nafnlig Anders Sørens_ af Bagisgaard begrafvet.
DKB: d 7 Februarij blef Søren Bagisgaards Søn , Nafnlig Anders begrafven.


Nr. 6132 1700.03.25 Stephan Nielsen, Skovsende, SAND ALDER: 1.04 (å.m), DØBT: 1698.11.02. FAR: Niels Christensen. MOR: Kirsten Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 25 Martij antea blef Niels Christensøns barn {..}aflig Stephan af {.}kofsEnd begrafvet.
DKB: d 25 Martij, antea {"før", står i kirkebogen efter begravelsen 1. april blef Niels Christensøns barn, Nafnlig Stephan af SkofsEnd begrafvet.


Nr. 6134 1700.04.09 Hans Mathisen, Filskov, SAND ALDER: 1.05 (å.m), DØBT: 1698.11.01. FAR: Mathis Hansen Filskov. MOR: Anne Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 1700 Langfredag d 9 April blef Matthis Hansøns barn , nafnlig Hans af Filsko begrafven .
DKB: d 9 Aprilis blef Matthis {Hansen} Filskofs barn , Nafnlig Hans af Filskof begrafven.

Dåb nr. 2161

Nr. 6135 1700.04.12 Niels Torbensen, Bøvl.
KONE: Inger Nielsdatter, Bøvl, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Anden Paaskedag d 12 April. blef Niels Terbensen af Bøvl begrafv{.}.
DKB: d 12 Aprilis blef Niels Torbensøn af Bøvl begrafven.


Nr. 6136 1700.04.13 Christen Clemmensen, Østerby.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Tredie Paaskedag blef Christen Clemeds_ af Østerby begrafven.
DKB: d 13 Aprilis blef Christen Clemmedsøn af Østerby begrafven.


Nr. 6140 1700.05.23 Christen Nielsen Kræmmer, Bøvl.
KONE: Inger Jensdatter, Bøvl, Sønder Omme, †1701 Bøvl.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 23 Maij blef Christen Nielsøn Kremmer af Bø{..} begrav{..}.
DKB: d 23 Maij blef Christen Nielsen {.....} af [.....] begrafvet .


Nr. 6141 1700.06.20 Jesper Christensen, Simmelshus, SAND ALDER: 4.03 (å.m), DØBT: 1694.02.28. FAR: Christen Sørensen Simmel. MOR: Anne Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d [..] junij blef Chris{...} {.}immels barn ved {.}afn Jesper begrafve{..}
DKB: d 20 junij blef Chrisetn Simmels barn, Nafnlig Jesper ebgrafvet .

Dåb nr. 2096

Nr. 6145 1700.09.09 Peder Jensen, LilleBrande. FAR: Jens Larsen den Yngre. MOR: Karen Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 9 Septembr . blef Jens Lassøns d yngris barn ved Nafn Peder begrafvet af brand.
DKB: d 9 Septembr . blef Jens Lassøns d yngris barn Nafnlig Peder af Brand begrafvet.