Sønder Omme Kommenteret Kirkebog 
Begravede mandkøn 1685 - 1700
Klapversion - kirkebogsteksten og notitser klapper ud
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Sønder Omme kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender dåbens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter stedet står den best skønnede alder. 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for at være afvigende fra den rigtige alder. Afvigelser op til 8 år findes let.
Dernæst DØBT, som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
DKB: Degnens Kirkebog 1691+. PKB: Præstens Kirkebog 1685+.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.

Klik på en linie, så klapper kirkebogsteksten ud. Klik nok engang, så går teksten væk igen.
Vis alle tekster (klik) .... Vis kun en linie per tekst (klik)
Nr. 6002 1685.12.13 ? Niels/en/datter, Kirkeby, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1685.07.26. FAR: Niels Pedersen Kirkeby. MOR: ? Niels Pedersens kone.
Nr. 6007 1686.06.13 Niels Brande, Bøvl.
Nr. 6009 1686.08.11 ? Niels/en/datter, Baggesgaard. FAR: Niels Baggesgaard. MOR: ? Niels Baggesgaards kone.
Nr. 6013 1686.11.21 Dødfødt, Bøvl, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Lars Olufsen Kær. MOR: Mette.
Nr. 6015 1687.01.12 Dødfødt, Hallundbæk, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Christen Larsen. MOR: ? Christen Larsens kone.
Nr. 6016 1687.01.23 Dødfødt, Stakroge, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Niels Torbensen. MOR: Inger Nielsdatter.
Nr. 6018 1687.05.25 Peder Jensen, Kirkeby, SAND ALDER: 0.11 (å.m), DØBT: 1686.06.06. FAR: Jens Pedersen den Yngre. MOR: ? Jens Pedersens kone.
Nr. 6020 1688.03.25 Mathis Pedersen, Bøvl.
Nr. 6021 1688.12.13 Jens Eskesen, LilleBrande, SAND ALDER: 40c+, DØBT: 1648c-.
Nr. 6022 1688.12.19 Peder Christensen, Skovsende.
Nr. 6023 1689.02.02 Oluf Tøgersen, Bøvl, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1689.01.27. FAR: Thøger Lassen. MOR: ? Thøger Lassens kone.
Nr. 6024 1689.03.06 Anders Knudsen, Skovsende.
Nr. 6025 1689.08.28 Jørgen Brun, Skovsende.
Nr. 6027 1689.11.06 Niels Pedersen, Hallundbæk. FAR: Peder Nielsen. MOR: ? Peder Nielsens kone.
Nr. 6028 1689.12.15 Christen Nielsen, Filskov, SAND ALDER: 2.09 (å.m), DØBT: 1687.03.25. FAR: Niels Michelsen. MOR: ? Niels Michelsens kone.
Nr. 6029 1689.12.18 Anders Nielsen, Filskov, SAND ALDER: 0.09 (å.m), DØBT: 1689.03.03. FAR: Niels Michelsen. MOR: ? Niels Michelsens kone.
Nr. 6034 1690.02.17 Anders Christensen, Østerby, SAND ALDER: 1.05 (å.m), DØBT: 1688.10.07. FAR: Christen Christensen. MOR: Sidsel Andersdatter.
Nr. 6036 1690.02.24 Jakob Jensen, Kirkeby. FAR: Jens Pedersen den Ældre. MOR: ? Jens Pedersen den Ældres 2. kone.
Nr. 6043 1691.02.08 Christen Andersen, Østerby, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1691.02.04. FAR: Anders Sørensen. MOR: ? Anders Sørensens kone.
Nr. 6044 1691.05.11 Oluf Nielsen Lejerskov, Kirkeby, SAND ALDER: 39c, DØBT: 1652c.
Nr. 6046 1692.01.19 Michel Lassen, LilleBrande.
Nr. 6047 1692.02.28 Peder Mathiasen, Skovsende.
Nr. 6053 1693.03.29 Niels Sørensen, Skovsende.
Nr. 6054 1693.07.05 Christen Christensen, Skovsende, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1693.04.23. FAR: Christen Poulsen. MOR: Anne Nielsdatter.
Nr. 6057 1693.09.11 Dødfødt, Østerby (Midtgaard), SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1693.09.06. FAR: Christen Christensen Midtgaard. MOR: Sidsel Andersdatter.
Nr. 6059 1693.11.01 Jens Madsen Baggesgaard, Baggesgaard.
Nr. 6062 1694.01.14 Peder Andersen, Omvraa.
Nr. 6063 1694.01.21 Niels Bertelsen, Hjortlund.
Nr. 6065 1694.03.09 Christen Christensen, Østerby, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1694.02.25. FAR: Christen Eskildsen. MOR: Maren Christensdatter.
Nr. 6067 1694.10.26 Mads Christensen, Skovsende, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1694.10.07. FAR: Christen Nielsen Krog. MOR: ? Christen Krogs 1. kone.
Nr. 6068 1694.12.02 Niels Christensen Krog, Stakroge?.
Nr. 6072 1695.07.09 Peder Nielsen, Skovsende, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1695.04.28. FAR: Niels Christensen. MOR: Kirsten Pedersdatter.
Nr. 6073 1695.07.17 Anders Pedersen, Skovsende.
Nr. 6075 1695.11.24 Peder Pedersen, Hallundbæk, SAND ALDER: 12+, DØBT: 1684-. FAR: Peder Gregersen. MOR: ? Peder Gregersens kone.
Nr. 6076 1695.12.01 Oluf Jepsen, Omvraa.
Nr. 6077 1696.01.16 Henrik Gabriel Sørensen Hærup, Kirkeby (Præstegaarden), SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1696.01.06. FAR: Søren Michelsen Hærup. MOR: Dorothea Hedvig Sørensdatter.
Nr. 6078 1696.02.09 Christen Pedersen Smidstrup, Bøvl.
Nr. 6080 1696.03.25 Niels Andersen, Bøvl.
Nr. 6084 1696.10.07 Peder Jensen, Stakroge, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1696.08.30. FAR: Jens Hiulund. MOR: Kirsten Pedersdatter.
Nr. 6087 1697.05.02 Laurids Andersen, Hallundbæk, SAND ALDER: 12+, DØBT: 1684-. FAR: Anders. MOR: Birgitte.
Nr. 6090 1697.08.15 Mourids Jespersen, Filskov, SAND ALDER: 62cc, DØBT: 1635cc.
Nr. 6092 1697.10.17 Peder Nielsen, Skovsende. FAR: Niels Christensen. MOR: Kirsten Pedersdatter.
Nr. 6094 1698.01.02 Christen Pedersen, Filskov.
Nr. 6095 1698.01.30 Oluf Pedersen, Skovsende, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1697.09.21. FAR: Peder Christensen. MOR: ? Peder Christensens kone.
Nr. 6096 1698.02.11 Niels Pedersen, Filskov.
Nr. 6097 1698.03.16 Peder Christensen Smidstrup, Bøvl, SAND ALDER: 58cc, DØBT: 1640cc.
Nr. 6098 1698.03.27 Laurids Nielsen Møller, Juellingholm (Møllen), SAND ALDER: 58cc, DØBT: 1640cc.
Nr. 6101 1698.04.13 Niels Nielsen, Kirkeboy.
Nr. 6102 1698.04.25 Anders Christensen, Østerby, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1698.03.16. FAR: Christen Christensen. MOR: Sidsel Andersdatter.
Nr. 6104 1698.10.30 Niels Olufsen, Filskov.
Nr. 6105 1698.11.20 Jens Jakobsen, Hvelplund.
Nr. 6108 1699.02.02 Jens Jørgensen, Juellingholm (Mølle). FAR: Jørgen Møller. MOR: ? Jørgen Møllers kone.
Nr. 6109 1699.03.12 Peder Lauridsen, Bøvl.
Nr. 6110 1699.03.22 Oluf Bertelsen, Filskov.
Nr. 6113 1699.07.09 Peder Larsen, Hvelplund.
Nr. 6114 1699.07.21 Christen Jensen, Østerby.
Nr. 6117 1699.08.06 Jens Pedersen, Østerby, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1699.04.03. FAR: Peder Ottesen, Gørklint, Holsted. MOR: Karen Jensdatter.
Nr. 6121 1699.10.08 Peder Jensen, LilleBrande, SAND ALDER: 1.08 (å.m), DØBT: 1698.02.27. FAR: Jens Larsen den Yngre. MOR: Karen Pedersdatter.
Nr. 6122 1699.12.10 Christen Jensen, Kirkeby, SAND ALDER: 2.06 (å.m), DØBT: 1697.06.06. FAR: Jens Pedersen den Yngre. MOR: Anne Christensdatter.
Nr. 6123 1699.12.13 Peder Nielsen Filskov, Skovsende.
Nr. 6124 1699.12.17 Niels Jensen, Hvelplund.
Nr. 6125 1700.01.07 Christen Nielsen Krog, Skovsende.
Nr. 6126 1700.01.07 Peder Jensen, Kirkeby, SAND ALDER: 15+, DØBT: 1685-. FAR: Jens Pedersen den Ældre. MOR: Maren Olesdatter.
Nr. 6127 1700.01.10 Lars Larsen, LilleBrande.
Nr. 6129 1700.01.28 Peder Nissen, Hallundbæk, SAND ALDER: 1.05 (å.m), DØBT: 1698.08.28. FAR: Nis Andersen Hallundbæk. MOR: Johanne Pedersdatter.
Nr. 6130 1700.02.07 Anders Sørensen, Baggesgaard, SAND ALDER: 6.04 (å.m), DØBT: 1693.10.15. FAR: Søren Michelsen Baggesgaard. MOR: Kirsten Nielsdatter.
Nr. 6132 1700.03.25 Stephan Nielsen, Skovsende, SAND ALDER: 1.04 (å.m), DØBT: 1698.11.02. FAR: Niels Christensen. MOR: Kirsten Pedersdatter.
Nr. 6134 1700.04.09 Hans Mathisen, Filskov, SAND ALDER: 1.05 (å.m), DØBT: 1698.11.01. FAR: Mathis Hansen Filskov. MOR: Anne Hansdatter.
Nr. 6135 1700.04.12 Niels Torbensen, Bøvl.
Nr. 6136 1700.04.13 Christen Clemmensen, Østerby.
Nr. 6140 1700.05.23 Christen Nielsen Kræmmer, Bøvl.
Nr. 6141 1700.06.20 Jesper Christensen, Simmelshus, SAND ALDER: 4.03 (å.m), DØBT: 1694.02.28. FAR: Christen Sørensen Simmel. MOR: Anne Sørensdatter.
Nr. 6145 1700.09.09 Peder Jensen, LilleBrande. FAR: Jens Larsen den Yngre. MOR: Karen Pedersdatter.