Sønder Omme Kommenteret Kirkebog 
Begravede mandkøn 1685 - 1700
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Sønder Omme kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Dvs. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter navnet står den best skønnede alder (Ald.). 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for afvigelser op til 8 år, sjældent mere.
Dernæst Født (egentlig døbt), som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45 som er 45.00 til 45.11 måneder), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
DKB: Degnens Kirkebog 1691+. PKB: Præstens Kirkebog 1685+.
En linje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   1774.11.27 Dødfødt, , Lundfod, Knud Thomsen, Inger Pedersdatter

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   1774.12.25 Sidsel Sørensdatter, Flø, Søren Sørensen, Mette Pedersdatter

Født bruges her for døbe dato eller år.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 6001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den døde
Nr.DatoNavnEfternavnStedAld.KB alderFødtFamilieKirkebogstekst
60021685.12.13? Niels/en/datter Kirkeby 0.05  1685.07.26 FAR: Niels Pedersen Kirkeby.MOR: ? Niels Pedersens kone. d 13 Decmb Niels {Pedersen} Kirchebys Barn blef begrafvit i Omme Kirchegaard.
Dåb nr. 2002
60071686.06.13Niels Brande Bøvl     Die Domin. 3 Penteco{..} blef Niels Brande i Bøfvel begrafvet i Omme Kirchegaard.
60091686.08.11? Niels/en/datter Baggesgaard    FAR: Niels Baggesgaard.MOR: ? Niels Baggesgaards kone. d 11 Augusti blef Niels Bagisgaards Barn begrafvet i Omme Kirchegaard.
60131686.11.21Dødfødt Bøvl 0.00   FAR: Lars Olufsen Kær.MOR: MetteD. 25 post Trinit. blef Las {Olufsen} Kiers Barn begrafvit som var et drengebarn i Omme Kirchegaard.
NOTITS: Forældrene gift i juni 1686. Da degnen ellers sætter navne på børn antages her, at det drejer sig om et dødfødt barn.
Dåb nr. 1999
60151687.01.12Dødfødt Hallundbæk 0.00   FAR: Christen Larsen.MOR: ? Christen Larsens kone. d. 12 januarij blef Christen Lassøns i Hallendbech Barn som var dødfød begrafvet i Omme Kircheg.
Dåb nr. 1998
60161687.01.23Dødfødt Stakroge 0.00   FAR: Niels Torbensen.MOR: Inger NielsdatterD. Septuagesim blef Niels Terbensøns barn i Stakrog, naunlig et drengebarn som var dødfød, begrafvet i Omme Kirchegaard.
NOTITS: Moderens navn i præstens kirkebog 1692.
Dåb nr. 1997
60181687.05.25Peder Jensen Kirkeby 0.11  1686.06.06 FAR: Jens Pedersen den Yngre.MOR: ? Jens Pedersens kone. Onsdagen d 25 Maij blef Peder Jens, som var Jens Pedersøn den yngris barn i Kircheby befrafvet i Omme Kirchegaard.
Dåb nr. 2011
60201688.03.25Mathis Pedersen Bøvl     Dominica Lætare blef Matthis Pedersøn i Bøfl, begrafvet i Omme Kirchegaard.
60211688.12.13Jens Eskesen LilleBrande 40c+  1648c-  d 13 Decembr. blef Jens Eskesøn af Lilibra{...} begrafvet i Omme Kirchegaard.
NOTITS: Født i Tarp i Borris sogn. Dette ses i pantebrevet fra 1681 nedenfor. Han kaldes der i karl vel betydende ungkarl. I Markbogen 1683 er han ejer af den halve gård i Grarup i Brande. Da han kan låne 99 rigsdaler ud i 1681 må han være noget over 30 på den tid.
60221688.12.19Peder Christensen Skovsende     d 19 Decembr. blef Peder Christensøn af SkofsEnd begrafvet i Omme Kirchegaard.
60231689.02.02Oluf Tøgersen Bøvl 0.01  1689.01.27 FAR: Thøger Lassen.MOR: ? Thøger Lassens kone. d. 2 Februarij blef Tøger Lassøns barn i Bøvl, ved Nafn Oluf Tøgers begrafvet i Omme Kirchegaard.
Dåb nr. 2040
60241689.03.06Anders Knudsen Skovsende     d 6 Martij blef Anders Knudsøn i Skofsend begrafvet Omme Kirchegaard.
60251689.08.28Jørgen Brun Skovsende     d. 28 Augusti blef Jørgen Brun i SkofsEnd begravet i Omme Kirchegard.
60271689.11.06Niels Pedersen Hallundbæk    FAR: Peder Nielsen.MOR: ? Peder Nielsens kone. d 6 Novemb. blef Peder Nielsøns barn i Hallendbech begrafvet i Omme Kirchegaard ved Nafn Niels.
NOTITS: Her begynder en epidemi, der i løbet af fem måneder fra nov. 1689 til marts 1690 koster 12, mest børn, livet i Sønder Omme sogn.
60281689.12.15Christen Nielsen Filskov 2.09  1687.03.25 FAR: Niels Michelsen.MOR: ? Niels Michelsens kone. d 15 Decembr. blef Niels Michelsøns barn i Filskov Christen Nielsøn begrafvit i Omme Kirchegaard.
Dåb nr. 2017
60291689.12.18Anders Nielsen Filskov 0.09  1689.03.03 FAR: Niels Michelsen.MOR: ? Niels Michelsens kone. d 18 Decembr. blef Niels Michelsøns barn i filskov Anders Nielsøn begravit i Omme Kirerchegaard.
Dåb nr. 2042
60341690.02.17Anders Christensen Østerby 1.05  1688.10.07 FAR: Christen Christensen.MOR: Sidsel Andersdatterd. 17 Februarij blef Christen Chrisensøns barn i Østerby, nem[p..] Anders Christensøn, begravet i Omme Kirchegaard.
Dåb nr. 2038
60361690.02.24Jakob Jensen Kirkeby    FAR: Jens Pedersen den Ældre.MOR: ? Jens Pedersen den Ældres 2. kone. d 24 Februarij blef Jens Pedersøns den ældris Barn i Kircheby, ved Nafn Jacob Jensøn begravet i Omme Kirchegaard.
60431691.02.08Christen Andersen Østerby 0.01  1691.02.04 FAR: Anders Sørensen.MOR: ? Anders Sørensens kone. d 8 Febr. blef Anders Sørensøns barn i Østerby begravit ved Nafn Christen.
Dåb nr. 2063
60441691.05.11Oluf Nielsen Lejerskov Kirkeby 39c  1652c  d 11 May blev Sl. Hr. Oluf Nielsen Lejerskov begravit i Synder=Omme Kir[..] døde d 4 May.
NOTITS: Præst i Sønder Omme 1684-91. Født i Lejerskov, hvor hans far Niels Olufsen var præst fra 1645c - 1655.
60461692.01.19Michel Lassen LilleBrande     d 19 jnaurij blef Michel Lassøn i Lild Brand begravet i Omme Kirchegaard.Anno 1692 d 19 Januarij . blefMichel Lassøn i Lildbrand begravet.
60471692.02.28Peder Mathiasen Skovsende     d 28 Februarij blef Peder Matthisøn i SkofsEnd begravet i Omme kirchegaard.d 28 Febr. blef Peder Matthisøn i SkofsEnd begravet.
60531693.03.29Niels Sørensen Skovsende     KONE: Kirsten Michelsdtter, Skovsende, Sønder Omme. d 29 {Aprilis fra sammnehæng} blef Niels Sørensøn i SkofsEnd begrafvet .d 29 Martij blef Niels Sørensen af SkofsEnd begravet..
60541693.07.05Christen Christensen Skovsende 0.03  1693.04.23 FAR: Christen Poulsen.MOR: Anne Nielsdatterd 5 Julij blef Christen {..}velsøns barn begrafvet ved Nafn Christen.d 5 Julij blef Christen Povelsøns Barn ved Nafn Christen af SkofsEnd begrafvet.
60571693.09.11Dødfødt Østerby 0.00  1693.09.06 FAR: Christen Christensen Midtgaard.MOR: Sidsel Andersdatter[paelø] blef begravet it dødfød barn sc: Christ Mitgaa{..}.
NOTITS: Glemt i præstens kirkebog. Begravelsen før er 13. aug begravelsen efter 25 september, der i mellem ligger denne begravelse.
60591693.11.01Jens Madsen Baggesgaard Baggesgaard     d 1 Nov: blef Jens {Madsen} Baggisgaard begrafve[.].
NOTITS: Glemt i præstens kirkebog.
60621694.01.14Peder Andersen Omvraa     d 14 januarij blef Peder Andersøn i Omvraa begrafvet d 14 Janv: blef Peder andersøn i Omvraa begrafvet.
60631694.01.21Niels Bertelsen Hjortlund     d 21 januarij blef Niels Bertelsen Hiortlund begrafvet.d 21 Janv: blef Niels Hiortlund begravit.
60651694.03.09Christen Christensen Østerby 0.01  1694.02.25 FAR: Christen Eskildsen.MOR: Maren Christensdatterd 9 Martij blef Christen Eskelsøns barn ved nafn Christen af Østerby begrafvet.d 7 Martij blef Maren østerbye begrafvit [proximodis?] hendis Søn Chri{...}.
NOTITS: Christen er tvilling. Moderen begravet to dage før.
60671694.10.26Mads Christensen Skovsende 0.01  1694.10.07 FAR: Christen Nielsen Krog.MOR: ? Christen Krogs 1. kone. d 26 Ocobr blef Christen Krogis barn ved Nafn Matz begravet.d 26 Octobr blef Christen Krogis barn ved Nafn Matz begravet.
Dåb nr. 2108
60681694.12.02Niels Christensen Krog Stakroge?     d 1 Advent blef Niels Christens_ Krog begravet.d 1 Advent . blef Niels Christensøn Krog begravet.
60721695.07.09Peder Nielsen Skovsende 0.02  1695.04.28 FAR: Niels Christensen.MOR: Kirsten Pedersdatterd 9 julij blef Niels Christensøns barn ved Nafn Peder . af SkofsEnd begravet.d 9 julij blef Niels Christensøns barn ved Nafn Peder, af SkofsEnd begravet.
Dåb nr. 2116
60731695.07.17Anders Pedersen Skovsende     d 17 Julij blef Anders Peders_ af SkofsEnd begraf{..}.d 17 julij blef Anders Pedersen af SkofsEnd begravet.
60751695.11.24Peder Pedersen Hallundbæk 12+  1684- FAR: Peder Gregersen.MOR: ? Peder Gregersens kone. d 24 Novembr blef Peder gregersøns barn Nafnlig Peder begravet.d 24 Novembr . blef Peder Gregersøns barn ved Nafn Peder begravet.
NOTITS: Peder Gregersen formodes gift to gange. 2. gang 1693c for efter 1694 får han flere børn.
60761695.12.01Oluf Jepsen Omvraa     d 1 Decembr. blef Oluf Jepsøn i Omvraa begrafv{..}.d 1 December . blef Oluf Jepsøn i Omvraa begravet .
60771696.01.16Henrik Gabriel Sørensen Hærup Kirkeby 0.01  1696.01.06 FAR: Søren Michelsen Hærup.MOR: Dorothea Hedvig Sørensdatterd 16 januarij blef hp. Sørens {Michelsen Hærups} lille Søn, ved Nafn Henrich Gabriel , begravet i Omme Kirche .d 16 januarij blef Henrich-Gabriel Hr. Sørens Lille Søn begravet.
NOTITS: Hjemmedøbt 10 dag før begravelsen.
60781696.02.09Christen Pedersen Smidstrup Bøvl     d 9 Februarij blef Christen Pedersøn Smidstrup begrafvet.d 9 Februarij blef Christen Pedersøn Smidstrup begrafvet.
60801696.03.25Niels Andersen Bøvl     d 25 Martij blef Niels anders_ i Bøvl begrafvet.d 25 Martij blef Niels Andersøn i Bøvl begrafvet .
60841696.10.07Peder Jensen Stakroge 0.01  1696.08.30 FAR: Jens Hiulund.MOR: Kirsten Pedersdatterd 7 Octobr . blef Jens Hiulunds Barn , ved Nafn Peder, begrafvet.d 7 Octobr. blef Jens Hiulunds barn ved Nafn Peder begrafvet .
Dåb nr. 2133
60871697.05.02Laurids Andersen Hallundbæk 12+  1684- FAR: Anders.MOR: Birgitte. d 2 Maij. blef birgitis dreng ved Nafn Lauritz Anders_ begravet.d 2 maij blef Birgittis dreng, Nafnlig Lauritz Anders begrafvet.
NOTITS: Ikke set døbt i Sønder Omme 1685-96
60901697.08.15Mourids Jespersen Filskov 62cc  1635cc  KONE: Bodil Christensdatter, Filskov, Sønder Omme. 1697 d 15 Aug{...} blef Moridtz Jespe{...} begravet.d 15 Augusti blef Moritz Jespersøn i Filskof begraven .
60921697.10.17Peder Nielsen Skovsende    FAR: Niels Christensen.MOR: Kirsten Pedersdatterd 17 Octobr blef Niels Christensøns barn i SkofsEnde ved Nafn Peder, begrafvet.d 17 Octobr. blef Niels Christensøns barn i SkofsEnd ved Nafn Peder begrafv{..}.
60941698.01.02Christen Pedersen Filskov     KONE: Kirsten Christenskone, Filskov, Sønder Omme. 2. januarij ante{...} blef Christen Peders_ af Filsho begravet.ANNO 1698 d 2 januarij blef Christen Pedersøn af Filskof begravet .
NOTITS: For Kirsten Christenskone se #2055.
60951698.01.30Oluf Pedersen Skovsende 0.04  1697.09.21 FAR: Peder Christensen.MOR: ? Peder Christensens kone. d 30 januarij blef Peder Christensøns barn ved Nafn Oluf af SkofEnd begravet.d 30 Januarij blef Peder Christensøns barn Oluf af SkofsEnd begrafvet .
Dåb nr. 2143
60961698.02.11Niels Pedersen Filskov     HUSBOND: Mathis Hansen, Filskov, Sønder Omme. d 11 Febr. blef Niels Pedersøn, Matthies Sv{...} af Filsho begrafven.d 11 Februarij blef Niels Peders_ Matthisis Svend af Filsko begravet
NOTITS: Mathis Hansen i Filskov er muligvis smed, fadder 1693.
60971698.03.16Peder Christensen Smidstrup Bøvl 58cc  1640cc  d 16 Martij blef Peder Christensøn Smidstrup begrafven.d 16 Martij blef Peder Christensen Smidstrup af Bøvl begrafven.
NOTITS: Ses 1664 og 1688 i Ny Matrikel.
60981698.03.27Laurids Nielsen Møller Juellingholm 58cc  1640cc  KONE: Kirsten Nielsdatter, Sønder Omme. d 27 Martij blef Lauridtz Nielsøn Møller begrafven.d 27 Martij blef Lauritz Niels_ Møller begrafven .
NOTITS: Laurids Nielsen ses i Juellingsholms Mølle 1664. Konen Kirten Nielsdatter begravet 1. dec. 1705.
61011698.04.13Niels Nielsen Kirkeboy     d 13 Aprilis blef Niels Nielsøn af Kircheby begrafven.d 13 Dito {Aprilis} blef Niels Niels_ af Kircheby begrafvet.
61021698.04.25Anders Christensen Østerby 0.01  1698.03.16 FAR: Christen Christensen.MOR: Sidsel Andersdatterd 25 Aprilis blef Christen Christensøns barn i Østerby ved Nafn Anders begrafv{..}.d 25 Dito {Aprilis} blef Christen Christensøns barn Ander af Østerby begraven.
NOTITS: Begravet circa fire uger gammel.
61041698.10.30Niels Olufsen Filskov      d 30 Octobr . blef Niels Olufsøn af Filskof begrafven .
61051698.11.20Jens Jakobsen Hvelplund     d 20 Novembr blef Jens Jacobs_ af Hvelplund begrafvet .d 20 Novembr. blef Jens Jacobsøn af Hvelplund begrafven .
61081699.02.02Jens Jørgensen Juellingholm    FAR: Jørgen Møller.MOR: ? Jørgen Møllers kone. d 2 Februarij blev Jørgen Møllers Søn Nafnlig Jens begrafve{.}.d 2 Februarij blef Jørgen Møllers Søn , ved Nafn Jens, begrafven .
NOTITS: Ikke født i Sønder Omme, Jørgen Møller er lige kommet til Juellingsholm Mølle fra et andet sogn efter Laurids Nielsen Møllers død.
61091699.03.12Peder Lauridsen Bøvl     KONE: Mette Nielsdatter, Bøvl, Sønder Omme. d 12 Martij blef Peder Lauridtzen af bøvl begrafvet .d 12 Martij blef Peder Laruidsøn af Bøvl befrafven .
61101699.03.22Oluf Bertelsen Filskov     d 22 Martij blef Oluf Bertelsøn af Filsko begraven.d 22 Martij blef Oluf Bertelsøn af Filsko begraven.
61131699.07.09Peder Larsen Hvelplund     {...} julij bl{..} {.....} af Hvelplund {...}rafvet . d 9 julij blef Peder Lassøn af Hvelplund begrafven .
61141699.07.21Christen Jensen Østerby     {..} 21 julij blef Christen Jensøn af Østerby begrafven .d 21 Julij blef Christen Jensøn af Østerby begrafven .
61171699.08.06Jens Pedersen Østerby 0.04  1699.04.03 FAR: Peder Ottesen, Gørklint, Holsted.MOR: Karen Jensdatter. Samme dag {d 6 Augusti} blef Karen {....}daatters barn {..}d Nafn Jens af Østerby begrafvet .d 6 Augusti blef Karen Jensdaatters barn ved Nafn Jensaf Østerby begrafvet.
Dåb nr. 2168
61211699.10.08Peder Jensen LilleBrande 1.08  1698.02.27 FAR: Jens Larsen den Yngre.MOR: Karen PedersdatterSøndagen d 8 Octobr blef Jens Lassøns den yngris barn af Lilbrand ved Nafn Peder Jens_ begrafven .d 8 Octobr . blef Jens Lassøns d yngris barn ved Nafn Peder af Brande begrafven.
61221699.12.10Christen Jensen Kirkeby 2.06  1697.06.06 FAR: Jens Pedersen den Yngre.MOR: Anne Christensdatterd 10 Decembr . blef Jens Pedersøns den yngris barn , nafnlig Christen Jens_. af Kircheby begrafvet.d 10 Decembr: Ung Jensis {Pedersens} barn ved Nafn Christen af Kircheby begrafven .
Dåb nr. 2138
61231699.12.13Peder Nielsen Filskov Skovsende     d 13 Decembr. blef Peder Niels_ Filsko af SkofsEnd begrafvet.d 13 Decembr . blef Peder Nielsøn filsko af SkofsEnd begraven .
61241699.12.17Niels Jensen Hvelplund     d 17 Decembr. blef Niels Jensøn af Hvelplund begrafven.d 17 Decembr . blef Niels Jensøn af Hvelplund begrafven.
61251700.01.07Christen Nielsen Krog Skovsende     d 7 januarij blef Christen {Nielsen} Krog af SkofsEnd begrafvet -ANNO 1700 . d 7 januarij blef Christen {Nielsen} Krog af SkofsEnd begrafven.
NOTITS: Christen Krog og Christen Olufsen er forskellige personer i Skovsende, se #2048.
61261700.01.07Peder Jensen Kirkeby 15+  1685- FAR: Jens Pedersen den Ældre.MOR: Maren OlesdatterSamme dag {d 7 januarij} blef Peder Jensøn af Kircheby begrafven . Gl. Jensis Søn.Samme dag {d 7 januarij} blef Peder Jensøn , gl. Jensis Søn af Kirckeby begrafven .
NOTITS: 1. kone Maren Olesdatter †1686.
61271700.01.10Lars Larsen LilleBrande     d 10 januarij blef Las Lassøn af brand begrafv{..}.d 10 januarij blef Las Lassøn af Lild Brande begrafven .
61291700.01.28Peder Nissen Hallundbæk 1.05  1698.08.28 FAR: Nis Andersen Hallundbæk.MOR: Johanne Pedersdatterd 28 januarij blef Nis {Andersen} Hallundbechs barn begrafvet nemp Peder Niss_.d 28 januarij blef Nis Hallundbechs barn , Nafnlig Peder Nissøn begrafven.
61301700.02.07Anders Sørensen Baggesgaard 6.04  1693.10.15 FAR: Søren Michelsen Baggesgaard.MOR: Kirsten Nielsdatterd 7 Febrarij . blef Søren {Michelsen} bagisgaards Søn Nafnlig Anders Sørens_ af Bagisgaard begrafvet.d 7 Februarij blef Søren Bagisgaards Søn , Nafnlig Anders begrafven.
61321700.03.25Stephan Nielsen Skovsende 1.04  1698.11.02 FAR: Niels Christensen.MOR: Kirsten Pedersdatterd 25 Martij antea blef Niels Christensøns barn {..}aflig Stephan af {.}kofsEnd begrafvet.d 25 Martij, antea {"før", står i kirkebogen efter begravelsen 1. april blef Niels Christensøns barn, Nafnlig Stephan af SkofsEnd begrafvet.
61341700.04.09Hans Mathisen Filskov 1.05  1698.11.01 FAR: Mathis Hansen Filskov.MOR: Anne Hansdatter1700 Langfredag d 9 April blef Matthis Hansøns barn , nafnlig Hans af Filsko begrafven .d 9 Aprilis blef Matthis {Hansen} Filskofs barn , Nafnlig Hans af Filskof begrafven.
Dåb nr. 2161
61351700.04.12Niels Torbensen Bøvl     KONE: Inger Nielsdatter, Bøvl, Sønder Omme. Anden Paaskedag d 12 April. blef Niels Terbensen af Bøvl begrafv{.}.d 12 Aprilis blef Niels Torbensøn af Bøvl begrafven.
61361700.04.13Christen Clemmensen Østerby     Tredie Paaskedag blef Christen Clemeds_ af Østerby begrafven.d 13 Aprilis blef Christen Clemmedsøn af Østerby begrafven.
61401700.05.23Christen Nielsen Kræmmer Bøvl     KONE: Inger Jensdatter, Bøvl, Sønder Omme. d 23 Maij blef Christen Nielsøn Kremmer af Bø{..} begrav{..}.d 23 Maij blef Christen Nielsen {.....} af [.....] begrafvet .
61411700.06.20Jesper Christensen Simmelshus 4.03  1694.02.28 FAR: Christen Sørensen Simmel.MOR: Anne Sørensdatterd [..] junij blef Chris{...} {.}immels barn ved {.}afn Jesper begrafve{..}d 20 junij blef Chrisetn Simmels barn, Nafnlig Jesper ebgrafvet .
Dåb nr. 2096
61451700.09.09Peder Jensen LilleBrande    FAR: Jens Larsen den Yngre.MOR: Karen Pedersdatterd 9 Septembr . blef Jens Lassøns d yngris barn ved Nafn Peder begrafvet af brand.d 9 Septembr . blef Jens Lassøns d yngris barn Nafnlig Peder af Brand begrafvet.