Givskud Kommenteret Kirkebog 
Begravede alle 1722 - 1763
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Givskud kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er ikke godt overskuelig.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter stedet står den best skønnede alder. 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for at være afvigende fra den rigtige alder. Afvigelser op til 8 år findes let.
Dernæst DØBT, som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 6001 1723.02.28 Anne Poulsdatter, Givskud By.
MAND: Anders Jensen, Givskud By, Givskud
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. Oculi Anders Iensens Kone Anna Paulsdaatter af Gifshod begraven.

Nr. 6002 1723.08.16 Jørgen Pedersen Riis, Ris, SAND ALDER: 78cc, DØBT: 1655cc.
KONE: Maren Madsdatter, Ris, Givskud
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 16. Augusti Iørgen {Pedersen} Riis.
NOTITS: Han kendes gennem en gravsten, som hans søn, borgmester i Kolding 1723-59, Jens Jørgensen Riis, lod opstille ved Givskud kirke i 1765 og som er genrejst i 1948, nu ved sydmuren. Artiklen i Vejle Amts Aarbog siger "synes at fremgå, at borgmester Riis havde været gift anden gang med Maren Madsdatter." Dette er en ret hård fejllæsning, faderen (ikke sønnen) Jørgen Riis var gift 2. gang med Maren Madsdatter, som derefter gifter sig til Kollemorten, Øster Nykirke. Jørgen Riis var ingen almindelig bonde, to af hans sønner lærte at læse og skrive. Han var gift 1. gang med Johanne Jensdatter, der døde 1702c.
LINK: Vejle Amts Aarbog 1948, s. 199 - 202 Niels Jacobsen: "Mindesten genrejst paa Givskud Kirkegaard".

Nr. 6003 1724.03.08 Iver Madsen, Givskud By, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1723.10.10. FAR: Mads Sørensen. MOR: ? Mads Sørensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen efter Dom. Invocavit Matz Sørensøns Barn {Iver} af Gifshod.
NOTITS: Begravet 5 måneder gammel. Faderen er Gammel Mads Sørensen, ikke den unge.
Dåb nr. 2009

Nr. 6004 1724.04.25 Christen Christensen, Givskud By.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Tiisdagen efter Dom: Qvasimodogeniti Christen Christensøn af Gifshod.

Nr. 6005 1724.08.05 Gammel Kone, Givskud By.
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen, Givskud By, Givskud, Den gamle kone logerer eller bor ved ham.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Løverdagen post Dom. 7. Trin: en gl: Kone til Christen Xstensøns ibidem {Gifshod}.

Nr. 6006 1724.08.16 Mette Lunds, Givskud By.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen post Dom. 9. Trin: Mette Lunds af Gifshod.

Nr. 6007 1724.09.04 Jørgen Larsen, Givskud By, SAND ALDER: 1.03 (å.m). FAR: Lars Christensen Boel. MOR: Mette Bertelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Mandagen post 12. Trin. Lars Christensøns Barn {Jørgen} af Gifshod.
NOTITS: Begravet 15 måneder gammel. Det er her antaget at den sidst fødte af børnene er død først. Det kan være forkert.
Dåb nr. 2006

Nr. 6008 1725.09.03 ? Oluf/sen/datter, Ris, SAND ALDER: 3+. FAR: Oluf Larsen. MOR: ? Oluf Larsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. Cantate Oluf Larßøns Barn af Riis.

Nr. 6009 1725.05.22 Herman Pedersen, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3die Pintzedag Herman Pedersøn.

Nr. 6010 1725.05.22 Mads Clausen, Givskud By, SAND ALDER: 0.09 (å.m). FAR: Claus Pedersen. MOR: ? Claus Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {3die Pintzedag} item Claus Pedersøns Barn {Mads} af Gifshod.
NOTITS: Begravet 9 måneder gammel. Antaget at sidste barn død, kan være forkert.
Dåb nr. 2014

Nr. 6011 1725.05.24 Lars Thøger Larsen, Harrsø.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Torsdagen efter {3die Pintzedag} Sal: Monr Laß Thøger Lassen af Harresøe.

Nr. 6012 1725.05.30 ? Sørensdatter, Givskud By, SAND ALDER: 3+, DØBT: 1721-. FAR: Søren Pedersen. MOR: ? Søren Pedersens 1. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen efter Dom. Trin: Søren Pedersøns mindste daatter af Gifchod.
NOTITS: Må være født før kirkebogen begynder 1722.

Nr. 6013 1725.09.02 Anne Nielsdatter, Givskud By.
MAND: Poul Andersen, Givskud By, Givskud
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 14. Trin. Paul Andersøns Kone af Gifshod: Anne Nielsdaatter.

Nr. 6014 1725.11.18 Isak Madsen, Givskud By, SAND ALDER: 0.08 (å.m), DØBT: 1725.07.02. FAR: Mads Sørensen. MOR: ? Mads Sørensens (gammel) kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 25. Trin. Madz Sørensens Barn {Isak} af Gifshod.
Dåb nr. 2018

Nr. 6015 1726.01.07 Jens Larsen, Hvejsel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 1. post Epiph: Iens Larsen af Hveissel.
NOTITS: Tilsyneladende af Hvejsel, men begravet i Givskud.

Nr. 6016 1726.01.07 Jørgen Andersen, Givskud By, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1725.12.23. FAR: Anders Jensen. MOR: Anne Marte.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {Dom. 1. post Epiph:} Anders Iensøns Søn: Jørgen af Gifshod.
Dåb nr. 2022

Nr. 6017 1726.03.03 Lars Andersen, Givskud By, SAND ALDER: 3.00 (å.m), DØBT: 1723.03.14. FAR: Anders Jensen. MOR: Anne Poulsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. Estomihi Anders Iensøns anden Søn Lass.
NOTITS: Barn med Anders Jensens 1. kone Anne Poulsdatter †1723, lige efter denne søns fødsel.
Dåb nr. 2005

Nr. 6018 1726.04.14 Johannes Larsen, Østerhoved.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. Palm. Iohannes Larsøn af Østerhoved.

Nr. 6019 1726.11.01 ? Hans/en/datter, Givskud By, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1726.10.01. FAR: Hans Jensen. MOR: Anne Kirstine.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fest: Omi St. Hans Iensens Barn af Gifshod.
NOTITS: Da en Hans Jensen ikke ses før 1726 i Givskud By og denne Hans Jensen bliver gift fire måneder før kan en dåb rekonstruktueres for det har været enten et dødfødt eller kun kortlevende barn.
Dåb nr. 2025

Nr. 6020 1726.12.27 Navnløs, Givskud- Lund, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1726.12.01. FAR: Mads Bertelsen. MOR: ? Mads Bertelsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fer. 3. Nat. Et Nafnløß Barn Mat{.} Berthelsøn i Gifshodlund tilhørende.
Dåb nr. 2026

Nr. 6021 1727.02.16 Navnløs, Givskud By, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1727.02.01. FAR: Lars Larsen Boel. MOR: Mette Bertelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. Sexages: Lars Larsens Nafn{...} barn af Gifshod.
Dåb nr. 2027

Nr. 6022 1727.03.07 Mads Clausen, Givskud By, SAND ALDER: 0.08 (å.m), DØBT: 1726.06.16. FAR: Claus Pedersen. MOR: ? Claus Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fredagen post Dom. Invoc: Claus Pederßøns Søn: Matz af Gifshod.
Dåb nr. 2024

Nr. 6023 1727.07.20 ? Jens Søndergaards kone, Ris.
MAND: Jens Søndergaard, Givskud
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 6. Trin. Iens Sÿndergaards {K?...} af Riis.
NOTITS: Et hjørne afrevet i den del af kirkebogen. En søn dør 7 uger senere, kan have været noget smitsomt.

Nr. 6024 1727.09.07 Christen Jensen, Ris, SAND ALDER: 5+, DØBT: 1721-. FAR: Jens Søndergaard. MOR: ? Jens Søndergaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 13. Trin. Iens Sÿndergaards Søn Christen.

Nr. 6025 1727.10.12 ? Rejsende, Givskud By.
NÆVNT Nr. 1: Søren Pedersen, Givskud By, Givskud, Den rejsende logerede ved ham.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 18. Trin. en fremmed reisendes mand, som døde til Søren Pedersøns i Gifshod.

Nr. 6026 1728.03.07 Navnløs, Ris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1728.03.01. FAR: Laurids Jensen Østergaard. MOR: Maren Poulsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. Lætare Lauritz Iensens Barn af Riis.
NOTITS: Laurids Jensen og Maren Poulsdatter er lige blevet gift fem måneder før, så det er deres første barn, der er dødt i eller kort efter fødslen.
Dåb nr. 2031

Nr. 6027 1728.03.19 Anne Sørensdatter, Givskud By, SAND ALDER: 2.04 (å.m), DØBT: 1725.11.11. FAR: Søren Pedersen. MOR: Anne Barbara Larsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fredagen post Dom: Iudica Søren Pederßøns barn {Anne} af Gifshod.
Dåb nr. 2020

Nr. 6028 1728.08.15 Johanne Graversdatter, Givskud- Lund, SAND ALDER: 3.02 (å.m), DØBT: 1725.06.10. FAR: Gravers Andersen. MOR: ? Gravers Andersens 1. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 12. Trin. Gravers Anderse{..} daatter: Iohanne af Gifshodlund.
Dåb nr. 2017

Nr. 6029 1728.10.06 Jens Søndergaard, Ris, SAND ALDER: 60+, DØBT: 1668c-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 6. xbr. Iens Sÿndergaard af Riis.
NOTITS: Da han har en voksen søn Laurids, er han vel over 60 år. Konen døde godt et år før ham.

Nr. 6030 1729.03.13 ? Niels/en/datter, Harresø. FAR: Niels Christensen. MOR: ? Niels Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. Reminiscere Niels Xstensøns mindste Barn af Harresøe.

Nr. 6031 1729.06.26 Simon Gammel, Givskud By.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 2. Trin: Gl: Simon af Gifshod.

Nr. 6032 1729.12.10 Jens Hansen Gammel, Givskud By.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Løverdagen post 2. Advent: Gl: Ie{..} Hansøn af Gifshod.

Nr. 6033 1729.12.26 Johanne Christensdatter, Ris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feria 3. Nativ: Iohanne Xstensd{..}ter af Riis.

Nr. 6034 1730.01.28 Abelone Christensdatter, Givskud By.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Løverdagen før Dom. 4. Epiph. Apolone Christensdaatter af Gifshod.

Nr. 6035 1730.02.26 Maren Andersdatter, Givskud By, SAND ALDER: 87c, 87 år, DØBT: 1643cc.
SØN: Mads Sørensen, Givskud
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. Invoc: Matz Sørensens Kones Moder af Gifshod : Maren Andersdaatter udi hendis Alders 87. aar.

Nr. 6036 1730.03.25 Peder Snedker, Givskud By.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fest. Annunc: Hÿrden af Gifshod: Peder Snedicker.

Nr. 6037 1730.04.30 Jens Christensen, Givskud- Lund, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1730.04.02. FAR: Christen Jensen. MOR: ? Christen Jensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Iubilate Christen Iensøns Barn {Jens} af Gifshodlund.
NOTITS: Ca. fire uger gammel.
Dåb nr. 2035

Nr. 6038 1730.05.07 Thøger Andersen, Givskud By.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. Cantate Thøger Andersøn af Gifshod.

Nr. 6039 1730.05.07 Maren Sørensdatter, Givskud By, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1730.04.06. FAR: Søren Pedersen. MOR: Anne Barbara Larsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {Dom. Cantate} item Eet af Søren Pedersøns Tvillinger {Maren} af Gifshod.
NOTITS: Den anden tvilling, Laurids, dør med navn i 1732.
Dåb nr. 2037

Nr. 6040 1730.08.13 Johanne Graversdatter, Givskud- Lund, SAND ALDER: 1.01 (å.m), DØBT: 1729.07.31. FAR: Gravers Andersen. MOR: ? Gravers Andersens 1. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 10. Trin. Gravers Andersøns Gifshodlund mindste daaatter{!}: Iohanne.
Dåb nr. 2033

Nr. 6041 1730.10.29 Christen Jensen, Givskud By, SAND ALDER: 1.10 (å.m), DØBT: 1729.01.16. FAR: Jens Christensen, Hvejsel By (Præstegaarden), Hvejsel. MOR: Anne Madsdatter.
NÆVNT Nr. 1: Mads Sørensen, Givskud By, Givskud, Moderens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 21. Trin. Mats Sørenßens daatter {Anne Madsdatter} Barn {Christen} af Gifshod.
NOTITS: Et uægte barn af Mads Sørensen den Ældres datter Anne Madsdatter.
Dåb nr. 2032

Nr. 6042 1731.03.27 ? Laurids Christensens mor, Givskud By, SAND ALDER: 81cc, 81 år, DØBT: 1650c.
SØN: Laurids Christensen, Givskud By, Givskud
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3die Paashedag Lauritz Christenßens Moder af Gifshod = 81 Aar gl:

Nr. 6043 1731.05.06 Karen? Gravers Andersens 1. kone., Givskud- lund.
MAND: Gravers Andersen, Givskudlund, Givskud
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Exaudi Gravers Andersøns Kone af Gifshodlund.
NOTITS: Karen? fra første datter efter hendes død.

Nr. 6044 1731.09.09 ? Niels Christensens barn, Harresø, SAND ALDER: 1.04 (å.m), DØBT: 1730.05.18. FAR: Niels Christensen. MOR: ? Niels Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 16. Trin. Niels Christensøns mindste Barn af Harresøe.
Dåb nr. 2040

Nr. 6045 1732.05.18 Anne Lauridsdatter, Ris, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 7 uger 1 dage, DØBT: 1732.05.11. FAR: Laurids Jensen Søndergaard. MOR: Maren Poulsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. Rogate Lauritz Iensøns barn Anne af Riis. 7. Uger og 1. dag gl:
Dåb nr. 2048

Nr. 6046 1732.06.20 Karen Graversdatter, Givskudlund, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1732.04.11. FAR: Gravers Andersen. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 6. Trin. Graverses daatter Karen af Gifshodlund.
NOTITS: I dåben er et hjørne med hendes navn afrevet.
Dåb nr. 2047

Nr. 6047 1732.06.20 Laurids Sørensen, Givskud By, SAND ALDER: 2.02 (å.m), DØBT: 1730.04.06. FAR: Søren Pedersen. MOR: ? Søren Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen derefter {efter Dom. 6. Trin.} Søren Pedersøns Søn Lauritz af Gifshod.
NOTITS: Tvilling
Dåb nr. 2036

Nr. 6048 1732.12.21 Anne Elisabeth, Givskud By, SAND ALDER: 48c, 48 år, DØBT: 1684c.
MAND: Thomas Christensen, Giskud By, Givskud
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 4. Advent. Thomas Xstesøns Kone : Anne Elisabeth af Gifshod 48. Aar gl:

Nr. 6049 1733.11.01 Karen Nielsdatter, Harresø, SAND ALDER: 9.08 (å.m), 10 år, DØBT: 1724.03.19. FAR: Niels Christensen. MOR: ? Niels Christensens 1. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Alle H. dag Niels Christensøns daatter Karen af Harresøe i hendis 10de Aar.
Dåb nr. 2011

Nr. 6050 1733.11.18 Kirsten Pedersdatter, Harresø, SAND ALDER: 83.02 (å.m), 83 år 3 m. 12 dage, DØBT: 1650.08.06.
MAND: Peder Rasmussen Rytter, Horsens, †1695 Horsens.
DATTER: ? Madam Møricke, Harresø, Givskud
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen d. 18. Novbr: post 24. Trin Madame Mørickes Moder af Harresøe, Hæder[..]æene Matrone: Kirsten Pedersdaatter Sal: Mag: Peder Rytters fordum Sognepræst i Horsens hans efterlatte Encke begrave{..} i Gifshod Kircke udi hendis Alders 83. Aar, 3. Maaneder. 12. dage.
Dåb nr. 2054
LINK: Wiberg på nettet.

Nr. 6051 1734.02.28 Poul Lauridsen, Ris, SAND ALDER: 0.09 (å.m), 40 uger, DØBT: 1733.05.17. FAR: Laurids Jensen Søndergaard. MOR: Maren Poulsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Sexag: Lauritz {Jensen} Sÿndergaards barn Paul af Riis 40. Uger Gl:

Nr. 6052 1734.04.11 Mette Christensdatter, Givskudlund?, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1734.01.20. FAR: Christen Nielsen, Kolding. MOR: ? Christen Nielsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. Iudica Christen Nielsen af Colding hans barn {Mette}.
NOTITS: Faderen skrives af Kolding, men moderen er vel i Givskudlund.
Dåb nr. 2057

Nr. 6053 1734.04.22 Mads Pedersen, Givskud By, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1734.04.04. FAR: Peder Rasmussen. MOR: ? Peder Rasmussens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Skiertorsdag Peder Rasmussøns min{.}ste barn : Matz af Gifshod.
Dåb nr. 2058

Nr. 6054 1734.07.25 Anne Nielsdatter, Østerhoved, SAND ALDER: 7.00 (å.m), 7 år, DØBT: 1727.08.03. FAR: Niels Poulsen. MOR: Else Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 5. Trin Niels Paulsøns daatter af Østerhoved nafnl: Anne 7 Aar gl:
Dåb nr. 2026

Nr. 6055 1734.09.05 Christen Jensen, Ris, SAND ALDER: 28c, 28 år, DØBT: 1706c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 11. Trin. Christen Jensøn af Riis begraven i hans Alders 28. Aar.
NOTITS: Vel søn af Jens Søndergaard i Ris †1728.

Nr. 6056 1734.09.05 Mads Thomasen, Givskud By, SAND ALDER: 15c, 15 år, DØBT: 1719c. FAR: Thomas Christensen. MOR: Anne Elisabeth.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {Dom. 11. Trin.} Thomas Christensøns Søn af Gifshod nafnl: Matz udi hans Alders 1[5]ende Aar.

Nr. 6057 1735.02.11 Karen Lauridsdatter, Givskud By, SAND ALDER: 0.06 (å.m), DØBT: 1734.08.15. FAR: Laurids Christensen. MOR: ? Laurids Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Tacksigelsens Fest Lauritz Christensen mindste daatter af Gifshod {Karen}.
Dåb nr. 2059

Nr. 6058 1735.08.28 Maria Elisabeth Thomasdatter, Givskud By, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1735.05.15. FAR: Thomas Christensen. MOR: Anne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom.: 12. Trin. Thomas Christensøns daatter : Maria Elisabeth af Gifshod.
NOTITS: Opnævnt efter 1. kone †1732.
Dåb nr. 2061

Nr. 6059 1735.09.11 Bodil Katrine Pedersdatter, Givskud By, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1735.07.10. FAR: Peder Rasmussen. MOR: ? Peder Rasmussens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 14. Trin: Peder Rasmussøns Barn af Gifshod {Bodil Cathrine}.
Dåb nr. 2063

Nr. 6060 1736.02.05 Maren Christensdatter, Givskudlund, SAND ALDER: 26c, 26 år, DØBT: 1709c.
MAND: Gravers Andersen, Givskudlund, Givskud
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. Sexages: Graverses {Andersens} Kone : Maren Christensdaatter af Gifshodlund 2[6] Aar gl:

Nr. 6061 1736.07.01 Johanne Mathisdatter, Ris, 27 år, DØBT: 1708c.
DØDSÅRSAG: Barselsseng.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 5. Trin. Iohanne Matthiisdaatter af Riis udi hendis Alders 27. Aar item hendis nafnløß barn samme dag.
NOTITS: Hun var vel ikke gift, ellers ville hendes mands navn have stået i teksten.

Nr. 6062 1736.07.01 Navnløs, Ris, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: ? Johanne Mathisdatters barns far. MOR: Johanne Mathisdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 5. Trin. Iohanne Matthiisdaatter af Riis udi hendis Alders 27. Aar item hendis nafnløß barn sa͞me dag.

Nr. 6063 1736.09.23 Anne Christensdatter, Givskud By, SAND ALDER: 24c, 24 år, DØBT: 1712c.
MAND: Christen Andersen, Givskud By, Givskud
DØDSÅRSAG: Barselsseng.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 17. Trin. Christen Andersøns Kone af Gifshod: Anne Christensdatter udi hendis Alders 24. Aar.

Nr. 6064 1737.01.27 Kirsten Skærhoved, Ris, SAND ALDER: 104cc, 104 år, DØBT: 1633cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 3. Epiph: Gl. Kirsten Skierhods af Riis udi hendis Alders 104 Aar.
NOTITS: Hun er vel født Skærhoved, Give. Alderen kan let være over 10 år for høj.

Nr. 6065 1737.03.31 Mette Jensdatter, Ris, SAND ALDER: 78c, 78 år, DØBT: 1658.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. Lætare gl: Mette Iensdatter af Riis udi hendis Alders 78. Aar.

Nr. 6066 1737.05.17 Niels Lauridsen, Givskud By, SAND ALDER: 1.02 (å.m), DØBT: 1736.03.25. FAR: Laurids Christensen. MOR: ? Laurids Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4de fredag efter Paashe : Lauritz Christensøns Søn {Niels} af Gifschod.
Dåb nr. 2066

Nr. 6067 1738.04.13 Maren Sørensdatter, Givskud By, SAND ALDER: 1.11 (å.m), DØBT: 1736.05.27. FAR: Søren Pedersen. MOR: Anna Barbara Larsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. Qvasimodgeniti Søren Pederßøn{.} barn af Gifshod nafnl: Maren.
Dåb nr. 2067

Nr. 6068 1738.06.29 Søren Graversen, Givskudlund, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1738.04.07. FAR: Gravers Andersen. MOR: Margrethe Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 4. Trin: Gravers Andersøns mindste Søn : Søren af Gifshodlund.

Nr. 6069 1738.07.27 Anne Lauridsdatter, Ris, SAND ALDER: 48c, 48 år, DØBT: 1690c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 8. Trin: Anne Lauritzdaatter af Riis udi hendis Alders 48: Aar.

Nr. 6070 1738.09.24 Poul Andersen, Givskud By, SAND ALDER: 77c, 77 år, DØBT: 1661c.
KONE: Anne Larsdatter, Givskud By, Givskud
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen post 16. Trin. gl: Paul Andersøn af Gishod 77. Aar gl:

Nr. 6071 1739.01.18 Oluf Lauridsen, Ris, SAND ALDER: 54c, 54 år, DØBT: 1685c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 2. Epiph: Oluf Lauritzøn af Riis udi hans Alders 54: aar.

Nr. 6072 1739.01.18 Søren Thomasen, Givskud By, 23 år 45 uger, DØBT: 1715.02c. FAR: Thomas Christensen. MOR: Anne Elisabeth.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom. 2. Epiph:} Søren Thomasøn af Gifshod 24. Aar gl: mindre 7 Uger.

Nr. 6073 1739.02.08 Marie Elisabeth Christensdatter, Givskud By, SAND ALDER: 0.10 (å.m), DØBT: 1738.04.07. FAR: Christen Thomasen. MOR: Mette Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. Qvinquages: Christen Thomasøns Barn {Marie Elisabeth} af Gifshod.
Dåb nr. 2075

Nr. 6074 1739.07.02 Marie Elisabeth Christensdatter, Givskud By, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1739.04.12. FAR: Christen Thomasen. MOR: Mette Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Visit: Christen Thomsøns anden Barn {Marie Elisabeth}.
Dåb nr. 2080

Nr. 6075 1739.10.20 Maren Mathisdatter, Ris, SAND ALDER: 27c, 27 år, DØBT: 1712c.
MAND: Jens Andersen, Ris, Givskud
KIRKEBOGSTEKSTEN: Tiisdagen post. 21. Trin. Iens Andersøns Kone: Maren Matthiisdaater af Riis udi hendis Alders 27. Aar.

Nr. 6076 1739.11.01 Anders Pedersen, Lerager, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1739.10c. FAR: Peder Jensen. MOR: Sidsel Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Alle H: dag Peder Iensons liden Søn : Anders, af Leerager.
NOTITS: Vel hjemmedøbt, død før dåben i kirken. Forældrene gift 7. okt. 1738 + 12 måneder = okt. 1739
Dåb nr. 2083

Nr. 6077 1740.04.14 Navnløs 1, Harresø, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1740.04c. FAR: Poul Andersen. MOR: Kirsten Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Skiertorsdag Lille Paul Andersøns Begge Sønner {Søn 1} af Harresøe.
NOTITS: Vel tvilling, død kort efter fødslen, for Poul Andersen er lige blevet gift i 1739 (konen 1. fadder, fra andet sogn)
Dåb nr. 2087

Nr. 6078 1740.04.14 Navnløs 2, Harresø, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1740.04c. FAR: Poul Andersen. MOR: Kirsten Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Skiertorsdag Lille Paul Andersøns Begge Sønner {Søn 2} af Harresøe.
NOTITS: Vel tvilling, død kort efter fødslen, for Poul Andersen er lige blevet gift i 1739 (konen 1. fadder, fra andet sogn)
Dåb nr. 2088

Nr. 6079 1740.05.01 Villads Christensen, Givskud By, SAND ALDER: 60c+, DØBT: 1680c-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 2 post Pasch gl: Villatz Christensen af Gifshod.

Nr. 6080 1740.06.03 Mads Sørensen Gammel, Givskud By, SAND ALDER: 73c, 73 år, DØBT: 1667c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fredagen d. 3 Iunÿ Gl: Matz Sørenßen af Gifshod udi hans Alders 73 Aar.

Nr. 6081 1740.06.29 Karen Margrethe Olufsdatter, Ris, SAND ALDER: 21c, 21 år, DØBT: 1719c. FAR: Oluf Larsen. MOR: ? Oluf Larsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen post 2: Trin. Karen Magrete Oluffsdaatter af Riis 21. Aar gl:

Nr. 6082 1740.07.31 Oluf Jensen, Ris, SAND ALDER: 0.08 (å.m), DØBT: 1739.11.29. FAR: Jens Mortensen. MOR: Maren Olufsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 7. Trin. Iens Mortensøns Barn af Riis : Oluf begraven.
Dåb nr. 2085

Nr. 6083 1740.11.06 Johanne Pedersdatter, Ris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1740.10c. FAR: Peder Andersen. MOR: Anne Frandsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 21. Trin. Peder Andersøns daatter af Riis nafnl: Iohanna, 14 dage gl:
Dåb nr. 2094

Nr. 6084 1741.03.19 Else Lauridsdatter, Lerager, SAND ALDER: 64.04 (å.m), 64 år 3 m. 2 uger 3 dage, DØBT: 1676.12.02c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. Judica: Else Lauritzdaatter af Leerager udi hendis Alders 64. Aar , 3. Maaneder; 2 Uger og 3. dage.
NOTITS: Skifte.

Nr. 6085 1741.12.10 Mette Bertelsdatter, Givskud By, SAND ALDER: 55c, 55 år, DØBT: 1686c.
MAND: Laurids Lauridsen Boel, Givskud By, Givskud
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 2 Advent: Lauritz Boels Kone af Gifshod: Mette Berthelsdaatter udi hendis Alders 55. Aar.

Nr. 6086 1742.03.25 Dødfødt, Lerager, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Søren Pedersen. MOR: Birgitte Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fest: Annunc. Søren Pederßøns dødfødde Barn af Leerager begraven.
Dåb nr. 2103

Nr. 6087 1742.04.20 Anne Nielsdatter, Givskudlund, SAND ALDER: 1.11 (å.m), DØBT: 1740.05.15. FAR: Niels Nielsen. MOR: ? Niels Nielsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4de Fredag efter Paashe Niels Nielsøns daatter Anne af Gifshodlund.
Dåb nr. 2090

Nr. 6088 1742.07.01 Maren Christensdatter Gammel, Givskud By, SAND ALDER: 85cc, 85 år, DØBT: 1657c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Gl: Maren Christensdaatter af Gifshod i hendis Alders 85. Aar.
NOTITS: Dato antaget, ligger mellem 20. april og 31. dec.

Nr. 6089 1743.02.24 Mette Madsdatter, Givskud By, SAND ALDER: 63c, 63 år, DØBT: 1679c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Torsdagen post Dom: Qvinqvages: Mette Matzdaatter af Gifschod udi hendis Alders 63. Aar.

Nr. 6090 1743.04.12 Peder Lauridsen, Lerager, SAND ALDER: 71c, 71 år, DØBT: 1671c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Langfredag Peder Lauritsøn af Leerager udi hans Alders 71. Aar.
NOTITS: Nævnt i to skifter inklusive børn.

Nr. 6091 1743.04.16 Peder Sørensen, Givskud By, SAND ALDER: 44c, 44 år, DØBT: 1699c.
KONE: Anne Jensdatter, Givskud By, Givskud
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3die Paaschedag Peder Sørensøn af Gifshod udi hans Alders 44 Aar.

Nr. 6092 1743.04.28 Jens Christensen, Ris, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1743.02.02. FAR: Christen Mortensen. MOR: Anne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. Misericord: Christen Mort{..}ßøns Barn {Jens} af Riis.
Dåb nr. 2108

Nr. 6093 1743.05.12 Niels Pedersen, Givskud By, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1743.02.10. FAR: Peder Rasmussen. MOR: ? Peder Rasmussens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. Cantate. Peder Rasmussøns liden Søn: Niels af Gifschod.
Dåb nr. 2109

Nr. 6094 1743.05.12 Mads Sørensen, Givskud By, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1743.03.17. FAR: Søren Madsen. MOR: Anne Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {Dom. Cantate.} item Søren Madßøns liden Søn Matz af Gifshod.
Dåb nr. 2110

Nr. 6095 1743.05.19 Oluf Jensen, Ris, SAND ALDER: 1.11 (å.m), 2 år, DØBT: 1741.06.11. FAR: Jens Mortensen. MOR: Maren Olufsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. Rogate. Iens Mortensøns liden Søn : Oluff af Riis 2 aar gl:
Dåb nr. 2100

Nr. 6096 1743.06.23 Jokum Zepti?, Givskud By.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 2. Trin: gl: Iochum Zepti{..} af Gifshod.

Nr. 6097 1743.09.01 Anne Katarina Madsdatter, Givskud By, SAND ALDER: 3.04 (å.m), DØBT: 1740.04.19. FAR: Mads Sørensen Lille. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 12. Trin. lille Madz Sørensøns daatter af Gifshod: Anne Catharina.
Dåb nr. 2089

Nr. 6098 1744.08.02 Kirsten Madsdatter, Harresø, SAND ALDER: 26c, 26 år, DØBT: 1718c.
MAND: Poul Andersen, Harresø, Givskud
DØDSÅRSAG: Barselsseng.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 10. Trin. Paul Andersøns kone Kirsten Matzdaatter af Harresøe udi hendis Alders 26. Aar.

Nr. 6099 1744.10.04 Dødfødt, Ris, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Anders Pedersen Lerager. MOR: ? Anders Pedersen Leragers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 19. Trin. Anders {Pedersen} Leeragers dødfødt barn .
NOTITS: Anders Pedersen Lerager bor i Ris.
Dåb nr. 2124

Nr. 6100 1745.01.24 Søren Madsen, Givskud By, SAND ALDER: 2.02 (å.m), 2 år, DØBT: 1742.11.11. FAR: Mads Sørensen. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 3. Epiph: Matz Sørensøns barn nafnl: Søren i Gifshod. 2 Aar gl:
Dåb nr. 2106

Nr. 6101 1745.02.11 Birte Jensdatter, Lerager, SAND ALDER: 25c, 25 år, DØBT: 1720c.
MAND: Søren Pedersen, Lerager, Givskud
KIRKEBOGSTEKSTEN: Tacksigelßens Fest Birrete Iensdaater af Leerager udi hendis Alders 25. Aar.
NOTITS: Bror Jensen Jensen i Nørre Kollemorten, bedstemor (oldemor kaldet) Anne Christensdatter i Nørre Kollemorten.
LINK: Skifte Laage #440.

Nr. 6102 1745.03.14 Navnløs, Givskudlund, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1745.03.01. FAR: Gravers Andersen. MOR: Margrethe Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. Reminisc: Gravers Andersøns Nafnløß Barn af Gifschodlund.
Dåb nr. 2126

Nr. 6103 1745.04.16 Maren Knudsdatter, Givskud By, SAND ALDER: 50c+, DØBT: 1695cc-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Langfredag Gl: Maren Knudsdaatter af Gifshod.

Nr. 6104 1745.05.02 Mathias Madsen, Ris, SAND ALDER: 80cc, 80 år, DØBT: 1665cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. Misericord. Matthias Matzøn af Riis 80. aar gl:

Nr. 6105 1745.06.21 Christen Lauridsen, Givskud By, SAND ALDER: 19.09 (å.m), 19 år 9 m., DØBT: 1725.11.18. FAR: Laurids Christensen. MOR: ? Laurids Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Mandagen post Dom. 1. Trin. Lauritz Christensøns Søn: Christen Lauritzøn af Gifschod udi hans Alders 19de Aar og 9. Maaneder.
NOTITS: I dåben mangler hjørnet med navnet, som altså ses her.
Dåb nr. 2021

Nr. 6106 1745.08.22 Niels Pedersen, Givskud By, SAND ALDER: 1.01 (å.m), DØBT: 1744.07.12. FAR: Peder Rasmussen. MOR: ? Peder Rasmussens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 10. Trin. Peder Rasmussøns barn {Niels} af Gifschod.
Dåb nr. 2120

Nr. 6107 1745.12.05 Niels Thygesen, Givskudlund, SAND ALDER: 85cc, 85 år, DØBT: 1660cc.
KONE: Kirsten Sørensdatter, Givskudlund, Givskud
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 2. Advent: Gl: Niels Thÿgesøn af Gifschodlund udi hans Alders=85 Aar.
NOTITS: Konen flytter til Østerhoved †1752.

Nr. 6108 1746.03.20 Dødfødt, Givskudlund, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1746. FAR: Gravers Andersen. MOR: Margrethe Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. Lætare Gravers Anderßøns dødfødde Barn af Gifshodlund.
Dåb nr. 2135

Nr. 6109 1746.04.12 Kirsten Poulsdatter, Harresø, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1746.02.20. FAR: Poul Andersen. MOR: Mette Johannesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3die Paaschedag Paul Andersøns af Harresøe liden datter: Kirsten.
Dåb nr. 2133

Nr. 6110 1746.05.08 Maren Jensdatter, Østerhoved, SAND ALDER: 28c, 28 år, DØBT: 1719c. FAR: Jens Iversen. MOR: ? Jens Iversens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. Cantate : Jens Jverßøns daatter: Maren af Østerhoved udi hendis Alders = 28. Aar.

Nr. 6111 1746.06.19 Laurids Lauridsen, Givskud By, SAND ALDER: 53c, 53 år, DØBT: 1694c.
KONE: Marie Hansdatter, Givskud By, Givskud
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 2. Trin: Lauritz Lauritzøn af Gifschod udi hans Alders=53. Aar.

Nr. 6112 1746.09.11 Morten Jensen Buck, Ris, SAND ALDER: 73c, 73 år, DØBT: 1674c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 14. Trin: Morten Jenßøn Buck af Riis udi hans Alders 73. Aar.

Nr. 6113 1746.12.04 Birte Sørensdatter, Lerager, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 4 m. 3 uger, DØBT: 1746.07.03. FAR: Søren Pedersen. MOR: Johanne Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 2. Adventus Søren Pedersøns liden daatter af Leerager : Birrete 4. Maaneder og 3 Uger gl:
Dåb nr. 2139

Nr. 6114 1747.01.08 Johanne Christensdatter, Ris, SAND ALDER: 1.04 (å.m), DØBT: 1745.09.26. FAR: Christen Mortensen. MOR: Anne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 1. Epiph: Christen Mortenßøns Barn {Johanne} af Riis.

Nr. 6115 1747.09.03 Johanne Jensdatter, Ris, SAND ALDER: 0.07 (å.m), 7 m. 2 dage, DØBT: 1747.01.29. FAR: Jens Mortensen. MOR: Maren Olufsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 14. Trin. Jens Mortenßøns Liden daatter af Riis nafnl: Iohanne 7. Maaneder og 2. dag Gammel.
Dåb nr. 2143

Nr. 6116 1748.04.28 Maren Sørensdatter, Givskud By, SAND ALDER: 0.08 (å.m), DØBT: 1747.08.27. FAR: Søren Madsen. MOR: Anne Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. Misericord. Die Søren Madsøns Barn {Maren} af Gifschod.

Nr. 6117 1748.07.21 Navnløs, Harresø, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1748.07c. FAR: ? Maren Jensdatters barnefader. MOR: Maren Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 6. Trin. Maren Jensdaatters barn {Navnløs} af Harresøe.
NOTITS: Det må være et uægte barn, siden faderen ikke nævnes. Ingen Maren Jensdatter får et barn i Givskud. Formodning: barnet er født og død før dåben. Men hun kan også være flyttet til fra et andet sogn. En Mette Jensdatter Thyregod får et uægte barn i Harresø i april 1746, men kan Maren forvekles med Mette?
Dåb nr. 2158

Nr. 6118 1748.08.18 Jens Pedersen, Lerager, SAND ALDER: 2.03 (å.m), 2 år 14 uger, DØBT: 1746.05.13. FAR: Peder Jensen. MOR: Sidsel Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 10. Trin. Peder Jenßøns Søn Jens af Leerager 2 Aar Gl: og 14 Uger.
Dåb nr. 2138

Nr. 6119 1749.02.02 Mads Sørensen, Givskud By, SAND ALDER: 4.07 (å.m), 4 år 7 m., DØBT: 1744.07.26. FAR: Søren Madsen. MOR: Anne Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Purificat: Søren Matzøns Søn Matz af Gifshod 4 Aar og 7. Maaneder gammel.
Dåb nr. 2122

Nr. 6120 1749.02.23 Anne Kirstine Madsdatter, Givskud By, SAND ALDER: 1.09 (å.m), DØBT: 1747.05.11. FAR: Mads Sørensen. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Invocavit. Matz Sørenßøns Barn {Anne Kirstine} af Gifshod.
Dåb nr. 2147

Nr. 6121 1749.02.23 Dødfødt, Givskud By, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1749.02. FAR: Søren Madsen. MOR: Anne Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {Dom Invocavit.} Item Søren Matzøns dødføde Barn ibidem.
Dåb nr. 2160

Nr. 6122 1749.03.09 Laurids Pedersen, Ris, SAND ALDER: 3.08 (å.m), 3 år 7 m., DØBT: 1745.07.11. FAR: Peder Andersen. MOR: Anne Frandsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. Oculi Peder Andersøns Søn: Lauritz af Riis 3. Aar og 7. Maaneder gl:
Dåb nr. 2130

Nr. 6123 1749.04.13 Jørgen Pedersen Skrædder, Birkebæk, SAND ALDER: 25.07 (å.m), 25 år 3 m., DØBT: 1723.09.05. FAR: Peder Christensen. MOR: ? Peder Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. Qvasimodogeniti Jørgen Pedersøn Skreder af Birckebeck udi hans Alders=25. Aar og 3. Maaneder.

Nr. 6124 1749.04.25 Jens Christensen, Givskud By, SAND ALDER: 26.02 (å.m), 26 år 2 m. 5 dage, DØBT: 1723.01.17.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fredagen post Dom. Misericorias Die d. 25. April: Jens Christensøn af Gifshod udi hans Alders. 26. Aar 2. Maaneder og 5 dage.
NOTITS: Ikke set gift, søn af Christen Christensen †1724.

Nr. 6125 1749.05.11 Lisbeth Jensdatter, Harresø, SAND ALDER: 61c, 61 år, DØBT: 1689c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Rogate Lisbeth Jensdaatter af Harresøe udi hendis Alders 61. Aar.

Nr. 6126 1749.12.21 Anne Frandses, Harresø, SAND ALDER: 60c+, DØBT: 1690c-.
MAND: Frands, Hvejsel, Formodet død.
NÆVNT Nr. 1: Anne Frandsdatter, Ris, Givskud, Steddatter.
DØDSÅRSAG: Frøs ihjel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 4. Adventus blef gl: Anne Frantzes begraven, som omkom af Frost paa Harresøe marck Tiisdagen post Dom. 2. Adventus paa hendis Reiße fra hendis daatter i Ølholm, agtendendis sig til Riis til hendis Stief daater Anne Frandsdaatter at besøge.
NOTITS: Anne Frandsdatter bliver 1736 gift af Hvejsel, hvor Anne Frandses må have boet, i hvert fald tidligere.

Nr. 6127 1750.03.15 Baltser Christensen, Givskud By, SAND ALDER: 20c+, DØBT: 1730c-.
NÆVNT Nr. 1: Baltser Christensen, Finnerup, Viborg amt.
NÆVNT Nr. 2: Mads Sørensen, Givskud By, Givskud, Havde afdøde som gæst.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. Judica En fremmed Reijsendis Karl af Finnerup Sogn udi Viborrig Stift , som kom fra Holsten [.i.]g og giestede ned til Mats Sørensøns i Gifschod, hvor hand og døde, Samme hede: Baltser Christensøn.
NOTITS: Kom fra Finnerup, Viborg amt.

Nr. 6128 1750.10.04 Karen Christensdatter, Givskud By (Annexgaarden), SAND ALDER: 2.07 (å.m), DØBT: 1748.03.17. FAR: Christen Troelsen. MOR: Maren Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 19. Trin. Christen Trouelsøns Barn {Karen} af Gifschod Annex Gaard.
Dåb nr. 2154

Nr. 6129 1750.11.05 Anders Poulsen, Givskud By, SAND ALDER: 59.06 (å.m), 59 år 6 m., DØBT: 1691.05c.
KONE: Dorte Jensdatter, Givskud By, Givskud
KIRKEBOGSTEKSTEN: Torsdagen d. 5. Nov[..] efter Alle H. dag Anders Paulsønaf Gifschod udi hans Alders 59. Aar og 6 Maaneder.

Nr. 6130 1750.11.08 Anders Graversen, Givskudlund, SAND ALDER: 35c, 35 år, DØBT: 1716c. FAR: Gravers Andersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 24. Trin. Anders Graversøn af Gifschodlund i hans Alders 35. Aar.
NOTITS: Ikke set gift.

Nr. 6131 1751.05.09 Johanne Christensdatter, Ris, SAND ALDER: 2.02 (å.m), 2 år, DØBT: 1749.03.09. FAR: Christen Mortensen. MOR: Anne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. Cantate Christen Martensøns daatter : Johanna af Riis 2. Aarg gl:
Dåb nr. 2161

Nr. 6132 1751.08.22 Dødfødt, Lerager, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1751.08. FAR: Peder Jensen. MOR: Sidsel Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 11. Trin. Peder Jenßøns dødføde barn af Leerager.
Dåb nr. 2176

Nr. 6133 1752.05.11 Dødfødt, Givskudlund, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1752.05. FAR: Gravers Andersen. MOR: Margrethe Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Ascensionis Christi Gravers Andersøns dødfødde Barn af Gifschodlund.
Dåb nr. 2183

Nr. 6134 1752.06.04 Troels Christensen, Givskud By, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1752.05.22. FAR: Christen Troelsen. MOR: Maren Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 1. Trin. Christen Tröelsøns lille Søn af Gifschod, nafnl: Tröels.
Dåb nr. 2184

Nr. 6135 1752.11.23 Kirsten Sørensdatter, Østerhoved, SAND ALDER: 81c, 81 år, DØBT: 1672c.
MAND: Niels Thygesen, Østerhoved, Givskud, †1745 #6106.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Torsdagen post Dom. 25. Trin. Kirsten Sørensdaatter af Østerhoved Sal: Niels Thygesøns efterlatte Encke udi hendis Alders 81. Aar.

Nr. 6136 1753.03.28 Christen Christensen, Givskud By, SAND ALDER: 2.07 (å.m), 2 år 6 m., DØBT: 1750.08.02. FAR: Christen Christensen. MOR: Anne Sophie Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen post Fest. Annunciat: Christen Christensons liden Søn: Christen af Givschod 2½ Aar Gl.
Dåb nr. 2172

Nr. 6137 1753.06.17 Anne Jensdatter, Givskud By, SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1682c.
SØN: Christen Christensen, Givskud By, Givskud
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. Trin. Christen Christensøns Moder : Anne Jensdaatter af Givschod udi hendis Alders=72. Aar.

Nr. 6138 1753.07.01 Dorothea Jensdatter, Givskud By, SAND ALDER: 57.05 (å.m), 57 år 4 m. 3 uger 3 dage, DØBT: 1696.02.07.
MAND: Anders Poulsen, Givskud By, Givskud, †1750 #6128.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 2. Trin. Sl: Anders Paulsøns Encke : Dorothea Jensdaatter af Givschod udi hendis Alders 57. Aar 4. Maaneder, 3. Uger , og 3. dage.

Nr. 6139 1753.07.22 Karen Hansdatter, Givskudlund, SAND ALDER: 52.05 (å.m), 52 år 4 m. 2 uger 5 dage, DØBT: 1701.03.01.
MAND: Niels Jensen, Givskudlund, Givskud
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 5. Trin: Niels Jensons Kone: Karen Hansdaatter af Givschodlund udi hendis Alders : 52. Aar , 4. Maaneder, 2. Uger og 5 dage.

Nr. 6140 1753.10.14 Dødfødt, Ris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1753.10. FAR: Jens Mortensen. MOR: Maren Olufsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 17. Trin. Jens Martensøns dødfødde Barn af Riis.
Dåb nr. 2191

Nr. 6141 1753.12.16 Christen Christensen, Givskud By, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1753.08.05. FAR: Christen Christensen. MOR: Anne Sophia Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 3. Advent: Christen Christensøns liden Søn : Christen af Givschod.
Dåb nr. 2190

Nr. 6142 1754.06.02 Mette Margrethe Rasmusdatter, Givskud By, SAND ALDER: 1.03 (å.m), DØBT: 1753.03.04. FAR: Rasmus Larsen Skoleholder. MOR: Kirsten Damgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Pentsedag blev Rasmus Ladssens {Mette Margrethe} og Mads Sørensens Børn Jordet.
Dåb nr. 2187

Nr. 6143 1754.06.02 Søren Madsen, Givskud By, SAND ALDER: 2.03 (å.m), DØBT: 1752.03.12. FAR: Mads Sørensen. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Pentsedag blev Rasmus Ladssens og Mads Sørensens {Søren} Børn Jordet.
Dåb nr. 2181

Nr. 6144 1754.06.30 ? Peder Christensens 1. kone, Givskud By.
MAND: Peder Christensen, Givskud By, Givskud
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 30 Juni Jordet Peder Christensens Hustrue alle 3 af Giufskud —
NOTITS: Hans 1. kone. Han gifter sig igen 1755 i Givskud. Alle 3 betyder i Givskud By også for de to foregående i #6142 og #6143.

Nr. 6145 1754.08.04 Navnløs, Harresø, SAND ALDER: 0.01c (å.m), DØBT: 1754.07.25c. FAR: Claus Pedersen Skovbølling. MOR: Anne Marie Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 4 Augusti . Jordet Claus Pedersens {Skovbølling} spæde Barn af Harresøe,

Nr. 6146 1754.09.29 Anne Sophie Andersdatter, Givskud By, SAND ALDER: 26.09 (å.m), 27 år, DØBT: 1727.12.26.
MAND: Christen Christensen, Givskud By, Givskud
KIRKEBOGSTEKSTEN: Søndagen d 29 Septmbr blev Christen Christensens Kone {Anne Sophie Andersdatter} Jordet i sin Alders 27 Aar . —
Dåb nr. 2027

Nr. 6147 1754.11.03 ?, Ris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Søndagen den 3 Novemb: Jordet et barn af Riis
NOTITS: Der er ingen holdepunkter for hverken navn eller familie eller alder. Kort før fødes i Ris Johanne Jensdatter, men hun lever i 1769.

Nr. 6148 1754.12.01 ?, Harresø, SAND ALDER: 18+, DØBT: 1736c-.
NÆVNT Nr. 1: ? karl, ?, ?, Ikke fra Givskud sogn.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Søndagen d 1 December - Jordet en Karl fra Harresøe , som havde indlagt sig der i Logement og Døde 3 dage efter.
NOTITS: Han er ikke fra Givskud sogn.

Nr. 6149 1755.01.17 Mette Madsdatter, Lerager, SAND ALDER: 77c, 77 år, DØBT: 1678c.
MAND: Peder Lauridsen, Lerager, Givskud, †1743 Leerager
KIRKEBOGSTEKSTEN: Løverdagen d 17 Januarÿ Jordet Mette Madsdatt: af Leerager i sit Alders 77 aar.
NOTITS: Hun formodes at være enke efter Peder Lauridsen, der døde 12 år før hende. De har en søn Mads vel opkaldt efter hendes far. (Tak til Henning Grøndahl).

Nr. 6150 1755.02.26 Else Markusdatter, Ris, SAND ALDER: 81cc, 81 år, DØBT: 1674c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 Februarÿ Jordet Else Marcusdatter af Riis i sit Alders 81 aar.

Nr. 6151 1755.03.27 ? Christen Troelsens mor, Givskud By (Annexgaarden), SAND ALDER: 80cc, 80 år, DØBT: 1675c.
SØN: Christen Troelsen, Givskud By (Annexgaarden), Givskud
KIRKEBOGSTEKSTEN: Skiertorsdag Jordet Christen Trovelssens Moder i Giufskud i Sit alders 80 Aar: —
NOTITS: Hendes navn er ikke overleveret. Da Christen Troelsen først ses tjener han i præstegården i Hvejsel, gifter sig med en pige af Givskud By. Han kommer sandsynlig fra et andet sogn.

Nr. 6152 1755.08.14 Søren Rasmussen, Givskud By, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1755.06.08. FAR: Ramus Larsen Skoleholder. MOR: ? Rasmus Larsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 14 Aug= Jordet Rasmus Ladssens Barn {Søren} i Giufskud.

Nr. 6153 1755.08.17 Dødfødt, Harresø, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Claus Pedersen Skovbølling. MOR: Anne Marie Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Søndagen d 17 Augusti Jordet Claues Pedersens {Skovbølling} Dødføde Barn af Harresøe.

Nr. 6154 1755.08.17 Dødfødt, Givskudlund, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Gravers Andersen. MOR: Margrethe Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Søndagen d 17 Augusti} Jordet Grauesses {Andersen} død føde Barn af Giufskud lund.

Nr. 6155 1755.10.09 Søren Pedersen, Givskud By, SAND ALDER: 87cc, 87 år, DØBT: 1769c.
KONE: Anne Barbara Lauridsdatter, Givskud By, Givskud
KIRKEBOGSTEKSTEN: Torsdagen d 9 Octob= Jordet Søren Pedersen Udj Giufskud i sit alders 87 aar . —
NOTITS: Anne Barbara Lauridsdatter omtales som hans enke derefter.

Nr. 6156 1756.02.26 Anne Sophie Christensdatter, Givskud By, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1755.12.07. FAR: Christen Christensen. MOR: Anne Sophia Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 Jordet Chris: Christensens Barn {Anne Sophie} i Giufskud. —

Nr. 6157 1756.04.07 ? Anders Christensens kone, Ris, SAND ALDER: 66c+, DØBT: 1690c-.
MAND: Anders Christensen, Givskud
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen d 7 April Jordet Anders Christensens Hust af Riis. Christen Morthensens Barn sammesteds.

Nr. 6158 1756.04.07 ? Christens/en/datter, Ris. FAR: Christen Mortensen. MOR: Anne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen d 7 April Jordet Anders Christensens Hust af Riis. Christen Morthensens Barn sammesteds.
NOTITS: Christen Mortensen har børn Jens *1744, Anne *1747 og Morten *1752, som ikke er set begravet.

Nr. 6159 1756.05.09 ? Oles/en/datter, Givskudlund. FAR: Ole Skade.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9 Maÿ Jordet Oles Skades Barn af Gifshovlund.
NOTITS: Ole Skades navn nævnt første gang her i Kirkebogen, barnet vel ikke født i Givskud sogn.

Nr. 6160 1756.07.11 ? Lauridsdatter, Givskud By, år, DØBT: 1747c. FAR: Laurids Dyre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Søndagen d 11. Julii Jordet Laues Dyres Datter i sit: 9de aar. — —
NOTITS: Hvis hun er født 1746 i Givskud By, ville hendes navn være Mette Marie og Laurids Dyre = Laurids Terkelsen. Men Laurids Dyre er ikke identificeret (endnu).

Nr. 6161 1756.07.13 Anders Pedersen, Ris, SAND ALDER: 18.05 (å.m), 20 år, DØBT: 1738.02.09. FAR: Peder Andersen. MOR: Anne Frandsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Tiirsdagen d 11 Julÿ Jordet Peder Andersen[.] Søn {Anders} i Sit Alders 20de aar :
NOTITS: Datoen er for søndagen, tirsdagen var den 13. juli.
Dåb nr. 2074

Nr. 6162 1756.09.26 ? Christen Pedersens kone, , SAND ALDER: 44c, 44 år, DØBT: 1712c.
MAND: Christen Pedersen, Ris, Givskud
KIRKEBOGSTEKSTEN: Søndagen d 26. Sept: Jordet Christen Pedersens Hust: af Riis 44 Aar gl.
NOTITS: Der er to Christen Pedersen nævnt i Ris i den tid: Christen Pedersen Snedker og Christen Pedersen gift 1755 med Else Andersdatter.

Nr. 6163 1756.10.03 Kirsten Poulsdatter, Harresø, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 6 m., DØBT: 1756.05.09. FAR: Poul Andersen. MOR: Mette.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Søndagen d 3 Oct: Jordet Povel Andersens Liden Datter {Kirsten} i Harrresøe [½] Aar gl.

Nr. 6164 1756.12.05 Karen Larses, Givskudlund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Søndagen d 5 Decmb. Jordet Karen Ladses udj Giufskud lund.
NOTITS: Ingen Las eller Lars eller Laurids set i Givskudlund.

Nr. 6165 1757.02.13 Jens Christensen, Østerhoved, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1757.01.09. FAR: Christen Jensen. MOR: Anne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 13 Februarÿ Jordet 2de Spæde Børn det ene Christen Nielssens {Jens} i Østerh. det andet Peder [st]ÿrers i Harresøe.
NOTITS: Nævnes i dåben, at han er død kort efter.

Nr. 6166 1757.02.13 Navnløs, Harresø, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1757.02.01c. FAR: Peder Andersen Hyrer?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 13 Februarÿ Jordet 2de Spæde Børn det ene Christen Nielssens i Østerh. det andet Peder [H]ÿrers i Harresøe.
NOTITS: Faderens tilnavn uklart, ikke identificeret. Barnet dødt før det blev døbt.

Nr. 6167 1757.04.11 Dødfødt, Harresø, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Claus Pedersen Skovbølling. MOR: Anne Maria Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Paaskedag Jordet Claues Pedersens Dødføde Barn af Harresøe — — — —

Nr. 6168 1757.05.12 Anders Pedersen Lerager, Lerager, SAND ALDER: 79c, 79 år, DØBT: 1678c.
KONE: Mette Pedersdatter, Lerager, Givskud, †1760 Lerager.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 12 Maj Jordet Anders Pedersen af Leerager 79 aar.

Nr. 6169 1757.06.24 Navnløs, Givskud By, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1757.06.10c. FAR: Peder Christensen. MOR: Maren Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: St: Hansdag Jordet Peder Christensens Spæde Barn af Gskud —

Nr. 6170 1757.07.10 Søren Christensen, Østerhoved, SAND ALDER: 0.07 (å.m), 24 uger, DØBT: 1757.01.09. FAR: Christen Jensen. MOR: Anne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5te Søndag efter Trin: Jordet Christen Nielsens Barn {Søren} af Østerhoed 24 uger.

Nr. 6171 1757.08.07 Anne Poulsdatter, Givskud By, SAND ALDER: 26c, 26 år, DØBT: 1733.05.31.
MAND: Jørgen Andersen, Givskud By, Givskud
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9de Søndag efter Trin: Jordet Jørg: Andersen kone {Anne Poulsdatter} 26 aar af Gskud.
NOTITS: Gift 1755 i Givskud.
Dåb nr. 2055

Nr. 6172 1758.10.26 Karen Nielsdatter, Givskudlund.
MAND: Christen Graversen, Givskudlund, Givskud
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 Oct: Jordet Christen Graversens kone {Karen Nielsdatter} af lund.
NOTITS: Gift 1755 i Givskud.

Nr. 6173 1758.10.26 Navnløs, Givskudlund, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Hans Nielsen. MOR: Maren Graversdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sammedag {d 26 Oct:} J: Hans Nielssen Søn sammesteds —
NOTITS: Død før dåben.

Nr. 6174 1758.11.05 Niels Graversen, Givskudlund, SAND ALDER: 9.01 (å.m), DØBT: 1749.10.05. FAR: Gravers Andersen. MOR: Margrethe Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Søndagen d 5 Nov: J: Graues Andersens Søn Niels Sammestæds {Givskudlund} . —
Dåb nr. 2167

Nr. 6175 1758.12.10 ? Poulsdatter, Harresø. FAR: Poul Andersen. MOR: Mette Johannesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 10 decembr Jordet Povels {Andersens} Datter i Harresøe.
NOTITS: Uklar, men antaget spæd.

Nr. 6176 1758.12.30 Maren Olufsdatter, Ris, SAND ALDER: 43cc, DØBT: 1715cc.
MAND: Jens Mortensen, Ris, Givskud
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 30dito {decembr} Jordet Jens Morthensens kone {Maren Olufsdatter} i Riis.
NOTITS: Gift 1738 i Givskud.

Nr. 6177 1759.03.14 Anders Jensen, Givskud By, SAND ALDER: 177c, 77 år, DØBT: 1681c.
KONE: Anne Marie Simonsdatter, Givskud, 2. kone
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 14 Marty Jordet Anders Jensen af Giufschud {By} 77 aar.

Nr. 6178 1759.09.09 Navnløs, Givskud By, SAND ALDER: 0.01 (å.m), år, DØBT: 1759.08.25c. FAR: Rasmus Larsen Skoleholder. MOR: ? Rasmus Larsen Skoleholders kone.
DØDSÅRSAG: opprimeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13de Søndag efter Trint: Jordet Rasmus {Larsen} Skoeleholders [Maste] Barn.
NOTITS: Kaldes ellers opprimeret, men kirkebogsføreren er ikke ret bekendt med kirkelige højtider på latin og begreber. Rasmus har en datter Johanne der er 3 år gammel, men hun ville skrige, hvis nogen lå sig på hende. Det må være et spædt barn, som ikke er døbt endnu.

Nr. 6179 1759.09.16 Peder Christensen, Birkebæk, SAND ALDER: 64c, DØBT: 1695c.
KONE: Maren, Birkebæk, Givskud, Konens navn nævnt i dåb #2153.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 14de Søndag efter Trint: Jordet Peder Christensen af Birkebæk — — —

Nr. 6180 1759.12.09 Anne Marie Christensdatter, Givskud By, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1759.07.29. FAR: Christen Andersen. MOR: Maren Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Søndag i Advendt Jordet Christen Andersens lidet Barn. {Anne Marie}.

Nr. 6181 1760.07.24 Mette Nielsdatter, Lerager, SAND ALDER: 59.01 (å.m), DØBT: 1700.06.21.
MAND: Anders Pedersen Lerager, Lerager, Givskud, †1757 Lerager.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 24 July J: Anders Leeragers Enke {Mette Nielsdatter}.
NOTITS: Gift 1742 i Nørup.
LINK: Dåb i Nørre-Kollemorten, Øster Nykirke.

Nr. 6182 1760.08.17 Karen Lauridsdatter, Givskud By, SAND ALDER: 0.08 (å.m), DØBT: 1760.01.01. FAR: Laurids Lauridsen. MOR: ? Laurids Lauridsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sønd: d 17 Augusti J. L. Lauerssens liden Datter, {Karen}.

Nr. 6183 1760.10.05 Karen Christensdatter, Givskudlund, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1760.09.29. FAR: Christen Graversen. MOR: ? Christen Graversens 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 18de Sønd: efter Trin: J: Chresten Grauessens Barn {Karen}.

Nr. 6184 1760.10.13 Maren Andersdatter, Givskud By (Annexgaarden), SAND ALDER: 40c, DØBT: 1720c.
MAND: Christen Troelsen, Givskud By (Annexgaarden), Givskud
DØDSÅRSAG: barselsseng.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fredagen d 3 Oct: J: Christen Trovelssens koene {Maren Andersdatter}.
NOTITS: Gift 1745 i Givskud.

Nr. 6185 1760.11.09 Maren Christensdatter, Givskud By, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 6 uger, DØBT: 1760.10.03. FAR: Christen Troelsen. MOR: Maren Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 23de Sønd: efter Trinit: J: Christen Trovelssens liden Datt_ {Maren} 6 ug[..].
NOTITS: Moderen døde i barselsseng.

Nr. 6186 1761.02.01 Laurids Christensen, Givskud By, SAND ALDER: 71cc, DØBT: 1690cc.
KONE: ? Laurids Christensens kone, Givskud By, Givskud
KIRKEBOGSTEKSTEN: Laues Christensen af Giufschud.

Nr. 6187 1761.02.01 Karen Andersdatter, Givskud By.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Karen Andersdatter ibid: {Giufschud}.
NOTITS: Mulig ville være *1743 #2107 af Givskud By, datter af Anders Jensen.

Nr. 6188 1762.01.10 ? Christensdatter, Givskud By, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1761.12.13. FAR: Christen Troelsen. MOR: ? Christen Troelsens 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 10 January Jordet Christen Trovelsens nye føde Datter af Gifschud.

Nr. 6189 1762.01.30 Anne Barbara Lauridsdatter, Givskud By, SAND ALDER: 76c, 76 år, DØBT: 1685c.
MAND: Søren Pedersen, Givskud By, Givskud
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 30 January Jordet Søren Pedersens Enke Anne Barbara {Lauridsdatter} 76 aar.

Nr. 6190 1762.02.14 Peder Madsen, Givskud By, SAND ALDER: 12.05 (å.m), DØBT: 1749.09.29. FAR: Mads Sørensen. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Søndag Sexagesima Jordet Mads Sørensens Søn {Peder} af Giufschud.
Dåb nr. 2166

Nr. 6191 1762.04.10 Dødfødt, Harresø, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Poul Andersen. MOR: Mette Johannesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 10 April Jordet Povels Dødføde Barn af Ha[...].

Nr. 6192 1762.11.30 Maren Graversdatter, Givskudlund, SAND ALDER: 25.04 (å.m), 26 år, DØBT: 1737.07.21.
MAND: Hans Nielsen, Givskudlund, Givskud
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 30 Novembr: Jordet Hans Nielssens koene Maren Grauesdatter af Gskudlund 26.
Dåb nr. 2071

Nr. 6193 1762.12.12 Birte Graversdatter, Givskudlund, SAND ALDER: 21.01 (å.m), DØBT: 1741.11.12. FAR: Gravers Andersen. MOR: Margrethe Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3die Søndag i Advendt . Berthe Grauesdatter af Gskudlund.
Dåb nr. 2102

Nr. 6194 1763.01.25 Maren Sørensdatter, Givskudlund, SAND ALDER: 49c, 49 år, DØBT: 1713c.
MAND: Christen Andersen, Givskudlund, Givskud
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 25 Januarÿ Jordet af Gskudlund Christen Andersens Hust: {Maren Sørensdatter} 49 aar gl:
NOTITS: Gift 1736 i Lindeballe. Parret er 1762 flyttet fra Givskud By til Givskudlund. Hans 2. kone.

Nr. 6195 1763.03.09 Karen Rasmusdatter, Givskud By. FAR: Rasmus Larsen Skoleholder. MOR: ? Rasmus Larsen Skoleholders kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen d 9 Martÿ Jordet af Giufschud Rasmus {Larsen} Skoeleholders Datter Karen.
NOTITS: Formodentlig født 1750- før Rasmus kom til Givskud.

Nr. 6196 1763.03.31 ? Kaj Hyrdes kone, .
MAND: Kaj Hyrde, Givskud
KIRKEBOGSTEKSTEN: Skiærtorsdag Jordet Kej Hyrdes Koene.
NOTITS: Ikke klart hvor i Givskud sogn.

Nr. 6197 1763.04.05 Anne Sophie Christensdatter, Givskud By, SAND ALDER: 1.00 (å.m), DØBT: 1762.03.28. FAR: Christen Christensen. MOR: ? Christen Christensens 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3die Paaskedag J: Christen Chrestensens barn af Gskud {Anne Sophie}.

Nr. 6198 1763.04.10 Jørgen Jensen, Ris, SAND ALDER: 43c+, DØBT: 1720c-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Første Søndag efter Paaske Jordet Jørgen Jensen af Riis.
NOTITS: Fadder i 1740 dåb #2090.

Nr. 6199 1763.04.29 Thomas Christensen, Ris, SAND ALDER: 43c+, DØBT: 1720c-.
KONE: ? Thomas Christensens kone, Ris, Givskud, Ses i kommunionslisterne 1754-62.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Bededagen Jordet Thomas Christensen.
NOTITS: Ses i kommunionslisterne 1754-62.