Givskud Kommenteret Kirkebog 
Døbte alle 1722 - 1763
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Givskud kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per dåb være bedre. Bruges også hvis man kender dåbens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.
3. Kun tekst- og klapversionen har fadderlister med kommentarer separat, disse er udeladt af pladsgrunde i den sorterbare version.

Døbte sorteret efter navn, efternavn, sted, faderen, moderen, dato, dåbens nummer.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Christen Pedersen Nørgaards Kone", som hed Ane Henningsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
En linje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   1774.11.27 Dødfødt, , Lundfod, Knud Thomsen, Inger Pedersdatter

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   1774.12.25 Sidsel Sørensdatter, Flø, Søren Sørensen, Mette Pedersdatter

I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 2001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den døbte
Nr.DatoNavnEfternavnStedFaderenModerenKirkebogstekst
20011722.06.14Mette Graversdatter Givskud- lund Gravers Andersen ? Gravers Andersens 1. kone Dom. 2da Trin: var Grafvers Andersøns barn i Gifschodlund i Kirke til daabens Confirmation, baaren af Jørgen {Pedersen} Rißes Kone {Maren Madsdatter}, var tilforne hiemmedøbt og i daaben kaldet: Mette.
20021722.08.02Laurids Madsen Harresø Mads Larsen ? Mads Larsens kone Dom. 9. Trin: var Matz Larsens ba[rn] af Harresøe i Kircke til daabens Confirmation, baren af Sigr Jens Pedersøns Hustru ibid: var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Lauritz.
20031723.01.01Christen Andersen Ris Anders Christensen ? Anders Christensens kone Nytaars dag var Anders Xstensens Barn af Riis i Kircke ved daaben baaren af Kirsten Huus af Styvel {Jelling} blef døbt og i daaben Kaldet: Christen.
20041723.01.17Jens Christensen Givskud By Christen Christensen ? Christen Christensens kone Dom. 2. Epiphan. Var Christen Christensøns barn af Gifshod ved daaben her i Kirken, baaren af Jørgen Rises Kone, blef døbt og i daaben Kaldet: Jens.
20051723.03.14Lars Andersen Givskud By Anders Jensen Anne Poulsdatter Dom. Judica var Anders Jensens Søn i Gifschod, som Moderen fradøde i Kircke til daabens Confirmation baaren af Fruen {Frederikke Louise Henriksdatter Bille} paa Mindstrup, var tilforne Hiemmedøbt og i daaben Kaldet Lass:
20061723.06.06Jørgen Lauridsen Givskud By Laurids Christensen ? Laurids Christensens kone Dom. 2. Trin - var Lauritz Christensøns barn af Gifshod i Kirck til daabens Confirmation, baaren af hans Kones Moder af Bierlef, var tilforne hiemmedøbt o{. .....} kaldet: Jørgen.
Begravelse nr. 6007
NOTITS: Begravet 15 måneder gammel.
20071723.08.08Poul Thomasen Givskud By Thomas Christensen Anne Elisabeth Dom. 11. Trin. var Thom {as Christensen ........} barn af Gifshod i Kirc{..............}ben baaren af Hans Søs{...........} Povelsdatter, blef døbt og {....} Kaldet: Paul.
NOTITS: En søster Poulsdatter er uklar. En Thomas Poulsen i Givskud By er ikke set.
20081723.09.05Jørgen Pedersen Birkebæk Peder Christensen ? Peder Christensens kone Dom. 15. Trin: var Peder Xstensens barn af Birckebeck i Kircke ved daaben baaren af Anders {Pedersen} Leeragers Kone blef døbt og i daaben kaldet: Jørgen.
20091723.10.10Iver Madsen Givskud By Mads Sørensen Gammel ? Mads Sørensens kone Dom. 20. Trin. var Matz Sørrensens barn af Gifschod i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Anders Iensens Kone: Anne Marie, var hiemmedøbt tilforne og i daaben Kaldet Ifuar.
Begravelse nr. 6003
NOTITS: Begravet 5 måneder gammel.
20101723.10.17Katrine Elisabeth Jensdatter Harresø Jens Pedersen ? Jens Pedersens kone Dom. 21. Trin var Sigr Jens Pedersøns daatter af Harresøe i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Hans Kones Søster fra Aarhuus, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Catharina Elisabeth.
20111724.03.19Karen Nielsdatter Harresø Niels Christensen ? Niels Christensens kone Dom. Oculi var Niels Christensens Barn i Haresøe her i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Iens Lunds Daatter af Stÿvel: Anne Dorette var hiemmedøbt og i daaben Kaldet Karen.
NOTITS: Begravet 1733 Harresø.
20121724.05.07Kirsten Larsdatter Givskud By Lars Larsen Boel Mette Bertelsdatter Dom. Iubilate var Lars {Larsen} Boels barn af Gifschod i Kircke ved daaben baaren af Mademois: Elisabeth af Mindstrup blef døbt og i daaben kaldet: Kirsten.
NOTITS: Måske død 1727.
20131724.06.05Simon Andersen Givskud By Anders Jensen Anne Marie Feria 2da pentecostes var Anders Iensens Barn af Gifshod i Kircke ved daaben, baaren af hans Kones Søster af Bierlefs, blef døbt og i daaben Kaldet: Simon.
20141724.09.03Mads Clausen Givskud By Claus Pedersen ? Claus Pedersens kone {Dom 12?} Trin. var Claus Peder{... ....} af Gifshod i Kircke til {......} Confirmation, baaren af {.........}ensens Kone, var tilforne {........}døbt og i daaben Kaldet {M?}atz.
Begravelse nr. 6010
NOTITS: Datoren 12. Trinit ikke helt sikker. Begravet 9 måneder gammel.
20151724.12.10Mette Johannesdatter Østerhoved Johannes Larsen ? Johannes Larsens kone Dom. 2. Advent: var Iohannis {Larsen} Barn af Østerhoed i Kircke til daaabens Confirmation baaren af hans Broder kone af Nørshov var hiemmedøbt tilforne og i daaben Kaldet: Mette.
20161725.02.11Bertel Madsen Givskudlund Mads Bertelsen ? Mads Bertelsens kone Dom: Qvinqvage: var Matz [Bertel]sens barn her i Kircke til daabens Confirmation, baaren af hans Søster Inger {Bertelsdatter}, var hie͞medøbt og i daaben Kaldet: Berthel.
20171725.06.10Johanne Graversdatter Givskudlund Gravers Andersen ? Gravers Andersens kone Dom. 2. Trin: var Grafvers Andersens barn af Gifshodlund i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Niels Cautrup Hustrue af Cautrup. var hiemmedøbt tilforne og i daaben Kaldet: Iahan:
Begravelse nr. 6028
NOTITS: Begravet 3 år gammel.
20181725.07.02Isak Madsen Givskud By Mads Sørensen ? Mads Sørensens kone Festo Visit: var Matz Sørrensens Barn af Gifschod her i Kircke. baaren af hans daatter Rebecca , blef døbt og i daaben Kaldet: Isaac.
Begravelse nr. 6014
NOTITS: Begravet 8 måneder gammel.
20191725.10.07Kirsten Nielsdatter Harresø Niels Christensen? ? Niels Christensens? kone Dom. 19. Trin. var Niilses barn af Harresßøe i Kircke til daabens Confirmation baaren af Sigr Iens Pedersens Kieriste ibidem var hiemmedøbt og i daaben kaldet Kirsten.
20201725.11.11Anne Sørensdatter Givskud By Søren Pedersen Anna Barbara Dom. 24. Trin: var Sørren Pedersens barn af Gifshod i Kircke baaren af Lars Larsens Kone ibidem blef døbt og i daaben Kaldet Anne.
Begravelse nr. 6027
NOTITS: Begravet 2 år og 4 måneder gammel.
20211725.11.18Christen Lauridsen Givskud By Laurids Christensen ? Laurids Christensens kone Dom. 25. Trin. var Lars {..Christens..}ens barn af Gifshod i kirc{...........}ren af Lauritz Andersens {..kone af..} Birkebech, var hiemm{........} tilforne og i daaben Kaldet {... Christen...}.
Begravelse nr. 6105
NOTITS: Begraves 1745 19 år og 9 måneder gammel, hans navn fra begravelsen, i dåben er hjørnet med hans navn slidt af og kan ikke ses.
LINK: Se billede af original teksten og forklaring.
20221725.12.23Jørgen Andersen Givskud By Anders Jensen Anne Marie Simonsdatter Dom. 4. Adventus var Ander{......}n af Gifshod her i Kierke baa{.......} Peder Xstenßens Kone {NN Simonsdatter} af Bierlef, blef døbt og i daaben Kaldet Jørgen.
Begravelse nr. 6016
NOTITS: Begravet et par uger gammel.
20231726.06.02Hans Pedersen Birkebæk Peder Christensen ? Peder Christensens kone Dom. Exaudi var Peder Xstensens barn af Birckebeck her i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Ienses Kone i Gadbierrig, var hiemmedøbt tilforne og i daaben kaldet: Hans:
NOTITS: Ses FT 1787 i Birkebæk.
20241726.06.16Mads Clausen Givskud By Claus Pedersen ? Claus Pedersens kone Dom. Trin. var Claus Pedersens barn af Gifshod her i Kircke, baaren af hans Kones Søster af Engom, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet Matz.
Begravelse nr. 6022
NOTITS: Begravet 8 måneder gammel.
20251727.03.26Katrine Elisabeth Jensdatter Harresø Jens Pedersen ? Jens Pedersens kone Onsdagen efter Dom. Lætare var Sigr Iens Pedersens daatter i Harresøe her i Kircke til daabens Confirmation, baaren af hans Kones Søster fra Aarhuus, var tiforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet Catherina Elisabeth.
NOTITS: Ikke set begravet i Givskud, må være død, næste pige samme navn. Jens Pedersens kone begraves 1763 af Fousing, Hvejsel.
20261727.08.03Anne Nielsdatter Østerhoved Niels Poulsen Else Jensdatter Dom 8. Trin: var Niels Povelsens barn af Østerhoed i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Niels Iensens Kone i Knude, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Anne.
Begravelse nr. 6054
NOTITS: Begravet 1734 syv år gammel.
LINK: Slægt & Data tråd. Niels Jensen i Knude.
20271727.12.26Anne Sophie Andersdatter Givskud By Anders Jensen Anne Marie Simonsdatter {....} 2da Nativ: Xsti var Anders {.....} barn af Gifshod i Kircke {.... daa}bens Confirmation, baaren {af ......} Iensens Kone fra Hastrup {.........} nafnl: Anne Kirstine, {.......} [f....s] hiemmedøbt og i {daab}en Kaldet: Anne Sophie.
NOTITS: For Hans Skytte se dåb 21.01.1736c.
20281728.03.14Mette Pedersdatter Birkebæk Peder Christensen ? Peder Christensens kone Dom: Iudica var Peder Christensens barn af Birckebeck i Kiercke baaren af Hans Broders Anders Christensens Kone af Riis, blef døbt og i daaben Kaldet Mette:
NOTITS: Gift 1752 med Anders Jørgensen af Flløjsrup Vindelev sogn.
20291728.04.14Christen Madsen Givskudlund Mads Bertelsen ? Mads Bertelsens kone Onsdagen efter d. 2. Søndag efter Paashe var Matz Bertelsens Barn af Gifshodlund i Kircke til daabens Confirmation baaren af Iens {Nielsen} Lunds Daatter Iohanne af Stÿvel var hiemmedøbt tilforne og i daaben Kaldet Christen.
NOTITS: Se skifte 1732, Jelling. Jens Nielsen Lund er gift med Kirsten Frandsdatter. Jens Lund 1740 i Kollemorten (skifte #428).
LINK: Laage gods skifte #414 Kirsten Frandsdatter i Styvel 12.11.1732 fol.23.
20301728.11.28Laurids Lauridsen Givskud By Laurids Christensen ? Laurids Christensens kone Dom. 1. Advent: var Lauritz Christensens barn af Gifshod her i Kircke til daabens Confirmation baaren af Anders Ienjens Kone {Anne Marie Simonsdatter} i Gifshod var hiemmedøbt tilforne og i daaben Kaldet: Lauritz.
20311729.01.06Inger Lauridsdatter Givskud By Laurids Lauridsen Boel Mette Bertelsdatter h. 3. Kongersdag var Lars Lasßens {Boel} barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation, baaren af hans søster Anne Barbara {Lauridsdatter}, var hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Inger.
20321729.01.16Christen Jensen Givskud By Jens Christensen Anne Madsdatter Dom. 2. post Epiphan. var et uægte Barn af Gifshod i Kircke Matz Sørrensens daatter Anne ibidem tilhørende, baren af Lauritz Christensens Kone, blef døbt og i daaben Kaldet Christen. til barnefader blef udlagt Iens Christensen tienendes i Hveissel Præstegaard.
Begravelse nr. 6041
20331729.07.31Johanne Graversdatter Givskudlund Gravers Andersen Karen? Johannesdatter? Dom. 7. Trin var Grafve{... ......} af Gifshodlund i Kircke til {.......} confirmation baaren {af ....} Iensens Kone {Anne Marie Simonsdatter} i Gifshod, var {......} hiemmedøbt og i daaben Ka{....} Iahan.
Begravelse nr. 6040
NOTITS: Begravet 1 år gammel.
20341730.01.22Jens Lauridsen Ris Laurids Jensen Søndergaard Maren Poulsdatter Dom. 3. post Epiph: var Lauritzes {Jensen Søndergaard} barn af Riis i Kircke til daabens Confirmation, baaaren{!} af Anders Povelsens Kone {Dorothea Jensdatter} i Gifshod, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet Iens.
20351730.04.02Jens Christensen Givskudlund Christen Jensen ? Christen Jensens kone Dom. Palm var Christen Jensens barn af Gifshodlund i Kiercke til daabens Confirmation, baaren af Anders Christensens daatter {Mette? Andersdatter} af Riis var tilforne hie͞medøbt og i daaben Kaldet: Iens.
Begravelse nr. 6037
NOTITS: Begravet nogle uger gammel.
20361730.04.06Laurids Sørensen Givskud By Søren Pedersen Ana Barbara Lauridsdatter Skiertorsdag vare Søren [Pedersens] begge børn i Kiercke til daabens Confirmation Sønnen, som i daaben var Kaldet: Lauritz, blef baaren af Knuds Kone af Tofthøÿ. Daatteren Blef baaren af Peder Sørrensens Kone af Gifshod, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Maren.
Begravelse nr. 6047
NOTITS: Tvilling. Begravet 2 år gammel.
20371730.04.06Maren Sørensdatter Givskud By Søren Pedersen Ana Barbara Lauridsdatter Skiertorsdag vare Søren [Pedersens] begge børn i Kiercke til daabens Confirmation Sønnen, som i daaben var Kaldet: Lauritz, blef baaren af Knuds Kone af Tofthøÿ. Daatteren Blef baaren af Peder Sørrensens Kone af Gifshod, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Maren.
Begravelse nr. 6039
NOTITS: Begravet 1 måned gammel uden navn, men en anden tvilling, Laurids, dør med navn i 1732.
20381730.04.10Dorte Nielsdatter Østerhoved Niels Poulsen Else Jensdatter Feria 2die Pasch: var Niels Povelsøns barn af Østerhoed i Kircke til daabens Confirmation baaren af hans Søster af Nørshov, samme var tilforne hie͞medøbt og i daaben Kaldet: Dorothe.
20391730.05.07Christen Pedersen Givskud By Peder Rasmussen ? Peder Rasmussens kone Dom. Cantate var Peder Raßmußens Barn af Gifshod i Kircke ved daaben baaren af Anders Iensens Kone {Anne Marie Simonsdatter} i Gifshod blef døbt og i daaben Kaldet: Christen.
20401730.05.18? Niels/en/datter Harresø Niels Christensen ? Niels Christensens kone Fest: Ascens: var Niels Christensens {.....} af Harresøe i Kircke til daaben[s] {....}mation, baaren af Sigr Jens Peder{....} {...}eriste i Harresøe, var tilforne {....}edøbt og i Daaben Kaldet: {...hjørne afrevet...}.
Begravelse nr. 6044
NOTITS: Begravet 1 år 4 måneder gammel.
20411730.07.09Oluf Pedersen Birkebæk Peder Christensen ? Peder Christensens kone {......} [in] var Peder Christensens barn {....}irckebeck i Kircke ved Daaben, baaren af hans Broders {Anders Christensen} Kone af Riis, blef døbt og Kaldet Oluff.
NOTITS: Dato arbitrær mellem 11. juni og 13. august.
20421731.01.14Dorothea Elisabeth Brønsdorff Harresø ? Brønsdorff ? Brønsdorffs kone Dom. 2. post. Epiph: var Hr Capitain Brønsdorffs af Harresøe hans barn i Kiercke til daabens Confirmation, baaren af Fruen til Mindstrup {Frederikke Louise Henriksdatter Bille}, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Dorothea Elisabeth.
20431731.03.11Jørgen Andersen Givskud By Anders Jensen Anne Marie Simonsdatter Dom. Iudica var Anders Iensens barn af Gifshod her i Kircke til daabens Confirmation baaren af Iens Christensen Kone af Trimhuse, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Jørgen.
20441731.04.15Lars Poulsen Givskud By Poul Andersen Anne Larsdatter Dom. Iubilate var Paul Andersøns barn af Gifshod i Kiercke til daabens Confirmation, baaren af hans Kones Søster Maren af Harresøe, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Lass.
20451731.04.27Maren Pedersdatter Givskud By Peder Rasmussen ? Peder Rasmussens kone 4de Fredag efter Paasche var Peder Rasmussøns barn af Gifshod i Kircke ved daaben, baaren af Paul Andersøns Kone {Anne Larsdatter}, blef døbt og i daaben Kaldet: Maren.
20461731.07.25Anne Lauridsdatter Givskud By Laurids Christensen ? Laurids Christensens kone Onsdagen post 9. Trin: var La[u]ritz Christensens barn af Gifshod i Kircke ved daaben, baaren af Maren Sivers ibid. blef døbt, og i daaben kaldet: Anne.
20471732.04.11Karen Graversdatter Givskudlund Gravers Andersen Maren Christensdatter Langfredag var Grafvers Andersøns barn af Gifshodlund i Kircke Ved daaben, baaren af Gl: Paul Andersøns Kone af Gifshod: Anne Lassdaatter blef døbt og i daaben Kaldet: {...hjørne afrevet... Karen}.
Begravelse nr. 6046
NOTITS: Navnet Karen afrevet i dåben, men ses i begravelsen.
20481732.05.11Anne Lauridsdatter Ris Laurids Jensen Søndergaard Maren Poulsdatter Dom. Cantate var Laurit[z] {.....}gaards barn af Riis i Kircke til daabe{... .....}mation, baaren af Niels {.....} {Niels Poulsens kone Else Jensdatter} af Østerhoved, var tilforne h{.......} og i daaben Kaldet: Anne.
Begravelse nr. 6045
NOTITS: Begravet 2 måneder gammel.
20491732.10.26Niels Andersen Givskud By Anders Jensen Anne Marie Simonsdatter Dom. 20. Trin. var Anders Iensens Barn af Gifshod i Kircke ved daaben, baaren af Grafverses Kone i Gifshodlund, blef døbt og i daaben kaldet: Niels.
20501732.12.14Anne Katrine Thomasdatter Givskudlund Thomas Damgaard ? Thomas Damgaards kone Dom. 3. Advent: var Thomas [D]amgaards Barn af Gifshodlund i Kiercke til daabens Confirmation, baaren af Grafverses {Andersen} Kone {Margrethe Sørensdatter} ibid: var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Anne Catharine.
20511733.03.15Anders Sørensen Givskud By Søren Pedersen Anna Barbara Lauridsdatter Dom. Lætare var Søren Pedersøns barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation baaren af Hans daatter Kirsten Sørensdaatter, var tilforne hiemmedøbt og i daaben kaldet: Anders.
20521733.04.12Johannes Pedersen Ris Peder Frandsen Mette Andersdatter Dom. Qvasimodo geniti var Peder Frandsøns Barn af Riis til Kircke ved daaben baaren af Anders Leeragers Kone blef døbt og i daaben kaldet: Iohannes.
20531733.05.03Peder Jensen Harresø Jens Christensen ? Jens Christensens kone Dom: Cantate var Iens Christensøns Barn af Harresøe i Kircke til daabens Confirmation baaren af Sal: Henricks {Pedersen} Daatter {Mette, 18, eller Anne, 26} af Styvel, var tilforne hie͞mdøbt og i daaben kaldet: Peder:
LINK: Laage Skiftebreve #400 i 1725, Henrik Pedersen.
20541733.05.17Poul Lauridsen Ris Laurids Jensen Søndergaard Maren Poulsdatter Dom. Exaudi var Lauritz {Jensen} Syndergaards barn af Riis i Kircke til daabens Confirmation baaren af Henrich Pedersøns Kone af Skierhoed {Give sogn}, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Paul.
Begravelse nr. 6050
NOTITS: Begravet 9 måneder gammel.
20551733.05.31Anne Poulsdatter Givskud By Poul Andersen Gammel Anne Larsdatter Dom: Trin. var Gl: Paul Andersøns Barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Mademoissele Else Cathrin {.....} af Hveisel Præstegaard, var tilfor{. ....}medøbt og i daaben Kaldet: Anne:
20561733.12.06Anne Nielsdatter Østerhoved Niels Poulsen Else Jensdatter {.....} Advent: Var Niels Paulsøns {.... .}f Østerhoved i Kircke til daa= {.....}irmation baaren af hans Sø{... .....} Kirsten Paulsdaater var tilforne {....}medøbt og i daaben: Kaldet: Anne.
NOTITS: Dato 2. advent antaget.
19971733.12.20? Givskud By {.....} { ..navn ukendt..} [...]Patrini erant: Paul Andersø{..} Gifshod: Niels Jensøns [Kone], Mickel /:verte folium seyver{..:/} Pedersøn af [Cold]erup. Anders Iensøns Kone af Gifshod Henrick Pedersøns Kone af Skierhoved {Give sogn}.
NOTITS: Dato ikke angivet, men mellem 6. dec. 1733 og 20. jan. 1734, 4. advent antaget. Forældrenes og barnets navne ikke set eller læselige.
20571734.01.20Mette Christensdatter Givskudlund Christen Nielsen ? Christen Nielsens kone Onsdagen post Dom. 2. Epiph: var Christen Nielsøn af Coldi[ng] hans Barn i Kircke ved daaben, baaren af Grafvers Andersøns Kone {Margrethe Sørensdatter} i Gifshodlund, blef sa͞me ti[l] døbt og i daaben kaldet: Mette fadderne Christen Larsen. Paul Andersøn og Kone {Anne Larsdatter} Anders Paulsøn.
Begravelse nr. 6052
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel.
20581734.04.04Mads Pedersen Givskud By Peder Rasmussen ? Peder Rasmussens kone Dom. Lætare var Peder Rasmussens barn af Gifshod i Kircke ved daaben baaren af Anne Christensdaatter ibidem, blef døbt og i daaben Kaldet: Matz. Fadderne vare: Villatz {Madsen} i Gifshod, Peder Sørrensøn, Søren Pedersøn, Anders Iensens Kone {Anne Marie Simonsdatter}. Mathises {Madsen} Daatter {Johanne Mathiasdatter} af Riis.
Begravelse nr. 6053
NOTITS: Begravet nogle uger gammel.
20591734.08.15Karen Lauridsdatter Givskud By Laurids Christensen ? Laurids Christensens kone Dom. 8. Trin: var Lauritz Christensøns Barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Anders Iensøns Kone {Anne Marie Simonsdatter} ibidem. var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Karen. Fadderne vare Peder Rasmussøn, Sørren Madsen, gl: Pauls {Andersens} Kone {Anne Larsdatter}, og Christen Andersøns Kone {Anne Christensdatter} af Gifshod.
Begravelse nr. 6057
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel.
20601735.03.06Christen Lauridsen Ris Laurids Jensen Søndergaard Maren Poulsdatter Dom: Reminiscere var Lauritz {Jensen} Sÿndergaars Barn af Riis i Kircke til daabens Confirmation baaren af Iohanne Matthiisdatter Ibidem var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Christen. Testes: Anders Christensen {.....} {Ris} Peder Pedersøn af Nørshov {.....} {Lindeballe} {...Poul...} Andersøn af Gifshod, Anders Pa{..ulsen....} [Kone] {Dorothea Jensdatter} ibidem.
20611735.05.15Maria Elisabeth Thomasdatter Givskud By Thomas Christensen Anne Jensdatter Dom. Rogate var Thomas {.........} barn her i Kircke ved daa{......} [baaren] [....]is daatter: Ma- {....} [...] døbt og i daaben Kaldet: Maria Elisabeth, Testes: Anders Paulsøn Søren Madsøn, Thomasses [Kone] lille Madz Sørrensens Kone {Maren Pedersdatter}, saa og Christen Andersens Kone, alle af Gifshod.
Begravelse nr. 6058
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel. Faderen patronym i begravelsen.
20621735.05.22Abelone Poulsdatter Givskud By Poul Andersen Gammel Anne Larsdatter Dom. Exaudi var Gl: Paul Andersøns Barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Grafverses Kone i Gifshodlund: Maren Christensdaatter, var tilforne hiemmedøbt og i daaben kaldet: Apollone Testes: Anders Paulsen af Gifshod, Niels Paulsen af Østerhoved, Christen Larsen af Hÿum, lille Matz Sørrensøns Kone {Maren Pedersdatter}, og Christen Christensøns daatter af Gifshod.
20631735.07.10Bodil Katrine Pedersdatter Givskud By Peder Rasmussen ? Peder Rasmussens kone Dom. 5. Trin. var Peder Rasmussøns barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Gl: Paul Anderøns Kone, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Bodil Cathrine. Fadderne vare Paul Andersøn og Tieniste Karl, og Søren Madsøn af Gifshod, Christen Andersøns Kone, og Anne Christensdaatter ibidem.
Begravelse nr. 6059
NOTITS: Begravet 2 måneder gammel.
20641735.12.26Anne Madsdatter Givskud By Mads Sørensen Lille Maren Pedersdatter Feria 2da. Nativ. Xsti var lille Matz Sørrensøns Barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation, baaaren af Peder Larsens daatter Karen af Lerager, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Anne, af Gifshod. Testes. Anders Paulsøn Peder Pedersøn af Nørshov, Søren Madsøn af Gifshod {.....} Barbara og Kirsten Sørens daatter.
20651736.01.22Iver Andersen Givskud By Anders Jensen Anne Marie Simonsdatter {.....}di var Anders Iensøns Barn {......}d i Kircke til daabens Confir{........}, baaren af hans Broder {.......}nne Kirstine af Kockborre {....}ilforne hie͞medøbt og i daaben kaldet Ifver. Fadderne vare Hans Skytte af Kockborre ved Hastrup, Niels Paulsøn af Østerhoved. Lauritz Iensøn af Riis, gl: Pauls Pige. Maren Matthiesdaatter af Riis. og Anne Christensdaatter af Gifshod.
NOTITS: Dato ligger i januar 1736, 22 er en antagelse.
20661736.03.25Niels Lauridsen Givskud By Laurids Christensen ? Larurids Christensens kone Dom. Palmar: var Lauritz Christensøns Barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation, baaren af hans Daatter: Maren Iensda[t..] var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Niels Testes. Peder Sørrensøn, Matz Sørensøn. Iens Andersøn. Christen Andersøns Kone {Anne Christensdatter}, Anders Paulsens Pige: Dorothe Nielsdaatt af Gifshod.
Begravelse nr. 6066
NOTITS: Begravet 14 måneder gammel.
20671736.05.27Maren Sørensdatter Givskud By Søren Pedersen Anna Barbara Lauridsdatter Dom. Trin. var Sørren Pedersøns barn af Gifshod i Kircke ved daaben; baaren af Lille Matzes Kone, blev døbt og i daaben Kaldet: Maren. Testes. Peder Sørrensøn, Lauritz Lauritzens, Anne Iensdaatter [Pe]r Sørensens {kone? Anne Jensdatter}. Kirsten Sørensdaatter alle af Gifshod.
Begravelse nr. 6067
NOTITS: Begravet knap to år gammel.
19981736.07.01Navnløs Ris ? Johanne Mathisdatters partner Johanne Mathisdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom. 5. Trin. Iohanne Matthiisdaatter af Riis udi hendis Alders 27. Aar item hendis nafnløß barn samme dag.'}
Begravelse nr. 6062
20681736.09.23Christen Christensen Givskud By Christen Andersen Anne Christensdatter Dom 17. Trin. var Christen Andersøns barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation baaren af Lauritz Sÿndergaards Kone af Riis, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Christen. Fadderne vare: Anders og Niels: Paulsen af Gifshod og Østerhoed, [Peder] Møller af Øllholm {Langskov sogn}. Lauritz Christensøns Kone af Gifshod og Maren Oluffsdaater af Harresøe.
NOTITS: Moderen dør i barselseng efter fødslen.
20691736.10.07Maren Jensdatter Harresø Jens Christensen ? Søren Christensens kone Dom. 19. Trin. var Iens Christensens barn i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Hans Broder Kone: Kirsten Hans Daatter af Mindstrup Mølle, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Maren. Fadderene: Søren Møller af Mindstrup Mølle, Matz Larsen af Harresøe, Niels Christensen ibidem; Kirsten M{.....}ter {Madsdatter}.
20701736.11.01Poul Pedersen Givskud By Peder Rasmussen ? Peder Rasmussens kone Feria oium sanct var Peder R{........} barn af Gishod i Kircke til {.....} Confirmation baaren af {.....} Iens daatter af Leerager [....] {.......} var tilforne hiemmedøbt og {......}ben kaldet: Paul. Testes: Villats Christensen, og Lars Larsen af Gifshod, Søren Pedersøn af Leerager. lille Matz Sørensens Kone {Maren Pedersdatter}, og Peder Sørrensens daatter {Anne Pedersdatter} af Gifshod.
20711737.07.21Maren Graversdatter Givskudlund Gravers Andersen Margrethe Sørensdatter Dom. 5. Epiph. var Grafvers Andersøns Barn af Gifshodlund i Kircke til daabens Confirmation baaren af Giertrud Jonasses af Harresøe, var tilforne hie͞medøbt og i daaben Kaldet: Maren. Testes: Ionas Lauritzsøn af Harresøe, Oluff Hans Stief Søn af [Pene?], Peder Lauritzens daatter {Karen Pedersdatter} af Leerager. Lauritz Xstensøns daatter {Maren Lauridsdatter} af Gifshod, Matz Lauritzøns daatter {Kirsten Madsdatter} af Harresøe
20721737.10.06Kirsten Madsdatter Givskud By Mads Sørensen Lille Maren Pedersdatter Dom. 16. Trin. var lille Matz Sørensens Barn af Gifshod i Kircke til daabens Conformation, baaren af Zidsel Nielsdaatter til Anders Leeragers var tiforne hie͞medøbt og i daaben Kaldet: Kirsten. Testes Matzes Kones Fader af Nørshov, Lauritz Sÿndergaard af Riis, Anders Iensøns Søn Iens{Andersen} af Gifshod. Gl: Søren Pedersøn og gl: Paul Andersøns Kone {Anne Larsdatter}.
20731738.01.01Maren Lauridsdatter Ris Laurids Jensen Søndergaard Maren Poulsdatter Nÿtaarsdag var Lauritz {Jensen} Syndergaards Barn af Riis i Kircke ved {...}ben, baaren af Peder {Lauridsen} Leeragers {....}r {datter Karen Pedersdatter}, blef døbt og i daaben Kal{....} Maren. Fadderne vare: {...Anders....} Paulsøn af Gifshod, Niels Paul{.......}arresøe, Iens Andersøn af {....} {Givskud By} Peder Skreders Kone af Nør= {..skov?.....} og Lille Matzes: {Sørensens} Kone {Maren Pedersdatter} af Gifsho[.].
20741738.02.09Anders Pedersen Ris Peder Andersen Anne Frandsdatter Dom. Sexages: var Peder Andersøns barn af Riis i Kircke til daaben, baaren af Hans Moder ibidem. blef døbt og i daaben Kaldet: Anders. Fadderne vare: Anders Christensøn af Riis Lars Larsøn af Gifshod, Søren Pedersøn Peder {Chrisensen} Birckebecks Kone og Anne Barbara {Lauridsdatter} af Gifshod.
20751738.04.07Marie Elisabeth Christensdatter Givskud By Christen Thomassen Mette Andersdatter Feria 2da. Pasch: var Christen Thomasøns Barn i Kircke her i Gifshod til daabens Confirmation, baaren af Hans Søster Nafnl: Maren Thomesdaatt. var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Marie Elisabeth.Testes Thomas Christensøn af Gifshod. Christen Nielsøn af Gifshodlund, Søren Thomasøn af Gifshod. lille Matz Sørensens Kone {Maren Pedersdatter} og Peder Sørensens daatter: Anne {Pedersdatter} af Gifshof.
Begravelse nr. 6073
NOTITS: Begravet 10 måneder gammel.
20761738.04.07Søren Graversen Givskudlund Gravers Andersen Margrethe Sørensdatter Samme dag {Feria 2da. Pasch:} var og Gravers Andersøns Barn af Gifshodlund i Kircke ved daaben, baaren af Anders Iensøns Kone {Anne Marie Simonsdatter} i Gifshod, blef døbt og i daaben Kaldet: Søren. Testes: Anders Iensøn af Gifshod Iens Christensøn af Harresøe, Niels Nielsøn af Gifshodlund, Lauritz Christensøns Kone af Gifshod, Matz Lauritsøns daatter Kirsten {Madsdatter} af Harresøe.
Begravelse nr. 6068
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel.
20771738.06.15Søren Christensen Givskud By Christen Andersen ? Christen Andersens 2. kone Dom. 2 Trin var Christen Andersøns Barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Peder Sørensens Stiefdaatter, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet Søren. Testes Anders Iensen, Peder Sørensøn Anders Paulsens daatter {Maren Andersdatter}, Lauritz Christensøns daatter {Maren Lauridsdatter} af Gifshod.
20781738.10.26David Friderichsen Plum Harresø Friderich Clausen Plum Katrine Thomasdatter Dom. 21. Trin. Var Friderich Clausen Plums Barn i Kircke ved daaben baaren af Niels Paulsøns Kone af Harresøe, blef døbt og i daaben Kaldet: David. Fadderne. Niels Paulsøn af Harresøe, Christen Thomasøn, Christen Andersøn af Gifshod Matz Lauritzens daatter Kirsten {Madsdatter} af Harresøe. Samme Friderich Clausøn Plum var indlogeret i Harresøe hos Niels Paulsøn, hvor hans Kone Catharina Thomasdaatter kom i Barßel Seng med dette Barn og holdtte hun d. 23. Trin: hendis Kirckegang. vare komen fra Svanike udi Nexøe Sogn paa Borrenholm.
20791738.11.16Mads Thomassen Givskud By Thomas Christensen Anne Jensdatter Dom. 24. Trin. var Thomas Christensøns Barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Matz Lauritzens daatter i Harresøe, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Matz. Fadderne vare: Christen og Søren Thoma Sønner af Gifshod: Iens Andersøn Anders paulsøns daatter {Maren Andersdatter} Christen Andersøns Kone af Gifshod.
20801739.04.12Marie Elisabeth Christensdatter Givskud By Christen Thomassen Mette Andersdatter Dom. 2. post Pascha var Christen Thomasøns Barn af Gifshod i Kircke ved daaben, baaren af Maren Matz=daatter ibid: blef døbt og i daaben {....}t: Marie Elisabeth. {.... }erne: Lauritz Boel, Iens {....}sen, Jørgen Skreder, Lars {....}s daatter: Maren {Larsdatter}: lille {....} Sørensens Kone {Maren Pedersdatter} af Gifshod.
Begravelse nr. 6074
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel.
20811739.08.23Rasmus Pedersen Givskud By Peder Rasmussen ? Peder Rasmussens kone Dom. 13. Trin. var Peder Rasmussøns Barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Paul Andersøns Kone i Harresøe, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Rasmus. Fadderne: Villatz {Christensen} af Gifshod, Thomas Christensøn, Jørgen S[...]ßen Skreder, Christen Andersøns Kone og Lauritz Christensøns daatter {Maren Lauridsdatter} ibidem.
20821739.10.18Maren Jensdatter Ris Jens Andersen Maren Mathisdatter Dom. 21. Trin: var Iens Andersøns Barn af Riis i Kircke ved daaben baaren af hans Broders Kone ibidem blef døbt og i daaben Kaldet: Maren.Fadderne: Peder Larsen af Leerager, Morten Iensen af Riis. Peder Andersøn, Iens Mortesøn. Anders {Christensen} Leeragers Kone Oluff Larsens daatter af Riis.
NOTITS: Moderen dør i barselsseng.
20831739.11.01Anders Pedersen Lerager Peder Jensen Sidsel Nielsdatter {REKONSTRUKTION: vel hjemmedøbt, død før dåben, fra begravelsen: 'Alle H: dag Peder Iensons liden Søn : Anders, af Leerager.'}
Begravelse nr. 6076
NOTITS: Forældrene gift 7. okt. 1738 + 12 måneder = okt. 1739.
20841739.11.22Søren Graversen Givskudlund Gravers Andersen Margrethe Sørensdatter Dom. 26. Trin: var Grafvers Andersøns barn af Gifshodlund i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Giertrud Ionasses af Hveissel, var tilforne Hiemmedøbt og i daaben Kaldet. Søren: Fadderne: Ionas Lauritzøn af Hveissel og Søn Oluff af [Riis], Lauritz Dÿre af Gifshod Niels Paulsøns Kone af Harresøe Else Iensdaatter, og lille Matz Sørensens kone {Maren Pedersdatter} af Gifshod.
20851739.11.29Oluf Jensen Ris Jens Mortensen Maren Olufsdatter Dom. 1. Adventus var Iens Mortensøns Barn af Riis i Kircke ved daaben baaren af Smeddens i Kollemorten Bendixes Kone: Kirsten Lauritzdaatter, blef døbt og i daaben Kaldet: Oluff: Fadderne: Anders Pedersøn, Søren Pedersøn. Christen Nielsøn af Leerager. Oluff Larsens daatter: Karen {..Olufsdatter..} Riis. Peder Leeragers {....}.
Begravelse nr. 6082
NOTITS: Begravet 8 måneder gammel.
20861740.04.14Mette Sørensdatter Lerager Søren Pedersen Birgitte Jensdatter Skiertorsdag var Sør{....} af Leerager Hans Barn i {.....} til daabens Confirmation, {......} af hendis [Hans] Søster [..]{.Jens..} Larsens Kone i Nørre Kollemar{...} var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Mette, Testes. Iens {Larsen} Lund af Nørre Kollemarten. Anders Pedersøn af Leerager Lille Matz Sørensøn af Gifshod: Peder Iensøns Kone {Sidsel Nielsdatter} af Leerager, Lauritz {Jensen} Sÿndergaards Kone {Maren Poulsdatter} af Riis.
20871740.04.14Navnløs 1 Harresø Poul Andersen Kirsten Madsdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen. 'Skiertorsdag Lille Paul Andersøns Begge Sønner {Søn 1} af Harresøe.'}
Begravelse nr. 6077
NOTITS: Vel hjemmedøbt, begravet før dåben. Højest et par uger gammel.
20881740.04.14Navnløs 2 Harresø Poul Andersen Kirsten Madsdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen. 'Skiertorsdag Lille Paul Andersøns Begge Sønner {Søn 2} af Harresøe.'}
Begravelse nr. 6078
NOTITS: Vel hjemmedøbt, begravet før dåben. Højest et par uger gammel.
20891740.04.19Anne Katarina Madsdatter Givskud By Mads Sørensen Lille Maren Pedersdatter Feria 3. Pasch: var lille Matz Sørenßens Barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Hans Kones Søster af Nørshov, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Anna Catharina. Testes: Søren Pedersøn, Jørgen Madsøn, Iens Andersøn, Christen Andersøns Kone, Anders Paulsøns daatter: Maren, alle af Gifshod.
Begravelse nr. 6097
NOTITS: Begravet 3 år 4 måneder gammel.
20901740.05.15Anne Nielsdatter Givskudlund Niels Nielsen ? Niels Nielsens kone Dom: Cantate. var Niels Nielsøns barn af Gifshodlund i Kircke til daabens Confirmation baaren af Magrete {Sørensdatter} Graverses {Andersens} Kone, var tilforne hie?medøbt og i Daaben Kaldet: Anne. Fadderne: Christen Nielsen, Jørgen Iensøn af Riis, Søren Nielsøn af Hÿ[um] {Hygom, Kollerup sogn} Lille Matz Sørensøns Kone {Maren Pedersdatter} af Gifshod.
Begravelse nr. 6087
NOTITS: Knap 2 år gammel.
20911740.05.26Anne Else Lauridsdatter Givskud By Laurids Terkelsen Anne Larsdatter Festo Ascens: Xsti var Lauritz Terkelsøns Barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Grafverses Kone i Gifshodlund, var tilforne hie͞medøbt og i Daaben Kaldet: Anne Else: Fadderne: Gravers Andersøn af Gifshodlund, Anders Iensøn, Søren Madsøn, Peder Sørensøns Stiefdaatter, Lauritz Boels Daatter {Maren Larsdatter} af Gifshod tilhaabe.
20921740.06.19Maren Andersdatter Givskud By Anders Jensen Anne Marie Simonsdatter Dom. 1. Trin. var Anders Iensøns barn {....} Gifshod i Kircke til daabens Confirma{....} baaren af Lauritz Christensøns {........}: Maren, var tilforne hie?medøbt {.....}ben Kaldet: Maren. Fadderne: {..Laurids....} Terkelsøn, Peder Sørensøn, {.....}dersøn, lille Matzes {Sørensens} Kone {Maren Pedersdatter} og {..Anders...} Paulsøns daatter {Maren Andersdatter} af Gifshod.
20931740.07.24Søren Christensen Givskud By Christen Thomasen Mette Andersdatter Confirmation baaren af Anders Paulsøns daatter: Maren {Andersdatter}, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Søren: Fadderne Iørgen Skreder af Gifshod: Christen Pedersøn af Birckebech, Niels Paulsøns Stief Søn af Haaresøe Iens Iohansøn, Lauritz Christensøns daatter {Maren Lauridsdatter}, og Lauritz Terkelsøns Kone {Anne Larsdatter} af Gifshod.
20941740.11.06Johanne Pedersdatter Ris Peder Andersen Anne Frandsdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom. 21. Trin. Peder Andersøns daatter af Riis nafnl: Iohanna, 14 dage gl:'}
Begravelse nr. 6083
NOTITS: Hjemmedøbt, begravet 14 dage gammel.
20951740.11.06Anders Christensen Givskud By Christen Andersen ? Christen Andersens 2. kone Dom. 21. Trin. var Christen Andersøns Barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation., baaren af Hans Stief[.i..]er: Anne Mariæ Simonsdaatter, var tilforne hiemmedøbt. og i daaben Kaldet: Anders. Fadderne: Anders Iensøn, Lauritz Terkelsøn, Maren Andersdaatter Maren Lauritzdaatter, lille Matzes {Sørensens} Kone {Maren Pedersdatter} af Gifshod
20961740.12.27Anders Pedersen Lerager Peder Jensen Sidsel Nielsdatter Feria 3. Nativ. Xsti var Peder Jenßøns Barn af Leerager i Kircke ved daaben, baaren af Bendix {Nielsen} Smids Kone {Kirsten Lauridsdatter} af Sønder Kollemarten {Øster Nykirke}, blef døbt og i daaben Kaldet: Anders. Fadderne: Anders Pedersøn, Peder Lauritsøn af Leerager, Peder Jenßøns Kones {Sidsel Nielsdatter} fader {Niels Pedersen} af Nørshov. Jens Mortenßøns Kone {Maren Olufsdatter} og Lauritz {Jensen} Sÿndergaards Kone {Maren Poulsdatter} af Riis.
20971740.12.27Johanne Lauridsdatter Ris Laurids Jensen Søndergaard Maren Poulsdatter Samme dag {Feria 3. Nativ. Xsti} var og Lauritz Jenßøns Barn af Riis i Kircke til daabens Confirmation, baaren af {Lille?} Matz Sørrensøns Kone {Maren Pedersdatter / NN} i Gifshod var tilfone hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Iohanne. Fadderne Peder Skreder af Nørshov, Jens Anderßøn af Riis, Peder Anderßøn ibidem, Anders Paulsøns daatter: Maren {Andersdatter} af Gifshod.
20981741.04.03Else Katrine Andersdatter Østerhoved Anders Nielsen Wong Birte Marie Albertsdatter Feria. 2da Paschatos var Anders Nielsøns {Wongs} Barn af Østerhoved i Kircke til Daabens Confirmation, baaren af Rasmus Nielsøns Kone {Anne Marie Sørensdatter} af Skovdal Mølle, var tilforne hie?medøbt og i daaben Kaldet: Else Cathrine. Testes Lauritz Christensøn, af Gifshod: Knud af Skierhoved: Jørgen Lassen af Leerager. Lille Matz Sørensøns Kone {Maren Pedersdatter} af Gifshod og Niels Andersøns {Wongs} Tieniste Pige af Vonge.
NOTITS: Kort efter denne dåb flytter Anders Nielsen Wong til Donneruplund.
LINK: Skifte #3 Mette Olufsdatter på Donneruplund.
20991741.05.14Anne Poulsdatter Harresø Poul Andersen Kirsten Madsdatter Dom. Exaudi var Paul Andersøns Barn af Harresøe til daabens Confirmation Baaren af Anders Paulsøns daatter Maren af Gifshod; var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Anne. Testes. Anders Iensøn af Gifshod, Niels Paulsøn af Harresøe, Iens Iohansøn af Gifshod, Anders Iensøns daatter Maren Andersdaatter, Niels Nielsøns Kone af Gifshodlund.
21001741.06.11Oluf Jensen Ris Jens Mortensen Maren Olufsdatter Dom. 2. Trin var Iens Mortensens Barn af Riis i Kircke til daabens Confirmation baaren af Peder Iensøns Pige i Leerager: Maren Nielsdaatter, var tilforne hie͞medøbt og i daaben Kaldet: Oluff. Testes: Iens Andersøn, Peder Andersøn af Riis, Iørgen Iensøn af Leerager Christen Pedersøn Birckebeck, og Lauritz {Jensen} Sÿndergaards Kone {Maren Poulsdatter} af Riis.
Begravelse nr. 6095
NOTITS: Begravet knap 2 år gammel.
21011741.11.01Johanne Jensdatter Ris Jens Andersen Maren Nielsdatter Festo [Oue] [S.tu]: var Iens Andersøns Barn af Riis i Kircke til Daabens Confirmation, baaren af Peder Andersøns Kone: Anne T[erckil]dsdaat{...} var tilforne hie͞medøbt og i daabe[.] Kaldet: Iohanne: Testes: Anders Xstesøn Peder Andersøn af Riis, {....}en Pedersøn af Leerager, Iens {.....}stensøns Kone af Riis, Lille Ma{..} {..Søren...}sens Kone {Maren Pedersdatter} af Gifshod.
21021741.11.12Birte Graversdatter Givskudlund Gravers Andersen Margrethe Sørensdatter {....} 24. Trin. var Gravers Andersøns {...}rn af Gifshodlund i Kircke ved daaben, baaren af Anders Iensøns Kone: Anne Marie {Simonsdatter} af Gifshod, blef døbt og i daaben Kaldet: Birrete. Fadderne: Anders Iensøn af Gifshod Iens Christensøn, Paul Andersøn af Harresøe, Lauritz Terckelsøns Kone {Anne Larsdatter} og {Lille} Matz Sørrenßøns Kone {Maren Pedersdatter} af Gifshod.
21031742.03.25Dødfødt Lerager Søren Pedersen Birgitte Jensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Fest: Annunc. Søren Pederßøns dødfødde Barn af Leerager begraven.'}
Begravelse nr. 6086
21041742.07.01Johanne Pedersdatter Ris Peder Andersen Anne Frandsdatter Dom. 6 Trin. d. 1 Iulÿ var Peder Andersøns Barn af Riis i Kircke ved daaben. baaren af Jens Mortenßøns Kone: Maren Oluffsdaater ibidem, blef døbt og i daaben Kaldet: Iohanne. Fadderne: Anders Christensøn, Iens Andersøn af Riis, Peder Iensøn af Leerager Maren Pauls daatter og Christen Mortensøns Kone: Anne Iensdaatt[.] af Riis.
21051742.10.07Niels Nielsen Givskudlund Niels Nielsen ? Nielsdatter Niels Nielsens kone Dom. 20. Trin. var Niels Nielßøns Barn af Gifshodlund i Kircke til daabens Confirmation baaren af hans Kones Søster Skreder Konen af Hÿum {Hygum, Kollerup sogn} Kirsten Nielsdatter, var tilforne hiemmedøbt og i daaben kaldet : Niels. Fadderne: Skrederen af Hÿum : Iohan Christian, Søren Nielsøn, Christen Nielsøn af Leerager Gravers Andersøns Kone: Magrete Anne Sørensdaater af Gifshod.
21061742.11.11Søren Madsen Givskud By Mads Sørensen Lille Maren Pedersdatter Dom. 25. Trin. var Matz Sørensøns Barn af Gifshod i Kircke ved daaben baaren af Hans Kones Søster Karen Pedersdaatter af Reffstrup, blef døbt og i daaben Kaldet: Søren. Fadderne Anders Paulsøn, Christen Andersøns Kone {Maren Sørensdatter} og Maren Andersdaatter alle af Gifshod.
Begravelse nr. 6100
NOTITS: Godt 2 år gammel.
21071743.01.01Karen Andersdatter Givskud By Anders Jensen Anne Marie Simonsdatter Nytaarsdag var Anders Ien{....} Barn i Kircke til daaben {......}mation, baarren af hans daatter : Maren Andersdaatter, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet Karen : Fadderne: Christen And[..]søn, Lauritz Christensøn, af Gifshod, Lauritz {Jensen} Syndergaard af Riis Anders Paulsøns daatter og Søren Madsøns Kone : Anne Pedersdaatt[.] af Gifshod.
21081743.02.02Jens Christensen Ris Christen Mortensen Anne Jensdatter Kÿndelmiße dag var Christen Mortensøns barn af Riis i Kircke ved daaben, baren af hans Broders {Jens Mortensen} Kone {Maren Olufsdatter} ibidem. blef døbt og i daaben Kaldet : Iens. Fadderne Iens Mortensøn af Riis. Lauritz {Jensen} Syndergaard, Peder Iensøn af Leerager og hans Kone {Sidsel Nielsdatter}, saa Søren Pedersøns Kone {Birgitte Jensdatter} Ib[.]
Begravelse nr. 6092
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel.
21091743.02.10Niels Pedersen Givskud By Peder Rasmussen ? Peder Rasmussens kone Dom. Septugesima var Peder Rasmussøns barn i Gifshod ved daaben, baaren af Anders Iensøns daatter : Maren, blef døbt og i daaben Kaldet : Niels, Testes Lauritz Terckelsøn, Søren Madsøn, Iens Iohansøn, Christen Andersøns Kone : Maren Sørensdaatter. Anne Marie tienendes til Lauritz Christensøns alle af Gifshod.
Begravelse nr. 6093
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel.
21101743.03.17Mads Sørensen Givskud By Søren Madsen Anne Pedersdatter Dom: Oculi var Søren Madsøns barn af Gifshod i Kircke til daaben baaren af Peder Sørensøns Stiefdaatter : Anne Xstensdaatter blef døbt og i daaben Kaldet: Matz. Testes. Pe[.] Christensøn af Birckebeck, Peder Rasmussøn, Iens Iohansøn, Christe[.] Andersøns Kone {Maren Sørensdatter}, saa Lille Matz Sørensøn[.] Kone {Maren Pedersdatter} af Gifshod.
Begravelse nr. 6094
NOTITS: Begravet 2 måneder gammel.
21111743.04.12Peder Christensen Givskud By Christen Andersen Maren Sørensdatter Langfredag var Christen Anders[..] barn af Gifshod i Kircke ved daaben baaren af hans Søster : Maren Andersdaatter, blef døbt og i {...}en Kaldet : Peder : Testes {...}der Rasmussøn, og Lauritz {....}cKelsøn, Søren Madsøns {....}ren Andersdaatter. Anders {....}sons daatter, Lille Matzes {....}niste Pige: Anne [M....] {....}fshod.
21121743.04.21Karen Lauridsdatter Givskud By Laurids Terkelsen Anne Larsdatter Dom. Qvasimodogeniti var Lauritz TercKelsøns Barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation, baaren af hans Søster Claus Skomagers Kone i Hÿum, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Karen. Testes Gravers Andersøn af Gifshodlund, Peder Rasmussøn, Iens Andersøn af Gifshod, Lauritz Xstensøns Kone ibidem og Anders Paulsøns daatt[.] Maren {Andersdatter}.
21131743.09.01Niels Pedersen Lerager Peder Jensen Sidsel Nielsdatter Dom. 12. Trin. var Peder Iensøns Barn af Leerager i Kircke til daabens Confirmation, baaren af hans Kones Søster : Maren Nielsdaatter af Syndre Kollemarten , var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet : Niels. Testes: Søren Pedersøn af Leerager Peder {Jensen} Hopballe ibidem Iens Mortensøn af Riis. Lauritz {Jensen} Syndergaards Kone {Maren Poulsdatter} af Riis Iohanne Nielsdaatter til Søren Pedersøns i Leerager.
21141743.09.29Malene Graversdatter Givskudlund Gravers Andersen Margrethe Sørensdatter St. Michelsdag var Gravers Andersøns Barn af Gifshodlund i Kircke til daabens Confirmation, baaren af hans daatter : Mette, Var tilforne hie͞medøbt og i daaben Kaldet: Malene. Fadderne: Claus Thue {Thuesen} af Elkier, Oluff Ionasson af Riis og Niels Paulsøn af Harresøe, Niels Nielsøns Kone: Karen {Nielsdatter}, af Gifshodlund og Anders Paulsøns daatter: Maren {Andersdatter} af Gifshod.
21151743.11.17Niels Jensen Ris Jens Andersen Maren Nielsdatter Dom. 23. Trin. var Iens [.] {..Andersen...} barn af Riis i Kircke til da{.....} Confirmation baaren af {..Peder..} Andersøns Kone: Anne Frandsdaatt[.] var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Niels. Fadderne: Lauritz {Jensen} Sÿndergaard af Riis Bendt {Nielsen} af Mølgaard {Farre, Give}, Søren Pedersøn af Leerager. Jens Mortens Kone : Maren Oluffs daatter af Riis Peder Iensøn[.] Kone {Sidsel Nielsdatter} af Leerager.
21161744.02.28Poul Lauridsen Ris Laurids Jensen Søndergaard Maren Poulsdatter Dom. Reminiscere var Lauritz Iensøns {Søndergaards} Barn af Riis i Kiercke til daabens Confirmation, baaren af Anders Paulsøns daatt_ Maren, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet : Paul. Fadderne: Anders Paulsøn af Gifshod Niels Paulsøn af Harresøe Søren Pedersøn af Leerager : Peder Iensøns Kone {Sidsel Nielsdatter} ibidem . Anne Frandzdaatter af Riis.
21171744.03.08Karen Jensdatter Ris Jens Mortensen Maren Olufsdatter Dom. Lætare var Iens Mortenßøns barn af Riis i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Anne Frandzdaatter ibidem , var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Karen. Fadderne: Lauritz {Jensen} Sÿndergaard af Riis , Peder Andersøn ibidem Peder Iensøn af Leerager . Dorothe Iens Ifversøns af Østerhoved. Iohanne Nielsdaatter til Sørens {Pedersens} i Leerager.
21181744.03.30Kirsten Nielsdatter Givskudlund Niels Nielsen Karen Nielsdatter Feria 2da: Paschat: var Niels Nielsøns Barn af Gifshodlund i Kircke til daabens Confirmation baaren af Maren Iensdaatter af Østerhoved var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet : Kirsten. Fadder[..] Søren Nielßøn af Hÿgum, Berthel Madsøn Skolemester i Gifshod, Anders Graversø[.] af Gifshodlund, Anne Andersdaatter Hÿgum Maren Lauritzdaatter af Gifshod.
21191744.03.31Jens Christensen Ris Christen Mortensen Anne Jensdatter Feria 3tia Paschat. var Christen {.}ortenßøns Barn af Riis {......}rcke til daabens Confirmation {....}en af Susanna Cathrina Bur{......}estegaarden, var tilforne {....}medøbt og i daaben Kaldet: Ien[.]. {....}rne vare : Anders Christensøn {....} Mortenßøn Berthel Madsøn {..}olemester, Peder Andersøns Kone Anne Frandsdaatter og Iohanne Nielsdaatter af Leerager.
21201744.07.12Niels Pedersen Givskud By Peder Rasmussen ? Peder Rasmussens kone Dom. 7. Trin. var Peder Raßmussøns Barn i Kircke til daabens Confirmation , baaren af Lauritz TercKelsøns Kone {Anne Larsdatter} i Gifshod, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Niels. Testes Christen Andersøn Lauritz TercKelsøn, Simon Andersøn, Madz Sørensons Kone {Maren Pedersdatter} og Christen Thomasøns Kone {Mette Andersdatter} af Gifshod.
Begravelse nr. 6106
NOTITS: Begravet godt 1 år gammel.
21211744.07.19Mette Lauridsdatter Givskud By Laurids Lauridsen Boel Marie Hansdatter Dom. 8. Trin. var Lauritz Lauritzøns {Boels} Barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation, baaren af hans ældste daatter : Maren {Lauridsdatter} , var tiforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet : Mette: Testes Søren Pedersøn, Søren Madsøn, Lauritz TercKelsøn, Lauritz Christensøns Kone og Matz Sørensøns Kone {Maren Pedersdatter} af Gifshod.
21221744.07.26Mads Sørensen Givskud By Søren Madsen Anne Pedersdatter Dom: 9. Trin. var Søren Madsøns Barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Rebecca af Collemarten var hie͞medøbt og i daaben Kaldet: Matz. Testes Christen Christensøn, Lauritz {Lauridsen} Boel Simon Anders[..] Maren Lauritzdaatter Else Matzdaatt_
Begravelse nr. 6119
NOTITS: Begravet 1749, 4½ år gammel.
21231744.08.02Anne Marie Poulsdatter Harresø Poul Andersen Kirsten Madsdatter Dom. 10. Trin. var Paul Andersøns Barn af Harresøe i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Niels Paulsøns Kone: Else {Jensdatter} ibidem var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Anne Marie. Fadderne : Christen Christensøn af Gifshod, Christen Iohansøn af Harresøe, Anders Graversøn Graverses Kone {Margrethe Sørensdatter} af Gifshodlund Søren Masdsøns Kone {Anne Pedersdatter} af Gifshod.
NOTITS: Moderen dør i barselsseng.
21241744.10.04Dødfødt Lerager Anders Pedersen Lerager ? Anders Christensen Leragers kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom. 19. Trin. Anders {Pedersen} Leeragers dødfødt barn.'}
Begravelse nr. 6099
21251744.12.27Maria Elisabeth Christensdatter Givskud By Christen Thomasen Mette Andersdatter Feria 3tia Nativ. var Christen [.] {...}søns Barn af Gifshod i Kirck{...} daabens Confirmation, baaren {....} hans Kones Moder Ander Chris{....}søns Kone af Riis, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet : Maria Elisabeth. Fadderne vare Lauritz TercKelsøn, Paul Thomasøn, Simon Andersøn, Maren Sørensdaatter {Christen Andersens kone}, Else Madsdaatter af Gifshod.
NOTITS: Tredje datter af dette navn lever, de første to døde.
21261745.03.14Navnløs Givskudlund Gravers Andersen Margrethe Sørensdatter {REKONSTRUKTON: fra begravelsen: 'Dom. Reminisc: Gravers Andersøns Nafnløß Barn af Gifschodlund.'}
Begravelse nr. 6102
21271745.03.14Mette Marie Lauridsdatter Givskud By Laurids Terkelsen Anne Larsdatter Dom. Reminisc: var Lauritz TercKelsøns Barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation baaren af Anders Iensøns Kone ibidem, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet : Mette Marie. Fadderne Simon Andersøn, Christen Lauritzøn Christen Andersøns Kone {Maren Sørensdatter}, Søren Madsøns Kone {Anne Pedersdatter}, Maren Lauritzdaatter af Gifshod.
21281745.03.25Karen Madsdatter Givskud By Mads Sørensen Maren Pedersdatter Festø Annunciat : var Matz Sørensøns Barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation , baaren af Maren Andersdaatter af Mindstrup var tilforne hiemmedøbt og i daaben kaldet : Karen . Fadderne vare Søren Pedersøn, Anders Paulsøn Simon Andersøn , Anders Paulsøns daatter Maren {Andersdatter}, Lauritz Lauritzøns daatter : Maren {Laruidsdatter}.
19991745.05.09Christen Andersen Givskud By Anders Jensen Hyrde Anne Jørgensdatter Dom. Iubilate var Anders Iensøn Hÿrdes Barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Else Madsdaatter , var for sin Svaghed tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Christen. Fadder_ Anders Iensøn, Lauritz Xstensøns Kone Karen Lauritzdaatter . Søren Madsøn[.] Kone : Anne Pedersdaatter, Maren Andersdaatter, og Anne Christensdaa_ alle af Gifshod.
21291745.05.23Anders Jensen Ris Jens Andersen Maren Nielsdatter Dom. Rogate el. 5 Søndag i faste var Iens Andersøns B: {.}f Riis i Kircke til daabens Confirma{...}n, baaren af Maren Iohannesdatter {...} Mølgaard, var tilforne hie͞medø{....} daaben Kaldet: Anders. Fadder_ {....} Bendt Nielsøn af Mølgaard, Anders Ch{.....}søn af Riis, Peder Andersøn, Christe_ {.....}masøns Kone {Mette Andersdatter} af Gifshod, Iohanne [.]ielsdaatter af Leerager.
21301745.07.11Laurids Pedersen Ris Peder Andersen Anne Frandsdatter Dom. 4. Trin. var Peder Andersøns Barn af Riis i Kircke ved Daaben baaren af Lauritz Lauritzøns {Boels} daatter : Maren {Lauridsdatter} af Gifshod, blef døbt og i daaben Kaldet: Lauritz. Fadderne : Iens Martensøns Kone {Maren Olufsdatter} af Riis, Johanne Nielsdaatter af Leerager.
Begravelse nr. 6122
NOTITS: Begravet 3½ år gammel i 1749.
21311745.09.26Johanne Christensdatter Ris Christen Mortensen Anne Jensdatter Dom. 15. Trin. var Christen Mortenßøns Barn af Riis i Kircke til daabens Confirmation , baaren af Lauritz Jensßøns {Søndergaards} Kone {Maren Poulsdatter} ibidem, Samme, som er fød langt borte i Gifshod Sogn, og for Svagheds Skÿld var hiemmedøbt tilforne og i daaben Kaldet: Iohanna. Fadderne: Jens Mortenßøn af Riis Jørgen Garboe af Leerager, Anders Christensøns Kone af Riis. Johanne Nielsdaatter af Leerager.
Begravelse nr. 6114
NOTITS: Begravet 1 år 4 måneder gammel.
21321745.12.05Anne Olesdatter Givskud By Ole Olesen Maren Andersdatter Dom. 2. Adventus var et uægt[.] Barn Anders Iensøns daatter [...] Gifshod : Maren Andersdaattter tilhørende, her i Kircke ved {....} daaben, blef døbt og i daaben {...}det: Anne, blef baaren {...} Neils Jenßøns Kone af Gifshod nafnl: Karen Hansdaatter. til Barnefader blef udlagt en Soldat fra Kiøbenhavn nafl: Ole Olesøn, efter Konens som bar det, og Christen Trouelsøn af Gifshod og Anders Christensøns af Riis deris Udsigende. Fadderne vare Christen Trouelsøn, Lauritz TercKelsøn, Christen Christensøn, Anne Sophia Andersdaatter af Gifshod.
NOTITS: Moderen er datter af Anders Jensen i Givskud By.
21331746.02.20Kirsten Poulsdatter Harresø Poul Andersen Mette Johannesdatter Dom. Qvingvages: var Paul Andersøns Barn af Harresøe i Kircke ved daaben, baaren af hans Kones Moder Else Giødesdaatter ibid: blef døbt og i Daaben Kaldet: Kirsten. Fadderne Niels Paulsøn, Jens Christenßøn Christen Johansøn af Harresøe, Anne Andersdaatter af Gifshod, Karen Nielsdaatter {Niels Nielsens kone} af Gifshodlund.
Begravelse nr. 6109
NOTITS: Begravet 2 måneder gammel.
21341746.03.06Mette Marie Lauridsdatter Givskud By Laurids Terkelsen Anne Larsdatter Dom. Reminiscere var Lauritz TerKelsøns Barn af Gifshod i Kircke ved daaben, baaren af hans Søster af Hÿgum : Karen TerKelsdaatter, blef døbt og i daaben Kaldet : Mette Maria. Fadderne Matz Sørensøn, Anders Paulsøn, Christen Andersøn, Anne Christensdaatter, Else Matzdaatter alle af Gifshod.
21351746.03.20Dødfødt Givskudlund Gravers Andersen Margrethe Sørensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom. Lætare Gravers Anderßøns dødfødde Barn af Gifshodlund.'}
Begravelse nr. 6108
21361746.04.08Anne Christensdatter Givskud By Christen Andersen Maren Sørensdatter Langfredag var Christen Andersøns Barn af Gifshod i Kircke ved daaben baaren af Maren Lauritzdaatter blef døbt og i daaben Kaldet : Anne. Fadderne : Matz Sørensøn, Lauritz TerKelsøn, Christen Christesøn, {..}risten Thomæsøns Kone {Mette Andersdatter} Else Matz{...}aatter.
21371746.04.08Jens Christensen Harresø Christen Nielsen Mette Jensdatter Thyregod Samme dag {Langfredag} var og Mette Jens[.]aatter Tyregoed, som er tihuuße {...} Jens Christensøn i Harresøe, hendis uægte Barn i Kircke ved daaben, baaren af Niels Jensøns Kone af Gifshodlund: Karen Hansdaatter, blef døbt og i daaben Kaldet Jens. Til Barnefader blef udlagt Christen Nielsøn Soldat tienendis hos Paul Andersøn i Harresøe.
NOTITS: Uægte barn, Mette Jensdatter tilhuse ved Jens Christensen i Harresø, udlagt fader soldat Christen Nielsen tjener ved Poul Andersen i Harresø.
21381746.05.13Jens Pedersen Lerager Peder Jensen Sidsel Nielsdatter 4de Fredag efter Paashe var Peder Jenßøns Barn af Leerager i Kircke ved daaben , baaren af Anders Pedersøns Kone {Mette Pedersdatter} ibidem, blef døbt og i daaben Kaldet: Jens. Fadderne Thomas Skrevder, Søren Pedersøn Peder Hopballe, bemte Skreders Kone, og Søren Pedersøns Kone {Johanne Nielsdatter} sammesteds.
Begravelse nr. 6118
NOTITS: Begravet 2 år 3 måneder gammel i 1748.08.
21391746.07.03Birte Sørensdatter Lerager Søren Pedersen Johanne Nielsdatter Dom. 4. Trin. var Søren Pederßøns Barn af Leerager i Kricke ved daaben, baaren af peder Jenßøns {Sidsel Nielsdatter} ibidem, blef døbt og i daaben Kaldet: Birrete. Fadderne : Lauritz Jenßøn af Riis. Thomas Skreder og Peder Hopballe af Leerager Anders Pedersøns Kone {Mette Pedersdatter} ibidem.
Begravelse nr. 6113
NOTITS: Begravet 5 måneder gammel.
21401746.09.25Anne Nielsen Harresø Niels Nielsen ? Niels Nielsens kone Dom. 16. Trin. var Niels Nielsøns barn af Harresøe i Kircke ved daaben, baaren af Simons Kone i Stÿvel, blef døbt og i daaben Kaldet: Anne. Fadderne Søren Nielsøn af Hÿgum, Christen Johansßøn af Harresøe. Niels Paulsøns Kone : Else {Jensdatter} ibidem. Maren Sørensdatter af Hÿgum , Niels Pedersøns Kone sammesteds.
21411746.10.02Anne Dorte Christensdatter Givskud By Christen Troelsen Maren Andersdatter Dom. 17. Trin. var Christen Troulsøns barn af Annex Præstegaarden i Gifshod i Kircke ved daaben baaren af Niels Paulsøns Kone : Else {Jensdatter} af Harresøe, blef døbt og i daaben kaldet : Anne Dorothe. Testes Anders Paulsøn af Gifshod, Niels Paulsøn af Harresøe, Christen Johanßøn af Gifshod. Christen Thomassøns Kone {Mette Andersdatter} af Gifshod, og Anne Sophia Andersdaatter ibidem.
21421746.11.06Maren Pedersdatter Givskud By Peder Rasmussen ? Peder Rasmussens kone Dom. 22. Trin. var Peder Raßmussøns Barn af Gifshod i Kircke ved daaben , baaren af Christen Andersøns Kone {Maren Sørensdatter} ibidem, blef døbt og i daaben Kaldet: Maren. Testes Søren Madsøn, Matz Sørensøn Simon Andersøn, Anne Jensdaatter Sal: Peder Sørensøns, Christen Thomasøns Kone {Maren Andersdatter}, alle af Gifshod.
21431747.01.29Johanne Jensdatter Ris Jens Mortensen Maren Olufsdatter Dom. Septuages: var Jens Mortensøns Barn af Riis i Kircke ved daaben baaren af Peder Andersøns Kone : Anne Frandsdaatter ibidem , blef døbt og i daaben Kaldet: Johanne. Fadderne Peder Andersøn , Jens Anderßøn Maren Nielsdaatter af Riis. Zidsel Nielsdaatter og Johanne Nielsdaatter af Leerager.
Begravelse nr. 6115
NOTITS: Begravet 7 måneder gammel.
21441747.03.19Johannes Poulsen Harresø Poul Andersen Mette Johannesdatter Dom Judica var Paul Andersøns barn af Harresøe i Kircke ved daaben, baaren af Anne Marie Anders Jensøns af Gifshod blef døbt og i daaben Kaldet: Johannes. Fadderne : Niels Paulsøn, Jens Christenßøn af Harresø, Simon Andersøn af Gifshod, Gravers Andersøns Kone: Magrete {Sørensdatter} og Niels Jenßøns daatter af Gifshodlund.
NOTITS: Anne Marie, som bærer, skal være Anne Sophie. For Niels Jensens datter Karen se #2148.
21451747.03.19Anders Lauridsen Ris Laurids Jensen Søndergaard Maren Poulsdatter Samme dag {Dom Judica} var og Laurits Jenßøns Barn af Riis i Kircke til daabens Confirmation baaren af Søren {Pedersen} Hopballes Kone {Maren Hansdatter}, var for sin Svaghed tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Anders. Fadderne Anders Paulsøn af Gifshod, Anders Pedersøn og Søren Pedersøn af Leerager, Christen Trouelsøns Kone af Gifshod: Maren Andersdaatter , Peder Andersøns Kone af Riis : Anne Frantzdaatter. Bemeldte Barn har for sin og forældrenes Svaghed icke før [.]dag [.....] føres til Kircke, da og dens Moder Lauritz Jensøns Kone af Riis holdte tillige hendis Kirckegang.
NOTITS: Søren Pedersen kaldes Hopballe for at adskille ham fra Søren Pedersen i Lerager. Søren Pedersen i Hopballe kaldes Søren Pedersen Nymand i skiftet efter konen 1772 #757 Törrild herred, Brejl.
21461747.03.19Anne Else Lauridsdatter Givskud By Laurids Andersen Johanne Christensdatter Samme Dag {Dom Judica} var og et uægte barn af Gifshod i Kircke ved daaben, hvilcket barn tilhørede Johanne Christensdaatter logerendis til Christen Thomæsons i Gifshod. blef baaren af Lauritz TercKelsøns Kone ibidem nafnl: Anne Lassesdaatter, blef døbt og i daaben Kaldet: Anne Else. Til Barnefader blef angiven en Karl, navnl: Lauritz Andersøn fra Tønder.
21471747.05.11Anne Kirstine Madsdatter Givskud By Mads Sørensen Lille Maren Pedersdatter Festø Ascens: var Mats Sørensøns Barn af Gifshod i Kircke ved daaben, baaren af hans Kones Søster af Reffstrup Karen Pedersdaatter, blef døbt og i Daaben Kaldet: Anne Kirstine. Testes. Christen Thomæsøn, Lauritz Christensøn, Christen Christensøn, Christen Trouelsøns Kone: Maren Andersdaatter Anders Jenßøns daatter : Anna Sophia {Andersdatter}. alle af Gifshod_
Begravelse nr. 6120
NOTITS: Begravet knap 2 år gammel i 1749.
21481747.06.11Abelone Graversdatter Givskudlund Gravers Andersen Margrethe Sørensdatter Samme dag {Dom. 2. Trin} var Grafvers Andersøns Barn af Gifshodlund i Kircke ved daaben , baaren af Magrete Jonasdaatter af Hveissel, blef døbt og i daaben Kaldet: Apollone. Fadderne Hans Hansøn Smed af Hveissel. Bertel Madsøn, Anders Graversøn af Gifshodlund. Jens Christenßøns Kone : Zidsel {Pedersdatter} af Harresøe Niels Jenßøns daatter af Gifshodlund : Karen Nielsdaatter.
21491747.08.27Maren Sørensdatter Givskud By Søren Madsen Anne Pedersdatter Dom. 13. Trin. var Søren Madsøns Barn af Givshod i Kircke ved daaben, baaren af Anders Jensøns Kone : Anne Marie {Simonsdatter} , blef døbt og i daaben Kaldet : Maren. Fadderne Lauritz Christensøn, Simon Andersøn, Christen Sørensøn , Maren Lauritzdaatter, Anne Barbara {Lauridsdatter}. Alle af Givshod.
Begravelse nr. 6116
NOTITS: Begravet 8 måneder gammel.
21501747.10.22Peder Sørensen Lerager Søren Pedersen Johanne Nielsdatter Dom 21. Trin. var Søren Pedersøns Barn af Leerager i Kircke ved daaben baaren af Bendix {Nielsen} Smids Kone {Kirsten Lauridsdatter} i Sÿnder Kollemarten, blef døbt og i daaben Kaldet: Peder. Fadderne Anders Pedersøn af Leerager Lauritz Jensen, Peder Andersøn af Riis , Thomas Skreders Kone ibidem, Peder Jenßøns Kone {Sidsel Nielsdatter} af Leerager.
21511747.12.17Anne Christensdatter Ris Christen Mortensen Anne Jensdatter Dom. 3. Adventus var Christen Mortensøns Barn af Riis i Kircke ved daaben, baaren af Karen Chirstensdaatter af Hveissel, blef døbt og i daaben Kaldet : Anna. Fadderne. Jens Mortenßøn, Jens Anderßøn af Riis, Søren Pederßøn af Leerager, Lauritz Jenßen af Riis, Thomas Skreders Kone ibidem.
21521747.12.27Johanne Jensdatter Ris Jens Andersen Maren Nielsdatter Feria 3. Nativit: Christi var Jens Andersøns Barn af Riis i Kircke ved daaben, baaren af Peder Andersøns Kone : Anne Frantzdaatter ibidem, blef døbt og i daaben Kaldet: Johanna. Fadderne. Peder Andersøn Lauritz Jenßøn af Riis. Peder Jensøn af Leerager , Jens Mortenßøns Kone {Maren Olufsdatter} af Riis, Anders Pedersøns Kone {Mette Pedersdatter} af Leerager.
21531748.02.25Peder Christensen Givskud By Christen Pedersen Snedker ? Christen Pedersen Snedkers kone Dom. Qvinqvages. var Christen Pedersøn Snedickers Barn af Gifshod i Kircke ved daaben , baaren af Maren Lauritzdaatter ibid: blef døbt og i daaben Kaldet : Peder. Fadderne vare: Matz Sørensøn, Christen Thomasøn, Christen Christensøn af Gifshod : Peder Birckebecks Kone : Maren , Anne Sophia Andersdaatter af Gifschod.
21541748.03.17Karen Christensdatter Givskud By Christen Troelsen Maren Andersdatter Dom. Reminiscere var Christen Trouelsøns Barn af Annex Præstegaarden i Gifschod i Kircke ved daaben baaren af Anders Jensøns Kone {Anne Marie Simonsdatter} ibidem, blef døbt og i daaben Kaldet : Karen. Fadderne : Christen Andersøn, Lauritz TercKelßøn, Simon Andersøn, Matz Sørensøns Kone {Maren Pedersdatter}, Anne Sophia Andersdaatter , alle af Gifshod.
Begravelse nr. 6128
NOTITS: Begravet 2½ år gammel i 1750.
21551748.04.16Maren Christensdatter Givskud By Christen Thomasen Mette Andersdatter Feria 3. Paschat: var Christen Thomæsøns Barn af Gifshod i Kircke ved daaben, baaren af Maren Lauritzdaatter ibidem , blef døbt og i daaben Kaldet: Maren. Fadderne vare : Christen Andersøn, Søren Madsøn Christen Christensøn , Matz Sørenßøns Kone {Maren Pedersdatter} , Anne Sophia Andersdaatter af Gifschod alle.
21561748.06.30Oluf Jensen Ris Jens Mortensen Maren Olufsdatter Dom. 3. Trin. var Jens Mortenßøns Barn af Riis ved daaben , baaren af Thomas Skreders Kone ibidem, blef døbt og i daaben Kaldet : Oluff. Fadderne vare : Thomas Skreder af Riis. Peder Jenßøn af Leerager , Peder Anderßøn af Riis Lauritz Jenßøns {Søndergaards} Kone {Maren Poulsdatter} , Jens Anderßøns Kone {Maren Nielsdatter} , ibidem.
21571748.07.21Niels Christensen Østerhoved Christen Nielsen Anne Jensdatter Dom. 6. Trin. var Christen Nielsøns Barn af Østerhoved her i Kircke ved daaben, baaren af Anders Nielsøns {Wong} Kone af Donneruplund Birrete Albretsdaatter, blef døbt og i daaben Kaldet: Niels. Fadderne vare : Jens Jfverßøn af Østerhoved Anders Pederßøn af Leerager, Jens Mortenßøn af Riis, Peder Jenßøns Kone {Sidsel Nielsdatter} , og Søren Pederßøns Kone {Johanne Nielsdatter} af Leerager.
21581748.07.21Navnløs Harresø ? Maren Jensdatters barnefader Maren Jensdatter {REKONSTRUKTON: fra begravelsen: 'Dom. 6. Trin. Maren Jensdaatters barn {Navnløs} af Harresøe.'}
Begravelse nr. 6117
NOTITS: Må have været uægte barn, død før dåben.
21591749.02.11Jens Pedersen Lerager Peder Jensen Sidsel Nielsdatter Tacksigelßens Fest d. 11te Februarÿ var Peder Jensøns Barn af Leerager ved daaben her i Kircken, baaren af Anders Pedersøns Kone {Mette Pedersdatter} ibidem. blef døbt og i daaben Kaldet: Jens. Fadderne vare : Thomas Skreder Lauritz Jenßøn af Riis. Jens Ifverßøn af Østerhoved, Peder Jenßøns Pige : Edel Pedersdaatter og Søren Pederßøns Kone {Johanne Nielsdatter} af Leerager.
21601749.02.23Dødfødt Givskud By Søren Madsen Anne Pedersdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '{Dom Invocavit.} Item Søren Matzøns dødføde Barn ibidem.'
Begravelse nr. 6121
21611749.03.09Johanne Christensdatter Ris Christen Mortensen Anne Jensdatter Dom. Oculi var Christen Martinsøns barn af Riis i Kircke ved daaben , baaren af hans Kones Søster : Anne Jensdaatter ibidem. blef døbt og i daaben Kaldet: Johanne. Fadderne vare : Lauritz Jenßøn af Riis , Peder Jensøn af Leerager, Christen Nielsøn af Østerhoved Thomas Skreders Kone af Riis og Søren Pedersøns Kone {Johanne Nielsdatter} af Leerager.
Begravelse nr. 6131
NOTITS: Begravet 2 år gammel.
21621749.05.11Niels Poulsen Harresø Poul Andersen Mette Johannesdatter Dom. Rogate var Paul Andersøns Barn af Harresøe i Kircke ved daaben , baaren af hans Kones Moder Else ibidem , blef døbt og i daaben Kaldet : Niels. Fadderne Niels Paulsøn , Jens Christensøn af Harresøe , Christen Andersøn af Gifshod Christen Trouelßens Kone : Maren Andersdaatter og Anne Sophia Andersdaatter.
21631749.05.11Kirsten Andersdatter Givskud By Anders Jensen Hyrde Anne Jørgensdatter Samme dag {Dom. Rogate} var og Hÿrdens Anders Jensøns Barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation , baaren af Matz Sørensøns Kone ibidem var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet Kirsten. Fadderen : Gravers Anderßøns Søn {Anders?} ibidem , Simon Andersøn af Gifshod , Christen Thomæsons Kone {Mette Andersdatter}..
21641749.05.18Mette Nielsdatter Givskud By Niels Hansen Kirsten Lauridsdatter Dom Exaudi var Niels Hansøn af Veÿle Hans Barn i Kircke til daabens Confirmation , baaren af Hans Kones Søster : Maren Lauritzdaatter tienendis udi Eegholm Mølle, var tiforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Mette. Fadderne vare: Matz Sørenßøns Kone, Lauritz Christeßøns Kone Thomas Christenßøns Kone, Jaco{.} Tømmermands Kone og Anne Sophia Andersdaatter, alle af Gifshod.
NOTITS: Konen er til huse ved Christen Andersen i Givskud By. Konens navn fra introduktion 29. juni 1749.
21651749.07.02Jens Christensen Givskud By Christen Andersen Maren Sørensdatter Festø Visitat: var Christen Andersøns Barn i Kircke til daabens Confirmation , baaren af Christen Troelsøns Kone af Gifshod Annexgaard Maren Andersdatter var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Jens. Fadderne : Lauritz Terckelßøn , Christen Christensøn . Matz Sørensøns Kone {Maren Pedersdatter} og Anne Sohpie {Andersdatter} alle af Gifschod.
21661749.09.29Peder Madsen Givskud By Mads Sørensen Maren Pedersdatter St. Michelsdag var Mats Sørensøns Barn af Gifshod i Kircke ved daaben baaren af Peder TercKelsøns Murmester hans Kone af Tørring , blef døbt og i daaben Kaldet : Peder. Fadderne vare: Peder TercKelsøn Muremester af Tørring, Anders Paulsøn af Gifshod, Christen Christesøn, Anne Sophia Andersdaatter, Christen Thomæsøns Kone {Mette Andersdatter} af Gifshod.
21671749.10.05Niels Graversen Givskudlund Gravers Andersen Margrethe Sørensdatter Dom. 18. Trinit: var Gravers Andersøns Barn af Gifshodlund i Kircke ved daaben, baaren af Hans daatter: Mette Graversdaatter af Elkier, blef døbt og i daaben Kaldet : Niels. Fadderne vare : Claus Thue af Elkier Niels Paulsøn af Harresøe , Christen Christensøn af Gifshod , Karen Nielsdaatter af Gifshodlund, Niels Thÿgesøns Encke {Kirsten Sørensdatter} af Østerhoved.
Begravelse nr. 6174
21681750.02.11Niels Sørensen Lerager Søren Pedersen Johanne Nielsdatter Tacksigelßens Fest var Søren Pederßøns Barn af Leerager i Kircke ved daaben , baaren af Niels Lauritzøns Kone af Nørskov : Maren Hermansdaatter. blef døbt og i daaben Kaldet: Nie{..}. Fadderne vare : Niels Lauritøn af Norskov , Thomas Skreder af Riis , Zidsel Nielsdaatter af Leerager , Maren Olesdaatter af Riis.
21691750.03.30Maren Christensdatter Ris Christen Pedersen Snedker ? Christen Pedersen Snedkers kone Feria 2da Paschatos var Christen Pede{.}søn Snedicker af Riis hans Barn i Ki{...} ved daaben , baaren af Christen Thomesøns Kone {Mette Andersdatter} af Gifshod , blef døbt og i daa_ Kaldet: Maren. Fadderne vare: Ped{..} Christensøn af Birckebeck, Peder Jensøn af Leerager , Søren Matzøn af Gifshod.
21701750.04.26Mette Sørensdatter Givskud By Søren Madsen Anne Pedersdatter Dom. Cantate var Søren Matzøns Barn af Gifschod i Kircke ved daaben , baaren af hans Kones Søster Mette Pedersdaatter, blef døbt og {.} daaben Kaldet : Mette. Fadderne vare Matz Sørensøn , Christen Christensøn af Gifschod, Hans Pedersøn af Bierckebeck , Christen Troelsøns Kone : Maren Andersdaatter, og Anne Lauritzdaatter af Gifshod.
21711750.05.03Maren Christensdatter Østerhoved Christen Nielsen Anne Jensdatter Dom. Rogate var Christen Nielßøns Barn af Østerhoved i Kircke ved daaben , baaren af Jens Mortenßøns Kone af Riis : Maren Oluffsdaatter , blev døbt og i daaben Kaldet : Maren . Fadderne vare : Anders Pedersøn af Leerager , Jens Mortensøn og Jørgen Jenßøn af Riis , Peder Andersøns Kone : Anne Frandsdaatter, og Jens Anderßøns Kone {Maren Nielsdatter} :
21721750.08.02Christen Christensen Givskud By Christen Christensen Anne Sophie Andersdatter Dom. 10. Trin. var Christen Christensøns Barn af Gifschod i Kircke ved daaben , baaren af Velbaarne Frøken : Lene Cathrine Krabbe af Mindstrup, blef døbt og i daaben Kaldet: Christen. Fadderne vare : Anders Jensøn, Anders Paulsøn, Christen Andersøn af Gifschod , Christian Sigvartsøns Kone af Hveissel : Anne Christensdaatter Mette Pedersdaatter af Gifshod tienendes i Annex Gaarden.
Begravelse nr. 6136
NOTITS: Begravet 2½ år gammel.
21731750.10.28Lars Rasmussen Givskud By Rasmus Larsen Kirsten Damgaard Onsdagen post Dom. 22 trin d. 28de Octobr: var Rasmus Lassøn Skreder og Scholemester i Gifschod hans Barn i Kircke ved daaben , baaren af Søren Matzens Kone: Anna Pedersdaatter ibidem , blef døbt og i daaben Kaldet: Las , Fadderen vare: Matz Sørensøn, Simon Andersøn , Lauritz Lauritzøn , Anna Jensdaatter , Maren Sørensdaatter alle af Gifschod.
NOTITS: For moderens navn se #2190.
21741751.05.16Laurids Jensen Ris Jens Mortensen Maren Olufsdatter Dom. Rogate var Jens Mortenßøns Barn af Riis i Kircke ved daaben, baaren af Peder Jenßøns Kone af Leerager , blef døbt og i daaben Kaldet: Lauritz. Fadderne vare Christen Mortenßøn af Riis, Anders Pederßøn af Leerager , Thomas Skreder af Riis, Lauritz Sÿndergaards Kone {Maren Poulsdatter} Peder Anderßøns Kone {Anne Frandsdatter} ibidem.
21751751.08.22Christen Thomasen Ris Thomas Skrædder ? Thomas Skrædders kone Dom. 11. Trin var Thomas Skreders Barn af Riis i Kircke ved daaben baaren af Niels Lauritzøns Hustrue {Maren Hermandsdatter} af Nørskov , blef døbt og i daaben Kaldet: Christen. Fadderne vare Søren Pedersøn af Leerager og Anders Pedersøn, Jens Mortenßøn af Riis. Peder Andersøns Kone : Anna Frantzdaatter og Christen {Pedersen} Snedickers Kone.
21761751.08.22Dødfødt Lerager Peder Jensen Sidsel Nielsdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom. 11. Trin. Peder Jenßøns dødføde barn af Leerager.'}
Begravelse nr. 6132
21771751.10.24Anders Poulsen Harresø Poul Andersen Mette Johannesdatter Dom. 20. Trin. var Paul Andersøns Barn af Harresøe i Kircke ved daaben , baaren af Anders Jensøns Kone : Anna Maria {Simonsdatter} af Gifschod, blef døbt og i daaben Kaldet Anders. Fadderne vare: Peder Andersøn af Harresøe Christen og Simon Andersøn af Gifschod, Christen Christensøns Kone : Anna Sophia Andersdaatter , og Christen Troelßøns Tieniste Pige : Maren Nielsdaatter ibidem:
21781751.11.14Anna Christensdatter Givskud By Christen Christensen Anne Sophia Andersdatter Dom. 23. Trin. var Christen Christensøns Barn af Gifshod i Kircke ved , ved{!} daaben, baaren af hans Kones Moder : Anna Maria {Simonsdatter} Anders Jensens ibidem. blef døbt og i daaben Kaldet: Anna. Fadderne vare : Paul Andersøn af Harresøe, Christen Andersøn , Simon Andersøn , Lauritz Christensøns Kone, og Christen Troelsøns Kone: Maren Andersdaatt_ af Gifschod.
21791752.02.27Jens Sørensen Lerager Søren Pedersen Johanne Nielsdatter Dom. Reminiscere var Søren Pederßøns Barn af Leerager i Kircke ved daaben , baaren af Jens Lauritzøns Kone i Nørre Kollemarten : Maren Pedersdaatter, blef døbt og i daaben Kaldet Jens. Fadderne : Jens Lauritzøn af Nørre Kollemarten, Lauritz Jenßen af Riis. Hans Pederßøn af Birckebeck , Anders Pedersøns Kone {Mette Pedersdatter} af Leerager , Jens Anderßøns Kone {Maren Nielsdatter} af Riis.
21801752.02.27Morten Christensen Ris Christen Mortensen Anne Jensdatter Samme dag {Dom. Reminiscere} var og Christen Mortenßøns Barn af Riis i Kircke ved daaben, baaren af Peder {Pedersen} Møllers Fæstemøe {Anne Pedersdatter} af Hveissel, blef døbt og i daaben kaldet: Marten. Fadderne : Peder {Pedersen} Møller af Hveiss_ Peder Andersøn af Riis , Jens Anderßøn , Maren Paulsdaatter Anne Frantzdaatter , alle af Riis.
NOTITS: Peder Pedersen Møller og Anne Pedersdatter (*1721 Hornborg By) er trolovede i februar 1752, de gifter sig i maj i Hornborg sogn, hvor hun kommer fra. Skifte efter hendes far Peder Hansen 1759.01.02 Hornborg By
LINK: Peder Pedersen Møller.
21811752.03.12Søren Madsen Givskud By Mads Sørensen Maren Pedersdatter Dom Lætare var Matz Sørensøns barn af Gifschod i Kircke til daabens Confirmation. baaren af hans Søster Karen Sørensdaatter af Lihm var tilforne for Svagheds Skÿld hiemmedøbt og i daaben Kaldet Søren . Fadderne : Anders Jenßøn Christen Anderßøn, Lauritz TercKelßøn , Anna Pedersdaatter , Anne Andersdaatter , alle af Gifschod.
21821752.05.11Mette Christensdatter Givskud By Christen Andersen Maren Sørensdatter Festo Ascensionis Christi var Christen Andersøns Barn af Gifschod i Kircke ved daaben , baaren af hans Søster . Anne Sophia Andersdaatter ibidem. Blef døbt og i daaben Kaldet: Mette. Fadderne vare: Lauritz Terckelsøn, Christen Christensøn, Matz Sørensøn Søren Matzøns Kone {Anne Pedersdatter}, Lauritz Christenßøns daatter {Anne Lauridsdatter} alle af Gifschod.
21831752.05.11Dødfødt Givskudlund Gravers Andersen Margrethe Sørensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: Festo Ascensionis Christi Gravers Andersøns dødføddeBarn af Gifschodlund.'}
Begravelse nr. 6133
21841752.05.22Troels Christensen Givskud By Christen Troelsen Maren Andersdatter Feria 2da Pentecostes var Christen Troelsøns Barn af AnnexPræstegaarden i Kircke til daabens Confirmation , baaren af Niels Paulsøns Kone af Harresøe : Else Jensdaatter , var tilforne hie͞medøbt for Svagheds Skÿld og i daaben Kaldet: Troels . Fadderne vare Christen Andersøn , Christen Christensøn, Simon Andersøn Thomas Christensøns kone, og Maren Nielsdaatter tienendes til Christen Troelsøns i Givshod.
Begravelse nr. 6134
NOTITS: Begravet ca. tre uger gammel.
21851752.06.18Karen Pedersdatter Harresø Peder Andersen ? Peder Andersens kone Dom. 3. Trin. var Peder Andersøn{.} Barn af Harresøe i Kircke til daabens Confirmation , baaren af hans Broders Kone ibidem var tilforne for Svagheds Skÿl{.} hiemmedøbt, og i daaben Kaldet Karen. Fadderne vare : Paul Andersøn af Harresøe, Christen Christensøn og Simon Andersøn af Givschod, Dorothea Pedersdaatter af Harresøe, Matz Sørensøns Kone {Maren Pedersdatter} af Givschod.
21861752.07.16Christence Christensdatter Ris Christen Pedersen Snedker ? Christen Pedersen Snedkers kone Dom. 7. Trin. var Christen Pedersøn Snedi[..] Barn af Riiß i Kircke ved daaben baaren af Dorothea Pedersdaatt_ af Haarsøe , blef døbt og i daaben Kaldet. Christenze , Fadderne vare : Anders Pedersøn af Leerager Søren Pedersøn ibidem. Peder Anders[..] af Riis, Anna Pedersdaatter af Givschod, Maren Paulsdaatter af Riis.
NOTITS: Forældrene flyttet fra Givskud By til Ris.
21871753.03.04Mette Margrethe Rasmusdatter Giskud By Rasmus Larsen Kirsten Damgaard Dom. Qvinqvagesima Var Rasmu[.] Lassøn Skreder og Scholemester i Givschod hans Barn i Kircke ved daaben, baaren af Christen Christ{..}søns Kone: Anna Andersdaatter, blef døbt og i daaben Kaldet: Mette Magrete. Fadderne vare: Matz Sørensøn , Christen Christensøn , Jørgen Andersøn , Christen Thomæsøns Kone : Mette Andersdaatter, og Christen Andersøns Kone : Maren Sørensdaatter, alle af Gifschod.
NOTITS: Moderens navn se #2190.
21881753.06.11Troels Christensen Givskud By Christen Troelsen Maren Andersdatter Feria 2da Pentecostes var Christen Trouelsøns Barn af Annex Præstegden i Kircke ved daaben, baaren af hans TienistePige: Maren Nielsdaatter, blef døbt og i daaben Kaldet : Troels. Fadderne vare: Jørgen Andersøn, Lauritz Lauritzøn , Niels Nielsøn Lauritz Christensøns Svend, Christen Thomassøns Kone : Mette Andersdaatter , Christen Christensøns Kone Anna Sophia {Andersdatter} alle af Givschod.
21891753.07.08Maren Sørensdatter Givskud By Søren Madsen Anne Pedersdatter Dom 3. Trin: var Søren Matzøns Barn af Givschod i Kircke til daabens Confirmation , baaren af Anna Lauritzdaatter af Givschod, var tilforne for Svagheds Skÿld hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Maren. Fadderne vare: Anders Jørgens_ af Birckebeck {fejl i kirkebogen, han er af Fløjstrup, Vindelev, se overnæste person hans kone, som skrives af Fløjstrup}, Lauritz Lauritzøn af Givschod, Anders Jørgensøns Kone: Mette Pedersdaatter af Fleustrup , Christen Snedickers Kone af Riis.
21901753.08.05Christen Christensen Givskud By Christen Christensen Anne Sophia Andersdatter Dom. 7. Trin. var Christen Christensøns Barn af Gifschod i Kircke ved daaben baaren af hans Søster Anna Christensdaatter af Hveissel, blef døbt og i daaben Kaldet: Christen, Fadderne vare : Christian Sigvarts[..] af Hveissel, Christen Andersøn , Simon Andersøn, Rasmus Scholemesters Kone : Kirsten Damgaard Maren Nielsdaatter af Annexgaard[..] alle af Gifschod.
Begravelse nr. 6141
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.
21911753.10.14Dødfødt Ris Jens Mortensen Maren Olufsdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom. 17. Trin. Jens Martensøns dødfødde Barn af Riis.'}
Begravelse nr. 6140
21921753.11.11Jørgen Hansen Birkebæk Hans Pedersen Dorotheae Pedersdatter Dom. 21. Trin. var Hans Pedersøns Barn af Birckebeck i Kircke i daaben baaren af hans Kones Søster Hans {Sørensen} Kudsches Kone af Nørskov , blef døbt og i daaben Kaldet: Jørgen, Fadderne vare Anders Jørgensøn af Feulstrup Niels Peders_ af Nørschov, Peder Anders_ af Riis Søren Matzøns Kone : Anna Pederdaat{...} Matz Sørensøns Kone : Maren Pedersdaatt_ af Givschod.
NOTITS: Hans Sørensen Kusk *1708c †1782 Nørskov, Lindeballe, Karen Pedersdatter *1724c †1794 Nørskov.
21931754.01.27Else? Poulsdatter Harresø Poul Andersen Mette Johannesdatter Dom. 3. Epiph. var Paul Andersøn{.} Barn af Harresøe i Kircke ved daaben , baaren af hans Kones Søster : Christen Christenßøns K{...} {Else?, indførsel brækker af før navnet} .
NOTITS: Efter dette skulle moderen hedde Mette "Andersdatter", men Anders Jensen er ikke set med en datter Mette. Men indførslen er forkert: Anne Sophia Andersdatter er faderens søster ikke moderens. Else fra faderens skifte 1777, hvor børnene nævnes i rækkefølge efter alder Johannes 30, Anders 27, Else, Jens, Hans, ...
21941754.03.17Johanne Christensdatter Ris Christen Mortensen Anne Jensdatter d 17 Martÿ [er] Christen Morthensens Barn af Riis til Daaben og baaren Kaldet Johanne baaren af Morthen {Pedersen} Bæksgaards Kone Anne Jensdatter i Bæksgaar{..} {Give sogn} Faderne vare Laues Jensen Jens Morthensen Anders Christensen Anne Fransdatter, Johane Christesdatter alle af Riis, og Zidsel Nielsdatter af Leerager.
NOTITS: Familieforhold ikke klare.
21951754.03.31Birte Marie Sørensdatter Lerager Søren Pedersen Johanne Nielsdatter d. 31 Martij: var Søren Peders{..} Barn af Leerager i Kirke og i Daaben Kaldet Birithe Marie baaren af Niels Lauessens Hustroe [..] Tindet {Lindet, Vester sogn} Mark Karen Pedersdatter Fadere vare Anders Pedersen Peder Jensen begge af Leerager Jens Morthensen af Riis, Maren Pedersdatter fra Nør Collemorthen {Øster Nykirke}.
NOTITS: Tindet, Øster Nykirke er en fejl i kirkebogen for Lindet, Vester sogn.
21961754.04.16Kirsten Christensdatter Østerhoved Christen Nielsen Anne Jensdatter d 16 April var Christen Nielsens barn fra Østerhoed i Kirke og i daaben kaldet Kiersten baaren af Niels Thomsesens hust: af Skierhoed. Faderne vare Niels Thomesen Anders Pedersen af Leerager Jens Lauessen af Riis Anne Frandsdatt: ibid: Zidsel Nielsdatt: af Leerager.
21971754.08.04Navnløs Harresø Claus Pedersen Skovbølling Anne Marie Nielsdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 4 Augusti . Jordet Claus Pedersens spæde Barn af Harresøe,'}
Begravelse nr. 6145
21981754.09.29Anders Christensen Givskud By Christen Christensen Anne Sophia Andersdatter Søndagen d 29 Sept: var Christen Christensens barn af Giufskud i kirke og i daaben kaldet Anders baaren af {... blækket her så svagt det ikke kan læses i affotograferingen}.
NOTITS: Moderen død i barselsseng, begravet samme dag.
21991754.10.27Ingeborg Christensdatter Ris Christen Pedersen Snedker ? Christen Pedersen Snedkers kone Søndagen d 27 Octob: var Christen Pedersens hiemdøbte barn i Kirke og i daaben kaldet Engeborg baaren af Kristenze Albrethsdatt: af Skovbølling {Jelling} Faderne vare Søren Madsen af Giufskud Søren Pedersen af Leerager Jens Mortensen og Anne Frandsdatter begge af Riis. Peder Christensens kone {Maren} af Birkebæk.
22001754.11.01Johanne Jensdatter Ris Jens Mortensen Maren Olufsdatter Søndagen d 1 Novemb: var Jens Morthensens barn i Kirke og i daaben kaldt Johanne faderne vare Christen Morthensen af Riis Christen Nielsen af Østerhd Anders Pedersen af Leerager Anne Fransdatt_ af Riis Zidsel Nielsd: af Leerager baarn af Anne Jensdatter af Østerhoed.
22011754.12.26Anne Kirstine Madsdatter Givskud By Mads Sørensen Maren Pedersdatter d 26 Decemb: var Mads Sørensens barn af Giuf:skud i Kirke og i daaben kaldet Anne Kierstine baaren af Else Jensdatter af Harresøe Faderne vare Jørgen Anders_ Laus Lauesen Christen Andersen Anne Pedersdatter Thomes {Christensen} Skreders hust: {Anne Jensdatter} alle af Giufskud.
22021755.01.20Herman Pedersen Lerager Peder Jensen Sidsel Nielsdatter Søndagen d 20 Januarÿ var Peder Jensens barn af Leerager i Kirke, og i Daaben kaldet Hermand baaren af Maren Hermandsdatter fra Nørschov. Faderne vare Hans Pedersen af Bierkebæk Anders Leerager af Leerager Laues Jensen af Riis, Christen Snedekers Kone Kone{!} {Else Jensdatter} Riis Maren Nielsdatter Jbidem.
22031755.06.08Søren Rasmussen Givskud By Rasmus Larsen Skoleholder ? Rasmus Larsen Skoleholders kone Søndagen d 8 Juni var Rasmus {Larsen} Skoeleholders barn i Kirke og i daaben kaldet Søren faderne vare Povel Andersen af Harresøe Christen Andersen, Jørgen Andersen Anne Pedersdatter i Birchebæk Maren Pedersdatter af Giufschud Baaren af Povel Andersens Kone Mette Johansdatter af Harresøe.
Begravelse nr. 6152
NOTITS: Begravet 2 måneder gammel.
22041755.08.17Laurids Jensen Ris Jens Lauridsen Maren Nielsdatter Søndagen d 17 Augusti var Jens Lauessens barn Udj Riß i Kirke og i Daaben kaldet Lauritz baaren af Jens Morthensens kone {Maren Olufsdatter} udj Riis Faderne vare Laues Jensen, Anders Lerrager Christen Morthensen af Riis Hans Pedersen af Birchebæk.
22051755.08.17Dødfødt Harresø Claus Pedersen Skovbølling Anne Marie Nielsdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Søndagen d 17 Augusti Jordet Claues Pedersens {Skovbøllings} Dødføde Barn af Harresøe.
Begravelse nr. 6153
22061755.08.17Dødfødt Givskudlund Gravers Andersen Margrethe Sørensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Samme (Søndagen d 17 Augusti) dag Jordet Grauesses død føde Barn af Giufskud lund.
Begravelse nr. 6154
22071755.12.07Anne Sophie Christensdatter Givskud By Christen Christensen Anne Sophia Andersdatter Anden Søndag i avent d 7 Decembr var Christen Christensens hiem Døbte barn i Kirke som var kaldet Anne Sophie, baaren af Mette Marie fra Vilstrup, Faderne vare Jep Nicolaisen af Vilstrup Søren Madsen Laues Terkelsen begge af Giufskud Mette Andersdatt: Christen Thomasssens Hust: af Giufskud.
Begravelse nr. 6156
NOTITS: Begravet 2 måneder gammel.
22081756.05.09Kirsten Poulsdatter Harresø Poul Andersen Mette Johansdatter Søndagen d 9 Maj Var Povel Andersens barn i Kirke af Harresøe, og var tilforen hiemdøbt og i Daaben kaldet Kiersten baaren af [Q]vagk {Kvak Mølle, Skibet sogn Laurids Johansen} Møllers kone {Kirsten Christensdatter} faderne vare Niels Pouelsen Claues og Hust: {Anne Marie Nielsdatter} alle af Harresøe Christen Grauess: og Hans Nielsen begge af Gfklund.
Begravelse nr. 6163
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel. Se #2241.
22091756.06.08Anders Christensen Givskud By Christen Troelsen Maren Andersdatter 3die Pentsedag dend 8dende Juni var Christen Trovelsens hiem Døbte barn af Giufskud i Kirke og i Daaben kaldet Anders Faderne vare Rasmus {Larsen} Skoeleholder baaren af Laues Terkelsens Stif Datter {Abelone 21, eller Anne 23, eller Maren 25 Poulsdatter} i Giufskud. Mads Sørensen Christensen Niels Povelsens koene {Else Jensdatter}.
NOTITS: Laurids Terkelsen gift med Anne Larsdatter, der var gift 1. gang med Gamle Poul Andersen †1738.
22101756.07.25Johanne Rasmusdatter Givskud By Rasmus Larsen Skoleholder ? Rasmus Larsen Skoleholders kone Søndagen d 25 Julÿ var Rasmus Skoeleholders Datter i Kirke og i Daaben kaldet Johanne baaren af Maren Sørensdatt: Peder Christensens Hust: af Giufschud Faderne vare Mads Sørensen Niels Andersen Thomas {Christensen} Skreder, Anne Sørensdatt. Maren Sørensdat alle af Gskud.
NOTITS: Thomas Skrædder ses i alterslisten fra 1754 fremad i Ris!
22111756.08.29Johanne Sørensdatter Lerager Søren Pedersen Johanne Nielsdatter Søndagen d 29 Augusti var Søren Pedersens Datter af Leerager i Kirke og i daaben kaldet Johanne, baaren af Jens Lauessens kone {Maren Pedersdatter} i Nørre Collemorthen, Faderne vare Jens Lauersen i Collemorthen Anders {Pedersen} Leerager Thomas {Christensen} Skreder Peder Jensens kone {Sidsel Nielsdatter} Peder Andersens Kone {Anne Frandsdatter},
22121756.11.14Søren Lauridsen Givskud By Laurids Lauridsen ? Sørensdatter? Søndagen d 14 November var Laues Lauessen Søn i Kirke og i Daaben kaldet Søren baaren af Mogens Peders Hust af P[.o.st...] Faderne vare Peder Hansen og Hust {Maren Lauridsdatter} i Bierl: {Bjerlev, Hvejsel} Christen Christensen Søren Madsen Thomas {Christensen} Skreders Hust {Anne Jensdatter} alle af Giufskud. Peder Christensens kone {Maren Sørensdatter} sammesteds.
22131756.11.28Anders Christensen Givskud By Christen Christensen ? Christen Christensens 2. kone Søndagen d 28 Novembr: var Christen Christensens Søn i Kirke og i daaben kaldet Anders {under navnet ganske småt: "Attest udstedt"} baaren af Povel Andersens hust i Harresøe Faderne vare Povel Andersen af Harresøe Christen Andersen , Anders Jensen Søren Madsens kone {Anne Pedersdatter} Peder Christensens kone {Maren Sørensdatter} alle af Giufschud.
22141757.01.09Jens Christensen Østerhoved Christen Nielsen Anne Jensdatter 4de Søndag efter Hellig Tre Kongersdag var Christen Nielsens 2de Sønner af Østerhoed i Kirke Den Ene kaldet Jens Døde Strax efter den hafde været i kirke Dend anden kaldet Søren blev baaren af Jens Morthensens kone i Riis, Faderne vare . Jens Morthensen Jens Andersen Laues Jensen Peder Andersen kone {Anne Frandsdatter} Alle af Riiss.
Begravelse nr. 6165
NOTITS: Død ca. 1 uge gammmel lige efter dåben.
22151757.01.09Søren Christensen Østerhoved Christen Nielsen Anne Jensdatter 4de Søndag efter Hellig Tre Kongersdag var Christen Nielsens 2de Sønner af Østerhoed i Kirke Den Ene kaldet Jens Døde Strax efter den hafde været i kirke Dend anden kaldet Søren blev baaren af Jens Morthensens kone {Maren Olufsdatter} i Riis, Faderne vare . Jens Morthensen Jens Andersen Laues Jensen Peder Andersen kone {Anne Frandsdatter} Alle af Riiss.
Begravelse nr. 6170
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel.
22161757.02.11Niels Christensen Givskud By Christen Troelsen Maren Andersdatter Taksigelsens fæst d 11 Februarÿ var Christen Trovelsens Søn af Giufskud i Kirke . og i daaben kaldet Niels . baaren af Niels Povelsens Kone {Else Jensdatter} i Harresøe faderne vare Peder Rasmussen Christen Andersen Anders Pedersen Christen Chestensens kone Smedens kone alle af Giufschud Bye.
22171757.02.13Gravers Christensen Givskudlund Christen Graversen Karen Nielsdatter Søndag Sexagesima Var Christen Grauessens Søn i Giufschudlund i Kirke og i Daaben kaldet Gravers baaren af Grausses {Andersens} kone i Giufshcudlund Faderne vare Lads Dÿre i Gskud Hans Nielsen i Lund Povel Andersen Niels Povelsens Kone {Else Jensdatter} begge af Harresøe Peder Jensen Ibidem Rasmus Skoeleholders Kone.
22181757.02.13Navnløs Harresø Peder Hyrer ? Peder Hyrers kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 13 Februarÿ Jordet 2de Spæde Børn det ene Christen Nielssens i Østerh. det andet Peder [H]ÿrers i Harresøe.'}
Begravelse nr. 6166
NOTITS: Begravet før dåben.
22191757.03.06? Jensdatter Ris Jens Lauridsen Maren Nielsdatter 2den Søndag J Faste var Jens Lauritzens Datter {... tom plads ...} af Riis i Kirke , Baaren af Hans Christians {Jørgensens} kone {Anne Jensdatter} af Thøsbye {Tøsby, Gadbjerg} Faderne vare Lauridtz Jensen Anders Pedersen Søren Jensens kone af Leerager Jørgen Jensens kone {Johanne Christensdatter}, Peder Anderssens Datter {Johanne Pedersdatter} Jens {Andersen} Giufschud kone {Maren Nielsdatter} alle af R:
NOTITS: Jørgen Jensens kones navn fra skifte #547 over ham i Ris.
22201757.04.11Dødfødt Harresø Claus Pedersen Skovbælling Anne Marie Nielsdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '2den Paaskedag Jordet Claues Pedersens {Skovbøllings} Dødføde Barn af Harresøe — — — —'}
Begravelse nr. 6167
22211757.05.01Anne Jørgensdatter Givskud By Jørgen Andersen Anne Poulsdatter 3die Søndag efter Paaske var Jørgen Andersens Datter Anne af Giufskud i Kirke baaren af Hans kones {Anne Poulsdatter} moder {Anne Larsdatter} Faderne vare Christen Andersen Peder Rasmussen Anders Sørensen Skræder Mads Sørensens kone {Maren Pedersdatter} Rasmus Skoeleholders kone alle af Giufschud. —
NOTITS: Moderen Anne Poulsdatter døde tre måneder efter fødslen.
22221757.05.15Christen Christensen Givskud By Christen Christensen Anne Sophie Andersdatter 5te Søndag efter Paaske var Christen Christensens Søn Christen af Giufschud i kirke baaren af Povel Andersens kone {Mette Johansdatter} i Harresøe Faderne vare Rasmus {Larsen} Skoeleholder Anders {Sørensen} Skæder Mads Søren Madsen Mads Sørensens kone {Maren Pedersdatter} Peder Chrestensen kone {Maren Sørensdatter} alle af Giufskud.
22231757.06.24Navnløs Givskud By Peder Christensen Maren Sørensdatter {REKONSTRUKTON: fra begravelsen: 'St: Hansdag Jordet Peder Christensens Spæde Barn af Gskud —'}
Begravelse nr. 6169
NOTITS: Død før dåben.
22241757.07.02Ole Sørensen Givskud By Søren Madsen Anne Pedersdatter Marie Besøgelsesdag var Søren Madsens Søn Ole i Kirke . Baaren af Johanne Pedersdatter Faderne vare Christen Christensen Peder Christen Christen Trovelsen Laues Laussens kone {Kirsten Laursdatter} Mads Sørensen Datter {Kirsten 20, eller Anne 22}.
22251758.10.26Navnløs Givskudlund Hans Nielsen Maren Graversdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sammedag (d 26 Oct:) J: Hans Nielssen Søn sammesteds (Lund, Givskudlund) —'}
Begravelse nr. 6173
22261759.07.29Anne Marie Christensdatter Givskud By Christen Andersen Maren Sørensdatter 7de Søndag efter Trintates var Christen Andersens Datter Anne Marie af Giufschud i Kirke baaren af Chresten Christensens kone {2. kone} Faderne vare Søren Madsen Christen Thomassen Peder Rasmusen Peder Chrestensens kone {Maren Sørensdatter} Laues Lauessens kone {Kirsten Laursdatter} alle af Giufschud. —
Begravelse nr. 6180
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel. Uklart hvilke Søren eller Sørensdatter er evt. familie til moderen.
22271759.08.12Niels Clausen Harresø Claus Pedersen Skovbølling Anne Marie Nielsdatter 9de Søndag efter Trint: var Claues Pedersen Søn af Harresøe i Kirke Og i Daaben kaldet Niels baaren af hans kones Søster {Dorte Nielsdatter} af Kollemorten Faderne Povel Andersen Niel[.] Povelsen, Peder Jenssen begge koener er i Giufskud Lund.
NOTITS: Dorte Nielsdatter fra skiftet efter Niels Poulsen 1766. Begge koner af Givskudlund er ikke angivet, men kunne være Hans Nielsens kone Maren Graversdatter og Christen Andersens kone Maren Sørensdatter og evt. også Gravers Andersens kone Margrethe Sørensdatter.
22281759.09.09Navnløs Givskud By Rasmus Larsen Skoleholder ? Rasmus Larsen Skoleholders kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '13de Søndag efter Trint: Jordet Rasmus Skoeleholders [Maste] Barn .'}
Begravelse nr. 6178
NOTITS: Mast kaldes i kirkebogssprog normalt opprimeret.
22291759.09.16Niels Hansen Givskudlund Hans Nielsen Maren Graversdatter 14de Søndag efter Trinit var Hans Nielsens Søn Niels i Kirke baaren af Niels Jensens kone i Trimhuuse Faderne vare Niels Jensen Graues Andersen Povel Andersen Niels Povelsæns kone {Else Jensdatter} Anne Marie {tjenestepige} hos Claues i haresøe.
22301760.01.01Karen Lauridsdatter Givskud By Laurids Lauridsen Kirsten Laursdatter Nytaarsdag var af Giufschud Laues Lauessens Datter Karen i Kirke baaren af P. Hansens kone [{Maren Lauridsdatter} i Bierl {Bjerlev, Hvejsel} : Faderne vare Peder Christensen Jørgen Andersen Ander[.] {Sørensen} Skræder Mads Sørensens Datter {Karen 15, Kirsten 23, Anne 25} Laues Dyres Datter {steddatter Anne Poulsdatter} alle af Giufschud.
Begravelse nr. 6182
NOTITS: Begravet 8 måneder gammel.
22311760.01.20Anders Jensen Ris Jens Andersen Givskud Maren Nielsdatter 2den Søndag efter H: 3 kongersdag var af Riis Jens Giufschud. Søn Anders i kirke , baaren af en Pige navnl: Johanne PedersD . af Ris Faderne vare Søren Leerager Jens Morthensen Jørgen Andersen Jens Lauessens kone Peder Andersens [kone alle af Riis.]
22321760.03.09Jens Poulsen Harresø Poul Andersen Mette Johansdatter 3die Søndag i Faste var af Haresøe Povel Andersens Søn Jens i kirke baaren af Christen Christensens kone i Gskud Faderne Chris: Chrestensen Niels Povels: Claues Pedersen Grauer Andersens kone Iver Andersen af Harresøe.
22331760.09.29Karen Christensdatter Givskudlund Christen Graversen ? Christen Graversens 2. kone Michelsdag var Christen Grauessens Datter Karen i Kirke og Døede samme afften.
Begravelse nr. 6183
22341760.10.03Maren Christensdatter Givskud By Christen Troelsen Maren Andersdatter Fredagen d 3die Oct: Var af Guifschud Christen Trovelssens Datter Maren i Kirke . baaren af Laues Dyres kone ibid: faderne vare Laues Dÿre Peder Rasmussen Christen Andersen Mads Sørensen[.] Datter {15, Karen Madsdatter} Peder Christensen alle af G:
Begravelse nr. 6185
NOTITS: Begravet 6 uger gammel. Moderen døde to uger efter fødslen.
22351761.01.17Jens Christensen Østerhoved Christen Nielsen Anne Jensdatter Søndag Septuagesima d 17 Januarÿ var Christen Nielssens Søn Jens af Østerhoed i Kir[.] baaren af Christan Mollers Koene af Scherhoed Faderne vare Jens Morthensen Jens Lauessen Anders Peders: af Leeager Peder Anderss: Datter Johanne {Pedersdatter} Jens {Andersen} Giufschuds koene {Maren Nielsdatter} af Rii[.]
NOTITS: †1838.02.12 Harresø
22361761.02.22Christen Jensen Ris Jens Lauridsen Maren Nielsdatter 3die Søndag af Faste var Jens Lauessens Søn Christen af Riis i Kirke, Baaren af Christen Trovelsens Fæstemøe af Gskud. Faderne vare Laues Jenssen Jens Morthensen Jørgen Jensen Peder Andersens Datter og Jens Gskuds koene alle af Riis.
22371761.02.22Johanne Jørgensdatter Givskud By Jørgen Andersen Maren Knudsdatter Sammedag {3die Søndag af Faste} var Jørgen Andersens Datter Johanne af Giufschud i Kirke , Baaren af Niels Jenssens koene fra Trimhuus Faderne vare Niels Jensen Christen Thomassen Peder Rasmussen Peder Christensen koene {Maren Sørensdatter} og Mads Sørensens Datter {Karen Sørensdatter} alle af Giufschud.
22381761.03.08Anne Madsdatter Givskud By Mads Maren Nielsdatter 5te Søndag i Faste var et uægte barn af Giufschud i Kirke Moderens Navn var Maren Nielsdatter, barnet Blev Døbt og i Daaben kaldet Anne baaren af Povel Andersens Koene i Harres[..] udlagt til Barnets Fader en karl udi Seest Navnl: Mads.
22391761.05.11Christen Pedersen Givskud By Peder Christensen Maren Sørensdatter 2den Pintsedag var af Giufschud Peder Christensens Søn Christen i Kirke baaren af Mads Sørenss: Koenes {Anne Pedersdatter} søster {Mette? Pedersdatter} ibid: Faderne vare Peder Møller af Haresøe. Søren Christens. af Gskud Anders Vævers koene Rasm[..] Ladsens koene Mads Sorensens Datter {Karen Madsdatter, 16} alle af Gskud. —
22401761.08.23Maren Lauridsdatter Givskud By Laurids Lauridsen ? Laurids Lauridsens kone 14de Søndag efter Trinitates var af Gskud Laues Lauessens Datter Maren i Kirke baren af Søren Madsens koene {Anne Pedersdatter} Faderne vare Christen Christensen Anders Skræder Chresten Andersen Rasm: Skoelholders koene og L: Lauessens Pige.
22411761.10.04Johannes Sørensen Lerager Søren Pedersen Johanne Nielsdatter Søndagen efter Mickelsdag var af Leerager Søren Pedersens Søn Johannes i Kirke baaren af Laues Møllers Koene i Qvagt Mølle Faderne vare Peder Jensen Jens Morthens[.] Laus Syndgrd Peder Andersens Datter {Johanne Pedersdatter} og Jens {Andersen} Guifskud koene {Maren Nielsdatter} alle af Riis.
LINK: Kirsten Christensdatter skifte Engelsholm #408 Kvak Mølle.
22421761.11.29Erik Christensen Givskudlund Christen Graversen ? Christen Graversens 2. kone 1ste Søndag i Advendt var Christen Graversens Søn Erich af Gifskudlund i Kirke baaren af Gl: Grauesses {Gravers Andersen} kone {Margrethe Sørensdatter} faderne vare Claues Pedersen Niels Povelssen Peder Jensen alle af Harresøe Hans Nielsen og koene {Maren Graversdatter} af Gskudlund.
22431761.12.13Navnløs Givskud By Christen Troelsen Kirsten Jørgensdatter 3die Søndag J Advendt var Christen Trovelsens Datter i Kirke som nogle dage der efter Bortdøde.
Begravelse nr. 6188
NOTITS: Begravet nogle dage gammel. Blev døbt men navnet ikke nævnt i kirkebogen, saa ikke egentlig navnløs.
22441762.03.28Anne Sophie Christensdatter Givskud By Christen Christensen ? Christen Christensens 2. kone 5te Søndag i Faste var af Giufscud Chresten Christensens Datter Anne Sophie i Kirke baaren af Christian koene af Hveisel Faderne vare Christian af Hveisel Christen Troelsen Christen Andersen Rasmus Skoele[..] koene og Peder Christensens koene {Maren Sørensdatter} alle af Giufschud.
Begravelse nr. 6197
NOTITS: Opkaldt efter Christen Christensens 1. kone Anne Sophie Andersdatter.
22451762.04.10Dødfødt Harresø Poul Andersen Mette Johansdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 10 April Jordet Povels {Andersen} Dødføde Barn af Ha[...].'}
Begravelse nr. 6191
22461762.06.13? Jensdatter Ris Jens Andersen Givskud Maren Nielsdatter Første Søndag efter Trinitates var af Riis Jens {Andersen} Giufschuds Datter {... tom plads ...} i Kirke baaren af Hans Søster Mette Andersdatter udi NyeKierke Præstegrd, faderne vare Laues Jensen Jens Andersen Jens Morthensen Peder Andersens Datter {20, Johanne Pedersdatter} Jens Lauessens {Maren Nielsdatter} Koene alle af Riis.
22471762.06.20Gravers Hansen Givskudlund Hans Nielsen Maren Graversdatter 2den Søndag efter Tinitates var Giufschud Lund Hans Nielssens Søn Graues i Kirke baaren af Søren {Christensen} Knudes koene af Sandvad {Hvejsel} Faderne vare Laues Christensen ibid {Sandvad, Hvejsel}. Jens Christensen af Harresøe Jens Nielsen af lund Povels {Andersen} {Mette Johansdatter} og Clauesses {Pedersen Skovbølling} koene {Anne Marie Nielsdatter} af Harresøe.
NOTITS: Kirsten Hansdatter siges i linket at være af (født i) Mindstrup Mølle, Hvejsel.
LINK: Søren Christensen Knude i Historisk Atlas. I Sandvad, Hvejsel.
22481762.08.15Jens Pedersen Harresø Peder Jensen ? Peder Jensens kone 10de Søndag efter Trinit: var af Harresøe Peder Jensens Søn Jens i Kirke baren af Hans koenes Søster af Kollerup Præstegrd, faderne vare Søren {Christensen} Knude Laues Christensen af Sandv: og Hans Møller af Ildved; Povels {Andersen} Datter {Anne Marie, 18 eller Ane 21} og Clauesses {Pedersen Skovbølling} koene {Anne Marie Nielsdatter} begge af Harresøe
22491763.02.27Anne Marie Jørgensdatter Givskud By Jørgen Andersen Maren Knudsdatter 2den Søndag i Faste var af Giufschud Jørgen Andersens Datter Anne Marie i Kirke , Baaren af Else Sørensdatter af Minstrup Faderne vare Rasmus {Larsen} Skoeleholder Christen Troelsen Christen Thomasen Peder Christensens koene {Maren Sørensdatter} Laues Lauessens koene alle af Giufschud.
22501763.03.06Lars Jensen Ris Jens Lauridsen Maren Nielsdatter 3die Søndag i Faste Var af Riis Jens Lauritzens Søn Lads i Kirke . Baaren af Johanne Lauesdatter udi Præsteg[..] Faderne vare. Laues Jensen Jens Morthensen Peder Andersen Jens {Andersen} Giufschuds koene {Maren Nielsdatter, i Ris}, Søren Pedersens koene {Johanne Nielsdatter} alle fra over Sognet.
NOTITS: Ris og Lerager skrives som "over sognet".
22511763.04.04Maren Hansdatter Birkebæk Hans Pedersen Dorothea Pedersdatter 2den Paaskedag var Hans Pedersens Datter, Maren af Birkebæk i Kirke baaren af Niels Pedersens Koene {Maren Nielsdatter} af Nørschov {Lindeballe}, og fulte med Hans Sørenssens {Kusk} koene {Karen Pedersdatter} ibid: Testes Peder Pedersen af Smedstrup Niels Pedersen af Nørschouv Hans Christensen ibid:
22521763.04.29Hans Poulsen Harresø Poul Andersen Mette Johansdatter Bededagen var af Harresøe Povel Andersens Søn Hans i Kirke , baaren af Jens Nielsens Hustr: af Schovbølling Faderne vare Jens Nielssen ibid: Niels Povelsen, Claues Pedersen {Skovbølling} og hust {Anne Marie Nielsdatter} Hans Nielssen {af Givskudlund!} Peder Jenssens koene alle af Harresøe. —