Sidst opdateret 14. feb. 2016GIVSKUD KIRKEBOG FORTLØBENDE
1722 - 1763


Denne udskrift er fortløbende med begravelser mellem dåbsindførsler og vielser og skriftemål. Sådan blev Givskud kirkebog dog ikke ført.
På den måde ses ofte sammenhænge man ellers ville miste fx når en mor dør kort efter en fødsel eller et barn.
Givskud kirkebog begynder langsomt i 1722: først dåbene med kun faderen, barnets og den bærendes mands navn og separat de begravede. I 1725 begynder de viede. I 1734 tilføjes faddere, i 1734 og i 1738 nævnes en enkelt kones kirkegang (introduktion), systematisk føres instroduktionerne dog først fra 1745 fremad. Mødrene til uægte børn (4 i perioden 1745-54) bliver ikke introduceret, tre andre i den periode er glemt eller ikke introduceret.
Den næste kirkebog nr. 2 i Givskud dækker årene 1754-63 og går ned i kvaliteten i fire omraader: kvinders navne angives næsten ikke og der mangler døbte fra juni 1757 til juli 1759 altså godt to år desuden mangler giftermål fra nov. 1755 - april 1763, ved begravelserne angives ofte ikke alder eller ved børn deres navne, introduktioner opgives helt. Men på et område stråler denne kirkebog: for hele perionden angives navne på folk, der går til alters. Det er mange sider - næsten halvdelen af det totale sideantal - med mange navne og nogen familie sammenhænge og man kan med en hel del arbejde opstille en slags folketælling for Givskud sogn omkring 1760.
Kirkebog nr. 2 er sandsynligvis ført af degnen, med sikkerhed ikke af præsten for skriveren vænner sig meget langsomt fra datoer til de kirkelige betegnelser for søndagene og skriver Trintates, hvilket en teolog aldrig ville gøre. Skriveren er heldigvis jyde, for han skriver et sted dæter og ofte hjemdøbt.
Præsten boede i Hvejsel og var indtil 1732 magister Peder Niels Arensberg og derefter hans søn Hans Pedersen Arensberg til dennes død i 1749.
Udskriften er anlagt til at være bogstavret og er foretaget fra en affotografering FamilySearch (Utah, USA) har foretaget:
FS Givskud Kirkebog, Nørvang Herred, 1722 — 1754.
De angivne opslags numre er de samme i Arkivalier Onlines afffotografering:
Arkivalier Online Givskud Kirkebog 1722 — 1754.
For eksempel er dette Side 4 (FS opslag 6 højre) i Arkivalier Onlige også opslag 6 højre side.
Det nederste højre hjørne på foliosiderne 1-10 er slidt eller revet af, hvilket leder til ufuldstændige tekster. En sådan side (opslag 5) fra 1725 ser fx sådan ud:

Givskud Kirkebog hjørne 1725. Folioside 2 i Givskuds kirkebog 1722-54. Hjørnet er slidt af. (Kontrasten forhøjet for bedre læsbarhed.)

Men overraskende nok kan næsten alle tekster rekonstrueres fra sammenhængen, sådan at de fleste navne alligevel kendes. Teksten på billedet ovenfor læses sådan ud hvor deltekste der er væk er angivet med {.....} med omtrendt lige så mange punkter, som der antages at have været bogstaver:

18.11.1725
Dom. 25. Trin. var Lars {......}ens barn af Gifshod i kirc{...........}ren af Lauritz Andersens {..kone af..} Birkebech, var hiemm{........} tilforne og i daaben Kaldet {... hjørne væk...}.

På dette tidspunkt er der to Lars eller Laurids i Givskud By: Laurids Lauridsen Boel (Husmand) og Laurids Christensen. Dette barn dør i 1745:

21.06.1745
Mandagen post Dom. 1. Trin. Lauritz Christensøns Søn: Christen Lauritzøn af Gifschod udi hans Alders 19de Aar og 9. Maaneder.

Datoerne passer med dåben ovenfor, som i sin kommenterede form ser sådan ud:

Nr. 2021 18.11.1725 Christen Lauridsen, Givskud By. FAR: Laurids Christensen. MOR: ? Laurids Christensens kone.
BÅREN AF: ? Laurids Andersens kone, Birkebæk, Givskud
NÆVNT Nr. 1: Laurids Andersen, Birkebæk, Givskud, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 25. Trin. var Lars {..Christens..}ens barn af Gifshod i kirc{...........}ren af Lauritz Andersens {..kone af..} Birkebech, var hiemm{........} tilforne og i daaben Kaldet {... Christen...}.
Begravelse nr. 6105
NOTITS: Begraves 1745 19 år og 9 måneder gammel, hans navn fra begravelsen, i dåben er hjørnet med hans navn slidt af og kan ikke ses.{Mine kommentarer, hvor forståeligheden ellers går tabt}.
Udskrift: Villy M. Sorensen.

Kirkedage:
Septuages 2. søndag før fastelavn
Sexages 1. søndag før fastelavn
Quinquages Fastelavn
Esto Mihi fastelavn
Invocavit 1. søndag i Fasten
Reminiscere 2. søndag i Fasten
Oculi 3. søndag i Fasten
Lætare 4. Søndag i Fasten
Judica 5. søndag i Fasten
Qvasimodo geniti 1. søndag efter paaske
Misericord 2. søndag efter paaske
Jubilate 3. søndag efter paaske
Cantate 4. søndag efter paaske
Rogate 5. søndag efter Paaske
Exaudi 6. søndag efter paaske (vocem)
Ascens Christi Himmelfart 2. torsdag før pinse.
Kyndelmisse 2. Feb
Purificat 2. Feb
Taksigelsesfest 11. Feb.
Annunciata 25. marts
St. Hans 24. Juni
Visitatio Mariæ 2. juli
Michelsdag 29. Sept.

GIVSKUD KIRKEBOG FORTLØBENDE
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt
Tilbage til Givskud kirkebog oversigt

Top
1720, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1730, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1740, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1750, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1760, 1, 2, 3
Gå til årstal:
1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729
1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739
1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749
1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759
1760, 1761, 1762, 1763

1722
(FS opslag 3 højre side)
Fortegnelse paa Fødde Ao 1722 i Gifschod Sogns [. ..]

14.06.1722
Dom. 2da Trin: var Grafvers Andersøns barn i Gifschodlund i Kirke til daabens Confirmation, baaren af Jørgen Rißes Kone, var tilforne hiemmedøbt og i daaben kaldet: Mette.
Kommenteret Version #2001

02.08.1722
Dom. 9. Trin: var Matz Larsens ba[rn] af Harresøe i Kircke til daabens Confirmation, baren af Sigr Jens Pedersøns Hustru ibid: var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Lauritz.
Kommenteret Version #2002

1723
I. N. I. 1723

01.01.1723
Nytaars dag var Anders Xstensens Barn af Riis i Kircke ved daaben baaren af Kirsten Huus af Styvel blef døbt og i daaben Kaldet: Christen.
Kommenteret Version #2003

17.01.1723
Dom. 2. Epiphan. Var Christen Christensøns barn af Gifshod ved daaben her i Kirken, baaren af Jørgen Rises Kone, blef døbt og i daaben Kaldet: Jens.
Kommenteret Version #2004

Folioside 23 (FS opslag 47, højre)
23
Fortegnelse paa døde i Gifshod Sogn 1723.
28.02.1723
Dom. Oculi Anders Iensens Kone Anna Paulsdaatter af Gifshod begraven.
Kommenteret Version #6001

(FS opslag 3 højre side)
14.03.1723
Dom. Judica var Anders Jensens Søn i Gifschod, som Moderen fradøde i Kircke til daabens Confirmation baaren af Fruen paa Mindstrup, var tilforne Hiemmedøbt og i daaben Kaldet Lass:
Kommenteret Version #2005

06.06.1723
Dom. 2. Trin - var Lauritz Christensøns barn af Gifshod i Kirck til daabens Confirmation, baaren af hans Kones Moder af Bierlef, var tilforne hiemmedøbt o{. .....} kaldet: Jørgen.
Kommenteret Version #2006

08.08.1723
Dom. 11. Trin. var Thom {...........} barn af Gifshod i Kirc{..............}ben baaren af Hans Søs{...........} Povelsdatter, blef døbt og {....} Kaldet: Paul.
Kommenteret Version #2007

Folioside 23 (FS opslag 47, højre)
16.08.1723
d. 16. Augusti Iørgen Riis.
Kommenteret Version #6002

(FS opslag 4 venstre)

05.09.1723
Dom. 15. Trin: var Peder Xstensens barn af Birckebeck i Kircke ved daaben baaren af Anders Leeragers Kone blef døbt og i daaben kaldet: Jørgen.
Kommenteret Version #2008

10.10.1723
Dom. 20. Trin. var Matz Sørrensens barn af Gifschod i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Anders Iensens Kone: Anne Marte, var hiemmedøbt tilforne og i daaben Kaldet Ifuar.
Kommenteret Version #2009

17.10.1723
Dom. 21. Trin var Sigr Jens Pedersøns daatter af Harresøe i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Hans Kones Søster fra Aarhuus, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Catharina Elisabeth.
Kommenteret Version #2010

1724
I. N. I. 1724

Folioside 23 (FS opslag 47, højre)
08.03.1724
Onsdagen efter Dom. Invocavit Matz Sørensøns Barn af Gifshod.
Kommenteret Version #6003

(FS opslag 4 venstre)
19.03.1724
Dom. Oculi var Niels Christensens Barn i Haresøe her i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Iens Lunds Daatter af Stÿvel: Anne Dorette var hiemmedøbt og i daaben Kaldet Karen.
Kommenteret Version #2011

Folioside 23 (FS opslag 47, højre)
25.04.1724
Tiisdagen efter Dom: Qvasimodogeniti Christen Christensøn af Gifshod.
Kommenteret Version #6004

07.05.1724
(FS opslag 4 venstre)
Dom. Iubilate var Lars Boels barn af Gifschod i Kircke ved daaben baaren af Mademois: Elisabeth af Mindstrup blef døbt og i daaben kaldet: Kirsten.
Kommenteret Version #2012

05.06.1724
Feria 2da pentecostes var Anders Iensens Barn af Gifshod i Kircke ved daaben, baaren af hans Kones Søster af Bierlefs, blef døbt og i daaben Kaldet: Simon.
Kommenteret Version #2013

Folioside 23 (FS opslag 47, højre)
05.08.1724
Løverdagen post Dom. 7. Trin: en gl: Kone til Christen Xstensøns ibidem {Gifshod}.
Kommenteret Version #6005

16.08.1724
Onsdagen post Dom. 9. Trin: Mette Lunds af Gifshod.
Kommenteret Version #6006

(FS opslag 4 venstre)
03.09.1724
{Dom 12?} Trin. var Claus Peder{... ....} af Gifshod i Kircke til {......} Confirmation, baaren af {.........}ensens Kone, var tilforne {........}døbt og i daaben Kaldet {M?}atz.
Kommenteret Version #2014

Folioside 23 (FS opslag 47, højre)
04.09.1724
Mandagen post 12. Trin. Lars Christensøns Barn af Gifshod.
Kommenteret Version #6007

Folioside 2 (FS opslag 5, højre)

10.12.1724
Dom. 2. Advent: var Iohannis Barn af Østerhoed i Kircke til daaabens Confirmation baaren af hans Broder kone af Nørshov var hiemmedøbt tilforne og i daaben Kaldet: Mette.
Kommenteret Version #2015

1725
I. N. I. 1725
Tachsigelselsfest som indført.
11.02.1725
Dom: Qvinqvage: var Matz [Bertel]sens barn her i Kircke til daabens Confirmation, baaren af hans Søster Inger, var hie͞medøbt og i daaben Kaldet: Berthel.
Kommenteret Version #2016

Folioside 23 (FS opslag 47, højre)
03.09.1725
Dom. Cantate Oluf Larßøns Barn af Riis.
Kommenteret Version #6008

Folioside 23 (FS opslag 47, højre)
22.05.1725
3die Pintzedag Herman Pedersøn.
Kommenteret Version #6009

22.05.1725
{3die Pintzedag} item Claus Pedersøns Barn af Gifshod.
Kommenteret Version #6010

24.05.1725
Torsdagen efter {3die Pintzedag} Sal: Monr Laß Thøger Lassen af Harresøe.
Kommenteret Version #6011

Folioside 23 (FS opslag 47, højre)
30.05.1725
Onsdagen efter Dom. Trin: Søren Pedersøns mindste daatter af Gifchod.
Kommenteret Version #6012

Folioside 2 (FS opslag 5, højre)
10.06.1725
Dom. 2. Trin: var Grafvers Andersens barn af Gifshodlund i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Niels Cautrup Hustrue af Cautrup. var hiemmedøbt tilforne og i daaben Kaldet: Iahan:
Kommenteret Version #2017

02.07.1725
Folioside 2 (FS opslag 5, højre)
Festo Visit: var Matz Sørrensens Barn af Gifschod her i Kircke. baaren af hans daatter Rebecca , blef døbt og i daaben Kaldet: Isaac.
Kommenteret Version #2018

Folioside 23 (FS opslag 47, højre)
02.09.1725
Dom. 14. Trin. Paul Andersøns Kone af Gifshod: Anne Nielsdaatter.
Kommenteret Version #6013

Folioside 2 (FS opslag 5, højre)
07.10.1725
Dom. 19. Trin. var Niilses barn af Harresßøe i Kircke til daabens Confirmation baaren af Sigr Iens Pedersens Kieriste ibidem var hiemmedøbt og i daaben kaldet Kirsten.
Kommenteret Version #2019

Folioside 28 (FS opslag 56, højre)
14.10.1725
Dom. 20. Trin: Søren Pedersøn og Anne Barbara af Gifshod.
Kommenteret Version #7901

Folioside 2 (FS opslag 5, højre)
11.11.1725
Dom. 24. Trin: var Sørren Pedersens barn af Gifshod i Kircke baaren af Lars Larsens Kone ibidem blef døbt og i daaben Kaldet Anne.
Kommenteret Version #2020

18.11.1725
Dom. 25. Trin. var Lars {......}ens barn af Gifshod i kirc{...........}ren af Lauritz Andersens {kone af} Birkebech, var hiemm{........} tilforne og i daaben Kaldet {... hjørne væk...}.
Kommenteret Version #2021

Folioside 23 (FS opslag 47, højre)
18.11.1725
Dom. 25. Trin. Madz Sørensens Barn af Gifshod.
Kommenteret Version #6014

Folioside 2 (FS opslag 5, højre)
23.12.1725
Dom. 4. Adventus var Ander{......}n af Gifshod her i Kierke baa{.......}
Folioside 2B (FS opslag 6, venstre)
Peder Xstenßens Kone af Bierlef, blef døbt og i daaben Kaldet Jørgen.
Kommenteret Version #2022

Folioside 28 (FS opslag 56, højre)
27.12.1725
Fer: 3. Nat: Christi. Christen Lund og Maren Riis.
Kommenteret Version #7899

1726
Ao 1726

Folioside 23 (FS opslag 47, højre)
07.01.1726
Dom. 1. post Epiph: Iens Larsen af Hveissel.
Kommenteret Version #6015

07.01.1726
{Dom. 1. post Epiph:} Anders Iensøns Søn: Jørgen af Gifshod.
Kommenteret Version #6016

Folioside 28 (FS opslag 56, højre)
17.02.1726
Dom. Septuages: Iens Lauritzøn af Nørre Kollemarten og Maren Pedersdaatter af Leerager.
Kommenteret Version #7902

Folioside 23 (FS opslag 47, højre)
03.03.1726
Dom. Estomihi Anders Iensøns anden Søn Lass.
Kommenteret Version #6017

14.04.1726
Dom. Palm. Iohannes Larsøn af Østerhoved.
Kommenteret Version #6018

Folioside 2B (FS opslag 6, venstre)
02.06.1726
Dom. Exaudi var Peder Xstensens barn af Birckebeck her i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Ienses Kone i Gadbierrig, var hiemmedøbt tilforne og i daaben kaldet: Hans:
Kommenteret Version #2023

16.06.1726
Dom. Trin. var Claus Pedersens barn af Gifshod her i Kircke, baaren af hans Kones Søster af Engom, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet Matz.
Kommenteret Version #2024

Folioside 28 (FS opslag 56, højre)
21.07.1726
Dom 5. Trin. Hans Iensøn af Minstrup og Anne Kirstine.
Kommenteret Version #7903

28.07.1726
Dom. 6. Trin. Niels Paulsøn og Else Iensdaatter af Østerhoved.
Kommenteret Version #7904

11.08.1726
Dom. 8. Trin. Peder Sørrenßen og Anne Iensdaatter af Gifshod.
Kommenteret Version #7905

Folioside 23 (FS opslag 47, højre)
01.11.1726
Fest: Omi St. Hans Iensens Barn af Gifshod.
Kommenteret Version #6019

Folioside 23B (FS opslag 48, venstre)
27.12.1726
Fer. 3. Nat. Et Nafnløß Barn Mat{.} Berthelsøn i Gifshodlund tilhørende.
Kommenteret Version #6020

1727
Ao 1727
Folioside 23B (FS opslag 48, venstre)
16.02.1727
Dom. Sexages: Lars Larsens Nafn{...} barn af Gifshod.
Kommenteret Version #6021

07.03.1727
Fredagen post Dom. Invoc: Claus Pederßøns Søn: Matz af Gifshod.
Kommenteret Version #6022

Folioside 2B (FS opslag 6, venstre)
26.03.1727
Onsdagen efter Dom. Lætare var Sigr Iens Pedersens daatter i Harresøe her i Kircke til daabens Confirmation, baaren af hans Kones Søster fra Aarhuus, var tiforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet Catherina Elisabeth.
Kommenteret Version #2025

Folioside 23B (FS opslag 48, venstre)
20.07.1727
Dom. 6. Trin. Iens Sÿndergaards {K?...} af Riis.
Kommenteret Version #6023

Folioside 2B (FS opslag 6, venstre)
03.08.1727
Dom 8. Trin: var Niels Povelsens barn af Østerhoed i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Niels Iensens Kone i Knude, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Anne.
Kommenteret Version #2026

Folioside 23B (FS opslag 48, venstre)
07.09.1727
Dom. 13. Trin. Iens Sÿndergaards Søn Christen.
Kommenteret Version #6024

12.10.1727
Dom. 18. Trin. en fremmed reisendes mand, som døde til Søren Pedersøns i Gifshod.
Kommenteret Version #6025

Folioside 2B (FS opslag 6, venstre)
19.10.1727
Dom. 19. bleve Lauritz Iensen af Riis og Maren Povelsdaatter copulerede.
Kommenteret Version #7906

26.12.1727
{....} 2da Nativ: Xsti var Anders {.....} barn af Gifshod i Kircke {.... daa}bens Confirmation, baaren {af ......} Iensens Kone fra Hastrup {.........} nafnl: Anne Kirstine, {.......} [f....s] hiemmedøbt og i {daab}en Kaldet: Anne Sophie.
Kommenteret Version #2027

1728
1728
Folioside 23B (FS opslag 48, venstre)
07.03.1728
Dom. Lætare Lauritz Iensens Barn af Riis.
Kommenteret Version #6026

Folioside 3 (FS opslag 7, højre)

14.03.1728
Dom: Iudica var Peder Christensens barn af Birckebeck i Kiercke baaren af Hans Broders Anders Christensens Kone af Riis, blef døbt og i daaben Kaldet Mette:
Kommenteret Version #2028

Folioside 23B (FS opslag 48, venstre)
19.03.1728
Fredagen post Dom: Iudica Søren Pederßøns barn af Gifshod.
Kommenteret Version #6027

Folioside 3 (FS opslag 7, højre)
14.04.1728
Onsdagen efter d. 2. Søndag efter Paashe var Matz Bertelsens Barn af Gifshodlund i Kircke til daabens Confirmation baaren af Iens Lunds Daatter Iohanne af Stÿvel var hiemmedøbt tilforne og i daaben Kaldet Christen.
Kommenteret Version #2029

25.07.1728
Dom. 9. Trin: Christen Iensen og Karen Grafversdaatter copulerede.
Kommenteret Version #7907

Folioside 28 (FS opslag 56, højre)
25.07.1728
Dom. 9. Trin. Christen Iensøn og Graverses daatter af Gifshodlund copulerede.
Kommenteret Version #7907

Folioside 23B (FS opslag 48, venstre)
15.08.1728
Dom. 12. Trin. Gravers Anderse{..} daatter: Iohanne af Gifshodlund.
Kommenteret Version #6028

06.10.1728
d. 6. xbr. Iens Sÿndergaard af Riis.
Kommenteret Version #6029

Folioside 3 (FS opslag 7, højre)
28.11.1728
Dom. 1. Advent: var Lauritz Christensens barn af Gifshod her i Kircke til daabens Confirmation baaren af Anders Ienjens Kone i Gifshod var hiemmedøbt tilforne og i daaben Kaldet: Lauritz.
Kommenteret Version #2030

1729
1729

06.01.1729
h. 3. Kongersdag var Lars Lasßens barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation, baaren af hans søster Anne Barbara, var hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Inger.
Kommenteret Version #2031

16.01.1729
Dom. 2. post Epiphan. var et uægte Barn af Gifshod i Kircke Matz Sørrensens daatter Anne ibidem tilhørende, baren af Lauritz Christensens Kone, blef døbt og i daaben Kaldet Christen. til barnefader blef udlagt Iens Christensen tienendes i Hveissel Præstegaard.
Kommenteret Version #2032

Folioside 23B (FS opslag 48, venstre)
13.03.1729
Dom. Reminiscere Niels Xstensøns mindste Barn af Harresøe.
Kommenteret Version #6030

26.06.1729
Dom. 2. Trin: Gl: Simon af Gifshod.
Kommenteret Version #6031

Folioside 3 (FS opslag 7, højre)
31.07.1729
Dom. 7. Trin var Grafve{... ......} af Gifshodlund i Kircke til {.......} confirmation baaren {af ....} Iensens Kone i Gifshod, var {......} hiemmedøbt og i daaben Ka{....} Iahan.
Kommenteret Version #2033

Folioside 23B (FS opslag 48, venstre)
10.12.1729
Løverdagen post 2. Advent: Gl: Ie{..} Hansøn af Gifshod.
Kommenteret Version #6032

26.12.1729
Feria 3. Nativ: Iohanne Xstensd{..}ter af Riis.
Kommenteret Version #6033

Folioside 3B (FS opslag 8, venstre)

1730
1730

22.01.1730
Dom. 3. post Epiph: var Lauritzes barn af Riis i Kircke til daabens Confirmation, baaaren{!} af Anders Povelsens Kone i Gifshod, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet Iens.
Kommenteret Version #2034

Folioside 23B (FS opslag 48, venstre)
28.01.1730
Løverdagen før Dom. 4. Epiph. Apolone Christensdaatter af Gifshod.
Kommenteret Version #6034

26.02.1730
Dom. Invoc: Matz Sørensens Kones Moder af Gifshod : Maren Andersdaatter udi hendis Alders 87. aar.
Kommenteret Version #6035

25.03.1730
Fest. Annunc: Hÿrden af Gifshod: Peder Snedicker.
Kommenteret Version #6036

Folioside 3B (FS opslag 8, venstre)
02.04.1730
Dom. Palm var Christen Jensens barn af Gifshodlund i Kiercke til daabens Confirmation, baaren af Anders Christensens daatter af Riis var tilforne hie͞medøbt og i daaben Kaldet: Iens.
Kommenteret Version #2035

06.04.1730
Skiertorsdag vare Søren [Pedersens] begge børn i Kiercke til daabens Confirmation Sønnen, som i daaben var Kaldet: Lauritz, blef baaren af Knuds Kone af Tofthøÿ.
Daatteren Blef baaren af Peder Sørrensens Kone af Gifshod, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Maren.
Kommenteret Version #2036
Kommenteret Version #2037

10.04.1730
Feria 2die Pasch: var Niels Povelsøns barn af Østerhoed i Kircke til daabens Confirmation baaren af hans Søster af Nørshov, samme var tilforne hie͞medøbt og i daaben Kaldet: Dorothe.
Kommenteret Version #2038

Folioside 23B (FS opslag 48, venstre)
30.04.1730
Dom Iubilate Christen Iensøns Barn af Gifshodlund.
Kommenteret Version #6037

07.05.1730
Dom. Cantate Thøger Andersøn Folioside 24 (FS opslag 49, højre)
af Gifshod ,
Kommenteret Version #6038

07.05.1730
{Dom. Cantate} item Eet af Søren Pedersøns Tvillinger af Gifshod.
Kommenteret Version #6039

Folioside 3B (FS opslag 8, venstre)
07.05.1730
Dom. Cantate var Peder Raßmußens Barn af Gifshod i Kircke ved daaben baaren af Anders Iensens Kone i Gifshod blef døbt og i daaben Kaldet: Christen.
Kommenteret Version #2039

18.05.1730
Fest: Ascens: var Niels Christensens {.....} af Harresøe i Kircke til daaben[s] {....}mation, baaren af Sigr Jens Peder{....} {...}eriste i Harresøe, var tilforne {....}edøbt og i Daaben Kaldet: {hjørne afrevet}.
Kommenteret Version #2040

Folioside 28 (FS opslag 56, højre)
29.05.1730
Feira 2da Pencecosteds Gl: Paul Andersøn af Gifshod og Anne Lassdaatter af Harresøe.
Kommenteret Version #7908

11.06.1730
Dom. 1. Trin. Martin Iensøn af Riis og Maren Iensdaatter af Fugelsang, som havde opholdt sig til Jens Pederßen Skreders ved Hveissel Kircke.
Kommenteret Version #7909

Folioside 3B (FS opslag 8, venstre)
09.07.1730c
{......} [in] var Peder Christensens barn {....}irckebeck i Kircke ved
Folioside 4 (FS opslag 9, højre)
Daaben, baaren af hans Broders Kone af Riis, blef døbt og Kaldet Oluff.
Kommenteret Version #2041

Folioside 24 (FS opslag 49, højre)
13.08.1730
Dom. 10. Trin. Gravers Andersøns Gifshodlund mindste daaatter{!}: Iohanne.
Kommenteret Version #6040

29.10.1730
Dom. 21. Trin. Mats Sørenßens daatter Barn af Gifshod.
Kommenteret Version #6041

1731
Ao1731
Folioside 4 (FS opslag 9, højre)
14.01.1731
Dom. 2. post. Epiph: var Hr Capitain Brønsdorffs af Harresøe hans barn i Kiercke til daabens Confirmation, baaren af Fruen til Mindstrup, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Dorothea Elisabeth.
Kommenteret Version #2042

11.03.1731
Dom. Iudica var Anders Iensens barn af Gifshod her i Kircke til daabens Confirmation baaren af Iens Christensen Kone af Trimhuse, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Jørgen.
Kommenteret Version #2043

Folioside 24 (FS opslag 49, højre)
27.03.1731
3die Paashedag Lauritz Christenßens Moder af Gifshod = 81 Aar gl:
Kommenteret Version #6042

Folioside 4 (FS opslag 9, højre)
15.04.1731
Dom. Iubilate var Paul Andersøns barn af Gifshod i Kiercke til daabens Confirmation, baaren af hans Kones Søster Maren af Harresøe, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Lass.
Kommenteret Version #2044

27.04.1731
4de Fredag efter Paasche var Peder Rasmussøns barn af Gifshod i Kircke ved daaben, baaren af Paul Andersøns Kone, blef døbt og i daaben Kaldet: Maren.
Kommenteret Version #2045

Folioside 24 (FS opslag 49, højre)
06.05.1731
Dom Exaudi Gravers Andersøns Kone af Gifshodlund.
Kommenteret Version #6043

Folioside 4 (FS opslag 9, højre)
25.07.1731
Onsdagen post 9. Trin: var La[u]ritz Christensens barn af Gifshod i Kircke ved daaben, baaren af Maren Sivers ibid. blef døbt, og i daaben kaldet: Anne.
Kommenteret Version #2046

Folioside 28 (FS opslag 56, højre)
05.08.1731
Do. 11. Trin. Gravers Andersøn af Gifschodlund og Maren Christensdaatter af Harresøe.
Kommenteret Version #7910

Folioside 4 (FS opslag 9, højre)
09.09.1731
Dom. 16. Trin. Niels Christensøns mindste Barn af Harresøe.
Kommenteret Version #6044

Folioside 28 (FS opslag 56, højre)
21.10.1731
Dom. 22. Trin. Christen Pederson af Vonge og {.....} Paulsdaatter af Gifshod.
Kommenteret Version #7911

1732
1732
Folioside 4 (FS opslag 9, højre)
11.04.1732
Langfredag var Grafvers Andersøns barn af Gifshodlund i Kircke Ved daaben, baaren af Gl: Paul Andersøns Kone af Gifshod: Anne Lassdaatter blef døbt og i daaben Kaldet: {hjørne afrevet}.
Kommenteret Version #2047

11.05.1732
Dom. Cantate var Laurit[z] {.....}gaards barn af Riis i Kircke til daabe{... .....}mation, baaren af Niels {.....} af Østerhoved, var tilforne h{.......} og i daaben Kaldet: Anne.
Kommenteret Version #2048

Folioside 24 (FS opslag 49, højre)
18.05.1732
Dom. Rogate Lauritz Iensøns barn Anne af Riis. 7. Uger og 1. dag gl:
Kommenteret Version #6044

Folioside 28 (FS opslag 56, højre)
15.06.1732
Dom. 1. Trin. Knud Sø{.....} af Vindeleff og Anne {.....}daatter af Gifshod.
Kommenteret Version #7912

Folioside 24 (FS opslag 49, højre)
20.06.1732
Dom. 6. Trin. Graverses daatter Karen af Gifshodlund.
Kommenteret Version #6046

20.06.1732
Onsdagen derefter {Dom. 6. Trin.} Søren Pedersøns Søn Lauritz af Gifshod.
Kommenteret Version #6047

Folioside 4B (FS opslag 10, venstre)

[.... v...]
26.10.1732
Dom. 20. Trin. var Anders Iensens Barn af Gifshod i Kircke ved daaben, baaren af Grafverses Kone i Gifshodlund, blef døbt og i daaben kaldet: Niels.
Kommenteret Version #2049

Folioside 29 (FS opslag 57, venstre)
23.11.1732
Dom. 24. Trin. Peder Frandsøn af Hveissel og Mette Andersdaatter af Riis copulerede.
Kommenteret Version #7913

Folioside 4B (FS opslag 10, venstre)
14.12.1732
Dom. 3. Advent: var Thomas [D]amgaards Barn af Gifshodlund i Kiercke til daabens Confirmation, baaren af Grafverses Kone ibid: var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Anne Catharine.
Kommenteret Version #2050

Folioside 24 (FS opslag 49, højre)
21.12.1732
Dom. 4. Advent. Thomas Xstesøns Kone : Anne Elisabeth af Gifshod 48. Aar gl:
Kommenteret Version #6048

1733
1733
Folioside 4B (FS opslag 10, venstre)
15.03.1733
Dom. Lætare var Søren Pedersøns barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation baaren af Hans daatter Kirsten Sørensdaatter, var tilforne hiemmedøbt og i daaben kaldet: Anders.
Kommenteret Version #2051

12.04.1733
Dom. Qvasimodo geniti var Peder Frandsøns Barn af Riis til Kircke ved daaben baaren af Anders Leeragers Kone blef døbt og i daaben kaldet: Iohannes.
Kommenteret Version #2052

03.05.1733
Dom: Cantate var Iens Christensøns Barn af Harresøe i Kircke til daabens Confirmation baaren af Sal: Henricks Daatter af Styvel, var tilforne hie͞mdøbt og i daaben kaldet: Peder:
Kommenteret Version #2053

17.05.1733
Dom. Exaudi var Lauritz Syndergaards barn af Riis i Kircke til daabens Confirmation baaren af Henrich Pedersøns Kone af Skierhoed, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Paul.
Kommenteret Version #2054

31.05.1733
Dom: Trin. var Gl: Paul Andersøns Barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Mademoissele Else Cathrin {.....} af Hveisel Præstegaard, var tilfor{. ....}medøbt og i daaben Kaldet: Anne:
Kommenteret Version #2055

Folioside 29 (FS opslag 57, venstre)
14.06.1733
Dom. 2. Trin. Peder Christensøn af Hveissel og Maren Graversdaatter af Gifshodlund.
Kommenteret Version #7914

Folioside 24 (FS opslag 49, højre)
01.11.1733
Alle H. dag Niels Christensøns daatter Karen af Harresøe i hendis 10de Aar.
Kommenteret Version #6049

Mag. Peder Rasmussen Rytter, konen *1650.08.
18.11.1733
Onsdagen d. 18. Novbr: post 24. Trin Madame Mørickes Moder af Harresøe, Hæder[..]æene Matrone: Kirsten Pedersdaatter Sal: Mag: Peder Rytters fordum Sognepræst i Horsens hans efterlatte Encke begrave{..} i Gifshod Kircke udi hendis Alders 83. Aar, 3. Maaneder. 12. dage.
Kommenteret Version #6050

Folioside 4B (FS opslag 10, venstre)
06.12.1733 2. advent antaget
{.....} Advent: Var Niels Paulsøns {.... .}f Østerhoved i Kircke til daa= {.....}irmation baaren af hans Sø{... .....} Kirsten Paulsdaatter var tilforne {....}medøbt og i daaben: Kaldet: Anne.
Kommenteret Version #2056

20.12.1733 4. advent antaget
{.....} [...]Patrini erant: Paul Andersø{..} Gifshod: Niels Jensøns [Kone], Mickel /:verte folium seyver{..:/}
Folioside 5 (FS opslag 11, højre)
Pedersøn af [Cold]erup. Anders Iensøns Kone af Gifshod Henrick Pedersøns Kone af Skierhoved.
Kommenteret Version #1997

1734
1734.
20.01.1734
Onsdagen post Dom. 2. Epiph: var Christen Nielsøn af Coldi[ng] hans Barn i Kircke ved daaben, baaren af Grafvers Andersøns Kone i Gifshodlund, blef sa͞me ti[l] døbt og i daaben kaldet: Mette fadderne Christen Larsen. Paul Andersøn og Kone Anders Paulsøn.
Kommenteret Version #2057

28.02.1734
Dom. Sexagesima holdte Moderen til Barnet her i Kircken hendis Kierckegang.
Kommenteret Version #4999

Folioside 24 (FS opslag 49, højre)
28.02.1734
Dom Sexag: Lauritz Sÿndergaards barn Paul af Riis 40. Uger Gl:
Kommenteret Version #6051

Folioside 5 (FS opslag 11, højre)
04.04.1734
Dom. Lætare var Peder Rasmussens barn af Gifshod i Kircke ved daaben baaren af Anne Christensdaatter ibidem, blef døbt og i daaben Kaldet: Matz. Fadderne vare: Villatz i Gifshod, Peder Sørrensøn, Søren Pedersøn, Anders Iensens Kone. Mathises Daatter af Riis.
Kommenteret Version #2058

Folioside 24 (FS opslag 49, højre)
11.04.1734
Dom. Iudica Christen Nielsen af Colding hans barn.
Kommenteret Version #6052

22.04.1734
Skiertorsdag Peder Rasmussøns min{.}ste barn : Matz af Gifshod.
Kommenteret Version #6053

25.07.1734
Dom. 5. Trin Niels Paulsøns daatter af Østerhoved nafnl: Anne 7 Aar gl:
Kommenteret Version #6054

Folioside 5 (FS opslag 11, højre)
15.08.1734
Dom. 8. Trin: var Lauritz Christensøns Barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Anders Iensøns Kone ibidem. var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Karen. Fadderne vare Peder Rasmussøn, Sørren Madsen, gl: Pauls Kone, og Christen Andersøns Kone af Gifshod.
Kommenteret Version #2059

Folioside 24B (FS opslag 50, venstre)
05.09.1734
Dom. 11. Trin. Christen Jensøn af Riis begraven i hans Alders 28. Aar.
Kommenteret Version #6055

05.09.1734
{Dom. 11. Trin.} Thomas Christensøns Søn af Gifshod nafnl: Matz udi hans Alders 1[5]ende Aar.
Kommenteret Version #6056

Folioside 29 (FS opslag 57, venstre)
14.11.1734
Dom. 21. Trin. Thomas Christensøn og Anne IensDaatter af Gifshod.
de efterfølgende Nafne findes optegnede herefter i fortegnelsen paa de fødde.
Kommenteret Version #7915

1735
1735.
Folioside 24B (FS opslag 50, venstre)
11.02.1735
Tacksigelsens Fest Lauritz Christensen mindste daatter af Gifshod.
Kommenteret Version #6057

Folioside 5 (FS opslag 11, højre)
06.03.1735
Dom: Reminiscere var Lauritz Sÿndergaars Barn af Riis i Kircke til daabens Confirmation baaren af Iohanne Matthiisdatter Ibidem var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Christen. Testes: Anders Christensen {.....} Peder Pedersøn af Nørshov {.....} Andersøn af Gifshod, Anders Pa{......} [Kone] ibidem.
Kommenteret Version #2060

15.05.1735
Dom. Rogate var Thomas {.........} barn her i Kircke ved daa{......} [baaren] [....]is daatter: Ma- {....}
Folioside 5B (FS opslag 12, venstre)
[...] døbt og i daaben Kaldet: Maria Elisabeth, Testes: Anders Paulsøn Søren Madsøn, Thomasses [Kone] lille Madz Sørrensens Kone, saa og Christen Andersens Kone, alle af Gifshod.
Kommenteret Version #2061

22.05.1735
Dom. Exaudi var Gl: Paul Andersøns Barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Grafverses Kone i Gifshodlund: Maren Christensdaatter, var tilforne hiemmedøbt og i daaben kaldet: Apollone Testes: Anders Paulsen af Gifshod, Niels Paulsen af Østerhoved, Christen Larsen af Hÿum, lille Matz Sørrensøns Kone, og Christen Christensøns daatter af Gifshod.
Kommenteret Version #2062

03.07.1735
Dom. 4. Trin. Peder Andersøn af Riis og Iohanne Matthiesdaatter copulerede.
Kommenteret Version #7916

10.07.1735
Dom. 5. Trin. var Peder Rasmussøns barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Gl: Paul Anderøns Kone, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Bodil Cathrine. Fadderne vare Paul Andersøn og Tieniste Karl, og Søren Madsøn af Gifshod, Christen Andersøns Kone, og Anne Christensdaatter ibidem.
Kommenteret Version #2063

Folioside 24B (FS opslag 50, venstre)
28.08.1735
Dom.: 12. Trin. Thomas Christensøns daatter : Maria Elisabeth af Gifshod.
Kommenteret Version #6058

11.09.1735
Dom. 14. Trin: Peder Rasmussøns Barn af Gifshod.
Kommenteret Version #6059

Folioside 5 (FS opslag 11, højre)
26.12.1735
Feria 2da. Nativ. Xsti var lille Matz Sørrensøns Barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation, baaaren af Peder Larsens daatter Karen af Lerager, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Anne, af Gifshod. Testes. Anders Paulsøn Peder Pedersøn af Nørshov, Søren Madsøn af Gifshod {.....} Barbara og Kirsten Sørens daatter.
Kommenteret Version #2064

1736
Anno 1736.
22.01.1736c
{.....}di var Anders Iensøns Barn {......}d i Kircke til daabens Confir{........}, baaren af hans Broder {.......}nne Kirstine af Kockborre {....}ilforne hie͞medøbt og i daaben kaldet Ifver.
Folioside 6 (FS opslag 13, højre)
Fadderne vare Hans Skytte af Kockborre ved Hastrup, Niels Paulsøn af Østerhoved. Lauritz Iensøn af Riis, gl: Pauls Pige. Maren Matthiesdaatter af Riis. og Anne Christensdaatter af Gifshod.
Kommenteret Version #2065

Folioside 24B (FS opslag 50, venstre)
05.02.1736
Dom. Sexages: Graverses Kone : Maren Christensdaatter af Gifshodlund 2[6] Aar gl:
Kommenteret Version #6060

Folioside 6 (FS opslag 13, højre)
25.03.1736
Dom. Palmar: var Lauritz Christensøns Barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation, baaren af hans Daatter: Maren Iensda[t..] var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Niels Testes. Peder Sørrensøn, Matz Sørensøn. Iens Andersøn. Christen Andersøns Kone, Anders Paulsens Pige: Dorothe Nielsdaatt af Gifshod.
Kommenteret Version #2066

27.05.1736
Dom. Trin. var Sørren Pedersøns barn af Gifshod i Kircke ved daaben; baaren af Lille Matzes Kone, blev døbt og i daaben Kaldet: Maren. Testes. Peder Sørrensøn, Lauritz Lauritzens, Anne Iensdaatter [Pe]r Sørensens. Kirsten Sørensdaatter alle af Gifshod.
Kommenteret Version #2067

Folioside 24B (FS opslag 50, venstre)
01.07.1736
Dom. 5. Trin. Iohanne Matthiisdaatter af Riis udi hendis Alders 27. Aar item hendis nafnløß barn sa͞me dag.
Kommenteret Version moderens begravelse #6061
Kommenteret Version barns begravelse #6062
Kommenteret Version barns dåb #1998

Folioside 6 (FS opslag 13, højre)
15.07.1736
Dom 7. Trin. Gravers Andersøn og Magrete Sørensdaatter af Giffshod copulerede.
Kommenteret Version #7917

23.09.1736
Dom 17. Trin. var Christen Andersøns barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation baaren af Lauritz Sÿndergaards Kone af Riis, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Christen. Fadderne vare: Anders og Niels: Paulsen af Gifshod og Østerhoed, [Peder] Møller af Øllholm. Lauritz Christensøns Kone af Gifshod og Maren Oluffsdaatter af Harresøe.
Kommenteret Version #2068

Folioside 24B (FS opslag 50, venstre)
23.09.1736
Dom. 17. Trin. Christen Andersøns Kone af Gifshod: Anne Christensdatter udi hendis Alders 24. Aar.
Kommenteret Version #6063

Folioside 6 (FS opslag 13, højre)
07.10.1736
Dom. 19. Trin. var Iens Christensens barn i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Hans Broder Kone: Kirsten Hans Daatter af Mindstrup Mølle, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Maren. Fadderene: Søren Møller af Mindstrup Mølle, Matz Larsen af Harresøe, Niels Christensen ibidem; Kirsten M{.....}ter.
Kommenteret Version #2069

01.11.1736
Feria oium sanct var Peder R{........} barn af Gifshod i Kircke til {.....} Confirmation baaren af {.....} Iens daatter af Leerager [....] {.......} var tilforne hiemmedøbt og {......}ben kaldet: Paul.
Folioside 6B (FS opslag 14, venstre)
Testes: Villats Christensen, og Lars Larsen af Gifshod, Søren Pedersøn af Leerager. lille Matz Sørensens Kone, og Peder Sørrensens daatter af Gifshod.
Kommenteret Version #2070

09.12.1736
Dom 2 Advent: Peder Andersøn af Riis og Anne Frandsdaatt[.] af Hveissel copulerede.
Kommenteret Version #7918

1737
Anno 1737.
Folioside 24B (FS opslag 50, venstre)
27.01.1737
Dom. 3. Epiph: Gl. Kirsten Skierhods af Riis udi hendis Alders 104 Aar.
Kommenteret Version #6064

31.03.1737
Dom. Lætare gl: Mette Iensdatter af Riis udi hendis Alders 78. Aar.
Kommenteret Version #6065

17.05.1737
4de fredag efter Paashe : Lauritz Christensøns Søn af Gifschod.
Kommenteret Version #6066

Folioside 6B (FS opslag 14, venstre)
21.07.1737
Dom. 5. Epiph. var Grafvers Andersøns Barn af Gifshodlund i Kircke til daabens Confirmation baaren af Giertrud Jonasses af Harresøe, var tilforne hie͞medøbt og i daaben Kaldet: Maren.
Testes: Ionas Lauritzsøn af Harresøe, Oluff Hans Stief Søn af [Pene?], Peder Lauritzens daatter af Leerager. Lauritz Xstensøns daatter af Gifshod, Matz Lauritzøns daatter af Harresøe.
Kommenteret Version #2071

06.10.1737
Dom. 16. Trin. var lille Matz Sørensens Barn af Gifshod i Kircke til daabens Conformation, baaren af Zidsel Nielsdaatter til Anders Leeragers var tiforne hie͞medøbt og i daaben Kaldet: Kirsten.
Testes Matzes Kones Fader af Nørshov, Lauritz Sÿndergaard af Riis, Anders Iensøns Søn Iens af Gifshod. Gl: Søren Pedersøn og gl: Paul Andersøns Kone.
Kommenteret Version #2072

08.10.1737
Tiisdagen derefter {Dom. 16. Trin.} d. 8. Octobr: Niels Larsen af Linnet og Karen Pedersdaatter af Leerager copulerede.
Kommenteret Version #7919

1738
Anno 1738.
01.01.1738
Nÿtaarsdag var Lauritz Syndergaards Barn af Riis i Kircke ved {...}ben, baaren af Peder Leeragers {....}r, blef døbt og i daaben Kal{....} Maren. Fadderne vare: {.......} Paulsøn af Gifshod, Niels Paul{.......}arresøe, Iens Andersøn af {....} Peder Skreders Kone af Nør= {.......} og Lille Matzes: Kone af Gifsho[.].
Kommenteret Version #2073

26.01.1738
{....} 3. post Epiph: Christen Thomasøn af {....}erhod, og Mette Andersdaatt: af Riis copulerede.
Kommenteret Version #7920

Folioside 7 (FS opslag 15, højre)

09.02.1738
Dom. Sexages: var Peder Andersøns barn af Riis i Kircke til daaben, baaren af Hans Moder ibidem. blef døbt og i daaben Kaldet: Anders. Fadderne vare: Anders Christensøn af Riis Lars Larsøn af Gifshod, Søren Pedersøn Peder Birckebecks Kone og Anne Barbara af Gifshod.
Kommenteret Version #2074

07.04.1738
Feria 2da. Pasch: var Christen Thomasøns Barn i Kircke her i Gifshod til daabens Confirmation, baaren af Hans Søster Nafnl: Maren Thomesdaatt. var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Marie Elisabeth. Testes Thomas Christensøn af Gifshod. Christen Nielsøn af Gifshodlund, Søren Thomasøn af Gifshod. lille Matz Sørensens Kone og Peder Sørensens daatter: Anne af Gifshof.
Kommenteret Version #2075

07.04.1738
Samme dag var og Gravers Andersøns Barn af Gifshodlund i Kircke ved daaben, baaren af Anders Iensøns Kone i Gifshod, blef døbt og i daaben Kaldet: Søren.
Testes: Anders Iensøn af Gifshod Iens Christensøn af Harresøe, Niels Nielsøn af Gifshodlund, Lauritz Christensøns Kone af Gifshod, Matz Lauritsøns daatter Kirsten af Harresøe.
Kommenteret Version #2076

Folioside 24B (FS opslag 50, venstre)
13.04.1738
Dom. Qvasimodgeniti Søren Pederßøn{.} barn af Gifshod nafnl: Maren.
Kommenteret Version #6067

Folioside 7 (FS opslag 15, højre)
15.06.1738
Dom. 2 Trin var Christen Andersøns Barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Peder Sørensens Stiefdaatter, var tilforne hie͞medøbt og i daaben Kaldet Søren.
Testes Anders Iensen, Peder Sørensøn Anders Paulsens daatter, Lauritz Christensøns daatter af Gifshod.
Kommenteret Version #2077

Folioside 24B (FS opslag 50, venstre)
29.06.1738
Dom. 4. Trin: Gravers Andersøns mindste Søn : Søren af Gifshodlund.
Kommenteret Version #6068

27.07.1738
Dom. 8. Trin: Anne Lauritzdaatter af Riis udi hendis Alders 48: Aar.
Kommenteret Version #6069

24.09.1738
Onsdagen post 16. Trin. gl: Paul Andersøn af Gifshod 77. Aar gl:
Kommenteret Version #6070

Folioside 7 (FS opslag 15, højre)
07.10.1738
Ti[j]sdagen d. 7. Octobr Peder Jensøn og Zidsel Nielsdaatter af Leerager copulerede.
Kommenteret Version #7921

14.10.1738
Tiisdagen post 19. Trin: d. 14. Oct{...} Niels Christensøn af Have, o{. ......} Pedersdaatter af Leerager cop{....}.
Kommenteret Version #7922

31.10.1738
Fredagen d. 31. Octobr: {.......} Iensøn og Maren Oluffsd{...} {...} Riis copulerede.
Kommenteret Version #7923

Folioside 7B (FS opslag 16, venstre)

26.10.1738
Dom. 21. Trin. Var Friderich Clausen Plums Barn i Kircke ved daaben baaren af Niels Paulsøns Kone af Harresøe, blef døbt og i daaben Kaldet: David. Fadderne. Niels Paulsøn af Harresøe, Christen Thomasøn, Christen Andersøn af Gifshod Matz Lauritzens daatter Kirsten af Harresøe.
Samme Friderich Clausøn Plum var indlogeret i Harresøe hos Niels Paulsøn, hvor hans Kone Catharina Thomasdaatter kom i Barßel Seng med dette Barn og holdtte hun d. 23. Trin: hendis Kirckegang. vare komen fra Svanike udi Nexøe Sogn paa Borrenholm..
Kommenteret Version #2078
Kommenteret Version #5001

16.11.1738
Dom. 24. Trin. var Thomas Christensøns Barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Matz Lauritzens daatter i Harresøe, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Matz. Fadderne vare: Christen og Søren Thoma Sønner af Gifshod: Iens Andersøn Anders paulsøns daatter Christen Andersøns Kone af Gifshod.
Kommenteret Version #2079

26.11.1738
Onsdagen post Dom. 25. Trin. Iens Andersøn og Maren Matthiisdaatter af Riis copulerede.
Kommenteret Version #7924

1739
Anno 1739.
16.01.1739
Fredagen d. 16. Januarÿ post Dom. 1. Epiph: Lauritz Terckelsøn og Anne Lassdaatter af Gifshod copulerede.
Kommenteret Version #7925

Folioside 25 (FS opslag 51, højre)
18.01.1739
Dom. 2. Epiph: Oluf Lauritzøn af Riis udi hans Alders 54: aar.
Kommenteret Version #6071

18.01.1739
Sa͞me dag {Dom. 2. Epiph:} Søren Thomasøn af Gifshod 24. Aar gl: mindre 7 Uger.
Kommenteret Version #6072

08.02.1739
Dom. Qvinquages: Christen Thomasøns Barn af Gifshod.
Kommenteret Version #6073

12.04.1739
Dom. 2. post Pascha var Christen Thomasøns Barn af Gifshod i Kircke ved daaben, baaren af Maren Matz=daatter ibid: blef døbt og i daaben {....}t: Marie Elisabeth.
{.... }erne: Lauritz Boel, Iens {....}sen, Jørgen Skreder, Lars {....}s daatter: Maren: lille {....} Sørensens Kone af Gifshod.
Kommenteret Version #2080

Folioside 25 (FS opslag 51, højre)
02.07.1739
Festo Visit: Christen Thomsøns anden Barn.
Kommenteret Version #6074

Folioside 7B (FS opslag 16, venstre)
13.07.1739
{....}en post 7. Trin. d 13de Julÿ {.....} Andersøn af Gifshod og Kirsten {..}atzdaatter af Harresøe copulerede.
Kommenteret Version #7926

Folioside 8 (FS opslag 17, højre)

8,,
23.08.1739
Dom. 13. Trin. var Peder Rasmussøns Barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Paul Andersøns Kone i Harresøe, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Rasmus. Fadderne: Villatz af Gifshod, Thomas Christensøn, Jørgen S[...]ßen Skreder, Christen Andersøns Kone og Lauritz Christensøns daatter ibidem.
Kommenteret Version #2081

18.10.1739
Dom. 21. Trin: var Iens Andersøns Barn af Riis i Kircke ved daaben baaren af hans Broders Kone ibidem blef døbt og i daaben Kaldet: Maren.
Fadderne: Peder Larsen af Leerager, Morten Iensen af Riis. Peder Andersøn, Iens Mortesøn. Anders Leeragers Kone Oluff Larsens daatter af Riis.
Kommenteret Version #2082

Folioside 25 (FS opslag 51, højre)
20.10.1739
Tiisdagen post. 21. Trin. Iens Andersøns Kone: Maren Matthiisdaatter af Riis udi hendis Alders 27. Aar.
Kommenteret Version #6075

01.11.1739
Alle H: dag Peder Iensons liden Søn : Anders, af Leerager.
Kommenteret Version #6076
Kommenteret Version dåb #2083

Folioside 8 (FS opslag 17, højre)
22.11.1739
Dom. 26. Trin: var Grafvers Andersøns barn af Gifshodlund i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Giertrud Ionasses af Hveissel, var tilforne Hiemmedøbt og i daaben Kaldet. Søren:
Fadderne: Ionas Lauritzøn af Hveissel og Søn Oluff af [Riis], Lauritz Dÿre af Gifshod Niels Paulsøns Kone af Harresøe Else Iensdaatter, og lille Matz Sørensens kone af Gifshod.
Kommenteret Version #2084

29.11.1739
Dom. 1. Adventus var Iens Mortensøns Barn af Riis i Kircke ved daaben baaren af Smeddens i Kollemorten Bendixes Kone: Kirsten Lauritzdaatter, blef døbt og i daaben Kaldet: Oluff:
Fadderne: Anders Pedersøn, Søren Pedersøn. Christen Nielsøn af Leerager. Oluff Larsens daatter: Karen {....} Riis. Peder Leeragers {....}.
Kommenteret Version #2085

1740
Ao 1740.
14.04.1740
Skiertorsdag var Sør{....} af Leerager Hans Barn i {.....} til daabens Confirmation, {......} af hendis [Hans] Søster [..]{...} Larsens Kone i Nørre Kollemar{...}
Folioside 8B (FS opslag 18, venstre)
var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Mette,,
Testes. Iens Lund af Nørre Kollemarten. Anders Pedersøn af Leerager Lille Matz Sørensøn af Gifshod: Peder Iensøns Kone af Leerager, Lauritz Sÿndergaards Kone af Riis.
Kommenteret Version #2086

Folioside 25 (FS opslag 51, højre)
14.04.1740
Skiertorsdag Lille Paul Andersøns Begge Sønner af Harresøe.
Kommenteret Version #6077
Kommenteret Version dåb #2087

14.04.1740
Skiertorsdag Lille Paul Andersøns Begge Sønner af Harresøe.
Kommenteret Version #6078
Kommenteret Version dåb #2088

Folioside 8 (FS opslag 17, højre)
19.04.1740
Feria 3. Pasch: var lille Matz Sørenßens Barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Hans Kones Søster af Nørshov, var tilforne hie͞medøbt og i daaben Kaldet: Anna Catharina.
Testes: Søren Pedersøn, Jørgen Madsøn, Iens Andersøn, Christen Andersøns Kone, Anders Paulsøns daatter: Maren, alle af Gifshod.
Kommenteret Version #2089

Folioside 25 (FS opslag 51, højre)
01.05.1740
Dom. 2 post Pasch gl: Villatz Christensen af Gifshod.
Kommenteret Version #6079

Folioside 8 (FS opslag 17, højre)
15.05.1740
Dom: Cantate. var Niels Nielsøns barn af Gifshodlund i Kircke til daabens Confirmation baaren af Magrete Graverses Kone, var tilforne hie͞medøbt og i Daaben Kaldet: Anne.
Fadderne: Christen Nielsen, Jørgen Iensøn af Riis, Søren Nielsøn af Hÿ[um] Lille Matz Sørensøns Kone af Gifshod.
Kommenteret Version #2090

26.05.1740
Festo Ascens: Xsti var Lauritz Terkelsøns Barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Grafverses Kone i Gifshodlund, var tilforne hie͞medøbt og i Daaben Kaldet: Anne Else:
Fadderne: Gravers Andersøn af Gifshodlund, Anders Iensøn, Søren Madsøn, Peder Sørensøns Stiefdaatter, Lauritz Boels Daatter af Gifshod tilhaabe.
Kommenteret Version #2091

Folioside 25 (FS opslag 51, højre)
03.06.1740
Fredagen d. 3 Iunÿ Gl: Matz Sørenßen af Gifshod udi hans Alders 73 Aar.
Kommenteret Version #6080

Folioside 8 (FS opslag 17, højre)
19.06.1740
Dom. 1. Trin. var Anders Iensøns barn {....} Gifshod i Kircke til daabens Confirma{....} baaren af Lauritz Christensøns {........}: Maren, var tilforne hie͞medøbt {.....}ben Kaldet: Maren.
Fadderne: {......} Terkelsøn, Peder Sørensøn, {.....}dersøn, lille Matzes Kone og {.....} Paulsøns daatter af Gifshod.
Kommenteret Version #2092

Folioside 25 (FS opslag 51, højre)
29.06.1740
Onsdagen post 2: Trin. Karen Magrete Oluffsdaatter af Riis 21. Aar gl:
Kommenteret Version #6081

Folioside 9 (FS opslag 19, højre)
9.

24.07.1740
Dom. 6. Trin. var Christen Thomasøns Barn af Gifshod i Kiercke til daabens Confirmation baaren af Anders Paulsøns daatter: Maren, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Søren:
Fadderne Iørgen Skreder af Gifshod: Christen Pedersøn af Birckebech, Niels Paulsøns Stief Søn af Haaresøe Iens Iohansøn, Lauritz Christensøns daatter, og Lauritz Terkelsøns Kone af Gifshod.
Kommenteret Version #2093

Folioside 25 (FS opslag 51, højre)
31.07.1740
Dom. 7. Trin. Iens Mortensøns Barn af Riis : Oluf begraven.
Kommenteret Version #6082

06.11.1740
Dom. 21. Trin. Peder Andersøns daatter af Riis nafnl: Iohanna, 14 dage gl:
Kommenteret Version #6083
Kommenteret Version dåb #2094

Folioside 9 (FS opslag 19, højre)
06.11.1740
Dom. 21. Trin. var Christen Andersøns Barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation., baaren af Hans Stief[.i..]er: Anne Mariæ Simonsdaatter, var tilforne hiemmedøbt. og i daaben Kaldet: Anders.
Fadderne: Anders Iensøn, Lauritz Terkelsøn, Maren Andersdaatter Maren Lauritzdaatter, lille Matzes Kone af Gifshod.
Kommenteret Version #2095

27.12.1740
Feria 3. Nativ. Xsti var Peder Jenßøns Barn af Leerager i Kircke ved daaben, baaren af Bendix Smids Kone af Sønder Kollemarten, blef døbt og i daaben Kaldet: Anders.
Fadderne: Anders Pedersøn, Peder Lauritsøn af Leerager, Peder Jenßøns Kones fader af Nørshov. Jens Mortenßøns Kone og Lauritz Sÿndergaards Kone af Riis.
Kommenteret Version #2096

27.12.1740
Samme dag var og Lauritz Jenßøns Barn af Riis i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Matz Sørrensøns Kone i Gifshod var tilfone hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Iohanne.
Fadderne Peder Skreder af Nørshov, Jens Anderßøn af Riis, Peder Anderßøn ibidem, Anders Paulsøns daatter: Maren af Gifshod.
Kommenteret Version #2097

1741
Ao 1741.
24.02.1741
Fredagen: post Dom. Invocavit, {....} Febr: Peder Hansøn af Lee{.....} og Maren Lauritzdaatter {......}hod copulerede.
Kommenteret Version #7927

Folioside 25 (FS opslag 51, højre)
19.03.1741
Dom. Judica: Else Lauritzdaatter af Leerager udi hendis Alders 64. Aar , 3. Maaneder; 2 Uger og 3. dage.
Kommenteret Version #6084

Folioside 9B (FS opslag 20, venstre)

03.04.1741
Feria. 2da Paschatos var Anders Nielsøns Barn af Østerhoved i Kircke til Daabens Confirmation, baaren af Rasmus Nielsøns Kone af Skovdal Mølle, var tilforne hie͞medøbt og i daaben Kaldet: Else Cathrine.
Testes Lauritz Christensøn, af Gifshod: Knud af Skierhoved: Jørgen Lassen af Leerager. Lille Matz Sørensøns Kone af Gifshod og Niels Andersøns Tieniste Pige af Vonge.
Kommenteret Version #2098

14.05.1741
Dom. Exaudi var Paul Andersøns Barn af Harresøe til daabens Confirmation Baaren af Anders Paulsøns daatter Maren af Gifshod; var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Anne.
Testes. Anders Iensøn af Gifshod, Niels Paulsøn af Harresøe, Iens Iohansøn af Gifshod, Anders Iensøns daatter Maren Andersdaatter, Niels Nielsøns Kone af Gifshodlund.
Kommenteret Version #2099

11.06.1741
Dom. 2. Trin var Iens Mortensens Barn af Riis i Kircke til daabens Confirmation baaren af Peder Iensøns Pige i Leerager: Maren Nielsdaatter, var tilforne hie͞medøbt og i daaben Kaldet: Oluff.
Testes: Iens Andersøn, Peder Andersøn af Riis, Iørgen Iensøn af Leerager Christen Pedersøn Birckebeck, og Lauritz Sÿndergaards Kone af Riis.
Kommenteret Version #2100

26.10.1741
Torsdagen post Domin: 21. Trin. Søren Madsøn af Gifshod og Anne Pedersdaatter af Birckebeck copulerede.
Kommenteret Version #7928

01.11.1741
Festo [Oue] [S.tu]: var Iens Andersøns Barn af Riis i Kircke til Daabens Confirmation, baaren af Peder Andersøns Kone: Anne T[erckil]dsdaat{...} var tilforne hie͞medøbt og i daabe[.] Kaldet: Iohanne:
Testes: Anders Xstesøn Peder Andersøn af Riis, {....}en Pedersøn af Leerager, Iens {.....}stensøns Kone af Riis, Lille Ma{..} {.....}sens Kone af Gifshod.
Kommenteret Version #2101

10.11.1741 antaget fredag.
{.....}dag pst Dom: 23. Trinit: B[end..] {....}øn af Mølgaard og Maren {....}isdaatter af Harresøe copule{..}.
Kommenteret Version #7929

12.11.1741
{....} 24. Trin. var Gravers Andersøns {...}rn af Gifshodlund i Kircke ved
Folioside 10 (FS opslag 21, højre)
10
daaben, baaren af Anders Iensøns Kone: Anne Marie af Gifshod, blef døbt og i daaben Kaldet: Birrete.
Fadderne: Anders Iensøn af Gifshod Iens Christensøn, Paul Andersøn af Harresøe, Lauritz Terckelsøns Kone og Matz Sørrenßøns Kone af Gifshod.
Kommenteret Version #2102

Folioside 25 (FS opslag 51, højre)
10.12.1741
Dom. 2 Advent: Lauritz Boels Kone af Gifshod: Mette Berthelsdaatter udi hendis Alders 55. Aar.
Kommenteret Version #6085

1742
Ao 1742.
Folioside 25 (FS opslag 51, højre)
25.03.1742
Fest: Annunc. Søren Pederßøns dødfødde Barn af Leerager begraven.
Kommenteret Version #6086
Kommenteret Version dåb #2103

20.04.1742
4de Fredag efter Paashe Niels Nielsøns daatter Anne af Gifshodlund.
Kommenteret Version #6087

Folioside 25B (FS opslag 52, venstre)
01.07.1742 antaget, mellem 20. april og 31. dec.
Gl: Maren Christensdaatter af Gifshod i hendis Alders 85. Aar.
Kommenteret Version #6088

01.07.1742
Folioside 10 (FS opslag 21, højre)
Dom. 6 Trin. d. 1 Iulÿ var Peder Andersøns Barn af Riis i Kircke ved daaben. baaren af Jens Mortenßøns Kone: Maren Oluffsdaatter ibidem, blef døbt og i daaben Kaldet: Iohanne.
Fadderne: Anders Christensøn, Iens Andersøn af Riis, Peder Iensøn af Leerager Maren Pauls daatter og Christen Mortensøns Kone: Anne Iensdaatt[.] af Riis.
Kommenteret Version #2104

07.10.1742
Dom. 20. Trin. var Niels Nielßøns Barn af Gifshodlund i Kircke til daabens Confirmation baaren af hans Kones Søster Skreder Konen af Hÿum Kirsten Nielsdatter, var tilforne hiemmedøbt og i daaben kaldet : Niels.
Fadderne: Skrederen af Hÿum : Iohan Christian, Søren Nielsøn, Christen Nielsøn af Leerager Gravers Andersøns Kone: Magrete Anne Sørensdaatter af Gifshod.
Kommenteret Version #2105

11.11.1742
Dom. 25. Trin. Iørgen Lassøn og Kirsten Iensdaatter af Leerager copulerede.
Kommenteret Version #7930

11.11.1742
Dom. 25. Trin. var Matz Sørensøns Barn af Gifshod i Kircke ved daaben baaren af Hans Kones Søster Karen Pedersdaatter af Reffstrup, blef døbt og i daaben Kaldet: Søren.
Fadderne Anders Paulsøn, Christen Andersøns Kone og Maren Andersdaatter alle af Gifshod.
Kommenteret Version #2106

10.12.1742
Tiisdag d. 10. Decemb: post 3 Ad{....} Lauritz Lauritzøn og Marie {.....}daatter af Gifshod copulerede.
Kommenteret Version #7931

1743
Ao 1743.
01.01.1743
Nytaarsdag var Anders Ien{....} Barn i Kircke til daaben {......}
Folioside 10B (FS opslag 22, venstre)
mation, baarren af hans daatter : Maren Andersdaatter, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet Karen :
Fadderne: Christen And[..]søn, Lauritz Christensøn, af Gifshod, Lauritz Syndergaard af Riis Anders Paulsøns daatter og Søren Madsøns Kone : Anne Pedersdaatt[.] af Gifshod.
Kommenteret Version #2107

02.02.1743
Kÿndelmiße dag var Christen Mortensøns barn af Riis i Kircke ved daaben, baren af hans Broders Kone ibidem. blef døbt og i daaben Kaldet : Iens.
Fadderne Iens Mortensøn af Riis. Lauritz Syndergaard, Peder Iensøn af Leerager og hans Kone, saa Søren Pedersøns Kone Ib[.]
Kommenteret Version #2108

Folioside 10B (FS opslag 22, venstre)
10.02.1743
Dom. Septugesima var Peder Rasmussøns barn i Gifshod ved daaben, baaren af Anders Iensøns daatter : Maren, blef døbt og i daaben Kaldet : Niels,
Testes Lauritz Terckelsøn, Søren Madsøn, Iens Iohansøn, Christen Andersøns Kone : Maren Sørensdaatter. Anne Marie tienendes til Lauritz Christensøns alle af Gifshod.
Kommenteret Version #2109

Folioside 25B (FS opslag 52, venstre)
24.02.1743
Torsdagen post Dom: Qvinqvages: Mette Matzdaatter af Gifschod udi hendis Alders 63. Aar.
Kommenteret Version #6089

Folioside 10B (FS opslag 22, venstre)
17.03.1743
Dom: Oculi var Søren Madsøns barn af Gifshod i Kircke til daaben baaren af Peder Sørensøns Stiefdaatter : Anne Xstensdaatter blef døbt og i daaben Kaldet: Matz.
Testes. Pe[.] Christensøn af Birckebeck, Peder Rasmussøn, Iens Iohansøn, Christe[.] Andersøns Kone, saa Lille Matz Sørensøn[.] Kone af Gifshod.
Kommenteret Version #2110

12.04.1743
Langfredag var Christen Anders[..] barn af Gifshod i Kircke ved daaben baaren af hans Søster : Maren Andersdaatter, blef døbt og i {...}en Kaldet : Peder :
Testes {...}der Rasmussøn, og Lauritz {....}cKelsøn, Søren Madsøns {....}ren Andersdaatter. Anders {....}sons daatter, Lille Matzes {....}niste Pige: Anne [M....] {....}fshod.
Kommenteret Version #2111

Folioside 25B (FS opslag 52, venstre)
12.04.1743
Langfredag Peder Lauritsøn af Leerager udi hans Alders 71. Aar.
Kommenteret Version #6090

Folioside 25B (FS opslag 52, venstre)
16.04.1743
3die Paaschedag Peder Sørensøn af Gifshod udi hans Alders 434 Aar.
Kommenteret Version #6091

Folioside 11 (FS opslag 23, højre)
11

21.04.1743
Dom. Qvasimodogeniti var Lauritz TercKelsøns Barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation, baaren af hans Søster Claus Skomagers Kone i Hÿum, var tilforne hie͞medøbt og i daaben Kaldet: Karen.
Testes Gravers Andersøn af Gifshodlund, Peder Rasmussøn, Iens Andersøn af Gifshod, Lauritz Xstensøns Kone ibidem og Anders Paulsøns daatt[.] Maren.
Kommenteret Version #2112

Folioside 25B (FS opslag 52, venstre)
28.04.1743
Dom. Misericord: Christen Mort{..}ßøns Barn af Riis.
Kommenteret Version #6092

12.05.1743
Dom. Cantate. Peder Rasmussøns liden Søn: Niels af Gifschod.
Kommenteret Version #6093

12.05.1743
{Dom. Cantate.} item Søren Madßøns liden Søn Matz af Gifshod.
Kommenteret Version #6094

19.05.1743
Dom. Rogate. Iens Mortensøns liden Søn : Oluff af Riis 2 aar gl:
Kommenteret Version #6095

Folioside 11 (FS opslag 23, højre)
14.06.1743
Fredagen post Dom. Trin. d 14de Iunÿ Thomas Christensøn Skreder af Synder Kollemarten og Maren Nielsdaatter af Leerager Copulerede.
Kommenteret Version #7932

Folioside 25B (FS opslag 52, venstre)
23.06.1743
Dom. 2. Trin: gl: Iochum Zepti{..} af Gifshod.
Kommenteret Version #6096

01.09.1743
Dom. 12. Trin. lille Madz Sørensøns daatter af Gifshod: Anne Catharina.
Kommenteret Version #6097

Folioside 11 (FS opslag 23, højre)
01.09.1743
Dom. 12. Trin. var Peder Iensøns Barn af Leerager i Kircke til daabens Confirmation, baaren af hans Kones Søster : Maren Nielsdaatter af Syndre Kollemarten , var tilforne hie͞medøbt og i daaben Kaldet : Niels.
Testes: Søren Pedersøn af Leerager Peder Hopballe ibidem Iens Mortensøn af Riis. Lauritz Syndergaards Kone af Riis Iohanne Nielsdaatter til Søren Pedersøns i Leerager.
Kommenteret Version #2113

29.09.1743
St. Michelsdag var Gravers Andersøns Barn af Gifshodlund i Kircke til daabens Confirmation, baaren af hans daatter : Mette, Var tilforne hie͞medøbt og i daaben Kaldet: Malene.
Fadderne: Claus Thue af Elkier, Oluff Ionasson af Riis og Niels Paulsøn af Harresøe, Niels Nielsøns Kone: Karen, af Gifshodlund og Anders Paulsøns daatter: Maren af Gifshod.
Kommenteret Version #2114

20.10.1743
Fredagen post Dom. 19. T{...} Claus Thue og Mette Grav{...}daatter copulerede.
Kommenteret Version #7933

17.11.1743
Dom. 23. Trin. var Iens [.] {.....} barn af Riis i Kircke til da{.....} Confirmation baaren af {....}
Folioside 11B (FS opslag 24, venstre)
Andersøns Kone: Anne Frandsdaatt[.] var tilforne hie͞medøbt og i daaben Kaldet: Niels.
Fadderne: Lauritz Sÿndergaard af Riis Bendt af Mølgaard, Søren Pedersøn af Leerager. Jens Mortens Kone : Maren Oluffs daatter af Riis Peder Iensøn[.] Kone af Leerager.
Kommenteret Version #2115

1744
Anno 1744.
28.02.1744
Dom. Reminiscere var Lauritz Iensøns Barn af Riis i Kiercke til daabens Confirmation, baaren af Anders Paulsøns daatt_ Maren, var tilforne hie͞medøbt og i daaben Kaldet : Paul
. Fadderne: Anders Paulsøn af Gifshod Niels Paulsøn af Harresøe Søren Pedersøn af Leerager : Peder Iensøns Kone ibidem . Anne Frandzdaatter af Riis.
Kommenteret Version #2116

08.03.1744
Dom. Lætare var Iens Mortenßøns barn af Riis i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Anne Frandzdaatter ibidem , var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Karen.
Fadderne: Lauritz Sÿndergaard af Riis , Peder Andersøn ibidem Peder Iensøn af Leerager . Dorothe Iens Ifversøns af Østerhoved. Iohanne Nielsdaatter til Sørens i Leerager.
Kommenteret Version #2117

30.03.1744
Feria 2da: Paschat: var Niels Nielsøns Barn af Gifshodlund i Kircke til daabens Confirmation baaren af Maren Iensdaatter af Østerhoved var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet : Kirsten.
Fadder[..] Søren Nielßøn af Hÿgum, Berthel Madsøn Skolemester i Gifshod, Anders Graversø[.] af Gifshodlund, Anne Andersdaatter Hÿgum Maren Lauritzdaatter af Gifshod.
Kommenteret Version #2118

31.03.1744
Feria 3tia Paschat. var Christen {.}ortenßøns Barn af Riis {......}rcke til daabens Confirmation {....}en af Susanna Cathrina Bur{......}estegaarden, var tilforne {....}medøbt og i daaben Kaldet: Ien[.].
{....}rne vare : Anders Christensøn {....} Mortenßøn Berthel Madsøn {..}olemester, Peder Andersøns Kone Anne Frandsdaatter og Iohanne Niels
Folioside 12 (FS opslag 25, højre)
12
daatter af Leerager.
Kommenteret Version #2119

12.07.1744
Dom. 7. Trin. var Peder Raßmussøns Barn i Kircke til daabens Confirmation , baaren af Lauritz TercKelsøns Kone i Gifshod, var tilforne hie͞medøbt og i daaben Kaldet: Niels.
Testes Christen Andersøn Lauritz TercKelsøn, Simon Andersøn, Madz Sørensons Kone og Christen Thomasøns Kone af Gifshod.
Kommenteret Version #2120

19.07.1744
Dom. 8. Trin. var Lauritz Lauritzøns Barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation, baaren af hans ældste daatter : Maren , var tiforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet : Mette:
Testes Søren Pedersøn, Søren Madsøn, Lauritz TercKelsøn, Lauritz Christensøns Kone og Matz Sørensøns Kone af Gifshod.
Kommenteret Version #2121

26.07.1744
Dom: 9. Trin. var Søren Madsøns Barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Rebecca af Collemarten var hie͞medøbt og i daaben Kaldet: Matz.
Testes Christen Christensøn, Lauritz Boel Simon Anders[..] Maren Lauritzdaatter Else Matzdaatt_
Kommenteret Version #2122

02.08.1744
Dom. 10. Trin. var Paul Andersøns Barn af Harresøe i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Niels Paulsøns Kone: Else ibidem var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Anne Marie.
Fadderne : Christen Christensøn af Gifshod, Christen Iohansøn af Harresøe, Anders Graversøn Graverses Kone af Gifshodlund Søren Masdsøns Kone af Gifshod.
Kommenteret Version #2123

Folioside 25B (FS opslag 52, venstre)
02.08.1744
Dom. 10. Trin. Paul Andersøns kone Kirsten Matzdaatter af Harresøe udi hendis Alders 26. Aar.
Kommenteret Version #6098

04.10.1744
Dom. 19. Trin. Anders Leeragers dødfødt barn.
Kommenteret Version #6099
Kommenteret Version #2124

09.10.1744
Fredagen d. 9. Octob post Dom. 19. Trinet: Paul Andersøn og Mette [.] {...}daatter af Harresøe copulerede.
Kommenteret Version #7934

27.12.1744
Feria 3tia Nativ. var Christen [.] {...}søns Barn af Gifshod i Kirck{...} daabens Confirmation, baaren {....} hans Kones Moder Anders Chris{....}søns Kone af Riis, var tilforne
Folioside 12B (FS opslag 26, venstre)
hiemmedøbt og i daaben Kaldet : Maria Elisabeth.
Fadderne vare Lauritz TercKelsøn, Paul Thomasøn, Simon Andersøn, Maren Sørensdaatter, Else Madsdaatter af Gifshod.
Kommenteret Version #2125

1745
Ao 1745.
Folioside 25B (FS opslag 52, venstre)
24.01.1745
Dom. 3. Epiph: Matz Sørensøns barn nafnl: Søren i Gifshod. 2 Aar gl:
Kommenteret Version #6100

11.02.1745
Tacksigelßens Fest Birrete Iensdaatter af Leerager udi hendis Alders 25. Aar.
Kommenteret Version #6101

14.03.1745
Dom. Reminisc: Gravers Andersøns Nafnløß Barn af Gifschodlund.
Kommenteret Version #6102
Kommenteret Version #2126

Folioside 12 (FS opslag 25, højre)
14.03.1745
Dom. Reminisc: var Lauritz TercKelsøns Barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation baaren af Anders Iensøns Kone ibidem, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Mette Marie.
Fadderne Simon Andersøn, Christen Lauritzøn Christen Andersøns Kone, Søren Madsøns Kone, Maren Lauritzdaatter af Gifshod.
Kommenteret Version #2127

25.03.1745
Festø Annunciat : var Matz Sørensøns Barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation , baaren af Maren Andersdaatter af Mindstrup var tilforne hiemmedøbt og i daaben kaldet : Karen .
Fadderne vare Søren Pedersøn, Anders Paulsøn Simon Andersøn , Anders Paulsøns daatter Maren, Lauritz Lauritzøns daatter : Maren.
Kommenteret Version #2128

Folioside 25B (FS opslag 52, venstre)
16.04.1745
Langfredag Gl: Maren Knudsdaatter af Gifshod.
Kommenteret Version #6103

Folioside 26 (FS opslag 53, højre)
02.05.1745
Dom. Misericord. Matthias Matzøn af Riis 80. aar gl:
Kommenteret Version #6104

Folioside 12 (FS opslag 25, højre)
09.05.1745
Dom. Iubilate var Anders Iensøn Hÿrdes Barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Else Madsdaatter , var for sin Svaghed tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Christen.
Fadder_ Anders Iensøn, Lauritz Xstensøns Kone Karen Lauritzdaatter . Søren Madsøn[.] Kone : Anne Pedersdaatter, Maren Andersdaatter, og Anne Christensdaa_ alle af Gifshod.
Kommenteret Version #1999

23.05.1745
Dom. Rogate el. 5 Søndag i faste var Iens Andersøns B: {.}f Riis i Kircke til daabens Confirma{...}n, baaren af Maren Iohannesdatter {...} Mølgaard, var tilforne hie͞medø{....} daaben Kaldet: Anders.
Fadder_ {....} Bendt Nielsøn af Mølgaard, Anders Ch{.....}søn af Riis, Peder Andersøn, Christe_ {.....}masøns Kone af Gifshod, Iohanne [.]ielsdaatter af Leerager.
Kommenteret Version #2129

Folioside 13 (FS opslag 27, højre)
13

08.06.1745
Feria 3tia Pentecostes holdte Hyrdens Kone i Gifshod: Anne Iørgensdaatter hendis Kirckegang.
Kommenteret Version #5002

Folioside 26 (FS opslag 53, højre)
21.06.1745
Mandagen post Dom. 1. Trin. Lauritz Christensøns Søn: Christen Lauritzøn af Gifschod udi hans Alders 19de Aar og 9. Maaneder.
Kommenteret Version #6105

Folioside 13 (FS opslag 27, højre)
11.07.1745
Dom. [4]. Trin. Christen Troulsøn af Præstegaarden og Anders Paulsøns daatter i Gifshod trolovede.
Kommenteret Version #7935

11.07.1745
Dom. 4. Trin. var Peder Andersøns Barn af Riis i Kircke ved Daaben baaren af Lauritz Lauritzøns daatter : Maren af Gifshod, blef døbt og i daaben Kaldet: Lauritz.
Fadderne : Iens Martensøns Kone af Riis, Johanne Nielsdaatter af Leerager.
Kommenteret Version #2130

23.07.1745
Fredagen post Dom. 5. Trin d 23de Iulÿ Christen Trouelsøn af Præstegaarden i Hveissel og Maren Andersdaatter af Gifshod copulerede.
Kommenteret Version #7936

Folioside 26 (FS opslag 53, højre)
22.08.1745
Dom. 10. Trin. Peder Rasmussøns barn af Gifschod.
Kommenteret Version #6106

Folioside 13 (FS opslag 27, højre)
03.09.1745
Onsdagen post Dom. 20. Trin. d. 3. 9br: Søren Pedersøn og Iohanne Nielsdaatt_ af Leerager copulerede.
Kommenteret Version #7937

26.09.1745
Dom. 15. Trin. var Christen Mortenßøns Barn af Riis i Kircke til daabens Confirmation , baaren af Lauritz Jensßøns Kone ibidem, Samme, som er fød langt borte i Gifshod Sogn, og for Svagheds Skÿld var hiemmedøbt tilforne og i daaben Kaldet: Iohanna.
Fadderne: Jens Mortenßøn af Riis Jørgen Garboe af Leerager, Anders Christensøns Kone af Riis. Johanne Nielsdaatter af Leerager.
Kommenteret Version #2131

21.11.1745
Dom: 23. Trin. holdte Christen Mortenß_ Kone af Riis hendis Kirckegang.
Kommenteret Version #5003

05.12.1745
Dom. 2. Adventus var et uægt[.] Barn Anders Iensøns daatter [...] Gifshod : maren Andersdaattter tilhørende, her i Kircke ved {....} daaben, blef døbt og i daaben {...}det: Anne, blef baaren {...} Niels Jenßøns Kone af Gifshod nafnl: Karen Hansdaatter.
Folioside 13B (FS opslag 28, venstre)
til Barnefader blef udlagt en Soldat fra Kiøbenhavn nafl: Ole Olesøn, efter Konens som bar det, og Christen Trouelsøn af Gifshod og Anders Christensøns af Riis deris Udsigende.
Fadderne vare Christen Trouelsøn, Lauritz TercKelsøn, Christen Christensøn, Anne Sophia Andersdaatter af Gifshod.
Kommenteret Version #2132

Folioside 26 (FS opslag 53, højre)
05.12.1745
Dom. 2. Advent: Gl: Niels Thÿgesøn af Gifschodlund udi hans Alders=85 Aar.
Kommenteret Version #6107

1746
Anno 1746.
Folioside 13B (FS opslag 28, venstre)
20.02.1746
Dom. Qvingvages: var Paul Andersøns Barn af Harresøe i Kircke ved daaben, baaren af hans Kones Moder Else Giødesdaatter ibid: blef døbt og i Daaben Kaldet: Kirsten.
Fadderne Niels Paulsøn, Jens Christenßøn Christen Johansøn af Harresøe, Anne Andersdaatter af Gifshod, Karen Nielsdaatter af Gifshodlund.
Kommenteret Version #2133

06.03.1746
Dom. Reminiscere var Lauritz TerKelsøns Barn af Gifshod i Kircke ved daaben, baaren af hans Søster af Hÿgum : Karen TerKelsdaatter, blef døbt og i daaben Kaldet : Mette Maria.
Fadderne Matz Sørensøn, Anders Paulsøn, Christen Andersøn, Anne Christensdaatter, Else Matzdaatter alle af Gifshod.
Kommenteret Version #2134

Folioside 26 (FS opslag 53, højre)
20.03.1746
Dom. Lætare Gravers Anderßøns dødfødde Barn af Gifshodlund.
Kommenteret Version #6108
Kommenteret Version #2135

Folioside 13B (FS opslag 28, venstre)
08.04.1746
Langfredag var Christen Andersøns Barn af Gifshod i Kircke ved daaben baaren af Maren Lauritzdaatter blef døbt og i daaben Kaldet : Anne.
Fadderne : Matz Sørensøn, Lauritz TerKelsøn, Christen Christensøn, {..}risten Thomæsøns Kone Else Matz{...}aatter.
Kommenteret Version #2136

08.04.1746
Samme dag var og Mette Jens[.]aatter Tyregoed, som er tihuuße {...} Jens Christensøn i Harresøe, hendis uægte Barn i Kircke ved
Folioside 14 (FS opslag 29, højre)
14
daaben, baaren af Niels Jensøns Kone af Gifshodlund: Karen Hansdaatter, blef døbt og i daaben Kaldet Jens.
Til Barnefader blef udlagt Christen Nielsøn Soldat tienendis hos Paul Andersøn i Harresøe.
Kommenteret Version #2137

12.04.1746
Feria 3tia. Paschatos holdte Paul Andersøns Kone af Harresøe hendis Kirckegang.
Kommenteret Version #5004

Folioside 26 (FS opslag 53, højre)
12.04.1746
3die Paaschedag Paul Andersøns af Harresøe liden datter: Kirsten.
Kommenteret Version #6109

Folioside 14 (FS opslag 29, højre)
17.04.1746
Dom. Qvasimodogen: Lauritz TercKelsøns Kone ligeledis af Gifshod holdte Kirckegang.
Kommenteret Version #5005

24.04.1746
Dom. Misericord: Die holdte Graverses Kone af Gifshodlund Hendis Kirckegang.
Kommenteret Version #5006

Folioside 26 (FS opslag 53, højre)
08.05.1746
Dom. Cantate : Jens Jverßøns daatter: Maren af Østerhoved udi hendis Alders = 28. Aar.
Kommenteret Version #6110

Folioside 14 (FS opslag 29, højre)
13.05.1746
4de Fredag efter Paashe var Peder Jenßøns Barn af Leerager i Kircke ved daaben , baaren af Anders Pedersøns Kone ibidem, blef døbt og i daaben Kaldet: Jens.
Fadderne Thomas Skreder, Søren Pedersøn Peder Hopballe, bemte Skreders Kone, og Søren Pedersøns Kone sa͞mesteds.
Kommenteret Version #2138

30.05.1746
Anden Pintzedag holdte Christen Anderß_ Kone af Gifshod hendis Kirckegang.
Kommenteret Version #5007

12.06.1746
Dom. 1. Trin. holdte Peder Jenßøns Kone af Leerager hendis Kirckegang.
Kommenteret Version #5008

Folioside 26 (FS opslag 53, højre)
19.06.1746
Dom. 2. Trin: Lauritz Lauritzøn af Gifschod udi hans Alders=53. Aar.
Kommenteret Version #6111

Folioside 14 (FS opslag 29, højre)
24.06.1746
St. Hans dag Christen Jonassøn af Vindeløff og Else Matzdaatter af Gifshod trolovede.
Kommenteret Version #7938

03.07.1746
Dom. 4. Trin. var Søren Pederßøns Barn af Leerager i Kricke ved daaben, baaren af peder Jenßøns Kone ibidem, blef døbt og i daaben Kaldet: Birrete.
Fadderne : Lauritz Jenßøn af Riis. Thomas Skreder og Peder Hopballe af Leerager Anders Pedersøns Kone ibidem.
Kommenteret Version #2139

04.08.1746
Torsdagen d. 4. Augusti post Dom 8. Trin. Christen Jonassøn af Vin{..}løv og Else Matzdaatter af Gifsho{.} copulerede.
Kommenteret Version #7939

Folioside 14B (FS opslag 30, venstre)

07.08.1746
Dom. 9. Trin. Christian Sigvartsøn af Hveissel og Anne Christensdaat_ af Gifshod Trolovede.
Kommenteret Version #7940

21.08.1746
Dom. 11. Trin. holdte Søren Pedersøns Kone af Leerager hendis Kirckegang.
Kommenteret Version #5009

Folioside 26 (FS opslag 53, højre)
11.09.1746
Dom. 14. Trin: Morten Jenßøn Buck af Riis udi hans Alders 73. Aar.
Kommenteret Version #6112

Folioside 14B (FS opslag 30, venstre)
21.09.1746
Onsdagen post. Dom. 15. Trin. d. 21. Septbr: Christian Sigvartsøn af Hveissel og Anne Christensdaatter af Gifshod copulerede.
Kommenteret Version #7941

25.09.1746
Dom. 16. Trin. var Niels Nielsøns barn af Harresøe i Kircke ved daaben, baaren af Simons Kone i Stÿvel, blef døbt og i daaben Kaldet: Anne.
Fadderne Søren Nielsøn af Hÿgum, Christen Johansßøn af Harresøe. Niels Paulsøns Kone : Else ibidem. Maren Sørensdatter af Hÿgum , Niels Pedersøns Kone sammesteds.
Kommenteret Version #2140

02.10.1746
Dom. 17. Trin. var Christen Troulsøns barn af Annex Præstegaarden i Gifshod i Kircke ved daaben baaren af Niels Paulsøns Kone : Else af Harresøe, blef døbt og i daaben kaldet : Anne Dorothe.
Testes Anders Paulsøn af Gifshod, Niels Paulsøn af Harresøe, Christen Johanßøn af Gifshod. Christen Thomassøns Kone af Gifshod, og Anne Sophia Andersdaatter ibidem.
Kommenteret Version #2141

23.10.1746
Dom. 20. Trin. holdte Niels Nielsøns Kone af Harresøe hendis Kirckegang.
Kommenteret Version #5010

06.11.1746
Dom. 22. Trin. var Peder Raßmussøns Barn af Gifshod i Kircke ved daaben , baaren af Christen Andersøns Kone ibidem, blef døbt og i daaben Kaldet: Maren.
Testes Søren Madsøn, Matz Sørensøn Simon Andersøn, Anne Jensdaatter Sal: Peder Sørensøns, Christen Thomasøns Kone, alle af Gifshod.
Kommenteret Version #2142

Folioside 15 (FS opslag 31, højre)
15

20.11.1746
Dom. 24. Trin. holdte Christen Trouelsøns Kone af Annex Præstegaarden i Gifshod hendis Kirckegang.
Kommenteret Version #5011

Folioside 26 (FS opslag 53, højre)
04.12.1746
Dom. 2. Adventus Søren Pedersøns liden daatter af Leerager : Birrete 4. Maaneder og 3 Uger gl:
Kommenteret Version #6113

Folioside 15 (FS opslag 31, højre)
11.12.1746
Dom. 3 Advent: Jacob Nielsøn Tømmermand af Bierløf og Maria Hansdaatter af Gifshod trolovede.
Kommenteret Version #7942

27.12.1746
Feria 3tia Nativit: Xsti holdte Peder Rasmussøns Kone af Gifshod hendis Kirckegang.
Kommenteret Version #5012

1747
Ao 1747.
Folioside 26 (FS opslag 53, højre)
08.01.1747
Dom. 1. Epiph: Christen Mortenßøns Barn af Riis.
Kommenteret Version #6114

Folioside 15 (FS opslag 31, højre)
29.01.1747
Dom. Septuages: var Jens Mortensøns Barn af Riis i Kircke ved daaben baaren af Peder Andersøns Kone : Anne Frandsdaatter ibidem , blef døbt og i daaben Kaldet: Johanne.
Fadderne Peder Andersøn , Jens Anderßøn Maren Nielsdaatter af Riis. Zidsel Nielsdaatter og Johanne Nielsdaatter af Leerager.
Kommenteret Version #2143

05.03.1747
Dom. Oculi holdte Jens Mortensøns Kone af Riis hendis Kirckegang.
Kommenteret Version #5013

19.03.1747
Dom Judica var Paul Andersøns barn af Harresøe i Kircke ved daaben, baaren af Anne Marie Anders Jensøns af Gifshod blef døbt og i daaben Kaldet: Johannes.
Fadderne : Niels Paulsøn, Jens Christenßøn af Harresø, Simon Andersøn af Gifshod, Gravers Andersøns Kone: Magrete og Niels Jenßøns daatter af Gifshodlund.
Kommenteret Version #2144

19.03.1747
Samme dag var og Laurits Jenßøns Barn af Riis i Kircke til daabens Confirmation baaren af Søren Hopballes Kone, var for sin Svaghed tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Anders.
Fadderne Anders Paulsøn af Gifshod, Anders Pedersøn og Søren Pedersøn af Leerager, Christen Trouelsøns Kone af Gifshod: Maren Andersdaatter , Peder Andersøns Kone af Riis : Anne Frantzdaatter. Bemeldte Barn har for sin og forældrenes Svaghed icke før [.]dag [.....]
Folioside 15B (FS opslag 32, venstre)
føres til Kircke, da og dens Moder Lauritz Jensøns Kone af Riis holdte tillige hendis Kirckegang.
Kommenteret Version #2145
Kommenteret Version kirkegang #5014

19.03.1747
Samme Dag var og et uægte barn af Gifshod i Kircke ved daaben, hvilcket barn tilhørede Johanne Christensdaatter logerendis til Christen Thomæsons i Gifshod. blef baaren af Lauritz TercKelsøns Kone ibidem nafnl: Anne Lassesdaatter, blef døbt og i daaben Kaldet: Anne Else.
Til Barnefader blef angiven en Karl, navnl: Lauritz Andersøn fra Tønder.
Kommenteret Version #2146

30.04.1747
Dom. Cantate holdte Paul Andersøns Kone af Harresøe hendis Kirckegang.
Kommenteret Version #5015

11.05.1747
Festø Ascens: var Mats Sørensøns Barn af Gifshod i Kircke ved daaben, baaren af hans Kones Søster af Reffstrup Karen Pedersdaatter, blef døbt og i Daaben Kaldet: Anne Kirstine.
Testes. Christen Thomæsøn, Lauritz Christensøn, Christen Christensøn, Christen Trouelsøns Kone: Maren Andersdaatter Anders Jenßøns daatter : Anna Sophia. alle af Gifshod_
Kommenteret Version #2147

11.06.1747
Dom. 2. Trin. holdte Matz Sørensøns Kone af Gifshod hendis Kirckegang.
Kommenteret Version #5016

11.06.1747
Samme dag var Grafvers Andersøns Barn af Gifshodlund i Kircke ved daaben , baaren af Magrete Jonasdaatter af Hveissel, blef døbt og i daaben Kaldet: Apollone.
Fadderne Hans Hansøn Smed af Hveissel. Bertel Madsøn, Anders Graversøn af Gifshodlund. Jens Christenßøns Kone : Zidsel af Harresøe Niels Jenßøns daatter af Gifshodlund : Karen Nielsdaatter.
Kommenteret Version #2148

02.07.1747
Festø Visitat: Christen Nielsøn og Anne Jensdaatter af Østerhoved Trolovede.
Kommenteret Version #7943

Folioside 16 (FS opslag 33, højre)
16

16.07.1747
Dom. 7. Trin. Jacob Nielsøn Tømmermand og Mariæ Hansdaatter copulerede.
Kommenteret Version #7944

23.07.1747
Dom. 8. Trin. holdte Gravers Andersøns Kone af Gifshodlund hendis Kirckegang.
Kommenteret Version #5017

27.08.1747
Dom. 13. Trin. var Søren Madsøns Barn af Givshod i Kircke ved daaben, baaren af Anders Jensøns Kone : Anne Marie , blef døbt og i daaben Kaldet : Maren.
Fadderne Lauritz Christensøn, Simon Andersøn, Christen Sørensøn , Maren Lauritzdaatter, Anne Barbara. Alle af Givshod.
Kommenteret Version #2149

Folioside 26 (FS opslag 53, højre)
03.09.1747
Dom. 14. Trin. Jens Mortenßøns Liden daatter af Riis nafnl: Iohanne 7. Maaneder og 2. dag Gammel.
Kommenteret Version #6115

Folioside 16 (FS opslag 33, højre)
19.10.1747
Torsdagen d. 19de Octobr: post Dom: 20. Trin : Christen Nielsøn og Anne Jensdaatter af Østerhoved copulerede.
Kommenteret Version #7945

22.10.1747
Dom 21. Trin. var Søren Pedersøns Barn af Leerager i Kircke ved daaben baaren af Bendix Smids Kone i Sÿnder Kollemarten, blef døbt og i daaben Kaldet: Peder.
Fadderne Anders Pedersøn af Leerager Lauritz Jensen, Peder Andersøn af Riis , Thomas Skreders Kone ibidem, Peder Jenßøns Kone af Leerager.
Kommenteret Version #2150

26.11.1747
Dom. 26. Trin. holdte Søren Pederßøns Kone af Leerager hendis Kirckegang.
Kommenteret Version #5018

17.12.1747
Dom. 3. Adventus var Christen Mortensøns Barn af Riis i Kircke ved daaben, baaren af Karen Chirstensdaatter af Hveissel, blef døbt og i daaben Kaldet : Anna.
Fadderne. Jens Mortenßøn, Jens Anderßøn af Riis, Søren Pederßøn af Leerager, Lauritz Jenßen af Riis, Thomas Skreders Kone ibidem.
Kommenteret Version #2151

27.12.1747
Feria 3. Nativit: Christi var Jens Andersøns Barn af Riis i Kircke ved daaben, baaren af Peder Andersøns Kone : Anne Frantzdaatter ibidem, blef døbt og i daaben Kaldet: Johanna.
Fadderne. Peder Andersøn
Folioside 16B (FS opslag 34, venstre)
Lauritz Jenßøn af Riis. Peder Jensøn af Leerager , Jens Mortenßøns Kone af Riis, Anders Pedersøns Kone af Leerager.
Kommenteret Version #2152

1748
Ao 1748.
04.02.1748
Dom. 5. Epiph: holdte Christen Mortenßøns Kone af Riis hendis Kirckegang.
Kommenteret Version #5019

Kirkegang.
11.02.1748
Tacksigelßesfest Jens Anderßøns Kone af Riis.
Kommenteret Version #5020

Folioside 16B (FS opslag 34, venstre)
25.02.1748
Dom. Qvinqvages. var Christen Pedersøn Snedickers Barn af Gifshod i Kircke ved daaben , baaren af Maren Lauritzdaatter ibid: blef døbt og i daaben Kaldet : Peder.
Fadderne vare: Matz Sørensøn, Christen Thomasøn, Christen Christensøn af Gifshod : Peder Birckebecks Kone : Maren , Anne Sophia Andersdaatter af Gifschod.
Kommenteret Version #2153

Folioside 16B (FS opslag 34, venstre)
17.03.1748
Dom. Reminiscere var Christen Trouelsøns Barn af Annex Præstegaarden i Gifschod i Kircke ved daaben baaren af Anders Jensøns Kone ibidem, blef døbt og i daaben Kaldet : Karen.
Fadderne : Christen Andersøn, Lauritz TercKelßøn, Simon Andersøn, Matz Sørensøns Kone, Anne Sophia Andersdaatter , alle af Gifshod.
Kommenteret Version #2154

Folioside 26 (FS opslag 53, højre)
31.03.1748
Dom. Judica holdte Christen Pedersøns Kone af Gifshod hendis Kirckegang.
Kommenteret Version #5021

Folioside 16B (FS opslag 34, venstre)
16.04.1748
Feria 3. Paschat: var Christen Thomæsøns Barn af Gifshod i Kircke ved daaben, baaren af Maren Lauritzdaatter ibidem , blef døbt og i daaben Kaldet: Maren.
Fadderne vare : Christen Andersøn, Søren Madsøn Christen Christensøn , Matz Sørenßøns Kone , Anne Sophia Andersdaatter af Gifschod alle.
Kommenteret Version #2155

Folioside 26 (FS opslag 53, højre)
28.04.1748
Dom. Misericord. Die Søren Madsøns Barn af Gifschod.
Kommenteret Version #6116

03.06.1748
Feria 2da Pentecostes holdte Christen Thomasøns Kone af Gifschod hendis Kirckegang.
Kommenteret Version #5022

30.06.1748
Dom. 3. Trin. var Jens Mortenßøns Barn af Riis ved daaben , baaren af Thomas Skreders Kone ibidem, blef døbt og i daaben Kaldet : Oluff.
Fadderne vare : Thomas
Folioside 17 (FS opslag 35, højre)
17
Skreder af Riis. Peder Jenßøn af Leerager , Peder Anderßøn af Riis Lauritz Jenßøns Kone , Jens Anderßøns Kone , ibidem.
Kommenteret Version #2156

21.07.1748
Dom. 6. Trin. var Christen Nielsøns Barn af Østerhoved her i Kircke ved daaben, baaren af Anders Nielsøns Kone af Donneruplund Birrete Albretsdaatter, blef døbt og i daaben Kaldet: Niels.
Fadderne vare : Jens Jfverßøn af Østerhoved Anders Pederßøn af Leerager, Jens Mortenßøn af Riis, Peder Jenßøns Kone , og Søren Pederßøns Kone af Leerager.
Kommenteret Version #2157

Folioside 26 (FS opslag 53, højre)
21.07.1748
Dom. 6. Trin. Maren Jensdaatters barn af Harresøe.
Kommenteret Version #6117
Kommenteret Version #2158

Folioside 17 (FS opslag 35, højre)
28.07.1748
Dom. 7. Trin. holdte Jens Mortenßøns Kone af Riis hendis Kirckegang.
Kommenteret Version #5023

Folioside 26 (FS opslag 53, højre)
18.08.1748
Dom. 10. Trin. Peder Jenßøns Søn Jens af Leerager 2 Aar Gl: og 14 Uger.
Kommenteret Version #6118

Folioside 17 (FS opslag 35, højre)
01.09.1748
Dom. 12. Trin. holdte Christen Nielsøns Kone af Østerhoved hendis Kirckegang.
Kommenteret Version #5024

22.09.1748
Dom 15. Trin. Christen Xstensøn af Kollemarten og Dorothe Nielsdaatter af Harresøe trolovede.
Kommenteret Version #7946

30.10.1748
Tiisdagen post Dom 20. Trin. d. 30. Octob: Christen Christensøn af Sÿnder Kollemarten og Dorothe Nielsdaatter af Harresøe copulerede.
Kommenteret Version #7947

1749
Ao 1749.
Folioside 26 (FS opslag 53, højre)
02.02.1749
Festo Purificat: Søren Matzøns Søn Matz af Gifshod 4 Aar og 7. Maaneder gammel.
Kommenteret Version #6119

Folioside 17 (FS opslag 35, højre)
04.02.1749
Tiiesdagen post Festum Purificat: d. 4de Februarÿ bleve trolovede i Riis. Martin Pedersøn af Bircksgaard og Anne Jensdaatter af Riis.
Kommenteret Version #7948

11.02.1749
Tacksigelßens Fest d. 11te Februarÿ var Peder Jensøns Barn af Leerager ved daaben her i Kircken, baaren af Anders Pedersøns Kone ibidem. blef døbt og i daaben Kaldet: Jens.
Fadderne vare : Thomas Skreder Lauritz Jenßøn af Riis. Jens Ifverßøn af Østerhoved, Peder Jenßøns Pige : Edel Pedersdaatter og Søren Pederßøns Kone af Leerager.
Kommenteret Version #2159

Folioside 26B (FS opslag 54, venstre)
23.02.1749
Dom Invocavit. Matz Sørenßøns Barn af Gifshod.
Kommenteret Version #6120

23.02.1749
{Dom Invocavit.} Item Søren Matzøns dødføde Barn ibidem.
Kommenteret Version #6121
Kommenteret Version #2160

09.03.1749
Dom. Oculi Peder Andersøns Søn: Lauritz af Riis 3. Aar og 7. Maaneder gl:
Kommenteret Version #6122

Folioside 17 (FS opslag 35, højre)
09.03.1749
Dom. Oculi var Christen Martinsøns barn af Riis i Kircke ved daaben , baaren af hans Kones Søster : Anne Jensdaatter ibidem. blef døbt og i daaben Kaldet: Johanne.
Fadderne vare : Lauritz
Folioside 17B (FS opslag 36, venstre)
Jenßøn af Riis , Peder Jensøn af Leerager, Christen Nielsøn af Østerhoved Thomas Skreders Kone af Riis og Søren Pedersøns Kone af Leerager.
Kommenteret Version #2161

25.03.1749
Festø Annunciat: holdte Peder Jensø[..] Kone af Leerager hendis Kirckegang.
Kommenteret Version #5025

08.04.1749
Feria 3tia Paschatos holdte Søren Madsøns Kone af Gifshod hendis Kirckegang.
Kommenteret Version #5026

Folioside 26B (FS opslag 54, venstre)
13.04.1749
Dom. Qvasimodogeniti Jørgen Pedersøn Skreder af Birckebeck udi hans Alders=25. Aar og 3. Maaneder.
Kommenteret Version #6123

25.04.1749
Fredagen post Dom. Misericorias Die d. 25. April: Jens Christensøn af Gifshod udi hans Alders. 26. Aar 2. Maaneder og 5 dage.
Kommenteret Version #6124

27.04.1749
Dom Jubilate bleve Jens Sørensøn af Mørup og Maren Andersdaatter af Gifshod Trolovede.
Kommenteret Version #7949

11.05.1749
Dom Rogate Lisbeth Jensdaatter af Harresøe udi hendis Alders 61. Aar.
Kommenteret Version #6125

Folioside 17B (FS opslag 36, venstre)
11.05.1749
Dom. Rogate var Paul Andersøns Barn af Harresøe i Kircke ved daaben , baaren af hans Kones Moder Else ibidem , blef døbt og i daaben Kaldet : Niels.
Fadderne Niels Paulsøn , Jens Christensøn af Harresøe , Christen Andersøn af Gifshod Christen Trouelßens Kone : Maren Andersdaatter og Anne Sophia Andersdaatter.
Kommenteret Version #2162

11.05.1749
Samme dag var og Hÿrdens Anders Jensøns Barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation , baaren af Matz Sørensøns Kone ibidem var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet Kirsten.
Fadderen : Gravers Anderßøns Søn ibidem , Simon Andersøn af Gifshod , Christen Thomæsons Kone.
Kommenteret Version #2163

11.05.1749
Samme dag holdte og Christen Mortensøns Kone af Riis hendis Kirckegang.
Kommenteret Version #5027

18.05.1749
Dom Exaudi var Niels Hansøn af Veÿle Hans Barn i Kircke til daabens Confirmation , baaren af Hans Kones Søster : Maren Lauritzdaatter tienendis udi Eegholm Mølle, var tiforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Mette.
Fadderne vare: Matz Sørenßøns Kone, Lauritz Christeßøns Kone Thomas Christenßøns Kone, Jaco{.} Tømmermands Kone og
Folioside 18 (FS opslag 37, højre)
18
Anne Sophia Andersdaatter, alle af Gifshod.
Kommenteret Version #2164

01.06.1749
Dom. Trin. holdte Hÿrdens Anders Jenßøns Kone af Gifshod hendis Kirckegang.
Kommenteret Version #5028

24.06.1749
St. Hansdag holdte Paul Andersøns Kone af Harresøe hendis Kirckegang.
Kommenteret Version #5029

29.06.1749
Dom. 4. Trin. holdte Niels Hansøns Kone af Veÿle, som var til Huuße hos Christen Andersøn i Gifshod, nafnl: Kirsten Lauritzdaatter hendis Kirckegang.
Kommenteret Version #5030

02.07.1749
Festø Visitat: var Christen Andersøns Barn i Kircke til daabens Confirmation , baaren af Christen Troelsøns Kone af Gifshod Annexgaard Maren Andersdatter var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Jens.
Fadderne : Lauritz Terckelßøn , Christen Christensøn . Matz Sørensøns Kone og Anne Sohpie alle af Gifschod.
Kommenteret Version #2165

02.07.1749
Samme dag holdte og bemte Christen Andersøns Kone af Gifshod hindes Kirckegang.
Kommenteret Version #5031

10.07.1749
Torsdagen d. 10. Julÿ post Dom. 5 Trin. Jens Sørensøn af Mørup og Maren Andersdaatter af Gifshod copulerede.
Kommenteret Version #7950

10.07.1749
Samme dag bleve Christen Christensøn og Anne Sophia Andersdatter af Gifshod trolovede.
Kommenteret Version #7951

29.09.1749
St. Michelsdag var Mats Sørensøns Barn af Gifshod i Kircke ved daaben baaren af Peder TercKelsøns Murmester hans Kone af Tørring , blef døbt og i daaben Kaldet : Peder.
Fadderne vare: Peder TercKelsøn Muremester af Tørring, Anders Paulsøn af Gifshod, Christen Christesøn, Anne Sophia Andersdaatter, Christen Thomæsøns Kone af Gifshod.
Kommenteret Version #2166

05.10.1749
Dom. 18. Trinit: var Gravers Andersøns Barn af Gifshodlund i Kircke ved daaben, baaren af Hans daatter:
Folioside 18B (FS opslag 38, venstre)
Mette Graversdaatter af Elkier, blef døbt og i daaben Kaldet : Niels.
Fadderne vare : Claus Thue af Elkier Niels Paulsøn af Harresøe , Christen Christensøn af Gifshod , Karen Nielsdaatter af Gifshodlund, Niels Thÿgesøns Encke af Østerhoved.
Kommenteret Version #2167

19.10.1749
Dom. 20. Trin. Morten Pedersøn af Beksgaard og Anne Jensdaatter af Riis Copulerede.
Kommenteret Version #7952

22.10.1749
Onsdagen nestefter d. 22 Octob: Christen Christensøn og Anne Sophia Andersdaatter af Gifshod copulerede.
Kommenteret Version #7953

02.11.1749
Dom. 22. Trin holdte Matz Sørensøns Kone af Gidshod hendis Kirckegang.
Kommenteret Version #5032

16.11.1749
Dom. 24. Trin. holdte Gravers Andersøns Kone af Gifshodlund hendis Kirckegang.
Kommenteret Version #5033

Folioside 26B (FS opslag 54, venstre)
21.12.1749
Dom. 4. Adventus blef gl: Anne Frantzes begraven, som omkom af Frost paa Harresøe marck Tiisdagen post Dom. 2. Adventus paa hendis Reiße fra hendis daatter i Ølholm, agtendendis sig til Riis til hendis Stief daatter Anne Frandsdaatter at besøge.
Kommenteret Version #6126

Folioside 18B (FS opslag 38, venstre)
27.12.1749
Feria 3tia Nativ. Xsti bleve : Peder Christensøn af Sÿnder Collemarten, tienendis hos Seig Tistrup i Bierlidt og Maren Laurizdaatter af Gifschod trolovede.
Kommenteret Version #7954

1750
Ao 1750.
08.02.1750
Dom. Qvinqvagesiam bleve Peder Christensøn af Sÿnder Kollemarten og Maren Lauritzdaatter af Gifshod copulerede.
Kommenteret Version #7955

11.02.1750
Tacksigelßens Fest var Søren Pederßøns Barn af Leerager i Kircke ved daaben , baaren af Niels Lauritzøns Kone af Nørskov : Maren Hermansdaatter. blef døbt og i daaben Kaldet: Nie{..}.
Fadderne vare : Niels Lauritøn af Norskov , Thomas Skreder af Riis , Zidsel Nielsdaatter af Leerager , Maren Olesdaatter af Riis.
Kommenteret Version #2168

Folioside 26B (FS opslag 54, venstre)
15.03.1750
Dom. Judica En fremmed Reijsendis Karl af Finnerup Sogn udi Viborrig Stift , som kom fra Holsten [.i.]g og giestede ned til Mats Sørensøns i Gifschod, hvor hand og døde, Samme hede: Baltser Christensøn.
Kommenteret Version #6127

Folioside 18B (FS opslag 38, venstre)
30.03.1750
Feria 2da Paschatos var Christen Pede{.}søn Snedicker af Riis hans Barn i Ki{...} ved daaben , baaren af Christen Thomesøns Kone af Gifshod , blef døbt og i daa_ Kaldet: Maren.
Fadderne vare: Ped{..} Christensøn af Birckebeck, Peder Jensøn af Leerager , Søren Matzøn af Gifshod
Folioside 19 (FS opslag 39, højre)
19
Peder Andersøns Kone : Anne Frantzdaatter , og Jens Andersøns Kone af Riis.
Kommenteret Version #2169

30.03.1750
Samme dag holdte Søren Pedersøns Kone af Leerager hendis Kirckegang.
Kommenteret Version #5034

26.04.1750
Dom. Cantate var Søren Matzøns Barn af Gifschod i Kircke ved daaben , baaren af hans Kones Søster Mette Pedersdaatter, blef døbt og {.} daaben Kaldet : Mette.
fadderne vare Matz Sørensøn , Christen Christensøn af Gifschod, Hans Pedersøn af Bierckebeck , Christen Troelsøns Kone : Maren Andersdaatter, og Anne Lauritzdaatter af Gifshod.
Kommenteret Version #2170

03.05.1750
Dom. Rogate var Christen Nielßøns Barn af Østerhoved i Kircke ved daaben , baaren af Jens Mortenßøns Kone af Riis : Maren Oluffsdaatter , blev døbt og i daaben Kaldet : Maren .
Fadderne vare : Anders Pedersøn af Leerager , Jens Mortensøn og Jørgen Jenßøn af Riis , Peder Andersøns Kone : Anne Frandsdaatter, og Jens Anderßøns Kone :
Kommenteret Version #2171

18.05.1750
Feria 2da Pentecostes holdte Christen Pedersøn Snedeckers Kone af Riis hendis Kirckegang.
Kommenteret Version #5035

07.06.1750
Dom. 2. Trin. holdte Søren Matzøns Kone af Gifschod hendis Kirckegang.
Kommenteret Version #5036

21.06.1750
Dom. 4. Trin. holdte Christen Nielsøns Kone af Østerhoved hendis Kirckegang.
Kommenteret Version #5037

19.07.1750
Dom. 8. Trin. Bleve Sr Jørgen Hanßøn Høxbroe Skoleholder i Gadbierrig og Mette Jensdaatter af Givshod trolovede.
Kommenteret Version #7956

02.08.1750
Dom. 10. Trin. var Christen Christensøns Barn af Gifschod i Kircke ved daaben , baaren af Velbaarne Frøken : Lene Cathrine Krabbe af Mindstrup, blef døbt og i daaben Kaldet: Christen.
Fadderne vare : Anders Jensøn, Anders Paulsøn, Christen Andersøn af Gifschod , Christian Sigvartsøns Kone af Hveissel : Anne Christensdaatter Mette Pedersdaatter af Gifshod tienendes i Annex Gaarden.
Kommenteret Version #2172

Folioside 19B (FS opslag 40, venstre)

13.09.1750
Dom. 16. Trin. holdte Christen Christenßøns Kone : Anna Sophia hendis Kirckegang.
Kommenteret Version #5038

Folioside 26B (FS opslag 54, venstre)
04.10.1750
Dom. 19. Trin. Christen Trouelsøns Barn af Gifschod Annex Gaard.
Kommenteret Version #6128

Folioside 19B (FS opslag 40, venstre)
08.10.1750
Torsdagen post Dom. 19. Trin d. 8. Octob: Scholeholderen i Gadbierrig Seign Jørgen Hansøn Høxbroe og Mette Jensdaat_ af Gifschod copulerede.
Kommenteret Version #7957

28.10.1750
Onsdagen post Dom. 22 trin d. 28de Octobr: var Rasmus Lassøn Skreder og Scholemester i Gifschod hans Barn i Kircke ved daaben , baaren af Søren Matzens Kone: Anna Pedersdaatter ibidem , blef døbt og i daaben Kaldet: Las ,
Fadderen vare: Matz Sørensøn, Simon Andersøn , Lauritz Lauritzøn , Anna Jensdaatter , Maren Sørensdaatter alle af Gifschod.
Kommenteret Version #2173

Folioside 26B (FS opslag 54, venstre)
05.11.1750
Torsdagen d. 5. Nov[..] efter Alle H. dag Anders Paulsøn af Gifschod udi hans Alders 59. Aar og 6 Maaneder.
Kommenteret Version #6129

08.11.1750
Dom. 24. Trin. Anders Graversøn af Gifschodlund i hans Alders 35. Aar.
Kommenteret Version #6130

Folioside 19B (FS opslag 40, venstre)
20.12.1750
Dom. 4. Adventus holdte forbemte Rasmus Skreders og Scholemesters Kone hendis Kirckegang.
Kommenteret Version #5039

1751
Ao 1751.
Folioside 26B (FS opslag 54, venstre)
09.05.1751
Dom. Cantate Christen Martensøns daatter : Johanna af Riis 2. Aarg gl:
Kommenteret Version #6131

Folioside 19B (FS opslag 40, venstre)
16.05.1751
Dom. Rogate var Jens Mortenßøns Barn af Riis i Kircke ved daaben, baaren af Peder Jenßøns Kone af Leerager , blef døbt og i daaben Kaldet: Lauritz.
Fadderne vare Christen Mortenßøn af Riis, Anders Pederßøn af Leerager , Thomas Skreder af Riis, Lauritz Sÿndergaards Kone Peder Anderßøns Kone ibidem.
Kommenteret Version #2174

24.06.1751
St. Hansdag holdte Jens Mortenßøns Kone af Riis hendis Kirckegang.
Kommenteret Version #5040

01.08.1751
Dom. 8. Trin. bleve Niels Christensøn Scholeholder i Lime og Karen Sørensdaatter af Gifschod trolovede.
Kommenteret Version #7958

22.08.1751
Dom. 11. Trin var Thomas Skreders Barn af Riis i Kircke ved daaben baaren af Niels Lauritzøns Hustrue af Nørskov ,
Folioside 20 (FS opslag 41, højre)
20
blef døbt og i daaben Kaldet: Christen.
Fadderne vare Søren Pedersøn af Leerager og Anders Pedersøn, Jens Mortenßøn af Riis. Peder Andersøns Kone : Anna Frantzdaatter og Christen Snedickers Kone.
Kommenteret Version #2175

Folioside 27 (FS opslag 55, højre)
22.08.1751
Dom. 11. Trin. Peder Jenßøns dødføde barn af Leerager.
Kommenteret Version begravelse #6132
Kommenteret Version dåb #2176

Folioside 20 (FS opslag 41, højre)
29.09.1751
St. Michelsdag Holdte Peder Jensøns Kone af Leerager hendis Kirckegang.
Kommenteret Version #5041

03.10.1751
Dom. 17. Trin . holdte Thomas Skreders Kone af Riis hendis Kirckegang.
Kommenteret Version #5042

24.10.1751
Dom. 20. Trin. var Paul Andersøns Barn af Harresøe i Kircke ved daaben , baaren af Anders Jensøns Kone : Anna Maria af Gifschod, blef døbt og i daaben Kaldet Anders.
Fadderne vare: Peder Andersøn af Harresøe Christen og Simon Andersøn af Gifschod, Christen Christensøns Kone : Anna Sophia Andersdaatter , og Christen Troelßøns Tieniste Pige : Maren Nielsdaatter ibidem:
Kommenteret Version #2177

14.11.1751
Dom. 23. Trin. var Christen Christensøns Barn af Gifshod i Kircke ved , ved{!} daaben, baaren af hans Kones Moder : Anna Maria Anders Jensens ibidem. blef døbt og i daaben Kaldet: Anna.
Fadderne vare : Paul Andersøn af Harresøe, Christen Andersøn , Simon Andersøn , Lauritz Christensøns Kone, og Christen Troelsøns Kone: Maren Andersdaatt_ af Gifschod.
Kommenteret Version #2178

05.12.1751
Dom. 2. Advent: holdte Paul Andersøns Kone af Harresøe hendis kirckegang.
Kommenteret Version #5043

07.12.1751
Tisdagen nestefter d. 7de Decembr blefve : Niels Christensøn Scholeholder i Liim, og Karen Sørensdaat_ af Givskod copulerede.
Kommenteret Version #7959

26.12.1751
Feria 2da Nativ. Xsti holdte Christen Christen{!} Christensøns Kone af Gifschod hendis Kirckegang.
Kommenteret Version #5044

Folioside 20B (FS opslag 42, venstre)

1752
Anno 1752.
27.02.1752
Dom. Reminiscere var Søren Pederßøns Barn af Leerager i Kircke ved daaben , baaren af Jens Lauritzøns Kone i Nørre Kollemarten : Maren Pedersdaatter, blef døbt og i daaben Kaldet Jens.
Fadderne : Jens Lauritzøn af Nørre Kollemarten, Lauritz Jenßen af Riis. Hans Pederßøn af Birckebeck , Anders Pedersøns Kone af Leerager , Jens Anderßøns Kone af Riis.
Kommenteret Version #2179

27.02.1752
Sa͞me dag var og Christen Mortenßøns Barn af Riis i Kircke ved daaben, baaren af Peder Møllers Fæstemøe af Hveissel, blef døbt og i daaben kaldet: Marten.
Fadderne : Peder Møller af Hveiss_ Peder Andersøn af Riis , Jens Anderßøn , Maren Paulsdaatter Anne Frantzdaatter , alle af Riis.
Kommenteret Version #2180

09.03.1752
Torsdagen post Dom. Oculi d. 9. Martÿ bleve Anders Jørgenßøn af Ploustrup og Mette Pedersdaatter af Birckebeck trolovede.
Kommenteret Version #7960

12.03.1752
Dom Lætare var Matz Sørensøns barn af Gifschod i Kircke til daabens Confirmation. baaren af hans Søster Karen Sørensdaatter af Lihm var tilforne for Svagheds Skÿld hie͞medøbt og i daaben Kaldet Søren .
Fadderne : Anders Jenßøn Christen Anderßøn, Lauritz TercKelßøn , Anna Pedersdaatter , Anne Andersdaatter , alle af Gifschod.
Kommenteret Version #2181

03.04.1752
Feria 2da Pschatos holdte Søren Pederßøns Kone af Leerager hendis Kirckegang.
Kommenteret Version #5045

Folioside 21 (FS opslag 43, højre)
21

16.04.1752
Dom: Misericord: Die holdte Christen Mortensøns Kone af Riis hendis Kirckegang.
Kommenteret Version #5046

23.04.1752
Dom. Jubilate holdte Matz Sørensøns Kone af Gischod hendis Kirckegang.
Kommenteret Version #5047

11.05.1752
Festo Ascensionis Christi var Christen Andersøns Barn af Gifschod i Kircke ved daaben , baaren af hans Søster . Anne Sophia Andersdaatter ibidem. Blef døbt og i daaben Kaldet: Mette.
Fadderne vare: Lauritz Terckelsøn, Christen Christensøn, Matz Sørensøn Søren Matzøns Kone, Lauritz Christenßøns daatter alle af Gifschod.
Kommenteret Version #2182

Folioside 27 (FS opslag 55, højre)
11.05.1752
Festo Ascensionis Christi Gravers Andersøns dødfødde Barn af Gifschodlund.
Kommenteret Version #6133
Kommenteret Version #2183

Folioside 21 (FS opslag 43, højre)
14.05.1752
Domin. Exaudi blefve: Anders Jørgenßøn af Fleustrup og Mette Pederdaatter af Birckebeck trolovede.
Kommenteret Version #7961

22.05.1752
Feria 2da Pentecostes var Christen Troelsøns Barn af AnnexPræstegaarden i Kircke til daabens Confirmation , baaren af Niels Paulsøns Kone af Harresøe : Else Jensdaatter , var tilforne hie͞medøbt for Svagheds Skÿld og i daaben Kaldet: Troels .
Fadderne vare Christen Andersøn , Christen Christensøn, Simon Andersøn Thomas Christensøns kone, og Maren Nielsdaatter tienendes til Christen Troelsøns i Givshod.
Kommenteret Version #2184

25.05.1752
Torsdagen d. 25. Maÿ efter Pintze H. dage blefve: Anders Jørgensen af fleustrup og Mette Pedersdaatter af Birckebeck copulerede.
Kommenteret Version #7962

Folioside 27 (FS opslag 55, højre)
04.06.1752
Dom. 1. Trin. Christen Tröelsøns lille Søn af Gifschod, nafnl: Tröels.
Kommenteret Version #6134

Folioside 21 (FS opslag 43, højre)
11.06.1752
Dom. 2. Trin holdte Grafvers Andersøns Kone af Gifschodlund hendis Kirckegang.
Kommenteret Version #5048

Folioside 21B (FS opslag 44, venstre)

18.06.1752
Dom. 3. Trin. var Peder Andersøn{.} Barn af Harresøe i Kircke til daabens Confirmation , baaren af hans Broders Kone ibidem var tilforne for Svagheds Skÿl{.} hiemmedøbt, og i daaben Kaldet Karen.
Fadderne vare : Paul Andersøn af Harresøe, Christen Christensøn og Simon Andersøn af Givschod, Dorothea Pedersdaatter af Harresøe, Matz Sørensøns Kone af Givschod.
Kommenteret Version #2185

18.06.1752
Samme dag holdte. Christen Andersøns Kone af Givschod hendis Kirckegang.
Kommenteret Version #5049

25.06.1752
Dom. 4. Trin holdte Christen Tröelsøns Kone af Annex Gaarden i Gifschod hendis Kirckegang.
Kommenteret Version #5050

16.07.1752
Dom. 7. Trin. var Christen Pedersøn Snedi[..] Barn af Riiß i Kircke ved daaben baaren af Dorothea Pedersdaatt_ af Haarsøe , blef døbt og i daaben Kaldet. Christenze ,
Fadderne vare : Anders Pedersøn af Leerager Søren Pedersøn ibidem. Peder Anders[..] af Riis, Anna Pedersdaatter af Givschod, Maren Paulsdaatter af Riis.
Kommenteret Version #2186

13.08.1752
Dom. 11. Trin. holdte Christen Pedersøn Snedickers Kone af Riis hendi[.] Kirckegang.
Kommenteret Version #5051

03.10.1752
Tiisdagen post Dom. 18. Trin d. 3. Octb[.] blefve : Hans Pedersøn af Birckebeck, og Dorothea Pedersdaatter af Nørschov, der havde tient i Harresøe copulerede.
Kommenteret Version #7963

Folioside 27 (FS opslag 55, højre)
23.11.1752
Torsdagen post Dom. 25. Trin. Kirsten Sørensdaatter af Østerhoved Sal: Niels Thygesøns efterlatte Encke udi hendis Alders 81. Aar.
Kommenteret Version #6135

1753
Anno 1753.
Folioside 21B (FS opslag 44, venstre)
04.03.1753
Dom. Qvinqvagesima Var Rasmu[.] Lassøn Skreder og Scholemester i Givschod hans Barn i Kircke ved daaben, baaren af Christen Christ{..}søns Kone: Anna Andersdaatter,
Folioside 22 (FS opslag 45, højre)
22
blef døbt og i daaben Kaldet: Mette Magrete.
Fadderne vare: Matz Sørensøn , Christen Christensøn , Jørgen Andersøn , Christen Thomæsøns Kone : Mette Andersdaatter, og Christen Andersøns Kone : Maren Sørensdaatter, alle af Gifschod.
Kommenteret Version #2187

Folioside 27 (FS opslag 55, højre)
28.03.1753
Onsdagen post Fest. Annunciat: Christen Christensons liden Søn: Christen af Givschod 2½ Aar Gl.
Kommenteret Version #6136

Folioside 22 (FS opslag 45, højre)
08.04.1753
Dom. Judica holdte Rasmus Lassøns Kone af Givschod hendis Kirckegang.
Kommenteret Version #5052

06.05.1753
Dom. Misericordias Die blefve Claus Pedersßøn af Skovbølling , og Niels Paulsøns daatter af Harresøe : Anna Maria Nielsdaatter trolovede.
Kommenteret Version #7964

11.06.1753
Feria 2da Pentecostes var Christen Trouelsøns Barn af Annex Præstegden i Kircke ved daaben, baaren af hans TienistePige: Maren Nielsdaatter, blef døbt og i daaben Kaldet : Troels.
Fadderne vare: Jørgen Andersøn, Lauritz Lauritzøn , Niels Nielsøn Lauritz Christensøns Svend, Christen Thomassøns Kone : Mette Andersdaatter , Christen Christensøns Kone Anna Sophia alle af Givschod.
Kommenteret Version #2188

Folioside 27 (FS opslag 55, højre)
17.06.1753
Dom. Trin. Christen Christensøns Moder : Anne Jensdaatter af Givschod udi hendis Alders=72. Aar.
Kommenteret Version #6137

01.07.1753
Dom. 2. Trin. Sl: Anders Paulsøns Encke : Dorothea Jensdaatter af Givschod udi hendis Alders 57. Aar 4. Maaneder, 3. Uger , og 3. dage.
Kommenteret Version #6138

Folioside 22 (FS opslag 45, højre)
08.07.1753
Dom 3. Trin: var Søren Matzøns Barn af Givschod i Kircke til daabens Confirmation , baaren af Anna Lauritzdaatter af Givschod, var tilforne for Svagheds Skÿld hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Maren.
Fadderne vare: Anders Jørgens_ af Birckebeck, Lauritz Lauritzøn af Givschod, Anders Jørgensøns Kone: Mette Pedersdaatter af Fleustrup , Christen Snedickers Kone af Riis.
Kommenteret Version #2189

22.07.1753
Dom. 5. Trin. holdte Christen Trouelsøns Kone : Maren Andersdaatter af Givschod hendis Kirckegang.
Kommenteret Version #5053

Folioside 27 (FS opslag 55, højre)
22.07.1753
Dom. 5. Trin: Niels Jensons Kone: Karen Hansdaatter af Givschodlund udi hendis Alders : 52. Aar , 4. Maaneder, 2. Uger og 5 dage.
Kommenteret Version #6139

Folioside 22 (FS opslag 45, højre)
05.08.1753
Dom. 7. Trin. var Christen Christensøns Barn af Gifschod i Kircke ved daaben baaren af hans Søster
Folioside 23 (FS opslag 46, venstre)
Her bliver den folioside som skulle være 22B skrevet til 23, usædvanligt, for det er en venstre side ikke højre blad.
Anna Christensdaatter af Hveissel, blef døbt og i daaben Kaldet: Christen,
Fadderne vare : Christian Sigvarts[..] af Hveissel, Christen Andersøn , Simon Andersøn, Rasmus Scholemesters Kone : Kirsten Damgaard Maren Nielsdaatter af Annexgaard[..] alle af Gifschod.
Kommenteret Version #2190

05.08.1753
Samme dag holdte og Søren Matzßøns Kone af Gifschod hendis Kirckegang.
Kommenteret Version #5054

26.08.1753
Dom. 10. Trin. bleve : Niels Lauritzø{.} af Hedegaard og Kirsten Matzdaatter af Leerager trolovede.
Kommenteret Version #7965

09.09.1753
Dom. 12. Trin. holdte Christen Christensøns Kone af Givschod hendis Kirckegang.
Kommenteret Version #5055

11.10.1753
Torsdagen post Dom. 16. Trin. d. 11te Oct{..} bleve Niels Lauritzøn af Hedegaard og Kirsten Matzdaatter af Leerager copulerede.
Kommenteret Version #7966

Folioside 27 (FS opslag 55, højre)
14.10.1753
Dom. 17. Trin. Jens Martensøns dødfødde Barn af Riis.
Kommenteret Version #6140
Kommenteret Version #2191

Folioside 23 (FS opslag 46, venstre)
23.10.1753
Tiisdagen d. 23. Octobr: post Dom. 18 Trin St.. Sørensdag bleve Claus Pedersøn af Skovbølling og Anna Maria Nielsdaatter af Harresøe copulerede.
Kommenteret Version #7967

11.11.1753
Dom. 21. Trin. var Hans Pedersøns Barn af Birckebeck i Kircke i daaben baaren af hans Kones Søster Hans Kudsches Kone af Nørskov , blef døbt og i daaben Kaldet: Jørgen,
Fadderne vare Anders Jørgensøn af Feulstrup Niels Peders_ af Nørschov, Peder Anders_ af Riis Søren Matzøns Kone : Anna Pederdaat{...} Matz Sørensøns Kone : Maren Pedersdaatt_ af Givschod.
Kommenteret Version #2192

02.12.1753
Dom 1. Advent: holdte Jens Mortensens Kone af Riis hendis Kirckegang.
Kommenteret Version #5056

Folioside 27 (FS opslag 55, højre)
16.12.1753
Dom. 3. Advent: Christen Christensøns liden Søn : Christen af Givschod.
Kommenteret Version #6141

Folioside 23 (FS opslag 46, venstre)
16.12.1753
Dom. 3. Advent: holdte Hans Peders{..} Kone af Birckebeck hendis Kirckeg{...}
Kommenteret Version #5057

1754
Ao 1754.
27.01.1754
Dom. 3. Epiph. var Paul Andersøn{.} Barn af Harresøe i Kircke ved daaben , baaren af hans Kones Søster : Christen Christenßøns K{...}
Kommenteret Version #2193
Denne indførsel brækker af her.
Ti sider senere dåbsindførsler i en anden skrift.
Folioside 28 (FS opslag 56, venstre)
Folioside 28, benyttet baade til venstre og højre side.
28 Ao 1754.
Føde 1754
17.03.1754
d 17 Martÿ [er] Christen Morthensens Barn af Riis til Daaben og baaren Kaldet Johanne baaren af Morthen Bæksgaards Kone Anne Jensdatter i Bæksgaar{..} Faderne vare Laues Jensen Jens Morthensen Anders Christensen Anne Fransdatter, Johanne Christensdatter alle af Riis, og Zidsel Nielsdatter af Leerager.
Kommenteret Version #2194

31.03.1754
d. 31 Martij: var Søren Peders{..} Barn af Leerager i Kirke og i Daaben Kaldet Birithe Marie baaren af Niels Lauessens Hustroe [..] Tindnet Mark Karen Pedersdatter
Fadere vare Anders Pedersen Peder Jensen begge af Leerager Jens Morthensen af Riis, Maren Pedersdatter fra Nør Collemorthen.
Kommenteret Version #2195

2. kirkebog 1754-63
Se Affotografering Givskud kirkebog nr. 2 1754-63.
1754
Folioside 17 (FS opslag 14, højre)
03.03.1754
d 3 Martÿ var efterfølgende til Alters
Søren Pedersen og Hustrue af Lerag[..] 2
Christen Morthensen og Hustr og Hustroens Moder af Riis 3
_____
5 Pers[..]

11.04.1754
Skiertorsdag
J Giufskud Kirke
Gravers Andersen og Hust 2.
Christen Graversen alle af gskovlund 1
Hyrden og hust af Giufskud 2
Christen Nielsen og hust af Østerhoed 2
Christen Troelsens Moder af Giufskud 1
Anders Jensen og Hust 2
og Søn Jørgen og Pige Maren Peders: 2
Claues Pedersen og H. af Harresøe 2

Folioside 8 (FS opslag 6, højre)
Een Daab 1754
16.04.1754
d 16 April var Christen Nielsens barn fra Østerhoed i Kirke og i daaben kaldet Kiersten baaren af Niels Thomsesens hust: af Skierhoed. Faderne vare Niels Thomesen Anders Pedersen af Leerager Jens Lauessen af Riis Anne Frandsdatt: ibid: Zidsel Nielsdatt: af Leerage.
Kommenteret Version #2196

Folioside 7 (FS opslag 4, højre)
Trolovelßer og [...d...]

Folioside 7 (FS opslag 4, højre)
02.05.1754
Ved Pinßedags tid havde Christen Troelsens Pi[g]e Maren [Ni...d]. og Jens La[..] Trolovels_ Jn-
Kommenteret Version #7968

Folioside 17 (FS opslag 14, højre)
10.05.1754
d 10 Maj vare efter følgende til Aldters i Giuvskud Kirke.
Christen Troelsen og Hust 2
Anders Leeragers og Hust 2
Mads Sørensen og Hust 2
Anders Christensen og Hust Riis 2
Christen Thomassen og Hustroe 2
Povel Andersen og Hustroe Haresøe 2
Peder Jensen og Hust af Leerager 2
Anne Pedersdatter hos Niels Povelsen 1
Anne Marie hos Povel Andersen 1
Jens Christensen og Hust og Søn i Haresøe 3
Else Markusdatter af Riis 1
Jens Morthensens Kones Moder 1
Marie af Giufskud 1
Jens Lauritzen af Riis 1
Peder Jensens Svend Christen J: 1
Jens Jenssen af Skudhoed{??} 1
Simon Andersen hos Søren Leerager 1
Karen Nielsdatter af Gsk: lund 1
Peder Jenssens Pige af Leeragers Anne 1
Søren Leeragers Pige 1
Hyrdens Datter Magrethe 1
Christen Snediker og Hustroe af Riis 2
Hans Pedersen og Hust af Berkebæk 2
Jens Jversen af Østerhoed 1

Folioside 15 (FS opslag 12, højre)
Døde 1754ma
02.06.1754
Pentsedag blev Rasmus Ladssens og Mads Sørensens Børn Jordet.
Kommenteret Version #6142
Kommenteret Version #6143

30.06.1754
d 30 Juni Jordet Peder Christensens Hustrue alle 3 af Giufskud —
Kommenteret Version #6144

Folioside 17b (FS opslag 15, venstre)
02.07.1754
Mariæ Besøgelsesdag
Thomes Skreder og Husgtr af gsk. 2
Christen Andersen og Hustrog fra gsk 2
Laues Terkelsen og Hust af fra gskud {2}
Niels Povelsen og Hust af Harresø[.] {2}
Lauritz Jensen og Hust af Riis 2
Jens Andersen og Hust af Riis 2
Jørgen Jensen og Hust af Riis 2
Peder Andersen og Hust af Riis [2]
Thomes Christensen og Hust Jbidem 2
Anne Andersdatter Jbidem {1}
Anne Lauesdatter sa͞mesteds {1}
Søren Jensen af Hygom 1
Rasmus Ladssen og Hust af fsk: 2
Søren Madsen og Hust Jbid: {2}
Jens Morthensen og Hust af Riis {2}
Peder Christensen af Gskud 1

Folioside 7 (FS opslag 4, højre)
09.07.1754
d 9 Julÿ havde Søren Jensen af Hygom og Anne Lauritzdatter af Giufshuud Trolovels_
Kommenteret Version #7969

Folioside 15 (FS opslag 12, højre)
04.08.1754
d 4 Augusti . Jordet Claus Pedersens spæde Barn af Harresøe,
Kommenteret Version #6145
Kommenteret Version #2197

Folioside 17b (FS opslag 15, venstre)
18.08.1754
Søndagen d 18 Augusti
Var
Mads Sørensen og Hust tiil B[...]

Folioside 17b (FS opslag 15, venstre)
15.09.1754
Søndagen d 15 September Communice[..]
Christen Christensen og Hust af Giufskud {2}
Christen Pedersen og Hust af 2
Peder Jensen og Hust af {2}

Folioside 15 (FS opslag 12, højre)
29.09.1754
Søndagen d 29 Septmbr blev Christen Christensens Kone Jordet i sin Alders 27 Aar . —
Kommenteret Version #6146

Folioside 8 (FS opslag 6, højre)
29.09.1754
Søndagen d 29 Sept: var Christen Christensens barn af Giufskud i kirke og i daaben kaldet Anders baaren af {... blækket her så svagt det ikke kan læses i affotograferingen}
Kommenteret Version #2198

Folioside 17b (FS opslag 15, venstre)
29.09.1754
Søndagen d 29 Sept: communic[...]
Anders Pedersen af Riis [2]
Povel Pedersen af Giufskud {2}
Christen Jensen af Lerager {2}
Anne Madsdatter af Lerager {1}
Margrethe Andersdater af Giufsk[..] {1}
Povel Andersen af Harresøe og H {2}
Christen Morthensens Koenes Moder af {1}
Søren Pedersen og Søn af Giufskud {2}
Ole Laursens Enke af Riis {1}
Karen Nielsdatter af Giufskud {1}
Mette Andersdatter af Giufskud {1}
Hyrdens, Søn af Giufskud {1}
Else Marcusdatter af Riis {1}
Anne Marie Hansdatter af Giufs[..] {1}

Folioside 17b (FS opslag 15, venstre)
06.10.1754
Søndagen d 6 October Communic[..]
Anders Jensen og Hust af Giuf{...} {2}
og 3 Sønner Jørgen Niels og Jver {3}
Anders Leerager og H. 2
Anders Christensen og H: af Riis {2}
Folioside 18 (FS opslag 15, højre)
Peder Christensen og H. af Berkebæk 2
Jens Christensen og H: og Søn af Harresøe 3
Graufes Andersen og H. af Lund 2
Jens Jversen af Østerhoved 1
Niels Jensen og 2 Sønner Hans og Jens 3
Jens Andersen hos Chris: Trovelsen Gsk 1
Jens Laussen og H. af Riis 2
Jens Jensen 1
Christen af Præstegaarden 1
Rasmus Nielssen af Hoved 1
Knud Thomassen 1
Søren Pedersens Moeder af Lerager 1
Christen Morthensen og Hust af Riis 2
Christen Grauessen 1
Anne Marie af Giufskud 1
Niels Jensen af Lund 1
Anne Povelsdatter 1
Peder Rasmussen 1
Bertel og Hust af Hoved 2
Søren Leeragers Pige 1
Karen Ja[cobs]d: af Hoved 1
Laues Lauessen af Guifskud 1

Folioside 7 (FS opslag 4, højre)
18.10.1754
d 18 Octob: Havde Jens Lauessen af Riis og Maren Nielsdatter af Giufschud brÿllup.
Kommenteret Version #7970

Folioside 8 (FS opslag 6, højre)
27.10.1754
Søndagen d 27 Octob: var Christen Pedersens hiemdøbte barn i Kirke og i daaben kaldet Engeborg baaren af Kristenze Albrethsdatt: af Skovbølling Faderne vare Søren Madsen af Giufskud Søren Pedersen af Leerager Jens Mortensen og Anne Frandsdatter begge af Riis. Peder Christensens kone af Birkebæk.
Kommenteret Version #2199

01.11.1754
Søndagen d 1 Novemb: var Jens Morthensens barn i Kirke og i daaben kaldt Johanne faderne vare Christen Morthensen af Riis Christen Nielsen af Østerhd Anders Pedersen af Leerager Anne Fransdatt_ af Riis Zidsel Nielsd: af Leerager baarn af Anne Jensdatter af Østerhoed.
Kommenteret Version #2200

Folioside 15 (FS opslag 12, højre)
03.11.1754
Söndagen den 3 Novemb: Jordet et barn af Riis
Kommenteret Version #6147

Folioside 18 (FS opslag 15, højre)
03.11.1754
Søndagen d 3 November Communicerede. —
Christen Morthensen og Hust: Riis {2}

10.11.1754
Søndagen d 10 November Communicerede
Peder Christensen 1
Christen Trovelssen og h 2
Christen Nielssen og h: af Osth: 2
Hans Pedersen og h: af Berkebæk 2
Jens Andersen og h: af Riis 2
Laues Jensen og h: og søn Christen 3
Peder Andersen og h: 2
Jørgen Jensen og h: 2
Søren Pedersen og h: af Leerager 2
Thomas Skreder og h. 2
Christen Thomassen og H: 2
Peder Rasmussen og h: 2
Christen Andersen og h: 2
Jens Christensens datter Maren af Harresøe 1
Laue Christensen og h: 2
Søren Skreder og h: 2
Thomes Christensen og h: 2
Hyrden og Hust. i giufskud 2
Laues Terkelsen og h: 2

Folioside 15 (FS opslag 12, højre)
01.12.1754
Søndagen d 1 December - Jordet en Karl fra Harresøe , som havde indlagt sig der i Logement og Døde 3 dage efter.
Kommenteret Version #6148

Folioside 18b (FS opslag 16, venstre)
08.12.1754
Søndagen d 8 Decembr Communicer{...}
Mads Sørensen og hust af Giufskud {2}

15.12.1754
Søndagen d 15 Decembr Commun{......}
Peder Jensen og Hust i Leerg{..} {2}

Folioside 8 (FS opslag 6, højre)
26.12.1754
d 26 Decemb: var Mads Sørensens barn af Giuf:skud i Kirke og i daaben kaldet Anne Kierstine baaren af Else Jensdatter af Harresøe Faderne vare Jørgen Anders_ Laus Lauesen Christen Andersen Anne Pedersdatter Thomes Skreders hust: alle af Giufskud.
Kommenteret Version #2201

1755
1755
Folioside 15 (FS opslag 12, højre)
17.01.1755
Løverdagen d 17 Januarÿ Jordet Mette Madsdatt: af Leerager i sit Alders 77 aar.
Kommenteret Version #6149

Folioside 8b (FS opslag 7, venstre)
20.01.1755
Søndagen d 20 Januarÿ var Peder Jensens barn af Leerager i Kirke, og i Daaben kaldet Hermand baaren af Maren Hermandsdatter fra Nørschov. Faderne vare Hans Pedersen af Bierkebæk Anders Leerager af Leerager Laues Jensen af Riis, Christen Snedekers Kone Kone{!} Riis Maren Nielsdatter Jbidem.
Kommenteret Version #2202

Folioside 18b (FS opslag 16, venstre)
09.02.1755
Søndagen d 9 February Communicere[..]
Niels Povelssen og Hust i Harresøe 2
Claues og Hustroe Jbidem 2
Deres Dreng Christen Sørensen 1

23.02.1755
Søndagen d 23 February Communicerede
Peder Christensen og Hust 2
Søren Madssen og Hust 2
Hyrden og Hustroe. 2
Rasmus Skoelholder og Hust 2
alle af Giufschov Bye __________
81

Folioside 7 (FS opslag 4, højre)
26.02.1755
Onsdagen d. 26 Februarÿ havde Peder Christensen og Maren Sørensdatter begge af Giffskud brÿllup. -
Kommenteret Version #7971

Folioside 15 (FS opslag 12, højre)
26.02.1755
d 26 Februarÿ Jordet Else Marcusdatter af Riis i sit Alders 81 aar.
Kommenteret Version #6150

Folioside 18b (FS opslag 16, venstre)
23.03.1755
Søndagen d 23 Marty Co͞municere{..}
Christen Trovelsens Moder 1
Anders Jensen og Hust 2
og 3 Sønner Jørgen, Niels, og Iver 3
Jens Jversen udj Østerhoed 1
Anders Sørensen udj Gskud 1
Laues Lauesen Jbidem 1
Laues Terkelsens Kones Moder 1
Grauers Andersens og H 2
og Søn Christen 1
Christen Morthensen og H i R. 2

Folioside 15 (FS opslag 12, højre)
27.03.1755
Skiertorsdag Jordet Christen Trovelssens Moder i Giufskud i Sit alders 80 Aar: —
Kommenteret Version #6151

09.04.1755
Fredagen d. 9 April havde Hans Nielsen og Maren Grauesdatt Trolovels_
Kommenteret Version #7972

Folioside 18b (FS opslag 16, venstre)
13.04.1755
Søndagen d 13 April Co͞municerede
Jens Christensen og hust i Har. 2
Anders Leerager og Hust 2
Christen Trovelsen og Hust 2
Laues Christensen og Hust 2
Søren Leerager og Hust 2
Povel Andersen og hust 2
Jens Lauessen og Hust i Riis 2
Niels Jenssen og Søn 2
og Daeter 1
Povel Pedersen og Madses Sven{d}
Jens Jensen 1
Jens Andersen hos Chri: Trovelsen 1
Peder Jensen af Harresøe 1
Mads Sørensens Datter Anne {1}
Jens Morthensens Kones Moder 1
Folioside 19 (FS opslag 16, højre)
Christen Trovelsens Pige Anne Marie 1
Christen Thomessens Pige Maren 1
Lars Dyres Datter Anne Povelsd: 1
Peder Christensen og Hust 2
Søren Skreder og Hust 2

20.05.1755
3die Pentsedag havde Jørgen Andersen og Anne Povelsdatt: Trolovelße udj Giufschud.
Kommenteret Version #7973

Folioside 8b (FS opslag 7, venstre)
08.06.1755
Søndagen d 8 Juni var Rasmus Skoeleholders barn i Kirke og i daaben kaldet Søren, faderne vare Povel Andersen af Harresøe Christen Andersen, Jørgen Andersen Anne Pedersdatter i Birchebæk Maren Pedersdatter af Giufschud Baaren af Povel Andersens Kone Mette Johansdatter af Harresøe.
Kommenteret Version #2203

Folioside 19 (FS opslag 16, højre)
11.06.1755
Søndagen d 11 Juni Communicerede
Thomes Christensen og h. 2
Christen Thomessen og Hust 2
Christen Christensen og Fæstemøe 2
Thomes Skræder og Hust 2
Laues Terkelsen og Hust 2
Rasmus Ladsen og h 2

Folioside 19 (FS opslag 16, højre)
15.06.1755
Søndagen 15 Juni Communicerede
Anders Pedersen og Jens Nielsen 2
Peder Andersen og hust 2
Jens Morthensen og h 2
Anders Christensen og h 2
Anne Christensdatter 1
Laues Jenssen og H 2
Christen Lauessen 1
Christen Pedersen og h 2
Søren Pedersen og h 2
Anders Sørensen og h 2
Claues Pedersen og h 2
Maren Jensdatt 1
Niels Povelsen og h 2
Hans Pedersen og h 2
Christen Niels og h og Pige 3
Christen Andersen og h 2
Peder Rasmusen og h 2
Christen Andersen og h 2
Jørgen Jensen og h 2
Søren Madsen og h 2
Peder Jensen og h 2
Peder Christensen og h 2

Folioside 19 (FS opslag 16, højre)
20.07.1755
d 20 Julÿ Communicerede
Gravers And og h 2

27.07.1755
d 27 Julÿ
Jens Lauessen og h i Riis 2

Folioside 7 (FS opslag 4, højre)
27.07.1755
Tiirsdagen d 27 Julÿ havde Jørgen Andersen og Anne Povelsdatt: bryllup udj Giufskud - - - -
Kommenteret Version #7974

Folioside 15 (FS opslag 12, højre)
14.08.1755
d 14 Aug= Jordet Rasmus Ladssens Barn i Giufskud.
Kommenteret Version #6152

Folioside 8b (FS opslag 7, venstre)
17.08.1755
Søndagen d 17 Augusti var Jens Lauessens barn Udj Riß i Kirke og i Daaben kaldet Lauritz baaren af Jens Morthensens kone idj Riis Faderne vare Laues Jensen, Anders Lerrager Christen Morthensen af Riis Hans Pedersen af Birchebæk.
Kommenteret Version #2204

Folioside 15 (FS opslag 12, højre)
17.08.1755
Søndagen d 17 Augusti Jordet Claues Pedersens Dødføde Barn af Harresøe.
Kommenteret Version #6153
Kommenteret Version #2205

17.08.1755
Sa͞me dag Jordet Grauesses død føde Barn af Giufskud lund.
Kommenteret Version #6154
Kommenteret Version #2206

Folioside 19 (FS opslag 16, højre)
28.09.1755
Søndagen d 28 Septem Communicerede efter Følgende
Anders Leerager og h 2
Folioside 19b (FS opslag 17, venstre)
Peder Christensen og hust 2
Jørgen Jensen og Hust 2
Jens Jversen 1
Anne Graarupsdat 1
Anders Sørensen 1
Christen Trovelsens Svend Jens 1
Jens Jensen 1
Else Madsdatter 1
__________
12

Folioside 7 (FS opslag 4, højre)
02.10.1755
Løverdagen d 2 Oct: havde Christen Grauessen og Karen Nielsd. udj Giufskud Lund Brÿllup.
Kommenteret Version #7975

09.10.1755
Løverdagen d 9 Oct: havde Hans Nielsen og Maren Grauesdatt: af Giufskud Lund Brÿllup.
Kommenteret Version #7976

Folioside 15 (FS opslag 12, højre)
09.10.1755
Torsdagen d 9 Octob= Jordet Søren Pedersen Udj Giufskud i sit alders 87 aar . —
Kommenteret Version #6155

Folioside 19b (FS opslag 17, venstre)
19.10.1755
Søndagen d 19 October Co͞municerede
Laues Jensen og Hust af R: 2
Anders Christensen og Hust Jbid: 2
Christen Trovelsen og Hust 2
Thomas Christensen og Hust 2
Christen Morthensen og Hust 2
Niels Jensen af Giufskud lund 1
Hans Pedersen og hust af Birkebæck 2
Christen Nielsen og Hust af Østerhoed 2
Peder Christensen og Hust af Giufs 2
Laues Lauessen og Kiæreste af G:skud 2
Anders Jensen og Hust af Gskud 2
Claues Pedersens Svend Christen Jensen 1
og Dreng Christen Sørensen af H. [f...] {1}
Anders Jensens Sø͞ner Jørgen og Niels 2
Christen Graversen af Lund 1
Jens Nielssen af Lund 1
Christen Lauessen 1
Maren Pedersdatter 1
Povel Pedersen 1
Søren Madsen og Hust 2
Peder Rasmussen og Hust 2
Christen Andersen og h 2
Laues Terkelsen og h 2
Rasmus Ladsen og h 2
Mads Sørenßen og h 2
Folioside 20 (FS opslag 17, højre)
Jver Andersen 1
Povel Anderssens Pige Anne Marie 1
Laues Terkelssens Datter Anne 1
Karen Nielsdatter 1
Mads Sørenssens Datter Anne 1

Folioside 15 (FS opslag 12, højre)
21.10.1755
Søndagen d 21 Octob hafde Christen Pedersen og Else Andersdatt: af Riis Trolovelse.
Kommenteret Version #7977

Folioside 20 (FS opslag 17, højre)
23.11.1755
Søndagen d 23 Novemt Communicerede
Thomas Skreder og hust 2
Laues Christensen og Hust 2
Jens Andersen og Hust 2
Jens Morthensen og Hust 2
Christen Morthensens Kones Moder 1
Peder Andersen Hust og Søn 3
Christen Snediker og Hust 2
Anne Barbara af Giufskud 1
Hans Nielssen af Giufschud Lund 1
Christen Christensen og Hust 2
Niels Povelsen og Hust 2
Claues Pedersen og Hust 2
Povel Andersen og Hust 2
Jens Christensen og Hust 2
Søn Peder og Datter Maren 2
Peder Jenssen og Hust 2
Søren Pedersen og Hust 2
og Svend Peder 1

Folioside 8b (FS opslag 7, venstre)
07.12.1755
Anden Søndag i avent d 7 Decembr var Christen Christensens hiem Døbte barn i Kirke som var kaldet Anne Sophie, baaren af Mette Marie fra Vilstrup, Faderne vare Jep Nicolaisen af Vilstrup Søren Madsen Laues Terkelsen begge af Giufskud Mette Andersdatt: Christen Thomasssens Hust: af Giufskud.
Kommenteret Version #2207

1756
1756
Folioside 20 (FS opslag 17, højre)
15.02.1756
Søndagen d 15 February Co͞municerede
Christen Trovelsen og H. i G: sk 2
Jens Lauessen og H udj Riis 2

Folioside 15b (FS opslag 13, venstre)
26.02.1756
d 26 Jordet Chris: Christensens Barn i Giufskud. —
Kommenteret Version #6156

Folioside 20 (FS opslag 17, højre)
04.04.1756
Søndagen d 4 April Co͞municeerede
Hans og Syster Karen Nielsd 2
Thomas Skreder og Hust 2
Jens Jversen af Østerhoed 1
Graues And: Hust Søn og Datter 4
Mads Sørensen Hust og 2de Døttre 4
Laues Jensen og Hustroe 2
Christen og [A]marie Lauesdatt: 2
Povel Pedersen og Søster Maren 2
Anders Jensen og H 2
Terkel Harresøe 1
Jens Morthensens Kones Moder 1

Folioside 15b (FS opslag 13, venstre)
07.04.1756
Onsdagen d 7 April Jordet Anders Christensens Hust af Riis. Christen Morthensens Barn sa͞mesteds.
Kommenteret Version #6157
Kommenteret Version #6158

Folioside 20 (FS opslag 18, venstre)
11.04.1756
Palme Søndag Comuniceerede
Søren Madsen og Hust 2
Rasmus Ladsen og Hust. 2
Niels Jver og Jørgen Andersen af F: sk 3
Jens Harresøe hust og Datter 3
Christen Christensen og Hust 2
Christen Nielsen og Hust 2
Jørgen Jensen og Hust 2
______
16 Person[..]

20.04.1756
3die Paaskedag Co͞municerede
Peder Christensen og Hust af Birk: 2
Laues Christensen og H: i Gsk. 2
Anders Hyrde og Hust i Gsk: 2
Povel Andersen og H. af Har: 2
Niels Jensen af Giufsk:lund. 1

09.05.1756
Søndagen d 9 Maj Co͞municered
Hans Birkebæk og Hust 2
Jens Jensen 1
Thomas Christensen og Hust 2
og Søn 1
Christen Andersen Hust: og Søn 3
Christen Trovelsen og Hust 2
Anders Christensen 1
Niels Povelsen og H: 2
Povel Andersens Pige A: Marie 1
Claues Pedersen og H: Sv: og Dreng 4
Søren Leerager Hust og Svend 3
Anders Leerager og Hust 2
Peder Jensen og Hust: 2
Peder Andersen Hust: og Søn 3
Snedikeren og Hust i Riis 2
Peder Jensen Harresøe 1
Jens Nielsen Lund 1
Laues Terkelsen H: Datter anne Kones {1}
Christen Thomassen og Hustr {2}
Folioside 21 (FS opslag 18, højre)
Mads Sørensen og H {2}
Niels Povelsen og H 2
Jens Christensen og h: Haresøe 2
Claues Pedersen og Hust 2
Thomas Christensen og H 2
Rasmus Ladsen og h 2
Christensen Christensen og Hust: 2
Peder Jensen og Hust 2
Peder Andersen og H 2
Søren Pedersen og Hust: 2
og Svend Peder 1
Peder Jensen af Harresøe 1
Mads Thomassen af Giufskud 1
Jens Nielsen af Giufschud Lund 1
Mads Sørensens datt: Kiersten 1
Jens Christensens Datt i Harresøe 1
Claues Pedersens Pige Anne Marie 1
Laues Jensen og H 2
Jens Andersen og Hust: 2
Laues Jensens Datt: Anne Marie 1
______
49

Folioside 15b (FS opslag 13, venstre)
09.05.1756
9 Maÿ Jordet Oles Skades Barn af Gifshovlund.
Kommenteret Version #6159

Folioside 9 (FS opslag 7, højre)
09.05.1756
Søndagen d 9 Maj Var Povel Andersens barn i Kirke af Harresøe, og var tilforen hiemdøbt og i Daaben kaldet Kiersten baaren af [Q]vagk Møllers kone faderne vare Niels Pouelsen Claues og Hust: alle af Harresøe Christen Grauess: og Hans Nielsen begge af Gfklund.
Kommenteret Version #2208

08.06.1756
3die Pentsedag dend 8dende Juni var Christen Trovelsens hiem Døbte barn af Giufskud i Kirke og i Daaben kaldet Anders Faderne vare Rasmus Skoeleholder baaren af Laues Terkelsens Stif Datter i Giufskud. Mads Sørensen Christensen Niels Povelsens koene.
Kommenteret Version #2209

Folioside 15b (FS opslag 13, venstre)
11.07.1756
Søndagen d 11. Julii Jordet Laues Dyres Datter i sit: 9de aar. — —
Kommenteret Version #6160

13.07.1756
Tiirsdagen d 11 Julÿ Jordet Peder Andersen[.] Søn i Sit Alders 20de aar :
Kommenteret Version #6161

Folioside 9 (FS opslag 7, højre)
25.07.1756
Søndagen d 25 Julÿ var Rasmus Skoeleholders Datter i Kirke og i Daaben kaldet Johanne baaren af Maren Sørensdatt: Peder Christensens Hust: af Giufschud Faderne vare Mads Sørensen Niels Andersen Thomas Skreder, Anne Sørensdatt. Maren Sørensdat alle af Gskud.
Kommenteret Version #2210

29.08.1756
Søndagen d 29 Augusti var Søren Pedersens Datter af Leerager i Kirke og i daaben kaldet Johanne, baaren af Jens Lauessens kone i Nørre Collemorthen, Faderne vare Jens Lauersen i Collemorthen Anders Leerager Thoams Skreder Peder Jensens kone Peder Andersens Kone,
Kommenteret Version #2211

Folioside 15b (FS opslag 13, venstre)
26.09.1756
Søndagen d 26. Sept: Jordet Christen Pedersens Hust: af Riis 44 Aar gl.
Kommenteret Version #6162

03.10.1756
Søndagen d 3 Oct: Jordet Povel Andersens Liden Datter i Harrresøe [½] Aar gl.
Kommenteret Version #6163

Folioside 9b (FS opslag 8, venstre)
14.11.1756
Søndagen d 14 November var Laues Lauessen Søn i Kirke og i Daaben kaldet Søren baaren af Mogens Peders Hust af P[.o.st.ng] Faderne vare Peder Hansen og Hust i Bierl: Christen Christensen Søren Madsen Thomas Skreders Hust alle af Giufskud. Peder Christensens kone sa͞mesteds
Kommenteret Version #2212

28.11.1756
Søndagen d 28 Novembr: var Christen Christensens Søn i Kirke og i daaben kaldet Anders {under navnet ganske småt: "Attest udstedt"} baaren af Povel Andersens hust i Harresøe Faderne vare Povel Andersen af Harresøe Christen Andersen , Anders Jensen Søren Madsens kone Peder Christensens kone alle af Giufschud.
Kommenteret Version #2213

Folioside 15b (FS opslag 13, venstre)
05.12.1756
Søndagen d 5 Decmb. Jordet Karen Ladses udj Giufskud lund.
Kommenteret Version #6164

1757
Aar 1757
Folioside 9b (FS opslag 8, venstre)
09.01.1757
4de Søndag efter Hellig Tre Kongersdag var Christen Nielsens 2de Sønner af Østerhoed i Kirke Den Ene kaldet Jens Døde Strax efter den hafde været i kirke Dend anden kaldet Søren blev baaren af Jens Morthensens kone i Riis, Faderne vare . Jens Morthensen Jens Andersen Laues Jensen Peder Andersen kone Alle af Riiss.
Kommenteret Version #2214
Kommenteret Version #2215

11.02.1757
Folioside 10 (FS opslag 8, højre)
Taksigelsens fæst d 11 Februarÿ var Christen Trovelsens Søn af Giufskud i Kirke . og i daaben kaldet Niels . baaren af Niels Povelsens Kone i Harresøe faderne vare Peder Rasmussen Christen Andersen Anders Pedersen Christen Chestensens kone Smedens kone alle af Giufschud Bye.
Kommenteret Version #2216

13.02.1757
Søndag Sexagesima Var Christen Grauessens Søn i Giufschudlund i Kirke og i Daaben kaldet Graues baaren af Grausses kone i Giufshcudlund Faderne vare Lads Dÿre i Gskud Hans Nielsen i Lund Povel Andersen Niels Povelsens Kone begge af Harresøe Peder Jensen Ibidem Rasmus Skoeleholders Kone.
Kommenteret Version #2217

Folioside 15b (FS opslag 13, venstre)
13.02.1757
d 13 Februarÿ Jordet 2de Spæde Børn det ene Christen Nielssens i Østerh. det andet Peder [H]ÿrers i Harresøe.
Kommenteret Version #6165
Kommenteret Version #6166
Kommenteret Version #2218

Folioside 9b (FS opslag 8, venstre)
06.03.1757
2den Søndag J Faste var Jens Lauritzens Datter {... tom plads ...} af Riis i Kirke , Baaren af Hans Christians kone af Thøsbye Faderne vare Lauridtz Jensen Anders Pedersen Søren Jensens kone af Leerager Jørgen Jensens kone, Peder Anderssens Datter Jens Giufschud kone alle af R:
Kommenteret Version #2219

Folioside 15b (FS opslag 13, venstre)
11.04.1757
2den Paaskedag Jordet Claues Pedersens Dødføde Barn af Harresøe — — — —
Kommenteret Version #6167
Kommenteret Version #2220

Folioside 9b (FS opslag 8, venstre)
01.05.1757
3die Søndag efter Paaske var Jørgen Andersens Datter Anne af Giufskud i Kirke baaren af Hans kones moder Faderne vare Christen Andersen Peder Rasmussen Anders Sørensen Skræder Mads Sørensens kone Rasmus Skoeleholders kone alle af Giufschud. —
Kommenteret Version #2221

Folioside 15b (FS opslag 13, venstre)
12.05.1757
d 12 Maj Jordet Anders Pedersen af Leerager 79 aar
Kommenteret Version #6168

Folioside 9b (FS opslag 8, venstre)
15.05.1757
5te Søndag efter Paaske var Christen Christensens Søn Christen af Giufschud i kirke baaren af Povel Andersens kone i Harresøe Faderne vare Rasmus Skoeleholder Anders Skæder Mads Søren Madsen Mads Sørensens kone Peder Chrestensen kone alle af Giufskud.
Kommenteret Version #2222

Folioside 15b (FS opslag 13, venstre)
24.06.1757
St: Hansdag Jordet Peder Christensens Spæde Barn af Gskud —
Kommenteret Version #6169
Kommenteret Version #2223

Folioside 9b (FS opslag 8, venstre)
02.07.1757
Marie Besøgelsesdag var Søren Madsens Søn Ole i Kirke . Baaren af Joha͞ne Pedersdatter Faderne vare Christen Christensen Peder Christen Christen Trovelsen Laues Laussens kone Mads Sørensen Datter
Kommenteret Version #2224

Folioside 15b (FS opslag 13, venstre)
10.07.1757
5te Søndag efter Trin: Jordet Christen Nielsens Barn af Østerhoed 24 uger
Kommenteret Version #6170

07.08.1757
9de Søndag efter Trin: Jordet Jørg: Andersen kone 26 aar af Gskud
Kommenteret Version #6171

1758
Døbte 1758 og dele af 1759 findes ikke.
Folioside 21 (FS opslag 18, højre)
08.01.1758
1ste Søndag efter Hellig Tre Kongersdag Co͞municerede
Søren Christen af Gskud 1
Hans Nielsen og Hustr i Lund 2

11.02.1758
Taksigelsens Fæst d 11 Feb: Co͞municerede
Jørgen Jensen og Hust= af Riis: 2

01.03.1758
d [1] Martii Co͞municerede
Mads Sørensen og Hustr: i Gskud 2

09.04.1758
Søndag d 9 April Co͞municerede
Povel Andersen H og Svend 2
Jver Andersen 1
Anders Jensens Hust: 1
Peder Stÿvel og H: i Harres {2}
Anders Riis 1
Christen Grauess: og H 2
Mads Thomassen 1
Jens Jversen 1
Peder Birkebæk og h 2
Povel Pedersen 1
Hyrden og h i Gskud 2
Søren Madsen og h 2
Christen Christensen og h 2
Laues Lauessen og h 2

Folioside 21 (FS opslag 19, venstre)
23.04.1758
Søndag d 23 April Co͞municerede
Jens Harresøe Hust: og Søn 2
Christen Trovelsen og H 2
Gravues Hust: og Niels Povelsen og H 4
Laues Terkelsen og H 2
Laues Christensen og H 2
Christen Andersen og H. 2
Christen Thomassen og H 2
Søren Leerager og H 2
Jens Andersen og H. 2
Jørgen Andersen og H 2
Niels Jenss: af Lund 1
Kiersten Madsdatt 1
Maren Jensdatt 1
Jens Nielsen 1
Peder 1
Claues i Harresøe og H. 2
Hans Pedersen og H 2
32 Personer

07.05.1758
6te Søndag efter Paaske
Ramsus Skoeleholder og H 2
Jens Lauessen og H 2
Thomas Christensen og H 2
Jens Andersen og H 2
Peder Andersen og H 2
Laues Jenssen og H 2
Ped. Rasmussen og H 2
Hans Nielsen og H 2
Peder Jensen og H 2
Peder Christensen og H 2
Anders Leeragers Enke og Søster 2

20.08.1758
13 Søndag efter Trin:
Jens Morthens: og H 2

01.10.1758
19 Søndag efter Trin: Co͞municerede
Jørgen Ladsen 1
Jver og Niels Andersen 2
Laues Jenssens 2de Døttre 2

Folioside 15b (FS opslag 13, venstre)
26.10.1758
d 26 Oct: Jordet Christen Graversens kone af lund
Kommenteret Version #6172

26.10.1758
Sa͞medag J: Hans Nielssen Søn sa͞mesteds —
Kommenteret Version #6173
Kommenteret Version #2225

Folioside 21 (FS opslag 19, venstre)
01.11.1758
Allehelgensdag
Rasm: Skoeleholder og H 2
Jens Lauessen og H 2
Thomas Christensen og H 2
Jens Giufskud og H 2
Hyrden og H 2
Jens Andersen og H 2
Jens Morthens og H 2
Peder Anderss og H 2
Hans Nielssen og H 2
Peder Rasmussen og H 2
Peder Jensen og H 2
Peder Christensen og H 2
Anders Leeragers Enke og Søster 2
[8]te Confirmations Børn
Anders Riis 1
Mads Sørensen og H 2
Laues Troe[.]s[.] og H 2
Jens Harresøes Datt {1}
Clauesses Pige 1

Folioside 15b (FS opslag 13, venstre)
05.11.1758
Søndagen d 5 Nov: J: Graues Andersens Søn Niels Sammestæds . —
Kommenteret Version #6174

10.12.1758
d 10 decembr Jordet Povels Datter i Harresøe
Kommenteret Version #6175

30.12.1758
d 30dito Jordet Jens Morthensens kone i Riis
Kommenteret Version #6176

1759
Folioside 22 (FS opslag 19, højre)
14.01.1759
2den Søndag efter H: 3Kongersdag Communicerede
Christen Nielsen og H i Østerhoed 1
Christen Trovelsen og H 2
Jens Morthensen 1
Peder Smed i Gskud 1

11.02.1759
Taksigelsens fæst d 11 Febr Comunicerede
Jens Lauessen og Hust. i Riis 2

Folioside 16 (FS opslag 13, højre)
1759ma
14.03.1759
d 14 Marty Jordet Anders Jensen af Giufschud 77 aar.
Kommenteret Version #6177

Folioside 22 (FS opslag 19, højre)
01.04.1759
5te Søndag i Faste
Claues Pedersen og H 2
Povel Andersen og H 2
Niels Povelsen og H 2
Peder Birkebæk og H 2
Søren Madsen og H 2
Anne Marie hos Claues 1
Anders Jensens Enke 1
Anders Hyrde i Giufsk: 2

06.05.1759
3te Søndag efter Paaske
Christen Christensen og Hust: 2
Niels Jenssen og Søn Jens 2
Povel Andersens Sv: Søren og Datter 2
Søren Pedersen og H: samt Dattr og Pige A: Marie 4
Laues Jensen og Hust: og Dattr A: Marie 3
Jens Andersen Giufschud og H 2
Peder Andersen og H 2
Jørgen Jensen og H 2
Hans Birkebæk og H 2
Peder Styvel og H 2
Graues Andersen og H 2
Laues Lauritzen og H 2
Anders Leeragers Enke og Søster 2
Hans Nielsen Lund og H 2
Jens Harresøe Hust: og 2de Børn 4
Claues Pedersen Sv: Povel og Dr. Niels 2
Rasmus Pedersen 1
Anne Barbara og Søn Anders 2
Jens Jversen 1
Mads Thomassen 1
Peder Jenssen Hust: og Søn Anders 3
Maren Andersdatter 1
Rasm: Skoeleholder og H 2
Christen Andersen og H 2

Folioside 22b (FS opslag 20, venstre)
02.07.1759
Marie Besøgelsdag Co͞municerede
Johanne Pedersdatter 1
Laues Christesnen og H 2
Christen Nielsen og H 2
Mads Sørensen og H 2
Jens Morthenssen 1
Jens Andersen Hust: og Datt 3
Jørgen Andersen og H 2
Jens Lauessen og H 2
Ped[er] Christensen og H. 2
Anders Nielsen 1
Thomas Christenssen og H. 2
Peder Rasmussen og H. 2
Christen Thomassen H: og S[ø] 3
Søren Christensen 1
Christen Jenssen 1
Laues Dyre og Datter 2
______
29

(1759)
Folioside 10b (FS opslag 9, venstre)
29.07.1759
7de Søndag efter Trintates var Christen Andersens Datter Anne Marie af Giufschud i Kirke baaren af Chresten Christensens kone Faderne vare Søren Madsen Christen Thomassen Peder Rasmusen Peder Chrestensens kone Laues Lauessens kone alle af Giufschud. —
Kommenteret Version #2226

12.08.1759
9de Søndag efter Trint: var Claues Pedersen Søn af Harresøe i Kirke Og i Daaben kaldet Niels baaren af hans kones Søster af Kollemorten Faderne Povel Andersen Niel[.] Povelsen, Peder Jenssen begge koener er i Giufskud Lund.
Kommenteret Version #2227

Folioside 16 (FS opslag 13, højre)
09.09.1759
13de Søndag efter Trint: Jordet Rasmus Skoeleholders [Maste] Barn
Kommenteret Version #6178
Kommenteret Version #2228

16.09.1759
14de Søndag efter Trint: Jordet Peder Christensen af Birkebæk — — —
Kommenteret Version #6179

Folioside 10b (FS opslag 9, venstre)
16.09.1759
14de Søndag efter Trinit var Hans Nielsens Søn Niels i Kirke baaren af Niels Jensens kone i Trimhuuse Faderne vare Niels Jensen Graues Andersen Povel Andersen Niels Povelsæns kone Anne Marie hos Claues i haresøe.
Kommenteret Version #2229

Folioside 22b (FS opslag 20, venstre)
16.09.1759
14te Søndag efter Trint: Co͞municerede
Laues Lauessen og H 2
Jens Harresøe og H 2
Christen Grauessen og H 2
Christen Anderssens Søn 1
Anders i Lund 1
Anne Marie i Hares 1
Anne Barbara og Søn Anders Skræder 2
Peder Christensens Enke 1
Christen Trovelssen og H. 2
den gl: Mand i Østerhoed 1

07.10.1759
17te Søndag efter Trint:
Laues Jensen H: og Dat 3
Niels Povelsen og H 2
Povel Andersen H: og Dat 3
Peder Stÿvel og H 2
Jens Nielssen i G:lund 1
Niels Jenssen ibid 1
Jens Harresøes 2de Børn 2
Mads Thomassen 1
Maren Andersdatter 1
Niels [Gruet] og Søster Anne Marie hos L. Lauss: 2
Anders Leeragers Enke og Søster 2
Niels Andersen hos Claues 1
Anders Jensens Enke 1
Anders Hyrde og H. 2
Søren Madsen og H 2
Graues Anderss: og H 2
Hans Pedersen og H 2

28.10.1759
20de Søndag efter Trint:
Laues Christensen og H 2
Mads Sørenss: Hust: og Datt: Anne {3}
Peder Anderss Hust: og Dattr: Johanne {3}
Laues Terkelssen Hust: og Datter Anne [...] {3}
Jens Laues og Hu 2
Christen Nielssen og H i Østerh 2
Christen Anderss: og H i Gskud 2
Jens Anderss og H den Ældste 2
Christen Christensen og H 2
Christen Thomassen og H 2
Søren Leerager og H 2
Thomas Christensen og H 2
Peder Rasmussen og H 2
Jens Morthenss: og Anders Riis 2
Jørgen Anderssen og H 2
Peder Jenss: Hust: og Søn Anders 3
Peder Christensen og H 2
Rasmus Ladsen og H 2
Søren Thomassen 1
Christen Jenss: hos Chri: Trov: 1
Jens Anderssens Datt: Maren 1
Søren Leeragers Datt: Mette 1
L. Lauessens Pige Magrethe 1
Jørgen Jensen og H 2

18.11.1759
23die Søndag efter Trint: Mads Sørensens Svend og Datter 2
Jens Andersen Giufschud {1}

Folioside 16 (FS opslag 13, højre)
09.12.1759
2den Søndag i Advendt Jordet Christen Andersens lidet Barn.
Kommenteret Version #6180

Folioside 22b (FS opslag 20, venstre)
16.12.1759
3die Søndag i Advent:
Laues Lauessen og H 2

1760
1760
Folioside 16 (FS opslag 13, højre)
01.01.1760
Nytaarsdag var af Giufschud Laues Lauessens Datter Karen i Kirke baaren af P. Hansens kone i Bierl : Faderne vare Peder Christensen Jørgen Andersen Ander[.] Skræder Mads Sørensens Datter Laues Dyres Datter alle af Giufschud.
Kommenteret Version #2230

20.01.1760
2den Søndag efter H: 3 kongersdag var af Riis Jens Giufschud. Søn Anders i kirke , baaren af en Pige navnl: Johanne PedersD . af Ris Faderne vare Søren Leerager Jens Morthensen Jørgen Andersen Jens Lauessens kone Peder Andersens [kone alle af Riis.]
Kommenteret Version #2231

Folioside 22b (FS opslag 20, venstre)
17.02.1760
Fastelavens Søndag Co͞municerede
Povel Andersen og H i Harr {2}

Folioside 11 (FS opslag 9, højre)
09.03.1760
3die Søndag i Faste var af Haresøe Povel Andersens Søn Jens i kirke baaren af Christen Christensens kone i Gskud Faderne Chris: Chrestensen Niels Povels: Claues Pedersen Grauer Andersens kone Iver Andersen af Harresøe.
Kommenteret Version #2232

Folioside 22b (FS opslag 20, venstre)
16.03.1760
Midfaste Søndag
Mads Sørenss: H: og Datt. 3
Hans Nielsen og H 2
Christen Christensen og H 2
Niels Povelsen og H 2
Claues Pedersen og H 2
Anders Skræder 1
Dend Gl: Mand af Østerhoed 1

27.04.1760
3die Søndag efter Paas{..}:
Christen Trovelsen og H {2}
Jens Harresøe og H {2}
Laues Dyre og H {2}
Laues Christensen og H {2}
Peder Andersen H. og Datter {3}
Anders Hyrde og H {2}
Gravers Andersen og H {2}
Jens Andersen Riis og H {2}
Folioside 23 (FS opslag 20, højre)
Jørgen Jensen og H {2}
Anders Riis og Jens Morthensen 2
Søren Madsen og H: Christen Thomasen og H 4
Thomas Christensen og H Jørgen Andersen og H 4
Christen Andersen og H Jens Lauesen og H 4
Christen Graversen og H Peder Christensen og H 4
Rasmus Ladsen og H 2
Anne Barbara And: Jenssens enke 2
Maren Andersd: og Anne Elis. Lauesd: 2
Jørgen Andersens Pige 1
Jver Andersen Christen Thomass: Søn 2
Søren Leeragers Sv: P: Pedersen 1
Søren Christensen 1
Povel Andersens Datt_ 1
Laues Lauess: Pige 1
Hans Birkebæk H: og Moder 3
Niels Jensen og Søn 2
Jens Giufschud og 2
Christen Nielsen og H 2

Folioside 23 (FS opslag 20, højre)
24.06.1760
St: Hansdag
Peder Jensen Hust: og Søn 3
Anne Marie Ibid: 1
Povel Andersen og H 2
Laues Lauesen og H 2
Søren Pederss: Hust. og Datter 3
Peder Rasmussen og H: 2
Christen Jensen Niels Nielssen 2
Mads Thomassen Peder Christensen 2
Peder Jenss: og Søster i Harrs: 2
Søren [Johanesen] og Hans Jverssen 2

Folioside 16 (FS opslag 13, højre)
24.07.1760
d 24 July J: Anders Leeragers Enke.
Kommenteret Version #6181

17.08.1760
Sønd: d 17 Augusti J. L. Lauerssens liden Datter,
Kommenteret Version #6182

Folioside 23 (FS opslag 20, højre)
07.09.1760
14de Søndag efter Trinit:
Christen Trovelsen og H 2
Christen Graversen og H 2
Christen Andersens: 2de Søn: Anders og Søren {2}
Christen Hos Jørgen Michelssen i Hr: 1

Folioside 11 (FS opslag 9, højre)
29.09.1760
Michelsdag var Christen Grauessens Datter Karen i Kirke og Døede sa͞me afften.
Kommenteret Version #2233

03.10.1760
Fredagen d 3die Oct: Var af Guifschud Christen Trovelssens Datter Maren i Kirke . baaren af Laues Dyres kone ibid: faderne vare Laues Dÿre Peder Rasmussen Christen Andersen Mads Sørensen[.] Datter Peder Christensen alle af G:
Kommenteret Version #2234

Folioside 23 (FS opslag 20, højre)
05.10.1760
18de Søndag efter Trinit:
Laues Lauessen og H 2
Peder Jensen 1
den Gl: Koene i Birkebæk 1
Jørgen Andersens Svend 1
Jens Jverssen 1
Magrethe Nielssdatter 1
Folioside 23b (FS opslag 21, venstre)
Christen Nielssen og H 2
Jens Giufschud og H 2
Jens Lauessen og H 2
Søren Madsen og H 2
Anne Povelsdatter 1
Anders Skræder 1
Hans Nielssen og H 2
Graues i Lund og H 2
Jørgen Anderss: og H: 2
Niels Jenss: og [So] Graues. 2
Povel Pedersen 1

Folioside 16 (FS opslag 13, højre)
05.10.1760
18de Sønd: efter Trin: J: Chresten Grauessens Barn.
Kommenteret Version #6183

13.10.1760
Fredagen d 3 Oct: J: Christen Trovelssens koene
Kommenteret Version #6184

Folioside 23b (FS opslag 21, venstre)
02.11.1760
22de Søndag efter Triniti: Co͞municerede
Christen Thomass: H. og Søn 3
Peder Rasmussen og H 2
Mads Thomassen 1
Rasmus Skoeleholder og H 2
Peder Anderss: Hust: og Datt_ 3
Laues Lauessen og H 2
Christen Christensen og H 2
Christen Andersen og H 2
Laues Jenssen og Hust: og Datt 3
Povel Andersen og H 2
Jørgen Jenssen og H 2
Jens Andersen Hustr: Fader og Datter 4
Mads Sørenss Hust: og Datt 3
Niels Nielss: Soldat 1
Jens Harresøe Hustr: og 2de Børn og Sv: P: Chr: {5}
Søren Pedersens Enke 1
Laues Dyre Hust: og Datt 3
Thomas Christensen og H: 2
Jens Morthensen 1
Claues Peds: Hust: og Pige 3
Niels Povelssen og H 2
Anders Væver og H 2
Peder Christensen og H 2
Peder Jenssen H: og Søn 3
Hans i Birkebæk og H. 2
Jens af Glund 1
Anders Jensens Enke 1
Christen Jensen 1

Folioside 16 (FS opslag 13, højre)
09.11.1760
23de Sønd: efter Trinit: J: Christen Trovelssens liden Datt_ 6 ug[..].
Kommenteret Version #6185

Folioside 23b (FS opslag 21, venstre)
23.11.1760
25de Søndag efter Trinit:
Søren Leeragger Hust. og Datter 3

1761
Ao 1761
Folioside 16 (FS opslag 13, højre)
17.01.1761
Søndag Septuagesima d 17 Januarÿ var Christen Nielssens Søn Jens af Østerhoed i Kir[.] baaren af Christan Mollers Koene af Scherhoed Faderne vare Jens Morthensen Jens Lauessen Anders Peders: af Leeager Peder Anderss: Datter Johanne Jens Giufschuds koene af Rii[.].
Kommenteret Version #2235

Folioside 16 (FS opslag 13, højre)
01.02.1761
Laues Christensen af Giufschud
Kommenteret Version #6186

01.02.1761
Karen Andersdatter ibid:
Kommenteret Version #6187

Folioside 23b (FS opslag 21, venstre)
11.02.1761
2den Onsdag i Faste Comunicerede
Jørgen Andersen og Hu Gskud 2
Peder Styvels Hustr: 1

Folioside 11 (FS opslag 9, højre)
22.02.1761
3die Søndag af Faste var Jens Lauessens Søn Christen af Riis i Kirke, Baaren af Christen Trovelsens Fæstemøe af Gskud. Faderne vare Laues Jenssen Jens Morthensen Jørgen Jensen Peder Andersens Datter og Jens Gskuds koene alle af Riis.
Kommenteret Version #2236

22.02.1761
Sammedag var Jørgen Andersens Datter Johanne af Giufschud i Kirke , Baaren af Niels Jenssens koene fra Trimhuus Faderne vare Niels Jensen Christen Thomassen Peder Rasmussen Peder Christensen koene og Mads Sørensens Datter alle af Giufschud.
Kommenteret Version #2237

Folioside 23b (FS opslag 21, venstre)
08.03.1761
5te Søndag I Faste
Povel Andersen og H 2
Peder Styvels Hustr:Anders Væver og H 2
Christen Graversen og H 2
Niels Nielssen 1

08.03.1761
Folioside 11b (FS opslag 10, venstre)
5te Søndag i Faste var et uægte barn af Giufschud i Kirke Moderens Navn var Maren Nielsdatter, barnet Blev Døbt og i Daaben kaldet Anne baaren af Povel Andersens Koene i Harres[..] udlagt til Barnets Fader en karl udi Seest Navnl: Mads.
Kommenteret Version #2238

Folioside 23b (FS opslag 21, venstre)
12.04.1761
3die Søndag efter Paask{.}
Claues Pedersen og H 2
Niels Povelsen 1
Laues Lauessen H. og Sv: 3
Laues Christensen og H 2
Laues Dyre og Datter 3
Anders Riis 1
Mads Sørensen H. og Datter 3
Laues Syndegaar og H 2
Grauers og H 2
Jens Harresøe H. og Datter 3
Peder Møller hos J: Harres. 1
Anne Povelsdatter 1
Christen Thomassen H og Søn 3
Povel Pedersen 1
Anders Jensens Enke og Datter Maren 2
Jens Jversen 1
Christen Christensen og H 2
Hans Jenssen og H i lund 2
Christen Anderssen H. og Søn 3
Jørgen Andersen Sneker 1
Søren Madsen og H 2

Folioside 23b (FS opslag 21, venstre)
26.04.1761
5die Søndag efter Paaske
Peder Jensen i Harresøe 1
Jens Morthensen 1
Jens Andersen H: og Dattr 3
Peder Andersen H. og Datt {3}
Jørgen Jenssen og H {2}
Jens Anderss: Væstergrd og H {2}
Peder Jenssen og H og Sø{.} {3}
Søren Pedersen E: og Datter {2}
Søren Christensen af Gskud {1}
Peder Rasmussen og H {2}
Anders Skræder og Moder 2
Thomas Christensen og H 2
Hans Pedersen og H 2
Niels Andersen 1
Folioside 24 (FS opslag 21, højre)
Jens Lauess: Hustru og Søster 3
Peder Christensen 2
Jørgen Ladsen 1

Folioside 11b (FS opslag 10, venstre)
11.05.1761
2den Pintsedag var af Giufschud Peder Christensens Søn Christen i Kirke baaren af Mads Sørenss: Koenes søster ibid: Faderne vare Peder Møller af Haresøe. Søren Christens. af Gskud Anders Vævers koene Rasm[..] Ladsens koene Mads Sorensens Datter alle af Gskud. —
Kommenteret Version #2239

23.08.1761
14de Søndag efter Trinitates var af Gskud Laues Lauessens Datter Maren i Kirke baren af Søren Madsens koene Faderne vare Christen Christensen Anders Skræder Chresten Andersen Rasm: Skoelholders koene og L: Lauessens Pige.
Kommenteret Version #2240

04.10.1761
Søndagen efter Mickelsdag var af Leerager Søren Pedersens Søn Joha͞nes i Kirke baaren af Laues Møllers Koene i Qvagt Mølle Faderne vare Peder Jensen Jens Morthens[.] Laus Syndgrd Peder Andersens Datter og Jens Guifskud koene alle af Riis.
Kommenteret Version #2241

Folioside 24 (FS opslag 21, højre)
18.10.1761
22die Søndag
Anders Riis 2
Jens Anderssen H 2
Søren Madsen og H 2
Anders Jensens Enke 1
Karen Andersd 1
Jens Christensen og H 2
Anne Andersd 1
Anne Barbara 1
Mads Thomassen 1
Thomas Christensen H 2
Jens Jversen 1
Anne Marie Povelsd 1
Peder Møller 1

25.10.1761
23die Søndag
Anne og Karen Jensd og moder 3
Graues og H 2
Christen Thomass: og H og S: 3
Povel Andersen og H 2
Jens Lauess og H 2
Claues Hust og Pige 3
Jens Andersen og H 2
Jens Morthenss 1
Peder Anderssen H og D. 3
Peder Rasmussen og 2de Børn 4
Peder Jenss: H og Søn 3
Gl: Niels Jenss: og Søn Jens 2

08.11.1761
25die Søndag eftr. Trinit
Christen Troelsen og H 2
Christen Andersen H. og 2de Sønner 4
Peder Jensen og H i Harres 2
Mads Sørenssen og H 2
Jørgen Jensen og H 2
Hans Peders og H 2
Hans i Lund og H 2
Rasm: Skoeleholdr [og] H 2
Peder Stÿvels Koene 1
Anders Sørenss 1
Christen Christensens Koene 1
Anne Else Lauesd 1
Karen Andersd af Riis 1
Mette Sørensd {1}

Folioside 11b (FS opslag 10, venstre)
29.11.1761
1ste Søndag i Advendt var Christen Graversens Søn Erich af Gifskudlund i Kirke baaren af Gl: Grauesses kone faderne vare Claues Pedersen Niels Povelssen Peder Jensen alle af Harresøe Hans Nielsen og koene af Gskudlund.
Kommenteret Version #2242

13.12.1761
3die Søndag J Advendt var Christen Trovelsens Datter i Kirke som nogle dage der efter Bortdøde.
Kommenteret Version #2243

1762
1762
Folioside 16 (FS opslag 13, højre)
10.01.1762
d 10 January Jordet Christen Trovelsens nye føde Datter af Gifschud.
Kommenteret Version #6188


Folioside 24 (FS opslag 21, højre)
24.01.1762
3die Søndag efter H. 3 Kongersdag Co͞municerede
Laues Jenssen og H 2
Peder Christensen og H 2
Hans Nielssen og H 2
Christen Grauessen og H 2
Thomas Hyrde og H. 2
Jens Giufschud og H. 2
Jørgen Andersen 1

Folioside 16 (FS opslag 13, højre)
30.01.1762
d 30 January Jordet Søren Pedersens Enke Anne Barbara 76 aar.
Kommenteret Version #6189

14.02.1762
Søndag Sexagesima Jordet Mads Sørensens Søn af Giufschud.
Kommenteret Version #6190

Folioside 24 (FS opslag 21, højre)
28.03.1762
5te Søndag i Faste
Povel Anderss: og H 2
Søren Madsen og H 2
Maren Pedersdat 1
Laues Lauessens Koene 1

Folioside 12 (FS opslag 10, højre)
28.03.1762
5te Søndag i Faste var af Giufscud Chresten Christensens Datter Anne Sophie i Kirke baaren af Christian koene af Hveisel Faderne vare Christian af Hveisel Christen Troelsen Christen Andersen Rasmus Skoele[..] koene og Peder Christensens koene alle af Giufschud.
Kommenteret Version #2244

Folioside 16 (FS opslag 13, højre)
10.04.1762
d 10 April Jordet Povels Dødføde Barn af Ha[...].
Kommenteret Version #6191
Kommenteret Version #2245

Folioside 24 (FS opslag 21, højre)
09.05.1762
4te Søndag efter Paaske
Graues Anderss. og H 2
Mads Sørenss og Svend 3
Christen Anderss: H og 2de Børn 4
Hans Pedersen og H 2
Jørgen Jenssen og H. 2
Peder Harresøe og H 2
Claues Pederss: H og Pige 3
Laues Terkelsen og H 2
Peder Anderss: H: og Datt: 3
Jens Mortenssen 1
Gl: Niels Jenssen og Søn 2
Anne Marie Povelsd: 1
Peder Stÿvels Koene 1
Peder Møller 1
Gl: Karen Lauesd: 1
Anne Olesdatt: 1
Anders Jenssens Enke 1
Jens Jversen 1
Anders Væver og H 2
Christen Tomsen H og Søn 3
Thomas Christensen H og Søn 3
Jens Lauritzen og H 2
Jørgen Anderssen 1
Niels Povelsen og H. 2

Folioside 24b (FS opslag 22, venstre)
06.06.1762
[Trinitates?] Søndag
[Jens] Andersen Hustr: og søster og Datter 4
Hans Nielsen og H i Lund 2
Peder Christensen og H 2

Folioside 12 (FS opslag 10, højre)
13.06.1762
Første Søndag efter Trinitates var af Riis Jens Giufschuds Datter {... tom plads ...} i Kirke baaren af Hans Søster Mette Andersdatter udi NyeKierke Præstegrd, faderne vare Laues Jensen Jens Andersen Jens Morthensen Peder Andersens Datter Jens Lauessens Koene alle af Riis.
Kommenteret Version #2246

20.06.1762
2den Søndag efter Tinitates var Giufschud Lund Hans Nielssens Søn Graues i Kirke baaren af Søren Knudes koene af Sandvad Faderne vare Laues Christensen ibid. Jens Christensen af Harresøe Jens Nielsen af lund Povels og Clauesses koene af Harresøe.
Kommenteret Version #2247

Folioside 24b (FS opslag 22, venstre)
11.07.1762
5te Søndag efter Trinitates
Niels Povelsens Pige Anne 1
Peder Jensen Hust: og Søn 3
Søren Pedersen H: og Datter 3
Christen Nielssen og H i [Østerh] 2
Laues Jensen og H 2
Peder Rasmussen og H 2
Christen Christensen og H 2
Jørgen Andersen og H 2
Jens Harresøe og H 2
Rasmus Skoeleholder H 2
Anne Povelsdatt. 1
Anne Elis Lauesd: 1
Christen Grauessen og H. 2
Jens Giufschud og H 2

Folioside 12 (FS opslag 10, højre)
15.08.1762
10de Søndag efter Trinit: var af Harresøe Peder Jensens Søn Jens i Kirke baren af Hans koenes Søster af Kollerup Præstegrd, faderne vare Søren Knude Laues Christensen af Sandv: og Hans Møller af Ildved; Povels Datter og Clauesses koene begge af Harresøe.
Kommenteret Version #2248

Folioside 24b (FS opslag 22, venstre)
17.10.1762
19de Søndag efter Trin:
Povel Andersen og H 2
Datter og Sv: Jens 2
Peder Stÿvels Koene 1
Niels Povelsens Pige Anne 1
Niels Povelsen og H 2
Gl: Karen Lauesdat: 1
Laues Syndegrds Datter Anne Marie Lauesd: 1
Jens Anderss: H og Datter 3
Peder Anderss: H og Datt 3
Peder Jenss: H: og 2de Børn 4
Grauesses Datt: Berthe 1
Peder Christensen og H 2
Søren Madsen og H 2
Peder Jenss: og H: i Harrs 2
Christen Thomass: H: og Datter 3
Claues Pedersen og H 2
Jens Jensen hos M: Sørensen 1
______
33.

14.11.1762
23de Søndag efter Trini: Co͞municerede
Hans Pedersen og H 2
Christen Nielsen og H 2
Jens Jversen 1
Jens Morthensen og Datt 2
Jens Lauessen og H 2
Laues Jensen H: og Søn 3
Jørgen Jensen og H 2
Anders Riis 1
Jens Vestergaard og H 2
Graues Andersen 1
Peder Rasmussen H: og Datt 3
Povel Pedersen 1
Christen Jenssen 1
Anne Olesdatter 1
Lauritz Dyre H: og 2de Børn 4
Thomas Christensen Hust: og Søn Mads 3
Anders Væver Hustr. og 2de Børn Jørgen og Niels 4
Jørgen Andersen og H 2
Christen Troelsen og H 2
Niels Nielssen [Grau.] 1
Søren Pedersen og H 2
Rasmus Ladsen og H 2
______
46

Folioside 24b (FS opslag 22, venstre)
28.11.1762
Første Søndag i Advend
Mads Sørensen H: og 2de Børn 4
Laues Lauessen og H 2
Jens Harresøe og H 2
Christen Christensen og H 2
Søren Christensen 1

Folioside 16 (FS opslag 13, højre)
30.11.1762
d 30 Novembr: Jordet Hans Nielssens koene Maren Grauesdatter af Gskudlund 26.
Kommenteret Version #6192

12.12.1762
3die Søndag i Advendt . Berthe Grauesdatter af Gskudlund.
Kommenteret Version #6193

1763
Ao 1763
Folioside 16 (FS opslag 13, højre)
25.01.1763
d 25 Januarÿ Jordet af Gskudlund Christen Andersens Hust: 49 aar gl:
Kommenteret Version #6194

Folioside 12 (FS opslag 10, højre)
27.02.1763
2den Søndag i Faste var af Giufschud Jørgen Andersens Datter Anne Marie i Kirke , Baaren af Else Sørensdatter af Minstrup Faderne vare Rasmus Skoeleholder Christen Troelsen Christen Thomasen Peder Christensens koene Laues Lauessens koene alle af Giufschud.
Kommenteret Version #2249

06.03.1763
Folioside 12b (FS opslag 11, venstre)
3die Søndag i Faste Var af Riis Jens Lauritzens Søn Lads i Kirke . Baaren af Johanne Lauesdatter udi Præsteg[..] Faderne vare. Laues Jensen Jens Morthensen Peder Andersen Jens Giufschuds koene, Søren Pedersens koene alle fra over Sognet.
Kommenteret Version #2250

Folioside 24b (FS opslag 22, venstre)
06.03.1763
3die Søndag i Faste Co͞municered{.}
Anders Jensen og H 2
Hans Pedersen og H 2

Folioside 16 (FS opslag 13, højre)
09.03.1763
Onsdagen d 9 Martÿ Jordet af Giufschud Rasmus Skoeleholders Datter Karen.
Kommenteret Version #6195

31.03.1763
Skiærtorsdag Jordet Kej Hyrdes Koene.
Kommenteret Version #6196

Folioside 12 (FS opslag 10, højre)
04.04.1763
2den Paaskedag var Hans Pedersens Datter, Maren af Birkebæk i Kirke baaren af Niels Pedersens Koene af Nørschov, og fulte med Hans Sørenssens koene ibid: Testes Peder Pedersen af Smedstrup Niels Pedersen af Nørschouv Hans Christensen ibid:
Kommenteret Version #2251

Folioside 24b (FS opslag 22, venstre)
05.04.1763
3die Paaskedag,
Claues i Harresøe og H 2
Jørgen Snediker 1
Karen Lauesdatter 1
Jens Jversen 1

Folioside 16 (FS opslag 13, højre)
05.04.1763
3die Paaskedag J: Christen Chrestensens barn af Gskud.
Kommenteret Version #6197

10.04.1763
Første Søndag efter Paaske Jordet Jørgen Jensen af Riis.
Kommenteret Version #6198

29.04.1763
Bededagen Jordet Thomas Christensen.
Kommenteret Version #6199

Folioside 12 (FS opslag 10, højre)
29.04.1763
Bededagen var af Harresøe Povel Andersens Søn Hans i Kirke , baaren af Jens Nielsens Hustr: af Schovbølling Faderne vare Jens Nielssen ibid: Niels Povelsen, Claues Pedersen og hust Hans Nielssen Peder Jenssens koene alle af Harresøe. —
Kommenteret Version #2252