Ejstrup Kommenteret Kirkebog 
Begravede alle 1658 - 1820
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Ejstrup kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Dvs. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter navnet står den best skønnede alder (Ald.). 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for afvigelser op til 8 år, sjældent mere.
Dernæst Født (egentlig døbt), som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45 som er 45.00 til 45.11 måneder), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
Ejstrup kirkebog før 1814 eksisterede i 1830, for ved konfirmationer angives dåbsdato udfra den gamle kirkebog. Brændt efter 1830 engang.
En linje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   1774.11.27 Dødfødt, , Lundfod, Knud Thomsen, Inger Pedersdatter

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   1774.12.25 Sidsel Sørensdatter, Flø, Søren Sørensen, Mette Pedersdatter

Født bruges her for døbe dato eller år.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 6001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den døde
Nr.DatoNavnEfternavnStedAld.KB alderFødtFamilieKirkebogstekst
60xx..      {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'dd xxx begravet.'}
60xx1658.07.01Laurids Sørensen Hvillum- Sønder     {REKONSTRUKTION: fra tingbogen: '1658c begravet Laurids Sørensen af Sønder Hvillum.'}
NOTITS: Vrads Herreds Tingbog 9. okt. 1661: "Niels Mogensen bor på tredje år i den halve øde gård i Sønder Hvillum, som Laurids Sørensen fradøde, da hans egen gård i Nørre Hvillum var afbrændt af krigsfolkene med tilladelse fra ridefogeden på Silkeborg, men havde ikke fået fæstebrev herpå. Han har løbende betalt alle afgifter, gjort ægt og arbejde og forbedret sin gård."
60xx1746.09.21Niels Iversen Ejstrup By     KONE: Margrethe Larsdatter, Ejstrup By, Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. den 21. september 1746 begravet Niels Iversen af Ejstrup By.'}
NOTITS: Skiftet efter Niels Iversen er del af skiftet efter birkedommer Paaske i Hastrup Mølle †1753. Skiftet efter Niels Iversen var ikke blevet afsluttet og blev derfor skrevet ind i Paaske skiftet. Skiftet efter Niels Iversen begyndes den 17. okt 1746 antaget som 30 dage efter døden.
60xx1752.07.01Jens Andersen Harrild- Over     KONE: Anne Christensdatter, Harrild- Over, Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra jordebøger og sønner: 'Ca. 1752 begravet Jens Andersen af Over Harrild.'}
NOTITS: Christen Jensen i Nørre Askær, Brande *1751c Over Harrild er ud fra dåb #2047 i Brande søn af Jens Andersen, der ses i et Hastrup pantebrev af 1741 i Over Harrild. I 1755 ses Hans Nielsen, gift med enken, i et Hastrup pantebrev på samme hartkorn. Hans Nielsens søn Jens Hansen er *1753c i Over Harrild. Altså må Jens Andersen være død ca. 1752.
60xx1758.07.09Helvig Sofie Christensdatter Sinding Ejstrup By 42.09  1715.08.18  MAND: Jens Madsen Lindet, Ejstrup By, Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 9. juli 1758 begravet skoleholder Jens Madsen Linnets kone Helvig Sofie Christensdatter Sinding i Ejstrup Skole.'}
NOTITS: Skifte Vrads Gejstlig: "115 Helvig Sofie Sinding i Ejstrup Skole. 5.8.1758, fol.102. E: Jens Madsen Lindet, skoleholder i Ejstrup.. ..." Hun er datter af præsten i Vorde, Fiskbæk og Romlund Christen Peder Sinding *1670 †1720. Fødselsår se Nygaards Sedler.
60xx1781.07.01Kirsten Mikkelsdatter Harrild- Over 28c  1753.01.21  MAND: Jonas Eriksen, Harrild- Over, Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra vielse i Arnborg og Jonas næste vielse: 'I 1781 begravet Jonas Eriksens 2. kone Kirsten Mikkelsdatter i Over Harrild 28c aar gammel.'}
NOTITS: Gift 1780.07.04 i Arnborg, Jonas Eriksen gift næste gang 1781.09.30 i Brande med næste kone Anne Pedersdatter.
60xx1793.04.30Jens Madsen Lindet Ejstrup By 81c  1712c  KONE: Margrethe Andersdatter, Ejstrup By, Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 30. april 1793 begravet Jens Madsen Linnet i Ejstrup Skole.'}
NOTITS: Skifte Vrads Gejstlig: "143 Jens Madsen Lindet, skoleholder i Nørre Snede og Ejstrup, der døde 26.4.1793 i Ejstrup Skole. 29.4.1793, fol.92B. E: Margrethe [Andersdatter]. ..."
60011794.12.20Anne Pallesdatter Rønslunde 47c  1747c  MAND: Jens Jensen, Rønslunde, Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 20. dec. 1794 Jens Jensens kone Anne Pallesdatter i Rønslunde begravet.'}
NOTITS: Skifte: "16 Jens Jensen i Rønslunde. 16.1.1795, fol.23 ,27B. E: Anne Pallesdatter. LV: bror Oluf Pallesen i Mellem Harrild. B: Kirsten 15, Maren 12, Birthe 3. FM: farbror Peder Jensen i Rønslunde."
60011795.01.30Anne Lauridsdatter Gludsted- Nørre     MAND: Laurids Jensen, Gludsted- Nørre, Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 30. jan. 1795 Laurids Jensens kone Anne Lauridsdatter i Nørre Gludsted begravet.'}
NOTITS: Skifte: "18 Anne Lauridsdatter i Nørre Gludsted. 26.2.1795, fol.30B. E: Laurids Jensen. B: Johanne 2. FM: Niels Jensen i Sønder Kejlstrup." Hun formodes at være ung 25c år gammel. Laurids Jensen er 33c år gammel, ugift i FT 1787.
60021795.08.15Thomas Pedersen Gludsted- Sønder 46c  1749c  KONE: Maren Pedersdatter, Gludsted- Sønder, Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 15. aug. 1795 Thomas Pedersen i Sønder Gludsted begravet 46c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "27 Thomas Pedersen i Sønder Gludsted. 15.9.1795, fol.49. E: Maren Pedersdatter. LV: Niels Sørensen i Hold i Ikast sogn. B: Anne Cathrine g.m. Niels Torbensen i Sønder Gludsted."
60xx1796.10.30Bolette Nielsdatter Ejstrup By     MAND: Anders Møller, Ejstrup By, Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 30. okt. 1796 skoleholder Anders Møllers kone Bolette Nielsdatter i Ejstrup Skole begravet.'}
NOTITS: Skifte Vrads gejstlig: "147 Bolette Nielsdatter i Ejstrup Skolehus. 26.11.1796, fol.124B. E: Anders Møller, skoleholder. B: Marianne 6, Christine Nikoline 5, Niels Christian 4. FM: Mads {Sørensen} Bundgaard i Ejstrup."
60031797.10.30Torben Nielsen Gludsted- Nørre 48c  1749c  KONE: Karen Pedersdatter, Gludsted- Nørre, Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 30. okt. 1797 Torben Anne Lauridsdatter i Nørre Gludsted begravet 48c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "68 Torben Nielsen, der døde 26.10.1797 i Nørre Gludsted. 31.10.1797, fol.147. E: Karen Pedersdatter. B: Peder 24, Peder 22, Jens 20, Maren 18. FM: farbror Laurids Nielsen i Lille Tykskov. Første ægteskab med Maren Sørensdatter. B: Karen 31 g.m. Niels Andersen i Hatting, Niels 30 i Nørre Gludsted, Søren 28 i Bøgballehus i Øster Nykirke sogn." Alder fra FT 1787.
60xx1798.05.11Maren Pedersdatter Dyringhave 48c  1750c  MAND: Christen Jensen Svenstrup, Dyringhave, Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 11. maj 1798 begravet Maren Pedersdatter i Dyringhave, 48c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "81 Maren Pedersdatter på 30. dagen i Dyringhave. 7.6.1798, fol.164. E: Christen Jensen. B: Cathrine Marie g.m. Palle Jensen sst, Jens 24, Helvig Sofie 21, Peder 16. FM: Nis Jensen Fischer i Smedebæk Mølle." Alder fra FT 1787. Svenstrup fra skifte 13.08.1801 efter datteren Katrine Marie.
60041798.12.02Mette Mikkelsdatter Ejstrup By     MAND: Anders, Ejstrup By, Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Den 2. dec. 1798 afdøde Anders enke Mette Mikkelsdatter i Ejstrup By begravet.'}
NOTITS: Skifte: "93 Mette Mikkelsdatter , der døde 2.12.1798 i Ejstrup. 7.12.1798, fol.193B. Enke efter Anders. B: Peder, Mikkel på Ejstrup Mark, Peder i Boest, Karen g.m. Erik Christensen i Bjørnskov, Anne g.m. Christen Lauridsen i Hedegård." Ikke fundet i FT 1787.
60051800.01.24Peder Thomsen Fruergaard 58.01  1741.12.26  KONE: Johanne Christensdatter, Fruergaard, Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 24. jan. 1800 Peder Thomsen i Fruergaard begravet 58 aar gammel.'}
NOTITS: Født i Lind, Rind søn af Thomas Knudsen *1699c †1773.04.02 Lind og Ane Andersdatter *1707c- †1758+. Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet): "119 Peder Thomsen i Fruergård i Ejstrup sogn. 20.2.1800, fol.240B, 245B. E: Johanne Christensdatter. LV: Mads Christensen i Torup. B: Thomas 9, Anne Marie 7, Christen 5, Niels 3, Peder 14 dage. Første ægteskab med Maren Margrethe Lauridsdatter. B: Kirsten 22, Laurids 21. FM: Thomas Knudsen i Lind i Rind sogn." Han var gift 1. gang med Maren Margrethe Lauridsdatter. Alder fra FT 1787.
60xx1801.01.18Anne Kirstine Rasmusdatter Heedegaard     MAND: Anders Pedersen, Heedegaard, Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra Ejnar Bjerres Ejstrup Gaardhistori: 'Ca. 18. januar 1801 begravet Anders Pedersens kone Anne Kirstine Rasmusdatter af Heedegaard.'}
NOTITS: Her fra Ejnar Bjerre om Heedegaard. Vel gift 1795c, hun kunne være fra Vester Høgild i Rind *1778c (men ikke gift i Rind) eller fra Bukkær, Assing *1769c eller fra Uldum *1775c.
60xx1801.05.04Gertrud Jensdatter Hygild 66c  1735c  MAND: Thomas Thomsen, Hygild, Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Kort efter 4 maj 1801 Gertrud Jensdatter i Sønder Hygild begravet.'}
NOTITS: Skifte Brejl 148 Vrads Herred 1794-1808: "148 Thomas Thomsen, der døde 29.5.1801 og hustru Gertrud Jensdatter, der døde 4.5.1801 i Sønder Hygild. 15.6.1801, fol.304. B: Jens i Holsten, Thomas sst, Maren g.m. Frands Henrik Poulsen i Sønder Hygild." Alder fra FT 1801. Ses ikke FT 1787 i Ejstrup.
60xx1801.05.29Thomas Thomsen Hygild 70c  1731c  KONE: Gertrud Jensdatter, Hygild, Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Kort efter 29 maj 1801 Thomas Thomsen af Sønder Hygild begravet.'}
NOTITS: Skifte Brejl 148 Vrads Herred 1794-1808: "148 Thomas Thomsen, der døde 29.5.1801 og hustru Gertrud Jensdatter, der døde 4.5.1801 i Sønder Hygild. 15.6.1801, fol.304. B: Jens i Holsten, Thomas sst, Maren g.m. Frands Henrik Poulsen i Sønder Hygild." Beskrives i FT 1801 som Jordløs Huusmand. Alder fra FT 1801. Ses ikke FT 1787 i Ejstrup.
60xx1801.07.17Palle Jensen Dyringhave 48c    KONE: Katrine Marie Christensdatter, Dyringhave, Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 17. juli 1801 begravet Palle Jensen af Dyringhave, .'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "149 Palle Jensen på 30. dagen i Dyringhave. 13.8.1801, fol.307, 318B. E: Cathrine Marie Christensdatter. LV: Christen Jensen Svenstrup sst. B: Maren 5, Christen 2. FM: Mads Jensen i Vester Harrild." Alder 48c fra FT 1801, ud fra lægsrullen 1789 i Brande, som regnes for mindre pålidelig, ville han være 41c år gammel.
60061801.10.25Peder Andersen Ejstrup By 70c  1732c  KONE: Anne Madsdatter, Ejstrup By, Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Den 25. okt. 1801 Peder Andersen i Ejstrup By begravet 70c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte: "155 Peder Andersen, der døde 25.10.1801 i Ejstrup. 31.10.1801, fol.320B, 326B. E: Anne Madsdatter. LV: bror Christen Madsen i Hedegård. B: Anne 28, Kirsten 25 g.m. Christen Andersen i Ejstrup, Mads 19. Af første ægteskab B: Anders 40 sst, Birthe g.m. Christen Christensen Mose på Store Thorlund Mark, Johanne 34." Alder fra FT 1801.
60071802.06.15Christen Jensen Thorlund- Store 39c  1763c  KONE: Ellen Jensdatter, Thorlund- Store, Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Den 15. juni. 1802 Christen Jensen i Store Thorlund begravet 39c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte: "165 Christen Jensen på 30. dagen i Store Thorlund. 15.7.1802, fol.342B, 349B. E: Ellen Jensdatter. LV: Anders Møller, skoleholder i Ejstrup. B: Jens 9, Jens 7, Peder 5, Christen 3. Christen født den 11.8.1802. FM: farbrødre Villads Jensen i Højgaard i Give sogn, Anders Jensen i Store Thorlund." Kaldes i FT 1801 Christen Hansen i DDDs udlæste version - men der står eentydigt Christen Jensen.
60081802.07.01Christen Christensen Thorlund- Store 51c  1751c  KONE: Birte Pedersdatter, Thorlund Store (Mosehus), Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Omkring juli 1802 Christen Christensen i Mosehus Store Thorlund begravet.'}
NOTITS: Skifte (datoen tre år før lagt arbitrær midt i året nemlig 1. juli 1802): "24 Christen Christensen, der døde for 3 år siden i Mosehus på Store Thorlund Mark. 1.5.1805, fol.37B. E: Birthe Pedersdatter. LV: Jacob Pedersen i Store Thorlund. B: Peder 14, Christen 10, Karen 7, Kirsten 3. FM: morbror Anders Pedersen i Ejstrup." Alder fra FT 1801, han betegnes som Husmand med jord og Kildegraver.
60091802.10.19Else Marie Jensdatter Harrild- Vester 46.03  1756.07.21  MAND: Mads Jensen, Harrild- Vester, Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. den 19. okt. 1802 blev Mads Jensens kone Else Marie Jensdatter begravet 46 aar 3 maaneder gammel.'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "169 Else Marie Jensdatter på 30. dagen i Vester Harrild. 19.11.1802, fol.353B. E: Mads Jensen. B: Jens 25, Anne Kirstine 22, Abelone 16, Anne 9. FM: mosters mand Peder Mikkelsen i Kollund i Rind sogn." Else Marie er født i Kollund, Rind datter af Jens Lauridsen og Anne Jensdatter Skophus.
60101803.03.13Abelone Madsdatter Harrild- Vester 16.06  1786.09.03 FAR: Mads Jensen.MOR: Else Marie Jensdatter. {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca den 13. marts 1803 blev Abelone Madsdatter af Vester Harrild begravet 16 år og 6 måneder gammel.'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "175 Abelone Madsdatter, ugift i Vester Harrild i Ejstrup sogn. 13.4.1803 fol.368, 371. A: søskende Jens Madsen, Anne Kirstine Madsdatter, Anne Madsdatter. (Sml. lbnr.169)." Hun er født i Blæsbjerg, Brande sogn. Moderen døde et år før hende.
60111803.08.05Jens Sørensen Thorlund- Lille 72c  1731c  KONE: Maren Nielsdatter, Thorlund- Lille, Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 5. aug. 1803 begravet aftægtsmand Jens Sørensen af Lille Thorlund 72c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "2 Jens Sørensen i Lille Thorlund. 5.9.1803, fol.2B. E: Maren Nielsdatter. LV: Anders Møller, skoleholder i Ejstrup. B: Søren i Hundshoved, Peder i Sepstrup, [skifte 17.12.1799 lbnr.111]. 3B: Jens 10, Karen 8, Oluf 5, Jens i Bjerregård i Ejstrup sogn, Anne g.m. Christen Madsen i Krejbjerg, Mette Marie g.m. Christen Christensen i Hallundbæk, Anne Marie g.m. Niels Jensen i Vester Isen." Alder fra FT 1801.
60121804.06.24Peder Nielsen Brejl 34c  1770c  KONE: Johanne Nielsdatter, Brejl, Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Den 24. juni 1804 Peder Nielsen i Brejl begravet.'}
NOTITS: Skifte: "18 Peder Nielsen, der døde 24.6.1804 i Brejl. 28.8.1804, fol.21B. E: Johanne Nielsdatter. LV: Anders Møller, skoleholder i Ejstrup. B: Anne 6, Anne Marie 3. FM: farbror Christen Nielsen i Uhre i Brande sogn". Alder fra FT 1801.
60xx1805.01.31Anne Sørensdatter Rønslunde 60c  1755c  MAND: Niels Madsen, Rønslunde, Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra skiftet 1805.07.28: 'Sidst i januar 1805 blev Niels Madsens kone Anne Sørensdatter i Rønslunde begravet.'}
NOTITS: Alder fra FT 1787.
60xx1805.04.18Jens Jensen Bjerregaard 29c  1776c  KONE: Kirsten Nisdatter, Bjerregaard, Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. den 18. april 1805 begravet Jens Jensen i Bjerregaard, 29c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "31 Jens Jensen i Bjerregård. 18.5.1805, fol.44B. E: Kirsten Nisdatter. LV: Peder Pedersen i Usseltoft. B: Jens 7, Nis 6, Mette 4, Birthe Marie 2. FM: farbror Søren Jensen i Hundshoved." Alder fra FT 1801.
60131805.04.21Mads Jensen Harrild- Vester 60c  1745c  KONE: Else Marie Jensdatter, Harrild- Vester, Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. den 21. april 1805 blev Mads Jensen af Vester Harrild begravet 60c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "32 Mads Jensen i Vester Harrild i Ejstrup sogn. 21.5.1805, fol.45B, 93B. Enkemand efter [Else Marie Jensdatter, skifte 19.11.1802 lbnr.169]. B: Jens 27, Anne Kirstine 24, Abelone 18, Anne 12. FM: farbror Peder Jensen i Uhre, morbror [dvs. mosters mand] Peder Mikkelsen i Kollund i Rind sogn." Mad Jensen er født 1745c i Flø, Brande. Alder fra FT 1801 Vester Harrild.
60xx1805.08.27Johanne Pedersdatter Ejstrup By     MAND: Anders Pedersen, Ejstrup By, Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. den 27. august 1805 begravet Anders Pedersens kone Johanne Pedersdatter af Ejstrup By.'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "34 Johanne Pedersdatter i Ejstrup. 23.9.1805, fol.47B, 106B. E: Anders Pedersen. A: slegfredsøn Jens Pedersen 4. FM: Niels Pedersen i Hedegård, Oluf Christensen i Ejstrup." Anders Pedersen ses FT 1801 i Ejstrup By gift med Sidsel Marie Olesdatter *1750c.
60141805.10.20Anne Pedersdatter Gludsted- Nørre 57c  1748c  MAND: Bent Jensen, Gludsted- Nørre, Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 20. okt. 1805 Bent Jensens kone Anne Pedersdatter i Nørre Gludsted begravet 57c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "37 Anne Pedersdatter på Nørre Gludsted Mark. 16.11.1805, fol.51. E: Bent Jensen. B: Peder 16. FM: Thomas Nielsen i Nørre Gludsted."
60151805.11.19Søren Pedersen Hallundbæk 65c  1740c  KONE: Anne Pedersdatter, Hallundbæk, Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 19. nov. 1805 begravet Søren Pedersen af Hallundbæk 65c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "38 Søren Pedersen på 30. dag i Hallundbæk. 19.12.1805, fol.55. E: Anne Pedersdatter. LV: Mads Olufsen i Nørre Søby. B: Anne g.m. Laurids Jørgensen i Grøde, Anne Marie, Peder 38, Peder 27, Christen 25, Mette 18. FM: Peder Pedersen i Nørre Arreskov."
60161808.05.04Oluf Christensen Ejstrup By 36c  1772c  KONE: Mette Marie Christensdatter, Ejstrup By, Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 4. maj 1808 Oluf Christensen i Ejstrup By begravet 36c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte (datoen for begravelsen lagt 1 måned før skiftet): "90 Oluf Christensen på 30. dag i Ejstrup. 4.6.1808, fol.133, 145. E: Mette Marie Christensdatter. LV: Anders Møller, skoleholder i Ejstrup. B: Anne Johanne 14, Inger 12, Christen 10, Anne Marie 8, Mette 5, Christen 1. FM: farbror Laurids Christensen i Hjortsballe." Alder fra FT 1801.
60171808.10.03Anne Marie Sørensdatter Gludsted- Sønder 30c  1778c  MAND: Peder Torbensen den Yngre, Gludsted- Sønder, Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 3. okt. 1808 Peder Torbensen den Yngres kone Anne Marie Sørensdatter i Sønder Gludsted begravet 30c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "107 Anne Marie Sørensdatter, der døde 29.9.1808 i Sønder Gludsted. 13.12.1808, fol.165, 167. E: Peder Torbensen den yngre. B: Kirsten 7. FM: Jens Jensen på Gludsted Mark." Alder fra FT 1801.
60xx1808.10.06Christen Christensen Hvillum- Sønder 56c  1752c  KONE: Maren Christensdatter, Hvillum- Sønder, Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. den 6. okt. 1808 begravet Christen Christensen af Sønder Hvillum 56c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "100 7.11.1808, fol.151, 188. Christen Christensen, der døde 2.10.1808 og hustru Maren Christensdatter, der døde 8.10.1808 i Sønder Hvillum. B: Anne 30 g.m. Peder Jørgensen på Nørre Gludsted Mark, Anne Marie g.m. Peder Jensen i Nørre Kejlstrup, Christen, Anne 20, Christen 18. FM: farbror Mads Christensen i Hvillum, der døde, ved søn Søren Madsen sst." Alder fra FT 1787. Begravelsen lagt 4 dage efter dødsdato.
60xx1808.10.12Maren Christensdatter Hvillum- Sønder 56c  1752c  MAND: Christen Christensen, Hvillum- Sønder, Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. den 12. okt. 1808 begravet Christen Christensens kone Maren Christensdatter af Sønder Hvillum 56c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte: "100 7.11.1808, fol.151, 188. Christen Christensen, der døde 2.10.1808 og hustru Maren Christensdatter, der døde 8.10.1808 i Sønder Hvillum. B: Anne 30 g.m. Peder Jørgensen på Nørre Gludsted Mark, Anne Marie g.m. Peder Jensen i Nørre Kejlstrup, Christen, Anne 20, Christen 18. FM: farbror Mads Christensen i Hvillum, der døde, ved søn Søren Madsen sst." Alder fra FT 1787. Begravelsen lagt 4 dage efter dødsdato.
60181808.10.14Anne Jensdatter Hvillum-Sønder 31c  1777c  MAND: Søren Madsen, Hvillum- Sønder, Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 14. okt. 1808 begravet Søren Madsens kone Anne Jensdatter i Sønder Hvillum 31c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "99 7.11.1808, fol.150B, 160B. Anne Jensdatter, der døde 9.10.1808 i Sønder Hvillum. E: Søren Madsen. B: Karen 8, Mads 3. FM: morfar Jens Hansen i Øster Harrild {Ejstrup}." Alder fra 1. barn efter forældrenes bryllup i 1776 i Brande.
60xx1808.10.18Ellen Jensdatter Thorlund- Store   1770c  MAND: Peder Sørensen, Thorlund- Store, Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra skiftet 1808: 'Den 18 oktober døde Peder Sørensens kone i Store Thorlund Ellen Jensdatter og blev derefter begravet.'}
NOTITS: Begravelse sat til 4 dage efter dødsdato. SKIFTE: 101 Ellen Jensdatter, der døde 18.10.1808 i Store Thorlund. 21.11.1808, fol.152B, 161B. E: Peder Sørensen. B: Anne 4. FM: morbror Peder Jensen i Nørre Kejlstrup. Første ægteskab med [Christen Jensen i Store Thorlund, skifte 15.7.1802 lbnr.165]. B: Jens 15, Jens 14, Peder 11, Christen 7, Christen 6. FM: farbror Anders Jensen sst.
60xx1808.11.04Anne Marie Andersdatter Brejl- Ny     MAND: Knud Nielsen, Brejl- Ny, Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Knud Nielsens kone Anne Marie Andersdatter begravet 1808.11c.'}
NOTITS: Datoer omtrentlige 30 dage før skiftet 22 november 1808.
60191808.11.09Jonas Eriksen Harrild- Over 64c  1744c  KONE: Anne Pedersdatter, Harrild- Over (Tranholmgaard), Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. den 9. nov. 1808 blev Jonas Eriksen af Tranholmgaard, Over Harrild begravet 64c aar gammel .'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "137 Jonas Eriksen i Tranholmgård i Ejstrup sogn. 24.3.1810, fol.209. E: Anne Pedersdatter. LV: Palle Pedersen i Fasterholt. B: Kirsten, død, var g.m. Hans Christensen i Leret. 1B: Anne Johanne 6 uger, Maren g.m. Erik Pedersen i Hedegård, Anne Kirstine g.m. Christen Sørensen i Tranholmgård, Mette 18, Peder 14. Af første ægteskab B: Erik i Ejstrup, Søren i Fredericia, Jens i Nyborg, Oluf på Sjælland, Anne g.m. Søren Jensen i Hundshoved. (Skiftet begyndt 9.12.1808, B64-285 fol.135. lbnr.111)." Alder fra FT 1787.
60201808.11.13Anne Marie Hansdatter Gludsted- Mark 46c  1762c  MAND: Peder Jørgensen, Gludsted- Mark, Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 3. okt. 1808 Peder Jørgensens kone Anne Marie Hansdatter i Sønder Gludsted begravet 46c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "108 Anne Marie Hansdatter på Gludsted Mark. 13.12.1808, fol.166. E: Peder Jørgensen. B: Jørgen 18, Christen 15, Poul 12. FM: Jens Jensen sst.." Alder fra FT 1801.
60xx1808.11.14Mads Christensen Hvillum- Sønder 61c  1747c  KONE: Karen Sørensdatter, Hvillum- Sønder, Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra skiftet farbror Mads Christensen i Hvillum, der døde: 'I november 1808 begravet Mads Christensen i Sønder Hvillum 61c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte: "100 7.11.1808, fol.151, 188. Christen Christensen, der døde 2.10.1808 og hustru Maren Christensdatter, der døde 8.10.1808 i Sønder Hvillum. B: Anne 30 g.m. Peder Jørgensen på Nørre Gludsted Mark, Anne Marie g.m. Peder Jensen i Nørre Kejlstrup, Christen, Anne 20, Christen 18. FM: farbror Mads Christensen i Hvillum, der døde, ved søn Søren Madsen sst." Alder fra FT 1787. Den 7. november 1808 lever han endnu og nævnes som formynder, men er død direkte derefter.
60xx1809.04.15Jens Jensen Rønslunde 36c  1773c  KONE: Anne Marie Laursdatter, Rønslunde, Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra skiftet af 16.6.1809: 'Den 11 april 1809 døde Jens Jensen i Rønslunde og blev derefter begravet.'}
NOTITS: Begravelsesdato skønnet til 4 dage efter dødsdagen. Alder fra FT 1801 28.
60211811.03.08Karen Christensdatter Thorlund- Store 57c  1754c  MAND: Peder Madsen Smed, Thorlund- Store, Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 8. marts 1811 Oluf Christensen i Store Thorlund begravet 57c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte (datoen nogle dage lagt 8 dage før skiftet): "166 Karen Christensdatter, der døde for nogle dage siden i Store Thorlund. 16.3.1811, fol.249, 281B. E: Peder Madsen Smed. A: søskende Søren Christensen i Hedegård, Peder Christensen i Holbjerg på Fyn, Villads Christensen i Holmgård på Ejstrup Mark, [skifte 30.4.1807 lbnr.68]. ... etc ..."
60221811.05.11Anne Christensdatter Hvillum- Sønder 25c  1786c FAR: Christen Christensen.MOR: Maren Christensdatter. {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 11. maj 1811 begravet Anne Christensdatter i Sønder Hvillum.'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "180 Anne Christensdatter i Sønder Hvillum. 11.6.1811, fol.269, 278B. Skifte efter forældrene [Christen Christensen og Maren Christensdatter sst.] 7.8.1808 lbnr.100. A: søskende Anne Christensdatter, [skifte 17.3.1810 lbnr.142], var g.m. Peder Jørgensen i Gludsted. 1B: Anne 1, Anne Marie Christensdatter g.m. Peder Jensen i Kejlstrup, Christen Christensen på Sjælland, Christen Christensen 21." Alder fra FT 1787.
60xx1811.06.05Jens Pedersen Thorlund- Lille  75 1736c  KONE: Anne Eriksdatter, Thorlund- Lille, Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra skiftet efter Jens Pedersen 1811: 'Omkring den 5. Juni 1811 blev Jens Pedersen i Lille Thorlund begravet død den 31. juni.'}
NOTITS: Dødsdato i skiftet. Begravelses dagen arbitrær sat til fem dage efter døden. Skifte 1811 efter Jens Pedersen i Lille Thorlund.
60231812.01.01Anne Christensdatter Ejstrup Mark 75c  1737c  MAND: Peder Jørgensen, Ejstrup Mark, Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Omkring 1 januar 1812 Peder Jørgensens kone Anne Christensdatter i Ejstrup Mark (Heede) begravet 75c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "192 Anne Christensdatter på Ejstrup Mark. 30.1.1812, fol.289B, 324. E: Peder Jørgensen. Af første ægteskab B: Peder Nielsen Jelling i Horsens, Anne Nielsdatter. FM: Henrik Poulsen i Hygild." Hun var gift 1. gang med en Niels.
60xx1813.04.01Oluf Pallesen Harrild- Mellem 62c  1751c  KONE: Anne Andersdatter, Harrild- Mellem, Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. den 1. april 1813 begravet Oluf Pallesen af Mellem Harrild 62c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet): "238 Oluf Pallesen i Mellem Harrild. 28.4.1813, fol.336B, 350. E: Anne Andersdatter. LV: Erik Jonasen i Ejstrup. B: Anne Marie 2. FM: farbror Søren Pallesen i Store Nørlund." Begravelsen lagt 4 dage efter dødsdato.
60xx1813.06.01Anne Margrethe Nielsdatter Nygaard 33.00  1780.05.18 FAR: Niels Poulsen.MOR: Anne Cathrine Thomasdatter. {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Omkring 1 juni 1813 begravet Niels Poulsen og Anne Cathrine Thomasdatters datter Anne Margrethe Nielsdatter i Nygaard.'}
NOTITS: *1780.05.18 Skovsende, Sønder Omme †1813.06c (skifte) Nygaard, Ejstrup. Forældrene indsiddere i Nygaard i Ejstrup.
60xx1813.07.01Anne Cathrine Thomasdatter Nygaard   1746.12.11  MAND: Niels Poulsen, Nygaard, Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra skifte: '1813 mellem juli og december begravet Niels Poulsens kone Anne Cathrine Thomasdatter i Nygaard.'}
NOTITS: *1746.12.11 Gravel, Borris †1813 Nygaard Ejstrup. Niels Poulsen meddeler, da skiftet efter datteren sluttes i december 1813, at han ikke kan forsørge barnebarnet, da hans kone er død. Indirekte fremgår at hun har bekymret sig om barnebarnet, hvis moder døde i juni 1813. Hvis dette holder er hun død mellem juni og december 1813. "... den Afdødes (datteren Anne Margrethe Nielsdatter) barn som han nu formedelst hans Kones død og egen Fattigdom har maattet overgive til Sognet Fattigkommision for at faa opdraget ...". Dødsdato omtrentlig, kan være op til 6 måneder forkert.
60xx1813.11.11Johanne Eriksdatter Hygild 40c  1773c  MAND: Morten Pedersen, Hygild, Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. den 11 november 1813 begravet Johanne Eriksdatter af Hygild 40c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte: "267 Johanne Eriksdatter i Hygild. 29.11.1813, fol.380B. Enke efter [Morten Pedersen sst, skifte 7.1.1809 lbnr.109]. B: Karen 9, Anne Marie 7. FM: Erik Eriksen i Brande Harrild.." Begravelsen lagt 4 dage efter dødsdato.
60241813.05.25Mette Christensdatter Hvillum- Sønder 25c  1788c  MAND: Søren Madsen, Hvillum- Sønder, Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 25. maj 1813 begravet Søren Madsens kone Mette Christensdatter i Sønder Hvillum 25c aar gammel .'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "247 Mette Christensdatter i Sønder Hvillum. 25.6.1813, fol.344, 351. E: Søren Madsen. B: Christen 4, Anne 2, Jens 6 mdr. FM: morbror {moster Karen Christensdatters mand} Jens Pallesen i Hallundbæk."
62011814.01.02Margrethe Larsdatter Gludsted 24c 24 år 1789c FAR: Lars Jisen?.MOR: Anne Nielsdatter1. død d: 24 Decemb 1813, begravet d: 2 Januar 1814 Grethe Larsdatter Bondepige opholdende sig i Gludsted, 24 Aar.
NOTITS: Hun er født i Gludsted. Forældrenes navne fra FT 1801 Gludsted. Faderen husmand med jord.
62021814.01.02Jens Pedersen Ejstrup By 4c 4 år 1809c  1. død d: 27de Decembr 1813, begravet d: 2d Januar 1814 Jens Pedersen Bondedreng af Ejstrup Bye, 4 Aar.
62031814.01.08Inger Olesdatter Ejstrup By 58c 62 år 1756c  2. død d: 2 Januar 1814, begravet d: 8d Januar 1814 Inger Olesdatter Bondepige og Almisselem af Ejstrup Bye, 62 Aar.
NOTITS: Alder fra FT 1801, hvor hun er ved søster Sidsel Marie Olesdatter gift med Anders Pedersen i Ejstrup By.
62041814.01.23Ane Jensdatter Harrild- Vester 1.05c 2 år 1812.08c FAR: Jens Madsen.MOR: Inger Kirstine Christensdatter3. død d: 17 Januar, begravet d: 23d Januar Ane Jensdatter Bondepige fra Harild Bye, 2 Aar.
NOTITS: Der er ikke andre forældre i Harrild, der kan komme i betragtning. De får datteren Else Marie i august 1811, Ane regnet 12 måneder efter.
62051814.02.06Niels Poulsen Nygaard 74c 74 år 1740c  KONE: Anne Cathrine Thomasdatter, Nygaard, Ejstrup. 2. død d: 31 Januar 1814, begravet d: 6te Febr: Niels Poulsen, Bonde og Aftægtsmand af Nygaard Ejstrup sogn.
NOTITS: Ikke set i FT 1787 og FT 1801 i Ejstrup sogn. Skifte efter ham og konen Vrads Herreds Brejl #259.
62061814.02.27Mette Larsdatter Brejl Gludsted 69c 71 år 1745c  MAND: Christen, Ejstrup. 4. død 19 Februar, begravet d: 27 Febr: Mette Brejel Bondestand, Enke og Almisselem af Gludsted, 71 Aar.
NOTITS: Mette Larsdatter, 42 enke, ses som almisselem i Krejbjerg FT 1787 med datter Inger Christensdatter, 16. Mette har dermed været gift med en Christen NN. FT 1801 i jordløst hus i Ejstrup By. Alder fra FT 1787. Mette Brejl er formodentlig født i Brejl, Ejstrup.
62071814.04.03Jens Sørensen Hvillum  1 år 2 m. 1813.02.20c FAR: Søren Madsen.MOR: Mette Christensdatter3. død d: 23 marts, begravet d: 3de April Jens Sørensen, Bondedreng af Hvillum, 1 Aar og 2 Maaneder.
NOTITS: 2. kone.
62081814.04.24Søren Jensen Gludsted 0.01 2 dage 1814.04.20 FAR: Jens Jensen.MOR: Maren Sørensdatter4. død d: 22 April, begravet d: 24 April Søren Jensen, Bondebarn af Gludsted, 2 Dage gammel.
Dåb nr. 2203
62091814.05.22Sindahl Gotfredsen Ejstrup By 1.00c 1 år 1813.05c FAR: Gotfred.MOR: ? Andersdatter. MORS FAR: Anders Møller, Ejstrup By, Ejstrup. 5. død d: 18 Maj, begravet d: 22 Maj Sindahl Gotfredsen, Skoleholder {Anders} Møllers Datters Barn af Ejstrup, 1 Aar gl:
62101814.11.06Anne Margrethe Knudsdatter Brejl 0.04 3 m. 2 uger 1814.09.25 FAR: Knud Nielsen.MOR: Ester Pedersdatter5. død d: 1t Novembr, begravet d: 6t Novembr Anne Margrethe Knudsdatter Knud Nielsens BondeBarn fra Brejl, 3½ Maaned Gl:
NOTITS: Begravet tre en halv måned gammel. Bondebarn er et usædvanligt ord.
Dåb nr. 2212
62111815.01.22Jens Jensen den Ældre Nørlund- Store 75c 75 år 1740c  KONE: Anne Stephansdatter, Nørlund- Store, Ejstrup. 1. død d: 15 Januar, begravet d: 22 Januar Jens Jensen Bonde og Gaardmand store Nørlund, 75 Aar.
NOTITS: Alder passer med FT 1787.
62121815.02.12Jørgen Christian Poulsen Gludsted 31c 31 år 1784c FAR: Poul Jørgensen.MOR: Anne Sejersdatter. KONE: Mette Kirstine Henriksdatter, Gludsted, Ejstrup. 2. død d: 3 Februar, begravet d: 12 Februar Jørgen Christian Poulsen Bonde og Jordbruger i Gludsted, 31 Aar.
NOTITS: Ses i FT 1787 i Gludsted.
62131815.02.12Maren Sørensdatter Bjerregaard 51c 51 år 1764c  MAND: Mikkel Andersen, Bjerregaard, Ejstrup. 2. død d: 5t Febr, begravet d: 12 Febr Maren Sørensdatter Bonde og Gaarmand Mikel Andersens Hustrue i Bierregaard, 51 Aar.
NOTITS: FT 1801 i Ejstrup By.
62141815.02.12Ane Johanne Olesdatter Ejstrup By 20c 21 år 1795c FAR: Ole Christensen.MOR: Mette Marie Christensdatter1. 1815 død d: 2 Februar, begravet d: 12t Febr: Ane Johanne Olesdatter Bondepige af Ejstrup Bye, 21 Aar.
NOTITS: Alder og forældre fra FT 1801.
62151815.04.09Jens Christensen Harrild- Vester 23c 24 år 1792c FAR: Christen Jensen Hjøllund.MOR: Abelone Jensdatter3. død d: 30 Marts, begravet d: 9 April Jens Christensen Bondekarl fra Vester Harild, 24 Aar. Død af Steen [som erte] der, [førde] i hans [bl]omstrende Alder [faaet] saa stærk Overhaand, at den ej var at helbrede.
NOTITS: Ses i FT 1801 i Vester Harrild.
62161815.05.04Maren Sørensdatter Nørlund- Store 33c 36 år 1782c  MAND: Peder Mortensen, Nørlund- Store, Ejstrup. 3. død d: 26d April, begravet d: 4d Maj Maren Sørensdatter Bonde og Jndsidder Peder Mortensens Hustrue i store Nørlund, 36 Aar.
NOTITS: Hun var datter af Søren Pallesen og Maren Christensdatter i Nørlund. FT 1787 alder 5 er brugt.
62171815.05.28Mette Jørgensdatter Gludsted 0.02 7 uger 1815.04.11 FAR: Jørgen Christian Poulsen.MOR: Mette Kirstine Henriksdatter. 4. død d: 22 Maj, begravet d: 28d Maj Mette Jørgensdatter Enken Metthe Kirstine Hendrichsdatters Barn af Gludsted, 7 Uger gammel.
Dåb nr. 2221
62181815.06.25Lars Jensen Gludsted 53c 53 år 1762c  KONE: Anne Jensdatter, Gludsted, Ejstrup. 4. død d: 19 Junii, begravet d: 25 Junii Lars Jensen Bonde og Gaardmand i Gludsted Bye, 53 Aar Gl:
NOTITS: Ses FT 1787 og FT 1801. Alder passer med FT.
62191815.07.23Laust Pedersen Thorlund- Store  7 uger 1815.05.31 FAR: Peder Christensen.MOR: Maren Jakobsdatter5. død d: 19 Julii, begravet d: 23d Julii Laust Pedersen Gaardmand Peder Christensens Søn Store Tholund, 7 Uger gammel.
Dåb nr. 2227
62201815.11.19Karen Pedersdatter Gludsted 76c 77 år 1749c  MAND: Torben Nielsen, Gludsted, Ejstrup. 5. død d: 12t November, begravet d: 19de November Karen Pedersdatter Bondekone og Enke efter Torben Nielsen af Gludsted, 77e Aar.
NOTITS: Alder fra FT 1787 Gludsted.
62211816.03.10Maren Christensdatter Ejstrup By 33c 33 år 1783c FAR: Christen Sørensen Skytte.MOR: Karen Jensdatter. 1. død d: 28 Februar, begravet d: 10 Marts Maren Christensdatter Af Bondestand hos Jacob Christensen Holm Ejstrup {By}, 33 Aar, den meest vanføre Men [ven]skeskab[..]ing der kunde haus
NOTITS: Født i Mellem Harrild, Ejstrup. I FT 1801 er hun døv og sengeliggende i Mellem Harrild (kaldes Anne Marie). Karakteristikken af hende er svært læselig. Jakob Christensen Holm er gift med hendes søster Johanne.
62221816.06.02Kirsten Jensdatter Heedegaard 49c 51 år 1767c  MAND: Laurs Christensen, Heedegaard, Ejstrup. 2. død d: 26 Maj, begravet d: 2 Junii Kirsten Jensdatter. Aftætsmand og Bonde Laurts Christensens Hustrue i Heedegaard, 51 Aar.
NOTITS: Alder fra FT 1801 34 år ugift ved moderen i Rønslunde. Datter af Jens Pedersen og Kristen Andersdatter i Rønslunde. I FT 1801 er Laurs Christensen i Heedegaard gift med Inger Christensdatter.
62231816.07.28Christen Nielsen Harrild- Mellem 5c 5 år 1811c FAR: Niels Christensen.MOR: Ane Jensdatter1. død d: 24 Julii, begravet d: 28 Julii Christen Nielsen Gaardmand Niels Christensens Søn i Mellem Harrild, 5 Aar gl: druknede i Aaen ved Harild.
62241816.09.21Jens Pedersen Thorlund- Store  14 dage 1816.09.04c FAR: Peder Christensen.MOR: ? Peder Christensens 1. kone. 6. død 1[8?] Septbr, begravet d: 21 Septbr Jens Pedersen Gaardmand Peder Christensens nye fødte Søn i store Tholund. 14te Dage gammel.
NOTITS: Ikke set døbt i kirkebogen. Med 1. kone, 2. kone er Karen Sørensdatter *1800c.
Dåb nr. 2251
62251816.09.22Ole Peder Poulsen Tykskov- Lille  3 m. 2 uger 1816.06c FAR: Poul Olesen. 2. død 17d Septbr:, Begravet d: 22d Septbr Ole Peter Poulsen Gaardmand Poul Olesens Søn i Lille Tykskov, 3 Maander og 14d Dage gammel.
NOTITS: Ikke opført i kirkebogen under fødte.
Dåb nr. 2246
62261816.11.17Poul Jørgensen Gludsted 65c 74 år 1751c  KONE: Anne Sejersdatter, Gludsted, Ejstrup. 3. død d: 12 Novbr, begravet d: 17 Novemb Poul Jørgensen Bonde og Huusmand og Aftægtsmand i Gludsted, 74 Aar. Død af ulægelig kræft Svaghed.
NOTITS: Ses FT 1801 husmand med jord. Alder fra FT 1787, 36.
62271816.11.24Jens Villadsen Thorlund- Store 82c 82 år 1734c  KONE: Kirsten Christensdatter, Thorlund- Store, Ejstrup. 4. død d: 15 Novber, begravet d: 24 Novembr Jens Villadsen Bonde og Huusmand fra store Tholund Mark, 82 Aar.
NOTITS: Alder i FT 1787 passer.
62281816.12.08Lars Pedersen Ejstrup By 55c 55 år 1761c  5. død d: 28 Novbr, begravet d: 8d Decembr Lars Pedersen {Bonde} og Gaaardmand i Ejstrup {By}. 55 Aar.
NOTITS: Ikke set i FT 1801 eller FT 1787.
62291817.02.09Kirsten Jensdatter Nygaard 37c 38 år 1780c  MAND: Mads Pedersen, Nygaard, Ejstrup. 1. død 4. Febr., begravet d: 9 Februar Kirsten Jensdatter. Bonde og Gaardmand Mads Pedersens Hustrue af Nygrd, 38 Aar.
NOTITS: Alder fra FT 1801 i Nygaard.
62301817.03.16Margrethe Andersdatter Ejstrup By 78c 78 år 1739c  MAND: Jens Madsen Lindet, Esjtrup By, Ejstrup. 2. død d: 8. Marts, begravet d: 16 Marts Margrethe Andersdatter [Enke] efter afgangen Skolemester Jens Madsen Lindet, 78 Aar.
NOTITS: Ses FT 1787 i Ejstrup By. Alder passer.
62311817.03.30Ane Pedersdatter Rønslunde 1.09 1 år 9 m. 1815.07.05 FAR: Peder Madsen.MOR: Kirsten Jensdatter3. død d: 24 Marts, begravet d: 30 Marts Ane Pedersdatter Gaardmand Peder {Madsen} yngste datter {i Rønsl}unde, 1¾ Aar.
Dåb nr. 2230
62321817.04.27Karen Jensdatter Ejstrup Mark 76c 75 år 1741c  MAND: Christen Sørensen Skytte, Harrild- Mellem, Ejstrup. 4. død d: 20 April, begravet d: 27 April Karen Jensdatter Bonde og Aftægtrs Kone hos Jacob Christensen paa Ejstrup Mark, 75 Aar.
NOTITS: Dør ved datteren Johanne Christensdatter gift med Jakob Christensen Bjerre. Alder fra FT 1787.
62331817.05.02Anders Pedersen Dyringhave 1.09 1 år 9 m. 1815.07.18 FAR: Peder Hansen.MOR: Anne Marie Pedersdatter1. død d: 25 April, begravet d: 2d Mai Anders Pedersen Peder Hansens Søn af Døeringhave Bonde og Gaarbruger, 1¾ Aar.
Dåb nr. 2232
62341817.05.21Karen Pedersdatter Ejstrup By 68.04 68 år 4 m. 1739.01  MAND: Christen Sørensen, Ejstrup By (Storgaard), Ejstrup. 5. død d: 16 Mai, begravet d: 21 Mai Karen Pedersdatter Bonde og Gaardmand Christen Sørensens Hustrue af Storgaard i Eistrup Bye, 68 Aar og 4r Maaneder.
NOTITS: Alderen i FT 1787 passer.
62351817.07.10Kirsten Jørgensdatter Heedegaard  55 år 1762  MAND: Anders Pedersen, Heedegaard, Ejstrup. 6. død 4 julii, begravet d: 10 Juli Kirsten Jørgensdatter Bonde og Gaardmand Anders Pedersens Hustrue af Heedegaard, 55 Aar.
NOTITS: Hun var hans 2. kone. Ikke set i FT 1787 eller FT 1801.
62361817.09.12Jens Pedersen Thorlund- Store 0.01 1 dage 1817.08.07 FAR: Peder Christiansen.MOR: Maren Jakobsdatter. {REKONSTRUKTION: dåben: '9 d: 6t Septbr født og d: 7de døbt Jens Pedersen Forældre: Peder Christian og Hustrue Maren Jacobsdatter bønder og Gaardbrugere i store Tholund . - Barnet død en døgn efter Jnddaab .'}
Dåb nr. 2269
62371818.02.22Christen Larsen Heedegaard 0.01 9 dage 1818.02.10 FAR: Lars Christensen Hindskov.MOR: Johanne Jensdatter1. død d: 19 Febr:, begravet d: 22d Febr Christen Larsen Lars Christensens Hindskovs yngste Barn, Bonde og Jordbruger i Heedgd. 9 Dage gl:
NOTITS: Dåb er indført i kirkebogen.
Dåb nr. 2275
62381818.03.04Rasmus Nielsen Sig Thorlund- Store 52.09 52 år 9 m. 1765.05  2. død d: 22 Febr:, begravet d: 4d Marts Rasmus Nielsen Bonde og Aftægtsmand af Stedet Sig kaldet han store Tholund Mark, 52¾ Aar.
NOTITS: Sig eller Gammel Sig eller Bosig ligger i Rind sogn, ingen Rasmus der passer set der FT 1787 og FT 1801. Heller ikke i Ejstrup sogn.
62391818.03.29Ane Madsdatter Thorlund- Lille 41c 41 år 1777c  MAND: Erik Jensen, Thorlund- Lille, Ejstrup. 1. død d: 20 Marts, begravet d: 29d Marts Ane Madsdatter Bondekone, og Erik Jensens Hustrue, Bonde og gaardmand i Lille Tholund, 41: Aar. Døde i 13de Barselsseng uden at blive forløst, samt efter at have forhen født 10 Børn, der enten haue været dødfødte eller døde strax efter fødselen: en meget velskaffen kone.
NOTITS: Man kunne tænke, at præsten mente velskabt. I FT 1801 kaldes Erik Jensens kone Anne Nielsdatter, men det er en DDD fejludlæsning for Madsdatter. FT 1801 alder passer. Hun er født i Nørre Hvillum, Ejstrup datter af Mads Christensen og Johanne Pedersdatter.
62401818.04.19Karen Pedersdatter Ejstrup By 62c 63 år 1756c  MAND: Andreas Møller, Ejstrup. 2. død d: 11t April, begravet d: 19d April Karen Pedersdatter Skoleholder Andreas Møllers Hustru i Ejstrup {By}, 63 Aar.
NOTITS: Alder fra FT 1801.
62411818.05.17Anne Nielsdatter Gludsted 64c 71 år 1754c  MAND: Lars Jisen, Gludsted, Ejstrup. 3. død d: 9 Maj, begravet d: 17 Maj Anne NielsdatterAftægts Kone og enke af Lars J[e]sen i Gludsted 71d Aar.
NOTITS: FT 1801 47 år gammel, alder derfra. Mandens navn er vanskeligt, i FT 1801 Jisen, her nærmere Jesen eller Jasen.
62421818.05.22Maren Nielsdatter Thorlund- Lille 86c 87 år 1732c  MAND: Jens Sørensen, Thorlund- Lille, Ejstrup. 4. død d: 12 Maj, begravet d: 22 Maj Maren Nielsdatter Aftægts kone og Enke ef Jens Sørensen Lille Tholund, 87d Aar.
NOTITS: Alder fra FT 1787.
62431818.05.22Jens Sørensen Rønslunde 0.04 4 m. 1818.01.20 FAR: Søren Nielsen.MOR: Ane Kirstine Jensdatter. 3. død d: 16 Maj, begravet d: 22 Maj Jens Sørensen en Søn af Gaardmand Søren Nielsen Rønslunde, 4de Maaneder.
Dåb nr. 2277
62441818.06.21Karen Christensdatter Thorlund- Store 72c 72 år 1746c  MAND: Anders Nielsen, Ejstrup. 5. død d: 13 Junii, begravet d 21d Junii Karen Christensdatter Huusmand Anders Nielsens Hustrue i store Tholund og tillige Almisselem, 72d Aar.
NOTITS: Muligvis ikke fra Ejtrup, ikke fundet i FT 1787 eller FT 1801.
62451818.09.29Christen Nielsen Ejstrup By 35c 35 år 1783c  KONE: Mette Kirstine Andersdatter , Ejstrup. 4. død d: 9 Septbr, begravet d. 29 Septbr Christen Nielsen Bonde og Gaardmand i Ejstrup Bye, 35 Aar.
NOTITS: Er gift, konen bærer 1814, Mette Kirstine Andersdatter, navn ses i vielse 1819 #8126, hvor Søren Jørgensen gifter sig med enken efter Christen Nielsen.
62461818.10.20Christen Andersen Hvillum- Nørre 43c 44 år 1775c  KONE: Inger Madsdatter, Ejstrup. 5. død d: 6 Octobr, begravet d: 20d Octb: Christen Andersen Bonde og Gaardmand i Nørre Hvillum, 44de Aar.
NOTITS: Alder fra FT 1801.
62471818.11.08Søren Christensen Heedegaard 63c 63 år 1755c  KONE: Anne Madsdatter, Heedegaard, Ejstrup. 6. død d: 31t Octobr, begravet d: 8 Novbr Søren Christensen Bonde og Gaardmand i Heedegaard, 63 Aar.
NOTITS: Han er søn af Christen Lassen og Mette Villadsdatter, FT 1801.
62481819.03.07Inger Katrine Christensdatter Heedegaard 38c 43 år 1780c  MAND: Søren Christensen, Heedegaard, Ejstrup. 1. død d: 27 Februari, begravet d: 7 Marts Jnger Cathrine Christensdatter Huusmand Søren Christensens Hustrue i Heedegaard, 43 Aar.
NOTITS: Formodes at være den Inger Katrine Christensdatter der i FT 1801 bor i et jordløst hus i Ejstrup by med moderen Mette Lasdatter.
62491819.04.04Søren Pallesen Nørlund- Store 63c 63 år 1756c  KONE: Maren Jensdatter, Nørlund- Store, Ejstrup. 1. død d: 28 Marts, begrabet d: 4 April Søren Pallesen Bonde og Gaardmand i store Nørlund, 63 Aar. Denne meget reskafne mand kom meget pludselig af Dage ved en Mergel=Grav, hvilken han vilde betragte, men som strax skred og bragte ham ned i Graven hvor ungefær 6 Alen Vand. Synsforretningen blev optaget af S: T: fuldmægtig Bech paa Remme.
62501819.06.06Bendt Jensen Gludsted Mark 81 81 år 1738c  MAND: Anne Pedersdatter, Gludsted Mark, Ejstrup. 2. død d: 29 Maii, begravet d: 6t Junii Bendt Jensen Bonde og Boelsmand paa Gludsted Mark, 81 Aar.
62511819.07.21Mikkel Andersen Bjerregaard 52c 52 år 1767c  3. død d: 15 Juli, begravet d. 21 Juli Mikkel Andersen Bonde og Aftægtsmand i Bjerregaard, 52d Aar.
NOTITS: Den Mikkel Andersen der ses i Ejtrup FT 1801, ville være 63 år gammel i 1819, forskel for stor, tilsyneladende.
62521819.11.14Anne Nielsdatter Ejstrup By 57 57 år 1762c  MAND: Mads Sørensen, Ejstrup By (Bundgaard), Ejstrup. 2. død d 8 Novemb, begravet d: 14 Novembr Anne Nielsdatter Gaard mand Mads Sørensens Hustrue i Eistrup Bye, 57 Aar.
62531820.01.30Ane Marie Nielsdatter Heedegaard 32c 32 år 1787c FAR: Niels Pedersen.MOR: Sidsel Marie Martinisdatter. 1. død d: 13 Januar, begravet d: 30 Januar Ane Marie Nielsdatter Aftægtsmand Niels Pedersens Datter i Heedegaard, 32 Aar. Formedelst vinterens strenghed Maatte Liget Ligge inde over 14d Dage.
NOTITS: Alder fra FT 1801.
62541820.03.15Peder Torbensen den Yngre Gludsted 43c 45 år 1777c  1. død d: 6t Marts, begravet d. 15 Marts Peder Torbensen Junior Aftægtsmand i Gludsted af Jens J[en]sens Sted, 45 Aar.
NOTITS: Dette Jensen kan læses anderledes.
62551820.03.26Jørgen Pedersen Gludsted 29c 29 år 1791c FAR: Peder Jørgensen.MOR: Anne Marie Hansdatter2. død d: 16 Marts, begravet d: 26 Marts Jørgen Pedersen Boelsmand Peder Jørgensens Søn i Gludsted, 29 Aar.
62561820.04.03Anders Pedersen Heedegaard 62c 62 år 1758c  3. død d: 27 Marts, begrabet d: 3, April Anders Pedersen Aftægtsmand af Rasmus Andersen Gaard i Heedegaard, 62 Aar.
NOTITS: Alder passer med FT 1801.
62571820.05.16Maren Madsdatter Rønslunde 36c 36 år 1784c  MAND: Thomas Jensen, Rønslunde, Ejstrup. 2. død d: 10 Maj, begraget d: 16 Maii Maren Madsdatter Gaardmand Thomas Jensens Hustrue i Rønslunde, 36 Aar. Ved en ulykkelig opkommen Jldsvaade natten imellem 9 og 11te Maii forbrænt og døde nogle Timer efter.
NOTITS: FT 1801 vel tjenestepige i Heedegaard ved Laurs Christensen. Ikke set FT 1787.
62581820.05.28Søren Larsen Krejbjerg 0.01 14 dage 1820.05.09 FAR: Lars Jensen.MOR: Anne Nielsdatter4. død d: 20 Maj, begravet d: 28 Maj Søren Larsen Gaardmand Lars Jen[...] yngste søn {....}berg, 14ten Dage gl:
NOTITS: 11 dage gammel.
Dåb nr. 2314
62591820.07.30Ellen Kirstine Jensdatter Krejbjerg 24c 24 år 1796c FAR: Jens Christensen. 3. død d: 21 Julii, begravet d: 30 Julii Ellen Kirstine Jensdatter Huusmand Jens Christensens Datter af Kreiberg, 24 Aar.
NOTITS: Ikke set i FT 1801 i Ejstrup.