Sønder Omme Kommenteret Kirkebog 
Begravede alle 1685 - 1700
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Sønder Omme kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Dvs. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter navnet står den best skønnede alder (Ald.). 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for afvigelser op til 8 år, sjældent mere.
Dernæst Født (egentlig døbt), som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45 som er 45.00 til 45.11 måneder), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
DKB: Degnens Kirkebog 1691+. PKB: Præstens Kirkebog 1685+.
En linje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   1774.11.27 Dødfødt, , Lundfod, Knud Thomsen, Inger Pedersdatter

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   1774.12.25 Sidsel Sørensdatter, Flø, Søren Sørensen, Mette Pedersdatter

Født bruges her for døbe dato eller år.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 6001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den døde
Nr.DatoNavnEfternavnStedAld.KB alderFødtFamilieKirkebogstekst
60011685.12.09Anne Michelsdatter Bøvl     MAND: Lars Kær, Sønder Omme. Den 9. Decmb blef Anne Michelsd. som var Las Kiers hust[..] i Bøfvel begrafvet i Omme Kirchegaard.
60021685.12.13? Niels/en/datter Kirkeby 0.05  1685.07.26 FAR: Niels Pedersen Kirkeby.MOR: ? Niels Pedersens kone. d 13 Decmb Niels {Pedersen} Kirchebys Barn blef begrafvit i Omme Kirchegaard.
Dåb nr. 2002
60031685.12.20? Christens/en/datter Simmel    FAR: Christen Sørensen Simmel.MOR: Anne SørensdatterD. 20. Decmb. Christen {Sørensen} Simmels Barn blef begrafvet i Omme Kirchegaard.
NOTITS: Moderens navn fra præstens kirkebog 1693.
60041686.04.18Mette Pedersdatter Omvraa 0.01  1686.04.10 FAR: Peder Andersen.MOR: Inger Andersdatterd 18 Aprilis, blef Peder Andersøns barn i Omvraa, begrafvet, ved Nafn, Mette.
NOTITS: Ca. to uger gammel. Moderens navn fra præstens kirkebog 1692.
Dåb nr. 2008
60051686.04.22Maren Larsdatter Kærgaard    FAR: Lars Olufsen.MOR: ? Lars Olufsens kone. d. 22 Aprilis, blef Las Olufsøns barn i Kiær, ved nafn Maren Lasdatter i Omme Kirchegaard begrafvet.
60061686.05.05Anne Nielsdatter Omvraa    FAR: Niels Olufsen.MOR: ? Niels Olufsens kone. d 5 Maij blef Niels Olufsøns Barn i Omvraa, ved Nafn Anne Nielsdatter begravet i Omme Kirchegaard.
60071686.06.13Niels Brande Bøvl     Die Domin. 3 Penteco{..} blef Niels Brande i Bøfvel begrafvet i Omme Kirchegaard.
60081686.07.18Kirstine Pedersdatter Bøvl    FAR: Peder Lauridsen.MOR: Mette NielsdatterDmica. 7 post Trinit. blef Peder Lauritzsøns daatter af Bøfvel ved nafn Kirstine Pedersda. begravet i Omme Kirchegaard.
60091686.08.11? Niels/en/datter Baggesgaard    FAR: Niels Baggesgaard.MOR: ? Niels Baggesgaards kone. d 11 Augusti blef Niels Bagisgaards Barn begrafvet i Omme Kirchegaard.
60101686.10.08Maren Olesdatter Skovsende     MAND: Anders Skomager, Sønder Omme. Den 8 Octob. blef Maren Olesdatter Anders Skomagers Hustru af SkofsEnd begrafvet i Omme Kirchegaar[.].
60111686.10.17Inger Olesdatter Skovsende     MAND: Peder Christensen, Skovsende, Sønder Omme. Den 20 Trinit. som var den 17 Octob. blef Inger Olesd, Peder Christensøns Hustru af SkofsEnd begravit i Omme Kirchegaard.
60121686.10.31Maren Jespers Skovsende     D. 22 post Trinit. blef Maren Jespers af SkofsEnd begrafvt i Omme Kirchegaard.
NOTITS: Formodentlig ikke Jespersdatter, men en Jespers kone.
60131686.11.21Dødfødt Bøvl 0.00   FAR: Lars Olufsen Kær.MOR: MetteD. 25 post Trinit. blef Las {Olufsen} Kiers Barn begrafvit som var et drengebarn i Omme Kirchegaard.
NOTITS: Forældrene gift i juni 1686. Da degnen ellers sætter navne på børn antages her, at det drejer sig om et dødfødt barn.
Dåb nr. 1999
60141686.12.05Maren Olesdatter Kirkeby     MAND: Jens Pedersen den Ældre, Kirkeby, Sønder Omme. D. 2. Søndag i Advent blef Maren Olesdatter Jens pedersøns den Ældris Hustru i Kircheby begrafvet i Omme Kirchegaard.
60151687.01.12Dødfødt Hallundbæk 0.00   FAR: Christen Larsen.MOR: ? Christen Larsens kone. d. 12 januarij blef Christen Lassøns i Hallendbech Barn som var dødfød begrafvet i Omme Kircheg.
Dåb nr. 1998
60161687.01.23Dødfødt Stakroge 0.00   FAR: Niels Torbensen.MOR: Inger NielsdatterD. Septuagesim blef Niels Terbensøns barn i Stakrog, naunlig et drengebarn som var dødfød, begrafvet i Omme Kirchegaard.
NOTITS: Moderens navn i præstens kirkebog 1692.
Dåb nr. 1997
60171687.02.23Ingeborg Gregersdatter Skovsende     MAND: Mads Jensen, Skovsende, Sønder Omme. Den 23 februarij blef Jngeborg Gre[.]ersdaatter, Matz Jenssøns Hustru i SkofsEnd begrafvet i Omme Kirchegaard.
60181687.05.25Peder Jensen Kirkeby 0.11  1686.06.06 FAR: Jens Pedersen den Yngre.MOR: ? Jens Pedersens kone. Onsdagen d 25 Maij blef Peder Jens, som var Jens Pedersøn den yngris barn i Kircheby befrafvet i Omme Kirchegaard.
Dåb nr. 2011
60191687.12.20Johanne Christensdatter Bøvl 1.09  1686.04.18 FAR: Christen Pedersen.MOR: ? Christen Pedersens kone. D. 20 Decmb. blef Christen Pedersøns barn i Bøfl ved Nafn Jahan Christensdatter begrafvet i Omme Kirchegaard.
Dåb nr. 2009
60201688.03.25Mathis Pedersen Bøvl     Dominica Lætare blef Matthis Pedersøn i Bøfl, begrafvet i Omme Kirchegaard.
60211688.12.13Jens Eskesen LilleBrande 40c+  1648c-  d 13 Decembr. blef Jens Eskesøn af Lilibra{...} begrafvet i Omme Kirchegaard.
NOTITS: Født i Tarp i Borris sogn. Dette ses i pantebrevet fra 1681 nedenfor. Han kaldes der i karl vel betydende ungkarl. I Markbogen 1683 er han ejer af den halve gård i Grarup i Brande. Da han kan låne 99 rigsdaler ud i 1681 må han være noget over 30 på den tid.
60221688.12.19Peder Christensen Skovsende     d 19 Decembr. blef Peder Christensøn af SkofsEnd begrafvet i Omme Kirchegaard.
60231689.02.02Oluf Tøgersen Bøvl 0.01  1689.01.27 FAR: Thøger Lassen.MOR: ? Thøger Lassens kone. d. 2 Februarij blef Tøger Lassøns barn i Bøvl, ved Nafn Oluf Tøgers begrafvet i Omme Kirchegaard.
Dåb nr. 2040
60241689.03.06Anders Knudsen Skovsende     d 6 Martij blef Anders Knudsøn i Skofsend begrafvet Omme Kirchegaard.
60251689.08.28Jørgen Brun Skovsende     d. 28 Augusti blef Jørgen Brun i SkofsEnd begravet i Omme Kirchegard.
60261689.10.20Karen Jørgensdatter Hallundbæk     d 20 Octobr. Blef Karen Jørgensdaatt{..} af Hallendbech begrafvet i Omme Kirchegaard.
60271689.11.06Niels Pedersen Hallundbæk    FAR: Peder Nielsen.MOR: ? Peder Nielsens kone. d 6 Novemb. blef Peder Nielsøns barn i Hallendbech begrafvet i Omme Kirchegaard ved Nafn Niels.
NOTITS: Her begynder en epidemi, der i løbet af fem måneder fra nov. 1689 til marts 1690 koster 12, mest børn, livet i Sønder Omme sogn.
60281689.12.15Christen Nielsen Filskov 2.09  1687.03.25 FAR: Niels Michelsen.MOR: ? Niels Michelsens kone. d 15 Decembr. blef Niels Michelsøns barn i Filskov Christen Nielsøn begrafvit i Omme Kirchegaard.
Dåb nr. 2017
60291689.12.18Anders Nielsen Filskov 0.09  1689.03.03 FAR: Niels Michelsen.MOR: ? Niels Michelsens kone. d 18 Decembr. blef Niels Michelsøns barn i filskov Anders Nielsøn begravit i Omme Kirerchegaard.
Dåb nr. 2042
60301690.01.13Maren Christensdatter Skovsende    FAR: Christen Nielsen Krog.MOR: ? Christen Krogs kone. d 13. januarij blef Christen Krogis daatter i Stakrog {ellers altid Skovsende}, ved Nafn Maren Christensdaatter begravet i Omme Kirchegaard.
60311690.01.19Bodil Pedersdatter Kirkeby     Søndagen d 19 januarij blef Bodel Pedersd. af kircheby begrafvet i Omme Kirchegaard.
60321690.02.10Maren Christensdatter Bøvl    FAR: Christen Pedersen.MOR: ? Christen Pedersens kone. d 10 Februarij blef Christen Pedersøns barn nafnlig, Maren Christensdaatter af Bøvl begrafvet i Omme Kirchegrd.
60331690.02.16Anne Larsdatter Bøvl    FAR: Lars Pedersen.MOR: ? Lars Pedersens kone. d 16 Februarij blef Las Pedersøns barn i Bøvl nafnlig, Anne Lasdatter begravet i Omme Kirchegaard.
60341690.02.17Anders Christensen Østerby 1.05  1688.10.07 FAR: Christen Christensen.MOR: Sidsel Andersdatterd. 17 Februarij blef Christen Chrisensøns barn i Østerby, nem[p..] Anders Christensøn, begravet i Omme Kirchegaard.
Dåb nr. 2038
60351690.02.20Abbelone Larsdatter Bøvl    FAR: Lars Pedersen.MOR: ? Lars Pedersens kone. d 20 Februarij blef Las Pedersøns Barn i Bøvl, ved Nafn Apelone Lasdaatter begrafvet i Omme kircheg.
60361690.02.24Jakob Jensen Kirkeby    FAR: Jens Pedersen den Ældre.MOR: ? Jens Pedersen den Ældres 2. kone. d 24 Februarij blef Jens Pedersøns den ældris Barn i Kircheby, ved Nafn Jacob Jensøn begravet i Omme Kirchegaard.
60371690.03.05Maren Nielsdatter Filskov     MAND: Oluf Olufsen, Filskov, Sønder Omme. d 5 Martij blef Maren Nielsdaatter, Oluf Olufsøns Hustru i filskov begrafvit i Omme Kirchegaard.
60381690.03.23Kirsten Christensdatter      HUSBOND: Christen Pedersen, Sønder Omme. D. 3 Søndag i Faste blev Christen Pedersøns Pige, ved Nafn Kirsten Christensd. begravet i Omme Kirchegaard.
NOTITS: Her ender en epidemi, der i løbet af fem måneder fra nov. 1689 til marts 1690 koster 12, mest børn, livet i Sønder Omme sogn.
60391690.05.21Maren Jensdatter Kirkeby    FAR: Jens Pedersen den Ældre.MOR: ? Jens Pedersen den Ældres 2. kone. d 21 May blef Jens Pedersøns den Ældres barn, Ved Nafn, Maren Jensd. af Kircheby, begrafvit i Omme Kirchegrd.
60401690.08.24Kirsten Hansdatter Filskov 0.04  1690.05.04 FAR: Hans Eskesen.MOR: Anne Mouridsdatterd 10 post Trinit. blef Hans Eskisøns barn i filsko begravet, som var et Pige barn ved Nafn Kirsten.
Dåb nr. 2054
60411690.09.29Anne Nielsdatter Filskov    FAR: Niels Pedersen.MOR: ? Niels Pedersens kone. Skt. Michels dag blev Niels Pedersens barn i Filskof, ved Nafn Anne Nielsdaatter begrafvit i Omme Kirchegaard.
Dåb nr. 2055
60421691.01.18Johanne Frandsdatter Simmelshus 0.01  1691.01.06 FAR: Frands Christensen, Gyris, Oddum.MOR: Maren Torbensdatter. d 18 Januarij blev Marin Terbensdatters barn, ved Nafn Johanne begravit i Omme Kirchegrd.
NOTITS: Den udlagte far Frands Christensen angives i dåben.
Dåb nr. 2061
60431691.02.08Christen Andersen Østerby 0.01  1691.02.04 FAR: Anders Sørensen.MOR: ? Anders Sørensens kone. d 8 Febr. blef Anders Sørensøns barn i Østerby begravit ved Nafn Christen.
Dåb nr. 2063
60441691.05.11Oluf Nielsen Lejerskov Kirkeby 39c  1652c  d 11 May blev Sl. Hr. Oluf Nielsen Lejerskov begravit i Synder=Omme Kir[..] døde d 4 May.
NOTITS: Præst i Sønder Omme 1684-91. Født i Lejerskov, hvor hans far Niels Olufsen var præst fra 1645c - 1655.
60451691.06.21Mette Christensdtter Omvraa     d 21 Juny Mette Christensdatter af Omvraa begrafvit i Omme Kirchegaa[rd].
60461692.01.19Michel Lassen LilleBrande     d 19 jnaurij blef Michel Lassøn i Lild Brand begravet i Omme Kirchegaard.Anno 1692 d 19 Januarij . blefMichel Lassøn i Lildbrand begravet.
60471692.02.28Peder Mathiasen Skovsende     d 28 Februarij blef Peder Matthisøn i SkofsEnd begravet i Omme kirchegaard.d 28 Febr. blef Peder Matthisøn i SkofsEnd begravet.
60481692.03.03Maren Christensdatter Omvraa     d 3 Martij blefMaren Christensdaatt{er} af Omvraa begravet i Omme Kirchegaa{..}.d 3 Martij blef Maren Christensdaatter af Ommvraa begrafvet.
60491692.04.13Mette Nielsdatter Bøvl     MAND: Peder Laursen, Bøvl, Sønder Omme. d 13 Aprilis blef Mette Nielsdaatter, Peder Laurs{..} Hustru begravet .d 13 Aprilis blef Mette Nielsdaatter af Bøvl begravet.
60501692.04.17Maren Christensdatter Østerby     MAND: Anders Jensen, Sønder Omme. d 17 Aprilis blef Maren Christensd. Sl. anders Jensens hustru befravet .d 17 Aprilis blef Maren Christensdaater af Østerby begrafvet.
NOTITS: Hendes mand Anders Jensen † før kirkebogen begynder i 1685, men ses i markbogen 1683.
60511692.06.02Dorte Jensdatter Skovsende     MAND: Christen Nielsen Krog, Skovsende, Sønder Omme. d 2 junij . blef Dorethe Jensdatt{..} Christen {Nielsen} Krogis Hust{..} begrafvet i Omme Kirchegaard.d 2 Junij blef Dorthe Jensdaatter af SkofsEnd begravet..
60521693.03.19Kirsten Michelsdatter Skovsende     MAND: Niels Sørensen, Skovsende, Sønder Omme. d. 19 Martij blefKirs{...} Michelsd. Niels Sørensens hustru i SkofsEnde begrafvet.Anno 1693 d 19 Martij blef Kirsten Michelsdaatter af SkofsEnd begravet.
60531693.03.29Niels Sørensen Skovsende     KONE: Kirsten Michelsdtter, Skovsende, Sønder Omme. d 29 {Aprilis fra sammnehæng} blef Niels Sørensøn i SkofsEnd begrafvet .d 29 Martij blef Niels Sørensen af SkofsEnd begravet..
60541693.07.05Christen Christensen Skovsende 0.03  1693.04.23 FAR: Christen Poulsen.MOR: Anne Nielsdatterd 5 Julij blef Christen {..}velsøns barn begrafvet ved Nafn Christen.d 5 Julij blef Christen Povelsøns Barn ved Nafn Christen af SkofsEnd begrafvet.
60551693.07.30Johanne Nielsdatter Bøvl    FAR: Niels Torbensen.MOR: Inger Nielsdatter30 Julij blef Niels Tor{...}søns bran , ved Nafn Johanne begr{...}.d 30 julij blef Niels Torbensøns Barn ved NafnJohanne af Bøvl begrafvet..
60561693.08.13Dorte Nielsdatter Bøvl     d 13 Augusti blef Dorethe Nielsdaatter af Bøvl begravet.
NOTITS: Muligvis gift med Lars Olufsen? Kjær. Glemt i præstens kirkebog.
60571693.09.11Dødfødt Østerby 0.00  1693.09.06 FAR: Christen Christensen Midtgaard.MOR: Sidsel Andersdatter[paelø] blef begravet it dødfød barn sc: Christ Mitgaa{..}.
NOTITS: Glemt i præstens kirkebog. Begravelsen før er 13. aug begravelsen efter 25 september, der i mellem ligger denne begravelse.
60581693.09.25Marie Skovsende 0.01  1693.09.17 FAR: ? Soldat.MOR: ? Poulsdatter. MORBROR: Christen Nielsen Krog, Sønder Omme. d. 25 Sept: død Christ {Nielsen} Krogs Søsters barn {Marie} var en Soldattes S[ome] barn var [.]elt i [narie.].
NOTITS: Glemt i præstens kirkebog.
Dåb nr. 2090
60591693.11.01Jens Madsen Baggesgaard Baggesgaard     d 1 Nov: blef Jens {Madsen} Baggisgaard begrafve[.].
NOTITS: Glemt i præstens kirkebog.
60601693.11.12Maren Pedersdatter Bøvl 2.03  1691.08.02 FAR: Peder Jensen.MOR: Abelone Nielsdatterd 12 Novemb blef Peder Jensøns barn ved Nafn Maren Pedersd{...} af bøvl begravet.
NOTITS: Glemt i degnens kirkebog. Tvilling.
Dåb nr. 2070
60611694.01.02Maren Jensdatter Baggesgaard Baggesgaard     d 11 Januarij blef Maren Jensdatter af Bagosgaard begravet.Anno 1694 d. jj Janvary blef Maren Baggisgaard begravit.
60621694.01.14Peder Andersen Omvraa     d 14 januarij blef Peder Andersøn i Omvraa begrafvet d 14 Janv: blef Peder andersøn i Omvraa begrafvet.
60631694.01.21Niels Bertelsen Hjortlund     d 21 januarij blef Niels Bertelsen Hiortlund begrafvet.d 21 Janv: blef Niels Hiortlund begravit.
60641694.03.07Maren Christensdatter Østerby     MAND: Christen Eskelsen, Østerby, Sønder Omme. d 7 Martij blef Maren Christensdatter Christen Eskelsøns hustru i Østerby begrafvet.d 7 Martij blef Maren østerbye begrafvit [proximodis?] hendis Søn Chri{...}.
NOTITS: Præsten noterer sønnen Christens begravelse separat. Proximodis? skal måske betyde tidsligt nær sønnen.
60651694.03.09Christen Christensen Østerby 0.01  1694.02.25 FAR: Christen Eskildsen.MOR: Maren Christensdatterd 9 Martij blef Christen Eskelsøns barn ved nafn Christen af Østerby begrafvet.d 7 Martij blef Maren østerbye begrafvit [proximodis?] hendis Søn Chri{...}.
NOTITS: Christen er tvilling. Moderen begravet to dage før.
60661694.09.02Anne Jensdatter Filskov     D. 13 post Trinit blef Anne Jensd. af Filskof begravit som var d 2 septembr.d 2 Septembr . blef Anne Jensdaatter af Filsko beravet .
60671694.10.26Mads Christensen Skovsende 0.01  1694.10.07 FAR: Christen Nielsen Krog.MOR: ? Christen Krogs 1. kone. d 26 Ocobr blef Christen Krogis barn ved Nafn Matz begravet.d 26 Octobr blef Christen Krogis barn ved Nafn Matz begravet.
Dåb nr. 2108
60681694.12.02Niels Christensen Krog Stakroge?     d 1 Advent blef Niels Christens_ Krog begravet.d 1 Advent . blef Niels Christensøn Krog begravet.
60691695.04.16Margrethe Jensdatter LilleBrande    FAR: Jens Larsen den Yngre.MOR: Karen Pedersdatter. d 18 Aprilis blef Jens Lassøns d yngris barn ved Nafn Margrete, begrafvet.Anno 1695 d 18 Aprilis blef Jens Lassøns d yngris barn af Brand begravet [nempl] Margret{..}.
NOTITS: Jens Larsen den Yngre gifter sig 1691, der er ikke set nogen Margrethe født 1691-95, muligvis glemt døbt.
60701695.05.11Mette Larsdatter Møbjerg     d 11 May blef s[.] Mette Lasdaatter paa Mødbierg begrafvet .d. 11 Maij blef Sl. Mette Lasdaatter af Mødberg begravet .
NOTITS: Vendingen "paa Mødbierg" betyder vel, at hun og stedet var noget særligt.
60711695.06.09Johanne Thomasdatter Bøvl     MAND: Niels Michelsen, Bøvl, Sønder Omme. d 9 junij blef Johanne Thomisdaatter, Niels Michelsøns hustru i bøvl begravet.d. 9 Junij blef Johanne Thomisdaatter af bøvl begravet.
60721695.07.09Peder Nielsen Skovsende 0.02  1695.04.28 FAR: Niels Christensen.MOR: Kirsten Pedersdatterd 9 julij blef Niels Christensøns barn ved Nafn Peder . af SkofsEnd begravet.d 9 julij blef Niels Christensøns barn ved Nafn Peder, af SkofsEnd begravet.
Dåb nr. 2116
60731695.07.17Anders Pedersen Skovsende     d 17 Julij blef Anders Peders_ af SkofsEnd begraf{..}.d 17 julij blef Anders Pedersen af SkofsEnd begravet.
60741695.10.30Anna Dorthea Sørensdatter Hærup Kirkeby 1.01  1694.09.21 FAR: Søren Michelsen Hærup.MOR: Dorothea Hedvig Sørensdatterd 30 Octobr. blef Anna Dorethea Hr. Sørens {Michelsen Hærups, sognepræsten} daatter begrafvit i Omme Kirche .d 30 Octobr . blef Anna Dorothea Hr Sørens daatter begravet.
NOTITS: Hun blev begravet i kirken, normalt skulle faderen Hr. Søren så være ejer af kirken.
Dåb nr. 2107
60751695.11.24Peder Pedersen Hallundbæk 12+  1684- FAR: Peder Gregersen.MOR: ? Peder Gregersens kone. d 24 Novembr blef Peder gregersøns barn Nafnlig Peder begravet.d 24 Novembr . blef Peder Gregersøns barn ved Nafn Peder begravet.
NOTITS: Peder Gregersen formodes gift to gange. 2. gang 1693c for efter 1694 får han flere børn.
60761695.12.01Oluf Jepsen Omvraa     d 1 Decembr. blef Oluf Jepsøn i Omvraa begrafv{..}.d 1 December . blef Oluf Jepsøn i Omvraa begravet .
60771696.01.16Henrik Gabriel Sørensen Hærup Kirkeby 0.01  1696.01.06 FAR: Søren Michelsen Hærup.MOR: Dorothea Hedvig Sørensdatterd 16 januarij blef hp. Sørens {Michelsen Hærups} lille Søn, ved Nafn Henrich Gabriel , begravet i Omme Kirche .d 16 januarij blef Henrich-Gabriel Hr. Sørens Lille Søn begravet.
NOTITS: Hjemmedøbt 10 dag før begravelsen.
60781696.02.09Christen Pedersen Smidstrup Bøvl     d 9 Februarij blef Christen Pedersøn Smidstrup begrafvet.d 9 Februarij blef Christen Pedersøn Smidstrup begrafvet.
60791696.03.11Mette Christensdatter Krog Skovsende     MAND: Christen Nielsen Krog, Skovsende, Sønder Omme. d 11 Marij blef Mette Christensdatter Krog af SkofsEnd begravet.d 11 Martij blef Mette Christensdatter Krogaf SkofsEnd begravet.
NOTITS: Christen Nielsen Krogs barn Dorte født 1. marts 10 dage før. Mette Christensdatter Krog er vel Christen Nielsen Krogs kone og død i barselsseng. Hun er i så fald Christen Krogs 2. kone. Første kone Dorte Jensdatter begravet 1692.
60801696.03.25Niels Andersen Bøvl     d 25 Martij blef Niels anders_ i Bøvl begrafvet.d 25 Martij blef Niels Andersøn i Bøvl begrafvet .
60811696.09.16Mette Nielsdatter Bøvl 0.06  1696.03.22 FAR: Niels Michelsen.MOR: Inger Lauridsdatterd 16 Septembr blef Niels Michelsøns barn {Mette} i Bøvl begravet. d 16 Septembr. blef Niels Michelsøns barn {Mette} i Bøvl begrafvet.
NOTITS: Moderen begravet ugen efter.
Dåb nr. 2124
60821696.09.20Kirsten Pedersdatter Stakroge     MAND: Jens Hiulund, Stakroge, Sønder Omme. d 20 Septembr. blef Kirsten Pedersd. Jens Hiulunds hustru begrafvet .d 20 Septembr - blef Kirten Pedersdatter, Jens Hiulunds hustru begrafvet .
60831696.09.23Inger Lauridsdatter Bøvl     MAND: Niels Michelsen, Bøvl, Sønder Omme. d 23 Septemb: blef Jnger Lauritzdatter Niels Michelsøns hustru i bøvl begrafvet .d 23 Septembr. blef Jnger Lauritzdatter, Niels Michelsøns hustru i bøvl begravet.
60841696.10.07Peder Jensen Stakroge 0.01  1696.08.30 FAR: Jens Hiulund.MOR: Kirsten Pedersdatterd 7 Octobr . blef Jens Hiulunds Barn , ved Nafn Peder, begrafvet.d 7 Octobr. blef Jens Hiulunds barn ved Nafn Peder begrafvet .
Dåb nr. 2133
60851696.12.20Inger Jensdatter Østerby     d 20 Decembr. blef Jng Jensdaatter i Østerby , begrafvet .d 20 Decembr . blef Jng Jensdaatter i Østerby begrafvet .
60861697.04.08Dorothe Hedvig Sørensdatter Kirkeby     MAND: Søren Michelsen Hærup, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme. d 8 Aprilis blef S[.] dorethe Hr. Sørens {Michelsen Hærups} begrafvet.d 8 Aprils blef S[.] Dorothe Sørensdaatter. Hr: Sørens begrafvet.
NOTITS: Sognepræst Søren Michelsen Hærups 1. kone.
60871697.05.02Laurids Andersen Hallundbæk 12+  1684- FAR: Anders.MOR: Birgitte. d 2 Maij. blef birgitis dreng ved Nafn Lauritz Anders_ begravet.d 2 maij blef Birgittis dreng, Nafnlig Lauritz Anders begrafvet.
NOTITS: Ikke set døbt i Sønder Omme 1685-96
60881697.05.09Maren Hansdatter Filskov     d 9 Maij blef Maren Hansdaatter af Filsh{..} begrafvet .d 9 Maij blef Maren Hansdaatter af Filskov begrafvet.
60891697.05.30Maren Sørensdatter Bøvl 0.01  1697.05.09 FAR: Søren Jensen.MOR: Maren Nielsdatterd 30 Maij blef blef{!} Søren Jensøns barn i bøvl ved Nafn Maren begravet .d 30 Maij blef Søren Jensøns barn i bøvl, Ved Nafn Mren begrafvet.
NOTITS: Begravet circa to uger gammel.
Dåb nr. 2137
60901697.08.15Mourids Jespersen Filskov 62cc  1635cc  KONE: Bodil Christensdatter, Filskov, Sønder Omme. 1697 d 15 Aug{...} blef Moridtz Jespe{...} begravet.d 15 Augusti blef Moritz Jespersøn i Filskof begraven .
60911697.10.08Abelone Nielsdatter Bøvl 0.01  1697.09.19 FAR: Niels Michelsen.MOR: Mette AndersdatterAnno 1697 d 8 Octobr. blef N{...} Michelsøns barn i bøvl, ved Nafn Apel{..} begrafvet.d 8 Octobr . blef Niels Michelsøns barn i bøvl ved Nafn Aprelone begrafvet.
NOTITS: Begravet circa to uger gammel.
Dåb nr. 2142
60921697.10.17Peder Nielsen Skovsende    FAR: Niels Christensen.MOR: Kirsten Pedersdatterd 17 Octobr blef Niels Christensøns barn i SkofsEnde ved Nafn Peder, begrafvet.d 17 Octobr. blef Niels Christensøns barn i SkofsEnd ved Nafn Peder begrafv{..}.
60931697.11.21Dorothe Christensdatter Skovsende 1.08  1696.03.01 FAR: Christen Nielsen Krog.MOR: ? Christen Krogs kone. d 21 Novembr . blef Christen {Nielsen} Krogis Barn i SkofsEnd ved Nafn Dorethe , begrafvet .d 21 Novembr. blef Christen {Nielsen} Krogs barn i SkofsEnd ved Nafn Dorethe begravet.
Dåb nr. 2123
60941698.01.02Christen Pedersen Filskov     KONE: Kirsten Christenskone, Filskov, Sønder Omme. 2. januarij ante{...} blef Christen Peders_ af Filsho begravet.ANNO 1698 d 2 januarij blef Christen Pedersøn af Filskof begravet .
NOTITS: For Kirsten Christenskone se #2055.
60951698.01.30Oluf Pedersen Skovsende 0.04  1697.09.21 FAR: Peder Christensen.MOR: ? Peder Christensens kone. d 30 januarij blef Peder Christensøns barn ved Nafn Oluf af SkofEnd begravet.d 30 Januarij blef Peder Christensøns barn Oluf af SkofsEnd begrafvet .
Dåb nr. 2143
60961698.02.11Niels Pedersen Filskov     HUSBOND: Mathis Hansen, Filskov, Sønder Omme. d 11 Febr. blef Niels Pedersøn, Matthies Sv{...} af Filsho begrafven.d 11 Februarij blef Niels Peders_ Matthisis Svend af Filsko begravet
NOTITS: Mathis Hansen i Filskov er muligvis smed, fadder 1693.
60971698.03.16Peder Christensen Smidstrup Bøvl 58cc  1640cc  d 16 Martij blef Peder Christensøn Smidstrup begrafven.d 16 Martij blef Peder Christensen Smidstrup af Bøvl begrafven.
NOTITS: Ses 1664 og 1688 i Ny Matrikel.
60981698.03.27Laurids Nielsen Møller Juellingholm 58cc  1640cc  KONE: Kirsten Nielsdatter, Sønder Omme. d 27 Martij blef Lauridtz Nielsøn Møller begrafven.d 27 Martij blef Lauritz Niels_ Møller begrafven .
NOTITS: Laurids Nielsen ses i Juellingsholms Mølle 1664. Konen Kirten Nielsdatter begravet 1. dec. 1705.
60991698.03.27Maren Christensdatter Østerby     d 27 Martij eodem die blef Maren Christensdaatter af Østerby begravet.d 27 Martij . blef Maren Christensdaatter af Østerby begrafven .
61001698.04.10Karen Nielsdatter Baggesgaard     d 10 Aprilis blef Karen Nielsdaatter af Bagisgrd begrafvet.d 10 Aprilis blef Karen Nielsdaatter af Bagisgaard begrafvet .
61011698.04.13Niels Nielsen Kirkeboy     d 13 Aprilis blef Niels Nielsøn af Kircheby begrafven.d 13 Dito {Aprilis} blef Niels Niels_ af Kircheby begrafvet.
61021698.04.25Anders Christensen Østerby 0.01  1698.03.16 FAR: Christen Christensen.MOR: Sidsel Andersdatterd 25 Aprilis blef Christen Christensøns barn i Østerby ved Nafn Anders begrafv{..}.d 25 Dito {Aprilis} blef Christen Christensøns barn Ander af Østerby begraven.
NOTITS: Begravet circa fire uger gammel.
61031698.05.15Anne Nielsdatter Baggesgaard     d 15 Maij blef Anne Nielsdaatter bagisgr{..} begrafvet .d 15 Maij blef Anne Nielsdaatter bagisgaard begrafvet .
61041698.10.30Niels Olufsen Filskov      d 30 Octobr . blef Niels Olufsøn af Filskof begrafven .
61051698.11.20Jens Jakobsen Hvelplund     d 20 Novembr blef Jens Jacobs_ af Hvelplund begrafvet .d 20 Novembr. blef Jens Jacobsøn af Hvelplund begrafven .
61061699.01.01Maren Pedersdatter Stakroge    FAR: Peder Jensen.MOR: ? Peder Jensens kone. {..} 1 jnauarij blef Ped{..} Jensøns barn ved Naf{.} Maren, af Stakrog begra{.}vet .ANNO 1699 d 1 Januarij blef Peder Jensøns Barn ved nafn Maren af Stakrog begrafvet.
NOTITS: Peder Jensen af Bøvl får i 1691 en tvilling Maren født.
61071699.01.15Ingeborg Skovsende     HUSBOND: Peder Nielsen Filskov, Skovsende, Sønder Omme. d 15 januarij blef en qvinde af Holst{...} ved NafnJngeborg, som var til Peder {Nielsen} Filshous i SkofsEnd, begrafvet. d 15 januarij blef en Qvinde ved Nafn Jngeborg af SkofsEnd begrafvet .
61081699.02.02Jens Jørgensen Juellingholm    FAR: Jørgen Møller.MOR: ? Jørgen Møllers kone. d 2 Februarij blev Jørgen Møllers Søn Nafnlig Jens begrafve{.}.d 2 Februarij blef Jørgen Møllers Søn , ved Nafn Jens, begrafven .
NOTITS: Ikke født i Sønder Omme, Jørgen Møller er lige kommet til Juellingsholm Mølle fra et andet sogn efter Laurids Nielsen Møllers død.
61091699.03.12Peder Lauridsen Bøvl     KONE: Mette Nielsdatter, Bøvl, Sønder Omme. d 12 Martij blef Peder Lauridtzen af bøvl begrafvet .d 12 Martij blef Peder Laruidsøn af Bøvl befrafven .
61101699.03.22Oluf Bertelsen Filskov     d 22 Martij blef Oluf Bertelsøn af Filsko begraven.d 22 Martij blef Oluf Bertelsøn af Filsko begraven.
61111699.06.11Mette Nielsdatter Skovsende     d 11 junij blef M{...} {..}elsdatter af Skof{....} begravet.d 11 junij blef Mette Nielsdatter af SkofsEnd begrafvet .
61121699.07.05Kirsten Jensdatter Omvraa 0.03  1699.04.01 FAR: Jens Karstoft.MOR: Johanne Jensdatter{..} julij blef Jens {..}rtofttis barn {..} Omvraa begrav{..} nempa Kirst{..}.d 5 julij blef Jens Kastoftts barn af Omvraa , Nafnlig Kirsten , begrafvet .
Dåb nr. 2167
61131699.07.09Peder Larsen Hvelplund     {...} julij bl{..} {.....} af Hvelplund {...}rafvet . d 9 julij blef Peder Lassøn af Hvelplund begrafven .
61141699.07.21Christen Jensen Østerby     {..} 21 julij blef Christen Jensøn af Østerby begrafven .d 21 Julij blef Christen Jensøn af Østerby begrafven .
61151699.08.02Kirsten Jensdatter Østerby 6.11  1692.08.28 FAR: Jens Andersen.MOR: Gunder Pedersdatter[2] Augusti blef Jens Andersøns liden daatter nempe Kirsten begrafvet {..} Østerby.d 2 Augusti blef Jens Andersøns barn af Østerby, Nafnlig Kirsten begrafvet.
NOTITS: Her i august 1699 begynder en epidemi, der løber 23 måneder i Sønder Omme indtil juni 1701. Der dør dobbelt så mange per år som ellers. Før epidemien dør børn mest spæde, her i epidemien også større børn.
Dåb nr. 2077
61161699.08.06Elle Pedersdatter Østerby 0.09  1698.11.16 FAR: Peder Nielsen.MOR: Elisabet Hansdatterd 6 Augusti blef Elle Pedersdaatter {...}er Nielsøns barn {.}f Østerby begrafvetd 6 Augusti blef Peder Nielsøns barn af Østerby, Nafnlig Elle , begrafvet.
Dåb nr. 2163
61171699.08.06Jens Pedersen Østerby 0.04  1699.04.03 FAR: Peder Ottesen, Gørklint, Holsted.MOR: Karen Jensdatter. Samme dag {d 6 Augusti} blef Karen {....}daatters barn {..}d Nafn Jens af Østerby begrafvet .d 6 Augusti blef Karen Jensdaatters barn ved Nafn Jensaf Østerby begrafvet.
Dåb nr. 2168
61181699.08.27Anne Mortensdatter Skovsende 0.03  1699.05.29 FAR: Morten Pedersen.MOR: Dorte Michelsdatter{..}7 Augusit blef {..r}ten Pedersøn{.} {.....} d Nafn Anne {..} {.kofsE} begrafvet.d 27 Augusti blef Morten Pedersøns barn ved Nafn Anne af SkofsEnd begrafvet .
Dåb nr. 2170
61191699.09.07Else Nielsdatter Omvraa 1.09  1698.01.12 FAR: Niels Olufsen.MOR: Anne ChristensdatterTorsdagen d 7 Sept blef Niels Olufsøns barn, Nafnlig Else af Omvraa begrafvet.d 7 Septembr. blef Niels Olufsøns barn ved Nafn Else af Omvraa begrafvet.
61201699.10.01Mette Christensdatter Bøvl     Søndagen d 1 Octobr blef Mette Christensdaater af Bøvl begrafvet.d 1 Octobr . blef Mette Christensdaatter af Bøvl begrafvet .
61211699.10.08Peder Jensen LilleBrande 1.08  1698.02.27 FAR: Jens Larsen den Yngre.MOR: Karen PedersdatterSøndagen d 8 Octobr blef Jens Lassøns den yngris barn af Lilbrand ved Nafn Peder Jens_ begrafven .d 8 Octobr . blef Jens Lassøns d yngris barn ved Nafn Peder af Brande begrafven.
61221699.12.10Christen Jensen Kirkeby 2.06  1697.06.06 FAR: Jens Pedersen den Yngre.MOR: Anne Christensdatterd 10 Decembr . blef Jens Pedersøns den yngris barn , nafnlig Christen Jens_. af Kircheby begrafvet.d 10 Decembr: Ung Jensis {Pedersens} barn ved Nafn Christen af Kircheby begrafven .
Dåb nr. 2138
61231699.12.13Peder Nielsen Filskov Skovsende     d 13 Decembr. blef Peder Niels_ Filsko af SkofsEnd begrafvet.d 13 Decembr . blef Peder Nielsøn filsko af SkofsEnd begraven .
61241699.12.17Niels Jensen Hvelplund     d 17 Decembr. blef Niels Jensøn af Hvelplund begrafven.d 17 Decembr . blef Niels Jensøn af Hvelplund begrafven.
61251700.01.07Christen Nielsen Krog Skovsende     d 7 januarij blef Christen {Nielsen} Krog af SkofsEnd begrafvet -ANNO 1700 . d 7 januarij blef Christen {Nielsen} Krog af SkofsEnd begrafven.
NOTITS: Christen Krog og Christen Olufsen er forskellige personer i Skovsende, se #2048.
61261700.01.07Peder Jensen Kirkeby 15+  1685- FAR: Jens Pedersen den Ældre.MOR: Maren OlesdatterSamme dag {d 7 januarij} blef Peder Jensøn af Kircheby begrafven . Gl. Jensis Søn.Samme dag {d 7 januarij} blef Peder Jensøn , gl. Jensis Søn af Kirckeby begrafven .
NOTITS: 1. kone Maren Olesdatter †1686.
61271700.01.10Lars Larsen LilleBrande     d 10 januarij blef Las Lassøn af brand begrafv{..}.d 10 januarij blef Las Lassøn af Lild Brande begrafven .
61281700.01.17Mette Jensdatter Kirkeby 0.10  1699.03.26 FAR: Jens Pedersen den Ældre.MOR: Maren Jensdatterd 17 januarij blef gl. Jensis barn, nenp: Mette . af Kircheby begrafvet.d 17 januarij blef gl . Jensis {Pedersens} barn af Kircheby, Nafnlig Mette begrafvet.
Dåb nr. 2166
61291700.01.28Peder Nissen Hallundbæk 1.05  1698.08.28 FAR: Nis Andersen Hallundbæk.MOR: Johanne Pedersdatterd 28 januarij blef Nis {Andersen} Hallundbechs barn begrafvet nemp Peder Niss_.d 28 januarij blef Nis Hallundbechs barn , Nafnlig Peder Nissøn begrafven.
61301700.02.07Anders Sørensen Baggesgaard 6.04  1693.10.15 FAR: Søren Michelsen Baggesgaard.MOR: Kirsten Nielsdatterd 7 Febrarij . blef Søren {Michelsen} bagisgaards Søn Nafnlig Anders Sørens_ af Bagisgaard begrafvet.d 7 Februarij blef Søren Bagisgaards Søn , Nafnlig Anders begrafven.
61311700.02.18Anne Christensdatter Skovsende     d 18 Februarij som var d 1 Søndag i Faste blef Anne Christensdaatter af SkofsEnd begrafvet.d 18 Februarij blef Anne Christensdaatter af SkofsEnd begrafvet.
61321700.03.25Stephan Nielsen Skovsende 1.04  1698.11.02 FAR: Niels Christensen.MOR: Kirsten Pedersdatterd 25 Martij antea blef Niels Christensøns barn {..}aflig Stephan af {.}kofsEnd begrafvet.d 25 Martij, antea {"før", står i kirkebogen efter begravelsen 1. april blef Niels Christensøns barn, Nafnlig Stephan af SkofsEnd begrafvet.
61331700.04.01Maren Johannesdatter Juelligsholm 0.03  1700.01.02 FAR: Johannes Jørgensen Hauch.MOR: Maren Lauridsdatter BorchTorsdagen d 1 Aprili{.} blef Johanns Jørgensens barn ved Nafn. [.]aren af Jullingsholm begrafv{..}.d 1 Aprilis blef Johannes Jørgensøns barn, Nafnlig Maren af Jullingsholm begrafvet.
NOTITS: Johannes Jørgensen Hauch er ejer af Juellingsholm.
Dåb nr. 2173
61341700.04.09Hans Mathisen Filskov 1.05  1698.11.01 FAR: Mathis Hansen Filskov.MOR: Anne Hansdatter1700 Langfredag d 9 April blef Matthis Hansøns barn , nafnlig Hans af Filsko begrafven .d 9 Aprilis blef Matthis {Hansen} Filskofs barn , Nafnlig Hans af Filskof begrafven.
Dåb nr. 2161
61351700.04.12Niels Torbensen Bøvl     KONE: Inger Nielsdatter, Bøvl, Sønder Omme. Anden Paaskedag d 12 April. blef Niels Terbensen af Bøvl begrafv{.}.d 12 Aprilis blef Niels Torbensøn af Bøvl begrafven.
61361700.04.13Christen Clemmensen Østerby     Tredie Paaskedag blef Christen Clemeds_ af Østerby begrafven.d 13 Aprilis blef Christen Clemmedsøn af Østerby begrafven.
61371700.04.28Anne Christensdatter Simmelshus     d 28 Aprilis blef Anne Christens{..} af Simmelshu{..} begrafvet .d 28 Aprilis blef Anne Christensdatter af Simmelshuus begrafvet .
61381700.05.02Mette Christensdatter Skovsende 1.02  1699.03.08 FAR: Christen Poulsen.MOR: Anne Nielsdatterd 2 Maij Christen Povelsøns barn {....} Mette af SkofEnd begrafvet .d 2 Maij blef Christen Povelsøns barn, af SkofsEnd, Nafnlig Mette begravet .
Dåb nr. 2165
61391700.05.02Kirsten Pedersdatter Hallundbæk     d 2 Maij Samme dag blef Kirsten Pedersd{..} af Hal[......] {..}grafvet .Samme dag {d 2 Maij} blef Kirsten Pedersdatter af Hallundbech begrafvet .
61401700.05.23Christen Nielsen Kræmmer Bøvl     KONE: Inger Jensdatter, Bøvl, Sønder Omme. d 23 Maij blef Christen Nielsøn Kremmer af Bø{..} begrav{..}.d 23 Maij blef Christen Nielsen {.....} af [.....] begrafvet .
61411700.06.20Jesper Christensen Simmelshus 4.03  1694.02.28 FAR: Christen Sørensen Simmel.MOR: Anne Sørensdatterd [..] junij blef Chris{...} {.}immels barn ved {.}afn Jesper begrafve{..}d 20 junij blef Chrisetn Simmels barn, Nafnlig Jesper ebgrafvet .
Dåb nr. 2096
61421700.06.25Elisabeth Andersdatter Kirkeby     MAND: Hans Pedersen Hegelund, Sønder Omme. Fredagen d 25 Ju{..} {.}lef Elisabeth Andersdaatter begrafvet.d 25 junij blef Elisabeth Andersdaatter Sl. Hr: Hansis {Hegelunds} begrafvet .
NOTITS: Hans Pedersen Hegelund var præst i Sønder Omme 1674-84.
61431700.08.22Kirsten Dørslund Skovsende     d 22 Augusti blef Kirsten døsling begrafvet.d 22 Augusti blef Kirsten Døsling af SkofsEnd begrafvet .
NOTITS: Døsling er Dørslund i Brande sogn.
61441700.08.29Karen Christensdatter Omvraa     MAND: Jens Sørensen, Omvraa, Sønder Omme. d 29 Augusti blef {.}aren Christensdaatter {.}ens Sørensøns hustru {.}f Omvraa begrafve{.}.d 29 Augusti blef Karen Christensdatter Jens Sørensøns hustru af Omvraa begrafvet.
61451700.09.09Peder Jensen LilleBrande    FAR: Jens Larsen den Yngre.MOR: Karen Pedersdatterd 9 Septembr . blef Jens Lassøns d yngris barn ved Nafn Peder begrafvet af brand.d 9 Septembr . blef Jens Lassøns d yngris barn Nafnlig Peder af Brand begrafvet.