Øster Nykirke Kommenteret Kirkebog 
Begravede alle 1700 - 1720
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Øster Nykirke kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er ikke godt overskuelig.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter stedet står den best skønnede alder. 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for at være afvigende fra den rigtige alder. Afvigelser op til 8 år findes let.
Dernæst DØBT, som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 6001 1700.03.14 Kirsten Madsdatter, Tinnet, SAND ALDER: 0.10 (å.m), 10 m. 1 uger 2 dage, DØBT: 1699.05c. FAR: Jørgen Madsen. MOR: Anne Villadsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Oculi blef Jørgen Matsøn i Tindet hans barn ved navn Kirsten som var et aar gammel ringer 6 uger og 5 Dage, begravet.

Nr. 6002 1700.03.31 Jens Madsen, , SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1700.03.28. FAR: Mads Jensen. MOR: ? Mads Jensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Die 31 Martii blef Her: Mats Rytters barn {Jens} begraven.
NOTITS: Alder nogle uger.
Dåb nr. 2002

Nr. 6003 1700.05.23 Jørgen Andersen, Vong, DØBT: 1680c-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Exaudi blef en ung Karl i Vong ved Navn Jørgen Andersøn begravet.

Nr. 6004 1700.07.04 Johan/ne Jens/en/datter, Vong. FAR: Jens Bødersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 4 i Trin. blef Jens [Bødersøns] som var i Vong hans barn ved Navn Johan.

Nr. 6005 1700.07.18 Niels Jensen, Kollemorten- Nørre.
NÆVNT Nr. 1: Hans Jensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 6 i Trin: blev Niels Jensøn, som var en Betler hos Hans Jensøn i Nørkollemorten begraven.

Nr. 6006 1700.08.15 Anne Jensdatter, Tinnet, SAND ALDER: 20+, DØBT: 1680c-.
MAND: Erik Jensen, Tinnet, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 10 i Trinita: blef Erich Jensøns Hustroe ved Navn Anne Peders Datter begravet.

Nr. 6007 1700.12.29 Thomas Jensen, Ørnsholt.
STEDFAR: Christian Nielsen, Ørnsholt, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 29 Decembris blef Christian Nielssøns stifsøn Ørensholt ved nafn Thomas Jensøn begravet.

Nr. 6008 1700.12.29 Henning Christensen, Kollemorten- Nørre. FAR: Christen Henningsen. MOR: Anne Ingvardsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 29 Decembris blef Christen Henningsens barn i Nørkollemorten ved navn Henning begravet.

Nr. 6009 1701.01.05 Lars Tygesen, Vonge.
KONE: ? Lars Thygesens kone, Vonge, Øster Nykirke, Lever 1701.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1701 Dend 5 Janua: blev Las Tygesøn i Vong begravet.
NOTITS: Fik tvillinger kort før han døde.

Nr. 6010 1701.01.09 Bertel Terkelsen, Haustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 9 Janu. blef Bertel Terchelsøn i Havstrop begravet.

Nr. 6011 1701.02.09 Jens Enevoldsen, Vonge.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 9. Februarii blef en Betler af Vong ved Navn Jens Enevoldsøn begraven.

Nr. 6012 1701.02.11 Peder Sørensen Tybo, Haustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 11. Februarii blef Peder Sørrensøn Tyboe i Havstrop begraven.

Nr. 6013 1701.04.10 Karen Christensdatter, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1701.03.24. FAR: Christen Henningsen. MOR: Anne Ingvardsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Forbemelte {dåb #2012} Christen Henningsøns Barn {Karen} blef begravet Dom: Misericordiæ.
NOTITS: Begravet ca. tre uger gammel.
Dåb nr. 2012

Nr. 6014 1701.04.17 Anne Nielsdatter, Mølgaard.
MAND: Jens Christensen, Mølgaard, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. Jubilate blef Jens Christensøns Hustroe i Mølgaard ved navn Anne Niels Datter begraven.

Nr. 6015 1701.06.26 Christen Jensen, Haustrup. FAR: Jens Christenen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 5 post Trin: blef Jens Christensøns barn i Havstrop ved navn Christen begravet.

Nr. 6016 1701.06.19 Jens Larsen den yngre, Haustrup. FAR: Lars Jensen. MOR: Johanne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 19 Junii blef Lars Jensøns Søn i Havstrop ved nafn Jens dend yngre begraven.

Nr. 6017 1701.07.24 Valdborg Olufsdatter, Vonge.
MAND: Peder Jensen, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 9. post Trinit: blev Peder Jensøns Hustroe i Vong ved Navn Valdborg Olufs Datter begraven.

Nr. 6018 1701.08.21 Laurids Rasmussen, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 0.03 (å.m). FAR: Rasmus Ingvardsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 13. post Trint: blef Rasmus Jngvartsøns Søn ved Navn Lavrits begraven.
Dåb nr. 2016

Nr. 6019 1701.09.18 Marie Andersdatter, Vonge.
MAND: Christen Pedersen, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 17 post Trin: da blef Christen Pedersøns Hustroe i Vong ved Navn Marie Anders Datter begraven.
NOTITS: Christen Pedersen og Christen Pedersen Pors er forskellige personer i Vonge.

Nr. 6020 1701.12.04 Navnløs, Tinnet, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Erik Jensen. MOR: ? Erik Jensen kone 2..
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 1. Adventis blef Erich Jensøns Navnløs barn begravet.
Dåb nr. 2022

Nr. 6021 1701.12.13 Peder Christensen, Alsted Mølle, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Peder Lerche. MOR: ? Peder Lerches kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 13 Decemb: blef Christen Lerches Barn i Alsted mølle ved Navn Peder begraven, som tilforen var inddøbt for sin svagheds shyld.
NOTITS: Begravet få uger gammel.
Dåb nr. 2023

Nr. 6022 1702.04.05 ? Niels Larsens mor, Haustrup, SAND ALDER: 75c, 75 år, DØBT: 1627c.
SØN: Niels Larsen, Haustrup, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 5 Aprilis blef Niels Lassøns Moder i Havstrop begravet i hendis Alders 75 Aar.

Nr. 6023 1702.04.23 Gertrud Larsdatter, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 64c, 64 år, DØBT: 1638c.
MAND: Niels Nielsen, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 23 Aprilis blef Niels Nielsøns Hustroe i Synderkollemorten navnlig Giertrud Las Datter begravet i hendis Alders 64 Aar.

Nr. 6024 1702.05.14 Søren Nielsen, Vonge, SAND ALDER: 57.02 (å.m), 57 år 6 uger 3 dage, DØBT: 1645.03c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Cantate blef Sørren Nielsøn i Vong begravet og var 57 Aar 6 Uger og 3 dage gammel.

Nr. 6025 1702.05.14 Sidsel Pedersdatter, Vonge, SAND ALDER: 22.05 (å.m), 22 år 4 m. 3 uger 2 dage, DØBT: 1680.01c. FAR: Peder Jensen. MOR: Valdborg Olufsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Paa samme for: Dag {Dom: Cantate} blef og begravet Peder Jensøns Datter her i Vong ved navn Cidzel, da hun var 22 Aar 4 Maaneder 3 Uger og 2 dage gammel.
NOTITS: Moderen afdød.

Nr. 6026 1702.07.02 Johanne Madsdatter, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 56c, 56 år, DØBT: 1646c.
MAND: Christen Jensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 3. post Trini: blef Christen Jensøns Hustroe i Nørkollemorten begraven som hede Johan Mats Datter i hendes Alders 56. Aar.

Nr. 6027 1702.09.10 Niels Barslund, Vonge.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 13. post Trin: blef Niels Barslund i Vong begraven.
NOTITS: Formodentlig født i Barslund, xxx sogn.

Nr. 6028 1703.01.14 Navnløs, Tinnet, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Erik Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 2 post Epiph: blef Erich Jensøn i Tindet hans Navnløs Barn begravet.

Nr. 6029 1703.02.18 Peder Hansen, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 14c, 14 år, DØBT: 1689c.
STEDFAR: Villads Nielsen, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: esto mihi da blef Villats Nilsøn i Synderkollemorten has Stifsøn ved navn Peder Hansøn begravet i hans 14 Aar.

Nr. 6030 1703.03.14 Peder Madsen, Oksenbjerre, SAND ALDER: 84c, 84 år, DØBT: 1619c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 14 Martii blef Peder Matsøn i Oxenbierg begraven i sin Alders 84 Aar.

Nr. 6031 1703.03.18 Margrethe Sørensdatter, Vonge, SAND ALDER: 9c, 9 år, DØBT: 1694c. FAR: Søren Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Lætare blef Sl: Søren Nielsøns Datter i Vong ved navn Margrete begravet i sin Alders 9 Aar.
NOTITS: Faderen er død året før.

Nr. 6032 1703.06.06 Marie Christensdatter, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 38.02 (å.m), 38 år 2 m., DØBT: 1665c.
MAND: Jens Graversen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 6 Junii blef Jens Graversøns Hustrue ved nafn Marie Christens Datter begravet, da hun var 38 Aar gammel og 2 Maaned.

Nr. 6033 1703.06.27 Anne Villadsdatter, Oksenbjerre, SAND ALDER: 2.02 (å.m), 2 år 2 m., DØBT: 1701.04c. FAR: Villads Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 27. Juni blef Villats Christensøns Barn i Oxbierg ved navn Anne begravet da hun var 2 Aar 2 Maander gammel.
NOTITS: Problematisk, for hun findes ikke døbt kirkebogen - tilføjet som REKONSTRUKTION.
Dåb nr. 2012

Nr. 6034 1703.10.21 Karen Christensdatter, Vonge, SAND ALDER: 21c, 21 år, DØBT: 1682c.
MAND: Peder Jensen, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 20 post Trinit blef Peder Jensøns Hustroe i Vonge ved Navn Karen Christens Datter begravet sin Alders 21 Aar.
NOTITS: Hun formodes født i Vonge, datter af Christen Hundkær *1628c Hundkær? Snejbjerg? sogn †1706 Vonge, Øster Nykirke.

Nr. 6035 1704.01.13 Marie Jørgensdatter, Vong, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger, DØBT: 1703.12.16. FAR: Jørgen Madsen, Kolding. MOR: Anne Bertelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 1 post Epiph: blef Anne Bertels Datters Slegfred Barn ved navn Marie begravet, da den var 3 Ugger gammel.
Dåb nr. 2049

Nr. 6036 1704.03.25 Karen Pedersdatter, Vonge, SAND ALDER: 1.10 (å.m), 1 år 2 m., DØBT: 1702.05.28. FAR: Peder Christensen Pors. MOR: Karen Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Annunciationis Mariæ, blef Peder Porses Barn i Vong ved navn Karen begravet, da det var 1 Aaar og 2 Maander og 4 dage gammel.
NOTITS: Den angivne alder er usædvanlig ret forkert.
Dåb nr. 2032

Nr. 6037 1704.04.27 Clemmen Christensen, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 36.03 (å.m), 36 år 3 m., DØBT: 1666.01c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Rogate blef en karl af Nørkollemorten ved navn Clemmen Christensøn begravet og var 36 Aar 3 Maaneder og 3 Uger gammel.

Nr. 6038 1704.04.27 Kirsten Andersdatter, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 31.01 (å.m), 31 år 2 uger 3 dage, DØBT: 1673.03c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Rogate blef en Qvinde af Nørkollemorten ved navn Kirsten Anders Datter begraven og var 31 Aar 2 Uger og 3 Dage gammel.

Nr. 6039 1704.05.04 Marie Frandsdatter, Vonge, SAND ALDER: 14, 14 år 5 dage, DØBT: 1690.05c. FAR: Frands Skomager.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Exaudi blef Frants Skumagers Datter ved navn Marie Frants Datter begravet, da hun var 14 Aar og 5 Dage gammel.

Nr. 6040 1704.05.07 Christen Andersen, Haustrup, SAND ALDER: 6.07 (å.m), 6 år 7 m. 4 dage, DØBT: 1697.10c. FAR: Anders Jensen. MOR: ? Anders Jensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 7 Maji blef Anders Jensøns Søn i Havstrop ved navn Christen Andersøn begravet, da han var 6 Aar 7 Maaneder og 4 dage gammel.

Nr. 6041 1704.05.25 Peder Svendsen, Oksenbjerre, SAND ALDER: 80cc, 80 år, DØBT: 1624cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Trinitatis blef Peder Svensøn af Oxenbierg begravet, da hand var 80 Aar gammel.

Nr. 6042 1704.06.04 Marie Frandsdatter, Haustrup, SAND ALDER: 24.02 (å.m), 24 år 10 uger, DØBT: 1680.04c.
MAND: Hans Bertelsen, Haustrup, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 4 Junii blef begravet Hans Bertelsøns Hustroe i Havstrop ved navn Marie Frants Datter, da hun var 24 Aar 10 Uger og nogle Dage gammel.

Nr. 6043 1704.06.15 Christen Nielsen, Tinnet (Damgaard).
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 4. post: Trinit: blef Christen Nielsøn i Damgaard begravet.

Nr. 6044 1704.06.29 Kirsten Jørgensdatter, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 20.08 (å.m), 20 år 8 m., DØBT: 1683.10c.
MAND: Christen Christensen den yngre, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 6 post Trinit: blef dend yngre Christen Christensøns Hustroe i Synderkollemorten ved navn Kirsten Jørgens Datter begravet da hun var 20 Aar og 8 Maaneder gammel.

Nr. 5999 1704.07.01 Jens Pedersen, Vonge, SAND ALDER: 43+, DØBT: 1660c-.
KONE: Anne Terkelsdatter, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION udfra enkens genvielse #7938 14. dec. 1704 og deres barn #2040 døbt 17. maj 1703 Jens Pedersen }
NOTITS: Han er formodentlig glemt i Øster Nykirke kirkebog, men han kan ogsaa være begravet i et andet sogn. Datoen 1. juli er arbitrært fastsat i tidmummet 17. maj 1703 til 14. dec. 1704. I dåb #2041 har Jens Pedersen en datter Else som er fadder, hun antages at være over 18 år, derved er han hvis han var 25 ved hendes fødsel født før 1660c. Han kan naturligvis være en del ældre men meget lidt yngre.
LINK: Hans barn døbt 17. maj 1703.
LINK: Enkens genvielse 14. dec. 1704.

Nr. 6045 1704.07.13 Mourids Jensen, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 57.10 (å.m), 57 år 10 m., DØBT: 1646.09c.
KONE: Karen Jensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 8. post Trinit: blef Movrits Jensøn i Nørkollemorten begravet da han var 57 Aar og 10 maaneder gammel.

Nr. 6046 1704.10.12 Marie Jensdatter, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 10 uger, DØBT: 1704.08.03. FAR: Jens Graversen. MOR: Inger Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 21 post Trinit: blev Jens Graversøns liden barn i Nørkollemorten ved Navn Marie begravet, da dend var 10. Uger gammel.
Dåb nr. 2060

Nr. 6047 1704.10.26 Else Jensdatter, Haustrup, SAND ALDER: 18c, 18 år, DØBT: 1686c.
NÆVNT Nr. 1: Jens Morsing, Haustrup, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 23. post Trinit: blef en Betler ved navn Else Jens Datter, som døde hos Jens Morsing i Havstrop begravet i sin Alders 18 Aar.

Nr. 6048 1704.11.23 Gertrud Thomasdatter, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1704.10.19. FAR: Thomas Christensen. MOR: Karen Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 27 post Trinit: blef i Synderkollemorten Thomas Christensøns liden Barn ved navn Giertrud begravet.
Dåb nr. 2062

Nr. 6049 1705.02.25 Jens Pedersen, Tinnet, SAND ALDER: 33.06c (å.m), 34 år, DØBT: 1671c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 25. Februa: blef Jens Pedersøn i Tindet begravet i sin Alders 34 Aar.
NOTITS: Han fik et barn Peder døbt 1702, så han er gift. Konens navn ikke set.

Nr. 6050 1705.03.08 Hans Jensen, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 82.06c (å.m), 83 år, DØBT: 1622c.
KONE: Johanne Jensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Reminisc: Blef Hans Jensøn i Nørkollemorten begravet i sin Alders 83 Aar.
NOTITS: Konen er nævnt i dåb #2019. Det er muligt, at der var en ung og en gammel Hans Jensen i 1705, men det ser ikke ud til det.
LINK: Hans Jensens kone Johanne Jensdatter.

Nr. 6051 1705.04.26 Margrethe Pedersdatter, Vonge, SAND ALDER: 1.01 (å.m), 1 år 4 uger, DØBT: 1704.03.20. FAR: Peder Andersen Skomager. MOR: Sidsel Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Misericordiæ blef Peder Skumagers barn i Vong ved Navn Margrete begraven da hun var et Aar og 4 Uger gammel.
Dåb nr. 2052

Nr. 6052 1705.08.23 Anne Frandsdatter, Mølgaard, SAND ALDER: 1.06c (å.m), 2 år, DØBT: 1704.03.30. FAR: Peder Frandsen. MOR: Marie Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 11. post Trinit: blef Peder frantzens Barn i Mølgaard ved navn Anne begravet i sin Alders Anden aar.
Dåb nr. 2056

Nr. 6053 1705.08.23 Marie Nielsdatter, Vong, SAND ALDER: 25.11 (å.m), 25 år 11 m. 2 uger 3 dage, DØBT: 1679.09.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 11. post Trin: blef en Pig af Vong ved Navn Marie Niels Datter begravet i sin Alders 25 Aar 11 Maaneder 2 Uger og 3 Dage.
NOTITS: Ikke identificeret, men præsten må have haft en kirkebog for Øster Nykirke som blev ført i 1679.

Nr. 6054 1705.09.06 Niels Jørgensen, Ørnsholt, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 12 uger 2 dage, DØBT: 1705.06.14. FAR: Jørgen Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 13 post Trin: blef Jørgen Pedersøn i Ørensholt hans Barn ved navn Niels begravet da dend var 12 Uger og [2] dage gammel.

Nr. 6055 1706.01.10 Mads Laursen, Tinnet, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1705.12.26. FAR: Laurs Madsen. MOR: Anne Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 1 post Epiphan: blef Lavrs Matsøns Barn i Tindet ved navn Mats begravet da dend var 14 Dage gammel.
Dåb nr. 2077

Nr. 6056 1706.02.12 Marie Knudsdatter, Vonge, SAND ALDER: 67.06c (å.m), 68 år, DØBT: 1638c.
MAND: Terkel Thomsen, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 12 Febru: blef Terchel Thomsøns Hustroe i Vong ved navn Marie Knuds Datter begravet i sin 68. Aar.
NOTITS: Manden Terkel Thomsen dør 5 uger efter.

Nr. 6057 1706.03.17 Terkel Thomsen, Vonge, SAND ALDER: 69.06c (å.m), 70 år, DØBT: 1636c.
KONE: Marie Knudsdatter, Vonge, Øster Nykirke, Død 5 uger før.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 17 Martii blef Terchel Thomsøn i Vong begravet i sin Alders 70 Aar.

Nr. 6058 1706.03.28 Anne Jensdatter, Mølgaard, SAND ALDER: 37.06c (å.m), 38 år, DØBT: 1668c.
MAND: Peder Rasmussen, Mølgaard, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Palmarum blef Peder Rasmusøns Hustroe i Mølgaard ved navn Anne Jens Datter begravet i sin Alders 38. Aar.

Nr. 6059 1706.05.02 Margrethe Frandsdatter, Vonge, SAND ALDER: 12-, DØBT: 1694+. FAR: Frands Pedersen Skomager. MOR: Margrethe? Christensdatter?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Cantate blef frants Skumagers barn ved navn Margrete {eller Johanne} begravet da dend var Aar gammel.
NOTITS: Johanne er døbt den 21. maj 1705. Det kan være hende, hvis mor er Margrethe Christensdatter. Hvis navnet er Margrethe er hun født før 1700, altså over 6 år gammel og moderen er en anden.

Nr. 6060 1706.05.09 Christen Hundkær, Vonge, SAND ALDER: 77.06 (å.m), 78 år, DØBT: 1628c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Rogate blef Christen Hundkier i Vonge begravet da hand var 78 Aar gamel.
NOTITS: Christen Hundkær formodes at være kommet fra det nærmeste Hundkær, som ligger i Snejbjerg sogn. Han har to børn i Øster Nykirke sogn, som kaldes Hundkær, Karen Christensdatter Hundkær *1682c †1703 Vonge gift 1702 med Peder Jensen i Vonge, og Jens Christensen Hundkær i Tinnet. Formodentlig er Margrethe Christensdatter gift 1702 med Frands Pedersen Skomager i Vonge også hans datter.

Nr. 6061 1706.05.13 Christen Christensen, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 19.01 (å.m), 19 år 3 uger 3 dage, DØBT: 1687.04c.
NÆVNT Nr. 1: Christen Harboe, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Ascensionis blef Christen Harboes tieniste dreng i Synderkollemorten ved navn Christen Christensøn begravet da hans var 19 Aar 3 Ugger og 3 Dage.

Nr. 6062 1706.07.25 Marie Hansdatter, Haustrup, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 8 uger 3 dage, DØBT: 1706.05.25. FAR: Hans Bertelsen. MOR: Anne Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Octava post Tinrit: blef Hans Bertelsøns barn i Havstrop ved navn Marie begravet da d var 8 Uger og 3 dage gammel.
NOTITS: Moderen er Hans Bertelsens 2. kone.
Dåb nr. 2084

Nr. 6063 1706.09.22 Elisabeth Jensdatter, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 25c+, DØBT: 1681c-.
MAND: Villads Christensen, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 22. Septemb: blef Villats Christensøns Hustroe i Synder Kollemorten ved navn Elisabeth Jens Datter begravet.

Nr. 6064 1706.12.05 Thomas Christensen, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 28.06c (å.m), 28 år, DØBT: 1678c.
KONE: Karen Nielsdatter, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 2. Adventus blef Thomas Christensøn i Synderkollemorten begraven i sin Alders 29 Aar.
NOTITS: Han nåede at få to børn med konen.

Nr. 6065 1706.12.12 Marie Jørgensdatter, Tinnet, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 17 uger, DØBT: 1706.08.08. FAR: Jørgen Madsen. MOR: Anne Villadsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 3. Advent: blef Jørgen Matsøns barn i Tindet ved navn Marie begravet, da dend var 17 Uger og nogle Dage gammel.
Dåb nr. 2087

Nr. 6066 1707.01.16 Thomas Pedersen, Tinnet, SAND ALDER: 36c?, 36 år, DØBT: 1671c?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 2 post Epipha: blef Thomas Pedersøn i Tindet i sin Alders [3]6. Aar begravet.
NOTITS: Ellers ikke set.

Nr. 6067 1707.02.27 Knud Bertelsen, Vonge, SAND ALDER: 2.00 (å.m), 1 år, DØBT: 1705.03.01. FAR: Bertel Nielsen. MOR: Mette Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Sexages: blev Bertel Nielsøns Barn i Vong ved navn Knud begravet hand var 2 Aar gammel.

Nr. 6068 1707.03.23 Christen Harboe, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 61.06c (å.m), 62 år, DØBT: 1645c.
KONE: Anne Knudsdatter, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 23 Martii blef Christen Harboe i Synderkollemorten begravet i sin Alders 62 Aar.

Nr. 6069 1707.04.03 Navnløs, Ørnsholt, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Søren Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Lætare blef et navnløs barn begravet som var Sørren Nielsøns i Ørennsholt.
NOTITS: Her antaget at navnløs betyder barnet døde et stykke tid efter fødslen, altså ikke var dødfødt.

Nr. 6070 1707.07.31 Bodil Kyndesdatter?, Ørnsholt, SAND ALDER: 70.06c (å.m), 71 år, DØBT: 1637c.
MAND: Christen Ormsen, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 6 Trinita: blef begravet Christen Ormsøns Hustroe i Ørnesholt ved navn Bodil Kyndes Datter da hun var sin sin Alders 71 Aar.
NOTITS: Navnet Kyndes ikke set før.

Nr. 6071 1707.07.31 Christen Andersen, Haustrup, SAND ALDER: 2.00 (å.m), 2 år 4 dage, DØBT: 1705.08.02. FAR: Anders Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 6 Trinit: blef begravet Anders Jensøns Søn i Havstrop ved navn Christen da hand var 2 Aar og 4 dage gammel.
Dåb nr. 2072

Nr. 6072 1707.10.09 Peder Jensen, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 6 uger, DØBT: 1707.08.21. FAR: Jens Graversen. MOR: Inger Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 16 post Trin: blef Jens Graversøns barn i Nørkollemorten ved navn Peder begravet da dend var 6 Uger gammel.
Dåb nr. 2100

Nr. 6073 1707.10.16 Lave Pedersen, Haustrup, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 7 uger 2 dage, DØBT: 1707.08.28. FAR: Peder Rasmussen. MOR: Kirsten Lavesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 17 post Trinit; blef Peder Rasmusøns barn i Havstrop ved navn Lave begravet da h. var 7 Uger og 2 Dage gammel.
Dåb nr. 2101

Nr. 6074 1707.10.23 Anne Jensdatter, ?, SAND ALDER: 60c, 60 år, DØBT: 1647c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 18. post Trinit: blef en gammel Huusqvinde ved navn Anne Jens Datter begravet da hun var 60 Aar gammel.
NOTITS: Ikke ellers set.

Nr. 6075 1707.10.23 Lars Villadsen, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 23.06c (å.m), 24 år, DØBT: 1683c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 18. post Trin: blef Las Villatsøn i Synderkollemorten begravet i sin Alders 24 Aar.

Nr. 6076 1708.01.01 Sidsel Nielsdatter, Vonge, SAND ALDER: 15.06c (å.m), 16 år, DØBT: 1692c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Circumciionis Christi blef Citsel Niels Datter i Vong begravet i sin Alders 16. aar.
NOTITS: Ellers ikke set.

Nr. 6077 1708.01.06 Johanne Jensdatter, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 88.06c (å.m), 89 år, DØBT: 1619c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Epipha: blef Johan{ne} Jens Datter af Nørkollemorten begravet i sin Alders 89 Aar.

Nr. 6078 1708.01.22 Anne Andersdatter, Haustrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1708.01.08. FAR: Anders Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 3 post Epipha: blef nest for: Anders Jensøns barn {Anne} begravet.
Dåb nr. 2105

Nr. 6079 1708.03.18 Johanne Jensdatter, Haustrup, SAND ALDER: 55.03 (å.m), 55 år 3 m. 14 dage, DØBT: 1653.01c.
MAND: Lars Jensen, Haustrup, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Lætare blev Lars Jensøns Hustroe i Havstrop ved navn Johanne Jens Datter begravet, da hun var 55 Aar 3 Maaneder og 14 dage ga͞mel.

Nr. 6080 1708.04.01 Anders Nielsen, Mølgaard, SAND ALDER: 12.06c (å.m), 13 år, DØBT: 1695c. MOR: Marie Jensdatter.
STED- FAR: Peder Frandsen, Mølgaard, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Palmarum blef Peder Frantsøns Stifsøn ved navn Anders Nielsøn begravet i sin Alders 13de Aar.

Nr. 6081 1708.05.29 Bodil Graversdatter, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 33c, 33 år, DØBT: 1673c.
MAND: Jens Hansen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feriæ 3 Pentecos: blef begravet Jens Hansøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Bodel Gravers Datter tilige med hendes navnløs Barn i hendes 33 Aar.

Nr. 6082 1708.05.29 Navnløs, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Jens Hansen. MOR: Bodil Graversdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feriæ 3 Pentecos: blef begravet Jens Hansøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Bodel Gravers Datter tilige med hendes navnløs Barn i hendes 33 Aar.
Dåb nr. 2109

Nr. 6083 1708.06.03 Navnløs, Ørnsholt, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Søren Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Trinit: blef begavet Søren Nielsøn i Ørensholt hans navnløs barn.
Dåb nr. 2110

Nr. 6084 1708.11.11 Abbelone Frandsdatter, , SAND ALDER: 65c, 65 år, DØBT: 1643c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 23 post Trin: blef Appelon Frants Datter begravet da hun var 65. Aar ga͞mel.
NOTITS: Ikke klart, hvor hun boede.

Nr. 6085 1708.11.18 Oluf Nielsen, Vonge, SAND ALDER: 67.11 (å.m), 67 år 10 m. 3 uger 2 dage, DØBT: 1641.01c.
KONE: Anne, Øster Nykirke, Konens navn set 1705.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 24 post Trin: blef Oluf Nielsøn i Vong begravet, da hand var 67 Aar, 10 Maaneder 3 Uger og 2 dage ga͞mel.
NOTITS: Konens navn Anne set 1705.

Nr. 6086 1708.11.18 Anders Pedersen, Vonge, SAND ALDER: 4.02 (å.m), 4 år 1 m. 3 uger 3 dage, DØBT: 1704.10.12. FAR: Peder Christensen Pors. MOR: Kirsten Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 24 post Trin: blef begge Peder Porses børn i Vong begravet, dend ene ved navn Anders som var 4 Aar 1 Maanet og 3 Uger og 4 dage gammel, dend anden ved navn Knud, som var 1 aar 8. Maaneder 2 Uger og 3 dage ga͞mel.
Dåb nr. 2061

Nr. 6087 1708.11.18 Knud Pedersen, Vonge, SAND ALDER: 1.08 (å.m), 1 år 8 m., DØBT: 1707.03c. FAR: Peder Christensen Pors. MOR: Kirsten Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 24 post Trin: blef begge Peder Porses børn i Vong begravet, dend ene ved navn Anders som var 4 Aar 1 Maanet og 3 Uger og 4 dage gammel, dend anden ved navn Knud, som var 1 aar 8. Maaneder 2 Uger og 3 dage ga͞mel.
Dåb nr. 2093

Nr. 6088 1708.11.25 Navnløs, Vonge (Skovhus), SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Lars Rasmussen. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 25 post Trin: blef Marin Niels Datters nafnløs og slegfred barn i Skovhuus i Vong begravet.
NOTITS: Faderen udlagt to gange, sidste gang til Lars Rasmussen i Vonge som er gift i Vonge.

Nr. 6089 1708.12.16 Christen Jørgensen, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 84.06c (å.m), 85 år, DØBT: 1624c.
KONE: Maren Larsdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 3 Advent: blef Christen Jørgensøn i Nørkollemorten begravet i sin Alders 85 Aar.

Nr. 6090 1709.05.16 Anne Ingvartsdatter, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 37.06c (å.m), 38 år, DØBT: 1671c.
MAND: Christen Henningsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 16 Maji blef Christen Henningsøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Anne Jngvarts Datter begravet i sin Alders 38 Aar.

Nr. 6091 1709.06.16 Anne Henningsdatter, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 35.06c (å.m), 36 år, DØBT: 1674c.
MAND: Rasmus Ingvardsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 3 post Trin: blef Rasmus Jngvartsøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Anne Hennings Datter begravet i sin Alders 36 Aar.
NOTITS: Hun er født i Uhre, Brande.

Nr. 6092 1709.06.30 Maren Bertelsdatter, Vonge, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 6 m. 5 dage, DØBT: 1709.01. FAR: Bertel Nielsen. MOR: Mette Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 5. post Trinit: blef Bertel Nielsøns Barn i Vong ved Navn Marin begravet da dend var vj Uger og 5 Dage ga͞mel.
NOTITS: Bertel Nielsen er smed.
Dåb nr. 2121

Nr. 6093 1709.08.25 Maren Jørgensdatter, Ørnsholt, SAND ALDER: 0.03c (å.m), 11 uger 3 dage, DØBT: 1709.06.02. FAR: Jørgen Pedersen. MOR: ? Jørgen Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 13 post Trin: blef Jørgen Pedersøns Barn i Ørensholt ved navn Marin begravet, da dend var 11 Uger og nogle dage ga͞mel.
Dåb nr. 2127

Nr. 6094 1709.09.22 Christen Andersen, Ørnsholt, SAND ALDER: 55c, 55 år, DØBT: 1654c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 17 post Trin: blef Christen Andersøn i Ørensholt begraven da hand var 55 Aar ga͞mel.

Nr. 6095 1709.12.04 Mette Christensdatter, Tinnet (Damgaard), SAND ALDER: 52.01 (å.m), 52 år 4 uger 1 dage, DØBT: 1657.11.
MAND: Søren Sørensen, Tinnet (Damgaard), Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 4 Decemb: blef Sørren Sørrensøns Hustroe i Damgaard ved navnt Mette Christens Datter begravet, da hun var 52 Aar og 4 Ugger og 1 dag ga͞mel.

Nr. 6096 1709.12.27 Ingvard Rasmussen, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 0.09 (å.m), 38 uger 3 dage, DØBT: 1709.03.28. FAR: Rasmus Ingvardsen. MOR: Anne Henningsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fer: 3. Nativitatis, blef Rasmus Jngvartsøns barn i Nørkollemorten ved navn Jngvart begraven da dend var 38 Uger og nogle dage ga͞mel.
Dåb nr. 2125

Nr. 6097 1710.02.16 Lars Nielsen, Vonge, SAND ALDER: 95cc, 95 år, DØBT: 1615cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Septuag: blef Lavrs Nielsøn i Vong begravet i sin alders 95 Aar.

Nr. 6098 1710.02.16 Mads Andersen, Kollemorten- Nørre. FAR: Anders Smed.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Septuag: blef Anders Smids Barn i Nørkollemorten ved navn Mats begravet.
NOTITS: Ikke identificeret.

Nr. 6099 1710.02.19 Kirsten Christensdatter, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 1.09 (å.m), 2 år, DØBT: 1708.07.29. FAR: Christen Henningsen. MOR: Anne Ingvardsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 19: Febr: blef Christen Henningsøns Barn i Nørkollemorten ved navn Kirsten i sin Alders 2det Aar.
NOTITS: Moderen dør 9 måneder før datteren.

Nr. 6100 1710.02.23 Gertrud Andersdatter, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 37.01 (å.m), 37 år 3 uger, DØBT: 1673c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Sexage: blef Giertrud Anders Datter i Nørkollemorten begravet da hun var 3[7] Aar og nogle Uger ga͞mel.

Nr. 6101 1710.03.16 Laurids Pedersen, Ørnsholt, SAND ALDER: 80.01 (å.m), 80 år 3 uger, DØBT: 1630c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Reminiscere blef Lavrits Pedersøn i Ørensholt begravet da hand var 80 Aar og nogle Uger ga͞mel.

Nr. 6102 1710.04.06 Karen Nielsdatter, Vonge, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 18 uger 6 dage, DØBT: 1710.01.05. FAR: Niels Andersen Wong. MOR: Bodil Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Judica blef Niels Andersøns barn i Vong ved navn Karen begravet, da d. var 18 Uger og 6 dage ga͞mel.
Dåb nr. 2137

Nr. 6103 1710.04.22 Mette Hansdatter, Haustrup, SAND ALDER: 76.01 (å.m), 76 år 3 uger 3 dage, DØBT: 1634c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feria 3 Paschat: blef Mette Hans Datter i Havstrop begravet da hun var 76 Aar og nogle Uger og nogle dage.

Nr. 6104 1710.05.04 ? Søren Nielsens kone, Ørnsholt.
MAND: Søren Nielsen, Ørnsholt, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Misericor: blef Søren Nielsøns Hustroe Ørensholt ved navn {... tom plads ...} begravet {... tom plads ...}.
NOTITS: Formodentlig ældre, hendes navn dukker ikke op i kirkebogen.

Nr. 6105 1710.07.13 Peder Andersen, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 50.05 (å.m), 50 år 4 m. 2 uger 1 dage, DØBT: 1660.03.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 4 post Trin: blef begravet Peder Andersøn af Synderkollemorten da hand var 50 Aar 4 Maaneder 2 Uger 1 dag ga͞mel.
NOTITS: Ikke ellers set.

Nr. 6106 1710.07.13 Johanne Helstrup, Vonge, SAND ALDER: 64.06c (å.m), 65 år, DØBT: 1646c.
DAT.: Maren Andersdatter Helstrop, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 4 post Trin: blef begravet Johan{ne} Helstrop af Vong i hendis 65 Aar og same tid ogsaa hendes Datter Marin Anders Datter Helstrop i hindes 26 Aar.

Nr. 6107 1710.07.13 Maren Andersdatter Helstrup, Vonge, SAND ALDER: 25.06c (å.m), 26 år, DØBT: 1685c.
MOR: Johanne Helstrup, Vonge, Øster Nykirke
MAND: Johan Christoffer Rosendal, Fredericia
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 4 post Trin: blef begravet Johan Helstrop af Vong i hendis 65 Aar og same tid ogsaa hendes Datter Marin Anders Datter Helstrop i hindes 26 Aar.
NOTITS: Hun blev trolovet i januar 1710 i Øster Nykirke med Johan Christoffer Rosendal og gift med ham i maj 1710 i Fredericia, men var hjemme ved moderen i juli 1710 som det ses. Det nærmeste Helstrup ligger i Snejbjerg sogn.

Nr. 6108 1710.07.27 Frands Pedersen Skomager, Vonge, SAND ALDER: 69.04 (å.m), 69 år 6 m. 3 uger 4 dage, DØBT: 1641.01.
KONE: Margrethe Christensdatter, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 6 post Trinit: blef Frans Pedersøn af Vong begravet da hand var 69 Aar 6 Maaneder 3 Uger og 4 Dage.
NOTITS: Alderen er meget nøjagtig.

Nr. 6109 1710.09.14 Niels Larsen, Vonge, SAND ALDER: 65, 65 år, DØBT: 1645c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 13 post Trinit: blef begravet Niels Lassøn i Vong, da hand var 65 Aar ga͞mel.
NOTITS: Han får et barn 1707 Katrine, hans kone må være en del yngre.

Nr. 6110 1710.09.14 Mette Andersdatter, Vonge, SAND ALDER: 56.01 (å.m), 56 år, DØBT: 1654.08.
MAND: Bertel Nielsen Smed, Vonge, Øster Nykirke, Død 1706-10 men glemt i kirkebogen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 13. post Trinit: blef Sl. Birtel Nielsøns effterlatte Enche i Vong Ved navn Mette Anders Datter begravet, da hun var 56 aar ga͞mel og nogle uger.
NOTITS: Bertel Nielsen er død 1706-10 men glemt i kirkebogen.

Nr. 6111 1710.09.28 Lars Jensen, Vonge, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 8 uger, DØBT: 1710.09.02. FAR: Jens Christensen. MOR: Anne Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 15 post Trinit: blef førstnævnte Anne Mats Datter hindis Slegfred barn ved navn Lavrs Jensøn begravet da dend var 8 Ugger ga͞mel.
Dåb nr. 2142

Nr. 6112 1710.10.05 Peder Jensen, Vonge, SAND ALDER: 75, 75 år 2 dage, DØBT: 1635.10.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 16 post: Trin: blef Peder Jensøn af Vong begravet da han var 75 Aar og [2] dage ga͞mel.
NOTITS: Der er to Peder Jensen i Vonge: 1. denne her *1635 †1710 og 2. *1632c †1719 kone Valdborg Olufsdatter †1701.

Nr. 6113 1710.10.12 Stephan Nielsen, Vonge, SAND ALDER: 0.08 (å.m), DØBT: 1710.03.02. FAR: Niels Pedersen. MOR: Anne Stephansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 17 post Trin: blef Anne Stephans Datter slegfred barn ved navn Stephan Nielsøn begravet.
NOTITS: Faderens navn fra dåben.
Dåb nr. 2140

Nr. 6114 1710.11.23 Christen Pedersen Pors, Vonge, SAND ALDER: 80, 80 år, DØBT: 1630c.
KONE: Kirsten Pedersdatter, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 23. post. Trinit: blef Christen Pedersøn Pors af Vong begravet da hand var 80 Aar ga͞mel.

Nr. 6115 1710.11.23 Christian Jordan Josefsen, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 1.06c (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1709.05c. MOR: Anne Lisbet Lerche.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 23 post Trinit: blef ogsaa begravet Anne Lisbet [..] Lerche af Nørkollemorten hendes Søn ved navn Christian Jordan Josepfs Søn da dend var halfanden Aar ga͞mel.
NOTITS: Sønnen er ikke døbt i Øster Nykirke. Faderens navn er ikke nævnt.

Nr. 6116 1710.11.30 Sidsel Christensdatter, Vonge, SAND ALDER: 44.05 (å.m), 44 år 2 dage, DØBT: 1666.11.
MAND: Peder Skomager, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 1 Adventus blef Peder Skumagers Hustroe i Vong ved navn Sidzel Christens Datter begravet da hun var 44 Aar 5 Maaneder og 2 dage ga͞mel.

Nr. 6117 1710.12.10 Kirsten Lauridsdatter, Tinnet, SAND ALDER: 56c, 56 år, DØBT: 1654c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 10 Decemb: blef en Enke ved navn Kirsten Lavrs Datter af Tindet begravet da hun var 56. Aar ga͞mel.

Nr. 6118 1710.12.17 Maren Christensdatter, Vonge, SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1632c.
MAND: Bertel Pedersen, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 17. Decemb blef Bertil Pedersøns Hustroe af Vong ved navn Marin Christens Datter begravet da hun var 72 Aar ga͞mel.
NOTITS: Manden ses 1703 som fadder af Vonge.

Nr. 6119 1711.02.15 Laurids Christensen, Vonge, SAND ALDER: 75c, 75 år, DØBT: 1635c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Esto mihi blef Lavrits Christensøn i Vong begravet da hand var 75 Aar gammel.
NOTITS: Konens navn

Nr. 6120 1711.03.01 Maren Christensdatter, Ørnsholt, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 dage, DØBT: 1711.02.26c. FAR: Christen Ormsen. MOR: ? Christen Ormsens 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Reminisc: blef Christen Ormsøns barn ved navn Marin begravet som døede 3 dage efter at dend var hiemmedøbt.

Nr. 6121 1711.04.12 Thomas Christensen, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 12 uger 5 dage, DØBT: 1710.12.26. FAR: Christen Lund. MOR: Karen Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: qvasimodo geniti blef Christen Lunds barn i Synderkollemorten ved navn Thomas begravet da dend var da d. var 12 Uger 5 Dage og 9 timer gammel.
Dåb nr. 2143

Nr. 6122 1711.04.26 Peder Frandsen, Mølgaard, SAND ALDER: 39c, 39 år, DØBT: 1671c.
KONE: Marie Jensdatter, Mølgaard, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Jubilate blef Peder Fransøn i Mølgaard begravet i sin Alders 39 Aar.

Nr. 6123 1711.06.28 Maren Jørgensdatter, Ørnsholt, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 12 uger, DØBT: 1711.03.29. FAR: Jørgen Pedersen. MOR: ? Jørgen Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 4 post Trinit: blef Jørgen Pedersøns Barn i Ørensholt ved navn Marin begravet, da dend var 12 Uger gammel.

Nr. 5998 1711.07.01 Ingvard Poulsen, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 51+, DØBT: 1660-.
KONE: ? Ingvard Poulsens kone, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Begravet 1717.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Sidst set april 1705, enken begraves i 1717, død 1705-17: "Dom: 8. post Trin: blef Ingvart Povelsøns efterlatte Enke i Nørkollemorten begravet."}
NOTITS: Ingvard Poulsen ses sidste gang i kirkebogen i april 1705, i juli 1717 ses hans kone at være enke. Han er således død mellem 1705 og 1717, her sat midt imellem til 1711. Han kan være begravet i et andet sogn, mere sandsynlig er han glemt i kirkebogen.

Nr. 6124 1711.08.14 Hans Madsen, Vonge, SAND ALDER: 36.08 (å.m), 36 år 7 m. 3 uger 4 dage, DØBT: 1675.01c.
KONE: Maren Sørensdatter, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 14. Augusti blef [H]ans Matsøn i Vong begravet da hand var 36 Aar 7 Maaneder 3 uger og 4 dage gammel.
NOTITS: Enken gift sig 1712 med Lars Terkelsen.

Nr. 6125 1711.08.16 Johanne Jensdatter, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 62c, 62 år, DØBT: 1649c.
MAND: Hans Jensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Johanne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 11 post Trin: blev Sl: Hans Jensøns efterlatte Enche sc: Johan Jens Datter i Nørkollemorten begravet da hun var 62 Aar gammel.
NOTITS: Manden Hans Jensen †1705 #6050.

Nr. 6126 1711.09.20 Anne Hansdatter, Vonge, SAND ALDER: 78.06 (å.m), 78 år 5 m. 3 uger 4 dage, DØBT: 1637c.
MAND: Laurs Rasmussen, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 16 post Trin: blef Lavrs Rasmusøns Hustroe i Vong sc: Anne Hans Datter begravet da hun var 78 Aar 5 Maaneder 3 Uger og 4 Dage gammel.

Nr. 6127 1711.12.02 Anne Marie Iversdatter, Præstegaarden, SAND ALDER: 13.04 (å.m), 13 år 4 m. 1 dag, DØBT: 1698.08c. FAR: Iver Christensen. MOR: ? Iver Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 2 Decemb: blef Jver Christensøns Datter i Nykirche Præstegaard sc: Anne Marie begravet da hun var 13 Aar 4 Maaned og 1 dag gammel.

Nr. 6128 1712.03.13 Niels Nielsen, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 88cc, 88 år, DØBT: 1624cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Judica blef Niels Nielsøn i Synder Kollemorten begravet da hand var 88 Aar gammel.

Nr. 6129 1712.03.20 Else Nielsdatter, Vonge, SAND ALDER: 9.01 (å.m), 9 år 3 uger, DØBT: 1703.02c. FAR: Niels Pedersen Bache.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Palmarum blef Niels Pedersøn Baches barn i Vong ved navn Else begravet da hun var 9 Aar og nogle uger gammel.
NOTITS: Ikke født i Øster Nykirke, faderen er flyttet til ca. april 1712. Nogle uger sat til tre for sorteringen.

Nr. 6130 1712.05.01 Peder Christensen Lerche, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 82.01 (å.m), 82 år 3 uger, DØBT: 1630.04c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Rogate blev Peder Christensøn Lerche begravet da han var 82 Aar gammel og nogle Uger.
NOTITS: Dagen kaldes ikke Dom: Rogate, men blot Rogate, præsten skriver Dom: foran alt. Nogle uger sat til tre for sorteringen.

Nr. 6131 1712.05.16 Birgitte Nielsdatter, Vonge, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 4 m. 3 dage, DØBT: 1712.01c. FAR: Niels Pedersen Bache.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Og Feria 2. Penteco: blev Niels Pedersøns Baches barn i Vong ved navn Birgitte begravet da d. var 4 Maaneder gammel og nogle dage.
NOTITS: Ikke født i Øster Nykirke, faderen er flyttet til ca. april 1712. Nogle dage sat til 3 for sorteringen.

Nr. 6132 1712.05.29 Søren Nielsen, Vonge, SAND ALDER: 52.03 (å.m), 52 år 2 m. 3 uger 2 dage, DØBT: 1660.02c.
KONE: ? Søren Nielsens kone, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 1. Post Trinit: blev Sørren Nielsøn i Vong begravet da hand var 52 Aar 2 Maaneder 3 Uger og 2 dage gammel.
NOTITS: Får datter Sidsel efter han er død.

Nr. 6133 1712.07.03 Mette Nielsdatter, Ørnsholt, SAND ALDER: 3.06 (å.m), 3 år 6 m. 2 dage, DØBT: 1709.02.17. FAR: Niels Pedersen. MOR: Marie Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 6 post Trin blef Niels Pedersøns Barn i Ørensholt ved navn Mette begravit da hun var 3 Aar 6. Maaneder og 2 dage gammel.
NOTITS: Mette ikke født i Øster Nykirke.
Dåb nr. 2123

Nr. 6134 1712.08.07 Stephan Pedersen, Vonge, SAND ALDER: 1.06 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1711.01.25. FAR: Peder Stephansen. MOR: Anne Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 11. post Trini: blef Peder Stephansøns Barn i Vong ved nafn Stephan begravet da dend var Et Aar og 6 Maaneder gammel.

Nr. 6135 1712.08.14 Peder Jensen, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 11.03 (å.m), 11 år 3 m. 1 uger, DØBT: 1701.05.29. FAR: Jens Pedersen. MOR: Kirsten Ingvardsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 12 post Trini blef Jens Pedersøns Søn i Nørkollemorten ved navn Peder begravet da hand var 11 Aar 3 Maaneder og 1 Uge gammel.
Dåb nr. 2015

Nr. 6136 1712.08.14 Karen Christensdatter, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 10 dage, DØBT: 1712.08.01. FAR: Christen Christensen den Ældre. MOR: Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 12 post Trin: blef Christen Christensen d eldre i Synderkollemorten hans barn ved navn Karen /: som for sin svaghed tilforn var hiemdøbt :/ begravet, da dend var 10 dage gammelt.
NOTITS: Dåbsdatoen er skønnet.
Dåb nr. 2164

Nr. 6137 1713.01.08 Elles Søren Jørgensens kone, Tinnet, SAND ALDER: 83cc, 83 år, DØBT: 1630cc.
MAND: Søren Jørgensen, Tinnet, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 1 post Epiphha: blef Sørren Jørgensøns Hustroe i Tindet ved navn Elles begravet, da hun var 83. Aar gammel.

Nr. 6138 1713.01.22 Maren Larsdatter, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 85cc, 85 år, DØBT: 1628cc.
MAND: Christen Jørgensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Afdød.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 3 post Epiph: blef Sl Christen Jørgensøns Hustroe i Nørkollemorten sc: Marin Las Dat: begravet da hun var 85 Aar gammel.
NOTITS: Christen Jørgensen død fem aar før i 1708, #6089.

Nr. 6139 1713.02.26 Jørgen Nielsen, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 87cc, 87 år, DØBT: 1625cc.
SØN: Niels Jørgensen, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Esto mihi blef Niels Jørgensøn fader i Synderkollemorten ved navn Jørgen Nielsøn begravet da hand var 87 Aar gammel.

Nr. 6140 1713.04.09 Christen Albret Rasmussen, Alsted, SAND ALDER: 2.01 (å.m), 2 år 6 uger, DØBT: 1711.02c. FAR: Rasmus Jessen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Palmarum blef begravet Rasmus Jessøns Søn af Alsted sc Christian=Albret, da dend var 2 Aar og 6 Uger gammel.
NOTITS: Ikke døbt i Øster Nykirke.

Nr. 6141 1713.08.27 Jens Larsen, Tinnet, SAND ALDER: 46c, 46 år, DØBT: 1667c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 11 post Trin: blef Jens Lavrsøn i Tindet begravet i sin Alders 46 Aar.

Nr. 6142 1713.09.10 Navnløs, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Christen Henningsen. MOR: Anne Ingvardsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: NB Dom: 13 post Trin: blef Christen Henningsøns Navnløs Barn i Nørkollemorten begravet.
Dåb nr. 2185

Nr. 6143 1713.09.24 Maren Christensdatter, Tinnet, SAND ALDER: 74.11 (å.m), 74 år 11 m., DØBT: 1638.10c.
MAND: Villads Iversen, Tinnet, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 15 post Trin: blef Villats Jversøns Hustroe i Tindet sc: Marin Christens Datter begravet da hun var 74 Aar og 11 Maaneder gammel.
NOTITS: Mange børn født før 1700, dvs før kirkebogen begynder.

Nr. 6144 1713.12.13 Maren Jensdatter, Ørnsholt, SAND ALDER: 29c, 29 år, DØBT: 1684c.
MAND: Niels Pedersen, Ørnsholt, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 13 Decmb: blef Niels Pedersøns Hustroe ved navn Marin Jens Datter i Ørensholt begravet da hun var 29 Aar gammel.
NOTITS: Flyttet til Øster Nykirke 1709-12.

Nr. 6145 1713.12.24 Anne Nielsdatter, Tinnet, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1713.12.17. FAR: Niels Andersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 4 Adven: blef for: Niels Andersøns Barn begravet.
Dåb nr. 2187

Nr. 6146 1714.01.06 Christen Henningsen, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 46.04 (å.m), 46 år 4 m., DØBT: 1667.08c.
KONE: Anne Ingvardsdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Epipha: blef Christen Henningsøn i Nørkollemorten begravet da hand var 46 Aar og 4 Maaneder gammel.
NOTITS: Christen Henningsen *1677 Uhre, Brande.

Nr. 6147 1714.01.07 Christen Villadsen, Tinnet, SAND ALDER: 40.03 (å.m), 40 år 14 uger, DØBT: 1673.10c.
KONE: Birgitte Jensdatter, Tinnet, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 1 post Epipha: blef Christen Villatsøn i Tindet og hans Hustroe ved navn Birgitte Jens Dattter begravetde, hand var 40 Aar og 14 Uger og hun var 48 Aar og nogle dage.

Nr. 6148 1714.01.07 Birgitte Jensdatter, Tinnet, SAND ALDER: 48, 48 år 3 dage, DØBT: 1666c.
MAND: Christen Villadsen, Tinnet, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 1 post Epipha: blef Christen Villatsøn i Tindet og hans Hustroe ved navn Birgitte Jens Dattter begravetde, hand var 40 Aar og 14 Uger og hun var 48 Aar og nogle dage.
NOTITS: Nogle dage sat til 3 for sortering. Da de begge kun er middelalderlige, skal der en forklaring til for at få dem til at dø samtidig. Måske ved et ulykkestilfælde. Selvmord er ikke sandsynligt, ville på den tid ikke føre til begravelse i kirken.

Nr. 6149 1714.02.04 Søren Jørgensen, Tinnet, SAND ALDER: 81cc, 81 år, DØBT: 1633cc.
KONE: Elles, Tinnet, Øster Nykirke, Begravet året før.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Sexage: blef Sørren Jørgensøn i Tindet begravet i sin Alders 81 Aar.
NOTITS: Konen Elles begravet året før.

Nr. 6150 1714.05.27 Jens Hansen, Vonge, SAND ALDER: 35c, 35 år, DØBT: 1679c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Trin: blef Jens Hansøn i Vong begravet i sin Alders 35 Aar.

Nr. 6151 1714.05.30 Anne Sørensdatter, Vonge, SAND ALDER: 48c, 48 år, DØBT: 1666c.
MAND: Anders Jensen Pors, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 30 Maji blef begravet Anders Jensøns Hustroe i Vong sc: Anne Sørrens Datter i sin Alders 48 Aar.
NOTITS: Født i Sillesthoved, Give.

Nr. 6152 1714.07.01 Bertel Andersen, Haustrup, SAND ALDER: 13.04 (å.m), 13 år 4 m., DØBT: 1701.03.06. FAR: Anders Jensen. MOR: ? Anders Jensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 5 post Trin: blef begravet Anders Jensøns Søn i Havstrop ved navn Bertel da had var 13 Aar og 4 Maaneder.
Dåb nr. 2010

Nr. 6153 1714.07.01 Mette Nielsdatter, Ørnsholt, SAND ALDER: 1.02 (å.m), 1 år 1 m. 3 uger 3 dage, DØBT: 1713.05.14. FAR: Niels Pedersen. MOR: Marie Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 5. post Trin: blef Niels Pedersøns barn sc: Mette begravet, da hun var en Aar og en Maanet 3 ugger og nogle Dage gammel.
NOTITS: Moderen døde 6 måneder efter Mette blev født.

Nr. 6154 1714.07.22 Mette Villadsdatter, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 79, 79 år 3 dage, DØBT: 1635c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 8. post Trin: blef Mette Villats Datter i Synderkollemorten begravet, da hun var 79 Aar gammel og nogle Dage.

Nr. 6155 1714.08.12 Anders Sørensen, Ørnsholt, SAND ALDER: 1.02 (å.m), 1 år 1 m. 3 uger, DØBT: 1713.06.11. FAR: Søren Andersen. MOR: ? Søren Andersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 11 post Trin: blef Sørren Andersøns barn i Ørensholt sc: Anders d yngre begravet da d var 1 Aar 1 Maanet og 3 Uger Gammel.
NOTITS: I dåben er navnet glemt (tom plads) men her er det.
Dåb nr. 2158

Nr. 6156 1714.08.22 Anne Andersdatter, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 22.03 (å.m), 22 år 3 m. 3 dage, DØBT: 1692.05c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 22 Augusti blef en Pig af Synderkollemorten ved navn Anne Anders Datterbegravet da hun var 22 Aar 3 maaneder, en Uge og nogle Dage gammel.
NOTITS: Nogle dage sat til tre for at kunne sortere.

Nr. 6157 1714.08.26 Anne Pedersdatter, Haustrup, SAND ALDER: 83.09 (å.m), 83 år 9 m. 3 dage, DØBT: 1630.11c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 18 post Trinit: blef en gammel qvinde af Havstrop ved navn Anne Peders Datter begravet da hun var 83 Aar og 9. Maaneder og nogle dage gammel.

Nr. 6158 1714.12.02 Enevold Jensen, Vonge, SAND ALDER: 30.03 (å.m), 30 år 2 m. 3 uger 4 dage, DØBT: 1684.10c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 1 Adventz blev Enevold Jensøn af Vong begravet, da hand var 30 Aar 2 Maaneder 3 uger og 4 Dage gamel.

Nr. 6159 1715.02.17 Anne Terkelsdatter, Vonge, SAND ALDER: 35c, 35 år, DØBT: 1679c.
MAND: Niels Sørensen, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Septuagesi: blef Niels Sørrensøns Hustroe i Vong sc: Anne Terchels Datter begravet i sin Alder [3]5 Aar.

Nr. 6160 1715.03.10 Anne Margrethe Thomasdatter, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 8.10 (å.m), 8 år 10 m. 14 dage, DØBT: 1706.03.25. FAR: Thomas Christensen. MOR: Karen Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: invocavit blef Sl. [Thomas] Christensøns Datter ved navn Anne af Synderkollemorten begravet, da hun var 8 Aar 10 Maaneder og 14 Dage gammel.
NOTITS: Faderen døde kort efter hendes fødsel i 1706.
Dåb nr. 2080

Nr. 6161 1715.03.24 Mikkel Nielsen, Vonge, SAND ALDER: 2.00 (å.m), 2 år 3 dage, DØBT: 1713.02.19. FAR: Niels Pedersen Bache.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Oculi blef Niels {Pedersen} Bakkes barn i Vong ved navn Michel begravet da dend var 2 Aar og nogle dage gammel.
NOTITS: Nogle dage sat arbitrært til 3.
Dåb nr. 2172

Nr. 6162 1715.03.24 Oluf Bentson, Tinnet, SAND ALDER: 30cc, DØBT: 1685cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Oculi blef en Svensk af de fangne, som tiente i Sl. Christen Villatsøns Gaard i Tindet ved navn Oluf Bentsøn begravet.
NOTITS: Han er to måneder før begravelsen blevet udlagt som far til Katrine Olufsdatter med Karen Pedersdatter. Christen Villadsen døde i januar 1714.
LINK: Udlagt som barnefar.

Nr. 6163 1715.04.03 Kirsten Christensdatter, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 4.02 (å.m), DØBT: 1711.02.15. FAR: Christen Christensen den Yngre. MOR: Sidsel Larsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 3. Aprilis blef Christen Christensøns dend yngres Barn i Synderkollemorten ved Navn Kirsten begravet.
Dåb nr. 2149

Nr. 6164 1715.11.03 Poul Nielsen, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 56c, 56 år 3 uger, DØBT: 1659c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 20 post Trin: blef Hyrden Povel Nielsøn i Nørkollemorten begravet da hand var [5]6 Aar og nogle Uger gammel.
NOTITS: Nogle uger sat til tre.

Nr. 6165 1715.11.24 Dødfødt?, Vonge, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Anders Jensen Pors. MOR: Kirsten Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 23 post Trin: blef Anders Jensøns navnløs barn i Vong begravet.
NOTITS: Kirsten Jensdatter er Anders Jensen Pors 2. kone.

Nr. 6166 1715.12.15 Christen Iversen, Tinnet, SAND ALDER: 0.08 (å.m), 8 m. 6 dage, DØBT: 1715.04.28. FAR: Iver Villadsen. MOR: Elisabeth Villadsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 3 Adventus blef begravet Jver Villatsøns barn i Tindet ved Christen da d var 8 Maaneder og 6 dage gammel.

Nr. 6167 1716.05.21 Bodil Pedersdatter, Tinnet (Damgaard), SAND ALDER: 84cc, 84 år, DØBT: 1632cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Ascens: blef Bodel Peders Datter af Damgaard begravet i sin Alders 84 Aar.
NOTITS: Ellers ikke set.

Nr. 6168 1716.08.23 Kirsten Pedersdatter, Haustrup, SAND ALDER: 55.01c (å.m), 55 år 3 uger, DØBT: 1661c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 11: post Trin: blef Kirsten Peders Datter af Havstrop begravet, da hun var 55 Aar og nogle Uger gammel.
NOTITS: Nogle uger arbitrært sat til tre.

Nr. 6169 1717.01.31 Jens Poulsen, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 28c, 28 år, DØBT: 1689c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Sexagesi: blef en ung karl ved navn Jens Povelsøn, som tiente i Synderkollemorten begravet da han var 28 Aar gammel.

Nr. 6170 1717.04.25 Jørgen Madsen, Tinnet, SAND ALDER: 52.10c (å.m), 52 år 10 m., DØBT: 1664c.
KONE: Anne Villadsdatter, Tinnet, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Cantate blef Jørgen Matsøn i Tindet begravet da hand var 52 Aar og 10 Maaneder.

Nr. 6171 1717.04.25 Kirsten Lavesdatter, Haustrup, SAND ALDER: 38.05c (å.m), 38 år 5 m., DØBT: 1678c.
MAND: Peder Rasmussen, Haustrup, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Cantate blef Peder Rasmusøns Hustroe i Havstrop sc: Kirsten Laves Datter begravet da hun var 38 Aar 5 Maaneder og nogle dage.
NOTITS: Peder Rasmussens 2. kone.

Nr. 6172 1717.07.04 Jens Nielsen, Mølgaard, SAND ALDER: 92.05 (å.m), 92 år 5 m. 3 uger 4 dage, DØBT: 1625.01.07c.
KONE: Kirsten Rasmusdatter, Mølgaard, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 6 post Trin: blef Jens Nielsøn i Mølgaard begravet. Hand var 92 Aar 5 Maaneder 3 Uger 4 dage.

Nr. 6173 1717.07.18 ? Ingvard Poulsens enke, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 57+, DØBT: 1660-.
MAND: Ingvard Poulsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 8. post Trin: blef Ingvart Povelsøns efterlatte Enke i Nørkollemorten begravet.
NOTITS: Han er ikke set gift igen og har børn født før 1680c.

Nr. 6174 1717.08.15 Maren Nielsdatter, Oksenbjerre, SAND ALDER: 3.02 (å.m), 3 år 7 uger 3 dage, DØBT: 1714.08.05. FAR: Niels Mathiesen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 12 post Trin: blef Niels Matthiisøns Barn i Oxenberg ved navn Marin begravet, da d. var 3 Aar 7 Uger og 3 dage gammel.
Dåb nr. 2190

Nr. 6175 1717.09.19 Lave Jensen, Haustrup, SAND ALDER: 64.07 (å.m), 64 år 7 m. 14 dage, DØBT: 1653.02c.
KONE: Johanne Jensdatter, Haustrup, Øster Nykirke, Afdød †1708 Haustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 17 post Trin: blef Lave Jensøn i Havstrop begravet i sin Alders da hand var 64 Aar 7 Maaneder og 14 dage gammel.

Nr. 6176 1717.11.07 Kirsten Jørgensdatter, Vonge, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 7 uger 3 dage, DØBT: 1717.09.12. FAR: Jørgen Jensen. MOR: Sinnet Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 24 post Trin: blef Sinnet Niels Datters Uægte barn {Kirsten} begravet, da d. var 7 Uger og nogle Dage gammel.
NOTITS: Nogle dage arbritrært sat til tre. Sted, barnets og faderens navn fra dåben.

Nr. 6177 1718.02.27 ? Hyrdens barn i Nørre Kollemorten, Kollemorten- Nørre. FAR: ? Hyrden i Nørre Kollemorten.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Esto mihi blef begravit Hyrdens barn i Nørkollemorten ved navn {... tom plads ...} begravet.

Nr. 6178 1718.03.06 Kirsten Christensdatter, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 23.10 (å.m), 23 år 10 m. 14 dage, DØBT: 1694.05c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 6 Martii blef en Pige af Nørkollemorten ved navn Kirsten Christens Datter begravet, da hun var 23 Aar og 10 Maaneder og 14 dage gammel.

Nr. 6179 1718.03.06 Peder Nielsen, Tinnet (Damgaard), SAND ALDER: 77.01 (å.m), 77 år 3 uger, DØBT: 1641.02c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: invocavit blef Peder Nielsøn af Damgaard begravet d. hand var 77 Aar og nogle Uger gammel.
NOTITS: Nogle uger sat arbitrært til tre. Peder Nielsen ikke ellers set.

Nr. 6180 1718.03.13 Peder Pedersen, Ørnsholt. FAR: Peder Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Reminis: blef Peder Nielsøns barn i Ørensholt ved navn Peder begravet.
NOTITS: Ikke døbt i Øster Nykirke.

Nr. 6181 1718.03.27 Kirsten Pedersdatter, Haustrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1716.09c. FAR: Peder Rasmussen. MOR: Johanne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Lætare blef Peder Rasmusøns barn i Havstrop ved navn Kirsten begravet da d var halfandin [d]ag gammel.

Nr. 6182 1718.04.18 Maren Larsdatter, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 81cc, 81 år, DØBT: 1637c.
SØN: Peder Skrædder, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fer: 2 Pasca: blef Peder Skræders Moder i Nørkollemorten sc: Marin Lavrs Datter begravet da hun var 81 Aar gammel.

Nr. 6183 1718.05.22 Jørgen Hyrde, Tinnet, SAND ALDER: 82cc, 82 år, DØBT: 1636c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Rogate blef en Betler af Tindet ved navn Jørgen Hyrde begravet da hand var 82 Aar gammel.

Nr. 6184 1718.10.16 Maren Pedersdatter, Vonge, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1718.07.24. FAR: Peder Andersen Rebslager. MOR: Trine Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 18. post Trin: blef Trine Niels Datters Slegfred Barn i Vong ved Navn Marin begravet.
NOTITS: Faderens navn fra dåben.

Nr. 6185 1718.12.27 Maren Pedersdatter, Oksenbjerre, SAND ALDER: 69.03c (å.m), 69 år 3 m. 3 uger, DØBT: 1649.09c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fer: 3. Nativit: blef Marin Peders Datter i Oxenberg begravet, da hun var 69 Aar og nogle Maaneder og ugger gammel.
NOTITS: Nogle måneder og uger sat til tre måneder og tre uger arbitrært. Maren Pedersdatter ikke ellers set.

Nr. 6186 1719.02.05 Knud Christensen, Vonge, SAND ALDER: 44+, DØBT: 1670cc.
KONE: Maren Christensdatter, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Septuag: blef Knud Christensøn i Vong begravet.
NOTITS: Han bliver trolovet i 1702, minus 25 år født *1670cc.

Nr. 6187 1719.10.08 Maren Jensdatter, Mølgaard, SAND ALDER: 53.03 (å.m), 53 år 2 m. 3 uger 4 dage, DØBT: 1666.07c.
MAND: Niels Christensen, Mølgaard, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 18 post Trin: blef begraven Niels Christensøns Hustroe i Mølgaard sc: Marin Jens Datter da hun var 53 Aar 2 Maaneder 3 Uger og 4 Dage gammel.

Nr. 6188 1719.10.08 Søren Jensen, Ørnsholt, SAND ALDER: 0.09 (å.m), DØBT: 1719.01.22. FAR: Jens Christiansen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 18 post Trin: blef begraven Jens Christiansøns barn ved navn Sørren, som udi indeværende Aar blef føed i Ørensholt og døbt udi Nykirche Dom 3 post Epiphan:

Nr. 6189 1719.11.19 Mette Christensdatter, Tinnet (Damgaard), SAND ALDER: 39c, 39 år, DØBT: 1680c.
MAND: Søren Sørensen, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 24 post Trin: blef begravet Sørren Sørrensøns Hustroe ved navn Mette Christens Datter, da hun var 39 Aar gammel.
NOTITS: For sted se dåb #2163.

Nr. 6190 1720.01.07 Laurids Madsen, Tinnet (Damgaard), SAND ALDER: 45c, 45 år, DØBT: 1675c.
KONE: Anne Madsdatter, Tinnet (Damgaard), Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 1 post Epipha: blef Lavrits Matsøn i Damgaard begravet, da hand var 45 Aar gammel.

Nr. 6191 1720.01.14 Peder Nielsen, Tinnet, SAND ALDER: 2.03 (å.m), 2 år 15 uger, DØBT: 1717.11c. FAR: Niels Christensen. MOR: ? Niels Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 2 post Epipha: blef Niels Christensøns barn ved navn Peder af Tindet begravet da dend var 2 Aar og 15 Uger gammel.

Nr. 6192 1720.03.03 Christen Jørgensen, Tinnet, SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1648c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Oculi blef Christen Jørgensøn i Tindet begravet da hand var 72 Aar ga͞mel.

Nr. 6193 1720.04.21 Kirsten Hansdatter, Egholm, SAND ALDER: 25.06 (å.m), 25 år 6 m., DØBT: 1694.10c.
HUSBOND: Peder Christensen Smed, Egholm, Øster Nykirke
DØDSÅRSAG: vådeskud.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Jubilate blef begravet Peder {Christensen} Smeds tienistepig ved navn Kirsten Hans Datter som af et Ulykkelig skud hastelig blev ombrag da hun var 25 Aar gammel og 6 Maaneder.
NOTITS: Peder Smeds patronym se fx 1720 Dom: 9 post Trin:

Nr. 6194 1720.04.28 Jens Sørensen, Ørnsholt, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1719.02.05. FAR: Søren Andersen. MOR: ? Sören Andersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: cantate blef Sørren Andersøns barn i Ørensholt ved navn Jens begravet.

Nr. 6195 1720.06.09 Dødfødt, Tinnet (Damgaard), SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Thomas Pedersen. MOR: Anne Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: [2]. post Trin: blef Thomæ Pedersøns navløs barn i Damgaard begravet.

Nr. 6196 1720.06.23 Anne Clemmensdatter, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 74.06 (å.m), 74 år 6 m., DØBT: 1646.01c.
MAND: Christen Svendsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Exaudi blef Christen Svensøns Hustroe i Nørkollemorten begravet sc: Anne Clemmens Datter da hun var 74 Aar 6 Maaneder og nogle dage gammel.

Nr. 6197 1720.07.02 Christen? Nielsen, Oksenbjerre?, SAND ALDER: 1.00c (å.m), DØBT: 1719.07.02. FAR: Niels Pedersen. MOR: ? Niels Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Visitati: blef begravet Niels Pedersøns barn ved navn {Christen?}.
NOTITS: Niels Pedersen i Oksenbjerres søn Christen er født kort før, det formodes det er ham der begraves. Kunne også være Niels Pedersen Bach i Vonge eller Niels Pedersen i Ørnsholt med sønnen Peder. Oksenbjerre er antaget fordi to børn dør nogenlunde samtidigt der, hvilket tyder på smitte.

Nr. 6198 1720.07.02 Christen Jørgensen, Oksenbjerre, SAND ALDER: 14.01 (å.m), 14 år 3 uger, DØBT: 1706.06c. FAR: Jørgen Larsen. MOR: Karen Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 1 post Trin: blef Jørgen Lavrsøns Søn af Oxenberg ved navn Christen begravet da hand var 14 Aar og nogle uger gammel.
NOTITS: Nogle uger arbitrært sat til tre. Ikke døbt i kirkebogen.

Nr. 6199 1720.07.14 Anne, Kollemorten- Nørre. MOR: Else Mogensdatter.
DØDSÅRSAG: druknet.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 7 post Trin blef blef {!} Else Mogens Datter slegfred barn Anne begravet, som ved en Ulykkelig hendelse blef fordruknet i en Dam i Nørkollemorten.
NOTITS: Ikke set døbt i Øster Nykirke.

Nr. 6200 1720.09.15 Anders Iversen, Tinnet, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 6 m. 3 dage, DØBT: 1720.03c. FAR: Iver Villadsen. MOR: Elisabeth Villadsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 16. post Trin: blef begravet Iver Villatsøns barn i Tindet ved navn Anders da dend var 6 Maander og nogle dage gammel.
NOTITS: Ikke set døbt i Øster Nykirke, vel glemt.

Nr. 6201 1720.10.13 Gertrud Christensdatter, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 8 uger, DØBT: 1720.07.28. FAR: Christen Pedersen Lerche. MOR: Maren Villadsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 20 post Trin: blef Christen {Pedersen} Lerkes barn i Synderkollemorten ved navn Giertrud begravet da dend var 8 Ugger gammel.

Nr. 6202 1720.11.17 Maren Nielsdatter, Vonge, SAND ALDER: 3.06 (å.m), 3 år 6 m., DØBT: 1717.05c. FAR: Niels Christensen Hyrde. MOR: ? Niels Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: [.....] blef Hyrdens sc: Niels N:, barn i Vong sc: Marin begravet da hun var 3½ Aar gammel.
NOTITS: Datoen er mellem den 3. nov. og den 1 dec., men kan ikke læses på AO. Ingen Maren født i Vonge i 1717.

Nr. 6203 1721.01.19 Hans Nielsen, Vonge, SAND ALDER: 82cc, 82 år, DØBT: 1639c.
VED: Niels Pedersen Bach, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 2 post Epiphan: blef begravet en betler som var hos Niels Pedersøn i Vong sc Hans Nielsøn, som var 82 Aar [gammel].